04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 152, image: s184

BONIFACIUS AMERBACHIUS.

NASCITUR Basileae Benifacius Amerbachius, anno Christi millesimo quadringentesimo, nonagesimo quinto, patre loanne, qui artem excudendorum librorum inter primos Basileae exercuit: multosque probae notae auctores in luccem protulit: matre vero Barbara Ortenbergia.

Puer bonae indolis ingeniique felicis, cum fratribus Erunone et Basilio, qui aetate eum aniecedebant, ad literas adhibitus, ptaeclarum sibi pro aetate cruditionem compatrvit. Nec enim, quo plerique contenti, publicas duntaxat Academiae lectiones fieevent bat: verum etiam domi I. Conone Norimbergesi, qui nuper in lealia Graecas literas didicetat, privato praeccptoro magno cum fructu utebatur.

Anno itaque millesimo, quingentesimo, decimo tertio, Philosophiae et liberalium artium Magister in patria salutatur. Erat eo tempore Erasmus novus hospes basileae. Is Bonifacil moribus plurimum delectatus, cum dilexit unice, et postea inter summos amicos semper habuit. Iactis itaque atrium et liegnarum fundamentis in patria, et cruditionis nactus insignia, Friburgum abiit: et domestico Zasii contubernio usus recta v. a Iurisprudentiam est aggressu. Postea ad erteros progressus, in Italia et gallia idem studium alacriter utsit: inquo co Avennione summum docturae gradum cum laude est consecutus.

Cum itaque labore adsiduo, et industria rara, multarum rerum cognitionem sibi eximiam comparasset: prudentia item et vitae integritate insignis esset, post aliquot annos Basileam rediit; et leges civiles publicein Academia cnarravit. Ea in provincia magna cum laude industriae, sidei, et doctrinae per annos viginti et amplius versatus, omnium in se doctorum ora et vultus imo animos, convettit.

Corporis tandem ergastulo exemptus est morte placidissina, et fancte innocenterque transactae vitae consentanea, unius Christi meritis fretus, inque nullius alterius, quam illius ipsius verba addictus, servari et apud Patrem caelestem misericordiam consequi sperans, anno salutis sexagesimo secundo, saeculi decimi quinti, aetatis vero suae sexagesimo septimo; cum totius Academiae et urbisluctu bidem in coenobio Carthusianorum sepultus. Nam eo in loco anteannos octodrcim parentibus, sibi, uxori, et liberis monumentum praepararat, cum hac ad parietem inscriptione:


page 153, image: s185

QUO NULLUS SUO SECULO FUIT. CUM EXCUDENDIS LIBRIS NITIDIOR, QUOD SUMPTUOSAE DEXTERITATIS EST, TUM IN IISDEM AD VETERUM EXEMPLARIUM FIDEM RESTITUENDIS DILIGENTIOR, QUOD ERUDITIONEM ET LABOREM REQUIRIT: IOHANNES AMERBACHIUS HIC CUBAT CUM BARBARA ORTENBERGIA SINGULARIS PRUDENTIAE FEMINA, AC BRUNONE BASILIOQUE FILIIS PRAEPROPERE QUIDEM HINC EREPTIS, SED ANTE TAMEN ERUDITIONE SUA TRILINGVI, PER LABORIOSISS. HIERONYMIANORUM OPERUM RECOGNITIONEM: QUIBUS NUNC DOCTI UBIQUE GENTIUM FRUUNTUR, ORBI TOTI COMMENDATA: BONIFACIUS AMERBACHIUS, PARENTIBUS ET FRATRIBUS OPTIMIS; SED ET MARTHAE FUCHSIAE UXORI SUAE, CHRISTIANARUM VIRTUTUM DOTIBUS INCOMPARABILI, CUM URSULA AC HESTERE DUABUS FILIOLIS HIC QUIESCENTI, ITEM SIBI IPSI: LIBERIS SUIS SUPERSTITIBUS, FAUSTINAE, BASILIO, IULIANAE; POSTERISQUE IN HUMANAE FRAGILITATIS MEMORIAM. F. C. PARENTIBUS, FRATRIBUSQUE IAM OLIM. UXORE VERO IN IPSO AETATIS FLORE. CUM FILIOLS HAUD ITA


page 154, image: s186

DUDUM EXPEGTANDI CENSORII NOVISSIMIQUE DIEI ERGO COLLOCATIS. ANNO M. D. XLIV. CALEND. FEBRUARII.

Fuit Iureconsultus doctiss. vir sanctis moribus. quique cloquentia et eruditionenon modo superioris aetatis Ictos vicitised cuon veteribus quoque componi posse videatur.

Hic oblata non semel emergendi, et ad altiora adspirandi occasione, cuma principibus ad consilia, ad Italiamad leges publice exponendas, liberali proposito stipendio, evocaretur: pro innata modestia patriae tum docendo, tum deiure respondendo se dare maluit, sua ipsius sorte contentus Qua ut honeste sustentaretur, non praescription nundinatioque bonorum ecclesiasticorum, ab eo nec affectara unquam, nec ex ea quicquam licitatum comparatumve: sed partim maiorum suorum, partim sua industria, nullius malae fidei conscia: item Martbe Fuchsiae, uxoris optimae, dos et parapherna luculenta per divinam bonitatem effecerunt.

Itaque incendioillo in religione Christiana suborto cum pleraque affectu studioque privato geri, et vitiis, velamentum prae tendi cernerat:nihil antiquius habiut, quam vete Catholicae Exclesiae, imo eius sponso Christo Servatori, semet totum commendare et devovere.

Fuit insuper [Gap desc: Greek word] tum erga privatim sibi sanguine aut affinitateiunctos, rum publice erga patriam.

Scripsit epistolam de urbe Basilea, insettam Cosmographiae Sebastiani Munsteri:praeterea commentationes [Gap desc: Greek words] item [Gap desc: Greek words] : quae a Gesnero promittuntur. Gesner. in bibliotbeca: Zwinger, in theatre. et alii.