MELISSI MELETEMATUM PIORUM LIBRI VIII. PARAENETICORUM II. PARODIARUM II. PSALMI ALIQUOT. ANNO CHRISTI M D UC. RECENS EDITI. PRIVILEGIIS ROMANI CAESARIS AD VII. ET FRANCOR. REGIS AD IX. ANNOS. VENEUNT FRANCOFORTI AD MAENUM, IN HIERONYMI COMMELINI BIBLIOPOLIO.

PAULI MELISSI SCHEDII, FRANCI GERMANI, COMITIS PALAT. ET EQU. POETAE LAUREATI, CIVIS ROMANI MELETEMATUM PIORUM LIBER PRIMUS meli008 HTML-Text

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI MELETEMATUM LIBER SECUNDUS. meli045 HTML-Text

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI MELETEMATUM LIBER TERTIUS. meli075 HTML-Text

Quam dilucide praecipua religionis Catholicae Capita exposuerit.

Gratias ei agit recuperata valetudine ex febrilibus paroxysmis.

Imbrium nimietatem coerceri orat.

Aures ab illecebris Sirenum huius mundi avertendum, et ab his tenebris ad lucem aeternam adspirandum.

Bonam valetudinem esse DEI munus.

De hominum perversitate et malitia. Adhortatio ad paenitentiam. Locus ex Matthaei c. 3.

Hortatur illum, ut Psalmis inchoatis ultimam imponat manum.

Visio de scala Angelorum, et constructione recentis Hierosolymae.

De nova Hierosolyma.

Animae dispendio tyrannos caelestia posthabere terrestribus.

Residuum aevi pie et cum incolumitate traducere exoptat.

Querimonia de tyrannide Phalaridum nostri saeculi.

Contra hostes Ecclesiae.

Ut, quum bella amolitus sit, etiam pestem a Palatina benigne depellat.

DE REBUS FUTURIS, TANquam iam factis. Gemmea aetas. Hostium interitus. Babylonis ruina.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI MELETEMATUM LIBER QUARTUS. s108 HTML-Text

Et tutum locum optat et uxorem commodam.

Ex 31 cap. Proverbiorum Salomonis.

Destinatam sibi et speratam exoptat.

Itinerum pertaesus coniugem probam expetit.

A DEO praestitutum esse tempus ducendi uxorem.

Maturari sibi petit coniugium.

Etiamnum sollicitat moras tolli, sibique de uxore prospici.

A solo DEO vitae sociam dari.

Somnii veri narratio de virgine sibi per Angelum, ad IORDANEM flumen stantem, in matrimonium tradita.

Praemonstratam sibi dari petit.

In spem se venisse, propediem coniuge potiundi.

Ut serenitatem die nuptiarum indulgeat.

Acquiescere sese in beneficio DEI, ob datam uxorem.

Laetatur inventa uxore commoda.

Ut fascinum et incantamentum veneficatum clementer avertat.

Filium sibi nasci desiderat.

Ex DEI nutu ac voluntate obtigisse sibi speratam.

Beneficia et mortem CHRISTI commeditati secum hortatur.

Approbat illius pietatem et amorem in sacros libros.

Nato AEMILIO MELISSO, PAULI F. primogenito.

Cum baptismo imbueretur AEMILIUS MELISSUS, PAULI F.

Pater AEMILIUM filiolum recens natum CHRISTO consecrat.

Cum in fata concessisset MARQUARDUS THEODORICUS, illius filiolus.

Cum DEO expostulare nefas. Crucem ferendum. Spes altera prolis.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI MELETEMATUM LIBER QUINTUS. s145 HTML-Text

In sidere Cassiopeae, anno 1572 primum orta: et deinceps diu conspecta. Visio de nova Hierosolyma, et lapide revulso sine manibus.

penes DEUM esse et salutem et perniciem hominum.

Sanitas omnium rerum pretiosissima. Morbi homines, ut milites urbem oppugnant.

Relevari cupit a diuturno morbo.

Sanari discupit.

Imminere sibi mortem. Sepulchrum et Infernum dilatare fauces. Pristinae valetudini restitui petit.

Placidissime e vita discedere optat.

Renovationem vitae petit, et CHRISTO arctius inseri.

Quantis vita in periculis versetur, et externis et domesticis. actum de illa esse, nisi Spiritus sancti auxilio conservetur.

Finem vitae sibi inculcat, paratus mori.

Homo pius ad quosvis casus tolerandos paratus. Uxorem suam moriturus Principi commendat.

Pro vera fide, illuminatione mentis, notitia CHRISTI, amore mutuo, consolatione adversus hostem Diabolum.

Remitti sibi peccata optat, ut felicius hinc migret.

Commendat eum in manum IEHOVAE. Locus in fine, ex Pauli epistola ad Romanos cap. 8.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI MELETEMATUM LIBER SEXTUS. #(IMAGE) s178 HTML-Text

Ex Germanico.

Providentia DEI factum, ut is FRIDERICO Palatino LUDOVICI Electoris filio praeficeretur. Quam utilis fuerit, atque etiam num sit Reipublicae diligentissimi hominis labor.

IOHANNIS Comitis Palatini ad Rhenum, Ducis Boiorum, Tabernis montanis in arce.

Pietas et Iustitia reipub. fulcra; quibus sublatis, praesens imminet ruina. Wamboldi integritas erga Palatinos duces.

Vitam illi longissimam precatur ob pietatem et iustitiam. Liberalitas et beneficentia illius in quosvis merito praedicatur. Mentio legatorum viris doctis in Testamento.

De contemptu Euangelii, et ipsiusmet CHRISTI aeternas merituro poenas.

DEUM opt. max. piorum precibus motum, G. urbem contra Ligariorum vim, insidias, molitiones, et hactenus defendisse, et in posterum defensurum.

Coniugiis suum cuique esse Fatum aut Genium.

Medicina non infima liberalium artium. DEUS absque mediis curare potest. Terrae fecunditas ad usum medicum; in quo DEI in homines benevolentia manifeste apparet.

Rogat, ne secum per morbum examinato, velut auro in igne, stricto agat iure.

Morbi, virgae DEI, exercitia precum.

Uxorem suam moribundus legat, et in manum tradit.

Extremum valedicit obiturus.

Morbus latronem agit. Medicamenta nequicquam sumpta. Vires prostratae. Mors certissima, nisi DEO secus visum fuerit.

Ob coniugium Doli et Fraudis, virtutem, fidem, veritatem, amorem, candoremque sese abscondidisse. Vulpium et simiorum technae tum in cultu DEI, tum in iure pervertendo. Precationes sequentes PAPENHAEMIO dedicantur, consecrantur.

Cubitu surgentium.

Cubitum euntium.

Antequam cibus capiatur.

Post sumptum cibum.

Priusquam in scholam eat.

Ante contionem.

Finita contione.

Beneficiorum, quae a DEO acceperit, memor gratias agit; et porro prae ceteris petit et sanitatem, et in recto verbi divini tramite perseverantiam.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI MELETEMATUM LIBER SEPTIMUS. s230 HTML-Text

Sub Tutela. Incrementum novi anni sit hominibus augmentum novae vitae. Principes subiectis fax praelucens. Cura patrui in nepotem ex fratre. Praesagium de FRIDERICO fore magnum.

Maiorem DEO laudem atque honorem deberi, quam Regibus atque Principibus. Excitatio ad praeconium divinum. Theatrum mundi Numen esse evincit: quod non modo carminibus, verum etiam instrumentis Musicis celebrandum.

Regalis effigiei, sub mediam noctem de caelo descendentis, et rursum recta adscendentis.

Peccati confessio, culpae deprecatio. CHRISTI cruce et aerumnis paenitenti subventum. Mors victa. Infernus fractus. DEUS reconciliatus. Mancipium CHRISTI.

Peccator sibi primum ignosci petit delicta; deinde expetit beneficia homine Christiano digna.

Ex Graeco Ioachimi Camerarii.

Cum ille Psalmos DAVIDIS emendate in lucem curaret edendos, ad usum Ecclesiarum.

Pro remissione peccatorum ignotorum. Neminem non coram iudicio DEI esse culpabilem.

Illum tandem AUGUSTI more Caesaris victoria Potiturum, ac forte Regem Francorum futurum.

Pro incolumitate urbis G. cum infestissime ab incursione hostium coniuratorum premeretur.

In vastationem Hierosolymae. Matth. c. 23. Luc. c. 13 et 19.

DEI propensionem singularem et nutum facilem, etiam in dandis signis, commemorat.

Caliginem mentis discuti, et luce DEI cor sibi illustrari petit.

DANIEL in spelunca leonum typus Ecclesiae.

Reliquias aegritudinis omnino tolli petit. Medicamenta frustra sumi, nisi digitum DEUS admoveat. IEHOVA condonator criminum. Sanati gratus animus.

Pro felice migratione ex hac miseriarum valle, et translatione in vitam aeternam.

De mysterio cenae Dominicae.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI MELETEMATUM LIBER OCTAVUS. s259 HTML-Text

In Psalmorum tralatione.

HAEC MENS, HIC ANIMUS, HOC COR, ET HAEC ANIMA.

Exules.

Grandinem deprecatur.

De tempestate insolita.

Post nubila Phoebus. A clade incolumitas.

non nisi DEI praesidio tuta.

Homo microcosmus.

REUS.

Epigramma CHRISTI sepulchro adfixum Hierosolymis, anno 1578. mense Augusto.

Theatrum vitae humanae.

Spe et silentio se impetraturum Speratam.

Ab illo ceu paranympho sibi adduci cupit speratam.

Pietatis quaestus.

PSALMI ALIQUOT MELISSO INTERPRETE. s278 HTML-Text

Proborum atque piorum felicitas. Impiorum aerumnae. Beatorum gratia.

Tyrannorum in DEUM coniuratio. Ad Reges David, uti DEO sint audientes. De CHRISTO vaticinium.

IOVAE celebrata maiestas. In mortales benignitas. Humana dignitas. DEI magnificentia.

Pastor et grex. Iovana providentia. Aeterna misericordia et clementia.

SOLOMONIS laudes per patrem. Verbum DEI quantum in impio. Unctus in Regem et sacerdotem. Sacri coetus perfectio. Servatoris gloria.

Vates pro populo contra potentissimos hostes. Contra istos, uti DEO dent poenas dignas.

Coniugio vinctorum felicitas, dum pietatem et vias IOVAE sequantur.

Sacerdotes, Levitae, cantores ad canendum invitati. Horum angustiae. In patriam caritas. Contra hostes precatio.

In IOVAE laudes ardens vates. Vana in homine spes est. Universi conditor DEUS, certissimum pio praesidium est.

PAULI MELISSI SCHEDII, FRANCI GERMANI, COMITIS PALAT. ET EQU. POETAE LAUREATI, CIVIS ROMANI PARAENETICORUM LIBER PRIMUS. s295 HTML-Text

Optimis quibusque virtutibus et doctrinis animus Principis imbuendus.

De colloquiis doctissimorum virorum in mensa Principis.

Nemini, praeter illum, potuisse officium praefecturae Chironiae melius demandari.

Dies natalis hominem regenerationis admonere debet.

Cum ille unanimi suffragio creatus esset RECTOR Academiae Haidelbergensis, die 20 Decembris, anno 1586.

Instigat Principem, ut sibi aemulandas proponat Pietatem FRIDERICI III. Electoris Pal. avi sui. Sapientiam FRIDERICI II. Saxoniae ducis. Victorias FRIDERICI I. Septemviri Pal.

De calendarii reformatione. Castrator anni. Principis IGNOTI mentio. Astra non contemnendum.

Princeps aeque subiectus legibus, atque subditi. Membrorum cum capite ipso convenientia. Discrepantiae et discordiae absurditas. Ad regulam et normam quaeque dirigendum. Orbium caelestium harmonia.

Anno CHRISTI 1587. Novi aquaeductus mentio, et collegii Casimirani.

Principum est bonas artes et disciplinas fovere: Musicae studium atque exercitium conservare.

Quam difficile sit Principum filios in bonis instituere litteris.

Ingens bonum sanitas. Febre diuturna liberato cavendum, ne sit recidiva. Principum eadem conditio, quae aliorum hominum fragilium. In DEUM opitulatorem intuendum.

De stultis, fatuis, et morionibus aulicis, Caesarum, regum, principum deliciis.

Princeps adolescens, ad rerum gubernacula admotus, quid potissimum cavere debeat.

LAUS Principi adolescentulo parta in examine et accuratissimo et exquisitissimo. Exhortatio ad similem diligentiam in ceteris quoque studiis adhibendam.

Morbi poenae peccati. Mors nullum discrimen observat inter Principem et plebeium. Votum, uti convalescat.

Ut FRIDERICUM I. victoriosum, Electorem Pal. deinde FRIDERICUM II. sapientem, Saxonum ducem, tertio FRIDERICUM III. pium, Septem virum Pal. avum suum, omni conatu exprimere studeat.

Eruditorum familiaritas doctos facit.

Principes nihil aeque decere, ac si vitiis ex aula exterminatis, virtutem in primis atque doctrinam amplectantur.

PIETAS ante omnia utilis.

De tribus nobilibus viris GRYNRADIO, VOLRADO, GRARATO, a CONSILIO in lingua Teutonica nomen habentibus.

DEUM precari, opus piissimum.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI PARAENETICORUM LIBER SECUNDUS. s331 HTML-Text

PRINCIPI et carmina et se ipsum donat.

A PVERO aetas ad laborem adsuefacienda est.

AMBOS fore una cum ambobus Principibus immortales.

VATICINIUM verissimi Principis de FRIDERICO IV. nepote ex fratre.

ET ARTE ET MARTE.

Anno 1590. die 5 Martii. Bona quaeque die ipsius natali et dicendum et faciendum.

Facunda illius narratio laudatur. De FRIDERICO IV. Pal. praesagitio singularis.

CUM A patruo IOHANNE CASIMIRO ense sollemniter cingeretur, die 25 Martii, anno 1590.

BELLONAE OMEN.

UT ipsum custodiat, tamquam pupillam oculi.

FIDEM non debere esse fluxam.

DEO auspice cuncta feliciter piis cedunt.

DE aqua rosacea.

EX cap. 6. Num. sub finem, et * Psalmo 121.

Quid cuique in sua vocatione faciundum sit. REGIBUS, PRINCIPIBUS, GUBERNATORIBUS.

SUMMA legis divinae.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI GERMANI, COMITIS PALAT. ET EQU. POETAE LAUREATI, CIVIS ROMANI PARODIARUM EX HORATIO LIBER PRIMUS. s359 HTML-Text

EX HORATII libro I. oda IV. SOLVITUR acris hiems.

Ex HORATII libro I. oda V. QUIS multa gracilis

Ex HORATII libro I. oda X. MERCURI facunde.

Ex HORATII libro I. ode XV. PASTOR cum traheret.

Ex HORATII libro I. oda XIX. MATER saeva Cupidinum.

Ex HORATII libro I. ode XX. VILE potabis.

Ex HORATII libro I. oda XXI. DIANAM tenerae.

Ex HORATII libro I. ode XXIII. VITAS hinnuleo.

Conversa in Alcaicum

Ex HORATII libro I. ode XXVI. MUSIS amicus.

Ex HORATII libro I. oda XXIX. ICCI, beatis.

Ex Horatii libro I. oda XXXIII. ALBI, ne doleas.

Ex HORATII libro I. oda XXXVI. ET ture et fidibus.

Ex HORATII libro II. oda II. NULLUS argento.

Ex HORATII libro II. ode XIX. BACCHUM in remotis.

Ex HORATII libro III. ode IX. DONEC gratus eram.

Ex HORATII libro III. oda XII. MISERARUM est.

Ex HORATII libro III. oda XXV. Quo me Bacche rapis.

Ex HORATII libro III. ode XXVI. VIXI puellis.

Ex HORATII libro IV. ode III. QUEM tu Melpomene.

Ex HORATII libro IV. ode V. DIVIS orte bonis.

Ex HORATII libro Epodon, ode II. BEATUS ille. Conversa in Alcaicum.

Ex HORATII Epodon, oda XI. PETTI, nihil me.

Ex HORATII libro Epodon, oda XIII. HORRIDA tempestas.

PAULI MELISSI SCHEDII FRANCI PARODIARUM EX CATULLO LIBER SECUNDUS. s385 HTML-Text

QUOI dono lepidum.

VIVAMUS, mea Lesbia.

MISER Catulle.

MELLITOS oculos.

Ex Graeco Sapphus. et.

Conversa in Alcaicum. ILLE mi par esse.

O REM ridiculam.

Ex PROPERTII libro III. Eleg. XV. NUNC o Bacche tuis.

Ex VIRGILII Epigrammate. SI mihi susceptum.