01/2011 Reinhard Gruhl markup
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check - no orthographical standardization


image: as001

EPITHETORVM IOANNIS RAVISII TEXTORIS NIVERNENSIS OPVS ABSOLVTISSIMVM, IAM DENVO POST VLTIMAM IPSIVS AVCTORIS recognitionem, et aliquam multas aliorum emendationes a multis mendis repurgatum. Accesserunt huic editioni SVCCINCTAE QVAEDAM ADDITIONES, QVIBVS, EX DOCTISSIMORVM QVORVNDAM VIRORVM judicio, obscuriores loci declarantur, partim etiam adscriptis varijs lectionibus, emendantur, Epithetorum denique rationes explicantur. [gap: illustration] DVACI, Ex officina IOANNIS BOGARDI, sub Biblis aureis M. D CVII.image: as002

[gap: blank space]

image: as003

IN IOAN. RAVISII TEXTORIS NIVERNENSIS EPITHETA, CVM TESTIMONIIS POETICIS, ET INTEGRO COMMENTARIO PRAEFATIO.

PLERIQVE multae lectionis viri, beniuolo, et salubri quidem consilio, me frequentissime monuerunt, vt ab eorum vanitate, et inani cauerem stultitia, qui, vt auditoribus sese mirabiles efficiant, et aestimationem sui prorogent, Odyseas, et Iliadas, aut maius aliquid promitrunt se parituros, hisque immortalitatem pollicentur, quibus opera ipsa nuncupauerint. Demum, vbi diu satis, et vltra elephantos, vterum tulerunt, accessitque aetas iam matura, et partur tam ampulloso idonea, fatigatum tam diuturna exspectatione lectorem destituunt, et verba emittunt pro farina, muremque ostendunt pro leone. Cuiusmodi fuisse feruntur, Calliphanes poeta, et Timaeus Siculus: quorum hic gloria batur, et passim iactitabat historiam se scripturum; qua Thucydidem, et Philistum superaret. Ille diuersorum carminum, et orationum initia conscribere volebat, eaque ad tres, aut quatuor versus pronunciare, et ostentare, vt commentum ignorantibus multiscius, et eruditus videretur. Itaque quoniam consultisime agunt, qui aliena fruuntur insania, canere volo ab ea nota, quae permultos in tota posteritate ridiculos fecit, et contemtibiles. Dederam prius in lucem Epithetorum meorum specimen, et vt amicis obsequerer, qui ida me precibus importunis, ac quotidianis prope conuicijs extorserant, et vt aleam iudiciorum experirer de primitijs illis. Quas quoniam nullis displicuisse video praeterquam paucis ad conuicia, et satyras natis, qui maledicunt semper, quoniam benedicere non norunt: praestare volui, quod ante promiseram, opus scilicet integro commentario absolutum, et extrema iam apposita


image: as004

manu, testimonijs poeticis vbique, et circumquaque vestitum. In quo si quis minorem sua spe frugem dicat se reperisse, sciat me idipsum scripsisse, non Laelijs, aut Catonibus; non Ciceronibus, aut Virgilijs, sed imperitis adhuc, et rudibus tyrunculis, qui a prima studiorum infantia nondum excesserunt, nec omnibus quidem, sed his tantum, qui perinde, ac Musas habuaerunt obstetrices, poeticae discipline suapte natura sunt idonei. Ceteris vero, qui exclusi sunt Helicone, non haec magis scripta sunt, quam de agrorum cultu sterilibus agris, vt cum Fabio loquar. Quum ergo puerilibus studijs aptum, et consecratum sit hoc opus, satis erit, mihi fauorem apud eos meruisse, quorum rationem habui. Quod si literis, et aetate prouecti cum plausu id exceperint, vberior, et longe titillantior voluptas animo meo futura est. At si vultu superbo, et minime familiari contemserint, qui nihil nisi tripodas commendant, et Sibyllarum solia, non verterim manum. Placeant illi suis ampullis, et me permittant humi scrpere. Si in modicis rebus vacillauero, minoris erit periculi parua illa, et humilis mea ruina, quam si currum solis appeterem cum Phaetonte. Qui in minimis, exiguique momenti operibus probe funguntur suo munere, laudem merentur non minus, quam qui tractant sublimia. Maronis opusculum de Culice non damnant, imo vero mirantur plutimum, qui rationem habent animalculi. Neque, vt spero, modicum hunc laboris mei partum reprobabunt, qui consideratius animaduerterint finem, et in quorum vsum editus sit. Editionem autem nimis praecipitatam culpantibus respondebo: humilibus, et in infimis rebus nihil opus esse luxurioso, et nimis superstitioso cultu. Affectatus ille verborum apparatus, circum spectaque (vt ita dicam) mangonizatio, sublimibus et arduis operibus conueniunt, sicut accurata vestimentorum lauticies, et plerumque repetita speculi castigatio, non decet rusticas et paganas mulierculas, quibus satis est placuisse bubulcis et porcarijs: sed heroinas, et regum filias, quae principum oculos in se conuertere student. Praeterea vsu non nunquam accidit, vt nimia illa cunctatio, et mora praestandi, quod ante promissum est, gratiam imminuat, nisi quod praestatur taedium exspectationis largo fenore compenset. His permotus caussis editionem acceleraui, tum etiam, quod me taederet in his elementis consenescere, in quibus, vt plurimum est laboris, ita nihil fere gloriae.image: as005

AVCTORVM ET POETARVM IN HOC OPERE CITATORVM ABBREuiata nomina quae.

Adr. Card. Adrianus Cardinalis

Ant. Pal. Antonius Paltronus

Apul. Apuleius

Aus. Ausonius

Aug. Augurellus

Arch. Architrenius

Al. ab Al. Alexander ab Alexandro

Alu. Go. Aluarus Gomes

AEsch. Aeschilus

AEg. Mas. Aegidius Maserus

Bapt. Pl. Baptista Plautius

Bapt P. Baptista Pius

Bapt. Egn. Baptista Egnatius

Boet. Boetius Boc. Bocatius

Barth. Bartholinus

Barth. Lo. Bartholomaeus Locinensis

Beb. Bebelius Bud. Budaeus

Blas. Blasius Brix. Brixius

Claud. Claudius

Catul. Catullus

Codr. Vrc. Codrus Vrceus

Calph. Calphurnius

Cat. Cato

Col. Columella

Cleoph. Cleophilus

Cic. Cicero

Crin. Crinitus

Caes. Germ. Caesar Germanicus

Cant. Cantalycius

C. Plin. Caius Plinius

Calent. Calentius

Cor. Gal. Cornelius Gallus

L. Cael. Ludouicus Caellius

Con. Celt. Conradus Celtes Germ.

Dom. Cald. Domitius Calderinus

Dan. Cer. Daniel Ceretes Brixianus.

Erasm. Erasmus Roterodamus

Faust. Faustus Andrelinus

Fr. Bon. Franciscus Bonadus

Front. Frontinus

Fr. Pet. Franciscus Petrarchaimage: as006

Fr. Phil. Franciscus Philelphus

Glar. Glareanus

Germ. Br. Germanus Brixius

Guil. Cast. Guillermus Castellus

Hom. Homerus

Hor. Horatius

Hier. Ang. Hieronymus Angerianus.

Hen. Bog. Henricus Bogerius Germanus

Hen. Lab. Henricus Laberius Nuncur.

Hier. Balb. Hicronymus Balbus

H. Vid. Hicronymus Vidas

Iul. Pol. Julius Pollux

Ioan. Mus. Ioannes Musredus Bononiensis

Iuuen. Iuuenalis

Iuuenc. Iuuencus

Ioan. Spi. Ioannes Spinellus

Iul. Caes. Iulius Caesar

Lon. Nou. Lonius Nouocomensis

Lud. Big. Ludouicus Bigus

Liu. Liuius

Lact. Lactantius.

Laur. Lip. Laurentius Lippius

Lucan. Lucanus

Luc. Lucretius

Mart. Martialis

Manil. Manilius

Mapph. Mapphaeus

Mus. Musaeus

Marull. Marullus

Mich. Angl. Michael Anglicus

Mant. Mantuanus

Mirand. Mirandula

Matt. Cap. Martianus Capella

Marcomil. Marcomillus

Men. Menander

Macr. Macrobius

Marc. Ant. Marcus Antonius

Ouid. Ouidius Naso.

P. Mel. Pomponius Mela

Ptol. Ptolemaeus

Pacif. Pacificus

Petr. Arb. Petronius Arbiter

Plaut. Plautus

Pall. Sor. Palladius Soranus

Pall. Rut. Palladius Rutilius

Pamph. Sax. Pamphilus Saxusimage: as007

Pont. Pontanus.

Polit. Politianus

Prop. Propertius

Pers. Persius

Pict. Pictorius

Prud. Prudentius

Pris. Priscianus

Quint. Quintianus poeta

Quintil. Quintilianus orator

Rudol. Agr. Rudolphus Agricola

Remac. Remaclus

Reuch. Reuchlin Pforzensis

Ruf. Fest. Ruffus Festus

Sabin. Sabinus

Suet. Suetonius

Sil. Silius

Sed. Sedulius

Sid. Sidonius

Str. par. Strozius pater

Str. fil. Strozius filius

Stat. Statius

Sen. Seneca

Sabel. Sabellicus

Salm. Salmonius

Soph. Sophocles

Strab. Strabo

Sol. Solinus

Qu. Ser. Quintus Serenus

Tibul. Tibullus Ter. Terentius

Tex. Textor, auctor huius operis

Thom. Rad. Thomas Radinus

Theod. Cyr. Theodoritus Cyrenensis

Theod. Theodoritus

Val. Max. Valerius Maximus

Val. Flac. Valerius Flaccus

Virg. Virgilius

M. Var. Marcus Varro

Val. Var. Valerandus Varanius

Verin. Flor. Verinus Florentinus

Vitr. Vitruuius

Veget. Vegetiusimage: as008

POETICES CANDIDATO ET PHILOMVSO LECTORI TYPO GRAPHVS S.

QVVM hoc Epithetorum latinorum opus, iam olim a Ioanne Rauisio Textore vt laboriose, isa ad iuuanda tironum studia non inutiliter collectum, nunc toties et tot quidem locis subinde typis excusum, in publicum prodierit; tum Musas ipsas, quarum sacra hÓc potissimum aut celebrantur, aut violantur, testes citare audeamus, nusquam maiore imperitia. an negligentia! inter magnifica etiam Typographorum de sua fide atque industria promissa, fuisse peccatum: vt quoddam velut Augiae stabulum mihi expurgandum suscepisse viderer, dum idem opus meis quoque praelis propagare paro. sed ex fide nostrae (absit verbo inuidia) officinae propria, hoc est, perlectum diligenter et correctum. Errata itaque in primis typographica, quorum, incuria operarum, satis vber seges relicta erat, auertuncata et exstirpata sunt. Aldi Manutij orthographica scribendi ratione praecipue obseruata. Quod si tamen etiamnum ex illis nonnulla in hac editione delitescunt (vti secus vix poterit fieri) illorum mihi, pro eo quo es candore et beniuolentia, benigne gratiam facies: oculos enim vel acutissimos aliqua interdum subterfugere, et, quae communis est atque misera omnium hominum conditio, ipsum etiam Homerum nonnunquam dormitare, non ignoras. Iam vero secunda opera, voces, quibus tanquam subiectis Epitheta attribuuntur, quarum plurimae proprio suo loco antea motae fuerant. quasi postliminij iure quaeque ad veram sedem reuocatae sunt, aut vbi id minus commode fieri potuit, adsignandus illis locus breuiter, tanquam Mercuriali statua, indicatus. Atque heic insuper memineris, dictionem, quae ab aliquibus per i, aut tenuiter absque spiritu aspero scribitur. si illic loci quaesita, a te inuenta non fuerit, inter ea fortassis quae per y. aut cum adspiratione scribuntur, et contra, inuenrum iri. Tertius posthaec. et longe maximus labor fuit, singula epithetorum testimonia, quae in hoc opere allegata sunt, cum ipsis auctoribus (quorum quidem copia fuit) conferre: vnde vbi codicum tam veterum, quam recentium, tam manu exaratorum, quam typis impressorum diuersa scriptura deprehensa, auctoremque. aut humana ingenij imbecillitare. aut deprauata librorum. quibus vsus fuit. lectione deceptum. falsa vel aliena testimonia attulisse, proque veris, et proprijs epithetis subiecto cuipiam adsignasse, aut minus idonea illius attributionis reddidisse cognitum fuit. omnia fideliter, et proprijs epithetis subiecto cuipiam adsignasse, aut minus idonea illius attributionis reddidisse cognitum fuit. omnis fideliter, et breuiter praefixis asteriscis annotata sunt. Et haec quidem ea me fide praestitisse adsirmare ausim, vt si cui perotium lubeat modo aliena exemplaria cum hac nostra editione conferre: is innumerabiles id genus mendas iam nunc primum sublatas esse, nobiscum vere et candide adseueret. Tu itaque, lector, nostros hosce labores aequi boni consule, ijsque benigne fruere.page 1, image: s001

EPITHETORVM OPVS.

ABACVS.

Abacus hoc in loco capitur mensa reponendis vasis, et escarijs, et vinarijs idonea. Capitur etiam pro organo Arithmetices, et mathematicorum tabula, in qua linea, numeri, et sigura deducuntur, vt apud Persium. Hoc in sensu aliter vocatur mensa hythagorea. Capitur etiam pro calculo, vt apud Macrob. lib. 1. Saturn.

Vinolentus Apu. li. 2. Met. Pulpam frustatim consectam, abacum pascuae vinolentum.

Acernus, ex acere arbore factus. Iouia. Pont. Fictilib. tibi mensa, abacusque nitescit acernus.

Marmoreus Quint. Marmoreis cooperta abacis, optbusque referta.

Eburnus Faust. Hic Samios abaco numero duplicabat eburno.

Nitens Adr. Card. De mensis abacus nitens acernis.

ABDOMEN.

Abdomen dicitur pinguitudo spinae adhaerens, in qua renes iacent: neque terrestrium tantum animalium est, sed etiam aquatilium. Nam ex Thyune pisce, abdomina dicuntur thynia, apud Gellium.

Album Sidon Apol. Carnes rubtas albis abdominibus extendunt.

Vnctum Pont. Arbuta queis, miliumque liquens, abdomen et vuctum.

Tumidum Glareanus, Essuge lurcones, tumidoque abdomine ventres.

ABEL

Sanctus Mant. Sanctus Abel, quasi virgultum, quod vere tepenti Soluitur inflores.

ABIES.

Abies arbor est procera, et rectissima, quae posita in transuersum ponderi enititur, nec prius rumpitur, aut fathiscit, quam absumatur carie. Pars eius inferior est enodu, superior nodosa, et durior monies amat. Vtilis est multis vitae operibus, praecipue nauigijs, et trobibus. Et vitium est resina: solia habes pectinum modo, qua non amittit. Terna edit germina. Inter squamas corticem spargit. Semen reddit post occasum Vergilearum. Ramos habet in calum tendentes, non in latera pronos, quorum cacuminibus decisis emoritur. At si infra ramoi praecidatur, quod superest viuit. Laudatissima est Alpibus, Apennino, Vogeso monte, Corsica, Bithynia, Ponto, Macedonia. Arcadica facile putrescit. Eius vmbra satu perniciosa est.

Enodis Oui. lib. 10. Enodisque abies, curuataque glandibus ilex.

Audax Stat. Hinc audax abies, et odora in vulnere pinus.

Apta fretis Claud. Apta fretis abies, bellis accommoda cornus.

Redolens Quint. Lenia salix, redolens abies descendit in aequor.

Vmbrosa Idem, Caeditur, atque abies pronis vmbrosa lacertis.

Crispa Cic lib. 3. Quaesi. Tus. Tosti alij stant parietes deformati, atque abiete crispa

Proecra Mant. Hic proceta abies, crebris quam lata securis Ictibus excudit.

Crinita Idem, Proripis crinita abies, et acuta cupressus.

ABSYNTHIA.

Absynthium herba est saporis amarissimi, et floris in rotundum canescentis.


page 2, image: s002

Genera eius diuersa ponit Pli. lib. 27. cap. 7. Santonicum a Gallia cinitare, Ponticum a Ponto, vbi pecora penguescunt illo. Huius medulla dulcis est, licet multo sit amarius Italico. Latinarum ferijt quum quadriga certabant in Capitolio victor absynthium bibebat. Porro stomachum corroborat, propterea sapor eius aerate Plinij in vina transferebatur. Varius est eiusdem in medicinis vsus.

Taetra Luer. lib I. Sed veluti pueris absynthia taetra medentes, etc.

Cana Ou. lib. 5 Trist. Cana prius gelido desint absynthia Ponto.

Tristia Id. lib. 3. de Pon. Tristia deformes pariunt absynthia campi.

Virosa Mant. Et quoniam tecum virosa absynthia potant.

ABSYRTVS.

Absyrius filius fuit AEeta Colchorum regis, quem Medea eiusdem soror cum Iasone discedens membratim discerpsit, particulis circumquaque disiectis, vt sequentem se patrem in colligendis filij ossibus occupatum, remoraretur interim. Vide Ouid. in Ibin, et lib. 3. Trist. Item Senecam in Medea.

AEetius Val. Flac. li. 7. Arg. In statione manent: ilhnc AEetius heros.

ABYDOS.

Abydos vrbs est Asia Milesijs condita, et Sesto oppido Europa oppofita, interfluente angusto man Hellespontico, quod Leandri iuuenis Abydeni ad Ero Sestiam, quam deperibat, natantis casu naufragio nobilit atum est.

Ostrifera Mant. Vnus vt ostriferam Sesto qui iunxit Abydon.

Leandria Pacis. Et flammam Veneri Leandria sensit Abydos.

Antiqua Musaus, Vndisonansque fretum antiquae scruteris Abydi.

ABYLA.

Abyla et Calpe montes sunt vtrinque oppositi: quorum Abyla coercet claustra Africae, Calpe Europa. Propterea Columna Herculis vocantur. Has enim Hercules ipse ibidem fixissi dicitur, quum houes Gerionis vestigaret, perinde ac vltima icidem esset erbis meta, neque vlterius quicquam superesset quod vel aderi posset, aut habitari. Sed posteritas velut nonum orbem vltra has in Occano inuenit.

Herculea Syl. lib. 4. Quod ferit Herculeas extremo sole columnas.

ABYSSVS.

Coenosa Thom. Rad. Auxilio redimendi coenosam abyssum intrauit.

Profunda Mant. Ire super fluctus, et abyssum intiasse profundam.

Infima Idem, Infima qua nigris pallet abyssus aquis.

Luctifica Architr. Cocyti sorbet abyssum Luctificam.

ACADEMIA.

Sancta Mant. Sanctaque nobiscum longos academta soles Claudit.

Vmbrifera Ci. 2 de Cons. et 1. Diuin. Academia vmbrifera, viridique Lyceo.

ACANTHIS.

Picta Mant. Miratur acathida pictam Psittacus exiguo modulamine, etc.

ACANTHVS.

Acanthus herba est elato, longoque folio, crepidines marginum assurgentiumque puluinorum toros vestiens, Auctore Plin. duo sunt eius genera, alearum et crispum, quod breuius: alterum lene. Virgultum eiuj flexibile est. Vide Virg. in 4. Georg. Seruius ait arborem esse spinosam in Cyrenaica regione, et AEgypto frequentem, qui semper frondeat, vt oliua et laurus. Quod etiam innuit illud Virgil. Et baceas semper frondentis acanthi. Poeta fabulantur Acanthum fuisse liberali forma puerulum, qui in florem sui nominis, deorum commiseratione, sit commutatus.

Mollis Virg. in Buc. Et molli circum est ansas amplexus acantho.page 3, image: s003

Ridens Idem ibid. Mistaque ridenti Colocasia funder acantho.

Semper frondens, Idem li 2 Geor Baliamaque, et baccas semper trondentis acanthi.

Plexus Idem lib. 4. Geog. Nec sero comantem Narcissum, aut flexi tacuissem vimen acanthi.

Croceus Idem li. 1. AEn. Et circumtextum croceo velamen acantho.

Tortus Columella, Pallida nonnunquam tortos imitatur acanthos.

Sidomus a Sidone vrbe Phoeniciae, vbi frequens fuit cius herbae copia. aut a colore purpurae Sidonae, cuius magna est apud auctores celebritas. Stat. lib. 3. Syl. HÓc tibi Sidoniae, celsum puluinar acantho Texitur.

Olens Lactant. de Phoe. Non casiae mitis, nec olentis vimen acantho.

Viridis Theod. Praeterea vitidi cirecum est amplexus aeantho.

Rutilus Calph. Quem modo cantantem tutilo spargebat acantho.

ACARNAN.

[note: Acarnum mons Atticae lapidosus, quandoque fluuius est. ] Vagus Stat. l. 6. The. Deformem cornu vagus infamabat Acarnan.

Corniger Mant. Intumuit spumis Alpheus, et amnis Acarnam Corniger

Durus Seneca, Vos qua tepidis subditus Austris Frigora mollit dutus Acaman.

Asper Stat. in Achil. Dat bello pedites AEtolus, et asper Acarnan.

ACCIPITER.

Accipiter anis praedatoria, ab accipiendis auibus dicta, velocis volatu.

Praedo Mar. li. 14. Praedo fuit volucrum, famulus nunc aucupis idem Decipit. etc.

Acer Pont. Quantumque acer per inane columbam Delapsus caelo accipiter, etc.

Ferus Stroz. pat. Quam ferus accipiter capam, me teste, peremit.

Hyperboreus quod ibidem sir frequens Stroz. fil. Qualis hyperborcus celerem de nube columbam Accipiter super instat agens.

ACCVSATOR.

Querulus, Contentiosus. Theod Cyren. per Zenobium Acciaolum Latinitate donatus. Quis itaque sit adeo contentiosus, adeo querulus accusator, vt indignationem concipiat ex ijs, quae tam bene a Platone dicta sunt?

ACERRA.

[note: Acerra turis capsula. Nostri turibulum vocant. ] Custos turis Oui. lib. 13. Dantque sacerdori custodem turis acerram.

Sacrifica Pont. Sacrifica ex acerra munera haec.

Aurea Idem, Supplicium votis venerande, et aurea turis acerra.

Fumans Thom. Rad. Et cum Xenodochio fumantem acerram.

Puta Mich. Ang. Oceanus genitor pura veneraris acerra.

ACESTES.

[note: Acestes filius crinisis fluminis ex Aegista muliere Troiana, rez sactus Sicilis. ] Dardansus Virg. lib. 5. AEn. Quam quae Dardanium tellus mihi seruat Acestem.

Troia generatus Idem ibid. Bina boum vobis Troia generatus Acestes.

Troianus Sil lib. 14. Miscuerunt Phrygiam prolem Troianus Acestes.

Hectoreus Idem ibid Entella, Hectoreo dilectum nomen Acestae.

Siculus, quia res Siciliae, Iuuen. Sat. 7. Quot Siculus Phrygibus vini donauerit vrnas.

ACETVM.

Acre col. li. 8. Acris aecti tantundare, quantum ouis sustinere possit.

Piperatum, pipere conditum Idem li. 13. Deinde exiguum aceti piperati, et flolculum mellis.

Frigorificum Gel. lib. 17. Acetum autem omnium maxime frigorificum est.page 4, image: s004

Mordax Persius Sat. 5. Stoicus hic, aurem mordaci lotus aceto.

Rubens Mart. l. 11. O quam magnus homo es, qui saece rubetis acetl.

Niliacum Idem li. 13. Amphora Niliaci non sit tibi vilis aceti.

Pharium Codr. Vrc. Hic salis, hic Pharij seruatur copia aceri.

Tutgidum Quint. Aquis aceto turgido mitis simul.

Resinatum, resina conditum. Pamphilus Saxus, Et resinatum pro vino sumis acetum. Hic lapsus est Pamphilus ipse. Nam primae due syllabae huius dictionis resinatus, corripiuntur, [note: Immo Auctor ponus lapsus est: ptimae enim duae in Resina non corripiuntur modo, verum etiam producuntur a Martiale lib. 3. epig. 73 et, 76. Et certe potius producendae sunt: Graecis enim scribitur. [gap: Greek word(s)] . ] vt apud Iuuen. Sat. 7. scribentem, Despicias merito: nam quid resinata iuuentus.

ACHAEMENES

Diues Hor. lib. 2. Carm Num tu, quae tenuit diues Achaemenes, Permutare velis crine Liciniae.

ACHAIA.

Achaia regio est Graeciae vndique, praeterquam a Septentione, mari circumsepta. Caput cius fuit Corinthus. Nomen sumsit ab Achaeo Xuthi filio.

Danaa prius vocabatur Achaia, a Danao Argiuorum rege.

AEgialos quoque seu AEgialea dicta est, propter multas vrbes, quas habuit dispositas in litore, quod Graeci [gap: Greek word(s)] vocant.

ACHATES.

Fidus Virg. lib. i AEn. Corripuit fidus quae tela gerebat Achates. Idem li. 6. Cui fidus Achates It comes, et paribus curis vestigia figit.

ACHELOVS.

Achelous fluuius oritur a Pindo, AEtoliam ab Acarnania diuidit, prius vocabatur Thoas. Hoc nomen a veteribus quoque pro quauis aqua vsurpatum est, quod hic fluuius omnium primus post diluuium terra eruperit. Vnde Virg. doctissime ait 1. Georg. vinum Acheloo Liberum patrem miscuisse. De hoc variae suntrationes apud Macrobium, quas lib. 5. Satur. ex veterum tectimonij aduocat ille. Poetae fabulantur filium fuisse Oceani et Terrae, gemino cornu insignitum, certasseque cum Hercule causs‚ Deianirae, et ad extremum excusso altero cornu superatum, in fluuij forman transisse.

Tumens Ouid. lib. 8. Fecitque moras Achelous eunti, Imbre tumens.

Calydonius, a Calydone AEtoliae ciuirare, a qua etiam Oulid. vocat Deianiram Calydoniam. Idem ibidem, Nixus cubito Calydonius ammis. Idem lib. 9. Quum sic Calydonius amnis Coepit inornatos redimitus arundine crines.

Naupactaeus, id est, AEtolus. Naupactum enim vrbs est AEtoliae, auctore plinio lib. 4. Ouid. lib. 2, Fast. Amphiaraides Naupactaeo Acheloo.

Turbidus Stat. li 2. The. Turbidus obiectas Achelous Eihinadas exit.

Deformis Idem lib 7. Acheloon vtroque Deformem cornu, vagus infamabat Acarnan.

Luctator Sidon. Luctator fluuius canis triformis.

Vndosus Idem, Vndoso refouens ab hoste pectus.

Acarnanus Bart. in Austriade, Leucaten. Argosque, et Acarnano Acheloo. Mant. Sicut A carnano est de flumine fama, deoque.

AEtolus Proper. lib. 2. Nam rurlus licet AEtoli referas Acheloi Fluxerit vt magno fractus amore liquor.

ACHERON.

Acheruntem poeta dicunt Cereris esse filium, et fluuium inferorum.page 5, image: s005

Auarus Virg. li. 2. Geor. Subiecit pedibus, strepituque Acherutis auari. Tartareus Id. li. 6. AEn. Hinc via Tartarei quae fert Acheruntis ad vndas.

Imus Idem lib. 11. Qui solus honos Acherunte sub imo est.

Adustus Luca. lib 3. Praeparat innumeras puppes Acheruntis adusti Portitor.

Profundus Lucr. li. 3. Atque ammarum etiam, quaecuinque Acherunte profundo.

Moestus Sel. li. 14. Ausus adire dieni, moestoque Acherunte relicto.

Nefastus Statius lib. 4. Thebaid. Tres Hecatae, totidemque satis Acherunte nefasto Virginibus.

Durus Idem li 2. Syl. Ducumque Achetunta videbas.

Ferox Seneca Herc Fur. Atque hÓc tumultu rapitur ingenti ferox, Et saxa fluxu voluit Acheron inuius.

Ater Idem, Qui vultis Achcruotis atri.

Languidus Memt Peruiuf est Acheron iam languidus.

Miser Stroz. pat. Hac misero manes ex Acherunte vocat.

Opacus Mant. Quidam etiam pulsi in tenebias Acheruntis opaci.

Infernus Idem, Et inferno manes Acherunte sepulti.

Piceus Calent. Non ego Tisiphone, piceuque Acherunta vevebor.

Tristis Sil. Tristior his Acheron sanie, crassoque veneno AEstuat.

Mortuus Apul lib 6. Metam. Quum ad mortuum flumen venies. cui praefectus Charon.

ACHILLES.

Impiger Virg. in AEtna, Hic et Achilles impiger, et magni victus iacet, etc.

Immitis Id. li. 1. AEn. Troas, relliquias Danau, atque imiuitis Achilli.

Cristatus Idem ibidem. Hic Phryges, insraret curru cristatus Achilles.

Saeuus Id. li. 2. AEn Hic Dolopum manus, hÓc saeuus tendebat Achilles.

Larissaeus Idem ibidem Quos neque Tidydes, nec Larissaeus Achilles.

Pelides Idem lib. 5. Pelidae tunc ego forti Congressum AEneam.

Armipotens Idem lib 6. psumque AEacidem, genus armipotentis Achilli.

AEquoreus Lucan. li. 6. Emathis aequorei regnum Pharsalos Achillis.

Filius Theridis Hor. lib. 1. Carm. Quid latet, vt marinae Filium dicunt Thetidis, etc.

Insolens Idem lib. 2. Carm. Prius insolentem serua Briseis niueo colore Mouit Achillem.

Clarus Idem ibide. Abstulit clarum eita mors Achillem.

Phthius Id. li. 4. Sensit, et Troiae prope victor altae Phthius Achilles.

Nereius Idem in Epod. Mouit nepotem Telephus Nercium.

Peruicax Idem ibidem. Heu peruicacis ad pedes Achillei.

Impiger et alia Idem in Arte, Scriptor honoratum si forte reponis Achillem, Impiger, iracundus, inexorabilis, acer, lura neget sibi nata, nihil non arroget armis.

Animosus Idem lib 1. Serm. Hectora Priamidem, aminosum atque inter Achillem, etc.

AEmonius Ouid. lib. 12. Ab AEinonio quod sis iugulatus Achille.

Maguanimus Idem li. 13. Nec se magnanimo maledicere sentit Achilli.

Forris Idem ibidem Occidit a forti (sic di voluistis) Achille.

Thessalus Sine. in Troade. Mactanda virgo est Thessali busto ducis.

Thetidis proles Syl l. 7. Vt Thetidis proles Phrygijs Vulcania campis, etc.

AEternus Idem li. 14. AEacidae genus, atque aeternus carmine Achilles.

Superbus Calent. Seruitiumque tuli misera cum matre super bi AEacidae. Thessalicus Sene, in Troade. Emicuit ingens vmbra Thessalici ducis.page 6, image: s006

Indomitus Idem, Non illum Achilles flexit indomitus minis.

Pugnax Pont. Cantorem veteris belli, ac pugnacis Achillis.

Audax Polit. Occupat hanc audax, digitosque effringit Achilles.

Violentus Idem, Hectora sanguineum, violetumque haulit Achillem.

Ferox Conrad. Ferox Achilles, et Priami genus.

Sanguinolentus Mant. Hector, et Alcides et sanguinolentus Achilles.

Durus Idem, Scit Paris, AEneasque pius, scit durus Achilles.

Bellax Idem, Ibit in arma pater bellacis Achilleos instar.

Belliger Faustus, Talis belligerum sonipes ducebat Achillem.

Danaus Barthol. Mittit et ad Danai templu memorabile Achillis.

Pelleus, a Pella vrbe Thessaliae. Faustus, Vt quum Pelleo fatalia cudit Achilli, etc.

Expers terrotis Catullus, Nascetur vobis expers terroris Achilles.

Atrox Claud. Manibus Hectorcis atrox ignouit Achilles.

Magnanimus Stat. in Achil. Magnanimum Aeacidem, formidatumque Tonanti, etc.

Indocilis Idem ibidem, Indocilem quae mens detraxit Achillem.

Fatalis Idem, Illum vnum Teucris, Priamoque loquuntur Fatalem.

Chironis alumnus Idem, Quo rapis ingentem Chironis alumnum?

Superbus Idem, Tantumque admota saperbo Vincitur Aeacidae

Virgo Peleia, tunc dicebatur Achilles, quum trasformatus in seminam delitescebat inter filias Lycomedis. Idem, Peleia virgo Quaeritur.

ACHIVI

Infensi Teucris Cod. Vrceus, Armaque, et infensos Teucris celabat Achinos.

Pugnaces Hor lib. 3. Carm. Penura, pugnaces Achiuos Hectoreis opibus refringit.

Saeui Stat. Lib. 1. Syl. Adde quod ille nocens, saeuosque amplexus

Mycenaei, a Mycenis vrbe totius Graeciae clarissima. Pamphilus Saxus, Troia Mycenaeos non formidauit Achiuos.

Vncti Nam Graeci claruerunt palaestra, in qua qui se exercebant, vngebantur oleo, et ceromate. Horat. 2. Epist. Psallimus, et luctamur Achiuis doctius vnctis.

ACIES MILITARIS.

AErata aere et ferro munita. Virg. lib. 7. Nec quisquam aeratas acies ex agmine tanto Misceri putet.

Funesta Luca. Lib. 3. At si funestas acies, si dira paratis Praelia discordes.

Praeliaris Apul. li. 3. Dirigitur praeliatis acies.

Martia Syl. Lib. 8. Lunatis acies imitatur Martia peltis.

Trepida Ou lib. 3. Eleg Sed trepidas acies, et fera bella sequi.

Lunata Frontinus, Hostium partes aggressus. lunata acie facile fudit.

Vltrix Claud. Hie vltrix acies ornatu fulgida ferri.

Belligera Stat. li. 12. Corpora, belligeras acies, Martemque secundum.

Fulgida Vide in dictione vltrix

Hostilis Pontanus, Hostilesque acies, aut hasta, aut ense lacessunt.

Armata Codrus, lussus et armatas acies inferre.

Sanguinea Stroz. fil Sanguineae hinc coeunt acies.

Cruenta Idem. Bella illa assidue tractante, aciesque cruentas.

Horrida Bapt. Egn Scire cupis, vel cur acies non horrida pilis.

Armisona Quint. Armisonasque acies, vexilligerasque phalanges.

Magnanima Idem, Magnanimas acies, atque arma, virumque Incipit.

Nitida Mant. Nitidasque acies ire ordine longo.page 7, image: s007

Hastata Idem, Flammigerant hastatae. Acies, glomeratur in altum Puluis.

Maniplaris Cantalycius, Atque maniplaris acies, peditumque ruentes Centuriae.

Trux Architren. Reppulimusque truces acies hucusque necesque.

ACIES OCVLORVM.

Sanguinea Virg. lib. 4. AEneid. Sanguineam voluens aciem.

Ardens Idem lib. 12. Ardens oculorum acies,

ACINACIS

Acinacis gladins, quo Persae et Medi vtuntur

Medus Horat. lib. 1. Carm. Vino, et lucernis Medus acinacis Immane quantum.

Persicus Herodotus, Haec precatus phialam in Hellespontum abiecit, aureumque craterem, ac gladium Persicum, que acinacem vocant.

ACINVS.

Acinus seu acinum, granum inter minutiores arborum fructus nascens.

Oblongus Plin li. 4. Vnum oblongo acino, altero rotundo nouissimas vindemiant.

Ebriosus Catullus, Ebriosa acina ebriosioris.

ACIS.

[note: Acis Aunius Aernae mentis, et Fauni filius. ] Simethius Ouid. lib. 13. Terga fugae dederat conuersa Simethius heros.

Herbifer Idem lib. 4. Fast. Praeterit, et ripas herbifer Aci tuas.

Sicanus Calent. Et madidum pueri Polyphemum caede Sicani.

ACONITVM.

Aconitum herba spuma Cerberi petfusa, virus contrahit efficacissimum, vnde pro veneno capitur quouis laetali.

Pallidum Luc. lib. 4. Pallida Dictaeis, Caesar, nascentia saxis Infundas aconita palam.

Luridum Ouid. li. 13. Met. Lurida terribiles miscent aconita nouercae.

Dirum Auson. Aspergit cautes, et dira aconita creat cos.

Virosum Mant. Quum virosa Nero spirans aconita dracones.

Stygium Idem, Mors quae nube latet, Stygium spirans aconitum.

Nigrum Barthol. In Austr. Nigra inter scopulos gignens aconita.

ACRAGAS.

[note: Acragas aliter Acrigentum Siciliae ciuitas. ] Arduus Virg. li. 3. AEn. Arduus inde Acragas ostentat maxima longe, etc.

ACRON.

Acrondux Ceninensium a Romulo bello, victus et obtruncatus: ortus ab Hercile, et bellicosus vt Hercules.

Ceninus Propert. l. 4. Tempore quo portas Ceninum Acrona petentem.

Herculeus Idem ibib. Lib. 4. Acron Herculeus Cenina ductor ab arce.

ACTAEON.

Actaeon fuis filius Aristei et Autonoes Cadmi filiae, qui, vt fingunt poetae, quum inter venandum forte fortuna Dianam in fonte nudam conspexisset, eiusdem ira et indignatione commutatus est in ceruum, et a canibus suis dilaniatus. Claudianus iu Ruffinum, Aus subito mutatum Actaena cornus Traderet insanis Latonia virgo molossis. Silius lib. 12. Fama est, cum laceris Actaeon flebile membris Supplicium lueret spectatae in fonte Dianae, Attonitum nouitate mala fugisse parentem. Per freta Aristeum.

Nepos Cadmi Ou. li. 3. Met. Ecce nepos Cadmi dilata parte laborum.

Celer Seneca, Qua peragrati celer per saxa montis iacuit Acteon, etc.

Cadmaeus Stroz. pat. An quia Cadmaeum iuuenem lacerauerat olim.

Autoneius, Autonoes filius. Ouid. lib. 2. Metam. Additus et pauor est.page 8, image: s008

fugit Autoneius heros. Ponitur quandoque [note: Hoc plane esset [gap: Greek word(s)] , Actaeona in ceruum mutatum pro apro accipi: apro insuper a Mantuano cerurnam leuitatem attribur, quin etiam cornua affingi. Legendum itaque: pro ceruo. ] pro apro. Mant. It leuis Actaeon fumans et cornua tollens Altius in mensas.

ACTOR.

Theatricus#, a theatro. Budaeus, Docere istos potuerunt actores theatrici.

Scenicus Eadem ratione dici potest, quamuis cesit mihi testimonsum.

ACVMEN

Argutum Hor. in Arte, Iudicis argutum quae non formidat acumen.

Penetrabile Mart. Capella. Hasta etiam vibrans penetrabile monstrat acumen.

Sollers Pont. Ingenium, et sollers mentis promittit acumen.

Sagax Stroz. fil. Sagaxque Quodlibet explicitae mentis acumen agis.

ACVS

Nilotis Lucam. l. 10. Quod Nilotis acus compressuni pectine Serum Soluit. Nilotis, id est, Aegyptia, vel ob praecipuam Aegyptij lini bonitatem, vel quod Aegyptij multis licijs, quae polymira dicuntur, texere docuerint, teste Lucan li. 10. Vt mos est Phariis misceudi licia telis.

Crinalis acus, Vt crinale aurum, et crinales vitae dicuntur, quibus feminae vtuntur ad crines vincienndos. Apul. lib. 8. Acu crinali capite deprompta.

Ahena Ou li. 2. Fast. Quodque pice astrinxit, quod acu traiecit

Tenuis Idem in Epist. Hypsip. Et miserum tenues in iecurvrget acus.

Semiramia. Id est, [note: Nam Babylonij primi omnium picturae diuersos colores intexueruat. Idalium Veneceum dicitur. ] Babylonia. Mart. lib. 8. Texta, Semiramia quae variantur acu. idem 14. Haec tibi Memphitis tellus dat munera: victa est Pectine Niliaco iam Babylonis acus.

Idalia Claud. Illi multiplices crinis variatur in orbes Idalia diuisus acu.

Mordax Bapt. Plaut. Inuida mordaci pectora figis acu.

Maeonia, id est Lydia: Nam Lydi lanificio et telarum vsu maxime claruerunt. Hinc orta fabula de Arachne eiusdem loci puella, quae cum Pallade certasse dicitur. Seneca. Nec Maeonia distinguit acu.

Sollicita Polit. Aut quae sic Babylonis texta potentis Sollicita pinguntur acu.

Artifex Pallad. Soranus, Artifici vestes candida pingitacu.

Sidonis, a praestantia purpurae Sidoniae, qua fiebant vestes.

Assyria, propter delicatissimas, et tenuissimas Assyriorum telas, quas Bombyces vermiculi, instar aranearum, ibidem conficiunt. Claud. De Phoenice. Auro frenat equum, perfusa murice vestem, Assyria signatur acu.

ADAM.

Sons Stroz. fil. Vt mala deleies crimina sontis Adae.

Antiquus Idem. Quae leuet antiqui crimina prima patris.

Protoplastus Quint. Qui protoplastus generis humani fuit Adamus.

Primaeus Faust. Primaeuum qui fingis Adam, costaque virili.

Luteus Factus de luto et limo terrae Bart. Lochiensis. Euolue annales, luteus tibi primus, et vnus Auctor cunctorum comperitetur Adam.

ADAMAS.

Adamas lapis est indomitae duriciei, adeo vt nec ferro, neque malleis. Aut incudib. Cedat, at potius percussus vulnus inferat, quam accipiat. Coniectus


page 9, image: s009

in ignem non incalescit. Nam cius quoque natura victrix est ignium. Vnde et nomen, Indomita vis, Graeca interpretatione, accepit. Rumpitur nihilominus hircino sanguine, sed non aliter quam recenti et calido. Sculptores co nullam non duriciam excauant. Dissidet cum Magnete in tantum, vt iuxta positus ferrum non patiatur abstrahi. Venena quoque facit irrita, et lymphationes abigit, metusque expellit a mente. Varia sunt eius genera, quae ponuntur a Plinio lib. 37. cap. 4. De adamante Lippius Collensis, Non adamas flammis, nec dura incude domatur Laurenti, hircino sanguine conteritur.

Durus Lucan. lib. 6. Asperat, et durum vinclis adamanta.

Perennis Ouid li. 15. Inuenies illic incisa adamante perenni Fata tui generis.

Inuictus Idem lib. 4. de Ponto, Esse vel inuicto clausa adamante putem.

Solidus Stat. lib. 3. Theb. Solidoque datos adamante lacertos.

Mansurus Claudianus, Mansuroque adamante ligat.

Insecabilis Sido. Apol. Aut adamatibus perseueras rigidior insecabilibus.

Aeternus Polit. Nec crede aeterno incisas adamante reuelli.

Perpetuus Marull. Perpetuoque adamante ligas fugientia saecla.

Nitidus Stroz. pat. Fulgeat in nitido pressa adamante coma.

Indomitus Stroz fil. Fert durum silicem, indomitumque adamanta rigenti Pectore.

Ferreus Pamph. Ferreus est adamas, vulnificusque chalybs.

Rigidus Balbus, Denique te rigido dicam ex adamante creatum.

ADAMASTOR.

[note: Ada mastor Gigas immani statura. Addua fluuius est ex Alpibus in Padum effluens. ] Saeuus Claud. in Gigantomachia, Saeuusque Adamastor.

ADDVA.

Celer Claud. Insextum consul. Honorij, Celer Addua nostro Sulcatut socero.

Caerulus, a suduiridi colore, que fluuij prae se ferunt. Idem ibid. Colla leuant pulcer Ticinus atque Addua visu Caerulus. Sidon. Vlnosum Lambrum, caerulum Adduam, velocem Athesim.

ADMETVS.

Admetus fuit rex Pheraeorum populorum Thessaliae, cuius armenta pauisse fertur Apollo, quum propter Cyclopas interfectos Olympo depulsus, humana specie exsularet apud mortales. Quum autem apud Admetum ipsum perquam humanite esset babitus, adreferendum patrono beneficium, impetrauit a Parcis, vt quum illarum fusis Admeti fatalis dies volueretur, hac lege mortem effugerer, si quis reperiretur, qui illius vice mortem vellet oppetere. Quum itaque dies mortis adesset, neque quisquam inueniretur mortis vicarius, recusantibus conditionem amicis omnib. Vna Alcestis vxor capitis sui dispendio, vitam mariti redemit volens. Cuius beneficij memor Admetus, perpituas defunctae naenias instituit.

[note: Pheraeciades, id est, Thessalicus, a Pheris ciuitate Thessaliae: a quo Pheraei incolae. ] Pheraeciades Ou. Li. 3. de Arte, Fata Pheraeciadae coniunx Pagasaea redemit.

Thessalus Sta. l. 6. The. Nec non et Thessalus heros Spe propiote calet.

Thessalicus Idem li. 3. Syl. Ergo Thessalico coniunx pensare mariti Funus

Pheraeus Seneca in Medea, Coniugis fatum redimens Pheraei.

ADOLESCENTIA.

Feruida Seneca, Regenda magis est feruida adolescentia.

Leuis Thom. Rad. Leui adolescentia splendicabat.

Negligens Liuius, Ob adolescentiam negligentem, luxuriosamque.

Intemperans Cic. de Senect. Libidinosa enim et intemperans adolescentia, etc.

ADONIS.

Adonis filius fuit Cinyrae Cypriorum regis et Myrrhae, a Venere ob elegantem


page 10, image: s010

formam summe adamatus, quem in idalio nemore venantem primo aetatis flore aper occidisse fertur. Mortuum vero Amasium multis defleuit laecrymis: quib. Quum nihil proficeret. Ad doloris lenimen, puericruorim commutauit in florem.

Ploratus Veneti Ou. l. 1. de Arte, Nec praetereat Veneri ploratus Adonis.

Aptus sysuis, nam oblecta batur venandi studio. Idem ibidem, Cura deae syluis aptus Adonis erat.

Formosus Virg. in Buc. Et formosus oues ad flumina pauit Adonis.

Cinyreius Auson. Vetum aut Persephone Cinyreius ibis Adonis.

Pictus murice Idem, Et crocus auricomans, et murice pictus Adonis.

Pulcer Nemesian. Pan doctus, Fauni vatis, et pulcer Adonis.

Tener Pont. Quum tenerum exanimata fouens lacrymaris Adonim.

Dulcis Idem, Huc Ű Adoniades, huc ades, mihi dulcis Adoni.

Mollis Idem, Molle latus retegis mollis Adoni tuum.

Miserandus Cod. Vrceus, Hos tuos signat miserande Adoni.

Cythereius, ab epitheto Venetis, a qua adamatus est Stroz. pat. Detinet has quondam Cythereius ignis Adonis.

Purpureus Aurelius Augurell. Sed nec purpurei vulnus Adonidis.

Niueus Propert. lib. 2. Testis, qui niueam quondam percussit Adonim.

ADRASTVS.

Adrastus rex Argiuorum, Thalaonis et Eurynomes fuit filius, qui pro genero suo Plynice (nam Argiam filiam suam eidem copulauerat) contractis ex omni Graecia uirib. Et copijs, expeditionem sumpsit in Etheoclem regem Thebanorum, quod is iuxta patris Oedipi testamentum, regni administrationem Polynici fratri alternatim nollet concedere. Hic Adrastus templum Nemesi primus consecrauit, quae propterea Adrasteia vosata est.

Thalaonides, Thalaonis filius. Stae. li. 5. Th. Dux Thalaonides antiqua, etc.

Inachius#, ab Inacho Argiuorum rege. Idem lib. 2. At Inachio tenuis sub pectore regi Tracta quies.

Thebanus Idem ibidem, Tu potius Thebane queri.

Perseius#, oriundus a Perseo Iouis ex Danae filio, et Argiuorum rege. Idem lib. 3. Theb. Perseius heros Quum primum arcana senior sese extulit aula.

Longaeuus Id. lib 4. Theb. Proxima longaeuo profert Dircaeus Adrasto.

ADRIA.

Potens# Idem lib. 12. Ductorem belli, generumque potentis Adrasti. [note: Adria, quod a qui. Busdam etiam per ad spirationem scribitur, in masculino genere pro sinu Adriatico, et ipso mari frequem. Tissime solet accipi. ]

Raucus Hora. lib. 2. Carm. Fractisque rauci fluctibus Adriae.

Inquietus Idem lib. 3. Dux inquieti turbidus Adriae.

Iracundus Idem ilidem, Et improbo Iracundior Adria.

Praeceps Stat. li. 3. Syl. Quos tibi currenti praeceps gerit Adria mores.

Ventosus Seneca, Ventosi tumot Adriae.

Longus Marull. Quascunque longus subluit Adria.

Tumidus Ioan. Franc. Mirandula, HÓc fines Italos ingressa, Adriaeque

Minax Catull. Et hoc negat minacis Adriatici Negare litus.

Vagus Lucan. lib. 5. Sonat lonio vagus Adria ponto.

Magnus Mant. Tumet. Adria magnus, et omes Tyrrheni.

ADVLATIO.

Indecora Suet. In Aug. Statim manu, vultuque indecoras adulationes repressit.

Mellea Auson. Accessit tibi ob artem poeticam mellea adulatio.

Blanda Capella, Et blanda anguium adulatione diligit.

Perniciosa Tertull. Quod non potest credi, non modo turpissima, set et perniciosa adulatione.page 11, image: s011

Insidiosa Hier. in Pelagium, Callida, inquit, insidiosa, blandaque semper est adulatio.

ADVLATOR.

Caecus Iuuen. Sat. 4. Caecus adulator, dirusque a ponte satelles.

Blaesus Stroz. pat. Blaesus adulator mellito immurmurat ore.

Vilis Petronius Arbiter, Vilis adulator picto iacet ebrius ostro.

ADVLTER.

Turpis Ouid. in Epist. Peius adulterio turpis adulter obest.

Nitidus Horat. lib. 3. Carm Comux nec nitido fidit adultero.

Temerarius Ou. l. 2. Fast. Intrat, et huc illuc temerariuis criat adulter.

Obscoenus Claud. Virginibus raptu, thalamis obscoenus adulter.

Crudelis Thomas Radinus, Inhaeret crudeli adultero.

Abditus et Secrerus Iuu Sat. 6 Abditus interea latet, et secretus adulter.

Impatiens morae Idem ibid. Impatiesque morae pauet, et praeputia ducit.

Nocturnus Id. Satyra 8. Si nocturnus adulter Tepora Santonico velas, etc.

ADVLTERIVM.

Turpe Apul. lib. 6. Met. Turpib. adulterijs aaestimationem, famamque meam laeseris.

Spurcum Thomas Rad. Adulterio spurcissimo confoedabunt.

Arcanum Quin. Arcano tu connubialia iura Vertis adulterio.

Sordidum Liuius, In sordido adulterio necata dicatur.

Impurum Catullus, Sed quae se impuro dedat adulterio.

Malum Idem, Cum quibus ilia malum fecit adulterium.

ADVENA.

Itinerans Thom. Rad. Itinerantium vero aduenarum incuria, qui ferrum deferebant.

Vagus Cleophilus, En ego non notis erro vagus aduena campis.

ADYTVM.

Terrificum Stat. li. 10. Sic Phryga terrificis genetrix Idaea cruentum Elicit ex adytis.

Latens Mart. Capella, Quae occultant adytis sacra latentibus.

Penetrale Virg. li. 2. AEn. AEternumque adytis effert penetralibus ignem.

Secretum Mant. Secretoque adyto gaudent, et coelibe tecto.

Profundum Idem, Et ex adyto sordes audire profundo.

Adytum vocatur secretior locus templi, quem olim nemini licebat intrare, praeterquam sacerdoti

AEACVS.

AEacum Iouis et AEginae filium Poetae inter iudices inferorum numerant, propter laudabilem iustiriam, quam in terris exercuit. Proper. lib. 4. Aut si quis posita tudex sedet AEacus vrna. Ouid. in Ibin, Tuasque AEacus in poenas ingeniosius erit.

Iudicans Horat lib. 2. Carm. Et iudicantem vidimus AEacum.

Asopiades# Ouid. lib. 7 Huic Asopiades, petis irrita, dixit. [note: Asopiades, Asopi Boeotiorum regis nepos, qui pater fuit Aeginae, matris Acaci. ]

Seuerus Mart. lib. 10. Sed modo seueri sectus AEaci loris.

Iuridicus Seneca, Flentes Eurydicen iuridici sedent.

Toruus Conradus poeta Germanus, Et iudices tres ore toruos.

Iustus Quint Continuo ad poenam iustus vocat AEacus vmbram.

Inexorabilis Cic. in 1. quaest. Tusc. Fortasse etiam inexorabiles iudices te terrent.

AEAS.

Aeas fluuis Epiri a Dyrrachij moenibus ex Macedonia prius defluens, et in mare lonium cadens.

Purus Luc. lib. 5. Purus in occasum, paruiu sed gurgitis AEas, Ionio fluit inde mari.

AEDES.

Marmorea Ouid. in Epist. Et dea marmorea cuius in aede sumus.page 12, image: s012

AEDON.

[note: Aedon auis a lio nomine Luseinia seu Philomela. ] Suauis Virg de cant. Siren. Quodque leues calami, quod suauis cantat aedon.

Tristis Sen. Ramo cantat tristis aedon.

Vocalis Calphurnius, Vocalem superet si turpis aedona bubo.

AEGAEON.

AEgaeon, vt fabulantur poetae, Gigas fuit centimanus, qui vno ictu centum scopulos in louem contorquebat. Vide Virg. lib. 10. AEn. Victus demum, alligatus est a Neptuno scopulis AEgaei maris. Statius, Audierat duros laxantem AEgaeona nexus.

Cruentus Claud. lib. 1. de Rapt. Rursusque cruentus AEgaeon positis arcto, etc.

Centumgeminus Idem li. 3. de Rap. Haec centum gemini strictos AEgaeonis enses.

AEGERIA.

AEgeria fuit nympha, culta prope aticinum lacum, cum qua Numa Pompilius fingebat se nocturnum habere connubium, et colloquium de religione et sacris ceremonijs, vt leges suas, quas Romano condebat populo, sanctiores redderet.

Romula Mant in Brix. Romula seu virgo, seu quadruplex Arethusa.

Nocturna Iuuen. Sat. 3. HÓc vbi nocturnae Numa constituebat amicae.

AEGINA.

[note: Asopis filra Afopi flunii Achaiae] Asopis Ouid. lib. 7. Met. AEginae amplexus quondam sub Asopidos isse.

AEGIS.

AEgis clypeus fuit Palladis, seu pectoris munimentum, factum Amaeltheae caprae corio, in cuius medio erat caput Gorgonis dirum ac terribile, quod gui intuebantru, lapidescebant protinus. Hoc munimento armata Pallas ad excidium Troiae profecta est.

Horrifica Virg. lib. 8. AEn. AEgidaque horrificam turbatae Palladis arma.

Sonans Horat. lib. 3. Car. Contra sonaniem Palladis aegida.

Coruscans Val. Flac. 4. Argon. Prima coruscanti signum dedit aegid virgo.

Terrifica Idem lib. 6. Ipsaque Pallas aegide terrifica.

Cruenta Claud. Illic posuisse cruentam AEgida.

Fulua Idem, Fuluamque impune pererrans AEgida.

Medusaea a capite Gorgonis seu Medusae, quod in medio praeferebat. Pamphilus, Medusaeam qui Pallados aegida solus Gestabat.

Terribilis Ioan. Fr Mirandula, Terribilem non concinit aegida Pallas.

Sanguinea Crinitus, Atrox sanguineam sustulit aegida.

Cruda Quintianus, Et crudam fers aegida cruda virago.

Serperigera, propter caput Medusae, cuius capilli erant anguinei. Mant. Et serpentigeram quatiens venit aegida Pallas.

Palladia Lucan. lib. 2. Palladia stimulet turbatos aegide curtus.

Superba Mant. Rapiensque superbam aegida.

AEGOCEROS.

AEgoceros caeleste signum, Latine dicitur Capricornus et Aries. Relatus est autem inter astra proter Phryxum et Hellen, Athamantis et Nepheles filios, qui quum nouercales insidias fugerent, arietem ipsum aurea lina opertum conscenderunt, vt eo vectore Colchos peruenirent. At Helle submersa Hellesponto nomen imposuit Phryxus incolumis Colchos peruenit, et aureum vellus Marti consecrauit. Hunc arietem sunt qui genitum dicant ex Neptuno et Theophane. Nigidius ait ducem esse et principem signorum Zodiaci. De eiusdem natura vide Manilium, Caesarem Germanicum, Aratum et Nigidium. Hoc signum sol percurrit in mense Martio.

Humidus Lucan. lib. 8. Humidus aegoceros, nec plus leo tollitur vrna.page 13, image: s013

Gelidus Pontan. Declinat caelo, et gelidum sol aegocerota.

Celer Idem, Extremo aegoceros cum se celer aequore tollit.

Corniger Mant. Corniger aegoceros, cornua cancer habet.

Vdus Faustus, Vdus et aegoceros, et tristis aquarius instat.

Niuosus Idem, Et genua aegoceros curua niuosus amat.

Laniger Ruffus Festus, Marcida lanigeri tantum se forma sub auras Exerit.

Portitor Helles Virg. de signis, Portitor est Helles, et portitor Europaeus.

AEGRIMONIA.

Deformi Hor. in Epo. Illic omne malum vino cantuque lauato Deformis aegrimoniae.

Fastigiosa, tristis, Idem in Carm. seculari, Fastidiosa, tristis aegrimonia.

AEGYPTII.

Linigeri#, a lino praecipuae bonitatis, quo abundant, vel quod sacerdotes Isidis lineo vterentur habitu. Ouid. lib. 1. Met. Nunc dea linigera colitur celeberrima turba.

Sistrati, nam in sacris Isidis lineo vtebantur sistro, Martial. li. 12. Linigeri fugiunt calui. sistrataque turba.

Ventosi Sunt, inquit Vopiscus, AEgyptij ventosi, furibundi, iniuriosi, etc.

Pharaoniadae, a Pharaone eiusdem loci rege. Mant. Ac Pharaoniadum, sobolesque Argiua recessit.

Lagidae, a Lago rege, patre Ptolemaei, a quo Lagaeus Nilus dicitur a Lucano Idem Mant. Relliquiae superant, Lagidas absorbuit omnes Tempus.

Calui. nam Isidi rem sacram facturi sacerdotes. capillum deradebant. Iuuen. Satyr. 6. Qui grege linigero circundatus, et grege caluo Plangentis populi currit, etc.

Fusci, quoniam radijs solaribus adusti. Proper. lib. 2. An tibi non satis est fuscis AEgyptus alumnis.

Sapientes Theodoritus Cyrenensis per Zenobium Acciaolum, Laudant, inquit, AEgyptios vt maxime sapientes: multas enim ab his disciplinas accepimus.

De moribus et ceremonus Aegyptiorum iam scripsimus in officina nostrat propterea superfluum esser repetere. Satis erit ea dixisse, quae ad explanationem epithetotum videbantur conducere.

AEGYPTVS.

AEgyptus nomen accepit a Danai fratre, quum prius AEria vocaretur. Foecundatur Nili inundatione, quoniam nunquam illic pluere visum est. Formam habet triquetram, quam suis flexibus efficit Nilus. Tempore Amafis regis habuit viginti vrbium millia, quarum praecipuae fuerunt Alexandria, Thebae, Babylon, Memphis. Reliqua patent ex lectione Cosmographorum.

Hiulca, prare nimio colora diductus, Stat. lib. 4. Theb. Et patris vndosi sonitus expectat hiulca AEgyptus.

Parens terrarum. AEgyptij. inferuntur populorum omnium vetustissimi, disciplinarumque complurium inuentores, ex quo terrarum parens AEgyptus appellata est, inquit Crinitus.

Trigonalis#, a figura triquetra. Michael Anglicus, Atque trigonalem vaecae Memphitidos oram.

Coeli studiosa#. AEgyptij enim fuerunt rerum diuinarum et sideralium peritissimi. Mant. Et velut AEgyptus coeli studiosa, deorum Prodigiosa parens.

Diues Idem, Diuitis AEgypti sceptrum Ptolemaea propago Gesserat.

Foecunda Bartholinus, Foecundam AEgyptum torquet spumantibus vndis.page 14, image: s014

Fertilis#, quoniam autore Plinio binas habet in anno messes, ac totidem aestates. Vnde ad antiquis orbis horreum vocata est, quo rerum multarum bonitate et praestantia, vt aceti, aluminis, calamorum, colocasiae, lentis, lini, myricarum, palmarum, papyri, resinae, et telae. Dionysius de suu arbis, Prisctano interprete, Fertilis Aegypti terras foecundat opimas. Quotiescumque citabitu a me Dronysius, de hoc intemgi velim. Nimu laboriosum et prolixum esset, et librorum nomina, et titulos, et interpretes frequinter adeo resumere. [note: Aegypti fertilitas. ]

Sagax, a studio rerum fideralium. Claudianus in Ruffin. Quid signa sagacis AEgypti valeant.

Demens, propter vanas superstitiones, et deorum portenta, quae excogitauit. Nam caepas et allium inter deos reposuerunt AEgyptij. Apim bouem, et quaedam bruta animantia, vt canem, felem, accipitrem, Ibin, croeodilum, lepidotum quoque et oxyrinchum pisces, [note: Iuuen. de superstitionibus Aegyptiorum. ] pro numinibus coluerutn. Iuuen. Sat. 15. Quis neseit Volusi Bithynice, qualia demens AEgyptus portenta colat? Crocodilon adorat. Pars haec, illa pauet saturam serpentibus Ibin. Effigies sacri niter aurea Cercopitheci. Idem, Illic caeruleos, hic piscem fluminis illic Oppida tota canem venerantur, nemo Dianam: Porrum et caepe nefas violare ac frangere morsu.

Horrida. Incompta. Idem Iuuen. ibidem, Horrida sane AEgyptus, sed Iuxuria (quantum ipse notaui) Barbara, famoso non cedit turba Canopo.

Memphitis, a Memphi praecipua eiusdem loci vrbe. Idem Iuuen. ibid. An ne aliam terra Memphitide sicca Inuidiam facerent nolenti surgere Nilo.

Mater artium. Ita vocatur a Macrob. Nam ab AEgyptijs Graeci disciplinas omnes mutuati sunt.

AEGYSTHVS.

AEgysthus filius fuit Thyestae ex Pelopeia, eiusdem Thyestae filia, quem infantulum mater causa tegendi sceleris, perdendum feris exposuit in syluis, vbi tamen pastoris cuiusdam beneficio, caprino lacte nutritus est Hic Atreum prouectior factus, interfecit, eiusque filium Agamemnonem, cuius vxorem Clytaemnestram adulterabat. Ad extremum ab Oreste eiusdem Agamemnonis filto, patris moriem olciscente, interfectus est.

Thyestiades, a Thyeste patre. Oui. li. 2. de Arte, Inde Thyestiadem animo, thalamoque recepit. Claud. Ense Thyestiadae poenas exegit Orestes.

Adulter et desidiosus. Ouid. lib. 1. de remedio. Quaeritur, AEgysthus quare sit factus adulter, In promptu causa est, desidiosus erat.

AELLO.

Ales Oui. li. 3. Meta. Exterruit ales Aello. Nomen est Harpyiae.

AENEAS.

AEneam Veneris et Anchisae filium Virgiluis Vlyssi Homerico similem facit. virum setliicet fortem et bellicosum, nullis casibus succem bentem, in perferendis laboribus patientissimum, qui per varios maris errores, durasque procellas venerit in Latium, vt ille quondam in patriam. Vita eius notissima est ex monumentis Virgilij. Conuenit tamen inter autores, Troiam ab eo et aliquot alijs prodita fuisse. Qua de causa nonnulli poeta equum illum Durateum et facalem machinam commenti sunt, vt culpam illam diluerent, et consulerent Romanorum gloriae, qui originem inde traxerunt. Natus est, Virgilio teste, apud simoentem. Diomedi Graeco congressus est. Troia diruta,


page 15, image: s015

patrem senio confectum suis vexit humeris, filium Ascanium adhuc impuberem manu traxit, patrios penates secum detulit. Descendens Creusam vxorem amisit. Perdidit Anchisem patrem in Sicilia. Didonem non vtdit vnquam. In Italia bellum crudele ad habendam Lauiniam filiam regis Latini gessit contra Rutulos, et eorum regem Turnum, quem ad extremum interfecit. Sunt tamen qui contra sentiant, dicantque AEneam a Turno ad mortem adactum, cum nusquam pateret effugium, in Numicium fluuium desilijsse, ibique reliquisse vitam.

Magnanimus#. Virg. li. 1. Aen. Sublimemque ferens ad sudera coeli Magnanimum AEneam.

Dardanius a Dardano rege autore Troiae. Idem Virg. ibidem, Haec dum Dardanio AEneae miranda videntur.

Troius Idem ibidem, Coram, quem quaeritis, adsum Troius AEneas.

Troianus Idem lib. 4. AEn. Speluncam Dido dux et Troianus eandem Deuenient.

Anchisiades Idem lib. 6. Tros Anchisiade, facilis descensus Auerni.

Anchisa generatus. Id. ibid. Anchisa generate, deŻm certissima proles.

Ingens Idem ibidem, Simul accipit alueo Ingentem AEneam.

Laomedontius, Idem lib. 8. Quae Laomedontius heros Cuncta videns. Ita dicitur a Laomedonte rege, Priami patre.

Acer Idem Virg. ibidem, Arma acri facienda viro.

Dardanides Idem lib. 10. Dardanides contra furit.

Fatalis Idem lib. 11. Fatalem AEneam manifesto numine ferri.

Phrygius, a Phrygia regione minoris Asiae, in qua fuit Troia. Id. Virg. lib. 12. Phrygio mea dicta tyranno Haud placitura refer.

Pius, quod, vt iam diximus, patrem vexerit humeris, et deos penates a flammis subtraxerit. Idem Virg. 1. lib. AEn. Sum pius AEneas, raptos qui ex hoste penates.

Rhoeteius, a Rhoeteo promontorio vrbi Troiae vicino, in quo sepultus est Aiax Telamonius, Idem Virg. lib. 12. AEn. Talis in aduersos ductor Rhoeteius hostes.

Castus id est, mundus. Hor. in Car. Seculari. Castus AEneas patriae superstes.

Cythereius ab epitheto Veneris matris. Ouid. li. 13. Fert humeris venerabile onus Cythereius heros.

Penatiger a penatibus, seu dijs patrijs, quos secum asportauit in Italiam. Vnde Mant. AEneas etenim quando ad Lauinia venit Littora, sacra tulit secum, victosque penates, Ouid. lib. 15. Haec Helenum cecinisse penatigeto AEneae.

Phryx Propert. lib. 4. Ante Phrygem AEneam collis et herba fuit.

Iliacus Nam Troia dicta est Ilium seu Ilios, ab Ilo Trois regis filio. Sil. lib. 8. Iliaco postquam deserta est hospite Dido.

Profugus Idem ibidem, Profugi donum exitiale mariti.

Impiger Tibul. lib. 2. Impiger AEnea, volitantis frater Amoris.

Fluctiuagus Mant. Adde Phryges geminos, Antenora, fluctiuagumque AEneam.

Bonus Virg. lib. 11. Quos bonus AEneas haud aspernanda precantes.

AENEIS.

Diuina Stat. lib. 12. Viue precor, nec tu diuinam AEneida tenta.

AENIGMA.

Caecum Pamphilus Saxus, Quum logicae laqueos, et caeca aenigmata soluit.

Durum Quintianus, Ignaris quum dura aenigmata legum Solueret.page 16, image: s016

Latebrosum Pall. Sora. Hoc problema mihi latebroso aenigmate nexum.

Tenebiosum Mich. Ang. Geminae tenebrosa aenigmata legis Foecundothorace geret.

AEOLVS.

Aeolum poetae dicunt Iouis esse filium. ex Sergessa Hippotae Troiani silia eumque ventorum et tempestatum principem faciunt Vnde Virgil libr 1. Aepremit, ac Hicvasto res Aeolus autro Luctantes ventos tempestatesque sonoras Imperio premit, ac vinclis et carcere frenat.

Res tempestatum Virg. lib. 10. Quid tempestatum regem, ventosque furentes.

Hippotades, Hippotae Troiani nepos. Ouid. li. 11. Quod socer Hippotades tibi sit, qui carcere fortes Contineat ventos, et cum velit, aequora placet. Idem lib. 14. AEolon Hippotadem cohibentem carcere ventos.

Imperiosus Stat. l. 10. Si pater Aeolus antro Portam iterum saxo premat imperiosus.

Ventipotens Mant. Ventipotens subito lictoris imagine sumpta Aeolus. Idem, Aeolus aequoreis ventos qui frenat in antris.

AEQVOR.

[note: Aequor frequentissime plani elem maris et ipsam mare significat, interdum tamen terrae planiciem. Virg. lib. Georg. Ac per aperta volans ceu liber habenis Aeqouta. ] Stratum Virg. in Buc. Et nunc omne tibi stratum silet aequor.

Ventosum Carul. Quae simul ac rostro ventosum proscidit aequor.

Vndiuagum Virg. de Ortu solis, Tethyos vndiuago dum prosilit aequore Titam.

Liquidum Stat. in. Achil. Liquidum ter reppulit aequor.

Tumidum Oui. in Epist. Obstitit in coeptis tumidum inuenilibus aequor.

Vastum Virg. lib. 3. AEnei. Vela damus, vastumque caua trabe scindimus aequor.

Vndosum Idem lib. 4. Aen. Troia per vndosum peteretur classibus aequor.

Immensum Idem lib 6. Aen. Treis notus hybernas immensa per aequora noctes Vexit me violentus aqua.

Marmoteum, id est, scopulosum. Idem Virg. ibidem. Et quae marmoreo fert monstra sub aequore pontus.

Diffusum Lucan. lib. 1. Totaque diffuso latuisset in aequore tellus.

Latum Idem lib. 2. Obstruit et latum deiectis rupibus aequor.

Cauum Pont. Nec caua sulphureis arderent aequora flammis.

Peruium velis. Luc. lib. 5. Nec peruia velis Aequora frangit eques.

Dubium Idem ibidem, Ne retine dubium cupientes ire per aequor.

Turbidum Idem ibidem, Turbida testantur conceptos aequora ventos.

Caeruleum Idem Syl. lib. 15. Tum noua caeruleum descendit classis in aequor.

Asperum Hor. lib. 1. Carm. Et aspera nigris aquora ventis.

Hortidum Idem. lib. 3. Carm. Horrida calidi vincunt aequora nauitae.

Salsum Lucret. lib. 5. In terras itidem manare ex aequore salso.

Fluitans Idem lib. 1. Quum fluitans circum magnis anfractibus aequor.

Spumans Star, lib. 5. Theba. Sed nec spumantia cedunt Aequora.

Glaucum Russus Festus, Et glauci praelabitur aequoris vnda.

Concitum Ouid. in Epist. Concita qui ventis aequora mulcet, anum.

Insanum Quintiam. Insanum resonet fletibus aequor.

Saeuum Ouid. in Epist. Quum te saeuum veniente minaque Non minus, aut multo non minus aequor erat.

Minax Codrus Vrceus, Tempestate minax, et acutis rupibus aequor.

Sinuatum Syl. lib. 2. Auerso rapitur sinuata per aequora curru.

Refluum Idem ibidem, Classibus et refluo spectauimus aequore raptis.

Rapidum Val. Flac lib 4. Argon. Rapidum ventis certantibus aequor.

Canens, id est, album spuma. Syl. lib. 4 Cunctaque canenti perfunditur aequore Cyclas.

Iratum Id. ibidem, Illisum accipiunt irata sub aequora montem.page 17, image: s017

Patulum Idem lib. 13. Patulumque inuectus in aequor.

Pronum Idem lib. 15. Pronumque excurrit in aequor.

Tumefactum Idem Syl. lib. 6 Quum niergunt plenas tumefacta sub aequora classes.

Spumeum Idem lib. 17. AEquora surgunt Spumea.

Lunatum, in modum bicornis lunae recuruum. Stat. lib. 2. Syl. Placido lunata recessu, Hinc atque hinc curuas praerumpunt aequora rupes.

Truculentum Catul. Truculen um vbi diuidit aequor.

Indomitum Tibul. lib 2. Prodigia indomitis merge sub Aequoribus.

Vagum Ruffus Fest. Et vaga caeruleas inuoluant aequora puppes.

Sinuosum Val. lib. 2. It gemitus toto sinuosa per aequora coelo.

Procellosum Idem lib. 3. Ante procellosum scopulis certantibus aequor.

Fumans Claud. Et quos fumantia totquens Aequora.

Mobile Idem, Oninis qua mobile ponti Aequor.

Hybernum Idem, Irruet intrepidus flammis hyberna secabit Aequora.

Armatum scopulis. Idem. Aequor Armatum scopulis audax irrumperet Argo.

Fluidum Manilius, Adiacuitque cauis fluidum conuallibus aequor.

Insidum Kussus, Vereor infidum tamen est curtentibus aequor.

Puluereum a minutissimis arenis. Martianus Capella, Pandere puluereum formatum ductibus aequor.

Durum Seneca, Illic dura carent aequora fluctibus.

Caerulum Pont. Caerulaque aurato rutilabant aequora cyrro.

Incertum Idem, Sed nos incertum spacijs dum currimus aequor.

Spumosum Idem, Desiliunt vndae, et spumosum incanduit aequor.

Tremulum Idem, Scintillantque genisignes, tremulumque per aequor.

Vdum Idem, Vdoque lauent simul aequore pisces.

Fluentisonum Idem, Quaeque fluentisono cutsu ferit aequora Corseus.

Inhospitum Idem, Et inhospita sulcans Aequora.

Raucum Idem, Et raucum illisis murmurat aequor aquis.

Saeuiens Marullus, Ecquis tot aestus saeuientis aequoris.

Profundum Idem, Quo teprofundi rector Oceane Aequoris.

Foetum procellis Crodrus Vrceus, Ducito per niontes Italos, per foeta procellis Aequora.

Planum Stroz. pat. Aggeribus montes planum simulare per aequor.

Fluctuosum Stroz. fil. Qui iussit aequor fluctuosum diuidi.

Surdum, quod periclitantium non moueatur clamoribus, neque luctuosis mitigetur lachrymis. Pamphilus Saxus, Qua pelluut agiles aequora surda rates.

Spaciosum Mant. Vadat vt audaci speciosa per aequora cursu.

Neptunium, a Neptuno deo maris. Sabellicus, Denique quicquid habet coelum, Neptunia quicquid Aequora.

Apertum Ouid. 4 Met. Frontemque in apertum pottigit aequor.

Turgidum Miran. Atque salutifero praesentis turgida vitae Aequora transiri ligno.

Furens Conradus, Pergas furentis candidus aequoris Curuos recessus dicere.

Frigidum Idem, Quae bina spectat frigida in aequora.

Trux Idem, Et trucis hoc Imperium me manet aequoris.

Aestuans Crinitus, O me beatum, qui aestuantis aequoris Tantos peregi turbines.

Amplum Mant. Oceanus seseque amplum diffudit in aequor.

Scopulosum Idem, Fluctibus errantem scopulosa per aequora cymbam.

Humidum Idem. Mecumque per humida reptent Aequora.page 18, image: s018

Vadosum Idem Mant. Facit hic breuis vnda vadosum Aequor.

Stagnans Idem, AEquora piscosas late stagnantia arenas.

Arenosum Idem, Arenoso implumis iacet aequore truncus.

Nigrum Hor. lib. 3. Car. AEquoris nigri fremitum, et trementes Verbere ripas.

Piscosum Mant. Ante remulcantem piscosa per aequota Minti. Est [note: Remulcare quid. ] autem remulcare, a scapha maiorem nauem trahere.

Horrilonum Quint. Hortisono contunditur aequore tellus.

Canum Lucan. lib 8. Cano sed discolor aequore truncus Conspicitur.

Curuum Ouid. li. 11. Nunc tibi demissam curuum circumstetit aequor.

Feruidum Hor. lib. 1. Car. StrauÍre ventos aequore feruido Depraeliantes,

Agitatum Faustus, Fluctuat vt varijs agitatum fluctibus aequor.

Indignatum Virg. li. 2. Georg. Atque indignatum magnis stridoribus aequor.

Reuolutum Virg. lib. 7. AEneid. Rapit reuoluta per aequora nauem.

Nauigerum Lucret li. 1. Quae mare nauigerum, quae terras frugiferentes.

AER.

Liquidus Virg. lib. 2. Georg. Apparet liquido sublimis in aere Nisus.

Vacuus Id. li 1. Georg. Aera per vacuum ferri, atque assurgere in auras.

Tenuis Idem 4. Georg. Miscentur, tenuemque magis magis aera carpunt.

Nubilus Idem in AEtna, Vallibus exoriens caligat nubilus aer.

Humidus Lucan. lib. 4. In solam Calpen fluit humidus aer.

Madens Idem li. 6. Quique nec humentes nebulas, nec rore madentem

Pestifer Idem lib. 7. Aeta pestiferum tactu, morbosque fluentes. Haec epitheta non sunt perpetua.

Stridulus Idem Lucan. lib. 7. Tunc stridulus aer Elisus lituis.

Rarus Lucret. lib. 2. Haec aera rarum Sufficiunt nobis.

Tenet Idem ibidem, Aera per tenerum liquidis loca vocibus opplent.

Purus Idem lib. 4. Aera per purum grauiter simulacra feruntur.

Candens Idem ibidem, Insequitur candens confestim lucidus aer.

Mobilis Id. ibid. Et aer, Scilicet vt debet, qui semper mobilis extat.

Circumfusus Ouid. lib. 1. Met. Nec circumfuso pendebat in aere tellus.

Agitabilis Idem ibidem, Terra feras cepit, volucres agitabilis aer.

Leuis Idem lib. 11. Percutiensque leuem modo natis aera pennis.

Tepidus Id. lib. 1 Fast. Et tepidum volucres concentibus aera mulcent.

Rorifer Stat. lib. 1. Theb. Roriferum gelida tenuauerat aeta biga.

Meabilis Plin. li. 2. Nat. hist. Vitalem hunc, et per cuncta rerum meabilem.

Frigidus Oui. li. 1. Eleg. Nunc etiam somni pingues, nunc fi igidus aer.

Conuolutus Plin. lib. 2. Nec conuolutus aer eandem in partem aeterna mundi, etc.

Rosidus Idem lib. 21. Quia nebulosus et rosidus aer est a flumine Nilo.

Agitatus Vitruuius, Aer agitatus ex vŽrorum agitationibus extenuatur.

Exilis Stat. lib. 6. Theb. Sentit, et exilis plantis interuenit aer.

Nitidus Idem lib. Syl. Et nitidum referentes aera restae.

Pluuiosus Pontan. Pluuiosumque aera nymbis.

Vagus Idem, Littora planguntur fluctu, et vagus intonat aer.

Circumfluus Idem, Accipit hos late in gremium circumfluus aer.

Patulus Ruffus, Aeris vt patuli iam conscia permeet aethram.

Vuidus Idem, Quippe illis vuidus aer.

Fumidus Sabel. Caligantis humi facies, qua sumidus aer.

Globolus Conrad. Terrae globoso stantis in aere.

Nebulosus Idem, Turgeat ventis nebulosus aet.

Pluuius Mant. Et pluuius teriis itascitur aer.page 19, image: s019

Citcumuolitabilis Mart. Capella. Hanc tenet, et vitreis circumuolitabilis auris Aer.

Nitens Quintianus, Faces vos et nitentis aetis.

Auricomus Mant. Auricomi sonuit globus aetis ingens.

Limpidus Idem, Vernaque temperies semper, sine nubibus aer Limpidus.

Lubricus Idem, Modo lubricus aer Crescit.

Mutabilis Idem Mant. Terra perit, pereunt vndae, mutabilis aer.

Fulgens Faustus, Nubila si fulgens in tempora vertitur aer.

AERA.

Aeris appellatione aurum et argentum non nunquam intelliguntur: nam consulte olim miscebatur auro et argento. Veteres putauerunt, dissono aeru crepitu lumen deficientis lunae euocari, eiusque tinnitum aduersus veneficia plurimam valere. Vnde Ouid. lib. 4 Met. Quum frustra resonant aera auxiliaria lunae. Et lib. 7. Te quoque luna traho, quanuis temerata labores AEra tuos minuant. Fuit et eius vsus ad alia multa vtilis, maxime aduersus putredinem. [note: Venesiciorum impedimentum. ] Propterea veteres, quum vel suem, vel ceruum aliud quo duis mortuum animal, a putredine volebant asserere, aencum clauum infigebant, perinde ac cortissimum foret amuletum. Thusci in codendis vrbibus aeneo vomere vtebantur. Apud Sabinos cultris aereis tondebantur sacerdotes. AEris metalla primus reperit Cynitas in insula Cypro, conflaturam eius et temperationem [note: Cyniras aeris repertor. Aesculanus deus aeris. Ephyreium ae[?] Aeris Corinthij nobilitas. ] Lydus Scythes. Deus aeris ab antiquis vocabatur AEsculanus. AEribus in plurali quandoque reperitur, licet inuentu sit rarum. Marulus in Hymnis, Totque aera putem crepitantia velle AEribus, armatasque manus, et cymbala circum. Dicuntur autem Ephycia, id est, Corinthia. Nam, vt postea docebimus, Corinthus aliter vocatur Ephyre. Antiqua gloria Corinthium aes maxime laudatur, et adeo quidem, vt Plin. lib. 3. AEris Corinthy precium auto et argento praeferat. Eo fiebant vasa, quae habebantur in delicys: quibus cum vehementius oblectaretur Casar Augustus, authore Tranquillo, Corinthiarius dictus et. Ea causa Corinthij multam laudem meruerunt in conficiendis deorum et hominum simulacris. Ad quod alludit Virgilius in fine sexti dicens: Excudent alij spirantia mollius aera.

Ephyreia Virg. lib. 2. Georg. Illusasque auro vestes, Ephyreiaque aŽra.

Corinthia Plin. Antiqua gloria Corinthium aes maxime laudatur.

Rauca Virg. lib. 4. Georg. Martius ille aeris rauci canor increpat.

Corybantia, a Corybantibus, qui in Ida monte Phrygiae sacra Cybeles cum multo aeris sonitu peragebant. Virgil. lib. 3 Aeneid. Hinc mater cultrix Cybele, Corybantiaque aera.

Solida Idem lib. 9. Tinnitu galea, et saxis solida aera fatiscunt.

Grauia Colum. lib. 9. Graui aere et argeto pensent.

Canora Ouid. lib. 3. Met. Quum bellicus aere canoro Signa dedit tubicen.

Tinnula Idem lib. 4. Met. Tinnulaque aeta sonant, et olent myrrhaeque crocique.

Arguta Syl. lib. 17. Circum arguta cauis tinnitibus aera.

Caua Ouid. lib. 2 de Arte, Nec caua vesanis ictibus aera sonant.

Temesea. Nam in Temese, oppido Cypri, praecipua aeris bonitas et [note: Oppidum Cypri Temese abundans aere. ] fertilitas fuisse fertur. Stat lib. 1. Syl. Et queis se toties Temese dedit hausta metallis. Idem ibidem, Nusquam Temesea notabis AEra. Idem in Achil AEra domant Temese Ouid. de medicamine faciei, Et quamuis aliquis Temesea remouerit aera.

Sonora Claud Non te progenitum Cybeleius aere sonoto Lustrauit Corybas.

Crepitantia Marul. Totque aera putem crepitantia velle.

Dura Stroz. fil. Saxa cadunt, et dura annis voluentibus aera.page 20, image: s020

Corusca Mant. Victrix pubes abitura, corusco AEre nitet.

Rigida Bartholinus, Et rigido squallentibus aere lacertis.

Cypria quoniam prima aeris inuentio fuit in Cypro.

Splendida Polit. Nec luno, sed sola Venus se splendido in aereVidit.

Saturnia, quae Saturni tempore erant in celebratione, et sacrorum vsu. Persius Sat. 2. Aurum vasa Numae, Saturniaque impulit aera.

Stridentia Virg. lib. 8 Alij stridentia tingant AEra lacu.

Micantia Idem lib. 2. Aeneid. Atque aera micantia cerno.

Deliaca Nam in Delo prima fuit nobilitas aeris, quo deorum simulacra effigiesque hominum, et aliorum animalium fiebant. AEre. Deliaco semper vsus est Myron statuatius.

AEginetica, proxima laus fuit aeri AEginetico, authore Plin. quo vsus est Polycletus Myronis aequalis et condiscipulus.

Flammigera Mant. Et talo tenus aere micantem Flammigero.

AERVGO.

Viridis Mart, lib. 10. Vt tu si vitidi tinctos aerugine versus.

Nigra Bartholinus, Aruina nigra nudant aerugine.

Mordax Sedul. Non mordax aerugo vorat, non tinea sulcat.

Scabra Michael Anglicus, Scabraeque aeruginis atram Barbariem perdens.

AERVMNA.

Grauis Seneca, Iam statue tandem grauibus aerumnis modum.

Mala Marullus, AErumnis priuata malis, priuata periclis.

Dura Quintian. Et tarda duras dat mora aerumnas magis.

Luctifica Idem, AErumnas quoque luctificas, durosque labores.

Tristis Mant. Tristibus aerumnis, luteoque absoluerat antro.

Crudelis Idem, Quae me crudelibus istis Soluit ab aerumnis.

Lugubris Idem, Lugubrem patriae aerumnam.

AESCHYLVS.

Fuit AEschylus Atheniensis tragoediographus, qui primus grauitate personarum, et coloris distinctione vsus est. Eius aetate tragoedi faciem quibusdam facibus illinebant. Fabius lib. 9. Institutionum Orator. de eo sic meminit: Tragoedias primus in lucem Aeschylus protulit, sublimis et grauis, et grandiloquus, sape vsque ad vitium, sed rudis im plerisque, et incompositus. Propter quod correctas eius fabulas in certamen deferre posteri oribus poetis Athenienses permisÍre. Et Horat. in Arte: Post hunc personae pallaeque repertor honesta AEschylus, et modicis instauit pulpita tignis, Et cocuit magnoque loqui, nitique corhurno.

Pictus faecibus, Sidonius Apoll. Pictum faecibus AEschylum.

AESCVLAPIVS.

Phoebigena Virg. lib. 7. Ipse repertorem medicinae talis et artis Fulmine Phoebigenam Stygias detrusit ad vmbras.

Salutifer Ouid. lib 2. Met. Totique salutifer orbi Cresce puer, dixit.

Phoebeius, Phoebi filius. Idem lib. 15. Quam colat, explorat iuuenis Phoebeius vrbem.

Opifex Idem Ouid. ibidem. Quum deus in somnis opifex consistere visus.

Epidaurius Ou lib. 15. AEquore placato, patrias Epidatuius aras Linquit.

Cotonide natus Oud. lib. 1. Fast. Accepit Phoebo, nymphaque Coronide natum.

Pergameus Mart. li. 9. Pergameo posuit dona sacrata deo.

Cotyleus Hercules prope Eurotam fluuium templum condidit AEsculapio Cotyleo, propter sanatum ab eo vulnus, quod in cotyle, id est, concauitate manus acceperat.page 21, image: s021

Archiatros. Veteres vocauerunt AEsculapium archiatron, velut deum et praesidem medicorum, vt a beato Hieronymo Seruator noster dictus est Archiater. In Homerico versu, quem apud Theodoritum Cyrenensem Zenobius Acciaolus Latinum fecit, Asclepius legitur pro AEsculapius, his verbis: Huic homini pater est Asclepius, arte medendi Clatus.

AESCVLVS.

AEsculus arbor est glandifera, cuius fructu homines aetate aurea vescebantur: sacra est Ioui. Vnde Virgil. lib. 2. Georg. Nemorumque Ioui quae maxima fronde Aesculus. Ex eius ramis fiebat corona ciuica. Semen reddit autumno. Radices habet tam demissas in terram, quam proceros in aere ramos.

Rigida Horat. lib. 5. carm. Parcas, nec rigida mollior aesculo. Frondens Claud. Quam frondens hedera stringitur aesculus.

AESTAS

Torrida Virg. in Bucolicis, Iam venit aestas Torrida.

Puluerulenta Ide li. 1. Georg. Puluerulenta coquit maturis frugibus aestas.

Frondosa Idem lib. 3. Georg. Dum mox frondosa reducitur aestas.

Liquida Idem lib. 4. Georg. Nare per aestatem liquidam suspexeris agmen.

Florens Idem de obitu Maecenatis, Redditur arboribus florens virentibus aestas.

Ignea Idem de 4. temp. Ignea vestit agros culmis Cerealibus aestas.

Calida Idem ibidem, Spicea serta gerit calidissima solibus aestas.

Feruens Idem ibidem. Et feruens aestas, pinguissima frugibus arua.

Serena Id. li. 5. Aen. Vbi apes aestate serena Floribus insistunt varijs.

Iniqua Colum. Noxius exacuit morbos aestatis iniquae.

Nuda Ouid. lib. 1. Met. Stabat nuda aestas, et spicea serta gerebat.

Formosa Id. li. 1. de Rem Poma dat autumnus, formosa est messibus aestas.

Iners Stat. 3. Theb. Et abacto flamine nubes Mulcet iners aestas.

Vaga Claud. Sed vaga lasciuis flueret discursibus aestas.

Atrox Idem, Nec brachia cancri Vrit atrox aestas.

Sitiens Manilius, AEstarem sitientem prouehit alter.

Incandens Pont, Incandens tam saepe aestas, ac frigida bruma.

Sicca Codrus, Sicca quidem est aestas, multosque calore perurit.

Pestilens Liusus, Grauis pestilensque omnibus animalibus aetas excepit.

Frugifera Iuuencus, Frugiferae aestati certe superesse putatis.

Violenta Petrarcha, Nil tibi de proprio violenta remitteret aestas.

Intolerabilis Mant. Prius intolerabilis aestas. Nunc laudatur.

Morbosa Idem, Saepe etiam morbosa aestas, et pestifer annus.

Penetrabilis Idem, Penetrabilis aestas Phlegma coquit.

Lasciua Idem Mant. Luxuriosa aestas minus est lasciua.

Spicea Pamph. AEstas spicea, Iuliusque feruens.

AESTVS PRO CALORE.

Rapidus Virg. in Bucolicis, Et rapido fessis messoribus aestu.

Pestifer Idem in Battarum, Mutent pestiferos aestus.

Sitiens Col. Nec mutata loco sitiens exhorreat aestus.

Ardens Virg. de 4. temp. Scindit agros aestus Phoebeis ignibus ardens.

Calidus Lucret. lib. 1. Nec calidos aestus tuimur. Flammifer Seneca, Leo flammiferis aestibus ardens.

Fumidus Pont. Et longe ad sedes victor perlabitur aestus Fumidus.

Feruens Quintian. Deposuit lassos aestu feruente lacertos.

Malignus Mant. Pro canis Icarij morbis, aestuque maligno.page 22, image: s022

Vrens Faustus, Coeperat vrentem brumae intolerabilis aestum.

Flagtans Idem, Non tulit vlterius flagrantem pectoris aestum.

Ardescens Idem, Ardescente aestu liuoris et irae.

Icarius Idem, Syderis arctoi morbosque et tempora, et aestus Icarios.

Anhelus Architrenius, Nec quatitur ventis, nec anhelo carpitur aestu.

Grauis Catullus, Quum grauis exactos aestus hiulcat agros.

Feruidus Philelphus, In venas ne feruidus irruat aestus.

Incensus Virg. lib. 4. Geogr. Profuit incensos aestus auertere.

Ater Idem in Battarum, Atrum conuertens aestum. PRO commotione maris.

Vndans Stroz. fil Et vndantes populati pectoris aestus.

Spumans Mant. Talibus ciectant spumantem pectoris aestum.

Vndisonus Faustus, Non sic vndisono motum mare fluctuat aestu.

Redundans Idem, Namque redundantem pelagi non pertulit aestum.

Horrisonus Philelphus, Fluctuat horrisonos passim iactata per aestus.

Procellosus Idem, Liquitque ratem nutare per aestum Saeua procellosum.

Tumidus Dionysius, Inde salis tumidus Thyrrheni voluitur aestus.

Fluctiuagus Gualter. in Alexandreide, Insula fluctiuago quaecumque includitur aestu.

Horrifer Lucr. lib. 3. Tartarus horriferos eructans faucibus aestus.

Vndosus Ruffus, Rectior vndoso cursus sulcatur in aestu.

Raucus Virg. in Aetna, Qui raucos torqueat aestus.

AEETES.

AEetes rex fuit Colchorum, filius Solis. Ex Persa Oceani filia liberos habuit, Medeam, Absyrtum et Calciopen. Ad hunc Phryxus Athamantis filius peruenit, et aureum vellus detulit: quod quum vigilantissime seruaret, eius causa bellum gessit cum Argonautis. Dicimus etiam AEeta in vecto casu. Haec dictio quandoque contrahitur in duas syllabas per synaeresin. Ouid. in Epist. Non haec AEsonides, sed filia Phasias AEetae.

Soligena Sole genitus. Valer. Flac. li. 5. Ante infidi tamen exequar astus Soligenae.

Sole latus Idem ibidem, Contra sole satus Phryxi praecepta voluntas.

Hyperionides#, ab auo suo Hyperione, solis et lunae patre. Idem, Rex Hyperionides, quem perfreta tanta petendum.

AEaeus#, ab AEa vrbe et insula Colchorum. Idem Valer. Flac. lib. 5.

Quiferat AEaei socijs responsa tyranni.

Ferus Idem, Nec ferus AEetes, vt fama, nec aurea nobis Terga negat.

Phasiacus, a Phasi Colchorum fluuio. Pontanus, Suspiratque petitam Euris, atque aequore praedam Phasiaci senis.

AETAS.

Fugitiua Virg. Mirabar celerem fugitiua aetate rapinam.

Edax Luc. lib. 7. Non aetas haec carpsit edax, monumentaque rerum.

Inuida Horat. lib. 1. Carm. Dum loquimut fugit inuida aetas.

Ferox Idem lib. 2. Carm. Curret enim ferox aetas.

Itreuocabilis Lucret. lib. 1. Irreuocabilis abstulerit iam praeterita aetas.

Improuida Idemlib 4. Vt puerorum aetas improuida ludificetur.

Volatilis Ouid. lib. 10. Labitur occulte, falluque volatilis aetas.

Infirma Idem lib. 6. Fastorum, Infirmaque vincitur aetas.

Velox Mant. Nostra breuis, veloxque aetas, et plena laborum.

Lubrica Claud Persuadet teneris heu lubrica moribus aetas.

Foscunda Idem, Crescite virtutes foecundaque floreat aetas.page 23, image: s023

Auida Seneta, Et quicquid auida per tot annorum gradus abscondat.

Lacrymabilis Politian. Non te lacrymabilis aetas, Non te forma mouet.

Mobilis Cod. Te mobilis aetas, Atque senum matura cohors expectat.

Fragilis Lact. Fragilis aetas dilacerari se toto corpore perpetitur.

Ferrea Crinitus. Additur et nostris haec aetas ferrea damnis.

Fugiens Catullus, Nec fugiens seclis obliuiscentibus aetas.

Reuolubilis Hem. Lab. Nec primum complerat iter reuolubilis aetas.

AETHER.

Arduus Virg. lib. 1. Georg. Ruit arduus aether.

Leuis Idem ibidem, Quacunque illa leuem fugiens secat aera pennis.

Purus idem, Laetificusque dies erat omnibus aethere puro.

Nubificus Idem, AEthera nubificum complectitur orbe decoro.

Nitidus Varius poeta apud Mac. AEthera per nitidum tenues sectatur odores.

Liquidus Virg. lib. 7. Stridore ingenti liquidum trans aethera vectae.

Serenus Lucan. lib. 1. Pars aetheris illa sereni Tota vacet.

Vastus Idem lib. 3. Innumerae vasto miscentur in aethere voces.

Signifer Lucret. lib. 5. Primus se sustulit aether Signifet.

Diffusilis Idem ibidem, Sic igitur, quum se leuis ac diffusilis aether.

Ignifer Idem, Inde mare, inde aer, inde aether igniferipse.

Rapidus Idem, Siue quod inclusi rapidi sunt aethetis aestus.

Grauitate carens Ouid. lib. 1. Met. Haec super imposuit liquidum, et grauitate carentem AEthera.

Sacer Idem ibid. Sed timuit ne forte sacer tot ab ignibus aether Conciperet flammas.

Igneus Sil. lib. 3. Ruptoque polo micat igneus aether.

Altus Stat. lib. 10. Ridet alto ex aethere clausa Moenia.

Caeruleus Idem ibidem, Huc se caeruleo librauit ab aethere virgo.

Stellatus Val. Flac. lib. 2. Astraque et effusis stellatus crinibus aether.

Curuus Ruffus, Sed nori axis item curui vertigine fertur Aetheris.

Incuruus Idem, Aetheris incurui moles rotat.

Omniparens Nemesianus, Omniparens aether, et rerum causa.

Incandens ignibus Pont. Vertitur aether Ignibus incandens.

Sublimis Seneca, Per alta videt spacia sublimis aetheris.

Aureus Pont. Collucent auro flammae, micat aureus aether.

Apertus Idem, Super aethera fulget apertum.

Rubens Idem, Vbi rubentem gemmeos scandens equos Phoebus peragrat aethera.

Lucidus Marullus, Me lucidus aether Parturit.

Latus Idem, Potensque aetheris lati volucer Cupido.

Conspicuus Pontanus, Subisti Aethera conspicuun, conspiciende dijs.

Sudisicus, faciens aerem sudum. Sabellicus, Haec quae sudifi cum consurgit ad aethera turris.

Fumidus Conradus, Queis crepat vasto sonitu resultans Fumidus aether.

Purpureus Idem, Quas quum purpureo prospexit ab aethere Phoebus.

Praelucidus Quintianus, An sic praelucidus aether Sentiat.

Perlucidus Idem, Suum perlucidus aether Amisit, radios Phoebo tenuente, colorem.

Candens Idem, Et quo iubente trano caudentem aethera.

Reuolubilis Mant. Vtque suis rursum astra locis reuolubilis aether Restituit.

Argenteus Valerandus Varantus, Solis inalbebat radijs argenteus aether.

Ardens Mant. Nox erat, et stellis ardens lucentibus aether.

Pictus Andreas Ammonius, Picti conditor aetheris.page 24, image: s024

Vdus Brixius, Ecce graues vdo funduntur ab aethere nim bi.

Aether apud doctos vltimam producit Calent tamen corupit dicens, Aether et immensum resonat percussus ahenis Ictib. Et Mant lib. 1. in Alphonso, aether, et astrorum vires et Olympica virrus

AETHIOPE.

Nubei,# nubibus concolores. Plin. lib. 6. Ab ea nubei AEthiopes dierum octo itinere.

Vagi Sido. Apol. AEthiopesque vagos, belli terrore relegans.

Nigri, propter exustionem, et supersicialem calorem, qui non in corde residet. sed in extremis supernatat. Pont. Miretur nigrum AEthiopem crispante capillo.

Torridi Thomas Radinus, Torridorum Aethiopum locus cernitur arenosus.

Diuites arenarum Marullus, Diuesque arenarum Aethiops.

Vsti Mant. Sub cancro residens, Garamantes, et vstos Aethiopas.

Aegyptini, quia sunt Aegyptijs finitimi.

Simi, Aethiopes fere simi nascuntur, vt ait Theodoritus, Hinc deos suos atros et simos solebant effingere, habitudine suorum corporum.

Phyloeni et Plilopotae, quoniam pauperes inueniuntur apud eos, qui quum vino careant, brassicam serunt ad disponendum vino dulciori locum.

AETHON, VNVS EX EQVIS SOLIS.

Velox Claud. Quinetiam velox aurorae nuncius Aethon, Qui fugat hinnitu stellas, roseoque domatur Lucifero.

Croceus Diomedes Guidalotus, Et croceus duris spumabat forte lupatis Aethon.

AETHON.

Fuit equus Pallantis filij regis Euandri, qui in exequijs domini sui collacrymasse fertur.

Bellator Virg. li. 11. Post bellator equus positis insignibus, Aethon It lacrymans, guttisque humectat grandibus ora.

AETHRA.

Syderea Virg. li. 3. Aen. Nec lucidus Aethra Syaderea polus.

Rubra Idem lib. 12. Namque volans rubra fuluus Iouis ales in aethara.

Pitheis, mater Pithei: tunc autem nomen est proptium, neque pro aetheris splendore accipitur, vt hÓc. Ouid. in Epist. Nec tu Pitheidos Aethrae filius.

Liquida Sil li. 4. Quum subitum liquida non vliis nubibus aethra Augurium.

Albens Idem lib. 5. Albenti si sensit in aethra.

Leuis Val. Flac. lib. 6. Erigitur, paulumque leui raptatus in aethra.

Rutila Ruffus, Illum quin etiam rutilae pater intulit aethrae.

Celsa Idem, Qua celsam caerulus aethram Orbe secat.

Supera Idem, Exerat, et supera vibret bellator in aethra.

Apetta Idem, Displosis etenim per apertam nubibus aethram.

Fulgida Mart. Cappella, Tandem laboris fructus aethram fulgidam.

Flammans Idem, Celsior vna Ioue, flammantis circulus aethrae.

Ignea Stroz. pater, Ignea discussis erunipit nubibus aethra.

Tenuis Mant. Polis tenuem spargentibus aethram.

Nitida Autor hymni de assumptione Virginis, Qui tecum nitida viuit in aethra.

Flammea En. apud Macr. Flammeamque per aethram alte feruidam ferri facem.

AETNA.

Aetna mons est Siciliae cauernosus, globos igneos et flammas euomens, propter subterranet sulphuris naturam. Nihilominus circa radices amoenissimus est, multisque fontibus scaturiens, et abundans fruticibus. Poeta


page 25, image: s025

fabulantur Gigantes a Iouse subter fulminatos. vnde Claud. In medio scopulis se porrigit Aetna perustis, Aetna Gigantaeos numquam tacitura triumphos, Enceladi bustum. Subiungit item, AEtnaeos apices solo cognoscere visu, Non aditu rentare licet, pars caetera frondet, Arboribus regitur nullo cultore cacumen.

Feruida Virg. in Aetna, Canam, quo feruida motu Aestuet Aetna.

Trinacria Id. li. 3. Aen. Tum procul e fluctu Trinacria cernitur Aetna.

Ardens Lucan. lib. 1. Leucas et ardenti ciuilia bella sub Aetna.

Sicula Idem ibidem, Ora ferox Siculae laxauit Mulciber Aetnae.

Alta Ouid. li. 4. Fast Alta iacet vasti super ora Typhoeos. Aetna.

Typhois, a Typhoeo gigante subter captiuo Idem in Epist. Arua Phaon celebrat diuersa Typhoides Aetnae.

Flagrans Mant. Qualia flagranti patitur Vulcanus in Aetna.

Ignifera Stat. lib. 3. Theb. Vbi ignifera fessus suspirat ab Aetna.

Vaporifera Id. li. 6. Theb Quale vaporifera saxum Polyphemus in Aetna.

Fumans Idem lib. 11 Et Encelado fumantem impresserit Aetnam.

Parens florum Claud. Viderat herboso sacrum de vertice vulgus Aetna parens florum.

Grauis Idem, Hunc premit Inarime, hunc grauis Aetna domat.

Floricoma Auson. Qualis floricoma quondam populator in Aetna.

Feruens Seneca, Rupe feruentis residens in Aetna.

Odora Stroz. pat. Qualis erat rofeos in odorae vallibus Aetnae.

Monstrifera, propter Gigantes ibidem obrutos. Idem, Illum monstrifera genuit Polyphemus in Aetna.

Fumosa Pamphil. Plena domus fumo, fumosa nigrior Aetna.

Calida Petrarcho, Quique gregem calida gelidus male pauit in Aetna.

Trinacris, quoniam a tribus promontorijs ita vocatur Sicilia. Mant. Consilium subter cautes Trinacridos Aetnae.

Lucens Idem, Et Ionijs lucentem fluctibus Aetnam.

Vulcania Idem, Seu quondam Ionijs Vulcania fluctibus Aetna.

Sonans idem, Credas Aetnam subijsse sonantem Ictibus assiduis.

Cerealis quoniam frugum fertilis est Sicilia. Bart. Et moto Cerealis fluctuat Aetna

Torrida Faustus. Torrida Sicarijs veluti calet Aetna cauernis.

Horrifica Idem, Horrifica eructet disruptis Aetna caminis.

Sulphurea Claud. Seu mare sulphurei ductum per viscera montis.

Fera Proper. l. 3. Quinetiam Polypheme fera Calathea sub Aetna.

Sicilis Hieron. Angerianus, Et furit accensis Sicilis Aetna rogis.

Flammifera Texior, Non ita flammifera Briareus torretur in Aetna.

AEVA.

Antiqua Auson. Sit satis, antiquam serpens quod prodidit Aeuam.

Nocens Lactantius, Quos prius Aeua nocens infecerat.

Capta venenis Auson. Deceptum miseratus Adam, quem capta venenis Implicuit socium blandis erroribus Aeua.

Vana Quintian. Quem sua coniunx Vana fefellit.

AEVVM.

Angustum Virg. lib. 4 Geor. Ergo ipsas quamuis angusti terminus aeui.

Miserabile Id. de litera Pytha. Turpis inopsque simul miserabile transigit aeuum.

Annosum Luca li. 9. Inuidus annoso qui famam derogat aeuo.

Breue Hor. lib. 2. Carm. Quid breui fortes iaculamur aeuo Multa.

Volans Manilius, Per numeros omnes aeui diuisa volantis.

Lubricum Ruffus, Lubricum vt aeuum Sors agat.page 26, image: s026

Praepes Auson. Digressi fastos, et nomina praepetis aeui.

Currens Sidon. Currentis aeui profectu defectuque labascunt.

Velox Seneca, Qui velocis memores aeui.

Caducum Marullus, Sed haec caduci cuncta flos aeui breuis.

Volatile Strozius filius, Reliquumque volatilis aeui Exigit.

Curtum Conrad. Paranda sit curtum per aeuum.

Fallens Augurellus, Fallentis aeui tramite.

Celere Mant Celerique absumitur aeuo.

Resolubile Idem, Nec spes tangit resolubilis aeui.

Lamentabile Idem, Non nisi per luctus, et lamentabilis aeui Supplicia.

Labens Idem, Ante senectutem labenti imponitis aeuo.

Labile Idem, Nec regni iactura grauat, neque labilis aeui.

Incertum Ouid. lib. 15. Incerti spacium mihi finiat aeui.

Mutabile Virg. lib. 11. Variusque labor mutabilis aeui.

AFRI.

Sitientes,# quoniam sunt in regione calidissima. Virg. in Buc. At nos hinc alij sitientes ibimus Afros.

Discincti, velut inhabiles militiae. Nam onmes qui militant, cincti sunt, inquit Seruius, aut certe inefficaces, vt contra praecinctos strenuos dicimus, vel quod vestibus vterentur ad talos demissis. Mos erat militaris, vt milites cingulo cincti semper essent, quod ad conuiuium euntes deponebant. Augustus iussit milites delinquentes pedibus stare discinctos, in opprobrium et contumeliani. Virg. Li. 8. Hic Numadum genus, et discinctos Mulciber Afros.

Vagi Lucan. lib 4. Atvagus Afer, equos vt primum emisit in agmen.

Rebelles Syl. lib. 15. Mixtusque rebellibus Afris Cantaber.

Bilingues. Africae populis ea inuritur nota, quod fraudulenti sint, et animo alabijs dissentiente. Codrus, Sic finxit Gallos hebetes natura, bilingues Afros: et mendax Graecia facta fuit.

Saeui Sabellicus, Noua praelia saeui In Pharias gentes gessere phalangibus Afri.

Infidi Bartholinus, Infidis rex hic ferus imperat Afris.

Sophaci, a Sophano, qui in Africa regnauit.

Tenues, id est, pauperes. Iuuen. Sat. 8. Quum tenues nuper Marius discinxerit Afros.

Pastoricij Herodotus in Melpomene. Apud pastoricios Afros talia sunt.

Armentarij Virg. li. 3. Geor. Armentarius Afer agit lectumque laremque.

AFRICA.

Fertilis Hor. li. 3. Car. Fulgentem imperio fertilis Africae. Et li. 3. Frumenti quantum metit Africa. Es Sta li. 3. Syl. Quod messibus Afris Verritur.

Ardens Lucan. lib. 9. Pestiferos ardens facit Africa.

Vadosa Stat. lib. 4. Syl. Portus vadosae miscuit Africae.

Beluis frequens Plin. lib. 5. Inde Africa ab Aethiopia dispescens, etiam si non protinus populis, feris tamen et beluis frequens.

Pin. lib 5. scribit Africam regionem esse fertilitatis eximiae, cum centesima fruge agricolis foenus reddente terra. Vnde Horat. lib. 1. Car. Quicquid de Libycis verritur areis.

AFRICVS.

Creber procellis Virg. lib. 1. Aeneid. Eurusque Notusque ruunt, creberque procellis Africus.

Praeceps Horat. lib. 1. Carm. Nec timuit praecipitem Africum.

Pestilens Idem lib. 3. Carm. Nec pestilentem sentiet Africum.

Froteruus Idem in Epod. Notus vocabit, aut proteruus Africus.page 27, image: s027

Nubifer Mirandula, Nubifer australi prorumpens Africus axe.

Ater Hieronymus Angerianus, Freta concitet ater Africus.

AGAMEMNON.

Agamemnon Mycenarum res, filius fuit Atrci, seu vt alij malunt, Plistenis, fraterque Menelai. Qui Graecorum omnium consensu imperator delectus, ad expeditionem Troianam profectus est, Clytaemnestra coniuge, ex qua iam liberos aliquot susceperat, ad regni administrationem relicta, a qua reuersus interfectus, AEgysthei auxilio, quo cum illa consuetudinem adulterij prius habuerat. Quod facinus aegre ferens Orestes, vtriusque filiui, matrem in vindictam patris occidit. Caeterum Agamemnon fertur habuisse sceptrum a Vulcano fabricatum, item et clypeum, in cuius media erat effigies Gorgonis, in zona vero draco voluminosus.

Mycenaeus, a Mycenis vrbe Graeciae, cuius tenuit principatum. Virgil. lib. 11. Ipse Mycenaeus magnorum ductor AchiuŻm. Ouid. lib. 2. Eleg. Serua Mycenaeo est Phoebus amata duci. Amauit enim Cassandram, quam ab expeditione rediens, secum adduxit. Phyllis apud Ouid. in Epist. Nulla Mycenaeum sociasse cubilia mecum luro.

Atrides,# ab Atreo patre. Ouid. lib. 13. Hoc vbi cognouit Troiae populator Atrides.

Tantalides, oriundus a Tantalo, qui pater fuit Pelopis, patris Atrei. Ouid. lib. 5. Fast. Respice Tantaliden, eadem dea tela timebat. Dicimus etiam Agamemno in recto casu. Statius in Achil. Conclamant Danai, stimulatque Agamemno volentes.

AGANIPPE.

Aganippe fons est Boeotiae, Musis sacer, a quo Musae ipsae vocantur Agaenippides. Fit etiam adiectiuum Aganippaeus. Propert. Par Aganippaeae ludere docta lyrae.

Hianthaea.# Nam Hianthes populi fuerunt Boeotiae. Ouid. lib. 5. Meta. Fonte Medusaeo, et Hianthaea Aganippe.

Permessia, a Permesso Boeotiae fluuio. Claudianus, Fons Aganippaea Permessius educat vnda.

AGATHYRSI.

Agathyrsi populi sunt Scythis contermini, qui in commune cum mulieribus coeunt: hi nihil liuoris aut odij mutuo exercent. Capillos habent caeruleos, quos vna cum toto corpore diuersit coloribus inficiunt.

Picti Virg lib. 4. Aenei. Cretesque, Drvopesque fremunt pictique.

Agathyrsi. Mant. Vsque Melanchlaenos, vsque ad pictos Agathyrsos.

Depicti Barthol. Et Scythicum Tanain, et depictos Agathyrsos.

Immanes Iuu. Sat. 15. Sauromataeque truces, aut immanes Agathyrsi.

AGAVE.

Agaue Cadmi et Hermionis filia, nupsit Echioni Thebano, ex quo filium Pentheum suscepit. Qui cum abstemius esset, ac propterea Bacchi sacra despicaretur, ab ipsa matre, reliquisque Maenadib. membratim dilaniatus est. Ouid. lib. 3. Meta. Frima suum misso violauit Penthea thyrso Mater.

Cadmaeis,# Cadmi filia. Virg. in Culice, --- Quo quondam victa furore Venit Nyctileum fugiens Cadmaeis Agaue Infandas scelerata manus, et caede cruenta.

Cadmaea Tibullus lib. 4. Cadmaeae matris praeda cruenta docet.

Cruenta Seneca, Et spolium tulit. cruenta nati Maenas in partes dati.

Thebana Lucan li. 1. Thebanam qualis Agauen Impulit. Ouid. Lib. 3. Fast. Tu quoque Thebanae mala praeda tacebere matris.page 28, image: s028

Fentheia Stat. li. 11. Pentheia qualis Mater ad insani scandebat culmina montis, Promissum saeuo caput allatura Lyaeo. Sidonius, Ipsa autem nato occiso Pentheia mater.

Attonita et Furens, Sen. Qualis attonita et furens, Cadmaea mater abstulit nato caput.

Bassaris Persius, Satyra 1. Et sectum vitulo caput ablatura superbo Bassaris.

AGEA.

Via est in naui dicta, authore Pompeio, quod in ea maxima quaeque res aegi soleant.

Longa Ennius, Multa foro ponens, Ageaque longa repletur.

AGENOR.

Agenor Beli fuit F. et rex Phoenicum, et pater Cadmi: a quo Phoenices ipsi dicti sunt Agenoridae.

Sarranus, id est, Tyrius. Nam Satra vrbs Phoeniciae, Tyros postea vocata est Mantuan. Quae in Tyrijs habuit campis Sarranus Agenor. Imperiosus Stat in Achil. Nontulit insidias diuŻm imperiosus Agenor.

Libycus, quoniam qui ab Agenore descenderunt, venerunt ad habitandam Libyam cum Didone. Calentius, Permedias Libyci filia regis aquas.

AGER.

Almus Virg. li. 2. Geor. Parturit almus ager, zephyrique tepentibus auris.

Pinguis Idem, de quatuor temporibus anni, Tempore solis, ager messes fert pinguis opimas.

Latus Tibullus lib. 2. Ipsa Venus latos iam nunc migrauit in agros.

Diues Virg. lib. 7. Diuitis vber agri, Troiaeue opulentia deerit.

Jrugifer Lucan. lib. 1. Qualis frugifero quercus sublimis in agro.

Olens Idem lib. 7. Quid olentes deseris agros?

Frumentarius Cato. Eum agrum frumentarium esse oportet.

Copiosus Varro, Aut etiam diuitum copiosi agri ac villae.

Syluester Mant. Agricolae syluestrem agrum, terramque rebellem.

Ferax Ouid. Lib. 3. Eleg. Quamuis agros amet ille feraces.

Humidus et graminosus Colu. Quid syluester ager, quod humidus et Laetus Pallad. Rutilius Laeto agro non est serendum graminosus.

Lutosus Idem, Nam si in lutoso agro spargatur, morietur.

Planus et exilis Idem, Ager planus, humidus, exilis.

Fertilis Ouid. in Epist. Fertilis accesis messibus arder ager.

Riguus Colu. Potest tamen mediocriter accliuis aut riguus ager pratum fieri.

Campester et vliginosus#. Idem, At si campestres et vliginosos agros possidebis.

Aquosus Idem, Quum in aquosum agrum transfertur, vtrunque putrescit.

Succosus Idem, Quem seminario designaueris, planum et succosum.

Carbunculosus Idem, Nam carbunculosum agrum nisi stercore adiuuas, macras vineas efficere dixerunt.

Rudis Pallad. Rutilius, Rudes agros potius eligamus, vel syluestres.

Herbosus Pamphilus, Terminus herbosos terminet vnus agros.

Cultus Ou. li 5. Fast. Tu quoque nomen habes cultos Narcisse per agros.

Amoenus Hor. in Arte, Et properantis aquae per amoenos ambitus agros.

Virens Idem, Mercatorne vagus, culturam dulcis agelli.

Dulcis Lucret. lib. 5. Inde aliam atque aliam culturam dulcis agelli.

Madidus Ouid. li. 1. Met. Inde vbi deseruit madidos septeflus agros.

Lapidosus Idem lib. 8. Quaesitamque famem lapidoso inueuit in agro.

Foecundus Idem lib. 3. Fast. Nunc foecundus ager, pecoris nunc hora creandi.page 29, image: s029

Patulus Syl. lib. 7. Poenus et in patulos exultans emicat agros.

Benignus Ouid. lib. 1. Eleg. Praebeat Alcinoi poma benignus ager.

Viridis Mart. lib. 5. Et viridis cancri mensibus ardet ager.

Luxuriosus Idem lib. 11. Arbore quod verna luxuriosus ager.

Operosus Ouid. lib. 2. Eleg. At sine te quamuis operosi vitibus agri Me teneant.

Flauens Claudianus, Dum meus humectat flauentes lucifer agros.

Frugiparus Ruffus, Singula frugiparos attollunt tempora vultus.

Mollis Nemesianus, Virides nam suggeret herbas Mollis ager.

Irriguus Pont. Nympha Lamo irriguos fundamina prospicit agros.

Triticarius Budaeus, Sic enim fert agricolato, vt triticarius ager messe triticea altero anno semestre aliquod genus frugis capiat.

Patens Politianus, Agros patentes possidet.

Genialis Strozius pater, Sed modo quum peteret geniales Borsius agros.

Vitifer Conradus, Menus vitiferis opacus agris.

Putrificus Idem, Quae passim sub agris tabuerunt mersa putrificis.

Gramineus Mantuanus, Gramineis inimicae agris, ventique niuesque.

Saxosus Iuuencus, Hic saxosus ager simili leuitate virescit.

Spinosus Idem, At spinosus ager curarum mole grauatus Respondet.

Herbifer Mantuanus, Et nunc herbiferis rorem disseminat agris.

Pampineus Idem, Nisi pampineos populeris et agros.

Florens Idem, Neque florentes cognouerit agros.

Apricus Idem, Quae fluit e gelidis in apricos montibus agros.

Comans Idem, Vina dedit Bacchus, passimque comantibus agris.

Vernans Idem, Et ruris amaeni Vernantes contemnit agros.

Triticeus Idem, Aspera triticeo seu sylua euellitur agro.

Apertus Brixius, Praecipitante fuga per apertos enolat agros.

Gelidus Iuuenal. Saty. 3. Adiutor gelidos veniam caligatus in agros.

AGGER.

Terreus Varro, Tertium militate sepimentum est fossa et terreus agger.

Herbosus Ouid. lib. 14. Soluitur herboso religatus ab aggere funis.

Lapidosus Mantuanus, Binaque saxa viae lapidoso ex aggere tollens.

Gramineus Virg. lib. 7. Gramineo ripae religauit ab aggere classem.

Terrenus Idem lib. 11. Terreno ex agere bustum.

AGMEN MILITARE.

Agmen, vt est apud Macrobium, non ineleganter ponitur pro actu et ductu quodam. Ennius, Quod per amoenam vrbem leni fluit agmine flumen. Virg. lib. 2. Georg. Leni fluit agmine Tybris.

Clypeatum Virg. lib. 7. Clypeataque totis Agmina densantur portis.

Pilatum Idem lib. 12. Pilataque plenis Agmina se fundunt portis.

Forte Luca. lib. 7. At medij robur belli fortissima densant Agmina.

Stipatum Gell. lib. 1. Stipato agmine maturantes.

Rapidum Stat. lib. 5. Theb. Inter rapida agmina pacem Solus habes.

Totuum Idem lib. 8. Nunc torua Philenes Agmina.

Armatum Val. Flac lib. 2. Quum mille tubas, armataque campis Agmina.

Saeuum Idem ibidem, Stant saeua parentum Agmina.

Impetuosum Strozius filius, Imperuosa minis agmina victor agit.

Horrendum Crinitus, Horrenda victor reppulit agmina.

Condensum Syl. lib. 2. Condensaque cingunt Agmina certantum.

Numerosum, propter multitudinem telorum, lancearum, et iaculorum. Idem lib. 4. Ingenti Tyrius numerosa per agmina victox Voce sonat.page 30, image: s030

Densum Idem li. 8. Video per densa volantem Agmina ductorem Libyae. Succinctum pharet. Sabel. Herbida quam vestit facies succincta pharetris Agmina.

Cataphractum, id est, vndique munitum. Vnde cataphracti equites dicuntur a Suet. Et Sallust Mant. Cataphracta sequuntur Agmina.

Inimicum Brixius, Cursuque inimica fatigat Agmina.

Terrificum Claud, Primus terrificum Mauors non segnis in agmen.

AGNA.

Humilis Hor. lib. 3. Carm. Nos humilem feriemus agnam.

Tenera Srat. lib. 8. Teneraque famem consumit in agna.

Balans Calph. Mille sub vberibus balantes pascimus agnas.

Mollis Faustus, Inque meo stabas, mollis vt agna, sinu.

AGNVS.

Tener Virg. in Buc. Saepe tener nostris ab ouilibus imbuet agnus.

Subrumus, id est, lactens. Veteres enim rumam pro mamma acceperunt.

Laniger Ouid. lib. 4. Met. Protinus innumeris effoetus laniger agnis.

Ornus, id est, huius anni. Strozius filius, Pro meritis ornos tibi saepe litabimus agnos. Aspiratur a quibusdam haec dictio.

Corniger Pont, Cuique suus comes haeret amans, cui corniger agnus.

Alacer Mant. Tanquam agni alacres per roscida rura.

Lasciuus Pamphilus, Lasciuis merito iocatur agnis.

Mitis Idem, Mitis est agnus, pecudes, capellae.

Pinguis Idem, Primitias, mollemque haedum cum pinguibus agnis,

Blandus Petrarcha, Blandis prope lenius agnis.

Pauidus Mantuanus, Pauidoque fugacior agno.

Imbellis Remaclus, Imbelles agni, captigenumque pecus.

Incuriosus Apul. Vel agnum incuriosum, vel leporem meticulosum.

Petulcus Lucret. Cornigeras norunt matres, agnique petulci.

Molliculus Salmon. Arietis illa eadem rugas mutauit in agnum Molliculum.

Mollis Mart lib. 3. Matremque plenam mollis agnus expectat.

Cornupeta Pont. Eligat agnum Cornupetam, cui lana pedes descendat ad imos.

AGRESTES.

Duri Virg. li. 1. Geor. Dicendum et quae sint duris agrestibus arma.

Laboriosi Reuchlin. in Sergio, Laboriosos agrestes commoueris.

AGRICOLA.

Auarus Virg li. 1. Geor. Illa seges demum votis respondet auari Agricolae.

Indomitus Id. li. 7. Raptis concurrunt vndique telis indomiti agricolae.

Miser Id. l. 12. Miseris heu praescia longe Horrescunt corda agricolis.

Fortis et Beatus Hor. lib. 2. Epist. Agricolae prisci fortes, paruoque beati.

Negotiosus Columella lib. 10. Gtatiora sunt ista in otio degentibus., quam negotiosis agricolis.

Seuerus Lucret. lib. 5. Agricolae vitio vertere seueri.

Robustus Idem lib. 6. Et robustus item curui moderator aratri.

Crudus Mart. lib. 12. Ebrius et crudus nil habet agricola.

Hirsutus et horripilus Pontanus, Hirsuti, horripilique absint.

Durus Politianus, Quis certet duro agricolae?

Impiger Marullus, Nec tu laborem differ agricola impiger.

Pauper Propert. lib 2. Et pecus, et fines pauperis agricolae.

AHENVM.

Ahenum proprie vas est, in quo aqua ad bibendum calefit, quasi ex aere factum: Sapenumere tdmen capitur pro amplissimo vase, in quo tingitur


page 31, image: s031

purpurae. Vnde hoc in loco permulta. habet epitheta, ex his locis, in quibus claruit vsus purpurae.

Amycleum, ab Amyclis vrbe Laconiae, in qua claruit vsus purpurae. Oui. lib. 2. de Remedio amoris, Cofer Amycleis medicatum vellus ahenis.

Getulum, quoniam Tyrij coloni, qui cum Didone profecti sunt in Africam, eo quoque modum purpurae tingendae transtulerunt. Syl. lib. 16 Getulisue magis fucaret vellus ahenis.

Tyrium Sta. lib. 1. Syl. Oebalis, et Tyrij moderator linet aheni.

Agenoreum, ab Agenore rege Phoeniciae, in qua fuerunt Tyros et Sidon vrbes purpura nobilitatae. Martial. lib. 10. Quidquid Agenoreo Tyros improba cogit aheno.

Taenareum, id est, Laconicu. a Taenaro promontorio Laconiae, Val. Flac. lib. s. Accipe Taenarci chlamydem de sanguine aheni.

Vndans Idem lib. 7. Pars verubus, pars vndanti despumat aheno.

Assyrium, ab Assyria purpura. Claud. Ditibus Assyrij spumis fucantur aheni

Patulum Ruffus, Denique quum patulum torrens Vulcanus ahenum.

Spumans Seneca. Ecquando tollet ignibus iam subditis Spumante aheno.

Feruens Idem, Et haec feruentibus demersi ahenis.

Sidonium Idem, Nec Sidonio mollis aheno Repetita bibit lana rubores.

Tarentinum Pamphilus, Lana Tarentino nec quae fucatur aheno.

Ardens luuen. Sat. 15. Nec ardenti decoxit aheno.

AIAX OILEI

Fuit hic Aiax Oilei filius, et Locrensium rex, qui capta Troia Cassandram virginem in templo Palladis violauit. Qua iniuria permota Pallas, eundem ab expeditione Troiana redeuntem, in mari fulmine percussit. Seneca, Fulmine et ponto moriens Oileus.

Narycius id est. Locrenus, a Narycio vetustissimo Locrorum oppido. Ouid. li. 14. Naryciusque heros a virgine rapta. Oilides Propert. lib. 4. Victor Oilide rape nunc, et dilige vatem.

AIAX TELAMONIS.

Aiax filius Telamonis ex Hesione, cum alyns Graecis ad expeditionem Troianam profectus, in Hectorem certauit. At cum nox interueniens duellum diremisset, dono dedit Hectori suum baltheum, accepro ab eodem gladio, quo postea se interfecit animi dolore, cum scilicet repulsam passus esset in petitione armorum Achillu mortui, quae ferebat Vlyssi data.

Telamonius Virg. in Culice Hinc erat oppositus contra Telamonius heros.

Insanus, quoniam versus est in furorem, ex ea, quam dixi, aegritudine. Apuleius, In insani modum Aiacis armatus.

Interritus Politian, Ductores DanaŻm, clypeoque interritus Aiax.

Ferus Codrus, Hectoraque, Aiacemque ferum, duo robora belli.

Telamone satus Ouid lib. 13. Finierat Telamone satus.

Temerarius Mant. Taliserat Telamone satus temerarius Aiax.

Telamoniades Ouid. lib. 13. Nec Telamoniades etiam nunc hiscere quicquam.

Stolidus Idem, Aiacis stolidi Danais solertia ptosit.

Inuictus Idem, Inuictumque virum vicit dolor, arripit ensem.

Salaminius Mant. Telamone satus Salaminius Aiax.

Ferox Idem Mant. Plus potuit quam Marte ferox, et viribus Aiax.

ALA.

Aeria Virg. in Ciri, Aerijs potius sublimem sustulit alis.

Stridens Idem ibidem, Cum sonitu ad caelum stridentibus extulit alis.

Pernix Idem lib. 4. AEn. Progenuit pedibus celerem, et pernicibus alis.page 32, image: s032

Celer Id. li. 5. AEn. Radit iter liquidum, celeres neque commouet alas.

Ventosa Propert. li. 2 Idem non frustra vento sas addidit alas.

Velox Ouid. lib. 4. Met. Ille auidos morsus velocibus effugit alis.

Leuis Idem lib. 14. Cubitique leues tenuantur in alas.

Mollis Syl. lid. 10 Nec posco. vt mollibus alis Det victum.

Audax Ouid in Epist. Nunc daret audaces vtinam mihi Daedalus alas.

Praepes Stat. lib. 2 Theb InsumsÍre latus summos nec praepetis alae.

Tenera Idem li. 3. Theb Maiorum volucrum tenerae deponitis alae.

Trepida Idem lib 9. Et trepidas in pectora contrahit alas. Strepitans Tibul. lib. 2 Vtinam strepitantibus aduolet alis

Volucris Val. Flac. li. 7 Atque hinc se profugam volucri Thaumantias ala Sustulit.

Tremula Politia. Nigraque dum raucum tremulis euibrat ab alis.

Fugax Strozius filius, Ite leues menses, alisque fugacibus anni.

Omniuaga Hiero. Angerianus, Omniuagas quatiens puer insuperabilis alas.

Velificata Apul. in Flo. Velificatas alas, quo libuit. aduertes.

ALABASTRVM

Est alabastrum vas vnguentarium. vnde Martial. Quod Cosmi redolent alabastra focique deorum.

Pingue Sidonius, Nardum ac pinguia Nicerocianis Quae fragrant alabastra tincta succis.

ALANI.

Alani populi sunt Scythiae admodum pugnaces, et laboris patientissimi. Nam centum millia cursu interdum conficiunt. Carne vescuntur, nec panem manducant.

Ardentes Val. Flac. lib. 6. Miserat ardentes mox ipse secutus Alanos.

Implacati Claudia. Aut implacatis famulos praestabit Alanis.

Caucasigenae, a Caucaso monte Scythiae. Sidon. Aut ad paludicolas Sicambros, aut ad Caucasigenas Alanos.

Feri seneca, An feris Ister fugam Praebens Alanis.

Leues Mant. Cursuque leues recitantur Alani.

Duri Luca. lib. 8. Et sequerer duros aeterni Martis Alanos.

ALAVDA.

Campestris Mant. Bardo cucullatus caput, vt campestris alauda.

ALBA.

[note: Albae conditor] Alba vrbs est in Latio, quam condidit Ascanius filius AEneae. Tibullus, Albaque ab Ascanio condita longaduce. Virgilius, Ascanius longam muris quum cingeret Albam. Idem, Ascanius clari condet cognominis Albam.

Iliaca, ab his condita, qui Ilio profecti sunt. Luca. lib. 5. Necnon Iliacae numen quod praesidet Albae.

Celsa Idem lib. 1. Et residens celsa Latialis Iuppiter Alba.

Dardania, eadem ratione, qua Iliaca. Stat. lib. 3. Syl. Ast ego Dardaniae quamuis sub collibus Albae.

Romana Idem lib. 4. Syl. Lux mihi Romanae qualis sub collibus Albae.

Troiana Idem lib. 5. Syl. Sed quis ab excelsis Trioanae collibus Albae.

Longa Virg. lib. 1 AEn. Et longaru multa vi muniet Albam. Ennius 7. Olli respondet rex Albai longai. Est diaeresis figura in duabus vltimis dictionibus.

Vetus Mant. Quis Pallantaeum, veterem quis condidit Albam?

ALBVLA.

Albula fluuius est ex Apoenino Romam fluens, ab albo colore dictus. Nune autem Tyberu, a Tyberino Syluio Albanorum rege, qui ibtdem submersus dicitur.page 33, image: s033

Vetus Mant. Qua fluit Etrusco surgens vetus Albula fonte.

ALBVNEA.

[note: Albtinea fons est iuxta Tybur oppidum ab Albuna nympha dictus. ] Resonans Hor. lib. 1. Carm. Quam domus Albuneae resonantis.

Alta Virg. li. 7. AEn. Lucosque sub alta Consulit Albunea

Opaca Ibid. Nemorum quae maxima sacro Fontesonat, saeuamque exhalat opaca mephitim.

ALBVRNVS.

Virens Virg. Est lucos Silari circa, ilicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans. Mons est Lucaniae, a candore verticis dictus.

ALCAEVS.

Lesbius Horat. lib. 1. Carm. Lesbio primum modulate ciui.

Pugnax Politian Exactosque canis pugnax Alcae tyrannos.

Breuis, et alia Quintil. lib. 10. Instit. Orat. Alcaeus in parte operis aureo plectro merito donarur, quia tyrannos insectatur. Multum etiam moribus confert, in cloquendo quoque breuis, et magnificus. et diligens. Homero similis, sed in lusus et in amores descendit, maioribus tamen aptior.

ALCESTIS.

Alcestis fuit mulier Thessala, et vxor Admeti regis, pro cuius salute morti sponte se deuguit, quum ab orarulis audisset, Admetum ipsum summa agritudine ad incolumitatem rediturum, si quis amicorum pro eo mori vellet: vt iam diximus in Admeto.

[note: Pagasaea, a Pagasae vrbe Thessaliae. ] Pagasaea Ou. li. 3. de Arte, Fata Phereciadae coniunx Pagasaea redemit.

Thessala Claud. Foemineae virtutis opus, quod sponte marito Casta maritali succesit Thessala fato, Inque suos migrare virum non abnuit annos.

ALCIDES.

Magnanimus Luca. lib. 4. Magnanimum Alciden Libycas excluit in oras.

Insanus Ouid. in Epist. Eurytidos Ioles, atque insani Alcidae.

[note: Alcides dicitur Hercules, a beilica virtute, quae Graecis Alce discitur. ] Ferus Stat. lib. 8. Me ferus Alcides tunc quum custode remoto.

Trux Mart. lib. 9. Trux erat Alcides, sed Hylam spectare licebat.

Clarus Seneca, Amorne clari fugit Alcidae tibi?

Ferox Pamph. Quaereret Alcides rumpere terga ferox.

Vagus Conr. Solis sub ortum constituit vagus Secutus Alcides.

Bipater, quoniam credebatur filius Amphitryonis, quum tamen filius esset Iouis. Mant. Siue sit Alcides bipater, seu Iupiter. Insignis Calent. Insignem Alcidem, totum qui terrnit orbem.

Bellator Bartholin Bellatotemque vocare Alcidem votis.

Cruentus Claud. Semperque cruentus Ibat, et Alemenae praedam referebat ouanti.

Magnus Virg. lib. 5. His contra Alcidem magnum stetir.

ALCINOVS.

Alcinous Corcyram insulam, in qua Phaeaces habitarunt, insigni tusticiae rexit. Ferunt autem in ea terra tantam fuisse pomariorum fertilitarem et copiam, vt permaturu fructibus noui statim succederent. Stat. lib. 1. Syl. Quid bifera Alcinoi laudem pomaria, vosque Qui nunquam vacui prodistis in aera rami. Iuuen Sat. 5. Illa, iubebit Poma dari, quorum solo pascaris odore, Qualia perpetuus Phaeacum autumnus habebat. Filiam habuit Alcinous, Nausicaan nomine, qua naufragum Vlyssem perhumano suscepit hospitio.

Munificus Ouid. lib. 2. de Ponto. Munifici mores improbat Alcinoi.

Corcyraeus, a Corcyra insula, in qua dominatus est. Mart. lib 8. Qui Corcyraei vidit pomaria regis.page 34, image: s034

Phaeax Mant. Alcinoi Phaeacis opes Corcyra.

Ferax Faustus, Turpiter Alcinoo danturmala poma feraci.

Corycius Adrian. Card. Ruri subditus hortulus virebat, Qualis Cocycium senem bearet. Vbi Corycium, pro Corcyraeum. videtur posuisse.

ALCMAEON.

[note: Corycium oppidum Cilicsae a[?]ndans optimo croco. ] Alcmaeon filius fuit Amphiarai et Eryphiles, qui matrem interfecit, quod illa Amphiaraum maritum suum (qui in bello Thebano absorptus est hiatu terrae) Polynici prodidisset, corrupta monili aureo.

Amphiaraides Ouid. lib. 2. Fast. Amphiaraides Naupactaeo Acheloo.

Amphilochi frater Idem lib. 2. de Remedio, Amphilochi frater ne Phagida semper amaret. Crudelis, ob interfectam matrem. Virg, lib 6. Moestamque Eryphilen Crudelis nati monstrantem vulnera cernit.

ALCMENA.

Alcmena Graca mulier, filia fuit Electrionis, et vxor Amphitryonis Thebani, ex qua lupiter genuit Herculem.

Argolis, id est, Argolica, seu Argiua. Nam ab Argis oppido Graeci vocantur Argiui. Ouid. lib. 9. Leuata est Argolis Alcmene, potiturque puerpera voto.

Genitrix Alcidae Syl. lib. 3. Vbi magna moratur Alcidae genitrix.

Herculea mater Sta. li. 10. Non saeuius aisit Herculeae quum matris onus. Amphitryonaea. Bernardus Bologninas Cremonensis, Amphitryonaea duplici quem coniuge nocte Progenui.

ALCYONES.

Auiculae sunt colore cyaneo paulo maiores passere, Foetificant bruma, nidos faciunt septem diebus ante brumam, et totidem sequentibus pariunt. Ceyx maritus fuit Alcyones, qui cum ad oraculum nauigans naufragium fecisset, Alcyone vxor dolore animi se submersit, et deorum miseratione in auem sui nominis mutato est.

Desertae Propert lib. 1. Nunc ego desertas alloquat Alcyonas.

Ceycis aues Mant. Producit Ceycis aues, vbi frigida bruma.

Moestae Idem, Moestaeque Alcyones lugubre dabant per littora carmen.

ALEA.

Alea capitur pro omni ludo in varietate fortuna consistente, traduciturque ad euentus incertos. Plin. Extra omnem ingenii aleam positus. Lucan. lib. 6. Placet alea fari Alterutrum mersura caput. Herodotus in Clio scribit, aleam a Lydis fuisse repertam. Alij inuentum eius Palamedi tribuunt, quum in Graecorum castris aduersus Troianos esset in ocio. Hic ludus vetitus erat Romanis legibus. Hinc Cicero scribit, Lenticulam collusorem Antonij de alea condemnatum fuisse.

Periculosa Horat. lib. 2. Carm. Periculosae plenum opus aleae.

Vetita Idem lib. 3. Seu mauis vetita legibus alea.

Praeceps, quoniam multum pecuniae momento prodigat. Vnde luuen. Sat. 1. Neque enim loculis comitantibus iter Ad casum tabulae, posita sed luditur arca Suet. scribit, Neronem quadragenis in punctum sestertijs aleam lusisse. Merito ergo vocatur praeceps, quae io cante fortuna tantam vim auri profundat in oculi nictu. Idem Horat. lib. 1. Epist. Quem damnosa Venus, quem praeceps alea nudat.

Blanda, quoniam spe futuri lucri semper allicit, victorem quidem, vt prosperum iam successum vrgeat; victum, spe reficiendae iacturae. Ouid. lib. 1. de Ponto, Nec tenet incertas alea blanda manus.page 35, image: s035

Fallax Idem lib. 4. de Ponto, Nam neque me vinum, nec me tenet alea fallax.

Pernox, in qua auiditate quaestus pernoctatur. Iuu Sat, 8 Si ludirur alea pernox.

Damnosa Mart. lib 14. Alea parua nuces, et non damnosa videtur.

Anceps Budaeus, Ancipitem iudiciorum aleam secure experirentur.

Iniqua Pamph. Alea cur nucibus delectat iniqua relictis.

Atra Conradus, Non ludus atrae te trahit aleae.

Iocans Crinitus, Deceptus inani aura iocantis alcae.

Turpis Iuuem. Sat. 11 Alea turpis, Turpe et adulterium mediocribus.

Dubia Liuius, In dubiam imperij seruitijque aleam imus.

ALECTO.

[note: Alecto Acherontis et Noctis filia, vna est ex infernalibus furijs. ] Luctifica Virg. lib 7 Luctificam Alecto dirarum a sede sororum.

Atra Idem, Tam saeuae facies, tot pullulat atra colubris.

Sata nocte Idem, Hunc mihi da proprium virgo sata nocte laborem.

Infecta venenis Gorgoneis Idem, Exin Gorgoneis Alecto infecta venenis.

Furibunda Idem, Quo furibunda domum monstro permisceat omnem.

Tristis Idem, Protinus hinc fuscis tristis dea tollitur alis. Cocytia Iaem. Hic subitam canibus rabiem Cocytia virgo Obijcit.

Impia mater belli Stat. lib 7. Rogat impia belli Mater.

Atrox Claud. Inuidiae quondam stimulis incanduit atrox Alecto.

Ministra Plutonis Pamphilus, Alecto Stygij ministra regis.

ALEMANI.

[note: Interpres ait Lancrauios lingua Teutonica dici cemites terrarum. ] Truces Sidonius, Romano exierat populato trux Alemanus.

Feroces Idem, Rhenumque ferox Alemane bibebas.

Lancrauij Mant. Imperia ad Gallos, ad Lancrauios Alemanos.

ALES.

Syluestris Col. lib. 9. Caeteri syluestres alites obsernant. Pennata Apul. lib. 11. Quos in speciem pennatae alitis generat.

Querula Claud. Et murmur querula blandius alite.

Auguralis Capella, Augurales vero alites Delio ante currum constiterunt.

Canora Idem, Candenti, canoraque alite vehebatur.

Garrula Stroz. pat. Vbi vernis mensibus ales Garrula.

Cristata Mapphaeus, Tum cristata ales perculso pectore mater.

Loquax Conradus, Non tot loquaces influit alites Ventus.

Sonora Bigus, Aues sonoris venari alitibus.

Strepens Crinitus, Illic strepentes conqueruntur alites.

Strepitans Faustus, Omnigena arboreis strepitans sub frondibus ales.

ALEXANDER.

Pelleus. a Pella vrbe Macedoniae, luuen. Satyr. 10. Vnus Pelleo iuueni non sufficit orbis, AEstuat infelix angusto limite mundi.

AEmathius, quoniam Macedonia aliter vocatur AEmathia. Ouid. lib. 3. Tust. Quae ducis AEmathij fuerit clementia. Fortis Quintian. Fortisque Macedo Totius mundi tremor.

ALEXANDRIA.

Paretonia, a Paretonio AEgvpti oppido non procul distante. Lucan. lib. 10. Inde Paretoniam fertur securus in vrbem.

Noxia Propert. Noxia Alexandreia dolis aptissima tellus.

ALGA.

Alga herba est vilissima, in aquis marinis nascens, crassis folijs, quorum pars supernatat.

Marina Pallad. Rutil. Vel marina alga vestiunt, vel argilla.page 36, image: s036

Inutilis Horat. lib, 3. Cnrm. Et alga littus inutili.

Mollis Val. Flac. lib. I. Molli iuuenes funduntur in alga.

Viridis claud. Ridebunt virides gemmis nascentibus algae.

Flucticolor, a me dicitur, qua dictione profunditatem hiacynthi flucticolorem vocat Capella.

Litrorea Pont. Seu littorea desedit in alga.

Humida Stroz pat. Humida rorantes implicat alga comas.

Tortilis Idem, Tortilis errantes colligit alga comas.

Tenuis Augurellus. Putris in tenui phaselus alga.

Putris Cleophilus, Nos senior putri ripae vlterioris in alga.

Vilis Vilior alga.

ALLIA.

Est fluuius non multum distians ab vrbe Roma, apud quem Brennus dux Senonum multa Romanorum millia profligauit. Lucanus, Et damnata diu Romanis Allia fastis.

Flebilis Ou. li. de Arte, Tunc licet incipias qua flebilis Allia luce.

ALLOBROGES.

Rhodaneij, quoniam habitant prope Rhodanum. Pontanus, At non Allobrogum gentes Rhodaneia pubes.

Montani Mant. Ingemuerunt montani Allobroges.

Infideles Hor. in Epodis, Nouisque rebus infidelis Allobrox.

ALLOQVIVM.

Mite Stat li. 7. Theb. Mite sed alloquium. et saeuis pax quaeritur

Dulce Idem lib. 2. Syl. Dulcibus alloquijs, et viuis vultibus imple.

Blandum Mant. Animique affectum ostendere blandis Alloquijs.

ALMO.

Fluuius est vrbi Roma vicinus, apud quem Romani olim sacra Cybeles faciebant, eodem ritu, quo Galli sacerdotes in Phrygia, simulacrum deae, cultusque victimarios ibidem facientes.

Sacer Val Fla. li. 8. Sic vbi Mygdonios plactus sacer abluit Almo.

Italus Stat. Quaque Italo genitus Almone Cybele Ponit, et Idaeos iam non reminiscitur amnes.

Paruus Lucan. Et lotam paruo reuocant Almone Cybelen.

Trepidus Syl lib. 8 Tepidoque lauant Almone Cybelen.

Lubricus Ouid. Est locus, in Tyberim quo lubricus influit Almo.

ALNVS.

Alnus arbor prouenit in aquosis locis. Vtilis est nauigijs. Folia ejus sunt crassissima, vmbra. pinguis, nullum fert fructum aut semen. Capitur quandoque pro naui. Virg. Tum primum fluuij alnos sensere cauatas.

Procera Virg. in Bucol. Atque solo proceras erigit alnos.

Viridis Idem, Quantum vere nouo viridis se surrigit alnus.

Fluctibus apta Luca. lib. 3. Syluaque Dodones, et fluctibus aptior alnus.

Fluminea Sylius lib. 3. Fluminea sonipes religatus ducitur alno.

Amica fretis Sta. l. 4. Th. Alnus amica fretis, nec inhospita vitibus vlmus.

Procellosa, quoniam naues, quae ex eius, ligno fiunt. ventis exponuntur et procellis. Marullus, Tu procellosa vagus hospes alno.

Virentes Pont. Eridani circum ripas, alnosque virentes.

Phaethontias, quoniam sorores Phacthontis in alnos, velut alij volunt, in populos feruntur mutatae. Pont. Phaethontias arbor Fundit rore nouo.

Teres Sabell. procumbitque teres vulsis radicibus alnus.page 37, image: s037

Fragllis Quintian. Alni fragiles, fuluique colotis Fraxinus.

Opaca Pent. Submisit canas alnus opaca comas.

Phaethontea Mant. Ad Phaethonteas ripis florentibus alnos.

Frondens Idem, Dicite frondentes quid agat mens ignis ad alnos.

Fluuialis Idem, Fronte galerita salice, et fluuialibus alnis.

Electrifera Claud. Et padus electriferis admoduletur alnis.

Alta Seneca, Qua nemus alta texitur alno.

Aeria Pont. Sublatus mox aeria sufligitur alno.

Viridaus Idem, Hic videas amnem ad rapidum viridante. sed alno.

Longa Ouid. lib. 13. Floridior prato, longa procetior alno.

Potura Architren. Tam mare quam mortem poturae crederis alno.

ALOE.

Amara Faust. Ac si aloen renues glutirem aegrotus amara. Herba est amarissimi succi. Vnde Iuue. Sat. 6 Plus aloes qu‚m mellis habet.

ALOEVS.

Impius Lucan. lib. 6. Impius hanc prolem superis immisit Aloeus.

Fuit hic Gigas, cuius filij Martem vulnerasse dicuntur.

Asper Claud. Quum gemini fratres, genuit quos asper Aloeus.

ALOIDAE.

Aloida gemini fratres Gigantes, Othos et Ephialtes, ita vocati ab Aloe patre itide Gigante. De his Virg. in Culice Nam victus sedet immanis, serpentibus Othos, Deuictum moestus procul aspicient Ephialten. Item Claud. De victoria Stiliconis, Quum gemini fratres. genuit quos asper Aloeus Martem subdiderint vinclis, et in astra negatas Tentarint munire vias.

Immanes Virg. lib. 6. AEn. Hic et Aloidas geminos, immania vidi Corpora, qui manibus magnum rescindere coelum Aggressi, superisque Iouem detrudere regnis,

ALPES.

Alpes montes sunt altissimi, qui Cisalpinam Galliam dirimunt a Transalpinia, quos Annibal aceto, et fecit perutos, non tamen primus omnium. Nam vt postea dicemus, Galli ante aduentum Annibalis in Italiam quinquies traiecerunt Alpes. De earum longitudine etlatitudine vide Geographos. Hoc opus non reperiret finem, si complecti omnia, et nihil indictum vellem relinquere. Reperitur hac dicti quandoque in singulari numero. Claud. Dixit. et extemplo frondosa fertur ab alpe. Fit inde adiect. Alpinus, et patronym. Alpinis, idis. Bartholinus in Austr. Alpinidos vtsae Induit hic pellem.

Aeria Ouid. lib. I. Met. Aeriaeque alpes, et nubifer Apoeninus.

Gelidae Luca. li. I. Iam gelidas Caesar cursu superauerat alpes.

Nubiferae quoniam propter sublimitatem videntur proximae nubibus. Claud. Aspera nubiferas qua Rhetia porrigit alpes.

Deuexae Lucan. lib. 2. Deuexasque aspicit alpes.

Celsae Syl. lib. I. Non celsae obstiterint alpes.

Patulae Idem lib. 15. Iam nimium patulas Poenis grassantibus alpes.

Ventosae Ouid. lib. 2. Eleg. Si premerem ventosas horridus alpes.

Latebrosae Idem ad Liuiam, Ille modo eripuit latebrosas hostibus alpes.

Frondosae Claud, Extemplo frondosa fertur ab alpe.

Syluosae Sidon. Turgida syluosam currebant vela per alpem.

Frondiferae Idem, Iuxta froudiferae cacumen alpis.

Nimbriferae Pont. Vada summa Lemanni. Nimbiferaeque alpes.

Niuosae Sabell. Surrectos coelo scopulos, alpemque niuosam.

Saxosae Stroz. fil. Saxosas dominus vagans per alpes.page 38, image: s038

Gelatae Conrad. Et gelatas transuolat alpes.

Austrina. austro expositae Idem, Nam celer austrinis descendit ab alpibus Aenus. Scabrigerae a scabris scopulis Idem, Scabrigeris quicquid et alpibus Aduectum fuit.

Horridae Augureilus, Alpes inter horridas latens.

Iugosae Mant. Quum descensura iugosis Alpibus.

Teutonicae, quonia sinistrum earum latus pertinet ad Rhenum. Idem, Sicut spargit hvems niuibus iuga Norica, et alpes Teutonicas.

Poeninae, a Poeuis, qui illac transierunt, aut ab Apanino.

Hyperboreae, id est. frigidae in modum tegionis. quam incolunt Hyperborei, septemtriouales populi. cantalycius, Pars vel hyperboreas forsan remeauit ad alpes.

AEthereae Barthol Vt primum aethereas transcendens attigit alpes.

Nubigerae Idem, Nubigeras mens ire per alpes.

Pyreueae Idem, Hinc Pyreneas alpes, Gallosque frementes Laudat.

Pruinosae Faustus, Saxa pruinosas nunquam calca a per alpes.

Saeuae Iuuen, Sat. 10. I demens, et saeuas curre per alpes.

Altae Catul, Siue trans alias gtadietur alpes.

Nubigena Adrianus in Venatione, Nubipenasque alpes aperit.

Cottiae a Cottio rege. qui receptus est in amicitiam Octauij Caesaris. Corn. Tacitus. Vastare Gailias, et Cottianis alpibus Italia irrumpere.

ALPHEVS.

Alpheus fluuius est Elidis ciuitatis Arcadiae, iuxta Pisam dicurrens, qui longo curju in Achaia demergitur, ibique terra absorptus, et subter mare defluens, ex Graecia decurrit ad Aretbusam fontem Siciliae, vbi in mare Siculum cadit. Hinc poeta fabulantur Arethusam fuisse nympham, cuius amore Alpheus per subterraneos cuniculos ad eam commigrauerit. Vnde Claud Et Alpheus Geticis angustus aceruis. Tardior ad Siculos etia nunc pergit amores. Virg lib. 3. AEn. Alpheum fama est huc Elidis amnem Occultas egisse vias subter mare, qui nunc Ore Arethusa tuo Siculis confunditur vndis.

Aduena, quoniam ex Graecia tendit in Siciliam. Claudian. Quas Arethusei latices, quas aduena nutrit Alpheus, stadio notus Olympico. Celer Idem, Nunc ille ripam celeris Alphei legit.

ALTARE

Fumidum Ouid. lib. 12. Spectans altaria vultu Fumida terribili.

Pingue thure Idem lib. 2. de Ponto, Quum faceres altaria pinguia thure.

Festum Syll lib. 12. Sed enim ante omnes altaria fumet Festa Ioui.

Vaporatum Stat lib. 1 Theb. Thure vaporatis lucent altaribus ignes.

Thureum Idem lib. 4. Theb. Thurea nec supra volitante altaria fumo.

Sacratum Quintian. Inde feri in luco sacrata altaria Mattis.

Cultum Claudian. Cultaque iam tumidis lucent altaria flammis.

Diuinum Quintian. Thura Sabaeorum diuina altaria fumo Peruolitante oleant.

ALVEVS.

Cauus Ou. lib. 2. Fast. Sustinet impositos summa cauus alueus vnda.

Latus Idem lib. 2. Eleg. Quaeque celerlato Nilus delapsus in alueo.

Spaciosus Idem lib. 3. Eleg. Increuit vastis spaciosus in vndis Alueus.

Spumans Syl lib. 4 Spumantique incubat alueo.

Perspicuus Stat. li. 4. Theb. Perspicuus nunc sordet aquis, egestus ab imo Alueus.

Decliuis Martian. Capella, Decliuis aluei praecipites lapsus rapidis turbinibus pertrahebat. Caeruleus Pontan. Dum caeruleo prouectus ab alueo.page 39, image: s039

Vagus Idem, Vago Lyris quam temperat alueo.

Rorifluus Conrad. In alueo Rhenus rorifluo Succiduos poplite suscipit.

Saliens Mantuan. Fecit vt inuictas saliens ferat alueus ornos.

ALVTA.

Aluta, dicitur pellis seu corium, ad conficiendos calceos et cothurnos concinnatum. Hinc alutarij dicuntur calceonarij.

Nigra Mart. li. 9. Inguina succinctus nigra tibi seruus aluta Stat. Iuuen. Satyra 5. Appositam nigrae lunam subtexit alutae. Sicyonia, a Sicyone vrbe Achaiae Corintho proxima, in qua molles calcei et muliebres fieri Solebant. Baptista Pius: Aut tibi si modicos Sicyonia vinxit aluta, AEthereos pellis aut hederosa pedes.

ALVVS.

Auida Ouid. lib. 14. Semianimesque artus auidam condebat in aluum.

Capax Adrianius Cardinalis, Ossa et ingluuiem capacis alui.

Tumida Mant. de Cal. Tumidam sic explicat aluum.

ALYACMON.

[note: Alyaemon fluuius est Macedonias. ] Rapidus Claud. Et frutstra rapidum damnant Alyacmona Bessi.

Purpureus, a florib. purpureis, qui in eius ripa nascuntur. Bartholinus in Austriade, Purputeusque Alyacmon, olorinusque Carster. AMANTES.

Cupidi Ouid. in Epist. I nunc, et cupidi nomen amantis habe.

Miseri Idem lib. 1. Eleg. Militis et miseri est semper amantis onus.

Insomnes Val. Flac. lib. 7. Nec minus insomnem lux orta refecit

amantem.

Amentes Auson. Myrteus amentes vbi lucus opacat amantes.

Solliciti Nemesianus, Si modo sollicitos aliquis deus audit amantes.

Deserti Pontan. Quaecunque et didicit verba disertus amans.

Miselli Idem, O miselli amantes. Sperate simul omnia, et timete.

Decori Idem, Molles illecebras decoro amanti.

Miserandi Idem, At miserandus amans, et frigore tristis et aestu.

Teneri Tibul. lib. 1. Quum mihi si fueras teneros lusurus amantes.

Incauti Stroz. pat. Sed vos decipere in cautos didicistis amantes.

Ardentes Stroz. fil. Ibat, et ardentem male gnara subibat amentam.

Caeci Flaustus, Dixitidem miserans caecos Philomusus amantes.

Infausti Idem, Discit et infausti quam sit graue pondus amantis.

Furtiui, nam lusus eorum sunt occulti. Idem Faustus, Quum sua furtiuus gaudia cepit amans.

Imprudentes Propert. lib. 1. Saepe imprudenti fortuna occurrit amanti.

Periuri Idem lib. 2. Non semper placidus periuros ridet amantes Iuppiter.

Excordes, quoniam aliena viuunt anima, aliena loquuntur lingua, minime cognoscunt vitia puellarum, quas diligunt.

AMARACVS.

Amaracus, vt Poeta fingunt, filius fuit Cynara regis Cypri, qui quum vnguentarium alabastrum, quod ferebat, lapsus fregistet, tanto dolore intabuit vt deorum commiseratione in odoriferam eiusdem nominis herba sit commutatus.

Mollis Virg. lib. 1. AEneid. Vbi mollis amaracus illum Floribus, et dulci aspirans complectitur vmbra.

Genialis, id est. ad voluptatem faciens. Pont. Cultaque per varias genialis amaracus artes. Idem, Spiret et Ű nitidis genialis amaracus aris.

Suauis Crinitus, Suaui Ceston amaraco.

Nobilis Quintian. Violae nitentes, nobiles amaraci.page 40, image: s040

Praemollis Idem, Campos praemollis amaracus ambit.

Dulcis Idem, Hic dulcis redolet praemollis amaracus.

Suaue olens Cantullus, Cinge tempora floribus Suaue olentis amaraci.

AMARANTHVS.

Amaranthus flos est, qui nunquam marcescit, vnde et immortalis dicitur. Fit inde adiectiuum Amaranthaeui. Pontanus, Digna Amaranthaeis crines intexere seitu.

Immortalis Stroz pat. Florentes casias, immortalemque amaranthum.

Florens Pontan. Florenti intextos amarantho et Cypride fronde.

Purpureus Politian. Sed longum stant purputei Amaranthi.

AMARYLLIS.

Formosa Virg. Formosam resonare doces Amaryllida syluas.

Tenera Ouid. Phyllidis hic idem teneraeque Amaryllidis ignes.

AMAROR.

Asper Pont. Hinc salsus sapor, atque asper fluit aequore amaror.

Ingratus Idem, Et calicem longe ingratius iufecit amaror.

AMATHVS.

[note: Amathus cinitas Cypri, metal, lufera] Foecunda Ou li. 10. At si forte roges foecunda Amathunta metallis.

Grauida metallis Idem, Piscosamque Gnydon, grauidamque Amathuta metallis.

AMATOR.

Feruidus Augurell. Alteram. Lycen sibi amator optet Feruidus.

Anxius Stroz. pat. Anxius in dominam segnis amator erit

Patiens quoniam, vt ait idem, Ferie famem, tolerate sitim, contemnere somnos, Dura pati discit plusima, quisquis amat.

Tener Iuuen Sat, 6. Spondet amatorem tenerum.

Blandus Propert. lib. 2. Non sum de nihilo blandus amator ego.

Pulcher Idem ibidem, Vxorem ille tuus pulcher amator habet.

AMAZONES.

Amazones fuerunt Scythicae mulieres, prope Tanaim et Thermodontem flunios habitantes: quae nuptias perosa, Remp. sine viris administrabant. Ne tamen gene periret, finitimis congrediebantur. Si qui mares nascerentur, interficrebant. Infantibus dexteriores inurebant mammas, ne sagittarum ictus impedirent. Virgines non ocio, neque lanificio, sed armis, equis, venationibus, et contorquendis iaculis exercebant. Pediam et securim primae omnium inuenerunt. Vescebantur lacertis et testudinibus. Vnde Saurimatides et Sauropatides vocabantur.

Threiciae, ex Thracia. Virg. de laboribus Herculis, Threiciam sexto spoliauit Amazona baltheo.

Securigerae, a securi, cuius fuerunt inuentrices, quaque in bellis etiam vtebantur Val Flac. li. 5. Vtque securigeras stimulauerat ira cateruas.

Peltiferae Sabinus, Qui modo peltiferas fudit Maeotidas armis.

Martiae Sil. lib. 8. Lunatis acies imitarur Martia peltis.

Thermodontiacae, a Thermodonte fluuio, cuius sunt accolae. Stat. lib. 1. Syl. Thermodontiacas calere turmas.

Peltatae Claud. Peltata pugnas deseret cohors.

Mauortiae Val. Flac. lib. 5. Qualem Mauortia vidit Amazon.

Saeuae Claud. Saeuas petisses pulcher Amazonas.

Truces Seneca, Arma detraxit trucibus puellis.

Feroces Idem, Qualis Argolicas ferox Turmas Amazon strauit.

Bellatrices Lactan. Aut qui Amazonem bellatricem, quam qui libidinem vincit.page 41, image: s041

Masculae Stroz. filius, Mascula peltatas comites educit Amazon.

Scythicae Mant. At Scythicae longis vtuntur Amazones hastis.

Crudae Barthol. Crudam falcatis propellit Amazona peltis.

Antiquae Mant. Antiquae numerantur Amazones inter Huius gentis auos.

AMBAGES.

Fallaciosae Gell lib. 14. Quibus huiuscemodi fallaciosae ambages confutantur.

Reciprocae Apul. lib. 11. Itinerum ambages reciprocae.

Fraudulentae Idem lib. 8. Fraudulentas ambages in meum concinnauit exitium.

Longae Ouid. lib. 4. Met. Non longis opus est ambagibus, inquit.

Obscurae Idem in Ibin, Vt quos obscuris victos ambagibus horis.

Multiformes Plin. lib. 2. Multiformi hac ambage torsit ingenia contemplantium.

Nexae Stat. li 1. Theb. Affore quos nexis ambagibus augur Apollo.

Obliquae Mart. Capella, Aut vaticinia obliquis fundebantur ambagibus.

Subdolae et Multinodae Thom. Radin. Exitium coniugis humanissimi sic subdolis et multinodis ambagibus construunt.

Multijugae Idem, Multijugas errorum miseratus ambages.

Caecae Budaeus, Caecas et perplexas ambages a capite rem exorsi, ita explorasse videmur.

Inuiae Marull. Consusa ac generis legitima nota Saecli ambagibus inuijs.

Labyrinthaeae Stroz. filius, Et labyrinthaeis ambagibus inclyta virtus.

Connexae Mich. Angl. Connexas rerum ambages ac fata resoluit.

Multiuiae Mant. Atque ambagibus acta Multiuijs.

Flexae Stat. li. 4. Theb. Labitur, et flexa dubios ambage resoluit.

Labyrinthiacae Mant. In labyrinthiacis tu filum ambagibus illud.

Lubricae Apul. lib. 1. Ne tu fortunarum lubricas ambages ignoras.

Perplexae Theod. Cyrenensis, Ipsae itaque oraculorum perplexae ambages.

AMBITIO.

Inanis Luc. lib. 10. Quod luxus inani Ambitione furens, toto quaesiuit in orbe.

Misera Horat. lib 1. Serm. Aut misera ambitione laborat.

Praua Idem, Praua ambitione procul.

Mala Idem lib. 2. Serm. Ambitione mala, aut argenti pallet amore.

Leuis Ouid. lib. 1. Fast. Nec leuis ambitio, perfusaque gloria fuco.

Sollicita Idem lib. 4. Trist. Sollicitaeque fugax ambitionis eram.

Impatiens Stat. lib. 1. Theb. Ambitus impatiens, et summo dulcius vnum Stare loco.

Demens Claud. Cumque suo demens expellitur ambitus auro.

Impotens Seneca, Quem non ambitio impotens.

Scelerata Bud. Ambitione nunc scelerata antiquare contendens.

Vana Idem, O vanissima semper ambitio, in mendacijs tam apertis fidem tuam labefactas.

Pendula Pamph. Quid gladijs stipatus honos, quid pendula semper Ambitio.

Vesana Idem, Ambitio ciues agitat vesana superbos.

Degener Crinitus, Nil me mouebat degener ambitus.

Liuens Idem, Et Ű beatum, qui sub antiqua ilice, Liuentis expers ambitus.

AEstuans Idem, Sic aestuanti liber ab ambitu.

Tabifica Idem, Hic se tabifico liberat ambitu.

Turpis Mich. Angl. Et male palpatas turpi ambitione secures.

Cretata, id est, candicia. Persius Satyr. 5. Cretata ambitio vigila.page 42, image: s042

Infamis Polit. Non quidem ambitu infami, qui philosophum dedecet.

Caeca Mant. Nisi caeca superbi Pectoris ambitio.

Infelix Hieron. Angerian. Ambitio infelix permixta cupidine.

AMBROSIA.

Salubris Virg. lib. 12. Spargitque salubris Ambrosiae succos.

Dulcis Quinctianus, Nectoreum Ambrosiae dulcis spiraret odorem.

Coelestis Faustus, Coelestem Ambrosiam, sacrum quae spirat odorem.

Opima Michael Anglicus, Laetior Ambrosiam postquam fastidit opimam.

AMENTIA.

Praeceps Stat li. 5. Theb. Tunc primum ex animis praeceps amentia cessit.

Petulans Claudianus, Et secum petulans amentia certat.

[note: Est autem Amethystus gemma perlucens, viola cei coloris, habensque quendam velut purpurae fulgorem. ] AMETHYSTVS.

Purpureus Ou. li. 3. de Arte, Hic Paphias myrthos, hic purpureos Amethystos.

AMICA.

Formosa Ouid. lib. 5. Fast. Ebrius ad durum formosae limen amicae.

Mollis Idem in Epist. Te tenet in tepido mollis amica sinu.

Fallax Idem lib. 2. Eleg. Me modo decipiant voces fallacis amicae.

Tenera Idem lib. 1. de Arte, Quis nisi mentis inops tenerae declamat amicae?

Dilecta Strozius pater, Annule, dulce mihi dilectae munus amicae.

Venalis Propert. lib. 2. Nunquam vaenales essent ad munus amicae.

AMICITIA.

Suauis Lucret. lib. 1. Et sperata voluptas Suauis amicitiae.

Socialis Apul. lib. 5. Non amicitiae sociales, non liberorum charitates.

Indeclinata Ouid. lib. 4. Trist. Indeclinatae munus amicitiae.

Sancta Strozius pater, Et magis est sanctae cultor amicitiae.

Mollis Sidonius, Dura fronte legit mollis amicitia.

Dulcis Pontanus, Visque insita cordi Dulcis amicitiae.

Tenax Thomas Radinus, Solidi consilij, tenacis amicitiae, religionis anxiae.

Sincera Marullus, Si quis sincerae cultor amicitiae.

Familiaris Liuius, Familiarique amicitia plerique Philippo illigati erant.

Vera Pamphilus Saxus, Vt viuo vera ductus amicitia.

Chara Idem, Tunc veniam chara ductus amicitia.

Tenera Augur. Quo primum tenerae legi mihi chara sodales Pignora amicitiae.

Amoena Quint. Nec qui Nasonis amoenam Semper amicitiam coluit.

AMICVS.

Fidus Horat. li. 1. Epist. Ne fidos inter amicos Sit qui dicta foras eliminet.

Charus Ouid. li. 3. Trist. Quique est charis animi tibi candor amicis.

Dulcis Politiauus, Tu me dulcis amicule, Tu visum propera.

Dilectus et Candidus Crinitus, Dilecti amici, candidi, et fides simplex.

Vnanimis Petrarcha, Vnanimes quae causa repens disiungit amicos?

AMMON.

Ammon dicitur lupiter. Nam cum ex India rediret Liber pater, vniuersa Asia deuicta, et ad arentem Libyam peruenisset, cum omni exercitis siti laborans, supplex dicitur rogasse patrem louem, vt sibi exercituique suo subueniret: quo facto, extemplo apparuit aries, qui cum pede terram percussisset, statim fons niditissimae aquae exiluit. Hinc Liber parer voto suo potitus, ibidem templum mirae magnitudinis construxisse dicitur in bonorem patris, in cuius medio, simulachrum louis in forma arietis erexit, quod existimaret Iouem ipsum sub ea specie, auxilium praestitisse. Vocatur autem Ammon, quod templum


page 43, image: s043

eius situm sit in loco arenoso. Amos enim Graece dicitur, arena Latine.

Corniger quod coleretur sub forma arietis. Lucan. lib. 3 Non corniger Ammon

Syrticus Luca li. 10. Non sterilis Libyae, non Syrticus obstitit Ammon.

Garamanticus Syll. lib. 14. Fer pater afflictis, fer, ait, Garamantice vates Rebus opem.

Marmaricus Claudian. Marmaricus claris violatur caedibus Ammon.

AMNIS.

Pronus Virg. li. 1 Geor. Atque illum in princeps prono rapit alueus amni.

Riguus Id. li. 2. Geor. Rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes.

Vagus Claudianus, Non me vagus edidit amnis.

Spumeus Virg. li. 2. AEn. Non sic aggeribus ruptis quum spumeus amnis Exijt.

Tumidus Luc lib. 1. Tumidumque per amnem Signa tulit propere.

Rapidus Lucr. lib 1 Et rapidos tranant amnes.

Vadosus Virg lib 7. Amnisque vadosi Accola Vulturni.

Piscosus Idem lib. 11. Piscosoue amne Padusae Dant sonitum.

Spumosus Id. li. 12. Dant sonitum spumosi amnes, et in aequora currunt.

Obliquus Lucan. lib. 1. Primus in obliquum sonipes opponitur amnem.

Purus Hor. li 2. Epist. Vehemens et liquidus, puroque simillimus amni.

Agilis Apul. lib. 1. Magico susurramine agiles amnes reuerti.

Vitreus Ouid. in Epist. Vitreoque magis perlucidus amne.

Stagnans Apul. lib. 4 Ac valles illas amnibus stagnantibus irrigant.

Concitus Ouid. lib. 3. Metam. Ceu concitus imbribus amnis.

Peregrinus Idem lib 8. Nec satiatur aquis, peregrinosque ebibit amnes.

Vastus Val Fluc. lib. 4. Nam super hunc vastos tellus quoque congetit amnes.

Currens Plin. lib. 8. Certum est iuxta Nilum amnem currentem lambere.

Lubricus Ou. l 3. Eleg. Supposuisse manus, et pectora lubricus amnis Dicitur.

Profluus Plin. lib. 19. Si contingat profluo amne.

Viridis Syll. lib. 4. At nitidum viridi lente trahit amne liquorem.

Turbidus Stat lib. 4 Theb. Seu turbidus amnis, Seu tibi foeda palus.

Hybernus Idem lib. 6 Theb. Amnibus hybernis minor est Iouis impetus igni.

Caerulus Idem lib. 1. Syl. Niueo qui margine caerulus amnis Viuit.

Spumans Val Flac. lib. 4 Qualiter ignotis spumantem funditus amnem Pandit iter.

Rigidus Idem, Qua rigidos eructat Bosphorus amnes.

Frigidus Claud. Et frigidus amnis Mutatis fumauit aquis.

Cauus Ausonius, Ingerit illa cauos amnes, rupemque fragosam.

Fluidus Pontanus, Et amnes Emisit late fluidos.

Irriguus Idem, Vnde irriguus deuoluitur amnis.

Conspicuus Idem, Diffulsit, et amnis Conspicuus.

Madidus Idem, Viridisque iuuentus Occani, madidique amnes.

Herbiger Idem Pontanus, Fluens lauit herbiger amnis.

Limosus Idem, Limosumque ferunt vestigia ad amnem.

Turgidus Idem, Ripasque relaxat Turgidus amnis aquis.

Gelidus Mant. Istri gelidum consedit ad amnem.

Strepens Pontan. Addecent montes nemora, et strepentem Populus amnem.

Saxosus Mant. Saxosoque cadens summis ex alpibus amne.

Perlucidus Sabel. Perlucidus amnis Gurgite caeruleo laetus.

Vorticosus Liuius, Quidam vorticoso amne delati in hostes.page 44, image: s044

Terriuagus Conradus, Et iam prona dies terriuagis fulserat amnibus.

Corniger Idem, CornigerŻm soluerat amnium Vlnosas scatebras.

Fumidus Virg. lib. 7 Fumidus atque alte spumis exuberat amnis.

Sonorus Petrarcha, Et gratior amne sonoro.

Amoenus Mant. Nuper enim veniens per amoenum Tybridis amnem.

Vndosus Idem, Ducit ab angustis vndosum vallibus amnem.

Pruinosus Idem, Vsque pruinosos Istri glacialis ad amnes.

Raucus Idem, Fons cadit, et rauco densum nemus irrigat amne.

Nitidus Idem, Vnde patet late nitidum prospectus ad amnem.

Algidus Barthol. Algidus exesis descendens cautibus amnis.

Foetifer Idem, AEgyptum quum foetifer obtegit vnda Amnis.

Garrulus Faustus, Qua fluit vndanti garrulus amnis aqua.

Areniuagus Pol. Naris areniuagum rapiebat saepe sub amnem.

Argenteus Architre. Argenteus Architre. Argenteus auro Amnis inauratur.

Sonans Catul. Syluarumque virentium, amniumque sonantium.

Sinuosus Stroz. pat. Tartarus haud procul hinc sinuoso labitur amne.

Citus Cant. Nam velut imbre citus decurrens montibus amnis.

Nubigena Stat. li. 1. Theb. Miratur modo nubigenas e montibus amnes.

Circumfluus Ouid. lib. 15. Scinditur in geminas partes circumfluus amnis.

AMOMVM.

Amomum arbuscula est venenoso frutice, altitudine palmi, succum emittens, qui inter vnguenta magni precij numeratur. Frequens est in Assyria et Armenia.

Assyrium Virg in Buc. Assyrium vulgo nascetur amomum.

Syrium Idem in Cyri. Non thalamis Syrio fragrans accepit amomo.

Spissum Ouid. in Epist. Spissaque de nitidis tergit amoma comis.

Fragrans Syl. lib. 15. Nec donum deforme viro fragrantis amomi.

Pingue Stat. lib. 5. Syl. Nec pingui ctinem deducere amomo.

Odoriferum Sidonius, Indus odorifero crinem madefactus amomo.

Armenium Pont. Indicum et costum, Armenijque felix Gramen amomi.

Spirans Lactan. Cynuama dehinc, auramque procul spirantis amomi Congerit.

Redolens Mant. Et redolens humus halet amomum.

Olens Idem, Ac si lotus aquis, et olenti aspersus amomo.

Mite Claud. Hic mitis amomi Hic casiae matura seges.

Gratum Balbus, Fontanina comas grato tibi spargit amomo.

Crassum Persius, Compositus lecto, crassisque lutatus amomis.

Arabum Pont. Prima Arabum molli de pectore fudit amomum.

Odoratum Mant. Vicus odorato late spirabit amomo.

[note: De amore lege Hesiodum. ] AMOR.

Saeuus Ouid. in Epist. Ille locus saeui vulnus amoris habet.

Solicitus Amor enim inquit Seneca, est ociosae causa solicitudinis. Vnde Apul. Solicitudinem et tristitiam facit Veneris ancillas. Ouid. in Epist. Aut mors solliciti finis amoris erit.

Insanus Propert. lib. 2. Scilicet insano nemo in amore videt.

AEger Virg. li. 4. Georg. Ipse caua solans aegrum testudine amorem.

Occultus Propert. lib. 2. Tu certe Iouis occultis in amoribus Io.

Dulcis quoniam, vt inquit Pontanus, Blanditijs amor est, et succo mollior omni, Melle quoque est dulci dulcior et melior. Martial. lib. 1. Quum peteret dulces audax Laeandrus amores.

Caecus amor ideo fingitur, vt aduertamus amantes ignorare quo


page 45, image: s045

tendant, carere iudicio, sola passione duci, lat. Siue quod impia mens caeco flagrabat amore.

Aliger, propter amantum inconstantiam. Stroz. par. Aligeri semper miles amoris ero.

Flagrans. Xenophon scripsit amorem esse igne et flamma flagrantiorem, quippe cum ignis vrat tangentes, et proxima tantum cremet, amor ex longinquo spectantes torret. Hor. lib. 4. Car. Quid tibi flagrans amor et libido.

Placidus Tibul. lib. 2. Felix cui placidus leniter afflat amor.

Improbus Virg. lib. 4. AEn. Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis?

Vesanus Propert. Errat, qui finem vesani quaerit amoris.

Feruidus Hor. li. 1. Car. Feruidus tecum puer, et solutis Gratiae zonis.

Lasciuus Tibul. lib. 1. At lasciuus amor rixae mala verba ministrat.

Incestus quod ad incestum cogat. Hor. li. 3. Car. Iam nunc et incestos amores De tenero meditatur vngui.

Ales Idem, Tibi quallum Cytheraeae puerales.

Blandus Lucret. lib. 1. Omnibus incutiens blandum per pectora amotem.

Suauis Idem, Et simul incutiens suauem mÓ in pectus amorem.

Tener Tibul. lib. 1. Sed me quod facilis tenero sum semper amori.

Gratus Ouid. lib. 3. Trist. Gratique erat instar amoris.

Pharetratus, nam fingitur armatus sagittis flammeis. Vnde Horat. Semper ardentes acuens sagittas. Ouid. lib. 5. Trist. Ille pharetrati lusor amoris abest.

Socialis Pont. Nulla loci facies nec socialis amor.

Pulcer Ouid. lib. 3. de Ponto, Dum peragunt iuuenes pulcri certamen amoris.

Volucer Idem, Haec ego visus eram puero dixisse volucri.

Acer Ouid in Epist. Acer in extremis ossibus haesit amor.

Praepes Idem, Succubuit telis praepetis ipse Dei.

Socius Idem, In tua castra redi socij desertor amoris.

Timidus Idem, Vel timidus famae cedere vellet amor.

Ingeniosus. Oportet enim amantes astute omnia et solerter agere, crepitantis digiti signa noscere, fores clanculum tacitis, et ne crepitent, pinguefactis cardinibus caute Ingredi, in sera clauem sine stridore volutare, instar latronum summis pedibus ingredi, simulare praeterea aliud sibi illic esse negotij, quo tamen instinctu amoris ierint, ea deligere tempora, quibus districtum suis negotijs nasutum vulgus quid agant non obseruet. Audiente populo de castitate multa interdum praedicare, libidinem detestari, prurientibus verbis aures occludere, vt ea sibi odiosa confingant, quorum tamen intabescunt desiderio Ouid. in Epist. Astrinxit verbis ingeniosus amor.

Vigilans Idem, Haec tibi me vigilans scribere iussit amor.

Miser quoniam, vt inquit Ouid. Quot lepores in Atho, quot apes pascuntur in Hybla, Caerula quot baccas Palladis arbor habet, Littore quot conchae, tot sunt in amore dolores. Pont. Quid faciat, quaspe miserum soletur amorem.

Mollis Ouid. in Epist. Tu quoque mollis amor pennas suppone cadenti.

Patiens ab aerumnis, quas perferunt amantes, qui interdum sub dio pernoctant, noctuque discurrunt imbre et luto aspersi. vt fiant propositi victores. Sabinus, Durauit, patiens ad mala perstat amor.

Ferus Ouid. lib. 1. Eleg. Et possessa ferus pectora versat amor.page 46, image: s046

Nudus ad exprimendam eius molliciem. Aspectus nudorum corporum, inquit Theodorit tam mares. quam foeminas irritare solet [note: Candaules pudicitia. ] ad enormis lasciuiae appetitus. Hinc Candaule regina iussa a marito nudum corpus ostendere, recusauit, dicens: Mulier cum tunica simul et pudicitiam exuit. Propert lib. 1. Nudus amor formae non amat artificem.

Apertus Ouid. lib. 1. Eleg. Et nullas vestes, vt sit apertus, habet.

Purpureus Idem, Notaque purpureus tela resumit amor

Ambitiosus Idem lib. 2. Eleg. Noster in has omnes ambitiosus amor.

Volatilis Idem, Per Venerem iuro, puerique vilatilis arcus.

Aureus Idem, Aureus in medio Marte tacetur amor

Foemineus Idem lib. 3. Eleg. Certaque foemineus viscera torret amor.

Aduena cum quis peregrinae mulieris amore rapitur, vel contra. Idem lib. 1. de Arte, Heu heu, quam multos aduena torsit amor

Insidiosus Idem lib. 1. de Remedio, Affluit incautis insidiosus amor.

Rebellis quod non facile queat excuti. Idem ibidem, Inferet arma tibi saeua rebellis amor.

Fugitiuus Idem lib 2. de Remed. Tu quoque qui causam fugitiui quaeris amoris.

Luxuriosus Idem, Diuitijs alitut luxuriosus amor.

Foedus Quintil. lib. 10. Instit. Orat. Vtinam non inquinasset argumenta puerorum foedis amoribus.

Sagittifer Sta. lib. 3. Syl Illa sagittiferi circumuolitastis amores.

Furtiuus Ouid. lib 6. Fast Tum dea furtiuos timide profitetur amores.

Impotens valde et nimium potens Catul. Illum deperit impotente amore.

Auidus, id est, cupidus explendae voluntatis Catul Noctibus in longis auidum saturasset amorem.

Infestus Auson Oscula et infestos inter moriturus amores.

Iucundus Catullus, Iucundum mea vita mihi proponis amorem.

Mansuetus Propert. lib. 1. Carmina mansuetus lenia quaerit amor.

Iniquus Idem, Abstrahat a nostro puluere iniquus amor.

Puer Idem lib. 2. Quicunque ille fuit, puerum qui pinxit amorem.

Turpis Ouid. lib. 3. Eleg. Cede fatigato pectore turpis amot.

Vilis Propert. lib. 2. Felix qui viles pomis mercaris amores.

Infelix Tibull lib. 1. Excitet infelix, dum requiescit amor.

Fallax Seneca, O spes amantum credula, Ű fallax amor.

Volitans Tibul lib. 1 Impiger AEnea volitantis frater amoris.

Vagus Seneca, Natum per omnes scilicet terras vagum Erycina mittit.

Pennatus Claud. Pennatique nurum circum stipantur amores.

Inconsultus Auson. Dispulit inconsultus amor stridentibus alis.

Calidus Calphur. Tum Venus, et calidi scintillat feruor amoris.

Pharetriger Baptista Pius, Cynnameos nimium lacerate Pharetriger artus.

Pestifer Seneca, Quid me nata pestifero tenes amore victum?

Teliger Idem, Metuenda matri teliger saeue puer.

Vrens Pont. Nondum amor vrentes iam tum meditatur amores.

Foecundus Idem, His generis foecundus amor, stimulansque libido.

Malesanus Idem, Ebrietasque rubens, et malesanus amor.

Impiger Strozius pater, Vires impiger auget amor.

Formosus Pontan. Nigraque formoso furata es lumina amori.

Demulcens pectora Idem, Quos mea demulcens pectora dictat amor.

Deliciosus, quoniam nutritur delicijs, in quibus, Hicronymo teste, difficile est seruate castitatem. Pont. Munditijs capitur deliciosus amor.page 47, image: s047

Leuis Ouid. Tu leuis es, multoque tuis ventosior alis.

Indomitus Pont. Vte acer, fige indomitus, neu parce pharetris:

Pacis amicus Idem, Comparat hic lites, pacis amicus amor.

Elysius, id est, voluptificus, et plenus earum, quae tribuuntut Elysio, deliciarum. Idem Pontan. Interea Elysius spicula tergit amor.

Ferreus Idem, Conquetitur nostras ferreus ille faces.

Moerens Idem, Ah moerens ah puer, puer miselle.

Imbellis, quod vires hominis eneruet, et imminuat. Idem Pontan. Imbellis pariter puerque amorque.

Bellus Idem, Belle puer; quisnam lacrymas dolor excit, vbi arcus?

Perfidiosus, quoniam perfidi sunt et periuri qui amant. Idem, Si vacuum sincret perfidiosus amor.

Recens et Rediuiuus. Idem, Eijcit ipse recens, et rediuiuus amor.

Flammidus Thomas Radinus, Sic iam dulci et flammido viri amore in amarum et fuscidum odium commutato.

Medullaris Seneca, Labitur totas furor in medullas. Igne furtiuo populante venas Id Thomas, Medullaris amor ad vxotŽredire suadebat.

Obscurus, id est, arcanus. Polit. Et obscuri qui semina monstrat amoris.

Arcanus Idem, Sub fronte amica fulgurant Amoris arcani faces.

Mitis Idem, Mitis amor, concors gratia, pura fides.

Sincerus Marull. Hoc tibi sinceri pignus amoris habe.

Protetuus Idem, Quid tantum lachrymis meis proterue Insultas puer?

Idalius, ab epitheto matris Veneris. Idem, Hoc vetat Idaliusque puer, materque Dione.

Pacificus Stroz. pat. Pacifico Genius mitis amore tulit.

Candidus Idem, Candidus inter vos, et leuis erret amor.

Sedulus Idem, Et lateri sedulus haeret amor.

Ignifer Stroz. fil. Stellantem vero ad nimbum puer ignifer alas

Arcitenens Idem, Hic amor arcitenens, arcitenensque dea.

Imperiosus, superbe imperans, et inuitis quidem: quia, vt inquit Seneca, saepe obstinatis induit frenos amor Et Ouid Regnat, et in dominos ius habet ille deos. Pamphilus, Fortior est tamen his imperiosus amor.

Arridens Stroz. fil. AEmulaque arridens basia donat amor.

Rapidus Idem, Quum rapidus teneris ossibus haesit amor.

Ardens Mant. Frigidaque ardenti corda inflammabat amore.

Concors Valerandus Varanius, Concordi sociant amore dextras.

Feruens Pamph. Quo feruens monstretur amor. quo blanda voluptas.

Gnidius ab epitheto Veneris matris. Idem Pam. Cuique placent Gnidij tela facesque dei.

Amarus, nam, vt inquit Plaut. amor amara dat satis: Quia quem praecipitauit, peius perit, quam si saxo saliat. Pamph. Creditur vt tantum semper amarus amor.

Impudens Conrad. Ferat impudentes semper amores.

Arctus Idem, Me iunctum tamen arctis nemo soluet amoribus.

Ferox Augurell. Ferox amor diu subire cogit.

Tenellus Crinitus, Tum mihi labella pressula Tenello amore saucia

Pallidus Cleophilus, Suppliciumque sui pallidus errat amor.

Mobilis Salmonius, Nulla sede manens mobilis errat amor.

Malesuadus Idem, Quondam patrauit quae malesuadus amor.

Furens Quint Pastor Aristaeus correptus amore furenti.

Morosus Castellus, Iurgia morosi lectus amoris habet.page 48, image: s048

Zelotypus, id est, formae vel alieni amoris aemulus, quod frequentissimum est in amore vitium. Calentius, Et quae zelotypo sunt in amore mala.

Spurcus Mant. Spurcosque sequuntur amores.

Venenosus Idem, Longa venenosus tempora viuit amor.

Ignipotens Idem, Ignipotens ideo, quia vult ardere medullas.

Nequitiosus Idem, Turpis ab his vitae nequitiosus amor.

Cupidineus Calentius, Nostra cupidineus viscera torquet amor.

Volans Idem, Ille dedit puero crudelia tela volanti.

Surreptitius Plaut. in Curcul. Inter nos amore vtimur semper surreptitio.

Stolidus Faustus, Quae stolidus consumpsit amor.

Officiosus Idem, Exigit has partes officiosus amor.

Iuuenis Ouid. li. 1. Met. Sed enim non sustinet vltra Perdere blanditias iuuenis deus.

Infamis Prop. li. 2. Hunc infamis amor versis dare terga carinis Iussit.

Secretus Petronius Arbiter, Candidiorque dies secreto fauit amori.

Procax Crinitus, Illapsus fremit, et procax Me flammis agitat suis.

Decorus Hieron. Angerian. Sua plectra decorus Tractat amor.

Mellitus et alia. Achilles Bocchius, Melliti, lepidi, beati amores, Molles, dulciculi, venustulique.

Sceptrifer Bapt. Pius, Sceptrifer et nostro pectore regnat amor.

Ambrosius instar Ambrosiae dulcis. Idem, Tu tamen ambrosij socors contemptor amoris.

Paphius ab epitheto Veneris Paphiae. Idem Pius, Cui Paphius fixit feruida corda puer.

Libidinosus Cic. lib. 4. Quast. Acad. Atque horum omnium, inquit, libidinosos esse amores videmus.

Querulus Pius in Lucretium, Est enim, inquit, natura querulus amor.

Puellulus Architre. Hic tener in teneris puerisque puellulus annis.

Munditians Pius, Qui munditianti amori deo infit se initiatum esse.

Violentus Xenophon voluit amorem violentum esse, non vltroneum, quod, vt dicebat, fatis sideribusque cogentibus, amemus.

Litigiosus Pacificus, Litigiosus amor bellorum cogitat artes.

Ventosus Oui. Tu leuis es, multoque tuis ventosior alis, Gaudiaque ambigua dasque negasque fide.

Impatiens Ambrosius, Hoc habet, inquit, impatiens amor, vt quem desiderat. semper inuenire se credat.

Impius Seneca, Compesce impij amoris flammas, precor.

Alatus Seruius in Virg. Pingitur enim amor, inquit, alatus, quia nihil amantibus leuius, aut mutabilius.

Pinniger Lucret. lib. 5. Pinnigeri saeuit calcaribus ictus amoris.

Aridus quia curis macerat et exsiccat. Tropert. lib. 2. Aridus argutum sternuit omen amor.

Atrox Crin. Atrox Idaliae puer in me saeuius insilit.

Venis latens Seneca, Visceribus ignis mersus et venis Iatens.

Vigil Architren. Vigilque somno extorsit amor.

Seruus quod seruile iugum subeant, qui inescantur hoc malo Campanus, In me seruus amor nil quicquam tale peregit.

Insipidus Architren. Auellet opaci Infipidus Plutonis amor.

Stultus Glareanus, Corporeus splendor, stulti irritamen amoris.

Facilis Propert. lib. 1. Seu facili totum ducit amore diem.

Flammeus Campanus, Flammeus accensis ignibus ardet amor.

Triumphator Idem, Ipse triumphator celsis in curribus egi.

Genialis Idem, Nunc etiam genialis amor, patrijque penatespage 49, image: s049

Cautus et Valens Idem, Cautus amor, prudens atque arte Valentior omni.

Vehemens Idem, Vehemens heu amor ille fuit.

Mutuus Idem, Illa est portio, quum mutuus est amor.

Dolosus Idem, Vrgetque Face dolosus amor.

AEgrotus Idem, Dedecet aegrotum nam calor ille deum.

Lumine captus et ratione carens. Idem, Luminibus captum puerum, et ratione carentem.

Clandestinus Plautus in Gurgulione, Malus, clandestinus est amor. Vulnificus Musaeus per Guilielmum de Marra Latinus, Sedula vulnifico postquam seruiuit amori.

Dionaeus, ab epitheto Venetis Dionaeae. Idem, Sicque Dionaei celantes gaudia furti.

AMPHIARAVS.

Fuit Amphiaraus Gracus vates, et praescius futuri: filius Oiclei, et maritus Eriphiles, qui cum Adrasto Argiuorum rege ad expeditionem Thehanam profectus, ibidem hiatu terrae absorptus est. Quod futurum ante prauidens sese occultauerat. Sed Eriphile corrupta monili aureo, quod acceperat ab Adraste, cum latentem prodidit. De eiusdem casu Ouid. lib. 3. de Ponto, sic inquit: Notus humo mersis Amphiaraus equu. Polit. Quid quem impia prodidit vxor, Hosticaque hausit humus. Et Sabellicus, Ignibus Oiclides visis ventura canebat. Coniugis impulsu fatales visere Thebas Proditione suae (proh tristia fata) ruentem Curribus et bigis hauserunt tartara vatem.

Oiclides, Oiclei filius. Statius lib. 6. Theb. Illum heu praesagis quo nullus amicior astris, Oicliden.

Lauriger, quoniam vates coronabantur lauro. Idem lib. 1. Theb. Laurigeri subitos an vatis hiatus.

Augur Idem lib. 4. Theb. Hoc aurum vati fata exitiale monebant Argolico.

Augur Idem lib. 8. Augur Apollineis modo dilectissimus aris.

Sacer Mant. Et sacer Oichdes vertenda ad moenia Cadmi.

AMPHIGENIA, NOMEN VRBIS.

Fertilis Stat. lib. 4. Theb. Quos fertilis Amphigenia, Planaque Messene, montanaque nutrit Ithone.

AMPHION.

Poetae fabulantur Amphiona louis et Antiopes filium artis Musica adeo peritum fuisse, ut sequentibus cantum lyrae scopulu Thebarum muros condiderit. Quod ideo fictum est, quia eloquij suauitate, et oris facundia, homines id atatis rudes et more beluino viuentes ad humaniorem vitae cultum redegerit. Hinc Horatius in Arte: Dictus et Amphion Thebana conditer vrbu Saxa mouere sono testudinis, et prece blanda Ducere quo vellet. Propert. lib. 3. Saxa Citheronis Thebas agitata per artem, Sponte sua in muri membra coisse ferunt. Seneca, Poteris has Amphionis Quassare moles, nulla quas struxi manus Stridente tardum machina ducens onus, Sed conuocatus vocis et cithara sono Per se ipse summas venit in turres lapis.

Dircaeus, a Dirce fonte Thebis propinquo. Virg. in Bucol. Amphion Dircaeus in Actaeo Aracyntho.

Docilis Hor. li. 3. Carm Mercuri, nam te docilis magistro Moule Amphion lapides canendo.

Aonius ab Aonia regione, seu Boeotia, in qua fuerunt Thebae. Stat. lib. 4. Theb. Aonius vates Tyriae dux inclyte Thebes.

Animans cautes. Idem li. 8. Ad chelyn, et duras animantem Amphiona cautes.

Phoebeus, quoniam vates omnes dicuntur Phoebo consecrati, et


page 50, image: s050

in eiusdem esse tutela, vel quod instar Phoebi, musicae artis fuerit doctissimus. Stat. lib. 3. Syl. Nec cano degeneri Phoebeum Amphiona plectro.

Natus Ioue Seneca, Cuiusque muros natus Amphion Ioue Struxit, canoro saxa modulatu trahens.

Lepidus Quint. Nonne canunt lepidum struxisse Amphiona Thebas?

Dulcis Faust. Dulcis et Amphion, et magnus habebitur Orpheus.

Musicus Mant. Musicus Amphion, Typhis nauarchus, Apollo fatidicus.

[note: Amphisibaena serpens est habens geminum caput, hoc est ad caput et caudam Capite intrinsecus nitibundo serpit tractibus orbicularibus Am phitrite fingitur esse dea maris, filia Nerei et vxor Neptu me capitur quandoque pro ipsomari. ] AMPHISIBAENA.

Grauis Luca. li. 9. Et grauis in geminum surgens caput Amphisibaena.

Biceps a duobus capitibus. Mant. Amphisibaena biceps, et formidabilis ictu Aspis.

AMPHITHEATRVM.

Conspicuum Martia. lib. I. Hic vbi conspicui venerabilis amphitheatri Erigitur moles.

Magnum Idem lib. 6. Mitior in magno clamor fuit amphitheatro.

AMPHITRITE.

Neptunea Neptuni vxor. Vir. in Ciri, Caeruleo pollens coniunx Neptunea regno.

Diues aquis Ou. lib. 5. Fast. Hanc vbi diues aquis acceperit Amphitrite.

Fluctiuoma Bartholinus, Necnon fluctiuoma Neptunus ab Amphitrite.

Nereia Nerei filia. Claud. Nereia Glauco Neptunum gremio complectitur Amphitrite Fit inde adiectiuum Amphitritaeus Mant. Amphitritaeapro maiestate tuenda.

AMPHORA.

Ollaria Cato, Aheni operculum vnum, amphoras ollarias duas.

Olearia in qua reponitur oleum. Idem, Trullas aeneas tres, amphoras olearias duas.

Picata et Olida Budaeus, Et in amphoras bene picatas, et bene olidas diffunditur.

Vinaria Crinitus, Sic viperas a Claudio Galeno scribitur repeitas quandoque in amphoris vinarijs.

Preciosa Mart lib. 1. Amphora non meruit tam preciosa mori.

Mamertina a Mamertinis Campaniae populis, quorum regio vini feracissima est. Martial. in Xenijs, Amphora Nestorea tibi Mamertina senecta Si detur, quod vis nomen habere potest.

AMPHRYSVS.

Fluuius est Thessaliae, iuxta quem Admeti regis armenta pauit Apollo. Vnde

Lucan. lib. 6. Et flumine puro Irrigat Amphrysus famulantus pascua Phoebi.

Lenis Ou. li. 1. Met. Apidanusque senex, lenisque Amphrysus, et AEas.

AMPLEXVS.

Mollis Virg lib. 8. Cunctantem amplexu molli fouet.

Dulcis lucanus lib. 5. Amplexu dulci non colla tenere.

Tenax Stroz pater, Nec sic Philomuse tenaci Polypus amplexu.

Furtiuus Apul lib. 9. Quumque furtiuos amplexus obiret assidue.

Venereus Idem lib. 10 Quod in amplexu Venereo scilicet nobis cohaerentibus.

Auidus Ouid. lib. 7. Auidisque amplexibus haerent.

Charus Idem lib. 9. Non te custodia charo Arcet ab amplexu.

Rapidus Sil. li. 17. Et rapidis amplexibus arma virosque Corripit.

Placidus Pontanus, Placidoque simul Cytherea petiuit Amplexu.

Volupticus Thomas Radinus, Et oblitam pristini timoris in volupticos trahebat amplexus

Fructifer Idem, Fructiferisque illius fruaris amplexibus.page 51, image: s051

Maritalis Idem, Inter maritales amplexus moribunda decidens insiluit.

Iucundus Pamphilus, Iucundi amplexus, strictis qui pectora nodis Componant.

Mutuus Crinitus, Et molliores mutuis amplexibus.

Solidus Architrenius, Sperat et adspirat, folidisque amplexibus ardet.

Iugalis Mant. Et amplexus pudet expectare iugales.

Catenatus Textor, Amplexuque catenato requieuimus vna.

AMPVLLA.

Rubida Plautus in Sticho, Rubiginosam strigilem, ampullam rubidam.

AMVRCA.

Nigra Virg. lib. 1. Georg. Et nitro prius, et nigra perfundere amurca.

Palladia, ab oliua arbore, quae est sacra Palladi. Columella, Palladia sine fruge salis conspergere amurca.

Inimica oleo Idem, Nam est inimicissima oleo amurca.

Spissa Palladius Rutilius, Si amurcam spissam patinae infuderis.

Insulsa Idem, Tunc insulsa amurca, et ad medietatem decocta.

Putris Remaclus, Quia putris amurcae Dissimiles succos dulcis oliua facit.

AMYCLAE.

Amyclas condiderunt Lacones, qui quum secundum Pythagoream sectam a caede omnium animalium abstineret, et ex vicinis paludibus natas serpentes occidere nefas putarent, ab ijsdem interempti sunt Vnde Amyclas tacitas vocat Virg. velut Pythagoreas, quod Pythagorica virtus esset, quinquennale silentium. Lucius, Mihi necesse est loqui, nam scio Amyclas tacendo perijsse. Duae autem huius nominis vrbes fuerunt, altera in Campania, altera in Gracia, vbi nata est Helena.

Tacitae Virg. lib. 10. Et tacitis regnauit Amyclis.

Antiquae Ouid. lib. 8. Et quos Hippocoon antiquis misit Amyclis.

Armiferae Id. li. 2. de Arte, Talis ab armiferis Priameius hospes Amyclis.

Ledaeae, a Leda, quae ibidem Helenam peperit. Stat. lib. 7. Theb. Pharasiumque nemus, Ledaeasque ibis Amyclas.

Apollineae, quod ibidem coleretur Apollo, aut a Cycno Apollini sacro, in cuius forma Iupiter ibidem compressit Laedam. Stat. lib. 4. Theb. Huius Apollineae currum comitantur Amyclae.

Virides, aut ab herbarum ibidem nascentium multitudine, aut a caeruleis serpentibus, a quibus feruntur deletae. Idem li. 9. Hunc vitides non excipietis Amyclae.

Tetricae, a seuera illa Pythagoreorum superstitione. Idem lib. 3. Syl. Et tetricis Alcman cantatus Amyclis.

Therapneae, a Therapnis vrbe Laconiae. Martialis lib. 9. Ista Therapneis si forma fuisset Amyclis.

Graiae Seneca, Ex quo tetigit Phrygius Graias hospes Amyclas.

AErisonae, quod aeris praestantia claruerint, vt conijcio Politian. AErisonas pedibus qui quondam inductus Amyclas.

Fondanae, a Fondis vrbe Latinorum, Campaniae vicina. Nam in Campania fuit vrbs eiusdem nominis. Pamphilus, Spernit Fondanis quaevina leguntur Amyclis.

[note: Phyllia in Amygdalum, ] AMYGDALVS.

Poetae fabulantur in hanc arborem mutatam fuisse Thyllidem, commiseratione deorum, quum illa doloris impatientia, quam ex perfidia Demophoontis contraxerat, laqueo se suffocasset.

Phyllidis arbor. Calentius, Hic cerasus densa est, et plurima Phyllidis arbor.page 52, image: s052

[note: Anacreon et eius mors. ] ANACREON

Anacreon fuit poeta Lyricus ex Teio vrbe Ioniae, cui Polycrates rex Samicrum plurimum detulit, amauit Bathyllum elegantis forma puerulum: item[?] Megistheum. Tandem acino vuae strangulatus dicitur. Polit. Nunc Samium celebras iubet Adrastea Bathyllum, Nunc teneram Euryphylen, tenerumque Megisthea laudas, Tandem acino passae cadis interceptus ab vuae Scripsit poema penitus amatorium, plenumque lasciuiae. Hinc Ouid lib. 2. Fast. Quid nisi cum multo Venerem confundere vino Praecepit Lyrici Teia Musasenis

Teius Hor. in Epod. Haud aliter Samio dicunt arsisse Bathyllo Anacreonta Teium.

Lyricus Ouid. Praecepit Lyrici Teia Musa senis.

Vinosus Idem lib. 3. de Arte, Sit quoque vinosi Teia Musa senis.

Cupidineus Cleophilus, Inde Cupidinei sunt Teia carmina vatis.

ANAS.

Fluuialis Ouid lib. 11. Accipitrem fluuialis anas.

Ingluuiosus Pont. Inquinat et tumulos ingluuiosus anas.

Timidus Mant. Terruit ac timidas anates, fulicasque palustres.

Mollis Idem, Ceruical non mollis anas, non plumeus anser.

Latipes a latis pedibus. Ruffus Fest. Latipedemque anatem cernes excedere ponto.

Aquosus Author Priapeorum, Aut cornix anus, aut aquosus anas.

ANAXAGORAS.

Anaxagoras Clazomenius suit philosophus, rerum physicarum doctissimus, generis gloria et diuitijs clarus. Qui pluris faciens cultum ingenij, quam praediorum, patrimonium et gentilicias haereditates, quo liberius philosopharetur, sponte reliquit. Eoque facto peregre profectus est, flagrans doctrinarum studio. Quum demum abunde promouisset in philosophicis disciplinis, reuersus est in parriam: vbi possessiones desertas inspiciens, Non essem, inquit, saluus, nisi istae perijssent.

Physicus Varro, Si sunt semina in aere, vt ait physicus Anaxagoras.

Magnanimus Stroz. pat. Hoc et magnanimus sensit Anaxagoras.

Clazomenius, a Clazomene vrbe Ioniae Asiaticae, in qua natus est. Theodoritus, Anaxagoras Hegesibuli filius Clazomenius, primus inquit mentem mundo insedisse.

ANCHISES.

Anchises filius Capys ante bellum Troianum nemorum latebras et solitudidines fertur coluisse, gregibus et armentis intentus. Quibus quum vacaret, adamari coepit a Venere, ex cuius concubitu apud Simoentem fluuium genuit AEneam. Caecus fuisse fertur, ac propterea Troianorum consilijs non interfuisse. Ardente Troia, quum nulla spes salutis appareret, senio confectum AEneas humeris supervosuit, secumque vexit in Siciliam vsque vbi, teste Virg. concessit fatis.

Dardanius, a Dardano rege. Virg. lib. 1. AEn. Tune ille AEneas, quem Dardanio Anchisae, Alma Venus Phrygij genuit Simoentis ad vndam?

Pius Ouid. lib. 13. Tum pius Anchises, Ű Phoebi lecte facerdos.

Magnanimus Idem lib 14. Vmbramque senilem Magnanimi Anchisae.

Phryx. Phryges dicuntur Troiani. a Phrygia regione Asiae. in qua fuit Ilium. Ouid. in Epist Phryx erat Anchises, volucrum cui mater amorum Dicitur Idaeis concubuisse iugis.

Phrygius Stat. lib. 1. Syl. Phrygio si non ego iuncta marito.

ANCHORA.

Ferrea Pallad. Rutilius, Has virgas bipedes constitues, ferreis anchorispage 53, image: s053

Mordax Sidon. Mordaces anchoras vado vellant.

Tenax Val. Var. Atque tenax vnco classem premit anchora rostro.

ANCON.

Ancon fuit vrbs Ticeni, super mari Adriatico posita quam Siculi condiderunt. Ancon autem interpretatur cubitus, quod vrbs ipsa in litroris flexu positae sit. Luc li. 2. Illinc Dalmaticis obnoxia fluctibus Ancon. Mant. Clamat, Vos ab oliuiferis laetissima collibus Anco Brachiaque in portus pandit sinuaeta capaces.

Dorica, a Doriensibus Graeciae populis habitata. Stroz. fil. Qua Dorica prospicit Ancon. Iuuen Sat. 4. Ante domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon.

Celsa Pamphilus, Celsaque Palladijs residens in collibus Ancon.

[note: Ancus quartus Romanorum tex. ] ANCVS.

Pauper Claud. de bell. Gildonico, Ad veteres fines, et moenia pauperis

ANDROMEDA.

Andromede filiae Cephei regis. AEthiopum et Cassiopes, alligata est scopulis, exposita ceto marino monstro, ob superbiam matris, quae gloriabatur se forma superare Nereidas. Hanc autem Perseus liberauit a periculo, et liberatam cepit vxorem. De hac fabula Propert. lib. 1. sic inquit, Qualis et accubuit primo Cepheia somno, Libera tam duris cantibus Andromede. Idem lib. 2. Andromede monstris fuerat deuota marinis, Haec cadem Persii nobilis vxor erat.

Cepheia, Cephei filia. Ouid. in Epist. Candida si non sum, placuit Cepheia Perseo Andromede, patriae fusca colore suae.

Cepheis Caesar German. Inter lanigeri tergum, et Cepheida moestam.

Threicia Idem, Threiciae dextram Andromedae cernuntur ad vinam.

Moetens Ruffus, Cubito inclinatur in austrum Moerens Andromeda.

Perseia a Perseo marito. Sidonius, Heu Perseia virgo vindicata.

Famosa, Pol. Totus incesserat atrox Famosam Andromedam.

Tristis Mant. Tristis vt Andromede monstris obiecta marinis.

[note: Anethum herba odorifera. ] ANETHVM.

Olens Virg. in Buc. Naccissum et florem iungit bene olentis anethi.

Odoriferum Pont. Vtraque odoriferum spirent et pectore anethum.

Redolens Idem, Sustulit ipse humeris fascem et redolentis anethi.

Viride Pamp. Narcissum legit hic viridis legit alter anethi Gramina.

ANFRACTVS.

Tortus Claud. Inter vtrumque iugum tortis anfractibus alpes.

Curuus Idem, Angustare aditum curuis anfractibus alpes.

Opacus Idem, Iamque per anfractus animarum rector opacos.

Inaccessus Mant. Saxa et inaccessis clausas anfractibus alpes.

ANGLI.

Brutiadae quoniam a Bruto feruntur originem traxisse. Valerandus Varanius, Robore Brutiadas Gallis exegit ab oris.

Angligenae Idem, Et bella fugatis Emigrent procul Angligenis.

Brutigenae Idem, Brutigenas primis congressibus alto Turbine consternunt.

Armipotentes Idem, Anglus in aduersam pontis regione locarat Armipotens vallum.

ANGLIA.

Clara opibus Bapt. Egnatius, Anglia clara opibus, et diuitis vbere glebae.

Albion Causam dicemus in dictione Britannia. Andreas Ammo, Plana, ingens, foecunda mihi sese Albion offert.

Diues pecorum Idem, Illic quae armenta aspicio, quam mitia, quamque


page 54, image: s054

Grandia, et extentas crurum tenus vbera vaccas, Occurrunt et oues imitantes tenuia Serum Vellera.

ANGOR.

Anxius Lucret. li. 3 Quem volucres lacerant, atque exest anxius angor.

Peruigil Stat. li. 3. Theb. Teque pater non ille iubet, sed peruigil angor.

Tristis Augurell. Id vitam tristis quod circumplectitur angor.

Laboriosus Quintianus, Laboriosos perpeti angores.

Flebilis Hieron Angerianus, Quid me nisi flebilis angor Extenuat.

ANGELVS.

Infestans Ad dextram infestans angelus adstat ei.

ANGVILLA.

Anguilla piscis est oblongus, et volubilis, similis serpenti seu angui, vnde traxit nomen. Generatur scopulorum attritu, sine coitu, sine ouo. Frequens est in Benaco lacu, vescitur limo et edulijs, siquis, exponit, sed saepissime dulci humore. Gaudet aqua semper affluente et effluente. AEstiuo tempore si de lacu in piscinam transferatur, viuere nequit, hyeme vero mutationem loci tolerat facillime. Aristoteles ait anguillam neque marem esse, neque foeminam.

Lubrica Quintianus, Intactam quis tete anguilla relinquat Lubrica.

Cognata colubrae. Iuuen. Sat. 5. Vos anguilla manet longae cognata colubrae.

ANGVIS.

Frigidus, a natura veneni frigidi. Virg. in Buco. Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

Squameus Virg. lib. 2. Georg. Squameus in spiram tractu se colligit anguis,

Tortus Idem li. 3. Geor. Amnemque seuerum Cocyti metuet, tortos Ixionis angues.

Maculosus Idem ibidem, Atque notis longam maculosus grandibus

Caeruleus Idem lib. 4. Georg. Caeruleosque implexae crinibus angues.

Reflexus Idem in Culice, Anguibus hinc atque hinc arent cui colla reflexis.

Lubricus Idem lib. 5. AEn. Adytis cum lubricus anguis ab imis.

Intortus Hor. li. 2. Car. Et intorti capillis Eumenidum recreantur angues.

Maurus, quoniam serpentibus abundat Mauritania, et omnes Africae regiones. Hor. lib. 3. Car. Nec Mauris animo mitiot anguibus.

Martius Ouid. li. 3. Met. Martius anguis erat, cristis praesignis et auro.

Ater Idem lib. 4 Met. Deque suis atros pectebant crinibus angues.

Ferus Idem lib. 11. Hic ferus exposito peregrinis anguis arenis. Tibul. lib. 1. Tisiphoneque impexa feros pro crinibus angues Saeuit.

Trux Ouid. li. 4. Trist. A truce quae flammis separat angue leam.

Tumidus Idem lib. 5. Trist Pestiferum tumido virus ab angue datum.

Auidus Stat. li. 5. Syl. Praecisum squamis auidus bibit anguis Opheltem.

Gorgoneus Ouid lib. 3. de Arte, Lumina Gorgoneo saeuius angue micant.

Venenatus Idem in Ibin. Neue venenato leuius feriaris ab angue.

Libycus, quoniam Libya serpentib. abundat. Syl lib. 6. Libycisque parem non esse fatemur Anguib. Ausoniam. Stat. in Achil. Surgeret, et Libycos Tritonia tolleret angues.

Squallens Syl. lib. 13. Quod squallentem conuersus in anguem.

Minax Stat. li. 4 Theb. Laetisque minax interuiret herbis.

Implicitus Idem lib. 5 Theb. Vt implicitis arcana domorum Anguibus.

Horridus Claud. Dulcia mella necem, vitam dedit horridus anguis.

Letifer Auson. Vitemus laqueos, quos letifer implicat anguis.

Atrox Pallad. Soranus, Effera te genuit tygris, et anguis atrox.

Hortendus Manil. Horrendos angues, habitataque membra veneno.page 55, image: s055

Viridis Claud. Strinxerat, et virides flauescere iusserat angues.

Sinuosus Caesar Germanicus, Qua latus afflexum sinuosi respicit anguis.

Marsus, a Marsis populis Italiae, oriundis a Circe, qui herbarum vires et veneficia apprime calluetunt. Vnde Syl. li. 8 Ac Marsica pubes Et bellare manu, et chelydris cantate soporem, Vipereumque herbis hebetare et carmine dentem, Aetae prolem anguitiam mala gramina primam Monstrauisse ferunt, tactuque domare venena. Item Gell lib. 16. cap. 11. Gens in Italia Marsorum orta fertur a Circes filio Merso Propterea Marsis omnibus vi quadam genitali datum, vt serpentum virulentorum domitores sint, et incantatis herbarum succis faciant medelarum miracula De epitheto Pont. Si Marsos, domitosque angues, et carmina quaeris.

Textilis Sido Iam textilis anguis Discurrit per vtramque aciem.

Voluminosus Idem, Angues corporibus voluminosis.

Sibilans Thomas Rad Angue trisculis linguae vibraminibus sibilante.

Cristatus Strozius pater, Huc face praetenta cristatos dingit angues.

Squamosus Pamph. Qui puer elisis squamosos faucibus angues Depressit.

Horribilis Idem, Horribili pauidas qui necat angue feras.

Spiris retorius Quinttan. Te colunt Ipitis varijs retorti Vocibus angues.

Veneniger Idem, Nostra venenigeris perit hydri morsibus vxor.

Saeuus Mant. Consuluit saeno saeuior angue puer.

Squamiger Barthol. Dirasque volucres Squamigerosque angues.

Pestifer Architren. At me pestiferis alijs exponit inermem Anguibus.

Teter Claud Iamque irrita tetri Iussa parant implere angues.

Toruus Virg. lib. 5. AEn. Toruosque sinistra Intentans angues.

ANGVLVS.

Secretus Colum lib. 9. Secretis angulis haras facere oportet.

Obtusus Lucret. lib. 4. Angulus obtusus quia longe cernitur omnis.

Remotus Crinitus, Et in remoto delitescens angulo.

ANHELITVS.

AEger Virg. lib. 5. AEn. Vastos quatit aeger anhelitus artus.

Creber Lucan. lib. 4. Quod creber anhelitus illi Prodidit.

Languidus Apul. lib. 9 Manipulos de proximo solet anhelitu languido fatigatus subuehere.

Fatigatus Idem, Cum caloris intemperantia, cum fatigatus anhelitus.

Caloratus Thom Rad. Nec vlterius ad illarum quampiam prae caloratis anhelitib.

ANIENVS.

Anien seu Anienus, seu Anio (horum enim quodque dici potest) fluuius est Italia, qui monte Trebianorum ortus, lacus tres nobiles defert in Tyberim, et decurrens per agrum Tyburtinum, facit cataractam. Nomen autem sumpsit ab Anio Hetruscorum rege ibidem submerso. De hoc fluuio. Syll. li. 12. sic scribit, Sulphureus gelidis qua serpit leniter vndis Ad genitorem Anio labens sine murmure Tybrim.

Gelidus Virg. li. 7. AEn. Gelidumque Anienem, et rosida riuis Hernica saxa colunt.

Praeceps Stat. lib. 1. Syl. Qua praeceps Anien, atque exceptuta natatus

Pomifer Prop. lib. 4. Ramosis Anio qua pomifer incubat aruis.

Tyburnus, quoniam alluit Tybur oppidulum. Proper. lib. 3. Hic Anio Tyburne fluis Clytumnus ab Vmbro.

ANIMA.

Viuax Lucan. lib. 9. Poenas animae viuacis ab ipsa Ante feram.page 56, image: s056

Auriga et rectrix membrorum. Colum. lib. Videmus hominibus inspiratam velut aurigam, rectricemque membrorum animam.

Immortalis Lucret. lib. 3. Immortalem animam mutato corpore flecti.

Exsanguis Ouid, lib. 10. Exsangues flebant animae.

Illustris Virg lib. 6 AEneid. Illustres animas, nostrumque in nomen ituras.

Egregia Stat. lib. 10. Egregias esflant animas, letoque feruntut.

Silens Calentius, Solaper obscoenas vmbras, animasque silentes.

Caduca Auson. Tu breuis hunc aeui cursum, celeremque caducae Finem animae.

Volucris Inuenciu, Membra forent animae volucris spoliata calore.

Vaga Mant. Corripiutque vagas animas, Stygijsque coercet Finibus.

Diuina Idem, Ac diuinae animae, quae tot gessÍre per altum Bella.

AEtherea Mich, Anglicus, Spoliuque palustre AEtherea vegetas anima.

Calida Ennius apud Macrob. Spititus exanima calida spumas agit albas.

Caelestis Mant. Caelestes animae sociam te in lucida tollens Atria.

Motrix Idem, Cui motrix anima incumbit.

ANIMAL BRVTVM.

Herbaticum Crinitus, Libycae omnes ferae, et caetera herbatlca animalia.

ANIMVS.

Sagax Lucret. lib. 1. Nec minus haec animum cognoscere posse sagacem.

Memor Ouid. lib. 14. Memorique animo pia verba notaui.

Volucer Manilius, Ingenium, volucremque animum.

Solers Idem, Solertes animos, velocia corpora fingit.

Sublimipeta Bud. Aut si animo sublimipeta eminere super ceteros, etc.

Auarus Virg. in Culice, Animum non angit auarum.

ANN A, soror DidŻs.

Sidonis, a Sidone vrbe Phoeniciae. Syl. libro 7. Sydonis in Latia trepidabat naufraga terra.

ANNALES.

Prisci Claud. de laudibus Stiliconis, Sivoluere priscos Annales libeat.

ANNIBAL.

[note: De vita Annibalis, vide Plutarchum. ] Poenus Lucan. lib. 1. Quam si Poenus trascenderet alpes Annibal.

Cruentus Idem lib. 4. Feret ista cruentus Annibal?

Durus Horat. lib. 2. Carm. Nec durum Annibalem, nec Siculum mare.

Dirus Idem lib. 3. Antiochum Annibalemque dirum.

Perfidus Idem lib. 4. Dixitque tandem perfidus Annibal.

Afer Idem, Ditus pervrbes Afer vt Italas.

Tyrius, a Tyrijs colonis, qui cum Didone Carthaginem condiderunt. Syl. lib. 1. Hae postquam Tyrio gentes cessÍre tyranno.

Puniceus Carthaginenses di cuntur Punicei et Poeni a Phoenicia, per detractionem aspirationis. Quid. in Ibin, A duce Puniceo pertulit ipse feras.

Belliger Syl. lib. 1. Iamque deae cunctas sibi belliger induit iras.

Furibundus Idem, Monstrabat furibundus iter, cunctosque ciebat.

Elisaeus, Ab Elisa Didone, Carthaginis authore. Idem libro secundo. Gliscit Elisaeo violentior ira tyranno.

Vagus Idem lib. 3. Vagus, exul in orbe Errabit toto.

Rector Libyae Idem, Orector Libyae, vigili stant bella magistro.

Sidonius, a Sidonijs colonis, qui cum Didone venerunt ad habitandam Africam. Idem Syl. Talia Sidonius per campos agmina ductor.

Agenoreus, ab Agenore Phoenicum rege, patre Beli, et auo Didonis,


page 57, image: s057

quae Carthaginem condidit. Idem syl. Ductor Agenoreus tumulis elatus iniquis.

Libycus Idem lib. 1. Timer ipse tyranni Fortunam Libyci Mauors.

Infestus Idem lib. 7. Haec tam vasta dabat, terrisque infestus agebat.

Barbaricus Idem lib. 11. Moenia barbarico nondum socia a tyranno.

Indocilis pacis Idem lib. 12. Sic effata, virum indocilem pacisque modique.

Magnanimus Idem lib. 17. Magnanimum patiare ducem, vitaeque remittas.

Nasamoniacus, a Nasamonibus populis Africae Statius lib. 4. Syl. Mox Nasamoniaco decus admirabile regi.

Atrox Idem, Semper atrox dextra periuroque ense superbus Annibal.

Ferus Claud. Cum ferus Ausonias perfringeret Annibal arces.

Ferox Sidonius, Annibal ille ferox ad poenam forte petitus.

Barcaeus, a Barca oppido Africae, vel a cognomine patris sui. Idem Sidonius, Non sic Barcaeus opimam Annibal ad Capuam periit.

Audax Mant. Qualem Pompeius et audax Annibal interitum.

Barbatus Cimbriacus, Sic Annibal olim Ille Saguntinae vastator barbarus vrbis.

Luscus Nam dum per planitiem et paludes Arni fluminis in Hetruriam descenderet, priusquam e palustrib, locis egrederetur, aeris intemperie, vigiliisque confectus, alterum amisit oculum. Iuuen. Sat. 10. Cum Gerula ducem portaict bellua luscum.

Fulmineus Claudia. Primus fulmineum leto luctamine Poenum Compressit Fabius: campo post ausus aperto Marcellus vinci docuit: sed tertia virtus Scipia dae Latijs tandem deterruit oris.

Callidus Plutarchus, in quo mirari libet callidissimi ducis solertiam sic deceptam fuisse a Claudio.

Immanis Fuit enim, inquit Plutarchus, ferus immanisque natura, et adlunxit a prima pueritia disciplinam, qua non iura, non leges, non ciuiles consuetudines, sed bella, caedesque, et hostiles proditiones tractare didicerat. Itaque crudelissimus euasit dux, et in fallendis hominibus callidissimus. Nam ad decipiendum hoste semper intetus, quos aperto Marte superare non poterat, dolis aggrediebatur.

ANNONA.

Copiosa Apul. lib. 3 Annonae copiosae beata celebritas inuitabat.

Commoda Budaeus, Sic igitur commodam annonam sequamur.

ANNVS.

[note: Annus triplex. ] Veteres, Macrobio et Censorino testibus, annum triplicem posuerunt: Vertentem, Solarem, et Lunarem. Annus vertens tunc absoluotur eorum sententia, cum cunctae astra ad id, unde semel profecta sunt, redierint. Nam efficitur conuersione plenae niuer sitatis, continet que quindecim millia annorum, quales nunc computamus. Aliter mundanus dicitur et maximus. Sunt qui dixerunt hunc annum infinitum esse, nec vnquam in se reuerti. Annus lunaris est menstruus, et finitur Lunae senio. Solaris, quem nunc communis omnium vsus appellat, duodecim mensium est, protrahiturque a calendis lanuarijs usque ad easdem, dum sol ad id signum se denuo vertit, ex quo digressus est. Iulius casar in sittuit, vt quarto quoque anno, mensib. et dieb. vnus intercalaretur dies, scilicet ante vltimos quinque dies Februarij: idque Bissextum censuit nominandum. Romani ab initio, authore Romulo, annum decimestrem hahuerunt, cuius principium erat Martius mensis, quem idem Romulus Martigenitori consicrarat. Vnde Quintilis et Sextilis dicti sunt, a quinto


page 58, image: s058

[note: Annorumvaria obseruation. ] et sexto, quem tunc habebant, ordine. Postea tamen Numa Tompilius duos adiecit, lanuarium et Februarium. Ceterum varia fuit annorum obseruatio apud plerasque gentes. Ferunt in AEgypto antiquisimum annum fuisse bimestrem, post deinde a Pisone rege quadrimestrem, nouissime ad 13. menses, et dies 5 produxisse. Cares et Acarnanes annum semestrem habuerunt, trimestrem Arcades. Veteres annum pingebant specie draconis, caudam suam mordentis, quod in se reuoluatur. Atteius Capito annum a circuitu temporis dictum voluit: quia veteres an pro circum, terminum: et ambire, pro circumire.

Labens Auson. Tu senium quodcunque super labentibus annis Fata dabunt.

Lubricus Pont. Optatae crescunt luces, et lubricus annus. Ouid. 3. de Arte, Quot menses lubricus annus habet.

Vertens Vitruuius, Perficit spacium vertentis anni. Annus vertens quandoque dicitur de solari, vt interim apud Suetenium.

Velox Statius lib. 5. Theb Et velox in terga reuoluitur annus.

Fragilis Ouid li. 4. Trist lam subeunt anni fragiles, sed et interit aetas.

Fertilis Mant. Qui fertilis annus. Quiue futurus inops habet Enthea, pectora vates. Tibull lib. 4. Indueras oriente die duce fertilis anni.

Praeceps Seneca, Volucrique die rota praecipitis vertitur anni.

Vagus Pont. Bissenisque vagum compleuit mensibus annum.

Mobdis Idem, Aurora, illustrisque dies, et mobilis annus.

Variabilis Idem, Et cadit infelix aeuo variabilis annus, Ipse tamen redit ingyrum, viresque resumit Impiger, aeterno semper remeabilis ortu.

Celer Crinit. Heu, quam celeres citoanni diffugiunt, atque dies boni.

Means Marullus, Atque idem totiens annus remeansque meansque Lubrica, etc.

Volubilis Strozius pater, Volubilis anni Tempora mutari.

Properans Augurellus, Quid mihi Flamini properantes obijcis annos?

Floriger Petrarcha, Vbi primum cornua tollens Floriger annus adest.

Profugus Idem, Hinc tenui vinclo profugos qui nexuit annos.

Versilis Michael Angl. Sic vbi praeterijt triplex mihi versilis annus.

Tacitus Ou. lib. 6. Fast. Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis.

Fugax Horat. lib. z. Carm Heu heu, fugaces posthume posthume Labuntur anni.

Volucer Mant. Lumina quae promis, volucrem quae diuidisannum.

Fugiens Cimbriacus, Extremis alium quaerit fugientibus annis.

Pomifer Horat lib. 3. Carminum, Pomifero graue tempus anno.

Recurrens Idem lib. 2. Epist Liberasque recurrentes accepta per annos.

Procellosus Architrenius, Ille procellosos in naufragus enatat annus.

Frugifer Gualte. in Alexandreide, Defectum patiatur ager, quis trugifer annus.

Breuis Horat. lib. 4. Carm. Sed Cynarae breues annos fata dederunt.

Florifer Boetius, Spirat florifer annus odores

Fatalis Mant. Fatales properant anni.

Mordax, omnia consumens. Idem, Hoc caeleste melos annis mordacibus obstans.

ANSA

Attrita Virg. in Buc. Et grauis attrita pendebat cantharus ansa.

Tortilis Ouid. in Epist Tortilis a digitis excidit ansa meis. Sidonius, Crustatum stringit tortilis ansa latus

Panda Mart. Hic tibi donatut panda ruber vrceus ansa.

Dura Oui. li. 8. Met. Erat alueus illic Fagineus, dura clauo suspensus ab


page 59, image: s059

Arcta Tibul. Ansaque compressos alligat arcta pedes.

Ferrea, Vitruuius, Cum ansis ferreis et plumbo frontes vinctae sint.

ANSER-

Improbus Ouid. in Philomela, Hinc gratitat improbus anser.

Palmipes Plin. lib. 10. Aut enim aduncos vngues habent, aut digitos, aut palmipedum in genere sunt.

Argutus Mart. lib. 5. Argutus anser, gemmeique pauones.

Latipes Ruffus, Latipedemque anatem cernes excedere ponto.

Clangens Sidonius, Atque anseres concubia nocte clangentes.

Raucus Idem, Hoc more tu et olorinis cantibus anseres raucos iure sociaueris.

Garrulus Idem, Tum quoque totam aciem, Senones dum garrulus anser Nunciat.

Gratitans Thomas Radinus, Anser gratitans, hirundo trinsans.

Saginatus Strozius pater, Adde saginatis obscuro grandia septo, Detracta anseribus iecora.

Planipes Stroz. filitus, Planipedes miraris aues, miraris et vnde.

Stridulus Pamphilus, Versibus incomptis stridulus anser agat.

Aquaticus Mant. per dumeta cubant. strepit hic et aquaticus anfer.

Canorus Calentius, Non tantum anseribus poteris debere canoris.

Palustris Mant. A gruis ore e fabas, et ab ansere farra palustri.

ANTENOR.

Fuit Antenor Troianus, qui Troiam ipsam cum AEnea Graecis prodidit, authore Liuio. Sisenna dicit solum Antenorem prodidisse patriam: quod arguitur, quia legatos, Helenam repetentes, hospitio accepit, et Vlyssem sub mendici habitu cognitum, non prodidit. Vnde Calentius: Tum ferus ante alios, diuorum oblitus et vrbu, Antenor socios vocat in sua tecta furentes. Aut odio, aut captos precio tristiue pauore. Diruta demum Troia factus profugus cum AEnea venit in Italiam, vbi et Patauium condidit Vnde Virg. lib. 1. AEneid. Hic tamen ille vrbem Pataui, sedesque locauit Teucrorum, et genti nomen dedit, armaque sixit Troia.

Phrygius Oui. lib. 4. de Ponto, Gallica qui Phrygium ducit in arua senem.

Profugus Sabell. Antenor patria profugus, per tela, per hostes.

Mauortius Quint. Pataui Mauortius arces Condidit Antenor.

Troianus Petrarcha, Tramite qui longo Troianum Antenora fines Duxit ad Euganeos.

Dardanius Mant. Dardanius Phrygia veniens Antenor ab Ida.

ANTEVS.

Anteus gigas fuit in Libya, proceri corporis, cui in Herculem luctanti Terra mater augebat vires, quotiescunque eam attigerat. Quod videns Hercules, eundem in aere suffocauit. Seneca, Strauit Anteum Libycis arenis. Luca. lib. 4. Hoc quoque tam vastas cumulauit munere vires Terra sui foetus, quod cum tetigere parentem, Iam desecta vigent renouato robore membra.

Terrigena Stat. lib. 6. Theb. Herculeis pressum sic fama lacertis Terrigenam sudasse Libyn.

Pugnax Mant. Qualis in occidua pugnax Anteus arena. De hoc gigante luu. Sat. 3. Herculis Anteum procul a tellure tenentis.

Superbus Mantuan. Et Phryges et Lapythas, et Amazonas, atque superbum Terrigenam.

ANTICHRISTVS.

Impurus Quintian. Nascetur catus Antichristus ille, Impurus, vigil, insolens, profanus.page 60, image: s060

ANTIGONA.

Antigona filia Oedipi regis Thebarum, quae parentem vtroque captum lumine, ducebat praeuia. Eadem quoque fratrem suum Eteoclem, in bello peremptum, sepeliuit, inuito Creante tyranno.

Thebana Ouid. lib. 4. Trist. Fratrem Thebana peremptum Supposuit tumulo rege vetante soror.

ANTIMACHVS.

Antimachus poeta Colophonius admodum tenebrosus, qui dum quoddam poema obscurum in auditorio recitaret omnesque propterea discederent, excepto Platone: Legam, inquit, nihilominus, quoniam vnicus Plato est mihi pro omnibus. Hic aggressus belli Thebani materiam, vigesimumquartum volumen impleuit, antequam duces Thebas vsque perduceret.

Tumidus, vel propter tumidum poetae stylum et ingenium, vel proprer operis, quod composuit, magnitudinem. Catul. At populus tumido gaudeat Amimacho.

ANTIOPA.

Antiopa silia fuit Nyctei, quam lupiter mutatus in Satyrum compressit, et ex ea suscepit geminos, Amphionem et Zetum. Id aegre ferens pater, negotium dedit ssatri suo Lyco, vt insantes exponeret, et de Antiopa sumeret supplicium. Misertus Antiopae Lycus, neutrum fecit. Vnde postea venit in suspicionem mutui amoris cum ea. Quod vbi suspicata est Dirce vxor Lyci, puellam in montem abductam, tauri ceruicibus alligat, suspensis a cornibus taedis ardentibus. Quo tormento affecta Antiopa vsque adeo vociferata est, vt ad clamotem accesserint Amphion et Zetus: qui matris iniuria moti, a Dirce poenas sumpserunt.

Nicteis, Nyctei filia. Oui. lib. 6. Met Addidit, vt Satyri caelatus imagine pulcra, Iuppiter implerit gemino Nycteida foetu. Tropert li. 1. Tu licet Antiopae forina Nycteidos, et tu Spartanam referas laudibus Hermionem.

Barbara Seneca, Experta saeuam est barbara Antiope manum.

ANTIPHATES.

Antiphates rex fuit Laestrigonum, Lami filius, qui Formiarum oppidum condidit. Hic cum caeteris Laestrygonibus humana carne vescebantur.

Laestrigon Ou. lib. 2. de Ponto, Quis non Antiphatem Laestrigona deuouet.

Gruentus Stat. lib. 1. Syl. Littusque cruenti Antiphatae.

Lamius Lami sili. Polit. Et Lamium Antiphaten, et virgam, et pocula Circes.

Trux Strozius sil. Tam bona sorma trucem molliat Antiphatem.

Horrendus Pamph. Liquerit horrendi littus et Antiphatae.

Ferus Cleophilus, AEaeas domos Antiphatemque ferum. Ouid. in Epist. Non ferus Antiphates, nec in vno corpore discors.

ANTRVM.

Viride Virg. in Buc. Non ego vos posthac viridi proiectus in antro.

Gelidum Idem lib. 4. Georg. Fleuisse et gelidis haec euoluisse sub antris.

Opacum Idem in Culice. Semper opaca nouis manantia fontibus antra.

Cauum Idem li. 3. Aen. Nam qualis, quantusque cauo Polyphemus in antro.

Caecum Lucan. lib. 4. Corpota saepe tulit, caecisque abscondidit antris.

Capax Idem lib. 5. Nec vox antri complere capacis Sussiciens spacium.

Vastum Idem, Tunc moestus vastis vlulatus in antris.

Rorans Ouid. lib. 4. Met Qui simul intrauitrorantia fontibus antra.

Obscurum Idem, Vidit, et obseurum timido pede fugit in antrum.

Furuum Ide lib. 5. Met Ex Acheronte suo furuis peperisse sub antris.page 61, image: s061

Montanum Idemli. 13. Panaque montanis habitantem semper in antris.

Effossum Mart. lib. 10. Gaudet in effosis habitare cuniculus antris.

Decliue Ouid. in Epist. Qua nos decliue sub antrum Caeruleus subitis compulit imber aquis.

Rosidum Idemli. 2. Fast. Rosida per tenebras Faunus ad antra venit.

Caerulaeum Syl. lib. 13. Nam qua caeruleis Nereus euoluitur antris.

Humens Claud. Increpat et fluuios humentibus euocat antris.

Curuum Syl. lib 6. Intus dira domus, curuoque immanis in antro.

Nigrum Idem, Vastatis gregibus nigro ructabat in antro.

Virens Idem li. 15 Per valles fluuiosque, atque antra virentia musco.

Glaucum Stat. lib. 4. Theb. Glaucoque caput submersus in antro.

Secretum Idem lib. 9. Nec mihi secretis culpam occultare sub antris.

Nigrans Stat. lib. 10. Excedit grauior nigtantibus antris.

Sulphureum Idem lib. 1. Syl. Nec sic sulphureis Lucrinae Naiades antris.

Arcanum Idem lib. 5. Syl. Quem pater arcani praefecit hiatibus antri.

Vdum Ma i. lib. 10. Vdo crediderim Numae sub antro.

Putridum Claud. Putrida multiuagis populatur flatibus antra.

Syluestre Idem, Tu prima hominem syluestribus antris Elicis.

Monstriferum Idem, Numina monstriferis quae Tartarus edidit antris.

Occultum Manilius, Vndamque occultis meditantem murmur in antris.

Concauum Sidonius, Concaua longaeuas asseruant antra tenebras.

Muscosum Pont. Muscosumque patet pictae testudils antrum.

Vndiuomum Idem, Terque et rictus, ter gutturis antrum Vndiuomum.

Frigens Idem, Crystalli, quas post frigentia rupibus antra In densum cogunt.

Recubans Idem, Nec vero vallesque cauae, recubantiaque antra.

Fumificum Idem, Tellus fumificis incendia pascit in antris.

Horridum Mant. Horridaque iniectis primum serpentibus antra.

Scrupeum Politianus, Hinc scrupea pandunt Antra sinus.

Nimbosum Pont. Quando aer quoque nimbosis inclusus in antris.

Latebrosum Polit. Celtiber ecce tibi latebrosa cuniculus antra Perforat.

Exesum Idem, Qua cauus exesum pumex testudinat antrum.

Marcens Marullus, Atque situ marcentia longo Antra subit.

Abruptum Idem, Stabat in abruptis vates miserabilis antris.

Frondosum Pamphilus, Ast ego frondoso recubans Meliboeus in antro.

Nemorosum Anto. Boherus. Quique lyra flentem nemorosis OrpheŰ antris.

Abditum Iuuencus, Nil abdita clausum Pectoris antra tegunt.

Excisum Idem, Blandeque fouens deduco sub antrum Excisum.

Conuexum Quint. Membraque conuexo Christi superauerat antro.

Horrendum Idem, Ruperat inferni pater antra horrenda barathri.

Tenebrosum Idem, Tenebrosa claros antra fulgores vident.

Tetrum Idem, Antrum horrendum, ingens, tetrum, miserabile, opacum.

Humidum Petrarcha, Non humida pastor Fortior antra subit.

Vmbrosum Idem, Antra vmbrosa colo.

Limosum Castellus, Verumque est animas limosis claudier antris.

Squallens Mant. In tenebras igitur, squallentiaque antra Dum redit.

Immundum Idem, Hoc antrum immundum morientis in horas Corpori.

Deforme Idem, Abdita deformi virtus sub corporis antro.

Horrens Idem, De pelago Stygis vmbroso, de horrentibus antris.

Luce carens Idem, Latrinalis odor de luce catentibus antris.

Prosundum Idem, Emitte profundis AEolias antris animas.page 62, image: s062

Scopulosum Pamphilus, Antraque Cyclopis linquam scopulosa cruenti.

Vmbriferum Barthol. Visus et vmbriferis rapidas diffundere abantris.

Scabrum Idem, Numinaque occuluit, scabrisque recondidit antris.

Pumiceum Idem, Tunc res pumiceo considens turbidus antro.

Tacitum Faustus, O Lycida, tacito quid solus in antro.

Sinuatum Idem, Intrauit gelidi sinuatum fornicis antrum.

Iners Idem, Quid inertibus antris Ocia delectant.

Concauum Pamphisus, Concaua diuino suspendit in antra recessu.

Furtiuum Propert. lib. 3. His tum blanditiis furtiua per antra puellae.

Hederosum Idem lib. 4. Lucus erat felix, hederoso conditus antro.

Vacuum Stat. in Achill. Perculerat ferro, vacuisque reliquerat antris.

Situosum Mant. Per situosa cauis atque aspera cautibus antra.

ANVBIS.

Anubis Deus fuit Aegyptiorum, qui figurabatur capite canino. Vnde Apul. Attollit canis ceruices arduas Anubis. Diodorus scribit, Anubin filium fuisse Osyridis, qui canem gestabat, tanquam armorum in signe. Ex quo Aegyptij canem venerantur, et Anubim deum canino fingunt capite.

Latrator Virg. li. 8. Omnigenumque deŻm monstra, et latrator Anubis.

Verendus Ou. lib. 2. Eleg. Per tua sacra precor, per Anubidis ora verendi.

Latrans Ruffus, Digna poli consors, et cura latrantis Anubis.

ANVS.

Sedula Tibul. lib. 1. Assideat custos sedula seniper anus.

Tremens Ouid. lib. 8. Mensam succincta, tremensque Ponit anus.

Viuax Idem lib 13. Viuacem differtis anum, quis posse putaret?

Pia Idem lib. Fast. Quas pia dijs ruris ferre solebat anus.

Annosa Idem lib 2. Fast. Ecce anus in medijs residens annosa puellis.

Cutua Idem lib. 1. de Arte, Longius insidias curua videbit anus.

Frigida Idem li. 3. de Arte, Frigida deserta nocte iacebis anus.

Marcescens Thomas Rad. Quum martescentis aniculae contingendes limen.

Teutiginosa, et alia Polit. Huc huc Iambi arripite mi iam mordicus, Anum hanc furenti percitam libidine Teutiginosam, catullientem, spurcidam, Grauedinosam, vietam, olentem, tancidam, Cadauerosam.

Tristis Stroz, pat. Nec tristis gaudia norit anus.

Callida Idem, Me tamen in primis callida torquet anus.

Turpis Petrar. Qualis erat tua turpis anus, dum tura teneres.

Desipiens Mant. Neu paueas instar desipientis anus.

Eneruata Idem, Cogit, vt inualidis anus eneruata lacertis.

Multiloqua Plaut. Vtrumque haec, et mutiloqua, et multibiba est anus.

Languida Architr. Languida sordet anus, admoto admurmurat igni.

APPARATVS.

Lautus Iuuen. Sat. 14. Hinc totidem cupiet lauto coenare paratu.

Persicus, quoniam Persae maduerunt vnguentis. Hinc Horat. Lib. 1. Carm. Persicos odi puer apparatus.

Regificus Claud. Atria regifico iussit splendere paratu.

APELLES.

Fuit Apelles pistorum omnium praestantissmus, qui volumina quadam conscripsit, doctrinam pingendi continentia. Ei fuit perpetua consuetido, vt nullum diem, quibuscunque negotijs occupatus esset, dimitteret praeterire, quin lineam aliquam ducendo exerceret artem. Ad eius officinam frequenter ventitabat Alexander: qui etiam vetuit, ne ad alio pingeretur. Venerem Cois incoeptam moriens reliquit impersectam: nec repertus est, qui tam egregio


page 63, image: s063

operi vellet succedere. Pinxit etiam Alexandrum magnum fulminigerum in templo Dianae Ephesiae, talentis viginti. Alia item opera quamplurima, qua numerantur a Plinio.

Cous, nam Cos insula in mari AEgaeo fuit ei patria. Ouid. lib. 3. de Arte, Si Venerem Cous nunquam pinxisset Apelles.

Insignis Pont. Praxiteles, talulisque suis iusignis Apelles.

APER.

Setosus Virg. in. Buc. Setosi caput hoc apri.

Acer Idem, Aut acros venabor apios.

Saeuus Idem lib 3. Georg. Per syluas tum saeuus aper, tum pessima tygris.

Erymanthaeus, ab Erymantho, in quo Hercules vastissimum aprum fertur occidisse. Idem Virg. de laboribus Herculis, Mox Erymanthaeum vis tertia perculit aprum.

Spumans Ide li 1 AEn. Aut spumantis apri cursum clamore prementem.

Furens Apul. lib. 8. Sed eum aper furens inuadit iacentem.

Immanis Idem, Sed aper, immanis atque inusitatus exsurgit.

Tegaeus, ab apro illo Arcadico, quem suffocauit Hercules. Nam Tegaea oppidum fuit Arcadiae. Ouid. in Epist. Vt Tegaeus aper cupressifero Erymantho.

Ferus Idem lib. 3. Eleg. Et ferus in sylua farra metebat aper.

Toruus Idem lib. 1. de Arte, Saepe fera toruos cuspide fixit apros.

Fuluus Id. li 2. de. Arte, Sed neque fuluus aper mediata saeuus in ira est.

Erymanthius Syt. lib. 3. luxta Thraces equi, pestisque Erymanthia.

Nemoriuagus Catul. Vbi cerua syluicultrix, vbi aper nemoriuagus.

Maenalius, a Maenalo Arcadiae monte. Mart. li. 1. Arcas Maenalium non timuisset aprum.

Arcas Idem lib. 5. Alcidae Nemeae terror, et Arcas aper.

Arcadicus Idem lib. 10. Addidit Arcadico terga leonis apro.

Fulmineus Idem lib. 10. Fulmineo spumantis apri sum dente petita, Quantus erat Calydon, aut Erymanthe tuus.

Spumeus Idem, Spumeus in longa cuspide fumet aper.

Hispidus Seneca. At ille vt altis hispidus syluis aper.

Violentus Ouid. lib. 8. Nunc violentus aper, nunc quae tetigisse timerent, Anguis eras.

Trux Stroz. pat. Ima valle truces ire videmus apros.

Ferox Pamph. Quem ferox syluis aper in iugosis Dente peregit.

Truculentus Idem, Hunc illum lacerans, velut truculentus acuto Dente canes transfigit aper.

Frendens Faustus, Pulcraque cui frendens inguina rupit aper.

Hirsutus Petrar. Saeuus, et hirsuto multo truculentior apro.

Feruidus Quintian. Non fudit acres feruidus spumas aper.

Vulnificus Petrar. Nec pulcet Adonis Vulnificos euasit apros.

Sanguineus Idem, Sanguineus non saeuit aper.

Terribilis Mant. Ac lyncem maculis insigne pluribus aprum Terribilem.

Meleagraeus Idem, Et Meleagraeo quam mox furibundior apro. Idem, Cum Meleagraeo somnia matris apro. Idem, Et dente simillimus apro, Quem quondam Meleager apud Calydona peremit.

Impetuosus Idem, Aper minus impetuosus in hostem.

Sordidus Remaclus, Fontibus a liquidis sordidus absit aper.

Fortis Faustus, Aut fortes sectaris apros.

Dentatus Idem, Dentati et celsis frendentes montibus apri.page 64, image: s064

Marsus Horat. lib. 1. Carm. Seu rupit teretes Marsus aper plagar.

Strictus Stat. lib. 8. Qualis setigeram lunata cuspide frontem Strictus aper.

Hirtus Idem Achil. Mansuescunt simul hirtus aper, simul vrsa lupusque.

Durus Propert. li. 2. Venantem Idalio vertice durus aper.

Immansuetus Bebelius. Vrsus et immansuetus aper, vel simia turpis.

Setiger Mart. lib. 13. Qui Diomedaeis metuendus setiger agris.

Minax Mant. Trux leo, dente minax aper, et lenis illa pardus.

Saeuiens Crinitus, Sentit hunc ignem quoque saeuientis impetus apri.

Cruentus Claudianus, Namque hic immensa membrorum mole cruentus Indomitus regnabat aper.

Calydonius, ab apro ollo magnitudinis inusitatae, quem Meleager occidit in AEtolia. Nam Calydon est vrbs AEtoliae. Augurel. Quantus aper fuerat Calydonius.

Hotridus Adrianus, Ecce protinus horridus, Ferox que aper, spunmans ore, dente fremens, Voluens trux oculos, modo huc, modo illuc, Dorso horrentibus hispidisque setis, Callosa cute caute duriore.

Vastificus Sophocies apud Ciceronem, Erymanthiam haec vastificam abiecit beluam.

Proteruus Hieron Angerianus, Exilit exerto dente proteruus aper.

APES.

[note: Variae considerationes de natura et proprietatibus apum. ] Si vera sunt, qua de apibus scribuntur, natura suas vires in his non minus quam perfectissimis et maximis rebus videtur posuisse. Imprimis rempub habent, auture Plin. Consilia priuatim ac deces gregatim et mores habent. Hyeme conduntur, quod sint infirmes ad ferendas pruinas niuesque, et flatui aquiper coelum licet, nullum diem perire sinunt ocio. Fauos construunt, ceram fingunt, domos cellasque faciunt: deinde sobolem, postea mella et ceram ex floribus electissimis: neque floribus mortuis, neque corporibus insidunt. Consumptis in proximo floribus, speculatores ad pabula vlteriora mittunt. Noctu deprebensae in expeditione excubant supina, vt alas a rore protegant. Noctu quiescunt in matutinum, donec vna excitet omnes gemino aut triplici bombo, aut buccino aliquo. Tunc vniuersae prouolant, si dies mitis futurus est: pracuident enim ventos et imbres, et tunc se continent tectis. Quum ad opus processerunt, alia flores ag gerunt pedibus, alia aquam ore gutiasque lanugine totius corporis. Adolescentiores ad opera excunt, et supradicta conuebunt: seniores intus operantur. Intus enim et foris officia sunt diuisa. Aliae struunt, aliae poliunt, aliae sug gerunt, aliae comparant. Simul vescuntur. Gerulae secundos flatus captant. Si cooriatur procella, apprehensis pedusculo lapillis se librant. Cessantium inertiam notant, castigant mox, et puniunt morte. Nullam in aluearijs spurcitiam permittunt. Immunda omnia procul amoliuntur. Quum aduesperascit, in alueo strepunt minus ac minus, donec vna circumuolet, eodem quo excitauit bombo, ceu quietem capere imperans. Tunc repente conticescunt omnes. Domos primum plebeijs adificant, deinde regibus. Fucos velut [note: [?] apsi[?] eius[?]fficio mira] degeueres et seruiles, primos ad opera expellunt, ac tadantes sine clementia puniunt. Maturescente melle eos tantum armatus. Et obediunt ommes, et protegunt una. Totum examen circa eum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur. Quum populus in labore est, opera circuit similis exhortanti, solus immunis. Circa eum satellites quidam, lictoresque assidua custodientes autoritate. Quum procedit foras, migrat simul examen. Quaeque proximam illi soculit esse, et in opere conspici: fessum humeris sublcuant, validius fatigatum


page 65, image: s065

ex toto portant. Si forte aberrauit, prosequuntur odore. Vbicunque consedit, ibi cunctarum castra sunt. Foedos odores odio prosequuntur et infectos. Vnguenta redolentes infestant. Impugnantur a vespis, crabronibus, hirundinibus, et quibusdam alijs animantibus. De functas proferunt, et funerantium more comitantur exequias. Rege mortuo moeret plebs ignauo dolore. Non cibos conuebunt, non procedunt. Tristi tantum murmure glomerantur circa corpus cius. Haec sunt praecipua et electissima quae de bis scribit Plin. super sunt apud cundem alia multa, vt de earum morbis, quomodo contineantur, quomodo probentur, quae cisdem inimica, quibus floribus conficiant opera, quae mellis natura. Sed nimis prolixum et laboriosum esset, complecti singula. Praterea quid addi posset ad Aristotelis et Plinij laborem, qui non earum tantum, at caeterorum quoque animalium naturam adeo consummate perscripserunt, vt nihil omnino posteris relictum videatur?

Hyblaeae, ab Hybla monte Siciliae, qui apibus et mellis copia dicitur abundare. Ouidius, Quot lepores in Atho, quot apes pascuntur in Hybla. Pontan. Hybla faui et mellis diues, et Hybla thymi. Virg. in Buc. Hyblae is apibus florem depasta salicti.

Parcae Idem lib. 1. Georg. Atque apibus quanta experientia parcis.

Cecropiae, id est, Atticae, a Cecrope Athenarum rege. Sic autem appellantur, ab Hymetto eiusdem regionis monte, et copia mellis et apibus abundante. Virg. lib. 4. Georg. Cecropias imitatus apes amor vrget habendi.

Matres mellis Varro, Denique ex hoc putrefacto nasci dulcissimas apes, mellis matres.

Sole genitae Col An, vt, Homerus poeta dicit, crabronibus et sole genitas apes.

Melliferae Ou. lib. 15. Met. Melliferarum apium sine membris corpora nasci.

Sedulae Idem lib 13. Non apis inde tulit collectos sedula flores.

Florilegae Id li. 15. De putre viscere passim Florilegae nascuntur apes.

Atricae, ab Hymetto monte. Idem lib. 5. Tristium, Dulcior illo Melle, quod in ceris Attica ponit apis.

Auidae mellis Syl. lib. 2. Ad dulces ceras, et odori verticis antra, Mellis apes auidae properat.

Sicaniae, ab Hymetto Siciliae monte. Mart. lib. 2. Quum breue Sicaniae ver populantur apes. Idem li. 11. Quod qui Sicanias detinet hortus apes.

Populatrices Hymetti. Idem lib. 13. Hanc tibi Thesaei populatrix mittit Hymetti Pallados a syluis nobile nectar apis.

Fugaces Claud. Qualis Cybeleia quassans Hyblaeus procul aera senex reuocare fugaces Tinnitu conatur apes.

Daedalae, id est, ingeniosae. Daedalos enim Graece dicitur, ingeniosus Latine. Et Daedalo verbum significat idem, quod orno et vario, innuit, Seruius, Vnde et Virg. li. 4. Geor. Et munire fauos, et Daedala fingere tecta. Calph. Ausa est Daedala nectareos apis intermittere flores.

Alacres Pontanus, Iuuerat atque alacres ipse susurrus apes.

Ingeniosae Politian. Nec longe a tectis apis ingenio recedit.

Vagae Marullus, Dum mel Hymettium diu nequicquam apis quaerit vaga.

Mellificae Petrarcha, Ea loca florea circum Mellificas imitabor apes.

Innubae Mant. Et calices apis innuba pascit apertos.

Aeriae Valerandus Varanius, Aeriae stipantur apes aluearia circum.

Studiosae Remaclus, Carpit apis studiosa thymos.

Fauifluae a me dicuntur. dictione, quam finxit Architrenius dicens, Pluuioque fauiflua lacte Filius exilio fessae dedit vbera matri.page 66, image: s066

Paruae Vnde has, inquit, habet volucris tam parua dagittis?

Leues Tibullus lib. 2. Rure leuis verno flores apis ingerit alueo.

Synaetesis est in hoc carmine.

APEX

Montanus Mantuan. Montanos apices, et libera fluctibus antra.

APICIVS.

Miset Iuuen. Sat. 4. Emit sibi multa, videmus, Quae miser et frugi non fecit Apicius.

Fun autem M. Appicius omnium altissimus gurges: qui congiaria principum. et ingens Capitosij vectigal hausit comessationib. Is quum audiuissit grandes Carycas nasci in Libya, nauigauit illuc Quod demum cum falsum deprehendisset, Libyam eiusque habitatores diris imprecationibus deucuit. Primus [note: Senecae verba de Apicio. Apicij mors. ] omnium indicauit, linguam phoenicepteri esse optime saporis. Seneca ad elbiam matrem de eo sic scribit: Apicius nostra memoria vixit, qui et in ea vrbe aliquando, ex qua philosophi, velut corruptores iuuentusu, abire iussi sunt, screntiam popinae professus, sua disciplina saculum infecit. Cuius exitium nosse opera precium est. Quum sestertium millies in culinam congessisset, quum tot congiaria principum, et ingens Capitolij vectigal in comssationibus decoxisset, aere alieno oppressus, rationes, suas tunc primum coactus, inspexit. Super futurum supra centies computauit, et velut multa fame victurus, si in sestertio centies vixisset, venero vitam finiuit. Qua luxaria erat, cui centiesj sestertium egestas fuit?

APPIDANVS.

Herbosus Propert. lib. 1. Qualis in herboso concidit Appidano. Fluuius est Thessaliae velocissimus. Lucan. Et gurgite rapto Appidanus.

APIS.

[note: Apis pro deo habitus. ] Apis rex fuit Argiuorum, qui navibus transuectus in AEgyptum, quum ibi mortuus esset, factus est Seraphis. et maximus Aegyptiorum deus. Colebatur autem in forma bouis adhuc viuentis, quem post cerios vitae annos, mersum in sacerdotum fonte enecabant, alium luctu quaerentes, quem substituerent. Moebantque derasis etiam capitibus, donec alium reperissent. Vnde Tibul. lib. 1. Te canit atque suum pubes miratur osirim Barbara Memphytem plangere docta bouem.

Corniger Ouid. lib. 2. Eleg. Et comes in pompa corniger Apis erat.

Mareoticus, id est, AEgyptius, a Mareotide AEgypti lacu. Sidonius, Non Apim Mareoticum sonabo.

Sacer Lucan. Et sacer in cineres magni mactabirtur Apis.

APIVM.

Apium berba est amari succi, folia habens petroselino similia, sed aliquanto maiora. Honos apio in Achaia erat, coronare victores sacri certaminis Nemeae. Iuuen. Graieque apium meruisse corona. Hinc nomen accepit ab apice, cui super ponebatur. Olim quoque monumenta defunctorum apio coronabantur. Plin. ait, Suauiores aquas potui ineoctum apium praestare, et ex aqua coctum potumque renibus mederi.

Atuarum Virg. in Buc. Floribus atque apio crinas ornatus amaro.

Viride Col. Nunc apio viridi crispetur florida tellus.

Viuax, quoniam diu virescit, nec aret. Horat, lib. 1. Carm. Neu viuax apium, neu breue lilium.

Vdum Idem lib. 2. Carm. Quis vdo deproperare apio coronas, Curatue myrto.

Viridans, Petrarcha, Aurea plectra apio cinctus viridante mouebat.page 67, image: s067

APLVSTRE.

Fluitans Cicero in Arato, Puppibus absumptis fluitantia quaerete aplustra.

Graium Luca. lib. 3. Giaiumque audax aplustre retentat. Aplustre ornamentum nauis.

APOENINVS

Apoeninus mons est altissimus, qui per mediam et vniuersam Itatiam in longum extenditur, cuius dextra pars ad Tyrthenum mare meridiemque conuersa est, sinistra ad Adriaticum: vt describit Luca lib. 2. Fiunt inde composita, Apoeninicola, et Apoeniniger. Claud. Apoeningeris cultas pastoribus aras. Virg. lib. 11. Apoeninicola bellator filius anni.

Celsus Horat. in Epo. In mare seu celsus procurrerit Apoeninus.

Nubifer, quod propter sublimitarem videatur esse contiguus nubibus. Ouid. lib. 2. Met. Aeriaequealpes, et nubifer Apoeninus.

Longus Mant. Vtrumque etiam longilatus Apoenini. Persius, Sic costam longo subduximus Apoenino.

Niualis Claud. Garganum alpinis Apoeninumque niualem.

Aerius Sidonius, Vidit vt aerij de rupibus Apoenini

Nmibifer Pont. Gargano in magno, et nimbifero Apoenino.

Gelidus Sabellicus, perstringit gelidum talaribus Apoeninum.

Frondens Mant, Quae frondens agit Apoeninus in altum.

Saxosus Idem, Balnea saxosi clarum decus Apoenini.

Durus Idem, Atque per excellum duri caput Apoenini.

Magnus Mant. Magnusque latebat Apoeninus aquis.

Altus Idem, Qua latus eleuet alti Apoenini.

APOLLO.

Apollo Iouis et Latena fuit filius. Natus est in Delo insula, eodem cum [note: Cyclopes ab Apolline interepti. Coruus Apollini sacer et laurus. Apollinis liberi. Apollinis triplex potestas. Apollo medicinae repertor. Apollo vbi praecipue colatur. ] Diana partis, Cyclopes interfecit ob fabricatum fulmen quo percussus fuerat AEsculapius eiusdem filius. Vnde aliquandiu diuinitate priuatus, Admeti regis Thessaliae pauit armenta apud Amphrysium, dicente Lucano: Irrigat Amphrysius famulantis pascud Phoebi. Accepisse fertur citharam a Mercurio, et postmodum Musis praefuisse. Poeta coruum ei sacrum faciunt ex volatilib. ex plantis laurum. Amauit Cyrenen, et Daphuen Penei fluminis filiam, quam fugientem in laurum conuertit: item Hyacinthum mirae pulcritudinis infantem, quam mortuum commutauit in florem: Branchum insuper Thessalum cui in suis templis sacra fieri iussit. Filios habuit AEsculapaium, Linum, Aristeum, et Arabum ex Babylone susceptum: filiam Phemonoen, et vaticinijs, et augurijs celebrem. Vicit Marsya tibicinem, a quo tibiae cantu fuerat lacessitus, victum excoriauit. Triplex eius potestas fertus, vt Sol in coelo, in terris Liber pater, Apollo dicatur in inferis. Eius simultacro tria appingebantur, lyra, clypeus, et sagitta Eidem et Baccho perpetus iuuenius ascribitur. Medicina usum primus dicitur intulisse, ac deitatem meruisse propterea. Vnde sic apud Oui inducitur loquens: Inuentum medicina meum est, opifexque per orbem Dicer, et herbarum subiecta potentia nobis. Fertus etiam author carminis et muscia. Quare poeta pracipuum sibi numen faciunt Apollinem. Sequentia loca habuerunt Apollinem in maxima veneratione. Parnasus mons Phocidis, Grynaum nomus seu oppidum in Ionia, Phaselis mons in Lycia [?]ynthus mons imminens Delo. Delos, Claros, et Tenedos insula maris Aegei, Cirrha et Delphi, oppida Phocidis, Patara Lyciae, Chrysa Phrygiae, Terapne Laconiae, Soracte Phaliscorum, Acrephnea et Tegyra Boeotiae, item Rhodos, in qua habuit colossum tantae magnitudinis, vt inter septem orbis miracula sit annumeratus. Ex his locis detorta sunt multa epitheta, ne quis aliam a me desideret explanationem.page 68, image: s068

Formosus Virg. in Buc. Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo.

[note: A Cyntho monte Grynaeus a grynaeo nemore. A Thymbra herba. ] Cynthius Horat. lib. 1. Carm. Intonsum pueri dicite Cynthium.

Crynaeus Virg. in Buc. His tibi Grynaei nemoris dicatur origo.

Thymbiaeus Virg. li. 4. Georg. Si modo quem perhibes, pater est Thymbraeus Apollo.

Catminis autor Tibullus lib. 2. Nec prosunt elegi, nec carminis autor Apollo.

Arcupotens Val. Flac. li. 3. Arcupotens aduerte precor nuc denique Apollo.

Puler Virg. li. 3. AEn. Taurum Neptuno. taurum tibi pulcer Apollo.

Delius Ouid. lib. 5. AEn. Delius in coruo, proles Semeleia capro.

Phoebus Virg. lib. 3. AEn. Quae Phoebo pater omnipotens, mihi Phoebus Apollo Praedixit.

Augur Idem lib. 4. AEn. Nunc augur Apollo, Nunc Lyciae sortes.

Actius Virg. lib. 8. Actius haec cernens. arcum intendebat Apollo.

Crinitus, vel propter solis radios, vel ob perpetuam iuuentutem. Cic. li. 4. quaestion. Acad. Intendit crinitus Apollo arcum auratum Lunam innixus.

Intonsus Propert. lib. 3. Dum petit intonsi Pythia regna dei.

Latous, a Latone matre Stat. lib. i. Syl. Latous vatum pater et Semelius Euan.

Pataraeus, a Patara Lyciae ciuitate, vbi colebatur. Hor. lib. 3. Carm.

Qui Lycia tenet Dumeta natalemque sycluam Delius et Pataraeus Apollo.

Diuus idem lib. 4. Car Diue quem proles Niobaea Vindice linguae.

Agyleus Horat. li. 4. Car. Dauniae defende decus Camoenae Leuis Agyleu.

Palatinus Propert. lib. 4. Musa Palatini referamus Apollinis aedem.

Delphicus Seneca, Amluge nexa Delphico mos est Deo arcana tegere.

Milesius Apul. Dei Milesij vetustisimum percontatur oraculum.

Fatiloquus, ea dictione a me dicitur, qua Apuleius vocat Epimenidem fatiloquum, scribens in Floridis, Nec non et Cretensem Epimenidem, inclytum fatiloquum, et Platonem grati‚ disciplinae sectatus.

Sandalius, a quodam Athenarum vico, in quo sandalia, id est calceamenta fiebant.

Arcitenens Stat. lib. 4. Syl. Sed vocans arcitenens alio pater.

Vaticinus, eadem ratione, qua furotes vaticini ab Ouidio dicuntur lib 4. Metam.

Leucadius Propert. lib. 5. Leucadius versas acies memorabit Apollo. Cospicuus fide Ouid. in Epist. Me fide conspicuus Troiae munitor amauit.

Flauus Idem li. 1. Eleg. Mihi flauus Apollo Pocula Castalia plena ministrat aqua.

Clarius Ouid. li. 2. de Arte, Et Paros et Clario Delos amata Deo.

Iutisperius Iuuen. Sat 1. Sportula, deinde forum, iurisque peritus Apollo.

Cirrliaeus Iuuen. Sat. 12. Et Martis fi ameam, et Cirrhaei spicula vatis.

Pharetriger Syl. Clade pharetrigeri subnixas regis Athenas.

Latoides, a Latona matre Stat. li. 1. Theb. Latoidem votis iterumque, iterumque canamus.

Latonius Mant. Magna decent magnos, magno Latonius arcu Vtitur.

Roseus Stat. li. 1. Theb. Seu te roseum Titana vocari Gentis Achaemeniae ritu.

Mitratus Statius lib. 1 Theb. Indignita secui torquentem cornua mitram.

Certus Stat. lib. 5. Theb. Quae certus agi manifestat Apollo.

Patervatum Calentius, Qui poetarum Deus et minister Crederis vnus.

Lyceus Propert. lib. 2. Prouisum est, Lyceo vota probante Deo.

Vates Val. Flac. lib. 4. Mea quod vates insedit Apollo Pectora.page 69, image: s069

Citharae pulsator Ide li. 5. Musarumque chorus, citharae pulsator Apollo.

Sagittipotens a me dicitur eadem ratione, qua Aratus vocat Chironem sagittipotentem.

Sagittiger dictione Ruffi Festi, scribentis: Membra sagittigero cedunt postrema reuecto.

Delphicola Auson. Ludit et AEacidem Parnasia Delphicolae sors.

Lauripotes Martianus Capella, Cenum est lauripotens, decusque diuŻm.

Doctificus Idem, Solers, doctificus ludere sensibus.

Pastoralis Calphur. Aut Foecunda Pales, aut pastoralis Apollo.

Facundus Mant. Quod studuit verbis Daphnem facundus Apollo Flectere.

Ruralis Nemesianus, Munera dat, lauros carpens ruralis Apollo.

Canorus Sidonius, Et Apollinem canorum abigamus et Mineruam.

Bubulcus Idem, lussus pascere qui gregem est clientis Amphrysi ad fluuium Deus bubulcus.

Pythius Propert lib. 2. Pythius in longa carmina veste sonat.

Fatidicus Seneca, Fatidice tete praesidem veri Deum Compello.

Veridicus Idem, Tenetque regem famula veridici Dei.

Latonigena Ouid. lib. 6. Met. Et date Latonae, Latonigenisque duobus.

Nomius Pont. Phoeboque et Nomio Lycioque patrique Lyaeo.

Faticinus, a me dicitur eadem ratione, qua Ouid. vocat sortes faticinas, et Pontanus furorem faticinum.

Smyntheus Ou. li. 6. Fast. Consulitur Smyntheus, lucoque obscurus opaco.

Didymaeus Romani, teste Macrob. solem Didymaei Apollinis nomine venerati sunt.

Pandioneus Thomas Radinus, Columnae Achaiae, et Pandionei Apollinis firmitate robustae.

Mitis Horat. Condito mitis placidusque telo Supplices audi pueros Apollo.

Diuinus Lactantius, Apollo quem praeter caeteros diuinum, maximeque fatidicum exstimant.

Cyrrhae dominus Stroz pat. Et Cyrrhae dominus, bis genitusque puer.

Pythicus Liuius, DecreuÍre legatos sortesque oraculi Pythici expectandas.

Tegeaeus Pamph. Et dulcem volucer citharam Tegeaeus Apollo.

Nitidus Quint. Dies Exurgit nitidi clarus Apollinis.

Sagax Ludouicus Bigus, Nostris forte sagax Apollo votis obstat.

Medicus Virgines vestales, inquit Macrobius, ita iudigitant Apollinem: Apollo medice, Apollo Paean.

Chrysocomus Salmonius, Chrysocomus vati spirat vtrique deus.

Latialis, a Latio. Quint. Ecce iubet finem Latialis Apollo.

Dulcicanens Quint. Dulcicanens maternus vbi chorus emicat.

Imperiosus Mant. Mercurius, Mauors, atque imperiosus Apollo.

Palantaeus Idem, Iam Palantaeus Apollo, Iam Cybelaea aedes.

Vocalis Idem, Speluncae latebris clausus vocalis Apollo.

Phanes Mant. Cur Graeco veteres ore phaneta vocant?

Doctus Faustus, Argutam nunc tango chelyn, quam doctus Apollo Donat.

Proles Latonia Ouid. lib. 8. Metam. In quibus auratam proles Latonia fertur Deposuisse lyram.

Actiacus Ouid. lib. 13. Actiaco quae nunc ab Apolline nota est.

Latoicus Martianus Capella, Postquam Latoicus dixit.

Placidus Mant. Et placido crudum succendit Apolline Martem.

Ismenius Herodotus, Thebas prius adijsse, ibique tum Apollinem Ismenium consuluisse.page 70, image: s070

Ephebus Stroz fil. Quid speciosa dei facies prodesset Ephebit

Pulcricomus lacob. Auber, Si modo pulcricomus, votis aspiret Apollo.

Alexicacus Caelius, Apollirem Alexicacum colere ante ianuam, veteris fuit moris.

Tegyraeus, a Tegyra Boeotiae vrbe, vbi colebatur.

Citharoedus Plin. lib. 34. Item Apollinem citharoedum, serpentemque confici sagittis.

Tuscanicus Plin. Videmusque certe Apollinem in bibliotheca templi Augusti Tuscanicum.

Capitolinus Plin. lib 4. Ex qua M. Lucullus Capitiolinum Apollinem

Carystius, a Carysto maris AEgaei insula, marmoris optimi ferace, vbi simulacrum habuit marmoreum.

Ionicus Apul. Sed Apollo quanquam Graecus et Ionicus, propter Milesiae conditorem sic latina sorte respondit.

Delphius, eadem ratione, qua Delphicus.

Musicus Theodor. Cyrenen. Sapiens ergo vates, musicusque Apollo.

ipse se harum legum inuentorem facit.

Lauriger Idem, Lautiger autem Apollocum suis suasibus daret operam.

APONVS.

Fumifer Lucan. lib. 6. Colle sedens Aponus terris vbi fumifer exit.

Calidus Petrarcha, Calidusque Aponus, gelidus Timauus, Iam spacijs aequis aberrant.

APOSTOLI.

Multilingues Stroz. fil. Hinc multilingues disserunt Apostoli.

Sancti Theod. Legenda itaque sunt non es solum, quae nos sancti Apostoli ducuerunt, sed ipsorum quoque Prophetarum oracula.

APVLIA.

Siticulosa ob vehementem calorem solis. Horat, in Epo. Nec tantus vnquam siderum insedit vapor Siticulosae Apuliae.

AQVA.

Dulcis Virg in Buc. Dulcis aquae salientesitim restinguere riuo.

Strepens Idem in Hortulo, Aquae strepentis vitreus ambit liquor.

Torrens Idem lib. 10. Torrentis aquae, vel turbinis atri More fures.

Iacens Luca. li. 5. Moestoque ignaua profundo Stagna iacentis aquae.

AEquorea Idem lib. 8. AEquorea restinxit aqua.

Plunialis Varro, Sulcant fossis, quo pluuialis aqua dilabatur.

Siliens Mant. Ad murinur salientis aquae.

Fontana Stroz. pat. Quaerit fontanas ceruus anhelus aquas.

Cisternina Colu. li. 13. Tota deinde vasa in aqua fontana vel cisternina.

Scaturiens Pallad. Rutilius, Et limus, quem scaturiens aqua, vel fluuij incrementa respuerint.

Fluens Ouid. lib. 3. de Arte, Ludite eunt anni more fluentis aquae.

Fluuialis Pont. Nec sapor, aut color vllus aquis fluuialibus.

Pura Oui. lib. 4. Fast. Et manibus puram fluminis hausit aquam.

Volubilis Hor. lib. 4. Carm. Te per aquas dura volubiles.

Properans Id. de Arte. Et properantis aquae per amoenos abitus agros.

Canora Gell. lib. 1. Totiusque villae venustatae aquis vndique canoris.

Serpens Apul. Riuulum quendam serpentis leniter aquae.

Lutulenta Idem, Nam forte pluuriae pridianae recens conceptaculum aquae lutulentae.

Caerulea Ouid. lib. 2. Trist. Ipsaque caeruleis charta feretur aquis.page 71, image: s071

Tumida [?] in tumidas naufragapuppis aquas.

Fragilis [?] Deque lacu fragiles effodiuntur aquae.

Exigua [?] Sic solet exiguae currere riuus aquae.

Caduca Idem lib. 2 de Ponto, Vtque caducis Percussu crebro saxa cauantur aquis.

Cana Val. Flac. lib. 5 Canis vbi tollitur omnis Campus aquis.

Limosa, Oui. in Epist. Truncaque limosa tempora mersit aqua.

Rauca Idem, Nunc scopulus raucis pendet adesus aquis.

Vaga Idem, Haerentem scopulo, quem vaga puliat aqua.

Gelida Idem, Vix marer gelida moesta refecit aqua

Hyberna Idem, Passus et hybernas dum quoque currit aquas.

Rapida Idem lib. 1. Eleg Dum rapidas Simois in mare voluet aquas.

Pluuia Idem lib. 2. Eleg. Et pluuiae graculus authot aquae.

Irrigua Idem, Parua sed irriguis ora salubris aquis.

Vittea Stat. lib. 1. Syl Vitrcasque natatu Plaudit. aquas.

Tumescens Oui. li. 3. Eleg. Laeta tumescentes aequoris audit aquas.

Viridis Ouid li. 1. de Arte. Nec semper viridi concaua puppis aquae.

Limpida Vitruutus, Quae erit in fonte, si fuerit limpida.

Perspicua Pamphilus, Dum sua perspicua lumina spectat aqua.

Mollis Oui. li. 2. de Arte, Dura tamen molli faxa cauantur aqua.

Transcurrens Plin. li. 6. Hic aquae transcurrentis non iniscetur alueo.

Viuax et Puteana Idem lib. 14. Tantum adijciunt viuacis aquae puteanae.

Nitida Martial. lib. 8. Calculus in nitida sic numeratur aqua.

Niuea Idem lib. 12 Nec nisi post niueam Caecuba potat aquam.

Laeuis Ouid. lib. 1. de Remedio, ipse potes tiuos ducere laeuis aquae.

Surda Idem ad Liuiam, Ad surdas tenui voce sonantur aquas.

Bullans Calphurn. Bullantes vbi fagus aquas radice sub ipsa.

Emaculatoria Bud. Putifico rote. velut aqua synectica, id est, emaculatoria lauit.

Querula Pont. Et streperet quetula qui salit amnis aqua.

Herbosa Idem, Fusus ad herbosae fluxile murmur aquae.

Praegelida Politian. Praegelidas ducturus aquas. Subsiliens Idem, Auraeque et murmur subsilientis aquae.

Prosiliens Idem, Nunc repeto ductus prosilientis aquae.

Sonans Augurell. Seu fons purus aquis ille sonantibus.

Circumrigua Marullus, Conuallesque beatas Tot circumriguis aquis.

Sonora Politian. Placidusque sonorae Lapsus aquae. Spumifera Stroz pater, Spumiferas ingens turba secabat aquas.

Stagnans Idem, At per stagnantes altera ducit aquas.

Nauigera Idem, Cernete nauigeras vnde iuuabit aquas.

Piscifera Stroz, sil. Syluae et pisciferae depopulantur aquae.

Fluctisona Idem, Fluctisonas viuam naufragus inter aquas.

Piscosa Idem, Dum cito piscosis cymba recurrit aquis.

Coenosa Famphil. Coenosasque cauans ex scrobe ducit aquas.

Profluens Liuius, Pueros in profluentem aquam mitti iubet.

Vndisona Pamphil Vndisonis Triton et freta sistet aquis.

Fluminea Sabel. Flumineis desedit aquis.

Putealis Quint. Puteales aquas in vina vertit.

Arenosa Theophilus, Toruus arenosis quam Padus ambit aquis.

Amoena Quintianus, Cuius amoena In medio fons lucet aqua.

Fumosa castellus, Hirtaque fumosis menta lauantur aquis.

Lustralis Mant. Cum labro lustralis aquae, cum lampade et igne.page 72, image: s072

Crepitans Faustus, Dum crepitans leni [?] aqua.

Conspicua Idem, Quam prope conspicuas [?] aquas.

Ventosa Mant. Et dare ventosis pen[?].

Blanda Andreas Ammonius, Blandis [?] aquis.

Desiliens Ouid. lib 4. Fast. Humidus ex alto desilientis aquae.

Roralis Idem ibidem; Virgaque rorales aurea nilsit aquas.

Placida Tibullus, Nec sonitus placidae ducere posset aquae.

Liquida Idem, In cinerem et liquidas munera vertet aquas.

Rutila Pontanus, Et diues rutilis sordeat Herinus aquis.

Fumifera Claud. Glaucaque fumiferae. terga serenat aquae.

Humens Theodoritus, Ipsa insuper humentium aquarum vis.

Odoca Adrianus, Dat summis digitis aquas odoras.

Vilis Propert. lib. 3. Vilem ieiunae laepe negauit aquam.

Frigida Idem lib. 2. Frigida de tota fronte cadebat aqua.

Terracea Theodoritus, Aquis purissimis terraceam ac limosam aquam commiscuit.

Fluctiuaga Pictorius, Cymbaque fluctiuaga diripiatur aqua.

Paludifera Author philomlae, Inque paludiferis butio bubit aquis.

AQVALICVLVS.

Pinguis Persius, Pinguis aqualiculus propenso sesquipede extat.

AQVARIVS.

Aquarius undecimum est siguum Zodiaci, tracto inde nomine, quod eius exortu imbres plarimi fiant. Poaetae fingunt cum effe Gany medem, Troili et callirhoes silium, quem in Ida venantem lupiter ab aquila corripi iusserit, et ob elegantem formam in caelum sublimari. Et tum aquarius dictus est, quod stans ad louis cyathum, aquas funderet. Nigidius contra existimat esse Deucalionem Thessalum, qui maximo cataclysmo sit relictus cum vxore Pyrrha in monte Parnasso, demum relatum in Caelum, propter reparatum genus humanum.

Frigidus Virg. lib. 3. Georg. Quum frigidus olim Iam cadit, extremoque irrorat aquarius anno.

Vruige a ferenda vrna, qua imbres funditare fingitur. Idem Virg. de signis, Et qui portat aquam puer vrniger, et duo pisces.

Horridus Caesar German. Horridus ad gelidos portedit aquarius ignes.

Radians Aratus per Ciceronem, Stellas sub pedibus stantes radiantis aquarl.

Humidus Idem, Humidus inde loci collucet aquarius orbem.

Pulcer Rusffus, Stellae aliae numero, quia pulcer aquarius instat.

Tener Pont. Hinc tener humentes resupinat aquarius vrnas.

Liquens Idem, Sidereis vndis, et fronte liquentis aquar I.

Iniquus Idem, Frigoris aut rabiem sub iniqui sidus aquar I.

Iliacus Barthol. Cum vero Iliacus sibi iungit aquarius orbem.

Vdus Faustus, Vdus et algentes fundebat aquarius vndas.

Tristis Idem, Vdus et aegoceros, et tristis aquarius instat.

Iunenilis Manilius, Cognatas tribuit iuuenilis aquarius artes.

Humens Idem, Sed regione means Cepheus humentis aquar I.

Fluuialis Idem, Bis sextamque notat partem fluuialis aquar I.

Nimbifer Virg de signis. Vrnaque nimbiferi, Piseisque nouissima formae.

Gestator aquae Idem, Et iuuenis gestator aquae. piscesque supremi.

Gelidus Mantuan, Velut gelidi cum sidus aquar I.

Frigens Idem, Crediderini ob tristes radios frigeutis aquar I.page 73, image: s073

AQVILA.

[note: Aquilae consi deratio et natuta Aquiras mos. ] Aquila volucrum regina dicitur, quod altissime volet: vnde et poetae eam Ionis armigerum vocant. Congreditur magnis animalibus, vt ceruo, cutus cornibus insidet, puluerulent as alas de industria concutiens, vt visu et oculis praepeditus decidat in cursu, mortuusquefiat praeda. Probat ad solem suos pullos, quem si sustinere ne queant, vt degeneres excludit. Moritur non senio, nec aegritudine, sed fame. Crescens enim rostri sperioris aduncitas impedit ne cibum queat capere, Quum senui, grauantur eius pennae et oculiicui rei vt medeatur, quaerit fontem, calorem in se colligit, et sanatur. In sontem enimter se mergit, eoque modo redire fertur ad iuuentutem. Hinc Psamographus, Renouabitur, vt aquilae, iuuentus tua. Plutarchus in Mario seribit, aquilam geminos tantum pullos parere, contra Musaeum. qui dixit eam tres parere, dous subtrahere, et vnum alere. Aues, quas aquila petit ad praedam, gregatim sepanumero volant, vt respersu pennarum hostem excaecent. Nidisicat in petris et arboribus. A meridiano tempore operatur et volat, Prioribus horis itnau. ignaua sedet, donec impleantur conuentu hominum fora. Etus penna [note: Aquila fulmine non tangi aquilarum genera. ] mixtas auium pennas dicuntur deuorare. Ex volatilibus nunquam sulmine tangitur. Pugna est illi in draconem, qui propterea eius oua in sectatur autditate maleficae. Sunt insuper sex aquilarum genera; Menelaetus (alias Melaenatos) Pygargus, Morphnus, Perenipterus, Haliaeetus, Gnaesios: quorum discrimen si quu appetit scire, videat Plinium.

Ales Iouis Vis. li. 1. AEn. AEtherea quos lapsa plaga Iouis ales aperro Turbabat caelo.

Praepes Virg. lib. 5. AEn. Quem praepes ab Ida Sublimem pedibus rapuit Iouis armiger vncis.

Ferox Hor. lib. 3. Carm. Nec imbellem feroces Progenerant aquilae columbam.

Altiuolans a me dicitur, vt rota Solis a Lucret, lib. 5. scribente, Hic neque tum solis rota cerni lumine largo Altiuolans poterat.

Sublimis Apul. Vt ego quamuis ipsius aquilae sublimis volatibus.

Regalis Idem, Nam primi Iouis regalis aui illa.

Regia Oui. li. 4. Met. implicat vt serpens, quam regia sustinet ales.

Praedatrix Idem lib. 6 Met. Non aliter quam cum pedibus praedator aduncis Deposuit nido leporem Iouis ales.

Grata Ioui Idem lib 5. Fast Grata Ioui fuluae rostra videbis auis.

Flammigeta Stat li. 8. Theb. Accurrit niueo quam flammiger ales olori.

Fulua Claud. Fuluusque tonantis Armiger.

Bellatrix Idem, Stant bellatrices aquilae, saeuique dracones. Sed hic aquilae et dracones capiuntur pro insignibus vexillorum, vt apud Lucanum scribentem, Vt notae fulsÍte aquilae.

Venatrix Pontanus, Hinc ales Iouis et Phtygiae timor vnicus Idae, Praepetibus pennis caelo se credit aperto.

Nubiuaga Mant. Fugiuntque per auras Nubluagis similes aquilis.

Iouis famula. Iuuen. Saryr. 14. Sed leporem aut capreain famulae Iouis et generosae In saltu venantur aues.

AQVILO.

Aquilo ventus est septentrionalis, flatus violenti et sonori, qui nubes discutit, et serenum. reddit aerem. Aliter vacatur Boreas.

Frigidus Virg. lib. 2. Georg. Frigidus et syluis Aquilo decussit honorem.

Impotens id est, valde potens. Hor. li. 3. Carm. Quod non imber edax, non Aquilo impotens Possit diruere. Vbi, Non. habet vim augendi.

Threicius flans ex Thracia. Ruffus Fest. Tunc et Threicij repetunt animosa Aquilones Flabra.page 74, image: s074

Sudificus id est, serenificus, et nubes discutiens. Home. apud Gell. Sudificusque altos Aquilo rotat impete fluctus.

Siccus Luca. lib. 4. Pigro bruma gelu, siccisque Aquilonibus haeres.

Sithonius id est. Thracius. Ouid in epi Ille Noto, Zephyroque et Sirho

Niualis Plin. lib. 2. Niuales Aquilo et Septentrio Nubilus Idem, Auster Africae ferenus, Aquilo nubilus nio Aqioloni.

Saeuus Stroz pat. Quo me saeue Aquilo. Propert li. 3 At tu saeue Aquilo numquam mea vela videbis.

Raucus Mart. lib 1. At quum December canus, et bruma impotens Aquilone rauco mugiet.

Iniquus Idem lib. 10. Stridentesque feram flatus Aquilonis iniqui.

Riphaeus a Riphaeis montibus Scythiae, in quibus vehementissimus est Claud Brumaue Riphaeo ftridens Aquilone retardat.

Acutus Manil. Qua gelidus Boreas Aquilonibus inst at acutis.

Horrifer Caesar German Oceani pars celsa sub horrifero Aquilone.

Rigidus Ruffus, Omnia quae soli, et rigido interfusa Aquiloni.

Durus Idem, Duri cum soluant flabra Aquilones.

Serenifer Idem, Axe sereniferi descendit sol Aquilonis. Idem, Namque sereniferi patet hoc in flabra Aquilonis.

Piceus Sidon. Hic cum vexetur piceis Aquilonibus aestus.

Strymonius, id est, Thracius, a Strimone eius regionis fluuio. Seneca, Strymoniusque altas Aquilo contorquet niues.

Niuosus Idem, At qua niuosi Aquilonis minas.

Stridens Tont. Suscitat horrisonas stridens Aquilo procellas.

Scythicus Lucan. lib. 5. Sed Scythici vicit rabies Aquilonis. Pont. Saeunit Scythicis Aquilonibus aer.

Gelidus Stroz. pat. Australisque plaga. et gelidis Aquilonibus horrens.

Glacialis Conrad. Quique per vaitas Aquilo procellas Sistit arctoas glacialis vndas.

Sonotus Idem, Ferox sonoris quando Aquilonibus luctatur Eurus.

Rapidus Theocritus, Cum deforinis hyems rapidis Aquilonibus horret.

Sudus Quintian. Qua sudus Aquilo proprium locum tenet.

Hyperboreus, ab Hyperboreos montibus frigidissimis. Mant. Ad Scythios imbres, ad Hyperboreos Aquilones.

Opacus Idem, Et procul a terris Aquilone agitatur opaco.

Algens Idem, Et procul algenti nos Aquilone premit

Terribilis Brixius, Terribilemque cauis Aquilonem claudit in antris.

Tristis Bart, Caurus agit, tristisque Aquilo, Libyamque remensus Africus.

Geticus Mant. Semper enim Geticis ora haec Aquilonibus alget.

ARA.

Sacra Virg. lib. 3. Georg. Aut aris seruare sacris, aut scindere terram.

Odorata Idem in AEtna, Surgit odoratis sublimis fumus ab aris.

Solennis Idem lib. 2. Solennes taurum ingentem mactabat ad a ras.

Pinguis Idem lib. 4. AEn. Aut ante ora deŻm pingues spaciatur ad aras.

Thuricrema Idem ibidem, Vidi, thuricremis cum dona imponeret atis. Lucret. lib. 2. Thuricremas proptet mactatus concidit aras.

Flagrans Virg. lib. 12. Admouitque pecus flagrantibus aris.

Fumida Ouid. lib 3. Trist Fumida cingatur forentibus ara coronis.

Fumosa Idem lib 3. Eleg. Ipse ego thura dabo fumosis candidus aris.

Graminea Syl. lib 4. Gramineas vndis strauit focialibus aras.

Casta, Idem lib. 17. Aduocat et castas polluti foederis aras.page 75, image: s075

Iusta Statius lib. 12. Regnaque et a iustis fortuna recederet aris.

Festa Idem lib. 4 Syl. Nec solum festas secreta Neapolis aras.

Thurifera Cantalicius, Debita thuriferas soluantur vota per aras.

Fumans Faustus, Qualia fumantes fragrant pia thura per aras. Cat. Acciperent laeti diuŻm fumantibus aris.

Candida Mart. lib 9. Libentet tibi candidas ad aras.

Vitidis violis et floribus ornata. Idem libro duodecimo, Si te rure coli, viridesque pigebit ad aras.

Fulgens Tibut, Cernite fulgentes vt eat sacer agnus ad aras.

Humilis Val Flac. lib. 3. Cercum hunmiles aras, ignotaque nomina diuŻm.

Frondens Idem, Et summas frondentibus intulit aris, Libauitque dapes.

Sacrifica Idem lib. 8. Inde vbi sacrificas cum coniuge venit ad aras.

Thure calens Claud Haec dea pro templis, et thure calentibus aris Te fruitur.

Illustris Aratus per Ciceronem. Et illustrem truculentus cedit ad aram.

Rutila Quint. Templa deae, et rutilas abscondit Anubidis aras.

Nitida Pont. Spiret et e nitidis genialis amaracus aris.

Matmorea Stroz fil. Marmoreas stant fulua canum simulacra per aras.

Aurata Sabellicus, Nobilis aurata qua semita currit ab ara.

Votiua Idem, Aut quid votiuam trepidatis ignibus aram.

Sacrosancta Quint. Ergo sacrosanctas quia corda parentur ad aras.

Albens Mant. Albentes splendere aras. redolere sacellum.

Renidens Idem, Festa renidentes fumo celebramus ad aras.

Tepida Mant Et tepidas cornu ductus caper ibat ad aras.

Celebris Idem, Inachiae celebres veniebat ad Isidis aras.

Lucens Idem, Fides nusquam lucentibus aris.

Sancta Valerandus Varanius, Suscipe, quae sanctis insignia pendimus aris.

Fumifera Faustus, Et dabo fumiferas fragrantia thura per aras.

Culta Ouid. lib 6. Met. perque omnia saecula cultis Arceor, Ű nati, nisi vos succurritis, aris.

Herbosa Idem lib. 15. Placat odoratis herbosas ignibus atas.

Coronata Propert. lib. 3. Inde coronatas vbi thure piaueris aras.

Ardens Mantuan. Semper ad ardentes prote vigilabimus aras.

Venetabilis Sidonius, Sed te conspicuis gradibus venerabilis arae Concionaturum plebs sedula circumsistit. In secundo carmine est Synaerefis.

ARABES.

Arabes populi sunt Asiatici, vnguentis et aromdticis fruticibus abundantes. [note: Arabes populi et eorum mores. ] Hi mitrati degunt, aut inronsa crine. Barbam abradunt praeterquam in superiore labro. Duas habent astates, ac totidem hyemes. Sagittas inficiunt veneno. Fratres filios honore anteeunt, quia maiores natu. Consaguinei omania habent comunia. Maximus tamen aetate in omni re praecedit celeros. Communis item vxor, immo vero vna omnibus. Ingressurus od eam, baculum ante fores deponit: omnes enim baculum gestant, Eo viso reliqui congressu parcunt. Illa tamen noct[?]git cum seniore, Matri coire non censetur impium. Congressus cum alterius sanguinis sanguinis foemina censetur adulterium, quod morte plectitur. In pradia inimicorum lapides aggregant, quo significant interituros mala morte, qui ea coluerint, in sidijs eorum. qui lapides pofuerunt. Praeter ceteros mortales sedem seruant inuiolatam. Quisque permanet in patrio instituto. Dionysium et Vraniam solos deorum arbitrantur. Abundant gemmis, balsamo, palmis, plantis aromaticis. Dicimus etiam Aralus per secundam inflexionem, Vtrg. lib. 7. Hircannisue, Arabisue parant. Mantuanus, Assyrijs, Medis, Arabis, Garamantibus, Indis.page 76, image: s076

Odorum diuites. Stroz. pater, Tmolus, et innumeri diues odoris Arabs. Vnde et Tibullus, Vrantur odores, Quos tener e terra diuite mittit Arabs.

Palmiferi Ouid. lib. 10 Palmiferosque Arabas, Panchcaque rura reliquit.

Thurilegi Id. li. 4. Fast Nam modo thurilegos Arabas, modo suspicit Indos.

Molles Claud. Te Medus, te mollis Arabs, te Seres adorant.

Teneri Tibul. Quos tener e terra diuite mittit Arabs.

Eoi Idem, Eoique Arabes, diues et Assyria.

Diuites Seneca, Et qui Sagittas diuites Arabes linunt.

Nigri Mant. Reddit apud nigros Arabas, Nabatheaque regna.

AEstuosi, a calida eorundem regione. Marullus, Quicquid Arabs vehit aestuosus.

Opulenti Lactant. Quos legit Assyrius, quos opulentus Arabs.

Odorati Pamph. Vicit odoratos Arabas, victisque Sabaeis.

Thuriferi Mant. Thuriferos Arabas Syriae bipatentibus alis.

Longinqui Mant. Quos misit longinquus Arabs, Erythreaque tellus.

Picti Remaclus, Non Arabes picti, Tripolis non deerit ampla.

Mitra velati Claud. Hic mitra velatus Arabs, hic crine decoro Armenius.

Extremi Horat. lib. 1. Epist. Quid maris extremos Arabas ditantis et Indos.

ARACHNE.

Arachne fuit mulier Lydia, quae ausa est venire in certamen cum Minerua de lanificio: quod aegre ferens dea, Arachnen radio percussit victrix, et in tantum animi dolorem compulit, vt illa suffocauerit se laqueo, in araneam postmodum commutata. Vide Plinium.

Maeonia Nam Lydia aliter vocatur Maeonia. Ouid. lib. 6. Metaem. Maeoniaeque animum fatis intendit Arachnes.

Idmonia Idmonis filia. Idem, Ter, quater Idmoniae frontem percussit Arachnes.

Animosa Idem, Non tulit infelix, laqueoque animosa ligarat Guttur.

Operosa Pontanus, In medio telas operosa obseruat Arachne.

Solerz Stroz. pater, Solersque tuo concedit Arachne Victa magisterio.

Lyda Stroz. fil. Non radij vires Lyda puella sui.

Perfida Pamphilus, Artem si spectes, qua perfida certat Arachne.

Docta Aeg. Mas. Si quid Arachnaeo miraris in ordine docta.

ARACYNTHVS.

Actaeus id est, Atticus. Vir. in Buc. Amphion Dircaeus in Actaeo Aracyntho. Mantuan. Qua videt AEtolas vrbes Aracynthus ab altis Rupibus.

ARANEA.

Inuisa Minerus Virg. lib. 4. Georg. Aut inuisa Mineruae Laxos in forib. suspendit aranea casses.

Vaga Mart. lib. 8. Nec vaga tam tenui discursat aranea tela.

Audax propter Arachnen, quae ausa est certare in Palladem. Claudian. Audax sacrilego supplebat aranea textu.

Pendula Politian. Nam pendula in ortu Posteriore suos etiam nec aranea casses.

Lyde, ab Arachne Lydia. Iuuen. Sat. 2. Turgida non prodest in pyxide condita Lyde.

Arida Idem Sat. 14. Arida cum tota descendat aranea tela.

Sublimis Tibullus, Nec tenuem texens sublimis aranea telam.

Putris Propert. lib. 3. Putris et in vacuo texetur aranea lecto.

ARAR, SIVE ARARIS.

[note: Arar fluuius. ] Arar fluuius est Galliae Narbonensis, de fluens in Rhodanum, adeo lentus, vt difficile sit iudicare, vtram in partem dofluat. Nostro tempore vocatur Sagona.page 77, image: s077

Segnis Plin. lib. 5. Segnemque deferens Ararim.

Piger Syl. lib. 14. Quorum serpit Arar per rura pigerrimus vnda.

Tardus Claud. Quos Rhodanus velox, Araris quos tardior ambit.

Lentus Idem, Lentus Arar, Rhodanusque celer, et diues Iberus.

Longinquus Idem, Longinquum profugis Ararim praecingere castris.

Ferax Idem, Cinyphijsque ferax Araris successit aristis.

Gallus Mantuan. Scit Gallus Arar.

ARATOR.

Curuus Virg. in Buc. Tempora quae messor, quae curuus arator haberet.

Robustus Idem, Robustus quoque iam tauris iuga soluet arator.

Durus Idem lib. 4. Georg. Quos durus atator Obseruans, nido implumes detraxit.

Sedulus Col. lib. 6 Dum sedulus arator vomere perstringere ordinem studet.

Infelix Ouid. lib. 7. Concidere infelix validos miratur arator.

Incuruus Plin. lib. 18. Arator nisi incuruus praeuaricatur.

Doctus Caesar Germanicus, Nauira quid caucat. quid vitet doctus arator.

Discinctus Mirandula, Vomere callosis manibus discinctus arator.

Vigil Mantuan. Tum vigil ad tenerae cultum telluris arator.

Pellitus Propers. lib. 4. Verbera pellitus setosa mouebat arator.

Rusticanus Cic. in oratione pro L. Flacco, Aratores rusticani agros habent et natura bonos, et diligentia cultutaque meliores.

Gnauus. Idem actione 4. in Verrem, Gnaui aratores agros latos fertites desererent.

ARATRVM.

Depressum Virg. li. 1. Georg. Depresso incipiat iam tunc mihi taurus aratro.

Flexum Idem, Vomis et inflexi primum graue robur aratri.

Curuum Idem, Et curui formam accipit vlmus aratri.

Incuruum Idem, Agricola incuruo terram molitus aratro.

Obliquum Faustus, Atque iterum obliquo procissum est aequor aratro.

Durum Hor. lib. 1. Serm. Ille grauem duro terram qui vertit aratro.

Pressum Lucr. lib. 5. Ingemere, et terram pressis proscindere aratris.

Aduncum Oui. li. 2. Met. Quod adunci vulnera aratri Rostrorumque fero.

Vncum Idem lib. 5. Met. Prima Ceres vnco glebam dimouit aratro.

Ruricola Idem. lib. 4. Trist. Tempore ruricolae patiens fit taurus aratri.

Patiens Idem lib. 2. Eleg. Ergo quum silices, quum dens patientis aratri Depereant.

Terram renouans Idem lib. 4. Trist. Hoc dentem tenuat terram renouantis aratri.

Validum Idem lib. 3. Eleg. Nec valido quisquam terram scindebat aratro.

Rusticum Idem lib. 2. de Arte, Rustica paulatim taurus aratra subit.

Impressum Syl. lib. 3. Et impresso tellurem vertere aratro.

Sordidum Claud. Sordida Seranus flexit dictator aratro.

Pandum Sidon. Exercet dentes, vel pando pronus aratro.

Rude Barthot. Ne fotte rudi sulcaret aratro.

Habile Tibul. lib 1. Lucra petens, habili tauros adiungit aratro. Aratri [note: Ofirte aratri inucertor Aratus, et scripta ab co. ] inuentor fuit Osiris. Mant. Tum frumenta Ceres nondum vulg‚rat, Osiris Inuento nondum campos scindebat aratro.

ARATVS.

Aratus fuit poeta, Menecratis discipulus, qui scripsit Phaenomena, hymnos in Pana, de morib. epigrammata quadam in Antigoni vxorem, Epicedium in Cleom brotum, epistolas, commentarios in Odysseam et quaedam alia. De hoc Oui. Cum sole et luna semper Aratus erit. Cesar Germanicus, Ab Ioue principium magno deduxit Aratus, Culpatus tamen a Quintiliano


page 78, image: s078

his verbis: Arati materia motu caret, vt in qua nulla varietas, nullus affectus, nulla persona, totusque in nominibus absumitur. Sufficit tamen operi, cui se parem crediderit vel aqualem.

Doctus Stat. lib. Syl. Doctique modos extendis Arati.

Sagax Codrus, Non omnino sagax scribenda reliquit Aratus.

Astriloquus Mant. Et astriloqui stellas edoctus Arati.

ARAXES.

Araxes fluuius est Armeniae, ortum habens a quodam monte, qui Abon; seu Aban dicitur. Labitur in mare Caspium. Supe hunc Alexander Magnus, et Augustus Caesar pontes fecerunt.

Barbarus Lucan. lib. 1. Sub iuga iam Seres, iam barbarus isset Araxes.

Armenius Idem li. 7. Adiacer, Armeniumque bibit Romanus Araxem.

Gelidus Luca li. 8. Non tibi quum primum gelidum transibis Araxem.

Medus Hor. lib. 2. Carm. Medumque flumen gentibus additum.

Ferus Stat. lib. 5. Syl. Accipiat, quantum ferus exultabit Araxes.

Vagus Pont. Arnieniae Tygris colit, et vagus ambit Araxes.

Impacarus Claud. Vos impacatus Araxes, Vos celer Euphrates timeat.

Scythicus Idem, Annue, sic nobis Scythicus famuletur Araxes.

Fluitans Pontan AmisÍre adytis, locus et fluitantis Araxis.

Niueus Seneca, Qui bibit Gangem, niueum quoque trangit Araxem.

Rapidus Mant. Domuit rapidum non sic Augustus Araxem.

ARBOR.

Syluestris Virg. in Buc. Puero syluestri ex arbore lecta Aurea mala decem misi.

Tenera Idem, Tenerisque meos incidere amores Arboribus.

Vmbrosa Ou. li. 4. de Ponto, Nam prius vmbrosa carituros arbore montes.

Reuirens Virgilius de obiru Maecenatis, Redditur arboribus florens reuirentibus aestas.

Opaca Ouid. lib. 3. Trist. Cingit et angustas arbor opaca comas.

Ferax Cato, Et hoc si facies ad arbores feraces, hae quoque meliores fient.

Prolixa Varro, Videre fructuosas segetes ac restibiles, et arbores prolixas.

Fructuosa Pallad. Praecipue vbi arborum fructuosarum sylua suppetit.

Patula Stat lib. 3. Syl Frondibus, et patula defendimus arbore soles.

Frugifera Pont. Pomaque frugiferis ducit ab arboribus.

Plantaria Col lib. 6 Antequam plantarias arbusculas effodias solo.

Pomifera Stat. lib. 4. Syl Pomiferaque meas suspendit ab arbore vittas.

Fertilis Stroz. pat. Nulla fere aut grata est oculis, aut fertilis arbos.

Frondens Colum. lib. 10. Quum examen glomeratum in proximo frondentis arbusculae ramo consederit.

Mitis Idem lib. 11. Mitis adoptatis curuetur frugibus arbos.

Fructifera Faustus, Sicut fructifera numerosus ab arbore ramus Nalcitur.

Caua Pallad. Rut. Si veco in cauae arboris ramo fuerit.

Florens Idem, Truncum arboris florentis alline.

Virens Idem, Nam quaecunque virens alienis frondibus arbos.

Alta Lucr. lib. 2. Propter aquae riuum, sub ramis arboris altae.

Ramosa Idem lib. 5. Ramosa tamen cum ventis pulsa vacillans AEstuat in ramos incumbens arboris arbor.

Foliata Apul. Et arbores, quae pomoerium ambirent, foliatas.

Procera Mirand. Quam quae depectunt procera ex arbote Seres.

Aprica Oui. li. 4. Met. Hic color aprica pendentibus arbore pomis.page 79, image: s079

Odora Ouid. lib. 1. de Arte, Illius lacrymis, quas arbor fudit odora, Vngimur.

Fruticosa Plin. lib. 15. Arbor ipsa fruricosa, fructus anno maturescit.

Verna Mart. lib. 11. Arbore quod verna luxuriosus ager.

Sublimis Pont. Et quae sublimis crescens subit arbor in auras.

Flexilis Idem, Hinc manet accuruata, et palmite flexilis arbos.

Frondosa Idem, Attica frondosis ales in arboribus.

Alticoma a me dicitur, vt Pontanus Alticomam vocat cyparissum.

Fragrans Thomas Rad. Et in quibus resideret, fragrantissimas succiderent arbores.

Amoena Lactantius, Plaudit quaeque suis arbor amoena comis.

Foecunda Stroz. pat. Nunc omnis frondibus arbos Luxuriat foecunda nouis.

Luxuriosa Pamphilus, Arbor vt in pingui iuxuriosa solo.

Foeta Aurel. Augurell. Praebebat ramis foeta incuruantibus arbos.

Ardua Mant. Scilicet in syluis arbor magis ardua fertur.

Viridis Faustus, Vt nouus est viridi productus ab arbore ramus.

Rigida Mant. Sed lapis, aut rigida conuulsus ab arbore truncus.

Ambiriosa quod ramos circumquaque extendat, et semper in altius nitatur. Architrenius, Coit vno quaelibet arbor Ambitiosa sinu.

Curuata Idem, Curuata recursum Haud secus arbor habet.

Nobilis Campanus, Arbor vt in sterili quamuis sit nobilis agro.

ARBVSTVM.

Fructuosum Columella lib, 6. Qui volet frequeus et dispofitum arbustum paribus spacijs fructuosum habere.

Laetum Pallad. Rutil. Frequenter infusus laeta et fructuosa reddit

Vmbrans Idem, Si vmbrantibus tegantur arbustis.

ARBVTVS.

Viridis Virg. in Buc. Et quae vos rara viridis tegit arburus vmbra.

[note: Carmen dactylicum. ] Hoitida Idem li. 2. Geor. Inseritut vero ex foeru nucis arbutus horrida.

Frondens Idem lib. 3. Georg. PŰst hinc digressus, iubeo frondentia capris Arbuta sufficere.

Latens Hor. li. 1. Car. Impune tantum per nemus arbutos Quaerunt latentes.

ARCA.

Vestiaria a reponendis vestibus. Cato, Arcam vestiariam vnam, armarium, promptuarium vnum.

Ferrata Iuuen. Sat. 11. Ignoret, quantum ferrata distet ab arca.

AErata Idem Sat. 14. AErata multus in arca Fiscus.

Patula Idem Sat. 13. Quam patulae vix ceperat angulus arcae.

ARCADES.

Glandiphagi, quoniam ante repertas segetes vescebantur glandibus.

Proselini velut nati ante lunam, quŰd a poetis fingitur propter antitiquissimam eorum vetustatem. Stat. Astris, lunaque priores Arcades.

Veteres Seneca, Aut te stellifero despicient polo Sidus post veteres Arcadas editum.

Antiqui Manilius, Arcades antiqui, celebrataque Caria fama.

ARCES.

Aeriae Virg. lib. 3. AEn. Protinus aetias Phaeacum ascendimus arces.

Vmbrosae Ouid. 1. Met. Impiger vmbrosa Parnasi constitit arce.

Altae Valerius Flaccus lib. 5. Qualiter ex alca quum Iuppitet arce coruscat.

Conspicuae Claud. Moenia conspiciuas quae nunc attollitis arces.page 80, image: s080

Turrigerae Stroz. par. Turrigerae surgunt arces. Adrianus Cardinalis, Turrigerasque arces, rupesque, et inhospita saxa.

Validae Quintian. Impetia, et validae bello Carthaginis arces.

Fortes Codrus, Post obitum, quorum forti conclusus in arce.

Durae Pamphilus, Et duris duras tormentis rumpimus arces.

Munitae Sabellicus, Munitasque alijs comprendunt motibus arces.

Armisonae Quintian. Armisonas quanquam posuit Carthaginis arces.

ARCHILOCHVS.

[note: Archilochus Iamborum re pertor Archilochi laus. ] Archilochus poeta Parius, lambici carminis inuentor, qui Lycambem socerum ad mortem impulit, propter repulsam, quam passus fuerat in nuptijs filia ciusdem. Vnde Hor. Archilochum proprio rabies armauit iambo. Quint. his eum verbis commendat: Archilochus primus inter eos, qui Iambos scripsere. Summa in eo vis, elegantes sane vibrantesque sententiae, plurimum sanguinis at que neruorum. Floruit aetate Romuli.

Spartanus Sabellicus, Spartano inuenti dat fabula palmam Archilocho.

Obscoenus Theodoritus, Idem quoque Archilochum obsoenissimum poetam, celeberrimum vocauit.

Immortalis Apollo apud eundem Theodoritum, Immortalis erit tibi filius Ű Telesicles, Mortales inter celerrimus vsque futurus.

Parius natus in Paro insula, Vnde et Horatius Iambos ab eodem repertos, Parios vocat, dicens, Parios ego primus Iambos Ostendi Latio, numetos animosque secutus Archilochi.

[note: Archimedes sphaerae repertor. Arctophyla cis mors. Lycao. nis metamor phosis. ] ARCHIMEDES.

Syracusius Claud. Ecce Syracusius transtulit arte senex.

ARCTOPHYLAX.

Arctophylax interpretatur custos vrsae, co quod plaustrum sequitur, id est septentriones. Alio modo vocatur Boctes, et Arcturus. Is autem fuit Arcas Iouis filius ex Calysto, quem Lycaon, quum Iouem hospitio recepisset, infantem membratim lacerauit, et Ioui comedendum apposuit. Qua re animaduersa, lupiter Lycaonem, incensa prius eius domo, commutauit in lupum, Arcadem vero compactis membris ad vitam reduxit, et iam adultum, vna cum Calysto matre, astris intulit.

Cutros vrsae Oui. lib. 1. Trist. Tingitur Oceano custos Erymanthidos vrsae.

Glacialis Sta. li 1. Theb. Languet Hyperboreae glacialis portitor vrsae.

Tardus Seneca, Custosque sui tardus plaustri, Iam non stabilis ruet Arctophylax.

Piger Sabell. Et piger Arctophylax, vixitque immobilis arctos.

Tristis Conrad. Cepheus Arctophylaxue tristis.

Rigens idem, Saeuis Arctophylax ita Caspia presserat arua.

ARCTOS.

Arctos Graece, Vrsa dicitur Latine, quae aliter Septentrio et Polus arcticus dicitur. Est autem duplex: Maior, quae alio nomine vocatur Helice: Minor, quae Cynosura. Vnde Ouid. lib. 4. Fast. Esse duas arctos, quarum Cynosura petatur Sidonijs, Helicem Graia carina notet. Poetae fabulantur Calysto filiam Lycaonis regis Arcadiae, quod a Ioue fuisset compressa, mutatam a Iunone in vrsam, ac demum ab ipso eodem Ioue in odium Iunonis sublatam in caelum, et cum arcade filio inter sidera relatam.

Gelida Virg. lib. 6. AEn. Insuetum per iter gelidas enauit ad arctos.

Opaca Hor. lib. 2. Carm. Opacam porticus excipiebat arcton.

Maenalia id est Arcadica, a Maenalo Arcadiae vrbe. Sic autem diciturimage: es001

Turrigeransque arces, rupesque, et inhospita saxa. Stroz. pat.

Validae Imperia, et validae bello Carthaginis arces. Quine.

Fortes Post obitus, quorum forti conclusus in arce. Codrus

Durae Et duris duras tormentis rumpimus arces. Pamphilus

Munita Munitasque aliis comprendunt montibus arces. Sabellicus

Armisona Armisonas quanquam posuit Carthaginis arces. Quins.

ARCHILOCHVS.

[note: Archilochus Iamborum repertor. Archilochi laus. ] Archilochus poeta Parius, Iambici carminis inuentor, qui Lycambem socerum ad mortem impulit, propter repulsam quam passus fuerat in nuptius filia eiusdem. Vnde Hor. Archilochum proprio rabies armauit iambo. Quint. his sum verbis commendat. Archilochus primus inter eos qui iambos scripsere, summa in eos vis, elegantes sane vibrantesque sententiae plurimum sanguinis atque neruorum. Floruit aetate Remuli.

Spartanus Spartano inuenti dat fabula palmam Archilocho. Sabellicus

Obscoenus Idem quoque Archilocum obscoenissimum poetam, celeberrimum vocauit. Theodorit.

Immortalis Apollo apud eundem Theodoritum, Immortalis erit tibi silius, Ű Telesicles, Mortales inter celeberrimus vsque futurus.

Parius Natus in Paro insula. Vnde et Horatius Iambos ab eodem repertos, Parios vocat, dicens, Parios ego primus Iambos Ostendi Latio, numeros animosque secutus Archilochi.

[note: Archimedes sphaerae repertor. Arctophilacis mors. Lycaonis metamorphosis. ] ARCHIMEDES.

Syracusius Ecce Syracusius transtulit arte senex. Claud.

ARCTOPHYLAX.

Arctophilax interpretatur custos vrsa, eo quod plaustrum sequitur, id est se ptentriones. Alio medo vocatur Bootes, et Arcturus. Is autem fuit Arcas membratim lacerauit, et Ioui comedendum apposuit. Qua re animaduersa Iupiter Lycaonem incensa prius eius domo, commutauit in lupum, Arcadem vero compactis membris ad vitam reduxit, et iam adultum, vna cum Calysto mantre, astris intulit.

Custos Vrsae Tingitur Oceano custos Erymanthidos vrsae. Ou. 1. Trist.

Glacialis Languet Hyperboreae glacialis portitor vrsae. Stat. 1. The.

Tardus Custosque sui tardus plaustri, Iam non stabilis ruet Arctophylax. Seneca

Piger Et piger Arctophylax, vixitque immobilis arctos. Sabell.

Tristis Arctophylaxve tristis. Conrad.

Rigens. Saeuis Arctophylax frigoribus irgens. idem

Frigidus Frigidus Arctophylax ita caspia presserat arna. Mant.

ARCTOS.

Arctos Graece, vrsa dicitur Laune, quae aliter septentrio et polus arcticus dictur. Est autem doplex, Maior, qua alio nomine vocatur Helice, Minor, quae


page 50, image: es002

Cynosura. Vnde Ouid. lib. 4. Fast. Esse duas arctos, quarum Cynosura petatur Sidoniis, Helicem Graia carina notet. Poetae fabulantur Calyston filiars Lycao nis regos Arcadiae, quod a Ioue fuisset dompressa, mutatam a Iunone in vrsam. ac demum ab ipso eodem Ioue in odium Iunonids sublatam in coelum, et cum Arcaede filio intel sydera relatams.

Gelida Insuetum per iter gelidas enauit ad arctos. Vir. 6. Aen.

Opaca Opacam porticus excipiebat arctum. Hor. 2. Car.

Menalia id est Arcadica: a Maenalo Arcadiae monte. Sic autem dicitur propter Calyston Arcadicam. Moenaliam tacitis ne leuet arcton aquis. Moenaliasue putet sinuosis flectibus arctos. Oui. 2. Fast. Sabell.

Parrhasis id est, Arcadica, a Parrhasis Arcadiae ciuitate. Versaque ab axe suo Parrhasis ar etos etat. Oui. 1. Tri.

Glacialis At vbi se terris glacialis fudit ab arcto, Syl. lib. 1.

Strymonia id est, Thracia. Nam Thracia septentrionalis est. Siue hos Strymonia Boreas eiecit ab acto. Sta. 3. The.

Fermens Dulcius AEdonias hyemes, arctumque frementem idem. 5. Theb.

Ventosa Tollit hyems animo, ventosaque sibilat arctos. idem lib. 12.

Lycaonia a Calysto filia Lycaonis in arcton mutara. Inde Lycaonia paulatim ex pulsus ab arcto. Claud.

Frigens Proxima frigentes arctos, Boreamque rigentem. Manlius

Austrina Circulus austrinas qui cingit, et obsidet arctos. idem

Pruinosa Cana pruinosas extendit colla sub arctos. Ruffus

Scythica a Scythia quae vergit in septentrionem. Auitus age, Scythica nutrite sub arcto. Sidon.

AEtherea AEtheras prius perfundet aretos pontus. Senecae.

Algens Tartim algentem festinat in Arctou. Pont.

Porystheneca id est, Scythica, a Borysthene Scytharum fluuio. Quique Borysthenea ventus furit improbus arcto. Pamph.

Hyberna Humidus hybemam scopulus qui suspicit arctŰ. Sabell cis

Boreetis a Borea illinc flante, Dionysius per Priscianum Latinus, Ast aliae oceani iuxta Boreetidas arctos.

ARCVS.

Poetica huius dictionis epithera suniuntur ab his locis, et regionibus, quaerum habitatores et incolae periti fuerunt sagittary. Nam vt sequentia paucis verbis exprimam, arcus dicitur Ithuraus ab Ithuraeis populis Syriae, Armenius ab Armenniis, Cydonius a Cydone vrbe Creta, Cortyacus a Cortyani, Dictaus a Dictae eiusdem Cretae vrbibus. Scythicus a Scythis, Sarmaticus a Sarmaetis. Peticus a Geris. Achamenius, id est, Persicus, ab Achaemene rege Pera sarum. Amaz onius ab Amazonibus a, Lycius, qui omnes vsu sagittarum claruerunt.

Ithuraus Ithuraeos taxi torquentur in arcus. Tune et Ithuraei. Moedique, Arabesque soluto Arcu turba minax. Vir. 2. Geor. Luca. lib. 7.image: es003

Horrisonus Deiicit horrisono quinto Stymphalidas arcu Vir. de lah. Her.

Habilis Namque humeris de more habilem suspenderat arcum. idem 1. AE.

Flexus Arma assueta capis, flexumque a cornicibus arcum. Ouid. 1. met.

Ater Aut acres tendunt arcus, et lenta lacertis Spicula contorquent. Vir. lib. 7.

Lethifer Sonat vna lethifer arcus Idem lib. 9.

Non hasta viris, non lethifer arcus. Luc. lib. 3.

Aureus Aureus ex humeris sonat arcus, et aurea vati Cassida. Vir. lib. 11.

Armenius Armenioque arcu Geticis intendite neruis. Luc. lib. 1.

Incertus Nec per opaca Bella gerit tenebras incerto debilis arcu. idem

Minax Et arcus Oppositis floribus minaces. Hor. 3. Car.

Cydonius PrimusueTeuce tela Cydonio Direxit arcu. Idem li. 4.

Scis quo more Cydon qua dirigat arte sagittas Armenius. Claud.

Eulgens Augur et fulgente decorus arcu Phoebus. Hor. in Car.

Corneus Corneusbuic arcus, si non foret aureus illi. Oui. 1. met.

Lentus Exuit hic humero pharetram, lentosque tetendit Arcus. idem 2. met.

Gortiniacus Nec Gortiniaco calamus leuis exit ab arcu. idem li. 7.

Patulus Impositis calamis patulos sinuauerat arcus. id. lib. 8.

Sinuatus Imposuit neruo, sinuatoque expulit arcu. idem

Curuus Nam clauam et curuos trans ripam miserat, areus. idem. lib. 9.

Scythieus De spoliis Scythicos arcus aut rapta Gelonis Cingula. Claud.

Sarmaticus Moris an oblitus patrij, contendere discam Sarmaticus arcus. Ou. de Pont.

Geticus Ipse quidem Getico peream violatus ab arcu. id. 1. de Pon.

Aduncus Iam prima deest arcu praesignis adunco. idem in Ep.

Sinuosus Lunauitque genu sinuosum fortiter arcum. id. 1. Eleg.

Flexibilis Nobis flexibiles curuantur Apollinis arcus. id. 3. Eleg.

Saeuus Floemina nec flammas, nec saeuos excurit arcus id. 3. de Ar.

Fatifer Namque vt fatiferos conuerti prospicit arcus. Illi fatiferis milirat arcubus Syl. lib. 1. Politian.

Lycius Lycios damnans hastilibus arcus. id. Syl. li. 8.

Achaemenius Et Achaemenio velocior arcu. Laetus Achaemenio consedit Iupiter arcu. Pont.

Iniquus Arcus crudelis iniquo Pestifera arma iacit. Stat. 1. the.

Trux Pone truces arcus, agmenque immite pharetrae. id. li. 3. Sy.

Teres Nec teretes arcus, maculis nec discolor atris.

Gnosiacus Gnosiacos arcus habet, et vaga tela Menestheus. Id. Theb. 6.

Fugax Pannoniusque ferox, arcuque horrenda fugaci Armenia. id. 1. Syll.page 51, image: es004

Insanus Toruus adhuc Athamas insanos flecteret arcus. dem 2. Syl.

Tensus Tensoque modos imitabitur arcu. idem 3. Syl.

Dubius Stat procul intendens dubium pater anxius arcum Val. Fla, 2.

Leuis Leuis omnibus arcus. Et manicae virides. idem lib. 13.

Strictus Subligat, et stricto stat proximus armiger arcu. Idem lib. 5.

Amazonius Solus Amazonio einctus Stymphalidas arcu appetis. Claud.

Sonorus Frenaque et immanes pharetras, arcusque sonotos. idem

Curuatus Excutit, et solui curuatos imperat arcus. idem

Manalius id est, Arcadicus. Maenalios arcus, venatricesque pharetras. idem

Caedis sitiens Prodigia, et caedis sitientem differat arcum. idem

Refugus Torquebas refugum Parthis mirantibus arcum. idem

Refugo vt reciprocat arcu. Architre.

Minans Quot loca, et innumeras gentes, arcumque mi nantem. Manl.

Belliger Belligerum Titan etiam cum contegit arcum. Caesar Ger.

Sagittifer Cumque sagittiferi torret vapor aureus arcus. Ruffus

Dulcineruis Arcusque dulcinerues aureo ligans ramali. Mart. Cap.

Tabificus Sentitque deae Zephrydis arcum Tabificum Pont.

Vulnificus Vulnificos caeci vitare Cupidinis arcus. Mant.

Flexilis Arcus cornua flexilis sinistra. Pamphil.

Inopinus Victorem Atriden inopino vulnerat arcu. Polis.

Sonans Tulerat pharetramque arcumque sonantem. Stroz. fil.

Stridulus Stridulos arcus, et abacta lento Spicula cornu. Conrad.

Noxius Arcum retende noxium. Quint,

Nitidus Nitido spectabilis arcu. Petrarcha

Thrax Thracemensem, Thraces arcus, Thracemque pharetram Mant. Idem

Pharetratus Atque pharetratos arcus, thoracas ahenos.

Dictaus Dictaeos arcus, migrantem ex axe Bootem. Font.

Rigidus Et rigidus lentescere cogitur arcus. Architr.

Inouruus Coelumque incuruo circinat arcu. Brixius

Herculeus Addit et Herculeos arcus, hastamque Mineruae. Iuu. Sat. 13.

Subdolus Subdolus et versis increpat arcus equis. Dimi nutiuum est arculus. Proper. li. 4.

Dormis saeue puer, sed non tuus arculus Hier. Ang.

ARCVS COELESTIS.

Pictus Multicolor picto per nubila deuolat arcu. Virg.

Pluutus Aut flumen Rhenum, aut pluuius describitur arcus. Hor. in art.

Nubilus Tum color in nigris existit nubilus arcus. Luc. lib. 6.image: es005

Imbrifer Siue imbrifer arcus, seu modo lana dedit nubes. Sta. 7. The.

Coelestis Ad speciem coelestis areus orbem solus ambit. Sue. in. Au.

Purpureus Purpureus pluuias cur bibit arcus aquas. Proper. 3.

ARDOR.

Feruidus Et miscet interdum flammei pessimus ardor. Luc. lib. 5.

Flammeus Quicquid id est, quacunque e causa flammeus ardor. idem

Turbidus Et nimis est, ingens incendit turbidus ardor. idem lib. 6.

Vulcanius Inde velut mixtis Vulcanius ardor arenis. Val. Fla. 4.

Anhelus Media vero flammis, atque anhelis ardoribus torridata. Mar. Cap.

Igneus Astrilis igneus ardor inest. Pamph.

Fulgidus Post vbi subsedere ignes et fulgidus ardor. Pont.

Radians. Ignis et insolitis radians splendoribus ardor. Mant.

Noxius Seu superum sic ira velit, seu noxius ardor. Mant.

Rutilans Cum boue mactato rutilans superincidit ardor. idem

Vorax Vorax etiam praecordia corrupit ardor. idem

Austrianus Tendit in austriano terras ardore calentes. idem

AREA.

Planata Ergo tum recipere non posset area planata tantam multitudinem. Vitruuius

Strata Straraque arenosis includitur area septis. Pont.

Lara Et patet in curas area lata meas. Ouid. in ep.

Patens Patens area propter ima fontis. Adrianus

Plana. Saepe aquato plana area tergo. Mant.

ARENA.

Sterilis Hic sterilem exiguus ne deserat humor arenam. Vir. 1. Gea.

Bibula Collectum humorem bibula deducit arena Idem

Fulua Nunc latus in fuluis niutum deponit arenis. Ou. 2. Met.

Flauens Turbidus et torquens flauentes Ister arenas. Vir. 3. geor.

Spissa Fluctibus et spissa campos perfundit arena. id. in Bat.

Flumenia Hunc ego fluminea deformis truncus arena Luc. lib. 1.

AEquorea Fertur ad aequoreas, ac se postemit, arenas. idem lib. 5.

Piatris Totaque in AEthiopum putres soluatis arenas. idem lib. 8.

Littorea Primum littoreis miles lassatur arenis. idem lib. 9.

Mobilis Sed quia mobilibus facilis turbatur arenis. idem

Nuda Summa dulcis virtus, quia nuda fusus arena. Excubat. idem

Gracilis Et fossus graciles imitatur arenas. Col.page 52, image: es006

Fluuialis Seu quod quidam malunt fluuialem arenam. Idem

Fossitia Arenae ergo fossitiae genera sunt tria. Pallad.

Fossilis Sed si fossilis arena non fuerit. Idem

Numero Carens Te maris, et terrae, numeroque carentis arenae Ho. l. 1. Car. Carens

Marinae Marina arena tardius siccatur. Pallad. Ris.

Vaga At tu nauta vagae ne parce malignus arenae. Hor. 1. Car.

Attrita Ibat et attritas versabat riuus arenas. Oui. 2. met.

Vda Doque leues saltus, vdaeque innitor arenae. Idem 3. Met.

Madida Madida resupinus arena Calcitrat. Idem li. 12.

Peregrina Contingenc fletus, peregrinaeque haustus are nae. Idem lib. 13.

Limosa Cantet et innitens limosae pronus arenae. Idem 4. Tr.

Nitida Integer, et melior nitidis gladiator arenis. Idem

Mollis Et mollis solidus premet agger arenas. St. li. 4. Syl.

Ingesta Squallentem rumpens ingestae toruus arenae. Syl. lib. 10.

Carbunculosa Sabulum masculinum, et arena carbunculosa. Plin. li. 31.

Gelida AEstuat et gelidam erustaens cum murmure arenam. Syl. li. 13.

Fluuiatica Vtendum est autem, vbi non est arena fossitia, fluuiatica. Vitruuius

Vndans Ac viuis cumulos vndantis arenae Aggerat. Stat. 8. The.

Natans Turbidus imbre genas, et nube natantis arenae. Idem lib. 9.

Madens O nemus, Ű fontes, solidumquo madentis arenae Littus. Mar. li. 10.

Saxifera Saxiferae surgat quibus imber arenae. Val. Fla. 5.

Reflua Tethyos alternae refluas calcauit arenas. Claud.

Patula Quae patula inuenis deus edit arena. Calphur.

Fluctuans Et fluctuantes more turbati maris abiecit arenas. Seneca

Puluerea Vestris puluereis pares arenis. Conrad.

Humens Semisepulta inter cumulos humentis arenae. Mant.

Piscosa AEquora piscosas late stagnantia arenas. idem

Vitrea Labitur, et secum vitreas conuoluit arenas. idem

Vilis Poetum sponte tua vilis arena tegas. Prop. lib. 3.

ARETHVSA.

Arethusam poetae dicunt filiam fuisse Nerei ex Doride, ab Alpheo fluuio Elidis adamaram, et a Diana in fontem eiusdem neminis commutatam, dum ipsius Alphei stuprum et vim effugere vellet. Fit inde adiestiuum Aresthusaeus. Claud. Quas Arethusaei larices, quas aduena nutrit Alpheus.

Frigida Frigida coelestum matres Arethusa vocarat. Oui. 4. Fa.

Arcadia Virginis Arcadiae certus adegit amor. id. 3. Eleg.

Velox Vt fluit et velox Siculis Arethusa sub vndis. Faustus

Quadruplex. Romula seu vitgo, seu quadruplex Arethusa. Mant.

ARGENTVM.

Lentum Aut ocreas leues lento ducunt argento. Virg. lib. 7.

Purum Quaesitum est, quid esset argentum purum putum. Gel. lib. 6.

Solidum Par donum, solido argento caelata bipennis. Syl. lib. 16.image: es007

Lineni Non ibi impolitam congeriem liuentis argenti. Sidonius

Clarum Pocula claro argento confecta micant. Quint.

Nitidum Electro fulgebat opus, nitidoque argento. Barthol.

Album Et argento niteat flos concolor albo. Pont.

Pustulatum Dicitur argentum, quod saepius excoctum, purissimum est. Vnde Sueton. scribit Neronem exegisse argentum pustulatum, et aurum obtyzum.

Argenti tibi libra pustulati. Mant. li. 7.

ARGI.

Abantaei ab Abante Argiuorum rege.

Nuper Abantaeis templo Iunonis in Argis.

Inachij ab Inacho itidem Argiuorum rege, et Isidis patre. Oui. lib. 15.

Pallidus Inachiisqui desuper imminet Argis. Sta. 1. Theb.

Dites Da quam modo ditibus Argis Campus alit. Val. Fla. 4.

Agamemnonij. ab Agamemnone duce, Menelai fratre. Altum Agamemnonis coelum penetrauit ab Argis. Barthol.

ARGILLA.

Tenuis Tenuis vbi argilla, et dumosis caleulus aruis. Ver. 2. Geo.

Dulcis Sabulum quoque cui subest dulcis argilla, viti conuenit. Col. lib. 3.

Vda Argilla quid vis imitabitur vda. Hor. 2. Epi.

ARGHANTHON.

Vetus Et vetus ille auri diues, ditissimus aeui, Hesperiis quondam rex Arganthonius oris. Mant.

Belliger Arganthoniacos armat Carteia nepotes Rex proauis, fuit humani ditissimus aeui Ter denos decies emensus belliger annos. Rex fuit Tartesiorum, qui annis trecentis vixit. Syl. lib. 3.

ARGO.

Argo dicitur fuisse prima nauium, dicta ab eiusdem nominis artifice, de que Val. Flac. sic inquit, ad charum Tritoma deuolat Argum. Moliri hunc puppim iubet et demittere ferro Robora. Alij dictam volunt ab Argiuis seu Gracis remigibus, aut a Graeca dictione argon, quod est velox. Facta est autem arboribus Dodona syluae, quibus olim reddebantur eracula. Vnde et poetae comminiscuntur, et fingunt nauem ipsam fuisse vecalem et loquaculam, beneficio Mineruae, quae eius inuentrix fuisse fertur. Seneca, Ipsaque vocem prodidit Arge. Et Claudianus de victoria Stiliconis contra Alaricum. Licet omnia vates, In maius celebratae ferant, ipsamque secandis Argois trabibus iactent sudasse Mineruam. Nec nemoris tantum vidisse carentia sensu Robora, sed caeso toto Iouis ab ore luco, Arbore praesaga tabulas animasse loquaces. Hac naue Heroes Thessalis Colchos profecti sunt, ad rapiendum vellus aureum. Mant. Velleris fului studio superbus AEquor Euxinum gelidumque Thetym Thessala primus vate naeuigaui Fortis lason.

Rudis Cum Rudis Argo miscuit ignotae temerato littore gentes. Lucant. lib. 1.

Pagasaea a Pagasa vrbe Thessaliae.page 53, image: es008

Iamque ferrum Minyae Pagasaea Puppe secabant. Oui. 7. met.

Tritonis a Tritonide cui tribuitur inuentum nauis.

Quid mihi cum Minys, quid cum Tritonide pinu. Oui. in Epi.

Pelias id est Thessala, a Pelio Thessaliae monte.

Pelias intacti late subit hostia ponti. Sta. 5. The.

Heu mihi, cur vnquam iuuenilibus acta lacertis Phryxeam petilt Pelias arbor ouem. Oui. in Epi.

Magnesis a Magnesia regione, Thessaliae coniuncta.

Cur vnquam Colchi Magnesida vidimus Oui. in Epi.

Thessala Semideos inter me Thessala reges Duceret. Olim equidem Argoos pinus cum Thessala reges Huc veheret. Sta. 3. Theb. Id. in. Achi.

Palladia causam iam diximus.

Sequiturque volantem Barbara Palladiam puppem ratis. Val. Fla. 9.

Quo praecipiente, columba Est data Palladiae praemia duxque rati. Ou. in ibim.

Temeraria Et poppem temerariam Mineruae. Star. 2. Syll.

Thessalica Aut hinc Thessalicam fortuna ratem. Val. Fla. 5.

Argoa id est Argiua.

Horruit Argoae legio ratis. Idem lib. 7.

Peliaca eadem ratione, qua Pelias.

Simodo Peliacae non sum captiua carinae. Val. Fla. 1.

Audax AEquor Armatum scopulis audax irrumperet Argo. Claud.

Ardua Quod si ardua Typhim Nauis ab innocuae meritum sic gloria vexit. idem

Argiua Incipit Argiuamque ratem per aplustria summa. Manl.

Cum laeti iuuenes Argiuae robora puppis Auratam optantes Colchis auertere pellem. Catullus

Nobilis Tum nobilis Argo in coelum subducta. Manl.

Ratis heroum Et ratis heroum, quae nunc quoque nauigat astris. Idem

Argolica Argolicam retinet crebro cum lumine nauem. Ar. per. cit.

Iasonia ab Iasone Argonautarum duce.

Puppis Iasoniae depictaque terga carinae. Ruffus

Magnus Iasoniam cauda canis extrahit Argo. Idem

Magnesias eadem ratione, qua Magnesis.

Appulerat Mysorum agris Magnesias Argo. Pont.

AEmonis quia Thessalia aliter vocatur Aemonia.

Aemonis vt quondam, famae si credimus, Argo. Sabell.

Pagaseia Spargat et Aemonium Pagaseia puppis alumnum, Perlata in coelum falso Pagaseia puppis. Val. Fla. 1. Mirand.

AEmonia Typhis in Acmonia puppe magister erat. Quid.image: es009

Disserit Aemoniam modulatis cantibus Argon. Quint.

Celebris In sequenti dictione. Stroz. fil.

Improba. Dedit illa graues improba poenas. Seneca

ARGONAVTAE.

Argonantae dicuntur heroes illi, qui in Argo naui Colchos profecti sunt ad rapiendum vellus aureum. Sunt qui dicant fuisse duos et quinquaginta numero: alij quatuor addunt. De bis Ouid. lib. 3. Metam. Vellera cum Mymis nitido radiantia villo: Per mare non notum prima petiere carina. Omnium praecipui fuerunt Iason, Typhis, Castor, Peliux, Hercules, Theseus, Orpheus, Nauplius, Mepsus, Zetes, Calais.

Iasonij Cedat Iasoniis celebris cum heroibus argo. Stroz. fil.

Aemonij Dicere et Acmonios nantes super aequora nautas. Quint.

Argolici. Heroas canit argolicos per Phasidos amnem. Idem

Argoi Olim equidem Argoos pinus cum Thessala reges Huc veheret. St. in Ach.

Semidei Semideos reges, et itura in sydera puppim. Idem

Graij Turbaque Phasiacam Graia bibistis aquam. Et quondam Grasis Phasi petite viris. Oui in Epi. Id. 4. de Pem

Audaces At semel in nostras quoniam noua puppis arenas Venerat, audaces attuleratque viros. Id. Oui. Ep.

Pelasgi Excipit hospitio iuuenes Aeaeta Pelasgos. Idem

ARGOS.

Nobile Vbi nobile quondam, Nunc super argos arant. Argos nobilius nobile ciuibus. Lucan. li. 6. Seneca

Aptum equis quoniam claruit equorum praestantia, Non Ithacae, praenobile equis non agros alendis. Marullus Plurimus in Iunonis honorem aptum dicet equis argos, ditesque Micaenas. Hor. 1. Car.

Athaium Argos et superis si quis Achaium. Sentca

Superbum Suppositam esse tuis oculis, argosque superbum. Mant.

Hippium ab equorum multitudine, nam Hippos Graece dicitur, equus Latine.

ARGVMENTATIO.

Vrudulenta Hanc igitur fraudulenta semper argumentatione versuram. Mart. Ca.

Contorta Iuuenesque palam contorta rotantes argumenta. Quint.

Argumenta quae intricata sunt et sophistica, quaestiones vocat crocodilinas et ceratinas. Quintil. 1. Instit. orat.

ARGVS.

Argum poetae dicunt Pastorem fuisse cetoculum, filium Aristoris, adhibitum a Iunone ad seruadam Io filiam Inachi, quam Iupiter commut auerat in vaccam: interfectum demum a Marcurio, Iouis mandato eiusque oculos cauda pauonis inditos a Iunone. Ouidine, Centum luminibus cinctum caput Argus habebat, inque suis vicibus capiebant bina quietem. Caetera seruabant, atque in statione manebant. Hieronymus Angertanus, Argus eram prudens, et habebam lumina centum, Centum sed rapuit lumina Iuno mihi.page 54, image: es010

Custos virginis Argumentum ingens, et custos virginis Argus. Vir. lib. 7.

Aristorides Filius Aristoris, Donec Aristoridae seruandum tradidit Aago Rege nostra peremptor Commoda Aristoridae. Ou. 1. met. Quint.

Stellatus Talia dicenti stellatus submouet Argus. Spectat in occiduis stellatum visibus Argum. Ouid. Sta. 6, The

Custos Iuuenius. Voce nouae captus custos Iunonius Io, Ante suos annos occidit. Idem. 1. Ele.

Centoculus Argum fama cauit centeno lumine cinctum Corporis excubiis vnam seruasse iuuencam. Claudia, de laud. Stili.

Vigil. Quid tibi vis, gelidos seruant vigil Arge, liquores. Pont,

Vigilans Qui centum vigilantem oculis interficis Argum. Mant.

ARIA.

Fuit autem Romana mulier, qua damnato Poeto marito, fodit corpus gladio, quem vulnere educens ipsi Poero quaerenti dedit, vt idem faceret.

Casta Casta suo gladium cum traderet Aria Poeto. Quem de visceribus traxerat ipsa suis. Martial. 1.

ARIADNA.

Ariadna fuit filia Monois regis Cretae, ouius beneficio Thescus cuasit Labyrinthum, qui tamen immemor beneficij et periurus, eam abductam postea reliquit, vt Iason Medeam. Vnde Ariadna ipsa in eiusdem These persidiam sic inuehitur: Siccine me patriis abductam perfide ab oris, Perfide deserro liquisti in littore Theseu Hanc postea Bacchus in vxorem duxit, eiusque coronam nouem stellis ornaram quam acceperat a Venere, astris instulit. Vnde Phyllis apud Onidium in Epistolis de ea loquens, inquit, Illa (nec inuideo) fruitur meliore mareto, inque capistratis tygribus alta sedet. Hinc fit Ariadnaus. Catulus, Ex Ariadnaeis aurea temporibus.

Minois a patre Minoe.

Hae quoque praeterea notum Minoidis astrum. Vir. in Bat.

Protinus AEgides, rapta Minoidc Dia, Vela dedit. Ou. 1. met.

Sic cecinit pro te doctus Min oi. Tibull li. 4.

Quem procul ex alga moestis Minois ocellis. Catullus

Morte ferox Theseus, qualem Mi noidi luctum obtulerat. idem

Gnosis id est, Cretensis, a Gnoso vrbe Cretae.

Et Phoebus Daphnen: et Gnosin Bacchus amauit. Ou. in Ep.

Gnosis ignotis amens errabat arenis. Id. 3. de ar.

Minoia Propeque sub AEgide passa est Minoia virgo. Calentius

Cressa Non talem Cressa superbum Callida reuocauit Thesea filo. Stat. 2. Syl.

Lucida Hoc aere Ceres, hoc luc ida Gnosis, Illo Maiatholo. Stat. 5. Syl.

Gnosias Pone metum, Bacchi Gnosias vxor eris. Oui. de ar.image: es011

Gnosia Gnosia Thesaeae quondam periuria linguae Fleuisti. Tibul. lib. 4.

Syderea Testis sydereae torta corona deae. Prop. lib. 3.

ARICIA.

Nemoralis Mittit praecipuos nemoralis aricia porros, Distat ab excelsa nemoralis aricia Roma. Martialis Lucan. 6.

ARIES.

Corniger Corniger in primis aries, et corniger alter Taurus Vir. de sig. coel.

Petulcus Itaque capri vel arietis petulci saeuitiam, pastores hac astutia repellunt. Col. lib. 8.

Pugnax Affirmat pugnacem arietem mitigari. idem.

Trux Cum mare trux aries cornu decertat. Oui. 4. Fast.

Tortus Vt leo, et arcitenens, ariesque in cornua tortus. Manlius

Celer Tunc celer ille aries longi qui limitis orbe. Ruffus

Laniger Nam quase laniger alto Coelo aries tollit. Idem

Persultans Et si persuleans aries lasciuius herbas Appetit. Ruffus

Praceps Aries praeceps ibat in vndas. Seneca

Bellator Bellator cornuque ferox defertur in hostem. Pont.

Nepheleius Nepheleius vt se Exerit e polago quadrupes. Pont.

Villosus HÓc aries villosus, et hirtis Cornibus. idem

Petulans Plus solito petulans aries salit. Stroz. fil.

Lanicutis et reciprocicornis, habens cutem lana opertam, et cornua reciproca. Vocabula sunt ficta a Laberio Mimographo.

ARIES MACHINA.

Ferreus Ferreus olim Quum laceras aries ballistaue concutit arces. Ou. lib. 11.

Durus Duroque resoluere muros ariete. Syl. lib. 5.

Praeceps Saxa rotet praeceps aries. Claud.

Fortis Non aries fortis, non huic balearica plum bum, Pamp.

Turrifragus a frangendis turribus. Turrifragis aries exemplo cornibus alta Saxa quatit. Bartholin.

ARION.

Arion Methymnaeus fuit citharoedus, et poeta Lyricus, quidum Lesbon patriam peteret, videretque insidias et coniurationem parari sibi a sociis, quibuscum nauigabat propter opes quas ferebatsecum, rapta cythara modulans in mare se coniecit. Cuius cantu illectu Delphin, derso exceptum portauit ad littus, et exemit a periculo. Vnde Ouid. lib. 4. de Arte. Quamais mutus erat, voci fauisse putatur Piseis. Arionia fabula nota lyrae. Idem Ouid. lib. 2. Fast. fabulam hanc multo prolixius docet, vt scripsimus in Officina.

Methymnaus ab vrbe Lesbi Methymna, quae fuit eius patria, Sic Methymnaeo gauisus Arione Delphin. Mar. lib. 8.

Vocalis Cynthia saepe tuis fertur vocalis arion. Oui. 2. Fast,

Apollineus. Si quis Apollineum miratur ariona quondam. Stroz. pat.

Citharoedus Carminibus resonant montes, Citharoedus arion Mant.page 55, image: es012

Doctus Cni Thebana chelys, doctus cui cedat Arion. Faustus

Dulcis, Seu dulcis Arion Mulsisset pandos tumidis deiphinas in vndis, idem

ARIONEQVVS.

Adrastaus Hunc et Adrastaeus visum extimuisset Arion. Stat. 1. Syl.

Vocalis Qualis et Adrasti fuerit vocalis Arion, Tristis ad Archemori funera victo t equus. Proper. 2.

ARISMASPI.

Arimaspi populi sunt Scythiae, in media fronte vnicum habentes oculum, assidue cum gryphis praeliantes.

Gelidi. Massagetas, gelidosque arimaspos. Mant.

ARISTA.

Mollis Molli paulatim flauescet campus arista. Vir. in Bus.

Pinguis Chaoniam pingui glandem mutauit aristis. Id. 1. Geor.

Grauida Nec renouatus ager granidis caneb at aristis. Ou. 3. met.

AEstiua Et reget aestiuis hirsutus campus aristis. Vir. de 4. c.

Tenera Nec teneras cursu laesisset aristas. Idem 1. AE.

Cana Tempus et in canas semen producit aristas. Ou. 3. Trist.

Tenuis Cortice sub molli tenues generantur aristae. Mant.

Flana Dum flauas bis tondet messor aristas. Syl. lib. 8.

Odorata Odoratas ne Arabs decerpsit aristas. Stat. 5. Syl.

Gracilis Vtque leui zephyro graciles vibrantur aristae Ou. in Epist.

Fragilit Tangeret vt fragiles, sed non curuaret aristas. Calphur.

Foeunda Iam male foecundas in vertice fregit aristas. Sidonius.

Lasa Felices laetis segetes inspicat aristis. Pont.

Frugifera Viscera frugiferas animans foecundat aristas. Sedulius

Opima Vellera per pecudes, nec opimas campus aristas. Petrar.

Cerealis a Cerere dea frugum. Non fuit ex auibus, non ex Cerealis aristae Fruge. Mant

Rigida Et rigidis spinae vallantur aristis. Architren.

Iciuna Arida ieiunae seges interlucet aristae. Claud.

Flauens Qualis flauentes Zephyrus permulcet aristas. Pontanus

Ciniphya Quoniam. apud Cinyphen Libyae fluuium magna est frumenti copia. Cinyphiae segetis citius numerabis aristas. Oui.

ARISTEVS.

Aristeus filius fuit Apollinis et Cyneres filiae Peni, qui primus vsum mellis inuenisse dicitur.

Cultor nemorum Neptune, et cultor nemorum, qui pinguia Caeae. Vir. 1. Geor

Arcadius Tempus et Arcadij memoranda iuuenta magistri. Id. 4. Geor.

Procax Namque ego Aristei fugerem cum castra procacis Quint.

ARISTIPPVS.

Aristippus Cyrenensis fuit philosophus, audior Socratis, qui instar Epicure summum bonum posuit in voluptate. Relicta patria, profecturus in Graciam ad philosophandum, semper imperauit, vt aurum et argentum proiicerent, quod forteimage: es013

suspicaretur diuitias impedimento esse bonis disciplinis. Primus omnium Socra ticorum mercede philosophatus est. Meruis nomen regij canu, quod adulantetur Dionysio, et sequeretur quaquauersum iret ille, saginandi ventris sausa. Vnds Horatius, Si pranderet olus patienter, regibus vti Nollet Aristippus.

Graecus Quid simile isti Graecus Aristippus. Ho. 2. ser.

Socraticus Aristippus philosophus Socraticus, naufragio, ciectus, etc. Vitruuius

Lacedamonius Aristippus Lacedaemonius festo die Tegeatarum, quo omnis multitudo ad celebrandum Mineruae sac rum vrbe egressa erat. Front.

ARISTOPHANES.

Aristohanes comicus fuit poeta, inuentor tetrametri et octametri, in carpendis hominum vitiu liberrimus et mordacissimus, Docuit fabulas quinquaginta quatuor. Socratis fuit amulus. Tres habuit filies itidem comicos.

Salsas Quique leues nebulas Attaeae effuderat vrbi Salsus Arstophanes. Politian.

Praegradis Iratum Eupolidem praegrandi cum sene palles Persius

ARISTOTELES.

Aristoreles philosophorum praecipuus, filius Nichomachi medici, Platonis auditor, Stagiritanus patria, sectae Peripatetica princeps, qui libros supra trecentos reliquis. Philippus rex Macedonum gratias immoriales diis egisse fertur, quod sibi natus esset filius Aristotelis aetate, sub quo doctrina et moribus posset proficere. Nec falsus est voto. Nam dum per atatem licuit, discipulum habuit Alexandrum Magnum, qui praeceptorem ipsum tanti fecit, vt eiusdem nomini patriam condiderit, eique multa hominum millia parere insserit ad scrivbendum rerum natur alium libros. Idem Aristoteles fuit animo in literas adeo propenso, vt pauculos, Speusippi libros tribus talentis. Atticis sibi comparauerit, Sunt qui dicant eum inuidisse Platoni praeptori, eiusque libros incendio dedisse quorum verbis assetire nequeo. Nam historia tradunt, Aristotelem ipsum nemini Platonis aram construxisse in templo, statuamque consecrasse, in qua scriptum erat, Hunc esse illum, quem probi omnes merito debeani et imitary et commendare. Vnde extant Criniti versus in Parthenieis. Haec est illa ara floribus redimita suaue olentibus, Quam gratus benemerenti statuit discipulus seni.

Peripatetic Aristoteles et Theophrastus peripaterici. Varro

Stagirites Pythagoras Samius, et Aristoteles Stagirites. idem

Diuinus Noscit Aristotelis diuini dogmata. Pamphil.

Doctus Non Plato, non hoc vult doctus Aristoteles. Idem

Stagiraus Hic magni sophiae authores, Stagiraeus. Mant.

Anagnostes Plato vocabat Aristotelem anagnostem, tan quam lector foret infatigabilis, et inex plebilis sititor.

ARMA.

Discordia Ipsae odiis discordibus armis Aptemur. Stat, lib. 11.

Fulgentia Ipse vrbem repeto, et cingor fulgentibus armis. Vir 2. AEn.

Impia Quique arma secuti impia Idem lib. 6.

Saua Et saeuis libertas vtitur armis. Lucam. lib. 3.

Vulcania Si bellum ingrueret, Vulcaniaque arma per auras. Virg. lib. 8.

Radiantia Arma sub aduetsa posuit radiantia quercu. idem

Graniae Er prato grauia arma quiescunt. Idem lib. 10page 56, image: es014

Picta Pulsant, et pictis bellantur Amazones armis idem lib. 11.

Furialia Non te furialibus armis Persequor. Luca. lib. 1.

Inimica Inimica subegi arma metu, Ide lib. 5.

Nocitura Cladibus irauimus, nocituraque poscimus arma. idem lib. 17.

Funesta Solue domum, remoue funesta satellitis arma. idem lib. 10.

Tristia Vulgi nec tristia nossem arma. Tibul. lib. 1.

Luctuosa Moedus infestus sibi luctuosis Dissidet armis. Hor. 3. Car.

Virilia Adde, virilia quod speciosus arma non est, qui tractet. id. 1. Epist.

Horrida Saeuior ingeniis, et ad horrida promptior arma. Ou. 1. met.

Crepitantia Anguineaque manu crepitantia concutit arma. idem

Fera Vt fera plus valeant legibus arma facit. id. 4. de pon.

Scelerata Pugnat, et incessit, scelerataque deuouet arma. idem 5. met.

Feralia Nec tamen, Ű superi, licuit feralibus armis Luc. lib. 2.

Valida Iustitia, dubium est, validisne potentior armis. Oui. 6. met.

Pugnacia At quondam dum longa gerunt pugnacibus armis Bella. Id. 1, Fast.

Violenia Impius amplecti violenta per arma parauit. Cantalycius

Rebellia Consisus numero, pariterque rebellibus armis. Idem

Getica Geticis succingar ab armis. Ou. 2. de P.

Infesta Tindaris infeltis fugitiua reposcitur armis. Ou. in Aep.

Cruenta Non ego cum Danais arma cruenta fero. idem

Dura Ipsa nou as vestes, dura vir arma feret. idem

Potentia Nos tibi blanda Venus, puerique potentibus armis. idem. 3. Ele.

Calentia Notum quid caede calentibus armis. Syl li. 4.

Niuca Hinc adit infelix niueis Varrenus in armis. idem lib. 4.

Rapida Interea rapidis aderit Seruilius armis. id. lib. 5.

Rabidae His dictis, fractus et furor, et rabida arma quierunt. idem lib. 7.

Trepidantia Cornipedum hinnitu, et multum trepidantibus armis. idem lib. 9.

Lethalia Lethalibus eripit armis. id. Syll. 10.

Improba Nunc improba foedere rupto arma reponen da idem lib. 11.

Iniqua Obluctatus iniquis Defendendum armis. Syl. lib. 12.

Infelicia Fluxerunt rigidis arma infelicia palmit. idem lib. 15.

Hostilia Ecce inter medios hostilia nuncius arma. idem

Pestifera Arcu crudelis iniquo, Pestifera arma iacit. Stat. 1. The.

Moesta Armaque moesta virum, arque infectos caedibus enses. idem. 5. Th.

Egregiae Currus et egregiis modo formidatus in armis. idem lib. 8.

Insana Peior et insanis Capaneus metuendus in armis. idem li. 10.image: es015

Nitentia Leuaque nitentia dono Arma ferens Tydeus. id. Sta. 6. l.

Auida Non auida arma vocant, ipsa insanire videtur. Idem li. 10.

Lucida Et lucida comunt arma manu. Idemlib. 11.

Rutilantia Armaque sanguineo scribit rutilantia gyro. idem

Nocentia Paulum arma nocentia Thebae et Ponite. id. 8r. 1. Syl.

Sonantia Nimirum thyasis, et laeta sonantibus armis. Claud.

Aurata Auratis etiam, flagrans splendebat in armis. Mart. Cap.

Grassantia Quae domito procul hoste, tamen grassantibus armis. Calphur.

Fatalia Indixit miserit fatalia ciuibus arma. Idem

Aspera Quod si bella vocent, quis ad aspera promptior arma. Polit.

Horrifera Suadeat horriferis, quam te vigilare sub armis. Codrus

Mauortia Quam si Mauortia semper arma essent populis. idem

Vesanae Vesana deos tunc arma premebant. Stroz. fil.

Inuisa Inuisaque et auro caelatis fulgens armis. Liuius.

Refulgentia Vbi triarij consurrexerunt integri refulgentibus armis. idem

Truculenta Arma timens saeui ni truculenta lupi. Pamphil.

Ferrea Ferrea Vulcani quum quaerit arma faber. idem

AErea Aerea scindebant ensibus arma suis. idem

Saguinolenta Arme Qui fortis Getici sanguinolenta dei. Idem

Vltricia Tot Danaas classes, vltriciaque arma teneret Sabellicus

Praenitida Praenitidis sequebatur armis. Conr.

Trepida Illorum trepidis dum Gallia personat armis idem

Crudelia Et regnaret adhuc nisi tam crudelibus armis. Mant.

Praefulgentia Nil structae acies armis praefulgentibus. Laberius

Lemnia Lemnia turmato quae suggerit arma tonanti. Faustus

Hostica Velut hostica quondam Miles in arma furens. Idem

Spumosa Tu qui Threicium per arma Martem Spumosa induis. Quint.

Bellica Vel suscitet arma Bellica. Mant.

Fulgida Ecquis fulgidis pectus suum obtectus armis. Quint.

Horrisona Horrisonis micat aer Tot armis. idem

Atrocia Nam MacedŻm fugiens iras, et atrocia regum Arma. Mant.

Rigida Ocia detestans rigidisque exercuit armis. idem

Micaentia Aliger insignis gladio, atque micantibus armis. idem

Ahena Fulmineum contorta sonum per ahena ciebat arma. Idem

Victricia Domitas armis victricibus vrbes. Brixius

Castrensia Hic satus ad pacem, hic castrensibus vtilis armis Prop. lib. 3.

Minabunda Quum Gallica arma irruerunt minabunda. Crinituspage 57, image: es016

Pugnatoria Idem cantor atque saltator batuebat pugnatoris armis. Suet. in Ca.

ARMENIA.

Montuosa Iberia venenifera, Armeaia montuosa. Thom. Ran

Horrenda Pannoniusque ferox, arcuque horrenda fugaci Armenia Stat. in Syl.

ARMENII.

Odorati quoniam abundant herbis et aliis plantis odoriferis. Iactat odoratos vota per Armenios. Tibull. li. 5.

ARMENTVM.

Buccerum Lanigerosque greges, armentaque buccera pauit. Ou. 6. met.

Validum Tunc valida in syluis reboant armenta. Stroz. pat.

Montanum Quid tibi cum speculo montana armenta peten ti. Ou. 1. de ar.

Torna Sic vbi delectos per torua armenta iuuencos. Sta 1. The.

Spumantia Spumantiaque ignis Accipit armeca. Id. 6. Theb.

Lanigera Lanigerum armentum, truncoque inuoluit alutam. Pont.

Discolor Ruminat ignotas armentum discolor herbas. ab hac dictione fit adiectiuum armentalis. Politian.

Armentalis equae mammis, et lacte ferino. Virg. lib. 11.

ARMI.

Validi Figitur et validos sonipes AEtolus in armos. Stat. lib. 9.

Rigidi Vel qui rigidos vibrata per armos. Claud.

Hirti Saepe reluctatur, saepe hirtos asperat armos. Stroz. fil.

ARNVS.

Arnus fluuius Thusciae, defluens in mare Tyrrhenum.

Praeceps Raptoque praeceps Arnus ab aggere. Marull

Ethruscus Exul Ethrusci streperem sonanda Vallibus Arni. idem

Thuscus Thuscus at incolumen postquam me acceperit Arnu. Stroz. pat.

Vitreus Non vitreus gelidis quae rigat Arnus aquis. Pamp.

Frigidus Spargit flumineis frigidus Arnus aquis. idem

Gelidus Et gelidi populos Arni. Idem

Lucidus Offert sese oculis iamiam se lucidus Arnus. Sabellicus

Fluens Accessit amnem lassula Arni fluentis leniter. Crin.

Rapidus Quam rapidus celeri perfluit Arnus aqua. Cleophilus

Resonans Vidit et ripam resonantis Arni. Mant.

ARRIVS.

[note: Arrius fuit haerericus Arpi vrbs Apulae, a Diomede condita, prius Argiripa dicta. ] Infelix Haec est vera fides, hanc spreuit habere salutem Arrius infelix. Sedulius

ARTEMISIA.

Inclita Sic fata virgo inclita Mausoli coniunx. Mant.

ARPI.

AEtoli Atque hic legitos AEtola ex vrbe remissos. Ille vrbem Argiripam patriae cognomine gentis, Victor Gargani condebat Iapygis agris. Virg. li. 11. idemimage: es017

ARTES.

Ingenue Adde quod ingenuas didicisse fideliter artes. Ou. 2. de Pon

Doctisonae Doctisonas spectare libentius artes. Sidon

Praeclara Praeclarae vt artes, aut virtus rara. Pont.

Quastuesae Qui quae stuosis voluitur artibus. Conrad.

Egregiae Egregias artes pariunt in pace togaque. Mant.

Operosae Nil famuli coetus, uil ars operosa medentum. Stat. 5. Syl.

Doctae Nec dum etiam docta solertia fecerat artes. Manl.

Omnificae Vincit, et omnificas Merlini consulit artes. Architren.

Sobertes Solertem ipsam dedit fabricae rationibus artem Aratus

Inuenitrices operum Vrbe quid ars operum inuentaque longo. Pamph.

Decorae. Mundiciae cultusque adsunt, artesque decorae. Manl.

ARTIFEX.

Doctus Quanta experientia docti Artisicis. Sta. 4. Syl.

Clarus Clarorum attificum sunt fabricata manu. Stroz. pat.

Peritus Peritus om nis artes quams artifex. Augurellus

Manualis manualium tamen artisicum potentes minime fuerunt. Theodorit.

ARTVS.

[note: Instar cynnami redo lentes. ] Moribundi Qui nobis moribundos deserit artus. Luc. lib. 3.

Cynnamei Cynnameos nimium lacerate pharetriger artus. Bap. Pius

[note: Haec epitheta non sunt perpetua. ] Iuncei Vt nolit tamen artus habere iunceos. Augurell.

Robusti Congrua robustos proportio colligit artus. Quint.

Caduci Memores estote caducos Hos artus, non posse dies subsistere longos. Mant.

[note: Molles et terates in star iunci. ] Fragiles Quid moror, hi fragiles artus in frusta secentur Idem

Pulchri Et pulchros serro perstripxerit artus. Sta. in At.

Validi Ipsa quoque et validos profeire molestius artus. idem

Rosei His dictis roseos nudauit vestibus artus. Musaus in Laandro

ARVSPEX.

[note: Ab inuentobirus aruspicij Hetruscis. ] Hetruscus Id autem Hetruscis auspicibus. Vitruusus

Thuscus Venturi Quum rogo, bisseno mihi vulnere Thuscusa ruspex Portendit. Sidon.

certus Non aliena loquor, venturi certus aruspex Hos dedit. Stroz. sil.

[note: Comagena pars est Syriae in qua aruspices claruerunt] et Comage Armenius, vel Comagenus aruspex. Iune. Sat. 6.

ARVSPICIVM.

Persicum quia Persae claruerunt aruspicina disciplina. Et diseat Persicum aruspicium. Cat.

ARVNDO.

Tenera His virides tenera praetexit arundine ripas. Vir. in Buc.

Fluuialis Et ripis fluuialis, arundo Caeditur. Id. 2. Geor.

Vmbrosa Triclina vmbrosi frigida arundinibus. Id in opusc.

Exilis Exilencque et humilem arundinem affert. Col. lib. 4.page 58, image: es018

Palustrit Fit e palustri velut arundine. Plin. lib. 2.

Crinalis Vertice luxuriat crinalis arundo. Claud.

Glauca iamque tuis Minci glauca sub arundine ripis. Polit.

Gracilis Vtque leui Zephyro gracilis vibratur atundo Ou. 1. Eleg.

Fluminea Has tibi fluminea modulatus arundine nugas. Mich. Ang.

Cerata Et leue cerata modulatur arundine carmen. Ouid. lib. 11.

Tremula Creber arundinibus tremulis ibi surgere lucus. idem ibid.

ARVNDO PRO IACVLO.

Spicata Nec mora spicata saeuitur arundine. Mant.

Lethalis Haeret lateri lethalis arundo. Vir. 4. AE.

Volans Namque volans liquidis in nubibus arsit atundo. idem 5. AE.

[note: A Gortyna vrbe Cretae, quae vsu sagittarum claruit, vt reliquae Cretenses. ] Volucris Extremus volucri qui sixit arundine malum. idem

Gortynis Dictaea procul ecce manu Gortynis arundo Tendicur Lucan. li. 6.

Tremula Hos aliquis tremula dum captat arundine pisces. Ou. 2. de ar.

Pennatae Pennata saltus assuetus arundiue Mopsus. Syl. lib. 2.

Penetrabilis Armigeri costae penetrabilis haesit arundo. Idem li. 7.

Stridens Interdum stridens per nubila fertur arundo. Idem lib. 9.

[note: A Cydone, vrbe Cretae. ] Cydonaea Ecce Cydonaea violatus arundine plantem. id. Syl li. 10

Maurusia Loricae interdum Maurusia pendet arundo. idem ibid.

Distaea Dictaea per auras Tranat, et in medium perlabitur vrbis arundo. Syl. lib. 13.

[note: A Mauris peritis iaculatoribus. ] Acuta Dotatae vxori cor arundine sixit acuta. Mart. 10.

Cydoniaca Terga Cydoniaca Cryros arundine pulsat. Stat. 14. the.

Scythica Non arcus Scythica tensus arundine. Seneca

[note: A Dicte vrbe Crestae. ] Parthica Nec Parthica tanto agmine per caeli nubem se fundit arundo. Mant.

Leuis Qualis Ithureo cornu leuis exit arundo. Bartholin.

[note: A Scyth is iaculand i peritis. ] Hamatae Inque cor hamata percussit arundine Ditem. Ouid. 5. met.

Celeris Nec placitam celeri desigit arundine praedam. Architren.

Lycia Lycia Britannos quos transit arundo tapetas. AEg. Mas.

ARVINA.

[note: A Parthis, qui etiam in fugpost tergum iaculancur optime. ] Pinguis Et spicula lucida tergunt aruina pingui. Vir. 7. AEn.

Succulenta Corium aruina succulenta molliueram. Apu. li. 10.

ARVVM.

Dulce Nos patriae sines, et dulcia linquimus arua. Vir. in Bu.

Pingue Vt gregibus tauri, segetes vt pinguibus aruis. idem

Dumosum Tenuis vbi argila, et dumosis calculus aruis. Id. 2. Geor.

Hiulcum id est, nimio calore diductum. Vbi hiulca siti sindit canis aestif r arua. Idem

Frugiserum Vtraque frugiferis est insula nobilis aruis. Luc. lib. 3.

Patulum Effussam patulis aciem committeret aruis. idem. li. 4.

Pruinosum Inque pruinoso coluber disten ditur aruo. idem. lib. 6.

Foecundum Et foecunda suis sub sistunt frugibus arua. Manlius

Limosum Nam quaelinosa versantur arua, toto anno Desinunt posse tractari. Col li. 3.image: es019

Clareosum Napus glareosis sabulosisque aruis meliorem scit idem

Riguum Riguoque madescit luteus aruo. idem lib. 11.

Latum Neve sit errandum lato spaciantibus aruo. Oui. 4. met.

Foetum Foeto consurgit in aruo. idem lib. 7.

Pomiferum Quosque sub Herculeis taciturno flumine nuris, Pomifera arua creant. Syl. lib. 4.

Apertum Rara, nec hic felix in apertis eminet aruis. Ou. 3. de pem.

Vastum Ac vastis trepidatur in aruis. Syl. lib. 1.

Oliuiferum Primus oliferis Romam deductus ab aruis. Ou. 3. Fast.

Viuiferum Viniferis late florebat Massicus atuis. Syl lib. 7.

Vber Non portu, celsove situ, non dotibus arui Vberis. idem lib. 15.

Madidum Et spumis madida arua reliquit. Sta. 8. theb.

Odoriferum Odoriferis Arabum quod doctus in aruis. idem 1. Syl.

Fertile Arui fercilis incolae. Seneca

Cereale a Cerece dea frugum. Inde tepent bruma sontes, Cereabaque arua. Quid temulenta cohors Cerabulis incubat aruis. Pont.

Flauens Qui colles Baccho laetos, flauentiaque arua Messibus. Pont.

Geniale id est laetum et voluptisicum. cia nunc hortique inuent, genialiaque aru. idem

Chariteium id est, gratum, a Charitibus, In manibus nemus auriconum, Charitelaque arua. Pontanus

Spaciosum Diffugiunt actae spaciosa per arua cateruae. Sabellius

Rosidum Rosida Sebethos qua pÓger arua secat. Ponian.

Campestre Desere sed tumultos, campestriaque arua parumper. Sabell.

Floridum Ludere me gelidi florida ad arua Padi. Pontan.

Rurale Aruis qui solitus ruralibus esse locustas. Iuuencus

Floridum Ludere me gelidi florida ad arua Padi. Pontan.

Rurale Aruis qui solitus ruralibus esse locustas. Iuuencus

Floreum Es florea circum arua sonans scatebris. Augur.

Herbiferum Horridus herbiferis semper qui degit in aruis. Pall. Soran.

Florigenum En quam florigenis viridescere cernitis aruis. Mich. Ang.

Spirans Atque vireseentes lauras, spirantiaque arua. Castellus

Florens Arua per effusis properant florentia turmis Mant.

Amoenum Versus ad Insubres, ad amoena sub alpibus arua. idem

Virens Stare Valentinae super arua virentia terrae. Idem

Ferax Regnat, et includit grauis arua feracia Plumbi. idem

Aquisum Proripient sese per aquosa volantes Arua. Idem

Scopulosum Ipse per arua vagum Pathmi scopulosa Ioannem Visit. idem

Redolens Et absorbent redolentia naribus arua. idem

Pictum Picta peregrinos, ignotant arua rigores Sido.

Operosum Tempora qui solis operosa colentibus arua. Ou. 1. de at.page 59, image: es020

Ramosum Ramosis Anio qua pomifer incubat aruis. Proper.

Beneolens Possidet atque metit quicquid beneolentibus aruis. Tibull.

Opu lentum Rogat arua doceri Tam claris opulenta bonis. Mant.

Puluerulen Non laederet arua puluerulenta canis. idem

ASCANIVS.

Ascanius silius fuit AEnea ex Creusa, dictus ab Ascanio fluuio Phrygia. Hic Troia diruta profugus, cum patre venit in Italiam, vbi albam condidit. Alie nomine vocatur Iulus et Ilus. Vnde Virg. At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo Additur, Ilus erat, dum res steut Ilia regno.

Regius Regius accitu chari genitoris ad vrbem. Vir. in AE.

[note: Ab AEnea patre. ] AEneides Sit satis AEneide tellis impune Numanum Oppe tisse tuis. idem li. 9.

Dardanius Dardanius, caput ecce puer detectus honestum. Idem lib. 10

Dulcis Pro dulci Ascanio veniat. id. v. AEn.

Binominis Inde sub Ascanij ditione binominis Alba. Ouid. lib. 14

ASCRA.

Ascra fuit vicus Boeotiae, indextra Heliconis parte, Hesiodi patria, qui pro prerea dictus est Ascraeus.

Vetus Hic vbi vir factus, veterem transiuit in Ascram. Mant.

[note: A parnaso monte Boeotiae. ] Parnasis Tu sapis, vt ouium Parnasidos Ascrae. Id. Mant.

ASIA.

Magna Magnaeque iterata reuoluam Iura Asiae. Stat. 1. Syl.

Potens Asiamque potentem, Et molles Atabas. Manl.

Diues Non Asiae cupiam diuitis imperium. Stroz. pat.

ASILVS.

Asper Et lucos Silari circa, illicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans, cui nomen Asilo Romanum est, Oestron Graij vertere vocantes, Asper, acerba sonans, quo tota exterritasyluis Diffogiunt armenta. Vocatur etiam Tabanus. Vir. 3. Geor.

ASINVS.

[note: Duo Asinerum genera. Asinns laboris et famis patiens. Asinus ruri necessarius. ] Asinorum duo sunt genera vnum ferum, quos vocant onagros, alterum, mansuetum, vt sunt hic omnes. E fero facile fu mansuetus, e mansuero ferus nunquam. Viuit asinus exiguo et qualicunque pabulo contentus, vt foliis, spinis, perticis aut stramentorum fasce. Imprudentis custodis negligentiam fertissime sustinet plagarum et penuriae tolerantissimus Propter quae tardius desicit quam vllum aliud armentum. Nam laborii et famis maxime patiens, raro morbis afficitur. In Bethica, totaque Libya terram proscindit. Hoc animal vectandis omnifariam sarcinis aptum. Plin. au se vidisse in Byzantio Africa terram iuncte anni asino, discindi. Quare quum molarum et consicundi frunsenti solennis sit huius pecoris labor, dorsumque omnimodis; supponat oneribus, merito vnicui que ruri, velut in strumentum necessarium esse dicit Columella, qui vtensilia ve here in vrbem, et portare collo vel dorso commode potest. aest nihilominus frigoris impatiens, propterea pontus et Scythia, qua sunt regiones frigidissmae, nullum habent asinum. Mense tertio, tum mas, tum foemina coire incipit. Vbi partus est ocyssimus, sed a trimatu legitimus. Eodem tempore dentes mittit priores.image: es021

secundos autem sexto mense, atque etiam, ternos quaternosque eodem, quos gnomenes vocant. Foemina natura est, vt vnum pariat, sed nonnunquam etiam gemellos [note: Asinorum vita. Asinus deo hortulano immolatur. ] edit, eisdem quibus equa mensibus, et simili modo. Paritura lucem fugit, ac tenebias quaerit ne ab homine conspiciatur. Vita vtrique amplior annis triginta, et foemina viuacior est mare. Ambo gignunt adannum trigesimum. Per ignes ad foetus tendunt, quum tamen si riuus intersit minimus, contingere horre ant, ita vt sicco tramite eant ad potum nec pontes transeant fluuius per raritatem plantarum translucentibus. Dum sitiunt si immutentur aquae, cogendi et exonerandi sunt. Nec nisi spaciosa incubant laxitate. Varia namque somno visa concipiunt. Ictu pedum crebro calcitrant, qui nisi permane emicuerit, repulsu durioris materiae, clauditatem illico affert. Ferulas amant quae caeteris iumentis praesemaneo sunt veneno. Lampsateni deo salaci, et hortulano asinum in vltio nem et ludibrium mactare solebant, quod quum is deus Vesta dorinientis pudicitiae insidiaretur, illa intempestiuo asellic clamore fuisset excitata, et detecta insidiatoris libido. Animalium pilos habentium solus asinus praeter ouem pediculos non nutrit. Ex corpore eius examinato gignuntur scarabai. Vno maxime [note: Malida asi norum morbus] laborat morbo, quem malidam vocant. Quod vitium in capite oritur, facitque vt per nares pituita multa ruffaque effluat, quae si ad pulmosem defluat, momedici, dicuntur veterinarij et mulomedici, et medicina perorum veterinaria, Asinos eptomos. Arcadia et in Italia Reate mittunt. Cornutos sola nutrit India. Amonius Alexandrinus summus philosophus, et praeoeptor Origenis, asinum [note: Medicinae ex asinis] sapientia auditotem, rem quidem prodigiosam, hahuisse dicitur. Dioscori des ait, Asini iecur inassatum comitialibus prodesse, si ietuni comederint, et vn gularum eius cinerem per dies multos binis cochlearibus potum itidem comitiales adiuuare, et eisdem oleo subactis strumas discuti. Plin. ait, Ossa asini confracta et decocta, contra leporis marini venenum dari, eiusdem vrina circa canis ortum maculas in facie tollis et lactis asinini potum, melle addito facere ad au xilia dysentericorum. Asserit et inter exempla reperiri, qui lac asininum bibendo, chiragra liberati sint et poaagra. Tranquillus scribit Poppeam Neronis vxorem lacte asina cutis nitorem pronocasse. Quo apparet, nihit vsque adeo abiectum esse, quod non interdum aliquae in re prosit.

Tardus Saepe oleo tardi costas agitator aselli. Vir 1. Geor.

Oneranius Vilicus habeat asinos onerarios, clitellarios. Car.

et Cluella Habeat villicus asinos plaustrarios duos, molarium vnum.

Plaustrari Hic caput Arcadici nudum cute fertur aselli et Melari

Arcadicus Assellis dossuariis comportant ad mare oleum aut vinum Cato.

Dossuarius aut vinum.

Vilis Piger Ille viam ostendi, villi qua vectus asello est Rerum opisex Ludouicus Bigus

Iners Si velocis equae pigro miscetur asello ardor. Pall. Rutil.

Pandus Multos ego scio non modo asinos inertes. Apul.

[note: Pandus apertus et veluti in curuus] Lente gradiens Venerat et senior pando Silenus asello. Ou. 1. Fast.

diens Induiturque aures lente gradientis aselli. Ou. 2. met.

Auritus In caput aurito cecidit delapsus asello. Ou. 1. de ar.

Turpis Te senior turpi Silenus asello. Seneca

Ignauus Quinetiam ignauos testa caelauie asellos. Pont.

Segnis Indulgente deo, segnis asellus ero. Calentiuspage 97, image: s097

dem oleo subactis strumas' discuti. Plin ait, Ossa a sini confracta et decocta contra leporis marini venenum dari, eiusdem vrina circa canis ortum maculas in facie tolli, et lactis a sinini potum, melle addito, facere ad auxilia dysentericorum. Asserit et inter exempla reperiri, qui lac asininum bibendo chiragra liberati sint et podagra. Tranquillus scribit, Poppcam Neronis vxorem lacte asinae cutis nitorem prouocasse. Quo apparet, nihil vsque adeo abiectum esse, quod non interdum aliqua in re prosit.

Tardus Virg. li. 1. Geor. Saepe oleo tardi costas agitator aselli.

Onerarius et Clitellarius Cato, Villicus habeat asinos onerarios, clitellarios.

Plaustrarius et Molarius Idem, Habeat villicus alinos plaustrarios duos, molarium vnum.

Arcadicus Col. Hic caput Arcadici nudum cute fertur aselli.

Dossuarius Cato, Asellis dossuarijs comportant ad mare olcum aut vinum.

Vilis Ludouicus Bigus, Ille viam ostendit, vili qua vectus asello est Rerum opifex.

Piger Pall. Rutilius, Si velocis equae pigro miscetur asello Ardor.

Iners Apul. Multos ego scio non modo asinos inertes.

[note: Panduo apertus etc veluit incuruus. ] Pandus Ouid. lib. 1. Fast. Venerat et senior paudo Silenus asello. Lente gradiens Ouid. lib. 11. Met. Induiturque aures lente gradientis aselli.

Auritus Ouid. lib. 1. de. Arte, In caput aurito cecidit delapsus asello.

Turpis Seneca, Te seniorturpi sequitur Silenus afello.

Ignauus Pont. Quinetiam ignauos testa caelauit asellos.

Segnis Calentius, Indulgete deo, segnis asellus ero.

Horripilus Thomas Radinus, Asinus nares hians, labia pendulus, aures horripilus.

Insulsus Michael Anglicus. Sic magis insulso tribulus sapit asper asello.

Rudens Faustus, Sed nequit insanus rudentis clamor aselli.

Maenalus Faustus, Maenala nil dulces gustant pecuaria cygnos.

Lentipes a me dicitur, vt ab Ausonio lentipes spondeus.

Quadrupes Apul. Sumpto remedio de iumenti quadrupedis incuruo gradu rursum refectus in hominem.

ASOPIS.

Herbosus Nicolaus Valla in Home. li. 4. At post herbosi venÍre Asopidos vndas. Alij fere omnes dicunt Asopus, et melius. Luca. lib. 6. Accipit Asopus cursus.

ASPARAGVS.

Asparagus dici potest virgultum, seu herba in virgultum et caulem crescens, ab asperitate. Alio nomine vocatur Corruda. Frequens est in Germania, et Rauenna, autore Plin. Suetonius ait, Caesarem Augustum ad ex primendam rei alicuius celeritatem, consuÍsse dicere: Celerius quam asparagi coquantur.

Montanus Iuuen. Sat. 11. Montani asparagi, posito quos villica fuso Legit.

Incultus Mart. Gratior in cultis non erit asparagis.

ASPECTVS.

Venustus Mant. Sic ista venusto venusto Splendicat aspectu.

Pulcer Idem, Color aspectu iam lumina pulcro, Iam nares inuitat odor.

ASPERGO.

Pluuialis Mant. Mugit et irrorat pluuiali aspergine cautes.

ASPERITAS.

Agrestis Horat. lib. 1. Epist. Asperitas agrestis, et inconcinna, grauisque.

Denticulata Plin. lib. 11. Natur. hist. Terrestrium alij denticulatae asperitatis.page 98, image: s098

ASPIS.

[note: Aspidis serpentis descriptio. ] Aspis serpens est, ad cuius morsum nullum plane est remedium praeterquam si confestim partes contactae amputentur. Hinc morsus aspidis, figura prouerbiali, dicitur malum immedicabile. Nec ab vllo vincitur, praeterquam a muliere, quae vel aspectu, contactuque solo necat. Nunquam vagatur sine compare. Quod si contigerit alteram interimi, protinus altera persequitur interfectorem, in medijs quoque fori turbis agnitum. Ictus ab hoc serpente, intra quatuor horas emoritur. Color huic niger, quandoque cinereus, interdum fuluus. [note: Ichneumonis serpentis cum aspide pugna. ] Bellum gerit internecinum cum icheumone. Cui quoniam se im parem videt icheumon, multo se tergorat luto: itaque vbi ad certamen venitur, aspis nihil potest arripere morsu, praeter loricam terream. Quo fit, vt obliquo capite, hostem speculatus icheumon, eius fauces arripiat, monstrumque exanimet. Luc. lib. 4. Aspidas vt Pharias cauda solertior hostis Ludit, et iratas incerta prouocat vmbra, Obliquumque caput, vacuas serpentis in auras Effusae tuto comprendit guttura morsu Letiferam citra saniem tunc irrita pestis Exprimitur, faucesque fluunt, pereunte veneno. Aegyptij reuerentur aspidem, et in delicijs vna cum pueris educant, adeo mansuefactam, vt mensis assistat, et vna comedat pultem farinae ex melle appositam. Eorundem reges in di ademate [note: Aspis Aegyptiorum regum insigne. Cleopatrae mors. ] aspidis figuram portant, quod imperij firmitatem portendat. Aspis quos percusserit, in mortiferum somnum redigit. Vnde somniculosa et somnifera dicitur. Perrumpit omnes difficultates, permeat spacia, nec nisi amnibus arcetur aut praeceleri fuga. Hebetes habet oculos, non in fronte, sed in temporibus. Cleopatra AEpypti regina mortuo Antonio marito, vbi intellexit se ab Augusto in triumphum reseruari, causa declinandae eius ignominiae, brachium aspidi mordendum praebuit: Caesare Psyllos veneficos, qui serpentis venenum e vulneribus haustis reuocarent et exsugerent, frustra admouente. Vnde Propert. Brachia spectaui sacris admorsa colubris, Et trahere occultum membra soporis iter. Ceterum hanc aspidi sotertiam dedit natura, vt aduersus magicas incantationes et veneficia aures occludat. Vnde Psalmographus, Sicut aspidis surdae et obturantis aures suas, quae non exaudiet vocem incantantium, et venefici incantantis sapienter.

Pharia, id est, AEgyptia: nam frequens est in AEgypto, vt supra.

Sicca Lucan. lib. 9. Stabant in margine siccae Aspides.

Somnifera Idem lib. 9. Aspida somniferam tumida ceruice leuauit.

Letifera Idem, Letifera dubios explorant aspide partus.

[note: Quia demorsus eius somnum adfert ictis, som nifica et somni fera dicitur. ] Somniculosa Cinna apud Gell. li. 9 Somniculosam vt Poenus aspidem Psyllus.

Somnifica Martianus Capella, Neque me conspiceret somnificam.

Tumescens Thomas Rad. Tumescentes somniferi contrahebant aspides.

Formidabilis Mant. Amphisibena biceps, et formidabilis ictu Aspis.

ASSERES

Querni Pallad. Rutil Deinde vt asseres querni cum aesculeis non misceantur.

Duti Mant. Vel asser Durus, et in nudam pallia dura cutem.

Cupressini Vitruuius, Asseres disponantur inter se cupressini.

ASSYRIA.

Diues Tibullus, Eoique Arabes, diues et Assyria.

ASTYANAX.

Fuit Astyanax Hectoris et Andromachae F. quem Vlysses e fastigin turris mira inhumunitate dedit in praeceps, ne quis superesset, qui excidium Troiae aliquando vlcisceretur. Ouid. lib. 13 Mittitur Astyanax illis de turribus, vnde Pugnantem pro se proauitaque regna tuentem, Saepe videre patrem monstratum a matre solebat. Seneca, Praeceps vt altis cecidit e muris puer, Fleuit


page 99, image: s099

Achiuum turba, quod facit nesas.

Hectoreus, Hectoris filius. Ou. in lbin, Hectoreus patria vidit ab vrbe puer.

Paruus Virg. lib. 2. AEn. Paruumque manu Astyanacta trahebat.

ASTIDAMIA.

Astydamia, filia Omeni, quam patre prius expugnato Hercules rapuit.

Ormenis Ouid. Nec referam partus Ormeni Nympha tuos.

ASTRA.

Caelestia Virg. in AEtna Haec nobis magna affinis caelestibus astris.

Ignea Lucan. lib. 1. Ignea pontum Astra petent.

Titania Virg. lib. 6. AEn. Lucentemque globum lunae, Titaniaque astra.

Aurea Ouid. lib. 7. Met Aurea cum luna succeditis ignibus astra.

Radiantia Idem lib. 9. Quadrijugo curru radiantibus intulit astris.

Nitentia Idem lib. 5. Fast. Obstitit Orion, Latona nitentibus astris.

Lucida Idem lib. 2 de Ponto, Lucida Pieria tendis in astra via.

Ardentia Syl. lib. 1. Ardenti labefecit Sirius astro.

Praesaga Star. lib. 8. Praesagis quo nullus amicior astris.

Lucentia Idem lib. 12. Queritur parum lucentibus astris.

Nitida Idem lib. 1. Syl. Digna sedes, nitidis nec sordet ab astris.

Nimbosa Idem lib. 3. Syl. Iliacae longe nimbosa sorotis Astra fugate, precor.

Pura Mart. li. 1. Puris leniter admouentur astris.

Rutila Caes. Germ. Phryxeum rutilo pecus irradiauerat astro.

Flagrantia Ruffus, Micat ille procul flagtantibus astris.

Flammigera Idem, Sic flammigero distinguitur astro.

Pulcra Idem, Pulcro Venus obtinet astro.

Micantia Mart. Capella, Spargentem referunt astra micantia.

Refuga Sidon. Tertia lux refugis Hyperiona fuderat astris.

Rorantia Pont. Et si nocturnam Phoeben, rorantiaque astra.

Insignia Idem, Insignemque manum, cibumque insignibus astris.

Conspicua Idem, Quae surgit, quae conspicuis venerabilis astris.

Candentia Idem, Ergo vbi candenti sese dea iunxerit astro.

Errantia Idem, Quos caeli miscent ignes errantiaque astra.

Fixiuaga Thomas Rad. Cum fixiuagorum astrorum laqueato orbe.

Flammiferentia Marullus, Lumine flammiferentis astri.

Splendida Pamph. Splendida si rursus Franciscus ad astra rediret.

Sublimia Sabell. Sese sublimibus intulit astris.

Lucifera Pamph. Denique luciferis quidquid subnascitur astris.

Radiosa Conradus, Prosperos seruent radiosa cursus Astra.

Empyrea Quint. Iuppiter empyreis descenderat arduus astris.

AEtherea Pallad. Sora. Inclytus aethereis puer est hic missus ab astris.

Flammiuoma Mich. Anglicus, Quae flammiuomis sublimior astris.

Clara Mant. Dum nox claris incederet astris.

Fatalia Idem, Possidet imperium, et faralia temperat astra.

[note: Astraea filia Ionis et The midis, ob aequitatem suam Institiae dicta etc. ] Caeliuaga Idem, Nec morimur, nec caeliuagis submittimur astris.

Tremula Idem, Iila volans, pulcrum tremulis caput inserit astris.

Excellentia Idem, Est quidam gradus excellentia ad astra.

Decora Remaclus, Tollebant rutilas astra decora faces.

Noctiuaga Egnatius, Roscida noctiuagis astris labentibus Phoebe Pulsa loco cessit.

ASTRAEA.

Exulterris Francus, Mortales exul terris Astraea reliquit.

Diuina et misera Idem, Iux, lex, Astraea diuina, at prostat in orbe Venalis, misera.

Profligata Idem, Profligata Astraea silet, atque exulat orbe.page 100, image: s100

Exstincta Idem, Proh superi exstinctam rediuiuam reddite primum reuisit.

Caelicola et marita deo Idem, Caelicola atque marita dijs Astraea Vltima caelestŻm Oui. li. 1. Met. Vltima cael estŻm terras Astraea reliquit.

ASTVS.

Captiosus Apul. Astu captioso corraserunt non paruas pecunias.

Solers Ouid. li. 4. Met. Id se solerti furtim, dum traditur, astu.

Fallax Syl. lib. 6. Non astus fallax, non praeda, aliusue Cupido.

Caecus Idem lib. 12. Lucanae Gracchus caeco circumdatus astu.

Pauidus Val. lib. 1. Quos astu rapuit pauido.

Acer Idem lib. 2. Illum torua tuens, atque acri lubricus astu.

Callidus Seneca, Nectit pectore astus callidos.

Artificiosus Thom. Rad. Artificiosissimo astu, astutissimo commento.

Prudens Augurel. Bellica, et prudens super‚rit astus.

Vafer Mant. Et vafro gressum suspenderat astu.

[note: A Lycaone rege Arcadiae, qui dolo interficiebat hospites] Lycaonius Mant. Atque Lycaonio vulpes subtiliorastu.

Versutus Idem, In graue Martis opus versuto callidus astu.

Timidus Stat. in Achil. Depositumque ingens timido commisserat astu.

ASTVTIA.

Attica Crinit. In quo facile Atticam astutiam, atque artem cognoscas.

ASYLVM.

Romulus condita Roma, ad augendam populi frequentiam, condidit locum, ad quem confugientes saluos esse voluit, et immunes a supplicio, quicquid sceleris commisissent. Vide Lactantium.

Infame Iuuen. Sat. 8. Ab infami gentem deducis asylo.

Tutum Catul. Quo velut ad tutum confugerat hostis asylum.

ATALANTA ARCADICA.

Haec Atalanta fuit Arcadica virgo, et venatrix, lasij filia, vel, vt alij malunt, Abantis regis Argiuorum. Quae conseruandae virginitatis studio Dianae se dedit comitem, sub qua meruit in syluis, adeo vt vastissimum aprum interfecerit in Arcadia, vna cum Meleagro filio regis Oenei. Cui postea nupsit, et ex eo suscepit Parthenopoeum. Vide Ouid. 10. Met.

[note: A Nonacri Arcadiae monte. ] Nonacria Ouid. lib. 8. Met. Sume mei spolium Nonacria iuris.

[note: A Maenalo Arcadiae monte. ] Maenalia Ouid. in Epist. Arsit et Oenides in Maenalia Atalanta.

Fugax Oui. li. 3. Eleg. Talia [note: Mimalion alio nomine, Meleager, fuit adolescens Atalantam amore deperiens] Mimalion Atalantae crura fugacis.

Nonacrina Idem lib. 2. de Arte, Quid fuit asperius Nonacrina Atalanta?

[note: Calydoniaca a Calydone Aecoliae vrbe] Calydoniaca Manilius, Et Calydoniacam bellantem rupe puellam.

[note: A Meleagro amatore Hippomenes] Meleagria Pont. Qualis in AEtolum campis Meleagria virgo.

Abantias Musaeus in Laeandro, Nec Abantias aures Praeterit ipsa tuas.

Iasis Propert. lib. 1. Saeuitiam durae contudit Iasidos.

ATALANTA.

Haec posterior filia fuit Schoeni regis Scyro insula, quae quum praestaret pedum agilitate, cursu certabat in procos, ca lege, vt ei nuberet, a quo vinceretur. Puellae forma captus Hippomenes adolescens, venit in certamen, acceptis a Venere tribus malis aureis, quae currens sensim proiecit in terram, vt his colligendis occupata virgo, tardius at tingeret metam, et vinceretur, vt victa est. Itaque pacta conditione cidem nupsit. Ambo tandem mutati sunt in leones, quod in templo Cyheles, neglecta religione, coiuissent. Fabulam hanc describit Ouid. in fine 10. Metam.

[note: A Schoeno Atalantae patre, a quo Schoenis oppidum Boeotiae. ] Schoeneia Ouid. lib. 10. Gaudeat an virgo magis his Schoeneia dictis.

Schoenis Sidon. Pallens Hippomenes ad ima metae, Tradit Schoenida.page 101, image: s101

Schoeneis Oui. in Epi. Vt tulit Hippomenes Schoeneida praemia cursus.

Pernix Sidon. Emicuit pernix populo trepidante virago.

ATAX.

Fluuius est, ortum habens in montibus Pyrenaeis, et defluens in mare Tyrrhenum. De quo etiam Tibul. lib. 1. Quem tremeret forti milite victus Atax. Et Sido. Atacem tonare cum suis oloribus Hinc Atacinus Varro dictus est.

Mitis Lucan. lib. 1. Mitis Atax Latias gaudet non ferre carinas.

ATHAMAS.

Athamas rex Thebarum, qui furore correpius Learchum filium occidit pro leone. Quod videns eiusdem vxor Ino, aufugit cum Melicerta altero filio, et in mare se coniecit. De Athamantis parricidi Ouid. lib. 4. Metam. Deque sinu matris ridentem, et parua Learchum Brachia tendentem rapit, et bis terque per auras More rotat fundae, rigidoque infantia ferro discutit ora ferox. Idem lib. 6. Fast. Hic agitur furijs Athamas sub imagine falsa, Tuque cadis patria parue Learche manu. vnde Athamantaus. Claud. Haec Athamantaeae direxit spicula dextrae.

Infelix Stat. lib. 1. Theb. Cui sumpserit arcus Infelix Athamas.

Toruus Idem li. 2. Syl. Toruus adhuc Athamas insanos flecteret arcus.

ATHENAE.

[note: Athenae bonarum Artium inuentrices. Philosophi qui Athenis floruerunt. ] Athenae ciuitas fuit totius Graeciae clarissima, inter Achaiam et Macedoniam a Cecrope rege condita, cui Minerua nomen imposuit, quam Graeci [gap: Greek word(s)] vocant. Fuit autem haec vrbs omnium bonarum artium inuentrix, philosophorum et oratorum mater, et poetarum alumna. Inde orta suat in finita prope commoda, ad vsum vitae humanae. Nam primi omnium Athenienses lanificij, olei, vini, et agriculturae vsum docuÍre: ibidem floruÍre, Socrates, Xenophon, AEschines, Crito, Glauco, Plato, Polemon, Antisthenes, Speusippus, Epicurus, Aristides, Themistocles, Hermippus, Isocrates, Menander, Pericles, Sophocles, Thucydides, et alij numero prope infiniti magnae celebritatis viri. Cecropiae Virg. in AEtn. Cecropiae varijs spectantur Athenae Carminib.

Erechthaeae, ab Erechthaeo rege. Idem in Ciri, Qualis Erechthaeis olim portatur Athenis.

Atticae Col. l. 7. Quod idem, Atricis Athenis, Cereris et Triptolemi fertur

Clarae Ouid. lib. 5. Met. Patria est clarae mihi, dicit, Athenae.

Bonae Hor. lib. 2. Epist. AdiecÍre bonae paulo plus artis Athenae.

[note: A Pallade, quae nomen vrbi imposuit. A Pandione Athenarum rege. ] Palladiae Ouid. li. 7. Met. Palladiasque ineo non agnoscendus Athenas.

Pandioniae Idem lib. 15. Quid Pandioniae restant nisi nomen Athenae.

Doctae Idem in Epist. Atque aliquis doctas iam nunc eat, inquit, Athenas.

Fertiles Stat. lib. 2. Syl. Quae Tritonida fertiles Athenas.

Sublimes Claud. Sic male sublimes fregit Spartanus Athenas.

Actaeae Auson. Quem Rhodos, Actaeae quem dilexistis Athenae.

Illustres Gregor. Nazianzenus, Et illustres, Graecorum gloria, Athenae.

Veteres Lucan. lib. 5 Fama veteres laudantur Athenae.

Graiae Quint. Namque morabatur Graijs insignis Athenis.

Celebres Mant. Extulit aduersus celebres Lacedaemon Athenas.

Altiloquae Quint. Et velut altiloquis per corda vagetur Athenis.

Antiquae Manilius, Extulit antiquas per funera pacis Athenas.

Florentes Idem, In regnum florentes oris Athenae.

Mopsopiae Ouid. in Epist. Reddita Mopsopia Tyndaris, vrbe soror.

ATHENIENSES.

[note: Tetrix. Latinem cicada. ] Athenienses dicti sunt Cranai, a Cranao rege, qui Cecropi successit in Tettigophori, a cicadis aureis, quas capillis implicabant.page 102, image: s102

ATHESIS

Athesis fluuius est Italiae, celeriter stuens, et cadens in Adriaticum mare.

De quo Mantuan. Hinc Athesis syluis oneratus, et abiete, rauco Impete praecipitans caeso vada conscia Cimbro.

Amoenus Virg. lib. 9. Siue Padi ripis, Athesim seu propter amoenum.

Velox Claud. Et velox Athesis, tardusque meatu Mincius.

Caerulus Strox. pat. Et totuas Athesis caerulus auxit aquas.

Limpidus Pamph. Limpidus hanc Athesis percurrens diuidit vrbem.

Vitreus Idem, Non Athesis placido vitreus periabitur amne.

Cruentus, propter bellum ibidem gellum. Mant. Ferunt Athesim per rura cruentum.

Fremens Claud. Quaecunque frementem Permulcent Athesim.

ATHLETA.

[note: Leuis propter oleum Iubricum. ] Lenis Iuuen. Sat. 6. Lenibus athletis ac vasa nouissima donat.

Acrochiristae, qui summis inter se manibus depugnantes, nullo complexu haerebant.

Pyctes Graece dicitur, pugil Latine

Gymnicus, Athletarum nomine Gymnici omnes intelliguntur.

Discoboli, dicebantur qui discum in sublime iaculabantur.

Halcici, qui saltus pernicitate contendebant.

Stadiodromi, qui stadium percurrebant.

Pentathli, qui quinque generibus certabant, luctu, pugilatu, cursu, saltu, pancratio.

Pancratiastae, qui omni ope, omnibusque, quod alunt, vnguiuculis connixi certabant.

[note: Vncti cetato dicti sunt Ceromatistae. ] Xystici, qui hyberno tempore certabant in porticu, quae Xystos Graece dicitur.

Ceromatici luctaturi ceromate, id est, oleo cerato perfundebantur.

ATHOS.

Athos mons est altissimus inter Macedoniam et Thraciam, quem Xerxes abscidisse fertur, et velis fecisse peruium. Vnde a Iuuenale decitur Velificatus.

Claudian. Seu te cana gelu Khodope, seu remige Medo Sollicitatus Athos. Montem hunc leporibus abundare innuit carmen illud Untd. Quot lepores in Atho, quot apes pascuntur in Hybla.

Vastus Claud. Nil Rhodope, nil vastus Athos, nil profuit Haemus.

AEmonius Seneca. AEmonius illas contulit pestes Athos.

Praeruptus Idem, Te praeruptus Athos, te fera Caspia.

Salebrosus Pamph. Seu salebrosus Athos, glacie seu Caucasus horrens.

Glacialis Claudianus, Hunc armat glacialis Athos.

Velificatus Iuuenal. Sat. 10. Redditur olim velificatus Athos.

Magnus Mant. Et magnum salsis Athon abluit vndis.

ATINA.

[note: Atlantides filiae Atlantis ex Plesone matre, a qua Pletades dicuntur, relatae in astae. ] Vrbs fuit iuxta Pontinas paludes Campaniae, teste Seruio, quam Ptolemaus dixit fuisse Latinorum mediterraneam. Alia eodem nomine fuit urbs mediterranea.

Prisca Martialis, Quo ciue Prisca gloriatur Atina.

Potens Virg. lib. 7. Tela nouant Atina potens, Tyburque superbum.

ATLANTIDES.

Eoae, id est, orientales. Virg. lib. 1. Georg. Ante tibi Eoae Atlantides abscondantur.

Vagantes Seneca, Passim vagantes exserunt Atlantides.

Dionaeae, Quod mense Maio, quo oriuntur, mortales indulgeant Veneri. Mant. Atque Dionaeas reserans Atlantides.page 103, image: s103

ATLAS.

[note: Atlantis vatia connderatio. ] Atlas mons est Mauritantae, tantae altitudinis, vt cacumen eius prospici nequeat. Propterea poetae fabulati sunt esse Gigantem qui sustineat caelum humeris, alij aliunde fictam volunt fabulam. Atunt enim Atlantem fuisse regem Mauritaniae, qui primus cursum solis et lunae, omniumque siderum rationes perspexerit. Ad quod allusit Virg. Cithara crinitus lopas Personat aurata, docurt quae maximus Atlas. Montis incolae vocabantur Atlantes, humani ritus omnino degeneres. Nam neque vllorum nominum appellationem habent, neque insomnia visunt, qualia ceteri mortales, nec vllo vescuntur animante. Praeterea solem orientem occidentemque dira imprecatione contuentur, [note: Atlantis fertilitas. ] vt agris suis exitialem. Mons ipse multatum rerum claret fertilitate. Imprimis circa imas eius radices variae et incognitae sunt species arborum, quarum enodi nitore spectabilis est proceritas: frondes cupressis similes, tenuique languine opertae, quibus addita arte, vestes bombyci similes confici possunt. Frequentem habet citrum arborem, qua pretiosae admodum mensae fiebant olim.

Durus Virg. lib. 4. AEn. Et latera ardua cernit Atlantis duri.

Caelifer Idem lib. 6. Vbi caelifer Atlas Axem humero torquet stellis ardentibus aptum.

Gelidus Ouid. lib. 4. Metam. Narrat Abantiades gelido sub Atlante iacentem Esse locum.

Validus Idem lib. 15. Validique humeris insistere Atlantis.

Asper Plin. lib. 5. Et medijs hunc arenis in caelum attolli prodiderunt asperum. squallentem.

Ferreus Valerius flaccus lib 5. Stant ferreus Atlas.

Maurusius Claud. Europae, Libyaeque hostes Maurusius Atlas.

Poenus Ruffus, Poenus Atlas subijs celsae qui pondera molis

Longaeuus Idem, Fama vetus septem memorat genitore creatas Longaeuo.

Pinifer Auson Nec pinifer Atlas amphitryoniadem puerum.

Marmaricus, a Marmarica regione Africae. Sidonius, Marmaricus quem vertice continet Atlas.

Libycus Stroz fil. Gorgone quid mirum, Libycus si duruit Atlas.

Arduus Stat. lib. 1. Theb. Procul Arduus Atlas Horruit.

Pruinosus Quint. Quodque pruinoso carmen donetur Atlanti.

Occiduus Mant. Occiduus quam miserat Atlas Littore de Libyco.

Pretiosus Idem, Barbaram citrum pretiosus Atlas, Ida funebrem peperit cupressum.

Olympiser Idem, Grande opus, et sub quo sudaret Olympifer Atlas.

Caspius. Cimbriacus, Ast humeris caelum qui sustinet Atlas Caspius.

Astrifer Stat. lib. 8. Theb. Astriferumque domos Atlanta supernas Ferre laborantem.

Nubifer Barthol. Nec plus se nubifer Atlas Armabit.

Stellifer Idem, Nam postquam stellifer Atlas Sustinuitque Iouem.

Nemorosus, et alia, Martianus Capella, Atlas nemorosus, fontibus scatens, sed rupibus infoecundus.

Barbarus Architrenius, Non me mollis Arabs, non barbarus edidit

Sublimis Iuuen. Sat. 11. Qui scit, quantum sublimior Atlas.

Magnus Mant. Atque Pirenaeos apices, Atlantaque magnum.

Maurus Textor, Vis mensa? Mauri citrum tibi mitter Atlantis.page 104, image: s104

ATOMI.

Subtiles Lactant. Sed ex atomis subtilibus et exiguis concrera esse tanta miracula.

Volitantes Idem, Vt et atomis suis locum faceret per infinitum et inane volitantibus.

ATREVS.

[note: Atreus et Thyestes. ] Atreus et Thyestes filij fuerunt Pelopis, in se inuicem adeo saeui, vt Thyestes cum Europa fratris vxore concubuerit, et incestum hunc aegre ferens Atreus, liberos proprios ei comedendos apposuerit. Cuius facinoris horrore solretrocessisse fertur, reuocato ad auroram curru. De Atrei parricidio, Seneca, Tantalus prima hostia est, Tunc ille ad aras Plysthenem saeuus trabit, adigitque, Fratri colla percussa amputat. Item apud eundem Senecam Atreus ipse sic loquitur: Ferro vulnera impresso dedi, Cecidi ad aras. Caede votina focos Placaui et artus corpora exanima amputans In parua carpsifrusia, et haec feruentibus Demersi ahenis, illa lentis ignibus Srillare iussi, membra neruosque abscide Viuentibus, gracilique traiecta veru Mugire fibras vidi.

[note: Ab auo Tantalo qui pater fuit Pelo pis. ] Tantalides Ouid lib. 2. Fast. Tantalidae fratres absint, et Iasonis vxor.

Crudus Idem lib. 1. de Ponto, Non tibi Theromedon, crudusque rogabitur Atreus.

Pelopeius, Pelopis filius. Ouid. in Epist. Quid quod auus idem nobis Pelopeius Atreus?

Ferus, et alia Seneca, Ferus ille et acer. Nec potens mentis truculentus Atreus.

Furens Idem, Quod postquam furens intrauit Atreus.

Dirus Idem, Sic dirus Atreus capita deuota impiae Speculatur irae.

ATRIA.

Cerata Ouid. lib. 6. Fast. Vidimus ornatos cerata per atria.

Alta Vitruuius, Facienda sunt vestibula regalia, alta atria.

Ampla Codrus Vrceus, Quae si conuiuas vocet ampla per atria diuos.

Pulcra Pamphilus, Atria Mygdonio marmore pulcra tegit.

Spaciosa Mant. Vix capitur surdum spaciosa per atria murmur.

Lata Idem, Lata ornari iubet atria Pluto.

ATRIDAE.

Atridae dicuntur Agamemnon et Menelaus, Atrei filij, in Troiana expeditione Graecorum principes.

Tumidi Stat. in Achil. Quod plaga GraiugenŻm tumidis coniurat Atridis.

Gemini Virg. Et gemini Atridae dolopumque exercitus omnis.

ATROPOS.

Atropos Demogorgonis filia vel Erebi et noctis, vna est Parcarum, quas poetate dicunt metiri vitam hominum fusis et staminibus, quae est sua colu nent et deducunt.

Ferrea Stat. lib. 4. Theb. Hos ferrea neuerat annos Atropos.

Dura Idem lib. 5. O vtinam, quos dura mihi rapit Atropos annos.

Funesta Quint. Adnutu funesta tuo sua stamina rumpit Atropos.

ATTELLA.

[note: Ciuitas Campaniae. ] Prisca Mant. Est locus Attellae retinens cognomina priscae. Siue Atella vetus.

ATYS.

Fuit Atys puer Phrygius, elegans forma, adamatus a Cybele, qui propter vitiatam Sangaridem Nympham furore correptus, putans domos ruere, tectum omne diffugit, et per summa Dyndimi montis Phrygiae discurrens, arrepto culiro scipsum excastrauit. Vnde Oui. Hae pereant artes, quae nocuÍre mihi. Hae pereant, dicebat adhuc, onus inguinis aufert, Nullaque sunt subito signa relicta viri. Catul. aliter scribens, tradit eum epota Galli fluminis Plerygiae aqua, in illum furorem ex aquae natura compullsum. Tandem elapsus e monte commutatus


page 105, image: s105

est in pinum arborem, quae ex rei memoria Cybelae adhuc sacra fingitur. Atys aliorum quam huius nomen, corripitur. Ouid, lib. 5. Met. Deplorauit Atym.

Cybeleius Ouid. li. 10. Cybeleius Atys Exuit hac hominem, truncoque induruit illo.

Berecynthius Persius, Claudere sic didicit versum Berechynthius Atys.

Phryx Stat. lib. 10. Sic Phryga terrificis genitrix Idea cruentum Elicit ex adytis.

Prygius Seneca, Fecit, vt Phrygium lugeat Atym.

Semiuir, id est, emasculatus. Pamphilus, Semiuirum fecit puerum Berecynthia mater.

Tener Catull. Tenerumque vidit Atym prope marmora Pelagi.

Celaenaeus Mart. lib. 5. Et concubino mollior Celaenaeo. Sic dicitur a Celaenis vrbe Phrygia.

AVARITIA.

Anaritia, inquit Cicero, est opinatio vehemens de pecunia, quasi valde expetenda sit, inhaerens et penitus insita: cui ingenitum est hoc venenum, vt sit inexplebilis, neque vlla rerum copia magis, quam Belidum vrnae, saturetur: Immo vero, quo maior est et amplior fortunae laxitas, quo rerum omnium vberior thesaurus, eo maius capit incendium, crescitque vbertate: Et quo voracius se ingurgitat, eo magis immoritur lucro, et cumulandis opibus intebascit. Omnino similis hydropico, qui dum liberius indulget sibi ad sitim crescit, quam repellere non potest, nisi causam morbi penitus exsciderit venis.

Acris Gel. lib. 4. de Cornelio Ruffo loquens, Sed furax homo, atque acri auaritia erat.

Profunda Claudianus, Quocunque profunda Traxit auaritia.

Cupida Mart. lib. 11. Cupidae dicet auaritiae.

Cruenta Claudianus, Vis nulla cruentam Castrat auaritiam.

Hians Bud. Nam vt hians auaritia, ingentia lucra cum summa deuorat voluptate.

Furens Lactantius, Non vt rabida et furens auaritia sibi omnia vindicaret.

Sollicita Stroz. pat. Sollicitae quisquis seruit auaritiae.

Tristis Pamphilus, Tristis auaritiae rabies, quae colligit aurum.

Rabida Idem, Qui diues rabidam spernis auaritiam.

Turpis Idem, Turpis auaritiae crimen, iniqua Venus.

Foeda palladius Soranus, Ex animo foedam pellere auaritiam.

Vilis Cantalycius, Vilis auaritia, et nummi tam foeda cupido.

Inexpleta Sabellicus, Pergit inexpletae pallor auaritiae.

Scabra Architrenius, Morigerat vitijs, et plus quam cetera scabram Limat auaritiam.

AVARVS.

Cunctans Virg. in AEt. Cunctantes vorat ignis, et vndique torret auaros.

Vigil Claud. Et vigil elapsas quaerit auarus opes.

Mendicus Archit. Inter opes mendieus opum.

Pauper Seneca, Et congesto pauper in auro.

AVCEPS.

Callidus Ouid. lib. 11. Laqueis quos callidus abdidit auceps.

Versutus Budaus, Excipulos ab illo versuto animarum aucupe concinnatos.

Pellax Politianus, Pellaci cantu deceptus ab aucupe turdus.

AVCVPIVM.

Plumosum Propert. lib. 4. Faunus plumoso sum deus aucupio.page 106, image: s106

AVDACIA.

Praesens Apul. Tum vxor egregia capit praesentem audaclam.

Valida Idem, Sed audacia valida resistens ille.

Praeceps Claudianus, Et timor, et caeco praeceps audacia vultu.

Pugnax Sedulius, Non erat illa feri pugnax audacia ponti.

Feta Iuuencus, Nec fera discipulis funrandi audacia corpus.

Insolens Crinitus, Quo insolentis audaciae poenas lueret.

Incauta Mantuanus, O stulta impietas, incauta audacia.

Ferox Valerandus Varanius, Corporaue ferox audacia molis.

Petulans Claud. Nulla meos traxit petulans audacia sensus.

Perdita Iuue. Sat. 3. Ingenium velox, audacia, perdita, sermo Promptus.

Caeca Mantuanus, Nec caeca meas audacia vires Fallat.

[note: Auella vibs est Campaniae abundans optimis nucibus, quae dicuntur Auellanae. ] AVELLA.

Malifera Virgil. Et quiu maliferae despectant moenia Auellae.

AVENA.

Tenuis Virg. in Buc. Syluestrem tenuiu Musa meditaris auena.

Sterilis Idem, Infelix lolium, et steriles dominantur auenae.

Vana Idem lib. 1. Georg. Expectata seges vanis elusit auenis.

Gracilis Plin. lib. 19. Tam gracili auena, tam non alte a terra tolli.

Leuis Ouid. lib. 4. Fast. Et leuis obsesso stabat auena solo.

Teres Calphurn Dicanius, teretique sono modulemur auena.

Docilis Idem, Me Syluanus amat, dociles mihi donat auenas.

Hyblaea Idem, Montibus Hyblaea modulabile carmen auena.

Iners Idem, Messis habet lolium, nec inertibus albet auenis.

Arguta Pontanus, Et Nymphae arguta carmen modulentur auena.

Vda Idem, Deuehere ipsum vda referentem carmen auena.

Resonans Idem, Non puduit cantorem igitur resonantis auenae.

Altisona Michael Ang. Scilicet altisona cantandus pastor auena.

Septiforis, Habens septem foramina. Mant. Sed iam septiforem cantu experiamur auenam.

Phoebea Nemesianus, Laetus Phaebea dixisti carmen auena.

Bibula Architren. Qua bibuils stomacho cibus inspiratur auenis.

Pellucens Tibull. lib. 3. Sed pellucenti cantus meditabar auena.

AVERNVS.

Auernus lacus est Campaniae prope Baias, vbi introitus ad inferos fuisse dicitur: ab [gap: Greek word(s)] particula priuata, et [gap: Greek word(s)] auis, sine auibus: quoniam aues propter grauem halitum, superuolantes intercunt. Vnde Virg. li. 6. AEn. Spelunca alta fuit, vastoque immanis hiatu Scrupes, tuta lacu nigro, nemorumque tenebris: Quam super haud vllae poterant impune volantes. Tendere iter pennis, talis sese halitus atris Faucibus eructans, supera ad conuexa ferehat: Vnde locum Graij dixerunt nomine Auernum. Capitur plerunque pro ipso inferorum loco, vt sequenribus testimonijs patet.

Graueolens Virg. li. 6. AEnetd. Inde vbi venÍre ad fauces graueolentis Auerni.

Tristis Syl. lib. 11. Percussa fide pelagi vel tristis Auerni.

Tartareus Stat lib. 5. Theb. Nunc quoque Tartareo multum diuisus Auerno.

Niger Idem, Et nigri pater indignatur Auerni.

Immitis Id. li. 4. Thib. Latius immiti quem iam deus ales Auerno Reddiderat.

Lugens Idem lib 7. Nos te lugenti puer insiciamur Auerno.

Silens Idem lib. 12. Naturamque ducem, coetusque silentis Auerni.

Pallens Idem lib. 5. Syl. Nil cantus, nil fila dei pallentis Auerni.

Piger Idem ibidem, Si chelyn Othrysiam pigro transmisit Auerno.page 107, image: s107

Vacuus Val. Flac. lib. 2. Frustra vacui scrutaris Auerni Chare vias.

Pestifer Claud. Tunc et pestiferi pacatum limen Auerni Innocuae transistis aues.

Pallidus Senecae, Pallidi fauces Auerni, Vosque Taenarei lacus.

Rigidus Politian. Quod trahat, et rigidi leges infringat Auerni.

Inuisus Marullus, Vestrum, et inuisi spacijs iniquis Reddere Auerni.

Stygius Stroz pater, Arsit et implacidus Stygij dominator Auerni.

Inexpletus Sahellicus, Cessit inexpleti tandem possessor Auerni.

Teter Mant. Traxit et in tetri foricis sepeliuit Auerni.

Profundus Conradus, Sed deuorat nummos Auerno insatiabilior Profundo.

Horribilis Quintianus, Horribili propensus clamor Auerno est.

Vastus Idem, Non absit vasti rabiem qui canter Auerni.

Dirus Idem Iam semel Alcides dirum populatus Auernum.

Caecus Idem, Si crudelis amor, caeci Ű regnator Auerni.

Styger Mant. Interea Stygerem subter penetrauit Auernum.

Squallens Idem Ite animae insignes, domino squallentis Auerni.

Campanus Idem, Campano quales oriuntur Auerno.

Obscurus Idem, Agmina, quae obscuro genitor praefecit Auerno.

Lustralis Idem, Eia age, lustralem laeti aggrediamur Auernum.

Rabidus Remaclus, Libertas omnis rabido secessit Auerno.

Putris lacem, Mirantur proceres, putris miratur Auernus.

Infernus Cimbriacus Et quondam inferni veneranda Auerni.

Vmbrosus Claud Lucidus vmbroso miscebitur axis Auerno.

Acheruntaeus Ludonicus, Ille Acheruntaeo manes reuocasset Auerno.

AVFIDVS.

Violens Hor. lib. 1. Carm. Dicat, qua violens obstrepit Aufidus.

Longe sonans Idem lib. 4. Longe sonautem natus ad Aufidum.

Tauriformis Idem lib. 4. Carm. Sic tauriformis voluitur Aufidus.

AVGVR.

Peritus Eucan lib. 8 Si cuncta perito Augure mens caeli noua signa notasset.

Prouidus Ouid. lib. 12. At veri prouidus augur Thestorides.

Fatidicus Star. lib. 4. Theb. Iamque et fatidici mens expugnata fatiscit Auguris.

Phoebeius Idem lib. 6. Theb. Interius ductis Phoebeius augur habenis.

AVGVRIVM.

Fatidicum Plin. lib. 15. Fatidico quidam, et memorabili augurio.

Fatale Claud Seseque ignata coronat, Augurium fatale thori.

Caecum Architren. Sed gloria caecis Fidit in augurijs.

AVGVSTISVS.

Hipponensis Mant. Hic sedem pater Hinponis Carthagine natus.

AVGVSTVS.

Belliget Claud Belliger Angustus trepidas laxauerat Alpes.

Pater patriae Horat. lib. 1. Carm. HÓc ames dici pater atque princeps.

AVI.

Longaeui Ouid. lib. 3. Fast. Regnaque longaeuo restituun turauo.

Graues Mart. lib 7. Cuius prisca graues lingua reduxit anos.

Vetetes Polit. Basse licet, veterum monumenta reuoluat auorum.

Prisci Stroz. fil. Cuius noua gloria priscos Vincitauos.

Exsangnes Pamphilus, Non decet exsangnes Martius ensis auos.

Autiqui Barth. Antiquos imitaris auos, nunc tempora belli.page 108, image: s108

Austeri Faustus, Illa vel austeris nuda placebit auis.

Vetusti Luuen. Sat. 6. Vetustos Porticibus disponat auos.

Squallentes Idem Sat. 8. Squallentes producit auos.

AVIA.

Latebrosa Syl. li. 12. Fraude loci nota, latebrosa per auia saltus Euolat.

Frondosa Val. Flac. li. 3. Et celerem frondosa per aiua ceruum Suscitat

Aspera Remacl. Aspera soliuagis auia quaerit agris

Secreta Stroz. pat. Te chorus Aonidum secreta per auia ductam.

Fruticosa Idem, Dumque minus caute fruticosa per auia currit.

AVIS.

Canora Virg. in Buc. Auia tum resonant auibus virgulta canoris.

Garrula Idem in opusculis, Aues canoros garrulae fundunt sonos.

Arguta Idem de obitu Maecenatis, Sederat argutas garrulus inter aues.

Vaga Hor. lib. 4. Cui rex deorum regnum in aues vagas permisit.

Pennipotens Lucret. li. 5. Quadrupedum membris, et corpore pennipotentum.

Pauida Ouid. lib. 1. Fast. Quique rubro pauidas iugu ne terret aues.

Loquax Idem lib. 3. Trist. Indocilique loquax gutture vernat auis.

Deuia Idem in Epist. Et cecinit moestum deuia carmen auis.

Aeria Idem lib. 1. de Arte, Nec nos aetiae voce mouemur auis.

Nubiuaga a me dicitur vocabulo, quo vtitur Syl. lib. 12.

Aligera Stat. lib. 5. Theb. Ac velut aliqerae sedem, foetusque parentis.

Querula Seneca, HÓc aues querulae fremunt.

Rapida Pont. Qui rapidas instiget aues, et vulturis vngues.

Altilis Idem, E cuius medio pendens auis altilis.

Mitis Idem, Fouet anxia nidum Mitis auis.

Canticans Thomas Rad. Canticantium auicularum ora clauderet.

Rapax Lactantius, Lubricus aut serpens, aut auis vlla rapax.

Praepes Stroz pat Nec dubium noui praepetis omen auis.

Pennigera Mirandula, Pennigerique greges auium.

Cristara Pacificus, Cantus Cristatae seruans nocte vocabat auis.

Nidigena a me dicitur, ea dictione, qua vtitur Mantuanus.

Auriuaga Idem, Et genus auriuagum volucres.

Versicolor Faustis, Et liquido cantu versicoloris auis.

Vagans Tibul. lib. 1. Passimque vagantes Dulce sonant tenui gutture carmen aues.

Vocalis Theodoritus, Videntur enim auibus illis esse persimiles, quas vocales oscinesque appellant.

AVLA.

Vacua Horat. lib. 4. Et vacuam patefecit aulam.

Nitida Ouid. lib 11. Oderat hic vrbes, nitidaque remotus ab aula.

Sublimis Seneca, Fraus sublimi regnat in aula.

Venerabilis Pamphil. Caesatis excelsi venerabilis aula superbit.

Magnifica Quint. Scalis celebrata decentibus, aulis Magnificis decorata.

Clara Claud. Stamine fatorum claram subrepsit in aulam.

Praediues Idem, Sacrasque fores praediuitis aulae.

Paludata Idem, Iure paludatae iam curia militat aulae.

AVLAEA.

Aulaea dicuntur tapetes, quibus ornantur aulae, reperta primum ab Attalo Asiae rege.

Superba Virg. lib. 1. AEn. Aulaeis iam se regina superbis.

Suspensa Horat. lib. 2. Serm. Interea suspensa graues aulaea ruinas.

Attalica Propert. lib. 2. Porticus aulaeis nobilis Attalicis.page 109, image: s109

Babylonica Mart. lib. 8. Non ego praetulerim Babylonica picta superbe.

Variata Quint Non tibi multijugi deerunt aulaea coloris Materijs variata.

Pendentia Mant. Textus in aulaeis circum pendentibus author.

Picta Idem, Picta tegant aulaea domos.

Sarrana Iuuen. Sat. 10 Et pictae Sarrana ferentem Ex humeris aulaea togae.

Purpurea Virg. lib. 3. Georg. Purpurea intexti tollant aulaea Britanni.

Barbara Mant. Barbara cur nitidos velant aulaea penates?

Pendula Idem, Pendula suspendat paries aulaea.

AVLIS.

Aulis eiuitas est et portus Boeotiae, in quo Graeci omnes sub Agamemnono coniurarunt de exscidio Troiae. Dido apud Virg. lib. 4 AEn. Non ego cum Danais Trotanam exscindere gentem Aulide iuraui.

Piscosa Ouid. lib. 12. Met. Boeotica tellus Aulide piscosa puppes tenuisset itutas.

Euboica Idem lib. 13. Aulidaque Euboicam complÍrunt mille carinae.

Hecateia Stat. in Aschil. Prima rates Danaas Hecateia congregat Aulis.

Cadmaea Mant. Cadmaeam sunt qui venisse putatint Aulida.

AVLON.

Baccho fertilis Martialis, Nobilis et lanis et Baccho fertilis Aulon.

AVRA.

Tepens Virg. lib. 2. Georg. Parturit almus ager, Zephyrique tepentibus auris.

Volucris Id. in Culice, Orbus Epops moeret volucres euectus in auras.

Diffusa Idem in Battarum, Et mea diffusas rapiantur dicta per auras.

AEtherea Idem lib. 7. AEn. Te super aethereas errare licentius auras.

Spirans Idem lib. 9. AEthere se mittit, spirantes dimouet auras.

Fluens Lucan. lib. 8. Spirat de littore Coo Aura stuens.

Liquida Idem lib. 9. Dissipat, et liquidas se turbine soluit in auras.

Aprica Colum. Candidus aprica zephyrus relegauerat aura.

Tenuis Lucret. lib. 1. At contra tenues exponunt aeris auras.

Gelida Idem lib. 3. Et gelidas citius per viscera concitat autas.

Frigida Idem, Est et frigida multa comes formidinis aura.

Aeria Idem lib. 4. Aenijs quoniam vicinum tangitur auris.

Petulans Lucret. lib. 7. Interdum perscissa furit petulantibus auris.

Leuis Oui. li. 1. Met. Et leuis impulsos retro dabat aura capilloa.

Rapida Idem lib. 3. Met. Inde ruunt alij rapida velocius auta.

Vaga Idem lib. 8. Modo quas vaga mouerat aura.

Tenera Idem lib. 3. Trist. Vt tenera nostris cedente volatibus aura.

Tumens Idem li. 5. Trist. Aspice vt aura tumens fumos e ture coortos.

Cita Idem in Epist. Terrasque cita tatis atiigit aura.

Facilis Idem, Parce, precor, facilemque moue moderantius auram.

Salubris Idem li. 3. de Arte, Lenibus impulsae zephyris, auraque salubri.

Mobilis Idem, Accipienda sinu mobilis aura veni.

Stridens Casar German Suidentes auras, niueus quas procreat Haemus.

Glacians Val. Flaccus lib. 4. Hinc Boreae cedens glaciantibus auris.

Dulcis Idem lib. 6. Crudelis tandem dulces iam cassus in auras.

Clarisona Cic in Orat. Hunc a clarisonis auris Aquilonis ad austrum.

Crepitans Ruffus, Murmura discurrunt pariter crepitantibus auris.

Fumida Mart. Capella, Fumida quid turicremis aura paret fauillis.

Vitrea Idem, Hanc tenet et vitreis circumuolitabilis auris.

Humida Calphurnius, Humida nam dulces efficit aura cibos.

Nubifera Pontanus, Quantum nubiferas fuerat sublatus ad auras.page 110, image: s110

Mutabilis Idem, Mutabilis aura Hos manet.

Arguta Idem, Concinis, argutaeque fauent concentibus autae.

Fluitans Idem, Ipsa autem luna imprimis fluitantibus auris.

Frigens Idem, Quamprimum zephyri frigentem exciuerit auram.

Fluida Mirandula, Cretensis senior fluidas nec finderet auras.

Caduca Conradus, Quumque reliquerit auras caducas.

Circumflua Mant. Vndaque, quam gremio circumflua sustinet aura.

Borealis Idem, Commemorant vbi trans Tanaim borealibus auris.

Stridula Idem, Et ex lignis fugiens ardentibus aura Stridula.

Lubrica Mantuanus, Sicut in abductos penetrat quum lubrica folles Aura.

Spitabilis Bartholinus. Spirabilis aura Effugit ad tuperos.

Sublimis Faustus, Sublimem aerijs feriebam saltibus auram.

Iucunda Catulus, Iucundis zephyri filescit auris.

Foecunda Idem, Aura parit flores tepidi foecunda Fauoni.

Furiosa Musaus, Qua flabant venti furiosis acrius auris.

Zephyrea Hieronym. Angerianus, Cantabam in syluis, aura zephyrea calores.

AVRES.

Flaccidae Colum. Auresque flaccidae, et ceruix cum capite aggrauata.

Rimosae Horat. lib. 2. Serm. Et quae rimosa bene depobuntur in aure.

Patulae Idem lib. 1. Epist. Nec retinent patulae commissa fideliter aures.

Cauae Ouid. lib. 12. Penetratque cauas vox omnis ad aures.

Auidae Idem lib. 3. Fast. Nos ea vix auidam vulgi captata per aurem Vidimus.

Bibulae Architrenius, Auribus hortatus bibulis hausisse peritos.

Curuatae Sidonius, Erectis sensibus, auribusque curuatis ambiehamus.

Tenellae Thomas Radinus, Tenellas Calipsychiae aures vulnerat.

Acutae Politianus, Demirans aures tacitus tendebat acutas.

Cupidae Augurellus, Haurire cupidis nunc licebit auribus

Sensiles Quintianus, Auremque surdis sensilem.

Vigiles Statius in Achil. Aspicit intentum, vigilique haec aure trahentem.

Pronae Politianus, Doctores plerique pronis auribus acceperunt.

Flaccae Mantuanus, Flaccis piger auribus herbam Olfacit.

AVRICVLAE.

Molles Horat. lib. 2. Serm. Gaudent praenomine molles Auriculae.

Tenerae Stroz. silius, Et lana, et teneris mollior auriculis.

Bibulae Persius, Nequicqam populo bibulas donauetis aures.

AVRIGA.

Indocilis Syl. lib. 8. Auriga indocilis totas effundit habenas.

Properus Virg. lib. 12. Circumstant properi aurigae.

AVRORA.

Aurora est splendor ille soli prautus, qui noctem discurit, et reducit diem. Poetae dicunt Auroram filiam fuisse Titanis ex Terra: quidam non Titanis filiam, sed vxorem et matrem ventorum. Eadem Cephalum et Tithonum fertur adamasse. Ouid. in Epist. Hunc ne pro Cephalo raperes Aurora timebam. Strozius fil. Supprime lora, precor, sic a seniore marito, In tenero Cephali fuscipiare sinu. Stozius pater, Inuidisse deos perhibent, quum mollia cano Oscula Tithono culta puella daret. Proper. li. 2. At non Tithoni spernens aurora senectam Desertum Eoa passa iacere sedula lauit equos. Idem: Cum sene non puduit talem dormire puellam, Et canae totiens oscula serre comae. Quoniam autem consurgit ab Oriente, saepenumero capitur pro populis orientalib. Claud.


page 111, image: s111

de laudibus Stiliconis, Confluxit populus, totam pater vndique secum Mouerat Auroram. Ex Thithono filium suscepit Memnonem, quem Achilles interfecit apud Troiam.

Pallida Virg. lib. 1. Georg. Vbi pallida surgit Tithoni croceum linquens Aurora cubile.

Rosida Idem de Ortu solis, Rosida puniceo Palantias exit amictu.

Palantias Ouid. lib. 4. Fast Postera quum caelo motis Palantias astris.

Tithonia coniunx Virg. li. 8. Te potuit lacrymis Tithonia flectere coniunx.

Aurea Idem de Ortu solis, Aurea fulgebat roseis Aurora capillis.

Humida Idem, Memmonis vt genitrix infecerit humida caelum.

Praeuia Idem, Praeuia flammiferi cursus Aurora rubebat.

Fulgida Idem, Surgit ab Oceano Tithoni fulgida coniunx.

Lutea Virg. lib. 7. Aurora in roseis fulgebat lutea bigis.

Eos, a Graecis dicitur aurora. Lucan. lib. 9. Stabant ante fores populi, quos miserat Eos.

Rosea Ouid. li. 3. de Arte, Nec Cephalus, roseae praeda pudenda deae.

Pudoricolor Naeuius, vt est apud Gell. Rubentem auroram, pudoricolorem appellauit.

Purpurea Ouid. lib 3. Met. Nubibus esse solet, aut purpureae Aurorae.

Thaumantis Oui. li. 11. Morphea qui peragat Thaumantidos edita somnus.

Leucothoe Oui. lib. 7. Fast. Leucothoe Graijs, Matuta vocabere nostris.

Matuta Idem, Hac vbi luce ferunt Matutae sacra parenti.

Palantis Idem lib. 6. Fast. Palantide victus eadem.

Clara Sta. li. 1. 6. Theb. Clara laboriferos caelo Tithonia currus Extulerat.

Pallens Stat. lib. 6. Theb. Vigilesque deae pallentis habenas.

Alma Idem lib. 1. Syl. Nec si alma per auras Te potius prensa veheret Tithonia biga.

Candida Tibul. lib. 1. Luciferum roseis candida portet equis.

Lucifera Mart. lib. 11. Luciferae pariter venit ad astra deae.

Diues Claud. Diuitis aurorae solum, sortemque paratem.

Fulgens Seneca, Iam vaga caelo sidera fulgens Aurora fugat.

Culta Stroz. Dater, Oscula Tithono culta puella daret.

Formosa Idem, Oceanique Aurora torum formosa reliquit.

Pulcra Mant. Postremo quam pulcra suos Aurora colores Explicat.

Rubens Mant Nondummane rubens pulcros Aurora colores Induerat.

Rutilans Idem, Et casium rutilans Autora cacumen Luce colorabat crocea.

Alba Idem, Sed quum iam Lucifer albae Nuncius Auroras clarose attolleret ortu.

Flaua Faustus, Inde vbi flaua rubet tenebris Aurora fugatis.

Rubicunda Mant Rubicunda colorat Lactantes aurora genas.

Vnigena Catul Vnigena impellens nutantibus aera pennis.

Rubra Propert. lib. 3. Quos Aurora suis rubra colorat equis.

Splendida Musaus in Leandro, Splendida quae numquam surgens Aurora videbat.

Parens Mennonis Ouid. lib. 1. Eleg. Non illa parentem Memnonis in roseis, etc.

AVRVM.

Plato suis legibus aurum et argentum ciuitare exigit, tanquam inuidiosam materiam, quaque animos mortalium ad sacrilegia perpetranda incitare posset. Plin ait, Aurum ad pernictem vita repertum. Odi ego aurum, inquit Plautinus senex, multa multis sape suasit perperam Interrogatus Diogenes, cur aurum esset pallens: Quoniam, inquit, multos habet in sidiatores. Propert. li. 3.


page 112, image: s112

Auro pulsa fides, auro vaenalia iura, Aurum lex sequitur, mox sine lege tudor. Propertio succinit Apuleius dicens: Nunc iudices sententias suas pretio nundinantur.

Flauum Virg. lib. 1. Aen. Aut vbi flauo Argentum Pariusue lapis circumdatur auro.

Fuluum Idem lib. 7. Fuluum mandunt sub dentibus auruni.

Regale Horat. in Arte, Regali conspectus in auro nuper et ostro.

Coruscans Apul. Et nunc aurum coruscans in mellis deprimitur vmbram.

Fulgens Idem, Ad istum plane modum fulgente auro decoratum.

Monetale Idem, Auro manetali zonis refertis incincta.

Obrizum Mantuanus, O lapis obrizo longe preciosior auro.

Micans Ouid. lib. 9. Met. Clara micante auro, flammasque imitante pyropo.

Nitidum Idem lib. 9. Cornua cum spicis nitido flauentibus auro.

Fusile Ouid. lib. 11. Met. Fusile per rictus aurum fluitare videres.

Clarum Ouid. lib. 14. Ipse nitor galeae claro radiantis ab auro.

Solidum Idem lib. 3. Eleg. Eruimus terra solidum pro frugibus aurum.

Exitiale Stat. lib. 4. Hoc aurum vati fata exitiale monebant.

Fatale Idem, Sic Eriphyleos aurum fatale penates.

Lydum Stat. lib. 1. Syl. Vine Midae gazis, et Lydo ditior auro.

Nobile Idem lib. 5. Syl. Stirpis honore datos, et nobile pectoris aurum.

Diues Tibul. lib. 1. Tu mihi iurabas nullo te diuitis auri Pondere.

Gemmatum Mart. lib. 15. Gemmarum Scythicis vt luceat ignibus aurum.

Rutilum Claud. Ditabat rutilo, quicquid Mida tangeret auro.

Purum Pont. Per armos, purumque excoctis montibus aurum.

Fulgurans Thoas Radinus, Argenti clati, fulgurantisque auri supellex Extitit.

Caecum, ab effectu. Marullus, Aut caeci desiderijs infamibus auri.

Radians Stroz. pater, Sed caue ne pictis radians laquearibus autum.

Nitens Pamphilus, Auro fibula circuit nitente.

Pretiosum Pallad Soranus, Sed te sola fides pretioso dignior auro.

Callacium Mart. lib. 4. Nec quae Callacio limantur auro.

Dalmaticum Idem, Dalmaticum superes aurum, Scythicosque lapillos. Stat. lib. 1. Syl. Robora Dalmatico lucent satiata metallo.

Terium Mant. Vt solet in vasis terso rutilantibus auro.

Rutilans Id. Sicut Hyperboreis rutilans in vallibus aurum Murice conspicuus.

Illustre Remaclus, Assidet illustri mulier spectabilis auro.

Blandum Architrenius, Et quae pallidior blando crocus induit auro.

[note: Ausonia, Italia ab Ausonio Vlyssis silio dicta, a quo Ausones, Ausonij. Ausonides dicuntur Itali. ] Canalitium, aurum dicitur in puteis effossum. Nam canales venarum vagantur per saxa.

Inuidiosum Socrates apud Theod. Aurum et argentum vbique et in sacris locis.

Speciosum Textor, Illa tu quamuis specioso pulcrius auro.

AVSONIA.

Diues Syl. lib. 4. Trahit vndique lectum Diuitis Ausoniae inuenem.

Nobilis et Armipotens Stat. lib. 3. Syl. Nobilis Ausoniae celer armipotentis alumnus.

Superba Bapt. Egnatius, Scilicet haec regum domitrix, vindexque superbae Ausoniae.

AVSONII.

Antiqui Virg. lib. 11. Ofortunatae gentes, Saturnia regna, Antiqui Ausonij.

AVSPEX.

Prouidus Horat. lib. 4. Carm. Ego quid timebo prouidus auspex.page 113, image: s113

AVSPICIVM.

Vanum Propert. lib. 1. Obstupui vano credulus auspicio.

AVSTER.

Auster ventus est meridionalis nebulosus et humectus, qui aliter dicitur Notus. Certum est, hunc ventum exitialem esse et morbosum. Propterea saepenumero [note: Auster pluuiarum pincerna. ] flare solet in autumno. Beatus Hieronymus austrum appellat pincernam pluuiarum, quod conciliator sit pluuiae. Hippocrates scripsit, Austros hebetare auditum, caliginem obducere, corpora diffundere, ac pigriora facere, intemque caput aggrauare. Auster, inquit Galenus, natura calidus atque humiaus est, vnde et caput opplet et sensuum orificia madefacit, caputque aggrauat.

Humidus Claud. Messesque ferat nunc humidus auster.

Frigidus Virg. lib. 4. Georg. Frigidus vt quondam syluis immurmurat auster.

Nubilus Virg in AEt. Siue introsus agunt nubes, et nubilus auster.

Pronus Virg. in AEt. Haud aliter quam cum prono iacuere sub austro.

Furens Idem lib. 2. AEn. In segetem veluti cum flamma furentib. austris Incidit.

Fallax Idem lib. 5. Aeneam credam quid enim fallacibus austris?

Turbidus Luc. li 1. Qualis cum turbidus auster Reppulit a Libycis. etc.

[note: A Calabria flana. ] Calaber Idem lib 5. Dalmatico Boreae, Calabroque obnoxius austro.

Rapidus Idem lib. 6. Ioniumque furens, rapido cum tollitur austro.

Plumbeus Hor. lib. 2. Serm. Nec mala me ambitio perdit, nec plumbeus auster.

Validus Idem lib. 1. Epist Nec si te validus iactauerit auster in alto.

Pollens fulmine Lucret. lib. 5. Altitonans Vulturnus, et auster fulmine pollens.

Pluuius Ruffus, Pluuios mox arguet austros.

Aquaticus Ouid. lib. 2. de Ponto, Exemploque niuis, quam mollit aquaticus auster.

Insanus Ouid lib. 12. Dixit, et insani deiectam viribus austri.

Imbrifer Idem lib. 13. Equibus imbriferos versa est Pachynus ad austros.

Fortis Ouid. lib 1. Trist. Haec precor euincat, propulsaque fortibus austris.

Praefrigidus Id. li. 4. de Ponto, Et tepidus boreas, et sit praefrigidus auster.

Aestuosus Plin. lib. 2. Grandines septentrio importat, et corus, et auster aestuosus.

Aeolius Syl. lib. 1. AEolijs candens austris et lampade Phoebi.

Stridens Idem lib. 6. Sic tibi nigrantem torquens stridentibus austris.

Fumans Idem lib. 12. Arua coquit nimium cancro fumantibus austris.

Inexorabilis Idem Syllius li. 16. Et Notus, et Boreas, et inexorabilis auster.

Niger Stat. li. 5. Theb. Hinc Boreas, Eutusque, illinc niger imbribus auster.

Saeuus Idem lib. 9. Cum pignora saeuus Auster, et algentes rapuit Thetis inuida nidos.

Circumflans Idem lib. 11. Circumflatibus austris Alternus procumbit ager.

Vdus Stat. lib. 1. Syl. Quas vdo Numidae legunt sub austro.

Humens Pont. Concipit humentes austros.

Leuis Val. Flac. lib. 6 Lenibus alludit flabris leuis auster.

Sonorus Claud Taceat sonotus auster.

Madidus [note: Idem, ] Quantum madidus transimiserit auster.

Torridus Sidonius, Coxit quod torridus auster Niliacum. Libycumque solum.

Luctificus Seneca, Non graui flatu tibi luctificus auster.

Nebulosus Idem, Non vbi hybernos nebulosus imbres aduexit Auster.

Madens Seneca, Austrum madentem siccat, et nimbos trahit.

Nimbosus Pontanus, Nimbosum tam saepe etiam delata sub austrum.

Atrox Pontanus, Pelagoque atrox desaeuit et auster.page 114, image: s114

Stridulus Pamphilus, Cum stridulus auster Saeuit

Praeceps Sabellicus, Hic plaga praecipites qua torrida vergit ad austros.

Violentus Mirandula, Nec pluuijs auster nimijs violentus inundat.

Calens Petrarcha, Arctoasque niues. austrique calentis arenas.

Morbidus Idem, Nil ver dubium, nil morbidus auster.

Noxius Mant. Disce a Roma si noxius auster.

Africus Idem, Non Scythicus boreas illis, non Africus auster.

[note: A Mareotide Aegypti palude. A Garamantibus Africae populis. ] Mareoticus Idem, Hinc Mareoticus auster, Caspius hinc boreas.

Garamas Idem, Littoraque Hesperius Baetis Garamantibus austris Obijcit.

Libycus Idem, Barbara gens, Libyco quae quondam erupit ab austro.

Procax Barthol Carcere ab AEolio, boreamque austrosque procaces.

Nabathaeus, a Nabathaea regione Arabiae. Idem, Nabathaeosque alligat austros.

Imbricus Plautus, HÓc serenus Fauonius est, hÓc Auster imbricus.

Hybernus Tibul. lib. 1. Aut gelidas hybernus aquas cum fuderit auster.

Imbricitor Ennius, Concurrunt veluti venti, cum spiritus austti Imbricitor.

Proteruus Boet. Illud proteruus auster Totis viribus vrget.

Tepens Mant. Muttit ad Hetruscos, austrique tepentis ad axem.

AVSVS.

Fortis Syl. lib. 3 En age, si quid inest animo par fortibus ausis.

Rapidus Idem lib. 8 Exultat rapidis Nero non imitabilis ausis.

Prastans Pont. Ast alium insignemque animi, et praestantibus ausis.

Stolidus Mant. Iam stolido temerasse ausu.

Nefandus Idem, Vt Phaethonta ferunt cecidisse nefandis Ausibus.

Herculeus Idem, Herculeos excedere iudicat ausus.

Audax Idem, Obstitit, et prius audaces compescuit ausus.

Validus Idem, Arma ferens tibi tam validis obsisteret ausis.

Stupidus Architren. Flectit iter, stupidis, dubijsque allabitur ausis.

[note: A Diomede Graeco in subeundis periculis audacissimo. ] Diomedaeus Claud. Et Diomedaeis tantum praeclarior ausis.

Temeratius Theod. Quod temerario quondam ausu sese tempestatibus obiectarint.

Generosus Musaeus in Leandro, Se traiecturum generoso corporis ausu.

Grandis Mant. Viribus Alcidem referens et grandibus ausis.

Futialis Idem, Delectata viros furialibus incitat ausis.

Magnanimus Idem, Postea magnanimos ausus imitata parentum.

Proteruus Idem, Et ciues temere immutare proteruis Ausibus.

AVTOLOLES.

Fugaces Claud. Repetunt deserta fugaces Autololes.

AVTOLYCVS.

Fuit Antolycus Mercurij filius, qui proxima Parnasso loca furtis infestauit. Mart. lib. 8. Non fnit Autolyci tam piceata manus.

[note: Autololes Getuliae populi. ] Ingeniosus Oui. Li. 11. Nascitur Autolycus furtum ingeniosus ad omne.

AVTVMNVS.

Pampineus Virg. lib. 2. Georg. Tibi pampineo grauidus autumno Floret ager.

Vinifer Idem de. 4. temporibus anni, Vinifero autumno summa est tibi Bacche potestas.

Pomifer Idem, Pomifer autumnus tenero dat palmite fructum.

Grauidus Col. lib. 4. Vndique versicoloribus pomis grauidus collucet autumnus.

Mustulentus Apul. Cum mustulentus autumnus maturum colorem efflauerit.

Sordidus Ouid. lib. 4. Fast. Venerat autumnus calcatis sordidus vuis.page 115, image: s115

Pallens Stat. li. 2. Syl. Hos manet imbrifero pallens autumnus hiatu.

Frugifer Ruffus Fest. Frugifer autumnus, ruet aethere concitus imber.

Frigidus Mat Frigidus extremas autumnus in horrea fruges Miserat.

Humidus Col. Nec pluuium semper est ver, aut humidus autumnus.

AVVS

vide AVI.

AXIS.

Versatilis Vitru. Posteriori autem parte tympano medio axis versatilis est inclusus.

Sonorus Claud. Alteque sonoro Strident axe niues.

Feruidus Virg lib. 3. Georg. Volat vi feruidus axis.

AXONES.

Leues Lucan. lib. 1. Et Biturix, longisque leues Axones in armis.

BABYLON.

[note: Babylon triplex. ] TRIPLICEM fuisse Babylonem reperio, vnam Assyriam, aliam Libycam, tertram Aegyptiam, quae Nili Babylon vocata est. Herodotus ait, Assyriam conditam fuisse a Semiramide. Alij scriptores instauratam sclum, factamque duobus annorum millibus, priusquam regnaret Semiramis. Berosus scribit, eam a Saturno Beli patre fundatam fuisse, anno 131 post dituuium. Contra Calius Babylonem quendam sapientissimum, Medi filium, eius autorem facit. Hac opintonum varietate relicta, satis constat, [note: Amplistudo murorum Babylo nis. ] Babylonem vrbem pars Mesopotamiae et Assyriae, Babylonia sit appellata. Fuit aurem in vasta planicie sita, figura quadrata, circuitu trecenta et amplius stadia facienie. Vrbis conditor quicumque fuerit, illud pro comperto est, a Semiramide instauratam fuisse, murisque bitumine ferruminatis decoratam, ducenos quidem pedes altis, quinquagenos latis, ita vt quadrigas inter se occurrentes reciperent, turresque haberent trecentas, plures multo habituri, nisi aliqua ex parte paludes fuissent pro moenibus. Cui tanto tamque portentoso operi adhibita feruntur trecenta hominum millia.

[note: Domira a Persis. A Persis superata sae pius rebellis defecit. ] Superba Lucan. lib. 1. Cumque superba foret Babylon spolianda trophaeis Ausonijs.

Persaea Lucan lib. 6. Tunc Babylon Persaea licet secretaque Memphis.

Alta Ouid. lib. 4. Met. Vbi dicitur altam Coctilibus muris cinxisse Semiramis vrbem.

Rebellis Quint. Alta rebellis Saepe fuit Babyton.

Potens Polit. Aut quae sic Babylonos texta potŽris Sollicita pinguntur acu.

Truculenta Pamph. Quid dubitas adhuc? Babylon truculenta iacebit.

Semiramia Barthol. in Austriade, Inde Semiramiam ex alto Babylona recenset.

Eximia Salm. Non huic AEgyptia Memphis, Non illi Babylon profuit eximia.

Antiqua Stat. lib. 3. Syl. Bactra sacrasque Antiquae Babylonis opes.

Purpurata meretrix, ita dicitur ab Hieron. in Epistolis scribente: Cum apud Babylonem veriarer, essemque purpuratae meretricis colonus. Epitheti ratio talis est: Cum Xerxes Persarum rex Babylonios rebelles plerumque probasset, parta aliquando, vt prius, victoria, instituit, et edicto cauit, ne in reliquum arma ferrent, sed tibijs vterentur, scorta alerent, cauponae indulgerent, et tunicis induerentue laxis et fluentibus, vt delicata illa mollicie, omnium vires eneruatentur, ferentque spadonibus fluxis euiratiores, vt eos hoc modo contineret in


page 116, image: s116

fide. Quod etiam Cyrus Lydis imperasse fertur. Alij dicunt Babylonicis mulietibus morem fuisse, cum hospitibus turpiter commisceri, ad quos cum magno cultu purpuratae commeabant, et fucatae. Feruntque pecuniam, quam ab ijsdem accepissent, sacram Veneri fuisse.

Medamnis a me dicitur, quod Media sit inter duas amnes, Tygrim scilicet et Euphratem.

[note: Portentosa ab immani murorum magntficentia. ] Portentosa Rad. Portentosam Babylonem, Idumaeam de vicino monte Casio comtuentem.

Magnifica Textor in Dialogis, Magnificae Babylonis opes, bimaremque Corinthum.

BACCA.

Bacca fructus est oliuae, palmae, lauri, corni, myrti, et aliorum id genus arborum.

Syluestris Virg. lib. 2. Georg. Et strati baccis syluestribus agri.

Sanguinea Idem, Sanguineisque inculta rubent auiaria baccis.

[note: A Sicyone vrbe Achaiae oliuifera. ] Sicyonia Virg li. 2. Geor. Venit hyems, teritur Sicyonia bacca trapetis.

[note: Nam Palladi sacra olina. ] Palladia Col. Rutaque Palladiae baccae victura saporem.

Bicolor Ouid li. 8. Met. Ponitur hic bicolor sincerae bacca Mineruae.

Amara Ouid. li. 14. Quippe notam linguae baccis oleaster amaris.

Turgens sanguine Nemesianus, Nam dum Pallas amet turgentes sanguine baccas

Virens Stroz. fil. Membra hederae folijs, baccaque ornare virenti.

Hederacea Coradus, Non sic vetustis bacca hederacea muris Adhaeret.

Arborea Petrarcha, Pascent nos auia baccis Arboreis.

Pinguis Mant. Quid pingues oleae baccas, quid munera dicam Matris Aetnaeae.

BACCA GEMMA.

Conchea, ex conchis decerpta. Virg. in Culice, Conchea bacca maris.

Fulgens Pontanus, Collaque fulgentes variabant candida baccae.

[note: A Gange Indorum fluuio, in quo reperitur. A Nereo Deo maris. ] Gangetis Pontanus, Dona ferunt auro grauida, et Gangetide bacca.

Nitida Mirandula, Lucebant nitidae per colla argentea baccae.

Nereia Claud. Et varijs spirat Nereia bacca figuris.

BACCAR.

Baccar, est herba radicis oderatae, quae a quibusdam Nardum rusticum appellatur. Odor eius cynnamomo proximus. Ea auxiliatur contra serpentes, et capitis dolores, feruoresque. Valet item contra fascinationes. Vnde Virg. in Buc. Baccare frontem Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro. Inseritur vestibus gratia odoris, qui somnum gignit.

Frondens Pontanus, Intinctunique croco, et frondenti baccare cinctum,

Viridis Faustus, Adde quod et viridi religatos baccare crines.

BACCHAE.

Bacchae dicuntur Bacchi sacerdotes et sacrificae, quae eiusdem sacrificia noctus celebrant in Cytherone, monte boeotiae. Alio nomine vocantur Thyades, Manades, Eleides, Mimallonides, Edonides, Eubyades, Bassarides, Triaterides, Edoniae. Thrariae dicuntur Bacchae, ab eiusdem nominis monte, quod vinolenti sunt Thraces, et more Germanorum gloriam bibendo quarant. [note: A Cadmo rege et Mimallone monte. Ab Ogyge Thebarum rege. ] Horat. Scyphis pugnare gratum est.

Thebanae Lucan lib. 5. Delphica Thebanae referunt Trieterica matres.

Cadmaeae Sene. Iam Cadmaeis inclyta Bacchis Aspra die dumeta rubent.

Mimalloniae Mant. Vina Mimalloniae vobis dant Cretica Bacchae.

Ogygiae, id est, Thebanae. Barthol. Ogygiae celebrant repetita triennia Bacchae.

Saeuae Propert. lib. 3. Penthea non saeuae venantur in arbore Bacchae.

Edoniae Hor. lib. 2. Carm. Non ego sanius Bacchabor Edonis.page 117, image: s117

BACCHVS.

[note: Macrob probare contendit Liberum patrem eundem esse cum sole, et Liberum dici, quod sit vagus. ] Liber Virg. in Buc. Liber pampineas inuidit collibus vmbras.

Mitis Idem lib. 1. Georg Cui tu lacte fauos, et miti dilue Baccho.

Lenaeus Tibul lib. 4. Odit Lenaeus tristia vetba pater.

Lenaeus, teste Donato, dicitur Bacchus quod leniat mentem. Huic contradicit Seruius, deriuans etymologiam a Graeco verbo [gap: Greek word(s)] quod significat torcular, seu vas, in quo exprimuntur vuae in mustum

Odoratus Idem lib. 4. Georg. Huius odorato radices incoque Baccho.

Maeonius Virg. lib. 4 Georg. Cape Maeonij Carchesia Bacchi

Nocturnus, a sacrificijs eius, quae noctu fiebant. Idem, Nocturnique orgia Bacchi.

Nyctilens Graece, id est, Nocturnus Latine. Virg. Venit Nyctileum fugiens Cadniaeis Agaue.

Dulcis Virg. in Battarum, Dulci namque tumet vondum viticula Baccho.

Dator laetitiae Idem lib. 1. AEn. Adsit laetitiae Bacchus dator, et bona luno.

Nobilis Lucan. lib. 4 Nobilis ignoto Diffusus consule Bacchus.

Bromius Lucan. lib. 8. Et iuga tota vacant Bromio Nyseia.

Nysius Colum. Quaeque tuas audax imitatur Nysia vites.

[note: A Nysa vrbe Arabiae, vbi educatus Bacchus. ] Nysaeus Stat. lib. 4. Theb. Omnipotens Nysaee pater.

Euhyus Col. Sed iam maturis nos flagitat anxius vuis Euhyus.

[note: Ab Echione rege Thebarum vbi colebatur. ] Echionius Pal. Rutil. Primus Echionij palmes se iungere Bacchi Nouit.

Thyrsiger Idem, Robora Thyrsigero platani concordia Baccho.

Semeleius Horat. lib. 1. Carm. Nec Semeleius Cum Marte confundet Thyoneus praelia.

[note: A Graeco verbo [gap: Greek word(s)] , id est, sacrifico] Thyoneus Val. Flac. lib. 1. Bistonas ad meritos cum cornua saeua Thyoneus Torsit.

[note: A Bassare vestre, quam induebant sacrifici. ] Bassareus Horat. lib. 1. Carm. Non ego te candide Bassareu inuitum quatiam.

Puer Semeles Idem, Thebanaeque iubet me Semeles puer.

Iocosus Idem lib. 4. Inter iocosi munera Liberi

Inuerecundus Idem in Epod. Vt inuerecundus Feruidiore mero areano promserat loco.

Euan Luc. lib. 1. Inde autunus adit, paditur fimul Euhyus Euan.

Armiger Veneris Apul. Ecce inquam Veneris hortator, et armiger Liber.

Bis genitus Ouid. lib. 3. Met. Tutaque bis geniti sunt incunabula Bacchi.

Generosus Ou. li. 5. Met. Postquam epulis functi generosi munere Bacchi.

Semeleia proles Ouid. ii. 5. Met. Delius in cotuo proles Semeleia capro.

Racemifer Ouid. lib. 5 Victa racemifero lyncas dedit India Baccho.

[note: A Conrymbis vuis hederarum, quibus coronabatur Bacchus. ] Corymbifer Ou. li 1. Fast Festa corymbiferi celebrabat Graecia Bacchi.

Candidus Idem lib. 3. Fast. Luciferis pueris candide Bacche tuis.

Ogygius Val. Flac lib. 2. Ogygij quam nec Trieterica Bacchi Sacra.

Bicorniger Horat. Vt quas Pampinea tetigisse bicorniger hasta Creditur.

Tener Idem lib. 3. Eleg. Ruricolae Cererl teneroque assurgite Baccho.

[note: Ab Aonia, id est, Boeotia, et Aemonia. i. Thessalia, vbi colebatur. ] Aonius Ouid. li. 1. de Arte, Fertur vt Aonio concita Baccha deo.

AEmonius Ouid. lib. 2. de Remed. Ibat vt AEmonio referens Trieterica Baccho.

Marcidus Stat. lib. 4. Theb. Marcidus edomito bellum referebat ab Haemo

Insanus Idem lib. 5. Theb. Insano veluti Thaumasia Thyias Rapta deo.

Fulmineus Idem lib. 10. Ducite fulminei per vos cunabula Bacchi.

Semelius Idem lib. 1. Syl. Latous vatum pater, et Semelius Euan.

Alumnus Dirces Idem, Aut mitem Tegeae, Dircesue hortabor alumnum.

Rotator Bassaridum Idem lib. 2. Syl. Et tu BassaridŻm rotator Euanpage 118, image: s118

Intonsus Tibull. Solis aeterna est Baccho, Phoeboque iuuenta Intonsis.

Viridis Mart. lib. 13. Lasciuum pecus, et viridi non vtile Baccho.

Validus Val. Flac. lib 1. Valido spumatia pocula Baccho Sollicitant.

Sacer Idem lib. 5. Ipse graui patera sacri libamina Bacchi.

Audax Idem, Inde nec audacem Bacchum, nec Persea.

Saeuus Id. lib 1. Saeuus Echionia ceu Penthea Bacchus in aula Deserit.

Dionysius Bapt. Pius, Pariterque louem Dionysius adire non timuit.

Viticomus Ruffus, Et cum viticomo crinem tondere Lyaeo.

Osiris Ausonius, Ogygiae me Bacchum vocant, Osirim AEgyptus putat.

Iuuenis Seneca, Et tu Thyrsigera Liber ad India, Intonsa iuuenis perpetuum coma.

Nitidus Idem, Ponti regna tenet nitidi matertera Bacchi.

Mollis Pont. Ante focum moli solatur frigora Baccho.

Benignus Idem, Meque feras curru Bacche benigne leui.

Ignigena Thomas Rad. Bacchus qui et Bromius, Lyaeus, Ignigena, etc.

Martius Marullus, Euoe impotenti, Thyrso grauis, alme, Dionysee, Martie.

Imberbis Idem, Esto iuuentae flore perpetuo nitens, imberbis annis omnibus.

Hederiger Idem, Comam diffusam animis AEolijs hederigeram.

Preciosus Stroz. pater, Haud aberit preciosi copia Bacchi.

[note: Ab Ismaro monte Thrachiae, vbi colebatur. ] Ismarus Pamph. Saxus, Tympanaque Isinarij sollicitare dei.

Roseus Idem, Cur roseum pingunt iuuenem te Bacche.

Cadmeius Idem, Cadmeius vrbis Inuictis Bacchus gentibus anguigenae.

Pampineus Idem, Brixia pampinei laetissima munera Bacchi

Blandus Conradus, Blando mea dum celebrant Tempora Baccho.

Rubicundus Idem, Spumet et plenis rubicundus vuis.

[note: A Cadmo Thebanorum rege. ] Calens Idem, Bacchi calentis subministrans pocula.

Vitifer Crinitus, Dicamus bone vitifer.

Bryseus, a Bryseo oppido Boetiae. Crinitus, Tu Bryseus, Hyalisus.

Lesbous Mich. Anglicus, Sumite Lesboo spumantia cymbia Baccho.

Eleeus Idem, Tuque coloratis Eleeu metuendus ab Indis.

[note: A Lesbo insula vbi optimum vinum nascitur] Vnifer Idem, Corycides colitis nymphae, tuque vuifer Euan.

Thyrsifer Mant. Festaque Thyrsifero celebrauit Graecia patri.

Vinsator Idem, Vitisatorque pater miti delusus laccho.

Dircaeus, id est. Thebanus. Mant. Dircaeo licet haec sit gloria Baccho.

Belliger Idem, Belliger extremas duce me rulit arma per vibes Bacchus.

[note: Eleeus ptus paterab [gap: Greek word(s)] misericordia] Racemipotens Calentius, Cuique racemipotens stat Deus ante fores.

Corniger Bartholinus, Vbi corniger Indo Bacchus pampineis ornauit tempora vittis. Taurominitanus Idem, Taurominitani libauit pocula Bacchi.

Laetificus Priscianus, Laetifico tristis non miscet pocula Baccho.

Spumans Faustus, Spumanti prodiga Baccho Cynnama commiscens

[note: Immo Bromius [gap: Greek word(s)] a freme. do. ] Lyaeus Idem, Diffusoque comes crine Lyaeus erat.

Ebrius Architrenius, Aut Bacchus pressa vomit ebrius vua.

Peruigit Seneca, Bacchoque nox ducenda peruigil datur.

Brumius, ab eiusdem festis, quae Romani Brumalia vocabant.

Agenoreus Stat. in Achil. Lucus Agenorei sublimis ad orgia Bacchi.

Effoeminatus Theod Cyr. Bacchum quoque mollibus ac solutis membris.

Semiuir Idem, Hunc quoque diuinitate dignari estis, quanquam mollem, semiuirum.

Sebadius, nam Thraces Bacchum magnifica religione celebrant, quem Sebadium vocant.page 119, image: s119

Taurophagus, quod dithyramborum poetis in victoria daretur bos.

Philoenus, id est, amator vini, quod vino indulgeret largius.

Morychus, a Graeco verbo [gap: Greek word(s)] , id est, polluere.

Milichius, a milichis, id est, ficis, quia ficum ab eo inuentam opinantur

BACVLVS.

[note: Sienli in vindemijs faciendis Bacchi musto tingebant et sicis. ] Nodosus Pont. Nodoso incumbens baculo, et stans imperat.

Teres Mant. Lassa cutis tereti male sustentata bacillo.

Accliuis Mich. Anglicus, Baculoque volutat Accliui innixus.

Agrestis Ouid. lib. 15. Esse solet, baculumque tenens agreste sinistra.

Acernus Mantuanus, Continuit gressum, baculo que innixus. a cerno.

BAETIS.

Baetis fluuiui est qui ex agro Tarraconen si demissus, mediam Hispaniam perfluit, mox mari propinquus, lacum efficit magnum ac demum occidentalem intrat Oceanum. Ab hoc regio Baetica vocata est. In eo tingebautur olim lana pulcro colore. Vnde Martialis, Baetis oliuifera crinem redimite corona, Aurea qui nitidis vellera tingis aquis.

[note: Hesperia minor dicitur Hispania A Taetesso vrbe Hispaniae. ] Hesperius Lucan. lib. 1. Thetimque fugacem Qui ferit Hesperius post omnia flumina Baetis.

Vmbrosus Syl. lib. 3 Palladio Baetis ornatus cornua ramo.

Tartessiacus Mart. lib. 8. An Tartessiacus stabuli nutritor Iberi Baetis.

Iberus Cimbriacus, Flumina diuitiorque Tagus, vel Baetis Iberus.

Placidus Mart. lib. 9. Qua diues placidum Corduba Baetin amat.

BAIAE.

Baiae ciuitas Campaniae, a Baio Vlyssis filio nomen sortita. Vbi sunt aquae calsdae, de quibus Pontanus duobus libris, quos Baias inscripsit, latissime demonstrat.

Liquidae Hor. lib. 3 Carm. Seu liquidae placuÍre Baiae.

Amoenae Idem lib. 1. Epist. Nullus in orbe sinus Baijs praelucet amoenis.

Tepentes Syl. lib. 12. Docet ille tepentes Vnde ferant nomen Baiae, comitemque dedisse.

Calentes Sido. Calentes et nunc Baiae, et scatebris canernatim ructata pumicibus aqua.

Salaces Pontanus, Salaces refugis Marine Baias.

Felices Idem, Felices Carithaeo amante Baiae.

Molles Idem, Quin molles iubeas valere Baias.

Vaporiferae Stat. lib. 3 Syl. Siue vaporiferas, blandissima littora, Baias.

AEstuantes Idem lib. 4. Syl. Et aestuantes septem montibus admouere Baias.

Desides Idem, Non tamen portu retinent amoeno Desides Baiae.

BALAENA.

[note: Piscis genus est. ] Britannica Iuuen. Sat. 10. Quanto delphinis balaena Britannica maior.

BALISTA.

Torta Lucan. lib. 2 Tortaque per tenebras validis balista lacertis.

Phocais Syl. lib. 1. Phocais effundit vastos balista molares.

Ferrea Quint. Non satis in mortem fuerat balista rotata Ferrea.

BALNEVM.

Tenebrosum Mart lib. 1. Redde Lupi nobis, tenebrosaque Balnea Grylli.

Dulce Pont. Quae dulcia modo balnea petistis.

Venustulum Idem, Dulces balneolae, venustulaeque.

Mulcens Thomas Radinus. Quid mulcentia balnea, vaporosos fontes.

Sudans Quint. Balnea si calidis quaeras sudantia thermis.

BALSAMVM.

Balsamum arbuscula est aromatica, cuius lignum Xylobalsamum, suecuspage 120, image: s120

opobalsamum dicitur. Plin. lib. 12. Omnibus, inquit, odoribus praefertur balsamum, vni terrarum ludaeae concessum. Producitur et in valle Syriae, arbore mali Punici magnitudine, ramis multis, folio rutae simili, candido tamen et perpetuo virente, fructu simili terebintho. Haec arbor sustinet se sine adminiculis. Trima iam fructifera est, proceritatem habet duorum cubitorum. Vnguentum balsamum viris conuenire scubit Martial quum Assyria unguenta magis deceant mulieres. Sic autem ait: Balsama me capiunt, haec sunt vnguenta virorum, Delicia, Nini vos redolete nurus. A Balsamo adiectiuum Balsameus. Lact. de Phoenice, Vnguine balsameo, myrrhaque, et thure soluto Condit.

Sudans Virg. lib. 2. Geovg. Quid tibi odorato referam sudantia ligno Balsama.

Geniale Apul. Et geniali balsamo guttatim excusso conspergebant plateas.

Spirans Claudianus, Spirent irriguae spirantia balsama venae.

Odorum Stroz. filius, Sponteque odora tui sudabunt balsama campi.

Luxuriosum Pamphilus Saxus, Balsama quo nobis luxuriosa fluant.

Mite Cor. Gallus, Mitia odorifero distillant balsama ligno.

Fragrans Architrenius, Superis fragrantia morum Balsama delimat.

Sacrum Idem, Lacryma felix, nostrae sacra balsamus arae.

Redolens Bernard. Dum reparasque toros, redolentia balsama sparge.

BALTHEVS.

Sutilis, id est, compactilis et consutus, Virg. lib. 12. Teritur qua sutilis aluo Baltheus.

Pictilis Apul. Frenis argenteis, et pictilibus baltheis exornata.

Caerulus Val Flac. lib 1. Qua caeruius anibit Baltheus.

Asper Idem lib. 5 Quem baltheus asper Subligat.

Pendulus Sidonius Apol. Penduli ex humero balthei.

Auratus Seneca, Aurato religans ilia baltheo.

Signifer Pontanus, Inde manent infixa locis, quae baltheus ambit Signifer.

Discolor Thomas Radinus, Vbi discolorille Baltheus.

BARATHRVM.

Immane Virg. lib. 8. Superque immane barathrum Cernitur.

Imum Columella, Et imum Concutiens barathrum lethaeas terruit vndas.

Tartareum Stat. lib. 1. Theb. Da Tartarei regina barathri.

Caecum Idem lib. 5. Syl. Caeco gemeret mors clausa baratho Longius.

Abruptum Catullus, AEstus in abruptum detulerat barathrum.

Infernum Val. Flac lib. 2. Inferni qualis sub nocte barathri Accubat.

Ferale Claud. Iam quaecunque latent ferali monstra barathro.

Stygium, a Styge inferorum palude. Marull. Mergere nos stygio barathro.

Praeceps Mant Fitque ingens domus vmbrarum, praecepsque barathrum.

Tetrum Mtrandula, Innumera tetri metuunt quem monstra barathrum.

Irremeabile Ludou. Nec Venus in barathru trahet irremeabile Lethes.

Nigrum Cleophilus, Ventum erat ad nigri squallentia tecta barathri.

Ferum Quint. Alios barathrum mergit absorptos ferum.

Paludosum Michael Anglicus, Dura paludoso reddentes iura barathro.

Squallens Mant. Vt fuit inclusus tandem squallente barathro.

Opacum Idem, Mergat opes, barathroque nefas abscondat opaco.

Caligans Idem, In tenebris lateat sub caligante barathro.

Triste Idem, Intrat ad humentes vmbras et triste barathrum.

Horrendum Barthol. Arbiter, horrendique Hecate regina barathri.

Latum Augurell. Praecipites latum in barathrum quandoque ferantur.

Voraginosum Textor, Intrauit barathri voraginosi. Squallentes tenebras.page 121, image: s121

BARBA.

Prolixa Virg. in Buc. Hirsutumque supercilium, prolixaque barba.

Impexa Idem lib. 3. Georg. Stiriaque impexis induruit horrida barbis.

Moesta Luc li. 2. Passus erat moestamque genis iucrescere. barbam.

Mollis Lucret lib. 5. Et pariter mollem malis dimittere barbam.

Hirsuta Ouid. lib. 13 Iam libet hirsutam tibi falce recidere barbam.

Propexa Id li 1 Fast. Ille manu mulcens propexam ad pectora barbam.

Hispida Syl li. 13. Stant aures, summoque cadit barba hispida mento.

Aspera Colphurnius, Quibus aspera mento Barba iacet.

Hirta Sidonius, Barba concauis hirta temporibus.

Foeda Seneca, Quam foeda iacet barba praestetur fides.

Horrida Stroz. pat. Pectoris indicium licet horrida barba seueri Praebeat.

Fruticans Coradus, Squalido vultu, et fruticante barba.

Comans Mant. Corpora et ardentes oculos, barbamque comantem.

Rigida Idem, Dentibus ora putes, rigidaque horrescere barba.

BARBARIA.

Inhumana Ouid. lib. 3. Trist. Inter inhumanae nomina Barbariae.

Ferina Idem lib. 5 Omnia barbariae loca sunt, vocisque ferinae.

Dissona Claud. Quae dissona ritu Barbaries.

Furens Marullus, Virtus furentem barbariem vnice.

Horrida Conradus, Dum fugit horrida morum Barbaries.

Cruda Quint Cruda vbi barbaries et barbarus infremit horror.

Fera Cantalicius, Sed fera barbaries castris perculsa relictis.

Atrox Bapt. Prus, Horrida rusticitas, feritas inamabilis, atrox Barbaries.

Scelerata Mant. Nihil illaesum scelerata reliquit Barbaries.

Aspera Idem, Penitusque euulsa recessit Aspera Barbaries.

Immanis Cic. Vobis adiutoribus, isti immani atque intolerandae barbariae resistemus.

BARBITOS.

Lesboa Horat. lib. 1. Carm. Lesboum refugit tendere Barbiton.

Facilis Claud. Terpsichore facilem lasciuo pollice mouit Barbiton.

Multiformis Mart. Capella, Quae multiformem scitis cire Barbiton.

Querula Polit. Ad querulam docto barbiton ore canit.

[note: Ab Horatio Venusino Lyrico. ] Venusina Idem, Vt Venusina tibi barbitos adstupeat.

Multichordis Marull. Barbiton in breue multichordem.

Canora Conradus, Tevocat et canota batbito.

Niuea Idem, Quae tu mox niuea pangere barbito.

Mollis Idem, Barbito molli cecini frequenter.

AEolia, a Sappho Lyrica. Augur. Epressa AEolia carmina barbito.

Aurea Crinitus, Aptabam fidibus barbiton aureum.

Aonia Idem, Assume Aonium Bosphore barbiton.

Dulcis Quint. Dulcia Strymonij vicerunt barbita vatis.

Sonora Pallad. Sora. Barbiton quae iam posuit sonoram.

Arguta Faustus, Siue fides tetricas, argutaque baibita pulset.

Lesbia Mant. Seu Lesbia pulsas barbita.

BARCE.

[note: Barce vrbs Lydiae. ] Arida Claud. Dissidet occiduis quod Gadibus arida Barce.

BARDOCVCVLLVS.

[note: Barce vrbs Lydiae. ] Lingonicus Mart. lib. 1. Vitio contaminat vncto Vrbica Lingonicus Tyrianthina bardocucullus.

BARIVM.

[note: Barium oppidum Italiae] Piscosum Horat. Sat. 5. Bari moenia piscosi, dehinc gratia lymphis.page 122, image: s122

BARRHVS.

[note: Barthus dicitur elephas a souiiu. ] Marmaricus Sidon. Rostris Marmarici dedÍre barrhi.

Vastus Stroz. fil. Acrius exultans vastos in praelia barrhos.

Libycus Bapt. Pius, Ille cutem Libyci per sordida vulnera barthi.

Niger Horat. Quod tibi vis mulier nigris dignissima barthis.

BASILISCVS.

Est basiliscus serpens candida in capite macula, velut diademate quodam ornatus. Acutissimum habet caput, os rude, oculos et colorem ad nigredinem vergentes. Palmum non excedit, solo tamen halitu serpentem quamlibet magnum suffocat, tanta est veneni acuitate. Eum si quis vel baculo attigerit, paulo post moritur. Sibilo omnes fugat serpentes. Nec flexu multiplici. nec vt reliqua corpus impellit, sed celsus et erectus in medio incedens. Necat frutices, rumpit saxa, non contactas modo, verum et afflatas exurit herbas. Huic tamen exitio est mustelarum virus. Eius cauernis illatum hominem si in spiciat, solo intuitus perimit. Habitat in solitudinib. Africa. De basilisco Luca. lib. 9 sic inquit: Sibilaque effundens cunctas terrentia pestes Ante venena nocens late sibi submouet omne Vugus, et in vacua regnans basiliscus arena. Mant. Natus in ardenti Libyae basiliscus arena, Vulnerat aspectu luminibusque necat.

Funereus Pamph. Sax. Funereus Libyca veluti Basiliscus arena.

BASIVM.

Blandum Bapt. Pius, Mox amor, vt matri basia blanda feret.

Luctans Mart. lib. 4. Mersusque vadis luctantia carpsi Basia.

Lasciuum Idem. lib. 11. Te spectante dabit nobis lasciua minister Basia.

Aureolum Pont. Aureolumque dedit lux mea basiolum.

Mordens Polit. Mordente prossa basio.

Dulce Codrus Urceus, Corneli, tibi dat cantanti dulcia Clio Basia.

Laetum Calent. Inter sollicitas basia laeta manus.

Mite Corn. Gallus, Dat columbatim matia basia.

Noxium Polit. Fuge tu, sunt noxia basia in ipsis Multa venena labris.

Poscinummium Apul. lib. 10. Tunc exosculata pressule, non qualia in lupanari solent basiola iactari, vel meretricum poscinummia, vel aduectorum negotinummia.

Pressum Mart. Basia da nobis Diadumene pressa: Quot? inquit.

BASSARIDES.

Entheae, id est, diuinae, et deo plenae: sunt enim, vt iam diximus, sacerdotes Bacchi. Sidonius, Rotat Enthea thyrsum Bassaris.

Tremulae Idem, Et tremulas in furore festo ire Bassaridas.

Vagae Quint. Exagitante mero, vaga Bassaris inflat hiatu.

BATAVI.

Truces Lucan. lib. 1. Vagiones, Batauique truces.

Auricomi Syl lib. 3. Iam puer auricomi performidate Batauo.

Feroces Bapt. Egn. Contra autem fortem Phrysium, Batauumque ferocem.

Indomiti Barth. Littora, et indomitos Rheno claudente Batauos.

BATHYLLVS.

Fuit Bathyllus, puer admodum speciosus, Anacreontis poetae delicium, vt prius diximus. Ioan. Spinellus Mutiniensis, Nunc hunc, quem Samium dicunt arsisse Bathyllum, vicisset lyrici teia Musa senis.

Samius, ex Samo insula. Horat. Non aliter Samio dicunt arsisse Bathyllo.

BAVCIS.

Pannutia, id est, vilibus pannis induta. Persi. Satyr. 3. Dum nec detitius sapiat pannutia Baucis.page 123, image: s123

BELGAE.

Armiscri Stroz. fil. Vt Latium armiferos Belgas animaret in orbem.

Audaces Baptista Egn. Audaces Belgas, et torto crine Sugambrum.

Pugnaces Mant. Tibi pugnaces gens aspera Belgae.

Crudi Idem, Atque obscoena Venus, crudique ferocia Belgae.

BELIDES.

Danaus Beli filius filias habuit 50. quae totidem Aegypti filijs nupscrunt. Factaque simul coniuratione omnes maritos vna nocte occiderunt, praeter Hypermnestram, quae Lynceo viro pepercit. Propter quod flagitium, persoratis vrnis aquas apud inferos aeternum hauriunt. De his Ouid. Lib. 4. Met. Molitique suis lerhum patruelibus ausae Assidue repetunt, quas perdunt Belides, vndas. Idem in Ibin, Quaeque gerunt humeris perituras Belides vndas, Exulis Aegypti turba cruenta nutus. Tibul. Lib. 1. Et Danai proles Veneris quae numina laesit, In caua lethaeas dolia portat aquas. Pamph. Saxus, Et non quam capias captabunt Belides vndas, Turba maritali perniciosa nece.

Danai puellae Hor. Lib. 3. Car. Dum grato Danai puellas carmine mulces.

Impiae Idem, Impiae sponsos potuÍre duro Perdere ferro.

Scelestae Idem, Socerum, et scelestas falle sorores.

Danaides, Danai filiae. Seneca, Vrnasque frustra Danaides plenas ferunt.

Miserae Cleophil. Luduntur miserae perituris Belides vndis.

Iniquae Faustus, Praebuit infandae Belis iniqua neci.

Cruentae Seneca, Nunc nunc cruentae regis Aegysthi nurus.

BELLARIA.

Bellaria dicuntur cibi secundae mensae, qui apponuntur ad irritandam gulam. Vocantur a Graecis et [gap: Greek word(s)] , authore Gellio lib. 13. Noctium Atticarum.

Mellita varro apud Gell. Bellaria ea maxime sunt mellita, quae mellita non sunt.

Adorea Stat. lib. 1. Syl. Iam bellaria adorea pluebant.

Attica bellaria, olim prouerbio fecerunt locum. Plato apud Erasmum, Damnas et Attica bellaria, quae videntur ad lauticias pertinere.

[note: Apud Athen. Lib. 14. legitur [gap: Greek word(s)] et [gap: Greek word(s)] . Bellerophontis pudicitia. ] Epaecla, dicebantur, quae post * [gap: Greek word(s)] , id est, coenam dabantur.

BELLATOR.

Fortis Vegetius, Qui et plures et fortes habueris bellatores.

Eximius Plautus in Bacc. Armis, equis, exercitu, atque eximijs bellatoribus.

BELLEROPHON.

Bellerophon filius fuit Glauci regis Corinthiorum, qui quum a Sthenoboea, vxore Proeti Argiuorum regis affictim adamaretur, nullis tamen precibus induci potuit, vt cum ea stuprum committeret. Itaque dolore repulsae indignata illa, adolescentem quamuis innocentem viro accusauit, qui tamen eundem domi noluit interfici: sed literas ad lobatem socerum dedit, quibus interficiendi Bellerophontis negocium dabat. Iohates in vltionem criminis Bellerophontem ipsum ad superandam Chimaeram misit, vt praetextu memorabilis pugnae interiret. Sed longe aliter contigit. Superato enim monstro laudem retulit amplissimam.

Castus Hor. lib. 3. Carm. Falsis impulerit criminibus nimis Casto Belletophonti.

Tetricus Ouid. lib. 2. Trist. Nam quid de tetrico referam domitore Chimaerae.

Isthmiacus Mant. Isthmiaco iuueni praeda Chimaeta fuit.

Proles Mant. Nec adest Glauci certissima proles.page 124, image: s124

BELLONA.

[note: Bellona dea belli, soror et auriga Martis, multa gaudens strage. ] Furens Sabell. Discurrit Bellona furens, cui terror eunti It comes.

Tartarea Syl. lib. 5. Stridit tartareae nigro sub pectore diuae.

Hastata Stat. li 2. Theb. Hastataque pugnae Implicuit Bellona tubas.

Atra Idem lib. 7. Regit atra iugales Sanguinea Bellona manu, longaque fatigat.

Mauortia Val Flac. Lib. 2. Signumque dedit mauortia coniunx.

Vindex Claud. Scilicet in dubio vindex Bellona pependit.

Implacabilis Idem, Tunc implacabile numen. Bellonam alloquitur.

Impia Culphurn. Dabit impia iunctas Post tergum Bellona manus.

Ardens Sidon. Thalamique refringit Plus ardens Bellona faces.

Tristis Seneca, Sequitur tristis sanguinolenta Bellona manu.

Ferox Stroz. pat. Stat iuxta Bellona ferox, terrorque pauorque.

Inferna Augurel. Siue inferna virŻm coetus Bellona fatiget.

Atrox Crinitus, Atrox sanguineam sustulit AEgida Bellona.

Fera Quint. Vel fera me exagitet diro Bellona flagello.

Saeua Mant. Saeuaque depositis Bellona quieuerat armis.

Truculenta Idem, Bellona suopte ingenio semperque grauis, truculenta, minaxque.

Cristata Idem, En Martis Bellona soror cristata.

Fremens Idem, Ecce iterum Bellona fremens grauat Aegide pectus.

Turbida Remaclus, Nec Bellona turbida Martis equos.

Aspera Cantal. Aspra suos toties vbi iam Bellona et cruore Sparserat.

Horrenda Barth. Tristique horrenda flagello Desaeuit Bellona animis.

Sanguinea Brixius, Sanguinea excurrit Bellona vtrumque per agmen.

Sordida Claud. Bellonam alloquitur, quae sanguine sordida veste Illyricis, etc.

BELLVM.

Triste Virg. lib. 7. Aen. En perfecta tibi bello discordia tristi.

Funestum Idem in Battarum, Miles vt accipiat funesti praemia belli.

Horridum Idem li. 6. AEn. Bella horrida bella, Et Tybrim multo spumantem sanguine.

Mortiferum Idem, Mortiferumque aduerso in limine belli.

Lacrymabile Idem lib. 7. Siue Getis inferre manum lacrymabile bellum.

Crudele Idem lib. 11. Graditur bellum ad crudele Camilla.

Durum Lucan. Lib. 5. Partem tibi Gallia nostri Eripuit, partem duris Hispania bellis.

Dirum Virg. lib. 11. Dirum exsecrantur bellum, Turnique Hymenaeos.

Discors Ouid. lib. 9. Discordia Thebae Bella mouent.

Exitiale Syl. lib. 11. Arma reponenda, et bellum exitiale cauendum.

Nefandum Virg. lib. 12. Hoc caput, Ű ciues, haec belli summa nefandi.

Infandum Claud. Infandis iterum terras accendere bellis.

Impium Luc. lib. 1. Impiaque in medio peraguntur bella senatu.

Flagrans Mant. Emersura breui flagrantia bella per orbem.

Ferale Lucan. lib. 6. Thessalicus sonipes, bellis feralibus omen Exsilijt.

Fugax Idem lib. 8. Pugna leuis, bellumque fugax, turmaeque vagantes.

Immane Idem lib. 9. Erexit montes, beliumque immane deorum.

Saeuum Idem lib. 10. Temere omnia saeui Instrumenta rapit belli.

Lacrymosum Hor. lib. 1. Carm. Hic bellum lacrymosum in Persas, etc.

Lugubre Id. li. 12. Car. Quis gurges, aut flumina lugubris Ignara belli?

Acutum Idem lib. 4. Car. Et curae sagaces Expediunt per acuta bella.

Funebre Hor. li. 1. Epist. Ira, truces inimicitias, et funebre bellum.

Ardens Suet. in Iulio Casare, Praemia flagitantes ardente tunc in Africa bello.page 125, image: s125

Infaustum Ou. lib. 14. Bella infausta gerunt, multumque ab vtraque cruoris.

Asperum Ouid. lib. 2. Fast. Lassabant agiles aspera bella viros.

Ferum Mart. lib. 10. Pieria caneret quum fera bella tuba.

Martium Ouid. lib. 3. Fast. Finierant lacrymis Martia bella suis.

Irrequietum Ouid. lib. 2. Trist. Bellaque cum multis irrequieta geris.

Miserabile Idem in Epist. Sed timeo, quoties subijt miserabile bellum.

Ferreum Idem ibidem, Ferrea sanguinea bella mouere manu.

Forte Ouid. lib. 1. de Remedio, Fortia Maeonio gaudent pede bella referri.

Acre Idem in Ibin, Et pede quo debent acria bella geri.

Atrum Syl. lib. 3. Atro inuoluens bello Italiam.

Feruidum Idem lib. 8. Augebat curis lentendo feruida bella.

Furibundum Idem lib. 4. Ceu bella leones Interse furibunda mouent.

Furens Idem lib. 7. Obnixim quum bella furentia torquent.

Furiale Idem lib. 8. Impleuit terras voce, et furialia bella.

Rediuiuum Idem li. 10. Vmbrae ne Ausoniae rediuiua in bella retractant.

Turbatum Idem lib. 11. Cecinit fatale cruenti Turbati signum belli.

Rapax Id. ibid. In patria liceat non exhaurire rapacis Impensis belli.

Rapidum Id. li. 15. Pellaeaque littora bello Perfundit rapido.

Perfidum Stat. lib. 10. Theb. Consilia et monitus quum perfida bella vetarent.

Intestinum Salust. Huic ab adolescentia bella intestina, caedes, rapinae, discordia ciuilis, grata.

Hostile Front. Sicque a domesticis finibus hostile transtulit bellum.

Efferum Stat. lib. 3. Theb. Quod si bella effera Graios Ferre vetas.

Sanguineum Idem lib. 5. Theb. Saguinei mistum ceu fontibus ignem Hausissent belli.

Fluitans Idem lib. 6. Theb. Talis eram campo belli fluitantis imago.

Trux Idem in Achil. Vestras peruenit ad aures Fama trucis belli.

Luctiferum vocaui bellum, eadem forma, qua luctifer annus dicitur a Vac. Flac. lib. 3.

Acerbum Val. Flac. lib. 5. Argon. Aut belli quantum iam restat acerbi.

Flebile Claudianus, Flebile cum tuinida bellum Carthagine gessi.

Latrans Idem, Deficiunt septi latrantibus vndique bellis.

Rabidum Idem, Miramur rabidis hostem succumbere bellis.

Geticum Claud. Ille dabat tergum, Gerticis hic pectora bellis.

Barbaricum Idem, Barbarico Romana dedit discordia bello.

Refugum, quasi rediuiuum. Sidonius, Consilia et refugo laxauit moenia bello.

Nefarium Cicero pro Milone, Cn. Pompelo nefarium bellum indixerat.

Miserum Cic. pro Detotaro, Ad eum igitur rex Deiotarus venit hoc misero, etc.

Perniciosum Cic. Tibi certe confitendum est causam perniciosissimi belli, etc.

Luctuosum Idem, Sic huius luctuosissimi belli semen tu fuisti.

Periculosum Idem in 9. Philip, Vt in bellis periculosis obirent homines legationes.

Sacrilegum Cic. in Verr. Bellum sacrilegum, impiumque semper habuit indictum.

Inexpiabile Liuius, Ex quibus pro certo habeant patres, bello inexpiabili, se, etc.

Pestiferum Cic. lib. 4. Epist. Et absens agnoscebam, quae esset tua in hoc pestifero bello cauendo sententia.

Turbulentum Cic. lib. 1. de Diui. Consul nuaciauit a dubio salutis augurio turbulentum bellum.page 126, image: s126

Cruentum Seneca, Cruento cecidit in bello pater, cecidere fratres.

Ferro cinctum Idem, Et cincta ferro bella in extremo abdita.

Violentum Lucan. lib. 6. Quod non vlla queat violenti machina belli.

Insanum Marullus, Ductantem rigidos insana in bella maniplos.

Sceleratum Idem, Hinc versum fas atque nefas, scelerataque bella Inuasere.

Saeuiens Lactant. Nulla pax, nulla concordia, publice bellis saeuientibus.

Auidum Mapphaeus Vegius, Discedens voluisti auidis te credere bellis.

Letaie Pamph. Quum miscet bellum letale furens, Intrepidus turmas trahit.

Truculentum Idem, Quisquis bella timet nostris truculenta sub annis.

Funereum Idem, At quum funereis opus est incumbere bellis.

Bellicum Sabellicus. Neue Sabine tibi bellica bella morae.

Rigidum Mirand. Nam qui iam legibus vrbes Fundarunt, rigido statuerunt moenia bello.

Audax Crin Graui torquere lacerto Spicula, et audaci fortes concurrere bello.

Ferox Fran Philel. Prodeat in medium, tractetque ferocia saeui Bella fori.

Fremebundum. Idem, Quae bella tuis fremebunda triumphis

Cruorifluum, cruore et sanguine stagnans qua dictione vsus est Salmoneus.

Armisonans, a me dicitur dictione, qua vsus est Quintianus in Cleopoli.

Mauortium a Marte bellorum deo. Mant. Seu qui Mauortia bella GessÍre inspicias.

Sanguine stagnans Idem, Europam et multo stagnantia sanguine bella.

Atrox Idem, Postquam bellum atrox, quod iam bis quattuor ante Saecula susceptum a proauis, veniat.

Exsangue Idem, Et faciles myrtos, exsanguis praemia belli.

Profanum Idem, Quae fata profanis Accipiunt bellis.

Formidabile Idem, Vidimus, illius quam formidabile bellum, Scimus.

Animosum Idem, Quumvehit Hispanas animosa in bella phalanges.

Letiferum Cantalycius, Dum tam letiferis opponere pectora bellis Magna parant.

Praeformidabile Bartholinus, Alternae per formidabile caedis Bellum animo voluens.

Creperum, id est, dubium. Lucret. lib. 5. Exaequataque sunt creperi certamina belli.

Anceps Lucret. lib. 6. Ancipiti quoniam bello turbatur vtrimque.

Horrendum Virg de Vino et Venere, Perdidit horrendo Troiam Venus improba bello.

Graue Idem, Et Lapithas bello perdis Iacche graui.

Importunum Idem lib. 11. Bellum importunum ciues, cum gente deorum, Inuictisque.

Terribile Polittan Dulcia terribili mutans psalteria bello.

Furiosum Mant. Postquam bella furens amnis furiosa diremit.

BELVA.

Saeua Hor. lib. 1. Carm. Liber, et saeuis inimica virgo Beluis.

Fera Syl. lib. 10. Qua sonipes, qua belligero fera belua dente.

Immanis Claud Immanis medium vectaret belua portum.

Frendens Sidonius, Frendens quum belua ferrum Ferret. HÓc est Paroemion figura.

Atrox Pont. Rursum ante oculos sese obijcit atrox Belua.

[note: Primam stultem corripit contra Virg. ] Ferox Idem, Cornuque ferox exsultat adunco Belua.

BENACVS.

Vorticosus Polit. Quem vorticosi turbat vnda Benaci.

Piscosus Pesrar. Carmina piscoso referens accepta Benaco.page 127, image: s127

Sonans Idem, Qui saxa sonanti Benaco praetenta tenent.

BENIGNITAS.

Clemons Martianus Capella, Clementi benignitate largita est.

Grata Liuius, Et benignitatem per se gratam comitate adiuuabat.

Mitis Augurellus, Quae mitis haec benignitas?

BERENICIS.

Vndosa Syl. lib. 3. Adfuit vndosa cretus Berenicide miles.

BERYLLVS.

Sunt berylli gemmae pecultares Indiae, quae poliuntur sexangula figura artificum ingenijs, quoniam hebescunt, nisi color repercussu angulorum excitetur. Aliter politi non haberent eundem fulgorem, Probatissimi sunt, qui viriditatem puri maris imitantur. Inaequales ergo Iuuenalis vocat propter angulos. De Betyllo Propert. lib. 4. Et solitum digito beryllon adederat ignis. Prudentius primam corripuit, dicens, Hinc sibi sapphirum sociauerat, inde beryllum.

Glaucus Pris. Berylli gammas glauci, nitidumque adamanta.

Inaequalis Iuuen. Sat. 5. Heliadum crustas et inaequales beryllos.

BERYTVS.

Grata Pris. Antiquamque Tyron Beryti et moenia gratae. Fuit vrbs Phoeniciae.

BESTIA.

Trux Apul. lib 5. Quae trucis bestiae nuptijs destinatu esse declamauit.

Dira Idem lib. 8. Dirarum bestiarum repigratur impetus.

Terribilis Sido. Reformidabans catuli tui bestijs appropinquare terribilibus.

Fera Liuius, bestias caeco impetu ac rabic concitatas.

Noxia Pont. Quis noxias aut bestias aut impetum.

Impura Thomas Radinus, Impura bestia, perfidissima lupula.

BETA.

Candida Colu. Deprimitur folio, viridis pede candida beta.

Fatua, id est, salsi saporis expers. Mart. lib. 13. Vt sapiant fatuas fabrorum prandia betae.

Tenera Catullus, Languidior tenera cui pendens situla beta.

Flebeia Persius Sat. 3. Putre quod haud deceat plebeia radere beta.

BETHVLIA.

Montana Mant. Non te foemineo montana Bethulia sexu.

BIAS.

Prienaeus Sido. Prienaee Bia quod plus tibi turba malorum.

BIBLIS.

Biblis Meleti fuit filia et Cyanes, quae cum fratrem caunum misere deperiret, eiusque conubitum non posset assequi, laqueo spiritum intercepit. Ouid. Biblida quid referam, vetito quae fratris amore Arsit, et est laqueo fortiter vlta nefas. Calent. Biblidaque insano praebentem pectus amori. Idem, quat non per terras, quae non per littora Biblis, Teque tuamque gemens Caune secuta fugam est. Poetae fabulantur eam beneficio Naiadum, in fontem post assidua mutatam lacrymas, cum aliquandiu a fratre neglectam sese indoluisset. Fabulam hanc describit Ouid lib. 9. Metam.

Phoebeia Ouid. lib. 9. Sic lacrymis consumta suis Phoebeia Biblis.

Incesta Mant. Biblidaque incestam, curas et vulnera Thysbes.

Sororia Architren. Gratior ipsa sibi, Biblisque sororia fratri Gaudia mentitur.

Miletis, Mileti filia. Ouid. li 9. Tum vero moestam tota Miletida mente Defecisse ferunt.

BIBLVS.

[note: Biblus dicitur trucus seu scit pus, cusus tenuissimis fissuris olim chartae conficiebantur. ] Fluminea Lucan. lib. 3. Nondum flumineas Memphis contexere biblos Nouerat.page 128, image: s128

Niliaca Michael Anglicus, Niliacis quamuis contexere biblis.

Pharia, id est, AEgyptia. Id. Dicta deae Pharijs properaui infigere biblis.

Palustris Guillelmus Castellus, Sit salebrosa domus, bibloque intexta palustri.

BIDENTAL.

Triste Horatius in Arte, An triste bidental Mouerit incestus.

Euitandum Persius Sat. 2. Triste iacet lucis, euitandumque bidental.

BIDENTES.

Lanigerae Virg lib. 7. Centum lanigeras mactabat rite bidentes.

Mites Remaclus, Caeduntur mites populo plaudente bidentes.

BIGA.

Cita Catullus, Non Rhesi niueae, citaeque bigae.

Rapida Mant. Luna sequens rapida solis vestigia biga.

BILBILIS.

[note: Ciuitas Hispaniae, vnde Martialis ortus. ] Motdax Iacobus Albus, Seque nouo mordax epigrammate Bilbilis effert.

BILIS.

Difficilis Horat. lib. 1. Carm. Feruens difficili bile tumet iecur.

Splendida Idem lib. 2. Carm. Hanc furiam, hunc aliud, iussit quod splendida bilis.

Amara Homerus apud Gellium, Coquit illum bilis amara.

Acris Persius Sat. 2. Namque est scabiosus, et acri Biletumet.

Vitrea, id est, lucida Persius Sat. 3. Turgescit vitrea bilis.

Commota Idem Sat. 4. Ergo vbi commota feruet plebecula bile.

Mascula Persius Sat. 5. Calido sub pectore mascula bilis Intumuit.

Ardescens Thomas Radinus, Quae ardescente bile paululum incensae.

Flaua Mant. Flaua bile tument, ideo rapiuntur in iram.

Nigra Codrus Vrceus, Pituitaque et flaua bile, nigraque

Sicca Idem, Et sicca et calida est bilis, quae flaua.

Caerula, a prasino et subuiridi colore. Idem, Flauos crines dat caerula bilis.

Horrida Pamph. Non inflans humor pectus, non horrida bilis.

Iniqua Idem, Non modulis citharae bilem pressisset iniquam.

Atra Crinitus, Eurylochum tradunt miris modis atra bile vexatum fuisse.

Perurens Fr. Philelphus, Quae tibi pituitae glacies bilisque perurens.

Crocea Idem, Non croceam fortasse febris coquit arida bilem.

Feruida Idem, Hinc fit pituita exurens, hinc feruida bilis AEstuat.

Ferox Idem, Et risus, bilisque ferox, et somnus et ortus.

Rapida Idem, Hinc igitur bilem ragidam stomachumque tenere Perge tuum.

Feruens Quintianus, Oculis retortis, bile feruenti tumens.

Caerulea Mant. Praecordia bile Caerulea infecit.

Acerba Idem, Bilem nil aequat acerbam.

Ardens Idem, Non secus haec rabies, ardenti percita bile.

Flammata Valer. Varanius, Talia flammata mouerunt bile puellam.

Acuta Faust. Dum vaesana fames bilem simularet acutam.

Pallida Plin. lib 28. Eadem viridis morbum viscerum pallida bilis.

Mala Plautus in Merca. Mala bilis cruciat me, atque exagitat.

Irata Architren. Laedit et irata bili, quocunque rotatur.

Iracunda Textor, Bilis inhumani soror iracunda furoris.

Vaesana Bapt. Pius, Oraque vaesana bile tremenda pati.

BIPENNIS.

Valida Virg. lib. 4. Georg. Et validam in vites molire bipennem.

Saeua Ouid. lib. 3. Deterre nefas, saeuamque inhibere bipennem.page 129, image: s129

[note: Iuxtae Thermodote fluoiu, ab Amazonib inueta. ] Thermodontiaca Ouid. lib. 12. Thermodotiaca malles cecidisse bipenni.

Dura Horat. lib. 4. Duris vt ilex tonsa bipennibus.

Fulgens Syl. lib. 4. Stabat fulgentem portans in bella bipennem.

AErata Idem lib. 5. Corripit aeratam iamdudum in bella bipennem.

Tartarea Claudianus, Tartarea furias debellauisse bipenni.

Violenta Pont. Huic caput auulsum collo violenta bipennis Auferet.

Fera Pamphilus, Immites gladios, feras bipennes.

BISONTES.

[note: Bisotes animaha suc magna iubarum prolixitate pecnliaria syluis Germaniae. ] Turpes Martialis lib. 2. Turpes esseda quod trahunt bisontes.

Villosi Seneca, Tibi villosi bisontes, latisque feri cornibus vri.

BITHYNIA.

Diues Manil. lib. 4. Cappadocum, Armeniaeque iugis Bithynia diues.

BITVMEN.

Nigrum Virg. lib. 3. Georg. Scillaque, helleborosque graues, nigrumque bitumen.

Pingue Idem in AEtna Pingue bitumen adest.

Tenax Ouid. lib. 9 Vtue tenax grauida manat tellure bitumen.

Liquidum Plin. lib. 31. Prima densatio Babyloniae in bitumen liquidum cogitur.

Lentum Calphurnius, Argenti coquito, Ientumque bitumen aheno.

Semiramiu Bartholinus, Ille Semiramio calefacta bitumine tela.

BLANDIMENTVM.

[note: Semiramis bitumine muros costruxit Babylonicos. ] Perniciosum Mant. Non ad muliebria natum Blandimenta, leui tam perniciosa iuuentae.

Noxium Idem. Muliebria cur non Blandimenta fugis, tantum tibi noxia.

BLANDITIAE.

Molles Oui. li. 2. de Arte, Blanditias molles auresque iuuatia verba.

Muliebres Liuius, Blanditijs muliebribus perpulit eum ad proditionem custodiae loci.

Argutae Propert. lib. 1. Arguta referens carmina blanditia.

Floridae Sidonius Apol. Praedicat illas sanctas et floridas blanditias.

Dolosae Idem, Sed necte dolosas Blanditias.

Flagitiosae Cic. Actione 4. in Verrem, Tantum eius sermo inquinatissimus, et blanditiae flagitiosae valuerunt.

Leues Marullus, Ite procul Insus, blanditiaeque leues.

Tenerae Pont. Nec teneras tibi bladitias, nec carmina bella Ingeminat.

Procaces Idem, Dicas blanditias procaciores.

Vxoriae Thomas Radinus, Et si vxorijs lenire blanditijs, certe seruilibus precibus propitiare studuit.

Blandae Idem, Et cum dicto blandis blanditijs moestitudinem vtetque dissimulat.

Dulces Conr. Dulces blanditiae tuae, mellitaeque tui cordis ineptiae metem leuant.

[note: Ab Elysio voluptatis campo. ] Elysiae Augurel. Non hoc Elysiae blanditiae volunt.

Falsae Fr. Phil. Quid magis incautum fuerit, quam fidere falsis Blanditijs fortuna tuis?

Fallaces Idem, Fallacibus actus Blanditijs, nimium tecum sentire videtur.

Virosae Salmonius, Ocia virosis illita blanditijs.

Cupidineae Idem, Plena cupidinea carmina blanditia.

Mellitae et Sirencae. Textor, Mellitas Veneris, Siteneasque caueto Blanditias.

Lenes Augur. Aut quid lenibus accipimur blanditijs gratae dominae.

BLATTA.

Blatta vermiculus est, libros et vestes erodens. Capitur etiam pro vermiculo


page 130, image: s130

bombyce, cujus textu vestes sericae conficiuntur. Item pro purpurae.

Sidonius, Pontus castorea, blattam Tyrus, aera Corinthus. Qua ration senatus Blattifer ab eodem dicitur.

Lucifuga Virg. lib. 4. Georg. Lucifugis congesta cubilia blattis.

Sordida Mart. 13. Aut inopem metuat sordida blatta famem.

Trux Idem lib. 14. Admittam tineas trucesque blattas.

Pallida Idem, Pallida blatta latet, depressaque lumine vultus.

Infesta Faust. Excutio infestas spisso cum puluere blattas.

Informes Idem, Informes pascentia carmina blattas.

BLENAE.

[note: Populi sine capite, habentes faciem in pectore. ] Feri Claud. de Nilo, Errat pet Meroen, Blenasque feros, atramque Syenem.

BOA.

Serpens est, qui alitur lactis bubuli succo. Excrescit plerumque in tantam magnitudinem, vt diuo Claudio principe occisasit in Vaticano, quae solidum infantem gestabat in aluo.

Flexilis Mant. Picta cutem Scythale, turpi boa flexilis aluo.

BOATVS.

Horrificus Mant. Classica, et horrifico montes sonuÍre boatu.

Territremus Idem, Iam accesa boaru Machina territremo longe intonat.

BOCCHVS.

Fuit is rex Mauritaniae, cui successit luba, qui superatus a Iulio Caefare, mortem sibi consciuit.

Antiquus Claud. in 4. consula. Honorij, Et antiqui penetralia diruta Bocchi.

BOETIVS.

Numerosus Mant. Et tu numerose Boeti, Qui doces vocum in terualla.

BOEBEIS.

Ossaea Lucan. lib. 7. Ire per Ossaeam rapidus Boebeida sanguis.

BOHEMI.

Bohemi populi sunt Germaniae, prope Albim flunium habitantes, a que dicuntur Albicolae.

Saeui Stroz. pat. Te duce Pannonij saeuos fregÍre Bohemos.

Boij Galliae Cisalpinae populi inter Padum et Trebiam firi, nuc Bolarij, Bauari. Acres Idem, Te Geta, te Dacus tremuÍre, acerque Bohemus.

Albicolae Bartholinus, An solum Albicolis tutaris sceptra Bohemis.

BOII POPVLI.

Truces Mant. Tunc Celtae, Boijque truces ex Alpibus altis.

BOMBVS.

Grauis Thomas Rad Qui bombis grauibus permiscens tinnitus acutos.

[note: Mimallones Bacchi sacerdotes, magno clamore Sacchanalia celebrat. ] Mimalloneus Pers. Sat. 1. Torua Mimalloneis implerut cornua bobis.

Raucisonus Catullus, Multi raucisonos efflabant cornua bombos.

Terrens Mart. Cap. Laeua sonoru bobis tetrentibus sustinens tympanum.

Dissultans Idem, Nubis fragore colliso, bombis dissultantibus, fracta diecres crepitare tonitrua.

Horrisonus Polit. Iamque aurem horrisono rumpunt fera classica bombo.

Somnifer Idem, Daedala somniferos peragunt examina bombos.

Terrificus Mirandula, Machina terrifico quum fulminat aenea bombo.

Resonans Lud. Bigus, In tua, nescio, cur resonantes carmina bombos Elicias.

Inornatus Quintianus, Coepit inornato producere murmura bombo.

Horrificus Mant. Et horrifico simulante tonitrua bombo.

Tumidus Musaeus, Audiret tumidos veniorum flamine bombos.

Raucus Mant. Pars tonat, et raucis iacit aerea fulmina bombis.page 131, image: s131

BOMBYX.

[note: Apud Orote fluuium, item in Arabia felice et Assyria reperitur laudatissima. ] Bombyx dici potest subtilissima tela, quam eiusdem nominit conficiunt vermes in India, aranearum more. Hinc vestes bombycinae. Iuuenalis, Cuius Delicias, et panniculus bombycinus vrit.

Orontea Salmonius, Alter Orontea radiat bombyce decorus.

Arabia Propert. lib. 2. Nec si quae Arabia radiat bombyce puella.

Assyria Plinius laudat bombyce Assyria, qua viri foeminis cesserunt.

[note: A cuius sacris viri arcebatus. ] BONA DEA.

Foeminea Propert. lib. 4. Foemineae loca clausa deae, fontesque piandos.

BONITAS.

Tranquilla Architren. Indulget veniam bonitas tranquilla paternam.

BONOIA ITALIAE.

Potens Mant. Qua magna potesque Imperat Aemilio vicina Bononia Rheno.

Felsinea Idem in Alphonso, Felsinea tamen vrbe senex donatus abibat.

BONVM.

Volucre Crinitus. Heu heu, quam volucri decipimur bono.

Fluidum Rodolphus, Cuncta iacent, fluidis, nunc age, fide bonis.

Blandum Glareanus, Et nimium Mandis abstinuisse bonis.

Fragile Seneca, Quis sapiens bono confidat fragili? Fugax Boetius, Crede fortunis hominu caducis, Bonis crede fugacibus.

Diues Mant. Et tam diuitibus mens erat aucta bonis.

Opulens Idem, Hominemque opulentibus auctum Fortunaeque animaeque bonis.

BOOTES.

Bootes signum est proximum plaustro, id est maiori Arcto, quam multi plaustro similem esse dixerunt, a stellarum Vnde et Septentrio appelatur a septem stellis. Hoc signum aliter vocatur Arctophylax, id est, Vrsae custos. Manilius, A tergo venit Arctophylax, idemque Bootes.

[note: Qui adeo iunctus est polo, vt nuqua totus occidat, et tardius voluatur, vnde et piger et tardus epitheto dreitur a populis septentrionalibus. ] Tiger Iuuen. Sat. 5. Frigida circumagunt pigri sarraca Bootae.

Tardus Claud. AEdonias hyemes, et tardi flabra Bootae.

Hyperboreus Mart. lib 3. Sidus Hyperborei solitus lassare Bootae.

Arctous Val. Flac. lib. 2. Ensis, et arctous niteat qua luce Bootes.

Nigrans Pont. Dictaeos arcus, nigrantem ex axe Bootem.

Gelidus Mant. Non decet ad gelidum vestigia ferre Bootem.

Serus Propert. lib. 3. Cur serus verlare boues, et plaustra Bootes.

Rigidus Conradus, Hic vbi seruat rigidus Bootes Plaustra.

[note: A filia Lycaonis, quam Iupiter retulit inter sidera. ] Lycaonius Gn. Getulicus. Sicca Lycaonius resupinat plaustra Bootes.

Glacialis Bartholinus, Tollitur atque vrget glacialis plaustra Bootes.

Ferus Quintianus, Et tarda feri qui plaustra Bootae Edocet.

BOREAS.

Trux Ouid. lib 3. Trist. Cumque truci borea Maenalis vrsa videt.

Thrax Virg. in Battarum, Thracis cum Boreae spirent immania vires.

Frigidus Idem de Glacie, Frigidus vt Boreas obstupefecit aquas.

[note: Id est, Thracens, ab Acdone monte Thraciae. ] Aedonus Virg. Ac velut AEdoni boreae cum spiritus alto Insonat AEgaeo.

Alpinus Virg. lib. 4. AEn Alpini boreae nunc binc, nunc flatibus illinc.

Thracius Lucan. lib. 1. Quantus piniferae boreas eum Thracius Ossae Rupibus incubuit.

Gelidus Idem lib. 5. Occurrit gelidus boreas, pelagusque retundit.

Saeuus Colum. Aliger et saeuus boreas, eurusque resoluat.

Nubifugus Colum. Nec tam nubifugo borea Latonia Phoebe Purpureo radiat vultu.

Sudificus Homer. apud Gell. Sudificusque simul boreas, mala plurima voluens.page 132, image: s132

Horrifer Ouid. li. 1. Met. Sythiam, septemque triones Horrifer inuasit boreas.

Praeceps Idem lib. 2. Ita fertur, vt acta Praecipiti pinus borea.

Threicius Id. lib. 2. de. Arte, Nam modo Threicio Borea, modo currimus Euro.

[note: Ab O thrysijs Thraciae populis. ] Othrysius Syl. lib. 6. Et Syrtim tollere potens Othrysius.

[note: Ex Aemonia spirans. ] AEmonius Syl. lib. 10. AEmonio borea, pennaque citatior ibat.

Rapidus Idem lib. 14. Cum rapldum hauriret Borean, et cornibus omnes Colligeret flatus.

Asper Stat. lib. 1. Theb. Sicco quos asper hiatu Persolidat boreas.

Scythicus,flans e Scythia. Stat. lib. 5. Theb. Illis in Scythicum boream iter.

Niger Stat. lib. 8. Cum Libyae boreas Italos niger attulit imbres.

Hybernus Idem lib. 5. Syl. Quid boreas hybernus agat.

Crudelis Propert. lib. 2. Crudelem et boream rapta Orithya negauit.

Grauis Claud. Cum grauis armatur boreas, glacieque niuali Hispidus.

[note: Mare reddens caeruleum glaucique coloris. ] Caeruleus Val. Flac. lib. 7. Nix et caerulei boreae ferus abstulit horror.

Rigens Manilius, Proxima frigentes arctos, boreamque rigentem.

Acer Ruffus Festus, Desuper acri Surrigitur borea.

Rigidus Idem, Aut boreae rigidi iaculetur luminis igne.

[note: Flans a Sarmatis Aquilonis populis. ] Sarmaticus Seneca, Quas cum Sarmaticus tempore frigido In summis boreas composuit iugis.

Insanus Idem, Duros excipiunt notos, Insani boreae minas.

Arctous Seneca, Arctoi boreae dissipat impetus.

Siccus Idem, Et siccus boreas ferit.

Algens Pontan. Hoc quoque post boream algentem, atque rigentia flabra.

Penetrabilis Idem, Flectere sub gelidum boreae penetrabilis orbem.

Niualis Idem, Afflatus caue Threicios, boreamque niualem.

Immanis Idem, Auferat inducto boreas immanis hiatu.

Saeuiens Liuius, Ibi paucos dies saeuiente borea retenti.

Stridulus Pamphilus Saxus, Cum boreas Scythica stridulus arce furit.

Ferus Idem, Ecce ferus boreas aninia quatit alta furenti.

Volucer Sabellicus, Ad boream rursus volucrem, gelidosque triones.

Violentus Idem, Boreas incendia miscet, Flammarumque aestus tollit violentus ad auras.

Immitis Idem, Concidat immitis boreas, vacuumque relinquat.

Ferox Idem, Quosque ferox boreas agitet.

Minax Conradus, Non minax vastum boreas per aequor.

Ater Franciscus Philephus, Nec nimis boreae desperet fluctibus atri.

Efferus Salmonius, Efferus Othrysia boreas saeuiebat ab arcto.

[note: A Sithone monte Thraciae ninoso. ] Sithonius Michael Anglicus, Nec fera Sithonij mitescere flagra tyranni.

Furens Mant. Pomaque Cydippes Orithyamque furenti Sublatam borea.

Niuosus Idem, Nec metuunt pluuias hyemes, boreamque niuosum.

Insultans Idem, Resonant borea insultante rudentes.

Procellosus Idem, Atque procellosus boreas et nubifer Eurus.

Stridens Idem, Cum stridens boreas niue candidat alpes.

Caspius Mant. Hinc mareoticus auster, Caspius hinc boreas.

Nimbosus Idem, Quas boreas nimbosus agit, vel turbine rauco Africus.

Turbidus Idem, Turbidus hyberno boreas voluebat ab axe.

Sonorus Idem, Saepe ratem contra fluctus, boreamque sonorum.

Horrisonus Cantalycius, Quam non horrisone boreae, non imbrifer auster.

Arcticus Bartholinus, Boreas velut arcticus inter Et saxa et syluas.

Frigens Faustus, Frigentem ad boream durat, zephyrumque tepentem.

Perflans Pontanus, Post borea perflante, sola concreta.page 133, image: s133

Serenificus, serenum reddens aerem.

Atrox Politia. Caecis in terga cauernis Subdat atrox borcas.

Brumans Archit. Filia Castalij veris marcentia fata Sub borea brumante gemit.

[note: Quia ceu scopa omnia complanet, viam flando consternat, conuertat et purget. ] Scoparius Beatus Hieron. Aquilonem scoparium seu scopam viarum appellauit.

Acerbus Musaeus, Iamque facem infidam boreas extinxit acerbus.

BORYSTHENIDAE.

[note: Populi Scythiae, prope fluuium Borysthenem. ] Hyberni Propert. lib. 2. Gloria ad hybernos lata Boristhenidas.

BOS.

Validus Tibull. lib. 2. Fortis arat valido rusticus arua boue.

Arator Suet. in Flauio Vespasiano, Bos arator discusso iugo triclinium irrupit.

Ruricola Ouid. lib. 5. Metam. Ruricolasque boues letho dedit.

Minax Idem lib. 11. Cornuque minaces DiuulsÍre boues.

Opimus Idem lib. 4. de Ponto, Albaue opimorum colla ferire boum.

AEripes Idem in Epist. Narrat et aeripedes Martis arasse boues.

Ferus Idem, Vt dura ferorum Insolito premeres vomere cola boum.

Tardus Politian. Tardos luna boues, annosas Delia ceruas.

Toruus Barthol. Hac vti, toruique boues, et monstra ferarum.

Corniger Pamphilus Saxus, Huius lanigeras, cornigerosque bones.

Agrestis Conrad. Mox boues corpus tulerant agrestes.

Cornupeta Mant. Obuoluens taurum, cornupetamue bouem.

Durus Palladius Soranus, Et pecus, et duros ducite turba boues.

Bucerius Michael Anglicus, Buceriaeque boues, setigerique sues.

Armosus Mant. Reddit, et armoso diuidit arua boue.

Tumidus Calent. Nunc currum, et tumidos sustinet vnda boues.

Hirsutus Idem, Dum furit, hirsutos credit arare boues.

Agricola Priscia. Agticolasque boues plaustris domitare sonoris.

Trux Proper. lib. 3. Vinxerunt Circen sub trucis ora bouis.

BOSPORVS.

Bosporus est angustus maris meatus, iuxta Byzantium, per quem Pontus in Propontidem fluit, dictus a transitu louis in bouem deformati. Hic dicitur Thracius: alter est in introitu Maeotidos paludis, per quem Maeotis palus in Pontum defluit. Hic appellatur Cimmerius, a Cimmerijs populis septentrionalibus, qui eam partem incolunt.

Iners Luc. lib. 5. Sic stat iners Scythicas astringens Bosporus vndas.

Thtax Sabellicus, Hellespontiacae fauces, Thrax Bosporus.

Refluus Mirandula, Duxisset contra refluus quoque Bosporus vndas.

Thracius Mant. Thracius Euxinis qua Bosporus aestuat vndis.

Threicius Priscan. Threicius sequitur post Bosporus ostia Ponti.

[note: Bouillae, teste Plinio, oppidum in Latio, haud procul a Roma, vnde Sub urbanae dicitur. ] Cimmerius Idem, Cimmerium torrens per Bospotum.

BOTRVS.

Tener Architrenius, Castigata sedes, teneroque rotunda botro.

Nectareus Mant. Spoliantur aprici Nectareis colles botris.

BOVILLAE.

Surburbanae Ouid. in Fast. Orta suburbanis quaedam fuit Anna Bouillis.

BRACCAE.

Viles Textor, Hac saltem faciet viles sibi Gallia braccas.

Laxae Ouid. Pellibus, et laxis arcent mala frigora braccis.

BRACHIVM.

Candidum Pontanus, Candida fluminei mirantur brachia cyoni.page 134, image: s134

Lacteum Calentius, Lacteaque in vitrea Brachia iactat aqua.

Candens Bapt. Pius, Candentia subdit Brachia, lacteolis et premit ora genis.

Fulgens Idem, Inijce mÓ collo fulgentia brachia Cloris.

Lene Catul. Lenia susternens robusto brachia collo.

Forte Stat. in Achil. Submittitque graues humeros, et fortia laxat Brachia.

BRACHMANES

Fuerunt hi Indorum sapientes, qui dicebant, praesentem vitam esse veluti conceptum vitalem, mortem vero, egressum ad veram vitam. Item mundum habere tempus initiale, tendereque ad interitum. Deum vniuersorum opificem per cuncta meare. In philosophiae communtonem vxores non admittebant. Abstinebant ab omni carnis cibo. Subdiales agebant: Et veritatem praecipue amplexabantur. Lineis vtebantur amiculis.

Indi Theod. Cyren. Brachmanas quoque valde suspiciunt, Indos genere.

BRAGADA.

[note: Cinyphis et Bragada, flŻuii sunt Libyae. Apud hunc fluurum Regulus serpentem 120. pedum inter fecit. ] Turbidus Syl. lib. 5. Turbidus arentes lento pede sulcat arenas Bragada.

Cinyphius Stat. lib. 4. Syl. Qualis Cinyphius, tacente ripa, Poenos Bragada serpit inter agros.

BRENNVS.

Fuit Brennus Gallorum Senonum dux potentissimus, qui cum trecentis armatorum millibus in Italiam trrumpens, Romam cepit, et Romanam superbiam retudit. Ad extremum tamen Apollinis Delphici templum ingressus, praedae causa, ira numinis se interfecit.

Sacrilegus Propert. lib. 3. Torrida sacrilegum testantur limina Brennum.

Magnanimus Textor, Bellica magnanimi virtus et gloria Brenni Fulmineos inflat Senonas.

BREVITAS.

[note: Lacones succincta breuitate vsi. ] Laconica Aus. Sed neque ille concinnius eloquetur, qui se Laconica breuitate collegit

Celer Mant. At celeri breuitate Capis facundia venit.

BRIAREVS.

Briareus, filius Terrae, Gigantum maximus, cui poetae centum brachia fuisse dicunt. Claud. Quae brachio centum, Quis Briareus, alijs numero crescente lacertis, Tot simul obiectis posset confligere rebus.

Centumgeminus Virg. lib. 6. AEn. Et centumgeminus Briareus, et belua Lernae.

Immensus Stat. li. 2. Theb. Armatum immensus Briareus stetit aethera contra.

Vastus Seneca, Quo vastus Briareus, quo rumidus Gyges.

Saeuus Codrus, Caeumque, Enceladumque trucem, Briareaque saeuum.

Centimanus Hor. lib. 2. Car. Nec si resurgat centimanus Gigas, Diuellet vnquam.

BRITANNI.

Flaui Lucan. lib. 3. Nobilis et flauis sequeretur mista Britannis.

Caledonij Idem. lib. 7. Vnda Caledonios fallit turbata Britannos.

Feri hospitibus Horatius lib. 3. Carm. Visam Britannos, hospitibus feros.

Remoti Id. lib. 4. Te beluosus, qui remotis obstrepit Oceanus Britannis.

AEquo rei Ouid lib. 15. Scilicet aequoreos plus est domuisse Britannos.

Virides Idem lib. 2. Eleg. Sed Scythiam, Cilicasque feros, viridesque Britannos.

Minima nocte contenti Iuuen. Sat. 2. Orcadas, ac minima contentos nocte Britannos.

Caerulei Mart. lib. 11. Claudia caeruleis quum sit Ruffina Britannis.

Picti Idem lib. 14. Barbara de pictis veni Bascanda Britannis.

Eztremi Claud. Extremos vltra volitat gens si qua Britannos.page 135, image: s135

Pugnaces Marullus, Adusque pugnaces Britannos.

Gelidi Idem, Gadibus Seras, gelidisque donas Bactra Britannis.

Audaces Stroz fil. Fundere, et audaces fremitu instigare Britannos.

Semoti Pamphilus Saxus Qua sua semotus regna Britannus habet.

Occidui Quintian Indica ab occiduis sacet vsque ad regna Britannis.

Duri Idem, Contigit a duris patriam acceptare Britannis.

Neptunicolae Mant. Vltima ad hybernos, Neptunicolasque Britannos.

Sepositi Andr. Ammon. Sed quis sepositos tibi suasit adire Britannos.

Arctoi Architremus, Optat vt arctois infusum manna Britannis.

Fortes Ammonius, Qui regit innata fortes grauitate Britannos.

Auriferi Idem, Auriferosque alto quos territat vnda Britannos.

Horribiles Catull. Horribiles vltimosque Britannos.

BRITANNIA.

[note: Vnus Lucretius primam huius dictionis producit Britannia. ] Saeua Claud. Thracibus occiduis hunc saeua Britannia fudit.

Dira Idem, Credite nunc omnes quas dira Britannia fudit.

Ignara luporum Thom. Radinus, Blandarum nutrix ouium, luporum ignara voracium Britannia.

Generosa Quint. Vertice concedat generosa Britannia palmam.

Diues Cimbriacus, Oceani patris, diuesque Britannia solis.

Flaua Architrentus, Quem flaua Britannia regem lactat.

Diducta nostro mundo Claud. Paruit et nostro diducta Britannia mundo.

Picta Claud. Inde Caledonio velata Britannia monstro, Ferro picta genas.

BRITANNICVS.

Hunc Britannicum Claudius suscepit ex Messalina, quem primo Germanicum, mox Britannicum appellauit. Eundem suis manibus paruulum gestans, militibus pro concione, et plebi per specta cula assidue commendabat. Fuit nihilominus inter coenandum parato a locusta veneno sublatus.

[note: Nympha Dianae comes. ] Generosus Iuue. Sat. 6 Ostenditque tuum generose Britannice ventrem.

BRITOMARTIS.

Phocaea Virg. in Ciri, Vnde alij fugisse ferunt et nomina Phocae.

[note: Vrbs Cisalpinae Galliae. ] BRIXIA.

Diues Mart. Qua diues ab alto Vertice sublectos speculatur Brixia campos.

Animosa Idem, Brixia magnorum genetrix animosa virorum.

BRONTES.

Olens Mant. Fauce cloacam Semper olens Brontes.

BRVMA

Bruma a breuitate dierum dicitur, significatque non tam frigus, quam ipsam temporis breuitatem. Fit autem in capricorno Propterea antiqui portas solis vocarunt cancrum, et capricornum, quod in cancro fiat solstitium, in capricorno bruma, seu breuissimus dies. Apuleius, Annus, inquit, ad hybernas capricorni pruinas deflexerat. Plinius scribit, Democritum dicere solitum, talem hyemem semper futuram, quales suerint brumae dies. Cic. lib. 2. de Diuinatione ait: Brumali die musculorum iecuscula augeri, pulegium aridum florescere, inflatas rumpi vesiculas, et semina malorum, quae in his medijs inclusa sunt, incontrartas partes se vertere.

Intractabilis Virg. lib. 1. Georg. Vsque sub extremum brumae intractabilis imbrem.

Frigida Idem lib. 2. AEn Frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat.

[note: Riphaea a Riphaeis montibus Scythiae, vltra quos iacet ora per petuis demersa nebulis, et niuibus assiduis obsessa. ] Riphaea Colum. Post vbi Riphaeae torpentia frigora bruniae.

Iners Manil. Parte ex aduersa brumam capricornus inertem Per minimas.page 136, image: s136

Geliada Mart. li. 10. Quando breuis gelidae missa est toga tempote brumae.

Cana Stat. lib. 4. Theb. Nec enim tibi cana reportat Bruma niues.

Pellida Idem lib. 6. Theb. Qualis cum pallida cedit Bruma renidentes.

Nimbosa Idem lib. 1. Syl. Auia nimbosa reuocabunt littora bruma.

Hyberna Prop li. 1. O vtinam hybernae duplicentur tempor brumae.

[note: Imporens, valde potens et vehemens, vbi In auget. ] Impotens Martialis lib. 1. At quum december canus, et bruma impotens Aquilone rauco mugiet.

Madens Idem lib. 10. Illi december longus, et madens bruma.

Stridens aquilone Claud. Brumaue Riphaeo stridens aquilone retardat.

Albens Ruff. Festus, Pellitur, albenti quum canent tempora bruma.

Rigida Seneca, Aut rigida quum iam bruma discussit decus.

Saeua Idem, Et saeua totas bruma decussit comas.

Horrida Pont. Obliquat sese in Libyen, vnde horrida bruma Aduentat.

Glacialis Balbus, Sub Ioue nudus ago glacialis frigora brumae.

Algida Augurell. Amicae bruma quum propinquat algida.

Rigens Mant. Audierant brumaeque niuis subiecta rigenti.

Intolerabilis Idem, Coeperat vrentem brumae intolerabilis aestum.

Candida Idem. Tunc candida bruma per alpes Hybernabat.

Decembralis Idem, Ipse decembrales brumas et frigora lani In rudibus pannis.

Iniqua Idem, Non nimbosam hyemem, nec iniquae frigora brumae.

Alba Remaclus, Brumaque desertum coxerat alba solum.

Frondiflua Boet. Tu frondifluae frigore brumae Stringis lucem, breuiore mota.

BRYSEIS.

Bryseis fuit puella ab Achille rapta, ex Lyrnesso regia Minetis, et supra modum adamata. Mant. AEstuat amissa Bryseide magnus Achilles, Languet, et Argolicis ferre recusat opem.

Troia Calentius, Troiaque in castris segnem Bryseis Achillem Detinuit.

Serua Hor. lib. 2. Car. Prius insolentem Serua Bryseis niueo colore Mouit Achillem.

Formosa Propert. lib. 2. Omnia formosam propter Bryseida passus.

Lyrnessis Ouid. lib. 4. Trist. Fertur et abducta Lyrnesside tristis Achilles.

BVBO.

[note: Bubonis consideratio. ] Buho auis est feralis, debilis ad volatum, in cauernis locisque desertis commorans. Noctu volitat solus. Deserta incolit, desolataque et inaccessa loca. Non habet cantum vocalem, sed gemitum. Propterea visus in vrbibus suspicionem affert, et portentum futuri mali. Quum Capitolium intrasset, Sexto Papellio Istro et L. Pediano coss vrbs lustrata est. Plumae sunt ei, velut aures. Eius pedes vsti cum pulpagine, auxiliantur contra serpentes. Cor impositum [note: Bubonis cordis micum. ] sinistrae mammae mulieris dormientis efficit, vt omnia secreta pronunciet. Aiunt praeterea ferentes ipsum in pugnam fortiores fieri. Item sanguine pulli bubonis crispari capillum. Cinis oculorum eius collyrio mixtus, claritatem oculis facere promittitur. Ex officina.

Sinister Lucan. lib. 5. Et laetae iurantur aues bubone sinistro.

Trepidus Idem lib. 6. Quod trepidus budo, quod stryx nocturna queruntur.

Foedus et Ignauus Ouid. lib. 5. Met. Foedaque fit volucris, venturi nuncia luctus, Ignauus bubo.

Profanus Idem lib 6. Met. Tectoque profanus Incubuit bubo.

Funereus Idem lib. 10. Funereus bubo lethali carminie fecit.

Stygius Idem lib. 15. Tristia mille locis Stygius dedit omina bubo.

Raucus Idem lib. 2. Eleg. Illa dedit turpes raucis bubonibus vmbras.page 137, image: s137

Damna canens Stat. Nocturnaeque gemunt stryges, et feralia bubo Damna canens.

Infestus Claud. Arripit, infestoque iubet bubone moueri.

Solicanus Hoc epithetum buboni tribuo, vt maxime conueniens.

Dirus Calph. Vocalem superet si dirus Aedona bubo.

Luctifer Seneca, Hic vultur, illic luctifer bubo gemit.

Moestus Idem, Moestique cor bubonis et raucae strygis.

Nocticanus, a me dicitur vocabulo. quo vsus est Angelus Politianus.

Ater Quint. Vultur et infandae stryges omina, taxus, et ater Bubo.

Feralis Faustus, Omina feralis tristia bubo dedit.

BVBVLCVS.

Ignauus Theocritus, Quae multo ignauum misere inuenere bubulcum.

Durus Petrarcha, Intereunt iumenta, boues, durique bubulci.

Vigil Faustus, Vigilem decet esse bubulcum.

Tardus Virg. Venit et vpilio, tardi venÍre bubulci.

BVCCA.

Tumida Persius Sat. 5. Nec sclopo tumidas intendis rumpere buccas.

Tumefacta Faustus, Omnia proijciunt tumefactas grandia buccas.

Rubens Mantuanus, Buccasque inflare rubentes Incipiens.

Turgens Idem, Tollere turgentes buccas et grandia verba.

Tumens Idem, Gutture praelargo, buccisque tumentibus haurl.

BVCCINA.

Rauca Virg. lib. 11. Bello dat signum rauca cruentum Buccina.

Inflata Varro, Vidisti ad buccinam inflatam apros, et capros conuenire ad pabulum.

Caua et Tortilis Ouid. lib. 1. Met. Caua buccina sumitur illi Tortilis in latum.

Hostilis Claud. Nulla per Aonios hostilis buccina campos.

Strepens Sidonius Apol. Tandem murmure buccinae strepentis.

Canora marull. Ni canorae buccinae obiectu patrem Triton obumbrasset citus.

Tartarea Sabellicus, Concussit buccina nuper Tartarea antiquum Latium.

Sonax Thomas Radinus, Qui sonaci buccina, tortilique in latum.

Scabra Archit. Buccina scabra modos, veterum sacra tympana sacaris.

Turmalis Claud. Excitet infestos turmalis buccina somnos.

BVFO.

Ventrosus Faustus, Nec nisi ventrosis vulsae bufonibus aures.

BVLBVS.

Bulbus herba est pruritum et Venerem excitans. Caulem et folium habet lilio simillima. Romanis dicitur allium agreste. Alij allium marinum vocant. Plin. ait, Bulbos sponte nasci, et copiosissime in Balearibus, ebusoque in sulis, ac per Hispanias. Post hoc in Africa nati maxime laudantur. Sed et in Pranestinis campis sponte nascuntur, ac sine mode Remorum aruis. Vim habent contrartam fulguri, vt ficus arbor, et hyaenae pellis.

Candidus Ouid. lib. 2. de Arte, Candidus Alcathoe qui mittitur vrbe Pelasga Bulbus.

Salax, ab excitanda Venere. Mart. li. 3. Sed nihil erucae faciunt bulbique

Megaricus Cato bulbos vocat Megaricos, vbi optimi nascuntur.

Megaris Bartholomaeus Locrensis, Erucam, Megaresque Venus Cythereia bulbos.

BVLLA.

Caerulea Plin. Nisi quod hanc caeruleae interdum bullae cingunt.

Vitrea Calphur. Alternas vitreas latralis cingula bullas.page 138, image: s138

Turgida Faustus, Turgida quam pluuiae bulla liquescit aquae.

Caduca Idem, Quum sis momento bulla caduca breui.

BVSTVM.

Horrificum Lucret. lib. 3. At nos horrifico cinefactum te prope busto.

Cauum Ouid. lib. 3 Eleg. Mors grauis a templis in caua busta trahet.

Inhonorum Syl. li. 14. Illaudatam animam, tumulos, inhonaroque busta.

Triste Pont. De lacrymis lacrymae tristia busta rigant.

Saxeum Stroz. pater, Struxerunt niuea saxa busta manu.

Illaetabile Mant. Nec minus est mirum, quod ad illaetabile bustum.

Tenebrosum Idem, Ad cryptas Calliste tuas, tenebrosaque busta.

Miserabile Idem, Herculis occurrit furor et miserabile bustum.

Gelidum Stat. lib. 5. Syl. Certe seiungere matrem Iam gelidis nequeo bustis.

[note: Eufiris res fuit Aegypti cru delissimus, qui quos hospitio susceperat, so lebat interficere. ] BVSIRIS.

Illaudatus Virg. 3. Georg. Aut illaudati nescit Busiridis aras.

Tristis Ouid. Saeuiores tristi Busiride, saeuior illo, Qui salsum lento tortuit igne bouem.

Mareoticus Stat. lib. 4. Syl. Quem tulerit saeuae Mareoticus arbiter arae.

Cruentus Augurel. Hoc facto minor est Busiridis ara cruenti.

Ferus Seneca, Non Busiridis Puerilis aras sanguis aspersit feri.

Dirus Codrus, Creuit Busiris dirus, creuÍre bimembres.

Durus Mant. Nec ipse Phalaris, aut duri miles Busiridis ausit.

Niliacus Idem, Haec quoque Niliaco regi cum nescia roris.

BVTYRVM.

Acidum Sidonius, Infundens acido comam butyro.

[note: Ad extremuntamen interfectus est ab Hercule, cui easdem parabat insidias. ] Lasciuum Conrad. Taure lasciuum butyrum datoque Lactea dona.

Retractum Architren. Additur agresti butyrum sub lance retratum.

Molle Baptista Egnatius, Mollique subacta butyro.

BVXVS.

Buxus arbor est semper vtrens, viscum producens, et semen quod carthegon dicitur. Ea fiunt multiforatiles tibia. Vnde pro musico instrumento nonnunquam accipitur, vt sequentibus patebit testimonijs. Fiunt et laudatissimi pectines, et vnguentariae pyxides.

Fragilis Mant. lib. 1. Sed fragile buxos, et opacas palmitis vmbras.

Crispata Claud. Fluctuat hinc denso crispata cacumine buxus.

Multifora Tune capietur pro tibia Seneca. Tibi multifora tibia buxo.

Frondens Pont. Indue et intextum buxo frondente galerum.

Cristata Stroz pater, Quam iuuat egregio eristatas ordine buxos.

Tibicina Idem, Nec tibicinae cessant modulamina buxi.

Constrepens Coradus, Neque in templis tuba constrepenti Personat buxo.

Berecynthia frequens in Berecyntho. Mant. Post citrum laudatur acer, berecynthia buxus.

Pallens Mart. lib. 12. Et non recenti pallidus magis buxo.

Flaua Faustus, Flauaque perpetuo buxus honore viret.

Caua Proport. lib. 4. Iactabat truncas ad caua buxa manus.

Ismenia Stat. in achil. Thyasis, Ismenia buxus Signa dedit.

Tonsilis Mant. Berecynthia buxus In precio, quia crine virens et tonsile lignum.

BVXETVM.

Tonsile Martialis lib. 3. Viduaque platano, tonsilique buxeto.

BYBLIS, vide BIBLIS.page 139, image: s139

BYRSA.

Quum Iarbas Getulorum rex velles expellere Didonem ex Libya, illa callide emit tantum soli, quantum teneri posset bubolo corio. Verum corium in tenuissimas corrigias sectum tetendit, occupauitque stadia 22. Propterea Carthago, quam condidit, ex eius facti nomine dicta est Byrsa, quae aictio Graeca lingua corium significat. Virg. lib. 1. AEn. Mercatique solum, sacti de nomine Byrsam, Taurino quantum possent circumdare tergo.

Tyria Syl. lib. 2. Quis procul a Tyria dominos depellere Byrsa.

Punica, a Poenis populis Africae. Ausonius, Byzantina licet, vel Punica Byrsa fuisti.

Potens Sabell. Sed sic Byrsa potens, paruis sic Martia Roma Exorta

Sidonia Mant. Sub iuga Sidoniae collum incuruantia Byrsae.

Barbarica Idem, Littora barbaricae porcul vsque ad moenia Byrsae.

Libyca Idem, Et tandem Libycae subijt vaga litrora Byrsae.

Elisaea Sidonius, Perfida Elisaeae crudescunt classica Byrsae.

Torridas Idem, Torrida Tuniseos infert mihi Byrsa furores.

BYSSV.

Byssus genus est lini subtilissimi, ex quo preciosissimae fiunt vestes, quae byssinae appellantur. Praecipuus in ludaea nascitur, Iosepho teste, secundus in Elide Graeciae ciuitate, colore inferior ludaico, sed tenuitate praestantior.

Tenuis Apul. lib. 11. Multicolor, bysso tenui pertexta.

Canens Guillermus Castell. Idem et canenti bysso, coenisque superbus.

Candens Mant. Sub bysso candente, crucem fumante volebat Ture coli.

Albens Idem, Longa sub albenti velabat purpura bysso.

BYZERES.

Vagi Val. Flac. lib. 5. Byzeresque vagi, Philyraeque a nomine dicta Littora.

CABALLVS.

PIGER Horat. lib. 1. Epist. Optat ephippia bos, piger optat arare caballus.

Volucer Reuchlin in Sergio, Lenigero equo, et caballo volucri insidens.

CACHINNVS.

Dulcis Lucret. lib. 5. Tum ioca, tum sermo, tum dulces esse cachinni.

Licentiosus Apul. Licentiosis cachinnis effunditur.

Petulans Politianus, Cum splene et petulantibus cachinnis.

Tremulus Balbus, Iam tremulos naso crispante cachinnos Tollis.

Argutus Pont. Ludit, et argutis resonant vada salsa cachinnis.

Laetus Idem, Laetis instrepit vnda cachinnis.

Tener Idem, Saepe sinum, dulcesque iocos, tenerosque cachinnos.

Molliculus Idem, Risu et molliculis decens cachinnis.

Subsannans Thomas Rad. Nares torquens subsannanti cachinno derisit.

Mordax Stroz. pat. Mordaces torquet contracta nare cachinnos.

Ignauus Quint. Et ignauis negat vt non visa cachinnis.

Mordens Idem, Et qui mordente cachinno Assilit.

Rigidus Iuuen. Satyr. 10. Sed facilis cuiuis rigidi censura cachinni.

CACVMEN.

Vmbrosum Virg. in Buc. Tantum inter densas vmbrosa cacumina fagos.

Celsum Luca. li. 5. Quam celsa cacumina pessum Tellus victa dedit.

Montanum Oui. li. 1. Met. Pulsabantque noui montana cacumina fluctus.page 140, image: s140

Sublime Idem, Abstrahit ipse procul montis sublime cacumen.

Acutum Iaem lib. 1. de Arte, Non ego per praeceps, et acuta cacumina vadam.

Frondonsum Syl. lib. 3. At Pyrenaei frondosa cacumina montis.

Nimbosum Idem lib. 4. Scandunt praerupti nimbosa cacumina saxi.

Procerum Idem lib. 6. At nemus arrectae, et procera cacumina saltus.

Saxosum Stat. lib. 3. Theb Imber, et hybernae ventosa cacumina lunae.

Viridans Pontan. Vallibus et viridante cacumine Caucasus ingens.

Arduum Thomas Radinus, Ardui cacuminis salubritate petrosa.

Nemorosum Mant. AEquora et inculti nemorosa cacumina montes.

Altum Virg. lib. 2. Georg. Perque alta cacumina regnat.

Aerium Catul. Aerium niuei montis liquÍre cacumen.

Montosum Michael Angl. Qualiter Alpini montosa cacumina dorsi.

Ramosum Mantuanas, Amittunt ramosa cacumina frondem.

CACVS.

Cacus Vulcani fuit filius, qui in Auentino monte boues et armenta suffurabatur, quae versis vestigijs cauda trahobat in suam speluncam, ne furtum agnosceretur. Hunc Hercules dedit morti. Propert. lib. 4. Sed non infido manserunt hospite Caco Incolumes, furto polluit ille locum. Incola Cacus erat, metuendo raptor ab antro, Per tria partitos qui dabat ora sonos. Hic ne certa forent manifestae signa rapinae, Auersos cauda traxit in antra boues. Nec sine teste deo, furem sonuÍre iuuenci, Furis et implacidas diruit ira fores. Maenalio iacuit fusus tria tempora ramo Cacus, et Alcides, sic ite boues. Mart. li. 5. Syluarumque tremor tacita qui fraude solebat Ducere non recta Cacus in antra boues. Calentius, Cacus erat teneros solitus vincire iuuencos, Et trahere auersos in sua tecta boues. Hunc Cacum Poetae fahulantur fuisse tricipitem, et ore flammas vomuisse.

Semihomo Virg. lib. 8. Vasto summota recessu Semihominis Caci facies.

Semifer Idem, Villosaque setis Pectora semiferi.

Flammigena Sidonius, Collaque flammigenae disrumpens fumida furis.

Ferox Liu. Pastor, accola eius loci, nomine Cacus, ferox viribus.

Rapax Saxus, Cacique rapacis Tempora nodosae concussit robore clauae.

Immanis Mant. Furem immanem, Oculis flammis, atque ore vomentem.

Ferus Ouid. in Ibin, Quam ferus ipse suo perijt mactatus in antio, Proditus inclusae Cacus ab ore bouis.

Raptor Mant. Raptor Auentinos macul‚rat sanguine colles.

CADAVER.

Informe Virg. lib. 8. Pedibusque informe cadauer Protrahitur.

Moestum Lucan. lib. 6. Scire dedit moestum fletu manante cadauer.

Tetrum Lucret. lib. 2. In nares hominum cum tetra cadauera torrent.

Racens Idem lib. 3. Vnde cadauere rancenti iam viuere vermes.

Racidum Idem lib. 6. Rancida quo perolent proiecta cadauera ritu.

Turpe Ouid. in Ibin, Vltores rapiant turpe cadauer equi.

Deforme Syll. lib. 2. Deforme alitibus lliquÍre cadauer Iberis.

Exanimum Bapt. Pius, Cinnama in exanimum funde cadauer amor.

Rogale Sidonius, Illa sordidior atque deformior est cadauere rogali.

Cinerosum Thomas Radinus, Sepulcris exibant et cinerosa cadauera.

Patridum Idem, Putridorumque amicae cadaerum tradidit.

Misetandum Codrus, Inter Romanae miseranda cadauera gentis.

Foedum Stroz. fil. Foedeque cadauere pasci Iam pudet.

Odiosum Sabellicus, Puniceoque fugax odiosa cadauera voluens.page 141, image: s141

Gelidum Sedulius, Conspicit efferri iuuenem, gelidumque cadauer.

Cruentum Cleoph. Nulla cadaueribus tabescunt arma cruentis.

Putre Mantuanus, Proijcit in dulces putre cadauer aquas.

Frigens Ganguinus, Ite, animam capiat frigens a morte cadauer.

Funestum Faustus, En posita infausto funesta cadauera curru.

Vile Glareanus, Quam si perpetuum vile cadauer opus.

Flebile Marullus, Quam te cadauer flebile aspicio miser.

CADMVS.

Agenorides Ouid. lib. 1. de Ponto, Liquit Agenorides Sidonia moenia Cadmus.

Agenore natus Id. li. 3. Met. Quae mora sit socijs, miratur Agenore natus.

Sidonius, quoniam regnauit apud Sidonem. Idem, Hos habuiut comites, etc.

Hyantius, ab Hyantijs Boeotiae populis. Idem, Participes operis compellat, etc.

Exsul Idem lib. 1. Fast. Cadmus in Aonia constitit exsul humo.

Gener draconum Id. in Ibin. Vt fuit Oethaeo quondam, generoque draconum.

Vetus Stat. lib. 3. Theb. Sed nec veteris cum regia Cadmi.

Dirus Idem, Aoniam et diri satiare noualia Cadmi.

Trux Idem lib. 30. Populumque trucis defigere Cadmi.

Aonius Idem lib. 12. Crebrior, Aonij quam cum de sanguine Cadmi Nuda venit.

CADVRCI.

Fortes Mant. Auerni, Meldique simul, fortesque Cadurci.

CADVS.

Picatus, pice vnctus. Virg. Est et vappa cado nuper diffusa picato.

Chius, ab epitheto vini. Hor. lib. 3. Car. Quo Chium precio cadum mercemur.

Fragilis Ouid. lib. 12. Fragilesque cadi, curuique lebetes.

Niueus Idem Fast. 1. Et data sub niueo condita mella cado.

Niger Mart. lib. 1. Egerit et nigros Massica cella cados.

Ruber Idem lib. 3. Flauaque de rubro promere mella cado.

Tortus Idem lib. 9. Nos bibimus torti pulla venena cadi.

Vetulus Idem lib. 13. Exigua vetulos misit ab vrbe cados.

Ilignus, factus ab ilice arbore. Stroz. fil. Molliaque ilignis vina reposta cadis.

Spumans Mant. Vina ferunt Cyrnaea cadis spumantibus.

Rubens Mart. lib. 1. Vina rubens fundit non peregrina cadus.

Falernus Mant. Cado vndantem cratera Falerno Eleuat.

Oebalius AEg. Mas. Purpura in Oebalio bis saturata cado.

CAEDES.

Saeua Virg. lib. 11. Terribilis saeuam nullo discrimine caedem Suscitat.

Impia Hor. lib. 3. O quisquis volet impias Caedes et rabiem tollere ciuicam.

Dira Ouid. lib. 2. Met. Exilium dira poenam pro caede luebat.

Furialis Idem lib. 6. Sicut erat sparsis furiali caede capillis.

Acris Idem lib. 11. Sed enim irreuocatus ab acri Caede lupus.

Sanguinea Idem lib. 13. Huc ego sanguineae successu caedis ouantem.

Fera Idem lib. 4. Trist. Plena ferae caedis, plena cruoris erant.

Dura Syll. lib. 5. Sola Apoenini residens in vertice, duras Exspectat caedes.

Miseranda Idem lib. 6. Brutius ingenti miserandae caedis aceruo.

Acerba Stat. lib. 6. Theb. Primitias egomet lacrymarum et caedis acerbae.

Feralis Claudianus. Remouet ferales Allia caedes.

Lethifera Idem, Qualis lethifera populatus caede Gelonus.

Infausta Sidonius, Religiosum putant caedis infaustae perpetratores.page 142, image: s142

Cruenta Seneca, Manus cruenta caede et hostili expia. Funesta Idem, Maculate superos caede funesta deos.

Effera Idem, Placare quem non potuit a exde effera.

Pallida Pontanus, Insidiaeque et pallida tabe cruentas caedes.

Violenta Idem, Et cadit infelix violenta caede peremtus.

Improba Marullus, Sed improba in caede perstabat.

Insana Idem, Cladibus, insanaque hominum incrudescere caede.

Atrox Liusus, Atrox caedes post sedatum praelium fuit.

Horrifica Crinitus, Iter mille cadentium caedes horrificas virum.

Misera Idem, Infecit miseris caedibus Ausones.

Infanda Bapt. Egn. O vtinam infandas caedes, desertaque cultu Oppida.

Rubens Mant. Riuumque implere rubenti Caede.

Cruda Valerandus, Cruda virŻm caedes effusi fluminis instar.

Horrida Barthol. Tantum horrida caedes Augetur.

Turpis Mant. Laeta cruentabat turpi conuiuia caede.

Purpurea Idem, Et caede rubentem Purpurea.

CAELVM.

[note: A Polycleto et Phidra et Mentore, celebribus stetuastis. ] Polycletaeum Stat. lib. Syl. Aut Polycletaeum iussum est quod viuere caelum.

Laboriferum Idem lib. 4. Labonferi viuant quae marmora caeli.

Phidiacum Martialis lib. 10. Donet Phidiaci toreuma caeli.

Ferreum Sidonius, Talem fecerunt ferrea caela deam.

Mentoreum Quinttanus, Quot mentoreo caua pocula caelo.

CAEPA.

Rubens Virg. in Moreto, Caepa rubens, sectique famem domat area porri.

Lacrymosa Colum. Atque oleris pulli radix, lacrymosaque caepa.

Sordida, quod graueolentem reddat anhelitum. Sidonius, Cui non allia, sordidaeque caepae.

Moesta Ennius lib. 4 Sab. Neque triste quaeritat sinapi, neque caepe moestum.

Ascalonia Col. Pompeiam Ascaloniam caepam eligito, et componito, etc.

Tunicata Persius Sat. 4. Tunicatum cum sale mordens Caepe.

GERA.

Pinguis Virg. lib. 2. Georg. Idaeasque pices, et pingues vnguine ceras.

Liquida Lucan. lib. 3. Nunc pice, nunc liquida rapuÍre incendia cera.

Flaua Ouid. lib. 3 Met. Sed vt intabescere flauae Igne leui cerae.

Odorata Idem lib. 8. Mollit odoratas pennarum vincula cetas.

Flauens Idem, Pocula quae caua sunt flauentibus illita ceris.

[note: Hymet us Atticae mons optimi mellis copia abun dans. ] Hymettia Idem lib. 10. Vt Hymettia sole Ceta remollescit.

Phoenicea Idem lib. 3 Eleg. Saga vt Phoeniceae defixit nomina cerae.

Dulcis Syl. lib. 2. Ad dulces ceras, et odori verticis antra.

Cecropia Idem lib. 14 Nectate Cecropias Hyblaeo accendere ceras.

Laburata Stat. lib 10. Laboratasque premunt ad pectora ceras.

Attica Textor, Blanda tibi ceruix fragrat, quod et Attica cera.

Tenuis Val. Flac. lib. 1. Et vt tenues subicre larentia ceraelumina.

Mollis Idem, Vel pice, vel molli concludere vulnera cera.

Diues Sidonius, Cum diuire cera pingues.

Mantois, id est, Mantuana. Pontanus, Electro felix, felix Mantoide ceta.

Sexangula, a sexangulis fauorum. Politianus, Ceraque nectareas ducat sexangula ceras.

[note: Ab Hybia monte Siciliae apibus abundante] Hyblaea Idem, Gaudebat calamos Hyblaeis iungere ceris.

Multifora, a multis foraminibus. Idem, Candida multiforae solidat fundamina cerae.page 143, image: s143

Tenella Ludouicus Bigus, Durat vt ahenis cera tenella focis.

Liquens Mant. Ceras ardore liquentes Soluit.

Dulichia, id est, Graeca. Bapt. Pius, Vel mihi Dulichia velentur tempota cera.

Fragilis Iuuen. Sat. 12. Accipiunt fragili simulacra nitentia cera.

Tenax Virg. lib. 3. Georg. Deinde tenaces Suspendunt ceras.

CEROMA.

Foemineum Quoniam mulierosi sunt, et parum viri qui delectantur vnguentis. Iuuen, Sat. 6. Endromidas Tyrias, et foemineum ceroma.

Lentum, Mart. lib. 4. Seu lentum ceroma teris, trepidumue trigona.

CAESAR.

Troianus Virg. lib. 1. AEn. Nascetur pulcra Troianus origine Caesar.

Acer Luc. lib. 1. Acer et indomitus, quo spes quoque ira vocasser.

Cruentus Idem li. 9. Hinc super AEmathiae campos, et signa cruenti Caesaris.

Hesperius Idem li. 10. Nec nos deterreat ausis Hesperij fortuna ducis.

Latius, a Latio, seu Italia. Idem, Dum parat in vacuas Martem transferre carinas Dux Latius.

Egregius Horat. lib. 1. Carm. Laudes egregij Caesaris, et tuas.

Inuictus Stat li. 4. Syl. Ille vt inuicti tapidum secutus Caesaris fulmen.

Ferox Claud. Postquam iura ferox in se communia Caesar Transtulit.

Magnanimus Cleoph. Gallica magnanimus non dissipat agmina Caesar.

Armisonus Quint. Caesare ab armisono clemens sperare salutem.

Tarpeius Remaclus, Vectigal potuit Tarpeio Caesare dignum.

Cinaedus Catullus, Cinaede Romule, haec videbis, et feres?

Praedicator Suet. Bithynia quicquid, et praedicator Caesar vnquam habuit.

Superbus Mant. Et Caesaris arma superbi InuasÍre lares patrios.

CAESARIES.

Nitida Virg. li. 4. Geog. Caesariem effusae nitidam per candida colla.

Rutila Ausonius, Caesariem rutilam per candida colla refundis.

Refuga Sidonius, Caesaries refuga crispatur.

Radiosa Thomas Radinus, Depexa capitis nitidi radiosa caesarie.

Pendula Idem, Distantibus humeris, pendula caesarie verberatus.

Rosida Conradus, An non pudebt rosidam caesariem Ridere tonsum barbarum.

Fluitans Valerandus, Fluitans cui pendet ab armis Caesaries.

Candida Budinus, Candida caesaries nigro murata colore.

Aurea Cornel. Gal. Aurea caesaries, demissaque lactea ceruix.

Genialis Apul. lib. 5. Met. Videt capiris aurei genialem caesariem.

Flauicoma Augurel. Flauicomam ostentans Delia caesariem.

Pulcra Codrus, Cui pulcram gratia compsit caesariem.

Intonsa Claud. Dubiam lanuginis vmbram Caesaries intonsa tegit.

Flaua Iuuen. Sat. 13. Caerula quis stupuit Germani lumina flauam Caesariem.

Berenicaea Catullus, Idem me ille Conon caelesti munere vidit, Et Berenicaeam vertice caesariem.

CAESTVS.

Castus claua habens pilas plumbeas, loris bubulis appensas: hoc olim digladiabantur veteres.

Crudus Virg. lib. 3. Georg. Cursibus et crudo decertet Graecia caestu.

Validus Claud. Valido quamuis decernere caestu Horruit.

Percalidus Crinitus, Tu reddis Veneris percalidum bonae Suaul caestum Amaraco.

Durus Calentius, HÓc iuuenes duris armati caestibus ibant.page 144, image: s144

Grauidus Idem, Stabat Eryx grauido perfractus tempora caestu.

AErisonus Barth. Protinus aerisoni tolluntur in aetheta caestus.

Pictus Hieron. Ang. Sed pictus eburno Caestus adest collo.

CAIETA.

Dardanis Mart. lib. 10. Non blanda Circe, Dardanisue Caieta.

AEneia Virg. 7. AEneia nutrix AEternam moriens famam Caieta dedisti.

Dardana Sabel. Diraue Lestrygonum caedes, non Dardana nutrix.

CALAMVS.

Agrestis Virg. in Buc. Ludere quae vellem calamo permisit agresti.

Niloticus Apul. Papyrum AEgyptiam argutia Nilotici calami ipscriptam.

Paluster Oui. lib. 1. Met. Corpore pro nymphae calamos tenuisse palustres.

Leuis Idem lib. 7. Nec Gortyniaco calamus leuis exit ab arcu.

Mollis Plin. lib. 18. Octona genicula habet molli calamo.

Gracilis Manil. Et graciles calamos, et neruis insita verba.

Loquax Stroz. fil. Calamosque repone loquaces.

Tenuis Pont. Nunc agedum tenues calami, mea dulcis arundo.

Argutus Stroz. pat. Arguto didicit calamo depellere curas.

Dulciloquus Quint. Dulciloquos inflat calamos prudentia sanctae.

Fragilis Calent Vt fragiles calamos verberat auta leuis.

Sonorus Faustus, Hic docuit calamos labris inflare sonoros.

Canorus Mich. Angl. Primusque inflare canoros Pan doctus calamos.

CALATHVS.

Calatbus vas est vimineum, in quo mulieres suos fusos et pensa reponunt, aut violas. Vnde Virg. de Camilla, Non illa colo calathisue Mineruae Foemieas assueta manus. Idem in Buc. Tibi lilia plenis Ecce ferunt Nymphae calathis. Capitur etiam pro calice vinario, apto ad sacrificia. Virg. Vina nouum fundam calathis aruisia nectar.

Vimineus Pont. Pro fusoque, coloque et vimineis calathiscis.

Rasilis Ouid. in Epist. Rasilibus calathis imposuisse manum.

Vimine textus. Claudianus, Nunc vimine textos Irridens calathos folijs agrestibus implet.

Capax Sidon Calathi ferant capaces.

Textilis Stroz. fil. Textilis a dextra calathus dependet.

Iners. Nam virum dedecet foemineis artibus exerceri, idqueue molliciem arguit. Marull. Versari in calathis foeminam inertibus.

Virgatus Catul Vellera virgati custodiebant calathisci.

Eburnus Mant. Additus in calatho viotis amaranthus eburno.

Colurnus Idem, Arida de calatho promebat fraga colurno.

Foemineus Idem, Foemineos inter calathos et pensa latebat.

Praegnans tela Textor, Nec fero praegnantem calathum Icarotide tela.

CALCAR.

Saemum Stat. lib. 11. Et saeuis calcatibus vrgent Immeritos.

AEratum Cleoph. Doctus equi sodere aeratis calcaribus armos.

CALCHAS.

Calchas fuit augur, Thestoris filius, qui tempore belli Troiani Graecis oracula reddidit. Idem praedixerat Graecos omnes Troia diruta in patriam sospites redituros: quod secus accidit. Nam multi apud Caphareum Euboeae naufragium fecerunt. De Calchante Ouid. lib. 2. de Arte, Quantus erat Calchas extis Telamonius armis. Cic. lib. 2. de Diuin. Alia autem subito tempore coniectura explicantur, vt apud Homer. Calchas, qui ex passerum numero, annoi belli Troiani auguratus est. Ferunt hunc Calchantem cum Amphilocho,


page 145, image: s145

Amphiarai filio ab expeditione Troiana redeuntem, ad Apollinis Clarij lucuni diuertisse, repertoque ibidem Mopso, quaedam proposuisse. Qua cum ille soluisset, aiunt Calchantem animi aegritudine perijsse. Quiastio ab Hesiodo talis memero haec caprificus habet, perparua licet sit. Mille quidem decies modius mensura superque Vna sit, hanc nullo poteris comprendere pacto Dixit, et inuentus numerus mensuraque certa est, Continuo mortis Calchanti somnus obortus. Pherecijdes scribit, Calchantem sue oblata interrogasse, quot porculos gestaret, Mopsum vero respondissetres, atque ex his vnam foeminam: quem vbi vera locutum patuit, illum agritudine intabuisse.

Augur Senteca, Augur hoc Calchas canit.

Thestorides, Thestoris filius. Stat. in Achil. Intrantemque Deum primo pallore fatetur Thestorides.

Verus Idem, Et verum Calchanta precantur.

Vates Virgil. Hic Ithacus vatem magno Calchanta tumultu Protrahit in medios.

Prouidus veri. Ou. li. 12. At veri prouidus augur Thestorides, vincemus, ait.

CALCEI.

Sicvonij Cic. lib. 1. de Orat. Vt si mihi calceos Sicyonios attulisses, non vterer.

Sicyen vrbs fuit in Achaia, non Procul a Corintho, in qua molles calces et muliebres fieri solebant. Vnde et aluta vocatur Sicyonia.

CALIGO.

Picea Virg. lib. 2. Georg. Ad caelum picea craffus caligine nubes.

Obscura Idem in AEtna, Illinc obscura semper caligine nubes.

Caeca Idem lib. 3. AEn. Treis adeo incertos caeca caligine soles.

Atra Idem lib. 9. Quis globus, Ű ciues, caligine voluitur atra?

Crassa Lucret. lib. 6. Et crassa voluit caligine fumuni.

Terribilis Idem, Mox vbi terribili terras caligince texit.

Nubila Apul. Ipsi soli nubilam caliginem, et perpetuas tenebras comminantem.

Vaporosa Idem, Fumosis tenebris vaporosae caliginis palpebras adesi.

Illuna Idem, Tenebris illunae caliginis impeditus.

Nubilosa Idem, Caelum autem mibilosa caligine disiecta.

Poenalis Idem, Ad aliam poenalem euigila caliginem.

Spissa Ouid. lib. 7. Met. Principio caelum spissa caligine terras Pressit.

Opaca Idem lib. 10. Arduus, obscurus, caligine densus opaca.

Fumida Plin. lib. 2. Propter vapores fumidam exhalare caliginem.

Nigtans Syl. lib. 4. Nigranti piceus sensim caligine vertex.

Obstrusa Manil. Erutaque obstruso penitus caligine fara.

Furua Auson. Quas inter medias furuae caliginis vmbram.

Fumosa Pont. Et autas caligo fumosa agitans.

Tenebrosa Thomas Rad Tenebrosa suscitata caligo.

Gelida Idem, Gelida obdurante caligine.

Nigra Augurel. Hos etenim vestros nigra caligine vultus.

Tetra Barth. Supraque ingens caligine tetra.

Turpis Quint. Caligo turpis occupat pectus tuum.

Sonnifera Mant. Exit enim de somniferae caliginis vmbris.

Stygia Val Var. AspersÍte tibi Stygia caligine frontem.

Fraefutua Barth. Praefurua replens caligine muros.

CALIX.

Perspicuus Mart. lib. 4. Prodat perspicuus ne duo vina calix.page 146, image: s146

Foecundus Hor. lib. 1. Epist. Foecundi calices quem non fecere disertum.

Auratus Propert, lib, 2. Spumet et aurato mollius in calice.

Gemmatus Mart. Gemmatum Scythicis vt luceat ignibus aurum.

Amplus Apuleius, Ampli calices, variae quidem gratiae.

Surrentinus, a Surrentino Campaniae vrbe, et opere figulino et calicum nobilitate clara.

Cauus Mant. Calicesque rotundo Ore cauos.

Ventrosus Idem, Porrige ventrosum calicem crateribus hospes.

CALLIDITAS.

Fraudulenta Gell. lib. 8. Haec eorum fraudulenta calliditas tam esse turpis. etc.

Proterua Mant. Sed calliditate pruterua, Principibus regnisque graues inducere casus.

Versuta Faustus, Nullam quippe nefas, quod non versuta tyranni Calliditas finxisse queat.

CALLIMACHVS.

Callimachius, poeta fuit Cyraeneus, Batti filius, discipulus Hermocratis, qui vixit apud Ptolemaeum Philadelphum in honore praecipuo, fuitque bibliotheca regiae praefectus.

Clarius, a Claro insula. Oui. li. 2. Trist. Nec tantum Clario Lyde est dilecta poetae.

Battiades, a Batto pacre. Catullus, Haec expressa tibi carmina Batriadae.

CALOR.

AEstinus Pontanus, Et fessa aestiuo membra calore leuat.

Feruidus Hor. lib. 3. Carm. Si neque feruidis Pars inclusa caloribus.

Feruens Apul. Quod olim diffusum fuerat in omnib. dolijs feruenti calore.

Vatidus Ruffus, Cedunt valido penetrata calori.

Vrens Pont. Feruere et vrentem interius cohibere calorem.

Torrens Idem, Vltima torrenti semper sitit vsta calore.

Ardens Idem, Senserunt hominum ardenti concocta calor.

AEtnaeus Idem, Vssit et AEtnaeus pectora adesa calor.

Vitalis Lactantius, Aeris in spiritu, ignis in calore vitali.

Ignitus Mapphaeus, Et velut ignitum testudo euersa calorem.

Viuificus Mirandula, Viuificum sed quae perferre calorem Possunt.

Flammans Conradus, Atque flammantem nimium calorem.

Aridus Lucret. lib 4. Vrere ne possit calor amplius atidus artus.

Rapidus Pius, Vt valeam rapido superesse calori.

CALPE.

[note: Calpe coluna Herculis. ] Herculea Syl. lib. 6. Cum saeuior aethere Calpen Herculeam ferit.

[note: Taressia dicitur a Tartesso vtbe Hispaniae, prope quam est Calpe. ] Tartessia Auson. Condiderat iam solis equos Tartessia Calpe.

Occidua Sidon, Et occiduam texÍre cadauera Calpen.

Ibera Seneca, Aut Mauram premens Ibera Calpe littus.

Maurusia Pontanus, Obstupuit, gemuitque simul Maurusia Calpe.

Hesperia Stroz. fil. Praeter Athum Hesperiae genitum sub vertice Calpes.

Excelsa Mant. Qua subit excelsam Tethys interflua Calpen.

Ardua Idem, Angustasque fieti fauces premit ardua Calpe.

Alta Idem, Vbi cernir altam lulia Calpen.

CALTHA.

Cathae genus est viola flammei coloris, cuius folia olent, non flores. Author Plin. lib 21. cap. 6.

Luteola, a cotore lureo, id est, subrubro Virg. in Buc. Mollia luteola pingit vaccinia caltha.

Flammeola Politian. Nec iam flammeolae conniuent lumina calthae.page 147, image: s147

Florens Pontanus, Cingit quae ad collum calthae florentis honorem.

Vsta Fius, Calthaque syluestres si tegit vsta rosas.

Rubens Mant. Caltha rubens, hiacynthus adhuc antiqua doloris In folijs, monumenta gerens.

CALYDON.

Calydon ciuitas est AEtoliae, regia Oenei patris Meleagri, prope quam Meleager ipse vastissimum aprum cum Atalanta interfecit.

Meleagraea Lucan. lib. 6. Et Meleagraeam maculatus sanguine Nessi Euenos, etc.

Monstrifera Stat. lib. 1 Theb Monstriferae Calydonis opes, Acheloiaque arua.

AEtola Mart. lib. 9. Misimus, AEtola de Calydone putes.

Impia Stroz fil. Impia ne vires Calydon sciat vna Dianae.

Pulcra Virg. lib. 11. Coniugium optatum et pulcram Calydona viderem.

CALYPSO.

Calypso Oceani et Tethyos filia, regnauit in Ogygia insula, vbi et naufaugum Viyssem excepit hospitio. Vnde Ouidius, Ab, quoties illum doluit properare Calypso, Remigioque aptas esse negauit aquas. Propert. lib. 1. At non sic Ithaci digressu nota Calypso, Desertis olim fleuerat aequoribus. Multos illa dies incomtus moesta capillis Sederat, imusto multa locuta salo. Idem lib. 2. Sic a Dulychio iuuene est elusa Calypso: Vidit amatorem pandere vela suum. Claudianus facit eam filiam Alcinoi, de laudibus Serenae ita scribens: Non talem Triuiae confert laudator Homerus Alcinoo genitam, quae dum per littora vestes Explicat, et famulas exercet laeta Choreas, Auratam iaculata pilam, post naufraga somni Otia progressum folijs expauit Vlyssem.

[note: Aequorea, Oceani filia, vel vt alij volunt, Atlantis filia. ] AEquorea Quoniam nonnulli dicunt eam Oceani filiam. Ouid lib. 4. de Ponto, An graue, sex annis pulchram fouisse Calypso, AEquoreamque, fuit?

Atlantis Tibull. lib. 4. Non amor et foecunda Atlantidos arua Calypsus.

Famosa Mant. Ausone quem profugo peperit famosa Calypso.

Atlantias Virg. in Priapeis, Hic legimus Circem, Atlantiademque Calypso.

CALYSTO.

[note: NŰacrina, id est, Arcadica, a loco Arcadiae Camarina palus pestilens, iuxta oppidum eiusdem nomonis. ] Nonacrina Oui. li 2. Met. Dum redit, itque frequens, in virgine Nonacrina Haesit.

Lvcaonia Lycaonis filia. Idem, Ecce Lycaoniae proles ignara parentis.

Tegeaea, a Tegeo oppido Arcadiae. Ouid. lib. 2. Fast. Hic, ait, in sylua virgo Tegeaea lauemur.

Lycaonis Idem, Cui dea, virgineos periura Lycaoni coetus Desere.

Parrhasia, a Parrhasijs Arcadiae populis. Ouid. lib. 2 Trist. Parrhasiae gelido virginis axe premor

CAMARINA.

Pigra Claud. Quas pigra vado Camarina palustri Nutrit.

CAMELVS.

Hirtus Mirandula, Tergora caprarum, atque hirti tegumenta cameli.

Deformis Iuuencus, Deformis poterunt immania membra cameli.

CAMERA.

Pendens Mant. Et super inductos cameris pendentibus artus.

Repanda Val. Varanius. Tum cellis imbelle genus, camerisque repandis.

Eburna Propert. lib. 3. Nec camera auratas inter eburna trabes.

CAMILLA.

Camilla fuit regina Volscorum quam Metabus pater, in medijs syluarum latebris ferino pauit lacte. Ea demum prouectio facta ferinis amicta pellibus, fundas coepit circumagere, complicare arcus, sagittas torquere, ceruos et capreas lassare cursu. Cui virtuti adiccit studium virginitatis. Orto demum


page 148, image: s148

inter Turnum et AEneam bello, Rutulis adhaesit, fuitque ductrix copiarum. Quam eius vitutem Virgilius in fine septimi de scribit.

Priuernia, a Priuerno Canipaniae ciuitate, vbi nata. Pont. Qualis Priuernia virgo.

Fortis Stroz. pat. Magnanimam Thamyrim, fortem propone Camillam.

Volsca Mant. Compar, et Harpalicen referens, Volscamque Camillam.

Bellatrix Hoc epithetum tam citatum est.

CAMILLVS.

Furius Camillus magnam gloriam virtute bellica sibi compaerauit, Faliscos obsedit, Veios decemnali obsidione domuit. Gallos Senones Roma pepulit, eisque vexilla Romanorum extorsit. Vnde assertor, id est patriae libertatis vindex dicitur a Martiale.

Fortis Pamphilus, Ecce tibi rapiet pro forti signa Camillo.

Ferus Quint. Prospice gesta feri repetentis signa Camilli.

Magnus Propert. lib. 3 Crede mihi, magnos aequabunt ista Camillos Iudicia.

Fatalis Gallis Claud. Scipiadas, Grallisque genus fatale Camillos

Assertor Mart. lib. 1. Qui loquitur Curios, affertoresque Camillos.

CAMINVS

Fumifer Lucan. lib. 7. Aponus terris vbi fumifer exit.

Auidus Stat. lib. 3. Theb Iam falces auidis et aratra caminis.

Calidus Manil. Quod ferrum calidi soluant, atque aera camini.

Arcuatilis Sid. Quod arcuatili camino saepe ignis animatus pulla fuligine infecit.

Furens Seneca, Et qui furentes semper AEtnaeis iugis Versat caminos.

Terrificus Pont. Insula terrificis AEtnae celebrata canminis.

Horrisonus Polit. Lambit in horrisonis in noxia flamma caminis.

Flammifer Pamphil Nam quem flammiferis ignem vomit AEtna caminis.

Rutilus Lud. Big Strauisse, aut rucilis vastanda dedisse caminis.

Ignitus Augurelius, Camino inesse saepe nec pati ignito.

Metallificus Mant. Illua metallificis semper fumosa caminis.

Ardens Iuuen. Sat. 14 Incude assidua, semperque ardente camino.

Flagrans Mant. Lamina Cyclopum excoquitur flagrante camino.

Iguiuomus Cantalycius, Insulaque igniuomis finxit Lipareaa caminis.

Lambens Bapt. Pius, Semper an helantem lambentibus astra caminis.

CAMOENAE.

Dulces Hor. lib. 1. Epist. Vina fere dulces oluerunt mane Camoenae.

Diuae Neuius, Flerunt diuae Camoenae Naeuium poetam.

Aoniae Ouid. lib. 4. Fast. Talibus Aoniae facunda voce Camoenae.

Castaliae Ausonius, Paule Camoenarum celeberrime Castaliarum.

Cecropiae et Latiae Idem, Cecropiae commune decus, Latiaeque Camoenae.

Vocales Seneca, Ille vocali genitus Camoena.

Atticae Pont. Quibus Atticae Rorarunt Veneres suas.

Multiloquae Marull. Multiloquae fidicen Camoenae.

Sacrae Codrus, Et sacras totus redolens Camoenas.

Pieriae Sabellicus, Ternaque Pierijs resonant hic plectra Camoenis.

Diuinae Conrad Pelle diuinas regionis Camoenas.

Doctae Idem, Saepe quae doctis lateant Camoenis.

Ingenuae Idem, Quicunque ingenuas colunt Camoenas.

AEternae Idem, Inter aeternas medius Camoenas.

Actaeae Augurellus, Cuius Actaeae facili feruntur Ore Camoenae.

Lepidae Ballus, Saepe mihi dicis lepidas mi Balbe Camoenas.page 149, image: s149

Italicae Quint Italicis sed Tuscus vterque Camoenis.

Moeoniae Pallad. Sor. Sed tua Maeonijs semper domus alta Camoenis.

Argutae Salmonius, Sic bonus argutis lusit Baptista Camoenis.

CAMPANIA

Diues opum Syll. lib. 8. Iam vero quos diues opum, quos diues auorum Campania.

Prouida Iuuen. Sat. 10. Prouida Pompeio dederat Campania febres.

CAMPVS.

Fertilis Visg. lib. 2 Georg. Quique frequens herbis, et fertilis vbere campus.

Pinguis Stat. lib. 1. Epist. Non pingues Asiae campi, collesque morantur.

Viridis Stat. 12. Virides grauis vngula campos Mutat.

Partens Virg. lib. 4. Georg Ergo vbi ver nactae sudum, caniposque patentes.

Gramineus Ouid. lid. 3. Fast. Aliera gramineo spectabis Equilia campo.

Iacens Lucan. lib. 4. Vrebant montana niues, camposque iacentes.

Apertus Ou li. 5. Trist Nec frondes syluis, nec aperto gramina campo.

Frondens Lucan. lib 6. Vngula frondentem decussit cornea campum.

Planus Idem, Conspicit in planos hostem descendere campos.

Latus Idem lib. 6 Obit latis proiecta cadauera campis.

Frumentatius Cato. Sexto campus frumentarius, septimo sylua caedua.

Herbidus Sabell. Herbidus, et tota campus deseruiat ora.

Vber Col. Qui vbetem campum in singula iugera tritici obserere praecipiunt.

Vliginosus Col. Igitur vliginosi campi proscindi debent post Eidus mensis April.

Laetus Idem, Iam laetis et herbidis campis.

Apricus, soli expositus. Hor. in. Arte, Gaudet equis, canibusque, et aprici gramine campi

Herbosus Idem lib. 3. Car. Ludit herboso pecus omne campo.

Virens Lucret lib. 1. Frondiferasque domos auium, camposque virentes.

Felix Ouid. lib. 5. Fast. Chloris eram nymphae campi felicis.

Lapideus Plin. 11. Thymis quidem nunc etiam lapideos campos refertos scimus.

Paluster Idem lib. 4. Nascuntur in palustribus campis.

Humidus Idem lib. 15. Reperitur in Pont. campisque pinguibus humidisque gustus amari.

Patulus Syl lib. 6. Et stagnante vado patulos inuoluere campos.

Arenosus Idem, Lentus arenoso spumabat Bragada campo.

Vdus Idem lib. 8. Interiorque per vdos Alba sedet campos.

Vestitus gramine Claudianus, Itur in aeterno vestitos gramine campos.

Florens Stroz. pater, Florentes campos riguus perlabitur amnis.

Paludosus Pontanus, Quamue paludosis tellus alit humida campis.

Amoenus Pamphilus, Ad gelidos fontes, ad amoeni iugera campi.

Puluereus Politian. Tum sola puluerei pinguescunt arida campi.

Aquosus Mant. Pressas valles speculatus aquosos Vidit adhuc campos.

Frugifer Sabell. Hinc qua frugiferos ambit celer Addua campos.

Vitifer Idem, Et qua vitiferos mitis liquentia campos Irrigat.

Perfluus vndis Conr. Perfluus puris vbi campus vndis.

Opimus Quintia. Tellus campis vernat opimis.

Halans Guiller. Castell. Halantes campos, et amoena vireta piorum.

Amplus Mant Aspicit hos inter populos campo aestuat amplo.

Floriger Idem, Aspera florigeris redolens Academia campis.

Dulcis Idem, O decor, Ű campi dulces, Ű gloria caeli.

Praepinguis Cantalycius, Praepingues vbere campos.page 150, image: s150

Spatiosus Cimbriacus, Quamuis spaciosi lugera campi Currimus.

Vernans Gualterus in Alexandreide, HÓc vbi vernantes cereali gramine campi.

Ferax Faustus, Pascua iamdudum campo meliora feraci.

Rigidus Tibull. lib. 4. Seu me fingit equum rigidos percurrere campos.

Luteus Mant. Nec luteis vestigia ponere campis Erubuit.

CANALIS.

Plumbeus Col. Aut aqua replentur, aut cibo plumbei canalis.

Angustus Apul lib. 6. Angusti canalis aperto contecti tramite.

Flexuosus Idem lib. 9. Propellor ad incurua spatia flexuosi canalis.

Irriguus Calphurn. Nam potes irriguis [note: Mocius legit nutrire. ] mutate canalibus hortos.

Patulus Sidon. Et cadit in montem, patulisque canalibus actus.

Cauus Pontan. Et properare cauis operosa canalibus vnda.

Occultus Idem, Ruit acta repente canalibus vnda Occultis.

Riguus Michael Anglicus Vel riguis virides recreare canalibus hortos.

Multifidus Mantuan. Hic quoque mulrifidis diuisa canalibus vnda.

Ilignus factus ilice arbore. Virg. li. 3. Georg. Currentem ilignis potare canalib. vndam.

CANCER.

Cancer genus est piscis, et signum caeleste, quod sol percurrit mense Iunio, quum iam vehementissimus est calor. Mediocris etiam iudicij lector facile discernet, quando pro pisce, quando pro sidere capietur. Dicimus etiam Carcinos pro cancer. Lucan. Par geminis Chiron, et idem quod carcinos ardens.

Rubens Virg. lib. 4. Georg. Neue rubentes Vre foco cancros.

Calens Idem de signis, Zethus et Amphion, cancrique figura calentis.

Adustus Idem, Taurus, item gemini, sequitur quos cancer adustus.

Totirens Lucan. lib. 8. Nam quis ad exustam cancro torrente Syenen.

Calidus Idem lib. 10 Calidi tetigit quum brachia cancri.

Ardens Idem, Ausus in Ardentem ripas attollere cancrum.

Lernaeus Col. Hauserit et terris Lernaei brachia cancri.

Pluuialis Pallad. Rut. Si pluuiales cancros, vel marinos in aqua tegas.

Curuans brachia Ou. li. 2. Met Scorpion, atque aliter curuantem brachia cancrum.

Litroreus Idem lib. 10. Concaua littorei feruebant brachia cancri.

Octipes Idem lib. 1. Fast. Octipedis frustra quaeruntur brachia cancri.

Fluuiatilis Plin. lib. 19. Aduersus erucas, et cancrum fluuiatilem.

AEstifer Syll lib. 1. AEstifero Libye torquetur subdita cancro.

Rapidus Stat. lib. 4. Theb. Solet et rapidi sub lumme cancri Semper.

Scopulosus Manilius, Scopulosus in vndis Cancer.

Caeruleus Ruffus. Quantum a caeruleo distat cancro Capricornus.

Feruens Sen. Si qua feruenti subiecta cancro. HÓc est diaeresis in dictione, Subiecta.

AEstiuus Pont, AEstiui tam saepe premens caua tergora cancri.

Testudineus Idem, Si testudineus moueat sua brachia cancer.

Tardigradus Polit Ore lapillos Tardigradus prendit cancer.

Ferus Conr. Nec ferus cancer, metuenda iniquis Mors.

AEquoteus Mant. Quum premit aequorei sol humida brachia cancri.

Humens Idem, Ipsa sub humenti modo fert vestigia cancro.

Rubicundus Idem, Et vsurpans rubicundi insignia cancri.

Obscoenus Calen. Obscoenus graditur non recto limite cancer.

Multipes Faust. Seu rubra multipedis serpentia brachia cancri.page 151, image: s151

Feruidus Idem, Feruidus extendit quum torrida brachia cancer.

Inflammans Idem, Inflammans pectora cancer habet.

CANCER MORBVS.

[note: Morbus est, nasces in omnibus ferem corporis partibsed maxime in mammis mulierum, quae naturali menstruo non purgantur. ] Immedicabile Oui. li. 1. Met. Vtque malum late solet immedicabile cam cer Serpere.

CANDAVIA.

Deuia Lucan. lib. 6. Deuia qua vastos aperit Candauia saltus.

CANDOR.

Niualis Virg. lib. 3. AEn. Tondentes late campum candore niuali.

Albus Apul. lib. 11. Nunc albo candore lucida.

Purus Faustus, Quis purum Indigna candorem labe notauit.

Niueus Ouid. lib. 3. Mit Et in niueo mistum candore ruborem.

Conspicuus Plin. lib. 15. Gallinam conspicui candoris sedenti aquila ex alto abiecit.

Argenteus Pont. Nitet in medijs argenteus vndis Candor.

Lacteus Mant Lacteus apparet mistus cum sanguine candor.

Igneus Idem, Igneus apparet per prima crepuscula candor.

Ingenuus Theodoritus, Vt diuinae scripturae candorem ingenuum ostendamus.

CANI

Sordentes Stat. lib. 7. Ecce truces oculos sordentibus obsita canis.

[note: * Aliter dicitur Carcinoma seu Carcinus. ] Morosi Stroz. fil. Morosis nondum squallent tibi tempora canis.

Turpes Calent Me quoque cum domina turpes in vertice cani.

Niuei Cor Gallus, At mea iam niuei circundant tempora cani.

Albi Ideo albi sunt cani, inquit Macrob. quia calorem humoris quo nutriuntur, imitantur.

Gelidi Mant Tota tremis gelidi velant caua tempora cani.

Honorati Ouid. lib. 8. Inter honoratos medio de vertice canos.

CANICIES.

Morosa Horat lib. 1 Donec virenti canicies abest Morosa.

Sordida Stat. lib. 11 Veteri stat sordida tabo Vtraque canicies.

Sancta Idem lib. 3. Syl. Leniter implicitos vultus, sanctamque parentis Caniciem.

Lucida Claud. Placidus Nereus et lucida Phorci Canicies.

Prisca Idem, Priscamque resumunt Caniciem leges.

Turpis Marull. Turpem caniciem pati

Alba Pont. Et scidit albam caniciem.

Niuea Idem, Proque coma niueam surgere caniciem.

Candens Thom Rad. Vir assi debat candenti canicie lucidus.

Inculta Virg. li 6. AEn. Quae plurima mento Canicies inculta iacet.

Veneranda Sabell. Canicies veneranda genis, prolixaque barba.

Squallens Guiller. Castellus, Squallentem tollere mento Caniciem propera.

Arida Horat. Arida pellente lasciuos amores canicie.

Rara Apul. Interspersum rara canicie.

Frigida Mant. Frigida canicies capiti fluit.

CANICVLA.

Canicula, signum est caeleste, in cuius exortu solis vapores incenduntur, feruent maria, fluctuant in cellis vina, mouentur stagna, et canes toto eo spatio maxime in rahiem aguntur.

AEstifera Virg. lib. 2. Georg. Hoc vbi hiucula siti findit canis aestifer arua.

Sitiens Col. Oceani sitiens quum iam canis hauserit vndas.

Flagrans Horat. lib. 3. Car. Te flagrantis atrox hora caniculae.

Icaria Ouid. lib. 2. Eleg. Et micet Icarij stella proterua canis.page 152, image: s152

Sicca Stroz. fil. Torquet et exhaustas quum sicca canicu la fauces.

AEstiua Sabell. Nec canis aestiui metuens turbabitur astro.

Ignicomans Ruffus, Primique pedes canis ignicomantis.

Malesana Codrus, Iuuit pestiferum malesana canicula fatum.

Feruida Stroz. pat. Et canis exurit sitientes feruidus agros.

Sitibunda Mant. Quum caput attollit sitibunda canicula.

Ignea Idem, Et minus ardentes vrit canis ignea tetras.

Morbosa Idem, Morbosamque canem, et coruum cratera tenentem.

Calorifica Idem, Atque calorificae morbida signa canis.

Erigoneia Bapt. Pius, Dum premit AEtnaeo canis Erigoneius aestu.

Insana Persius Sat. 3. Siccas insana canicula messes Iandudum coquit.

Damnosa Idem, Scire erat in voto, damnosa canicula quantum Raderet.

CANIS.

[note: Plenij verba de fidelirate canum. ] Fidem hominum prope excedunt quae de canibus scribuntur. Nec abesset suspicio mendacij, nisi ea virorum illustrium confirmarentur testimonijs. Plin. in primis, Fidelissimi, enquit, ante omnia homini canes et equi. Et pugnasse aduersus latrones canem pro domino accepimus, confectumque plagis, a corpore non recessisse, volucres et feras abigentem ab illo: in Epiro, agnitum in conuentu percussorem domini, laniatis et latratu adctum, vt cogeretur fateri scelus. Garamantum regem canes ducenti ab exilio reduxÍre, praeliantes contra resistentes. Porpter bella Colophonij, itemque Castabalensis cohortes canum habuÍre. Hae primae in acie dimicabant, nunquam dtrectantes. Hac erant fidelissima auxilia, nec stipendiorum indiga. Scribit idem, canes defendisse Cimbros, caesis dominis eorum plaustris impositis. Canem item, Iasone Lycio interfecto, cibum capere noluisse, inediaque fuisse consumtum. Alium quoque accenso regis Lysimachi rogo se iniecisse. Celebratur et Pyrrhus Celonis tyranni canis, alius item qui Consyngem reginam propter liberiorem cum marito Nicomede Bithyniae rege, ac lasciuiorem iocum interfecerit. Volcatium e suburbano, quum aduesperasceret, redeuntem canis a grossatore defendit: alius Caelium senatorem Placentiae ab armis oppressum, qui non prius, quam cane interfecto, sit vulneratus.

Obscoenus Virg. li. 1. Georg Obscoenique canes, importunaeque volucres.

[note: Ab Amyclis ciuitate Laconiae, voi canes oprimi. ] Amyclaeus Idem l. 3. Geor. Armaque, Amyclaeumque canem, Cressamque, etc.

[note: Quin et Molossia et Epirus patres sunt Lacopiae. ] Molossus Hor l 2. Ser Simul domus alta Molossis Personuit canibus.

Rabidus Ouid. li. 2. de Arte, Fulmineo rabidos dum rotat ore canes.

Lacon, et Epiroticus Varro, Itaque a regionibus inquit, appellantur Lacones, Epirotici, Salamantini.

Pulicosus Plinius, Ad pulicosae canis remedia sume cyminum tritum, pari pondere cum veratro.

Vigil Quid. lib. 4. Fast. Tenebrisque teguntur Omnia, iam vigiles conticuÍre canes.

Acer Horat. Quam canis acer, vbi lateat sus.

Venaticus Mant. Volatque sicut venatica damam Venatura canis.

Rabiosus Hor. li. 2. Epist. Hac rabiosa fugit canis, hac lutulenta ruit sus.

Leuisomnus Lucr. lib. 5. Et leuisomna canum fido cum pectore corda.

Saeuiens, et AEdituus. Gell. lib. 7. Saeuientes aedituosque eius templi saepe demiratos esse canes.

Immanis Apul l. 9 Canes pastoricios, villaticos, feros atque immanes.

Formidabilis Idem, Canis praegrandis, trijugo et satis amplo capite praeditus, immanis et formidabilis.

Horrendus Idem, Offulae cibo sopita canis horrendi rabie.page 153, image: s153

Pastoricius Apul. Et de ore pastoricij canis virens exdsiluit ranula.

Villaticus, villae custos.

Ferus Ouid. lib. 13. Illa feris atram canibus succingitur aluum.

Infestus Idem lib. 2. de Ponto, Quae fugit infestos territa cerua cances.

Celer Idem lib. 2. Fast. Fulmineo celeres dissipat ore canes.

Dianius, Dianae sacer. Idem li. 5. Fast. Exagitant et lar et turba Diania fures.

Damnosus Idem lib. 2. de Arte, Damnosi, facito, stent tibi saepe canes.

Citus Idem in Epist. Saepe citos egi per iuga summa canes.

Auidus Idem in Ibin, Et scindent auidi perfida corda canes.

Maenalius, id est, Arcadicus. Ouid. lib. 1. de Arte, Maenalius lepori det sua terga canis.

Sagax Vegotius, Vt sagacissimos canes in turribus nutriant.

Letifer Stat. lib. 6. Theb. Medio linus intertextus acantho, Letiferique canis.

Audax Propert. lib. 2. Cornua et audaces ipsi mouÍre canes.

Vocalis Idem lib. 4. Nec mora, vocales occupat ense canes.

Armillatus Propert. lib. 4. Atque armillatos colla Molossa, canes.

Immitis Martian. Capella, Et lepus immiti contudit ora cani.

Atrox Pontanus, Saeuiat in te atroxque canis, rabiesque leonis.

Tristificus Idem, Tristificum flectens in mea vota canem.

Horrisonus Idem Pont. Haec ait, horrisoni conticuÍre canes.

Lymphaticus Thom. Rad. Lymphatici spuma canis, cerui serpente pasti medulla.

Auritus Idem, Cohortati canes venatici auriti illi et horricomes.

Odorisequus Liuius Andron. Dirige odorisequos ad certa cubilia canes.

Vocifer Conr Tunc capreas et oues cum canibus vociferis suis luctari pauidos.

Hirsutus Lud. Bigus. Hirsutis te socias canibus.

Properus Adrian. Card. Dum certant properi canes natare.

Amarus Quint. Viuentes nec adhuc canibus lacerantur amaris.

Fidus Stat. li. 2. Syl. Fidosque canes fleuÍre Molossi, Et volucres habuÍre rogum.

Raucus Petrarcha, Non rauci siluÍre canes.

Mordax Plaut. in Bacchidibus, Meus est istic clam mordax canis.

Odorus Faust. Ingentique canes clamore instigat odoros.

Fidelis Horat. lib. 1. Carm. Seu visa est catulis cerua fidelibus.

Salamantinus. Hoc epithetum iam probatum est.

Molossici, et Incommodistici, ab inferendis incommodis Plaut. Capti. Quando rure redierunt Molossici, odiosicique et multum incommodistici.

Pernix Syl. lib. 3. Seu pernix quum densa vagis latratibus implet.

Vmber Idem, Venator dumeta Lacon, aut exigit Vmber Nare sagax e calle feras.

Rapidus Bapt. Pius, Sedula turba, canes rapidi sua terga sequuntur.

CANISTRVM.

Patulum Oui. lib. 8 Prunaque, et in patulis redolentia mala canistris.

Latum Idem lib. 3. Fast. Stat puer, et manibus lata canistra tenet.

Grauidum Pont. Praecedit grauidis bis septem onerata canistris.

Vimineum Idem, Atque hinc vimineis oner‚rat lecta canistris.

Purum Syl. li. 7. Donec opes festas, puris nunc corna canistris Composuit.

CANNA.

Palustris Lucan. lib. 5. Sed sterili iunco, cannaque intexta palustri.

Viridis Quint. Virides habet alta palustres Quaeque palus cannas.

Crassa Ouid. lib. 6. Fast. Nil praeter salices, crassaque canna fuit.

Arguta Syl. lib. 7. Arguta reuocans ad rosida pascua canna.page 154, image: s154

Leuis Sidon. Vel serica fila Per cannas torsisse leues.

Paludigena Marull. Deque paludigenis surgebat curia cannis.

Stridula Stroz. pat. Stridula septenis canna foraminibus.

Tremula Ouid. lib. 7. Met. Ara vetus stabat, tremulis circundata cannis.

Longa Idem lib. 8 Viminaque, et longae parua sub arundinc cannae.

CANNABIS

Torta Persius Sat 5. Tibi torta cannabe fulto Coena sit in transtro, HÓc tortam cannabem accipit pro tela, et mantili crassiore, quae fit ex cannabe.

CANNAE.

[note: Cannae vicus fuit in Aquilia, Romano rum clade memorabilis] Celebres Sidonius ad Fabium. Gannas celebres Varrone fugato.

Graues Idem, Postponat Trebiam, grauesque Cannas.

Cruentatae Guil. Cast Nulla cruentatas foedabunt spicula Cannas.

Spumantes sanguine Ro. Faust. Stant quoque Romano spumantes sanguine Cannae.

Ferales Idem Non ita ferales implÍssent funera Cannas.

Insignes sanguine Ro. Mant. Vultus et insignes Romano sanguine Cam. nae.

CANOPVS.

[note: Canopusquid et vnde. ] Canopus fuit oppidum in AEgypto, sic appellatum a Canopo gubernatore nauis Menelas, illic aspidis ictu defuncto, inquit Sulpitius. Inde Nili ostium, quod propin quum est, vocatur Canopicum. Veteres dicebant Canobus. Vnde Canobita, vt nunc Canopita dicimus, Quintiliano teste. Catullus, Grata Canobitis incola littoribus. Dicitur autem Pellaeus, ab Alexandro Pellaeo conditus. Pelusiacus, id est, AEgyptius, a Pelusio AEgypti ciuitate, vel ostio Nili. Therapnaeus, a Theravne vrbe Laconiae.

Pellaeus Virg. 4 Georg. Nam quo Pellaei gens fortunata Canopi.

Pelusiacus Luc. lib. 5 Et Pelusiaci tam mollis turba Canopi.

Amyclaeus Syl. lib. 11. Memphis Amyclaeo passim lasciua Canopo.

Therapnaeus Stat. 3. Syl. Curua Therapnaer Iasciuiat ora Canopi.

Incestus, propter libidinem Cleopatrae. Prop. Scilicet incesti meretrix lasciua Canopi.

Pharius, a Pharo AEgypti insula. Sidon. Dum venit a Phario dotalis turba Canopo.

Isiacus Mant. Incolit Isiaco contermina rura Canopo.

Spartanus Prisc. in Georg. Dionysij, Atque locum nouit Spartano fama Canopo.

Famosus Iuuen. Satyr 15 Barbara famoso non credit turba Canopo.

Argiuus Mant. Sensi et Argiuo tell us vicina Canopo.

Lagaeus Daniel Ceretes Brixtanus, Vos quoque Lagaei colitis qui rura Canopi.

CANTHARVS.

Ligneus Thom Setinum et Falernum cantharo ligneo inclusum.

Spumans Codr. Cui dat potum Bacchus pater Despumanti cantharo.

Faginus Stro pat. Hinc faginus illi Cantharus effundit glocianti pocula collo.

Turgidus Faust. Nec pressis turgid is vuis Cantharus abfuerit.

Dulcifer Plaut. Manu candida cantharum dulciferum propinare.

CANTVS.

Orphaeus Lucan 9. Cerberus Orphaeo leniuit sibila cantu.

Tremusus Horat. lib. 4. Et cantu tremulo pota cupidinem Lentum sollicitas.

Apollineus Ouid. lib 11 Ausus Apollineos prae se contemnere cantus.

Argutus Syll. 4 Argutos inter volucrum certamina cantus.

Tenet Claud Ipsa domum mulcens tenero Proserpina cantu.

Melicus Mart. Capella, Et melicos cantus melica grata tulit.page 155, image: s155

Doctiloquus Bapt. Pius, Inuida doctiloquo premis et molimina cantu.

Resonus Pont. Resono nemora auia cantu.

Laetus Idem, Inde domum laeto comitatur fistula cantu.

Dulcis Idem, An ne ea Melpomene est, dulci dea cognita cantu?

Ambrosius, dulcis instar Ambrosiae. Polit. Ambrosic mulcens pia numina cantu.

Mellifluus Codr. Mellifluo sapiens cantu illustrauit Homerus.

Sonorus Stroz. pat. Vt rudis ad molles choreas, cantusque sonoros.

Festiuus Idem, Festiuis feriunt cantibus astra tubae.

Dulcisonus Pamph. Modulamina cantus Dulcisoni.

Canorus Lud. Big. Ad cantus volat ocyus canoros.

Doctus Crinit. Doctis leuare cantibus.

Amaenus Quint. Vincitur et Thamyras, cantu qui victus amoeno.

Pierius, ab epithero Musarum. Idem, Enthea Pierios spirant cita pectora cantus.

Lepidus Idem, Lepido plaudit cum tibia cantu.

Blandifonus Idem, Blandisoni fretus dulcedine cantus.

Concinnus Micha: Anglic. Qua tibi concinnos per mille foramina cantus.

Multisonus Mant. Ruraque multisono cantu mulcebat Aedon.

Sonans Idem, Caelituum cantus Osihanna sonantes.

Acutus Idem, Clarius et cantu late reso nabat acuto.

Hymnisonus Idem, Hymnisono cantu nocturna silentia rumpit.

Dulcisonans Idem, Frondibus et cantu dulcisonante nemus.

Sireneus, a Sirenibus Cor. Gallus, Hanc Sireneis stupefactus cantibus aequas.

Doctus Bapt. Pius, Et doctis citharae cantibus intonat.

Maeonius Stat. in Achil. Quanquam acta viri, multum inclyta cantu Maeonio.

Saltidicus Mant. Vocauit Pinguibus a mensis iuuenes ad compita cantu Saltidico.

Altisonus Idem, Ipse quoque altisono tollatur ad aethera cantu.

Harmonicus Octa. Mich. Sahinus, HÓc iacet Harmonici dulcis modulatio cantus.

CAPANEVS.

Capaneus maritus Euadnes in bello Thehano fulmine percussus est. Quod ideo fingunt poetae, quoniam quum scalis admotis muros vellet conscendere, iactu lapidum ab inimicis oppressus, est. Ouid. lib. 3. de Ponto, Notior est factus Capaneus de fulminis ictu. Pont. Capaneus vt turribus altis Igne Iouis ruit, atque vstus descendit ad vmbras.

Argolicus Stat. lib. 6. Theb. Constitit immanis cerni, immanisque tueri Argolicus Capaneus.

Turbidus Idem lib. 7. Turbidus aeria Capaneus occurrit in hasta.

Magnanimus Idem lib 6. Pressitque dolorem Magnanimus Capaneus.

Ferus Idem lib. 10. Ferus Actora magno Ense grauat Capaneus.

Temerarius Ouid. lib. 4. Trist. Quum cecidit Capaneus subito temerarius ictu.

CAPENA.

Madida Iuue. Sat. 3. Substitit ad veteres arcus, madidamque Capenam.

CAPER.

Vir gregis Virg. in Buc. Vir gregis ipse caper deerrauerat.

Libidinosus Horat. Libidinosus immolabitur caper.

Bicornis Ouid. lib. 5. Aut direpta bicornis Terga capri.

Setiger Syl. lib. 4. Humerosque regunt velamina capri Setigeri.

Bifrons Pont. Vir gregis, bifrons caper.

Hirsutus Thom Rad. Hirsutus erat superne caper.

Barbiger Conrad. Barbigeri premit astra capri.

Toruus Idem, Dum petit toruum breuiore Phoebus Limite caprum.page 156, image: s156

Corniger Theocritus, siue caprum Pan cornigerum transuersa tuentem.

Lasciuus Idem, Hispida lasciui grauius tibi tergora capri.

Acer Quint. Quum se caper acer in hoste Cornibus intortis effert.

Olidus Mant. Et scuticis olidi tractis de teigore capri.

Foedus Idem, Perque domos remanent foedi vestigia capri.

Trux Catul. Qua tibi fertur Valle subalarum trux habitare caper.

CAPHAREVS

Caphareus mons est Euboeae altissimus, Hellespontum versus importuosus et formidolosus, propter siopulorum frequentiam, et crebros vndarum vortices. HÓc Nauplius Euboeae, mortem filij Palamedis, Vlyssis dolo interfecti, vltus est. Nom cum Graeci Troia redirent, Nauplius facem in vertice montis posuit, vt locus fidem portus faceret. Quo cum venissent, multi naufragium fecerunt.

Vltor Virg lib 11. Sidus et Eubolcae cantes, vltorque Caplureus.

Importunus Ou. li. 14. Quot communis hyens, importunusque Caphareus.

Durus Idem 2. de Ponto, Non tibi Cassandrus pater est, durusue Caphareus.

Euboicus Pamph. Credit et Euboicus caeca sub nocte Caphareus.

Altus Stat. 7. Theb. Non humiles AEgas, altumque Capharea dixi.

Procellosus Sidon Forte procellosi remeans ex arce Capnarei.

Fallax Seneca, vbi saxa rapidis clausa vorticibus tegit Fallax Caphareus.

Dirus Pont. Illos Euboicae cautes, dirusque Caphareus.

Scopulosus Pamph. Omnia non frangit scopulosus lingua Caphareus.

Tristis Barth. Euboico in Ponto, tristisque ad saxa Capharei.

CAPILLI.

Formosi Virg in Cirs, Formosos circum virgo remouere capillos.

Rosei Idem de ortu solis, Aurea fulgebat roseis aurora capillis.

Comti Idem li. 10. Sanguine tur pauiem comtos de more capillos.

Refugi a fronte Lucan lib 10. Refugosque gerens a fronte capillos.

Nitidi Ouid. I. Epist. Quem tenues decuere rogae, nitidique capilli.

Molles Idem in. Arte. Et molles imitabitur aere capillos.

Odorati Idem li. 2 Fast. ibat odoratis humeros perlusa capillis.

Flaui Idem, Forma placet, niueusque color, flauique capilli.

Rorantes Idem 4. Fast. Littore siccabat rorantes rore capillos.

Crocei Idem 2. Eleg. Placuit croceis aurora capillis.

Tenues Idem 3. Eleg. Flaua Ceres, tenues spicis redimita capillos.

Purpurei Idem 1 de Arte. Filia purpureos Niso furata capillos.

Adornati Idem de Medicamine faciei, Vultis adornatos positu variare capillos.

Dulces Mart. lib. 9. Consilium formae speculum, dulcesque capillos.

Teneri Sidon. Lanibebant teneros incendia blanda capillos.

Pexi Pont. Hinc chorea, cantusque placent, pexusque capillus.

Refulgentes Idem, Ipsa refulgentes auro interplexa capillos.

Rutili Idem, DixÍre ac rutilo Martem exultare capillo.

Vdi idem, Ipsa vdos siccabam sole capillos.

Myrrhei Idem, Vrebat coma myrrheus capillus.

Ornati Idem, Subit ornatis Elegia capillis.

Effusi Idem, Effusumque vagae legis capillum.

Niuei Polit. Atque oculos canis, atque manus, niueosque capillos.

Aurati Idem, Praeterea auratos posito squallore capillos.

Ambrosij Idem, Hoc flore Ambrosios incingitur ora capillos.page 157, image: s157

Aureoll Idem, Aureoli vt ludunt per lactea colla capilli.

Tortuli Idem, Miratur modo tortulos capillos.

Intonsi Pamph. Qui solet intonsos sertis ornare capillos.

Redolentes Quint. Parte poli, Ambrosiam Phoebus redolente capillo.

Cynnamei Bapt. Pius. Marcida cynnameis ceciderunt serta capillis.

Flauicomi Textor, Tunc et flauicomis radiantia tergora villis.

Puellares Iuuen Sat. 15. Ota puellare faciunt incerta capilli.

Berenicaei dici possunt eadem ratione, qua prius Caesariem vocauimus Berenicaeam.

Veutilantes Adr. Card. Ventilantibus aureis capillis.

Longi Tibull. lib 1. Tunc mihi qualis eris longos turbata capillos.

Conspicui Hieron Ang. Caelia conspicuos ornarat flote capillos.

Caterum Parthis et Indis magna erat cura circa cultum capillorum, quos odoriferis perfundebant vnguentis. vt etiam Graeci. Vnde Hotat. Cum quos morantem sape diem moro Fregi, coronatus nitentes Malobathro Syrio capillos. Idem, Puer quis ex aula capillis ad cyathum statuetur vnctis. Cum Philippus Macedo vidisset quedam barbam et capillos in ficientem, e vestigio amouit hominem, dicens: Qui in pilis in fiaus est, qualem in negotijs remur futurum?

CAPISTRVM.

Nodosum Petrarcha, Carpe iter, hac qui nodosis impexa capristris.

Durum Mant. Vertit hone statem duro scelus ausa capistro.

Ferratum Virg. lib. 3 Georg. Ferratis praefigunt ora capistris.

CAPITOLIVM

Altum Virg. lib. 7. Ille triunphata Capitolia ad alta[?]orintho.

Aureum Ouid lib. 6. Fast. Aurea possedit socio Capitolia templo.

Celsum Syl. lib. 17. Et ante ducem Capitolia celsa petebas.

Iulium Stat lib 1 Syl. At laterum passus hinc Iulia templa tuentur.

Autatum Quint. Nostro aeuo inuenies an Capitolium auratum?

Romanum Mant. Cum Romana ferox circum Capitolia Gallus.

CAPRA

Lasciua Virg. in Buc. Florentem cytisum sequitur lasciua capella.

Sima Idem, Dum tenera at tondent simae virgulta capellae.

Hirta Id li. 3. Georg. Lanigeros agitare greges, hirtasque capellas.

Rorans lacte Idem in Culice, Illi sunt gratae rorantes lacte capellae.

Villosa Idem in Morete, Liberat et cinctus villosae tegmine caprae.

Earbigera Lucret lib. 5. Barbigeras oleaster eo iuuat vsque capellas.

Gracilis Ou li. i Met Et modo qua graciles gramen carpsÍre capellae.

Amans saxa Id in Epist. Qui nec ouis placidae, nec amantis saxa capellae.

Hirsuta Iuuen Sat. 5. Discit ab hirsuta iaculum torquere capella.

Syluestris Mant. Hispida syluestres tibi dant velamina caprae.

Tegeatis, id est, Arcadica. Syl. li. 13. Dexrera lasciuit caesa Tegeatide capra.

Querula Mart. lib. 7. Et foetum querulae rudem capellae.

Sequax Auso. Alituum, pecudumque genus, capraeque sequaces.

Intonfa Pont. Queis vel intonsae inuideant capellae.

Cinyphia Cinyphis fluuius, in ciuus ripa grandes caprae, vnde Pont, hircos Cinyphes vocat.

Timida Pacificus, Vtque lupo timidae properant ad ouile capellae.

Cupida Petrarcha, Hunc etiam cupidae metuunt perferre capellae.

Dumiuaga Idem, Quae modo dumiuagis fuerant angusta capellis.

Frondipeta Idem, Et qui frondipetas nemoroso monte capellas.

Pauida Mant. Dicitur et pluuias Hyades, pauidamque capellam.page 158, image: s158

Olenia Ouid. lib. 5. Fast. Nascitur Oleniae signum pluuiale capellae.

Repens Faustus, Inuia non medius repentes saxa capellas.

Petulca Glar. Saepeque halatu capra petulca suo.

Tondens Proxime ripam, vago passu lasciuiunt, comam fluuij tondentes capellae.

Virgultiuaga. Hoc epithetum a me fictum est eadem ratione, qua Pettarcha dixit dumiuaga.

Vaga Virg. in Culice, Et iam compellente vagae pastore capellae.

CAPREAE.

Sequaces Virg. lib. 1. Georg. Syluestres Vri assidue, capreaeque sequaces.

Lasciuae Horat. lib. 3. Carm. Lasciuas similem ludere capreae.

Fugaces Ouid. li. 1. Met. Ante nisi in damis, capreisque fugacibus vsus.

Imbelles Idem lib. 5. Fast Imbelles capreae, sollicitusque lepus.

Celeres Marullus, Interdum et celeres per iuga capreas.

Syluestres Mant, Pascere syluestres capreas, et magna ferarum Agmina.

CAPRICORNVS.

Tropicus Virg. in opusculit, Quantaque nox tropico se porrigit in capricorno.

Aquosus Idem, Semiuir arcupotens subit, et capricornus aquosus.

Rigens Manilius, Scorpion ingreditur qui te capticorne rigentem.

Gelidus Caesar Germanicus, Diuersasque secat metas gelidi capricorni.

Hirsutus Ruffus. Astat et hirsuti caudam pulcer capricorni.

Setosus Idem, Hispida setosi marcet species capricorni.

Corniger Idem, Cum rota cornigeri sidus penulit capricorni.

Auritus Idem, Er super auritum Ponto surgit capricomum.

Imbrifer Idem, Diuidit imbriferi corpus medium capricorni.

Horrendus Pontanus, Te vero horrendum, cauda cornuque minacem.

Frigidus Conradus, Dum frigido sub capricorno Nulla dies oritur.

Atrox Idem, Quas capricornus atrox et aquarius algido rigore Denudat.

CAPRONAE.

Pluidae Bapt. Pius, Si crimen crinisque globos fluidasque capronas. Capronae dicuntur comae antependulae, quasi a capite pronae. Aliter vocantur Aritiae.

CAPSA.

Angusta Iuuenali Sat. 10. Quem sequitur custos angustae vernula capsae.

CAPVA.

Sublimis Syl. li. 17. Moenia sublimis Capuae de culmine muri.

Opima Sidonius, Non sic Barcheus opimam Annibal ad Capuam, perijt.

Diues Vir. li. 2. Geor. Talem diues arat Capua, et vicina Vesaeuo Ora iugo.

CAPVLVS.

Aureus Pont. Et capulo insignis radiabat acinacis aureo.

Eburnus Claud. Concutiensque comam, capuloque accliuis eburno.

CAPVT.

Rutilum Martianus Capella, Quod rutilum circum caput gestabat.

Auricomum Pont. Praeradiat caput auticomum, roseusque per auras It decor.

Honestum Stroz pat. At procera caput ceruix fulcibat honestum.

Nitidum Tibullus lib. 1. Nec nitidum tarda conserit arte caput.

Ambrosium Bapt. Pius, Cinnameos crines, ambrosiumque caput.

Purum Ouid. lib. 5. de Arte, Longa probat facies capitis discrimina puri.

Flauum Virg lib. 4 Gaeorg. Summa flauum caput extulit vnda.

Roseum Textor, Et roseum pubens occulit herba caput.

CARBASA.

Flura Lucan lib. 3. Fluxa coloratis astringunt carbasa gemmis.page 159, image: s159

Vaga Ruffus, Iam solue memor vaga carbasa malo.

Spumantia Quinta. Et rapido spumantia carbasa Ponto.

Caua Mant, Annixi erecto tendunt caua carbasa malo.

Alba Propert. Exhibuit viuos carbasus alba focos.

CARBVNCVLVS.

Igniuomus Thomas Rad Statua carbunculis igniuomis emittens illustre iubar.

Flammiuomus Idem, Electrum flammiuomus recepit caibunculus.

Praefulgens Crinitus, Eidemque binos praefulgentes carbunculos sub ipsa fronte collocasse.

Radians Idem, In fuluo radians carbunculus auro.

CARCER.

Caecus Virg. lib. 6. AEneid. Respiciunt clausae tenebris, et carcere caeco.

Sollicitus Ouid lib. 1. Eleg. Sollicito carcere dignus eras.

Squallidus Idem, Squallidus orba fide pectota carcer habet.

Moestus Idem ad Liuiam, Carnifici in moesto carcere dandus eram.

Piceus Syll. lib. 15. Sic vbi prosiluit piceo de carcere praeceps.

Tenebrosus Claud. Elicit oppresas tenebrolo in carcere leges.

Squallore repletus Idem, Frocetum squallore repletus Carcer.

Durus Manil. Carceris et duri custos.

Teter Pont. Confectumque prius squallore, et carcere tetro.

Hostilis Idem, Et praedas agit antem hostili carcere damnat.

Iners Marull. Nam simul ac tenebris, et inerti carcere clausi.

Latebtosus Stroz. pat. Tum rapidos fratres latebroso carcere clausos.

Ancultus Stroz fil. Totque vides clausos angusto carcere pisces.

Saeuus Pamph. Sed hanc saeuo carcere traxit auem.

Horrisonus Idem, AEolus horrisono ventos et carcere claudit.

Rigidus Lud. Big. Mitreris in rigidi latebrosum carceruantrum.

Ferox Sedul. Inque feroci Carcere constricti.

Solidus Pacificus, Et solidus claudet carcer vtrumque reum.

Profundus Quint Ruptumque profundi Carceris arbitrium.

Ingratus Idem, Resera tui cordis ingratos carceres.

Infaustus Idem, Eripis infausto tenebrarum a carcere mentem.

Frofanus Idem, Me Tartata nigra profanis Carceribus retinent.

Obscutus Rodolphus, Carceris obscuri vincula saeua tenent.

Moerens Guill. Cast Collaque moerenti carcere vinctus erit.

Opacus Mant. Sub opaci carceris vmbram Missus.

Cauus Idem, Qualisque cauo sub carcere plena.

Vmbrosus idem, Carceris vmbrosi nigro sub fornice.

Odiosus Remaclus, Aduocat immanes odiosi carceris vmbras.

Inuisus Idem, Tu potes inuisi detrudere carceris aestus.

Ferratus Faustus, Vitam infelicem ferrato in carcere plorat.

Robustus Plautus, Vos ambo in robusto carcere vt petearis.

Squallens Faustus, Sicut squallenti foedus de carcere paedor.

Horrendus Idem, Iam premit horrendo furibundos carcere ventos.

Abstrusus Mant. Fauces descendit in altas Carceris abstrusi.

Niger Iuuen. Sat. 14. Et nigri patietur carceris vncum.

CARCHESIVM.

Asperum Carchesia signis Aspera conuiuas hilarant.

CARDO.

Ferratus Quint. Viderunt clausos ferrato cardine postes.

Vagus Conrad. Et quae cardinibus se moueat vagis.page 160, image: s160

Duxus Idem, Stant duro cardine postes.

AEratus Idem, Non procul aerato monstrabat cardine postes.

Stridens Mant. Erumpit versis stridenti cardine portis.

Solidus Idem, Ianua cardinibus solidis innixa.

CARDVVS

Agrestis Colum. Quamuis possit et agrestis cardui flore conduci.

Asper Theocritus, Et carduus asper, Omnibus in terris, tenues his porrigit escas.

Segnis, id est, inutilis. Virg. lib 1. Georg. Segnisque horreret in aruis Carduus.

CAREX.

Herba est durissima, asparagi similis. Hinc carectum, locus caricibus plenus. Mantuanus, Dum vado ad ventrem post haec carecta leuandum. Virgilius, Tu post carecta, latebas.

Acuta Virgil. Et carice pastus acuta.

CARIA

Celebrata Manil. Arcades antiqui, celebrataque Caria fama.

CARICA

Rugosa Quid vult palma sibi rugosaque carica, dixi,

CARIES

Senilis Man. Sic multa senili lam carie corrosa docent nostraria templa.

Rodens Faust. Illaque rodenti carie rimosa fathiscit.

Vetetrosa Mant. Fronde veternosam cariem traxÍre.

CARINA.

Curua Virg. lib. 1. Geog. Iam sibi tum curuis male temperant vnda carinis.

Panda Idem li. 2. Georg. Agricolae et pandas ratibus posuÍre carinas.

Inflexa Idem in Culice, Signa dabat prius inflexis superata carinis.

Celeris Idem, Celerem nunc passa carinam.

Vncta Idem lib. 4. AEn. Frondenteque ferunt remos, natat vncta carina.

Longa Idem lib. 5. AEn. Et longae sulcant vada salsa carinae.

Tunigera Lucan. lib 5. AEn. iam turrigeram Bruti comitata carinam.

Caua Luc lib. 3. Caua texit pelagus nautasque carina.

Trepida Idem lib. 8. Lapsa manus rapitur, trepida fugiente carina.

Picta Ouid. 3. Met. Meque iubent pictae dare vela carinae.

Incurua Idem lib. 13. Ibat, et incuruae fumabant transtra carinae.

Velifera Idem lib. 15. Huc vbi veliferam nautae aduertere carinam.

Audax Stat. lib. 3. Syl. Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Profuga Syl. lib 1. Inque oculis profugae Martem exercere carinae.

Volucris Idem lib. 3. Donec iter liquidum volucri rapiente carina.

AErata Idem lib. 11. AEratas iussu texamus mille carinas.

Misera dem lib. 14. Par contra pelago miseris fortuna carinis.

Dubia Stat. lib. 4. Theb. Et dubijs vitata Malaea carinis.

Bellatrix Idem lib. 7. Fragmina portarum, bellatricesque carinae.

Vaga Idem lib. 2. Syl. Inde vagis omen felix Euplaea carinis.

Cita Val. Flac lib. 5. Teque cita penitus condunt Erythina catina.

Incauta Ruffus, Incautas percellant flabra carinas.

Leuis Pamph. Saxus, Huc Illuc veluti leuis carina.

Fragilis Idem, Fragili credis tu Marce carinae.

Veliuola Sabell. Veliuolae rostrum quae non imitata carinae est.

Tempestifera Mich. Ang. Quae tempesti ferae moderabitur aura carinae.

CARMEN.

Dulce Antipater Sidon. Dulcia Mnemosyne demirans carmine Sapphus.page 161, image: s161

Nobile Virg. in AEtna, Hanc auget nobile carmen.

Maeonium, id est, Homericum. Hor. lib. I. Carm Victor Maeonij carminis alite.

Gratum Idem lib. 3. Dum grato Danai puellas Carmine mulces.

Operosum Idem lib. 4. Operosaque paruus Carmina fingo.

Amabile Idem lib. 1 Epist. Seu condis amabile carmen

Suauiloquens Lucr. lib 1. Volui tibi suauiloquenti Carmine Pietio rationem, etc.

Phoebeum Quoniam Apollo deus est poetarum Idem lib 2. Phoebeaque Daedala chordis Carmina.

Lene Idem lib. 5. Ante fuit multo, quam lenia carmina cantu.

Consolabile Gell. lib. 1. Et canere carmen casus illius consolabile.

Venustum lamph Venustum, compactum, lepidum, breue, et sonorum carmen.

Vocale Ouid. lib. 1 Carmine vocali clarus, citharaque Philemon.

Molle Ouid. lib 2. Trist. Sic ego delicias et mollia carmina feci.

Sublime Oui li. 3. Eleg. Non ego contulerim sublimia carmina nostris.

Tenerum Ouid Aut tenerum dotes carmen habere putat.

Vigilatum Ouid. lib 2 de Arte, Vigilatum carmen in ipsas.

Castahum, a musarum epitheto. Syl. lib. 11. Pectora Castalio frangebant carmine.

Blandum Stat li 8. Theb. Vidi egomet blanda inter carmina turpes.

Doctum Stat. lib. 1. Syl. Nam docta per orbem Carmina, quae iuuenes, quae non didicere puellae.

Iocosum Mart. lib. 1. Lex haec carminibus data est iocosis.

Bellum Mart. lib. 2. Historias bellas, carmina bella facis.

Facetum Mart. lib. 7. Dabis hoc facetum carmen imbuat aures.

Viuidum Mart. lib. 12. Versus, et breue, viuidumque carmen.

Fatidicum Claud. Quid carmine poscat Fatidico.

Honorum Quint. Italia, Italia, ex tete nascitur honoro carmine Quintianus.

Threicium, ab Orpheo. Mart. Capella, Noui Threicium sonare carmen:

Melicum Idem, Nec melicum recinens modulatur tibia catmen.

Modulabile Calphurnius, Hyblaea modulabile carmen auena.

Aureum Nemesianus, Sunt aurea carmina Phoebo.

Canorum Idem, Sed nec resonare canorum Fistula quid fuerat, nec vult contexere carmen.

Excultum Tont. Excultum dum sedula carmen Concinis.

Seuerum Idem. Carminibus vatem seueris.

Cultum Marull. Et culti sequeris carminis arbitros.

Amicum Idem, Aut amico carmine mollit.

Blandisonum Politian. In poenam traxit carmine blandisono.

Nectareum, imtar nectaris dulce. Codrus, Nectareum forsan carmen miratus Apollo.

Compositum Idem, Carmen compositum, et nullo pede tradita verba.

Celebre Stroz. pat Cuius tam celebri carmine notus amor.

Praeclarum Idem, Exprimit ille tuas praeclaro carmine laudes.

Garrulum Idem, Garrula sed quid in has labuntur carmina nugas?

Laetificum Stroz. fil. Laetificum nautae carmen ouantis ago.

Sonorum Pamph. Cycni carmine quum canit sonoro

Lepidum Augurell. Lene, deductum, lepidumque carmen.

Expolitum Conrad. Quas sacer vatum calor expolito Carmine promit.

Libidinosum Sidon. Nec te carmina per libidinosa Notum Naso tener.

Lesbiacum, a Sappho Lesbia. Crinitus, Mentem Lesbiaco carmine molliter Solari libuit.page 162, image: s162

Lesbium Idem, Ne te carmine Lesbio Sabina exsuperat fides.

Altisonum Faust. Cuderis altisoni dictos quum carminis orfus.

Ingeniosum Cleophilus, Ingeniosa vides Peligini carmina vatis.

Querulum Bapt. Pius, Dulcia nec desunt querulo cum carmine plectra.

Aonium, Musis sacrum. Idem, Gestit et Aonio pariter si carmine gaudet.

Limatum Quint. Si tenues quaeras elegos, limata Tibulli Carmina.

Mellitum Mich Ang. Paeana canorum Carmine mellito referens.

Festiunin Faust. Saltantes dicunt choreas. festiuaque dicunt Carmina.

Grandisonum Idem, Grandisono altiloqui pro carmine suppleat otis.

Deductum, pro tenui et subtili. Virg Pascere oportet oues, deductum dicere carmen.

Scenicum Mant. Mollia pangentes et scenica carmina Musa. pro incantamento.

CARMEN,

AEaeum, ab epitheto Circes. Oui. 1. Eleg. Illa magas artes, AEaeaque carmina nonit.

Thessalum Stroz fil Thessala deducunt inuitam carmina lunam

Colchicum Hor. Herbasque quas Colchos et Ibetia mittit venenorum ferax.

Circaeum, a Circe venefica Mant Philtra veneficijs, Circaeaque carmina.

Thessalicum Idem, O mira potentia cantus Thessalici.

Citeinum Propert. Posse Citeinis ducere carminibus.

CARMENTIS.

carmentis, vates suit Arcadica, mater Euandri. Prius vocabatur Nicestrata. verum vbi carminibus dare caepit responsa, Carmentis vocata est Mart.

Capella, Carmentu in Arcadia, ab effusoper vaticinia carmine dicta.

Arcadia Ouid lib. 1. Fast. Arcadiae sacrum pontificale deae.

Docta Idem, lamque ratem doctae monitum Carmentis ad amnem Egerat.

Parrhasia. Nam Arcadia dicta est Parrhasia. Idem, Fient Parrhasiae sacra relata deae.

Tegeaea Idem, Binaque nunc pariter Tegeaeae sacra parenti.

Maenalis Idem, Sine fugae comites, Maenali diua tuae.

Fatiloqua Liuius, Venerabilior diuinitate credita Carmentae matris, quam fatiloquam ante Sibyllae in Italiam aduentum, mirataehae gentes fuerant.

Veridica Idem, Te mihi mater veridica, interpres deŻm aucturum

Euandria Syl lib. 13 Aspice Carmentis gressus Euandria mater.

Fatidica Virg. Quam memorant nymphae priscum Carmentis honorem Vatis fatidicae.

CARNIFEX.

Cruentus Virg. Torquet viscera carnifex cruentus.

Crudelis Pacificus, Crudeli iugulum tradere carnifici.

Miser Mart. lib. 2. Et miseri meruit taedia carnificis.

Turbulentus Sidon. Et laqueum per ora turbulenti carnificis horrescens.

CARO.

Coctibilis Plin li 16. Glans fagea suem hilarem facit, carnem coctibilem

Rubra Sidon. Carnes rubras albis abdominibus extendunt.

Mortalis Lactan. Id est, in terra, et in carne mortali.

Fragilis Idem, Indutussum enim carne fragili et imbecilla.

Rebellis Lud. Big. Tartareas contra turmas, carnemque rebellem.

Infirma Quint. Nam promptiore spiritu, infirma est caro.

AEgra Mant. AEgra caro prodest animo, defuncta reuixit.

Seditiosa Idem, Nec fieret menti seditiosa caro.

Vilis Idem, Ingerat haec nobis vilis et aegra caro.page 163, image: s163

Languida Idem, Languida, segnis, et semper proxima morti.

CARPENTVM.

Volucre luuen. Sat. 6. Volucri carpento rapitur celer Damasippus.

CARRAE.

Assyriae Lucan lib. 1. Assyrias Latio maculauit sanguine Catras.

Turilegae Barthol Qua male turilegas vidit gens MartiaCanas.

CARTHAGINENSES.

Duri Crinitus, Punici et Carthaginenses duri, audaces, improbi.

CARTHAGO.

Libyca Virg in Battarum, Moenia quos rapidos Libycae Carthaginis horrent.

Vrbs Agenoris Idem, Punicaregna vides, Tyrios et Agenoris vibem.

Tyria. a Tyrijs et Sidoniis condita Idem, Tyriam qui aduencris vrbem.

Sidonia Idem, Ad vrbem Sidoniam puer ire parat.

Alta Idem. lib 4. AEn Tu nunc Carthaginis altae Fundamenta locas.

Magna Luc. lib. 4 Inter semirutas magnae Carrhaginis arces.

Impia Hor. lib. 4 Non incendia Carthaginis impiae.

Ferox Syl. lib. 1. Patiturque ferox Oenotria iura Carthago.

Perfida Idem lib. 13. Cur perfida et vrbi Altera Carthago.

Acerba Idem lib 17. Ne tollat acerba Hoc Carthago decus.

Tumida Claud Flebile cum tumida bellum Carthagine gessi.

Byrsica Sidon Spernis Eliseae byrsica tecta domus.

AEmula Romae Claud. Vrbs etiam magnae quae dicitur aemula Romae.

Antiqua Mant. Poenus ab antiqua veniens Carthagine quondam.

Superba Lau. Lippius, Sum vicus Libyae, per me Carthago superba Corruit.

CARYSTOS.

Saxosa Stat. lib. 7 Non ego Abantiadas, non te saxosa Caryste.

Vndosa Idem lib. 1. Syl. Non huc admissae Thasos aut vndosa Carystos.

Ferax Prius citatum est ex Seneca.

Lapidosa Pamph. Illius sub corde riget lapidosaCarystos.

Argiua Sabell. Littore luna secat, secuitque Argiua Carystos.

Grara Idem, Iam Graia Carystos sicanio diues meditatur dona sepulcro.

Titana Idem, Sublimesque ornet postes Titana Carystos.

CASA.

Humilis Virg. in Buc Atque humiles habitare casas, et figere ceruos.

Contecta stramine Ouid li. 5. Met. Contectam stramine vidi Forte casam.

Parua Idem lib. 3. Fast. Et pudet in paruis nomen habere casis.

Frondea Idem lib 4 Fast. Sunt quibus e ramis frondea facta casa est.

Exigua Idem, Surge, nec exiguae despice tecta casae

Insons Idem lib. 2 Eleg Et cremat insontes hostica turba casas.

Straminea Prop. lib 2. Straminea posset. dux habitare casa.

Immunda Idem, Captus et immunda saepe latere casa.

Putris Idem lib. 4 Putris odorato luxetat igne casa.

Scythica Mart. lib. 10 Et poteram Scythicas hospes amare casas.

Angusta Claud. Et casa pugnoces Curios angusta tegebat.

Sordida Seneca, Laplaque sordidae fient templa casae.

Tenuis Pont. Nec puduit tenues accubuisse casae.

Rurestris Thom. Rad. Et sicut rurestres casulae, parua gurgustiola, etc.

Viridis Polit. Captamus viridi tectus vterque casa.

Lutea Stroz. pat. Et luteam solita struxerit arte casam.

Vilis Stroz. fil. Pauisti viles stramine tecta casae.

Rudis Idem, Et peregrina rudi castra fouere casa.page 164, image: s164

Columbifera Sabell. Ecce columbiferas casulas noua flamma capessit.

Frigida Conrad. Frigidas felix casulas subintras.

Ruralis Bebelius, Rurales aluÍre casae

Lucifuga Fr. Phil. Luc fugas habitare casas.

Curta Salmon. Caelestesque habuit tunc casa curta choros.

Turpis Petrarcha, Quid refugis turpeisque casas?

Pauper Mant. Praeserrim in laceris, pauperibusque casis.

Multiforis, habens multa foramina. Idem, Hosptium pallens, multiforemque

Agrestis Idem, Moenta, et agrestis culta per arua casae.

Caricea, carice tecta. Idem, Caticeae succede casae, dum praeterit aestus.

Syluestris Idem, Syluestresque casas aequoreasque domos.

Secura Faust. Secuias quicumque casas, et ruris amoeni Vernantes contemnit agros.

Exilis Idem, Parua, sed exilis tecta colenda casae.

Lacera Vide in epitheto Pauper.

Modica Bapt. Pius, Flectimus ad modicae tecta beata casae.

Lignea theodoritus, Qui ligneam casulam sibi struat.

CASEVS.

Pinguis Virg. in Buc. Pinguis et ingratae premeretur caseus vibi.

Ouilis Cato, Inde facito solum tenue casei ouilis.

Mollis Colum. Et caseus mollis vehementer expressus.

Dulcis Idem, Nam vbi dulcem caseum dimiseris.

Candidus Ouid. lib. 4 Fast. Candidus elixae miscetur caseus herbae.

Niueus Calphur. Per totum niueus premitur mihi caseus annum.

Vaenalis Idem, Destruat vt niueos vaenalis caseus agnos.

Rutilans Quintia. Caseus hic rutilans sapidissimus.

Pressus angusto orbe Faustus, Pressus et angusto caseus orbe fluet.

Molliculus Plautus, Meum cor, mea colostra, mens molliculus caseus.

Tolosas Mart. lib. 12. Nec quadra deerat casei Tolosatis.

CASIA.

Mitis Lact. de Phoenice, Non casiae mitis, nec olentis vimen acanthi.

Olens Virg. de obitu Macenatis, Hic tibi corycium, casias hic donat olentes.

Rubens Marull. Et mixtas casiae rosas rubentes.

Florens Stroz. pat. Florentes casias, immortalemque hyacinthum.

Halans Bapt. Pius, Pro violis, casijsque halantibus oscula carpam.

CASSANDRA.

Cassandra, Priami filia, quum Apollini copiam sui corporis promisisset, ab eodem vates facta est. Quum aurem non staret promissis iratus deus, fecit vt eiusdem vaticinijs non adhiberetur fides Haec praedixit futura ex Helena raptu infortunia. Virg. lib. 2. AEn. Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuru Ora dei iussu, non nunquam credita Teucru Mirandula, et patriae repetes celebrem Cassandra ruinam.

Priameia Virg. lib. 2. AEn. Ecce trahebatur passis Priameia virgo Crinibus.

Phoebas Ouid. lib 2. Trist. Teque Mycaenaeo Phoebas amata duci.

Iliaca Sidon. Phoebados Iliacae raptum satis vlta pudorem.

Phrygia Seneta, Amore Phrygiae vatis incensus furit.

Effrena Idem, Effrena Phoebas entheas laurus quatit.

Ilia Propert. lib. 3. Neque enim Ilia quondam Verax Cassandra.

Pergamea Idem lib. 4 Aut si Pergameae sero rata carmine vatis.

CASSES

Dolosi Remaclus, Iam tricae periÍre meae, cassesque dolosi.

Laxi Virg. lib. 4. Georg. Laxos in foribus suspendit aranea casses.page 165, image: s165

Arti Tersius, Netrepidare velis, atque artos rodere casses.

CASSIOPE.

Cassiope fuit Cephei AEthiopum regis uxor, qua quum formae prastantiae multum excelleret, ausa est se conferre Nymphis. Itaque indignatae illae, filiam eius Andromeden marino alligarunt scopulo, vt deuoraretur a bellua. Poeta dicunt lassiopen inter astra relatam fuisse.

Astrigera Ciaud. Qua micat astrigera senior cum coniuge Cepheus.

Infortunata Ruffus, Infortunatam spectabis Cassiopeam.

Radiosa Conradus, Et Cephei radiosa coniunx Cassiopea.

Fulgens Mant. Solis equos supra fulgentem Cassiopeam.

CASSIS.

Aurea Virg. lib. 11. Aureus ex humeris sonat arcus, et autea vati Cassida.

Fulua iubis Oui. lib 2 Fulua iubis cassis, nec onus, caua parma, sinistrae.

Cristata Syl lib. 1 Insurgens gladio cristatae cassidis aera.

AErea Idem lib. 3. Non aerea cassis, Nec lorica riget ferro.

Auricoma Idem lib. 4 Quatit aura comantes Cassidis auricomae cristas.

Minax Stat lib. 4. Theb Quum tu claudÍte minaci Casside.

Autata Idem lib. 6 Sic ait, arque ambos aurata casside ditat.

Nitida Idem lib 8 Nitidae nec cassidis altam Comsit. adornau itque comam.

Torua Idem, Quippe apicem toruae Gradiuus habebat Cassidis.

Martia Val Flac. lib. 3. Non Martia cassis, Eumenidumque comae.

Infesta Idem lib. 7. Vidit et infesta vibrantes casside terras.

Hirsuta iubis Claud. Stat cassis vtrique Sidere is hirsuta iubis.

Obbata Thomas Rad. Stellarum apicibus insigmum obbatas cassides.

Caua Polit. Attritusque caua mutatur casside vomis.

Ferrea Tamphilus, Nam nil scuta valent, nil ferrea cassis.

Ahena Mant. Proripiunt tecti scutis, et casside ahena.

AErata Bartholinus, Vibrat, et aerata defendit casside crines.

Caelata luuenal. Sat. 11. Vt phaleris gauderet equus caelataque cassis.

CASTANEA.

Mollis Virg. in Buc. Castaneae molles, et pressi copia lactis.

Hirsuta Idem, Stant et iuniperi et castaneae hirsutae.

Trux Pall. Rutil. Castaneamque trucem depulsis cogit Echinis.

CASTITAS.

Pura Apul. lib. 8. Sacerdotum purissimam laudantes castimoniam.

Illibata Lact. Sed ne illae quidem virgines illibatam castuatem seruare potuerunt.

CASTOR.

Castor fuit filius Leda a loue compressaein forma Cycni, frater Pollucis et Helena. Hi duo fratres vocantur Tyndarida, quomam credebantur filij Tyndari. Post mortem ambo relatt sunt in numerum deorum. Horum cum alter Castor mortalis esset, alter immortalis, Pollux immortalitatem cum fratre diuisit. Quod ideo fingitur, quoniam duo sunt sidera, quorum altero occidente, alterum protinus incipit apparere. Ea pracipue innocantur a nautu.

Ledaeus, Ledaefilius. Out. lib. 2. Fast. Haec sunt Ledaeis templa dicata deis.

Amyclaeus Stat. lib. 7. Vidit Amyclaeos facinus concurrere fratres.

Oebalides Stat. lib. 5. Theb. Ambiguo visus errore lacessunt Oehalldae gemini.

Therapnaeus Stat. lib. 7. Igne Therapnaei fugerunt carbasa fratres

Oebalius Stat. lib. 3. Syl. Oebalij fratres, pontusque polusque serenus.

Tyndareus Val. Flac. lib. 1. Fratresque petiuit Tyndareos.

Lacon Claud. Naufraga Ledaei sustentant vela Lacones.

Bonusfrenis. Politian. Vtque bonum frenis Castora frater amet.page 166, image: s166

Tyndarides Stro. fil. Sic in Amyclaea quum sese exercet arena Tyndarides.

Cycnigena Michael Anglicus, Nec tam cycnigenis Oebalis ora deis

CASTRA.

Horrida Virg in Bucol. Perque niues alium, perque horrida castra lecuta est.

Hostilia Luc. lib 4. Semianimes in castra trahens hostilia turmas.

Turrita Idem lib 6. Turritaque summis Disponit castella iugis.

Acerba Syl lib 9 Ve um castris elapsus acerbis.

Nefanda Stat. lib. 4. Syl. Castris mocrens esse nefandis

Martia Pont. Nunquid dura nimis tibi Martia castra videntur.

Fulgida Cland Strictis quem fulgida telis inter laurigeros aluerunt castra triumphos.

Hostica Poet. Nunc hostica castra Explorent.

Saeua Pamph Pulsus adest armis, castraque saeua fugat.

Opulenta Virg. lib. 8. AEncid. Opulentaque regnis lungere castra.

CASVS.

Dubius Catullus, Gnate, ego quem in dubios cogot demittere casus.

Anceps Mant. Continuo ancipiti regem cuia anxia casu.

Repentinus Idem, Olim iam splendida casu Stella repentino.

Ambiguus Idem, Vota per a biguos hominem rapientia casus.

CATARACTA.

Praeceps Lucan. lib. 10. ExcepÍre tuos et praecipites cataractae.

CATASTA.

[note: Carasta locus vbi serui ve nales prostam tes ingenti strepitu garriehant. ] Barbarica Stat. lib. 2. Syl. Non te barbaricae versabat turba catastae.

Auara Mart lib. 6. Non de plebedomus, nec auarae vema catastae.

Arcana Idem lib. 9. Sed quos arcanae scruant tabulata catastae.

Iners Mant. Compedibusque suis et inerti oppressa catassa.

Rigida Persius, Cappadocas rigida pingues pauisse catasta.

Barbara Tibul. Barbara gypsatos seire catasta pedes.

Cappadoca Mant. Nec de Cappadocis eques catastis.

CATEIA.

Panda Syl. lib. 4 Panda manus est armata cateia.

Teutonica Barth. F ruida Teuronicis properate in bella cateijs.

Vuluisica Idem, Vuinificas iacir hic Teutiseo more cateias.

Celer Mant Celeresque cateias Barbarus aduersus Gallos iaculatur in hostes.

CATENA.

Teres Luc. lib. 3. Ast alias manicaeque ligant, teretesque catenae.

Grauis Idem lib. 7. Qua torta graues loricab catenas Opponit.

Saeua Hor. lib. 3. Me pater saeuis oneret catenis.

Nexa adamante Ouid. lib. 7 Met Obliquantem oculos, nexis adamante

Dura Bapt. Pius, Compedibus vinxit dura et mea colla catena.

Arta Syl. lib. 2. Artis post terga catenis.

Ferrea lulius cas. Anchorae pro funibus ferreis catenis reuinctae.

Lemniaca Mart. lib. 5. Parcepater, si Lemniacis lasciua catenis.

AErata Val Var. Mittiur aeratis illic seruanda catenis.

Saeua Claud. Et soeuis Proserpina victa catnis.

Ferrata Idem, Barbara ferratis innectunt terga catenis.

Adamantaea, instaradamantis dura. Mant. Atque adamai taeis discordia vincta carenis

Famula Claud. Sperasti famulas imponere posse catenas.

Solida Marull. Dum ster opus solida catena.

stabilis Idem, Complexus stabili per mutua vincla catena.page 167, image: s167

Nodosa Pamph. Solue nodosa miserum catena.

AErea Lud. Bigus, Me deuinxeris aerea catena.

Adamantina Crinit Nectit catenam fati adamantinam.

Ferruginea Mant. Vincula ab Assyrijs, ferrugineasque catenas.

Stridens Idem, Qui procedens stridente catena.

Valida Tibull. lib. 4 Sed potius valida teneamur vterque catena.

Improba Boetius, Quos fallax ligat improbis catenis.

CATERVA.

Florens aere Virg. lib 7. Agmen agens equitam, et florentes aete cateruas.

Fulgens aere Idem lib. 8. Pulueream nubem, et fulgentes aere cateruas.

Spumans caede Lucan. lib. 7. Prospectare nefas spumantes caede cateruas.

Ensifera Stat. li. 8. Theb Martis et ensiferas inter potes ire cateruas.

Audax Idem lib. 5. Audaces rubuit mirata cateruas.

Hostilis Idem, Rebar et hostiles huc aduenisse cateruas.

Arnifera Stat. 5 Syl. Illa vel armiferas pro coniuge: laeta cateruas.

Vaga Sidon Rhene tumeus, Scythiaeque vagis equitare cateruis.

Insana Idem, Insanis equitasse cum cateruis.

AErata Mich. Ang Agmina et aeratas dissneto vinbone cateruas.

Multisona Sat. lib. 8. Saeuaque multisonas exercet poena cateruas.

CATILINA.

Minax Lucan. lib 6. Abruptis Catilina minax fractisque catenis.

Saeuus Idem; lib. 7. Pacificas saeuus tremuit Catilina secures.

CATILLI.

Anienicolae, habitantes prope Anienem. Syl. lib. 4. Anienicolaeque Catilli.

CATINVM.

Fictile Cato, Catinum fictile oleo vngito.

Angustum Horat. lib. 2. Serm. Angustoque vago pisces vrgere catino.

Tuscum Iuuen Sat. 11 Ponebant igitur Tusco ferrata catino.

Fragrans Adrian. Card. Cras catinum fragrantem ambrosia. gerit Catilli.

CATO.

Inuictus Luc lib. 9. Sedit et inuicti posuit Se mente Catonis.

Durus Idem, Et mala, vel duri lacrymas motura Catonis.

Intonsus Horat. li. 2. Carm. Praescriptum et intonsi Catonis.

Grauis Stat. 2. Syl. Libertate grauem pia Catonem.

Seuerus Mart. lib. 1. Cur in theatrum Cato seuere venisti.

Consummatus Idem, Quod magni Thraseae consummatique Catonis.

Pugnax Sidon. pugnaces ego pauper laudo Catones.

Rigidus Mart. lib. 10. Tunc me vel rigidi legant Catones.

Tetricus Sidon. Rugato Cato tetritcus labello.

Doctus Politian. Mitto Hortensi doctique Catonis.

Tristis Quint. Marius acer, et tristis Cato.

Honorus Idem, Si consuluisset honorus Parrhasioque Cato.

Sanctus Mant. Id Numa caelicolŻm cultor. sanctique Catones.

Moratus Glareanus, Moratusque alto cum Cicerone Cato.

CATVLLVS.

Quint. Valerius Catullus natus est Veronae, Terentij Varronis atate. Scripsit de passere sua Lesbia. Celebrauit nuptias Mallij. Amauit Hypsithillam et Clodiam, quam ficto nomine Lesbiam vocat. Opus suum diuisit in Lyricos, Elegiacos et Epigrammata. Elegiam de coma Berentces ex Callimacho poeta conuertit in numeros Latinos. Prater ea qua habemus, scripsit etiam amaterium carmende Incantamentis, et carmen Ithyphallicum.


page 168, image: s168

Casarem, Mamurram, et Nonium Strumam suis versibus insectatus est Roma, anno aetatis circiter tragesimo.

Lasciuus Oui li. 2. Trist. Sic sua lasciuo cantata est saepe Catullo Foemina.

Doctus Idem lib. 3 Eleg. Tempota cum clauo docte Catulle tuo.

Tener Mart. lib. 7. Non quales teneri plorauit amica Catulli.

Facundus Ouid. lib. 5. Fast. Nec te facundi scena Catulli Detineat.

Argutus Idem lib. 6. Fast. Nolo quod arguto dedit exorata Catullo Lesbia.

Suauis Mart Capella, Hoc etiam Catullus non insuanis quidem poeta

Nitidus Pont, Illic nos nitidi manet aurea musa Catulli.

Mollis Stroz pat. Hic, comes accedit Caluus, mollisque Catullus.

Doctiloquus Pamph. In mea doctiloqui socios pete Musa. Catulli.

Tenuis Mart. lib. 10. Nec sua plus debet tenui Verona Catullo.

CATVLVS.

Lactans Colum Sanguine lactentis catuli placatur et extis.

Sagax Manil Venandi tribuit catulos nutrire sagaces.

Mordax Augur. Praecipites tanquam catulis mordacibus actos.

CAVCASVS.

Caucasus mons est Scythiae altissimus, et multis scopulis frequens. Herodotus ait esse altissimum montium. Riget perpetuis niuibus. Abundat arboribus, herbis veneficis, et vulturibus.

Horrens cautibus Virg lib. 4. AEn. Sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus.

Inhospitalis Hor lib 1 Carm Siue facturus per hospitalem Caucasum.

Ingens Val. Flat. lib. 1 Consonet ingens Caucasus.

Niualis Claud Tu si mualis per iuga Caucasi.

Multifidus Thom. Rad. Caspios parricidas, Caucasum multifidum.

Frigidus Pamph. Frigidus hamatos Caucasus atque rubos.

Asper cautib Theocritus, Aut Athos immensus, vel duris cautibus asper Caucasus.

CAVDA.

Betosa, Pilosa Col. lib. 7. Caudis longissimis, setosis, pilosisque sit equus.

CAVEA.

Resonans Claud. Qualis resonantibus olim Exoritur caueis.

Obscura Lud. Bigus, Sub obscuris occule te caueis.

CAVERNA.

Tecta Virgin AEtna, Aut occulta fluunt tectis adoperta cauernis.

Curua Idem lib. 3 AEn. Curuisque immugijr AEina cauernis.

Vmbrosa Idem lib. 8 Regia et vmbrosae penitus patuÍte cauernae.

CauaLue lib. 3 Saepe cauas motu terrae mugire cauernas.

Caeca Idem lib. 5 Diguatur caecas inclusum habitare cauernas.

Vasta Idem. Vastisque adducta cauernis Haesit.

Exesa Idem lib 9 Clauderet exesis haustum scopulosa cauernis.

Effossa Suetonius, Per angustias effossae cauernae receptus.

Ima Ouid li. 5. Met. Praebet iter, subterque imas oblata cauernas.

Abrupta Pont. Parte alia sonat abruptis Specus atra cauernis.

Furua Pamph. Furta de furnis saliunt cauernis.

Secreta Mant Secretisque diu latuÍre cauernis.

Vmbrifera Barth Fulmina ad vmbriferas Vogesi rediÍre cauernas.

Infossa Faust. AEstiua infossis condens frumenta cauernis.

Colubrifera Idem, Tota colubriferis penetralia plena cauernis.

Clausa Virg in AEtna, Clausis resonare cauernis.

Eossa Faust. AEstiua in fossis condens frumenta cauernis.page 169, image: s169

CAVLES.

Patuli Virg, in Opus Caulibus et patulis teretes colludere guttas.

Tencri Hor. li 1. Serm, Qui teneros caules alieni fregerit horti.

Protocomi, qui habent prima et tenerrima folia. Colum. Sed iam protocomos tempus decidere caules.

Turgentes Plin lib. 12 Caules praedulci liquore turgentes.

Virentes Conrad. Caules virentes, atque olerum comas.

Palustres Quint. Infantes quum pascat caule palustri.

CAVNVS.

Caunus filius fuit Mileti, filij Apollinis ex Cyane Nympha, filia Maandri, nefando amore a sorore sua Ryblide adamatus, vt prius diximus.

Apollineus Ouid. lib. 9. Byblis Apollinei correpta cupidine fratris.

Maeandrius Idem, Attonitus subita iuuenis Maeandrius ira.

CAVPO.

Bibulus Mant. Vnde honor est bibulis et spes cauponibus ampla.

CAVSIDICVS.

Causidicus dicitur Vulturius ab Apuleio, quod eis concessum sit media ciuitate vt Medicu impune occidere, ita ipsis latrocinari, praeuaricari, reos prodere. vendere aduocatione et sanguinaria rapacitate excarnificare quosuu. Vnde Mant. Nummorum aucupium docti legumque tyranni, AEre patrucinium vendunt, producere causas, Et lites pendete diu, vindemia quadam est.

Raucus Mart. lib. 4. Exercet raucos tertia causidicos.

Latrator Mant. Causidici latratores, rabulaeque forenses.

Nummiuorus a me dicitur, vocabulo a Conrado ficto, vbi ait, Fraudes serens gutture nummiuoro.

Vulturius Apul. Causidicos et oratores forenses togatos, nominauit vulturios.

CAVTES.

Cautes dicitur Marpesia, a Marpese monte silice duriore, in Paro insula, Deucalionaa, a Deucalione et Pyrrha, qui iactis in tergum lapidibus (qui protinus animars sunt) humanum genus reparasse dicuntur, Sipyleia e Sipylo, vbi Niobe mutata est in lapidem.

Dura Virg lib 4 AEn Sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus.

Marpesia Idem lib 6. Quam si dura silex, aut stet Marpesia cautes.

Cruda Lucan lib 3. Et crudae putri finxerunt puluere cautes.

Deucalionaea, a Deucalione et Pyrrha. Columellus, Deucalionaeae cautes peperÍre.

Solida Oui. lib. 12 Inde velut muro, solidaque a caute repulsa est.

Sipyleia Polit. Ipsa etiam lacrymas Sipyleia fundere cautes.

Spinosa Pont. Vellentem rubros spinosae cautis echinos.

Aspera Stroz. pat. Ipsa immota tamen perstat, velut aspera cautes.

Saxosa Pamph. Saxosis duxi cautibus exanimem.

Rigida Idem, Qui cupit aut marmor, rigidas aut quaerere cautes.

Gelida Idem, Non opus est caesto gelidas ouid tingere cautes.

Scabra Mant Tremunt scabrae cautea, et flumina tandem.

Rigens Hier. Ang. Rigentes Diua sed haec cautes, et cremat ore fretum.

CAYCVS.

Caycus fluuius est Mysiae, a TeuthraniaTroiadis parte defluens. In eius ripa frequentes feruntur esse cycni, vt apud Caystrum.

Gelidus Luc. lib. 3. Mysiaque et gelido tellus perfusa Cayco.

Teuthrantaeus Oui. lib. 2. Met. Peneusque senex, Teuthrantaeusque Caycus.

Dulcisonus Barth. At quum dulcisoni per littora curua Cayci.page 170, image: s170

Mysus Virg. li. 4. Geor. Saxosumque sonans Hypanis, Mysusque Caycus.

CAYCI.

Crinigeri Lucan. lib. 1. Et vos crinigeros bellis arcete Caycos.

CAYPHAS.

Turbidus Quint. Cayphae superbam turbidi intrarunt domum.

CAYSTER.

* Oloriger Propert. lib 3 Si quaue olorigeri visenda est ora Caystri.

Olorinus Barth Purpureusque Halyacmon, olorinusque Cayster.

Mollis Bapt. Pius, Qualis in Apidani ripis mollisue Caystri.

* Scaliger in manuserpro Propertij exemplan, Er si qua origae, scriptum inuenit, ideoque, et si quadrigae, legendum censuit. Sed quia et vetustrores et plotes alijhabent, et suo libro Olorigeri exstare testatur, id ex interpretanone vocis Cygnaei fluxisse satis apparet. Itaque hic pro Epitheto Oloriger, Cygnaeus substituendu est.

CEDRVS.

Cedrus arbor est procera, nec tamen oncrosa. Folia habet cupressinis fere fimilia, lignum iucundi odoru, et tineu imperutum, et insestum. Propterea opus dignum cedro dicimus, quod laudabile est, et ab iniuria blattarum tincarumque maxime conseruanaum.

Odorata Virg. li. 3. Geor. Disce et odoratam stabulis accendere cedrum.

Olens Idem lib 11. Robora nec cuneis, nec olentem scindere cedrum.

Enodis Claud. At magis enodes properat prosternere cedros.

AEterna Thom. Rad. AEterna cedrus, aeternior iuniperus.

Libanitis Pont. Carmeliaque apices, quin et Libanitida cedrum.

Libana Sedul. Semper habens frondes. et tanquam Libana Cedrus.

Feralis Barth. Tristi feralem lampade cedrum.

CELAENAE.

Altae Ouid lib. 4 Fast. Inter ait viridem Cybelen, altasque Celaenas.

Illutres Stat. Nosset et illustres Saryro pendente, Celaenas.

Phrygiae Ant. Paltron. Vibinas. Cui Paean, Phrygias nescis an stulte Celaenas.

CELENO.

Ieiuna Claud. Quem non ieiuna Celeno Vinceret.

Dira Virg lib. 3. AEn. Quas dira Celeno, Harpyiaeque colunt aliae.

CELTAE.

Vanisoqui et Mutabiles. Syl lib 8. Vaniloquum Celtae genus ac mutabile metis.

CELTIBERIA

Cuniculosa Catullus, Cuniculosae Celtiberiae fili.

CEMENTVM.

Molle Vitruu. Non enim quae sunt e molli cemento, subtili facieve.

Structile Mart. lib. 9 Non silice duro, structiliue cemento.

CENEVS.

Ceneus, inquit Persius, fuit virgo, qua a Neptuno, pro stupri precio, meruit sexus mutationem. Virg. lib. 5. AEn. Et iuuenis quondam nunc foemina Ceneus, Rursus et in veterem sato reuoluta figuram. Fuit eitam inuulnerabilis, pugnauitque pro Centauris et Lapithis.

Pellaeus Ouid. lib. 12. Nudaque Pellaei iuuenis ferit ora Sarissa.

Elateius Idem, Inque cruentatus Ceneus Elateius ictu.

Validus Idem, Forte trabem nactus, validum coniecit in hostem.

Magnus Stat. in Achil. Nec magnum ambigui fregerunt Cenea sexus.

Perrhaebus Ouid. lib. 11. Corpore non laeso Perrhaebum Thesea vidi.

CENOMANI.

Acres Mant. Cenomani acres, et non ignobile semen Euganci veteres.page 171, image: s171

CENSOR.

Rigidus Ouid. li. 2. de Arte, Confule, quae rigidus munera censor habet.

Tetricus Mart. lib. 12. Nudorum tetricus centor et asper erat.

Seuerus Stroz pat Nouit enim iudex hominum, censorque seuerus.

Tristis Pacificus, Haec lega et tristis censor, castusque sacerdos.

CENSVRA

Fastuosa Mart. Capella, Vides igitur, vtrique foeminae quam insit fastuosa censura.

Tristis Stroz. pat. Sit procul hinc tristis, rugae censura seucrae.

CENTAVREA

Graueolentia Virg. lib 4. Georg. Cecropiumque thymum, et graueolentia centaurea.

Thessala Lucan. Ei panacea potens, et Thessala centaurea.

Chuonia, a Chirone Thessalo. Mant. Mandragorae semen, Chironia centaurea.

CENTAVRI

Ixion Phlegia filius, vt fabulantur Poetae, lentauros genuit ex Nube, qui finguntur fuisse humana facie, et equino tergo, quod primi omniume quitauerint. Vnde bimebres, semiferi, et alijs id genus id genus epitheiis appellantur. Bellum gesserunt in Lapithas. Victi sunt ab Hercule. Aliter vocantur Hippocentauri.

Furentes Virg. lib 2 Georg. Ille furentes Centauros leto domuit.

Biformes Idem de signis, Centaurusque biformis adest, pelagique puella.

Minaces arcu. Idem, Centaurusque minax arcu, et Neptunia proles.

Nubigenae Idem lib. 7. Ceu duo nubigenae cum vertice montis ab alto Descendum centauri.

Bimembies Claud. Non ipsi potetunt aequare bimembres.

Ixionidae Lucan. lib 6. Illic fermiferos Ixionidas Centauros Foeta.

Semiferi Stat. lib. 9. Semifer aeria tahs Centaurus ab Ossa.

Saeui Ouid lib. 12. Nam tibi faeuorum saedissime Centaurorum.

Ixione nati Idem, Nec nos matre dea nec nos Ixione natos.

Semimares Idem, Nos femimates superamur ab hoste.

Truces Stat. lib. 6. Theb. Centauros habet arte truces.

Ossaei, ab Ossa Thessaliae monte. Idem lib. 12. Nec Ossaei bello cecidere bimembres.

Feroces Ruffus, Caudamque feroci Centauro inclinat.

Superbi Boetius, Ille Centauros domuit superbos.

CEPHALVS.

Cephalus filius fuit AEoli, qui Procrim vxorem suam filia Erechthei regis interfecit, dum illa furt in maritum in syluas secuta esset, vt experititur, an alteram adamaret ille foeminam. Fuit venator magni nominis. Vnde Oui. in Epist. Clarus erat Cephalus syluis, multaeque per herbum Conciderant illo percutiente ferae Adamatus est ab Aurora. Ouid. in Epist. Hunc ne pro Cephalo raperes Auroro timebam.

[note: Cephenus rex fuit Aethiopu, pater andromedes, quem poetae fabulatur in altra relatu. ] Proles Cyllenia Oui. li. 3 de Arte, Ecce redit Cephasus, proles Cyllenia fyluis.

AEolides Augurel. Nec vnquam Corde Proctrm AEolides Cephalus remouebat.

Actaeus Faustus, Ibat ad Actaei conscia furta proci.

CEPHEVS.

AEquoreus Manilius, AEquorei iuuenis dextra de parte resurgit.

Lasides Iasij filius. Casar Ger. lasides etiam caelum cum coiuge Cepheus.

Impius Pontanus. Nec te impie Cepheu Mouit anior.

Stellatus Cic. lib. 5. Quastionum Tuscul. Nec stellatus Cepheus cum vxore.

CEPHISVS.

Impiger Lusan lib. 3. Quos impiger ambit Fatidica Cephisus aqua. CERA et CEROMA, quaere supra pag 142.page 172, image: s172

CERASTES.

Libycus Lucan. lib. 6. Aut viuentis adhuc Libycae membrana Cerastae.

Vagus Idem lib. 9. Ammodites, spinaque vagi torquente Cerastae.

Anhelans Stat. li. Theb. Ora et anhelantes tuto Phlegethonte Cerastat.

Crinalis Idem lib. 11. Crinalem attollit longo stridore Cerasten.

CERASVS.

Dulcis Propert lib. 4. HÓc dulces cerasos, hÓc autumnalia pruna.

CERAVNIA.

Montes sunt Epiri, saparantes lonium mare ab Andrico. Infestantur arebro fulmine, quod ceraunos Graece dicitur.

Violenta Ouid. lib. 2. Eleg. Et quibus emineant violenta Ceraunia saxis.

Alta Marullus, Quum stent alta Ceraunia.

Scopulosa Pamphilus, DeseruÍre scopulosa Ceraunia fortes.

Praerupta Mant. Est locus Italiae praerupta Ceraunia contra.

Excelsa Priscianus, Quum tollunt montes excelsa Ceraunia.

Ignea Claud. Sub antris Ignea fulmineis legÍre Ceraunia Nymphae.

CERBERVS.

Inhians Virg. lib. 4. Georg. Tenuitque inhians tria Cerberus ora.

Ingens Idem lib. 6. AEn. Cerberus haec ingens latratu regna trifauci personat horrendo.

Ianitor Orci Idem lib. 8. Te Stygij tremuÍre lacus, te ianitor Orci.

Immanis Hor. 3. Carm. Cessit immanis tibi blandienti lanitor aulae.

Hians Apul. Iam faucibus ipsis hiantis Cerberi ructabat.

Medusaeus Ouid. lib. 10. Terna Medusaei vincirem guttura monstri.

Vipereus Idem 3. Eleg. Et tria vipereo fecimus ora cani.

Tergeminus Idem 3. de Arte, Tattareosque lacus, tergeminumque canem.

Insomnis Syl. lib. 2. Personat insomnis lacrymosae ianitor aulae.

Impauidus Stat. lib. 6. Theb. Non illum ianitor atrae Impauidus Lethes.

Malus Idem lib. 7. Tergeminosque mali custodis hiatu.

Tristis Idem lib. 8. Fugiat nec tristis in antrum Cerberus.

Asper Idem lib. s. Syl. Nullo sonet asper ianitor ore.

Tartareus Virg. lib. 6. Tantareum ille manu custodem in vincla petiuit.

Turbidus Claud. Nec turbidus orci lanitor aequabat.

Triceps Pont. Quos triceps custos procul allatratu Arcet ab amne.

Ater Seneca, Atrum per vrbes ducit Argoticas canem.

Peruigil Idem, Custos opaci peruigil regni canis.

Stygius Idem, Canique diras Stygius obseruet fores.

Infernus Idem, Manes loquuntur, sonuit infernus canis.

Triformis Idem, Non me triformis sole conspecto canis.

Inquietus Idem, Herculem et regnum canis inquieti.

Terrificus Pont Eumenidumque angues, terrificumque canem.

Custos vmbrarum Polit. Illee quoque vmbrarum custos, ille horror Auemi Cerberus.

Impius Stroz pat. Nec triplici latrans impius ore canis.

Plutonius Stroz. fil. Corripit obiectam custos Plutonius offam.

Vorax Idem, Insontemque votax pandet tria Cerberus ora.

Trilinguis Pamph Quae ructat canis horrida sub antro Orci, tergeminus, triceps, trilinguis.

Trifiux Idem, Ter manes pia, ter canem trifaucem.

Auernalis Idem, Auernalis semine nata canis.

Hortidus Sabell. Horridus immensi trepidet quem ianitor Orci.page 173, image: s173

Craentus Conrad. Velut cruentus Tartara Cerberus.

Inferus Idem, Nec canis inferus, triforme monstrum.

Latrator Mant Cerberus hinc latrator abest.

Horrificus Faust. Horrificus triplici me canis ore petat.

Saeuus Glar. Mulceret fauces Cerbere saeue tuas.

Atrox Bapt. Pius, Quem nec louis ira, nec atrox Cerberus, aut Stygio distrahet amne ratis.

Triplex Glar, Non terret Phlegethon, non canis ille triplex.

Niger Tibul. li. 1. [note: Scallger legit: tuniger in porta serpens, tu Cerberus ore Seridet. et per serpentem nigrum hydram intelligit. ] Nunc niger in porta serpentum Cerberus ore.

Audax Idem, Non seges est infra, non vinea culta, sed audax Cerberus.

Improbus Prop lib. 4. Cerberus et nullas hodie petat improbus vmbras.

Horribilis Bapt. Pius, Oreque multiplici Cerberus horriibilis.

[note: Populi fuerunt in similas a loue commutati. ] CERCOPES.

Dolosi Ouid. lib. 14. Cercopum exorsus, gentisque admissa dolosae.

[note: Ambo latrones insignes fuerunt. ] CERCYON.

Infandus Statius lib. 12. Theb. Non trucibus monstris Scynin, infandumque dedisti Cercyona.

CEREBRVM.

Molle Oui. li. 12. Perque cauas nares, oculosque, auresque cerebrum Molle fluit.

Calidum Pamphilus, Tempora contundens calido perfixa cerebro.

[note: Ceres filia fuit Saturni et Opis. Cereris sacra et eius sacerdotes Ab] CERES.

Flaua Virg. lib. 1. Georg. Flaua Ceres alto nequicquam spectat Olympo.

Eleusina, ab Eleusi oppido Atticae. Idem, Tardaque Eleusinae matris voluentia plaustra.

Munda Idem in Opusculis, Est hic munda. Ceres, est amor, est Bromius.

Falcifera Idem de quatuor temporibus, Falciferamque deam messes remorantur in aestu.

Legifera Idem lib. 4. AEn. Legiferae Cereri, Phaeboque patrique Lyaeo.

Puluerulenta Lucretius lib. 5. Puluerulenta Ceres, et etesia flabra Aquilonum.

Frugum genitrix Ouid. lib. 5. Metam. Et frugum genetrix immensos.

Pia Ouid lib. 10. Festa piae Cereris celebrabant annua matres.

Taedifera Idem lib. 3. Fast. Quos cum taedifera nunc habet ille dea.

Ruricola Id. lib Eleg. Ruricolae Cereri teneroque assurgite Baccho.

Munifica Idem, Te dea munificam gentes vbicunque loquuntur.

Potens frugum Idem, Diua potens frugum syluis errabat in altis.

[note: Eluio oppido. ] Eluina Iuuenalis Satyr. 3. Me quoque ad Eluinam Cererem, vestramque Dianam.

AEtnaea Claud. AEtnaeae Cereri proles optata virebat Vnica.

Ennaea Pius, Hic Ennaea legit florea serta dea. Actaea, quod Athenis coleretur. Statius lib. 4. Syl. Tuque Actaea Ceres, cursu cui semper anhelo.

Foecunda Manilius, Quod foecunda Ceres, quod Bacchus vtrunque.

Spicifera Idem, Spiciferae est virgo Cereris fabricataque libra.

Alumnia terrarum Martianus Capella, Cum his grata Ceres alumnaque terrarum.

Cincta spicis Bapt. Pius. Pan capripes, spicis tempora cincta Ceres.

Sicula Sidonius. Hic Cererem Siculam Pharius comitatur Osiris.

Frugifera Seneca, Ego hoc solum, frugifera quo sugit Ceres, promo.

Annosa Pontan. Horreaque annosae Cereris.

Triticea Idem, Et sua triticeae serta parare deae.page 174, image: s174

[note: A Catana vrbe Siciliae. ] Catanensis Lactantius. De Cerere Catanensi, vel AEtnensi, quorum alteri tanta fuit religio.

Flauens Mapphaus, Mensisque reponit Flauentem Cererem.

Culta Pamphilus, Et cultae Cereris spargere semen humo.

Celenaea, a Celenis oppido Phrygiae vbi colebatur.

Sicana Michael Angl. Ergo Sicana Ceres, triiquetra venerabilis ora.

Tesmophora Mantuanus, Tesinophorae natam flores in serta legentem.

Spicata Idem, Iam spicata Ceres iam cogitat hordea messor.

Paleis armata Architrenius, Et paleis armata Ceres.

Cupida Idem, Nec cupidae venit Cereris genus auctius aeuum.

Herbifera Mantuan. Non vetuit violare domum, thalamosque sororis Herbiferae.

CERTAMEN.

Funestum Virg. in Culice, Nec funesta timet validae certamina classis.

Martium Horat. lib. 4. Carminum, Spectandus in certamine Martio.

Trepidum Idem lib. 1. Epist. Ludus enim genuit trepidum certame et ira.

Asperum Ouid. lib. 4. Trist Aspera militiae iuuenis certamina fugi.

Asperum Syl. lib. 1. Annibalem voce atque alacri certamine poscit.

Anhelum Idem lib. 2. Spirantem credas certamina anhela mouere.

Miserandum Idem lib. 5. Haec inter miseranda virŻm certamina.

Auidum Idem lib. 12. Et minitans auida ad certamina fertur.

Luctuosum Vegetius, Sed maiore oppignantium sanguine exercentur luctuosa certamina.

Miserabile Stat. lib. 3. Theb. Quisque suas auidi ad lacrymas, miserabile currunt Certamen.

Validum Idem lib. 6. Theb. Valida ad certamina tardos Molitur gressus.

Durum Claud. Iam quisquis duro cecidit certamine.

Bellicum Budaeus, Sed etiam ad certamen bellicum, vsumque hominum aptae atque habiles erant.

Acerbum Mapphaeus, Sicut acerba duo quando in certamina tauti Concurrunt.

Atrox Mantuanus, Et certamen atrox multo cum sanguine surgit.

Anceps Lisisus, Quae vna fecerat anceps certamen.

Tumultuarium Idem, Multi tumultuario certamine stopefacti fugam arripuerunt.

Acre Sabellicus, Sublatamque acri repetit certamine palmam.

Saeuum Faustus, Saeua inter duri quid agat certamina Martis.

Impium Claudianus, Impia vicini cernit certamina campi.

Aniniosum Mantuanus, Differt et haec animosa tuis certamina.

CERVA.

AEripes Virg. lib. 6. Fixerit aeripedem ceruam licet.

Timida Ouid. lib. 5. Trist. Vtque canem timidae nactum vestigia ceruae.

Territa Idem lib. 2. de Ponto, Quae fugit infestos territa cerua canes.

Annosa Politianus, Tardos Luna boues, annosas Delia ceruas.

Cornigera Codrus. Quae sibi cornigeras gander subiungere ceruas.

Fugax Stroz. fil. Iaculoque fugacem Sternit humi ceruam.

Viuax Sabellicus, Non caper hic Baccho viuax non cerua Dianae.

Syluienltrix Catullus, Vbi cerua syluicultrix, vbi aper nemoriuagus.

Vetus Varius de morte. Si veteris potuit ceutae comprendere lustra.

Celer Catullus, Flammea praeuertet celeris vestigia ceruae.

CERVIX.

Lactea Corn. Gallus, Aurea caesaries, demissaque lactea ceruix.

Eburnea Ouid. in Epist. Acont. Hoc faciunt flaui crines, et eburnea ceruix.

Argentea Pont. Marmoreum femur, et ceruix argentea.page 175, image: s175

Eburna Stroz. pat Cratia formosi subit oris, eburnaque ceruix.

Candida Iuu. Sat. 10. Praebenda est gladio pulera haec et candida ceruix.

Nitens Faustus, Ceruice nitenti Aurea dat crepitus.

Niuea Claud. Sub iuga ceruices niucas Hymenaeus adegit.

Ambrosia Musaeus. Ambrosiam vero ceruicem amplexus amatae.

Laeuis Propert. lib. 3. Laeuis odorato cernix manabit oliuo.

Mollicutis Musaeus, Mollicutem pulcrae ceruicem ac membra puellae.

Blanda Textor, Blanda tibi ceruix fragrat, quod et Attica cera.

CERVVS.

Leuis Virg. in Buc. Ante leues ergo pascentur in aetherae cerul.

Viuax Idem, Et ramosa Mycon vluacis cornua cerul.

Imbellis Idem lib. 3. Georg. Quae imbelles dant praelia cerui?

Fugax Idem, Timidi damae, ceruique fugaces.

Pauen Idem de obitu Mecosnatis, Viuacesque magis ceruos decet esse pauentes.

Alipes Idem, Alipedem ceruum ter vincit coruus.

AEripes Idem de laborib, Herculis, AEripedis quarto tulit aurea cornua.

Velox Idem lib. 5. AEneid. Veloces iaculo ceruos, cursuque fatigat.

Quadrupes Idem lib. 7. Saucius at quadrupes nota intra tecta refugit.

Pauidus Lucan. lib. 4. Sic dum pauidos formidine ceruos Claudat.

Corniget Lucret li. 3. Cornigeri incursum cerui, tremeretque per auras.

Volucer Hom apud Gell. Et nunc gestit apro nunc cerua diua volucrl.

Trepidus Ouid. lib. 3. Metam. Aspicit hunc trepidos agitantem in retia ceruos.

Celer Stat. lib 6. Theb. Non aliter celeres Hyrcana per auia cerui.

Volucripes a me dicitur, vt ab Ausonio tribrachys.

Celeripes Est enim vocabulum Ausonij scribentis, Celeripes compendij.

Vagus Idem Ausonius, An cum fratre vagos dumeta per auia cernos.

Timidus Seneca, Poscunt timidi praelia cerul.

Annosus Convadus, Annosum superans sed illa ceruum.

Agillis Idem, Quae ferae atroces, agilesque cerui.

Fugitiuus Crinitus, Ceruos olim vocari conuenisse fugitiuos, testatur Sex. Pompeius.

Velocipes a me dicitur, vt Opis a Bartholino in Austriade.

CESPES.

Viridis Virg. in Culice, Graminem viridi foderet de cespite terram.

Gramineus Idem lib. 11. Gramineo donum Triusae de cespite vellit.

Tenet Ouid. in Epist, Sapph. Tenero cespite terra viret.

Odorus Sido. Pars cespite in viridi, sed floribus odoro consederamus.

Gelidus Idem, Succinctos gelido libantem cespite somnos.

Agrestis Mantuan. Tunc erat agresti simplex sub cespite vita.

Odoratus Bapt. Pius, Gratus odorato cespite manat odor.

Mollis Idem, Inuitat genialis odor de cespite molli.

Humilis Mantuan, Purpureos humili carpunt de cespite flores.

CETE.

Est cetus piscis maxrimus in Atlantico mari. Plin. lib. 32. scribit, Cetosexcentorum pedum longitudinis et trecentorum latitudinis, intrasse flumen Arabia. Sunt enim tanta magnitudinis, vt si aquis supernatent, insula videantur. Dicimus etiam cete, in neutro genere.

Grandia Sabellicus. Te volucres, piscesque orant, te prandia cete.

Horrida Pont. Ense canes, ense et lauros, ense horrida cete.

Immania Brixius, Corpora non audent immania tollere cere.page 176, image: s176

Scopulosa Stat in Achil. Armrgeri tritones cunt, scopulosaque cete.

CETRA.

Pugnax Lucan. lib. 7. Illic pugnaces commouit Iberia cetras.

CEYX.

Ceyx maritus fuit Alciones, rex Trachina vrbis Thessalia, qui ad oraculum nanigans naufragium fecit, post ca in auem mutatus, vt fingunt poetae. Licet Alcyones Ceyca suum Fletu leniter plangente sonent. Eo mortuo, Alcyone quoque se submer sit.

Trachinius Ouid lib. 11. Hune contra placido Trachinius ore Talibus alloquitur.

Oetaeus Idem, Violentaque sumere tela Rex inbet Oetaeus.

CHAEREMON

Stoicus Mart. Quod nimium laudas Chaeremon Stoice mortem.

CHALCIS.

Euboica Lucan. lib. 5. Chalcidos Euboicae vana spe rapte parabas. Maent Chalcidis Euboicae tellus.

Vndosa Sabell. Dalmaticum que latus, Chalcisque vndosa resedit.

CHALYBS.

Vulnificus Virg. lib. 8. Vulnificusque chalybs vasta fornace liquescit.

Candens Syl lib. 1 Non ignes, candensque chalybs non verbera passi.

Durus Idem lib. 2 Haec aere, et duri chalybis perfecta metallo.

Letifer Val. Flac lib. 6. Et horrida nexu Letifer aera chalybs.

Strictus Seneca, Non strictus domuit chalybs

Noricus Bapt. Tius, Noricus aut tenero stat tibi corde chalybs.

CHAON.

Troianus Virg. lib. 3. AEn. Progeniemque omnem Troiano a Chaone duxit.

CHAOS.

Auidum Lucan. lib. 6. Et chaos innumeros auidum consumere mundos.

Vetustum Faustus, Atque chaos metuens iterum natura vetustum.

Antiquum Ouid. lib. 2. Met. In chaos antoquum confundimur.

Inane Idem lib. 4 Fast Possider alter aquas, alter inane chaos.

Cimmetium, a Cimmerijs populis. Stat lib. 3. Syl. Cimmeriumque chaos.

Triste Idem, Triste chaos, moestisque situs patiere sepulcris.

Horrendum Val. Flac lib 2. Horrendum chaos ostendens, poenasque barathri.

Profundum Idem lib. 7. Qualesue profundum Per chaos occurtunt.

Durum Claud. lam durum flexura chaos.

Vmbriferum Ruffus, Quum per chaos vm briferum vis flammea peruasit.

Deforme Seneca, Hominesque premat deforme chaos.

Atrum Idem, Et atrum rebus in duci chaos.

Informe Conrad. Informe mundi quo chaos formam induit.

Obscurum Mant. Per chaos obscurum nostri Plutonis ad vnibras.

Voraginosum Quint, Voraginoso protegi si fas chao.

Tetrum Idem, Antequam tetrum chaos fieret

Horrificum Idem, Horrificum chaos gentem rebellem faucibus apertis voret.

Nigrum Idem, Vbi tenebris consitis nigrum chaos.

Vmbrosum Idem, O chaos vmbrosum, Ű ferrugine operta vorago.

Longaeuum Idem, Longaeuumque chaos finiuit ab alto.

Inscrutabile Idem, Tartaream penetrat chaos inscrurabile noctem.

Terrificum Idem, Terrificumque chaos nobis absconderit astra.

Omnigenum Garean. Sine pace relabitur orbis In chaos omnigenum.

Caecum Bapt. Pius, Deficit, et caecum mens timet aegra chaos.

Vetus Mant. Cunctaque de veteri cernet orta chao.page 177, image: s177

CHARITAS.

Prodiga Mant. Venit et inuidiae charitas inimica, suarum Prodiga opum.

Diuina Pictrius, Sed tantummodo posco vulnerari diuna mea corda Charitate.

CHARITES.

Dulces Pont. Nymphae adsunt, et adest dulcis Charis.

Blandae Crinitus, Et blandas Charites resert.

Cultae Pont. Venite cultae cautant dum Charites.

Laetae Idem, Laetae dum Charites canunt sub vnbra.

Decentes Marull. Et passis Charites comis decentes.

Gratae Crin. Et grata lusitar Charis.

CHARON.

Portitor Virg. lib. 6 AEn. Portitor ille Charon, hi quos vehic vnda sepulti.

Horrendus Idem, Portitor has horrendus aquas, et flumina seruat Terribili squallore Charon.

Squallidus Ourd. lib. 10. Squallidus in ripa Cereris sine munere sedit.

Auarus Idem ad Liuiam, Omnes expectat auarus Portitor.

Pallidus Star. lib. 8. theb Vmbriferaeque fremit sulcator pallidus vndae.

Senex Claud. Impexosque senex velauit atundine crines Portitor.

Horridus Seneca, Et aspectu horridus, Pauidosque manes squallidus gestat senex.

Dirus Idem, Cedente turba dirus exclamat Charon.

Durus Idem, Fulmina seruat durus senior nauita Charon.

Stygius Pont Et canis, et Stygij lurida cimba senis.

Lethaeus Pamphilus, Et maculans perijt lerhaei transtra Charontis.

Tristis Sabell. Prorsus et infernae nauita tristis aquae.

Tenebrans ora Quintianus, Portitor vtque Charon vidit, fuscata tenebrans Ora supercilio.

Ater Petrarcha, Ateque paludis Nauita Tartareae.

Teter luuen Sat. 3. Iam sedet in ripa, tetrumque nouitius horret Lorthmea.

CHARYBDIS.

Charybdis, periculum est marinum in Sicilia, prope Taurominitanum littus, quod crebris aquarum vorticibus infremere, assiduisque stuctuum concursibus rapta absorbere dicitur. Ouid lib. 4 de Ponto, Nec potes infestis conferre Charybdin Achaeis, Ter licet epotet, ter vomat illa fretum.

Metuenda Virg. in Culice. Metuanda Charybdis, Pallentesque lacus.

Implacata Idem li. 3. AEn. Dextrum Scylla latus, laenu implacata Charybdis.

Vasta Idem lib. 7. Quid syrtes aut Scylla mihi, quid vasta Charybdis Profuit.

Atra Lucan. lib. 1. Atta Charybdis Sanguineum fundo torsit mare.

Taurominitana Id. li 4. Tauromnitanan. vincunt feruore Charybdin.

Inimica ratibus Ouid. li. 7. Dicuntur montes, ratibusque inimica Chatybdis.

Agitata austro Id. lib. 8. Armeniaeue triges, austroque agirata Charybdis.

Irrequieta Idem li. 13. Scylla larus dextrum, laeuum irrequieta Charybdis.

Auida Idem lib. 14. Auidamque Charybdim EuiuÍre rates.

Zanclaea, a Zancle vrbe Siciliae, cui propinqua est. Ouid. lib. 4. Fast Essugit ad Syrtes, et te Zanclaea Charybdis.

Panchaea, ad Panchaiam vergens. Idem lib. 5 Trist. Vel me Panchaea Charybdis Deuoret.

Torta Sabinus, Fregit non tumidis torta Chatybdis aquis.

Dira, Michael Anglicus, Per rapidas Syrtis fauces, diramue Charybdima.

Saeua Crinitus, Profugit faeusae rabiem Charybdis.page 178, image: s178

Torua Srat. lib. 1. Syl. Num torua Charybdis Fluctuet.

Rapax Seneca, Quod rapax hausit, reuomit Charybdis.

Oblatrans Pontanus, Ac paruo distincta freto, oblatrante Chatybdi.

Humida Idem, Caeruleo flauas humida rore comas.

Sicula Sabellicus, Non Siculamp atitur spectare Charybdim.

Minax Crinitus, Non Scylla, non Charybdis hactenus minax.

Concaua Mant. Concaua non tantum maris absorbere Charybdis Dicitur.

Impacata Architrenius, Sic impacata Charybdis Me sorbet.

Trux Bapt. Pius, Curua trace potius sulcer mea cymba Charybdim.

CHARTA.

Docta, Laboriosa Catullus, Omne aeuum tribus explicare chartis, Doctis luppiter et laboriosis.

Diuina Mantuanus, Consilium fuit et diuinas voluere Chartas.

CHASMA

Hians Mantuanus, Et hiantia campis Chasinata proscissis.

CHELYDRVS.

Medusaeus, a Medusa, cuius capilli facti sunt sanguinei. Syl. lib. 3. Inde Medusaeis terram exundasse chelydris.

Fumiuomus Tarnphilus, O quae fumiuomos geris chelydros.

Rigidus Bartholinus, Saeua louis proles, rigidisque armata chelydris.

Sinuosus Fanstus, Innumeri orbata sinuoli e fronte chelydri.

Maculosus Virg. lib. 3 Georg. Atque notis longam maculosus grandibus aluum.

CHELIDONIA.

Purpurea Col. lib. 11. Purpureaeque chelidoniae, pinguesque mariscae.

CHELYS

Odrysia Star li. 5. Syl. Si chelyn Odrysiam pigro transmisit auerno.

Aurata Mart. Cap. Deinde barbito auraraque chely, ac fidibus personat.

Pindarica Idem, Et scis Pindaricam chelyn referre.

Latoia, ab epitheto Apollinis. Idem, Faueantque Musae, et chelys Latoia.

Arionia, ab Arione. Sed nec Arion iam marmora surda chelyn.

[note: Legendum fortasse Ogygia, ab Am. p[?]one Ogygio, id est, Theba no, quem lyra et fidibus suauissimÍ cecinisse fabulae testantur. ] Horrisona Bapt. Pius, Orgaua et horrisonae * Gygia fila chelys.

Thracia, ab Orpheo. Sidonius, Personat hÓc Mario Thracia vate chelys.

Canora Senca, Leni canoram verberans plectro chelyn.

Threicia Idem, Tangens Threiciam chelyn.

Aonis, ab epitheto Musarum. Pont Aonis infelix irerat chelys aemula cantu.

Eburna Idem, Haec canit aurato pectine eburna chelys.

Getica, ab Orpheo Getico Polit. Post Geticam superare chelyn.

Incurua Idem, Et chelyn ineuruam, atque incuruam sustinet harpen.

Multiloqua Marull Dignum prome chely multiloqua sonum

Sonora Stroz. fil. ille vbi prima chelys distendit fila sonorae.

Pieria, e Musis Pierijs Sabell. Huc sedulus vltro Pieriam contendo chelyn.

Culta Idem, Sed cultam Cosmice tende chelyn.

Dircaea Mirandula, Concinuit Dircaea chelys defensa per ignes.

Aurea Quintianus, Flectitur ad festas tandem chelys aurea laudes.

Fatiloqua Crinitus, Paean resumsit fatiloquam chelyn.

Dulciloqua Idem, Pridem seposui dulciloquam chelyn.

Teneta Idem, Mox teneram chelyn myrto sub viridi deposui.

Illustris Idem, Illustrem reperis chelyn.

Docta Idem, Doctam sollicitas chelyn.

Caua Cleophilus, Pulsabatque cauam dextera docta chelyn.

Lesboa Idem, Lesboam dulci quae mouet arte chelyn.page 179, image: s179

Blandisona Quint. Et in biandisonae chelys murmura plaudunt.

Orphaea Idem, Si tus mens est Orphaeam sentire chelyn.

Tremula Guill. Cast Atque mouet iremulam palma tenella chelyn.

Arguta Faustus, Argutam nunc tango chelyn.

Phoebea Architrentus, Ad digitum Phoebea chelys.

Aonia, a Musarum epitheto Bapt. Pius, Carmen, et Aoniae dulcia fila chelys.

Apollinea Idem, Mulcet Apollinea sidera cella chely.

Blanda Glar Dissiluio mea blanda chelys.

Altisona Henr. Boger Germ. Tractaniem altisonam voce manuque chelyn.

Dulcisona M. Anto. Cremonensis, Dulcisonam fecum iussit habere chelyn.

Musica Musica Psalmographi gloria nostra chelys.

CHERVCAE.

Immansueti Claud. Quaeque domant Scymhos, immansuetosque Cherucas.

CHIMAERA

Chimara mons est Lyciae, leonibus et serpentibus inhabitabilis. flammas quoque in modum AEtnae emittens. Vnde poeta fixerunt monstrum esse, habens tria capita stammiuoma, unum leonis, aliud Chimaera, tertium draconis. Lucret Prima leo, postrema draco, media ipsa Chimara, Ouid lib. II. Quoque Chimara iugo medijs in partibus hircum. Pectus et ora leae, caudam serpentis habebat. Chimaeram hanc debellasse fertur Bellerophon, vt tam diximus.

Armata flammis Virg lib. 6 AEn. Flammisque armata Chimaera.

Triformis Hor. lib. 1. lar. Vix illigatum te triformi Pegasus expediet Chimaera.

Ignea Idem lib. 2. Me nec Chimaerae spiritus igneae.

Tremenda Idem lib. 4. Car. Cecidit tremendae flamma Chimaerae.

Ignifeta Apul. lib. 8 Formidas scilicet igniferae morsum Chimaerae.

Lycia Ruffus, Inclyta post Lyciae redeuntem bella Chimerae.

Furens Auson. Triplici furentem qui Chimaeram incendio.

Flammiuoma Pont. Oraque flammiuoma rutilent afflata Chimaera.

Triplex Pamph. CerberŰ. Eumenides, scyllam, triplicemque Chimaeram.

Fera Idem, Non fera quae flammas ore Chimaera vomit

Rabida Mirand Per medias acies, rabidaeque per ora Chimaerae.

Ardens Mant. Ardentem saeua Chimaeram Monstra tenent.

[note: Hano vocem prima correpta per scribendam esse docer HŽricus Stephanus de abusu lingum Graecae, vt deriuetur a poetico casu [gap: Greek word(s)] abiecta subiunctiua vocali r diph thongo, quae contra praeseriprum artis contraheretur, si per in scriberetus. ] CHIRAGRA.

Nodosa Hor. lib. 1. Epist. Nodosa corpus nolis prohibere chiragra.

Dura Lud. Big. Perdidit, et duras semper habet chiragras.

Lapidosa Persius, Sed quum lapidosa chiragra Fregerit articulos.

CHIRON

Chiron fuit Thesslus, artis medicae peritissimus, filius Saturni et Philyra, (prima enim huius nominis syllaha, quae poetas breuis est, vnico l scribituri quod in deriuatis, vt eadem produci possit, geminatur) Achillis doctor, et padagogus constitutus a Peteo eiusdem Achillis patre, propter bonitatem et iustitiam, qua atatis sua uniuersos homines longe superauit. Hunc poetae biformem fursse singunt, vt reliquos Centauros.

Armatus arcu Virg. de signis. Armarusque arcu Chiron et corniger hircus.

Semiuir Idem, Semiuir rarcupotens subit, et capricornus aquosus.

Amythaonius Colum. Hinc Amythaonius docuit quae plurima Chiron.

Semifer Stat. li. 2. Syl. Semifer AEmonium vincebat Pelea Chiron.

Phillyrius Ouid lib. 2. Met Flebat opemque tuam frustra Phillyrius heros.

Geminus Idem lib. 6 Met. Vt Saturnus equo geminum Chirona crearit.

Phillyrides Idem lib. 5. Fast. Phillyrides tenuit, saxo stant antra verusto.page 180, image: s180

Doctor Achillis Casar Germanicus. Inter nubigenas et magni doctor Achillis.

Saturnigena Sidonius, Sub Saturnigena sene institutus.

Peliacus Idem, Nec sic Peliaco datus bimembri.

Biformis Quamuis saepe senex biformis illic.

AEmonius Polit. lussit et AEmonium credete Phillyridem.

Sagitufer Quint. Quale sagittiferi officium Chiroms.

Herbipotens Mant. He. bipotens Chiron, belliger Hector erat.

Toruus Starius in Achil. Et torui commisimus antra magistri.

Longaeuus Idem, Longaeuum Chirona petit.

Doctus Idem, Speluncaque docti Musa senis.

Thessalus Idem, Thessalus vt rigido senior me monte recepit.

CHLAMYS.

Chlamys dicitur vestis militaris, pallio strictior et breuior. Hinc Plautus ad ornatum militisait opus esse chlamyde, machaera et petaso. Tranquillus in Casare Tiberio accepit pro veste puerili. Munera, inquit, quibus a Pompeij sorore in Sicilia donarus est, chlamys, et fibula: item bulla aureae durant, ostondunturque adhuc Baijs.

Depicta auro Val. Flac. non auro depicta chlamys, non flaua galeri Caesaries.

Aurata Ausontus, Pictus acu chlamydem auratam.

Sarrana Stdonius, Humerosque ex more priotum includat Sarrana chlamys.

Odorata Mantuantis, Odoratae chlamydes, Asiatica gaza.

Tyria Idem, Non Tyrias chlamy des, non prandia regum.

Spartana Iunen Satyr. 8. Spartana chlamys. conchylia Coa.

Coccinea Mant. Coccineas armis chlamydes, aurique nitorem.

CHLORIS

[note: Chloris di citur dea florum vxor zephy ri venti amoe nissimi. ] Zephyritis Claud. His tum mulcebat dominam Zephyritida dictis.

Candida Idem, Lampsacidae flores candida Chlori tibi.

Verna Politianus, Hos foetus vernae Chloridos heiba parit.

CHORDA.

Tenuis Virg in Ciri, Non argura sonant tenui psalteria chorda.

Tinnula Seneca, Tinnulas plectro feriente chordas.

Sonora Pontanus, Canite, et sonoras Tangite chordas.

Querula Politianus, Excipienda choris, querulasue animantia chordas.

Resona Conradus, Et chordas resonas pollice tangimus.

Leuis Claud. Luxuriate leues impellis pollice chordas.

Vocalis Tibull. lib. 2. Nunc te vocales impellere pollice chordas.

CHOREA.

Ludens Virg in lulice, Et celebrate deum ludente chorea.

Pernix Lucret. ltb 2. Cum pueri circum puerum pernice chorea.

Ludicra Apul lib. 10 At dum ludicris scenicorum choreis

Festa Ouid. lib 8. Saepe sub hac Dryades festas duxere choreas.

Mollis Mart. lib. 1. Et molles dare iussa quod choreas.

Cantatrix Claud Implorat citharas, cantatricesque choreas.

Lepida Mart. Capella, Ast ego succubui, lepidisque assueta choreis.

Socia Pontanus, Ducenten socias Nynipharum ad plectra choreas.

Crata Idem, Qui gratas Genio citet choreas.

Dulcis Idem, Et dulces. Genium decent choteae.

Laeta Idem, Hic laetas agitat Venus choreas.

Placida Idem, Dum Musae placidas agunt choreas.

Leuis Politianus, Regia nata leues gaudet celebrare choreas.

Facilis Marullus, Exerces faciles leuis choreas.page 181, image: s181

Luxurians Idem, Hic, illic chorea luxuriante leui.

Comes Idem, Gratiarum inter comites choreas.

Plausa Idem, Plausasque leuis choreas ducit.

Hilaris Calentius, Blanditias, humilesque iocos, hilaresque choreas.

Agilis Remaclus, Ad citharae cantus agiles celebrare choreas.

Blanda Theocritus, Blandas quod ferre choreas Non potes.

Reuoluta Quintianus, Saltat, et immiscet reuo utas arte choreas.

Saltans Faustus, Saltantes ducunt choreas, festiuaque dicunt Carmisna.

Puellatis Idem, Tale puellares festum duxÍre choreae.

CHORVS.

Sacrificus Sabellicus, Diuae veniamus ad aedem, Sacrificumque chorum.

Dulcicanens Quintianus, Dulcicanens maternus vbi chorus emicat.

Canorus Iuuen. Sat. 11. Forsitan exspectes, vt Gaditana canoro Incipiat pturire choro.

Alacer Mantuanus, Tunc allacres Medea choros, et ouantia duxit Agmina.

CHRISTVS

Salutifer Ausonius, Sancta salutiferi redeunt solemnia Christi.

Vnigena Idem, Vnigenam cognoico patrem mistumque duobus.

Placabilis Idem, Christe apud aeternum placabilis assere patrem

Alexicacus Budaeus, An alterum Herculem exspectamus post alexicacum Christum.

Sacer Stroz. pater, Vix sacer in lucem compietis venerat infans Mensib.

Omnipotens Idem, Lactandum omnipotens se dedit alma puer.

Potens Stroz filius, Chtisti potentis arbiui miracula

Coruscus Mirand. Quae nec terribilem potuerunt ferre corusci Principis aduentum.

Bonus Sedulius, Ergo vbi cuncta boni completa est passio Christi.

Insons Iuuencus, Qui mortem insonti possent imponere Christo.

AEternus Quintianus, Distractus inde Christus aeternus fuit.

Inclytus Idem, Inclytus exsurget facie Christus Olympica.

Altitonans Idem, Funereamque crucem ducis altitonantis.

Triumphalis Idem, Caussa triumphali diabolica machina Christo.

Caelipotens Idem, Caelipotens aberat mentis calor omnibus vnus.

Verbigena Faustus, Agnita verbigenae coluit mysteria Christi.

Veridicus Mantuanus, Veridicum Christum sine crimine.

Innocuus Remaclus, Innocuum vana damnat formidine Christum.

Benignus Bapt. Pius. Auxilio fugiam [?]ste benigne tuo.

Soter, id est, Setuator, Idem, AEmule si[?]tis Francisce Seraphice Christi.

Salutaris Mantuanus, Quinque salutaris referentia vulnera Christi.

CHRYSOLITHYS

[note: Scaliger legit flauo lumine. ] Flauus Propert. lib. 1. Quoue dedit flauos lumine chrysolithos.

Nitens Mantuan. Chrysolithis possim rutilantibus atque pyropis

CIBORIVM.

Laeue Horat. lib. 2. Car. Obliuioso laeuia Massico Ciboria exple.

CIBVS.

Conditiuus Columella, Conditiuis cibis sustinendae sunt.

Condititius Idem, Duobus aut tribus mensibus acceptant condititia cibaria.

Mitis Apul. Vetustae glandis ferino remoto pabulo, miti commonstrato cibo.

Electibilis Thomas Radinus, Opiperam coenam cibis electibilibus refertam.

Suauis Stroz. pater, Vixque capit suaues mensa onerata cibos.page 182, image: s182

Lautus Pamphilus, Lauris mensa parata cibis.

Sapidus Crinitus, Ceu sapidissimum cibum edendum praebet.

Nectareas Michael Anglicus, lunctaque nectareis vina iocosa cibis.

CICADA.

Rauca Virg in Buc. At mecum raucis tua dum vestigia lustro Sole sub ardenti resonant arbusta cicadis.

Querula Idem lib 3 Georg. Et cantu qnerulae rumpent arbusta cicadae.

[note: Melius veteres librum, in quibus extat culta. ] Arguta Idem in Culice, Argutis et cuncta fremunt ardore cicadis.

AEstiua Nemesianus, Nec aestiuis cantu concedo cicadis.

Conetepans Sidonius, Auribus insonare cicadas meridie concrepantes.

Raucisona Politianus, Post vbi raucisonae, pinna vibrante, cicadae.

Vocalis Marullus, Ceu rore vocales cicadae.

Stridens Pamphilus, Quo stridens melius cicada cantar.

Resonaus Theocritus, Namque canis melius thyrsis resonante cicada.

Dulcisona Idem, Stridula dulcisonam contristat vespa cicadam.

Gra ilis Idem, Cernimus, et graciles etiam resonare cicadas.

Tithonis Mantuanus, Et per adusta sonant Tithonidos arua cicadae.

Raucescens Faustus, Si strepat ingrata raucescens voce cicada.

Choralistria Bapt. Pius, Nympha, precor, vocalis abi choralistria ruris.

Dulcis Hesiodus, Germina, et in ramis dulces resonate cicadas.

CICATRIX

Foeda Horat. lib. 1. Ser Ast illi foeda cicatrix Serosam leni frontem turpauerat oris.

Vulne ata Plin lib. 11. Quae vulnerata cicatrice non solidelcit.

Marcida Idem lib. 23. Cicatricibus marcidis, ossibus purulente limosis.

Sublurida Plautus in Amph Vt primum coiuit cicatrix ruffula sublurida.

CICERO.

Varicosus Sidonius. Post desudaram varicosi Arpinatis abundantiam.

Disertus Catullus, Disertissime Romuli nepotum.

Facundus Martialis, Iugera facundi qui Ciceronis habet.

Consularis Anson Negat Cicero consularis vltra se habere, quod cupiat.

Diuinus Pontanus, Diuini aut Ciceronis haurit artes.

Doctus Pamphilus, Eloquium docti qui Ciceronis habent.

Pater eloquij Mantuanus, Te Cicero pater eloquij te Lentule.

Pater patriae Iuuen. Sat 3. Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit.

CICONIA.

Glototans Thomas Radin[?] [?]conia glororans, coruus crocitans.

Pietatis cultrix, Gracilipes [?]nius Arbter, Ciconia etiam grata veregrino hospita, pietatis cultrix gracilipes, choralistria auis, exul hyemis, etc.

CICVTA.

[note: Cicuta quid, et erus proprietas. ] Cicuta herba est venenosa caule viridi et geniculato, ramosa in cacuminibus, graui odoratu, inuisa propter publicam Atheniensium poenam, qui ad hauriendam cicutam cogebant delinquentes. Eius folij et semini vis est refrigeratoria. Nam qui sic necantur, inciptunt frigere ab extremitaribus corporis. Venerem exstinguit testibus cuca pubertatem illita. Cicutam hausit Socrates ab Athenien sibus morti deuotus. Sernius ait, Cituram quoque dici, quod est inter cannarum nodos: hinc plerumque sumitur pro calamo pastorali, vt paret quibusdam epithetis.

Fragilis Virg. in Buc. Hac te nos fragili donabimus ante cicuta.

Viridis Ouid. lib. 4. Met. Coxerat aere cauo, viridi versata cicuta.

Moesta Col. Mandragorae patiat flores, moestamque cicutam.page 183, image: s183

Caua Lucret. lib. 5 Agrestes docuÍre cauas inflare cicutas.

Gelida Festus, Quem carcere caeco Sorbitio gelidae rapuit porrecta cicutae.

Arcadia Mart. Capella, Solers Arcadia nemus cicuta.

Pastoralis Idem, Pastoralibus ardens palma dedit cicutis.

Leuis Calphurnius, Leuibus quem saepe cicutis Ludere conantem.

Arguta Sabell. Iussit et arguta iuuenes certare cicuta.

[note: A Theo crito Syra cusano. Melius Syracosio, Dorum more ex diph. thongo 8. (quae alioquin contra artem hic corri. peretur) subiunctina vocali subtracta] Syracusia, id est, pastoralis Polit Ecce Syracusias tentas inflare cicutas.

Tenuis Cod. Hanc tenuem donec poterit perflare cicutam.

Querula Stroz. filius, Pascentemque gregem querulis mulcere cicutis.

Rauca Michael Anglicus. Non raucas inflar triuiali more cicutas.

Dira Idem, Paestanis quantum dira acuta rosis.

Saeua Iuuen. Sat. 13. Qui parte acceptae saeuae inter vincla cicutae.

Triuialis Mant. Postquam triuialibus ora cicutis ApplicuÍre.

Lerifera Laur. Lippius, Rustice letiferam moneo vitare cicutam.

CILICES.

Cilices populi sunt Ciliciae, a Pompelo debellati. Hiscos olim habebant villo tonsili, vnde vestes conficiebant, quas Cilicia et Cilicina dicimus. Mart. lib. 7. Qualem forcipibus mittit supinis Tonsor Cinyphio Cilix marito. Infames fuerunt immanitatis et crudelitatis nomine, ob assiduas hospitum depraedationes, et piraticam, quam exercebant, vitam. Abundant optimo croce, qui noscitur in Coryco ciusdem regionis oppido. Mart lib 1. Et Cilices nimbis hic maduÍre suis. Propert lib. 4. Terque lauet nostras spica Cilissa comas

Vagi Lucan lib. 1. Post Cilicasne vagos, et lassi Pontica regis Praelia.

Feri Oui. li. 2 Eleg. Sed Scyrthiam, Cilicasque feros viridesque Britannos.

Intonsi, id est. hispidi et squallidi, et mancipiorum venditores Tibull. lib. 1. Frigidus intonsos taurus [note: Muretus legit Alat: Scaliger vulgatam lectionem recipit quia subiunctiuus hÓc locum locum habere non possit, et hypallagem esse contendit. ] arat Cilices.

Croco madidi Codrus, Madidus croco Cilix, ferusque Sarmata.

CILIVM.

Seuerum Mant. Hominum vitiosa seuetis Acta premit cilijs.

Imperiosum Idem, Atque homines cilio petulans domat imperiosos.

Atrox Idem, Et cilio victis insultat atroci

Nigrum Conrnelius Gallus, Fleraque super nigra cilia.

CIMBRI.

Cimbri populi sunt Germaniae, qui lengua Gallica latrones dicuntur, autore Festo. Hos Marius solus fugauit, et castris exuit. Erant magno corpore, horrendisque oculis. Cimbricae mulieres amicos suos et affinitate sibi contunctos solebant interficere, quos videbant in bello turpi fuga salurem sibi quaerere: autor Plutarchus. Ah hac dictione fit adiectiuum Cimbricus. Claud. Illic Occani stagnis excita supremis limbrica tempestas.

Bibaces Conrad Cimbrum bibacem, Sauromatam trucem.

Bellisoni Quint. Nec qui bellisoni vicit certamina Cimbri.

Terribiles Iuu. Sat. 15. Qua nec terribiles Cimbri, nec Britones vnquam.

Furentes Lucan. lib. I Nos primi Senonum motus, Cimbrumque furentem Vidimus.

Furibundi Mant. Cum intonuit gelida Cimber furibundus ab Arcto.

Fortes Idem, Hic Marius paruo fortem molimine Cimbrum Fudit.

Arctoi Idem, Venit et arctous gelidi maris accola Cimber.

[note: Populi sunt Scythici, perpetua ahundantes caligine. ] CIMMERII.

Latebrosi Pictorius, Teque latebrosis occule Cimmerijs.

CINIS.

Fumans Lucan. lib. 6. Fumantes iuuenum cineres, ardentiaque ossa.page 184, image: s184

Feruens Colum. Feruentibus cinetibus cogitut insistere.

Exiguus Ouid. lib. 8 Vos cinis exiguus, gelidaeque iacebitis vmbrae?

Vetmifer Faust. Soluendaque quondam Vermiferum in cinerem.

Adustus Germ. Brixius, Corporaque in cineres abeunt euanida adustos.

Mutus Catul. Et mutum nequicquam alloquitur cinerem.

Feruidus Seneca in Trolade, Sparsitque cinis feruidus ora.

Ingratus Virg. lib. 6. AEn. Et cineri ingrato suprema ferebant.

Ater Idem lib 4. AEn. Namque suam patria antiqua cinis ater habebat.

CINYPHIS

Vagus Claud. Quos vagus humectat Cinyphis.

Libycus Mant. Inuisit rabies per Cinyphis arna Libyci.

CIRCE.

Circe silia fuit Solis et Perses Nymphae, quae quod venefica esset peritissima, dicta est commutasse socios Vlyssis in porcos. Habitauit non procul a Catira, Campaniae vrbe. De ca Virg. in Bucol. Carminibus Circe socios mutauit Vlyssis. Tibullus libro secundo: Quicquid habet Circe, quicquid Medea veneni.

AEaea Virg. lib. 3. AEn. Infernique lacus, AEaeaeque insula Circes.

Solis filia Virg. lib. 7. Diues inaccessos vbi Solis filia lucos

Vitrea Idem, Quos Daedala Circe Supposita de matre nothos furata creauit.

Vitrea Hor. lib 1. Carm. Penelopen, vitreamque Circen.

Titanis Ouid. lib. 13. Prodigiosa petit Titanidos atria Circes.

Sole sata Idem lib. 14. Sole satae Circes, variarum plena ferarum.

Titania Idem lib. 14. Ancipitesque vias, et iter Titania vastum Duxerat.

Parens Telegoni Idem lib. 3. de Ponto, Telegoniue parens vertendis nata figuris.

Venefica Idem lib. 3. Eleg. Aut te traiectis AEaea venfica ramis.

Callida Claud. Quas legit Medea ferox, quas callida Circe.

Phoebeia Stroz. pat. Haec Laertiadem facie Phoebeia Circe.

Magica Stroz. fil. Despectus magicae petit impia carmina Circes.

Insidiosa Pamphilus, Dulichij socios insidiosa ducis.

Docta Tibullus lib. 4. Solum nec doctae verterunt pocula Circes.

Pulcra Boetius, Pulcra qua residens dea solis edita semine.

Meretrix Hor. lib 1. Epist. Sub domina meretrice fuisset turpis et excors.

CIRCVITVS.

Flexus Syl. lib. 4. Et molles aditus per deuia flexo Circuitu petit.

Obliquus Manil. Inde tibi obliquo sex tantum signa patebunt Circuitu.

Rotundus Mant. Vnoque oculo velata rotundo Citcuitu.

CIRCVLVS.

Flexilis Virg. lib. 5. AEn. Flexilis obtorti per collum it circulus auri.

Obliquus Conradus, Circulum obliquum per vtrunque caelum.

Tortilis Bapt. Egnatius, Tortilis a collo radians it circulus auro.

CIRCVS.

Celeber Ouid. lib. 4. Fast. Circus erit pompa celeber, numeroque deorum.

Capax populi Ouid. lib. 1. de Arte, Multa capax populi commoda circus habet.

Clamosus Mart. lib. 10 Ille ego sum Scorpus, clamosi gloria circi.

Puluereus Stat. lib. 6. Theb. Puluerei venit in spatia horrida circi.

Rapidus Idem lib. 3. Syl. Nec aut rapidi mulcent te praelia circi.

Theatralis Pamphilus, Festa theatralis dum vos sollennia circi.

Obliquus Mirandula, Non quae obliquo sata sideta circo.page 185, image: s185

Cutuus Quint. Sunt qui curuis ludere circis Optent.

Signifer Mant. Signiferum supra tulerant vestigia circum.

Raucus Iuuen. Sat. 8. Feruet et exultat tauco victoria circo.

Amphitheatralis Manil. Amphitheatralem circum facit area.

CISTA.

Erat cista vas mysticum, quo vt ebantur in sacris Bacchi. Nunc pro capsa capitur, aut vase negotratorio. Iuuenalis: Iamque vetus Graecos seruabat cista libellos. Diminutiuum est cistella, capiturque pro vase, quo suffragia populi in creandis magistratibus, legibusque ferendis colligebantur. Cic. ad Herennium: Saturnius legem ferre coepit, collegae intercedere, ille nihil ominus cistellam detulit.

Caua Catullus, Pars obscura cauis celebrabant orgia cistis.

CITHARA.

Epitheta dictionis huius, et aliarum id genus, quae significant instrumenta musica, saepenumero trahuntur ab eorum epithetis, qui musicae fuerunt periti. Vt cithara ab Orpheo dicitur Threicia et Bistonia, a Musis Pieria et Aonia, ab Apolline Deliaca, a Pane Maenalia, et it in ceteris.

Aurata Virg. lib. 3. AEn. Cithara crinitus Iopas Personat aurata.

Threicia Idem lib 6. Threicia fretus cithara fidibusque canoris.

Imbellis Horat. lib 1. Imbelli cithara carmina diuides

Sonora Tibull. lib 3. Tunc ego nec cithara poteram gaudere sonora.

Pietia Seneca, Quam Pieria resonans cithara Thracius Orpheus.

Thracia Pont. Thraciae haec olim citharae ad labores.

Caua Thomas Radinus, Cauae Citharae tangens neruos.

Honora Polit. Nequicquam Deus et cithara diguatus honora est.

Bicornis Marullus, Marmora ad vocem citharae bicornis.

Aonia Stroz. pat. Aoniaeque vicem citharae supplÍrat amanti.

Resonans Maph. Consurgunt Phryges, et cithara resonante sequuntur.

Dulcis Pamph. Et dulcem volucer citharam Tegeaeus Apollo.

Canora Idem, Impellas citharae fides canorae.

Maenalia Idem, Custodem citharae carmine Maenaliae.

Eburna Idem, Ad te nunc veniam cithara comitatus eburna.

Eburnea Conradus, Dum pulsat citharam Phoebus eburneam.

Blanda Idem, Phoebe, qui blandae cithatae repertor.

Vocalis Lud Bigus, In tua vocalis citharae praecoma neruos.

Lesbiaca Augurellus, Hic te Lesbiaca visere nunc velim Solantem cithara.

Decens Idem, Quin manu excussae citharae decentes.

Aurea Crinitus, Olim cum cithara Cynthius aurea.

Arguta Petrarcha, Argutam dedit hanc citharam.

Bistonia Andreas Ammon. Bistoniam digitis citharam fac pulset eburnis.

Deliaca Mart. Capella, Per Deliacam citharam demonstraui.

Mollis Bapt. Pius, Et cithatam mollem, mollia plectra capit.

Sonans Stat. in Achil. Digitosque sonanti Infigit citharae.

Rhodopeia Ioan. Pin. Tolos. Hic cithara impulsis resonet Rhodopeia neruis.

Fulgens Mant. Fulgentem aurata citharam telludine.

CITRVS.

Citrus arbor est peculiaris Mauritaniae, in Atlante monte, Romanis olim expetita ad mensarum et lectorum vsum. De bis intellexit Lucan. lib. 10. dicens, Dentibus hinc niueis sectos Atlanlide sylua imposuÍre orbes, quales ad Casaris ora Non capto venÍre Iuba. Mant. Quid citrea dicam Robora, et ex sylua casas Atlantide mensas. Citrus Maurusia folium habet arbusti aut lauri.page 186, image: s186

Maurusiaca Mart. lib. 12 Et Maurusiaci pondera rara citri.

Aphrodisia Pont. Crescit et in patulas Aphrodisia citrius vmbras.

Cloneia Idem, Arte tamen, sudioque Cloneia ponitur arbos.

Adonias Idem, Laeta nitet, ramisque exultat Adonias arbos.

Niasea Idem, Perpetuum Niasea decus frondescat vtarbos.

Cleartias Idem, Crescit et immensum sata melle Cleartias arbor.

Frondosa Idem, Et frondosas falce premens citros.

Odorata Mirand. Inter odoratas, felicia germina, citros.

Barbara Mant. Barbaram citrum preciosus Atlas, Ida funebrem peperit cupressum.

Atlantica Mant. Mauraeque Atlantica syluae Progenies citrus.

CITYSVS.

Florens Virg. in Buc. Flotentem citysum, et salices carpetis amaras.

Viridis Colum. Itaque et foetae citysus viridis praebetur.

Agrestis Idem, Ea sunt, arbutus, citysusque agrestis.

Tenuis Ouid. lib. 3 de Arte, Nec tenues citysi, cultaque pinus abest.

CLADES.

Tetra Virg. in Culice, Ereptus tetris e cladibus.

Tristis Idem in Ciri, Quum clade exterrita tristi Intonsos multo deturpat puluere crines.

Bellica Luc. lib. 2. Aut caeli terraeque lues, aut bellica clades.

Mortifera Lucr. lib. 6 Mortiferam possit cladem conflare coorta.

Cruciabilis Apul lib. 7. Cruciabilem cladem sustinuisset.

Acerba Syll. lib. 6. Numina pugnastis nobis, hac cladis acerbae.

Iniqua Idem lib. 14. Spectator cladis iniquae.

Perniciosa Veget. Ad perniciosae tamen cladis reparationem, multis fortuna non defuit.

Saeua Seneca in Herc. Fur. Saeuae cladis auctorem indica.

Funesta Idem, Clade funesta occidat.

Aspera Idem, Ne metue clades fortiter fari asperas.

Misera Marullus, Quem miserae iuuant clades.

Cruenta Stroz. pater, Damnosamque ignominiam, cladesque cruentas.

Letifera Conr. Arcum cum pharetra et letifera clade tetenderat.

Atra Augurellus, Nec respicitatram post cladem.

Sanguinea Quint. Sed dum tonantem clade sanguinea grauant.

Crudelis Idem, Crudelibus ergo ego nostrum Cladibus obieci.

Nefanda Idem, Qui durum cognouit opus, clademque nefandam.

Horrens Idem, Non cernis altam cladis horrentis crucem.

Hostilis Germ Brix Seruantem hostili patrios a clade penates.

Amara Cantalycius, Clade Cirignolae qui vix ereptus amara.

Impatibilis Plautus in Amph. Cladesque exanclarem impatibiles.

Horribilis Sophoc. apud Cic. Sic corpus clade horribili absumtun exbabuit.

Luctifica AEsch. apud eundem, Luctifica clades nostro infixa est pectori.

CLAMOR.

Absonus Apul. At illius absono clamore experrectus Socrates.

Vlulabilis Idem, Vlulabili clamore matrem totamque ciet familiam.

Flebilis Idem lib. 9 Commotus sublato flebili clamore.

Dissonus Stat. lib. 6. Theb. Furit vndique clamor Dissonus.

Horrendus Idem lib. 7 Clamorem horrendum luctu furiata resoluit.

Rabidus Idem lib. 8. Meque sequebatur rabido clamore reposcens.

Horrisonus Pamph. Strident clamore gehennae Horrisono.

Terrificus Sahel. Insederat omnes Terrifico clamore vias.

Vagus Mant. Clamoribus Echo Responsura vagis.page 187, image: s187

Femineus Virg. lib. 11. Femineum clamorem ad caeli sidera tollunr.

Stentoreus Mant. Mora vocat agmina dextra, Stentoreo clamore tonans.

Baccheius Ant. Pater. Vrb. Clamotat obstrepuit postquam Baccheius Orphei.

CLAVGOR.

Raucus Syl. lib. 16. Et raucus stridenti niurmure clangor.

Luctificus Stat. lib. 10. At tuba lustificis pulsat clangoribus vibem.

Saeuus Val. Flac. lib. 4. Quum mihi tartareas saeuo clangore volucres Protulit.

Martius Idem lib. 7. Martius hic primum ter vomere fusus ab ipso Clangor.

Terrificus luuen Quum tuba terrifico stridens clangore.

Resonans Mantuan. Et resonans fluit in praecordia clangor.

AEtisonus Idem, Praedam atque tapinas AErisono clangore inhibet.

Horrisonus Idem, Nocturna per arua Fulminat horrisonus clangor.

Tremulus Home. apud Cic. Noua super tremulo genetrix clangote volabat.

Minax Mant. Clangote minaci Martia fetuentes accendunt classica pugnas.

CLAROS.

[note: Claros vna Cycladum sacra Apollini. ] Phoebea Politian. Hunc Phoebea Claros, Cumea Neapolis illum Protulit.

Facunda Quintianus, Sit Apolline multo Insignis facunda Claros.

CLASSlCA.

Trucia Hor atius, in Epod. Nec excitatur classico miles truci.

Feralia Syl. lib 5 Increpuere simul feralia classica signum.

Martia Tisullus lib. 1 Martia cui somnos classica pulsa fugent.

Turbida Calphur. Turbida nec calamos exsurdant classica nostros.

Perfida, quoniant nulla fides bellis. Sido. Perfida Elisaeae ciudescunt classica Byrsae.

[note: Immo a Poenis portidis. ] Fera Politian. lamque aurem hortisono rumpunt fera classica bombo.

Mauortia Stroz. filius, Vt dulcem abrumpant Mauortia classica somnum.

CLASSIS

AErata Virg lib. 8 In medio classes aeratas, Actia bella.

Lunata, in modum lunae tecurua Lucan. lib. 3. Lunata classe recedunt.

Pauida Idem lib. 5. Inuenit et pauidas hybeno sidere classes.

Volucris Ouid. lib 7 Volucri frera classe vererrat.

Profuga Idem lib. 13 Auersos profuga de classe reduxi.

Veliuola Mirandula. Veliuolam classem Thracum excepisset in vlnas.

Fluminea Syl. li 4. Flumineam texit, qua transuehat agmina, classem.

Curuata Idem lib. 14. At simili curuata sinu diuersa ruebat Classis.

Rostrata Stroz. pater, Caerula rostratae proscindunt aequora classes.

Nutans Guillerm. Castell. Quaerit sollicitu nutantem sistere classem.

AEquorea Geman. Brixius, Ciassem patare aequoream.

Fugax Calent. Quique auro et magnis opibus, qui classe fugaci.

Cita Virg. lib. 5. AEn. Fettur cita gurgite classis.

CLATERNA.

[note: Claterna oppidum inter Bononiam et Forum Cornelij. ] Montana Mantuan, Qua montana iugis vndam Claterna sonatem. Elicit.

CLAVA.

Totosa Virg. de obitu Mecoenat. Claua torosa tibi pariter cum pelle.

Trinodis Ouid. in Epist. Phadra, Offa mei fratris claua perfracta trinodi.

Domitrix ferarum Idem in Epis. Deian. Instruxitque manum claua domitrice ferarum.

Irrasa Syl. lib. 8. Aptabat dextris irrasae robora clauae.

Nodosa Stat. lib. 2. Theb. Pinea nodosa quassabat robora claua.page 188, image: s188

Trabalis Codrus. Nisi magnis claua trabalis Herculis afflictis opibus.

Ferrata Idem, Si bene ferratae munitus robore clauae.

Ferrata Idem, Si bene ferratae munitus tobore clauae.

Saligna Pamphilus Nec leo magnanimus clauas timet iste salignas.

Grauis Oui. li. 2. Fast. Ipsa capit clauamque grauem. spoliumque leonis.

Herculea Propert. lib. 4. Quis facta Herculeae non audit fortia clauael.

[note: Mic tria Claustri significata consusa sunt. ] CLAVSTRVM.

Fetreum Mart, lib. 10. Ferrea perpetua claustra tuere sera.

Tenax Ruffus, Nouerat intrantem per claustra tenacia clauem.

Ixexpugnabile Liuius, Claustrisque illis inexpugnabilibus super Aoum amnem abijt.

AEneum Mant. Quae penetrent clausasque fores atque aenea claustra.

Silens Idem, Deducti ad mentis requiem, atque silentia claustra.

Obscurum Idem, Exhorrens tam obscura obscoenaque claustra.

Religiosum Idem, Quatuor ante dies in relligiosa recessit Claustra.

Strictum Idem, Hinc strictis captiua freti pecuaria claustris.

Stridens Idem, Stridentia claustra Portarum grauata aperit.

CLAVVS.

Ferreus Columella, Alij capita cum clauis ferreis subrjciunt.

AEneus Palladius Rutilius, Aut clauo aeneo si vermes eosdem purges.

Adamantinus Horatius lib. 3. Carminum, Si figit adamantinos Summis verticibus dira necessinas Clauos.

AEreus Plin. lib. 32. Affixa limini superiori, aut clauo aereo ianuae.

Aeneus Conradus, Clauis corda suis strinxit aeneis.

Acutus Ludouicus Bigus, Sese iterum clauis figedum offerret acutis.

Horridus Quint. Ostendit alter horridos clauos.

Hebes Idem, Hebetique clauo fixa horrenda cruce.

Validus Faustus, Fac validum infigas clauum.

Firmus Idem, Et firmum expulsa clauum formidine prensat.

Ahenus Mant. Clausum velamen aheno Clauiculo.

CLEMENTIA.

Mitis Statius lib. 12. Mitis posuit dementia sedem.

Hilaris Mart. lib. 12. Recta fides, hilaris clementia, cauta potesta.

Facilis flecti Architrenius, Facilisque bonis clementia flecti.

Prima dos regum, teste Vopisco.

CLEOBIS.

Hic fuit frater bitonis, qui duo Argiam sacerdotem, suam curui insidentem equorum penuria ab oppido traxerunt ad fanum, srque ingo alligarunt: quod ius esset, sacerdotem ipsam ad sacricium curru veht.

Argolicus Claudia. in Epigr. Si Argolicos illustrat gloria fiatres.

CLEOBVLVS

Lyndius Sidon. Lyndie quod Cleobule canis modus optimus esto.

CLEONAE.

Turritae Stat. lib. 4 Theb. Netis et ingenti turritae mole Cleonae.

Humiles Ouid. lib. 6. Met. Humilesque Cleonae, Et Nelea Pylos.

CLEOPATRA.

Cleopatra AEgypti regina, Dronysij Auletu suit filia. Quae quum Antenium in amorem sui pellexisset, praeter Syriae et Arabia regnum, ausa est imperium quoque Rom appetere. Crescente ergo principandt libidine. imperium ipsum ab Antonio petere, perinde ac precium libidinis non dubitauit. Quod quum exorasset, sumtis cum eo armis, in Augustum eiuique generum copias duxit, mouitque bellum, cuius fortuna anceps aliquandiu pependit. Victu ad


page 189, image: s189

extremum Antonianis, effrenata mulier cecinit receptui, ac se in pedes dedis cum aduliere. Quos secutus victor Augustud ita oppressit, vt neglecta pacis conditione, Antonium ad inferendam sibi mortem compulerit. Quo exstincto, vbs nullum rebus afstictis subsidium vtdit Cleopatra, brachium aspidi mordendum praebuit, ne in triumphum captiua raperetur.

AEgyptia Virg. lib. 8. Sequiturque (nefas) AEgyptia coniunx.

Ptolemais Sidonius, Incestam vacuat patrio Ptolemaida regno.

Actias Stat. lib. 3. Syl. Actias Ausonias fugit Cleopatra catenas.

Ferox Sidon. Quum patrio Cleopatra ferox circundata sistro.

Scelerata Pamph. Quae tenuit Pharium meretrix scelerata Canopum.

Incesta luue. Sat. 6. Barbarus incestae, et dedit hunc Agrippa sorori.

Meretrix Propert. lib. 3. Scilicet incesti meretrix regina Canopi.

CLERICI.

Psalmicines Sidon. Monachi clericique Psalmicines concelebrauerant.

CLESIS

[note: Fluuius prope Brixiam. ] Montanus Mant. Pauperiore vado Clesis montanus ab ortu.

Vitreus Idem, Exhausit vitrei vada lucida Clesis.

CLIENS.

Quetulus Martialis lib. 4 Missa nec a querulo mappa cliente fuit.

Sordidus Idem lib. 8. Quam fert cum paruo sordidus asse cliens.

Matutinus Idem lib. 12. Matutine cliens vrbis mihi cauffa relictae.

CLITON.

Rapidus Stat. li. 4. Theb. Et rapidus Cliton, et qui tibi Pythie Ladon.

CLIVVS.

Praeceps Colum. Vbi praecipitibus cliuis, velut pendens plura praesidia desiderat.

Opacus Idem, Opaco et septentrionali cliuo laetatur.

Saxosus Syl. lib. 15. Ardua saxoso perducit semita cliuo.

Leuis Liuius, Leuis a tergo eliuus erat inter aciem et castra.

Teres Architrenius, Teretisque licentia cliui.

Mollis Virgilius in Buc. Mollique iugum demittere cliuo.

CLOACA.

Immunda Colum. Immundis quaecunque vomit latrina cloacis.

Structilis Vitruuius, Dextr‚ atque sinistr‚ structiles cloacae fiant.

Putrifica Conradus, Qualem ad putrificas soles cloacas.

Foeda Pacificus, Non in fornicibus ruptis, foedisque cloacis.

Olida Mant. Nos olidis laruae infixere cloacis.

CLOTHO.

[note: Vua Parcarum, baiulam vitae colum. ] Ferrea Stat . lib. 3. Theb. Quid bonus ille deŻm statuat, quid ferrea Clotho.

Grandaeua Seneca, Vtinam ante manu grandaeua sita mea rupisset stamina Clotho.

Improba Pont. Tene improba Clotho Abstulit?

Sedula Idem, Laetatur luno, cuius prece sedula Clotho Sustulit.

CLVNES.

Rotundi Colum. Clunibus rotundis, cturibus compactis.

Tremuli luuen. Sat. 11. Ad terram tremulo descendant clune puellae.

CLYPEVS

Laeuis Virg. lib. 7. Pars laeues clypeos, et spicula lucida tergent.

Fulgens Idem lib. 10. Subit oras hasta per imas Fulgentis clypei.

Habilis Idem lib. 12. Postquam habilis lateri clypeus, loricaque tergo est.

Sepremplex Idem, Loricae, et clypei extremos septemplicis orbes.

AEreus Syl. lib. 1. Hinc clypeus sonat aereus hastis.page 190, image: s190

Terribilis Idem lib. 17. Terribilem ostentans clypeum.

AEneus Vitruuius, Ex eoque clypeum aeneum catenis pendat.

Ardens Stat. lib 4. Theb. Ergo nec ardentes clypeos vectare.

Coruscans Claud. Ille coruscanti clypeo te saepevolentem sustulit.

Ahenus Pontanus, Et clypeo pugnas meditatur aheno.

AEratus Idem. AEratis quoties clypeis impegit.

Durus Pamph. Non ferrea spicula duro Haeserunt clypeo.

Cauus Sabell. Tot galeae. clypeique caui.

Cruentus Calent. Nec clypeo ferum cruento Martem.

Dirus Bapt. Pius, Et diris clypeis aut ense recuruo.

Pulcer Stat. in Achil. Qui pulcer signis, auroque asperrimus ardet.

CLYTAEMNESTRA

Saeua Val. Flac. lib 7. Corripit, et saeuae ferit agmina mattis Orestes.

Formosa Pont. Hocque Clyraemnestra potuit formosa videri.

Cruenta Seneca, Adest cruenta coniugis victrix sui.

COCCVS.

Coccus accipi solet pro purpura Hinc vestes coccinea, id est purpurea.

Mart. Coccina famosa donas et ianthina moechae.

Sanguineus Virg. in Ciri, Horrida sanguineo pinguntur praelia cocco.

Ruber Horat. lib 2. Serm. Rubro vbi cocco Tincta super lectos canderet vestis eburnos.

Ardens Cleophilus, Quam iuuat ardenti radiantia pallia cocco.

Purpureus Mant. Et purpureo terra inclyta cocco.

Rubens Idem, Velata rubenti Candida virginitas venit in proscenia cocco.

Roseus Idem, Et roseo nituit rursum vndique cocco.

COCHLEA.

Cochlea dicitur resta limacis, seu limax ipsa. Cochleas alit mare rubrum maximas et rubentes. Illyricis magnitudo praecipua, Africanis foecunditas. Balearica nascuntur in speluncis, laudatae etiam in Insula Caprearum.

Fluuiatilis Plin. lib. 32. Ictibus scorpionum, carnes fluuiatilium cochlearum resistunt.

Cuina Stat. lib. 4. Syl. Curuarum domus vnda cochlearum.

Reptilis Sidon. Reptilesque, cochleae, cum domibus natiuis antecessurae.

Nexilis Pont. Nexilibus cochleis leuibus sonat.

COCLES.

Fuit Horatius Cocles Romanus eximia virtutis, qui obsella a Porsennarege Ethruscorum Roma pro ponte Sublicio stetit, sustinuitque hostilem impetum, donce pons atergo frangeretur, quo cum in Tyberim decidit.

Ferox Pont. Hinc pontem fregisse ferox sua nomina Cocles lactat.

Audax Cleophilus, Non audax Thuscum remoratur Horatius agmen.

Romanus Cantalycius, Sectatus miras Romani Coclitis artes.

Magnanimus Faust Non et magnanimi Coclitis acta forent.

COCTANA al COTTANA.

[note: Coctana paruae ficus, a Cocta na vrbe Syriae Flu uius ast insesorum. ] Parua Mart. lib. 7. Paruaque cum canis venerunt coctana prunis.

* COCYTVS.

Ater Horat. lib. 2. Carminum, Visendus ater flumine languido Coeytus.

Inamoenus Stat lib. 1. Theb. Inamoenum forte sectebat Cocytum iuxta.

Iners Seneca, Palus inertis foeda Cocyti iacet.

Paluster Guillerm. Castellus, Traijcienda semel Cocyti stagna palustris.

Niger Barthol. Et liuentia nigri Flumina Cocyti.page 191, image: s191

[note: Caelum per Aescribedum ipsa nominis notatio, quam Plinius lib. 2. c. 4. ex Varrone, et Ifidorus lib. 13. c. 4. afferunt, et Aldus Manutius ex veteribus libris et lapidi. in sna Orthographia docet. ] COELVM.

Altum Virg. in Buc. Iam noua progenies caelo demittitur alto.

Profundum Idem, Terrasque tractusque maris, caelumque profundum.

Celsum Idem in AEtna, Tum Liber celsi venit per sidera caeli.

Nitidum Idem, Et nitidum obscura caelum caligine torquet.

Sydereum Idem de Ortu solis, Inficit et caelum lutea sidereum.

Stellans Idem lib. 7. Aurea nunc solio stellantis regia caeli.

Libratum Lucan. lib. 1. Librati pondera caeli Orbe tenet medio.

Purum Idem lib. 2. In faciem puri redeunt languentia caeli.

Volubile Idem lib. 6. Quod non cura poli caelique volubilis vnquam.

Signiferum Idem lib. 8. Signifero quaecunque fluunt labentia caelo.

Magnum Idem lib. 9. Intentusque tulit magni per inania caeli.

Pluuium Varro, Quibus caelum pluuium inimicum.

Liquidum Ouid. lib. 1. Met. Et liquidum spisso secreuit ab aethere caelum.

Conuexum Idem, Ignea conuexi vis et sine pondere caeli.

Fulgens Id. lib. 2. Met. Haec super imposita est caeli fulgentis imago.

Igniferum Idem, Non tamen ignifero quisquam consistere in axe.

Pendens Idem lib. 7. Membraque pendentis tndunt ad sidera caeli.

Caeruleum Id. lib. 3. Fast. Iamque vbi caeruleum variabant sidera caelum.

Sublime Idem li. 5. Fast. Iamque tibi Pollux caelum sublime patebat.

Coloratum Idem lib. 2. Eleg. Quale coloratum Tihoni coniuge caelum.

Splendidum Plin. lib. 18. Caelum quum aequaliter erit totum splendidum.

Stelligerum Syl. lib. 2. Vt qui stelligero speculatur sidera caelo.

Puniceum Stat. lib. 1. Theb. Sed nec Puniceo rediturum nubila coelo.

Flammigerum Idem lib. 3. Syl. Dum me flammigeri portabit machina caeli.

Illustre Val. Flac. li. 6. Quem Venus illustri gaudet producere caelo.

Supinum Manil. Omnibus et mundi facies, caelumque supinum.

Refulgens Idem, Atque refulgenti sequitur fastigia caelo.

Recauum Ruffus, Paulatim recauo redeunt maris aurea caelo.

Pictum Auson. Rartataque et picti seruit plaga lactea caeli.

Altisonum Idem, DiuŻm domus, altisonum caelum.

Astriferum Bapt. Pius, His dedit astriferum victris prudentia caelum.

Corusciferum Mart. Cap. Icta corusciferi quo tunc laquearia caeli.

Apertum Calph. Nam quaecunque patent sub aperto libera caelo.

Variabile Pont. Pande etiam immensas caeli variabilis oras.

Beatum Marull. Si caelum patria est, puer, beatum

Incuruum Idem, Quaeque sub incuruo variantur plurima caelo.

Pulcrum Idem, Semina de pulcro, reuocato imitamine cealo.

Flammiferum Mirand. Sydera flammiferum subter labentia caelum.

Rutilum Idem, Sed postquam tempus rutilo suecedere caelo.

Obliquum Conr. Nosci, obliqui patet alta caeli.

Coruscum Idem, Et mox coruscum vtrinque caelum personat.

Arduum Crin. Me iuuat arduo caelo receptum, per superŻm choros.

Stellimicans Varro, Per quam leuibus pictus bis sex signis stellimicans.

Gemmeu Quint Sed caelos videor scandere gemmeos.

AEthereum Idem, Tunc ait, aetherei cuius domus inclyta caeli est.

Tonantisonum Idem, Namque tonantisono sub nomine funera surgent.

Olympiacum Idem, Donec Olympiaco fulgebunt sidera caelo.

Recuruum Idem, Coponant vtrum caelum sine fine recuiuum.

Versatile Mich. Ang. Astris versatile caelum Insculptum micuit.

Picturatum Mant. Sideribus caelum insculptis, et imagine multa Picturatum.page 192, image: s192

Omnipotens Idem, Gaudet agens grates Agathae, ac caelo omnipotenti.

Stelliferum Idem, Stelliferos ausus caelos conscendere.

Decemplex Idem, Spirituum soboles, caelique decemplicis astra.

Nimbosum Idem, Atque nimboso reboante caelo.

COENA.

[note: Cena ablque diphthongo vetera et ma nuscripta et monumenta referunt, quamuis Isido rus lib. 20. c. 2. a Graeco] Saliatis Apul. lib. 9. At pudica vxor statim cenas saliares comparat.

Opipara Thom. Rad. Opiparam cenam saliatibus lauticijs, cibis electilibus refertam.

Concinna Augurel. Per modulos omnes concinnam reddere cenam.

Dapsilis, a dapibus paratis Crinit. Qui praepotentum dapsiles struunt cenas.

Mollis Architren. Flectere naturam, mollis fit cena metallum.

Nocturna Idem, Morbida nocturnae liquit dispendia cenae.

Sumtuosa Catull. Dum sumtuosas appeto, dedit cenas.

Luxuriosa Iuuen. Sat. 11. Haec olim nostri iam luxuriosa senatus Cena fuit.

Adijcialis dicitur cui aliquid semper velut per luxum adijcitur.

Gliscera, eodem modo vocatur, quae multis ferculis opulenta et instructa, nouis subinde crescit epulis.

Pollucibilis Macrobius, Pollucibilem vocat coenam, id est, lautam, adijcialem et esculentam.

[note: [gap: Greek word(s)] deri uet. ] Aduenticia dicitur, quae aduentanti principi aut amico apparari solet.

Dubia Horat. li. 2. Serm. Vides, vt pallidus onis Coena desurgat dubia.

Lauta Mant. Cum quibus et vobis lautam Proserpina coenam.

Genialis Idem, Ergo voluptatem coenae genialis honestam.

COENACVLVM.

Pictum Ionius Nouocomensis, Non coenacula picta, non diaetaet.

COENVM.

Crassum Mart. lib. 1. Et crasso figuli polita coeno.

Tenax Claud Per vada raprabat coeno subnixa tenaci.

Viridans Sidon Seu coeno viridante palus, seu nigra recessu.

Graueolens Thom. Rad. Vastissimam voraginem, graueolante coeno turbidissimam.

Olens Pamph. Ante fores, coenosus mersa iacebat olenti.

Olidum Val. Immiscens olido fumantia sulphura coeno.

Lutulentum Plaut. in Bac. Vt eum ex lutulento coeno propere hinc eijciat foras.

Palustre Faustus, Hic nisi pungentes spinas, coenumque palustre.

COGITATIO.

Peruigil Bud. Hoc genus exagitat hiantis auaritae peruigil et inquies cogitatio.

Vigilans Cic Interant in vtriusque nostrum animis vigilantium cogirationum vestigia.

Tacita Idem lib. 3. Offi. Vt cogitatione tacita a solitudine abstrahamut.

COITVS.

Turpis Faustus, Turpis et est morbi species horrenda caduci.

COHORS.

Cohors diuidebatur in 50. manipulos, manipulus in 25. milites, numero 1225.

Numerosa Syl. lib. 11. Autololes numerosa cohors.

Furiata Idem lib. 5. Sed furiata cohors, ausisque accensa superbis.

Armigera Idem lib. 10. Natotum armigeram pugnas tractare cohortem.

Procera Idem lib. 15. Procerae stabant Celtarum ligna cohortes.

Legionaria Iul. Caes. Prohibeat per Crassu cum cohortibus legionarijs 12.

Bellatrix Stat. lib. 6. Theb. Iam sole rebentibus aruis, Bellatrix sedere cohors.

Tumida Idem lib. 7. Tumidas frangebant dicta cohortes.page 193, image: s193

Valida Sabell. Dum licet, in medium validas armate cohortes.

AErata Stroz. fil. Isset in aeratas nullo terroer cohortes.

Atmata Liuius, Aliquot validas cohortes incastris armatas instructasque reliquerant.

Alaria Idem, Cum legione prima et viginti cohortibus alarijs.

Pharetrigera Barth. Atque pharetrigerae referant sua signa cohortes.

Pilata, pilis armata. Mart. Et pilata redit Siamque subitque cohors.

COLCHI.

Colchi, a Phryxo Athamantis filio, qui insidias nouercae fugiens nauigauit Colchos, ibique vellus aureum suspendit in templo Apollinis, dicuntur Phryxaei, item AEaei ab AEa puella, quae versa est insulam Colchos.

Phryxaei Val. Flac lib. 1. Tu quoque Phryxaeos remo Paeantie Colchos.

Truces Idem, Quatiuntque truces oracula Colchos.

Saeui Idem lib. 3. Saeui capient quae gaudia Colchi?

AEaei Idem lib. 5. Aspicit AEaea Mynias stupefactus ab vrbe.

[note: Carrio legit: A. Aaeijtae M. st. in vrbeus. ] Feroces Priscianus, Has olim Colchi tenuÍre feroces.

Algentes Mantuan. Duxit ad algentes Pegasaeo a littore Colchos.

Impij martial. lib. 3. Et impiorum phasiani Colchorum.

COLLARE.

Ferratum Mant. Hi millos ad colla canum contra ora luporum Saeua ligant, et ferratis collatibus armant.

COLLIS.

Apricus Virg. in Buc. Duceret apricis in collibus vua colotem.

Apertus Augurellus. Ieiunique canes in apertis collibus errant.

Supinus Virg lib. 2 Georg. Sin tumulis accliue solum collesque supinos.

[note: Scaliger emendat ex antiquis membranise Humida (vel Vuida) qua patulos u. g. flores. ] Patulus Idem in Culice, Lurida qua patulos velabant gramina colles.

Curuus Id. lib. 5. AEn. Quem collibus vndique curuis Cingebant syluae.

Vmbrosus Ouid. lib. 2. de Arte, Colle sub vmbroso, quem tenet altus Eryx.

Celsus Lucan. lib. 4. Tellus hinc ardua celsos Continuat colles.

Spaciosus Idem lib. 9. At liber terrae spaciosis collibus hostis.

Dumosus Colum. Ac si dumosis positi sunt collibus horti.

Viridis Lucr. lib. 2. Et velut in viridi candor consistere colle.

Editus Gell. lib. 13. Editosque colles circumplexum est.

Frigidus Apul. li. 4. Et colles trigidos, fontesque amoenos semper incubare.

Herbifer Ouid, lib. 14. Herbiferos adijt colles atque atria Glaucus.

Foecundus Idem, Vtque nouas legeret feocundis collibus herbas.

Florifer Augurellus, Floriferi colles, pictaque prata virent.

Latebrosus Syl. lib. 5. Excitet et Tyrius latebrosis collibus Astur.

Scopulosus Idem lib. 7. Qua nemorosa iuga, et scopulosi vertice colles.

Frondosus Idem lib. 15. Frondosi collis latebras, et saxa capeffit.

Salebrosus Sidonius, Aut colles ascensu salebrosos.

Abruptus Idem, Acies in supercilium collis abrupti.

Nemorosus Idem, Fons gelidus in colle nemoroso.

Accliuus Iulius Caesar, Collis erat breuiter ab infimo accliuus.

Oliuifer Pontanus, Quaque et oliuiferis de collibus edita.

Florens Idem. Linque florentes dea blanda colles.

Vitidans Marullus, Semper purpureum solum, Et colles viridantes.

Cedrifer Stroz. pater, Cedroferi colles, et amoeni floribus horti.

Vitifer Pamphil. Vitiferi colles, Thyasos vbi ducere Baccho.

Tumidus Sabellicus, Culta Pales tumidis sub collibus ima Occupat.

Aerius Idem, Moenia, et aerijs quaecunque in collibus arua.page 195, image: s194

Bacchius Conradus, Bacchios colles, et aprica Iustrans.

Viteus Idem, Viteos Rheni tueare colles.

Virens Augurellus, Vbi virentis praedium collis petas.

Frugifer Idem, Frugiferis Marcelli in collibus errant.

Prominens Crinitus, Et colles qui prominentes accolunt.

Coloratus Mantuan. Grata coloratis spectacula collibus offert.

Vernus Bapt. Pius, AEquaque vernis Corpora colliculis.

Tumulosus Amminan. Marcellinus, In angustias tumulosis collibus desinunt.

COLLVM.

Niueum Virg. in Ciri, Non niueo retinens baccata monilia collo.

Eburneum Ouid. lib. 3. Met. Impubesque genas, et eburnea colla.

Candidum Idem lib. 1. Eleg. Candida diuina colla tegente coma.

Columbinum Matian. Capella, Archesilas collum intuens columbinum.

Argenteum Pontanus, Inducit nitidis per colla argentea guttis.

Tenerum Idem, Ac subinde collo impressum tenero notare dentem.

Formosum Stroz. filius, Formosque micent baccata monilia collo.

Teres Statius in Achil. Vt vero a teriti demisit nebrida collo.

Albens Architrenius, Ningit in albenti mansura pruinula collo.

Ardens Idem, Et ardenti dulcescunt fulmina collo.

Niuale Bapt. Pius. Illa tibi crines et colla niualia comat.

Lacteum Idem, Lactea gemmato redimuntur colla monili.

Eburnum Idem, Colla venustatuit crinis eburna decens.

Tumidum Claudianus, Luxurient tumido gemmata monilia collo.

Ceromaticum, id est, vnguentatum. Iuuen. Sat. 3. Et ceromatico fert niciteria collo.

COLLVVIES.

Stercorata Colum. lib. 1. Quo possit omnis stercorata colluuies refluere.

COLLYRIVM.

Nigrum Horat. Hic oculis ego nigra meis collyria lippus Illinire.

COLOCASIA.

Colocasia herba est AEgypto pecultaris. nascitur in Nilo, folia habet latissima. Ducitur dentibus, tanquam lana, et quidem subtilius.

Lenta Mart. lib. 8. Lenta minus gracili crescunt colocasia filo.

Niliaca Idem in Distichis, Niliacum ridebis olus, lanasque sequaces.

COLONVS.

Fortis Virg. lib. 3 Georg. Hinc laudem fortes sperate coloni.

Pauper Hor. lib. 1. Car. Te pauper ambit sollicita prece Ruris colonus.

Inops Idem lib. 2. Carm. Siue inopes erimus coloni.

Miser Ouid. lib. 7. Peruenit ad miseros damno grauiore colonos.

Lacertosus Idem lib. 11. Dura lacertosi fodiebant arua coloni.

Auidus Idem lib. 1. Fast. Fructibus immensis auidos satiate colonos.

Hirsutus Idem lib. 3. Eleg. Ante nec hirsuti torrebant farra coloni.

Durus Mait lib. 1. Villica nec duri compressa est nupta coloni.

Probus Idem lib. 5. Grandes proborum virgines colonorum.

Rudis Idem lib. 6. Non rudis indocta fecit me falce colonus.

Pilosus Idem lib. 13. Te pilosus hircoso premit osculo colonus.

Simplex Manilius, Taurus simplicibus donauit rura colonis.

Sollicitus Idem, Annua solliciti consumunt vota coloni.

Gnauus Politianus, Ruris opes saturi, gnauoque agitanda colono.

Incultus Pamphilus, Incultus laeto carpit de rure colonus.

Peruigilans Remaclus, Nec dum peruigilans Iustrat sua rura colonus.page 194, image: s195

Indecor Architrenius, Terra nec indecores scit fastidire colonos.

Solers Bapt. Pius, Solerti minus ex potens colono.

COLOR.

Renidens Theocritus, Id accusant, quod pictor renidentes colores vbique non adhibuerit.

Lacteolus Politianus. Aspice, lacteolo blanditur vt illa colore.

Niueus Corn. Gallus, Erat in niueo pulcra colore coma.

Puniceus, et quot sunt colores, tot sunt colorum epithera.

[note: Statua procera et corpulenta. ] COLOSSVS.

Marmoreus Iuuen Sat 8. De marmoreo citharam fuspende colosso.

Grandis Mant. Coepit et in grandes marmor formare colossos.

Altus Faustus, Debuit huic moles alto subiecta colosso.

COLVBER.

Coluber vmbras nemorum incolit. Bihiturus venenum prius euomit, ne ipsum cum aqua exhauriat. Nudum hominem reformidat, audacior in vestitum. Colubri in aqua viuentis fel habentibus et adipem, Crocodilus nihil potest nocere.

Lougus Virg. li. 1. Georg. Candida venit auis, Iongis inuisa colubris.

Tumidus Idem lib. 2. AEn. Frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat.

Lubricus Idem lib. 7. Innectitque comas, et membris lubricus errat.

Caecus Colum Sparguntur caecis nasturcia dira colubris.

Hirrus Idem, Hittus et vt coluber nodolo gramine tectus.

Noxius Idem, Noxius exacuit morbos aestatis iniquae

Venenatus Lucret. lib. 5. Hydra venenatis posset vallata colubris.

Latens Ouid. lib. 11. Ecc latens herba coluber, fugientis adunco Dente pedem strinxit.

Terrificus Politian Tartara terrificis illum villosa colubris.

Saeuus Stroz. fil. Saeuis cadet ira colubris.

Caetuleus Pamph. Et iuga, caeruleis ad quae crinita colubris.

Medusaeus Idem, Ora Medusaeis spectans crinita colubris.

Squamosus Idem, Qui fera squamosi gestabat signa colubri.

Tristis Idem. Tristior tristi poteris colubro.

Cinyphius, id est Libycus, a Cinyphe eiusdem regionis fluuio. Nam Libya serpentibus abundat. Idem, Afer Cinyphij caput colubri.

Tortus Conraedus, Cerberum, et tortis furias colubris.

Ater Lud. Bigus, Illecebras secli contemsit, et atros Eumenidum colubros.

Lethifer Idem, Lethifer exiuit coluber.

Dirus Crinitus, Et diris colubris implicitum caput.

Libyssinus Idem, Hinc Libyssini patiter colubri Sibila ponunt.

Sinuatus Quint Lubrica vertentem sinuati more colubri.

Mordens Idem. Mordente colubro Extinctam accipiunt.

Maculosus Palladius Soranus. Coluber maculosus in vmbra.

Tortilis Mant. Tortilibus foetam colubris, foetam aspide et hydris.

Gorgoneus Idem, Pectora Gorgoneis extant armata colubris.

Niger Idem, Hoc ambita freto, nigrisque habitata colubris.

Venenosus Idem, Foeta venenosis argentea vasa colubris.

Flexilis Idem, Cui flexibilibus frons orba colubris.

Trux Hieron. Angerianus. Non colubri dira venena trucis.

Immanis Textor, Si colubri immanes circum tua tempora repunt.

COLVBRA.

Viridis Horat. lib. 1. Carm. Nec virides metuunt colubras.

Herebaea Ouid. in Ibim, Pectoraque vnxerunt herebaeae felle colubrae.page 196, image: s196

Longa luuen. Sat. 5. Vos anguilla manet longae cognata colubrae.

COLVMBA.

[note: Ab E. piri parte, vbi o. lim in Dodona fylua redbebant columbae ora cula, vnde et Dodo. naea dicitur infra * Abepitheto Vene ris, in cuius tutela feruntur esse, vnde etiam Idalia dicitur Quia videtur torquem habrea in collo. ] Chaonla Virg. Chaonias dicunt aquila veniente columbas.

Volucris Virg. lib. 5. AEn. Et volucrem traiecto in fune columbam.

Mollis Hor. lib. 1. Carm. Accipiter velut molles columbas.

Imbellis Ide lib 4. Nec imbellem feroces Progenerant aquilae columbam.

Aeria Ouid. lib. 3 de Ponto, Qualis in aeriae tergo solet esse colubae.

Blanda Mart lib. 11. Basia me capiunt, blandas imitata columbas.

Chaonis Oui. lib. 2. de Arte, Quasque colat turres, Chaoni ales habet.

Timida Marull Nec leporem canis AEmathius, timidamue columbam.

Cythereia Syl lib 3. Hanc sedem primo Cythereia condidit ales.

* Dilecta Veneri Idem li 4. Dilectas Veneri notasque ab amore Diones.

Idalia Stat. li 5. Theb. Caeston et Idalias procul ablegasse volucres.

Dionaea Idem lib. 7. Tbeb. Dionaeisque auibus circunsona Thysbe.

Torquata Propert. lib. 4. Sed cape torquatae Venus Ű regina columbae.

Paphia Mart. lib. 8 Spartanus tibi cedet olor, Paphiaeque columbae.

Tenera Idem lib 13. Nec violes teneras praeduro dente columbas.

Gnydia Pont. Atque haec Gnydiae loca laeta volucres Peruolitant.

Cypria Idem, Vincant murmura Cyprias columbas.

Cupida Idem, Oscula mox iunges, cupidns imitata columbas.

Dodonias Politianus, Clarus honore Lycas. Dodoniadesque columbae.

Niuea Pamphilus, Murmure aequabunt niueas columbas.

Pura luu ncus, Simplicitate tamen puras superare columbas.

Dodonaea Mant. Nomina progeniem Dodonaeasque columbas.

Candens Hieron, Balbus, Candida candentes inter numeranda columbas.

Mitis Mant. Sicut vbi mites aquilam videre columbae.

Alba Val. Varanius, Albaque tum visa est igni prodire columba.

Pulcra Remaclus, Quam metuit pullis pulcra columba suis.

Celer Cantalycius. Ac veluti celeres e vallibus alta columbas.

Trepida Ouid lib. 5. Met. Vt solet accipiter trepidas vrgere columbas.

Calida Iuuen. Sar 6. Calidae pulmone columbae Tractato.

Peristeria ab eiusdem nominis Nympha, quam Cupido mutauit in columbam.

Simplex Faust. Exteriora gerit qui simplicis ora columbae.

COLVMBVS.

Columbus propter qenuinum timorem nidificat in summis locis. Foetui plerunque indulget: vnde Veneri sacer esse creditur. Parientibus feminis mares subueniunt, et oua incubant, quum illae nequeunt. Bina pariunt oua, prime marem, postridie feminam. Fidem seruant in matrimonio. Mutua semper illis ante coitum est exosculatio. Nihil foecundius. Quadragenis diebus conciprunt, interuallum tantum ad aequinoctium facientes. Varo ponit duo genera. columborum, vnum agreste, quod in turribus et culminibus villarum halbitat. Domesticum domi pascitur. columbae communem feruant domum, nec nisi caelibeset viduae relinquunt. Imperiosos mares etiam iniquos ferunt: nam tunc suspicio est adulterij, quamuis natura non sit. Tunc pleno gutture obmurmurant, et plerunque rostro feriunt. Facta demum conciliatione, sese osculantur. AEqualis vtrique soholis amor. Hinc femina tard us ad pullos intrante. oritur interdum castiqatio. Quum bibunt colla non resupinant. Large bibunt iumentorum modo. Purgant se herba, quae locatur helxine, Viuunt Cotumbae annis octonis. Legumina amant, quae vocartur cracca. Amicae sunt pauonibus, aguilis et accipitribus odiosae. Columbina simplicitas


page 197, image: s197

[note: a Purus hic Catulli iambus respuit penul. timam syllabam longam in voce dionaeus. Muretus detrita ex diphthongo litera a dioneus legi posse autumat. Sed prioris vocalis in diph thongo elisio apud aucto res inusitata est Ideoque rectius Scaliger ex antiquis libris emendat. V. a. columbus aut Adoneus. b columnae Ideae, Phrygiae, Tenareae, Pariae, Poenae, a locis vbi olim pretiosum marmor erat] prouerbio locum fecit. Ceterum columba post paulo quam nata est, matrem impetit rostro, et spoltat pabulo.

Cellaris Col. lib 9. Columbosque cellares, pinguissimos facere contingit.

Dionaeus, sacee Veneri Dionaeae. Catull. Vt albulus columbulus [note: Purus hic Catulli iambus respuit penultimam syllabam longam in voce Dionaeus. Muretus detrita ex diphthongo litera a Dioneus legi posse aurumat. Sed prioris vocalis in diph thongo elisio apud auctores inu sitata est Ideoque rectius Scaliger ex antiquis libris emendat. V. a columbus aut Adoneus. ] Dionaeus.

Apricans Polit Murmure apticantes niuea dant turre columbi.

Niueus Catull. Nec tantum niueo gauisa est vlla columbo.

COLVMNA.

Ferrea Cato, Tam crassam quam columnella ferrea erit.

Lapidea Varro, Porticus sunt primoribus columnis lapideis.

Sublimis Ouid lib. 2. Met. Regia Solis erat sublimibus alta columnis.

Rigida Idem lib. 3. Past Pars sibi pro rigidis calamos statuere columnis.

Celsa Syl. lib. 14. Adde fera et celsis suggesta theatra columnis.

Excelsa Stat. li. 2. Theb Vt vero excelsis suainet iuga nexa columnis.

Ferrata Idem lib. 7. Limina ferratis incumbunt tecta columnis.

Picturata Claud. in Nup. Hon. Stamine gemmato, picturatisque columnis.

Nobilis Sen ca, Varijs columnae nobiles maculis secrunt.

Valida Codrus, Validisque surgunt tecta columnis.

Solida Pamph. Quae firma columnis Et solidis.

Firma Idem, Strenuus imperij firma columna sui.

Nitida sahell. Tercentum nitidis hinc fulta columnis.

Fulgida Quint. Auro columnae fulgidae.

AErca Idem, Ante aram ingemrem miro fulgore columnae AEreae.

Pulcra Idem, Pulcrisque exstructa columnis.

Teres Idem, Et modo agunt teretes ex se defixa columnas.

Marmorea Idem, Et prope marmoream lassatur imago columnam.

[note: Columnae Ideae, Phrygiae, Tenareae, Pariae, Poenae, a locis vbi olim pretiosum marmor erat. ] Idaea Pont. Hic etiam templa Idaeis innixa columnis Coduntur.

Taenarea Polit. Si non Taenareis illi stant fulta. columnis Robora.

Paria Idem, Parijsque niter qua fulta columnis Porticus.

Phrygia Faust. Inclyta qua Phrygijs fulgentia templa columnis.

Aurata Idem, Templum erat auratis centum sublime columnis.

Longa Mant. Porticus aurorae longis obiecta columnis.

Arduae Remaclus, Columna perstat ardua.

Poena Propert. lib. 2. Tota erat in species Poenis digesta columnis.

Vmbrosa Idem, Scilicet vmbrosis sordet Pompeia columnis Porticus.

COLVS.

c Palladia Seneca, Quaeque Palladia colus lassauit omnem texta famularem manum

Fragilis Pacificus, His praeferre colos fragiles virtutibus audes.

Foeminea Michael Anglicus, Foemineaque armat brachia nigra colo.

Imbellis Crinitus, Imbellemque colum et stamina protrahit.

Lyda, propter Arachnen. Prope[?]. lib. 4. Officia. et Lyda pensa diurna colu.

Alba Hier. Ang. Lateri staret et alba colus.

COMA.

Nitida Ouid. lib. 3. Fast. Mars ades, et nitidas casside solue comas.

Vncta Idem lib. 5. Fast. Habent vnctae mollia serta comae.

Prolixa Idem lib. 4. Trist. Squalida prolixis qui tegit ora comis.

Flauens Idem in Epist. Oeno, At mihi flauentes diriguere comae.

Diffusa Ibidem, Sic mihi diffusis vaticinata comis.

Diuidua Idem lib. 1. Eleg. Candida diuidua colla tegente coma.

Formosa Idem, Formosae periere comae, quas vellet Apollo.

Odorata Idem lib. 2. de Arte, Settaque odoratae myrtea ferte comae.page 198, image: s198

Ornata Idem lib. 3. de Arte, Sic erat ornatis Laodaineia comis.

Capillacea Plin lib. 13. Tenui et capillacea coma.

Ambrotia Virg. Li. 1. AEn. Anibrosiaeque comae diuinum vertice odorem Spirau ere.

mollis Stat. lib. 9. Atque humida siccat Mollibus ora comis.

Decora Idem lib. 2. Syl Mollisque decorae Margo comae.

Flexilis Val. Flac. lib. 5. Et multa spirat coma flexilis aura.

Flaua Idem lib. 8. Ac sua flauis Reddita cura comis.

Humidula Auf Humidulis spumas stringit vtraque comis.

Bracteata Mart. Capella, Comasque crederet bracteatas.

Pexa troz. fil. Pexaque Orontaeo fragret odure coma.

Splendida Seneca, Per has senectae splendidas supplex comas.

Tenera Idem, Teneram cruenta falce deposuit comam.

Culta Pont. Cultaeque comae crinale decorum

Odora Polit. Quo nectare odoras Spatserunt Zephyri, mollis et aura comas.

Pendula Idem, Comas decenter pendulas.

Rutila Scroz. pas. Pallas habet rutilam casside tecta comam.

Promissa et Rutilata Liuius, Procera corpora, promissae et rutilatae comae.

Nitens Iamph. Pectus candidum, comas nitentes.

Florida Augurellus, At vi nitente florida iocus coma.

Micans Maut. Stella comam crinita micantem.

Aurata Calent Auratis lucere comis

Pulcra Corn Gallus, Erat in niueo pulcra colore coma.

Comta Faustus, Induta et comtis aurea palla comis.

Aureola Bapt. Pius, Aureolas cur Phaebe comas, cur ponis honorem.

Lucida Pont Paestano niteat lucida rore coma.

Repexa Idem, Et coma repexa procedit thalamo.

Insignis Tibull. lib. 3 Et gerit insigni myrtea serta coma.

Longa Idem lib. 2. Longas nunc bene pecte comas.

Mirrh[?]a vncta Myrrha. Idem lib 3. Stillabat Tyrio myrrhea rore coma.

Laudata Properi. lib. 2. Gaudet laudatis ire superba comis.

Auricolor Mant. Ligat auricoloiem luteavitta coniam.

COMETES.

Cometes appellatur stella seu sidus crinitum, portendens regnorum euersiones, aut mortem principum, aut imminentem aliquam cladem.

Dirus Virg. lib. 1. Georg Nec diri toties arsere con etae.

Sanguineus Idem lib. 10. Si quando nocte cometae Sanguinei lugubre rubent.

Mutans regua Lucan lib. 1. Et terris mutantem regna Cometen.

Crinitus Plin. li. 2. Cometas Graeci vocant, nostri Crinitas, horrentes crine sanguineo

Candidus Idem, Fit et candidus cometes, argenteo crine, ita refulgens.

Fatalis Vil. Flac. lib. 6. Ab loue faralis ad regna iniusta cometae.

Praeceps Claud Praeceps saurgu neo delabitur igne cometes.

Trictis Idem, Torqueat, aut tristem fugriat crinita cometam.

Fulgens Mavil Sublistunt, pariterque cadunt fulgente cometa.

Flammans Idem, Inuoluitque suos flammantes igne cometae.

Lucems Idem, Talia signisicant lucentes saepe cometae.

Infelix codrus, Postquam infelices ter is abiere cometae.

Hortisicus siroz filcus Quum subito horrifici genus exitiale cometae.

Turbans regna Sabell. Quid tam dira micent turbantes regna cometae.

Rubicundus et Rutilus Corn. Rubicundus igne crinibus sparsis rutilus cometes.

Ignifer Quint Igniferi apparent flagranti crine cometae.page 199, image: s199

Clarus Mant. Hac quoque nocte magi clarum videre cometam.

Rubescens claud. Vnde rubescentes ferali crine cometae.

COMITIA.

Comitia erant conuentus populi Romani, qui fiebant ad eligendos maistratus.

Cerjitmata Plaut. in Pseu. Centuriata habuit capitis comitia.

Consularia Liuius, Consulariaque comitia haberentur.

Praetoriana Idem, Ante Praetotiana comitia habita.

Curiata vocabantur, quando viritim tribules suffragia ferebant.

Calata Texrtor, Quae habebantur pro collegio pontificum.

AEdilitia, quae fiebant ad creandos aediles, vt tribunitia ad creandos tribunos.

COMMENTVM.

Astutum Apul. lib. 9 Hic asturo commento scitule munitus.

Daedalaeum Budaeus, Cuius Daedalaea commenta athos, et alia portenta sectarum excitauerunt.

Stultum Man., Cui nihil est, praeter stulta haec commenta negot I.

COMPAGES.

Solida lucan. lib. 9. Sic solida Libyae compage et pondere duro.

Valida Luc. lib. 4. Interea validis Veneria compagibus haerent.

Ferrea Stat. lib. 7. Theb. Ferrea compago laterum, ferro arta teruntur Limina.

Dura claud. Duraque deum compage tenebant

Rigida Mant. Quem rigidus gelidis fulcit compagibus axis.

Arta Virg. lib. 1. AEn. Ferro et compagibus artis.

Firma Mant. Firmis etenim compagibus vndas, Et magna freta mole equitant.

COMPES.

Dura Horat. Et crura dura compede.

Lanea Potit. Ad Saturnum lanea compes.

Tenax Marullus, Si quos tenaci compede iunxit fides.

Saeua Sabell. Et hic saeua insignem quem compede cernis.

Praedura Mirand. Et imolicitum praedura compede terret.

Firma Conrad Firmis compedibus tenens.

Nefanda Crin. Vinctus nefanda compede, prŰ pudor.

Seruilis Guil. Cast. At male qui fuerat setuili compede nesus.

Ponderosa Plautus in Cap. Ducite, vbi ponderosas et crassas capiat compedes.

Adamantaea Bapt. Tim, Nos adamantaea compede iunxit amor.

Tarda claud. Et solidos tardae passurus compedis orbes.

Valida Tibullus lib. 2. Spes etiam valida solatur compede vinctum.

COMPITA.

Ramosa, Ramis inuia. Persius, Sat. 5. Deducit trepidas ramosa in compita mentes.

[note: COMPLEXVS. ]

Auidus Lucret lib. 2. Auido complexu quem tenet aether.

Tenax Ouid. lib. 4. Met. Sic vibi complexu coierunt membra tenaci.

Mollis Auson. Illevbi complexu molli fouet.

Nexilis Mart. Cap. Donec nexili complexu circumuentos strangularet.

Artus Sidon. Artis tamen fouere complexibus.

Mutuus Crimtus Et per suauia mille, mutuosque complexus.

Dulcis Quint. Quin te mea brachia dulci Complexu teneant.

Tenet Calent In teneris adamata viri complexibus

Placidas Bapt. Pius, Cor tamen ante alios placidis complexibus artus.

Nodosus Mant. Implicitas et nodosis complexibus artant.

CONATVS.

Cupidus Baot. Pius, Nisi blanda Venus cupidis conatibus addit.page 200, image: s200

[note: Verior Pulmam ni lectio: mobile conamen. ] Nobilis Luc. lib. 4. * Et nobile neruis Conamen calidus praebet cruor.

Validus Syl. lib. 5 Et fragilis valido conaiuine Soluitur ensis.

CONCENTVS.

Flexaminus Mart. Capella, Flexanimum pariter reddidere concentum.

Gratus Pontanus, Nunc tenues mulcent gratis concentibus auras.

Laetus Idem, Tum volucres laetis concentibus aera mulcent.

Blandus Marull. Dulcia concentu modulari carmina blando

Loquax Idem, Motura concentus loquaces.

Tremulus Idem, Nec liquidum tremulis concentibus aera cessant Mulcere.

Querulus Pamphilus, Canitque Phoebi concentus querulos.

Sonorus Cleoph. An sit, qui feruens concentibus astra sonoris.

Dulcis Faustus, Dulcibus hic vacuas mulcet concentibus auras.

Dulcilsonus Mant. Sed dare dulcisonis aures concentibus opto.

Lepidus Textor, Dum varias lepidis imples concentibus auras.

CONCHA.

Conchae dicuntur duriores piscium testae, capiunturquod interdum pro ipsit piscibus, nonnunquam etiam pro tubis, vt quaedam epitheta docent: interdum quoque pro gemmis, quae nonnunquam in his repertuntur. Vnde Inda dicitur concha, quoniam Indicum mare maxime mittit margaritas, vniones, quae criuntur in conchis, et concipiuntur ex rore. Plinius putat nihil Aliud esse vniones, quam concharum partum.

Squalens Virg. lib. 2. Georg. Aut lapidem bibulum, aut squalentes iufode conchas.

Caua Idem lib. 6. AEn. Sed tum, forte caua dum perfonat aequora concha.

Preciosa Lucan. lib. 6. AEquoribus custos pretiosae vipera conchae.

Ventosa ldem lib. 9. Audit ventosa perflantem litora concha.

Vilis Horat lib. 2. Serm. Mitylus et viles pellent obstantia conchae.

Sonax Apul. lib. 4. Concha sonaci leuiter buccinat.

Souans Ouid. li. 1. Met. Conchaque sonanti Inspirare iubet fluctus.

Detrita aequore Idem lib. 13. Laeuior assiduo detritis aequore conchis.

Marina Idem lib. 15. Et procul a pelago conchae iacuÍre marinae.

Tenuis Idem lib. 2. Eleg. Tenues conchas, pictosque lapillos.

Torta Syl. lib. 14. Expauit tortae certantia murmura conchae.

Ericina Pamphilus, Nunquid concha Ericina quae tulit te.

Cytheriaca, id est Venerea. Mart. lib 2. Laeuior Ű conchis Galle Cytheriacis.

Breuis Idem lib. 10. Quosque tegit. leui cortice concha breuis?

Sidonia Idem lib. 14. Ebria Sidoniae quum sim de sanguine conchae.

Sidonis Oui. lib. 10. Collocat hanc stratis, conchaque Sidonide tinctus.

AEquorea Mart. lib 14. Laeuis ab aequorea cortex Mareotica concha.

Radians Sidonius, Sed premit adiecto radiantis pondere conchae.

Nitens Pontanus, Tempore quo genita es, conchaeque imposta nitenti.

Picta Idem, Cursitant pictas vario legentes Lirore conchas.

Tortilis Polit. Et nunc tortilibus permulcent aequora conchis.

Erythrea Idem, Donat Erythreis haec plena monilia conchis.

Lucida Stroz. pat. Et niueos humeros lucida concha tegit.

Salax Pamphilus. Basijs conchas Veneris salaces.

Spumans Mirand. Dilaniata comas spumanti Cvpria concha.

Laeuis Cleoph. Sic laeues curuo spernuntur litore conchae.

Aurata Quintianus, Aurata minitet bella impia concha.

Adunca Michael Ang. Maeoniumque gregem, et conchaTritonis adunca.

Neruosa Guill. Cast. Nec te etiam pigeat neruosam sumere concham.page 201, image: s201

Cythereis Mantuanus, Nobilior gemmis, melior Cythereide concha.

Tenax Faustus, Bacca renidebat concha derasa renaci.

Inda Propert. lib. 1. Hanc ego non auro. non Indis flectere conchis.

Lacrina Mart. lib. 14. Sed cui Solus erit concha Lucrina cibus.

Sarrana Mant. Inficit extremas Sarranae purpura conchae.

AErea Dardanus, Non facit ad nostros aerea concha sonos.

CONCHYLIA.

Lucrina Horatius in Epod. Non me Lucrina iuuerint conchylia.

Lubrica Stat. lib. 4. Syl. Lubrica qua recubent conchylia mollius alga.

Marina Vitruuius, Id autem excipitur ex conchylia morino.

Coa luuen. Sat. 8. Spartana chlamys, conchylia Coa.

Lunata Plinius, Vel quod curua sint in modum bicornis lunae, aut quod noua impleantur luna.

In Coa insuta vestes sanguine conchyliorum tinctae, id est, murice et ostro, conchyliatae, id est, purpureae dicebantur.

CONCLAVE.

Nitidum Mant. In procerum thalamos, nitida in conclauia regum.

CONCORDIA.

Dulcis Mantuanus, Pascit vbi tutas dulcis concordia mentes.

Mitis Oui. lib. 4. Fast. lanus adorandus, cum quo concordia mitis.

Felix Prop. lib. 3. Quod mihi si tanto felix concordia bello Exstiterit.

Multi apud Romanos aedem Concordiae deae exstruxerunt. Nam Camillus olim Vouit aedem Concordiae in soro constructam. Item Opimius consui construxit templum Concordiae, post Gracchum et Fuluium trucidatos. Et Tiberius Caesar, vt est apud Tranquillum, Adem Concordiae dedicauit.

CONI.

[note: Sunt cristae galearum] Truces Mant. Per galeas, conosque truces incedit inermis.

Terrifici Idem, Terrificos alius conos, Martemque superbum.

CONIVNX.

Pulcra Claud. de Bel. Gil. Quisquis vel locuples pulcra vel coniuge notus.

Formosa Mant. Languida deserto coniunx formosa cubili.

CONIVRATIO.

Nefanda Liu. Nefanda coniuratio in omne facinus ac libidinem continebatur.

Clandestina Idem, Quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est.

CONNVBIVM.

Stabile Virg. li. 1. AEn. Connubio iungam stabili, propriamque dicabo.

Maritale Colum. Prodidit maritale coniugium sic comparatum esse natura.

Dulce Pont. Dulcis counubij bonum sit omen.

Fidum Idem, Et renouat fidi vincula connubij.

Sociale Quint. Si pollicitis socialia tangam Connubia.

Laetum Carullus, Sed connubia laeta, sed optatos hymenaeos.

Ferax Mant. Et honesta feracis Copula connubij.

CONOPEVM.

Conopeum genus erat tentorij ad prohibendos culices, quo maxi me vtebantur Alexandrini, qui conopcis lectos operiebant, ne a culicibus infestarentur. Propertius lib. 3 Foedaque Tarpeio conopea tendere saxo. Horatius: Interque, figna (turpe) militaria Sol aspicit conopeum.

Sericum Thom. Rad. Conopeo ferico dependente cooperiebatur.

Testudineum luuen. Sat. 6. Vt testudineo tibi Lentule conopeo.

CONSCIENTIA.

Carnifex Pacatus in Panegyrico, Habet occultos conscientia carnifices,


page 202, image: s202

qui magis lacinant, et torquent vitia, quam cruces, quam verbera, quam tormenta.

CONSILIVM.

Arcanum Horat. 3. Carm. Arcanum iocoso Consilium retegis Lyaeo.

Prudens Apuleius lib. 9. Ne consilio prudenti, vel remedio sagaci.

Prouidum Mart. capella, Prouida consilia quod nescit curia matrum.

Salubre Lanctan. Vel bonis legibus, vel salubribus consilijs construent.

Vtile Stroz. pat. Sed afferes vtile consilium.

Fidele Liutus, Solertia magis quam sideli consilio excoluit.

Prouidens Gell. lib 4 Respondit consilium quidem fiduni atque prouidens sibi videri.

CONSTANTIA.

Impenetrabilis Crinit. Inuicta atque impenetrabilis Christianorum constantia.

CONSTANTINOPOLIS.

[note: Vrb, Thraciae, priue Byzantium. ] Byzantia Mant. 1. de Calam. Byzantia regum vrbs, opibus constructa.

CONTAGIVM

Malum Virg. in Buc. Nec mala vicini pecoris contagia laedent.

Dirum Sil. lib. 11. Ceu dira per omnes Manarent populos foedi contagia morbi

Sordidum luuen. Sordida pollutae pateant contagia mentis.

Foedum Val. Var. Foeda sed in nostrum contagio serpit honorem.

Putidum Remaclus, Et quia per totum contagia putida mundum.

Morbidum Faust. Morbida vicinae laedunt contagia pestis.

CONTENTIO.

Etheoclaea Apuleius, Etheoclaeas nobis contentiones pariat.

Ethaeoclaea contentio prouerbio dicitur, ab Oedipi filijs, qui patre mortus, mutuo vulnere sese confecerunt.

CONTVMELIA.

Grauis Horat in Epod. Libera consilia, Nec contumeliae graues.

Pudibunda Thorn. Rad. Pudibundae contumeliae foedis affecti conuicijs.

lnfanda Liuius, In liberos, in coniuges infandae contumeliae editae.

CONTVS.

Ferratus Pont. Dum ferratis per marmora contis Discursant.

Pugnax Idem, Duraque pugnaces obiectant robora conti.

Praepilatus Polit Aut praepilatis aciem perrumpere contis.

Trabalis Quint. Vatemque trabali Auertit conto.

Teres Barthol. Pars teretes contos, vulsasque e montibus ornos.

Durus Virg. lib. 9. Ac duris detrudere contis.

Longus Mant Irritant alij longis incendia contis.

Acernus Idem, Contoque iunixus acerno Exspectabat.

Ahenus Idem, Et conto valuae clauduntur aheno.

CONVALLIS

Caua Virg. 2. Georg. Qualem saepe caua montis conualle solemus.

Depressa Idem 3 Georg Saxa per et scopulos et depressas conualles.

Obscura Idem lib. 6. Et obscuris claudunt conuallibus vnibrae.

Virens Idem, At pater Anchises penitus conualle virenti.

Abrupta Luc. lib. 7. Pindus, et abruptis mergi conuallibus Haemus.

Laciniosa Apul li. 1. Et laciniosa conualle a vastissimis latronibus oblessus.

Subsita Idem lib. 6. Inter subsitae conuallis sublucidum lucum.

Lacunosa Idem lib. 4. Conualles lacunosae, cauaeque nimium.

Vmbrosa Idem, Frondosi nemoris conuallem vmbrosam.page 203, image: s203

Saxosa Syl. lib. 4. Spumea saxosis clamat conuallibus vnda.

Vmbrifera Polit. Per tumulos perque vmbriferas conualles.

Praeceps Bapt. Egnat. Saxa per et rupes, et praecipites conualles.

Ima Mant. Sonat in conuallibus imis Carmen.

Curua Idem, Si vidisset humum curua in conualle virentem.

CONVICIVM.

Crepulum Ruffus, Sed crepula vt late vomeret conuicia voce.

Raucum Pont. Tum linquunt med js conuicia rauca sub vndis.

Iniuriosum Thom Rad. Hostes cum iniuriosis conuicijs, verberibusque durissimis expellatis.

Vagum Polit. Quum vaga clamosae reprimit conuicia linguae.

Alpetum Pacificus, Inde mouent rixas, conuiciaque aspera miscent.

Foedum Suet. in Augusto, Hunc foedissimo conuicio coram prosciderunt.

Turpe Daniel Ceret. Brixian. Turpia quis tremulae dicet conuicia lunae.

CONVIVA.

Auidus Horat. 1. Serm Conuiuas auidos cenam, seruosque timentes.

Laetus Idem lib. 2. Bonisque Rebus agit laetum conuiuam.

Comis Ibidem, Ita vir bonus es, couuiuaque comis.

Ebrius Mart. lib. 3. Ebrioque non nouit Satur minister inuidere conuiuae.

Madidus Idem lib. 9. AEstuet vt nostro madidus conuiua ministro.

Dulcis Propert. lib. 3. Viueret ante suos dulcis conuiua penates.

Procax Theodorus, Alijsque procacibus conuiuis potius quam philosopho homini conueniret.

Facetus luuen. Sat. 9. Conuiua ioco mordente facetus.

CONVIVIVM.

Dulce Mant. Dulcia cum multo celebrant conuiuia Baccho.

Vinosum Ouid. 3. Eleg. Nequitiam vinosa tuam conuiuia narrant.

Laetum Stroz. pat. Ecce repentino conuiuia laeta rumultu.

Lautum Pont. Miscebant festis conuiuia lauta diebus.

Sumtuosum Mart. lib. 1. Vt conuinia sumtuosiora.

Celebre Auson. Celebri vt fit conuiuio.

Magnificum Thom. Rad. Conuiuium instruxit magnificum.

Dapsile Crinit. Conuiuium dapsile, atque magnificentissimum parabatur

Pingue Mant. Pinguia sub viridi celebrant conuiuia fronde.

Foecundum Idem, Et foecunda animis celebrant conuiuia laetis.

Tempestiuum Cic. Ego veto propter sermonis delectationem tempestiuis quoque conuiuijs delector.

Luxuriosum Pacif. Luxutiosa parant lautis conuiuia mensis.

Candidum Propert. lib. 4. Candida nunc molli subeant conuiuia luco.

Hymenaeum Mant. Vt quoties Hymenaea epulis conuiuia lautis.

Splendidum Idem, Splendida regali nobis conuiuia luxu.

COPHINVS

Vimineus Mant. Vimineos implent cophinos, onerique ferendo Inclinantur.

COPIA.

Superflua Pallad. Rut. Superfluentem copiam succi graminibus ministret altenis.

Fastidiosa Hor. 3. Carm. Fastidiosam desere copiam.

Affluens Apul. lib. 5. Caelestium diuitiarum copijs affluentibus satiare.

Diues Manil. In sexta diues numeratur copia sede.

Inundans Thom Rad. Ea rerum omnium inundante copia.

Aurea Hor. 1. Epist. Aurea fruges Italiae pleno diffudit copia cornu.

Larga Virg. lib. 11. Larga quidem Drance semper tibi copia fandi.page 204, image: s204

COPTVS.

Coptus vrbs erat AEgyptiorum et Arabum communis, et mercium emportum, vergens ad mare Rubrum.

Calida Iuuen. Sat. 15. Cesta super calidae referemus moenia Copti.

COQVVS.

Saeuus Mar. lib. 13. Et potes hunc saeuo tradere dure coquo?

Pinguis Pamph. Patulo ducit quo pinguis aheno Et coquus.

COR.

Molle Ouid. in Epist. Sapph. Molle meum leuibus cor est violabile telis.

Calens et alia Auson. Palpitat et requies, vegetum, teres, acre, cales cor.

Tenerum Bapt. Pius, Et tenero rigidus stat tibi corde lapis.

Purpureum Musaeus, Tremit autem purpureum cor.

CORALIVM.

Fragile Virg in Ciri, [note: Scalliger hunc versum insulsa anadiplosi, systole, et traiectione vocum interpo latum ita emen dat: Coralio f. ac e lectro lacrymoso. ] Coralio fragili, et lacrymoso mouit electro.

Puniceum Sidon. Lactea Puniceo sinuantur colla coralo.

Liquidum Priscian. Coralijque decus liquidi, gratique topazi.

[note: Populi Ponticae regionas] CORALLI.

Flaui Oui. 4. de Ponto, HÓc mea cui reticem, nisi flauis scripta Corallis!

CORBIS.

Mefforia Cic. pro Sest. Messoria se corbe contexit.

Amerina Cato, Oportet villicum habere corbulas Amerinas.

Caua Mant. Attritosque cauis humeros sub corbibus aptant.

CORDOLIVM.

Flebile Pont. Quum mihi fit subito flebile cordolium.

Triste Quint. Ne quis absque tristi Praelens cordolio legat volumen.

CORDVBA.

Facunda Mart. lib. 1. Duosque Senecas, vnicumque Lucanum Facunda loquitur Corduba.

Docta Pontarius, Hesperia aut melius Corduba docta dedit.

Diues Mart. lib. 9. Qua dines placidum Corduba Baetin amat.

Faecunda, etc. Mant. Corduba praestantŻm genitrix foecunda virorum.

CORINNA.

Corinnaetres fuerunt. Prima Thebana seu Tanagraea, Archelodori et Pocratiae filta, et Myrtidis discipula, quae Lyricorum principem Pindarum quinquies vicisse, et epigrammatum quinque libros edidisse fertur Secunda fuit Thespia, veterum monumentis plurimum quoque celebrata. Tertia floruit Ouidij temporibus, ipsi poetae carissima. De hac Martialis, Norat Nasonem sola corinna suum. Haec epitheta referuntur ad primam.

Tenuis Stat. lib. 3. Syl. Sophronaque implicitum, tenuisque arcana Corinnae.

Antiqua Prop. lib. 2. Et sua quum antiquae committit scripta Corinnae.

Pulcra Stroz. fil. Aduolat et pulcrae volucris defleta Corinnae.

Docta Pamph. Cedit et ingenio docta Corinna tuo.

Tanagraea Polit. Sed Tanagraea suo mox iure poetria risit.

CORINTHVS.

Corinthus fuit vrbs Achaiae ditissima, in medio Isthmi Peloponnesiaci sita, quam Sisyphus latro AEoli filius fertu condidisse, et Corcyram primo nominasse. Postea vero Ephyre, et ad extremum Corinthus a Corintho Orestis seu louis filio vocata est Claruit are laudatissimo, quo siebant admodum pretiosa. Vnde Seneca, Pretiosa sonent aera Corinthi.

Bimaris, cincta duobus matibus. Horat. 1. Car. Aut Ephesum, bimarisue Corinthi Moenia.page 205, image: s205

Nobilis Ouid. lib. 6. Metam. Orchomenosque ferax, et nobilis aere Corinthus.

Pyrenis Idem lib. 7. Tandem vipereis Ephyren Pyrenida pennis Contigit.

Clara Manilius, Illyricum, Epirumque lauat claramque Corinthum.

Epyraea Quint. Non tot in emporijs merces Ephyraea Cotinthus Ostendit.

Graia Guill. Castellus, Aspernantur opes Graia Corinthe tuas.

Alta Mant. Quas alta Corinthus Claudit.

Vetus Idem, Sit licet haec Spartae, veterique Corintho.

Felix Pacificus, Gens tua felici fertur regnasse Corintho.

Vncta luuen. Sat. 8. Forsitan imbelles Rhodios, vnctamque Corinthum.

Superciliosa, quod ea re omni abundauerit, et quae et placere possint, et fastidientem allicere.

Prisca Textor, Non tot opes habuit Babylon, non prisca Corinthus.

CORIVM.

Ampullaceum Celum. Impedienda est itaque procacitas eius ampullaceo corio.

Phoeniceum Plaut. Ruden. Fiet tibi phoeniceu corium post atrum denuo.

Vnctum Horat. 2. Ser. Vtque canis corio nunquam absterrebitut vncto.

CORNA.

Lapidofa Virg. lib. 2. Georg. Prunis lapidosa rubescere corna.

Autumnalia Ouid. 8. Conditaque in liquida corna autumnalia fece.

Rubicunda Calphurn. Et potius glandes, rubicundaque collige corna.

Rubentia Pont. Nos domini siliquas, et corna rubentia.

Saxea Mant. Syluestres corylos, et saxea corna legebat.

Praedura Faustus, Syluestres comedam baccas, praeduraque corna.

Mitia Mant. Colligimus dulci studio tum mitia corna.

CORNIPES.

Anhelus Syll. lib. 1. Et anhelum impellere planta Cornipedem.

Citatus Claud. Praeda citatum Cornipedem reges.

Vagus Sabell. Vagosque Cornipedes totis laeti deponite campis.

Auidus Claudianus, Auidos transire minaci Cornipedes vmbone ferit.

CORNIX.

Cornices fidem et castitatem seruant in matrim onio. Nam exstincta consorte, alteri vtduitas manet impolluta. Propterea antiquitus in coniugijs vocabantur ad auspicium concordiae et pudicitiae. Aduer santur noctuis, inuicemque oua sibi furantur, inauspicatae sunt garrulitatis. Volantes pullos aliquandiu pascunt. Inauspicatissimae sunt foetus tempore, qui accidit post solstitium. Nucum duritiem si rostro perfringere nequeant, in altum volantes in saxa et tegulas iaciunt, iterum ac sapius, donec quassatam perfringere valeant. Ardeolas amant. Earum cerebrum coctum et in cibo sumtum, remedio est ad cerebri et capitis dolores. Si contra aquam clangores dederint perfundentes sese pluuiam praesagiunt. Luca. lib. 5. Quodque capus spargens vtuunt. Vnde Hesiodus, Ter tria seacla hominis transmittit garrula cornix. Vnde Poeta nouem nostras aetates cornici tribuit.

Sinistra Virg. in Buc. Saepe sinistra caua praedixit ab ilice cornix.

Improba Idem lib. 1. Georg. Tum cornix plena pluuiam vocat improba voce.

Garrula Idem de AEta anim. Hos nouies superat viuendo garrula cornix.

Annosa Horat. lib. 3. Carm. Aquae nisi fallit augur Annosa cornix.

Vaga Ibidem, Teque nec laeuus vetet ire picus, Nec vaga cornix.

Vetula Idem lib. 4. Parem Cornicis vetulae temporibus Lycen.page 206, image: s206

Rauca Lucret. lib. 6. Quo nunquam pennis appellunt corpors raucae Cornices.

Inuisa Mineruae Oui. li. 2. Eleg. Viuit et armigerae cornix inuisa Mineruae.

Longaeua Ruffus Fest. Tum vespertinum corpix longa ua resultat.

Fusca Polit. Fusca gradu cornix lento metitur arenas.

Ingrata Faustus, Sis ingrata licet crocitanti gutture cornix.

Viuax Idem, Longaque producat viuax quum secula cornix.

CORNV.

Cornu prater communem significationem quandoque pro arcu solet accipi, nonnunquam pro tuba, vt facile est emunctae naris hominibus deprebendere ex epithetis.

Parthum Virg. in Buc. Libet Partho torquere Cydonia cornu Spicula.

[note: Inepta haec est lectio: nec. n. Naupactum, adictinum nomea esse potest, sed Naupactium et Naupacteum, quo vsus est Ouid. 2. Fast neque vnquam Naupacti incilae periti sagittarij fuisse me morantur Verius itaque et loge cocinnius legitur in quibusdam itbtus Cueu Partho c. s. cornu] Naupactum Idem in Ciri, Cnossia Naupacto contendens spicula cornu.

Camurum Idem lib. 3. Georg. Et camuris hirtae sub cornibus aures.

Raucum Lucan. lib 1 Non pia concinuit quum rauco classica cornu.

Recuruum Virg. lib. 7. Cornuque recuruo Tartaream intendit vocem.

AEreum Ibidem, AEreaque assensu conspirant cornua rauco.

Lycium, a Lycis sagittarijs. Idem lib. II. Spicula torquebat Lycio Gortynia cornu.

Tornum Lucan. lib. I. Cornua succincti premerent quum torua ministri.

Flexum Idem lib 2. Adriacas flexis claudit quae cornibus vndas.

Tortum Idem lib. 9. Sed tortis cornibus Ammon.

Prominens Colum. Quasi quaedam cornua prominentia.

Procerum Idem, Cornibus proceris ac nigrantibus.

Intortum Idem, Testibus amplis intortis cornibus.

Patulum Idem, Intorta potius quam surrecta, et patula cornua.

Lunare Ouid. lib 2. Met. Orbe resurgebant lunaria cornua nono.

Flexile Pamph. Cornu flexile, pendulam pharetram.

Rigidum Ouid. lib. 9 Rigidum fera dexiera cornu Dum tenet.

Inflexum Idem lib. 4. Fast. Protinus inflexo Berecynthia tibia cornu.

Aduncum Idem li. I. de Ponto, Ante deŻm matrem cornu tibicen adunco.

Lunatum Plin. lib. 6. Lunatis obliquam cornibus.

Cydonium Syl. lib. 2. Crebra Cydonio fundebat spicula cornu.

Durum Idem lib. 3. Dumque premit sonipes duro vestigia cornu.

Gortynium Stat. lib. 3. Theb. Alij Gortynia lentant Cornua.

Curuatum Idem lib. 4. Et nisi curuato torsissem spicula cornu.

Martium Pont. Martiaque horrifico sonuerunt cornua cantu.

Flexuosum Conrad. Dum flexuosis Ister ibit cornibus.

Horrisonum Crinitus, Et iuncta horrisonis tympana cornibus.

Distortum Petrarcha. Tertius ille autem distortis cornibus.

Ithuraeum Barth Qualis Ithuraeo cornu leuis exit arundo.

Querulum Marcell. Date cymbalum huc, date cornua querula.

Raucisonum Adr. Card Dudum raucisono Diana cornu

[note: Alieno in loco citatur hic versus: ita noteste Carrio. ne in stiquis codicibus concipitur: Te t. Andantem erinibus Haebrum. Omnino rectae: Hebrus enim illic Flacco non huuij sed viri proptium nomen est. ] Terrificum Val. Flac. lib. 6. Tunc et terrificis vndantem cornibus Hebrum.

CORNVS.

Cornus arbor ramos habet duritie et rigiditate similes cornibus Propterea vsus eius bellicis bastis et iaculis addictus est, vnde et plerunque solet accipi pro telo. Virg. lib 10. Volat Itala cornus. Exitialis est apibus: nam flore eius degustato, aluo concita moriuntur. Succus est ei sanguineus, montes amat, et primo Fauonio germinat, nullamque habet medullam.

Tremebunda Syl. lib. 10. Tegmina Callaici cornus tremebunda metalli.page 207, image: s207

Stridens Idem libs 15 Audax Scipiadae stridentem Sabura cornum Excipit.

Accommoda bellis Claud. Apta fretis abies, bellis accommoda cornus.

Stridula Bartholinus, Secat aera stridula, cornus.

Cydoni: vt cornu Cydonium, et eadem ratione. Idem, Contorta Cydonia fertur Cornus.

Aspera Mant. Hinc oritur pugnae nomen, mox aspeta cornus.

CORONA ET COROLLA.

Sutilis Mant. Frontem sutilibus rubet coronis

Gemmifera Val. Flac. lib. 5. Pallam et gemmiferae donum exitiale cotonae

Picta Nemesianus, Pictas dat flore coronas.

Nexilis Seneca, Tibi nexilibus turba coronis Redimita venit.

Olympiaca Politianus, Coronas dixit Olympiacas.

Nitida Pamph. Minois nitida quo splendeat axa corona.

Celebris Mirandula, Audeat et celebres capiti imposuisse coronas.

Stellata Quint. Strinxerat auratos stellata corona capillos.

Gemmea Idem, Corona sacrum gemmea exornans caput.

Implicita Idem, Poneret implicitis et lilia lecta coronis.

Fulgens Mant. Sed neque fulgentes auro radiante coronis.

Insignis Idem, Sudor insignes iter ad corona Monstrat.

Plectilis Plaut. in Bacch. Pro insigni sit corolla plectilis.

Floriconia Bapt. Pius, Cum sibi floricomae niteant mea vota corollae.

Rosacea seu rosaria, facta rosis, olim, teste Fuluio Argentario, in magno pretio.

Mollis Mant. Molles cur laeta Coronas Induit?

Odorata Idem, Odoratis caput insignita coronis.

CORPVS.

Tenerum Lucret. lib. 3. Scilicet in tenero tenerascere corpore mentem.

Vegetum Gell. lib. 3. Et eosdem tamen esse corpore vegeto et valenti.

Infirmum Pamph. Vngimus infirmum pretioso corpus odore.

Nitidum Seneca, Tenerque nitidi corporis cecidit decor.

Formosum Idem, Formosi spolium corporis abstulit.

Emollidum Liuius, Labor et aestus, emollida et fluida corpora Gallorum.

Validum Pamphilus, Et probus, et valido corpore forris erat.

Morbidum Conradus, Quae nunc molestant corpora morbida.

Putridum Augurellus, Mox debere putridum et mortale corpus.

Caducum Mant. Qui mox deserŻere caducum Corpus.

Debile Idem, Stulte quid hoc tandem debile corpus amas?

Pulcrum Vir. li. 5. AEn Gratior et pulcro veniens in corpore virtus.

Terreum Lactant. Nam si terreuni et fragile corpus post secessum animae etc.

Euanidum Germ. Brix. Corporaque in cineres abeunt euanida adustos.

Candidunt Bapt. Pius, Candida purpureo velantur corpota peplo.

Noxium Virg. lib. 6. Quantum non noxia corpora tardant.

CORRVPTIO.

Puttis Theodoritus, Sed ea omnia in putrem corruptionem abierut.

CORTEX.

Pinguis Virg. lib. 2. Georg. Qui furtim pingui primum sub cortice tectus.

Cauatus Idem, Oraque corticibus sumunt horrenda cauatis

Viridis Ouid. lib. 2 de Arte, Dum nouus in viridi coalescit cortice ramus.

Cauus Idem lib. 3. Fast. Applicat hunc vlmo, corticibusque cauis.

Tumidus Idem li. 4. Fast. Nunc tumido gemmas cortice palmes agit.

Rugosus Idem in Epist. Oenon. Hoc in rugoso cortice carmen habes.page 208, image: s208

Rimosus Plinius, Quarundam natura, rimosus cortex.

Turgidus Idem, Idem et ficorum turgido cortice.

Arboreus Claud. Arboreo figat sonipes modo cortice morsus.

Rigens Sabellicus, Humeros, ventrisque extrema rigenti Cortice.

Durus Conradus, Corticis duri, rigidasque testas.

Punicosus Crinitus, Suberque iuxt‚ punicoso cortice.

Glaucus Mant Spargit, et occultat glauco sub cortice nectar.

Fragilis Calentius, Eripitur fragilis nodoso e robore cortex.

Crudus Virg. lib. 9. Et cortice crudo.

CORVS.

Repentinus Virg in Ciri, Magna repentino sinuantur lintea Coro.

Violentus Lucan. lib. 2. Si non violentos insula Coros Exciperet saxis.

Furens Syl. lib. 14. Hic contra Libycumque situm Corosque furentes.

Grauidus Stat. lib. 4. Theb. Grauidi aut indulgent nubila Cori.

Madidus Claud. Quantum non madidis illisa tonitrua Coris.

Rabidus Idem, Aquiloniae procellae, rabidi iacete Cori.

Sarmaticus Idem, Sarmaticosue pati medio sub frigore Coros.

Insauus Ruffus Festus, Tunditur in sanis late circumsona Coris.

Imbrifer Seneca, Insani Boreae minas, imbriferumque Corum.

Rapidus Idem, Quid rapidus ora Corus Oceano exerens.

Asper Idem, Non maria asperis insana Coris.

Nimbosus Marullus, Austroque nimbosoque Coro.

Immitis Sabellicus, Ac velut immites si euertant aequora Cori.

CORVVS.

Oscen, ore canens. Horat. lib. 3. Carm. Oscinem coruum prece suscitabo.

Phoebeius Ouid. lib. 2. Metam Sed ales Sensit adulterium Phoebeius.

Latrans Plin. lib. 18. Coruique singultu quodam latrantes.

Niger Mart. lib. I. Iner Ledaeos ridetur coruus olores.

Salutator Idem lib. 14. Corue salutator, quate fellator haberis.

Vocalis Caesar Germanicus, Vocalis rostro corui super hydraque lucet.

Crocitans Faust. Tristia nam crocitans semper vomit omina coruus.

Garrulus Pamphilus. Picam nomine, garrulumque coruum.

Nigrans Mirandula, Nigrantesque petunt proiecta cadauera corui.

Viuidus Palladius Soranus, Viuidus a dextra coruus habebat iter.

Increpitans Mant. Increpitans coruus volucresque ferasque fugaret.

Delphicus Faustus, Non regeret volucris nigrantes Delphica pennas.

Vilis Idem, Hoccine de vili sortitus turpia coruo?

Feralis Remaclus, Tune pati poteris ferales rodere coruos?

Vorax Mantuan. Corue vorax inuade istud mortale cadauer.

Famelicus Lucan, Vultur edax, auido coruusue famelicus ore.

Siticulosus Autor Priapeorum, Aut coruus nocuit siticulosus.

CORYBANTES.

Corybantes fuerunt ministri Cybeles, qui in Ida monte Phrygiae, saltando et cantando eiusdem deae sacra faciebant. Iidem feruntur fuisse custodes Iouis adhuc infantuli.

Truces Claud. ObstupuÍre truces omen Corybantes.

Cybeleij Idem, Non te progenitum Cybeleius aere canoro Lustrauit Corybas.

Clamosi Pamphilus, Tympana clamoso nec Corybante sonant.

Idaei Mirandula, Semina et Idaei Corybantes Cnossia pubes.

Armigeti Mantuanus, Iouis armigeros Corybantes.page 209, image: s209

CORYLVS.

Corylus arbor gaudet planis locis. Ea olim fiebant faces nuptiales, vt Carpine. Graciles sunt eius trunci, lata folta, delicati fructus, et secundu mensit expetiti. Corylis abundat vrbs Campaniae Auella nomine. Vnde nuces Auellana dicuntur, qua et Ponticae. Colurna dicuntur opera, quae fiunt ex eius arboris ligno.

Dura Virg. lib. 3. Georg. Plantis et durae coryli nascuntur.

Fragilis Ouid. lib. 10. Et coryli fragiles, et fraxinus vtilis hastis.

Flexilis Sidonius, Antro corylis flexilibus intexto.

Syluestris Mantuan. Syluestres corylos et saxea corna legebat.

Lacernata Idem, Adde lacernatas corylos, et amygdala messis Nunciae.

CORYLETVM

Densum Pontanus, Ipse inter frondes, coryletaque densa latebo.

CORYMBVS.

Diffusus Virg. in Buc. Diffusos hedera vestit paliente corymbos.

Grauidus Ouid. lib. 3. Met Et grauidis distinguunt vela corymbis.

Comans Plin. lib. 21. Comantibus fulgote auri corymbis.

Tener Statius lib. I. Et vitreum teneris crinem redimite corymbis.

Baccheus Calphurnius, Et modo te Baccheis Musa corymbis Munerat.

Textilis Pontanus, Vn braque textilibus circumuariata corymbis.

Racemifer Idem, Antra racemiferis semper vestita corymbis.

Nysaeus, ab epitheto Bacchi. Idem, Nysaeique harent insigni fronte corymbi.

Bicolor Politianus, Et qui cornigera bicolores fronte corymbos.

Tremulus Mirandula, Et Bacchus tremulos madida de fronte corymbos Abijciens.

Spissus Augurellus, Obductum viridi musco, spissisque corymbis.

Croceus Theocritus, Cum croceis hederae ramo ridente corymbis.

Viridis Idem, Quam tibi contextam viola, viridique corymbo.

Mollis Quint. Lyncas corymbis mollibus Deuinciamus turgidas.

Hederosus Bapt. Pius, Antra dedÍre toros, hederoso picta corymbo.

Niger Lalentius, Siue hederam nigris lassantem fila corymbis.

CORYTVS.

[note: Cory tusi hoca est arcus, et quandoque sagittarum. ] Leuis Virg. lib. 10. Corytique leues humeris, et letifer arcus.

[note: A Scy this qui sunt periti sagittarsi. Vrbs et insula Afrieae. ] Scythicus Seneca Her. Fur. Telum Scythici leue coryti.

Sagittifer Syl. lib. 15. Turba ruunt, stridentque sagittiferi coryti.

COS.

Dura Virg in Buc Nunc scio, quid sit amor, duris in cotibus illum.

Trita Polit. Scabriciem, tritaque docet splendescere cote.

Aspera Mant. It procul incuruas dum cos terit aspera falces.

Deucaleonaea Idem, Deucaleonaeis homines de cotibus ortos.

Sipylcia Bapt. Pius, O potius, potius fiam Sipyleia cotes.

COSIRA.

Sterilis Ouid. lib. 3. Fast. Fertilis est Melite, sterili vicina Cosirae.

Parua Syl. lib. 14. Et bellare tubas docilis, Cosiraque parua.

COSTVM.

Costus, seu costum in neutro genere, arbuscula est quadam aromatica, capiturque interdum pro vnguento ex ea destillato.

Eoum, frequens in Oriente. Luc. lib. 9. Et tamaris non laeta comis, Eoaque

Achaemenlum Hor. lib. 3. Carm. Nec Falernae Vitis, Achaemeniumque costum.

Arabum Pont. Nec parce Arabo redolentia costo Fundere dona manu.

Assyrium Idem, Vre puer Costum Assyrium redolentibus aris.

Indicum Idem, Indicum et costu, Armenijque felix Gramen Amomi.page 210, image: s210

Odorum Stroz. filius, Accumulansque rosas, et odori gramina costi.

Odoratum Pamphilus, Mittit odoratum tellus Gangetica costum.

Molle Propert. lib. 4. Costum molle date, et blandi mihi turis honores.

COTHVRNIX.

[note: Cathur nix absque adspi. ratione habent libri vereres. ] Pia Bapt. Pius, Diligit immitem pia Daedaliona cothurnix.

Peregrina Idem Flet viduus perdix, queritur peregrina cothurnix.

Matertera Phoebi Mant. Et matertera Phoebi, Herculeo numquam morbo afficienda cothurnix

COTHVRNVS.

Cothurnus calceamentum est aptum vtrique pedi. Hinc adagium natum, Cothurno versatilior in inconstantes. Eo olim vtebantur Tragoedi, propterea saepenumero in his epithetis fere semper accipitur pro versu tragico. Quin et sapiuscule a Tragoediographis suum sumit epithetum.

Sophoclaeus Virg in Buc Sola Sophoclaeo tua carmina digna cothurmo.

Cecroplus Horat. lib. 2 Car Grade munus Cecropio repetes cothurno.

Tragicus Id. li 2 Serm. Nil illi larua, aut tragicis opus esse cothurnis.

Grandis Id. in Arte. Hunc socci cepÍre pedem, grandesque cothurni.

Grauis Ou lib. 2. Trist Quaeque grauis de bet verba cothurnus habet.

Altus Id lib. 3. Eleg Altera me sceptro decoras, altoque cothurno.

Pictus Ouid. li. 2 Eleg. Risit amor pallamque meam, pictosque cothurnos.

Lydius Idem, Lydius alta pedum vincla cothurnus habet.

Terrificus Statius lib. 5. Syl. Terrifico super intonuere cothurno.

Magniloquus Politianus, Hinc et magniloquis voces creuÍre cothurnis.

Acer Strozius pater, Te quem bella iuuant, acri referenda cothurno.

Priscus Sabellicus, Denique non prisco decies cantata cothurno.

Altiloquus Mant. Et altiloquo digna est laus illa cothurno.

Altisonus Domitius Phoenix, Tragici cothurno ceteri altisono canant.

Heroicus Quint. Heroico per te (properes) petat astra cothurno.

Superbus Idem, Superbo Dicere gesta deŻm conceditis ora cothurno.

[note: A Melito tragoe diographo. ] Melitaeus Mich. Anglicus, Saeua Melitaeo reboassem bella cothurno.

Sublimis Faustus? Manteria est quanquam sublimibus apta cothurnis.

Colophoniacus Bap Pius, HÓc Colophoniaco ludis paria orsa corthurno.

Antiquus Iuu. Sat. 7 Non minor antiquo Rubrenus Lappa cothurno.

AEschyleus Propert. lib. 2. Desine et AEschileo componere verba cothurno.

[note: Crabro vespa rum genius excre quis natum. ] CRABRO.

Asper Virg. lib 4. Georg. Aut asper crabro imparibus se immiscuit armis

Aculeatus Theodoritus, Maximisque et aculeatis crabronibus impleuerunt.

CRAGVS.

Viridis Horat. li. I. Carm. Syluis aut viridis Cragi. Nomen est montis.

CRAPVLA.

Grauis Apul. lib. 9. Tandem velut emersus graui crapula, ciuitatem aduentat.

Humens Mart. Capella, Atque humentis crapulae exundatione conspecta.

CRASSVS.

Crassus Romanus appellatus est Diues, quia in agris suis possedit sestertiumm bis milltes, hoc est, are nostro quinquagies centena millia aureorum coronatorum Idem negahat, diuitem esse, nisi qui reditu annuo legionem posset alere.

Diues Palladius Soranus. Tradat opes Crassi diuitis arca potens.

Agelastus, quod semel tantum in vita riserit, vt apud Cic. testis est Lucilius.

Cupidus Faustus, Quid cupidum memorem Crassum.page 211, image: s211

CRATER.

Crater vas est olearium et vinarium. Virg. Craterasque duos statuam tibi pinguis oliui.

Ahenus Virg. lib. 9. Indulgent vino, et vertunt Crateras ahenos.

Inauratus Ou. lib. 2. Fast. Coruus inauratum, pedibusque cratera recuruis.

Signifer Val. Flac. lib. 1. [note: Egregie huc locum Catrio ex veteri quodam codice emendauiti Q. e q. signiferum cratera minantem. ] Quantus erat quum signifero cratere Nysantem.

Coruscus Ruffus Festus, Spirarum medio gestat cratera coruscum.

Caelatus Pont. Praemia, caelatus crater, atque Insuber ensis.

Argenteus Thomas Radinus, Quosdam obtulit in cratere argenteo.

Aureus Marullus, Quum supplicarent plurimi passim aureo cratere.

Auratus Mirandula, Quam dulce aurato fusum cratere Falernum.

Corinthiacus, a praestantia Corinthij aeris. Mant. Vasa Corinthiacis crateribus aemula.

Capax Iuuen. Sat. 12. Vrnae cratera capacem.

Vndans Idem, Cado vndantem cratera Falerno Eleuat.

CRATES.

Vimineae Virg. lib. 1. Georg. Vimineasque trahit crates.

Arbuteae Ibidem, Arbuteae crates, et mystica vannus Iacchi.

Textae Horat. in Epod. Claudentque textis cratibus laetum pecus.

Dentatae Plin. lib. 17 Semen protinus inijciunt, cratesque dentatas supertrahunt.

Fraxineae Calph. Claudere fraxinea noli praesepia crate.

Rarae Iuuen. Sat. 11. Sicci terga suis rara pendentia crate.

CRATINVS.

Cratinus Atheniensis, veteris comoediae scriptor locum fecit prouerbio, Non est dithyrambus abstemius. Qui, teste Horatio, illud frequenter in ore habuit: Nulla placere diu nec viuere carmina possunt, Quae scribuntur aquae potoribus. Audax in carpendis hominum vitijs.

Priscus Horat. Prisco si credis Maecenas docte Cratino.

Compotor Polit. Salsus Aristophanes, compotoremque Cratinum.

Audax Tersius Sat. 1. Audaci quicunque afflate Cratino.

CRATIS.

Longinquus Mant. Et qui longinqui Cratidis arua tenent. Fluuius est Calabriae, cuius aquis albescunt pecora, et flauescunt capilli.

CREMA.

[note: Vrbs est Italiae. ] Martia Mant. Tu quoque quae in medijs risides Crema Martia campis.

CREMERA.

Fluuius est Italiae, apud quem 300. Fabij pugnantes, a Vientibus occisi sunt.

Rapax Faustus, Tercentum ad Cremeram Fabij cecidere rapacem.

Turbidus Ouid. lib. 2. Fast. Vt celeri passu Cremeram tenuere rapacem (Turbidus hibernis ille fluebat aquis.)

CREMONA.

Culta Cleoph. Possidet et campos culta Cremona tuos.

Pulera Quint. Qui dedit, et peperit quos pulcra Cremona, videbis.

Frumentifera Mant. Et frumentiferae cultissima rura Cremonae.

Turrita Idem, Prospicit AEmyliae iuga turritamque Cremonam.

Misera Virg. in Buc. Mantua vae miserae nimium vicina Cremonae.

Diues Mant. Per Lauden se solum, per diuitis arua Cremonae.

CREON.

Fuit hic Thebanorum tyrannus, interfectus a Theseo, quod cadauera occisoru vetuisset humari.

Sas Stat. lib. 12. Saeuique palam spreuisse Creontis Imperia.page 212, image: s212

Immansuetus Idem, Ogygias leges, immansuetumque Creonta.

CREPIDAE.

Carbatinae Catullus, [note: Marullus et Muretus legunt trepidas cercolipas, atque hanc suam sectionem ratione et veteri libro rum scriptura riti asseuerant: Scaliger illam contra fidem veterum ex emplorum esse contedit, et Politia num tuetur, qui legit crepi dascarbati. nas. ] Ista lingua possit Culos et crepidas lingere Carbatinas.

Carbatine a Caribus vocantur, rusticum calceamentum, quibus et camelos calceari, ne in exercitu longo itinere fatiscant, scribit lib. 2. de Animalibus Aristoteles.

CREPITACVLVM.

AErum Apul. lib. 11. Dextra quidem ferebat aereum crepitaculum.

Blandum Mart. Cap. Temperatumque blandis leniter crepitaculis tinniebat.

CREPITVS.

Horrisonus Thom. Rad. Et cymbalorum crepitu horrisono.

Tremens Faustus, Audes rasa pecus crepitu balare trementi.

Sonorus Idem, Aurea dat crepitus dependens bulla sonoros.

CREPVSCVLVM.

Opacum Ouid. lib. 14. Dumque iter horrendum per opaca crepuscula carpit.

Nocturnum Idem lib. 5. Fast. At simul inducent nocturna crepuscula noctem.

Vespertinum Thom. Rad. De diei tantum spatio, et crepusculi vespertini.

Nigrum Faustus, Quum reuocat serus sub nigra crepuscula vesper.

Serum Idem, Depastas reuocant quum sera crepuscula vaccas.

CRETA.

Creta dicitur tenax quaedam terra, qua fullones in abluendis maculis vti consueuerant. Omnium praestantissima fuit in Creta insula, a qua nomen traxit. Hac etiam abundat Cymolus insula. Creta quandoque etiam vtuntur figuli.

Tenax Virg. lib. 1. Georgicorum, Et creta solidanda tenaci.

Figlina, qua vtuntur figuli. Varro, At quod exitat vlcus, illinunt figlina creta.

Figularis Colum. Solet etiam ipsum animal viuum creta figulari circumdari.

Scaturiginosa Idem, Creta ex toto repudianda est, magis etiam scaturiginosa.

Vliginosa Pallad. Rutilius, Creta omnino repudianda est, et vliginosa.

Humida Horat. in Epod. Nec illi Iam manet humida creta, colorque.

Acida Mart. lib. 6. Aut acida latet oblita creta.

Putris Idem lib. 12. Qui carbone rudi, putrique creta.

Mollis Faustus, Et molli foramina creta.

Cymolia, a Cymolo insula, vbi frequens est et optima. Ouid. lib. 7. Metam. Hinc humilem Myconem, cretosaque rura Cymoli.

CRETA INSVLA.

Creta insula est in medio Ponto, quae a Septentrione alluitur mari Cretico, ab Austro mari Africo. Ferax est optimi vini. Centum olim habuit vrbes, quarum praecipuae fuerunt, Corcyna, Cydon, Cnosios, Dicte. Poetae fabulantur Iouem in ea natum, et a Curetibus aeris tinnitu conseruatum, ne a Saturno patre deuoraretur. Nullum in ea noxium est animal. Cupressos alit, auctore Plinio, et nigros populos. Habitatores eius omnes claruerunt arte sogittandi.

Minoia, a Minoe rege. Luc. lib. 2. Victorique dedit Minoia Creta Metello.

Minoa Mart. lib. 13. Cnossia Minoae genuit vindemia Cretae

Circumsona Ruffus, Creta vbi fluctu Tunditur, insanis late circumsona Cauris.

Aeria Ausonius, Tota quoque aeriae Minoia fabula Cretae.

Spatiosa Ausonius, Tota quoque aeriae Minoia fabula Cretae.

Spatiosa Seneca, Vrbibus centum spaciosa Creta.

Caerula propter propinqui maris colorem. Idem, Fleat Alcidem caerula Creta.

hecatonpolis Mant. Vrbibus idclyta centum Creta, ideo dicta a Graijs Hecatompolis olim.page 213, image: s213

Potens Hor. lib. 3. Carm. Quae simul centum tetigit potentem Oppidis Cretam.

Oaxis, ab Oaxe fluuio Cretae. Var, Et geminis capiens tellurem Oaxida palmis.

Curetis Ouid. lib. 8. vt egressus ratibus Curetida terram Contigit.

CRETES.

Sagittiferi Apuleius lib. 11. Cretes sagittiferi Dictinam Dianam appellant.

CREVSA, vxor lasonis.

Fuit haec filia Creontis regis Corinthiorum, quam lason Medeae superinduxit, iunxitque sihi secundam vxorem. Quod aegre ferens Medea, nouae nuptae dona quaedam misit nuptialia, quae eidem et toti domui incendium attulerunt.

Propertius lib. 2. Arserit et quantis nupta Creusa malis.

Ephyraea Ouid. li. 1. de Arte, Cui non defleta est Ephyraeae nata Creusae.

Nata Creontis Ouid. in Epist. Et socer et magni nata Creontis erat.

CREVSA, vxor AEneae.

Dardanis, id est, Troiana. Virg. lib. 2. AEn Dardanis, et diuae Veneris

Mater Iuli Ouid. in Epist. Si quaeras, vbi sit formosi mater Iuli.

CRIBRVM.

Farinarium Cato, Deinde cribrum farinatium purum sumito.

Loliarium Colum. Cribro vitiario, vel etiam loliario pulli superponantur.

Ruderarium, ad expurganda rudera accommodatum. Apul. lib. 8. Nec quicquam amplius, quam ruderarium cribrum.

Rarum Ouid. lib. 12. Vtue liquor rati sub pondere cribri.

Pollinarium Plaut. in Poen. Succretu' est cribro pollinario.

CRIMEN.

Noxium Virg. lib. 7. Iraeque insidiaeque et noxia crimina cordi.

Saeuum Luc. lib. 2. Tam saeui criminis vnum Tot poenas cepisse caput.

Crudele Idem lib. 8. Crimenque deŻm crudele notauit.

[note: Hoc epitheton plane alienum est: quia enim Horatius de contumeliosa acrimo niaversuum Archilochi loquitur, qua socer et sponsa ad suspendium adacti sunt, manife sto legem dum est Carmine famoso, vt etiam in paulo vetu stiorib. libris exstat. ] Famosum Hor. lib. 1. Epist. Nec sponsae laqueum famoso crimine nectit.

Turpe Idem in Arte, Aut iguotatae premit artis crimine turpi.

Triste Ouid. lib. 3. Fast. Ah nimium faciles, qui tristia crimina caedis

Nefandum Seneca, Nefanda iuueni crimina insonti parat.

Foedum Stroz pat. Audet et in syluis crimina foeda meis.

Prauum Stroz. fil. Praua a teneris in crimina pronus.

Iniustum Pamph. Criminis iniusti turpia signa pati.

Sceleratum Idem, Commaculare pias scelerato crimine sedes.

Mortiferum Sabeil Et cum mortifero crimine culpa sequi.

Dirum Pacificus, Si praemia diris Debent criminibus.

Infandum Idem, Infandum crimen passa, nefasque graue.

Inquinatum Quint. Vbi inquinati criminis poenas luat.

Dolosum Idem, Nota nulla dolosi Criminis.

Damnabile Val Var. Quis ferat hoc ignominiae damnabile crimen.

Inexcusabile Mant. Detestanda lues, et inexcusabile crimen.

CRINES.

Intonsi Virg. in Ciri, Intonsos multo deturpat puluere crines.

Myrrhei, myrrha vncti. Hor. lib. 3. Car. Myrrheum nodo cohibere crinem.

Renidentes Apul. lib. 3. Rubentibusque bucculis, et renidentibus crinibus.

Penduli Augurell. Pendulos crines dicere.

Flauicomi Salm. Flauicomos crines, paetum qui laudet ocellum.

Flaui Ouid. in Epist. Hoc faciunt flaui crines, et eburnea ceruix.

Diuidui Stat. lib. 8. Diuiduique cadunt in brachia crines.

Ingenui Idem li. 2. Syl. Ingenuique super crines, mollisque decorae Margo comae.page 214, image: s214

Vagi Val. Flac. lib. 3. Tenui vagus innatat vmbra Crinis.

Rosei Claud. Thessalico oseos nectebat pectine crines.

Odorati Ruffus, Rursus odorato qua vertex crine tumescit.

Flauentes Seneca, Crine flauenti simulata virgo.

Comti Pontan. Sint comti crines, nitido sit vestis amictu.

Anteuentuli Thom. Rad. Crines anteuentuli terribilem contegebant saciem.

Nitidi Quint Priuatur nitidis crinibus caput.

Rutili Palladius, Cui tenues, rutilos crines rosa sutilis arcet.

Aurati Idem, Aurati volitant humeris non ordine crines.

Auricomi Mich Ang. Auricomosque tegunt galeae sinuamina crines.

Errabundi Salmon. Crinem impotitum, comatulumque Errabundum humeris.

Multifidi Mirand. Non qui multifidos rutilanti vertice crines.

Comantes Idem, Vngue genas lacerans dissecto crine comanti.

Cynnamei Papt. Pius, Cynnameos crines, ambrosiumque caput.

Vagantes Idem, Atque habitum Nymphis crine vagante parem.

Decentes Idem, Colla venustauit crinis ebuina decens.

CRISTA.

Comans Virg. lib. 3. AEn. Et conum insignis galeae, cristasque comantes.

Rutila Claud. in Epigr. de Magn. Et rutilas declinat in oscula cristas.

Terrifica Lucr. li. 2. Terrificas capitum quatientes numine cristas.

Plicatilis Plin. lib. 12. Et cui plicatilem cristam dedicet natura.

Corusca Syl. lib. 2. Galeanique coruscam Subnixis cristis.

Nutans Idem lib 4. Et nutantes casside cristae.

Alta Idem lib. 7. Altae scintillant cristae.

Rubens Idem lib. 17. Arma inter galeasque virŻm, cristasque rubentes.

Horrens Stat. lib. 11. Et horrentes refer in mea limina cristas.

Picturata Claud. de 6. Cons. Hono. Quod picturatas galeae Iunonis cristas Ornet auis.

Vndans Mant. Et vndantes rutilanti in vertice cristas.

Micans Barthol. Pendentem vidit galeam cristasque micantes.

Tumefacta Faustus, Attollam excelso tumefactas vertice cristas.

CROCODILVS.

Crocodilus quadrupes est, fit ex minimo maximus. Ex ouo enim ad 22. [note: Crocodili natura. ] cubitos excrescit. Quatuor menses hiemales non comedit. Elinguis est, ventre, dorso et cauda praelongus, squamis praeduris ostrearum modo obrectus, audax in fugientes, in persequentes timidus. Sexagenis diebus oua parit sexagena, totidemque diebus fouet. Dentes habet, et menses viuit eodem fere nismero. Insidiatur his, qui aquatum eunt. Si in potu hirudines hauserit, aduersus solem in litore dehiscens extenditur: mox auis Trochilus, dapis illecebra captus, rostro oris praelongo hirudinem extrahit. Quinetiam dormientem excitat Crocodilum, si ab Ichneumone hoste parari videat insidias. Oua parit humi, diem insicco agit, totam noctem in flumine. Oculos habet suillos, dentes magnos, prominentes atque serratos. Inferiorem maxillam non mouet, sed superiorem inferi ori admouet. Vngues habet robustos, pellemque circa tergum [note: Crocodilus sacer apud Acgyptios. ] impenetrabilem. Inter aquas caecus, sub dio perspicacissimus. Hoc animal venerantur AEgyptij, etque sacros dies statuunt. Et si contingat liberos ab eo rapi, parentes laetantur, tanquam se deo placere existimantes, cu escam genuerunt. Contra vero Tentyri populi reijciunt, captumque arbore suspendunt, et multis prius affectum verheribus postmodum comedunt.

Niliacus Mart. lib 3 Ora Niliacus habeat Crocodilus angusta.

Improbus Pan. Parat improbus ore cruento Perdere te, lacrymas


page 215, image: s215

[note: Id est, Nilo inhabitans. ] dum Crocodilus agit.

Nilicola Bapt Pius, Nilicolamque feram cautus Crocodilon Ichneumon.

CROCVS.

Rubens Virg. lib. 4. Georg. Et glaucas salices, caseamque crocumque rubentem.

[note: Corycus oppidum Ciliciae, vbi optimum crocum. ] Corycius Horat. lib. 2. Serm. Coryciumque crocum sparsum stetit.

Cilix Lucr. lib. 2. Et quum scena croco Cilici perfusa recens est.

Ruber Ouid. lib. 1. Fast Nec fuerant tubri cognita fila croci.

Tenuis Idem lib. 4. Fast. Ipsa crocos tenues, liliaque alba legit.

Puniceus Idem li. 5. Fast. Filaque punicei languida facta croci.

Liquidus Idem lib. 1. de Arte, Nec fuerant liquido pulpita tubra croco.

Pallens Statius, Nec non Assyrijs pinguescunt robora succis, Pallentique croco.

[note: Sicanius a Sicilia vbi nascitur. ] Sicanius Stat. li. 2. Syl. Et tenues Arabum respirant gramine syluae Sicanijsque crocis.

Auricomans Auson. Et crocus auricomans, et murice pictus Adonis.

Mollis Pontan. Deliter, et molles spitat ab ore crocos.

Suauis Stroz. pat. Praetereo et suaui talia mixta croco.

Solennis Proper. lib 4 Pulpita solennes non oluere crocos.

Rutilus Petrar. Hinc alius rutilumque crocum, et candentia carpens Lilia.

Purpureus Mant. Et cum purpureo Medica mala croco.

Redolens Idem, Flammigerant redolente croco, vel murice tincti.

Tyrius Claud. in Epi de Phal. Equi. Et Tyrio dignum terga rubere croco.

Spirans Iuuen. Sat. 7. Spirantesque crocos, et in vrna perpetuum ver.

Autumnalis Mant. Autumnale crocum, rosa gloria veris adulti.

Flauens Idem, Fulua croco textura parum flauente colorat.

Cilissus Auton. Carasus, Plena sparge manu crocos Cilissos.

CROESVS.

Croesus rex fuit Lydorum ditissimus, qui propter bonorum copiam putabat se omnium mortalium felicissimum. Vnde ostendens thesaurum suum Soloni, interrogauit, An viueret quisquam felicior. Respondit Solon, Se vidisse Tellum quendam, item Cleobin et Bitonem, filios sacerdotis Iunonis Argiuae, [note: Solonis sententiaa. ] admodum pauperes. Tum Croesus, Quid autem de me sentis, inquit. Non prius sane felicem te iudicabo, dixit Solon, quam bene vita defunctum audiero. Nam mea sententia nemo ante obitum felix vocandus est. Ad extremum capitus a Persis Croesus, et mandato Cyri victoris imposirus rogo, recordatus est verborum Solonis, verumque expertus est, quod praedixerat ille. Iuuen. Sat. 10. Et Croesum, quem vox iusti facunda Solonus Respicere ad longaeiussit spatia vltima vitae.

Diues Ouid. li. 4. de Ponto, Diuitis audita est cul non opulentia Croesi.

Lydus Propert. lib. 3. Lydus Dulichio non distat Croesus ab Iro.

Pollens Claud. li. 1. in Eutr. Pollentem solio Croesum victoria Cyri Fregit.

Dis Faustus, Nec dites inopi Croesos discernit ab Iro.

Superbus Hieron. Ang. Imperia aut gazas Croese superbe tuas.

Magnus Faustus, Sint ignota licet magni patrimonia Croesi.

CROTON.

[note: Vrbs in sinu Tarentino. ] Longaeua Mant. Moerebat longaeua Croton. Sybatisque sepulta.

Alta Syl. lib. 11. Patefecit amicas Alta Croton portas.

CRVCLATVS.

Saeuus Pont. Molitur mortem, ac saeuis cruciatibus instans.

Atrox Idem, Et cruciatu ambos passim afficiebat atroci.

Fulmineus Bapt. Pius, Hac ego fulmineis cruciatibus obice fultus.

Moestus AEschylus apud Cic. Sic hunc custodem moesti cruciatus alto.page 216, image: s216

Sisyphius Bapt. Pius, Sisyphijsque labor similis cruciatibus ossa Corript.

CRVDELITAS.

Saeua Apul. lib. 1. Cur saeua crudelitas, vel propter iudicium sceleris arbiter pepercit.

Nefaria Iulius Caesar, Propter eius singularem et nefariam crudelitatem.

Odiosa Loctantius, Quo furebat odiosa crudelitas.

Inhumana Liuius, Inhumana crudelitas, perfida plus quam Punica.

Carnificina Cicero, Carnificina est ista crudelitas.

CRVOR

Fluidus Virg. lib. 3. AEn. Luminis effossi fluidum lauit inde cruorem.

Obscoenus Idem lib. 4. Fusaque in obscoenum se vertere vina cruorem.

Crassus Idem lib 5. Crassumque cruorem Ore reiectantem.

Tepidus Idem lib. 6. Tepidumque cruorem Suscipiunt pateris.

Teter Idem lib. 10. Lauit improba teter Ora cruor.

Calidus Idem lib. 4. Et nobile neruis Conamen calidus praebet cruor.

Sanguineus Colum. Candida sanguineo manat fiscella cruore.

Ater Horat. in Epod. Quantum neque atro delibutus Hercules Nessi cruore.

Puniceus Ouid lib. 2. Metam. Candida Puniceo perfudit membra cruore.

Rutilus Idem lib. 5. Metam. Rutilum vomit ille cruorem.

Fumans Syllius lib. 4. It fumans cruor, et tellus perfusa rubescit.

Sudus Stat. lib. 4. Theb. Et Actaeos imbres, sudumque cruorem.

Pinguis Ruffus, Sanguine sub pingui, rutiloque rubere cruore.

Tener Auson. Eliciat tenerum quo vel rosa nata cruorem.

Foedus Seneca, Oraque foedo sparsa cruore.

Nigrans Pont. Et nigrantem Prae se fert late obscura sub luce cruorem.

Roseus Bapt. Pius, Illis in folijs roseum quae nacta cruorem.

Niger. Homerus apud Theodoritum, Tum niger in foueam cecidit cruor.

CRVRA.

Candida Tibullus lib. 4. Candidaque hamatis crura notare rubis.

[note: Flumen non loge ab A mino, Irauae vrbe. ] CRVSTVMIVM.

Rapax Lucan. lib. 2. Crustumiumque rapax. et iunctus a Sapis Isauro.

CRVX.

Dura Ouid. lib. 1. Eleg. Carnifici duras praebuit ille cruces.

Saeua Auson. Saeua inter rupes Scythicas stetit alitibus crux.

[note: * al. luncto Isapis Is. Sic enim Strabo lib. 5. scribit: Plinius tamen lib. 3. cap. 15. Sapin nonurat. ] Horrenda Stroz. fil. Horrendam natam consuluisse crucem.

Rigida Quintianus, Rigidam crucem patiare, fas est.

Cruenta Idem, Etsi cruenta grauius est nihil cruce.

Actis Idem, Quam possit acrem fugere exstinctus crucem.

Tristis Idem, In monte summo fixus, in tristi cruce.

Amara Idem, O crux amara, quale supplicium paras.

Misera Idem, Ite ite in miseram crucem Profani.

Lurida Idem Perlege querentem lurida Christum cruce.

Funerea Idem, Funereamque crucem ducis altitonantis.

Horribilis Bapt. Pius, Cuius in horribili stat cruce nostra salus.

Funesta Quint. TulÍre nostra colla funestam crucem.

Probrosa Remaclus, Crimina probrosa damnificanda cruce.

Arborea Propert. lib 3 Arboreasque cruces Schinis, et non hospita Graijs Saxa.

CRYPTA.

Caua Quint. Iamiam relictis specubus et cryptis cauis. Mant. Subter humum caua crypta cados et mollia vina Claudit.page 217, image: s217

Latens Mant. Symbolon in crypta fertur scripsisse latenti.

Silens Idem, Cryptam subit alta nocte silentem.

CRYSTALLVM.

Crystallum ex gelis vehementer concreto nascitur. Vnde Statius: Raraque longinquis niuibus crystalla gelari. Propterea non alibi reperitur, quam vbi niues hybernae plurimum rigent. Vasa inde vocantur crystallina. Martialis, Frangere dum metuis, crystallina frangere peccas.

Candidum Mart. lib. 8. Candida nigrescant vetulo crystalia Falerno.

Glaciale Sidon. Inque crystallis calerent vnguenta glacialibus.

Gelidum Thom. Radin. Gelido cristallo palatia crustabantur.

Translucidum Idem, Qui crystalli formam praeferebant translucidi.

Aquosum Propert. lib. 4. Crystallusque tuas ornet aquosa manus.

Lubricum Claud in Epist. de Crys. Dum crystalla puer contingere lubrica gaudet.

Prodigiosum, mirabili modo concretum. Ibidem, Qua frigoris arte Torpuit, et maduit prodigiosa silex.

Liquidum Ibidem, Actus honor, liquidi crescunt miracula saxi.

CVBILE.

Secretum Virg. in Battarum, Vaccula non vnquam secreta cubilia captans.

Pictum Syll. lib. 11. Nec pudeat picto fultum iacuisse cubili.

Arcanum Idem lib. 12. Euoluit serpens arcano membra cubili.

Latebrosum Stat lib. 2. Sylis. Et haec durae latebrosa cubilia Nymphae.

Roseum Pont. Ac viola super insertum, roseoque cubili.

Dulce Idem, Mauortis cupidi dulce cubile petis.

Molle Idem, Sic tenera in molli crescit quae nata cubili.

Socium Idem, Socio simul cubili iungunt dum cupidos sinus.

Proliferum Thom. Rad. Nuptialis thalanit, proliferi cubiculi.

Placidum Stroz. pat. Nec placidum furtis antra cubile negent.

Ignauum Stroz. fil. Et ignauo tempus terit omne cubili.

Coniugale Conrad. Coniugali noctibus hunc satiat cubili.

Plumosum Guil. Castell. Eneruant animos plumosa cubilia fortes.

Nebulosum Stat. lib. 10. Stat super occiduae nebulosa cubilia noctis.

Nocturnum Bapt. Pius, Quum subit auricomus nocturna cubilia Titam.

Tenerum Stat in Achill. Tenero nec fluxa cubili Membra.

Occultum Musaeus. Et signa occulto longe speculata cubili.

Grarum Idem, Nauis littus adit, gratumque cubile Leander.

Tenebrosum Mant. In thalamos hominum, et tenebrosa cubilia ducunt.

Tepidum Mant. Tepidoque trahunt secura cubili Otia.

CVCVLLVS.

Cucullus vestis erat quae implicabatur collo. Nostri monachorum gestamen vocant, quod relinquere plane sit nefas. Georg. Valla ait, esse tegmen et vile, quo caput, humerique ad arcendam pluuiam conteguntur.

Durus Iuuen. Sat. 3. Contentusque illic Veneto duroque cucullo.

Santonicus Iuuen. Sat 8. Tempora Santonico velas adoperta cucullo.

Pullus Mart. lib. 10. Pullo Maeuius alget in cucullo.

CVCVMIS.

Tortus Virg. lib. 4. Georg. Tortusque per herbam Cresceret ventrem cucumis.

Caeruleus Prop lib. 4. Caeruleus cucumis tumidoque cucurbita ventre.

Anguineus Colum. Quidam cucumeris anguinei humorem expressum.

Intortus Idem. Intortus cucumis, praegnansque cucurbita serpit.

Liuidus Idem, Liuidus aut cucumis, grauida qui nascitur aluo.page 218, image: s218

Agrestis Idem, Et agrestis cucumeris et colocyntidis suffusio sic nocebit.

Niger Pont. Pro quibus intumuit cucumis niger.

CVCVRBITA.

Grauis Virg. in Moreto, Et grauis in latum demissa cucurbita ventre.

Praegnans Colum. Praegnansque cucurbita serpit.

Viridis Pontanus. Illum caepa recens, viridisque cucurbita captum Ducebat.

Syluestris Plin. lib. 20. Cucurbita syluestris quoque inuenitur.

Vnca Pont. Et cui sit cucumis, sit et vnca cucurbita curae.

Protenta Idem, Hortis sic medijs protenta cucurbita.

Ventrosa Iuuen. Sat. 14. Iampridem caput hoc ventrosa cucurbita quaerat.

Demissa Calent. Venditur obliquo demissa cucurbita ventre.

Seminosa Poeta in Priapeis cucurbitas seminosas appellat, quoniam semina multa habent

CVLCITA.

Facilis Mart. lib. 14 Fraudata tumeat facilis tibi culcita pluma.

Picta Pont. Otia et in molli culcita picta toro.

Leuis Codrus, Non leuis in tenero culcita strata toro.

Plumea Cic. in 4. Tusc. Collocemus in culcita plumea, psaltriam adducamus.

CVLEX

Malus Horat. lib. I. Serm Mali culices, ranaeque palustres Auertunt somnos.

Informis Calent. Aut notet informis membra tenella culex.

Rotundus Faustus, Pauperiora culex tecta rotundus habet.

CVLINA.

Nigra Mart. lib. 1. Pasceris et nigrae solo nidore culinae.

Fumifica Sidon. Propter fumificas gemam culinas.

Putida Pont. Qui se euadere putidam in culinam.

Vncta Iouius Nouomensis, Ipsa dabit lautas vncta culina dapes.

CVLMEN.

Arduum Claud. de Cons. Prob. Ardua terrigerae surgent in culmina ripae.

Nimbisonum Pamph. Haemi nimbisono quum surgunt culmine fluctus.

Aerium Idem, Cynthia saepe sui discedens culmine Cynthi Aerio.

Sublime Sabellicus, Exstruit ingentes sublimi culmine sedes.

Vmbrosum Augurellus, Praesidet vmbroso sub amoeni culmine collis.

Nemorosum Quint. Saepius in Rhodopes nemoroso culmine sistens.

Montanum Idem, Et quandoque iubet montana tumescere cantu Culmina.

Apricum Mant. Et vetus aprico recubant in culmine.

CVLMVS.

Fragilis Virg. lib. 1 Georg. Agricola, et fragili iam stringeret hordea culmo.

Leuis Idem, Ferret hiems, culmumque leuem, stipulasque volantes.

Cerealis Idem li. 2. Geor. Aut foetu pecorum, aut Cercalis mergite culmi.

Vdus Ouid lib. 4 Fast. Quantum si culmos Titan incalfacit vdos.

Viridis Sil. lib. 9 Mitia ceu virides agitant quum flamina culmi.

Tener Stat. lib 4. Theb. Tenerique in origine culmi.

Lactens Polit Peruia turgescunt lactentibus hordea culmis.

Agrestis Sabell. Agresti culino congesta sedebat.

Flauens Mant. Et late albebant flauen ibus hordea culmis.

Stridens Faustus, Vix stridens sterili culmus succurrit in agro.

Pinguis Virg. lib. 1. Georg. Pingues paleae teret area culmos.

CVLPA.

Edax politian. Nec edaci pectora culpa Carpitur occulte.

Turpis Stroz. pat. At tu infamis eris, turpique notabere culpa.page 219, image: s219

Miseranda sabellicus, Satis luimus miserandae crimina culpae.

Soidida Guiller. Castelius, Vt careat stimulis sordida culpa suis.

Horrens Remaclus, Anchora turbatis horrentes digere culpas.

Operta Stat in Achil. Sed opertae conscia culpae Cuncta pauet.

Tacita Iuuen. Sat. 2. Tacita iudant praecordia culpa.

CVLTER.

Acutus Col Deinde acutissimo cultello summatim eradito.

Strictus Ouid. li 1 Fast. Qui calido strictos tincturus sanguine cultros.

Petrinus Lactant. Fac tibi cultellos petrinos, nimis acutos.

Fulgens Guiller. Castellus, Fulgentes cultri capulo promuntur eburno.

Cruentus Mant. Membraque pertulerant cultros recutita cruentos.

Trux Remaclus, Duta per et cultros tingere sacra truces.

CVLTVS.

Decorus Lucan. lib 1 Cultu gestare decoros Vix nuribus.

Praelautus Budaeus, Vt eorum asseclis cincinatulis et praelauto cultu nitentibus stipendia pensitatent.

Diues Sabell. Stabat sine diuite cultu.

Nitidus Idem, Tam nitidos rerum cultus, tam mite fouebant Imperium.

Decens Conrad. Et stant decenti tecta cultu.

Superbus Faeustus, Cultuque superbo Pendebat niueo gemmara monilia collo.

Luxurians Pont. Et damnant cultus luxuriantis opes.

Regalis Claud. de Equo Hono Accipe regales cultus, et crine superbos.

Muliebtis Quint. lib 8. Institut. Et cultus concessas atque magnificus, etc.

Vanus Boetius, Vani tegmina cultus.

Solemnis Mantuan. Limina solemni late celeberrima cultu.

Rhetoricus Idem, Nec non diua Polymnia cultu Splendida rhetorico.

Attalicus Idem, Longa quoque Atralico vestita sedilia cultu.

Nitens Idem, Cultuque ornata nitenti Circumequitant.

Magnificus Idem, Vbi strata cubilia cultu Magnifico.

Felix Idem, Villa felici redimita cultu.

Gemmatus Claud de 3. Cons. Hono. Gemmatosque humilem dispergere Perfida cultus.

CVMAE.

Euboicae Ouid. lib 14. Sedibus Euboicam Stygijs emersit in vrbem.

Consciae fatorum Syl. lib. 8 Linternum, et quondam fatorum conscia Cumae.

Veteres Stat. lib. 4. Syl. Qua monstrat veteres Apollo Cumas.

Phoebaeae Conradus, Quique Phoebaeae celebranda gestat Nomina Cumae.

CVMINVM.

Herba est quinis folijs veluti serratis, multis aegritudinibus magno vsut. Nam cum pane sumptum, vel potum ex aqua et vino, tormina intestinorum et dolores discutit. Veruntamen pallorem bibentibus gignit.

Gracile Colum. Nascuntur gracili Melantia grata cumino.

Pallens Persius Sat 5 Rugosum piper, et pallentis grana cumini.

Exsangue Horat. lib. 1. Epist. Quod si Pallerem casu, biberent exsangue cuminum.

CVNAE.

Tenerae Sabellicus, Exierat teneris iam dum virguncula cunis.

[note: Id est, segmetis et circulis ornatae. ] Tepidae Mantuan. Tepidas primaeua infantia cunas Transijt.

Dulces Remaclus, Ferte deo dulces praesepia lignea cunas.

Soporae Faustus, Infantem cunis libasse Platona soporis.

* Segmentatae Iuuenalis Sat. 6. Et segmentatis dormisset paruula cunis.

Molles Mant. Mollibus e cunis, grauidaue parentis ab aluopage 220, image: s220

CVNEVS.

Ahenus Pontanus, Dum trunco affixus, cuneo et traiectus aheno.

Praedurus Conradus, Vnde praeduris cuneis egestas.

CVPIDITAS.

Inexplebilis Plin. lib. 3. Iuuat enim insectari inexplebilem istam habendi cupiditatem.

Vesana Bud. Quis nescit quosdam aliquando, stimulante vesana cupiditate, per fas nefas census suos auxisse?

Insatiabilis Lactan. Alijs enim cupiditatem insatiabilem immittit.

Effrenata Cic. lib. 3. de Finibus, Quis vnquam fuit, aut auaritia tam ardenti, aut tam effrenatis cupiditatibus.

Flagrans Idem in 4. Quaest. Tusc. Sine flagrante cupiditate facere potuissent.

Improba Idem in Verrem, Minister improbissimae cupiditatis pertimuit.

Caeca Idem in oratione pro Sylla, O volucrem fortunam, Ű caecam cupiditatem.

Indomita Id pro Sex. Ros. Indomitae animi cupiditates ad hoc scelus impulerunt.

Furiosa Idem in Catil. Ibis tandem aliquando, quo te iampridem tua ista cupiditas effrenata et furiosa rapiebat.

CVPIDO.

[note: Pro cupidiraae. ] Occaecata Colum. Et occaecata cupidine frustrata.

Misera Horat. li. 1. Epist. Feruet auaritia miseraque cupidine pectus.

Ieiuna Lucret. lib. 4. Sic expletur reiuna cupido.

Furiosa Ouid. lib. 1. Fast. Creuerunt et opes, et opum furio sacupido.

Furibunda Stat. lib. 4. Theb. Vnde haec furibunda cupido, Nate tibi.

Improba Seneca in Her. Fur. Nos improba cupidine acti.

Auara Pont. Et mores animum molles, et auara cupido Inficiunt.

Imperiosa Idem, Ingentesque tument animi, imperiosa cupido.

Praeceps Idem, Deliciae inficiunt animos praecepsque cupido.

Scelerata Codrus, O Martis scelerata cupido.

Malesana Augurellus, Quae me malesana cupido Immutat miserum?

Rabiosa Quint. Iraque, et erodens dolor, et rabiosa cupido.

Nefanda Cantal. Barbaricusque furor, regnique nefanda cupido.

Prona Archit. Exspectata bonis rapiunt bona, prona cupido.

Lucri studiosa Idem, Nullis Exsatiata bonis lucri studiosa cupido.

Arrecta Virg. lib. 5. AEn. Laudumque arrecta cupido.

CVPIDO.

Ferus Virg. de Vino et Venere, Bellum saepe parit ferus exitiale Cupido.

[note: a flagranreis. ] Flagrans Idem lib. 1. AEn. a Flagrantisque dei vultus.

Feruidus Horat. lib. 1. Carm. Feruidus tecum puer, et solutis Gratiae zonis.

Sordidus Idem. lib. 2. Nec leues somnos timor, aut cupido Sordidus aufert.

Ales Idem lib. 3 Tibi qualum Cythereae puer ales.

Dulcis Idem lib. 4 Desine dulcium Mater saeua Cupidinum.

Pinnatus Apul. lib. 3. Cupido pinnatus assistam tibi.

Formosus Idem lib. 5. Ipsum illum Cupidinem formosum deum.

Volatilis Bapt. Pius, Per Venerisque faces, puerique volatilis arcus.

Gratiosus Apul. Gratioso Cupidini quamuis absenti blandiebantur.

Lasciuus Ouid. 1. Met. Quid tibi nam lasciue puer cum fortibus armis?

Volucer Idem 5. Met. Natumque amplexa volucrem.

Pharetratus Idem lib. 10. Namque pharetratus dum dat puer oscula matri.

Paruus Idem 2. Fast. Venit ad Euphratem comitata Capidine paruo.

Praepes Idem in Epist. Herm. Succubuit telis praepetis ipse dei.page 221, image: s221

Aliger Stroz. pat. Non potes aligeri vitare Cupidinis ictus.

Idalius Stat. 2 Theb. Non decus, Idaliusque puer, sed luctus et irae.

Incestus Auson. Vita nec incestis laeta Cupidinibus.

Illex voluptatis Mart Cap. Cupido corporeae voluptatis illex.

Procax Idem, Procax et proteruus assultibus ad eum alacer Cupido

Sagittiser Bapt. Pius, Tu focus erroris, tu caussa, sagittifer ales.

Agilis Seneca in Hipol. Spargit effusas agilis sagittas.

Immitis Ibidem, Haec regna tenet puer immitis.

Teliger Idem, Timende matri teliger saene puer.

Impiger Pont. Certos iterat puer impiger ictus.

Tener Idem, Dumque illi comes, et tener Cupido.

Crudelis Bapt. pius, Crudeles superi, crudelis et ipse Cupido.

Minax Pont. Immanem pharetram dei minacis.

Instabilis idem, Instabilisque puer, et puer ipse deus.

Flammis armatus Thom Kad. Flanimis et sagiuis armatus, puer alienas domos discurrens.

Lacteus Idem, Quos teretes et lacteos Cupidines veros.

Audax Polit. Vnde implicet audax Serta Cupido sibi.

Ludens Idem, Nexas decenter pinnulas ludentium Cupidinum.

Ferox Marull. Quos ferox inter medios Cupido.

Callidus Idem, Callidus quondam perijsse certa Quemque sagitta.

Mellifluus Cod. Lumina mellifluis plena Cupidinibus.

Improbus Stroz. pat. Improbus irrisit meditantem magna Cupido.

Impurus Stroz fil. Fundit et impurus multas quas nocte Cupido.

Ignifer Idem, Stellantem vero ad nimbum puer ignifer alas Pandit.

Malus Idem, Quem malus exagitat noctesque diesque Cupido.

Gnydius, ab epitheto Veneris. Pamph. Quaeque placent Gnydij tela facesque dei.

Cautus Idem, Incautos cautus superans armatus inermes.

Pulcer Idem, Pulcer tibi dat Cupido tela facesque.

Sceleratus Idem, Clamauit, celer hinc fugias scelerate Cupido.

Blandus Idem, Consule blanda Venus, mihi consule blande Cupido.

Titillans animum Conr Vnde titillans animos Cupido.

Vanus Augur. Et nunc procacem, nunc proteruum, nunc grauem, Vanumque saepe dicimus Cupidinem.

Trux Idem, Quam trucis subigi saeua lege Cupidinis.

Atrox Crinit. Atrox Idaliae puer.

Saeuus Bapt. Pius, AEmula fit pharetris saeue Cupido tuis.

Rapax Idem, Per quos nostra rapax corripit ossa puer.

Nectareus Idem, Oscula nectareis plena Cupidinibus.

Flammigena Idem, Parcite flammigenae, vobis licuisse queruntur.

Caecus. Mant. Vulnificos caeci vitate Cupidinis arcus.

Splendidus Id. AEolus et Tethys, et splendidus ora Cupido.

Pennatus Clau. Nexa sub ingenti requiescit gratia quercu Pennati passim pueri

Volans Seneca, Ille per coelum volans proterua tenera tela molitur manu.

Nudus Calent. Hic etiam posuit nudus sua castra Cupido.

Cultus Idem, Annuite Ű Venus, et culte Cupido mihi.

Inuictus Faust. Hactenus inuicti lasciua Cupidinis arma.

Versiformis Mart. Cap. Puer ipse versiformis facibus studet Cupido.

Vagus Seneca, Natum per omnes scilicet terras vagum Erycina mittie.

Armiger Bapt. Pius, Quippe senex iuueni credis et armigero.page 222, image: s222

Edax Idem, Edax populatur nostra Cupido Pectora.

Dirus Idem, Quos agis alterna dire Cupido manu

Vesanus Idem, Pax, Venus, et mecum discors vesane Cupido.

Aureus Idem, At Venus et tecum puer aureus ille Cupido.

Paphius Idem, Et Paphio certat blanda columba deo.

Argenteus Hieron. Ang. Non tales oculos argenteus ille Cupido.

Insuperabilis Idem, Omniuagis quatiens puer insuperabilis alas.

CVPRESSVS

[note: Cupressus, seu Cyparissus arbor. ] Conifera Virg. 3. AEn. Aeriae quercus, aut coniferae cyparissi.

Idaea Idem 2 Georg. Nec salici, lotoque, nec Idaeis cyparisiis.

Fetalis Idem lib. 6. Et ferales ante cupressos Constituunt.

Laeuis Horat. in Arte, Linenda cedro, et laeui seruanda cupresso.

Acuta Ouid. 3 Met Vallis erat piceis, et acuta densa cupresso.

Ardua Calent. Arduaque in caelum cono porrecta cupressus.

Moesta Syll li. 10 At ferale decus moestas ad busta cupressos, Funereas.

Tenera Stat. 6 Theb. Tristibus interea ramis, teneraque cupresso.

Plotara Id. 5. Syl Hilaresque hederas plorata Cupressus Excludit ramos.

Aeria Mart. lib. 12. Daphnona platanos, ac aerias cyparissos.

Alticoma Pont. Et alticomae cyparissi Triste gemunt.

Rorans Idem, Tum geminae sacro rorantes imbre cupressi

Odora Stroz pat. Populus, ac platani ingentes, et odora cupressus.

Viridis Pamph. HÓc inter virides lauros, viridesque cupressos.

Celsa Quint. Auritae ad cantus fagi, celsaeque cupressi.

Nigra Rodol. Agric. Nigra crines vmbrante cupresso.

Odorifera Mant. Coniferas pinus, et odoriferas cypatissos.

Stygia Idem, Claudit odoratas lauro, Stygiamque cupressum.

Deplorata Barthol ErexÍre pyram, deploratasque cupressos.

Vitidans Pont. Intexitque apio sertum, et viridante cupresso.

Funesta Daniel Ceret. Brixianus, Ipuer, et postes funesta cinge cupresso.

CVRA, pro anxietate et prouidentia.

Tristis Virg. lib 4. Georg. Nate licet tristes animo deponere curas.

Ambigua Idem lib. 8 Dum curae ambiguae, dum spes incerta futuri.

Insomnis Claud. Insomnes longo veniunt examine curae.

Mordax Lucan. lib. 2. Curis animum mordacibus angit.

Vigil Syl. lib. 7. Quae te cura vigil fessum germane farigat.

[note: Scaliger legit, Est enim adora tea, curo. d. ] Molesta Propert. lib. 3. * Est neque odoratae cura molesta domi.

Diligens Colum. lib. 8. Quam ob causam diligenti cura seruandum est.

Sedula Sabellicus, Nullaque adhuc tanti sedula cura fuit.

Edax Horat. lib 2. Carm Dissipat Euchyus curas edaces.

Vitiosa Idem, Scandit aeratas vitiosa naues Cura.

Atra Idem lib. 3. Carm. Post equitem sedet atra Cura.

Sagax Idem lib. 4 Carm. Et curae sagaces Expediunt per acutae bella.

Sequax Politianus, Quam metuant intrare pauor caeraeque sequaces.

Frigida Lucret. lib 4 Stillauit gutra, et successit frigida cura.

Leuisomna a me dicitur eadem dictione Lucretij, qua corda canum vocat leuisonina.

Pauida Lucret. lib. 6 Cernentes pauida complebant pectora cura.

Acerba C. Marius, Quapropter edulcare conuenit vitam, curasque acerbas, etc.

Intolerans Gel lib. 19. ca. 7. eundem scripsisse curis intolerantibus pro intolerandis.page 223, image: s223

Teris Syllius lib. 4. Itur in acres Bellorum raptim curas.

Subtilis Manilius, Nunc age, subtili rem summam perspice cura.

Vigilans Ouid. li. 2. Met. Nec fruitur somno vigilantibus excita curis.

Grauis Virg. lib. 4. AEn. At regina graui iamdudum saucia cura.

Solers Manilius, Quod si solerti circum spicis omnia cura.

Amara Ouid lib. 1. de Ponto, Longus enim curis vitiatum corpus amaris.

Languida Idem lib. 2. de Ponto, Deserit an partes languida cura suas?

Memor Id. li. 4 de Ponto, Carmina sola tibi memorem testantia curam.

Damnosa Id. li 1. de Rem. Me duce damnosas hominis compescite curas.

Attonita Syl. lib. 3. AEgramque leuare Attonitis mentem curis.

Moesta Idem lib. 6. Et moesta refouebat vulnera cura

AEgra Pontanus, Et aegras Solantem curas, nec mitia fata volutans.

Auara Stat. lib. 1. Theb. Iam somnus auaris Inserpit curis.

[note: Cura nimis facit hominem desidem, vt taedeat periclitari, iacere alem aut tentare quicquam. ] Arcana Stat. li 2. Theb. Quo serere arcanas, aptumque euoluere curas.

Infanda Idem lib. 5. Theb. Ignis et infandis venÍre obliuia curis.

Deses Idem lib. 6. Theb. Dum deside cura Credo sinus fidos altricis, et vbera mando.

Sollicita Idem lib. 9. Verbaque sollicitas matrum solantia curas.

Peruigil Idem lib. 3. Syl. Anxia peruigili ducis suspiria cura.

Spinosa Faustus, Spinosasque meo curas de corde reuelli.

Turpis Tibullus lib. 3. Quid queror infelix? turpes discedite curae.

[note: Scaliger legit: Notibi sim, ra. l. ae. ] Feruida Idem lib. 4. Nec tibi sit mea lux aeque tam feruida cura.

Rudis Mart. lib. 1. Secreta quaere carmina, et rudes curas.

Inquieta Idem lib. 10. Et inquietas fessus exuit curas.

Pallens Idem lib. 11. Pallentes procul hinc abite curae.

Pallida Idem lib. 14. Non venit ad duros pallida cura toros.

Vrgens Val. Flac. lib. 8. Iam prior in lucos curis vrgentibus heros Venerat.

Reses Ibidem, Soluere in hoc tandem tesides dux litore curas.

Implacida Claud. Implacidas nullo solabor pignore curas.

Funesta Idem, Desine funestis animum Proserpina curis, Et vano vexare metu.

Stimulans Idem, Ille diu curis animum stimulantibus aeger.

Indaga veri Mart. Capella, Quodque indaga veri Cura sacit dubium.

Perdia Idem, Ista peritis tribuit cura vigil lucernis, perdia, pernoxque.

Dura Virg. lib. 4. AEn. Ast alij duras immittere curas.

Excubialis Sidon Si quid inter excubiales curas, vtpote in castris, saltem sortito vocabis.

Anceps Cic. lib. 1. Offic. Afferatque ancipitem curam cogitandi.

Anxifera Idem lib. 1. de Diuin. Anxiferas curas vrbis requiete relaxas.

Secreta Seneca, Magis exurunt, quos secretae lacerant curae.

Leuis Propert. lib. 2. Et leuibus curis magna perire bona.

Misera Augurellus, Perdita quot miseris turbantur pectora curis.

Grauida Pontanus, Ipsius grauidas dolore curas.

Lugubris Politianus, Quid curis animum lugubribus teris?

Malesuada Idem, Malesuadaque pectus Cura nimis lacerat.

Profana Petrarcha, Quas nulla profanis Mens curis imbuta videt.

Sordida Stroz pat. Fata nec ingenium sordida cura premit.

Prouida Idem, Insequitur satuti prouida cura patris.

Maligna Stroz. fil. Curisque exuta malignis Pectora.

Seuera Idem, Si tenerum pectus cura seuera premit.

Flagrans Mapphaeus, Flagrantesque agitant curas, et gaudia longis Parta malis.page 224, image: s224

Anxia Mantuan. Continuo ancipiti regem cura anxia casu Perculit.

Iniqua Sabellicus, Resque nouas animo, et curas versaret iniquas.

Iners Idem, Ille instat contra, curasque remorder inertes.

Liuida Idem, Liuida cura subit, nec non damnata perenni Torpori facies.

Tetrica Faustus, At tua quo tetricis lassantur pectora curis.

Vorax Conradus, Lectus et cutas releuet voraces.

Turbulenta Idem, Hospes pererrans turbulentis pectota non bene firma curis.

Premens animum Idem, Exues curas animum prementes.

Mordica Idem, Exuta curis pectora mordicis.

Turbida Augurellus, Diuersa curis mens exuta turbidis.

Ingrata Idem, Quantum est ingrata animo deponere curas.

Noxia Idem, Nam semel pressis, et humi relictis Noxij curis.

AEstuans Crinitus, Et puer curas mouet aestuantes.

Perniciosa Idem, Qui hanc imperandi curam velut inquietam, aestuantem, ac perniciosam refugerunt.

Mordens Behelius, Tristitias animi, mordentes pectora curas.

Laboriosa Salmonius, Cura colligimus laboriosa.

Laborifera Quint. Turba laboriferis positis trahitotia curis.

Vrens Mant. Vrentes curas, sollicitosque dies.

Nocens Idem, Curasque nocemes Ingerit.

Tacita Idem. AEgra fatigabat tacitis praecordia curis.

Obscoena Idem, Viuit, et obscoenis facit inuia pectora curis.

Terrestris Idem, Terrestres animo curas. ceu nubila quaedam.

Flammans Idem, Sollicitum pectus curis flammantibus vrget.

Rodens Idem, Nullaque pax vitio. rodertibus intinia curis.

Atrox Idem, Age, atroces quae pectora curas Sollicitant.

Crucians Idem, Curis mentem cruciantibus aegram.

Inuida Hor. lib. 1. Epist Est vbi diuellat somnos minus inuida cura.

Exanimalis Plaut. in Rud. Mihi multae in pectore sunt curae exanimales.

Dira Conrad. Qui solet diris stimulare curis.

Attrita Architren. Sudor et attritae superest vigilantia curae.

Vltrix virg. lib. 5. AEn. Luctus et vltrices posuÍre cubilia curae.

Carnifex Bapt. Pius. Carnifices curae, et mentis sententia discors.

Tenax Mant. Haec est cura tenax, studiumque immobile matri.

Tenax Barthol. Lochiensis. Indefessa opera inquiete cura.

Importuna Mant. Importunae vrgent cum sollicitudine curae.

[note: Populi fuerunt Sabino rum. ] CVRES

Seucri Virg. lib. 9. Tacitoque seni, Curibusue seueris.

CVRETES.

Curetes fuerunt sacerdotes et ministri Cybeles, qui vagientem Iouem in Creta occuluerunt, dissono vlulatu omnia complentes, ne Saturnus vagitum ipsius Iouis audiens illum deuoraret. Lucret lib. 2. Dictaeos referunt Curetas, qui Iouis illum Vagitum in Creta quondam occultasse feruntur; Quum pueri circum puerum, pernice chorea, Armati in numerum starent, pernice chorea, Armati in numerum pulsarent aerib. aera, Ne Saturnus eum malis mandaret adeptus, AEternumque daret matri sub pectore vulnus. Propterea magnam armati matrem comitantur. De his Ouid. Hoc Curetes agunt, hoc Corybantis opus. In hoc versu primam producit, sed pro Dalmaticae populis populis primam corript teste Lucano lib. 4.

Phrygij Lucret. lib. 2. Curetas nomine Graij, Quos memorant Phrygios.

Dictaei a Dicte oppido Cretae.page 225, image: s225

Imbrigenae, quoniam poetae fabulantur eos imbre genitos. Ouid. lib. 4. Metam. Largosque satos Curetas ab imbri.

CVRII.

[note: Flegas Cutij dictum. ] Curiorum familia Romae fuit admodum pauper, sed nihilominus commendabili virtute. Praecipuam in ea laudem meruit M. Curius, quem rapa in foco torrentem quum legati Samnitum reperissent, eique multum obtulissent auri, Malo, inquit, haec in fictelibus meis comesse, et aurum habentibus imperare.

Mares Horat. lib. 1. Epist. Et maribus Curijs et decantata Camillis?

Graues Lucan. lib. 10. Nomina pauperis aeui Fabricios Curiosque graues.

Pauperes Claud. de 4. Cons. Hono. Pauper erat Curius, reges quum vinceret armis.

Pugnaces Id. li I. in Rut. Et casa pugnaces Curios angusta [note: al tenebat. ] tegebat.

Veteres Idem lib. 1 in Futr. Gens Claudia surgat, Et Curij veteres.

Tetrici Laur. Lippius, Non pudeat, tetrico sic placuit Curio.

CVRRVS.

Praeceps Virg. lib 3. Georg. Praecipitem Occani rubro lauit aequore currum.

Insignis Idem in Culice, At quibus insigni curru profectus equorum.

Volucer Idem lib 10. Qui volucri curru medium secat agmen.

Rapax Apul. lib 6. Et currum rapacem, et terram tenacem.

Leuis Ouid. lib. 2. Metam. Occupat ille leuem inuenili corpore currum.

Citatus Syll. lib. 8. Ductorem Libyae, currusque citatos.

Laborifer Stat lib. 6. Theb. Clara laboriferos coedo Tithonia currus Extulerat.

Arduus Idem lib. 3. Syl. Famae curribus arduis leuatus.

Falcatus Val. Flac. lib. 6. Vndique falcatos deserta per aequora currus.

Citus Seneca, Haud aliter citos currus gubernat.

Agilis Pontanus, Versentque agiles in puluere currus.

Ales Seneca, Ego inter auratas alite curru vehat.

Sonans Pont. Et currus agitare sonantes.

Volans Mant. In superos tentare viam, curruque volanti.

Quadrupes Calentius, Quadrupedesque trahent ingenti pectore currus.

Celer Faustus, Desiluit celeti simul ac Venus anxia curru.

Falcifer Antiqui curribus vtebantur falciferis, quibus equitum peditumque membra mifere laniabantur. Lucr. lib. 3. Falciferos memorant currus abscindere membra.

Inauratus Propert. lib. 1. Cuius inaurati celebrarunt limina currus.

Edax Erasmus, Edax currus, prouerbiali figura dicitui homo vorax.

Pictus Mant. Tale super picto, per rura, per oppida curru.

Superbus Idem, Magnanimis rex magnus equis, curruque superbo Fertur.

CVRRVS SOLIS.

Igniser Virg. de Ortu solis, Cum sol igniferos currus e gurgite magno Sustulit.

Flammiter Lucan. lib. 1. Seu te flammigeros Phoebi [note: al. trunscende. re. ] conscendere currus.

Flammiter Syll. lib. 5 Donec flammiferum tollentes aequore currum.

Igniuomus Quint. Per varia igniuomo coelestra sidera curru.

Aureus Boetius lib. 5 Quod Phoebus roseum diem Curru prouebit aureo.

CVRSVS.

Rapidus Virg. lib. 5. Hic qui forte velint rapido contendere cursu.

Praeceps Lucan lib. 2. Praecipiti cursu flexi per [note: al lietora. ] cornua portus.

Celer Idem lib. 3. Per Romana tulit celeri munimina cursu.

Subitus Idem lib. 4. Collem subito consendere cursu.

Decliuis Idem ibid. Non habeant amnes decliuem ad littora cursum.page 226, image: s226

Vagus Idem lib. 10. Cursusque vagos statione moratur.

Infrenus Columella, Sed quid ego iufreno volitare per aethera cursu.

Vinax Gellius lib. 5. Regem viuacissimo cursu retulit.

Concitus Apuleius lib. 4. Cursu me concito proripio.

Furiosus Idem lib. 7. Per mediam ciuitatem cursu furioso proripit se.

Defrenatus Ouid. 1. Met. Et defrenato voluuntur in aequora cursu.

Anhelus Idem lib. 11. Cursu festinus anhelo Aduolat.

Volucer Idem 1. Trist. Nec comites volucri contenta est vincere cursu.

Properus Idem in Epist. Parid. Quae propero cursu vicerat ante procos.

Lymphatus Syl. lib. 11. Ruit ocyus amnis Lymphato cursu.

Citatus Idem lib 5. Properantia signa citato Raptabat cursu.

Pernix Idem lib. 15. Et corripit agmen Pernici rapidum cursu.

Fulmineus Idem lib. 12. Donec fulmineo partus vestigia cursu.

Praepes Stat. 6. Theb. Ceu praepete cursu Confligant densae volucres.

Auidus Idem lib. 11. Auidos illidit in aegrum Cornipedum cursus.

Agllis Idem 4. Syl. Nec cursus agiles, sed impetum.

Alacet Manil. Atque alacres cursus, campoque volantia membra.

Ales Caesar Germ. Haec effata super monitus, abit alite cursu.

Trepidus Ruffus, Orion trepido terrae perit extima cursu.

Fragosus Mart. Cap. Fragososque cursus anhela sulphureus celeritate torquebat.

Audax Sidon. Egit audacem mea cymba cursum.

Incitus Seneca, Hunc petam cursu incito.

Pronus Pont. Descris Italiam, pronoque per aequora cursu.

Irtequietus Lactan. Sol irrequietis cursibus, et spacijs inaequalibus orbes annuos conficit.

Ardens Stroz fit. Sistereque ardentes cursus.

Effusus Liuius, Cursuque effuso ad castra ferebantur.

Velox Pamph. Quisquis auet caeli veloces noscere cursus.

Amens Sabell. Excipit amentes cursus hostemque trucidat.

Praerapidus Mant. Praerapido post terga fugacia Gallus Proripitur cursu.

Multiuadus Idem. Vbi labitur Indus In mare multiuado cursu.

Repentinus Idem. Repentino properant discrimina cursu.

Volans Faust. Cursuque volanti Defessam adiungit praedam.

Pronus Architr. Non prono rapitur victoria cursu.

Strepens Bapt. Pius, Amnesquae vitreos strepente cursu Nutris.

Aliget Stroz pat. Aligero properat per inania cursu Nubila.

Cliuosus Mant. Verum vbi cliuoso voluuntur flumina cursu.

CVRVLES.

Erat ourulis seu curule, sedes ex ebore, quae supremi magistratus vtebantur incurru. Licebat enim magnis magistratibus vehi curru in curiaem, et curulibus insidere.

Eboratae Sidon. Atque eboratas curules et gestatorias, trabeatasque et fastos recolas purpureos. Horat. lib. 1. Epistolarum, Cuilibet hic fasces dabit, eripierque curule Cui volet importunus ebur.

CVSPIS.

Aurara Virg. in Ciri, Additur aurata deiectus cuspide Typho.

Ferrata Colum Ferratae cuspidis ictu.

Acuta Ouid 5. Met. Quod facit, auratum est, et cuspide fulget acuta.

AErata Idem. 5. Metam. Fraxineam quatiens aeratae cuspidis hastam,

Fraeacuta Idem lib. 7. Vbi viderunt praeacutae cuspidis hastas.

Aurea Idem ibid. Iaculum, cuius fuit aurea cuspis.page 227, image: s227

Fera Idem 2. de arte, Saepe fera toruos cuspide fixit apros.

Saena Syl. lib. 4. Et librat saeua coniectum cuspide ferrum.

Fulgens Idem lib. 5. Qua nasci ferrum fulgenti cuspide cernit.

Dira Idem lib. 7. Et dira a summa pendebat cuspide cassis.

Proceta Idem lib. 9. Et procerae cuspidis ictu.

Infesta Idem lib. 17. Infesta portantem cuspide vulnus.

Valida Manil. Retiaque et valida venabula cuspide fixa.

Violenta Idem, Scorpius armata violenta cuspide cauda.

Rigida Quint. Figent rigenti cuspide in ligno tuos.

Vulnifica Barth. Et rude vulnifica tegmentum cuspide frangit.

Ahena Adrian. Card. Hic venabula, cuspides ahenas.

CVSTODIA.

Peruigil Lucan. lib. 4. Peruigil alterno p‚ret custodia signo.

Vigil Ouid. lib. 12. Et vigil Argolicas seruat custodia fossas.

CVSTOS.

Vigil Ouid lib. 3. de Arte, Quaque vigil custos praeteriturus eram.

Vigilans Stroz. pat. Quos neque turbarat vigilans in limine custos.

Sedulus Augur. Sedulus his igitur custos haerebis.

Fidus Mant. Et vt fido sua sub custode relinquat.

CVTIS.

Tenera Pallad. Rutil. Cutis tenerioris et sapore nobiles. Remaclus, Et matibus tenerae summa secare cutis.

Lactea Apul. lib. 3. Quam tuam plumeam lacteamque contingat cutem.

Tenella Idem, Et cutis tenella duratur in corium.

Tenuis Ouid. 4. Trist. Vix habeo tenuem, quae tegat ossa, cutem.

Caerusata Mart. lib. 7. Et caerusata candidiora cute.

Arida Iuuen. Sat. 6. Tres rugae subeant, et se cutis arida laxet.

Callosa Adrian Card. Callosa, cute, caute duriore.

Alba Mant. de Calam. Et pingui suidore cutem depascitur albam.

Clara Mant. Claraque sub tenui cutis interlucet amictu.

Mollis Idem, Sub cute molli mens fera,

Vuida Idem, Sunt tamen hic armenta quibus cutis vuida.

CYANEAE.

Cyaneae in sulae sunt in Ponto lapidosae, quae sine periculo nauigantur. Videntur autem mobiles, et inter se concur santes propter ventos, varia quadam lucta ibidem confligentes.

Instabiles Ouid. 1. Trist. Transeat instabiles strenua Cyaneas.

Patulae Syl. lib. 14. Et patulam Cyaneam, lateque palustribus vndis.

Errantes Val. Flac. lib. 4. Errantesque per altum Cyaneas.

Praecipites Ibidem, Cyaneae iuga praecipites illisa remittunt.

Furentes Idem li. 5. Iamque furentes Cyaneas, aident auidos attollerevultus.

CYATHVS.

Commodus Hor. lib. 3. Carm. Miscentur cyathis pocula commodis.

Rorans Pont. Rorantes cyathos, metumque poscunt.

Habilis Petrarcha, Seruo habiles cyathos, et agresti vrgere labellum Subere.

Capax Faustus, Cyathosque capaces Sumit.

CYBELE.

Cybelen poetae faciunt vxorem Saturni, a Cybelo Phrygiae monte seu oppido nominatam. Vocatur et alijs nominibus, vt Rhea, Ops, Vesta, Tellus, Mater deum. Veteres finxerunt eam sedere in curru leonibus tracto, significare volentes terram in sublimi esse libratam, suaquod ipsam vi aere renitente, permanere suspensem et sublimen.


page 228, image: s228

De hac Macrob. Quis enim ambigat matrem deŻm terram haberi? Haec deos leonibus vehitur validis impetu atquod feruore animalibus, quae natura caeli est, cuius ambitu aer continetur, qui vehit terram. Virg. lib. 3. AEn. Etauncti currum dominae subiere leones Ouid. lib. 10. Dente premunt domito Cybeleia frena leones. Addixerunt ei sacerdotes Corybantes, et detestaos seu emasculatos, qui capita rotantes, quodam velut furore permoti sacra cius conficiebant. Quarto mense celebrabantur Megalesia sollemnia in Cybeles honorem, quo tempore alternatim conuiuabantur. Ouid. 4. Fast. Cur vicibus factis ineant conuiuia quaero. August. li. 7. de ciuitate Dei, scribit ab scissos matri deŻm seruire, vt intelligamus eos, qui semine indigeant, terram sequi oportere, quae mater deum nuncupatur. Lucrerius ait Gallos datos Cybelae, quoiam qui violant matrem, digni sunt vt emascuientur, et virilitate priuentur, quo minus viuam possint creare progeniem. Eidem tribuuntur Phryges ministri, quod ex illis finib. fruges creatae sint primum, quas terra producit. Sacra eius celebrantur tympanis, cymbalis, cornibus e tibijst, quorum cantu sacerdotes versos in furorem se fingebant. Eam quoque comitantur Corybantes et Curetes armati, vt intelligamus patrtam et natalem terram armis esse defendendam. Inter sacerdotes Cybeles fuerunt Choreus, Melissa, Barthabaces, vt est apud Virg. et Ptutar. Cybelen in primis colebant sequentia loca, Ida et Dindymus, Phrygiae montes. In Phrygia Galli in honorem Deae inter seconcertabant et digladiabantur, ad effusionem sanguinis. Demum cruore vbertim manante, concurrebant ad aliquem fluuium deae sacrum, ibidem cultros, et plagas loturi. Romani hoc faciebant ad Almonem fluuium proximum Romae, vndecimo cal. April. Vide Val. Flac. et Stat. lib. 8. Reate quoque Vmbriae oppidum sacrum erat Cybelae. De hoc Syl. lib. 8. Item Berecynthus mons, et Pesinuntium oppidum Phrygiae.

Berecynthia Virg lib. 6. Aen. Qualis Berecynthia mater Inuehitur curru.

Turrita Ouid. lib. 10. Sacra retorserunt oculos turritaque mater.

Phrygia Virg. lib. 7. Idaeumque Iouem Phrygiamque ex ordine matrem.

Entheata Catull. Nam quo tempore legit Entheatam Dindymi dominam.

Mater deum Lucr. lib. 2. Quare magna deŻm mater, materque ferarum.

Idaea Idem, Idaeam vocitant matrem, Phrygiasque cateruas Dant comites, illis quia primŻm ex finibus edunt. Per terrarum orbem fruges coepisse creari. Val. Flac. lib. 2. Idaeaque mater, et chorus, Et summis vlularunt collibus amnes.

Pesinuntia Apul. lib. 1. Inde primigenij Phryges Pesinuntiam nominant matrem.

Turrigera Ouid. lib. 4 Fast. Turrigeram casto iunxit amore deam.

Cybeleia Ouid. lib. 1. de Arte, Quorum Cybeleia mater Concinitur Phrygijs exululata modis.

Veneranda Syl. lib. 9 Amphitryoniades. pariter veneranda Cybele.

Grandaeua Idem lib. 6 At grandaeua deŻm praenosceus omnia mater.

Enthea Mart. lib. 5. Quem sectus vtulat matris Entheae gallus.

Dindymene Idem lib. 8. Non per mystica sacra Dindymenes.

Torua Claud. Verberat Idaeos torua cum matre leones.

Sacra Proper. lib. 3. Dindymus et sacrae fabricata inuenta Cybelae.

CYCLADES.

Cyclades insulae sunt Aegaei maris, in Cyclo dispositae, numero quinquagintatres.

AEgaeae Ouid. lib. 1. Trist. Cycladas Aegaeas obstupuisse puto.

Altae Stat. in Achil. Placet ire per altas Cycladas.

Vadosae Idem, Interque vadosas Cycladas, Aegaeae frangunt vbi saxa procellae.

Sparsae Virg. lib. 3. Aen. Sparsasque per aequor Cycladas.page 229, image: s229

Fulgentes Horat. lib, 3. Car. Quae Cnidon, Fulgentesque tenet Cycladas, et Paphon.

CYCLAS.

Cyclas vestis est feminea, et in rotunditatem formata. Sidon. ait, pronubam cyclade honorari, sicut toga senator bonoratur.

Purpurea Bapt. Pius, Et tibi purpurea cyclade vetrat humum.

Ventosa Idem, Comere seu placuit ventosa cyclade corpus.

Virens Idem, Nitet ecce virenti Cyclade.

Tenuis Iuuen. Sat. 6. Hae sunt quae tenui sudant in cyclade.

Aurata Prop. lib. 4, Haec nunc aurata cyclade signat humum.

CYCLOPES.

Cyclopes ministri fuerunt Vutcani in Sicilia, quos poetae monoculos dicunt, Neptuni ex. Amphitrite filios. Dicuntur Ioui fulmina conficere apud Liparam, quae est vna ex Aeolijs insulis. Fabricam ferrariam primum in Creta repererunt. Omnium praecipui fuerunt Brontes, Steropes, Pyracmon et Aemonides. Cydopes occidisse fertur Apollo propter fulmina Ioui fabricata, quibus perierat filius Aesculapius.

AEtnaei Virg. li. 8. Actnaei Cyclopes, et huc aduertite mentem.

Infandi Idem lib. 3. Aen. Infandi Cyclopes, et altis montibus errant.

Vasti Idem, Vastos sub rupe Cyclopas Aspicio.

Agrestes Hor lib. 2. Epist. Nunc Satyrum, nunc agrestem Cyclopa.

[note: Haec duo epitheta ab auctorib. non Cyclopibus, sed prius Satyris, alterum Curetibus attribustur. Cycuicantum sabulo. sum esse refert Iulius Caesar Scaliger de subtili Exercitatio 232. ] Vnoculi Gell li. 9. c. 4 Qua facie fuisse Cyclopas, hoc est, vnoculos poetae ferunt.

Immansueti Ou. li. 14. Antiphataememores immansuetique Cyclopis

AEriferi Idem lib. 3. Fast. Aeriferae comitum concrepuere manus.

AErisoni Syll. lib. 2. Cres erat, aerisonis Curetum euectus ab antris.

Rapidi Val. Flac. lib. 4. Quales Aetneis rapidi Cyclopes in antris.

Portentosi Manil. Et portentosos Cyclopum ludit in ortus.

Cruenti Pamph Antraque Cyclopis linquam scopulosa cruenti.

Sauguinei Idem, Iam fera Cyclopis litora sanguinei.

Feroces Conr. Manu rubenti Cyclopum ferocium.

Siculi Idem, Hoc prendo monstrum Siculis Cyclopibus

Gasterochires, id est, ventrimani, quod ventrem manibus aut manuum opera nutrirent.

CYCNVS.

Cyenus auis est candida, maior ansere, arguta vocis, qui imminente morte dulcissime cantat, et velut funus propinquum deplorat. Vide Ouid. in Epist. Poetae fabulantur cycnum fuisse amatorem Phaetontis, postque eius ruinam fulsse mutatum in hanc volucrem. Mitis est, in festatur ab Aquila, cui tamen fortissime resistit: habitat in locis amoenis circa fluuios, frequens est apud Caycum et Caystium. Pythagoras opinabatur animam esse immortalem cycnis, ac propterea latari imminente funere. Sacri sunt Apollini ob praesagium finis, item et Veneri. Mutua carne vescuntur inter se.

Niueus Virg. lib. 2 Georg. Pascentem niueos herboso flumine cycnos.

Amyclaeus Virg. in Ciri, Ciris Amyclaeo formosior ansere Ledae.

Raucus Idem lib. 11. Dant sonitum rauci per stagna loquacia cycni.

Dircaeus, id est, Thebanus. Horat. lib. 4. Multa Dircaeum leuat aura cycnum.

Amans flumina Ouid. lib. 2. Metam. Cederet anscrib. nec amanti flumina cycno.

Albus Idem in Epist. Didonis. Ad vada Meaendri concinit albus olor.

Caystrius, frequens apud Caystrum. Ouid. Vtque iacens ripa deflere Caystrius ales.

Flumincus Idem in Epist. Hermion. Non ego fluminei referam mendacia Cycni.

Mollis Stat. lib. 3. Syl. Et molles agitat Venus aurea cycnos.page 230, image: s230

Neptunius Seneca, Aut Neptunium cana nitentem perculit iuuenem coma.

Vagus Pontanus, Surgens vagus aequore cycnus.

Blandus Idem, O blandis comes atque amica cycnis.

Ledaeus Thom. Rad. Per Ledaeum cycnum, per aurum pluuiosum.

Multisonus Polit. Multisoni celebrant numeroso gutture cycni.

Apricus Sabellicus, Aprici vernantia littora circum Spargere fatidicos cantus ad sidera cycni.

Canorus Conradus, Pluma vel cycni tegimen canori.

Sonotus Faustus, Fistula mulcebat cycnos imitata sonoros.

Dulcis Idem, Maenala nil dulces gustant pecuaria cycnos.

CYCONES. al rectius CICONES.

Thraciae populi ad Hebrum hibitantes.

Feroces Crinitus, Arnia deponunt Cycones feroces.

Niuales Barthol. Exarmare Getas, Cyonasque agitare niuales.

CYDNVS.

Fluuius Ciliciae Tharsum perfluens.

Caeruleus Tibull. li. 1. At te Cydne canam, tacitis qui leniter vndis Caeruleus.

Flexilis Priscianus, Flexilis et Cydnus, dirimit qui flumine Tharson.

Conspicuus Val. Maxim. Qui aquae liquore conspicuus, Tharson interfluit.

CYDON

[note: Vrbs est Crecae. ] Cretica Mant. in Alph. lib. 6. HÓc siguis quae Cretica misit ab hortis Poma Cydon.

Inclyta Idem, Inclyta cum dulci fertilitate Cydon.

Sagittifera Idem, Poma sagittifera missa Cydone grauant.

CYLINDRVS.

Gemmans Mart. Capella, Et interstinctum cylindris gemmantibus pauimentum.

Teres Sabellicus, Chrysophylon, durusque adamas, teretesque cylindri.

CYLLARVS.

[note: Equus Castoris Ledae fisij. ] Ledaeus Stat. lib. 1. Syl. Et pauet aspiciens Ledaeus ab aede propinqua Cyllarus.

Spartanus Seneca, Spartanum poteris flectere Cyllarum.

CYLLENE.

Mons Arcadiae olim Mercurio sacet.

Cupressifera Ouid lib. 5. Fast. Haec enixa iugo cupressiferae Cyllenes.

Felix, propter Mercurium ibi natum Stat. Non ipsa deo vocat alite felix Cyllene.

CYMBA.

Sutilis Virg. lib. 6. Aeneid. Gemuit sub pondere cymba Sutilis.

Adunca Ouid. 2. Metamorph. Cymba sedet alter adunca.

Celer Ouid lib 6. Fast. Pars etiam celeri decurrite cymba.

Concaua Idem lib 4. Eleg. Concaua traiecto cymba rudente vehat.

Peruagabilis Sidonius, Cymbis late secatur peruagabilibus.

Capax Seneca Her. Fur. Cymba populorum capax Succubuit vni.

Praeceps Stroz. pat. Non ita praecipites agitantur in aequore cymbae.

Leuis Idem, Meque. leuis magno gurgite cymba vehit.

Fluctiuaga Mirand. Dirige fluctiuagam ventosa per aequora cymbam.

Instabilis Hieron. Balbus, Iactat et instabiles alterno vortice cymbas.

Caua Cleophil. Mon hunc infernas vexit caua cymba per vndas.

Fragilis Mant. Nec in aequora mittor Tam fragili cymba.

Natans Idem, Spumantes onerant fluctus, cymbasque natantes.

Humilis Idem, Debiles nautas, humilemque cymbam.

Curua Bapt. Pius. Curua trucem potius sulcet mea cymba Charybdim.

Anceps Idem, Non semper notus ancipitem rotat impete cymbam.page 231, image: s231

Paruula Propert. lib. 1. Paruula Lucrina cymba moretur aqua.

Fugax Idem lib. 4. Illa petit Nilum cymba male nixa fugaci.

CYMBALVM.

Concauum Lucret lib. 2. Et cymbala circum Concana.

AEteum Caesar Germanicus, Aerea pulsantes mendaci cymbala dextra.

Corybantium Potitian. Ingenti referens Cotybantia cymbala pulsu.

Cauum Idem, Et caua cymbala pulsant. Catull. Caua cymbala recrepant.

Berecynthium Pamph. An melius Phrygiae Berecynthia cymbala matris.

[note: Soni dinerforum instrumentorum. ] Sonorum Quint. Sonora nostris cantibus Se mista frangant cymbala.

Raucum Propert. lib. 13. Tundet ad Idaeos cymbala rauca choros.

Tinniens Athenaeo autore, In cymbalis tinnitum, tn tympanis sonitum, in tibijs bombum dicimus.

CYMBIVM.

[note: Poculum vinarist cymbo fimilirucine, item lactis poculum. ] Spumans lacte Neme sianus, Dat grandaeua Pales spumantia cymbla lacte.

Bene olens lacte Barthol. Despumant passim bene olentia cymbia lacte.

Cauum Mant. Caua cymbia dulci Lacte coronate.

Argentea Idem, Mollique rubent argentea Baccho Cymbia.

CYNNAMA.

Cynnamum arbuscula est aromatica, odere prastans, et ad vnguenta mire efficax, frequens in Panchaia: vt est apud Ouid lib. 10. Met. Abundat et Arabta cynnamo, item et Pangaus mons Thraciae.

Pangaea Claud. Hic casiae matura seges, Pangaeaque surgunt Cynnama.

Vitescentia Thom. Rad Cynnamum sub siccitate virescens.

Odora Stroz. fil. Et lecta hinc Araba cynnama odora manu.

Redolentia Mart. Semper alunt Arabes rcdolentia cynnama campi.

Tenella Remaclus, Tenella desunt cynnama.

CINAEDI.

Socraticos cinaedos vocat Iuuenalis eos, qui quum sint moribus corruptissimis, nihilominus frugalitatem et abstinentiam Socratis simulant.

Obsceni Martialis lib. 6. Obscenos postquam coepit [note: al. scruare. ] curare cinaedos.

Secreti Idem lib. 10. Secreto mea polla cum cinaedo.

Mali Pont. Non vobis dabimus mali cinaedi.

Sotadici Polit. Pars quoque sotadicos ceu prostituere cinaedos.

Semiuiti Pamph. Semiuiri, facilis mulierum turba, cinaedi.

Improbi Catull. Pulcre conuenit improbis cinaedis.

CYNOSVRA.

Segnis Luc. lib. 9. [note: al. Et. ] Te segnis cynosura subit, tu sicca profundo Mergi plaustra putas.

CYNTHIA, LVNA.

Pluuialis Lucan. lib, 1. Tertia iam grauido pluuialis Cynthia cornu.

Celer Horat. lib. 3. Carm. Latonam et celeris spicula Cynthiae.

Moderatrix noctis Stat. lib. 10. Arcanae moderatrix Cynthia noctis.

Pura Val. Flac. lib. 2. Puraque nec grauido surrexit Cynthia cornu.

Decolor Claud. Decolor iratos attollat Cynthia vultus.

Vaga Stroz. pat. Nec vaga roriseris Cynthia luminibus.

Voluctis Conrad. Pergas volucris cornua Cynthiae.

Subrubens Crinitus, Deflecti ad ortum subrubentis Cynthiae.

Rosida Faust. Rosida ni iuuenem spectasset Cynthia nudum.

CYPRVS.

Cynareia a Cynara patre Myrrhae eius iusulae rege. Luacan. lib. 8. Quaestor ab Icario Cynareae litore Cypri.

Rorulenta Plin. lib. 12. Pastibus matutinis quum est rorulenta Cypros.page 232, image: s232

Cythereia Mart. lib. 8. Quum te, Flacce, mihi reddet Cythereia Cypros.

Circumflua Sabellicus, Cessit et aequoreis vndis circumflua Cyprus.

Idalia Michael Anglicus, Idaliamque Cyprum inuisit, Iudaeaque regna.

Foecunda Mant. Et mare, quod lato foecunda gurgite Cyprum Alluit.

Tellus Veneris Idem. Et Veneris tellus pulcerrima Cyprus.

Beliaca Calent. Nestoreamque Pylon, Beliacamque Cyprum.

Neptunia, nam vndiq alluitur mari, cuius Deus est Neptunus. Musaus, Linquitur Haemoniae regio, et Neptunia Cyprus.

Beata Horat. lib. 3. Carm. O quae beatam diua tenes Cyprum.

Opima Virg. lib. 1. Aen. Genitor tum Belus opimam Vastabat Cypruni.

CYRRHA.

Cyrrha oppidum est in Phocide, situm radicib Parnassi montis. In co colebatur apollo, qui propterea vocatur Cyrrhaeus.

Scopulosa Lucan. lib. 3. Phocaicas Amphysa manus scopulosaque Cytrha.

Apollinca Stat. lib. 7. Tunc et Apollineae tacuÍre oracula Cyrrhae.

Opaca Idem. lib. 7. Syl Aut Cyrrhae pater aspernetur opacae.

Ceila Pamph. Nunc ego laudabor, celsae super ardua Cyrrhae Saxa sedens.

Docta Lud. Big. Tora suas doctae vires academia Cyrrhae Colligat.

Parnassis Mant. Aonas intrabat, nec non Parnassida Cyrrham.

Phoebaea Calentius, Fontes Bellerophontaeos, Phoebaeaeque ardua Cyrrhae.

CYRVS.

Rex Persarum, Titanius, id est orientalis.

Titanius Val. Flac. Quin et ab Hyrcanis Titanius expulit antris Cyrus arma viros.

Astyagis nepos. Sidon. Non Cyrum Astyagis loquor nepotem.

CYTHERON

Marcidus, propter Maenades ibidem bacchantes. Stat. lib. 8. Stupet insolito clangore Cytheron Mareidus. [note: Cytheton mons est Boeotiae, sacer Musis et pollini. Ineo e. riam fie. bantinocturna Bacchi sicuficia. ]

Gelidus Idem lib. 9. Mittit gelidus montana Cytheron Auxilia.

Altus Idem lib. 10. Apparent campi, Thebaeque altusque Cytheron.

Nocturnus, propter nocturna Bacchi sacrificia. Vir. Nocturnusque vocat clamote Cytheron.

CYTNOS.

Florens Ouid. lib. 7. Met. [note: Quida libris ferunts FlorŽremque Tyron. ] Cretosaque rura Cimoli Florentemque Cytnon.

CYTORVS.

Cytorus mons est Paphlagoniae abundans buxis, Vnde pection quo discernuntur et comuntur capilla, vocatur cytoriacus, quod buxo fiat.

Buxifer Catull. Amastri pontica, et Cytore buxifer.

Vndans buxo Virg lib. 2. Georg. Et inuat vndantem buxo spectare Cytorum.

CYZICVS.

Insula est in Propontide, duobus pontitus iuncta continenti, habens vrbem eiusdem nominis. Traxit autem nomen a Cyzico rege, quem lason Colchos nauigans intersecit.

Frigida Propert. lib. 3. Frigida tam multos placuit tibi Cyzicus annos.

[note: In vere rib lib. legitur, Dahae, vel absque adspi ratione Daae, bunt. autem populi Scithiae ex genere Nomadum, vt auctor est Seruius. ] DACAE.

Spasi Seneca, Qui sparsos agitant Dacas.

Indomiti Virg. lib. 8. Indomitique. Dacae, et pontem indignatus Araxes.

DACI.

Dopuli regionis Daciae.

Truces Stat. lib. 3. Syl Quum prima truces amentia Dacos Impulit.

Leues Crinitus, Visam Gelonos, et iaculo leues Dacos.page 233, image: s233

Atroces Mant. Fulminat, atrocesque petit certamine Dacos.

Syluicolae Barthol. Syluicolasque alto trepidantes vertice Dacos.

Crudi Mant. Crudi atque feroces Festinant Daci atque Dahae.

DAEDALVS.

Dadalus faber fuit ingeniosus, qui primus in formis animalium, quas veteres plastae caecas fingebant et immobiles, oculos induxit, et abditis quibusdam neruis effecit, vt huc et illuc mouerentur, adeo scite, vt spectantibus vinere et ingredi viderentur. Fecit et ligneam Venerem, quae infuso argento viuo mouebatur. Item et labyrinthum in Creta, multiplici et intricata viarum perplexitate irremeabilem, quo inclusus alis sibi et Icaro nato confictus, per viam mortalibus negatam periculum effugit. Quod ideo finxerunt poetae, quoniam vela Icarus, malum et antennam Daedalus inuenit, auctore Plinio Idem Primus fabricam materiariam, item serram asciam, perpendiculum et terebiam inuenit. Eius quoque opera Pasiphae tauro commiscuit, et Theseus Labyrinthum effugit. Quod aegre ferens Minos rex Cretae, eum dare morti constituerat, nisi ille remigio alarum Cumas conuolasset, vbi periculi secucus, Apollini templum condidit, auctore Virgilio.

Ingeniosus Quid. li 2. de Art. Nunc nunc, Ű Daedale, dixit, Materiam, qua sis ingeniosus, habes.

Faber Iuuen. Sat 1. Et mare percussum puero, fabruque volantem?

Volucer Val. Flac lib. 1. Haud secus, aerisona volucer quum Daedalus ora.

Cres Ausonius, Praepetibus pennis super aera vectus homo Cres.

Labyrinthaeus Mar. Capella, Vt labyrinthaeus Daedalus eam credendus sit genuisse.

Callidus, Seneca, Callidus medium senex Daedalus librans iter.

Doctus Stroz. pat. Nunc vellem ingenium Daedale docte tuum.

Cecropius Giradus Bononiensis, Cecropium vicit Daedalon ingenio.

DAEMON.

Exsecrandus Lactant. Ergo ijsdem sunt daemones, quos fatentur exsecrandos esse.

Malignus Mirand. Ollis tempta, focos, aras, delula maligno Daemone constituit.

Peruersus Idem, Humanae aut vires, peruersi aut daemonis astus.

Violentus Idem, Multos passurus violenti daemonis astus.

Rabidus Iuuenc. Rabidi mox liuor daemonis atram Cum terrore rapit mentem.

Teter Idem, Tetri saeua procul tentatio daemonis absit.

Ater Idem, Vt nobis subigat virtutem daemonis atri.

Horridus Idem, Horridus et daemon si daemone pellitur atro.

Horrendus Idem, Daemonis horrendi socijs, ipsisque parauit.

Infernus Quint. Nunquid videbar daemone interno minor.

Toruus Idem, Hinc ira torui daemonis nostrum ducem.

Perfidus Idem, En ecce quantum persidus superbiat, Quassans recussis crinibus daemon caput.

Niger Idem, Solumque nigri daemonis vultus foret.

Saeuus Idem, Iam dira saeui daemonis furit gula.

Peruigil Idem, Iam fauce aperta peruigil daemon fremit.

Ferox Idem, Vt cum fetoci daemone Pugnemus omnes actiter.

Pullus Idem, O quanta pulli daemonis superbia.

Scyrposus, id est, dolosus et calumniator, vt qui nodum in scyrpo quaerit. Idem, Scyrpose daemon vanior vanissimis.

Fuliginosus Idem, Fuliginosi daemones, moestum genus.

Foedus Idem, Faedos daemonas astringat.

Dirus Idem, An dirus promisesir omnia daemon.page 234, image: s234

Cunctitenens Michael Anglic. Illud erat patris cunctitenentis opus.

Malus Mant. Quis malus inuasit nutantia pectora daemon.

Multiscius Valer. Varan. Multiscius daemon longaeuo temporis vsu.

Horrificus Remaclus, Horrificum ne daemona transitus aeger Perserat.

Cailidus Ganguinus, Callidus offensae tentator ab vbere daemon.

Fallax Glareanus, Fallax in saecula daemon.

Vigil Quint Rumpuntur vigilum vincula daemonum.

Rebellis Idem, Soloque rebellem daemona conculcas crux nomine.

Superbus Idem, Sum qui superbum reppuli e caelo loco Caelestis aulae daemona.

Impudens Idem, Quicquid loquatur impudens daemon, struit.

Profundus Idem, Et tetrum vexare situm sensere profundi Daemones.

Infestus Theod. Cyren. Per contrarios tamen ac infestos daemonas vsus.

DALMATIA.

Dalmatia regio est Illyrica, in quae aurum inuentum est sub principatu Nerouis, tanta quidem copia, vt quinquagenas quotidie libras effunderet.

Montana Ouid. lib. 2. de Ponto, Subdita montanae brachia Dalmatiae.

Frondens Claud. Ludibrio, praedaeque datur frondentis ad vsq. Dalmatiae fines.

Aurisera Mart. lib. 10 Felix auriferae colone terrae.

DAMAE.

Timidi Virg. in Buc. Cum canibus timidi venient ad pocula damae.

Fauldi Hor. lib. 1. Car. Et superiecto pauidae natarunt Aequore damae.

Pauentes Cod. Vrceus, Ante pauens capiet Massylum dama leonem.

Tetriti Ouid lib. 3. Fast. Currit vt auditis territa dama lupis.

Teneti Syll. lib. 13. Velat grata latus tenerae de corpore damae.

Agrestes Start. lib. 9. Agrestes superest tibi figere damas.

Imbelles Pamph. Saxus, Auritos lepores, imbelles currere damas.

Proni in fugam Sidonius, Damas in fugam pronos crebris latratibus prosequuntur.

Errantes Stroz. fil. Prospicit errantem spatiosa per aequora damam.

Fugaces Idem, Bonus ille fugacis Sistere iter damae.

Leues Crinitus, Et interim discursitant damae leues.

Tenues Bap. Pius, Non iuuat in tenues fera guttura soluere damas.

Praecipires Mant. Praecipites ibant damae, lucosque petebant.

DAMASCVS.

Damascus fuit vrbs Syriae, palmis foecundissima et prunis, quae adhuc aetate nostra vocantur Damascena.

Ventosa Lucan lib. 3. Et felix (sic fama) Ninos, ventosa Damascus.

Bellipotens Mant. Bellipotens, hominumque parens, antiqua Damascus.

Peregrina Idem, Quicquid odoratum vendit peregrina Damascus.

Palmifera Barthol. Palmifera praeformidante Damasco.

Pia Stat. lib. 1. Syl. Quod ramis pia germinat Damascus.

Antiqua Mant. Et antiquam potuit frenare Damascum.

Prisca Textor, Dabit, quicquid prisca Damascus alit.

DAMNVM.

Triste Ouid. lib. 1. Fast. Marte sub aduerso tristia damna tulit.

Fatale Idem lib. 1. Trist. Sed quoniam accedunt fatalibus haec quoque damnis.

Ferale Stat. lib. 3. Theb. Et feralia bubo Damna canens.

Flebile Claud. Iam nulli flebile damnum.

Turpe, Idem, Nec damna pudoris Turpia sufficiunt.

Acerbum Franc. Petrar. Tu modo si quod habes damni solamen acerbi.page 235, image: s235

Irreparabile Faust. Heu iacet immanis damnum irreparabile casus.

Intolerabile Mant. Sed mensae graue et intolerabile damnum.

Cruentum Io. Pinus Tolosanus. Senseruntque sui damna cruenta mali.

Hostile Idem, Tempus ad insidias, ad damna hostilia codfert.

DANAE.

Danae filia fuit Acrisii regis Argiuorum, qui quum ex oraculo didicisset mortem sini futuram ab eo qui ex filia nasceretur, illam in turri aenca conclusit, vbi tamen a loue in guttam auri commutato, vitiata est. Ex eoque concubitu natus est Perseus, qui postea Acrisium, obrecto Gorgonis capite, conuertit in lapidem. Acrisionaeis Virg l. 7. Quam dicitur vrbe Acrisionaeis Danae fundasse colonis.

Acrisionaea Mant. Acrisionaeae Danaes a sanguine Turnus.

DANAVS.

Danaus filius fuit Beli, et AEgysthi frater, qui Stheleno rege expulso, Argis principarus est. Filias habuit quinquaginta, qua nocte vna maritos suos AEgysthi filios interfecerunt, praeter Hypermnestram. Puteos in Graecia primus reperit, autore Plinio.

[note: A Iasio Argiuo rum rege. ] Iasides Stat. lib. 1. Theb. Iasides pateram famulos ex more poposcit.

Belides Idem lib. 6. Iungunt discordes inimica in foedera fratres Belidae.

DANIEL.

[note: A Belo patto. ] Vates Sabell. Nec cui terribiles vati parsÍre leones.

Fatidicus Idem, Fatidico iuueni (mirabile dictu) Saepius obiecto saeui parsÍre leones.

DANVBIVS.

Danubius fluuius Germaniae perquam maximus. Ortum habet in quodam Germaniae monte, acceptis 60. amnibus deuoluitur in mare. Alio nomine votur Ister.

Profundus Horat. lib. 4. Non qui profundum Danubium bibunt.

Capax Ouid. ad Liuiam, Danubiusque capax, et Dacius orbe remoto.

Ferox Claud. Alij per terga ferocis Danubij solidata tuunt.

Rapidus Idem, At rapidus tacitas praetermeat ingens Danubius ripas.

Rigidus Idem, Tunc iste rigentem Danubium calcabat eques.

Retortus Bart. Circumque retorti Cornua Danubij.

DAPES.

[note: A Cleo patrae prodigalitate, quae cae nam Antonio parauit, in qua centies sestertium, id est 250 aureorum vno ferculo secundae mensae consunta. Daphne Laurus sacra Apollini. ] Sallates Horat. lib. 1. Carm. Nunc saliaribus Ornare puluinar deorum.

Gaudiales, id est laetificae. Apul lib. 8. Gaudiales instruunt dapes.

Opimae Stat. lib. 4 Syl. Aut quum me dape iuueris opima.

Ambrosiae Mart. lib. 4. Temperat ambrosias cum tua cura dapes.

Cleopatricae Sido. Cuius si conuiuio succedas, dapes Cleopatricas et loca Lautia putes.

Lautae Stroz pat. Quod Bacchus, lautaeque dapes, atque otia suadent.

Superbae Pamph, Sax. Et latam dapibus gulam superbis.

Gratae Idem, Fecerunt gratas basia mixta dapes.

Vinificae Mant. Vinificas adhibere dapes medicina iubebat.

Viscerecae Idem, Spumantes pateras, viscereasque dapes.

Magnficae Idem, Hic vbi magnificis dapibus luxuque superbo.

Mellfluae Bernard. Bolog Crem. Mellifluasque dapes, coelestis munera mensae.

Laetae Idem, Mox laetae de more dapes, post prandia ludi.

Nectareae Idem, Mellifluas gignit, nectareasque dapes.

Cynnameae Iouius Nouocomsis, Qui tibi dant mulsum, cynnamcasue dapes.

DAPHNE.

Daphue Thessala virguncula, Penei fluminis filia fuisse fertur: haec quum sugeret Apollinem (a quo adamabatur) deorum commiseratione mutata est


page 236, image: s236

in laurum arborem, quam ca causa poesa sacram faciunt Apoltini. Ouid. lib. 1. Met.

[note: A patre Peneo, qui fluuius est Thessaliae. ] Peneia a Peneo patre. Ourd. li. 1. Met Primus amor Phoebi Daphne Peneia.

Peneis Idem ibidem, Hoc deus in nympha Peneide fixit.

Fugitiua Mart. lib. 11. Torquebar Phoebum Daphne fugitiua

Rigida Stroz fil. Post tibi quum fuerit rigida magis aspera Daphne.

Apollinea Pamph. Sax. Ruffus, Apollineae seruit cui gloria Daphnes.

Proterua Idem, Si Daphne placuit tibi proterua.

Fugax Augurell. Daphnen praepuro doluit fugacem Cortice cingi.

Niuea Quint. In niueam figens praecordia Daphnen.

Phoebea Pallad. Perpetuo viridem seruat Phoebea colorem Daphne.

Thessalis Franc Petrar. Omnia Thessalidem sequeris per confraga Daphne. autor.

Odorata Mant. Omnis odoratae seruit tibi gloria Daphnes.

DARDANVS.

Auctor Troiae Virg. lib 6. Aen. Ilusque, Assaracusque, et Troiae Dardanus Darete.

DARES.

Superbus Maent. Velutille superbum, Ac fidentem armis, viridique. aetate

Phrygius Faust. Ne Siculo Phrygius cano decertet ephebus.

DARIVS.

[note: Persia ob solis calorem dimidios habet Aethropes. ] Persa Mant. Nec qua morte ferunt Persam cecidisse Darium.

Niger idem, Quid genus Aeneadum, quid nigriregna Darij.

DAVID.

Psalmographus Sidon. Sub Mose quondam ficut Psalmographus air.

Iesseia proles Stroz. pat. ille sacri vates operis, Iesseia proles.

Vaticinus Salm. Vaticinus plectro quem rex promisit eburno.

Fatidicus Mant. Fatidicus Dauid paullo postrempora Troiae.

Pius Idem, Haec obscura pium mersit Dauida vorago.

Sanctus Idem, Quis sanctum Dauida error, quum factus adulter, Atq. homicida tulit.

Musicus Remacl. Musicus hic Dauid citharani complexus eburnam.

Psalmicen, a me dicitur, vocabulo Sid. scribentis, Monachi, clericique psalmicines concelebrauerant.

Argutus Faust. Et motum arguto plectrum Dauide sonabat.

Resonus Idem, Mulcentem et plectro resonum Dauida canoro.

Deiloquus Theodorit. Clamat insuper Deiloquus Dauid.

leissaeus Mant. Non ita Iessaei regia Musa senis.

DAVNIA.

Diues Hier. Ang. Nouit Campania fasses Tota tuos, diues Daunia, et Aprutium.

DAVNVS fluuius.

[note: Regium cula ium cta Apuliae, a Danuo rege dicta. ] Pauperaquae Hor. Et qua pauper aquae Daunus, agrestium Regnauit populorum.

DEA.

Formosa Pamph. Sax. Formosam generas deam, genis quae vincit lilia picta.

Caelestes Idem, Caelestis inter conspicienda deas.

Aetherea Hier. Ang. Aethereas praestat honore deas.

DEBILITAS.

Infirma Archit. Fatum lugubre videri Debilitas infirma facit.

DECEMBER.

[note: Mensis o lim Saturno sacer. ] Gelidus Ouid. lib. 1. Trist. Gelido tremerem quum mense Decembri.

Fumosus Mart. lib. s. Sed, lege fumoso non aspernanda Decembri.page 237, image: s237

Grauidus Stat. lib 1. Syl. Et multo graui dus mero December.

Canus Mart. lib. 1 At quum December canus, et bruma impotens.

Horridus Idem lib. 7. Bruma est, et riget horridur December.

Atrox Ibidem, Quum [note: al staretivnde quidam rectius la gunt flaret. ] fieret madida fauce December airox.

Brumalis Ausonius, Brumalis Ianus, Februariua atq. December.

Lucifer Pamph. Saxus, Luciferi redeunt semper celebianda Decembris Tempora.

Piger Mant. Otia ducebat pigrum pertaesa Decembrem.

Stringens arua Idem, Venit et arua graui stringens Aquilone December

Vinosus Faustus, Ebria vinesus festa December habet.

Hibernus Mant. Tunc iuuat hibernos noctu vigilase Decembres.

DECII.

[note: Decii pro salutepatriae mortui. ] Tres fuerunt Decij. qui pro patria salute se deuouÍre. Pater quum Latino bello Romanorum aciem inclinatam pane et prostratam videret, concitato equo in medium hoctium agmen pro patriae, salute, sibi mortempetens, irrupit. Felius in quarto conusulatu Q. Faby cellega aduersus Gallos et Samnites profectus, pro patria sortissime pugnans oocubuit. Nepos peryt in bello Pyrrbi, quod gessit pro Tarentinis. De his Cicero in primo Quaestionum Tuscul. et in primo Paradoxo.

Impauidi Germ. Brix. Sic Se Decij, natusq parensq. DeuouÍre neci, impauidi.

Pulcri Claudian. His ego non Decios pulcros, fortcsue Metellos Praetulerim.

DECOR.

Conspicuus Martian Capella, Decore conspicuo fulgorem siderum vincet.

Roseus Pontanus, Roseusque per auras It decor.

Mollis Marullus, Quique fuit mollis semper in ote decot.

Regalis Lactantius, Sed leuis et velox, regali plena decore.

Gratus Crnitus, Decore grato et commodis tuis ornas.

Ambrosius Mantuan. Ambrosium vultu referens Cathatina decorem.

Purpureus Idem, Purpureum miscet frondis cum flore decorem.

Lepidus Bapt Pius, Sic pulcrae minus artis opem, lepidque decoris.

Tener Seneca Hippol. Tenerque nitidi corporis cecidir decor.

Insuperabilis Mantuan. Futget in egregio decor insuperabilis ore.

Diuinus Idem, Diuinoque magis vicina decori.

DECVRSVS.

Pronus Catullus, Atq. illud prono praeceps agitur decursa.

Rapidus Virg. lib. 12. Aut vbi decursu rapido de montibus altis Dani sonitum.

DECVS.

Regale Ouid. lib. 9. Et regale decus, cum qua latrator Anubis.

Egregium Stat. lib. 1. Syl. Formae egregium mirata decus.

Superbum Mantuam. Superbum hoc decus immisit quorundam in corda venenum.

Eximium Seneca, Et ingenij sollertis eximium decus

Immortale Mantuan. Ac potuisse armis decus immortale mereri.

Indelebile Idem, Ruris et aetatis decus indelebile nostrae.

Rutilum Bapt. Pius, In terris rutilum stat sine patre decus.

DEDECVS.

Turpe Apul. lib. 9. Turpissimo se dedecore foedauit.

Pudendum Pontan. Ah procul infamemque notam, atq. auerte pudendum Dedecus

DEDITIO.

Ignominiosa Liuius, At foeda. atq. ignominiosa deditio est.page 238, image: s238

DEI ET DIVI.

Morte carentes Horat. lib. 2. Carm. Gelidaque. diuos morte carentes.

Inuicti Ouid. lib. 2. Fast. Et probat inuictos illa tenere deos.

Domini terrarum Horat. lib. 1. Carm. Terrarum dominos euchit ad deos.

Sancti Ouid lib 3. Eleg Protinus vt sanctos possit adire deos.

Astriluci Mart. Capella, Complutes etiam astriluci sensÍre diui.

Caelestes Mant. Ad tua caelestes diui venisse fetuntur Funera.

Caelites Idem, Cui caelitum custodia diuŻm.

Aeterni Pontan. Die bona, et aeternos rite precare deos.

Superni Codrus Vrceus, Ambrosiamque. gratam spitare supernis.

Memores malorum Maphaus, Memoresque. malorum Sollicitat vindicta deos.

Aetherei Pamphilus, Iuppiter aethereos pingat in arce deos.

Auricomi Idem, Sit licet auricomis aequiparanda deis.

Vani Sabellius. Tam vanos finxere deos.

Felices Pacisicus, Inter felices contigit esse deos.

Aeuiterni Ennius, Iouem principem et aeuiternum vocat, item deos aeuirer nos, etc.

Caelicolae Mant. Caelicolis diuis, qui per mundana vagantur Culmina.

Immortales Idem, Diui immortales, Deus immortalis.

Saturnigenae Idem, Iste Deos Saturnigenas, Martemque.

Commenticij Lastantius, Trahat ratio ad commenticios et fictos deos.

Profani Idem, Deos tam impios, tam profanos, tam sanguinarios colere.

Caelipotentes Plaut. in Persa, Dijque. oens alij caelipotentes, eas vobis habeo grates.

Siderei Bap. Pius, Lumina sidereos vrere digna deos.

[note: Per deos etiam intellige foeminas, vt Virgil. de Venere, Carulius de Aurora. ] Olympiaci Idem, Semper olympiacos tu venerare deos.

Penetrales, qui coluntur in adytis et penetralib. Cat. Penetrales deseruisse deos.

Caeligenae Mantuanus, Fruitur caelestibus inter Caeligenas diuos.

DEIANIRA.

Deianira filia fuit Oenei regis Aetoliae, quae a multis procis ob elegantem formam adamata esc. Eius causa ortum est duellum inter Herculem et Acheloum, de quo Claudianus. Hanc postremo cum rapuisset Nessus Centaurus, ab eodem Hercule, raptum vlciscente, sagita confossus est. Ipse demum Hercules quum acceptam ab ea interulam Nessi cruore tinctam induisset, versus in furias, seipsum combussit in Vetae monte.

Calydonis Ouid. lib. 9. Tradidit Aonius pauidam Calydonida Nesso.

Aetolis Idem in Epist. Deianirae, Forsitam expulsa Aetolide Deianira.

Oeneis Seneca, Flemus casus Oenei tuos.

Impia Ouidius in Epist. Deianirae, Impia quid dubitas Deianira mori.

DEIDAMIA.

Deidamia filia fuit Lycomedis regis Scyri, quam Achilles in mulierem transiformatus grauidam essecit, et ex ea suscepit Pyrrhum. De eius forma vide Statium lib. 1. Achilleidos.

Scyrias Ouid. lib 1. de Arte, Scyrias Haemonio victa puella viro.

Scyria Propert. lib. 2. Scyria nec viduo Deidimia toro.

Regalis Ouid. lib. 1. de Arte, Forte erat in thalamo virgo regalis eodem.

Pudibunda Stat. in Achil. Arcanis effert pudibunda tenebris Deidamia gradum.

Pulcra Stat. in Achtl. Pulcerrima turbae Deidamia suae.

DEIPHOBE.

Cumana Ausonius, Vincas Cumanam tu quoque Deiphoben.

Filia Glauci Pont. Phemonoem commŽra pedes, et filia Glauci Deiphobe.page 239, image: s239

Cumaea Virg. lib. 6. Aen. Talibus ex adyto dictis [note: Carrio codicesad vnum omnesca Ismo extra. ratns scripeionens Graeram in voca buio Cyme rennere testa tur, tum apud Virgiliu tum apud Valerium Flaccum] Cuniaea Sibylla.

Amphrysia, nata ad Amphrysum fluuiumThessaliae. vel ab Apollinis epitheto.

Longaeua Ibidem, Olli sic breuiter fata est longaeua sacerdos.

Vates Ibidem, At Phoebi nondum paties, immanis in antro Bacchaturvates.

Docta Ibidem, Et ni docta comes tenues sine corpore vitas Admoneat.

Euboica Stat. lib. 1. Syl. Et Euboicae carinen Sibyllae.

Chalcidica Mant. Et qui Chalcidicae vatis transcen deret aeuum.

DEIPHOBVS

Hic silius suit Priami et Hecubae, cui post mortem Paridis nupsit Helena, cueus tamen dolo et perditione interfectus est a Graecis, quos illa in cubiculum dormientis is intromi sit autore Virg.

Priamides Virg. lib. 6. Atque hic Priamidem laniatum corpore toto Deiphobum vidit.

Armipotens Idem, Deiphobe armipotens, genus alto a sanguine diuŻm.

Acer Horat. lib. 4. Non ferox Hector, vel acer Deiphobus graues.

[note: Imperatrix I sraelis. ] DELBORA.

Bellatrix Valerand, Varanius, Iura dabat Solimae bellatrix Delbora genti.

DELICIAE.

Popinales Columella, Tum enim celebres erant deliciae popinales.

Fluentes Gell lib. 9. Ecquis nostrorum poetarum tam fluentes carminum delicias fecisset. Faciles Ouid. lib. 13 Nec tibi deliciae saciles, vulataque. tantum Munera.

Regifiex Claud. Non tibi regificis tentoria longa redundent Delicijs.

Geniales Pontan. Ac geniale domorum delicium.

Molles Idem, Deliciasque tori molles, dulcemque quietem.

Iocosae Pamph. Vrbis prouocat ad tori iocosas Picti delicias.

Amoenae Mirandula, Florentis vitae detrusit amoenas Delicias.

Blandae Crinitus, Et blandas recolit delicias Venus.

Dulces Cantalycius, Delicias dulces, regum dum fata volebant.

Alexandrinae Quint. lib 1. Verba ne Alexandrinis quidein permittenda delicijs.

[note: Alexandrani et Stracasarin, vt opib. ica Erli. [?] addictassima. ] Supinae Adrianus. Nunquam deliciae supiniores.

DELOS INSVLA.

Delos insula est in mari Aegaeo, Cydadum omnium nobitiss. in qua Latona Dianam et Apollinem eodem partu peperit. Ea prius dicebatur Ortyia, a coturnicebus, quae ibidem primum inuentae sunt, quas Graect ortygas vocant Hac Arestoteles ita appellatam prodidit, quoniam repente apparuerit enata: Aegofibenes Cynthiam, alij Ortygiam, Asteriam, Lagiam, Cerrham, b Mydiam, Cyntbum, Pyrpilen, igne ibi primum reperto. Cingitur quinque millibus passuum. Assurgit Cyntbo monte. De hac Plin. lib. 4. Nat. Historiae, Sola morum tarrae non sensit ad Marci Varronis atatem, Matianus tamen bis concussam credidit.

Latonia, sacta Latonae, quae ibidem peperit. Virg. lib, 3. Georg. Cuinondictus Hylas puer, et Latonia Delose

Ortygia Virg. lib. 3. Aen. Linquimus Ortygiae portus.

Erratica, quoniam poetae dicunt eam fuisse vagam et mobilem ante partum Latonae. Ouid. lib 6. Met. Quam vix erratica Delos Errantem accepit tunc, quum leuis insula nabat.

Apollinea Idem lib. 13. Intrat Apollineam socijs comitantibus vrbem.

Candida Idem in Fpist. Cydipp. inque meis oculis candida Delos erat.

Instabilis Stat in Achil. Nec instabili fama. superabere Delo.

Circumflua Claud. lib 2. de Rap. Proser. Motoque. in stamine Delos Errat, et. auraro trahitur circumflua Ponto.page 240, image: s240

DELPHIN.

Delphine pisces sunt amatores puerorum. Femina mulieris instar habet vbera, quibus copiso lacte mares pascit Parui vna gregatim natant. parentes. foetus comitantur etiam adultos cito adolesount. Decem annis ad summam proieniunt magnitudiem. Agunt vere coniugia. paritunt catulos decimo mense, et actiuo tempore. Viuunt annis 30. Interram quandog. erumpunt incerta de caussae, et slatim tellure tecta moriuntur.

Venereus G. ll lib. 7. Delphinos venereos esse et amasios testantur.

Curuus Ouid. lib. 2. Mer. Nec se super aequora curui Tollere consuetas audent delphines in auras.

Pandus Idem, Tum neque se pandi possunt delphines in auras Tollere.

Lasciuiens Plin. lib. 18. Delphinos tranquillo marilasciuentes.

Blandus Star. lib. 2. Syl Ad chelin, et bladi scopulis delphines aderrant.

Ceruleus Manilius. Caeruleus Pontot quum se delphinus in astra Erigit.

Viridis Ruffus Fosctus, Delphinos virides et physeteras annelos.

Vagus Pont Vagique per aequora cirum Adnabant delphines.

Incuruiceruicus Pacuuius, Nerei repandi rostrum, et incuruiceruicum pecus appellat.

Ationius Strozius pater, Hic ergo Ariomum delphinem ludere vidi.

DELPHI.

Carycopaei Delphi dicti sunt, quod carycas victimas circumcidentes, coquorum officio fungerentur.

DELVBRVM.

Decorum lucret lib 2. Nam saepe ante deŻm vitulus delubra decora.

Sanctum Idem lib. 6. Omnia deniq. sancta deŻm delubra replerat.

Religiosum Gellius lib. 4. Religiosi dies, et religiosa delubra.

Ptaeclarum Apul. lib 11. Praeclarisque. nunc veneraris delubris Ephesi.

Diues Ouid. lib. 2. Met Concipias animo, delubraque. ditia donis.

Sacruin Iuuen. Sat. 13. Tunc te sacra ad delubra vocantem Praecedit.

Magnificum Lactantius, Vijs pluribus. magnificis, ornatisque. delubris.

DEMENTIA.

Exlex Gellius lib. 1. Exlegis dementiae extremum infelicitas occupat.

Praeceps Mant. Sed te praeceps dementia fecit Ridiculum.

Insanabilis Lactantius, O dementiam insanabilem.

Caeca Idem, O mira et caeca dementia.

Malesana Faust. Num vos malesana futentes Armatas conferre naanus dementia cogit.

DEMOCRITVS.

Physicus Varro, Democritus Physicus, Xenophon Socraticus.

Abderites, ab Abdera vibe Thraciae eius patria. Colum. Democritus Abderites.

Siccus Archit. Quod in lacrymas Phalarim, siccumq. moueret Democritum.

Prudens Glareanus, Mille facit mundos prudens Democritus.

DEMOPHOON.

Filius fuit Thesei et Phaedrae, qui ab expeditione Troianae rediens, aduersis ventis pulsus est in Thraciam. ibique a Phillide perhumane suscepius. Quam cum postea immemor bene ficij reliquisset, doloris im patiens puella seipsam laequeo suffocauit.

AEgaeus Quint. Parturit Aega i amplexum testara nepotis.

Perfidus Ouid lib. 2. de Remed. Perfide Demophoon. surdas clamabat ad vndas.

DEMOSTHENES.

Tumultuosus Sidon. Qui Pandioniam Mouebat arte orator caueam


page 241, image: s241

Tamultuosus.

Graius Cleophilus, En Cicero, en Graij resonant Demosthenis ora.

Disertus Mant. Nec te diue Maro Demosthenisora diserti.

Tortens Iuuen. Sat. 10. Saeuus et illum Exitus eripuit, quem mirabntur Athenae Tonentem.

DENTES.

Rabidi Lucan. lib 10. Et frangit rabidos praemorso carcere dentes.

Duri Lucret. lib. 5. Mollia ricta fremunt, duros nudantia dentes.

Validi Ibidem, At validis socios caedebant dentibus apri.

Candentes Apul. lib. 7. Dentiumque candentium renudatis hastis, totum me commorsicat.

Candentes Apul. lib. 7. Dentiumque candentium renudatis hastis, totum me commorsicat.

Auidi Ouid. lib. 11. Siue dapes auido conuellere dente parabat.

Albi Stroz fil. Quos iam erarmatant dentibus albis.

Spinosi Mart. Capellae, Spinosorum dentium acumine venenato.

Vulnifici Pont. Vulnificos spinae referunt in cortice dentes.

Spumosi Thom. Radinus, Et spumosi dentibus corrodentes hastas.

Minaces Stroz. fil. Immensumque caput, dentesqui. vtrinque minaces.

Indici Mart lib. 10. Et citrum vetus. Indicosque. dentes.

Calceati Plautus in Cap. Cum calceatis dentibus veniam tamen.

Candidi Pontanus, Dentesq. flauent candidi.

Praeduri Mart. lib. 13. Ne violes te neras praeduro dente columbas.

Praecandidi Politianus, Quid margaritas dentium Praecandidorum proloquar?

Candiduli Cic. 5. Tuscul. Candidulidentes, venusti oculi, color suauie.

DESIDIA.

Improba Hor. lib. 2. Serm Vitand, est improba Siren Desidia.

Inanis Gell. lib. 10. Neue inerti inanique desidia cultum et studium philosophiae metiamur.

Mollis Claud. Non tibi desidias molles, nec marcida Iuxu Oria.

Imbellis Sidonius, Desidia imbe Ilis, studiumque et cura quietis.

Mala Marullus, Et mens desidiae non patiens malae.

Fastidiosa Crinitus, Sed fastidiofa legentium desidia diuisit.

Ignaua Mant. Otia et ignauam, damnatricemque laborum Desidiam.

Tristis Idem, Ne nic ignauum, tristique iacentem Desidia inueniat.

DESIDERIVM.

Cruciabile Apul. lib. 2. Immo vero cruciabili desiderio stupidus.

Ardens Idem lib. 11. Et ardentissi mi desiderij retinaculis prouolutus.

DEVCALION.

Fuit rex Thessaliae, cuius aetate contigit maximum diluuium, in quo multos homines fabricatis nauibustutatus est. Hinc poetae finxerunt, eum, iactis in tergum lapidibus, reparasse genus humanum.

Promethides Ouid. 1. Met. Inde Promethides placidis Epimerhida dictis Mulcet.

DEVS.

Infinibilis Capella, Infinibilis patris prosunditate coercitum.

Inspector pectorum Sidon. Qua deuotione placatus inspector pectorum Deus.

Salutifer Pontanus, Atque salutiferum dicis adesse Deum.

Dulcis Idem, Arrisitque pio dulcis in ore Deus.

Immortalis Bud. Quam Deus immortalis sanguine Christi sui charissimi sanxit.

Beneuolens Idem, Is igitur cum Deo beneuolente labantem sacrosancti ordinis maiestatem confirmabat.page 246, image: s242

AEternus Marull. Nam quis, quaeso, ferat Deum aeternum.

Fabricator mundi Lactant. Quem fabricatorem mundi, quem rerum opificem vocat.

Inexcogitabilis Idem, Inexcogitabilis, ineffabilis, et nulli alij satis notus, quam sibi.

Impassibilis Idem, Impassibilis, immutabilis, incorruptus, beatus, aeternus.

Clemens Idem, Sed tamen quoniam clemens est et pius erga suos Deus.

Incorporalis Idem, Quod si esset Deus incorporalis, et inuisibilis, et aeternus.

Vindex Stroz. pat. Facta tamen vindex punit iniqua Deus.

Omnipotens Idem, Omnipotens qui solus agit, mirabile quicquid Cernimus.

Sempiternus Crinit, Deus ergo sempiternus, quocirca nec nasci potest, nec potuit.

Immaterialis Idem, Immaterialis quidem ipse, indiuisus, immobilis, ingenitus, etc.

Omniregens Idem, Terruerat socios sacri omniregentis.

Caelipotens Idem, Summus caelipotens aberat.

Empyreus Idem, Tropaea virgo profer empyrei patris.

Astripotens Mant. Astripotentem vexisti ceruice Deum.

Omnisator Idem, Primo rerum quos fecit ab ortu Omnisator.

Locuples Idem, Locuples Deus omnia pascit.

Triformis Idem, Quendamque triformem Appellare Deum.

Immotus Faustus, AEterna immoti stant rata verba Dei.

Panomphaeus Idem, Sola panomphaeo carmina digna Deo.

Simplex in essentia Mich. Ang. Tergeminus, simplexque Deus perperllit, et vrget.

Munigicus Theodoritus, Munificus ac liberalis Deus infundit.

Inspectabilis Idem. Quia enim videri non potest, inuisibilis appellatur, ac inspectabilis.

Inaccessus Id. Inaccessus vero aliter Deus atque infinibus.

Incorruptibilis Idem, Idem incorruptibilis vocatur, et immortalis.

Bonus Idem, Bonus igitur est Deus, profecto bonus est.

Illapsus Hessus, Et serua illapsum pectore et ore Deum.

Magnus Aluarus, Se sciat in magnum tela mouere Deum.

DIA.

Insula est in mari Tyrrheno, quae alijs nominibus Naxos et Strongilos vecatur.

Breuis Ouid. 1. de Arte, Qua breuis aequoreis Dia feritur aquis.

DIANA.

Delia Virg. in Buc. Notior vt iam sit canibus non Delia nostris.

Dictynna Seneca, Inque auxilium Dictynna tuum pretiosa sonent aera Corinthi.

Lucina Virg. in Buc. Casta faue Lucina, tuus iam regnat Apollo.

Casta Bapt. Pius, Sume sinus castae, sed castior ipsa, Dianae.

Triuia Virg. lib. 6. Iam subeunt Triuiae lucos, atque aurea tecta.

Custos nemorum Idem lib. 9. Astrorum decus, et nemorum Latonia custos.

Cultrix nemorum Id. li. 11. Alma tibi hanc nemorum cultrix Latonia virgo.

Scythica Lucan. lib. 1. [note: al. Tatanis. ] Et Taramis Scythicae non mitior ora Dianae.

Mycenaea Idem lib. 6. Parua Mycenaeae quantum sacrata Dianae.

Integra Hor. lib. 3. Carm. Et integrae Tenrator Orion Dianae.

Montium custos Idem ibidem, Montium custos, nemorumque virgo.

Triformis Idem ibidem, Ter vocata audis, adimisque leto Diua triformis.

Lilithyia Idem in carm. secul. Rite maturos aperire partus Leuis Eilithyia


page 247, image: s243

tuere.

Studiosa pharetrae Hom. apud Gell. li. 9. Montib, it qualis studiosa Diana pharetrae.

Honesta Id. Oblectamenta in venando Dianae honestae dicit.

Succincta Ouid. lib. 3. Eleg. Talia pinguntur succinctae crura Dianae.

Dea siluarum Idem lib. 3. Met. Hic dea syluarum venatu fessa solebat.

Pharetrata Stat. lib. 1. Theb. Palladis armisonae, pharetrataeque ora Dianae.

Iaculatrix Ouid. lib. 5. Met. Pallada nŰnne vides, iaculatricemque Dianam.

Latonigena Idem lib. 6 Et date Latonae, Latonigenisque duobus.

Torua Idem ibidem, Et nondum toruae Calydon inuisa Dianae.

Latois Idem lib. 8. Praeteritas cessasse ferunt Latoidos aras.

Orestea Idem lib. 15. Sacraque Oresteae gemitu questuque Dianae.

Consors Phoebi Idem lib. 3 de Ponto, Consortem Phoebi gens colit illa deam.

Incincta Idem in Epist. Phaedr. Quid iuuat incinctae studia exercere Dianae?

Agilis Ibidem, Sic tibi secretis agilis dea saltibus adsit.

Animosa Idem in Epist. Acontij, Parce mouere feros animosae virginis arcus.

Sancta Ibidem, Sancta praesente Diana, Esse tuam vinctam numine teste fidem.

Thoanthea Idem in Ibin, Quique Thoantheae taurica sacra deae.

Verecunda Idem ibidem, Quique verecundae speculantem membra Dianae.

Pulcra Iuuen. Sat. 10. Pulcra gaudet Latona Diana.

Venatrix Idem Sat. 13. Per calamos venatricis, pharetramque puellae.

Ephesia Plin. li. 14. Nat. Hist. Scalis tectum Ephesiae Dianae scanditur, etc.

Magnesia Vitruuius, Sed Magnesiae Dianae.

Arcitenens Seneca, Iustior nunquam focis datus tuis est sanguis arcitenens dea.

Latonia Virg. lib. 9. Et nemorum Latonia custos.

Innupta Stat. lib. 7 Theb. Omen et innuptae vetus excitat ira Dianae.

Potens nemorum Idem lib. 9. Virgo potens nemorum.

Nemoralis Idem, Quid in nostris nemoralis Delia syluis.

Mitis Idem, Per te maternos mitis Dictynna labores.

Niuea Idem, Aspicit, et niueae saxum maduisse Dianae.

Maenalia Stat. lib. 13. Agmina Maenaliae ducit comes orba Dianae.

Montiuaga Idem in Achill. Litora multum Montiuagae dilecta deae.

Auentina Propert. lib. 4. Phyllis Auentinae quaedam est vicina Dianae.

Tyburtina Mart. lib. 7. Si Tyburtinae crescat tibi sylua Dianae.

Pisaea Val. Flac. lib. 2. Templaque Pisaeae mergunt obliqua Dianae.

Clara Idem lib. 5. Hinc [note: al carae. ] clarae Proserpina iuncta Dianae.

Lucifera Idem lib. 7. Tu face [note: Carrio ex veteri quodam codice legit leti ferae, vt epitheron ad Dianam Tauricam refograt. ] luciferae citus ad delubra Dianae.

Candida Claud. Candida Parrhysij post hanc regina Lycaei.

Latoia Mart. Cap. Pallas corusca, ac decens Latoia.

Vaga Sidon. Phoebilaudibus et vagae Dianae.

Segestana Cic. l. 5. de Orat. De Segestana Diana, de Syracusarum satu diximus.

Omniuaga Idem li. 2. de Nat. deor. Diana, inquit, multiuaga dicta est, non, etc.

Aspera Seneca, Frater virginis asperae.

Inuiolata Pont. Palladis armisonae chorus, inuiolataque Deli Virgo.

Syluipotens Idem, Syluipotens des, Syluicolis dea cognita Nymphis.

Maenalis Idem, Virginitas tua Cydippe, tua Maenasi diua.

Montanicola Idem, Pan montanicolae captus amore deae.

Domina nemorum Idem, Et nemorum dominae syluicolaeque deae.

Syluicola Calent. Quae tibi syluicola serta Diana feram.

Monticola Polit. Monticolam traxisse deam.

Sagittifera Stroz fil. Nulla sagittiferae dilectiorara Dianae.page 244, image: s244

Nemorasa Pacificus, Arma deae pones nemorosae ad templa Dianae.

Nemorisequa Crinitus, Huc adsint nemorisequae Nymphae cum Satyris leues.

Decora Adri. Card. Sponsa se mediam locat Diana, Gemmis splendidulis decora virgo.

Ortygia tanquam Delia. Mant. Hinc molles illa Ortygiae sacrata Dianae.

Euxina, [note: Immo ab Euxino Ponto, vbi cruentis humanarum victimarum facrificijs culta fuit a Tauris accolis. ] boni hospitij. Idem, Delphica, et Euxinae crudelia sacra Dianae.

Fascelis Richardus Barthol. Quis Scytha vel saeuae Fascelidos ara Dianae.

Amazon, armis Amazonum munita Idem, Nec Amazonos ara Dianae.

Taurica Faustus, Humano quid Taurica sanguine gaudens Cynthia.

Pergaea a Perga Pamphiliae oppido, in quo templum habui insigne.

Tergemina, a tripl. potestat. Aus. Tergemina est Hecate, tria virginis ora Dianae.

Enhodia, quod sit viarum praeses. Enhodion enim Graeci appellant, quod est in via.

Stkyestrus Ioannes Sapidus. Quam bene syluestri cum lectis esse Dianaebat.

Pharetrigera Bapt. Ptus, Haecque deae placuit diua pharetrigerae.

Intemerata Hom. apud Gell. Talibus in famulis virgo intemerata decebat.

DIADEMA.

Sceptriferum Mart. Capell. Nectis sceptrifero sub diademate.

Insigne Pont. Eleuat insigni cultam diademate frontem.

Conspicuum Thomas Rad. Ditissimum diadema, regioque nitore conspicuum.

Nobile Sabell. Cui nobile flauum Praecinxit diadema caput.

Regale Quintian. Regali ipse caput tuum Ornaui diademate.

Nitidum Mantuan. Ipsa tenenssceptrum, et nitido diademate fulgens.

Coruscum Idem, Quis, precor, illa manu gestans dia dema coruscum?

Fuluum Idem, Cui frons diademate fuluo Cincta erat.

Coruscans gemmis Cimbriacus, Ac capiti impolitum gemmis diadema coruscans.

Puniceum Idem, Superest, cui nos donauimus olim Puniccum diadema, nepos.

DICACITAS.

Tinnula Apul. lib. 1. Scitum est cauillum, nam dicacitas tinnula.

Scurrilis Suet. in Tit. Vesp. Erat. n. dicacit fatis plurimae, et sic scurrilis, etc.

Importuna Crinitus, Importunani praeterea dicacitatem aequissimo animo tulerit.

[note: A Sidone vrbe Phoeniciae pro fecta. Elisa proprium eius nomen, post Dido dicta. ] DIDO.

Sidonia Virg. lib. 1. Aen. Hic templum lunoni ingens Sidonia Committeredebat.

Pulcra Idem lib. 4. Ipsa tenens dextra pateram pulcerrima Dido.

Diues Stat. lib. 7. Syl. Attulit Iliaco dum diues Elisa marito.

Infelix Virg. lib. 4. Aen. Infelix Dido, nunc te facta impia tangunt.

Candida Idem lib. 5. Quem candida Dido Esse sui dederant monumentum, et pignus amoris.

Sidonis Aus. Et Thysbe et Canace, et Sidonis horret Elisa.

Miserabilis Ouid. lib. 3. Fast. Arserat Aeneae Dido miserabilis igne.

Sanguinolenta Idem ibidem, Squalenti Dido sanguinolenta coma.

Misera Idem lib. 2. Eleg. Iam pius Aeneas miserae rescripsit Elisae.

Profuga Syllius lib. 2. Atque ea dum profugae remis agitantur Elifae.

Aduena Idem lib. 4. Mos fuit in populis, quos condidit aduena Dido.

Tenera Pontanus, Impleuitque vterum tenerae leue pondus Elisae

Furiata Politian. At Phoenissa rogum faeuo furiata dolore Incendet moritura.

[note: Atyria Aliae vr be, vbi Pygmalion Didonis frater, principatus est. ] Tyria Calent. Quis Tyriam Dido, quis Phyllida nescit amantem?

Lacrymosa Idem, Lacrymosam in vulnera Dido Inijcis.

Phoenissa, oriunda ex Phoenicia. Virg. li. 1. Aen. Hunc Phoenissatenet Dido.page 245, image: s245

AEstifer Virg. de Rosa, AEstiferum suadens anticipare diem.

Laetificus Idem, de Natali die. Laetificusque dies eat omnibus aethere puro.

Clarus Lucan. lib. 9. Sic neque clara dies, neque nox dabitatra quietem.

Volucer Horat. 3. Carm. Sentis, ac velutistet volucris dies.

Almus Idem lib. 4. Et almum Quae rapit hora diem.

Nitidus Ouid. lib. 1. Metam. Sub nitido mirata die.

Lucidus Seneca, Hesperia Theis Iucidum attollet diem.

Candidus Ouid. 5. Fast. Candida lucifero praeueniente dies.

Formosus Idem in Epist. Sapphus, Somnia formoso candidiora die.

Splendens Syll. lib. 12. Et splendente die nouus emicat.

Purus Claud. Nondum pura dies tremulis vibratur in vndis.

Ambrosius Mart. Capella, Testara ambrosium splendificat diem.

Innubis, sine nube Seneca, Qualis innubis dies Emicat.

Purpureus Idem, Quaque purpureus dies, Vtrumque clara spectat Occanum rota.

Instabilis Pont. Et morbi vitiant, instabilisque dies.

Roseus Idem, Fulsisset roseus dies repente.

Pronus Maruldi. Et pronos miseri respicimus dies.

Rapidus Codrus Vrceus, Festinat rapidos ante iuuenta dies.

Phoebeus Pamph. Sax. Phoebeum quae volat ante diem.

Velox Conr. Corrosit en velox dies.

Rubicundus Mant. Spargere se rubicunda dies.

Celer Crinit. Carpamus celerem diem.

Nitens Quint. Nunc qua nitentem Phoebus inducit diem.

Puniceus Bap. Pius, Quum de a puniceum prouocatorta diem.

Serenatus Idem, Ora serenato fulgidiora die.

DIGITI.

Teretes Ouid. 1. de Arte, Et teretes digitos, exiguumque pedem.

Impares Plinius lib. 10. Ore rubicundo, digitis imparibus.

Eburni Propert. lib. 2. Siue lyrae carmen digitis percussit eburnis

Molles Claud. Digitis attentat mollibus arcum.

Molliculi Thom. Rad. Apprehensis molliculis digitis.

Rosei Stroz. pat. Hinc roseis digitis habilem tibi finge coronam.

Subtiles Architr. Subtiles patula digitos manus extrahit.

Dociles Bapt. Pius, Melliflua dociles digiti non voce minores.

Niuales Idem, Dulce melos digitis Leonora niualibus vrges.

Cognati rosis Musaeus, Cognatos rosis digitos premit.

Micantes Mant. Gemma humeros non vna tegit, digitosque micantes.

DILATIO.

Spatiosa Apul. lib. 11. Spatiosa dilatione adhaerebat ansa.

Languida Idem lib. 10. Dilatione languida passus marcescere.

Pigra Archit. Asperitas quam pigra parit, dilatio recti.

DILVVIVM.

Vagum Conr. Luctari pauidos conspicere diluuio vago.

Deucalionaeum Bapt. Pius, Deucalionaea non minor illuuie.

DINDYMA.

Montes sunt Phrygiae, in quibus Cybelae, quae proptorea vocatur Dindymente.

Vlulantia, quoniam ilic fiebant sacra Cybeles cum vlulatu plurimo. Val. Flac. li. 3. Si vocet, et motis vlulantia Dindyma sacris.

Alta Virgilius lib. 9. Ite peralta Dindyma.page 242, image: s246

DIOGENES.

Philosophus fuit cotemtor humanarum diuitiarum, Habitabat in portarum vestibulis, et ciuitatum porticibus Torquebat se in dolio, quod hieme vertebat in rneridiem, astate ad septentrionem, et quacunque sol se inclinauerat, volubilem conuertebat domum. Quotidie cibum emendicabat. Ad eum quum accessisset Alexander, rogassetque an re aliqua indigeret. Nulla, inquit ille, [note: Lepidum Diegenis dictum] nisi vt solem, quo apricor non occupes. Quod videns Macedo, Diogenes inquit, esse vellem, nisi Alexander essem. Vtebatur pallio duplici aduersus imuriam frigoris. Adiuuabat gradum baculo, ob corporis infirmitatem Moriens iussit, vt corpus suum feris obijceretur.

Cynicus, cauillis mordax, vt est canis dentib. Hor. 1. Epis. Mordacem cynicum sic eludebat.

Animo fixus Architren Diogenes animo fixus sed mobilis aede.

Sinopeus Ouid. li. 1. de Ponto, Non doluit patria cynicus procul esse Sinopeus.

DIOMEDES.

Hic Diomedes rex fuit AEtolia, Tydei et Deiphiles filius, Graecorum fortis simus. Qui in bello Troiano congressus est AEneae, et Venerem ipsam laesit.

AEtolus Stat. in Achil. Ithacumque humeris excedete visus, AEtotolumque ducem. Tydides Virg. 1. AEn. O Danaum fortissime gentis Tydide.

Impius, propter Venerem laedam. Virg lib. 2 AEn. Impius ex quo Tydes.

Fortis Hor. 1. Serm. Qui locus aforti Diomede est conditus olim.

Oenides Ouid lib. 14. Hactenus Oenides Venulus Calydonia regna.

Calydonius Stat. in. Achil. Sordet vulgo Calydonius heros.

AEtolius Ouid. lib. 14. Vires AEtolius heros Excusat.

DIOMEDES.

Hic fuit rex Thracum sanguinolentus, qui equos suos hospitum, quos interficiebat, carne et sanguine pascebat. Sed postea ab Hercule equis ipsis datus est in pabulum Ouid. Quique suis homines pabula fecit equis. Architren. Veniat clementia praeceps in Diomedis equos.

Thrax Ouid. lib. 9. Quid? quod Thracis equos, humano sanguine pingues.

Bistonius, a Bistonijs populis Thraciae. Lu. lib. 2. Vidit Bistonij stabulis pendere tyranni.

Crudus Oui. in Ep. Deianirae, Non tibi succurrit crudi Diomedis imago.

Geticus Star. 6. Theb. Getici pecus hic Diomedis.

Sanguinens Claud. inpraef. lib. 2. de Rap, Pro. Diraque fanguinei vertit praesepia regis.

Cruentus Senera, Si quis Ismarios greges Thracis crueriti vindicat.

Immanis Remaclus, Rex ferus immani non Diomede minor.

Immitis Boet. Victor immitem posuisse fertur Pabulum saeuis dominum quadrigis. Impius Ouid. in Ibin, Vt qui terribiles pro gramen habentibus herbis Impius humano viscere pauit equos.

Threicius Mant. Threicio facinus potuit suadere tyranno.

Alper Id. Asper vt horrenda cumulans praesepia caede Semineces artus hominum.

DIONE.

Hanc poetae faciunt Oceani et Thetios filiam, matremque Veneris, et pro ipsa Venere accipiunt.

Isthmia, quod Corinthi coleretur. Stat. lib, 2. Syl. Quisquis collib. Isthmiae Diones.

Latia, quae colebatur in Latio. Idem lib. 1. Syl. Cedat equus Latiae qui contra templa Diones.

Blanda Capella. Iam nunc blanda melos carpe Dionepage 243, image: s247

Aurca Marullus, Charitesque circum Dionem auream.

Pulcra Stroz. pat. Nam tutum praestabit iter tibi pulchra Dione.

Lasciua Mirandula, Compescit Ceretem. lasciuae et furta Diones.

Turpis Maut. Omnia das turpi Musis loca sacra Dionae.

Therapnaea Feretrius, Celsa Therapnaeae lustrentur templa Diones.

Feminea Faustus, Femineae vmbilicus sedes natiua Diones.

DIONYSIVS.

Sacrilegus Mant. Quique dea manib rapiens pendentia dona, Sacrilegus, etc.

Siculus Stroz. pat. Auratas vestes Siculi non more tyranni.

DIPSAS.

Serpens est minor vipera, ad inferendam tamen perniciem celerior multo. Nam quos momordit, siti inardefcttiit vchemenitus, ad potum efferuescunt, adeo vt paullo post moriantur. Vnde et a naturae ratione ei nomen inditum, [gap: Greek word(s)] enim Graece, sitis dicitur Latine. Eius cauda duabus distinguitur lineis nigris, quum sit alba, corpore quoque reliquo albicante. Dioscorides de ea sic inquit: Quos dipsas percussit, into lerabilis ardor premit, sirisque vsque eo pertimax, vt satiari non possit, ac sine vlla intercapedine excruciet. Et si potum affatim attrahant, illico in eande sitim relabuntur. lis vero, qui pet initia non hauserint, simile quiddam prorsus accidit.

Torrida Lucan. lib. 9. Et torrida dipsas, Et grauisin geminum [note: alvergens. ab effectu quod rorreat et fitim incucat] surgens caput Amphisiboena.

Torta Idem ibidem, Torta caput retro dipsas, calcata momordit.

Rapida Syl. lib. 3. Quippe atro rapidas efferuescente veneno Dipsadas.

Venenosa Stroz. pat. Dira venenosae dipsados effigies.

Aquatica Textor. Non adeo feruet, quem laesit aquatica dipsas.

DIRCE.

Dirce fuit vxor Lyciregis Theharum, qua quum Antiopam suspectam haberet adulierij cum Lyco marito suo, eam catenis ligatam multis affecit molestijs. Quam iniuriam postea sauissime vindicarunt Zethus et Amphion, Antiopa silij. Dircen enim equinae alligarut cauda, sed postea deorum commiseratione versa est in fontem eiusdem nominis.

Cadmea Lucan. lib. Fatidica Cephisos aqua Cadmeaque Dirce.

Ismenis Seneca, Si profugus Dircen Ismenida liquerit hospes.

Sonora Stroz. fil Pyrenes. Dircesque simul fremit vnda sonora.

Caerula Stat lib 1. Theb. Caerula quum rubuit Lernaeo sanguine Dirce.

Augusta Idem, Augustae squalentia iugera Dirces.

Aonia Idem lib. 4. Fugit, et Aoniae celso stetit aggere Dirces.

Cadmeia Maus. Quicquid habet Delos, quicquid Cadmeia Dirce.

Antiqua Mant. Poscis et antiquae me regna reuisere Dirces.

DISCIPLINA.

Illustris Colum, Vit illustribus disciplinis eruditus.

Tetrica Liuius, Instructum non tam peregrinis artibus, quam disciplina terrica.

Vigil Mant. Disciplina vigil, fanctique iudustria patris.

DISCORDIA.

Demens Virg lib. 6 AEn. Ferreique Eumenidum thalami, et discordia demens.

Effera Lucan. lib. 6. Effera Romanos agitat discordia Manes.

Exitiabilis Sueton. Lycus ob exitiabiles inte se discordias libertatem ademit.

Ferox Sil lib. 16. Hominumque ferox discordia ferro Demet.

[note: Discordia veneum cinitatis. ] Comes regnis Stat. lib. 1. Theb. Socijsque comes discordia regnis. Nutrix belli Claud. Nutrix discordia belli, Imperiosa fames.

Parens belli Pontan. Et bellum bellique parens discordia et irae.page 248, image: s248

Sitibunda cruoris Miran. Sitibunda cruoris, Praecurritque rates scisso

discordia ctine.

Flagrans Maniuan. Caelicolas egit flagrans discordia ciues.

Praeceps Crinitus, Extemplo praeceps discordia surgit.

Perniciosa Cic. de Aruspic. responsis, Ferniciosis optimatium discordijs excitari.

DISCRIMEN.

Saeuum Syl. lib. s. Primores iuuenum [note: Modi? legit lae ua ob disctimina] saeua ad discrimina Martis.

Anceps Frontinus, Recedere ab ancipiti discrimine.

Letale Claudianus, Discrimen letale subit.

Durum Stroz. pat., Tertius in duro positum discrimine leti.

Dirum Stroz. fil. Ipse ego dira magis sospes discrima vincam.

DISCVS.

Discus erat ludus, quo pueri exercebantur in gymnasijs. Iaculabantur [note: Discus quid. ] enim massam quandam aut ferream aut plumbeam in sublime, vt experi rentur suas vires. Capitur etiam pro escario vase, in quo reponuntur carnes et alia cibaria.

Latus Ouid. lib. 10 Splendescunt. latique ineunt certamina disti

Oeballus, id est Spartanus Sta. li. 3. Syl. Illic Oebalio non finderet aerea disco.

[note: Spartani, id est Lacedae monij palaestra clari] Spartanus Martial. li. 14. Splendida quum volitent Spartani pondera disci.

DISSENSIO.

Armigera Vitruuius. Non erit inter ciues armigera dissensio.

Turbulenta Lactant. Dissensionesque turbuleniae ac pestiferae sopiantur

DISSIDIVM.

Perniciale Lucr. li. 1. Quod numqua sine perniciali [note: Lambinus ex Vaticana codice pro Dissidio substi turco eidio a versus facti in honore Bacchi, culus poetae multo afflati furebat. ] Dissidio potis est feiangi.

Turpe Mant. Studia in contraria turpi Dissidio rapitur.

DITHYRAMBI.

Audaces Horat. lib. 4. Carm Seu per audaces noua dithyrambos Verba.

DIVITIAE.

Improbae Horat. lib. 3 carm. Scilicet improbae Crescunt diuitiae.

Miserae Idem lib. 2. Serm Habeinus vtrumque, Diuitias miseras.

Regales Idem lib 1. Epist. Diuitiae poterunt regales addere maius.

Potentes Stat lib. 5. Syl. Arabumque potentes Diuitias mallet.

Inuidiosae Thomas Radinus. Sine inuidia inuidiosae reddidÍre diuitiae.

Opimae Marullus, Versantem nunc diuitijs attollit opimis.

Diuites Anacreon, Non mi cupio aurum, non diuites diuitias.

[note: Sapinum introduce tes orium] Supinae Ammonius, Has nam diuitias puto supinas.

Luculentae Plaud. in Rud. Diuitias tu quidem habuisti luculentas.

Molles Inuenal. Satyr. 6. Et turpi fregerunt saecula luxu Diuitiae molles.

DOCTRINA.

Lahoriosa Apul. Studiorum meorum laboriosa doctrina ibi deferuiebat.

Senilis Mant. Vtile doctrina praebere senilibus aures.

DODONA.

Ferax Priscian Ad Zephyrum regio Dodones lata feracis.

Glandifera Stroz. fil. Glandifera inuentis Dodone cessit aristis.

Celsa Claudian 3 Cons Hon Celsaque Dodone stupuit, rursusque locutae.

Vetus Mantuan, Sylua vetus Dodona timet.

DOLIVM.

Picatum Cato Conculcatos in dolia picata indito.

Spumans Col. Exundent pingui spumantia dolia musto.

Dulce Horat. in Epod. Et Horna dulci vina promens dolio.page 249, image: s249

Fictile Vitru. Fictilibus dolijs ita sonantibus electis.

Cauum Ouid. in Ibin. in caua letheas dolia portat aquas.

Rimosum Iuuen. Semper aquam portes rimosa ad dolia.

DOLONES.

[note: Tela bellica. ] Teretes Syll. lib 3. Nec tereti dextras in pugnam armata dolone.

Horrifici Quintian. Machina, et hornfici ligno fallente dolones.

Saeui Virg. lib. 7 Saeuosque gerunt in bella dolones.

DOLON.

Antiquus Virg. lib. 12. Antiqui proles bello praeclara Dolonis.

[note: Nome protiae viri Troiani] Imbellis Ouid. 13. Met, Conferat his Ithacus Rhesum, imbellemque Dolone.

DOLOR.

Grudelis Virg. in Battarum, Cur ego crudelem patior tam saepe dolorem.

Grauis Idem de Liuore, Testatur gemitu graues dolores.

Saeuus Idem lib. 1. AEn. Nec dum etiam caussae irarum, saeuique dolores.

Acer Idem lih. 7. Stetit acri fixa dolore.

Intolerabilis Faustus, Sed premit humanos dolor intolerabilis aestus.

Querulus Ouid. lib. 4. Trist. Et nunquam queruli causa doloris abest.

Moestus Idem ibidem, Detque tuus maesti signa doloris amor.

Infelix Idem ibidem, Induet infelix arma coacta dolor.

Sollicitus Idem lib. 3. de Arte, Iurgiaque et rixae, sollicitusque dolor.

Vlulans Syll. lib. 7. Iacent portis vululante dolore.

Vndans Idem lib. 8. Vndantes aegro frenabat corde dolores.

Inlanabilis Quintil. lib. 6. Institut. Funesta insanabilem attulit marito dolorem.

Crudus Stat. lib. 3. Turpe gemens, crudosque vetat sentire dolores.

Rabidus Idem lib 6. Si damnis rabidum queat exsaturare dolorem.

AEger Idem lib. 6 Syl AEgrumque dolorem Libertate doma.

Dirus Idem At diti socium comitemque doloris Si merui.

Miser Idem lib. s. Syl. Fundere et incomtae miserum laudare dolorem.

Argutus Propert lib. 1. Iussa, neque arguto facta dolore queri.

Memor Tibull. lib. 4. Quum memor anteactos semper dolor admonet annos.

Fletifer a me dicitur dictione Ausonij.

Grauidus fletu Sidon. lib. 4. Dolor fletu grauidus accendit.

Acerbus Stroz. fil. Accendit gemitus, et acerbo verba dolore.

Intolerandus Cic Actione 6. in Ver. O magnum atque intoleradum dolorem.

Asper et Odiosus Idem 2. Quaest Tusc. Sic vrgentibus asperis et odiosis doloribus.

Vixconsolabilis Idem lib. 4. Episti. Est omnino vix consolabilis dolor.

Intestinus Idem, Quid est quod tantopere te commoueat tuus dolor intestinus?

Frendeus Seneca in Her. Far. Metus, pauorque, funus, et frendens dolor.

Malus Idem, Et diras malidoloris artes.

Auidus Idem, Et amplexu vltimo auidos dolores satio.

Ardens Idem, Tandem quod ardens statuit vlcisci dolor.

Segnis Idem, Conipressa metu, senisque dolor.

Acutus Pont. Vulnera queis, gemitusque, et acuti in corde dolores.

Ingratus Idem, Ingrato corda dolore leuat.

Vesanus Maruil. Same animos, nec te vesano trade dolori.

Insanus Idem, Tu tamen, insanos animo superante dolores.page 254, image: s250

Inqules Idem, Quo non metus, non inquies penetrat dolor.

Lacrymosus Stroz. pat. Lacrymosi plena doloris.

Amarus Idem, Quod si nec caelum, nec amaro terra dolori Subuenit.

Indomitus Idem, Nunc ars indomito victa dolore perit.

Trux Stroz. fil. Sedauitque truces hac voce dolores.

Rapidus Maph. Vegius, Imbre trahens duros gemitus, rapidosque dolores.

Violentus Pampb. Saxus, Imo dolor crucians, nimium violentus, et acer.

Atrox Idem, Me dolor angit Atrox.

Gemebundulus Conr. Suspirans gemebundulo dolore.

Tristis Salm. Hinc tristis dolor, et variorum caussa laborum.

Discors Pacificus, Et arder Insanae discors in sua facta dolor.

Flebilis Quint. Nil conqueraris, flebilis cesset dolor.

Saeuiens Idem, Saeuiens Summum dolor Deu. micantis et poli Regem premit.

Funebris Idem, Nolite flere, funebris cesset dolor.

Affligens Idem, Accreuit imo pectore affligens dolor.

Impius Idem, Doloris Impij molem vide.

Saxeus Idem Distorta labra saxeus torquet dolor.

Erodens Idem, Iraque, et erodens dolor, et rabiosa cupido.

Impatiens Glarean. saepius impatiens prendidit ossa dolor.

Loquax Franc. Petrar. Est dolor vsque loquax.

Inardesces Mant. Inardescens dolor intestina, piamquem Crudeli Ianiatu animam discerpit.

Anxius Idem, Cura vigil. labor ossa domans, dolor anxius omnem.

Tabificus Idem, Cor deuotum sine fine dolori Tabifico.

Implacabilis Idem, Miseram dolor implacabilis haurit.

Improbus Idem, Improbus exhaurit miseram dolor.

Peruigil Cor. Gallus, Nam tibi peruigiles impendent saepe dolores.

Aridus Plaut, in Sticho, Aridi dolores mihi oboriuntur quotidie.

Funereus Bapt. Pius, Pestis, atrox luctus, funereusque dolor.

Infandus Virg. 2. Aen. Infandum regina iubes renouare dolorem.

Iniucundus Mant. Vt labor obluctans, iniucundique dolores.

DOLVS.

Turpis Virg. in ciri, Nunc etiam conficta dolo mendacia turpi.

Malus Gell. Fucum non facies dolo malo. Occultus Tibul. lib. 1. Est Deus occultos qui vetat esse dolos.

Implexus Seneca, Nodosa fortis verba et implexos dolos.

Callidus Idem, Iamiam tenemus callidi socios doli.

Cautus Idem, Intrant fraudes, cautique doli.

Peruigil Pon. Liuor et exsanguis. peruigilesque doli.

Illaqueans Thom. Rad. Metus anhelans, dolus illaqueans.

Hostilis Marull. Ceperat hostili percitus arma dolo.

Vafer Conra. Dolisque Pectora fert sua plena vafris. Compositus arte Pacificus, Compositus nemo qua tuit arte dolus.

Profanus Quint. Profano proditor fiet dolo.

Scelestus Idem, Vah qui scelestis daemonum quondam dolis.

Fictus Idem, Astu nefando finxit, et fictis dolis.

Circaeus, a Circe venefica Mant. Blandula Circaeis insidiosa dolis.

Falsius Calent. Et capiunt falso credula turba dolo.

Fallax Idem, At mihi fallaces tum patuÍre doli.

Consutus Plaut in Amph. Aduenisti audaciae columen consutis dolis.

Tacirus Faust. Nil tacito quaesita dolo victoria durat.page 255, image: s251

Facticius Plaut. in Mili. Et nos facticijs fabricis et doctis dolis.

Vatius Bapt. Pius, Illa parat vario corda tenere dolo.

Lasciuus Archit. Veneris minus apta rapinis, Lasciuisque dolis.

Bilinguis Idem, Clausisse bilingues Ingeniosa dolos.

Nocturnus Prop lib. 4. Et mea nocturnis trita fenestra dolis.

Tectus Tibull. lib. 3. Fallat eum tecto cara puella dolo.

DOMINA.

Grata Augur. Aut quid leuibus accipimur blanditijs gratae dominae?

Emax Ouid. I. de Arte, Institor ad dominam veniet discinctus emacem.

Pulcra Polit. Torquetur pulcra dum miser a domina.

Fallax Prop. lib. 2. Fallaci dominae iam pudet esse iocum.

Rapax Tib. lib. 2. Illa malum facinus suadet, dominamque rapacem Dar mihi.

Superba Dardanus, Nam. mihi non viuo, dominae sed viuo superbae.

DOMINVS.

Superbus Lucr. lib. 2. Libera continuo dominis priuata superbis.

DOMITIANVS.

[note: A Dacis de mitis] Dacicus Iuuen. Sat. 6. Cum lance beata Dacicus, et scripto radiat Germanicus auro.

DOMVS.

Superba Stroz. pat. Tu superŻm templis, domibusque superbis.

Marmorea Idem, Altaque marmoreas surgere ad astra domos.

Alta Iuuen. Sat. 6. Domibus tunc prorigit altis.

Eximia Mant. Eximias luxu dilapidante domos.

Aulaeata Idem, Aulaeata domus stratis Asorata superbis.

Ardua Idem, Ad Boream sublime domus leuat ardua culmen.

DONYSA.

Viridis Mantuan. Viridisque Donysae Marmor et Aegypti.

DORCADES.

Fugaces martialis lib. 10. Nec Dorcas rigido fugax leoni.

Leues Marull. Quae iaculo leues misso figere Dorcades.

DORIS.

Doris dicitur Nympha Oceani et Thetios filia. Et quandoque pro mari soles accipi, sicut Nereus, qui eiusdem maritus fingitur.

Amara Virg. in Buc. Doris amara suam non intermisceat vndam.

Caerula Oui. li. 13. At mihi cui pater est Nereus, quam caerula Doris Enixa est.

Spumosa Stat. lib. 3. Syl. Surgite de vitreis spumosae Doridis antris.

Glauca Idem lib. 4. Syl. Et Chios et glauca certantia Doride saxa.

Diffusa Sidon. Dorida diffusam premeret Ptolemaide gaza.

Neptunia Mant. Latius extendit fluctus Neptunia Doris.

Formosa Propert. lib. 1. At vos aequoreae formosa Doride natae.

Grandaeua Politian. Laetantur, Nereusque pater, grandaeuaque Doris.

Caerulea Pamphilus Saxus, Caeruleae versus mediam nunc Doridis aulam.

Late vagans Sabellicus, Insula, quam Dorim infusam, lateque vagantem.

Difflua Michael Anglicus, Nec difflua Doris Telluri diffundataquas.

Humida Mant Proteus et Triton pater, Aeolus. humida Doras.

Auricoma Barthol. Et quas auticoma produxit Doride Nereus,

Aequorea Bapt. Pius, Qualis in aequorea Doride palla decet.

Spatiosa Mant. Atque Sardoi spatiosa ponti Doris.

DRACO.

Squamosus Virg. lib. 4. Georg. Squamosusque draco, et fulua ceruice leaena.

Immanis Conradus, Tristis immanem peperit draconem.page 252, image: s252

Indicus Apul. lib. 11. Hinc dracones Indici. inde griphes Hyperborei.

Cristatus Ouid. lib. 4. Met. Lubrica perlucent cristati colla draconis.

Auidus Idem lib. 7. Hostibus, aut auido dabitur fera praeda draconi.

Insopitus Ibidem, Terrigenasque feros, insopitumque draconem.

Caeruleus Idem lib. 12. Serpere caeruleum Danai videre draconem.

Volucer Idem lib. 7. Nec frustra volucrum tractus ceruice draconum.

Titaniacus Idem ibiaem, Hinc Titaniacis ablata draconibus intrar.

Viridis Stat lib. 2. Theb. Fluminis extremi cineres viridemque draconem.

Tortus Martial. lib. 7. Aureau. cui torto virga dracone viret.

Saeuus Valer. Flac. lib. 1. Aut curru, vt saeuos frenasse dracones.

Aliger Idem lib. 7. Vt aligeri Circen rapuÍre dracones.

Maculosus Ruffus Festus, Tempora deculcat maculosi prona draconis.

Flexus Idem, Prima tibi vt flexi torquetur spira draconis.

Toruus Mart. Capella, Et spiris toruo nituerunt astra draconi

Massylus Pamphilus Saxus, Aurea Massyli vincunt quae poma draconis.

Immitis Sedulius, Mitis in immitem virgo est animata draconnem.

Intortus Quint. Erat opprimendum quicquid intortus draco.

Vosticosus Idem, Quo vorticosus simplicem matrem draco.

Venenosus Mant. Spirans aconita, draconis More venenosi

Terribilis Hemer. apud Cic. Vidimus immani specie, toriuque draconem Terribilem.

Longus Seneca, Longusque torta sibilat cauda draco.

DRVIDAE.

Fuerunt Druidae vetustissimi Galliae sacerdotes, qui en syluis degebant nudi Hi solebant publica et priuaia curare sacrificia, religones interpretari, adolescentes disci plinis instruere, rerum naturalium caussas scrutari, de caede, de finibus, ceterisque controuer sius agnoscere: ita, vt si quis decreto non stetisset, eidem sacrisicijs interdicerent. Hominum sermonemet congressumdeclinabat, ne contagione polluerentur. Vnus omnibus praerat, in cuius desuncti locum alius suffragio sufficiebatur. Animas credebant non interire, sed in alia migrare corpora

Seueri Mant Phoenices, Persasque magos, Druidasque seueros.

Syluiuagi Pacificus, Syluiuagi Druidae primi docuisse feruntur.

DRYADES.

[note: Numphae sunt syluanae nam Dryas Graece, arbo rem Latiue siguficac. ] Semideae Ouid. in Epist. Phaedr. Aut quas semideae Dryades, Faunique bicornes.

Cultae Pont. En cultae Dryades, comtae quoque Oreadesadsunt.

Formosae Iaem, Quid fugis Ű formosa Dryas, qui te puer optat.

Procaces Claud. Defendunt alij lucum Dryadesque procaces.

DVCES.

Cruenti Seneca in Her. Fur. Vidi cruentos carcere includi duces.

Belligeri Pont. Belligeri quum forte ducis se ad signa recepit.

Honorati Codrus, Inter honoratos quum locat hasta duces.

Bellicosi Lactant. Vt forte, bellicosos duces in deorum coetu locari arbitrentur.

Cruentati Idem, Dita cruentatos pellit ad arma duces.

Praepotentes Crinitus, Quem praepotentes Hesperiae duces.

Sagaces Mant. Testarique nihil sine se prodesse sagacem Esse ducem.

Munifici Faustus, Munifici repetit splendida tecta ducis.

Paludati Iuuen. Sat. 6 Cumque paeludatis ducibus, praesente marito.

Bellici Theodoritus, Quid ego autem bellicos duces commemoro?

Elati Hierenymus Angerianus, Vendit et elatos purpura lata duces.

DVELLVM.

Sanguineum Martian. Capella, Quod dux sanguineo praesulque corusca duello.page 253, image: s253

Forte Stroz. pat. Qui toties ausus forti certare duello.

Incertun Valerandus Varanius, Ira per incerti gladios ruitura duelli.

Dirum Idem, Vix tulerit diri sitis in satiata duelli.

Crudum Bapt. Pius, Annua qua properant crudi monumenta duelli.

DVLCEDO.

Mellita Apul lib. 5. Mellitae cantus dulcedine mollita conquieuit.

Mollis Guilermus Castellus, Ergo loci captus molli dulcedine.

Nectarea Mant. Quae nectarea dulcedine lactant.

DVMETVM.

Hortidum Marullus, Scythiae horrida Quae dumeta colunt ferae.

Densum Mant. Naiades in. fontes, densa in dumeta Napaeae.

Asperum Idem, Deinde per omne nemus, dumeta per aspera tractus.

Auium Faustus. Auia pascentes inter dumeta capellas.

Florens Mant. Dumeta boues florentia tondent.

DVMVS.

Syluester Virg. lib 8. Aen. Aurea nunc, olim syluestribus horrida dumis.

Spissus Syll. lib. 10 Deprendit spissis arcana cubilia dumis.

Spinifer a me dicitur, vt a Cicerone histricis cauda spinifera.

Spinosus Pont. Ergo senta iacet, spinosisque obsita dumis.

Hirsutus Tho. Radinus, Ieiunis, squalentib rupib, hirsutis dumis asperatur.

Rigidus Franciscus Petrarcha, Et rigidi configunt tergora dumi.

Densus Mant. Per cornua densis Expediunt dumis immani corpore

Acutus Barth. Arma inter syluas, et acutos sumere dumos.

Amans ardua Virg. lib. 3. Georg. Horrentesque rubos, et amantes ardua ceruos.

Silens Idem lib. 9. Dumisque silentibus errat.

Excelsus Idem in Culice, Excelsisque super dumis.

DVRICIES.

Adamantina Plin. lib. 26. Colorem et figuram habet adamantinae duriciei.

Acerba Pamphilus, Acerbam Duriciem calor eneruat.

Dira Idem, Saga nequit iuuenis diram mollire proterui Duriciem.

Catoniana Pont. Vale duricies Catoniana.

DVRIA.

[note: Fluui Hispaniae. ] Formosus Claud. Callecia risit Floribus, et roseis formosus Duria ripis.

EBRIETAS.

TVrpis Gel. li. 15. ca. 2. Plato in 1. et in 2 de LL Non ebrietate istanturpissimam, etc.

Rubens Pont. Ebrietasque rubens, et malesanus amor.

Improuida Archit. Cedatque improuida caeci Ebrietas luxus.

Demens Virg. de Venere, Arcanum demens detegit ebrietas.

EBVR.

Indum Virg. li. 12. Indum sanguineo veluti violauerit ostro Si quis ebur.

Indicum Horat. Non aurum et ebur Indicum.

Nitidum Ouid. lib. 2. Meram. Cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat.

Candens Idem lib. 3. de Ponto, Nec quod erat candens, fit terebinthus ebur.

Assyrium Idem lib 2. Eleg. Maeonis Assyrium femina tinxit ebur.

Sectile Idem de Medica. faciei, Sectile delicijs India praebet ebur.

Niueum Mart lib. 14. Nigra tibi niueum litera pingat ebur.

Laeue Sidonius, Laeue incuruat ebur. vel ille fingit

Splendidu Seneca, Nec fulget illis splendidum tectis ebur.page 250, image: s254

Liquidum Pont. Dum canit, et liquidum dum dea pulsat ebur.

Attalicum Remaclus, Attalicum postponit ebur, Coasque lacernas.

Expolitum Cornel. Gallus, Aut expolitum ebur Indicum.

Elephantinum Sophocles apud Theod. Elephantinoue ex ebore, fuluoue ex auro.

Phidiacum Iuuen Sat. 8. Signisque Myronis Phidiacum viuebat ebur.

Curule Hor. l. 1 Epist. Cuilibet hic fasces dabit, eripietque curule, Cui voler, importunus ebur.

Conspicuum Oui li 1 Fast. Et noua conspicuum pondera sentit ebur.

Melicum Flexanimo melicum pectine plangit ebur.

Mellifluum Constantinus Monfredus, Pulsantem ebur mellifluum.

Albens Hieron. Anger. Ex ebore albenti quid sponda aut fulcra.

EBVSVS.

Phoenissa Syll. lib. 3. Iamque Ebusus Phoenissa mouet, mouet Artabus arma.

ECHIDNA.

Echidna putatur eadem esse, quoe et vipera. Capitur et pro hydra ab Hercule occisa, et pro quocunque serpente.

Lernaea Ouid. lib. 9. Pars quota Lernaeae serpens eris vnus echidnae.

Tumida Idem lib. 10. Stipite te Stygio, tumidisque asflauit echidnis.

Fera Polit. Vertice diua feras ardenti attollit echidnas.

Herebaea Pamph. Saeuis Herebaeae tutus echidnae Dentibus.

Furialis Pacificus, Sanguine tartareo furialis pauit echidna.

[note: A Pare touio vrbe AEgypti serpentibfoecunda. ] Paretonia Michael Anglicus, Ergo Paretonias alis innectit echidnas.

Letifera Mant. Vel quia letiferae dentem non sensit echidnae.

Tristis Barthol. Inarimen quondam sub terras tristis echidna Incoluit.

Lubrica Bapt. Pius, Serpit in amplexus lubrica echidna tuos:

ECHINVS.

Echinorum duplex est genus, terrestre spinis obsitum, et maritimum pinnata vndique testudine ac spinis obductum, quibus se pedum vice voluit, auctore Plinio. Martialis, Cortice deposito, mollis echinus erit. Aiunt echinum terrestrem stimulata aluo remorari partum, deinde foetu mora tempris aucto maiore cruciatu parere.

Ruber Pont. Vellentem rubros spinosae cautis echinos.

Hirtus Idem, En tremit asper hirto conus echino.

Volubilis Mant. Atque volubilibus rhetor Romanus echinis.

AEquoreus Bapt. Pius, Sed prius aequorei damis iungenturechini.

Syluester Claud. Sed non haec acies ritu syluestris echini Fixa manet.

Cautus Laurent. Lippius, Imbres et ventos cautus praesagit echinus.

ECHO.

Echo dicitur vocis et soni repercussio, qua fit praecipue in collibus et locis concameratis.

Resonabilis Oui. li. 3. Meta. Nec prior ipsa loqui didicit resonabilis Echo.

Garrula Idem ibidem. Corpus adhuc Echo, non vox erat, et tamen vsum Garrula.

Graecula Mart. lib. 2. Nusqua Graecula quod recantat, Echo.

Filia aeris Auson. Acris et linguae sum filia mater inanis.

Turbida Idem, Turbida congestis referitur vocibus Echo.

Canora Aug. Nemorique canora Vmbrifero, et vitreis respodet vocib. Echo.

Gaudens antris Idem, Fontibus atque antris gaudens et motibus Echo.

Vaga Quint. Duplicabat Echo inconditum murmur vaga.

Clara Mant. Nec clara sinunt respondeat Echo.

Penetrabilis Auson. Auribus in vestris habito penetrabilis Echo.

Recinens Bap. Pius, Hic querar recimam recinenti perditus Echo.page 251, image: s255

Reparabilis Persius, Reparabilis assonat Echo.

Reditura Claud. Redituraque rupibus Echo.

Torua Mant. Torua cauis Echo procul assonat antris.

EGESTAS.

Vrgens Virg. 1. Georg. Et duris vrgens in rebus egestas.

Sordida Idem in Aetna, Non est diuinis tam sordida rebus egestas.

Grauis Lucan. Non sibi sed grauis est domino, quae seruit egestas.

Turpis Virg. lib 6. Et metus, et malesuada fames, ac turpis egestas.

[note: In quibusdam libris profame est ferme, in quibusdam famae: qua scriprura leuiter immutata Lambinus legit: Tus pis enim fama, et contetus. ] Acris Lucret. lib. 3. Turpis enim fame contentus, et acris egestas.

Procliuis sceleri Syll li. 13 Et deforme malum ac sceleri procliuis egestas.

Crudelis Val. Flac. lib 4. Trahitur victu crudelis egestas.

Tristis Seneca, Illinc egestas tristis, hinc durus labor.

Dira Iuuen. Sat. 15. Longae dira obsidionis egestas.

Dura Pont. Nudus, inops, quem dura solo suscepit egestas.

Immitis Idem, Hanc olim genitam habor, atque immitis egestas Expulerant.

Obsita pannis Lactan. Luctus acerbus abest, et egestas obsita pannis.

Infelix Claud. Infelix humili gressu comitatur egestas.

Misera He siod. Nunquam a te, nunquam misera obiurgetur egestas.

Pannosa Cleophil. Attamen et multos pannosa moratur egestas.

Praedura Cantalyc. Sed quanquam nostros praedura premebat egestas.

Infensa Faust. Heu summis infensa viris cogebat egestas.

Ingeniosa Claud Ingeniosa vias paulatim expleret egestas.

Feralis Idem, Gratia defluxit, sequitur feralis egestas.

ELECTRA.

Atlantis, guia fuit filia Atlantis, ex qua Iupiter suscepit Dardanum. Virg. lib. 8. Aen. Electram maximus Atlas Edidit, aethereos humeros qui sustinet orbes.

ELECTRVM.

[note: Gummi arborum populo rum. Co. f. ae electro lacrymoso, Scaliger. ] Pingue Virg. in Buc. Pinguia corticibus sudent electra myrica.

Lacrymosum Idem in Ciri, Coralio fragili, et lacrymoso mouit electro.

Rosidum Claud. Rosida frondosae reuocant electta sorores.

Pallens Barth. Argentumque nitet, pallensque electrum.

Pallidum Idem, Pallidaque oceano quaerunt electra sub alto.

Praefulgens Priscian. Nascitur electrum praefulgens luce nitenti.

Liquidum Virg. lib. 8. Aen. Quod fieri ferro, liquidoue [note: Noni et Priscianus legunt potestur, quum tamen prima in Electro longa sit. ] potest electro.

ELEGI.

Miserabiles Horat. lib. 1. Carm. Neu miserabiles decantes elegos.

Exigui Idem in Arte, Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor.

Molles Ouid 3. de Ponto, Ferre etenim molles elegi, tam vasta triumphi.

Leues Idem 2 Eleg. Blanditias, elegosque leues, mea tela resumsi.

Imbelles Idem 3. Eleg. Imbelles elegi genialis Musa valete.

Sonantes Mart. lib. 7. Diuitibus poteris Musas, elegosque sonantes Mittere.

Acuti Sidon. Citos iambos, elegos acutos, ac rotundatos hendecasyllabos.

Propertiani Pont. Ediscens elegos Propertianos.

[note: A Phileta elegiographo. ] Philetaei Polit. Vince Philetaeos molli cum carmine lusus.

Parui Stroz. pat. Et tantum paruis elegis committere pondus.

Tristes Salmonius, Huc elegi tristes, lacerae huc properate Camoenae.

Flebiles Quint. Quidam Flebilib. tristes elegis, plerique sublimi Fortes heroico.

Impares Laur. Cing. Imparibusque elegis locosus.

Faciles Mant. Seu faciles elegos, seu regum bella cothurno.

Celeres Bapt. Pius, Nec celeres elegos dulce querentis opus.page 256, image: s256

ELEGIA

Est autem elegia cantus lamentabilis, quo amorum et exsequiarum describuntur querimoniae.

Flebilis Ouid. 2. Eleg. Flebilis indignos Elegeia solue capillos.

Blanda Idem 1. Remedio, Blanda pharetratos Elegeia cantet amotes.

Petulans Stat. 3. Syl. Quas inter vultu petulans Elegcia propinquo.

Infelix Ioan Pinus Tolos. Tuque tuum infelix Elegeia flere poetam.

ELENCHVS.

Argurus Glarcanus, Quo pacto argutos deceat dissoluere elenchos.

ELEPHAS.

Solidus Virg. 3. Georg. In foribus pugnam ex auro, solidoque elephanto.

Candens Idem lib 6. Altera canjenti perfecta nitens elephanto.

Barrus, a sonitu, Horat. in Epod. Quid tibi vis mulier, nigris dignissima barrist.

Anguimanus Lucret. lib. 2. Videmus In genere anguimanos elephantes.

Gaetulus lunenal Sat. 10. Quum Gaetula duce portaret bellua luscum.

Clemens Plin. lib 8. Clemens, placidusque demonstrare viam traditur.

Libyssus Syllius lib 3. Bellua nec retinet tardante Libyssa timore.

Ferox Frontin. Iussit ferocissimum elephantum sub aure vulnerari.

Indicus Mart. Cap. Elephantes Indicos orgnica permulsos detineri voce.

Nigrans Sidon. Vltima nigrantes incedunt praeda elephanti.

Marmaricus, a Marmarica regione Africae. Idem, Rostris Marmarici debere barri.

Infrenis Pont. Infrenemque manu tractare elephantum

Immanis Idem, immanes pascuntur iuxta elepanti.

Eous Stroz fil. Et molem ingentem eoi postrasse elephanti.

Vastus Mant. Sunt ibi maiores vastis elephantibus hydri.

Niucus Idem, Facta ex citro, niucoue elephanto.

Nitidus Petrus Feretrius, Ornentur postes auro, nitidoque elephanto.

[note: Vrbs Atticae vbi Ceres vsuagri culturae doenit. ] ELEVSIS.

Attica Sidon. Attica Triptolemo ciui condebat Eleusis.

Cerealis Ouid. lib. 7. Met. Cercyonis letum vidit Cerealis Elcusis.

Altrix frugum Mant. Misit et altricem frugum Cerealis Eleusin.

[note: Arcadiaevibs vbi quinto anno Ioui Olympia co Olympia ci ludi erant. ] ELIS.

Nobilis equis Sidon. Nobilis Elis equis, opibusque superba Corinthus.

Olympiaca Bart. Ergo vt Olympiaca Saturnius Elide fulgens.

ELOQVENTIA.

Attica Teren. Eunu. Dixine ego in hoc esse vobis Atticam eloquentiam?

ELOQVIVM.

Liquidum Auson. Et memor, et liquidi mel fluit eloquij.

Melleum Idem, Et melleo delibutus eloquio, iam terriae Nestor aetatis.

Cultum Idem, Sufficit et culti vocibus eloquij.

Vernans Sidon. Vernantis tamen eloquij munitum.

Blandiens Idem, Nequeper decipulam male blandientis eloquij.

Latiale Idem, Hi cothurno Latialis eloquij nobilitantur.

Pulcrum Polit Nam simul ac pulero moderatrix vnica rerum Suffulta eloquio.

Beatum Idem, Siue beati Te decor eloquij seu rerum pondera tangunt.

Facundum Stroz pat. Gratiaque facundi quanta sit eloquij.

Excultum Idem, Gratiaque exculti defuit eloquij.

Romuleum Idem, Sunt vbi Romulei tot scripta diserta parentum eloquij.

Vocale Iuuen. Sat. 7. Quicunque canoris Eloquium vocale modis, laurumque momordit.page 257, image: s257

Andinum, ab epitheto Virgilij. Ba. Pilus, Saeuitiae Andino fit reus eloquio.

Fulmineum Valent. Cyheleius, AEtas qua eloquium fulmineum micat.

Foecundum Bart. Loch. Foecundi Pallas inemtum Eloquij flumen labris instillat apertis.

Tersum Id. Fatur et eloquio terso, dulci atque venusto, Magnificoque.

Arpinas, id est, Ciceronianum. Ia. Et eloquijs damus Arpinatibus aurem.

[note: Paradisus poerarum vbi beatorum animae. Opus est tesse rulis structum variega tumque. ] ELYSIVM.

Amplum Virg. lib. 6. AEn. Exinde per amplum Mitrimur Elysium.

Molle Stat. lib. 2. Syl. Et quae munera mollis Elysij.

EMBLEMA.

Vermiculatum Lucilius, * Ante pauimenta, atque emblemate vermiculato.

Lambinus hunc Lucillij versum ita corrigit: Vt tesserulae omnes endo pauimento arque emblemate vermiculato

EMPEDOCLES.

Empodocles poeta fuit Siculus, qui immortalitatem nouo mortis genere affectans se in AEtnam coniecir. Horat in Arte, Dicam, Siculique poetae Narrabo interitum, Deus immortalis haberi Dum cupit Empedocles, ardentem frigidus AEtnam Insiluit.

* Agrigentinus, ab Agrigento vrbe Siciliae, Lucret. lib. 1. Quorum Agrigentinus cum primis Empedocles est.

Lambinus ex Memmiano et vaticano codicibus manuscriptis, quorum ille Atragantinus, hic vero Atragentinus habuit, legit Atragantinus. Est autem Atragas oppidum Siciliae a fluuro erusdem nominis praeterlabente, anctore Stephano, dictum.

Plinius tamen li. 3 ca. 8 idem oppidum a latinis Atrigentum vocari tradit.

Siculus Vide Horatium in praecedentibus.

ENCELADVS.

Fuit Enceladus Gigantum maximus. Titanis et Terrae filius, quem poeta fulminatum a Ioue, et sub AEtnam detrusum fabulantur. Enceladus Grammaticus, de quo Iuuen. Sat. 7.

Iaculator Horat. lib. 3. Carm. Euulsisque truncis Enceladus iaculator

Ferox Sene Surget Enceladus ferox, Mittetque quo nunc premitur, in superos onus.

Centipes Pol. Mutare et AEtnae centipes Gigas onus.

Trux Marull. Ipsumque fratrum maxime Enceladum trucem.

Atrox Crinit. Atrox Sicanio conditus Gigas.

Trinacrius Ouid. in Ibin, Aut tu trinacrij salias superora Gigantis.

HEN DE CASYLLABI.

Rotundati Sidon. Elegos acutos, ac rotundatos hendecasyllabos.

Lubrici Idem, Faciebat hendeca syllbos lubricos et enodes.

ENDYMION.

Pastor fuit formosus, quem adamauit Luna adeo, vt caelo relicto, in montem Latmum, eius osculandi gratia, plerunque descenderit. Caeterum luna, vt poetae fingunt, a patre Ioue precibus impetrauit, vt quod optasset Endymion, id ferret. Optauit autem, vt perpetuun dormiret somnum immortalis et expers senij. Hinc Endymionis somnus transiit in prouerbium.

Latmius Ouid. lib 2. de Arte, In Venerem Anchises, in Lunam Latmius heros.

Dormitor Mart. 10. Quid tibi dormitor prodetit Endymion.

Venator Val. Flac. lib. 8 Lat mius aestiua residet venator in imbra.

Tener Stoz. pat. Dignata est tenero Luna coire proco.

Dulcis Barthol. Errasset, dulcem frustra Endymiona vocantem.

ENDROMIS.

Erat endromis vestis hirsuta longiore villo, quibus vtebantur in gymnasijc et theatris, ad munera arena exercenda. Mittebatur autem ex Gallia, ob peritiam textorum, qui illic habebantur praestantissimi. Erat haec vestis exigui pretij, licet a diuitibus tantum vsurparetur. Nam soli dinites in gymnasijs solebant


page 258, image: s258

exerceri. Martialis lib. 14. Pauperis est munus, sed non est pauperis vsus, Hanc tibi pro togula muttimus endromidem.

Tyria Iuuen. Sat. 6. Endromidas Tyria et femineum ceroma.

Peregrina Mart. lib. 4. Sordida. sed gelido non aspernanda Decembri, Dona peregrinam mittimus endromida.

ENERGIA.

Acris Mant. Acris energiae stimulis mortalia corda Sollicitans.

ENIPEVS.

Enipeus fluuius est Thessaliae, apud quem Caesar et Pompeius congressi sunt bello. Lentus, sed mistus Apidano fit velocissimus Lucan. lib. 6. Nunquamque celer, nisi mistus, Enipeus.

Tumidus Val. Ela. lib. 1. Ipse ego praecipiti tumidum per Enipea nimbo.

Dilectus virginib Clau. de bell. Get Sperchiusque et virginib dilectus Enipeus.

Vndans Luc. li. 7. At iuxta fluuios, et stagna vndantis Enipei

Pulcer Claus. 3. Cons. Hono. Te pulcer Enipeus, Celsaque Dodone stupuit.

Thessalicus Idem lib. 3. Testis thessalico flagrans Salmonis Enipeo

Altus Virg. 4. Georg. Et caput, vnde altus prinum se erupit Enipeus.

ENNIVS

Grauis Ouid. 2. Trist. Vtque suo Martem cecinit grauis Ennius ore, etc.

Arte carens Idem. 1. Eleg. Ennius arte carens, animosique Accius oris.

Rudiarum alumnus Syll. lib. 12. Nunc Rudiae, solo memrabile nomen alumno.

Ferox Stat. 2. Syl. Dedit Musa rudis ferocis EnnÓ.

Difficilis Codr. Vrcecus, Non versus Enni difficilis placet

Pater Horat. li 1. Epist. Ennius ipse pater numquam, nisi potus ad arma Prosiluit dicenda.

Doctus Clau. Haerebat doctus lateri, castrisque solebat Omnibus in medias.

Magnus Syll. lib. 12. Nota parum magni longo trudantur in aeuo Facta Enni.

ENSOS.

Longaeuus Mant Ecce procul longaeuus Enos Iaredica proles.

ENSIS.

Rigidus Virg. lib. 1. Georg. Et curuae rigidum falces conflantur in ensem.

Nefandus Idem. 2. AEn. Vos arae, ensesque nefandi.

Coruscus Idem, Dextraque coruscum Extulit, ac lateri capulo tenus abdiditensem.

Stellatus Idem lib. 4. Atque illi stellatus iaspide fulua ensis erat.

Fulmineus Ibidem, Vaginaque eripit ensem Fulmineum.

Falcatus Idem lib. 7. Laeuas cetra tegit: falcati comminus enses.

AEreus Ibidem, AErataeque micant peltae: micat aereus ensis.

Fatifer Idem lib. 8. Fatifernmque ensem, loricam ex aere rigentem.

Fulgens Idem lib. 10. Strymonio dextram fulgenti diripit ense.

Strictus Ibidem, Strictum rotat acer Leucagus ensem.

Crudus Ibidem, Induat, et crumdum per costas exigat ensem.

Decorus Idem lib. 11. Conijciunt igni galeas, ensesque decoros.

Lastus Idem lib. 12 Ense secent lato vulnus.

Fidus Idem lib. 6 Et fidum capiti subduxerat ensem.

Seauus Lucan. lib. 3. Saeuos circumspicit enses

Frigidus Idem lib. 5. Et frigidus ensis Expulerat belli furias.

Scelere imbutus Idem, Et scelere imbutos etiam nunc vendicat enses.

Martius Idem lib. 7 Martius incaluit Siculis incudibus ensis.

Noricus Hor. lib. 1. Car. Quas neque Noricus deterret ensis.

Districtus Idem 3. Carm. Districtus ensis cui super impia Ceruice pendet.

Ferreus Lucr. lib. 5. Inde minutatim processit ferreus ensis.page 259, image: s259

Bellicus Ouid. 3. Met. Vt nos non bellicus ensis, Non tuba terruerat.

Nitidus Idem lib. 10 Pendenti nitidum vagina diripit ensem.

Ferus Idem lib 13. Ire per excubias, et se committere nocti, Perque feros enses.

Letalis Idem, Qua potuit ferro, letalem condidit ensem.

Sceleratus Idem lib. 15. In me acui sceleratos cernitis enses.

Acutus Idem 2. Fast. Nec galea tegimur, nec acuto cingimur ense.

Violentus Idem in Epist. Canac. Scimus, et vtemur violento fortiter ense.

Impius Syl. lib. 1. Sidonij fregÍre duces, atque impius ensis.

Infaustus Idem lib 2 Infaustos acuunt enses.

Improbus Idem lib. 4. Ceu fixum membris tegmen, tamen improbus ensis.

Fragilis Idem lib. 5. At fragilis valido conamine soluitur ensis.

Habilis Idem lib. 8. Breuibusque habiles mucronibus enses.

Vulnificus Stat. 4. Theb. Vulnifico subter latus ense riget sphinx.

Miser Idem, Gemiumque nefas, miserosque per enses.

Sanguinis egens Idem 5. Theb. Ferre patris vultus, et egentem sanguinis ensem.

Cruetatus Idem, Ense cruentato, Fraudemque et inania busta.

Infectus Idem, Armaque moesta virŻm, atque infectos caedibus enses.

Minax Idem lib. 7 Ense minax ensis, pede pes, et cuspide cuspis.

Teres Idem lib. 9. Ense grauis tereti.

Immitis Stroz pat. Immiti quae petat ense caput.

Horrendus Tibul lib. 1. Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses.

Sequax Val. Flac. lib. 8. Ense sequaci AEquat humo truncos.

Alacer Claud. Curetumque alacres et tympana suscitat enses.

Insanus Calphur Et insanos clementia condidit enses.

Rutilus Sidon. Aldrubalis rutilum sibi confabricauerit ensem.

Dentatus Idem, Atque sub assiduis dentatus caedibus ensis.

Infestus Seneca Theba Nudum inter enses pectus infestos teno.

Furens Pont. Dilapsusque polo pugnanti atque ense furenti.

Aheneus Idem, Elatis humeris pendebat aheneus ensis.

Fulgidus Idem Irradiat distincta et iaspide fulgidus ensis.

Audax Codrus, Quem tamen audaci sceleratus proditor ense.

Fortis Idem, Annibal has forti iunior ense fugat.

Vesanus Caesar Germanicus, Nondum vesanos rabies nudauerat enses.

Truculentus Pamph Quemcumque offendit, truculento non piget ense.

Barbarus Sabell. Occupat, et cirum grassatur barbarus ensis.

Trux Conr Et truces enses, galeas micantes.

Ferox Idem, Hic feroci cingitur ense.

Cruentus Idem, Ensibus vulnus ligat vt cruentis.

Trusilis Idem, Cultros et enses trusiles.

Fatalis Augur. Et fatalis ouans ceruicibus imminet ensis.

Feruidus Pacificus, Sed in dextra feruidus ensis erat.

Micans Quint. Ensem micantem feruida strinxit manu.

Nitens Idem, Multiplices strigunt nodos hinc ense nitenti.

Bis acutus Mant. Nemo manu bis acutum ensem meliore rotauit.

Terribilis Calent Altera terribill fulminat ense manus.

Durus Idem, Et tenerum duro tunditur ense latus.

Belliger Cimbracus, Gloria belligerum cui nuper tradidit ensem.

Sonorus Barth. Sic vrebros ense sonoro Ictus congeminat.

Sanguineus Idem, Nec non sanguineo indignans effulminat ense.

Pugil Archit. Pugili sudabimus ense.

Mauortius Mich. Ang. Consilijs tantum cedit Mauortius ensis.page 260, image: s260

ENTELLVS.

Siculus Faust. Ne Siculo Phrygius cano decertet ephebus, etc.

ENTHYMEMA.

Est syllogismus imperfectus, maxime vrgens aduersarium, qui nunquam fere fit nisi per interrogattonem, quando assumtio solum concluditur: vt, Antonum priuarum ferre non potuistis, hunc imperatorem fereris?

[note: Furor belliseu Bellona ipsa, Marris auriga. ] Curtum Iuuen. Sat. 6. Aut curtum sermone rotato Torqueat erithymema.

ENYO.

Saeua Syll. lib. 11. Nondum satiasset Enyo Iras saeua truces.

Martia Stat. lib. 5. Theb. Hinc sanxÍre fidem, tu Martia testis Enyo.

Naualis Mart. in Epigr. Ne te decipiat ratibus naualis Enyo.

Furialis Stroz. fil. Discrimen quodcunque paret furialis Enyo.

Feralis Mant. Mugit, et intentat mortem feralis Enyo.

Crudelis Idem, Et cum Marte canes Stygiae, et crudelis Enyo.

Dira Val. Var. Siderei fluxus, dira emigrauit Enyo.

[note: Princeps fuit Thebarum. ] EPAMINVNDAS.

Thebanus Mant. Thebunumque ducem strictos ea misit in enses.

EPHEBI.

Teneri Stat. 1. Theb At hinc teneros caueae dissensus ephebos Concitat.

Criniti Claud. Exoritur caueis quotiens crinirus ephebus.

Imberbes Faust. Iam cano imberbis monitori cedit ephebus.

[note: Phaletae equorum ornamŽra Hinc ephip. prati, prialerati equites. ] EPHIPPIA.

Serica Mant. Serica ludebant molles per ephippia venti.

EPHYRE.

Vrbs est Achaiae, quam Corinthum dicimus. Ephyreides puella, id est, corinthiae Claud. Scilicet Argolicas, Ephyreidasque puellas. Cingitur duobus maribus, Egeo et Ionio, vnde bimaris dicitur.

Bimaris Ouid. in Epist, Medeae, Hic Ephyren bimarem, Scythiam tenet ille niuosam.

EPICHARMVS.

Fuit Epicharmus Siculus poeta, cui inuentum Comoediae tribuunt nonnulli.

Alter philosophus, doctrina et eruditione praestans. Is est, cui conuenit secundum epithetum.

Siculus Hor. lib. 2. Epist. Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi.

EPICTETVS.

Seruus Epictetus genitus sum corpore claudus, Paupertate Irus; dijs sed amicus ego. Philosophus fuit Hieropolitanus, seruus conditione. Dicere solebat, multos esse philosophos, non re, sed verbotenus, Insuper tolerandam esse iniuriam, et abstinendum a voluptate.

Stoicus Theod Quamuis Xenophonte Soratico et Stoico Epicteto testibus.

Claudus Vnde sic apud Macrobium inducitur loquens, vt supra

EPICVRVS.

Fuit Epicurus Athenienses philosophus, qui summum bonum ponebat in ea voluptate, quam Cicero indolentiam id est carentiam doloris vocat, vt quidam volunt. Existimabat omnia agi fato, deosque propterea, item prouidentiam et officium tollebat. Metrodorum Lampsacenum vnicum in vita comitem habuit, audiuit Xenocratem, versatus est in Samo, docuit in Mytilent, Lampsaco, et Athenis in proprio horto. Patrem habuit Neoclem, fratres Nicoclem, et Cheredemum. Primus Athenis hortos instituit, quum prius in oppidis non essent rura. Propterea Plinius eum vocat magistrum hortorum. Hinc Iuuen. Suscipit exigui laetum plantaribus horit. Et Cic. lib. 1. de Natura.page 261, image: s261

tura deorum, Cur tantum Epicuri horius habuerit licentiae.

Doctus Propert. lib. 3. Aut hortis docte Epicure tuis.

Gargetius Stat. Mallet deserto senior Gargetius horto.

Neoclides Theod. Epicurus Neoclides ex atomis constare cuncta alt.

Voluptarius Cic. l. 2. Epicurus voluptarem, homo vt sis voluptarius, extulit.

Cecropius Mart. lib. 10. [note: Ha. drianus pet Ceciopium senem hic Socratem intelligit] Cecropium superas qui bonitate senem.

Cynicus Mant. Ludere Aristippum voluit, cynicumque Epicurum.

EPIDAVRVS.

Medica Mant. in Fast. Aerijs imposta iugis, medicamque Epidaurum.

EPIGRAMMA.

Blandum Polit. Blandaque lasciuis epigrammata pingere chartis.

Astrictum Idem, Quique astricta breui claudunt epigtammata nodo.

EPISTOLA.

Internuntia Crinit Internuntias epistolas succudunto.

Pulcra Bap. Pius, Pulcra nec assueta cantatur epistola voce.

Verbosa Iuuen Sat. 10. Verbosa et grandis epistola venit A Capreis.

AduÍtoria Mart in praefatione lib. 12. [note: al. Et studui p. d vet. m a. t. exciperÍ aduento. (sua) Neque expressit Marrialis verbum epistola, sed per aduentoriam alludit ad cenam, quam plautus etiam aduentitiam nominat, ad qu‚ peregre aduentantes amici inuitari solent Vide Turneb li. 30. cap. 16. ] Et statui paucissimis diebus et familiarissimas mihi aures tuas excipere aduentoria tua epistola.

Autographa Sueton. in Augusto, Nec id dubiu est autographa quadam epistola,

EPOS.

Tenerum Bap. Pius, Seu te tenerum deducit epos. seu barbiton auget.

EPVLAE.

Dulces Syll. lib. 7. Tum lacte fauisque Distinxit dulces epulas.

Regales Idem lib. 11. Regales epulae, atque ortu connuiuia solis.

Geniales Claud Luxuriant, epulisque vacant genialibus vmbrae.

Dulcoratae T. om Rad. Expletis, atque dulcoratis epulis.

Vnctae Codrus Vrceus, Ac vnctis cenare epulis, et stertere tutum.

Solutae Idem, Non putri luxu, aut epulis marcere solutis.

Esculentiae Tertull Quod in epulis esculentis habemus

Lautae Conr. Hinc lautas epulas hospitibus rite locant deis.

Laetae Idem, Epulas laetas vbique saepe tecum poculaque sumsi.

Leguminosae Idem, Leguminosis sanior epulis

Suaues Mant. Quam gremio suaues epulas, et vina capaci Accipiat.

Opimae Faust Onerantur opimis Structae epulis mensae.

Fumantes Mantuan Inter fumantes epulas et viscera.

Saliares Idem, In fercula septem It saliare epulum.

EPIRVS.

Herbida Oui. 8. Misit aprum, quanto maiores herbida tauros Non habet Epirus.

Potens Manilius, Thessalia, Epirusque potens, vicinaque rupis Illyris.

Syluosa Faustus, Non aliam Epirus quercum syluosa ferebat.

EQVA.

ArmŽralis Virg lib. 11. Armentalis equae mammis, et lactte serino.

Lasciua Politian. Iuuenem lasciua maritum Fert equa.

EQVES.

Seuerus Oui. li. 3, Eleg. Inde grauis iudex, inde seuerus eques.

Loricatus Vegetius, Et loricatos equires saepe transuerberat.

Leuis Mant. Turma equitum cursu leuium glomerata citaro.

Bellator Idem, Subitoque ducem circumstetit agmen Bellatorum equitum.

Hastatus Ael. Equites hastatos, equites iaculatores, equites sagittarios, equites cataphracttos.page 262, image: s262

EQVI SOLIS.

Alipedes Ouid. lib. 2. Met. Inque diem alipedum ius et moderamen equorum.

Animosi Ibidem, Nec tibi quadrupedes animosos ignibus illis.

Volucres Ibidem, Arbitrio volucrum raptatur equorum.

Ignipedes Ibidem, Tunc sciet ignipedum vires experius equorum.

Alati prae celeritate Id. li. 3 Fast. Phoebus et alatis aethera carpet equis.

Radiantes Idem in Epist. Herm. Quum tamen altus equis Titan radiantibus instat.

Purpurei Id. in Ep. Cydip Demere purpureis sol iuga vellet equis.

Niuei Id. li. 2. Eleg. Et reuocant niueos solis euntis equos.

Flagrantes Stat. lib. 3. Theb. Flagrantes sol pronus equos, rutilamque lauabat.

Lucentes Idem lib. 5. Sol opetum medius summo librabat Olympo Lucentes, ceu staret, equos.

Anhelantes Idem lib. 7. AEquor anhelantum radijs subsedit equorum.

Gemmei Pont Vbi rubentem gemmeos scandens equos, Phoebus peragrat aethera.

Luciferi Idem, Quum iuga luciferis mane ligaret equis.

Flammigeri Pamph. Currunt flammigeri rotis iugales.

Flammipedes Michael Anglicus, Per sua flammipedes vestigia torquet anhelos.

Eoi Mant Eoos proles Hyperionis ardens Alipedes iungebat equos.

Fumantes Varahius, Fumantes Titanis equos.

Rubentes Claud. Flectitque rubentes Phoebus equos.

Sonipedes Carut Reppulirque noctis vmbras vegetis sonipedibus.

Anheli Stat. Et Oceani penetrabile litus anhelis Promittebat equis.

EQVVS.

Bellator Virg. lib. 2. Georg. Hinc bellator equus campo sese arduus infert.

Arduus Architren. Ignes equus arduus efflat.

Acer Vir. li. 4. AEn. At puer Ascanius inedijs in vallibus, acri Gauder equo.

Cornipes Idem lib. 6. Aere et cornipedum cursu simularat equorum.

Ardens Manilius. Ardentes et equos ad mollia ducere frena.

Fortis Luc. lib. 4. Quippe videbis equos fortes, quum membra iacebunt.

Spumans Virg. lib. 12. Vectus equo spumante Sages.

Sternax, a sternendo sessore. Idem ibidem, Et sternacis equi lapsum ceruice Thymeeten.

Citatus Idem ibidem, Ora citatorum dextra detorfit equorum.

Alipes Idem ibidem, A lipedumque fugam cursu tentauit equorum.

Elaeus Lucan. lib. 1. Quantum clamore iuuatur Elaeus sonipes

Fremens Idem lib 4 Subitisque fremŽres Vorticibus contorsit [note: Verior Cauteri lecttio Aquas, quam duobus manuscriptis libris confirmari Pulmanus refert. ] equos.

Ferox Idem ibidem, Non sonipes in bella ferox, non iret in aequor.

Sublimis Idem lib. 7. Torumque per agmen Sublimi profectus equo.

Fugax Horat lib. 2. Carm. Iam fulgor armorum fugaces Terrete equos.

Impiger Idem lib. 4. Clarabit pugilem non equis impiger

Duellicus Lueret. lib. 2. Lanigerae pecudes, et equorum duellica proles.

Mordax Gell. li 4. Vt equus mordax, aut calcitro vitiosus, non morbosus.

Strigosus, Bud. Sed strigosis equis, quum longis itineribus fathiscunt, auctarium noctu darisolet.

Quadrupes Enn. apud Gell. lib. 18 Denique vi magna quadrupes equus.

Defultorius Suet. in lul. Caesarem, Equos desultorios agitauerunt nobilissimi iuuenes.page 263, image: s263

Velox Ouid. lib. 1. de Rem. Vt noua velocem cingula laedat equum?

Anhelans Idem lib. 4. Trist. Saeuus anhelanti moenia lustrat equo.

Animosus Idem ibidem, Tempore paret equus lentis animosus habenis.

Cupidus Idem lib. 3. de Ponto. Vt cupidi cursus frena retentat equi.

Citus Id. li. 4. de Pento, Ante citos quantum Pegasus ibat equos.

Rapidus Idem lib. 1. de Arte, Hippolytum rapidi diripuistis equi

Aspet Stat lib. 4. Syl. Seruiet asper equus.

Nobilis Ouid. lib. 3. etleg. Non ego nobilium venio specttator equorum.

Magnanimus Id. lib. 1. de Arte, Frenaque magnanimi dente teruntur equi.

Terrbilis Id in Ibin, Vt qui terribiles pro gramen habentibus herbis.

Volucer luuen. Sat. 8. Nempevolucrem Sic laudamus equum.

Martius Politianus, Illi mittit equos Francia Martios.

Anhelus Claudian Propecaptus, anhelum Verbere cogis equum.

Leuis Syll. lib 3. Tam leuibus persultat equis.

Disficilis Idem lib. 8. Difficili gaudebat equo.

Ales Idem lib. 12. Alite vecttus equo.

Quadrupedans Idem lib. 15. Quadrupedanteinuecttus equo aduentare

Immitis Idem lib. 12. Immitem quatiebat equum.

Praeceps Idem lib. 15. Sic vbi prosiluit piceo de carcere praeceps.

Ignipes Stat. lib. 1. Theb. Licet ignipedum frenator equorum.

Belliger Idem lib. 7 Belligerosque hortaatur equos.

Furens Idem lib 8. Morientumque ora furenti Hippomedon proculcer equo.

Intrepidus Idem libro undecimo, Et ad lituos hilarem, intrepidumque tubarum Prospiciebat equum

Freniger, a me dicitur vt alae frenigerae a Statio.

Minans Stat. lib. 5. Syl. Minantes Eludebat equos.

Armiger Prop lib. 3. Et solitum armigeri ducite munus equi.

Bellicus Idem lib. 4 Bellicus ex illo fonte bibebat equus.

Celer Tib. lib. 4. Aut quis equuum celeremue arto compescere freno.

Massylaeus Mart. lib. 9. Et [note: Quidam llobri Malsyla meum. ] Massylaeum virga gubernet equum.

Humens Claud. Humentes iam nocttis equos.

Hinniens Polit. Vel hinniente per forum vehi capax equo.

Sudans Claud Ceruoquefugacioribat, Sudanti tremebundus equo.

Venator Idem. Non illi venator equus, non spicula curae.

Potens Sidon. Emicatque vt equi potentis animositas.

Clitellarius, a ferendis clitellis.

Alacer Cic. 1 de Diuin. Respexitque, et equum alacrem laetus aspexir.

Pugnator Pont Pugnatoris equi costas et terga fatigant.

Audax Idem, Astar, et audaci strenua fertur equo.

Pugnax Idem, At dorso pugnacis equi dorsa aspera pendent.

Currilis currui aptus. Thom Rad. Equis currilibus gloriosum.

Sarcinarius Bud li. 5. de Asse, Equi Singuli sarcinarij aut iugales poscunt

Fumans Marull. Suspensus cura fumantum totus equorum.

Spumiger Codrus Vrceus, Spumigero portatur equo.

Insultans Stroz. pat. Hic fremit insultans, frenaque mandit equus.

Aliger Pamph Aligeri pueris exagitantur equi.

Bellax Idem, Pars bellacis equi duris premitora lupatis.

AEripes Mirand. Et aeripedum fremitus seruabat equorum.

Rigidus Conr. Nec Martis rigidos equos.

Generosus Franc. Philel. Vt freno generosus equus parere sueuit.

Comans, Quint, Litus equum genuit torua ceruice comantem.page 264, image: s264

Squamiger Barth. Squamigeris inuectus equis.

Iubatus Idem, Atque iubatorum phalerae calcantur equorum.

AErisonus Id. Nam siue aerisoni pugnator in aequore cursum Flectat equi.

Membrosus Faustus, Se male membroso, te duce, iunxit equo.

Validus Idem, Et validis attractus equis.

Insiliens Mant. Cernere visus erat stantem se corpore nudo Insilientis equi.

Funalis Suet in Caes Tiberio, Actiaco triumpho currum Augusti comitatus, est sinisteriore funaliequo.

Ephippiarius, ab ephippijs.

Phaleratus Sueton. Primo die phalerato equo insignis, quercicaque corona.

Theslalicus Lucan. lib. 1. Thessalicus sonipes, bellis feralibus omen.

Tardipes Hen Lab. Lardipedi potuit subdere calcar equo.

EQVVS TROIANVS.

Immanis Virg. lib 2. AEn. Quo molem hanc immanis equi statuÍre?

Fatalis Ibidem, Scandit fatalis machina muros.

Arduus Ibidem, Arduus armatos medijs in moenibus astans Fundit equus.

Ingens Ibid. Pars ingente formidine turpi Scandunt rursus equum.

Durateus Lucret. lib. 1. Nec clam durateus [note: Lambinus legit Tiolai Pergama. ] Troianis Pergama partu Inflammasser equus.

Dardanius Stat. 1. Syl. Famaprior notum per secula nomen Dardanij miretur equi, etc.

Abiegnus Prop. lib. 2. Nam quis equo pulsas abiegno noscere tartes.

Palladius Prop. lib. 3. Victor Palladiae ligneus artis equus.

Fallax Idem ibidem, Fallacem patriae serpere dixit equum.

ERICHTHO.

[note: Maga fuit Thessala, multisve nefieijs famosa] Effera Luc li. 6. Haec dirae [note: Hadrianus in suis notislegit Crimina. ] carmina getis Effera damnarat nimiae pietatis Erichtho.

Profana Idem, Tenet ora profana Foeda situ macies.

Grata deis Herebi Idem, Grata deis Herebi, coetus audire Silentum.

Onerata comis Idem, Impexis onerata comis.

Thessala Ibidem, Tunc Thessla nudis Egreditur bustis.

Thessalis Ibidem, Thessalis ineubuit membris, atque oscula [note: Quibusdam in libris legitur fingens: quae lectio non prorsus adspernanda est. ] figens.

Venefica Ibidem, Pollutos cantu, dirisque venefica lucis.

Tristis Ibidem, Quem tristis Erichtho Damn‚rat sacris.

ERIDANVS.

Eridanus fluuius est Italia notissimus, qui alio nomine Padus vocatur, de guo Plinius et Solinus multa memorant. Effundit se per septem ostia, autore Pomponio Mela. Ortum capit in imis radicibus Vesuli montis. Collecttis multis amnibus, tam citus prosilit, vt discussis illis, diu qualem solus emisit vndam, agat, suum etiam in mari alucum seruet. Campos vbertate foecun dat, autore Plinto. Nomen autem sumsit e Phaethonte, qui prius dicebatur Eridanus, ibidem submerso.

Rex fluuiorum Virg. in Buc. Fluuiorum rex Eridanus, camposque per omnes.

Auratus Id 4 Geo Et gemina auratus taurino cornua vultu Eridanus.

Phaethonteus Claud. Et phaethonteae perpessus damna ruinae Eridanus.

Superbus Id. li. 9. Pater ipse superbus aquarum Ausonidum, etc.

[note: Qui in finera velatus hater, zelte] Stellifer Claud. Stellifer Eridanus, sinuatis flucttibus errans.

Ferus Pont. Diuiuit Eridanus populos, et territat vrbes Abruptis ferus aggeribus.

Rapax Stroz. pat. Fundamenta rapax sustulit Eridanus.page 265, image: s265

[note: Hyginio, stel las ra. ] Vagus Sabell. Inde vagus sinuosis flexibus errat, Nobilis Eridanus.

Nobilis Id. Istuc multifido transmitrit gurgire Nymphas Nobilis Eridanus.

Ingens Idem, Quando Ticinus et ingens Eridanus clari fluxerunt mitius amnes.

Corniger Idem, Corniger Eridanus nodosaque vincula fleuit.

Princeps fluminum Crinit. Eridane salue, fluminum omnium princeps.

Inundans Bap. Pius, Et inundans gurgite vasto Eridanus.

Turbidus Barth. Quum turbidus aluco Etidanus fluet

Venetus Prop lib. 1. Quantum Hypanis Veneto [note: al. dissidet Eridano] distat ab Eridano.

Violentus Quo non alius violentior influit amnis In mare purpureu.

Parens amnium Crinit. Nam te velut parentem ceteri colunt amnes.

ERIGONE.

Filia fuit Icari, qua audita patris morte, quem Attici pasiores inebriat interfecerant, seipsam laqueo suspendit.

Flebilis Stat. lib. 11. Qualis Marathonide sylua Flebilis Erigone.

Marathonia Stat. lib. 5. Syl. Nec enim Marathonia virgo.

Icaris, Icari filia. Calensins, AEsopis aethereas Icaris Oebalios.

Pia Ouid in Ibin Quodque dolore necis patriae pia filia fecit.

Icaria Mautuanus, Curru pulsabat anhelo Virginis I cariae limen.

ERYLVS.

[note: Quidam cun. ad spirario ne seribune Herylus. ] Virg. lib. 8. AEneid. finxit Erylum habuisse tres animas, ter leto sternendum fuisseinec aliam ob caussam, vt conijcere est, quam propter inusitatas et portentosas hominu vires.

Triplex Politianus, Fecisser triplex qualia vis Erylus.

ERINNYS.

Tristis Virg. lib. 2. AEn. Quo tristis Erinnys, Quo fremirus vocat.

Feralis Lucan. lib. 10. Dedecus AEgypti [note: al. Latio] Latij feralis Erinnys.

Fera Ouid. lib. 1. Metam. Qua terra patet, fera regnat Erinnys.

Insana Idem. lib. 11. Insanaque regnat Erinnys.

Atra Idem in Epist Cana. Ferte faces in me, quas fertis Erinnyes

Crudelis Stat. lib. 8. Theb Crudelis Erinnys Obstat.

Nocturna Val. Flac. lib. 3. Vnde tubae, nocturnaque mouit Erinnys.

Flammifera Seneca Her. Fur. Flammifera Erinnys verbere excusso sonat.

Torua Idem, Tum torua Erinnys sonuit, et caecus furor.

Saeua Idem Thyes. Vacuamque Erinnys saeua funesto pede Intrauit

Minax Pontanus, Et saltu se tollit Erinnys Crine minax.

Tinebrarum incola Budaeus, Erinnynque illam diram, tenebrarum incolaniaulam.

Anguibus implicita Politian. Nec Erinnydas atris Anguibus implicitas.

Anguifera Stroz fil. Haec sunt anguiferae cruciatus Erinnyes Orci.

Furialis Sabellicus, Acribus exciuit stimulis furialis Erinnys.

Stygia Idem, Stygia strages crudescit Erinny.

Dira Mant. Adsit et hanc diram precibus compescat Erinnyn.

Impatiens Idem, Rodit, et impatiens vultus obscurat Erinnys.

Funesta Val. Varanus, Funestaque regnat Erinnys.

Rabida Faustus, Atque truces stimulos, rabidamque iniecit Erinnyn.

Scelerata Cantalicus, Belli sceleratam immisit Erinnyn.

Improba Syl. lib. 13 Accumbitque, toris epulaturque improba Erinnys.

Discors Bapt. Pius, Quoque mage infestor, discors bacchatur Erinnys.

Tragica Propert. lib. 2. Tunc me vel tragicae vexetis Erinnyes.

Anguicoma lacobus Guarientus Veronensis, Erinnys Anguicomae ferulas deposuere truces.page 266, image: s266

ERIPHYLE.

Fuit vxor Amphiarai vatis, qua desiderio, habendi monilis aurei, quod ferebat Adrastus rex Argiuorum, Amphiaraum maritum suum prodidit, qui se occultauerat, ne Thebas ad bellum raperetur, quod ex vaticinio praeuiderat ibidem se periturum, vt etiam perijnt. Bapt. Pius, Vinclaque vaticini spernens Eriphyla mariti Praeposuit castis aurea donatoris.

Perfida Stat. li 4 Theb Sed perfida coniunx Dona viro mutare velit.

Nefanda Idem lib 8. Si quando nefanda Hucaderit coniunx.

Impia Id. li. 12. Vatis mox impia coniunx, Heu vacuos positura rogos.

Auara Pamphilus, Baccatum caperet coniunx vt auara monile.

Moesta Virg, lib. 6. Moestamque Eriphyle, Crudelis nati monstrantem vulnera cernit.

ERISICHTHON.

[note: Quoniam postea interfecta est ab Alcmaeo me filio] Erisichton fuit quidam Thessalus Cereris contemtor, cuius quum lucum abscidisset, dea vlciscente ad tantam famem redaquodus est, vt sua ipse membra corroserit.

Driopeius Oui d. li. 8 Non tamen idcirco ferrum Driopeius illa Abstinuit.

Sacrilegus Idem ibi. Et ieiuna fames, ea fe in praecordia condat Sacrilegi scelerata, iube.

Profanus Ibidem, Sic epulas oens Erisichthonis ora profani Accipiunt.

Auidus Ibidem, Praebebatque auido non iusta alimenta paremi.

ERYTHRA.

[note: Insula est maris rubra, proque non nanquam solet aczipi. ] Barbara Sabellicus, Quod barbara fragit Erythra.

Tepida, propter calidam regionem. Sidon Si bibit Hispanus Gangem, tepidisque ab Erythris.

Sagittifera, quoniam Orientales omnes arcu et sagittis clarent.

ERROR.

Dubius Virg. in Ciri, Nec [note: Scaliger Lamus legendum putar, qui Lestrygonu rex, et forlitam scyllae etiam pater fuit. ] malus istorum dubijs erroribus autor.

Malus Ibidem, Vt vidi, vt me malus abstulit error.

Vagus Lucan. lib. 7. Quod totos errore vago perfuderat agros.

Fanaticus Horat, in Arte, Aut fanaticus error, et iracunda Diana.

Temerarius Ouid lib. 12. Illic credulitas, illic temerarius error.

Perplexus Star lib. I. Theb. Tu mihi perplexis quaefitam erronbus vitro.

Deuius Politian. Signet iter, quose confundat deuius error.

Inextricabilis Virg. lib 6. Hic labor, illa domus, et inextricabilis error.

Vanus Lucret. lib. 1. Sed vanus stolidis haec omnia * parturit error, Lambinus baue vocem surpositiam esse, illiusque vice in veteribus manuscriptis Fixerit it legi asserit.

Furiosus Conradus, Concipit mentis furiosus error.

Prauus Iuuencus, Innumera indulgens erroris debita praui.

Indelebilis Mantuan Propterea immensum scelus, indelebilis error.

Detestabilis Idem, Quibus tam detestabilis error Debuit abradi.

Retrogradus Idem, Retrogrados nescit errores Cynthia.

Phaethonteus Claud. Quis phaethonteis erroribus arserit amnis.

Inobseruabilis Catul Tectifrustraretur inobseruabilis error.

Nubilus Boetius, Cedat insitiae nubilus error.

ERVCA.

Eruca herba est Venerrem excitans. Propterea ponebatur vna cum lactuca, quae frigidissima est, vt altera alterius vim temperaret. Colum. Exciter vt Veneritardos eruca maritos Laurentius Lippius: Deuoret exucas, qui cupit esse falax.

Reuocans Venerem Virg. in Moreto, Intybaque et Venerem reuocans eruca morantem.

Salax, ab excitanda Venere. Col. Iamque eruca salax foecundo prouenit horto.

Viridis Hor. lib. 2. Serm. Erucas virides, inulas ego primus amaras.page 267, image: s267

Frigorum contemtrix Plin. Eruca praecipue frigorum contemtrix.

ERVVM.

Genus est leguminis, quod luxuria plerunque corrumpitur, propterea gaudet loco macro nec humido, Columella teste.

Grauedinosum, quod bobus grauedinem faciat, auctore Plinio lib. 18.

ERYMANTHVS.

Mons est, Arcadiae, in quo Hercules vastissimum confecit aprum. Est etiam nomen fluuij.

Phocaicus 0uid. lib. 2. Met Et celer Ismenos cum Phocaico Erymantho.

Gelidus Idem lib. 5 Maenaliosque, sinus, gelidumque Erymatho et Elim.

Cupressifer Id in Ept. Deianirae, Vt. Tegaeus aper cupressifero Erymatho.

Monstrifer Stat. lib. 4 Theb. Monstriferuque Erymanthon, et aerisonuni Tiphalon.

ERYX.

Mons est Siciliae dictus ab Eryce Veneris et Bura silio, qui ab Hercuie interfectus est, quod hospites nedaret. In hoc mote Venus habuit teplu sibi dicatum.

Altus Ouid. lib. 2 de Arte, Collesub vmbroso, quem tenet altus Eryx.

Celius Id. 2. de Rem d. Imposuit templo nomina celsus Eryx.

Inuius saxisSeneca, Quaecunque generat inuius saxis Eryx.

Nimbosus Pamph. Hicvbi nimbosus sidera tangit Eryx.

Siculus Mantuan Terrigenam, Siculumque Erycem, faeuosque bimembres. Sed hic intelligitur de filio Veneris.

ESCA.

Dulcis Manilius, Gratia nec leuior tribuetur dulcibus escis.

Ambrosia Thomas Radinus, Ex Ambrosijs escis. nectareisque poculis.

Frugalis Idem, Indiscriminatim quoslibet frugalibus escis recreo.

Pinguis Mant. Interea pinguem nutrit delphinibus escam

Mollicula Plautus in Cas. Sed lepide volo Moiliculas escas, vt ipsa mollicula est.

ESSEDA.

Esseda currus erant Britannis peculiares, quibus vtebantur in bello Britanni, Horum tamen inuentum tribuitur Gallis Belgis. Interim essedum promiscue pro quois curru capitur, vt apud Sueto.

Belgica Virg. lib. 3. Georg. Belgica vel molli melius feret esseda collo.

Stridentia Sidon. Stridentium hinc moderator essedorum.

Multisonora Claud, Esseda concordes multisonora trahunt.

Britanna Propert. lib. 2. Esseda caelatis siste Britanna iugis.

Curua Idem ibid * Curua te in Herculeu deportant esseda Tybur.

Mipime curua fuit Essedorun Britannicorum structura, vt ex antiquis nummis et monumentis videre est: idenque impense magis placet meliorum codicum scriptura: Curue te, etc. vt sit interrogatio, quam, versu proxime praecedentes requitunt.

ESVRIES.

Improba Mant. Non improba nummi Esuries, non segnities.

ETHEOCLES.

Filius suit Oedipi regis Thebanorum, et frater Polynicis. Quibus puum pater moriens regnum alternatim regendu dimisisser, et Etheocles peracto sui princspatus anno, fratri cederenoluisset, mutuis vulneribus ambo se confecerunt.

Labdacius Stat. lib. 2 Theb. Labdaciumque ducem praemissae cosona meti.

Dutus Idem, Ibi durum Etheoclea cernit.

Infandus Idem lib. 3. Sed ducis infandi rapidae non hactenus irae Stare queunt.

Oedipodionius Idem lib. 10. Oedipodionij mittent diademata patres.

[note: A Tyrijs colonis] Saeuus Idem lib. 12. Accipit et saeui manes Etheoclis iniquos

Tyrius Idem lib. 11. Sacra loui merito Tyrius pro fulmine ductor.

Nefandus Seneca Theba. Poenas nefandus frater vt nullas ferat?page 268, image: s268

[note: qui vemientes in Boeo tiam, Thebas condi derunt] Cadmaeus Tamph. Necse Cadmaei per mutua vulnera fratres.

ETHRVRIA. vide HETRVRlA. EVADNE.

Euadne filia suit Martis et Hyphiae, quae in rogum mariti sui Capanei apud Thebas inrerfecti, dum celebrarentur exsequiae, se contecit.

Hyphias Hyphiae filia Oui lib. 5. Trist Ausaque in accesos Hyphias irerogos.

Capaneia, vxor Capanei. Stat. lib. 12. Ausa ante alias Capaneia coniunx.

Audax Id. li. 12. Turbine quo sese caris instrauerit audax Ignib. Euadne.

Fida Propert. lib. 3. Nec fida Euadne, nec pia Penelope.

EVAN.

Thyrsifer, causam vide in dictione Bacchus. Sabell. Quid thyrsifer Euam.

Semeleius, filius Semeles. Star. li. 1. Syl. Latous varum pater, et Semeleius Euan.

EVANDER.

Filius fuit Merrurij et Nicostratate seu Carmentis, qui quum fratrem occidisset imprudens, relicta Arcadia, fugit in Italiam, et in Palatino monte consedit, ibique Palanteum oppidum condidit.

Arcadius Virg lib 8 luppiter Arcadij, quaeso, miserescito regis.

Palatinus Idem lib. 9 Sceptra Palatini sedemque [note: Politianus, ne prima syllaba in voce tuandri natur‚ longa contrahatur, per synaeresin legit, petit] petiuit Euandri.

Parrhasius Idem lib. 11. Qui Parrhasio Euandro Armiger ante fuit.

Arcas Idem ibidem, Tyrrhenumque duces, Euandrique Arcadis alae.

Exsul Ouid. li. 5 Fact Exsul ab Arcadia Latios Euander in agros Venerat.

Nonacrius Ibidem, Et matri et vati paret Nonacrius heros.

Palantius Idem ibidem, Excipit osticio iuuenem Palantius heros.

EVENVS.

FLuuius est ascendens a Thracia, qui nomen samsit ab eiusdem naminis homine ibidem Submerso: Calydoniam praterfluit

Turbidus Seneca in Hercule Oethaeo, Euenus altum gurpite in pontum ferens

EYGANEI.

[note: Populi Cilliae Cisalpinae. ] Veteres Mant. Euganei veteres, et gens antiqua Liburni.

EVMENIDES

Turbidae Syll. lib. 3 Eumenis in medios irrumpit turbida coetus.

Saeuae Idem, Dea concita saeuam Eurnenidem incussit muris.

Ferales Idem, Quae postquam congesta videt feralis Erinnys.

Stygiae Stai. lib 4 Theb. Stygias lustrare seueris Eumenidas perhibeturaquis.

Cruentae Idem lib. 11. Scidit orsa nouo terrore cruenta Eumenis.

Anguicomae Idem. lib. 12. Agmina et anguicomae ducent vexilla sorores.

Truces Polit Trucesque in vota vocabit Eumenidas.

Tartareae Pamph Placasse Eumenides Orphea Tartareas.

Crudeles Idem, Crudeles intertunditur Eumenidas.

Horrendea Augurell Et horrendas tremedi Eumenides, famulas tyranni.

Dirae Quintia. Hie dirae Eumenides posuÍre cubilia taxo.

Furentes Cantal Procul este furentes Eumenides.

EVNVCHVS.

Delicatus Mart. lib. 3. Et delicatus opere fruitur Eunuchus.

Imbellis luuena Sat. 6. Sunt quas eunuchi imbelles, ac mollia femper Oscula delectent.page 26, image: s269

EVPHRATES.

Altus Vira 4 Georg. Caesar dum magnus ad altum Fulminar Euphrate bello.

Fertilis Lucan. lib, 3. Fertilis Euphrates Phariae vice fungitur vndae.

Vagus Stat. 2 Syl. Quid vagus Euphrates, quid ripa binominis Istri.

Tumidus Claud. Tumidus quascunque pererrat Euphrates.

Celer Idem, Vos celer Euphrates timeat, sit Nilus vbique.

Flexuosus Mart. Capella, Quae aliquando flexuosus euadit.

Assyrius Mant. Venus in squammantibus astris Fluminis Assyrij.

EVRIPIDES.

Cothurnatus Ouid, in Ibin, Vtque cothurnatum vatem.

Tragicus Faust. Et tragicum rapiet turba cruenta canum.

EVRIPVS FLVVIVS.

Euboicus Syll. lib 14. Euboici non per scopulos illifa Caphareo Euripi.

Fusilis Sidon. Fusilis Euripi propter cadit vnda Superne.

Fugax Seneca in Here. Furente, Priusque multo vicibus alternis fugax Funpus.

Vagus Augur. Vt vagus incertis Euripus defluit vndis.

Varius Sabell. Has mare maeandri specie, varioque Euripo Implicitas.

Tenuis Plin lib. 4. Porrigitur inde tenuis Euripus 86. pass spacio.

Instabilis Seneca, Euripus vndas flecti instabilis vagas.

AEstuans Boetius, Aestuantis more fertur Euripi.

Lubricus Theod. Non pollicentur ex diuitiarum fluxu lubricum Euripum.

EVRISTHEVS.

Filius fuit Stheneli regis Mycenarum, qui lunonis inctinctu imperabasHerculi, vt varia monctra superaret.

Argolicus Lucan lib 9. Rettulit Argolico fulgentia poma tyranno.

Durus virg li. 3. Georg. Quis aut Euristhea durum Aut illaudati nescir Busiridis aras.

Sthelenius Ouil. l. 9. Neque adhue Sthelenius iras Soluerat Euristheus.

Saeuus Stat. li. 3. Syl Pertulit et Saeni Tyrinthius horridaregis Pacta.

Crueneus Seneca Herc. Oetaeo, Poenas cruentus iam tibi Euristheus dabit.

Myceneus Quint. Rege Myceneo tot adire pericula.

Crudelis Mant. Altera crudelem referens Euristhea, toruo Intonat ore.

Grauis Claud. Hunc grauis Euristheus, nam te quocunque leuares.

EVROPA.

Filia fuit Agenoris Phoenicum, quam lupiter rapuit, et ne agnosceretur dolus, farma bouis abduxit in Cretam.

Tyria Ouid. 3 Meta. Gaudet et a Tyria collectum pellice transferr.

Sidonis Ouid. lib. 5 Fact. Sidoni sic fueras aspicienda loui.

Cressa Oui. li. 1. de Arte, Cressa Thyectaeo si se abstinuisset amore.

Agenoris Stroz, pat. Fert tumidam taurus Agenorida.

Rosea Pamph. Europam vexi roseam quia tergore.

EVROPA REGIO.

Diues Barthol. Et spumantibus aequoraremis Diuitis Europae.

Potens Stat in Acbil, Ardeat omnesimul roburque decusque potentis Europae.

EVROTAS.

Fluuius est Laconia, Spartam alluens, abundat lauris Nomen sunsit a quodam Eurota, Myletis, filio, qui stagnantesper eam regionem aquas fossa, perduxit in mare.

Taenarus Ouid. 2. Metam. Mygdoniusque Melas, et Taenareus Eurotas.

Frigidus Idem 2. Eleg. Frigidus Eurotas, populiferque Padus.

Asper Stat. 1. theb. Audijt et medius caeli Parnassus, et asper Eurotas.

Oliuifer Idem 4. theb. Taygetique phalanx, et oliuiferi Eurotae.page 270, image: s270

Viridis Idem 1. Syl. Vix locus Eurotae viridi.

Lacedaemonius Mant Populiferque Padus, Lacedaemoniusque Eurotas.

EVRVS.

Animosus Virg lib. 2 Georg. Quas animosi euri assidue franguntque

Riphaeus Idem 3 Georg. Gens effrena virŻm Riphaeo tunditur euro.

Stridens Lucan lib 9. Illam non fluctus, stridensque rudetib euris Mouit.

Niger Horat in Epod Niger rudentes eurus inuerso mari.

Aquosus Idem, Aquosus eurus arua radat imbribus.

Praeceps Ouid lib. 1. Fluctibus et praeceps spirare valentius eurus.

Trux Idem lib. 15. Vbi trux insibilat Eurus.

Proteruus Idem in Epist. Canac. Imperat et pennis eure proterne tuis.

Indomitus Id. in Epist. Sapph. Vror vt indomitis ignem exercentibus euris.

Saeuus Id. in Epi. Demopho DemophoŰ redijt et saeuos forsitam euros.

Tumidus Idem 1. Eleg. Nec freta pressuros tumidos causabitur euros.

Aeolius Idem 3. Eleg. Aeolios Ithacis inclusimus vtribus euros.

Volucer Syl. lib. 4. Volucrique citatior euro.

Insanus Idem lib 6. Atque insano saeuior euro.

Rapidus Idem lib. 8. Egisset rapidis classem Cyllenius euris.

Nubifer Idem lib. 10. Vbi nubifer eurus Naufragium spargens operit freta.

Eous Stat. 2. Theb. Qua latus Eoos Ephyres se vertit ad euros.

Acer Mart. lib 3. Sedet, ambulatue liber [note: Ipsa epig rammatis non vetus modo scriptura, sed et sententia flagitat vt legatur, Libet acribus curis: inepem igitur sub vocabulo Eurus hic Martialis versus adducitur. ] acribus euris.

Hispidus Val. Flac lib. 1. Hispidus et multa flauus caput eurus arena.

Nabathaeus Oui. lib. 1. Meta. Eurus ad auroram, Nabathaeaque regna recessit.

Phoebeus eadem causa. Seneca, Qua Phoebeis subditus euris.

Glacialis Pontan. Diffundent terris hiemem glacialibus euris.

Rigens Idem, Rigentibus euris Contigerit.

Borealis Idem, Crescentem prolem a Borealibus euris.

Celer Stroz. pat. Et celer eoos concitat eurus equos.

Leuis Stroz fil. Vere nouo optandus primo leuis eurus ab ortu.

Immitis Sabell. Siue Palaestinis illa est, quae immitibus euris.

Nebulosus Mirand. Eurus ab aurorae populis nebulosus anhelat.

Ferox Conr. Et ferox eurus pelago patenti.

Pestifer Franc. Petr. Pestifer hinc eurus, hinc humidus irruit Auster.

Indicus Mant. Riphaeus Boreas, aut Libs, aut Indicus eurus.

Oriens Idem, Non oriens eurus potuit spirare diebus.

Impiger Idem, Rutilo volat eurus ab ortu Impiger.

Nimbifer Idem, Atque procellosus Boreas, et nimbifer eurus.

Velox Idem, Mobilior plumis, celeri velocior euro.

Furens Priscian. Ni propere linquant sua rura furentibus euris.

Citus Faustus, O humana citis Ű vita sua fugacior euris.

Praepes Idem, Praepes odoratos eurus deportat ad Indos.

Mollis Archit. Assibilat euris mollibus.

Extremus Claud. Venit et extremo Phoenix longaeuus ab euro.

EVRYCLIA.

[note: Nutrix fuit Vlyssis. ] Longaeua Ouid. in Epist. Penelop. Hoc faciunt custosque boum, longaeuaque nutrix.

EVRYDICE.

Eurydice Orphei vxor, fugiens Aristeum (a quo adamabatur) morsu colubri in herba latentis interfecta est.

Nitens Quin. Ardet amore fero Phoebea propago nitentis Eurydices.page 271, image: s271

Niuea Id. Sic vatis amor fragrantia torquet Eurydices hiueae praecordia.

Forniosa Idem, Haec sata Mercurio Eurydice formosa

Pulcra Idem, Quum pulcra Eurydice comburitur igne tremendo.

Threicia Calent. Threiciam potuit vates reuocare puellam.

[note: Vna e nonem Musis. ] EVTERPE.

Sancta Quint. Dulciloquos inflat calamos prudentia sanctae Euterpes.

EVXINVS.

Gelidus Mant. Tunc gelidi sinus Euxini, tunc alta Propontis.

[note: Prius Axonat vocabatur. ] EXAMEN APVM.

Operosum Polit. Multiforumque replent operosa examina suber.

Daedalum, id est, ingeniosum. Id. Daedala somniferos peragunt examina bobos.

EXAMETRI.

Crepantes Sidon Faciebathexametros crepantes et cothurnaros.

Superbientes, quod eorum stylus sit multiloquus Idem, Ibant hexametri superbientes.

EXCVBIAE.

Peruigiles Apul. Peruigiles excubias agitauerant.

Madentes vino Claud. Et flecti faciles irae vinoque madentes Excubiae.

Murales Sido. Quos a muralibus excubijs non dies ninguidus, non nox illunis.

Nocturnae Suet. in Augu. Aduersus incendia excubias nocturnas.

EXCVBITOR.

Peruigil Pamph. Peruigil in suma liquidum ferit aethera turri Excubitor.

EXERCITVS.

Infestus Bud. In Graeciam infesto exerctu tendens.

Fottis Tertull. Domum tutam, exercitus fortes, senatum fidelem.

Tumultuarius T. Liuius, Tumultuario exercitu coacto, cum Hannone conflixisset.

EXHALATIO.

Nebulosa Plin. lib 3. Certior multo nebulosa exhalatio est ante ortum solis.

EXITIVM.

Detestabile Gel. lib. 3. Ipsum quoque postea victum detestabili exitio perijsse.

Poenale Apul. Nobis vero poenale reliquisset exitium

Durum Syll. lib. 2 Exitiumue tuae durum spectare Sagunti.

Furiale Val. Flac. lib. 2. Exitium furiale mouet.

Crudele Idem lib. 3. Patriae exitium crudele senectae.

Triste Stroz. pat. Exitium numina triste ferunt.

Infandum Augur. Exitium infandum, et nulli exsuperabile monstrum.

Lacry mosum Barth. Lacrymosaque pandit Exitia.

EXPENSA.

Indecor Claud. Non indecores aeraria laxant Expensae.

EXPERIENTIA.

Magistra Theod Cyren. In vnum quidem sensum, rerumque intellectum linguas omnes referri, magistra experientia edocti.

EXQVILIAE.

Exquilia, mons erat Romae, dictus ab excubijs regis, vel quod exquiliae excultae fuerint a Tullo rege.

Gelidae Iuuen Sat. 15. Per montem aduersum, gelidasque cucurri Exquilias.

Aquosae Proper. li. 4. Disce, quid Exquilias hac nocte fugarit aquosas.

EXSCIDIVM.

Miserablle Stat. lib. 6. Theb. Aderat miserabile luco Exscidium.

Nefandum Sabell. Tempusque aderat factumque nefandi Exscidijpage 272, image: s272

Fumans Virg. lib. 10. Fumantia Troiae Exscidia.

EXSEQVIAE.

Tristes Stat lib. 8. Theb. Ac dona rogo, tristesque repedant Exsequias.

Moerentes Id. li. 9. Ne non moerentibus Argos Exsequijs lacrymandus eat.

Piae Pontanus, Curabisque pias funeris exsequias.

Moestae Idem, Ornaui moestis funeris exsequijs.

Miserae Idem, Luce Venus miseris decolor exsequijs.

EXSILIVM.

Durum Ouid. lib. 3. de Ponto, Pro quibus exsilium [note: al. misero mihi. ] durum mihi reddita merces.

Miserum Marullus, Primas querelas, et miseri exsilij lamenta.

Trepidum Seneca Thyes. Fugiat trepidi comes exsilij. Tristis egestas.

Flebile Thom Rad. Laudemque te non flebili exsilijs.

Acerbum Marullus, Ignotum acerbis Appulorum exsilijs.

Vagum Remacl. Liquisti exsilio tecta paterna vago.

Nefandum Cantal. Immo etiam exsilium nuper perpessa nefandum.

Infelix Virg. lib. 10. Heu nunc misero mihi demum Exsilium infelix.

Turpe Mant. Turpique fugatam Virtutem exsilio.

Infaustum Idem, Veterumque infausta parentum Exsilla.

EXSTA.

Fumantia Virg. 2. Georg. Lancibus et pandis sumantia reddimus exsta.

Spirantia Id. lib. 4. AEn. Pectoribusque inhians spirantia consulit exsta.

Stridentia Ouid. 2. Fast. Vt redijt, vetubus stridentia detrahit exsta.

Lustralia Stat. lib. 1. Theb Flexa ceruice greges, Lustraliaque exsta.

Lubrica Val. Flac li. 1 Omnia, seu flammas seu lubrica [note: al. cominus] consulit exsta.

Calentia igne Pont. Ture deos veneratus, et igne calentibus exstis.

Trementia Calent. Noui etiam volucres, atque exsta trementia tandem.

Tumida Stat. in Achil. Hic spumante salo iaciens tumida exsta profatur.

Pinguia Virg. 2. Georg. Pinguiaque in verubus torrebimus exsta colurnis

EXSVL.

Vagus Statius lib. 12 Non hic amissos quanquam vagus exsul honores.

Moestus Claud. Patria moestus non truditur exsul.

Miser Seneca Thyes. Miserisque summum, ac maximum exsulibus bonum.

EXVVIAE.

Dites Claudianus, Bellona cruenta Ditibus exuuijs tendentem ad sidera quercum.

Opimae Sabell. Miles et exuuijs victor gaudebat opimis.

Cruentae Faust. Exuuias referant deleto ex hoste cruentas.

Hostiles Tibul. lib. 1. Vt domus hostiles praeferat exuuias.

FABA.

Dura Ouid. 4. Fast. Tertia res, durae culmen inane fabae.

Pallens Martial. lib. 5. Et pallens faba cum rubente lardo.

Picta Polit. Nec pictas lugubre fabas, nec pabula carpit.

Ventosa Laurent. Lippius, Ventosam betis si sapis, adde fabam.

FABER

Ferrarius Cato. Aminea maiora vtilia ad fabrum ferrarium.

Validus Quint. Persia aromatibus, validis Germania fabris.

Saeuus Tibul. lib. 1. Immiti saeuus duxerat arte faber.

AErarius Theol. Et aerario fabro indiget, qui bidentem sibi rastrumque conficiat.page 273, image: s273

Lignarius Idem, Hique omnes fabro lignario ferrarioue vtuntur.

FABII.

Fabiorum Romae familia fuit illustrissima, et admodum populosa, quorum trecenti apud Cremeram fluuium a Veientibus interfecti sunt.

Strenui Pamph. Saxus, Strenui multo Fabij probata.

Romulidae, oriundi a Romulo. Mant. Et quod Romulidas Fabios denominat.

Docti Textor, Tantum aberit, doctis rideatur Fabijs.

FABIVS.

Fuit hic Fabius Maximus, qui cunctando vires Annibalis attriuit. Claudion. Primus fulmineum lento luctamine Poenum Compressit Fabius, campo post ausus aperto Marcellus vinci docuit.

Solers Syll li. 7. Infractasque minas dilato Marte fatigat Solers cunctandi Fabius.

Inuictus mora Mant. Inuictusque mora Fabius, victorque necati Liuius Asdrubalis.

Cunctator Mant. Cunctatorque senex Fabius.

Morans Manil. Postque tuos Thrasimene lacus, Fabiumque morantem.

Lentus Claud. Quis te iam Requle nosset? Quis lentum caneret Fabiu?

FABRICIVS.

Quum Pyrrhus Epirota bellum moueret in Romanos, quidam ex eius amicis, Timochares nomine, furtim venit ad C. Fabricium consulem, promittens se domino daturum venena, si quam petebat, mercedem acciperet. Cui non tantum non acquieuit Fabricius, sed etiam Pyrrhum, quamuis inimicum literis monuit, vt caueret a domesticis insidijs. Vide Claud. lib. 3. in Ruf. Idem Fabricius magnam vim auri a Samnitum legatit oblatam recusauit vliro.

Grauis Martial. lib. 9. Soluere qui Curios, Fabriciosque graues.

Pauper Claud. Animosaque pauperis vmbra Fabricij.

Rigidus Sidon. Rigidum sic Pyrrhe videbas Fabricium.

Tristis Pamph. Sax. Fecissem tristem ludere Fabricium.

Inuictus donis Claud. Et nulli peruia culpae, Pectora Fabricij donis inuicta.

Fidelis Boetius, Vbi nunc fidelis ossa Fabricij manent?

Romanus Romani qui nesciuÍre tonantem Fabricij.

FABVLA.

Mendax Virg. in AEtna, Si firma manet tibi fabula mendax.

Anilis Horat. 2. Serm. Garrit aniles Ex re fabellas.

Delira Gell. lib. 13. Delira fabula est facta ex ea causa.

Lepida Apuleius lib. 1. Lepidae fabulae festiuitate nos auocauit.

Incredenda Idem lib. 2. Incredendam me fabulam et libros facturum:

Solers Ruff Fest. Namque tuas aures implebit fabula solers.

Perita Auson. Suescat peritis fabulis Simul iocari et ludere.

Bella Pont. Fabellas bellas, carmina bella canit.

Comenticia Lactant. Commenticiae fabulae prodiderunt.

Vana Pamph. Fabula vana sumus, vita est haec ventus et vmbra.

Expers veri Quint. Fabula tum veri multis ambagibus expers.

Garrula Augurell. Hi verba metuunt, garrulasque fabulas.

Inanis Idem, Inanibus vulgi per ora deuolare fabulis.

Monstrosa Claud. Quum subito monstrosa mihi, turpisque relatu Fabula.

Ficta Propert. lib. 3. An ficta in miseras descendit fabula gentesi.

FABVLATOR.

Verbosus Theod. Non tanquam nugax homo, verbosusque fabulator.

FACIES.

Pulcra Sineca, Pulcram turbidis faciem induipage 274, image: s274

Nitens Idem, Haec ne illa facies igne sidereo nitens?

Decora Polit. Nimirum ingenio faciem putat esse decoram.

Candida Stroz. pat. Candida sic etiam facies abeuntibus annis.

Egregia Idem, Si dedit egregiam faciem natura puellis.

Honesta Idem, Cuius Hamadriades faciem mirentur honestam.

Serena Idem, Qua bene compositos artus, faciemque serenam.

Candens Sabell. Gentis amor, facies candens, flauusque capillus.

Conspicua Mirand. Conspicua facie detersa renident.

Corusca Corn. Quae diuŻm facies lauas coruscas.

Amoena Mant. Faciemque decorat amoenam.

Venusta Bap. Pius, Traxit et attonitos forma venusta viros.

Bella Idem, Quodque simul bellam faciem sale conficis atro.

Insignis Idem, An iuuat insigni facie crudeliter vti?

Dumescens pilis: facies tum dumescit, quando barba tegitur. Archit. Dumescente pilis facie, radioque iuuentae.

Proterua Polit. Crispulus est illi vertex, faciesque proterua.

Setosa Mant. Cur setosa genis facies squalentibus horret?

FACINVS.

Nefandum Gell. lib. 13. Tuum nefarium facinus peiore facinore opetire postulas.

Cruentum Seneca, Venit imperij sitis, facinus cruentum.

Noxium Quint. Noxium vt facinus luas.

Triste Ouid. 6. Met Triste parat facinus, tacitaque exaestuat ira.

Obscenum Claud. Aspicis obscenum facinus.

Efferum Seneca Theb. Facinus ignotum, efferum, inusitatum.

Horrendum Id. ibidem, Facinus horrendum manu, qua fecerat, gestauit.

Horridum Idem, Expelle facinus mente castifica horridum.

Nefandum Idem, Sed quo nefandum facinus admissum loco est.

Atrox Idem, Et facinus atrox caedis.

Malum Idem, Sed tu malorum nachinatrix facinorum.

Pudendum Lactant. Ne quod pudendum facinus intra conscientiae secreta velemus.

Inexpiabile Idem, Quam inexpiabile facinus admittant.

Miserabile Pamph. O pudor, Ű facinus miserabile.

Malignum Cantal. Facinus frustrata walignum.

Foedum Theod. Cyren. Foedum hoc facinus admittere.

Tetrum Cic. 2. Rhet. Quum ostendimus tetrum facinus, crudele, nefarium, tyrannicum esse.

FACTIO.

Vesana Apul. Nam vesana factio nobilissimotum iuuenum pace publica infecta.

Consponsa Thom. Radin. Latrones consponsae factionis.

Inimica Idem, Diuersae penitus et inimicae factionis potentissima.

Illicita Tertull. Quale de illicitis factionibus timeri solet.

Fallax Iuuenc. Se nescire igitur respondet factio fallax.

Frendens Idem, Talia dicentem confestim factio frendens.

Seditiosa Mant. Quem seditiosa columnae Factio corraptis Roma exturbauerat armis.

Factiosa Reuchlin. in Sergio, Seu factionis factiosae industriam.

FACVNDIA.

Opima Gell. lib. 17. Qui nimis opima, pinguique facundia esse existimatus est.

Eloquutilis Ap. Dapsilem copiam eloquutilis facundiae subministrauerit.

Piperata Sidon. Quid illic inesse mellis. lepŰris, piperataeque facundiae.

Diues Polit. Sic varios sese in vultus facundia diues Induit.page 275, image: s275

Fallax Lact. Cur desperamus veritatem ipsam, contra fallacem captiosamque facundiam.

Solers Stroz. pat. Seu tua de rerum solers facundia canis.

Dulcis Sabell. Vendicat ipsa viro dulcis facundia palmam.

Attica Quint. Attica quod doctis scripsit facundia chartis.

Florida Mant. Florida diuinis eius facundia rebus.

Praestans Idem, Dona dei, carmen nitidum facundia praestans.

Fauiflua, dicitur a me vocabulo Architrenij, scribentis, Pluuioque fauiflua lacte

FAEX.

Liquida Cal. Sunt qui cretam figulare in modum liquidae faeeis resoluant.

Virosa Sidon. Aures mariti virosa susurronum faece completas.

Cloacalis Idem, Faeculentiae omnino par cloacali.

FAGVS.

[note: Fagi ad boris conside ratio. ] Fagus arbor est glandifera, cuius glans triangula cute includitur. Folium eius tenue et leuissimum est, celerrime flauescens, gignens superne paruulam boris baccam viridem, cacumine aculearam. Glans ipsa muribus gratisima est, item conside gliribus et iurdis. Fertilitas eius alternat, vt fere omnium arborum. Ligni honos praect puus olim suit in vasis. Vtilis est etiam capsis et scrinys fagus, propter lentorem plicabilem.

Patula Virg. Tityre tu patulae recubans sub tegmine fagi.

Ardua Stat. 7. Theb. Cadit ardua fagus, Chaoniumque nemus.

Vmbrosa Virg. in Culice, Vmbrosaeque manent fagus, hederaeque ligantes Brachia.

Rorans Calph. [note: Modius melius legit Rorantesque fauos: quomodo enim conuenit fagis cum melle dono date? ] Rorantes fagos damus, et liquentia mella.

Alta Marull. Ilex sicubi amica, et alta fagus.

Frondosa Petrarcha, Tum frondosa, ingens ramis, altissima fagus.

Excelsa Mant. Fixerat excelsae rugoso in cortice fagi.

Glandifera Idem, Glandifera illic Austri violentia fagos Strauit.

Teres Idem, Scuta tot, et fagos teretes, hastasque abiegnas.

Rudis Claud. Rudibus fagis texuntur et ornis.

Densa Virg. in Bucol. Tantum inter densas vmbrosa cacumina fagos.

FALCO AVIS.

Generosus Mant. Generosus ab alio Intuitus volucrem, liquidum secat aera falco.

FALERNVM.

Fumosum Pont. Ludere fumosum puero fundente falernum.

Campanum Mant. At neque Campani mollissima vina falerni.

Apricum Idem, Ianus habet syluas, et aprici vina falerni.

Molle Pont. Atria argento niteant, fluatque Molle falernum.

Nigrum Bap. Pius, Qui supero misces nigra falerna Ioui.

Vetulum Mart. lib. 1. Quid te Tucca iuuat vetulo miscere falerno.

Indomitum Persius Sat. 3. Indomitum quod despumare falernu Sufficiat.

Acre Iuuen. Satyra 13. Velut acri ducta falerno.

FALLACIA.

Captiosa Thom. Rad. Ne captiosae vlterius fallaciae serperent.

Falsa Plaut. in Asin. Metuo quod illic obscaenauit meae falsae fallaciae.

Falsidica Idem in Cap. Tuis scelestis, falsidicis fallacijs dilacerauisti, deartuastique opes.

FALX.

Curua Virg. lib. 1. Georg. Et curuae rigidum falces conflantur in ensem.

Procurua Idem lib. 2. Georg. Procuruam expectant falcem, rostrosque tenaces.

Faenaria Carto, Falces foenarias tres, stramentarias sex.page 276, image: s276

Syluatica Idem, Falces syluaticas quatuor, et arborarias totidem.

Verriculata col. Multi falcib. verriculatis, atque ijs vel nostratibus denticulatis.

Acuta Ouid. lib. 9. Qui si qua est pietas ob acutae vulnera falcis.

Obtusa Columel. Obtusa enim, et hebes, et mollis falx putatorem moratur

Putatoria Pall. Kutil. Allio trito falces putatorix feruntur vngendae.

Lunata Idem, Falce a tergo lunatas atque acutas.

Rapax Lucret. lib. 3. Inter equos abistaxe rotas, falcesque rapaces.

Ahena Virg. li. 4 AEn. Falcibus et meffae ad lunam quaeruntur ahemis Pubentes herbae.

Incurua Idem. lib. 1. Eleg. Dum cadet incurua falce refecta Ceres.

Exacuta Plin. lib. 17. Falces, quum sint exacutae fibrina pelle detergunt

Ferrea Vegetius, Falces, ferreas confixas longissim contis.

Dura Codrus Vrceus, Pallida mors dura singula falce metit.

Peracuta Mart. lib. 5. Vt citŰ testiculos peracuta falce secaret.

AEstiua Claud. Messibus aestiuae detondent Gargara falces.

Saturnia, inuenta a Saturno. Capella, Syllane falcem quum petis Satuniam.

Panda Sidon Floreas opes panda curuus falce populeris.

Vulnifica Pamphilus, Omnia vulnifica falce cruenta. secat.

Trux Conradus, Saturnus gelidus trucem minatur Falcem.

AEnea Crinitus, Simuque falces aeneas cum vitulis.

Dentata Ruffus, Et incipiunt dentata falce coloni.

Vncata Idem, Sentiat. accelerentque vncata falce ministri.

Recurua Petrarcha, Iam falce recurua Vltima rura metunt.

Herbiseca Mant. Nudus in herbisecam redigebat Martia falcem Arnafaber.

Omniseca Idem, Falcem agit omnsiseam, et meliora seuerius ausert.

Habilis Faustus, Maturaeque habliem segeti supponere falcem.

Inflexa Idem, Bis fuit. inflexa falce resecta seges.

Agrestis Iuuen. Sat 13. Sumeret agrestem posito diademate falem.

Saeua Tibul. lib. 1. Terreat vt saeua falce Priapus aues.

Sanguinea Ioan. Mart. Sanguineam falcem corripit, atquerotat.

FAMA.

Poeta fabulantur Famam Titanis et Terrae Filiam, editam a matre, vt derum scelera pate faceret, quod Gigantes interfecissent. Ea graphice describitur a Virgilio lib. 4. Aeneidos.

Mendosa Virg. in AEtna. Haec est mendosae vulgata licentia famae.

Mendax Idem ibidem, Pelle nefas animo, mendacemque exue famam.

Volitans Idem. lib. 7. AEn. Sed circum late volitans iam fama per vrbes.

Praenuncia Idem. lib. 11. Et iam fama volans, tanti praenuncia luctus.

Loquax Luc. lib. 8. Quo te fama loquax omnes accepit in annos?

Volucris Ouid. in Epist, Helenae, Non ita contenino volucris praeconia famae.

Vaga Idem lib. 8. Sparserat Argolicas nomen vaga fama per vrbes.

Incerta Idem in Aepist. Deianirae, Aucupor infelix incertae murmura famae.

Turbida Sta. li 2. Theb. Nec minus Ogygias eadem dea turbida Thebas

Turbatrix Idem lib. 4 Theb. Accumulat crebros turbatrix fama furores.

Improba Val. Flac. l. 5. Fama per extremos quin iam volar improba manes.

Garrula Seneca in Her. Fur. Et omnes fama pervrbes Garrula laudet.

Memor Pont. Vos memori egregium facinus producite fama.page 277, image: s277

Superstes Polit. Quem neque posteritas, Neque tangit fama superstes.

Velox Tertul. Cur malum fama? quia velox, an quia plurimum mendaxi

Celebris Stroz. pat. Omnibus his celebrem virtus dedit inclyta famam.

Insignis Idem, Ista tibi insignem sine fine modestia famam.

Maligua Augurellus, An modus famae metueus maligna.

Procax Rodolph. Sunt quos fama procax, facta arque infecta canendo.

Mundiuaga Augurell. Mundiuagaes stultum est aurem concredere samae.

Memorabilis Mant. Famae memorabilis vnum Clamat.

Sagax Idem, Fama sagax, quae facta hominum legit omnia visu.

Viuax Idem, Et longaeua ferat viuacem gloria famam.

Conspicua Iuuen. Sat. 10. Quam te conspicuae diuina Philippica famae.

Celer Claud. de laudibus Here. Fama celer toto viectorem sparserat orbe.

Vethosa Text. Factum verbosa retexit, Quae nihil occultum fama latere sinit.

Maguifica Louius Nouocom. Quod si magnificae decrunt tibi munera famae.

FAMES.

Famem Herebi et Nostis filiam docte et ingeniose depinget Ouid. lib. 8. Metamorph.

Dira Virg. lib. 8. AEn. Quam vos dira fames, nostraeque iniuria caedis.

Obscena Ibidem, Obscenamque famem, quae prima pericula vito.

Malesuada Idem lib. 6. Et metus, et malesuada Fames, ac turpis Egestas.

Rabida Idem libidem, Ille fame rabida tria gutura pandens.

Vesana Idem lib. 9 Suadet enim vesana fames.

Perusina Luca. lib. 1. His, Caesar, [note: Perulia, oppidum est Hetruriae, in quo Antenius obsessus ab Augusto, quum extrema fame laborarer, annoa penuria coactus est deditionem facere. ] Perusina fames, Mutinaeque lepores Accedant fatis.

Ambitiosa Idem lib. 4. Ambitiosa fames, et lautae gloria mensae.

Saeua Idem lib. 6. Sed patitur saeuam, veluti circumdatus arta Obsidione, famem.

Insana Idem lib. 7. Insanamque famem, permissasque ignibus vrbes.

Misera Hor. lib. 1. Car. Hic bellum lacrimosum, hic miseram famem.

Pestifera Ouid. lib. 8. Pestfera lacerare fame.

Ieiuna Idem ibidem, Et ieiuna fames ea se in praecordia condat.

Stimulans Idem lib. 1. Trist. Vtque rapax stimulante fame, cupidusque cruoris.

Dura Idem lib. 4. de Ponto, Vix humili duram reppulit arte famem.

Preciosa Mart lib. 10 Hic preciosa fames, [note: Hadrianus magis probai lectionem manuscripti codicis, conturbatrixque maceili Mensa. ] conturbatusque macellus.

Inops Idem lib. 13. Aut inopem metuat sordida blatta famem.

Imperiosa Claud. Imperiosa fames, leto vicina senectus.

Atra Idem, Pallor, et atra fames, et Saucialiuidus ora Luctus.

Saguthina Auson. Iamiam peresam iam [note: Sagunthus vrbs Hispaniae olim Romanis amicissima, longa Poenorum obsidione coniecerint, seque postremo ac suos liberos eodem praecipitauerint, ne veniren in manus inimicorum. ] Sagunt hina fame.

Irata Sidon. Iratam pictura famem, pannoque furotem.

Cruda Idous, Ructat cruda fames, quem fiegultantibus exstis.

Moesta Seneca in Her. Fur. Famesque moesta, tabido rictu iacens.

Crudelis Thom. Rad. Morbus, misera fames, crudelis querela.

Violenta Lactant. Et curea insomnes, et violenta fames.page 278, image: s278

Anhela stroz. fil. Sic nec anhela fames, nec te sitis arida laedat.

Vrgens Idem, Vrgentemque famem vili restinguere victu.

Pernielosa Titus Liuius, Victoribus, victisque pariter perniciosa fameinstabar.

Trist Pamph. Quos tristis cruciat fames.

Rapida Idem, Cogetur rapidae dente perire famis.

Tetra Sabell. Tetra fames multo vix tandem explenda cruore.

Lenta Pacificus, Nil habet, et lenta deperit ille fame.

Grauis Idem, Vexata est foeda peste, fameque graui.

Iners Crinit. Non liuentis iners inuidia fames?

Vorax Quint. Anfemper Orci saeuiet vorax fames?

Tremula Idem, Vexata est foeda peste, fameque graui.

Iners Crinit. Non liuentis iners inuidiae fames.

Vorax Quint. An semper Orci saeuiet vorax fames?

Funesta Idem, Quibus exsaturata quiescat Tam funesta fames.

Importuna Idem, Importuna fames, labor improbus, aeris ardor.

Macra Remaclus, Diuitias macra tabificante fame.

Praedura Cantal. Quos praedura fames rabiesque coegit edendi.

Implacata Barth Implacata fames pugnae.

Aulda Archir. Facturis auidasque fames, maioraque magno.

Alumna mortis Idem, Hic in philosophos ausa est saeuire flagello Mortis aluma fames.

Aspera Idem, Vacui ferit aspera ventris Incola Ionga fames.

AEgra Idem, AEgra fames, ardensque sitis, faucumque rapinae.

Exesa Idem, Non exesa fames, maciesque domestica leto.

Cyclopica Claud. Quin vix Cyclopica solum AEquatura fames.

Phinaea Propert. lib 3. Aut Alcmaeoniae furiae, aut ieiunia [note: Quoniam Harpyaei cibos epulanti phineo eripiebat, cuncta ventris proluuie foedantes. ] Phinei.

Pallida Pictorius, Pallida ieiuno saeuiat ore fames.

FAMVLAE.

Sequaces Bart. Lochiensis, TimuÍre sequaces Diuarum famulae.

FAMVLI.

Herifugae Catull. Ego quam miserrelinquens, dominus vt herifugae Famuli solent.

FANVM.

Mysticum Bud. Quae in cordis feriniolis, tanquam in gazophylacijs mystici fani conduntur.

Vetustum Claud. Laetior hinc fano recipit fortuna vetusto.

Sacrum Tibul. lib. 2. [note: scaliger ex veteri scriptura legit: Aut r. s. focis insignia sacris. ] Aut rapiam suspensa sacris insignia fanis.

FARINA.

Hordeacea Cato, Polline vel farina hordeacea conspersa quandas faciat.

Siliginea Idem, Farinae siliginea modim vnum musto conspergito.

Minuta Idem, Sumito farinae minutae conchas duas.

Triticea Pont. Illi triticea tingunt sua rostra farina.

Puluerea Ouid. de Medic. faciei, Namque vbi puluereae fuerint confusafarinae.

Dulcis Martial. lib. 13. Pascitur et dulci facilis gallina farnia.

FARRA.

[note: A quodam geac resrumenti, quod adoedicitur. ] Flaua Virg. lib. 1. Georg. Aut ibi flaua seres mutato sidere farra.

Robusta Idem ibidem, At si triticeam in messem, robustaque farra.

Adorea Val. Flac. lib. 2. Tracto pars frangita dorea saxo Farra.

Triticea Colu. Eiusdem radicis diligenter lotae: et cum farre triticep prinsitae.

Aspera Stat. lib. 4. Syl. Non leues alicae nec asperum far.

Aultifica Auson. Mox ador, atquea adotis de polline pultificum far.

[gap: body text]