04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 312, image: s344

CHRISTOPHORUS EHEMIUS.

CHhristophorus Ehemius in luccm 'editur Augusta Vindelicorum, anno salutis reparatae millesimo, quingentesimo vicesimo otavo, mense Augusto, familia patricia et nobili. Pater ei fuit cognominis, equestribus certaminibus clarus: mater vero Anna Rellingera, pietate in Deum et maritum commendata. Puer cum rudimenta artium prima, una cum orthodoxae fidei elementis, sub Xysto Betuleio, imbibisset: Antuerpiam missus, iuxta literas Galsicam linguam didicit, condiscipulo Matthas Wesembecio.


page 313, image: s345

Exinde Argentoratum venit: ubi inter alios operam dedit Iusto Velsio Hagano, viro in philosophicis et medica arte excellenti: cuius honestissimam facit mentionem in suo de principiis iu ris {* Pag. 75.} tractatu: et qua fuit industria, omni doctrinarum gencre animum egregie expolivit, ne Musica quidem, condimento studiorum iucundissimo, neglecta.

Ita instructus ac praeparatus ad altiora enitens in Italiam se contulit: ubi non iurisprudentiae solum se dedidit, etsi caput studiorum eius erat; sed et in Philosophiae et Medicinae cognitione diligenter elaboravit, sub Bassiano Lando Placentino, celeberrimo rei medicae Patavii professore. Ibidem plerosque omnes in Aristoeelem tam Gracos quam Latinos interpretes magna cura conquisivit, et multo labore evolvit,

Domum ad suos reversus Tubingam venit: ubi perspecta ipsius doctrina et virrure publice organi Aristotelici interpres {* Inscriptus ibi A. 15 52.}design tus est: quam sunctionem cum nominis sui fama et auditorum tiuctu obivit, cum lectionib. disputationes frequentes adderet Habuit tum amicos et collegas inter alios, viros celeberrimos et philosophos exquisitissimos Iacobam Schegkium et Leonhardum Fuchsium.

Tubinga Haidelbergam evocatus, Othonis Henrici septemvigi Palatini auctoritate primum ius civile in Academico acroaterio est professus. Deinde in numerum consiliariorum allectus, side, diligentia et ptudentia summa munus suum obivit. Postca Othone Henrico rebus humanisexempto, Fridericus III. succcessor haeresque Electoralis dignitatis, non solum cum permanere pristino in officio voluit: sed et ad summi honoris fasti gium evexit, cancellarii munere amplissimo ei demandato. Usus est eius opera princeps gravissimis in negotiis, inlegatiomibus, in con ventibus et colloquiis etiam Theologicis: ac saepe non solum aulae Palatinae: sed totius Imperii rem pub. et ecclesiam Christianam promovit.

Ita anno sexagesimo quarto ad colloquium in Maulbrunnensi monasterio institutum venit: in quo quid actum sit alibi exponitur. Deinde anno sexagesimo sexto, eodem cum Electoreivit ad comitia. quae Maximilianus II prima Augusta Vindelicorum cclebravit, Ibi cum a nonnullis graviter esset accusarus Elector Palatinus, ob mutatam religionem: ipse principis undiquaque impetrti animum fortiter confirmavit. Et sane ca tunc fuit princeps pissimus constantia: ut tribus e suis, quos perorre coram Caesare iusserat, oratione prius praemeditata, obmutescentibus, ipse, in leno consessu ordinum Imperii, causam suam publice dixerit, adeoque ipsum Caesarem vehementer oratione sua commoverit: sed de hoc quoque alibi.


page 314, image: s346

Anno sepevagesimo primo, cum eodem principe Electore venit ad colloquium, Francothalii in Palatinatu, men se Iunio cum Anabaptistis in stitutum: fecitque actionisinitium: quemadmodum narratio de eo edita docet.

Interfnit et Ratisbonae conventui principum quem postremum Maximilianus II. Imperator celebravit: ac {* [Gap desc: Greek word] 1576. d. 26. Octob. Est cum Casim. Palat. Gymnasium Neostad apertum 1578.}mortuo Friderico III. electore, apud Casimirum manit: cui auctor fuit, cum schola Haidelbergensis dissiparetur; ut Neostadii Nemetum Athenaeum aperiret, et stipendiis liberalibus foveret docentes. Ex qua schola deinde tamquam ex copiae cornu prodierunt in omnes Europae angulos viri doctissimi iuxta et libri; et caelestis veritas longe Iateque est propagata. Neostadio Haidelbergam cum Principe Casimiro reversus; constituta ecclesia et repub. iterum fuo officio est functus.

Tandem et Casimiro rebus humanis exempto, Friderico IV. fuit a consiliis intimis, quamdius supervixit, cancellarii munere sublevatus. Eiusmodi curis et laboribus fractus; vitae satur, ingressus aetatis sexagesimum quartum, mortalitatem exuit, anno nonagesimo secundo, ipsis Calendis Iunii, dum nuptias filii Eberhardi celebrat. Sepultus est Haidelbergae in choro D. Petri, tali cum monumento:

MARIA

Christophori Wirsungi Patric. August. filia, nata Augustae Anno Domini M. D. XXXIII. die 30. April. nupsit ibidem Christoph. Ehem Anno LII. die 24. Octob. obiit hic Heidelbergae Anno LXXI. die 37. April. decem liberis ex marito susceptis, setempsupersitibus.

CHRISTOPHORUS EHEMIUS

Natus Augustae Anno Domini M. D. XXVIII. die 24. Mart. mortuus Haidelbergae Anno M. D. XCII. Cal. Iunii aeratis suae LXIII. cum utroque socero Wirsungo et Karzero, in medio hoc Choro requiescit.

SUSANNA

Georgii Katzeri Patric. August. filia nara Augustae Anno Domini M. D. XLVII. die 1. IUnii, nupsit Christophoro Ehem. Anno LXXI. die 3. Septemb. obiit hic Heidelbergae XCIV. die 15. Novembr. undecim liberis ex marito susceptis, oct osupersitibus.

CHAISTOPHORUS

Natus Augae. 21. Nov. A. 53. Obiit

IEHOVAE S. NOBILI ET AMPLISSIMO VIRO D. CHRISTOPHORO EHEMIO PATRIC. AUGUST. ICTO.

Qui in iuventutis studiis Philosophiam cum Iurisprud. deinceps pietatis zelum cum politica dexteritate ita coniunxit, ut per omnes honorum gradus, merito suo progressus, professor primum Tubingensis, tum Heidelbergensis, deinde illustriss Prin. cipi OTHONI HENRICO Electori, a consiliis postmodum Serenissimorum FRIDERICI III. Elect. et postea IOANNIS CASIMIRI Comm. Palat. Cancellarius dignissimus. tandemquive FRIDERICI IIII. Elect. Consiliarius intimus, plurimum in divinis humanisque Rei pub. commodarit, tamque vitam suam Principibus probarit, quam nomen scriptis et bene meritis ad posteritat. consecrarit. pie placideque ipsis cal. Iunii A. 159 2. defunct.

Coniugi, Parenti, acsocero dile ctissimo Vidua hberique ex XXI. superstites XIIII. nec non etiam generi IIII.

FRANC. IAC. ZIGLER, GERHARD. Fus. DDres. GULIELM. Schuman. et ANDREAS Weber, LLti, maestissimi H. M. F. C.

1. Tim. 4.

Pietas ad omnia utilis, ut quae promissionem habet praesentis ac futurae vitae.

GEORGIUS.
Nat. Heideib 13 Iul A 72. Ob.

ANNA MARIA
Nata Augae. 21. Ian. A. 56. obiit Spitae 25. Ian. A. 88.

ELISABETHA.
Nat. Heidelb 2. Mait. A 74 Ob.

CONCORDIA
Nata Heidelb. 11. April. A. 58. Obiit.

DOROTHEA.
Nat. Heidelb. 13. Sept A. 75. Ob.

EBBRHARDUS
Nat. Heid. 11. April. A. 59. Obiit.

MARIA.
Nat. Heidelb. 9 Ianna A. 77. Ob.

MARGARETHA
Nat. Heidelb. 31. Ian. A. 61. Obiit ibid. 2. Febr. A. 61.

PHILIPPUS
Nat. Neostad. 11. Febt A. 80. Ob.

SUSANNA
Na. Heid 9. Febr. A. 62. Ob. ibid. 20. April. A. 68.

CASIMIRUS
Nat. Neostad 11 Febr. A. 80. Ob. ibid. 15. April A. 80.

ANN. ELISABETHA
Nat. Nicrogae. 2. Septemb. A. 64. Ob. Heid. 16. Iunii. A. 66.

IOAN. ELISABETHA.
Nat. Neostad. 24. Iun. A 81. Ob.

FRIDERICUS
Nat. Heidelb. 29. Mart. A. 56. Ob.

SUSANNA
Nat. Lurrae 7. Sept. A. 83 Ob. ibid. 10. Ian A. 84.

VICTORIA
Nat. Hcidelb. 30. Nov. A. 67. Ob. ibid. 6. Iun A. 95.

IOAN FABIANUS
Nat. Heid. 29. Decemb. A. 84. Ob.

PATIENTIA
Nat. Heidelb. 27. Mart. A. 71. Ob.

MARCUS
Nat. Heid 9. Sept. A. 86. Ob.

Ultima sine nomine nata Heidelbergae 19. Maik A. 90. obiit statim.

Luxerunt senis, optime de Palatinatu meriti, obitum viri doctissimi; affectumque suum epicediis seriptis restati sunt: de quibus haec subicimus:

IOANNIS POSTII.

Dum gaudens hilarisque mente tota
Eberhardus Ehemius celebrat
Nuptialia festa, tinnulisque
Domus perstrepit alta cantilenis,
Et messes redolet decens Sabaeas,
Et Myrtus duplices fores coronat;
Proh dolor! Libitina falce sava
Patrem Christophorum ferox peremit,
Pessum gaudia datque cuncta, et ades
Maesto dira facit sonare planctu,
Et risum in lacrimas repente vertit,
Cupressuque fores inumbrat atra.
Humanam o fragilem brevemque vitam!
O sortem instabilem et nimis fugacem!
Quam nil inviolabile aut perenne
Hic complectitur orbis universus!
Luctus gaudia, lacrimae choreas


page 314, image: s347


page 315, image: s348

Laetaes excipiunt, vicesque semper
Permiscent varias severa fata:
Rebus fidere et interim caducis
Nos vetant, memores quod hinc eundum
Nobis, qua miniume putemus hora.

IANI GRUTERI.

Qualiter, ut gravidae tetigit momenta senectae
Cyenus, et heu mortis frigore membra tremis;
Cantitat exsultans geniale melisma, volucrum
Aure quod attenta cetera turma bibat:
Sie quoque ubi cretam dati Ehemius attigit aevi.
Caesarie ipse etiam canus ut alter olor;
Rite diem instituit festum, gnatoque secundae
Laetitia indicit coniugiale sacrum:
Quique, inquit, vitae cunctos egi hactenus annos
Inter non stabilis sortis utrasque vices;
Luce voluptifica saltem hac proprie fruar, unde
Nil sibi delibet stans levis orbe Dea.
Dixit, et innumeris latus undique cinctus amicis.
Mox media illa inter gaudia siccus obit.
Et docuit nosmet. thalamos inter tumulosque,
Lusumque ac luctum, litterulam esse modo.

Fuit vir ecclesiae et rei pub. salutis studiosus: verae pietatis zelo flagransad ultimum usque spiritum: et ob religionem varia pertulit pericula, odia, iniurias. Scholasvalde amavit: suoque consilio iuvit, et eff cit: ut non solum Neostadii, sed et Haidelbergae, Neuhusii, Seltzae, iuventuti doeendae phrontisteria aperirentur. Auctor etiam fuit ordinationum bonarum in causis matrimonialibus: et per omnem vitam rem privatam neg exit publicae fatagens.

Edidit libros septem de principiis iuris, sive de iurisprudentia in artem, non minus certa, quam reliquas artes et secientias methodo redigenda.

Ex M. S. et epicediis editis,