J. A. COMENII DIDACTICORUM OPERUM Pars III. Exhibens ea qvae ab Anno 1650 Usqve ad annum 1654 in Hungaria fuerunt acta. Qvorum abacum seqvens ostendet pagina. [gap: illustration]

DE Vocatione in Hungariam brevis narratiuncula. s003 HTML-Text

SCHOLA PANSOPHICA. Hoc est, Universalis Sapientiae Officina, ab annis aliqvot ubiubi gentium erigi optata: NUNC AUTEM Auspiciis Illustrissimi Domini, D. SIGISMUNDI RACOCI de Felseovadas, etc. etc. Saros-Pataki Hungarorum feliciter erigenda. Anno redditae Mundo Salutis M. DC. LI. s006 HTML-Text

SCHOLAE PANSOPHICAE Pars II. Septem ejus Classium descriptionem continens Specialem. s023 HTML-Text

DE REPERTIS PANSOPHICI Studii obicibus. PLacuerunt haec: reqvisitumqve fieri undecunqve initium. Respondi, Fundanda esse consilia melius: exhibuiqve relictis mihi ad consilia Trium-Viris seqvens scriptum, fundandi Reformatorii cujusdam Libri initium futuri, AGENDA PATAKINA. Hoc est, Sylva eorum qvae in reformandae Patakinae Scholae negotio constituenda veniunt. Eô fine seorsim annotari coepta, ut qvidqvid tanqvam necessarium svadebitur, expendi prius et consiliis ventilari, tandem vero communibus calculis conclusum pro rato haberi, et in effectum deduci, possit. Sirach. 37. v. 20. Ante omnia Opera praecedat Verbum: et ante omnem ACTUM, CONSILIUM stabile. s036 HTML-Text

DE CULTURA INGENIORUM ORATIO. Habita in Scholae PATAKINAE Auditorio majori 24. Novembr. Anno M. DC. L. A Johanne AMOSO COMENIO, Hunno Brodensi Moravo. s041 HTML-Text

II. De primario Ingenia colendi instrumento, solerter versando, LIBRIS, RATIO Sub laborum auspicia in PATAKINAE Scholae Auditorie majori recitata, Anno M. DC. L. 28. Novemb. Auditores optimi, s053 HTML-Text

III. De reperta ad Authores Latinos, prompte legendos et clare intelligendos, Facili, Brevi, Amoenaqve Via, SCHOLA LATINA, Tribus Classibus divisa. Ad Illustrissmum et Celsissimum DOMINUM, Dn. SIGISMUNDUM RAKOCI, etc Studiorum Sapientiae, et Lingvarum, Promotorem ferventissimum. Maecenas Illustrissime, s057 HTML-Text

Eruditionis Scholasticae Pars Prima, VESTIBULUM, Rerum et Lingvarum fundamenta exhibens. SENEC. Qvaest. Natur. VII. Cap 31. RERUM natura sacra sua non simul tradit. Initiatos nos esse credimus, in Vestibulo ejus haeremus. s067 HTML-Text

J. A. COMENII DIDACTICORUM OPERUM Pars III. Exhibens ea qvae abAnno 1650 Usqve ad annum 1654 in Hungaria fuerunt acta. Qvorumabacum seqvens ostendet pagina. [gap:illustration]

DE Vocatione in Hungariam brevisnarratiuncula. s003 HTML-Text

SCHOLA PANSOPHICA. Hoc est, UniversalisSapientiae Officina, ab annis aliqvot ubiubi gentium erigi optata:NUNC AUTEM Auspiciis Illustrissimi Domini, D. SIGISMUNDI RACOCI deFelseovadas, etc. etc. Saros-Pataki Hungarorum feliciter erigenda.Anno redditae Mundo Salutis M. DC. LI. s006 HTML-Text

SCHOLAE PANSOPHICAE Pars II. Septem ejusClassium descriptionem continens Specialem. s023 HTML-Text

DE REPERTIS PANSOPHICI Studii obicibus.PLacuerunt haec: reqvisitumqve fieri undecunqve initium. Respondi,Fundanda esse consilia melius: exhibuiqve relictis mihi ad consiliaTrium-Viris seqvens scriptum, fundandi Reformatorii cujusdam Libriinitium futuri, AGENDA PATAKINA. Hoc est, Sylva eorum qvae inreformandae Patakinae Scholae negotio constituenda veniunt. Eô fineseorsim annotari coepta, ut qvidqvid tanqvam necessariumsvadebitur, expendi prius et consiliis ventilari, tandem verocommunibus calculis conclusum pro rato haberi, et in effectumdeduci, possit. Sirach. 37. v. 20. Ante omnia Opera praecedatVerbum: et ante omnem ACTUM, CONSILIUM stabile. s036 HTML-Text

DE CULTURA INGENIORUM ORATIO. Habita inScholae PATAKINAE Auditorio majori 24. Novembr. Anno M. DC. L. AJohanne AMOSO COMENIO, Hunno Brodensi Moravo. s041 HTML-Text

II. De primario Ingenia colendi instrumento,solerter versando, LIBRIS, RATIO Sub laborum auspicia in PATAKINAEScholae Auditorie majori recitata, Anno M. DC. L. 28. Novemb.Auditores optimi, s053 HTML-Text

III. De reperta ad Authores Latinos, promptelegendos et clare intelligendos, Facili, Brevi, Amoenaqve Via,SCHOLA LATINA, Tribus Classibus divisa. Ad Illustrissmum etCelsissimum DOMINUM, Dn. SIGISMUNDUM RAKOCI, etc StudiorumSapientiae, et Lingvarum, Promotorem ferventissimum. MaecenasIllustrissime, s057 HTML-Text

Eruditionis Scholasticae Pars Prima,VESTIBULUM, Rerum et Lingvarum fundamenta exhibens. SENEC. Qvaest.Natur. VII. Cap 31. RERUM natura sacra sua non simul tradit.Initiatos nos esse credimus, in Vestibulo ejushaeremus. s067 HTML-Text

ERUDITIONIS SCHOLASTICAE Pars II. JANUA. Rerum et Lingvarum Structuram externam exhibens. QVINTILIANUS. SUpervacaneus foret in Studiis longior labor, si nihil liceret melius invenire praeteritis. s107 HTML-Text

Eruditionis Scholasticae Pars III. ATRIUM.Rerum et Lingvarum Ornamenta exhibens. Plato in Gorgia. Ornatusqvidam in unaqvaqve re accedens, singulas res bonas facit meliores.Seneca 3. Contr. Magna et varia res est Eloqventia! nec adhuc ullisic indulsit, ut tota contingeret. Satis felix est, qvi in aliqvamejus partem receptus est. s296 HTML-Text

LATINAE LINGVAE ATRIUM, Rerum Historiamelegantiori exornatam stylo exhibens. s342 HTML-Text

FORTIUS REDIVIVUS, sive De pellenda ScholisIgnavia: Ad omnes omnium Scholarum Cives; Ante alios vero adsolertissimos Illustris Patakinae Scholae Curatores. Laboresjuvenum sunt, senum Consilia. s444 HTML-Text

PRAECEPTA MORUM, In usum Juventutis collecta.Anno 1653. s453 HTML-Text

LEGES SCHOLAE beneordinatae. s457 HTML-Text

ORBIS SENSUALIUM PICTUS Hoc est, Omniumfundamentalium in Mundo rerum, et in Vita actionum, Nomenclatura,ad ocularem demonstrationem deducta. Ut sit Vestibuli et JanuaeLingvarum LUCIDARIUM. s466 HTML-Text

SCHOLA LUDUS. s468 HTML-Text

Laborum Scholasticorum Patakini obitorumCoronis, Sermone Valedictoriô, ad Scholam Patakinam, ejusqvesolertes D. D. Scholarchas et Visitatores, Generosorumqve etReverendorum magnam panegyrin, habitô imposita, Anno M. D. C. LIV.Iun. 2. Auxilium nostrum a Domino, qvi fecit Coelum et Terram!Amen. s580 HTML-Text

ANIMAE SANCTAE Alterna Regna cum Triumphoingredientis BEATUM SATELLITIUM, Operum honorum Exercitus ADNOBILISSIMVM D. LAURENTIUM de GEER Amsterdamensem, Chari Genitorissui, Magnifici et Strenui viri D. D. LUDOVICI de GEER Senioris,haereditarii in Finspong, obitum, et ad beatos abitum, unâ cum praeNobili Fratrum, Sororum, Affinium et Agnatorum turba, pie lugentem.Apocal. c. 14. v. 13. Beati mortui, qvi in Domino moriuntur. A mododicit Spiritus, ut reqviescant a laboribus suis: nam OPERA EORUMSEQVUNTUR EOS. s585 HTML-Text