December 2004 Ruediger Niehl markup
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell check - orthographical standardization performed
06/2005 Peter Stroebel markup
semi-automatic lemma-correction
05/2006; 06/2008; 06/2010; 12/2010; 02/2011 Antonio Javier Ortiz Cano; Reinhard Gruhl markup
largely revised


image: as0001

JOH. JACOBI HOFMANNI SS. Th. Doct. Profess. Histor. et Graec. Ling. in Academ Basil. LEXICON VNIVERSALE, HISTORIAM SACRAM ET PROFANAM Omnis aevi, omniumque Gentium; CHRONOLOGIAM AD HAEC VSQVE TEMPORA; GEOGRAPHIAM ET VETERIS ET NOVI ORBIS; PRINCIPVM PER OMNES TERRAS FAMILIARVM Ab omni memoria repetitam GENEALOGIAM; Tum MYTHOLOGIAM, RITVS, CAERIMONIAS, Omnemque Veterum Antiquitatem, ex Philologiae fontibus haustam; VIRORVM, INGENIO ATQVE ERVDITIONE CELEBRIVM Enarrationem copiosissimam; Praeterea ANIMALIVM, PLANTARVM, METALLORVM, LAPIDVM, GEMMARVM, Nomina, Naturas, Vires, Explanans. EDITION ABSOLVTISSIMA, Praeter Supplementa, et Additiones, antea seorsum editas, nunc suis locis ac ordini insertas, VBERRIMIS ACCESSIONIBVS, IPSIVS AVCTORIS MANV novissime lucubratis, tertia parte, quam antehac, AVCTIOR, LOCVPLETIOR: INDICIBVS ATQVE CATALOGIS REGVM, PRINCIPVM, POPVLORVM, TEMPORVM, VIRORVM ET FEMINARVM ILLVSTRIVM, ANIMALIVM, PLANTARVM; Tum praecipue NOMINVM, QVIBVS REGIONES, VRBES, MONTES, FLVMINA, etc in omnibus terris, vernacula et vigenti hodie ubique lingua appellantur; Caeterarum denique rerum memorabilium, ACCVRATISSIMIS INSTRVCTA. TOMUS SECVNDVS Literas D, E, F, G, H, I, K, L, continens. [gap: illustration] LVGDVNI BATAVORVM, Apud JACOB. HACKIVM, CORNEL. BOVTESTEYN, PETR. VANDER AA, et JORD. LVCHTMANS. MDC XCVIII. Cum peculiari Praepott. D. D. Ordinum Hollandiae et West-Frisiae Privilegio.image: as0002

[gap: blank space]

image: as0003

[gap: illustration]

page 506, image: s0506a

HETTAN praedium, distans ab Hierosolymis duobus schoenis, h. e. stadiis 120. hortis et inductis fontibus amoenum, simul et opulentum, est in tribu Ephraim.

HEVA prima mulier creata a Deo. Gen. c. 3. v. 20. Lat. viva, vel vivens.

HEVAEUS fil. Chanaan. Gen. c. 10. v. 17. a quo populi Hevoei, habitantes ad Met. de quibus vide Boch. Geogr. p. 345.

HEVILA fil. Chus, Gen. c. 2. v. XI. etc. 25. v. 18. qui et Havilab et Chavilah, de quo vide Idem Ib. l. 2. c. 28.

HEURNIUS Iohannes, Ultraiectinus, Medicus clarissimus, Anatomices apprime peritus, Philologus insuper magni nominis. Docuit Medicinam Lugdunt Batav. scripsit complura, sed de Capitis morbis praecipua [orig: praecipuā] laude. Unde I. C. Scalig. hoclibro ait,

Tanto libros supereminet omnes,
Quanto cuncta Iuper coetera membra caput.

Obiit A. C. 1601. Aet. 58. Scripta illius enarrat Anton. Teissier in Elogiis P. 2. Vide quoque Val. Andreae Bibl. Belg. Academ. Leid. etc. Pater Othonis, qui ei successit, auctor Antiquitatum Barbaricarum, et Babylonicar. Aegyptiac. Indic. etc. Scripsit etiam Principia Philosophiae, Ibid. vide et Iohannes.

HEURNUS Otho, vide Otho, et hic [orig: hīc] supra.

HEXACLINON apud Mart. l. 9. Epigr. 60. cuius Epigraphe in Mamurram. v. 9.

Et testudineum mensus quater hexaclinon,
Ingemuit citro non satis esse suo:

stibadium est seu accubitum sex lectis instructum. Postquam enim triclinia, quae tribuslectis constantia omnibus mensis poterant convenire, ab usu recesserunt [orig: receslźrunt], sigmata et stibadia iis successere [orig: successźre], quae, cum essent unus perpetuns lectus semirotundus, secundum mensarum magnitudinem varianda erant, atque hinc a numero convivatum, modo Hexaclina, ut hic [orig: hīc] cum sex, modo Octoclina, cum octo caperent etc. dicta sunt. Salmas. ad l. Vide quoque hic [orig: hīc] in vocibus, Sigma, Subadium, Triclinium.

HEXAEMEROS *(ecah/meros2 Gr. h. e. sex dierum opus, nomen libri operisque insignis, a Basilio, Greg. Nyss. ut et Ambrosio editi: in quo Historiam Creationis VI. dierum erudite exponunt.

HEXAGON legatus Ophiogenum (qui populi sunt in Cypro) a Consulibus Romae in dolium serpentium coniectus, experimenti causa [orig: causā], circummulcentibus linguis miraculum praebuit. Plin. l. 18. c. 3.

HEXAMILIUM urbs Thraciae Episcopal. ad Isthmum Chertonesi, 6. mill. pass. a Callipoli in Bor.

HEXAMITA Vestimenta tapetiaque, quorum apud Vett. occurrit non rata mentio, ad polymitum opus referuntur Salmasut quae eodem modo in tela de liciis vatriantibus texebantur: cum ta\ kenthta\ et poiki/la, plumata seu acu picta opera, acu defigerentur et variatentur. Nicetae blati/an e(ca/mita, item peuki\a e(ca/mita; peuki/a enim et e)peu/xia recentioribus Graecis tapetia sunt. Fluxit autem ex illa voce e(ca/miton samitum infimae Latinitatis, de quodam panni fericei genere. Vide infra ubi de Polymitis, et plura de Hexamitis, item Dimitis et Trimitis, a liciorum numero sic dictis, apud Vopisc. in Carino Imp.

HEXAMITUS Murus vide Murus Hexamitus.

HEXAPHOLLUM sex folles, Salmas. ad Tertull. de Pall. Vide supra.

HEXAPHORON apud Mart. l. 2. Epigr. 81. cuius Epigraphe in Zoilum.

Laxior hexaphoris tua sit lectica licebit. etc.

genus lecticae, a sex servis, unde nomen, gestatae, quibus divites et nobiliores Romani circumferebantur, sicut Octophorum ab octo, vide infra. Erat id laxius, ad modulum opum et luxus, itaque delicatiorum proprium: cum modesti et frugi homines quatuor tantum baiulos adhiberent ut de Philologia in caelum eunte docet Martian. Capella l. 2. Uti vero vivi in Hexaphoris delitiabantur, sic mortui in iisdem efferbantur. Idem l. 6. Epigr. 77. cuius Epigraphe in Afrum v. 7.

Invidiosa tibi quam sit lectica, requiris?
Non debes ferri mortuus hexapholo.

Vide Laur. Pignor. Comm. de Servis, et infra ubi de Lectica.

HEXAPLA vide in voce Biblia.

HEXAPOLLIS Doriensium, vide Triopium.

HEXAPSALMUS Gr. *(eca/yalmos2, seu *(eca/yalmon, senio Psalmorum in Matutinis catari solitus, in Eccl. Graecan. ut et in Apodipnis seu Completorio, memoratur Typico Sabae c. 1. et 5. nec non Menaeo. Ut plurimum vero in Matutinis canebatur, erantque III. XXXVII. LXII. LXXXVII. CII: et CXLII: Cl. Sutcer. Thes. Eccl. in hac voce, vide et Ioh. Meuts. Gloss.

HEXAPYLUM locus eminens Syracusarum, Liv. l. 24. c. 21. Eundem esse cum eo, quem Thucdides Labdalum vocat, et in crepidme Epipolatum erectum putat Ortel. hodie Mongibellisio nominari tradit. Fazellus.

HEXECONTALITHOS Gr. e(chkonta/liqos2, gemmae nomen, apud Solin. c. 31. ubi de Troglodytis, Lapide uno gloriantur, quem Hexecontalithon nominamus, tam diversis notis sparsum, ut sexaginta gemmarum colores in parvo eius orbiculo deprebendas. *(ech/konta autem sexaginta Graecis est. Sed cum non tot sint colores principales, tectius Plin. ait, l. 37. c. 10. Hexecontalithos in parva magnitudine multicolor hoc sibi nomen adoptavit, quod multos coloresilla gemma ostenderet, non quod exacte et rotunde 60. gemmatur praeferret colores, sic dictam esse, significans. Vide Salmas. ad Solin. p. 411.