20 July 2004 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check


page 642, image: s666

POENAE.

Cum Deus punire quem vult, nequidem effugit gigas.
Deici a Deo impiatis poena maxima omnium est.
Et Deus malosque poenis, praemioque auctat bonos.
Hoc Deiest, ut nimo multus arferat soelus suum.
Nemo non sese ipse punit antequam punit Deses.
Numinum omnis poena seraest, sed veni cum foenore.
Pervicax in puntendo Numinis cunctatie est.
Panae atrocittate pensat criminis moram Deus.
Quem Deus Pun renon vult, huic vel bostis maxine est.
Quem Deus punire quaerit mente privat hunc bonae.
Quos Deus punire gestit, mentem eis arsert suam.
Segnis est adpu iensum nexias De manus.
Maxime se punit spsum rex ubipunit suos.
Nonpotest punire quemquamrex suo absque vulnere.
Quei queant punire reges, quod faciunt, in alteris.
Sineq is donart paenam rex re ,tumtemperres.
Territat panaty annus rex metupaenae, malos.
Sunt Deo oenas daturiqui baud dedere civibus.
Tardus est adirrogandas impiispaenas Deus.
Ut malos Deus coercet, sic bonis custodie est.
Absque paena militares stare non potest status.
Absque paena, summa pravis in bonos licentia.
Adsuam paenam ruenticurrit improbus gravi.
Antequam gangraena serpat latius, ferro eximas.


page 643, image: s667

Civitates paena vastat crebrior, non corrigit.
Claudicant paenatandem prendit improbum gradu.
Continent equos doman que frena refractarios.
Corrigit milles amultapana delinquentium.
Culoae atrox ???aenamque atrocem iu???equolibet ferat.
Culpa ubi est inde dsse poenalong us numquam solet.
Cumtonat, sequssquec???edit unus ictum fulgure.
Dira pana facta dira terna mactat Eumenis.
Duplicem paenam meretur nobilis, plebs unicam.
Erubescere ac pudere paena vel gravissima est.
Exigenda poena ubivis absque contumelia.
Fas piumque orbarelucelu is indignum caput.
Foeda paena foedioris criminis certa est comes.
Haeret, haeret muss in atracum prehensus est pice.
Impetres ab ustione quodnequibat unctio.
Improbum bono domare si niquis, domamalo.
In leviseoreta culpa sufficit corre tio.
Leniore pana culpam plectito quamuais gravem.
Nemo non dedier yrannus vindici paenaes Ueo.
Nemininon ob salutemirrogat panas Deus.
Nemini vita absque pana est, nemini absque prae mio est.
Nemo adhuc nocens supremo creditori dexoquit.
Nemo adhuc dum dons inultus abstuli??celus.
Nemofeccat absque paena: paenaconscientia est.
Nemo tlus zequo essepossit savus in nequissimos.
Nemosat punitur.uquequs novum patrat selus.
Noxium dimitte potius quam tunias innoxium.
Nullamaior pana panaconscientiae improbae.
Nulla paena est quam ty annus iure non ferat suo.
Nullius pana est iniqua quotuemur publicum.
Nullus est dies perire qu soele stus non queat.
Oh meras suspitiones neminem puniu. ris.


page 644, image: s668

Optimum fastuest nefastus cum quis uriturr notis.
Passculos obin ocentes multus evadat nocens.
Peste multorum ab que paena vir scelestus ambulat.
Pestis est, nonpoena, c???es quod simul multos necat.
Pestis eft, nonpoena, tollit quae bonos iuxta ac malos.
Paena elariorum iniqua publicum firmat statum.
Paena criminosi unius, universorum est metus.
Paena culpas grandiores ancecedit grandior.
Paena.diatarditaem pensat usura gravi.
Paena ibicrescat necesse est, culpa ubifrequentior.
Poena lentatardit atempensat usura gravi.
Poena mentem ang???re praesens consciam. emper quatit.
Poena ne cui inferatur maior, error quam fuit.
Poena nonest, sed mage atrox p???stis, omnes quae notat.
Poena nulla est tanta mentines nallas coerceat.
Poena paucorum esto culpa quod fuit plane omnium.
Poena paucorumprehendat, universos sedt mor.
Poena paaemi mque certa publicae est rei bilanx.
Poena sicaret nocentum culpa, in insontes cadit.
Poena sicui ullasera, venit et everior.
Poena stultis praestatid quod pharmacum aegrotantibus.
Poenam habet q???ico dis intra septaconcibit nesas.
Provo as quin omnis ultro sponeus ferrum frutex.
Punias del cta prima nesequantur alterae.
Puniantur criminosi: noxius nones? ali.
Qui malum malor frenat, mille corrigit malos.
Qus malum punit, scelest os effe eo plures vetat.
Quisolus punire quit, nec id fa it, duplat sctlus.
Quodnequibat unctio illud sspesanat ustio.
Quos amor boni haudr flectit a probris, malotene.
Tardior quopoena cuique est hoc et idolementior.
Terret omnes fulmen, eisino ferit nisiunicum.


page 645, image: s669

Terret omnes emendatque cunctos veltrium tunino.
Tunc et Adrasteia viu tcumputam us mortuam.
Verbapoenam non merentur quam volu ntatis ferae.
Viperam occidas pusilla dum est.adhuc nec nexia.
Utxsuss, centum tyrannus fecerit poenis satis.
Ultim ae poenae exigantur descelei bus ult mis.
Unctione quod mederino???p???te, ustio auferet.
Asseclae sempspor crininipoena est suo.
Culpa atque poena sunt sibi usque proximae.
Cupis minores nelisant poenas rei.
Cuneus malus nodo malo requiritur.
Divina lentopaena procedit gradu.
Et claudatandem poena noxium occupat.
Fecisse, factae poena summainiuriae est.
Inpuniendo omne iracont. mnit modum.
Nepuneant late Duces, sed terreant.
Nilgrande refert fonte quofluat lcelus.
Nullum sua ab que poena patraiur scelus.
Palam arguatur omne quod palam nocet.
Peccata oenae nostra numquam aequant Dei.
Perire prae at quam innocentem perdere.
Poena affic tiudex, pa ens xpostislat.
Poenae Deum celerrime opprimunt malos.
Poe am an meretur lapsus exinscisia?
Poenam mereturgrandiorenobilis.
Poenas ms orescriminiinfer legibus.
Poenas nec ipas fentiunt Dei nequam.
Foenistenendus maximein cun ctis victus.
Punit satis, punirequi lum vult potest.
Pro Psste habenda est poena multis noxia.
Quem nontenet. udor, metus coerceat.
Quinon in aere habet, luat in corpore.


page 646, image: s670

Quicumque non punit scelus, scelus facit.
Quisquis patreavit dir???, aequum est pati.
Quoserior Panaest, Dei hoc everior.
Rem quamque punitiragravius quam decet.
Sequisque nost um punit ipse, non Deus.
Sub teste paenas pendst interno improbus.
Suminda paena more semper patrio.
Tandem snalum vilquis dedit malum auferet.
Validos triones asperis flagris domas.
Unde orta culpa est paena consistat levis.