Karl <Pfalz, Kurfürst>:


Philothei Symbola Christiana, quibus idea hominis Christiani exprimitur.


Seite [5]
PREVIOUS UP ALL EPO TITLES NEXT MATEO


PREVIOUS UP ALL EPO TITLES NEXT MATEO

Mail an MATEO