04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 189, image: s221

IOANNES ULRICUS ZASIUS.

VENERANTUR Iureconsulti nostri, Italorum encomiastes scribit, Zasium ex Harudum Constantia, humani iuris intelligentia cum exactissimis scriptoribus conserendum. Neque id immerito, o Iovi: cium unus ille omnium vere et sincere iudicantium calculo, multorum Baldorum ac Bartolorum obstruere luminibus possit: quicquid randem de Transalpinis nonnemo crocitet. Istius magni Zasii haud degener aut indecor fuit filius hic Ioannes Ulricus Zasius, natus Friburgi Brisgoia anno vicesimoprimo saeculi decimi quinri. Is primum parentis cura in


page 190, image: s222

patria, postea comortuo Ioannis Paumgartneri a Paumgarteni Domini in Erbbach et Hohbensehuangen, consiliarii Caesarii, sumatu et favore, in celeberrimis Italiae Gymnasiis liberalissime habitus et educatus, patris vestigia strenue est consectatus.

Itaque eos in omni disciplinarum genere, et inprimis in sublimilegum scientia, fecit progressus: ut et iuris Antistes aud erit egregius; et doctor sollenni Academiarum more creatus, Easilea ius civile publice suerit interpcetatus.

Verum cum animus eius ad altiota adspiratet; relicta Theoria ad Praxin sese contulit exercendam. In Caesaris itaque curiam, qua erat prudentia et facundia aliectus, primum Ferdinando Impcratori a consiliis fuit: eiusque res in Imperio maximas ea animi moderatione expedivit: omnibus ut gratus carus que effet.

Deinde et a Maximiliano II. in consilium cooptatus, sidem, industriam, et dexteritatem singularcm ei probavit: atque cum Seldio collega coniunctissime vixit.

Itaque cum eodem, anno sexagesimo quinto, die vicesimo sexto Maii, Vienna in senatum, quem Cafsar Ebersdorfii tum habebat, cvocatus; cum sub vesperam codem cum {*Vide Seldii vitam.}Seldio doumum curru properaret; conciatis Panico tetrore equis, Seldium desilientem subsecutus, periculose cccidit; Seldio, ut supra diximus, statim exstincto. Eo casu Zasiushic dextram capitis partem gravitor afflixit: quae deinde semper invalida, et destillationibus obnoxia mansit: ac morti praematurae causam prabuit.

Obitum eius Sambucus epistola quadam ad Camerarium hisce describit: Lateris a canula oborio dolore, consecuium nocte rigorem astus ingens accepit, capitique infesto incendio, quod aliquande ex gravissimo casu cum Seldio debilius factum erat matieria ad defiuxum liquefacta perque alias familiarem aurem ad excernidum viam quarente, sed inepte medicinis clausam, paulo posi tumore collecot nec seapellum prosicit, neque tot remediis periculum avertitur: verum pure fauces et pulmones repetente, spiritusque viis ac domicilio pracluso, omnibus rebus ad caput solutis, sedemque cerebri directis, V. cal Maii, ante meridiem octava est mortuus.

Hic fuit ex tus viri ad summa nati: quietiam suo exemplo comprobavit illud e {*Ps. 144. v. 4.}sactis: Homo vanitati similis est: dies eius quasi umbra prateriens. Uxorem habuit Catharinam: quam anno quinquagesimo tertio amisit, Hirsaugia sepultam tali eum epitaphio:

A. Domini 1553. auff Sambstag S. Catharine Tag/ starb die tugendsam Fraw Katharina Zasin, Herrn Iohann Virich Zasii / beyder rechten Doctor. Nom. Kays. Mayest, Hoffraths / eheliche Haussfraw / deren G. G. S.

Edidit quaedam parentis, ut Responsorum singularium librum,


page 191, image: s223

Ioanni illi Paumgarinero inseriptum: et singularium intellectuum partem secundam, Marthia Heldio dicaram Adscribiturei et Caralogus legum antiquarum: qui reperitur in Tractatu tractatuum et auctorum iussu Gregocii XIII. P. P. in unum congestorum. Er haec. de Zasio F. ex M. S. collectan. M. Laubani. Crusiiannal. et bibliothecis.