December 2004 Ruediger Niehl markup
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell check - orthographical standardization performed
06/2005 Peter Stroebel markup
semi-automatic lemma-correction
05/2006; 06/2008; 06/2010; 12/2010; 02/2011 Antonio Javier Ortiz Cano; Reinhard Gruhl markup
largely revised


image: as0001

JOH. JACOBI HOFMANNI SS. Th. Doct. Profess. Histor. et Graec. Ling. in Academ Basil. LEXICON VNIVERSALE, HISTORIAM SACRAM ET PROFANAM Omnis aevi, omniumque Gentium; CHRONOLOGIAM AD HAEC VSQVE TEMPORA; GEOGRAPHIAM ET VETERIS ET NOVI ORBIS; PRINCIPVM PER OMNES TERRAS FAMILIARVM Ab omni memoria repetitam GENEALOGIAM; Tum MYTHOLOGIAM, RITVS, CAERIMONIAS, Omnemque Veterum Antiquitatem, ex Philologiae fontibus haustam; VIRORVM, INGENIO ATQVE ERVDITIONE CELEBRIVM Enarrationem copiosissimam; Praeterea ANIMALIVM, PLANTARVM, METALLORVM, LAPIDVM, GEMMARVM, Nomina, Naturas, Vires, Explanans. EDITION ABSOLVTISSIMA, Praeter Supplementa, et Additiones, antea seorsum editas, nunc suis locis ac ordini insertas, VBERRIMIS ACCESSIONIBVS, IPSIVS AVCTORIS MANV novissime lucubratis, tertia parte, quam antehac, AVCTIOR, LOCVPLETIOR: INDICIBVS ATQVE CATALOGIS REGVM, PRINCIPVM, POPVLORVM, TEMPORVM, VIRORVM ET FEMINARVM ILLVSTRIVM, ANIMALIVM, PLANTARVM; Tum praecipue NOMINVM, QVIBVS REGIONES, VRBES, MONTES, FLVMINA, etc in omnibus terris, vernacula et vigenti hodie ubique lingua appellantur; Caeterarum denique rerum memorabilium, ACCVRATISSIMIS INSTRVCTA. TOMVS TERTIVS Literas M, N, O, P, Q, continens. [gap: illustration] LVGDVNI BATAVORVM, Apud JACOB. HACKIVM, CORNEL. BOVTESTEYN, PETR. VANDER AA, et JORD. LVCHTMANS. MDC XCVIII. Cum peculiari Praepott. D. D. Ordinum Hollandiae et West-Frisiae Privilegio.image: as0002

[gap: blank space]

image: as0003

[gap: illustration]

page 435, image: s0435b

OLSPERGIUM nobilium puellarum coenobium, in valle, Austriacae ditionis, prope Rinfeldiam. An a Cadelocho, Arragoviae Comitis, qui sub Arnulpho Imperatore vixit, filio, quasi Cadolsperg, et corrupte Olsperg, dictum? Urstisio hist. Basil. ortum videtur ea [orig: ] aetate, qua [orig: quâ] religio Cistertiensium apud Burgundiae Cistertium pullulavit, A. C. 1098.

OLSSA oppid. Silesiae, cum titulo Ducatus 2. leuc. ab Vratislavia in Ortum, versus Poloniam. Hinc Olsensis Ducatus.

OLULIS Cretae urbs, Ptol. Olo, et Ololo Pineto. Altera Siciliae in ora [orig: orâ] Occidentali excisa, inter Soluntem, et Thermas, Himeriae.Idem. Olulo ad huc dicitur.

OLURUS oppid. Achaiae, non procul a Pallene, Steph.

OLUS [1] urbs Cretae; civis Oluntius, Steph.

OLUS [2] inter hortenses Aegyptiorum Does: Pythagoraeorum esca fuit, Plauto in Captivis, Actu 1. sc. 2. v. 80. Caena terrestris, Horatio Epod. od. 2. v. 18. Dapes inemptae. Iuvenal. Sat. 3. v. 228.

Vive brdentis amans, et culti villicus horti,
Unde epulum possis certum dare Pythagoraeis.

Et Sat. 15. v. 173.

Pythagoras cunctis animantibus abstinuit, qui
Tamquam homine et ventri indulsit non omne legumen.

Vide Laertium l. 8. Multi enim Antiquorum, ut Quintilianus Declam. 13. ait, tradiderunt, id Philosophorum genus omnibus epulis per mortem paratis abstinuisse. Quos imitatos, carnibus non vesci in communione Romana Carmelitas, sanctioris ac rigidioris vitae causa [orig: causâ], docet Polydor. Virg. de Inv. Rer. l. 7. c. 3. Sed opinionem hanc veterem falsam vocat A. Gellius l. 4. c. 11. Callimacho [orig: Callimachô] et Cicerone in partes vocatis. Plutarchus quoque l. 1. de Homero, Aristotelem scripsit eadem de Pythagoraeis memoriae mandasse [orig: mandâsse], quod videl. non edendis animalibus in genere, sed pauca [orig: paucâ] tantum carne quadam [orig: quâdam] abstinuerint. Quaeutut se habeant, certum tamen est Aegyptios, a quibus omnia fere Pythagoras hausit, certis quibusdam cibis, praecipue carne, sed et Oleribus, abstinuisse. Iuvenal. Sat. 15. v. 12.

-- Lanatis animalibus abstinet omnit
Mensa, nefas illis fetum iugulare capellae.

Sacerdotes inprimis et sacris initiati, qui, inanimis cibis acquiescere, partem religionis duxere [orig: duxęre]. Quos Brachmanes, apud Indos: Esseni, inter Hebraeos, aliique sunt imitati. Vide Georg. Hornium Histor. Philos. l. 7. c. 12. Magos vero oleribus solis et farina [orig: farinâ] vesci solitos, Cael. habet Rhodig. l. 13. c. 25. etc. De Olerum sepciebus passim: Vide et supra, voce Olera.

OLYBIUS praenon. Maximus, vir insignis, sed lucerna [orig: lucernâ], in eius monumento reperta [orig: repertâ], celebrior. Ita enim de illo Bernardinus Scardeonius, de Antiquit. Urbis Patavinae; Quis, inquit, sanae mentis Maximum Olybium connumerandum hic [orig: hîc] esseneget, atque a nobis inter Patavinos censendum? Quem constat, fuisse Virum maximae praestantiae, et summo [orig: summô] ingenio [orig: ingeniô] praeditum, quandoquidem tam admirablii arte lucernam concinnaverit: ut perpetuo [orig: perpetuô] fulgore lucens, mille et quingentos annos plus minus, Plutoni dicata, sub terram accensa remanserit: Nam annum circiter 1500. nostrae salutis, iuxta Atestem, municipium Patavinum, dum foderetur a rusticis terra solito [orig: solitô] altius. reperta est urna fictilis, et in ea altera urnula, in quaerat Lucerna adhuc ardens, inter duas ampullas, quarum altera erat aurea, altera argentea, purissimo [orig: purissimô] quodam [orig: quôdam] liquore plenas, etc. Paulo post utriusque urnae Inscriptiones recenset: et quidem in maiori hi versus legebantur,

Plutoni. Sacrum. Munus. Ne. Attingite. Fures.
Ignotum, est. Vobis. Hoc. Quod. In. Orbe. Latet.
Namque. Elementae. Gravi. Clausit. Digesta. Labore.
Vase. Sub Hoc. Modico. Maximus. Olybius.
Adsit. Fecundo. Custos. Sibi. Copia. Cornu.
Ne. Tanti. Pretium. Depereat. Laticis.

In altera minori:

Abite. Hinc. Pessimi. Fures.
Vos. Quid Vultis. Vestris. Cum. Oculis. Emissitiis.
Abite. Hinc. Vestro. Cum. Mercurio.
Petasato. Caduceatoque.
Donum. Hoc. Maximum. Maximus Olybius.
Plutoni. Sacrum. Facit.

De quorum verborum sensu, magna animorum contentione decertarunt [orig: decertârunt] hactenus Eruditi. Franc. Maturantius Perusinus Ep. ad Alphenum, Chymiae Artis elementa et materiam omnium, his ampullis clausam fuisse, statuit; cui Hermolaus Barbarus assensum praebet, aliiove quamplurimi. Alii vero, Olybium hunc, Virum inter Ethnicos sapientissimum, novum hoc monumenti genus, a nemine antea conditum, et posteris vix imitabile, sibi condidisse; in quo pulcherrima [orig: pulcherrimâ] quadam [orig: quâdam] Metaphora [orig: Metaphorâ] aeterni luminis, et aurei qrgenteique liquoris, quidnam in sepulchris manere opinarentur Veteres, insinuare voluerit, contendunt. Nimium Animam rationalem, cuius duaepost hominis obitum supersunt illaesae facultates, Intellectus atque Voluntas, quantum illa pulchre argento [orig: argentô] latice repraesentatur, haec aureo [orig: aureô] liquore; ipsarumque post mortem hominis aeterna operatio lumine perpetuo [orig: perpetuô] lychni incombuss ibilis etc. Vide hac de re pluribus disserentem Fortun. Licetum de Lucernis Antiquorum passim, inprimis vero l. 1. c. 9. et l. 2. c. 12.

OLYBRIUS Flavius Anicius, Consul Roman. cum Probino, An. Urb. Cond. 1148. tanto apud Leonem Imperator. in pretio, ut ei Placidiam, Valentiniani filiam, a Genserico remissam, uxorem dederit. Successit dein Anthemio, ope Ricimeri, septimo [orig: septimô] post mense caesus a Gothis, Glycerio [orig: Glyceriô] ci surrogato [orig: surrogatô], A. C. 472. Pater Iulianae, quae Areobindo, quem populus Anstasio substituere volebat, nupsit. Cassiodor, in Chron. Marchellin. Claudian. in Prob. et Olyb. Consulatu, v. 29.

------ Veteris quis facta Probini
Nesciat, aut nimias laudes ignoret Olybri?

Nic. Lloydius.