On the CAMENA Section ITALI
Augurelli, Giovanni Aurelio: I. Aurelius Augurellus. - Venezia, 1505.
Augurelli, Giovanni Aurelio: Chrysopoeia. - Venetiis, 1515.

 

Augurelli, Giovanni Aurelio (1456-1524):
I. Aurelius Augurellus. - Venetiis : In Aedibus Aldi, Mense Aprili 1505. - [128] lvs. ; 8o. - Type area 11,7 x 6,2 cm - Call number : Sch 051/005


Summary Table of Contents :
Ioannis Aurelii Augurelli Iambicus Liber Primus.
Ioannis Aurelii Augurelli Iambicus Liber Secundus Ad Hieronymum Bononium Poetam Tarvisinum.
Ioannis Aurelii Augurelli Sermonum Liber Primus Ad Iacobum Chabrielum Patricium Venetum.
Ioannis Aurelii Augurelli Sermonum Liber Secundus Ad N. Franchum Pontificem Tarvisinum.
Ioannis Aurelii Augurelli Ad Pandulfum Malatestam Impuberi Tum Aetate Adolentem, Atque Arimini Principem, Carminum Liber Primus.
Ioannis Aurelii Augurelli Carminum Liber Secundus.
Ioannis Aurelii Augurelli Libellus Iambicus Superadditus.


Detailed Table of Contents :

(Title page) fol. 1a
IOANNIS AURELII AUGURELLI IAMBICUS LIBER PRIMUS. fol. 3a
POETAS DIVINO FURORE EXCITARI, ET PROPE FELICES ESSE. CARMEN I. fol. 3a
AD LAURENTIUM LAURETANum P. [ Patricium ] Ven. [ Venetum ] Phoenix, sub qua Domus Lauretana significatur. CARMEN II. fol. 4a
PATRIAE GRATULATUR, QUOD sub ditionem Venetam Venerit. CARMEN III. fol. 4b
GRATIARUM CONVIVIUM. CARMEN IV. fol. 5a
AD VINCENTIUM QUIRINUM P. [ Patricium ] V. [ Venetum ] VELLUS AUREUM. CARMEN V. fol. 6a
AD PEROLLAM COMMENDATIO LINTEI Elegantissime acu picti. CARMEN VI. fol. 7b
AD FRANCISCUM CORNELIUM PATRICIUM VENETUM. CARMEN VII. fol. 8a
AD ANDRIONEM ARTUSINUM RAVENNATEM : CARMEN EX SOLIS IAMBIS. CARMEN VIII.fol. 8b
AD C. NUPER INITIATAM. CARMEN IX. fol. 9b
RESPONSIO PRO C. CARMEN X. fol. 10a
AD BERTUTIUM LAMBERTUM : Ad quem significat mittere tris [ tres ] subsequentes Odas : Faunum, Lycen, et mutuo amantes. CARMEN XI. fol. 10b
FAUNUS. CARMEN XII. fol. 11a
ORUS AD LYCEN. CARMEN XIII. fol. 11b
FLORA ET ALCON MUTUO SE AMANTES. CARMEN XIV. fol. 12a
AD HIERONYMUM Actionum Avogarium Tarvisinum commendatio tabulae, quam pingendam, et ornandam curaverat. CARMEN XV. ("ornandam" constituted by crossing out 3 printed letters following upon "or".) fol. 12b
AD PAULUM DECANALEM Patrit. [Patricium ] Venetum eos beate vivere qui amori et disciplinis incumbunt. CARMEN XVI. fol. 13a
AD ANGELUM CABRIELUM PATRITIUM [ PATRICIUM ] VENETUM : Vivendum esse, et amandum. CARMEN XVII. fol. 14a
AD SEBASTIANUM MEDUlum Tarvisinum, Neque fidem maiorem, neque Amorem firmiorem, quam coniugis. CARMEN XVIII. fol. 15a
AD HIERONYMUM BONONIUM TAR. [ Tarvisinum ] IOCOSI ITINERIS DESCRIPTIO. CARMEN XIX. fol. 15b
CARMINA INSCRIPTA CODICI PETRARCAE, QUEM mihi dono dederat Lodovicus Barbadicus P. Venetus recenter mihi partus amicus. CARMEM [ CARMEN ] XX. fol. 17b
AD H. BONONIUM IN OBITU FILIOLI CARISSIMI. CARMEN XXI. fol. 18a
AD MARINUM LAMBERTUM : AMORIS LAUS. CARMEN EX SOLIS IAMBIS. XXII. fol. 18b
AD CORNELIUM CASTALIUM FERTINUM : IMITANDUM Petrarcam iis, qui eius generis poetica praestare velint, quod in ea lingua, qua loquimur, ceteris praeferendus est. CARMEN XXIII. fol. 19a
PROSOPOPEIA [ PROSOPOPOEIA ] F. MOLINI APUD DAMASCUM OBEUNTIS, AD SODALES. CARMEN XXIV. fol. 20a
ALDO MANUTIO ROMANO HORUM LIBRORUM COMMENDATIO, ut pro singulari doctrina sua eos recognoscat, et pro dexteritate imprimendos curet. CARMEN XXV. fol. 20b
AD HIERONYMUM ACT. AVOGAR. MOMUM : LAURUS ARBORIS LAUS. CARMEN XXVI. fol. 21a
PEROLLA AD IPHIN : QUOD DE SE SUSPICARI NOLIT. CARMEN XXVII. fol. 22a
AD BENEDICTUM BERTOLDUM PATAVINUM. ELEGANTIS AMORIS COMMENDATIO. CARMEN XXVIII. fol. 23b
SOMNII : SIVE NON FALSI VISUS IMAGO. CARMEN XXIX. fol. 24a

IOANNIS AURELII AUGURELLI IAMBICUS LIBER SECUNDUS AD HIERONYMUM BONONIUM POETAM TARVISINUM. fol. 25a
POETIS DICANDA OPERA POETARUM. CARMEN EX SOLIS IAMBIS. I. fol. 25a
AD ANTONIUM VONICAM TARVISINUM : Intermittenda interdum philosophiae studia, et mansuetioribus Musis vacandum. CARMEN II. ("Intermittenda" constituted by crossing out the printed letters "ter" that follow upon "In" and are followed by another "ter".) CARMEN II. fol. 25b
AD LODOVICUM MARCELLUM HIER. Equitem : eum sibi beatum videri, propterea quod duabus gratiis, quibus ipse fruitur, urbana et rurali, tertiam superaddat, id est, quod his contentus vivat. CARMEN III. fol. 26b
REDEUNTI MUSAE. CARMEN EX SOLIS IAMBIS. IV. fol. 27a
REDDIT CAUSAM QUARE VALEAT, ET ADHUC POETIS Tamquam inter omnes scriptores maximis oblectetur. AD FLAMINIUM. CARMEN V. fol. 27b
CUM ALIAS RES AGEREM, PEtiit de me Amicus, qui pueri formam carminibus descripserat, ut Puellae speciem luderem; quod cum frustra tentarem, in hoc principii carmen ipsum ex sese prorupit. CARMEN VI. fol. 28b
ALCIMI ET ALCONIS AMOR. CARMEN VII. fol. 29b
PROSOPOPEIA [ PROSOPOPOEIA ] IRASCENTIS PRIMUM, DEINDE QUIESCENtis senis N. F. ad Bertutium Lambertum prim. Tar. CARMEN VIII. fol. 30b
AD ANDREAM TRIVISANUM FELTRIENSEM PRAESULEM : Magnam partem beatae vitae quietem esse, quae de sedata mente proficiscatur. CARMEN IX. fol. 31b
AD TRYPHONEM CHABRIELUM PATRICIUM VENEtum : vitae propriae immutationem, immutationisque detestationem. CARMEN X. fol. 32a
HIERONYMO BONONIO. CARMEN XI. fol. 33b
PAMPHILO QUA PARTE POTEST, REFERT GRATIAM eorum, quae audiverat de Tryphone Chabrielo de se ab illo dici, et scribi. CARMEN XII. fol. 33b
AD H. BONONIUM, REDITURUM SE PROPEDIEM TARvisium; interea vero, ut Amicis nomine suo Salutem dicat. CARMEN XIII. fol. 34b
GRATIAS AGIT CUBICULO, IN QUO, DUM FELTRIAE DEGERET, MORATUS EST. CARMEN XIV. fol. 35a
AD CORNELIUM CASTALIUM FELTRIENSEM : INSTARE tempus, quo ipse Feltria discedat, et Tarvisium se conferat. CARMEN EX SOLIS IAMBIS. XV. fol. 35b
AD PETRUM BEMBUM, GRATULATIO VERONENSIS PRAEturae Patri clarissimo demandatae. CARMEN XVI. fol. 36b
sB [ AD ] MARCUM MAUROCENUM PATRICIUM VENETUM : AB AMORE DEHORTATIO. CARMEN EX SOLIS IAMBIS. XVII. fol. 7a
PRO PUERO. EX SOLIS IAMBIS. XVIII. fol. 37b
PRO SENE. SCAZON EX IAMBIS SOLIS. XIX. fol. 38a
AD BONONIUM ET PANCRATIUM Pyruchinum : Tris [ Tres ] superiores odas, si non sententia, convenire saltem inter se, quod solo pede iambo constent, praeter ultimam, quae postrema sede habet spondeum, ut sit Scazon. CARMEN XX. fol. 38b
AD CHRYSILLAM, EAM ESSE ceteris virginibus exemplar, quod ipsae sequantur. CARMEN XXI. fol. 39a
AD DANIELEM RHENERIUM PATRICIUM VENETUM. CARMEN XXII. fol. 39b
CARMEN XXIII. CHARON ET NELPHUS. fol. 40a
AD D. RHENERIUM, IN LUPUM : ID EST IN FATI Violentiam. CARMEN XXIV. fol. 43a
BLANDITUR INFANTULO N. SALOMONI P. VENETI FILIO. CARMEN XXV. fol. 43b
AD ANNAM PANNONIAE REGINAM PRO TARVISIO CIVITATE. CARMEN XXVI. fol. 44a
AD GALEATIUM FACINUM PONTICUM PATAVINUM. CARMEN XXVII. fol. 44b
PROSOPOPEIA [ PROSOPOPOEIA ] DE AMORE CONQUERENTIS. SCAZON EX IAMBIS SOLIS. CARMEN XXVIII. fol. 45a
AD HIER. BONONIUM. CARMEM [ CARMEN ] XXIX. fol. 45b
AD L. POR. ET N. ANG. VICENTINOS : NONNULLA PLAtonicae disciplinae de immortali mente, insuperque de ea parte animae, in qua perturbationes exsistunt. CARMEN XXX. fol. 46a
AD MUSAM, QUOD IN SCRIBENdis iis, quae sub terra gignuntur, liceat Virgilium imitari, qui quae supra pullulant, Felicissime cecinit. CARMEN XXXI. fol. 47a
AD LIBRUM. EX SOLIS IAMBIS. CARMEN XXXII. fol. 48a

IOANNIS AURELII AUGURELLI SERMONUM LIBER PRIMUS AD IACOBUM CHABRIELUM PATRICIUM VENETUM. fol. 48b
SERMO PRIMUS. fol. 48b
AD BERTUTIUM LAMBERTUM PRIM. TARV. Homines non eum, quem deberent, finem quaerere. SERMO II. fol. 49b
LAURENTIO LAURETANO PATRICIO VENETO; VARIIS modis humanas curas minui. SERMO III. fol. 51a
HORTATUR ANDREAM CASTRUM, UT INANES HOMINUM CURAS RIDEAT. SERMO IV. fol. 52a
AD VALERIUM SUPERCHIUM PISAURENSEM, IN EOS, QUI SERMONUM VIM PARUM INSPECTANT. SERMO V. fol. 53a
AD L. PORT. VICENTINUM, RISUS VARIARUM circa rem litterariam praesertim opinionum. SERMO VI. fol. 54a
AD IULIUM, SERVI PERRARI PROSOPOPEIA [ PROSOPOPOEIA ]. SERMO VII. fol. 55a
HIERONYMO BONONIO POETAE TARVISINO. SERMO VIII. fol. 56b
IOCUS. SERMO IX. fol. 57b
AD LAURENTIUM ABSTEMIUM, CUI SERMONES SUOS COMMENDAT, QUOS eius hortatu ediderit. SERMO X. fol. 58b

IOANNIS AURELII AUGURELLI SERMONUM LIBER SECUNDUS AD N. FRANCHUM PONTIFICEM TARVISINUM. fol. 60a
SERMO I. fol. 60a
AD IOANNEM ANTONIUM SCHOLAM FRANCHI PONtificis Nepotem exhortatio ad virtutem. SERMO II. fol. 61b
AD N. FRANCHUM, UT POST MULTOS LABORES quieti tandem se dedat, Hortatio. SERMO III. fol. 62b
TRYPHONI CHABRIELO PATRICIO VENETO. QUICUM [ QUOCUM ] EA RIDET, QUAE VULGUS ADMIRATUR. SERMO IV. fol. 63a
ALOVISIO ALEOTO C. TAR. QUEM UT RUS SE CONFERAT, HORTATUR. SERMO V. fol. 64a
AD RISUM ITERUM CASTRUM, QUICUM [ QUOCUM ] ALTERO SERMOne humanas curas riserat. SERMO VI. fol. 64b
AD IO. ANTONIUM SCHOLAM, CUM EIDEM VARIA AMOrum genera declaraverit, ad id, quod praestantissimum est, adhortatio. SERMO VII. fol. 67b
IOANNI ARAGONIO HISPANIARUM PRINCIPI NOMINE N. FRANCHI PONTICIS [ PONTIFICIS ] TARVISINI. SERMO VIII. fol. 69b
IMMINENTIUM TEMPORUM QUERELA. SERMO IX. fol. 70b
AD ANDREAM TRIVISANUM PONTIFICEM FELTRIENSEM, COMMENDATIO Edendorum Sermonum. SERMO X. fol. 71b
LBERTO VONICO TARVISINO EQUITI ET IUREconsulto. {Graece * Chrusopoi'ía }. SERMO XI. fol. 3a
D L. MAXIMUM PATAVINUM. Esse provocationem adversum detractores : Actionum, ad conscientiam : scriptorum, ad posteritatem. SERMO XII. fol. 5b

IOANNIS AURELII AUGURELLI AD PANDULFUM MALATESTAM IMPUBERI TUM AETATE ADOLENTEM, ATQUE ARIMINI PRINCIPEM, CARMINUM LIBER PRIMUS. fol. 77a
ODE I. fol. 77a
AD P. [ Puellam (?) ] GLYCEREN. LAUS POETARUM. ODE II. fol. 77b
IN OBITU ROBERTI MALATESTAE DUCIS INVICTI AD Cives Ariminenses consolatio. ODE III. fol. 78b
AD GLYCEREN, ARDENTIS ANIMI AFFECTUM DECLARANS. ODE IV. fol. 80a
OPTAT IULIUM ALEXANDRUM CAPELLAM SUB Populo in amoeniss. [ amoenissima ] villa Bernardi Bembi Veneti Senatoris clarissimi sita Amoris curas consolari. ODE V. fol. 80b
REFECTIO APUD AQUULAM IN VIGILIANO N. FRANCHI PRAESULIS TARV. [ Tarvisini ]. ODE VI. fol. 81b
APOLLINEM PRECATUR, UT FAS HABEAT HORATIUM Flaccum imitari; atque utriusque interim laudes canit. ODE VII. fol. 82b
AD DAPHNIN. ODE VIII. fol. 84a
AD IULIUM ANTONIUM CHEREGONIUM IN DURUM AMOREM ALDULAE. ODE IX. fol. 85a
AD IULIUM ALEXANDRUM CAPELLAM ET FUSCIUM SODALES. ODE X. fol. 86a
AMARACUS GLYCERE DONO MISSA, IPSAMET LOQUItur, multis se olentibus herbis et floribus praeferens. ODE XI. fol. 86b
AD P. [ Puellam (?) ] CLYCEREN [ GLYCEREN ]. ODE XII. fol. 87b
AD I. ALEXANDRUM CAPELLAM IN OBITU PARENTIS CLARISS. [ Clarissimi ] V. [ Viri (?) ] CONSOLATIO. ODE XIII. fol. 88a
AD URSINUM POLENSEM PRAESULEM PUERI CANENTES. ODE XIV. fol. 89b
AD LEONICUM THOMEUM IN ANDRELLEM ET BRENTIUM DEEFUNCTOS, HUNC EXTRA PATRIAM, ILLUM IN PATRIA, SED VIOLENTO ICTU INIMICI. ODE XV. fol. 90a
AD PANDULFUM MALATESTAM PRINCIPEM. ODE XVI. fol. 91a
AD VENEREM. ODE XVII. fol. 92a
AD GLYCEREN. ODE XVIII. fol. 92b
AD SEPTIMIUM ET FUSCIUM THOMEUM, QUANTI FACIAT F. [ Francisci ] PETRARCAE POEMA. ODE XIX. fol. 93a
AD FUSCIUM THOMEUM, QUAM FELICES SINT, QUI RELIctis ceteris curis, se musis dedunt. ODE XX. fol. 93b
SUSCITAT LYRAM AD AMORES PHOEBI CANENDOS, inter quos Coronidis amorem narrat, et Esculapii [ Aesculapii ] ortum et educationem, quem optat nunc vivere, ut ei aegrotantem Glyceren committat. ODE XXI. fol. 94a
MARTIO ANTONIO PASTIO VERONENSI, CAUSAS REDDIT, CUR DIUTIUS PATAVII MORETUR. ODE XXII. fol. 96b
AD L. CAMPANUM CAMPUM, QUOD NOLIT AMORIS VINculis irretiri, vel si id omnino affectat, eam saltem Dominam inveniat, quae iis conditionibus [ condicionibus ] praedita sit, ob quas perpetuo ametur. ODE XXIII. fol. 97b
CONSOLATUR P. [ Puellam (?)] GLYCEREN, NE TANTOPERE ORIUM CATUlum vita functum fleat, cum ille ad Elisios [ Elysios ] campos inter egregias Virgines versetur. ODE XXIV. fol. 98a
AD ADOLESCENTES ET PUELLAS, UT CONNUBIIS INCUMBANT. ODE XXV. fol. 99a
AD MUSAM. ODE XXVI. fol. 99b
AD PANDULFUM MALATESTAM. ODE XXVII. fol. 100a
AD MUSAM DE LAUDIBUS GLYCERES. ODE XXVIII. fol. 100b

IOANNIS AURELII AUGURELLI CARMINUM LIBER SECUNDUS. fol. 102a
RESUMIT LYRAM, QUAM SUPERIORE LIBRO, A MUSA BREVIS TEMPORIS VENIAM PRECAtus, dum ad graecos auctores se conferret, deposuerat. ODE I. fol. 102a
AD IULIUM ALEXANDRUM CAPELLAM, AB AMORE DEHORTATIO. ODE II. fol. 103a
CONATUR NICOLAUM SCHOLAM PATAVINUM ABSENTEM, ET ALIAS RES AGENTEM, AD DISCIPLINAS, QUAS CALLET, REDUCERE. ODE III. fol. 105a
AD HERMOLAUM BARBARUM P. [ Patricium ] VENETUM, IN DIOSCORIDIS TRADUCTIONEM. ODE IV. fol. 106a
AD HIERONYMUM BONONIUM, NIHIL ESSE PRETIOSIUS TEMPORE. ODE V. fol. 106b
AD MUSAM, IN PETRI BEMBI P. [ Patricii ] VENETI LAUDEM. ODE VI. fol. 107a
PRO N. FRANCO AD ALPHONSUM RERUM HISPANIarum scriptorem, post captam de infidelibus urbem Granatam ab invictissimis Hispaniae Regibus. ODE VII. fol. 108a
AD NICOLAUM PASSERUM PATAVINUM : EUM RECTE BEATUM DICI, QUI VITA FUNGITUR QUIETA. ODE VIII. fol. 109a
AD SEMET ADHORTATIO. ODE IX. fol. 109b
PUER PRO CIVITATE TARVISINA AD CARDINALEM GRIMALDUM. ODE X. fol. 110a
AD CASSSANDRAM FIDELEM VENETAM, UT SE AD HISPANIARUM REGINAM LIBENTER CONFERAT, ADHORTATIO. ODE XI. fol. 111a
AD MARSILIUM FICINUM FLORENTINUM IN LIVOREM. ODE XII. fol. 112a
AD HIERONYMUM BONONIUM PETENS, UT QUAE RURI COMPOSUERIT, EDAT. ODE XIII. fol. 113a
AD FUSCIUM THOMEUM DE IOANNE Laurentio Veneto. ODE XIV. fol. 113a
AD IOANNEM REGIUM. ODE XV. fol. 114a
AD INGENUOS ET DOCILES ADOLESCENTES SUOS. ODE XVI. fol. 115a
CRETICUM CAMERTEM HORTATUR, UT IN PATRIAM redeat post perpessos multos labores, dum utramque linguam, ac disciplinas perdiscit. ODE XVII. fol. 115b
AD NICOLAUM PASSERUM DE THEODORO GAZA. ODE XVIII. fol. 116b
CLYCIE AD SOLEM, SED METAPHORICE AD MUSAM. ODE XIX. fol. 117a

IOANNIS AURELII AUGURELLI LIBELLUS IAMBICUS SUPERADDITUS. fol. 118a
AD MUSAS ACCEPTUM EIS REFERRE SOLIS, QUOD GRANDIUS NESCIOQUID LUSURUS SIT. CARMEN I. fol. 118a
AD IULIUM II. PONTIFICEM MAX. IN COMMUNI Omnium summi eiusdem Pontificatus plausu Gratulatio. CARMEN II. fol. 118b
IN EODEM PLAUSU. CESSATURAM SYDERUM [ SIDERUM ] MALIGNItatem, quam Vates minantur, Principis pii gubernatione. CARMEN EX SOLIS IAMBIS. III. fol. 119a
IN EODEM PLAUSU : SPERANdum esse bonis omnibus omnia in melius cessura sub frugifera almi Principis quercu. CARMEN IV. fol. 120a
IN EODEM PLAUSU : AD CIPPICUM IADRIENSEM PRAESULEM GRATULATIO. CARMEN V. fol. 120b
IN EODEM PLAUSU : TRES SUMMAS VIRTUTES AD TRIUMphum invitat, quo vincula pravitati iniciuntur, atque eadem in servitutem deducitur. CARMEN EX SOLIS IAMBIS. VI. fol. 121a
AD IULIUM II. PONT. MAX. IN eodem plausu, summopere laetari : ut opinatur, Venetum Senatum, qui ita summae sedi optat praestantiss. [ praestantissimum ] Principem, ut eius sedis protector exstitit semper summus. CARMEN VII. fol. 121b
IN EODEM PLAUSU : RESISTI Posse fato Prudentia Principis, siquid sydera [ sidera ], ut Vates ferunt, minantur. CARMEN VIII. fol. 123a
AD MUSAS : VENISSE SE PARVA Urna ad hauriendas ex earum fonte lymphas, quibus pro virili sua imas partes crescentis quercus irriget. CARMEN IX. fol. 123b
AD PONTIFICEM. fol. 124a
AD BARTHOLOMAEUM AGOLANTUM TARVISINUM, UT HOS, QUOS SECUM VENETIAS FERT, LIBELLOS ACCURATISSIME IMPRImendos curet. fol. 125b
(Registrum. Colophon.) fol. 126b
(Printer's Emblem.) fol. 128b

Augurelli, Giovanni Aurelio: I. Aurelius Augurellus. - Venezia, 1505.
Augurelli, Giovanni Aurelio: Chrysopoeia. - Venetiis, 1515.

 

Augurelli, Giovanni Aurelio (1456-1524):
[Chrysopoeia ] Ioannis Aurelii Augurelli P. Ariminensis Chrysopoeiae Libri III. Et Geronticon Liber Primus . - [Venetiis] : Impressit Simon Luerensis, 1515. - [57] Bl. ; 4o. - Type area 15,8 x 9,7 cm - Call number: Sch 051/235


Summary Table of Contents :
Ioannis Aurelii Augurelli Chrysopoeiae Liber Primus.
Ioannis Aurelii Augurelli Chrysopoeiae Liber Secundus.
Ioannis Aurelii Augurelli Chrysopoeiae Liber Tertius.
Ioannis Aurelii Augurelli Geronticon Liber Primus.

Detailed Table of Contents :

(Title) fol. 1a
IOANNIS AURELII AUGURELLI CHRYSOPOEIA AD LEONEM X. PONTIFICEM MAXIMUM. - Incipit : AUriferam parvis animi pro viribus Artem fol. 2a
IOANNIS AURELII AUGURELLI CHRYSOPOEIAE LIBER PRIMUS. - Incipit : HUmana experiens naturaeque aemula virtus fol. 3ba
IOANNIS AURELII AUGURELLI CHRYSOPOEIAE LIBER SECUNDUS. - Incipit : HActenus auriferam secretae Palladis artem fol. 14b
IOANNIS AURELII AUGURELLI CHRYSOPOEIAE LIBER TERTIUS. - Incipit : PRotinus optatos opulenti pulveris ortus fol. 26b

IOANNIS AURELII AUGURELLI AD PETRUM LIPOMANUM HIERONYMI F. VENETUM P. GERONTICON LIBER PRIMUS. - Incipit : SUnt cordi Musae nobis : sunt Carmina curae fol. 39b
AD LEONEM X. PONT. MAX. ASSCENSUS [ ASCENSUS ] PRIMUS AD DEUM. - Incipit : IAm multa mecum conor : et volvo diu fol. 40b
QUADRAGESIMA. - Incipit : ERgo animi interea semper pendebis? Et unde fol. 46a
PASCA. - Incipit : HAec est illa Dies : rerum quam condidit Auctor. fol. 47a
AD TRYPHONEM CHABRIELEM P. VENETUM. - Incipit : QUo sinitis socii me per deserta vagantem fol. 48a
AD ANTONIUM VONICAM TARVISINUM. - Incipit : QUo me quo Silides rapitis per flumina Nymphae? fol. 50a
AD BARTHOLOMAEUM AGOLANTUM TARVISINUM. - Incipit : TE quoque ad has Epulas invitassemus Amice: fol. 51b
AD PETRUM LIPOMANUM IN OBITU CLARAE SORORIS, - Incipit : AMoena Petre quae vides vagus loca fol. 52b
Ad M. Hieronymum Vidam. P. Cremonensem. - Incipit : ESse ferunt Collem Phoebo Musisque dicatum: fol. 55b
(Colophon) fol. 57a
Errata fol. 57b

Augurelli, Giovanni Aurelio: I. Aurelius Augurellus. - Venezia, 1505.
Augurelli, Giovanni Aurelio: Chrysopoeia. - Venetiis, 1515.
On the CAMENA Section ITALI