04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 347, image: s380

SAMVEL HORNMOLD.

IN lucem editur Samuel Hornmoldus anno Christi millesimo, quingentesimo, tricesimeseptimo, in ipso Archangeli Michaelis profesto. Patrem habuit Sebastianum, qui Bieticae, oppido Wurttembergici ducatus, patre Adamo reip, illius praetore, anno inchoante saeculum decimum quintum a nativitate Salvatoris


page 348, image: s381

nostri, natus: primum inter symphoniacos fuit udalrici dueit Wurttemberigci: postea consiliarius in consistorio Wurttembergico designatusannum attigit et aetatis et saeculi decimi quinti octogesimum primum.

Mater autem ei fuit Anna e Braunerorum, familia honesta et opulenta: quam Sebastianus duxit anno vicesimo sepeimo: nuptiis tanta festivitate celebratis: ut vix triginta dua mensae omnes cepetint convivas. SEd nobis de Samuele filio dicere aliquid propositum.

Is ergo primum animi cultum in ludo ttiviali, ut solet, percepit: cumque esset mire [Gap desc: Greek word] de iudicio tum patris tum praeceptoris sui Marcaleonis, felicis iuventutis informatoris, sub annum quinquagesimum primum Tubingam missus fuit.

Hic in palaestra constitutus literaria ita se se inides exercendo progressus est: ut eodem anno baccalaureus fuerit renuntiatus. Postea triennium ibidem consumpsit: variis disciplinarum generibus sesededidit arque in omnibus, qua fuit ingenii felicitate,
non paenitendos fecit progressus.

Exinde Lipsiam Misniae metropolin profectus, loachimum Camerarium, virum Graece iuxta et Latine doctissimum, audivit: eiusque aliquandiu convictu usus est, Lipsia Wittemgam anno quinquagesimo quinto, digressus Melanchthonem salutavit: qui et ob paternam amicitiam, et ob ipsius Hornmoldi virtutem ac doctrinam, peramanter iuvenem excepit: atque ad mensam itidem suam admisit. Audivit optimum senem Hornoldus per biennium fere sedulo et attente: atquemulta ad calamum ab ipso de superiori loco proposita. quasi spolia quaedam, secum adsportavit.

Inde literaria instituta peregrinatione, celebriores Germaniae Academias perlustravit, Restochianam, Francofurdianam ad Viadrum, lenensem, Basileensem, Argentoratensem, Ingolstadianam, Marpurgensem, Haidelbergensem, plerisque etiam Imperii urbibus visis.

Biennio ea in peregrinatione exacto, in Burgundiam superiotem iter suscepit: et exinde in Galliam: ubi biennii decursu Gallicam quoque linguam ita condidieit: ut Gallus natus ab ispsis Gallis haberetur. Vidit tum in regno florentissimo caput eius Lutetiam Parisiorum: et Rupellam nave adiit.

Postea domum tediturus iterum in Burgundiam se contulit: cumque Dolam, metropolin eins tegionis, venisset: ac specimina suae eruditionis disputando ac respondendo de iure edidisset: testimonium ei ab Academia illa publicum est datum, gradu Licentiati, ut vocant, in eum collato.

Reversus ad suos Spiram Nemetum praxeos causa accessit:


page 349, image: s382

ubi convictu amici veteris Mauritii Breunlini ICti usus, brevi tantum sagacitate ingenii profecit: ut ad forum iam et causarum tractationem non ineptus videtetur. Itaque simul ac in patriam rediit: a principe Wurtembergieo Christophero vocatus, Institsstiones iuris iuventuti legalis scientiae studiosae enarate est iussus, propter nobiles a ptincipe venientes et propter scibas. Factum id anno sexagesimo primo: quo et Doctor iuris sollenni panegyri est renuntiatus.

Hoc officio annos undecim functus Institutionum Iustineanearum libros octies noviesve percurrit: et advocatum insuper in aulico Tubinge consistorio egit. Postea Tubinga discedens Badam Marchicam cum familia commigravit: ibi primum in consiliariorum aliectus numerum, post et cancellarius fuit desiguatus.

Sed cum resipsiusita ferrent, maxime autem religio alio traherer: Hailbrunnam, Imperii urbem, anno septuagesimo quinto concessit. Ihi amanter txceptus, et libertatem ab ofetibus civilibus nactus, sibi aliquandiu vixit. Vetum haudlonge post senatus illius rei pub. syndici munus, nihil tale exspectanti, nedum expetenti, ul ro obtulit,. Hanc suam Spartam annis viginti, qua fide, industria, et constantia obiverit: verbis explicare multis opus non est: cum testimoniorum sit abunde.

Non solum autem domi rei pub. consiliis ac laboribus suis praefuit: sed etiam nomine eius peregrinationes diversas suseepit. Ita anno octogesimo secundo Augustam Vindelicorum com Clemente Imlino viro consulari ivit: et anno nonagesimo quarto ad comitia Ratisbona indicta, cum Erasmo ab Olnhausa IV. viro missus fuit: ubi dexteritatem suam ingenii fidemqurive satis ptobavit. Idem praestitit aliis in conventi bus circulorum et civitatum Imperialium, aliisque colloquiis: in quibus omnibus ipse nequaquam otiosus spectator aut [Gap desc: Greek word] fuit [Gap desc: Greek word] sed praecipuas semper partes sustinuit: et suae rei pub. causas patrocinio iuvit.

Tandem cum annum aetatis vitaeque climactericum magnum, fenibus, ut volunt, periculosum, attigisset: et iam mortis prodromos in suo etiam tabernaculo sentiret: vasa mature collegit, seque ad beatum ex hac vita abitum praeparavit; nec tamen qua fuit laborum tolerantia, officium suum neglexit. Itaque cum circa ferias nataliticas anni sexcentesimi domum rediisset: morbo fuit correptus: quem depulisse ratus, accessit alius cum variis symptomatis: quo inter preces et suspiria, post fsacrae cenae usum, placide exspiravit Hailbrunnae, ipsis calendis Februarii anni sexcentesimi primi, cum ingressus esset annum sexagesimum quartum. Elatus est funere honotisico, ibidemque terrae mandatus.


page 350, image: s383

Memoriam eius et merita carminibus epitaphiis viri doctissimi celebrarunt: quae cum contione funebri typis excusa prodierunt.

Uxores habuit tres, et ex prima, quam anno sexagesimo primo duxit, Maria, Melchioris Calberi, consulis Tubingani, et provincie, Wurtembergicae XII. viri, silia aliquot liberorum parens sactus, inter quos filium primogenitum reliquit Sebastianum Ictum, Poetam Lauteatum, et comitem Palatinum, illustrissimique ducis Wurtembergici consiliarium, familiae Hornmoldianae lumen et columen.

Conscripsit opus deprecessu iuris ordinario: de via ac idonea methodoiuris discendi: de exactiore et perfectiore actionum investigatione: de successionibus ab intestato: orationes etiam complures: et alia.

Eorum autem nihil dum, quod equidem sciamus, in lucem est prolatum.

Tantum de Hornmoldo ex annalibus M. S. Hornmoldianis a Sebast. F. adornatis: et exparentalibus.