04/2006 Reinhard Gruhl markup
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell checkimage: as0001

LEXICON IURIDICUM: IURIS CAESAREI, SIMUL ET CANONICI: FEUDALIS ITEM, CIVILIS, CRIMINALIS: THEORETICI AC PRACTICI; ET IN SCHOLA ET IN FORO USITATARUM: AC tum ex ipso Iuris utriusque CORPORE, tum ex Doctoribus et Glossis, tam veteribus, quam [orig: qum] recentioribus, collectarum; vocum PENUS: Simul et LOCORUM COMMUNIUM et DICTIONARII vicem sustinens. FEUDALE LEXICON; LEGES AC MAGISTRATUS ROMANOS; et cetera huic Operi adiecta, vide in Complemento, post finem OPERIS ipsius. COLLECTUM VERO EST HOC OPUS EX COLLATIS INTER sese iuridicis, quotquot hactenus fere [orig: fer] prodierunt, et antiquioribus et recentioribus Lexicis: Auctum deinde, expolitum et emendatum, ex hactenus editis accuratissimis lucubrationibus DN. CUIACII, BRISSONII, DONILLI, DUARENI, GOTHOFREDI, PACII, VULTEII, GOEDDAEI, item CORRASII, FABRI, WESENBEC. Aliorumque praestantissimorum virorum: quorum Catalogum mox post praefationes invenies: Studio et opera IOANNIS CALVINI, alias [orig: alis] Kahl Wetterani, Iuris Doctoris, et in Academia Heidelbergensi Professoris. EDITIO POSTREMA, PRIORIBUS AUCTIOR ET LONGE LIMATIOR, Cum praefationibus Clarissimorum et Eminentissimorum huius aevi Iurisconsultorum Dn. DIONYSII GOTHOFREDI, et Dn. HERMANNI VULTEII. [illustration: allegorical figure of the FAMA] COLONIAE ALLOBROGUM, Excudebat Matthaeus Berion, Sumptibus Caldorianae Societatis, M. DCXII.image: as0002

[gap: blank space]

image: as0003

ILLUSTRISSIMO, AC REVERENDISSIMO PRINCIPI ET DOMINO, DOMINO OTTONI, HASSIAE LANDGRAVIO, COMITI IN Katzenelenbogen, Dietz, Ziegenhain, et Nidda: Supremo Principalis Abbatiae Hirsfeldensis Praesuli, etc. Heroi literatissimo, Domino ac Patrono meo Clementissimo.

VERBORUM in artibus ac disciplinis, praesertim arduis, prior esse cura debet; RERUM posterior; Quantumvis potior; Princeps illustrissime ac literatissime, Domine ac Moecenas clementissime. VERBA quippe seu voces, sunt RERUM note ac indices. Unde et in hisce notis ac signis quicumque velleviter aberraverit; in ipsis quoque rebus vel negotiis designatis errorem haud aegre conceperit: idque inprimis in artibus et facultatibus nobilioribus ac sublimioribus; ubi subiecta, quam tractant, materies ac praeceptiones; seu theoriam spectes, seu praxin; propriis potius et peculiaribus, quam communibus ac vulgaribus explicantur, et inter homines exercentur VOCABULIS: sine quorum idcirco vera et distincta cognitione ad perfectam et distinctam RERUM scientiam penetrare haudlicet. Hoc equidem in Iurisprudentia Romana in propatulo apparet: ut quae magnam sui partem in conveniente verborum, formularum, et clausularum variarum, in plerisque iuris articulis, interpretatione, verique sensus enodatione et applicatione, consumitur. Unde si ullius disciplinae ac facultatis professores sollicitam de verbis eorumque proprietate et genuina significatione curam habuere, profecto hi; Fabro quoque teste; lurisconsulti fuere [orig: fure]; Stoicos,


image: as0004

proprietatis ac elegantiae vocabulorum studiosissimos, in eo maxime [orig: maxim] imitati et aemulati. Cuius etiam rei necessitatem ac utilitatem Iustinianus Imperator adeo perpendit, ut peculiarem ac bene longum de significationibus verborum titulum Digestis suis inseruerit. Quin et ante Iustinianum multos veterum ac praestantium Iurisconsultorum videmus ea ipsa de causa susceptos in verborum explicatione labores. Aelium certe Gallum, aliosque Clarissimos priscis illis temporibus Iurisperitos, ut et Servium, quantumvis Nobilem Patritiumque virum, de verborum ad ius pertinentium significatione minime puduit olim accurate Romanis suis scribere. Ac superiori quoque saeculo, sed imprimis hoc nostro aevo, non defuerunt prestantissimi aliquot Iurisconsulti, qui idem argumentum tractarent, ac non tantum doctissimos, de verborum ad ius pertinentium significatione Commentarios, sed utilissima quoque Iuris Lexica in lucem ederent: nimirum experientia ipsa probe edocti, quam turpiter isti, qui huiusmodi Commentarios et Lexica spernunt, ex significationis verborum, formularum, et clausularum Iuridicarum, ignorantia saepius impingant, seque ridendos aliis propinent, non minus quam rudes illi causidici, qui, Marcellino teste, si Doctorum in circulo, veteris forte nomen auctoris inciderat, piscis alicuius aut edulii peregrinum vocabulum arbitrabantur. His utique ac similibus facile evenire potest lepidum istud Auli Gellii libro XX. noct. Attic. capite IX. quod de quodam celeberrimi nominis Grammatico scribit: qui interrogatus, quid esset ex Iure manu consertum? respondit, se Grammaticam, non Ius, docere: Atque illuc ire iussit, ut disceret, unde Ennius id didicisset prius: nempe ad Iurisperitos. Atque hoc nostro sane aevo, cum Theologi, Medici, Philosophi, separata singuli ac peculiatia Etymologica habeant: non immerito et Iurisprudentiae studiosi proprium quoddam ac perfectum sibi deposcunt Lexicon. Etsi vero antehac [orig: antehc] plura in iure talia prodierint: quae, si omnia coniungantur, absolutum quoddam hac in parte opus conficiunt: in singulis tamen (cum [orig: cm] nemo omnia simul tantis, qui requiruntur, sumptibus sibi comparare, tantisque laboribus evolvere cupiat) non deest, quod merito desiderant Iurisperitissimi quique. Qua de re (ut et de meo hac in parre proposito ac studio) cum [orig: cm] in adiectis hoc loco et recusis primae huius Lexici editionis praefationibus abunde dictum fuerit, plura nunc in specie referre nil attinet: praesertim cum [orig: cm] ea, quae isthic attigi, deesse, ultro fateantur praestantissimi quique: a [orig: ] quorum nonnullis monitus, ac, ne ab incepto desisterem, iterum iterum que exsuscitatus, quae in variis variorum de hac materia scriptorum tractatibus, passim dispersa erant, unicum in volumen, quanta licuit dexteritate, coniunxi ac digessi. Et cum [orig: cm] primae editionis exemplaria cuncta penitus essent distracta, eaque prospero, per DEI


image: as0005

benignitatem, successu plurimis lurisprudentiae asseclis in omnibus fere Germaniae nostrae Academiis perquam et grata et utilia evenisse, saepius intellexissem: secundis curis prius edita hactenus quanta fieri potuit sedulitate, ac divinae gratiae benedictione, in Iurisprudentiae studiosorum commodum sub incudem revocare, expolire, augere, ac perficere conatus sum.

Quemadmodum vero editionem primam, Illustrissime ac literatissime Princeps, Domine ac Patrone Clementissime, Generosissimae Celsitudinis tuae, quin et patriae nostrae Patri, Mauritio, Principi Serenissimo, Heroi fortissimo, religiosissimo, ac prudentissimo, Domino ac Moecenati meo aeternum venerando; quem tot diversae diversissimarum nationum linguae, tot artes, tot scientiae, tot virtutes ad sidera usque extollunt, totique pene orbi admirabilem et amabilem reddunt; humillima mente obtuli ac dedicavi: Ita postremam nunc editionem Illustrissimae Celsitudini tuae, tanti nimirum Herois filio, tantarumque tanti Patris virtutum ac donorum heredi atque aemulo sollertissimo, veniam prius demisse deprecans, supplex offero ac dedico. Serena ergo mente ac fronte suscipe quaeso, Domine ac Patrone Clementissime, Heros Generosissime, hoc quicquid est operis et operae: Imprimis vero animum meum Principis ac Patroni sui amantissimum, accipias, meque, meosque, ac studia mea tibi commendatissima habeas, demisse et enixe obsecro. Tandem vero IEHOVAM per Christum oro, ut Illustrissimae ac Generosissimae Celsit. T. simulque omnino Serenissimo Principi, Mauritio, Patriae nostrae Patri Augustissimo, Domino ac Maecenati meo benignissimo, semper ex alto quam cumulatissime benedieat, et sacrosancto Spiritu suo quam potentissime tueatur ac regat, diutissimeque et mente et corpore utrumque in columem ac florentem praestet ac protegat, et ab omni malo custodiat. Amen. Heidelbergae ex Museo meo.

Illustrissimae Celsit. V.

Subiectissimus et addictiss.

IOHAN. CALVIN. alias [orig: alis] Kahl, Wetteranus, Iuris in Academia Heidelb. Profess. ordinarius.image: as0006

DIONYSIUS GOTHOFREDUS IC. IOHANNI CALVINO, ALIAS KAHL I. V. D. PROFESSORI ACADEMICO COLLEGAE SUO S. P.

QUOD de Iuris nostri studio tantopere mereri velis, plenissimum nostris Lexicon Iuris ut offeras, tuum in eo (mi Calui) votum desideriumque maxime commendo. Et scis ipse tu quoque, tuus innotescere mihi coepit ut animus, quantopere factum illud tuum laudaverim: tametsi mihi nec incompertum erat, egregiam in istiusmodire operam magni nominis viros aliquot nobis non ita pridem praestitisse. Sed apum te more (quod et interdum priores illi fecerunt) flores optimos ex optimis auctoribus seligere: plenamque velut opus ex aliis non plenis facere velle deprehendi. Nec te quorundam video deterruit ea parte fastus aut animus, qui nihil dignum visu lectuque, nisi quod vel novum sit omnino, vel quod ipsimet fecerint, iudicant: quique verborum iuris Commentarios, Grammaticam profitentis potius hominis, quam Iurisprudentis opus esse cavillantur.

At enim sciant isti velim, nostris vel id morbi vitiique plus quam par sit saepius contingere, iuris Lexicis minus diligenter ut evolutis, ridendos se praebeant audientibus: non minus quam rudes illi causidici, qui, Marcellino teste, si Doctorum in circulo, veteris forte nomen auctoris inciderat, piscis alicuius aut edulii peregrinum vocabulum arbitrabantur.

At tu Servium nostrum sequi vel in eo maluisti, quem, licet nobilem patritiumque virum, de verborum quae ad ius pertinent significatione minime puduit olim Romanis suis scribere: nisi Varronem orbis sui Romani


image: as0007

doctissimum, vel Caesarem Iulium minus ob id isti censuerint, quod hic de Analogia, ille de lingua Latina eiusque declinationibus, libros aliquot conscripserit. Piget equidem praetermittere, quod de Carolo Magno legimus, non tantum menses et ventos XII. propriis nominibus appellasse, cum antea quatuor tantum Cardines venti nominarentur, sed et patrio quoque sermone, nempe Theutonico, Grammaticam eum inchoasse. Non est itaque quod in tam laudabili posteritatis iuvandae proposito, calumniosa tibi verba posthac a [orig: ] quoquam metuas: praesertim cum perutilia de tuo plurima huic quoque Lexico contuleris: nec auctorum nomina, quibus usus fuisti, malo more, suppresseris. Scribant meliora potiores. Tantum utique opus quod in te receperis, tot et adeo locis Iurisprudentiae nostrae profueris, bonos opinor nec invidos ea parte tibi plurimum devinxeris: nec diffido, quin literatus ille Princeps, quem tot linguae, tot artes temporibus nostris, tot et scientiae exornant, quemque tui Maecenatem laboris vel operis facere nunc instituisti, tuis studiis votisque naturae suae clementer obsecutus annuat, tuosque conatus in posterum bono publico promoveat in melius. Vale. Heidelbergae, Augusti 22. Anno 1600.image: as0008

HERMANNUS VULTEIUS, IURIS CONSULTUS, ACADEMIAE MARPURGENSIS ANTECESSOR PRIMArius, Hassiae Consiliarius, Lectori S.

VETUS est illa, et a [orig: ] multis saeculis, dixerim ferme iam inde ab ipsius incunabulis, de perplexitate et difficultate eius iuris, quo utimur usurpata conquestio. Quae ut vera sit, minime equidem iustam esse arbitror. Quicquid enim eius est, id non tam iuris ipsius vicio, quam hominum, qui id tractarunt hactenus, culpa accidit. Nam ius ipsum semper idem est, apud omnes sibi ubique simile, tum etiam cum maxime videtur esse aliud: certe idem non futurum, nisi esset aliud: quam rem mirabiliter conciliant personae, loca, tempora, atque si quae eiusmodi incidunt circumstantiae aliae, quas cum aestimare non sit nisi viri prudentissimi, et artis Rei publ. recte gubernandae peritissimi, quin etiam exercitatissimi, mirum non est, in iure constituendo a [orig: ] plerisque quibus ea cura demandatur, impingi incautius. Hic namque labor, hoc opus est, ut ait ille. Et vero quotus quisque est in tanta hominum multitudine, qui artem istam probe calleat, et ut eam calleat optime, ad commodum eius, in qua versatur. Rei publ. probe accommodare noverit? Ita enim fere comparatum est, ut qui artis suae est scientissimus, idem exercendae eius sit imperitissimus. Quod si vero provincia etiam ista obtingat scelerato, incredibile est, quam sit res ista Reip. periculosa. Unde effrenis illa legum figendarum atque refigendarum libido, qua nihil accidere potest ad vitam bene beateque in communi societate degendam perniciosius. Et quis non videat, mox perplexum fieri, quod erat expeditum: difficile, quod per se erat facile? Verum enimuero non tam hic incusandi sunt, qui dant iura, quam qui reddunt, in illis enim rarius est, ut quid dent cupiditatibus: in his autem eo nihil est frequentius. Qua in re non uno modo peccatur, quorum unus iudicum malitiae, alter eorum, qui causis patrocinia praestant, calumniae tribuitur, cui utrique ut plurimum accedit iuris imperitia. Huic autem, quod mireris, etiam Iurisconsultorum scholae nonnumquam occasionem praebent. Sunt enim in illis diffensiones infinitae: traduntur non necessaria plerumque, necessaria omittuntur, aut certe necessaria tam confunduntur, ut pleraque nihil minus habeant, quam quod ad quaestionem propositam pertineat. Ex quo fit, ut, quid doceant, ipsi plerumque, qui docent, nesciant, discipuli non assequantur: et fiat mirabilis rerum omnium confusio, ut multum intersit ad docendum assumi artis, quam docere debent, peritos, eiusdemque docendae facultatem habentes, qua in re vix credi potest: quantum peccetur


image: as0009

ambitione vel gratia, adscitis, in quibus eorum, quae dixi, neutrum est: praeteritis, quibus utrumque suppetit. Hisce accedit commentandi et scribendi cacoethes, ut vel sola librorum mole ars iuris praegravata sit, imo facta infinita. Non igitur mirum, ius, quod per se est expeditum, esse perplexum: quod per se est facile, esse difficile: sed hoc omne, ut dixi, non iuris vitio, sed hominum culpa accidit, ut non tam de iure, quam de nobis ipsis conqueri debeamus. Animadverterunt hoc iam pridem viri prudentes, atque in hisce etiam ipsum Reip. clavum tenentes, idemque etiamnum hodie animadvertunt multi. Quaesitum est huic malo remedium: an inventum, affirmare non ausim. Cogitavit de eo C. Iulius Caesar: sed patriae calamitas huius etiam fundi nostri calamitas fuit: Idem M. Tullium tentasse verosimile est, eiusque rei in monumentis ipsius exstant vestigia, sed tam tenuia, ut vix appareant. Id certum est, utrumque de iure in artem redigendo cogitasse, quae via, meo etiam iudicio fuisset expeditissima. Est enim ars sui ipsius docendae et discendae methodus certissima. Iustinianus noster alia via ingressus centones nobis reliquit ex veterum iurisconsultorum Commentariis, et Imperatorum rescriptis consutos, in quibus nihil est artificiosum. Quod ad cetera, plerique sunt in ea opinione, iuris perplexitati et difficultati per eos non consultum. Quam verum id sit, nunc non disputo. Equidem ingenue fateor, optare me superesse nobis Iurisconsultorum illorum Commentarios integros. Quam enim fuerint eruditi, vel ipsi Centones satis arguunt. Quae postea insecuta est aetas, commentariis ius Iustinianeum illustrare conata est: quod an assecuta sit, indicent alii: mihi certe sententia est alia, tametsi operam tum praestitam haud improbem. Hod e sunt, qui disputationibus hanc rem committant, quos multum aberrare arbitror. Est sane disputationum usus non contemnendus, ipseque sum iuris studiosis auctor, ut in illis se diligenter exerceant, sed non nisi illis, qui in cognitione iuris, si non omnino bene, at saltem medio criter profecerunt. Nam eorum, qui a [orig: ] disputationibus studium iuris ordiuntur, opera nihil est infelicius, qui dum se celeriter expedire cupiunt, magis impediunt: qua de re disserendi forte nobis erit locus alius. Soli mihi placent, qui ad artem nos revocant, in qua hoc nostro saeculo tentatum et laboratum est amplius, quam ullo antehac alio. Neque adeo infeliciter cecidir alea. Etsi enim quisque prout a [orig: ] naturae felicitate, melius etiam a [orig: ] disciplina elegantiori informatus fuit, studium istud hoc vel illo modo instituendum censuit, multa tamen sunt, in quibus omnibus belle convenit, ut non dubitem, quin si non haec, at certe posterior aetas perfectura sit propemodum affectum. Ceterum quantum in omni disciplinarum genere intersit ad solidam rerum cognitionem consequendam, verborum, quibus res ille significantur, habere cognitionem, nemo est, qui non intelligat: et si ullius artis professores alii sollicitam de verbis, eorumque proprietate curam habuerunt, certe fuerunt illi Iurisconsulti nostri, ut vere dixerit ille, Latinam linguam amissam vel ex solis Iurisconsultorum libris restaurari posse. Necessitatem rei istius animadvertit Iustinianus ipse, ut verborum significationibus peculiarem titulum in Digestis suis tribui voluerit. Et vero commentarii [reading uncertain: print faded] interpretum plerorumque superioris etatis docent, quam viri illi, tametsi quoad cetera, doctissimi, ex verborum, eorundemque significationis ignorantia etiam in rebus alioqui non obscuris impegerint turpiter. Quod fecit, ut qui illis successerunt, sedulo cogitarint de verborum significationibus, ne idem ipsis, quod illis accideret, recte animadvertentes primum omnium verborum notitiam esse comparandam, atque ita demum ad res ipsas, quae verbis denotarentur, discendas, progrediendum esse. Et sane ita est, ut qui verba callet, dimidium facti habeat. Quam ob causam apud veteres de studiis iuris optime meritus est Albericus


image: as0010

de Rosate, qui Dictionarium iuris composuit. Sed quam imperfectum illud? quam in plerisque locis erroneum? Multo igitur magis in maximo pretio habendi sunt nostri saeculi Iurisconsulti, qui idem argumentum tractarunt, et non tantum de verborum significatione commentarios doctissimos ediderunt, inter quos merito nomino magnum illum Alciatum, Rebuffum, Brechaeum, Fornerium, et nuper admodum diligentissimum virum, Compatrem et collegam meum honorandum D. Iohannem Goeddaeum, sed etiam Lexica iuris prodiderunt, in quibus sunt Spiegelius, Oldendorpius, Hotomannus, Prateius, Brederodius, Schardius, et quem omnium maximi in eo genere facio, Barnabas Brissonius, qui omnes tam accurate ea, quae ad verborum ac proinde etiam rerum significationem pertinent, tractarunt, ut nihil amplius in eo genere desiderari posse videatur. Atque ita quidem est, si illos omnes coniungas: at habent interdum singuli, que ceteri non habeant: et vero sunt apud nonnullos quaedam etronea, vitiosa, heterogenea, interdum ridicula, alia etiam ex iure Civili, Canonico, et Feudali, quin etiam ex interpretum Commentariis non satis recte distincta. Hoc cum a [orig: ] multis iam annis, quibus in hoc studiorum genere versor, in istis Lexicis desiderassem, nec ipse ob negotiorum multitudinem, quin et valetudinem non admodum firmam, medicinam ei rei afferre possem, optavi saepe aliquem esse, qui publici commodi causa hoc, quicquid est, laboris in sese susciperet, et Lexica superiora coniungendo, inutilia resecaret, utilia relinqueret, et quae deessent aliis, suppleret, ut ita perfectum aliquod verborum opus et u)pote/le s1ma tandem aliquando extaret. Dum vero de eo sum sollicitus, nuntiatur mihi Clariss. et praestantiss. virum D. Iohannem Calvinum, I. V. Doctorem, et Academiae Heidelbergensis professorem eximium, in eo esse totum, ut eiusmodi Lexicon iuris, cuiusmodi animo meo conceperam, concinnaret. Laetabar virum, quem mihi popularem inde a [orig: ] pueris notum ea facultate probe instructum scirem, id opus moliri, et ne ab incepto desisteret, sed pergeret et in publicum emitteret, sedulo hortatus sum. Id nunc omnibus numeris absolutum, in commodum tuum, Candide Lector prodit: quod ut commendem tibi, opus non est. Nam et res ipsa est eiusmodi, quae cum se ipsam commendet satis, commendatione opus non habet, et modus tractandi talis, ut alium desiderare non possis. Quod si amplius aliquid requiras, actum ages. Tu vero insigni hoc thesauro utere, fruere, et Calvinum de studiis publicis optime esse meritum, fatere. Dabit, ut potest, plura, si operam suam tibi gratam esse animadverterit. Vale. Marpurgi e [orig: ] Museo meo Calend. Septemb. Anno, post natum Christum, M.D.C.image: as0011

PAULI MELISSI FRANCI, COMITIS PALAT. ET EQ. AUR. CIVIS ROMANI ODA AD CLARISS. VIRUM IOANNEMCALVINUM VETERANUM, IURISCONS. Cum vulgaretur LEXICON Iuris perfectissimum, ab ipso constructum.

CEU magna paruis flumina fontibus
Nascuntur, auctis lapsibus amnium,
Si prona iungant hinc et illinc
Bracchia, et ora repleta lymphis:
Tandem ipsa vastum navigero mare
Tergo subintrant, dulciaque invicem
Absorpta salsis aestuantis
Fluctibus Oceani remiscent:
Sic e [orig: ] minutis crassa volumina
Collecta legum principiis, magis
Magisque et incrementa sumunt,
Et cumulum numerose adaugent:
Immensa donec regna potentium
In orbe regum fortiter occupent,
Latura tam pravis malisve,
Quam de bonis licitae probisque
Ius aequitatis. Congeriem prius
IUSTINIANUS praenimis uberem
Recidit [orig: Recdit] omnino: sed o [orig: ] quam
Multiplicata hodie est supellex!
Ut ampliatum st at pelagus fori
Et grande et ingens! Vix Themis ipsamet
Dehinc profundi posse longas
Scire vias, liquido fatetur.
Vere beatum dicere se queat,
Si vector anceps naviget in vado,
Portumque tuto lintre tangat,
Post nihil ambiguus pericli.
Huic credituris dentque se freto
CALVINE nautis suppeditas lubens
Rates, et instrumenta, et arma,
Suppetias genus omne, et omne


image: as0012

Genus dolones. LEXICA plurimis
Referta rebus, sunt vice remigum,
Locoque velorum ferentum
Dorsa per et scopulos minaces,
Salva [orig: Salv] carina [orig: carin], et sospitibus salum
Tranare promptis. Dii, faciles date
Euros et Austros: Dii marini,
Quos penes arbitrium et potestas
Est transuolantum: Diique soli istius,
In quo moramur, rem studiosius
Hanc princip alem promovete.
Tuque adeo generose Princeps,
Et docte linguas iuraque, MAURICI
Solune terrae Cattidos, approba
Huiusce navarchi labores,
Quos tulit adsidue tot usque
Vigil per annos, neodum animi et spei
Fractus: diurnis porro etiam debinc
Curisque nocturnis paratus
Ingenii applicuisse vires
Inservientes cum patriae bono,
Tum verae alumnis et Sophiae et Deae,
Cui iusta lanx et iustus ensis
Vindicat imperii tiaram.
Nam quorsus artes discimus optimas,
Linguasque plures, non sine Pallade:
Si non easdem commodamus
In patriae decus atque laudem?

MYRTILLETI, Mense Augusto, Anno Christi M.D.C.

IN LEXICON D. IOHANNIS CALVINI, Philosophiae ICti praestantissimi.

NON est muta Themis nobis, quamquam addita caelo
Astraea iniustam iusta reliquit humum.
Non Amphyctiones desunt, nec adorea iuri,
Non rostra aut nobis Areopagus abest.
Sunt etenim Caii, sunt Pauli Sulpitiique,
Quique tuas subeant Papiniane vices.
Sed quia saepe adytis prolata oracla reductis
Intricant captos iuris amore lytas.
CALVINE haud pateris, laxasque ea vincla, velintque
Quid sibi vestrae arae mystica verba, doces.
Macte animo, modo perge novos excludere fetus:
Sic laus, sic serus te vehat ore nepos.

M. IOHANNES LAMPADIUS, BRUNSVIgensis Gymnasii quondam Rector.image: as0013

IN LEXICON IURIDICUM CLARISS. Consultissimique viri, Dn. Ioh. Calvini, I.U.D.

FERTUR Tarquinii, Romana [orig: Roman] in gente Tyranni,
Mandatu graviore Duumvir [orig: Dumvir] Tullius olim,
Quod librum, Romanorum secreta sacrorum
Complexum, atque sibi commissum, munere caecus
Inspiciendum alii, describendumque dedisset,
Culleo et insutus, pelago mersusque profundo.
Numquid idem metuam iamte CALVINE futurum,
Qui nitidum librum, iuris secreta Latini
Complexum, nullo, velut alter, munere caecus,
Enucleatum altis explanatumque dedisti?
Absit Tarquinii mens improba, culleus absit.
Nota GOTHOFREDO, VULTEIO industria nota
Est tua, Civilisque abstrusa peritia iuris,
Plenius a [orig: ] nullo ut fateantur Lexicon edi
Concisumque magis potuisse, magisque disertum.
Undique perfectum est, nil desit, nilque redundat:
Teque patent adeo verborum interprete sensa,
Ut si quis tentet Themidos sup er are profundum,
Tantum iter haud melius compendifecerit, atque
Hoc ceu remigio, ventisque faventibus usus.
Nam quantum viginti aliis, debetur id unis
CALVINI studiis, exantlatoque labori.

CUNRADUS SCHOPPIUS Fil. Phil. M. et Poeta

Coron. Gymnasii Neuhusini Rector.

ALIUD.

INGENS BRISSONIO pro merito decus,
PRATTEIOque suum iure suo decus,
HOTOMANNOque manet tempore postumo:
Quod, quae prima via est ad Themidos sacra,
Normam usumque docent iura loquentium.
At, quae pro merito est gratia singulis,
Uni cuncta recens, iudice quolibet,
CALVINO dabitur: quatenus omnium
Sollerti studiis consuluit manu.
Quodque illis nec erat propositum antea,
Distentis vario forte negotio,
Nec vulgi licuit sub moderamine:
Hic noster facibus clarius alteris,
(Et quae nunc praeeant lumina ius, vides)
Plusquam forte putes, tradidit omnia.
Id vero Canonum te sat et usuum
Feudorum erudient verba: ubi ceterae


image: as0014

Lexes sub dubiam fors facient fidem.
Haec et quae poteram pluria dicere,
AUCTORIS prohibet me pudor, aut meae
Musae praetenuis spiritus abstinet.
Tu quicumque leges, cautius aestima:
Aut, si quando placet, corrige: fas erit.
Sed primum legere est, corrigere alterum.

IOANNES ULRICUS, BIPONTInus, Iuris D. Poeta Laur.

AD D. IOANNEM CALVINUM IC. Clariss.

FErrea Martis eunt aeternis saecula bellis,
Docta feros mores, praeter et arma nihil:
Lis pro lege viget, postquam fas omne piumque
Fugit, et est ipsum vivere lege scelus.
Scilicet et quod adhuc tantos tolerare labores
Utile sit, sacram Turba professa Themin!
Totq. pererratis immenso syrmate libris,
Autsimile, aut istud perficiatis opus!
Sic ego: sic Astraea redux (libram illa tenebat.)
Vel mihi Visa redux, nec tamen ipsa fuit:
Parce metu questuque; mei non omne recessit,
Quaeque abii terris restituenda fui.
Ira quidem gravis est, sed non aeterna Deorum:
Interiit quondam, qui manet Orbis adhuc.
Me quoque flagitiis exactam reppulit Orbis,
Orbe tamen potui parte manere mei.
Est etiam praesens non alga vilior aetas,
Temporis et vitium quo tueatur, habet.
Namque (fatebor enim) prisci nunc gloria iuris
Incipit et Studii plana redire via.
Quod scriptis, Calvine, doces, doctissime, vestros
Pluribus, o [orig: ] summo digne patrocinio!
Macte animo, Calvine, Themis, viden', aurea caelo
Labitur, et Genium suscipit ipse liber.

GEORGIUS THURIUS, UNGARUS.image: as0015

CATALOGUS AUCTORUM, QUORUM IN HOC ETYMOLOGICO FIT MENTIO, ET EX QUIBUS POTISSIMUM EST constructum: isque geminus.

A

A. Gellius.

Adrianus Turnebus.

Aemilius Ferretus.

Albericus de Rosate.

Andreas Alciatus.

Andreas Tiraquellus.

Antonius Augustinus.

Antonius Contius.

Antonius Gomezius.

Antonius Goveanus.

Antonius Nebrissensis.

B

Barnabas Brissonius.

Bartolus de Saxo Ferrato.

Benedictus Curtius.

Benedictus Lampridius.

Bernhardinus Maffaeus.

Blondus Flavius.

Brechaeus.

Brederodius.

C

Caius Cotta.

Catellianus Cotta.

Corpus Canonicum et Civile.

Cuiacius.

D

Dionysius Gothofredus.

Donellus.

Duarenus.

Dumbertus.

E

Erasmus Roterodamus.

F

Fabius Cotta.

Forcatulus.

Fornerius.

Franciscus Balduinus.

Franciscus Connanus.

Franciscus Curtius.

Franciscus Duarenus.

Franciscus Hotomannus.

G

Goeddaeus.

Gothofredus.

Guilielmus Postellus.

Gulielmus Budaeus.

H

Hermannus Vulteius.

Hermippus Callimachus.

Hieronymus Treutlerus.

Hugo Donellus.

I

Iacobus Cuiacius.

Iacobus Currius.

Iacobus Raevardus.

Iacobus Spiegelius.

Ioach. Mynsingerus.

Ioh. Baptista Caccialupus.

Ioh. Baptista Ferretus.

Ioh. Bellonus.

Ioh. Brechaeus.

Ioh. Brodaeus.

Ioh. Corrasius.

Ioh. Cotta.

Ioh. Drosaeus.

Ioh. Ferrandus.

Ioh. Goeddaeus.

Ioh. Oldendorpius.

Ioh. Robertus.

Iulius Pacius.

Iustus Lipsius.

L

Lancinus Curtius.

Lazarus Bayfius.

Lilius Gregorius Gyraldus.

Ludovicus Caelius Rhodiginus.

M

Marius Antonius Maioragius.

Martianus Capella.

Matth. Wesenbeccius.

Muretus.

N

Nicolaus Bellonus.

Nonius Marcellus.

P

Pacius.

Pardulphus Pratteius.

Petrus Aldobrandinus.

Petrus Anchoranus.

Petrus Cornelius Brederodius.

Petrus Crinitus.

Petrus Faber.

Petrus Peckhius.

Petrus Pitheus.

Petrus Rubuffus.

Q

Quintus Curtius.

R

Raphael Fulgosius.

Raphael Sailerus ex comm. Duareni.

Rebuffus.

S

Scaliger.

Sebastianus Medici.

Silvester Aldobrandinus.

Sigonius.

Stephanus Forcatulus.

T

Treutlerus.

Turnebus.

V

Victorius.

Viglius Zwichemus.

Vlricus [reg: Ulricus] Zasius.

Vulteius.

W

Wesenbeccius [correction of the transcriber; in the print Wesembeccius].

CATALOGUS ALTER LEXICOGRAPHI GRAECI.

Iulius Pollux.

Suidas.

Lexic. Bud. R. Constantini.

LATINI.

T. Varro.

Festus Pompeius.

N. Marcellus.

Albericus Rosatius.

B. Brissonius.

F. Hotomannus.

I. Spiegelius.

I. Oldendorpius.

IURIS AUCTORES Graeci.

Solon.image: as0016

Modestinus de excusat.

Iustiniani Novell. et Edicta.

Leonis et Iustini Constit.

*t*a/ *b*a*s*i*a*i*k*a. LATINI.

XII. Tabul.

Ulpiani Tituli.

I. Pauli sententiae.

Gaii Institutiones.

Volusius Maetianus

Q. Septimius Tertullianus.

Pandectae IC.

Codices Gregor. Hermo. Theodo. et Iustiniani, Institut. Iustiniani.

INTERPRETES GRAECI.

Basilici.

Theophilus.

C. Harmenopulus.

Eustathius C. P. Antecessor.

LATINI.

Iulianus Patritius.

I. Frontinus.

Agg. Urbicus.

Hygenus.

Anianus.

F. Martinus.

Azo.

Accursius.

I. Belvisius.

Speculator.

Cinus.

Dinus.

Bartolus. Baldus.

P. Castrensis.

Ang. Aretinus.

P. Decius.

Iason.

F. Ripa.

A. Alciatus.

F. Duarenus.

Io. Corrasius.

I. Cuiacius.

G. Budaeus.

L. Bayfius.

A. Augustinus.

Simon Schardius ad leges Rhod. navales et militares.

Petrus Faber.

Berengarius Fernandus.

EX IURE PONTIFICIO.

Decretales.

Sext. Decret.

Gratiani Decreta.

INTERPRETES.

Bernardus.

Abb. Panormit.

I. Andreas.

Felinus Sandeus.

Ang. Clavasius.

G. Benedictus.

EX MEDICIS.

Hippocrates.

Galenus.

EX ALIIS CLASSICIS scriptoribus.

Homerus.

Plato.

Xenophon.

Demosthenes.

Aristoteles.

D. Halicarnasseus.

Diodorus Siculus.

Dio

Iulius Firmicus.

Symmachus.

Hesychius.

Moschopulus.

M. Cicero.

C. Tacitus.

T. Livius.

Suet. Tranquil.

Asc. Pedianus.

M. Fab. Quintil.

Sid. Apollin.

Cassiodorus.

Vegetius.

Isidori Etymol.

A. Gellius.

Lib. qui Caesarum vitae inscribitur. Et alios praeterea citavimus, quos recensere infiniti esset operis.page 1, image: s0001

LEXICON IURIS CIVILIS, ET CANONICI, THEORETICI ET PRACTICI: id est, De verborum, quae ad Ius Civile et Canonicum, Theoreticum et Practicum pertinent, significatione, deque eius formulis; COMMENTARIUS, Recepto literarum Alphabeticarum ordine ac more digestus.

A

ALitera, Briss.

A, litera salutaris a [orig: ] Cicerone in Epistola pro Milone non sine causa nuncupatur: Hot. Spieg. Prat.

A, litera, Hot. Briss.

A, Augustum significari in inscriptionibus et subscriptionibus constitutionum Cod. Prat. Spieg.

A, praepositio,


page 3, image: s0002

Prat.

A et Ab dictiones sunt suapte natura exclusive et separativae, Briss. Spieg. Tiraq.

A et Ab, Old.

A, pro, Prat. Spieg. Briss.

AB aliquo possidere, Prat.

A bis septem verbis: Spieg.

A capite arcessere:

A capite ducere, Spieg.

A capite periculum propulsare,

A capite rationem reddendam,

A carceribus.

A certo herede legare.

A commentariis, Spieg.

A Cubiculo,

A cunabulis,page 5, image: s0003

A Deo ficti. Spieg.

A Duumuiro:

A filio legare, Spieg.

A filio,

A certo herede legare: Hot. Briss.

A fonte ducere, Spieg.

A fronte atque a [orig: ] tergo,

A laude abesse:

A lenone manu asserere:

A libellis vocantur,

A liberis, Hot. Alcia. Briss.

A linea incipere dicuntur, Spieg.

A manu servus,

A matre recentes liberi,

A me possidet, Prat.

A me solvere:

A Titio persolvere, Hot. Prat.

AB aliquo igitur persolvere, Spieg. Prat.

A milibus passuum circiter duobus: Spieg.

A parte legatarii, Spieg.

A punctis, Spieg. Prat.

A quatuor annis:

A rationibus, Spieg.

A rei condemnatione relaxati,

A Remo ad Tribunal.

A se decipi,

A secretis sunt,

A studiis,

A subiecta materia,

A te peto marite, Spieg.

A tormentis, Spieg.

A.T.M.D.O.


page 7, image: s0004

Hot.

AB.

AB aliquando accipitur pro contra. Prat.

AB praepositio verbis iuncta,

AB etiam pro OB sumitur in constitut. Briss.

AB etiam praepositio cognationum gradus promovet,

AB particula in compositione complet nonnumquam significationem dictionis cum qua componitur,

AB actis (de quibus Novel. 38.) Prat.

AB actis, Spieg. Prat.

AB aliquo persolvere vide supra.

AB aliquo peti, Spieg.

AB aliquo??? dere:

AB aliquo absolvi:

AB Epistolis, Spieg.

AB Exactione tributorum, Spieg.

AB hinc centum annis. Hot. Tiraq. Prat.

AB hoc, Nebriss.

AB illo utitur, Briss.

AB intestato, Spieg. Nebriss.

AB ipsa Messe. Spieg.

AB omnibus heredibus qui legaretur,

AB omnibus gradibus exheredare,

AB originum (vel, ut alii, Ab Aboriginum)

AB ovo usque ad mala, Spieg.

AB re:

AB reo, Hot. Briss.

ABACTI greges, Spieg. Hot. Briss.

ABACTOR.

ABACTORES (vide infra Abigei) sunt pecuariorum animalium fures,


page 9, image: s0005

Spieg. Hot.

ABACUS Alciat. lib. 4. Turneb.

ABALIENARE proprie [orig: propri] est alienum facere quod nostrum est. Abalienat etiam, Spieg.

ABALIENARE vetus est verbum civilis iuris, Hot. Prat.

ABALIENATIO est, Hot. Prat. Prat. Prat.

ABALIENATIO (ait Spieg.) est translatio rei in aliud, Spieg. Briss.

ABALIENATUS dicitur, Hot.

ABAMITA, inquit Caius, Hot.

ABANNATIO, u)poniautis1mo\s2 Graecis, Prat.

ABARSACORAS (ut Holoand. legit. alii Barsatoras) nominatur in l. 8.

ABASGI, pastores Latrociniis dediti. vide N. 142.

ABAVUNCULUS, est abaviae frater secundum Isidorum, Hot. Prat.

ABAVUS est pater proavi, Prat.

ABBA, vox Syra,

ABBAS etiam ar)ximandri/ths2 dicitur in Novell. Prat.

ABBAS (aliis Archimonachus) continetur appellatione Monachorum,

ABBAS feudum conferre posse dicitur,


page 11, image: s0006

Prat. Hot.

ABBATIAE conferendae sunt non pro aetate,

ABBATISSA dicitur ascetriarum, Prat.

ABBATISSAE vocabulum divus Hieronymus usurpat, Spieg.

ABBATISSAE eligendae forma,

ABBREVIATURA (sic enim legendum apud Bart.) instrumentum est Notarii non extensum, Spieg.

ABDERITIUM imperium, Spieg.

ABDICARF, inquit Nonius,

ABDICATUM interpretatur,

ABDICATIO: de qua Imper. in l. 6. Prat.

ABDICANDI filii causae erant:

ABDICATIONUM formae duae sunt: Prat.

ABDICATIO opponitur adoptioni, Prat. Briss.

ABDICAMUS filios vivi, Prat.

ABDICATIO scite [orig: scit] a [orig: ] quodam extremum patriae potestatis fulmen appellatur, Briss.

ABDICATUS qui abdicatum recepisset,

ABDICATIO autem ad alia quoque transsertur:

ABDICARE (ait Nonius de vocabulo improprio) non solum de patris facto potest dici,

ABDICARE se dicitur Praeses, Briss.

ABDICARE se magistratu, Prat.

ABDICARE consulatu,page 13, image: s0007

ABDICARE se tutela. Cicero ad Atticum Epist. 1. Prat. Briss. Briss.

ABDICERE vindicias in leg. 2. Briss. Hot. Briss. Hot.

ABDICERE amores suos. Briss. Hot.

ABDITAMENTUM, detractionem, Spieg.

ABDITUS, id est absconditus. Briss.

ABDUCERE est a [orig: ] loco ducere, Prat.

ABDUCERE, ita de hominibus dicimus, Spieg.

ABDUCERE comitem mulieri Labeo sic interpretatur, Hot.

ABDUCERE et auferre secernuntur. l. 67. Briss.

ABDUCERE puellam dicitur Raptor, Briss. Briss.

ABDUCERE ancillam dicitur venditor ab emptore: Briss.

ABDUCI mulier dicitur a [orig: ] marito,

ABDUCERE furto:

ABENA est corrigia freni. l. 1.

ABERRAT bos,

ABESSE verbum multifariam in iure accipi, Spieg. Briss.

ABESSE res dicitur,

ABESSE res videtur, Spieg. Hot.

ABESSE, absens,page 15, image: s0008

ABEST, qui non est eo loco, Hot. Prat. Briss.

ABESSE non videtur, Hot. Briss.

ABESSE Rei pub. causa in l. 6. Briss. Briss. Prat.


page 18, image: s0009

Prat. Briss.

ABESSE ex negotio gesto, Briss.

ABESSE dicitur,

ABESSE videri potest,

ABESSE mihi res hactenus videtur,

ABESSE de sinit res, Prat.

ABESSE pecunia dicitur, Spieg.

ABESSE eum proprie [orig: propri] dicimus, Spieg.

ABESSE ac fugisse quomodo distent, Spieg.

AB exactione tributorum:

AB excoctione ad auram vestimenta recreare,


page 19, image: s0010

Spieg.

ABFUISSE supervacuo timore perterritum, Spieg.

ABFUTURUM, verbum plenissimum est,

ABGREGARE est a [orig: ] grege ducere,

ABMEREDIS debitore peti hereditas non potest,

ABHORRERE, pro alienum esse, Spieg.

ABIETARIUS negotiator,

ABIGEATUS, a [orig: ] nomine abigeus, Spieg. Prat.

ABIGEI, qui (rarius Abigeatores, Briss. edit. ult.) et Abacto res a [orig: ] Paulo lib. 5. Briss. Prat. Spieg. Hot.

ABIGEUS accusari potest cum inscriptione,

ABIGERE, est a [orig: ] se expellere, Briss.

ABIGERE, etiam partum venenis et medicamentis expellere et enecare significat.

ABIGERE etiam simpliciter pro partum abigere a [orig: ] Marcian. d. l. 4. Hot.

ABACTUM ventrem dixit Paul. lib. 4. Briss. Hot. Prat.

ABIGERE et arcere differunt. Spieg.

ABACTI magistratus:

ABIICERE est spernere,

ABIECTA persona,

ABIECTAE inter feminas personae sunt ancilla eiusque filia, Got.

ABIICERE quodammodo contrarium verbo adicere,

ABIECTA dicuntur,

ABIICERE hastam dicitur, Spieg.

ABIICERE rem videtur, Got. Spieg. Prat.

ABIICITUR UXor, cum mittitur renuntiatio: Spieg.

ABIICIENS partum, Prat.

ABIECTIO in iure intelligenda est, Spieg.

AB incun abulis.

ABIRE, discedere,

ABIRE emptione. i. ab emptione discedere, Spieg.

ABIRE a [orig: ] societate,

ABIRE in creditum, Hot.


page 21, image: s0011

Prat. Briss.

ABIRE dominium a [orig: ] nobis, Spieg. Briss. Prat. Old. Briss.

ABIRE in desuetudinem,

ABIRE rem longe [orig: long], Spieg. Prat. Briss.

ABISSE, pro obiisse,

ABITIO mors antiquis dicebatur, Prat.

ABIUDICARE rem, Old. Prat. Hot. Briss.

ABIURARE verbum iudiciarium est: Briss. Hot. Prat. Spieg.

ABIURARE creditum, Briss.

ABIURARE etiam est iuramento renuntiare,

ABIURARE haeresin quid sit,

ABIURATUM pretium, Prat.

ABLATIVUS casus aliquando resolvitur in Accusativum, Nebriss.

ABLATIVI absoluti varie [orig: vari] ex rebus ipsis, Alcia.

ABLATIVIS, soluto matrimonio, Prat.

ABLATIVI absoluti ea plerumque natura est,

ABLATIVI absoluti quandoque nihil impetrant peculiare,

ABLEGARE, pro longe [orig: long] mittere. Spieg.

ABLOCARE, id est, Spieg. Prat.

ABMATERTERA, est abaviae soror, Spieg.

ABNEGAMUS, Abschlagen.


page 23, image: s0012

Spieg. Briss.

ABNEPOS, Abneptis, Hot. Prat.

ABNOCTARE, foris pernoctare, Hot.

ABNOCTARE scite [orig: scit] usus est Martian. pro extra provinciam esse, Spieg.

ABNUTARE saepe abnuere:

ABNUTIVUM, pro negativo et inficiali in l. 83. Got. Briss. Prat. Hot.

AB officio iudicis proficisci, Spieg.

ABOLERE, est in desuetudinem abire,

ABOLERE, est tollere et insirmare, Prat.

ABOLERI accusatio, Briss.

ABOLERE delicta prioris matrimonii, Briss.

ABOLETUR actio iniuriarum dissimulatione: Briss.

ABOLETUR accusatio, Briss.

ABOLITIO, criminis exstinctio, Old. Briss. Briss. Hot. Spieg. Prat.

ABOLITIO distat ab Amnestia,

ABOLITIO accusationis non datur fallaciter accusantibus,page 25, image: s0013

ABOLITIO ex iustis causis fieri debet:

ABOLITIO generalis processus praesentes concernit, Got. Got.

ABOLESCERE, pro evanescere, Spieg.

ABOMINARI, usurpatur generaliter pro detestari,

ABOMINARI, est omen aversari,

Quod ABOMINOR dictum videmus, Hot. Briss. Prat.

ABOMINATIO a [orig: ] D. Hieronymo in Homil. appellatur seruitus idolorum. Old.

ABOMINATUS dicitur, Spieg. Old. Prat.

AB omnibus heredious [orig: heredius] legatum ita erat: Spieg.

AB orbita Varro dixit,

AB AB originum saeculo.

AB ORSUS et abortus distinguuntur a [orig: ] Don. Mar. ut sit aborsus, Spieg.

ABORSUS venter (qui et abactus) Paulo libro 4. Got. Prat.

ABORTO (in Novell. Leon. 31.) pro immaturum fetum edo, Spieg.

ABORTUS, vel abortum, Briss. Prat. Spieg.

ABORTIVUS est puer, Old. Spieg.

ABORTIVA oscitatio, Spieg.

ABORTIONIS poculum dare,

ABORTIONIS voluntariae poenam vid. in Nou. Leon. 31.

ABORTUS uxoris non corrumpit mariti testamentum. Got.

AB ovo. vide supra in vocula AB.

ABPATRVUS idem qui patruus maximus, Hot. Prat.

AB re, Spieg. Old.

ABREPTA res vi: Briss.

ABROGARE est destruere,

ABROGARE etiam publicare et auferre sonat in Constant. Prat.

ABROGARE legi et legem dicimus, Spieg.

ABROGARE legem idem est quod tollere,

ABROGARE, Derogare,


page 27, image: s0014

Briss. Briss.

ABROGATIONIS variae sunt causae, Prat.

ABROGATAS leges constitutionesve recitari, Prat.

ABROGATO iure in indicio utens,

ABROGARE nonnumquam ad magistratum, Hot.

ABROGARE per Saturam,

ABRUMPI iura, Briss.

ABRUPTUM lucrum, Old. Prat.

ABRUPTA, dura, Prat.

ABS

ABS, Praepositio ablativa, Prat. Hot. Spieg.

ABSCEDERE est recedere,

ABSPULSUS, ab aliquo pulsus,

ABSQUE et Sine habent similem significationem,

ABSQUE proomiis et affectibus, Spieg.

ABSQUE privativum est,

ABS RE, vide supra.

ABSCENDENTEM usumfructum, Prat.

ABSCISA spes, Briss.

ABSCISE, vel abscisse, Spieg. Briss. Prat. Hot. Old.

ABIECTA et eoniuncta contraria sunt:

ABSENS (vide sup. abesse) is dicitur,

ABSENS dicitur,page 29, image: s0015

ABSENS est,

ABESENS etiam is est in legum dispositione,

ABSENS dicitur,

ABSENS etiam quibusdam dicitur,

ABSENS quoque dicitur,

ABSENS in distributionibus quottidianis habendis dicitur,

ABSENS is quoque habendus est,

ABSENS in materia praescriptionum is dicitur,

ABSENTES in stipulationib. dicuntur,

ABSENTES dicuntur, Old. Got.

ABSENS esse videtur, Got.

ABSENS reus causas absentiae per procuratorem reddere potest,

ABSENTES a [orig: ] quibuscumque defendi publice [orig: public] utile,

ABSENS defendi non videtur,

ABSENTEM esse aliud est,

ABSENS Reip. causa tandiu absens habetur, Spieg.

ABSENS vel ob necessariam causam,

ABSENS contumax pro praesente habetur,

ABSENS per contumaciam,

ABSENTIS causa quandoque potior est quam praesentis d. l. 13. Got.

ABSENTIARUM genera quinque constituit Accurs. l. ult. ff. de in integr. resti.

ABSIDES sunt lances rotundae escariae: Got.

ABSIMILIS, pro dissim ilis,

ABSISTERE, Bud. in forens. est supersedere, Prat.

ABSOLVERE forense verbum, Prat. Briss.

ABSOLVERE iudicio, Briss.

ABSOLVERE reum non licet,

ABSOLUTUS iterum accusari non potest de eodem crimine,

Deinde ABSOLVERE aliquem,

ABSOLVERE creditorem, Hot. Prat. Spieg. Old. Briss.

ABSOLVERE Pro absolutum ostendere et declarare, Prat. Old.

ABSOLVERE pignus apud Paul. 2. Hot. Prat.

ABSOLVERE pro reconciliare sumitur in c. ad mensam. Old.

ABSOLVERE id,


page 31, image: s0016

Briss.

ABSOLUTA causa et ambigua opponitur, Briss.

ABSOLUTI iuris est, Briss.

ABSOLUTA, completa, Briss.

ABSOLUTA etiam dicuntur lecta, Spieg.

ABSOLUTE accipitur pro eo, Prat. Old. Spieg.

ABSOLUTIO ad cautelam, Spieg.

ABSOLUTIO ad crimen relata pro liberatione a [orig: ] crimine.

ABSOLUTORIA esse omnia iudicia Iust.

ABSONANS a [orig: ] iuris ratione non est codicillorum usus,

ABSTINERE se administratione: Briss.

ABSTINERE se dicitur silius: Briss.

ABSTENTI voce nostra memoria Ritius Neapol. qui regum aliquot vitas per epitomen collegit, Prat. Spieg.

ABSTENTIO, vide Aditio.

ABSTENTUS, qui tutoris auctoritate ab adeunda hereditate revocatus est. Scaevola in l. pen. ff. de aut. tut. Hot.

ABSTINENS, suo contentus, Spieg.

ABSTINENTIA opponitur rapacitati. Spieg.

ABSTINERE generaliter dicitur,

ABSTINERE honoribus in l. 1. Spieg.

ABSTINERE dicuntur sui vel necessarii heredes, Hot. Prat.

ABSTINERE se hereditate, Hot.

ABSTRAHERE in seruitutem, Spieg.

ABSTULISSE dicitur etiam, Spieg.page 33, image: s0017

ABSUMERE, subtrahere, Briss.

ABSUMPTIO pro consumptione sumitur ab Ulp. Videndum est,

ABSURDUM, quod omnium mentes aspernentur ac respuant: Spieg. Prat.

ABSURDUM est, Briss.

ABSURDUM in iure non est relinquendum, Prat. Briss.

ABUNDAT flumen, Briss.

ABUNDANS cautela non nocet, Got.

ABUNDARE ad ea pertinet, Got.

EX ABUNDANTI, pro frustra et supervacuo, Briss.

ABUNDE patrimonium relinquere,

ABUNDAT non quod est superfluum, Spieg. Briss.

AB UNGVIBUS incipere, Spieg.

ABUSIVE exponit IC. i. e. per abusionem, Briss.

ABUSIONIS nomen a [orig: ] plerisque, Spieg.

ABUSIVA; lmaginaria venditio abusiva dicitur,

ABUTI veteres dicebant pro eo quod est, Hot. Turneb. Briss.

ABUTI proprie [orig: propri] est ad alium usum re uti,

ABUSA, ait,

ABUSUS consumptionem, Briss. Prat.

BUTI est,


page 35, image: s0018

Spieg. Briss.

ABUSUM nonnumquam sumi in bonam partem,

ABUTI usafructu contumeliose, Spieg.

ABUTI fructibus,

AC.

AC copulative [orig: copulatiu] accipitur pro Atque, Prat. Old.

ACACIUS, Patriarcha Constantinopolitanus in l. 16. Got.

ACADEMIA, Suidae locus est nemorosus (ubi Plato natus, docebat magna laude) mille ab Athenis pasfibus distans. Prat.

ACADEMIARUM auctoritatem ab Imperatoribus concessam, Old. Prat.

ACADEMIAE autem institutionem docent Impp. Prat.

De ACADEMIARUM in iuris scientia privilegio,

ACAMATUS, vid. l. emptionem,

ACAPNA ligna dicuntur, Spieg.

ACARON, vel ACCAON. vid. Got. in l. 2. 7.

ACCEDERE dicitur, quicquid alii adiungitur et applicatur. Briss.

ACCEDERE in venditione dicitur, Briss.

ACCEDERE ad administrationem, Briss.

ACCEDERE est proximum fieri. Briss.

ACCEDERE significat adire: Spieg.

ACCEDO tibi. eadem tecum sentio.

ACCEDERE et Decedere opponuntur, Briss.

ACCEDERE rei emptae videtur id sine quo res empta foret inutilis l. fistulas de contrahen. Spieg.

ACCEDERAT, pro accesserat, Briss.

ACCELERATIO passim in Decrcro iuris canonici in negotiis pluribus reprobatur.

ACCENSI dicebantur, Spieg. Prat.

ACCENSUS et Praeco in hoc cenveniunt,


page 37, image: s0019

Prat. Spieg.

ACCENSI officium docet Cic. ad Quintum fratrem Prat.

ACCENDERE stimulis suis, Briss.

ACCEPTA sententia dicitur, Spieg.

ACCEPTA et data non possunt alias apparere,

ACCEPTARE apud Papin. in l. 40. Prat.

ACCEPTILATIO eadem forma dicitur qua expensitatio apud Cell. lib. 14. c. 2. Briss. Briss.

ACCEPTILATIO. est solutio civilis, Hot.

ACCEPTILATIO generali nomine fignificat in tabulas acceptae pecuniae relationem: Hot.

ACCEPTILATIO iure civili introducta est: Spieg.

ACCEPTILATIO (ait acutiss. Vult.) natura et origine sua iuris civilis est.

ACCEPTILATIO valet ut pactum.

ACCEPTILATIO et Apocha hoc differunt, Got. Got.

ACCEPTILATIO per procuratorem fieri non potest, Hot. Got.

ACCEPTILATIO quarum rerum fieri possit,

ACCEPTILATIO inutilis, Got.

ACCEPTILATIO inutilis est, Got.

ACCEPTILATIO dolo facta actionem primam exstinguit,

ACCEPTILATIO donationis causa omnem viam agendi perimit,

ACCEPTUM absolute [orig: absolut] dicitur, Spieg.

ACCEPTO liberare: Briss.

ACCEPTUM, vel accepto, Prat.

ACCEPTUM vel accepto,


page 39, image: s0020

Spieg.

ACCEPTUM, seu accepto, Briss.

Habere ACCEPTUM, vel a [orig: ] se acceptum: Briss.

ACCEPTUM ferre, Spieg.

ACCEPTUM ferre (metaphora a [orig: ] rationibus tracta) est scribere se ab aliquo accepisse: Hot.

ACCEPTUM ferre,

ACCEPTO sive acceptum rogare dicitur, Hot.

ACCEPTO est accepti rogatione liberare: Hot.

ACCEPTO liberari,

ACCEPTUM facere debitum: Briss. Briss.

ACCEPTO ferri,

ACCEPTO ferre,

ACCEPTO ferre,

ACCEPTIO, pro Acceptilatione, Briss.

ACCEPTORES rerum,

ACCERSIT, qui vocat:

ACCERSI in discrimen capitis dicitur in l. accusationis 17.

ACCERSITIS amicis, Briss.

ACCESSIO adiectionem seu adiunctionem significat,

ACCESSIO dicitur, Spieg.

ACCESSIO dicitur aliquid adiacens alteri,

ACCESSIONUM nomine intelliguntur ea generaliter omnia, Hot.page 41, image: s0021

ACCESSIONES igitur etiam appellantur,

ACCEDERE denique dicitur possessio, Briss.

ACCESSIONIBUS possessionum (de quibus in rubr. ff. de divers. et temp. praescript. et access.) opponuntur interruptiones. Got.

ACCESSIO in obligatione, Briss. Hot. Got. Got.

ACCESSIONIS loco dare, Briss.

ACCESSIO interdum dicitur obligatio ipsa, Hot.

ACCESSIO accessionis non est: Got.

ACCESSORIUM idem est quod accessio, Got.

ACCESSORIUM committitur,

ACCESSORIUM non sequitur suum principale, Got. Briss.

ACCESSORIUM si venit officio iudieis mercenario: Old.

ACCESSORIO cum principali confuso, Got.

ACCIDENS nihil est aliud quam circumstantia. Spieg.

ACCIDENS appellatur,

ACCIDENTALI praevalet naturale.

ACCIDENTIA quaedam naturalia et intrinseca:

ACCIDERE pro evenire,page 43, image: s0022

ACCIDERE praecise veteres ominis causa dicebant, Hot.

ACCIDERE humanitus, Spieg.

ACCIDEAE in materia substitutionum his verbis, Briss.

ACCIDERE interdum est ad genua alicuius se demittere, Turneb.

ACCINCTOS, succinctos,

ACCINCTI artibus magicis,

ACCIPERE et capere proprie [orig: propri] differunt. Prat.

ACCEPISSE testamento et eos Ulp. in l. 1. Briss.

ACCIPERE genus est,

ACCIPERE generalius verbum est,

ACCIPERE igitur,

ACCIPERE per se videtur, Spieg.

ACCIPITUR aliquid honeste [orig: honest],

ACCIPEREUXorem filius familias potius dicitur, Hot.

ACCEPISSE etiam fideicommissum in secundis tabulis et ab altero ex heredibus in l. 11. Briss.

ACCEPISSE quoque libertatem servus dicitur, Briss.

ACCIPIENS apud Mar. in l. unic. ff. de lib. dimifso. Prat.

ACCIPERE quandoque est admittere et agnoscere: Briss.

ACCIPERE pignori,

ACCIPIO mutuor interdum significat. Spieg.

ACCIPERE iniuriam, Spieg.

ACCIPIT autem beneficium, Spieg.

ACCIPE, aufer,


page 45, image: s0023

Spieg.

ACCIPERE et recipere diftant in specie apud Ulp. relata in l. 2. Prat.

ACCIPERE etiam actionem, Briss.

ACCIPI quoque dicitur iudex, Briss.

ACCIPERE iudicium, Hot.

ACCIPERE iudicium Paulo et Ulp. iam dd. ll. et alibi saepissime est litem contestati. Briss. Prat.

ACCIPI nomen alicuius,

ACCIRE. Si ex longinquo quis Acciendus est,

ACCISAE res hoc est, Spieg.

ACCLAMATIO: Qui quaesturae honore viguerunt,

ACCLAMARE licuit Rectoribus provinciarum prodeuntibus. Got.

ACCOLA non est, Prat. Spieg. Briss.

ACCOMMODARI dicitur, Got. Briss.

ACCOMMODO est etiam naturam meam verso, Spieg.

ACCOMMODARE nomen, Prat.

ACCOMMODARE notionem.

ACCOMMODARE dicit Praetor, Briss.

ACCOMMODARE suas partes ad aliquid expediendum l. 7.

ACCOMMODE, id est,

ACCRESCERE dicitur portio, Briss. Briss.

ACCRESCERE dicitur alicui res, Hot. Briss.page 48, image: s0024

Proprie [orig: Propri] autem ADCRESCERE dicimus, Prat.

ACCRESCERE pro diminui, Spieg.

ACCUMBERE aliud est quam [orig: qum] sedere,

ACCMMBERE pro iacere l. haec verba. . disiunctivorum, Spieg. Prat.

ACCUMULATIO, est plurium actionum iudicialis adiunctio:

ACCUSARE non a [orig: ] cudo et cuso, Hot. Prat.

ACCUSARE, deferre, Briss.

ACCUSARE, proprie [orig: propri] est apud iudicem, Spieg. Hot.

ACCUSARE, etsi generaliter significat aliquem ad causam dicendam urgere,page 49, image: s0025

ACCRUSARH est agere in criminalib. causis, 1. 4. C. de auctorit. praest. Criminari, 1.19. Briss.

ACCUSARE est iudiciis criminalibus publicis, Briss.

Aliud est ACCUSARE maiores, Spieg.

ACCUSARR iure maritie est, Spieg. Prat.

ACCUSARE falsum Briss.

ACCUSARE etiam intelligendus est, Prat.

ACCUSARE ex VI. in l. qui cum .

ACCUSAHE eum dicimus, Prat. Briss.

ACCUSATIO est malesicii alicuius apud iudicem delatio ad vindictam publicam sollenniter facta. Duaren. 1. disp. annivers. Hot.

ACCUSATIO est criminis eius cuius quis reus legitime [orig: legitim] factus est, Hot.

ACCUSATIO tune dicebatur instituta, Briss.

ACCUSATIO differt ab Actione. Prat.

ACCUSATIO a [orig: ] maledieentia qui differat, Hot.

ACCUSATIO legitima

ACCUSATIO deserta

ACCUSATIO in l. 3. Got.

ACCUSATIO capitis, Goedd.

ACCUSATIO Internecini quid ist, Cuiac. Cuiac.

ACCUSATIONEM instituere, Briss.

ACCUSATIONIS formam

ACCUSATIONUM sollennia, Briss.

ACCUSATIVUS demonstrat loquentem

ACCUSATIVUS quandoque caret regimine

ACCUSATIVUS inducit obligationem

ACCUSATOR is dicitur, Old.

ACCUSATORIS nomen et ad speciempage 51, image: s0026

ACCUSATOR et delator differunt

ACCUSATOR, id est

ACCUSATORUM temeritas triplex

ACEDIA, Graecis a\kndi/a

ACEO, acorem sapio. Inde acor, Spieg.

ACEPHALI, (ut in Nou. 109. in praefat. et in Auth. idem est. C. de haeret. et Manich.) Got.

HCEPHALITAE quoque Severitae et Iulianistae, Got.

ACEPHALITAE capita aliquct concilii Chalcedonensis impugnabant, Prat.

ACERATUM. lut um paleis mistum

ACERBAE nuptiae, Spieg. Briss.

ACERBITAS catenarum

ACERROSUS panis factus ex farre minus purgato

ACERRA Festo est ara

ACERRIMA condemnatio, Spieg. Spieg.

ACERTO herede legare:

ACERVUS proprie [orig: propri] minutarum rerum congeries est, Briss. Briss.

ACESCO vid. ACUI.

ACETABULUM Grae [orig: Gra] o)cour(a/fion, Prat.

ACETI appellatione non continetur Acetum, Hot. Briss.

ACETI et vini eadem prope [orig: prop] subst ntia est, Briss.

Ceterum et ACETI nomine contineri interdum mel illud, Turneb.

ACHAIA regio Graeciae amplissima, Spieg.

AXAIO \*s id est Achivus

ACHILLEAE, quarum mentio fit in 1.6.

ACICULA vid. infr. Acucula.

ACIEs Vegetio auctore lib. 3. Briss.

ACILIUS Glabrie. vid. l. 18.

ACINATICIUM (Hotoman. mavult legendum Acinacium, aut Acinaticum) in l. in princ.


page 53, image: s0027

Got.

ACINUM M. Cato neutro genere usurpat

ACITANI, teste Macrobio 1. Got.

AKMH, id est aetas 25. Got.

ACOLYTHI, seu a)ko/louqoi, Got.

ACOTYTHI dicuntur ceroferarii, Nebriss.

ACONITUM, est veneni genus celebratissimum

Meminit etiam idem Metamorph. l. 1. Nebriss.

ACOR et mucor sunt vitia panis et vini, Spieg.

ACQUIESCERE idem est, Briss.

ADQUIRERE, vel acquirere generalius verbum est, Got.

ACQUIRERE in plenum l.6.

ACQUIRERE pleno iure, l. 5.

ACQUIRENS non semper sit locupletior. Goedd.

ACQUISITUM id proprie [orig: propri] dicitur

ACQUIRERE, hoc est dominium rerum nancisci

ACQUIRERE rerum dominium aut possessionem dicimur, Hot.

ACQUISITA res dicitur Hostiensi, Spieg.

ACQUIRI dicitur ei

ACQUIRERN sibi actionem: Briss.

ACQUIRERE et Amittere possessionem, Briss.

ACQUIREN DI species est liberare quem obligatione

ACQUIRERB et cum censuit Accurs.

AKPIBO *d I'KAION dicebantur Aristoteli.

AKPIBO *d I'KAION, ius summum exactius et duirus, Prat.

ACRIMONIA est proprie [orig: propri] acerbitas: Old.

ACRISSIMUS error quidam legunt in l. 4. Got.

ACRITER laesus. l. 32.

ACRIUS remedium. l. 3.

AKPO *d PYA Gaius in l. qui venenum. Hot.

AKPO TA'TH. Aetas 18.Got.

ACTUM vid. et infra Actus

ACTUM, factum, Goedd.page 55, image: s0028

ACTUM, non formam stipulationis

ACTUM accipitur tam pro gesto et contracto, Goedd. Goedd.

ACTA honeste [orig: honest] superier aetas

Inter ACTA et Gesta licet videatur esse quaedam subtilis differentia: Goedd.

ACTA municipum. l. 19.

ACTA simulata

ACTA divina, Old.

ACTA Publica sunt, Got.

ACTA publica sunt quae ad fiscum, Spieg. Old. Goedd.

ACTA stricte [orig: strict] proprieque [orig: proprique] dicuntur gesta ab eo, Hot Prat. Hot.

ACTA Iuriscons. et Imperatorib. Prat.

ACTORUM genera duo eonstituisse videtur M. Cic. Philipp. 2. Prat.

ACTA Iudicis semel promulgata perpetuam fidem sacivat,


page 57, image: s0029

Got.

ACTA circumducere, Old.

ACTA et actitata formularii appellant sua scriptorum volumina: Old.

ACTA assertoria dicuntur

ACTIONIS fignisicatio latissime [orig: latissim] patet; Prat.

ACTIONES humanae insinitis rerum circumstantiis variantur. Old.

ACTIO etiam dicitur totum illud

ACTIO pia

ACTIO pro Actus, Prat.

ACTIO in c. 1.

ACTIO varia quidem denotat: Part. Hot. Old. Old. Spieg.

ACTIO debet accipi per emphasin, Old.

ACTIONEM in iure nonnumquam naturaliter accipimus pro eo quod facimus.

ACTIONIS verbo in usu forensi, Got. Goedd.

ACTIONIS quoque verbo contineur et persecutie, Goth. Goedd.Goedd. Goedd.

ACTIONIS verbumpage 59, image: s0030

ACTIO specialius sumpta signisicat Actionem in personam, Goedd. Goedd. Goedd.

ACTIO pro accusatione. Hot.

ACTIO porro, Goed.

ACTIO Calumnio sa in l. 12.

ACTIO agi dicitur in l. 23. Briss.

ACTIO vivere dicitur Goth. ad 1. 3. Cuiac.

ACTIONUM naturalia privilegia sunt earum formae et effectus eis a [orig: ] lege attributi. Got.

ACTIONUM necessitas. l. 23.

ACTIONIS casus, Aut. in isto . 5.

ACTIO petit poenam

ACTIONEM dare

ACTIONEM intendere

ACTIONEM remittere, Old. Spieg.

ACTIONEM heredi alicuius concedi

ACTIONIS frustrandae causa latitare.

ACTIONIS ratio vid. Factum idem nostris quo casus species.

ACTIO et interdictum differunt: Got.

ACTIONON venit appellatione immobilium vel mobilium. Tiraq.

ACTIO, Celso l. 51. Hot.

ACTIO etiam est formula vel conceptio verborum

ACTIO est formula iuris sui recuperatorio iudicio persequendi, Prat.

ACTIO apud veteres nihil aliud, Hot. Prat.

ACTIONIS formula, Old.


page 61, image: s0031

Old. Got. Got.

ACTIO an a [orig: ] causa discrepet

ACTIONES, orationes apud populum iudicesve habitae. Hot.

ACTIONIS accrhitas interdum verbis temperanda est propter ruerentiam personarum

ACTIO, libellus item est, Alcia.

ACTIO est item exsecutio obligationis, Spieg.

ACTIONUM, inquit Ulp. genera sunt duo: Hot. Prat.

ACTIONEM dividit Ulp. in l. pecuniae verbum

ACTIONUM species

Varias ACTIONUM divisiones ac species vid. in Epito. Dn. Pacii disput. 17.

ACTIO ad exhibendum, Hot.

ACTIONEs adiectitiae vulgo vocantur

ACTIO ad supplementum vulgo dicitur

ACTIO aedilitia competit multis modis,


page 63, image: s0032

Hot.

ACTIO aestimatoria, Hot. Old.

ACTIO albi praetorii

ACTIO de albo corrupto (ait Hot.) est

ACTIO ambulatoria. vid. Ambulatoria voluntas.

ACTIONES arbitrariae erant, Part.

ACTIO arbitraria est

ACTIONES arbitrariae sunt (ait Hotom.) in quibus qui iudex datus est, Hot.

ACTIO arrox.

ACTIONES beneficiarias soite [orig: soit] appellas D. Old. quas dd. vocant condictiones,


page 65, image: s0033

Spieg.

ACTIONES bonae sidei concisa locutione dicuntur in quarum form ulis Praetor adiciebat Ex BONA FIDE. Hot. Prat.

ACTIONES stricti iudicii seu iuris (de hisce praeter alios. vid. Coras. lib. 2. Miscel. cap. 8.) dicuntur, Hot.

ACTIO kakw/sews2 apud Athenienses erat

ACTIO Calvisiana, Hot.

ACTIO calumniae, Hot.

ACTIO cautionis iudicio sisti condictitia competit ei qui itipulatus est iudicio sisti adversus reum ipsum, Spieg.

ACTIO cautionis usufructuariae tam multa habet singularia, Old. Spieg.

ACTIO centumuiralis.

ACTIO certi est, Prat.

ACTIO chirographaria secundum Oldend. Spieg.

ACTIONIS circularis, Old. Spieg.

ACTIO civilis estpage 67, image: s0034

ACTIO commodati est personalis actio, Hot.

ACTIO commodati utilis competit

ACTIO communni dividuno dicitur, Hot.

ACTIO competens l. 3.

ACTIO condictitia, Hot.

ACTIO conducti, Hot.

ACTIO confessoria est, Hot.

ACTIO constitutoria, Hot. Spieg.

ACTIO damni iniuria,


page 69, image: s0035

Hot.

ACTIO dativa

ACTIO nativa

ACTIO dativa est

ACTIO de arboribus succisis (vide. in. Actio furtim caesarum) ex 12. Cuiac. Cuiac. Cuiac. Hot. Prat.

ACTIO dementiae nihil aliud est, Cuiac. Cuiac.

ACTIO de dote, Prat.

ACTIO de dolo, Spieg.

ACTIO de dolo competit mihi, Old. Prat.

ACTIO de dolo et furto corum

ACTIO de iureiurando

ACTIO de moribus. vid. Iudicium de moribus.

ACTIO de pastu pecoris ex leg. 12. Hot.


page 71, image: s0036

Old.

ACTIO de patre patronove in ius vocate, Hot. Prat.

ACTIO de peculio est, Hot. Prat.

ACTIO de positi datur contra depositarium

ACTIO depositi ad duplum

ACTIO depositi est duplex

ACTIO de supersicie quasi in em competit ei, Prat.

AETIO de tigno iuncto dicitur Hot.

ACTIO directa (quum actioni contrariae opponitur) ea formula est, Hot. Hot.

ACTIO directa interdum opponitur utili. Old.page 73, image: s0037

ACTIO emphyteutica, Old. Spieg.

ACTIO empti, Hot.

ACTIO ex constituto dicitur ea

ACTIONES ex contractu nascuntur ex pacto conventioneve

ACTIO exempta, Spieg. Old.

ACTIO exserictoria dicitur

ACTIO exercitoria (ait Hotomannus) est actio in per sonam, Hot.

ACTIO ex lege condictitia ei competit

ACTIO ex spenso apud antiquos intendebatur interdum contra improbe [orig: improb] aliquid negantes, Spieg.

ACTIO ex stipulatu, Hot.

ACTIO ex stipulatu doti exigendae,


page 75, image: s0038

Hot.

ACTIO ex testamento competit ei

ACTIO extraordinaria

ACTIO Faviana, Old.

ACTIO familiae herciscundae dicitur, Hot.

ACTIO famosa

ACTIO finium regundorum competit sinibus ad distinguendum,


page 77, image: s0039

Old. Hot.

ACTIONES forenses, Spieg.

ACTIO suneraria, Old. Hot.

ACTIO furti iure scripto est pecuniaria

ACTIO furti concepti dicitur

ACTIO furti manifesti secundum Azonem locum habet, Old.

ACTIO furti non manifesti competit, Old.

ACTIO furtim caesarum arborum habet condemnationem adversum eum, Old.

ACTIO furti non exhibiti adversus eum datur, Old. Hot.

ACTIO furti oblati competit ei, Old. Hot.

ACTIO furti prohibiti adversus eum est, Old.

ACTIO furti ope consilioque [orig: consilique] facti adversus eum datur, Hot.

ACTIONES generales.

ACTIONES hereditariae vocantur

ACTIO honoraria a [orig: ] Modestino l. 25.


page 79, image: s0040

Old.

ACTIO hypothecaria, Hot. Prat.

ACTIONEM impertinentem proponere dicuntur, Old. Spieg.

ACTIONES inanes sunt quae vel inopia, Got.

ACTIO incertal

ACTIO incolumis

ACTIO inefficax

ACTIO in calumniatores datur contra eos

ACTIO incerti in iure dicitur, Prat.

ACTIO in factum dicitur

ACTIO in factum ex iuramento datur

ACTIO ingrati, Old. Spieg.

ACTIO ingrati

ACTIO iniuriarum non ius posse Tionis assequitur, Spieg.

ACTIO inofficiosi testamenti, Prat.

ACTIO in rempage 81, image: s0041

ACTIO in personam (ait Hotomannus) est

ACTIONES in rem scriptae dicuntur

ACTIO institoria dicitur

ACTIO institoria in personam est, Hot. Hot.

ACTIO integra

ACTIONES interrogatoriae olim introductae erant, Spieg.

ACTIO iuditii mutandi causa facta continet damnum, Spieg.

ACTIO iudicati. Quaere ludicati actio.

ACTIO iurisurandi est

ACTIO legis tum proprie [orig: propri] dicebatur

ACTIONES legis, Spieg.page 83, image: s0042

ACTIO legis Aquiliae, Old.

ACTIO legis Agrariae in eum datur

ACTIO liberalis inter praeiudiciales numeratur, Old. Spieg.

ACTIO locati, Hot.

ACTIO male [orig: mal] iudicati. Hac, Old.

ACTIO malae tractationis, Hot. Old.

ACTIO Male [orig: Mal] gestae procurationis in fore, Hot.

ACTIO mand. ti directa in personam est, Hot. Old.

ACTIO mandati contraria in personam est, Hot. Old.

ACTIONES mixtae suntpage 85, image: s0043

ACTIO de moribus

ACTIO Nativa. vid. supra Actio Dativa.

ACTIONIS naturalis debitores, Spieg.

ACTIO negatoria

ACTIO negotiorum gestorum locum hbet, Hot.

ACTIO negotiorum gestorum datur ex quasi contractu:

ACTIO noxalis, Hot.

ACTIO noxalis de pauperie, Hot.

ACTIO oneris aversi in personam erat, Hot.

ACTIO oneris aversi. Spieg.

ACTIO ordinatia

ACTIO oratoris dicitur pronuneiatio cum gestuum ac vocis moderatione: Spieg.

ACTIO Pauliana a [orig: ] praetore Paulo instituta est,


page 87, image: s0044

Old.

ACTIO permissa

ACTIONES perpetuae dicuntur, Hot. Prat.

ACTIO per quam quaeritur, Old.

ACTIO personalis (vid. supra act. in rem) competit ad dandum

ACTIO pignoratitia, Hot.

ACTIO pignoratitia contraria datur creditori contra debitorem, Old.

ACTIO pignoratitia directa competit debitori post solutionem totius debiti contracreditorem, Old.

ACTIO autem pignoratitia utilis secundum Pla. datur,page 89, image: s0045

ACTIONES poenae persequendae gratia introductae sunt ex maleficiis, Old.

ACTIONES poenariae dicuntur a [orig: ] Fabio, Hot. Prat.

ACTIONES populares dicimus, Hot. Prat.

ACTIONES possessoriae, Spieg.

ACTIONES praeiudiciales dicuntur, Hot.

ACTIONES posse ssionis ius exsequnatur regulariter ex interdictis, Old.

ACTIO praescriptis verbis,page 91, image: s0046

ACTIO praeteritarum operarum est quae datur patrono vel heredi extraneo exigenti aestimationem operarum seu fabrilium,

ACTIONES praetorias, Spieg.

ACTIO prima, Old.

ACTIONES privatas, Old.

ACTIO protutelae introducta est a [orig: ] Praetore in favorem adulti,

ACTIONES proprietatis causam continent, Old.

ACTIONES quasi proprietatis causam complectuntur, Old.

ACTIO pro socio in personam est: Hot.

ACTIO Publiciana, Old. Spieg. Hot. Prat.

ACTIO Quanto minoris est,

ACTIO quaerelae inofficiosi,


page 93, image: s0047

Old. Spieg.

ACTIO quod iussu dicitur, Hot. Prat.

ACTIO quod metus causa, Prat.

ACTIO rationibus distrahendis competit pupillo vel adolescenti,

ACTIO realis, Spieg.

ACTIO receptitia,

ACTIO redhibit oria,

ACTIONES rei persecutoriae sunt, Prat.

ACTIO rei uxoriae,

ACTIC rerum amotarum propter honorem matrimonii introducta est,

ACTIO rescissoria, Hot.page 95, image: s0048

ACTIO restitutoria dicitur, Hot.

ACTIO revocandae donationis dicitur, Hot.

ACTIO revocatoria contra cos competit, Old.

ACTIO sequestraria a [orig: ] sequestro vocatur apud Pomp. Spieg. Hot.

ACTIONEM Servianam plerique a [orig: ] servando dictam putant, Old.

ACTIO Serviana (ait Hot.) est, Hot.

ACTIO Serui corrupti, Hot.

ACTIO seruitutis confessoria et negatoria.

ACTIONES stricti iuris sic appellatae sunt,

ACTIO subsidiaria dicitur ea quae contra magistratus instituta est, Hot.page 97, image: s0049

ACTIO tributoria, Hot.

ACTIO tutelae. Hot.

ACTIO tutelae directa est,

ACTIO tutelae contraria est,

ACTIO vectigalis, Hot.

ACTIO venditi, Hot.

ACTIO viae reiectae dicitur, Old.

ACTIO vi bonorum raptorum est, Hot.

ACTIO utilis dicitur,

ACTIO utilis ex contractu, Spieg.

ACTOR varie [orig: vari] accipitur: Prat.

ACTOR et is est, Got.

ACTOR fugitivus in l. 13. Got.

ACTOREM frustrando efficere,

ACTOR in causis forensibus,

ACTOR seruns dicitur,


page 99, image: s0050

Hot.

ACTOR publicus servum publicum significat C. Tacito lib. 2. Hot.

ACTOR dicitur,

ACTOR municipii, Prat.

ACTOR dicitur, Hot. Prat.

ACTOR in tribus istis iudiciis,

ACTRIX, l. 41.

ACTVARIOLUM erat, Prat.

ACTVARII, aut notarii, Got.

ACTVARIUS pro servo publico, Hot.

ACTVARIUS, de quo meminere Impp. Prat.

ACTVARIUS dicitur, Old. Spieg.

ACTVARII limites de quibus Hygin. Prat.

ACTVARIAB naves,

ACTUM, vide supra Acta.

ACTUM est, Hot.

ACTUM administrare dixit Ulp. in l. 1. Prat.

ACTUM agere, Prat.

ACTUM, est mens contrahentium ac voluntas, Got.

ACTUM opponetur dicto, Got.

ACTUM pura puta Latina sunt isthaec, Briss.

ACTUS generale verbum est, Hot.

ACTUS interdum pro facto accipitur,

ACTUS omnes in genera duo distribuere Impp. l. Actus C. de feriis: Prat.

ACTUS conditionalis, Spieg.

ACTUS extranei non pertinentes ad id quod iam uno contextu peragitur.

ACTUS forensis,

ACTUS legitimi dicuntur omnes, Nebriss.

ACTUS legitimi ait leg. 77.

ACTUS mentalis, Got.

ACTUS plures respicientes unum finem, Spieg.

ACTUS voluntarius dicitur, Spieg.page 101, image: s0051

ACTUS necessarii, Got.

ACTUS necessarius testameuto alienus, Got.

ACTUS in seruitutum materia ab agendo dictus, Got. Hot.

ACTUS, iter,

ACTUS etiam administrationem, Prat. Hot.

ACTUS in Geometria,

ACTUS in agris spatium est Senecae lib. 5. Prat.

ACTUS masculino genere reperitur quidem, Spieg.

ACUCULA (aliis Acicula) capitis, Got.

A???ACUI, praeteritum acesco. Briss. Prat.

ACULEOS translate [orig: translat], Spieg.

ACUMITENSE monasterium in l. 8. Got.

ACUS Festo lib. 1.

ACUS, eris,

A. D. apud Priscos notae erant, Prat.

AD praepositio composita cum dictionibus a [orig: ] consonante incipientibus,


page 103, image: s0052

Briss. Briss. Prat. Briss.

AD delectum non respondere, Briss.

AD manum, Prat.

AD modum exilii,

AD urbem magistratus dicebatur, Hot.

AD agnatos et gentiles, Hot.

AD bestias dari,

AD Sabinum,

AD venandum canes,

AD ferrum damnari dicebantur, Prat.

AD summam rem publicam dixit Ulp. in l. 1. Prat.

AD arma et rixam procedere pati praetor non debet, Spieg.

AD Calend. Spieg.

AD constitutum diem venire, Spieg.

ADACTUM iusiurandum dicebatur id, Prat.

ADAEQUATIO est aequabilis divisio hereditatis inter fratres, Prat. Hot.

ADABRARE ab aere deductum est; Old. Briss.

ADAERATA praedia ab eo dicta sunt, Briss.

ADAGGERATIO, id est pro/xosis2 Got.page 105, image: s0053

ADAM Hebraeorum lingua hominem sonat,

ADAM novissimus interpretatur Christus,

ADAMAS species est ad vectigal pertinens.

ADAMANTIS praefectus urbi:

ADAQUARE, pro irrigare,

ADAUCTAE si sunt facultates,

ADAVUS, adavia in quinto gradu sunt.

AD bestias damnari,

ADCRESCERE vid ACCRESCERE.

ADDICERE est aliquid alicui adiudicare. Briss.

Addicere, pro dicere,

Addici iudex dicitur, Hot. Briss.

Addicere et adiudicare pignus quid differant, Got.

Addicere, ait Got.

Addicere litem in 12.

Addicere etiam pro destinare vel devonere ponitur.

Addicere se libidini, Hot.

Addicere etiam damnare est,

Addicere supplicio,

Addicere metallo.

Unde additus morti,

Addicti etiam vocati sunt homines obaerati ac nexi,

ADDICERE verbum est summum e [orig: ] tribus Praetoriis: Hot.

ADDICERE in bonorum cessionibus. Hot.

ADDICERE bona,

ADDICERE dementem et insanum rationibus necessariis,

ADDICERE, proprium,

ADDICERE ergo est, Got.

ADDICERE in diem est rem penes emptorem collocare, Cuiac. Got.

ADDICERE in publicum,

ADDICERE sententiam,

ADDICERE nummo, Spieg.

ADDICI bona libertatis causa in iure legimus multis locis: Hot.

ADDICI Iudex pro dari a [orig: ] praetore,


page 107, image: s0054

Hot. Briss.

ADDICTI dicebantur apud veteres, Hot.

ADDICTI etiam vocati sunt homines obaerati et nexi,

ADDICTI quoque dicuntur ultimo supplicio damnati,

ADDITIO dominii, Got.

ADDITIO in diem. Briss.

ADDICTIONES proskurw/seis2, Got.

ADDITIONIS nomine apud M. Cicer. 2. Prat.

ADDICTIO item est modus acquirendi dominii Iure Civili,

ADDISCERE cupiebat Pompon.

ADDITAMENTUM est,

ADDITIO, pro adiectione,

ADDITIONALES vulgo vocant novos articulos prioribus addendos.

ADDITUS iudex, Prat.

ADDUCERE, id est manus inicere,

ADDUCERE ad effectum,

ADDUCI, id est moveri,

ADDUCI declaratur interdum per verbum venire:

ADDUCI in iudicium, Spieg.

ADEMPTIO legatorum dicitur cum testator ea legata, Hot.

ADEMPTIO legatorum firma est,

ADEMPTIO legatorum an et quatenus vitiet legata,

ADEMPTA hereditas filio esse dicitur, Spieg.

ADEMPTIO civitatis est,

ADEO Festo lib. 1. Prat.

ADEPTUS possessionem nonvidetur is,

ADESPOTA et hermaea dicuntur omnia ista, Got.

ADESSE ea non videri, Prat.

ADESSE creditur,

ADESSE, id est auctoritatem interponere. Got.

ADESSE causae suae, Briss.

ADESSE, pro praeesse, Prat.page 109, image: s0055

ADESSE nelle, Prat.

ADESSE trifariam accipitur. Spieg.

ADESSE pro advocationem praebere,

ADFATUS divini,

ADFECTARE est pronum animum ad faciendum habere, Prat.

ADFECTATAS tutelas eas dici putat Ant.

ADFECTIO domestica.

ADFECTIO non derelinquendi,

ADFECTIONE maritali nulla maior est, Got.

ADFECTIONE patris diligere aliquem,

ADFECTIONE accendi,

ADFECTUS, cogitati,

ADFERRUM damnari,

ADFILIARI, vid. Ecclesia.

ADFINI, quod eum re ipsa aliquam habet similitudinem, Spieg.

ADFINIS appellatione,

ADFINITAS, appellatione familiae venit,

ADFINITAS dicitur durare dissoluto quoque matrimonio. Got.

ADFINITAS est civile vinculum, Prat.

ADFINES in agris sunt vicini,

Adsinitatis itaque contrahendae causa fit ex nuptiis quamquam et sponlalibus contrahatur. Briss.

ADFIRMATORES appellantur, Briss.

ADGNASCI, est agnatum fieri. Briss.

ADGNATI auctore Caio sunt, Briss.page 111, image: s0056

Adgnatorum appellatione continentur et fratres consanguinei, Got.

ADGNATI, cum de furiosis agitur, Briss.

ADGNATA, Agnati.i.suo loco.

ADGNATIO est cognstio civilis, Prat.

ADGNATIO est suorum, Briss.

ADGNOSCERE (vid. i. Agnoscere) praeter vulgarem signisicatum,

ADGNOSCERE periculum,

Adgnoscere usurarum onus Paulns dixit l. quaero.

ADGNOSCERE legatum Modestino. Prat.

ADGNOSCERE hereditatem, Briss. Briss.

ADGNOSCERE iudicium de functi,


page 113, image: s0057

Briss.

ADGNOSCERE tutelam dicitur, Prat.

AGNITI natales in S. C. intelliguntur de ingenuis, Prat.

ADGNOSCERE sententiam, Briss.

ADGNOSCERE servum: Briss.

ADGNOSCERE bonam fidem Ulp. l. quoties. Prat.

ADGREDI, provocare, Briss.

ADGRESSORES dicuntur Praedones Ulpiano, Prat.

ADGRESSURA, est praedonum latronumue impetus.

ADGRESSUS praedonum, Prat. Briss.

ADHAEC, pro Praeter haec ca. verum.

ADHAERENS alicui,

ADHAERENTES qui dicantur,

ADHAERENS connexum,

ADHAERENS causae pro suo interesse,

ADHIBERE, hoc est,

ADHIBERE pro accipere,

ADHIBERE etiam testes, Prat.

ADHIBERE heredem fratri, Briss.

ADHIBERE postulantem est Advocatum causae suae praeficere Ulpiano l. observare,

ADHIBERE metum;

ADHIBERE vim, Spieg.

ADHIBERE ad satis dandum, Prat.

ADHIBERE qur stipuletur, Briss.

ADHIBERE, pro convocare, Spieg.

ADHIBERE ad actum, Prat.

ADHIBERE, reiterare interpretatus est Damasus pontifex c. per illicitam 1. Prat. Old. Spieg.

ADHUC, id est,

ADHUC nondum, Briss.

ADIACENTES, id est,

ADIACENTIA possessionum quae sint,

ADIACENTIA, quae alicui rei mobili,

ADIECTAMENTUM, l. 242. Briss.

ADIECISSE pro vendidisse interpretantur apud Paul. Spieg.

ADIECTIO, pretii additamentum, Prat.

ADIECTIO dominii,

ADIECTIO bonorum,

ADIECTIO pignorum in causam iudicati captorum,

ADIECTIONE familiarum,page 115, image: s0058

ADIECTIONES lustin. Prat. Spieg.

ADIECTUS vid. mox infra.

ADIICIALES cenae:

ADIECTUS Alteri stipulari non possum, Briss.

Adiectus fundus intelligitur quando melior allata est conditio,

ADIGERE. vid. mox infra.

ADIICERE in diem est rem penes emptorem collocare, Cuiac.

ADIICERE est pacisci de adminiculis et accessionibus, Cuiac. Got.

ADIICERE pro consentire, Spieg.

ADIICERE est quasi iuxta addere: Briss. Cuiac.

ADIICERE interdum valet meliorem conditionem adferre,

ADIISSE videtur tacite [orig: tacit], Got.

A diki/a, iniustitia,

ADIMENDI verba,

ADIMI nihil potest, Got.

ADIMPLERE verbum rarissimum, Spieg.

ADIMPLERE creditorem est solvere credirori, Got.

ADINSTANTIAM: istae dictiones sonant,

ADINSTAR etiam apud lurisconsultos legimus. Spieg.

ADIPISCI iudicium, Prat.

ADIPISCI dominium.

ADIRE iudicem, Briss. Briss.

ADIRE hereditatem,

Adire bona, Briss. Got.

ADIRE autem hereditatem censctur, Briss.

ADIRE videtur, Got.

ADIRE, pro immiscere l. 1.

ADIRE hereditatem ac pro herede (id est) pro domino se gerere, Hot.

ADIRE hereditatem et bonorum possessionem petere, Prat.page 117, image: s0059

ADITIO. mox infra.

AD irritum revocare.

ADITES vocitantur atrici a [orig: ] I. C. atque liminarchae feminis excubantes,

ADITIO hereditatis,

ADITIO quandoque simpliciter ponitur pro aditione hereditatis. Briss.

ADITIONIS dies qui dicantur, Got.

ADITUS domus,

ADITUM alicui praestare, Briss.

ADITUS iudicialis,

ADITUS iudex, Hot.

ADITUS per obreptionem,

ADIUDICARE est rei dominium iudicio attribuere (id quod in actionibus mixtam causam habentibus ludici permittitur) seu iudicio peracto, Alcia. Hot. Prat. Briss. Spieg. Hot.

ADIUDICARE causam alicui, Hot.

ADIUDICATIO est modus acquirendi dominii, Spieg.

ADIUDICATIO necessaria est,

ADIUDICATIO, id est,

ADIUNGERE se consortiis ancillarum, Briss.

ADIUNCTUM cedit subiecto,

ADIUTOR idem est quod Actor.

ADIUTOR tutelae dicitur, Prat. Briss.

ADIUTOR pro scriniario ponitur,

ADIUTOR Cornulariorum (alii Corniculariorum) vacationem munerum gravium habet,

ADIUTORES Quaestoris bohqoi\ h)/toi skrina/rioi, Prat.

ADIUTORES Notitia Romani Imperii numerat inter officia Praefecti urbi,

ADIUTORES olim officiis,

ADIUTORES Ducum,

ADIUTORIUM divinum, Spieg.

ADIUTRIX legio prima. Spieg. Briss.

ADIUVAE qui erant,

ADIUVARE auxilio: Briss.

ADIUVARE, pro adminiculari,

ADIUVAVERIT pro adiuverit, Briss.

AD libertatem, Spieg.page 119, image: s0060

ADIECTOS etiam dici putat Varro lib. 5. Prat.

AD limina servus,

AD manus nummos non habere, Spieg.

AD manum servus is dicitur, Spieg.

ADMENSUM vinum ridicule [orig: ridicul] interpretantur pro vino ad mensam vendito:

ADMENSUM opus. Briss.

ADMETIRI, verbum passiva significatione ponitur in l. 35. Briss.

ADMINICULUM, adiumentum. Spieg. Prat.

ADMINICULA aequitatis,

ADMINICULA, vid. d. l. instrumenta.

ADMINISTER, id est,

ADMINISTRARE, idem est quod gubernare,

ADMINISTRARE tutelam,

ADMINISTRANDI sui patrimonii liberam potestatem habere,

ADMINISTRATIO libera quae sit, Old. Spieg.

ADMINISTRARE actum, Briss.

ADMINISTRARE alteri, Briss.

ADMINISTRARE dicitur, Prat.

ADMINISTRARE tacitum fideicommissum, Got.

ADMINISTRATIONIS appellatione apud Canonist. Spieg.

ADMINISTRATIO est gubernatio rerum,

ADMINISTRATIONEM transferre ad curatores.

ADMINISTRATIONEM peragere.

In ADMINISTRATIONE tenere aliq.

ADMINISTRATIONIS periculo conveniri,

ADMINISTRATIONIS periculo non subicitur curator in litem, Got.

ADMINISTRATOR is est,

ADMINISTRATOR piarum actionum,

ADMINISTRATORES in iure nostro dicuntur ma iores magistratus: Spieg.

ADMINISTRATORES civitatis, Prat.

ADMISSIO pro permissu: Spieg.

ADMISSIONUM officium in l. 2. Briss.

ADMISSIO bonorum possessionis,

ADMISSARII equi apud Columel.

ADMISSURA apud eundem Columel. Briss. Prat.

ADMITTERE bona, Briss. Briss.

ADMITTERE bonorum possessionem,

ADMITTERE, est et missum in possessionem recipere, Briss.page 121, image: s0061

ADMITTERE dicimur sola animi destinatione, Got.

ADMITTERE est et marem feminae, Spieg. Prat.

ADMITTERE in equas asinum dixit Ulpian. Briss.

ADMITTERE equum,

ADMISSUM passum pro celeri;

ADMITTERE scelus dicitur, Prat.

ADMITTERE homicidium. Spieg.

ADMISSUM, pro delicto, Briss.

ADMITTERE vim, Spieg.

ADMODUM, id est,

ADMONERE, in memoriam adducere,

ADMONEMUS proprie [orig: propri] de re, Spieg.

ADMONERE periculi,

ADMONERE, plerumque castigare,

ADMONITIO fustium, Prat. Briss.

ADMONITIO protelatur, Spieg.

ADMONITIO in l. 4.

ADMOVERE probationi apud Ulp. l. 1.

ADNASCI, vide supra Adgnasci.

ADNEPOS, Adneptis, Briss.

AD NOMEN respondere, Prat.

ADNOS pertinere intelligitur, Spieg.

ADNOTARI dicitur, Hot.

ADNOTARE quoque est, Prat. Hot.

ADNOTARE aliquando accipitur pro reprehendere, Prat. Nebriss.

ADNOTATIO, illa in reos relatio, Briss. Spieg.

ADNOTATIO, principis ad preces rescriptum, Prat.

ADNOTATIO fit ad libeilum breviter adnotato nomine principis, Got.

ADNOTATIO quandoque est actus, Briss. Spieg.

ADNOTATUS censibus, Hot.

ADNUMERARE, vide Annumerare.

ADNUTIVUM ver. glo. katwmotiko\n,page 123, image: s0062

ADOLESCO Festo lib. 1. Prat.

ADOLESCENS dicitur,

ADOLESCENTES sunt puberes tutela liberati. Briss.

ADOLESCENS et pupillus aequiparantur furioso, Spieg.

ADOLESCENS a [orig: ] nostris dicitur, Hot.

ADOLESCENS et iuvenis Caio idem, Spieg.

ADOLESCENS, id est,

ADOLESCENTES, qui moribus et sollertia praediti sunt,

ADOLESCENTIAM, quae pubertas est, Prat.

ADOPTARE est quem in filium adsciscere. Prat.

ADOPTIO, vid. i. Adrogatio et Arrogatio.

ADOPTIO generatim desinita,

ADOPTIO (ait Theophil.)

ADCPTIONIS origo antiquissima est. Prat.

ADOPTIO (ait Hoto.) est actus legitimus,

ADOPTIO (ait Gothofr. ad l. 1. C. de adopt.) est legis actio. Got.

ADOPTIO (Gothis Adfiliatio) fiebat olim per aes et libram,

ADOPTATI a [orig: ] parente, Hot.

ADOPTIONIS sollennitas (de qua in l. 4. C. de adoptionibus. l. 13. C. de probat.) Prat.

ADOPTATI ex tribus manibus. Spieg.

ADOPTIONIS species duae sunt:


page 125, image: s0063

Briss.

ADOPTIVIS liberis opponuntur natural es ac veri. Briss.

ADOPTATIO idem quod adoptio, Spieg.

ADOPTATITIUS, ex silio adoptato natus. Hot.

ADOPTIONE, id est arrogatione imprimis,

ADORARE principem,

ADORARE, iuxta [orig: iuxt] Alber. Old.

ADORATIONIS vetus hic non apud Roma.

ADORATIO pro prosternatione corporis exhibita reverentia ponitur interdum, Spieg. Prat.

ADORATOS imbres Seneca dixit,

ADPLUMBATUM appellatur, Briss.

ADPLUMBATURA et Ferruminatio sic differunt, Hot. Prat.page 127, image: s0064

ADPOSCERE, id est,

ADPROBARE saepe pro Probare. Briss.

ADPROBATUS fideiussor apud Caium in l. si vero [orig: ver]. Spieg.

ADPROMISSOR est, Briss.

ADPROMISSOR Hot. quoque l. si vero [orig: ver]. Prat.

ADPULSERIT, vide l. 1. Briss.

ADQUIRERE, vide Acquirere.

ADREFECTIONEM, l. 5???.

ADREMFACERE, l. 4.

ADRESPONSUS a\pokrisia/rios responsa dans vice magistri militum. Got.

ADRESPONSUM apud Impp. Prat.

ADRIANI constitutio de interdicta conductione alienarum rerum curialibus. Got.

ADROGATIO et Adoptatio differunt,

ADROGANDUM se dare, Briss.

ADSCISCERE, ait Paul. Briss.

ADSCISCERE mortem,

ADSCRIBERE etiam est adiungere: Spieg.

ADSCRIBI in civitatem,

ADSCRIBERE aliquid codicillis vel testamentis. Briss.

ADSCRIBERE sibi in testamento dicuntur, Hot. Briss.

ADSCRIBI, id est, Briss.

ADSCRIPTUS servus coloniae, Briss.

ADSCRIPTUM servum pro adsignato dixit Paul. Briss.

ADSCRIPTITII sunt quasi serui, Got.

ADSCRIPTITII glebae,

ADSCRIPTITII veluti quidam scripti dicebantur,

ADSECTARI dicitur, Prat.

ADSECTARI differt ab appellare.

ADSECLAE qui, Got.

ADSENSUS, l. 20.

ADSEQUI donatum,

ADSERERE arbores,


page 129, image: s0065

Cuiac.

ADSEREER se in liberattem, Brisso. Briss.

ADSERTOR, libertatis (praesertim alienae. Brisson.) Vindex

ADSERTOR ideo admittebatur, Got.

ADSERTOR in hoc differt?a procuratore, Got.

ADSERTOR hodie in causa libertatis non est necessarius. Got.

ADSERTOI est defensio eius, Got.

ADSERTIO, liberalis causae iudicium, Briss.

ADSERTIONES profusoriae sunt eae, Got.

ADSESSORES sunt, Hot. Old.

ADSESSORIA, libri erant de iis rebus scripti, Prat. Briss.

ADSESSURA, Adsessoris munus et functio, Prat. Briss.

ADSESTRIX dic itur ab Africano eadem ratione, Got.

ADSEVERATIO falsa

ADSIDERE, officio assessoris fungi. Briss.

ADSIDVUS, Severus

ADSIGNARE instrumento, Got. Briss.

ADSIGNATAE res dicuntur annulo signatae. Briss. Prat.

ADSIGNATA pecunia

ADSIGNATUS ager dicebatur

ADSIGNARE ingenuitatem: Briss.

ADSIGNARE libertum nihil alidu est, Hot.

ADSIGNARE libertum, Briss.


page 131, image: s0066

Goedd.

ADSIGNATOR, ff. lib. 38.

ADSIMILITUDINEM absentis haberi

ADSIMULARE, pro adsimilare dixisse antiquos, Briss.

ADSISTERE, es praesentem et iuxta esse, Hot. Briss.

Ut ADSOLET fieri, Briss.

ADSPERSUS servili macula.

ADSPIRARE ad honores Birss.

ADSPIRARE ad secundas nuptias

ADSPIRATIONEM in vocib. Cuiac.

ADSTIPULARI dicitur stipulanti stipulari

ADSTIPULATOR, qui stipulatori accedit, Prat.

ADSTRINGERE se sollennibus inscriptionibus, Briss.

ADSTRVERE veritatem

ADSTRVERE, id est adfirmare

ADSUBSELLIA, id est

ADSUMMAM rem publicam, Spieg.

ADSUMPTA ad vitam

ADSUMERE arbitrum, Briss.

ADSUMPTIO est professio, Old. Prat.

ADTEMPUS duobus modis sumitur. Spieg.

ADTENTARE annonam, Prat.

ADTENTARE imperium

ADTENTARE pudicitiam

ADTENTARI sententia dicitur, Prat.

ADTESTATIONES Pontificiis sunt testium depositiones

ADTINGERE hereditatem

ADTRITA vestis Adtriti negotiationibus. Briss.

ADVENA, aliunde adveniens qui in aliena tivitate moratur: Prat. Spieg.

ADVENTITIUM alibi natum.

ADVENTITIUS casus to/ sumbo\n

ADVENTITIA dicuntur, Hot.

ADVENTITIA bona sunt, Spieg.page 133, image: s0067

ADVENTITIUM peculium: Briss.

ADVENTITIO iure in l. 36. Got.

ADVENTITIA dos dicitur, Briss.

ADVENTITIA probatio

ADVENTITIA necessitas intelligitur, Spieg.

ADVENTITIA pecunia petitur ab eo, Hot.

ADVERSA, Adversarius

ADVERSUS, participium praeteritum

ADVERSUS vel adversum

ADVERSUS edictum

ADVERSUS, pro secundum. Hot. Briss. Prat.

ADVERSUS, pro Erg. 1.

ADVERSUS hostem

ADVERSA in Dialecticis

ADVERSUS, a, um

ADVERSA pars, Spieg.

ADVERSA voluntas

ADVERSA fortuna, Briss.

ADVERSARUM rerum nomine continetur morbus, Spieg.

ADVERSA valetudo:

ADVERSA vulnera, Spieg.

ADVERSAEILB, quod adversum est, Spieg.

ADVERSARIA dici potest mulier, Spieg. Briss.

ADVERSARIA valetudo, Briss.

ADVERSARIA dicuntur tabulae ad quottidianum usum paratae, Hot.

ADVERSARIUS proprie [orig: propri] dicitur, Spieg.

ADVERSARIUM producere quid sit apud Ulp. leg. 1.

ADVERSATIVA particula, Spieg.

ADVERTERE pro animadvertere

ADVIVERE, leg. 30.

ADULANDI studium, Spieg.

ADULATIONIS causa dicta verba (quae interpretes Curialia vocant, ut testatur Alciatus cap. 12. lib. 2. parerg. quod scilicet soleant aulici, et qui in


page 135, image: s0068

prineipum comitatu sunt, aliud sentire, alidu loqui) nullam obligationem inducere traditum est: Spieg.

ADULATIONES fictae

ADULESCENS, vid. sup. adolescens. Briss.

ADULTA aetas l. 15.

ADULTERARE, omne omnino quod lincerum est

ADULTERARE novercam. Briss.

ADULTBRARI rationes, Prat.

ADULTER solidorum

ADULTER est sacrilegus nuptiarum

ADULTER dicitur, Goth.

ADULTERA et Adulter quomodo differant, Cuiac.

ADULTER et Adultera dicuntur, Prat.

ADULTER manifestus dicitur is qui inter amplexus repertus est

ADULTERIUM (crimen publicum) est accessus ad alterius torum: Goedd.

ADULTERIUM (Dn. Goed. id. num. 1. et 10. prin.) est stuprum in nuptam commissum

ADULTERIUm ergo est species stupri, Goedd. Goedd. Cuiac. Goedd. Cuiac. Goedd. Goedd. Goedd. Goedd. Got. Goedd.

ADULTERIUM porro iure civili ex femina aestimatur,


page 137, image: s0069

Goedd.

ADULTERIUM katarohstikw=s2 etiam virginis ac viduae corruptio dicitur.

ADULTERIUM metaphorice ad alia quoque transfertur:

ADULTERINI liberi ab omni successione et paterna et materna exculduntur

ADULTERINA res dicitur, Nebriss.

ADULTERINI nummi

ADVOCARE, generaliter significat convocare.

ADVOCAT apud Pompon. Prat.

ADVOCATIA, et ADVOCATIO, mox infra.

ADVOCATI olim dicebantur, Briss.

ADVOCATI vel patrocinii, Hot.

ADVOCATUS generatim acceptus patronum quoque significat. Got. Got.

ADVOCATUS in foro inutilis, Spieg.

ADVOCATORUM militia in quibus consistat.

ADVOCATUS malus formulariis, Spieg.

De ADVOCATORUM honorariis

ADVOCATI Caesarienses in iure nostro sunt celebres:

De ADVOCATIS diversorum iudiciorum

ADVOCATI munus nemo subibit prius

ADVOCATUS fisci inter venit pro fisco in aula apud comitem thesaurorum sacrarum largitionum, Cuiac. Got.page 139, image: s0070

ADVOCATUS fisci dictus est

ADVOCATI fisci sunt patroni aerarii.

ADVOCATUS, in feudis, Prat. Hot.

ADVOCATIA est negotii alicuius publici procuratio, Hot.

ADVOCATIo est ipsa advocati actio, Prat.

ADVOCATIONEM praebere, Prat.

ADVOCATIO passim in iure pro ipsis advocatis accipitur.

ADVOCATIONES postulare, Prat.

ADVOCATIONE litem instruere apud Hermogenia. Prat.

ADVOcATIONES infidae, Prat.

ADVOCATIONE ac foro interdicere, Prat.

ADYTA, penetralia:

AE.

AE Sulla [orig: Sylla] bam antiqui Graeca consuetudine per AI scribebant, Prat.

AEDERE vid. infra

AEDES ab aditu dictas putat Varro lib. 4.

AEDES fignificat quicquid habitabile est:

AEDES (quae et urbana praedia saepius dicuntur) ex fundamento, Alcia.

AEDES enim pro omni specie artificii capi, Alcia. Spieg.

AEDIUM, itemque [orig: itmque] AEDIFICII appellatio

AEDIUM sunt

AEDIBUS distractis vel legatis ea esse aedium solemus dicere quae quasi pars aedium vel propter aedes habentur

AEDIUM quoque pars babentur, Briss.

AEDIUM genera duo facit Varro li. 4. Prat.

AEDICULA non est parva domus, Nebriss.

AEDIFACERE, pro aedificare. Briss.page 141, image: s0071

AEDIFICARE verbum

AEDIFICARE, in edicto de mortuo inferendo, Briss.

AEDIFICARE prohibitus

AEDIFIcARE, in genere, Cuiac.

AEDIFICARE in mari cuique liberum est (sic tamen ne usus maris impediatur, nec alius damnum inde sentiat.) Ast in ripa fluminis aedisicare

AEDIFICANS in solo alicne

AEDTFICATIo, id est

AEDIFICATIONEM deproperare

AEDIFICII appellatio aut superficiem significat, Prat.

AEDIFICIUM deformatum

AEDIFICIA subr ere. l. 17.

AEDIFICII perfectio formam perfectam, Goedd.

AEDILES duo primitus ex plebe creabantur a [orig: ] Patribus, Briss.

AEDILIS a [orig: ] curatore rei frumentariae differt: Cuiac. Got.

AEDILEs Papinianus in l. 3.

AEDILES ver?o inter minimos magistratus habebantur.

AEDILES Curules eo dicti videntur,Cuiac. Goedd.

AEDILES ergo Curules edicta proponebant.

AEDILITIUM edictum

AEDILITIAE actiones quae ex eo AEdilium edico oriuntur:

AEDILITIUM edictum dicitur que aedilibus curulibus curae fuit,


page 143, image: s0072

Cuiac. Got.

AEDILITIUM edictum datur in unum multis, Got.

AEDILITIAE stipulationes dicuntur, Hot.

AEDILITAS, officium ac dignitas

AEDILITAS, curiae dignitas dici ac definiri videtur?a Constantino Imp. leg. 2.

AEDITVUS, aedis intimus

AEDITVI sunt

AEDULITAS in l. 17. Cuiac. Prat.

AEGER animus:

AEGRA mulier, Spieg.

AEGRE ferre, Spieg.

AEGRITUDO corporis

AEGRITUDO occasio mortalis.

AEGROTUS, aegrotatio.

AEGYPTUS (quae Mizraim sacris scripturis: et Chus, Arziae Montano) duplex est: Got.

AELIANUM ius. Sextus AElius alias actiones composuit, Old. Prat.

AELIA Sentia lex

AENAUTAE, a)einau=tai

AINITMA apud Imper. Prat. Spieg.

AENUM, vas quod supra focum pendet, Briss. Prat.

AEQUA lance

AEQUA lante ad hereditatem venire

AEQUA lance servari, Hot.

AEQUABILE ius apud Cic. 2. Spieg. Prat.

AEQUALE idem est quod par. 2. Old.

AQUALIS, substantivum, Spieg. Old.

AEQUALIS conversatio, Spieg.

AEQUALITER, ad iuris censuram, Spieg.

AEQUILIBRITAS, AEquilibrium,


page 145, image: s0073

Prat.

AEQUIS pensionibus, Spieg.

AEQUITAS et AEQUUM modo genus est

AQUITAS generatim sumpta

AEQUITAS est rationabilis modus

AEQUITAS (proprie [orig: propri] sumpta, iuri rigido opposita) alias aequum et bonum nuncupatur, Spieg. Old. Prat.

AEQUITAS Aristoteli definitur mitigatio legis seriptae ob aliquam circumstantiam, Old. Prat.

AEQUITATIS causa efficiens est Deus

AEQUITATIS causa materialis est ius naturae, Old.

AEQUITATIS causa formalis, est

AEQUITATIS causa sinalis, Old. Prat.

AEQUITATIS genera duo sunt. Prat. Briss.

AEQUITAS civilis et naturalis interdum colliduntur:

AEQUITAS plerisque duplex est,


page 147, image: s0074

Old. Prat.

Divisionem AEQUITATIS in scriptam et non scriptam improbat Dn.

AEQUITAS et clementia differunt

AEQUITAS?a consuetudine differt in hoc: Prat.

AEQUITATI, opponitur summum ius. Goedd.

AEQUITATEM ita ante oculos habere debet Iudex, Prat.

AEQUITAS Iuris et morum norma. Old. Prat.

AEQUUM. vide supra AEQUITAS.

AEQUUM dicitur, Hot.

AEQUUM vide supra

AEQUUM bonum impetrare

AEQUINOCTIUM autumnale

AEQUIPARO, l. 104. Briss.

AEQUIVOCATIO, hoc est, Spieg.

AER communis est

AER liber

AER et usus aeris

AERAMEN species quaedam ex aere confecta, Prat.

AERARIA ratio

AERARII, ut ex M. Fabio lib. 2. Prat.

ARARII Tribuni a [orig: ] tribuendo aere appellati sunt.

AERARII Quaestores

AERARII milites ab aere dicti sunt

AERARIUM populus Romanus in aede Saturni habebat.

AERARIUM et fiscus pro eodem. Hot.

AERARIUM duplex principes habuisse liquet ex leg. unic. de Quaest. et mag. off. li. 12.


page 149, image: s0075

Prat.

AERARIUM sanctius antiquis diccbatur prorsus intactum, Prat.

AERATA porta Varroni eo dicta, Prat.

AERATUM etiam dic, Prat.

SUBAERATA, quae aurea et argentea videntur

AEREA tabula. Briss.

AERE diruti milites appellati sunt

AERIS alieni loco in ineunda legis Falcidiae ratione quaenam habeintur, Briss.

AERI alieno parere, Briss.

AEROSA pecunia

AERUGO Horatio sordes

AERUSCARE est aera (pecunias) undique colligere. Spieg.

AES Genus est metalli, Cuiac. Goedd.

AES tandem omne nummorum, Prat.

AES alienum habere (ug Seneca lib. 5. de benefic. 14. scribit) dicitur. Briss.

AES cirumforaneum, Old.

AES alienum quoduis debitum

AES suum, quod alii nobis debent, Prat.

AES alienum meum

AES nostrum, Spieg.

AES pro assibus accipi ab antiquis

AES etiam nummos aureos, Goedd. Prat.

AES cum auro semel mistum deduci non posse.

AESTAS, nunc secunda est ex quatuor anni partibus: Spieg.

AESTAS prior in praetoris edico, Prat.

AESTATIUM pro AEstatum l. 1.

AESTIMARI est aere taxare,


page 151, image: s0076

Prat.

AESTIMARE litem capitis

AESTIMARE quandoque pro existimare ponitur, Hot.

AESTIMATIO emptionis locum obtinet

AESTIMATIO, quasi emptio est, Got.

AESTIMATIO, id est iudicatio d. l. 6.

AESTIMATIO consideratio est, Spieg. Goedd.

AESTIMAS, aestimationes dixere antiqui. Prat.

AESTIMATORIA actio duplicem habet intellectum. Prat.

AESTIVA supellex a [orig: ] Propertio d citur de poculis:

AETAS generale nomen est

AETAS enim in personis ea est

AETAS quoque silvarum et arborum apud Aggenum Urbicum in comment.

AETAS etiam vinorum apud Plinium et alios reperitur.

AETATEM etiam temporis dixit Ulpian. Prat. Briss.

AETATUM gradus, Prat. Prat. Briss.

Aetas apud Roman. Hot.

Aetat em in gradus quinque putat Varro esse divisam,


page 153, image: s0077

Hot.

AETATEM vero mutationes kaq) e(bdoma/da fieri Solonis elegiae apud Clementem Alexand.

AETATIBUS iuventus connumeratur.

AETATEM senectutis ab anno 48. Prat.

AETAS naturalis.

AETAS prima id est, Got. Got.

AETAS perfecta:

AETAS perfecta, Got.

AETAS perfecta

AETATIS suae fieri intelligimus eos, Briss.

AETAS militaris, Spieg.

AETATIS flexus dicitur

AETATIS lubrico captus. Spieg.

AETATIS venia impetrata dicitur, Prat. Briss.

AETATIS igitur veniam impetrar, Prat.

AETERNA auctoritas. Spieg.

AETERNA deportatio

AETERNA lex Bud. in l. 2. Spieg.

AETERNUS paries.

AETERNUM, 8.

AETERNIS tenebris, Spieg.

AITIA, ratio

AEVITAS in XII. Prat.

AEVUM vero [orig: ver] more graecorum poetarum subinde


page 155, image: s0078

vita appellatur.

AF

AFFATUS, Principum decreta, Prat.

AFFATUS divinos, Briss.

AFFECTA proprie [orig: propri] ea dicuntur quae non ad finem ipsum, Spieg.

AFFBCTARE, vitium sonat, Spieg.

AFFECTATIo est aemulatio five appetentia rei in malum sonans

AFFECTIO est nimius animi motus et opponitur rationi. Spieg.

AFFECTIONEM debet maritus rebus uxoris suae

AFFECTIONE paterna aliquem habere

AFFECTATUS error

AFFECTVAM beneficium appellant Pontificii id ad quod ex praesentatione ius habemus? Prat.

AFFECTUS, pro liberis, Briss.

AFFIDATI non prorie [orig: prori] vasalli sunt, Prat.

AFFINRS Modestino

AFFINRS sunt, Hot.

AFFINIS culpae, Spieg.

AFFINIA, confinia. Hot.

AFFINITAS (vid supra adfinitas) est necessitudo ex auptiis contracta. Hot.

AFFINITAS fit matrimonio:

AFFINITATE cognationeve [orig: cognationve] defunctum contingere, Spieg.

AFFINITATIS graduspage 157, image: s0079

AFFINITATIS autem causa cessante

AFFINITAS non tribuit ius succedendi:

AFFINITATI pro affinitate, Briss.

AFFIRMATORES, vide Adfirmatores.

AFFIXA; dicuntur Paul.

AFFLIGERE damno

AFFLIGERE virgis aut loris, Briss.

AFFLICTUS, id est oppressus adversis rebus. Spieg.

AFFLVERE in exercitium, Prat.

*a*f*h*l*i*c, cuius meminit Modestinus l. a(ri/entai 2. Prat.

*a*f*i*h*s*i*n, sive a)/fesin, Prat.

*a*f*o*p*l*i*s*m*o*s in Craeca const. Prat.

*a*f*o*p*l*i*s*t*a*i in novella Iustiniani constitut. Prat.

*a*f*o*s*i*w*s*e*w*s xa/rin, dicis causa, Hot.

AFRICA urbs quae sit, Got.

AFRICA a [orig: ] Iustin ano devicta

DEAFRICAE dioeceseos statu est idem tit. C.

AFRICANAE res leg. 3. Briss.

AFRICUM frumentum apud Celsum

AG.

AGALACTA pascua nuncuparunc Veteres medici lacti minus accommoda: Spieg.

AGAPES, pauperum convivia, Prat.

AGAPE Graeca vox, Spieg.

AGASO, qui iumenta curat

*a*g*e/*l*a*i*o*i, equi maiores, Got.

AGATUR siat, sine copula, Spieg.

AGENDI secum, Spieg.

AGENS rerum. Spieg.

AGENS pro actore leg. ante omnia.

AGENTES in rebus de quibus exstat tit. lib. 12.page 159, image: s0080

AGENS libellos non magistro libellorum supplicum, Prat.

AGENSAMENTUM vid. Additamentum.

AGERE, verbum latissime [orig: latissim] patet. Hot.

AGERE causam dicimur, Prat. Briss.

AGERE actum, Briss.

AGERE curam reprimendae improbitatis

AGERE cum populo

AGERE ad populum

AGERE suum negotium dicitur

AGERE paenitentiam dicitur quem facti paenitet.

AGERE, etiam est ducere Ulp. l. 1. Goedd. Prat.

AGERE animam, Old. Spieg.

AGERE ferias

AGERE quoque dicitur

AGERE in adulta aetate

AGERE mensuram, Prat.

AGERE etiam tractare est, Prat.

AGERE item pro administrare, Prat.

AGERE consulem

AGERE l. 2.

AGERE etiam iurgari est (ait Festus) vel iure experiri, Old. Goedd.

AGIT autem quis (sive sit actor, sive reus) vel ipse per se

AGERE actionem l. 5. Prat. Briss.

AGERE causam dicuntur oratores (et litigatores ipsi, quorum res est) apud Varro.

AGERE eadem de re videtur

AGERE forum

AGERE lege, Old.page 161, image: s0081

AGERE summo Iure, Prat.

AGERE suo iure est rigorem potestatis sequi ad unguem. Old.

AGERE surdis testimoniis.

AGERE tabellis obsignatis, Spieg.

AGERE in simplum dicitur, Spieg.

AGERE ex sponsu, Prat.

AGERE videtur, Briss.

AGERE crimen

AGERE reum, Briss.

AGERE quid evitandi criminis, Briss.

AGERE furti

AGI de capite: Prat.

AGITARE inf. suo loco.

AGER ICtis est praedium rusticum, Spieg. Prat. Goedd. Spieg. Goedd. Goedd.

AGER (ait Varro libro 4. ling. lat.) ab agendo nomen accepit: Goedd. Spieg.

AGER, fundus, Goedd.


page 163, image: s0082

Goedd.

AGER appellatione tecti venit

AGER assignatus dicebatur, Spieg.

AGER Adrianus

AGER Alluvius quem paulatim sluvius in agrum reddit.

AGER Arcifinius Frontino in lib. de agror.

AGER Asculanus variis limitibus intercisivis adsignatus.

AGER Auximalis limitibus Gracchanis per centurias adsignatus, Prat.

AGER Colonus videtur is proprie [orig: propri] dici, Spieg.

AGER deletus vi sluminis

AGER incultus

AGER farrarius, Spieg.

AGER limitatus a [orig: ] limitibus dicitur.

AGER limitatus es per extremitates mensura comprehensu, Got.

AGER Limitatus suos statutos terminos habet:

AGER limitatus Festo. Prat.

AGER metatus Horatio dicitur divisus et assignatus.

Haec Doctissimus Turneb.

AGER occupatorius Siculo Flacco dicitur, Prat.

AGER Quaestorius dictus est

AGER Quaestorius dicitur, Hot.

AGER purus opponitur monumento

AGER restibilis qui restituitur, Prat.

AGER subsecivus dicitur, Spieg.


page 165, image: s0083

Cuiac.

AGER tutelatus, Spieg.

AGRI vectigales hac occasione et origine coeperunt. Goedd.

AGRI Agrum

AGRIMENOSRES mox inf. suo loco.

AGGERES consecrati, Got.

AGGERES, sunt lapidum terraeque coacetuatio, Prat. Briss.

AGGERES, per periphrasim Cic.

AGGREDIMUR e longinquo:

AGGRESSURA, vid. Adgressura.

AGI vid. supra Agere.

AGILEM actio facit:

AGITARE est incitare ad currendum

AGITARE etiam quaerere significat l. 1. Prat.

AGITARE pro agere

AGITARE tractare, Prat.

AGITARE foenus

AGITARE facile

AGITATORES, sunt curruum in sacris certaminibus rectores

AGMEN ut notos significatus praetermittam, Prat.

AGMEN iudiciale l. 6.

AGMINALES dicuntur, Got. Briss.

AGMINA militaria dicuntur numeri et societates militum.

AGMEN aquae, Prat.

AGNA rusticis Beticae provinciae mensurae genus, Prat.

AGNATA dicunturpage 167, image: s0084

AGNATI, Agnatio

AGNATI, quo ad successionem

AGNATI eorumque [orig: eormque] distinctio

AGNATio et gens differunt. Goedd.

AGNATICON ius. vide epigraph.

AGNOMEN cognominis genus, Got.

)*a*g*n*w*m*e/*n*w*s, indevote [orig: indevot], Got.

AGNORUM appellatione continentur

AGNORUM quandiu loco sint, Briss. Prat.

)*l)*g*n*w*s Graecis purum castumque [orig: castmque] sonat Festo, Nebriss.

)/*a*g*n*o*s fruticis genus apibus gratissimum, Prat.

AGNITIO, AGNOSCERE plus est

AGNITIO Dei plus est

AGNOVISSE videtur testamentum

)*a*g*w*t*i*k*a in Graeca constit. Prat.

AGONOTHETAE dicuntur, Briss. Spieg.page 169, image: s0085

*a*g*w*n*o*q*e*t*e*i*n certaminibus, Prat.

ACONOTHETICI fundi mentio fit in l. fin. Cod. de fund. patrimon. Prat. Cuiac.

AGONOTHETICUM ius l. 14.

)*a*g*o*r*a*i/*a dicuntur forensia et publica inftrumenta Nollell. Got.

)*a*g*o*r*a*n*o*m*i/*a*s, Anton.

)*a*g*o*r*a*n*o*m*o*i differunt ab a)stunomikoi=s2. Got.

)*a*g*r*a/*m*m*a*t*o*i, literarum imperiti. Got.

)*a*g*r*a*f*o*n non scriptum . 3.

AGRARIUM, quod ad agros pertinet, ut lex Agrariam

AGRARIA facultas

AGRARIA lex, Briss.

AGRESTES homines dicuntur

AGRI limitrophi dicebantur

AGRI plagam quae est in regione illa. Spieg.

AGRICOLAE, qui et agricultores et agriculatores dicuntur, Old.

AGRIMENSORES qui fines regunt, Prat. Cuiac.

*a*g*r*i*o*r*n*i*q*e*s, ferae gallinae: Got.

AGRIPPA. Scaevola in l. pater de l. 3. Spieg.

AGRIPPINENSIS Colonia, Spieg.

)*a*g*r*w*s*t*i*s, id est verbena, Got.

AGRUM non praescindere pati

AGRUM ambedit flumen, Briss.

AH.

AHENUM, Paul. in l. cum de lanionis . asinum. ff. de instruct.


page 171, image: s0086

Spieg.

AI.

AIO et Nego contraria sunt. Spieg.

AIAT, apud Ulp. in . cum vero de legat. Spieg.

AIO, verbum, Prat.

AITIA accusatio, Prat.

'AITHMATA Gemoetris sunt petitiones. Prat.

*a*i*m*o*r*r*o*g*i/*a th=s2 u(steras2=, Got.

)*a*i*s*k*r*o*l*o*g*i/*a, calumnia, Got.

)*a*i*o*g*t*w*r, adiutor Suidae, Got.

)*a*i*r*e*s*i*s, conditio Got.

AK.

*a*k*a*k*i/*a, simplicitas Got.

)*a*k*r*o/*d*r*t*a apud Graecos omnes arborum species appellari scribitur, Briss.

'AKPOTA'TH Aetas 18. Got.

AL.

AL Aepraeter notissimos significatus sunt exercitus militum aut equitum ordines Gellio lib. 16. c. 4. Briss.

ALABA atramentum Phavorino.

ALABARCHES, magister est scripturae. Cuiac. Got.

ALABARCHIA, Cuiacio, Cuiac. Got.

ALABASTER, vas unguentarium

ALABASTRUS, in d. leg. argumento.

ALACER, praesente animo est

)*a*l*a*g*e*s mansiones, Got.

ALANICUS dictus est Iustinianus ab Alanis populis devictis.

ALBA fiscus, Got.

ALBARIUM, calx iliquefacta, Alcia.

ALEARIUM opus

ALEEI, pro alvei, Briss.

ALBENA, genus quoddam vuarum, Got.

ALBERGARIAE: canonistis census sunt seu pactiones, Spieg.

ALBI Corrupti edictum

ALBINA mulier

ALBINI, quos Graeci konia/tas2 vocant in Constantini Imp. Hot. Prat.

ALBVIERUS, genus vuarum, Got.

ALBULA ficus Got.

ALBUM natura tale est. Candidum studio.

ALBUM, albata tabula

ALBUM, pirietem fuisse dealbatumpage 173, image: s0087

ALBUM igitur erat matricula praetoris: Got. Hot.

AD ALBUM producere, Got.

ALBI appellatio ad illa quoque transfertur. Turneb.

ALBUM corrumpere, Briss. Briss.

ALBAS sententias Asinius Pollio apud Senecam, Turneb.

ALCHELUCIA, est species quaedam ad vectigal pertinens l. 16.

ALDERICUS ICtus in Italia ius civile professus est circiter 1190. Hot.

ALDUS, Alc. enarrans l. lecta de Reb. Spieg.

ALEA, taxillus quo fortunae periculo ludimus

ALEAM ludere pro ludere taxillis, Prat.

ALEAE lusus legibus vetitus fuit

ALEAE nomen, Got. Cuiac.

ALEAE emptio dicitur a [orig: ] nostris, Hot.

ALEATORES sunt, Prat.

ALEATORUM nomen infame est, Got.

ALEATORES differunt a [orig: ] tesserariis, Got.

ALEATOR, quanto in arte est melior, Got.

ALEMANNIA In extravagantibus civilibus de Pace Constantiae fit mentio Alemanniae dictionis.

ALERE, est proprie [orig: propri] victu temporali vitam sustentare. Spieg.

ALERE, id estpage 175, image: s0088

ALEXANDER Tartagricus ICtus, Hot.

ALEXANDRIA urbs Aegypti clarissima

ALEXANDRIA sedes fuit Praefecti Augustalis

ALEXANDRIAM vocat Ammianus 22. Got.

ALEXANDRINI Principales l. 56. Got.

ALGIDUM oppidum erat trans montes Tusculanos

ALIAS adverbium, Prat.

ALIBI, alio in loco: Spieg.

ALIBI, et alio in loci

ALICULAE recensentur ab Ulp. Hot.

ALICULAE, ut manicatae tunicae intelligantur, Hot. Cuiac.

ALICUNDE, et ad locum

ALIENARE (vid. et Abalienare) est alienum facere

ALIENARE generatim nihil aliud est quam rem, Goedd.

ALIENATIO igitur generatim est translatio eius, Goedd. Prat. Briss.

ALIENANDI et ALIENATIONIS, verbum in genere latissimam significationem habet: Goedd. Goedd. Goedd. Prat.


page 177, image: s0089

Prat.

ALIENATIO generali significatione omnem prorsus translationem rerum, Got. Prat. Goedd. Prat.

ALIENATIO seu Translatio dominii per traditionem potissimum fit, Briss. Prat. Spieg.

ALIENANDI facultas non ex voluntate et arbitrie hominis pendet

ALIENATIO quibus dam distinguitur aut Voluntaria seu spontanea

ALIENATI citem alia expressa

ALIENARE: alieno iuri applicare. l. 3. Prat.

ALIENARE licet res sacras propter redemptionem captivorum. Prat.

ALIENARE intelligitur

ALIENANDI verbo proprie [orig: propri] venditionem significari ait Cuiac. Prat.

ALIENATIO intelligitur, Briss.

ALIUD autem revera est Alienatio ipsa (sequitur enim obligationem, ut effectus) aliud obligatio, Goedd.

Non ALIENAT; qui nihil acquirit:

ALIENATIO non dicitur,


page 179, image: s0090

Goedd.

ALIENATIONIS prohibitione, Goedd.

ALIENATIONE interdicta voluntaria tantum interdicta intelligitur, Briss.

ALIENARE non videtur

ALIENATIO saepe manet in pendenti, Prat.

ALIENATUS Fest lib. I. dicitur

ALIENA negotia dicuntur

ALIENA malignitas

ALIENUM est, quod commune est Institut.

ALIENI appellantur, Spieg.

ALIENI facti promissor dicitur, Spieg.

ALIENUM est

ALIEENUS; id est supposititius, l. 4.

ALIENIGENI Barbari

ALIENIGENAM, tum pro in alieno territorio nato, Spieg.

ALIENO nomine litem vel inferentes, Spieg.

ALIENO nomine possidere dicitur, Spieg.

ALIENUM aes, Spieg.

ALIENUS posthumus, Spieg.

ALII indefinite [orig: indefinit]

ALII ulli, Spieg.

ALII, pro alius Briss.

ALIMENTORUM appellatione cibaria, Briss.

ALIMENTA si fuerint legata

ALIMENTORUM appellatione veniunt expensae educationis

ALIMENTA sunt causae necessariae

ALIMENTA subsidium vitae. l. 5.

ALIMENTA alio nomine exhibiriones quandoque diuntur: Goedd.

ALIMENTUM et victus plane [orig: plan] idem significant. Goedd.

ALIMENTA proprie [orig: propri] a [orig: ] cibariis differunt (ut genus


page 181, image: s0091

ac species) illorum nomine ea omnia continentur, Hot. Prat.

ALIMENTARII, dicuntur

ALIMODI, pro alius [orig: alus] modi

ALIMONIA, alimoniae. Briss.

ALIO iure esse

ALIORSUM adverbio usus est Cato apud Festum: Prat.

ALIOQUI coniunctio pro, Spieg.

ALIOQUIN non raro pro, Spieg.

ALIPTAE apud Cic. dicuntur, Turneb.

ALIQUALIS et aliqualiter non Latine [orig: Latin] dicuntur

ALIQUANTULUM silentium.

ALIQUANTUM ad modum refertur:

ADALIQUEM solutionem facere

ALIQUID ius, Briss.

ALIQUIS incertam personam significat

ALIQUO loci, Briss.

ALIQUO sequius, Prat.

ALIQUORUM res dicuntur

ALIUBI pro alibi ponitur, Briss.

ALIUD pro alio petere . 35.

ALIUS exclusionis nota l. si fundum 81. Briss.

ALITER atque saepe pro, Briss.

ALIUTA (Festus li. I.) Antiqui dicebant pro aliter, Prat.

ALLAUDIUM Fundus proprius ad possessorem pleno iure pertinens

ALLECTI dicebantur, Cuiac.

ALLEGARE est, citare librum. . fin. Inst. per quos ager. poss.

ALLEGARE es postulate, Prat.

ALLEGARE se ex seruitute in ingenuitatem, Hot. Prat.

ALLEGATIO in l. 60. Prat.

ALLEGATIONES non competentes

ALLEGATIONEM sumi, pro allegatione iuris, Spieg.

ALLEGO, as, Nebriss.

ALLEGO, gis

ALLEGI in curiam, Briss.

ALLEGORIA (inversio Fabio 8. ca. a [orig: ] plerisque annumerata tropis) est,


page 183, image: s0092

Spieg.

ALLIGARE pecuniam dicitur qui stipulatur et restipulatur. Prat.

ALLIGATI etiam dicuntur crimini obnoxii, Turneb.

ALLIGARB se hereditati. Briss.

*allkle/gtuoi, duo sunt rei, Prat.

*alhloklhronomi/a Graecis est pactum mutuae successionis inter coniuges, Got.

ALLODIUM et feudum contraria verba sunt, Hot.

ALLVERE est iuxta fluere

ALLUSIO solam verbi vocem, Prat.

Quando autem ab allusione argumentum ducere liceat

ALLUVIO (accessionis naturalis species. Hot.

ALLUVIONE fit incerta possessio. Prat.

ALLUVIONE accedere, accrescere: Briss.

ALLUVIONES sunt vel fluminum, Spieg.

ALMA Festo libro primo Sanct, Spieg.

ALODE, vel Alodum per unum l. per geminumpage 185, image: s0093

ALAUDIUM Budaeo a [orig: ] laudando: Hot.

ALOGISTES. vide Elogii munus. Spieg.

ALTER, ad utrumque secum refertur. l. 3. Spieg.

ALTERA die, Briss.

ALTERA pars

ALTERI, pro alterius, sicut uni, Briss.

ALTERIUS, pro alterius ius. Briss.

ALTERCATIO, iurgatio, Prat.

ALTERCATIO igitur verbum iuris est, Prat.

ALTERNANS testis, Spieg.

ALTERNATIO proprie [orig: propri] est per vices successio: Hot.

ALTERNATIVA seu disiunctiva promissio est

ALTERNATIVAE, seu disiunctivae orationis veritas, uno contenta est: Goedd.

ALTERNI dies. Alternis diebus, Spieg.

ALTERNIS diebus ususfructus legatus. Spieg.

ALTERNIS annis uti scui. Spieg.

ALTERNIS annis duobus simul legetur, Spieg.

ALTERNUM amicitiae foedus, Turneb.

ALTERNUM tantum

DEALTERUTRO edictum

AlTIUS et verius ad rem respicere

ALTIUS tollere, seruitus est praediis inhaerens, Prat.

ALTIUS tollendi ius duplici ratione competere potest, Old.

ALVAROTUS ICtus, Patavii natus, Hot.

ULVEUS, fluminis est vallis, Prat.


page 187, image: s0094

Turneb.

ALVEO priore

ALUMNUS, et alumna, Prat.

ALYTARCHA, vel Alytarches, Cuiac.

ALYTARCHIA, sacerdotium ipsum: Cuiac.

AM.

AM, Festo lib. 1.

AMANDARE Ciceroni est id quod generaliter dicitur reparare aut summovere.

AMANVENSES serui sunt a [orig: ] manu, Prat.

AMARE plus est quam [orig: qum] diligere

AMARUM quid in creditoribus consequi

AMASIA, est metropolis Helenoponti, Got.

AMASINI populi, Got.

AMATA dicitur omnis virgo, Hot. Prat.

AMATOR, qui meretricibus se devovit

AMATORIUM poculum, Briss.

)*amaca/rios, vel carucharius.

AMBACTUS servus, Turneb.

AMBAGE ablativum a [orig: ] verbo Ambio profectum, Spieg.

AMBAGES voce usus est Iustin.

AMBAGIBUS veteribus ruptis, Got.

AMBARRALES hostiae

AMBARVALIS hostia, Got.

AMBURBIALES hostiae

AMBASIATORES pro Legatis vulgo dicuntur, Spieg.

AMBEDO est circumedo. Got.

AMBESTRIX Ammian. 29.

AMBIGERE, inter alia et litigare seu controvertere est. Spieg. Briss.


page 189, image: s0095

Spieg.

AMBIGVA res quae sit

AMBIGVITAS (quae Fabio. 3. Prat.

AMBIGVA testatoris voluntas:

AMBIGVITAS nonnullis distinguitur esse aut Nominis (quae minus docte [orig: doct] Aequivocatio dicitur) aut Rei. Nebriss. Old. Spieg.

AMBIGVUM, sive obscurum, Spieg.

In AMBIGVO sermone non utrumque dicimus

AMBIGVA intentione, Spieg.

AMBIGVA oratio in actionibus

AMBIGVUM dicitur Festo lib. 1. Prat.

In AMBIGVI sermonis interpretatione non solis in haerendum est verbis, Goedd.

AMBIGVITAS impersonalis verbi in stipulatione per praecedentem interrogationem declaratur: Spiegel.

AMBITIO est ipsa ambientis actio

AMBITIO in magistratu, Old.

AMBITIO, ait Hot.

AMBITIO in l. ordo. Prat. Hot.

AMBITIOSA, sunt ad gratiam composita, Got.

AMBITIOSA decreta Iurisconsultis per gratiam favoremque expressa, Prat.

AMBITIOSA diligentia, Prat. Briss. Spieg.

AMBITIOSE iubere, Briss. Got. Prat.

AMBITUS, iter quod circumeundo teritur.

AMBITUS honoris dici coeptus est (inquit Festus) a [orig: ] circumeundopage 191, image: s0096

AMBITUS ab ambitione distat

AMBITUS in iure est crimen adfectati honoris.

AMBOS fecisse dicimus, Spieg.

AMBRICES regulae

AMBUBAIAE. losephus Scaliger in Copam notat, Got.

AMBULACRA Festo sunt ambulatio nes. Prat.

AMBULARE aliud est quam ire. Briss.

AMBULARE dicitur is, Briss.

AMBULARE cum telo.

AMBULARE saepe a [orig: ] Iurisconsu'tis ad ipsasres e)skhmatisue/nws2 transfertur. Prat. Briss. Hot.

AMBULARE quoque dicitur stipulatio

AMBULARE igitur a [orig: ] corporis progressa, Prat. Briss.

AMBULATORIA actio

AMBULATORIA potestas. Prat.page 193, image: s0097

AMBULATORIA res iurisconsultis dicitur ea

AMBULATORIAm conditionem Papinianus in l. servus. 34. Prat. Hot.

MBULARIS cursus, in l. 22. Cuiac.

AMBUSTUM, id est circumustum, Got.

AMEMTES insignitae proceritatis homines censeri

*ame/sws2, protinus, Got.

*ametame/lhta, dona Dei, Got.

AMETHYSTI in leg. cum aurum. 19.

AMFITAPA: vide infra Amphitapa.

AMFRACTUM, auctore Varron. lib. 6.

AMICA misericordiae voluntas est. Got.

AMICA, concubina, Prat.

AMICA nomen generale est, Goedd.

AMICABILIS affectio

AMICALIS affectio

AMICUS animi est. Amator corporis.

AMICUS vetus non est ex levi notitia vel sodalitio compotationis, Goedd. Goedd. Prat.

AMICUM ferentarium Varro interpretatur

AMICTUM, id est, Cuiac. Got.

AMINEUM vinum

AMINEUM autem sine diphtongo legendum esse, Hot.

AMISISSE rem videtur, Briss.

AMISSUM, id est, non quaesitum. l. 21. Got.

AMISSIO, quia in sese est privatio, Spieg.

AMISSIO animae, ordinis, Briss.

AMISSIONE civitatis, Prat.

AMISSUS vit in l. 2.

AMITTERE mox infra.

AMITA patris soror appellatur.

AMITINI, Amitinae, Prat. Briss.

)*amharai dicuntur innuptae et connubii expertes

AMITTERE rem non videntur, Prat. Goedd.page 195, image: s0098

AMITTO, generaliter fignificat iacturam quamlibet facio, Old.

AMITTIMUS nolentes et inviti: Goedd.

AMITTERE differt ab omittere, Got.

AMITTERE furto, Briss.

AMMIRA'LDUS pro littorum curatore, Spieg.

AMNESTIA, oblivio iniuriarum est, Spieg.

AMNIS rapidus

AMOENITAS loci, Briss. Briss.

AMOMUM in leg. ult. . species. ff. de publican Genus est fruticis odorati in Syria et Arabia nascentis, Briss.

AMOR est

AMOR est furor vehemens

AMOVERE aliud est quam rapere. Hot. Briss.

AMOVERE, inquit Donatus

AMOVERE non videtur

AMOTAS res dicimus

AMPHIBOLOGIA, nota sigura, Spieg.

AMPHIDAMAS, l. 16.

*amfi/ppos2 desultor, Got.

*amfiqalei=s2 consanguinei, Got.

AMPHITAPA, vestis villosa: Briss.

AMPRORA Graecis, Prat.

AMPHORARIUM vinum (quod in amphoras diffusum est, sic dictum ad differentiam doliaris vini Briss.) apud Proculum

AMPHOTEROPLON, foenus nauticum est, Spieg.


page 197, image: s0099

Got.

AMPLECTI hereditatem l. 9. Briss.

AMPLECTI bonam fidem.

AMPLIARE verbum forense

AMPLIARE aetatem l. 16.

AMPLIARE hominem et primos coetus

AMPLIATI rei sunt, Spieg. Prat.

AMPLIATIO, sententia illa interlocutoria. Spieg. Hot.

AMPLIOR summa

AMPLISSIMUS ordo

AMPLISSIMI ordinis decreta consultaque [orig: consultque] vocanstur SCta, Briss.

AMPLISSIMAM etiam potestatem, Briss.

AMPLIUS pronuntiabant praetores quaesitoresve [orig: quaesitorsve], Briss.

AMPLIUS quandoque pro plus, Briss. Goedd.

Vox, AMPLIUS, amplificat, Goedd. Goedd.

AMPLIUS non peti

AMPLIUS etiam sumitru pro expressius, Prat.

AMPLIUS verbum ad eum quoque pertinet

AMPLIUS verbum insinuare solet digressionem ad similes negotiorum circumstantias, Prat.

AMPLIUS sui debiti, Briss. Prat.

AMPLIUS et minus, Spieg.

AMPULLARIUS, ampullarum arrifex. Turneb.

AMURCA, sanies sive sucus est ille aqueus atque niger,


page 199, image: s0100

Nebriss.

AMPUTATUM ius proprietatis, Briss.

AN.

AN. pro Vel. Briss.

AN, particula duplicem interrogationem denotat

AN, saepius abundat in periodo, Briss.

ANABAPTISMA, piaculare crimen

*anabruta\ u)/ data, aquae salientes, Got.

*arakalupth/ria, munera sunt, Got.

*ana/kamyis2 proprie [orig: propri] est renovatio, Prat.

*anaka/rqarsis2, Constantinus, Got.

ANACEPHALAEOSIS, rerum praecipuarum summaria repetitio, Prat.

*anaxwrhtai\ qui sint, docet lustin.

*ana/krisis2, l. divus. 6. Prat.

*anari/nein id prorsus est, Prat.

*ana/klhsis2, reverberatio, repercussio.

ANADEMATA recensentur inter capitum ornamenta muliebria a [orig: ] Paul. l. quamnis 26. Prat.

*anadesmh\, auctore Polluce d. loc. corona five redimiculum est, Prat.

*anadestma\s2 titulos antiquitus vocabant, Prat.

ANAGRAPME, descriptio, Spieg.

ANALECTAE serui dicebantur: Turneb.

ANALOGIA est similium similis declinatio

ANAlOGISTAE tutores sunt, qui non tenentur reddere rationem tutelae administratae: Nebriss. Spieg.

ANALOGOS. vide Elogii munus.

*ana/lusis2, Latine resolutio est, quae capita rerum ordine conspicuo discutit

*ana/fansis2, exsistentia, Got.

*anayhla/fhsis2, id est, supplicatio Principi oblatad sententia praefecti praetor. Got.

*anarxi/a maius malum quam tyrannis.

*anarguri/a, inquit Harmenop.

)*anarqros fwnh\, inarticulata vox, 1. 7.

ANASTASIANA temporal, l. 23.

ANASTASIUS, auctor praescriptionis quadraginta annorum, Got.

ANASTASIA. vide, Spieg.

ANATHEMATA per a dicti sunt hemines sacripage 201, image: s0101

ANATHEMATIZO, pro anathemate percello: Spieg.

ANATOCISMUS, singulorum annorum foenoris renovatio, ut usurae usurarum debeantur

ANATOCISMUS (ait Got. ad leg. 3. C. de usur. rei iudic.) est

ANCEPS periurium, Prat.

ANCHORA, Graecis a)po\ tou= a)gku/lou kai\ r(e/w dicta potissimum navis praesidium est. Prat.

ANCILLA, mulier serva. Spieg. Briss.

ANCILLA devirginata

ANCILLAE non ideo comparabantur olim ut parerent

ANCILLARUM divisio ab officio in sarcinatricem, Briss.

ANCILLAS comprimere, l. 25.

ANCONES vasa sunt cubitalis Pau. in l. tabernae. Spiel.

ANCHONES etiam dicuntur, Turneb. Briss.

ANDROGINUS (ostenti species quaedam) alias Hermaphroditus, Goedd.

*androktasi/a, homicidium.

*androlhyi/a in lege Draconis recitata a [orig: ] Demosth. Prat.

*andromanei=s Euripides mulieres Laconicas appellat

*andromani/a, stuprum. Got.

*aneateu/tws2 legit Haloander in l. octava. circa finem. Got.

ANECLOGISTUS, ano\bateu/tws2, Hot.

*aiece/tastos, rationibus reddendis, Hot.

*aneyio/s2. *aneyion plerique consobrinum interpretantur, Cuiac

ANFRAGTUS flexum viae significat, Briss.

ANGARIARE, a)gtasi/zein

ANGARIA, a)ggas2ei/apage 203, image: s0102

ANGARUS, a)/ggaros

ANGARIA, operae publicae ob negotium aliquod obortum, Hot. Prat.

ANGARIARUM et parangariarum praestatio inter vectigalia, Hot.

ANGARIARUm praestatio, Prat.

ANGARIOS et Parangarios (ait Bud.) Galli postas vocant

ANGELI mentes sunt incorporeae

ANGELUS Ubaldus lurisconsultus, Hot.

ANGIPORTUS, vel angiportum (Terentio, Festo et Nonio) est legitimum spatium, Goedd.

ANGVES aquarum sunt

ANGVILLARIUS lacus, Spieg.

ANGULARIUS, pro angularis, Prat.

ANGUSTARE aditum. l. 19. Briss.

ANGUSTE scribere, est verbis proximis, Spiegl

ANGUSTIAE pluraliter tantum, Spieg. Briss.

ANGUSTICLAVIUM, dictum est, Turneb.

ANGUSTUS locus, Pomponio in l. si tam angusti. Spieg. Briss.

ANIMA, pro vita, Spieg.

ANIMADVERSIO gravior, Spieg.

ANIMADVERSIONEM severissimam, Spieg.

ANIMADVERSIO, pro inre gladii: Briss.

ANIMADVERSIO praetoria, Spieg.page 205, image: s0103

ANIMADVERSIG etiam sumitur pro censura ecclesiastica, Prat.

AMIMADVERTBRE, pro considerare, Spieg. Old. Prat.

ANIMADVERTERS in aliquem, Briss.

ANIMADVERSUS, apud Paulum, Spieg. Prat.

ANIMAEQUUS, est moderatus et tolerans

ANIMALES res, mobiles, Briss.

ANIMAL est, Goedd. Goedd.

ANIMALIA gregalia sunt

ANIMICIDA, l. 5.

ANIMUS. Sapimus animo

ANIMUS, pro affectu, Briss.

ANIMUS item affectum, Briss.

ANIMO domini possidere, Got.

ANIMUS, id est, Prat.

ANIMUS occidendi an ex genere armorum praesumatur. Goedd.

ANIMI defectus

ANIMOSIOR emptor, in l. ita ut 36. Prat.

ANNALES, memoria publica, Spieg.

ANNALES actiones, Spieg.

ANNALIS exceptio.

ANNARIAE Leges, Briss.

ANNI centum, Spieg.

ANNI plurimi sunt triginta vel quadraginta. Spieg.

ANNICULUS fit aliquis die incepta,


page 207, image: s0104

Goedd.

ANNICULUS qui dicitur

ANNICULUS dicitur tam de animatis

ANNIVERSARIA conditio percipiendi reditus, Hot. Prat.

ANNONA ab anno: Got.

ANNONA proprie [orig: propri] rei frumentariae est.

ANNONAE quoque dicebantur, Cuiac.

ANNONAE in Cod. sunt sith/seis2, Briss. Got. Spieg.

ANNONA arctior, Got.

ANNONAm incendere dixit M. Varro, Prat.

ANNONAE consularium:

ANNONAE praesectus, Briss.

ANNONARIUS, a, Prat.

ANNONARIA praefectura, Briss.

ANNONARII, qui a [orig: ] rusticis esculenta emunt

ANNOTARE (vide Adnotare supra) est notare requirendum reum. Briss.

ANNOTAT Praeses requiren dum reum, Briss.

ANNOTARE alio sensu, Briss.

ANNOTARE insulas, Briss.

ANNOTATIO quandoque rescriptum Principis significat, Briss.page 209, image: s0105

ANNOTATIO alias brevem seu privatam scripturam sine testibus factam significat, Briss.

ANNOTINUM, et quod ad annonam pertinet (ut annotinae naves

ANNVA bina praestare

ANNVA, bima

ANNVA die; Prat.

ANNVA stipulatio, Spieg.

ANNVA exceptio, Briss.

ANNVI reditus, Spieg.

ANNVUM dicitur, Hot.

ANULI (plerisque Annuli) circuli parui sunt. Biss.

ANULI leves

ANULOS argenteos et aureos serui non gestabant, Goedd.

ANNUS dicitur tempus a [orig: ] bruma ad brumam Spieg.

ANNUS apud Romanos varie [orig: vari] observabatur, Goedd.

ANNUS vel naturalis est vel civilis,


page 211, image: s0106

Goedd.

ANNUS deinde vel continuus, Spieg. Cuiac.

ANNUS utilis trifariam dicitur: Spieg. Briss. Briss.

ANNUM inchoatum seu coeptum saepius pro completo seu pleno accipimus; Briss. Goedd. Spieg.

ANNUS extremus

ANNUS litium. Hot.

ANNUS bisextilis, Goedd.

ANNI quibusdam distinguuntur usuales. Tiraq.

ANNUS quinquagesimus olim apud Hebraees ex lege Mosaica, Old.

ANNI pars maior, Goedd.

ANNUM in fuga fecerat, Briss.

ANNVERE, quo saepius Iurisconsulti utuntur,

ANNUTIVUM. Vide sup. Adnut.

ANNUMERARE aliis, Briss.

ANOMALAM, hoc est, Spieg.

*a*n*o*b*a*t*e*g*t*w*s. in I. sin. C. de novat. Cuiac. Got.

ANQUIRERE, veteris iuris verbum, Prat.

ANQUIRERE, Festo est circumquaerere.

ANQUIRERE pecunia et capite. Hot.

ANQUISITIONES intelligimuspage 213, image: s0107

ANSA est, Spieg.

ANSERUM alii feri

ANSITARIA, expunge peregrinam dictionem, Alcia. Alcia. Spieg.

ANSULAE vocantur lingulae coriaceae

ANTAPOCHA, ait Got. ad l. 1.

ANTAPOCHA est instrumentum solutionis, Got.

ANTAPOCHA, an) tapoxh\

ANTAPOCHA. Apocha est professio solutae pecuniae.

ANTAPOGHAE formula esse haec potest: Cuiac. Got.

*a*n*t*a*l*l*a*g*m*a accipitur pro permutatione. Prat.

*a*n*g*a*n*a*k *a*s*i*s apud Ulp. l. si arborem. Prat.

ANTE idem sinificat

ANTE diem apud veteres idem significabat, Prat.

ANTE factum testamentum

ANTE saecula

ANTE particulam ad initium referri, Alcia.

ANTE etiam exclusive [orig: exclusiu] significat

ANTE, inclusionis nota est Ulpian. Prat.

ANTE diem decimum Kalendarum, Cuiac. Prat.

ANTE iudicium acceptum est, Prat.

ANTE Kalendas stipulatus similis ei est qui Kalendis stipulatur l. qui. 13. Alcia. Prat.

ANTE Omnia, Prat.

ANTE, Post Mox,


page 215, image: s0108

Old. Spieg. Tiraq.

ANTE calendas, Spieg.

ANTE decimum diem Calend. Alcia. Spieg.

ANTE diem 3. Spieg.

ANTE diem tertium pro nudiustertius accipi videtur compendiosa locutione

ANTE id tempus significare, Spieg.

ANTE cenam in cenarum conviviis lautissimis primi ferculorum missus ante cenam dicebantur, Turneb.

ANTAE populi Istri fluminis accolae, Spieg.

ANTE. Alias ante causam coeptam.

ANTE aditam hereditatem, Old.

ANTECEDENS instrumentum l. 23.

ANTECESSORES sunt iuris Dectores

ANTECESSORES etiam Tranquillo in Vitellio dicuntur praecurspres, Prat. Alcia. Turneb.

ANTECESSOR prior magistratus, Hot.

ANTEFERRI clausulae,


page 217, image: s0109

Prat.

ANTEPILANI Livio dicti hastati et principes in legione, Turneb.

ANTESTARI quid sit, Cuiac.page 219, image: s0110

ANTESTATUS is erat, Prat.

ANTESTAT O opponitur intestatus, Prat. Cuiac. Got.

ANTEVERTERE supplicium

*a*n*t*e*c*e*t*a/*z*o*n*t*e*s ta\ gra/mmata, Got.

ANTHEMIUS Mathematicus, Got.

*a)/*n*q*r*w*p*o*s Res publica aestimatur w(s o( makroxro/nios an)/qrwpos. Got.

ANTIADES et paristhmia Graecis dicuntur, Nebriss.

ANTIAS nomen est, Prat.

*a*n*t*i*b*i*b*l*i*o*n libellus responsionis, Got.

*a*n*t*r*k*a*n*q*a*r*o*s navigii genus. Got.

ANTICIPARE supremum iudicium consiliis.

ANTICIPATA res lite

ANTICUS cur lustinianus dictus

ANTICATEGORIA, recriminatio dicitur

*a*n*t*i/*x*r*h*s*i*s quid sit, Alcia. Spieg. Cuiac. Cuiac.

ANTIDORUM, doni redditio est, Spieg.

/*antidiaple/kein Graeci dicunt

ANTIDOTUM, medicamentum est

ANTIFERNA, bona sunt, Spieg.


page 221, image: s0111

Cuiac.

ANTIGRAPHAECS Budaeus vocat, Spieg.

ANTINOMIA, legum contrariet as ab an)ti\ contra, Old.

ANTINOMIAM veteres magis appellabant conflictum duarum legum

ANTIOCHENI, l. 2.

ANTIOCHIA restaurata a [orig: ] lustiniano Theopolis nomen assumpsit. Cuiac. Got.

ANTIOCHIA metropolis [orig: mtropolis] est Syriae, Got.

*a*n*t*i*p*a*p*i*n*i*a*k*o*s quid sit, Got.

ANTIPEGMATA sunt valvarum ornamenta affixa antis. Turneb. Got.

*a*n*t*i*p*e*l*a*r*g*i/*a, dicitur

*a*n*t*i*p*e/*p*o*n*q*o*s, talio dicitur, Spieg.

*a*n*i/*f*e*r*n*a sunt, quae dantur uxori dotis nomine propter dotem. Got.

*a*n*t*i*f*o*n*h/*t*h*s, Responsor: Got.

ANTIPOCHA, vide Apocha.

ANTIQUA Emphyteusis est, Got.

ANTIQUA actio

ANTIQUA obligatio

ANTIQUARE, Festo est morem pristinum reducre.

ANTIQUARIA ars apud D. Hieronynum

ANTIQUATUR autem lex

ANTIQUARIUS qui verbis ab usu remotis utitur. Prat.

ANTIQUARII etiam erant qui bibliothecae codices componebant, Prat. Cuiac. Cuiac. Turneb.

ANTIQUIOR dicitur carior, Prat. Hot.

ANTIQUUM ius apud iuris auctores varie [orig: vari] accipi,


page 223, image: s0112

Prat. Briss.

ANTIQUUM ius in l. liberos. Prat.

ANTIQUITAS ultra hominum memoriam comparatur seruituti constitutae, Prat.

ANTIQUUM ius querelam inofficiosi significat: Cuiac. Briss.

ANTIQUITATIS nihil ignorandum est. Prat.

EXANTIQUITATE temporis, Prat.

ANTIQUITAS Romanorum intelligenda est de tempore, Old.

ANTIQUITATEM accipere oportet, Old.

ANTISTES a [orig: ] Iustiniano in .

ANTISTIUS Labeo institutus a [orig: ] Trebatio, Briss.

ANTONINUS a [orig: ] senatu Pius est cognominatus

*a*n*t*i*q*w*n*h/*t*h*s Nou. 4.

*a*n*t*w*m*o*s*i Aproprie [orig: Apropri] dicebatur iusiurandum reipage 225, image: s0113

ANTRUM, dixit Hieronymus caveam baiternarum, Got.

ANULI, vid. Prat.

ANULI leves Ulpiane dicti sunt

ANULOS aureos ferre solis ingenuis licuisse scribit Isidorus lib. 20. Prat. Briss.

*a*n*g*p*e*g/*q*g*n*o*s et an/eu/qunos

AP.

*a*p*a*i*r*e/*t*h*t*o*s, inexcusabilis, Got.

APAMAEA. Apamaeae Bithuniae colonia fuit Romanorum, Cuiac.

*a*p*a*r*s*g*r*i*s*m*o*s idem quod adaeratio, Cuiac.

e/n *a*p*a*r*g*g*r*i*s*m*w lamba/nein, Got.

*a*p*a*r*o*s tis2 kth=sis2, Got.

APE, apud antiquos dicebatur, Prat.

*a*p*e*n*i*a*g*t*i*s*m*o\*s annuum exilium poena erat caedis involuntariae apud Graecos

APER, porcus silvestris, Spieg.

APERIRE viam est ad veterem altitudinem, Briss.

APERIRE parietem dicitur, Prat. Briss.

APERIRE refugia in l. si cuius. 13. Prat. Briss.

APERIRI feudum alicui dicitur

APERIRI etiam agnato feudum dicitur, Prat.

APERIRE. in publicum proferre

APERIRE, id est, Got.

APERIRE sulcum l. qui duo 29.

APERIRE Nonio est erigere, Prat.

APERIRE scelus, Spieg.

APERIRE tabulas ille videtur, Briss.

APERIRE in rubr. C. quemad. Got.

APERTURAN, pro apertione, Spieg.

APERTUM ins Cicerone et Quintiliano auctoribus, Spieg.

*a)/*f*i*k*t*o*s extorris, Got.

*a*f*h*l*i*c quo Modestinus utitur in l. Spadonem.

*a*f*o*p*l*i*z*e*i*n exarmare, Got.page 227, image: s0114

*a*f*o*s*i*w*s*e*o*s vel o(si/as2 e(/neka poiei)/n

APHTHAE, medicis sunt oris ulcera, Spieg.

APICES iuris, Spieg. Prat.

APICES Augusti

APICES sacri, l. 3.

*a*p*h/*n*h ai)gura\, Got.

*a*p*e*i*q*e*i*a, qua voce Iustinianus utitur in Novella 97. Alcia. Spieg.

APISCI, pro adipisci. Hot.

APIUM natura fera est

APPLICATIONIS ius Turneb. Adversariorum libr. 24.

*a*p*o*k*h*r*g*s*i*s, abdicatio. Hot.

APOCHA *a)poxh\, Cuiac. Cuiac.

APOCRYPHUM Alberic.page 229, image: s0115

APOCRISIARII, non Apochrysarii, Old. Spieg.

*a*p*o*k*r*i*s*a/*r*i*o*s ad responsum interpretatur Iustinianus Novel. 25.

APODECTAE, dicebantur Athenis

)*a*p*o*d*e*i*c*i*s in Nou. Prat.

*a*p*o*d*g*t*h/*r*i*o*n Epiphanio lib. 2. Cuiac.

APOGONI, vide Epogoni.

APOGRAPHA est annotatio bonorum, Spieg. Part.

APOGRAPHUM dicitur exemplum libri

*a*p*o*i*k*o*s domo profugus

*a*p*o*k*o*r*i*s*t*i*k*o*n *mo/rion differt diazeuktikw=|, Got.

*a*p*o*k*a*t*a*s*t*i*k*h\ et restitutoria actio quae dicatur, Got.

*a*p*o*k*i/*n*d*g*n*o*n terrestre creditum, Got.

*a*p*o*k*h/*r*g*c*i*s, vide paulo ante.

*a*p*o*k*r*i*s*i/*a*r*i*o*s, vide supra Apocrisiarii.

APOLECTI, id est

APOLIDES, item insularii dicuntur a [orig: ] Iuris. Spieg.

APOLIS, extorris

*a*p*o*f*a*s*i*s sententia, Hot.

*a*p*o*r*o*n, id est, Prat.

*a*p*o*s*f*r*a*g*i/*s*m*a*t*a, Graecis dicuntur annuli signatorii

*apostasi/a a [orig: ] fide reigioneque [orig: reigionque] defectio, Prat.

*aposta/sion repudium interretatur Eustathius in eo, Prat.

APOSTATA nomen est detestabile

*a*p*o*s*t*h*n*a*i, Graecis dicitur uxor, Spieg.

APOSTOLI, legati cum mandatis missi, Spieg.page 231, image: s0116

APOSTOLICAM Ecclesiam interpres Romanam intelligit.

APOSTOLI, dimissoriae sunt literae, Alcia.

APOSTOLICAM Ecclesiam vere [orig: ver] illam dicimus

APOSTOLI, ait Briss. Briss.

APOTELESMATA, mathematicorum responsa dicuntur: Alcia.

APOTHECA repositorium, Prat. Briss.

APOTHECARII inter inhonoratas personas censentur, Spieg.

APPANAGIUM, Francicum vocabulum. Prat.

APPARERE. Probatum esse et liquere probationibus sonat. Old. Prat.

APPARERE Budaeo in Forensib. Prat.

APPARITIO, officium, Old. Prat.

APPARITOR magisteriae potestatis.

APPARITOR cohortalis

APPARITOR urbanae sedis

APPARITOR urbanae praefecture

APPARITORES sunt Magistratuum ministri, Prat.

APPARITORES ex co nomen invenisse videntur, Hot.

APPARITORES dicuntur, Nebriss.

APPARITURA autem, Old. Prat.

APPARO, media correpta,


page 233, image: s0117

Spieg.

APPELLARE dicitur inferior superiorem, Hot.

APPELLARE, verbum iuris cum is qui a [orig: ] magistratu aliquo iniuriam, Hot.

APPELLARE, id est

APPELLARE generale verbum est: Prat.

APPELLARE, signisicat nominare, Prat.

APPELLARE, id est

APPELLARE, pro alloqui et verba cum aliquo facere

APPELLARE est auxilii gratia quempiam implorare. Prat. Turneb. Prat.

APPELLARE debitorem, Prat. Hot.

APPELLARE aliud est quam adsectari: Hot.

APPELLARE ex adverso, Prat.

APPELLARE item est blanda oratione alterius pudicitiam attentare. Prat.

APPELLATIO est triplex, Prat.

APPELLATIO, definitore Hermogenianol l. praefecti. Prat.

APPELLATIONUM formulae explicitae cum ex iure civili

APPELLATIONEM recipere et admittere quae duo idem sonant l. ei, Prat.

APPELLATIONIS causas reddere et agere l. 1.


page 235, image: s0118

Prat. Briss.

APPELLATIONES iniustae pronuntiantur, Old. Prat.

APPELLATIONUM librum

APPELLATIONUM tempora quatuor esse, Prat.

APPELLATIONUM tempora, Prat.

APPELLATIONEM non oportet ad compares iudices referri, Prat.

APPELLATIO et retractatio differunt

APPELLATIO importuna, Got.

APPELLATIONIS interpositae sollennia

APPELLATIONIS benesicium.

APPELLATIO fuit inventa ad praesidium innocentiae: Old.

APPELLATIO nonnumquam a [orig: ] Iureconsultis dicitur. Old.

APPELLATIONUM auditoria

APPELLATORIUM iuvamen

APPELLATORIUS libellus

APPELLATIVUM nomen, Spieg.

APPELLATUS Modestino est, Spieg.

APPELLERE proprie [orig: propri] navigia dicuntur ad litus, Prat. Briss.

APPENDERE mutuo

APPENDICES institutionis, Prat.

APPENDICIMS, a, Nebriss.

APPENDIX, proprie [orig: propri] aedificium quod alteri adiungigitur

APPIA via.

APPIUS Claudius, Old. Spieg.

APPIUS Claudius vindicias filiae suae abdixit

APPLICITUM, pro iuncto, Spieg. Prat.

APPLICARI ad munera

APPLICITUS morbo

APPLICATIONIS ius fuisse videtur, Hot.

APPLUMBARE argentum,


page 237, image: s0119

Spieg.

APPONERE auctoritatem pro interponere et adcommodare, Briss.

APPONERE sibi praevaticatorem

*a*p*r*o*s*k*l*h*t*o*s di/kh apud Graecos dicebatur quae intendebatur in eum qui in ius vocatus non erat:

APPREHENDERE, pro capere personam apud Ulp. ad leg. Aquil. leg. 3. Spieg. Prat.

APPREHENSIO, id est, Spieg. Prat.

APPREHENSIO, assimulatur traditioni, Spieg.

APPROBARE dicitur, Prat.

APPROBATUM semel

APPROBARE opus

APPROMISSOR est, qui quod suo nomine promisit

APPULSUS pecoris inter seruitutes

APRARIUS adiectivum ab aper, Prat.

APRONIANUM. S. C. l. 26. Briss.

APRILIS olim anni initium, Got.

*a*p*r*o*n*o*h*t*o*s, quasi neglectus, Got.

APSIDES lances sunt rotundae

APTA persona, Spieg.

APUD Iulianum Marcellum scribere vel notare cum legis, Briss.

APUD aliquem obligari, Hot.

APUD, mutuam loci et personae coniunctionem signisicat, Prat.

APUD patriam restitui

APUD aerarium pendere. Alcia. Spieg.

APULENSIS Colonia

AQ.

AQUA, inquit Festus

AQUAM Isidorus 13. Got.

AQUA ubi venundari solet, Spieg.

AQUA Claudia

AQUAM caducam vocabant ex lacubus abundantem

AQUA quottidiana (ut Ulp. in l. 1. . 2. et 3. de aqua quo tidiana et aestiu a ait:) non est illapage 239, image: s0120

AQUA pluvia est, Briss.

AQUAM coercere

AQUAM vicini alio derivare non licet, Got.

AQUAE controversia pro impetu aquae, Briss.

AQUAE caput, Briss. Briss.

AQUAE ductus seruitus Rusticorum praediorum ius est aquam ducendi per fundum alienum. Briss.

AQUAGIUM in l. 3. Briss.

AQUAE agmen

AQUAE mola

AQUAE haustus seruitus rusticorum praediorum. Hot.

AQUAE ductus (vide t. t. Cod. de aquaeduct. li. 11.) vel aquae haustus ex fonte constitui potest: Cuiac

AQUAE et ignis interdictio gravissima apud veteres Romanos poena erat, Hot.

AQUA et igni interdicti in libris nostris accipien di sunt deportati.


page 241, image: s0121

Briss. Got. Cuiac. Cuiac.

AQUA profluens separatur a [orig: ] fluminibus. Hot. Prat.

AQUALICULUS, u(pokeristikon est

AQUARII appellantur aquarum custodes, Briss. Turneb. Prat.

AQUATIONEM pro irrigatione Palladius usurpat.

AQUAELICIUM dicitur, Prat.

AQUILEX, qui scientiam dedu cendae aquae habet: Spieg.

AQUILIA lex plebiscitum est de damno iniuria dato, Briss.

AQUILIAE legis et serui corrupti actionis differentia

AQUILIAE legis et noxalis actionis differentia.

AQUILIANA stipulatio, Spieg.

AQUILIANA stipulatio

AQUILIUS Gallus IC. Ciceroni familiaris, Briss.

AQUILINUS serui nomen, Briss.

AQUIMINALE Paulus aperte [orig: apert] pro vase aquario usurpat, Hot. Cuiac. Cuiac.

AQUIMINARIUM, sive (ut malumus) aquimanarium.


page 243, image: s0122

Cuiac.

AQUITANIA, l. 11.

AR.

ARA salutis

ARABARCHES, erat Alexandriae magistratus, Turneb. Prat.

ARABARCHES, praefectus officio publicanorum, Alcia. Alcia. Spieg.

ARABIA provincia

ARABICUS onyx

ARABICUM gummi, Got.

ARAE gramineae Maroni lib. 12. Turneb.

ARATORES dicebantur, Turneb. Prat.

ARATORES serui, Got.

ARATRUM inducere, Hot. Prat.

ARATRUM pati civitatem, Spieg.

ARBITER vetust e [orig: ] dicebatur, Prat.

ARBITER iudicem datum addictumque a [orig: ] praetore plerumque significat.


page 245, image: s0123

Briss. Hot.

ARBITER, id est

ARBITER silentiosus quis dicatur, Got.

ARBITER actionis quod [orig: qud] metus causa. Briss.

ARBITER et de alimentis patroni datur arbitraturus, Briss.

ARBITER aquae pluviae arcendae. Briss.

ARBITER non cogetur sententiam disere de liberali causa. Prat.

ARBITER non cogetur sententiam dicere, Prat.

ARBITER a [orig: ] magistra tu non cogitur

ARBITER tum maxime [orig: maxim] dabatur, Prat.

ARBITER ex eadem causa facit litem suam

ARBITER, cuius sordes aut turpitudo manifesta est

ARBITER excusatur a [orig: ] cognitione, Prat.

ARBITER sententiam interlocutoriam potest mutare:

ARBITER communi dinidundo, Briss.

ARBITER dotis recuperandae. Briss.

ARBITER pro socio l. 38. Hot.

ARBITER a [orig: ] Praetore de rationibus excutiendis inter heredem et servum datur,


page 247, image: s0124

Prat.

ARBITER et in his eausis datur, Prat.

ARBITER quoque Falcidiae ad ineundam bonorum quantitatem, Briss.

ARBITERIUM scribitur saepe in P Flor. tit. de recep.

ARBITRALIS sententia

ARBITRARIA actio quae sit,


page 249, image: s0125

Hot.

ARBITRARIARUM actionum divisionem

ARBITRARIA autem ex stipulatu actio fit cum alio, Briss.

ARBITRARIUM porro dicere solemus

ARBITRARIUM, ait Festus

ARBITRARIAM conditionem

ARBITRARIUM poena dicuur

ARBITRARI, statuere, Hot.

ARBITRARI in patiendi significatione pro aestimari Ulp. l. 12. Hot. Briss.

ARBITRALIS forma. l. 5.

ARBITRATORIS nomen apud idoneos auctores Latinitatis negant reperiri, Got.

ARBITRATV boni viri usurum fruiturum se fructuarius, Briss.

ARBITRATV rem terminare

ARBITRATUS proprius lege. 13.

ARBITRATUS boni viri, Old. Spieg.

ARBITRI veteribus IC. Briss.

ARBITRI sententiae stare, Spieg.

ARBITRI esse non possunt

ARBITRII appellatione non continetur cuiuslibet pravus adfectus, Spieg.

ARBITRII etiam libera voluntas denotatur, Hot.page 251, image: s0126

ARBITRIUM duplex est

ARBITRIUM, non ipsa est sententia, Spieg.

ARBITRIUM tutelae, Got.

ARBITRIUM iudiciale

ARBITRIUM aquae pluviae arcendae. l. 23. Briss.

ARBITRIUM communi dividundo. l. 11. Briss.

ARBITRIUM familiae herciscundae

ARBITRIUM pro socio Cicero pro Quintio. Briss.

ARBITRII formularia verba

ARBITRIO voluntatis suae abesse

ARBITRIUM suum dictare

ARBITRIUM iudicis, Old. Spieg.

ARBITRIUM etiam officium arbitti, Briss.

ARBITRIUM solvitur morre alterius litigatoris, Prat.

ARBITRIUM praeter communem significationem videtur usurpari solitum in funeribus pro mercede libitinariorum, Prat.

ARBITRIUM recipere l. 3. Briss.

ARBITRARIUM etiam arbitratum significat. Briss.

ARBITRIUM et Iudicium duabus potissimum rebus essentialiter distant: Prat.

ARBITRIUM servus olim recipere non poterat

UBICUNQUE autem in arbitrium sive iudicis.page 253, image: s0127

ARBOR generale nomen est

ARBOR quoque recte [orig: rect] dicitur

ARBORIS numero non habetur

ARBOR caedua dicitur

ARBORES caeduae (ait Got. ad l. 7. . 12. solu. matr.) id est

ARBOR pro malo navis in l. 3. Briss.

ARBOR vento deiecta, Spieg. Prat.

ARBOR nulla proprie [orig: propri] dicitur, Briss.

ARBORES cremiales ad cremandum deservientes, Old.

ARBORES gremiales, Got.

ARBORUM furtim caesarum actionis

ARBORIS occasio vicino nocere non debet

ARBORES furim caesae videntur, Prat.

ARBORES evulsae, Spieg.

ARBORES radicitus exutae. Briss.

ARBORES frugiferae. Briss.

ARBORES felices Cato dixit

ARBORUM grandium appellatione

ARBUSTUM, locus est

ARBUSTARE verbum

ARCA, pro monumento, Spieg. Turneb.

ARCA camerata, Prat.

ARCA lapidea, Spieg.

ARCALIA, pro fisci quodam iure particulari.


page 255, image: s0128

Spieg.

ARCA in qua nummi conduntur et reponuntur.

ARCA communis

ARCA eminentissimae praefecturae

ARCAE ratiocinia.

ARCA aerata in dict. . si inquilinus

ARCA fiscalis in l. 4. Briss.

ARCAS argenteas primus habuisse fertur Heliogabalus

ARCA frumentaria, Prat.

ARCA vinaria in l. securitates. Prat.

ARCA quaestoria apud eundem Epistol. lib. 1. Prat.

ARCARIUS. Arcarii sunt praepositi his suscipiendis, Got.

ARCARII, et Atriarii, Hot. Spieg.

ARCARIOS Iustinianus in No. 147. Got.

ARCANUS homo, Spieg.

ARCEI. Lege

ARCERA in XII.

ARCERE aquam, Briss.

ARCERE ab exactione, Briss.

ARCESSERE pro Accersere veteres saepissime [orig: saepissim] usurparunt. Briss.

ARCESSERE significat ad vocandum ire

ARCHANTICUS, leg. 6.

ARCHEGETES, Grae ??? ar)khgh)ths2, Got.

ARCHEOTAE, l. 18.

ARCHEION proprie [orig: propri] domus Princip is. Prat.

ARCHIA sunt tabularia publica,


page 257, image: s0129

Briss.

ARCHIATER. *ar)xi/atros

ARCHICAPELLANUS. Lege capella.

ARCHICUBERNUS, id est, Got.

ARCHIDIACONUS. Dicitur archidiaconus, Got.

ARCHIDUCIS appellationem primum Bruno frater Ottonis Imp. eius nominis primus, Spieg.

ARCHIEPISCOPI nomen in Apostolicis literis non exstat, Spieg.

)*arxierei=s2, vel i(erei=s2 primarii, Got.

ARCHIEROSINA l. 112. Briss.

ARCHIEUNUCHUS, id est

ARCHIGERONTES in l. 5. Hot.

ARCHIGUBERNUS, ex a)rxo/s2 et kubernh/ths2 iuncto nomine, Hot. Nebriss.

ARCHIMAGIRUS dicitur princeps coquorum

ARCHIMANDRITA, agminis, Nebriss. Spieg.

ARCHIMEDORUS. Got. Artemidorus.

ARCHIMIMUS, mimorum princeps. Spieg.

APXI *f EPEKITAI vox est hybrida, Got.

ARCHISYNAGOGUS Iudaeorum, Got.

ARCHITBCTUS est structorum princeps,


page 259, image: s0130

Prat.

ARCHIVA, grammatophylacia, Spieg.

ARCHONTES. a)/rxontes2 annui magistratus apud Athenienses, Hot.

ARCHON autem e)pw/nomos apud Athenienses dicebatur

ARCHOENOCHUS, pincernarum, Spieg.

ARCHIFINIUS ager dicitur qui nulla mensura continetur, Briss.

ARCTARI tempore

ARCVARII in l. 6. Got.

ARCULAE in Pauli responso l. argen. 53. Prat.

ARCUS, Nonio Marcell. interprete, Briss.

ARDERE dicitur domus l. 40. Briss.

AREA, locus in urbe sive aedificio Florentino. Prat.

Ponendaeque domo quarenda est area primum [orig: primm].

AREA etiam Iuriscons.


page 261, image: s0131

Briss. Prat.

AREAM quoque adpellabant, Prat. Briss.

ARELATA urbs est, Got.

ARELATENSIS Plinius li. 33. Nebriss.

ARENA, pro loco ubi certamina praebebantur, Hot.

ARENARIUS, qui in arenam pugnandi causa descendit, Prat.

ARENGA est et concors verborum sententia, Old.

ARESCUSA in editione Pand. Flor.

ARETHUSA scribitur, Briss. Prat.

ARETALOGUS non tam videtu virtute dici, Turneb.

ARESEUSA nomen celebre est feminarum in libris digesto. Briss.

ARESTA, vox Graeca

ARGENTARII, cives Romani, Hot.

ARGENTARIUS, non tam argenti opifex est,


page 263, image: s0132

Spieg.

ARGENTARIUS Coactor in leg. 40. Briss.

ARGENTARIORUM NOMINA.

ARGENTARIIS varia indita fuere nomina, Briss.

ARGENTARIUM, est argenteae supellectilis instrumentum a)rgurobh/kh

ARGENTI aurive appellatione tam factum quam infectum continetur. Briss.

ARGENTIFODINAE. l. 1. Briss.

ARGENTO facto contineri vasa argentea

Infecti ARGENTI appellatio, Briss.page 265, image: s0133

ARGENTUM purum putum quid esset in foedere inter P. R. et Carthaginens.

ARGENTUM pusulatum in l. 31. Briss.

ARGENTUM muliebre. Briss.

ARGENTUM sublimatum, Spieg.

*a*r*g*g*r*o*l*o*g*o*i argenti sunt exactores. Spieg.

ARGENTUM vivum, Spieg.

ARGVERE, accusare reum postulare, Briss.

ARGVERE fraudem tutoris

ARGVERE solito more

ARGVERE praevaricationis

ARGVERE reum

ARGVAMUR, id est

ARGVI, id est accusari et postulari, Briss.

ARGVIMUS autem,


page 267, image: s0134

Spieg.

ARGUMENTATIO ab argumentis differt: Spieg.

ARGUMENTUM dictum est quasi arguto ac subtili quodam artificio elicitum, Spieg.

ARGUMENTUM definit M. Cicero in Partitio. Prat.

ARGUMEMTUM in prooem.

ARGUMENTUM pro iudicio accipitur apud Ulpianum l. 1. Prat.

ARGUMENTUM pro probabili vel non necessaria praesumptione, Old. Spieg.

ARGUMENTUM praestitisse

ARGUMENTA proferre l. 74.

ARGUMENTA rei de qua agi tur, Briss.

ARGUMENTA indicative [orig: indicatiu] exquisita esse non debent, Prat.

ARGUMENTA liquida

ARGUMENTA rerum apertissima

ARGUMENTIS convinci

ARGUS et Arga, Prat.

*a*r*g*i*a*s actios. Vide Lenitudo.

ARGUTO pectine dixit Theodosius Imp. in l. temperent. Briss. Prat.

*a*r*g*g*r*o*m*o*i*b*o*s, vide supra Argentariis varia:

*a*r*g*g*r*i*t*a*i, qui pro coronis praemiove argenteo vicerant.

ARIANI ab Ario

ARICIA. Si Ariciae non nupserit

ARIDI fructus l. ult. ff. de Iure fisci.

ARIOLI, quorum mentio fit in l. 5. 7. Got.

ARISTO, l. 23.

ARISTOCRATIA est paucorum optimatum principatus, Spieg.

*a*r*i*q*m*h*t*h*s, id est argentarius, Got.

ARMA, quod ad interdictum de vi attinet, Spieg.

ARMORUM appellatione quid contineatur in Novell. Got. Prat.

ARMA ab arcendis hostibus dici putat Varro: Prat.


page 269, image: s0135

Turneb.

ARMA postlimino reverti negantur, Spieg.

ARMAMENTA dicuntur, Spieg.

ARMORUM custos is erat

ARMARI navis dicitur, Prat.

ARMARI dicuntur leges et iura, Prat.

ARMARIUM, et armamentarium, Spieg.

ARMARIUM Adrianus Turnebus lib. adver. 7.

ARMARIUM Pompon. Briss.

ARMATOS accipere debemus non tantum eos qui tela habuerunt: Briss. Prat.

ARMATOS milites, Spieg. Prat.

ARMATAM legibus, Old.

ARMATA militia

ARMATAE militiae miles curator esse non potest, Got.

ARMATAE militiae sacramenta habere

*a*r*m*a*t*h*l*a*t*h*s, vide Got. ad l. 3.

ARMA magis quam iura milites scire

ARMENIA duplex est, Got.

ARMENTA, Varro ab arando dicta tradit, Spieg.

ARMENTUM quasi aramentum:

Armento legato, Spieg.

ARMENTORUM greges

ARMILIAS, Festus ait lib. 1.

ARMILUSTRUM circus maximus erat.

ARMIS deicere

ARNOLDISTAE, auth.

AROMA Indicum species est ad vectigal pertinens

AROMATA in plurali (nam aroma non dicitur) quarundam herbarum fructus, Spieg.

ARPAGONES, l. 12.

ARRA dicitur quod emptionis nomine datur,


page 271, image: s0136

Prat. Briss.

ARRAE Proxeneticae dicuntur

ARRA, simpliciter pignus est apud idoneos auctores nec enim solum datur in argumentum contractae emptionis, Nebriss.

ARRABO, pro obside veteribus accipiebatur, Prat.

*a*r*r*a*b*w*n de\, ut tradunt Graeci Grammatici, Nebriss.

ARRALE seu arrabonicum pactum est, Got.

ARRESTI varia appell atiopage 273, image: s0137

ARRIANUS Severus praefectus aerarii

ARRIPARE, Vide plumbum in ripa.

ARRIPERE decurionatum

ARRIUS Manander libros quatuor militarium, Briss.

ARRIUS Honoratus

ARROGANTIA pro temeritate violatae legis apud Zenonem Imp. in l. unic. C. de privat. Spieg.

ARROGANTIA nefandissimorum hominum omnibus modis est compescenda

ARROGARE, et arrogatio

ARROGARE ad vicem naturalis sobolis

ARROGARE alias est ascribere sibi, Prat.

ARROGATIO et adoptio differunt

ARROGATIONIS formam

*a*r*r*w*s*t*i*a apud Paulum l. et quantum. Prat.

ARS a [orig: ] Graecis

Dolis instructus, et arte Pelasga.

ARTEM esse earum rerum, Prat.

ARS liberalis, Prat.

ARTIBUS liberalibus olim solitum fuit et mulieres instituere

ARS Geometriae publice utilis est.

ARS forensis

ARS, inquit Servius, Spieg.

ARTES ludicras Seneca lib. 13. Prat. Briss.

ARS quinque designat.


page 275, image: s0138

Hot.

ARTA mulier

ARTARE et prorogare tempus, Briss.

ARTAXATA provincia

APTAB *w N memi nit Iustin. Briss.

ARTE fabrica peritum servum dixit Paul. Briss.

ARTEM operamue pollicitus apud Ulpiam.

ARTEM interdum pro dolo accipi annotavit Forcatul. dialog. 28.

ARTEMIDORUS legit Hal. in l. 23.

ARTEMEDORA, vide l. 4.

ARTEMON, trochleae genus tractorium est

ARTEMO h) a\rte/mwn

ARTERIA et vena interse differunt Est enim arteria concepraculum spiritus naturalis misti confusique cum sanguine

ARTICULEIANI Senatusconsulti sententia exponitur in l. 51. Briss.

ARTICULATA vox l. 10.

ARTICULATE loqui

ARTICULATUS libellus, Old.

ARTICULORUM et positionum usus est

ARTICULI solum ea cont inere debent, Prat.

ARTICULUS est sigillata locutio

ARTICULI calumniosi sunt, Old. Spieg.

ARTICULUS, in l. 5. Got.

ARTICULUS iuris probabilis

ARTICULORUM quidam sunt impertinentes qui nihil ad rem faciunt, Prat.

ARTICULUM interpretatur Accurs.

ARTICULUS non tantum pro particula, Prat. Briss.

ARTICULUS etiam sumitur in Arcadii et Honorii constitut.


page 277, image: s0139

Prat.

ARTICULUS quoque sumitur pro themate factique specie proposita (casum vulgo appellant) in l. non possunt. 12. Prat.

ARTICULUS pro eo quod vulgo dicimus, Prat.

ARTIFICES Festo lib. 1. Prat.

ARTIFICES sunt

ARTIFICIUM in seruis ab officio separatur, Prat. Briss.

ARTIFCIUM quidam in l. text oribus. Prat.

ARTIFICES, l. duodecima.

ARTIFEX artium

ARTIFICES serui qui aliquod artificium callent, Briss.

ARTIFICIALES Operae. Lege

ARTIFICIIS instruere servos. l. 25.

ARTIFICIS nomine videtur contineri ludi literarii magister, Spieg.

ARTIFICIUM pro commento, Briss.

ARTITUS, bonis artibus instructus. Prat.

ARTOPTA vas quoddam fuisse videtur quo panis torrebatur, Turneb.

ARTUS tabescentes atro sanguine

ARUSPICES intelligendi sunt, Prat.

ARVALES fratres

ARUNDINEA ficus, Got.

APYTAINA, matula

AS.

AS Varro lib. 1. Spieg.

AS pro solido accipitur, Prat.

AS in duodecim uncias dividitur. Briss.

AS principium et unum sonat. Prat.

AS et Assarius idem Charisio et Clem. Ale. in 5. Prat.

ASSARIA pro obolis posita legimus.

ASSEM, librampage 279, image: s0140

ASSIS autem appellatione solida hereditas venit: Hot.

*a*s*a*f*w*s apud Ulp. in l. mutum. ff. de aedil. edict. id est obtuse, Prat.

ASCENDENTES l. C. vocant parentes maioresque [orig: maiorsque] nostros a [orig: ] quibus geniti et procreati sumus: Briss.

ASCETRIAE puellae Deo dicatae, Prat.

ASCIA ne polito, Old.

ASCISCERE, vid. supra Adsciscere, Old.

A *s KHTPION locus est meditationis et solitarium, Spieg. Hot.

ASCLEPIADES, l. 34.

ASCODROGITAE in l. 10. Briss.

ASIA provincia quae proconsulari Imperio regebatur. l. 6. Briss.

*a*s*h*m*o*n est argentum non signatum.

*a*s*h*m*w*s in leg. mutum. ff. de aedil. edict. id est

*a*s*e*l*g*e*i*a eo sensu apud Graecos accipitur quo lascivia apud Ulp. l. lege. 4. Prat.

ASIANA dioecesis

ASIARCHES, *asia/rxhs2

ASIARCHIAM apud Modestinum l. e)ai\ du/r. ff. de excus. interpretatur Anton. Aug. lib. ad eundem singul. de Asiae sacerdotio, Prat.

ASINARII Christiani sunt vocatipage 281, image: s0141

ASINASTRA, ficus, Got.

ASINI machinarii

ASINIANUS, l. 2.

ASINUSCA vua, Got.

)/*aswtos Theophilo . furiosi.

*a/swtws2 zhn=, luxuriose vivere, Prat.

*asfa/leia in l. sancimus. Prat.

ASPARGO apud Callist. Hot. Prat.

*aspastika\ salutatoria, Got.

ASPECTUS lucis

ASPECTUS publicus

ASPERGERE existimationis maculam

ASPERGILIUM, novum quidem

ASPERGO, vide paulo ante Aspargo.

ASPERNANTER habere

ASPERNARI, pro non agnoscere, Spieg.

ASPERSORES aquae qui sint in l. athletas. ff. de iis qui not. infam. non nihil dubitationis habet.

ASPIRARE, vide sup. Adspirare.

ASPIS duo significat iuxta etymologicon.

ASSASINI homicidae, Prat.

ASSCRIBERE, vide Adscribere.

ASSCRIBI in civitatem

ASSCRIBI vero [orig: ver] numinibus

ASSCRIPTITII genus agricolarum adsine originariis, Spieg.

ASSCRIPTITII cives nuncupantur extraordinarii

ASSCRIPTOR, idem significat quod Subscriptor, Spieg.

ASSECLA (vid. Adsecla) dicitur ab assectando

ASSECTARI praetextatum, Spieg. Old.

ASSENTARI, ut lib. 2.

ASSENSV probari

ASSEQUI, adipisci

ASSERERE in seruitutem, Spieg.

ASSERERE manu sunt iuris verba. Spieg.

ASSERERE, id est

ASSERTOE. Non licebat olim servo de libertatepage 283, image: s0142

ASSERERE manum, Hot.

ASSERES dicti, Prat.

ASSESSORES, vid. supra Adsessores: Hot.

ASSESSURAE verbo usus est Ulp. in l. 3. Spieg.

ASSEVERARE quomodo distet a [orig: ] Profiteri

ASSEVERATIO consensus

ASSIDVAE aditiones

ASSIDVAE mulierum adulationes

ASSIDVI fideiussores dicebantur locupletes: Spieg.

ASSIDVUS pro locuplete et facile [orig: facil] munus faciente accipitur, Hot. Prat.

ASSIDVUS quidam per d. scribunt, Prat. Hot.

ASSIGNARE nihil aliud est, Hot.

ASSILIRE, pro vim afferre, Prat.

ASSIMULO, pro comparo, Spieg.

ASSISII dicuntur beneficiarii

ASSISTERE, pro praesentem et iuxta esse.

ASSOLET, pro consuetum est.

ASSUMERE, vid. Adsumere.

ASTANDA, Regum in Perside nuntios Angaros nuncupatos a [orig: ] doctis observatum est, Spieg.

ASTALIUM, ab astu, Prat.

ASTIPULATOR, vide Adstipulator.

*a*s*t*r*a*g*a*l*o*i, sunt taii seu taxilli ex ossiculis carne nudatis, Got.

ASTRINGERE fidem pro alio

ASTRVERE, vide Adstruere.

ASTROLOGUS, in l. 15.

ASTV apud Poetas, Prat.

ASTUTIA, l. 3.

ASTUTE, in rescripto lmpp. l. 2.

ASTUTUS in Iustiniani Constitutione l. fin. in fin. C. mandat. pro doloso

*asto\s2 ab a)/stu urbe ductus

*astuno/mos2, curator civitatis.

*astunomikoi\, Aediles, Got.

ASSULTUS, ob quem quis feudo privatur,


page 285, image: s0143

Spieg. Prat.

ASSUMPTIO, vide sup. Adsumptio.

ASSURA assiduitas est et diligentia in nutriendo

ASSURGERE, pro honorem praebere, Spieg.

ASSURIUS sermo

ASYLIA, ab asylo dicta, Spieg.

ASYLUM a)po\ tou= a ai\, su/rein

ASYLI etiam dicuntur a [orig: ] Graecis

*a*s*g*n*a*p*t*w*s adverbium, Old. Spieg. Prat.

*asu/statos Alciat. lib. 1. Prat.

AT

AT, Festo differentiam rerum significat, Prat.

ATEIUS Capito, Briss.

ATTAVIA, abavi

ATTAVUS, est abavi vel abaniae pater, Briss.

*a*t*e*l*h*s, immunis, Prat.

ATEAEIA sive *ateli/h

ATER sanguis

ATHANASIUS in Apologiis, Got.

ATHENAE, l. 13.

ATHENOCLES, l. 27.

ATHLETA interpretatur pugil sive certator, Nebriss.

ATILIA lex iubebat mulieribus pupillisue non habentib. tutores,


page 287, image: s0144

Briss.

ATINIA lege cavebatur, Briss.

ATHLETAE, qui virtutis gratia palaestra exercentur, Briss.

ATHLETAE, ait Modest. in d. . Ulpianus. qui sacris certaminibus coronati sunt

ATHLELARUM nomine Gymnicus omnis intelligitur.

ATNEPOS et ATNEPTIS, vide Adnepos et Adneptis.

ATORNATI dicuntur procuratores apud acta constituti, Prat.

ATQUE similitudinis nota est apud Tryphonium, Prat.

ATQUE, sive

ATQUE ita, Prat.

ATQUE etiam, Prat.

ATQUE sumitur pro quam apud Pomponium, Prat.

ATRAMENTO sutorio absolutum

ATRA ficus

ATRA *p ON Latini semitam vocant

ATRIDAE, Agamemnon et Menelaus Atrei filii, Spieg.

ATRIENSIS erat is

ATRIENSES autem domini negotia procurabant res venales distrahebant, Spieg.

ATRILICIUM, eam atrii partem significat, Spieg.

ATRIUM quid sit

*aqroistqhn=ai, id est, Got.

ATROCIA facinora dicuntur, Spieg.

ATROCEM iniuriam, Spieg.

ATROCITATEM facinoris habere,


page 289, image: s0145

Spieg.

ATROCIUS consilium

ATROCIORES fures, Spieg.

ATROCITER verberandi ius habere.

ATRO *f IA est morbus, Got.

ATROX contrarium miti: Spieg.

ATROX persona, Spieg.

ATROX sententia

ATROX vis dicitur

ATROX actio l. 22.

ATROX iniuria, Briss.

ATRUSCA ficus

ATSI particula

ATTALARICI constitutio apud Cassiodor. Got.

ATTALICA ficus, Got.

ATTAMEN, una dicto

ATTAE appellantur, Spieg. Prat.

ATTEIUS Capito:

ATTELLANUS, na

ATTENDERE, verbum est, Spieg.

ATTENTARI pudicitia dicitur, Spieg.

ATTENTARE verbum

ATTENTATA, interpretum

ATTENTIUS moneas, Spieg.

ATTESTARI, proprie [orig: propri] est

ATTESTATIONES dicta testium sunt

ATTESTATIO in l. 3.

ATTIA, l. 17.

ATTIANUS, l. 32.

ATTILIANUS tutor dicebatur

ATIMOI apud Graecos dicebantur

ATTINERE, pro curare, Spieg.

ATTINGERE, id est

ATTINGI vinculispatriae potestatis, Briss.

ATTINGI suspicione aut conscientia, Briss.

ATTINGERE bona heres dicitur

ATTINGERE rem quis dicatur, Spieg.

ATTRITA, vid supra Adtrita.

ATTRIBUTAE pecuniae, Spieg.

ATYPUS est, Hot.


page 291, image: s0146

Spieg.

AV.

AVARITIA, ex aere nomen est soreita. Old.

AVARITIA praeceps

AVARITIAE cupido

AVARUS appellatur caecus, Spieg.

AVARUM his verbis definit Horat.

AVARITIAM pa/shs2 ponhri/as2 prooi/mio/n te, kai\ pe/ras2 e)=de\, Prat.

AVARUS, quasi aeris avidus: Prat.

AUC. apud Valerium Probum

AUCETA Festo lib. 1. saepe aucta. Prat.

AUCTIO ab augendi addiciendique negotio adpellatur. Prat.

AUCTIONIS forma apud veteres ea fuit, Got.

AUCTIONIS diem obire

AUCTIONARIAE tabulae

AUCTIONEM constituere Cicero dixit decernere auctione

AUCTIONALIA apud Ulp. Prat. Cuiac.

AUCTIONIS formulas Varias recitat G. Budaeus in sorensibus, Prat.

AUCTIONARIOS interecessores opponentes se subhastationi dici idem putat. Prat.

AUCTOR is dicitur,


page 293, image: s0147

Hot.

AUCTOR secundus. Hot.

AUCTOR seditionis, Prat. Briss.

AUCTOR dicitur sieri tutor, Prat.

AUCTOR legis dicebatur, Prat. Hot.

AUCTOR, id est venditor, Got.

AUCTORAMENTUM sumitur pro obligatione, Spieg.

AUCTORAMENTUM non significat ipsam exaucto rationem, Prat.

AUCTORARE obligare est, Prat.

AUCTORARI, auctorem fieri, Briss.

AUCTORAIUS dicitur proprie [orig: propri] gladiator,


page 295, image: s0148

Briss.

AUCTOREM laudare, Briss.

AUCTOR liberalitatis

AUCTOR suasionis iniquus

AUCTOR iuris scientiae summus est Saluius Iulianus

AUCTOREM rerum Tacitus historiae scriptorem vocavit

AUCTORES dicuntur

AUCTORES etiam pro prudentibus et consultis, Briss.

AUCTORES quoque fuisse senatui aliquid censendi, Briss.

AUCTORES iuris dicebantur Iurisconsulti quibus permissum erat, Hot.

DICUNTUR et iuris acutores in l. 39. ff. de actio. Briss.

AUCTORES etiam dicebantur

AUCTORITAS, Titulus, Hot.

AUCTORITAS, ab auctore deducitur: Spieg. Prat.

AUCTORITATES magistratuum, Briss.

AUCTORITAS pro iure Dominii in 12. Briss.page 297, image: s0149

AUCTORITAS, probatio, Prat.

AUCTORITAS, ait Hot.

AUCTORITAS iuris apud Ulp. l. 4 . 1. Prat.

AUCTORITAS senatus quid sit, Prat.

AUCTORITAS in XII. Tabul. et in lege Atinia accipitur pro usucapione: Prat.

AUCTORITAS legis pro ipsius beneficio accipitur apud Ulp. Prat.

AUCTORITAS etiam praescribi dicebantur in Senatusconsultis, Briss.

AUCTORITATE sua distrahere bona. Briss.

AUCPATIO (ut notissimam significationem praetermittam) in rescripto Constantini in l. 1. Prat.

AUCUPIORUM et venationum reditus. Spieg.

AUDACIAM ab avide [orig: avid], Prat.

AUDACIAM pro audacibus

AUDACIA, pro fidentia, Spieg.

AUDACIA furoris, Briss.

AUDACIOREM spe fieri, Spieg.

AUDACISSIMUS quisque.

AUDACES obicere manus

AUDACTER, id est, Spieg.

AUDENTER, apud Ulp. in fin. l. 1. Prat.

AUDIANi haeretici

AUDIENS dicto, Spieg.

AUDIENTIA, etsi est nomen Latinum (Cicere namque de senect. audientiam sibi facere dixit) tamen Ganonistae, Spieg.

AUDIENTIA Episcopalis, Prat.

AUDIENTIA Audire verbum, Spieg.

AUDIENTIA episcopalis, Got.

AUDIENTIAM direptorum negotiorum praebere

AUDIENTIA prima legum.

AUDIENTIAM impertiri debet iudex

AUDIRE, Iudex

AUDIRE causam, Got.

AUDIRE causam ex integro

AUDITOR contradicatarum hodie infigni officio claruspage 299, image: s0150

AUDITOR in variis Civilis et Pontisicii iuris articulis sumitur varie [orig: vari]. Prat.

AUDITOREM pro lectore accipi, Prat.

AUDITOREM veteres pro eo solum accipiebant

AUDITORES in curia Romana vocantur auditores Sacri Paltii. Prat.

AUDITORIUM appellatur locus

AUDITORIUM locus est, Prat.

AUDITORIUM principis vocatur, Briss.

AUDITORIUM Praefecti praetorio, Briss.

AUDITORIUM commune

AUDITORIUM appellationum.

AVE, sive Have, Prat.

AVENA apdu Ulpian. in l. si servus servum.

AURRSA charta, Prat.

AVERSARIA sunt scripturae sine ordine [orig: ordne] confectae

AVERSIONE, vel per aversionem emerepage 301, image: s0151

AVERSIONE vaenire dicitur Briss. Briss. Hot. Hot. Hot.

AVERSIONE vendere, Hot.

AVERSIONIS actio:

AVERSUM et Adversum differunt:

AVERTERE mercem

AVERTA, in l. quo niam. Spieg. Prat.

AVERTERE, surripere, Prat.

AVERTERE onus, Briss.

AVERTERE hereditatem

AVES allectatrices

AVIBUS legatis, Briss.

AUFERRE, toto tit. ff. et C. de iis quae ut indig. Prat.page 303, image: s0152

AUFRRE est quid amovere. Spieg. Briss.

AVERRE dies

AUFERRE rem furto

AUFERRE successionem

AUFERRE, et abducere differunt.

AUGERE dignitatem

AUGERE spectat ad quantitatem, Prat.

AUGMENTA dicuntur, Prat.

AUGMENTUM pro accessione, Spieg.

AUGMENTUM facere

AUGMEN, Lucretius lib. 3.

AUGNRES, ab avium garritu dicti sunt. Prat.

AUGURES similes sunt impostoribus, Got.

AUGURARI pro divinari usurpamus. Prat.

AUGURES, maleficorum appellatione cintineri sanxit Constantius eos consuli prohibens, Prat.

AUGURIa interpretativa quae

AUGUSTUS, Festo libro primo, Prat.

AUGUSTI cognomentum unde descenderit, Spieg.

AUGUSTALES, ut Vegetius lib. 2.

AUGUSTALES varie [orig: vari] accipi constat. Prat.

AUGUSTALES item sunt omnes Cae arei ministri ad palatium principis. Spieg.

AUGUSTALIA Augusti feriae sunt. Prat.page 305, image: s0153

AUGUSTALIS maiestas

AUGUSTALISS vicarius

AUGUSTALIS flamen

AUGUSTI Imper. lib. ab ipso de vita sua conscriptus, Hot.

AUGUSTI dicuntur, Spieg.

AUGUSTUM privilegium

AUGUSTUM remedium

AUGUSTI apices

AUGUSTI duo quando primum regnarint, Prat.

AUGUSTA, Augusti uxor, Bris. Prat.

AUGUSTA domus, Prat.

AUGUSTAM fortunam, Prat.

AUGUSTALIS etiam sextumuir, Prat.

AUGUSTANA colonia in l. 1.

AVIA mater est parentum.

AVIA negotia nepotis administrat

AVIA mea

AVIARIA apud Paul. l. avibus. Prat.

AVIARIA autem primus instituit M. Laelius Strabo Brundusii eques carceresque fecit avibus

AVIATICUS, nepos, Prat.

AVIBUS legatis, Prat.

AVIDI a [orig: ] non videndo nominati sunt

AVIDITAS conductorum

AVIDIUS Cassius l. 60.

AVITA reverentia

AULA appellatione tecti venit

AULAEUM, Ulp. l. sed et si quid. Prat.page 307, image: s0154

AULAEUM scenicum Maro appellat ludos scenicos et theatrales

AULICUS, qui aulae sectator est assiduus.

AULAZANUS, l. 3.

AULUS Casselius, Briss.

AVOCARE contionem, Prat.

AVOCARE, pro avertere, Spieg.

AVOCARI alicui, Hot. Prat.

AVOLARE et Revolare

AURA communis

AUREA pecunia in l. tres fratres.

AUREA barba:

AUREAE vestis IC. in vulgatissima 1. Spieg.

AURELIA lex. vide.

AURES propitiae opponuntur habetibus, Spieg.

AURES apertae, l. 10.

AURES acutae Calphurnio dicuntur pro acribus et iudicii intelligentis:

AUREM Tangens, Prat.

AURES persoratae exprobratio fuere barbariae:

AUREORUM annulorum ius. Vide sup. Anulus.

AUREORUM genera duo constituit Budaeus lib. 5.

AUREOS quadringentos Pamphilae dari volo, Spieg.

AURELIUS Antoninus Imp. qui ad appellationem ex Germania iudicavit, Spieg.

AURELIUS Arcadius Charisius

AUREI nummi etiam aes dicuntur

AUREIS quinis valet argenti libra, Prat.

AUREUS antiquus centenos nummos seu sestertios valuit.

AUREUS centum continet festertios,


page 309, image: s0155

Hot.

AUREUM et solidum (ait Briss.) idem valere intelligimus ex collatione

AUREUS, qui in iure solidus dicitur, Goedd.

AURICHALCUM, inquit Sex. Pompe. quidam putnt compositum ex aere et aureo, Hot. Briss.

*au)/rion crastinum et posterum diem significat.

*au)tezou/sios kai\ a)utognw/mwn, id est

AURRUS funis apud Lucretium nominatus

AURIFODINA apud Gaium l. 1. Prat.

AURUM Festo lib. 1. Prat.

AURI facti infectique appellatione quid contineatur vide legem Quintus.

AURI saeram famen imitatione Virgilii dixere Leo et Anthemius Imperatores, Prat.

AURUM Tholosanum, Prat.

AURUM coronarium, Prat.page 311, image: s0156

AURUM eoronarium, Hot.

AURUM comicum

AURUM glebale

AURUM lustrale, Prat.

AURUM oblatitium, Prat.

AURUM publicum, Prat.

AURI sui appellatione non contineri, Prat.

AURI massam 72. Prat.

AURUM pusulatum

AURUM negotiatorium, Spieg.

AURUM obrizum, Spieg.

AURUM illicitum est

AURUM largitionale

AURUM in massa constitutum

AURARIUS susceptor, Briss.

AURARIUM Canonem, Briss. Prat.

AURARIA pensitatio, Briss.

AURARIA praestatio, Briss.

AURARIA functio, Briss.

AURARIA pensio, Briss.

AURARIUS susceptor

AURIFEX, qui ex aura quid facit, Briss.

AURIFICES specierum. Prat.

AURIGA, l. 9.

AURILEGULI, l. 5.

AUSPICIa cognitionum in l. fi. C. de incertum. non inter augurium, Prat.

AUSPICIA pro auctoritate, Prat.page 313, image: s0157

AUSPICIA maiora

AUSPICIA iuris

AUSPICIUM appellatum est ab avium volantium spectatione, Prat.

Auss beweglichen ursachen. Hanc clausulam, Spieg.

AUSUS protervus

AUSUS temerarius

AUT, vide paulo post.

AUTHENTICON, Graeca vox est, Spieg.

AUTHENTICAE rationes plerumque sunt necessariae actori ad instruenda ea, Spieg.

AUTHENTICAE taoulae sunt primariae, Spieg.

AUTHENTICA hiabitatio est cenatio, Got.

AUTHENTICUM, a/uqentiko\n est, Briss.

AUTHENTICA vulgus interpretum, Prat.

AUTOCRATOR, id est

*au)tecou/sios kai\ a/utono/mwn, id est

AUT non solum disiunctivae, Prat.

AUT, etiam ponitur pro sive, Prat.

AUT pro et accipitur in interdicto quod vi aut clam.

AUT particula, Got.

AUT non solum disiunctinam erationem, Goedd.

AUT, negandi vim habet etiam geminate [orig: geminat] in l. dies festos. C. dem feriis

*au)ta/delfoi, fratres patrueles ex eodem patre, Got.page 315, image: s0158

AUTEM, praeter notissimam significationem, Prat.

AUTEM quoque sonat etiam (et sic iungit) l. 2.

AUTEM particula subiecta, Prat.

*auto/mata dicuntur, Prat.

*auto/mata etiam sunt opera

AUTOMATARIA sictum verbum apud Ulpianum leg. cetera. Briss. Prat.

*autofue\s2 apud Ulp. l. si cui. 70. Prat.

)*ep) *au)tofo/rw|, in'ipso furto

AUTOGRAPHUM. lege.

AUCTOR est, Spieg.

AUCTOR est is, Spieg.

AUCTOR, saepe pro duce negotii.

AUCTORES pupillorum vocantur, Spieg.

AUCTORITAS tutoris

AUCTOR iniuriae publicae, Spieg.

AUCTORARE aliquem est, Nebriss.

AUCTORARI militem. Lege. Exauctorare.

AUCTOREM et testem producere dimimus, Spieg.

AUCTORITAS, pro veneratione ac dignitate quadam

AUCTORITAS, pro decreot

AUCTORITAS, est nomen unum ex his, Spieg.

AUCTORITAS est duplex. Old. Spieg.

AUCTORITAS doctissimorum virorum extra professionem suam non recipitur in iure. Old. Spieg.

AUCTORITATES summorum philosophorumpage 317, image: s0159

AUCTORITAS, fama, Spieg.

AUCTORITAS aeterna. Vid. sup. Aeterna auctoritas.

AUCTORITAIAM interponere

AUCTORITAS testatoris Pomponio teste, Spieg.

AUCTORITATEM praestare est, Old.

AUTOPHOROS Graeci vocant non solum fures manifestos

AUTUMNUS, l. 7.

AVUNCULUS matris meae frater est, Hot. Prat.

AVUNCULUS maximus, Prat.

AVUS patris, Prat.

AVUS meus

AUXARIA secreta nemoris dicta sunt eo, Prat.

AUXENON, l. 23.

AUXILIUM serimus armis, Prat.

AUXILIUM iuris est, Prat.

AUXILIA appellabantur ex forderatis, Prat. Briss.

AUXILIO restitutionis iuvari, Briss.

AUXILIUM appellationis

AUXILIUM repudii necessitatis est

AUXILIUM ferre

AUXILIUM fert praetor. Briss.

AUXILIARES dicuntur in bello socii Romanorum, Prat. Briss.

AUXILIA, olla parvula Festo.

AUXIMALIS ager, Prat.

AX.

AXAMENTA carmina erant

AXARE veteribus nominare sonat

AXE adglomerati, Prat.

*a)ci/wma, Budaeus ait

AXIOMATA vocat communi decreto ratas ac confirmatas opiniones et regulas

AXIS, quem Graeci a)/cena dicunt,


page 319, image: s0160

Prat.

AXIT pro egerit, Prat.

AXYLON, regio

AZ.

AZO Iurisconsultus, Hot.

AZONIS opinio maxima habetur;

BA.

BLitera Graecorum Latinorumque [orig: Latinormque] secunda est. Prat.

BABULONICUM in Lexico Latino Graeco B. Germani Parisiensis vertitur yelh\ polu/mites2. Briss.

BABYLONICAE pelles apud Martianum in l. interdum, Prat. Briss.

BABYLONICARUM vestinm meminit Ulpianus in l. argumento sunt.

BACALARII, teste Rhenano a [orig: ] Bacillo nominati sunt, Spieg.

BACCA n~ a [orig: ] Baccho deducitur, Spieg. Prat.

BACCAR vas vinarium simile Baccioni. Prat.

BACCALAUREOS magistrorum nomine contineri ait Alciatus l. cui praecipua. Prat.

BACCHARI idem quod furere: Hot.

BACCHAE vero [orig: ver] appellatae, Spieg.

BACGHA etiam aliquando pro furiosa et insana plane [orig: plan] usurpatur.

BADAIOS. Vide Got. not.

BAEBIUS Marcellus

BAETICA, vide in leg. Got.

BAGOI vocantur a [orig: ] Persis

BAIOS equos vocamus eoss ferre

BAIULARE, ut ait Nonius, Prat. Spieg.

BAILLI (quos Graeci basta/zontas2 vocant) appellantur,


page 321, image: s0161

Spieg.

BALAAM ariolus

BALABITHENAE, sive Belabithenae. Got.

*balanei=on Graeci

*bala/neis2 skeu/h lulio Polluci lib. 10. Briss.

*ba/llaita et ballan/tion. vid. i.

*balantioto/moi, id est, Got.

BALANTIUM pondus est:

BALANUS genus est glandis, Got. Hot.

BALANI, de quibus in l. 55. Briss.

BALANUS ommem glandem significat: Goedd.

PALMAE feminae fructus, Prat.

BALBEC, aliis Gad Palaestinorum, Got.

BALTITENAE populi

BALBUS, de quo in l. 10. Got. Prat.

BALBUS, ait Spieg.

BALBUS Lucilius, Got.

BALBUTIENS lingua

BALDUS Iurisconsultus, Hot. Prat.

BALINEUM, ait Varro lib. 4. Prat.

BALINEUM veteribus

BALINEAS autem in l. patronus. Hot.

BALIA, seu balinatus, Spieg.

BALIVI, ut ait glossema ad cap. 1. Prat. Spieg.

BALLISTA nomen proprium viri

BALLISTA, aliis ballistrapage 323, image: s0162

BALISTA genus tormenti belsici. 2. Got.

BALLISTARIUM, locus, Prat.

BALLISTRARII Graeco more apud Tarruntenum Paternum in l. ult. ff. de iure immunit. Briss. Hot. Prat.

BALLISRAE vocabulo pro sfendo/nh, Briss.

*ba/llanta Synes. Cuiac.

*ballai/tion glossis est sacculus, Cuiac.

*ba/lka Scapha, Got.

BALLUCA aurum est nondum purgatum, Nebriss.

BALLUCA est xru/sammos, Cuiac.

BALNEARII fures

BALNEARIUM furtum

BALNEARIUM seu Balneatorium instrumentum, Spieg.

BALNRARE argentum, Briss.

BALNEARUM instrumenta Iulio Polluci lib. 10. Prat.

BALNEAS, legatae domus esse portionem, Spieg.

BALNEATOR, qui balnca praebet, Briss.

DEBALNEATORUM artificio et pactionibus prohibitis

BALNEATORIUM, quod balneis usui est et accommodatum.

BALNEUM quidam balineum, Prat.

BALNEA et balneas, Briss.

BALNEA concamerata

BALNEA quaedam publica erant, Old. Briss.

BALNEORUM partes formamque Vitruvius lib. 5. Briss.page 325, image: s0163

BALSAMUS, vid. caus. 1. q. 1.

BALTHEVA, (aliis Balteus) Varroni dicitur cingulum e [orig: ] corio bullatum

BALTHEUS. Baltheus et Baltheum in singulari

BAMBALIO pater Antonii uxoris

BAMMA ferme [orig: ferm] idem quod embamma, Cuiac. Got.

BAMMA Prateio est tinctura

*banausi/a apud Pllucem lib. 1.

BANNA bannorum, Got.

BANNALIS mola

BANNALIA flumina

BANNUM exilii species, Nebriss. Spieg.

BANNUM, Neotericum et nuper inventum vocabulum est, Old. Old.


page 327, image: s0164

Spieg.

BANNUM componere inre Longobardico, Spieg.

BANNUS sive bannum duo significat:

Unde HERIBANNUM duo quoque significat: Prat.

BANNITUS interdum evocatus, Prat.

BANNITUS, quem excommunicatum Alcia. libr. de sing. Prat.

BANNITORUM receptatores non puniuntur

BAPHEUS, tinctor: Spieg.

BAPHIA, taberna est tinctoria, Alcia. Spieg.

BAPHIA, (ait Briss.) sunt officinae infectorum, Briss.

*bafh/ infecturapage 329, image: s0165

BAPTAE: vide infra Scricobaptae.

BAPTISMA, vel Baptismus, Got.

BAPTISTERIUM dicitur lavacrum

BAPTIZARE e [orig: ] Graecorum verborum numero est, Spieg.

BARATRUM, carcer apud Athenienses.

BARBAM expilare, Got.

BARBARAE nationes, Spieg.

BARBARUS primo dictus est Graecis

BARBARAE gentes, Spieg.

BARBARICARII vel Branbaricarii vocabantur, Briss.

BARBARICUM Festo lib. 2. Briss.

BARBARICA lex appellatur Romana Alciato libr. 6.

BARBARICA feritas l. 20.

BARBARICUS ritus in mensis, Spieg.

BARBAROS im Impp. Constitutionib. accipimus

BARBATI, apud Romanos ioco proverbiali,


page 331, image: s0166

Spieg.

BARBAM Isidorus lib. 19. Prat. Cuiac. Got.

BARDUS Nonio, Prat.

BARO priscis Latinis pro bardo et stupido. Prat.

BARO a)po\ tou= barei=n ductum putant Alber.

BAROS, inquit Erasm. Graece [orig: Graec] nonnumquam fastum significat, Spieg.

BARRONES, quam probam esse putavit dictionem apud Cic. in de Finibus 2. Spieg.

BARISELLI feymer vulgo, Spieg.

BASES, quarum meminit Iabol. in l. haeres meus. 100. Spieg. Alcia. Prat.

BASILICA a)po\ tou= basile/ws2 dici putat Festus libro 2. Hot.

BASILICA etiam libri sunt quibus continentur leges ab Imperatoribus [orig: Imperatorbus] promulgatae, Goedd.

BASILICA Ulpiano et aliud designat:


page 333, image: s0167

Briss. Prat.

*basilikw=n. *basilikw=, libros vulgo e(chkontw/biblon nuncuparunt, Cuiac.

*basilei=a sensu dicitur,

BASILINDA Iulio Pollu. lib. 9. Alcia. Prat.

BASILISCUS Festo li. 2. Prat.

BASILISCUS etiam tyrannus fuit sub Imperatore Zenone. Got.

BASTAGA, munus ferendi res necessarias ad exercitum Got. ad l. 3. Hot. Briss.

BASTAGARII, quibus id oneris incumbit l. 4. Spieg. Briss.

BASTAGARIOS etiam dici putat Alcia. rubr. de murileg.

BASTARDI ex stupro maris ac virginis vel viduae honeste alias viventis,

BASTARDI vulgo a [orig: ] Germanico Boes art, Cuiac.

BASTERNAE, transennae, Cuiac. Got.

BATIOLA, vasis genus Nonio:

BATILUM e [orig: ] ferro ducitur,page 335, image: s0168

BATTOLOCIA iterationis vitium est,

BAUCALIUM Alciato lib. 1.

BAUCALIS est, Alcia.

BAUCISMUS, inquit Pollux a [orig: ] saltatore Bauco,

BAXEA calceus philosophicus, Turneb.

BE.

BEARE Ulpian. ait, Spieg. Prat.

BEATE vixere, Spieg.

BEATI dicuntur divites: Spieg.

BEATUS, inquit Varro lib. 4. Hot.

BEATISSIMOS Patriarchas et episcopos in Constit.

BEBIUS Marcellinus. Cuiac.

BEGARDI et beguinae, Got.

BELLARIA a [orig: ] G. Budaeo in Forensib. quae vulgo Species dicuntur. Prat.

BELISARIO duce Iustiniani Africa fuit a [orig: ] Vandalis recuperata, Got.

BELLE dubitare, Spieg.

BELLE quaeri potest,

BELLE tractari potest, Briss.

BELLE definit l. 5. Briss.

BELLE dictum l. 3. Briss.

BELLISSIME putabant l. 20.

BELLISSIME quaeritur, Briss.

BELLISSIME scribere,

BELLISSIMA repletio.

BELLICA captivitas.

BELLUM bifariam accipitur, Old.

BELLUM iustum habetur, Spieg.

BELLUM instum est, Prat.


page 337, image: s0169

Hot.

BELLORUM septem genera. Spieg.

BELLUM iustum ideo videri non debet, Old. Spieg.

BELLUM autem iniustum dicitur quinque modis,

BELLUM etiam hoch tempus dicitur, Spieg.

BELLUM recuperatorium, Spieg.

BELLE, id est, Prat.

BELLUM a duello factum Varro libr. 6.

BELLUM adfectum Ciceroni in Oratione, Prat.

BELLICAE captivitatis ea vis fuit, Prat.

BELLUM civile, Got.

BELLICARUM coronarum genera haec sunt Gellio et Plinio auctoribus:

BELLONARIOS glossae interpretantur qeoforoume/nous2, Cuiac. Prat.

*be/los, Eo nomine, Hot.

BELVA, sive, Spieg.page 339, image: s0170

BENE in l. 1. Prat.

BENE collocare pecuniam,

BENE est,

BENE beate. l. fin. ff. de nundinis. Briss.

BENE emere apud Ciceronem est care [orig: car] emere: Turneb.

BENE ferre aetatem Cicero dixit quod nondum maturuit, Torneb.

BENE gerere rationes, Prat.

BENE credere l. 12. Briss.

BENE mane. Cice.

BENE prospexit apud Iustinianum . constitutio. Prat.

BENE fit, Spieg.

BENE natum apud veterem Novellarum interpretem in consti, Prat.

BENE agier inter bonos, Prat.

BENE sit, Spieg.

BENEDICERE est laudare, Spieg.

BENEDICTIONIS quoque appellatione heredis institutio continebatur Veteri Testamento. Prat.

BENEFICIUM, id est,

BENEFICIO illius ea pars accessit, Briss. Hot.

BENEFICENTIA Victorio in M. Ciceronem est animi virtus, Alcia. Spieg.

BENEFICIARII Festo sunt milites, Cuiac.

BENEFICIARIAE actiones sunt, Prat.

BENEFICII verbo plura significantur.

BENEFICIUM ergo est ius praecipuum, Hot.

BENEFICIO alicuius pro opera alicuius Ulp. l. ex damni. 40. Hot.

BENEFICIUM etiam aceipitur quandoque pro officio ac liberalitate gratuita,page 341, image: s0171

BENEFICIUM saepe commodum et emolumentum significat. Briss.

BENEFICIUM, Seneca definiente, Spieg.

BENEFICIUM et hereditas quandoque opponuntur, Prat.

BENEFICIUM militare, Briss.

BENEFICIUM militare vulgo Feudum a [orig: ] fidelitate nuncu pant. Prat.

BENEFICIUM, id est,

BENEFICIALIS causa dicitur, Prat.

BENEFICIARIUS fundus,

BENEFICIARIOS ex eo dictos censuit Vegetius lib. 2.

BENEFICIARIUS, qui beneficium accipit. Prat.

BENEFICIARII olim opponebantur municipibus.

BENEFICIARE pro infeudare,

BENEFICIUM Ecclesiasticum, Cuiac.

BENEFICIUM Ecclesiasticum non potest licite sine institutione Canonica obtineri. cap. 1. Prat.

BENEFICIUM seu privilegium personale personam sequitur, Prat.

BENEFICIA personalia sine die et consule non valent. Cuiac.

BENEFICII cessionis bonorum ea vis est, Prag.

BENEFICIO Novellae 4.

BENEFICIUM Novellae Iustin. q. peri\ a\llhlegguw=n inductum: Prat.

BENEFICIUM hypothecarum mulierib. Prat.

BENEFICIO legis praefertur posterior creditor,

BENEFICIUM S. C. Macedoniani actionem denegat ei, Spieg.

BENEFICIUM constitutionum principalium l. 18. Briss.

BENEFICIUM S. C. Velleiani negat actionem [orig: actionm] in mulieres, Cuiac.

BENEFICIUM restitutionis,


page 343, image: s0172

Spieg.

BENEFICIO ob liberorum numerum excusatur quis a [orig: ] tutela, Prat.

BENEFICIUM cedendarum actionum est, Prat.

BENEFICIUM epistolae divi Adriani (de quo fit mentio in . si plures. Instit. de fideiuss. etiam in l. inter fideiussores. ff. eod. tit.) est, Prat.

BENEFICIUM quadrimestre iis competit qui in actione personali ad solutionem condemnati sunt, Spieg.

BENEFICIUM restitutionis in integrum duplex est. Spieg.

BENEMERITA, quando sint specifice exprimeda in instrumento concessionis remuneratoriae,

BENEVOLUS. Erasmus alicubi scribit, Spieg.

BENEVOLENTIA, dicitur studium, Prat. Briss.

BENIGNITAS, ut notissimam significationem omittam, Prat.

BENIGNAM interpretationem IC. vocant,

BENIGNUM aequum bonum significat apud Ulpianum l. si fuerit. 5.

BENIGNE apud Clementem V. pontific. Turneb.

BENIGNIOR sententia,

BENIGNITAS, aequitas,

BENIGNITAS aequitatis. l. 25.

BENIGNITATIS temperamentum. Briss.

BERGENAE, vel Bargenae, Cuiac. Prat.

BERONES Budaeo in l. in nave. Got.

BERUS, bh=ros2, Prat. Cuiac.

BERYLLUS, sive (ut in editione Flor. est, ubi U pro B more veterum saepe ponitur) Veryllus, Briss.

BERYTUS *beruto\s2, Briss.


page 345, image: s0173

Got.

BERYTIENSIS colonia Augusti beneficiis gratiosa, Spieg.

BERYTII. l. 1.

*bh/ sa lon (Theoph. tit. de rerum divis. tigni appellatione continetur) Besalium apud Charisium, Cuiac. Prat.

BES, veteribus des, Prat.

BESSEM pretii,

BESSE socium eleganter dixit Proculus l. societatem 76. Prat.

BESSIUM usurarum mentio sit in l. eos 26. Got.

BESTIAE decuntur, Spieg. Prat.

BESTIARUM aliae marinae,

Per BESTIAS Cicero qhri/a, Prat.

BESTIARII dicebantur qui ludis publicis in amphitheatro cum bestiis pugnabant, Spieg.

BESTIIS dari,

BESTIIS obici apud Modestinum l. pen. Briss.

BESTIIS subici dixit Marcianus l. 3.

Ad BESTIAS datum poenae sernum fieri censuit Macer.

Ad BESTIAS damnari dicebantur, Briss.

Ad BESTIAS etiam dari dicebantur, Briss. Got.

BI.

BIARCHI in Leonis Imp. constitutione l. 3. Briss.

BIARCHUS autem dicitur is,

BIARCHIA, eorum munus, Briss.

BIBLIOTHECAE adpellatione tria denotari, Prat.

BIBLIOTHECARIUS dicitur, Prat.page 347, image: s0174

BIBLIUS, a. um, Nebriss.

*bi/blos liber,

BICESSIS a [orig: ] duobus decussibus dicitur Varroni lib. 4.

BICIPITEM, quod incomparatum est, Prat.

BIOLINIUM, locus ubi duo lecti erant.

BIDELLI, lib. 7. Prat.

BIDENS apud Ulpianum, Briss.

BIDENTAL Festo libro 2. Prat.

BIDVUM, et alterum diem, Briss.

BIDVUM quandoque pro die uno, Cuiac.

BIDVUM hac formula, Prat.

BIENNALES metae,

BIFURGIUM terminum adpellant Sarmatae, Prat.

BIGAMUS dicitur, Got.

BIGAMIA dicitur irregularitas ex defectu proveniens Sacramenti.

BIGAMIA, varie contrassitur. Prat. Tiraq.

BIGATOS nummos a [orig: ] notis bigarum dictos putat Zas. in catal. leg. antiq. V. Plin. lib. 3.

BIGENERA animalia dicuntur, Spieg.

BILAMNAE apud Vitalem de limitib. agrorum.

BILINGVEM bestiam Plautus serpentem dixit.

BILIS. V. Got.

BIMA die,

BIMAM aestimationem,

BIMUS dicitur,

BIMATUS, aetas annorum duorum,

BINI, idem significat quod duo. Spieg.

BINA sponsalia constituere, Spieg.

BINIONES apud Hegesippum lib. 5. Turneb.

BINOCTIUM Tacit. 3. Got.

BINOMIUS Festo lib. 2.

BINUBA, Got.

BINUBUM recte appellat vetus interpres . quia vero


page 349, image: s0175

hactenus. Got.

BIREMES naves a [orig: ] Romanis dictas ait L. Baifius in libell.

*bh/salon appellatione tigni contineri ait Theophilus in tit. Cuiac.

BIS de duobus actibus dicitur l. servus. Prat. Spieg.

BIS ACTIO EADEM DE RE NE ESTO.

Moc inquit Fabius li. 7. Briss.

BIS credere quid sit, Prat.

BISPELLIO, idem, Got.

Bispellionem igitur servum eundem dici puto, Hot.

BISEXTUM, (alias bissextum) in leg. Alcia. Old.

BISEXTUS (al. bissextus) quasi bis sextus dicitur, Old. Briss.

BISSELLIUM, ubi duo sedent, Prat.

BISSUS, lini species in India???scens,


page 351, image: s0176

Spieg.

*biquniarxia apud Modestinum l. e)an( du/o.

*beokwlu\tai, apud Iustinianum N. 8. Prat. Briss. Cuiac.

BIVIRAE a [orig: ] Hieronnymo vocitantur,

BL.

BLACHERNAE, novum palatium Constantinopolitanum.

BLADUM Accursio in l. triticum. Prat.

BLADA, pro frumentis, Spieg. Old.

BLAESUS, vid.??? Blesus. Blaesus I. C. l. 31. Briss.

BLANDIRI pro decipi, Briss.

BLANDITIAS potentum etpotestatem aequiparat Acours. l. vinc. Spieg.

BLASPHEMARE, *blasfhmei=n est convitiis incessere,

BLASPHEMATUR verbum Domini, Prat.

*blasfhmi/a eiusmodi infamatio.

BLATERARE Festo lib. 2. Briss.

BLATERARE etiam Nonio est per mendacium confringere,

BLATIRE apud Tertullianum Turiscos. in lib. de pallio. vetus verbum quo inaniter, Prat.

BLATTA purpurae genus, Spieg. Hot.

BTATTEAt unica Greg. Turonen. 2. Briss.

BLATTASERICA in constitutione Theodosii, Briss.

BLATTERARII. l. 2. C. Theo. de excusat. artif.

BLATUM, triticum, Got. Cuiac.

*bla/sth apud Platonem in lib. peri\ no/mwn, Prat.

*blasto\s2 Theophrasto in lib. de caus. plantarum, Prat.

BLENNOS, stultos esse Plautus indicat apud Festum lib. 2. Prat.

BLESUS apud Ulpianum l. idem Ofilius. Spieg.page 353, image: s0177

BLITUM N. Marcello olus leve, Prat.

BO.

BOA, vel,

BOARIUM forum Romae,

BOBIANUS, Magone,

BODONES, seu botones, Prat. Got.

BODONES sive Botones. Cuiac.

BODUM apud Hygenum flumen est,

BOETHI in leg. Got.

BOIAE Festo lib. 2. Prat.

BOICUS ager eodem auctore,

BOLETARIUM apud Martialem, Turneb.

BOMBILARE apum est,

BOMBYCINAE vestis meminere Paulus lib. 3. Briss. Spieg.

BOMDYX, Tertulliano in libro de Pallio, Tiraq.

BONARII, Theoph. Instit. de libert. Prat. Briss.

BONA dicuntur, Briss.

BONA intelliguntur cuiusque, Hot.

BONA Festo lib. 2. Prat.

BONA *aklhrono/mhta, Cuiac.

BONA adespota Graeco verbo dici putat Budaeus in Forensibus vacantia, Prat.

BONA adventitia dicuntur, Prat.

BONA caduca in iure dicuntur,


page 355, image: s0178

Hot.

BONA civitatis absuive publica dicta fuisse scribit Ulpianus leg. Prat.

BONA commissa esse Rei publ. aut in commissum cadere ob Vectigalia non soluta l. commissa.

BONA civium publicare, Spieg.

BONA de Ecclesiae mensa tunc facta dicuntur, Prat.

BONA deficere dici quidam autumant, Prat.

BONA fide, Spieg.

Itaque BONA fide possidere dicitur, Briss.

BONA fides, Spieg.

BONA fides, Spieg.

BONA fides et integra fides dicitur l. 1.


page 357, image: s0179

Cuiac.

BONA fides alias contraria est fraudi, Hot. Briss.

BONA fides alias aequam et bonum significat. Briss. Briss.

BONA fides legem contractus servari exposcit. Briss.

BONA gratia dissolvere matrimonium, Briss.

BONA gratia dissolvi olim matrimonium dicebatur, Briss.

BONA gratia. Spieg.

BONA hereditar ia partimur, Spieg.

BONA in ipsis possessionibus,page 359, image: s0180

BONA lex, Spieg.

BONA memoria.

BONA nomina, Spieg.

BONA nostra dicere nondum possumus, Prat.

BONA pars, magna parte: Spieg.

BONA paterna, Spieg.

BONA praedia uno nomine, Prat.

BONA rapta sic accipiemus, Prat.

BONA sequestrata, Spieg.

BONA vacantia dicuntur, Hot.

BONAE fidei verbum varie sumitur. Briss.

BONAE fidei non convenit abnegare id, Briss.

BONAE fidei actiones, Spieg.

BONAE fidei contractus.

BONAE fidei contraria est mala fides. Briss.

BONAE fidei emptor Modestino l. bonae fidei. Prat. Briss. Hot.

BONAE fidei emptor definitur in l. bonae fidei, Cuiac.

BONAE fidei homo, Hot.

BONAE fidei homo,

BONAE fidei autem iudicia a [orig: ] Iustinia. Briss.

BONAE fidei possessor esse videtur,

BONAE literae sunt,


page 361, image: s0181

Spieg.

BONAM fidem agnoscere.

BONAM fidem praestare, Spieg.

BONI censentur ii, Spieg.

BONI consulere cum genitivo. Spieg.

BONI aequi notitia Iurisconsultum significat verum et utilem. l. 1. Prat.

BONI et aequi ars est collectio politicorum praeceptorum,

BONI magistratus patrum nomine censentur, Old. Spieg.

BONI rhetoris quae partes sint in casu in integr. restit. Spieg.

BONIVIRI appellatio in iure nostro emphasin habet. Prat.

BONI viri appellatione iudicem contineri ex Venuleio liquet. Spieg.

BONI viri arbitratu alimenta relicta pro modo legatae dotis intelligi scribit Pap. l. cum vivis. Prat.

BONI viri arbitratu,

BONI viri arbitratu veteres dicebant, Prat.

BONI viri arbitratu frui. l. si fundi. in princip. Digest. de usufructu.

BONI viri arbitrio legatum accipi, Prat.

BONIVIRI arbitratum pro positione patrimonii accipiendum ait l. 5.

BONI igitur arbitratum ad aequitatem reducendum,

BONI viri officium est, Spieg.

BONIS cedere.

BONIS cedebatur non in iure tantum,page 363, image: s0182

BONIS conditionibus servum venditum,

BONIS interdicere quid sit, Spieg.

BONIS publicatis non veniunt iura et actiones,

BONIS viris praesentibus.

In BONIS esse, Briss.

In BONIS autem habere olim dicebantur, Got. Briss.

In BONIS etiam esse dicitur, Briss.

In BONIS vim passi dicitur esse res, Prat.

In BONIS eius qui ducit, Prat. Briss.

BONITAS, ut docet Alcia. Spieg. Prat.

BONO genere natus, Spieg.

BONORUM appellatione hae res comprehensae videntur,

BONORUM appellatione nomina continentur. Alcia. Prat.

BONORUM appellatione venit emphyteusis.page 365, image: s0183

BONORUM appellatio valde generalis est: Prat.

BONORUM appellatione et praedia, Got. Briss. Briss.

BONORUM emptor olim dicebatur, Briss.

BONORUM interdictio per praetorem fit moribus, Cuiac.

BONORUM possessio: Got.


page 367, image: s0184

Prat.

BONORMV possessio, Got. Cuiac.

BONORUM possessionem definit Ulpianus l. 3. Prat.

BONORUM possessio hoc tempore appellari potest Ceremonia illa, Prat. Goedd.

BONORUM possessionis introducendae causa fuit, Alcia.

BONORUM possessiones etiam hodie in multis casibus profunt,

BONORUM possessio etiam elapso termino peti potest,

BONORUM possessio, Cuiac.page 369, image: s0185

BONORUM vero possessio contra tabulas appellatur quae contra testamentum, Briss.

BONORUM possessio contra tabul. quamvis reducat rem funditus ad causam intestati in suo,

BONORUM possessio secundum tabulas est ordinaria ex testamento. Old.

BONORUM possessio contra tabulas, Old.

BONORUM possessiones extraordinariae, Old.

BONORUM possessio extraordinaria dicitur duobus modis,

BONORUM possessio quaedam edictalis. Got. Cuiac.

BONORUM possessio aut cum re datur,page 371, image: s0186

BONORUM possessio Carboniana,

BONORUM possessio ex edicto Divi Adriani tollendo, Prat.

BONORUM posses. ex successorio edicto his datur, Prat.

BONORUM possessio litis ordinandae gratia dicitur,

BONORUM possesio nomine ventris datur mulieri praegnanti in bonis mariti, Prat.

BONORUM possessionis ordinem explicat Modesticonstitunus l. 1. Prat.

BONORUM possessio septima,

BONORUM possessor, Spieg.

BONORUM pessessores heredis loco sunt l. 117.

BONORUM possessori etiam assimilatur is,

BONORUM possessor, Spieg.

BONUM in sacris literis tripliciter intelligitur.


page 373, image: s0187

Spieg.

BONUM in philosophia generaliter significat, Spieg.

BONUM accepisse videtur Accursius eam aequitatem,

BONUM etiam id significet, Spieg.

BONUM item, Spieg.

BONUM pro commodo. Spieg.

BONUM et aequum Aristot. lib. 5. Spieg.

BONUM aequum impetrare, Spieg.

BONUM significat utile: Briss.

Quo BONUM est,

BONUM nomen, Hot.

BONUM nomen facere, Got. Spieg.

BONUM et frugi servum intelligunt Iuriscos.

BONUS vir,

BONUS vir non tantum index,


page 375, image: s0188

Briss.

BONUM etiam virum interpretamur eum, Spieg.

BONUS vir, Prat.

BONUS vir dicitur vir ad definiendam rem aliquam perplexam et dubiam,

BONUS sane [orig: san] Martinus in auxilio,

BORBONIANI, sive ut aliis placet, Briss.

BOSTRA in Leonis constit. l. 4.

BOTONTINI sunt Fausto et Valcrio auctoribus, Prat.

BOTRUS graeca vox. Nam et Graecis bo/trus2 dicitur, Prat.

BOVES ARATORII. Quibus utimur ad agrorum culturam. Prat. Cuiac. Got.

BOVES iumentorum appellatione non contineri verius est: Briss.

BOVES magis armentorum, Prat.

BOVES qui laboris causa habentur,

BOVES cerebrosi, Prat.

BOS cornupetens,

*boulh\, Polluce lib. 8.

*bouleutai\ apud Modestinum l. kai\ ei( mh\. 22. Prat.

*boa/ths2, bubulcus, Prat.

BR

*brabei(/on, brabium (Sic enim dici scribique [orig: scribque] debere


page 377, image: s0189

Erasmus adnotavit) victoriae praemium.

*babeutai\ gymnicis ccrtaminibus praeerant, Briss.

*barbeutai\ qui fuerint patet ex I. Polluce lib. 3. Briss.

BRACARII in l. unica de excus. artif. lib. 10.

BRACHIUM statuae addere, Briss.

BRANCA Iupi in termino,

BRANCA ursi,

BRACTEARII in d. l. unic. et ibi Cuiac. C. de excus. artif. lib. 10. Briss.

*brentnis1ion. Brentisium, Cuiac. Cuiac.

*befororei=on in l. illud. 16. Prat.

BREVE Festo libro 2.

BREVE tempus in l. cum antiquitas. Prat.

BREVE tempus etiam pro vita hominis accipitur gl. in cap. quid ergo. 12. Prat.

BREVE testatum,

BREVIARIAE rationes. leg. ultim. ff. de pecul. legat. Briss.

BREVIS, Breves, Prat.

BREVIS, Breves, Gothofr. Cuiac. Briss.

BREVES, quadrimestria in l. 1. Prat.

BREVES quadrimenstrivi sunt, Cuiac.

BREVES Nominatorii sive Notarii l. 3.


page 379, image: s0190

Briss.

BREVIARIAE rationes apud Scaevolam, Briss.

BREVIARIUM, opus concisum, Briss.

BREVIATORES in Novell. Got.

BREVIATORES etiam sunt offic iales in curia Romana, Prat.

BREVILOQUA substitutio.

BREVI manu dixit Ulpia. le. licet. 43.

BREVES tabellae exiguae appellantur, Briss.

BREVES causae Baldo in auth. nisi breves. C. de senten. ex brevic. recit. dicuntur, Prat.

BREVIS, numero unius, Prat.

BREVICULUM, quasi parvum breve brevem scripturam interpretatur Alberic. quod verbum a [orig: ] brevi ductum putat Alcia. lib. 1. Got.

BREVISSIMI loculi, Spieg.

BRITANNIAE praeses. l. 2.

BRITANNICA classis l. 46. Briss.

BROCARDICUM, vocabulum est barbarum,

BROCARDICA materia dicitur, Alcia.

BRONCITATEM dentium Latini stridorem dixerunt,

BRUCHUS, brou=xos,

BRUTIANI dicebantur,

BRUTUM dicitur,

BRUTUM etiam gravem antiqui dixere Festo lib. 2. Prat.

BRUTUS Iuris auctor. l. 2. Briss.

BV.

BV, *bou=,

BVA et pappa Varroni puerorum potus et cibus.

BUBALINA pro Babylonica falso ab Oldendorp. Spieg. Prat.

BUBINARE Festo lib. 2. Prat.

BUBEUM, five Bubleum,

BUBILE locus ubi boves stabulantur,

BUBRESTIS, bubrostis,

BUBULCUS Varroni lib. 4. Prat. Briss.

BUBUM, pro boum. l. 55. Briss.

BUCCELLARII in constitutione leonis et Anthemii Impp. l. fi. Cod. ad leg. Iul. de vi pub. Suidae sunt e(llhnogala/tai, Alcia. Got.


page 381, image: s0191

Got.

BUCCELLAS dari dixit Tertullianus Iuriscons. lib. de monogamia,

BUCCELLATUM, genus panis bis cocti, Gott. Briss.

BUCCETA interdum idem quod boum bucculorumque grex,

BUCCINA Festo lib. 3.

BUCCINATOR apud Tarruntinum Paternum. l. fin. ff. de iur. immum. qui buccina canit in exercitu, Briss.

BUCCINUM, in Pand. Floren Fucinum, Got.

BUCCONES homines sunt tardi. alii interpretanesse paras1i/tous2.

BUCERUM pecus,

BUCCULAE apud Tarruntinum Paternum, Briss.

BUFO, rana terrestris venenata Vergil. 1 Georg.

BUFONES in capitu. unico. de vita et honest. cler. interpretatur loan. And. histriones, Prat.

BVIEUTAS in civitatibus Craeciae et Asiae, Spieg.

BULGA, nota etiamnum aulicis vox: Spieg.

BULGARUS, Italiae Iurisconsultus circa annum 1190.

BULLA. Quas vulgus bullas,

BULLA aurea Festo, Prat.

BULLARI, verbum barbarum quo tamen Accursiani utuntur, Prat.

BUNAS iudicat proverbio dicitur, Spieg.

BUPRESTIS, sive,page 383, image: s0192

BURA Varroni quid sit,

BURA quasi boo\s2,

BURDO, partus est ex equo et asina: Cuiac. Got.

BURGI, quorum mentio in constit. Paul. Orosius libr. 7. Cuiac. Got.

BURGARII, de quibus lib. 7.

BURGUNDIONES, quod Burgis expulsi, Prat.

BURICI, vide supra Burdo.

BURRHUS, homo dicitur, Spieg.

BUSTA facientem, Spieg.

BUSTORUM Religio. leg. 5. Briss.

BUSTUM in XII. Tabul. Graecis tu/mbon,

BUSTVARIAE moechae apud Martialem dicuntur vulgaria et diobolaria scortilla,

BUTTAE, butticollae, Got.

*boutteis2 interpretantur Basilica,


page 385, image: s0193

Cuiac. Got.

BY.

BYRRHI in l. 1.

BYSACIUM, Africae campus. Bysacenus campus apud Plin. lib. 18.

BYSSICUM opus apud Martia. leg. fin. . species. ff. de publican. pro aliquo ex bysso confecto. Prat.

BYSSUM ligni genus esse apud Indos candidissimi, Briss.

BYSSINAM vestem cuius meminit Apuleius lib 11. Prat.

BUSSINUM opus, Briss.

BYTHINI apud Persas erant,

BYZACENA provincia l. 2. Briss.

CA.

CLitera condemnationis nota erat, Hot. Prat.

C nota erat praenominum,

C scripta,

C in G mutatur, Prat. Prat.

C pro Q in antiquis libris scribi caeptum,

C??? centum milium notam esse, Prat.

C litera, Hot.

CABALA, divinae legis interpretatio,

CABALLIOS, pro equis dixit Pomponius in leg. si ita 15.

CABALLUS in eo ab equo distat, Nebriss.

CABALLATIO in constitutionibus, Spieg.page 387, image: s0194

CABALLARII, Iulio Firmico auctore dicuntur, Prat.

CABO Figato, Got.

CABUS frumentaria mensura. Hinc

CABAESI dicuntur, Prat. Spieg.

CACABUS, olla grandior,

CACCABUS, vas in quo pulmentarium coquitur, Prat. Hot.

*kaki/a, inl. 2. Prat.

CACULA Festo libr. 3.

CACULATUM, id est, Prat.

*kakoh/sqeia apud Paulum in l. et quantum. ff. de aedil. edict. vitium est malignitatem, Prat.

CADAVER, est corpus nondum sepultum quod careat honore sepulturae. Scruius in 8. Briss. Spieg.

CADAVER a [orig: ] cadendo ductum recte [orig: rect] putat Tertullianus li. de resurrect. carnis.

CADAVER ventilare dicitur, in l. 1.

CADAVERUM praesegmina ad exitiales hominum fortunas saepius petuntur. vide Got. ad rubr. Codic. de sepulcr. violat.

CADAVER inferens in possessionem vacuam,

CADERE verbum varie metaforikw=s2 accipitur. Briss.

CADERE in commissum dicuntur ea, Briss. Prat.

CADERE causa,

CADERE dominio,

CADERE formula, Briss. Prat.

CADAT, verbum,


page 389, image: s0195

Prat.

CADERE a [orig: ] possessione dicitur in l. 2.

CADERE in casum in Constantini Imp. constitutione l. pen. C. de delator. li. 10. Briss.

CADERE in potestatem, Old.

CADERE in edictum. hoc est in poenam edicti. l. 20.

CADERE animos, Old. Prat.

CADENS de caelo aqua, Prat.

*kadi/s1kos, sive kad di/s1kos2, Old.

CADUCUM dicitur, Briss.

CADUCA auspicia Festo lib. 3.

CADUCUM aperta voce adpellari constituit Inst inia. leg. uni. . et cum triplici. C. de cad. toll. quod relictum erat, mortuo testatore deficiebat.

CADUCA aqua. I. Prat. Briss.

CADUCA oliva apud Columellam libro duodecimo,

CADUCAS hereditates Cicero dixit 10.

CADUCA dos dicebatur, Briss.

CADUCUM. Nomen certe hoc iampridem in libris veterum legum,

CADUCARIA lex,

CADUCA hereditas, Old.

CADUCUM ex lege Papia legatum erat relictum sub conditione, Old.

CADUCA olim legata erant,

CADUCUM generalius etiam appellabatur, Got.page 391, image: s0196

CADUCARII: Caducariorum librarii in castris, Got.

CADUC EATORES Fest. lib. 3.

CADUCBOS Graeci Cerycia dicunt apud Marcia. leg. Sanctum. 8.

CADUCEUM et hastam simul mittere, Spieg.

CADUS apud Ulpianum leg. sed si. 15.

CADUS vocabulum Graecum est, Spieg.

CAECA vestigia pro insidioso, Old.

CAECAM diem,

CAECUM definire videtur Ulpianus leg. 1. Briss.

CAECUM etiam pro improvido dixisse veteres,

CAECUS metaforikw=s2 est,

CAECUS tametsi a [orig: ] postulando repellatur. dict. versicul. casum. iudicandi tamen officio fungi eum idem Ulpianus credit:

CAECUS paries,

CAECUM cubiculum, Prat.

CAECULARE Festo lib. 3.

CAECUM vallum Festo lib. eod. dicitur,

CAECITAS, morbus est partis corporis. Ulp. leg. 1.

CAECUM animal appellat Hieronymus in Malach. cap. ult. 49. Prat.

CAECUS fluctus Graecis ku=ma kwfo\n,

CACILIUS legit. Hal. in l. 1. Got.

CAECILIUS dicitur in leg. 26.

CAEDERE a [orig: ] caedendo dictum putat Fest. lib. 3. Briss.

CAEDERE virgis: Briss.

CAEDERE secundum Paulum in leg caedere,

CAEDERE pignora ait Hoto. in comment. verbor. iur. pro vendere et auctione distrahere. Cicer. in prooem. li. 3. Prat.

CAEDEM, ait Festus lib. 3.

CAEDEM mandare,

CAEDES crimen grave est,page 393, image: s0197

CAEDIS auctores,

CAEDES auctori vis inferendae imputatur. Got.

CAEDITITIAE tabernae in via Appia, Prat.

CAEDVA silva,

CAEDVAE arbores in l. fructus. . si fundum. ff. sol. mat. eodem sensu accipuntur. Prat.

CAEDVA arundo. Briss. ex ff.

CAELARE, vel ut in Flor. Pand. celare sine diphthongo, Prat.

CAELATA vasa. l. 6.

CAELATI verbo contineri, Prat.

CAELATURA, sculptura, Prat.

CAELATURA poculorum. leg. 13. Briss.

CAELEBS Festo li. 3.

CAELIBATUS, vita sine viro, Prat.

CAELIBES, quasi caelites, Prat.

CABLUM (alii rectius caelum, koi=lon ) varie [orig: vari] accipi constat. Quandoque significat Dei domicilium, Prat.

CAELOS igitur loca supera merito adpellat Varro li. 4. Prat.

CAELUM duobus modis dici Varro ibidem scribit: Prat.

CAELUM etiam pro aere dixerunt veteres,

CAELI, inquit Servius,

CAELUM pro aere etiam posuit Ulpianus leg. 1. Prat.

CAELUM proprie [orig: propri],

CAELI in divina scriptura aut sunt,

CAELESTIA auguria vocabant antiqui Festo titu. 3.

CAELESTIA mandata,

CAELESTE oraculum in leg. iubemus nullam. 10. Prat.

CAELESTIS aqua, Briss.

CAELICOLAE dici caepti sunt, Prat.

CAELITUS impetrare, Prat.

CAELESTIS Deae meminit Ammianus Marcellinus lib. 12.

CAELESTUS Salinensis in Africa summo honore cultus: Briss.

CAELIUS Sabinus, Briss.

CAEMENTA, vel ut in Pand. Flor. Cementa, apud Ulpianum l. redem ptores. ff. de rei vind. sunt lapides rudes et informes,

CAEMENTITIA fundamenta dixit Iavolenus. l. qui domum. ff. 1oca,page 395, image: s0198

CAEMENTITIUS rivus apud Ulpianum ex Servio et Labeone, Prat.

CAEMENTUM dicitur a [orig: ] caedendo, Nebriss.

CAEMENTARIUS, qui caemento construit aedificium. Spieg.

CAENUM, sicut caelum, Briss.

CAERA prima,

CAEREMONIAE sunt externi in sacris ritus moresque. c. non est. . his itaque,

CAEREUM, adiectivum ex caera aliquando factum:

CAEREUS vero [orig: ver] substantivum,

CAERITES tabulae quae essent,

CAERITES tabulae adpellatae vice versa, Prat.

*kairikai\ horae, Prat.

CAESA sunt arbores caesae, Got.

CAESUM est,

CAESALIS lapis finalis erat, Prat.

CAESAR, inquit Festus lib. 3. Prat.

CAESARIS nomen Imperatoribus Roma. inductum, a [orig: ] caeso matris utero,

CAESARES ait Vives,

CAESARES omnes in universum Imperatores adpellati sunt. Briss.

CAESARES ideo divos appellatos credidit antiquitas,page 397, image: s0199

CAESARIANI, et Caesarienses dicuntur officiales procuratoris Caesaris, Got.

CAESARIANA praedia,

CAESARIANA metalla. l. 6. Briss.

CAESARTENSIS advocatio,

Advocati CAESARIENSES sunt ipsius Caesaris, Prat.

CAESO. CAESONES, vel Caesi, Prat.

CAESAREA, vel Caesaria, Got.

CAESARIENSES quondam supra 20000. Got.

CAESARIENSIS colonia, Briss.

CAESIDIA Longina,

CAESUS acriter. vide leg. ne cui liceat. 32.

CETERA, ceterum: Briss. Briss.

CETERA absolute,

CETERORUM et reliquorum appellatione etiam omnia continentur,

CETERA. Verbum ad cetera in iure et apud Notarios includit ea quae sunt de natura contractus et dispositionis. vide l. 5. Got.

CETERO-QUIN pro cetero-qui, Briss.

CAIA, Seia,

CAIN fratricidae et patriarchae impiorum,

CAINI haeretici Cain et Iudam honorabant: Spieg.

CAINANOS haereticos dictos putat Isidorus lib. 8. Prat.

CAIUS Seius pronepos meus haeres mihi esto ex semisse bonorum meorum, Spieg.

CAIUS. Caia, Hot. Prat.

CAIUS, Plutarchus in problematis Romanis quaerit, Spieg.

CALAMISTRI Varroni lib. 4. Prat.

CALAMITAS, grando,

CALAMITOSA tempestas apud Ulp. d. leg. ex conducto. 1. Prat.

CALAMITAS etiam damnum significat metaforikws2 apud Pompon. leg. sin. Digest de administ. tut. et Paulum leg. si arbitro. ff. qui satisd. cogant.page 399, image: s0200

CALAMITATEM fortuitam dixit Ulpianus leg. 2. Prat.

CALAMITAS, etiam status mutatio,

CALAMITAS est infelicitas vel miseria,

CALAMITAS, id est mors,

GENERALITER vero [orig: ver] pro quolibet adverso casu et detrimento,

CALAMITAS belli quod introducit,

CALAMITAS matris non debet nocere ei qui in ventre est.

CALAMITAS matris non nocet filio ante concepto,

CALAMITOSI, apud Callistratum, Prat.

CALAMUS apud Martianum in l. ult. . species. ff. de publicanis,

CALAMUM (ait Brisson.) in d. l. ultima. de publican. odoratum et aromaticum accipe, Briss.

CALANTICA (aliis calautica) idem quod mitra, Prat.

CALARI Gellio lib. 15. Prat.

CALASSIS Festo lib. 3

CALATA comitia L. Fenestellae libro 2.

CALATA comitia apud antiquos esse ait Labeo apud Gellium lib. 15.

CALATIO Varroni libro 4.

CALATORES, Festo lib. 3. Prat.

*ka/lasqoi Graecum esse verbum, Prat.

CALATHOS Gynaecei vasis connumerat Iulius Pollux. lib. 10. Prat.

CALBEOS, armillos dicebant antiqui, Prat.

CALCARIA, ae, Got.

CALCARIA, ait Nebriss. est fornax, Nebriss.

CALCARE vuam leg. 25.


page 401, image: s0201

Briss.

CALCEARIUM, vel (ut in Pand. Flor. est) caleiarium, Briss. Prat.

CALCIARIUM (sicut vestiarium) pro eo quod ad pedum tegumenta subministranda, Briss.

CALCARIBUS deauratis clerici uti non debent. c. clerici officia. 15 ext. de vit. et honestat. cleric.

CALCEATUS, vel calciatus,

Pro CALCEATO seu calciato in d. . sciendum, Hot.

CALCEDONE, sive Chalcedone,

CALCEM pro fine terminoque alicuius officii dixere Honorius et Theodo sius, Prat.

CALCEM coquere. leg. 12. Briss.

CALCIS coctores, Briss.

CALCES eicere apud Alfenum in leg. 5.

CALCES Festo lib. 3.

CALCE petere vel pereutere equus. l. 1.

CALCIS coquendae ius computatur inter rusticorum praediorum seruitutes. . inter rusticorum 2.

CALCIS ictu aliquem interficiens an liberetur. vide leg. cum qui. 5.

CALCITRO, ait Gellius lib. 4.

CALCITROSUS calce petere ac percutere solitus, Briss.

CALCULARE, hoc est, Old.

CALCULATORES a [orig: ] calculis, Prat.

CALCULONES, id est calculatores, Briss.

CALCULATOR dicitur et tabularius, Prat.

CALCULATORES, qui suas operas in tationibus subducendis locabant. Hot.

CALCULUS varie [orig: vari] pro re accipi in iure nostro solet, Briss.

CALCULOS publicos, Prat.

CALCULUS translatitie [orig: translatiti] pro tabella iudicis et sententia accipitur. leg. si actor.page 403, image: s0202

CALCULUM pro puncto posuit G. Budaeus in Forensibus. Prat.

CALCULUM etiam pro expensarum articulo G. Budaeus in Forensibus dixit.

CALCULIS seu lapillis ferebant antiquitus iudices sententias. Old.

CALCULUM reducere, Old.

CALCULUM proponere, Old.

CALCULI error potest ret ractari post decennium vel vicennium,

CALDA pro calida, Briss.

CALDARIA cella Vitrunio lib. 5.

CALDARIUM ahenum, Prat.

CALDICAE fici meminit Gothofr. in l. qui fundum 205.

CALEFACTIONES thermarum: Briss.

CALENDARIORUM et Iduariorum corpora dicta arbitror in veteri inscriptione, Cuiac. Got.

CALENDARIUM, liber erat foenebris pecuniae creditae, Got. Hot. Got. Hot.

CALENDIS, intra Calendas, Spieg.

CALENDAE Ianuariae, Briss.

CALENDAE primae, Hot.


page 405, image: s0203

Briss.

CALENDARUM Martiarum, Briss.

CALENDARIUM exercere, Briss. Briss.

CALENUS, dispensator leg. 21.

CALERE iudicia, Prat.

CALETANUS homo,

CALICATA aedificia,

CALIDA aqua l. 3.

CALIENDRUM operimentum capitis significat,

CALIGA, militare caliciamentum, Hot. Briss.

CALIGATA militia,

CALLIGATI milites, Briss. Prat.

CALIGATUS dicitur a [orig: ] caliga, Hot.

CALIGAE, in materia odiosa. vestis appellatione non comprehenduntur, Spieg.

CALIGATUM pro caliga, Spieg.

CALIM Festo lib. 3.

CALIPTRA, auctore eodem, Prat.

CALIX diatretus apud Ulpianum leg. si serus 27.


page 407, image: s0204

Prat.

CALIX etiam Prateio pro vino in eo contento Synecdochice,

CALLAINUS pro lapide pretioso apud Marcianum l. interdum, Prat.

CALLIDA appellatio:

CALLIDA machinatio, l. ult. et . haec quidem. C. de iur. deliber.

CALLIDITATE, vel per calliditatem condemnari,

CALLIDITATE et dolo circumnenire. l. 2. Briss.

CALLIDITAS contrahentium odiosa,

CALLIDITAS, in l. 1. Prat.

CALLIDITAS tacendo, Spieg.

CALLIDUM commentum: Briss.

CALLIDUM consilium,

CALLIDUS machinator in l. cum antiquitas. 28.

CALLIDUS rerum iudex pro prudenti et intelligenti rerum aestimatore. Spieg.

CALLIMACHUS nomen viri,

CALLINICUM, vide l. mercatores 4.

CALLIS est iter angustum ferarum inter montes, Got.

CALLISTRATUS ICtus,

CALLISTUS libertus:

CALLITAS (sue ut Hal. legit. Caluitas, per leg. 233. in prin. de verb. signific.) vide leg. si fideiussor. 29.

CALLIUM nomine saltus intelliguntur,

CALON, cuius meminit Ulpianus in leg. sed et si quid 15.

CALOPODIUM, vide leg. chartularii. 25.

CALOR et irati animi impetum, Briss. Prat.

CALOR coarctandus,

CALOR inconsultus calumniae vitio caret,

CALOR iracundiae excusat ab accusatione instituta. l. abolitio. 2.

CALPAR, verbum antiquum, Prat.page 409, image: s0205

CALPHURNIAE, ccu improbissimae feminae, Spieg.

CALPHURNIANAE fici meminit Gotho. in leg. qui fundum. 205.

CALPURNIUS dicitur in leg. qui poenae. 8.

CALVISIANA actio appellatur, Briss.

CALVITAS, calliditas,

CALVITIANO SCto impar matrimonium improbabatur iubebaturque non proficere ad capiendas hereditates: Briss.

CALUTIANUM SCtum, Got.

CALVITUR, inquit Marcellus, Hot.

CALUMNIA est malitiosa et mendax infamatio Nonio: Prat.

CALUMNIA quoque pro delicto accipitur hoc est pro eo actu quem calumniandi causa quis fracit, Briss.

CALUMNIA submovere, Briss.

CALUMNIA non in criminalibus tantum, Briss.

CALUMNIAE crimen,

CALUMNIAE species tractat eleganter Marcellus in l. 1. Old.

CALUMNIAM ferre apud Ciceronem in Epistola ad Caeli. est calumniosum quid et adutum dolosumque excogitare et affere: Briss.

Per CALUMNIAM in possessionem ventris nomine missa videtur, Briss.

Per CALUMNIAM petere dicitur, Briss.

Per CALUMNIAM vel calumniose [orig: calumnios] satis petcre, Briss.

CALUMNIAE actio olim absolutis reis adversus improbos litigatores, Briss.

CALUMNIAE causa facere, Briss.page 411, image: s0206

CALUMNIARUM redemptor. Briss.

CALUMNIAS commovere,

De CALUMNIA iurare, Prat.

CALUMNIAE poenam et adversus calumniatores procedendi modos explicat Bart.

CALUMNIARI verbum generale est omnem ingenii malitiam complectens. Hot.

CALUMNIARI est per moras et frustrationes negotium differre, Spieg.

CALUMNIARI quoque est falsa crimina intendere l. 1. Prat. Briss.

CALUMNIATOR non est,

CALUMNIATOR, falsi criminis accusator, Briss.

CALUMNIATORES, qui per fraudem et frustrationem alios vexarent, Briss.

CALUMNIANTES interdum accipiendi sunt lata illa significatione,

CALUMNIATOR ita demum notatur,

CALUMNIATRIX l. 1. Briss.

CALUMNIOSUS est, Prat. Hot. Briss.

CALUMNIOSA crimina quae falso delata sunt,

CALUMNIOSA accusatio l. 14. Briss.

CALUMNIOSA potestas adversarii apud Caium in leg.

CALUMNIOSISSIMUM caput,

CALUMNIOSE id est, Briss.

CALVUM. Moris erat seruis, Got.

CALX. Vox haec veterum testimonio, Spieg.

CAMALA Nigro nomen urbis. Got.

CAMARA, et camuri boves, Prat.

CAMBIO elegans et antiquum verbum, Spieg.

CAMBIUM et cambii litterae, Alcia. Old.

CAMPIUM etiam aliud permutationis genus est,


page 413, image: s0207

Prat.

CAMELA apud Ouid.

CAMELARII. l. ult. . camelasia.

CAMELASIA, camelorum curatio et praefectura: Briss. Hot. Cuiac.

CAMELI inter pecudes ac bestias quasi mixti sunt. Briss.

CAMELI, de quibus multa Plinius, Spieg.

CAMELIA pia,

CAMELIAE, virgines sunt apud Festum mutatione g in cap.

CAMERA feudistis est locus, Old.

CAMERA etian principis aerarium,

CAMERA etiam vulgato Gallorum usu pars aedium,

CAMERA, fornix, Prat.

CAMERA pro conclavi, Prat.

CAMERARIUS, d. . 2.

CAMERATA arca,

CAMILLUS Festo lib. 3. Turneb. Turneb. Prat.

CAMINO Graeco vocabulo usus IC. Spieg.

CAMPAGUS Regius, Cuiac. Got.

CAMPANA, notum instrumentum.

CAMPANI, qui Campaniam Italiae regionem habitant,


page 415, image: s0208

Prat.

CAMPANUS nobilis ICtus, Briss.

CAMPE significat brucum,

CAMPI Martii (qui priusquam Marti consecraretur, Tyberinus auctore Gell. dicebatur: sicut Tyberis Martius, ut testis est Papinius lib. 2. sylu.) meminit ICtus in l. sed et Celsus.

CAMPIO in lib. seud. feud. Hot. Prat.

CAMPUS est ampla planities, Briss.

CAMPSOR, argentarius (collectarius, ut loquitur Cic. lib. de Orator. et l. quisquis. 16. C. si cert. pet.) vide Alcia. 4. Cuiac. Got.

CAMPSORES et Brancharii, Spieg.

CAMUM. de quo meminit Ulp. Cuiac. Alcia. Got.

CANA Festo libro 3. Cuiac. Got.

CANABIS herba est, Prat.

CANABIS tam pro ipsa herba, Spieg.

CANABULA apud Hygenum in lib. de limitibusconstit.

CANALIS apud Ulp. l. funes 15. Old. Prat.

CANALICOLAE forenses,

CANALES instrumento contineri, Prat.

CANCELLARE, est scripta transversis veluti cancellis, Briss.

CANCELLARIUS: cuius officium est rescripta vel responsa Imperatoris, Old.

CANCELLARII nomen non satis videri festivum,


page 417, image: s0209

Old.

CANCELLARIUS in l. 3. Hot. Hot.

CANCELLARII partes hae sunt, Old. Briss. Briss. Briss.

CANCELLARII. Cancellarii in l. 5. Got. Got. Briss.

CANCELLARIUS (ait Hot. in comment. verb. iur.)

CANCELLARIA quid sit,page 419, image: s0210

CANCELLATIO, quam dividendi et adsignandi agri formam esse Siculus Flaccus scribit libro de condit. Prat.

CANCELLUS aedium, Prat. Briss.

CANCELLI per diminutionem dicti, Prat.

CANCELLI, ligna sunt inter se modicis intervallis in transversum connexa, Old.

CANCELLI in aedibus, Briss.

CANCELLOS per translationem appellat G. Budaeus in fore nsibus locum ubi advocati stantes causas agunt. Prat.

CANDELA accensa utuntur in auctionibus, Prat.

CANDELABRA supellectili adnumerantur: Prat. Briss.

CANDELABRO sigillum inclusum vindicari non posse,

CANDELABRO vendito, Prat.

CANDIDATI sunt, Spieg.

CANDIDATIromae dicebantur, Prat.

CANDIDATOS principis appellat Ulp. l. unic. ff. de offic. Prat. Briss.

CANDIDATI quaestores. Hot. Prat.

CANDIDATI, ulde l. his quidem.

CANDIDUS est in l. ea l. 8.

CANCELLA herbae nomen, Got.

CANI, pluraliter tantum,

CANICIES, pro ipsa senectute in . si vero aliqui. Spieg.

CANITIES frondium; Got.

CANIS pecudum numero non continetur Gaio. Prat.

CANIS apud Festum pro collari, Got. Prat.

CANEM non licet retinere qua vulgo iter fit. Spieg.

CANINAM facundian apud Salust.


page 421, image: s0211

Prat.

CANNABUM, 3. Got.

CANON Graece, Old.

CANON etiam dicitur omnis Ecclesiastica constitutio. Prat.

CANON publicus in constitutionibus Imperatoriis anniversariam pensitationem, Briss. Prat.

CANON varii generis est,

CANON aurarius,

CANON delegationis.

CANON emphyteuticus,

CANON frumentarius urbis Romae, Briss.

CANON anniversarius,

CANON civilis,

CANON telonci. Prat.

CANON glebae apud Sidonium Apollinarem lib. 6. Prat.

CANON latgitionalium titulorum.

CANON sacratissimae urbis. Briss.

CANON metallicus,

CANON vestium,

CANON urbanus, Prat. Briss.

CANON fundorum: Briss.

CANON patrimonialis,

CANONrei privatae,

CANONetiam sumitur pro pacto,

CANON. Asconius Paedianus tributorum genera facit tria:

CANONES qui exigebant, Briss.

CANONIA, ut Panorm. Prat.

CANONICA indictio.

CANONICA institutio in c. bencficium.

CANONICA praescriptio, Prat.

CANONICA monitio,

CANONICA portio, Prat.

CANONICA pensitatio, Briss.

CANONICA illatio,

CANONICA vestis. Briss.

CANONICARII sunt horum annuorum canonum


page 423, image: s0212

exactorcs,

CANONICAE, Nou. 59. Got.

CANONICAE epistolae dividuntur in s1ustatika\s2 et ei)rhnikas2. Got.

CANONICATUS appellatur titulus regularis sacerdotii in ecclesia: Spieg.

CANONICARII etiam sunt palatini,

CANONICARII auctoritate terribiles sunt, Got.

CANONICARIORUM venalis improbitas.

CANONICARII quomodo differant a [orig: ] vindicibus, Got.

CANONICI tituli: Briss.

CANONICI equi, Prat.

CANONICI et rituales libri, Spieg.

CANONICUS. Sacerdotes,

CANONIS ademptio,

CANONIZARE, non est quod vulgo putant, Spieg.

CANOPUS, urbis nomen. Got.

CANTERIA, vel, Got.

CANTABRARII, l. 2.

CANTHARI apud Ulp. l. cetera. Briss. Prat.

CANTHARIDES inter venenata animalia enumerantur a [orig: ] Martiano l. 3. Briss. Prat. Got.

CANTHARIS, scarabaei quaedam species oblongioris, Briss.

CANTHARUS non figlini modo nomen est,

CANTHARUS etiam vas erat, Spieg.

CANTHERIUS Festo lib. 3.

CANTANDUM est in Ecclesia devotione cordis:page 425, image: s0213

CANTOR dictus est,

CANTABRUM, prolabarum vexilli appellatio,

CAPANIANUS fundus,

CAPANNA. Rustici Capannam vocant, Got.

CAPACITAS. De solidi capacitate vide Ulpian. tie. 16. Briss.

CAPAX, ut notam vulgo signisicationem praeteruolitem, Prat. Briss.

CAPAX, id est, Briss.

CAPEDO, vas vinarium L. Baifio ad l. cum aurum. 19. Prat.

CAPELLA. lohan.

CAPELLAE Bernhardo iuris Pontificii glossulario, Prat.

CAPENATI piscatores,

CAPERE aliud est quam accipere. Prat.

CAPERE est ita accipere,

CAPERE etiam accipitur pro capi facere et iubere, Prat.

CAPERE plane videtur quis,

CAPERE ex testamento,


page 427, image: s0214

Briss.

CAPERE ex testamento nihil videtur, Briss.

CAPERE ex testamento non posse apud Ulp. d. l. cum autem 23. Prat.

CAPERE etiam usu, Briss.

CAPERE solidum non posse dicuntur, Briss. Prat.

CAPERE ad certum modum dixit C. Scaevola in l. qui testamentum. Briss.

CAPERE verbum, Spieg.

CAPERE extero iure,

CAPERE testimonia,

CAPERE ex testamento, Briss.

CAPERLATA possessio, Prat. Got.

CAPESSERE honorem. Prat.

CAPESSENDI conditio sit omnibus aequa,

CAPI interdum significet fraudari et decipi, Briss.

CAPI dicuntur virgines Vestales, Hot.

CAPI quoque dicebatur arbiter, Briss. Briss.

CAPISSE non videtur, Briss.

CAPERE feras, Briss.

CAPI ab hostibus,

CAPI ex hostibus dicuntur. Briss. Briss.page 429, image: s0215

CAPERE, species est,

CAPIENDI ius in l. 27. Briss.

CAPILLI Indici,

CAPILLOS demere. Got.

CAPIO est acquisitio,

CAPIO, pro captio, Hot. Briss.

CAPIO mortis est, Got.

CAPITA, personae. Hot.

CAPITA officii in l. 2. Briss.

CAPITA etiam gregis, Briss.

CAPITA deminuta, Prat.

CAPITA nundinatitia appellat Tertul. Prat.

CAPITA pro foeno, Prat. Briss.

In CAPITA dividere, Briss.

CAPITA etiam erant ipsi ordines succedendi.

CAPITAL a [orig: ] capite ducitur,

CAPITAL alia significatione facinus capitale, Hot.

CAPITALE crimen Bart. in l. 2. Prat. Briss.

CAPITALE periculum, Briss.

CAPITALE supplicium,

CAPITALEM diem dicere Reo. Schard.

CAPITALES homines dicimus quoque flagitiosos et facinorosos,


page 431, image: s0216

Spieg. Prat.

CAPITALES inimicitiae sunt, Briss.

CAPITALES minae, Briss.

CAPITALES Triumuiri Romae erant,

CAPITALIA iudicia ea dicuntur, Prat. Briss.

CAPITALIS accusatio. Briss. Briss.

CAPITALIS adversarius et hostis est,

CAPITALIS animadversio, Briss.

CAPIALIS causa l. 6. Briss.

CAPITALIS poena quae sit, Prat.

CAPITALIS poena appellatur, Briss. Briss.

CAPITALIS quaestio.

CAPITALIS fraus l. 1.

CAPITALIS sententia. Briss.

CAPITALES actiones. Briss.

CAPITANEUS adquirere solet ex spoliis hostium,

CAPITATIO, tributum, Hot. Briss.

CAPITATIO (ait Briss.) est species tributi, Briss.

CAPITATIO alia humana est,


page 433, image: s0217

Briss.

CAPITATIO annonariam pro mensura agrorum functionem, Briss.

CAPITATIO personalis erat, Prat.

CAPITATIO, aior minorue,

CAPITE deminutus dicitur, Hot. Briss.

CAPITE minutus dicitur,

CAPUT ergo statum significat. Briss.

CAPITE minui dicuntur, Briss.

CAPITE et fortunis cavere est,

Pro CAPITE dare servus dicitur, Briss. Briss.

CAPITIA in l. 27.

CAPITIS minutio triplex est. Hot. Briss.

CAPITIS accusationem Cuiac. Hot.

CAPITIS accusare: Briss.

CAPITIS tributum quod in singulas personas confertur. Briss.

CAPITIUM, de quo Ulpia.page 435, image: s0218

CAPITOLIUM ex eo dictum ait D. Halycarnassaeus, Prat.

CAPITOLII etiam fit mentio in leg. 6.

CAPITV, verbum qui accipi debeat in rubric. Prat.

CAPITULARIAM et Temonariam functionem coniungunt Impp. in l. 14. Briss. Briss.

CAPITULARII capitum exactores, Prat.

CAPITULARES libri statutorum,

CAPITULENSES apud Paulum l. fin. ff. de censibus, Prat.

CAPITULUM in l. 28.

CAPITULUM non solum parvum caput sonat, Prat.

CAPITULUM Festo lib. 3. Prat.

CAPITULUM interdum significat temonariam functionem l. 15.

Ita CAPITULI functionem accipe in l. 15. Briss. Briss.

CAPPADOCIA duplex est,

CAPSA, urbis nomen,

CAPSA, cuius mentionem facit Paulus in l. ff. de supell.

CAPSARII, qui mercede, Prat.

CAPSALII etiam dicuntur Ulpiano,


page 437, image: s0219

Prat.

CAPSARII etiam in quam significationem ferri debeant apud Tarruntinum Paternum l. fin. ff. de iure immu. Prat. Briss.

CAPSELIAE sunt, Briss.

CAPSOLDUM Saliceto, Prat.

CAPTARE a [orig: ] capio ductum constat. Got.

CAPTARE quaestum ex alieno damno.

CAPTARE impunitatem. Briss.

CAPTARE proprie [orig: propri] dictiur,

CAPTARE aliquem a [orig: ] veteribus dicebantur, Briss.

CAPTRE emolumenta negotiationibus,

CAPTARE etiam hereditatem vel legatum nostri dicunt l. 1. Briss.

CAPTRI verba dicuntur apud Paulum in l. pen. ff. ad exhibendum, Prat.

CAPTANDAE mortis votum,

CAPTATORIAE non sunt eae scripturae, Briss.

CAPTATORIAE institutiones, Prat. Briss. Briss.

CAPTATORIA institutio interdum et ea dicitur,


page 439, image: s0220

Hot. Alcia. Cuiac. Got.

CAPTIO apud Ulp. in l. si vero plures. Alcia. Spieg.

CAPTIO pignorum in l. 2.

CAPTIO, id est,

CAPTIOSA ignorantia, Prat.

CATIOSI articuli dicuntur, Spieg.

CAPTIOSA conditio dicitur,

CAPTIOSAM liberalitatem,

CAPTIOSUM, damnosum, Prat.

CAPTIVITAS bellica olim in bello capti per hoc servabantur, Old. Spieg.

CAPTIVITAS falsa,

CAPTIVITATIS casu amittere quem.

CAPTIVUS a [orig: ] capio dictus, Prat.

CAPTUS luminibus, Prat. Briss.

CAPTUM piscium, Briss.

CAPTUS Festo lib. 3. Prat.

CAPTUS mente, Briss.

CAPVA, urbs Campaniae, Spieg.

CAPUT proprie [orig: propri] dicitur,


page 441, image: s0221

Hot.

CAPUT liberum pro homine libero veteres dicebant. Prat. Briss.

CAPUT ex Graeco ductum Festus lib. 3. Prat.

CAPUT anni pro initio accipi adnotat Accurs. l. 1. Prat.

CAPUT montis adpellat Bartolus ubi sup ra partem superiorem elevatum est. Prat.

CAPUT provinciae dicitur civitas honorabilior Bart. Prat. Briss.

CAPUT contubernii apud Vegetium lib. 2.

In CAPUT alicuius interrogari, Prat. Briss.

CAPUT pro liberatione, Hot.

CAPUT testamenti; Briss.

CAPITA legum. Briss.

CAPUT initium seu originem ac summam cuiusque rei saepius fignificat, Briss. Prat. Briss.

CAPUT rationum eam rationum partem, Prat.

CAPUT, usuris oppositum,


page 443, image: s0222

Briss.

CAPUT etiam pro persona saepissime posuit Plautus primum quidem in persa,

CARBASEA, species est ad vectigal pertinens,

CARBO, non tantum pruna exstincta, Spieg.

CARBONUM appellatione ligna ad cibos coquendos, Briss. Prat.

CARBONIS praebitio olim in sordidis muneribus numerabatur, Briss.

CARBONIBUS olim defossis veteres quidam populi agrorum fines distinguebant,

Ex edicto. CARBONIANO datur carboniana bonorum possessio decretalis contra tabulas, Cuiac.

CARBONIANA bonorum possessio datur, Cuiac. Prat.

CARBONIANUM. Titulus est, Briss.

CARCER, ait Servius lib. 1. Prat. Briss.

CARCER bifariam intelligitur: Prat.

CARCERIS quoque alia divisio est. Prat.

CARCER. Carcer,page 445, image: s0223

CARCELRALIA claustra,

CARCERALIS custodia,

In CARCEREM detrahi,

CARCERUM septa,

In CARCEREM conici, Briss.

In CARCERE contineri. Briss.

CARCERATICUM, in comment. Alcia. Spieg.

*k*a*r*d*a*s, saltatio obscena, Spieg.

CARDAMOMUM apud Marcianum l. fin. . species. Briss. Prat.

CARDINALES, in Pontificio iure dictos opinatur Alcia. exemplo civilium magistratuum. Spieg.

CARDINALES existimat Duarenus 1. Got.

CARDINALES a [orig: ] Cardine dicti sunt, Prat.

CARDINAIATUS quo iure inductus, Prat.

CARDINEM vocat Hygenus lib. de limitib. Prat.

CARDO rei in eo vertitur, Spieg.

CAREAT viribus, Prat.

CARENA, alias Carentena dicitur,

CARERE aedib. Briss.

CARENDUM habere,

CARERE crimine, Prat. Briss.

CARENDI nomen triste,page 447, image: s0224

CARERE fraude, Spieg. Briss.

CARERE lanam, Prat.

CAREUM, vid. mox. infr.

CARICAE apud Proculum inter du'cia numerantur. Prat. Briss.

CAREUM, in l. 5. Briss. Hot. Hot.

CAREUM est genus aromatis myropolis cognitum,

CARINA in l. Minicius. Briss.

CARINA, infima trabs, Spieg.

CARINARIOS Turneb. advers. lib. 14.

CARINANTES, Festo lib. 3. Prat.

CARITAS pro amicitia, Briss.

CARIVARIUS. De Carivario et Coribantum saltatione in viduae nuptiis ad contumeliam secundarum nuptiarum,

CARGILIANI heredes,

CARMINA magica,

CARNALIS pubertas, Got.

CARNIFICIS loco habebatur, Prat.

CARNIFICIS, hoc est, Spieg.

CARNIFICUM officium probrum et turpe est:

CARNIFEX est manus legum. Got.

CARNIFEX populi Rom. non modo civis Rom. non erat, Prat. Hot.

CAROTIUM dictio est barbara,

CARPASUM apud Martianum l. final. Prat.

CARPENTARII, in l. 6. Briss. Briss.

CARPENTARIUS, speiale nomen esse Isidor.

CARPENTUM carri genus est,


page 449, image: s0225

Got.

*karpis1moi\, apud Clement. Prat.

*karpisth\s2 adsertor, Prat.

CARPOCRATIANI, l. Arrianis. Prat.

CARPUSCULUM, sive, Prat.

CARREUM et Classer,

CARRVOA. Briss. (carrucha) parvum carrum significat,

CARRUCIS stabulum vacans,


page 451, image: s0226

Spieg.

CARRUCARIAE mulae, Got.

CARRUCHA, in l. 13.

CARRUCHARIUS, in l. item quaeritur. in princ. ff. loca. qui et cisiarius dicitur, Briss.

GARRULI, l. cum dobus. Prat. Briss.

CARRUM, sive carrus et carruca, Nebriss.

CARTHAGO DC. Modest. Spieg.

CARTHAGO, ut scribit Sextus Ruffus, Briss.

*karfo\s2, Plutarch.

CASA vocem, a [orig: ] cavatione ductam putat Festus lib. 3. Prat.

CASAE nomen paulo generalius tugurio. Goedd.

CASAE literarum,

CASAM aedificare in area custodiae causa, Briss.

CASARIA Festo, Prat.

CASCUM Festo, Prat.

CASEARIAM tabernam, Prat. Briss.

CASELLAE, sunt granaria, Old.

CASITO, vel Cassito, Old. Prat.

CASSITO, guttatim et saepius cado. Briss.

CASSARI dicitur sententia, Prat.

CASSADRENSES, populi,

CASSATA lex, l. 14.

CASSATIO aliquando ad factionem refertur, Prat.

CASSIANI, Sabiniani, Hot.

CASSIANUS furor,


page 453, image: s0227

Briss.

CASSIANUS fundus,

CASSIA Turiana,

CASSIA via a [orig: ] Cassio strata, Prat.

CASIOPA civitas et promontorum est Epiri, Nebriss.

CASSITARE, cuius mentio sit in l. 20.

CASTALDIA, gubernatio dicitur, Old. Prat.

CASTLDUM, in leg. Lomb. l. 1. Prat.

CASTALDIAE feudum,

CASTE vivere dicitur mulier, Prat.

CASTELLANI Andreae Isern. Prat.

CASTELLUM, ut notissimam significationem praetermittam, Prat.

CASTELLUM etia invenitur in alio significatu magis noto,

CASTELLANI appellantur huius loci incolae: Briss.

CASTELLENSE municipium quid sit, Prat.

CASTIGARE est non solum fustibus punire et emendare l. 3. Prat. Briss.

CASTICARE etiam est vindicare, Briss.

CASTIGATIO levis quo accipienda sit apud Ulpianum l. sed et si quencumque. Prat.

CASTIGATIONE competenti corrigere,

CASTIGATIO verborum, Briss.

CASTIGATIONEM modicam apud Ulpianum in l. magistratibus, Prat.

CASTIGATIO modica, Briss.

CASTITAS violata,

CASTRA dicta sunt quasi casta:


page 455, image: s0228

Briss.

CASTRA orbis Romani,

CASTRARE, apud Martian. l. 3.

CASTRARE, id est, Briss.

CASTRATI dicuntur, Briss. Prat.

CASTRATI serui ceteris pretiosiores habebantur. Briss.

CASTRATI proprie dicuntur,

CASTRATI a [orig: ] nuptiis arcentur, Goedd.

CASTRATUS posthumum instituere non potest,

CASTRENSE (ait Gothof. ad l. 12. C. qui test. fac. pos.) quod Graeci i)dio/kthton,

CASTRENSE et paganicum opponuntur,

CASTRENSES ministri appellantur,

CASTRENSIS ordo is veteribus erat, Old. Prat.

CASTRENSIANI sunt ministeriani aulici, Prat. Briss.

CASTRENSIANI et ministeriani (ut D. Wesenbec. in caeconomia iuris ostendit) pars regiae familiae est,

CASTRRNSE iugerum quadratum habet perticas 288. Bris. Prat.

CASTRRNSIS peculii, Prat. Briss.

CASTRNSE aes alienum, Briss.

CASTRENSIA bona, Briss.

CASTRENSIS sacri palatii sub dispositione sua habebat paedagogia, Briss. Briss. Prat.

CASTRENSI corona donabatur, Prat.

CASTRORUM praepositio.

CASTRUM numero unius, Prat.

CASTRUM a [orig: ] villa discernit Bar. in l. 1.page 457, image: s0229

CASVUM et periurum, Spieg.

CASULAE, vide l. 92.

CASUS, ait Festus, Briss.

CASUS a [orig: ] Iurisconsultis dici consuevit, Hot. Briss.

CASUM in iure varie accipi constat. Prat. Briss.

CASUM fortuitum diffinisse videtur Ulp. quem nullum consilium humanum praevidere potest, Prat. Briss.

CASUM pro amissione dixit vetus interpres Nou. 22. Prat.

CASUS militiae, Prat.

CASUS humani sunt mors,

CASUS incerti sunt, Got.

CASUS fortuitus intelligitur inopinatus, Got.

CASUS pro quolibet eventu. Briss.

CASUS pro iis etiam, Briss.

CASUS patris a [orig: ] senatu remoti. Briss. Briss.

CASUS fatalitatis parentibus non nocet, Goedd. Goedd.

CASUS supremus est mors: Goedd.

CASVALIS conditio, Briss.

CASUS maiores hos esse dicemus,

CASUS repentinos esse aiunt,

CASUS fortuitus in solo mutuo ex natura contractus praestatur:

CASUM pro casu, Spieg.

CASV maiore,page 459, image: s0230

CASURUM interdum,

CATABOLENSES, in rub. C. Th. de Pisto. et Catabol. lib. 14. Briss. Prat.

*katabolh\, constitutio et solutio, Prat.

CATACHRESIS: vulgo eam peculiarem tropum faciunt, Goedd.

CATACLITA apud Tertullian. sunt acubita,

CATACLYSMUUS, diluvium apud Tertull. lib. 4.

CATADROMUS apud Labeonem in l si. servus. 54. Hot. Prat. Briss.

CATADROMUS, interpretatur decursus, Briss.

CATALOGI vox ridicule [orig: ridicul] apud Albericum exponitur.

CATAMIDIARI significat omnibus deridendos exponi,

CATAMITI pueri meritorii sunt.

CATAPHRYCES apud Isidor. 8. Prat.

*kata/ploun, seu )s1pidhmi/as2, Briss.

*kata/plous2, portus ad quem plurimum appelli solet. Hot. Turneb.

*kata\ po/das2, iisdem vestigiis subsequendis, Hot.

CATARACTA est vehemens aquae decursio,

CATARACTAE item dicuntur portae ex funibus aut catenis pendentes,page 461, image: s0231

CATASTA, locus ubi serui venales exponebantur,

CATASTRUM videtur appellare Bartol. Prat.

*kaqai/res1ie genus est poenarum ecclesiasticarum.

CATECHISMUS, sive catechesis,

CATECHISTAE, qui mox bapitzandis fidei arcana, Spieg.

KATHXOYMENOI, qui eo modo religionis initiis et elementis imbuebantur.

Hi kathxoumenoi vocabantur et neokathxoi\, Spieg.

CATENA, vineulum ferreum,


page 463, image: s0232

Briss. Prat.

CATHEDRA notioris significationis est,

CATHEDRALIS Ecclesia, Got.

CATHEDRAM collocare, Prat.

CATHEDRATICI appellatione in c. conquerente. Prat.

CATERVAM, extra militiam rectius nostri pro turba, Spieg.

CATHEYUS apud Zenon. Imp. in l. 12. Prat.

*kathgori/an Theophil. criminationem,

CATILLUS Paulo l. cum de lanionis. Old. Prat.

CATINUM a [orig: ] capiendo dictum, Prat.

CATNOLICA Eccle sia,

CATHOLICA sides, Got.

CATHOLICUM aliqui existimant esse idem quod Christianum,


page 465, image: s0233

Spieg.

CATHOLICANOS docet Alciatus dictos apparitores praefect. Spieg.

CATHOLICA fide,

CATHOLICIANI in constit. Prat.

CATHOLICUM adpellabant Caesaris procuratorem, Prat.

CATO Iurisconsultus multos reliquit libros, Got. Briss.

*katoxhn\ Graecis, Prat.

CATONIANA regula definitur apud Cols. l. 1. Prat. Briss.

CATONIANA regula, Hot.

CATULLUS Iulianus.

CAUDECAE, vel Caudetae Festo libr. 3. Prat.

CAUDEZ antiquis dicisolebat (ut ait A. Senec. li. de brevitate vitae) plurium tabularum contextus. Prat.

CAUDICAE eidem Senecae ibidem, Prat.

CAUDICARII in l. 2. Briss. Prat.

CAUDICARII Brissonio ult. edit. Briss.

CAVEA leg. 13. Briss.

CAVEA Varroni a [orig: ] cavo ducta apud Ulp. in l. iniuriarum. 13. Prat.

CAVENA, vel (ut est apud Ardizonem) caneva, Prat.

CAVERE, iuris civilis verbum est praecipuum ac proprium:

CAVERE sollennem veterum pronuntiationem fuisse. Briss.

CAVERI intelligitur, Briss.

CAVET etiam,page 467, image: s0234

CAVERE etiam pro disponere,

CAVERE, id est,

CAVERE boni viri arbitratu praeceptum iri usumfructum, Old. Prat.

CAVERE capitis, Prat.

CAVERE cautionem dixit Hermogenian. l. tutores. 6. Prat.

CAVERE dotem, Old. Prat.

CAVERE duplam, Prat. Briss.

CAVERE idonee dicimur, Got. Prat.

CAVERE multimoda obscruatione,

CAVERE lege, Prat.

CAVERE obsidibus,

CAVERE praedibus et praediis quasi personis et rebus, Prat.

CAVERE perpetuo edicto,

CAVERE satisdato apud Pomponium l. is cui. 31. Prat.

CAVERE, est etiam cautionem extorquere, Prat.

CAVERE etiam dicitur, Prat.

CAVERE sibi stipulatione. Briss.

CAVERE dicimur per stipulationem, Prat.

CAVERE creditor dicitur, Briss.

CAVET et debitor, Briss. Briss.

CAVERE tamen nude promittere significare,

CAVET quoque qui consitetur,

CAVERE et satisdare sic distingnunt Iurisconsulti, Prat. Hot.

CAVERE etiam est sibi prospicere, Briss.

CAVERE chirographo, Briss.

CAVERE interdum repromittere est, Briss.

CAVERE de dolo et culpa, Briss.

CAVERE simpli, Briss.

CAVET lex, Briss.

CAVERE supremis iudiciis,

CAVERE est nominatim exprimere,page 469, image: s0235

CAVERE apud Ulpian.

CAVERE ab aliquo apud Ulpia. Prat.

CAVERE testamento, Old.

CAVERI solet creditori,

CAVILLARI varie [orig: vari] accipi, Alcia.

CAVILLARI, ac sophistice interpretari legem, Got.

CAVILLARI in l. 1.

CAVILLARI etiam fraudare et frustrari sonat,

CAVILLATIO, inquit Valla lib. 6. Goedd.

CAVILLATIO, frustratio, Prat.

CAVILLATIO, Brissonio in pareg. Briss.

CAVILLATIO in decretali Pontificis Honorii epist. c. penul. de iudic. in antiqa. significat fraudem, Prat.

CAVILLATIO, iocosa caluminatio Festo lib. 3. Nebriss.

CAULA, teste Servio (ut refert Baptista in comment. epistolae Sidonii Apollin. ad Eutropium) est munimentum et septum ovium.

CAUMA, kadma, Nebriss.

CAUPO is accipiendus est apud Ulpia. l. 1. Prat.

CAUPO, a [orig: ] verbo cauponor,

CAUPONA, locus ubi vinum et edulia venduntur, Prat.


page 471, image: s0236

Briss.

CAUPONIA, taberna apud Paulum l. 13. Briss.

CAUPONAE negotationis nomen esse idem ait,

CAUPONIUM instrumentum,

CAUSA (sic enim non causa, scribendum censet Marcus Fabius libro 1. c. 7. adiciens, Marcum Ciceronem et Virgilium ita scripsisse) ver bum polu/s1hmon est. Alcia. Prat. Briss.

CAUSAE etiam verbo lis significatur Paulo libro. 1. Prat.

CAUSA omnis ad acquirendum, Goedd.

CAUSAM agere, Briss.

CAUSAM a [orig: ] lite separasse, Prat.

CAUSAM pro re ponit Ulpian. Prat. Briss.

CAUSA etiam sumi solet pro titulo debiti, Prat. Briss.

CAUSA significat ius et conditionem rei: Hot. Briss.

CAUSAM pro conditione posuit M. Cicero de lege Agrar. Soluta,

CAUSA, id est,

CAUSA bonorum, Hot.

CAUSARUM nomine, Got.

CAUSA saepe vacat elegantiae gratia, Briss.

CAUSA, forma, Hot.

CAUSA in l. 1. Hot.

CAUSA est ratio legandi: Got.

CAUSAE favorabiles sunt quatuor: Old. Prat.

CAUSAE omnium rerum sunt quatuor: Briss. Prat.page 473, image: s0237

CAUSAE verbum plerumque per eclipsin supprimi scribit Anto. Aug. lib. emen. c. 1. Briss. Prat.

CAUSAE appellatione comprehenditur omne commodum, Briss. Prat.

CAUSAE appellatione apud Paulum l. obligationum. Briss. Prat.

CAUSA etiam, Briss.

CAUSAM pro tatione sumi interpretantur Alberic. Briss. Prat.

CAUSAM pro querela poni apud Instinian. Briss. Prat.

CAVA plus petere,

CAUSAM dicere idem est,

CAUSA efficiens est cius, Spieg.

CAUSA extraordinaria.

CAUSA et factum interdum pro eodem usurpantur,

CAUSA ius respicit,

CAUSA magna.

CAUSA mediante. Spieg.

CAUSAE solvendi matriomonii bona gratia quatuor sunt, Cuiac.

CAUSA obligationis, Spieg.

CAUSAM obtinere,

CAUSA propria.

CAUSAM publicam sustinere, Spieg.

CAUSAM recipere, Spieg.

CAUSAM Rhetores esse maximam propositionem definiunt, Alcia. Spieg.

CAUSA sontica.

CAUSA superior,

CAUSA verbum generale est, Alcia. Spieg.

CAUSARUM tria genera esse,

CAUSAE definitionem, Spieg.

CAUSA in titul. de condict. caus. dat caus. non secuta (Sic enim legendum, teste Dn. Old. ut infra in voce, DAtum, exponemus) pro ratione futurae rei accipitur, Spieg.

CAUSA, speciali significatione pro ea ratione finali accipitur,page 475, image: s0238

CAUSA cognita a [orig: ] praetore quid est? Old.

CAUSA cognita, Old.

CAUSAE cognitio, Old.

CAUSAM inauditam Plin.

CAUSAM inauditam Titus Livius,

CAUSAE appellatione quaestionem contineri putant quidam apud Marcell. l. peult. Prat.

CAUSAM apud Marcellum in l. rerum. 30. Prat.

CAUSAM pro gratia et favore dixisse videtur Martia. Prat.

CAUSAM, id est, Prat.

CAUSAM in libris decretorum accipit Gratian. Prat.

CAUSA bona in l. petitor. in fin. ff. de lib. legat. qua litigando adversarium iuste et legitime vincimus. Prat.

CAUSAM bonorum, Prat.

CAUSA caduci apud Iustinianum in l. vinc. C. de caduc. toll. dicitur, Prat.

CAUSA capitis apud Ciceron. dicitur ea,

CAUSA condictionis apud Papinian. l. pupilli. 96. Prat.

CAUSA conventionis consistit vel in dando,

CAUSAM dotis apud Pomponium l. 1. Alica. Prat.

CAUSAM edicti, Prat.

CAUSA facti, Prat.

CAUSA fideicommissi in Papiniani responsis l. 3. Prat.page 477, image: s0239

CAUSAE fiscales sunt, Got.

CAUSA siscalis:

CAUSAM ususfructus apud Paulum in l. si servio. 10. Briss. Prat.

CAUSA minima Accursio in . illud etiam. in gloss. in verb. minimis. in Aut. de appell. et int. quae temp. dicitur, Prat.

CAUSAE modicae, Got.

CAUSAE maiores, Prat.

CAUSA momentaria, Got.

CAUSARUM quaedam est causa causans, Prat.

CAUSARUM, inquit M. Tullius ex Chrysippo in libr. de Fato, Prat.

CAUSA perpetua apud Paulum in l. foramen. 28. Prat. Briss.

CAUSA pignoris, Briss.

CAUSARUM quaedam publica,

CAUSARIA missio, Briss.

CAUSARII dicuntur, Prat.

CAUSIDICI sordidi, Spieg.

CAUSIFICARI, est iura allegare, Spieg.

CAUSIDICI in const.

CAUSIDICINA, causidicorum munus, Cuiac.

CAUSA cadere, Briss.

In CAUSA ius positum dixit Alfenus in l. si ex plagis. Prat.

CAUSAM dicere,

Ob CAUSAM dari dicitur,

CAUSAM in vinculis dicere, Spieg.

In eadem CAUSA esse, Prat.

CAUSARUM figurae in l. 1. Prat.

CAUSA iuris apud Papinian. Briss. Prat.

CAUSA legati apud Iulianum in l. quaesitum. Briss.

CAUSA novationis in l. 4. Briss.

CAUSA obligationum in l. quamvis.


page 479, image: s0240

Prat.

CAUSA ordinis in leg. ex consensu. Briss. Prat.

CAUSA pecuniae, Prat.

CAUSA perpetua.

CAUSA iusta saepissime [orig: saepissim] Prat.

CAUSA principalis, Got.

CAUSAM possessionis in l. 1. Prat.

CAUSAM tamen nossessionis emptionem esse didici ex luliano l. non solum 33.

CAUSA possessionis in c. 1. Prat.

CAUSAM propriam eam esse Ulpian. ait l. 1. Hot.

CAUSA proprietatis,

CAUSAM testamenti codicillos adpellare videtur Ulpinus l. 1. Prat.

CAUSA Iucrativa est,

CAUSA indicta damnati (vid. supra causam inauditam) dicuntur, Prat.

CAUSA inaudinata damnari, Prat.

CAUSAM subscribere, Prat.

CAUSAM mortis praestare, Hot.

Cum CAUSA sua res transferri dicitur, Briss.

CAUSAM, conditionem, Briss.

In CAUSAM descendere apud M. Cicer. lib. 1. Prat.

CAUSAE formulas varias Budaeum conflasse, Prat.

CAUSARI, est rei gestae causam sive excusationem afferre.

CAUSARI N. Marcello est dicere et defendere se. Prat.

CAUTELA, a [orig: ] Cautus, Alica. Spieg. Prat.

CAUTELA pro Cautione legitur in l. 15. Briss.

CAUTELA, id est,

CAUTELA est creditorum ut in omnem eventum fideiussores accipiant.

CAUTELA litis,

CAUTELA, id est obligatio,

CAUTERIA instrumenta sunt inustoria,page 481, image: s0241

CAUTERIA apud Marcianum l. item pictoris. Prat. Briss.

CAUTI dicuntur, Spieg.

CAUTIONIS appellatione nuda repromissio significatur. l. 3. Briss.

Atque ita idoneam cautionem interpretabimur in l. 50. Briss.

CAUTIONIS nomine, Prat.

CAUTIONIS tamen verbo promissionem contineri putat Alciatus l. qui pecuniam. numer. 34. Prat.

CAUTIONIS vocabulo, Got.

CAUTIO. in l. 19. Got.

CAUTIO, in l. 11.

Non deditores tantum, Briss.

CAUTIO in l. ita autem. Prat.

CAUTIO, quae Graecis a)fa/leia dicitur, Prat.

CATIO generaiiter omnis scriptura appellatur,


page 483, image: s0242

Briss.

CAUTIO, scriptura qua se debitor ereditori debere cavet. l. 40. Briss.

CAUTIO, pro tabulis in quibus contractum negotium perscriptum est.

CAUTIONIS verbo instrumenta, Prat.

CAUTIONEM emittere. l. 7.

Cautionem cavere. l. 6.

Cautionem exponere, Briss.

Cautionem exigere, Briss.

In CAUTIONEM per errorem deducere, l. 15.

CAUTIONES, id est, Briss.

CAUTIONIS appellatione instrumentum significari apud Scaevolam in d. l. emptor. in princ. censuit ibidem Accursius. Prat.

CAUTIONEM apud Marcellum, Briss.

CAUTIONE actionem intelligi quidam putant in l. 1. Prat.

CAUTIONEM pro dilatione accipit Accursinus in . vero causam. Prat.

CAUTIO in Constitutione Honorii, Prat.

CAUTIONEM exponere, Briss.

CAUTIONEM extorquere apud Ulpian. leg. idem si cum exceptione. Prat.

CAUTIO arrogatorum, Old.

CAUTIO qua cavetur ei, Old.

CAUTIO Burgensis, Got.

CAUTIO creditae pecuniae dicitur nonnumquam, Briss.

CAUTIO de damno infecto est, Old.

CAUTIO debita in leg. 1. Prat.

CAUTIO de dolo, Prat.

CAUTIO de dolo erat (ut opinior) Aquiliana illa formula tantopere a [orig: ] Cicerone celebrata: Hot.

CAUTIO dolis. l. ult. Briss.

CAUTIO de evictione dicitur, Old.

CAUTIO foeneratitia apud lustinianum in l. sancimus. 25. Prat.page 485, image: s0243

CAUTIO quae propter l. Falcidiam interponitur, Briss. Briss.

CAUTIO fideiussoria est,

CAUTIO fidei propriae interventu dicitur, Old.

CAUTIO qua haeres cavet ipsi legatario, Old.

CAUTIO idonea requirit sideiussores,

CAUTIO indemnitatis, Prat. Briss.

CAUTIO iudicialis, Prat.

CAUTIO iudiciaria a [orig: ] Praetore fuit introducta, Old.

CAUTIONIS iudiciariae causa materialis (obiectiva) Old.

CAUTIONEM iudicatum solvi petit actor a [orig: ] reo connento, Spieg.

CAUTIONES iudiciales ideo dici putant Dd. sed falso, Old. Spieg.

CAUTIO iudicio sisti, Spieg.

CAUTIO iudicio sisti,

CAUTIONEM iuratoriam alias adiuratoriam (cuius forensis usus frequentissimus est) diffinit Iustinianus . sed hodie. Prat.page 487, image: s0244

CAUTIO qua legatarius cavet heredi, Old.

CAUTIO minor, Cuiac. Got.

CAUTIO Mutiana est, Hot.

CAUTIONEM moratoriam apud Papinianum l. cum possessor. Prat.

CAUTIO non numeratae pecuniae dicitur chirographum debitoris, Prat.

CAUTIONEM nudam accipere debemus in l. 2. Prat.

CAUTIO nuda et idonea inter se differunt, Got.

CAUTIO nudo pacto, Prat.

CAUTIO de opere demoliendo, Old.

CAUTIO pignoris in duobus consistit.

CAUTIONES praetoriae. Old. Spieg.

CAUTIO de rato, Hot.

CAUTIO rati danda est, Old.

CAUTIONEM rem ratam haberi, Spieg. Cuiac.

CAUTIO salvo pudore.

CAUTIO subrepta aut corrupta. ad fin. l. Argentarius, Briss.

CAUTIO solita apud Vipia. l. divus Pius. 5. Prat.

CAUTIO de solvendo interposita,

CAUTIONES soluti vectigalis.page 489, image: s0245

CAUTIONES solutae peeuniae. Briss.

CAUTIONEM pignori dare. l. 20.

CAUTIONIS onus, Briss.

CAUTIO usufructuaria fit datis fideiussoribus vel pignoribus l. 4.

CAUTIO de usufructu, Old.

CAUTIONIS usufructuariae,

CAUTIONUM genera recenset Speculator variis in locis, Prat.

CAUTUM (ut refert Paulus l. habere. Alcia. Prat.

CAUTUM intelligitur sola repromissione absque satisdatione vel pignoribus. Briss.

CAUTUM esse. Briss.

CAUTIONALES stipulationes instar actionum habere dixit Ulpian. l. 1.

CAUTOR formularum vocatur Iureconsultus ab Antonio lib. Cic. 1. Briss.

CAUTUS dicitur is qui sibi et aliis cavere consulereque potest,

CAUTA quantitas, Briss.

CE.

CECTERIA, Theodosio et Neuterio auctoribus, Prat.

CECTORIA lacunam esse ex subiectis eorundem verbis ex lib. de limitibus: Prat.

CECTORIALES lapides qui sunt. Prat.

CEDENS censetur extranei loco. Spieg. Prat.

CEDERE, verbi, Prat.

CEDERE Nonio Marcello, Briss.

CEDERE, succedere vel obtingere sonat,

CESSERIT, id est,

CEDERE, etiam obsequi Nonio significat Prat.

CEDERE pro solvere Ulpianum dixisse putant qudam in l. non solum 33. Prat.

CEDERE etiam est constituere apud Paulum l. sin l. Prat.

CEDERE quoque renuntiare significat in clemen.

CEDERE verbi significatus reliquos ex subiectis??? mulis accipe Prat.

CEDERE actionibus, Prat. Briss. Prat. Briss.

Intere CEDERE actiones et mandare, Prat.

Cedere actum, aquaeductum, Briss.page 491, image: s0246

CEDERE bonis est profiteri voluntate se deserere bona sua creditoribus. Prat.

CEDI bonis et in iure et extra ius potest leg. fi. de cession. Briss.

Cedere commodo.

CEDERE diem, Briss. Briss.

CEDIT dies legatorum, Briss.

CEDERE diem Iurisconsulti dicunt, Hot.

CEDERE dies legator. Briss. Prat.

CEDERE foro apud Ulpianum leg. si hominem.

CEDERE foro debitores dicuntur,

CESSIONEM fori ad alios debitores Iulianus in l. fi. ff. de curat. Prat.page 493, image: s0247

CEDERE haustum et cedere iter dixit Ulpian. Prat.

CEDERE hereditatem pro competere, Prat.

CEDERE in fructum, Briss.

CEDERE in iure dicebantur, Prat.

CEDERE hypotheca, Briss.

CEDERE incipiunt operae, Briss. Briss.

CEDERE intercessioni, Spieg. Prat. Old.

CEDERE instrumento, Briss. Briss. Briss.

CEDERE legibus apud M. Ciceronem in Miloniana, Old. Prat.

Cedere loco Praedae, Briss.

CEDERE nomina, Prat.

Cedere operae incipiunt postquam fuerint indictae. Briss.

CEDERE possessionem, Briss.

Cedere solo aedificium l. 13. Briss.

CEDERE tempora dicuntur apud Paulum l. 1. Prat. Briss. Briss.

CEDERE tutela in instit.

CEDERE testibus,

CEDERE vita, Spieg. Briss.

Cedit pro Pacto, Briss.

*keimh/lia, Theophil. Prat.

CEIMELIARCHAE, vel keimhli/axoi in l. fi C. de bon. Prat.

CEIMELIARCHION aedem sacram interpretatur Iust. l. litibus. Prat.

CELARE, pro reticere. Briss. Briss.

CELARE pro abscondere notae significationis est,


page 495, image: s0248

Prat.

CELARE dicitur etiam is, Prat.

CAELARE per ae diphthongum, Prat.

CELARE fugitivum in leg. 1. Prat.

CELARE venditorem, Prat.

CELATIM pro occulte et abscondite posuit Sisenna in historiis,

KEAAPIA inter vasa, Prat.

CELEBERRIMUS argentarius apud Hermogenianum l. si res pupillaris. Prat.

CELEBRARE collegium, Briss.

CELEBRARE creationem tutorum,

CELEBRARE divisionem in l. unic. Prat.

CELEBRARE donationes.

CELEBRARE spectacula, Briss.

CELEBRARE venditionem,

CELEBRIS civitatis appellatione apud Ulpianum in l. si in aliam (sic incipit in Pandect. Flore=t. in vulg. si in aliquam.) ff. de offic. Prat.

CELEBRITAS nuptiarum,

CELEBS dicitur, Old.

CELERES sub Romulo et regibus erant equites Plin. Briss.

CELERES, quorum commeminit Pomponius l. 2. Prat.

CELERIS momenti est reformatio,

CELERISSIMUS pro celerrimus dicitur a [orig: ] Caio Mario apud Priscianum, Cuiac.

CELERITAS, id est velocitas actionum, Prat.

CELERITATEM tamen desiderare apud eundem in l. 1.

CELERITER pro statim,

CELERITER restituere,

Celerum Tribunus, Briss.

CELERRIME in Iustiniani constitutione leg. Prat.

CELERRIMUS finis, Prat.

*keleusth\s2, qui sociis navalibus imperat, Prat.

CELLA etiam,

CELLA olei et vini: Briss.

CELLA in Insulis et horreis. Briss. Briss.

CELLAM penuariam dixit Ulpianus in l. 3. Briss.

CELLARIUS, qui cellae penuariae praepositus est: Prat.

CELLARIA numero multitudinis aliter sumi videntur in l. fin.page 497, image: s0249

CELLARIENSES species in l. penult. Briss. Prat.

CELLARITAE apud Caillodorum in libro variarum epistolarum.

CELLARIUS in c. dilecto. Prat.

CELLARIUS (aliis Cellararius) ab Ulpiano in l. quaesitum. Hot. Briss.

CELLARII dicti, Spieg.

CELLARIUM, locus a [orig: ] reponendis, Spieg.

CELLAE promae pro sepulcris ponuntur a [orig: ] Tertulliano in lib. de resurrectione carnis. Prat.

CELLA etiam, Prat.

CELLULA in c. cellulas.

CELLULARII aliqui legunt in leg. 12. Prat.

CELSI duo Iureconsulti recitantur a [orig: ] Pomponio in l. Prat.

CELSIORES, Doctores legum dicti sunt in l. 2. Prat.

CELSUS, ut ait Festus, Prat.

COELIBES vocati sunt quasi caelites,

CEMENTA, et alias camenta in ff. scribitur: Briss.

CENA, Cenaculum,

CENACULA loca sunt altiora domus, Spieg.

CENACULARIUS, qui cenaculum conduxit. Briss.

CENOTAPHION, *kenota/fion, Prat. Briss.

CENOTAPHIUM religiosum esse Virgilii testimonio Marciano placuit l. in tantum . fin. ff. de rer.


page 499, image: s0250

Briss.

CENSERE Budaeus in l. 1.

Habet autem CENSENDI verbum multas et varias significationes,

CENSERE laboleno in l. censcri, Spieg. Briss.

CENSERE territorium, Spieg.

Verbum CENERE,


page 501, image: s0251

Briss. Prat.

CENSERI est constituere et praecipere:

CENSERI prinilegio dixit Ulp. l. 1. Prat.

CENSERE etiam apud Ulpianum l. aetatem. 3. Prat.

CENSI, Alcia. lib. 1. Prat.

CENSIO, inquit Festus lib. 3. Prat.

CENSIONEM bubulam Plautus festive vocavit verbera lori bubuli,

CENSIO hastaria, Prat.

CENSIONEM facere dicebatur Censor, Prat.

CENSITIONEM pro censu dixit Aelius Spartianus in Pescennio Nigro. Prat.

CENSITI, Agricolae et coloni,

CENSITI Agricolae, Prat. Prat.

CENSITI dicuntur censibus adscripti, Prat.

CENSITI etiam, Briss.

CENSITORUM nomen depravatum est in l. 6. Briss.

CENSITOR est qui censum agit, Prat. Old.

CENSITOR. Censitores in tit. de censib. et censit. lib. 11.

CENSITUS. In tit. de agricolis et censitis,

CENSORES, a [orig: ] censendo dicti, Spieg.

CENSORES, Festo lib. 3. Prat.

CENSORIAE animaduerfiones apud M. Tullium in


page 503, image: s0252

Cluent. Prat.

CENSORES, ut vult Var. lib. de ling. Prat.

CENSORES his literis scribi solitos ex Gell. Prat.

CENSORES autem, Old.

CENSORIAE tabulae. Prat.

CENSORIA lex, Briss.

CENSORUM potissimum erat notare cos,

CENSORUM praeter id,

CENSVALIS dicitur is qui censorib.

CENSURA Censoris munus, Prat.

CENSURA Senatus consulti,

CENSURAE vigor,

CENSURAE appellatione continetur excommunicatio, Prat.

CENSURAM primo quinquennem fuisse, Prat.

CENSUS. Census us,page 505, image: s0253

CENSUS, in rubr. C. sine censu vel reliq. fundum, Briss.

CENSUS est personarum, Prat.

CENSUS quoque dictus est tributum, Prat.

CENSUS quoque nomine,

CENSUM pro pecunia distracta accipit gl. in c. 1. Old. Prat.

CENSUM ita definit Theophilus in . fin. Inst. Prat.

CENSUS exiguus in l. 22.

CENSUS crimen apud Hermogenian. Prat. Briss.

CENSUS novus dici potest, Prat.

CENSUS passivus apud Tertul. Prat.

CENSUS lustralis ab Ulpiano Institutis dicitur a [orig: ] lustri spatio,

CENSVI censendo legem dicere, Prat.

CENSVI censendo agri proprie adpellantur, Prat. Hot.

CENSUM agere, Old.

CENSUM administrare,

In CENSV suo habere,

CENSUM profiteri:

In CENSUM deducere, Briss.

CENSV manumitti olim dicebantur, Prat.

A CENSV ducuntur Censuarii in l. si quis intra. 7. Prat.

CENSVALES, qui dicuntur Tabelliones et scribae, Briss. Prat.

CENSVALES in Novell. Briss.

CENSVALIS contractu est, Old. Prat.

Legati ad ad CENSUS accipiendos,


page 507, image: s0254

Prat.

CENSVALES equi in l. comperimus, Prat. Briss.

CENSVALIS forma quae sit,

CENSVALIA munera. Prat. Briss.

CENSVALE officium in l. testamenta. Prat.

CENSVALE ministerium,

CENSVALIS adparitio:

CENSVALIS professio in l. censualis. Briss.

CENSVALES paginae l. fin. C. Theodos. Briss.

CENSVALES libri, Prat.

CENSURA est pars consularis potestatis,

CENTENA, ordo est,

CENTENARII dicebantur. Briss. Prat.

CENTENARIA in lege 1.

CENTENARIAE cenae Festo lib. 3. Prat.

CENTENARIAE cenae dictae:

CENTENA pondo, Prat.

CENTENARII dicuntur a [orig: ] nostris, Briss.

CENTENARIUS est,

CENTENARII procuratores a [orig: ] numero pecuniarum eis commissarum dicti sunt:

CENTESIMA. Centesima usura ideo sic dicta est, Briss. Briss. Briss.page 509, image: s0255

CENTESIMA apud Catonem in capite de oleae pendentis lege, Prat.

CENTESIMUS lapis pro centesimo miliario accipitur in l. propter litem. Prat.

CENTESIMAE Kalendae apud Paulum in l. centesimis 46. Prat.

CENTESIMARE apud Iulium Capitolinum in Opil. Macrinum, Prat.

CENTGRAVII in antiquis Germanorum legibus centenarii dicuntur,

CENTIES aureorum, Hot.

CENTIES centena milia significat, Briss.

CENTIENS pro centies in Pand. Prat.

CENTISIUM miliarium pro centesimum legitur in l. 42.

CENTONARII, de quibus in l. 1. Prat. Briss.

CENTONES, vela sunt ex pilis caprarum, Old. Prat.

CENTONES, secundum Hot. fasciculi sunt ex pannis aut linteis sordidis compacti,

CENTONES instrumento domus contineri,

CENTO etiam secundum aliquos accipitur pro volo laneo,page 511, image: s0256

CENTUM anni,

CENTUM, quae in arca habeo apud Ulp. l. 1. Prat.

CENTUMVIRI, iudices quidam erant,page 514, image: s0257

CENTUMVIRALE iudicium pro inofficiosi testamenti querela et petitione hereditatis accipitur in l. Titia 13. Prat. Briss.

CENTUMVIRALE iudicium, Old. Spieg.

CENTURIA, inquit Festus d. lib. 3.page 515, image: s0258

CENTURIATIO apud Siculum Flaccum divisionis forma.

CENTURIA vero in re militari, Prat. Briss.

CENTURIO apud Marcum l. milites agrum. Prat. Briss.

CENTURIONES primorum ordinum:

CENTURIONIS nomen dicitur Tac.

CENTURIONUM insigne erat vitis, Prat.

CENTURIATA Comitia Festo lib. 3. Prat.

CENTURIATA lex, Prat.

CENTURIATUS ager in ducena iugera definitus, Briss.

CENTURIATUM etiam exercitum dixit Varro lib. 5. Prat.

CENTURIO primipili dicitur, Prat.

CENTURIPINI sunt homines maxime mediterranei.

CENTYRIONEM pro centurione posuit editio Florentina, Prat.

CENTUSSIS ait Varro lib. 4. Prat.

CERA notissimo significatu (significat enim, quod melle ex favis expresso superest) sumitur in c. unic. de offic. custod. in antiq. Prat.

CERA etiam pro epistolis et pugillaribus saepissime veteribus accipitur.

CERATAE tabulae, Prat.

CERAE, pictoris instrumento adnumerantur l. 17. Briss.

CERAE, pro tab. ceratis: Briss.

CEREAE tabellae, Prat.

CERAMIUM, amphora Attica Ant. Aug. lib. 2. Prat.

CERAETES in ponderibus oboli pars media est, Prat.

*kera/tion, nummi genus, Briss.

*keratis1mo\n adpellant Graeci, Prat.

CERAUNIUM in l. fi. . species: Briss. Prat.

CERCINA, insula in mari Africo. l. 2. Briss.

CERCURI Naves sunt grandes in Asia et celeres,

CERDO, serui nomen, Briss. Old. Prat.

CEREALES a [orig: ] Cerere dicti, Briss.

CEREBROSI, boves contumaces,


page 517, image: s0259

Old. Prat.

CERELLIUS Vitalis:

CEREVISIA conficitur ex hordeo et aliis rebus calidis:

CERIX est conchyliorum genus.

CERNO a [orig: ] creando dictum putat Var. li. 5. Prat.

CERNERE, iterum disponere.

CERNERE, dimittere. Prat.

CERNERE est iudicare, Prat.

CERNERE sonat etiam eodem auctore, Prat.

CERNERE etiam Var. li. 6. Prat.

CERNERE, et pro herede se gerere, Prat.

CERNERE hereditatem, Briss.

CERNERE in l. fin. in fin. Cod. de Iudaeis. Prat.

CERNERE est verba cretionis dicere,

CERNVUS dicitur Curvus,

CEROFERARII sunt Graecis Acolyti, Prat.

CERTA dies.

CERTA inquisitio, Spieg.

CERTA institutio heredis dicitur, Spieg.

CERTA pecunia dicitur, Prat.

CERTA mulier de mariti morte dicitur, Spieg.

CERTAM legem in rem afferre,

CERTA pars, Prat.

CERTA pecunia, Briss.page 519, image: s0260

CERTA stipulatio dicitur,

CERTA et arbitraria inter se opponuntur.

CERTAE et so ennes actiones,

CERTA onera dicuntur alimento aliquo certo loco praest anda, Prat.

CERTA verba in . procurator. Prat. Briss.

CERTARE in l. quod certatum C. de posthum. Prat. Briss.

CERTARE cum usuris, Prat. Hot.

CERTAMEN (de quo infra) in l. liberto. Prat.

CERTAMEN etiam metaforikw=s2 sumitur pro iudicio contradicto, Prat.

CERTAMEN, pro ludo, Spieg.

CERTAMEN Chrysanthianum, Spieg.

CERTAMINA SACRA. l. 4. ff. Briss.

CERTAMINUM genera quatuor fuisse apud Graecos, Prat.

CERTAMEN publicum apud Ulpian. Prat.

CERTAMEN Circense in l. eos qui. Prat. Briss.

CERTATIONEM pro cognitione extrema accipi putant quidam in legibus, Prat.

CERTAE et sollennes actiones, Briss.

CERTIORARE pro certiorem facere, Prat.

CERTIFICO. Pro hoc verbo, Spieg.

CERTIORO, as,


page 521, image: s0261

Spieg.

CERTIS annis praestitum, Spieg.

CERTIS oneribus destinatum patrimonium, Spieg.

CERTI limites, Spieg.

CERTI anni in constitutione Impp. Prat.

CERTI status esse l. 2.

CERTIOREM confessionem falsae videtur opposuisse Ulpianus leg. Prat.

CERTO fini tradere,

CERTO certius, Spieg.

CERTUM quid sit,

CERTUM varie apud Iuriscoss. Prat.

CERTUM est,

CERTUM quoque est, Got.

IN stipulationum tractatu. Briss.

CERTUM Alcia. in leg. Prat.

CERTUM autem id demum, Briss. Briss.

CERTUM per naturam dupliciter aliquid dicitur ex causa scilicet,page 523, image: s0262

CERTUM etiam illud dicitur, Prat.

CERTUM etiam dicitur, Prat.

CERTUM est (quod ad certi condictionem attinet) cuius species vel quantitas, Briss. Old.

CERTUM quoque dicitur, Spieg.

CERTUM corpus in l. sed et si. 10. Briss.

CERTUS homo, Prat. Briss.

CERTUM ius in constitutione Alex. imp. l. 2. Prat.

CERTUM ius vero apud Pomponium leg. 2. Prat.

CERTUM ius ac finitum, Briss. Briss.

CERTUS locus in l. locus. Prat.

CERTUS pater Cic. pro Sext. Briss. Briss.

CERTUM vel incertum contractum Accursius fere intelligit de certo vel incerto,

CERTUS dicitur is,

CERTUS libertus. Briss.

CERTUS heres, Spieg.

CERTUS homo dicitur,

CERTUM temporis Ulpianus dixit in l. 8.

CERTUM vinum aut frumentum dicitur,page 525, image: s0263

CERTUM dicit,

CERTUM facere,

CERVESIA vel cervisia vini appellatione non continetur, Briss.

CERVI praeter notam significationem apud veteres dicuntur serui et fugitivi,

CERVICES numero tantum plurali veteres dixisse, Briss.

CERVICAL, veluti Cervicis sustentaculum quod Galli vulgo aureillet et coussinet.

CERVICALIA, vestis nomine contineri Ulpian. Hot.

CERVICEM erigere adversus aliquem, Spieg. Prat.

CERVICOSUS ponitur pro duro et inexorabili.

CERVISA, cervisia, Spieg.

CERYCIA sunt insignia quae legati Graecorum ferre solebant, Prat.

CESPITEM vellere de bustis l. 6. Briss.

CESSA aquae seruitus.

CESSARE proprie est moram facere,

CESSAT tutor,

CESSANTE patre,

CESSANTE emptore,

CESSANTE procuratore, Briss.

CESSAT stipulatio, Briss.

CESSARE, pro frustrari et moram facere solutioni. Briss.

CESSARE partem dixit Iavolenus leg.

CESSANTE causa, Prat.

CESSAT pars, Briss.page 527, image: s0264

CESSARE et Locum habere, seu Locus esse opponuntur.

CESSARE est locum non habere:

CESSAT actio. Briss.

CESSANTEM quoque demonstrationem apud Papinianum accipere debemus, Prat.

CESSARE edictum dixit Ulpianus l. quod si. 3. Prat.

CESSARE libertatem,

CESSARE addictionem apud Ulpianum leg. Prat. Briss.

CESSARE, pro otiosum et inutile esse, Spieg.

CESSARE improprie pro numquam fuisse.

CESSARE suo periculo,

CESSATIO, id est, Briss.

CESSATIO, interdum contumaciae imputatur.

CESSATIO ab administratione, Briss.

CESSICIA tutela,

CESSICUS tutor, Prat. Briss.

CESSIM ire in l. si ex plagis . in clivo. Prat. Briss.

CESSIM pro locum dare regrediendo, Spieg.

CESSIO in iure communis alienato est et mancipi rerum, Hot. Briss.

CESSIO, inquit Theoph. Hot.

CESSIO proprie et iuris et actionis translatio:

CESSIO secundum Isidor. lib. 6.

CEDERE etiam dicitur qui contra veritatem alteri consensit:

CESSIO est utilis dominii translatio,

CESSIO non est exactio:

CESSIO, in iudicio tali forma contingebat.

CESSIONIS bonorum beneficium introduxit lex Iulia Beneficium est,

CESSIO bonorum miserabile auxilium,

CESSIO flebile adiutorium,

CESSIONARIUS dicitur ille,


page 529, image: s0265

Prat.

CESSIONARIUM cui ex iusta causa cessio fit,

CESSIONIS bonoru= effectus hic est maximus,

CESSIONIS bonorum et dationis bonorum in solutum differentia ponitur in leg 4.

CESSUM dare in l. 43.

CESSUS, a,

CESURATIM. i. succincte, Old.

CETEROQUIN, alioquin.

CETERORUM, et reliquorum appellatione omnes continentur: Briss. Prat.

Inter CETEROS ( a)ori/stas2 ) et Nominatim exheredari, Briss.

CETERA cognitionis,

CETERA venditionis dixit Ulpianus l. magis puto. 5. Prat.

CETERUM adversandi nota est, Prat.

De CETERO, in l. 8. Briss.

De CETERO pecore, Briss.

VOX CETERUM plerumque absurdi nota est, Briss.

CH.

CHALARE verbum a [orig: ] Graeco xalan= deducitur,

CHALCEDO urbs.

*xalkei=s2 excusores,

CHALDAEI, Assyriorum magi ex gentis vocabulo dicuntur, Prat.

*xamaidida/s1kaloi, quasi pedanei magistri,

*xamo/qen apud H. Modestinum l. ei)de/tai, Prat.

*xamaidikastai\ pedancos iudices significent.


page 531, image: s0266

Briss.

CHARISTIA, pro annona gravi, Spieg.

CHARISTICON, pro remuncratione apud Callistratum in l. divus Adrian. de bon. dam. Sed debent ad ea servari,

CHARACTER, figura, Got.

*xarkhdw\n vibs:

CHARIDEMUS: eius fit mentio in l. 5. ff. de pollicitat.

*xarrooniano\s2 dicitur libertus Orcinus,

CARUCA. Vide supra Carruca.

CHARTAU a [orig: ] membranis separantur,

CHARTAE autem vel purae erant vel scriptae, Briss.

CHARTULAE confiscatae, Briss.

CHARTA, est pagina scriptioni apta, Spieg.

CHARTAE appellatie et ad novam chartam refertur et ad deleticiam, Briss.

CHARTA differt a [orig: ] papyre. Prat.

CHARTAS epistolares penoris esse ait Servius apud Ulp. Prat.

CHARTARUM genera,

CHARTAM deleticiam,


page 533, image: s0267

Prat.

*xartafula/kion in c. 1.

*xartopratai\, Chartopratae in titul. Prat.

*xartoprati/a, chartarum venditio, Prat.

CHARTARUM species. Briss.

CHARTAREI Codices,

CHARTA opisthographa, Alcia.

CHARTULARII in rubric. Briss. Prat.

CHARTULARIUS est, Got.

CHARTULARIOS et tractatores pro iisdem dici notat Cuiac. Briss.

CHARTULARIUS cubiculi, Cuiac. Prat.

CHARTIATICUM in l. divus, Briss. Got.

CHASMA, *xa/s1ma, Prat.

*xeire/mbolon Ulpian. Spieg.

*xeirotonhtai\, nominatores, Got.

CHELYNIAE in l. fin. . species, Prat. Briss.

*xe/rnibon quid sit, Got.

*xe/rs1os2, terra squalida, Got.

*erudra proprie terrae ruina, Spieg.

CHIA ficus, Got. Briss.

*xili/arxon mille militum ducem Ulpianus in l. 1.

CHILONES, et Cylones,

CYLONES vero sine ulla aspiratione,page 535, image: s0268

CHIROGRAPHUM, privata scriptura, Briss.

CHIROGRAPHARII creditores, Briss.

CHIROGRAPHUM, xeiro\grafon,

CHIROGRAPHUM inane, Hot.

CHIROGRAPHUM inane etiam dici potest, Prat.

CHIROGRAPHUM i)dio/xeiron vocat Lco, Prat.

CHIROGRAPHARIUS creditor dicitur,

CHIROGRAPHARIUS debitor,

CHIROGRAPHARIA pecunia, Hot.

CHIROGRAPHO legato, Prat. Briss.

CHIROGRAPHARIA instrumenta, Prat.

CHIROGRAPHARIA actio dicitur, Prat.

CHIROGRAPHARIAE usurae dicuntur, Got.

CHIRONOMI mimi,

CHIRONOMIA, saltatio gesticulatrix dicta.

CHIRURGUS, medicus vulnerarius,

CHIRURGIA ipsa ars, Spieg.

*xlai=na Latinis laena, Prat.

CHLAMYS, inter puerilia vestimenta recensetur ab Ulpiano, Old. Prat.

CHLAMYS etiam militaris est habitus. Briss.

CHOHNIX, quae et maior libra apud Athenienses vocabatur, Old. Prat.

*xo/ai, anniversaria sacrificia. Got.

*xwrikoi\, rustici.

CHOMATA, xw/mata, Old. Nebriss.page 537, image: s0269

CHOMATUM Logographi, Briss.

CHORAGROS Graecum est verbum, Prat.

CHORAULES dicitur, Prat. Got.

*xwri\s2 in Graeca constit. Prat.

*xwri\s2 th=s2 oi(as1ou=n do/s1ews2, sine quoquo suffiragio. Got.

CHORTALE, a [orig: ] chorte,

CHORUS, pro congregatione. Briss.

CHORUM apud Africanum,

CHORUM clericorum psallentium dicimus. Prat.

*xrh/mata o/iapo)ntia, traiectitiae pecuniae, Got.

*xrnma/twn appellatione Iurisconsultis tam mobilia,

*xrhmatis1mo\n praenomen interpretatur Theophilus in . Prat.

*xri=s1ma unctionem signisicat, Prat.

*xrh=s1i, id est,

*xru/s1ea xalkei/wn, e\kato/mboi e)nneaboi/wn. Hoc carmine Homeri libro 6. Prat.

CHRYSAMOS Graece dicitur, Nebriss.

CHRYSANTIANUM certamen,

*xrus1i/on pecunia numerata, Got.

CHRYSOGONUS legunt quidam in l. 12 6. 2. in princ. Briss.

*xrus1o/paston dicitur id, Got.

CHRISTIANORUM appellatione Episcopos contineri in l. Christianos, Prat.

CHRISTIANORUM duo sunt genera:

CHRISTIANUS recte utitur ad persequendum ius suum scriptis legibus,


page 539, image: s0270

Old. Prat.

CHRESTUM et Chrestianos,

CHRISTIANUS actiones sibi competentes, Old. Prat.

CHRISTI nomen,

CHRONICA, corum,

*xro/nis1mos quid sit, Got.

CHRYSOLITHI in l. 25. . penult. Briss.

CHRYSOCOLLA, auri ferruminatio, Got.

CHRYSOMA, vas in quo aurum infundebatur, Spieg.

CHRYSULCA aqua, Prat.

C I.

CIBARIORUM appellatione neque habitationem, Briss.

CIBARIA sunt species victus deu alimenti. Goedd.

CIBARIA mandare quid sit,

CIBARIUS panis, Spieg. Briss.

CIBARIUM. Cibarium substantive,

CIBARIA familiae, Briss.

CIBILLAM a [orig: ] cibo duci recte censet Varro lib. 4. Ling. Prat.

CIBILLA, est mensa escaria, Spieg.

CIBORIA, in poculorum nomenclatura refertur. Spieg.

CIBUM a [orig: ] victu sic separant Donatus, Spieg.

CICATRICEM in notae appellatione contineri ait Ulpian. Prat.

CICATRICUM aut deformitatum nulla fit aestimatio, Briss.

CICUTA: haec verba est venenosa,page 541, image: s0271

CIGUTAE mentio fit in l. 3. 3. ff. ad Leg.

CICATRIX, hoc est, Spieg.

CIDARIS. Persis, Spieg.

CIDONIUM malam, Spieg.

CIBRB dicitur, Prat.

CIHIAMBLLUS, siliqua silvatica dicitur Theodosio et Neuterio auctoribus in lib. de Limitib. Prat.

CILICIA vela instrumenti esse Cassius apud Ulpianum, Prat.

CILIGIAE provinciae duae, Got.

CILICIAE termini a [orig: ] Cilicio Saturnino Centurione legionis 27. Prat.

CILICIUM vestimentum e [orig: ] pilis hircorum et caprarum textum, Prat.

CILICIUM proprie dicitur textum ex lana caprina, Nebriss.

CILO Graecis est proke/falos, Cuiac.

*keimh/lia Theophilus in . sacras.

CEIMELIARCHAE vel keimhliarxoi\ in leg.

CEIMELIARCHION aedem sacra! interpretatur Iustinianus l. litibus, Alcia.

CINCIA lex de bonis et muneribus a [orig: ] M. Cincio lta, Briss.

CINGERE arborem, Hot.

CINGERE praeterea notissimae significationis est, Briss.

CINCTUS, a, um, Hot.

CINCTUM limum appellari ait Hygenus lib. de limit. Prat.

CINCTI Senatores in l. 3. circa med. Spieg.page 543, image: s0272

CINGULUM translatitie sumi pro administratione in iure nequisquam omnium addubitat: Prat.

CINGULI honor, Briss.

CINGULTM, Insignia armatae et Palatinae militiae, Briss.

CINGULUM depositum, Prat.

CINGULI praesctiptionem, Prat.

CINGULO privare, Got.

CINGULO exuti, Briss.

CINGULORUM incisores, Got.

CINGULUM. Nemo est in politioribus literis versatus,

CINGULUM etiam pro annulo quandoque ponitur,

CINIFLONES sunt, Got.

CINNAICTUS ex Servii Sulpitii auditoribus unus,

CINNAMOMUM in l. ult. . species, Prat. Briss.

CIPPUS columna disitur, Prat.

CIRCA plerumque locum denotat:

CIRCEIENSIS, e, nomen possessivum gentile.

CIRCENSE dertamen,

CIRCENSES quasi circuenses dictos putat Cassiodorus libro 3 variarum ad Faustum,

CIRCENSES equi apud Hermogenianum leg. 1. ff. de munerib. Prat.

CIRCITER ad tempus solum pertinere, Spieg.

CIRCITES apud Festum, Hot.

CIRCITORES, cicuitores antiquis,


page 545, image: s0273

Briss.

CIRCITORES a [orig: ] Triumuiris, Spieg.

CIRCITORES etiam ex schola agentium in reb. suere. Briss.

CIRCULATORES Paulo leg. ulg. ff. de extraord. Prat.

CIRCULATORES, circumforanei sunt, Nebriss.

CIRCUN se habere servos cultus sui causa,

CIRCUMAMBULARE, leg. 3. de acquir. Briss.

CIRCUMCELLIONES, l. 52. Briss.

CIRCUMCIDERE est praeputium excidere et exsecare. Briss.

CIRCUMCIDUNTUR rami, Briss.

CIRCUMCIDERE apud Modestinum d. l. circumcidere, Prat.

CIRCUMCIRDA, non id quod Accursius existimavit, Spieg.

CIRCUMCISORES monetae sunt, Got.

CIRCUMCOLENTES, id est, Briss.

CIRCUMDUCERE per translationem pro delere et abrogare, Spieg.

CIRCUMDUCERE, inducere, Briss.

CIRCUMDUCERE est fraude obrepere, Prat.

CIRCUMDUCERE edictum, Prat.

CIrCUMDUCI cognitionem apud Ulpianum, Prat.

CIRCUMFERRI pro circuiri apud Plautum est est purgari Iustrari,

CIRCUMFLVENS amnis insulam facit, Briss.

CIRCUMFORNEOS medicos, Prat.

CIRCUMIRE aedes sacras. Briss.

CIRCUMLINIUM sive Circumluvium ius praediorum,

CIRCUMLUVIO, inquit Festus. Hot.

CIRCUMSCRIBERE plerumque fallere significat ut apud Graecos perigra/fein. Briss.

CIRCMSCRIBERE, est causam fraudibus cavillationibusq.


page 547, image: s0274

Nebriss. Spieg.

CIRCUMSCRIBERE Senatum dixit Tullius, Prat.

CIRCUMSCRIBERE etiam abrogare et obliterare frequens hoc significatu verbum luriscons. Prat.

CIRCUMSCRIPTIO, Graecis katas1oris1mo\s2, Cuiac.

CIRCUMSCRIPTOREM colubrum, Prat.

CIRCUMSCRIPTUS dicitur, Prat.

CIRCUMSPECTIO, Circumspectius. Briss.

CIRCUMSTANTIA alicuius loci intelligitur per 30. Old. Prat.

CIRCUNSTANTIAE, quae in iure variant omnia, Old. Prat.

CIRCUMSTANTIAE saepius profusum sermonem restringunt. Goedd.

CIRCUMSTANTIAS dictas quidam putant, Old.

CIRCUMSTANTIAE sunt notae rerum et personarum communes et externae, Old. Prat.

CIRCUMVENIRE legem, Briss.

CIRCUMVENTIO naturalis non habet poenam fraudis: Goedd.

CIRCUMVENIRE eodem sensu quo circumscribere,

CIRCUMVENTUS, a [orig: ] latronibus, Briss.

CIRCUS proprie significat omnem in gyrum ambitum, Prat.

CIRTENSIUM Res publ. Briss.

CIS pro INTRA nonnumquam usurpatur,

CISIARIUS, a [orig: ] cisio,

CISTA hoc est capsa, Prat.

CISTERNA inde dicitur Festo lib. 3. Old. Prat.

CISTERNAM quoque aquae,


page 549, image: s0275

Prat. Briss.

CISTOPHORI sunt numismatum species,

CISTOPHORI. Sunt qui in l. Pub.

CISTIGEROS Martialis eos homines appellat,

CITA hereditas in libris Legum Romanarum dicebatur divisa, Prat.

CITARE, ut quidam bene admonuere,

CITARE edicto. Briss.

CITARE libello apud Plaut. Briss.

CITARE paeana, Prat.

CITARE testes. Briss.

CITATIO, in ius vocatio, Old. Spieg.

CITATIONUM genera duo excogitarunt interpretes: Prat.

CITATIONUM alia genera constituit Io. Prat.

CITATIO fit vel denuntiatione,

CITATIO, quam ita diffinire videtur A. Alcia.


page 551, image: s0276

Alcia. Old. Prat.

CITATIONIS sex sunt requisita:

CITATIOR aqua, Old. Spieg. Prat.

CITARE in testimonium,

CITARI post edictum peremptorium eius dicitur, Got.

CITO in veteri interpretatione. Prat.

CITHARA cum psalterio male concordat, Briss.

CITRA in varios ferri significatus subiecta demonstrant.

CITRA, exceptionis, Briss.

CITRA beneficium, Briss.

CITRA bellum, Briss.

CITERIORE die,

CITRA, praeposstivae particulae, Spieg.

CITREAE mensae, Nebriss.

CIVES, omnes liberi dicuntur,

CIVES boni dicuntur, Spieg.

CIVES Origo,page 553, image: s0277

CIVES Romani erant, Spieg.

CIVES Romani alii sunt patres familiarum,

CIVICUM munus pro civili accipitur in l. 4. C. de fabricens.

CIVILE belinm,

CIVILE esse, Spieg.

CIVILE id proprium dici nemo ambigit,

CIVILE negotium, Briss.

CIVILIS dies incipit a media nocte, Spieg. Prat.

CIVILIS interruptio.

CIVILIS possessio est,

CIVILLIS soboles,

CIVITAS, vasi civilis mos, Spieg.

CIVES Romani sunt Ulpiano in Epitom. Prat.

CIVILIS actio, Prat. Briss.

CIVILIS actio non tantum praetoriae (ut mox infr.) sed et criminali opponitur, Briss.

CIVILE quandoque naturali opponitur.

CIVILIS ratio et naturalis separantur,

CIVILIS ratio naturalia inra corrumpere nequit.

CIVILES et forenses artes. Briss.

CIVICA arma. Briss.

CIVILIA officia,

CIVILES dissentiones. Briss.

CIVILES annonae,

CIVILES honores,

CIVILES magistratus,

CIVILES res in Theodosii et Valentiniani constitustitution. Prat.

CIVILES pro iusto, Prat. Briss.

CIVILE auxilium,

CIVILE bellum,

CIVILE ius nulla alia ratione differt ab eo,

CIVILE ius,

CIVILE Ius,


page 555, image: s0278

Briss.

CIVILIA verba, Hot.

CIVILIA verba etiam legitima et imperativa appellantur, Briss.

CIVILIS possessio, Briss.

CIVILIS sapientia, Briss.

CIVILITER, secundum ius civile,

CIVILITER (in specie,) et iure praetorio opponuntur,

CIVILITER saepius idem quod civili iudicio,

CIVILITER agere,

Sic CIVILITER exercentur incendia, Briss.

CIVILITER modo, Briss.

CIVILITER, eo modo, Hot. Prat.

CIVILITER annum non ad momenta temporum, Alcia. Spieg.

CIVILITER interdum significat civili iure, Prat. Briss.

CIVILITER agit,page 557, image: s0279

CIVILITER ac Naturaliter opponuntur. Briss.

CIVILITER acquiri dicuntur, Prat. Briss.

CIVIS meus,

CIVIS Roman. Spieg.

CIVIS dictus est, Old. Prat.

CIVIUM appellatione an veniant oppidani,

CIVIUM. appellatione alias continentur in privilegiis, Prat.

CIVITAS est multitudo seu unitas civium, Prat.

CIVITAS appellari saepe solet e)kklhs1i/a, Old. Prat.

CIVITAS etiam usurpatur pro maeniis duntaxat, Old. Prat. Briss.

CIVITAS quandoque non pro loco,

CIVITAS in tribus consistit:

CIVITAS sine legibus, Old. Spieg.

CIVITATIS appellatione non veniunt suburbia,

CIVITATIS appellatio alias accipitur pro iure civium ac libertate, Old. Prat.

CIVITATIS faex, Old.

CIVITATEM appello quemcumque populum iisdem legibus et moribus gubernatum.


page 559, image: s0280

Old. Spieg.

CIVITATES foederatae.

CL.

CLARULA vehiculi genus,

CLABULAE (olim Taleae) quae de tenero ramo ex utraque parte aequabiliter praecidebantur. Briss.

CLACULARIS cursus in Leonis constitutione, Briss.

CLADEM quidam a [orig: ] calamis comminuendis ductam existimant: Prat.

CLAM, Priscianus lib. 14. Clam, Briss.

CLAM a [orig: ] clavibus duci putat Festus libr. 3. Prat.

CLAM faccere eum putat Arist.

CLAM facere, Prat.

CLAM facere censetur is, Old.

CLAM possidet haeres eius,

IN interdicto, Briss.

CLAM ab aliquo possidere accipimus in interdicto, Briss. Prat.

CLAM ab aliquo ducere aquam, Prat. Briss.

CLAM uti eum diffinit Ulp. Prat. Briss.

CLAM etiam pro, Prat.

CLAM ferre sententiam, Spieg.

CLAMORE quomodo praestetur auxilium,

CLANDESTINUS, na, Nebriss.

CLANDESTINAM clectionem adpellat Bernardus in capit. Prat.

CLANDESTINUM factum vitio magis personali, Spieg. Prat.

CLANDESTINAE artes,

CLANDESTINA fraus,page 561, image: s0281

CLANDESTINA desponsatio, Prat.

CLANDESTINAM possessionem interpretari debemus in l. si de eo, Prat.

CLARA persona in libris iuris civilis intelligitur Senatoris, Briss. Prat.

CLARA quoque dignitas sic accipienda est l. fin, Briss.

CLARIGATIONEM accipere debemus apud Titum Livium lib. 8. Prat.

CLARISSIMARUM feminarum nomine. Hot.

CLARISSIMARUM personarum appellatione feminae nuptae clarissimis personis continentur; Briss.

CLARIUS face meridiana, Spieg.

CLARISSIMORUM nomen generale est et speciale:

CLARISSIMATUS dignitatem non fuisse inferiorem spectabilitate putem, Prat.

CLARISSIMOS tamen a [orig: ] Spectabilibus distinguit, Prat. Cuiac.

CLARISSIMATUS, dignitatis vocobulum, Prat. Spieg.

CLARISSIMAE mulieres appellantur clarissimis nuptae, Hot.

CLARITAS generis, Briss.

CLASSICI in l. unica,

CLASSIS Seleucena Orontis d. l. unic. Prat.

CLASSICI. In tit.

CLASSIS, quam Graeci to\ nautiko\n voeant, Spieg.

CLATHRI, vel Clathra,

CLAVARIUS officii nomen est, Prat.

CLAVARIUM apud Tacitum nomen donativi cuiusdam esse videtur.

CLAVATAE auro vestes. Briss.

CLAVATAE vestes, Old.

CLAUDEO et claudo veteres dixere pro claudico,


page 563, image: s0282

Prat.

CLAUDIA lex vide infr. Lex.

CLAUDIANUM Senatusconsultum,

CLAUDIA aqua. Briss.

CLADIO Hieronyminao clarissimo viro ab Umbrio primo,

CLAUDIUS Imperator Divus appellatur. Briss.

CLADIUS Tryphoninus, Briss.

CLAUDIUS Venuleius Saturninus, Briss.

CLAUDUS, a [orig: ] I. C. inter morbosos numeratur. Spieg.

CLAVES magis domus pottio,

CLAVIBUS traditis, Briss.

CLAVI, apud Ulpianum l. cum aurum. Prat.

CLAVI quibusdam sunt retinacula in vestibus,

CLAVI aurei et purpurei pars sunt vestimentorum.

CLAVI alii ex auro,

CLAVICARII, sive Clamcularii in l. unic. Prat.

CLAVI trabales apud Horatium sunt grandes clavi,

CLAVIS. Nota est lippis atque tonsoribus (ut ita dicam) clavis significatio.

CLAUSOS Ulpianus pro vinctis accipit. Old. Prat.

CLAUSTRUM improprie est coenobium,


page 565, image: s0283

Spieg.

CLAUSTRI appellatione significatur id, Prat.

CLAUSTRA armariorum ac loculorum l. 52. de leg. 3.

CLAUSULAS adpellant Consulti iuris Civilis et pontificii, Prat.

CLAUSULA de cuiuslibet orationis parte Briss.

CLAUSULARUM GENERA ET FORMAE. EX IURE CIVILI.

CLAUSULA, De dolo, Prat. Briss.

CLAUSULAM doli olim usitatissimam in omni contractuum, Goedd.

CLAUSULA, Ob rem nom defensam, Prat.

CLAUSULA codicillaris dicitur, Prat.

EX IURE PONTIFICIO.

CLAUSULA, Ante ferri,

CLAUSULAM, Quidam alii, Prat.

CLAUSULA, Nisi pro alio scripserimus, Prat.

CLAUSULAS vatias commemorat Spec. Prat.

CLAUSULAE praegnantes iuris interpretibus hae sunt, Prat.

CLAUSURAS vel Clusuras Impp. Briss.

CLAVULAREM cursum scripti codices habent in l. pen. Briss.

CLAVULARIS cursus erat, Prat.

CLAVUS Sosipatro impurpurata vestis.

CLAVUS, est genus morbi in similitudinem tuberculi,


page 567, image: s0284

Old.

CLAZOMENII sunt populi,

CLEMENS Patronus:

CLEMENTIA, quae liberum arbitrium habet non sub formula, Spieg.

CLEMENTIA solius est principis,

CLEPSYDRAE, Madimulae vitreae turbinacea figura fistulatae, Prat.

*klh/rou adpellatione significatur hereditas in legibus Solonis, Prat.

*klhrono(moi heredes a sortibus dicti,

CLERICI, quo generali verbo significantur omnes, Prat.

CLERICUS. Clerici appellantur, Briss.

CLIBANUS, thoracem, Briss.

CLIBANARII ducti sunt. Briss. Prat.

CLIENTES passim in libris Digestorum,

CLIENTES libertis comparasse videtur Ulp. Prat.

CLIENTES suscepti qui sint, Got.

CLIENTES etiam sunt, Briss.

CLIENTEM, nunc vasallum vel fidelem vocamus, Old.

CLIENTELA, est obsequium ipsum,


page 569, image: s0285

Old. Prat.

CLIENTES nostros,

CLIPEI appellatione continetur et scutum,

CLISURIAE quidam legunt in leg. 4, Cod. de offic. Got.

CLIVIA, ut ait Festus lib. 3. auspicia dicebant, Prat.

CLIVI, loca ardua eidem. Briss. Old. Prat.

CLIVOSA dicuntur loca in sublime surgentia, Spiegel. Prat.

CLOACA. Cloaca locus est cavus,


page 571, image: s0286

Briss.

CLOACAE immittendae ius. l. 7. Briss.

CLOACALE flumen dixit Cato apud Festum lib. 3. Prat.

CLOACAM ducere, Briss.

CLOACARIUM tributum quod cloacarum purgandarum causa inferebatur, Briss.

CLOACINA dea quae Cloacis praeerat.

CLUDERE, pro claudere, Briss. Prat.

CLUSARES anguli eidem in eodem loco.

CLUSARIUM latus, Prat.

CLUSURAE in l. 2. Prat.

CLYPEUS, vide supra in voce Clipei.

*klusth/r, sive cluster, Prat. Briss.

CO.

COACERVARE summas maiores et minores. l. 36.

COACERVATIO summarum leg. 11. Briss.

COACTA coniugia,

COACTA voluntas, Spieg. Prat.

COARCTARE, astringere est: Briss. Spieg.

COACTI homines accipi debent ad hoc coacti, Spieg. Prat.

COACTIS hominibus vim facere,

COACTILIA, I. C. ut Bap. Egnat.page 573, image: s0287

COACTILE Coactilia apud Ulpian. l. argumento. 25. Prat.

COACTILIA pheltris Gallorum similia: Briss.

COACTORES sunt, Spieg. Briss.

COACTORES olim in auctionibus dicebantur quasi quaestores quidam, Hot.

COACTIO ipsum colligendi munus Suetonio, Briss.

COACTIO absolusta, Prat.

COACTIO conditionalis, Prat.

COACUISSE vinum. Briss.

COADUNATAE summae. Paulus: Spieg.

COADUNARE, coniugere, unum e [orig: ] pluribus facere. Prat. Hot.

COAESTIMARE, est simul et cum alia causa aestimare, Prat.

COALERE apud Venulcium l. fin. ff. quod vi aut clam, Spieg.

COALESCERE dicuntur arbores, Prat. Briss.

COALLVERE (ut est in vulg. Codicib. in l. ergo. 30. Nebriss. Old. Spieg. Prat.

COANGUSTARE legem. Cic. de Legibus 3. Briss.

COARCTARE. Vid. sup. post Coacta.

COARTATA via. Briss.

COARTARI. l. 2. Digest. de oper. liber. coartabitur tua pars: Briss.

COCCINA vestimenta dicuntur ea,


page 575, image: s0288

Old. Prat.

COCCUM, quod proprio nomine appellaretur,

COCCUM in l. 70. Briss.

COCCUM purpurae adpellatione non contineri scribit Ulpianus l. si cui lana. Prat.

COCCUM, est granum, Nebriss.

COCINATORIUM instrumentum pro coquinario sumi constat in l. cui aurum. Prat. Briss.

COCORUM nomina ea fuerunt veteribus Antrax, Got.

COCTIATORIA vasa apud Paulum in l. 6. Hot.

COCTILITIAM tabernam, Spieg.

COCULA, vasa aenea,

COCUS, vilissimum antiquis mancipium et


page 577, image: s0289

aestimactione et usu in pretio esse, Spieg.

COCYMELIUM malum seu pomum: Got.

CODEX dicitur in arboribus et fruticibus id, Briss.

CODICES, ut Varr. libr. 3. Prat. Briss.

CODICES etiam pro testamentaria scriptura dixere Iustinianus . sed et unum. Prat.

CODEX noxiarum artium.

CODICES item adpellat Leo Imperator l. 3. Prat.

CODICILLI kata mei/ws1in, qui cerati erant. Prat.

CODICILLUS, alias accipitur pro diplomate, Old.

CODICILLUS intelligitur pro sententia voluntatis ultimae, Old. Prat.

CODICILLI olim non aliter substinebant,

CODICILLI sunt testati vel intestati voluntas minus sollennis. Prat. Hot.

CODICILLOS, et scriptis et sine scriptis fieri constac ex leg. ult. C. de bonis liber.

CODICILLI semper plurativo numero proferuntur: Prat. Briss.

CODICILLORUM vero utilitas non est obscura. Old. Prat. Goedd.

CODICILLORUM appellatione veniunt literae emissae coram quinque testibus,


page 579, image: s0290

Got.

CODICILLI et testamenta differunt,

CODICILLOS confirmatos in l. sed etiam.

CODICILLOS, quos postea fecero, Prat. Briss.

CODICILLI et testamenta diversa sunt, Prat.

CODICILLOS ad certam personam scribere Codicilli ad omnes heredes scripti. Briss.

CODICILLARIS clausulae vi, Prat.

CODICILLARIS quoque clausula inducit novam conditionem similem respectu venientium ab intestato. Alcia. Prat.

CODICILLUS. Varias habet codicillus significationes. Briss. Spieg.

COELEES, a)/gamos, Briss.

COELIBATUS poenam,

COECUS non potest adhiberi testis in testamento.

COELIACI dicuntur fluxu ventris laborantes, Nebriss.

COELICOLAE In tt. de Iud. et caelicol. Caelicolae dicuntur Christiani.

COELICOLAE quoque dici caepti sunt, Prat.

COELITUS impetrare, Prat.

COELESTIA auguria vocabant antiqui,

COELESTIA mandata, Prat.

COELESTE oraculum in l. iubemus, Prat.

COELESTIS aqua, Prat.

COELUM varie accipi constat. Prat.

COELOS loca supera appellat Varr. lib. 4.page 581, image: s0291

COELUM etiam pro aere dixerunt.

COELI, inquit,

COELUM, ut definit Iustinus Philosophus Martyr in lib. exposit. fidei. q. 5.

COELI in divina scriptura aut sunt,

COELUM duobus modis dici refert M. Varro lib. 4.

CODONOPHORI, id est,

COEMITERIUM, Latine dicitur Dormitorium, Spieg.

COEMITERIUM dictum a [orig: ] koimw=mai,

COEMPTIO, sollennis matrimoniorum contrahendorum ritus erat, Briss.

COEMPTIO etiam ad adoptiones pertinebat,

COEMPTOR pater, Prat.

CENACULA coeperunt, Old.

CENACULA autem tenues homines conducere ac incolere solebant: Hot.

CENATIO vero potentiorum Budaeo erat cenandi locus, Old.

CENATORIA Q. Mutius appellat Pallia,page 583, image: s0292

CENA recta, Spieg.

CENA terrestris Plauto in captivis dicitur:

CENA viatica apud eundem est cena adventitia.

COENOBIA, unde dicantur, Prat.

COEPISSE dicitur quis, Prat.

COEPTUS annus, Briss.

COEPPE quippe. Briss.

COERCENDIS. Calopinus multas videtur adferre significationes verbi coerceo,

COERCERE tum de pecuniaria, Prat.

COERCERE pecuniaria multa, Briss.

COERCERI maleficia constitutionibus publice: Briss. Briss.

COECERE arbores, Prat.

COERCITIO, animadversio pecuniaria, Prat. Briss.

COERRARE calciatus dicitur praefectus Vigilum apud Paulum leg. 3. Prat.

CETERORUM et reliquorum appellatione, Prat.

CORTV, concursu. l. 5. Briss.

COETUS in lege XII. Tabu. et apud Martia. Prat.

COETUS sollennes,

COETUS multitudinis magnae nomen est coeuntis ex consensu quodam. Briss.

COCERE in ordinem, Old. Prat.

COCERE homines pro conscribere, Old. Briss.

COGERE metu. Coactus metu. Briss.

COGERE radices pro concipere, Briss.

COGERE fructus. id est colligere, Briss.page 585, image: s0293

COGITUR aqua,

COGUNTUR ad fiscum bona, Briss.

COGI in aerarium, Briss.

COGUNTUR duo in eundem semissem.

COGERE aliquid ex mercedibus suis.

COGI fructuarium posse, recte colere. l. Spieg.

COCITARE, non est, Spieg.

COGITARE de nuptiis,

COGITATIO defunctae.

COGITATIONE domini possidere,

COGITATIOOES innoxiae dicuntur, Spieg.

COGNATIONIS nomen, Hot.

COGNATI, ait Modestinus, Briss.

COGNATI, inquit Ulp. appellati sunt, Hot. Briss.

COGNATIO est ius quoddam inter certas personas,

COGNATIO in genere est necessitudo hominum (quam personarum coniunctionem vocat Alex. Imp. et sanguinis necessitudinem Gordianus,) quos ab eodem stipite communi descendentes sanguis coniunxit,

COGNATIO autem specialiter est naturalis per feminas coniunctio. Briss. Hot.

COGNATI proprie dicuntur, Hot.

COGNATIO generale nomen est, Briss.

COGNATUS creditor praefertur extraneo licitanti.

COGNATUS in adoptionibus eorum tantum cognationem in adoptiva familia nanciscetur,

COGNATUS ei qui adoptatur nemo fit ex ea familia,

COGNATUS non est,

COGNATIONIS substantiam bifariam apud Romanos intelligi tradit Modestinus l. non facile . cognationis. Prat.

COGNATIO servilis iuri quidem cluili incognita,page 587, image: s0294

COGNATIONEM etiam inter vulgo quaesitos consi stere Gaius l. 2. Prat. Briss.

COGNATIONIS, iure succedere,

Naturalis COGNATIO ad legitimae differentiam dicitur. Briss.

COGNATIONI legatum, Prat.

COGNATIO multifariam dividitur, Cuiac.

COGNATIO spiritualis, Spieg. Prat.

COGNITA rei veritate l. 10. Briss.

COGNITAM stupro dicunt, Briss.

COGNITIONIS verbum, in Principum rescriptis stricte poni, Spieg.

COGNITIONIS nomen quia generale est,

COGNITIONES sunt causarum: Spieg.

COGNITIO appellationis, Briss.

COGNITIO causae quandoque pro eius exercitatione ponitur, Spieg.

COGNITIO ipsius feudi, Spieg.

COGNITIO Praetoria, Prat.

COGNITIO. Passim in libris Codic. Prat.

COGNITIONUM genera passim haec in iure reperias, Prat.

COGNITIO, notio,

COGNITIO, pro instantis (ut nunc vocant) accipitur apud Papinianum leg. penult. Old. Prat.

COGNITIONEM pro accusatione peni putat Albericus in l. si ea, Prat.

COGNITIONUM summariarum exempla varia collegit Iac.

COGNITIONALITER, hoc est,


page 589, image: s0295

Prat.

COGNITIONALITER approbare,

COGNITIONALIS sententia. l. 1.

COGNITIONALIA certamina, leg. 8.

COGNITIO etiam sumitur pro susceptione causae alienae, Prat.

COGNITIO ut suscipi, Briss.

COGNITOR, quem ita Festus lib. 3. Prat.

COGNITOR olim erat, Briss.

COGNITOR apud acta constituitur a [orig: ] litigatore praesente. Old.

COGNITOREM apud Prudentium accipere debemus, Briss. Prat.

COGNITOR ordinarius,

COGNITOR facer, Got.

COGNITOR pro quaesitore. Briss.

COGNITOR annonarius, Briss.

COGNITIONEM causae Iustinianus vocat,

COGNITIONIS summariae exemplum longe pulcherrimum est in l. 3. Old.page 591, image: s0296

COGNITIO appellationis,

COGNITIO ad Principem remissa.

COGNOMEN dicitur, Briss.

COGNOMEN, ait Got. ad d. l. si in nomine erat,

COGNOMINUM genera duo constituit Augustinus ibidem ex M. Varrone li. 2. Prat.

COGNOMINES (Festo lib. 3.) qui eiusdem sunt nominis.

COGNOMINATA donatio,

COGNOSCERE simpliciter dicitur iudex, Briss. Prat.

COGNOSCERE est rem causamque cognoscere: Briss.

COGNOSCERE ex interdicto in rescripto Valeriani, Prat.

COFNOCERE quoque tutelae apud Ulpia. Prat.

COGNOSCERE ad iurisdictionem pertinet, Prat.

Sic COGNOSCERE de appellationibus ponitur in l. 6.

COGNOSCERE causam: Briss.

COGNOSCERE videtur posuisse vetus interpres in . interdicimus. Prat.

COGNOSCERE dicitur etiam, Prat.

CAUSA cognita, Briss.

COGNOSCERE instrumenta non solum est relegere,

COGNOSCERE instrumenta est relegere, Briss.

COGNOSCERE vice sacra qui vere dicendi sint,

COGNOSCERE subtiliter,

COHAERARIUS is accipiendus, Old.

COHAERERE, eiusdem fere significationis, Spieg.

COHAERET personae conditio, Briss.

COHEREDIS adpellatione fideicommissarium contineri constat, Prat.

COHAERES, qui haeres institutus est una cum alio. Old.

COHIBENTIA quidem legunt in leg. 6.

COHORS Varroni varie pro re spectatur lib. 4. Prat.

COHORS magistratuum, Briss.

COHORS, alia milliaria, Spieg.

COHORS a [orig: ] cohortando, Spieg.

COHORS praetoria haec erat apud antiquos,


page 593, image: s0297

Spieg,

COHORS praetoria,

COHORTALIS, id est, Got.

COHORTALES dicti, Spieg.

COHORTALES, cohortibus adscripti, Briss.

COHORTALES in leg. 3.

COHORTALIUM corpus, Prat.

COHORTALIS vita,

COHORTALE officium,

COHORTALINI. vide l. 12.

COHORTALINA in C. Th. Briss.

COHORTALINORUM militia. Briss.

COHORTALIUM nomine intelligendos arbitratur Fr. Conanus omnes,

*koino\n in l. si de vi 37. Prat.

*koinwni/a, forense verbum est I. Polluci lib. 9. Prat.

*koinopraci/a Apud Iustinianum Institution. Prat. Briss.

*koinwnika\ xrh/mata dixit Demosthenes apud Pollucem, Prat.

*koino/boion, vitae fortunarumque communitas sive societas, Briss.

COINQUIN o. Ioan. Iovian. Spieg.

COIRE, id est, in unum convenire Collegium, Briss.

COIRE apud priscos verbum criminosum erat.

COIRE in bonam partem,

COIRE in accusationem alicuius in leg. ult. ff. Spieg.

COIRE in matrimonium,

COIRE uxori in leg. in causis. 12.

COIRI societas dicitur, Briss.

COIRE societatem,

COIRE societatem ad obligationem innocentium, Briss.

COIRE negotiationem l. cum duobus. 52. Prat.

COIRE in alienam litem dicuntur, Briss. Prat.

COIRE adversus aliquem, pro couspirare, l. 1. Prat.

COIRE pro consentire, Old.

COIRE cum furib. l. 1.

COITUM facere,

COLERE fide dominica is dicitur,

COLERE fundum qui promisit, Spieg.

COLERE fundum et ernare, Prat.page 595, image: s0298

COLERE praedia, Briss.

COLERE nummis dicitur, Spieg.

COLESEUM, vocem nihili apud Alberic. expunge, Spieg.

COLLACTANEUS, qui eisdem mammis est nutritus, Spieg.

COLLAPSA villa. Briss.

COLLARE est vinculi sive tormenti genus hodie frequens, Prat.

COLLARE vinculi genus, Briss.

COLLARTA, ae, Spieg.

COLLATAE nuptiae dicuntur,

COLLATERALES dicuntur, Old. Prat.

COLLATERALES sunt coniuncti a [orig: ] latere,

COLLATERALIUM ordo incipit a [orig: ] gradu secundo Vulte.

COLLATIO est bonorum inter fratres sororesque facta sucessionis causa contributio. Briss.

COLLATIO bonorum (de qua tractatus duo sunt in libris nostris) est contributio certae patris bonorum inter fratres, Briss.page 597, image: s0299

COLLATIO, id est traditio l. 1.

COLLATIO annonaria. l. 1.

COLLATIO auri,

COLLATIO operarum,

COLLATIO muniendarum viarum,

COLLATIONIS onus,

COLLATIO ad cognoscendas res commodissima. Old.

COLLATORES, qui conferunt tributa, Got.

COLLECTA apud Frider.

COLLECTARIUS in constitutione Honorii et Theod. Briss. Prat.

COLLECTARII, in iure coactores dicuntur,

COLLECTARIOS, Cuiacius 10.

COLLECTUM per Satyram, Spieg.

COLLEGAE primum dicuntur magistratus, Cuiac.

COLLEGIA, quae et sodalitates dicuntur sive conventus certorum hominum artem aliquam certam factitantium: Hot.

COLLEGII servus l. 25. Briss.

COLLEGIUM autem a [orig: ] colligendo dictum tradit glos. in cap. 1.page 599, image: s0300

COLLEGIUM sive Corpus dicitur societas quaedam hominium ita contracta,

COLLEGIUM, corpus,

COLLEGIUM per duos imo per unum etiam,

COLLEGIUM tres faciunt. l. 83. Briss.

COLLEGIUM celebrare, Briss.

COLLEGATARII sunt, Briss.

COLLEGIATOS appellarunt Divi Principes. Prat.

COLLEGIATI artifices,

COLLEGIATOS operas prosecutionibus equorum praebuisse, Briss.

COLLES intelliguntur homines inferioris vitae. Old.

COLLIBERTUS, sive conlibertus, Prat.page 601, image: s0301

COLLIGARE Machinam. leg. 8.

COLLIGATUM verbis, Briss.

COLLIGERE Hereditatem. Briss.

COLLIGI in unum locum, Briss.

COLLISIO est duerum pluriumve corporum mutua confricatio et concussio. Goeddae:

COLLISUM argentum facto non contineri: Prat.

COLLOCARE, sive (ut saepe in Flore. P. et classicis scriptoribus reperias) conlocare,

COLLOCARE foenore. Collocare pecunias in nomina, Briss.

COLLOCARE nominibus, Prat.

COLLOCARI, id est locari,

COLLOCARE in tutissima custodia,

COLLOCARE nuptam pronubis adscribitur:

COLLO CARE nuptias proprie dixit Imp. Gordia. leg. 1. Got.

COLLO CARE etiam sumitur Pontificiis pro instituere, Prat.

COLLO domantur quadrupedes. Briss.

COLLOQUIUM eorum qui in domum aliquam convenire soliti sunt ad tractandum de adulterio. Briss.

COLLUCTATIO est conflictus,

COLLUDERE, i. e. lusorie agere, Prat. Briss.

COLLUDERE etiam ex aliis causis dicimus, Prat.

COLLUDIUM quid sit,

In COLLUM quid inicere ut torqueatur l. 7. Briss.

COLLUSORIE Prat.

COLLUSIO, sive conlusio, Old. Prat.

COLLUSISSE Procurator dicitur, Briss.

COLLUSIM, in leg. 8.

COLLUSOR, l. 2.

COLLVERE. Colluvies. Briss.

COLLYBUS verbum Graecum Polluci lib. 3. Prat. Prat.

COLLYRIA in instrumento Medici esse ait leg. 18.


page 603, image: s0302

Briss.

COLLYRIUM, kollu/rion, para\ to\ kwlu/ein to\ r(e/ein: Briss.

COLOBIA in l. 1. Prat. Briss.

COLOBUM, sive Colobium honestioris vestis genus fuisse Impp. constitutio indicat,

COLONARIUM ius (vetere interprete definitere in . lex itaque in auth. de non alienan. aut permut. const. 7.) est veluti si quis domum valentem centum solidos, Old. Old.

COLONARIUM ius quomodo differat ab emphyteusi,

COLONARIA conditio,

COLONARIUS contractus quis dicatur,

COLONATUS perpetuus,

COLONIAE proprie colonorum deductione fiebant. Briss.

COLONIAE a [orig: ] municipiis differunt.

COLONIAS inde dictas putat Siculus Flaccus in lib.

COLONIAM praedio quod sub colono possideatur, Prat.

COLONAM pro loco agricolationis accipi apud Paulum, Old. Spieg. Prat.

COLONI proprie dicuntur,

COLONI, de quibus exstat rubr.


page 605, image: s0303

Prat.

COLONUS quandoque speciatim servum proprium, Briss.

COLONUS et Locator opponuntur.

COLONICA lex, Briss.

COLONICI decuriones, Briss.

COLONI seu rustici, Old.

COLONI interdum pro conductoribus praediorum ad fiscum pertinentium accipiuntur in constit. Prat.

COLONI Caesaris adpellantur l. fin.

COLONI praediorum fisci,

COLONI etiam dicebantur, Prat.

COLONI differunt ab emphyteuticariis.

COLONI olim generaliter dicebantur omnes usquam habitantes: Prat. Old. Briss.

COLONORUM varia genera constituit Azo. Prat.

COLONI conditionales dicuntur, Prat.

COLONI dominici dicebantur, Old.

COLONI Illyrici, Old. Prat.

COLONUS originarius secundum Ioannem dicitur coloni conditionalis filius, Old. Prat.

COLONI originales,

COLONI patrimoniales,

COLONI saltuenses l. 1.

COLONI Palaestini sunt liberi: Prat.

COLONI autem quidam partiarii vocantur,

COLONI partiarii secundum quosdam illi, Old. Prat.

COLONUS partiarius morti/ths2 Iustiniano dicitur in lib. legum rusticarum titul. 2. Prat.

COLONUS simpliciter secundum Iohannem dicitur, Old.

COLONUS liber. l. 1.

COLONUS superficiarius est, Old. Prat.

COLONARIUS contractus,


page 607, image: s0304

Old. Spieg.

COLONIA Germaniae, Old.

COLOPHONEM causae ponere, Spieg.

COLOR (id est ornamentum orationis) non est respiciendus, Spieg.

COLORATUM beneficium, Prat.

COLORATA donatio,

COLOR adipiscendae possessionis. l. 3.

COLOR iuris. l. 9.

COLOR naturalis acmativus. Briss.

COLOR, ut et titulus quaesitus, Spieg.

COLOREM abigeatus quaerere,

COLUMBARUM fera est natura licet ex consuetudine avolare et revolare soleant.

COLUMBARIA, latibula columbrarum, Briss.

COLUMBARIUM, Ulp. in l. Pomponius scribit. Spieg.

COLUM nivarium, Hot. Prat.

CONSTAT veteres voluptatis causa Nivem adservasse,

COLUM pro Costum legi puto apud Pomponium in d. l. 21 Hot.

COLUMNAS inde dici scribit Festus libro tertio, Prat.

COLUMNAE aedium. l. 21. Briss.

COLUMNARII in epistolis Caelii apud Ciceronem sunt homines vilissimi, Prat.

COMAGENA in l. vigesima tertia. Briss.

COMATI pueri. Briss.page 609, image: s0305

COMBINAE dicuntur duplomata sive codicilli, Prat.

COMBINATIONIS verbo alio sensu usus est Bartolus in l. naturaliter, Prat.

COMBUSTA domus, Briss.

COMEDERE beneficia, Old. Prat.

COMITES Phoenices, Briss.

COMITIA, i. e. Comitum dignitas et honor. Briss.

COMITIVAE honor vicinus fuit Illustribus, Briss. Briss.

COMITATENSES legiones in l. 7. Briss.

COMITES apud veteres auctores ii dicebantur, Prat.

COMITEM (ait Ulpianus l. item apud Labeonem. 15. . comitem. ff. de iniuriis.) accipere debemus eum, Prat.

COMITES adpellari coepti sunt, Hot. Prat.

COMITES proconsulum erant duplices,

COMITIBUS annumerat Cic. actione 4. Prat. Briss.

COMITUM nomine lurisperiti provincialium magistratuum adsessores appellati sunt: Prat.

COMITUM in Constitutionibus Impp. Briss.

COMES rerum privatarum in l. 3.

COMES sacrarum largitionum,


page 611, image: s0306

Briss.

COMITTES sacri patrimonii in tit. de officio Comit. Briss. Prat.

COMES sacri consistorii, Prat.

COMES sacri pasatii. Briss.

COMES militum in l. 1. C. de off. Vicarii, Prat.

COMES domorum olim dicebatur is, Prat.

COMITES scholarum in l. 3. Codic. Prat.

COMES patrimonii Italiae. Prat.

COMES commcrciorum l. uni. de ann. et cap. C. l. 2. Prat.

COMES domesticorum vir illustris l. restituendae 6. Briss.

COMES Siliquatariorum apud Cassiod. Briss. Prat.

COMES sacrae vestis in l. unica. C. Th. qui a [orig: ] praebit. Briss.

COMES sacri stabuli, Briss. Prat.

COMES foederatorum apud Zonaram Tomo 3. Briss.

COMES excubitorum apud eundem in Iustno Curopat.

COMES Archiatror um qui medicis aulicis praecrat, Briss. Prat.

COMES aerarii in d. l. unic. et d. l. fin. C. de suscept lib. 10

COMES dispositionum in d. l. unic.

COMES metallorum in inscriptione l. 1. Prat.

COMITES auri, Briss. Prat.

COMITES matronarum.page 613, image: s0307

COMITES in libris Feudorum, Prat.

COMITES vice sacra iudicasse ostendit l. 1. Briss.

COMITES per provincias constituti. l. 3. Briss.

COMITUM ut varia suat genera, Prat.

COMITUM sub Imperatoribus variae species et nomina, Briss.

COMES morum Theodos. Prat.

COMES horreorum, Old. Prat.

COMES Palatinus dicitur, Old.

COMES Palatinus spurios legitimat. Prat.

COMITUM Palationorum osficia diversa,

COMES thesaurorum: Briss.

COMITIUM, locus est, Spieg. Briss.

COMITORUM rationem universam accurate tradidit doctissimus vir Bap. Egnat. Spieg.

*kamh/tas2 in Novell. Prat.

COMITIANI dicuntur comitum officiales, Prat.

COMITATENSES dicuntur,

COMITATENSES milites l. ult. . pro limitaneis. Prat.

COMITATENSES largitiones???:page 615, image: s0308

COMITATIVA, comitum dignitas appellatur,

COMITATIVARUM gradus, Prat.

CIMITER conservare maiestatem, Prat.

COMITER, ut vulc Varro lib. 6. Prat.

COMITER, alias hilare et lubenter. Briss.

*kw/mhn Aristoteles vocat ex multis familiis,

COMITATUS, pro aula. Briss.

COMITATUS sacer. Prat.

COMITIA a [orig: ] simul itando dicta conventus sunt populi ad eligendos magistratus. Old.

COMITIA in urbe Roma celebrari non poterant. Goedd.

COMITIORUM genera Gellius lib. 15. Prat.

COMITIALES dies Festo libr. 3. Prat.

COMITIALIS morbus apud Iavolenum in l. qui tertiana 53.

COMITIALES morbus inde dicitur, Briss.

COMITIANA cohors.

COMITIANUM officium in l. 2.

COMMACULAEE se consortiis aliquorum,

COMMAGENA, vide supra Comagena.

COMMANA duplex:

COMMANERE in eadem provincia,

COMMATA falso apud Ulpianum l. in Aegypto 10. Prat.

COMMEARE viaset per vias, Briss.

COMMEARE, est animo redenndi abire. Old. Prat.page 617, image: s0309

COMMEATALIS miles diclrut, Nebriss.

COMMEATUM varie pro re accipi constat ex subiectis.

COMMEATUS militum, vel commeata, ait Gothof. Prat. Briss.

COMMEATUM etiam interpretatur Iac. Cuiacius abeundi licentiam. Prat.

COMMEATUM petere apub Varronem libre 5.

COMMEATUM accipere eodem fensu quibusdam l. miles. 34.

COMMEATUM dare. Briss. Briss.

COMMEATUM impetrare, hoc est, Prat.

COMMEATUS etiam accipitur pro spatio ad eundum et agendum, Prat.

COMMEATUS autem in l. fi. C. de commea. lib. 13. Prat.

COMMEATUM et remeatum dixit Marcia. l. relegati. 4.

COMMEATUS Commeatus alquando accipitur pro licentia,

COMMEMORATIO necessitudinis, l. 34. Briss.

COMMENDAM difficit glo. in verb Commendare,

COMMENDARUN genera duo esse: Prat.

COMNENDAM titulum esse canonicum, Prat.

COMMENDARE (ut Papinianus ait) nihil aliud est, Goedd.

COMMENDARE corpus dicit Ulpia. Prat.

COMNENDARE aequitem petitionis,

COMMENDARE voluntatem, l. 16.

COMMENDARE penes aliquem,

COMMENDARE censendus est et Roman. Old. Prat.page 619, image: s0310

COMMENDATARIUS, dicitur nudus minister. Prat.

COMMENDATITIAE literae sunt dimissoriar, Oldend. Prat.

COMMENDANDI verbo relinqui libertatem non videzi Diocletianus, Prat.

Exverbo COMMENDO, testamento vel codicillis fideicommissa libertas relicta non videtur. Briss.

COMMENDARE etiam ad homines refertur apud Ulpianum,

COMMENDARE, si cum dativo iungatur, Old.

COMMENDATI et recommendati dicebantur, Prat.

COMMENDATITIAE literae, Prat. Briss.

COMMENTARIENSES, carcerum praefecti, Briss.

COMMENTARIENSES etiam adpellari coepti sunt, Prat.

COMMENTARIENSIS gradum repetere. l. 1. Briss.

COMMENTARIUS Principis. Prat.

COMMENTARII dicuntur libri,

COMMENTARIUs, liber est,

COMMENTATIONES, a [orig: ] eomminiscendo dictae, Spieg.

COMMENTA, pro. scriptis apud Ciceronem in Bruto.

COMMENTITIUM, idem quod sictitium.

COMMENTITIUM ius. Paulus in l. si poena. ff. de poen.

COMMENTUM, sictio est: Nebriss.

COMMENTARIUM, pro protocolle, Spieg.

COMMENTUM dicitur fictio rei, Prat.

COMMENTUN pro fraude posuit Pontifex


page 621, image: s0311

maximus cap. Prat.

COMMENTUM est fraudulenta machinatio, Briss.

COMMENTITIAM venditionem in l. 2. Prat.

COMMENTIRI. Briss.

COMMERCIUM est promiscuus mercandi invicem usus: Briss.

COMMERCIUM apud Hermogenianum l. ex hoc iure.

COMMERCIUM verbum generis est ad omnes contractus pertinens, Prat.

COMMERCIUM earum rerum non esse dicitur, Briss.

COMMERCIUM non habere alicuius rei dicitur qui eius habendae capax non est, Briss.

COMMERCIORUM comes,

COMMILITIUM apud Tryph. Prat.

COMMINATIONES sunt minae iudicis,

COMMINATIO iudicis vom stipulationis non habet, Got.

COMMINISCI, ait Varro dictum a [orig: ] con, Prat.

COMMINUS in Honor. Prat.

COMMINUS pro e [orig: ] propinquo sumitur apud Tertullianum de carne Christi. Accedant, Prat.

COMMINUS respondere, Briss.

COMMINUS, continuo, Hotom.

COMMISCERE partes, Briss.

COMMISSA dicuntur, Prat.

COMMISSA res hac signisicatione elegantius dicitur,

COMMISSA dicuntur in iure,

COMMISSA poena dicitur quae debetur.

COMMISSA condemnatio a [orig: ] Iustiniano dicitur. Hot.

COMMISSA hereditas ea dicitur, Hot.

COMMISSA stipulatio,


page 623, image: s0312

Hot.

COMMISSA obligatio,

COMMISSA devotio capitis a [orig: ] Cicerone in ea pro Domo: Hot. sed haec quidem. Inst. de actio.

COMMISSARIUS dicitur cui aliquid gerendum committitur,

COMMISSAE hypothecoe dicuntur, Prat.

COMMISSORIA lex appellatur Pactum, Briss.

COMMISSUM factum, Prat.

COMMISSUM iudicium dicebatur, Hot.

COMMISSORIA lex in emptionibus est,

COMMISSUM appellatur, Briss.

COMMISSUM est delictum non solutae pensitationis, Old.

COMMITTERE verbum quam variam significationem habeat multa exempla nos docent,

COMMITTERE einim inter alia pro initiare a [orig: ] Romanis nonnumquam usurpatum fuisse Nonius Maraellus auctor est,

COMMITTERE ait Fest. Prat.

COMMITTERE furtum, Briss.

COMMITTERE, vulgo consiscare dicitur, Spieg.

COMMITTIMUS, inquit Donatus, Spieg.

COMMITTERE in legem, Prat.

COMMITTERE in legem venditionis,

COMMITTERE in Pro socio actione, Prat.

COMMITTERE etiam edictum dicitur,

COMMITTBRE stipulationem dixit Papinian. Prat.

COMMITTI stipulatio dicitur,

COMMITTI etiam poena dicitur cum incurritur l. 4. Hot.

COMMITTI etiam merces et praedia dicuptur,

COMMITTI fisco ea dicuntur, Prat.

COMMITTERE quoque animalia dicimur, Old.

COMMODA praemiorum pro pecunia, Prat.

COMMODA ex tribu pro liberalitatibus et emolumentis, Prat.

COMMODA Primipili in l. pater. 23.page 625, image: s0313

COMMODA Veteranerum dixit Sueton. Prat.

COMMODA in re militari dicebantur,

COMMODA sacra sunt,

COMMODA et incommoda hereditaria. l. 1.

COMMODARE in edicto praetoris in l. 1. Prat.

COMMODARE alicui nubendi adsensum,

COMMODARE voluntatem.

COMMODARE notionem,

COMMODARE promutuo dare posuisse videntur Imp. in l. 2. Prat.

COMMODARE etiam dixerunt Valentinian. Prat.

COMMODARE, est alicuius rei usum ad tempus concedere. Spieg.

COMMODATI actio directa dicitur,

COMMODATAREUS et murvum accipiens in quibus differant,

COMMODATUM mutuo similimum est ac prope idem omnino,

COMMODATUM. Commodatum contractus est iurisgentium,

COMMODATUM, ait Prat. Prat. Hot.

COMMODUM notissimae signisicationis fertur, Prat.

Haec verba: CUMCOMMODUMERIT, ita interpretatur Sulpitius apud Labeonem, Briss. Prat.

COMMODUM Falcidiae,

COMMODUM SCti apud Ulp. l. 5. Prat.

COMMODUM possessae, Spieg.

COMMODUM hereditatis,

COMMODUM repraesentationis.page 627, image: s0314

COMMODUM detentionis,

COMMODUS Imp. Aurelius nomine. Hot.

COMMONEFACERE, idem quod admonere.

COMMONITORIUM, in l. 2.

COMMORIENTES in l. cum hic status. Cuiac.

COMMOTIOPRO excitatione principis, Prat.

COMMOVERE limites et terminso, Briss.

COMMUNDATA mulier, l. 25.

COMMUNE dicitur quod omnes ligat. Briss.

COMMUNE est,

COMMUNIA quaedam naturali iure sunt omnium, Prat.

COMMUNIUM nomine Mortianus publiea intelligit,

COMMUNIA proprie omnium esse dicuntur, Briss.

COMMUNE a [orig: ] Publico differt.page 629, image: s0315

COMMUNE est, Briss.

COMMUNIA vestimenta sunt quibus promiscue utitur mulier cum viro, Prat.

COMMUNIA praedia accipere debemus, Prat.

COMMUNIA es successione.

COMMUNE auditorium,

COMMUNE placitum,

IN COMMUNE conferre,

COMMUNE aedisicium,

COMMUNE officium,

COMMUNI iure vendere,

COMMUNITER gestum a [orig: ] societate diffcrt, Briss.

COMMUNIS usus loquendi, Spieg.

COMMUNICANTUR, pro conferuntur, Spieg.

COMMUNICATIO rerum fungibilium, Spieg.

COMMUNIO rerum, Old. Spieg.

COMMUNIS servus sic omnium est,

COMMUNIS hereditas, Briss.

COMMUNIS opinio habet auctoritatem,

COMMUNIS prudentia.

COMMUNES sunt stipulationes, Prat.

COMMUNIS sensus ea fere complectitur, Spieg.

COMMUNIS usus est, Spieg.

Communis res dicitur,

COMMUNIS libertus,

COMMUNIS debitor,

COMMUNIS administratio,

COMMUNIS donatio,

COMMUNIS utilitas

COMMUNIO alia est publica et naturalis. Old. Prat.

COMMUNIO alia est privata et civilis, Old. Prat.

COMMUNIONEM ad res alicuius vindicare,

Ad COMMUNIOMEM revocari,

COMMUNIONEM rerum omnium pugnare cum naturali,


page 631, image: s0316

Old. Prat.

COMMUNI dividundo actio mistam causam habens, Prat.

COMMUNI dividundo iudicium est. Hot.

COMMUNI dividundo actio inter eos redditur,

COMMUNI dividundo iudicii et pro socio actionis differentia,

COMMUNI dividundo et negotiorum gestorum actionis differentia,

COMPACTUM in constitutione divorum Severi et Antonini l. 3. Prat.

COMPARARE idem quod emere,

COMPARARE praeiudicium,

COMPARARE sinceriret.

COMPARARE a [orig: ] plagiario,

COMPARATIONIS verbo coemptio signisicatur in l. 1. Prat.

COMPARATIONEM etiam in l. 1. Prat.

COMPARATIO possessionis,

COMPARATIO alias accipitur strictius, Old.

COMPARATIO alias laxius aliquanto in iuris disciplina, Old.

COMPARATIO literarum, Spieg.

COMPARATOR, vide l. 1.

COMPARATIVUM nomennaturam suam servat, Spieg.

COMPARATIVUM, et superlativum hand perpetuo naturam snam servare, Old. Prat.

COMPASCENDIIUS, seruitus realis,

COMPASCVUS ager (ut ait M. Cicero in Topicis) in quo ius est compascendi Composcere (inquit illic Boethius) est fimul cum vicino pascere. Prat.

COMPASCVA Siculo Flacco in lib. de condit. Prat.

COMPEDES, vinculum est,


page 633, image: s0317

Old. Prat.

COMPEDITUM adpellat Theophil. Prat.

COMPELLERE id est rogere,

COMPELLI id est cogi. Briss.

COMPENDIUM quod cum compenditur, Hot.

COMPENDIUM est breve et utile. Prat.

COMPENDIUM temporis l. de bere,

COMPENDIUM itineris,

COMPENDIUM iniquum,

COMPENDIUM edictorum, Prat.

COMPENDII etiam verbo lucrum signisicari existimant interpretes, Prat.

COMPENDIARIA, pro brevi itinere ponitur in l. 4. Prat.

COMPENDIOSA iactura,

COMPENDIOSA lex,

COMOENDIOSA sanctio,

COMPENDIOSA, haec dictio signisicat substitutionem, Old.

COMPENSARE dicuntur contrahentes, Prat.

COMPENSARE Dolum dolo. Briss.

COMPENSATIO. Compenso verbum,

COMPENSATIO differt a [orig: ] deductione: Got.

COMPENSATIO quandoque etiam sumitur pro deductione et retentione l. in restituenda. Prat.

COMPENSATIO (ita definitur a [orig: ] Modestino IC. in l. 1. Briss.

COMPERENDINATI rei dicuntur, Old. Prat.

COMPERENDINATIO, est utriusque litigatoris invicem sibi denunriatio in perendinum diem. Old.

COMPERENDINATIO ab Ampliatione differt hoc modo, Hot.

COMPERENDINUS dies erat,

COMPERENDINATIO diffinitur in quodam lexico


page 635, image: s0318

tru(veros a(pe/rqis1is1, Briss.

COMPERENDINATAM rem, Prat. Briss.

COMPERENDINATOREs, qui novam subinde causam comniscuntur, Spieg.

COMPERTO marren. Briss.

OMPERTO errore, Briss.

COMPERTUS stupri, Spieg.

COMPESCERE, coercere, Briss.

COMPETENS Iudex, Briss.

COMPETENS cautela. Briss.

COMPETENS poena, Prat.

COMPETENS allegatio,

COMPETENS defensio,

COMPETENS protio,

COMPETENS tribunal apud quod ius fuit de ea re cognosci,

COMPETENS forum ex rubric. Prat.

COMPETENTES usurae, Prat.

COMPETENTER, pro eo quod est, Old. Prat.

COMPETIT verbum iurisconsultis frequens, Briss.

COMPETERE libertates dicuntur, Briss.

COMPETIT actio, Briss.

COMPETERE certi condictionem dicimus, Prat.

COMPETITOREM apud Ulp. l. generaliter. Briss.

COMPILARE, auctore Fest. Prat.

COMPILARE, est facto impetu in quempiam grassari: Nebriss.

COMPILATORES, sunt improbi spoliatores, Spieg.

COMPILATOREM eum appellat lsidorus, Prat.

COMPINGEREM apud Ulpianum l. quires, Prat.

COMPINGERE est res diversas in unum ceagmentare Briss.

COMPITUM, Abericus (inquit) locus est, Got.

COMPLANATA domus, Briss.

COMPLECTITUR pro comprehenditur,


page 637, image: s0319

Briss.

COMPLERE annos aetatis, Briss.

COMPLERE promissum, Spieg.

COMPLESSE annos pubertatis intelligitur non qui ad supremum usque momentum pervenit,

COMPLEXUS in l. triplici. Prat.

COMPLURIUM adpcllarione quatuor compluresve contineri. Prat.

COMPLURIENS pro saepeapud Catonem ponit scribit Festus lib. 6. Prat.

COMPLURES qui dicantur, Old. Briss.

COMPLUVIUM, ut ait Festus lib. 9. Prat.

COMPONERE, est multas res apta quadam cohaerenria, Briss. Prat.

COMPONERE, in unum iungere,

COMPONERE, etiam signisicat, Prat.

COMPONERE ultimam voluntatem et testamentum in l. 26. Briss.

COMPONERE aeque proprie signisicat in unum redigere ab aliis facta,

COMPOSITIO verborum, Briss.

COMPOSITIO est conventio quaedam per reum cum praeside facta ex causa lite pendente,

COMPOSITOR anni est, Prat.

COMPOS mentis, Spieg.

COMPRAEDES Fest. Prat. Briss.

COMPREHENSA, id est,

COMPREHENSUN instrumento pactum, Briss.

COMPROBARE, id est,

COZPROMITTERE in arbitrium dicuntur, Briss. Prat.

COMPROMISSUM est simultanea illa partium promissio,

COMPROMISSUM plenum in l. quid tamen, Prat.

COMPROMISSUM, ad similitudinem iudiciorum redigitur, Old. Prat.

COMPROMISSI diem proferre. Old. Prat.

COMPROMISSUM foluitur, Prat.

COMPROMISSI generalitas non pertimet ad ea, Prat.

Ex COMPROMISSO non nascitur exceptio,


page 639, image: s0320

Old. Prat.

In COMPROMISSIS poena utrum sit certa, Old Prat.

COMPROMITTERE cum aliquo. l. 29. Briss.

In COMPROMISSIS stipulatio sub hac conditione tacita committitur: Old. Prat.

In COMPROMISSO dies solet consensu partium exprimi,

In COMPROMISSO si adiciatur: Old. Prat.

Si COMPROMITTAt mulier alieno nomine, Old. Prat.

COMPROMISSARIUS iudex, Briss. Prat.

COMPROMITTI porro potest in duos vel plures, Prat.

COMPROMITTI potest de crimine civiliter, Prat.

Intra COMPROMISSI diem vocatus, Prat.

CONPULSOR in leg. 3. Prat.

COMPULSORIALES literae dicuntur a [orig: ] compellendo. Old. Prat.

COMPUTARE tempus, annum, Briss.

COMPUTARE in summa debiti. l. 6. Briss.

COMPUTATUR in . item tria. Prat.

COMPUTARE pro purum facere, Prat.

COMPUTATIO in Gordiani Imp. Prat.

COMPUTATIO dupli,

COMPUTATIO patrimonii,

CON, particula,


page 641, image: s0321

Spieg.

CONATUM accipere debemus, Prat.

CONATUS puniri oportet in his quae facile trahuntur ad perniciosa esempla. Old.

CONCAMERARE, est ad sornicis morem aedisicare, Got.

CONCAMERATIO, vel (ut in Pand. Flor.) concameratio in l. si cui aedes. 31. Prat.

CONCEDERE generale verbum esse, Prat.

CONCEDERE pro dare accipi apud Scaevolam l. uxorem. 1. Prat.

CONCHDERE pro remittere dixerunt Impp. Prat.

CONCEDERE in fatum, Prat.

CONCEDERE naturae idem signisicat l. 1.

CONCEDERE, est exercitium duntaxat permittere. Old.

CONCERERE, pro permitteretemporarium est; Briss.

CONCHA apnd Ulpianum l. cum aurum. 19. Briss.

CONCHAE etiam aliud significant Marciano l. item pictoris.

CONCHXLII et conchae eandem esse materiam,

*k*o*g*x*u*d*i*d*s, lapidem esse docet I. Pollux Onomast. lib. 7

CONCHXLIA a [orig: ] murice separat l. si quis.

CONCHYLIATUS, conchyliis tinctus. Prat.

CONCHYLILEGULOS, qui conchylia legunt.

CONCHYLIUM in l. 6. Briss.

CONCEPTIONEM a [orig: ] forulis separat Paulus noster in lib. Sententiarum. leg. actio. Prat.

CONCEPTAE in bonum et aequum actiones, Prat. Briss.

CONCEPTIO formularum non observatur, Spieg.

CONCEPTIO dicitur formula apud Paulum l. libellorum. Prat.

CONCEPTIO formularum, Briss.

CONCEPTIO iuramenti, Spieg.

CONCEPTAE in rem stipulationes dicuntur,


page 643, image: s0322

Briss.

CONCEPTA stipulatio in bonum, Briss.

CONCEPTI actio. Briss.

CONCEPTA in dolum actio, Prat.

CONCEPTUM furtum.

CONCEPTAE feriae Varroni lib. 5. Prat.

CONCEPTIS verbis iurareid est, Prat.

CONCEPTIS verbis peierare,

CONCEPTUS vulgo: Briss.

CONCESSISe venditioni, Briss.

CONCESSIO libellaria.

CONCESSIO, id est remissio,

CONCESSIO ad vitam facta,

CONCESSIONE generali non continenturea, Prat.

CONCESS???M dicitur sicut legatum, Prat.

CONCIDERE testamentum, Briss.

CINCILIABULUM a municipio, Briss.

CONCILIARE significat amore coniungi, Prat.

CONCILIATIO mutui per consumptionem dicitur, Old.

CONCILIATRIX Festo lib. 3. Prat.

CONCILIATUS, aliquando pro empto accipitur, Spieg.

CONCILIUM, quod Graeci s1un/odon appellant,


page 645, image: s0323

Part. Spieg.

CONCILIUM veteres dicebant de plebis? Prat.

CONCILIUM praebere Paulus dixit,

CONCILIUM, conventus populi, Spieg.

CONCILII nomen tractum est ex more Romano:

CONCINNARE, est rem effictis mandaciis, Spieg. Old.

CONCINNATOREs litium (alia exemplaria habent causarum) quorum Ulpianus meminit de offi. Briss.

CONCIO legitima dicebatur apud Romam. Spieg.

CONTIONEM habere, Hot.

CONCIO non tantum locum et suggestum,

CONCIPERE iusiurandum, Spieg.

CONCIPERE actionem in bonum. Spieg.

CONCITARE hostem, Briss.

CONCITATORES populi,

CONCIPERE edictum. Briss.

CONCLAVE, locus in domo secretior. Got. Nebriss.

CONCIPERE, est ad certam formulam exprimere, Prat. Hot.

CONCIPERE libellos appellatorios, Hot.

CONCLAMARE, l. 11.

CONCLUDITUR anno actio. Briss.

CONCORDIUM, genere neutrali,


page 647, image: s0324

Briss.

CONCORDARE cum herede. Briss.

CONCORDIA ancillae nomen in l. 40.

CONCORDIA fratrum, Briss.

CONCRATITIUs paries dicitur paries confertus ex crate lignea,

CONCRATITIUS paries, Prat.

CONCUBATUS legitor in l. 3. Briss.

CONCUMBERE cum uxore. Briss.

In CONCUBINATV esse cum aliquo. Briss.

CONCVEINA est mulier, Prat. Briss.

CONCUBINA est,

CONCUBINA dicebatur ea,


page 649, image: s0325

Hot.

CONCUBINATUS semimatrimonium vocatur in l. si qua illustris. Goedd.

CONCUBINA, vide Pellicem. Hot.

CONCUBINATUS non est coniunctio iusta,

CONCULCATIO. vide Perissologia.

COnCUPISCENTIA, est tam bonarum quam malarum rerum appetitus. Spieg.

CONCURATORES, qui simul curamadministrant. Briss.

CONCURRERE dicuntur collegatarii, Prat.

CONCURRENS quantitas, Prat.

CONCURRUNT et personae et res. Briss.

CONCURSV partes fieri dicuntur in legatis,

CONCURSV dominium quaerere.

CONCURSUS, saepius de personis, Spieg.

CONCURRENTES summae,


page 651, image: s0326

Briss.

CONCUSSIO dicitur, Spieg.

CONCUSSIO sordida,

CONCUSSIONIS rei sunt, Spieg.

CONCUTERE dicitur,

CONCUTERE ait Prat. Briss. Briss.

CONCUSSUS paries. Briss.

CONCUSSIONIS erimen, Prat. Briss.

CONDEMNATUS certam quantitatem, Prat. Briss.

CONDEMNARE, pro condemationem adversus aliquem obtinere, Briss.

CONDEMNATIONEM facere dixit Gordianus, Prat. Briss.

CONDEMNATIONEM formari,

CONDEMNATIONEM sustinere,

In CONDEMNATIONEM deducere,

CONDEMNARI pluris, Birss.

CONDEMNARI summae, Part. Briss.

CONDEMNARE sponsionis, Prat. Briss.

CONDEMNARE, reliquo, Birss.

CONDEMNARE secundum iuris formam,

CONDEMNARI in quadruplum,

CONDEMNATOR, pro eo, Briss.

In his verbis edicti praetorii, quod sub titul. de re ind. expontur, CONDEMNATUS UT PECUNAM SOLVAT, Briss. Prat.

CONDEREIURA. . responsa. Briss.

CONDERE testamentum, Briss.

CONDICERE, est simul dicere, Briss.

CONDICERE alicui cenam,


page 653, image: s0327

Hot.

CONDICTUS dies fere idem est, Spieg.

CONDICTUS dies in 12. tabul.

CONDICERE accipitur pro repetere,

CONDICTIO, qua actionem in personam kataxrhsti kw=s2 Prat.

CONDICTIO, nomen est generis, Hot. Briss. Briss.

CONDICTIO semper est dicta actio in personam. Old. Prat.

CONDICTIO, et Vindication, Old.

CONDICTIo quaedam est certi, Briss.

CONDICTIO certi, Old.

CONDICTIO certi est stricta. Cuiac.

CONDICTIO incerti est, Briss.

CONDICTIONES in iure nostro variae memoraatur.

CONDICTIO ex lege, Birss. Old. Prat.

CONDICTIO furtiva competit domino rei contra furem, Old. Prat.

CONDICTIONES naturales, Cuiac.

CONDICTIO indebiti competit ei, Briss.


page 655, image: s0328

Old.

CONDICTIO liberationis. Old.

CONDICTIO ob causam datorum, Old.

CONDICTIO ob causam, Briss.

CONDICTIO ob causam. Old.

CONDICTIO causa dati, Prat.

CONDICTIO DATI OB TURPEM CAUSAM, est, Briss. Old. Prat.

CONDICTIO sine causa est, Briss. Old.

CONDICTIO Trititiaria, Cuiac. Prat.

CONDICTIO ex scriptura. Prat. Hot.

CONDICTIONIS actionem dixit Antoninus l. 1. C. de condicition.

CONDITA appellabant species et copias publicas in horreis servandi causa reposit as et reconditas,


page 657, image: s0329

Briss.

CONDICTITIA actio, Prat.

CONDIcTITIA pro condictione furtiva ponitur in l. 13. . diem Iulianus. Briss.

NONDICTITIA experiiri,

Per CONDICTIONEM agere, Briss.

CONDICTITIA lex, Hot.

CONDITIO, sive (ut Pandect. Florent.) Condicio varie a [orig: ] variis diffinitur. Alcia. Hot. Prat.

CONDITIONUM variae sunt divisiones. Prat.

CONDITIO alia certa est, Prat.

CONDITIONUM (ait Paulus lib. 3. sentent. titul. 4.) duo sunt genera: Prat.

CONDItIONES vel in praesens, prat. Briss.

CONDITIONES quae sunt in arbitrio, Briss.

CONDITIONEs vel sunt in dando, Briss.

CONDITIONES facti esse dicuntur, Prat.

CONDITIONES facti alias opponuntur conditionib. Briss.

CONDITIONUM insuper alia voluntaria,

CONDITIO dicitur, Spieg.

CONDITIO aliquando significat qualitatem, Briss.

CONDITIO habetur pro impleta, Got.

Ex CONDITIONE, in conditionem,

CONDITIO quoque pro coniunctione soponsaliorum et nuptiarum,


page 659, image: s0330

Briss.

CONDITIO etiam est pactio certam legem in se continens. Briss.

CONDITIO pactionem et conventienem signisicat, Briss.

CONDITIO quoque pro causa ponitur. Briss.

CONDITIO, id est, Hot.

CONDITIO etiam optionem seu electionem denotat. Briss.

CONDITIO in iure pro MO DO capitur, Got.

CONDITIO adici, Briss.

CONDITIO a [orig: ] demonstratione hoch differt, Cuiac. Cuiac.

CONDITIO liebertatis levissima, Spieg.

COnDITIO mancipiorum,

CONDITIONEM iurisiurandi deferre, Hot.

CONDITIONEM hanc, Spieg.

CONDITIO haec,

CONDITION haec, Prat.

CONDITIO haec, Prat.

CONDITIO pro impleta habetur,

CONDITIO qualis posita fuerit, Prat.

CONDITIONEs agrorum,


page 661, image: s0331

Prat. Briss.

CONDITIONES extrinsecus, Prat.

CONDITIONES contra edicta Impertorum, Prat.

Sub CONDITIONE impossibili, Prat.

CONDITIONEs sibi quaerere dicebantur feminae adulterae ac infames, Spieg.

CONDITIONEM deferre, Prat.

CONDITIONEM remittere. Old.

CONDITIONIBUS stare,

CONDITIONALE instrumentum, Prat. Briss.

CONDITIONALEs vocantur tabularii, Prat.

CONDITIONALEs creditores dicuntur, Prat.

CONDITIONALIS, cui condition adiecta est: Briss.

CONDITIONATITER, pro sub conditione, Hot.

CONDITIONARII, in e. confidat.

CONDITOR, qui aliquid componit, Briss.

CONDITORIUM, id est, Spieg.

CONdITURA, quod ferculis, Nebriss.

CONDUNTUR libri, Briss.

CONDITUM, pro abscondito, Spieg.

CONDO. Condere leges, Briss. Briss.

CONDOCTI dicuntur Comici,

CONDONARE, id est,

CONDUCERE dicitur is, Prat. Old.

CONDVERE numo uno donationis instar est, Old. Spieg. Prat.

CONDVERE habitatione,

CONDVERE cenaula: Briss.

CONDVERE mancipia vehenda: Briss.

CONDUCI etiam et locari nummi dicuntur,page 663, image: s0332

CONDUCIT, in tertiis personis, Spieg. Prat.

CONDUCTIO est procurationis species,

CONDUCTOR is est, Prat.

CONDUCTOR apothecae, Briss.

CONDUCTI-locati actio datur conductori,

CONFARRATIO sacrificii sollennis genus erat, Briss. Prat.

CONFECTIO testamentorum,

CONFERRE, a con, Old. Prat.

GONFERRE manus, Old.

CONFERRE pedem: Prat.

CONFERRE rem in arbietrium alicuius,

CONFERRE, comparare, Prat.

CONFERRE in pauca, accipimus pro concludere breviter, Old. Prat.

CONFERRE se in aliam prouniciam, Briss.

CONFERETUR iniuria in persinam, Briss.

CONFERRE in funus pecuniam, Briss.

CONFERTUR poena in praeteritum aut futurum, Briss.

CONFERRE pontisicios canones legibus Romanis sic oportet: Old. Prat.

COLLATA conditio in alicuius persona: Birss.

COLLATA donation in casum,

COLLATA institutio in servum. Briss. Prat.

COLLATIO bonorum et dotis,

COLATIO tributorum, Prat.

COLLATORES, in Nou. 128. Briss. Prat.page 665, image: s0333

CONFERRE apud Venuleium lege. Prat.

CONFERRE apud Pontisicios significat concedere. Prat.

CONFERRE, transferre signisicat, Prat.

CONFERRE in futurum quid, Briss.

CONFERRE pacta, Prat.

CONFERRE in alquod tempus, Old.

CONFERRE etiam est largiri, Briss.

CONFERO benesicium, Old.

CONFERRE donationis causa,

CONFERRE secreta voluntatis suae in docicillos,

CONFERRE dotem in medium,

CONFERRE dotem, Old.

CONFERRE dotem fratribus,

CONFERRI in tempus mortis: Briss.

CONFERRE sacultates in filium, Briss.

CONFESSIONEM quintilian. Briss. Prat.

CONFESSIo, in l. antiquae. Cuiac.

CONFESSIONON nocet absentibus, Old. Prat.

CONFESSIO auricularis, Got.

CONFESSIO coram notatio facta habetur pro scriptura in sideiussione,

CONFESSIO erronea nullius est momenti, Prat.

CONFESSIo iudicialls obligat: Spieg.

CONFESSIO testatoris vel aegrotatis eo facta, Prat.

CONFESSIO testatoris simplex, Prat. Briss. Briss.

CONFESSIO facta in uno iudicio, Alcia. Prat.

CONFESSORIA actio,

CONFESSORIA actio, Hot. Briss.

CONFESSORIA etiam datur in lege Aquil. Briss. Prat.

CONFESSE, ut ait Varro lib. 5.

CONFESSUS Iurisconsulto videtur, Old. Prat.

CONFESSA res pro clara, Spieg.Prat.

CONFESSUS (id est qui confiretur delictum) in iure pro iudicato habetur, Got.

CONFESTIM varie pro re,


page 667, image: s0334

Prat. Briss.

CONFSTIM, hoc est, Old. Prat.

CONFICERE negotium, Briss.

CONFICERE rationes apud Ulpian. Prat.

CONFICBRE sibi vestimenta ex lana,

CONFICI stipulatio,

CONFICERE possenssionem apud Cic. Prat.

CONFIDEIUSSORES, in l. sideiussoris autem. Prat.

CONFIDENTIAM esse vitii, Spieg.

CONFIDERE defensinibus suis,

CONFIERI, vide l. vide l. 11. . 1. c. de advocat.

CONFINATI, quo ad loca assignata accedere noluerunt,

CONFInEs agri dicuntur,

CONFINEs fundi,

CONFINIA praedia dixit Paulus l. qui duo. Prat.

CONFINII appelatione signisicatur, Briss. Prat.

Fons CONFINIS fundo: Briss.

CONFINIA dicuntur ea, Old.

CONFINIUM non intelligitur, Briss.

CONFIRMARE est alicni iuri, Prat.

CONFIRMARE acceptilationen, Briss.

CONFIRMARE venditionem interdictam,

CONFIRMATIO, est iuris prius habiti corroboratio. Prat.

CONFIRMATIO dicitur etiam, Old. Prat.

CONFIRMATIO adoptionis.

CONFIRMATIO specialis,

CONFIRMATIONIS sententiae dies,

CONFIRMATIO manuum inpositionem significat, Prat.

CONFIRMATIO sit duob. modis:page 669, image: s0335

CONFIRMATI codicilli; Birss.

CONFIRMATIOREM Venditionis vocat Iulivanus et vetus interpres, Cuiac.

CONFIRMARE apud Callistratum. Old. Old. Prat.

CONFISCARI ad personas refertur l. si tutor. Briss. Prat.

CONFISCARI est fisco, Old. Prat.

CONFRSCARE. Ascon. Spieg.

CONFISCATIO expressa et tacita differuat:

CONFISCATIO non sit peeulii castrensis, Got.

CONFITERI. Donatus in Adelph. Spieg.

COnfITERTUR, pro in confesso est, Briss.

CFENFITERI crimen interlligitur,

CONFITERI de intentione adversarii, Briss.

CONFITERI intelligitur etiam is,

CONFLAGES Festo lib. Spieg. Prat.

CONFLARE aes alienum, Old. Prat.

CONfLARE proprie est aes ad informem massam reducere:

CONFLARE argentum, lancem: Briss.

COnFLATAE arbores, Spieg.

CONFLATA massa, Briss.page 671, image: s0336

CONFLATUM vas, Spieg.

CONFLICTUS magnius,

CONFLICTUS criminis,

COnFLVIT in unius personam obligatio.

CONFLVENS, est alveus, Spieg.

CONFOEDASTI, apud veteres dicebantur fledere coniuncti, Spieg.

CONFORMARE, pro asseverare, Spieg.

CONFRARER, nihili vox est: Spieg.

CONFRINGERE navim, Spieg.

CONFRINGERE fores aedisicii. Birss.

CONFUGAM interpretamur eum, Prat.

CONFUGERE ad aedem sacram: Briss.

CONFUNDERE, id est, Spieg.

CONFUNDENDUM dolo malo atgentum curare. Spieg.

CONFUNDERANT, pro Briss.

CONFUSA massa, Briss.

CONFUSIO calculi, Briss.

CONFUSE constitut um pretium.

CONFUNDI id dicimus, Briss. Prat.

CONFUNDI iura dicuntur, Prat.

CONFUNDI obligatio dicitur, Prat. Briss.

CONFUNDUNTUR seruitutes, Prat.

CONFUNDI dicitur ususfructus, Briss.

CONFUNDI actiones dicuntur, Prat. Briss.

CONFUSA, quod distent a [orig: ] commistis,

CONFUSUM ius.

CONGERERE terram stercus in aream.

CONGERUNTAR refectioni necessaria.

CONGESTIOtERRAe. Briss.

CONGIARIUM, sportula erat, Spieg.

CONGIARIA Prat.

CONGIARII quoque verbo cintinetur munus, Cuiac. Cuiac. Got.

CONGLUTINATI libri apud Ulp. Spieg.

CONGEEDI cum aliquo, et contra aliquem, Briss.

CONGRESSUS et congressio, Spieg.

CONGRVA poena,

CONGRVERE; id est, Briss.

CONGRVUM rationi, Briss.

CONIECTIONEM causae,


page 673, image: s0337

Prat. Hot.

CONIICERE causam, Prat.

CONIICERE vina in dolia: Briss.

CONIECTIO etiam apud Apuleium in nuptialibus pactis, Prat.

CONIECTURA. Hac exquirimus, Alcia. Spieg.

Per CONIECTURAM, in l. 21. C. de furt.

CONIECTURA capi. Briss.

CONIECTURA pietatis, Briss.

CONIUGATA, ut scribit M. cicero in Topic. Old. Goedd. Prat. Old.

CONIUGES Isidoro lib. Prat.

CONIUGES adpellantur, Prat.

CONIUNCTAE tabernae appellatione contineri putat Albericus eas, Prat.

CONIUNOTE stipulari.

CONIUNCTIO triplex est; Birss.

CONIUNCTIO in legatorum datione aut per se contingit, Briss.

CONIUNCTI revidentur heredes, Old. Briss.

CONIUNCTI verbis, non etiam re censentur, Old. Prat. Briss.

CONIUNCTI re et verbis sunt, Old. Prat. Briss.

CONIUNCTI qui, Got.

CONIUNCTARUM, vel coniunctissimarum personarum appellatione veniunt liberi et parentes. Got.

CONIUNCTIO, id est, Got.

CONIUNCTIONES, pro nuptiis: Briss. Briss.

CONIUNCTIO etiam propinquitatem personarundenotat. Briss.

CONIUNCTIO pro articulo, Briss.

CONIUNCYIONUM, Aut,


page 675, image: s0338

Old. Prat.

CONIUCTIONEM einem nonumquam pro disiunctione accipi Labeo ait, Prat. Old.

CONIUNCTA et Disiuncta oratio opponuntur, Briss.

CONIUNCTIONIS disiunctivae effectus varie intelligitur, Old. prat.

CONIUNCTIO disiunctiva alias disiungit actionem, Old. Prat.

CONIUNCTIONES aliae iustae sunt et licitae:

CONIUNCTIONES virginum,

In CONIUNCTIONEM pervenire,

CONIUNCTIM heredes institui, Prat. Old. Briss.

CONIUNCTIONIS ius ex diversis testamentis non contingit. Briss.

CONIUNETIM cum aliquo institutus: Briss.

CONIUNCTIM plures conditiones heredi datae si sint: Old. Prat.

CONIUNCTIM legare in libtis nostris ut plurimum est re et verbis coniunctis legare, Briss.

CONIUNGERE matrimonio.

CONIUNGI sibi dicuntur, Briss.

CONIUNGI iudicio.

CONIURATIO, id est sceleratissimum consilium,

CONIUNX, et coniugiuma, Spieg.

CONLUCA???E Festo libr. 3.


page 677, image: s0339

Briss. Prat.

CONNEXA vocantur, Old.

CONNEXA administratio, Briss.

CONNEXUM iudicio, Briss.

CONNEXUM in Pandecits Florentinis scribitur Connexum, Briss.

CONNIVENTIA, est patientia accommodantium, Spieg. Old. Prat.

CONNIVENTIBUS oculis, Alcia. Spieg. Prat.

CONNUBIUM, vel, Briss.

CONNUBIUM, ius legitimi matrimonii, Spieg.

CONNUBIUM, inquit Ulp. in epit. Briss. Briss.

CONNUBIUM habere,

CONNUBIUM et contubernium differunt, Got.

CONoQUIESCERE intentio.

CONQUIRAT, varie in iure nostro pro re accipi solet. Prat.

CONQUIRERE fugitivos l. ult. Briss.

CONREUS, qui una reus seu obligatus est, Prat.

CONSANARE, pro sanum effici, Prat. Hot.

CONSANGVINEI fratres dicuntur de uno patre nati, Briss.

CONSANGVINEI, ait Prat. Prat.

CONSANGVINITAS a [orig: ] Con,

CONSANGVINITAS pro fraternitate, Briss.

CONSANGVINITATIS titulus,

CONSANGVINEA soror,

CONSANGVINITAS est attinentia personarum ex eo proveniens,


page 679, image: s0340

Cuiac.

CONSANGVINITATIS autem iura inter se habent etiam, Briss.

CONSCIENTIAM quidem vocamus vulgo,

CONSCIBNTIA est tacitum animi, Old. Prat.

CONSCIENTIA caedis, Briss.

CONSCIENTIAM sinceram nisi adhibeat iudex, Old. Prat.

CONSCIENTIAM diffinit Papias congnitionem cordis sui ipsius. Prat.

CONSCIENTIA, inquit Apostolus, Prat.

CONSCINDI vela,

CONSCIUM criminis eum dicimus. Prat.

CONSCIUs igitur ab eo qui simpliciter scivit, Prat.

CONSCISERE sibi mortem. Briss.

CONSCRIBERE dotem in l. unic.

CONSCRIBERE curatori, Briss.

CONSCRIPTI Festo lib. 3. dicebantur, Prat. Hot.

CONSCRIPTI patres,

CNNSRIPTIONEM pro inventario accipi, Spieg. Prat.

CONSECRARE in l. si quando. Prat.

CONSECRARE publice.

CONSECRATAE res: Briss.

CONSFCRATAE etiam metaofrikw=s2 dicuntur aedes, Prat.

CONSECRATOS aggeres apud Imp. Got.

CONSENSISSE in iudicem intelliguntur, Briss.

CONSENSISSE etiam inteilligendus ist est,

CONSENSISSE in iudicem non videtur, Briss.

CONSENSISSE non videtur furio sus qui sentire non potest. Briss.

CONSENSV dividere Hereditatem: Briss.

CONSENSUS dicitur cum duorum voluntates in unum concurrunt,page 681, image: s0341

CONSENSUS liber non est, Old. Prat.

CONSENSUS est quadruplex, Spieg. Prat.

CONCENSUM accommodare,

CONSENSUM metiri oportet in delictis ex ope et consilio, Old. Prat.

CONSENTIENTES in aliquam rem, Old.

CONSENTIRE, id est congruere et convenire. Briss.

CONSENTIRE videtur, Got. Got.

CONSENTIRE videtur rebus iudicatis, Got.

CONSENTIRE, est in unam sententiam concurrere. Spieg. Prat.

CONSENTIRE intelligitur pater in constituendis filiae sponsalibus, Briss.

CONSENTIRE in unum,

CONSENTIRE de aliquo, Briss.

CONSENTIRE filiae, Briss.

CONSENTIRE in iudicem quando dicantur collitigatores, Spieg. Prat.

CONSENTIrE pigne???i,

CONSENTANEUM iuri. Briss.

CONSEQUI sugientem, Briss.

CONSEQUI proprie est, Spieg. Prat.

CONSEQUI et amittere contraria sunt. Prat.

CONSEQUI apud Salust. Prat.

CONsEQUI per Actionem, Briss.

CONSEQUI alias est obti???ere, Briss.

CONSEQUENS dicimus quod ex aliquo sequitur, Prat.

CONSEQUENS est dicere, Briss.

CONSEQUENS apud Iulianum. Prat.

CONSEQUENTIAs hereditatum dixit Ulp. Prat.

Per CONSEQUENTIAS Briss.

CONSQEVENTER et principaliter differunt, Briss. Briss.

CONSEQUENTIAM verborum dixit Iustin. Prat.

CONSEQUENS in l. eos qui. 4.


page 683, image: s0342

Prat.

CONSERERE manum ICtorum est formula, Hot. Briss. Briss. Briss.

CONSERVABUS pro Contubernalib. Briss.

CONSERVARE existimationem. Briss. Briss.

CONSERVATOR est iudex datus, Prat.

CONSERVUS, l. 9. . 1. ff. de pecul. Briss.

CONSIGNARE in l. creditor. Prat.

CONSIGNARI tabulae, Prat.

CONSIGNATIO tabularum, Prat.

CONSIGNARE legem, Prat.

CONSIGNARE testationes, Briss. Prat.

CONSIGNARE autem (ut ad primum signiscatum redeamus) non videtur, Briss. Prat.

CONSIGNATAM pecuniam in publico deponere l. 64. Briss.

CONSIGNATIONES sunt perscriptiones et tabulae testificandi gratia factae et obsign tae. Prat.

CONSILIUM pro conunetu iudicum in l. 1. Briss.

CONSILIUM praebere, Briss. Briss.

CONSILIUM exerceri Die cognitionum,page 685, image: s0343

CONSILIUM praebere.

CONSILIUM proprie est consessus eorum, Prat.

CONSILIUM vel a [orig: ] consulendo, Spieg. Prat.

CONSILIUM accipitur plerumque pro quadam congregatione ad aliquid cum deliberatione tractandum deputat. Old. Prat. Briss.

CONSILIUM ante factum inire oportet: Old. Prat.

CONSILII plenioris effectus, Old. Prat.

CONSILIUM et iudicium non ita multum differunt. Old. Prat.

CONSILIUm et mandatum in hoc differunt, Prat.

De CONSILII sententia pronuntiatum dicebatur, Briss. Prat.

CONSILIUM in rub. Prat.

CONSILIUM pro deliberation eposuisse videtur Alexander Impe. l. 1.

CONSILIUM est collegium eorum qui manumissionis congnoscendae causa erant constituti;

CONSILIUM etiam saepissime in libris I. C. sumi


page 687, image: s0344

solet pro suasione et hortatu. Prat.

CONSILIUM et eventus continentur fraudis nomine,

CONSILIARII, Consiliatores, Prat. Got.

CONSILIARII sunt iudicum comites, Cuiac.

CONSISTERE nonnumquam est iudicio congredi, Briss. Briss.

CONSISTORIUM, cuius meminere Impp. Birss. Prat.

Consistoriani comites.

Sunt autem CONSISTORIANI,

CONSOBRINI, Consobrinae proprie, Briss. Hot.

CONSOCERI dicuntur ait Theoph. Hot. Prat.

CONSOcRUS apud Sueton.

CONSOLIDARI dicitur ususfrusctus,

CONSOLIDATIO est proproietatis cum usufructu coniunctio.page 689, image: s0345

CONSONAT, et Consonans est. Briss.

CONSORINI, vide paulo ante Consobrini.

CONSORTES fratres dicuntur, Briss.

CONSORTIUM pro coniugio, Birss.

CONSORTIUM curiale. Briss.

CONSORS, eiusdem sortis et conditionis est. Spieg.

CONSORS munerum, Briss.

CONSORTES in libris feudorum dicuntur dominus et vasallus, Prat.

CONSORTIUM quasi eiusdem sortis, Old.

CONSORTIO, communio, Briss.

CONSPECTV deterreri, Briss.

In CONSPECTV Praetoris facta Iniuria: Briss.

CONSPITATIO est quaedam fraudulenta confoederatio facta in praeiudicium alicuius personae, Old. Prat.

CONSPONSORES a [orig: ] Cicerone dicuntur, Prat. Hot.

CONSPONSOS antiqui diccbant fide mutua colligatos. Hot.

CONSTANFOLARIOS, dicitione ex Latino sive Callico, Spieg.

CONSTANS, pro gravi. Spieg. Briss.

CONSTANS iudex, Briss.

CONSTANTINUS Imp. qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit imperium. l. 5.

CONSTANTINOPOLIS nomen traxit Briss.

CONSTARE dicitur testamentum, Spieg. Prat.

CONSTAT, id est, Old. Prat.

CONSTITIT pro consistit saepius in Pand. Briss.

CONSTITVERE, alias convenire signisicat,


page 691, image: s0346

Old. Prat.

CONSTITVERE possunt, Goedd.

CONSTITVERE alias, Old. Prat.

CONSTITVERE in l. 2. Got.

CONSTITVERE est consistere et constare l. 39. Prat.

CONSTITVERE, cum parte statuere et deliberare. Spieg.

CONSTITVERE disceptationem, Spieg. Prat.

CONSTITVERE iudicium vel quaestionem, Hot.

CONSTITVERE iudicium praetor in privatis ca usis dicitur, Hot. Prat.

CONSTITVERE rem,

CONSTITVIT actionem praetor. Briss.

CONSTITVERE in re praesenti, Spieg.

CONSTITVERE sponsalia,

CONSTITVERE, mandare, Got.

CONSTITVERE heredes, Briss.

CONSTITVERE apud se, Briss.

CONSTITVI in dignitate, Briss.

CONSTITVI curator,

CONSTITVERE quaestionem est decernere ut iudicetur.

CONSTITVERE seruitutem non est simpliciter cedere, Briss. Prat.

CONSTITUTAE pecuniae rei an)tifwnhtai\ a [orig: ] Iustiniano Novell. Briss.

CONSTITUTUS id est positus. Briss.

CONSTITUTUS ususfructus tunc dicitur,

CONSTITUTUS non dicitur ante aditam hereditatem,

CONSTITUTAE seruitutes dicuntur, Briss.

CONSTITUTIO generali nomine dicitur ius, Hot.

CONSTITUTIO civilis, Briss.

CONSTITUTIONES divales, Old. Prat.

CONSTITUTIO iudicii, Old.

CONSTITUTIONES principum accipimus, Briss.

CONSTITUTIONUM aliae generales sunt, Hot.

CONSTITUTIONUM vocabulo intellige rescripta, Got.

CONSTITVIO. Quod principi placuit legis habet vigorem.page 693, image: s0347

CONSTITUTIONUM sunt quatuor virtutes. Old. Prat.

CONSTITUTIO litis, Goedd.

CONSTITUTIO suspensi iuris signisicat postlminium in l. pen. ff. de suis et legitim.

CONSTITVIORIA, sive Constitutitia actio, Hot. Prat.

CONSTITUTORIAE actionis requisita sunt,

CONSTITUTOR, qui pro alio se soluturum promittit, Old. Prat.

CONSTO, constas, Old.

CONSTITUTUM, quod ab Impp. rescriptum statumve est,

CONSTITUTUM, vocabulum ad ius civile pertinens. Hot. Briss.

CONSTITUTUM est conventio, Old. Cuiac. Got.

CONSTITUTUM et stipulatio differunt.

CONSTITUTUM pignus quibusdam appellare libuit,

CONSTITUTUM tempus pro bienio, Briss.

CONSTITUTUM tempus. Briss.

CONSTITUTUM tempus in l. 63. Briss.

CONSTITUTI dies in l. 62. Briss.

CONSTITUTI dies in l, 7. Briss.

CONSTITUTUM dicitur quod ab Anto. Briss. Briss.

CONSTITUTUM matrimonium in l. 29. Got.

CONSTITUTAM partem in l. 3. Briss.

CONSTITUTUM tempus in l. 19.


page 695, image: s0348

Briss.

CONSTITUTUM ius l. 25. Briss.

CONSTITUTA tempota in . Briss.

Ad CONSTITUTUM veteribus significabat condicto et constituto ad ius experiundum die.

CONSTRINGERE se pactis,

CONSTRINGI, id est obligari,

CONSTRVERE opus,

CONSUETUDO est ius non scriptum, Briss.

CONSUETUDO est ius sive sanctione,

CONSUETUDO, id est, Briss.

CONSUETUDO iuris pars est, Hot. Hot.

CONSUETUDO legem imitatur,

CONSVETBDINIS probatio est valde difficilis,

CONSUETUDO, quae iuris pars, Prat.

CONSUETUDO generalis facit ius communt, Prat. Prat.

CONSUETUDO inveterata, Briss.

CONSUETUDO ligat siscum sicut privatos,

CONSUETUDO laicorum rationabilis, Prat.

CONSUETUDO pro concubinatu interdum usurpatur.

CONSUETUDO, quod haeres extraneus succedat in Emphyteusim Ecclesiasticam,

CONSUETUDO testatoris et loci interpretatur materiam suecessionis, Prat.

CONSUETUDO loci ligat clericos,

CONSUETUDO facit legem, Prat.

CONSUL. Cum expulsi essent Reges,page 697, image: s0349

CONSULARIS vir, Prat.

CONSULARES feminas intelligimus consularium uxores, Briss.

CONSULARES viae publicae, Briss.

CONSULARIS dignitas l. ult.

CONSULARES quidam prouniciarum rectores, Old. Briss.

CONSULARITAS leg. 74. Briss.

CONSULATUS ordinarius apud Suet. Prat.

CONSULENTIBUS respondebant Iurisconsulti. Briss.

CONSULES olim solebant missilia spargere in vulgus,

CONSULES gravissima ratione dicti sunt a [orig: ] consulendo, Old.

CGNSULI dicebantur prudentes ab his,

CONSULI res dicitur, Prat. Hot.

CONSULENDI mos olim et frequens et optimus fuit. Old. Prat.

Princeps CONSULITUR a [orig: ] iu dice, Briss. Briss.

CONSULTARR est frequenti opera consilium inire. Old. Prat.

CONSULTATIO, quaestionem seu facti speciem


page 699, image: s0350

Iurisperito propositam,

CONSULTATIo similiter appellatur, Briss.

CONSULTATIO, hoc est, Old. Prat.

CONSULTATIO, id est,

CONSULTATIO non rite iudicata a [orig: ] iudicibus observanda non est,

In CONSULTANDIS rebus oportet ad plenum respicere: Old. Prat.

In CONSULTATIONIBUS non tantum Imperii proceres et summi magistratus, Old. Prat.

CONSULTI Imperatores a [orig: ] Procuratorib.

CONSULTIUS est; Briss.

CONSULTO et casu opponuntur. Briss.

CONSULTO, id est data opera, Briss.

CONSULTOR, qui iurisperitum consulebat. Briss. Briss.

CONSULTUS, adiectivum, signisicat scientem et peritum, Old. Prat. Briss.

CONSUMMARE est inchoatum perficere, Spieg. Prat.

CONSUMMATIO dicitur, Got.

CONSUMERE, id est, Briss.

CONSUMERE etiam pro occidere. Briss.

CONSUMPTA incendio domus. Briss.

CONSUMI actiones dicuntur, Briss.

CONSUMPTI nummi videntur, Briss. Prat.

CONTEMNRRe, negliegere et aspernari significat. Briss.

CONTEMNERE et sispicere eo distant:Spieg. Prat.

CONTEMPTIBILIS videri,

CONTEMPLATIO personarum habenda est, hoc est, Spieg.

CONTEMPLATIO, vox familiaris Ulpiano, Spieg.

CONTENDERE, litigare, Briss.

CONTENDERE pro in iudicio dicere, Briss.

CONTENDERE est plus quam [orig: qum] tractare, Got.

CONIENCUS, qui continet, Hot.

CONTESTARI significat tcstibus adhibitis aliquid declarare ac profiteri, Briss. Cuiac.

CONTESTATA lis tunc videtur, Prat. Briss. Spieg.

CONTESTATIO litis est eius rei,


page 701, image: s0351

Prat.

CONIESTATIO pro testatione l. 20.

CONTESTATIO, testibus adhibitis, Prat. Hot.

CONTEXTUS testamenti, Briss. Prat.

CONTIGNATIO (in l. 36. ff. de seruit. urb. Vitruvius lib. 2. c. 9. Ammia. Marcel. lib. 19. l. pen. ff. de dam. infect. et Plin. lib. 35. c. 13.) dicitur vel lignorum, Briss. Prat.

CONTIGNATIO, est trabium coassatio ad tabulata cenaculaque construend. Nebriss.

CONTINENIES provincias accipere debemus, Briss.

CONTINENTIA urbi pro suburbiis accipiuntur, Briss. Spieg. Prat.

CONTINENS etiam plerumque pro continuus, Nebriss.

Ex CONTINENTI, et in continenti, Briss.

CONTINGERE notissima significatione significat accidere. Briss.

CONTINGERE etiam attingere significat. Briss.

CONTINVA possessio dicitur, Old. Prat.

CONTINVI dies utilibus opponutur, Briss.

CONTINVUM tempus, Briss.

CONTINVA praedia, Briss. Prat.

CONTINVUS actus, Briss.

CONTINVUS annus,

CONTORQUERE Ciceroni est oratione non recta,

CONTRA, pro Ex diverso. Spieg. Prat.

CONTRA. id est, Prat.

CONTRA edictum facit,

CONTRA testamenrum non facit, Briss.

CONTRA Ius partium pronuntiare dicitur, Spieg. Prat.

CONTRA bonos mores, Spieg.

CONTRA legem facere,

CONTRA legem facit, Briss. Prat.

CONTRA sacras constitutiones iudicatur, Briss.

CONTRACTUS est duorum pluriumve in idem conventio et consensus, Hot.

CONTRACTUS et conventio.page 703, image: s0352

CONTRACTUS a [orig: ] contrahendo dicitur, Old.

CONTRACTUS causa efficiens est ius gentium, Old. Prat.

CONTRACTUS causa materialis, Old. Prat.

CONTRACTUS causam formalem si recte inspicias, Old. Prat.

CONTRACTUS den ique causa finalis est, Old. Prat.

CONTRACTUS alii re fiunt, Goedd.

CONTRACTUS impugnandi causa iusta non est. Prat.

CONTRACTUS nullus dicitur, Prat.

CONTRACTUM in eo loco intelligitur, Briss.

CONTRACTUM, actum, Goedd.

CONTRACTUS ex conventione legem accipere dignoscuntur,


page 705, image: s0353

Old. Prat.

CONTRACTUS bonae fidei dicuntur, Prat.

CONTRACTUS colonarius,

CONTRACTUS constituti, Spieg.

CONTRACTUS dationis sunt quatuor,

CONTRACTUM emptionis et venditionis, Spieg. Old.

CONTRACTUS Feudalis: Old. Spieg.

CONTRACTUS fidem detegendi servo potestas tributa est iuxta Hermogenianum in fin. l. in certis causis, Spieg.

CONTRACTUS Fiduciarius, Spieg.

CONTRACTUS Libellarius dicitur,

CONTRACTUS simulatus proprie est, Spieg.

CONTRADICERE est allegare iustam laesionem contra id quod agitur, Prat.

CONTRADICERE, et non consentire, Briss.

CONTRADICTOR. Contradictio. Briss.

CONTRADICIO iudicio consuetudinem firmare Ulpiano est, Spieg.

CONTRAFACERE, sic intelligendum: Alcia. Spieg.

CONTRAHERE, pascisci, Prat.

CONTRAHERE aureos pro redigere, Briss.

CONTRAHERE dicimus negotium, Prat.

CONTRAHIMUS crimen, Briss.

CONTRAHERE fraudem, Prat.

CONTRAHERE in loco, Spieg.

CONTRAHENTIBUS licere invicem se circumvenire, Prat.

CONTRAHENDARUM rerum genera sunt tria.

CON TRAHENTIUM deceptio iure civili toleratur usque ad dimidium iusti pretii, Old. Prat.

CONTRAHERE labem pudoris,

CONTRAHERE nuptias,

CONTRAHERE verbum varie et pro rei argumento accipitur.

CONTRAHERE quoque videtur, Prat.

CONTRAHERE populum,

CONTRAHERE rem et rationem.

CONTRAHERE alicui,


page 707, image: s0354

Hot.

CONTRARIETAS iuris est, Old. Prat.

CONTRARIUM, sen an) tinomi/an, Old. Prat.

CONTRARIUM iudicium tutelae quod directo opponitur daatur tutori. Spieg. Prat.

CONTRARIA iudicia rectis et principalibus opponuntur, Briss.

CONTRARIA Insula, Briss.

CONTRARIAM sententiam pati, Briss.

CONTRARIORUM eadem est disciplina, Old. Prat.

E vel Ex CONTRARIO, in . Prat.

In CONTRARIUM, pro ex contrario,

Per CONTRARIUM, leg. 1.

CONTRECTARE est rem loco movere, Briss. Prat.

CONTRIBUTIO est collatio, Prat.

CONTRIBUTA bona, id est,

CONTROVERSIA est certarum personarum de re propria contentio, Spieg. Prat.

CONTROVERSIA litem et quaestionem significat. Briss.

CONTROVERSIAM facere heredibus, Briss.

CONTROVERSIAM diiudicare, Briss.

CONTROVERSUM ius, Briss.

CONTROVERSIA pro vi et impetu accitpitur in l. 24.

CONTROVERSIA aquae in l. fluminum, Prat.

CONTROVERSIAM possessionis facere is videtur, Spieg. Prat.

CONTUBERNALBS, pro servorum coniugibus, Prat.

CONTUBERNALIS servus pro domestico, Old. Prat.

CONTUBBRNIUM in re militari, Briss.

CONTUBERNIUM etiam servile connubium significat.


page 709, image: s0355

Briss.

CONTUBERNIUM generalius accipitur in . quibus connumerari. Briss.

CONTUMACIA evidens, Prat.

CONTUMACIA praesumpta,

CONTUMACIA, inobedientiam significat, Old. Prat.

CONTUMAX est, Briss.

CONTUMAX non dicitur,

CONTUMAX non is tantum dicitur, Briss.

CONTUMAX dicitur, Spieg. Prat.

CONTUMAX etiam est, Prat. Briss.

CONTUMELIA iniuriam signisicat, Briss.

CONTUMELIA iudiciorum, Briss.

CONTUMELIAM facere,

CONTURBARE dicitur,

CONTURBO, as, Nebriss. Briss. Spieg.

CONTUSA vasa Ulpian. Spieg.

CONTUTOR, vide l. 1.

CONUBIUM, ut Ulp. Briss.

CONVALESCERE proprie est ad sanitatem corporil,


page 711, image: s0356

Biss.

CONVALESCERE iter, Briss.

CONVASARE, sicuti Marcellus et Donatus strictim interpretantur.

CONVELIERE iudicium,

CONVELLI fides, forma Iuris, Briss.

CONVENIRE, proprie est debitorem appellare. Hot.

CONVENIRE in manum dicebatur materfamilias, Briss.

CONVENIRE et necessarium esse differunt. Got.

CONVENIRE in matrimonium dicitur mulier, Hot.

CONVENAE dicuntur, Spieg. Prat.

CONVENIENS, et convenienter. Briss. Briss.

CONVENIRI interdicto, Prat.

CONVENIRE etiam in ius vocare significat. Briss.

CONVENIRE etiam dicuntur, Prat.

CONVENIRE testato in leg. 10. Briss.

CONVENIRE pro pacisci,

CONVENIT, absolute ponitur, Spieg.

CON VENIT, id est,

CONVENTA tacita, Spieg.

CONENTA conditio dicebatur, Hot.

CONVENTIO iusta dicitur in l. tale pactum,

CONVENTIONALES stipulationes sunt, Old. Prat.

CONVENTIONAIES stipulationes differunt a [orig: ] praetoriis,

CONENTIONIS nomen adeo generale est, Prat.

CONVENTIONUM tres sunt species: Prat.

CONVENTICULUM pro illicita congregatione Iurisperiti usurpant.

CONVENTUM agere seu habere dicebatur Proconsul, Briss.

CONVENTIS stare, Spieg.

CONVENTUM Theophil.page 713, image: s0357

CONVENTUS, contractam in unum locum ex compluribus hominum generibus multitudinem significat: Briss.

CONVENTUS quatu or modis intelligitur. Spieg. Prat.

CONVENTUS aliquando significat ius Episcopale. Prat.

CONVENTUS amicabilis,

CONVERSATIO aequalis, Prat.

CONVERSATIO, inhonesta, Briss.

CONVERSATIO, habitatio. Hot.

CONVERSUS dicitur omnis ecclesiastica persona, Prat.

CONVERTERE pecuniam in suos usus,

CONVERTERE pecuniam in aliam rem, Briss.

CONVERTERS vim testamenti,

CONVETERANI, vide l. 2.

CONVICIUM, iniuriam verbis factam denotat. Briss.

CONVICIUM, est contumelia petulantis iactat. Hot.

CONVICIUM a [orig: ] concitatione vel conventu venit,

CONVICIUM etiam in bona parte lerumque usurpatur,

CONVICIUM pro strepitu et vocum multiudine Cic. usupat in ea pro Archia: Hot.

CONVICIUM. Quod Ulpian.page 715, image: s0358

CONVICIUM non tantum praesenti,

CONVICIUM adversus bonos mores accipimus in unum collatam vociferationem, Hot.

CONVICTUS dicitur,

CONVICTUS scriptura, Briss.

CONVICTUS non est, Got.

CONVIVA, qui ad convinium vocatus est.

CONVIVIUM. Cicero, Spieg.

CONVOCARE ad seditionem,

COnVOLARE ad secundas nuptias, Briss.

CONVOTI, Festo dicuntur,

COOP TARE, est eligere inter pares,

CONUS a [orig: ] Syro Luciano in Lexiphane (ut refert Ioan. Bapt. in comment. Epist Sidon. Apoll. ad Domitium lib. 2.) pro capitio acuminato capitur.

COOPTARE Senatum tullius dicit,

COPIA pro faculatate et potestate ponitur,

COPIAM sui non facere, Briss.

COPIAS pro materiis ad aedificandum idoneis dixit Vitruvius lib. 6. Prat. Briss.

COPIAE, sunt cibaria, quae publice praebentur. Hot.

COPIAE, id est, Briss. Spieg.

COPIARI, verbum acstrense, Briss.

COPIATAS in No. 59. Prat. Briss.

COPIOSUM patrimonium, Spieg.

*kottabi/s1is2, convivalis ludus erat apud Graecos,

COPULA, id est,

COPULARE, iungere matrimonio, Briss.

COPULATAE nuptiis, Briss.

COPULATIVA oratio,

COPULATIVAM coniunctionem duobus modis accipi. Spieg.

COPULATIVAS particulas,page 717, image: s0359

COQUERE calcem, Briss.

COQUENDAE calcis ius et seruitus,

COQUINATORIUM, vel potius coquinarium, Spieg.

CORACINUM colorem Iuriscons. Prat. Got.

CORAM factum, Alcia. Spieg. Prat.

CORAM sententiam dicere arbiter videtur, Briss.

CORAM Titio aliquid facere iussus non videtur praesente eo fecisse, Briss.

CORBIS, licet communi vocabulo vas sit vimineum, Nebriss. Prat. Briss.

*k*o*r*i*n*q*i*a*z*e*s*q*a*i veteribus Vulgato ico dicebantur,

CORINTHIUM aes, Nebriss.

CORIUM bovis mortui l. 49.

CORENLIAE leges quatuor praecipue in libris nostris memorantur. Briss.

CORNELIANUS fundus, Briss.

CORNICULARIUS, Ut Plane innotescat huius dictionis significatio, Spieg.

CORNICULARII Brissionio militum quoddam genus, Got. Prat.

CORNICUM oculos configere,


page 719, image: s0360

Hot. Prat.

CORNVARII in l. finali, Briss. Prat.

CORNV percussus a [orig: ] bove l. 52.

ROROLLARIUM, id quod praeter debitum additum est, Spieg.

COROLLARIAE autem corollae erant, Turneb.

CORONA, qua reges investiuntur, Old.

CORNA clericorum est in signum regni,

CORONARUM genera et differentias persequitur Tertullianus lib. de corona milit. Prat.

CORONAE mensarum l. 19. Prat.

CORONAE sacrae, Briss. Prat.

CORONAE triumphales sunt aureae, Briss.

CORONARIUM aurum in rubr. Briss. Prat.

CORPORALIA pignora ad differentiam Nominum et lurium, Briss.

CORPORALIS occupatio est nuda et fine iure detentio. Briss.

CORPORALIS possessio, quae corpore tenetur. Briss.

CORPORALES res sunt, Briss.

CORPORALIS macula in l. 3.

CORPORALITER acceptum pignus dixit Iul.

CORPORALITER tradere, Got.

CORPORATI, collegae, Hot. Briss.

CORPORE et animo possessioni ineumbere, Spieg.

CORPORIS. et quantitatis differentiam vide apud Cuiac.

CORPUS et Ius separantur l. 8.

CORPUS meum uxori meae volo tradi sepeliendum in funde illo, Spieg.

CORPUS positum, Old. Prat.

CORPUS, pro collegiis et universitatibus a [orig: ] Iuriscoss. Old. Prat.

CORPUS mensorum frumenti, Prat.

CORPUS matrimonii l. 20. Briss.

CORPUS, id est, Briss.page 721, image: s0361

CORPORA, ut EPiphanius annotat in lib. cui titulus est a) gpu/rwtos2,

CORPORALITEr praestitum iusiurandu m, l. 1. Prat.

COrPORE quaestum facere: Briss.

CORPORE vitiatus, corpore vitiatos,

CORRADERE est cum difficultate summam aliquam ex venditione redigere, Prat. Hot.

CORRADERE pecunias, Spieg.

CORRADERE picturas l. 38.

CORRASI nummi,

CORRECTIO legum, Old. Spieg.

CORRECTORES provinciarum, Prat.

CORREI sunt eiusdem obligationis debitores,

CORRELATIVA alias relata, Old.

CORREPTIO, magis ad verba,

CORRIGI dicuntur, Briss. Prat.

CORRIGERE aedificium, Briss.

CORRIVALES sunt, Spieg.

CORRIVARI. l. 1. Prat.

CORROBORATUS, pro egressus annos pubertatis, Spieg.

CORROBORATA donatio possessione l. ultim.

COrROBORATUM praescriptione l. 1. Briss.

COrRUMPERE servum,

CORRUMPERE album praetoris. Briss.

CORRUMPERE fructus, Briss.

CORRUMPERE iudicem, Briss.

CORRUMPERE pro, Spieg. Old.

CORRUMPERE, est infringere auferendo efficaciam, Spieg.

CORRUMPI dicuntur stipulationes,

CORRUPISSE (quod ad Leg. Aquil. attinet) videtur, Briss. Prat.

CORRUPISSE etiam intelligitur tabulas, Briss.

CORRUPTELA, est perversa consuetudo sacris canonibus inimica, Prat.

CORRUPTI appellatione continetur fractum et ustum,

CORRUPTI iu dices. Briss.

CORRUPTORES testamentorum aut aliarum scripturarum,


page 723, image: s0362

Spieg. Prat.

CORRICBUM, locus ubi puellae sese exercere et ludere solitae essent.

GORTINAE regiae quid sint, Got.

COSTUM. Martian. Hot.

COSTUM est Radix herbae in India, Briss.

COTIDIE per c. et non quetidie per q. debere scribi Quintil. Nebriss.

COTIS ferro subigendo necessariae fit mentio in l. 11.

COTORIA, vena est, Spieg. Prat.

CP.

CP. Nota est, Hot.

CR.

CRABATTUS, *kar/battos2, Hot.

CRATER nomen quidem generale est:

CRATITIUS paries, Prat.

CRASSA negligentia l. 6.

CRASSESCERE. Vide,

CRATISTI serui fit mentio in l. 54.

CREARE frequens verbum apud Iuriscos. Spieg.

CRHARI dicuntur, Briss.

CREATIONBM tutorum celebrare,

CREBRA indagatio,

CREDENDI appellatio generalis est:


page 725, image: s0363

Hot.

CREDERE proprie is dicitur, Prat.

CREDERE et deponere diversa sunt et separata, Prat.

CREDITOR ut quis dicatur, Old. Prat.

CREDITORES peculiares, Old. Prat.

CREDITORES eos accipere debemus, Old.

CREDITOR is est, Old.

CREDITORES quoque Prat.

CREDITORES secundum vetustatem nunc quoque censentur, Prat.

CREDITORUM appellatione non illi tantum accipiuntur, Briss.

CREDITI appellatio latius patet quam mutui. Briss.

CREDITOREM absolvere, Old. Prat.

CREDITRIX l. 16. Briss.

CREDITUM nauticum a [orig: ] terrestri differt: Got.

CREDITUM significat usuras,

CREDITUM a [orig: ] mutuo differt, Prat.

In CREDITUM Pecuniam accipere, Old.

CREDENTIA est assertoria epistola, Prat. Spieg.

CREDENTIARIUM nominant barbari eum, Spieg. Prat.

In CREDITUM ire ex causa emptionis,

In CREDITUM abire idem significat, Prat.page 727, image: s0364

In CREDITUM ire per prolepsin simpliciter pro credere Plerumque accipi constat, Prat.

In CREDITUM ire dicitur, Prat.

In CREDITUM iri dicitur, Briss.

In CREDITUM possidere, Prat.

In CREDITUM autem possidere,

In CREDITO esse argentum dicitur, Prat. Briss.

CREDITI adpellatio eam tantum pecuuniam demonstrat, Prat. Briss.

CREDULUS, qui facile credit, Spieg.

CREMIA, hoc est,

CREPIDA. Id genus calciamentorum appellantur crepidae,

CRBTIEODINAE l. 9. Briss.

CRETA dicitur terra tenax.

CRETAEFODINA dicta est, Nebriss.

CRPTAM fodere. Briss.

CRETATAE crepidae,

CRETIO, quam ita diffinit Ulpianus 22. Hot.

CRETIO aut vulgaris dicitur, Hot.

CRIMEN generale verbum est, Hot.

CRIMEN, pro criminatione et accusatione ponitur apud Ulp. 1. 7. Hot. Prat.

In CRIMINE perseverare dixit Ulp. in 1. 7. Briss.

CRIMEN suspecti,page 729, image: s0365

CRIMEN maiestatis.

CRIMEN laesae maiestatis est, Old Prat.

CRIMEN derivare.

CRIMEN domesticum ac vernaculum Cicero appellat, Spieg.

CRIMEN expilatae hereditatis, Alcia. Spieg.

CRIMEN importare,

CRIMEN militare est,

CRIMINA extraordinaria differunt a [orig: ] popularibus et privatis: Got.

CRIMINA, in quibus impunita dabatur indici (id est, ei qui cius facinoris, cuius ipse est conscius, latebras indicat) sunt maiest atis et proditionis.

CRIMINA publica recensentur in l. 1. Spieg.

CRIMINA legitima, Hot. Prat.

CRIMINA publica alia sanguinis poenam ingerunt: Got.

CRIMINARI aliquem l. 4. Briss.

CRIMINALITER usurpavit Ulpian. Spieg.

CRIMINALIA iudicia, Hot.

CRINA in l. 21. Hot.

CRINALE ornamentum capitis est ad fingendum eapillos, Nebriss.

to\ *krino/menon est disceptatio,

CRITHOLOGIA, l. 1. Prat.

CROCINUM (iuxta Haloandri editionem) pro coracino legendum in l. quaesitum. Old.

CROCOTIA vestes delicatae fuerunt,

CROCUPHANTIA, opinor esse muliebria orname???ta villosa, Hot.


page 731, image: s0366

Got.

CRUCE affici, Briss.

CRUCIATUS vocatur, Spieg.

CRUCIATUS carceris, Briss.

CRUDAE vuae,

CRVENTA spectacula sublata.

CRUCIAR II, qui tolluntur in crucem, Spieg.

CRURA equi frangere.

Mula CRUS agasoni fregit,

CRURALES fasciae l. 25. . 1. de aur. arg.

CRURULES, quod Beroaldus Maior elegans vocabulum dicit, Spieg. Prat.

CRUSTVAR II, a [orig: ] crustis: Spieg. Prat.

CRUSTA feminino genere fragmentum est quoddam tenue vel lapidis,

CRUSTAE Isidoro lib. 19. Prat.

CRUSTA agri in l. 9. Briss.

CRSTAE etiam aureae in l. 32. ff. de aur. arg.

CRUX, servorum, Spieg.

*kruptai\ apud Ulp. in l. 3. Prat.

CV.

CRUBILE. Quaere Lectulus.

CUBICULARII, qui cubiculo, Briss.

CUBICULUM, locus in quo cubile (id est, lectus, in quo cubetur) sternitur. Spieg.

CUBICULUM Principis, Spieg.page 733, image: s0367

CUBICULTRIUS leg. 65. Prat.

CUBITAL brachiale,

CUBITUS Nili. Briss.

CUBUS, quid sit, Got.

CUCULUS, tegmentum capitis,

CUCUMA, quid sit apud Iureconsultos in l. prima. Spieg. Cuiac.

CUCUMA Prateio videtur esse genus aedificli,

CUCUMA aliud est a [orig: ] cucurnia vel curcuma, Got.

CUCUMAM, Bapt. Old.

CUCUMELLA apud Alphen. Hot.

CUCUMIS, ornamentum ex aurichalco in modum lancis factum,

CUCURBITARE dicitur vasallus, Prat.

CUDONES apud Silium Italicum sunt galeae pelliceae:

CUI voles,

CUILIBET relictum ex familia,

CUIUSLIBET conditionis: Old.

CUIUSQUE, pro cuiuscumque, Briss.

CULCITRAE, alii Culcitae, Spieg.

CULCITRAE autem lectis imponuntur, Briss.

CULLEUS, ut docer Fulgentius,


page 735, image: s0368

Prat. Briss.

CULLEUM Isidor. lib. 5. Briss. Got.

CULEUM quoque veteres simpliciter corium vocant. Briss.

CULINAE (ut ait Aggenus Urbicus) loca sunt publica inopum funeribus destinata.

CULMEN proprie tegminis ex culminibus facti cacumen signat,

CULPA est laesio per imprudentiam alteri illata,

CULPA est laesio. Old. Prat.

CULPA est deviatio a [orig: ] legis dispositione,

CULPA est deviatio ab eo quod bonum est, Old. Prat.

Inter CULPAM et et dolum quid intersit, Hot.page 737, image: s0369

CULPAE quinque species tractant interpretes,

CULPA latior, Old. Prat.

CULPA contingit bifariam, Prat.

CULPAE latiori adnumeratur ignorantia iuris communis,


page 739, image: s0370

Prat.

CULPA levior est incuriositas, Prat.

CULPAm qui simpliciter dicit, Prat.

CULPA uxoris vel mariti divortium factum solutumve matrimonium dicitur, Briss.

CULPA autem uxoris diremptae nuptiae videntur, Briss.

CULPAE adnumeratur imperitia,

CULTUS Villae. l. 12. Briss.

Articulus CUM, copulam significat. Hot.page 741, image: s0371

CUM QUATVORDECIM ANNORUM ERIT FACTUS, Briss.

CULTBLIUS tonsoris l. 11. ff. ad leg. Aquil.

CUM pro Quia, Briss.

CUM, id est, Got.

CUM praepositio ad personas principales non cohaerentes posita, Spieg.

CUMQUE, Vide,

CUM commodissimum erit, Old.

CUM dare potuerit.

CUM instrumento fundus legatus,

CUM iustae aetatis factus fuerit cum perfectae aetatis fuerit, Spieg.

CUM nupserit lego,

CUM omni causa: Prat.

CUM oportuerit,

CUM populo agere (quae verba legis sunt 12. Tab.) est rogare quid populum quod suffragio suo, Prat. Hot.

CUM Patribus autem agere, Spieg.

CUM omnibus quae domi sunt, Prat.

CUM voluerit, Spieg.

CUM is in tutelam suam pervenerit. Spieg.

CUM quatuordecim annorum erit factus, Briss.

CUM ita legatur, Spieg.

CUM morietur ipse servus.

CUM pater moreretur: Spieg.

CUM IMPERIO esse dicebatur apud antiquos, Hot. Prat.

CUM SACCO adire, Hot. Alcia. Prat.

CUMERA apud Horatium in epistolis vas est vel vimineum,

CUMULATIO, est ius persequendi multis actionibus in uno, Old. Part.

CUMULATIO actionum, Old. Prat.

CUMULUS patrimonii 1. 3.

CUMULUs aeris alieni. Prat.

CUMULUS debiti,

CUMULUS legati. Briss.

CUNABULA, pro primis rudimentis, Spieg.page 743, image: s0372

CUNCII vocabulum, Spieg.

CUNEI peditum sunt globi, Briss.

CUNICULUS pro canali, Spieg. Old. Prat.

CUNICULUM pergentem in Iulii, Briss.

CUNICULUM agere l. 11.

CUNIRE, Lege,

CUPIDI, pro amantibus eleganter apud Ulp. in sin. l. 1.

CUPIDITAS, hoc est, Spieg.

CUPPA, et cuppula vasa sunt vinaria, Got.

CUPRESSI inter infrugiferas arbores referuntur, Got.

CUPRESSUS. Cupressus arbor est (uti docuit Plin.) natu morosa,

CUPRESSUM navigiis aptam arborem fuisse indicat l. 26. Briss.

CURA, pro onere, Spieg.

CURA aedium sacrarum. l. 1.

CURA Epistolarum inter officia praefecti urbi ponitur, Cuiac. Got.

CURA a [orig: ] cultura separatur, Prat. Briss.

CURAE appellatione, Briss.

CURARE pro incrustare, Prat.

CURAE, pro operam dare,

CURARE pro aegrotis mederi,

CURARE negotia pro gerere, Prat.

CURARE lacum,

CURARE vestimenta,

CURATE agros accendere, Spieg.

CURATOR. Generali vocabulo is dicitur curator qui rebus aliquibus curandis gerendisve praeficitur.page 745, image: s0373

CURATOR bonorum, Briss.

CURATOR est, Old.

CURATURUM se promittens,

CURA Palatii, Briss.

CURATORES multiplicis generis in libris nostris momorantur. Briss.

CURATIONIS iudicium. Prat.

CURATIONEM restituere eadem forma, Prat. Briss.

CURATIO, sive Curatela, Prat.

CURATOR definitur, Hot.

CURATOR alius est Legitimus,

CURATORES operum. Briss.

CURATORES corporum. Prat.

CURATOR municipum.

CURATOR rei publ. leg. fin. Digest. Prat.page 747, image: s0374

CURATOR Reip. Prateio,

CURATOR Caesaris, Prat. Briss.

CURATORES frumenti, Briss. Briss. Prat. Briss.

CURATOR ventris dicitur,

CURAX, pro diligenti et sollicito. Hot.

CURCUMA in lib. 11.

CURIA trita significatione senatus Romani, Briss.

CURIA et senatorum,

CURIA pro loco accipitur, Old.

CURIAIIS Curiales dicuntur curiaemunerib. Got.

CURIA in municipiis et coloniss sumitur pro loco in quo consilium publicum habebatur, Prat.

CURIAE et Curiatae leges.

CURIAE Dominicales,

CURIAE familiarum.

CURIALIS, idem quod Decurio, Hot.

CURIALES, sub Romanis principibus erant ex principalibus civitatum, Spieg.

CURIAS a [orig: ] cura dictas esse, Old. Prat.

CURIA autem, Got. Old. Prat.

CURIALEs equi in leg. 4. Briss.

CURIALITAS quam barbare dicitur, Spieg.page 749, image: s0375

CURIARUM ius pro Curparum vulgo cum vitio legitur in l. 2. Briss.

CURIATAE leges,

CURIATA lege adoptiones factas, Briss.

CURIONES ii erant qui pro curiis facrificabant, Prat.

CURIOSI appeilantur, Alcia.

CURIOSI erant, Spieg.

CURIOSITAS est paralysis ac tabes,

CURIOSUS homo,

CURIOSUS in bonam parte, Spieg.

CURAGENDARII pro eodem sumuatur l. 1. Prat.

CURMI, ex maceratis et coactis frugibus potus. Prat. Got.

CUROTROPHIUM, kourotrofei=n, Hot.

CURRICULUM temporis, Spieg.

CURSOR proprie est, Spieg.

CURSUS exhibitio, Hot.

CURSUS vehicularis,

CURSUS publicus, Prat.

CURSUS aquae.

CURSUS fluminis l. 30. Briss.

CURSVALES equi, Prat.

CURSORES, veredarii. Prat.

CURTIS idem quod curia.


page 751, image: s0376

Prat.

CURVI, l. 3. Spieg.

CURULEs aediles dicti a [orig: ] curuli. Spieg. Prat.

CURULES Equi, Briss.

CURULIS sella dicebatur, Hot.

CUSO frequentativum est a [orig: ] cudo, Spieg.

CUSTOS ecclesiae is dicitur, Prat.

CUSTOS Iuris civilis, Briss.

CUSTOS urbis praefectum urbi significat,

CUSTODIA diligentem rei curam, Briss.

CUSTODIA, idem significare videtur, Hot.

CUSTODIRE diligenter, Old. Prat.

CUSTODIA reorum alia publica est,

CUSTODIV plena, Briss,page 753, image: s0377

CUSTODIA iungens l. 5. Briss.

CUSTODIAE pars est damni infecti cavere, Briss.

CUSTODIAS a [orig: ] magistratu audiri, Prat.

CUSTODES, observatores, Hot.

CUSTODES Aedium, Briss.

CRUSTODES tabularum, Prat.

CUSTODES etiam appellabantur qui dati errnt et appositi ad mulieres custodiendas Mart.

CUSTODES, Quoque eos, Briss.

CUTIS innatum corporl amiculum et cooperimentum. Spieg.

CYATHUS, vasculum, Spieg.

*k*u*b*i*s*t*h*t*h*r*e*s Graecis urinatores, Spieg.

CYCLADES. Insulae sunt Clyclades (ut Plinius testatur) in Ionio mari,

CYCLICUS scriptor qui dicatur,

CYDONIUM, kudw/nion, Hot. Got.

CYDONEUM in l. 9. Briss.

CYLINDRI, lapilli teretes et oblongi, Hot.

CYLINDRI erant gemmarum sive smaragdorum species quaedam a [orig: ] forma vocatae,

CYMATILIS vestis dicitur, Spieg.

CYMBIUM poculi quoddam genus, Got.

CYNICA cena vitam traducere dicuntur,page 755, image: s0378

CYNICUS, Alberico suae aetatis auctores secuto, Spieg.

CYNOSARGES: vide Gymnici agones.

CYNUS Iureconsultus, Hot.

CYPROGENIA, eius fit mentio in l. 29. C. de reb. dub.

CYPRUS Insula l. 17 de poenis in C. Theod.

CYRUS Aufrodiensium civitatis Episcopus l. 37. Briss.

CYRENENSIS provincia, vid. l. 61. . 1. ff. locat.

CYZICENI in l. 7. Got.

D.

DLitera datum significat, Hot.

DABO verbum sollenne,

DACIAE provinciae, Prat. Spieg.

DACIAE verbum (ait Gothof. ad Nou. II. in praefat. ibi: distat a [orig: ] Dacia mediterranea) comprehendit hodie Transsiluanium,

*daktu/lios2 Graecis annullus. Got.

DACTYLIOTHECA annulorum capsula. Briss. Hot.

*dia/foroi, id est, Got.

*dah\r Graecis est mariti frater, Prat.

*daimonizo/menos2 no/s1us2 comitialis morbus dicitur, Got.

DAEMONUM cultus et pompae sunt spectacula gentilium, Got.

DALMATICA est vestis, Prat.

DAMNASI, pontisicis mentio fit in leg. 1. in princip. Got.

DAMASUS papa primus accusatus de adulterio,

DAMIURCI, qui et demiurgi apud Dorienses,

DAMNA fatalia quae imprudentibus accidunt. Briss.

DAMNABILIS est ars Mathematica et omnino interdica,

DAMNARE et reprobare differunt;

DAMNARE multae, Prat.

DAMEARI indicta causa dicuntur, Spieg. Prat.

DAMNARI adulterio.

DAMNAS apud Iurisconsaltos vox peculiaris.


page 757, image: s0379

Briss. Spieg.

DAMNATA publico iudicio quae habeatur vel non,

DAMNAS sit,

DAMNARI ex parte, Briss.

DAMNATI voti sunt,

DAMNATI ad ferrum, Spieg.

DAMNATI in metallum.

DAMNATIO capitis. Briss.

DAMNATIONIS poena in manibus et suris una inscriptione comprehendi potest,

DAMNATUS in edicto praetoris, Briss.

DAMNATUS dicitur haeres, Briss.

DAMNATUS in crimine capitali. Briss.

DAMNATUS ex delicto militari:

DAMNATUS ob carmen famosum, Briss.

DAMNI Species est intertritura et intertrimentum.

DAMNI iniuria dati et furti differentia.

DAMNATIO et damnum ab ademptione et quasi diminutione patrimonii dicta sunt,

DAMNO, verbum notae significationis, Spieg.

DAMNO praeter notam significationem, Nebriss.

DAMNO imputatur commodum amissum.

DAMNO litis puniri, Spieg.

DAMNI sive eius quod interest, Hot.

DAMNI infecti promittere,


page 759, image: s0380

Briss.

DAMNO ad fligere.

DAMNOSA hereditas.

DAMNUM, inquit Varro lib. 4.

DAMNUM dividitur in iniuriam et pauperiem. Spieg.

DAMNUM quomodo dister a [orig: ] Iucro cessante, Spieg.

In DAMNUM alterius nulli est subneniendum,

DAMNUM et damnatio ab ademptione et quasi diminutione patrimonii dicitur. Briss.

DAMNUM tribus modis fit,

DAMNUM in societate non intelligitur,

DAMNUM inferens non est absolvendus nisi damno secundum arbitrium laesi restituto.

DAMNUM iniuria datum dicitur,

DAMNUM iniuria datum, Briss.

DAMNUM sine iniur ia facientis datum,

DAMNUN dedisse videtur, Briss. Prat.

DAMNUM non modo pecuniarum: Briss.

DAMNAM facere id est darc.

DAMNUM faciens non excusatur ignorantia,

DAMNUM pro poena accipiunt in l. Speig.

DAMNUM ad res seu pecuniam: Spieg.

DAMNUM quod quis sua culpa sentit, Prat.

DAMNUM is dat,

DAMNUM capere, Briss.page 761, image: s0381

DAMNUM nemo facit, Briss.

DAMNUM, videtur esse possessori,

DAMNUM infectum, Prat.

DAMNUM decidere, Prat.

DAMNUM existimationis in leg 1. C. si contra matris voluntatem,

Sine DAMNO, id est sine diminutione, Briss.

DAMDI verbum quid operetur,

*danei/zein nautikw| to/pw|, id est, Got.

*danei/zesqai pro mutuo accipere. Hot.

*daneisth\s2, ereditor. Got.

DANS sub condictione aliquid faciendi,

DANUBIUS, sive Ister, Got.

DAPHNE, exstat titulus, Alcia.

DAPHNIS mulieris nomen.

DAPIFER dicitur ferens dapes;

DAPSILIS est ille,

DARDANARII dicuntur, Hot.

DARDANARII. Tornebus advers. lib. 9. capit. 17.


page 763, image: s0382

Cuiac.

DARDANIA, seu mediterranea Mysia,

DARE, est accipientis facere, Spieg. Briss.

DARE, id est,

DARE damnum, Spieg.

DARE, pro permutare, Prat.

DARE debere est facto suo dominium retro transferre. Spieg.

DARE, pro damnare, Prat.

DARE, adsignare,

DARE, hoc est solvere. Prat.

DARE nuptui,

DARE, est delegare. Prat.

DARE intelligendus est qui remittit. Prat.

DARE, id est,

DARE, praestare,

Quod te mihi DARE, facere oportere,

DARE, id est, Prat.

DARI ctiam vacua possessio dicitur leg.

DARE, proprie est dominium transferre. Hot. Old.

DARE diem in epist. Prat.

DARE, id est,

DARE, pro facere positum a [orig: ] Iurisconsultis iu l. si quis ab alio ff. de re iudic. Old.

DARE, facere,

DARE facere vetus fuit formula actionis in personam,

DARE vindicias secundum seruitutem, Hot.

DARE vindicias secundum libertatem,

DARE in arte notariatus dupliciter capitur:


page 765, image: s0383

Old. Prat.

DARE non solum intelligendum esse censet Iabolenus in leg si muliet,

DARE simpliciter pronuntiatum,

DARE pro adiuncto variat significationem: Old.

DARE improprie dicitur, Old. Prat. Spieg.

DARE actionem et iudicia praetor dicebatur,

DARE iudicium, Spieg.

DARE beneficium, Spieg.

DARE civitatem pro civem facere. Spieg.

DARE inquit Seneca lib. 1. de benef. Briss.

DARE consensum.

DARE dilationem etiam apud Cic. invenitur.

DARE ferias pro observare, Old.

DARE corporaliter in l. 18. Got.

DARE vel facere donatioem,

DARE pignori l. 4.

DARE placita.

DARE Sacramentum facitonis l. 5.

DARE in mandatis,

DARE in solutum leg. 13.

DARE in matrimonium,

DARE in nuptias. Spieg.

DARE mancipio,

DARE mutuum testimonium dicuntur, Spieg.

DARE oportere,

DARE poenas incestus, Spieg.

DARE potestatem, Spieg.

DARE se in arenam. l. ult. ff. de fugitiu.

DARE se militiae. Briss.

DARE iusiurandum dicitur etiam, Old. Spieg.

DARE nomen, Old. Spieg.

DARE sententiam,


page 767, image: s0384

Briss.

DARE usamfructum heres iussus, Briss.

DARE tutores l. 2. 3. et passim,

DARE intelligitur qui remittit l. generaliter ff. de calum.

DARE videtur qui legitime offert, Got.

DARE non possumus alteri, Got.

DARE beatius est quam accipere c. cum Marthae,

DARI verbum improprie accipitur pro eo quod est tradi, Spieg.

DARI fieri, Briss.

DARI etiam vacua possessio dicitur l. 31.

DARI fundum Tusculanum stipulatio,

DARI in metallum, Briss.

Sic DARI metallis. Got.

DARI, et fingi dari,

DASUMIANO vel Dasumaiano SCto de his caveba tur, Briss.

DATA libertas,

DATA semel libertas non revocatur.

DATA ad hoc opera, Briss.

DATA opera,

DATA non videntur, Briss.

DATIO a [orig: ] facto non discrepat l. 15. Got.

DATIO, id est,

DATIO legati,

DATIO omnis aut sit ob rem,

DATIO mutui in . Spieg.

DATIO pecuniarum,

DATIO ususfructus,

DATIO insolutum est datio pro solutione et satisfactione:

DATIO bonorum possessionis Curatoris, Briss.

DATIVI tutores diceantur auctore Ulp. in Instit. tit. 11. Briss.

DATV iri,

DATUM substantivum in tit de condict. Old.

DATUM a [orig: ] me videtur quod vel a [orig: ] procuratore omnium bonorum, Briss.

DATUS iudex, Old.

DE.

DE praepositio quandoque auget,

DE pro A. Briss.

DE quandoque significat vel ex,


page 769, image: s0385

Spieg.

DE interdum pro,

DE interdum ponitur pro super,

DE praepositio quandoque denotat causam materialem,

DE praepositio quando significet causam proximam l. vel remoram,

DE particula in l. 7. . 2.

De eadem familia. Spieg.

DEALBATORES, item Deauratores l. 1. C. de excusat. Spieg.

DEAMBULANDi ius, Spieg.

DEBERE est iure aliquo teneri ad dandum vel faciendum aliquid. Hot.

DEBERE verbum ad omnes omnino actiones referendum est,

DEBERE defunctus non dicitur, Old. Spieg.

DEBERE est de alio habere:

DEBERE adfectionem dicitur in leg. 2.

DEBERE in tributa,

DEBERE optimo iure,

DEBERE legatum, Briss.

DEBERI dicimus quod dic certapraestari oportet,

DEBERI proptie id tantum intelligitur, Briss.

DEBERI natura quoque dicimus, Briss.

DEBET verbum necessitatem importat,

DEBETUR vel pure,

DEBILES personae, Prat.

DEBITA portio,

DEBITA portio,

DEBERI autem parentum hereditas liberis intelligitur, Briss.

DEBITA etiam patronis portio, Briss.

DEBITA AEDIBUS seruitus l. 5. Briss.

DEBITA repraesentare,

DEBITI appellatio plerumque solam naturalem obligationem continet. Briss. Prat.

DEBITI solutio unde dicta sit, Spieg.

DEBITI facere gratiam, Old.

DEBITI instar habet id, Old. Prat. Spieg.

DEBITI viam venire,

DEBITI appellatione veniunt et ea,

In DEBITI vicem actionem dare l. 1. c. de oblig. et act.page 771, image: s0386

DEBITOR proprie appellatur, Briss.

DEBITOR in primis, Prat.

DEBTOR tenetur liberare fideiussorem ab omni obligat.

DEBITOR ox obligatione c. vili, Prat. Prat.

DEBITOR debitoris a [orig: ] creditore Chirographario conven ri non potest.

DEBITOR hereditarius dicitur is

DEBITOR heredit arius is quoque dicitur, Old.

DEBITOR putativus, Old. Spieg.

DEBITOR obnoxius.

DEBITOR communis donec vivit

DEBITOR tuus est, Spieg.

DEBITOR non videtur, Briss.

DEBITOR usurarius, Hot.

DEBITOR tam excontractu, Briss.

DEBITOREM contra hereditarium

DEBITORES rerum publicarum accipere debemus

DEBITORES civitatum sunt

DEBITRIX mulier l. 24.

DEBITRIX domina.

DEBITRIX filci l. 4.

DEBITV iri, Hot.

DEBITUM, Personae vel res alicuius, Old.

DEBITUM solutum dicitur, Spieg.

DEBITUM est in quod aliquis alteri et naturali et civili obligatione tenetur.

DEBITUM est quod ab invito exigi potest

DEBITUM est aes alienum.

DEBITUM id est hereditas in 18.

DEBITUM in.

DEBITUM bonorum subsidium est legitima portio Gotofr.

DEBITUM quomodo exstinguatur

DEBITUM intelligitur remitti redditionc Chirographi vel instrum enti

DEBILES petsonae

DEBILITATUS, homo, Briss.

DEBLATERARE est garrirepage 773, image: s0387

DECANATUS est societas decem virornm secndnur Hug. et Accurs.

DECANI in leg. 1. Prat.

DECANUS in cap. 1. Prat.

DECANI Ecclesiae Constantinopolitanae non sint plures quara nongenti quinquaginta.

DECANUS Modestinus in singulari libr. quem de rei militi vocabulis fecit

DECANI in monasteriis appellat i sunt, Briss.

DECANICA in Novell. Got. Got.

*dekawra=toi, l. 3. Briss.

*dekawra=toi erant decemviti ex decurionum ordine constnuti, Hot.

DECAPROTOS esse potest minor 25.

DECETERO, vide auth.

DECEDERE in l. 1.

DECEDERE est proprie a [orig: ] mandata functione discedere

DECEDERE iure suo

DECEDERE officio non est ab officio recedere, Old.

DEC EDERE pro mori, Old.

DECEDERE in fata suo

DECEDERIT, pro decesserit, Briss.

DECEDERE possessione, Old. Prat.

DECEDERE autem non homines tantum, Briss.

DECEM aut quindecim haeres dato, Old.

DECEM et octo annos plenae pnbertati, Old.

DECEM personae quae sint

DECEM dies qui dantur ad appellandum

DECEMBER, l. 38.

DECEMPEDA, regula est seu pertica decem pedum, Old.

DECEMPEDATOR, qui eo mensurae genere demetltur.

DECEDPRIMI et decemprimatus vide supra dekapra=toi.

DECEMPRIMI cutiales l. 2. Got.

DECEMVIRI rei public.


page 775, image: s0388

Prat.

DECEMVIRI. Pomponius in l. necessatium. Old.

DECEMVIRI. suspieor viros illos decempage 777, image: s0389

DECENAS vide leg.

DECENNIUM prolixum est: Got.

DECENNIUM consirmt revocationem testamenti miminus sollennem, Got.

DECEPTA falsa existimat one. l. 18.

DECEPTIS, non autem decipientibns

DECEPTIONEM circumventionem, Spieg.

DECEPTUS non videtur minot

DECERNERE est cognitionaliter statuere.

DECERNERE praetor dicebatur

DECERNERE etiam principes dicebantur l. 28. Briss.

DECERNERE actionem, Briss.

DECERNERE quaestionem

DECERNERE curationem et tutelam.

DECERNERE in l. 5.

DECERNERE et cognoscere subtiliter sunt diversa.

DECERNERE legis sanctione

DECERPERE est aliquid ex aliqua re detrahere

DECERPERE olivam immaturam

DECERNI actio, Briss.

DECESSIO pro deminutione et detractione, Briss.

DECESSIO damnum.

DECESSOR est cui e proumcia abeunti successor mittebatur, Spieg.

DECESSOR in iure Canonico nuncupatur

DECESSOR ad administrationem deponere non debet antequam successor ad provinciae fines pervenerit.

DECESSUS novissimi, Briss.

DECESSORIS sui sententiam retractare nemo potest.

DECET proprie couveniens est, Spieg.

DECET concernit honestatem

DECIDERE, pacisci et transigere significat


page 779, image: s0390

Briss.

DECIDERE est litem consensu mutuo dirimere, Old.

DECIDERE damnum

DECIDERE damnum pro fure, Hot. Briss.

DECIDERE iureiurando. Briss.

DECIDERE verberib l, 2.

DECIDERE verbum est unum ex legib. Got.

DECIDERE dubitationem.

DECIDERE causam

DECIDERE, etiam corruere significat. Briss.

DECIDERE quoque arbores dicuntur, Briss.

DECIES praecisa locutione. Prat.

DECIES centena milia nummon, Got.

DECIMA, seu decuma, Old. Prat.

DECIMAM bonorum vonere.

DECIMARI, l. 2. Briss.

DEDECIMIS apud Christianos receptis. Got.

DECIMAE a [orig: ] quo, Got.

DEDECIMARIIS sublatis est tit. 58.

DECIPERE genericum est. Old. Prat.

DECIPERE contrahentibus non licet.

DECIPIENTIBUS iura non subveniunt

DECISA causa. l. 3.

DECISIO pro pactione seu tsausactione,


page 781, image: s0391

Old. Prat.

DECISIO causae.

DECISIO vetus leg. 6.

DECISUM semel ab eodem iudice

DECLARANS non dicitur novum ius edete

DECLARARE ad facta frequentius quam ad dicta pertinere, Old.

DECLARARE iudicem.

DECLARARE communi consensu.

DECLARARE rationem voluntatis.

DECLARARE successorem suum oblatis precibus.

DECIARARI per sententiam seruitus.

DECLARALUR, constitutionibus, Briss.

DECLAVARE, est clavas amputare.

DECLINARE pro co quod est evitare, Spieg.

DECLINARE sententiam est paulatim illam infirmare, Spieg. Prat.

DECLINARE in contrarias sententias

DECLINARE examen ordinariae sedis post litem contestatam nemo potest.

DECLINARE exceptiones.

DECLINARE municipalia.

DECLINARE socios.

DECLINATORIA fori initio opponenda est l. ult. C de except. Got.

DECLINATORIAM fori habens, conveniri non potest.

DECOCTORES xrewko/poi dicuntur Hot. Prat.

DECOCTORES, teste Budaeo dicti sunt id genus ferme hominum, Spieg.

DECOCTORES vide l. 2.

DECOLLARE, pro auferre caput, Spieg.

DECOLLATIO apud Paulum lib. 5. Briss.

DECOLORIS dicitur, Spieg.

DECOLORARI, pro infamia notari, Spieg. Prat.

DECOQUERE, bona sua turpiter consumere, Briss.

DECOQUERE est vorato patrimonio creditoribus fidem fallere, Spieg.

DECORA vitae

DECORA facies civitatis.

DECORARE pro ornati:

DECORATA marmoribus Basilica leg. 21.

Ex DECORATIS infames constituti

DIEAESCINDI ius quid vocent Dd. vide ius decrescem di.page 783, image: s0392

DECRETCENS heredi eontumaei, heredib.

DECRESCERE peculium

DECRESCERE et adcrescere adversantur.

DECRETA sunt sententi prolatae in cognitionibus causarum, Got.

DECRETA principum, Got.

DECRETA principum (ait Hoto.) dicuntur

DECRETA privata Caesaris dicuntur, Spieg.

DECRETA senatus a [orig: ] consultis sic distinguuntur

DECRETA senatus non aliter valent, Got.

DRCRETA patrum pro SCtis in l. 17.

DECRETA consulum vel praesidum.

DECRETA principalia

DECRETA perennitatis.

DECRETA petperam.

DECRETA ambitiosa. Briss.

DECRETALIS bonorum possessio, Spieg.

DECRETALIS bonorum possessio.

DECRETALIS epistola est constitutio Pontificis ad alicuius consultationem ptomulgata

DECRETALIS epistola aut est specialis

DECRETI vim habet concessio principis specialis

DECRETI recitatio.

DECRETI interpositio

DECRETI defectus taeito suppletur consensu

EXDECRETO primo possidere

DECRETO separatio impetratur, Briss.

DECRETO quoque Praetor in possessionem mittit, Briss.

DECRETO etiam praetoris actor periculo tutoris constitutiur, Briss.

DECRETORII dies sunt

DECRETORUM suffragia

DECRETUM apud Iurisconsultos est deliberatio iudicis cum causae cognitione, Alcia. Spieg. Prat.

DECRETUM (ait Briss.) dicitur

DECRETUM autem et generis olim et speciei nomen fuit.page 785, image: s0393

DECERTUM a [orig: ] sententia diffinitiva differt, Prat.

DECRETUM sive edictum primum in contumaciam solet expediri ut is taedio ductus, Prat.

DECRETUM secundum constituit eum bon. possessorem, Got.

DECRETUM magistratus non ideo habet authotitatem, Spieg. Prat.

DECRETUM praetoris exauditi non posse apud Ulp. in l. 1. Spieg.

DECRETUM ordinis l 30.

DECRETUM annale l. 44 . 4.

DECRETUM Pontisicum

DECRETUM praesidis

DECRETUM principale

DECRETUM civitatis.

DECRETUM decurionum.

DECRETUM ordinis. Briss.

DECRETUM legiti num. l. 3.

DECRETUM auctoritas praesid???.

DECRIMINE docere.

D.c.s. De consilii sententia.

DECUBATIO secundus nuptiarum dies i snmegiti est, Got.

DECUBUFRIT, id est

DECUMANA Pyta, Got.

DECUMANI agri dicuntur, ex quotum fluctibus pars dacima pop. Rom solveretur

DECUMANUS limes, Prat.

DECUMANUS dicitur ager ex cuius fructibus pars decima solvitur.

DECUMBERE et valetudme impediri et mori signisicat.

DECURIAE tribus et civitas pro loco

DECURIALES leges servandae sunt.

DECURIALES urbis Romae.

DECURIARUM utbis Romae iudices erant, Got.

DECURIo Decurionum alii urbani

DECURIONES generaliter appellari coeperunt, Old.

DECURIONPS quidam dictos aiunt ex eopage 787, image: s0394

DECURIONES in municipiis et coloniis consilio publico praeerant, Briss.

DECURIONATUS. l. 4.

DECURIONATUS munera.

DECURIONUM dectetum.

EX DECURIONUM ordine, Hot.

DECURRERE ad actionem, Briss.

DECURSORIUM est quod vulgo torneamentum dicitur Schard.

DECUS publicum.

DECUSSATE ide est oi nate

DECUSSIS, denar us vocabatur EX quo (ait Budaeus) intelligere debemus denarium fuisse argenteum et denis assibus valiusse.

DEEDCORATIO sacerdotii.

DEDECUS, ignominia quae ex turpiter gestis nascitur, Spieg.

DEDECUS publicum, Spieg.

DEDECUS: quando aliquid fieri dicatur cum dedecore.

DEDECUS cognatum seruire facit l. 1. Got.

DEDERE NOXAE l. 1. Briss.

DEDICARE, et dicare proprie est, Spieg.

DEDICABANT olim principes vel dedicandi potestatem dabant alicui.

DEDICARE divino templo.

DEDICATIo loci tui pacto impediri non potest.

DEDISSE intelligendus est is

DEDIISE quoque videtur is cuius adversarius fecit, Got.

DEDISSE et legitlme obtulisse paria sunt, Got.

DEDITIO NOXAE, l. 5.

DEDITITIA conditio Rem pub.

DEDITITIA libertas.

DEDITITII serui erant

DEDITITII sunt qui post admissa crimina supplicis subditi sunt

DEDITITIIS testamenta facere non licebat. Got.

DEDITITIORUM numero olim erant qui poenae causa vincti a [orig: ] Domino, Briss.

DEDITITIORUM numerus vilis propemodum

DEDUCERE alias pro demere aliquid de summa


page 789, image: s0395

pecuniatum vel terum, Old.

DEDUCERE alias pro redigere l. 1. Old.

DEDUCERE item pro perducere, ut controversiam ad exitum deducere. Old. Prat.

DEDUCERE rivos idem est quod siccare rivos

DEDUCERE in accusationem dicitur in l. 6.

DEDUCERE in condemnationem l 3.

DEDUCERE rem in st pulationem. Briss.

DEDUCI in publicum intelliguntur

DEDUCTA ratione

DEDUCTARUM expensarum nomine comprehenduntur fructus, Old.

DEDUCTIO figmficat nonnumquam absolute dispendium imminutionem rerum

DEDUCTIO alias imminutio est etiam iusta causa forte Eim abzug Old.

DEDUCTIO est defalcatio vel separatio

DEDUCTIO aliud est quam compensatio. Got. Got.

DEDUCTIO in domum matiti in nuptiis requisita

DEDUCTO aere alieno in l. 39.

DEDUCTO usufructu dominium praestare l. 26.

DEDUCTUS in accusationem de crimine

D.E.R.I.C. notae, Hot.

DEESSE, pro deserere, Spieg.

DEESSE in l. 55. Briss.

DEESSE diciurr animus in furioso.

DEESSE. ad Falcidiam

DEESSE per contumaciam, Prat.

DEFALCARE est aliquid ab aliquo iure debitum in solutum computare.

DEFBCTAE facultates

DEFECTAE senectutis homo, Hoc.

DEFECTUS conditionis in l. 27. Briss.

DEFECTI aetate qui propemodum consumpti sunt

DEFENDERE, est id facere, Old.

DEFENDERE est eadem facere, Got.

DEFENDERF recte, Prat.

DEFENDERE Viri boni arbitratu alind nihil est quam satisdare.

DEFENDERE tum prohibete et propulsare est

DEFENDERE inculpate quid sit, Old.

DEFENDERE quoque est eandem vicem quam reus, Hot.

DEFENDERE videtur quis, Briss.

DEFENDERE quis videtur

DEFENDERE videtur is

DEFENDERE Alberico aliquando ponitur pro. obtinete

DEFENDERE ponitur pro vindicare

DEFENDERE, i petere. Prat.

DEFENDERE non videtur non tantum qui latitat

DEFENDERE non videtur qui suscipit alterius defensionem etsi locupletissimus sit aut consilaris, Briss.

DEFENDERE plene procuratores non videtur,


page 791, image: s0396

Briss.

DEFENDERE pro parte tantum qui paratus est, Briss.

DEFENDI videtur, qui per absentiam suam in nullo deteriorem causam adversarii facit.

DEFENDI recte

DEFENDI non videtur ille

DEFENDI non videtur is

DEFENDI absens non videtur

DEFENDI non videtur quis

DEFENSIO pro excusatione apud ICtos in l. si reip. Old.

DEFENSIO quot modis sumatur, Old.

DEFENSIO illicita dicitur quum offensio licita censetur, Old. Prat.

DEFENSIO plena aocipietur, Old.

DEFENSIO integra.

DEFENSIO moderata vel, Old.

DEFENSIO est instant's imminentisve offensionis propulsantio: Old. Prat.

DEFENSIO in libris feudorum duplex obseruetur, Prat.

DEFENSIO de temporis intervallo

DEFENSIO libertatis.

DEFENSIONE pro defensioni in l. 391. Briss.

DEFENIIONEM mandare.

DEFENSIONEM suscipere. Briss.

DEFENSIONEM subite. Briss.

DEFENSIONIEUS uti secundum iutis formam.

DEFENSIONIS legitimae appellatione quid veniat

DEFENSOR appellatur, Briss.

DEFENSOR dicitur qui absque mapdato, Prat.

DEFENSOR idoneus non est minor 25. Prat.

DEFENSORIS in iure varia est sign ficatio Defensor accip tur quandoque pro tutore vel curatore.

DEFENSORIS civitatum non ex decurionibus, Old. Spieg.page 793, image: s0397

DEFENSORES videntur fuisse similes tribunis plebis, Prat.

DEFENSORES locorum.

DEFENSORES minorum sunt tutores.

DEFENSORES differunt a [orig: ] procuratoribus quod in criminalibus non procuratores sed efensores dentur. Got.

DEFENSORES differunt a [orig: ] dominis.

DEFENSORIS rei su et advocati differentia.

DEFENSUS illegitime restituitur ad totam causam. Got.

DEFERRE aliquem est accusare seu postulare, Old. Prat.

DEFERRE nomen

DEFERRE nomen et accusare. Prat. Hot.

DEFERRE se dicitur, Prat. Birss.

DEFERRE pro incensum deferre et deducere. Prat. Briss.

DEFERRE appellationem in iure Pontificio, Old.

DEFERRE causam ad patronum dicitur cliens, Old.

DEFERRE iuramentum est aliquem arctare, Old. Prat.

DEFERRE in aerarium, Old.

DEFERRE reum idem est, Old.

DEFERRE in publicum.

DEFERRE causas excusationis.

DEFERRE querimoniam.

DEFERRI hereditas diviturpage 795, image: s0398

DEFERRI hereditas ex causa substitutionis l. 35.

DEFERRI bonor.

DEFERRI legatum

DEFERRI actionem dicimus.

DEFERRVESCERE significat ardorem animi, Prat.

DEFICERE dicuntur, Spieg. Hot.

DEFICERE bona

DEFICERE Conditio dicitur, Briss.

DEFICERE et hi dicuntur, Briss.

DEFICERE debitores dicuntur

DEFICERE cautio dicitur in l. 73. Briss.

DEFICERE ipsa quoque pars dicitur l. 31. Prat.

DEFICERE in sui substantia

DEFIcERE id est animam agere

DEFICI quem conditione dicimus. Briss.

DEFICIENS id est moriens.

DEFICIENS actio l. 6.

DEFICIENTIUM partes interpretari.

dEFINIRE est pro regula aliquid statuere. Briss.

DEFINIRE in iure civili plerumque est generaliter et summatim quid statuere. Briss.

DEFINIRE quoque est

DEFINITIO est earum rerum

DEFINITIO est oratio substantiam cuiusque rei significans

DEFINITIO proprie dicitur, Spieg.

DEFINITIO proprie accipitur pro rei finitione, Prat.

DEFINITIO duplex est, Prat.

DEFINITIO sumitur etiam pro generali regula et canone

DEFINITIO temporis

DEFINITIONES ultimae

DEFINITIVA sententia scripturam requirit.

DEFLECTERE a [orig: ] Iusuitia.

DEFLECTERE Quo suae rei causa.

DEFLORANO virginem non tenetur de adulteriis per eam postea patratis.

DEFLORARE virginem Archidiacono. Prat.

DEFORMARE pro deturbare apud Iuriscons. Spieg.

DEFORMARE matrimonaia alsis contumeilis non liet.page 797, image: s0399

DEFORMARE servum cicatricibus. Briss.

DEFORMATI fructus

DEFORMATUM item

DEFORMATUM aedificium.

DEFORMES ruinae.

DEFORMIS Utbs ruinis et incendiis. Briss.

DEFORMITAS corporalis plerumque invisa

DEFORMITAS apud Ulp. de aedificiis dicitur, Prat.

DEFRAUDARE genium apud Terentium dicitur avarus

DEFRAUDARE hereditate.

DEFRAUDARE libertate d. l. 6.

DEFERAUDARI commod.

DEFRUDETUR quod est in eg 45. Briss.

DEFRUTUM mustum est decoctum et despumatum, Briss. Prat.

DEFUGERE inquisitionem veritatis l. 10.

DEFUNCTORIA inquisitio.

DEFUNCTORIE in leg. 1.

DEFUNCTORIE, perfunctorie et translatione vel translati tie: Prat.

DEFUNCTORIE tutelam suscipere is dicitur, Old.

DEFUNCTORIE facere dicimur, Hot.

DEFUNCTOREM domus, Got.

Ex DEFUNCTO interpositus contractus. Briss.

DEFUMCTUS intestatus.

DEFUNGI est explicari negotio aliquo finemque ei imponere. Spieg.

DEFUNGI morbis, Prat.

DEFUNGI munere iu l. 1. Briss.

DEFUNGI litis aestimatione l. 27.

Defungi noxae deditione. Briss.

DEGENER dicitur, Prat.

DEGENERES homines

DEGERE in expeditione.

DEGLABRARE Paul. Spieg.

DEGLABRARE supersecare, Hot. Got.page 799, image: s0400

DEGLUBERE est detrahere pellem. Spieg.

DEGRADARE in l. 3. Got.

DEGRADATIO idem quod depositio a [orig: ] gradibus vel ordinib.

DEGUSTARE idem quod gustare, Spieg.

DEGUSTATIO sola non facit vinum esse venditum, Got.

DEHINC. l. 3.

DEIECISSE videtur tam qui suis manibus expulit, Prat.

DEIECISSE locatorem colonus videtur, Prat. Briss.

DEIECISTI verbum refertur ad personam eius qui deiecit

DEIECTIO duplex est: Hot. Prat.

DEIECTOR, pro eo qui deicit

DEIECTUM et effusum intelligitur, Old.

DEIERARE pro falso iurare accipitur in c. in literis

DEIERARE in l. 16.

DEIERANS, maistatis reus non est.

*dei/gmata, Characteres. Got.

DEIICERE est ex eminentiore loco aliquid dimittere, Old. Prat.

DEIICERE arbores

DEIICERE vel effundere, Briss.

DEIICITUR interdicto, Prat. Briss.

DEIICERE edicti de his qui effuderunt vel deiecerunt formulam.

DEINDEPOSTEA. Cicero etiam de claris oratoribus usus est.

DEINCEPS id est de cetero.

*deis1idai/monas2, Graeci vocant, Got.

DEIUDICARE veteres dixere pro diiudicare. Briss.

DELACTATUS id est lacte depulsus Got.

Delapae terrae.

DELATA hereditas, Spieg.

DELATIO, l. actio vel accusatio

DELATOR multis in iure modis accipitur.

DELATOR non est

DELATOR non est qui fisci pecuniampage 801, image: s0401

DELATOR differt ab accusatore arg.

DELATORIA curiositas pro maxima diligentia interpretatur gl. in l. nec supina.

DELATUM est quod adeundo consequi possumus.

Inter DELATUM et acquisitum legatum quid intersit ostendit Cuiacius observat.

DELEGANS seu qui delegat, Got. Spieg.

DELEGARE etiam est mandare et committere. Briss.

DELEGARE se in l. 4. Briss.

DELEGARE reum, Prat.

DELEGARE actionem

DELEGATAM pecuniam Paulus dixit, Spieg.

DELEGATIO est mutario creditoris, Got. Prat.

DELEGATIO nominum in l. 11. Prat.

Sic et DELEGATIO in l. 17. Prat.

DELEGATIONES indictionis tributariae in l. 3. Briss.

DELEGATUS dicitur, Old. Spieg.

DELEGATUS iudex is est, Spieg.

DELEGATUS Principis habet apparitores, Got.

DELEGATUS principis, Got.

DELENIMENTUM veteres dixerunt pro delinimentum. Briss.

DELERE imaginem, Briss.

DELERE vel interlinire Ulp. si unus rariones hereditarias deleverit

DELETA inconsulte. l. 12.

DELETA in l. 1.

DELETITIA charta Briss.

DELETUS ager vi fluminis. Briss.

DELETUM chirographum. Briss.

DELEFICAE seu Delphicae apud Paulum in l. 3.


page 803, image: s0402

Prat.

DELIACA supellex, Prat.

DELIBARE hereditatem proprie dicuntur legata, Prat.

DELIBARI Latine [orig: Latin] dicuntur

DELIBATIo hereditatis, Briss.

DELIBERANDI ius, Prat. Briss.

DELIBERANDI tempus annum a [orig: ] principe; Got.

DELIBERANDI commodum tempus sunt centum dies, Old.

DELIBERARE est factum diligenter tractare et mente provoluere, Prat.

DELIBERARE videtur qui non renuntiavit

DELIBERARE etiam atque etiam

DELIBERATIO est provida causae circumspectio, Prat.

DELIBERATIONIS auxilium l. 22.

DELIBERATIONIS effectus est

In DELIBERATIONIS praeiudicium fieri nihil debet

DELIBRARE est librum seu corticem arbori detrahere

DELICATUS debitor est quasi luxui consecratus, Spieg. Prat.

DELICIAE, lib. 15.

DELICIARES tegulae apud Catonem de re rust. ca. 14.

DELICIATUM tignum Festus interpretatur

Non DELICIIS, sed iustis adfectionibus libertas danda est

DELICTA fiunt

DELICTA et crimina differunt, Got.

DELICTUM est offensio contra ius illata.

DELICTA privata sunt, Got.

DELICTA privata ideo sic dicunturpage 805, image: s0403

DELICTI militaris divisionem

DELICTORUM variorum divisiones varias, Got.

DELICTUM generale vorbum est, Prat.

DELICTUM publicum est sepulcrum violare, Got.

DELICTUM, id est

DELICTUM pro stultitia poni ait Alber. Prat.

DELINEAMENTA, seu ut alii. deliniamenta, Spieg.

DELINQUERE minus est quam [orig: qum] peccare, Hot.

DELINQUERE feudum: Prat.

DELITESCERE idem quod simplex ipsum, Spieg.

DELPHI, delphorum, Nebriss.

DELPHICAE mensae a [orig: ] Delphis urbe Apollini sacra dictae sunt

Marmoream enim Delphicam fuisse Prophyrio scribit.

DELPHICA vasa sunt

*d regionis nomen. Got.

DELUBRA, id est, Old.

DELUDIT, id est

DELUVIO deminuens agrum, Got.

DEMAGOGI apud Athenienses vocabantur duces quidam vulgi, Spieg.

DEMANDARE congitionem

DEMANDARE suo dispensatori

DEMARATUS. videl. 2.

DEMENSUM quid sit exponit Donatus in Phormionempage 807, image: s0404

DEMENTES sunt mente capiti, Briss. Prat.

DEMENTEM ac mente captum a [orig: ] furioso differre constat

DEMENS est et is, Prat.

DEMERVERIT. Ulpianus, Spieg.

DEMETRIA mulieris nomen.

DEMETRIANUS. l. 5.

*dhmhtrei/oi, dhmhtriakoi\, id est, Got.

DEMETRIUS viri nomen

DEMIGRARE, ut et simplex migrare, Spieg.

DEMINVERE, id est alienare

DEMINVI vetabo. Prat.

DEMINVO, deminuis, Nebriss.

DEMINUTIO capitis minima agnatum excludit de tutela, Got.

DEMINUTUM de hereditate intelligitur, Hot.

DEMINUTUM patrimonium l. 2.

DEMINUTUM legere veteres pro diminutum. Briss.

DEMINUTUS capite, Nebriss. Prat.

DEMOCRATICI sunt, Old. Spieg.

DEMOGRAMMATEI plebis scribae l. 4.

DEMOLIRI sepulcra, Prat.

DEMOLIRE ac demoliri usurpatur l. 30. Briss.

DEMOLIRI est dissipare vel destruere

DEMOLITIO molitioni opponitur, Spieg. Prat.

DEMONSTRARE fidem in l. 4.

DEMONSTRATIO idem significat

DEMONSTRATIO est quaedam ex instantibus vel praeteritis accidentibus notitiapage 809, image: s0405

DEMONSTRATIO a [orig: ] causa et conditione multum distat l. 75.

Secundo DEMONSTRATIO rem ipsam legatam notat, Got. Got. Briss.

DEMONSTRATIO vice nominis fungitur, Briss.

DEMONSTRATIO falsa legatum non perimit

DEMONSTRATAE rei quicquid adicitur

DEMONSTRATUM id accipi oportet

DEMORARI, l. 2.

DEMORIRI mancipia

DEMORTVAE arbores

In DEMORTVARUM rerum locum

*dhmos1i/a e)pistolh\, in Novell. Got.

*dhmos1i/a o(plos1h/kh. vide Nou. 85. Got.

*dhmos1i/a pro\s1odos, Nou. 67. Got.

*dhmos1i/a te/lh, functiones. Got.

*dhmos1ie/vesqai, est publicari. Got.

*dhmos1iwn pra/ktores2, tributorum exactores. Got.

DENA, idem quod decem: Spieg.

DENA (ait Brissonius in parerg.) id est

DENARIA et denarii, Briss.

DENARIALES manumissi. Got.

DENARIUS inde nomen traxit, Spieg.

DENEGARE, est sedulo negare se aliquid fecisse

DENECARE potest

DENEGARE exceptionem, Briss.

DENEGARI non debetius iuste deprecantibus, Spieg.

DENEGATUM uno iure

DENI, denae

DENICALES feriaepage 811, image: s0406

DENIQUE, inquit Donatus ad finem dictorum

DENOTARE, pro infirmare, Spieg. Prat.

DENSIOR donatio

DENTES. Sine dentibus nascimut

DENUNTIARE est generale vocabulum:

DENUNTIARE in mala re dicitur

DENUNTIARE etiam est crimen in iudicium ad publicam vindictam deducere

DENUNTIARE testimonium non est testificari, Spieg.

DENUNTIARE auctori, Briss.

DENUNTIARE domum

DENUNTIARE ad defensionem

DENUNTIASSE in leg. Briss. Prat.

DENUNTIATIO quid sit, Spieg.

DENUNTIATIO specialius angustiusve nomen

DENUNTIATIO in l. 5. Briss.

DENUNTIATIO, pro evictione interposita

DENUNTIATIO est iudicium praecedens. l. 7. Briss.

DENUNTIATIO civilis interpellatio sive admonitio olim observabatur, Spieg. Old.

DENUNTIATIO, pro delatione criminis

DENUNTIATIO in hoc ab accusatione differt

DENUNTIATIO canonicis est delatio criminis alicuius ad praesentiam, Prat.

DENUNTIATIONEM mittere

DENUNTIATIONES tres ad peremptorii edicti vicem adversus contumaces convalescunt

DENUNTIATUS, cui sit denuntiatio, Prat.

DENVO, id est

DENVO COMPROMITTERE, l. 21.

DENVO CONSENTIRE, l. 16.

DENVO LOCARE, leg. 3.

DEI appellatio quamquam apud Christianos non est ulli mortalium, Spieg.

DEO immortali apud Martianum ad leg. Iul. pecul. sed etsi donatum Deo immortali abstulerit,


page 813, image: s0407

Spieg.

DEPACISCI, est pactione transigere, Hot.

DEPACTUS, inquit Ulpianus, Hot.

DEPASCENS aliena tenetur de damno legis Aquiliae

DEPASCERE glandem

DEPASTIO facta a [orig: ] quadrupede, Got.

DEPAUPERATIO, e)la/ttws1is2. Got.

DEPECISCI (sic enim ubique et non depacisci legendum) significat pactionem facere.

DEPECTIO pactum significat, l. 2. Prat.

DEPECTUS participiumm ab eo, Nebriss.

DEPELLERE damnum

DEPENDERE, pro praestare, Spieg.

DEPENDERE fisci iuribus in l. 7.

DEPENDERE sumptus litis

DEPERDITA nomina

DEPERDITUM, inquit Caius in l. 21.

DEPERIRE, in l. 15.

DEPITIANUS, aliter, Got.

DE PLANO, sine causae cognitione, Prat.

DE PLANO, id est

DE PLANO aliquid facere iudex dicitur

DEPONERE, transferre, Spieg.page 815, image: s0408

DEPONERE imperium, Spieg.

DEPONERE consulatum aut praeturam

DEPONERE, est custodiendam rem dare

DEPONERE signatam pecuniam, Got.

DEPONERE pecuniam ad comparationem possessionis

DEPONERE antiquis signisicabat abalienare a [orig: ] se et abicere

DEPONERE inscriptiones

DEPONERE est demoliri, Briss.

DE PONERE aedisicium, Prat. Briss.

DEPONERE ac demoliri impune licet domum alterius certis casibus, Got.

DEPONERE plus est, Got.

DEPONI possunt res non tantum propriae

DEPORTARE, est aliquem perpetuo exilio damnare

DEPORTATI sunt, Hot.

DEPORTATI fere exules sunt

Duarenus lib. 1.

DEPORTATI a [orig: ] relegatis differunt:

DEPORTATI et relegati in hoc differuntpage 817, image: s0409

DEPORTATI in insulam ab eo

DEPORTATI fideicommissum relinquere non possunt

DEPORTATI sunt ii

DEPORTATIO est perpetua in exilium sive insulam condemnatio

DEPORTATIO quandoque signisicatur verbo exulandi. Got.

DEPORTATIO est rerum omnium spolatio

DEPORTATIO interdam ultimum supplicium et mors censetur

DEPORTATIO species erat exiliiatrocissima

DEPORTATIO a [orig: ] relegatione sic differebat: Prat.

DEPORTATORIUM onus

DEPORTATUS olim civitatem non amittebat

DEPORTATUS ex stipulatione non obligaturpage 819, image: s0410

DEPORTATUS mortui loco habetur

DEPOSITARIUS est, Old.

DEPOSITARIUS, si utitur deposito contra voluntatem domini, Prat.

DEPOSITARIUS non potest opponere quaestionem dominii.

DEPOSITARIUS non opponit compensationem deponent, Prat.

DEPOSITI, in depositum non admittitur compensatio

DEPOSITIO metaphoricos [orig: metaphorics] apud Pontifices est amotio facti sine sollennitate. c. degradatio. de poenis. lib. 6. Prat.

DEPOSITIO debiti sollennis quae sit. Got.

DEPOSITUM est contractus realis

DEPOSITUM est, Briss. Hot.

Est et DEPOSITUM iudiciale, Briss.

DEPOSITUM (ait Hotomannus) est contractus

DEPOSITUM, in l. 21.

DEPOSITUM in sequestre proprie dicitur, Hot.

DEPOSITUM a [orig: ] sequestro differt

DEPOSITUM et mandatum

DEPOSITUM, itemque locatio et conductio

DEPOSITUM restitui debetheredi, Prat.

DEPOSITUM est furi restituendum.

DE POSSESSIONE deicere, Spieg.

DEPRAEDATIO, vide l. 5.

DEPREHENDERE (ait Brisson.) non fine varietate aliqua diphthongo augetur.

DEPRECARI, est precibus rogarepage 821, image: s0411

DEPRECATIO, de qua Tryphonius l. tres tutores. Prat.

DEPRECATOR, qui reum ad impunitatem exposcit, Spieg.

DEPRECIATUS, in l. 2. Briss. Prat.

DEPREHENDERE aliquem est

DEPREHENSI dicuntur, Spieg.

DEPRESSA navis

DEPRIMERE aedificium

DEPRIMERE vitem dicitur, Hot. Prat.

DEPROPERARE, ut apud Plaut.

DE PROPRIETATE datus iudex dicitur in l. 3.

DE PUBER, qui ad annos pubertatis non potuit pervenire.

DEPULSIO, vide Intentio.

DEPUGNARE feram, Spieg.

DEPULSUS in seruitutem

DEPUTATI, in l. fin. C. de seru. fugit. a [orig: ] Iuliano Patritio, Briss. Prat.

DEREGTARII sunt

DERECTARII sive directarii (utrumque enim legitur) dicti sunt a [orig: ] dirigendo, Prat.

DERECTARIOS Graeci vertunt ei) s1phdhs1iw=nas2, Got.

DERELICTUM dicitur illud, Prat.

Pro DERELICTO habetur, Briss.

DERELICTA respage 823, image: s0412

DERELICTUM a [orig: ] deperdito quid differat

DERELINQUERE idem est

DERELINQUERE iniuriam, Prat.

DERELINQUERE vitae sortem, Got.

DERIDERE sententiam, Prat.

DERISORIUM magis quam [orig: qum] utile legatum

DERIPI ex naufragio. l. 7.

DERIVARE crimen

DERIVATA accusatio

DERIVATA vocantur, Old.

DEROGARE est diminuere, Old.

DEROGARE est proprie, Hot.

DEROGATORIAE clausulae non tollunt ea, Spieg.

DEROGATUR legi, Briss.

DESAEVIRE in publica commoda. vide l. 21.

DESCENDERE, pro nasci, Spieg. Prat.

DESCENDERE in causam

DESCRIBERE proprie est, Spieg.

DESCRIPTIO bonorum quomodo licite fiat, Spieg.

DESCRIPTIO, Commentatoribus iuris civilis appeliatur, Spieg.

DESCRIPTIO, subnotatio, Spieg. Prat.

DESCRIPTIO fit adscripto collatorum nomine, Prat.

DESECARE segetem

DESERERE proprie militum est, Spieg. Prat.

DESERERE vadimonium dicitur, Hot.

DESERERE animum accusationis implendae

DESERERE accusationem actionemve dicitur, Briss.

DESERTAM accusationem persequi

DESERTA habetur appellatio, Got.

DESERTA promissio contempta non observata

DESERTAM causam Iureconsulti composita voce Eremodicium vocant l. et si sine dolo. de minoribus l. quum quaerebatur. ff. iudicat. solvi. item leg. properandum.


page 825, image: s0413

Spieg. Prat.

DESERTOR in l. 1. Briss.

DESERTOR accusationis in privatis criminibus punitur arbitrio iudicis, Old. Prat.

DESER TORES in re militari dicuntur, Briss.

DESERTORES secundum canones dicuntur

DESERTORES ab emansoribus in hoc differunt, Got.

DESERTUM, pro neglecto, Spieg.

DESERTUM sacramentum

DESERTUS locus in intelligitur

DESIDERARE actionem

DESIDERARE in iure, Briss.

DESIDERATI milites, Spieg.

DESIDERIA pro libellis, Briss.

DESIDERIA morientium

DESIDERO, praeter notam signisicationem notat et deficere, Nebriss. Old. Prat.

DESIDES differunt a [orig: ] vigilantibus

Contra DESIDES homides

DESIDIA imperitiae similis

DESIONARE, est rem novam facere. Hot.

DESIGNARE aliquando significat decemere

DESIGNATORES curatores funerum dicuntur

DESIGNATUS Episcopus, Spieg.

DESIGNATUS praetor, Spieg.

DESIISSE non videtur, Got.

DESIISSE habere videri non potestpage 827, image: s0414

DESIISSE abesse Reip. causa quis dicatur

DESIIT possidere, Old.

DESINERE verbum significat eius rei

DESINERE in perpetuum, Spieg.

DESINERE abesse res tune videtur, Old. Prat. Briss.

DESINERE perpetuam desinentiam sonat. Prat.

DESINERE pertinere usumfructum, Briss.

DESINIT esse solvendo, Spieg.

DESINIT debitor esse is

DESISTERE, est de negotio abstinere, Spieg.

DESISTERE a [orig: ] lite contestata is videtur

DESISTERE in Senatusc. Turpil. eum dicimus, Prat. Hot.

DESISTERE animo ab accusatione

DESISTERE ab accusatione videtur

DESISTERE et is existimatur, Prat.

DESOLUTUM, in l. 41. Briss.

DESPERARE de vir vita

DESPERARE, id est

DESPERATA valetudo. l. 4.

DESPERATI homines ideonis auctoribus sunt

DESPERATIO, aegritudo sine ulla rerum meliorum exspectatione. Old. Prat.

DESPERIRE veteres dixerunt, Briss.

DESPONDEO ex de et spondeo componitur

DESPONDERE est promittere

DESPONDERE et promittere hoc differunt, Prat.

DESPONSATA, destinata

DESPONSATIO est mentio et promissio futurarum nuptiarum

DESPONSUM pro destinato posuit M. Cicero in responsis Aruspic.

*despo/teian kai\ perious1i/an vertit Theophil. dictionem patrimonium

*despo/teian gu/mun Iustinia. in Nou. sua constit. 18.

DESTINARE definire sonat, Prat.

DESTINARE tutores diversis regionibuspage 829, image: s0415

DESTINATA vel parata ad aliqnam rem, Spieg.

DESTINATIO tum demum de actu perfecto habetur

DESTINATUM habere, Spieg. Prat.

DESTINATUS sepulturae locus

DESTITISSE a [orig: ] lite contestata is videtur, Spieg.

DESTITVERE dicitur, Prat.

DESTITVI dicitur testamentum, Prat.

DESTITUTUM testamentum pro deserto

DESTRIC TE veteres usi sunt, Briss.

DESTRICTE in l. 15. Briss.

DESTICTIO, in l. 16.

DESTRINGI in plures adversarios, Briss.

DESTRINGI iudicio

DESTRVERE matrimonia

DESUETUDO, ut aiunt

DESUETUDO non est simpliciter mala, Spieg.

DESUETUDO et consuetudo differunt, Old. Prat.

DESULTOR in l. 20. Briss.

DESULTOR, qui in Iudis Circensib. ex equo in alterum proinde mira pernicitate desiliebat. Spieg.

DETEGERE, patefacere. Spieg. Prat.

DETEGERE improbitatem

DETEGERE iniquitatem sententiae

DETENTATIO est insistentia corporalis, Spieg. Prat.

DETENTATIO quandoque accipientes domines facit vel constituit

DETENTATOR in l. 29.

DETENTOR possessionis alienae in l. 10.

DETERIOR statio, Prat. Briss.

DETERIOREM causam facit usuarii proprietarius

DETERIOREM servum facit, Prat.page 831, image: s0416

IN AEDILITIO edicto hoc

DETERIOREM viam fieri in interdicto de via publica accipimus, Prat.

DETERIOREM facit, Got.

DETERIOREM causam facere aedium

DETERIOR causa sieri Domini per servum

DETERIOREM facere conditionem alicuius.

DETERIOR domini fieri conditio per procuratorem

DETERIOR conditio dotis fieri per pactum

DETERIOR est conditio feminarum quam [orig: qum] masculorum

DETERIOR calculus

DETERIOREM causam possessionis fieri quid sit, Briss.

DETERIORES sunt qui detrahendo aliorum vitam corrumpunt, Prat.

DETERIORES res fieri dicuntur

DETERIUS ius praedii fit, Prat. Briss.

DETERIORA facta mora vel tractu tempris

DETERIORATA, leg. 2.

DETERMINARE, pro certo exprimere, Old.

DETERMINARE aliquid sententia

DETERMINATIO, in l. 15. Briss.

DETERRERE, a [orig: ] propofito avertere. Spieg.

DETESTARI, est absenti denuntiare

DETESTABILE crimen est raptus, Got.

DETESTABILIS est quaestus lenocinii

DETRSTATIO est denuncirtio facta cum detestatione. Old. Hot.

DETESTATIO etiam auctore Festo lib. 13. Briss.

DETESTATAM est testatione denuntiatum, Hot.

DETEXTA laxa dicitur, Spieg.

DETINENTIS vocabulos, Got.

DETINERE, id est

DETORQUERE crimen in alium

DETRACTARE iudicium

DETRACTATIO alieni

DETRACTATOR, qui famae alicuius derogare nititur

DETRACTATOR est non solum

DETRAHERE aliquid obligationi

DETRAHERE legatis

DETRAHRRE, in l. 72.

DETRAHI in carcerem

DETRAHUNT emptioni,


page 833, image: s0417

Got.

DETRECTARE, est vitare

DETRECTARE iudicatum faccre

DETRIMENTUM a [orig: ] detritu, Prat.

DETRIMENTUM infamiae

DETRITAE vestes

DETRUDERE, in l. 4. Prat.

DETRUDI in servilem conditionem

DETRUDI in monasterium

DETRUSUM, Impp. in l. quicumque de residentibus. Prat. Spieg.

DETURBARE, est possessione deicere.

DEVEHERE merces

DEVENIRE hereditas ad aliquem

DEVERSORIA, l. 13.

DEVERTERE gratis

DEVERTICULUM veteres dixerunt, Briss.

DEVERTICULMM fluminis, Prat.

DEVESTIRE feudalium placitorum conditoribus auferre possessionem est, Prat.

DEVIRGINATA ancilla, Briss.

DEUNX, inquit Varro li. 4.

DEVOCARE, idem quod vocare

DEVOLVI in hunc orbem est

DEVOLVI, an sit directum vel obliquum

DEVOLUTAE res. l. 1.

DEVOLUTA omnis hereditas ad matrem

DEVOLUTI in summam egestatem

DEVOLUTUM feudum, Prat.

DEVOTI, qui Professi vulgo vocantur. Prat.

DEVOTAE gentes, Prat.

DEVOTIO publica, Got.

DEVOTISSIMUS exercitus

DEUS, Graecis qeo\s2, Prat.

DEUS nomen principaliter in eo est,


page 835, image: s0418

Spieg.

DEUS quid Numae Pompilio significarit, Prat.

DEO et Iustitia nihil maius est, Old. Prat.

DEUS solus, Old. Prat.

DEUSTA insula. l. 36.

DEUSTAE aedes

*deuterogamn/s1antes2, id est

*de)uteron et pa(lin quomodo differant

*deutera/s1eis2, Novel. 146. Prat.

*deca/menoi, id est, Got.

DEXTANS, inquit Varro lib. 4.

DEXTRA laevaque. l. 1. Prat.

DEXTRAE triumphalis absolutio

DI.

*dikba/llein, id est, Got.

DIABATHRARII, coriarii. Alcia.

*dia/batroi, sunt stationarii cohortales

*diabolh\, Latinis criminatio, Spieg.

DIABOLUS, Erasmo delatorem aut calumniatorem significare videtur

DIACONISSAE, Nou. 3. Prat.

DIACONATUS est dignitas

*dia/kopoi para\ to=u diake/ptein, incisa sive incilia, Prat.

DIADEMA regium tam Romanis

DIADEMA proprie est corona imperialis de aureo et lapidib. pretiosis

*dia/doxos2, id est, Got.

DIAETA in hortis habitationem significat

DIAETA quoque vocatur victus

DIAETA etiam dicitur iter unius dieipage 837, image: s0419

DIAETA apud Graecos etiam est locus iudiciorum

*diaithtai\, arbitri apud Athenienses

DIAETAE a)kribe/es2

DIAETARII fures

DIAETARII serui inde dicti, Briss.

*diamartura=sqai, detestari, Got.

*dia/noia, legis praecipua pares est. Got.

*diapes1ei=n, est intercidere, Got.

*diafqora\, corruptela, Got.

*diapo/ntia xrh/kata, traiectitiae pecuniae. Got.

*diayhfisth\s2, calculator, Got.

DIARIA, quottidianus victus:

DIARIA sunt diurna cibaria, Briss.

DIARIUM alio intellectu etiam significat erogationes annonarum, Got.

DIARIUM, Calendarium, Old.

DIARIUM veteres appellabant

*dias1hma/toi, id est, Got.

*dias1w/zontes2 to\ stra/teuma, qui deducunt exercitum, Got.

DIASTOLAE, in l. 4. Prat.

*diasti/zein, cognoscere, Got.

*diata/gmata, Graece vocantur, Got.

DIATHETUM, genus videtur poculi. Nebriss.

*diaqh/kh mustikh\, est testamentum holographum, Got.

DIATHYRUM, est velamen, Got.

*diatimhtai\, aestimatores, Got.

DIATRETARII sunt, Prat.

DIATRETARII quoque sunt, Alcia.

DIATRETUS calix, Prat.

DIATUREI, Graece diatoure/oi, Alcia.

DIALUS, duorum stadiorum spatium.


page 839, image: s0420

Prat.

*diazeuktiko\n mo/rion, id est

*dia(zeucis2, disiunctio, Got.

*diazh=n, id est, Got.

*diazu/gion, repudium, Got.

DIBAPHA Tyriae

DICARE religioni. l. 5.

DICATIO, in C. Th. Briss.

DICATISSIMI mox infra.

DICARCHEA, cognomentum Puteolis fuit

*d*i*k*a*s*t*h*s, Iudex dictus

AIKH apud Graecos septem signisicat

DICA, lis, Hot.

DICE, Dea iudiciorum praeses dicitur:

DICATISSIMI, domestici. leg. 6.

DICERE dominum mentiti, Spieg.

DICERE ius est

DICERE mendacium

DICERE mulctam, Spieg.

DICERE mulctam, Briss.

DICERE legem, Prat. Briss.

DICERE, pro affirmare. l. 18. Prat. Briss.

DICERE sententiam, Briss. Briss.

DICERE, pro respondere. l. 11.

DICERE ius inter aliquos: Briss.

DICERE sententiam existimatur arbiter, Prat. Hot. Briss.

DICERE pro testimonio, Spieg.

DICERE dotem, Got.

DICERE vindicias, Briss.

DICERE vero inofficiosum testamentum, Briss.

DICERE ruptum, Briss.

DICES causa

DICIS causa, Briss.


page 842, image: s0421

Hot. Got.

DICIS causa. Briss.

DICTARE actionem, Spieg. Prat.

DICTARE testamenta, Briss.

DICTAT ratio. Spieg.page 843, image: s0422

DICTATOR a [orig: ] dictando nomen traxit: Spieg.

DICTATURA, munus Dictatoris, Old.

DICTATORES libellorum. Goth.

DICTA, sponsa, Spieg.

DICTA facta

DICTIO testimonii, Prat.

DICTIO dotis. vide Dicere dotem.

DICTUM, id est, Briss.

DICTUM a [orig: ] promisso Ulp. eleganter discernit, Got.

DICTVAE sunt columnae Ecclesiae, Prat.

DIDRACHMA valet duas drachmas, Prat.

DIDUCERE est dividere

DIENSES, Macedoniae populi. l. fi. ff. de censib.

DIEM more Romano incipere a [orig: ] media noctepage 845, image: s0423

DIES, apud varias gentes varie [orig: vari] accipiebatur.

DIEM D. Basilius Magnus in hexaemero [orig: hexamero] dixit illum esse aerem

DIES, ob commoditatem hominum, Old.

DIES quidam sunt naturales, Prat.

DIEM actionis cedere dicitur, Spieg.

DIEM actionis exire, spieg. Briss.

DIEM functus

DIEM proferre, Briss.

DIEM actionis exisse, Spieg.

DIEM compromissi proferre. Spieg.

DIES termini

DIES diffisus.page 847, image: s0424

DIES difficilis dici putatur idem qui prolatus, Hot. Briss.

DIEM suum obire apud Ulpianum in prin. leg. si filia nupta. ff. fam. ercisc. Spieg.

DIEM referre, Spieg.

DIES fasti

DIES sunt continui

DIES aliquando causa finiendae obligationis adicitur, Old.

In DIEM differri: Old.

DIES intercisi. mox infr.

DIES eretionis. Prat.

DIES curiae. Prat.

DIEM abire. l. 1. Old.

DIES atri dicebantur

DIES condictus.

DIES craffi

DIES Domini. Lege

DIES feriatus, Spieg.

DIES festi continebant ferias publicas et privatas, Spieg.

Fatalis DIES: quo nisi in iudicium causa appellationis introduceretur

DIES incertus

DIES autem incertus varie accipitur.

DIES intercalaris

DIES iudicii diffisus

DIES iusti. tempus faciendi iudicati: Prat.

DIES legitimi vocantur

DIES legitimi secundum Asconium,


page 849, image: s0425

Spieg.

DIES mortis incertus.

DIES quinque~nii l. Atilicinus. Prat.

DIES religiosi dicuntur tristi omine infames impeditique

DIES sanctificationibus deputati, Old. Spieg.

DIES sessionum (continuis adversi, non tamen semper utiles) erant et appellabantur

DIES solutionis

DIES sigilarii. Vide

DIES stati, Spieg.

DIES ventosus, Spieg.

DIES utiles currunt a [orig: ] die scientiae. v. Goth. ad. l. 1.

DIES continui sunt s1un/aptoi, kai\ dihnekei=s2

DIES alia certa, Hot.

DIEI cuiusque maior pars, Prat.

DIEM edere, Prat.

DIEM cedere aliud est quam venire. leg. cedere diem. Dig. de urborum. significat. Old. Got.

DIFFERUNT haec, Briss.

DIES intercisi erant

DIES profesti, Old.

DIFFAMARI, in bonam aliquando partem accipitur. Old.

DIFFAMIA. D. Augustin. pro infamia.

DIFFAMATOR iniustus delinquit, Old.

DIFFERENTIA, est qualitas discriminans,


page 851, image: s0426

Spieg.

DIFFERBNTIA, est quae dam peculiaris nota:

DIFFERENTIA est quaedam qualitas addita generi

DIFFICILE dicitur quandoque quod nullo modo fit 2.

DIFFICILIS quaestro

DIFFICILE, id est, Prat.

In DIFFICILI est

DIFFICILE et impossibile propemodum non distat. Spieg.

DIFFICILIUS conceduntur a [orig: ] iure

DIFFICIULTAS pro incommodatione apud Paul. Spieg.

DIFFICULTAS magna, Prat.

DIFFIDARB est bellum indicere, Prat.

DIFFIDATIONEM vulgus vocat Denuntiationem hostib. Old.

DIFFIDERB diem, Alcia. Nebriss. Spieg. Briss.

DIFFINITIO. Vide

DIFFISIONES id est

DIFFUNDERE diem, Old. Spieg.

DIFFUNDUNTUR vina proprie, Nebriss.

DIFFUNDEBATUR vinum ex doliis in amphoras et cados. Briss.

DIFFUSA, diversis disiunctisque in locis sita. Briss.

DIGAMUS, idem qui et bigamus, Spieg.

DIGESTORUM titulum Iustinianus veteribus Ictis mutuatus est.

DIGESTUM opus pandectarum iuris civilis vocari non probat Insulanus, Spieg.

DIGESTORAM liber ideo duplici ff signaturpage 853, image: s0427

DIGITUS apud Iurisconsultum in leg. Old. Nebriss. Spieg.

DIGITO summo tangere, apud Iustinianum in fin.

DIGITUM proferre, Prat.

DIGITUM tollere, Prat.

DIGITUS, est pars minima agrestium mensurarum:

DIGNATIO est, Spieg.

DIGNITAS pro indole. Got.

DIGNITAS, honor est alicui propter merita

DIGNITATUM genera quatuor postremorum Imperatorum aetas fecit.


page 855, image: s0428

Got. Got.

DIGNITAS est etiam administratio rerum Ecclesiasticarum cum Iurisdictione Abb. eap. de multa.

DIGNITATIS appellatione beneficia simplicia continentur, Prat.

Poenam DIGNAM suae personae pati. l. 18. Briss.

DIGNUM in . Prat.

DIGNUS esse fundus, Prat.

Quanti DIGNUS est fundus. Briss.

DIGNOSCERE, cognoscere.

DIGRESSUS est, Prat.

DII cur iudices dicti, Spieg.

DIIUDICARE inter. Apud Labeonem; Spieg. Prat.

DILACERARE bona transtate significat, Spieg. Briss.

DILACERATIO publica. Briss.

DILARGIRI, diversis dare.

DILANIARE corpus poenis publicis.

DILAPIDARE, proprie lapides auferre est. Spieg.

DILATIO, est tempus, Old.

DILATIO. est temporis causa prorogatio, Old. Got.

DILATORIA exceptio est, Old. Got.

DILATORIAE autem seu temporales exceptiones sunt

DILECTUS, pro delectus. Got.

DILEMMA, argumentum est, Spieg.

DILIGENS, pro studioso, Spieg.

DILIGENTIA, est quae culpae e [orig: ] regione respondet.


page 857, image: s0429

Briss.

DILIGENTIA et custodia non opponuntur tantum

DILIGENTIAE pars est cavere damni infecti earum aedium nomine, Briss.

DILIGENS custodia, Prat. Briss.

DILIGENS iuris civilis l. 17. Prat. Briss.

DILIGENTER adverbium accipi deber pro subiecta materia apud Corsetum in singul.

DILIGENTER inquirendo rem

DILICO ut ullum

DILUCIDA intervalla furiosi. Got.

DILUCIDE, aperte, Spieg.

DILUDIA dicuntur intervalla et intermissiones Iudendi

DILVERE crimen, Spieg.

DIMIDIAM operam praestitisse non dicetur

DIMIDIUM, est pars dimidiati altera.

DIMIDIATIS noctib. l. 8.

DMIDIA portio hereditatis

DIMINVERE alienare plerumque significat, Briss.

DIMINUTIO, est praeexistentis rei particularis remotio

DIMINUTIO, seu mavis, Spieg.

DIMINUTUM. Vide.

DIMISSUM iudicium.

DIMISSUM acciper debe mus militem caligatum vel si quis alius usque ad centurionem, Spieg.

DIMISSORII libelli, Spieg. Prat. Briss.

DIMITTERE promittere

DIMITTEAE adulterum

DIMITTERE de potestate, Briss. Briss.

DIMITTERE uxorem, Spieg.

DIMITTERE uxorem pro repudiare

DIMITTO, pro relinquo, Spieg.

DIMITTERE omnino liberare et absolvere, Briss.

DIMITTERE creditorem, Briss.

DIMITTERE debitorem, Hot.

DIMITTITUR, qui in ius vocatus est

DINUMMIUM, victigal a [orig: ] praestationis qualitate et modo, Prat.

DINUMERARE passus. Briss.

*diw/kontes2, pro actorib. l. 48. Briss.

DIGNOSCITUR liber a [orig: ] servo. Briss.

DIOBOLARES testes eleganter Budaeus appellat leves,


page 859, image: s0430

Spieg.

DIOECESES appellabantur, Briss.

DIOECESIS, Alciatus in l. notionem

DIOECIS quandoque denorat teritorium, Prat.

DIOECESIS, gubernatio, Spieg.

DIOECESANI locorum

DIOECESANUS dicitur, Prat.

DIOCESANUS a [orig: ] Pontificiis proprie appellatur Episcopus

DIOECETES, diokhth\s2,

DIOECETES regius.

DIOECETAE ergasticorum l. 5. Prat. Hot.

DIOECETAE piarum actionum

DIOMEDIS et Glauci permurationis meminit Iustia. in prooemio Pandectarum his verbis: Spieg.

DIOPTRA. canalis opertus. Got.

DIORTHOTICUM Ius,


page 861, image: s0431

Spieg.

DIPHILUS, serui nomen

DIPLOMA. literae patentes, Prat.

DIPLOMATA, Latine codicilli, Prat. Briss.

DIPLOMA, para to\ diwlou=sqai, Hot.

DIPLOMA praeterea sumitur pro literis

DIPOLOS terra, Spieg.

DIPTUCHAE, tabellae, Got.

DIRECTA in iure dicuntur

DIRECTA, civilia, Prat. Briss. Got. Cuiac.

DIRECTA in testamentis dicuntur

DIRECTA libertas dicitur

DIRECTA institutio, Hot.

DIRECTO et per fideicommissum, Hot.

DIRECTAE appellantur, Briss.

DIRECTAE actiones contrariis opponuntur: Hot.

DIRECTO vindicare

DIRECTO actionem concipere

DIRECTO agitur cum eo, Prat.

DIRECTUM iudicium. Prat. Briss.

DIRECTA, seu recta, Briss.

DIRECTUM dominium intelligitur, Prat.

Et sic DIRECTUM, Utili opponitur. Briff.

DIRECTA etiam actio civilis accipitur

Sic DIRECTA vindicatio. Briss.

DIRECTARII, vide Derectarii. Hot.

DIRECTORIUM est scheda

DIRIMERE, proprie componere est inter se concortantes, Spieg.

DIRIMERE nuptias, Briss.

DIRIMERE actionem

DIRIMERE controversiam

DIRIMERE quaestionem, Briss.

DIRIMERE litem

DIRIMERE tempuspage 863, image: s0432

DIRIMERE causam

DIRIPERE quid ex naufragio. Briss.

DIRVERE aedes, Briss.

DISCEDERE, id est

DICBEDERE obligatione

DISCEDERE a [orig: ] marito, Briss.

DISCEDERE ab emptione

DISCEDERE a [orig: ] consuetudine Ciceroni

DISCEDERE ab officio, Barbari dicunt

DISCEDERE in diversa

DISCEDERE a [orig: ] persona, Spieg. Prat.

DISCEPTARE, est ambigere, Spieg.

DISCEPARB, idem reipsa significat

DISCEPTARE, frequentativum est tamquam a [orig: ] dissepio, Old.

DISCEPTAT arbiter inter litigantes. Briss.

DISCEPTARE pro arbitrari, Spieg.

DISCEPTATIO, pro cognitione ac iudicio, Hot.

DISCEPTATIO, causa, Spieg.

DISCEPATOR, rei ac sententiae moderator

DISCERNERE rem sorte

DISCERE proprie est, Spieg.

DISCERE, id est

DISCESSIO fieri dicebatur, Prat. Briss.

DISCIDIUM pro divortio et repudio in l. 8. Prat.

DISCI, orbes argentei.

DISCIECTI nominantur

DISCIPLINA in discipulo, Spieg.

DISCIPLINAM docere, Old. Spieg.

DISCIPLINA publica, Briss.

DISCIPLINAE nomen in quodlibet artificium cadit. Briff.

DISCIPLINAE traditus servus, Briss.

DISCIPLINA Papiae est rerum quarumcumque scientia, Prat.

DISCIPULI quales sunt in scholis instituti, Old.

DISCIPULOS generali vocabulo non tantum, Spieg.

DISCOBOLI Legepage 865, image: s0433

DISCOLOR vestis, Spieg.

DISCRETAE gentes, Spieg.

DISCRETIO, differentia

DISCRETUM, distinctum

DISCRETIONES, divisiones patrimoniorum inter consortes.

DISCRIMEN a [orig: ] discerno venit

DISCUS. Vide. supra.

DISCUSSIONES apud Firmicum li. 4. Briss.

DISCUSSIO, inspectio, Prat. Briss.

DISCUSSO periculo, Prat.

DISCUTI litem. Briss.

DIECUSSOR in l. pen. Briss.

DISCUSSORES, cognitores et disceptatores rationum siscalium ab aliis tractatum, Prat. Got.

DISCUTERE, id est, Got.

DISCUTERE matrimonium, Prat.

DISERTUS idem quo eloquens;

DISERTIONES vel potius disortiones patrimon.

DISIUNCTI in iure civili appellantur qui re, Briss.

DISIUNCTIM et coniunctim, Briss.

DISIUNCTOS Iustinian.

DISIUNCTIO secundum Ciceronem est

DISIUNCTIONEM ex contrariis Cicero vocat propositionem

DISIUNCTIM relictum, Briss. Prat.

DISIUNCTIVO modo, Briss.

DISIUNCTIVA conditio, Briss.

DISIUNCTIVA priscis erat, Prat.

DISIUNCTA pro coniunctis saepe ponuntur l. 53. Briss.

DISIUNCTIVUM est, Briss.

DISORTIONES auctore Festo dicuntur divisiones Patrimoniorum inter Consortes.

DISPAR beneficium

DISPENDIA dicuntur damna et detrimenta

DISPENSATA, expensa, Hot.page 867, image: s0434

DISPENSATOR servus appellatur, Briss.

DISPENSATOR, actor, Hot.

DISPENSATIO, id est

DISPENSATIO apud Pontificios (sic a [orig: ] Specu. in tit. de dispensationibus definitur,) est iuris provida relaxatio, Prat.

DISPERIRE negotia

DISPERTIRE, id est

DISPICIET iudex, Briss.

DIPICET merito

DISPOSITIO, ordinatio, Prat.

DISPOSITIONUM scrinium quoddam memoratur in l. 3. Briss.

DISPOSITIONEM generalem esse volunt Innoc. Hostien. Spieg.

DISPOSITIVE narrata quae dicantur, Spieg.

DISPERGERE, id est

DISPUNGO est a [orig: ] verbo pungo;

DISPUNGERE, est expungere, Nebriss.

DISPUNCTAE rationes: Briss.

DISPUNGERE rationes, Spieg. Got.

DISPUTARE a [orig: ] dis, Old.

DISPUTARE rationem cum aliquo, Old. Prat.

DISPUTANDUM est sobrie in utramque partem, Old.

DISPUTATIONEM fori accipit Pompon. Old.

DISPUTATIONES moderate exercitii vice adhiberi debent

DISPUTATIO autem Doctorum immodica quantum noceat, Old.

DISQUISITIONEM vocabant antiqui iudicium per opiniones (ut nunc loquimur) cum opinionemvel sententiam omnes rogantur. Spieg. Briss.

DISSERERE, ait Alciatus, nihil aliud est, Spieg.

DISSIDIUM, inter virum et uxorem divortium est. Nebriss. Spieg.page 869, image: s0435

DISSIMULARE pro connivere, Spieg.

DISSIPARE aedificium, Briss.

DISSIPARE bona, Briss.

DISSOCIATUM matrimonium, Briss.

DISSOLUTA negligentia, Briss.

DISSOLUTIO est, Spieg.

DISSOLUTOR, et dissolutrix sepulcrorum

DISSOLVI navis dicitur

DISSOLVI ornamentum, Briss.

DISSORS, dissimilis sortis. Augustin.

DISTAT exceptione doli, Briss.

DISTRAHO proprie [orig: propri]

DISTRAEI societas dicitur, Briss.

DISTRAHI etiam negotium, Briss.

DISTRAHERE rationes, Prat.

DISTRAHERE rationes sub tit. Old.

DISTRAHERE matrimonium, Prat.

DISTRAHERE, id est

DISTRAHERE controversias, Prat. Briss.

DISTRACTIO, interversio, Prat.

DISTRACTORES argenti Iustinianus in l. 27.

DISTRACTUS apud Doctores pro resolutione cuiuscumque contractus ponitur. Prat.

DISTRACTUS et contractus differentiam collige ex l. 5.

DISTRIBVERE est suum cuique tribuere, Prat.

DISTRIBUTIO quottidiana Pontificiis significat id, Prat.

DISTRIBUTIVA nomina et eorum vim ponit Bart.

DISTRICTE pro prorsus, Prat.

DISTRICTE, hoc est, Spieg.

DISTRICTUS sive districtio est coercendi potestas,


page 871, image: s0436

Prat.

DISTRICTUS vocabulum, Spieg.

DITIO, imperium. Spieg.

DITIO potestatem significat

DITIO urbium

DITIO Romana.

DITIO pro potestate dominica, Briss.

DIV ponitur pro biennio, Prat.

DIVALES constitutiones

DIVALIA consulta.

DIVALIA statuta

DIVALiS lex

DIVALIS iussio

DIVAE memoriae

DIVARICARE est

DIVERSA sunt, Spieg.

DIVERSA illa dicuntur, Prat.

DIVERSA pars in l. 14. Got.

DIUBRESI exitus genera, Briss.

DIVERSORUM iudicum.page 873, image: s0437

DIVERSORIUM Accursius in l. 3. Hot.

DAVERTERE dicitur uxor

DIVERTERE, nuntium remittere, Spieg. Briss.

DIVERTISSE non videtur, Prat.

DIVI fratres, Old.

DIVOS Iuriscoss.

DIVIDERE, pro partitir, Spieg.

DIVIDERE, pecuniamque inter se partiri. Spieg.

DIVIDERE aequa lance

DIVIDERE, ad divisionem singulorum cuium legare Paulus dixit

DIVIDERE sententiam.


page 875, image: s0438

Hot. Prat.

DIULDVUM est, Prat.

DIVIDVUM Romani legistatores significare solent his aut similibus verbis: Old. Prat.

DIVIDVUM et individuum duplici ratione dicitur:page 878, image: s0439

DIVIDITAS, vide l. 80. Briss.

DIVISIONEM facere, Briss.

DIVISIONES pro erogationibus ac distributionibus, Briss.

DIVINA, loca

DIVINAS domus, Spieg.

DIAINAE tabulae, Old. Spieg.

DIVInAE literae

DIVINA munera

DIVINATIO est iudiciumpage 879, image: s0440

DIVINATIONES, ait Briss.

DIVINOS honores sibi cum [orig: cm] vindicarent Imperatores, Briss.

DIVINUM ius, Briss.

DIVINI iuris esse dicuntur res sacrae, Prat. Briss.

DIVINI Iuris autem quae sunt

DIVISIO, est vel totius in partes, Prat. Spieg.

DIVORTII quae sit etymologia

DIVORTIUM est inter virum et mulierem legitime facta separatio.page 882, image: s0441

DIVORTIUM nomen generale est ac de amicitia interrupta dicitur, Prat.

DIVORTII causa factae donationes

DIVORTII causa amotae res

DIVORTII consilium, Briss.

DIVORTIA Isidor. lib. 15. Briss.

DIVORTIA aquarum dixit Virgilius

DIVORTIUM fit consensu eorum, Got.

DIVORTIONALE. Erasmus in cap. 5.

DIVOS olim Imperatores appellabant, Old.

DIURNUM officium in l.. 1. Got.page 883, image: s0442

DIURNUM petere Seneca lib. 2.

DIURNUM pro sumptu victus unius diei, Briss.

DIURNUS fur

DIUTVENA custodia

DIUTVENA incubatio

DIUTINA possesso. Briss.

DIUTURNITAS possessionis, Briss.

DIUTURNA consuerudo

DIUTURNUM silentium

DIUTURNUM tempus, Briss.

DIUTURNUM quid sit explicatur in l. diuturna, Spieg. Prat.

DIVUS Augstus, Briss.

DIVUS Mugellanus Iurisconsultus, Hot.

DIXI. Asonius, Hot.

DO.

DO, dico

DO lego. Spieg.

DOARIUM Gallis quid sit ex Balduino ad . Briss.

DOCERE disciplinam.

DOCERE, id est, Briss.

DOCILIS, qui natura aptus est doceri

DOCTORES legum magistros appellari, Spieg.page 885, image: s0443

DOCTORUM in iure promotio, Spieg.

DOCUMENTA dicuntur instrumenta

DOCUMENTA idonea, Briss.

DODRANS duae partes e [orig: ] tribus cum dnodecima valet uncias noucm, Got.

DOGAS veteres Glossae exponunt bou/tteis2: Got.

DOGMA est lex docens scientiam fidei

*do)gma, in l. 2. Prat.

DOLABRUM, instrumentum, Prat.

DOLARE, fabrorum verbum, Spieg.

DOLIUM, vas fictile est, Briss.

DOLIUM, vas grande

DOLIA etiam Ulpian. Cuiac. Briss. Spieg.

DOLIARIUM, non locus ubi dolia, Hot.

DOLIARE vinum, Prat.

DOLON, est aut flagellum

DOLOR atrocis iniuriae, Briss.

DOLORIS impatiens, Briss.

DOLUS alius bonus est, Prat.page 887, image: s0444

DOLUM bonum veteres etiam dicebant

DOLUS malus est ratio vafra, Old. Prat.

DOLUS malus est omnis calliditas, Prat.

DOLUS MALUS ABERIT, ABFUERIT, verba generaliter comprehendunt omnem dolum,


page 889, image: s0445

Prat.

DOLUS praeteritus, Prat.

DOLUS malus, Prat. Briss.

DOLUS et fraus an differant, Alcia. Old. Prat.

DOLUS et culpa saepissime ponuntur pro eodem.

DOLI mali species sunt, Old. Prat.

DOLUS malus saepe procedit ad aliquod maleficium nominatum, Old. Prat.

DOLI mali, Old. Prat.

DOLI capaces, Spieg. Prat.

DOLI clausula. Briss.

DOLOSE facere. Briss.

DOMARE equitium, Briss.

DOMESTICA furta vocant, Spieg. Prat. Briss.

DOMESTIGA testimonia in testamentis,


page 891, image: s0446

Briss.

DOMESTICA cautio, Briss.

DOMBSTICAE personae, Spieg.

DOMESTICI, qui ex eadem domo sunt, Spieg.

DOMESTICI iudices. Spieg.

DOMESTICOS in leg. prima, Got.

DOMESTICUS princeps.

DEMESTICUS testis, Prat.

DOMESTICUM autem testem non tantum eum dici, Cuiac. Got.

DOMESTICI in rub. et l. 1. et 2. Prat.

DOMESTICORUM tum equitum, Prat.

DOMESTICUS scholarum Niceph. Biss.

DOMESTICI praesentales, Got.

*domestiko\s2 me/gas2, in aula Constantinopolitana, Biss. Prat.

DOMESTICUM funs, Prat. Briss.

DOMICILIUM, est domus possessio in ea civitate, Prat.

DOMICILIUM ibi quis habere intelligitur, Briss. Prat.

DOMICILIUM ibi videtur miles habere, Briss.

DOMICILIUM non habere intelligitur studiosus, Briss.

DOMICILIUM in urbe retinent Senatores, Prat. Briss.

DOMICILIUM amissi mariti sequitur vidua, Briss.

DOMICILIUM et in domo propria, Prat. Briss.page 893, image: s0447

DOMICILIUM ferre. d. l. 22. . municipes, Prat. Briss.

DOMICILIUM non nuda contestatione, Prat. Briss.

DOMICILIUM patroni manumissoris sequuntur liberti, Briss.

DOMICILIUM in aliquam regionem conferre, Briss.

DOMINA sanctissima, Spieg.

DOMINA uxor. Quaere

DOMINATIONEM interponere dicitur, Got.

DOMINATIO, pro dominica potestate usurpatur a [orig: ] Triphon. Prat. Briss.

DOMINATIONES scribere oportet in l. ult. C. de censitoribus et peraequatorib. Briss.

DOMINIUM est ius ac potestas re quapiam tum utendi, Hot.

DOMINIA antiqui appellarunt convivia, Goedd.


page 895, image: s0448

Got. Spieg.

DOMINIUM Plenum est, Got.

DOMINIUM item dividitur in id quod iure gentium acquiritur, Spieg.

DOMINIUM aliud est natarale

DOMINUM apud Romanos duplex eratpage 897, image: s0449

DOMINIUM directum et utile, Prat.

DOMINIUM et possessio differunt:

Secundo, DOMINIUM a [orig: ] possessione in eo differt:

DOMINII et possessionis alias differentias doctissimus Connanus iam dict. lib. 3. cap. 3.

DOMINIUM, proprietas, Prat.

DOMINIUM et proprietatem Franciscus Duarenus lib. disputat.

DOMINII asfinia sunt,


page 899, image: s0450

Got.

DOMINIUM non modo corporalium, Prat.

DOMINIUM non proprietatis tantum, Briss.

COMINII ius impetrare dicuntur creditores, Briss. Briss.

COMINUS fit is, Spieg.

DOMINUS litis, Spieg.

DOMINULUS forma diminutiva apud Scaevolam iuxta Noric. Spieg.

DOMINORUM loco sunt, Prat. Briss.

DOMINORUM vice sunt tutores vel curatores, Briss. Prat.

DOMINUS passim in libris feudorum appellatur is, Prat.

DOMINUS simpliciter appellatur in iure civili is, Spieg.

DOMINUS qui a [orig: ] defensore differat

DOMINUS item et bonae fidei possessor quomodo differant

DOMINUS usufructuarius dicitur

DOMINICAE res appellantur res Caesarum, Briss.

DOMINICUM veteres et nascentis Ecclesiae Christiani

DOMINICA causa, Briss.

DOMINICUS, totius septimanae primus dies. leg. 5. Briss.

DOMNA pro domina in leg. 38. Briss.

DOMV sexto casu, Briss.page 901, image: s0451

DOMUS unicuique existimari debet, Briss.

OMUM, accipere debemus non proprietatem domus

DOMUS, quandoque familia est et agnatio, Prat.

DOMUM in leg. Cornel. Briss.

DOMUS cenaculariae ab insulis differunt

DOMUS tutissimum cuique refugium ac receptaculum est. l. 18.

DOMUS in l. 5.

DOMUS defunctorum in l. 4. Got.

DOMUM meam cum horto applicito libertis meis concedi volo. et alio capite: Spieg.

DOMUM, quaeque mea ibi erunt, Spieg.

DOMUS Aeternabilis, Briss.

DOMO legata quid contin eatur, Briss.

DOMO instructa, Prat.

De DOM, pro, Spieg.

DONA Caius lib. 2.

DONARP non intelligitur, Briss.

DONARP ad processus, Prat.

DONARI videtur, Prat.

DONARI non potest

DONARIA, dona sunt. Prat.

DONARIUM, largitie est Imperatoris in milites: Spieg.

DONATIO est modus solo iure gentium institutus dominii gratia, Hot.

DONATIO. Donatio dicta est adonopage 903, image: s0452

DONATIONIS verbum simpliciter loquendo omnem donationem comprehendit, Briss.

DONATIO significat liberalem promissionem donandi.

DONATIO causa mortis.

DONATIONES causa mortis

Inter DONATIONEM mortis causa, Hot.

DONATIONEM autem veteres proprie appellabantpage 905, image: s0453

DONATIO inter virum et uxorem. Goedd.

DONATIO inter vivos proprio nomine dicitur, Hot. Prat.

DONATIO immodica, Spieg.

DONATIO mera

DONATIONES inofficiosae censentur, Prat.

DONATIO absenti non aliter recte fit, Prat.

DONATIO perfecta et pura

DONATIO imperfecta, Prat.

DONATIO sponsalitia

DONATIONIS quae fiebat per mancipationem, Prat.

CONATIVA in l. 10.


page 907, image: s0454

Prat.

DONATIO onerosa dicitur, Spieg. Prat.

DONATARIUS cui quid dono datur, Spieg.

DONATIO ante nuptias, Hot.

DONATIO ante nuptias et propter nuptias idem. Got.

DONATIO honoris causa, Hot. Prat.

DONATIO propter nuptias est, Prat.

DONATIO propter nuptias, Got.

DONATIO propter nuptias autem olim dicebatur propterea, Prat.

DONATIO propter nuptias accipitur pro liberalitate

DONATIO propter nuptias appellatur valgo id, Prat.

DONATIO propter nuptias intelligitur etiam pro omni lucro dotali, Prat.

DONATIO propter nuptias in diversa nomina pro regionibus, Prat.

DONEC adverbii, Prat.

DONUM generale nomen est a [orig: ] donando l. inter donum 194. Briss.

DONATIVA leg. 10. Briss.

DONATISTARUM fit mentio leg. 37. 39.

DONUM et munus differre inter se,


page 910, image: s0455

Hot.

*dwreastiko\n, id est, Got.

*derufo/roi sunt Praetoriani milites praefectorum praetorio, Cuiac. Got. Got.

DORMIRE cum aliqua, Prat.

DORMIT praescriptio, Prat.

DORMIENTES pro cessatoribus, Prat.

DORMiTORIA Carrucha.

DOTIS significatio varia est:

DOS est, Spieg.

DOS, die Mittgifft,

DOS ab antiquis inter donationes numeratur: Got.

DOS est quod ab uxore, Briss.page 911, image: s0456

DOS data, Briss.

DOTIS promissio, Briss.

DOS est proprium patrimonium mulieris. Spieg. Prat.

DOS legitime restituta mulieri aut patri, Spieg. Prat.

DOS communis.

DOTI respondet donatio propter nuptias. Got. Prat.

DOTIUM causa l. 1. Prat.

DOTATAS esse feminas, Prat.

DOS non est ius universale, Spieg.

DOS certa, Spieg.

DOTIS species hae memorantur. Briss.

DOS aut profectitia est, Briss. Spieg.

DOS per praeceptionem legata

DOS promissa.Got.

DOTEM constituit vel mulier ipsa

DOTEM opinatam latine dici posse putat Du arenus l. Si tum dotem.

DOTEM legari, Spieg.

DOTEM parvam Dn. Alciat.

DOS caduca dicitur, Prat.

DO receptitia specialiter dicitur, quam extranens dans, Prat. Hot.

DOS adventitia ex ipsis mulieris bonis dari potest. Briss.

DOTIS causa, Spieg.

DOTALIS fundus

DOTALE praedium,


page 913, image: s0457

Spieg. Old.

DOTALIS fundus intelligitur, Briss.

DOTALES res esse videntur, Spieg. Old. Briss.

DOTALIA bona, Spieg.

DOTALIUM servorum et ancillarum saepe meminere Iuriscons. Spieg.

DOTES praediorum eae videntur fuisse accessiones, Prat. Hot.

DOTARE filiam, Briss.

DOTALITIUM, id est, Prat.

DOERIUM vel Doarium est dotis augmentum, Prat.

DR.

DRACHMAM, et Denarium, Spieg.

DRACHMA unciae pars octava, Prat.

DRACHMA auri, Spieg.

DAACHMALIS usura Graecis dicebatur, Prat.

DROMI Latine cursus dicuntur:

DROMONES navigia sunt celerrima, Got. Hot. Briss.

DV.

DVAS aedes habere apud Ulp. Spieg.

DVAE res, Prat.

DUBIA causa dicitur, Prat.

DUBITABILE est quando argumenta pro et contra congruunt, Prat.

DUBITARE quid sit

DUBITARE de conditione sua, Briss.page 915, image: s0458

SUBITATIO est motus in differens, Briss.

DUBIUM est, Spieg.

DUBIUS in fide, Briss. Spieg.

DTCATOR. l. 28. Briss.

DUCATUS, pro regione cui~ Dux dominatur, Spieg.

DUCENA, ut et centena, Briss.

DUCENARII qui ducenam gerunt et ducentis scholaribus praesunt. Briss. Got. Briss.

DUCENARII iu dices erant, Spieg. Old.

DUCERE aquam ex castello, Briss.

DUCERE, dominotum verbum proprium

DUCAS LICET, dici solebat in actionibus cum licitatori mancipium ad dictum fuisset. Prat.

DUCERE sunus pro facere.

DUCERE in matrimonium. Spieg.

DUCERE aliquem quod decreto iudicis non obtemperaverit, Prat. Briss.

DUCERE pugnum caedere pugno. Old.

DUCERE in carcerem, Prat.

DUCERE everriculum leg. 11.

DUCERE materiam, Prat.

DUCES ab antiquis semper quidem pro ductoribus exercituum dicebantur:


page 917, image: s0459

Prat.

DUCES partinm

DUCES per orientem sex, Briss.

DUCTUS aetate, Briss.

DUCI uxor dicebatur, Hot.

DUCI, producta verbi signisicatione, Prat.page 919, image: s0460

DUCI et ferri seperantur in l. unic. Briss.

DUCI serui dicebantur

DUCENDIS de liberis Praetoris Interdictum.

DUCI in causis liberalibus dicebantur serui

DUCI obaerati dicebantur, Prat.

DUCIANI, ducum officiales, Briss.

DUCIANUM iudicium in leg. 38. Got.

DUCITUM ductum in leg. prima

DUCTUS misericordia, Prat.

DUCTUS aquae auctore Vitruvio li. 8.

DVELLNM dicitur bellum, inquit Festus, Old. Spieg.

DVELLA fuit tricesima sexta pars assis

DUDUM pro ante in l. 23. Got.

DVITAS apud Labeonem

DULCI officio functus, Got.

DULCIA intera ea numerantur, Prat. Briss.

DULCIURIUS panis

DULCISSIMIS filiis meis. Spieg.page 921, image: s0461

DULCISSIMIS fratrib. meis, Spieg.

DUM, particula eam significationem habet quam donec et quandiu. Alcia.

DUM nupta erit. Prat.

DUM pro verum in l. 1. Briss.

DUNTAXAT, idem significat, Spieg.

DVO sunt multa. Spieg.

DVO et bina differunt

DVO Trimi, Cuiac. Got.

DVO familiam non faciunt. Briss.

DVO Augusti quando primum facti, Spieg.

DVODECIM, loquendi compendio appellabantur Leges 12. Prat.

DVO vel plures rei stipulandi sunt, Cuiac.

DVO vel plures rei promittendi, Cuiac.

DULLARI, id est, duplicari. l. 18.

DULLA, pro Duplum. Hot.

DUPLA simplae opponitur.

DUPLA ergo promitti dicebatur cum emptionis nomine Duplum pretii venditor promittebat. Briss.

DUPLAM cavere, Briss.

DUPLAE stipulatio olim fuit frequentissima, Spieg. Parat.

DUPLEX lubstitutio

DUPLI appellatione, Prat.

DUPLI fructus hi sunt, Prat.

DUPLICARI tempora, Briss.

DUPLICARI apud Ulpian. Spieg. Briss.

DUPLICARII milites dicti, Prat.

DUPLICATIO est allegatio quae datur Reo ad infirmandam replicationem actoris, Prat. Briss.

DUPLICATIO temporis leg. 8.page 923, image: s0462

DUPLICI damno onerari

DUPLICIA iudicia sunt famil, Prat.

DUPLICIA interdicte ideo appellantur, Hot. Briss.

DUPLICIA testamenta.

DUPLEX testamentum, Briss.

UPLICIARII alias duplicarii milites dicti

DUPLICITER, Ulpian. Briss.

DUPLICITER accipi, Briss.

DUPLIO verbum 12. Prat.

DUPLO verbum a [orig: ] duo, Spieg.

DUPLOMATA, sive Diplomata sunt codicilli, Got.Briss.

DUPLUM et Simplum adversantur. Briss.

DUPLUM stipulari, Briss.

DUPLUM cuictionis nomine exigi

DUPLUM ex causa stipulationis. Prat.

DUPLUM, bis tantum.

DUPONDII iuvenes,


page 925, image: s0463

Spieg. Briss.

DUPONDIUM (inquit Metianus) sedecim sescunciae efficiunt, Cuiac.

DUPONDIUS: hac nota vocantur quinque Libellae, Briss.

DUPONDIUS quid sit explicat Virgil. Spieg.

DUPONDIUM etiam pro parva pecunia sumitur: Prat.

DURA lex, Spieg.

DURACINAE vuae, Prat.

DURARE et mutari, Briss.

DURANTE matrimonio, Spieg.

DURARE, pro in tempus consistere, Spieg.

DURARE in tutela. Briss.

DURARE in familia patris

DURARE animum in tormenta, Briss.

DURARE testes id est permanere l. 20.

DURIOR conditio, Prat.

In DURIORRM causam seu conditionem accipi fideiussor, Briss.

DURISSIMA sententia. Briss.

DURIUS et remissius opponuntur leg. 11.

DVUM pro duorum in l. 7.

DVUMVIRALIS, qui Duumuiratum gessitl. l. 1.

DVUMVIRALITII, qui abierunt Duu~iratu. Prat.

DVUMVIRALES, senatores coloniarum

DVOVIRALES, qui duumuiratu suncti sunt, Briss.

DVUMVIRATUS, pro ipso duumuirorum magistratu.

DVUMVIRATUS vocatur ipsum Duumuirorum munus et officium. Briss.

DVUMVIRILITAS. l. 1.

DUMVIRI olim erant

DVUMVIRORUM alii, Spieg.

DVUMVIRI capitales dicebantur,


page 927, image: s0464

Prat.

DVUMVIRI magistratus Municipales appellabantur quod duo essent, Briss.

DVUMVIRI municipales, Prat.

DVUMVIRI Navales, Prat.

DVUMVIRI curatores viarum, Prat.

DUX a [orig: ] ducendo exercitu dictus est. Prat.

DUX appellatur qui exercitui praeest. l. 2. Briss.

DUX Tripolitanae, Prat.

DUX, Feudistis vasallus dignitatis est: Spieg.

DUCIANI, Ducum officiales seu milites signficant. Briss.

*du/namis2 et e)cous1i/a inter se differunt.

*th=| duna/mei quod Sabin us ait. l. adversus

DYPTICHA. Briss. ex C. Th. vide supra Dipticha

DYRRACHII sit mentio in leg.

DYRRACHENI in provincia Macedonia.

E.

EPro, i'veteribus saepe positum fuisse constat, Briss.

E quoque pro, Briss.

E pro De. Sic e [orig: ] pecoribus, Briss.

E, vocula plerumque exclusionis nota est.

ECONTRARIO, pro vicissim, Prat. Hot.

EA mente, Spieg.

Ea, et EADEM adverbia loci

EADEM sunt,


page 929, image: s0465

Spieg.

EADEM in causa manere

EADEM per eadem, Spieg.

EADEM opera pro eo facto: Spieg.

EADEM res non debet diverso iure censeri

EAM quam frater instituerat, Got.

*eano\s2, id est, Got.

EANUS v s e)ano\s2, vestis splendida et subtilis apud Hom.

EA propter

EATENUS. Varie poni docet Bart. Spieg.

EATENUS quatenus.

EB.

EBLANDIRI suffragia. Got.

EBLANDITAE preces

EBOR, vel Ebur, Briss. Briss.

EBORARII, inter artifices qui a [orig: ] Principibus vacationem munerum obtinent, Briss.

EBOREUM, quod ex Ebore est. Spieg. Briss.

EBRIUS, qualibet re expletus. Prat.

EBRII vel ipsis Ethnicis adeo exosi fuere, Spieg. Got. Got.

EBUR, in l. 16.

EBURNEAE tabulae

EBURNUS, (aliis Aburnus) Valens.

EC.

*ekbibas1mo\s2, solutio obligationis, Got.

*ekbibasth\s2, a/pimthth\s2, exsecutor, Prat.

*ekbibastiko\n Got. ad leg. 6.

*ekbolh\, eiectam denotat. Spieg.

*ekbolia\ medicamenta quibus medici utuntur abigendis infantibus in utero enectis: Spieg.

ECCE. Huic voci interdum praeponuntur hae particulae, Briss.

ECCE, pro vides, Spieg.

ECCLESIAE confugium haud dubie deductum est a [orig: ] primis parentibus.page 931, image: s0466

ECCLESIA collegiata dicitur esse

ECCLESIAM supra in voce civitatis diximus appellari posse civitatem

*ekklhtoi\ quidam dicebanter ad certas consultationes destinati.

ECCLESIASTERIUM Vittuvius libro septimo

ECCLESIASTICUM ministerium, Got.

ECCLESIECDICUS. Ecclesiae defensor

ECCLESIECDICI, defensores Episcoporum. l. certissime

ECDICUS ( *e)/kdikos ) civitatis, Got. Briss.

*e)kdikei=sqai, vindicari. Got.

*e)kdikos et e)kdikhtai\ sunt persecutores, Prat.

ECHINUS, id est piscis nomen, Got.

*e)klh/ptores2, vindices, Got.

ECLOGARII homines dicuntur eruditi, Turneb.

*e)klogn\. vide Gothof. ad Epigraph. Nou. Leon.

*e)/kqeta protecta, Got.

ECONVERSO. Est in usib. feud. tit. Quae fuit caus. bon. amit. in princ. Spieg.

*ektagh\, delegatio, Prat. Got.

*ektinein ta th=s2 khdemeni/as2, curationis nomine


page 933, image: s0467

satisfacere, Hot.

ECULEUS est genus tormenti ad modum crucis dispositum.

*ekuro\s2, socer, Spieg.

*e)/xeiron munitum et securum significat

ED.

EDACITAS vermium remissionem pensionis inducit, Got.

EDAX locustarum pernicies

EDEATRAE, qui praesunt regiis epulis, Spieg.

EDERA pro hedera. in l. 3. Briss.

EDERE, exhibere enuntiare, Spieg.

EDERE, in actione ex Edicto de edendo, Goedd.

EDERE actionem seu iudicium, Briss.

EDI etiam interdictum dicitur l. 8. Briss.

EDERE diem, Hot.

EDERE operas dicitur libertus, Hot. Briss.

EDERE iudicium

EDERE iusiurandum, Spieg.

EDERE nomen est proferre vel efferre nomen suum, Prat. Hot.

EDERE munus, Briss.

EDITORES munerum seu ludorum. Briss.

EDERE nomina

EDERE patrimonium.page 935, image: s0468

EDI ratio ita intelligitur, Spieg. Briss.

EDI interdictum dicitur etiam leg. 8. Briss.

EDERE progeniem

EDERE rationes. Briss. Hot. Spieg.

EDERE exemplum in aliquem, Spieg.

EDERE leges

EDERE acta, Briss.

EDERE reo

EDI pro nasci apud Triphoninum, Briss.

EDITIO infra suo loco.

EDITUS, v s, Briss.

EDICERE, proprie denuntiare est

EDICERE, est decernere aliquid iure magistratus, Old. Spieg.

EDICERE, vel indicere Senatum, Spieg.

EDICI concilium

EDICIT praetor, Briss.

EDICERE, pro dicere

EDICO. Donatus in Hecyra Terent. Spieg.

EDICTUM, ab edicendo

EDICTUM est constitutio citra determinationem personae causae aliusve circumstantiae facta. definitio Vult. in comment.

EDICTALE programm a

EDICTALIS lex in C. saepius:

EDICTUM etiam dicitur, Briss.

EDICTA Ciceroni sunt iura

EDICUNT autem non praetores tantum aut proconsules,


page 937, image: s0469

Prat. Briss.

Sunt et EDICTA principum. l. 8. Briss.

EDICTA vero Principum sunt generales leges, Prat.

EDICTUM praetorium vel honorarium appellatur

EDICTA proconsulis provincialia dicebantur, Got.

EDICTA quaedam erant perpetua id est annua

EDICTORUM ergo aliud monitorium

EDICTUM citatorium.

EDICTUM peremptorium

EDICTUM deinde aliud est perpetuum, Hot.

EDICTUM perpetuum etiam alia significatione dicitur

EDICTA vero perpetua quidam Monitoria dicta esse putant, Briss. Prat.


page 939, image: s0470

Briss.

EDICTA Iulia ab Augusto necem Auunculi vindicaturo contra eius percussores proposita fuere

De EDICTO Diu. Claudii vide l. 1.

EDICTUM Dini Hadtiani, Prat.

EDICTUM Domitiani, Prat.

EDICTUM de alterutro, Cuiac. Prat.

EDICTUM Carbonianum pene solum auctoris sui nomen retinuit in suo genere. Briss.

EDICTUM fraudatorium actio est revocatoria. Spieg.

EDICTUM successorium ex communi Doctorum sententia sic definiri solet:

EDICTUM translatitium dicebatur

EDICTUM unum pro omnibus. Spieg.

EDICTUM quomodo differat a [orig: ] Rescripto, Spieg.

EDICTUM ab interdicto quid differat, Alcia.page 941, image: s0471

EDICERE esse magistratuumpage 943, image: s0472

EDICTO admonere

EDICTO praecepit, Briss.

EDICTO contineri; Briss.

ECICTUM circumducere est delere et abrogare, Got.

EDICTALIS: Edictalis lex. vide leg. 6. Briss.

EDICTALB programma, Briss.

EDICTALES dicebantur, Hot.

EDICTALES bonorum possessiones dicebantur, Hot. Prat.

EDITIO, actionis.

EDITIO etiam

EDITIONEM exigere officio iudicis

EDITIO, pro nativitate, Hot.

EDITIO pro partu

EDITIO actorum, Briss.

EDITIO fetus, Briss.

EDITIS testibus apud Cic. 3. Briss.

EDITITIUS iudex, Briss.

EDITUS pro co quod ab armentis editur, Hot. Nebriss.

*e)/dna in libris bas1ilikw=n alii dotem, Prat.

EDOCERE, pro diligenter docere

EDOCERE literas, Briss.

EDOCTUS literas

EDUCARE, est alimenta et ad victum necessaria praestare, Got. Prat.

EDUCARE, alere est.

EDUCARI, id est

EDUCATIONI exaequatur victus (ait Gothofr. ad l. 43. 44. de verb. signifi.) per d. l. sin. de alimen. et ciba. leg. Got.page 945, image: s0473

EDUCUTIONIS ex hibitio ac sumptus aestimantur arbitrio boni viri. lege. 2.

EDUCATIO, et alimenta legata, Spieg.

EDUCATIO liberorum paidotrofi/a vocatur

EDUCERE aquam, Briss.

EDUCATOR, patris ac matris nomine conprehenditur. Spieg.

EDUCATOR esse non debet

EDUCATUS, seu educati corpus retineri potest ob expensas alimentorum, Got.

EDULIUM, inquit Valla, Spieg. Briss.

EDULITAS: rerum edulium largitio, Prat.

EDULITATIS enim isto in loco Duare. 1. Cuiac. Got.

EF.

EFESUS pro Ephesus, Briss.

EFFECTUS. Sunt qui putant effectum, Spieg.

EFFECTUS vim et potestatem signisicat. Briss.

EFFECTUS est quod ex re sequitur, Prat.

EFFECTUS, participium

EFFECTUS legis naturae.

EFFECTV, in libris nostris significat facto ipso, Briss.

Cum EFFECTV quid petere:

Sine EFFECTV istud est:

EFFERRE, verbum est funeribus accommodatum, Spieg.

EFFERVESCERE, significat ardore animi excitari, Spieg. Prat.

EFFICACIA. Efficaciam partem consequi

EFFICACITER agere, Briss.

EFFICAX. Efficaci instantia compellet eum praeses provinciae obtemperare legib. l. 6.

EFFICAX dicitur unaquaeq. res

EFFICAX conditio, Briss.

EFFICERE, denotat perfectionem.

EFFICERE vicem

EFFICERE voluntatem

EFFICI quis dicitur Dominus rei lib. 2. Briss.page 947, image: s0474

EFFICI sui iuris

EFFIGIARE verbo nunc crebrius utitur Caesarea Cancellaria in Diplomatis, Prat.

EFFIGIES antiquitatis in 12. Spieg.

EFFINGERE. Vide Extergere.

EFFLAGITARE interdictum.

EFFLVERE aqua, Briss.

EFFLVERE etiam tempus dicitur.

EFFODERE essa. vel eruere, Briss.

EFFODERE terminos, Briss.

EFFORMARE, in tit. Dig. de leg. Corn. de falsis. Got. Briss.

EFFRACTORES plerumque dicuntur, Hot. Briss.

EFFRACTORES autem quidam nocturni

EFFRACTURA, pro violenta disruptione, Got.

EFFRENGERE aedes, Briss.

EFFRENATA licentia

EFFRENATI sunt, Spieg.

EFFUSORES, qui patrimonium, Spieg.

EFFUGERE deportatus.

EFFRUGERE periculum, Briss.

EFFUSUM, vide viciare vinum.

EFFUNDO. Effundi oculus dicitur pro erui. leg. 13. Briss.

EFFUNDERE inedicto praetoris de his qui effuder.

EFFUSA interpretatio anni est: Got.

EFFUSE interpretari spatium annale

EFFUSE trahendus aut producendus non est legis vel quaestionis intellectus.

EFFUSIO falsa. Got.

EFFUSUS (prolixus, confusus) veterum et inextricabilis tractatus

EG.

EGEO. Egere dicitur

Ne EGEATIS qui convenitur

EGENTES perpetuo egentes et pauperes.

EGENUS facile poenam committit. Got.

EGENORUM cura habenda.

EGENI propter egestatem non sunt suspecti, Got.

EGENS et locuples opponuntur.

EGENTEM reum accipere: Briss.

EGESTAS fere in mala re dicitur, Spieg. Prat.

In EGESTATEM summam ductus esse (venisse) dicicitur, Got.

EGERERE, pro eicere ex aliquo loco, Briss.

*e)/ggaia Rhodiis dicebantur et a)ki/nduna, Got.

*e*g*g*e*i*o*s, usura terrestris menstrua in legibus Navalibus. Prat.

*e)/ggrafoi. . 3.

EGISSE quandoque videtur quis

*e)/gklhma. Instit. de iniur. in prin. Got.

*e)/gkolpis1moi\, medicamenta, Got.

*e)/gku/klia, id estpage 949, image: s0475

EGNATIUS Mecennius, Got.

EGREDI fines, Briss.

EGREDI mandatum, Briss.

Non EGREDI personam dicitur

EGREDI 20.

EGREGIAE personae, Got.

EGREGIARUM autem personarum exempla sunt: Old. Got.

EGREGIATUS dignitas

EI.

EI et adversus eum. leg. 14.

EI et in eum competere actiones.

EI ius dicitur, Spieg.

EIECTA vocantur

EIECTUS pro naufragium passo. ut apud Terentium in Andria.

EIECTA navis est, Briss.

EIICERE, verbum est ad immaturum partum accommodatum, Hot. Briss. Got. Spieg.

EIICIMUS quempiam, Spieg.

EIICERE saxum ex functo in l. 53. Briss.

EIICERE terminos, Briss.

EIERATIO. Sine eieratione

*ei\nate/res2, vel e)mmate/res2, Hot.

*ei)rhn/h. Venerabilis domus sanctae *ei)rhn/hs2 (alii, sanctae Helenae) Nou. 3. Got.

*ei)rhno/dikai. Vide Foecialis.

*ei)/rkth, vel ei)rth (V. Connan. lib. 2. cap. 6. num. 3.) carcerem simul ac vincula significat.

*ei)s1agwgai\ to=u no/mwn (compendia legum) Theophilo sunt institutiones iuris, Got.

*ei)s1dektika\, hominii seu homagii symbola, Got.

*ei)s1dektiko\n, renovationis pretium, Got.

*ei)s1elastika\, quae dabantur athletis pro coronis. Got.

*ei)s1ie/nai di/khn, causam agere. Hot. Prat.

EIURARE bonam copiam

EIURARE magistratum apud Tacit. Briss.

EIURATIONEN signisicare ait, Briss.

EIURAT, qui iuratpage 951, image: s0476

EIULATUS, rationis ploratus expers.

EISQUE mancipiis, Spieg.

EIUS vitae adolescens, Spieg.

EIUS pro Ei ius. in leg. 6. Briss.

EIUSMODI homo, Spieg.

EL.

ELAEAMPHORIA, Gottae in voce Hospitatura, Got.

ELAEMPORIA (aliis Eleemporia, Elemporia, Elemphoria, Gothofred. iam dict. loc.) id est, Spieg. Briss.

ELECTIO, sccundum Ioh. est alicuius personae idoneae ad dignitatem, Prat.

ELECTIO canonica quae dicatur exponit Ioh. Andr. in c. non potest.

ELECTIO libera

ELECTIO improvida

ELECTIO et optio differunt: Got. Cuiac.

ELECTORES, quorum iam non solum usus

ELECTRUM, est aurum, Got.

ELECTRUM. Ulpian. auctor est

ELECTRI Sardensis tamquam memorabilis meminit Sophot. in Antigon. sed in qua signisicatione quaerunt ibidem interpretes.

ELECTRI nomen duobus modis accipi Pausaniae


page 953, image: s0477

Briss.

ELECTRI appellatione quid Ulpian. intellexerit l. 4.

ELECTRINA vasa, Briss.

*elaiw/nhs2. curator oleo coemendo. Hot.

ELATI sui securitate, Spieg.

ELECTIO. Nihil est aliud electio quam idoneae personae ad dignitatem Ecclesiae vacantem

ELEEMOSYNAE tria genera

ELEEMOSYNARIA, hospitalia

ELEFAS pro Elephas, Briss.

ELEGANTER quaerit; Briss.

Interdum ELEGANTER, Iutisconsulti, Briss.

ELEMENTORUM usu penitus carere debet parricida

ELEMENTA legalis scientiae Accursius in prooemio Instit male exponit

ELENCHUS, lapillus est ex genere margaritarum. Spieg.

ELENCHOS non esse gemmas,


page 955, image: s0478

Briss. Hot.

ELEPHANTIASI seu lepra laborans testamenti factionem habet, Got.

ELEPHAS, maximum animalium terrestrium, Spieg.

ELEPTIS vulgo Haloam. aliis Leptis, Got.

ELEVARE fidem testium, Spieg.

*eleuqeri/a, as2, e)leuqe/ria maqh/mata, liberales et ingenuae artes, Got.

ELICATORES, u(dros1ko/poi. Got.

ELICES, id est sulci aquarii. 2. Got.

ELICES Festo, Hot. Prat.

ELICERE pecun iis sussragia aulica, Got.

ELICERE rescriptum, Briss.

ELICITUM, impetratum.

ELICERI est permittere, Briss.

ELIDERE. Elidi in specie Pauli. Prat.

Eniam. . si vero ut lit. non contest.

ELIGENS inter contraria variare non potest.

ELEGIT, qui non reiecit

ELIGERE litigatores: Briss.

ELIGIMUS re ipsa, Prat.

ELIMATUM, expolitum.

ELIMATA gloria: Briss.

ELOCANDA sunt vectigalia.

ELOCUTIO pluralis. Briss.

ELOGIUM, aliis Ellogium, Prat.

ELOGIUM testisicatio de certo homine (ait Hoto.) ut de inquisitione criminum alicuius rei, Hot.

Paulo secus Brisso. ELOGIA (inquit) pro notoriis seu indiciis criminum, Briss.

ELOCIA, id est,


page 957, image: s0479

Got.

ELOGIUM etiam edicto subiectam clausulam appellat Ulp. in l. 38. Briss.

ELOGIUM sententia vel oratio de re quapiam data opera, Hot.

ELOGIUM pro Epitaphio quod sepulcro incisum erat

ELOGIUM etiam pro causa tituloque exheredationis ponitur. Briss. Hot.

ELOGIUM in malam partem notatio quaedam est (sic enim notationes Censoriae dicebantur) exheredationis causam continens.

ELOGIUM proposuisset, Hot. Briss.

EODEM modo et in legatis et in hereditatibus dandis elogium adicitur, Briss.

ELOGIA pro testamentis morientium

ULTIMUM Elogium conficere

ULTIMA mortuorum

ELOGII munus est eius, Old. Spieg.

ELOQUENTIA, est bene et recte loquendi scientia. Spieg.

ELOQUENTISSIMUS iudex

ELOQUIA sacra oracula Bibl.

ELPIS, idis

Ad eludendam inofficicsi querelam

ELUDERE vim exsecutionis. Briss.

ELUDERE, est finem ludo imponere. Spieg.

ELVERE proprie est levare

EFUGERE, luctum deponere

ELUSCARE alterum oculum effodere significat, Got.

ELUSCATIO, actio ipsa privandi altero oculo, Prat. Spieg.

ELUSCATUS servus in l. 17.

ELUSCIFICARE est luce privarepage 959, image: s0480

ELUSORIUM praetoris imperium esse non debet

ELUVIO: vide supra Eluere.

EM.

EMANATIO, processio Spiritus sancti a [orig: ] Patre, Got.

EMANCIPARI proprie dicebantur liberi: Prat.

EMANCIPARE liberos: Got.

EMANCIPARE vero generatim est e [orig: ] manu

EMANCIDARE agrum

EMANCIPO me tibi, Prat.

EMANCIPATIO generaliter definita

EMANCIPATIO duplex est:

EMANCIPATORUM appellatione continentur liberi

EMANCIPATIO ad liberos relata

EMANCIPATIO, ait Theophilus, Hot.

EMANCIPATIONEM veteres omnibus omnino contractibus, Old.

EMANCIPATIO ergo liberorum quoque imaginaria quaedam eorundem alienatio ac venditio est, Prat.

EMANCIPATIO similitudinem venditionis habebat, Old.

EMANCIPATIO etiam pro abdicatione iusta sumitur a [orig: ] qua alias differt:

EMANCIPATIO olim triplex

EMANCIPATI Festo duobus modis dicuntur:

EMANCIPATUS Ciceroni est dedititius.

EMANERE id est diu abesse, Briss.

EMANSIO appellatur delictum emansoris. Briss.

EMANERE est diutius extra castra vagari, Prat.

EMANSOR, qui diu extra castra vagatus, Nebr. Cuiac. Got.

EMASCULARE, est castrare,


page 961, image: s0481

Spieg.

EMBAMMA, intinctus, Got. Briss.

EMBATEUTICI iuris appellatione, Prat. Got. Cuiac.

EMBATEUTIOON ius quidam interpretantur, Briss.

EMBATAE. v. Emphractae.

*embaqmoi/, Ordinarii et publici iudices. Got. Cuiac. Got.

EMBLEMATA generatim sunt ea, Got. Prat. Hot.

EMBOLA in l. 10. Briss. Got. Got. Hot.

EMBOLA, rostra sunt navium. Alcia.

*embo/limos, dies intercalcaris, Got.

*embolis1mo\s2 Graece, Nebriss.

*embolos navis velocissima Aeschil. vide Adnotationes in leges Rhodias. Prat.

*embruon in legibus Solonis apud Galenum, Prat.

EMENDA verbum Gallicum, Prat.

EMENDARE nihil aliud est,


page 963, image: s0482

Briss. Got.

EMENDARE errorem, Briss.

EMENDATORES apud Athenienses erant xrew=stai

EMENDATIO, modo pro pravorum morum, Spieg.

EMENDATIO domestica fit virgis, Got.

EMENDICARE, more mendicantium aliquid petere. Spieg.

EMENDICATA gratia.

EMENDICATA suffragia appellantur, Spieg.

EMENDICATUS honor

EMENTITA professio.

EMERE, quod nunc est mercari, Briss. Hot.

Bene EMERE est non tam a [orig: ] bono auctore, Briss.

Pro EMERE ab aliquo

EMERE nomen

EMERE in nomen suum praedia

EMERE rem necessariam, Spieg.

EMERETENSES Lysitaniae populi, Briss.

EMERGENS quaestio

EMERGERE dicuntur quae in occulto cum essent, Briss.

EMERITA, et Emeritensis colonia, Got.

EMERITI dicuntur milites, Briss.

EMERITUM, praemium et commodum sinitae militiae, Briss. Hot. Prat.

EMERITA stipendia

EMICARE, pro excellere, Spieg.

EMIGRARE dicuntur; Prat.

EMIGRATIO inquilinorum leg. 28.

EMINET, qui ceteris praestar. Briss.

EMINENTEM locum supra alienum sacere l. 3. Briss.

Per EMINENTIAM apud Ulp. id est kat) e)coxhn\.

EMINENTIA tua, Spieg.page 965, image: s0483

EMISSENI, populi in Emissena regione Syriae: Got.

EMISSAM manuum, Spieg.

EMISSARII vocantur conciliatores, Spieg.

EMITTERE epistolam, Briss.

EMITTI dicitur cautio, Briss.

EMOLOGARE verbum, Spieg.

EMOLUMENTUM utilitas est (opponiturque Detrimento) sed quam, Prat. Spieg.

EMOLUMENTUM actionis, Briss.

EMPHRACTAE naves appellantur, Prat.

*emfanistika\ Nou. 56. Got.

*emfan/is1in dia ta/cewn, promulgationem constitutionum vertunt in rubr. Prat.

EMPHYTEUMA, l. 32. Got.

EMPHYTEUSIS contrahitur, Briss.

EMPHYTEUSIS contractus est a [orig: ] Zenone Imp. primum nominatus, Got. Hot.

EMPHYTEUSIS, e)mfu/teus1is2: para\ to\ e)mfute)vein, Hot.

EMPHYTEUSIS ab e)mfute)veinpage 967, image: s0484

EMPHYTEUSIS ac Locatio

EMPHYTEUTA a [orig: ] supersiciario differt

EMPHYTEUSIS differt a [orig: ] contractu libellario.

EMPHYTEUTICUM ius.

EMPHYTEUTICARIUS alias adiective accipitur, Old.

EMPHYTEUTICARIUS substantive alio nomine dicitur Emphyteuta

EMPHYTEUTICARIUS contractus. l. 2. Cuiac.

EMPHYTEUTICA actio: Got.

EMPHYTEUTICUS canon

EMPHYTEUTICUM ius

EMPHYTEUTICARII dominici, Got.

EMPHYTEUSIS concessa duob. vel patri et filius

EMPHYTEUSIS meliorata transit ad heredes extraneos, Prat.

EMPHYTEUSIS pro se et Titio, Prat.

EMPHYTEUSIS Ecclesiastica potest de consuetudine per stipulationem acquiri etiam heredib. extraneis, Prat.

EMPHYTEUSIS perpetua non potest auferri, Prat.

EMPHYTEUTA sen Emphyteutes is diciturpage 969, image: s0485

EMPHYTEUTAE possunt mutuo sibi alienare, Prat.

EMPLASTRUM nunc vulgo unguentum dicitur

EMHONHMA Graecis signisicat, Briss.

EMPONEMA Graecis quae melioratio nostris dicitur. Spieg. Prat.

EMPONEMATA. Huius verbi Graeci vim expendere

*e)mparaktoi/, iudices, Got.

EMPTIO. Emptio contractus est notissimus

EMPTIO et venditio est contractus iurisgentium de quantitate cum corpore commutanda, Hot. Got. Cuiac.

EMPTIO a [orig: ] conductione differt.

EMPTIO et permutatio sic differunt. in emptione res pro numis datur. in permutatione,


page 971, image: s0486

Hot. Got.

EMPTIO a [orig: ] societate et mandato differt in hoc, Goedd.

EMPTIONIS verbo lex 12. Hot.

EMPTIONIS et venditionis verbis veteres promiscue utebantur: Hot.

EMPTIO imaginaria dicitur

EMPTIO gratiosa, Got.

EMPTIO spei est veluti cum alea luditur

EMPTIONES praediorum et servorum

EMPTIO uxoris, Alcia. Spieg.

EMPTOR, non solum qui pretio omit, Spieg.

EMPTOR bonorum l. 19. Briss.

EMPTOR imaginarius. v. l. 10. Got.

EMPTOREM in edicto aedilium curulium accipere debemus eum qui pretio emit. sed si quis permutaverit, Briss.

EMPTOR familiae, Spieg.

EMPTOREM pro venditore, Alcia. Spieg.

MPTORI quid redhibitorio iudicio praestare venditor debeat, Spieg.

EMPTRIX. l. 1.

EMPTUM et paratum hoc differunt, Hot. Briss.

EMPTUM habere, Briss.

EMPTUM rogare, Spieg.

EMPTI, pro actione empti

EMPTIONALE instrumentum

EN.

*e)nagxos, nuper

*e)nalla/ttw, muto, Got.

ENARGIA, per a, Spieg.

ENATA insula vel in mari, Briss.

ENAVIGARE de civitate

ENCAENIA Erasmus apud Euangelistam verbum verbo reddens interpretatur initialia.

ENCAENIA, quasi renovationes dicaspage 973, image: s0487

ENCAENLA Prat. ferias significabant,

ENCARPA. Tornebus encarpa apud Vitruvium,

ENCAUSTUM cur dicatur librarium atramentum, Prat. Briss.

ENCAUSTRUM alii pro Encaustum: Cuiac. Got.

ENCAUTE, scripturae genus, Cuiac. Prat.

ENCAUTERIUM in l. 9. Briss.

ENCAUTUM vide supra encaustum.

ENCHIRIDIA Graecis, Alcia. Spieg.

ENCOMION carmen in victoris laudem editum ad immortalitatem,

*endiai/thma, cenaculum. Got.

ENDIADIS. v. mox infra Endyadis.

*endomatika\, l. 9. Got.

ENDROMIS. v. mox. inf.

ENDOIACERE, in leg. 12. Prat.

ENDOPLORATO, Festo li. 5. Prat.

ENDO procinctu, Hot.

*e)*ne)/rgw|, id est, Spieg.

*e)ne)/rgw| i. in rebus ipsis unereis. l. 23.

*e)ne/rgeia. v. Enatgia.

*e)nergolabei\n, mercede accepta desendere Got.

*energou/menoi, c. omni die,

*e*npla/tei, locutio est Iuriscon sultis familiaris,

*e)npla/tei significat cum quodam spatio Iaxamento, Briss.

*e)nexurias1mo/s2 pignoratio: Got.

ENITI, id est parere, Briss.

ENITI. v. l. 4.

ENIXAB dicuntur mulieres, Goedd.

ENODE, quod sine difficultare est.

*e(no/w unio,

ENORME damnum,

ENORMITATEM stipendiorum, Spieg. Briss.

ENOPKOI an)abolai\ et u(pomos1i/ai dicuntur Budaeo teste illae dilationes,

*e)no)/rnw|, l. post pr. Co. commu. de legat.


page 975, image: s0488

Got. Cuiac.

ENTHECA, vocabulum in Decretis Canonicis eadem pene significatione ponitur, Alcia. Spieg.

ENTHECAE covantur a [orig: ] Graecis praediorum dotes. Briss.

*enqh=kai appellantur, Got. Got. Got. Cuiac. Turneb. Prat.

ENDROMIS. Hiemalis et villosa vestis est.

ENDYADIS, cum diversa in unam rediguntur convenientiam: Old.

*e)/nqeoi, qeoforou/menoi, satidici, Got.

ENTHOUSIASTAE, in l. Ariani. 5. Got.

*e)nqroniastika\, Scrimg. cap. 3.

ENTHRONISTICA, pro Imhronisticis supponendum.

ENTHYMEMA est oratio,

ENUBERE nihil alind erat,

ENUCLEO Enucleare per translationem,

ENUCLEATUM ius. l. 4.

ENUMERARE species, Briss.

ENUMERARI, pro recenseri,

ENUNTIARE consilia. Spieg.

ENUNTIATIO, pro oratione et clausula,

ENUNTIVE, vel narratine deduci dicitur, Spieg.

ENUNTIATUM Ciceroni est, Spieg.

ENIXA ter [orig: tr] videtur,

ENIXAE preces, Spieg.

EO.

EO, pro intantum,

EO, pro propterea. Spieg.

EO amplius. Spieg.

EODEM tempore facta intelliguntur, Spieg.

EO ipso. Spieg.

EO, pro ibi. Eo morari, Briss.

EO loci, Spieg.

EO loci, Spieg.

EO minus,

EO nomine,

EO potius, Spieg.

EO USQUE, pro intantum.page 977, image: s0489

EP.

*ep. VOCES GRAECAE

*e)/paqlon th=s2 mhu/s1ews2, praemium indicii, Got.

*e)paiwrw/menon, vide e)pewrou/menon.

*e)paggeli/a, cum quis accusatur, Spieg.

*e)pamfoteris1mo\s2, alteratio, Got.

*e)pafrodi/tos, Epaphroditus,

*e)parxi/a, provincia, Got.

*e)parxika/, Eparichica sunt libri, Cuiac. Got.

*e)parxiw=tai, provinciales, Got.

*e)parxiko\s2 an)/qrwpos, provincialis, Got.

*e)pa/ulia, praedia praetoria, Got.

*e(p)autofw/rw|, in ipso furto deprehensus,

*e)paflw/mata, sunt pallia, Got. Cuiac.

*e)pei/s1aktos2, superinducta scilicet mulier, Got. Cuiac.

*e)pei/s1aktoi, milites evocati, Prat.

*e)pe/leus1is2 mega/lou pra/gmatos impetus maioris rei, Got.

*e)pe/wroumenon, id est, Got. Cuiac.

)piba/des2, legit Haloand. Got.

*e)piba/tai, l. fin. ss. naut. caup. stab. vectores sunt, Prat.

*e)piba/tai naves,

*e)/piba/thgoi, naves eaedem, Briss.

*e)pibolou\, superindictio, Got.

*e)pibolh\, ait Constantin. Prat.

*e)pibolai\ in epigraph. Got. Cuiac. Got.

*e)pi/gonoi. vide infr. Epignoni.

*e)pi/deicis2, peri\ e)pid ei/cews2 pragma\twn, de rebus exhibendis, Got.

*e\pidhmi/ai, viae tritae ac pervulgatae, Prat.

*e)pidhmhtika\, Latine epidemitica, Got.

*e)pidhmhtika\, (ait Prateins ex Cod. de metat. et epidemet.) sunt pretia, Alcia. Alcia.

*e)pidhmhtiko\s2 Epid emetici,

*e)pieike\s2, aequum et bonum est: Spieg.

*e)pieike\s2, aequum et bonum est Aristot.

*e)piei/keia, est convenientia,


page 979, image: s0490

Prat.

*e)piki/ndunon, nauticum creditum, Got.

*e)pilhyi/a, moribus comitialis: Got.

*e)pimelhtai\, curatores in genere: Alcia. Got. Briss.

*e)pi/meron, l. 15 C. Theod. Prat. Cuiac.

*e)pimhlh\s2, vide Got.

*epi\ pa/s1hs2 e)cous1i/as2, apud Paul.

*e)pi/s1hma tou=s2 ar)xh=s2, insignia magistratus, Got.

*e)pi/s1hma pro/s1wpa, speciosae personae. Got.

*e)pi/staqmos2, praefectus, Got.

*e)pista/qmoia (al. epista/qmia ) munus negotii iam dicti: Got. Prat.

*e)pistaqmi/wn appellatione intelligimus praefecturas mansionum sive stativorum.

*e)postalma. vide. i. Epistalma.

*e)pisto/mion. vide Epistomium.

*e)ewmi/a. vide Epoitimia.

*epeqwmi/a. vide Epithymia.

*e)piw/nia. vide i. Epitonia.

*e)piropoi, curatores apud Dionem. Prat. Cuiac.

*e)poxh\, vide Cuiac.

*e)poxai in Nou. Nou. Leon. 57. Got.

*e)pomfa/lia, medicamenta, Got.

*e)ptaeth\s2, infans, Got.

*e)pw/numon, cognomen, Got.

*e)fe/ths2, iudex appellationis. Got.

*e)/fhbos, Ephebus, Got.

*e)fhbi/a, Ephebia:

*e)fh/meron, animal,

*e)fhmeri/des2 [correction of the transcriber; in the print fhmeri/des2] . vide. i. Ephemeridae.

EP. LATINAE VOCES

EPANGELIA; vide sup. e)paggeli/a.

EPAPHRODITUS. vide supra. e)parxika\.

EPARCHICA, sunt libri continentes formas seu edicta praefectorum praetorio:

EPHEBIA, vide sup. e)fhbi/a

EPHESUS, Metropolis Asiae illius, Spieg. Prat.

EPHESINUM consilium, Got.

EPHESIUS, ex Epheso oriundus,

EPHEMERIDAE (vel potius Ephemerides) sunt tabulae,

EPHIPIUM. vide Parephippius.

EPIBATAS, vide sup.

EPIBATES, vid Mesonaute.page 981, image: s0491

EPICAIA, indeque verbum Epicaizare, Spieg.

EPICOPI dicuntur remis appositi et gubernaculis: Spieg.

EPICTETUS et Callistus,

EPICURIUS, l. 3.

EPIDAPHNB Plinio,

EPIDEMETICUS, alii Epidmiticus,

EPIGONI vocantur ex secundis concepti nuptiis: Spieg.

EPFGRANUS, al. Druncianus. Got. Cuiac.

EPILEPSIA, morbus est temproalis,

EPINICIA, a [orig: ] nobis cantica sollennia, Spieg.

EPIPHANIA. Dies Epichaniarum Christi, Cuiac. Got.

EPIPHANIUS Archiepiscopus Constantinopolitanus in epigraph.

EPIRHEDIUM currum significat,

EPISCOPUS Latine speculator.

EPISCOPI etiam dicebantur, Prat. Briss.

EPISCOPORUM voce etiam Patriarchae,

EPISCOPUS olim in novo Testamento fuit commune nomen presbyteris,

EPISCOPI et Ephori Graecis sunt,

*e*p*i*s*k*o*p*o*i th=s2 xw/ras2, dicebantur apud Athenienses adolescentes,

EPISCOPI, qui in municipiis praeerant pani, Briss.

EPISTALMA, id est,

*epista/qmia. v. supr.

*e*p*i*s*t*e*l*l*e*i*n et a)poste/llein differunt inter se.

*epistolh\ dhmos1i/a, publicae literae. Got.page 983, image: s0492

EPISTOLA, vocabulum origine Graecum nemini non Latinorum notum:

EPISTOLAM, pro epistolam. Briss.

EPISTOLA, testimoniale dimissionis veteranorum, Prat.

EPISTOLAE in iure saepius chirographorum et cautionum vicem obtinent. Briss.

EPISTOLA, pro cautionc.


page 985, image: s0493

Hot.

EPISTOLAE Principum, Hot.

EPISTOLA divi Adriani sideiussoribus amica, Spieg.

EPISTOLA falsa vel inanis reperta,

EPISTOLA Iohannis Roman. Spieg.

EPISTOLA sibi aliquem coheredem cavere,

EPISTOLARES. viri devoti, Spieg. Old.

EPISTOMION, formen est, Spieg. Hot.

EPISTOMIA; e)pisto/mia, Hot.

EPISTOMION Graeca dictio est,

EPITHESIS. Ulpianus l. Lex Cornelia. Spieg. Prat.

EPITHECA Graecis est, Spieg.

EPITIMIA, apud Modestin. Alcia. Spieg.

EPITHYMIA interpretatur conscientia, Prat.

EPITIMIUM est suspensio unius septimanae; Prat.

EPITOGIUM, vestis superior clerici, Prat.

EPITOME, es, Nebriss.


page 987, image: s0494

Spieg.

EPITOME. epitomes,

ETITONIA, e)pito/nia, Briss. Hot.

EPOCHE. Vide Cuiac. obser. 14. c. 1.

EPULONES, Lege,

EPULUM, convivium est numerosis civibus exhibitum, Nebriss.

EQ.

EQUA quam pullus comitabatur,

EQUESTRIS dignitas. Spieg.

EQEBSTRIS facultas,

EQUOS publicos appellabant (ut est apud Ammianum Marcellinum et Procopium lib. 2. belli Persici) Veredos:

EQUI appellatione non continetur pullus.

EQUIS legatis,

EQUI agminales,

EQUICOLI Umbriae populus,

EQUILAE, stabulum ubi equi concluduntur.

EQUIENS mula,

EQUIMENTUM merces, Spieg.

EQUIMULGUS, victitans mulctu et equi sanguine,

EQUISO, domitor equorum, Spieg.

EQUITABILIS locus,

EQUITARII, qui equitiis praesunt vel curant,

EQUITES cur dicti, Spieg.

EQUITEM etiam appellamus eum, Spieg.

EQUITES medii inter patres et plebem interiecti cum essent,

EQUITES aurati. Spieg.

EQUITIUM, equorum armentum. Spieg. Hot.page 989, image: s0495

EQUITIUM, equorum inandra est, Got.

EQVULI, id est,

EQVULBUS. Haloand. Got.

EQUO publico transuehi quid sit,

EQUUS publicus autem erat,

EQUUS pro animali satis cognito,

EQUUS militaris.

EQUUS castratus,

ER.

ERADERE titulos inscriptos monumento.

ERE, id est, Spieg.

Erepublica, id est,

ERANIA pecunia quid sit, Spieg.

ERAST, quos vulgo extra statum positos dicimus.

ERCISCERE, pro dividere, Spieg.

ERCTSCI, verbum antiquum est, Old. Spieg.

ERCISCUNDAE familiae,

ERCTUM, vide Erectum.

*ere/tai, sum remiges.

ERECTUM patrimonium, Hot.

ERPMA territoria, Got.

EREMODICIUM, e)rhmodi/kion, Hot.

EREMODICIUM (nam et Romani Iurisconsulti hae Graeca voce utuntur) proprie appellatur,


page 991, image: s0496

Cuiac.

EREMODICIUM, litis, Briss.

EREMODICII exemplum,

ERGA, vide Ergo,

ERCASIOTANI, in leg. 5. Got. Hot. Got.

GRGASTERIA, e)rgasth/ria, Hot.

ERGASTBRIUM est locus, Prat.

ERGASTERIUM, Got. ad. l. 32.

ERGASTERIO praeesse et adhaerere mercatores dicuntur. Briss.

ERGASTULUS, qui et Ergastularius, Spieg.

ERGASTULA sunt carceres, Prat.

ERGASTULARII, ergastulorum custodes, Prat.

*ergodida/s1kaloi, diversorum operum professores. Got.

*ergo/xeia. opera manuum

ERGOLABI ii dicuntur,

ERGOLABI qui sint, Cuiac.


page 993, image: s0497

Cuiac.

ERGOLABUS, operarius, Prat.

*ergolabi/a, merces ex labore,

*erio/culon, in l. 70. Prat. Got.

ERGA Erga parietem affixae statuae,

ERGO. Quid ergoid est, Briss.

ERGO correptum significat idem,

ERGO verbo in eum significatum usa est lex XII. Tabularum, Prat.

ERIPERE, est de manibus auferre per raptum. Spieg. Old.

ERIPI ultio iniuriarum patrifamilias [orig: patrifamilis].

ERIPI etiam dicitur,

ERIT, interdum praeteritum tempus demonstrat, Spieg.

*ermhteutiko/n, interpretitium ac pararium aes: Prat.

ERO, eronis.

EAOGARE, impendere,

EROGARE interdum significat praestare,

EROGARE per partes, Spieg. Hot.

EROGARI per codicillos,

EROGATIONEM in honorem filii facere, Spieg.

EROGATORII, qui ultimam voluntatem exsequi debent,

EROGATA, l. 5 tit. 34. li. 7. C.

EROGATIONES, distributiones, Prat.

EROGATOR, l. 16.

ERRANDI facilitas cognata est hominibus proptet corruptae naturae fragilitatem. Old.

ERRANS circa causam facti, Spieg.

ERRANS, dubitans,

ERRARE est aliud, Spieg.

ERRARE etiam eum existimat P. Faber in l. id quodnostrum. 11. Prat.

ERRATUM est,

ERO, Eronis. Cuiac. Prat. Got.

EROS, erotis,

ERRONES, vagabundi serui et fugitivi:


page 995, image: s0498

Spieg. Old.

ERROR est existimatio,

ERROR, pro vagatione apud Ulpianum, Spieg.

ERROR et dubitatio paria sunt. Spieg.

ERROR licet consensui maxime sit contrarius,

ERROR eg ignorantia promiscue accipiuntur in iure, Prat.

ERROR procedit ad actionem dicti vel facti falsam. Old.

ERROR computationis circa provocationem corrigitur. Spieg.

ERROR est facti aut iuris. Briss.

ERROR iuris a [orig: ] iudice contingit vel per thesim, Spieg.

ERROR iaris bifariam considerari potest. Spieg.

ERROR facti,

ERROR facti, Prat. Goedd.

ERROR item aliquando est in corpore,

Ab ERRORE corporis separat Ulpian. Briss.

ERROR tripartito in iure solet considerari.

ERROR calculi, Prat.

ERRORIS fideiussio nulla est,

ERUBESCIMUS, id est, Spieg.

ERUDERARE, est repurgare, Spieg.

ERUDIRE puerum,

ERVERE, pro detegere,

ERUMPERE aqua in meo,

*eru/kthres2 appellantur quidam manumissi vel liberti apud Lacedaemonios:

ES.

ESCALE, Escarium. Hot.

ESCULENIUM, quod edi potest. Spieg.

ESCULENTORUM legato continentur non ea tantum,

ESQUILIAE. Asquilias duesurbis monates esse,page 997, image: s0499

ESSE. cum genitivo positum, Spieg.

ESSE, ad veritatem referri Paul. Spieg.

ESSE alicuius rei, Hot.

ESSE, pro esse fingi, Spieg.

ESSE cum aliquo testamenti factionem, Spieg.

ESSE in re facienda. Briss.

ESSE, pro manere, Spieg.

ESSE in controversiam Petronio, Prat.

ESSE in possessione,

ESSE talem, Spieg.

ESSE in vita,

ESSEDARIUS, qui essedam regit, Got.

ESSEDUM, i. Budae. Prat.

ESSEADRII. Horum meminit Caesar li. 4.

ESSENTIALIA rei dicuntur, Prat.

ESSENTIAE nomen a [orig: ] plerisque devitatur, Spieg.

ESSENTITAS, vid. Got. not. ad l. 3. pr. ibi,

EST, non solum praesens tempus, Alcia. Spieg. Prat.

ESTO advocatus iuvenis, Spieg.

EST rationis. Spieg.

ET.

ET, Coniumctio aliquando implicat,

ET, pro id est, Prat. Spieg.

SEU, aliquando pro et, Got.

ET a [orig: ] te Scia peto, Spieg.

ET domus eam partem, Spieg.

ET peracto quinquennio, Spieg.

ET cetera. Got.


page 999, image: s0500

Spieg.

ETSI, pro Si,

*etai/ras2 Graeci amicas vocant, Alcia.

*etairi/a, sodalitium eiusdem collegii,

ETESIAE venti appellantur,

ETHOLOGI, morum sunt effictores,

ETIAM, particula consentientis est. Nebriss.

ETIAM atque etiam,

ETIAMNUM, pro adhuc. Spieg.

ETYMOLOHIA, verborum est explicatio, Old. Alcia. Spieg.

EV.

EVACVATA obligatio,

EVACVATORIA in formulis Marculphi. Cuiac.

EVADERE. verbum Vado, Spieg.

EVAGARI, non est idem quod vagari. Spieg.

EVALVIT Servii sententia, Briss.

EVANESCIT actio, Spieg.

EVANGELIUM, pro praemio accipi, Spieg.

EVANGELISTARUM, Euangeliorumque meminit Imp. in Authent.

EUCHARISTIA. Polydor.

EUCHARISTICON, liber,

*eu)menh\s2 a(/ma o( tw= texqhn=ai e)le)uqeros e)sti\n. The. Prat.

EUCHITAE, al. EUCHETAE l. 5. Briss. Got.

EUCTERIA, loci, Spieg.

EVECTIO, literas,


page 1001, image: s0501

Briss.

EVECTIONES alias Synthemata, Prat. Got. Cuiac.

EVELLERE, pro subvertere

EVEMERIA, ancillae nomen,

EVENIT. impersonale,

EVENIET, pro continget. Spieg.

EVENTUM, Cic. in Rhetor. Spieg.

EVENTUM exspectare,

EVENTUS autem in Iure nostro multa complectitut, Spieg.

EVENTUS mortalitatis, Spieg.

EVERRIATOR dicitur, Spieg.

EVERRAE sunt purgationes quaedam domus, Prat.

EVERRICULUM. et Verriculum, Briss.

EVERRERE, verrendo nitidum facere. Prat.

EVERTERE cisium, Briss.

EVERSIO totius domus.

EVERSOR, pro prodigo, Hot.

EVERTERE patrimonium domini, Spieg.

EVESTIGIO, pro continuo, Spieg.

*eu)menh\s2, qui liber et ingenuns natus est. Prat.

EVICTA res censetur,

EVICTA hereditate legata reddi. Spieg.

EVICTIO est,

EVICTIO est rei emptae, Prat. Hot.

EVICTIONEM debere vel praestare dicuntur. Briss.

EVICTIONIS autem nomine vel ex consuetudine regionis caveri oportebat,


page 1003, image: s0502

Hot.

EVICTUS a [orig: ] creditore servus tunc videtur,

EVIDENS proprie, Spieg.

EVIDENS utilitas apud Ulpian. Old. Spieg.

EVIDENTIA, Cicero in Academ. Spieg.

EVIDENTIA facti inter species probandi versatur, Spieg.

EVIDENTIAM facti et Notorium exaequant Canonistae,

EVIDENTEM voluntatem testatoris vocat Ulp. in l. licet Imperat. Spieg.

EVIDENTER probatur,

EVIDENTIUS. l. in suis. ff. de lib. et posthum.

EVIDENTISSIMA probatio, Spieg.

EVIDENS calumnia.

EVINCERE, ut verbi vis et ratio facile indicat.

EVINCERE est rem iure dominii per sententiam iudicis ab aliquo auferre. Briss.

EVINCBRE rem non dominus modo, Briss.

EVINCI hereditas dicitur per inofficiosi querelam, Briss.

EVINCI per bonorum possessionem, Briss.

EVINCI, in l. quod evincitur. Prat.

EVINCERE, ait Prat. est rem suam iure dominii ab eo, Got.

EVINCERE, pro vendicare,

EVISCERATAE opes,

EVITARE Creditorem, Briss.

EVITARI non possunt exceptiones peremptoriae,

EULABES, negotiorum susceptorem significat, Alcia.

*eu)logi/ai, collectiones pro eleemosynis seu collationibus.

EUM, qui provinciae praeest, Spieg.

EUNOMIANI haeretici. Got.

EUNOMIA, recta iuris legumque constitutio.

EUNOMIA duplex est. Spieg.

EUNUCHI proprie dicuntur lectorum eustodes, Got. Spieg. Cuiac. Got.

EUNUCHUM aliquando putant par catechnresim significare potentem aulicum,


page 1005, image: s0503

Prat.

EUNUCIIAS etiam Andramites Lydorum rex mulieres fecit,

EUNUCHORUM alii sunt spadones,

EVOCARE sacra, Spieg. Hot.

EVOCATIONES quomodo fieri solitae.

EVOCARE, est in ius vocare: Prat.

EVOCARI, provocari apud Ulpian. Spieg. Old.

EVOCATORIA, l. 3.

EAOCATI milites, Cuiac.

*eu)qudikei=n dicebatur apud Graecos,

*eu)qu\s2, significat confestim,


page 1007, image: s0504

Prat.

*eu)patri/dai, apud Athenienses non dissimiles erant iis,

EUREMATICA Modestini, Got. Cuiac.

*eu(/retra, praemia ob indicium furis. Got.

EUTYCHES, C. 1.

EUTYCHIA, ancillae nomen,

*eu)telesta/th, apud Theophilum in . item tria. Prat.

EVULSAE arbores a [orig: ] iuris auctoribus appellantur,

EVULGARE, est palam vulge aliquid facere. Spieg.

EX.

EX. particula, Spieg.

Ex, pro propter, Prat.

Ex vicini, Hot.

Ex quoque dictio dignitatum magistratuumque nominibus adiecta functionem finitam,

EX ABUNDANTI stipulationem interponere, Spieg.

EX ABUNDANTI, pro abundanter, Spieg.

EX duo millesimis partibus,

EXACTA dicuntur, Got.

EXACTA pecunia intelligitur, Alcia. Spieg. Got.

EXACTA pecunia accipitur non tantum de reali numeratione, Goedd.

EXACTIONEM, quae passim imponitur, Nebriss. Spieg.

*e)ca/delfoi, consobrini. Got. Cuiac.

EX adverso,

EXAEDIFICARE, pro absolvere aedificationem.

EXAESTVARE est fervere.

EXAGOGICA vectigalia. Spieg.

EXAGONIA dicuntur quae ad causam non pertinent,

EXAGGERARE, est accumulare: Nebriss.

EXAGIUM trutinam significat, Cuiac. Prat.

*e)cai/reta th=s2 po/lews2, praecipua urbis; Prat.

EXAMEN, nova apum soboles, Spieg.

EXAMINATIO civilis,

EX animi sententia iurare veteres dicebant pro sincere, Hot.

EXANGELUS. Caelio citante Angelum esse scribit Ammonius eum, Spieg.page 1009, image: s0505

EXANGELUS, qui quae intus siunt, Spieg.

EXANCVES vocitantur mortui,

EX antegesto,

EXARARE est delere, Prat.

EXARCHI monasteriorum Novell. Got.

EXARCHIATRI, qui archiatri dignitate functi sunt: Hot.

EXARGENTARE, in pecuniam redigere significat. Spieg.

EXARMARE (quod verbum Accursius inscite interpretatur in l. 2. ad legem Rhodiam de iact. . si navis quid exarmanerit) ea forma dicitur, qua excalceare, Spieg.

EXARSAE res incendio aliquo,

EXARVIT flumen, Spieg.

EXARVIT patrimonium donationibus,

*e)cartei/as2 adpellatione, Prat.

EXASPERARE, asperius facere. Spieg.

EX asse haeres.

EXAUDIRE, pro perfecte audite. Spieg.

Exaudire auctoritatem,

EXAUCTORANTUR, qui solvuntur stipendio,

EXAUCTORARI, est militia removeri. Briss.

EXAUCTORARE. insignia militaria detrahere. Hot.

EXAUGURARE est templa profana facere:

EX bono et aequo facere,

Ex bonis pervenire, Spieg.

Ex bonis,


page 1011, image: s0506

Hot.

EXCANDESCERE, non est fortiter acclamare, Spieg.

EXCAVAVIT locum aquarum cursus,

EX causa hereditaria diversum esse,

ENCEDERE, proprie exire est. Spieg.

EXCEPTIO est iudicialis quaedam allegatio reo competens a dversus actionem. Hot.

EXCEPTIO est quaedam actionis limitatio, Goedd.

EXCEPTIONIS verbum interdum generaliter accipitur, Prat.

EXCEPTIO (ait Ulpian.) dicta est quasi quaedam exclusio, Prat.

EXCEPTIO pro actiobe. Hot.

Exceptio definitur defensio Rei,

EXCEPTIO est conditio, Hot.

EXCEPTIO bonae fidei iudicio inest ipso iure,

EXCEPTIONEM non probans, Prat.

EXCDPTIONIS ac praescriptionis vis significatio eadem est: Hot.

EXCEPTIONES annales mistas, Spieg.

EXCEPTIO Anomala, Spieg.

EXCEPTIO anomala est, Old.

EXCEPTIONES dilatoriae sunt,


page 1013, image: s0507

Old.

EXCEPTIO doli mali conceditur ei, Hot.

EXCEPTIONIS doli duae videntur esse species.

EXCEPTIO excussionis.

EXCEPTIO in factum plerumque est loco Exceptionis doli. l. 14. Hot.

EXCEPTIO lurisiuradi [orig: lurisiurdi] permittitur ei qui actore Iusiurandum deferente iuravit ei se nihil debere. Hot.

EXCEPTIONES intentionis vocant actionis exclusiones: Old.

EXCEPTIO litis pendentis tum competit,

EXCEPTIO autem continentiae non dividendae locum habet, Old.

EXCEPTIO non numeratae peeunize. Hot.

EXCEPTIO Novationis competit debitori liberato:

EXCEPTIONE omni maiores testes, Spieg.

EXCEPTIO obscura nullius est momenti. l. 1. Old.

EXCEPTIO pacti conventi, Hot.

EXCEPTIO pacti conventi conceditur ei debitori, Hot.

EXCEPTIO pronuntiationis affinis est exceptioni rei iudicatae. de qua in l. pen. C. de arbir.

EXCEPTIONES perpetuae dictae: Old.

EXCEPTIO praefestinationis dicitur, Spieg. Old.

EXCEPTIO praeiudicii competit pro incommodo, Old.

EXCEPTIO praeposterationis,


page 1015, image: s0508

Spieg.

EXCEPTINUM quaedam sunt nominatae,

EXCEPTIONES peremptoriae intentionem persequentis semper perimunt, Old.

EXCEPTIO procutatoria, Hot.

EXCEPTIO quod metus causa datur ei, Hot.

EXCEPTIO revocandi domum conceditur legatis,

EXCEPTIO rei iudicatae conceditur ei,

EXCEPTIO spolii competit spoliato, Old.

EXCEPTIO simulationis,

EXCEPTIO reivenditae, Briss. Briss.

EXCEPTIONES temporales sunt,

EXCEPTIONUM FORMULAE.

EXTRA quam si quid ita factum sit,

EXTRA, quam in reum capitis praeiudicium fiat. Cicero lib. 2. Prat.

EXCEPTAE personae l. 5. Prat.

EXCEPTAS personas accipere debemus cognatos, Prat.

EXCEPTOS in leg. 1. Prat. Briss.

EXCEPTO eo,

EXCEPTO quod,

EXCEPTOR, pro librario, Spieg.

EXCEPTOR Prateio Notarius, Briss.

EXCEPTORES in scriniorum officiis ponuntur l. 5. Briss.

EXCESSUS, pro errate,

EXCESSUS vocabulum apud Marcellum in leg. iam dubitari non potest. de hered. instit. non satis intellectum a [orig: ] nostris Doctoribus,


page 1017, image: s0509

Spieg.

EXCESSUS, id est,

EXCETRA. Singularis in hac voce Emphasis inest.

EXCIDERE interdum significas cadere: Briss.

Interdum EXCIDERE, castrare,

EXCINDERE urerum praegnantis mulieris, Briss.

EXCIDERE aliquem numero civium Plinius 18.

EXCIPERE interdum est in venditione, Briss.

EXCIPERE, pro suscipeae, Spieg.

EXCEPTA Budaeo quae in foederibus ac legibus nominatim cauta.

EXCIPERE actionem. Spieg.

EXCIPERE, pro accipere l. 2.

EXCIPERE, excepta exponere, Prat.

EXCIPI nominatim, Prat.

EXCIPIT manus iniectionem venditor, Prat.

EXCITARE discordias,

EXCITARI accusatio,

EXCLUDERE gallinae vel aves dicuntur,

EXCLUDERE, id est repellere,

EXCLUDI tempore, Spieg.

EXCLUSIO, est excpetio. l. 2. de excep.

EXCOCTIO. l. 1. 2. de excoction. al. exactio.

EXCOCITARE fraudem,

Quod pre pupillis EXCOGITATUM est,

EX cohorte praetoris, Spieg.

EXCOLERE aedisicium,

EXCOLIDUS ager,

EXCOMMUNICATIO, est extra communionem, Ecclesiae separatio. Prat.

EXCOMMUNICATIONUM generaduo sunt: Prat.

EXCOMMUNICATIONIS verbo utraque continetur. d. c. pen. aliquando minor tantum c. cum non ab homine. Prat.

EXCOMMUNICATIO minor qui [orig: qu] a [orig: ] maiore differat,

EXCOMMUNIDATIO ecclesiaftica (quae certe contemnenda non est, Old.

EXCOMMUNICATOS nunc vocamus, Old. Prat.

Ex Composito idem fignificat quod Composite. quasi dicas, Spieg.page 1019, image: s0510

EXCONSUL (vel Exsconsule, ut Exquaestore) dicitur, Nebriss.

Ex continenti in l. 7 Prat. Hot.

Ex contrario,

Ex compromisso sumptus. l. pen. ff. de iudiciis. Spieg.

EXCRESCERE et decrescere opponuntur.

EXCRESCERE, et decrecscere aqua dicitur,

EXCUBARE, qui pro pace excubant,

EXCUBATIO. in . 6.

EXCVEIAE, pro vigiliis recte intelliguntur,

EXCVEICULARII, qui oxcubicularii munere functi sunt. Imp. l. 13. Hot.

EXCULCATORES dicuntur ii,

EXCURATOR, apud B. august. ex rescripto Impp. Constan et Maxim. epist. 68. Briss.

EXCURIARE, priscum, Prat.

EXCURIATI, exterminatique apud Varronem et Tullium leguntur votabulis sane probis, Spieg.

Et quod EXCURRIT in l. 26. Prat. Cuiac.

EXCURRERE id dicitur quod ordinem, Prat.

EXCUSARR, proprie est obiectum crimen diluere. Spieg.

EXCUSATIONEM arbitri recipere debet praetor,

EXCUSAT a [orig: ] legionibus numerus trium liberorum; Prat.

EXCUSATIO est allegatio immunitatis a [orig: ] tutela,

EXCUSATIO apud iudicem pro tribunali sedeuten est proponenda. Vult. d. loc.

EUCUSSATUS pro Excussus. Paul. leg. 46. Hot.

EXCUSSIO, diligens inquisitio est,

EXCUSSIONIS benesicium, Old.

EXCUSSIS propriis facultatibus l. plures. . 1.

EXCUTERE diligeter rationem. l. Titia. . sin. de manumiss. testam.

EXCUTERE alicui summam, Briss.

EXCUTERE aliquem est facultates eius discutere,

EXCUTERE crimen violentiae. l. 1. C. de appell.

EXCUTERE vires alicuius. l. 42. Briss.

EXOUTERE impensam, Briss.

EXCUTERE. id est, Prat.

*e*s*e*b*r*a*s*q*h, Ulpian. l. 3. Hot.

EXECRABILE, hoc est,

EXECRANDA praeda. leg. ne piscatorei. ff. de incend. ruin. naufrag.

EXECRARI lites,


page 1021, image: s0511

Spieg.

EXECUTO matris ventre natus. Goth. ad leg. 129.

EXECUTIO, id est, Spieg.

EXECUTIO, id est,

EXECUTIONEM publicam habere dicuntur crimina, Prat.

EXECUTIO, id est,

EXECUTIO, defensio,

EXECUTIO sententiae est mixti imperii. l. iubere caveri. ff. de iurisdict. Prat.

EXECUTIO quandoque ponitur pro solutione leg. centum Capuae. ff. de eo, Prat.

EXECUTIO de re iudicata dicitur. Prat.

EXECUTIO plus est quam cognitio, Prat.

EXECUTIO obligationis est actio, Hot.

EXECUTIONIS vocabulum etiam hoc modo definiri potest,

EXECUTIO sententiae, Spieg.

EXEOUTOR, qui post sententiam audita inter partes omni ac discussa lite, Prat.

EXECUTORES, qui a [orig: ] praetore iudicati exsequendi causa dantur. Briss.

EXECUTORES ultimarum voluntatum legitimi sunt, Old. Spieg.

EXECUTORES testamentarii sunt, Old.

EXECUTORES ultimarum voluntatum eadem ratione qua publici iudicu ministri dicti sunt (de qua mox infra) quoniam iussa testatorum ad amussim exsequuntur. Spieg. Old.

EXECUTORES negotioru dicuntur, Hot.

EXECUTORES publici, Prat.

EXECUTOR dictur et is qui de certo articulo cognoscit, Prat.

EXECUTORIS adpellatione continetur delegatus, Prat.

EXEDRA Graecum vocabulum est:page 1023, image: s0512

*e)*i*t*a, inquit Iul. Pollux lib. 1. Prat.

EXEOISSE cui dicitur, Spieg.

EXEMPLAR principalem scripturam esse,

EXEMPLAR significat idem quod exemplum,

EXEMPLUM Cic. vocat, Old.

EXEMPLA literarum, Briss.

EXEMPLUM item solet dici, Old.

EXEMPLARIUM pro Exemple: Briss.

EXEMPLUM etiam interdum appellatur id,

EXEMPLUM praeterea [orig: praetere] accipitur pro poena graviore, Old.

EXEMPLUM quoque appellat Cicero id, Spieg.

EXEMPLUM denique accipitur, Prat.

Ad EXEMPLUM trahere,

EXEMPLUM pro consequemiis ponitur in leg. 1. Briss. Briss.

EXEMPLO perniciosissimum,

EXEMPLI iniqui res l. 14.

EXEMPLO malo, Briss.

His verbis: EXEMPLO, Briss.

EXEMPLARIS substitutio,

EXEMPTA actio diciturpage 1025, image: s0513

EXEMPTILE dicitur,

EXEMPTIO est quaenam libertas,

EXEMPTIO apud Pontificios est, Prat.

EXEMPTIONUM genera duo sunt: Prat.

EXEMPTUS dies,

Exempto verba aliquando pro contractu emptionis accipiuntur. Prat.

Ex eo vino, Spieg.

EXEUQI delicta, Briss.

EXEQUI suam suorumque iniuriam.

EXEQUI, pro ulcisc. Instit. in sin. de his qui sui vel alien. Spieg.

EXEQUI passive sumitur, Prat. Briss.

EXEQUI translatitie, Spieg.

EXEQUI mortem Lege,

EXEQUIAE sunt funei is celebratio,

EXEQUI, pro punire Exsequi sub titulo est, Old.

EXEQUI dotem,

EXERCERE, est lucrum facere, Part.

EXERCERE consilium, Spieg.

EXERCERE iudicia:

EXERCERE feras, Spieg.

EXERCERE interdum significat intendere,

EXERCERE actiones,

EXERCERE, varias pro adiuncto verbo reeipit signific tiones.

EXERCERE argentariam.

EXERCITORES argentariae mensae, Briss.

EXERCERE navem,

EXERCERE pecunias,

EXERCERE foenus, Briss.

EXERCERE vectigalia, Prat. Briss.

EXERCERI etiam dicitur possessio,

EXERCERI monetam adulterinam clandestinis sceleribus,

EXERCERI figlinas,

EXERCERE litem,

EXERCERE provocationem, Prat. Briss.

EXECET cognitionem, Briss.

EXERCERE, punite,

EXERCERE, petere,

EXERCERE quaestionem, Briss.

EXERCITOREM navis dicimus eum, Hot. Prat.

EXERCITOR ab instiore in hoc tantum differt,

EXERCITOR, qui navim, Prat.page 1027, image: s0514

EXERCITALIS, miles, Prat.

EXERCITORIA actio tunc habet locum,

EXERCITUS, Ulpianus: Spieg.

EXERCITVI praeest, Hot.

EXERCITIO quaestionum publicarum,

EXERCITIO iudicii, Prat.

EXERO, id est,

Ex facili,

Ex facto consultus,

EXFESTUCARE, id est, Prat. Prat.

EXHAUSTA pars in l. 6. Briss.

EXHFEDRA, e)ce/dra, Hot.

EXHAEDARE proprie est, Briss. Hot.

EXHEREDARI ergo proprie est iudicio parentis,

EXHEREDATIO. Qui filium in potestate habet, Prat.

EXHEREDATIO legis implet voluntatem: Spieg.

EXHEREDATUS, hereditate rite privatus. Prat.

EXHEREDATIONIS formula duplex est,

EXHEREDARE inter ceteros,

EXHEREDATIO autem quaedam notae et iviuriae causa sit,page 1029, image: s0515

EXHEREDATIONIS nota l. penulr. ff. de bon. poss. cont. tab. Prateius ex Brissonio l. 10.

EXHEREDEM testamento scribere,

EXHEREDATUS filius videtur, Prat. Briss.

EXHAURIRE facultates, Briss.

EXHAURIRE patrimonium ob munificentiam in patriam,

EXHAUSTIS apotheeis,

EXHIBERE est eius rei,

EXHIBERE quasi ex (hocest in publico, seu palam: non enim semper patticula Ex materiam significat, maxime in verqorum compositione) et habere (hoc est, nstendere, et demonstrare et praebre) dicitur: Goedd.

EXHIBERE est facere in publico apud magistratum, Old.

EXHIBERE est in dublico copiam facere. l. 3. Hot.

EXHIBERE ait Ulp. l. 9 Hot.

EXHIBET, inquit Labeo, Hot.

EXHIBERE in interdictio de libet. homin. exhib. est, Hot. Briss.

EXHIBERE, in tractatu de rabulis exhibendis est, Hot.

EXHIBERE actionem. maudare actionem, Spieg. Cuiac.

EXHIBERE rem dicitur,

EXHIBERE diligentiam l. 2.

EXHIBERE culpam,

EXHIBERE et restituere differunt:

EXHIBERE, pro probare,

EXHIBENS tardius non exhibere censetur. l. Iulianus scribit. . ult. ad exhib.

EXHIBENDUS, id est,

EXHIBERE partes suas,

Meretrix passim venalem formam. exhibet. l. 22.

EXHIBITUS, id est, Got.

EXHIBERI, pro per gratiam relaxari, Spieg. Prat.

EXHIBERE, alias est educare, Briss. Hot. Briss.

EXHIBERI tam petsonae, Briss.

EXHIBITIO testiam,

EXHIBITIO, pro degustatione,

EXHIBITIONIS necessitate teneri,

EXHIBITIONIS, et deductionis onus,

EXHIBITORIA interdicta,page 1031, image: s0516

EXHORTANS servum suum,

EXIGERE cum effectu accipimus. Briss.

EXIGERE posse dicitur qui actionem habet,

EXIGI dicuntur debitores, Briss. Briss.

EXIGI etiam mancipia quis dicitur in l. 5. Briss.

EXACTORES in l. 2. Briss.

EXACTORES plane serui in l. 41. Briss.

EXIGO, desidero, Spieg.

EXIGERF, varie accipi, Spieg.

EXIGERE, ab ex et ago, Old.

EXIGERE viam,

EXIGERE, id est,

EXIGVA res,

EXIGVA summa,

EXIGVIORES nummi apud Ulp. in l. nummis. de leg. 3. Spieg.

EXILIUM, ab ex et solum factum esse verbum,page 1034, image: s0517

EXILIUM, i. e. deportatio in insulam, Got.

EXILIUM quoddam revocabile est, Got.

EXILIUM, id est, Got.

EXILIUM et latam fugam, Briss.

EXILIUM triplex Mtrtiano, Hot. Prat.

EXILIUM aut temporarium, Briss. Prat.page 1035, image: s0518

EXILIUM voluntarium, Prat.

Ex ille delio amphoras decem, Spieg.

Ex iure manu consertum voeari prisci ICti dicebant aliquem, Spieg. Prat.

EXIMERE diem, Prat.

EXIMERE et Eripere in tractatu, Hot. Prat.

EXIMERE noxae,

EXIMENDAE cretae,

EXIMERE ancillam,

EXIMERE saxum,

EXIMI de reis dicitur, Hot. Prat.

EXIMIUS Imperator. Mart. in Auth. de Consul. . 1.

EXINANIRE, ab ex et inanire, Prat.

EXINANITUR feudum,

EXINANIRE legatis, Spieg.

EXINANITIO, evacuatio, Prat.

EXINDE, ex eoi pso die,

EXINDE praestantur fructus,

EXINTEGRO agere,

EXIRE interdum fignificat dimitti et liberari.

EXIRE de potestate parentum, Spieg.

EXIISE e [orig: ] potestate dicebantur insani, Spieg.

EXIRE quandoque siguificat subduci,

ERIRE de hereditate,

EXIRE interdum est abire,

Sine EXITV res erit, Briss.

EXITUS in vulgari significatione ponitur, Briss.

EXITUS in malesiciis non spectantur, sed voluntas,

EXITUM habere,

EXITUS mariti,

EXISSE dies actionis dicuntur, Prat.

EXISTERE, proprie ab exsistendo dicitur:

EXISTERE conditio proprie dicitur, Alcia.

EXISTERE, operari est, Spieg.

EXISTENTIA sui heredis operatus tansmissionem paternae hereditatis, Got.

EXISTERE interdum significat Evenire. Briss.

EXISTERE, in natura terum esse. Bred. vid. l. 6.

EXISTENTIALITAS. Breder. ex lib. ff. 46.

EXISTERE dies, Briss.

EXISTERE et deficere adversantur,

EXISTIMATIO, est dignitatis illaesae status, Spieg. Hot.

EXISTIMARIO alias pro fama accipitur:

EXISTIMATIONEM defunctipurgare l. 1.

EXISTIMATIO est alias arbitratus et iudicium.

EXISTIMATIONEM conservare.


page 1037, image: s0519

Spieg.

EXISTIMATIONIS causa,

EXISTIMATIOFIM poenae contingunt, Briss.

EXISTIMATIONEM laedere, Prat.

EXISTIMATIONE integra, Prat. Briss.

EXISTIMO, i. e. puto opinor Briss.

EXITIABILES viventium fortunae.

EXITIUM, ait Festns

EXITUS, vide Exire.

EX Legibus verbum, Spieg.

EXLEX, ait Non. Marcell. qui sine lege vivit:

EX magistro equitum, Briss.

EXMAGISTER, in tit. C. de novo Cod. faciend. sicut Exconsul. Prat.

EX more,

EX natis gregem supplere, Spieg.

EX nobis Descendentes dicuntur:

EX nunc verbum et includit, Prat.

EX aunc prout Extunc, Spieg.

EX non scripto, Prat.

EX officio ad arrificium transite, Spieg.

EXOLERE, pro deficere, Old.

EXOLVERE debitum.

Exonerare debitum,

*ecw/proika, praphernalia,

EXORATUS, l. 3.

EXORBITANTIA, Zas. interpretatur, Spieg.

EXORCIZARE verbum esse vulgi Ulpian. in l. 1. Briss.

EXRCIZARE. Ulpianus l. 1. Hot.

EX ordine, vice adverbii fungitur.

EXORDIUM, pro initio et primordio Bris.

EXORNANT sibi mulieres puellas comatas l. 49.

EXORTIS incendiis pluribus eodem die,

*ecastai\. v. Got. ad l. 11. Cuiac.

EX parte, idem quod partim signisicat,

EXPATRITIUS qui patritiatum deposuit. Zeno l. 3. Hot.

EXPAVESCENDUM leg. 29.

EXPECTARE mortem patris significat eriam valde avide exspectare,

EXPEDIRE, interesse,

EXPEDIRE nonnumquam significat explicare. Briss.

EXPEDIRE pro absolverepage 1039, image: s0520

EXPEDIRE proprie est pedem retentum liberare,

EXPEDIRI, in . item pretium,

EXPEDIENDA de plano sunt quae proconsul habet. l. nec quicquam. de offic. procons Quam expeditionem,

EXPEDIRE nomina, Cic. l. 16.

EXPEDIRE per libellum.

EXPEDIRE alimenta pupillo,

EXPEDITIO proprie profectio cum expeditis mulitibus. Hot.

EXPEDITIO itineris faciendi,

EXPEDITUM Ulpianus in l. contra . si filius. de pactis, Hot. Prat.

EXPEDITI milites, Hot.

EXPELLERE et repellere, Prat.

EXPELLEUTA. Compulsor. Got. ad. c. 6.

EXPELLERE patronum, Briss.

EXPELLERE pro repudiare. l. 8.

EXPELLERE e [orig: ] patrimonio Ciceroni est paterna heredi tate excludere. Spieg.

EXPENDENDUM reditum patrimonii utiliter monuit Ulpian. in l. lus alimentorum. Spieg.

EXPENSA in rationibus ab antiquo appendendarum pecuniarum more dicta Plin. lib. 33. Briss.

EXPENSAE. Nemo qui ultra substantiae suae modum lumptus facit aequo animo ferendus.


page 1041, image: s0521

Prat.

EXPENSAE sumptus sunt voluntarii: Prat.

EXPENSAE debentur variis ex causis: Prat.

EXPENSUM ferre,

EXPENSUM ferre dixit Plinius lib. 2. Prat.

EXPERIRI et periculum facere etiamnum latinis pro eodem dicitur,

EXPERIRIVI vel experiri ius (utrum que enim dicitur) lege agere est, Hot.

EXPERIRI, et ad iudicium vocari,

EXPERIRI iudicium l. 12.

EXPERIRI iudicio, Briss.

EXPERIENS pro experto l. ex aula. C. de privil. eo. Prat.

EXPERIENTIA cognitio quaedam nullo docente, Old.

EXPERIMENTUM equorum vel mularum,

EXPERIRI intra parietes, Spieg.

EXPERIENDI potestatem habere quid sit exponitur in l. 1. Briss.

EXPERIRI, pro defendere in c. 1. Prat.

EXPERSONA mora fieri dicitur in l. Mora ff. de usur. cum per debitorem fit,

EXPERS, immunis,

EXPERTES, qui nullam rerum exserientiam habent.

EXPERTUS, hoc est,

EXPETERE ius alicuius,

EXPIGMARE et Epigmatio,

EXPILARE furtive fraudare. Prat.

EXPILATA hereditatis crimen proprio nomine notatum est, Briss.

EXPILATIOEES a [orig: ] furtis discernuntur qualitate et atrocitate criminis. l. 16. Briss.

EXPILATORES sunt Asconio atrocioies fures, Spieg.

EXPIRARE, id est spiritum emittere sive mori,

EXPIRAT, Mart. . fin. l. 1. Spieg.page 1043, image: s0522

EXPLANARUNT, id est,

EXPLERE, complere et implere significat. Briss.

EXPLERE conditionem,

EXPLICARE, expedite conficere, Briss.

EXPLICARI, id est, Spieg.

EXPLILARE pecuniam, Hot.

EXPLICARE se, id est evitate periculum,

EXPLICATIO, est allegatio inficmans supplicationem. Spieg.

EXPLICITE, non est distincte et aperte, Prat.

EXPLICITO, hoc est, Spieg.

EXPLORARE, est in quirere, Briss.

EXPLORATA fides, Spieg.

EXPLORATI iuris est, Briss.

EXPLORATORES qui secreta nuntiant hostibus, Briss.

EXPLOSA pristina fictione.

EXPLOSIS ridiculis ambagib. l. ult. C. de legib. et Constit. Aberic.

EXPLOSIS atque reiectis praescriptionib. l. 1.

EXPOLIATI Zasius inquit eoeganti, Spieg.

EXPOLIATORES. Lege attociores futes.

EXPONERE, interdum significat emittere.

EXPONERE cautionem epistolamque, Briss.

EXPONERE merces pro exonerare,

EXPONI dicuntur infantes, Speig.

EXPORTARE Verchicken.

EXPOSCERE, et Deposcere,

EXPOSTULARE Donato est conqueri, Prat.

EXPOSTULARE summissim, Spieg.

EXPOSTULATIO est aducersus eum quem accusamus. Spieg.

EXPRAEFECTI l. 2. Prat.

Expraeparato, vice adverbii ponitur,

EX praescripto agere,

EXPRESBYTER, presbyteratu depositus,

Expressa nocent,

EXPRESSA quandoque prosunt,

EXPRESSE pro manifeste et aperte.

EXPRESSIM, diserte,


page 1045, image: s0523

Hot.

EXPRESSUM, tribus modis.

EXPRIMERE est palam et aperte significare,

EXPRIMEKE, inter alia etiam hoc fignificat, Spieg.

EXPROBRARE, pro pudore afficere, Spieg.

EXPROMISSOR Hotomanno idem qui adpromissor,

EXPROMISSORIS nomen pro eo ponitur,

EXPBOMITTERE est novandi animo pro alio vel pro se ipso promittere. Briss. Briss.

EXPROMITTERE quoque dicitur filiusfam. Briss.

EXPROMISSOR plane alius est, Briss. Prat.

EXPROMISSOR dicitur, Hot.

EXPROMITTENDI autem verbum proprium est Iureconsultorum,

EXPROXIMI, et proximi,

EXPUGNATUR navis, Spieg.

EXPUNGERE, Bud. ait,

EXPUNCTI. Vide Punctum. ad fin. Spieg.

EXPUNCTUS milesdicitur,

EXPUNCTAE rationes, Briss.

EXPURGARI, idem quod se vitio aliquo purgare. Spieg.

EXQUAESTOR. Quaestorius, Hot. Prat.

EXQUIRERE, id est, Spieg.

EXQUISITAE poenae,

EXQUISITIO, l. 9.

EX quo,

EXROGARE. Vide Erogare.

EXSCRIBERE, est et exemplum sumere,

EX sexto ventre extractus. Spieg.

EX seminario, Spieg.

EXSE QUI vide sup. Exsequi

EXSICCATUS alveus,

EX superiore in infetiorsa non aguam,page 1047, image: s0524

EX syngrapha agere, Spieg.

EX temdore, id est,

EX tempore dicere, Spieg.

EXTA. Extorum usus olim in sacrificiis frequens erat apud Graecos.

EXTATURUS, passim, Briss.

EXTANTES fructus:

EXTENVATUM debitum,

EXTENDERF, est porrigere, Briff.

EXTENDERE legem,

EXTENVARE rem iudieatam.

EXTENAURI facultates,

EXTERGERE spongia. l. quaesitum.

EXTER haeters. l. 69. Prat.

EXTERI, id est,

EXTERI homines,

EXTERIOR scriptura et interior,

EXTERGUNTUR, columnae, Briss.

EXTERMINARE, est quod nos vocainus, Spieg.

EXTERNAE res dicuntur non tantum bona fortunze, Spieg.

EXTERS religionis, Spieg.

EXTIMERE, timere. leg. non solum,

EXTINGVITUR quod penitus deficit: Got.

EXTIRPARE arbores,

EXTOLLERE aedes altius,

EXTORQUERE est ab invito auferre. Briss.

EXTORRES, exules sunt:

EXTORRIS etiam transfertur ad alia:

EXTRA. Vor hec interdum personas, Briss.

EXTRA, pro praeter. Spieg. Prat.

EXTRAHERE iudicium, Hot. Prat.

EXTRAHERE se de rebus humanis,page 1049, image: s0525

EXTRAHI ad ludicium trahl. l. 22.

EXTRANEUS non uno tespectu, Briss.

EXTRANEUS, in materia dotis, Spieg. Briss.

EXTRANEI etiam sui dici possunt ratione delicti. Glos. est probata, Spieg.

EXTRANEOS heredes Viglio teste, Spieg.

EXTRANEI heredes intelliguntur quicumque testatoris iuri subiecti non sunt. Briss.

EXTRANEI a [orig: ] suis heredibus aliquet notis dissident.

EXTRANEI et Domestici opponuntur Briss.

EXTRANEUS affectus. l. 7.

EXTRANEUS posthumus apud Tustinian. Briss. Got.

eXTRARIUS Festo, Prat. Briss.

EXTRA ordinem fieri dicuntur, Briss.

EXTRA ordinem ius dicentes, Briss.

Deinde EXTRA ordinem ius dicitur praetore, Briss. Prat.

EXTRAORDINARIAE cognitiones dicebantur,

EXTRAORDINARIAE persecutiones:

EXTRAORDINARIUM auxilium restitutio in integrum appellatur. l. in causae,

EXTRAORDINARIA actio quae de militia datur. l. 52. Briss.

EXTRAORDINARIA poena in . summa. 9. Hot.

EXTRAORDINARIA poena Corporis aus saltem aestimationis in iure civili intelligitur.

EXTRA ordinem de criminibus cognosci dicitur,

EXTRA ordinem damnari eos traditur,page 1051, image: s0526

EXTRA ordinem de privatis iudiciis agitur, Briss.

EXTRAORDINARIA crimina disuntur, Hot.

EXTRAORDINARIAE persecutiones appellantur,


page 1053, image: s0527

Briss.

EXTRAORDINARIUM remedium, Spieg. Briss.

EXTRA ordinem cogi quis dicitur

EXTRA ordmem praeses vel iudex cognoscerc dicitur, Brss. Prat.

EDTRAORDINARIUM commodum l. 239. Prat.

EXTRAORDINARIA munera l. unica de vaca. publicorum mun. lib. 10. Got.

EXTRAORCINARIAE indictiones l. fin. C. de mu. patri. lib. 10. Briss.

EXTRAORDINARIUM dici non dobet

EXTRA ordinem, Prat.

EXTRA ordinem, Prat.

EXTRAVAGANTES, aliquot sanctiones Principum sunt: Spieg.

EXTREMA puericia

EXTREMA dispositio voluntas

EXTREMITAS Aggenno Urbico est finitima linea, Prat.

EXTREMO mortis tempore dicitur constitatus

EXTREMUM in iuris dictione, Old.

EXTRICARE, est quod intricatum est expedire atque resolvere, Hot. Spieg.

EXTRINSECUS, id est

EXTRUDITUR, ab hereditate. Ulpi`an. t. 23. Regul.

EXTRVITUR, instruitur, Spieg.

EXTUNC, ex illa hora

EXTUNDERE, Vide, Exprimere.

EXCUBRARE, id est, Spieg.

EXUBER, delactatus, Got.

EXUBERAT, praedominatur. l. 3.

EXVEHERE, Celsus scribit: Spieg.page 1055, image: s0528

EXVICARII, ut excubicularii. Prat.

EX vicini, pro ex funo Vicini. graecisinus.

Ex viri sexu, Spieg.

EXUL, qui a [orig: ] solo eiectus est. Translate, Spieg.

EXVERE Hoc debitorem aere alieno non exuit

EXUSTIS aedibus, Spieg.

EXUSTICI. l. 4. pr. de his qui not. infa.

EYDO servus

F

FLITERA sola adiecto punctulo non solum filium, Prat.

F. C. fideicommissum denotat, Prat.

FABER tignarius intelligitur omnis qui aedisicat, Spieg.

FARIANA formula, Prat.

FAE, ANA actio ea dicitur

FABRE, pro artificiose: Spieg.

FABRI dicuntur manu artificium aliquod facientes: Prat. Briss.

FAFRICARE latinis idem qnod facere signisicat.

FABRICA generale nomen est in Aut. et Atmis. Got. Spieg.

FABRICA item, Prat.

FABRICA apud pontisicios pro structura, Prat. Cuiac.

FABBICAM docere, Briss.

FAERICENSES in Impp. Constitutionib. Briss.

FABRILES operae sunt, Prat.

FABRORUM collegia ea de causa instituta, Spieg.

FABRORUM praefectos quorum multa est mentio apud auctores in l. divus. ff. de bonis damnat. Spieg.

FABULARES passim vulgata,


page 1057, image: s0529

Spieg.

FAC ita esse, Spieg.

FACERE verbum, Goedd. Hot.

FACERE videtur

FACERE, quandoque pro dare interpretamur. Briss.

FACERE, plus est quam pronuntiare. Prat.

FACERE pro laudare

FACEAB item est numerare. Spieg.

FACERE denique pro solvere accipitur. Spieg.

FACERE, id est, Spieg.

FACERE etiam accipitur

FACERE, procreare etiam fignisicat, Spieg.

FACERE, Bart. interpretans leg. naturalis.

FACERE ad rem, vide l. eum qui bonis. 4.

FACERE, aliud est quam resicere. l. 3. Prat.

FACERE aequi boni, Spieg.

FACERE annum in fuga pro consumere, Briss. Goedd.

FACDRE certiorem. Vide Certifico.

FACERE cenaculariam. Lege;

FACERE contumeliam. Spieg.

FACERE damnum, Prat.

FACERE exemplum in davum, Spieg.

FACERE exheredatum

FACERE fraudem creditoribus: Spieg.

FACERE fraudem legi

FACERE heredem dicitur is

FACERE impressionem

FACERE inducias

FACERE ad invidiam alicuius

FACERE iter

FACPRE iudicempage 1059, image: s0530

FACERE iudicatum, Hot.

FACERE iussus, Prat.

FACERE iustitiam, Hot. Prat.

FACERE litem suam apud Ulpian. Prat.

FACERE mecum, Prat.

FACERE medicinam, Prat.

FACERE navim

FACERE negotium

FACERE nomen cum vineis, Hot.

FACERE nolle videtur is, Got.

FACERE non oportere, Spieg.

FACERE oportere, Goedd.

FACERE occasionem, Spieg.

FACERE palam, Spieg.

FACERE paria non est verbum Hispanicum, Prat.

FACERE partem coniuncto, Prat.

FACERE posse vel aon posse intelligitur, Briss.page 1061, image: s0531

IACERB posse dicimur illud, Prat.

FACERE potestatem iudicandi, Spieg.

FACERE promissa pro stare conventis.

FACERE rapinam, Prat.

FACERE remissionem.

fACERE Reum, Spieg.

FACERE securitatem

FACERE sic esse, Prat.

FACERE sponsionem dicimus, Prat.

FACERE stipendia, Prat.

FACERE sumptum

FACERE syngraphas

FACERE totum, Hot. Prat.

FACERE testamentum l. 4. 5. Spieg.

FACESSERE negotium

FACIES metaforikw=s2, Briss.

FACIES eadem

FACIFERI dadofo/roi, Got.

FACILITAS. *to\n e)uh/qh Ammianus Marcellin. Spieg. Briss.

FACTA transacta omnia:

FACTI esse censentur, Prat.page 1063, image: s0532

FACTI esse dicuntur, Hot.

FACTI ignorantia. ignorantia facti est

FACTI evidentiam.

FACTIONIS signisicatio alias honesta est, Old. Prat.

FACTIONES faciendi Cicero in Topic. cui testamenti factio nulla esser, Prat. Prat.

FACTIONES agitatorum in contrarias partes divisos greges accipe in leg. 1. de equis curulib. in Codic. Theod. F. stus lib. 6. Briss.

Hinc FACTIONARII in leg. ultim. de equis curulibus.


page 1065, image: s0533

Briss.

FACTITARE, est frequenter facere.

In FACTO consistunt, Got.

FACTOr non signisicat eum, Spieg.

FACTORES, verbo nondum recepto a [orig: ] latinitatis professoribus, Spieg.

FACTORES, pro criminum auctores, Hot.

FACTUM, idem nostris quod casus, Prat.

FACTUM substantive, Spieg.

FACTUM, vel simplex, Prat.

FACTUM verbum et facere duplici modo accipitur: Goedd.

FACTUM in pactis versatur, Spieg. Prat.

FACTUM quod non durat, Spieg. Prat.

FACTUM iuri opponi solet. leg. 38. Goedd. Briss.

FACTUm in . si res legata. Instit. de lega. interpretatur ibidem Accursius, Prat.

In FACTUM actiones dicuntur ide, Got.

In FACTUM actiones ex edictis Praetorum oriuntur. l. 3.Briss.

FACTUM umbraticum dicitur, Spieg.

FACTUM a [orig: ] poena quid differat, Got.page 1067, image: s0534

FACTUM a [orig: ] datione nil discrepat, Got.

FACTUM, et gestum, Prat.

FACTUS ex fraude, Spieg.

FACTUS in possessionem pro actus et missus, Briss.

FACTUM notare, Spieg. Prat.

FACUL, ut annotant Grammatici pro facile antique ponitur

FACULTAS est libera quaedam et plena potestas rerumque pro arbitrio gerendarum facilitas

FACULTAS est personae commodum incommodumque, Old.

FACULTAS, pro facili potestate. l. si quis posthumus.

FACULTATEM dare

FACULTATEM restituendi rem habere

FACULTATIUM ponitur in leg. 78. Briss.

FACULTAS accusandi

FACULTAS testandi

FACULTATES in plurali tantum, Prat.

FAC UNDIA, facultas disserendi cum gratia.

FACUNDIA canina veterib. dicebatur quae fotensioblatratione adivocatorum, Spieg.

FAECEM civitatis eleganter appellat Cicero, Prat.

FAENUS in P. Floren. semper scribitur, Briss.

FAIDAM, vocem origine Teutonicam

FAIDOSUS, qui alibi diffidatus est, Prat.

FALCARII sunt qui falce metunt

FALCARII Prateo sunt

FALCES sunt messoriae, Spieg.

FALCIDIA. Duplex est Falcidia

FALCIDIA lex,


page 1069, image: s0535

Prat. Briss.

FALCIDIAM pacto remitti posse affirmat Cuia. in l. pactum. ff. de. pact. ducto argumento a [orig: ] testamento ad pactum.

FALCIDIAE ratio quibus deductis ineatur?

FALLA, veteres dixerunt pro fallacia: Prat.

FALLACIA simulationi annexa est: Alcia. Prat.

FALLACIA a [orig: ] fando dicta, Prat.

FALLACIAM item accipi pro cavillatione, Spieg.

FALLACITER incusare, Spieg.

FALLERE sidem

FALLERE promissum, Spieg.

FALLONIA, alias Felonia. cuius vocis originem plerique a [orig: ] praeterito perfecto verbi fallo repetunt; Spieg.

FALSA adseveratio

FALSA sententia, Spieg.

FALSARE pondera ac mensuras

FALSARIUS, qui decipiendi gratia, Spieg.

FALSARII et aliorum quorundam poena.

FALSI crimen dicitur proprie

FALSI, vel quasi falsi poena, Prat.page 1071, image: s0536

FALSI proprie ad delictum pertinentis exempla sunt apud Iulianum in l. 2.

FALSI machinatores, vide leg. 8.

FALSI species sunt, Got.

FALSITAS nihil aliad est, Spieg.

FALSITAS verbis, Prat.

FALSITATIS ad esse tria requiruntur, Prat.

FALSO parentes instimulari apud Marcellum. Spieg.

FALSO adverbium, Spieg.

FALSO negationem additam in leg. legatus. Spieg.

FALSUM, est immutatio veritatis cum dolo. auth. de instr. ex caus. in prin. Ut haec vox varie accipitur

FALSUM vocatur etiam id quod suspectum est. in l. iubemus. C. de falsis. l. Paulus respondit. Prat.

FALSUM committit

FALSUM committitur, Prat. Brisson.

FALSUM testamentum, Spieg. Prat. Briss.

FALSUM, non est iniuriae verbum, Old. Prat.

FALSUM testimonium, Old. Spieg.

FALSUM accipitur tribus modis. Prat.

FALSUS procurator dicitur, Briss.

FALSUM procuratorem, Briss. Spieg.

FALSUS titulus est, Got.

FALSUS tutor a [orig: ] Paulo interpretatur, Spieg.

FALX messoria, Nebr.

FAMA, sive existimatio hominis, Spieg.

FAMA item,


page 1073, image: s0537

Briss. Prat.

FAMA constaus ea acci pienda est, Spieg.

FAMA differt a [orig: ] rumore: Old. Prat.

FAMAE probandae modum docet Bart. l. de minore. Prat.

FAMES omnium suppliciorum ultimum.

FAMILIA Aristoteli lib. 1.

FAMILIA, inquit Festus, Prat.

FAMILIA a [orig: ] gente differt fignisicatione: Briss.

Ad personas vero cum refertur, Briss.

Hinc Patresfam. matresfam. Briss.

Plane in edicto de Publicanis familia corpus quoddam signisicat paratum vectigalie causa. d. l. 195.


page 1075, image: s0538

Briss.

FAMILIAM ducere, Prat.

FAMILAM servilem accipimus et in tit. Si famil. furtum fecisse. l. 9. Briss.

FAMILIAM publicam in l. 1. Briss.

Est igitur una Familia

FAMILIAE erciscundae iudicium est, Hot.

FAMILIAE erciscundae Iudicii requisita sunt

FAMILIAE appellatione et ipse princeps familiae continetur. Briss. Briss.

FAMILIARES olim dicebantur, Hot.

FAMILIARIA sepulcra dicimus, Briss.

FAMILIARIS res publicae opponitur.


page 1077, image: s0539

Briss.

FAMILIA legata, Prat.

FAMILIA urbana ct rustica non loco

FAMILIARICA vestimenta sunt, Briss.

FAMILIARITAS, amicitia vel domesticitas, Prat.

FAMOSAE actiones dicuntur, Prat.

FAMOSA iudicia

FAMOSA causa l 7. de solut.

MAMOSI homines infamia. notati. l. 2. Briss.

FAMOSI libelli, Prat.

FAMOSI latrones, Briss.

FAMOSO iudicio condemnatus, Spieg.

FAMOSUM carmen quod in alterius iniuriam conseribitur, Briss.

FAMOSUM non tam esse malae, Spieg.

FAMOSUM, vocabulum medium, Prat.

FAMOSUS libellus. Famosus libellus quid sit, Prat.

FAMULITIUM aulicum Spartianus appellat, Spieg.

FAMULUS a [orig: ] servo hoc distat, Prat.

FANATICI, proprie sacerdotes, Prat. Hot.

FANUM alii dictum putant a [orig: ] Faunis diis

FAR apud Ulp. in Inst. tit. 9. Georg. Prat.

FARI, nihil aliud est, Spieg.

FARRAGO, inquit Festus,


page 1079, image: s0540

Prat.

FAS ad Deum, Spieg.

FAS proprie est

FAS ac nefas omne miscere, Spieg.

FACIUM nomine, Spieg.

FASCIAe crurales, Briss.

FACIIS in calciatu usos esse priscos

FASCINUM deflectunt a [orig: ] fando, Hot.

FASTI dies dicuntur, Spieg.

FASTIGIUM attollere, Prat.

FATALE apud Papin. in l. 3. Spieg.

FATALE damnum,


page 1081, image: s0541

Hot. Briss.

FATALIS dies secundum Az. in sum. C. de temp. appel. dicitur spatium temporis, Old.

In FATA sua decedere

FATALITAS in l. 1. C. de iur. emphyt. pro fortuito casu. Prat.

FATALITER quid sieri, Briss.

FATIDICI a [orig: ] fato et dico, Old. Prat.

FATO facere. Ulp. in l. a. de condit. et demon. in fin. Spieg.

FATUM divinationis genus est, Prat.

FATUM Graecis ei)marme/nh a [orig: ] fando dictum vult Varro li. 5. de ling. Latin. ab eo scilicet tempore, Prat.

FATUM, pro casu calamitatis.

FATVITAs, pro simplicitate, Prat.

FATVOS insulsos interpretatur Donat. in Eunuch. Briss.

FATVUM, Caius l. 2. Prat. Spieg.

FAVERE, est bene precari alicui, Prat. Briss.

FAVERE linguis. Hoc verbum (inquit Erasmus) non

FAVERE autem linguis non tantum est tacere

FAVERE naturali aequitati

FAVIA lex, Prat.

FAVI quos apes faciunt, Briss.

FAVORABILR non est, Spieg.

FAVORABILIS. Oppon. Infavorabilis. l. dotem dedit. ff. de collat. bonor. Old.

FAVORABILIS iudex. Irroboravit, Spieg.

FAVORABILIORES rei potius,


page 1083, image: s0542

Prat.

FAVORABILITBR rescribete, Spieg.

FAVORE constitutionis. Briss.

FAVORIS quoties mentionem facit lex, Old. Prat.

FAVORI quisque suo renuntiare potest. l. si quis in conscribendo.

FAUTISNAE Augustae Papin. meminit in l. quod principi. de leg. 2.

FAUSTINUS: vide l. Statius Florus. 48.

FAUTOR appelationis tardus

FAX accusationis, Spieg.

FE

FABRICULAM levem, Spieg.

FEBRICULA lenis. quantula libet. Briss. ex titu. de aedilit. Edict.

FEBRIS. Servius Febrem a [orig: ] feruore dici ait. Iulia. in l. quaesitum. Spieg.

FEBRIS tertiana, Spieg.

FEBRIUM differentiae et genera tria praecipua sunt: Got.

Levissima FEBRE correptus. d. l. 60.

BEBRVARIAE Calendae Briss. ex ff.

FECEM civitatis eleganter adpellat Cicero, Old.

FECI, quia praetor vel iudex iussit: Spieg.

FELACIALES Graecis fhtia/leis2, Hot. Prat.

FECISSE dolo malo

FECISSE sideliter,


page 1085, image: s0543

Spieg.

FELICES arbores

FELICEs dici divites, Spieg.

FELICES, lurisconsultus nobilis, Hot. Prat.

FELONIA vox Feudistarum: Spieg.

FELONIAM contra dominum exercere

FELONIA, non praecise contumaciam vasalli in dominum, Prat.

FEEEBRIS pecunia, Prat.

EN EBRIS pecunia quae sit, Prat. Hot.

FENERARE pecuniam dicimur

FENERATIO est occupatio pecuniae, Hot. Prat.page 1087, image: s0544

FENERATITIA res quae data est fenori, Spieg.

FENERATOR, sicut M. Varro in li. 3. Hot.

FENESTRAE luciferae prospectivae, Got.

FENESTRAM facere in pariete, Briss.

FENESTRAS immittere in parietem recte dicimus et usitate

Fer FENESTRAM monstrare

FENUS appellatur naturalis terrae fetus, Hot.

FENUS nauticum est, Hot. Prat.

FERA natura, Spieg.

FERAE bestiae dictae, Spieg.

FERAE dicuntur in iurenostro, Hot. Briss. Briss.

FERAS exercere. Venari. Briss.

FERALES angustiae, Briss.

FERALIS pestis quae dicatur Constantino.

FERUM est (inquit Varro) quod a [orig: ] cicure discretum est

FERCULUM. vas ad ferendum obsonium, Prat.

FERE nota est modeste loquendi, Prat.

FERE idem quod plerumque

FERE, id est, Briss.

FERE Theophilus putat hanc voculam otiosarr esse et superfluam.

FERIA. Apud antiquos multa erant feriarum generapage 1090, image: s0545

FERIAE sunt quaedam in honorem Dei constitutae: Prat.

FERIARUM Latinaruma a [orig: ] Latinis popuiis dictarum, Prat.

FERIA quarta quae sit, Got.

FFRIAE: tempus illud quo forensibus negotiis ac iuri dicundo vacabant Briss.

FERIAE sunt repentinae,


page 1091, image: s0546

Hot.

FFRIAE novem dierum erant

FFRIARUM publicarum genera sunt quatuor. Hot.

FERIAE Camerales quae sint vide part.

FERIAE de Iure Saxon. quae sint vide Landtrecht lib. 2.

FERIATICI des, Hot.

FERIRE foedus, Spieg.

FERIRI muscte, Briss.

FERRAMENTA, dicuntur instrumenta ferrea, Spieg.

FERRARII in l. ult. ff. de iut. imm l. 1. Briss.

FERRARIA, absolute

FERRE, pro accipere. Indeferre puncta et tribum, Prat.

FERRE ad populum

FERRE conditionem

FERRE suffragium

FERRE testimonium

FERRE saepius

FFRRE crebro est pati. Quis id ferat?

FERRE sententiam

FERRE conditionem, Briss.

FERRI ac duci separantur.

FERRE iudicem, inquit Budaeus, Spieg.

FERRE iudicem antiqua indiciaria locutio, Hot. Prat.

FERRE legem

FERRE primas est primum locum habere.

FERRE quaestionem, Spieg.

FERRE sententiam iudicis est:

FERRE signa milites dicuntur

FERRE ventum

FERRI, Caius in l. 235 de verb. sig. inquit, Spieg.

FERICULUM legit Haloand in l. 29.

FERRO damnati, Hot. Prat.

FERRUM Indicum in l. ult. Briss.

FERRIA manus. De manibus ferreis coruisque nihil dicerenecesse est. Vide Bayfium de re navali de hisce.

FERREAE manicae:

FERREUS annulus olim danatur sponsae a [orig: ] sponso Got.. ad rub. C. de sponsal. et arrh.

FERRUMINARE, est per eandem materiam conglutinare: Nebriss.

FERRUMINATIO est eiusdem generis materiarum solidatio et coniunctiout si scypho argenteo fundus ferreus apponatur.


page 1093, image: s0547

Prat.

FERUMEN in d. l. quicquid. Prat.

FERTON vel Verton, Prat.

FESTA convivia, Prat.

FESTINANT properare,

FESTINARE et properare idem significare atque in eandem rem dici videntur.

FESTINATIONEM praecipitem et subitam. Prat.

FESTI d es, Briss.

FESTOS d es, Spieg.

FESTUCA, Prat.

FISTUCARIAM et civilem vim dicebant tunc,

FETUS vocabulum nunc vocali pura, Briss. Briss.

*f*e*u*g*w*n in l. propetandum. Prat.

FEUDUM vocabulum est Got. et Langobardicum: Prat. Cuiac.

FEUDUM quotuplex sit, Old. Prat.

FEUDUM,

FEUDUM proptie est,page 1095, image: s0548

FEUDUM improprie censetur, Old. Prat.

FEUDUM improprium et feudum temporale vocant nostri quod ad annum vel quinquennium conceditur. Prat.

FEUDUM aliud est regale,

FEUDUM regale est,

FEUDUM non Regale, Old. Prat.

FEUDUM, aut nobile est aut ignobile.

FEUDUM nobile censetur,

FEUDUM ignobile est, Old. Prat.

FEUDUM aliud est ligium,

FEUDUM ligium est pro quo Vasallus fidelitatem debet contra omnes,

FEUDUM non ligium,

FEUDUM, aut Ecclesiasticum est, aut saeculare.

FEUDUM Ecclesiasticum dicitur,

FEUDUM saeculare, Old. Prat.

FEUDUM vel reale est,

FEUDUM Reale,

FEUDUM personale aesti matur bifariam. Old. Prat.

FEUDUM plerumque est masculinum, Old. Prat.

FEUDUM aliud est temporale,

FEUDUM, aut est antiquum,

FEUDUM antiquum est, Old. Prat.

FEUDUM paternum, Prat.

FEUDI novi et fraterni natura est,

FEUDUM alias dividi non potest, Old. Prat.

FEUDUM dare, Prat.

FEUDUM auferte, Prat.

FEUDUM accipere, Prat.

FEUDUM vendere, Prat.

FEUDA domino aperta, Old. Prat.

FEUDUM qu od dom ino aperictur, Prat.

FEUDUM Episcopale, Prat.

FEUDUM emptum.


page 1097, image: s0549

Prat.

FEUDUM Advocatiae est feudum mercedis,

FEUDUM Castalidae,

FEUDUM conditionatum, Spieg.

FEUDUM de Camera est, Cuiac. Got. Hot.

FEUDUM degenerans,

FEUDUM francum, Spieg.

FEUDUM ligium dicitur,

FEUDUM Soldatae,


page 1099, image: s0550

Spieg.

FEUDUM habitationis est ius domum aliquam iure feudi inhabitandi,

FEUDATARIUS, qui feudum a [orig: ] patrono sibi commissum accepit, Prat.

FEUDISTA dicitur interpres iuris feudalis,

FI

FIBULAE dicuntur proprie ornamenta cinguli ad vestem sub igandam. Prat.

FICTAE adulationes,

FICTILIA vasa ex terra factal, Prat. Briss.

FICTIO, est legis adversus veritatem in re possibili ex iusta causa dispositio. Prat.

FICTIO a [orig: ] praesumptione differt, Got.

FICTIO privata in perniciem. Old. Spieg. Prat.

FICTIO Licet lex nonnulla interdum fingat,page 1101, image: s0551

FICTITIUM tabulatum quid sit,

FICTUM divortium.

FICTUM absolute praesupponitur falsum: Spieg.

FICTUS Barbaro vocabulo pro emphyteutica pensione mercedeque meliorationis accipitur videturque Alciato latine dici posse Colonarium. Spieg.

FICTUS caelibatus,

FICUS, seu ficos, Briss.

FICUS rumialis.

FICVUM varias species, Got.

FIDELITAS est iusiurandum,

FIDES olim a [orig: ] Roman is pro Dea cult a est,

FIDES Catholica.page 1103, image: s0552

FIDES, pro cautione, Spieg.

FIDES b w na est, Prat.

FIDES quandoque sumitur pro promissione.

FIDES sincera quid, Prat.

FIDES testium ex quibus colligatur, Prat.

FIDES mera, Got.

FIDES contractus, Got.

FIDES. in l. 1.

FIDES iudici facta esse dicitur, Spieg.

FIDES labefactata,

FIDES publica est, Spieg.

FIDES publica in l. 24. Prat. Briss.

FIDES tacita,

FIDES accommodari, Prat. Briss.

FIDES emptori haberi dicirur etiam sine satisfactione. Prat. Briss.

FIDES tuitionem,

FIDES servanda est.

FIDE dominica agros colunt, Prat. Briss.

FIDE alterius pecuniam mutuam sumere, Hot.

FIDE fua iubere, Prat.

FIDE sua promittere, Spieg.

FIDEM alicuius secuti tum vere dicimur,

FIDEM suam astringere.

FIDEM Fallere.

FIDEM frangere. Spieg.

FIDEM suam liberare fideiussor dicitur, Hot.

FIDEM suam obligare,

FIDEM rumpere debitori, Got.

FIDEM mutare,

FIDEM bonam praestare, Spieg.

FIDEM licitae transactionis rumpere apud Hermogenianum in l. pen. de transact. Briss.

FIDEM sequi alicuius, Got.

FIDEICOMMISSA dicuntur,


page 1105, image: s0553

Got. Spieg. Prat.

FIDEICOMMISSARIAE et directae libertates differunt 1.

FIDEICOMMISSI appellatione venit confessio testatoris,

FIDEICOMMISSI appellatione venit substitutio in donatione,

FIDEICOMMISSARIA libertas est illa,

FIDEICOMMISSARIUS non est haeres defuncti,

FIDEICOMMISSARIA substitutio.

FIDEICOMMISSUM set liberalitas, Prat. Briss.

FIDEICOMMISSORUM alia sunt universalia, Prat. Hot.

FIDECOMMISSI appellatione et universale et singulare continetur. Prat.

FIDECOMMISSUM generale,

FIDEICOMMISSORUM in codicillis relictorum favor magnus est, Cuiac.

FIDEICOMMISSARIUS universalis, Tiraq.

FIDEICOMMISSARIUS heres proprie hereditatis dominus non est: Got.

FIDEICOMMISSARIUS haeres appellatur fiduciarius a [orig: ] laboleno,

FIDEICOMMISSARIUS Praeter l. 4.


page 1107, image: s0554

Briss.

FIDEICOMMISSARIA hereditas, Prat. Briss.

FIDEICOMMISSARIA verba. Prat. Briss.

FIDEICOMMITTERE est fideicommissum dare, Briss.

FIDEIUBERES est suo periculo fore id, Cuiac. Prat.

FIDEIUSSIO sola verborum stipulatione nititur,

FIDEIUSSIO non fit nisi per stipulationem,

FIDEIUSSOR dicitur,

FIDEIUSSOR indemnitatis non potest conveniri ante principalem:

FIDEIUSSOR proprie dicitur debitor.page 1109, image: s0555

FIDEIUSSOR exercitationis litis a [orig: ] fideiu ssore iudicati actionis separatur, Prat. Briss.

FIDEIUSSOR sine cessone propriam actionem habet ad???ersus debitorem mandati vel neg. gest. nec usquam legitur cogi creditorem fideiusson cedere actionib. Prat.

FIDEIUSSOR minime doneus dicitur is qui alienum sortitur forum.

FIDEIUSSOR in omnem causam accipi dicitur, Prat. Briss.

FIDEIUSSOR et MANDATOR quid sit,

FIDEIUSSOR et praecedere et sequi obligationem potest . fideiussor inst. de fideruss l. 6. 7. et 8. Got.

FIDEIUSSOR dicitur, Hot. Cuiac.

FIDEIUSSOR sive intercessor non est conveniendus, Prat.

FIDEIUSSORES a [orig: ] correis ita differunt,

FIDEIUSSOREM autem veteres Sponsorem appellabant uti nominatur etiam in l.???eiussores, Hot.

FIDEIUSSORIA causa.

FIDEIUSSOR in tem dicitur,

FIDEIUSSOR conditionalis, Spieg.

FIDEIUSSORIA obligatio.

FIDELES interdum generaliter, Prat.

FIDELES liberti l. 5.

FIDELIS tutor.

FIDELISSIMUS amicus l. 10.

FIDELITAS generaliter interdum pro fide et oboedientia omnium subicetorum.


page 1111, image: s0556

Prat.

FIDICULAE in l. 1. et 2. Prat. Briss. Got.

FIDUCIA doctrinae, Briss.

FIDUCIA, est contractus quo fidem alterius secuti rem ei aliquam simulandi tantum causa mancipamus. Hot. Cuiac.

FIDUCIA praeter vulgatam significationem pro pignore accipitur proprie, Prat.

FIDUCIAM accipere apud Cic in Topic Si tutor fidem praessaredebet, Prat. Briss.

FIDVICAM Cicero lib. 3.

FIDUCIAE datio, Briss.

Inter FIDVICAM et pignus hoc interfuisse isidorus lib. 5. Prat. Briss. Cuiac.

FIDUCIAE famosae meminit Cicere pro Flacco et Got.

FIDUCIARIA hereditas, Hot.

FIDUCIARIA res est, Prat.

FIDUCIARAIA tutela. Prat.page 1113, image: s0557

FIDUCIAS distrahere.

FIDICIAE iudicium, Briss.

FIDUCIARIUM alteri restituere regnum Hirtius lib. Briss.

FIDUCIARIUS contractus.

FIDUCIARIUS haeres proprie dicitur, Spieg. Tiraq.

FIDUCIARIUS dicitur is, Hot.

FIDUCIARIUS servus, Hot.

FIDUCIARIUS pater antiquo inte nominabatur, Spieg. Tiraq. Prat.

FIERI; vide paulo post.

FIGERE proprie est legum. Spieg.

FIGERE tabulam, Briss.

FIGULINAE pro figilinis, Briss.

FIGULI, qui in figlinis opus faciunt, Briss.

FIGLINA, officina figuli. Hot.

FIGLINUM opus arte figuli perfectum. Hot.

FIGMENTUM falsi tituli.

FIGURA pro specie et forma accipitur, Prat. Briss.

FIGURA iudicii,

FIGURATE loqui.

FIGURATUM, contra quam vulgo putant, Spieg.

FIGURATA donatio, Briss.

FIGURAE etiam, Briss.

FIGURATIO monteae l. 7. Briss.

FIGARATUS solidus. Briss.

FIERI, id est, Prat.

FIERI dicitur extra iudicium agere iniudicio. Prat.

FIERI quid per aliquem qui dicatur. Prat.

FIERI in contienti dicitur, Spieg. Prat.

FIERI non videtur, Spieg. Prat.

FIERI iniuriam contra bonos mores,

FIERI bona fide, Spieg.

FIERI patrefamilias Der eygen feur und rauch verhommer. Spieg.

FILIA maior et minor.

FILIABUS in testamentis ob discrimen sexus, Hot.

FILIASTER, Filiastra, Prat.

FILIASTER, quo quidam utuntur pro privigno

FILIATIO ut per doctores in l. 1. Prat.

FILII appellatione omnes liberos intelligirnus,


page 1115, image: s0558

Old. Prat.

FILII dicti sunt ab amore quasi fi/loi,

FILII ideo liberi dict sunt, Spieg. Old. Prat.

FILIUM plerique a)po\ tou= fi/lou dictum existimant quod nullus aeque censeatur amor,

FILIUS differt a [orig: ] servo Nam invito filio libertas non datur, Got.

FILII naturales secundum Azonem in sum. Old. Prat.

FILIORUM appellatione in feudis, Briss. Cuiac.

FITIIFAMILIARUM dicuntur, Briss.

FILIUS est,


page 1117, image: s0559

Spieg.

FILIUS regis potest dici rex vivente patre. Spieg. Prat.

FILIUS emancipatus est,

FILIUM cum dicimus, Prat.

FILIUM spurium, Prat.

FILIUM senatoris accipere debem us non tantum eum, Hot. Prat.

FILIFPI nummi genus. Briss. Prat.

FINALIS quaestio quaestro de finibus, Hot. Got.

FINGE, id est pone.

FINGI lites posse,

FINGITUR receptum, Spieg.

FINEM saepe Iureconsulit pro modo accipiunt, Briss. Prat.

FINEM rei quaerere, Goedd.

FINES, agrorum termini et limites appellantur. l. 16. Briss.

FINES, ut Agennius Urbicus notavit,

FINIS pro de finitione quandoque accipitur, Briss. Prat.

FINIS pro exitu. Briss.

FINIS vitae longaevi hominis.

FINITA, transactave intelligere debemus

FINITOR, agtorum mensor dicitur.

FINITUM intelligitur, Spieg.

FINITUM ius esse potest et debet. Briss.

FINITUM dicitur, Got.

FINIUN regundorum.


page 1119, image: s0560

Old.

FINIUM regundorum actie datur ei qui usumfructum habet:

FIRMAMENTUM et continens causae, Prat.

FIRMARE Dominum.

FIRMARI causa.

FIRMATUR legatum Ulp. tit. 25. Briss.

FIRME respondere.

FIRMUM et ritum differunt: Spieg.

FISCUS est instrumentum ad qualli fortassis similitudienm, Cuiac. Cuiac.

FISCUS ab Aerario,

FISCUS a [orig: ] Repub. Prat.

FISCI, fiscellae iunceae, Hot.

FISCI etiam nomnie Ecclesiam intelligi, Prat.

FISCALES res, Prat.

FISCALES poenae Rub.

FISCALIA, absolute, Briss.page 1121, image: s0561

FISCALIS debitor.

FISCALIS Ancilla l. 2.

FISCHARII a [orig: ] Firmico dicuntur.

FISCUS est saccus regius.

FISCUS ex suis causis et contractibus usuras non dat, Briss.

FISTUCA, instrumenti nomen est, Spieg.

FISTULAE tubi sunt vel canales, Old. Briss.

FISIULAE et canales: Briss.

FISIULAE porro interdum fictiles, Briss. Prat.

FISTULA etiam genus morbi est, Briss.

FL.

FLAGELLARE annonam in leg. 6. Prat. Briss.

FLAGRIS rumpere servum. Briss.

FLAGRIONES. serui: Briss.

FLAGELLA pro rhedis. Briss.

FLAGITARE. proprie est, Prat.

FLAGITARE auxilium provocationis,

FLAGITANS ancillam,

FLAGITIUM, more militari, Spieg.

FLAGITII vocem Cuiac. Got.

FLAGITIUM facere, Spieg.

FLAGITOSAE res. Briss.

FLAGITIOSAE rei societas coitae nullam vim habet l. 70.

FLAGRANS crimen dicitur veterum Iurisconsult. Prat.

FLAGRUM, idem quod flagellum, Spieg.

FLAMINES ex eo dicit sunt, Prat.

FLAMINES olim non nisi ex confarreato matrimenio nati eligebantur,

FLAMINIS mat rimonium sola morte solvebatur,


page 1123, image: s0562

Prat.

FLAMMA consumptus l. 45. Briss.

FLAMMEUM, vestis vel tegmen,

FLAMMEOLUM diminutivum apud Iuvenalem Sat. 10.

FLAMMULAB rufae, Got.

FLARE numos. Briss.

FLATULARII. ex ff. et C. Thoeod. Briss.

FLATORES auri apud Pomponium in l. 2. Old.

FLAVIANA actio ad ea revocanda pertinet,

FLAVIANUM ius civile, Prat.

FLAVIANUS Episcopus Constantinopolitanus, Got.

FLAVII. Vide, Spieg.

FLAVIUS cognominatus est Iustinianus Imperator, Got. Got. Got.

FLAVISSAE ab antiquis Latinis dicebantur, Hot. Prat.

FLEBILE cessionis adiutorium,

FLECTERE. Si offensam istam clementia flexit l. 5.

FLOCI nomine intelligitur habitus habens manicas longas et amplas: Prat.

FLORET res publica, Spieg.

FLORENTII qui Consulatum et praefecturam Praetorianam gessit,

FLORENTINUS I C. Institutionum libros scripseratiex quibus complura in Pandectas capita descripta sunt. Briss.

FLORENTISSIMA civitas,

FLORENTISSIMUS ordo,

FLUCTUS, est maris in unam partem agitatio. Spieg.

FLUCTVARE, i. dubitare. Prat.

FLVERE dicitur tempus in l. 1. Briss.

FLUMEN Varroni li. 4. Prat.

FLUMINA a [orig: ] rivis magnitudine discernenda sunt, Hot. Prat.

FLUMINA quaedam sunt perennia, Prat.

FLUMINUM quoque quaedam sunt publica,page 1125, image: s0563

FLUMEN privatum, Spieg. Prat.

*f*l*u*a*r*i*a*s nomine, Cuiac. Prat.

FlUXA fides,

FLUXA vestimenta, Spieg.

FO.

FOCARIA, quae socum colit, Briss.

FOCARIAS vocat Ant. amicas militum, Tiraq.

FOCARII, qui et mediastini dicti sunt a [orig: ] I. C. inter species servotum numerantur. Spieg.

FODINAE dicuntur loca, Prat.

FODRUM, Germanica vox est, Hot. Prat.

FOEDERATI, liberi erant, Spieg.

FOEDERATI militum ex foederatis populis conscriptorum genus in 1. si. C. de locat. Briss.

FOEDUM ut ait Non.

FOEDUS (ut Grammatici putant) ex eo dictum est,

FOEDUS pactio quaedam societatis populi Rom. Hot.

FODERIS autem duo tantum facio genera,


page 1127, image: s0564

Hot.

FOEDUS pro Foeditas. Hot.

FOEDUS a [orig: ] fide deriunt nonnulli: Spieg.

FEMINA. Feminas plerique dictas a [orig: ] femore aut femine existimant, Tiraq.

FEMININO vocabulo masculos contineri, Old. Prat.

FEMINAE ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt. Old. Prat.

FOENICES pro Phoenices legitur in l. 1. et l. ult. ff. Briss.

FOENUN herbe appellatione non continetur. Prat.

FOENISECAE, qui foenariis falcibus foenum in pratis secant, Prat.

FOENUS quod vocabulum vulgo per OE at in Pandectis Florent.

FOENERARI pecuniam ab aliquo, Briss.

FETAB, absoluto vocabulo dicuntur puerperae, Spieg.

FOLLIS in leg. 82. ff. Prat. Briss.

FOLLIS nummi aurei genus est, Cuiac. Prat.

FOLLERALES dicti sunt Graecis, Cuiac. Prat.

FOLIUM pentasphaerum,


page 1129, image: s0565

Prat.

FOLIIS in l. plenum. Cuiac. Prat.

FOMENTA, sunt medicamenta, Nebriss.

FOMENTA calumniarum,

FOMITEM frumentarii tituli dicunt Impp. l. fi. C. de frumen. Briss. Prat.

FOMES carnis est languor naturae, Prat.

FONS a [orig: ] fundendo dicitur, Spieg. Prat.

FONTEM memoriae Ulpianus,

FORAMEN in imo pariete conclavis,

FORAMINA, quasi diminutina a [orig: ] foribus dicta Non. Briss.

FORANEOS, forenses substantive pro extraneis et peregrinis.

FORANEUS. Vide Officialis foraneus.

FORBANNUM pro relegatione, Prat.

FORCICULA quid sit, Got.

FORENSIS homo,

FORENSES actiones, Hot.

FORENSIA instrumenta quae dicantur, Prat.

FORENSIA precia dicuntur ea quae sunt usitata eo in loco in quo distrahuntur. Got.

FORENSIS iudex, Prat.

FORI praescriptiones, Prat.

FORI exceptioni renuntiari videtur, Got.

FORESTA est locus ubi ferae inhabitant vel includuntur. Prat.

FOREBII, Lege,

FORICARII, l. 17.

FORINSECUS, idem est quod foris. Prat.

FORIS facta, Prat.

FORMA significat modo faciem cuiusque rei, Tiraq.

FORMA est, Prat.

FORMA, facies cuiusque rei.

FORMA modus, Prat.page 1131, image: s0566

FORMA in plerisque rebusmateriae praestat. Spieg.

FORMA quoque, Nebriss.

FORMA causae. Alcia.

FORMA mutui.

FORMA pristina.

FORMAE, pro ordinibus et decuriis quibusdam intelliguntur. Prat.

FORMA iuris l. 5. Briss.

FORMA iuris fiscalis pactis privatorum convellenda non est, Spieg.

FORMAM Senatusconsulti, Spieg.

FORMA iurisdictionis, Hot.

FORMAE nomen latissime pater. Briss.

FORMAE actionum et effectus eis a [orig: ] lege attributi, Got.

FORMA censualis. Prat.

FORMA agrorum. Briss.

FORMAE aquaeductus,

FORMA Edicti l. 8.

FORMA perpetui Edicit l. 1. Briss.

FORMAS in quibus aera fundantur, Briss.

FORMALB pretium in l. 63. Briss. Prat.

FORMALIA iustificari dicuntur, Spieg. Prat.

FORMARE actionem. Briss.

FORMARE nummos,

Formare punctum vocat Bartolus, Prat.

FORMICAPES. Got.

FORMIDOLOSUS, qui formidat

FORMITER iuratur,


page 1133, image: s0567

Old. Old. Old.

FORMULA a forma diminutivum est, Prat.

FORMULAS latini auctores pro actionibus accipiunt: Briss.

FORMULAM intendere pro dictare actionem, Prat.

FORMULAE iuris, Prat.

FORMULAE, quae et actiones diccbantur, Hot.

FORMULA familiae erciscundae, Briss.

FORMULA de dolo malo apud Cic. lib. 3.

FORMULA Fabiana apud Paul. lib. 3.

FORMULA ad exhibendum apud Plin. epist. 11. Briss.

FORNACARIUS servus, Hot. Torneb.

FORNACATOR, l. 14. Briss.

FORNICARI, non est proprie stuprum inferre, Spieg.

FORNICARII in l. 17.


page 1135, image: s0568

Prat.

FORNICATIO cum meretrice vel concubina est mortale peccatum, Old. Prat.

FORNICATIO est cuiuslibet illi citi coitus genus, Prat.

FORNICATUM opus dicimus, Spieg.

FORO cedere,

FORO Interdicere. plus est quam advocationibus,

FORO te para haec est ad forenses actiones, Spieg.

FORPICEM, cuius meminit ca. unic. Prat.

FORTE, id est, Briss.

FORTB non est nota dubitationis,

FORTIDIANUS fundus vide lege septima.

FORTIUS, pro multo magis, Briss.

FORTVITO, item fortuitu,

FORTVITUS casus, Spieg.

FORTUNA vocabulum medium est: Prat.

FORTUNA singulari numero pro facultatibus et opibus. Prat. Briss.

FORTUNAE regnum,

FORTUNAM curiae subire.

FORUM. Seneca auctor est,

FORUM autem non dictum est a [orig: ] fando, Prat.

FORUM appellat Quintilianus,

FORUM Boarium, Prat.page 1137, image: s0569

FORUM, conciliabulum.

FORUM suarium in l. 1. Spieg.

FORUM competens.

FORUM competens, Got.

FORUM competens,

FORUM diadematicum apud Varronem videtur esse appellatum illud Pisaeum iudicium, Prat.

FORUM neutrius generis est, Old.

FORUM agere seu conventum, Briss.

FORI disputationem Pomponius in nobili illa leg. 2. Old. Spieg. Prat.

FOSSA est receptaculum aquae manu factum. Briss.

FOSSARII qui sint, Got.

FOSSATUM pro fossa et vallo, Prat. Got.

FOSSATUM recentiores scriptores vocaverunt castra,

FOTINIANI. leg. 5. Briss. Prat.

FOVEA pro scrobe ferarum venandarum causa facta. Spieg.

FR.

FRACES. lege Amurca.

FRACTUM, interdum dissolutum significat, Spieg. Prat.

FRACANAE, plagiarii, Got.

FRAGILE consilium. l. 1.

FRAGILITAS humana.

FRAGILITAS muliebris l. 12.

FRAGILITAS sexus lege vicefimaoctava 28.

FRAGMENTUM, pars fractae rei. Spieg.

FRAGOR, sonum rei duntaxat fractae proprie significat. Spieg.

FRAMEA penultim. Got.

FRANCI Alberic.


page 1139, image: s0570

Spieg.

FRANCISCUS Accursius, Prat. Hot.

FRANGBRE fidem,

FRATER et soror, Spieg. Prat.

FRATER per utrumque parentem accipitur, Old. Prat.

FRATERNE, id est ex officio fratrum,

FRATRES vocamus,

FRATES etiam codem patre geniti consanguinei dicuntur,

FRATRES, Hebraei suo quodam more quoslibet consangnineos et cognationis propinquos appellant, Spieg.

FRATRBM dici, Spieg.

FRATRES arvales dicebantur, Prat.

FRATRES germani dicuntur,

FRATRES gemini, Spieg.

FRATRES Imperatores l. 33. Briss.

FRATER patruelis, Spieg.

FRATRIAE, duorum fratrum uxores dicuntur, Prat.

FRATRIMONIUM, id est fraterna bona, Got.

FRATRIS appellatione iurisconsult. Spieg. Prat.

FRATRUM alii consanguinei sunt, Briss. Cuiac..

FEATVELIS, materterae filius.

FRATRVELES eitam consobrini Iacob. Cuiac. Spieg. Prat.

FRAUDARE hereditate, Prat.

FRAUDARR nemo videtur eos qui sciunt et consentiunt. Briss. Prat.

FRAUDAT vectigal, Brisso.page 1141, image: s0571

FRAUDATIO et fides contraria.

FRAUDATIONIS causa latitat, Briss.

FRAUDATOR, tam qui fraude alienat, Prat.

FRAUDATOR in l. ult. C. de revoc. Prat.

FRAUDATORIUM interdictum, Briss.

FRAUS multa significat.

FRAUS a [orig: ] poena quomodo differat,

FRAUS damnum est, Cuiac.

FRAUDIS interpretatio, Old. Spieg. Prat.

FRAUDIS solius si mentio siat,

FRAUDIS significatio latior est quam doli, Goedd.

FRAUS, a [orig: ] ferendo, Hot.

FRAUS quando et per quae fieri dicatur,

FRAUS dolum significat, Goedd.

FRAUDIS (ut ait Tertullianus in libr. de idololatr.) conditio ea est, Prat.

FRAUDEM pro damno accipi quidam putant, Prat.

FRAUS fit legi. senatusconsulto, Briss.

FRAUS fit legibus, Got. Got.


page 1143, image: s0572

Briss.

FRAUS capitalis pro crimine sumitur a Iuris consultis in leg. 23. Prat.

FRAV Dropponitur fides apud Cicer. Prat.

FRAUDIS causa adscripta conditio in leg 27. Briss. Got.

FRAUS etiam creditoribus et patronis fit. Briss.

FRAUDEM in alienationibus manumissionibusve, Briss.

FRAUDEM facit, Prat.

FRAUDVIENTA venditio est, Got.

FRAUDULENTER et segniter separantur l. 5. Briss.

FRAUDULENTER donare intelligitur, Got.

FRAUDULENTUS usurpator, Prat.

FRENARE, translate pro cohibere et continere.

FREQUENS est.

FREQUENTARI dicitur quod frequens est atque usitatum. Briss.

FREQUENTARI Rem publicam,

FREQUENTEM populum et Senatum dicimus,

FREQUENTER fieri dicitur, Prat.

FREQUENTES ire in alia omnia, Spieg. Prat.

FREQUENTIA, assidua frequentia, Spieg.

FREQUENTER freri dicitur,

FREQUENTISSIMA est haec causa possessionis.

FRIBOLA quidam legunt in leg. solutum.

FRIBUSCULUM in leg. 32. Briss.

FRICTRICES mulieres, Got.

FRIGIDUS. Frigidi dicuntur,

FRITILLUS. Interesse nonnulli putant nihil inter turriculam et fritillum,


page 1145, image: s0573

Got.

FRIVICULUM videtur dictum a frio,

FRIVOLA vasa sunt proprie fictilia quassa.

FRONDATOR, et qui arbores amputat, Spieg.

FRONS fundi, Hot. Prat. Briss. Briss.

FRONS integra metaphorice per translaationem sumitur pro integra persona, Cuiac.

FRUCTVARIUS ager idem qui vectigalis intelligi potest, Spieg. Prat.

TRUCTVARIA stipulatio est, Briss.

FRUCTVARIA villa dicta, Spieg.

FRUCTVARIUS, civis est fructus. Spieg.

FRXCTVARII iuris esse apud Scaevolam. Spieg.

FRUCTVARIUS seruns. Spieg.

FRUCTVARIUS et bonae fidei possessor quomodo differant,

FRUCTVARIUM, et Usufructuarium aiunt quidam eosdem esse. Prat.

FRUCTUS generis nomen est, Prat.

FRUCTUS a fruendo,

FRUCTUS proprie est, Goedd.

FRUCTUS, qnantum ex Celso et aliis colligi potest,

FRUCTUS in rub. ff. de usur. et fructibus intellige, Got.

FRUCTUS appellatione interesse quoque contineiur.


page 1147, image: s0574

Spieg. Prat. Cuiac.

FRACTUS dupli, Cuiac.

FrUCTUS aridi sunt, Prat.

In FRUCTV, partum ancillae non asse,

FRUCTUS omnis in omni actione definiendus est, Spieg.

FRUCTUS annui fundi Corneliani. Spieg.

FRUCTUS paternus in l. generaliter. 6.

FRUCTUS civiles sunt,

FRUCTUS communiter in naturales, Prat.

FRUCTUS fructum qui sint, Prat.

FRUCTUS hominis in operis est, Spieg. Prat.

FRUCTUS fundi venatio non est, Prat.

FRUCTVUM vicem usuras obtinere scribit Ulpianus in l. usurae. Hot.

FRUCTUS artificiales sunt, Got.

FRUCTUS verbum interdum ius, Briss. Prat.

FRUCTUS percipere id est a solo separare:

FRUCTUM percipi, Spieg. Prat.

FRUCTUS percipiendi sunt, Spieg. Prat.

FRUCTVUM alii pendentes, Prat. Briss.

FRUCTUS portionis instar obtinet.

FRACTUS quaeruntur,

FRUCTVUM cousque habenda ratio, Spieg.

FRUCTVUM autem fundo cohaerentiu! alii maturi, Spieg.


page 1149, image: s0575

Prat.

FRUCTUS et usus hoc differunt Hot. Prat.

FRUGALIS, Maxilla, Spieg.

FRUGALITATIS nomen tamquam ad caput referre volumus quod nisi eo nomine virtutes continerentur,

FRUGALITATEM Cicero pro Deiotaro modestiam et temperantiam interpretatur: Hot.

FRUGES, Varrone,

FRUGES sunt quae culturam et industriam humanam requiruat, Briss. Goedd.

FRUGES, a fruendo dictae sunt:

FRUGI bonae servus, Spieg.

FRVI idem est,

FRVIMUR nostris rebus,

FRVI plus est, Briss.

FRUMENTA aut cibariis villicorum aut seminando fundo legato destinata instrumenti vicem habent.

FRUMENTA in herbis esse censentur,

FRUMRNTARIA machina.

FRUMENTARIA tessera. Spieg.

FRUMENTARIA apud Spartianum ii sunt,


page 1151, image: s0576

Prat.

FRUMENTATIO, labor milit um in frumento intra castra praeraesidiave congerendo. Hot. Prat.

FRUMENTATORRS Latine dicuntur, Old. Prat.

FRUMENTI ap, Briss.

FRUMENTUM, a [orig: ] frumine dictum quod ex eo panis confici et per frumen in ventrem dimitti solet, Goedd.

FRUMENTO arenam vel aliud miscere,

FRUSTRA esse, Spieg.

FRUSTRANDAE dilationis causa

FRUSTRARI est trahere moram Cuiacius leg. 4.

FRUSTRARI significat morari, Prat. Briss.

FRUSTRARI tempus,

FRUSTRATIM, pro frustra,

FRUSTRATIONEM, pro fallacia, Spieg.

FRUSTRATOR, qui in iudiscio deest, Prat. Briss.

FRUSTRATOR etiam pro moroso debitore sumitur.

FRUSTRATOR quis dicatur, Spieg.

FU.

FUCARE [correction of the transcriber; in the print FACARE] est tingere et colorare, Cuiac.

FUCATUM, pro falso

FUCUS herbae genus,

FUCI appellatione in leg. Briss. Prat.

FUCUM facere, Spieg.

FUCUS, color est arte additus.

FUERIT. Hoc verbum scriptum in testamentis (quum et praeterium et futurum tempus respiciat. l. si fuerit. ff. de reb. dub. l. si non fuerint. ff. pro socio.) quomodo accipiendum sit, Prat.

FUFIDIUS fuit Iurisconsultus,


page 1153, image: s0577

Cuiac.

FUGA, est abscessus cum celeritate. Spieg. Prat.

FUGA lata.

FUGAM facere videtur liber homo, Spieg.

FUGAM facere pro fugere, Prat.

FUGA quandoque pro exilio l. 4. Cuiac. Briss.

FUGA quomodo puniatur, Cuiac.

FUGAM veteres properantium iter appellarunt, Briss.

FUGAM vendere dicebantur, Briss.

FUGARE, atmentum,

FUGAX, qui propter timiditatem facile fugit.

FUGERE, pro non intelligere. Spieg.

FUGIENS quomodo non morari dicitur, Spieg.

FUGIENTES ad Graecorum exemplum, Prat.

FUGITARE quaestionem,

FUGITIVI appellatione Labeoni ex fugitiva natus non continetur, Spieg. Prat.

FUGITIVARII apud antiquos fugitivorum deprehensores crant: Cuiac. Spieg.

FUGATIVUN iumentum, Spieg.

FUGITIVUS non est,

FUGITIVUS quid sit, Briss. Goedd.

FUGITIVUS, secundum Caelium in l. 17.

FUGITIVORUM notae et supplicia.


page 1155, image: s0578

Cuiac.

FULCIRE, est veteri operi instituendo remedium adhibere. Spieg. Briss.

FULCIMENTUM, fultura, et sustentaculum:

FULCRA sunt, Prat.

FULLO qui vestimenta polienda, Prat.

FULLONICA, dicitur ars et exercitium fullonum, Spieg.

FULLONICA meritoria,

FULLONICAS instituere. Briss.

FULMINIS ictu deusta armamenta.

FULTURA quoque, Nebriss.

FUMUS, a [orig: ] furuo, Spieg.

FUMI, sicut aquae immissio est. Spieg.

FUNAMBULI seu Funerpi dicuntur ii homines,

FUNCTIO nostris est usus, Prat.

FUNCTIONEM res in suo genere recipere dicuntur

FUNCTIO publica, id est,

FUNCTIO annonaria,

FUNTCIO personalis, Prat.

FUNCTUS vita l. 1.

FUNDA. Fundam pro retis genere dici non est ita infrequens:

FUNDAMENTUM proprie in aedificiis dicitur.

FANDARE est fundamentum ponere,

FUNDUS integrum aliquid est, Prat. Briss.

FUNDUS, est definita pars agri, Spieg.

FUNDUS generis nomen est,

FUNDUS inquit Iabolenus in leg.

FUNDUS varias recipit qualitates:page 1157, image: s0579

FUNDUS a possessione, Hot.

FUNDI appellatione plena proprietas, Hot. Cuiac.

FUNDUS dicitur populus esse rei quam alienat: Hot. Turneb.

FUNDUS instructus.

FUNDI instructi appellatione veniunt tam villicus hominesone quam omnia quae vel ipse parerfamilias cum ibi ageret,

FUNDUS limitrophus. Cuiac. Cuiac.

FUNDI confines. Spieg.

FUNDUM cum instrumento,

FUNDUS Puteolananus,

FUNDORUM Principis, Prat.

FUNDUS serviens.

FUNDI saltuenses sunt pastioni deputata nemora, Cuiac.

FUNDITUS. de hoc adverbio vide Bar.

FUNDI vectigales sunt, Spieg. Prat.

FUNDI emphyteuticarii sunt, Got.

FUNDUM in Appia cum villico suo,

FUNDUM Cornelianum Spieg.

FUNDUS Sacer,

FUNDUM Trebatianum, Spieg.

FUNDUS pestilis, Got. Cuiac.

FUNDI Trebatiani reditus uxori,

FUNDUS, Grund und Boden.

FUNDI agonotherici, Cuiac.

FUNDORUM Cuiac.

FUNERARE, pro sepelire,

FUNEBRIS vestis.

FUNERARI. Satius est de suo testatorem funerari quam alios legata consequipage 1159, image: s0580

FUNERARIA sive Funeratitia actio ideo dicitur, Briss. Hot.

FUNERO, pro funeror, Hot.

FUNERARI passive accipitur, Briss.

FUNESTARE se secundis nuptiis,

FUNESTARE sese nuptiis incesti vetitique coniugii vide l. 6.

FUNESTA familia in l. ult. ff. de stip. ser. cuius dominus mortuus est. Briss.

FUNESTA itaque familia dicebatur, Got.

FUNGI Vallae dicitur officium et munus aliquod obire,

FUNGI est id, Briss.

FRANCISCUS autem Duarenus lib. Hot.page 1161, image: s0581

FUNGI magistratui pro magistratu, Briss.

FUNGI diem suum. 9. Baiss.

DEFUNGI pretio aestimationeque, Briss.

FUNGI pignoribus in vicem satisdationis, Briss. Briss.

FUNGIBILES res dicimus, Prat.

FUNUS generalius est, Spieg. Old.

FUNUS ducere.

FUNUS facere,

FUNUS familiare Ulpianus in l. 2.

FUNUS imaginarium, Spieg.

FANUS publicum erat, Spieg. Prat.

FUNERIS sumptus pro facultatibus vel dignitate defuncti arbirrantur.


page 1163, image: s0582

Spieg. Prat.

FURCA, patibulum ex eo dictum putat Isidor. Prat.

FURCAM illam quam circumferre serui pro poena cogebantur, Prat.

FURCA. Callistratus de Poenis, Spieg. Turneb.

FURCAE supplicii quoque fit mentio in leg. 38.

FURCIFER, qui servus in furto aut eiusmodi aliquo flagitio deprehensus fuerit, Spieg.

FURENTI gladium porrigere apud Ulpian.

FURERE id est furore vexari vel torqueri. Briss.

FURIOSUM Iurisconsulti appellant, Got. Briss. Hot.

FURIOSUS dicitur,

FURIOSUS in conspectu inumbratae quietis constitutus l. 18.

FURIOSI cum mentis compotes non sint, Prat. Briss.

FURIOSORUM duo genera in libris nostris leguntur:

FURNARIUS, qui furno exercendo, Hot.

FUROR, impetus animi sine ratione, Spieg.

FUROR alius perpetuus est, Got.

FUROR est morbnus seu adversa valetudo,

FUROREM Cic. 3. Briss.

FUROR dupliciter contingit:

FUREX eo dictus, Prat.

FUREM ab abigeo quantitas discernit:


page 1165, image: s0583

Prat.

FUR quandoque dicitur, Spieg.

FUR improbus, Spie. Prat.

FUR nocturnus, Spieg. Cuiac.

FUREM non esse, Prat. Briss.

FURTA domestica vocantur, Prat. Hot.

FURTA apud veteres Aegyptios omnia fuisse licita et impunita: Prat.

FURTA per lancem et licium perquirere, Spieg.

FURTIM arbores caedit, Prat. Hot. Got.

FURTIVAE operae,

FURTIVA res, Spieg.

FURTIVA coniunctio in l. 7.

FURTIVUM est non solum quod noctu, Hot.

FURTO abesse rem dicunt Iuriscoss. Prat. Briss.

FURTO subtrahere,

FURTO noxaque solutus dicitur,

FRUCTUM est contrectatio rei alienae fraudulosa lucri faciendi gratia,page 1167, image: s0584

FURTUM a [orig: ] furuo, Cuiac.

FURTUM facit,

FURTUM manifestum, Prat.

FURTUM nec manifestum est, Prat.

FURIA Caninia lex, Briss.

FUSIONES eodem sensu accipit Raevard. Cuiac.

FUSIONES in l. 27.

FUSORES quinam sint,

FUSTE percuti, Briss.

FUSTES bacillos interpretatur Briss.

FUSTIBUS item castigari, Briss.

FUSTIS aliud Got.

FUSTIAR autem ictus a [orig: ] flagellorum, Briss.


page 1169, image: s0585

Briss.

FUSTIB. caedebantur liberti contumcliosi in patronum. Got.

FUSTVARIUM merri sic dicebant, Got.

FUTILIS causa,

FUTURUM indicativi quo dister a [orig: ] Futuro subiunctivi, Spieg.

FUTURUM opus et quod nondum fa et um est, Spieg.

FUTURUM tempus id regulariter accipimus, Spieg.

FUTURUM pro praeterito et praesenti smul ponitur.

GA

GAAS, praedium;

GABELLS, Dacia, Spieg.

GAD Palaestinorum, Got.

GADIEUS habere. Spieg.

GAIUS Cassius,

GAII nomine hunc ipsum Gaium Cassium, Briss.

*galaktofa/goi qui sint vide, Got.

GALLATIA. hanc regionem, Spieg.

GALATIAE meminit Imp.

GALBANUM, vel Chalbane nascitur in Amomo vel Amano Got.

GALBINAE genus est vestimentorum: Cuiac. Got.

GALEATI, galeis tecti milites sunt. Spieg.

GALEATUM principium quomodo accipendum


page 1171, image: s0586

exposuit Adrian. Turneb.

GALECTAE in Sicilia dicebantur portentorum interpretes, Spieg. Prat.

GALLICANA lingua. Spieg.

GALLUS gallinaceus, Spieg. Briss.

GALLICINIUM secundum diei civilis divisionem, Spieg. Prat.

GALLINARIUM, locus in quo gallinae nutriuntur.

GALLINA domestica, Spieg.

GALLINARUM Iustin.

GALLOGEAECOS apud Suidam Bucellarios esse: Got.

GALLOS Graece,

GAMOS, Latine nuptiae.

GANEA, amica non est, Spieg.

GANGRAENA morb. Got.

GARENTIGIA dicitur praeceptum factum a notario partib.

*gargarew/n, id est,

GARIOPHILLUM. Haud scio, Spieg. Prat.

GARRITUM avium percipere.

GARUM salsugo erat ex certis quibusdam piscib. Got. Cuiac.

GAULUS, inter onerarias magis, Spieg. Got.

GAUSAPINAM penulam, Spieg.

GASTALDIA, in tit, Prat.

GAZAM, in nu. tantum singulari Persicam vocem esse,page 1173, image: s0587

GAZO PHYLACIUM, gazae reposi torium, Spieg.

GE.

GEBETHON, Gebettharat, Got.

Geldt vor, Recht nach, Old. Spieg.

CELV, glaciei nomine continetur. Spieg.

GEMINA, id est,

GEMINA soror,

GEMINA suspicio,

GEMINA Arbor. Briss.

CEMINATA, hoc est, Spieg.

GBMINI. Spieg.

GEMINI tramites.

GEMINUM facinus,

GEMMA, vocabulum generale, Spieg. Prat.

GEMMAS Pompon. Spieg. Prat.

GEMMAS inclusas argento auroque,

GEMMAE, secundum Pomp. in leg. si non sunt.

GEMMIS porro legatis,

GEMMATOS loctos, Spieg. Prat.

GEMONIAE scalae,


page 1175, image: s0588

Spieg.

GENEALOGIA, sermo de otigine generationis.

GENBARGHICA praedia dicuntur in Nou. Cuiac.

GENER, maritus est filiae meae. Spieg. Prat.

GENER, inquit Servius ad illa 2. Hot.

GENERI qnoque nomine et neptis, Prat. Briss.

GENERI liberorum loco sunt, Got.

GENERI et nurus appellatione sponsus et sponsa quoque continentur.

GENERA, pro frugibus sumi vult Hot. apud Ulp. leg. 8. Prat.

GENERA corporum tria sunt: Spieg.

GENERALE omne obscurum est: Spieg. Prat.

GENERALE delictum, Spieg.

GENERALIA verba. Spieg.

GENERALIS allegatio quando, Prat.

GENERALIS conventio est cum sine volla rerum notatione generaliter res omnes obligantur,

GENERALIS confirmatio non confirmat, Prat.

GENERALIS lex dicitur, Spieg. Prat.

GENERALES actiones dicuntur, Spieg.

GENERALITER dicta generaliter intelligi debent. Spieg.

GENERALITER dicitur, Prat.

GENERALIA iudicia, Prat.

GENERALI lo cutione loquentis personam exceptam intelligi regulare est. cap. petitio. Prat.

GENERALEM locutionem generaliter accipi, Prat.

GENERARE, id est, suscipere liberos. Briss.

GENERE quodam, Hot. Prat. Briss.page 1177, image: s0589

GENERIS voce abutitur Tribonian. Spieg. Prat.

GENEROSI dicuntur, Spieg.

GENESIS est,

GENBTHLIACI, dicti Mathematici, Spieg.

GENIALIS, id est, Briss.

GENICULUS in quibusdam feudor. Prat.

GENII dicti, Spieg.

GENITAI. Is feritas, Prat.

GENILALE solum, Briss.

GENITIVOS pro ablativis non raro Iurisconsulti ponunt, Prat. Briss.

GENITIVO deminium et proprietatem significari liquet ex leg. locum. Prat.

GENITOR, id est,page 1179, image: s0590

GENITUR, pro gignitur,

GENO, pro gigno. Hot. Prat.

GENTES sunt, Cuiac.

CENS et genus,

GENS dicitur quasi genus,

GENS et familia differunt quod gens ad nomen, Prat. Hot.

GENS et Natio, Prat.

GENTILES dicti,

GENTILES Accursius pro cognatis accipi estimavit, Alcia. Spieg.

GENTILBS etiam dicuntur, Briss.

GENTILIS a Graecis o( e) qniko\s2 dicitur, kai\ e)qnisth\s2,

GENTILITIUM dicitur,

GENTILITIUM ius erat, Prat.

GENTILITAS est iuris civilis,

GENTILITAS nobilium fuit,


page 1181, image: s0591

Prat.

GENTILITAS, dictum ius, Hot.

GENTIUM IUS est, Briss.

GENUS appellatum esse uniuscuiusque generationis principium, Hot. Prat.

GENERA dicimus,


page 1183, image: s0592

Cuiac.

GENUS id Iurisconsulti appellant, Prat.

GENERIS propinquitas duplex est,

GENVINA pietas: Spieg. Prat.

GEOMETRAE, l. 22. Briss.

GEOMETRIA dicitur esse triplex.

*gewrgoi\, coloni,

GERARIA. Gerariae appellatione venit navis oneraria:

GERERE verbum polysemum est, Briss,

GERERE etiam administrare sigmficat. Briss.

GERERS. Inde sella gestoria, Old.

GERERE, pro adserere, existimare,


page 1185, image: s0593

Old. Prat.

GERERE proherede videtur, Hot. Prat.

GERERE pro herede non videtur,

GERERE non pro herede dicitur, Hot.

GERERE pro tutore negotia videtur,

GERITIO, pro Gestio. Hot.

GERMANIA, dum Romani rerum potirentur, Old. Spieg.

GERMANICUS, Drusi Neronis filius ex iuniore Antonia, Nebriss.

GERMANI fratres dicuntur ex utroque parente: Spieg.

GIRMINA dicuntur virgulta, Spieg.

PEPONTEZ a [orig: ] Graecis dicuntur senes,

GERONTOCOMIUM gerontokome=ion,


page 1187, image: s0594

Hot.

GERUNDIA, a [orig: ] gerenda duplici significatione activa et passiva quidam dicta esse exiftimant: Spieg.

GERVISIA Quod Senatus Romae,

GESA, Gallorum propriertela,

GESTA Gloss. Spieg.

GESTA fraudationio causa quae dicantur,

GESTAM rem, pro actam, Spieg.

GESTANDI ius habere, Spieg.

GESTARI dicebantur veteres, Prat. Briss.

GESTATIONES appellantur loci, Hot.

GESTATORIUM, appellamus lecticim sellamve, Spieg.

GESTIRE, procupere, Spieg. Prat.

GESTOR negotiorum similis est procuratorl: Spieg.

GESTORES negotiorum triplicis sunt differentiae, Spieg. Prat.

GESTUM in Rep. municipium, Prat.

GESTUS, huius gestus,

GI

GIABOSI. qui gibbos hnbent. Spieg.

GIBELINI. Vide Guelphorum.

GIEZI lepra, Prat.

GIGNENDI casus proprie denotat proprietatem.

GIGNERE et Parere factum et operationem quandam important.

GILDONIS meminit leg. Prat.

GI.

GLABRIO. Isidorus,page 1189, image: s0595

GLADIATOR, Originem et causam gladiatorum Capitolinus,

CLADIATOR. ut Quintilian.

GLADIATORES, in l. 6.

GLADII inter arma referuntur,

GLADII poena, l. 1. Briss. Briss. Briss.

GLADIUS, non simpliciter pro telo usurpatur ab Ulpiano, Spieg.

GLADIO puniri,

GLADIO uleteriore feriri,

GLADIO repellere,

GLANDARIA silva, Spieg.

GLANDEM caducam, Spieg. Prat.

GLANDIS autem nomen non tantum ex quercu,

GLANDATIO, est glandium collectio,

GLAREA, terra est lapillis permixta. Prat.

GLAUCINAM Pomponius in l. 21. Hot.

GLEBA. Alcia. ad titulum De Praetoribus,


page 1191, image: s0596

Alcia.

GLEBAE professio,

GLEBA, et Gleba senatoria,

GLEBA etiam qusloibet privatos fundos significat.

GLEBAM utique munus fuisse patrimoniorum, Briss.

GLEBAE adscriptitli dicuntur a [orig: ] Iureconsultis ii, Prat.

GLLBAE canon apud Sidon. Prat.

GLICIA lex ex una inscriptione. Prat.

GLORIA appellatur consentiens laus bonorum. Spieg.

GLORIA vivere dicitur, Spieg. Prat.

GLORIARIV, bere urbis sacratissimae dicitur,

GLORIOSISSIMI viri titulus tribuitur Triboniano l. vit. C. de lib.

GLORIOSI titulus tribuitur Magistris militum, Briss.

GLORIOSUS et celebtis dicitur, Spieg.

GLOS viri soror dicitur a [orig: ] Graeco ga/ltes2. Prat. Briss.

*g*l*w*s*s*a Latine lingna dicitur. Spieg.

GN

GNAVUS, melius Navus scribitur. Spieg.

GNOTICI, qui et eu)xe/tai vocantur, quo pacto,

GO

GONATICI saltus fit mentio in l. 2 C. Cuiac. Alcia. Cuiac. Prat. Got.

*th=s2 gonh=s2 xa/rin, id est,

GORTHENI heretici.

GOSSIPIUM frutex,

GR

GRACULORUM edacitas an faciat remitti pensione in contractu locationis.

GRADUS, inquit Paul. in l. Iurisc. Prat. Briss.

GRADUS, ut ait Hostiens.


page 1193, image: s0597

Prat.

GRADUM pro existimatione. Spieg. Prat.

GRADUS arctissimi dicuntur esse, primus, Spieg. Prat.

GRADUS etiam ordinem successionis significat. Prat. Briss.

GRADUS etiam in heredum institutionibus et substitutionibus vocatur locus ex odine,

GRADUS aetatum iuxta sententiam Iuriscons. Prat.

GRADUS etiam est gradientium pedum spatium,

GRADUS in agnone literario tres sunt.

GRADVUM alii sunt superiores, alii inferiores, Prat.

GRADVUM consanguinitatis computatio dissimilites numeratur iure civili et canonico. Prat.

GRAECA mercari fide, Prat.

GRAECA religio pro Paganismo: Prat.

GRAECIAM exoticam Plautus in Menaechmis Graeciam peregrinam dixit,

GRAECITAS, in l. unic. Briss.

GRAECISMOS in ff. varios vide apud Anton. Augustin.

GRAECUM vinum inter dulcia numerat Iurisconsult. Prat. Spieg.

GRAMMATA. lege Budae. Got.

GRAMMATICI, hoc est, Spieg. Prat.

GRAMMATOPHYLACIUM, ubi tabulae et instrumenta publica. Spieg. Prat.

GRANARIA. l. 93. Prat.

GRANDAEVUM accipit Albericus, Spieg. Prat.page 1195, image: s0598

GRANDI beneficium,

GRANDIS commodi,

GRANDIS natu, Spieg. Prat.

GRANDICUBl pueri, Prat.

GRANDO consueta an inter casus fortuitos computetur, Got.

GRAPHARII sunt tabelliones,

GRASSARI dicuntur, qui ex insidiis viatores impetu gradiendi adoriuntur. Spieg. Prat.

GRASSATORES, ut ait Callistrat de poen. Prat.

GRATA brevitas, Spieg.

GRATIA pro favore accipitur, in l. 7. Prat.

GRATIA, beneficium, Spieg.

GRATIA bona, et mala dicitur.

GRATIAM canonis legisuqe facere, Spieg Prat.

GRATIAM iurisiurandi facere.

GRATIAM facers edicti,

GRATIFICATUS tutor solverit,

GRATIOR prospectus et liber.

GRATIOSA sententia. Spieg.

CRATIOSA emptio, Prat.

GRATIOSE, per gratiam et favorem, Prat.

GRATIOSI dicuntur Latinis, Spieg. Prat.

GRATIOSISSIMUS adversarius apud Cic. pro P. Quintio in princ.

GRATITUDO naturalis, Prat.

GRATIS, et pretio, Prat.

GRATVITA libertas, Spieg. Prat.

GRATVITUM, id est,

GRATVITUM officium, Spieg.

GRATULARI. Qui missi sunt ad gratulandum principi, Briss.

GRATUM cum esse Cicero de Orator. Spieg.

GRATUS, qui gratiam pro beneficio refert, Spieg.

GRAVES controve: Spiege. Prat.

GRAVES personae sunt nostris,


page 1197, image: s0599

Spieg. Prat.

GRAVE est fidem fallere.

GRAVISCANORUM meminit Cels. Spieg.

GRAVIA delicti quae siut, Spieg.

GRAVIOR seruitus, Briss.

GRAVIDA est, Spieg.

GRAVIO vel Gtaphio apud auctores barbaricos iudicem signisicat: Prat.

GREGARII mil tes dicuntur ii, Spiegel.

GREGATIM haberi oves,

GREMIA, virgulae tenues, Briss.

GREMIALES arbores, Hot.

GRESSUS duos pedes et semissem continet.

GREX unum corpus,

GREX, inquit Festus lib. 7. Spieg.

GREGEM minor quam decem ovium numerus non facit.

GREX meta phoricos [orig: phorics] pro populo Christiano,

Grex cohortalium,

GROMA, est ratio metandi castra et loca in bello capiendi opportuna. Spieg.

GROMATILA disciplina,

GRVARII apud Gallos dicuntur a [orig: ] iure gruariae.

GRUNDAE et subgrundae partes sunt tecti eminentes longius,

GV.

GVADIA est pignus: Prat.

GVARDIAE feudum est, Prat.

GVARDIA apud Caelium Rhodigin.

GVARENDA, est terminus iuris Saxonici,

GVARENTARE, vel (ut est in aliis libris) Guarentisare, Prat.

GVASTALDUS, praefectus sive custos curtis,


page 1199, image: s0600

Prat.

GUBERNACULA navis, Briss.

GUBERNATOR navis, Briss.

GVERRA sive Werra, Prat.

GVIDAGIA, quasi pedagia, Prat.

GVIDAGIUM est, Prat.

GUNDULAE, navigii genus, Hat. Prat.

GULA est meatus a [orig: ] faucibus in ventriculum, Briss.

GULOSI, id est,

GUMMI, vocabuli exotici fit mentio in l. Prat.

GUNETHETICI saltus ii sunt,

GURGES, omnis aquarum congeries dicitur. Spieg.

GURGULIO sivid sit. Got.

GUSTARS, est breviser quippiam attingere. Spieg.

GUTTUR, spititus causa est, Spieg.

GUTTURNIUM Festo libro 7. Prat.

GY.

GYMNASIA Anton. Prat.

*gumnasiarxi/as2, in d. . o(moi/eos2. Prat.

GYMNRSIARCHAE sunt,

CYMNICI agones, Spieg.

GYNAECONOMI, aut Gynaecocosmi vocabantur,

GYNECIARIUS Gynaeciarii (opinor) erant, Cuiac.

GYNAECIUM sive Gynaeceum dicitur locus aedium secretior,page 1201, image: s0601

Gynaeciorum procuratores, Briss. Prat.

*gunaikokrati/a dominium uxorium, Spieg.

GYPSUS, in novell.

H.

HABE, et Hive fine h aspirationepro Ane frequentissimum verbum in inscriptionibus Conftitutionum C. Theod. Prat. Cuiac.

HABEAT, id est,

HABENAM pro loro accipi scitum est. Prat. Briss.

HABERE verbum est generale,

HABERE. In interdict. Briss.

HABERB contractum conventionem, Prat.

HABERB tractatnm, Prat. Briss.

HABERE concilium, quod vulgo dicitur,

HABERE delectum militum, Spieg.

HABERE, pro detinere notum est, Spieg.

HABERE excusatum,

HABERE factum videtur, Briss.

HUBERE febrem tertianam, vel quartanam, Spieg.

HABERE filium mortis tempore creditur quae exciso utero edere possit, Prat.

HABERE fugitinum non licet, Briss.

HABERE, pro habere debet,

HABERE eum dicimus, Prat.

HABERE licere,page 1203, image: s0602

HABERE, pro contineri, Prat.

HABERE pro derelicto, Sieg. Prat.

HABERE intentionem dicitur in praeiudicis, Spieg. Prat.

HABERE rem aliquis, eleganti figura loquendi dicitur, Prat. Briss.

HABERE in sinu meo. Spieg. Prat.

HABERE positum.

HABERE relatum in rationibus, Spieg.

HABERF quaestionem protorquere, Spieg.

HABERE in concubinatum mulierem,

HABERE in matrimonio, Spieg.

HABERE in procinctu,

HABERE, tenere,

HABERE et possidere differunt: Prat.

HABERS tot annos.

HABERE tres liberos,

HABERE vadimonium eum aliquo dicitur, Spieg.

HABERE venale,

HABERE in votis,

HABET, proverbialiter dicitur,

HABET quis per alium, Spieg. Prat.

HABETO restuas.

HABETUR, et intelligitur, Spieg.

HABETUR et id quod peti potest, Prat.

HABEO te pro legitima uxore, Prat.

Habiles ad misitiam l. 6.

HABILITER, id est, Prat.

HABITANDI causa in caupona esse.

HABITARE. perpetuum, Spieg. Prat.

HAEITARE Inquilinus dicitur, Briss.

HABITATIO, est ius in domo aliena commorandi, Prat.

HABITATIO. Licet effectu idem pene sit legatum usus et habitationis,page 1205, image: s0603

HABITATIO, ait Theoph de rebus corp et incorp. est ius quod dam certis modis constitutum, Hot.

HABITATIO, pro aedificio, Prat.

HABITATIO ab usu et usufructu in his quoq. differt,

HABITATIONE simpliciter legata urori in domo cum filiis,

HABITATION seceptione, Prat. Briss.

HABITATIONIS et aliorum fructum diffimilis est ratio:

HABITATIONIS Feudum degenet dicitur, Spieg. Prat.

HABITATOR et Hospes tantum inter se differunt, Hot.

HABITUS est corporis qualitas, Got.

HABITUS cuiusque corporis pro valetudine l. 1. Briss.

HABITUS non facit monachum. Spieg.

HABVISSE dicitur vis ea quae amisit. Spieg.

HABVIT. quandoque pro habiturus erat Instit. Spieg. Prat.

HACTENUS (vel ut in Pand. Elotent. actends, sine aspiratione) antecedens relativi quatenus. Prat.

HEREDITAS. Haeres,

HAERETICUS est (definitore B Aug. libs de utilitate cred cap. haereticus 24. q 3.) qui alicuius temporalis commodi et maxime vanae gloriae, Prat.

HAERETICOS libros scribentis poena est amputatiomanus, Cuiac.

HALTICI. Lege,

HAMA, instrumentum quo ignium ertinguendorum causa habetur: Prat.

HAMI apud Ulpianum de fund instr. l. instrumenta:


page 1207, image: s0604

Nebriss. Spieg.

HAMUS autem,

MARENA eapars theatri est, Prat.

HARENA vulgari significatione pro sabulo in l. 6 . 1. Briss.

MARENOSUS locus leg. 24.

HARENISODINAE, l. 13. Prat.

MARENARII, in harenam descendentes, Prat. Briss.

HARENA aliquando ad Meraphorice forum dicitur: Spieg.

HARIOLUS leg. nemo,

HARMOSTAB, magistratus apud Lacedaemonios,

HARPAGO telum est in summitate aduncum,

HARPAGONES. Hot.

HARUNDO caedua leg. 59. Prat.

MARUNDINE autem Aegyptios pro ligno uti. Prat. Briss.

MARUNDINETUM unde harundo vitibus fulciendis sumitur l. 9. Prat.

HARUSPEX. Haruspices a [orig: ] victimi in ara aspiciendis dicti sunt.

HARUSPEX. Pontanus inde aspirat lib. 1. Spieg.

HARUSPICINA leg. 9.

Ab HASTA. tabulae,

HASTABE subicere,


page 1209, image: s0605

Spieg.

HASTAE signum praecipuum est, Prat.

HASTA autem non solum de auctionibus venditionibusque,

HASTAM abicere, Spieg.

HASTA ab hasto dicitur,

HASTA fiscalis lege 8.

HASTAM Imperil et armorum insigne fuisse festus auctor est, Prat.

HASTAM mittere.

HASTAM pro auctione posuisse videntur Impp.

HASTARUM sollennitate a [orig: ] fisco res diftrahehantur leg. Prat. Briss.

HASTAE praeesse,

HASTA centumuiralis idciro dicta, Prat.

HASTAM ponere dixit Ci cero lib. 2.

HASTAM refrixisse Cicero in Epistola ad C ssium dixit,

HASTAE velitares erant iaculatoriae,

HASTAM velitarem Polybins videtur xro/sfon appellare,

HAUBERTICUM feudum Gallica lingua vulgo dicitur pro Loricatum: Prat.

HAUSTUM, esse ius hauriendi aquam e [orig: ] puteo vicini, Prat.

HAEMUS mons.


page 1211, image: s0606

Cuiac.

HAE.

HEREDES sunt, Briss.

HEREDEM suum nasci dicimus, Spieg.

HEREDUM tria sunt genera: Cuiac.

HEREDES sui et necessarii dicuntur liberi, Hot.

HEREDES sui et necessatii, Prat.

HEREDES extranei dicuntur, Hot.

HEREDES extranei dicuntur, Hot.

HEREDES quid um sunt testamentarii et legitimi. Cuiac.

HEREDES feudales Lehemerben,

HEREDES lineae descendentis dicuntur Ganarben, Spieg.

HEREDES nuncupati a [orig: ] scripto distinguuntur, Briss.

HEREDES accelerantes gahnerben in Spec, Prat.

Pro HEREDE gerere,


page 1213, image: s0607

Briss. Cuiac.

Pro HEREDE usucapere,

HEREDIS porro appellatio pet multas successiones accipitur, Briss.

HEREDIS appellatione, Spieg.

HEREDIS nomen Iatiore significatione possessorem et fideicommissarium et legatarium comprehendit. Spieg.

HEREDI adiectus non potest efficere, Old. Prat.

HEREDIS nomen si quis non dixerit quidem, Prat.

HEREDUM multi gradus in testamento fieri possunt Prat.

HEREDES aut instituti dicuntur, Old. Prat.

HEREDIS institutio duplex est, Old. Prat.

HEREDITARE, vulgare sordidumque verbum esse monuit Alc. legique haud dubic corrupte in antiquis Cod. Cic. lib. 2. Spieg.

HEREDARIA bona a patre,


page 1215, image: s0608

Old.

HEREDITARIA onera sunt suneris, Briss. Prat.

HEREDITARIA sepulcra dicuntur, Hot. Prat. Briss.

HEREDITARIAE actiones, Briss.

MAEREDITARIAE et illae actiones appellantur, Briss.

HEREDIIARIAS res pro ipsa hereditate posuit Tullius. Hot.

HEREDITARIO iure capi dicuntur, Prat. Briss.

HAERAEDITARIUS census, Old.

HEREDITARIUS creditor aut debitor dicitur, Prat.

HEREDITARIUS debitor intelligitur is, Old.

HEREDITARIUS servus vere dicitur, Old.

HEREDITARIUM feudum, Prat.

HEREDITARIUM officium in aulis principum, Old.

HEREDITAS, ait Theoph. Hot.

HEREDITAS. Nihil aliud est hereditas, Old.

HEREDITAS, ut tecte Cassio dorus scribit in Psalm. Cuiac. Cuiac.

HEREDITAS quamvis pro domino habeatur,

HEREDITAS universitatem quandam ac ius successionis demonstrat. Prat.

HEREDITATIS appeilatione neque legata neque fideicommissa contionentur, Prat.

HEREDITAS obligat nos aeri alieno, Prat.

HEREDITATEM paternam silius potest recusate, Prat.

HEREDITAS est pecunia, Hot. Part.

HEREDITATIS aequiren dae causa duplex est,


page 1217, image: s0609

Cuiac.

HEREDITAS alia Testamentaria est, Hoto.

HEREDITAS defuncti non adita,

HEREDITAS plerumque allodia significat,

HEREDITAS quandiu ex testamento potest aditi, Prat.

HEREDITAS iacens dicitur, Hot.

HEREDITAS def???rtur, Hot.

HEREDITAS avocatur,

HEREDITAS aditur, Cuiac.

HEREDITAS omittitur, Hot.

HEREDITAS repudiatur, Hot.

HEREDITAS usucapi non potest. Cuiac.

HREREDITAS codicillis neque dari neque adimi potest,

HEREDITATEM ad nos pertinere: Prat.

HEREDITAS plerumque dividitur in duodecim uncias, Old. Prat.

HEREDITAS defuncti locum obtinet. Old. Prat.

HEREDITAS ex die, Old. Cuiac. Cuiac.

HEREDITAS fideicommissaria, Spieg.

HEREDITAS iusta dicitur, Spieg.

HEREDITAS iusta (ut ait Budaeus in annot.) dicitur vere et plane hereditas,

HEREDITAS lucrosa, Spieg.

HEREDITAS delata. Spieg.

HEREDITAS communis, Spieg.

HEREDITAS sine sacris.

HEREDITATE indignus habetur,

HEREDITATE venire bona dicuntur,

HEREDITATEM adire dicitur is, Spieg.

HEREDITATEM in capita dividi, nihil aliud est, Spieg.

HEREDITATEM crevi, Spieg.

HEREDITTATEM sibi,

HEREDITATIS procurationem suscipere in princ. Spieg.

HEREDITATIS aditio, Spieg.

HEREDITATI nemo alligatur, Prat.

HEREDITATEM repudiando nihil agit,


page 1219, image: s0610

Prat.

HEREDIUM, ut Fest. Prat.

HEREDUM etiam loco habentur adrogator, Briss.

HAEREM Marteam Festus auctor est antiquos accepta hereditate coluisse,

HAERES masculini et feminini generis, Prat.

HAERES, inquit Fest. Hot.

HAERES proprie est successor in universum ius,

HAERES igitur in omne ius mortui, Prat.

HAERES in iure feud. Prat.

HAERES omnino ab adita hereditate intra annum et legata solvere, Prat.

HAERES singulariter nominatus, Prat.

HAERES anomalus, Spieg. Prat.

HAERES ab intestato est,

HAERES ex asse.

HAERES certus.

HAERES damnas esto.

HAERES Legatarius.

HAERES praecipiens, Spieg.

HAERES substitutus vocatur secundus vel tertius,

HAERES testamentarius, Spieg.

HAERES si quis ex parte dimidia institutus sit, Prat.

HAERES laudandus est magis, Prat.

HAERES cius, Prat.

HAERES volens uti beneficio legis Falc.


page 1221, image: s0611

Prat.

HAERESIS, nomen Graecum,

HAERESIS ducta a)po tw= ai)re/omai,

HAERETICOS libros scribentis poena est amputatio manus Iustin. Cuiac.

HAERETICUS est (definitore B. Aug. li. de utilitate cred. c. haeteticus 24. qu. 3.) qui alicuius temporalis commodi et maxime vanae gloriae, Prat.

HE.

HEBDOMAS, Graecis spatium dierum septem,

HEPATICUS, qui hepatis morbo laborat, Spieg. Prat.

HERBARIUS, peritus herbarum,

HERBULAE, quae ligni appellatione continetur apud Ulp. in l. lingi, Spieg.

HERACLIANUS hostis publicus iudicatur ab Imper. Briss.

HERCISCO, is, Nebriss.

HERCULIS nomen cur nothis conveniat, Alcia.

HERE, Accurs. Spieg.

HEREMITAE, a)po) tou= e)rhmoun, Prat.

HEREMODICIUM est, Cuiac.

HERENNIUS Modestinus, Briss.

HERI servus, Prat.

HERIBANNUM est citatio ad delictum: Prat.

HERILIS, domini filius a [orig: ] seruis in Comoediis frequenter appellatur. Spieg.

HERISLICIUM, poena desertae sive detrectatae militiae, Prat.

HERMAEA sive adespota Graec.

HERMA, sumitur pro lapide,page 1223, image: s0612

HERMAPHRODITUS, Graecis Androgynus, Prat. Briff.

HERMOGENIANI equi in l. unic. C. de grege dom ab agitatore sic dicti, Prat.

HERMOGENIANUS. Qui a [orig: ] nobis Hermogenianus. Cuiac.

HPRONES, in l. 31. Cuiac. Got.

HERUS familiate Comicis vocabulum, Spieg.

HESYCHASTAE qui sint,

HETEROPLON, Lege Amphoteroplon.

HETRURIA Italiae provincia est, Prat.

HETRUSA, prodigia, portenta ad Hetruscos et aruspices, Old.

HEURETRA, eu)retra: Cuiac. Got.

HEXERIS. Hexerim Livius lib. 29.

HI.

HIACINTHUS, et flos est, Spieg. Prat.

HIBERNO adverbialiter ponitur in leg.

HIC, haec, Spieg.

HIERAPOLIS nomen est complerium civitatumtalia namque est in Asia proprie dicta, Nebriss.

HIERARCHIAM orthodoxi Doctores interpretantur, Spieg.

HIEROGLYPHICAE literae sacrae.

HIERONICAE dicebantur,

HIEROPHANTAE sunt,

HIEROPHYLAX, sacrorum custos.

HIEROSIARCHUS is dicitur,


page 1225, image: s0613

Spieg.

HILARIA. Turneb. hilaria putat fuisse matris deum [orig: dem] ferias, Turneb.

HELARII Arelatensis Episcopi sit mentio in Nou. Theod.

HINC haud recte ad tempus refertur ab interpretibus, Spieg.

HINC inde pro undecumque circumquaque, Prat.

HIPPAGIUS, Alcia. idem est qui armiger: Prat.

HIPPAGOGAE naves:

HIPPOGENTAURUS est equi stimulator, Briss.

HIPPOCOMI, stabularii sunt, Prat.

HIPPODROMUS ubi equi ad cursum incitantur.

HIPPONIS Iulianus meminit in l. navis adversa tempestate, Spieg.

HIRCIS, et Coloritis, Spieg.

HIRCUS, foetor est alarum,

HIRCOSUS is est, Prat.

HIRCOSI dicuntur,

HIRENARCHA, non habet Graece adspirationem:

HIRRIRE idem est quod ringere teste Pompeio,

HIRQUITALLIRE et Hirquitallos veteres dixisse Pompeius testatur,

HISPANIA alia est Transfretana,

HISPANIAE fit mentio in l. 63. Briss.

HSITEROLOGIA, hoc est, Spieg.

HISTORIA, proprie est carum rerum, Spieg. Prat.page 1227, image: s0614

HISTRIONES sunt, Spieg.

HISTRIONUM meminere Impp. in l. 4. et 5.

HISTRIONEM balneatorem facere, Spieg.

HO.

HOC anno.

HOC est,

HOC mihi probatur,

HOC similitudinis nota,

HOC amplius, Hot.

HOC pro Huc (quod veteribus in usu fuisse Servius in 8. Aenei. notat) le gimus in l. 6. ff. Briss.

HOC praetextu, Spieg.

HODIE, pro quovis tempore huius diei: Spieg.

HODIE, non retro. Spieg.

HODIE, id est, Briss. Prat. Cuiac.

HODIERNUS. vide. Modernus.

HOLOBERAE, seu holoverae vestes in leg. 4. Turneb. Cuiac. Prat.

HOLOBRISAE vestes, Turneb. Tiraq.

HOLOGRAPHUM apud Festum appellatur testamentum totum, Prat.

HOLOPHANTA, eadem forma dictum qua sycophanta: Prat.

HOLOSERICA vestis, Briss.

HOLUS pro olus contra receptam scribendi consuetudinem aspiratur in l. 12.

HOMAGIUM ab o(mo/w Graeco verbo descendit,

HOMAGII, sive hominii nexus (vocabula sunt feudistarum) quo distet a [orig: ] iuramento, Old.

HOMAGIUM est idem quod fidelitas, Spieg. Old.

HOMAGIUM seu nominium (vox. n. communior est) veneratio est (si vim verbi proprie stricteque considerabimus) quam vasallus patrono propter beneficium acceptum tribuit,


page 1229, image: s0615

Hot. Hot. Prat.

HOMAGIUM est multiplex secundum Spec. Spieg. Old. Prat.

HOMAGIUM Decret ale est, Spieg. Old. Prat.

HOMAGIUM edictale est, Spieg. Old. Prat.

HOMAGIUM Ligium est secundum Specul. Spieg. Old.

HOMAGIUM non ligium est, Spieg. Old.

HOMERUS omnis doctrinae parens appellatur.page 1231, image: s0616

HOMICIDA quis, Briss.

HOMICIDIUM proprie est, Spieg.

HOMINEM pignerari quid sit, Spieg.

HOMINES sacros vocarunt antiqui morti destinatos,

HOMINES sub fidiussore facti dicuntur Graeco modo, Cuiac.

HOMINES manus mortuae plurimi in nonnullis Galliae provinciis,

HOMINIS appellatione quando contineatur infans,

HOMINIS nomen unum nobis natura dedit. Spieg.

HOMINIS legatum,

HOMINUM appellatione continentur in libris nostris procuratores praediorum, Cuiac. Prat.

HOMINUM causa omne ius constitutum est,

HOMINUM gratia,

HOMINIUM dixit Helmodius, Cuiac.

HOMO a [orig: ] Philosophis dialectice definitur,

HOMO homini Deus. Spieg.

HOMO in sacra Scriptura apud Hebraeos aliter ENOS,page 1233, image: s0617

HOMO censetur, Prat.

HOMO debilatus, Spieg.

HOMO honestioris loci,

HOMO vitae emendatoris l. 11. ff.

HOMO in fructu hominis esse non potest. Spieg.

HOMO provincialis, vide apud Labeonem, Spieg.

HOMO nimirum securus et deperditus l. 3. ff.

HOMO RUSTICANUS. Briss.

HOMO legius vel legius secundum Speculatorem dicitur, Prat.

HOMOLOGARE, hoc est, Prat.

HOMOLOGARE dictio Graeca est:

HOMOLOGUS colonus, Prat.

HOMOUSION, vocabulum apud Iustin. Spieg.

HONESTA ea interpretatur Bart. Prat.

HONESTAE matresfam.

HONESTAS institiae publicae, Prat.

HONESTATIS ratio non patitur fiscum retractare,

HONESTATIS rationem semper habere oportet:

HONESTE, id est sine turpitudine l. 16. Briss.

HONESTUM a licito separatur, Prat.

HONESTUS, qui nihil turpitudinis habet, Prat.

HONESTUS, et plebeius: Briss.

HONOR seu honos, Prat.

HONOR pro dignitate apud Caium,

HONOR est praerogativa quaedam ex vitae morumque probitate,

HONOR aliquando sumitur pro honorario dono et


page 1235, image: s0618

remuneratione, Prat.

HONOR pro magistratu ponitur nonnumquam,

HONOR pro praemio,

HONOR civitatis, Spieg.

HONOR municipalis, Prat.

HONOR praetoris, Spieg.

HONORARI est praemio aliquo ad fici: Prat.

HONORARIA poena,

HONORARIA arbitria, Briss.

HONORARIA praefectura dicitur, Got.

HONORARIA actio a [orig: ] praetore introducta est,

HONORARIAE obligationes, Prat. Briss.

HONORARTAE hereditates,

HONORARII successores dicuntur, Hot. Prat.

HONORARII. Novella Valentiniani,


page 1237, image: s0619

Cuiac.

HONORARII tutores.

HONORARIUM est,

HONORARIOS ludos appellamus liberalia.

HONORARIUM ius antiqui appellarunt, Prat.

HONORARIUM est merces, Prat. Briss.

HONORARIUM autem quod patrocinii nomine datur, Prat. Briss.

HONORARIUM etiam dicitur id,

HONORARIUM dictum id, Prat.

HONORARIUM tumulum Latini idem quod kenotafion Graeci appellant, Hot.

HONORARIUS arbiter Ciceroni is dicitur,

HONORARIUS arbiter dicitur, Hot.

HONORARIUS curator apud Ulp. Prat.

HONORATI in leg. Briss.

HONORE pleniore pro ampliore, Spieg.

HONOREM perdere dicuntur filii cum corum parentes iterum nubunt,

HONOREM capere l. 1. ff.

HONORES gerere, Briss.

HONORIBUS, arceri,

HONORIS causa donatio,

HONORIS causa nomino. Spieg.

HONORIS causa tutuor datus non videtur, Hot.

HONORIFICUM, quod honore dignum est,


page 1239, image: s0620

Spieg.

HOPIA in leg. Briss.

HORAE, vocantur partes, Prat.

HORAE aliae diei sunt: Briss.

HORA, tempus, Spieg.

HORARUM aquaeductum habere,

HORAS, pro diebus dilatoriis, Spieg.

HORAE ab antiquis fuere pro deabus cultae,

HORNUM annum proventum annisque fruges significat.

HOROLOGIUM, Ulpian. Spieg.

HOROLOGIORUM duo antiquitus genera fuisse constat:

HOROSCOPUS est inspectio horae: Spieg.

HORREUM, repositotium non solum frugum, Nebriss. Spieg.

HORREUM, Varro lib. 4. Prat. Got.

HORREARIUS, horrei conductor dicitur, Briss.

HORTARI magis est,page 1241, image: s0621

HORTI amenoeni, Prat.

HORTI olitorii, Prat.

HORTI Salustiani Romae Augusti erant l. 39. Briss. Prat.

HORTI publici, Briss.

HORTENSIA Lex a [orig: ] Q. Hortensio dictatore lata, Briss.

HORTUS riguus val irriguus, Spieg.

HORTUS in 12. Prat.

HOSPES, tam qui recipit, Spieg.

HOSPITALE, quod est hospitis,

HOSPITARI. l. . ultimo, Briss.

HOSPITATURA et elemporia apud Alexandrinos,

HOSPITIA priscis temporibus publice dari solebant, Hot. Briss. Prat.

HoSPITII necessitudo olim non solum inter privatos,


page 1243, image: s0622

Prat.

HOSPITIOLA, l. 5. Prat. Briss.

HOSPITIO repentino recipi,

HOSPITIUM, antiquis domus, Spieg.

HOSTIA ab hostis fit:

HOSTIA in l. navis. 2. Spieg.

HOSTIARII serui in l. 12. Prat. Briss.

HOSTIARII ecclesiasticum officium l. 6. Prat.

HOSTIANAS actiones dixit M. C. lib. 1.

HOSTIA vel ut alii Ostia.

HOSTIAM Navigavit, Briss.

HOSTIARII serui,

In HOSTICO absolute pro hostico loco dixit Ulp. Prat. Briss.

HOSTENDITIAE dicuntur (ut Feudista scribit. li. 2. tit. 40. . 2.) adimorium, Prat.

HOSTES sunt,

HOSTICOLO in libris Florentinis reperio pro Hostico, Hot.

HOSTICUM, pro hostili terra, Old.

HOSTIENSIS Iureconsultus nobilis, Hot.

HOSTILIA lex, Briss.

HOSTILIANAS actiones Cic. Briss.

HOSTIIIS locus dicitur ubicumque,

HOSTILI more matrimonia coniungere,

HOSTIRE, est,

HOSTIMENTUM, auctore Festo Pompeio,page 1245, image: s0623

HOSTIS in libris feudorum pro exercitu, Prat.

HOSTIS pro adversario in 1. Old. Prat.

HOSTIS non hostis, Spieg.

HOSTIUM potius,

HV.

HUCUSQUE, apud Venuleium,

HUGOLINUS ICtus nobilis, Prat. Hot.

HVIUSMODI, vocabulo, Spieg.

HVIUS non facio.

HVIUS esse instituti, Spieg.

HUMANAE leges. Spieg.

HUMANA fragilitas, Spieg.

HUMANI casus,

HUMANITAS Dei,

HUMANITAS est epitheton Aequitatis egregium. Hot. Prat.

HUMANITAS, proprie humanam naturam significat. Spieg.

HUMANITATIS studia, Spieg.

HUMANITAS etiam ut Agell. Briss.

HUMANITAS pro humana infirmitate, Briss.

HUMANITATIS ratio habenda in iafirmitate. Spieg.

HUMANITATIS tantum gratia sepeliri,

HUMANITUs, id est,

HUMANUM, hoc est benignum, Prat.

HUMANUS, na,page 1247, image: s0624

HUMANUS sensus legis is dictus est qui equo bono nititur.

HUMANUS regressus in l. 3. . 3.

HUMILIS et deploratus. Spieg.

HUMILES abiectae quae personae eae mulieres censentur;

HUMILE negotium,

HUMILIS sortis homines, Spieg.

HUMARE Plin. Spieg.

HUMATUM corpus l. secunda. Briss.

HUMERALE ornamenti genus, Tiraq.

HUMILIS persona, Spieg.

HUMOREM assiduum habere, Spieg.

HY.

HYACINTHUS gemma, Briss.

HYBERNACULUM, locus hiberno tempore idoneus Spieg.

HYBRIDAE. Quos adulteria gignunt,

HYDROMANTICI dicuntur qui avarum inspectione divinant,

HYDRAULAB non habent immunitatem.

HYDRAULOS nomen est nobilissimi instrumenti Musici, Prat.

HYDROMELI in l. 9. ff. Prat.

HYDROPARASTATAE, quorum fit mentio in leg. 5. Got.

HYDROPHYLACES, curatores aquarum sunt. Spieg.

HYPAPISTAE. Cornicularii sunt officiales, Got.

HYPAETHRA, sunt media spatia,

HYPERBERICI mensis in decretis Pontificiis mentio fit 18.

HYPERBERETAEA ab eis dicuntur serotina, tarda et post collectos demum fructus accedentia.


page 1249, image: s0625

Spieg.

HYPERBOLE, vein divinis seripturis,

HYPEROCHA, u)peroxh/ in l. quaerebatur, Cuiac. Prat.

HYPOBOLON, dotis est incrementum, Prat.

HYPOBOLICA instrumenta apud Sid. Cuiac.

HYPOCAUSTUM, Nebrissensi fornax est in balneo, Spieg.

HYPOCAUSTUM locus est ad sudandum,

HYPOCRISIS, proprie simulatio,page 1251, image: s0626

HYPODIA apud Paul. Prat.

HYPODIACONI, l. 7. Briss.

HYPOSTASIS nomen Graecum crebro in Ecclesia pro persona accipitur,

HYPOMNEMATA Briss.

HYPOMMEMATOGRAPHI, actorum scribae.

HYPOTHFCAM satis constat vocem esse Graecam.page 1253, image: s0627

HYPOTHECA dividitur in tacitam et expressam: Prat.

HYPOTHECARIA actio, Prat. Briss.

HYPOTHECARIA formula, Prat.

HYPOTHECARII creditores, Prat. Briss.

HYPOTHESIS est, Prat.

HYPOTHESIM ad Thesim transferre, Spieg.

HYPOTHETICA propositio.

HYSGINUM color, Prat.

I.

I et V. litterae medium quendam esse sonum, Briss. Prat.

IA.

IACERE proptie dicitur quod humi situm est: Briss.

IACERE dicitur hereditas quae nondum a [orig: ] quoquam a dita est, Prat. Briss.

IACERE Pretia Praediorum, Prat.

IACERE prostratus dicitur, Prat.

IACERE testes dicimus qui vim testimonii habere non possunt Leguleiis ut barbari omnia solent, Briss.

IACERE aleam est rem periclitari fortunaeque arbitrio committere, Spieg.

IACERE pilas in mare. Briss. Briss.

IACHINUM, verbum adulterinum in antiquis exempia ribus apud Ulpian. Spieg.

IACTANTER, Iactuose, Spieg.

IACTARE, pro eo quod est arroganter, Briss.


page 1255, image: s0628

Spieg. Briss.

IACTARE pro concutere, Spieg. Prat.

IACTARE iugum,

IACTARE suam pecuniam.

IACTARE lapides. Briss.

IACTARE caput l. 1. . apud. Digest. de aedilitio edict.

IACTAS res accipimus nonnumquam, Prat.

IACTATIO, idem quod iactantia. Spieg. Briss.

IACTATIONEM, notat Huttenus in Qu. Curtio,

IACTUS, et Iactura. Briss.

IACTUM retis dicimus. Briss.

IACLURA compendiosa,

IACTURA, damnum est, Spieg. Briss.

IACTURA infamiae l. fi. C. de sec. nupt.

IACTURA substantiae. Spieg.

IACTURAM debiti pro amissione dixere Impp. l. 2. Prat. Briss.

Ex aliena IACTURA lucrum acquirere, Briss.

IACTUS aleae, Spieg.

IACTURAE, noles,

IACTURAM facere, Spieg.

IACULA Maura dicuntur ea,

IACULA porro radiantia dicuntur radii solis,

IACULANS. Ulp. ad leg. Spieg.

IACULATORIUS campus.

IACULUM, rete quoddam piscatorium est appellatum, Prat. Briss.

IAM, pro praeterea, Spieg.

IAM nunc, Spieg.

IAM quandoque sign ficat perfectionem actus, Prat.

IAMTUM, una dicto, Spieg.

IAMTUM, ex quo. l. o. ff. de capt. et post l. Briss.

IANTHINA in l. 1 C. quae res vendi non pos. Briss.

IANITRICES Latinis duorum fratrum uxores appellantur, Briss. Prat.

IANVAM in publico apperire in l. ult. . ult. ff. de seru. urb. quidam dici volunt,


page 1257, image: s0629

Prat.

IANVARIUS, primus mensium, Spieg.

IASON Maynu, Prat. Hot.

*iatrai/nai, Obstetrices,

IATRIA, dicuntur praemia, Spieg.

IB.

IBI, adverbium in loco. Spieg.

IBI, ubi Ulpian. Spieg.

IBI, in interdicto de vi, Briss. Prat.

IBI Fetto lib. 9. Prat.

IBI, id est in ea re. l. 18. Briss.

IBI, pro in leges. Briss.

IBI, pro in ea causa et specie. Briss.

IBI, pro illic: Briss.

IC.

ICON. Sic scribendum. Spieg.

ICOSAPROTI, viginti primi,

ICTERICUS, qui regio morbo laborat, Spieg.

ICTUS, percussio ipsa. Spieg.

ICTUS legitimi in l. 33. Briss.

ICTUS, us, Briss. Briss.

ID.

IDEAE Platonicae, Spieg.

IDEM non est quod ab alio separari potest, Spieg.

IDEM, etiam dicitur, Spieg. Prat.

IDEM dicere, Spieg.

IDEM esse, Spieg.

IDEM et unum sunt pene genuina.

IDEM, et unum, Spieg.

Verbum IDEST, plerumque non definiendi gratia, Briss.

Haec verba,page 1259, image: s0630

IDEO sicut Idicirco, Spieg.

ID genus, Spieg.

*idio/xeira Graece appellantur (inquit Imp Leo) scripturae, Briss. Spieg.

IDIOMA, id est proprietas.

*idiokth|ta\rioi, ut aiunt Graeci interpretes in l. 4. Prat.

IDIOTA, non tantum indoctus et illiteratus, Spieg. Prat. Got.

IDIPSUM, pro hoc. Spieg.

IDONEE, apte, Spieg. Prat.

IDONEE defendere, Briss.

IDONEIOR. Paul. l. 2. Prat. Briss.

IDONEUS, aptus, Briss.

IDONEI promissores plerumque non tam ex patrimonio et facultatibus, Briss.

IDONEUS homo alias integrae existimationis hominem et minime probrosum significat. Briss.

IDONEUS paries, Briss.

IDONEUS accipitur locuples: Prat. Briss.

IDONEUS alienae litis defensor alienaeve rei expromissor nemo sine satisdatione habetur. Briss.

IDUARE, antiquum verbum, Spieg.

IDUS, dicuntur divisiones: Spieg.

IE.

IECUR, dicitur Graece h(/par unde Hepatici homines, Spieg.

IEIUNIUM, tempus quo a [orig: ] cibis abstinemus,

IEIUNIUM est subtractio prandii,

IESUS, est nomen Redemptoris ac Salvatoris nostri Christi,page 1261, image: s0631

IG.

IGITUR, particula colligit interdum supradicta illatione, Prat.

IGNARUS, vocatur rudis et imperitus, Spieg.

IGNARUS edicti, Briss. Briss.

IGNAVIA, id est inertia, Briss.

IGNAVIAM praetendentes auditi non oportet. Briss.

IGNAVIAM luriscoss. Spieg. Prat.

IGNAVITER, Gloss. in l. fi. C. de episc. et cler. stulte exponit, Spieg.

IGNEM ne habeto, Spieg.

IGNEM inferre,

IGNEM immittere in aliquid. Briss.

IGNIARIUM est, Spieg.

IGNI Cremari l. 28.

IGNIS et aqua. Spieg.

Aqua et IGNI accipi. interdici. Briss.

IGNIS et aqua, Hot.

IGNOBILITAS, hoc est,

IGNOBILIS patrona.

IGNOMINIA, nominis nota est Ciceroni lib. 4. Prat. Briss.

IGNOMINIA exheredationum vel praeteritionum. Got.

IGNOMINIA mitti, Briss.

IGNOMINIA etiam pro infamia, Briss.

IGNOMINIA soluti milites dicti, Spieg.

IGNOMINIATUS apud Gellium,

IGNOMINIOSA missio, Hot.

IGNOMINIOSUS, et integrae famae opponuntur. Briss.

IGNORANS lus naturae ignorabitur a [orig: ] Deo, Prat.

IGNORANS sciens opponuntur l. 11. Briss.

IGNORANTIA est, Spieg.

IGNORANTIA duplex,page 1263, image: s0632

IGNORANTIA facti est, Briss.

IGNORANTIA, Paulus,

IGNORANTIA iuris naturalis, Prat.

IGNORANTIA sui perniciosa est, Spieg.

IGNORANTIA etiam quaedam dissoluta, Briss.

IGNORANTIA supina, Spieg.

IGNORATIO, pro ignorantia usurpatur, Briss.

IGNORANTIS et inviti conditionem meliorem nos facere posse, Spieg.

IGNORANTIS domini conditio deterior per procuratorem fieri non debet, Spieg.

IGNORARE dicimur, Spieg.

IGNORARE literas, Briss.

IGNORATA, et quae non sunt,

IGNOSCERE, est, Spieg.

IGNOTI iuris non esse,

IGNOSCITUR Aetati, Briss.

IGNOTUS, hoc est, Spieg. Prat.

IGNOTUS iuris sui, Briss.

IGNOTA facies,

IL.

ILICET, per sugkophn\ dicitur. Hot. Prat.

*hliki/a, id est, Prat.

ILICO in l. 1. C. de relation. Got.

ILICO sit, Got. Briss.

ILICO, vel (ut quidam scribunt) ilico fieri dicitur, Prat.

ILIENSIS Minerue in fragmentis Ulpiani (pro quo perperam in c. 5.


page 1265, image: s0633

Prat.

ILLABORATUM, quod sine labore et diligentia factum est.

ILLACRYMARI. Callistratus l. observandum de offic. praesid. Spieg. Prat.

ILLATA ab Invectis quo distent,

ILLAUDATUS inculpato opponitur Gellius lib. 2. Spieg.

ILLAEDERE legem,

ILLECEBRA omne blanditiarum genus, Spieg.

ILLECTA stipula, Briss.

ILLEGITIMORUM (ut utamur verbo, Spieg. Prat.

ILLE in Pandectis idem valet quod Graecis o( dei=na Eoque articulo quaelibet persona, Briss.

ILLEXERAT, pro persua serat, Spieg.

ILLIBATUS quadrans, Old. Spieg. Prat.

ILLIBATA exstimatio, Briss.

ILLIBERALES et sordidos quaestus, Spieg.

ILLICENTIATUS, improbum vocabulum,

ILLICITA Adopsio, Briss.

ILLICITE aedificare, Prat.

ILLICITUM dicitur, Spieg.

ILLO deprehensam filiam, Briss.

ILLIGARE se periculo. Briss.

ILLOTIS manibus negotium aggredi, Hot.

ILLUM illius liberum esse volo. Spieg.

ILLUMINARE, pro illustrem et insignem facere,

ILLUSIO, id est,

ILTUSTRARE, quod est, Spieg.

ILLUSTRE et obscuium,

ILLUSTRIS vir,

ILLUSTRIUM sunt gradus quidam,

ILLUSTRIS titulus est dignitatis,


page 1267, image: s0634

Briss.

ILLVERE. Id quod amnis fuado illuit l. 16. Briss.

ILLUVIES proprie sordidum est, Prat.

ILLUVIES oris, Briss. Briss.

ILLYRICUM, puto Illyria regione, Spieg.

ILLYRICANUS, id est,

ILLYRICA expeditio,

ILLYRICANA advocatio,

ILLYRICUM fuit duplex,

IM.

IMAGO est collatio formae cum forma, Spieg.

IMAGO Imperatoris.

IMAGO iuris Livio lib. 50. Prat.

IMAGINARIA dicuntur in iure, Hot.

IMAGINARIA venditio,

IMAGINARIA venditio est, Briss.

IMAGINARIA venditio.page 1269, image: s0635

IMAGINARIA coemptio apud Nonium dicebatur, Prat.

ILAGINARIUM contractum dicimus, Spieg.

INAGINARIA solutio.

IMAGINARIA donatio intellgiitur, Spieg.

IMAGINAKIA ordinatio, Spieg.

IMAGINARIUM divortium est, Prat.

IMAGINARIUS emptor est, Briss.

IMAGINATIONEM, phantasiam, Spieg.

IMAGINATIONEM remanere, Spieg.

IMAGINES Fumosae.

Ad IMAGINES principum confugere,

IMAGIMES Deo noluit fieri Numa. Spieg.

IMAGINES maiorum,

IMACINIS, hoc est, Spieg.

IMAM ceram appellat Suetonius ultimam partentestamenti,

IMAM autem vellere, Spieg.

IMBECILLITAS, id est,

IMBECILLITAS infantiae, Spieg.

IMBVERE, interprete Non.

IMBUTI serui artificiis, Spieg.

IMBRICUS sunt quadrae fornaceae coctiles,

IMITARI chirographum, Spieg.

IMITATUR ars naturam, Briss.

IMMANES barbari,

IMMANITAS criminum l. addictos 29.

IMMANIA lucra, Spieg.

IMMANITAS est, Spieg.

IMMATURUM, olim proprie de fructibus aut fugibus dicitur,

IMMATURA mors est, Spieg.page 1271, image: s0636

IMMATURA virgo in leg. 25. Briss.

IMMATURA olea, Briss.

IMMENSUM. quod prae magnitudine mensurari non potest. Briss.

IMMERITA gratia,

IMMINERE litibus leg. Prat.

IMMINENTE iudice, Briss.

IMMINVERE maiestatem: Spieg.

IMMINVERE virginitatem, Spieg.

IMMISCERE, vulgari significatione est alievi rei aliam admiscere, Briss.

IMMISCERE, verbum est proptium eorum heredum, Hot. Briss.

IMMISCERE igitur suorum heredum est, Hot.

IMMITTI dicitur, Spieg.

IMMITTERE quoque dicimus cloacam, Briss.

IMMITTERE fenestras,

IMMITTERE pro eo, Spieg.

IMMITTERE et proicere separantur,

IMMO, coniunctio, Spieg.

IMMO etiam pro ademptione vel emendatione ponitur in testamentis,

IMMOBILIA dicuntur invadi,

IMMOBILIUM appellatione, Got.

IMMODICA, seu (ut vocant) immensa donatio visa est olim ultra ducentos aureos, Spieg. Prat.

IMMODICO pretio vendere,


page 1273, image: s0637

Spieg.

IMMOLITUS inaedificatus. Hot. Prat.

IMMORARI, est multum temporis insumere.

IMMORTALITER, pro perpetuo.

IMMORTALIS lis,

IMMUNDITIAE cloacarum et caelum pestilens,

IMMUNES et liberae civitates,

IMMUNIS, qu nullo fungitur officio, Spieg.

IMMUNIS res. Dubium non est,

IMMUNITAS est exemptio et vacatio munerum et onerum publicorum, Spieg.

IMMUTABILIA sunt rerum vocabula l. 4.

IMMUTATA voluntas in l. 18.

IMMUTILATA voluntas in l. 4.

IMPAR matrimonium Ulpiano Epit. tit. 16. Prat. Briss.

IMPAR matrimonium etiam illud disitur,

IMPARIA quidam legunt in l. 3. Got.

IMPATIBILE quod ferri non potest,

IMPEDIMENTA, dicuntur sarcinae, Spieg.

IMPEDITUS is dicitur,

IMPENDERE, est imminere l. 1. Briss.

IMPENDERE, erogare, Briss.

IMPENDIA litis, Briss.

IMPENDIOSUS, qui plus aequo impendit et consumit quam par est.

IMPENDIUM, Varro de lingua 4.


page 1275, image: s0638

Cuiac. Prat.

IMPENSAE funebres, Spieg.

IMPENSAE non improbabiles sunt,

IMPENSARUM quaedam sunt necessariae, Briss.

IMPERANTES, quos Alphenus in l. 26.

IMPERARE, est iubere,

IMPERARE sibi quisquam non potest l. 51. Briss.

IMPERAVOR olim dicebatur etiam post bellum, Prat.

IMPERATOR. Pater patriae,


page 1277, image: s0639

Old. Spieg.

IMPERATOR, apud Iustinianum in Novellis Graecis est au)tokra/twr.

IMPERATOR patrum loco est his, Old. Prat.

IMPERATOREM Deus propterea instituit: Old. Prat.

IMPERATOREM litis eausa heredem institui,

IMPERATOREM nostrum cum dicit Ulpianus, Briss.

IMPERATOREM, nemo tantae est auctoritatis, Old. Prat.

IMPERATOREM non pudet suam ipsius legem corrigere, Old. Prat.

IMPERATORIS non est, Prat.

IMPERATGRIS nomen stante Repub.


page 1279, image: s0640

Prat.

IMPERATORIS nomen praeponitur in strumento iure Civili. Spieg.

IMPERANDI verbis quomodo praeterea utamur,

IMPERIALE beneficium.

IMPERIALIS Benevolentia leg. 23. Briss.

IMPERIALIA statuta lege tertia,

IMPERFECTA donatio, Briss.

IMPERFECTA Aetas,

IMPERFECTUM, nondum absolutum et perfectum. Spieg.

IMPERFECTUM pro nullo inutili, Briss.

IMPERIA iusta vetus lex statuit, Old. Prat.

IMPERIA toralia. Prat.

IMPERIA in Basilicis proskefa/laia sunt,

IMPERII sines nullo modo commodius possunt propagari, Prat.

IMPERIO magistratus adoptari dicuntur,

IMPERITI. Cicero appellare solet eos hac voce, Spieg.

IMPERITIA, rusticitas, Prat.

IMPERITIA, Caius ait, Spieg.

IMPERITIA pro ignorantia iuris, Briss.

IMPERITIA privatorum, Spieg.

IMPERIUM generaliter pro magistratu accipitur,

IMPERIUM est potestas a [orig: ] populo stante Rep. post vero ab Imperatore nominatim alicui sic data, Prat.

IMPERIUM, potestas. Spieg.

IMPERIUM aut merum est,


page 1281, image: s0641

Hot. Prat.

IMPERIUM ab aliis dividitur in merum, Briss.

IMPERIUM. Sciendum est duo Imperii verba apud Livium,

IMPERIUM minus Praetor, Spieg.

IMPERIUM per satyram dare quid sit, Got.

IMPERIUM populare est, Prat.

IMPERIUM pro iussu, Briss.

IMPERIUM Ammiano Marcel. Prat.

IMPERIA in Basilicis pros1kefa/laia sunt.

IMPERTINENTES positiones, Spieg. Prat.

IMPETIGINES, pustulae pruritu corpus infestantes: Hot. Prat. Briss.

IMPETIGINUM autem remedia prodit Plin. Briss.

IMPETRABILIS dies,

IMPETRATA venia fieri.

IMPETRARE actionem, Spieg.

IMPETRARE, restitutionem in integrum, Briss.

IMPETUS saepe effervescentem animi motum et calorem denotat. Briss.

IMPETUS aquae. Briss.

IMPETUS, invasio cum tumultu.

IMPETUM sustinere. Spieg.


page 1283, image: s0642

Briss.

IMPILIA vestis loco esse,

IMPILIA, pros1keralai=a, id est, Hot.

IMPIUS est qui nullos omnino deos esse credit,

IMPLERE intentionem, Prat. Briss.

IMPLERE interdum significat adimplere et exsequi.

IMPLERE annum aetatis suae 25.

IMPLERE fati munus,

IMPLERE promissum,

IMPLERE fidem, Briss.

IMPLICARI metallo,

IMPLICITUM libertatis casum in l. sed si statu liberum. 6. Briss.

IMPLORARI edictum, Briss.

IMPLUVIATUS color, Spieg.

IMPLVULUM, cohortem, Spieg.

IMPONERE certum finem.

IMPONERE iniurias, Spieg.

IMPONERE seruitutem fundo, Briss.

IMPONERE magistrum navi locandae. Briss.

IMPONERE pecora praediis.

IMPONITUR necessitas. Briss.

IMPONERE leges, Spieg.

IMPONERE onus probationis,

IMPONERE plagam pro eo quod est facere,

IMPONERE rationem legis Falcidiae,

IMPONERE sacramentum.

IMPONERE tributum dicitur Princeps,

IMPONERE vectigal. Spieg.

IMPONERE est decipere:

IMPORTARE. id est inferre, Briss.

IMPORTAT, pro irrogat, Spieg.

IMPORTATA proprie pro infecta, Spieg.

IMPORTUNE, 1. intempestive,

IMPOSSIBILE accipiendum est, Spieg.

IMPOSSIBILE est, Briss.

IMPOSSIBILE praeceptum iudicis habetur, Briss.

IMPOSSIBILITAS duplex est, Old.

IMPOSSIBILIS conditio habetur, Hot.

IMPOSSIBILIS conditio tribus modis potest dici


page 1285, image: s0643

primo natura,

IMPOSSIBILIS dicitur,

IMPOSSIBILE, et difficile propemodum non distant. Old.

IMPOSSIBILE dicitur illud, Old.

IMPOSSIBILIS stipulatio dicitur sive ipsa per se sit huiusmodi,

IMPOSSIBILIUM nulla est obligatio.

IMPOSTORES, dicuntur deceptores, Prat.

IMPOSTURA, ab eo dicta, Spieg.

IMPOTENS dicitur plerumque in malam partem, Spieg.

IMPOTENS postulatum, Spieg.

IMPOTENTEM, nimis potentem interpretatur Donatus, Briss.

IMPOTENTIA coeundi est vitium vel defectus naturalis, Prat.

IMPOTENTIAE vocabulum, Spieg. Briss.

IMPRECARI proprie mala dicimur.

IMPRAESENTIARUM. sic legi debere coniunctim, Spieg.

IMPRESSIONEM facere, Prat.

IMPRAESTATIONES, vide l. 22.

IMPROBABILIS in l. 10. Briss.

IMPROBARE, idem quod reprobare,

IMPROBARE testamentum, Spieg.

IMPROBA merx,

IMPROBE dicere testamentum inofficiosum. Spieg.

IMPROBE est contra bonam fidem. Briss.

IMPROBE, mala mente, Briss.

IMPROBE adspirare ad honores l. 11.

IMPROBUM testamentum, Spieg.

IMPROBUS appellari solet,

IMPROBUS est, Briss.

IMPROBUS non est, Briss.

IMPROBUS est, Briss.

IMPROBUS litigator.

IMPROLIS dicitur esse a)fh/lic mh/pw politevo/menos.page 1287, image: s0644

IMPROPERARE, est crimen, Spieg.

IMPROVISUM debitum. Spieg.

IMPROVISUS casus,

IMPRUDENS emere dicitur, Briss.

IMPRUDENS pro ignorante ponitur in l. pen. . mulier. ff. ad Velleian. Briss

IMPRUDENTER, minus considerate, Prat.

IMPRUDENTIA, id est, Prat.

IMPRUDENTIA est quum scisse aliquid is qui arguitur, Spieg.

IMPRUDENTIA peccare,

IMPUBES dicitur mas minor annis 14. Prat.

IMPUBES, vel impuber, Prat.

IMPUDENTIA eius, Biss.

IMPUDICAE mulieres sunt sive in lupanari, Cuiac.

IMPULSOR, qui intitat et impellit ad aliquid faciendum.

IMPUNE, sine poena, Spieg.

IMPUNITA iniuria,

IMPUNITAS, licentia, Spieg.

IMPUNITUS esse dicitur qui impune quid facit,

IMPUTANDI verbum duobus modis accipitur in tit. ad legem Falcidiam. Briss.

IMPUTARE, pro suppurare, Prat.

IMPUTARE interdum etiam significat acceptum seu expensum ferre, Briss.

IMPUTARI culpa, Briss.

IMUS pes,

IN.

IN praepositio locum,

IN articulum sine ulla motus significatione saepenumero accusativo iungunt.


page 1289, image: s0645

Briss.

IN praepositionis elegans usus apud Latinitatis auctores. Spieg.

IN dictione, Prat.

IN, pro usque in saepius ponitur. Briss.

IN acceptum ferre opus publicum faciendum, Hot. Prat.

IN annos singulos, Prat. Spieg.

IN annos singulos, Spieg.

IN annum,

IN antea, Prat.

IN assem vendere,

IN auctoritate esse alicuias, Spieg.

IN bello admissum dicimus, Prat.

IN bonis est quod superest,

IN Peculio est,

Item IN bonis, Spieg.

IN bonis meis esse dicuntur, Spieg.

IN bonis esse dicebantur ea proprie quae Quiritium iure quaesita aliquo non erant.

IN capillo puella dicitur,


page 1291, image: s0646

Prat.

IN caducum parietem inclinare,

IN Calendas possidere. Briss.

IN capita, Spieg.

IN capita dividi dicitur hereditas, Prat. Hot.

IN Capitolium ascendere, Hot.

IN caput alterius torqueri, Hot.

IN caput praecipitari, Spieg.

IN causam descendere.

INCERTI appellatio duplex.

IN commissium cadere, Prat.

IN commune redimere, Spieg.

INCONCILIARI est idem quod accusari,page 1293, image: s0647

IN consilium ire dicuntur iudices, Spieg.

IN con tinenti, Prat.

IN creditum ire dicitur, Old. Spieg.

IN creditum possidere dicitur, Spieg.

IN damno non versari, Spieg.

IN diebus illud facito, Prat.

IN diem, Spieg.

IN diem et ex dieiutriusque enim idem conceptionis ius est, Spieg.

IN diem deberi dicitur, Briss.

IN diem pro ex die. leg. 9. Prat.

In duplum ire, Hot.

IN aequo est, Spieg.

IN ea causa est,

IN ea causa est, Old.

IN ea causa est, Old. Prat.

IN eadem causa esse, Spieg.

IN facili, Hot. Prat.

IN facto positam esse quaestionem iuris, Old. Prat.

IN factum agere fere dicimus eum, Old. Prat.

IN factum actiones dicuntur generales persequendi formulae, Old Prat.

IN familia ret entus, Old.

IN familiam nubere dicebatur mulier ut scribit Hot. Prat.

IN fide alicuius esse idem est quod feudum tenere ab aliquo. Prat.

IN folle offerri pecunia dicitur, Prat.

IN formula cretionis haec verba erant, Prat.

IN fraudem sieri dicitur,

IN fraudem autem Legis quid fieri dicatur, Spieg.

IN fraudem legis facere,


page 1295, image: s0648

Spieg.

IN fraudem legis Aeliae Sentiae, Old.

IN fructibus quod dicitur, Old.

IN fructu id esse intelligitur, Spieg.

IN fructu esse hominem, Spieg.

IN gleba vindicare quid sit, Spieg.

IN gradu esse, Spieg. Prat.

IN hereditatem legitimam non concurrere.

IN hypothecis vindicare, Old. Spieg. Prat.

IN imaginatiam servilem causam deduci.

IN integrum rest ituo. Spieg.

IN Iulii, Hot. Prat.

IN iudicum quinque genibus situm, Spieg.

IN inre cedi dicuntur,

IN iure, Spieg.

IN iure nostro sunt nonnullae declarationes, Spieg.

IN ius vocare, Old. Spieg. Cuiac.

IN ius vocati, Spieg.

IN l. 1. Spieg.

IN libertate fuisse, Briss. Prat.

IN litem iurare, Spieg. Prat.

IN Locum successiffe accipimus, Old. Prat.

IN longinquo habere, Spieg.

IN metallum, Prat.

IN morbo consumere, Spieg.

IN morte differri. Briss.

IN nervum dare,

IN neutris esse apud paul.

IN obligatione esse aliquid dicitur,


page 1297, image: s0649

Spieg. Prat.

IN omnibus talibus.

IN ordinem redigere, Spieg.

IN pecuniamludere. Spieg.

IN perpetuum,

IN potestate consistere existimatur, Alcia. Spieg.

IN potestate alicuius quis esse Latine dicitur,

IN potestate habere,

IN potestate habere et alienare tamquam adversa opponuntur. Prat.

IN potestate, Hot.

IN praesens exponit Valla, Spieg.

IN praesentiam, Hot. Alcia. Spieg.

IN primis, Spieg.

IN procinctu esse,

IN procinctu factum testamentum dicitur, Hot.

IN pubertatem pro intra pubertatem, Briss.

IN publicum deduci intelliguntur, Prat.

IN re disceptare,

IN re permittere, Spieg.

IN praesenti, Prat.

IN rem presentem venire,

IN rem suam sideiussor, Spieg.

IN rem et in personam, Hot. Prat.

IN rem versum videtur, Old.

IN rem versum intelligitur, Old.

IN rerum natura dicitur infans esse:page 1299, image: s0650

IN sacris manere.

IN seruitutem petere.

IN sinu meo habui, Spieg.

In solutum dare, Hot.

In sortito esse, Speg.

IN Stirpes succeditur, Hot.

In suis heredibus habere, Briss.

In tabulas referre, Spieg.

In totum pro omnino in l. 1. Briss.

IN tutelam suam venire mas dicitur, Hot.

IN utero qui est, Spieg.

IN ve, Briss.

IN ve se, Briss.

INAEDIFICATA Linius dixit auctore Turnebo li. 1.

INAEDIFICARE elegans verbum apud Ulpian. Spieg.

INANE proprie vacuum signisficat, Briss.

INANE nomen heredis habetur, Got.

INANE tabulae et Inane Chirographum post solutam pecuniam. Briss.

INANE nomen heredis, Briss.

INANIS et nulla constitutur actio propter inopiam adversarii, Briss.

INARGENTATVI lecti, Briss.

INARGENTATUM, sicut inauratum,

INARGUTA sententia. Spieg. Briss.

INATERES, duorum fratrum uxores Graecis inter se vocantur. Old. Spieg.page 1301, image: s0651

INAUDITUS, a)/kritos, Prat. Hot. Briss.

INAUGERI causam in leg. Prat.

INAURIS quod a Graecis dicitur enotion,

INCAEDVUM, quod non caeditur.

INCALESCENS in eo sexus, Briss.

INCANTARE, vel verbis vel rebus adiunctis, Spieg.

INCANTATIONES an sint prohibitae et punibiles. Prat.

INCAPAX ab indigno ita a quibasdam distinguitur, Prat.

INCASSUM, id est, Spieg.

INCAUSTO hoc est,

INCAUTE factum,

INCAUTA negligentia. Briss.

INCENDIA vel fortuito fiunt: Briss.

INCENSUS, qui censum professus non est: Briss.

INCENSUS qui dolo non est professus bona sua.

INCENDIARIUS. Incendiarii dicuntur,

INCENDIO consumptae, Briss.

INCENSITI qui sint,

INCENSORES messum. Briss.

INCENSUS apud Ulp. tit. 12. Briss.

INCENTIVUM significat appetitum.

INCERTA dicuntur, Hot. Prat.

INCERTA, Nomina dicuntur esse obligationes scriptae,

INCERTA actio, Prat.

INCERTA stipulatio est,


page 1303, image: s0652

Briss.

INCERTA pars, Briss.

INCERTA persona videtur, Hot.

INCERTI quando agi dicatur:

INCERTI condictio,

INCERTI contractus qui dicantur.

INCERTITUDO, est substantia transactionis: Spieg.

INCERTITUDO reprobatur primum in contractibus. Spieg. Prat.

INCERTUM confitetur, Briss.

INCERTUM est quod nescitur, Got.

INCERTUM absolute plerumque a [orig: ] Iureconsultis usurpatnr pro ipsa incertitudiae. Briss.

INCERTUS homo legari promitrive dicitur, Briss.

INCERTUS possessor est, Briss.

INCERTUS contractus in leg. 1. Briss.

INCERTUS contractus vocatur ai/w/numos,

INCESTA, etiam sine stupro. Spieg.

INCESTARUM nuptiarum appellatio est vel generalior vel specialior.

INCESTAS nuptias Iustinianus vocat,

INCESTI filii dicuntur nati ex eo concubitu,

INCESTUS, vel incestum, Spieg. Cuiac.

INCESTUS idem est quod pollutus et non castus.

INCESTI crimen vel solum est, Briss.

INCESTUM, ut Paul. in l. 39 ff. de ritu nupt. tradit,


page 1305, image: s0653

Briss.

INCESTVOSI et adulterini,

INCHOARE incipere est, Briss.

INCHOATA lis, l. 12.

INCIDENTIS, hoc est, Spieg.

INCIDERE pro contigere,

INCIDERE dicimar in ea in quae casu et eventu, Briss.

INCIDERE pro cadere, Briss.

INCIDERE in Edictum, Briss.

INCIDO penultima producta, Briss.

INCIDERE, insculpere signisicat in l. 2.

INCIDERE in criminis suspicionem.

INCIDERE in eam valetudinem, Spieg.

INCIDERE in captinem.

INCIDIT saepe pro edenit,

INCIENTES Varr. lib. 2. Prat.

INCILE, inquit Ulpianus l. prima, Nebriss.

INCILE et incilia, Briss.

INCIPERE et finiri adversantur.

INCISA spes lucri, Spieg.

INCISUM dicitur, Spieg.

INCITARE, est adhortari, Spieg.

INCIVILE dicitur, Briss.

INCIVILITER et civiliter opponuntur. Briss.

INCLINATIONES rerum et temporum dicuntur, Spieg.

INCLIINAT in hanc sententiam iudex, Briss.

INCLITA urbs, Briss.

INCLUSA auro gemma.

INCOGNITA causa condemnaretincognitum legib. l. 21.

INCOLA est,page 1307, image: s0654

INCOLA est,

INCOLAM non domus aut possessio facit, Prat.

INCOLA a [orig: ] cive et municipe separatur. Briss.

INCOLATUs, urbs cuius quis non civis, Hot.

INCOLATUS ius est arbitrii cuiusqueteo quislse nuda voluntate obligat vel liberat, Cuiac.

INCOLORATE, id est sine causa, Prat.

INCOLUMES id est sani,

INCOLUMIA manere, Briss.

INCOLUMES aedes,

INCOMMODARE navigationem leg. 1.

INCOMMODUM commodumque personae opponuntur.

INCOLUMIS pars,

INCONCILIARI est accusari,

INCLUDERE hominem, Briss.

INCLYTUS a [orig: ] vocabulo kluto\s2 deducitur.

INCOMPERTUM, de quo nullam certitudinem habemus.

INCONCUSSA, inviolata. Prat.

INCONDITUM. absurdum, Hot.

INCONGRVENS est uxorem marito annuum praestare.

INCONSEQUENS, cum sequens non respondet superiori. Spieg.

INCONSTANTIAM recusare. Spieg.

INCONSULTA facilitas damni restitutionem indulget, Spieg. Prat.

INCONSULTE id est inconsulta facilitate, Briss.

INCONSULTE iurare l. 2. Briss.

INCONSULTO id est imprudenter,

INCONSULTO heredis nomen deletum. Spieg. Prat.

INCONSULTO aliquo fieri dicitur, Briss.

INCONVENIENS id est incongruens et indecorum. Briss.

INCONSULTUS, et eum a [orig: ] quo consilium non est petitum, Prat.

INCONSULTUS calor,

INCONSULTUS dolor.

INCONSULTUS fecit. Prat.

INCONTINENTI, id est, Spieg.

INCONTINENTI, variam secundum rem propositam interpretationem recipit. Briss.

INCONTINENTI resistere dicinr,


page 1309, image: s0655

Spieg.

INCORPORALES res sunt, Prat.

INCORPORATIO in rub. Prat.

INCORRIGIBILES dicuntur,

INCREMENTUM generaliter pro quolibet augmento sumitur. Briss.

INCRUSTARE est crustam parieti, Nebriss.

INCRUSTATIONEs, tectoria sunt parietum, Spieg.

INCRUSTATIONES a [orig: ] tectoriis eo differunt, Briss.

INCUBARE possessionis est tam naturallis, Prat.

INCUBARE. Servius lib. advers. 11. c. 7.

INCUBATIO in l. ultim. Prat.

INCUBUS, aegritudo quae sit, Spieg.

INCULPATUS qui culpa caret.

INCULPATIM leg. 20.

INCULPATUS, pro culpatus, Prat.

INCULTI agri. l. 7.

INCUMBERE pro incubare, Prat. Hot.

INCUMBERE alicui dicitur, Briss.

INCUNABULA, seu cunabula, Prat.

INCUNCTABILE est l. 21. Briss.

INCUNCTANTER. l. 20.

INCURIA idem est quod negligentia. Briss.

INCURRERE id est incidere. Briss.

INCURRIT id est emergit, Briss.

INDAGARE, est e)cixnia/zein Hinc mitaforikw=|s2 indagare crimen,

INDAGABILIS ex ambitu, Prat.

INDAGATIO, id est investigatio et inquisitio.

INDAGO, venatio, Prat. Hot.

INDAGO est retium, Briss.

INDEBITUM, aliud est natura,

INDEBITUM accipimus, Prat. Hot.

INDEBITUM est, Pra. Briss.page 1311, image: s0656

INDEBITUM trifariam accipimus. Old.

INDEBITI soiutio promutuum est, Cuiac.

INDEBITUM solutum accipimus, Briss.

INDECORE. Briss. ex ff.

INDECORUM est patrem a [orig: ] filio regi. l. 12.

INDEFENSUS qui non defenditur. Briss.

INDEFENSA Resp. Briss.

INDEFENSUS dici non potest,

INDEFINITA capitur pro oratione,

INDEMNATI dicuntur ii, Briss.

INDEMNES fieri et damnum sentire opponuntur l. 5.

INDEMNITATEM alicui repromittere, Briss. Prat.

INDEMNIS, qui damnum non sentit, Briss.

INDEMNITATI consulere, Briss.

INDERE dotali instrumento, Briss.

INDEVOTIO, apud Iustinianum in l. si quis argentum. Spieg. Briss.

INDEX pro tabula quae praeponitur libris, Spieg.

INDEX est brevis quaedam subnotatio ex latiori scriptura, Prat.page 1313, image: s0657

INDEX legis, Briss.

INDEX ab indicio olim dicebatur, Spieg. Briss.

INDICARF, idem est quod deferte,

INDICARE, est pretium rei vendendae statuere. Spieg.

INDICASSE interprate Ulpians, Briss.

INDICATIONEM apud Ulp. Prat.

INDICI res dicpuntur. Prat.

INDICERE operas, Prat.

INDICERE operas liberto patronus dicitur, Briss.

INDICERE viduitatem,

INDICERE, id est, Briss.

INDICTUM bellum. Briss.

INDICTUM eis nomen est, Briss.

INDICERE forum dicitur Magistratus in provinciis, Hot. Prat.

INDICIUM est signum,

INDICIUM criminis nuntiatio magistratui facta. Briss.

INDICIUM tam mercedem praemiumque quod ad indicandum furem fugitinumve datur,


page 1315, image: s0658

Briss.

INDICTA causa damnati dicuntur,

INDICTIO, est denuntiatio. Spieg.

INDICTIO pro munere seu onere quod patrimoniis indicitur, Briss.

INDICTIONES nihil aliud sunt, Prat.

INDICTIONES, anniversarlae tributorum et annonarum praestationes, Briss. Briss.

INDICTIO etiam est spatium 15. Briss.

INDICTIONUM collationes ac pensitationes quaedam ex lege fiebant: Briss.

INDICTIONES extaordinariae sunt, Cuiac.

INDICTUM, et quod non dictum est,

INDIFFERENS. Quare,

INDIFFERENTER, pro indicriminatum, Spieg. Briss.

INDIGET venia fortuito factum incendium: Briss.

INDIGITARE deos pro eo accipere debemus quod est Indigetem et divinum comprecando reddere. Briss.

INDIGNATIO, est oratio per quam conficitur, Spieg.

INDIGNUS, non semper est reprobus, Briss. Spieg.

INDIGNOS tutores. Briss.

INDIGNI hercdes, Briss.

INDIGNI heredes sunt qui cum Hereditatem acquirere et postent et vellent,


page 1317, image: s0659

Briss.

INDIGNE praeteritum. Briss.

INDILIGENTIA publicani. Briss.

INDIPISCI pro adipisci, Prat.

INDISCRETA cautio,

INDISCRETE inordinate,

INDISCRETIM. ex ff. Briss.

INDISCRETUM, hoc est maxime coniunctum:

INDISCRETUM, pro nondum decreto,

INDISTINCTE scribit. Briss.

INDIVIDVUM appellatur quod divisionem non recipit: Briss.

INDIVIDVUM, quod dinidi non potest: Spieg.

INDIVIDVUM quinque vocibus a [orig: ] Dialecticis addi solet: Spieg.

INDIVIDVUM, duod Dialectici appellant, Hot. Prat.

INDIVISI appellatione interdum significatur quod dinisum non est. Briss.

INDOCTI, hoc est, Spieg.

INDOLES, et specimen virtutis,

INDOTATA quae dote caret,

INDOATUS, contrarium dotato.

InDUBIAE probationes lege 11.

INDUBITATIOR fluxus, Briss.

INDVEITATE id est sine dubio.

INDVEITANTER id est indubitate. Briss.

INDUBITATAE obligationes,

INDUCERE prater alia significata, Nebriss. Prat.

INDUCERE sententiam, Spieg.

INDUCERE significat novi aliquid introducere,

INDUCERE interdum significat intro remittere, Briss.

INDUCERE vitricum filiis,

INDUCERE etiam est illicere et impellere.

INDUCERE in possessionem,

INDUCI id est impelli, Briss.

INDUCI in mores aut in civitatem et Rem pub.

INDUCI cognitio dicitur, Briss. Prat.


page 1319, image: s0660

Briss. Prat.

INDUCIAE sunt, Hot. Prat.

INDUCIAS pro intervallis seu intermissione furotis Imp. Got.

INDUCIAE breves et maiores morborum,

INDUCIAE sunt quintuplices:

INDUCIAE, inquit Paul.

INDUCIAE nomen ab eo sumpserunt, Spieg.

INDUCIAE etiam pro qualibet dilatione userpantur. Briss.

INDUCIAE quinqvenales, Spieg. Got.

INDUCIA invecta, Got.

INDVERE imaginem navicularii, Briss.

INDULGENTIA Paul. Spieg.

INDULGENTIA, Latinis est, Spieg.

INDULGENTIA, dignitatis,

INDULGENTIA dicitur ctiam relaxatio poenae,

INDULGENTIA Principis, Briss.

INDULGENTIA poneae gratiam facie, Briss.

INDULGERE, id est elementer et facile concedere, Spieg.

INDULGERE humanitatis intuitu,

INDUSIUM quasi intusium super quo mox subucula sumitur. Tiraq.

INDUSTRIA fingularis. Spieg.

De INDUSTRIA id est data opera. Briss.

INDUSTRIUS. Briss.

INDUSTRIALES fructus sunt,

INEFFICACITER condemnatus. Briss.

INEFFICAX, actio, Briss. Briss.

INEMPTUS, a, um,


page 1321, image: s0661

Briss.

INDUSTRIOSUS. Vide,

INEPTAS voluntates defunctotum circa sepulturam: Spieg.

INEPTIAE sunt fatuitates.

INESSE dicuntur pacta, Briss. Briss.

INEXCUSABLIS necessitastinexcusabilia onera. Briss.

INEXORABILIS causa,

INEAMARE est alicuius famam et existimatione [orig: existimation] dicto, Briss.

INEAMIA non nisi ex delicto irrogatur. Spieg.

INFAMIA notari, Prat.

INFAMIA a [orig: ] nota distiguitur in l. 3. Cuiac.

INFAMIA, famae existimationisque et pudoris labem ac macelam significat. Briss.

INFAMIA etiam ignominiam et famae inflictam notam demonstrat tot. Briss.

INFAMIA et ignominia, Prat.

INFAMIA duplex est: Prat.

INFAMIS generaliter is dicitur, Prat.

INFAMIS, id est, Briss.

INFAMIA variis modis quis xotari potest:

INFAMIA hominis caput non minuit.

INFAMIA, bonae famae contraria est:

INFAMARI est detrimentum existimationis pati.

INFAMATUS a [orig: ] litigatoribus,

INFANS in iure nostro dicitur minor annis septem.

INFANS praeter communem sign ficationem,


page 1323, image: s0662

Spieg.

INFANS setuus, Spieg.

INFANS, quasi fandi impos intelligitur, Briss. Cuiac.

INFANS expositus a [orig: ] Graecis appellatur, Cuiac.

INFANTIA, id est,

INFANTIA, primus aetatis gradus, Spieg.

INFAUSTAS voces iactate.

INFECTA, corrupta, Prat.

INFECTA emptio,

INFECTA materia dicitur rudis, Briss.

INFECTOR, qui lanas inficit et imbuit aliquo colore.

INFECTUM, id est,

INFECTI atgenti appellatio rudem materiam continet, Prat. Briss.

INFECTUM damnum,

InFERIOR pro ultimo,

INFERIOR et superior opponuntur.

INFERIORA praedia, Spieg.

InFERIORES magistratus, Briss.

INFERIORES creditores id est posteriores Briss.

INFERIUS Testamentum pro posteriori.

INFERRE id est importate, Briss.

INFERRE mortuum pro sepelite vulgo, Spieg. Prat.

INFERRE poenam. Briss.

InFERRE reliqua.

InFERRE pensiones. l. 58. Briss.

INFERRE pecuniam rationibus.

INFERRE portionem virilem.

InFERRE usuras,

INFERRE vectigal.

INFERRE in sepulcrum. Briss.

INFICERE proprie est tingere et colorateper meiaphoram vero polluere, Spieg.

INFICIARI l. 2. Briss.

INFICIATIO, est negatio.

De INFICIATIONIBUS literarum aut numerationum,

INFICIATOR est, Spieg.

INFIGERE vulneca. Briss.

INFINDERE, qui sylna infindunt.

INFINITIVI ea est natura, Goth.

INFINITUM quod fine [orig: fin] aut modum certum non habet. Briss.

InFINITUM, pro indefinitum,


page 1325, image: s0663

Hot.

INFINITUM in . et unum hominem 1. Inst. de hered. instit.

INFINITUM pro immenso et immodico. Briss.

In INFINITUM iutare, Briss.

INFIRMA id est imbecilla. Spieg. Briss.

INFIRMAE sentetiae [orig: senttiae],

INFIRMARE test mentum, Briss.

INFIRMITAS, mala valetudo, Spieg.

INFIRMITAS nec de personis tantum, Briss.

INFITIARI interdum est simpliciten negareinterdum vero est reditum vel deposium abuegtie. Briss.

INFITIATOR qui debitum insititur, Briss.

INFIXA, legtum fundus. Cuiac. Prat.

INFLIGERE alicui piecium rei, Prat.

INFORMARE, est Latinis in avimo nstitutere, Spieg.

INFORMARE novum opus,

INFORTIATUM. Haloander indicavit, Spieg.

INFORTUNII nomen plerisque displicet: Spieg.

INFRA, id est,

INFREQUENS exponit Accur. Spieg.

INFRINGERE actionem aequitue defensionis, Briss.

INFRUCTVOSUS fundus l. 13.

INFULAE sunt fasciae in modum diadematum l. fin. c. de quadr. perscript.

INFUNDIBULUM, instrumentum ad liquores infundendos. Spieg.

INFUNDERE quid in aedes inferiores l. 44. Briss.

INGENIUM proprie natura dicitur cuique ingenita. Spieg.

INGENIUM etiam ingenitam cuique animali vim denotat ut in l. 34. Prat. Briss.

INGENIO maguo. Spieg.

INGENIO sibtili extorquendum est aurum a [orig: ] Barbaris l. 2.

INGENS plus est magno, Spieg.

INGENVI dicebantur antiquitus, Hot.

INGENVI ab ingenio dicuntur,page 1327, image: s0664

INGENVOS Fontes vocat nullo opere atque artificio coactos et angustatos,

INGENVI et gentiles iidem non sunt,

INGENVUM etiam eum accipi ait Ulpianus ad l. Iuliam et Papiam. lib. 1. Cuiac.

INGENVUS. Ingenuus est,page 1329, image: s0665

INGENVUS et libertinus opponuntur.

INGENVITAS ingenuorum statum et conditionem significat. Briss.

INGERENS operam suam invito, Spieg.

INGERERE libellos appellatorios,

INGRATA plane non est liberta, Briss.

INGRATA testamenta sunt ea, Prat. Cuiac. Briss.

IRGRATI loco habetur, Got.

INGRATITUDO proprie est acceptis beneficiis non respondere:

INGRATITUDO eit acerbitas convich in parenres:

INGRATITUDINEM vitium censeri longe pessimum, Prat.

INGRATITUDINIS insigne exemplum est apud Valerium Maximum lib. Prat.

INGRATITUDO tam perniciosum est crimen ut nulli sir secundum. Spieg.

INGRATI liberi qui sint,

INGRATIS, adverbialiter,

INGRATUS in l. 36. Briss.

INGRATUS est, Spieg.

INGRATUS libertus est, Hot. Prat. Briss.

INGRAVUS erga parentes quis dicatur, Got.

INGRATI in iure duae sunt tantum actiones, Cuiac.

INGREDI Consulatum, Hot.

INGRESSUS non solum introitum, Alcia.

INHABIITS tueri in l. 11. Briss.

INHABITARE domum inhabitator aedium. Briss.

INHABITATORES perpetui,

INHIATIO est vehemens cupiditas,

INHONESTUM, hoc est,page 1331, image: s0666

INHONESTUS locus veluti Popina, Briss.

INHONORATAE personae quae sint, Alcia. Spieg.

IN horas, Spieg.

INIECTA, illata, Spieg.

INIECTIO manus, Prat.

INIECTIONEM manus excepisse venditor dicitutapud Ul. Briss.

INIICERE manum proprie sit verbo antiqui iuris, Prat.

INIMICITIAE capitales.

INIMICUS et amicus opponuntur.

INIQUITAS pro pranitate illa naturae, Spieg.

INIQUITAS loci,

INIQUUM petendum, Spieg.

INIQUUS est,

INIQUUS modius iniquae mensurae non iustae nec aequae Briss.

INIQUUM pretium id est immod cum cui iustum opponitur. Briss.

INIRE verbum non ungitur fere nisi rebus aliquid momenti habentibus, Spieg. Prat.

INIRE ingredi et capessere significat. Briss.

INIRE alias contrahere significat ut Inire matrimonium, Briss.

INITIARI, hoc est, Old. Spieg.

INITIARE litem,

INITIATUM iu gium leg.

INITIUM pro principio et origine alicuius negotii Briss.

ab INITIO et postea adversantur.

INIUDICATUS adiective, Spieg.

INIUNGERE id est mandare, Briss.

INIURIA exeo dicta est, Briss. Hot. Prat.

INIURIA et ius, Prat. Briss.

INIURIA dividitur in furtum rapinam damnum, Spieg.

INIURIA, ablativus qui adverbialiter ponitur pro eo,

INIURIA ex affectu sit, Prat.

INIURIA affici,

INIURIA secundum Labeonem,


page 1333, image: s0667

Prat.

INIURIA secundum Vulteium committitur verbis,

INIURIA gravis videtur Imperatoris, Old. Spieg.

INIURIA minus est qua contumelia, Hot. Prat.

INIURIAE scriptae vel pictae, Spieg. Prat.

INIURIAM sunt, Hot. Prat.

INIURIAM in l. Aquilia damnum accipimus culpa datum, Hot.

INIURIAM attoce,

INIURIA actione exsequi, Old. Spieg. Prat.

INIURIA tollitur ipso iure ex l. duodecim tabularum:

INIURIUM, id est, Spieg.

INIURIOS us qui infert iniuriam apud luriscons. Spieg.

INIURIOS us l. ult. ff. de offic. Briss.

INIURIOSE id est per iniuriam,

INIURIOSA vita, Spieg.

IN ius vocare est ad praetorem,

IN ius vocatio an editionisactione prior sit,

IN ius vocatio et citatio differre videntur:

IN ius vocare licet actori quemvis,

INIUSSV praetoris, Briss.

INIUSTA appellatio,

INIUSTA hibidinum desideria,

INIUSTITIA, iustitiae contraria, Spieg.

INIUSTUM testamentum non iure factum, Prat.page 1335, image: s0668

INIUSTUM matrimonium contra leges contractum, Prat.

INIUSTUS filius est

INIUSTAUXOR. Budaeus iniustam uxorem interpretatur pro pallaca seu concubina

INLACRYMARI precig. calamitosor.

INLAESA existimatione. Briss.

INLAESAE res in lege Dei tit. 10. Briss.

INLEX in lexico antiquo

INLICERE apud Varronem lib. 5 de ling latin provocare. Prat.

INLICIUM, cum populus per accensos vocabatur, Prat.

INLIDERE. Si quis perum saxo inlisisset.

INNATUM in publico.

INNOCENS, expers criminis

INNOXII id est innocentes. Briss.

INNOTESCERE, notum fieri, Spieg.

INNUBERE, est in mariti domum transire. Hot.

INNUPTAE nuptiae, Spieg.

INOEFICIOSA donatio

IN ex intestati causa permittitur. Prat. Prat.

INOFFICIOSUM testamentum esse illud oportet in quo testator contra officium suum, Prat. Hot.

INOFFICIOSUM testamentum appellatur, Briss.

INOFFICIOSUM testamentum.


page 1337, image: s0669

Prat.

INOFFICIOSUM testamentum dicere, Hot.

INOFFICIOSUS, qui in officio debito peccat. Briss.

*h*n*w*m*e*n*o*n vocat Pomponlus omne corpus quod perpetuo opere unum et continuatum est

INOPIA, egestas, Briss.

INOPIA laborare.

INOPINABILE quod quis numquam existimasset fusurum.

INOPINATA et incerta turbant Provinciales.

INOPINATUM idem est quod praeter spem accidit, Spieg.

INOPINATA verha

INOPS dicitur, Prat.

INOPS, pauper egenus non idoneus nec solvendo.

INPORTARE actionem, Prat.

INPROCINCTV, est

INPROCINCTV testamentum app Habatur a [orig: ] veteribus

INORDINATUM est omne confusum:

INQUANTUM, id est, Spieg.

INQUIETARE turbare, Briss.

INQUIETARI id est interpellari, Briss.

INQUIETARI dicitur is qui controucisia sit et quaestio infertur. Briss.

INQUIETO, pro, Spieg.

INQUIETUDO apud cundem in l. 2.

INQUILINUS ab in E colo,


page 1339, image: s0670

Old. Spieg.

INQUILINUS dicitur, Hot.

INQUILINUS est, Hot.

INQUILINUS est, Briss.

INQUILINI etiam pro his qui praediis adscribuntur, Briss.

INQUINO Iovian. Pontanus lib. de Aspiratione 2. Spieg.

INQUIRERE investigare, Briss.

INQUISITIO, est criminis alicuius per torturam investigatio sed aliter Canonist. Spieg.

INQUISITIO est merum officium iudicis, Old. Prat.

INQUISITIONE dari confirmarive tutor curatorve dicitur, Prat. Briss.

INSANIAM antiqui

INSANUS, qui non est sani consilii

INSCIENS pro sciente.

INSCIENS id est ignarus

INSCIENTIA in l. 28. Briss.

INSCITIA, id est

INSCRIBERE, subscribere accusationi, Prat. Briss.

INSCRIBERE est obligare sepage 1341, image: s0671

INSCRIPTIO, libellus est accusatorius, Prat.

INSCRIPTIO etiam titulum operi praefixum significat. Briss.

INSCRIPTI maleficii actio, Hot. Prat.

INSEQUI qui tacitus frequenter inscquitur.

INSEQUI dicitur quod postea contingit et evenit: Briss.

INSEQUENS gradus id est sequens apud Ulp. tit. 27.

INSERERE conditionem testaton l. 29. Briss.

INSIDIARI; ex ff. est indsidias struere, Prat. Hot. Briss.

INSIDIATOR proprie diciutr quid vias insidet

INSIGNIA gentilitatis, Spieg.

INSTGNIA magistratuum, Prat. Briss.

INSIGNIA militaria detrahere, Spieg.

INSAONIS calamitas, Briss.

INSIMULARE, est crimen ingerere.

INSINVARE l. Profiteri. Spieg.

INSINVARE proprie significat publicare, Got.

INSINVARE pro notum facere in l. u. si quis ita. ff. de l. 3. Briss.

INSINVARE voluntatem suam testator. Briss.

INSINVARI donationes, Briss.

INSINVATIO est eius quod traditur sive agitur

INSINVATIVA. Quae dicantur insinuativa

INSISTERE rei. Old. Prat.

INSITA conditio legato. Briss.

INSITAE picturae, Cuiac. Prat. Hot.

INSOLARE verbum, Spieg.

INSOLITA dicuntur,


page 1343, image: s0672

Spieg.

INSOLIDUM inconsulte dare, Spieg.

INSOLUTUM: Quod vulgo dicimus ex plerisque causis

INSPECTARI conditio id est inspici

INSPECTIO, cognitionem et indicium significat

INSPECTIO apud Cic. Phil. 1. Prat. Hot.

INSPECTIO in quaestione tituli quemadm. Briss.

INSPECTOR, cui res inscipienda datur. Prat. Briss.

INSPICERE, id est spectare

INSPICERE, est rem diligemer considerare et aestimare, Prat.

INSPICERE, id est despicere, Briss.

INSPICITUR, pro inspici debet l. conqueritur.

INSPOLIATUS, Spoliatio contratium.

INSTANS annus

INSTANS periculum id est imminens et impendens. Briss.

INSTANT creditores id est urgent.

INSTANTANEUM, et moraliter, Spieg.

INSTANTIA, dicitur tempus exercendi iudicii, Prat.

INSTANTIAM, assiduam debiti flagitationem exactionemque significare liquet. Prat. Briss.

INSTAR, similitudinem

INSTARE, significat etiam molestius et urgentius, Spieg.

INSTAURARE est redintegrare, Briss.

INSTAURATIO causae, Briss.

INSTAURARE, proprie id est, Spieg.

INSTAURARE accusationem

INSTIGATOR, suasor, Spieg.

INSTIGATUS pro instigatione.

INSTICATUS, Ulp. in l. 1.

INSTIPULARI, per interrogationem stipulari.page 1345, image: s0673

INSTIPULARI Iulianus dixit in leg. Cuiac.

INSTITOR est qui Tabernae, Briss.

INSTITOR et Procurator hoc differunt, Hot.

INSTITOR ait Ulp. in l. 5.

INSTITORIA actio tunc locum habet, Briss.

INSTITAE Segmenta sunt et limbi, Prat.

INSTITRIX ancilla, Spieg.

INSTITOR mercis, Briss.

INSTITOR est ille, Prat.

INSTITVERE proprie non est ponere et collocare, Hot.

INSTITVERE generaliter est in locum vel rem aliquam introducere:

INSTITVERE, est quasi heredes domini intus statuere,


page 1347, image: s0674

Spieg. Prat.

INSTITVERE etiam significat novi aliquid inducere et inchoare, Briss.

INSTITVERE, in l. 21.

INSTITVERE etiam accipitur pro insistere sive instare, Cuiac.

INSTITVERE interdum significat intendere, Briss.

INSTITVERE accusationem

INSTITVERE heredem, Briss.

INSTITVERE litem. Spieg.

INSTITVERE, alias est incipere. Old. Prat.

INSTITVERE procuratorem

INSTITVERE vineas, Briss.

INSTITVI filius potest etiam cum convitio. Cuiac.

INSTITUTA morum

INSTITUTIO. Duobus accipitur modis institutio.

INSSITUTIO est datio hereditatis nulli alii ante delatae substitutio datio hereditatis delatae vel accquisitae alteri vulgaris delatae non acquisitae: Cuiac.

INSTITUTIONES in rub. Got.

INSTITUTIONES Imperiales sunt diversae sanctiones

INSTITUTIONES in omnibus studiis primum sibi vendicare locum dubio procul necesse est, Old. Prat.page 1349, image: s0675

INSTITUTUM, est ius non scriptum, Spieg.

INSTITUTUM heredem eum quoque dicimus, Prat. Briss.

INSTITUTUS dicitus, Old. Prat.

INSTITUTI item dicuntur primo gradu.

INSTARTUM ait Ulpianus in Linstratum 45.

INSTRUCTAM tabernam Ulpianus in leg. 185. Prat.

INSTRUCTA praedia quae sint, Got.

INSTRUCTA domo ita

INSTRUCTIO alias pro institutione. Briss.

INSTRUCTUM ab Instrumento sic differre arbitror, Hot. Prat. Cuiac.

INSTRUCTUS fundus dicitur

INSTRUCTUM fundum legare est cum omni instrumento, Briss.

INSTRUCTO fundo (ait Ulpianus in eademl. quaesitum . contubernales. 33. et seqq. Digest. de instruct. vel instrum. leg.) contubernales quoque servorum

INSRVERE est certiorem facere: Briss.

INSTRVERE accusationem, Old. Prat.

INSTRUMENTA, Specialiter pro scripturis accipienda sunt, Old.page 1351, image: s0676

INSTRUMENTUM domus, Briss.

INSTRUMENTA domus quae sint, Spieg.

INSTRUMENTA forensia et publica a)gorxi=a dicuntur

INSTRUMENTA Iustinianus a [orig: ] literis separat in l. 1. Prat. Hot.

INSTRUMENTA nova intelliguntur nuper reperta, Spieg.

INSTRUMENTI cauponii nomine serui et ancillae continentur. Hot. Prat.

INSTRUMENTI nomine aliquando intelligitur monumentum scripturarum ad res gestas pertinentium. Spieg.

INSTRUMENTO lanionis, Spieg.

INSTRUMENTO piscatorio legato contineri Arist. Spieg.

INSTRUMENTO legato aliquando et personas legantium necesse est inspici, Spieg.

INSTRUMENTO fundi quid comprehendatur, Briss.

INSTRUMENTA fundi

INSTRUMENTO tabernae vel instructae tabernae appellatione quid contineatur, Briss.

INSTRUMENTA in re iudiciaria ea omnia accipiuntur, Briss.

INSTRUMENTUM est Commentariuspage 1353, image: s0677

INSTRUMENTUM alias [orig: alis] est apparaturs rerum diutius mansurarum

INSTRUMENTUM unum dicitur in l. cum plures fundi. Got.

INSTRUMENTUM culturae, Spieg.

INSTRUMENTI ea esse, Spieg.

INSTRUMENTUM nuptiale

INSTRUMENTUM et Instructum separantur in tit. Briss.

INSTRUMENTA status vocat Paulus in l. isti quidem. Got.

INSTRUMENTA cognoscere

INSUBTILITER apud Ulp. quum ait in l. 1 urisgentium. Spieg.

INSUETA, vide

INSULA vulgari significato locum significat, Briss.

INSULAE, quemadmodum scribit Festus, Briss.

INSULA, olim non erat nisi maris, Alcia.

INSULARUM magna fuit Romae multitudo

INSULARUM in mari, Prat.

INSULA inquit Goedd.

INSULARIUS est

INSULARIUS, servus insulae, Briss.

INSULARIIS ii similes sunt

INSULAR Italiae

INSULA iuncta domui, Spieg.

INSULAM solent commentatores dividere in Naturalem

INSULA est duplex:

INSULA in flumine

INSUPER, id est

INSUPER habere,


page 1355, image: s0678

Hot. Cuiac. Got.

INTEGER, id est

INTEGER homo, Spieg.

INTEGER quadrans

INTEOER rivus, Briss.

INTEGRA causa, Spieg.

INTEGRA existimatio leg. 15. Briss.

INTEGRA persona

INTEGRI restitutio, Briss. Prat.

EX INTEGRO pro rursus et denuo, Briss.

INTEGRUM variis modis accipitur

INTEGRARE in l. 8. Briss.

INTEGUMENTUM. Integumenta vocabantur etiam tegmenta, Turneb.

INTELLIGENTIA communis, Spieg.

INTELLIGERE est animo consequi et mente percipere quod agitur.

INTELLIGITUR, id est, Briss.

INTELLECTUM habere in l. 124. Briss.

INTEMPERANS. Si quis (inquit Connanus lib. 1. c. 2. n. 9.) lucri sui causa stuprum inferat:

INTEMPESTIVA cultura leg. 25. Briss.

INTEMPESTIVE, id est, Briss.

INTENDERE hi dicuntur, Spieg. Prat.

INTENDERE crimen

INTENDERE praecise pro actionem intendere, Prat.

INTENTARE actionem, Spieg.

INTENTIO, est prima pars cum scilicet actor proponit, Spieg. Prat.

INTENTIO, pro actione, Briss.

INTENTIO appellatur, Briss.

INTENTIO pro voluntate et mente. Briss.

INTENTIO voluntatis.

INTER, particula

INTER bonos bene agier. Spieg.page 1357, image: s0679

INTER ceteros exheredare, Prat.

INTER sicarios, Briss.

INTERCALARE, interserere est.

INTERCALATIONIS origo haec fuit.page 1360, image: s0680

INTERCAPEDO pro intervallo,

INTERCEDERE est interponi et interseri. Prat.

INTERCEDERE est alienam obligationem recipere,

INTERCEDERE est quasi medium se intericere,

INTERCEDERE proprie fuerat Tribunorum plebis, Old. Prat.page 1361, image: s0681

INTERCEDERE pro alio, Spieg. Briss.

INTERCESSIO pro interventu,

INTERCESSORES pro interventoribus, Briss.

INTERCIDERE legatum, Spieg.

INTERCIDERE aedes, Briss.

INTERCIDERE rationes, Briss.

INTERCIDERE dicitur qui lucrifaciedi gratia, Briss.

INTERDIARIUS est h(merokle/ptos,

INTERDICERE antique dicitur, Prat.

INTERDICERE praecisa locutione dicimus, Prat.

INTERDICERE aqua et igni, Prat.

INTERDICERE, nativa significatione est prohibere, Old. Spieg. Briss.

INTERDICERE advocationibus. Briss.

INTERDICERE ferro,

INTERDICERE provincia est vetare in ea provincia commorari.

INTERDICERE Praetorem de vi, Spieg.

INTERDICERE, pro interdicto uti, Spieg.

INTERDICERE alicui arte sua, Spieg.

INTERDICERE foro Lege,

INTERDICERE patria quid sit, Spieg.

INTERDICI honore.


page 1363, image: s0682

Briss.

INTERDICI quoque bonis dicebantur, Briss. Cuiac.

INTERDICI igni et aqua. Old. Spieg.

INTERDICTA sub edictis contineri, Spieg.

INTERDICTA ab edictis differunt in hoc quo dist ipsa actio ab edicto,

INTERDICTA formulae sunt, Prat. Briss.

INTBRDICTUM est censura ecclesiastica in poenam contumaciae vel offensae lata,

INTERDICRA reddi olim ideo dicebantur, Spieg.

INTERDICTI adpellatio obscura est iis, Old.

INTERDICTI in tit ff. de interd. Prat.

INTERDICTORUM persecutiones non solum secundum formam actionis, Old.

INTERDICTUM pro prohibitione dixit Paul. Prat.page 1365, image: s0683

INTERDICTUM est modo edictum,

INTERDICTUM est decretum Praeteris, Hot.

INTERDICTUM est o(meli/a, Cuiac. Cuiac. Cuiac. Got.

INTERDICTA unde vocata sint,


page 1367, image: s0684

Hot.

INTERDICTORUM et actionum haec differentia est, Got.

INTERDICTORUM autem varie sunt species.

INTERDICTORUM quaedam respiciunt religionem,

INTERDICTA enim humanum ius respicientia,

INTERDICTA omnia aut simplicia sunt,

INTERDICTA aut sunt prohibitoria, Briss.

INTERDICTORUM quaedam annalia sunt,page 1369, image: s0685

INIERDICTORUM quaedam concepta sunt in praesens,

INTERDICTUM de aqua quottidiana et aestiva ei datur, Prat.

INTERDICTUM de aqua de castello ducenda, Old.

INTERDICTUM de aqua pluviali arcenda, Old.

INTERDICTUM de arboribus caedendis duo capita habet: Old.

INTERDICTUM de arboribus collocandis et sublucandis. Cuiac.

INTERDICTUM DE CLOACIS ad urbanas referri debet, Prat.

INTERDICTUM de fluminibus prohibitorium et restitutorium est, Prat.

INTERDICTUM de fonte est, Prat.


page 1371, image: s0686

Old.

INTERDICTUM fraudatorium dicitur, Hot. Prat.

INTERDICTO etiam locus est,

INTERDICTUM de OLANDE LEGENDA prohibitorium est, Prat.

INTERDICTUM DE IN POSSESSIONEM MISSO, Prat. Hot.

INTERDICTUM de itinere actuque privato restituendo prohibitorium,

INTERDICTUM de libero homine exhibendo competit unicuique de populo ad petendum in publicum hominem liberum, Old.

INTERDICTUM de liberis exhibendis est, Hot.

INTERDICTUM de liberis exhibendis seu deducendis datur patribus vel parentibus contra eos, Old.

INTERDICTUM de loco publico fruendo est publicae utilitatis causa propositum,

IMTERDICTUM de loco sacro adversum eum datur, Prat.

INTERDICTUM de migrando datur adversus locatorem eiusve heredes inquilino, Old.

INTERDICTUM de mortuo inferendo habet locum,


page 1373, image: s0687

Old. Prat.

INTERDICTUM momentaneae possessionis est, Old.

INTERDICTUM autem momentaneae possessionis. Cuiac.

INTERDICTA noxalia sunt ea quae ob delictum eorum,

INTERDICTUM ne quid in loco sacro fiat, Old.

INTERDICTUM ne quid fiat in loco sacro de loco solum sacro non sacrario competit. Old.

INTERDICTUM ne quid fiat in loco reltgioso,

INTERDICTUM ne quid fiat in loco publico vel itinere, Old.

INTERDICTUM ne quid in loco publico vel itinere fiat, Prat. Hot.

INTERDICTUM ne quid in mari vel flumine publico,

INTERDICTUM ne quid fiat in flumine publico, Old.

INTERDICTUM ne quis via. Cuiac.

INTERDICTUM de novi operis nuntiatione,


page 1375, image: s0688

Old. Prat.

INTERDICTUM de precario (quod restitutorium est, ut ff. eodem titul. leg. secunda. . primo) datur ei qui precario dedit roganti usum vel possessionem rei etiam alienae. leg. quaesitum est. Old.

INTERDICTUN quod vi aut clam, Old. Prat.

INTERDICTUM quorum bonorum a [orig: ] praetore inventum est, Old.page 1377, image: s0689

INTERDICTUM quorum legatorum competit haeted ad repetendum legata,

INTERDICTUM de remissionibus tunc valet, Cuiac.

INTERDICTUM de ripa munienda datur ei, Old.

INTERDICTUM de rivis eis conceditur,

INTERDICTUM de sup ersicicbus, Old.

INTERDICTUM Saluianum suspicatur Cuiac. a [orig: ] Iuliano inventum conditore edicti perpetui: Prat.

INTERDICTUM de sepulcro aedificando locum habet, Old.

INTERDICTUM de tabulis exhibendis datur omnibus quibus aliquid est scriptum in tabulis vel pure,page 1379, image: s0690

INTERDICTUM de via publica et itinere publico, Prat. Hot.

INTERDICTUM ut in flumine publico navigare liceat,

INTERDICTUM Unde vi, Old.

INTERDICTUM de vi et vi armata, Old.

INTERDICTUM Uti possidetis, Old. Old.

INTERDICTUM utrubi, Old. Cuiac.

INTERDICTUM de uxote ducenda a [orig: ] matito,

INTERDICTUM et Cessatio quomodo differant, Old.page 1381, image: s0691

Ad INTERDICTUM venire, Prat.

INTERDICTUM Ecclesia stioum quid sit, Prat.

INTERDIV, in die, Prat.

ID quod interest, Got.

INTERESSE tam publice quam privatim dicitur. Hot.

INTERESSE vetbum novo constructionis genere a [orig: ] Paulo in leg. Briss.

ID quod interest, Briss. Prat. Prat. Briss.

INTERESSE, sive id quod interest, Prat.

INTERESSE diffiniri potest id,


page 1383, image: s0692

Old. Prat.

INTEREUNT homines vel morte, Briss.

INTERGERINUS paries, Spieg.

INTERIM in l. 37. Briss.

INTERINIMENTUM a [orig: ] verbo Interivire derivatur,

INTERLEVERIT, Deleverit. Briss.

INTERLINIRE, est atramento.

INTERLINERE est variis locis delere, Got.

INTERLOCUTIO est pronuntiatio iudicis,

INTERLOQUI Latini dixerunt pro eo quod est loquentem interpellare et alcerius sermonem interrumpere.

INTERLOQUI Praetor, iudexque dicitur, Briss.

INTERLOCUTORIA sententia est praeceptum iudicis in prmcipio aut medio litis interpositum, Cuiac.

INTERLOCUTORIA sententia,

INTERLOCUTORIAS varias recenset Barto in l. quod iussit. Prat.

INTERMISCERE actum alienum testamento, leg. 21.

INTERMISSIO. vactio ab aliquo munere ad tempus.

INTERMITTERE, pro non continuare,

INTERNECINUM testamentum, Briss.

INTERNECIDII autem significatio est quasi hominis quaedam enecatio.

INTERNECINA certamina,

INTERNECINUM, inquit testamentum, Prat.

INTERNOSCI, l. 31.

INTERNUNCIUS, qui inter alios medius est,page 1385, image: s0693

Per INTERNUNCIUM ussum fierl potest,

INTERNUNDINUM spatium quod inter nundinas est veteres Latini vocaverunt: Turneb.

INTERNUNDINIUM, inquit Victorinus Afer, Prat.

INTERPELLARE, ad tribunal ire.

INTERPELLARE, ponitur pro postulate iustitiam, Old. Spieg.

INTERPELLARE est extra iudicium petere. Briss.

INTERPELLARE alias interrumpere significat. Briss.

INTERPELLARE alias significat rogare quadam instantia. Prat.

INTERPELLARE debitorem, Spieg.

INTERPELLARE, id est appellare de stupro, Briss.

INTERPELLATIO est iudicialis conventio vel admonitio, Prat.

INTERPELATORES. Paul. Prat.

INTERPOLARE, est in aliam formam mutate. Nebriss. Prat.

INTERPOLATORES etiam Latine vocari possunt quos vulgus nostrum regraterios nominat.

INTERPOLUM, poliendo propemodum renovatum, Hot. Prat.

INTERPONERE, hoc est,

INTERPOSITA dicitur persona,

INTERPRETANDO neque lex torquenda est, Old. Prat.

INTERPERTARI, est rem obscuram vel ambigam explanare. Prat.

INTERPRETARI verbum saepius ponitur passive. Briss.

INTEPRETATIO benigna. Old. Prat.

INTERPRETATIO benigna nominatur,

INTERPRETATIO est, Spieg.

INTERPRETATIONEM extensivam recentiores appellant, Spieg.

INTERPRETATIONEM iustam Iulianus intelligit pro vera et idonea,page 1387, image: s0694

INTERPRETATIONEM meram in leg. Got.

INTERPRETATIO singulorum verborum glossa est, Spieg.

INTERPRETATIO legum ab initiis repetenda est. Old. Prat.

Ius INTERPRETANDI leges,

INTERPRETATIO desiderat prudentiam et qutoritatem: Old. Prat.

INTERPRETATIO omnis in iure, Old. Prat.

INTERPRETATIO nimium subtilis, Old. Prat.

INTERPRETATIONEM benigniorem in te dubia sequi, Old. Prat.

INTERPRETATIO semper ex lege et aequitate producenda est. Old. Prat.

INTERPRETIUM vox legitur apud Cassiod. Got.

INTERPRES appellatur is, Briss.

INTERPRES etiam is est, Prat.

INTERREGES initio dicebantur centum Patres, Old.

INTERREGNUM, appellatur id tempus, Spieg.

INTERREGNUM ptimum institutum est mortuo Romulo: Prat.page 1389, image: s0695

INTERROGARE ex Inter et Rogo, Prat.

INTERROGARE legibus, Hot. Prat.

INTERRROGARE etiam dicitur, Briss.

INTERROGARE quoque dicitur, Briss.

INTERROGATIONES in iure (de quibus tractatus est libro Pandectarum 12.) ad rei pecuniariae causas pertinebant: Prat.

INTERROGATIO est remedium quoddam tollendae dubitationis gratia in iudiciis necessario introductum, Old.

INTERROGATIONES, cum explorandae veritatis gratia fiant, Old. Prat.

INTERROGATIO iudicis una plus confert ad cognoscendam in iudicio causam, Old. Prat.

INTERROGATORIAS olim fuisse actiones, Old.

INTERROGATORIA, Fragstuck,

INTERROGATORIA sunt, Spieg. Prat.

INTERROGATUR, intelligendum, Spieg.

INTERRUMPERE, id est, Briss.

INTERRUMPITUR adversus omnes, Old. Spieg.

INTERRUPTIO usucapionis, Spieg.

INTERSCALINIUM, inter remiges spatium,

INTERCISI dies erant, Spieg.

INTERTRIMENTUM, vet. gloss.


page 1391, image: s0696

Prat.

INTERVALLA honorum in leg. Briss.

INTERVALLUM ita et temporum tractum ac spatium significat. Briss.

INTERVALLUM, spatium, Spieg.

INTERVALLUM modicum dicitur,

INTERVALLA velorum sepimenta,

INTERVENIRE, est interponi,

INTERVENIRE auctoritatem perperam, Prat.

INTERVENIRE, id est supplicare,

INTERVENIRE pro intercedere et accessionis nomine protnittere,

INTERVENTORES, qui alieno nomine obligantur. Briss. Prat.

INTERVENTOR proprie, qui intervenit et impedit agentem aliquid. Spieg.

INTERVERSA pecunia domini.

INTERVERSORES in l. 8. Cuiac.

INTERVERTERE, modo callide est surripere: Prat.

INTERUSURIUM, usus medii tempotis.

INTERUSURIUM, tempus et intervallum quo usurae non curtunt.page 1393, image: s0697

INTESTABILES apud Latinos priscos,

INTESTABILIS est, Briss.

INTESTABILEM Theophilus eum vocat, Briss.

INTESTATO, adverbium, Spieg.

INTESTATUS ut quis dici possit, Briss.

INTESTATUS in doctrina cutelatum is decessisse dicitur,

INTESTATUS quatuor modis dicitur.

INTESTATUS is quoque dicitur,


page 1395, image: s0698

Prat.

INTESTATUM oppono anteltato,

Ab BINTESTATO dari dicimus,

INTESTINUM, pro maximo, Spieg.

INTEXTERE purpuram vestimento,

INTIMA, pro ar canis apud Ulpian.

INTIMARE, denuntiare, Prat.

INTIMARE actis,

INTOLERABILIA serulitia, Spieg. Prat.

INTRA, Apud veteres tres erant praepositiunculae diverso sensu, Spieg.

INTRA, sine casu contrarium est,

INTRA diem mortis ut aliquid fiat, Spieg.

INTRA fidem significat credibile esse.

INTRA inclunsionis nota l. si quis sic. Prat.

INTRA excludere videtur in casu l. qui Romae. Prat.

INTRA Kalendas facere quid iuflus, Briss. Prat.

INTRA modicum tempus, Spieg.

INTRA quam modicum,

INTRA parietes agere, vel experiri, Old. Spieg.

INTRA quatuor annos, Spieg.

INTRA verba,

INTRIBVERE pro contribuere in l. 9. Briss. Prat.

INTRIRUTIO collatio, contriburio, Briss Prat.

INTRICARE peculium dicitur servus qui in aere alieno est, Hot. Spieg.

INTRINSECUS, quod barbari ab intra dicunt: Spieg.

INTRODUCERE, ponere,

INTRODUCERE, alias est intromittere. Briss.

INTROIRE, id est,

INTROITUS militiae apud Scaevolam in leg.

INTRUSI dicuntur, Prat.

INTRUSUS est qui obtinuit dignitatem a [orig: ] non habente potestatem conserendrcap. Prat.

INTVERI, pro attendere.

INTVITV, id est, Briss.

INVADIARE pecuniam,page 1397, image: s0699

INVADIARE hominem, Prat.

INVALETUDINIS nomen nec Cicero abhorruit.

INVALIDITAS inter remedia iuris numeratur, Spieg. Prat.

INVECTA, illata a [orig: ] lurisconsultis appellantur quae ab inquilinis in aedes conductas inducuntur importanturque. Briss.

INVENDITA praedia,

INVENIRE Sypontinus opinatur,

INVENTARIUM est legitima bonorum in hereditate repertorum annotatio et in scripturam redactio.

INVENTARII beneficium heredibus a [orig: ] Iustiniano datum est in locum spatii ad deliberandum petendi. Hot. Cuiac.

INVENTARIUM instrumentorum debitoris faciunt creditores in possessionem missi. Prat.

INVENTARIUM retum pupilli, Prat.

INVENTARIUM confiscationis, Prat.

INVENTARIUM terum quarum in possessionem venter missus est, Prat.

INVENTARIUM pro repertorio et descriptione bonorum. Prat.

INVENTARIUM, ut definitut per gloss.

INVENTA sunt reddenda,

INVENTIO thesauri ea est accipienda, Spieg. Prat.

INVENTIO est occupatio rerum aliarum quam animatatum Hac res fiunt occupantis quae vel aliquando alicuius fuerunt,

INVENTOR idem quod auctor,

INVERECUNDE postulare.

INVEREGUNDUM desiderium, Spieg.

INVESTIGARE tatio nem non solum diclmus: Spieg. Prat.

INVESTIMENTUM principalis domini in feudo requiritur.


page 1399, image: s0700

Cuiac.

INVESTITA res dicitur, Prat.

INVESTITURA caeremonialis (quam vulgo abusivam vocant) quo dominus uti solet in concelsione feudi, Old.

INVESTITURA, seu forma concedendi feudi est duplex: Old.

INVESTITURA impropria, Old. Prat.

INVESTITURA, ut quidam volunt, Prat.

INUBSTITURA vera est, Old. Prat.

INVETERARE, id est, Prat.

INVETERATUM malum,

INVETBRATUM, et tecens,

INVETERATA consuetodo cur prol. Spieg.

INVETERAVIT opinio,

INVICEM cavere,

INVICEM se impedire,

INVICEM periculum sustinere,

INVINCTUS pro valdevincto in l. pen. ff. de leg. Fab. Briss.

INVIOLABILITER. apud Haloandrum in . instituto.

INVIRILES, id est,

INVITARE, provocare ad bonorum possessionem, Prat.

INVITATORES erant in officio sacri palatii, Prat.

INVITUS, qui per vim aliquid facit, non libenter,

INVITUS, non tantum qui contradicit, Prat. Briss.

INVITUM duobus modis accipimus, Cuiac. Cuiac.

INVITUM in seruitutibus accipere debemus non solum eum,page 1401, image: s0701

INVITUS nemo in commanione persistere cogitur,

INVITUS solutionis,

INULITUM crimen, Spieg.

INUMBRATA quies, Prat. Hot.

INUNDARE flumen aliquam terram dicitur,

INUNDARI dicitur praedium, Prat.

INUNDARE, proprie fluminum est, Spieg.

INUNDANS aqua, Iuriscons. Spieg.

INUNDATIO fundi speciem non commutat. Spieg.

INUNIVERSUM, pro eo, Spieg.

INVOCARE audientiam,

INVOCATIO brachii saecularis dicitur, Spieg. Prat.

INVOLARE, eripere, et secum auferre. Prat.

INVOLUNTARIUM est,

INURERB, etiam estita imprimere, Spieg.

INURI probrosis notis,

INUSITATIO recedere vestigio,

INUTILIS contractus a [orig: ] simulato differt. Got.

INVILE non accrescit utili.

INUTILE, pro perniciosum,

IO.

IOANNES Andrenas Iuresonsultus nobilis, Hot.

IOANNES Blenascus Iurisconsultus nobilis, Prat. Hot.

IOHANNES Imolensis Iurisconsultus nobilis Patavii inra publice interpretatus est: Prat. Hot.

IOHANNES Odofredus Iurisconsultus nobilis, Prat. Hot.

IOCA, seriaque conferre dicimur,

IOCOSUS, Latinum est Horat.

IOCUM vocomus, Spieg. Prat.

IOCULATOR, vox non admodum proba, Spieg.

IOTA, et Apex quid sit, Spieg.

IP.

*u*p*a*g*o*r*e*u*e*i*n. vide infr. Nuncupare.

*i*p*p*a*r*x*o*s magister equitum.

IPSA te, in leg.

IPSE dixit, Spieg.

IPSI curandum,

IPSI, pro integri,


page 1403, image: s0702

Hot. Prat.

IPSIS rerum experimentis cognoscere,

IPSIS placet. Spieg.

IPSO die et sumere lugubria, Spieg.

IPSO facto, Prat.

IPSO iure consistere dicitur id, Prat.

IPSO iure aliquid sieri, Spieg. Hot.

IPSO iure dotem minui imperator scribit in . praeterea. Hot.

IPSO iure, Got.

IPSO iure non simpliciter significat iure civili: Hot.

IPSO iure actionem non habemus, Old.

IPSO iure, Prat.

IPSO iure nullum dicitur id, Old.

IPSUM, pro res ipsa de qua agimus, Old. Spieg.page 1405, image: s0703

IRA, de causa est:

IRE agere, Hot. Prat.

IRE etiam et ambulare seiunguntur in l. 1. ff. Briss.

IRE in duplum, Hot.

IRE ad iudicem, Prat.

IRE in creditum.

IRE in ius. Spieg.

IRE in bona alicuius dicuntur, Briss.

IRENARCHA. Duplex in iurislibris invenitur significatio irenarchi:

IRENARCHAE olim creabantur periculo decurionum et ex dispositione praesidum, Cuiac. Cuiac. Cuiac.

IRINUM, a [orig: ] Pompon. Spieg.

IRNERIUS Iurisconsultus nobilis Bononiae anno a [orig: ] Christo nato 1080. Prat. Hot.

IRONIA, quam Latini dissimulationem nominant, est et quandoque reperire, Spieg.

IRONICA locutio non habet consensum: Spieg.

IRRECUSABIL is occasio,

IRREPERE per sacras literas,page 1407, image: s0704

IRREPTOR agrorum l. 4.

IRREPREHENSA voluntas,

IRREVERENS miles punitur. Spieg.

IRRIGARE, id est, Spieg.

IRIGVAE fontium aquae.

IRRIGVA loca, Spieg.

IRRITA sententia l. 6.

IRRITAE venditiones l. 1.

IRRITARE, non ratum esse velle, Prat.

IRRITAE poenae, in cassum rogatae,

IRRITAE preces,

IRRITI appellatio aliquando est generalior,

IRRITUM dicitur,

IRRITUM testamentum.

IRRITUM fieri testamentum dicitur, Prat.

IRRITUM fieri testametum dicitur, Prat.

IRROGARE pro infligere. Prat.

IRROGARE leges,

IRROGARE mulctam, Spieg. Prat.

IRROGARE praeiudicium,

IRROGARE privilegia,

IRROGARE, id est,

IRROGASSIT, antiquum verbum,

IRRVERE in res iuris alterius,

IRRUPTIO hostilis,

IRRUPTIO, impetus,

IS.

IS qui per partem itineris it, Spieg.

ISAURORUM fit mentio. Briss.

ISAUROS ad l. provinciatum. Cuiac.

*i*s*a*z*w*n, paritas, par utriusque ratio. Hot. Prat.

*i*s*a*z*w*n, in plerisque causis rem totam vitiat et corrumpit.page 1409, image: s0705

ISITIUM farciminis genus est, Prat.

ISONOMIA, id est, Spieg.

*i*s*o*t*e*l*h*s dicitur, Spieg.

ISOSTATES, aequalitatis recognitor. Nebriss.

ISTMMUS proprie, Spieg.

ISTIUSMODI, id est, Spieg.

IT.

ITA, regulariter ponitur, Spieg.

ITER fieri, Spieg.

ITA atque,

ITALICA terra, Briss.

ITA nati,

ITA, ut est, Spieg.

ITA uti,

ITEM, haec dictio inducitrepetitionem praecedentis qualitatis.

ITEM, nota adiectionis, Prat.

ITER, ab eundo dictum est, Alcia.

ITER intempestive facere.

ITER agentes pro viatoribus. Prat.

ITER aquae in l. pen. ff. si seruit. Briss.

ITER praeterea est seruitus rusticorum praediorum,

ITER enim est,

ITINERIS latitudo certa et determinata non est,

ITER dari, Cuiac.

ITERATIONE inquit Ulp. Inst. tit. 3. Briss.page 1411, image: s0706

ITERATO, id est,

ITERUM duas res significat: Prat. Hoto.

ITINERI unius diei 20. Briss.

IV.

IVEAR proprie stella quae ante solis ortum lucifer,

IUBENTIUS Celsus,

IUBERE nonnumquam decernere, Prat. Hot.

IUBERE Latinis non tam mandantis est imperantis plerumque,

IUBERE, et vetare opponuntur l. 14.

IUBET lex,

IUBERE iudicare,

IUDAEI a [orig: ] Iuda filio Iacob dicti sunt,

IUDEX dicitur, Prat.

IUDEX appellatur, Prat. Briss.

IUDEX. Iudicis nomen in titulo,page 1413, image: s0707

IUDEX ORDINARIUS si inutiliter iudicavit,

IUDEX in privatis causis dicitur, Hot.

IUDEX a graeco verbo *dika/zw,

IUDEX in facto tria animadvertet,

IUDEX et arbiter inter se multis in rebus et similes, Cuiac. Hot.

IUDEX in accommod anda aequitate ad factum duo


page 1415, image: s0708

observare debet:

IUDEX appellationis. Spieg.

IUDEX quaestionis erat, Prat.

IUDEX boni et innocentis viri officio fungi debet, Old. Prat.

IUDEX compromissarius, Prat.

IUDEX conscientiam suam ex manifesta rei veritate natam, Old.

IUDEX non competens, Spieg.

IUDEX, iustitiae antistes.

IUDEX limitaneus, Spieg.

IUDEX ordinarius, Spieg.

IUDEX etiam Ordinarius, Old. Prat.

IUDEX pedaneus. Cuiac. Cuiac.

IUDEX interdum etiam dicebatur recuperator, Hot.

IUDICARE a [orig: ] verbo Dico, Prat.

IUDICARE, pro condemnare,

IUDICARE, pro aestimare, in l. hac edictali.

IUDICARE capitis. Hot.

IUDICARE quo distet a [orig: ] ius dicere eleganter ostendit Franciscus Duarenus Disputat.


page 1417, image: s0709

Spieg.

IUDICARE in libris feudorum pro testamento legare: Prat.

IUDICARE, munus publicum est, Spieg.

IUDICARE de re aliqua gravius,

IUDICARE de turri, Spieg.

IUDICASSIT, pro iudicaverit,

IUDICATA res accipitur, Briss.

IUDICATI actio, Old. Spieg.

IUDICATI actio appellatur, Briss.

IUDICATIO, cognitio.

IUDICATIO, pro propria iurisdictione. Hot.

IUDICATUM, inquit Cicer.

IUDICATUM item est, Spieg.

IUDICATUM, seu res iudicata dicitur, Spieg. Prat.

IUDICATUM facere, Prat.

IUDICATUM solvi, Spieg.

IUDICATUM solvi.

IUDICATUM solvi stipulatio tres clausulas in unum collatas habet, Prat.

IUDICATUS, addictus. Prat. Hot.

IUDICANDI munus grave olim detrectandumque fuisse probat Cicer.


page 1419, image: s0710

Prat.

Iudicem quaestionis alium fuisse a [orig: ] Quaesitore, Hot.

IUDICEM collocare apud Festum est inter iudices ponere. Prat.

IUDICEM religiosum sortiri,

IUDICEM autem accipere et sumere dicuntur, Briss.

IUDICES locorum, Prat.

IUDICIA ex forma aut ordinaria sunt,page 1421, image: s0711

IUDICIA Fiduciae esse dicuntur ea,

IUDICIA omnia sunt absolutoria: Hot. Prat.

IUDICIA principum nominantur cognitiones,

IUDICIA privata et publica differunt. Hot.

IUDICIA populi, Hot. Prat.

IUDICIALE pignus Doctores nostri appellant,page 1423, image: s0712

IUDICIALE forum, Prat.

IUDICIALES stipulationes a [orig: ] Praetoriis separantur, Briss.

IUDICII personae quaedam principales sunt,

IUDICIORUM alia criminalia dicuntur, Hot. Prat.

IUDICIORUM quaedam sunt praeparatoria quae alias Antecedentia iudiciorum appellantur,

IUDICII initium est a [orig: ] litis contestatione,

IUDICIA sacra appellationum sunt, Cuiac.

IUDICIS quale aribtrium sit, Prat.

IUDICIS arbitrium, Old. Prat.

IUDICIS arbitrio restituere (unde actiones arbitrariae vocantur) est tantum restituere, Old. Prat.

IUDICIS conscientia duplex, Prat.

IUDICIS officium varii varie definierunt. Prat. Old.page 1425, image: s0713

IUDICIS officium Prateius distinguendum putat in duo summa genera. Prat.

ITDICIS officium doctores varie dividunt. Old. Prat.

IUDICIS officium nobile (quod tamen rectius, dixeris merum officium) dicit Bartolus id esse, Old. Prat.

IUDICIS officium mercenarium est, Old. Prat.

IUDICIS officium apud Romanos tribus verbis, Prat.

IUDICIS prasentis iustacognitio, Old. Prat.

IUDICIS religio et diligentia, Old. Prat.

IUDICUM nomen generale est, Cuiac.

IUDICIUM dici putat Marcus Varro, Old.

IUDICIUM frigide diffiniunt Doctores,


page 1427, image: s0714

Old. Prat.

IUDICIUM est legitimus actus, Spieg.

IUDICIUM vocatur quasi iurisdictio.

IUDICIUM et consilium haud ita multum differunt. Spieg.

IUDICIUM agnoscere dicebantur iudices a [orig: ] praetore dati, Hot.

IUDICIUM et actio differunt,

IUDICIUM centumuirale, Old.

IUDICIUM commissum. Hot.

IUDICIUM contradictum, Old.

IUDICIUM aequum, Spieg.

IUDICIUM humanum, Spieg.

IUDICIUM, legitimam contentionem significat, Spieg.

IUDICIUM ordinarium, Old.page 1429, image: s0715

IUDICIUM privatum, Prat. Hot.

IUDICIUM prolusorium, Spieg.

IUDICIUM rescindens, Spieg.

IUDICIUM de moribus.

IUDICIUM rescissorium, Spieg.

IUDICIUM suum vocant ultimam voluntatem, Prat.

IUDICIUM turpe, Prat. Hot.

IUDICIO sisti, in Iudicium exhibere, Old. Prat.

IUDICIUM facere, Spieg.

IUDICIUM dare dicitur praetor, Briss.

IUDICIUM profiteri, Old. Prat.

In IUDICIUM actionem producere: Briss.

IUDICIUM manet et pendet: Briss.page 1431, image: s0716

IUDICII substantialia (ut appellant) tractant Doctores argute quidem ac summo iure,

IUGARIUS, id est,

IUGATIO, vectigal quod iugeratim, Spieg.

IUGATIO agrorum possessionumque mensuram significat,

IUGATORIUS bos,

IUGERA vineae vel oliveti,

IUGERUM dictum, Spieg.

IUGERUM, mensura agrestis, Prat.

IUGIS aqua,

IUGIS puteus,

IUGLANS nucis genus est,

IUGULUM petere,

IUGUM, pro pari duorum animalium plerumque accipitur,

IUGUM idem trahere,

IULIAE leges referuntur a [orig: ] Iuliis, Hot. Prat.

IULIAE Kalendae.

IULIUS Paulus, Briss.

IUMENTA a [orig: ] iungendo appellari Nonius putat, Prat.

IUMENTORUM appellatione equus,


page 1433, image: s0717

Briss.

IUNCIANUM Senatusconsultum,

IUNGERE litem inter se l. ff.

IUNCTA fixaque. Prat.

IUNCTUM, sine intervallo.

IUNCTUS mulus a [orig: ] clitellario differt:

IUNIORES, quos Servius Tullius Reip. Prat.

IUNIUS Mauricianus IC. Imperatoris Antonini temporibus ut apparet ex l. 23. Briss.

IURA praediorum, Spieg.

IURAMENTI adiectio,

IURAMENTUM affirmatio est, Spieg.

IURAMENTUM affectionis.

IURAMENTUM calumniae est,page 1435, image: s0718

IURAMENTUM calumniae ita dicitur esse poena,

IURAMENTUM de calumnia datur variis ex causis: Cuiac.

IURAMENTUM calumniae dicebatur olim, Prat.

IURARE ex animi sui sententia (sic enim nuper sententia pro scientia restitutum fuit) fuisse ex antiqua Romanorum formula,

IURAMENTUM sollenne vocatur, Old.

IURAMENTUM semper habet hane in se clausulam iuris: Old.

IURAMENTUM informe.

IURAMENTUM litis decisivum nihil aliud est,

IURAMENTUM veritatis appellatur,

IURAMENTUM referre.

IURAMENTA remittere.

IURAMENTUM habet vim iudicari,

IURANDI formulae apud Ethnicos erant variae:

IURARE corporaliter Impp.page 1437, image: s0719

IURAT corporaliter,

IURARE quoties iubetur heres, Prat.

IURARE per salutem suam,

IURARE in litem, Old. Prat.

IURARE per genium principis, Prat.

IURARI conceptis verbis ita solet,

IURATI teste,

IVRATISSIMI vocem qui vsurpant ex veteribus, Spieg.

IURATORES proprie censores erant, Prat.

IURATO promittere: Spieg.

IURE belli transfugam recipi,

IURE communi qui tutus est,


page 1439, image: s0720

Spieg.

IURE pro iure ipso. Prat.

IURE legitimo.

IURE publico,

IURE revocandi domum, Spieg.

IUREIURANDO decidere,

IUREIURANDO firmare, Spieg.

IURE ipso, Briss.

Opponuntur item haec, IURE ipso, Briss.

IURGARE, quasi de iure agere, Prat.

IURGIUM, quasi iuris agium, Prat.

IURGIUM quoque iram et animorum contentionem inter coniuges significat,

IURCIUM a [orig: ] divortio separat Iurisconsultus, Prat.

IURI operam daturum prius nosse oportet, Prat.

IURIDICI, a [orig: ] dicundo iure praefecti Italiae, Spieg.

IURIDIGINAE verbo usus est tertul. Prat.

IURIDICUS Alexandriae est,

IURIS alia quaestio est, Hot.

IURIS quaestio est,

IURIS species hae sunt;

IURIS civilis nomine, Hot.

IURIS civilis intellectus ex Rhetoricis praeceptis magna ex parte petendus.

IURIS nomine continentur seruitus,

IURIS professores.

IURIS quaestiones sunt duae,page 1441, image: s0721

IURIS origo duplex est, Prat.

IURIS stricti vocabulum peculiare est Iurisconsultis. Got.

IURIS studiosi appellatione,

IURISCONSULTI iustitiae sunt sacerdotes.

IURISCONSULTUS (sic enim scribi debere contendit Prateius, Hot. Prat.

IURISCONSULTI etiam Consulti iuris appellantur, Briss.

IURISCONSULTI nonnumquam figurate loquuntur. Spieg.

IURISCONSULTORUM vel prudentium triplex est differentia, Prat.

IURISCONSULTI saepe a [orig: ] Iustiniano legum latores appellantur.

IURISCONSULTORUM successio quare demonstranda sit, Old.

IURISCONSULTORUM successiones, Hot. Prat.

IURISCONSULTORUM et Imperatorum Rom. Old.

IURISCONSULTORUM proprin munusest respondere, Cuiac.

IURISCONSULTI professio et officium postulat (ait Dn. Goedd. in comment. ad legem 177. numero septimo. Digest. de verborum sig nificatione) ut ab omni cavillatione praecipue vero a [orig: ] fallaci sorite,page 1443, image: s0722

IURISCONSULTOS maximi nominis reddidit scientia iuris, Old.

IURISDICTIO et Notio separantur,

IURISDICTIO. Iurisdictio potestas est de publico introducta,

IURISDICTIO est potestas:

IURISDICTIO nomen generis est ac speciei, Prat.

IURISDICTIONIS praecipuns scopus est,

IURISDICTIO pro iuris ratio, Prat. Hot.

IURISDICTIO pro iudiciali cognitione, Prat. Hot.

IURISDICTIO pro universo praetoris officio et munere. Prat. Hot.

IURISDICTIO quaedam est contentiosa, Prat.

IURISDICTIONEM Accurs. definit, Prat.

IURISDICTIO Anomala, Prat.page 1445, image: s0723

IURISDICTIO libera dicitur, Spieg.

IURISDICTIO restitui, Spieg.

IURISDICTIO, facultas atque potestas est iuris dicendi. Spieg.

IURISDICTIONEM solorum magistratuum, Prat. Briss.

IURISDICTIO pacto privatorum dari non potest,

IURISIURANDI illiciti absolutionem petere vanum est. Old.

IURISIURANDI religione,

IURISIURANDI religio expediendarum litium maximum remedium in usum venit, Old. Prat.

IURISIURANDI usus triplex est, Old. Prat.

IURISIURANDI gratiam facere.

IURISIURANDI formulas,

IURISPERITI, apud Alfenum, Spieg.

IURIS praecepta tria sunt:


page 1447, image: s0724

Old. Spieg.

IURISPRUDENTIA, est divinarum et humanarum rerum notitia, Spieg.

IURISPRUDENTIA cur prae ceteris artibus tam sit obscura, Old.

IURIS ignorantia est,

IURIS scientiam appellat Paulus de verb. oblig. exactam illam verborum omnium tque adeo literarum observationem,

IURIS scrupulositatem vulgo appellant id,

IURULENTA. Iusculenta,

IUS idem est quod lex, Prat.

IUS generaliter appellatur,

IUS est ars boni et aequi: Prat.

IUS Ulpianus a [orig: ] iustitia appellatum ait, Alcia.


page 1450, image: s0725

Hot.

IUS modo est aequum ac bonum: Hot.

IUS nonnumquam ipsam Iurisprudentiam significat.


page 1451, image: s0726

Briss.

IUS quoque idem est quod iustrum,

IUS est, Spieg.

IUS per se dictum, Spieg.

IUS per se quaestionem nullam habet,

IUS omne (quantum ad mores hominum formandes artiner) dividitur in ius naturale seu divinum, Prat.

IUS a [orig: ] iudicio distinguitur a [orig: ] Paulo manifestissime in l. amplius. 15. Prat.

IUS nihil respicit, Prat.

IUS accrescendi, Prat.

IUS accrescendi exercetur,page 1453, image: s0727

IUS accrescendi in qua coniunctione locum habeat,

IUS accrescendi coheredis heredem sequitur, Cuiac.

IUS Aelianum liber erat, Prat. Hot.

IUS augurale,

IUS agnationis pacto repudiarinon potest,

IUS Albanati a [orig: ] Romanis (credo) acceptum observamus,

IUS Analogum, Spieg.

IUS Antiquum, Prat.

IUS Apertum.

IUS applicationis.

IUS aquae, Spieg.

IUS aureorum annulorum erat,

IUS aureorum annulorum honorem et iura ingenui tatis tribuit manumissio libertinos facit: Cuiac.

IUS Canonicum dividitur in decretum,


page 1455, image: s0728

Old.

IUS civile varias habet significationes.

IUS civile quid sit,

IUS civile nil aliud est, Prat.

IUS Civile Romanorum est,

IUS civile dicitur Iustiniano,

IUS civile, Got.

IUS civile, Prat. Hot.

IUS civile tres habet communissimos locos. Old. Prat.

IUS civile dividitur in quaruor libr. principales,


page 1457, image: s0729

Old.

IUS civile nomen generale est, Hot.

IUS civile, Hot.

IUS civile, Spieg.

IUS civile Flavianum, Prat. Hot.

IUS civile Papyrianum (inquit Pomponius) dicitur, Prat. Hot.

IUS civitatis tradere, Spieg.

IUS commentitium dicitur id, Prat.

IUS commune est genus seu materia, Spieg.

IUS commune vocat Paulus ad differentiam Senatusconsulti, Prat.

IUS compascendi habere, Spieg.

IUS compascuum, Spieg.

IUS constitutum, Prat.

IUS consuetudinis esse putatur id, Prat. Hot.

IUS consideratum ut animal,

IUS crediti amittere, Spieg.

IUS controversum. Turneb.

IUS dicere translate, Prat. Hot.

IUS dicere quisque debet loco consueto intra fines suae iurisdictionis:

IUS dicere, Briss.

IUS diorqwtiko\n.page 1459, image: s0730

IUS docendi levis, Old. Prat.

IUS aedilitium honorarium quidem dicitur. Cuiac.

IUS aequabile.

IUS esto, Spieg.

IUS *e)moateutiko\n ius praedii est, Cuiac.

IUS et FAS, quo ad originem significationis non paruo distant inervallo.

IUS facere dicitur, Spieg.

IUS feciale,

IUS fiscale non commune est, Cuiac.

IUS fundi,

IUS gentium (inquit Ulpianus in l. 1. . ult. ff. de iust. et iur.) est, Old. Prat.page 1461, image: s0731

IUS gladii est potestas animadvertendi in facinorosos, Turneb.

IUS hastae fiscalis.

IUS honorarium, Prat. Hot.

IUS honorarium viva vox est iuris civilis. Old.

IUS Italicum quidam nihil aliud esse volunt, Prat.

IUSIURANDUM offerre et deferre. Spieg.

IUSIURANDUM dividit Abbas Panormit.

IUSIURANDUM adactum.

IUSIURANDUM simplex, Old. Spieg.

IUSIURANDUM unde dicatur.

IUSIURANDUM est,page 1463, image: s0732

IUSIURANDUM turpe vel illicitum non est servandum. Prat.

IUSIURANDUM calumniae.

IUSIURANDUM in litem est, Prat.

IUSIURANDUM defert, Prat.

IUSIURANDUM est iudiciale,

IUSIURANDUM extraiudiciale est,

IUSIURANDUM iudiciale est,

IUSIURANDUM in libris Feudisticis aliud est simplex sive solitarium, Prat. Hot.

IUSIURANDUM et sacramentum differunt.

IUS iniquum ideo dicitur, Spieg.

IUS Latinitatis.

IUS in manibus habere dicuntur, Spieg.

IUS liberorum,

IUS merum pro communi et usitato, Prat. Hot.

IUS meum,

IUS militare, Old. Spieg.

IUS MILITARE. Fuit enim et inter ceteras haec lex militaris,

IUS moribus introductum,

IUS mulctae dicendae datur, Spieg.

IUS naturale. Old.


page 1465, image: s0733

Old. Old. Cuiac.

IUS autem NATURALP Heliodorus (ut de eo testatut Forcatulus dial 37. Necyomantiae) triplex esse disseruit:page 1468, image: s0734

IUSNIGRUM, quod Philostratus ait in Lacedaemoniorum phiditiis, Turneb.

IUSNON DECRESCRNDI est ius quo duobus re aliqua legata, Prat.

IUSNOVUM in l. 1. ff. quod quisque iur. appellatur, Old. Got.

IUS paroikiko\n, Got.

IUS patronatus.page 1469, image: s0735

IUS patronatus consistit in duobus,

IUS patriciorum,

IUS piscandi in portu fluminibusque omnibus commune est. Cuiac.

IUS positum,

IUS postliminii unde dicatur,

IUS postulare,

IUS praedii, Prat. Hot.

IUS praediorum,

IUS Praetorium, Spieg.

IUS PRABTORIUM dicitur ius-scriptum vetus,

IUS primae aetatis, Spieg.

IUS PRIMOGENITURAE, est ius singulare,

IUS ex adiunctis dividitur in publicum et privatum.page 1471, image: s0736

IUS PRIVATUM dividitur in scriptum et non scriptum, Spieg.

IUS pro herede possidere.

IUS proprium. Old.

IUS protimh/s1ews2, Cuiac.

IUS publicum est,

IUS publicum consistit in Sacerdotib. Old. Prat.

IUS Quintae relationis. Spieg.

IUS Quiritium.

IUS autem Quiritium olim pro beneficio dari solebat, Cuiac. Spieg.

IUS Reale,

Inter IUS in re et ius ad rem, Prat.

IUS in re, Spieg.

IUS in re fortius dicitur eo,

IUS revocandi domum habere, Spieg.

IUS sacratum apud Vergil. et alios est sacramentum militare, Prat.

IUS repraesentationis an sicut locum habet in nepotibus et neptibus successuris cum suis patriusi,

IUS Saxonicum non agnoscit repraesentationem:

IUS singulare est, Old.

IUS singulare appositissime dicitur,


page 1473, image: s0737

Old. Prat.

IUS singulare est, Old.

IUS specificum in re Vide paulo ante,

IUS scriptum,

IUS non scriptum, Spieg.

IUS sollenne, Hot. Prat.

IUS strictum, Hot. Prat.

IUS summum bifariam accipitur, Old.

IUS summum vocatur id, Prat.

IUS summum proprie dicitur, Old.

IUS summum improprie appellatur, Old.

IUS summum Aristoteles vocat a) kribodi/kaion,

IUS summum et aequitas in hoc differre inter se videntur:page 1475, image: s0738

IUS sui pro quod vulgus Suitatem appellat. Hot. Prat.

IUS suum, Spieg.

IUS suum obtinere non posse dicebant, Spieg.

IUS tibi non esse parietem illum ita habere, Spieg.

IUS togae dicebatur,

IUS trium liberorum lege Papia poppaea institutum est, Hot.

IUS autem trium liberorum admodum vetus est,

IUS tuum quid sit, Spieg.

IUS vetus appellatur, Got.

IUS ulciscendi naturale non est.

IUS ususfructus. quo distet a [orig: ] perceptione fructuum,

IUS uxoris est vivere sub eodem tecto, Spieg.

IUSSUM, pro nomine accipimus. Spieg.

IUSSUS pro permissu et voluntate accipitur in l. si suspect 1. . quoniam. Prat.

IUSSUS actum praecedit:page 1477, image: s0739

IUSSUS, pro imperio, Spieg.

IUSSUS vel iussum multum ab auctoritate distat: Briss.

IUSSUS in effectu idem est quod mandatum,

IUSSIO. A verbo iubeo fiu iussio,

IUSTA sunt, Prat.

IUSTA, operae debitae. Hot. Prat.

IUSTA, sacra et ceremoniae quae placandis manibus fiebant. Old. Spieg. Hot. Hot.

IUSTA causa dicitur,

IUSTA causa traditionis, Spieg.

IUSTA dissidia, Spieg.

IUSTA exigere,

IUSTA aetas, Hot. Prat.

IUSTA aetas plerumq. 25.

IUSTA conventio in leg. tale pactum. . qui provocavit.

IUSTA defensio in l. miles. . defuncto. ff. ad l. Iuliam de adult. id est,

IUSTA hereditas, Briss.

IUSTA ignorantia. Briss.

IUSTAM interpretationem Iul. de verib. sig. appellat legitimam,page 1479, image: s0740

IUSTA libertas plena, Briss.

IUSTA pacta vulgari significatione accipimus, Briss.

IUSTA persona in litibus dicitur idonea et legitima ad agendum. l. universis.

IUSTA possessio dicitur, Briss.

IUSTA possessio, Hot. Prat.

IUSTA praebere dicuntur mercenarii, Hot.

IUSTAB sepulturae traditum, Spieg.

IUSTA sententia.

IUSTA seruitus pro seruitus bona fide usurpata, Briss.

IUSTAM, iniustamque uxorem, Spieg.

IUSTE possident, Prat.

IUSTE appellare, Briss.

IUSTI dies dicebantur, Briss.

IUSTIUS faciet praetor. iustissime noluerunt, Briss.

IUSTITIAM isidorus dictam putat,

IUSTITIA, ut Tullius li. de Invention. 2. ait,page 1481, image: s0741

IUSTITIA sicuti et ius duplex est:

IUSTITIA particularis,

IUSTITIA particularis est duplex. Prat.

IUSTITIAM edicere, Spieg.

IUSTITIARII hodie sunt umbra quaedam illorum, Prat.

IUSTISSIMA absentiae causa studiorum, Spieg.

IUSTITIUM, diem adicen Lucianus appellat.

IUSTITIUM iuris statio est,

IUSTITIUM indicere. Briss.

IUSTITIUM, iurisdictionis intermissio, Prat.

IUSTINIANA Carthaginen.


page 1483, image: s0742

Cuiac.

IUSTOS dies, Alcia. Spieg. Briss.

IUSTUM, iniustumque, Spieg.

IUSTUM appellatur, Briss.

IUSTUM generaliter dicimus,

IUSTUM et honestum sicut non separantur: Prat.

IUSTUM matrimonium est, Hot. Prat.

IUSTUM pactum I. C. in l. Stichum.

IUSTUM pcaelium, Spieg.

IUSTUM pretium,

IUSTUM pretium rei non est eius dimidium, Got.

IUSTUM autem bellum (quod et pium dicebatur) quod indicebatur rebus repetitis,

IUSTUM dominium pro legitimo in l. pen. ff. de publican.

IUSTUM sepulcrum,

IUSTUM testamentum, Briss. Prat.

IUSTUM vadem,

IUSTUS, qui praecepta iuris servat. Spieg.

IUSTUS, pro vero. Spieg.

IUSTUS dolor, Prat.

IUSTUS error,

IUSTUS haeres differt a [orig: ] legitimo,

IUSTUS haeres dic tur, Prat.

IUSTUS pater, Hot. Prat.

IUSTUS possessor et petitor est etiam, Spieg.

IUSTUS tutor iure datus,

IUVENCUS, quem bos peperit, Briss.

IUVENILI levitate ductus, Spieg.

IUVENIS talis si interveniat, Spieg.

IUVENIS plerumque est adolescens, Briss.

IUVENES Iuriscoss.


page 1485, image: s0743

Spieg.

IUVENES ait Callistratus in l. 28. Got.

IUXTA, quot modis accipiatur, Spieg. Briss. Briss.

K.

KLitera, Latinis in usu non est: Spieg.

K, Quorundam nominum notam esse M. Fabius scribit lib. 1. c. 4. Prat.

K, sola litera, Prat.

KA.

*kakotexni/a, ars ad perniciem hominum inventa. Spieg.

*kakoceni/as2 apud Lucanos tenebatur, Prat.

*kadi\skos, urna suffragiorum, Spieg. Prat.

*kairo\s2, tempus, Spieg.

KALENDAE, inquit Varro lib. 5. Hot.

KALENDAE primae, Hot.

KALENDARII nomine, Spieg.

KALENDARIO praepo situs servus,

KALENDARIUM exercere,

KALENDARIO destinatae pecuniae, Hot.

KALENDARIUM, dictus codex pecuniarum occupatarum, Prat.

KALEND, Ianuar.


page 1487, image: s0744

Prat.

KALEND. Martii primus olim dies fuit. Hot. Prat.

KALEND. Quintiles, Hot. Prat.

kalligra/foi, librarii Iac. Cuiacio l. 6.

kas1i/gnhtoi. Corrsobrini eidem lib. 6. Prat.

kata/dikoi. Graecis sunt, Spieg.

kataglw/ttis1ma, genus suavii. Alcia. Spieg.

kata/logos2, descriptio, Got.

kata\ po)da fieri dixit Iust. Spieg.

kataxrhstikw=s2, id est, Alcia.

kata/xrhsin figuram esse, Spieg.

katara/k ths2, genus avis maritimae. Spieg.

kaqa/rmo ta, homines dicebantur,

ka*t*h*a*r*i qui,

k*aqa/rmata, homines dicebantur,

kaqa/rmata Graecis sacrorum hominum,

kathgori/a, nomen a [orig: ] foro sumptum est, Spieg.

khdemw\n et tutorem et curatorem significat, Prat.

K I

Kind und Kinder proprie dicitur de liberis:page 1489, image: s0745

KL.

*kle/mma obreptionem etiam significat. Spieg.

*kourotrofei=on. Vide,

KY.

*ku/klos annorum is. Prat.

ku/rios2, Vide Dominus.

kufw/na Gracci vocant, Alcia. Spieg.

K *w.

kwmhtikoi\ in Nou 38. Got.

kwmiko\s2 ma/rtur. Videtur de his proferri solitum, Spieg.

LA.

LABARE sermone, Spieg.

LABARUM, vide infra Laborum seu Labarum.

LABEFACTARE vitam insontium. Briss.

LABES, id est, Briss.

LABEFACTARE fidem, Spieg.

LABEO, nomen Iureconsulti, Spieg.

LABES in agris hiatum et discessionem terrae ac s1xatma significat, Briss.

LABES pudoris,

LABES item est, Spieg.

LABI dicuntur facultatibus, Briss.

LABI, cadere, Briss.

LABI in haeresim, Spieg.

LABI mente, Spieg.

LABI vetustate dicuntur oppida,

LABIA dolosa.

LABOR, est functio quaedam vel animi vel corporis, Briss.

LABOR corporis quamvis exiguus, Spieg.

LABORARE adverso casu, Briss.

LABORARE, pro angi, Old. Prat.

LABORANTE nave, Spieg.

LABORATI libri,

LABOREM serere dicuntur,

LABORIOSO desidiosius opponitur. Briss.

LABORUM seu Labrum magnum erat vexillum, Cuiac.


page 1491, image: s0746

Prat.

LABORUM praepositi. Prat.

LABORUM praepositi l. 1. Briss.

LABRA apud antiquos in balneis foslae lapidaeae dicebantur,

LABRATUM osculum appellatur principis ab antiquo Glossematum scriptore his verbis: Prat.

LABRUM, idem quod Labium. Nebriss. Spieg.

LABRUSCA ficus connumeratur inter genera ficorum a [orig: ] Got. in not.

LABYRINTHUM et hodie vocant Causarum patroni rem quampiam vehementer impeditam, Spieg.

LAC, sucus maternus, Spieg.

LACCARII in l. 1. Prat. Briss.

LACCUS vide infra ante verbum Laedere ad omne.

LACERATUM, pro discisso, Spieg.

LACERTUS, piscic qui a [orig: ] Graecis colia dicitur. Nebriss.

LACERTAE, Lacertas cum muria. Briss.

LACESSERE famam patroni, Spieg.

LACETANI, populi: Got.

LACHANIZARE, vulgo dicebant Languere teste Sueton. Spieg.

LACHRYMAE feminarum sunt arma, Old.

LACONISSARE, non est paucas Sulla [orig: Sylla] bas scribere, Spieg.

LACTANS dicitur,

LACTANTIA Celsus vocat omnia, Spieg.

LACUNA ubi aqua contineri potest, Got.

LACUNAM explere, Spieg.

LACUNAR, Laquear, Nebriss.

LACUS, ait Varro lib. Briss.

LACUS est,

LACUS duplici in significatione apud Iurisconsultos reperitur:


page 1493, image: s0747

Prat.

LACUS perperuns dicitur,

LACUS piscatorii, Prat. Briss.

LACUS publicus, Spieg.

LACCUS isidor. lib. 15.

LACCUS pro vase torculario,

LAEDERE ad omne genus offensionis transfertur.

Alterum non LAEDERE l. 10

LAEDERE famam, Spieg.

LAEDERE fidem,

LAEDI proprie corpus dicitur, Briss.

LAERTES. Nannius libro 5.

LAESIO pro damno et iniuria: Briss.

LAESUS qui damnum passus est: Briss.

LAESUS enormiter dicitur, Got.

LAESOS ex delicto, Spieg.

LETMO dare,

LAETORIAE legis capita quaedam exponit Briss.

LAGENA, genus vasis testacei, Spieg.

LAGIUM. Vide Ca inbio

LAICI, opponuntur iis, Alcia. Spieg.

LAMELLAE argenti paucae, Briss.

LAMNA, pro lamina, Briss.

LAMINA, an lamna,

LAMINAE etiam, Turneb.page 1495, image: s0748

LAMPADARII in l. fin. C. de divers.

LAMPADARII qui lampadibus seu facibus accendendis deserviunt. Briss.

LANA a [orig: ] Graeco lhn=os2 deducitur, Briss.

LANA de ligno Graecis e) rio/culon, ut scribit Ulpian. Prat.

LANA tingendae purpurae destinata,

LANA leporina,

LANAE appellatione,

LANARIUS, qui lanam curat.

LANATAE pelles. Spieg.

LANATUS, a [orig: ] cana lanugine crescente.

LANCE et licio dicebatur apud antiquos: Hot.

LANEUM, quod ex lana est. Spieg.

LANGVOR, torpor, Spieg.

LANICIUM, ipsa lana.

LANIFICAE mulieres, Spieg. Prat.

LANII victimarii l. ult. ff. de iur. immun. Briss.

LANIONEM a [orig: ] laniandis pecoribus dictum tradunt Latini qutores:

LANIPENDIA mulier, Prat.

LANIPENDIA quae operas ad laneum vestimentum conficiendum praestat, Briss.

LANISCI fasceolae colorisiae dependentes ex coronis propterea,

LANISTAE, magistri atque institores gladiatorum dicebantur, Spieg. Prat.

LANIUS, vel Lanio, Spieg.

LANX, quae et Langula,


page 1497, image: s0749

Spieg.

LAPICIDA, qui lapides caedit ex Varro. Briss.

LAPIDARE. Multiplex ac diversa significatio est in his verbis quae lapidare et Iapidationes dicimus.

LAPIDARII in l. 5. Prat.

LAPIDE empti,

LAPIDES interdum, Briss.

LAPIDES inaedificati. Spieg.

LAPIDICINAE, aut lapicaedinae, Hot. Prat.

LAPIDIS appellatione generaliter saxum quodlibet sive ad aedificandum aptum sive non, Briss.

LAPIDIBUS solebant veteres Latini itinera distinguere,

LAPIDICINAE marmoreae in l. ugl. ff. de pactis dotalibus. Briss. Prat.

LAPILLI iactus prohibendi gratia, Briss.

LAPILLI, quo distent a [orig: ] gemmis, Prat.

LAPIS praeter vulgatam significationem sumitur etiam pro loco eminenti et tamquam suggesto, Prat. Briss.

LAPIS pro milliario, Briss.

LAPIS molaris,

LAPIS stratus, Prat. Briss.

LAPSA hereditas quae sit interpretatur Ulp. in . si locuplet. Spieg.

LAPSUS sui facilitate.

LAQUEIS iuris liberari,

LAQUEO vitam finire. Spieg.

LAQUEOS iudicii declinare,

LAQUEUM appellamus,

LARDUM appellatione carnis an veniat, Prat.

lARIDUM, l. 1. Briss.

LAREM pro sede et comicilio,page 1499, image: s0750

LAREM fovere, Old. Spieg.

LARES matini,

LARGIANUM Senatusconsultum de libertorum successione scriptum, Briss.

LARGIRI alias significat pati,

LARGIRI pro sufficere nonnullis Iureconsultorum locis ulurpatum observavi l. 11. Briss.

LARGIRI annuam praestationem dicitur reditus in l. 25. Briss. Prat.

LARGITAS, id est, Briss.

LARGITAS dotalis, Spieg.

LARGITER esse, Briss.

LARGITIO, id est,

LARGITIO, quod vix unquam gratuita est, Spieg.

LARGITIO proptie est expensa, Spieg.

LARGITIONES principis, Briss.

LARGITIONES sacrae pro thesautis munerationum principis, Briss. Prat.

LARGITIONALES tituli l. 12. Briss.

LARGITIONALES comitum apparitores, Cuiac. Prat.

LARIBUS, avitisque sepulcris carere. Spieg.

LARIDUM, ut Macrobius ait, Spieg.

LASCIVIA, incontinentia, Hot. Briss.

LASCIVIAE nomen non in homines modo sed in cetera quoque animalia cadit. Briss.

LASER in l. 5.


page 1501, image: s0751

Briss.

LASSERPITIUM quod Graeci s1i/ fion vocant, Briss.

LATA vel latior culpa in l. 32. Briss.

LATA culpa est, Prat.

LATA fuga, Spieg. Prat.

LATA negligentia, Briss.

LATERALIA viatoria (alii lateraria) capsulae videntur esse in quibus ad ephippium utrinque loro suspensis ea, Got. Prat. Hot. Briss.

LATERANI, dicuntur satellites,

LATERANUS, nomen proprium Consulis Romani. Spieg.

LATERCULUS est cameta deputata ad thesaurum principis accipiendum,

LATERCULUM et Laterculensis:

LATERE hoc,


page 1503, image: s0752

Briss. Hot.

LATERCULUM, codex in quo civilium et militarium dignitatum administrationumque ratio, Cuiac. Prat. Briss.

LATERCULENSIS appellabatur cui Laterculi cura et custodia mandata erat, Briss.

LATERCULENSFS quipraeerant codicib. edendis, Prat.

LATERE, id est, Briss.

Ex LATERE sive ex transverso venire coniungive nobis dicuntur fratres, Briss. Prat.

LATERES, simpliciter non significant lapides, Spieg. Prat.

LATERES Isidor. l. 25. Briss.

LATI clavi meminit l. 43. Briss.

LATIA duo in Iure legi scribit Servius in illud Virgilii: Prat.

LATINA pro lingua Latina l. 11. Briss.

LATINA libertas dicta est,

LATINAE feriae. Prat. Hot.

LATINAE feriae ea de causa a [orig: ] Superbo rege institurae fuerunt ut quemadmodum Latini rerum publicarum causa ad lucum Ferentinae convenirent,

LATINE loqui, Spieg.


page 1505, image: s0753

Turneb.

LATINE scire l. ult. . ult. ff. de aedil. Briss.

LATINI, dicti sunt quidam populi, Alcia. Spieg.

LATINITATIS ius, Spieg.

LATINI Iuliani liberti dicebantur olim, Hot. Prat.

LATINI et Dedititii libertini, Spieg.

LATINITAS, pro latino sermone: Spieg.

LATINORUM duo erant genera, Briss.

LATINITAS . ult. Instit. Briss.

LATINITATE donari, Briss.

LATINORUM libertorum origo quae fuerit,


page 1507, image: s0754

Hot.

LATIUS vivere dixit Ulpian.

LATITARE dicuntur, Spieg.

LATITARE est, Briss.

LATITARE plane dicitur qui se occultat, Briss.

LATITATIO, id est,

LATOMIAE apud antiquos locus dicebatur,

LATOR, pro tabellario reperitur apud Sueton. Spieg.

LATOR legis, Spieg.

LATRO, obsessor viarum, Spieg.

LATROCINIUM a [orig: ] furto separatur,

LATRONES quasi Laterones,


page 1509, image: s0755

Briss.

LATRONES sive Latrunculi appellantur, Briss. Prat.

LATRONUM leges Cicero appellavit,

LATRUNCULATOR in leg. 61.

LATRUNCULATOR in iure iudex, Alcia. Spieg.

LATURUM nomen meum. Spieg.

LATUS, ait Isidor. Briss.

Hoc LATERE pro hac parte,

ALATERE seu ex latere, Briss.

LATUS CLAVUS, senatorii ordinis insigne erat:

LATUS clavus, Got.

LATUS digitus, Spieg.

LAVARE veteribus significat corpus, Briss.

LAVATIONEM Ulpian. Hot.

LAVACRUM, stubam,


page 1511, image: s0756

Spieg.

LAVACRUM pro balneo, Briss.

LAVERNA eadem quae Diana,

LAUDARE, antiquo verbo iuris, Alcia. Prat.

LAUDARE auctoritatem,

LAUDARE cum exceptione,

LAUDARE leges pro eo,

LAUDARE testem, Turneb. Prat.

LAUDATAONIS vocabulo, Spieg.

LAUDATOR huius propositi. Spieg.

LAUDE dignum dicere, Spieg.

LAUDIMIUM, quidam accipiunt praemium illud, Prat. Spieg.

AUDOMINIUM. De hoc fieri mentionem in l. dimortio. Spieg.

LAUDUM est sententia arbitrorum super eo, Spieg. Prat.

LAVERNAE. plagiarii sunt, Got.

LAUREATAE tabellae,

LAUTIA, lautiorum:

LAUTICA dicuntur, Spieg.

LAUTIORES serui,

LAUTIUS. In eo quod ab Ulpian. Briss.page 1513, image: s0757

LAUTUMIAE (sic Pand. Flor. scriptum habent) Asconio in 3.

LAXAMENTUM, sive Laxitas, Spieg.

LAXAMENTUM legis Cicero pro Cluentio vocat,

LAXAMENTUM temporis,

LAXARE, et Adstringere,

LAXITAS, est naturalis libertas animantium.

LAXIUS tempus pro longius, Spieg.

LAZICUS. Iustinianus in Novel. Constit. 43.

LE.

LEBIDA, urbis nomen, Got.

LECTICA, cathedra et sedes, Nebriss. Spieg.

LECTICARIA. Vide,

LECTICA consularis Corn. Tacito. Prat.

LECTICARII serui, Briss.

LECTICARII etiam, Briss.

LECTISTERNIUM ritus supplicandi diis Romae frequentissimus,

LECTISSIMI, pro egregiis et eximiis usurpantur a [orig: ] Ciceron. Spieg.

LECTUS Iudex a [orig: ] Cicer.

LECTO teneri,

LECTORIS officium, Got.

LBCTORES in Clericis numerantur l. 6.

LECTULUS. Cic. invectiva quarta distinguere vide. Spieg.

LECTUM, neutro genere protulit Ulpia. Spieg.

LEGALIS scientia est res sanctissima.

LEGANDI verbum, Spieg.

LEGARE ex testamento aliquid. Briss.

LEGARE, idem est quod decernere, Alcia. Spieg.

LEGARE a [orig: ] filio.

LEGASSET uti quis suae rei,page 1515, image: s0758

LEGATA electione serui, Spieg.

LEGATARII a [orig: ] parte.

LEGATARIUS cui segatum datum est. Briss.

LEGATI, inquit Varro li. 4. Briss.

LEGATI Caesaris praesidum nomen sibi vendicant l. 1. Briss.

LEGATIO libera, Got. Spieg.

LEGATIO, ipsum munus et officium,

LEGATI sacrosancti.

LEGATIONES liberae dicebantur, Hot.

LEGATIS seruis exceptis negotiatorib. Spieg.

LEGATIVUM est Viaticum,

LEGATOR est qui aliquid legat. Spieg.

LEFATORUM genera tria in libris nostris reperiuntur.


page 1517, image: s0759

Prat.

LEGATUM dicitur a [orig: ] lege, Briss.

LEGATUM, ut vult Florentinus,

LEGATUM est quod legis modo id est, Hot.

LEGATUM annuum, Spieg.

LEGATUM annuum relictum sine adiectione summa.

LEGATUM ademptum est illud, Briss.

LEGATUM caducum varie dicitur.

LEGATUM et donatio causa mortis quomdo differant.

LEGATUM factum Titio de possessionibus in gaudimentum,

LEGATUM in aliena voluntate poni potest, Spieg.

LEGATUM inutile in sex casibus locum obtinet. Spieg. Prat.

LEGATUM operarum et ususfructus differunt.

LEGATUM pium,

LEGATORUM olim genera quatuor erant: Briss.

LEGATORUM stipulatio l. 29. Briss.

LEGATUM per damnationem, Spieg.

LEGATUM pcr sinendi modum, Spieg.

LEGATUM per vendicationem dicebatur,


page 1519, image: s0760

Spieg.

LEGATUM praeceptionis, Alcia. Spieg. Prat.

LEGATUM praesens, Spieg.

LEGATUM relictum in singulos annos, Spieg.

EXEMPLA ALIQUOT LEG ATORV M iuxta Alphaheti seriem collecta. lector prudens rem ipsam expondat.

Ad quemcumque ex testamento meo,

Aeliae Dorcadi matri meae dari volo, Spieg.

Agri plagam, Spieg.

Amplius, quam Titio legavi,

A quibus (scilicet libertis) praestari volo heredi ex reditu eius fundi decem per annos singulos usque ad annos triginta quinque a [orig: ] die mortis meae,

A te autem fili carissime, Spieg.

A te peto Sei, Spieg.

A te peto, Spieg.

A te Petroni peto,

A te haeres peto, Spieg.

A te peto marite, Spieg.

A te Maevi ex reditu fundi Speratiani praestari volo Arrio Pamphilo, Spieg.

A te autem Maevia filia carissima peto, Spieg.

At a [orig: ] te Seia peto, Spieg.

A te autem Sei peto,

A te peto Cai Sei, Spieg.

A te peto uxor, Spieg.

A te uxor carissima peto, Spieg.

A vobis quoque ceteri heredes peto, Spieg.

A vobis peto,

Attiae, donec nubat, Spieg.

Auibus legatis, Spieg.

Balneas legatae domus esse portionem, Spieg.

Caius Seius pronepos meus haeres mihi esto ex semisse bonorum meorum, Spieg.

Caio Seio illud et illud haeres meus dato:


page 1521, image: s0761

Spieg.

Centum, quae in arca habeo, Spieg.

Civibus meis do lego chirographum Caii Seii.

Constitui, darique volo Callimacho mercedis loco decem milia denarium. Spieg.

Corpus meum uxori meae volo tradi sepeliendum in fundo illo, Spieg.

Cui bis legavero,

Cum his, Spieg.

Cum is in tutelam suam pervenerit. Spieg.

Cum morietur ipse seruitus.

Cum omnibus quae domi sunt.

Cum pater moreretur.

Cum volet,

Cum voluerit, Spieg.

Dacty liothecam meam et si quos praeterea annulos habeo, Spieg.

Item dare damnas esto. Spieg.

Damnas esto haeres, Spieg.

Decem quae in arca habeo,

Decem aut quindecim haeres dato, Spieg.

Domina sanctissima, Spieg.

Domo instructa, Spieg.

Domum meam cum horto applicito libertis meis concedi volo,

Domum, quaeque mea ibi erunt, Spieg.

Et domus eam partem, Spieg.

Dulcissimis fratribus meis, Spieg.

Eisque mancipiis, Spieg.

Equis legatis,

Ex illo dolio amphoras decem, Spieg.

Et peracto quinquennio, Spieg.

Felici, quem liberum esse iussi, Spieg.

Fidei heredum meorum committo, Spieg.

Fidei heredum meorum committo, Spieg.

Fidei tuae committo filia, Spieg.

Fidei tuae committo Sempronia soror, Spieg. Spieg.

Fili contentus eris pro tuo, Spieg.

Filii filiaeque meaeibi sunto, Spieg.page 1523, image: s0762

Filiis maribus domum meam instructam,

Filia mea Crispina, Spieg.

Filia mea praecipiat,

Filiae, Pomponius de Legat.

Fornacator: Paul. Spieg.

Fundum in Appia cum ullico suo et contubernali eius et filiis dari volo,

Fundum meum illi do. Iabolenus, Spieg.

Fundum Cornelianum de nomine meo exire veto,

Fundum Trebatianum, Spieg.

Fundi Trebatiani reditus uxori meae quoad vivet,

Is enim fundus propter illam ad me pervenit. Spieg.

Haeres cum morietur,

Haeres meus aureos centum Licinio damuas esto,

Haeres dare damnas esto, Spieg.

Haeres meus damnas esto Lucio Titio, Spieg.

Haeres meus damnas esto dare aureos quinque: Spieg.

Haeres meus dato. Spieg.

Haeres meus illi fundum dato, Spieg.

Haeres meus Titio decem trima die dato.

Haeres meus Titio dato, Spieg.

Hoc amplius filio meo.

Hoc amplius Publia Clementiana percipiet sibi usumfructum quartae partis hereditatis meae,

Hoc amplius, Spieg.

Hortus quando domus legato continebitur,

Ille, aut ille haeres, Spieg.

Illi, aut illi, Spieg.

Illi cum illo habitationem lego,

Cum ita legatur, Spieg.

Illi, quantum plurimum per legem accipere potest, Spieg.

Illi si demeruerit, Spieg.

Illum tibi commendo. Spieg.

Illud, aut illud utrum elegerit legatarius, Spieg.

Infans dulcissima. Spieg.

In primis sciant heredes mei nullam pecuniam esse penes uxorem meam, Spieg.page 1525, image: s0763

Lances numero duas leves, Spieg.

Lecticarras octo, Spieg.

Libertis dari volo, Spieg.

Libertus medicus, Spieg.

Libertis meis omnibus alimentorum nomine singulis annuos denarios duodecim ab herede dari volo, Spieg.

Libertis meis,

Libertis libertabusque meis, Spieg.

Lucio titio praedia mea illa cum praetorio, Spieg.

Lucio Semptonio lego omnem hereditatem Publii Maevii.

Lucio Titio, Spieg.

Lucio Titio fundum Seianum, Spieg.

Lucio Titio marito meo,

Lucio et Titio eorumve cui fundum do, Spieg.

Lucio Titio tot,

Lucio Titio tritici modios centum, Spieg.

Lucio Titio auri pondo tria, Spieg.

Lucius Titius haeres meus, Spieg.

Lucius Titius et Caius Seius Publio Maevio decem dare damnas suntio.

Lucio Titio bono viro, Spieg.

Lucius Titius Seiae heredi suae, Spieg.

Lucius Titius haeres meus, Spieg.

Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo Iurisperito,

Mando filiae meae, Spieg.

Medico Sempronio quae viva praestabam, Spieg.

Maevi filii, Spieg.

Maevi et sempronii dulcissimi filii praecipitote omne, Spieg.

Maevio infanti alumno meo, Spieg.

Maevio liberto meo nihil de me merito dario volo lagenas vini vetusti centum quinquaginta, Spieg.

Multos duos, Spieg.

Nigidium, Titium, Spieg.page 1527, image: s0764

Nisi haeres meus voluerit, Spieg.

Non volo autem, Spieg.

Nullo modo praedium suburbanum aut domum haeres alienet. Heredis haeres alienavit. Spieg.

Omnibus libertis libertabusque meis cibaria et vestiaria, Spieg.

Omnibus libertis meis cibaria praestabitis pro arbitrio vestro: Spieg.

Omnibus autem libertis meis,

Omnib. quos, Spieg.

Ouium grege legato, Spieg.

Pamphilo liberto hoc amplius, Spieg.

Patrimonii mei reditum omnibus annis uxori meae dari volo. Spieg.

Pecuniam, quam Titio liberto meo et alumno legavi, Spieg.

Pertinent hi codicilli ad uxorem et filium. Spieg.

Peto a [orig: ] te domina vor, Spieg.

Peto a [orig: ] te filia, Spieg.

Peto a [orig: ] te filia mea,

Peto a [orig: ] te Titi,

Peto, cum morieris (licet alios quoque filios susceperis) Sempronio nepoti meo plus tribuas in henorem nominis mei. Spieg.

Peto ut fundum in meum Campanum Genesiae alumnae meae adseribatis ducentis,

Peto fundum meum ita, Spieg.

Peto Luci Titi, Spieg.

Pro uti velis coheredem tibirecipere in fundo Iuliano meo,

Quanta pecunia dotis nomine,

Praedia quae de eos ex bonis meis perventura funt, Spieg.

Praediolum meum dari volo libertis libertabusque meis, Spieg.

Praesentibus et consentientibus fratre et matre puellam nubere, Spieg.

Praestari volo Philoni, Spieg.

Proprietatem autem eorum,

Propter res universas, Spieg.

Publio Maevio dominule meo ab heredibus meis


page 1529, image: s0765

dari, Spieg.

Publio maevio omnes iuvenes,

Quae uxori meae iure donavero, Spieg.

Quanta pecunia ex hereditate Titii ad me pervenit, Spieg.

Quantam pecuniam haeres meus a [orig: ] Titio exegerit, Spieg.

Quantum haeres meus habebit, Spieg.

Quae a [orig: ] filio meo legavi, Spieg.

Quae Lucius Titius mihi debet,

Quae legata peto decuriones, Spieg.

Quae pecunia propter uxorem meam ad me pervenit,

Quas pecunias legavi, Spieg.

Quaeque eius causa parata sunt, Spieg.

Quaecumque in legatis reliqui, Spieg.

Quos libertos meos,

Quaecumque primis tabulis dedi,

Qui meus, Spieg.

Quid quid in horrto meo erit, modo non sit legatarii dolo, Spieg.

Quidquid propter Titiam ad Seium dotis nomine pervenit,

Quidquid mihi Lucium Titium dare facere oportet, Spieg.

Quidquid in patria Gadibus possideo. Spieg.

Quidquid ex hereditate bonisve mies ad te pervenerit,

Quidquid erit,

Quidquid ex bonis meis ad te pernenerit, Spieg.

Quidquid ex hereditate mea ad te pervenerit, Spieg.

Quidquid ex hereditate supererit, Spieg.

Quidquid mei iuris est in illo fundo, Spieg.

Quisquis mihi ex suprascriptis haeres erit, Spieg.

Quisquis mihi alius ex supraferiptis cum patrono meo hereserit, Spieg.

Quisquis haeres mihi erit, Spieg.

Quisquis mihi erit haeres, Spieg.

Quisquis mihi heres erit, Spieg.

Quisquis mihi haeres erit, Spieg.

Quisquis mihi heres erit,


page 1531, image: s0766

Spieg.

Quisquis mihi Gallicanarum rerum heres erit,

Quisquis mihi liberorum. Spieg.

Quisquis mihi heres, Spieg.

Quisquis mihi heres erit,

Quisquis mihi heres erit, Spieg.

Quod serviet: Spieg.

Quod in rerum natura adhuc on sit,

Quod mihi Caius debet, Spieg.

Quod si adverius voluntatem meam facere voluerit, Spieg.

Quod si conditione supra scripta recipere legatum, Spieg.

Quod mihi Titius debet, Spieg.

Quod Titio infr. legavero, Spieg.

Rogo, restituas libertis meis,

Marcellus putavit, Spieg.

Rogo filia, Spieg.

Rogo fundum, Spieg.

Rogo fundum,

Rogo te Titi, Spieg.

Rogavit Titius, Spieg.

Marcellus de leg. 1. si quid relictum sit civitatibus, Spieg.

Item rogo, Spieg.

seiae uxori meae li omnes res, Spieg.

seio amico fidelissimo, Spieg.

seio servos decem do, Spieg.

seio, si mihi haeres non erit, Spieg.

sempronio,

sempronio alumno meo illud et illud. Spieg.

sempronio decem, Spieg.

sempronio mulierimae reddi iubeo ab heredibus meis centum aureos,

sempronius sumito praedia mea omnia, Spieg.

seruis Iurisconsult. Spieg.

si ad pubertatem pervenerit.

si aliter fecerit, Spieg.

si cui bis legavero,page 1533, image: s0767

si cui legetur, Spieg.

si existimauserit haeres, Spieg.

si filiaefamilias ita legatum sit, Spieg.

si ita Titio legetur, Spieg.

si nemo filiorum volet, Spieg.

si mei erunt, Spieg.

si morientur cum matre mea, Spieg.

si morte patris,

si Netua consul factus erit, Spieg.

si nupserit.

si primus mihi haeres non erit, Spieg.

si qua filia mihi gignitur, Spieg.

si quid in testamento: Spieg.

si quid cui liberorum meorum dedi, Spieg.

si (quod abominor) neque filia mea,

si sine sillis decedat. Spieg.

si stichus seiifactus,

si Titius heredi meo caverit centum Maevio se daturum, Spieg.

Si volueris, Spieg.

si mihi Maevia et Nigidia filiae meae heredes erunt, Spieg.

si te heredem solum instituam, Spieg.

sibiquie eos habere, Spieg.

si stichus et Dama serui mei in potestate mea erunt,

sticho servo meo haeres quinque dato: Spieg.

stichum sempronio do lege.


page 1535, image: s0768

Spieg.

stichum aut decem heredes danto.

Stichus nutricis meae nepos liber esto,

Taberna purpuraria. Spieg.

Tabernam meam,

Titio fundam do lego,

Titio cum Seio do lego. Spieg.

Titius et Seius heredes sunto: Spieg.

Titio silio nomina ex Calendario,

Titio fundum detracto usufructu,

Titio Seiana praedia, Spieg.

Titio Stichum do lego, Spieg.

Titio usumfructum fundi lego: Spieg.

Titio hoc amplius dari volo decem aureos,

Titio centum aureos haeres praesenti dato.

Titia uxor mea tantulam Partem habeat,

Titiae textores meos omnes, Spieg.

Titiae amplius,

Titiae uxori meae quanta pecunia ad me ex stipulatione dotis eius nomine pervenit,

Stichum aut Pamphilum, Spieg.

Stichus, si decem Titio dederit, Spieg.

Stichus liber esto:

Te Titi fideiquie tuae committo, rogo, Spieg.

Te rogo Luci Titi, Spieg.

Te fili rogo, Spieg.

Tite fili hoc amplius de medio sumito legata mea,

Ut habeant, unde se pascant. Spieg.

Ventrem cum liberis in possessionem esse iubeo.

Veto autem aedificium die nomine meo exire:

Vina mea, Spieg.

Volo praedia dari libertis meis. Spieg.

Volo, ut omnia quae subiecta sunt, Spieg.

Uxori praeter id,

Uxori meae usumfructum lego bonorum meorum, Spieg.

Uxor mea,

Uxori meae, Spieg.

Uxori meae,

Uxori causa parata.


page 1537, image: s0769

Spieg.

Uxori meae vestem, Spieg.

Uxori meae laterlia mea viatotia, Spieg.

Finis Legatorum.

LEGATUS dicitur ille, Briss.

LEGATUS mandata sibi iurisdictione,

LEGE agere,

LEGE hac, Spieg.

LEGE obvenire,


page 1539, image: s0770

Spieg.

LEGE rogatum est,

LEGE vendere,

LEGE antiqua, Old. Prat.

LEGE iudiciaria quid disponeretur,

LEGEM aedium dixit Paul. Briss.

LEGBM dicete in l. 10.

LEGEM dici dati, Briss. Prat.

LEGEM dare contractui est formam dare,

LEGEM dominati vult Aristoteles, Old. Prat.

LEGEM Graeci olim, Old. Prat.

LEGEM, hoc est,

LEGEM Locris fuisse Demosthenes scribit, Old. Prat.

LEGEM naturae appellant Theologi rationem communem, Spieg.

LEGEM saltui datam dicit Gordianus in l. 2. Briss.

LEGEM scripturus magistratus, Hot.

LEGEM venditionis, Briss.

LEGERE vulgari significatione est scriptum aliquid oculis perspicere, Briss.

LEGERE aliquid contingit tribus modis:page 1541, image: s0771

LEGES agris dicuntur de eorum conditionib. l. 1. Briss.

LEGES aranearum telis non oporter esse fimiles, Prat.

LEGES cancellos eleganter Isocrates appellat, Old. Prat.

LEGES condere, Spieg.

LEGES, Dei verbo confirmatae, Old. Spieg.

LEGES 12. Tab. appellatae sunt ex accidenti. Hot.

LEGES ex plicantem semper rationem dubitandi (sic enim vocant) et decidendi ostendere oportet, Old. Prat.

LEGES ferebantur, Hot.

LEGES humanae. Vide supra,

LEGES mulctatiae.

LEGES municipales vocantur, Briss.

LEGES necessariae in Republica: Old. Prat.

LEGES naturae, Old. Spieg.

LEGES perpetuas,

LEGES Romanorum, Old.page 1543, image: s0772

LEGES scriptae sunt propterea, Old. Prat.

LEGES scriptas habere necessarium, Old. Prat.

LEGES tenere non est verba earum scire,

LEGI, id est,

LEGI etiam milites et tyrones dicuntur, Briss.

LEGI derogare est,

LEGIBUS et praemia proposita sunt virtutibus, Spieg.

LEGIBUS solvere, Spieg.

LEGIBUS solutum esse, Prat.

LEGIBUS Mosis multas in suas leges transtulit Solon.

LEGIO dividebatur in decem cohortes, Prat.

LEGIO, incerto numero militum et peditum constabat. Spieg.

LEGIONEM tamen ad quatuor milia initio redactam,

LEGIO ait Isidor. lib. 9. Briss.

LEGIO a [orig: ] legendo, Prat.

LEGIONUM cognomenta vatia nemo Dione Niceo clarius diffusiusque explicavit lib. 55. Alcia.

LEGIS vocabulum lurisconsultis accipitur non semper eodem modo et significatione.


page 1545, image: s0773

Briss.

LEGIS multiplex est acceptio.

LEGIE actio, Spieg.

LEGIS actio quid,

LEGIS ferendae locum interdum Prata Flaminia,

LEGISLATORIS boni officium in bis duob. Old. Spieg.

LEGIS mens et verba, Spieg.

LEGIS officium et natura est, Spieg. Prat.

LEGIS perlatae vis erat summa:


page 1547, image: s0774

Hot.

LEGIS non solum maxima, Hot.

LEGIS rogandae forma apud romanos haec erat: Old. Prat.

LEGIS textus omnem dubitationem tollit. Spieg.

LEGIS virtus est, Prat.

LEGITIMA, est portio hereditatis,

LEGITIMA est quarta portionis ab intestato debitae,

LEGITIMA adscendentium seu parentum, Prat.

LEGITIMA aetas, Hot. Prat.

LEGITIMA conventio est, Spieg.

LEGITIMA crimina, Briss.

LEGITIMA generaliter dicuntur omnia, Prat.

LEGITIMA hereditas proprie dicitur,

LEGITIMA hereditas, Briss.

LEGITIMA homnis aetas, Spieg.

LEGITIMA interpellatio quaenam dicatur, Spieg.

LEGITIMA iudicia, Spieg.

LEGITIMA latitudo in l. 13. Briss.

LEGITIMA liberorum dicebatur olim pars hereditati


page 1549, image: s0775

quarta: Hot.

LEGITIMA liberorum olim erat, Prat.

LEGITIMA nepotum variat. Prat.

LEGITIMA observatio, Briss.

LEGITIMA poena in l. 7. Briss.

LEGITIMA quantitas in l. 25. Prat. Briss.

LEGITIMA transversalium, Hot. Prat.

LEGITIMA tutela dicitur, Hot. Prat.

LEGITIMA verba dicuntur, Prat.

LEGITIMA uxor, Prat. Briss.

LEGITIMAE actiones legibus proditae et ex iure civili descendentes. Briss.

LEGITIMAE usurae dictae sunt centefimae, Hot. Got.

LEGITIMAE cognationes, Briss.

LEGITIMAE nuptiae, Briss.

LEGITIMAM debere,

LEGITIMARUM actionum verbo, Spieg.

LEGITIMATIO estlegis actio,page 1551, image: s0776

LEGITIMATIONIS quod nulla apud ICtos mentio fiat,

LEGITIMATIONS vel th=s2 gihsio/thtos2 duos Iustinian.

LEGITIME consistere potest, Old. Spieg.

LEGITIME, idem est quod iuste, Spieg.

LEGITIME natus, Old.

LEGITIME ordinati inscriptionum libelli dicuntur, Briss.

LEGITIMI dies, Old.

LEGITIMI dies dicebantur, Briss.

LEGITIMI heredes passim appellantur, Prat.

LEGITIMI liberi naturalibus oppositi eos significat, Briss.

LEGITIMI Cives, Briss.

LEGITIMI; quibus legitima potuit deferri hereditas. Old.

LEGITIMI testes, Briss.

LEGITIMI tutores sunt, Briss.

LEGITIMOS actus quosdam enumerat lex 78.

LEGITIMUM quod lege aliqua vel Senatuseonsulto introductum, Briss.

LEGITIMUM ius dicitur,

LEGITIMUM spatium in l. 14. Briss.

LEGITIMUM tempus in leg. 8. Briss.

LEGITIMUM tempus in l. 5. Briss. Briss.

LEGITIMUM tempus luctus. l. 8.

LEGITIMA tempora apud Quintilian. Briss.page 1553, image: s0777

LEGITIMUM testimonium Connanus dici ait,

LEGITIMUS, Gesetz lich ordentlich,

LEGITIMUS curator ad quem e [orig: ] lege 12. Briss.

LEGITIMUS haeres pro parte factus. Spieg.

LEGITImUS modus in l. 3. Briss.

LEGITImUS modus honorarii in singulis causis usque ad centum aureos l. 1. Briss.

LEGITIMUS numerus in l. 2.

LEGITIMUs numerus apud Paul. Briss.

LEGITIMUS status,

LEGULAE sunt viriolae,

LEGULEIUS, in legibus versatus. Prat.

LEGULUS Vatro libr. 4. Prat.

LEGUM correctio magnopere fugienda est; Prat.

LEGUM obse vato, Prat.

LEGUM studiosi relicto Latinae liaguae nitore,

LEGUM tabulas Mosen a [orig: ] Deo accepisse,

LEGUM usus ad formandos hominum mores pertinet: Prat.

LEGUMEN est fruges sine aristis,

*leipoma rto/rion, Atheniensib. Prat.

LEMNISCI dicebantur fasciolae ex coronis longis pendentes Hinc longas coronas quidam dici putant lemniscatas.

LEMURIA, dicta sunt parentalia,

LENAS, ait Ulp.

LENES vasis est genus,page 1555, image: s0778

LENITAS. Proniores ad lenitatem quam severitatem ivices esse debent. l. 11.

LENITUDO, l. unic. Prat.

LENO Lenocinati pertranslationem blanditi est. Got.

LENO est, Briss.

LENOCINII crimen contrahit maritus, Briss.

LENOCINIUM facere,

LENTUM debitorem cicero vocat eum, Prat.

LENUNCULI actuariae naves quas Graeci pro/plous2,

LEONINA societas est, Spieg. Tiraq.

LEONINA lex, Imperatotis Leonis. l. 38.

LEPADNA, Graeci dicunt corialata circa pectus equorum.

LEPRA duplex est:

LAESUM ius, Spieg.

LESSI voce lex decemviralis usa est,

LEVAMENTUM in l. quoties. Prat.page 1557, image: s0779

LEVARI vel onerari culpa, Spieg.

LEVATO velo cognoscere. Spieg.

LEVEM culpam praestat, Briss.

LEVEM esse, Briss.

LEVIDENSE munus, Spieg. Prat.

LEVI brachio quid facere,

LEVIORES usuras I, c. in l. tutor.

LEVIR in l. non facile. Prat. Hot.

LEVIS castigatio duntaxat concessa est docenti. Spieg. Prat.

LEVIS febricula, Spieg.

LEVIS offensa non adimit legatum. l. 3. Spieg.

LEVITAE ex nomine authotis sunt vocati.

LEVITER, pro parum,

LEVISSIMA l bertatis conditio intelligenda est, Briss. Prat.

LEVISSIMA semptura in libertatibus ea intelligitur quae manumisso faciliot est. l. 5.

*lei/yana, reliquiae Hatmenopulo,

LEX est mens sine cupiditate,

LEX, generale nomen est, Old.

LEX est creatura et ordinatio Dei, Prat.

LEX basilikh\ id est,

LEX naturae, Prat.

LEX, (ut definit Papinianus l. I. ff. de legib.)


page 1560, image: s0780

Prat.

LEX ptima iuris civilis species,

LEX (inquit Ateius Capito) est generale iussum populi,

LEX aut Rogatur,


page 1561, image: s0781

Hot. Prat.

*lhci/arxoi Magistratus quidam Athenis qui tum alios tum eos, Prat.

*l*h*c*i*a*r*x*i*k*o*n autem est (sicut annotavit eleganter et scite Budaeus, ut erat Latinae iuxta ac Grecae linguae perit ssimus Mercurins) ei)s2o(/e)ngra/fento oi( qeles1sqe/ntes2 tw= pai/dwn oi(=s2 e)ch=n h)/dh ta\ patrw/|a oi)konomei=n.

LI.

LIEARE, est sacr ficristicare. Old. Prat.

LIBELA in l. iudices. 9. Prat.

LIBELLARIA concessio dicitur, Old. Spieg.

LIBELLARIA, pro allode, Prat.

LIBELLARIUM apud Cicer. Prat.

LIBELLARIUS a [orig: ] libello,

LIBELLARIUS contractus, Prat.

LIBELLARIUS Contractus est,

LIBELLUS est scriptura,

LIBELLUS est quaedam scriptura,

LEBELLUS, est formula scripti complectens actionem,page 1563, image: s0782

LIBELIORUM autem vatiae sunt species: Briss.

LIBELLUS appellatur commentarius in sacras literas cap. 2. Prat.

LIRELLUS appellatur quem maritus uxori, Prat.

LIBELLUS appellatur evam Scheda intimatoria, Old. Spieg. Prat.

LIBELLUS censetur ineptus, Old. Prat.

LIBELLUS dicitur oratio consultoria, Old. Prat.

LIBELLUS aut est summarius:

LIBELLI requisita necessaria sunt quinque,

LIBELLUS pro tabella fideicommissaria,

LIBELLUS appellatur scheda supplex, Prat.

LIBELLUS terum. l. si ego Seiae. Prat.

LIBELLUS pro assertoria epistola accipitur, Prat.

LIBELLUS dicitur qui iudicis recusandi causa porrigitur a [orig: ] litigatoribus,

LIBELLI appellatorii, vocantur porrecti ab eo, Prat.

LIBELLUS Absolutus est, Prat.page 1565, image: s0783

LIBELLUS dubius interpretatur secundum intentionem libellantis.

LIBELLUS familiae. l. 99. Prat.

LIBELLUS conventionis.

LIBELLUS famosus dicitur scriptura famosa, Spieg.

LIBELLUS memorialis,

LIBELLUS positionalis, Old. Spieg.

LIBELLUS, syllogismus quidam iuridicus est, Old. Spieg.

LIBELLENSES sunt, Prat.

LIBELLOS agere, Prat.

LIBELLOS deicere, Prat.

LIBER. Omnes homines auf sunt liberi,

LIBERORUM HOMINUM plures sunt differentiae.page 1567, image: s0784

LIBER singulari numero, pro nato apud Iust. Hot.

LIBER dicitur is, Hot.

LIBER, pro certa parte operis, Spieg.

LIBER rationum, Spieg.

LIBER a [orig: ] fide,

LIBER homo. Spieg.

LIBER populus, Hot.

LIBERA administratio, Spieg.

LIBERA iurisdictio.

LIERA peculii administratione concessa, Briss.

LIBERA legatio, Briss.

LIBERALE responsum,

LRBERALI causa mann asserere dicebantur, Hot.

LIBERALIS causa.page 1569, image: s0785

LIBERALIA iudicia, Briss.

LIBERALIA, Ulpian. ait, Spieg.

LIBERALITAS, id est,

LIBERALITAS fraudulenta, Spieg.

LIBERALITATE frui dicitur is,

LIBERALIS nemo exsistio in necessitatib.

LIBERARE, libertate donare: Prat. Briss.

LIBERARE est luere, Prat.

LIBERARE praedia, Prat.

LIBERATIONIS verbum (ait Paulus) eandem vim habet, Prat. Briss.

LIBERE. et sine exceptione fideinssor promisisse intelligitur. Spieg.

LIBERI alii dicuntur legitimi,

LIBERI, nedum filii,

LIBERI a [orig: ] Graecis,

LIBERI, semper plurativo numero profertur. Old.

LIIBERI quod ad Sctum Tertullianum attinet, Spieg. Prat.

LIBERI populi et liberae Civitates,

LIBERI populi, Prat.

LIBERI et heredes.page 1571, image: s0786

LIBERI et posteri.

LIBERORUM appellatione nepotes et pronepotes, Old. Prat.

LIBEROS in contra tabulas bonorum possssione accipimus, Briss.

LIBEROS Senatorum accipere debemus,

LIBEROS habere qui dicantur ostendit Alex. Spieg.

LIBERTAS directa nuncupatur, Old.

LIBERTAS etiam avib. Briss.

LIBERTAS opponitur Seruituti. Hot.

LIBERTAS non privata,

LIBERTAS relicta videtur hisce verbis,

LIBERTATEM Cicero Paradoxis definit potestatem vivendi ut velis.


page 1573, image: s0787

Briss.

LIBERTATEM imponere dicunt noostri auctores. Briss.

LIBERTATIS appellatione contineri civitatem Romanam,

LIBERTAS Res inaestimabilis. Briss.

LIBERTAS pro ingenuitas, Prat. Hot.

In LIBERTATEM eripi, Prat.

LIBERTATEM imponere,

De LIBERTATE iudicium,

LIBERTI sunt, qui desierunt esse serui.

LIBERTI, qui dicuntur Orcini ab ipso defuncto sunt libertatem consecuti:

LIBERTI sunt, Prat.

LIBERTI admissionum, Prat.

LIBERTINI ab ingenuis ideo distinguebantur,

LIBERTINI sunt,page 1575, image: s0788

LIBERTINITAS, id est,

LIBERTINORUM et Libertorum appellatio,

LIBERTINORUM autem status tripertitus fuit:page 1578, image: s0789

LIBERTORUM appellatione etiam libertae continentur, Briss.

LIBERTUS ingratus dicitur is,

LIBERTUM in l. Iul. de adult. c. de Divortiis accipiemus etiam eum qui a [orig: ] patre, Briss.

LIBERTUM pro filio in numero singulari,page 1579, image: s0790

LIBERUM agere, Spieg.

LIBERUM praedium dicitur et quod nulli seruit, Briss.

LIBET, idem quod placet: Spieg.

LIBIDO, pro venereae voluptatis stimulis, Briss.

LIBIDO, pro voluntate interdum,

LIBIDINOSAE sententiae,

LIBITINA sumitur pro sepulturae impensis.

LIBITINARII Graece *nekrofo/roi kai\ nekroqa/ptai teste Ulpiano in l. quicumque.

LIBITINARIUS is dicitur, Got.

LIBITINARII dicti sunt a [orig: ] libitina, Nebriss.

LIBITINENSIS Porta apud Lamprid. Prat.

LIBONIANUM SCtum de falsis factum opinatur Hot. Prat.

LIBRA instrumeatum est, Spieg.

LIBRA quae et pondo dicitur, Hot.

LIBRA et aere librare.

LIBRAMENTA imponere,

Ad LIBRAMENTUM proprium viam redigere.

LIBRAM argenti constituunt quinque solidi:


page 1581, image: s0791

Spieg. Prat.

LIBRAm auri, Spieg. Prat.

LIBRARIA, librorum officinam seu librariorum tabernam et stationem significat apud Agellium li. 5. Briss.

LIBRARII in castris fuere Vegetio libr. 2. Prat.

LIBRARII inter decuriales urbis Romae ponuntur ab Imperatoribus lege prima de Decuriis urbis Romae in C. Theod.

LIBRARIUS vet. gl. Liberarius, Prat.

LIBRARIOS Graeci kalligra/fous2: Got.

LIBRARIOS caducariorum (quorum in l. 4. . eandem ff. de fideicommiss. hered. fit mentio) definit Got.

LIBRARIUS etiam non tam scriptor dicitur, Nebriss.

LIBRARIUS apud Romanos erat,

LIBRARIOS item, Spieg.

LIBRARE vulnera statius in Achilleide poetico more eleganter dixit,

LIBRATORES aquae, Prat.

LIBRATORES, id est, Spieg.

LIBRI eadem origo est,

LIBRIPENS, qui in mancipationibus stateram tenebat Gaio lib. 1. Briss. Prat.

LIBRIPENS, a [orig: ] libra,


page 1583, image: s0792

Old.

LIBRI improbatae lectionis,

LIBRI publici, Spieg.

LIBRIS Elephantinis diu scribi solita fuisse illa senatusconsulta,

LIBRI sibyllini,

LIBRORUM appellatione contineri omnia volumina,

LIBRUNI, Valla interpretatur partem operis, Spieg.

LIBRUNI, olim Romanis,

LICEAT, id est possit ire. Spieg.

LICENTIA, quandoque pro facultate, Briss.

LLCENTIA, Valle est, Spieg.

LICENTIA auferre pro auferendi in leg, 5.

LICENTIATT vulgo in scholis dicuntur, Hot. Prat.

LICEOR ceris, Prat.

LICERE, dicimus,


page 1585, image: s0793

Briss.

LICERE ire, agere, Spieg. Prat.

LACERE uti, Spieg.

LICERI, idem est quod licitari,

LICERI quandoque significat in licitationem ponere,

LICERI animose. Spieg.

LICET, pro quamvis, Spieg.

LICINNIA lege ei qui communi dividundo evitandicausa alienaverit, Briss.

LICINIOS Romani vocabant,

LICITANI colom. Cuiac. Got.

LICITARI, est saepe augere pretium. Old. Prat.

LICITATIO de aliis quoque rebus intelligi potest, Old. Prat.

LICITATOR, qui pretium offert in auctione pro re venali. Spieg.

LICITUM dicitur, quod iure licet, Spieg. Briss.

LICTOR r(abdou)xos, Prat.

LIGARE, hocest, Spieg.

LIGARE funes arboribus.

LIGATAE tabulae testamenti, Briss.

LIGATI videntur qui domi semper manere coguntur. Spieg. Prat.

LICATURA, quo quid ligatur.

LIGIUS homo, seu vasallus, Hot.


page 1587, image: s0794

Prat.

LIGNA cocta sunt, Goedd. Hot. Prat.

LIGNA mortua vulgus appellat arida sive illa caduca sint,

LIGNARII fabri in leg. 235. Briss.

LIGNATIONEM dixit Vitrunius lignorum struem et congeriem,

LIGNI appellatio generalis quidem est: Goedd. Briss.

LIGNORUM appellatione in quibusdam regionibus ut in Aegypto) ubi arundine pro ligno utuntur: Spieg.

LIGNUM, tabulae ligneae. Hot. Prat. Briss.

LIGUSTICON, vocabulum detorsit Galenus unius inversione literae, Briss.

LIMA est instrumentum fabrile et ferreum,

LIMEN dictum est,

LIMEN pro domo accipi posse,page 1589, image: s0795

LIMEN, ait Marcellus, Briss.

LIMENARCHAE, limena/rxai,

LIMINA lmperii non eo modo dicuntur, Spieg.

LIMINE, hoc est ingressu iudiciorum expelli, Spieg.

LIMINIUM. Cum postliminii vis, Spieg.

LIMITANEI milites:

LIMITARE iter apud Varron. Prat.

LIMITARE, partiri, Spieg.

LIMITATI agri appellabantur, Hot. Prat.

LIMITES, ut Sicul Flacc. in libr. de conditio. agror. scribit, Prat.

LIMITES etiam Romani Imper. Briss. Prat.

LIMITES in agris limitatis sunt, Got. Cuiac.

LIMITROPHI (Prateius Limitrophi) et Limitanci


page 1591, image: s0796

fundi, Prat.

LIMITROPHI autem dicuntur ii,

LIMUS apud Gellium lib. 12. Prat.

LINEA apud Antiquos funiculum significabat,

LINEA sanguinis et cognationis dicitur, Prat.

LINELLUS differt a [orig: ] Feudo, Spieg. Prat.

LINES, vasa fuisse videntur ad fontes pertinentia.

LINEUM, quod ad linum attinet. Spieg.

LINIFARII, l. 13.

LINO legato tam factum, Briss.

LINGVA, id est sermo,

LINGVA Romana, Spieg.

LINGVAM etiam Livius lib. 44 vocat terram in mare protensam specie linguae.

LINTEA vestis id est lino contexta.

LINIFICIA textrina linteae vestis, Briss.

LINTEI libri erant,

LINTEONES in l. 8.


page 1593, image: s0797

Briss.

LINTEARII, quorum meminit Ulpian. Spieg.

LIPPI, qui a [orig: ] Graecis glhmw=ntes2 kai\ lhmw=ntes2 dicuntur,

LIPPITUDO, oculorum ex stillis, Briss.

LIQUAMEN, dicitur pinguitudo abigne liquata, Prat.

LIQUERE dicitur quod constat. l. 5. Briss. Briss.

LIQUIDO, id est evidenter et manifeste,

LIQUIDO iurare in l. 18. Briss.

LIQUIDO compertum, Briss.

LIQUIDUM facere, Spieg.

Ad LIQUIDUM diem et consulem exquirere. Briss.

LIS, est iurgium, Prat.

LIS, est gravior quaedam controversia et dissentio, Spieg.

LIS etiam actionem significat sive in rem, Birss.

LIS aestimari dicitur, Briss.

LIS aestimari dicebatur,


page 1595, image: s0798

Hot.

LIS aestimata, Spieg.

LIS contestata dicitur, Hot.

LIS contestata fermulis ordinariisque iudiciis sublatis dicta est, Hot.

LIS contestata, Got.

LIS in iudicium et in condemnationem deduci dicitur. Briss.

LIS moritur, Briss.

Sic LIS mortur a [orig: ] ICtis nostris dicitur, Got.

LIS mota censetur, Got.

LIS penderenon dicitur, Spieg. Briss.

LIS vindiciarum est, Spieg.

LITANIA, litanei/a in l. 3 Cod. de haeret. Prat. Hot.

LITARI sacri ficiorum verbum est.

LITEM addicere,

LITE cecidisse dicitur Festo, Hot.

LITEM a [orig: ] causa separare videtur Imper. Prat.

LITEM aestimari adversus aliquem pluris vel non pluris,

LITEM capitis aestimandam petere dicebantur, Old.

TITEM in rem suam vertere, Old. Prat. Briss.

LITEM deseruisse dicitur, Got.

LITEM peter, Prat.

LITEM post contestationem solum dici, Spieg.

LITEM praeparassei in quaestione de inofficioso teffamento intelligitur, Briss.

LITEM sub iudice esse,


page 1597, image: s0799

Spieg.

LITEM suam facere dicitur, Briss.

LITEM suam facere iudex male iudicando propterea dicitur, Hot.

LITEM suam iudex facere tunc intelligitur, Spieg.

LITEM quoque suam iudex olim fecisse videtur, Briss.

LITERAE elementa significant, Briss.

LITERA dicitur,

LITERA mutui compassus sunt,

LITERAE refutatoriae in Nou. 134 c. 5. Got.

LITERA salutaris, Spieg.

LITERAE, pro instrumentis, Spieg.

LITERAE, pro perscriptionibus et pactis,

LITERAE, licet aureae sint,

LITERAE laureatae.

LITERAE compulsoriales.

LITERAE dimissoriae eo dicuntur, Goedd.

LITERAE naturalitatis quae dicantur,

LITERAM, R. Appius Claudius innenit,

LITERARUM sudia quantis laudibus et praemiis apud Romanos honorata sint, Old. Prat.

LITERARUM studiis fotus orbis iuvatur: Old.

LITERARUM divinitus in ditam maiestatem, Old.

LITERAS nescire aliud est, Hot.

LITERAS plane nescire in libris nostris dicuntur, Briss.

LITERAS antiquas in No. 47.


page 1599, image: s0800

Got.

LITERATOS pro peritis scribendi et legendi. Briss.

LITERATURA, literarum cognitio et scientia. Spieg.

LITERIS conventi accipiuntur, Briss.

LITERIS, pro scripsitis simpliciter Papin. Spieg. Prat.

LITHOTOMOS qui lapidem secat,

LITIOAT, qui iudicio certat et contendin,

LITIGATORIS temeritas unde deprehendatur,

LITIGASSE temere videri non potest is, Spieg.

LITIGIOSA res intelligitur, Prat.

LITIGIOSUS, hoc est, Spieg.

LITIGIUM pendens. Spieg.

LITIGO verbum,

LITIS appellatio una vulgaris,


page 1601, image: s0801

Goedd.

LITIS appellatio tam civilem quam criminalem poest complecti, Old.

LITIS aestimatio, Hot.

LITIS aestimatio.

LITIS autum aestimatio ad iudicem pertinet, Prat.

LITIS contestatio non est controversiae constitutie, Cuiac. Cuiac. Cuiac. Cuiac.


page 1603, image: s0802

Goedd.

LITIS contestatio dicitur: Hot.

LITIS contestatio originem traxit a [orig: ] libertate Romana: Hot. Old.

LITIS contestatio aliud est, Goedd.

LITIS contestatio necessaria est in iudicio. Hot.

LITURA. E, l. 1. Briss.

LITURARIOS pro Adversariis dixit Auson. Briss.

LITURGUS Graece dicitur, Alcia.

LITTUS solebat Aquilius Gallus per translationem definire qua fluctus eluderet, Briss.

LITVUS. De Lituo vide Macrob.

LIVORES. Vide,

LIXAE dicti sunt serui qui vilioris quaestus gratia Exercitum sequuntur,

LIXIVIUM, neutro, Spieg.

LO.

LOCARE est aliquid loco ponere.

LOCARE est utendum vel faciendum aliquid dare:

LOCARE domum, Old.

LOCARE seut ad bestias depugnet, Prat.

LOCARE Vectigal, Briss.

LOCARII apud Martialem sunt, Prat.

LOCARIUM apud Varronem lib. 4. Cuiac. Prat.

LOGATI actio sive actio ex locato,page 1605, image: s0803

LOCATIO conductio est contractus ex consensu,

LOCATIO, est personae vel rei ad usum facta concessio, Briss.

LOCATIONIS et Conductionis appellationibus promiscue veteres utebantur. Briss.

LOCATIO et conductio est contractus bonae fidei, Part. Hot.

LOCATI actio,

LOCATIONIS et conductionis verba bifariam usurpantur: Hot.

LOCATIO in longum aut longissimum tempus dicitur alienatio, Spieg.

LOCATIO perpetua.

LOCATIONIS contractum naturaiem et omnium gentium Paulus appellat in leg. 1. Spieg.

LOCATOR regulariter dicitur qui pretium accipit: Old. Spieg.

LOCI adiectio significat diversimode disponi, Prat.

LOCI, sunt argumentorum sedes, Prat.

LOCI appellatio,

LOCI appellatio et ad areas, Briss.

LOCI mulieris, Spieg.

LOCI servator.page 1607, image: s0804

LOCO plus petitur:

LOCO motus dicitur thesaurus,

LOCORUM varietates multae exsistunt: Briss.

LOCULI in l. 53. Briss.

LOCUPLES, firmus,

LOCUPLES fideiussor iudicio sistendi causa, Prat. Briss.

LOCUPLES hereditas, Spieg. Prat.

LOCUPLES reus intelligitur, Briss.

LOCUPLES est, Spieg.

LOCUPLETARI id est locupletior fieri.

LOCUPLETEM lex Papia desiniit, Prat.

LOCUPLETEM utique M. Crassus negabat esse, Briss.

LOCUPLETIOR generaliter dicitur is, Old. Spieg.

LOCUPLETIOR non videtur facta uxor pecunia sibi a [orig: ] marito in unguenta donata, Cuiac.

LOCUPLETIOR videtur factus tam qui penes se rem habet, Briss.

LOCUPLETISSIMUS. l. 52.

LOCUS, ubi quid collocari potest, Alcia. Spieg.

LOCUS, est fundi portio aliqua, Alcia. Spieg.

LOCUS est, Hot.


page 1609, image: s0805

Briss.

LOCUS non solum est id, Goedd.

LOCUS est duplex: Prat.

LOCUS, in l. aut facta ff.

LOCUS in l. 4. Briss.

LOCUS opacus, Spieg.

LOCUS facit,

LOCUS sacer dicitur locus consecratus.

LOCUS in quo Ius redditur. Briss.

*loga/rion. Ulp. l. 3. Alcia. Spieg.

LOGICE, appellatur ab Arist.

LOGISTA is ditur, Nebriss.

LOGISTAE sunt, Alcia.

LOGODAEDALUS, verborum nundinator inanis,

LOGOGRAPHUS. Alcia.

*lo/gos a)suli/as2: ius asyli in Nou. 17. 128. Prat.

LOGOS, Alb. ait, Spieg.

LOMBARDIA. Lombardia regio Italiae,

LONGA absentia oblivionem inducit,

LONGA consuetudo, Spieg.

LONCA manu traditum. Spieg.

LONGA peregrinatio apud Ulp. de procur. Spieg.

LONGE adverbium pro valde poni servius notar, Briss.

LONGE late que rem meliorem facere apud scaevolam. Spieg.

LONGe ab insidiis.

LONGE quandoque in insinitum, Prat.

LONGE lateque Ulp. in l. si habitatio. Spieg.

LONGE magis,

LONGE minus,

LONGINQUAE excursiones,

LONGINQUITAS soli,

LONGINQUO abfuturus,

LONOINQUO absens servus legatus requirendus.

LONGISSIMUM tempus est 30.

LONGUM silentium,

LONGUM tempus,


page 1611, image: s0806

Briss.

LONGUM esset dicere,

LONGISSIMUM vero tempus 30. Briss.

LOLIUM herbae genus,

LOLIUM inter frugum pestes aperte ponit Plin. Briss.

*lwpoeu/tai, Ulpiano sunt atrociores fures. Alcia. Spieg.

LOQUELAE vocabulum, Spieg.

LOQUI proprie hi dicuntur, Goedd.

LOQUI et Fari diversa facit Varro. li. 5. Briss.

LOQUI quando quis dicitur,

LOQUITUR res ipsa,

LORICATIO, tectorium est, Alcia. Prat.

LORICAS Vitruvius vocat.

LV.

LUBRICUM, secundnm GRammaticos dicitur, Spieg.

LUBRICUM pro loco lubrico.

LUBRICUM aetatis, Hot.

LUBRICUM adolescentiae, Briss.

LUCERES unde.

LUCRARI, est lucrum facere.page 1613, image: s0807

LUCRATIVA causa appellatur ex qua accipienti nihil abest, Briss.

LUCRATIVA possessio, Briss.

LUCRATIVI tituli sunt hereditas, Cuiac. Got.

LUCRIFACERE iniuriam, Spieg.

LUCRIFACERE dotem, Briss.

LUCROSUM, fructuosum, Hot.

LUCRUM a [orig: ] luendo dicitur, Alcia. Prat.

LUCRUM, est nomen generale, Old.

LUCRUM, ait Gothofr.

LUCRUM non intelligitur nisi omni damno de ducto:

LUCRUM amplecti qui velit, Spieg.

LUCRUM cessans, Spieg.

LUCRUM facere dicitur, Spieg.

LUCTATORES qui luctando certabant,

LUCUBRATIO, id est, Spieg.

LUCTUS Connano libr. 8.

LUCTUS indicia in l. 15. Cuiac.

LUCTUS, aegritudo ex eius, Spieg.

LUCUS dicitur, Old. Nebriss. Spieg.

LUCI silvae erant in conspectu villae fundique incaeduae diis consecratae,

LUCUMONES principes olim vocabantur Hetruscorum populi,

LUDERE Pila. Briss.

LUDIBRIO non debent esse leges,

LUDIBRIO habere silium vel servum. Briss.

LUDICRA ars,


page 1615, image: s0808

Spieg.

LUDIFICATIO, apud Impp. in l. cum de. C. de pact. Spieg.

LUDUS. Omnem scholam ludum dixere Romani:

LUDORUM species,

LUDUS aleae. Spieg.

LUDUS nefarius est, Got.

LUDUS noxius, Spieg.

LUDUS, poenae genus mediocre numeratur a [orig: ] Paulo lib. sent. capit. 17.

LUDUS iocumque intelligit Liu. libr. 28.

LUDORUM variae sunt differentiae: Briss.

LUDI Circenses (de quibus mentio fit in l. 12. . equitii. ff. de usu et habit. l. 1. ff. de mu n. et hon. l. 122. ff. de le ga. primo) iidem erant, Prat.

LUDI Palatini, Prat.

LUDI saeculares a [orig: ] saeculo, Hot.

LUDI Romani magni.page 1617, image: s0809

LUDI Scenici,

LUDIONES. Ludii,

LUDI Appollinares.

LUDOVICUS Romanus iurisconsultus nobilis, Prat.

LUERE, ut ait Apellus,

Post mihi non simili poenae commissa luetis.

LUERE tamem legislatori hoc tantum significat, Prat.

LUERE alias punire significat.

LUERE etiam purgare est, Prat.

LUITIO, nexus solutio. Prat.

LUI etiam dicuntur,

LUITIO pignoris.

LUGDUNENSIS colonia, Nebriss.

LUGERE, hoc est, Spieg.

LUGUBRIA in l. 8. Prat. Briss.

LUGUBRIA sumere oppo. Prat.

LUMBI, ea pars corporis esse dicuntur,page 1619, image: s0810

LUMEN. pro oculo, Briss.

LUMEN, pro luce,

LUMEN, id est, Got.

LUMEN et prospectus differunt: Briss.

LUMINUM autem seruitus ex communi ferme omnium sententia ceteris minus continet.

LUMEN unicum s1unekdoxikw=r, Prat. Hot.

LUMINA immirtere in l. 13. Briss.

LUMINUM seruitute constituta. Briss. Briss. Hot.

LUMINIBUS non offici, Spieg.

LUNA vicesima,

LUNATICI dicuntur, Spieg.

LUNATICUM morbum quidam explicant insaniae genus quo aegri per intervalla divexantur. Briss.

LUPATA frena sunt lupos habentia, Turneb.

LUPANARIUM, idem Iurisconsulti dicunt quod alii Lupanar.page 1621, image: s0811

LUPERCAL. Lupercal ludicrum Livius lib. 1.

LUPINUM, seu, Spieg.

LUSCITIONEM quibusdam dici Ulpian. Briss.

LUSCUM, Modest. Spieg.

LUSITANI. Paulus in princ. Spieg.

LUSORIE agere dictus,

LUSORIUM est derisorium, Briss.

LUSORIUM edictum, Prat.

LUSTRALE aurum de quo tit. Prat.

LUSTRALIS census Ulpian. Prat.

LUSTRALIS possessio id est Quinquennalis. Briss.

LUSTRAMENTUM, Hot. Prat.

LUSTRARE, idem est quod expiare,

LUSTRATIO classis,page 1623, image: s0812

LUSTRUM, tempus quenquennale. Prat.

LUSTRI Romani rationem Carolus Sigonius, Hot.

LUSUS inter ea numeratur, Spieg.

LUTARIUM, quod in luto degit. Spieg.

LUTEUS homo, Spieg.

LUTUM a [orig: ] luo est,

LUX pro publico.

LUX in dubia probationis,

LUX dignitatis. Briss.

LUXURIA, Latinis impensam profusam significat supervacaneamque rerum abundantiam:

LUXURIA, pro petulantia, Hot. Prat.

LUXURIA conviviorum et vestium: Briss.

LUXURIOSUS, opponitur homin. Prat.

LY.

LYCIA. Eius Papinianus meminit in . dulcissimis.


page 1625, image: s0813

Spieg.

LYCHNOBII a [orig: ] Pedone Albinovano graeca voce dicuntur,

LICHNUCHOS depravata vox est in C. Suetonii. Turneb.

LYCHN 1, in l. statuae. 245. Goedd.

LYMPHIONES pro ventosis et furibundis quidam exponunt.

LYMPHATI. Graeci nympholeptos vocant, Turneb.

LYNTRARII. leg. 1. Briss.

LYSITANIA pro Lusitania in leg. ult. Dig. de censib. Briss.

*lu/tron pecunia redemptionis qua venia recedendi impetratur.

LYTAE dicebantur, Prat.