December 2004 Ruediger Niehl markup
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell check - orthographical standardization performed - corrections from the errata list not integrated
06/2007 Katharina Meiszus, Reinhard Gruhl markup
TERMINI Markup added - spell check partially performed
01/2008; 03/2010; 11/2010 Reinhard Gruhl markup
some corrections inserted


image: s000

[gap: illustration (Frontispiz)]

image: s001

STEPHANI BLANCARDI LEXICON MEDICUM VIRI CELEBERRIMI IOANN. HENRICI SCHULZII OPERA INSIGNITER AUCTUM ET EMENDATUM NUNC DENUO RECOGNITUM VARIISQUE ACCESSIONIBUS LOCUPLETATUM CURANTE MICH. GOTTL. AGNETHLERO SAXONE TRANSILVANO. PRAEFATIONEM PRAEMISIT ANDREAS ELIAS BUCHNER POTENTISS. PRUSS. REG. A CONSIL. SANCTIOR MEDICIN. ET PHILOS. NATURAL. IN ACADEM. FRIDERICIANA PROF. PUBL. ORDIN. ET IMPERIAL. ACADEM. NAT. CURIOS. PRAESES. CUM PRIVIL. POTENTISS. POL: REG. ET ELECT. SAX. HALAE MAGDEBURGICAE, APUD IO. GOTTL. BIERWIRTH CIC IC CC XXXX VIII.image: s002

[gap: praeliminaria]

page 613, image: s637

SESELI, tum Massiliense, tum Aethiopicum, tum Peloponnesiacum, penult. corr. [abbr.: paenultimam corripit] quia Dioscoridi l. 3. c. 60. 61. 62. et Galeno l. 8. de simpl. med. fac. se/seli, ews2:

Abrotanum, seseli, mox et cynoglossa sequuntur. Hont. 4.

Seseli et SESELIS, planta est officinalis, quae, ut videtur, manavit ex sili. Silatum antiqui dicebant, quod nunc ientaculum dicimus, eo quod ieiuni, vinum sili herba conditum, absorbebant. Veteres sil, sile, sili vocabant: dicitur et foeniculum tortuosum, quod est planta, quae habet caulem striatum, medulla alba repletum, qui statim ubi ex radice erupit, dividitur in plures ramos, firmos, tortuosos, nodosos, satis crassos, dispersos: folia foeniculi foliis similia, sed aliquantulum crassiora, breviora, duriora, et magis a se invicem remota, coloris similis fere anethi foliis: flos est rosaceus et umbellatus, pentapetalus, coloris albi, interdum purpurei: flore deciduo calix fit fructus compositus ex duobus seminibus oblongis, ab una parte gibbis, sulcatis, planis, ab altera parte fig ura ad foeniculi semina accedentibus, coloris grisei albi vel pallidi, odoris valde aromatici, saporis acerrimi: radix est longa, digiti interdum crassitie, alba: tota planta odorem habet fortem, et gratum, crescit in locis arenosis et in regionibus calidis.

SESQVI, vocabulum cum aliqua mensura vel modi, vel numeri vel temporis collocatum, non integrum modo id cui iungitur explicat, sed integrum et semis. Sic sesquilibra libram unam et semissem significat. Sesquimensis integrum mensem et semissem.

SETACEVM, a seta dictum, pertinet ad operationes chirurgicas, est, cum cervicis cutis perforante utrimque acu compungitur, vulnusque per setas aut ligulam apertum servatur, ut per id vitiosi humores evacuentur. G. ein Haarseil.

SEVTLOMALACHE, vel SEUTLOMALACHIUM, quidam betam, alii spinachiam esse tradunt. Gr. neu=tlon enim vel teu=tlon beta est, et mala/xh malva.

SEVVM, est pinguedo duriuscula, sumiturque a solis quadrupedibus.

SEXTANS, est librae sexta pars, uncias duas continens.

SEXTARIVS, mensurae Romanae genus est, quod si melle repleatur, pendet uncias triginta; si oleo, uncias octodecim; si vero aqua repleatur, pendet aquae uncias viginti. Capit (ut alii dicunt) mensurales uncias viginti olei: pondere vero habet


page 614, image: s638

uncias sedecim, drachmas quinque et scrupulum unum, continet duas heminas vulgo, seu uncias decem et octo. Dicitur sexta pars congii. Aliis est vini libra cum unciis octo, et olei libra una cum semisse. G. ein Rösel [correction of the transcriber; in the print Nösel].

SEXTVLA, pendet scrupulos quatuor.

SEXVS, est differentia inter marem et feminam.

SIAGONAGRA, est arthritis maxillarum, a siagw\n maxilla, et a)greu/w capio.

SIALAGOGA, sunt medicamenta, quae salivam movent.

SIALISMVS, SIALOCHUS, idem quod ptyalismus.

SIALON, SIELOS, idem quod saliva, sunt vocabula Graeca.

SICILICVS ponderis nomen veterinariis usitatum, pendens unciam dimidiam sive drachmas quatuor; alii putant esse quartam unciae partem.

SICYS, SICYOS, est cucumer: hinc siku/a cucurbita. Vide cucumer.

SIDA malum punicam eiusque fructum denotat.

SIDERATIO idem puod sphacelus, et apoplexia.

SIDERITIS, penult. prod. [abbr.: paenultimam producit] quia Dioscoridi l. 4. c. 33. 34. 35. sidhri=tis2. Genitiv. sideriridis penult. corr. [abbr.: paenultimam corripit] ut colocynthidis, cantharidis, oceanitidis. Sic ononidis, hypocistidis, etc. Sideritis est planta, quae habet caulem lanuginosum, quadratum, flavum; folia sibi invicem opposita, oblonga, in margine incisa, lanuginosa, rugosa, saporis adstringentis, aliquantulum acris: flores verticillati, in alis foliorum plerumque incisorum congesti, coloris albi, subflavescentis, punctis rubris notati; singula pars horum florum sustinetur a duobus foliis subrotundis, instar cristae galli incisis, quae folia multum ab aliis foliis in parte infima crescentibus differunt: semina sunt oblonga, nigricantia, in capsula, quae floris calix fuit, recondita: radix lignosa: haec planta odore lamium refert; crescit in montibus, locis siccis et incultis. Latinis ferraria, quia vulnera ferro icta firmiter conglutinat. *si/dhros2 est ferrum, ensis. G. Eisenkraut.

SIEF ALBVM, est collyrium siccum. Vide collyrium.

SIELISMVS, idem quod salivatio.

SIELOCINETICA, idem quod salivantia, ex si/elon sputum, et kine/w moveo.