04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 200, image: s232

FRANCISCUS BALDVINUS.

VETUSTA hic et illustri Atrebatum urbe ortus, Antonium patrem habuit, fisci regii apud suos procuratorem. Admodum puer Lovanii Graecis Latinisque literis informatus, peracri ingenio ad iuris civilis studia converso, arcana scientiae; anta celeritate complexus est: ut doctoribus suis, in his Gabrieli Mudaeo, admirati oni esset.

Luteriam Parisiorum postea se contulit, ad erploranda clarorum virorum ingema: tr oxque Guilielmo Budaeo et Lazaro Bayfio Iectis, et libellorum supplicum magistris, aliisque vitis magnis innotuit. Hinc in Germaniam ad Melanchthone et Bucerum demde Gemevam Allobrogum ad Calvinum et Bezam est profectus; ita ut ab illis intelligeret, quas ob causas a Romana ecclesia disecssissent. Lutetiam reversus a Biturigibus ad docendi munus accersitur, futurus collega Equinarii Baronis, et Francisci Duareni Ictorum; parque de publico stipendium accepturus. Mox incredibili omn um studio voce Baronis Doctor renuntiatur.

Septennio ibi exacto, Germaniae Academias aliquot docendo obivit: Iacobo Cuiacio Icto, successure apud Buurigas cooptato. Docuit autem iura tum genevae tum Haidelbergae aliquandiu: Protestantium religionem amplexus; postea ex Georgii Cassandri Pontificii Theologi, sed moderati sententia, mediam viam insistens, ad Pontificios {*Thuan. l. 53. hist. p. 1069.}.

Post in Galliam ab Antonio Borbonio rege Navartaeo revocatus; sfilium eius naturalem Carolum in disciplinam accipit. Audito regis ad Rothomagum casu non multo post puerum in Galliam reduxit. Actum quidem, renascentibus in Gallia bellis civilibus serio cepit de reditu in patriam cogitare, civibus suis atque Hispanis per oratores rogantibus; ut Duaci Flandrorum, in Academia recens excitata, iuris civilis scientiam, amplo proposito honorario, profiteretur. Ad suos itaque reversus a Ferdinando duce Albano. Belgicae prorege com iter humaneque susceptus est.

Sed Belgicis tumult bus paulo post magis magisque ingravescentibus, missione aliquot dierum im petrata, specie adducendae uxoris et bibliothecae, Lutetiam ad pristinum docendi munus revertit. Vesontiones interim vetustissimi Sequanorum, iure Academiae instituendae, ut aiebant, impetrato, per nuntios eum invitanr, pactique de stipendio abducunt. Et fluc ibus Galliae iterum aestuantis, in eum veluti portum secedens (belli enim civilis rapinas, furta, caedes derestabatur) reperit


page 201, image: s233

Maximiliani II. Caesatis voluntate Vesontiones prohibitos iuris scholam instituere. Hortantibus nibilominus, ut ius eivile interpretaretur, nefas est, respondit, iuris auctorens ab interprete iuris contemni.

Itaque digressus inde, rogatu multorura, Andegavum ad scholam revocandam se contulit: ubi cum annos ferme quatuor florem Gallicae iuventutis iuris civilis cognitione imbuisset: Henrico tum Andium duce ad regnum Poloniae evocato, Lutetiam abeo venire issus est, mense Augusto: quo tempore magnisicentissima legatio Polonorum adfuit. Collocutus cum ommbus magnum sui in exterorum animis amorem excitavit: putabaturque ineunte vere in Poloniam profecturus, nisi conditionis bumanae necessitas. Iutisconsultum summum ardore continuae febris diu vexarum, ante sustulisset.

Vita decessit anno Chsisti millesimo, quingentesimo, septuagesimo tertio, die undecimo Novembris, annos natus quinquaginta tros, Lutetiae Parisiorum in collegio suae gentis Atrebatum, praesentibus uxore et filiola Adfuit etiam morienti Iohannes Maldonatus societat. Iesu Theologus, quo erat familiariter usus. Conditus est in Mathurinorum sodalium peristylio: in quo et Ioannes a sacreo Bosco, celeberrimus ante aliquot saecula Mathematicorum situs. Massonus grari animi auditor, haec sarcophago insculpenda curavit:

CUIACI, BALDUINUS HIC IACET HOC TECUM REPUTA, ET VALE. MORTUIS VOBIS IURISPRUDENTIAM GRAVIS CORRIPIET SOPOR.

Est in eundem et hoc Ioannis Auratis Iambicum:

Franciscus ille Balduinus nomine,
Re Baldus alter, nomen ipsum quod norat:
Non crassa, ut ille, doctus ipsa Pallade;
Sed maximam qui iuris ad prudentiam
Utriu que, veteris et novae scientiam
Historiae, et ertuntionis iunxerat.
Hic talis atqua tantus inter exteros
Suosque notus, ultimos in Andibus
Exegit annos lectionis publicae,
Auctore quam tum bibat Andino Duce,
Cum summo honore, maximis stipendiis.
At ille cum rex factus esset e Duce.


page 202, image: s234

Henricus omnium Polonum calculis;
Electus est hic regis electi comes.
Sed aequa gallis Parca tantum Galliae
Abesse Balduini noluit decus,
Suumque alumnum libera asseruit manu
Patrio sepulcro: Iuris ut summum caput
Iuris suprema in sede sit Lutetia.

Statura fuit iusta; forma eximia; et per omnes aetatis gradus venusta; oculis acribus ac nitidis.

Vocem habuit canoram: firmissima latera: ut docens, Periclis in star, tonare ac fulgurare vidererur: duarum maximarum scientiarum, ut erat memoria prope divina, summos apices complexus est, iuris civilis et historiae. Dicere enim solebat, et scripto edito, ut posteritas exaudire posset, professus est: historiam cum iurisprudentia coniungi oportere: hanc sine illa caecam videri Puber factus dum in aula Caroli V. Caesaris cum Ioanne Marchione Bergensi versatur, contigit: ut in cubiculo principis, urgente siti, vinum Imperatori ante somnum offerri solitum, intrepidus biberet. Quo audace facto magit innotuit, miraute Carolo, probanteque adolefcentis audaciam. Nec res augurio caruit, fore cum, qui Caesareas leges penitus imbilberet.

Ex Catharina Bitonia coniuge suscopit unicam siliam, imaginem sui. Percunctnte Papirio Massono, mallet ne filium quam filiam habere? Minime respondit: Roma enim Ciceronis filium non agnoscebat loquentem.

Praeter varia ad Iurisprudentiam pertinentia, Argentorati edidit libellum Christianorum iureconsultorum nomine contra Duarenum. Commentatus est in Ciceronis libros de cfficiis. Est eiusdem Relatio ad Henricum Andium Ducem; cui addita, Latini Pacati panegyricus ad Theodosium: Eumenii oratio de scholis: ac ipsius annotationes in utramquo orationem. Leges item et edicta veterum Imperatorum as Christianis: Eiusdem libri duo de institutione historiae universae, et eius cum iurisprudentia coniunctione. Propter libelium: cui titulus de officio boni viri in religionis dissidio, tamquam a Balduino, quem Protestantes desertorem et Ecebolum alterum vocabaat, factum; contra ipsum I. Calvinus scripsit, cui postea Balduinus aculeate respondit: cuius incertaminis partem et Beza venit. Quae praeterea scripsit ediditve, in Gesneri bibliotheca requitantur,

Haec de ipso collecta sunt exelogiis Miraei, Thuani historin, Gesneri bibliotheca, aliis.


page 203, image: s235