11/2007 Reinhard Gruhl
typed text (without the praeliminaria and marginalia) - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check - no orthographical standardization

NB: Greek words may not display properly on your browser (Sgreek Greek font installation required; see http://www.silvermnt.com/fonts.htm).image: as001

DANIELIS PAREI HISTORIA BAVARICO- PALATINA. GEORGIVS CHRISTIANVS IOANNIS recognouit, adnotationibus illustrauit, et duplici appendice auxit. Quarum prior de VETERIBVS RHENI PALATINVS agit; posterior historiam BAVARICO-PALATINAM ab an. CIC ICCXXXII ad praesens vsque tempus breuiter comprehendit. Praemittitur de scriptoribus ad historiam, remque Palatinam cognoscendam facientibus praefatio. [Gap desc: illustration] Francofurti ad Moenum, Sumtu FRIDERICI WILHELMI FOERSTERI, Anno M DCC XVII.image: as002

[Gap desc: praeliminaria]

image: cs001

HISTORIAE PALATINAE LIB. I.

Sectio I, Quae Prooemii instar esse potest, de Scriptoribus rerum Palatinarum ac Baioaricum.

ALEXANDRVM MAGNVM Macedonem, Orientis illum domitorem, cum in Sigaeo ad Achillis tumulum adstitisset, exclamasse ferunt: O fortunate adolescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inueneris [Note: Flau. Vopisc. vit. Probi. c. I p. m. 621.]. Et vere. Nam nisi Ilias exstitisset illa, idem tumulus, qui corpus Achillis contexerat, nomen etiam obruisset: ait disertissimus Romuli nepotum [Note: Orat. pro Archia, c. XXIIII.]. Quot et quantos arbitraris fuisse Boiorum Reges, quot priscos Palatinos Comites, quot praestantissimos bellorum Duces, quorum res gestae iam perpetuis iacent in tenebris, quia historiarum lumine caruerunt? Hanc ob caussam illos arbitror de republica


page 2, image: cs002

optime mereri, qui magnorum Principum memoriam ab obliuione vindicant, et ad posteros propagare satagunt. Cum maxime autem consultum iudicant prudentiores omnes, ea luci restitui, quae domi nostrae quondam facta sunt, ac de propriis rebus erudire nos possunt. Etenim praeposterum, adeoque indignum fuerit, inquirere sollicite curioseque in exterorum facta, dicta, monumenta: quae vero gesta sunt aedibus in nostris, ea floccifacere, ac tenebris obruere. Vnde talis ignorantia consequatur necesse est, in quali maiores nostri faeculis anterioribus versati sunt, qui cum priscorum Germanorum praeclare gesta non propagarint, in summam inscitiam veri posteros coniecerunt; cuius negligentiae merito a grauissimis Historiographis adhuc hodie accusantur.

Eundem tamen Alexandrum Magnum aiunt [Note: Horat. l. II ep. I v. 230.] ex numero pictorum et statuariorum, licet aetas illa plurimos tulisset, non nisi praestantissimis duobus, Apelli et Lysippo, illi pingendum, huic fingendum se praebere voluisse; nec id gratiae caussa, sed quod illorum artem sibi gloriae fore putaret. Magnis enim Principibus magni conueniunt artifices; altae mentes ea, quae praeclare ac fortiter gesserunt, nolunt humiliter praedicari, et aut nullam amant laudem, aut factis parem.

Itaque velim Serenissimis, Illustrissimis, et Celsissimis Principibus Palatinis ad Rhenum, Bauariae Ducibus, (quos solos e CAROLI MAGNI prosapia reliquos, et Germanorum Principum esse nobilissimos, scriptorum grauissimorum suffragia testantur) summos Oratores, Poetas, Historicos, et dignos eorum laudum buccinatores contingere. Et sane animum meum haud raro subiit quaedam admiratio, quod cum Serenissimi et Illustrissimi Principes Palatini ad Rhenum, et Sacri Romani Imperii Septemuiri primarii, ad vnum fere omnes clementissimos litteratorum Maecenates sese praebuerint, ac multos viros doctos, omnium disciplinarum


page 3, image: cs003

apprime peritos, satis liberaliter habuerint: ex iis tamen perpauci admodum extiterint, qui summos illos Principes, Musarum patronos benignissimos, et res Palatinas, pro meritis celebrare in animum induxerint: ceteris omnibus tanquam Sigalionibus in ingrato silentii templo collocatis.

Extiterunt quidem olim Gesta Comitum Palatinorum, per quendam Monachum Laurishamensis coenobii descripta: quae cum aliis id genus habuit et excerpsit IOANNES TRITHEMIVS, Abbas Spanheimensis: vt testatur in praefatione Chronici Hirsaugiensis [Note: p. m. 2.]. Sed et ipse Trithemius scripserat de Origine, Regibus, ac Ducibus Bauarorum, simul et Comitum Palatinorum, et Spanheimensium Libros IIII ad Ducem IOANNEM, Comitem Palatinum et Spanheimensem, apud Simmeren residentem: si verus est catalogus Operum eius Polygraphiae praefixus. Sed haec omnia interierunt, nec de eis recuperandis spes vlla. Idem Trithemius res gestas FRIDERICI I VICTORIOSI, Electoris Palatini, in Chronico Spanheimensi per annorum seriem cum cura consignauit. Extat eiusdem Chronicon successionis Ducum Bauariae, et Comitum Palatinorum, ad PHILIPPVM Palatinum, Principem Electorem, iussu illius scriptum, quod cum aliis Trithemii Operibus Historicis recusum est. Post Trithemium Abbatem, magnam illustrationis suae gratiam familia Palatina debet HVBERTO THOMAE LEODIO, cuius non ita pridem Libri XIIII Annalium, de rebus gestis Friderici II Electoris Palatini, publicis typis Francofurti ad Moenum editi sunt. Sed et in NICOLAI CISNERI, Mosbacensis Palatini, magni nominis Iurisconsulti, opusculis, plurima leguntur scitu dignissima, de Palatinis Principibus, et Bauariae Ducibus. MARQVARDVS autem FREHERVS, Consiliarius Archi-Palatinus bene merentissimus, gentis et dignitatis Palatinae primordia altius repetiit, in illis, quas ex imis antiquitatis visceribus eruit, inque lucem protulit, familiae Palatinae Originibus. Quin etiam aduersus Christophorum


page 4, image: cs004

Gevvoldum, IC. et Consiliarium Bauarum, Electorum Palatinorum iura vetusta, decora, priuilegia, et eiusmodi alia, grauiter admodum defendit. Gevvoldus ille librum de S. R. Imperii Septemuiratu vulgauerat, in quo inter cetera demonstrare voluit, Electoratum non Palatinatus, sed gentilitium decus esse Domus Bauaricae: neque enim Electores fuisse Heidelbergae Principes, ob Comitum Palatinorum praerogatiuam, sed quia genus duxerint a Bauariae Ducibus. Nec mihi silentio praetereundus IIlustrissimus et Prudentissimus Princeps, IOANNES I Palatinus Bipontinus: quem primo loco nominare debebam. Is enim non modo multum operae et studii in illustranda genealogia Palatinorum Principum impendisse, sed in eo quoque genere praeclarum quid praestitisse fertur. Nam continuum illum ordinem inclitorum maiorum magnanimi illius Herois OTHONIS I Wittelspachii, ex gente Schirensi Boiariae Ducis, iam inde vsque ex CAROLI M. genere indagauit, et exsalebris, in quibus multi haerent, euasit, omniaque impedimenta, quae obstare videbantur, remouit. Sed et plures spero futuros Homeros, Apelles, Lysippos, qui non quidem corporis lineamenta, et simulacra, quae cum tabellis et marmoribus simul intereunt, sed Principum Palatinorum virtutes, litterarum monumentis consecrent, et ad omnem posteritatis memoriam propagent. Quorum ego praestantiam etsi non assecutus, at studium aemulatus, HISTORIOLAM hanc PALATINAM, soloci filo, absque pomposis verborum phaleris et praeteritis rhetorum ambagibus, conscribere volui, in amorem Electoralis Palatinatus patriae meae desiderantissimae, quae me extorrem nescio qua dulcedine ducit, et immemorem non sinit esse sui.

Inter ceteras igitur Germaniae Principum familias, PALATINA DOMVS omnium semper nobilissima pariter, atque laudatissima fuit habita. A CAROLO siquidem MAGNO, Pipini Regis Francorum filio, Imperii Occidentis instauratore praegloriosissimo, Palatinos descendisse, cuiuis notum est. Et fuit eorum gubernatio


page 5, image: cs005

fere mitissima, prorsusque [Gap desc: Greek words], patriae nationis Germanicae primum, suarum dein prouinciarum consecrata saluti. Neque vero vlla in genere humano familia reliqua dicitur, quae paterna origine e CAROLI M. primi Germanorum Imperatoris, prosapia descendat, praeter hanc modernorum Comitum Palatinorum Rheni, et Ducum Bauariae gentem. Id vt magis elucescat, visum est praemittere Historiae Bauaricae synopsin, in qua eorum Ducum seriem, et res gestas, in breui quasi tabella, adumbrabo, qui, post Caroli illius Magni imperium, in Bauaria ad gubernacula Reip. sederunt.

De Bauaricis rebus luculenter scripserunt: ANDREAS, Presbyter Ratisponensis: IOANNES AVENTINVS, Boiorum Liuius, qui peragrata Germania, Gallia, Italia, Sarmatia, Pannonia, et vtraque Bauaria, septem libris Annales Boiorum conscripsit: adiutus libei alitate Serenissimorum Ducum Bauariae, GVLIELMI, LVDOVICI, ET ERNESTI. Hos Annales NICOLAVS CISNERVS, Mosbacensis, IC. Palatinus celeberrimus, Latine et Germanice ex manuscriptis authenticis codicibus restituit. MARCVS autem VELSERVS, Augustanus ille Boicusque Tacitus, scripsit Annales Boicos libris quinque, [Note: Conf. Adami vit. ICt. p. m. 220. quippe cuius verbis auctor hic loquitur.], tanta perspicuitate, tanta fide, tanta prudentia, tanto nitore, vt meditanti videantur adstitisse hinc Musae et Gratiae; hinc Consus, Apollo, Suada, Venus. PHILIPPVS etiam APIANVS, celebris Mathematicus, Academiae Ingolstadiensis Professor, iussu Principis ALBERTI, Bauariae descriptionem aggressus est, quam magnis longisque laboribus, et itineribus variis susceptis, anno CIC ICLXVII absoluit, suisque typis elegantissime expressit. Opus hoc gratissimum fuit Bauariae Duci Alberto, qui duobus millibus et quingentis aureis auctorem donauit; quotannis vero, praeter salarium Academicum duplicatum, centum quinquaginta florenis ad dies vitae [Note: Conf. itid. Adami vit. Philos. p. m. 163. col. 1.]. Sed ego rem omnem compendio


page 6, image: cs006

tantum delineabo, vt in synopsi lector videat, quod per longa sparsim horum Bauarorum scriptorum volumina legitur.

Sectio II De primis antiquissimae Baioaria Regibus ac Ducibus, vsque ad tempora Caroli M.

BAVARIA, regnum olim florentissimum et amplissimum, Reges antiquitus habuit: sub Francorum autem imperio Duces accepit. Agilolfingis imperantibus, ab ortu ad Anassum vsque, siue Anesum flumen, quod Hunnos a Boiis diuidebat, pertinuit: sicut ad occidentem Lyco ab Alemanis seu Sueuis distinguebatur, hodieque distinguitur. Versus meridiem ad Tridentinum vsque agrum, et Alpes Italiae porrigebatur. A septentrione Danubio claudebatur, ita vt Paullus Diaconus veterem Boiorum regionem omnem, Sueuia, Italia, Pannonia, et Danubio definiat. Verba Diaconi [Note: l. Vl p. m. 1152.] sunt: Noricorum Prouincia, quam Baioariorum populus inhabitat, habet ab Oriente Pannoniam, ab Occidente Sueuiam, a Meridie Italiam, ab Aquilonis vero parte Danubii fluenta. Adeo populus olim Boicus late fusus, quatuor tetrarchiis custodiebatur, quibus limitum Praefecti (postea Marchiones, seu Palatini) praeerant, omnesque Principi maximo Boiorum parebant, quos ille pro arbitratu ad fines tuendos mittebat, vel inde auocabat. Hanc Boiorum potentiam fregit Fridericus Barbarossa Imp. cum Austriam anno Christi CICC LVI Henrico, Friderici Aenobarbi patruo, in publico conuentu Principum Reginoburgi assignauit, ipsumque Henricum ex Praefecto limitis Orientalis Franciae et Marchione, Principis titulo insigniuit, traditis etiam ex Bauaria quibusdam toparchiis. Idem Imperator anno post Christum


page 7, image: cs007

natum CICC LXXX, proscripto Henrico Leone, Boiorum et Saxonum Principe potentissimo, Bauariam commisit Othoni Wittelspachio, Praefecto praetorio, vnde genus illustre trahunt, qui hodie Bauaria et Palatinatu ad Rhenum potiuntur. Ad Christianam autem fidem ante plerasque Germaniae partes Bauaria conuersa, status Imperii primarius semper fuit. Duces eius ceteris post Electores Principibus, quantum potentia et nobilitate maiores, tantum etiam honore et loci praerogatiua antelati. Ducatus Bauariae in quaternaria illa diuisione Ordinum Imperii (si qua ei fides) principe loco collocatus. Ex hac denique familia non tantum aliae complures illustres Principum familiae, quasi surculi annosissimae arboris, enatae; sed multi etiam, iique laudatissimi Caesares et Augusti orbi Christiano dari. Et, (quod rarum ac prope vnicum Dei beneficium) a multis iam saeculis, primaque adeo origine sua, inclitum genus hoc continua serie, absque vlla interruptione, feliciter vsque ad nostram aetatem propagatum est. Hoc olim vt insigni fecundia in multos ramos diffusum, ita fortuna fauente, finibus iterum late prolatis, multas alias ditiones sinu suo recepit: vt veteres illos Margrauiatus, Krayburg ad Oenum, Vohburg, Chambiam, Neomarchiam; et Landgrauiatus atque Palatinarus, Wittelspach, Scheyrn, Dachavv, Andechs, Vallay, Stefling, Stauff ad Regenum, Lengefeld, Kalmuntz; ne et Comitatus enumerem, Grayspach, Hirschberg, Ambergthal, Sulzbach, et alios.

Reges Bauariae veteres a THEODONE orti, numerantur XIII vsque ad TASSILONEM, vltimum Agilolfingorum siue Regem (nam et regium sibi nomen vsurpauit) siue Principem. Natus est TASSILO, patre VTILONE, eodem anno DCCXLII, quo CAROLVS M. Quartodecimo anno rudimentum Martis in Pipini castris posuit; proximo anno se, gentemque totam in Pipini clientelam dedit, quem altero et vicesimo deseruit, nescio quomodo vel a Pipino, vel officiis aulicis offensus, et rupto primum foedere


page 8, image: cs008

domum ad Vtilonem Patrem refugit; vxorem dein Luiti purgam, Desiderio vltimo Longobardorum Rege natam, duxit, cum annum ageret octauum supra vigesimum. Suscepit ex coniuge geminos virilis stirpis liberos, GVNTHERVM, ab apro in venatione interemptum, et THEODONEM, stirpis vltimum, ab Hadriano Pontifice Romae sacro fonte lustratum. "Hoc [Note: conf. Rader. cuius haec sunt, T. I. Bau. Sanct. p. 84. b.] vero offendit Tassilo, quod pactis non steterit cum Pipino et Carolo Magno initis: quin et arma contra mouere, Luitpurga instigante, saepius conatus, tandem regno Bauariae, et potestate exutus, reusque Maiestatis, veniam ea conditione impetrauit, vt in monachum attonsus, priuatam cum filio Theodone vitam coleret." Coenobium igitur Laurisheymense S. Nazarii, non procul a Wormatia, Tassilo intrauit anno Christi DCC LXXXVIII; quo tamen anno ex hac vita emigrauerit, non proditur ab Historicis. Tumulus eius in nobili illo coenobio Laurisheymensi etiamnum ostenditur, cum hac inscriptione:

CONDITVR. HAC. FOVEA. QVEM. PIE. CHRISTE. BEA.

TASSILO. DVX. PRIMVM. POST. REX. MONACHVS. SED. AD. IMVM.

IDIBVS. IN. TERNIS. DECESSERAT. ISTE. DECEMBRIS [Note: Freher. orig. Palat. P. I c. Vl p. m. 45.].

Exitus Agilolfingorum Imperii is fuit, anno ducentesimo octogesimo, postquam THEODO primum pedem in Bauaria posuit. Stirps inter Germanicas sine controuersia vetustissima et nobilissima, in cognomine THEODONE, Tassilonis filio, extincta est.

Tassilone exauctorato, et in coenobium cum Theodone filio retruso, Bauariae, in prouinciae formam redactae, praefecit GEROLDVM, virum cum genere natalium, tum virtutis gloria


page 9, image: cs009

illustrem: quem veteres scriptores Comitem atque Consiliarium, atque Signiferum Caroli promiscue dixere, nonnemo Consanguineum. Domo Sueuum, Hildegardem sororem habuisse, amplissimam praefecturam affinitatis suffragatione a Carolo consequutum, certis monumentis compertum est. M. Velserus, IIVir Augustanus, mortem eius stilo prosecutus in haec verba [Note: l. VI rer. Boioar. nondum in lucem emisso: quem habuit Rader. et T. I Bauar. Sanctae, p. 76 b. adduxit: a quo deinde Auctor noster ea hic mutuatus est.] scribit: Anno DCC XCIX Hunnicum bellum recrudescens, veteri verbo fidem asseruit, metum non diuturni officii custodem esse. Ad primum tumultus nuncium armati accurrere, Ericus Foroiuliensium Dux, et Geroldus Boicae et praefectus. Enimuero vtriusque virtutem perfidia interceptam fortuna destituit, vt bellum Francis cetera incruentum propemodum vni funestarint. Ericus Tharsaticam, quae Liburniae ciuitas ad mare sita, obsidione cingens, homo militaris, multis victoriis clarus, oppidanorum insidiis circumuentus, ignara morte perimitur. Sigebertus a suis caesum scripsit: nos plures, et sine controuersia grauiores testes, principem Eginhardum sequimur. Geroldus nihil prosperiore casu, acie instructa, manus iam conserturus inter ordines obequitans, dum apta oratione militum animos erigit, certam aduersus hostem eum victoriam spondens, qui spem adhuc omnem infuga posuerit, incertum cuius virtute an scelere, improuiso cecidit. Nam equites eum comitati duo, simul interfecti sunt; facti auctor latuit: corpus in Augiae monasterium conditum, cum epitaphio:

Mole sub hac magni seruantur membra GEROLDI,
Huius iura loci cunctis qui viribus auxit,
Pannoniis vera Ecclesiae pro pace peremptus,
Oppetiit saeuo Septembribus ense Kalendis,
Sideribusque animam dedit. Artus Saxo fidelis
Abstulit, huc retulit, dignoque hic clausit honore.page 10, image: cs010

CAROLVS, (stirps [Note: Ita supra quoque sect. I §. 3 p. 4. Atenim nostros Rheni Palatinos a Carolingis originem trahere, in dubium nunc reuocant, quin negant ac improbant tantam non omnes. Inprimis Dauid Blondellus plen. assert. geneal. Franc. multus est in impugnanda eorum sententia, qui a Pipino, Caroli filio, Italiae Rege, illos deriuant. Id quod, iudice Phil. Iac. Spenero, syllog. geneal. p. m. 177, argumentis agit haud contemnendis.] Heroici generis, Comitum Palatinorum ad Rhenum, et Bauariae Ducum modernorum,) propter rerum, quas gessit, magnitudinem, Alexandri Macedonis, Pompeii, Constantini exemplo, ex virtute dictus cognomento MAGNVS, rectius veriusque propter singularem militaris disciplinae scientiam, summam litterarum cognitionem, ardentissimum religionis ac pietatis studium, TER MAXIMVS appellandus, Anno post Christum natum DCC XLII, Pipino Francorum Rege ex Bertha seu Berthrada, Graeca Principe, natus, genus, multorum quidem animo, a Boiis, non hi ab illo, traxit. Vtilo Agilolfingus, Theodonis I frater, Carolinorum auctor fuisse perhibetur. Plurimi sane Carolum hunc Magnum e stirpe Agilolfingana Theodonum, Boicae quondam Principum, oriundum tradunt: Patre Pipino Breui seu Pusillo: Auo Carolo Martello: Proauo Pipino Crasso: Abauo Anchiso: Atauo S. Arnulpho, Mediomatricum seu Metensium Episcopo. Sed quo loco Carolus Magnus natus, [Note: p. m. 135 col. 1.] Eginhardo auctore, incertum: siue patrium solum fuit Ingelhaimium, quod altero milliari Moguntia distat: seu Caroloburgum, quod in Bauaria tertio lapide ab vrbe Monachio, regia Principum Bauarorum, abest: siue haud procul Leodio, vt Belgae volunt: siue denique Ingelhaimii apud Francos. Nam fere de Caroli Magni hodie, vt olim de Homeri patria, certatur. Nos cum Eginhardo negamus natalem Caroli terram certo sciri posse.

CAROLVM Martellum habuit auum, qui primus Franciam ab impotenti Tyrannorum dominatu in libertatem asseruit. PIPINVS


page 11, image: cs011

pater, cognomento Pusillus, ex Praefecto Palatii Rex Franciae, post quintum decimum, quam regnare occoeperat, annum, interfusa cuti aqua exstinctus, Anno DCC LXVIII, VIII Kal. Octobr. Regni heredes CAROLOMANNVM, et CAROLVM M. ex se natos reliqiut. Carolomannus patrium regnum accepit: postea spretis rebus humanis monachatui nomen dedit. Obiit, Anno DCC LXXI, d. IIII Decembr. Hoc transmittendum silentio non est, eodem anno geminos in lucem heroas editos: quorum TASSILO Boiorum principatum finiit; CAROLVS M. ad Francos translatum inchoauit: cum Theodo Princeps gentis Bauariam, anno receptae salutis D VIII, Romanam tum prouinciam, inuasisset, quam Theodo vltimus et vnicus Tassilonis heres, ducentesimo post et octogesimo anno, cum patre amisit, vti Augustulus Imperium Romanum ab Augusto inchoatum; Constantinus Palaeologus Constantinopolitanum, quod Constantinus M. fundarat, finiuit; et Carolus M. postliminio Occidentis Imperium restituit, et Franciae Germaniaeque intulit, primus ex Germanis a Pontifice Leone III imperatoria laurea insignitus.

[Note: Quae hic sequuntur, Italicis exscripta litteris, Raderi sunt, T. I Bau. Sactae, p. 78, ex quo Auctor desumsit.] Iam per capita Caroli M. studia, mores, coniugia, bella, - aliaque eius opera compendio exsequamur. Quibus exercitationibus crescentem pueritiae florem initiarit, etsi scriptores non exponant, et [Note: p. m. 140. col. 2.] Eginhardus infantiam pueritiamque scriptis neget illustratam, Grammaticae tamen tirocinio a Petro Pisano Diacono imbutum tradit. Elegantiam dicendi, rationem disputandi, et ratiocinandi, caelestium item rerum disciplinam, astrorumque cognitionem ab Albino, cognomento Alcuino, hausisse docet. Quin et versum struere norat, et hodie Hadriani Epitaphios, et Epistola ad Paullum Diaconum Historicum legitur. Sacrarum litterarum volumina tam tractata habebat, vt ipsi discipulus magistrum suum erudiret, et quaestiones ab eodem sibi positas expedret.


page 12, image: cs012

Rerum ecclesiasticarum studio fuit tanto, vt carmina, hymni, odaria, ipsius potissimum iussu et auctoritate componerentur, quae hodicque in Ecclesia Romana retinentur. Ex quibus Omnibus facile cogas, Carolum primam adolescentiam in litterarum meditatione, praeter regias equitandi venandique, et arma tractandi artes, consumpsisse, nec postea, vbi paullatim a bellicis studiis otium erat, intermisisse: vt et hac in re cum Iuliis, Augustis, Germanicis, Iulianis, Theodosiis, contendi merito possit. Academias geminas instituit, Ticinensem, et Lutetianam; illam, inquam, Academiarum omnium parentem et reginam, ex qua, velut ex equo Troiano, tanta virorum copia, omni doctrinarum genere cultissima, profluxit. Bononiensem a Theodorico erectam instaurauit. Latinam linguam aeque ac patriam callebat; Graecam intelligere melius, quam pronunciare posse credebatur: adeo disertus erat, vt eloquentiam ipsam docuisse, non ab illa artem dicendi didicisse videretur.

Virtute militari, qua arte et scientia, qua fortitudine et felicitate, ita praestabat, vt pares fortasse Constantinum M. et Theodosium M. habuerit, neminem certe, praesertim ex Christianis, superiorem. Inter paganos cum Alexandra et Caesare iure componas. Quintodecimo anno A patre Marti initiatus proelio adfuit, quo Varifarium Aquitaniae Principem Pipinus bello nouennali persecutus, tandem fregit, cepit, et defectionis poenas morte luere coegit. Composita videbatur Aquitanio, cum Pipino vita et regno cedente, Hunoldus patratum, vt putabatur, bellum instaurat, [Note: Rader. I. d. p. 79. a.] quem Carolus iam suis auspiciis proelia, quod primum commisit, fugatum, Aquitania exuit, nec apud Vascones considere passus, ipsum Vasconum Ducem Lupum, cum dedito Hunoldo, in fidem et clientelam accepit, et Aquitaniam, Vasconiamque omnem in suam ditionem redegit. Tertium rogatu Hadriani Pontificis in Longobardos, tum ecclesiae, vti superioribus annis, infestos suscepit: regem illorum Desiderium Ticini per totam hiemem arcta obsidione circumsessum, et se et regnum dedere, quibus victor voluit conditionibus,


page 13, image: cs013

coegit. Interim Carolus relicto ad munitiones milite, Romam - contendit, et reuersus Desiderium exire compulsum custodiae mandauit: Adalgisus Desiderii filius, et regni heres, Constantinopolim profugit, ibique diem vltimum clausit. Carolus Italia potitus, quae Longobardus Italiae subtraxerat, restituit: Regem aeterno exitio multauit. Amplius ducentos annos Longobardum in Italia dominatum, Carolus vna obsidione domitum, regnoque exutum, in Eburones exsulatum misit. Saxonicum inde bellum excepit, quod tres et triginta annos durauit, saepe compositum, saepe instauratum. Alterum postea Longobardicum, quo Rotgardum Forciulii regulum, regnum affectantem, occidit. Tum Hispanicum, Hunnicumque, quod ipsum octennale fuit: Bohemicum, Danicum, Slauonicum, Baioaricum, et alia felici euentu gesta omnia. -

Iam ipsius [Note: Rader. l. d. p. 79. b.] robur viresque corporis eae fuerunt, vt prope fidem excedere viderentur. Equitem cataphractum, equumque vno ictu medios diuisit; militem armatum manu plana sublatum, nullo negotio ad verticem vsque capitis tollebat, aliaque inuicti roboris argumenta, velut alter Samson, edebat.

Imperii fines longe lateque protulit, vti merito Occidentis Imperator diceretur, cum omnem Italiam, Germaniam, Galliam, obtineret, diuisumque orbem cum Nicephoro Orientis Principe possideret: quanquam ille Carolum magis timebat, quam amabat, cum diceret: [Note: v. Eginhard. de vita Caroli M. c. XVI, et Conr. Vrsperg ad Ann. DCC LXXVIII. Vbi tamen ille [Gap desc: Greek words], hic [Gap desc: Greek words] in optandi modo et sin: dubio rectius scripsit.] [Gap desc: Greek words] Francum amicum habeas, vicinum caueas. Francicum Imperium Caroli M. tam latepatuit, vt bonam partem Orientis et Occidentis complexum sit. Inde in Orientalem et Occidentalem Franciam diuisum est. Ad Orientalem quidem Franciam pertinebant Thuringi, Saxones, Frisii, Bauari, Sueui, Lotharingi, et alii. Ad Occidentalem vero Gallia Belgica, Celtica, Lugdunensis, et regna reliqua referebanror.


page 14, image: cs014

Hodie Orientalis Francia, quae et Franconia dicitur, ab ortu terminatur Bohemia, a meridie Bauaria, et Sueuia: ab occasu Rheno, a septentrione Hassia et Thuringia.

Missitata etiam Carolo Magno ab Imperatoribus Regibusque digna tanto Imperatore munera. Ex Perside Abdalla legatus, papilionem et tentoria e serico attulit, mirandae tum magnitudinis, tum artisicii: vestem item peregrinam, odores, Arabum opes, et vnguenta, balsamaque. Sed prae cunctis omnium oculos in se conuertit rarae artis nouique ingenii horologium, quod in Francorum Annalibus descriptum leges. Idem per Isaurum inusitatae molis belluam Indicam Abulabazanem transmisit.

Clementia in victos qua fuerit, vel ex hac Christianum et Christianissimum, vt illum Ecclesia Romana honoris canssa nuncupauit, agnoscas. Extra aciem quem hostium occidit? Desiderium seruauit: Tassilonem bello saepius victum, et Maiestatis conuictum, iussit aliis in coenobio subesse, qui suis domi male praefuisset. Pipinum nothum in coniuratione deprehensum, viti Tassilonem, coegit monachum induere. Iam vero quos exsilio multauit, nisi qui dedere se recusabant? Saxoni Witekindo toties rebellanti, toties perduelli, victoque aliam fere legem non tulit, quam vt Christum, eiurata idolomania coleret. Vnde discas, quantum intersit, inter Christianos Principes, et paganos, qui proscriptionibus Imperia exhauriebant, quotquot poterant, occidebant, quos non poterant, fugabant. Vti non sit magnopere mirandum, plerosque ferro, quo tam impotenter abusi sunt, cecidisse, cum ex Imperatoribus Romanis, per annos amplius quadringentos, nullus gladio occubuerit. Primus Philippus, Aenobarbo natus, quod Othoni Wittelspachio, Praefecto praetorio, adulterinas litteras pro legitimis dedisset, filiamque diu desponsam negasset, ferro caesus, quod nollem factum, occnbuit; ceteri omnes ante, fato suo, ex naturae praescripto, defuncti. Post nonnulli interempti.

Vxores Caroli M. numerantur ab aliis quatuor, ab aliis quinque, ordine ductae; prima Desiderio Longobardorum Rege nata, vel,


page 15, image: cs015

vt alii, Theodorici soror: secunda Bertha, seu Hermingaria, quam post annum, inuita matre, repudiauit. - Tertia, Hildegardis illa, non Boica, vt nonnemo existimauit, sed Sueua genus, Geroldi Comitis, et Boicae praetoris soror, - ex qua trigeminos stirpis virilis, et totidem, muliebris suscepit, Carolum, Pipinum, Ludovicum Pium, qui proximus a Carolo Magno imperauit; Rotrudim, Bertham, et Gislam. Tertiam [Note: I. Quartam] duxit a morte Hildegardis, Fastradam, Francicam feminam, ferocis ingenii: et hac fato sublata, postremam Luitgardam; qua item rebus humanis exempta, cum aliis exinde consueuit, nullo iam nuptiarum foedere copulatus, quod nemo sit ab omni parte beatus, vt generosissima quaeque vina suas alunt faeces, in laetissima segete infelix lolium succrescit; vbi mel, ibi fel: vbi vber, ibi tuber. Has Carolus animi corporisque labes multis virtutum laudibus compensauit, immo deleuit: tot aedibus sacris a fundamentis excitatis, tantis pecuniarum copiis in egentes toto orbe effusis, tot sedibus Episcoporum positis, - vt taceam alia plena admirationis facta, quae Cupidinis non vulnera tantum, sed cicatrices etiam potuerunt abolere.

Gentium res memoratu dignas in litteras mitti curauit. Rem diuinam in aede sacra assidue obiuit, neque statas preces et canonicas, seu diurnas seu nocturnas, cum valuit, vnquam neglexit: sacris operantes magna religione attendit. - [Note: Rader. I. d. p. 80. b.] Canendi psallendique artem inprimis callebat, et ipse exerrantes emendabat, modesteque canentibus accinebat. Nouas Episcopis sedes nouem posuit. Monasteriensem, Mindensem, Halberstadianam, Osnaburgensem, Bremensem, Padeburgensem, Verdensem, Hamburgensem, Hilde sheimensem, seu Hildemensem. Duas ad dignitatem Metropolitanorum prouexit, Iuuauiensem et Hamburgensem. Basilicam Aquisgrani condidit, auro argentoque ornatam: ancellos et portas solito aere iussit rigere, pilas e marmore Roma et Rauenna aduecto surrexit. Christiana lex passim a Carolo M. propagata; Saxones, Dani, Hunni, Slaui, aliique, damnato daemonum cultu, Christo se dediderunt. Ecclesiam Romanam, Longobar


page 16, image: cs016

dorum immanitate paene oppressam, victis barbaris, in libertatem asseruit; oppida, agros, prouincias restituit, nouisque benesiciis cumulauit: - Regibus Francorum Pontificum Romanorum tutelam commisit, vti illos ab hostium incursionibus et insidiis propugnarent. Catholicam Ecclesia Romanae - sententiam a teneris vnguiculis, ad vltimum vsque vitae punctum, constantissime retinuit coluitque, eiusque disciplinam morum, et caeremoniarum multis Pontificum conciliis restituit. Felicis tnfelicissimi, Nestorianam sectam iam olim execratam olentis, celebratis pluribus Patrum Synodis, eliminauit, fundiusque extirpauit. Imaginibus et simulacris purum tribuit, in quorum vsu et cultu plurimi hodie proram et puppim religionis collocant: ita, vt, quemadmodum olim Lactantius [Note: l. II institut. diuin. c. XIX.] dixit, nullam ibi esse religionem, vbi sit simulacrum; ita contra nulla illis religio, vbi nulla est imago seu simulacrum, esse videatur. Pontsicem praeterea Leonem, a suis male mulctatum, punitis noxiis, dignitati restituit, adse venientem summa cum veneratione exqepit. Temperabat summum Imperatoriae Maiestatis fastigium plane Christiana modestia, nec auro gemmisque, nisi summis Christi eclebritatibus, cultus apparebat; quotidiana vestis parum a communi et plebeia abhorrebat. Accedebat in quotidiana victus ratione, temperantia. Oderat ebriosorum clamores et intemperiem, ipse inter lautas etiam, quas raro instaurabat, coenas ter bibere, raro saepius consuerat. Legibus vetuit, ne quisquam alterum ad pocula et ebrietatem prouocaret: sub ipsis epulis acroama audiebat, [Note: Rader. p. 81. a.] aut ex Historia veteri maiorum facta; potissimum tamen D. Augustini de Ciuitate Dei libris aures praebebat. In omnes egentes benignus, non populares tantum, sed toto orbe remotos, Syros, Aegyptios, Afros, Palaestinos, et quoscunque denique, vbi vbi gentium degerent, ex Christiano censu, laborare inopia cognoscebat, donis et pecunia submissa fouebat, eoque nomine sibi Persarum, Afrorum, et Syriae Principes beneficiis deuinciebat, vt Christiani apud


page 17, image: cs017

Barbaros degentes suis Regibus propitiis vterentur. Peregrinos ita complectebatur, vti non solum regia, ipsius, sed totum regnum aduenis, ad inuidiam prope ipsius, inundaretur. Multa [Note: p. 81. b.] et visenda opera, aedesque sacras et palatia, porticus ac pontes, aliaque molitus, partim perfecit, partim inchoauit. Regiam Ingelhaimianam, in natali, vt multi ferunt, solo propter Moguntiacum; alteram Nouiomagi Vahali flumini imposuit. Longe celeberrimum et augustissimum est templum illius Aquis excitatum, et pons, passus quingentos longus, Rheno ad Moguntiam iniectus, qui anno, quam moreretur Carolus, foedo nomine conflagrauit. Coenobia multa - a fundamento erexit: - alia, vetustate collapsa, instaurauit: orbem denique terrarum, Principum in Oriente improbis imperiis fatigatum, quodammodo recreauit. Testamente vero, quod triennio ante mortem confecit, opes, quas possedit, vniuersas, aurum, inquam, omne, argentum tam signatum, quam rude, gemmasque, et omnem pretiosam supellectilem, ac regium apparatum, in tres partitus sortes, primam integram iussit custodiri; duas in vnam et viginti diuisas partes, Metropolitanis in Imperio suo ciuitatibus tribuit, ita sortiendas, vt Archiepiscopus quisque ex accepta sua sorte trientem sibi retineret, duas reliquas subiectis Pontificibus assignaret. Sacrae Pontificum maiorum sedes nuncupatae sunt, Roma, Rauenna, Mediolanum, Forum Iulii, Gradus, Colonia Agrippina, Moguntiacum, Salisburgum, Rotomagus, Treuiri, Senones, Vesuntium, Lugdunum, Remi, Arelatum, Vienna, Tarantasia, Eborodunum, Burdegala, Turones, Bituriges. Primam autem ac principem ex tribus capitalibus partibus ad vsum vitae quotidianum adhibuit: quod a morte ex ea reliquum esset, quadrans omnium, viginti illis et vni Metropolitanis adderetur. Ex altero quadrante liberi, ac nepotes, mares iuxta ac feminae, heredes essent. Tertius egentibus cederet: quartus aulicis officiis, seruis, inquam, et ancillis. Subscripsere tabulis Episcopi vndecim, Coenobiarchae quatuor. Comites quindecim. Tabulas ipse Pontifex Romanus Leo III sua manu confirmauit: Ludouicus Pius


page 18, image: cs018

Imperator filius, secundum Patris mortem, summa fide quamprimum executus est.

Fatalem illi diem (vti multis aliis ad summa Reipublicae gubernacula sedentibus vsu venit) multa prodigia portendere. Crebrae siderum duorum principum defectiones, quibus imminentem Caroli mortem sentire, lugereque iam tum videbantur. [Note: Id. p. 82. a.] Accedebat luridasolem medium inquinans macula, per septiduum spectata: porticus intra regam et basilicam subito collapsa: pontis decennali opere facti prope Moguntiam conflagratio: faces sereno caelo ante eius ora emicantes, eodemque tempore equi, cui insidebat, cadentis, et vectorem grauiter affligentis lapsus, iaculumque longe e Caroli manibus excussum: Palatii, in quo diuersabatur, assiduus tremor: conclauium crepitus: tactum de caelo summum Aquis templum: malum aureum e tecto deiectum: litterae coronae, CAROLVS PRINCEPS, expuncta.

Ergo quartodecimo anno post octingentsimum a Christo nato, correptus est febri, quam inedia, vt saepe consuerat, frustra pellere conatus est. Nam cum vehemens dolor pleuritidis accederet, septimo post die, quam decubuerat, Aquis Graniis, rebus sacris rite munitus, ex laborioso mortalique imperio, ad tranquillum et immortale regnum triumphumque emigrauit. Vixit annos duos supraseptuaginta: Franciam rexit annos septem et quadraginta: Italiam triginta nouem: imperauit quatuordecim. Obiit V Calend. Febr. hora tertia ante meridiem. Corpus maxima caerimonia, et summo populi dolore, Patriae Patrem lugentis, templo Aquisgranensi magnisicentissimo, ab ipso olim construcro, illatum et humatum. Imperator multis nominibus felix: quod viuus Imperium Romanum ad Francos et Germanos transtulerit: quod orbe toto victor innumeros ab hoste triumphos reportarit: quod heredem ex se natum Ludouicum Pium Imperio reliquerit imperantem: quod orbem terrarum rerum gestarum magnitudine, nominisque gloria implerit. Visitur hodieque eius tumulus, arcu quasi triumphali nobilitatus, cum hac epigraphe:page 19, image: cs019

SVB HOC CONDITORIO SITVM EST CORPVS CAROLI MAGNI ATQVE ORTHODOXI IMPERATORIS, QVI REGNVM FRANCORVM NOBILITER AMPLIAVIT, ET PER ANNOS XLVII FELICITER TENVIT. DISCESSIT SEPTV AGENARIVS ANNO DOMINI DCCCXIIII INDICT. VII V CAL. FEBR.

Corpore [Note: Id. p. 82 b.] fuist, vti vere deseribit [Note: p. m. 139 col. 2.] Eginhardus, spectator illius et gener, amplo et robusto: statura procera, quae tamen iustam non admodum excederet, septem sui corporis pedum, vertice rotundato, luminibus praegrandibus, radiantibusque, naso supra mediocritatem magno, caesarie canicie veneranda, fronte serena, et exporrecta; inerat ori regia, dignitas et maiestas, seu stantem cerneres, seu sedentem: ceruix tamen breuior et obesior, venterque proiectior, quem artuum reliquorum granditas excusabat: incessu firmo et virili. Appellatus apopulo Romano primum Patricius, mox Augustus et Magnus: ab Synodo Moguntina Christianissimus, quod postea nomen fuit Galliae Regibus aeternum: ab eadem Rector verae religionis, Defensor sanctae Dei Ecclesiae: a Concilio Remensi, Piissimus: ab Arelatensi, Princeps et Imperator et Orthodoxus.

SECTIO III de illis, qui Baioariae a Caroli M. aetate praefuere vsque ad tempora Othonis I Imp.

POst Tassilonem, siliumque eius Theodonem exauctoratum, Bauariam tenuit Caroli M. posteritas, vsque ad Othonem I Imperatorem, Saxonem. Ex his Arnolphus Imperator, Carolomanni, Regis Bauariae, filius, Ludouici, Regis Germaniae, nepos, Ludouici Pii Imp. pronepos, Caroli M. abnepos, Boiariae limiti LVITBOLDVM, seu LEOPOLDVM, agnatum suum, praeposuit: cui et eiusdem Arnolphi Imperatoris filius Ludouicus


page 20, image: cs020

Bauariam contulit. Leopoldus ille, [Note: Quibus Luitpoldus hic, sator Boiariae Ducum, Palatinorumque Rheni nostrorum felicissimus, parentibus natus sit, inexploratae adhuc veritatis res est. Sunt, qui Arnulphi Comitis, A. DCCC XCI in proelio ad Aquasgrani a Normannis caesi, filium faciunt, quos inter Auctor noster: sunt contra, qui Bernhardo, Comite Lengenfeldensi, prognatum ac Bernhardi Italiae Regis pronepotem fuisse volunt. Quid Tolnero videatur, ex litteris; quas ad nos dedit, exponemus. Arnulphus, inquit, Imp. in diplomate de A. DCCC XCI, IIII Non. Octob. eiusque filius Ludouicus Imp. in diplom. de A. DCCCC, XIIII Kal. Febr. et in alio de A. DCCCC III, XVI Kal. Matt. apud Hundium in metrop. Salisb. T. I p. 249, 130 et 351, eundem Luitpoldum dilectum propinquum suum vocat. Et Regino ad A. DCCC LXXX Litouindam, Arnulphi Imp. matrem, nobilem Carinthiam vocat. Et annales Bertiniani ad A. DCCC LXI Carolomanni Regis Bauariae socerum vocant Ernestum. En coniecturas, quas paucis hoc tibi schemate sisto. Quaestio certe difficillima est. Auentinus eius parentes ignorat. Interim Ernestum I Marchionem Nariscorum, i. e. Nordgouiae siue Bauariae Septentrionalis Marchionem A. DCCC LXI honoribus priuatum, et Luitpoldum ex iisdem Nariscis oriundum testatur l. IIII p. 412 et 481. Haec ille.] filius Arnolphi Comitis Arnulphi Caesaris praefecti militiae in bello Nordmannico, filius,


page 21, image: cs021

Austriae siue Bauariae Orientalis praetor, regulus postea Boiorum, cum contra Hungaros fortissime pugnaret, vna cum multis aliis proceribus Boiorum, caesus est Anno Domini DECCCVII. Tunc enim Ludouicus IIII Imperator, Arnolphi Imperatoris filius, contra Hungaros, Bauarorum fines inuadentes, magno exercitu profectus est, et continuo trium dierum proelio circa Augustam Vindelicorum congressus cum ipsis, victus est; Hungari victoria potiti, omnia in Bauaria caedibus, rapinis, et incendiis vastarunt. Reliquit Leopoldus duos filios: Arnolphum (quem vulgo Malum dicunt, iure ne an iniuria non satis constat, alii enim Optimum appellant) et Bertholdum.

ARNOLPHVS Malus, filius natu maior, patri Leopoldo in ditione Bauariae successit: vsuque bellorum promptus et exercitus, contra Hungaros res praeclare gessit; Bauariamque non modo ab eorum incursione strenue defendit, verum etiam ad pacem petendam eosdem compulit.

Mortuo Ludouico Imperatore, Arnolphi filio, stirps Caroli M. defecit, cum iam annos CXII imperasset. Nam Anno Christi DCCCC XI Conradus I, Conradi Ducis Franconiae, Hassiae, Wetterauiae, et Frislariae filius, extra Caroli M. stirpem Augustus designatus est, auctore Othone Saxoniae Duce, qui delatum ad se imperium recusauit, aetatis affectae caussa, et ad hunc Conradum transtulit, consentientibus Francorum, Saxonum, et Germanorum Procerum suffragiis. Opposuerunt se illi Arnolphus Malus, Bauariae Rex, Burcardus Sucuiae Dux, et alii. Sed eos omnes oppressit Conradus, partim vi, partim consilio atque prudentia. Anno DCCCCXVI indicto Ratisponae conuentu Principum, Arnolphum, quem alii Arnoldum vocant, laesae Maiestatis damnatum, et proscriptum, Bauariae regno deturbauit, alios vero capite truncauit. Arnolphus igitur proscriptus, cum


page 22, image: cs022

fratre Bertholdo, vxore, et liberis in Hungariam fugit, ibique vsque ad mortem Conradi Imperatoris permansit: eique Eberhardus frater Imperatoris in Bauaria interim suffectus est.

Conradus vero Imperator exitum vitae suae prospiciens, conuocauit Germaniae Proceres, eosque hortatus est, vt Henricum, Othonis Saxonum Ducis filium, Augustum crearent: ad quem etiam per fratrem suum Eberhardum sceptrum, coronam, et alia insignia Imperii misit. Defuncto itaque Conrado Imper. anno Domini DCCCC XIX, die XXIII Decembr. Henricus I Saxonum Dux, Auceps dictus, Imperator Frislariae electus est a Principibus Germaniae, et Franciae, acclamante omni populo. Hic primum bellum, quod gessit, suscepit contra Arnolphum Ducem, qui assumptis Hungaris auxiliai iis, armis infestis Bauariam inuaserat. Hunc tamen monendo prius de sententia mouere studuit, quam vulnus infligeret. Quamobrem ad colloquium familiare postulauit, et rebus omnibus tentatis eo tandem adduxit, vt Regium nomen eiuraret, et Ducis Bauariae titulo contentus esset. Sic pace firmata absque vulnere et sanguine discessum est.

Anno DCCCC XXXVII obiit Arnolphus Bauariae Dux, sepultus Ratisponae in S. Emmerami aede. Eius sepulcro tale inscriptum distichon tradunt:

Viuus pollebam, feci quaecunque volebam,
En nihilor sub humo, sic erit omnis homo.

Eius filii Eberhardus, Arnolphus, et Hermannus, quum de hereditare disceptarent, nec Imperatorem Othonem I Saxonem arbitrum ferrent, sed contra eum ad arma conclamarent, Ducatu Bauariae exciderunt, vix paucis Comitatibus ab Imperatore relictis, et inter eos [Note: Quod Otho Eberhardum, ferocius resistentem, ceperit atque in sueuiam relegarit, statim sequetur. An Arnolphum et Hermannum Praefectos Praetorio siue Comites Boiariae Palatinos constituerit, vix credibile est. Vid. Adlzreitt. P. I annal l. XIIII p. 345; Gundling. Otior. P. II c. IIII §. II in adnot. p. 145.] sub Comitum Palatinorum dignitate diuisis,


page 23, image: cs023

vt Wittelspachio, Schirensi, et aliis; Ducatu ipso in Henricum Imperatoris fratrem, eorum sororium, collato [Note: Duo sunt, quae hic obseruanda esse, bene monet Tolnerus. I, Eberhardum, Conradi I fratrem, Franconiae. Ducem, A. DCCCC XXXIX ad Andernacum occisum, cum Eberhardo Bauaro, Arnulphi Bauari filio natu maximo, in Sueuiam relegato, confundi. II, Perperam tradi, Ducatum Baioariae, exclusis paterna dignitate Arnulphi filiis, ab Othone I Imp. A. DCCCC XXXVIII fratri Henrico traditum fuisse: cum constet, tempestate ea, Caesarem Baioariae Ducatum non Henrico fratri, sed Bertholdo, Arnulphi, Baioariae Ducis, fratri: fratri vero Henrico Lotharingiae Ducatum, Giselberto, Lotharingiae Duce, A. DCCCC XXXIX in Rheno flumine submerso, concessisse.].

Et [Note: Duo sunt, quae hic obseruanda esse, bene monet Tolnerus. I, Eberhardum, Conradi I fratrem, Franconiae. Ducem, A. DCCCC XXXIX ad Andernacum occisum, cum Eberhardo Bauaro, Arnulphi Bauari filio natu maximo, in Sueuiam relegato, confundi. II, Perperam tradi, Ducatum Baioariae, exclusis paterna dignitate Arnulphi filiis, ab Othone I Imp. A. DCCCC XXXVIII fratri Henrico traditum fuisse: cum constet, tempestate ea, Caesarem Baioariae Ducatum non Henrico fratri, sed Bertholdo, Arnulphi, Baioariae Ducis, fratri: fratri vero Henrico Lotharingiae Ducatum, Giselberto, Lotharingiae Duce, A. DCCCC XXXIX in Rheno flumine submerso, concessisse.] Eberhardus quidem Palatinus, cum ad bellum persequendum imparatus esset, pro pace, hortatu Archiepiscopi Moguntini, supplicat apud Imperatorem, et impetrat quidem, sed hac conditione, vt Hildesheimium in exsilium abduceretur. Sed paullo post in gratiam ab Imperatore receptus, iterum foedus contra Imperatorem fecit cum Henrico Imperatoris fratre, Bauariae Duce, Giselberto Lotharingio, et Friderico Moguntino. Quibus ab Imperatore domitis, quum Hungaros in Imperium citasset, captus et perduellionis conuictus in Sueuiam relegatur, vbi exsul obiit.

Quin et ille ipse Henricus Bauariae Dux, quum accepti beneficii immemor aduersus fratrem Imperatorem foedus iniret cum Eberhardo Francorum Duce, et Giselberto Lotharingiae Duce, ab eo proscriptus et expulsus est, Ducatu Bauariae in BERTHOLDVM, Arnolphi Malifratrem, et Eberhardi patruum, translato. Henricus ergo nusquam tutum se conspiciens, spe veniae impetrandae venit Francofurtum, vbi Imperator Natalitia Christi celebrabat, et mane fratri templum adeunti nudipes et atratus occurrit, seque ad pedes eius supplicem prostrauit, petiuitque veniam, et impetrauit: sed cum acerba obiurgatione: Ducatum tamen


page 24, image: cs024

Bauariae non recuperauit, nisi defuncto demum Bertholdo, anno: DCCCC XLVII, cui eum Imperator concesserat.

At Arnolpho et Hermanno indignantibus, se auita paternaque dignitate priuari, et occasionem eandem recuperandi captantibus, visa est ad eam rem defectione filii Ludolphi a patre Othone M. Imp. idonea oblata esse opportunitas. Itaque Ludolpho se adiungunt, et Bauariam occupant. Ludolphus ille, Dux Sueuiae, filius Othonis Imp. cum Conrado Duce Franconiae, et Episc. Moguntino contra patrem conspirauit, an. DCCCC LII et Moguntiam muniuit. Otho Imp. eandem obsidet mensibus aliquot. Conradus Franciae Dux occupat Ratisponam, Augustam, spoliatque et vastat Bauariae Ducatum. Henricus enim aberat, et auxiliares copias adduxerat patri [Note: Mendose. Fratri enim Othoni copias adduxit Henricus, Baioariae Dux. Quo vid. Witechind. Corbei. annal l. III p. m. 653. De cetero cum Auctor hic rem inuoluere potius videatur, quam distincte explicare: operae pretium erit, adire Tolnerum, Hist. Palat. c. VIII, a pag. 212 ad 216, vbi non temporum modo rationes rectius ordinat, sed longe explanatius etiam progreditur.] Othoni Imp. In Sueuia ne Ludolphus cum patre proelio congrederetur, persuadetur ab Episc. Hulderico Augustano, vt se patri subiiciat; quo facto, Otho Imp. Bauariam recuperare conatur fatri suo Henrico: sed hostes omnes munitiones occuparant, ideo frustra hoc an. DCCCC LIII laborauit. Anno sequenti DCCCC LIIII Ludolphus cum Conrado et Ep. Salisburgensi, euocat Hungaros in perniciem Germaniae, exploratoresque ab Hungaris mittuntur ad Othonem, et statim quinque exercitibus Bauariam vastant. Otho Ratisponam deditione capit, et filium Ludolphum in gratiam recipit. Tandem Hermanno in proelio capto (cui pars Bauariae concessa erat sub Comitis Prouincialis titulo) et omnibus suis ditionibus exuto; Arnolpho itidem in obsidione Ratisponensi occiso, Imperator Otho M. receptam a se Bauariam Henrico fratri restituit.page 25, image: cs025

Ita [Note: Cisneri haec sunt, in orat. de Frider. II Imperat. l. I opusc. p. 144. Quod dum monemus, non ab re erit, simul indicare, post verbae, nunc a Saxonibus, ibi legi, nec quidem perperam, quae hic omissa sunt, nunc a Francis, nunc iterum a Saxonibus, et sic porro.] fillis Arnolphi a successione amplissimae ditionis exclusis, eorumque posteris in angustias Schirensis siue Comitatus siue Palatinatus coarctatis: interim Bauariae Ducatus nunc a Saxonibus, - nunca a Sueuis, nunc ab Austriacis, nunc rursus a Sueuis tenebatur: quoad tandem aliquando in potestatem pristinorum Dominorum, Friderici I Barbarossae Imp. beneficentia, et Othonis Maioris Wittelspachii virtute, rediit: acuius familia etiamnum hodie possidetur. - Ita vt ipsa Bauaria, inuita et quasi coacta aliis familiis, (quae illi, reiectis maioribus Othonis Wittelspachii, praefectae fuerunt) subdita, eorumque tanquam adscititiorum Dominorum iugo excusso, patrocinium tutelamque vnius huius stirpis, a qua adhuc gubernatur, desiderasse videatur.

SECTIO IIII, de Comitibus Schirensibus siue Wittelspachiis, ad quos saec. XII Ducatus Baioariae rediit.

CAstrum Schirense moenibus clausit ARNOLPHVS, Arnolphi Mali, Bauariae Ducis filius, Eberhardi et Hermanni frater: regiamque sibi ac suis posteris sedem exstruxit: Vnde Comites et Reguli Schirenses nominis originem traxerunt.

Huius Arnolphi, conditoris castri Schirensis, filius [Note: Num Wernerus hic, Arnulphi, Baioariae Palatini Schirensis filius, Arnulphi Mali, Baioariae Ducis nepos: tum vero Othnis I Schirensis ac Eccardi pater fuerit, adhuc sub iudice lis est. Othonem I Palatinum Schirensem, Babonis siue Bertholdi Schirensis, A. DCCCCLXXXII (al. DCCCC LXXXIII) in proelio cum Saracenis occisi, filium, et Arnulphi Schirensis, modo memorati, nepotem fuisse, Auentinus l. V tradit. Cui, ceu rerum Boicarum longe peritissimo, magis quam aliis fidem habendam existimat, quem hic exscribimus, Ornatiss. Tolnerus.] WERNERVS, Arnolphi Mali nepos, Hungaros in Bauariam reuocauit,


page 26, image: cs026

quibus Otho M. Imperator, anno DCCCCLV cum exercitu occurrit apud Augustam vrbem, in campis Lycatiis, eosque ingenti proelio vicit, die X Augusti, roburque eorum ita imminuit, vt redire non sint ausi. Duces eorum quinque cepit, eosque postea Ratisponae suspendi iussit. Captos plurimos Eberhardus Comes viuos sepeliit. Conradus Dux Franciae seditiosus periit in proelio, et alii quidam. Heroldo, Episcopo Salisburgensi, qui cum Wernhero, Schirensi Comite, Hungaros euocarat, oculi eruuntur. Hungari se ad praesentaneum exitium eductos a Wernhero Comite conspicati, ipsum tanquam proditorem trucidarunt.

Wernhero, ab Hungaris interfecto, duos filios assignant: Othonem I et Eckhardum.

OTHO I Comes Schirensis, patronur Frisiorum, vxorem habuit Iutam, quae ei peperit tres filios. I, Othonem II. II, Conradum Comitem de Valeia. III, Arnolphum, Comitem Dachuni.

OTHO II Comes Schirensis, Frisiorum aduocatus, ex hac vita migrauit, Anno CIC LXXIX, et ex vxore Haziga, filia Regis Arragoniae, ternos genuit mares. I, Othonem III. II, Bernhardum, qui sine vxore ac liberis priuatus obiit, anno Christi [Note: Sic in editione priori est; Auctoris dubium errore, an typothetae. Legas CICCI, vt Auctor Genealogiae Schirensis Mstae disertim habet; Bernhardus I, scribens, obiit sine vxore et liberis. Auentinus itidem, qui in annal. Schirens. ad. A. CIC CI ita: Haziga obiit mortem. - Subsequuntur post filii eius, Eckardus et Bernhardus.] MI. III, Eckhardum II, qui genuit Othonem, Bernhardum, et Eckhardum. Eckhardus dimissa Reipublicae cura priuatus in monasterio vixit. Fratres Otho et Bernhardus Comites de Wolffratshausen dicti sunt. Wolffrathshusium, quod Auentinus [Note: l. VII p. m. 692.] Veliphorathusium appellat, oppidum est, seu forum, in superiore Boica ad Loysam seu Libusam amnem, paullo supra quam miscetur Isarae, plus minus viginti millia passuum fere a praetorio Boiorum Monachio.page 27, image: cs027

OTHO III Comes Schirensis, Othonis II filius magni animi, magnique nominis per totum Imperium Romanum, Schirense castrum in monasterium vertit, et alio Witrelspachio exstructo, sedem suam ibi posuit: seque cum posteritate sua Comitem Palatinum, siue Landgrauium Bauariae, posthac nuncupauit. Inde Hierosolymam profectus, in via decessit, anno Christi [Note: Mendose. Legas CICC I, vt praeter Auentinum l. VII p. m. 653, habes Cl. Tolnerus, tabb. geneal. litt. I KL a reliquis distinctis.] MVIII. Ex Agnete Lotharingia vxore genuit Othonem IIII, Vlricum, et Ludouicum.

OTHO IIII filius Othonis III, Comes Palatinus Wittelspacensis, Henricum V Imp. in Italiam proficiscentem secutus est: vitam finiit an. Christi [Note: Legas velim CICC XLVI, vt Tolnerus l. d.] MXLVI, relictis quatuor filiis. I, Othone V, qui post exclusum Henticum Leonem Saxonem, Henrici Superbi filium, Friderici Barbarossae Imperatoris beneficio, Bauariae Ducatum recuperauit, anno Domini CICCLXXX, III Idus Iulii. Et ab hoc Othone Wittelspachio, cognomento Maiore, profectae sunt Illustrissimorum Principum Palatinorum Rheni, et Bauariae Ducum hodiernorum familiae. II, Friderico, qui dicebatur Barbatus. III, Conrado, Episcopo Moguntino et Salisburgensi, qui cum vix duobus annis quiete praefuisset, e Moguntina cathedra deturbatus est, et defuncto Christiano, Comite a Buche, Thuringo, reuocatus, rursus Moguntinum Archiepiscopatum gubernauit annis septendecim. IIII, Othone Wittelspachio, cognomento Minore, cuius filius Otho Palatinus de Wittelspach, Philippum Imperatorem, Friderici Barbarossae filium, in arce Bambergensi, cum post incisionem venae quietis caussa secessisset, in cubiculo interfecit, anno Domini CIC CCVIII, XXII Iun. Corpus Philippi primum Bambergae sepultum, postea Spiram translatum est. Wittelspachius sicarius non multo post ab


page 28, image: cs028

Othone IIII Imp. proscriptus, et a Philippi Imp. Marescalco Pappenheimio interemptus, facinoris sui praemium tulit. Arx Wittelspachia a Ludouico Bauariae Duce solo aequata.

SECTIO V de Ducibus Baioariae ex diuersis familiis.

ARnolpho Malo, Boiorum Principe, extincto, et heredibus ob defectionem exauctoratis, Bauaria parebat Othoni M. Romani nominis primo apud Germanos, et fortissimo Imperatori: qui eam, vt dixi, Henrico fratri attribuit. Hic filium reliquit HENRICVM, qui alias Hezilo dicitur, Henrici Sancti Imp. patrem, patruelem Othonis II Imp. qui cum Archiepiscopis Moguntino, et Magdeburgio, Rege Daniae, Ducibus Poloniae et Bohemiae, aliisque Imperii Principibus contra Imperatorem Othonem II conspirans, ab eo, in Ordinum comitiis, Maiestatis laesae accusatus, anno DCCCCLXXIIII. Quorum suasu apud Imperatorem culpam deprecatus, gratiam recuperauit. Sed cum biennio post, licet a viribus imparatus, et a sociis desertus, rebellare tamen iterum auderet, ab Imperatore Othone II, Othonis M. filio, proscriptus, Ducatuque Bauariae pulsus est; quem Imperator OTHONI Duci Sueuiae, suo ex fratre Ludolpho nepoti, concessit. [Note: Sunt hic, quae tum emendanda veniunt, tum etiam supplenda. Res autem ita habet. Henricus iste Maior, cum sui obliuione officii, nouis iterum rebus studeret, A. DCCCCLXXVI Ducatu Baioariae priuatus, in Boiemiam se proripuit. ex qua Othoni Caesari, cum exercitu subsequuto, non fortiter solum restitit (v. Ditmar. l. III p. m. 342 sq.) sed anno etiam sequenti, qui DCCCCLXXVII fuit, auctore consilii Henrico Minore, Batauiam subito plane insedit. Quod Imperator agre ferens, exercitum vrbi admouit, ac Henricum ad deditionem coegit. Qui anno sequenti publica condemnatus sententia, vna cum Henrico, quem diximus, Minore, non suo, vt erronee Auctor tradit, sed Bertholdi Schirensis filio, ac Ecberto Comite, non Treuiros, (vt noster, fidem Eberspergensium sequuntus membranarum, scribit) sed Traiectum, (vt diserte Ditmar. l. III circa finem, p. m. 347 habet) procul a Boica deportatus est, vbi vsque ad Othonis II obitum in custodia fuit habitus. Ducatu Baioariae in Othonem, Sueuiae Ducem, Ludolphi Ducis filium, translato. Ibi cum Henricus perduellionis crimen lueret, Otho II Imperator A. DCCCC LXXXIII vita excedit. Quo is comperto, ope Popponis Episcopi, in libertatem emersit, ac nouis iterum turbis Germaniam inuoluit. Custodia enim solutus, Othonem III puerum, solio non destinatum solum, verum etiam sollenni iam inauguratum caerimonia, Warino Archiepiscopo Coloniensi extorsit, tnm vero regnum haud dissimulanter, sed maxime palam, omnique nisu prensauit, quin inuolauit. Repugnantibus vero Francis aliisque, licet iam Rex a suis salutatus, in ordinem se redegit, ac A. DCCCC LXXXIIII Othonem ab se dimisit. Ex quo cum Henrico Minori incumberet, Herimanni Comitis hortatu ab armis abstinuit, ac DCCCC LXXXV in Conuentu Ordinum Francofurtensi Othoni III supplex sese commisit. Ea res ad veniam, gratiaeque valuit redintegrationem: tam large quidem, vt Henricus illico, nec demum A. DCCCC LXXXIX, vt Auctor noster habet, Boicam postliminio praemium modestiae ab Othone III receperit. HENRICO igitur Ducatu pulso A. DCCCC LXXVI successor datus est OTHO, Dux Sueniae, Ludolphi, vt dictum, filius, Othonis M. nepos ac Henrici Regis pronepos. Quo A. DCCCCLXXXII, siue in praelio cum Saracenis occiso, siue non longe post vita defuncto, Boiis A. DCCCCLXXXIII Veronae, impositus fuit HENRICVS Minor; ab exsilio, in quod iuxta cum Henrico Maiore ac Ecberto missus fuerat, reuocatus ac in gratiam receptus. Qui tamen A. DCCCC LXXXV huic ipsi, quem diximus, HENRICO Maiori, Othoni III publice reconciliato, ne nouis turbis locus esset, sponte cessit. Quo facto Maior ille proximo Paschate Quedlinburgi maiestatem Imperii illustri adorauit ministerio, dapibus Othonis conuiuio illatis: ac demum A. DCCCC XCV, V Kal. Septembr. (vt praeter annal. Hildeshem. ad h. a. p. m. 721, Chronograph. Saxon. ad h. a. p. 204 aliosque, Ditmarus, temporum illorum aequalis, l. IIII p. m. 351 explicate habet) Gandershemii in Saxonia viuendi finem fecit. Vt autem ab Henrico hoc Maiore ad Minorem istum pedem referamus, Berthulphi Schirensis is fuit filius, vt praeter Auentinum Tolnerus ex vero statuist: (v. Chronogr. Saxo ad A. DCCCC LXXVIII p. 189) non autem Othonis, Sueniae primum, ac post etiam, vti dictum, Boiariae Ducis, vt Brunnerus l. VIII p. 543 Tom. II annal. Boicor. auctorem vitae Meinwerci (§. V p. m. 519) sequutus, habet. Qui quod Henrici Maioris, saepe iam nobis dicti, partes foueret ac tueretur, Anno DCCCC LXXVIII relegatus est. A quo tamen exsilio Anno DCCCC LXXXIII reuocatus, Boicae Ducatum obtinuit, adiitque. Quo vero non longe post Henrico Maiori, A. DCCCC LXXXV, adnitente Hermanno Comite, sponte cessit, et A. DCCCC LXXXIX fatis concessit.] Henricus autem siue Hezilo exsul abiit in Bohemiam, vbi de pace cum Imperatore per intercessores tractans,


page 29, image: cs029

conuenit, vt se sisteret iudicio Imperii; vbi comparens in Comitiis, communi Principum consensu, tam ipse, quam filius eius Henricus, Treuerim in exsilium relegantur. Tandem tamen Hermanni Saxoniae Comitis industria, Francofurti in Comitiis Imperatori Othoni III, Othonis II filio, Othonis M. nepori, supplex factus, publice reconciliatus est, et iurata solenniter fidelitate,


page 30, image: cs030

in Ducatum Bauariae restitutus, Anno Christi DCCCC LXXXIX. Mortuus est Gandersheimii in Saxonia, Anno DCCCCXCII.

Filius eius HENRICVS Dux Bauariae, Henrici Aucupis Imperatoris [Note: Perperam; l. pronepos.] abnepos, primus ab Electoribus, secundum constitutionem Othonis III et Gregorii Papae, electus est Romanorum Imperator, Anno Christi M II, dictus cognomento Sanctus et Claudus. Matthaeus Raderus, Iesuita, [Note: T. I Bau. Sanctae p. 103 seq.] contendit, Henricum hunc Sanctum Imper. gente Boium, non Saxonem fuisse. Qui vero natum ex gente Saxonum tradunt, referunt stemma ad Henricum Aucupem, et tres Othones Imperatores, itemque tres Henricos, Aucupis filios, nepotes, pronepotes, hoc ordine nascendi.page 31, image: cs031

Sed mendose, si Radero [Note: I. d. p. 103. a.] credimus. Nam patris (inquit) Henrici Sancti tumulus, hoc epitaphio inscriptus Ratisponae, apud S. Emmeramum ostendit, Boium, non Saxonem fuisse patrem.

Henricus Regis pater, et defensio legis,
Bauariae cultus, pius est hic Duxque sepultus.

Henricus ab re ipsa Rixosus, Saxo, (cuius Henricum S. plerique omnes filium faciunt,) non fuit pius, (nisi iam moriturus) sed factiosus turbator, longasque lites, et odia cum Reginoburgico Praesule exercuit, Othonibus Imperatoribus refractarius, affectator Imperii, proscriptus, nec Ratisponae, sed in Saxonia Gandersheimii exstinctus et humatus. Ex quibus conuincas erroris [Note: Geneal. Stemmat. Witikind. p. m. 19.] Reusnerum, duos Henricos miscentem, et hunc Rixosum Ratisponae sepelientem. - Gandershemum, seu Gandersheimium oppidum fuit Saxoniae, cum nobili coenobio. - Mausoleum ibidem fuit Principum Saxoniae. - Pater autem S. Henrici vere pius, et prosancto cultus. Nam ex Abudiaco pago, qui fuit Henrico Imperatori natale solum, singulis noctibus Ratisponam ad S. Emmerami aedem properauit, ibique in sella e saxo excisa, (quae hodieque visitur -) quieuit, quoad fores templi panderentur. Docent idem signa gentilitia, mausoleo ipsius affixa, patrem S. Henrici non fuisse Saxonem, sed Boium. Abest equus, adsunt reticutati et decussati rhombi Boiorum. Henricus Auceps Rex in media aquila signum gestauit Witichindeum, equum, inquam, exultantem. Henricus S. aquilam cum rhombis sine equo,


page 32, image: cs032

vt est, cum in aliis, tum Babenbergensibus monumentis. -. [Note: Ita pergit Rader l. d. p. 104. a.] Idem Archiepiscopi, Treuirenses et Moguntini, e Saxonum stirpe oriundi, factitarunt, cum ad crucem, Treuirensis equum, eundem Moguntinus ad rotam adiungebat. Bruno vero Augustanus Antistes, Germanus S. Henrici, rhombos cum Augustani Episcopatus insignibus coniunxit, non equum. Sunt alia haud pauca discrimina diuersae gentis, quae Ioannes Saller, familiae Loioliticae sodalis, apud summam adem Ratisponae Ecclesiastes, in Syntagmate de stirpe S. Henrici adducit: quod diuersi huius et illius sint liberi: quod Iudithae duae fuerint, alteraque Arnolpho Malo - nata, et Henrico, Othonis Magnifratri nupta; quibusdam parum laudata: altera S. Henrici auia, sancta matrona: - quod illa Saxonis coniunx maritum et Saxones concitarit ad occupandam Boicam terram, et iustos heredes excludendos: quod vtriusque diuersi sint liberi: quod Henricus Imperator moriturus, prouinciam non Saxonibus commiserit, committendam alioqui, si saxo fuisset, popularibus: quod triginta duos Comites, [Note: Ita pergit Rader l. d. p. 104. a.] vno patre Babone Abenspergensi natos, singulos singulis dynastiis et praefecturis donarit: quod nuptias sororis Giselae cum Rege Pannonum Stephano in Schirensi castro gentilitio celebrarit: Et hoc genus alia multa, quae ostendunt, Henricum Norici et Carinthiae Principem, nunquam Saxonem fuisse.

Multa tamen possunt contra adferri, quae rem non parum dubiam reddant, vti nondum audeamus cum Radero abrupte pronunciare, Henricum stirpe Boium fuisse, non Saxonem: quanquam, vti dixi, Raderus propendeat in eam partem, vt Boium domo existimet. Sed comperendino, et amplius pronuncio, donec liqueat [Note: At liquet nunc: vt rei clarae immorari haud vacet. Placet tantum adducere locum insignem plane ac luculentum, ex vita Mathildis, huius ipsius Henrici iussu scripta, quo Illustris Vir; G. G. Leibnitius non ita pridem, introd. in scriptor. histor. Brunsuic. inseru. n. XXX. hanc Raderi sententiam infregit. Is ita habet. Regina sene aliquando cum Imperatrice Adelheide nuru ad mensam sedente, ludentibusque iuxta pueris inter se consobrinis, Othone II, filio Magni, et Henrico, filio Henrici Ductis defuncti, quem auia, tanquam imaginem Henrici patris sibi dilectissimi, in oculis ferebat: Imperatricem de matrimonio aliquando inter filiam suam Hemmam et puerum conciliando, sermonem intulisse: at Reginam suspirantem, tanquam futurorum praesciam, dixisse: expedit (ita auctor vitae, dictae, c. V p. 203) filiae vestrae, feliciori se viro adiungere. Hoc nomen (HENRICI) solummodo decus habuit, quamdiu Dominus noster Henricus vixit. Postquam vero in posteros venit, nunquam infortunio caruit. Quid dicimus de angustiis et tribulationibus, quas sustinuit pater ipsius? Sed enim adhuc in diuina dispositione est, quid huic debeat accidere. Speramus autem non excidere hoc nomen de genere nostro, priusquam aliquis parvulus oriatur de eiusdem pueri semine, qui sublimetur regali dinitate. Quis autem dubitet, (subiicit auctor) electae Christi famulae prophetiam in Christianissimo Rege Henrico nunc esse impletam: qui sine vi et armis suscepit culmen regiminis, et tranquillitate pacis nunc tenet honorem dignitatis? O Rex Henrice, merito laudande, induc etiam atque etiam menti tuae prophetiam insignis Reginae, reliqua.].page 33, image: cs033

Aspexit [Note: Ita pergit Rader. p. 104. a.] igitur Henricus Sanctus primam lucem Anno Christi DCCCCLXXII prid. Non. Maii, non Ratisponae, vt [Note: l. II p. m. 238.] Fabricius tradit, sed Abudiaci, vt [Note: l. V. p. m. 507.] Auentinus et Raderus narrant, qui vicus est, et castrum supra Ratisponam millia passuum decem, ad ripam Danubii: patre Henrico, Norici et Carantanorum regulo, matre Gisela, Burgundionum Regis filia, auo Bertholdo, proauo itidem Bertholdo, Arnolphi Mali fratre, Abauo Luitboldo, praefecto Austriae, Arnolphi dynastae, qui in Nordomannico proelio Anno DCCC XCI cecidit, filio: vt in hoc schemate vides:page 34, image: cs034

Sacro fonte lustratus, a Wolffgango Antistite Reginoburgico. Morum et pueritiae formatores habuit inclitos viros, Bernhardum, Praesulem Hildeshemensem: - Burcardum Vangionem: et Wolffgangum Reginoburgicum. Est in huius Wolffgangi historia, [Note: Ita pergit Rader. p. 104. b.] ab Henrico Principe quatuor liberos ad Wolffgangum deductos, vti caelestem ab illo doctrinam, pietatem, et religionem haurirent, illumque - magistrum singulorum fortunam, statum, conditionem praesensisse: et Henricum quidem ab eo Regem identidem appellitatum: Giselam sororem Reginam: Brunonem Episcopum: Brigittam Antistitam. Et sane cuique sua postea sors rata fuit. Nam Henricus et Rex et Imperator creatus est. - Bruno Pontifex Augustanus creatus: Gisela Toxo seu Toxidi Pannonum regi nupsit, nuptiaeque in castro Schirensi, praesente tota gente cognata, solennes agitatae; Brigitta in Antistitam sacrarum virginum lecta. -page 35, image: cs035

Henricus pueritiam, adolescentiam, et iuuentutem in summa vitae innocentia traduxit: ad quam rem, vti solet, plurimum virtus et institutio Wolffgangi valuit. Fabricius inde, aliique miscent acta Rixosi, cum actis pacatissimi Principis ac parentis S. Henrici, qui prorsus diuersi fuisse videntur Radero. Vbi Henricus ex ephebis excessit, annosque pubertatis exegit, matrimonio illigandum censuere parentes, a quo cum ob integerrimum corporis florem, castamque mentem, abhorreret, nec tamen animum aperire, nec votis suorum repugnare auderet, admisit conditionem, nobilissimamque virginem, Sifridi Palatini filiam, (non Rheni, vt [Note: l. II p. m. 239.] Fabricius et [Note: geneal. Stemmat. Witichind. p. m. 20.] Reusnerus, compluresque alii prodidere, sed, vt vult Raderus, Comitis ad Mosellam, vnde Mosellani quoque cognomento dicit) in consortem regni accepit: quibus mox de tuenda virginitate, vsuque tori abstinendo, ad exemplum - Pulche riae Augustae cum Marciano, in omnem vitam conuenit.

[Note: Rad. p. 105. a.] Inter haec Otho III (qui dictus fuit Mirabilia Mundi) Imperio simul et vita defungitur. Henricus multis in Germania regulis tantae spei imminentibus, ab [Note: Tametsi nobis illa solum emendare propositum sit, quae Historiam Palatinam proprie attingunt; non possumus tamen, quin utrumque et Raderum et Pareum hic notemus. Istum, quod pro Willegiso, qui tum temporis Moguntinensem rexit cathedram, ac Henricum inaugurauit, Heribertum inducit. Hunc, quod addit, de suo aliquando liberalis, velle alios, Willegisum Aquisgrani Henricum inunxisse. Vterque verum falso miscet. Henticum sane Moguntiae VIII Id. Iun. sacro oleo imbuit ac diademate cinxit Willegisus, vt Ditmar. Merseb. l. V. p. m. 367, auctor vitae Henrici Adelboldus §. VII p. m. 432, Berwardi itidem Episc. Hildesh. c. XXXIIII p. m. 457, vt et Meinwerci §. XI p. m. 521, Chronograph. Saxo ad A. CIC II p. 214, Alberici Chronic. ad d. a. p. 40, aliique luculente testantur. Eundem vero hunc Henricum postea non Heribertus solum Coloniensis, sed et ceteri Regni Lotharingici proceres Aquisgrani faustis acclamationibus regem salutarunt, ac solio Caroli M. recepta pridem caerimonia, imposuerunt. Vid. Ditmar. l. d. p. m. 369. et Adelbold. l. d. §. XII p. m. 433. Quod vtrum noua, eaque secunda inauguratio siue coronatio fuerit, Doctiss. Gundlingius viderit.] Heriberto Moguntino (praesentihus - Archiepiscopo Salisburgensi, Brixinensi, Herbipolitano, Ratisponensi,


page 36, image: cs036

Argentinensi, Patauiensi, Frisingensi, Abbate Fuldensi, aliisque cum Praesulibus, tum Dynastis plurimis,) Rex consalutatur, et Moguntiae sub Annum Christi M II, VIII Idus Iuniisacro oleo imbutus consecratur. Alii coronam ei impositam + Aquisgrani scribunt a Willegiso, Archiepiscopo Moguntino, qui, vt ortus sui humilis nunquam obliuisceretur, rotas duas, quod carpentarii esset filius, clypeo Moguntinae Ecclesiae inseruit, et in thalamo ornatis ac grandibus litteris haec verba scripta habebat; VVillegis, VVillegis, recole, vnde veneris. Henrici Imperatoris competitores alii arnus, alii conditionibus ad officium et ordinem redacti. Inter quos primores Eckhardus, Othonis I ex Ludolpho pronepos, Brunonis Pontificis pater, Sueuorum Rector Hermannus. In Boiis Austriis Tetrarcha Leopoldus, Ezo Palatinus, ducta Othonis [Note: Falso. Legas Othonis II; quippe cuius filiam Mathildem, Othonis III sororem, in matrimonio habuit Ezo hic, Rheni Palatinus. v. Monach. Bruwilerens. c. I p. m. 315. Ditmar. Merseb. l. IIII p. m. 360, et e recentioribus Tolnerus hist. Palat. c. IX p. 231 seq. De cetero male quoque prodit Raderus, Raderumque exscribens Auctor noster, Leopoldum Austriae Marchionem Henrici II Imp. exordia turbis infestasse. Nec enim tum in viuis amplius fuit Leopoldus, quippe qui A. DCCCC XCIIII diem iam obiit; successore relicto filio Henrico: quem quidem Henrico huic II Imp. rebellasse, sunt, qui volunt: licet sententia Brunneri l. VIII p. 599, et l. IX p. 688, 728, 738 T. II annal. Boicor. errent illi, confundentes Henricum istum Austriae Marchionem cum Henrico Comite, Bertholdi et Eilae filio, quem Henrico, ob negatum Baioariae Ducatum, turbas mouisse, belloque aduersatum fuisse, vel ex Ditmaro l. V p. m. 368, 372 sq. Adelboldo Episcopo in vita Henrici II §. X, XI, p. m. 433, et §. XXV, p. 436, auctore itidem vitae Meinwerci §. XIIII p. m. 522, nec non annal. Hildesh. ad a. CIC III p. m. 722 notum est.] III filia superbus, Dietericus


page 37, image: cs037

Lotharingius, omnes in regnum intenti: sed spe frustrati. In Italia Ardoinus, seu Hartvvigus, reclamante Arnulpho Mediolanensi Pontifice, Rex proclamatus.

Henricus non minus armis valuit, quam religione. Bella haud pauca, pleraque tamen omnia secundo euentu gessit. Hermannum Sueuorum regulum ab armis coegit ad asylum regiae clementiae confugere. Mox ad easdem aras et Henricus Austrius, Leopoldo natus, gente Boius, domo Schirensis, supplex adrepsit. Mouit inde in Italiam contra Ardoinum, (Hartvvigum alii vocant) non ipse tamen praesens, sed per Duces, victusque discessit, vti meminisset, se vinci posse, magisque certo Numine, quam dubio Marte, et viribus niteretur. Eundem tamen Henricus postea, fastu et victoria exultantem, armis exuit et regno, vt et ipse meminisset, multos ob hoc repente altius efferri, vti grauiore mox ruina deucluantur.

Henricus inde Boleslaum Bohemum bello petit, pulsoque et victo Iarimurum fratrem sufficit. Inde in Sarmatam Boleslaum, Bohemo cognominem, mouit, ingentique proelio victum fugauit, qui mox proiectis armis ad mite Henrici ingenium appelauit, pacemque impetrauit. Eodem euentu Balduinus, Belgarum regulus, occupata Valentia, Caesaris vim armatus, et supplex clementiam expertus est. Repetit Henricus Italiam, Augustusque Romae festa caerimonia acclamatus, et a Benedicto VIII Pontifice Romano inauguratus, Graecorum coloniam Troiam, ipso nomine ex omni priorum temporum [Note: f. memoria. Ceterum nescio, an non falsus sit Raderus, dum in ea est sententia, Hemicum Troiam hanc, Apuliae vrbem, funditus euertisse. v. Chronograph. Saxo ad A. CIC XXII p. 235, et quem Brunner. l. IX p. 756 Tom. II annal. Boic. adducit, prior isto Glaber Radulphus, Monachus Cluniacensis.] infelicem obsidet: Graecorum haec praesidio tenebatur, quam Imperator quarto post, quam obsederat, mense deditam funditus euertit: (vti nec in Asia Phryges, nec in Europa Graeci defendere nomen vrbis, et locum Troiae potuerint) totaque Apulia in ditionem Imperii recepta. Nullus bellorum finis: Pacata


page 38, image: cs038

Italia, turbarunt rursum sarmatae, iterum Bohemus armatur. Iam et Heneti, quos Vinulos et Slauos appelant, - [Note: Ita pergit Rader. l. d. p. 105 b.] templis et sacris omnibus bellum nefarium indicunt. Immo et Saxo furit: Sed omnes Henrici virtus strauit, et parere docuit. Nullum narrandi modum faciam, si persequi stilo omnia Henrici bella, proelia, victorias, coner. -

Ceterum edoctus a puero, nil nisi virtutem, et cultum aduersus Numen, et omne caelum exercuit. Idemque et optimus Imperator, et fortissimus bellator, et religiosissimus Dei cultor exstitit: vti nec arma - officerent religioni, nec religio armis. Quin et sibi mutuo suppetias ferebant, cum in periculis Imperator saepius ad vota recurreret, nec interim laborem bellicum remitteret. [Note: Rad. p. 106 b.] Iam quid non contulit Ecclesiae Babenbergensi, apud Variscos, vbi Pontificiam sedem a fundamentis excitauit, omnique suo patrimonio, quod ab Othone Imperatore acceperat, impertito, locupletauit ? - Instaurauit idem Imperator et alios Episcopatus per Pannonum, Henetorum, Saxonum, Alsatarum, aliorumque Germaniae populorum, per incursiones barbarorum grauissime afflictos: inter quos fuere Martiburgianus, et Hildesheimensis in Saxonia: Misnensis apud Eudosios in Misnia: Argentinensis in Alsatia: Parthenopolitanus in Marchia. - Sensit denique Henrici liberalitatem (cuius plurimae et signatae tabulae passim leguntur) tota Germania, Italia, Pannonia, quam Gisela sorore, Toxo in torum legitimum data, vna cum Rege, quem Sanctum postea Stephanum dixere, ad Christi cultum traduxit. Eiusdem religionis autor fuit Slauis. Rem denique Christianam longe lateque propagauit, vti non tam Rex Germaniae, quam Doctor dici possit.

Iam castimonia illius supra omnia exempla est, (si vera sunt, quae tradunt scriptores Pontificii) [Note: Id. p. 107. a.] nec habet nisi vnicum in Oriente Marcianum et Pulcheriam Augustos, qui id primum ausi sunt, in regia licentia tentare, vt in mediis aulae deliciis, tanquam extra


page 39, image: cs039

aulas, in solitudine positi, vellent DEO puris corporibus litare. Sed Marcianum (inquit Raderus) Pulcheria iureiurando, ne deuotam se caelo contingeret, adegit: [Note: Legi hic meretur Nicol. Hieron. Gundlingius, Otior. P. III obsern. III p. 168 sq. qua vulgatam hanc opinionem non docte minus quam strenue impugnat.] Henricus et Cunegundis sponte animi DEO de corpore suo thus virginitatis adoleuere. Nec minus sancte custoditus ab vtroque pudor, quam signatus: quod ex candenti ferro ae Cunegunde, nudis vestigiis, et illaesis, calcato patuit, cum regiae virginis existimatio in discrimen suspicionis incidisset. Quo attonitus Imperator prodigio, suspicionem omnem ex animo deleuit, et moriturus Augustam, vocatis propinquis, cum hoc elogio reddidit: Qualem accepi, talem reddo: virginem dedistis, virginem recipite. -

His praeclaris et immortalibus operibus editis, famaque inclitus, HENRICVS ab mortali et perituro regno ad caeleste et immortale regnum tandem est profectus. Vixit annos quinquaginta duos: regnauit [Note: l. duos et viginti.] quatuor et viginti, imperauit vndecim. Conditus Babenbergae, et illustri mausoleo cultus: - Anno Christi M XXIIII.

Henrico Sancto Imper. mortuo, (inquit [Note: l. IIII p. m. 396.] Cario) Imperium Occidentis et Bauaria desierunt esse apud stirpem Saxonicam Henrici Aucupis, reuolutum ad Francos. Bauariam Imperator concessit HENRICO nepoti ex fratre coniugis Cunegundae e Lotharingia Mosellana, etsi superessent agnati Principes, qui in Saxonia amplis regionibus dominabantur tituto Marchionum Saxoniae. Erant enim HENRICO Bauaro, Othonis I fratri, nati HENRICVS HEZELO, Sancti Pater, qui in Bauariae Principatu successit, et BRVNO Marchio Saxoniae, cuius filius BRVNO cognominem filium, et LVDOLPHVM reliquit. Ludolpho filii fuerunt BRVNO, ECBERTVS, vltimi Ecberti pater, et [Note: Erroris Carionem ac Peucerum, dum Othonem hunc Northemium, Baioariae Ducem, Ludolphi Marchionis Saxoniae filium faciunt: quin, semetipsum quoque, quod eundem istum errorem, tab. geneal. lit. G notata, errarit, in litteris ad nos datis incusat Cl. Tolnerus, et Pfessingero ad Vitriar. I. P. l. I tit. XI §. 4 p. m. 264 [Gap desc: Greek words], hanc nobis dat Othonis huius Northemii genealogiam.] OTHO, Dominus terrarum ad Visurgin prope


page 40, image: cs040

Westphaliam: qui ab Henrico IIII Bauariam recepit. Sed ob conspirationem factam in Imperatorem, iterum excussus, HENRICO Crasso seu Pingui filio Comitatum in Ringelheim cum dominio terrarum ad Visurgin reliquit, vt dicitur. Sed Henricus Sanctus hos testamento praeteritt. id vel persuasu coniugis, vel ob praestitam in bellis operam factum esse ratiocinor.

Non recte vereque ratiocinatus est Cario, inquit [Note: l. d. p. 107. b.] Matthaeus Raderus. Neque enim ob eas caussas Henricus testamento praeteriit Saxones, quas Cario narrat: sed quod Saxones non essent e stirpe Henrici, nec Henricus e Saxonum gente duceret genus. Non repugnat tamen Raderus, Cunegundis fratris nepoti concessum


page 041, image: cs041

Principatum Bauariae, vel ob preces Augustae, vel ob nauatam in bello operam [Note: Turbari hic videas Baioariae Ducum, Henrico Sancto in regni solium euecto seriem. Quam vt plene ac ordinatius demus, instiruti nostri poscit ratio. Excepit autem hunc, quem modo diximus, HENRICVM Sanctum siue Claudum, HENRICVS Lucenburgicus, Senior dictus, S. Kunigundae frater, Boicae gentis Dux A. CIC V (al. CIC IIII) XII Kal. April. Ratisbonae salutatus. v. Ditmar. Merseburg. qui l. VI p. m. 376 ita: Inde - ad Ratisbonam venit, ibique regali habito placito, militi suimet, generoque Henrico XII Kal. April. cum omnium laude praesentium, cumque hasta signifera Ducatum dedit. Succinit Adelbold. in vita Henrici, §. XXXII p. m. 437; Ibi Heinrico fratri Reginae in festiuitate S. Benedicti Ducatum Bauariensem concessit. Auctor itidem vitae Mein werci, §. XIIII p. m. 522; Ducatum autem Baioariae dans Henrico fratri Domnae Chunigundae contectalis suae. Eo A. CIC XXVI, Kal. Sept. defuncto, Osterhofiique, vt opinio est, tumulato, HENRICVS, Conradi Salici Imperat, filius, Boiis datus Rector est. Sic enim Auctor vitae Godehardi Episc. Hildesh. c. IIII p. m. 493; Vbi et defuncto in bona senectute Henrico Duce Baioariae, filio suo Domino Henrico eundem Ducatum, Principum delectu, commendauit. Auct. itidem vitae Meinwerci §. XCVII p. m. 558; Vbi in bona senecture defuncto Henrico, fratre Imperatricis Cunigundae, filio suo Henrico eundem Ducatum. Principum delectu, commendauit. Nec non Auct. annal. Hildesh. ad A. CIC XXVII p. m. 725; Cuonradus Rex in Pascha Romae Imperator factus est. Et filius eius Henricus Rex Dux Baioariae esse coepit. Quibus Chronicon Altahense, per ista tempora optima fide scriptum, praeit, vt testatur Brunner. l. IX p. 805 T. II annal. Boic. Henrico huic, Conradi Salici filio, A. CIC XLII, quinto post reportatam ab Hungaris victoriam die, (Brunner. l. d. p. 865 fide annal. Altahens. quibus Herman. Contract. iungi moretur) successit HENRICVS Lucenburgicus, Iunior, Henrici Senioris supra dicti e fratre Friderico Comite Lucemburgico nepos. Huic A. CIC XLVII demortuo successor datus A. CIC XLIX Ratisbonae CVNO, Comes Palatinus Rheni: quo v. Monach. Bruwilerens. c. I p. m. 316. Cui exploso suffectus A. CIC LIIII HENRICVS Salicus, Henrici inter Romanorum Reges III filius, idemque postea Rex, huius nominis IIII, admodum puer: a quo post praematurum Conradi fratris, quem ex voluntate Henrici III patris successorem habiturus fuisset, excessum, AGNES mater A. CIC LVII Baioariae Ducatum priuato iure tenendum accepit; teste Lamberto Schafnaburg. ad A. CIC LVI p. m. 38, a; Cunradus filius Imperatoris Dux Baioariae obiit. Ducatum eius Imperator Imperatrici dedit, priuato iure, quoad veller, possidendum. Auctore itidem annal. Hildesh. ad A. CIC LVII p. m. 731; Agnes Imperatrix mater ipsius Henrici Ducatum suscepit Baioariae. Add. Albert. Stadens. ad an. eund. p. m. 235, Chronograph. Saxo ad. a. d. p. 254, Andr. Presbyter Ratisb. Chron. p. m. 22. Quem acceptum ea ad A. vsque CIC LXI retinuit, quo OTHONI Northemio illum contulit: vt iterum Lambert. Schafnab. ad a. d. p. m. 45 b; Imperatrix Ducatum Baioariae, quem post mortem Conradi filii sui vsque ad id tempus per se ipsam administrauerat, Othoni dedit, videns eum virum industrium et iuuandis regni negotiis satis opportunum. Othoni depulso surrogatus GVELFO I siue Senior: quem excepit GVELFO II siue Iunior, filius: qui moriens locum fecit fratri HENRICO Nigro.].

Mortuo Henrico Bauaro, S. Cunegundae fratre, Conradus Saliquus Imperator filium suum Henricum III, cognomento Nigrum, vix decem annos natum, in Ducatu Bauariae collocauit. In


page 042, image: cs042

Italiam vero profecturus, eundem filium suum Regem Romanorum declarauit. Illinc reuersus, cum Ratisponae [Note: Male. Legas CIC XXIX; quem etiam annum numeris minoribus, typothetae postea vitio transpositis, Auctorem signasse, crediderim.] Anno M XCII conuentum ageret, Stephanus Hungariae Rex, misso legato, Ducatum Bauariae coniugi suae hereditarium sibi reddi postulauit [Note: Ita quidem Auentinus l. V p. m. 515: sed quem hic sine teste scripsisse scribit Brunner. l. X p. 826 Tom. II annal. Boicor. aliamque simul belli buius caussam nobis pandit.]. Quod si Caesar forte recuset, mox ei bellum indicit. Ad hunc conuentum adduxit Babo Comes Abenspergensis filios suos triginta duos, singulari quodam et admirabili spectaculo. Tot enim viuentes habebat filios, cum filiabus octo. Inde ergo Conradus Saliquus Imperator in bellum Hungaricum omni


page 043, image: cs043

ope et studio incubuit, processitque adeo Rabam vsque, obuia omnia gladio et incendiis vastans. Cui cum par esse nullo modo, aut resistere satis posset Stephanus, pacem cum eo fecit.

Henricus III cognomento Niger, Dux Bauariae, Conradi Salici filius, viuo patre consors Imperii adscitus, Bauariae [Note: Fuit CVNO hic e Comitum Palatinorum Rheni familia, filius Ludophi, nepos Ezonis, pronepos Hermanni: de quo pluribus infra. Videatur interim praeter Monach. Bruwilerens. l. d. et Leibnit. in not. p. 316, Tolner. Hist. Palat. c. IX p. 252 sq.] CHVNONEM quendam successorem dedit, qui Hungarorum conspiratione fretus, conabatur Imperii possessionem ad se transferre. Sed tandem ab Henrico III Imperat. explosus, ob male et crudeliter administratam prouinciam, Ducatu Bauariae priuatus, totam aetatem suam exsul in Hungaria transegit.

Chunonis Bauariae Ducis exsulis loco, Henricus III Imp. Bauariam attribuit filio [Note: Male. Henricus enim, vti iam expositum, pulso Chunone, Boicae Ducatum addixit filiorum suorum natu maiori, Henrico, cui, si casus ita ferret, successorem destinauit filiorum alterum, Conradum; qui tamen vix Ducis nomen titulumque tulit, quam morte sublatus est.] Conrado, et eo paullo post defuncto, HENRICO IIII filio tum bimo, qui patre e viuis sublato, Anno MLVI puer septennis Imperium Romanum adiit, et Bauariam tradidit [Note: Male, vt iam dictum.] OTHONI, Duci terrarum in Saxonia ad Visurgin, nato ex posteris Henrici Rixosi. Sed et hic Otho, Bauariae Dux, [Note: Merentur hic conferri Helmoldus l. I Chron. Slau. c. XXVII p. m. 61, Chronographus Saxo, ad annum CIC LXXXI p. 259, quippe qui veras proscriptionis caussas nobis indicant atque exponunt. Ceterum Othonem structarum vitae Henrici insidiarum haud conuictum fuisse, praeter Monach. Hammersleb. de gestis Impp. p. m. 709, vel ipse Lambertus Schafnaburgens. ad A. CIC LXX p. m. 77 sq. prodit. Quem tandem Auctor noster heic in proelio interfectum esse memorat, Bertholdus Constantiens. ad A. CIC LXXXIII p. m. 351 in Saxonia, obiisse scribit. Conf. Brunner. lib. XI, p. 120 sq. T. III annal. Boic.] conuictus de insidiis vitae Henrici IIII Imperatoris


page 044, image: cs044

structis, Bauariam amisit, occupante eam WELPHO, beneficio et concessione Caesaris. Qua re accensus Otho, percursa Germania, quos potuit, ad belli societatem aduersus Henricum IIII Imper. concitauit: interfectus tandem in proelio.

Guelphone, [Note: Raderi scrinia, et quidem T. II Bauar. Sanctae p. 233 hic iterum compilauit Auctor, id quod indicasse non ab re erit.] Azonis silio, cognomento Robusto, primo Boiorum ex ea familia Duce, Anno Christi M LXXI creato, septimo et septuagesimo [Note: Conf. Auentin. l. V p. m. 577. Ad quem locum nescio an respexerit Brunner. dum l. XI p. 93 T. III annal. Boic. Auentinus quidem, inquit, illud (Neoburgum scilicet ad Danubium) designat, captumque ibidem Welfonem et in custodiam datum, suane an aliena fide scripsit.] Neoburgi ad Danubium capto, et Principatu depulso, Conradus, silius Henrici IIII Imperatoris, Henrici III nepos, Salici pronepos, Boiorum prouinciam suscepit (quemadmodum Baronius ex Lamberto narrat) atque inde ad annum M XCIII vel etiam vlterius tenuit. Nam tertio et nonagesimo a patre Henrico defecit, et in Italiam profectus Rex Longobardorum creatus est Mediolani: vnde Raderus existimat, non nisi ad annum M XCIII Boiariam illi paruisse. Guelphonem IIII, primum Boiariae seu Bauariae ex ea stirpe Principem, Auentinus [Note: lib. VI p. m. 608.] affirmat viginti totos annos extorrem a Boiaria fuisse. Pulsus autem est ab Henrico primum ex Italia reduce, Anno M LXXVII. De Conrado vero affirmat [Note: Baronium haec de Conrado prodere et Brunnerus scribit, licet Baronium in adducendo Lamberto falsum esse, simul adserat. Baronius, inquit, l. XI p. 162 T. III annal. Boic. Conradum hunc Welfoni rebellionis caussa exautorato suffectum in Boica Principem scripsit, et Lambertum testem producit, apud quem ea de re verbum nullum reperias. Neque temere Welfo aemulum suae dignitatis tuendum suscepisset, quem tamen constat ea gratia in Italiam profectum, vt operam ei suam addiceret: quae res Henricum tanto moerore affecit, vt publico abstinuerit, manus etiam sibi illaturus, nisi familiares inuitum seruassent. Atenim fcire peruelim, vbi Baronius haec de Conrado, producto teste Schafnaburgensi, affirmet. Ad A. CIC LXXVII, quem Brunnerus l. d. in margine signat, certe non habet: ac dum Lambertum adducit, in alia prorsus re id facit, nempe quod Guelfo cognomento Fortis fuerit filius Azonis Marchionis Italiae ex Kunigunda Guelfa: licet, dum Lambertum huius rei testem citat, oppido falsus sit idem is Cardinalis Baronius. De cetero verum est, Guelfonem hunc a partibus Henrici IIII Imperat. discessisse; v. Monach. Weingart. hist, de Guelf. §. VIII p. m. 784, Ladisl. Sundhem. hist. de Guelf. p. m. 803; quin et dignitate Ducatus excidisse, licet id silentio transmittant, quos modo dixi, historiae de Guelfis scriptore, Weingartensis Monachus ac Sundhemius. Diserte profecto, vt alios praeteream, Chronogr. Sax. ad A. CIC XCVI p. 272, Welf Dux antea Noricus, qui ab Henrico iamdudum abiurauerat, et ob id Ducatum perdiderat, in gratiam eius redit, Ducatumque recipit. Trithem. itidem annal. Hirsaug. ad A. CIC XCVI p. 309; Anno Gebhardi Abbatis V, indictione Romanorum IIII, Welfo Dux quondam Bauariae Henrico Regi diu rebellis et contrarius, et Ducatum praedictum compulsus dimittere, poste aquam multas instabiles peragrauerat mansiones, ad gratiam eius rediit et amissum Ducatum recepit. Addatur Auentin. l. d. p. 608, it. p. 577, 588, 589, 608.] Baronius his verbis: Sed antequam vlterius progrediamur, in memoriam


page 045, image: cs045

moriam reuocandum de Welphone isto, quod dictum est superius ex Lamberto, nimirum fuisse filium Azonis, Marchionis Ferrariensis, inhaesisse autem Henrico Regi contra Saxanes, inde contra Henricum ipsum Rudolpho, nouo Regi, cum priuatus esset Ducatu Bauariae quo ab eodem Rege, pulso Othone, donatus fuerat, tradito illo Conrado filio suo, cuius caussa ab eo deficiens Rudolphi partibus inhaesisset.

Cum ad senilem aetatem peruenisset Guelpho Dux Bauariae, Hierosolymitanum iter arripuit, non sine maximo periculo: deinde ad reditum se parans, Cyprum adiit, vbi mortuus et sepultus est. Ossa tamen eius postea inde sublata, ad Altorfense monasterium translata et reposita sunt.

Filios reliquit duos: GVELPHONEM V, cognomento CRASSVM: et HENRICVM GVELPHONEM, cognomento


page 046, image: cs046

NIGRVM: quorum vterque Bauariae Ducatum possedit [Note: Breuior cum hic iusto sit Pareus noster, non plane nullum operae pretium erit, Guelfonis huius II ac Henrici Nigri, Baioariae Ducum, res attingere aeliquanto vberius. Ille quidem patri Guelfoni in principatu successit: princeps moder ati maxime animi; quique amari se, quam metui mallet: facilis accessu ac sermone in omnes benigno placatoque: quo factum, nuda idem propeque languida manu fortior vt fuerit, quam alii armata. Militiam nihilominus doctus ac dux non instrenuus clara fortitudinis documenta, in Italia potissimum, edidit, vbi bella gessisse plura, et paternis auitisque bonis inhiantes repressisse dicitur. De cetero vnicum fere laudati principis exemplar suo aeuo habitus, tantique aestimatus, vt nobilitatem nusquam rectius, quam sub illius oculis, adolescere, domestici iuxta exterique crediderint. v. Monach. Weingart. hist. de Guelf. §. IX p. m. 785, Ladisl. Sundhem. hist. de Guelf. p. m. 803. Coniugium A. CIC LXXXIX, vt Chronographus Saxo p. 270, vel CIC XC, vt Albert. Stadensis p. m. 249 habet, Romano Pontifice Vrbano II auspice, contraxit cum Mathilde, nobilissima femina, Bonifacii Ducis ac Marchionis Thuscia filia, vnicaque amplissima arum diuitiarum herede; cum qua tamen postea A. CIC XCV (non CIC LXXIIII, vt insigni [Gap desc: Greek words] portento prodit Sundhemius) diuortium fecit. Tandem rebus omnibus bene compositis principatum Kaufringae ad Lycum cum vita posuit, A. CIC CXlX, vt Auentin. l. VI p. m. 617 habet, vel vt Monach. Weingart. l. d. vult, CIC CXX, (dum Sundhem. 1. d. CIC LXXXVH obiisse memorat, falsus iterum est) in monasterio Weingartensi maiorum suorum tumulo illatus. Sundhem. l. d. Bucelin. histor. Agilolfing: n. XX p. 394.]. Guelphoni Crasso improli successit HENRICVS NIGER [Note: Hic, HENRICVS puta Niger, fratre mortuo Ducatum potenter adiit, (v. Monach. Weingart. §. X p. m. 785,) morique temporum illorum obsequutus, in exor nandis sacri ordinis hominibus haud parum operae posuit. Monasterium certe Vinearum, maiorum suorum opus, praeclare instaurauit, (v. Monach. Weingart. 1. d. p. 792 ) et A. CIC CXXV III Kal. Aug. Ranshofii diuersatus, decimas ex nemore Willehartensi D. Pancratio vouit (v. Auent. l. VI p. m. 618, Brunner. l. XII p. 274 T. III Boic.) et tandem ipse siue filii permotus exemplo, siue aliis inductus caussis, principatus insignia cucullo mutauit. v. Monach. Weingart. 1. d. Sundhem. l. d. p. 804. Vita decessit in castro Rauenspurgensi, Monach. Weingart. 1. d. p. 786, Sundhem. 1. d. Bucelin. hist. Agilolf. n. XXI p. 398. Quo anno? controuersum est. Chronogr. Saxo p. 286 et Alb. Stadensis p. m. 265 A. CICC XXVI obiisse scribunt. Alii, quos inter Monach. Weingart. l. d. p. m. 792, A. CICC XXVII mortuum memorant. Sunt, qui integro biennio prius, anno scilicet CICC XXV fatis functum volunt, vt Auentin. l. VI p. m. 618; quocum facit Pfeffing. ad Vitriar I. P. lib. I tit. XVI m. VI n. 16 p. m. 428, Idib. Decembr. Bucelin. l. d. p. 398. Locum sepulturae inuenit in monasterio Vine arum praedicto. v. Monach. Weingart. l. d. p. 792, Sundhem. l. d. p. 804, Bucelin. l. d.] , Dux Bauariae, qui ex Wulffhilde Saxonica suscepit Conradum Guelphonem, ex Duce Boiariae, monachum et anachoretam: Henricum


page 047, image: cs047

Superbum, Ducem Bauariae ac Saxoniae, et Guelphonem VI. filias itidem quatuor; Iuditham, Wolfildam, Mathildam, et Sophiam [Note: Praeter quatuor hasce, quas Monach. Weingart. l. d. §. X p. 786, Sundhem. l. d. p. 804, recensent, Henrici Nigri filias, alii duarum adhuc mentionem faciun; Heilae siue Helenae, Vratislao I Pomeranorum Principi nuptae: et Berthae, Othoni Comiti Buchornio elocatae. v. Bucelin. hist. Agilolfing. n. XXI p, 395, n. XXII p. 398, n. XXIII p. 411, n. XXXIII p. 404, Spener. syllog. Genealog. p. 489, 731.].

HENRICVS SVPERBVS, Bauariae Dux, et idem Saxoniae, per matrimonium, quod Lotharii Caesaris esset gener. Ab hoc enim dotis nomine acceperat Brunsuigam, Comitatum Northeimensem, et omnem ad Visurgim ditionem. Post obitum Lotharii Imp. Conradus III Franconiae ac Sueuiae Dux, Imperium adeptus est, Anno CHRISTI [Note: Mendum hic esse in annorum numero, nemo est, qui non vide at. Nolim tamen Auctori id adscribere, quippe quem numeris minoribus an. 1139, quo Conradus III nonnullis Rex electus dicitur, signasse crediderim; sed operis errantibus.Mendum hic esse in annorum numero, nemo est, qui non vide at. Nolim tamen Auctori id adscribere, quippe quem numeris minoribus an. 1139, quo Conradus III nonnullis Rex electus dicitur, signasse crediderim; sed operis errantibus.] M CXXIX. Huic Saxones, atque alii, qui in electione non adfuerant, restiterunt, quasi haud legitime electus fuisset. Sed ea controuersia facile in Comitiis consopita est Bambergae. Henricus tamen Superbus, Bauarorum Dux, gener Lotharii, ipse post soceri obitum Imperium summis


page 048, image: cs048

viribus affectabat. Habebat etiam penes se Ratisponae ornamenta Imperialia ab Lothario relicta, quae restituere plane nolebat. Tandem vero coactus ea reddidit; in gratiam tamen cum Caesare Conrado redire non potuit. [Note: Res cogit, vt qua hic desunt, suppleamus, et quae minus recte vel distincte dicuntur, ordinatius veroque conuenienter exponamus. Scilicet Henricus, postquam Ratisbonae redditis insignibus regiis nil aequi impetrauer at, paullo post a Conrado Augustam inuitatus, copias coegit, et castris ad Lycum positis rem snam precibus armatis egit. Quarum vim cum praetimesceret Conradus, vel ad solum belli nomen iam consternatus, vrbe, vti dictum, clanculum relicta, Herbipolin se proripuit. Illuc vero delatus Henricum proscripsit, et mox Goslariae feriis natalitiis vtriusque principatus titulo exuit: Saxonia quidem Alberto Vrso; Baioaria vero Leopoldo Austriaco, Leopoldi S. filio, sua ex matre Agnete fratri, concessa. Quo comperto Henricus Baioariae clam egressus, in Saxoniam contendit, et confecto tum ex Saxonibus, tum Boiis, peregrinantium habitu certatim ad se confluentibus, tum Sueuis, veteribus istis Guelfonum clientibus, exercitu, recta in Albertum consobrinum mouit, et Lüneburgo vi capto tota illum Saxonia eiecit: quin Conradum ipsum, Albertum Bohemicis auxiliis restituere parantem, tanta virtute prope Hamburgum excepit, vt de compositione agere is mallet, quam bellare. Recuperata in hunc modum Saxoniae curas in Boiariam ac iter vertit, securus de successu, nisi maior vis armata, mors in veneno, vti creditum est, propinata, a. d. XIII Kal. Octobr. Quedlinburgi iuris sui apud Regem disceptandi caussa subsistentem oppressisset. Filium reliquit Henricum, cui Ducatum Saxoniae Saxonum seruauit pietas: quos cum eam ob rem Conrado rebellasse vna cum Othone Frisingensi lib. VII Chron. cap. XXV, Alberico in Chron. ad d. a. CIC C XXXIX p. m. 286, Monach. Weingart. hist. de Guelf. §. XIII p. m. 789 aliisque noster scribit, nescio aniusto durius loquatur. v. Sagittar. histor. Bardemic. C. VI §. XIII p. 187. Boicam, vti dictum, adiit Leopoldus, et ad annum vsque CIC CXLI, quo fatis functus est, tenuit: coesus quidem, vt statim pluribus dicetur, in Lycatiis a Guelfone: Boiaria tame, vti hic legitur, haud, eiectus. Qua de Guelfone muliebri sollertia exitio prasentissimo iuxta cum sociis erepto sequuntur, suo attingemus loco; quandoquidem rernm series nunc postulat, vt quos Boica ab Henrico Superbo Duces habuerit, sigillatim edisseramus. Primus fuit, quem diximus, LEOPOLDVS. Is adito Principatu, proceribus partim sponte, partim metu ad se confluentibus, Reginoburgenses primum in potestatem adduxit. Inde collecto milite Lycum vsque progressus, Othonem ac Conradum, Phaleiae Comites, Henricipartibus addictiores expertus est. Quos cum armis postea ad officium cogere contenderet, circumposita castro Phaleiensi obsidione, a Guelfone, Henrici fratre, qui vel aliorum periculo motus, vel studio vindicandae domui suae. Baioariae incensus, amicis ac sociis auxilio venerat, Id. Aug. acie caesus fortiterque repressus, fugase in tutiora recepit. Non longe post Ratisbonae iuri dicundo, ordinandaeque prouinciae intentus, magnum denuo incurrit discrimen, excitato ab Othone Wittelspachio, Guelfonum rebus fauente, populari tumultu; quo ne opprimeretur, sparsis per vrbem incendiis, ciuibusque ad sua tutanda dilapsis, viam sibi ad fugam aperuit. Sed mox cum exercitu reuersus, castrisque in conspectu vrbis positis, omnem late agrum populatus, ciuet vltimi exitii metu perculsos penitus, vt multo pacem salutemque auro redimerent, coegit. Recrudescente deinde dedecoris ad Phaleiam accepti memoria, in fines Lycatiorum vsque excurrens, munimenta factiosorum solo aequain, agrestium opes igne corrupit: cumque per Othonis, Frisingensis Antistitis, germani fratris, prouinciam exercitum reduceret, ne illic quidem a malesiciis abstinuit. Ratisbonam vbi attigit, tentatus morbo ix patriam iter intendit, sed Altaichii coactus subsistere, a. d. XII Kal. Nou. CIC C XLI viuendi finem fecit. Cadauer monasterio S. crucis, quod a patre fundatum egregie locupletarat, illatum est. Leopoldo mortuo consequutus Boicam est HENRICVS frater, Iasamer Gott (ita me Deus) a familiari sua dicto appellatus: sequenti anno, qui XLII fuit, Ratisbone in publico Ordinum connentu a Conrado Dux salutatus: quo etiam auspice Gertrudem, Henrici Superbi viduam, candemque Lotharii Imperat. filiam, cum ea prius Henricum Leonem filium induxisset, vti vitrico de iure suo, quo Baioariam repetebat, concederet, matrimonio sibi iunxit. Is vti Ducatum, attritis ac perdomitis, qui Guelforum partibus studebant, fortiter sibi adseruit: ita postea Henrico Leone illum perseueranter requirente, nefat existimauit, quocunque modo partum sibi ius conuelli, reddique conuersum. Proinde ad dicendam Herbipoli caussam vocatus, non paruit, tribunal veluti scopulum refugiens: tergiuersatus itidem proximo anno LIII, cum Comitia Vormatiae feriis Pentecostes agerentur, caussatus, diem fibi legitime dictam non esse. Ratisbocae etiam Septembri mense, Decembri Spirae iudicio elapsus. Goslariae denique, sententia lata, dignitate exsidisse iudicatus est, quanquam tum vltra verba itum haud sit. Tandem A. CICC LVI Ratisbone ad cedendum Leoni Principatum inductus est: Marchia Austriae a Baioariae Ducum imperio auulsa, adiectaque prouincia omni, qua ab Oeni ostiis vsque ad Anassum porrigitur, liberi Ducatus titulo aucta, Obiit Kal. Febr. A. CIC C LXXII.] Henricus Superbus exercitum parabat, castraque ad Lycum fluuium figebat contra Augustam Vindelicorum, quam occupabat Caesar. Hic illum veritus


page 049, image: cs049

clam noctu Herbipolim aufugit: tum etiam Henricum Superbum proscripsit, et Ducatum Bauariae fratri vterino Leopoldo Austriaco tradidit: Henricus autem Superbus, recuperata postmodum Saxonia, cum in Bauariam contenderet, * moestitia extinctus est, Anno Domini MCXXXIX, relicto filio Henrico Leone: in cuius gratiam Saxones * rebellabant Caesari Conrado;


page 050, image: cs050

nec id modo, verum etiam Guelpho, seu Guelphus VI, Henrici Superbi defuncti frater, armis sibi vindicabat Bauariam, * eiecto Leopoldo Austriaco, cui Caesar Conradus eam prouinciam dederat. Caesar vero eiecti Leopoldi defensionem suscepit. Poft diuturnum et anceps bellum, cum Guelpho VI, Bauariae Dux, a Conrado III Imper. tandem Anno CHRISTI MCXL in oppido Weinsburgo obsidione cinctus esset, et armis ac fame pressus, deditionem quibuscunque conditionibus facere eogeretur, ibi vxor Guelphonis petit, vt sibi cum ceteris Baronum et Nobilium vxoribus, quae vna inclusae erant, saluis abire liceat, et rantum de suis rebus portare, quantum vnaquaeque posser. Quod cum a clementissimo Imp. Conrado facile impetrassent, coniunx Guelphonis, Bauariae Ducis, consilium pietatis et fidei coniugalis plenum init. Nam hortatrix est ceteris matronis, vt omnibus aliis


page 51, image: cs051

rebus relictis, suos maritos in humeros imponant, et vrbe exportent. Ipsa Dux agminis, per medias hostium acies, et circum stantia tela maritum effert, ac cum eo quiduis periculi subire potius, et semel vna perire cupit, quam sine eo incolumis et opulenta florere [Note: An commentitiam haec sapiant fabellam, ego quidem haud scio. Illustris Leibnitius ad Monachi Weingart. hist. de Guelf. §. XIII p. 789, Hinc, inquit, fabula nata de viris, dedita vrbe per vxores (quibus pretiosissima secum ferre permissum erat) dorso exceptis et exportatis, inter quos fuerit ipse Guelfus. Leibnitio [Gap desc: Greek words] est I. G. Eccardus, dissert. de vsu et praestantia studii etymolog. in hist. §. V, et Trithemium fabulam hancce primum finxisse arbitratur. Id quod, licet res Palatinas haud spectet, promissi supra facti memor, hic monendum duxi.]. Tanta autem admiratio fuit huius pietatis et fidei matronalis, apud Imperatorem Conradum, vt remissa iracundia maritos vxorum virtuti donaret, et pacem ac amicitiam cum eis faceret.

[Note: An commentitiam haec sapiant fabellam, ego quidem haud scio. Illustris Leibnitius ad Monachi Weingart. hist. de Guelf. §. XIII p. 789, Hinc, inquit, fabula nata de viris, dedita vrbe per vxores (quibus pretiosissima secum ferre permissum erat) dorso exceptis et exportatis, inter quos fuerit ipse Guelfus. Leibnitio [Gap desc: Greek words] est I. G. Eccardus, dissert. de vsu et praestantia studii etymolog. in hist. §. V, et Trithemium fabulam hancce primum finxisse arbitratur. Id quod, licet res Palatinas haud spectet, promissi supra facti memor, hic monendum duxi.] Longum hoc et cruentum bellum tandem Fridericus Barbarossa Imp. Sueuiae Dux, Conradi ex fratre Friderico nepos, his conditionibus composuit: vt tota inferior Saxonia cederet Henrici Superbi filio, cognomento LEONI. Albertus Vrsus contentus possessione Marchiae Brandenburgensis, et superiore Saxonia, abstineret ab inferiore: Bauariam retineret Henricus Austriacus, Leopoldi defuncti frater, ducta vidua Henrici Superbi Gertrude, Lotharii Imp. filia: Guelpho certae partis Dominus esset. Quibus conditionibus cum non staret Henricus Leo, postquam adoleuisset, sed iniuriam sibi fieri quereretur, ac peteret, se nulla sua culpa paterno Ducatu Bauariae exutum restitui in integrum, Fridericus Barbarossa Imper. hanc litem, ne in bellum rursus exiret, ita diremit, vt Henricus Austriacus parte Bauariae, quae veteris Austriae limites attingebat, contentus, Bauariam reliquam, nouis et angustioribus limitibus ab Austria diremptam, relinqueret Henrico Leoni: et vt iacturam hanc facilius ferret


page 52, image: cs052

Henricus Austriacus, Leopoldi frater, transtulit familiam Austriacam in ordinem superiorem, decreto ei tributoque titulo Ducis: Guelphonem, Henrici Superbi fratrem, vt quiesceret in posterum, Thuscia et Spoletano agro, Sardiniaeque Principatu donauit: Conradum, fratrem suum, Palatinum Rheni constituit.

Ita Austriacis amplioris ditionis, et nouae dignitatis accessione auctis, Bauariae Ducatus rediit ad HENRICVM Leonem, quo nullus fere in Historiis Princeps priuatus legitur potentior fuisse, et ampliorem Germaniae partem plurimos annos tenuisse. Non modo enim duos illos Ducatus Saxoniae et Bauariae simul obtinebat: sed imperium quoque suum ab alpibus Italicis ad Rhenum, ab hoc ad mare vsque Balthicum, per Westphaliam, Saxoniam, et Holsatiam proterminabat: Danubii, Rheni, Visurgis, et Albis dominator.

Pater huius Henrici Leonis fuit Henricus Superbus, Dux Bauariae, natus paterna origine ex celeberrimo genere Guelphonum, Ducum Bauariae; et matre Wulphilde, filia laudatissimi Principis Magni, postremi ex prima familia Ducum Luneburgensium, orta ab Hermanno, quem Otho I Imp. propter virtutem, industriam, et fidem eximiam euexerat. Patruus Henrici Leonis fuit Guelpho VI Dux Bauariae, qui in obsidione Weinsburgensi, eum fame coactus esset, dedere se irato hosti Conrado III Imp. coniugis suae honestissimo et memorabili consilio liberatus est. Matrem habuit Gertruden, filiam pii, sapientissimi et fortissimi Imperatoris Lotharii Saxonis, qui vna cum filia dotis nomine suo genero Henrico Superbo, Leonis patri, tradidit Brunswigum Comitatum Northeimensem, et omnem ad Visurgim ditionem quam ipse cum coniuge Rixa a suo socero Henrico Crasso acceperat. Ab hisce parentibus cum ortus esset Henricus Leo, non solum virtutis semina, et indolem generosam, sed etiam fortunae bona amplissima accepit. Paruit enim (vt dixi) ipsius imperio tota Bauaria, et fere tota regio inclusa ab


page 53, image: cs053

ortu Albi fluuio, ab occasu Rheno, a meridie montibus Herciniis, a Septentrione mari Balthico. Respondit autem potentiae ac virtuti ipsius fortuna. Felicissimo enim euentu pleraque bella gessit, et maximae res gestae Friderici Barbarossae huius Henrici Leonis copiis atque auxiliis confectae sunt.

Primam expeditionem, vix natus annos XVIII, propagandae religionis Christianae caussa, in vicinos Vandalos suscepit. Cum enim ex Burgundia in conuentum Principum Francofordiam veniens, D. Bernhardus persuasisset Imper. Conradum, et ceteros, vt exercitum ad eripiendam Saracenis Hierosolymam, et Christianae religionis professionem propagandam ducerent, ad eam militiam infinita nominum multitudo sponte se obtulit, cuius pars Adalberone Archiepiscopo Bremensi, et Henrico Leone Ducibus aduersus Vandalos, qui oram Balthici litoris tenebant, et pertinacissime nomen Christi oderant, profecta est, et cincta obsidione vrbe Demin, coegit Vandalos, facta deditione, abiecto idolorum cultu, fidem Christi amplecti. Haec principia fuerunt militiae Henrici Leonis faustissima, et laude dignissima.

Confecto hoc bello, aliquot annos cum Henrico Austriaco de auito Ducatu Bauariae contendit, donec Friderici Barbarossae moderatione res composita est. Erat autem Fridericus vtrique cognatus. Nam Agnes, filia Henrici IIII Imp. ex priori marito Conradum Imp. et Fridericum, patrem Barbarossae: ex posteriore hunc Henricum Austriacum, et Othonem Frisingensem Episcopum, qui in suo Chronico hanc familiam accurate descripsit, genuerat. Mater vero Friderici Barbarossae, Iuditha, Henrici Leonis amita fuit. Quare etiamsi Austriacum patruum propius attingebat, quam Leonem amitinum, tamen pacis publicae caussa Leonem praetulit, ac Henrico Austriaco, tunc Ducali titulo a se ornato, hortator fuit, vt Ducatum Bauariae Leoni restitueret. Ita Imperatoris prudentia, aequitate, et moderatione acerbissimum certamen diremptum est.page 54, image: cs054

Eodem tempore etiam inconuentu Herbipolensi certamen inter Alberrum Vrsum, cui Conradus Imp. Saxoniam, viuo adhuc patre Leonis, Henrico Superbo, attribuerat, et hunc Henricum Leonem ita diremit, vt Vrsum ditione Marchica contentum esse iuberet; Leoni autem Saxoniam a patre et auo Lothario acceptam restitueret integram, suaque auctoritate eum tueretur.

Tantis Friderici Barbarossae beneficiis deuinctus Henricus, vicissim ei gratiam cumulate reddidit. Nam statim in Italiam tunc cum secutus est proficucentem ad pacandas Italiae dissensiones, et coronam Romae ab Hadriano Pontifice accipiendam. Cum autem inter ipsas coronationis caerimonias Romani commota atroci seditione Vaticanum inuaderent, praecipue defensus est Imperator Henrici Leonis virtute, qui castra ad proximam portam forte habebat. Post biennium secundo Imperatorem cum M cataphractis comitatus est, ad Mediolanenses, qui plures Lombardiae vrbes sibi contra Imperatorem adiunxerant, compescendos. Etsi autem tunc Mediolanenses coacti sint, se ad pedes Imperatoris supplices abiicere, ac pacem petere, tamen paullo post, instinctu Alexandri III Pontificis, in ea vrbe nati, rursus multo quam antea atrocius in vicinas vrbes Imperio parentes grassantur. Quare tertio Fridericus in Italiam profectus, et Henrici Leonis, ac Episcoporum Moguntinensis et Coloniensis copiis adiutus, cinctam aliquandiu obsidione vrbem expugnat, diruit, ac solo aequat. Postea Romam ducit exercitum, vnde cum Pontifex in Galliam profugisset, sine difficili certamine vrbs capta, et reliqua Italia pacata est.

Redit igitur in Saxoniam Henricus Leo, ac bellum aduersus vicinos Henetos, qui abiecta fide Christiana suos sacerdotes trucidarant, renouat. Erant autem Domini Henetorum duo fratres, Pribislaus et Werslaus, quorum alterum cepit, alterum vero Pribislaum in arce Werlaw, ad flumen Wamouium eo tempore


page 55, image: cs055

sita, obsessum, imperata facere coegit. Qui quidem ab eo tempore, videlicet Anno Christi MCLX, et doctrinam Christi amauit, didicit, firmiter amplexus est, et ad posteros vsque propagauit, Henricoque Leoni in omnibus officiis fidem ac constantiam, bono ac graui principe, et veteris Henetae gentis virtute dignam, praestitit. Quare vicissim Henricus Leo, perspecta ipsius fide, intimi amici loco eum semper deinceps habuit, et periculosissimae profectionis Hierosolymitanae comitem sibi adiunxit. Ab hoc Pribislao Illustrissimi Principes Megaloburgenses familiam ducunt.

Vt autem semper excellentem virtutem et potentiam comitatur liuor: sic Henrici quoque Leonis pietati, virtuti, et potentiae, vicini Episcopi et Principes inuidebant. Redierat Imperator in Italiam, vt tumultus ab Alexandro Pontifice denuo excitatos sedaret. Quare existimantes, commodam se occasionem, absente Imperatore, opprimendi Henrici Leonis nactos esse, conspirarunt Episcopi, Magdeburgensis, Hildesheimensis, Coloniensis, Ludouicus Comes Prouincialis Thuringiae, Albertus Vrsus, Christianus Comes Oldeburgensis, et alii. Sed omnes eorum conatus Henrici Leonis magnanimitas et virtus retudit. Nusquam prodire in aciem, aut dimicandi potestatem facere hostes audebant. Rura quaedam et oppidula Henrici Leonis subinde vastabant, donec tandem Imperatoris Friderici I auctoritate et mandato quiescere coacti sunt.

Aliquanto post, videlicet [Note: Secundum Alb. Stadens. in Chron. p. m. 292. Crantz. Vandal. l. V. C. XLI p. m. 126, et Saxon. l. VI C. XXIX p. m. 155, Monach. Weingart. hist. de Guelf. p. m. 793. Quos tamen iter hoc Henrici in Palaestinam male hunc in annum collocare, obseruat Sagittar. hist. Bardevvic. C. VI §. XXXI p. 198.] Anno Christi MCLXXII peregrinationem in terram sanctam instituit, vt loca, in quibus se toties Ecclesiae Deus patefecit, coram oculis contemplaretur. Omitto reliquam profectionis narrationem, ne sim longior.page 56, image: cs056

Renouauerat interea in Italia bellum Alexander Pontifex, concitatis Mediolanensibus, et Venetis praecipue, aduersus Fridericum, iam a se excommunicatum. Intelligens igitur Fridericus Barbarossa Imper. quanta moles belli rursus immineret, summa contentione ab Henrico Leone, cuius auxilio antea fere semper vicerat, petit, vt denuo secum in Italiam redeat. Henricus Leo, [Note: Sic quidem vulgo. Alias, si non veriores magis, caussas nobis pandunt Gobelin. Persona Cosmodr. aet. VI cap. LX p. m. 271, 272, et Otho Sanblasianus, Chron. C. XXIII p. m. 209: ad quos proinde prouocant Meibom. not. ad d. Gobelini l. p. m. 364 et Tolner. hist. Palat. c. XVI p. 334.] quadam religionis opinione, quia a Pontifice excommunicatum Imperatorem iuuare nefas putabat, eum deseruit. Quare ardentes indignationum flammas aduersus Henricum Leonem concipiens Imperator Fridericus, tunc quidem dissimulata ira, cum quantis potest copiis in Longobardiam redit, vbi cum filius alter a Veneta et Pontificia classe interceptus esset, alter in acie ad Bononiam cecidisset, Fridericus absolutionem a Pontifice Venetiis petiit, et pacem cum eo fecit.

Interea autem in Germania Episcopi, Vlricus Halberstadensis, et Philippus Coloniensis, animaduertentes, Henricum Leonem in Imperatoris indignationem incurrisse, bellum ipsi inferunt, ac tunc primum Episcopus Coloniensis Westphaliam inuasit, et partem, Ducibus Saxoniae vi ademptam, occupauit. Henricus Leo Imperatori Friderico ex Italia reuerso Spiram occurrit, ac de violentia Episcoporum conqueritur. Imperator dissimulata offensione, promittit, se in proximo conuentu Imperii caussam cogniturum esse. Henricus Leo, siue admonitus de Caesaris erga se indignatione, siue alia de caussa adductus, vocatus ab Imperatore primo Wormatiam, deinde Magdeburgum, postea Goslariam, non venit. Quare Imperator habito Principum consilio, qui omnes iamdudum potentiae ipsius inuidebant, acerbissimeque ipsum oderant, Henricum Leonem proscribit, et titulum Electoris


page 57, image: cs057

ac Ducis Saxoniae confert Bernhardo Principi Anhaltino, Alberti Vrsi filio, a quo etiam sequentes Superioris ac Inferioris Saxoniae Duces, et Principes Anhaltini, qui nunc viuunt, orti sunt. Ducatum Bauariae donat Othoni VVittelspachio, Comiti Schirensi, a quo Duces Bauariae, et Comites Palatini ad Rhenum hodierni descendunt. Tum vero velut agmine facto omnes vicini Episcopi et Principes, quibus terrori antea Henrici Leonis potentia fuerat, communi impetu in eum irruunt.

Sed antequam Imperator ipse in Saxoniam descenderet, aliquot proeliis hostiles copias fudit, Ludouicum Thuringum, et fratrem ipsius Hermannum, [Note: Rheni Palatinum dum heic Auctor vocat Hermannum hunc, Ludouici Thuringi fratrem, manifesto per errorem labitur. Saxoniae enim is Palatinus fuit. Antiquit. Erford. Variloquus MSt. ad an. CICCLXXXII, Imperator, inquit, rediens de Saxonia generalem curiam circa festum S. Martini Erfordiae indixit et consummauit. Vbi Comes Hermannus frater Ludevvici Lantgrauii, Palatinus Saxoniae efficitur. Nec minus Auct. de Landgrau. Thuring. C. XXV; Cum Imperator vellet recedere de Saxonia, cum suo exercitu, consobrinum suum Hermannum fratrem Ludouici Lantgrauii fecit et creauit Comitem Palatinum Saxoniae. V. Sagittar. hist. Bardewic. C. VI §. LIX p. 217, 219.] Comitem Palatinum Rheni, cepit. Expugnauit Halberstadium, et Episcopum Vlricum vi captum in Ertenborg custodiri iussit. Postea Imperatore veniente, Henricus Brunsvvigo in vlteriora Saxoniae loca cedit, Bardevvicum petens, quod ipsi accedenti portas clausit. Quare vlterius proficiscens, Lubecam, quae tunc ipsi subdita erat, et vicinas arces praesidiis impositis munit. Ipse in vrbe Staden euentum belli exspectat. Erat annus Christi MCLXXXII, cum Fridericus Imperator Lubecam obsedit, quae XL annis ante in eo loco primum aedificata fuerat. Durante aliquamdiu obsidione, euocauit in castra VValdemarum, Daniae Regem, ostensa illi spe non solum amicitiae, verum etiam coniugii inter vtriusque liberos contrahendi. Eo autem spectabat haec simulata Imperatoris humanitas, vt Regem ab Henrici


page 58, image: cs058

Leonis societate auocaret. Eodem consilio etiam ad se accersitos Pomeranorum Principes, Casimirum et Bugislaum, Duces creauit. Interea ciues Lubecenses per Henricum Episcopum apud Imperatorem de pace agunt. Is non solum clementer eos recepit, sed etiam insignibus, priuilegiis, donauit:

Et duplies aquilas insignia contulit Vrbi,
Et grato ciues auxit honore nouos.

Dux Henricus Leo Stadii se continebat, ac impetrata ab Imperatore fide publica in castra venit, prolixa oratione se purgans, et sua erga Imperatorem merita commemorans, offensionisque veniam petens. Imperator Fridericus, verbis mitior, quam re, vt postea declarauit, respondet tunc, se solum, sine communi Ordinum Imperii concilio, nihil posse in re tanta statuere; sed tum bene eum sperare iubens, indicit Statibus Imperii, vt Erfordiae conueniant; vbi cum ad pedes Imperatoris se Dux Henricus Leo abiecisset, et Imperator ostenderet, se omnem offensionem ipsi condonare, tamen tanta fuit plerorumque Principum et Episcoporum erga Henricum Leonem acerbitas odii, vt triennium coactus sit extra fines Imperii Romani in Anglia exulare. Relictus est tamen ipsi in meditullio Saxoniae Ducatus Brunsvvicensis, et Luneburgensis, in quo post triennium ex Anglia rediens, aliquandiu quietus vixit: sed cum Fridericus Imp. in Asiam profectus esset, [Note: Ex exsilio, in quod haud multo ante, Friderico Imperatore in conuentu Goslariae habito aditente, altera vice secesserat, subito reuersus et ad suos se vindicans. Quo praeter Gerhard. Srederburg. narrat. de Henrico Leone p. m. 431. Auct. histor. Godeschalci Mst. p. 872 excerpt. Leibnit. Roger. Houedenum p. 877 excerpt. Leibnit. et Auctor. veteris Chron. rythmici apud Meibom. in not. ad Stederburg. p. m. 439, e recentioribus consulendi Meibom. dictis ad Stederburg. adnot. p. m. 439, Adlzreitter. annal. Boic. P. I l. XXIII §. IX p. 639. Sagittar. hist. Bardevv. C. VII §. III seq. p. 273 sq. Tolner. hist. Palat. C. XVI p. 337.] rursus Holsatiam occupauit, et insigni exemplo contumeliam, ab vrbe Bardevvico acceptam, vltus est. Nam obsessam aliquandiu, et die Simonis


page 59, image: cs059

monis ac Iudae, anno MCLXXXIX expugnatam, vrbem antiquam, ac in illis oris florentissimam, diruit ac solo aequauit. Tandem etiam Imperatori Henrico VI, filii im Henrici, quem ipsi in Apuliam proficiscenti comitem adiunxerat, virtute [Note: Immo Conradi, Comitis Palatini ad Rhenum, opera. v. Gerh. Stederburg. l. d. p. m. 434.], reconciliatus est. Ac eodem anno MCXCV Brunsvvigae ex hac vita decessit, Princeps pius, ecclesiae Christi propagator ac nutricius, magnanimus, fortis, iustus, potens, qui initio multos annos Imperii Romani praecipuum praesidium ac ornamentum fuit: postea in exsilium pulsus, illustre exemplum inconstantiae et fragilitatis rerum humanarum praebuit.image: cs061

HISTORIAE PALATINAE LIB. II, de DVCIBVS BAIOARIAE, ex familia VVittelspachia.

SECTIO I, de Ducibus Baioariae, ab Othone I vsque ad Othonis II filios, Ludouicum atque Henricum.

HEnrico Leone, Principe potentissimo, Ratisponae in Comitiis anno Christi MC LXXX crimine laesae Maiestatis damnato, Fridericus I Barbarossa Imp. III Idus Iulii, Bauariae Ducatum concessit OTHONI VVittelspachio, cognomento Maiori: a quo maiores eius olim ab Othone Magno Imp. Saxone eiecti fuerant, et in angustias Comitatus Schirensis detrusi. Atque ita rediit Bauaria longo postliminio ad veteres dominos, vicissitudines perpessa multiplices.page 62, image: cs062

OTHO iste VVittelspachius, primus Boiorum ex gente Schirana Princeps, ante recuperatum Bauariae Ducatum, Friderico Barbarossae Imp. egregiam operam in Italia et alibi nauauit: vnde Guntherus Poeta [Note: l. II v. 26, p. m. 311.] vocat eum, Virum magnis spectatum saepe periclis. Post receptum Ducatum Bauariae Kelhamorum vrbem ad profluenrem Danubii extruxit; Landshutae in ripa Isarae fundamenta posuit [Note: Teste Auentino, l. VII p. m. 654, qui ad diploma, quod Schestlariensibus sit monachis, prouocat. Adde Adlzreitter. P. I lib. XXIII p. 634. Vt adeo Auctor Chronic. Augustens. ad A. CIC CC IIII p. m. 365, Andr. Presbyt. Chron. p. m. 29, Brunner. l. XIII. p. 614 sq. T. III annal. Boic. dum Landshutam A. CICCCIIII ab Ludouico I, Othonis huius filio, constructam scribunt, haud de primis vrbis anspiciis loqui, necesse sit. Conf. denuo Adlzreirter. l. d. p. 646.], vt esset sedes Ducum Bauariae. Tandem ob vectigal Salinarum, cum Alberto, Fruxinensium Episcopo, decertans, dum adhuc sub iudice lis est, fato concessit, anno Christi CICC LXXXIII d. XI Iulii.

Ex Agnete, [Note: AGNES haec, Othonis Wittelspachii coniux, quibus orta sit parentibus, controuersum est. Auentin. l. VII annal. Boic. p. m. 655, Brunner. l. XIII p. 524 Tom. III annal. Boic. aliique rerum Baioaricarum scriptores, quibbuscum hic noster facit, Theodorici, Comitis Wasserburgii, fuiam fuisse volunt. Alii vero, quos inter Dau. Blondellus tab. genealog. CXXIX (cuius sententiam et sibi placere fatetur, quem saepius iam dixi, Tolnerus) Ludouico Comite Lossensi prognatam esse existimant. Quos propius ad veritatem accedere, quo minus negem, Albericus facit, illorum temporum aqualis. Is enim in Chron. ad A. CICC LXVIII p. 350, de Comire, inquit, Gerardo et Heluide de Renecke nati sunt Conrardus primicerius Metensis et Comitissa Ermensendis, quae Ludouico Comiti de Loz, Comitis Philippi filio, peperit Comitem Gerardum et sorores eius, vna materDucis Bauariae (Ludouici scilicet, A. CICCC XXXI interfecti) et matris Landgrauii (Thuringiae scilicet, Ludouici, mariti S. Elisabethae, qui filius fuit Hermanni, Landgrauii Thuringiae et Sophiae, filiae Othonis Wittelspachii, eiusdemque sororis Ludouici Ducis.)] filia Theodorici, Comitis VVasserburgii, genuit

I, Ludouicum, Ducem Bauariae, stemmatis sui propagatorem.

II, Sophiam, Hermanno Landgrauio Thuringiae et Hassiae nuptam.

III, Mechtildem, Rapotonis, Marchionis Carnoburgensis, et Comitis Ortenburgensis, vxorem.page 63, image: cs063

LVDOVICVS, Boiorum Princeps, Othonis VVittelspachii, cui postliminium fuit per Fridericum Aenobarbum Imp. ad principatum, filius, primus ex Schirensi gente Palatinus Rheni, qui et ius Septemuiratus, creando Caesari, in Rheni Palatium intulit: si Christophoro Gevvoldo, Bauaro Consiliario, in sua Antithesi, contra Freherum, credere fas est: Patre mortuo infans relictus, tutores habuit patruos suos, Fridericum Barbatum, et Othonem iuniorem de VVittelspach. Postea vero a Friderico II Imp. in conuentu Reginoburgensi Palatinatum Rheni, ob eximia sua in eum officia, fidemque singularem impetrauit: et Agnetem, filiam defuncti Henrici Comitis Palatini, filio suo Othoni nuptum collocauit. Sic vetusta et nobilissima stirps Bauarica, quae a Saxonibus in Bauaria oppressa, atque in angustum redacta fuerat, tandem Sueuis imperantibus vires recepit.

Fridericus sane II Imp. nullum hoc Ludouico, Boiariae Duce, Germaniae Principem aut officiis erga se fideliorem, aut virtute praestantiorem, aut auctoritate grauiorem esse nouerat. Inter Duces enim belli ab eo in Aegypto gesti fuit: qui cum in Europam reuersus, ad eum venisset, filii eius Henrici curator, et consiliorum moderator constitutus est.

Henricus postea data sibi in matrimonium filia Leopoldi Austriaci, Caesar a Germaniae Proceribus designatur. Sed [Note: Quae hic sequuntur, Italicis exscripta litteris, Cisneri sunt, quem Auctor compilauit, orat. de Friderico II Imperat. p. 112, 123.] a Pontifice


page 64, image: cs064

eiusque sectatoribus seductus et deprauatus, Imperium clam patrem appetebat. Eaque de caussa totum se a Ludouici Boiorum Ducis, cuius hactenus consiliis et auctoritate regebatur, amicitia et consuetudine auerterat: quod summum eius in Imperatorem patrem studium, summamque voluntatem cognouisset.

Ludouicus Bauariae Dux, vbi plena sceleris consilia agitari, et ad dominatum Caesarem Henricum contra Patrem spectare animaduertit, relicta eius aula in Bauariam se contulerat. Non multo amplius annum ibi commoratus, Kelhemii cum deambularet, letali vulnere percussus, in conspectu aulicorum exanimatur, anno Domini MCC XXXI [Note: Male. Legas XVI Kal. Octobr. Quo vid. Auct. Chronic. Augustens. p. 371, Auentin. l. VII p. m. 666. Brunner. l. XIIII p. 654. T. III annal. Boicor.] XVIII Kal. Oct. De qua caede variae sunt opiniones: mihi tamen ea vero maxime similis esse videtur, quam potissimum euentus comprobauit. His enim assentior, [Note: Eiusdem cum Cisnero, quem hic exscribit Pareus noster, sententiae est Tolner. Hist. Palat. c. XVII p. 379 seq. Quibus epistola Friderici II Imperat. ad Othonem Illustrem, quam Petrus de Vineis nobis seruauit, inseruit. Brunnerus contra l. XIIII p. 682 sq. et Adlzreitter. P. I annal. Boic l. XXIII §. XXX p. 656, sicarium hunc Ludouico ab Friderico Imp. immissum volunt. Quibus quin plurium scriptorum subueniat auctoritas, vix erit, qui dubitet. Godefridus sane Monachus annal. p. 297 et Trithem. P. I Chron. Hirsaug. p. 544, ab Saraceno quodam, Vetuli de Montanis nuncio (id quod et Albericus in Chron. p. 541 habet) et quidem vt fama olim fuerit, iussu ac machinatione Friderici II Imperatoris, Ludouicum confossum scribunt. Planius adhuc nec dubitanter, Alb. Stadens. ad a. CLCCCXXXI p. m. 306; Auct. Chronic. August. ad an. eund. p. 371; Andr. Presbyt. Chron. p. m. 29, 30; quin vel ipse, quem supra iam adduxi, Trithem. Chron. Duc. Bau. p. m. 110, et Chron. Sponhem. p. m. 269.] qui percussorem hunc ab Henrico subornatum, et cum tabellarii habitu litteras Ludouico tradidisset, quas se ab Imperatore afferre simulauerat, legentem


page 65, image: cs065

eas litteras Principem, confodisse prodiderunt. Alii [Note: Vt Auentin. l. VII p. m. 666. Quem sequuntur Spener. syllog. genealogic. p. 181, Buckisch. hist. geneal. Palatino-Neob. P. I §. VI p. 6. Vbi tamen non possum, quin subiungam, Brunnerum l. d. p. 684 tradere, quod Auentinus hic veterem Germanicam vocem, ain Stockher, haud intellexerit.] a Sticho morione, siue naturali fatuo, (cum post coenam in ponte Danubiano deambularet) quem per ludum incessebat, Kelhemii, cultello letali vulnere percussum scribunt. Corpus Schiram delatum et humatum est. Obitum eius deplorat Fridericus II Imp. in epistola quadam ad filium eins Othonem scripta, quae legitur apud Petrum de Vineis, libr. IIII, c. III.

Ex vxore Ludomilla, [Note: De LVDOMILLAE huius ortu, parentibusque varias esse videas sententias. Generatim in Boiemia ortam scribit Auentin. l. VII annal. Boic. p. m. 660; quem sequitur Spener. syllog. genealog. p. m. 181, Bohemicam appellans. Bohemiae regis filiam vocat Trithem. Chron. Duc. Bau. p. m. 110. Primislai speciatim, Auctor hic noster. Videas rursus, qui Suidnicensium e sanguine deriuent, et Suentopolcki filiam fuisse coniiciant, vt Auctor recentiorum tabul. Genealog. Tubingens. Contra ea Fridericus Lucae, lib. quem Theatrum priscorum Principum, siue den alten Fürsten-Saal inscripsit, P. II C. VII p. 429, haud ita facile demonstratu esse putat, Suidnicensium Ducum e stirpe genus illam trahere; quum linea illorum palmes fuerit Ducum Vratislauiensium ac Lignicensium at que e Boleslao demum siue Bulcone, circa A. CIC CC LXXVIII propullularit. Si, quid mihi videatur, profiteri licet, putarim, liquide fere apparere, Laodamiam hancce gente fuisse Bohemam, et Primislai quidem regis ex alterutro fratrum neptem. Haud obscure enim, nisi fallor, Albericus in chron. ad A. CIC CC XXXVIII p. 568; Hic Otho (Illustris) Palatinus Rheni, Dux Bauariae, fuit de matre Beguonarii (i. e. Comitis a Bogen) Hungariae regis (Geizae scilicet) nepte. Nec scio, an errem, si dixerim, respicere huc Auentinum, dum l. d. Othocarus, inquit, hac affinitate delinitus, suasu Ludouici ab Othone ad Philippum deficit. Vtrum vero Friderico patre nata fuerit, quod alios rectius statuere iudicat Tolnerus in addit. p. 18; an Suatoplucho, haud ita facile explicari posse, crediderim.] filia Primislai, Ducis Bohemiae, quatuor eius numerantur liberi:page 66, image: cs066

I, Otho, Palatinus Rheni Septemuir, vtriusque Bauariae Dux.

II, Ludouicus, [Note: Ludouicum quidem huncce a Friderico II Imperatore occisum, Henningesius theatr. genealog. tradit; Sed nescio qua fide. Vnde Tolnerus Hist. Palat. C. XVII p. 381 suspicatur, patrem fortassis confundi eum filio. Priuatim vero, se nil, quod affirmet, habere, fatetur iuxta libereque prodit. Tum vero haud nihil ambigit, an Elisabetha Friderico II Imperatori, quod Reusnerus ac Henningesius, Witekindus itidem in hist. Palat. Msta, volunt, uupta fuerit: tametsi notet, Ludouicum ab Friderico, in litteris ad Othonem Illustrem datis, vocari socerum carissimum. v. Cod. Diplom, n. CXCVII, p. 149. Georgius vero Tolmidas plane in negantem abit sententiam, et apud nullum probatum aucterem se inuenire scribit, Elisabetham hanc Friderico II Imp. matrimonii vinculo iunctam fuisse, Hist. Palat. Msta p. m. 33. Annam tandem, quam Reusnerus et Henningesius Rudolfo, Alberti I Saxoniae Ducis filio, vxorem dant, idem Tolnerus l. Hist. Palat. d. confundi putat cum Anna, Ludouici Seueri filia.] a Friderico II Imp. in iuuentute occisus.

III, Elisabetha, vxor quinta Friderici II Imperatoris.

IIII, Anna, vxor Rudolsi, Ducis Saxoniae, Angriae, et VVestphaliae.

[Note: Cisnero haec iterum debet Auctor. v. Orat. de Friderico II Imper. a p. 123 ad p 125.] Ludouico cum filius Otho in Principatu successisset, et more maiorum, Concilio Boiorum ad gubernationem prouinciarum anspicato obeundam diem certum Reginoburgi dixisset: Henricus Caesar, Friderici II filius, ne Antistites et Proceres, Magistratusque ciuitatum et municipiorum Boiariae conuenirent, neue ciues Reginoburgenses vrbe Othonem acciperent, edixit. Imperata haec tanquam iniusta Boiis negligentibus, Caesar Henricus magnis copiis Boiariam adortus, obsesso Reginoburgo, direptionibus, praeda, populationibus, et incendiis eam, nemine repugnante, vastabat. Quibus iniuriis et incommodis permotus Otho, Dux Bauariae, vt suis suorumque fortunis et vrbi consuleret, cum Henrico, filio suo Ludouico Seuero


page 67, image: cs067

quadrimo obside dato, conuenit, vt cum exercitu Bauaria seu Boiaria excederet.

Eodem fere tempore Fridericus Austriacus bellandi cupidus, finitimis suis Boiis, Bohemis, Charionibus, Hungaris, nulla ab iis lacessitus iniuria, bellum inferebat, eorumque fines populabatur. Otho, Bauariae Dux, certior factus, Praefectum Austriaci latrociniis infamem, multis sibi praedonibus perditissimisque hominibus adscitis, oram Oeni atque Norici insistere, magnoque pecoris atque hominum numero capto, praedam agere, non exspectandum sibi statuit, dum omnium fortunis suorum consumptis vlterius in prouinciam suam progrederetur: Austriaco bello more solenni indicto, in Noricum maturat, atque iniuriis, et vi latronum a suis propulsatis, ac receptaculis eorum expugnatis, de omnibus, praedae latrociniique conuictis, more maiorum, supplicium sumpsit.

His rebus cognitis, Fridericus II Imperator, - cum maxime necessario tempore Reipublicae deesse nollet, - in Germaniam (a qua iam XIIII annos abfuerat) cum filio suo Conrado proficiscitur. Coacto ab eo Reginoburgi Ordinum Imperii concilio, Henricus Caesar, patefacta ea coniuratione, quam auctore Pontifice, contra patrem Imperatorem cum Longobardis fecerat, laesae Maiestatis et parricidii, sententia septuaginta Principum, condemnatus, a patre vinctus, in Apuliam relegatur: vbi non longo post tempore, in carcere obiit. In Henrici locum Caesarem sibi filium Conradum de consensu Principum surrogauit. Deinde et Austriacum mandatis suis non parentem proscribit, et pro hoste Reipublicae habet: sed cum nec ita quidem ad sanitatem reuerteretur, Imperator maximo cum exercitu, multis comitantibus Germania Proceribus, Austriam atque Styriam in suam fidem potestatemque redegit.

Eiusdem Imperatoris Friderici II beneficio, per felix connubium Othonis Bauariae Ducis, cum Agnete, filia Henrici, vltimi prisci Comitis Palatini Rheni, Palatinatus Rhenanus Bauariae


page 68, image: cs068

Ducatui accessit, [Note: Vide, quae infra dicentur pluribus.] anno Domini CICCC XV. Et ab hoc Othone, omnes insequentes Comites Palatini Rheni, Sacri Rom. Imperii Septemuiri, in hunc vsque diem ordine descendunt.

Ex vxore Agneter, reliquit [Note: Plures ex Agnete Palatina Otho hic Illustris procreauit liberos; et quidem praeter Ludouicum Seuerum et Henricum, quos Auctor heic recenset, duas quoque filias; I, Elisabetham, nuptam primum Conrado Regi Romanorum A. CIC CC XLVI; v. Auct. Chronic. Augustens. p. m. 375; deinde Meinhardo, Comiti Goeritiae, A. CLCCC LIX, in octaua S. Michaelis, vt dictus Chronic. Augustens. auctor p. 380 loquitur. II, Sophiam, Gebhardo Comiti Hirschbergensi Anno CIC CC LIIX elocatam; v. Auct. Chronic. August, p. 380. Quibus Tolnerus Hist. Palat. C. XVIII p. 400, III addidit, nomine Catharinam, vxorem, vt quosdam velle scribit, Matthaei II Lotharingiae Ducis: errore, quem nunc agnoscit, manifesto; quippe certus, vt priuatim ad nos, Matthaei II Lotharingiae Ducis coniugem non e Rheni Palatinis, sed Valerani, Ducis Limburgensis, fuisse filiam. Expungit itaque Catharinam hanc, vt tamen vix addubitet, eius in locum substituere aliam, nomine Annam vel Agnetem, quam Crantzius l. VIII Saxon. C. IX p. 221 habet, et tum Rheni Palatinam vocat, tum Rudolfo, Alberti Saxoniae Electoris filio, in manum conuenisse scribit. Id quod hic indicare suffecerit.] Ludouicum Seuerum, et Henricum: qui [Note: Sub Paeschales ferias anni LV res gesta est. Ludouicus maior natu Palatinatum Rheni et nomen Burg grauii Ratisbonensis, Regenstauffam, Lengenfeldam, Kalmynzium cum Boiaria superiore sibi adseruit. Eius vrbes principe Monachium, Wasserburgum, Ingolstadium censentur. Henrico, vti Stero loquitur, cessit nomen Ducis, cum maiori parte Boiariae, videlicet Ratisbona, Chambia, Kelhaimium, Airdinga, Landshuta, Oetinga, Burckhusium, Hala, Straubinga, Vilshofium, Landauum, Dingolfinga, quam Otho vltimis principatus annis vetustate collapsam restituerat, Brunouium, Schardinga, et quicquid his terminis intercipitur. Brunner. lib. XIIII p. 784 Tom. III annalBoic. Adlzreitt. P. I annal. Boic. l. XXIIII §. XIIII p. 670. Add. Auctor. chron. Augustens. ad A. CIC CC LV 378, et Trithem. annal. Hirsaug. P. I p. 579, Chron. Duc. Bau. p. m. III, Chronic. itidem Spanhem. p. m. 277: quo posteriore loco tamen male haec A. LVI gesta esse, memorat.] Bauariam diuisere in superiorem et inferiorem: cum antea inaudita fuissent haec nomina.page 69, image: cs069

SECTIO II, de Ducibus Boiariae inferioris, ab Henrico vsque ad Ioannem, illorum vltimum.

LVdouicus, cognomine Seuerus, Palatinatum Rhenanum, et superiorem Bauariam: Henricus, natus anno MCC XXXV, Bauariam inferiorem, seu Septentrionalem accepit. Deinde contra Othocarum Bohemum arma sumens, a finibus Boiariae Bohemos expulit, Nouoforum in pocestatem redegit, et instaurauit. Mortuus Burckhusii, [Note: It a quidem plures, et vt Brunnerus l. XV p. 915 tom. III annal. Boic. loquitur, meliores: Auctor. histor. austral. p. m. 336, Henricus Stero Altahens. ad. A. CIC CC XC p. m. 390, Andreas Presbyter chron. p. m. 31, Trithemius chronic. Duc. Bau. p. m. III. Putat tame Tolnerus, tab. genealog. lit. E signata, et Hist. Palatinae praemissa (in Historia enim ipsa C. XVIII p. 400 ceteris accedit, et Henricum A. CICCC XC defunctum memorat) Henricum sequenti anno, qui XCI fuit, leto oppressum esse. Id vero vt statuat, hanc se habere caussam, priuatis ad me litteris, edisserit, quod Henricum, vt Auentin. l. VII p. m. 718 diserte habeat, Rudolfus I Imp. post quinque menses et vndecim dies morte sequutus sit: et vero constet, Rudolfum non A. CIC CC XC, sed XCI, Id. Iul. fatis concessisse. Vt adeo Henricus non A. XC, sed XCI, III Non. Febr. ad plures abiisse dicendus sit. Iudicium lectori relinquo.] anno MCCXC. Inde Landshutam translatus, et in monasterio Seligenthal sepultus.

Vxores habuit [Note: Henricum Elisabetham, Belae, Hungariae Regis, filiam, in matrimonio habuisse, Auctor chronic. Auguft, ad A. CIC CC XLIIII p. m. 374 hismemorat verbis: Henricus filius Othonis Ducis Bauariae duxit vxorem Elisabetham, filiam Belae Regis Vngariae. Vbi tamen non possum, quin notem, de sponsalibus tantum intelligendum esse auctorem; quum Henricus A. XLIIII nonnisi nouem Annorum puer fuerit; quippe natus A. CIC CC XXXV, XIII Kal. Decembr. vt praeter hunc ipsum chronic. Augustens. Auctorem p. 372 et Auentinus l. VII p. m. 695 habet. Quod, ea A. CIC CC LXX, IX Kal. Nou. (vt Stero annotat p. m. 386) defuncta, alter am illam, quam Auctor noster hic memorat, Elisabetham, Henrici Pii, Poloniae Ducis filiam, in tori consortium adsciuerit, nescio, an quis veterum scriptorum habeat.] duas.

I, Elisabetham, Henrici Pii, Ducis Poloniae:page 70, image: cs070

II, Elisabetham, Belae IIII Regis Hungariae filiam: ex hac [Note: Immo quatuor ex Elisabetha, Belaeregis filia, filios Henricus procreauit; Othonem, Henricum, Ludouicum, Stephanum: duas itidem filias, Elisabetham atque Catharinam. Ita Brunnerus l. IIII p. 839 T. III annal. Boic. Autumnus (anni LXXI) Henrico Boio Elisabetham coniugem, lectissimam feminam abstulit, sex liberorum, matrem: Elisabethae, Othonis, Henrici, Katherinae, Ludouici, Stephani. Elisabetham fecunditatis suae primitias priore anno Christo consecrauerat in Landishutano Parthenone (Stero Mst.) quem virtutibus ipso genere clarioribus ita illustrauit, vt qui proximus diuis honos est, beatae memoriae encomium nomini suo adiunxerit, Optime profecto! Suscepit enim Henricus A. LXI, proxima nocte post diem S. Scholasticae virgini festum, vt diserte habet Auctor chronic. August. p. 382, Othonem. A. LXII in vigilia Matthiae, vt idem pag. d. testatur, Henricum. A. LXIX, die Dionysio sacra, Ludouicum, vt fidem facit Stero p. 385; et tandem A. LXXI, II Id. Mart. Stephanum, vt idem Stero memorat p. 386. Quod ad filias, pater factus est Elisabethae A. LIX, secunda vespera S. Gregorii, vt habet Auctor chronic. August, p. 380; Catharinae vero A. LXVII, V Id. Iun. v. Stero p. 285. Quod tandem moriens tres superstites habuerit, reliqueritque filios, Othonem, Ludouicum, Stephanum, testantur Stero p. 390, Andr. Presbyter chron. p. m. 31, Trithemius chron. Duc. Bau. p m III, Auentinus l. VII p. 718: quos ideo sequi videas Buckisch. histor. genealog. Palatino-Aeob-Bau. introd. § VII p. 7. Add. Spener. syllog. geneal. p. m. 182, Lairitz. Palmet. geneal. tab. III et IIII, C. III §. I p. 120.] duos procreauit filios: Othonem et Stephanum.

OTHO, Dux Bauariae inferioris, Adolphi Nassouii Caesaris partes secutus, et in proelio, quo ipse occubuit, acceptis vulneribus,


page 71, image: cs071

vix fuga clapsus est. Bellum illud Alberti I Imp. cum Othone Bauaro non leuiter Boiariam afflixit. Quanquam enim interruptum nonnunquam induciis, sopitum tamen nunquam est.

Accidit autem huic Othoni Bauaro, quod cani Aesopico, qui vmbram appetens, etiam carnem amisit. [Note: Abiectius paene de Othone Auctorem hic loqui dixeris. Si enim Baioaricarum scriptores rerum consulas, Andreas Presbyt. Chronic. p. m. 31; Brunner. l. XV, p. 1001 sq. T. III annal Boic. Adlzreitter. P. I. lib. XXV p. 701, audies, Othonem non tam ambiisse regnum, quam ab Hungaris, vt id capesseret, inuitatum fuisse; nec sine vllo consilio delatum sibi imperium adüsse; quamuis, vt id addam, haud inficientur, illis obsequutum, qui speciosiora, animoque suo gratiora suaserint. Audies praeterea, ab Hungaris (qui aegre tulerint, ante se, qui regnum dedissent, haberi regis domesticos, Albertum praecipue Halsium et Gottliebum Puchbergium, Comites; nec destiterint, donec honestissmo se denudarit comitatu, Boiosque ab se dimiserit) turpiter circumuentum fuisse. Add. Trithem. Chron. Duc. Bau. p. m. III.] Ambibat enim regnum Hungariae, sed praeter regium nomen nihil consecutus: a Ladislao insuper Transsiluaniae Vayuoda in vincula coniectus, captiuitate se expedire non potuit, donec potestati regiae renunciauit, Regnumque Hungariae deseruit. Inde turpirer (inquit Bonfinius) eiectus in Bauariam reuersus est, ac exemplo suo didicit, neminem temere se magnis coeptis et illegitimis committere debere.

Excessit ex hac vita Landshutae, [Note: Aut totus fallor, aut Brunnerus statuit, Othonem hunc A. CIC CCC XI obüsse. Sic enim is l. XV p. 1028 T. III annal. Boic. Otho nihilominus tam pretiosis vectigalibus, quo votis omnibus tetenderat, non peruenit, morte, qua hoc ipso anno sublatus est, omnes spes incidente. At loquitur in antecedentibus de A. CIC CCC XI. Vt vt sit; ceteri, Andr. Presbyt. chron. p. m. 31, Trithem. chron. Duc. Bau. p. m. 112, Auentin. l. VII p. m. 746, Gewold. geneal. Bau. generat. XVII; G. Tolmid. hist. Palat. Mst. p. 55, Spener. syllog. genealog. p. m. 182, Buckisch. histor. genealog. Palatino-Neoburgico-Bau. §. VII introduct. praemtssae, p. 7, A. CIC CCC XII defunctum memorant. Quos etiam sequi malim.] A. M CCC XII. Bonfinius


page 72, image: cs072

[Note: Decad. III lib. IX p. m. 35.] nominat eum, virum vsquequaque gloriosum, futilem et consilii paum compotem. Reliquit [Note: Otho hic hic duas habuit vxores; I Catharinam, Rudolsfi I Imperatoris filiam; v. Auentin. l. VII p. m. 710, Brunner. l. XV p. 873 Tom. III annal Boic. Qua A. CIC CC LXXXIII sine liberis defucta, quum per multos annos viduam egisset vitam, tandem hanc duxit Agnetem. Quam cum nonnulli Ladislai Transiluani faciunt filiam, nescio an falsi sint. Polonicam certe vocat Tolmidas, Hist. Palat. Mst. p. m. 55; Poloniae Ducis filiam Andr. Presbyt. chronic. p. m. 31, vt et Trithem. chron. Duc. Bauar. p. m. III; speciatim Conradi Glogouiensium Ducis, Auentin. l. VII p. m. 740, vt Gewoldum geneal. Bauar. generat. XVII taceam. Add. Brunner. lib. XV p. 1010 T. III annal. Boicor. Adlzreitter. P. I annalium, lib. XXIII p. 701. Car. Ludou. Tolnerus, dum coniicit, Agnetem hancce forsan confundi cum Anna, Conradi Glogouiensis flia, quae altera Ludouici Seueri fuerit vxor, an bene coniecerit, videat ipse. Ex posteriore autem hac heredem Otho reliquit Henricum Natterburgium, tredecim non amplius dierum infantulum; v. Andr. Presbyt. chron. l. d. Trithern. l. d. Tolmid, l. d. Gewold. l. d. Adlzreitt. l. d. p. 706; cui Gewoldus l. d. nescio qua fide, vxorem dat Annam, Friderici Ducis Austriae filiam.] filium fere tredecim dierum, HENRICVM iuniorem, dictum Natterburrgicum, a castro, in quo nutritus fuerat. Is in iuuentute, fracto in saltando crure, exstinctus est, A. CIC CCC XXXIII.

STEPHANVS, filius Henrici secundogenitus, frater Othonis Hungariae Regis, Adolphi Caesaris partes itidem fouit: Ratisponam armis inuasit, et Fridericum Austriacum e Bauaria fugauit: Mortuus Landshutae, anno Domini CIC CCC XI.page 73, image: cs073

Ex Iuta vxore, Vulconis Ducis Suidnicensis filia, [Note: STEPHANVS, mortuo Rudolfo, Salisburgensi Archimysta, A. CIC CC XC praesul electus, sed a Pontifice Romano baud admissus, animum ad coniugium applicuit et A. CIC CC XCIX Ieuttam vxorem duxit. v. Stero p. m. 403. Mortuus anno, quem Auctior memorat, CIC CCC XI, XI Kal. Ian. cum vixisset annos XL. Auent. l. VII p. m. 741. Ex Iutta vero praeter Henricum Probum et Othouem, quos Pareus hic recenset, superstites reliquit tres filias, Beatricem Goeritiam; Elisabetham, Othoni Austriaco desponsam; et Agnetem, virginem sacram: quas moriens vna cum filis fratri commendauit. Auentin. l. VII annal. p. m. 741, Brunner. l. XV p. 1024 T. III annal. Boic.] nati sunt HENRICVS Senior, dictus Probus; et OTHO [Note: OTHO, filius Stephani, frater Henrici Probi, vitam degit Burghusii, et tandem sine liberis obiit, A. CIC CCC XXXV. Andr. Presbyt. p. 34; Trith. Chronic. Duc. Bau. p. 112, 113; Auent l. VII p. 774. In matrimonio habuit Richardam IuliacenSem. Auenr. l. VII p. 753. Bonorum suorum heredem praeterito fratre scripsit Caesarem. Quippe nihil liberorum tulerat. Vxori autem Richardae viginti librarum millia praestari iussit. Nic. Burgund. hist. Bau. l. II p. m. 143.]

Quem frater Henricus Senior, vt et Henricum Natterburgicum quotidianis proeliis, incendiis, et rapinis, impugnauit. Tandem re composica [Note: Anno CIC CCC XXXI. Itaquidem, vt Henricus, Stephani filius, quem Seniorem appellant, Landishutum, Straubingam et Schardingam acceperit. Otho Burghusium, Oetingam et cum Traunstainio adiacentes montibus terras. Henricus Iunior, quem Natterburgium dixere, Dingolfingam, Landauiam, Chambium, Vilshouiam, Decken dorfium. Vid. Andr. Presbyt. chron. p. m. 33; Auentin. l. VII p. 774; Nicol. Burgund. l. III hist. Bau. p. m. 137; Adlzreitt. P. II annal. lib. III p 47. Neque tamen per hauc diuisionem stetit, quo minus sequenti statim anno, qui XXXII fuit, a Martio capiteque ieiunii per quatuor continentes menses denuo ciuili bello in se desaeuirent. vid. Andr. Presbyt. l. d. Auentin. l. d. Nic. Burgund. l. d. p. 139 sq. Adlzreitt. l. d.] Principatus inter eos amice diuisus est.page 74, image: cs074

HENRICVS Senior, mortuus anno CIC CCC XXXIX, reliquit ex Margareta, Ioannis Bohemiae Regis filia, IOANNEM.

Hoc paullo post obitum patris [Note: XI Kal. Ian. A. CIC CCC XL, annos natus X. Auentin. l. Vll p. 782; Gewold. generat. XVII; Adlzreitt. P. II annal. l. III p. 61: desponsa sibi paullo ante Ludouici Imperatoris filia, impubere, farique adhuc per aetatem nescia; quam Gewold us l. d. Annam; Elisabetham vocat Gerard. de Roo, Hist. Austriacae, l. III p. m. 91. Conf. Henric. Rebdorf. p. 429; Andr. Presbyt. chron. p. m. 34; Trithem. chron. Duc. Bau. p. 112. Adlzreitt. l. d. Vt quiuis videat, haud apte heic loqui Auctorem, dum Ioannem sine mascula prole defunctum dicit.] sine mascula prole defuncto, Ludouicus Bauarus Imperator Principatum eius possedit; et sic tota inferior Bauaria rursus ad vnius potestatem rediit.

SECTIO III de Ludouico Bauaro Imperatore, eiusque siliis.

POst mortem Henrici VII Lutzelburgensis Imperatoris, an. M CCC XIIII contentione ancipiti distracti Septemuiri, duos Reges Romanorum elegcrunt. Moguntinus equidem et Treuirensis Archiepiscopi, Ioannes item Bohemiae Rex, et Woldemarus Elector Brandenburgicus, LVDOVICVM Bauarum crearunt, et. Aquisgrani coronarunt. Coloniensis vero Archiepiscopus, [Note: Rudolfus scilicet, vt legitur. Ioannes enim Dux Saxoniae, Ludouicum elegit, vti fidem faciunt litterae Archiepiscopi Moguntini ad Pontificem, apud Nic. Burgund. Hist. Bau. l. I p. 15. sq. An vero Rudolfus iste Saxo, Senior dictus, in electione Friderici, Coloniensi et Rudolso Palatino adfuerit, et si adsuit, iure eligendi siue creandi Caesaris gauisus sit, in dubium vocat Adlzreitt. P. II annal. l. I p. 6.] Saxo, et Rudolfus Palatinus ad Rhenum Elector, Ludouici Bauari frater, designarunt Fridericum Pulchrum,


page 75, image: cs075

Austriae Ducem, Alberti Caesaris fllium, Ludouici consobrinum, eumque Bonnae consecrarunt.

Fatale hoc dissidium Principum Imperii fuisse videtur, ad turbandam et conuellendam Germaniae pacem atque dignitatem. Inde enim ciuile bellum funcestum extitit, quod annis octo fortuna varia, euentuque ancipiti gestum est, et vix proeliis quinque tandem sopitum.

Rudolfus Elector Palatinus consobrinum Fridericum Pulchrum fratri Ludouico Bauaro praetulit. Erant enim Ludouicus et Rudolfus Palatinus nati ex amita Friderici Austriaci. Ludouicus Bauarus Imp. intra biennium post electionem fratrem Rudolfum patria expulit. Rudolfus Elector Palatinus pulsus fugit [Note: Vide, qua infra dicentur pluribus.] in Angliam, vbi exsul post aliquot annos mortuus est. Coniux eius Mechtilda, filia Adolphi Nassbuii Imp. cum filiis in Austria commorata est; ubi cum in exsilio mortua esset, Ludouicus Bauarus Imper. aliquanto post fratris filios ad se euocauit, eisque Heidelbergam, et in agro Norico Ambergam, cum aliquot vicinis oppidulis reddidit. Ita, quod vsitatum est in ciuilibus discordiis, initium belli fuit expulsio fratris Rudolfi Palatini.

Tandem Friderico Pulchro Austriaco capto, Ludouicus Bauarus nomen et titulum Imperatorium, inuito Pontifice, solus occupauit: Italiam autem ingressus, ingentibus copiis, primo Tridentum, deinde Mediolanum petiit, Italiae ciuitatibus singulis Imperatorio nomine Vicarios imponens. Inde Romam, acceptis XXIIII nobilioribus Mediolanensibus ciuibus, tanquam obsidibus, contendit, ab vniuerso populo honorifice susceptus, a Stephano Columnio in aede S. Petri cum coniuge coronatus est, omni nobilitate adstante, et acclamante, Patricium et Augustum Romanum. Petrum Corhariensem, Nicolaum V postea dictum, summum Pontificem creauit, Ioanne dignitate


page 76, image: cs076

Papali deiecto, qui Imperatorem Ludouicum Bauarum regno priuans, excommunicatione crudelissima, tanquam haeresiarcham, pereussit.

Metuens autem Imperator Ludouicus proditionem ac venenum, non arma, Italiam relinquere decreuit, Germaniamque summa cum animi hilaritate repetiit. Francofordiae Comitia celebrauit, in quibus antiquas leges confirmauit. Cum autem Papae odium magis magisque cresceret, indefessis conatibus suis tantum effecit, vt Carolus IIII, Ioannis Bohemiae Regis filius, Imperator designaretur.

Sed Ludouicus in venatione, cum motu et labore corpus calefaceret, vrsumque ingentem cum impetu quodam viriliter peteret, de equo praecipitatus [Note: Apoplexia scilicet correptus. Vid. Auentin. l. VII p. 788; Gerard. de Roo, Hist. Austr. l. III p. m. 94; Nic. Burgund. Hist. Bau. l. III p. m. 179. Quorum hic simul vulgi rumorem, quod scilicet veneno per Ioannam Ferretanam, Alberti Austriaci coniugem, sublatus fuerit, examinat, confutatque. Conf. Adlzreitt. P. II annal. l. IIII p. 76. Obiit autem V. Eid. Octobr.], corpus graui collisione laesit. Destitutus igitur omnibus viribus, ex hac vita decessit, anno Christi M CCC XLVII. Monachii Imperiali pompa sepultus. Imperio annos XXXIII, inter maximas aduersationes, et crudelissimas exagitationes Pontificum, ita praefuit, vt in gubernatione iustus, et suorum defensor nequaquam lentus fuerit.

De nobilitare et vetustate, stirpis Bauaricae supra dixi: quae a Saxonibus in Bauaria oppressa, atque in angustum redacta, tandem Sueuis imperantibus vires recepit. A primo Friderico enim Bauariam, ab altero Palatinatum ad Rhenum consequuti sunt: cum Otho, Ludouici Imperatoris auus, duxisset in vxorem Agnetem, filiam Henrici Palatini, fratris Othonis IIII Imperatoris, Saxonis.

Pater Ludouicus Seuerus plures habuit coniuges: sed ex tertia Mechtilde, Rudolfi Habsburgensis Imp. filia nati sunt, RVDOLDOLFVS,


page 77, image: cs077

Elector Palatinus ad Rhenum, et LVDOVICVS Bauarus, Romanorum Imperator, qui fratrem Rudolfum ditione expulit, [Note: Vid. quae infra dicentur.] ob negatum in electione suffragium, sed filios restituit. RVDOLFVS Palatinam; LVDOVICVS Bauaricam familiam propagauit.

Nati sunt enim LVDOVICO ex BEATRICE, filia Ducis Poloniae,

LVDOVICVS, et STEPHANVS, cognomento Fibulatus.

Ex MARGARETA, Wilhelmi III, Comitis Hollandiae et Selandiae filia,

WILHELMVS, ALBERTVS, LVDOVICVS, [Note: Ex Margareta filium Ludouici Imperat. natu maiorem fuisse Ludouicum Romanum, fidem facit diploma patris Imperatoris, datum Francofurti A. CIC CCC XL VI, vbi haec: Pro tribunali comparuit coram nobis Illustris Ludouicus Dux Bauariae, primogenitus noster ex praeclara Margareta Romanorum Imperatrice, conthorali nostra karissima procreatus, libere et spontanee renuncians omnibus iuribus et consuetudinibus, quae vel quas habere posset aut poterit in futurum in Comitatibus Hollandiae, Zelandiae et Dominio Frisiae, nec non hominibus eorundem ad opus Illustris Wilhelmi, Ducis Bauariae, fratris sui secundogeniti, cetera. Idem probant ipsius Wilhelmi litterae, A. CIC CCC LI datae, quibus praefecturam Zelandiae et Dynastiam Voirnensem in beneficium siue feudum promittit Ludouico et Othoni fratribus: Nouerint vniuersi tenorem praesentium inspecturi, quod nos Wilhelmus D. G. Comes Palatinus Rheni et Bauariae Dux, nec non Haynoniae, Hollandiae et Zelandiae Comes et Dominus Frisiae, propter bonum pacis et fraternam dilectionem cum Illustri Principe, D. Ludonico Romano, Marchione Brandenb. et Lusatiae, S. R. I. Archicamerario, Comite Palatino Rheni et Duce Bauariae, fratre suo karissimo, compositionem et ordinationem fecimus per praesentes de caussa, quae iam diu inter nos et ipsum vertebatur, super iuribus ipsius ratione primogeniturae ad ipsum pertinentibus terrarum Hannoniae, Hollandiae, Zelandiae et Frisiae, et eorum appendiciis. Vid. Tolner. in not. ad diploma Ludonici Bauari praedictum, quod in Cod. Diplom. Palat. est n. CXLIX p. 99.] cognomento Romanus, quod Romae in lucem editus est, matre coronata; et OTHO.page 78, image: cs078

Inter hos auctam accessionibus nouarum ditionum hereditatem, ex interitu familiarum aliquot, in hunc modum distribuit. LVDOVICO natu maximo Marchiam Brandeburgensem attribuit, cui deinceps a coniuge et Comitartus Tyrolensis accessit, quem ille cum adeptus esset, Marchiam LVDOVICO Romano cessit, a quo tandem in OTHONEM deuoluta est. STEPHANVM Bauariae: WILHELMVM Hollandiae; ALBERTVM parti Bauariae imposuit.

De Marchia Brandeburgensi sic res habet. Vltimus Marchionum e stirpe Alberti Vrsi fuit Woldemarus. Hic cum sine sobole esset, subditis certos Dominos constituit agnatos suos, e veteri stirpe Ascania Principes Anhaltinos, in quorum illi verba iurarunt, ea conditione, vt se mortuo hos agnoscerent ac reciperent Dominos. Redierat autem fatali quadam lege familia tota ad vnum hunc Woldemarum, in qua non multo ante decem et nonem eiusdem nominis et stirpis Marchiones simul vixerant. Sed cum approbatio et consensus auctoritatis publicae non accessisset, quamprimum fama de Woldemari interitu percrebuit, LVDOVICVS Marchiam Imperio vindicauit, et in ea filium natu maximum LVDOVICVM collocauit.

Intercidit eodem tempore prosapia Ducum Carinthiae, cui fuit coniunctus Comitatus Tyrolensis. LVDOVICVS ergo Carinthiam Austriacis adiecit, excluso Ioanne Henrico, Morauiae Marchione, Bohemici Regis filio. Haec non minima offensionis caussa exstitit, quae illis intercessit. Etsi autem controuersia composita fuit nonnullorum Principum auctoritate, vt Tyrolensem


page 79, image: cs079

Comitatum retineret Bohemus dotis loco, (duxerat enim Henrici Carinthii filiam Margaretam) non ita multo post tamen recruduit, cum Margareta, pertaesa mariti, eo repudiato, tanquam minime ad coniugium idoneo, in thalamum et Comitatum adduxit LVDOVICVM Marchionem Brandeburgensem, LVDOVICI Bauari Imp. filium. Ex hoc LVDOVICO cum genuisset MENHARDVM, vtroque praematura morte sublato, mulier procax et libidinosa tertio nupsit [Note: Ita quidem constans, et non apud vulgus tantum, sed illustres quoque rerum scriptores, Cuspinianum, Auentinum, Lazium et alios opinio. Falsa tamen, vt haud vno ex diplomatis argumento ostendit Gerard. de Roo, Hist. Austr. l. III p. m. 103 sq. Conf. Sigism. a Bircken l. III Spec. Hon. Austr. c. V p. 143; Lairitz. Palmeti genealogicohist. tab. III et IIII c. IIII §. II p. 162 col. 1.] Rudolfo Austriaco, Alberti secundi filio, simulque Bauaris ereptum Comitatum tranftulit ad Austriacos.

Sed ad Marchiam reuertor: in qua LVDOVICO implicito bellis Pomeranicis et Megalopolensibus, tertium sese hostem intulit quidam, Woldemari defuncti nomen, personam, habitumque, et mores mentitus, quem finxisse ferunt, minime Woldemarum fato functum esse, sed religiosa peregrinatione confecta rediisse incolumem. Hic quanquam nomine Woldemari sit falso Woldemarus creditus, vt opinio habet vsitata, magno tamen populi applausu exceptus, adiutusque opibus et auxiliis vicinorum Ducum Saxoniae et Anhaltinorum, bellis difficilibus Bauaros exercuit totos annos nouem.

LVDOVICVS pertaesus bellorum, Marchiam fratri LVDOVICO Romano reliquit, contentus agro Tyrolensi. Romanus renouauit bella Pomeranica, de Principatu Stetinensi; quae cum prior Ludouicus aliquoties infeliciter pugnasset, pater diremerat; limitibus inter Pomeraniam, et Marchiam constitutis, ea conditione, vt Pomerani veteri loco et dignitate inter Imperii Principes feuda ab Imperatore solo acciperent, et suis terris


page 80, image: cs080

libere imperarent; sed si stirps defecisset, hereditatem illarum terrarum adirent Marchiones Brandeburgenses. Cito autem destitit, superatus acie a Pomeranis, auxilio Woldemari Regis Daniae, cuius filius clausit vetus et indigenum Regum stemma. Idem falso creditum Woldemarum, exutum armis et ditione vniuersa, pepulit in exilium.

Incitabatur autem et adiuuabatur hic Woldemarus a Carolo IIII, odio Ludouici Bauari, quod is fratri ipsius Ioanni Henrico coniugem cum dote, id est, Comitatu Tyrolensi, ademisset. Etsi autem prae se ferebat Carolus, successionem deberi Anhaltinae familiae, quam iniuste Bauari exclusissent, ita tamen oppugnabat Bauaros, et fouebat Anhaltinos, vt si illos eiecisset, hos non esset admissurus. Quare, etsi publicis litteris et Woldemarum armabat, et Anhaltinis ius successionis confirmabat, et opem contra Bauaros ferebat: id tamen agebat, vt summotis vtrisque, Marchiam coniungeret Silesiae, quam similibus artibus Bohemiae copularat: idque partim astu, partim vi perfecit paullo post, cum OTHONEM Bauarum generum, qui in ROMANI fratris imperium illo defuncto successerat, coegit, [Note: Othoni eiusque heredibus addicta fuere C CIC floren. iniquissimum, vt Adlzreitter. P. II annal. l. V p. 95 loquitur, si vllum vnquam tanti principatus et incomparabilis dignitatis pretium. Vtque lateret turpe mercimonium, ne caussa quidem aut coempti dominatus nomen in tabulis expressum, suo vt pudori Otho venditor, et suae infamiae Carolus emptor consulerent. Praesentario aere quatuor duntaxat aureolorum millia (Andr. Presbyter c CIC memorat) Othoni numerata, vrbibus pignori ad cautionem oppositis, ex quarum vectigalibus sors integra et annuae vsurae conficerentur. Vrbes istae fuere Lauffa, Hersbruccum, Reichenecca, Sultzbacum, Rosenberga, Hirschauia et aliae. Ceterum Othoni, ob deprauatos ignauia, malaque libidine mores, Finnii nomen datum, et alii habent; Spener. Syllog. geneal. p. m. 263; Buckisch. hist. Palatino - Neoburgico - Bauar. P. I. C. II §. 7 p. 27; praecipue vero Auentinus, l. VII p. 797. Quos an Falsos esse euincat Adlzreitterus, dum l. d. p. 106. sq. conquisitis nescio quibus argumentis ostendere conatur, labem istam Othoni immerito adspergi, maxime dubito. Alioquin Othoni duas adscribi vxores, I Margaretam, Alberti II Austriaci, et II Annam, Caroli IIII Imperatoris, filias, notum est.] accepta ditione exigua in confiniis Bohemiae ac Bauariae, et pecunia non


page 81, image: cs081

magna, cedere Marchia, et omni iuri renunciare. Post venditionem, OTHO Bauarus, Elector Brandeburgicus samiliae Wittelspachiae tertius, et vltimus, genio indulsit, otio aliisque obscenis voluptatibus deditus: vnde Finnii, h. e. Ignaui cognomentum vulgo meruit. Obiit sine prole, anno Domini M CCC LXXIX, sepultus in coenobio Seligenthal. Ita exciderunt Marchia Brandeburgensi vtrique: Bauari extrusi iisdem technis, quibus heredes proximos Anhaltinos ipsi depulerant: Anhaltini, quorum erat imbecillis potentia, simulatis promissis decepti.

Carolus Marchiam testamento designauit Sigismundo filio, qui eam oppignerauit Iodoco, et Procopio, Marchionibus Morauiae patruelibus: hi vicissim Wilhelmo Landgrauio Thuringiae, a quo iterum redemit eam Sigismundus Imper. Ab hoc quibus conditionibus et occasionibus peruenerit ad Burggrauios Noribergenses, notum est.

E ceteris Ludouici Bauari Imp. filiis WILHELMVS, auo materno et auunculis e vita sublatis, cum masculus heres nullus esset superstes, praeter vnum Ioannem, quem pater sacris initiatum Episcopatui Leodiensi praefecit, Wilhelmus ergo Hollandiam obtinuit, patre feudum tradente, circiter annum M CCC XLIII. Sed neque hac hereditate posteritas diu gauisa est. Nam et Wilhelmus erga matrem impius bellum ciuile accendit, ex quo Hollandia in factiones distracta longo tempore seditionibus est conflictata. Wilhelmus denique mentis impos


page 82, image: cs082

factus, Valencianae mortuus et sepultus est, anno Domini [Note: Non vna omnium heic est sententia. Aliis, vt Auctori nostro, Adlzreittero itidem P. II annal. lib. V p. 107, obiit A. CIC CCC LXX VIII. Aliis, vt Auentino lib. VII p. 798, Buckisch. hist. Palatino-Bau. C. II §. IX p. 28, A. CIC CCC LXXVII. Ceterum in matrimonio habuit Mechtildam, Henrici Lancastrii filiam. Gewold. generat. XIX.] CIC CCC LXXVIII. Cum vero ex impio filio Deus sobolem nullam superstitem esse voluisset, Albertus frater ius successionis testamento patris excepit: sed cum filiis huius posteritate exstincta, Hollandiae, Selandiae, Hannoniae, et Frisiae terras occuparunt Ioannes ex stirpe Gallica, Burgundiae, et [Note: Auctorem, dum heic Venceslaum Alberti Boii generum, Ioannis Boiemiae regis vocat filuim, et vna cum Ioanne Burgundo Hollandiae, Zelandiae, Hannoniae et Frisiae terras occupasse scribit, haud vnum errare errorem, tam manifestum est, vt notasse, iam sit refutasse.] Wenceslaus ex patre Ioanne Rege Bohemiae, Lucelburgi et Brabantiae Duces: qui Alberti filias duxerunt in vxores.

Sextus inter Ludouici Bauari Imp. filios STEPHANVS, cognomento Fibulatus, ceteris superstes, auitas terras possedit, et stirpem Bauaricam propagauit. Ex hoc enim longa posterorum serie procreati sunt, qui nunc sunt in viuis, Bauariae Duces.

ALBERTVS Straubingensis, Stephani Fibulati, Ducis Bauariae, frater, Comes Hollandiae, contra Frisios multa bella gessit: Princeps pius et mansuetus: defunctus anno Domini [Note: + Circa natiuitatem Domini, vt Andr. Presbyt. chron. Bau. p. 41, Trithem chron. Sponh. p. 342 habent. Add. annal. Hirsaug. ad h. a. T. II p. 323. Alii mortuum volunt A. CIC CCCC IIII, vt Gewold. generat. XIX; et quidem die Luciae, Buckisch. P. I hist. Palatino-Bau. C. II §. X p. 29. Ceterum ab excessu Margaretae Bregensis secundis nuptiis duxit Margaretam Cliuensem. Quin et praeter istos, quos Pareus heic enumerat liberos, genuit IOANNAM, Alberti IIII Austriaci coniugem; Andr. Presbyt. chron p. 41, Gerard. de Roo lib. 4 annal. p. m. 125, Gewold. generat. XIX, Buckisch. l. d. p. 29. CATHARINAM, Eduardo Geldro primum desponsam; Trith. chron. Hirsaug. P. II p. 232 et 259; quo praematura morte sublato Vilelmo II Iuliacensi nupsit. Id. Trith. l. d. p. 232 et 270. ANNAM (quam tamen Adlzreitterus P. II anna. lib. VI. p. 113 male sic vocari scribit, et IOANNAM appellat; quo nomine et Aen. Silu. hist. Bohem. C. XXVIII p. m. 29, et Mart. Boregk. hist. Bohem. p. 335 vocant) Venceslao Imperatori et Regi Boiemiae elocatam.] M CCCC V, et Hagae in Hollandia tumulatus. Ex vxore sua


page 83, image: cs083

Margareta, filia Ludouici, Ducis Poloniae, tres genuit filios: Wilhelmum, Albertum, et Ioannem. Filiam eius Margaretam duxit Ioannes Valesius, Intrepidus dictus, filius Philippi Audacis, Ducis Burgundiae, a Delphnio caesus. Huius Ioannis Intrepidi, Burgundiae Ducis, filius Philippus Bonus, deinde, Antonio, et filiis Ioanne et Philippo, Ducibus Brabantiae, sine liberis demortuis, Brabantiam Burgundiae adiunxit: cui successit Carolus Pugnax: magnanimus ille totius Christiani orbis, dum viueret, potentissimus, et bellicosissimus princeps, qui se alterum Alexandrum, aut Carolum Magnum suis heroicis factis euasurum sperabat. Ad Nanceam ab Heluetiis et Lotharingis caesus, anno Domini M CCCC LXXVII. Eius filia vnica Maria Valesia, heres Burgundiae, et inferioris Germaniae, nupsit Maximiliano I Imp. Austriaco, Friderici III filio.

Ceterum ex filiis Alberti, ALBERTVS tenuit Straubingam, terram inferioris Bauariae, et primus obiit inter fratres sine liberis. Vxorem enim non duxit. Princeps procerae staturae. Sepultus Straubingae in medio chori Monasterii Carmelitarum.

Alberto in Ducatu frater IOANNES successit, qui anno Christi [Note: Lege A. CIC CCC XC; quippe quo cathedram Leodiensem insedit. Trithem. chron. Hirsaug. T. II p. 293.] M CCCC ad Episcopatum Leodiensem promotus


page 84, image: cs084

est, et Ducatum Straubingensem per Vicedominum gubernauit. Quum vero Leodienses odium in eum concepissent, in Traiectensi oppido ab iis obsessus est, anno CIC CCCC VIII, liberatus auxilio fratris Wilhelmi, Comitis Hollandiae; et Ioannis, Ducis Burgundiae. Episcopatui praefuit annis XXVIII.

WILHELMVS, patri Alberto in Ducatibus Hannoniae, Hollandiae, Zelandiae, et Frisiae successit: et relicta filia vnica Iacoba, decessit anno Domini [Note: Vilelmus hicce bellicosus fuit, magnique animi princeps. A Carolo V. Galiae Rege, militiae cingulum ante Dammum Flandriae oppidum; sponsam vero eiusdem filiam Mariam in Francia accepit. Qua fato immaturo e viuis sublata, A. CIC CCC LXXXV nuptum duxit Margaretam, Philippi Audacis filiam, ex qua vnicam sustulit filiam Iacobam. Obiit A. CIC CCCC XVII, Gewold. generat. XIX, Adlzreitt. P. II annal. l. V p. 107, Spen. syllog. geneal. p. 264, Buckisch. hist. Palatino-Bau. P. l. C. II §. XI p. 30; prid. Kal. Iul. Auent. l. VII p. 816 (non CIC CCCC IX, vt cum Andr. Presbyt. chron. p. 41, Trith. chron. Sponh. p. 343 et Hirsaug. T. II p. 329 heic Auctor noster habet.)] M CCCC IX. Haec Iacoba bona Patris hereditario iure possidere volebat: contra Ioannes Straubingensis, Dux Bauariae, Episcopatui Leodiensi renuncians, anno M CCCC XVIII spe prolis vxorem duxit, Elisabetham, filiam Ioannis Ducis Lusatiae, fratris Sigismundi Imp. et Comitatus [Note: Immo, Comitatus Hollandiae et Zelandiae, vna cum Frisia, pace Worckhemi A. CIC CCCC XIX, pridie Calendas Maritas conclusa, obtinuit; solo Hannoniae Comitatu Iacobae relicto. V. Auent. l. VII p. 817.] Hannoniae ac Hollandiae, armis sibi quodammodo subiecit: veneno sublatus improlis a magistro curiae suae, anno Domini [Note: Malim CIC CCCC XXIIII. vid. Auent. l. VII p. 819; Gewold. generat. XIX; Spener. syllog. p. 264; Buckisch. hist. Palatino-Bau. P. I. C. II §. XIII p. 31; VIII Id Ianuar. vt Auentinus l. d. habet. Dum vero Auctor heic Anno CIC CCCC XXV peremptum scribit, Andr. Presbyt. chron. p. 43 sequitur, vt et Trithem. chron. Sponh. p. 348, chron. itid. Duc. Bau. p. 116, et chron. Hirsaug. P. II p. 357 et 370.] M CCCC XXV, sepultus Hagae.page 85, image: cs085

IACOBAM, Wilhelmi Bauariae Ducis, Comitis Hannoniae et Hollandiae filiam, vxorem duxit [Note: Quod ad Iacobam hancce, Vilelmi filiam, primis ea nuptiis intrauit torum Ioannis Franciae Delphini: secundis, A. CIC CCCC XVIII Non. April. Hagae Comitis vxor facta est Ioannis Brabantini: a quo cum sub praetextu consanguinitatis discessisset, Humfredo, Duci Glocestriae, Angliae Regis fratri, fidem matrimonii dedit: ab hoc vero, quod Pontifex diuortium damnasset, relicta, in amores Franconis Borselli, e Zelandiae proceribus, concessit. Quem cum Philippus Burgundus clam interceptum et in Flandriam abductum in vinculis teneret, vt liberaret et maritum haberet, bonis auitis paternisque cedere coacta fuit, acceptis a Philippo, vnde viueret, reditibus aliquot annuis. Interiecto deinde triennio aegritudine contabuit et A. CIC CCCC XXXVI, VII Eid. Octobr. fatis concessit; sepulta Hagae Comitis in templo praetoriano iuxta Albertum auum. Vid. Auentin. l. VII p. 816. sq. Quam varie res hic turbet Trithem. chronic. Hirsaug. T. II p. 329, exponere haud vacat.] Ioannes, Antonii Ducis Brabantiae filius, Philippi Audacis Burgundiae Ducis nepos, Ioannis Valesii Audacis, Regis Galliae, pronepos: qui patri Antonio in Brabantia, et reliquis ditionibus successit. Iacoba vero vxor, quod non permitteretur ei suo arbitratu viuere, et quod sibi familiares adimerentur, in Angliam discessit, et ibi Duci Glocestrino, Angliae Gubernatori nupsit, qui Caletum veniens, Hannoniam nomine vxoris occupauit.

Sed Ioannes, Antonii filius, Dux Brabantiae, Hollandiam (ne et eam is occuparet) per fratrem Philippum protexit: et ab Hollandis, Frisiis, et Zelandis honorifice susceptus est. Iacoba haec caussa multorum bellorum fuit. Iudicio Romae a Glocestrio separata: non tamen a Ioanne marito recepta est: qui obiit Anno M CCCC XXVI, Princeps laudatus.

PHILIPPVS, frater Ioannis, successit, et tantum triennium praefuit: ducturusque Iolentam, Ludouici Siciliae Regis filiam, moritur.page 86, image: cs086

Filiis Antonii, Ducis Brabantiae, sine heredibus defunctis, peruenit Brabantia ad PHILIPPVM Valesium Bonum, Ioannis Intrepidi filium, Philippi Audacis Valesii, Burgundiae Ducis, nepotem, Caroli Pugnacis patrem. Is cum anno M CCC CXIX patri Ioanni Valesio Intrepido, a Gallis interempto, in Ducatu Burgundiae: patruelibus quoque Ducatu Brabantiae, anno M CCCC XXX successit. Princeps benignus, cordatus, et inde cognominatus Bonus.

Dux vero Glocestrius, Angliae gubernator, armata manu in Hollandiam, postea in Zelandiam, vxoris suae Iacobae (filiae Wilhelmi Bauari, Hannoniae, Hollandiae, Zelandiae, et Frisiae heredis, quae Ioannem maritum, Ducem Brabantiae, diuortii quadam specie reliquerat) ditiones possessurus irrupit: sed frustra: aegerrime id ferente Philippo Bono, quod Hannonia, Hollandia, Zelandia, et Frisia ad eum, mortua sine prole Iacoba, deuenire deberent.

Philippus hic Valesius, cognomento Bonus, Caroli Pugnacis pater, primo Dux Burgundiae, Comes Flandriae, inferioris Burgundiae, Artesiae, Palatinus sacri Imperii, Marggrauius, Salinarum, et Mechliniae Dominus, multis ditionibus postea auctus fuit. Morte enim Theodori Comitis Namurcensis, Comitatum Namurcensem, anno M CCCC XXIX; praeterea cognati sui Philippi, Ducis Brabantiae, absque liberis defuncti, Ducatus Lotharingiae, Brabantiae, Limburgi: insuper Iacobae suae consanguineae, sine prole mortuae, Comitatum Hannoniae, Hollandiae, Zelandiae, et Frisiae ditionem nactus est. Postremo quoque Ducatu Lucemburgensi potitus est anno M CCCC XLIII, et bella varia gessit earum regionum caussa. Sed ne extra chorum saltare, et in alienam segetem falcem mittere videar, ad Bauaros nunc reuertor.page 87, image: cs087

SECTIO IIII de STEPHANO Fibulato speciatim, eiusque filiis.

STEPHANVS igitur Fibulatus, hodiernae Boiorum inclitae stirpis prosator et caput, a morte patris Ludouici Bauari Imperatoris, transegit cum Rudolfi Electoris Palatini, patrui filiis, soluta certa pecunia, in compensationem detrimentorum, quae bello ciuili a fratre Ludouico Bauaro Imp. Rudolfus Elector Palatinus exsul acceperat: quae cum minime pretium iacturae adaequaret, deinceps etiam Palatini a Bauaris satisfactionem vberiorem exegerunt: cuius denegatio non fuit nulla caussa funesti illius belli Bauarici, quod anno M D IIII inter agnatos familiae vtriusque extitit.

Ad nepotes Stephani Fibulati, cum Henrici patrui ipsius magni soboles intercidisset in Bauaria inferiore, tandem dominium Bauariae vniuersae rediit.

Vxorem habuit STEPHANVS Elisabetham, Siciliae Regis filiam [Note: Et hac A. CIC CCC XLIX mortua, Margaretam, Ioannis Burggrauii Norimbergensis filiam: ex qua nullos; ex illa vero praeter tres illo, de quibus hic Auctor noster, filios, Elisabetham sustulit, Othonis Iucundi, Austriae Ducis, coniugem. Gewold. generat, XX.]. Obiit anno Domini CIC CCC LXXVII, d. X Maii. Post mortem eius, [Note: Immo hoc ipso anno CIC CCC XCII, XI. Cal. Decembr. Stephanus, Fridericus et Ioannes proxinciarum instituere partitionem. Stephano in sortitione obtigit pars media superioris Bauariae, Ingolstadium videlicet, Ratenberga, Smidelberga, ius in Liechtenwerdam, Kuffsteinium, Kitzbihela, Tierberga, Steinium, Clinga, Wildenwartum, Hadmansperga, Wasserburgum, Schwaba, Ellenkouia, Fridberga cum ponte Lycio et vectigali, Aichacum, Schrobenhusium, Altonis monasterium, Cubacum, Ainlinga, Fanum Leonardi, Schildberga, Doursperga, Raina, Neoburgum, Gerolfinga, Keschinga, Chunstanium, Gaimershaimium, Graispacum, Manheimium, Hutinga, Sueuiwerda, Hilpolsteinium, Freimstadium, Landecka, Halensteinium, Stossenberga, Hochstetta, Lauginga, Fayminga, Gundelfinga, Gienga, Hagela, Stauffa, Wartenstainium, Weissenhornium, Puecha, Wolfsberga. Duci Ioanni obuenit pars altera, eaque princeps primae Bauariae, Monachium, Aurburgum, Falckensteinium, Aiblinga, Toelzium, Mittenwaldae telonium, Wolfertzhusium, Grunwalda, Starnberga, Weilhaimium, Balla, Schongauia, Peitengauia, Landsberga, Menshinga, Meringa, Schwabeca, Riettenburgum, Tahenstainium, Egersberga, Vychusium, Weichsium, suburbium Ratisbonense, Ratisbonae telonium, insula Danubiana, quicquid in istam ciuitatem et Burggrauiatum Rietenbergensem domi Bauaricae iuris est, Hirschbergensis dynastia, Vohburgum, Sigenburgum, Neostadium, Pferinga, praefectura Gaymershaimensis, Pfaffenhouium, Geisenfelda, Hochenwartum, Mainberga, Dachauium, Haimhusium, Reginostauffium, Swainkendorfium, Luppurgum, Lengfelda, Calmuntzium, Schmidmulium, Velburgum, Hembaura, Leutmansteinium, Rudenium. Duci Friderico, ex cuius potissimum sententia partitio confectae est, cessit inferior Boiaria, vnaque regio, quae erat addicta Batauis. Pars ista caeteris longe fecundior, et populi frequentia numerosior. Eius caput Landishuta. Accessere Hala diues, inexhaustasalis scaturigine, Traunsteinium, Burghusium, Brunouium, Oetinga, Trostberga, Rieda, Rosenhaimium, Mosburgum, Ardinga, Ottofelda, Pfarkirchium, Biburgum, Dorfena, Neoforum, Rotenburgum. Vt portionum inaequalitatem compensaret, fratribus octona florenorum millia in annos singulos addixit. vid. Aldzreitt. P. II annl. l. VI p. 125 sq. Andr. Presbyt. chron. p. 39. Trithem. chron. Hirsang. T. II p. 295, Auentin. l. VII p. 803.] circa annum Christi CIC CCC XCII, filii eius tres Bauariam Monachii sic diuiserunt. Stephano ea pars obtigit,


page 88, image: cs088

quae sita est prope Ingolstadium: Friderico, quae prope Landshutam; Ioanni, quae prope Monachium.page 89, image: cs089

STEPHANVS Ingolstadiensis mortuus A. CIC CCCC XIII, vxorem habuit [Note: Thadaea, Barnabae Vicecomitis Medielanensis filia (quam A. CIC CCC LXV vxorem acceperat) A. CIC CCC LXXXI mortua, secundis duxit nuptiis Margaretam (al. Elisabetham) Comitem Cliuensem et Marcanam, Adolfi filiam. Gewold, generat. XX.] Thadaeam, Galeatii Vicecomitis Mediolanensis filiam: ex qua tres reliquit liberos:

I LVDOVICVM Barbatum, Ducem Bauariae, possidentem Principatum Ingolstadiensem:

II IOANNEM, qui XXVI annis Ratisponensis ecclesiae episcopus fuit:

III ELISABETHAM, Caroli VI Regis Franciae vxorem.

FRIDERICVS Landshutensis, defunctus A. CIC CCCXCIII, vxorem habuit [Note: Fridericus primis nuptiis in torum adsciuit Annam de Graispach et Neiffen: qua A. CIC CCC LXXX fatis functa, biennio post, anno scilicet CIC CCC LXXXII fidem matrimonii dedit Magdalenae Mediolanensi, Bernabouis filae: ex qua procreauit 1 Ioannem, + A. CIC CCC XCVI; Gewold. generat. XX. 2 Henricum, de quo Auctor postea; 3 Magdalenam, Ioannis Meinhardi, Comitis Goericiae coniugem: 4 Elisabetham, vxorem Friderici Brandeburgensis. Vti ex priore Elisabetham, Marco Mediolanensi, Barnabae Vicecomitis filio, A. CIC CCC LXV nuptam, et XVIII lan. A. CIC CCC LXXXII exstinctam; quam scriptores Bauarosfalso Margaretam vocare, et ex posteriori cum Magdalena coniugio prognatam dicere, ostendit Nobiliss. Imhofius, hist. Ital. et Hispan. geneal. P. I p. 180.] Magdalenam, Galeatii Mediolanensis Vicecomitis filiam: ex qua procreauit

I HENRICVM, cognomento Diuitem;

II ELISABETHAM, Friderico I Electori Brandenburgico nuptam;

III MAGDALENAM, Ioannis Meinhardi Comitis Goericiae coniugem.page 90, image: cs090

IOANNES Monacensis, obiit anno Domini CIC CCC XCVII. Vxor eius fuit [Note: Perperam. Habuit enim vxorem Catharinam, Meinhardi Comitis Goericiae et Tirol. filiam; ex qua praeter Ernestum et Vilhelmum filios, sustulit Sophiam, vxorem Venceslai, Boiemiae Regis, ab A. CIC CCC XCIII, mortuam A. CIC CCC XXVIII. Andr. Presb. chron. p. 39; Trithem. chron. Hirsaug. T. II p. 295; Auentin. l. VII p. 803; Gewold. generat. XXI] Ioanna, Lusatiae Ducis filia, ex qua nati sunt ERNESTVS et WILHELMVS fratres.

SECTIO V de Ducibus Lineae Ingolstadiensis, Ludouico Barbato et Ludouico Gibboso.

LVDOVICVS Barbatus, Stephani Ingolstadiensis filius, Stephani Fibulati nepos, ad sororem Elisabetham, Reginam Franciae profectus, ibi a Rege Constantiarum Celticae Galliae praefectura, quam Mortaniae, siue Moritonii in Normannia Comitatum vocant, donatus est. In Gallia nupsit [Note: E Catharina nil liberorum tulisse legitur. E priori vero, Anna, Ioannis Borbonii filia, vidua Ioannis Bituricensis, praeter Ludouicum Gibbosum, duos adhuc genuit liberos, immaturo fato in Galliis demortuos. Adlzreitt. P. II l. VII p. 138.] primum Annae, Ioannis Borbonii Comitis filiae: deinde Catharinae Alenconiae, viduae Petri Comitis de Mortaigne.

Post mortem patris Stephani Ingolstadiensis in Bauariam rediens, cum patruelibus diu contendit: et denique anno M CCCC XLIII cum proprio filio, LVDOVICO Gibboso, quem exheredare voluerat, alio illegitimo in eius locum substituto. Cum vero agnatos Duces bello petere non cessaret, a Friderico III Imp. proscriptus, vrbibus exutus, per quadriennium Bauaria exulare iussus est. Tandem a LVDOVICO Gibboso


page 91, image: cs91

filio (qui in vxorem habuit Alberti Marchionis Brandeburgici sororem) Neoburgi ad Danubium captus est: et filius breui tempore post e vita migrauit, anno M CCCC XLV [Note: VII Eid. April. Auentin. l. VII p. 830; Adlzreitt. P. II annal. l. VIII p. 175. Vxorem, quam anno CIC CCCC XXXVIII duxit, cum constet, fuisse Margaretam, Friderici Elect. Brandenb. filiam, nescio, quid in mentem venerit Trithemio, quod chron. Duc Bau. p. 117 Friderici Landshutensis filiam et Henrici sororem vocarit.]. Quod postquam Marchio Albertus comperit, [Note: Sequitur heic Auctor Leonardum Pauholtz, qui addit. ad Andr. Presbyt. p. m. 62 iisdem haec verbis habet. A quo tamen nonnihil abit Auentin. l. VII p. 830, et Ludouicum ab filio, ne fenostram seditionis aperiret, Alberto Marchioni traditum scribit. Add. Trithem. chron. Hirsaug. T. II p. 407.] LVDOVICVM Barbatum, Ingolstadiensem Ducem, captum, Neoburgo Onolsbacum abduxit, donec tempus nactus opportunum eundem pro XXXII M. florenorum Henrico Landshutensi, cognomento Diuiti, vendidit: quem ipse captiuum Burckhusium duxit: vbi LVDOVICVS Barbatus in carcere vitam mortalem cum immortali commutauit, anno [Note: Ita Auct. chron. Elwang. p. 463; Auentin. l. VII p. 831; Gerold. generat. XX; et quidem III Kal. August. Auentin. l. d. vid. etiam Adlzxeitt. P. 11 annal. l. VIII p. 176.] M CCCC XLVII. Humanae fragilitatis exemplum

[Note: v. Leon. Pauholtz. l. d. p. 62.] In Francia tredecim campestria peregit bella. Tempore senectutis adeo fortis brachiis fuisse dicitur, vt si quem comprehenderet, nisi aliorum viribus, propriis excutere se de manibus suis non valeret.page 92, image: cs092

SECTIO VI de Ducibus Lineae Landshutensis.

Exstinctis LVDOVICO Barbato, eiusque filio, sine sobole, LVDOVICO Gibboso, Dominis Ingolstadiensibus, ditiones eorum omnes, ciuitates, oppida, castra, et villas, HENRICVS Landshutensis, filius Friderici, Stephani Fibulati nepos, occupaiut: qui in iuuentute apud Crucigeros in Borussia militauit: et rei familiaris parcus ac diligens, magnas opes comparauit: vnde Diues cognominatus est.

Ex vxore [Note: Ita quoque vocant Spener. syllog. p. 269; Buckisch. hist. Palatino-Bau. P. I C. IIII §. V p. 48. Gerard. de Roo vero Ioannam appellat, l. IIII hist. Austriac. p. 126; vti scriptores Bauarici, Auentin. l. VII p. 831, Gewold. generat. XX (qui tamen falso Friderici Austriaci filiam nominat) Adlzreitt. P. II l. VIII p. 176 Margaretam vocant. Quod ad liberos, plutres, quam heic enumerantur, ex ea tulit. Quippe suscepit 1 Albettum, 2 Fridericum, in infantia defunctos, ac in coenobio Rotenhaslacensi sepultos; Adlzreitt. P. II lib. VIII p. 177. 3 Ludouicum Diuitem. 4 Ioannam, quae A. CIC CCCC XXVIII Othoni Mosbacensi in manum conuenit; Andr. Presbyt. chron. p. 46; Adlzreitt. P. II lib. VII p. 159. 5 Elisabetham, Vlrico Adamato Virtembergico A. CIC CCCC XLVI elocatam; Auct. chron. Elwang. pag. 462. Trithem. T. II chron. Hirsaug. pag. 415; mortuam Anno CIC CCCC LI; Gewold. generat. XX 6 N. virginem Deo sacram in felici Valle. Adlzreitt. P. II lib. VIII. p. 177.] ANNA, Alberti Austriae Archiducis filia, tres suscepit liberos,

I IOANNAM, vxorem Othonis Mosbacensis, Palatini Comitis, Ducis Bauariae;

II LVDOVICVM, cognomento Diuitem;

III ELISABETHAM, Vlrici Comitis Wirtembergici vxorem.

LVDOVICVS, Dux Bauariae inferioris, filius HENRICI Landshutensis, immensas habuit diuitias: quare per totam Germaniam


page 93, image: cs093

cognomen sortitus est, vt dicerdtur Diues. Anno CIC CCCC LVIII congregato ex Bauaris et Bohemis magno exercitu, ciuitatem Aychstadensem obsedit: amicis autem sese interponentibus, soluta obsidione discessit. Postea cum Alberto Marchione Brandenburgico, qui Achilles Germanicus fuit cognominatus, maxima gessit bella. Fridericus III Imper. eum propter opes pertimescebat, et propter laceratas Norimbergae in diaeta litteras Imperiales, laesae Maiestatis reum declarauerat: dato mandato Alberto Marchioni Brandenburgico, Principibus aliis, et ciuitatibus Imperialibus, vt LVDOVICVM Diuitem, Landshutensem Ducem, armis periequerentur. Ciuitates igitur in superioribus Germaniae partibus (exceptis Norimbergensibus, qui sub alis Marchionis Alberti, Achillis Germanici, militare nolebant) mandato Caesaris obedire paratae, arma capiunt, et Marchioni Alberto contra Ludouicum Bauariae Ducem, auxilia imperata transmittunt. Dux vero LVDOVICVS Diues, accepto nuncio diffidationis a Marchione Alberto, et ciuitatibus Imperialibus, magnum Bauarorum et Bohemorum contraxit exercitum, et ingressus ditionem Alberti Marchionis oppida et castella cepit plurima, villas incendit, et ingentem praedam abduxit. Vlmensium, et aliorum pagos sexaginta breui in suam potestatem redegit: Marchionem Albertum cum ciuitatibus Imperii, apud Giengen, proelio superauit: ab obsidione Heidenheimensi vi summa multos repulit nobiles: ac ipsum Marchionem Albertum ita aggressus est, vt cum duobus equitibus vix aufugeret. Tandem per Bohemiae Regem ad concordiam hi Principes reuocati sunt, et oppida vtrinque ablata Dominis legitimis restituta, anno Domini M CCCC LIX.

Non placuit haec pacificatio Friderico Victorioso, Electori Palatino, qui cum a XIIII Principibus bello lacesseretur, LVDOVICVM Diuitem in suas partes pertraxit, et cum eo firmissimam aluit amicitiam. Ludouicus igitur cum Marchione


page 94, image: cs094

Alberto, et ciuitatibus Imperii, Augusta, Vlma, Norlinga, et aliis superioribus fere omnibus, bellum fortiter continuauit, et mirantibus cunctis, vbique vicit, et feliciter triumphauit, hostes suos paene omnes miserabili calamitate afficiens. Tandem post datas et acceptas vtrinque clades, pax iterum inter ipsos fuit inita et confirmata.

De eodem LVDOVICO Diuite, Bauariae Duce, ita scribit [Note: Praefat. ad Poliorcet. p. m. 257.] Iustus Lipsius: Ludouicum, cognomine Diuitem, quam vere diuitem atque vberem prudentiae et virtutum esse oportuit? cuius aula velut ara fuit, ad quam e Germania vndique confluerent, et lites, immo bella, voce ab oraculo illo edita, sedarent. Res ita est. Solo interuentu suo, (mira, nec nisi a magnis meritis auctoritas) Principum ac dynastarum iurgia composuit, et strictos iam gladios inhibuit atque repressit.

Obiit anno Domini [Note: Trithem. chron. Hirsaug. T. II p. 500; Adlzreitt. P. II lib. IX p. 198, allisque; XVII Ian. hora VIII post meridiem, Landishuti, illatus Ducum mausoleo in coenobio Vallis felicis; Adlzreitt. l. d. Vt adeo erret Gewoldus, generat. XX, nisi vitio typothetae, quod suspicor, pro an. LXXIX positus sit LXIX.] CIC CCCC LXXIX. Vxorem habuit [Note: Vxori, quam Ludouicus habuit, non Annae sed Ameliae nomen fuit; Auentin. l. VII p. 833; Gewold. generat. XX; Fabric. l. VII origin. p. 736; Ameleim, quam Aemiliam nonnulli appellant, nuptam Ludouico Bauariae, oognomento Diuiti: haec sexto et sexagesimo aetatis anno vidua obiit Rochlitzii CIC IC II; sepelitur ad sepulcrum patris Misenae. Conf. Tenzel. biblioth. cur. P. I p. 1086, vbi Ameliae huius epitaphium nobis dat: Nach Christi geburt. M. D. II. iahr. am achten tag nach Martini. ist verstorben die Durchleuchte Hochgeborne Furstin. Frawe Amuleye. H. L. von Beiern nachgelasene Witwe. geborne von Sachsen. der Got gnade. Ceterum Trithem. T. II chron. Hirsaug. p. 500, nurum confundens cum socru, Ludouici huius Diuitis vxorem nominat Hedwigen, filiam Regit Poloniae. Buckischius vero Auentinum haud recte inspexisse videtur, dum P. I C. IIII §. VIII p. 53 scribit, Auentinum circa finem operis habere, quod Amelia haec Georgii Boiemiae regis fuerit filia.] ANNAM, Saxoniae Ducis filiam, ex qua genuit

I MARGARETAM, vxorem philippi Electoris Palatini:

II GEORGIVM Diuitem successorem.page 95, image: cs095

GEORGIVS Diues, Dux Bauariae, Dominus Landshutensis et Ingolstadiensis, Ludouici Diuitis filius, Henrici Diuitis nepos, Princeps fuit religiosus, ac Musarum patronus clementissimus. Academiam Ingolstadiensem [Note: Immo, quam pater Ludouicus iam A. CIC CCCC LXXII condiderat (quo videatur Leonard. Pauholtz addit. ad chron. Andr. Presb. p. m. 66 sq.) confirmauit, amplificauit, multisque modis auxit.] condidit A. CIC CCCC XC, eamque vectigali et pecunia annua instruxit. Obiit anno Domini [Note: Trithem. chron. Hirsaug. T. II p. 602; Adlzreitt. P. II l. IX p. 218; XXIX Nou. Adlzreitt. d. l. vt erret Gewoldus, qui generat. XX an. CIC IC II habet.] CIC IC III, et cum eo linea Ducum Bauariae inferioris defecit.

Ex vxore [Note: Ludomilla, Georgii Regis Boiemiae filia, quam sibi desponsarat, ante nuptias mortua (Auentin. l. VII p. 834; Gewold. generat. XX) anno CIC CCCC LXXV, (Auct. chron. Elwang. p. 466) profesto S. Othmari, vt Leonard. Pauholtz habet p. 68; ex ante diem VI Kal. Dec. vt Adlzreitt. P. II l. VIII p. 196, duxit Hedwigen Polonicam, ex qua praeter Ludouicum et Elisabetham, quarum Auctor heic meminit, filiam reliquit Margaretam, monialem in Altenhochenau; quam A. CIC IC XX obiisse, auctor est Gewoldus, generat. XX.] HEDWIGE, Poloniae Regina, Casimiri filia, Vladislai Bohemiae Regis sorore, sustulit

I LVDOVICVM, qui infans ex hac vita excessit:

II ELISABETHAM, filiam et heredem vnicam relictam, quam Ruperto Virtuoso, Philippi Electoris Palatini filio, in matrimonium hac conditione tradiderat, vt omnium bonorum mobilium et immobilium a patre relictorum, exclusis penitus agnatis Ducibus Monacensibus, hereditatem adiret. Idque testamento prolixe cauerat, et Vladislaum Bohemiae, Ludouicum


page 96, image: cs096

Galliae, Reges, aliosque magnos Principes, testamenti custodes et procuratores constituerat. Mortuo igitur Georgio Diuite, Duce Bauariae inferioris, Domino Landshutensi, et Ruperto Palatino genero, XXIII annorum iuuene, omnes illius regiones et urbes occupante, ingens illud bellum Bauaricum exortum est, anno Domini M D IIII, quod tamen anno sequenti M D V in Comitiis Coloniensibus a Maximiliano I Caesare compositum est; et Philippus Elector Palatinus, Ruperti Virtuosi, veneno necati, pater, a Caesare in gratiam receptus.

SECTIO VII de Ducibus Lineea Monacensis, ad Albertum IIII vsque.

ERNESTVS et WILHELMVS fratres, filii Ioannis Monacensis, nepotes Stephani Fibulati, cum Ludouito Barbato, Ingolstadiensi Domino, graue bellum gesserunt. Vtrique Monachii sunt mortui et sepulti.

ERNESTVS quidem anno [Note: Ernestus non anno CIC CCCC XXXIX, vt Auctor heic habet, sed XXXVIII diem obiit; Andr. Presbyt. p. 61; Trithem. chron. Sponh. p. 358, et Hirsaug. Tom. II p. 398; Auentin. l. VII p. 826. (quem adeo non recte cepit Buckisch. P. I c. IIII §. VII p. 64) Gewold. generat. XXII: feria III in octaua Iona. Bapt. Andr. Presbyt. l. d. secundum Trithem. l. d. Adlzreit. P. II l. VII p. 168. ipsis Cal. Iul. A quibus discedit Auentin. l. d. et pridie Cal. Iul. iam Monaci sepultum tradit. In coniugio habuit Elisabetham, Bernabouis Vicecomitis Mediolanensis filiam; matrem I Alberti, de quo Auctor §. seq. II Beatricis, quae primum Hermanno, Comiti Cileiae, et dein A. CIC CCCC XXVII, VI Sept. (ex sententia Adlzreitteri, ipsis Kal.) Ioanni Comiti Palatino ad Rhenum in manum conuenit; Andr. Presbyt. p. 45. III Elisabethae, A. CIC CCCC XXX Adolfo Duci Bergensi (Andr. Presb. p. 49) et hoc anno CIC CCCC XXXIIII mortus, Hessoni Comiti Leiningio anno CIC CCCC XL nuptae. Adlzreitt. P. II l. VII p. 168.] CIC CCCC XXXIX WILHELMVS [Note: Vilelmus, Princeps et pietatis et omnium virtutum laude singulari illustris, ob idque a Sigismundo Imp. Concilio Basileensi defensor datus, in torum anno CIC CCCC XXXIII adsciuit Margaretam, Adolfi Cliuensis filiam; Andr. Presbyr. p. 51: ex qua genuit I Adolfum, natum anno XXXIIII; Andr. Presb. l. d. et mortuum anno XXXVII; Gewold. generat. XXI; Adlzreitt. P. II l. VII p. 163. II Vilelmum postumum, natum A. XXXV, eodemque defunctum. v. Auentin. l. VII p. 824; Adlzreitt. l. d. Obiit, vt recte Auctor heic habet, anno XXXV. v. Andr. Presb. p. 57; Auentin. l. d. Gewold. l. d. Adlzreitt. l. d. III Eid. Sept. v. Andr. Presb. l. d. Adlzreitt. l. d. vel, vt Auentin. p. 824 habet, ipsis Eid. non anno XXXVI, vt Spenerus vult syllog. p. 271 et Buckisch. P. I C IIII §. VIII p. 64.] anno CIC CCCC XXXV.page 97, image: cs097

Ab Ernesti filio ALBERTO, cognomento Pio, moderni Duces Bauariae descendunt, qui Henrici Landshutensis sobole mascula in Georgio Diuite, anno M D III deficiente, integra nunc Boiaria potiuntur.

Defuncto Alberto II Imper. Hungariae et Bohemiae Rege, et relicto filio postumo, Ladislao, Albertus hic Bauariae Dux, Ernesti filius, maiore Procerum voto Rex Bohemiae declaratus est, circa annum Domini M CCCC XL, quo ipso anno ars typographica, nouum per typos scribendi genus, inuenta, et excogitata est a Ioanne Gutenbergio. Sed Albertus Pius, Boiorum Princeps, regnum Bohemiae sibi oblatum cum ingenti modestiae laude repudiauit, ausus contemnere, quod alii per ignes et ferrum petunt, vt qui probe intelligebat, quanto maius sit regnum fastidire, quam accipere: vt refert Aeneas Syluius in Historia Bohemica, cap. LVII, cuius verba libet adscribere: Bohemi (inquit [Note: p. m. 58.] ) qui Alberti Regis caussa inter se dissidebant, cognita morte, apud Pragam conuenientes, vnum totius Regni corpus efficiunt, atque ad eligendum nouum Regem ad VIII Kalend. Maias diem statuunt. -- Regina Elisabetha iam filium ex Alberto pepererat


page 98, image: cs098

VIII Kalend. Martii, (An. M CCCC XL) Ladislaum nomine: atque Hungarorum ei coronam imposuerat. Mittuntur ad eam legati, qui dicant, ad eligendum Regem diem statutam. Si quid iuris in Regno Bohemiae ad se spectare confidat, oratores mittat, qui remsuam agant. Regina. natum ex Alberto filium in cunabulis ostendit: rogat, ne paterna hereditate pupillum exuant. Tempus mittendi legatos arctum esse: (neque enim amplius, quam dies quindecim supererant) si prorogetur terminus, missuram, qui pueri iura edisserant. Erat inter legatos Procopius Rabensteinius, nobilis eques, doctrina ac morum lenitate praestabilis. - Is cum Alberto seruiisset, habiturum se [Note: p. m. 59.] curae ait, quae Regina mandaret. Reuersus in Bohemiam, eos primum adiit, qui partes Alberti fouerant. Exponit Reginae desiderium: suadet proferri conuentum. Res digna exauditione videtur. Verum Ptarsco, et qui Alberti recusarant imperium, cum iam Praga conuenissent, Regno consulendum quantocius esse dixere. Reginam spernere, instare, properare, vocare absentes. Illi diem ex die consulto proferre, morae caussas nectere. Interea legati ab Regina veniunt, fit frequens conuentus. Intromissi Oratores Proceres rogant, Sigis mundi et Alberti, suorum Regum, meminerint, nepotem filiumque ne respuant, contra ius gentium paternam hereditatem puero ne adimant. Foedera cum Austrialibus percussa ne violent, pupilli atque orphani misereantur. Sunt non pauci, qui laeto fauore legatorum postulata suscipiunt. At qui Albertum oderant, filium Regem negare, cuius patri tanquam Regi non paruissent: infantem Regno inutilem esse: Regem a regendo dictum; qui regendus sit, Regem vocari non posse: antequam Ladislaus adolescat, longum tempus effluxurum esse: posse interim Regem assumi, qui per se regat: satis esse Ladislao, si post quatuor et viginti annos ad Regnum vocetur: medio tempore locum alteri faciat. Reges regno dari: non regna Regibus. Fridericum Austriae Ducem, iam Romanorum Regem electum, Rohemis indulsisse, vti, quem vellent, Regem sibi accirent. Vicit haec sententia. Albertus


page 99, image: cs099

itaque Boioariae Dux, maiore Procerum voto Rex declaratur, qui apud Wenceslaum quodam nutritus, Bohemicae linguae non ignarus erat. Mittuntur ad eum primores Regni, inter quos Vlricus Rosensis, homo semper se tempori accommodans, princeps fuit: qui licet Alberti partes olim defenderit, huius tamen sententiae suasor extiterat. Quibus ea res indigna videretur, hi Procopium ad Fridericum III Caesarem clam ire iubent; rogantes, nobile Regnum ne pupillo negligat, cuius tutelam susceperit. Iam enim Elisabetha Hungarorum inconstantiam verita, (qui ad Poloniae Regem defecerant) Ladislaum ad eum miserat educandum. Fridericus, audito Procopio, missis ad Albertum Boioarium nunciis, hortatur, ne regnum sibi alienum vsurpare praesumat: quod tum difficile, tum ignominiosum fuerit. Bohemis, quibus defuncti Regis heres esset, non licuisse alium eligere, neque se potestatem eam dedisse, quemadmodum in Bohemorum conuentu nonnulli ementiti fuerant. Procopium vero in Bohemiam remittit, qui ius Ladislai haudquaquam se neglecturum asserat. Albertus ea virtute atque animi moderatione vsus est, quae postquam Reges esse coepere, rarissima semper fuit. Nam venientibus ad se Bohemorum legatis, amplum et nobile Regnum offerentibus, gratias egit, qui se vnum ex omnibus elegissent, cui parere vellent, dignumque tanto Imperio iudicassent. Multa se idcirco debere Bobemis, neque id vnquam beneficii obliuioni daturum. At cum Regis Alberti soboles extet, indecorum esse, cum alterius iniuria regnum quaerere; paternam hereditatem nulli auferendam: qui pupillos suos iure dispolient, diis atque hominibus inuisos poenas aliquando patrati sceleris dare: cognouisse se non vano rumore, foedus antiquum inter Bohemos et Austriales extare; deficiente masculina sobole Principem ne foris assumant: fidem seruare, pulchrum: ne cui temere noceatur, cauendum: scelestam execrabilemque vocem illorum, qui regnandi caussa ius violandum adstruunt. Atque ita (Albertus, Bauariae Dux,) maiorem se spreto regno monstrauit: et, si verum fateri licet, clarissimum egit regem. Nam regnum apud eos, qui spernunt, non qui cupiunt.page 100, image: cs100

Idem hic Albertus, Bauariae Dux, qui oblatum Bohemiae regnum recusauit, [Note: Sequitur heic Auctor Aeneam Syluium, qui hist. de Europ. c. XLI p. m. 307 iisdem fere verbis: Albertus - postquam pater eius Ernestus puellam balnei custodem, ab eo perdite amatam, et in spem matrimonii susceptam, apud straubingam Danubii fluentis demersit; cum diu vitam in moerore peregisset, tandem luctu peracto, vxorem de domo Brunsuicensi duxit, ex qua sobolem pulcherrimam sustulit. Ceterum Trithemius chron. Sponh. p. 357 et Hirsaug. T. II p. 392 tradit, patrem Ernestum XII Octobr. A. XXXV hanc filii amicam in Danubio submergi praecepisse: Albertum vero, moerore tandem, difficulter licet, deposito, A. XXXVI. nuptias cum Anna Monachii celebrasse. Vt adeo et is Alberto non plane nullum lugendi spatium concedat. At Auentin. l. VII p. 826 arctius multo tempus istud circumscribit. Memorat namque, Ernestum puellam hancce, Agnetem Bernaueriam, Augustani tonsoris filiam, IIII Id. Octobr. A. XXXVI per carnificem submergi iussisse; et vt filio agroto medicaretur, illi Annam Brunonis vice ortam vxorem dedisse. Atque vt consuetudine et coniugio liberali deuiuctus hoc facilius ex malis hisce atque molestiis, quas amor habet, emergeret, nuptias continuo, altero atque vicesimo post necem amicae die, Monachii apparasse. Auentinum sequitur Buckischius P. 1 c IIII. §. X p. 65 sq.] puellam balnei custodem tam perdite amasse scribitur, vt eam iustae quoque vxoris loco habiturus fuerit, nisi pater Ernestus, id metues, eam in Danubio mergendam curasset: cumque diu Albertus idcirco moerens vitam exegisset, tandem luctu deposito, vxorem duxit [Note: Ante Annam hancce, Erici Brunsuicensis filiam, Alberto alii aliam adhuc adscribunt vxorem, Elisabetham, Eberhardi Comitis Virtembergensis filiam; Gewoldus nempe, generat. XXIII; Buckisch. P. I c. III §. X p. 65. vid. et Adlzreitt. Quam tamen alii in manum Alberto conuenisse negant, memorantes, illam, cum et desponderetur, clam alii copiam sui promisisse; vt adeo sponsalia, soluta tamen certa pecumiae summa, rescissa fuerint. v. Andr. Presbyter p. 49; Auentin. l. VII p. 822.] Annam, Erico Brunsuicensi regulo natam, ex qua sobolem pulcherrimam sustuli;page 101, image: cs101

I, ALBERTVM IIII, cui sapientia cognomen fecit quique patri vita functo in Principatu successit:

II, IOANNEM ERNESTVM [Note: Auctor heic Ioannem et Ernestum confundit, atque ex duobus vnum facit, quem Ioannem Ernestum appellat; de cetero praeter Albertum IIII et alium huius nominis, quem recentiores plerunque hand habent, recte filiis Alberti III adnumerat. Quae quo clarius appareant, iuuabit, Alberti huius nostri liberos ordnie recensere. Fuere ii, 1 IOANNES, natus anno CIC CCCC XXXVII. 2 ERNESTVS, natus CIC CCCC XXXVIII, circa festum Augustini; Andr. Presb. p. 61. Obiit in iuuentute; Gewold. generat. XXIII. 3 SIGISMVNDVS. 4 MARGARETA, quae Friderico Mantuano nupsit. Trithem. chron. Hirsaug. T. II p. 436. 5 ELISABETHA, quae vxor facta Ernesti Ducis Saxoniae, Electoris, obiit anno CIC CCCC LXXXIIII, die Veneris ante Inuocanit, Lipsiae. Gewold. generat. XXIII. 6. ALBERTVS, natus A. CIC CCCC XLV, breuitempore superuixit. Adlzreitt. P. II lib. IX p. 181. 7 ALBERTVS IIII, de quo §. sequenti. Quem dum primmogenitum nominat Trithem. T. II chron. Hirsaug. p. 395, manifesto errat; et dum p. 436 Christophoro fratre natu minorem vocat, sibi ipsi contradicit. 8 CHRISTOPHORVS, imperteriti Princeps animi et magno robore, qui tum in bellis Hungaricis, tum Belgico haud purum inclaruit, et variis exercitus casibus, tandem in itinere sacro mortuus est Rhodi, A. CIC CCCC XCIII, sepultus in fano D. Antonii, vt in fragmento quodam [Gap desc: Greek words] Msto me legere memini. Conf. Adlzreitt. P. II l. IX apag. 193 ad 212, et Buckisch. P. I c. V §. XVI sq. p. 69 sq. vbi tamen Sigismundum a Bircken, ne nominato quidem eo, ad verbum exscribit. 9 VOLFGANGVS, natus A. CIC CCCC LI, vt Adlzreitt. habet, obiit Caelebs A. CIC IC XIIII. Gewold. generat. XXIII. 10 BARBARA, quae monialis facta, Monachii ad D. Iacobi, vitam egit ad A. CIC CCCC LXXIIII. Adlzreitt. P. II lib. IX p. 182.] ;

III, SIGISMVNDVM;

IIII, ALBERTVM alterum;

V, CHRISTOPHORVM;

VI, WOLFGANGVM.

Et filias has:

ELISABETHAM, Ernesto Saxoni, Septemuito Imperii nuptam;

MARGARETAM, Friderico Dynastae Mantuano desponsam;

et BARBARAM, religiosam ad S. Iacobi Monachii virginem.page 102, image: cs102

Tandem Albertus, sepositis ceteris curis, sectatus Musicam, assiduis cantibus ac sonis animum oblectauit, interdum et venationibus operam dedit: donec ex hac vita decessit, anno Domini CIC CCCC LX.

ALBER TVS IIII, Boiorum Princeps, cognoment Sapiens, Alberti Pii filius, Ernesti nepos, natus anno Domini [Note: Ita Spenerus quoque syllog. geneal. p. m. 272; Tolner. tab. geneal. lit. E signata. Alii vero A. CIC CCCC XLVII natum volunt, vt Buckisch. P. I c. V §. XXVII p. 78] M CCCC XL [Note: Immo fratribus IOANNI et SIGISMVNDO: qui Alberto Pio vita functo, patris lege et aetatis praerogatiua rerum summam pari simul imperio capessiuerunt, et integrum triennium, licet genio magnopere essent dissimiles, Ioannes morum grauitate insignis, Sigismundus hilari prorsus indole, summa concordia administrarunt. Ioannes A. CIC CCCC LXIII Monachii pestilitate sublatus et posi iusta funebria in Andecensi montis sancti monasterio, in parentis sui conditorio, XVIII Nou. fuit tumulatus. Adlzreitt. P. II lib. LX p. 183 et 189. Ex eo tempore Sigismundus biennium solus imperauit. Abdicatum deinde principatum vltro Alberto fratri tradidit A. CIC CCCC LXV, et procul negotiis publicis priuatam egit vitam. Margareta, Friderici, Marchionis Brandenburgici, Electoris, filia, quam sibi desponsarat, ante nuptias mortua, caelebs mansit, et Kal. Febr. A. CIC IC I vitam finiit in habitu Franciscanae, familiae, quo se ad mortem excipiendam voluit iudui. Sepulcrum nactus Monachii in Basilicae Marianae hypogeo. Adlzreitt. l. d. p. 189 seq. Ita Albertus fratrum in locum successit, et solus quidem; quae res ei multum cum fratre Christophoro negotii ac molestiarum peperit. Quo vid. Adlzreitt. P. II lib. IX p. 193, 201 sq. 203 sq. 208.] patri defuncto succesit. Princeps doctus, prudens,


page 103, image: cs103

sapiens, et ingeniosus. Obiit anno Domini CIC IC VIII [Note: Ita Trithemius quoque T. II chron. Hirsaug. p. 637, qui diem sollennitate Gertrudis insignem fuisse scribit. A quibus Koelnerus, vt Adlzreitt. P. II lib. IX p. 232 testatur, dissentit, et X diem Martii morte eius signat.] XVII Martii: quo ipso anno Philippus itidem Ingenuus Elector Palatinus, huic mundo valedixit: qui Albertum hunc habebat aduersarium.

Ex KVNEGVNDE Austria, Friderici III Imp. filia, Maximiliani I sorore, trigeminum virilis stirpis partum suscepit;

GVLIELMVM,

LVDOVICVM,

et ERNESTVM:

quinque filias;

SIDONIAM,

SABINAM,

SVSANNAM,

SIBYLLAM, vxorem Ludouici Pacifici, Electoris Palatini, et alteram

SVSANNAM, quae nupsit Othoni Henrico, Electori Palatino.

SECTIO VIII de Ducibus Bauariae ab Alberto IIII vsque ad Guilielmum V; Lineae Guilelminae auctorem.

LVDOVICVS, Bauariae Dux, Gulielmi frater, decessit e vita, anno Domini in M D XLV, nullis relictis liberis. Nam ita conuenerat, ne duceret vxorem, hereditatis coagmentandae gratia [Note: Ita noster ex Sleidano, de staturelig. l. XVI p. m. 431. Obiit autem XXI April. cum annum quinquagesimum nondum absoluisset. Adlzreitt. P. II l. X p. 260.].page 104, image: cs104

ERNESTVS, Episcopus Saltzburgensis, Ludouici et Gulielmi frater, a Ioanne Auentino, Boiorum Liuio, bonarum artium rudimenta hausit, Iasonem Maynum Ticini paucis diebus audiuit, in iuris scientia non vulgariter profecit, Mathematicas disciplinas amauit, et fossilium metallicorum tantam assecutus est notitiam, quantam in tota Germania quiuis alius. Gulielmo fratre Bauariae Dominatum appetente, et obtinente, ERNESTVS aliquandiu multa regna et prouincias, veluti priuatus aliquis ex infima nobilitate, oberrauit, seqae Ioannis Malentini, equestris ordinis hominis, postea Episcopi Seccouiensis, in ea peregrinatione ministrum praebuit, atque hac dissimulatione Lutetiam venit, vbi die quadam a Francisco Rege conspectus, et se proditum ratus, cum suo Malentino in Saxoniam profectus est: inde Patauiam, vbi Episcopus fuerat designatus. Mortuo Matthaeo Lang a Wellenburg, a Salisburgensibus postulatus fuit Archiepiscopus. Ecclesias illas, quas rexit, Patauiensem et Salisburgensem, partim aere alieno liberauit, partim opibus, reditibusque maximis auxit. Princeps fuit laboriosissimus, qui diu noctuque supplices suorum libellos atque querimonias legit, decreuit, decreta dictauit, aut praescripsit amanuensibus ipse nonnunquam: summaque tranquillitate prouinciam suam sine exactionibus et oneribus gubernauit, memor illius dicti Tiberiani [Note: Sueton. in Tib. c. XXXII p. m. III.] : Boni pastoris esse, tondere pecus, non deglubere. Obiit [Note: In comitatu Glatzensi, quem ex suo emerat: Gewold. generat XXIIII: abdicatis sex ante annis et Archiepiscopatu Salisburgensi et Episcopatu Passauiensi. Conf. Buckisch. P. I c. VI §. III p. 90.] anno Domini M D LX, VIII Idus Decembr. Litteratorum Maecenas maximus.

GVLIELMVS, Alberti Sapientis filius, Alberti Pii nepos, Ludouici et Ernesti frater, Lutherum, eiusque sectatores impense exagitabat, vna cum fratre, Ludouico. Hi tamen multum


page 105, image: cs105

postea de pristino odio remiserunt. Nam Ferdinandi I Austriaci, Caroli V Imper. fratris, in Regem Romanorum renunciationem improbabant, et communicatis consiliis cum Gallo, Saxone, et Hassiae Landgrauio, clandestinum contra Caesarem foedus inierunt, Germanicae libertatis tuendae caussa: vt testantur [Note: l. I p. m. 27.] Thuanus et [Note: de statu relig. l. VIII ad A. CIC IC XXXII p. m. 207.] Sleidanus.

Wilhelmum etiam cupido titillauit [Note: v. Leod. de vita Friderici II Palat. l. VI p. m. 90 et l. XIII p. m. 259.] adipiscendi Electoratum Palatinum, post obitum Ludouici Pacifici Septemuiri. Sed hanc Electoratus translationem in Domum Bauaricam a Carolo V Caesare impetrare non potuit. Obiit anno Domini CIC IC L [Note: Pridie Non. Mart. Adlzreitt. P. II l. X p. 267.] XXII Martii.

Ex vxore Maria Iacobe, Badena, Philippi Marchionis filia, reliquit heredem Albertum V [Note: Praeter quem et genuit THEODONEM, natum An. CIC IC XXVI, X Febr. Adlzreitt. P. II p. 243, et desponsa sibi iam Anna, Ferdinandi I Imp. filia, vita functum Volfratshusii An. CIC IC XXXIIII, XI Iul. Adlzreitt. l. d. p. 254, 267. add. Gewold. generat. XXV. It. GVILIELMVM, qui obiit infans A. CIC IC XXX. Gewold. l. d. Tum etiam MECHTILDEN, natam A. CIC IC XXXII, XIIII Iun. Adlzreitt. l. d. p. 243, 267; desponsatam Philippo Brunsuicensi, quo A. CIC IC LIII occiso, triennio post, anno scilicet LVI, nupsit Philiberto Badensi. Gewold. l. d.].

ALBERTVS V, Gulielmi filius, Alberti Sapientis nepos, Dux vtriusque Bauariae, et Comes Rheni Palatinus, Princeps fuit sapiens et cordatus, sed religionis Pontificiae acerrimus propugnator; Iesuitis aliquot collegia extruxit, Landsbergi, Monachii, Ingolstadii, et aliis in locis.

In matrimonium duxit ANNAM Austriacam, Ferdinandi I Caesaris filiam. Nuptiae peractae sunt Ratisponae, anno Domini M D XLVI, mediis in turbis atque motibus bellorum.page 106, image: cs106

Anno M D LVI Bauari Ducem hunc suum Albertum de religionis libertate sollicitabant. [Note: Conf. Sleidan. de statu relig. l. XXVI p. m. 798, quippe quem Auctor hic ad verbum exscripsit.] Princeps quum a Ferdinando, tunc Romanorum Rege, socero suo, Austriacis permissum aliquid esse videret, ipse quoque suis, cum pecuniam exigeret, ad tempus concessit, vt coenam Domini integram perciperent, et diebus vetitis, vrgente necessitate, carnes ederent; multis tamen verbis profitebatur, a religione maiorum nolle se discedere, nec in caerimoniis aliisque rebus mutare quicquam (nec enim idsibi licere) niside supremi sui magistratus, tam ciuilis quam ecclesiastici, voluntate: quod autem ista duo concedat, eatenus fieri, donec auctoritate publica statuatur aliquid, et conciliatio fiat. Nam superioris temporis edicta sua de religione velle vt inuiolata sint, et exacte seruentur: his duabus tantum rebus exceptis: curaturum etiam, quantum ipse possit, vt Metropolitanus et Episcopi concessionem hanc approbent, nec hoc nomine molestiam vlli faciant. Scriptum hoc editum fuit pridie Kalend. April.

Obiit A. D. M D LXXIX, XXIIII Octobr. aet. LII Monaci. Ex ANNA Austriaca procreauit [Note: Immoplures. 1 CAROLVM, natum Starenbergensi in arce, VIII Eid. Septembr. A. M D XLVII, post trimestre raptum ad vitam beatiorem; Adlzreitt. P. II l. Xp. 265. Gewold. generat. XXVI; anno M D LI sepultum in conditorio Andecensi; Adlzreitt. P. II l. XI p. 291. 2 VILHELMVM, de quo postea. 3 FERDINANDVM, qui copulata sibi A. M D LXXXVIII imparibus nuptiis Maria Petenbeckia, Comites Wartenbergios proseuit. Quo vid. Nobiliss. Imhofius notit. Procer. Imp. l. II c. VI §. XVII sq. p. m. 49 sq. 4 FRIDERICVM. qui obiit infans A. M D LI, Gerold l. d. 5 MARIAM MAXIMILIANAM, natam A. M D LII, III Iul. Gewold. l. d. 6 MARIAM, natam A. M D LIII Gewold. l. d. factam A. LXXI, Kal. Sept. vxorem Caroli, Archiducis Austriae; Adlzreitt. P. II l. XI p. 286. 7 ERNESTVM, de quo statim §. V.] hos liberos,

I GVLIELMVM;

II FERDINANDVM, nat. A. D. CIC IC L, XXX Ian.

III ERNESTVM;

IIII MARIAM, vxorem Caroli Archiducis Austriae, Ferdinandi II Caesaris matrem;

V MARIAM MAXIMILIANAM.page 107, image: cs107

Ex his ERNESTVS, natus anno Domini M D LIIII asumptus est in Episcopum Frisingensem et Hildesheimensem. Postea Gerardo Grosbeco, Leodicensium Episcopo defuncto, successor electus [Note: IX Kal. Febr. Ernestus adfuit, et prid. Kal. quum in suffragia itum esset, vnanimi consensu electus, ac die XV Iun. sollenniter inauguratus fuit. Adlzreitt. P. II l. XII p. 293.] IX Cal. Febr. anni M D LXXX Leodium vernit, vbi magna pompa ac populi applausu septimo post die inauguratus est. Biennio post Gebhardus Truchsessius, Archiepiscopus Coloniensis et Elector, liberum religionis exercitium subditis permisit, et matrimonio sibi copulauit Hagnen, filiam Ioannis Georgii Comitis Mansfeldensis, Bonnae, IIII Febr. anno M D LXXXIII. Propterea Gebhardo Truchsessio a Gregorio XIII Pontifice excommunicato, et deposito, Ernestus filius, hortatu Caesaris Rudolphi II, a Collegio Archiepiscopus Coloniensis electus, dioecesin illam armata manu occupauit. Truchsessius enim dignitate et potestate Semptemuirali exutus, vim vi repellere conatur. Venit ei subsidio Ioannes Casimirus, Comes Palatinus, Friderici III Pii Electoris filius; Ernestus vero Bauarus Hispanicum aduocauit praesidium. Postquam aliquandiu belligeratum est, et ab vtraque parte aliqua capta et amissa, Ioannes Casimirus, mortuo fratre Ludouico, Electore Palatino, domum reuocatur ad suscipiendam tutorio nomine Electoralis Palatinatus curam. Truchsessius vero adiutus a fratre, et aliis nonnullis, tueri sua, quanta potest contentione enititur. Inde infusis in Germaniam Hispanicis copiis, maximae et turbulentae tempestates extiterunt, quae dioecesin Coloniensem, et vicina loca aliquandiu misere vexarunt et afflixerunt. Gebhardus tandem


page 108, image: cs108

a sociis desertus, exsul ex hac vita decessit. Ernestus Bauarus, Archiepiscopatum Coloniensem vi et armis occupatum retinuit ad annum vsque Christi M DC XII, diem VII Februarii, qui ei fatalis et vltimus fuit. Eius funus postmodo VII Martii, comitante illud nobilitate et equitatu Westphalico, Tuitium, posteroque die Coloniam Agrippinam delatum, et habitu Episcopali ornatum, in templo cathedrali humatum est: Coadiutore eius Ferdinando, Gulielmi Bauariae Ducis, fratris filio, in locum eius statim suffecto, et XII Martii inaugurato.

SECTIO IX De Guilielmo V, auctore Lineae Guilelminae, eiusque filiis, Ducibus Bauarae.

GVLIELMVS, Ernesti Archiepiscopi Coloniensis frater, natus anno Domini M D XLVIII, patre Alberto V defuncto, Ducatum Bauariae administrauit. Princeps eruditione, et feruenti erga religionem Pontificiam zelo per vtrumque orbem clarissimus, sectae Loioliticae fautor ac patronus singularis, vitae tumultuosae pertaesus, cum ad religionis statum veluti quietis portum adspiraret, imperium iampridem filio natu maiori Maximiliano resignans, fato functus est [Note: Perperam Auctor Vilhelmum An. M DC XXIIII mortuum refert: perperam etiam in monasterio Carthusiano haud procul a Ratisbona, fato functum vult. Vitam namque finiit Vilhelmus A. XXVI, VII Febr. Tum vero nec Carthusianorum ordinem voti caussa vnquam suscepit, vt nonnulli putant, nec prope Ratisbonam in asceterio Carthusianorum vinis excessit. Fortasse (vt hic Adlzreitteri verba P. III p. 146 vsurpem) Pareum nostrum aliosque decepit fama aedificatae Guilielmi sumptibus cellae asceticae, in cetebri prope Ratisbonam eiusce ordinis monasterio, qua ipse hospes per transennam velut breui diuersorio aliquando vsus est, custu corporis ordinario et vitae professionen ulla parte mutatis. Ceterum haud ob re erit, subiicere [Gap desc: Greek words], quem ille nactus est, [Gap desc: Greek words]. Guilielmus V Alberti V F. Com. Palat. Rhe. Vt. Bauariae Dux, huius Collegii et Templi fundator, nascitur A. CIC IC XL VIII, Septembr. XXIX. Prouinciam a Patris morte regit annos XVII; qua Maximiliano F. tradita, in secessu et sancto otio cum Renata coniuge agit an. VII, solus XXIIII. Moritur A. CIC ICC XXVI, Febr. VII, hora pomeridiana ferme II. Vixit igitur an. LXXVII, mens. IIII dies IX. In ambiguo reliquit, pietate an felicitate maior esset. Vidit enim e filiis Philippum in purpura Romana: Ferdinandum et Maximilianum in ostro Imperiali: illum, electione Coloniensi; hunc, virtute militari. Vidit Albertum prole stipatum. Vidit duos generos, alterum Caesarem, alterum Principem e Lutherano Catholicum, magno cum incremento religionis. Quiescat aeternum pars mundi melioris. Adlzr. P. III p. 146.] in Carthusiano monasterio haud procul a Ratispona, anno Domini M DC XXIIII mense Februario: aetatis [Note: Perperam Auctor Vilhelmum An. M DC XXIIII mortuum refert: perperam etiam in monasterio Carthusiano haud procul a Ratisbona, fato functum vult. Vitam namque finiit Vilhelmus A. XXVI, VII Febr. Tum vero nec Carthusianorum ordinem voti caussa vnquam suscepit, vt nonnulli putant, nec prope Ratisbonam in asceterio Carthusianorum vinis excessit. Fortasse (vt hic Adlzreitteri verba P. III p. 146 vsurpem) Pareum nostrum aliosque decepit fama aedificatae Guilielmi sumptibus cellae asceticae, in cetebri prope Ratisbonam eiusce ordinis monasterio, qua ipse hospes per transennam velut breui diuersorio aliquando vsus est, custu corporis ordinario et vitae professionen ulla parte mutatis. Ceterum haud ob re erit, subiicere [Gap desc: Greek words], quem ille nactus est, [Gap desc: Greek words]. Guilielmus V Alberti V F. Com. Palat. Rhe. Vt. Bauariae Dux, huius Collegii et Templi fundator, nascitur A. CIC IC XL VIII, Septembr. XXIX. Prouinciam a Patris morte regit annos XVII; qua Maximiliano F. tradita, in secessu et sancto otio cum Renata coniuge agit an. VII, solus XXIIII. Moritur A. CIC ICC XXVI, Febr. VII, hora pomeridiana ferme II. Vixit igitur an. LXXVII, mens. IIII dies IX. In ambiguo reliquit, pietate an felicitate maior esset. Vidit enim e filiis Philippum in purpura Romana: Ferdinandum et Maximilianum in ostro Imperiali: illum, electione Coloniensi; hunc, virtute militari. Vidit Albertum prole stipatum. Vidit duos generos, alterum Caesarem, alterum Principem e Lutherano Catholicum, magno cum incremento religionis. Quiescat aeternum pars mundi melioris. Adlzr. P. III p. 146.] LXXX.page 109, image: cs109

Ex RENATA Lotharingica, Francisci filia, [Note: Immo plures. Quod vt manifestius appareat, iuuabit, ordine illos recensere. Nempe genuit GVILHELMVS ex Renata, quam XXII Febr. A. CIC IC LXVIII duxit (Adlzreitt. P. II l. XI p. 285) et morte A. CIC ICC II, X Kal. Iun. praemisit (Idem P. III l. I p. 12) 1 CHRISTOPHORVM, natum Fridbergae A. CIC IC LXX, XXIII Ian. eademque hora denatum. Gewold. generat. XXVII. 2 CHRISTIERNAM, natam A. LXXI, Gewold. l. d. 3 MAXIMILIANVM, de quo statim. 4 MARIAM ANNAM, natam A. CIC IC LXXIIII; Gewold. l. d. 5 PHILIPPVM, natum XXII Sept. A. LXXVI (Gewold. l. d.) de quo infra. 6 FERDINANDVM, de quo in Supplem. 7 ELEONORAM MAGDALENAM, natam A. LXXVIII, VII Octobr. Gewold. l. d. quae semestri vitam finiit. Idem l. d. Adlzreitt. P. III l. I p. 12. 8 CAROLVM, natam A. LXXX, de quo infra. 9 ALBERTVM, de quo in Supplement. 10 MAGDALENAM, natam Non. Quinct. A. LXXXVII (Adlzreitt. P. II l. XII p. 317) de qua infra.] hos liberos progenuit,

I MAXIMILIANVM, qui hodie rerum in Bauaria potitur. (Et quisub finem Sectionis huius recensentur,

II FERDINANDVM,

III ALBERTVM,

IIII PHILIPPVM,

V CAROLVM,

VI MARIAM ANNAM,

VII MAGDALENAM)page 110, image: cs110

De MAXIMILIANO.

Is anno M D XCV mense Februario, nuptias celebrauit in Lotharingia, cum ELISABETHA, Caroli Ducis Lotharingici filia. Anno M DC VII Donavverdam, ciuitatem Imperialem in Sueuia, a Rudolpho II Imperatore proscriptam, copiis suis occupauit. In turbis tandem hisce Bohemo-Germanicis, pro propugnanda Pontificis Romani auctoritate, et executione Concilii Tridentini, cum Caesare Ferdinando II arma coniunxit. Anno M DC XVIII cesserat Bohemia Matthias Augustus, Viennamque sedem transtulerat: Praga magis relicta, quam deserta; suo enim loco praesides et officiales suos ad clauum Reip. sedere iussit, quos Bohemiae regni Status, sub vtraque, vt vocant, ob male administratam prouinciam, et Maiestatis Caesareae litteras violatas, e fenestris praecipites dederunt: et pro vno Agamemnone XXX Directores constituerunt: ac insuper ad libertatis, priuilegiorum, et religionis suae defensionem exercitum coegerunt. Quietum erat antea et pacatum Regnum, antequam hae turbae excitarentur. A Caesare arma in armatos Bohemos sumpta, et vario euentu primo anno certatum: interciditque belli cursum mors Caesaris, cui viuo adhuc surrogatus erat Ferdinandus II Rex Bohemiae.

Altero anno M DC XIX Dux Bucquoius, caesis Mansfeldii copiis, numerosum exercitum, robore valentem, per asperrima viarum in interiora regni Bohemiae duxit, Pragam metropolin


page 111, image: cs111

sed conspirante in eum perpetua pluuia, ac Hungarica lue, per castra saeuiente, tardius mouit, demumque ab effuso ac late omnia ad Viennam populante Gabore, Transsiluaniae Principe, destinatam irae suae Pragam relinquere, periclitanti Viennae opem ferre, exercitumque a tanta praeda auulsum, iniutum, frementemque reducere compulsus est: Interea Ferdinandus Bohemorum Rex electus et coronatus, cum Francofurti ad Moenum Caesar esse inciperet, postridie Bohemis Rex esse desiit, illique, et posteritati ipsius perpetuum vale dictum. In locum eius electo et substituto, vnanimi Regni Bohemiae, incorporatarumque Prouinciarum calculo, Serenissimo Principe et Domino, Friderico V, Electore Palatino ad Rhenum, Duce Bauariae.

Adulto autumno, Austriam Caesar Ferdinandus Francofurto repetens, vt cognatam Domum interuiseret, Monachium peruenit; cui Maximilianus, Dux Bauariae, honoris caussa, Augustam vsque obuiam iit, atque in imperantem Bauariae vrbem suam magnifico paratu deduxit. Hic cum circumquaque belli Bohemo-Germanici classicum perstreperet, sororius Caesar Maximiliano Bauaro negotium dedit, vti sociis armis cum Bucquoio, qui milite suo Austriam tuebatur, bellum capesseret, et Bohemos, ac Prorestantes Principes Vnitos in ordinem redigeret. Nec segnis Maximilianus, Bauariae Dux, cum Romano-Catholicis Ligistis, habito Würceburgi conuentu, ac Saxone Electore Mulhusii Thuringorum in partes Pontificiorum adducto, exactissimas militum conquisitiones instituit: praeter Germanos, Galli, Lotharingi, Valones, Croatae, aliarumque gentium bellatores, magnis praemiis ad signa vocati, in Sueuiam, per varios, et longos viarum tractus, obsidentibus breuiora itinera Principibus vnitis, ad delectum venere. Timebant crescentibus sensim copiis Protestantes Vlmae trepidanti; idcirco suas quoque copias admouere, atque vt securius hostem spectarent, vallo se muniuere.page 112, image: cs112

Sub Iunium extremum, castra Maximiliani, Bauariae Ducis, auxere Lotharingorum, Vbiorumque legiones, Ducibus Vademontio iuniore, et Barone Anholtino, militiae claro. Mox ipse Dux Maximilianus, Ligistarum Principum caput, ne qua fama didi posset, per speciem venationis Monachio descendens, Dillingam, Antistitis Augustani oppidum, cui vicina erant castra, profectus, missis Vlmam legatis, ad Principes Protestantes, et exercitus Duces, adnitentibus Gallis ad Caesarem Oratoribus, per id tempus Vlmae hospitantibus, pacem extorsit, vt exorto in Austria bello consultum esset, quod a Caesare mirum quantum sollicitabatur. Bucquoio vnicum negotium erat, Bohemos a Vienna arcere, et Austriaci, tam superi, quam inferi, acerbiores hostes Caesaris erant, quam ipsi Bohemi. Superi quoque, traiecta per Danubium catena, iter clauserant, vt sine obsidentibus Imperator Viennae obsideretur. Pax igitur Vlmae Sueuorum facta, vt alibi bellum inferretur: quod consilium vulgo ignorabatur.

Compositis Germaniae rebus, Maximilianus, Bauariae Dux, copias partim Danubio, partim terra, Passauium abduxit, modiceque flexo in meridiem itinere, Scherdingam, ditionis suae oppidum, peruenit: vnde missis Oratoribus Lincium ad Ordines mandata, quae a Caefare Ferdinando II habuit, exposuit, ac simul Austriam intrauit, quietis amicus, hostis hostibus futurus; vti et accidit: reiectis primum rusticorum turmis, qui caeduis siluis vias intersepserant, et aditu Bauaros arcere conabantur: expugnataque vna alteraque arce, quae progredientibus armatis obsistere audebant. Terruit haec celeritas Ordines Austriacos, consilii inopes: missis tamen octo legatis de legibus deditionis mussitabant: sed responsum tulere, Maximilianum Bauarum alias Lincium contendere; ibi se interrogari posse et intelligi: interea praesidium Lincio deducerent, ac Serenitati suae venienti portas aperirent. Quarto igitur Augusti, Maximilianus in vrbem prouinciae principem inuectus est, humentibus multorum oculis, plurium


page 113, image: cs113

dolentibus animis: miratique ipsi Austriaci sunt, quomodo Maximilianus ad ipsos tam propere venisset, aut ipsi eum tam trepide admisissent. Satis constat, (ni Deo aliter visum fuisset) potuisse illos Bauaro non paruam moram iniicere; nam sex prope millia conscriptorum sub signis numerauere, et insuper quindecim millia indigenarum obiicere licuisset. Improuisa festinatio territorum consilia dissipauit, animosque sui ignaros adeo abiecit, vti se velle dicerent, quod nolebant. Mox Ister vinclis liberatur, viae praesidiis clausae aperiuntur, miles Austriacorum conscriptus exauctoratur, Vienna sua captiuitate eximitur, commeatus importatur: et quicquid Romano-Catholicae rei, et monarchiae Hispanicae addictum erat, respirat.

Omnia ista oculis subactorum dolorem intulere, hoc etiam animis, iussis in verba Maximiliani iurare, ac foedera percussa rescindere, telum fuit, quod viscera hausit: quae vt praestarent, conditiones proposuerunt, et quia vincentium est leges dare, deuictorum accipere, deuictorum fortunam subiere, eualuitque illud, velis nolis.

Lincii dum Maximilianus Bauariae Dux agit, ac pro tempore magistratum, abdicato vetere, imponit, Caesaris missu a Tampiero Duce inuisitur, et gratulandi caussa, et postulandi, vti omissa tantisper Bohemia in inferiorem Austriam arma verteret, ac Bucquoio, ad Bohemorum castra excubanti, sed militum numero impari, se iungeret, Bohemumque hostem aut contunderet, aut sinibus eiiceret. Nec mora. Maximilianus adscitis in supplementum militibus, quos Ordines Austriaci dimiserant, praesidiisque per opportuna loca relictis, iter Bohemicum simulans, Freistadium Bohemiae conterminum petiit. Inde per caduceatorem ad Serenissimum Bohemiae Regem Fridericum V ac Regni Proceres Caesaris Ferdinandi II voluntatem, et commissam sibi prouinciam denunciauit, haud admodum iucundis litteris. Cum vero a Bohemis (qui fortibus animis minas, et intentatas


page 114, image: cs114

poenas contemnere videbantur) nihil pacate responderetur, passimque opinio inualesceret, Maximilianum Bauarum recta Pragam perrecturum, ipse contra per angusta viarum, et pinguis terrae culta, impedimenta bellica morantia, dissicili itinere contendit ad Bucquoium Ducem, laetum tanto auxilio. Longe alius ad hoc nuncium apud Bohemos affectus. Collectis enim propere vasis in Morauiam iter intendunt, ac Drosendorffii obsidionem tanta cum trepidatione soluunt, vt partem impedimentorum hostium praedae exponerent: nec tutum arbitrabantur vsquam consistere, sed salutem in diuerticulis, et desultoria militia ponebant, quod valeret ad ducendum tempus, et distinendum hostem, ne, quod meditabatur, perficeret. Verum explorata techna est, et Bohemi, qui trahere Bauarum hostem prouide volebant, tracti sunt ipsi.

Comperto enim, Maximilianum expugnaris castris et vrbibus, quae imperium Caesaris exuerant, Iiberataque Austria, iter in Bohemiam capessere, sequi et ipsis visum, vt vim patriae inferendam vi repellerent: sed non tantum illis anim fuit, quantum consilii. Maximilianus Bauarus, et vna Bucquoius Comes gemino, et amica exercitu, obuias vrbes aggressi, praesidiis ciuibusque frustra obsistentibus, ferro expugnarunt; spectarunt Bohemi, et quidem procul. Budna certe, duplici fossa, ac vallo munita, non plus vna die armis Bauaricis subacta; praeda militi, ciuibus vita permissa. Pragoditium oppidum, non admodum munitum, contra quinque millium assultum Bohemi mascule defenderant; verum tamen oppidani tandem superati a Bucquoianis copiis, internecione omnis ordinis et sexus, victoris elementiam Iaudare non potuerunt. Pisca deinde (aliis Pisseck) superioris anni cladibus tristis adhuc, ferox tamen nouo ciue ac milite, corona vtriusque exercitus, Caesareani, et Bauarici, cincta, dum Martios animos serius ponit, clementiam Maximiliani Bauariae Ducis implorat, a concitato indignabundoque milite inuaditur,


page 115, image: cs115

ac miserabili strage per omnia compita foedatur, ita vt nec tecta, quo confugerat, imbellem turbam texerint, frustra obnitente et Maximiliano Bauaro, et ipso Bucquoio contra militarem rabiem stricto ense procurrente. Ceterae demum vrbes maluere portas ad intrandum venientibus aperire, quam claudere; ne claudendo efficerent, vt nemo deinceps suorum exiret. Dausio Clatouioque exceptis, per Maximiliani Duces, quos e Bauaria ad se vocarat, ferro et flamma ad obsequium reductis. Tandem Pilsna vrbe, a Praga totius Regni vrbe, quam Mansfeldius Dux pro imperio tunc obtinebat, praeterita: Maximilianus Bauarus Bohemos ad Rachonizium considentes assecutus est. Propridie Kalendas Nouembris anni M DCXX, quum suis et Neapolitana legione comitatus, Bucquoianas copias, antecederet, misit, qui interiacentem siluam explorarent; rebatur enim, quod erat, illam parturire technas. Velitatio igitur cum non improuisis orta, et dum hinc et hinc suis succurritur, ad iustam prope pugnam deuentum est: etiam magnis tormentis horrendum boantibus: Pulsi a Bauaris Bohemi non silua solum, sed colle quoque siluae imminente, non sine clade: vt enim altero die ex captiuis intellectum est, centeni aliquot cecidere. Baro Teusfelius, et signum supremi Ducis Anhaltini in potestatem venere. Ex Bauaricis pauci desiderati, nec magni nommis, praeter vnum Aquauiuam, cohortis Neapolitanae Ducem. Insequente die Bohemus intra vallum haesit, certarumque duntaxat eminus tormentis, non sine grandi periculo Maximiliani, Bauariae Ducis. Volitabant enim metuendo sibilo stridentes, quibus patebar, vndique pilae, ceciditque ad latus suum, truncatis pedibus, Baro Fuggerus.

Sed Bauaro diutius non libuit Bohemos hostes in campis obsidere: ergo abitu proliciendi erant: nec mora; Bohemi iter, ne Bauarus prior Pragam veniret, admodum properarunt: neque Maximilianus Bauarus cunctandum existimauit; sicut enim Bohemi


page 116, image: cs116

festinanter tendere potuerunt, ita Bauarus eorum vestigia legere, extremum agmen carpere, caedere, fatigare, commeatum interuertere. Cum VII Id. Nouembr. anno M DC XX in planitie instructis ordinibus visendos Bohemos offendisset; Bauarus etiam suam aciem ostendit, pugnaturus quoque, nisi Bucquoius tardius mouisset, et immmens nox conspectum ademisset. Visum igitur Bauaro, noctu quoque proficisci: donec tandem ad fatalem vltimique certaminis metam peruentum. Prolusere mox Bauaricae copiae, Bohemosque submouere; sed Maximilianus inhibuit impetum, Bucquoium expectans.

Hortus est, et amplitudine, et amoenitate dimidio milliari a Praga celebris, in eo siluestres ferae, venatorum delectu in oblectamenta Regum coercentur; pone hunc ad Stellam Palatium Bohemicus exercitus, vt periclitantem Pragam defenderet, colles insedit, et festinata militum opera, insequentibus Bauaricis copiis vallum obiecit, breue solatium imminentis mali. Bauari vbi Bohemos in acie stantes conspicati sunt, nonnulli de alea iacienda dubitauere, immo proelium dissuadere adnisi, quod Bohemis in edito loco procliue esset, subeuntes caedere, ac praeterea aggere, quamuis humiliore, tegerentur. Tandem tamen, vbi inter Duces Bauaricos, Maximiliano auctore, sententia tenuit, confligendum cum Bohemis, opportunitate collium, quibus fidebant, valentioribus; duces alacritate, milites virtute Bohemos exaequauere.

Maximilianus vero animo altus, equo conspicuus, ferrum in dextra gerebat, robur in milite videbat, quem in proelium illico immitrebat. Tillius Legatus Maximiliani, Bauariae Ducis (Bucquoium vulnus in curru tenebat) vetus bellator, et Turcorum olim armis notus, Maximiliani imperio instructam per aciem equo cursore vsus, canere signa iussit, et Bohemos magnis animis inuadere. Eodem hortationis genere Tieffenbachius inter Caesarianos vsus, magnos et ipse spiritus inter certaturos concitauit, ac


page 117, image: cs117

mox elucente tormentis flamma, caelum omne ac solum mugire, concauae valles geminatos bombos reddere, miles per ferreos imbres tendere, per abrupta subire, vallum transcendere, pedem inferre, tubis, tympanis omnia perstrepere, pugnantes clamare, morientes fremere, nequaquam propitia primum victoriae fronte. Pulsae enim aliquot equitum Bauarorum alae, et peditum signa. Cratzius, nobilis Germanus, a Maximiliano quingentis equitibus praefectus, Anhaltinum iuniorem, impigrum Principem, in Bauaros infestius cum nouem equitum alis incumbentem, impetu facto, inuadens, densatos ordines, deiecto ex equo Duce, perfregit, dissipauit, fugauit: ncc cunctantior aliorum dextra aut ferrum. Nam pro se quisque ducum ingenti molimine connixus, incitata cohorte sua, fulminis in morem irruit, atque acerrime proeliando rem gessit, nullus omnino non strenuus. Turbata igitur primum Bohemorum acies, ac mox vniuersa pulsa, tanto terrore fugientibus incusso, vti praecipites Hungari montem maxime decliuem, quem otiosus suspensis ac cautis vestigiis periclitari vix auderet, tanquam planum equis decurrerent. Hinc in flumen Moldauum, qua parte vrbis ad cohibendas retinendasque in vsum molarum aquas altissimi aluei est, acti, cum vadum non haberent, et alius super alium rueret, infaustis vndis hausti: pars altera multo maxima in vrbem fuga fertur, atque ad ipsas vsque portas victoris ferro caeditur, ita vt plures fugiendo, quam pugnando ceciderint.

Incidit clades illa in diem VIII Nouembris Gregoriani, XXIX Octobris Iuliani, anno M DC XX, quo, praesente Rege Friderico, Electore Palatino, Abrahamus Scultetus, (erat enim dies Dominica) in templo arcis vltimam concionem habuit. Finita concione, Rex Fridericus ad campos Martios pernici equo decurrit, sed dum iter habet, tendentem vltra, moestus nuncius inhibet, ac mox cernit ipse, mixtos equitibus pedites, peditibus equites, turmatim volare, fugere, vrbemque contentissimis cursibus


page 118, image: cs118

petere. Rapitur et ipse eodem, in arce regia turbata videt omnia: mox ad vesperum in veterem vrbem migrat, et in domo consulis primarii pernoctat: postero die, summo mane, Pragae valedixit: et cum Serenissima Regina Elisabetha coniuge, et reliquo comitatu, per Morauiam, Silesiam, Marchiam Brandeburgicam, in Belgium profectus est. Ceteri, qui euasere, inter quos Christianus, Princeps Anhaltinus, Henricus Matthaeus Comes Turnius, allique Dynastae, vicinitati vrbis salutem referre habent. Ferunt in fuga, cum ex minore ciuitatis parte, in maiorem turbidiori cursu contenderent, adeo confertim stipasse pontem, vt multi elisi, multi proculcati, multi, quia properantibus obstabant, in profluentem deiecti sint.

Atque haec est nobilis illa pugna Pragensis, qua Bohemi, ante hunc diem prope inuicti, profligati, fracti, et subiecti, Bohem illi, inquam, quorum militari ferocia ante ducentos annos, Zisca Duce, Sigismundus Imp. totius Imperii viribus stipatus, fusus et fugatus est. Ducenta enim millia militum tunc Bohemiam ingressi, totidem in Bohemia aut ferro absumpti, aut pauore pleni, e Bohemia profugi. Fortuna Ferdinando Caesari, et Maximliano Bauaro amicior fuit. Haec illa est pugna ad septa et carceres ferarum, vbi infausto omine castra fixere Bohemi, veluti non ita multo post instar ferarum agitandi et mactandi. Haec denique est illa pugna ad Stellam, quam, abhinc biennio, stella tremendo crine rubens, portendebat, vt constaret Bohemis, nescisse se, quid stella illa praenunciaret scire tamen iam, quam senserint.

De Caesareanis et Bauaricis ne ducenti quidem cecidere, et tum potissimum, cum per ardua hostem peterent, plumbea grandine percussi. Bohemorum insignis strages. Nam ad quinque millia funera campos rubefecere, centum signa, tormenta omnia, et quidquid castrensium rerum fuit, victoribus cessere: quingenti capti loco, ad quem metus impulerat, nempe in vicino palatio, Stella nomine, quod eius speciem gerat. Hic vltima metuentes,


page 119, image: cs119

tenui munimine tecti, arbitrio insequentium se permisere; inter illos Princeps Anhaltinus iunior, in pugna aduersis vulneribus inclitus, Comes Rhenensis, Comes Schlikius, aliique nobilitare, et militari virtutc insignes.

Postridie pugnae, Bauarici milites primi agminis, moenia et arcem Pragensem conscendere, ac nisi Maximilianus, Bauariae Dux, veredo properasset, maleficiumque in ciues vetuisset, ciuibus ferro percundum, praedaeque fuisset Praga, opulentissima vrbium; in eam quippe totius prope regni opes congestae erant. Fuit tamen auaro militi etiam sua rapina: dites regiae supellectile restabant currus: in hos feruntur cohortes, et multa centena milia, si aurum, si gemmas, si res aestimes, auide diripiunt: atque ita Serenissimus Rex Fridericus, Elector Palatinus, non solum pauculis horis amplissimum regnum, sed raras quoque et ambitas Principibus gazas, militari insolentia amisit. Nobile exemplum humanae sortis.

Proceres, pedirumque lacerae legiones veteri in vrbe agebant, non praeteriti solum, sed etiam futuri metu perculsi: et illi quidem desperatis auxiliis victoris clementiam praetulerunt: legionarii designato loco, vrbe excessere, habitoque colloquio in potestatem Caesaris iere, et a Bucquoio non pauci inauctorati sunt. XI Nouembr. die, Praga omnis per tres vrbes dispersa, Maximiliano Bauaro, supremo Duci, ac Caesaris partes agenti, iurauit, et tertia dein luce magno numero Regni Barones ac Nobiles, qui aut aulam regiam sequebantur, aut late omnia tenente, ac latius minante hoste, metus caussa eo confugerant, aut Pragae morabantur, sacramentum dixere.

Rebus igitur in tranquillo iterum constitutis, ac Principe Liechtensteinio Prorege in Bohemia relicto; attributa militiae parte, Bucquoio reliquias fugati exercitus Bohemici persequente; Maximilianus Bauarus, praesidio equitum stipatus, in Bauariam, ac demum Monachium, principem suam sedem; rediit.page 120, image: cs120

Apud Bohemos vnius proelii siue improsperi, siue inuidi arbitrio tota caussa transacta erat. Nec aliter fit, vbi singuli suas tantum rationes putant, nulla eura ad illud vnum, cuius gratia bella geruntur, nec ad honestam quidem famam relata. Oceiderat mox Vnio (id foederi Protestantium Principum nomen) quae toto vitae tempore nihil aliud egerat, quam quod funebri epulo sibi tanquam breui moriturae parentasset, [Note: Valer. Maxim. l. III c. II p. m. 128.] Spartani illius dicti, fortassis in alium sensum, memor: Prandete socii, tanquam coenaturi apud inferos.

Mansfeldius interea Tillianas copias inuaserat, occiso Baurio militari Tribuno: Bauaris intuta itinera fecit, in terram eorum hostiliter irrupit, Principem Leuchtenbergensem, Bauari fiducia nihil hostile metuentem, prouincia exuit, atque etiam manus iniecit, captiuum abducens, grauis accola et Bauariae, et Bohemiae, in quam reditum parabat. Maximilianus Bauarus vbi aduertit, Bellonam tanto vtero in Bauaria parturire, tuendae salutis caussa, iuit armatus in Mansfeldium, et cum prope circumdedisset, inuenit Mansfeldius, alter Vlysses, technam, qua euaderet. Superiori igitur Palatinatu in Bauari faucibus relicto, inferiorem petiit, et non multo post terras alias.

Quatuor tunc hostes in totidem praedas Palatinatum misere distrahebant: Hispanus, Leopoldus Austriacus, Episcopus Spirensis, et Bauariae Dux Maximilianus: qui reliquis omnibus infestior, per Legatum suum Tillium, Heidelbergam, inferioris Palatinatus metropolin, obsedit, funestauit, spoliauit, priuatas, publicas opes raptauit, tantum non domos, arces, et quidquid inuidetur, transportauit; Bibliothecam Palatinam, quae per totam Europam vix parem habebat, trans alpes vsque Pontifici Romano dono misit, et irreparabile decus non tantum Electorali Palatinatui, sed et sibi, et toti Germaniae ereptum, in montem Vaticanum relegauit. Variis exercitiis vexatae et reliquae Bibliothecae,


page 121, image: cs121

quas multitudo gregalis aut lacerauit, aut disiecit, aut vilissimo precio diuendidit: paucae relictae sunt dominis, nullae sine damno.

Tandem deiecto per vim Friderico, Bohemiae Rege, anathematis Imperialis fulmine percusso, armisque Hispanicis, Austriacis, et Bauaricis, occupata tota Electoralis Palatinatus ditione, honor Septemuiratus Palatini, Caesaris imperio, in Bauariae Domum migrauit, quem Maximilianus Dux in publicis Comitiis Ratisponae, anno MDCXXIII, militiae suae praemium, retulit. Duorum Electorum vota fuere aduersa: quatuor aliorum fauere: et ex duobus illis, Saxo mutata sententia calculum suum adiecit ceteris, quando Maximilianum Bauariae Ducem, Collegii Electoralis socium professus, vnicum Brandeburgicum aliter sentientem deseruit. Nec modo Maximilianus Bauarus hanc dignitatem Septemuiralem ambabus vlnis amplexus est, sed et prouinciam superiorem, magnamque partem inferioris Palatinatus (spreta et calcata omni consanguinitatis reuerentia) Caesaris nomine et iussu, armis suis occupauit, et possedit: donce eum legitimus heres et Dominus Fridericus V hoc demum anno MDCXXXII instanter reddi mandauit, et cum Deo, ac victricibus armis Serenissimi et Inuictissimi Regis Sueciae, GVSTAVI ADOLPHI, Germanicae libertatis vindicis acerrimi, bonam iam eius partem, acclamantibus subditis, recuperauit: Maximiliano vero, Bauariae Duci, idem fere euenit, quod cani Aesopico, qui vmbrae inhians, carnem quoque perdidit. Nam dum. aliena affectauit, multa propria in Bauaria iam amisit.page 122, image: cs122

De reliquis Guilielmi V liberis.

[Note: De vtroque, Ferdinando scilicet et Alberto, cum infra in Supplement. agetur pluribus, hic notare suffecerit, perperam dici, Ferdinandum liberorum Guilielmi V fuisse alterum, Albertum vero tertium. Conf. supra p. 110.] Alter liberorum Gulielmi Bauariae Ducis, FERDINANDVS, Maximiliani frater, Septemuiratum Coloniensem hodie gubernat.

Terrius [Note: Natus is A. CIC IC LXXX, fato functus XXVII Octobr. A. LXXXVII, quum Princeps amoenissimus, vna cum Philippo et Ferdinando fratribus, Salisburgi degeret. vid. Gevrold. l. d. Si vero PP. Societatis Iesu, qui pueritiae eins instituenda erant dati, audias, anno sequenti mortuus est. Terra illatus in conditorio sancti montis Andecensis. Adlzreitt. P. II l. XII p. 317.] ALBERTVS est, cuius filii stirpis Bauaricae propaginem ad posteros despondent.

[Note: Natus XXII Sept. A. CIC IC LXXVI, Gewold. generat. XXVII; Episcopus Ratisbonensis designatur anno CIC IC LXXIX; Cardinalis creatur anno CIC IC XCVII; moritur anno XCVIII, XVIII Maii. Gerold. l. d.] PHILIPPVS, praematuro fato surreptus, Ratisponae, vbi Episcopum egit, nobili mausoleo, fraterno opere, quiescit.

[Note: Natus is A. CIC IC LXXX, fato functus XXVII Octobr. A. LXXXVII, quum Princeps amoenissimus, vna cum Philippo et Ferdinando fratribus, Salisburgi degeret. vid. Gevrold. l. d. Si vero PP. Societatis Iesu, qui pueritiae eins instituenda erant dati, audias, anno sequenti mortuus est. Terra illatus in conditorio sancti montis Andecensis. Adlzreitt. P. II l. XII p. 317.] CAROLVS, quem adolescentulum mors atra Salisburgi abstulit.

MARIA ANNA, [Note: Anno CIC ICC, IX Kal. Maii; Sigism. a Bircken spec. hon. Austr. lib. VI cap. XXI p. 1398. Viuis autem excessit A. CIC ICC XVI, VIII Id. Mart. Idem l. d.] Ferdinando II Imperatori nupta, quae diadema iam immortale consecuta est, habitura et mortale, si vixisset diutius.page 123, image: cs123

[Note: Quae nata, vti dupra dictum, IIII Non. Quinctil. A. LXXXVII (Gewold. generat. XXVII, Adlzreitt. P. II. l. XII p. 317) Volfgango Guilielmo in manum conuenit Monachii, ineunte Nou. A. CIC ICC XIII (Adlzreitt. P. IIII. III p. 31) et viuendi finem fecit A. CIC ICC XXVIII. v. Buckisch. hist. geneal. Palatino - Neoburgico - Bau. P. 1 c. VII §. XI p. 103.] MAGDALENA, quae antequam Wolfgangi Gulielmi, Comitis Palatini ad Rhenum, Ducis Neoburgensis, nuptiis illigaretur, pronubam habuit Romano-Catholicam religionem, effecitque, vt vnius nuptiis ipsa Illustrissimo Principi fieret coniunx, et Princeps Neoburgicus in ecclesiae Romano - Catholicae rueret amplexus.image: cs125

HISTORIAE PALATINAE LIB. III De Comitibus Palatinis Rheni ante Wittelspachios.

SECTIO I, De Comitihus Palatinis Rheni a Conrado ad Othonem Illustrem.

E prisca et inclita Palatinorum gente, hoc quidem tempore, vix quicquam habemus, quorum tota prosapia et progenies nobis incerta et incognita est: eoque magis, quod nec in vna eorum familia haec dignitas hereditaria et successoria erat: sed Caesarum arbitrio et beneficio, Palatina praerogatiua modo huic, modo illi, ob eximia merita, aliquando etiam illorum fratribus, fruenda conferebatur.

Antiquos illos, et originarios Palatinos Rheni, in Bacharaco, velin arce Stalecka sedem suam habuisse, et in inferioribus Rheni partibus longe lateque imperasse, pluribus demonstrac Vir Nobilissimus


page 126, image: cs126

et Amplissimus, in suis Palatinarum Originum commentariis.

Heidelbergam, sedem hodie Serenissimorum Electorum Palatinorum, et metropolin inferioris Palatinatus, quis primus condiderit, et an Palatinus aliquis fuerit, vel qua ratione deinceps oppidum in ius Palatinum peruenerit, non satis liquet. Illud nemo negatum ibit, CONRADVM, Palatinum, Friderici I Barbarossae Imperatoris fratrem [Gap desc: Greek words], et ab eo Palatinatu Rheni, Goslariae in conuentu Principum, anno Domini [Note: Legas CICC LVI, quippe quo anno Conradus Palatinatum Rheni, beneficio fratris, consequutus est. Conf. qua infra in Supplem. adferentur.] MCLIIII donatum, Aduocatum Monasterii Laurishamensis fuisse, Heidelbergam aliquando inhabitasse et excoluisse, mortuum circa annum [Note: Perperam.Conradus namque A. CICC XCV demum fatis concessit. Vid. Godefridus Monachus p. 261 T. I Script. Germanic. Freh. et praeter illos, quos Tolnerus hist. Palat. c. XV p. 329 adducit, Fuchsius addit. ad Lehman. chron. Spirens. l. IIII c VII p. 255.] M CXCII, sepultum ad vnum ab Heidelberga lapidem, in coenobio Schoenaw, quod anno M C XLII Bugo Wormatiae praesul extruxerat. Cuius tale ibi monumentum (quod nunc sublatum ex oculis frustra requiritur) extitisse tradunt:

ANNO. DOMINICAE. INCARNATIONIS. [Note: In epitaphio hoc describendo Freherum, ex quo Auctor noster id habet, annum Conradi emortualem minus recte cepisse, suspicatur Tolnerus Hist. Palat. c XV p. 329. Coniicit scilcet, litteras vetustate ita exesas fuisse, vt singulas accurate dignoscere haut amplius licuerit. Atque adeo, quum de nota numeri quinarii, littera V, fortasse nonnisi duae lineolae I l, sine angulo in ima parte acuto, apparuerint, Freherum pro XCV legisse XCII.] M CXCII. VI. IDVS. NOVEMBR. OBIIT. ILLVSTRIS. PRINCEPS. DOMINVS. CONRADVS. COMES. PALATINVS. RHENI. DVX. SVEVIAE. COMES. IN. GEMINO. PONTE. GERMANVS. FRIDERICI. BARBAROSSAE. IMPERATORIS.page 127, image: cs127

Ex quo apparet, Heidelbergam quoque eo saeculo cum vicino tractu habitatam et possessam fuisse. Constat etiam, Heidelbergam eo aeuo ciuitatem, siue Burgum, angusto admodum corpore fuisse, nec pomeria, aut suburbia magna habuisse, donec anno Domini M CCC XCII Ruperto seniori Palatino visum est, praedictum Burgum ita amplisicare, vt proxime adiacentem villam Bergeheim, quae paullo inferius ad sinistram Nicri ripam iam inde a Carolinis temporibus extabat, cum suburbio (hodie Spirense vocatur, quod ea exeatur Spiram) coniungeret, et Nouam Ciuitatem eam appellaret: vt alias fusius docebimus.

CONRADVS autem, Comes Palatinus Rheni Elector, Dux Sueuorum, Friderici Barbarossae frater, mascula prole orbus, reliquit filiam vnicam AGNETEM, quae Palatinatum Rhenanum ad Domum Guelphicam attulit, nupta Henrico, Duci Brunsuicensi, et Electori Palatino ad Rhenum, Henrici Leonis, Bauariae et Saxoniae Ducis potentissimi, filio, Othonis IIII Regis Romanorum fratri [Note: Henricum Palatinum Rheni Othonis fratrem iuniorem fuisse, sunt quidem, qui dicunt; Ladislaus nimirum Sundhemius hist. de Guelf. p. m. 805, Henricus itidem Bodo, monachus Clusensis, in syntagmate p. m. 506, aliique. Potius autem est, Stederburgensem vt sequamur, quippe [Gap desc: Greek words] et Henrico Leoni maxime familiarem. Is autem aperte prodit, Henricum maximum natufuisse Leonis filium, p. m. 435. Suffragatur Auctor veteris chronici rythmici apud Meibom. annot. ad Gerard. Stederburg. T. I rer. German. p. 448.] iuniori.

HENRICVS igitur hic Iunior, Dux Brunsuicensis, per matrimonium Agnetis factus Elector Palatinus ad Rhenum, priscae familiae vltimus, praeclarus genere, nobilis virtute, speciosus forma, validus corpore, non tantum Imperatoris Henrici VI gratiam, sed et omnem dignitatem soceri sui Conradi Palatini, de manu Imperatoris suscepit iure beneficiario: quippe quod ad dispensationem Imperatoris pertinebat. Palatinatus enim Rhem fuit e feudis Imperii non infimis.page 128, image: cs128

Princeps fuit vere magnus, et in quo omnia eximia, regia, heroica, agnoscamus, quacunque parte eum intueamur. Pater eius Henricus Leo, Dux Bauariae et Saxoniae, quem vel nominasse, satis elogii est. Mater Mechtildis, Henrici II Angliae Regis filia, soror Richardi Cornubiae Comitis, qui et ipse postea Romanorum Rex electus fuit. Fratres, Otho IIII Romanorum Rex, cui postea nupta Beatrix, Philippi antiregis filia, ex Irene, Imp. Constantinopolitani filia: et Wilhelmus, Dux Brunsuicensis et Luneburgensis, cui nupta Helena, soror Canuti Regis Daniae, e quibus natus Dux Otho, a quo hodierni Duces Brunsuicenses et Luneburgenses recta seric descendunt.

Ditio huius Henrici, Electoris Palatini, pars Saxoniae fuit, quam cum fratre Othone Caesarc in partes propemodum aequas diuisit: per connubium adeptus Palatinatum Rheni, in quo Bacharacum, Aduocatiam Treuirensem, Pallentias, Heidelbergam.

Iuuenis inter belli sacri Duces, quod Henrici VI Imp. auspiciis susceptum fuit, enituit; circa annum Domini MCXCVII Berytum vi cepit, et circa Ioppen aliquot millia Turcarum fudit: quo facto, Henrici VI Imperatoris gratiam singularem meruit.

Mortuo Henrico VI Caesare, domum cum sociis proceribus reuersus, Othonis IIII fratris electionem [Note: Immo, electionem fratris superiori iam anno se absente factam ratam habuit. v. Tolner. Hist. Palat. c. XVI p. 348. An senior peregrinationem in Palastinam susceperit, infra disquirendi locus erit.] suffragio suo adiuuit: sub quo etiam Vicariatum Imperii gessit. [Note: Immo, electionem fratris superiori iam anno se absente factam ratam habuit. v. Tolner. Hist. Palat. c. XVI p. 348. An senior peregrinationem in Palastinam susceperit, infra disquirendi locus erit.] Senior peregrinationem suscepit in Syriam, et Palaestinam. Addit [Note: Exeges. German. l. III c. Lp. m. 134. Qui tamen, dum haec addit, fallitur. Neque enim Henricus hic Palatinorum de vera linea vltimus, sed de alia plane, Baioariae scilicet Saxoniaeque Ducum progenie, fuit. Neque etiam naufragio, sed Brunsuigae ex morbo obiit. Conf. Tolner. l. d. p. 360 et in addition. p. 13.] Irenicus, Henricum hunc, Palatinorum de vera linea vltimum, dum nescit,


page 129, image: cs129

an Terram Sanctam, an aliud orbis iter tentare voluerit, naufragio obiisse. Marquardus Freherus, Consiliarius Archipalatinus bene merentissimus, scribit [Note: Origin. Palati. P. I c. X p. m. 80. Qui tamen errat, dum Henricum hunc, Henrici Leonis filium, Rheni Palatinum; anno CIC CC XIII mortuum, Schoenaugiaequae sepultum scribit: quippe confundit patrem cum filio [Gap desc: Greek words] , qui, secundum Albert. Stadens. p. m. 301 anno CIC CC XIIII obiit et Schoenaugiae sepulcro illatus est. Conf. Tolner. l. d. hist. Palat. p. 357.], eum mortuum anno M CC XIII, Schoenauiae sepultum esse, hoc olim inscriptione loquente:

ANNO ...... KAL. MAII. OBIIT. ILLVSTRIS. PRINCEPS.

DOMINVS. HENRICVS. COMES. PALATINVS. RHENI.

DVX. SAXONIAE. SVPRADICTI. CONRADI. EX. FILIA. NEPOS.

Quod erroneum esse putat Freherus [Note: Quod erroneum esse putarit epitaphium hocce Freherus, nisi per nepotem, Conradi gener intelligatur, ex male intellecto monumento venit. Henricus enim, qui hic memoratur, non Leonis est filius, Conradi gener; sed Henrici Palatini, Ducis Saxoniae, filius, Conradi nepos, mortuus, vt iam dictum, A. CIC CC XIIII et hic loci sepultus. Bene Brunnerus annal. Boicor. l. XIII p. 659. sq. T. III Filium cognominem ante annos tredecim Henricus Schoenauiae tumulauerat: de quo cum Frehero compertum nihil esset, cippum ipsum, in quo diserte Conradi ex filia nepos, itemque Henricus iunior appellatur, falsitatis arguere ausus est, et saxo inuito filii epigrapnen ad patrem rapere, cum vtriusque fata Alberti Staedensis indicio tam promptum esset discernere.], nisi gener Conradi Palatini intelligatur. Cuius et aliud dicitur ibi extitisse elogium, e quo haec modo supersint:

PRINCEPS. MAGNANIMVS. COMES. AVLAE. GLORIA. RHENI IVNIOR. HENRICVS.......page 130, image: cs130

Filiam reliquit [Note: Quin duas Henricus reliquit filias; AGNETEM, Othonis Illustris, Banaria Ducis, coniugem; et IRMGARDEM (quam alii Irmentrudem, alii Eilickam siue Adelheidem appellant) Hermanno IIII Marchioni Badensi, nuptam. Vid. Diploma Friderici II, quo Ducatum Brunsuic. et Luneburg. erexit, apud Meibom. T. III rer. Germ. p. 207 et Tolner. in addit. ad Hist. Palatin. p. 97.] vnicam, siue GERTRVDEN (vt [Note: Exeges, German. lib. III cap. L p. m. 134.] Irenicus, [Note: Nescio, an Nauclerum Irenico et Trithemio recte hic adnumeret Auctor. Neque enim mihi adhuc occurrit, qwo loco Nauclerus eam Gertrudem appellet.] Nauclerus, et [Note: Chronic. Sponheim. p. m. 269 et Chronic. Hirsaugiens. P, I p. 538 544, 564.] Trithemius nominat) siue AGNETEM (vt rectius [Note: Lib. VI annal Boicor. p. m. 662 et 665.] Auentinus, et [Note: Conf. Cod. Diplom. Palatin. n. LXXXIIII p. 70 et n. LXXXV p. 71.] Diplomata) qua OTHONI, Ludouici Bauariae Ducis filio, Othonis Palatini Wittelspachii, Comitis Schirensis, nepoti desponsata, Palatinatus Rheni, et Ducatus Bauariae in vnum coaluit.

OTHO cognomento Illustris, Palatinus Rheni Septemuir, Dux vtriusque Bauariae, ex vera et legitima, antiquissima item et nobilissima Bauariae Ducum stirpe profectus, auum habuit Othonem Wittelspachiuml, cognomento Maiorem, qui anno Domini M C LXXX Reginoburgi in Comitiis, Proceribus atque Ordinibus Imperii suffragantibus, Henrico Leone, Bauariae et Saxoniae Duce potentissimo, Henrici vltimi illius priscae familiae Palatini patre, laesae Maiestatis condemnato, Bauariam, (quae etiam a maioribus suis iam olim possessa et administrata fuit) virtute sua, et Friderici Barbarossae beneficentia recuperauit: Patrem Ludouicum; Ducatu Bauariae, aliisque feudis a Friderico II Imp. inuestitum, auctore [Note: Secundum lectionem Cod. Pithoeani, p. 129 T. I script. German. Pistorii.] Frisingensi. Anno Christi MCCXV


page 131, image: cs131

(vt notat [Note: Vix dubito, quin erret Auctor, dum verba Auentini l. VII p. 662 (ad quae respicit) ita capit, ac si ille voluerit, Othonis cum Agnete connubium incidisse in A. CIC CC XV. Vt enim ea inspicienti patet, Auentinus de desponsatione tantum loquitur, non de ipso connubio. Nec dicendo, id factum esse A. XV, desponsationis facta annum signat, sed Palatinatus Rhenani ab Friderico II Imperatore in Ludouicum Boiariae Ducem collati. Conf. Tolner. hist. Palat. c. XVII p. 372 sq. De nuptiis contra memorat p. m. 665, et longe post Straubingae celebratas refert. Ceterum, quam variae de anno, quo Otho Agnetem duxerit, connubioque sibi iunxerit, sint sententiae, pluribus videre est apud Tolner. l. d. p. 375 sq. Quibus adiicimus, quae Brunnerus l. XIIII p. 678 sq. T. III annal. Boic. ad A. CIC CC XXVIII habet: Inter has turbas Boica festis ludis, hilaritateque operata est, Ludouico Principe Othonem filium, iam rebus gerendis exacta adolescentia parem, equestribus insignibus Straubingae feriis Pentecostes exornante. Dilatas eousque cum Agnete Palatina nuptias quidam non incongrue scripsere (Hund. in metrop. Auentinus) Fidem nonnullam amplissimus Principum conuentus facit, quantaecunque celebritati magnum decus allaturus, et natus sequente anno Idib. April. Othoni filius, qui aui nomine Ludouicus appellatus est.] Auentinus) felix illud et auspicatum connubium iniit, cum Henrici vltimi Palatini Rheni filia vnica, non Gertrude (vt Trithemius, Irenicus, et Nauclerus vocant) sed AGNETE (vt rectius Auentinus, et fide Archiuorum constat) et Palatinatum Rheni dotalem, atque adeo successiuum, Ducatui Bauariae patrimoniali, insigni accessione coniunxit. Hoc foedere in vnum coierunt Illustrissimae illae duae Domus, et amplissimi nobilissmique totius Germaniae Principatus, Bauaria et Palatinatus Rheni: vel potius Palatinatus et Bauaria. Nam (quod notandum) Palatinum nomen praeponere, et ipse, et successores eius solebant Ducatui, et solent in hodiernum vsque diem: quod Palatinatui sui natura Electoria dignitas, eiusque sequelae, Vicariatus, et Archidapiferia annexa sit: qua vna praerogatiua ceteros omnes Principes, siue de domo Bauarica, siue alia, Palatinatus hic Rhenensis longe antecellit.page 132, image: cs132

Eo igitur tempore Otho Boiaricus, ducta filia Henrici vltimi Palatini, Principatum eius obtinuit (vt loquuntur Annales) id est, non tantum inferiora illa, Comitatum Stalecke, Bacharacum, Cubam, pagumque Meienfeld, et quidquid in Ripuariis, Bructeris, Vbiis et Sicambris (vbi hodie Ducatus Iuliacensis et Montensis) ad ius Palatinum pertinuit: sed etiam superiora haec, Heidelbergam, et vicina ipsius, hereditarie possedit. De qua ditione, quia (nec sat scit Freherus, qua origine) ab Ecclesia Wormatiense feudali titulo recognoscebatur, ab Henrico Episcopo Wormatiense de nouo inuestituram accepit, anno in M CC XXV; quam Freherus in Originibus Palatinis exhibuit, part. I cap. X [Note: p. m. 81, et Tolner. cod. Diplom. n. LXXXIIII p. 70.]. Auentinus [Note: Annal. Boic. l. VII p. m. 662.] tamen scribit, iam antea Ludouicum, praedictum Bauariae Ducem, beneficio Caesaris Friderici II Rhenanum Ducatum accepisse; et postea demum Agnen, filiam Henrici Palatini, dudum absque liberis maribus defuncti, filio suo Othoni desponsasse. Quod vndecunque habuerit, reperitur certe, illum ipsum Ludouicum, Bauariae Ducem, totis sex ante praedictam de Heidelberga inuestituram annis, a Friderico II Caesare Palatinum Rheni vocari [Note: Immo iam ante, in diplomate quodam Non. April. A. CIC CC XV Norimbergae confecto; v. Cod. Diplomat. Palatin. n. LXXVII p. 66, et in alio, sequente anno, qui CIC CC XVI fuit, V Id. Mart. Alberto Archiepiscopo Magdeburgensi concesso; v. Codic. Diplomat. n. LXXVIII p. 67; tum quoque in alio quodam, A. CIC CC XVIII, XII Kal. Febr. Vdalrico, Episcopo Patauiensi dato. v. Cod. Dipl. Palat. n. LXXV p. 64.]. Quod diploma edidit Marquardus Freherus in suis originibus Palatinis part. II cap. XVII p. 87.

[Note: Quae hic sequuntur, Freheri sunt, Orig. Palatin. P. I c. XII p. m. 98 sq. cui Auctor ea debet.] Hoc itaque siue connubio, siue Caesaris beneficio, cum Palatinatu Rhenano simul Electoria dignitas ad familiam Bauaricam peruenit. De quo extant veteres versiculi, ad imaginem eius Othonis, Ludouici


page 133, image: cs133

filii, in aulae Heidelbergensis coenaculo maiori adscripti, quos etiam [Note: Volum. vt Freherus l. d. p. 98 habet, II f. 683; quamuis an Nauclerus versus hos commentariis suis inseruerit, dicere haud habeam, quippe qui eos hucusque frustra in Nauclero quaesiui. Contra Munsterum Cosmogr. l. III c. CCC LXI p. 882 istos habere noui, qui addit, Ioannem II, Palatinum Simmerensem, Bursfeldiae, Saxoniae inferioris coenobio, eos reperisse, secumque Basileae A. CIC IC XLV communicasse.] Nauclerus dignos inseri commentariis suis iudicauit:

Otho der erst Pfaltzgraff bey Rhein,
Hett Pfaltzgraff Heinrichs Toechterlein,
Mit mannheit [Note: Apud Munsterum est: Mit mannheite er sie erfecht, Der Pfaltz-Chur bliebe seim geschlecht. Ceterum esse videas, quae his in rythmis nonnulli carpant. Et 1 quidem, quod Otho nominetur primus e Ducibus Baioariae Rheni Palatinus; quum constet, Ludouicum patrem illius iam ante Palatinatus Rheni dignitatem terrasque beneficio Friderici II consequutum fuisse. 2 quod Otho dicacur fortibus factis (mit mannheit) Henrici filiam vna cum Palatinatu acquisiuisse. Quum potius dicendum sit, quod is certum iam in adeundo Palatinatu ius a patre acceperit: adhaec vero constet, quod Agnetem duxerit, iuuenis adhuc, et armis vix exornatus. Hos inter Georg Tolmidas est, hist. Palat. Mst. p. m. 41. Nec dissentit Hermannus Witekindus, hist. Palatin. Mst. p. 7, nisi quod putet, Othonem heroicae palaestrae artibus Agnetem meruisse: mit fechten vnd ritterlichem spiel, wie damals der brauch war.] ers, also erfecht,
Dess Reichs Chur blieb seinem geschlecht.

Sed et tunc insignia gentilitia, et arma picta vtriusque Domus, Palatinae et Bauaricae, vno in scuto siue vmbone coaluerunt, quae prius distincta erant, vt Leo coronatus in campo nigro Palatinae; textum decussatim albo caeruleoque colore variegatum, Bauaricae familiae deigma siue decorum esset.page 134, image: cs134

Posset etiam de admirabili fortunae prosperitate, qua fauente Palatina Domus, post illam cum Bauarica coniunctionem, in tractu Rhenensi dominationis suae fines protulit, longa texi commemoratio. Nam non in solo pago Lobodunense Heidelbergensem Cometiam, et Bacharacum, cum adiacentiis insedit: sed vicinos plerosque pagos, hinc Nicrinum siue Neckergovve, vsque ad Cochengovve, atque adeo vltra: inde vero Rhenensem ipsamque Stratam montanam, et nemus Ottonicum, Chreichgovve, pagumque Spirensem, et Wormatiensem fere totum, vsque ad Nauensem, quin et Wasagi Siluae, Ripuariique Ducatus magnam partem, perpetuis successibus occupauit. Multos praeterea Comitatus integros, vt Simmerensem, Veldensem, Gemini-pontis, Spanheimensem anteriorem et posteriorem, et Lutzelsteinensem, aliosque, diuersis titulis, modisque legitimis adquisiuit, et Palatinatui incorporauit. Complures Reguli, Comites, Barones, Milites, Ingenui, defensionis et patrocinii ergo, se suaque in Palatinorum fidem vltro propria sponte dediderunt. Quae omnia sigillatim exsequi esset infinitum: nec huius loci. Sed hisce successibus maius longe, et potius adhuc Dei beneficium aestimandum est, quod ecclesiae hospitium, iustitiae officinam, scholarum nutriciam Palatinatum esse, coque merito celebre per orbem nomen habere voluit. Quod beneficium in posterum faciat nobis esse solidum et perperuum, ille solus perpetuus, et vnicus Imperiorum Principatuumque stator, et auctor Deus!

SECTIO II De priscae Palatinorum gentis Comitibus, ex Hub. Thoma Leodio.

PAlatinorum Comitum nomen (inquit HVBERTVS THOMAS LEODIVS [Note: Lib. I annal. de vita Frid. II. p. 1.] ) ab iis sumpsisse initium, qui ex praeclara aliqua familia orti, Palatiumque Principis Romani, id est, eius regiam, et (vt


page 135, image: cs135

nunc vocant) aulam comitati sunt, originemque habere, nemo, qui paullo vetustiores libros perlegerit, dubitare debet: vehementerque eos errare purat Hubertus Leodius, qui ab vno palatio, vel Treuerensi, vel illo, quod est in medio Rheni apud Cubas, aut alio quopiam, nomenclaturam hanc Comites Palatinos adsecutos, persuadere conantur. Verum Principes Romani, quum animaduerterent Imperii inclinationem; et veteres illustrium virorum in prouinciis familiae, vel paupertate pressae, vel quod conspicerent honores, et virtutis praemia ad se raro, sed ad solos Romanos deferri, domi se continerent, neque Principem sequi, nisi coacti et inuiti velent, quapropter et palatium desolabatur hominum frequentia, et periculum erat, ne spreti et derelicti domi praeclarorum virorumfilii in nomen Romanum aliquando conspirarent; quod saepe factum facile doceri exemplis posset. Hinc ergo prudentes Imperatores, vt huic malo mederentur, credibile est, excogitasse, [Note: p. 2.] et aperuisse prouincialibus hanc viam, qua sibi iter ad honores, ad praemia et prouincias regendas pateret, si se Palatiumque comitarentur. Quod qui paullo diutius fecisset, Pricipique in expeditionibus comes fuisset, merebatur Comes Palatii appellari, hocque nomine honorari: cui et Princeps negotia sui palatii, hoc est (vt nunc aiunt) aulae, et quaecunque per negotia non poterat ipse, expedienda et tractanda committebat: quibus si strenue praefuisset, etiam prouinciae regendae adsignabantur, vt in multis Codicis Iustiniani constitutionibus patet --- Principes igitur Palatini (iuxta mentem Leodii) non ab aliquo particulari palatio, sed a Principis Romani palatio, siue aede, quocunque locorum foret, vere appellati.

[Note: p. 3.] Magnam autemfuisse Palatinorum auctoritatem, dignitatem, et priuilegia, ex legibus colligitur, quas tulit Constantinus Imperator, et Gratianus, et Valentinianus, et Theodosius: Tit. De priuilegiis eorum, qui in sacro palatio militant ---

[Note: p. 5.] Longa deinde serie translato in personam Caroli Magni Imperio, Comitum Palatinorum dignitas et auctoritas non solum remansit,


page 136, image: cs136

sed etiam aucta est. Vnde apud Blauiam in Xantonibus super Rolandi sepulcrum scriptum est, illum fuisse, primum Comitem Palatinum, quod forsan plures essent in aula Imperatoris. Fuit autem is Rolandus Caroli Magni ex sorore nepos: Dux magnanimus, qui cum socio Oliuerio, aliisque quamplurimis egregiis viris contra Hispanos, tum infideles, fortiter pugnando in iugis Pyrenaei montis, qua parte Ronciuallis appellatur, siti et vulneribus confectus occubuit. De eo multa fabulantur Francorum Annales. Carolum autem Magnum, et hunc Rolandum, hodierni Comites Palatini ad Rhenum, vera linea attingere putantur.

[Note: p. m. 7.] Fuerunt et ante Rolandum multi Comites Palatii apud Franciae Reges, quos sua lingua Magistros Curiae, et Praefectos Palatii, vocabant: veluti Pipinus Maior, pater Caroli Martelli, qui genuit Pipinum Breuem, seu Pusillum, ex quo genitus est Carolus Magnus Imperator, a quo descenderunt Comites Palatini ad Rhenum. Quod vt liquido appareat, necessarium est scire, (inquit Hubertus Leodius) Pipinos, et omnes Caroli Magni maiores ex Francis Germanis ortos et ad Rhenum et ad Mosam tum sedes posuisse, quum primum Franci in Galliam transmisso Rheno venerunt. Ex primoribus illorum autem fuisse, certum est indicium, quod apud Reges Francorum supremas semper dignitates adepti sunt, atque curiae praefecti, primarii Gubernatores, Vicarii, Maioresque Domus, h. c. Palatii Comites fuerunt, ad regaleque postmodum fastigium peruenere. - Postmodum Carolus Magnus, Aquisgranum, Duriam, Tulbiacum, aliaque vicinaloca, vtpote patrimonialia, libenter incoluit. Sed non solum eum tractum totum ad Mosam, et circa Leodium Pipini Comites Palatini possederunt, verum et totum Iuliacensem, Cliuensem, et Bergensem: totamque insuper Brabantiam, Marchionatum Antvverpiensem, et deinde vtramque Rheni ripam ab exitu illius in Oceanum, vsque ad Argentoratum ferme tenuerunt. Quod ita probat Hubertus Thomas Leodius.page 137, image: cs137

Initium sumit a [Note: Enimuero Cancorem nec Rheni Palatinum fuisse, nec veteres Rheni Palatinos proseuisse, aduersus Leodium adstruit Tolnerus hist. Palat. c. I p. 19 et codic. Diplomat, n. II in adnot. p. 4.] Cancore, illustri Rhenensis pagi Comite, qui sub Pipino primo circa Wormatiam, et Heidelbergam longe lateque regnasse dicitur. Cuius mater Willisvvinda, vidua Roberti Comitis, - vxor vero Angila nominabatur. - Fundauit autem hic anno Domini DCC LXIIII, regni Pipini anno XII, monasterium Laureshamense, hodie Lorsch, quatuor ab Heidelberga distans milliaribus, super fluuium tunc temporis Wisgoz, nunc vero Weschniz nuncupatum: qui ortus in Ottonica silva, iuxta oppidum Weinheim e montibus erumpit, et apud Steinum castrum infra Wormatiam Rheno miscetur. Habuit vero Concor filium Heimericum, et fratrem nomine Turincbertum. Turincbertus vero filium Rutbertum; qui omnes dictum monasterium vehementer locupletarunt. Donanerunt enim Cancor et Angila monasterio Ecclesiam in Scarra cum suis appenditiis: item praedium admodum diues circa Moguntiam, et villam Hagenheim cum omni integritate in pago Wormatiensi super fluuium Salusiam; item Birstat pagum e regione Wormatiae, ne quis putet, eos non fuisse potentes et diuites. Habuit etiam Cancor consanguineum Rutgangum, Metensis Ecclesiae Archiepiscopum, cui monasterium instituendum commendarunt, nullius Episcopii [Note: p. 8.] vel Ecclesiae iuri aut domino subiicientes: qui quidem ecclesiasticis et regalibus occupatus negotiis, fratri suo Gundelando Laureshaim commisit: et ita secundus Abbas factus est. - Idem Rutgangus Gorziense monasterium tribus a Metensi vrbe mill aribus fundasse - scribitur: - quae - monasteria Pipinus postmodum sumptuosis auxit aedificiis. Quapropter et Fundator aliquando nuncupatur. Haec ex antiquissimo libro eruit Hubertus Thomas Leodius, in quo et litterae Caroli Magni continentur, memorantes, Heppenheim oppidulum esse situm in pago, et Comitatu Rhenensi. Et hinc facilis coniectura, Comites Palatinos ad Rhenum eo tempore nuncupatos, et ex Pipinorum


page 138, image: cs138

prosapia ortos esse. Quandoquidem Cancori successisse postmodum: Carolum Magnum facile colligitur, vt qui filiam suam Immam de bonis in eodem pago Rhenensi iacentibus, postquam Secretario suo Eginhardo nupsit, dotauit. Qua de re videatur Iustus Lipsius, in Monitis Politicis, lib. II cap. XII [Note: §. XII p. m. 303 sq.]. [Note: p. 10.] Monasterio Lauris heimensi Eginhardus Michlenstadt testamento reliquit, reseruata tamen sibi, donec viueret, et suis heredibus possessione, qua adhuc fruuntur Illustres Comites Erpacenses: qui ab Eginhardo illo, Caroli Magni genero, originem se ducere arbitrantur. Multa praeterea alia Comites Palatinos ad Rhenum et ad Moenum iuxta Wormatiam circa eiusdem Caroli Magni tempora possedisse, scribit Hubertus Leodius, p. d.

[Note: p. 11.] Praeterea certum est, Pipinos Palatinos (a quibus Palatinos veteres, Francoque sanguine descendere, extra dubitationem fere habetur) totam Brabantiam - Possedisse, atque ipsam Arduennam siluam, praesertim vbi Rhenum attingit, et Vetus Palatinatus, die alte Pfaltz, etiamnum hodie appellatur: qui fuit amplissimus, etiam si ea, quae sunt adhuc iuris Palatini, duntaxat adnumerentur, h. e. est in feudum a Palatinis hodie accipiuntur: videlicet, quidquid fere est inter Confluentes et Andernacum, totus Comitatus de Virnenberg, et Nuenar, de Wida de Seinis, de Manderschied, potissima fere pars Ducatus Iuliacensis, in quo Palatinus ( [Note: In Leodio est; cuius nomen iam non occurrit. Ceterum Palatinus iste, cuius nomen nec Leodio tum occurrit, nec qui Leodium hic exscribit, Pareo, est EZO, de quo Monachus Bruwilerensis.] cuius nomen non occurrit) monasterium postmodum aedificauit, cui nomen Bruvveiler, vno a Colonia Agrippina distans milliari. Et [Note: Enimuero Ezelinum hunc, qui sacras istas aedes S. Suiberti in infula extitauit, non fuisse fratrem Kunigundis, satis apertum est. Vid. Tolner. hist. Palat. c. I p. 3 et in addit. ad hunc Leodii locum p. 127.] Ezelinus, Comes Palatinus Rheni, frater Sanctae Kunigundis, ecclesiam in Keysersvverd infra eandem


page 139, image: cs139

Coloniam construxit: quae omnia cum tota Lotharingia Eberhardus et Geiselbertus, qui [Note: Linea non recta siue masculina, sed feminina. Giselbertus vero, Lotharingiae Dux, Comes Palatinus Rheni haud fuit, nec etiam ab vllo veterum hoc titulo insignitur. v. Tolner. addit. ad hunc Leodii locum p. 127.] ex posteritate Caroli Magni, et Comites Palatini fuerunt, sub Othone I possidebant, sub quibus Leodium, Caprimons, Traiectum, Iopilla regia Pipmorum, e regione Heristalli, dimidio milliari ab vrbe Leodio: Marsna, Litta, et pleraque alia continebantur. Godefridus, [Note: Quin Godefridus iste, cuius chronic. Laureshamense hic meminit, non Palatinus Rheni, sed Sueuiae fuerit; Leodiusque, dum Rheni Palatinum vocat, fallatur, dubium amplius haud est. vid. Tolner. hist. Palat. c. I. p. 19.] Comes Palatinus Rheni septem principalia beneficia, quae vulgo appellantur Vahnlehen, morte septem nobilissimorum ecclesiae Laureshamensis fidelium, obtinuit a Bennone Abbate: et ad generum illius Welephonem pernenerunt sub Henrico IIII. Fuerunt [Note: Lege, Henricus; vti recte monuit Andr. du Chesne histor. Lucenburg. p. 15 in margine, et eo Tolner. addition. p. 127.] Fridericus, et Sigefridus Comites Palatini ad Rhenum, sub Henrico III Imp. Sigefridus hic post mortem Henrici, Comitis Palatini Rheni, et Domini de Lacu, successit ei in Comitatu Palatii.

SECTIO III De nonnullis aliis veteribus Rheni Palatinis.

FVit [Note: Leod. p. 13 sp.] et in hoc veteri Palatinatu Princeps GVLIELMVS, Comes quoque Palatinus, qui sepultus est in Sprenckersbach: quorum omnium epitaphia leguntur in Lacensi Monasterio, quod ab Andernaco vno, a Confluente tribus distat milliaribus.page 140, image: cs140

Decantatus etiam est HERMANNVS, Comes Palatinus, cuius erat tumido tellus circumflua Rheno. Is litem egit cum Arnoldo Praesule Moguntino, sub iudice Friderico I Barbarossa Imp. a quo Hermannus pacifragii reus peractus, quod se in Italia absente pacem publicam Imperii turbare, et motus bellicos ciere ausus esset, ignominiae publicae poenam, et canem Spirae Nemetum ferre coactus est, anno Domini MCLVI. Quippe, vt cecinit. Guntherus, Historico-Poeta, Ligurin. lib. V v. 194 et sqq.

Vetus mos est, vti si quis Rege remoto,
Sanguine vel flamma, vel seditionis apertae
Turbine, seu crebris Regnum vexare rapinis
Audeat, ante grauem quam fuso sanguine poenam
Excipiat, si liber erit, de more vetusto
Impositum scapulis ad contigui Comitatus
Cogatur per rura canem consinia ferre;
Sin alius, sellam. Cuius dispendia poenae
Ille Palatinae, custos celeberrimus aulae
Non potuit vitare Comes, cunctisque videndus
Portauit scapulis passus plus mille tatrantem.
Hanc quoque tunc alii simili pro crimine poenam
Sustinuere decem Comites, totidemque coacti
Foeda tulere canes generoso pondera collo.
Cuius inauditae poenae timor altus in omnes
Irruit: vt nullus Procerum praesumeret vltra
Armata certare manu, sed pace sequestra
Iudicis arbitrio sua quisque reposceret aequi.

Ex parte praedicti Hermanni Palatini canes itidem portarunt, Emicho Comes de Leiningen, et Gotfridus de Spanheim, Henricus de Katzenelenbogen, Conradus Comes de Kirchberg, Henricus Comes de Didissen, et alii.page 141, image: cs141

Hermannum hunc Palatinum Crantzius lib, VI cap. XLI [Note: Saxoniae scilicet, p. m. 164. Ceterum falli Crantzium, et qui Crantzium hic sequitur, nostroque his ipsis verbis praeit, Cisnerum, orat. de Othone III Imperat. p. 35, dum loco dicto Hermannum hunc Ludouici Thuringiae Landgrauii fratrem fuisse putat, satis iam, vt puto, constat ex iis, que supra diximus.] ait fratrem fuisse Ludouici Thuringiae Landgrauii, vnde et Hassiae Princeps a quibusdam dicitur, cui vxor fuit Gertrudis, filia Conradi Marchionis Misnensis.

SECTIO IIII De Comitum Palatinorum Rheni dignitate, ex Huberto iterum Thoma Leodio.

NOn solum autem suprema Comitum Palatinorum dignitas apud Pipinos, et Caroli Magni postertatem permansit: (inquit iterum [Note: p. m. 16.] Hubertus Thomas Leodius) verum etiam Vicariatus sublimitas etiamnum hodie perdurat: quae fere eadem est. Vt enim praesens Imperator Comiti Palatino negotia disponenda permittebat: ita absens omnia committebat, vicesque suas prorsum commendabat. Quapropter inde effectum est, si contingat Imperatorem trans Alpes aut Pyraeneos montes commigrare, vt illico quidquid est rerum Imperialium citra montes, ad Comitis Palatini curam pertineat: et Vicarius Imperii appelletur: mortuo vero Imperatore, et alio nondum electo aut suffecto, Comes Palatinus ad Rhenum, et ea, quae sunt Iuris Sueuici et Franconici, caussa et ratione Palatinatus, singula quaeque administrat, et disponit. Et quod magis est, tanta etiam est, et semper fuit Comitum Palatinorum excellentia, vt Imperialis Maiestas, si qua controuer sia illi cum quopiam existat, sub Comite Palatino iudicium subeat, vt aperte Bulla Aurea Caroli IIII Imp. [Note: Cap. V §. III.] declarat. Et hinc factum nemo dubitet, quum de constituendis Principibus Electoribus ageretur, primas


page 142, image: cs142

partes Comiti Palatino attributas, vt excellentissimo ex Caroli Magni progenie Principi: quas postmodum idem Carolus IIII Bohemiae Regi adscripsit, et assignauit, volens consulere posteritati suae. Tanta autem semper apud veteres Comitum Palatinorum ratio, honor et reuerentia habita fuit, vt mortuo Henrico Comite Palatino Rheni, Henrici [Note: Leodius habet: Henrici Superbi filio. Quod cum perperam dictum sit, Pareus hic correxit, et pro Superbi cognomento Leonis substituit.] Leonis filio, vnica relicta filia, quam Otho Dux Bauariae, et Comes a Scheyrnin vxorem duxit, Comitis Palatini titulo is Elector habitus sit, licet vtrunque Principatum possideret.

Atque haec hactenus de priscis illis Comitibus Palatinis, ex Huberti Thomae Leodii Annalibus breuiter delibauimus. De gentis enim et dignitatis Palatinae primordiis plura mihi tacenda sunt, quam dicenda: nisi velim post Nobilissimum Virum, Marquardum Freherum, Iliadas condere, quod mei hoc loco instituti non est. Singulari volumine Freherus ista edidit, vt proinde non operae sit actum agere, cum liber in promptu sit, et omnium manibus teratur. Animus meus est, vitas eorum potissimum Principum compendio describere, qui post illam Palatinae et Bauarica: familiae coniunctionem, rerum in Electoratu Palatino potiti sunt.image: cs143

HISTORIAE PALATINAE LIB. IIII De Comitibus Palatinis Rheni ex familia Wittelspachia ab Othen Illustri vsque ad Rupertum Imperat.

SECTIO I De Othone Illustri et Ludouico Seuero, Comitibus Palatinis Rheni.

OTHO, cognomento Illustris, Ludouici Buariae Ducis filius, Othonis Wittelspachii nepos, Comes Palatinus Rheni, primus Elector ex hac familia, a Friderico II Imper. praefectutam Palatli Rhenani accepit: posteaquam vxorem duxit Agnetem, filiam Henrici vltimi Comitis Palatini Rheni. Postea tamen a Gregorio IX Pontifice Romano ingentibus illectus muneribus in Fridericum II Caesarem conspirauit. Quapropter in connentu Egrano, anno Christi MCCXXXVIII perduellionis, et laesae Maiestatis accusatus est. Verum is nec minis, poenarumue et periculorum imminentium denunciatione abstrahi


page 144, image: cs144

ante a Pontificibus Romanis potuit, quam et Pontificiae imposturae, et fictae in Fridericum II Imp. criminationes detectae fuerunt: vt prolixius exponit Auentinus [Note: Annal. Boic. l. VII p. m. 672 sq.] Postea autem cognita Pontificum Romanorum fraude, cum Imperatore Friderico II et Caesare Conrado in gratiam rediit, eosque summa et perpetua fide, atque obsequiis prosecutus est. Ideoque ab Innocentio IIII Pontifice, et Episcopis quibusdam, praesertim Reginoburgensi Alberto, Conrado Frisingensi, Philippo Iuuauensi, excommunicatus, sacerdotibus et monachis multa damna intulit. Henricum Romanorum Regem, qui aduersus patrem Fridericum II Impcristas erigebat, Heidelbergae in custodia detinuit: qui postea in Apuliam vocatus, a patre Friderico II, et in vinculis maceratus, vitam miserabiliter finiuit.

Posteaqnam vero Otho, Palatinus Elector, vtrumque filium, Ludouicum Seuerum, et Henricum, Oetingae, maiorum more, armis exornasset, Henrico in Hungariam misso, ipse cum Ludouico filio, natu maiore, Landshutam repetiit, vbi cum tertium diem ante Kal. Decembris, cum vxore, et liberis, hilarem traduxisset, noctu subito exspirauit, anno Domini M CC LIII, sepultus in coenobio Schirensi.

Ab hoc Othone Bauariae Duce, qui Princeps per connubium Electuram Palatinam in gentem Bauaricam intulit, omnes insequentes Palatini Electores in hunc vsque diem ordine descendunt.

Reliquit ex Agnete vxore, duos filios, LVDOVICVM Seuerum, et HENRICVM; qui Bauariam diuisere in Superiorem et Inferiorem: cum antea inaudita fuissent haec nomina. Reliquit etiam duas filias: ELISABETHAM, quae Conrado IIII Caesari, et Regi Hierosolymorum elocata, post eius mortem secundis nuptiis iuncta fuit Meinhardo Comiti Goriciae, magni animi femina, denata anno Domini M CC LXX. Alteram SOPHIAM, singularis


page 145, image: cs145

sapientiae ac pulchritudinis virginem, a fratribus Gebhardo Hirspergensium Comiti desponsatam: ex qua natus Gebhardus ab Hirsperg, vltimus laudatissimae suae gentis, qui et auitam arcem, ac totum Comitatum Hirspergensem, obtulit ecclesiae Aychstadianae. Mortuus in arce Hirspergensi, ex qua Rebdorffium auectus, ibi in media ecclesia honorifice tumulatus est, anno Domini M CCC V.

LVDOVICVS, cognomento Seuerus, aliis Senior, dictus, (natus ex Othone Illustri, vtriusque Bauariae Duce, et Agnete, Henrici Saxonis, et vltimi Palatini filia, quae Palatinatum Rheni Othoni attulit) patri defuncto in Electoratu Palatino successit, anno Domini MCCLIII, aetatis suae [Note: Pro vero scilicet Auctor sumit, Ludouicum natum esse A. CIC CC XXIX. Id quod et alii volunt, Auctor nimirum chron. Augustens. p. m. 371. Auentin. l. VII p. 695, Brunner. l. XIIII p. 679 Tom. III annal. Boic. Tolmid. histor. Palat. Mst. p. m. 49.] XXIIII, familiae Wittelspachiae secundus Archidapifer Imperii. Is maxima fuit cum apud ipsos Caesares, tum summos Imperii Proceres auctoritate. In diuisione Bauariae cum fratre Henrico obtinuit superiorem Bauariam, cuius vrbes primariae sunt: Monachium, Wasserburgum, Ingolstadium, vna cum Praefectura Ratisponensi. Praeter parem Bauariae partem, Palatinatum insuper Rhenanum iure quodam singulari praecipuum habebat, et huius priuilegio Electoratum, vtrumque feudum insigne Imperii, et iure tali fundatum. Etsi enim Henricum fratrem, eiusque procuratores, ab electionis vsu, in creando et Richardo et Rudolfo Regibus, non remouit, aut exclusit; ipse tamen propter praerogatiuam aetatis, et Palatinatus possessionem, de iure verus et primarius Elector fuit, collatisque in sese ceterorum Electorum suffragiis, Rudolfum Habspurgensem Comitem in Romanorum Regem solemniter elegit. Et haec est nobilis illa electio, de qua praeter alios ita eleganter scribit delicium illud Musarum, Iustus Lipsius in praesat. Poliorcet. [Note: Pro vero scilicet Auctor sumit, Ludouicum natum esse A. CIC CC XXIX. Id quod et alii volunt, Auctor nimirum chron. Augustens. p. m. 371. Auentin. l. VII p. 695, Brunner. l. XIIII p. 679 Tom. III annal. Boic. Tolmid. histor. Palat. Mst. p. m. 49.]


page 146, image: cs146

Huic Ludouico (inquit) cognomine Seuero, duo peculiaria, et rara ad, laudem fuerunt. Prius, quod in ea dignitate probitas et sapientia eius pariter sic enituit, vt in caligine summa temporum, et desperatione Germaniae, solus a Collegis-ius acceperit legendi Imperator is, et per cum res labentes aut lapsas restituendu. Fecit, prudentius nescio, per an felicius; cum eius voce ac renunciatione Rudolfus I ex Habspurgensi Comite sceptra Imperii suscepit, et fataliter deinde ad posteros transmisit. Alterum, quod eadem prouidentia rebus suis et genti priuatim decus intulit, ducta in vxorem Mechtilde, eiusdem Rudolsi filia, e qua mixtione, et velut insitione, omnes istae stirpes Palatinorum et Boiorum Principum fruticarunt.

Idem Ludouicus Seuerus, Elector Palatinus, castrum Fridburgum, pro defensione Ducatus Bauariae, contra Episcopum Augustanum, a fundamentis condidit. Anno M CC LXI aduersus Mareschallos Pappenheimios arma mouit: Weissenburgum, Nariscorum vrbem, cepit, diruit, exussit.

Post mortem Rudolfi Habspurgensis Imperatoris, fundatoris augustissimae Domus Austriacae, deliberatio de successore instituta fuit Francofurti Kal. Maii, anno M CC XCII In ea Moguntinus Elector, Gerhardus ab Eppenstein, cum Collegis fraude ademptum ius suffragandi in sese omne transtulisset, vno Ludouico Seuero, Septemuiro Palatino aduersante, qui inclinabat ad Albertum Austriacum, Rudolsi filium: praeter omnium spem et exspectationem, Imperatorem renunciauit Adolfum Comitem Nassouiensem, ob nobilitatem quidem generis, et editum bellicae virtutis sub Rudolso Imp. specimen, non indignum Imperio: sed ad cetera imparem prorsus: quod alio nullo consilio factum esse docuit euentus, nisi vt Moguntini, et ceterorum e sacro ordine Collegarum consiliis res Imperii administrarentur. Totus enim ex Episcopis Adolfus Nassouius pependit, ita vt ne hisceret quidem, nisi ad illorum oscitationes. Odium ex incitatione horum Adolfus Nassouius Imp. in Ludouicum Seuerum Electorem


page 147, image: cs147

Palatinum tam hostile concepit, vt hic, dum in viuis esset, vti placato illo nunquam potuerit. Liberos tamen Ludouici Adolfus in gratiam recepit: et vni ex illis Rudolfo filiam in VXOrem, firmandae amicitiae caussa dedit. Tentauerat tamen Ludouicus Elector Palatinus pacem componere inter Adolfum Nassouium, et Albertum Austriacum, sed re duntaxat inchoata, nec dum confecta, Ludouicus Septemuir Palatinus morbo correptus, Heidelbergae in eodem, quo in lucem editus fuerat, cubiculo, exspirauit, Kalend. Febr. anno Domini [Note: Ita, et quidem rectius, Andreas Presbyt. Ratisb. chron. p. m. 31, Auentinus l. VII p. m. 723, Tolmidas hist. Palat. Mst. p. m. 61, Adlzreitterus P. ll. XXV p. 693, Sigism. a Bircken spec. honor. Austriac. l. II c VIp. 210, Buckisch. hist. geneal. Palatino-Bau. prooem. §. VIII p. 8. Henricus Rebdorfensis contra, annal. p. m. 411 aliique sequentem, qui XCV fuit, habent: quos sequitur Tolner. histor. Palat. c. XIX p. 417 et in addition. p. 19.] M CC XCIIII, aetatis LXV, potestatis XL.

Coniuges habuit tres. I MARIAM Brabantinam, ex Illustrissima Brabantinorum Principum stirpe, et Thuringiae Hassiaeque regulis ortam; quae patrem habuit Henricum, cognomento Magnanimum, Brabantini nominis II, auum Henricum I, ac deinceps alios Brabantinae terrae nobilissimos dynastas, vsque Godefridum Barbatum tritauum, primum Brabantiae Ducem. Mater Maria, natae cognominis, Philippi Caesaris ab Othone Wittelspachio caesi filia, prima Henrici Magnanimi, Brabantini Ducis, coniunx. [Note: Raderi sunt, quae hie sequuntur, habenturque Bauar. Sanctae P. II p. 296 sq.] MARIA ergo, Mariae Philippicae filia, nupta Ludouico Seuero, Praefecto Praetorio ad Rhenum, Boiorum Duci, patri Ludouici Imperatoris, Othonis Electoris Palatini silio, Ludouici nepoti, pronepoti Othonis Wittelspachii, cognomento Maioris, primi Boiorum Ducis. Nouam nuptam Ludouicus Seuerus, Elector Palatinus, Werdeae Sueuorum collocat, quam hodie Donavverdam vocamus, quae id tempor is Boio per Conradum,


page 148, image: cs148

olim Hierosolymorum et Siciliae Regem, centum viginti octo millibus aureorum, cum aliis oppidis, foris, et pagis, oppignerata parebat. Ipse inteim in Rheno, foedere cum ciuitatibus contra praedones inito, forsiter fecit, latronumque receptacula exscidit, captos veloccidit vel infugam coniecit, pacem Rheno, viatori securitatem peperit. Agebat tum sextum et vigesimum annum, Ludouicus Seuerus, Elector Palatinus, floremque aeui maximis rebus gerendis consecrabat. Cum ecce tibi draco Orcinianus venenum suspicionum euomit in sinum Ludouici, et iuuenem aetate florentem, et rebus gerendis maxime intentum, in insidias praecipitauit. Fons mali ab errore tabellarii promanauit. Is ab coniuge Ludouici Verdeae binas litteras acceperat, alteras atra cera signatas, dynastae Ruchoni, seu Hirsuto destinatas; alteras rubra cera, Ludouico marito tradendas. Internuncius ordinem epistolarum inuertit, et illas Ruchoni instcriptas, Ludouico porrexit, qui sententiam epistolae non assecutus, vt est improba suspicio, arbitratus est, erotica contineri. Ergo primus errorem tabellarius, velut leno et perductor, ferro obtruncatus, luit: Princeps ipse minarum plenus, ardensque ira, ab Rheno citatis equis, paucis comitatus, maximis itineribus Donavverdam aduolat, vindictaeque imminens, praeter omnium exspectationem, vxori infestus adest. Ardebant oculi, pallebat vultus, totoque ex ore furor eminebat, trepidabat familia, haerebat coniunx, Regina soror Principis attonita mirabatur, quid tandem frater moliretur: exspectabant omnes, quo tandem progressurus, aut in quens tam atrox tempestas eruptura esset. Obuium arcis prafectum per satellitem extemplo interficit: tum corripi vxorem Mariam Brabantinam iubet: et: Haeccine fides, inquit, est tori? Dum ego absens in castris ab latronibus purgo prouinciam, tu hostem, in arcem, in domum, in cubiculum, in lectum accersis? ac regiam stirpem tutam iuxta ac meam tam foedo flagitio contaminas? Quid tibi cum Ruchone negotii? ( "Rucho Comes Siluestris fuit ex Othonis Wittelspachii stirpe, qui Philippum Caesarem interfecerat" ) an vti maiores illius Caesarem tn lecto decumbentem domi suae impio ferro conciderunt, ita me


page 149, image: cs149

tu per nepotem eius adulterum tecum in toro decumbentem, Aegistaeo ritu, tanquam altera domi suae Clytemnestra Agamemnonem inter hostes tutum interficias? anteuertam parricidium. I lictor, ferrum expedi, corripe adulteram, feri sceleratum caput. Hic Mariam, omnia, excusantem, et Diuum hominumque fidem implorantem, testantemque suam innocentiam, surdus tamen reiicit, vti nec quicquam vel lacrimae coniugis innocentis, vel familiae trepidantis metus, vel sororis Reginae Elisabethae ad fratris pedes iacentis preces proficerent. Orabat haec Ducem, ne tam praecipiti ira in caedem rueret insontis: daret spatinm animo: omnia postero die iustius executurum. Sed clausae erant aures obstrepente ira, vindicem suppliciorum exequi iubet imperium, qui lamentante tota domo, Principem feminam, ab omni ftagitio alienam, et prorsus insontem, gladio percutit, et caput ab ceruicibus amputat. Funere postmodum ad S. Crucis Werdeae condito. Epitaphios talis est:

ANNO. DOMINI [Note: In hoc annorum numero occurrit error. Maria namque mortem subiit XV Kal. Febr. A. CICC LVI, vt disertis verbis testatur auctor chron. Augustens. p. m. 378. Add. Andr. Presbyt. de monast. Bau. p. m. 87, Auentin. l. VII annal p. m. 697, Gervold. geneal. generat. XVIII.] CIC CC LXVI. XV. KAL. FEBR. IN. CASTRO. VVERD. MORTVA. EST. DOMINA. MARIA. DVCISSA. BAVARIAE. FILIA. DVCIS. DE. BRABANT.

Nec facinus Ludouici Electoris hic stetit. Helicam Brennebergiam, nobilem egynaeceo virginem, tanquam consciam, pugione traiicit; tandem omnes egressa limites saeuitia, aulae praesidem, clarissimam et innocentissimam matronam, ex alta turris arce praecipitem deturbari imperat. Ita quinque funeribus irae litatis, furor indignantis resedit. Rucho errore cognito, Principisque caede monitus, prouincia excessit, vbique suam et Mariae caesae innocentiam lacrimis, verbis, et tabulis, contestatus, ita caussam omnibus probauit, vt ipse Ludouicus, posteaquam ira mente decesserat, magnitudinem facinoris sera astimatione perspiceret,


page 150, image: cs150

sanguineque vxoris cruentus vehementer erubesceret. Male nempe (inquit Q. Curtius [Note: l. VIII c. II n. I.] de caede Clyti) humanis ingeniis natura consuluit, quod plerunque non futura, sed transacta perpendimus. Ergo funere --- Werdeae condito, Ludouicus Seuerus, Elector Palatinus, Romam, vt aegro animo medicinam quaereret, profectus, facinus apud Pontificem Alexandrum IIII edidit, pacemque numinist, et delicti veniam exorauit. Ad placandam etiam sibi Mariae animam, et parricidium expiandum, iussus est religiosis S. Brunonis sodalibus domicilium ponere. Sed quia id genus hominum in Boica nullum erat, Cistertiensium contubernio amplum et nobile coenobium in Principis campo, (Fürstenfeld,) qui inter Augustam et Monachium est, condidit, praediis, et annuo victu auxit, quod hodieque floret. - [Note: Non ab re erit, adücere, quae bis Raderus l. d. praemisit. Id, inquir, extra ordinem addo, quod in ordine tamen legi, sed primum vt mendo sam narrationem damnani: post vbi idem in antiquo epitaphio cognoui, lecotori subducendum non putaui. Add. Brunnerus, qui l. XIIII p. 789 T. III annal. Boic. ita sane, inquit, vetera monasterii Werdani monumentae soluta astrictaque numeris oratione testantur: quae vtcunque accipientur, producere, quam subducere aequius fuit. Et hinc plurimos videas, qui tanquam veram narrationem amplectuntur; non. Adlzr. solum P. I lib. XXIIII §. XVI p. 672, sed Spener. etiam fyllog. gen. p. m. 183; vt Buckisch. hist. gen. Palatino-Bau. prooem. §. VIII p. 10, taceam.] Aiunt etiam, Ludouicum, Electorem Palatinum, Ducem Bauariae, prima statim nocte, quae caedem secuta est, tantis curarum fluctibus agitatum, vti non solum somnum capere non posset, sed vrgentibus Mariae manibus adeo exagitaretur, vt qui iuuenili decoraque coma (septimum enim et vigesimum-agebat annum) barbaque florente, cum se cubitum contulisset, per noctem ita incanuerit, vti senem septuagenarium mane referret: - quod tamen plurimi vt mendosam narrationem damnant. In ipsa tamen facta caede Mariae nulla est dubitatio; sed in facti modo, numero caesorum, Ruchonis fide, nonnihil discrepat [Note: lib. VII annal. Boic. p. m. 697.] Auentini narratio.page 151, image: cs151

[Note: Rader. I. d. p. 300.] Lubet addere mantissae loco, nihil inter coniuges existere posse grauius, quam mutuae fidei diffidentiam, ex qua nascitur coniugum pestis suspicio, e suspicione obseruatio dictorum, factorum, nutuum omnium, e dubiis falsisque signis persitasio, ex hac caedes et parricidia. Nihil ago, nisi documentis ostendo, quibus erudiri possit orbis. Theodosius minor, Arcadii filius, Theodosii Magni nepos, Eudoxiam Augustam coniugem, ob pomum Paullino donatum ab societate tori seiunxit: Paullinum, vt alii tradunt, eadem noste occidit, vel in exilium deportari mandauit. -Otho III Imperator falso delatum Comitem occidit. -. Henricus II Imperator Kunegundis innocentiam ferroi ignique explorauit. Sed prope similis est et casus, et historia, quae apnd Freherum in vltimis paginis [Note: 18 scilicet et scq. appendicis.] de Orig. Palatin. volum. II legitur ex antiquo sacello exscripta de Genouefa, Ducis itidem Brabantiae filiae, Sigefrido Palatino nupta: quam Sigefridus nobilissimus Palatinus, (temporibus Hildolfi Archiepiscopi Treuirensis, qui mortuus scribitur ann. DCCLIIII) consilio et calumnia cuiusdam equitis, cui nomen erat Golo, voluit igni tradere. Omitto Iosephum Hebraem ab Aegyptia Potifaris vxore apud maritum accusatum, et in caueam compactum. Crispum ab nonerca sollicitatum, et ab Constantino patre mactatum. Idem docuere fabulae priscorum in Hippolyto de Phaedra. Sed nihil opus fictis narrationibus, vbi suppetunt verae, et nimium quam multae.

Scribunt, Ludouicum Seuerum, Bauariae Ducem, Electorem Palatinum Rheni, in coenobio Fürstenfeld, a se constructo, sepultum esse [Note: Henricus quidem Rebdorffensis, annal. p. m. 411, Andreas Presbyt. chron. Bau. p. m. 30 et 31, Trithem. chronic. Hirsaug. P. II p. 46 (vbi tamenperperam anno CICCC LXXXV mortuum refert) Auentin. lib. VII annal. p. m. 723, Witekind. histor. Palat. Mst. p. m. 12, Tolmid. hist. Palat. Mst. p. m. 61. Et id recte profecto. Qui monumento, quod illi Heidelbergae olim in choro templi Augustinianae domus positum fuit, ducti, in aliam propendent sententiam, et ibi conditum volunt, vt Spenerus syllog. geneal. p. m. 186, infirmo prorsus tibicine niti, infra docebitur.] : quanquam alii Heidelbergae in auditorio Theologico


page 152, image: cs152

monumentum eius ponant. [Note: Rader. l. d. p. 300.] Vno disticho canssa eiusdem conditi coenobii Furstenfeldiani aperitur, quod in eodem coenobio legitur:

Ad Hospites:

Coniugis innocuae fusi monumenta cruoris

Pro culpa pretium claustra sacrata vides.

Et de Conditore:

Boiorum clarus iacit haec fundamina Princeps,

In pretium culpae coniugis innocuae.

Altera coniunx Ludouici Seueri, Electoris Palatini, fuit ANNA, Ducis Glogouiensis in Silesia filia [Note: Puta Conradi, cognomento Parisiensis, qui patrem hubuit Henricum Pium, in proelio a Tataris caesum. Ceterum Ludouico Anna conuenit in manum anno CIC LX; quo vid. Auct. chronic. Augustens. p. m. 380, Trithem. chronic. Hirsang. P. I p. 604, Brunner. l. XIIII p. 807 T. III annal. Boic. fatisque functa est anno CICCC LXVIII. vid. Spener. syllog. geneal. p. m. 184 (ex quo loco alter p. 870, qua anno LXXV mortuam scribit, corrigendus) Buckisch. hist. geneal. Palatino-Bau. l. d. p. II.], ex qua LVDOVICVM filium genuit [Note: Natus is fuit anno CICC LXVII, Id. Septembr. vid. Stero p. m. 385, Adlzreitter. P. I l. XXIIII n. XXII p. 677. Vtrum in coniugio vixerit, dicere non habeo. Auctor noster quidem scribit, Elisabetham, Hungariae regis filiam, illum sibi desponsasse. Quo, vti videtur, veteres rythmos sequitur, imagini Ludouici olim adscriptos: quos vero erroris arguit, dum adducit, Tolmidas hist. Palat, Mst. p. m. 51. Auentinus l. VII p. m. 718 duxisse prodit Lotharingiae Ducis filiam, cui Gewold. generat. XVIII nomen dat Elisabethae; Buckisch. vero, l. d. p. II, Tolnerus etiam hist. Palat. c. XIX p. 413 qui tamen sua pro sententia falso citat Andream Presbyt.) Annae. Remomnem, nec immerito, in dubium vocat Brunner. l. XV p. 917 T. III annal. Boic. Connubii eius cum Lotharinga ante mensem non integrum initi Auentinus meminit: cuius ego nihil reperio. Quo anno dient obierit, similiter inter scriptores haud conuenit. Spenerus syllog. genealog. p. m. 184 et Buckisch. l. d. nescio qua auctoritate nixi, anno iam CICCC LXXXVII exstinctum scribunt. Contra Auct. chron. Austral. p. m. 325, Andr. Presbyt. p. m. 30, Gewold. generat. XVIII, et cum iis auctor noster Pareus, bienniopost demum, anno nimirum CICCC LXXXIX, exspirasse volunt. Quin Auct. histor. Austral. p. m. 336, Gerard. de Roo hist. Austriac. l. I p. m. 42, Adlzreitter. P. I l. XXV n. VIII p. 690, longius adhuc abeunt, et anno CICCC XC mortuum dicunt: quem annum imagini quoque eius adscriptum refere G. Tolmidas l. d. Ne dicam, quod Auct. chron. Elwang. p. m. 457 anno sequenti demum, qui XCI fuit, diem supremum clausisse, memoret. Satius enim est, vt fatear, mihi videri, proxime ad veritatem accedere, qui anno XC ex vulnere illum obiisse volunt. De cetero, praeter filium huncce, filiae etiam, cui Agneti nomen, ex Anna Glogouiensi Ludouicum patrem factum fuisse produnt Andr. Presbyt. p. m. 30 et Trithem. P. I chron. Hirsaug. p. 604.], cui [Note: Natus is fuit anno CICC LXVII, Id. Septembr. vid. Stero p. m. 385, Adlzreitter. P. I l. XXIIII n. XXII p 677. Vtrum in coniugio vixerit, dicere non habeo. Auctor noster quidem scribit, Elisabetham, Hungariae regis filiam, illum sibi desponsasse. Quo, vti videtur, veteres rythmos sequitur, imagini Ludouici olim adscriptos: quos vero erroris arguit, dum adducit, Tolmidas hist. Palat, Mst. p. m. 51. Auentinus l. VII p. m. 718 duxisse prodit Lotharingiae Ducis filiam, cui Gewold. generat. XVIII nomen dat Elisabethae; Buckisch. vero, l. d. p. II, Tolnerus etiam hist. Palat. c. XIX p. 413 qui tamen sua pro sententia falso citat Andream Presbyt.) Annae. Remomnem, nec immerito, in dubium vocat Brunner. l. XV p. 917 T. III annal. Boic. Connubii eius cum Lotharinga ante mensem non integrum initi Auentinus meminit: cuius ego nihil reperio. Quo anno dient obierit, similiter inter scriptores haud conuenit. Spenerus syllog. genealog. p. m. 184 et Buckisch. l. d. nescio qua auctoritate nixi, anno iam CICCC LXXXVII exstinctum scribunt. Contra Auct. chron. Austral. p. m. 325, Andr. Presbyt. p. m. 30, Gewold. generat. XVIII, et cum iis auctor noster Pareus, biennio post demum, anno nimirum CICCC LXXXIX, exspirasse volunt. Quin Auct. histor. Austral. p. m. 336, Gerard. de Roo hist. Austriac. l. I p. m. 42, Adlzreitter. P. I l. XXV n. VIII p. 690, longius adhuc abeunt, et anno CICCC XC mortuum dicunt: quem annum imagini quoque eius adscriptum refere G. Tolmidas l. d. Ne dicam, quod Auct. chron. Elwang. p. m. 457 anno sequenti demum, qui XCI fuit, diem supremum clausisse, memoret. Satius enim est, vt fatear, mihi videri, proxime ad veritatem accedere, qui anno XC ex vulnere illum obiisse volunt. De cetero, praeter filium huncce, filiae etiam, cui Agneti nomen, ex Anna Glogouiensi Ludouicum patrem factum fuisse produnt Andr. Presbyt. p. m. 30 et Trithem. P. I chron. Hirsaug. p. 604.] Elisabetha Hungariae Regis filia desponsata erat. Sed Ludonicus Norimbergae in quadam hastarum concursione, (hastiludium alii vocant) lancea Cratonis Comitis Hohenloensis perfossus interiit, anno Christi [Note: Natus is fuit anno CICC LXVII, Id. Septembr. vid. Stero p. m. 385, Adlzreitter. P. I l. XXIIII n. XXII p 677. Vtrum in coniugio vixerit, dicere non habeo. Auctor noster quidem scribit, Elisabetham, Hungariae regis filiam, illum sibi desponsasse. Quo, vti videtur, veteres rythmos sequitur, imagini Ludouici olim adscriptos: quos vero erroris arguit, dum adducit, Tolmidas hist. Palat, Mst. p. m. 51. Auentinus l. VII p. m. 718 duxisse prodit Lotharingiae Ducis filiam, cui Gewold. generat. XVIII nomen dat Elisabethae; Buckisch. vero, l. d. p. II, Tolnerus etiam hist. Palat. c. XIX p. 413 qui tamen sua pro sententia falso citat Andream Presbyt.) Annae. Remomnem, nec immerito, in dubium vocat Brunner. l. XV p. 917 T. III annal. Boic. Connubii eius cum Lotharinga ante mensem non integrum initi Auentinus meminit: cuius ego nihil reperio. Quo anno diem obierit, similiter inter scriptores haud conuenit. Spenerus syllog. genealog. p. m. 184 et Buckisch. l. d. nescio qua auctoritate nixi, anno iam CICCC LXXXVII exstinctum scribunt. Contra Auct. chron. Austral. p. m. 325, Andr. Presbyt. p. m. 30, Gewold. generat. XVIII, et cum iis auctor noster Pareus, biennio post demum, anno nimirum CICCC LXXXIX, exspirasse volunt. Quin Auct. histor. Austral. p. m. 336, Gerard. de Roo hist. Austriac. l. I p. m. 42, Adlzreitter. P. I l. XXV n. VIII p. 690, longius adhuc abeunt, et anno CICCC XC mortuum dicunt: quem annum imagini quoque eius adscriptum refere G. Tolmidas l. d. Ne dicam, quod Auct. chron. Elwang. p. m. 457 anno sequenti demum, qui XCI fuit, diem supremum clausisse, memoret. Satius enim est, vt fatear, mihi videri, proxime ad veritatem accedere, qui anno XC ex vulnere illum obiisse volunt. De cetero, praeter filium huncce, filiae etiam, cui Agneti nomen, ex Anna Glogouiensi Ludouicum patrem factum fuisse produnt Andr. Presbyt. p. m. 30 et Trithem. P. I chron. Hirsaug. p. 604.] M CC LXXXIX.page 153, image: cs153

Tertia vxor Ludouici Seueri fuit MECHTILDIS Habspurgica, Rudolfi Habspurgici Imp. filia, [Note: Ductia Aquisgrani, anno CIC CC LXXIII. v. Trithem. chron. Sponheim. p. m. 288 (qui tamen, dum P. II chron. Hirsaug. p. 29 anno LXXV id factum scribit, sibi contrarius est) Sigism, a Bircken spec. honor. Austr. l. I c. IX p. 83 et c. XVI p. 140 et 141. Mortua anno CIC CCC IIII. vid. Auentin. l. VII p. m. 738, Brunner. l. XV p. 996 T. III annal. Boic. Sigism. a Bucken. l. d. p. 140, 141, Spener. syllog. geneal. p. 184, Buckisch. l. d. p. III.] ex qua plures liberos peperit:

RVDOLFVM primogenitum, Electorem Palatinum Rheni, qui in eleclione Imperatoris Fridericum Pulchrum, Austriae Archiducem, praeterito fratre Ludouico Bauaro, elegit: quamobrem a fratre Palatinatu expulsus, in Anglia exulauit.

Secundogenitum LVDOVICVM Bauarum, Iuniorem cognomine, IIII cius nominis Imperatorem, Friderici Pulchri Austriaci competitorem.page 154, image: cs154

MECHTILDIN filiam dehinc tertio peperit Ludouicus Seuerus, vxorem Othonis Luneburgici.

Et ANNAM filiam quarto, vxorem [Note: Auentino aliisque AGNETEM. Quae vero non Rudolfo, Alberti Saxonis filio, sed Henrico, Hassiae Landgrauio nupsit. Vid. Auentin. l. VII p. m. 724 et 728. Sigism. a Bircken specul. honor. Austriac l. I c. XVI p. 141, Adlzreitt. P. I. l. XXV p. 68 r, Lairitz. palmeti historico - genealog. c. III §. II p. 122, Buckisch. hist. genealog. Palatino-Bau. prooem. c. §. VIII p. 11.] Rudolfi, Ducis Saxoniae, Alberti filii.

Tertiam itidem filiam, cuius nomen ignoratur, quae monialis Vlmae facta, illic decumbit.

Ludouico filio Bauariam, Rudolfo vero primogenito Palatinatum cum Electoria dignitate, et parte Ducatus Bauariae donare voluit, hac adiecta conditione, vt vicissitudinario iure eandem Electoriam dignitatem possiderent. Quod obtinere non potuit. Neque enim Imperii Principes, et subsequentes Imperatores ferre voluerunt, tantam auctoritatem et dignitatem, quae solis Comitibus Palatinis debebatur et ad eos pertinebat, a quopiam, quam qui Comes Palatinus, Palatinatumque possideret, vsurpari aut vindicari. Quod ipsum Carolus IIII Imp. postmodum Norimbergae publico iudicio, assidentibus omnibus Electoribus, declarauit, et edicto cauit: Ne quis ad Electoriam et Archidapiferi dignitatem ius sibi vindicare praesumeret, nisi qui prius Palatinatum ipsum iure obtinuisset [Note: Vid. Cod. Diplom. Palatin. n. CXXXIX p. 90, vbi id habetur. Nec ab re erit, conferre, quae pracedunt, diplom. n. CXXXVII et CXXXVIII, p. 89.]. Et hinc factum, vt Comites Palatini continua serie multos Reges Romanorum, siue Imperatores, sine Ducum Bauariae, aut quorumcunque aliorum contradictione, elegerint, et suis suffragiis ad Imperiale culmen promouerint.

Ex his duobus fratribus, Rudolfo et Ludouico, disiuncta haec inclita gens Palatina fuit, et diuersae quasi familiae prodierunt: quarum quae a Rudolfo descendit, Electoralem dignitatem, et Palatinatum


page 155, image: cs155

Rheni, vicinasque ditiones, continua quadam serie, possedit. At ex Ludouico, Romanorum Imperatore prognata, maximam Superioris et Inferioris Bauariae partem obtinuit.

SECTIO II De Comitibus Palatinis Rheni, a Rudolfo I vsque ad Rupertum Imperat.

RVDOLFVS I patri Ludouico Seuero in Septemuiratu Palatino successit, anno Domini MCCXCIIII, aetatis XX. [Note: Quippe natus A. CIC CC LXXIIII. Auentin. l. VII p. m. 708 et 724.]

Pro socero Adolfo aduersus Albertum Austriacum fortissime pugnauit: haud tamen secunda fortuna. Defuncto namque Rudolfo I Habspurgensi Imp. filius eius Albertus, ab Electoribus Imperii ob absentiam in electione praeteritus, et in locum eius Adolfus Nassouius, socer Rudolfi Electoris Palatini, Francofurti in Romanorum Regem electus est. Cum vero Rex Adolfus Nassouius postea cognouisset, Electores, Moguntiam indicto conuentu, Albertum eo vocatum, in Romanorum Regem eligere constituisse, eius conatum impediturus, Rufacum, Alsatiae vrbem, quam oppugnabat, obsidione soluit, et Spiram ducit: rei et conuentus Electoralis exitum opperiturus. Ad eum interim cum copiis confluxere, Rudolfus Comes Palatinus Rheni, Otho Bauariae Dux, et vrbes Imperiales, Wormatia, Spira, aliae. Electione ergo facta, et absoluta, Albertus Austriacus Moguntia soluens, Adolfo Nassouio obuiam procedit, et pugna acriter commissa, ambo Reges Romanorum forte fortuna inter sese congrediuntur, et prior Adolfus magna animi vi Albertum adortus: Hoc in momento (refert) Imperium pariter et vitam mihi trades. Hoc vero in Dei Opt. Max. situm esse potestate, subinfert Albertus, et grauissimo vulnere pariter in facie inflicto, ex equo proturbar,


page 156, image: cs156

qui deinde ab alio quodam vulnere collo inflicto, demum occisus est. Sic finita pugna, fuga fit, et praeter occisi Regis Adolfi Naslouii filium, ipsumque Adolfum, sexaginta illustres Comites et Barones occubuere. Otho, Bauariae Dux, qui Adolfo Nassouio auxiliari manu succurrerat, tribus vulneribus sauciatus, vix mortem euasit. Rudolfus, Elector Palatinus, Adolfi Nassouii gener, cum paucis Wormatiam vix fuga elapsus, vitam seruauit. In loco commissae pugnae monumentum extat, murus quadratus cum imagine crucifixi, et hac inscriptione: ANNO. M CC XCVIII. ADOLFVS. A. NASSAVV. ROM REX INTERFICITVR. APVD. GELLINHEIM.

[Note: Ne quem Auctor heic turbet, notandum, I, haud adeo multis ab imperata A. CIC CC XCVIII victoria diebus Albertum iam Francofurti Principibus quos conuocarat, Electoribus electionem viuo adhuc Adolfo factam renunciauisse, et omnibus deinde suffragiis denuo Caesarem designatum fuisse. 2, Rudolfo Electori vero biennio post demum ob res nouas bellum intulisse. Quae cum ita sint, non ab re erit, actorum seriem ordinarius paullo, pleniusque explicare. Rudolsus scilcet, studio matris intercedentibus etiam aliis Principibus, cum Alberto ante in gratiam redtit, quam is Francofurti, plena, Electoribus potestate permissa, imperio se abdicauit: ibique non praesens solum fuit, et vna cum ceteris Albertum elegit, ac deinde Aquas Graneas ad coronam regni capiendam deduxit; sed non multo post etiam conuentui Ordinum Norimbergae, habito interfuit. Adeoque in obsequio fideque Caesaris perstitit, donec A. CIC CCC a Moguntinensi, Alberto ob repetita vectigalia infenso, et, pertractis in societatem Treuirensi et Agrippinate Archiepiscopis, res nouas moliente, ad caussae cognitionem euocaretur. Paruit namque, et, reiecto matris consilto, foedus cum eis fecit. Quo quidem maximis se proninciamque difficultatibus implicuit. Albertus enim comitiis de capite suo dignitateque actis excitatus, illico Rudolfum Augustensium et aliorum imperii ciuium viribus inuadit, et, palam testatus, quicquid Caesarum ille beneficio possideret, ad imperium se retracturum, compluribus oppidis exuit, Neofore in Nariscis, Lauinga, Donawerda, cuius castrum iussit exscindi, Schwabeccio, Schongauia, ceterisque, quae Conradinus Ludouico Seuero partim dono, partim pretio conoesserat. Vt de damno, quod Palatinatur Rhenano intulit, taceam. Rudolfus prope iam bello exhaustus, quum ab omnibus desertum se videret, pacem et veniam supplex petit, et tandem interuentu matris impetrat; numerata quidem satis magna, pecunia: mox vti aes alienum exsolueret, pecuarium censum, quem vulgo Klauensteuer, id est, vngularem exactionem vocabant, rem antehac inusitatam, indicit. Conf. Auentin. l. VII p. 735 sq. Gerard. de Roo hist. Austriac. l. II p. 61 sq. Sigisin. a Bircken. spec. honor. Austriac. l. II c. VII p. 220 sq. et c VII p. 223 sq. tum et Brunner. l. XV p. 991 sp. T. III annal. Boic. et Adlzreitt. P. I l. VVI p. 700.] Hac clade irritatus Rudolfus, Elector Palatinus Rheni, cum Episcopis, Moguntino, Treuirensi, et Coloniensi, foedus


page 157, image: cs157

contra Imp. Albertum Austriacum fecit. Id cum resciuisset Albertus, magnum ex Austria et Sueuia producens exercitum, de improuiso ditionem Palatini Electoris inuasit, misereque deuastauit: tandem Rudolfum Electorem supplicem in gratum recepit. Obtenta vero hac victoria, quamuis ante eam in Romanorum electus esset Regem, absentibus Electore Treuirense et Palatino, Francofurtum concessit, et Electoribus Imperii conuocatis, solenniter Imperatoriam resignauit Maiestatem, ab omnibus nempe, et communi voto eligi desiderans. Electione igitur noua instituta, priori confirmata, Albertus Aquisgrani vsitatis caerimoniis coronatus est.

Alberto postmodum Imp. a Ioanne fratris filio, perfidiose ex insidiis, an. M CCC VIII, obtruncato: Rudolfus Elector Palatinus expeditioni, quam Henricus VII Lucelburgensis Imperator (Alberti successor) in Italiam contra Vrsinos suscepit, interfuit, eiusque virtus in proeliis cum Vrsinis habitis maxime enituit.

Tandem per Ludouicum Bauarum Imperatorem, fratrem suum, e Palatinatu pulsus, omnibusque bonis et dignitate spoliatus, [Note: Ita quidem nonnullos veterum aeque aec reeentiorum loqui videas. Putarim tamen, Ludouicum Rudolfo non tam imminuisse, quod sibi suffragium in electione denegarit, quam quod post reconciliationis gratiam, sub dissimulato odio hostilem animum ad vltionem seruarit, ac, Leopoldo Austrio Bauariam deuastante, ex legibus foederis adesse contemserit. v. Nicol. Burgund. hist. Bau. l. I p. m. 22 sq. Tolner. hist. Palat. c. III p. 98.]


page 158, image: cs158

eo quod ei suffragium suum in electione, post Henrici VII Imp. obitum, denegauerit, et Friderico Pulchro Austriaco dare maluerit, [Note: Rudolfus quo se metu fratris proripuerit, scriptores inter haud conuenit. Plerique in Angliam fugisse referunt, vt Trithem. chron. Duc. Bau. p. 111 et 113, chron. Spanhem. p. m. 305 et chron. Hirsaug. P. 11 p. 137 et 146, Auentin. l. VII p. 749, Munster, cosmograph. l. III de Germ. c. CCCLXI p. m. 884, Thom, Iordan. adnot. ad Dubrau. hist. Boiem. l. XX lit. f. p. m. 196, Witekind. hist. Palat. Mst. p. m. 12, Auctor noster Pareus tum hic, aliisque supra locis, tum medulla hist. prof. p. 757, Bircken. spec. hon. Austriac. l. III c. III p. 279, Spener. syllog. geneal. p. m. 185 et 186, Lairitz palmeti hist geneal. tab. III et IIII §. III p. 122, Buckisch. histor. geneal. Palatino-Bau. P. II c. 1 §. III p. 4, Tolner. hist. Palat. c. II p. 47, c. III p. 98, c. XIX p. 418, Ludewig. German. Princip. l. IIII c. I. XVII p. 100. Contra alii vel in Morauiam, vel Austriam fuga elapsum volunt. Andreas certe Presbyt. chron. p. m. 34 memorat, famam fuisse, quasi in Morauiam se receperit. Nauclerus vero chronogr. vol. III generat. XLIIII a C. N. p. m. 375 col. 2 in Austriam se Rudolfum proripuisse scribit. Vtrorumque coniectura cum anceps sit, audire iuuabit Nicol. Burgundum hist. Bau. l. I p. m. 26 Anglia an Austria exsulem receperit, inter dissentientes anceps coniectura eit. Sagaciores tamen in Austriam proiiciunt, quo uxorem liberosque fuga detulerat. Sed parum resert, quo deuenerit, haud multo post contabuisse constat praesentis fortunae aegritudine confectum.] fugit in Angliam, vbi post triennium admodum inops, in exsilio ex hac miseriarum valle decessit, anno Domini M CCC XIX.page 159, image: cs159

Vxor [Note: Mechtildin A. CIC CC XCIIII Rudolfo nupsisse scribunt Auentin. l. VII p. m. 726, Brunner. l. XV p. 952 T. III annal. Boic. Adlzreitter. P. I. XXV p. 693, et mense quidem Octobri, nuptiarum sollemnibm Norimbergae celebratis. Nec abit Auctor chron. Erwang. p. m. 457, nisi quod IIII Non. Septembr. caerimoniis genialibus diem det. Quos, quum temporum rationibus conuenienter scribant, non possum quin sequar, deseramque, quem Tolnerus sequitur, Henricum Rebdorffensem, qui A. CIC CC XCV, die Aegidio sacra, Norimbergae Rudolfo in manum conuenisse scribit, annal. p. m. 411. Vtrum vero in Austria, vt Auctor heic et supra l. II sect. III p. 75 vult, exulans obierit illa, dubium est. Nauclerus sane gener at. XLIIII p. m. 375 col. 2 prodit, marito mortuo vna cum filiis Heidelbergam concessisse. Rudolfo, inquit, mortuo vxor nomine Metza cum filiis ad Heidelbergam oppidum declinauit. Ludouicus vero filiis, quia minores erant, tutor in Bauaria factus est. Hand absimiliter, licet de cetero rem turbet, Trithem. P. II chron. Hirsaug. p. 146, Mortuo tandem in exsilio Rudolfo, vxor eius cum paruulis suis ad regem Ludouicum, tunc apud Heidelberg commorantem, rediit, misericordiam filiis petiit et impetrauit. Ceterum ad annum illam CIC CCC XX prouixisse, colligere est ex tabulis pactionis inter Ioannem Comitem Nassou. et Rempubl. Spirensem eo ipso anno, circa diem, qui Gallo in fastis sacer est, factae, quarum nobis partem dat Lehmann. chron. Spirens. l. VII c. XXVI p. m. 672, ex eoque Tolnerus cod. Diplom, n. CXXIIII p. 84. Id vero cum ita habeat, simul sequitur, errare Spenerum syllog. genealog. p. m. 186, Lairitzium palmeti historico-genealog. c. III et IIII §. III p. 122 col. 2, Buckischium hist. genealog. Palatino-Bau. P. II c. I §. III p. 5 et si qui plures sunt, dum A. XV iam fatis functam scribunt, secundamque Rudolfo vxorem dant Mechtildin nescio quam gente Anglicam.] MECHTILDIS, filia Adolfi Nassouii Imperat. in Austria commorata + ibidem exulans obiit.

Ex hac Rudolfus [Note: Immo praeter hos LVDOVICVM etiam, cui parens Henrici Lutzelburgensis, Caesaris designati, filiam Mariam despondit. vid. Brunner. l. XV p. 10515 T. III annal, Boic, vbi diserte; Henricum, Caesarem designatum, antequam regiis insignibus ornaretur, Rudolfus Palatinus affinitate sibi iunxit, Maria eius filia Ludouico filio desponsa. Virgini XVI marearum argenti puri millia dos dicta. Ludouico nonnulla ad Rhenum oppida attributa. Id Ludouicus Rudolfi frater vt inconsulto se factum, et fraudi olim sibi futurum, ratum non habuit; eaque prima scintilla fuit odiorum, quibus per omnem fere vitam arserunt. Iisdem fere verbis repetit Adlzreitterus P. I. l. XXV p. 704. Exstinctum refert Brunnerus l. d. p. 1032 A. CIC CCC XII, sub id tempus, quo parens Rudolfus Henrico VII Caesari in Italia adfuit, et Guelfis intra munimenta reiectis victorem exercitum in vrbem deduxit. De cetero quum Adolfum Rudolfus ante filium sibi cognominem, Rudolfum scilicet II, vulgo Excum dictum, sustulerit, nescio, cur non primum illi Auctor heic dederit locum.] quatuor liberos progenuit; RVDOLFVM II, ADOLFVM Simplicem, RVPERTVM Rufum, Academiae


page 160, image: cs160

Heidelbergensis fundatorem, et filiam vnicam MECHTILDIM, Comitissam Spanheimensem. [Note: Coniugem Ioannis, Caeci vulgo et Nobilis dicti, ductam anno Domini CIC CCC XXX, defunctam anno CIC CCC LVII, vt ex Genealogia Comit. Spanhemens. Msta habeo.]

Hi filii eius Palatinatu spoliati non manserunt, sed in omne ius paternum et dignitatem successerunt, quos Ludouicus Bauarus Imperator plenissimam in gratiam receperat [Note: Defuncto scilicet Rudolfo non in gratiam solum tutelamque eos recepit, liberorumque instar pulcherrime habuit, sed in partem etiam prouinciarum, maxime Palatinatus Rhenani terras, statim immisit: quod sane inter alia velex ipsis Adolfi tabulis, [Gap desc: Greek words] illis et etiamnum superantibus, quibus ipsis Kal. Ian. A. CIC CCC XXIII Henrico Comiti Nassouio Dillenburgico Hayger et Eberspach beneficii siue clientelae titulo constr...auit [reading uncertain: page damaged] , colligere est. vid. Tolner. hist. Palat. c. II p. 38 et 47, tum Gundling. Otior. P. II c. IIII p. 155. Deinde post susceptum Romae diadema Imperii, Ticini A. CIC CCC XXIX, nouo clementiae documento, in omnia Principatus iura eos restituit, nihil moratus fraterna Rudolfi patris eorum odia. Prouincias namque paternas, sibique olim cum fratre communes in aequas distribuit partes, fraternis liberis optione data, quam vellent portionem eligere. Communem autem Septemuiratum sic partitus est, vt sui fraternique liberi, eorumque heredes alternatim in comitiis suffragia ferrent, nunc haec videlicet, nunc illa linea. Prima tamen Palatinis cederet electio, deinde perueniret ad Ludouicum et Stephanum, suos liberos; inde rursus ad fraternam lineam transitura. vid. Andr. Presbyt. chron, p. 34. Nicol. Burgund. hist. Bau. l. II p. m. 123, Adlzreitter. P. II l. II p. 40. De cetero non ab re fuerit, quae vtrique parti obuenerint oppida, castra et loca, nominatim adscribere, vt ea nobis enumerat Freherus adnot. ad Andr. Presbyt. p. m. 96. RVDOLFI nimirum filiis cessere, Caub, Pfaltzgreuenstein, Stalberg, Staleck, Brunshorn, Bacharach, Diepach, Stege, Mannebach, Heimbach, Trechtorshausen, Furstenberg, Richenstein, Stromburg, Altzey, Weinheim, Wachenheim, Wintzingen, Wolfsperg, Epstein, Erpach, Lindenfels, Rheinhausen, Heidelberg, Wissenloch, Obercheim castrum, Landersehre castrum, Thurn castrum, Steinsberg, Wellersau, Neuenstat, Hilerspach, Ogersheim cum pertinentibus, Hilpolstein, Lauff, Hohenstein, Herspruck, Hertenstein, Pegnitz, Velden, Plech, Franckenberg, Woldeck, Pressen, Kemnat, Arndorf, Eschenbach, Auerbach, Neitstein, Wedenstein, Neuemarck, cum marcha, Perngaw, Heimburg, Perg, Meckenhausen, Pfaffenhouen, Lauterhofen, Grunsperg, Sultzbach, Rotenberg, Hirschaw, Amberg, Nappurg, Neustatt, Stornstein, Murach, Viechtag, Neuburg, Wetterfeld, Rotingen, Nytenaw, Dreswitz, Peilstein, Segenberg, Waldaw, Stefening, Swartzeneck, Vlosburg, Barckstein, Weiden, Vollendrass, Luw cum pertinentus. LVDOVICO obtigere München, Vohburg, Siegenburg, Meynberg, Gerolfingen, Chesching, Neunburg, Fridberg, Mulhausen, Snaitbach, Schiltberg, Aichach, Srofenhausen, Moringen, Scwabeck, Landsperg, Lechsperg, Wolfratshusen, Toltz, Grunewald, Ayblingen, Valey, Schwaben, Wasserburg, Clingenberg, Hadmarsberg, Chuffstein, Aurburg, Rotenberg, Werberg, Chitzbuhel, Eds, Valckenstein, Dachaw, Heimhausen, Pawel, Widersberg, Murnaw, Roteneck, Reichershouen, Hochstetten, Hagel, Deuersberg, Peitengaw, Treusheim, Arensheim, Arensperg, Neunstat, Ingolstat, Alpen-Neuburg, Rayn, Gamersheim, Geisenfeld, Ebenhausen, Pfaffenhouen, Weilheim, Werd, Lauingen, Gundelfingen, Maenchingen, Vicedominatum in Monchen, Lengenfeld castrum, Calmuntz, Schmidmuln, Regenstauff, suburbium de Regenspurg, Weichs, Velburg, Leutzmanstein, Hembaur, Rietenburg, et iura in ciuitate Regenspurg, Tachenstein, Egersberg, Altmanstein, Holnstein, Vihehusen, Swainckendorf. Vtrique parti communia mansere castrum in Wassertruhending, Craulsheim, Hohenart, Lorstopfenheim, Leerbaur et Wachaw in Austria. Ex quibus emendare licet, quae Auctor supra habet lib. II sectione III p. 75.].page 161, image: cs161

Monumentum RVDOLFI exsulis, ac LVDOVICI Seueri, Heidelberg in choro Templi Augustinianae siue Sapientiae Domus, tale spectatur:page 162, image: cs162

ILLVSTRISSIMORVM. PRINCIPVM. EQVITVM. AVRATORVM. RVDOLPHI. AC. LVDOVICI. COMITVM. PALATINORVM. BAVARIAE. DVCVM. AC. SACRI. ROMANI. IMPERII ARCHID APIFERORVM. ET. ELECTORVM. LAMENTABILIA. DEPOSITA. ALTARE. QVOD. CERNIS. RECONDITA. TENET. LVBRICA. SORS. RARVM. FAVOREM. BREVITATE. GLORIAE. AC. VITAE. COMPENSAVIT. ET. HVNC. TANTVM. EX. TANTIS. FORTVNIS. RVDEM. ETSI. SANCTVM. TVMVLVM. CONCESSIT. QVORVM. PRIOR. TOTA. PATRIA. ILLACRVMANTE. ACERBO. FVNERE. RAPTVS. EST. ANNO. DOMINI. MCCC XIX. DIE. XI. AVGVSTI. ALTER. ANNO. M CC XCIIII. DIE. II. FEBRVARII. NIHIL. INVIDEMVS. REMANENTIBVS. QVOS. MVNDI. HVIVS. PVGNA. MANET. NOBIS. QVIES. PARTA. ET. TV QVISQVIS.page 163, image: cs163

HAEC. LEGERIS. ET. TIBI. MORIENDVM. ESSE. MEMENTO.

Licet tamen hic de fide historica ambigere, certis de caussis [Note: Quin olim itam et ante Pareum auctorem de monumento hocce disceptanit Hermannus Witekindus, hist. Palat. Mst. p. 12, et his quidem ex caussis; 1 quod dicatur, Ludouici Seueri cineres hic conditos esse, quos tamen Furstenfeld I tumulo illatos esse, constans scriptorum sit sententia. Additur, vix credibile esse, Rudolfi funus ex Anglia huc deportatum; quod tamen mittimus, praecipue, quod nondum constet, Rudolfum fuga in Angliam elapsum. 2 vrget Witekindus, colores floridiores esse, quam vt pictura ad ea tempora, quibus vtrumque mors occupauit, referri queat; quin et vestes vtrique datas haud videri ea sub tempora fuisse vsitatas. 3 Stilum [Gap desc: Greek words] elegantia saeculorum istorum barbariem dicit excedere. Quarum quidem rationum vtramque nil aliud arguere putamus, quam [Gap desc: Greek words] hunc [Gap desc: Greek words] aliquo post tempore positum esse. Maioris momenti videtur esse, quod 4 testatur, aliquot ante annis, quum ibi, ara remota, suggestus poneretur, nullas plane funerum reliquias fuisse repertas. Tandem coniicit, Augustinianos, inuidia erga sodales ordinis a Francisco instituti (quos apud Fridericus Victoriosus sepeliri voluerit) hoc monumentum posuisse.].

[Note: Quod Adolfus maior natu fuerit Rudolfo et Ruperto fratribus, haud infirmis confectum testimoniis est. Vt adeo erret Trithemius, dum chron. Duc Bau. p. 113, chronic. Spanhem. p. 310 et chronic. Hirsaug. P. II p. 172 vltimo genitum vocat, Rudolfun autem primogenitum. Natus autem est A. CIC CCC, vt Tolmidas bene habet hist. Palat. Mst. p. 64, Tolnerus itidem tab. genealog. lit. C signata non vero, vt Auctor noster vna cum pluribus aliis, A. CIC CCC VI. Simplicis cognomentum tulit, non quod obtusis fuerit sensibus, parumque sapiens, sed quod prisca morum simplicitate vnus omnium maxime eluxerit; - quod ingenuus, quod honestus et integer esset; vt Pantal. Candidi verbis vtar. Id quod contra Munster. cosmogr. l. III de Germ. c. CCC LXI p. m. 884 aliosque notandum. Ab Ludouico Imperatore, in Italiam proficiscente, Bauariae regendae impositus fuit; v. Nic. Burgund. hist. Bau. l. II p. m. 122; quod sane luculento indicio est, non tam tardo fuisse ingenio, nec artium regnandi imperitum. Idem etiam facit, vt dubitem, an curarum regiminis pertaesus Rudolfo fratri Electoratum resignarit, vt Auctor heic cum aliis pluribus statuit. Quin morte sua Rudolfo locum fecisse, magis est, vt credam. Ceterum, vt plerique volunt, anno, quem Auctor heic signat, CIC CCC XXVII mortum est. Salus, quod sciam, G. Tolmidas hist. Palat. Mst. p. 64 A. CIC CCC XXVI, quum vicesimum sextum aetatis annum ageret, vita functum scribit. Ad annum LXXXIX haud prouixisse vel ex eo liquet, quod A. XXIX, quum Ludouicus Ticini Rudolfi exsulis filios in omnia principatus paterni iura restitueret, Adolfus noster iam rebus humanis ereptus legatur. Significanter Nic. Burgund. l. II p. m. 123 Rupertus et Rudolfus praeterea petierant, vt Rupertus Iunior, Adolfi filius paullo ante exstincti, a successione remoueretur. Quod iniquum esse respondit Caesar. Oportere enim nepotes paternum locum ingredi et coheredibus partem auferre. Idem colligere est ex hitteris Walrabi Comitis Bipontini, A. CIC CCC XL, die B. Martino sacra datis, pactumque de non petendo complexis: Sic namque ibi; vnd haben verzigen vnd verzechen vf ihn (Rupertum scilicet, Rudolfi exsulis filium) vnd H. Ruprecht, Hertzoge Adolfs selige Sun, sins Bruders, vid. Cod. Diplom. Palat. n. CXXXII p. 87. Vt adeo erres Reusnerus, quum anno demum LXXXIX illum decessisse tradit. Dum vero Adolfum, mortuo A. CIC CCC XL Ioanne, inferioris Bauariae Duce, ex aequacum Casare parte, tanquam patris ingrederetur locum, succedere voluisse memorant Auentin. l. VII p. m. 782, Nic. Burgundus hist. Bau. l. III p. m. 161, putem, si non ipsos, hos tamen, quos sequnntur, Rudolfum cum Adolfo confundere. Schoenauiae terrae illatus est, posito monumento, quod sibi adhuc visum scribit Witekindus, licet aliquam partem dirutum, et, quod merito indignatur, praesepi, ad quod equus steterit, imposito temertum; hist. Palat. Mst. p. 13. Irmengardem reliquit viduam: quae cum A. CIC CCC XXXIX naturae debitum exsoluisset, sepulta est Libenauiae, celebri olim ad Vormatiam monasterio. Tolmid. hist. Palat. Mst. p. m. 64.] ADOLFVS, cognominatus Simplex, patri Rudolfo Exsuli in Septemuirali dignitate successit. Huic enim a parentis obitu Ludouicus Bauarus Imperator gratiam faciens, Palatinatum Rhenanum, et quasdam Noricorum Bauariaeque vrbes restituit. Verum Adolfus, cum natura quietis ac tranquillitatis priuatae,


page 164, image: cs164

quam oneram et molestiarum Reip. esset amantior: Rodolfo fratri Electoratum Palatinum resignauit: nulla praeterea re memorabili gesta, placide obdormiuit, anno Domini MCCCXXVII, aetatis XXI, sepultus Schoenauiae.page 165, image: cs165

In eius matrimonio fuit IRMENGARDIS, Ludouici Comitis Oetingensis filia: de qua nati sunt RVPERTVS II, Ruperti Romanorum Regis pater: et filia quaedam, nupta Meinhardo Comiti Ortenburgico.

RVDOLFVS II, cognomento Caecus, filius Rudolfi I Exsulis, ex cessione primogeniti fratris Adolfi, ad Electoratum Palatinum peruenit, anno aetatis suae vix [Note: Scilicet Auctor iuxta cum aliis pluribus in ea est sententia, Rupertum huncce, Caecum vulgo dictum, natum esse anno CIC CCC IX; quem tamen triennio ante, anno nimirum CIC CCC VI, in lucem editum memorant alii.] XVIII, et per XXVI annos subditos sibi commissos in placida pace semper gubernauit. Neapoli Nemetum, quod vulgo Neostadium ad Hartam dicitur, Ecclesiam collegiatam construere incoepit, sed morte praeuentus, anno Domini M CCC LIII, aetatis XLIIII, fratri Ruperto Rufo perficiendam, et Palatinatum Rhenanum, Electoriamque dignitatem regendam reliquit [Note: Neapoli Nemetum, in aede, quam fundauerat, sacra sepulcro illatum scribunt Herm. Witekind. hist. Palat. p. 12 et G. Tolmidas hist. Palat. Mst. p. 68; qui tamen errant, dum praeter Annam Carinthiacam, anno, vt volunt, CIC CCC XXXI iam fatis functam, vxorem ei dant Friderici Siciliae Regis sororem.].

Eius tori consors fuit ANNA Carinthica, Othonis Ducis Carinthiae filia, ex qua filiam vnicam, ANNAM, siue Agnetem


page 166, image: cs166

nomine, progenuit; postmodum elocatam Carola IIII Imp. laudatissimo, Chrysobullae architecto.

RVPERTVS, cognomento Rufus, Rudolfi I filius tertiogenitus, aliquandiu cum fratre Rudolfo II Electuram gessit, ingerente se quidem simul etiam Stephano, Ludouici Bauari Imp. filio sed hoc pastea per decretum Electoralis Collegii, cuius cognitioni se ipse subiecerat, et Caesaream Caroli IIII decisionem Norimbergae latam, reiecto [Note: Vid. Cod. Diplom. Palat. n. CXXXIX p. 90.] : et Rudolfo II fratre defuncto, solus Palatinatus ad Rhenum frena feliciter in pace tenuit. Senior vocatus est, ad differentiam Ruperti Iunioris, filii Adolfi Simplicis: post (vt in Sigismundi Bullis [Note: A. CIC CCCC XIIII, VIII Nou. Aquisgrani, et A, CIC CCCC XXXIIII, VIII Mart. Basileae datis. vid. Cod. Dipl. Pal. n. CXLV et n. CXLVI p. 93, 96] ) Praesenior, quia nempe tum et Adolfi Electoris nepos Rupertus exstabat, postea Romanorum Rex in abrogati Wenceslai locum electus et surrogatus.

RVPERTVS hic Rufus, Elector Palatinus Rheni, primus Academiam Heidelbergensem, Germanicarum omnium antiquissimam, fundauit et constituit, sub Vrbano VI Pontifice, et Wenceslao Ignauo Imperatore. Cum enim videret, studia doctrinarum Ecclesiae et Reipublicae in Germania et alibi paene concidere, et facile intelligeret, curam iuuentutis recte instituendae, quo ad sapientiam ac virtutes a teneris assuefiat, non minus quam curam tuendae amplificandaeque dignitatis, virtute maiorum partae atque conseruatae, ad se pertinere, nec tam armis, quam sapientibus consiliis gubernatori opus esse: vniuersale studium, siue Academiam in sua ditione instituendam esse censuit; atque ad eam rem adhibuit consanguineos suos, Rupertum, Adolfi fratris sui iam defuncti filium, et Rupertum Praeiuniorem, Ruperti illius filium, qui postea Imperatoriam dignitatem adeptus est. Formam Academiae talem esse voluit,


page 167, image: cs167

qualis tunc erat Academiae Parisiensis, vt haec illius veluti pedissequa gressus imitaretur, et ad illius plane normam disponeretur ac regeretur. Primus huius Academiae Rector Magnificus creatus est, M. Marsilius ab Inghen, S. Theologiae Doctor, anno Domini M CCC LXXX VI, XVII Nouemb. quem aetas illa propter opinionem doctrinae suspiciebat. Erat tunc Pontifex Romanus Vrbanus VI, a quo Rupertus Elector, vt mos ferebat illorum temporum, Bullam impetrauit: quam postea Bonifacius IX confirmauit. Noua illa Academia ita delectatus fuit laudatissimus Elector Rupertus, vt eam saepe vocaret dilectam filiam suam: et vt parentes tenerius amare liberos teneriores solent, ita hunc quasi foetum suum maiori beneuolentia complecteretur [Note: Quo vid. tabulae illius publicae, A. CIC CCC LXXXVI die B. Remigio sacra confectae, insertaque Cod. Diplom. Palat. n. CLXXIX p. 123, n. CLXXX p. 124, n. CLXXXI p. 125, n. CLXXXII et CLXXXIII p. 126; quarum prioribus Academiam hanc fundauit iuxta constituitque: quatuor reliquis vero priuilegiis eam ac immunitatibus exornauit.].

Sed huic fundationi non diu superfuit. Nam quadriennio post ex hac mortali in caelestem et sempiternam academiam translatus est, anno reparatae salutis, M CCC XC, a. d. XVI Februarii [Note: Quo manifestum fit, insignem [Gap desc: Greek words] committere Trithemium, dum chron. Duc. Bau. p. 114 A. CIC CCC XL, XII Febr. Chron. vero Spanhemensi p. m. 318 A. CIC CCC XLII, XII Febr. fatis eum concessisse memorat. Simul quoque patet, errare Iac. Lud. Beutherum, dum geneal. Palatin. A. CIC CCC XCII vita defunctum tradit.].

Ex duabus vxoribus, ELISABETHA Namurcensi, et BEATRICE Bergensi, nullam sobolem fustulit [Note: Habuit tamen filium nothum, Anselmum, Hemspachii dynastam, Equitem. vid Tolmid. hist. Palat. Mst. p. 75, Spener. syllog. geneal p. m. 188, Buckisch. hist. geneal. Paltino-Bau. P. II c. I §. VII p. 8, Frid. Lucae alten Fursten-Saul P. II c. VII p. 454.].page 168, image: cs168

Tumulum habet Neapoli Nemetum in choro Templi S. Aegidii, quem ipse magnificentissime sibi exstruendum curauerat: cui tale quid inscriptum legimus:

ANNO. DOMINI. M CCC XC. IPSA. DIE. BEATE. IVLIANE. VIRGINIS. OBIIT. ILLVSTRIS. PRINCEPS. RVPERTVS. DVX. SENIOR. FVNDATOR. HVIVS. ECCLESIE.

ANNO. DOMINI. M CCC XCV. XVI. DIE. MAII. OBIIT. GENEROSA. DOMINA. BEATRIX. FILIA. DVCIS. DE. MONTE. VXOR. ILLVSTRIS. PRINCIPIS. RVPERTI. SENIORIS. ELECTORIS. IMPERII. COMITIS. PALATINI. RENI. ET. BAVARIE. DVCIS.

Prioris vxoris monumentum Heidelberg in templo Franciscanorum tale legitur.

ANNO. DOMINI. M CCC LXXXII. DIE. XXIX. MENSIS. MARTII. Q GENEROSA. DOMINA. ELISABETH. COMITISSA. DE. NAMVR. NATA. DE. DOMO. FRANCIAE. VXOR. ILLVSTRIS. PRINCIPIS. RVPERTI. SENIORIS. ELECTORIS. IMPERII. COMITIS. PALATINI. RENI. AC. BAVARIAE. DVCIS. AN. R.

RVPERTVS Iunior, (aliis Senior dictus) Adolfi Simplicis Electoris filius, Ruperti Romanorum Regis pater, cognomentatus etiam Durus et Tenax, quod proeliis acer esset et asper [Note: Patris etiam nomine plerumque ADOLFVS dictus: quo vid. Andr. Presb. chron. p. 34 et 37, Trithem. chron. Duc. Bau. p. 114 et 115.] ; patruosuo Ruperto Rufo, tranquillitatis publicae ergo, ius Electionis ad dies vitae permisit, successionis iure sibi reseruato [Note: Quo vid. tabulae Caroli IIII Imperat. Norimbergae. A. CIC CCC LVI, a. d. VI Kal. Ian. confecta, Cod. Dipl. Palat. n. CXL p. 90.]. Ruperto igitur Praeseniore defuncto, Electoratum Palatinum adeptus est.page 169, image: cs169

Post obitum Caroli IIII Imp. Wenceslao Caesari bello indicto, vrbes, arces, et castella Bauariae Aquilonaris, in Hercynio saltu, quae Carolus IIII [Note: Ita quidemrerum Baioaricarum scriptores, Andreas Presbyter chron. Bau. p. 38, Auentinus l. VII p 793 et 800, Adlzreiterus P. II l. VI. p. 116 sq. Bohuslaus vero Balbinus epit. rer. Boiem. I. III c. XXI p. 386 tam ex ipsis Ruperti Praesenioris litteris, Hagenoae an. CICCCC LIII feria III post festum omnium Sanctorum scriptis; quam tabulis Caroli IIII Romae annoCIC CCC LV, Non. April. confectis prodit, Carolum Rosenbergam Solisbacum, Neidsteinium, Hertensteinium, ceteraque, de quibus heic auctor Pareus, castella oppidaque nec pignori, nec dotis loco accepisse, sed aere sibi ea redemisse, et pretio quidem XXXII CIC marcarum argentipuri. Quem quin prioribus anteponat, ac, infirmata rationibus duabus eorum sententia, sequatur, vix ambigit Gundlingius Otior. P II c. IIII, quo de superiore agit Palatinatu, § VI p. 180. Conf. quoque Tolnerus hist. Pal. c. III p. 100 et in addition. p. 15 sq. tum vero Cod. Diplom. ad n. CXLI p. 92.] dotis pignorisque loco occuparat, vi et armis repetiit, anno Domini M CCC LXXXVIII. Quapropter ab Imperii ciuitatibus, Ratisbona Rhaetorum, Sueuiae Augusta, aliisque Rheno conterminis, iussu Caesaris Wenceslai oppugnatus, hostesque in Nemetum agro adortus, ducentos illorum occidit, trecentos cepit, reliquos fugatos in Nemetum Augustam cedere coegit: quadraginta grassatores, qui latrociniis et flamma longe lateque terras Palatinas attriuerant, in laterariam candentem proiecit: Vos in me (inquiens) clanculum noctu igne saeuiistis: at ego vos propalam alto die, atque ipso meridie comburam.

Vrbem Heidelbergam, quae tunc angusto admodum fuerat corpore, multum ampliauit. Academiae itidem Heidelbergensis munificus patronus fuisse perhibetur, et alter illius velut conditor: beneficus praesertim erga Professores iuris, quibus ex fisco suo stipendia numerauit [Note: Anno sane CIC CCC XCIII, VIII Kal. Iul. Academiae decimas vini frumentique Schrieshemenses donauit; quo vid. tabulae illius, quae Cod. Diplom. Palat n. LXXXIV leguntur, p. 127. Eodem anno certam eidem Bacharacensis et Casareo Werdensis vectigalium partem, ad alendos SS. litterarum, Iurisque Canonici, nec non Mediae artis Professores, tradidit. Quo conf. tabulae eius, l. d. n. CLXXXV adlatae, p. 128. Tum vero singulari, A. CIC CCC XCV, IIII Id. Iul. de non diuidendis Palatinatus Rhenani terris, constitutione facta, donatione eidem superioribus annis factas cum nominatim, tum prolixe, nec sine filii Ruperti, Romanorum postea Regis, ac Ruperti, Fridericique nepotum consensione, confirmanit. Quo vid. Cod. Diolom. Palat. n. CLXXXV III p. 139.].page 170, image: cs170

Vita functus est anno Domini M CCC XCVIII [Note: Ita plerique. A quibus abeunt Beutherus, genealog. Palat. qui anno CIC CCC XCV, VII an. mortuum scribit, et Tolnerus, qui tabb. genealog. lit. C et D signatis A. CIC CCC XCVI, XII Febr. Ambergae defunctum, ibidemque sepultum vult: vt Fridericum Lucae, qui P. II des alten Fursten-Saals c. VII p. 456 Tolnerum sequitur, taceam. Schoenaugia tamen tumulo illatum Beutherus etiam tradit l. d.], sepultus Schoenauiae, ad pedes Adolfi Simplicis, patris sui, humili monumento.

Ex vxore BEATRICE, [Note: Beatricem, Ruperti Duri vxorem, regibus Siciliafuisse oriundam, Reinhardus, Antistes Vormatiensis, in testimonio auitae nobilitatis, Ruperto, Ludouici Barbati filio, an. CIC CCCC LV dato, his fidem facit verbis: Et eius dem Domini Regis Ruperti mater fuit filia Regis Siciliae, vxor legitima Domini Ducis Ruperti Senioris: qui Dux Rupertus Senior et praedicta filia Regis Siciliae fuerunt proauus et proauia paterni ipsius Domini Ducis Ruperti praememorati. Cuius veroe Siciliae regibus filia fuerit, non vna omnium consensio est. Freherus orig. Palat. part. I cap. XVII p. 143 edit. nou. auctor Pareus h. l. aliique Friderico prognatam scribunt. Lohmeierus contra tab. IV, Tolnerus, aliique Petri II faciunt filiam: quibuscum Illustrem virum C. N. a Greiffencrantz facere memini. Vt res explicetur, et ad liquidum tandem perducatur, certis indubitatisque monumentis, quibus quidem ego adhuc destituor, opus est. De reliquo Hubnerum tab. geneal. CXXXV III opido errare, dum eam Stephani, Palatini Bauariae, filiam, et Henrici, Goritiae Comitis viduam, fuisse vult, non est, quod pluribus ostendam.] Friderici Siciliae Regis filia, genuit RVPERTVM III, Romanorum Regem: et duas filias: ANNAM, sociatam Gulielmo I, Duci Iuliacensi et Bergensi: ELISABETHAM, vxorem Procopii, Marchionis Morauiae.page 171, image: cs171

SECTIO III De Ruperto Imperatore eiusque liberis.

RVPERTO II Iuniore defuncto, Electoratus gubernationem suscepit RVPERTVS III, Praeiunior ADOLFI Simplicis nepos, vulgo nuncupatus Clemens, a naturae bonitate et morum comitate.

Cum vero Electoris et Archidapiferi munus biennium aut circiter gessisset, post Wenceslaum Ignauum, Imperio Germanorum Procerum consensu deturbatum, Bopardiae Romanorum Rex a Principibus Electoribus declaratus est, anno Domini M CCCC, die [Note: Sabbato proximo post festum assumptionis B. Mariae Virginis; vt habent litterae Electorum ad Ciuit. Spirensem, apud Lehmann. l. VII chronic. Spirens. c. LXXIIII p. 773, et Ciuitat. Francos. ad Moen. apud Lersner. chron. Francof. l. I c. VII p. 82. Is vero sabbati dies tum incidit in XXI d. Augusti: quo vid. fragment. latine scriptum apud Lersner. l. d. et addit. Fuchsii ad Lehmanni l. VII c. LXXII p. 772. Vt mirari in mentem veniat, cur Tolnerus, tab. geneal. lit. C signata, d. XX Aug. Rupertum electum scripserit.] XXI Augusti. Sequenti anno cum Aquisgranum deduceretur inaugurationis caussa, ab Aquensibus, praetextu iuramenti, quo adhuc Wenceslao obstricti videri volebant, non intromissus, Coloniae Agrippinae ab Archiepiscopo Friderico coronatus, Pontifice Bonifacio IX approbante. Aquisgranenses postea compescuit, quinquennali proscriptioni subiectos, ob pertinaciam.

Bella non nisi coactus gessit, memor illius Augusti Caesaris [Note: apud Suetonium, c. XXV.] : Idem esse bellare, quod aureo hamo piscari, cuius semel amissi iactura nulla vel lucrosissima piscium captura compensari queat. Marchionem Badensem ad officium redegit. Praga, Wilhelmi Marchionis Misniae, et Friderici Landgrauii Hassiae copiis, obsessa,


page 172, image: cs172

Wenceslaum coegit se plane abdicare Imperio, et Ordines Imperii iuramento fidelitatis soluere. Consentire tamen (si [Note: Locum Hagecii, ad quem Auctor heic prouocat, frustra adhuc quaesiui: vt adeo non possim, quin suo hoc relinquam loco.] Hagecio credimus) Bohemiae Proceribus nunquam voluit, Regnum ei vna pariter cum ipso Rege Wenceslao Excaesare offerentibus. De Episcopo Moguntino Ioanne [Note: Simultates quidem cum Ioanne ob arcem oppido Hochst impositam exercuit Rupertus; quin bellum iam instruxit, in eoque fuit, quam proxime in illum vt duceret: sed ipsos inter apparatus hosce morte de conatu depulsus est. vid. Hertzog. chron. Alsat. l. II c. XLV p. 82, Lehmann. chron. Spirens. LVII c. LXXIIII p. 773. De cetero nil in Ioannem. decreuisse legitur, quamuis anno CIC CCCC III de assassinii crimine ei impacto Norimbergae cognouerit. Vid. Meibom, dissert. de Friderici Duc. Brunsu. et Luneb. elect. in Imp. T. III rerum Germ. p. m. 423: vbi simul p. 426, quam in Hartingshusium et Falc kenburgium sontes sententiam tulerit, legere est. Quae cum ita habeant, non est, cur discutiendis hisce longius immoremur.] poenas latrocinii et assassinii sumpturus, vrbem noctu, immissis strategemate personatis, caesisque obuiis, cepit.

[Note: Vt breuis sim; Rupertus secundo statim regni sui anno, qui CIC CCCC I a C. N. fuit, cum exercitu Italiam petiit, tum vt Imperii insignia, nomenque Augusti, Pontifice inaugurante, adsumeret (quo vid. tab. quibus Ludouicum filium Imperii Vicarium constituit, Cod. Diplom. Palat. n. CXC p. 144) tum vt pristinum in Longobardiam ius Imperio vindicaret (conf. litteras eiusdem ad Ioan. Galeac. quas ex Corio producit Imhofius hist. Ital. et Hispan. geneal. P. I p. 173) sed caesus a Facino Cane, qui Galeacii praeerat copiis; adhaec a Florentinis pariter ac Pontifice parum subleuatus, anno sequenti re infecta in Germuniam rediit, maximamque sui spem destituit. Conf. Gobelin. Persona Cosmodrom. aetat. VI c. LXX p. m. 288 sq. Auent. annal. Boicor. l. VII p. m. 806, Lehmannus chron. Spirens. l. VII c. LXXIIII. p. 773 et 775; e quibus simul cognoscere est, quae Auctor de Roma, ab Ladislao occupata, nec non de Bonifacii concessione subiicit, contigisse, Ruperto dudum reuerso et duos iam admodum annos, abiecta, Italiae cura, Germania res feliciter instaurante administranteque.] Eodem imperante in Italia Galeacius, Mediolani Dux, tumultuatus est, et regnum affectauit. Romam vero Ladislaus Neapolitanus Rex oppugnauit, Papam expulit, Capitolium occupauit,


page 173, image: cs173

cupauit, castellum S. Angeli expugnauit, et oppida multa Pontifici detraxit. Rupertus igitur, Romanorum Rex, in Italiam a Pontifice et Florentinis vocatus, comprimere quidem conatus nefarios Galeacii ope summa nitebatur; sed obsistebat ei Praesul Moguntinus, vt nauare et efficere nihil posset. Etsi enim Papa concesserat, vt decimas a sacerdotibus ad eam expeditionem exigeret; Moguntinus tamen non solum exactionem impediebat, sed Leopoldum etiam Austriae Ducem, et Coloniensem Praesulem ab eo abalienabat. Itaque congressus contra Galeacium, armatus, in proelio ab eo victus est, et in fugam couiectus. Hac clade affectus, cum deseri se et negligi a Papa et Florentinis sentiret, re infecta in Germaniam rediit, et abiecta Italiae cura, domi Rempublicam bene feliciterque gessit. Quid enim facias aegro, qui medicum accersit, post venienti insultat? elleboro curetur sane, et Anticyras nauiget. In Imperio ea, quae Wenceslaus Ignauus neglexerat, magna ex parte restituit.

In vtraque dignitate, Electorali et Regia, constitutus, singularem erga Academiam Heidelbergensem amorem studiumque semper declarauit. Non solum enim priuilegia et iura Academiae ipse confirmauit, et sarta tecta conseruauit, sed etiam de iisdem defendendis et conseruandis duos filios suos, Ludouicum et Ioannem, Academiae solenne iuramentum praestare voluit, anno Christi M CCCC I.

Post pleraque in Imperio laudabiliter gesta, Rupertus, Romanorum Rex, gentis Palatinae, quanta hodie viuit, prosator immortali nomine dignus, Oppenhemii ex mortali hoc regno


page 174, image: cs174

ad caeleste imperium emigrauit, anno Domini [Note: Hinc corrigendi, tum Auct. chron. Elwang. qui p. m. 461 anno CIC CCCC XI mortuum scribit: tum Auctor incertus chron. Slauici, qui p. m. 212 anno demum CIC CCCC XIII defunctum adserit. XVIII Maii mortem obiisse recentiorum plerique memorant, Beutherus descript. genealog. Dom. Bipont. p. 2, Bircken spec. honor. Austriac. l. IIII c. III p. 410, Buckisch. hist. geneal. Palatino-Bau. P. II c. I §. IX p. 11, Fuchs. addit. ad Lehmann, chron. Spirens. l. VII c. LXXIIII p. m. 773. Quibus [Gap desc: Greek words] , quae proxime sequitur et apud alios etiam ita habet, refragari, sine ratione arbitratur Pfeffingerus ad Vitriar. I. P. l. 1 tit. V p. m. 176. Trithemius, dum illam P. II chron. Hirsaug. p. 331 adducit, vltima verba, quibus annus diesque Ruperto fatalis signantur, nun habet: ipse XXI die Maii mortuum prodit. Conf. quoque chron. Sponnem, p. m. 343. Tolnerus vero d. XVIII Mary. vita defunctum vult, tabb. geneal. litt. C et D signatis, nec non hist. Palat. c. IIII p. 136, adeoque duobus rem mensibus praecipit. Vti Martinus Beregkius, dum hist. Boiem. p. 348 XXVII Decembr. fato sublatum narrat, nimis longe abit. Lairitzium tandem alucinari, dum Palneti historico-geneal. tab. III et IIII §. VIII p. 124 col. 2 Heidelbergae spiritum posuisse refert, non est, cur multis demonstremus,] M CCCC X, die XVIII Maii. Templum illud regale Heidelbergae, S. Spiritui dedicatum, cum Collegio Canonicorum, fundauit: in quo eius sepulcrum elegantissimum spectatur, cui talis inscriptio incisa.

ROBERTVS. BAVARIAE. DVX. COMES. RHENI. PALATINVS. ROMANORVM REX. IVSTVS. PACIS. ET. RELIGIONIS. AMATOR. DIGNVS. DEO. VISVS. QVI. PRO. IVSTITIA. PATERETVR. HVIVS. SACRAE. AEDIS. ET. COLLEGII. INSTITVTOR. HIC. CVM. CASTISSIMA. CONIVGE. ELISABETHA. NORICI. MONTIS. BVRGGRAVIA. QVIESCIT. VITA FVNCTVS. ANNO. CHRISTI. M CCCC X. KAL. IVNII. XV.page 175, image: cs175

[Note: Ita non pauci; Spenerus scilicet syllog. geneal. p. m. 190, Buckisch. hist. geneal. Palatino-Bau. P. II c. I §. IX p. 12, Pfeffinger. tab. geneal. c. I §. I p. 3, Tolnerus ipse tab. genealog. litt. C signata: immo iam ante eos G. Tolmidas hist. Palat. Mst. et Virus Polantus tab. geneal. Comitum Palat. Rheni: quorum hic Beatricem vocat: iste vero, quo nomine fuerit appellata, quoue genere prognata, ignorari fatetur. Alii contra nonnisi vnicam Ruperto dant vxorem, Elisabetham nempe, Friderici Burggrauii Norimbergensis filiam, matrem, vt ceterorum, ita et Ruperti Pipini; Andreas nimirum Presb. chron. p. 40, Naucler. generat. XLVII p. m. 424 col. 2, Trithem. chron. Hirsaug. P. II p. 310, Hub. Thom. Leodius l. 1 annal. de vita Friderici II p. 17, Beutherus hist. geneal. Dom. Bipont. p. 2, Auctor geneal. Palat. anno CIC ICC XVII editae, Sigism. a Bircken spec. honor. Austriac. l. I c. XVI p. 143. Nec aliter Munsterus cosmogr. l. II c. XLVI p. 82 vt et Hertzog. chron. Alsat. l. II c. XLVI p. 82, nisi quod per errorem Margaretae nomen illi tribuant: quod et Trithemius facit chron. Duc. Bau. p. m. 116, chron. Spanhem. p. m. 341. et chron. Hirsaug. P. II p. 393. Quae inter sententiarum diuortia posteriorem veritati accedere putauerim.] Vxorem etiam habuisse dicitur, cuius nomen, genus, et familia incognita est, ex qua genuit RVPERTVM, cognomine Pipan, qui sub Sigismundi Imp. signis, cum Ioanne Burgundiae Duce, anno [Note: Male. Siquidem anno CIC CCC XCVI, IIII Kal. Octobr. ad Nicopolin pugnatum est; vt habent W. Drechslerus de reb. Turc. p. m. 155, Bircken spec. hon. Austriac. l. IIII c II p. 396. Add. Auctor incertus chron. Slau. p. m. 210, Lehman, chron. Spirens, l. VII c. LXXVIII p. m. 787. Nec abit Gobelin. Persona Cosmodr. aetat. VI c. LXX p. m. 287, nisi quod in die erret. Quae cum ita sint, per se sequitur, Rupertum non A. XCV, vt Auct. geneal. Palat. A. CIC ICC XVII editae, Spenerus syllog. geneal. p. m. 190, aliique volunt, sed minimum A. XCVI exeunte morte oppressum. Conf. Buckisch. hist. geneal. Palatino-Bau. P. II c. I §. X p. 15. Tolnerum si audias, A. XCVIII viuis excessit. Vid. tabb. geneal. litt. C et D signatas; si modo numerus vitio librarii haud in mendo cubat. Cap. nameque II p. 59 habet, anno XCV sine prole defunctum. Beutherum vero, dum anno LXXX natum et CIC CCCC IX mortuum scribit, grauiter alucinari, tam manifestum est, vt pluribus haud sit opus. Destinatus alioqui fuit Catharinae, Caroli V, Regis Franciae filiae; quo vid. pactum Fraucof. XX Febr. CIC CCC LXXIX confectum, apud illustr. Virum, G. G. Leibnitium Cod. Diplom. P. I n. CIII p. 235 sq. Ea vero quum anno CIC CCC LXXXVI in matrimonium Ioannis Bituricensis iuisset, Rupertus A. XCII duxit Elisabetham, Simonis (quem Pareus h. l. Schurzfleischius de reb. Badens. §. XI p. m. 289, Buckischius hist. geneal. l. d. p. 15 perperam Ioannem vocant) Comitis Spanhemensis filiam; quae A. CIC CCCC XVI mortua Crucenaci in templo Cathedrali iuxta parentem sepalta est.] M CCC XCIIII in Moesia ad Nicopolin a Turcis captus; post liberationem vitam exegit Ambergae; ducta in


page 176, image: cs176

vxorem ELISABETHA, filia [Note: Cum rem haud satis distincte, veroque per omnia conuenienter referat noster, sciendum, 1 Comitatum Spanhemensem et olim diuisum fuisse et etiamnum diuidi in anteriorem, siue qua Nauam versus excurrit, et vlteriorem, siue qua Mosellam pertingit, 2 Simonem, Elisabethae, quae Ruperto Pipan nupsit, patrem, vltimum fuisse illorum, quibus olim in auiti diuisione patrimonii anterior Comitatus obuenerat. 3 Elisabetham, filiam Simonis, quintam huius citerioris Comitatus partem, patris ab obitu, Domui Palatinae Electorali, viuo adhuc Ruperto, Romanorum Rege, certa lege transscripsisse (als wir vorzeiten dem Allerdurchl. Fursten vnd Herrn, Koenig Ruprechten, vnserm lieben Herrn vnd Schwacher sel. gedaechtnusse, vnd sinen erben, Pfaltzgraven bey Rhein einen theil an vnser Gravschaft zu Sponheim, nach vnsers lieben Herrn vnd Vaters Grave Symonds von Sponheim seel. tode verschrieben han, vt verba Elisabethae habent) 4 Eo quidem fine, sibi suisque vt Domus Palatinae Electoralis pararet beneuolentiam ac praesidium (wann wir dieselben gifte vm beschirmung willen vnser Gravschaft, Land vnd Leute thaten, vt iterum verba habent tabularum, quibus Elisabetha donationem Domui Elcctorali pridem factam Ludouico Barbato anno CIC CCCC XVI confirmat. Quo vid. Codic. Diplom. Palat. n. CC XV p. 161) Conf. Spener. op. Heraldici P. special. l. III C. XXVII. §. XVI p. 672.] Ioannis, postremi Comitis Spanheimensis, quae quintam illius Comitatus partem, cum oppido Creutzenach, dotis nomine ad maritum attulit.page 177, image: cs177

Ex ELISABETHA, filia Burggrauii Norimbergensis, quinque filios sustulit.

I FRIDERICVM, qui iuuenis sine liberis mortuus, in ecclesia Ambergensi tumulatus est.

II LVDOVICVM Barbatum, ad quem, Friderico fratre defuncto, principatus Electorius iure deuolutus est.

III IOANNEM, dictum Neoburgium, qui in magna gratia et auctoritate fuit apud Sigismundum Imperatorem, ob auxilia contra Bohemos lata in bello Hussitico: mortuus anno Christi M CCCC XLIII, a. d. XIII Martii, sepultus [Note: Fortassis Gnadenbergae, vt Lairitzius palmeti historico-geneal. tab. III et IIII §. XVIII p. 132 col. 2, Buckischius itidem hist. geneal. Palatino-Bau. P. II C. I §. XV p. 17 habent. Fuit autem Mons gratiae siue Gnadenberga coenobium olim amplissimum, cuius fundatrix Catharina Pomerana, prima Ioannis vxor. V. Andr. Presbyt. chron. Bau. p. 45, et de monast. Bau. p. 90. Bradtenburgi tamen sepultum etiam dicunt Beutherus descript. geneal. Dom. Bipont. p. 3, Tolnerus tab. geneal. lit. D signata.] Bradtenburgi.

Vxores habuit duas: Prima fuit CATHARINA, filia Ducis Pomeraniae [Note: Vratislai; mortua A. CIC CCCC XXVI. Andr. Presbyr. chron. Bau. p. m. 45, et de monaster. Bau. p. m. 90.] : altera filia Ernesti, Ducis Bauariae, sterilis [Note: Beatrix nomine, vidua Hermanni, Cileiae Comitis: quam Ioannes anno CIC CCCC XXVII, VIII Id. Septembr. secundum Andr. Presbyt. chron. p. 45; ex sententia vero Adlzreitteri P. II l. VII p. 168, ipsis Kalendis Septembr. duxit.].

Ex priori coniuge sex filios genuit: CHRISTOPHORVM, OTHONEM, IOANNEM, IOANNEM alterum, FRIDERICVM, et ADOLFVM: sed hi quinque posteriores omnes in pueritia sine prole immaturo fato decesserunt.

CHRISTOPHORVS, filius primogenitus, electus est in Regem Daniae, Sueciae, et Norvvegiae: cui si vita contigisset diuturnior, valde gloriosus euasisset. Nam ad Hanseaticas ciuitates


page 178, image: cs178

coercendas et refrenandas, (quae Regnis et Principibus extrema quaeque minitabantur) videbatur oppido quam idoneus. Aquilonenses Iutos, excitata graui seditione rebellare tentantes, perdomuit. Vxorem duxit DOROTHEAM, filiam Ioannis. Marchionis Brandenburgensis. Migrauit ex hac vita sine liberis, anno Domini [Note: Enimuero Christophorus Rex Daniae factus est anno CIC CCCC XXXIX. vid. Andr. Presbyt. chron. p. 60, Auctor incertus chron. Slau. p. 216. Dorotheam duxit Hafniae anno CIC CCCC XLV. Vid. Auct. chron. Slau. p. 217; vbi tamen vitio librarii annus XLVII legitur. Conf. Trithem. chron. Duc. Bau. p. 119. Obiit Helsingburgi A. XLVIII: quo praeter Auctor. chron. Elwang. qui p. m. 463 veneno petitum scribit, et Auctor. chron. Slau. p. m. 218, videatur Loccen. hist. Suec. l. IIII p. m. 139.] CIC CCCC XLVII, regni sui septimo. Danis quidem erat gratus, Suecis vero inuisus; quibus tamen ad mortem vsque dominatus est. Atque ita IOANNIS Neoburgii familia non vltra filium Christophorum progressa defecit.

III STEPHANVM, natum anno CIC CCC LXXXV, Ducem Bipontinum et Comitem Veldentianum: ad quem in diuisione Electoralis hereditatis, interuenientibus Proceribus, vti familiae erciscundae arbitris, dominium [Note: Immo praeter Simmerenses terras et tertiam Strombergae, locorumque contributorum partem, Bipontum etiam, Hornbacum, Tabernae montanae (Comitatus olim Bipontini portio) Kirckela, Nouum castellum, Trifelsa, Annaeuilla, aliaque plura Stephano in partitione ista obuenere. Vid. tab. Cod. Dipl. Palat. n. CCV p. 155 sq.] Simmeren et Stromberg, quod cum Electoratu connexum fuit, deuolutum est.

V OTHONEM, qui post mortem primogeniti fratris Ludouici Barbati, licet ceteris fratribus aetate iunior, Administrator Electoralis Palatinatus, ob virtutes, est constitutus. Migrauit ad aeterna beatorum gaudia, anno Christi [Note: Beuther. descript. Dom. Bipont. p. 3. Qui tamen sibi contrarius est, dum geneal. Comit. Palat. Rheni A. CIC CCCC XLV (perperam quidem) mortuum scribit.] CIC CCCC LXI. Sepultus


page 179, image: cs179

Reichenbaci. Vxorem habuit IOANNAM, Henrici Ducis Landshutensis filiam [Note: Ductam A. CIC CCCC XXVIII. Adlzreitter. P. II lib. VII p. 159.], ex qua quatuor filios sustulit. Aulae sedem habuit Mosbachii, quod fuit olim vna ex Imperialibus vrbibus, sed ante saecula plura, Gaesare consentiente, iurisdictioni Principum Palatinorum cessit. Inde Mosbacenses Palatini cognominati sunt, quorum stirps cito desiit.

Nam OTHONI II, huius OTHONIS Mosbacensis filio primogenito, Principi docto, et cum aliarum scientiarum, tum Mathematicarum studioso cultori: ceterisque tribus fratribus, caelibibus esse lubuit [Note: Obiit autem Otho hic II anno CIC CCCC XCIX, VII April. Tolmid. hist. Palat. Mst. p. 120.].

RVPERTVS, Episcopatui Ratisponensi praefuit [Note: Cui quidem impositus fuit anno CIC CCCC LVII, moriens vero valedixit A. LXV. Adlzreitter. P. II lib. IX p. 180 et 191.].

IOANNES, Augustanus Praelatus esse maluit, quam prosapiam Palatinam, in Germania nobilissimam, propagare: prout eius saeculi mores ferebant [Note: Obiit Ioannes in itinere sacro, Hierosolymis IIII Non. Octobr. anno CIC CCCC LXXXVI, ibique sepulturae locum inuenit. Leonh. Pauholtz addit. ad Andr. Presbyt. chron. p. 68.].

ALBERTVS, electus est Episcopus Argentinensis, vnanimi totius cleri consensu anno Domini M CCCC LXXVIII, praefuit huic Episcopatui optime et vtilissime annis XXVII mensibus IX, diebus V. Princeps erat humilis, mitis, placidus, omnibus benignus, et iccirco etiam omnibus carissimus. Infensus Iudaeis omnes e suo Episcopatu expulit: portentosi quoque sacerdotum concubinatus summus osor fuit et vindex acerrimus: pietatis studio nemini secundus. Obiit cum summo omnium suorum luctu, anno a nato Christo M D VI, d. XX Augusti.


page 180, image: cs180

Sepultus in Tabernis Alsatiae, sacello, in quo viuus sibi sepulturam adornarat [Note: Praeter hosce filios Otho Mosbacensis e Ioanna Landshutensi sustulit filias MARGARETAM, Reinharto Iun. Comiti Hanouiensi nuptam. DOROTHEAM, Landgrauio Leuchtenbergio elocatam. BARBARAM, ANNAM, Virgines Vestales. Vit. Polant. geneal. Comitum Palat. Rheni. Praeter filios, quos Auctor heic enumerat, Rupertus Imperator ex Elisabetha Norica suscepit filias tres; I MARGARETAM, quae Carolo Duci Lotharingiae, cognomento Audaci, in manum conuenit; pactis dotalibus anno CIC CCC XCIII Lutreae Caesareae initis. Vid. Cod. Diplom. Palat. n. CCXIII p. 160. II AGNETEM, quae Adolfo, primo Cliuensium Duci, nupsit: mortua A. CIC CCCC IIII, ac Coloniae Agrippinae in aede D. Ioannis sepulta. Beuther. descript. geneal. Dem. Bipont. p. 3. III ELISABETHAM, quae Friderico Duci Austriae anno CIC CCCC I desponsa (v. Cod. Diplom. Palat. n. CCXII p. 160) anno vero CIC CCCC VI matrimonii vinculo copulata, diem supremum obiit A. CIC CCCC IX, prid. Kal. Ian. tumulata in monasterio Stirpinensi, vulgo Stams. Gerard. de Roo hist. Austr. l. V. p. m. 165, Beuther. l. d. p. 3, Sigismund. a Bircken spec. hon. Austr. l. IIII c. XIII p. 502.].

Atque ita in istis quatuor fratribus genealogia OTHONIS I, Ducis Mosbacensis, RVPERTI Romanorum Reris filii natu minoris, defecit: et Mosbachium cum omnibus pertinentiis suis ad manus Philippi, Electoris Palatini, iterum reuolutum est.page 181, image: cs181

SECTIO IIII De Stephano, Ruperti filio speciatim.

STEPHANVS supradictus RVPERTI Romanorum Regis filius, Ludouici Barbati Electoris Palatini, et Othonis Mosbacensis Ducis frater: ex coniuge ANNA, filia Friderici, vltimi Comitis Veldentiani et [Note: Ita quoque Trithem. chron. Hirsaug. P. II p. 394, Tolmidas hist. Palat. Mst. p. 87, immo ipse Tolnerus tabb. geneal. litt. C et D signatis. Quos tamen Fridericum, Comitum Veldentinorum vltimum, Stephnnique socerum, perperam Comitis Bipontini titulo insignire, quin Comitum Bipontinorum haud secus, quam Veldentinorum vltimum dicere, palam est.] Bipontini, duas distinctas stirpes produxit: Ex primogenito filio FRIDERICO Cynonoto, Simmerensem seu Spanheimensem; ex secundo genito LVD OVICO Nigro Bipontinam et Veldentianam. Ad portum aeternae quietis ambulauit anno Christi [Note: Beutherus descript. geneal. Dom. Bipont. p. 5. Vt corrigendi hic sint Vitus Polantus, geneal. Comit. Palat. Rheni, Spenerus syllog. geneal. p. m. 206, Pfeffingerus tab. geneal. C. I §. II p. 4, I. P. Ludewigius Germ. Princip. l. IIII C. I p. III, qui anno CIC CCCC XLIIII mortuum scribunt.] M CCCC LIX, sepultus Meisenheimii, cum XLIX annos laudabiliter gubernasset.

Ex coniuge ANNA, filios sex, et filias tres suscepit:

I FRIDERICVM, cognomento Cynonotum, Ducem Simmerensem, et Comitem Spanheimensem, a quo descendit moderna linea Electoralis Palatina.

II LVDOVICVM Nigrum, a quo linea Bipontina et Veldentiana recta linea geniturae descendit.

III RVPERTVM, qui assumptus est in Episcopum Argentinensem, summo consensu totius cleri, et populi; facta prius conuentione de perpetua pace vtrimque conseruanda:


page 182, image: cs182

quandoquidem priorum aliquot Episcoporum cum vrbe habitae dissensiones perniciosissimae fuissent cum vrbi, tum Episcopatui. Hac confoederatione Hagenoae facta et confirmata, Rupertus Episcopus Argentinam ingressus est insigni pompa, anno [Note: l. CIC CCCC XLIX. Vid. Hertzog. chron Alsat. l. IIII p. 112.] M CCCC XXXIX. Comitabantur eum pater Stephanus, et frater ipsius; multi item Comites ac Barones. Episcopatui praefuit feliciter annis XXXVIII. Inter homines esse desiit anno M CCCC LXXVIII, ingenti post se thesauro relicto, sepultus in Tabernis Alsatiae, vbi sedere plerunque et habitare solitus est [Note: Hac quidem sepulcri inscriptione; Hic iacet Reuerendus in Christo Pater et Dominus, Dominus RVPERTVS, Illustris Dux Bauariae ac Comes Palatinus Rheni, insignis ecclesiae Argentinensis Episcopus, Alsatiaeque Landgrauius, qui anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octauo, die decima septima Octobris, christianissime obiit in Domino, Pontificatus. sui anno tricesimo octauo. Hertzog. l. d. p. 114.].

IIII IOANNEM, qui Episcopatui Monasteriensi praefuit annis aliquot vtiliter: inde translatus, Magdeburgensium factus est Archiepiscopus. Vitae spiritum extremum edidit anno M CCCC LXXV, sepultus Magdeburgi [Note: Cathedram Monasteriensem inscendit anno CIC CCCC LVIII: quam dum exornaret, anno CIC CCCC LXIIII, die, qui Luciae in fastis sacer est, Archiepiscopus Magdeburgensis electus est. Quo etiam, vndecim post annis, die Gibichensteinii vitam posuit. Trithem. chron. Spanh. p. 389 et chron. Hirsaug. P. II p. 485, Auct. anonymus chron. Magdeburg. p. m. 368. Vt errent Beutherus, descript. geneal. Dom. Bipont. p. 5, et Tolnerus, tab. geneal. lit. Dsignata, dum XIII Nou. exstinctum volunt. Alioqui non sine suspicione veneni mortuum scribit, quem modo dixi Trithemius chron. Duc. Bau. p. 119, vt et Vitus Polantus in geneal. Comit. Palat. Rheni. De cetero, quum iustitia, multarum scientia rerum, morum castimoma, aliisque virtutibus haud parum eluxerit, mortuus hanc meruit inscriptionem sepulcralem:

Bauariae natus IO. Praesul et hic tumulatus,
Virtutum cultor, pacis dux, criminis vltor.

v. Anonym. chron. Magdeb. l. d.].

V STEPHANVM, Decanum Ecclesiae Coloniensis, mortuum et sepultum Coloniae Agrippinae, anno M CCCC LXXXI.

VI IOANNEM, Canonicum Argentinensem.page 183, image: cs183

I MARGARETAM, quae virgo ex hac vita decessit, anno M CCCC XXVI [Note: XXIII Nouembr. Beutherus l. d.], sepulta Anuillae.

II MARGARETAM, nuptam Comiti Leiningensi Iuniori [Note: Cui Emichoni fuit nomen. Beuther. l. d.] anno M CCCC XLIII.

III ANNAM, coniugem Vincentii Comitis Morsensis et Saarvverdensis factam, anno M CCCC LV.image: cs185

HISTORIAE PALATINAE LIB. V De Regis RVPERTI posteris, Ducibus Simmerensibus, Bipontinis, ceteris.

Sectio I De Comitibus Palatinis Rheni Lineae Simmerensis prioris.

FRIDERICVS, primogenitus Stephani Bipontini filius, Ruperti Romanorum Regis nepos, cognomento Cynonotus, Germanice dictus der Hundsrucker, primus Dux Simmerensis, Comes in Spanheim; vxorem duxit MARGARETAM, Ducis Geldriae filiam, quae peperit ei tres filias, moniales Treuirenses: et tres filios: quorum primus

IOANNES patri in Principatu successit;

RVPERTVS secundogenitus Episcopatui Ratisponensi pie ac prudenter praefuit;page 186, image: cs186

FRIDERICVS tertiogenitus, Canonicus fuit Treuirensis, Moguntinensis, Coloniensis, et Argentinensis [Note:

Praeter Ioannem, Rupertum ac Fridericum, quos Auctor heic enumer at, FRIDERICVS Cynonotus e Margareta coniuge, Arnoldi Geldri filia, sustulit filios

STEPHANVM, Praepositum Coloniensem. vid. Trithem. P. II chron. Hirsaug. p. 503. et

VILHELMVM, Canonicum Treuirensem, Treuiris mortuum. Trithem. chron. Duc. Bauar. p. 119.

Ceterum FRIDERICVS hic Cynonotus, frimus Sinmerensium Dux, natus est anno CIC CCCC XVII. Beuther. descript. genealog. Dom. Bipont. p. 4, Auct. geneal. Palat. A. CIC ICC XVII editae. Viuis excessit anno CIC CCCC LXXX, XXVIII Nou. Trithem. chron. Duc. Bau. p. 119, Beuther. l. d. ac Rauingeresburgi sepulcro illatus est. Trithem. l. d. Beuther. 1. d. Margaretam reliquit viduam, quae A. CIC CCCC LXXXVI maritum fatali excessu subseequuta, eius ad latus sepulta est. Beuther, l. d.

].

IOANNES I, Friderici Cynonori primogenitus filius, nuptias celebrauit cum IOANNETA Nassouica, Ioannis filia: ex qua genuit successorem IOANNEM II [Note: Et FRIDERICVM, collegio Canonic. eccles. Cathedral. Argentorat. Praepositum.]. Princeps fuit pacis et otii potius, quam bellicae gloriae studiosior, contentus eo, quem a patre acceperat, Principatu. Obdormiuit in Domino, anno reparatae salutis CIC D IX.

IOANNES II, Ioannis I filius, Friderici Cynonoti nepos, natus anno CIC CCCC LXVIII. Princeps fuit sapientia, iustitia, prudentia, morum integritate et moderatione, omnique virtute praestantissimus: quo nomine etiam a Carolo V Caesare plurimum amatus ac honoratus, summo Iuris Tribunali, seu Camerae Imperiali praefectus est. Etsi vero per totam vitam Pontificiae religioni addictus fuit; paullo ante mortem tamen professus est, se in solo Christi merito omnem suam spem collocare, atque ita in ardentissima inuocatione nominis Christi vitam


page 187, image: cs187

feliciter clausit, anno M D LVII, die XVIII Maii, aetatis LXXI.

Vxores habuit duas: BEATRICEM, Marchionissam Badensem, Christophori filiam: et MARIAM Oetingensem, quae trium filiorum eum parentem fecerunt [Note:

Enimuero non hi solum, quos Auctor heic enumerat, sed plures adhuc alii

IOANNI II fuere liberi; et quidem

CATHARINA, Combae, Virginibus Deo sacratis praefecta.

IOANNA, Praeposita Boppardiensis.

OTTILIA, Vestalis Boppardiensis,

BRIGITTA, Antistita virginum Neoburgi ad Nicrum Deo dicatarum.

ELISABETHA, quae Georgio, Comiti Erpacensi, nupsit.

HELENA, quae A. CIC IC LI, XKal. Decembr. Heidelbergae

Philippo Hanouio in manum conuenit.

VILHELMVS, natus anno CIC IC XXVI, et in iuuentute exstinctus.

SABINA, quae vxor facta est Lamoralli, Comitis Egmondani, ducta anno CIC IC XLIIII, in Comitiis Spirensibus.

AMALIA, Philippo, Comiti Leiningio, matrimonio iuncta.

Qui liberi quidem omnes IOANNI e priori coniuge, BEATRICE Badensi, A. CIC IC XXXV, XIIII April. mortua, nati sunt. vid. Spener. syllog. geneal. p. 209 sq. Buckisch. hist. Palat. P. II C. III §. VIII p. 71; vt adeo corrigendus heic Auctor sit Pareus.

].

Horum primus FRIDERICVS, vero cognomento Pius, LVDOVICI Barbati Electoris Palatini linea in Othone Henrico extincta, Deo ita ordinante, et Caesare adiuuante, Electoratum Palatinum princeps in Simmerensem familiam intulit; et Ecclesiam a fermento humanorum commentorum de Eucharistia, ac de persona Christi, perpurgandam curauit.

GEORGIVS, huius Friderici Pii, et Richardi frater, natus anno [Note: + Male. Editus siquidem in lucem fuit Georgius A. CIC IC XVIII, Spener. syllog. geneal. p. m. 210, Buckisch. hist. Palat. P. IIC. III §. IX p. 71, Tolner. tab. geneal. lit. C signata.] MD XIIII, nuptias celebrauit cum ELISABETHA,


page 188, image: cs188

Hassiae Landgrauia, Gulielmi Senioris filia. Adolescens sacris destinatus, tandem illis desertis, doctrinam Evangelii agnouit, et constanter amplexus est. Militauit etiam Philippo Hispano. Euocatus placide ex hoc mortali saeculo, anno MD LXIX, sepultus Simmerae.

RICHARDVS, Friderici Pii Electoris Palatini, et huius Georgii Ducis Simmerensis frater, Ioannis II filius tertiogenitus, Principatum Simmerensem prudenter gubernauit; a Reformatarum vero Ecclesiarum religione fuit alienissimus, aduersus quas minas saepe atroces spirauit. Mortuo Ioanne Casimiro, Administrator Palatinatus fortissimo, tutelam Electoralem ad se pertinere contendit. Verum cum Illustrissimus Princeps Fridericus IIII pupillus, annum aetatis decimum octauum mox completurus esset; tutela mox egressus, et sui iuris factus, gubernationem Electoratus Palatini, vigore Aureae Bullae, ipse adiuit, et Richardum Palatinum Simmerensem, patruum suum magnum, tutoris et curatoris munus sibi deberi, ex aurea Bulla, et declarationibus a Sigismundo Imperatore datis, summa ope euincere conantem, citatis iisdem Bullis et declarationibus, refutauit. Nihilominus Richardus Simmerius seu vi, seu astu, quasdam praefecturas in Electorali Palatinatu inuasit, iamque res ad arma spectabant: sed tandem interuentu aliorum Principum motus hi compositi sunt, restitutis vltro a Richardo, quas occupauerat, praefecturis.

Haud multo post Illustrissimus Princeps Richardus, in oppido Simmerensi aulae sedem habens, vitam cum morte commutauit, anno M D XCVIII, mense Ianuario, aetatis LXXV.

Ex tribus vxoribus, IVLIA Widena, Wilhelmi Comitis; AEMILIA Wirtembergica, Christophori Ducis; et ANNA MARGARETA Palatina, Georgii Ioannis filia, nullam prolem


page 189, image: cs189

reliquit [Note:

Quos enim e prima vxore sustulit liberos, vel ipso statim in ortu vitam reliquerunt, vel breuioris fuere aeui. Quippe IVLIANA, nata A. CIC IC LXXI, XXI Non. obiit A. LXXII, IIII Febr. CATHARINA, nata A. LXXIII, X Maii, viuis excessit A. LXXXI, XII Octobr. Duo masculi ipso in partu exstincti sunt; prior anno LXXIIII, alter cum matre.

Ceterum RICHARDVS lucem adspexit anno CIC IC XXI, XXV Iul. IVLIAE Widenae fidem coniugii dedit anno LXIX: AEMILIAE Virtembergicae A. LXXVIII: ANNAE MARGARET AE Lutzelsteiniae A. LXXXIX. Mortuus est XIII Ian. anno, quem Auctor heic signat, XCVIII, non vero XCIII, vt Beutherus geneal. Comit. Palat. Rheni habet.

]. Itaque Simmerensis ditio iure hereditario rediit ad Serenissimum Principem Fridericum IIII, Electorem Palatinum, gloriosae recordationis, et sic cum Septemuirali Ducatu postliminio est vnita, a quo, post obitum Ruperti Romanorum Regis, Stephano Palatino Bipontino in portionem hereditariam fuerat assignata.

Sectio II De Ducibus Bipontinis.

LVDOVICVS, cognomento Niger, Stephani filius secundogenitus, Ruperti Romanorum Regis nepos, lineam Bipontinam et Veldentianam propagauit. Cum Friderico Victorioso Electore Palatino bella gessit, sed non sine summa rerum suarum iactura. Naturae concessit anno M CCCC LXXXIX, die XIX Iulii, sepultus Meisenheimii. Vxorem habuit Gallicanam, IOANNAM Croianam, quae peperit ei hos liberos:

I DAVIDEM, immatura morte extinctum.

II CASPARVM, natum anno CIC CCCC LVIII, qui ducta vxore Amalis, Alberti Achillis Marchionis Brandenburgici filia, cum esset impotens et inutilis ad generandum, testiculos sibi,


page 190, image: cs190

patre nesciente, fecit praescindi. Vnde commota vxor ab eo discessit, ad genitorem suum reuersa. Dux vero Casparus pro fatuo habitus, a fratre custodiae mancipatus est: mortuus anno Domini M CCCC LXXXI [Note: Duo sunt, qua hic notari merentur. 1) quod Caspar hic Dux Bipontinus impotens fuerit, et ad generandum ineptus. Procreasse enim filiam notham, Ameliam, A. CIC IC II Alberto, Theobaldi Cellarii Kirckelensis filio, constitutis annuos ad sumtus certis reditibus (duorum scilicet medimnorum siliginis, et centum florenorum) elocatam, certis e documentis habeo. 2) quod is A. CIC CCCC LXXXI fatis concesserit. Superuixisse namque patri, et A. CIC CCCC XC tum Alberto, Ioannis ab Hornbaco filio, quaedam Ioannis ab Hassel bona sub lege beneficiaria concessisse; tum ab Philippo Electore Palatino non minus quandam telonii Cubensis et Baccharacensis partem; quam a Ioanne Antistite Vormatiensi oppidulum Landsberg-Muscheln, aliaque iure clientelari accepisse, infra pluribus demonstrabo.].

III ALEXANDRVM, de quo paullo post.

IIII ALBERTVM, Episcopum Argentinensem [Note: Ita quidem plerique. Quos tamen falli, res ipsa loquitur. Rupertum namque, Stephani Bipontini filium, A. CIC CCCC LXXVIII defunctum, excepit Albertus, Mosbacensis familiae; cui A. CIC IC VI, XX Aug. mortuo successor datu Vilelmus, Comes Honsteinensis, qui A. CIC IC XLI, XXIX Iun. moriens pedum ac honoris infulas reliquit Erasmo Pincernae Limburgensi; quo A. CIC IC LXVIII, XXVII Nov. rebus humanis exempto, anno sequenti, die XXVI Ian. cathedram inscendit Ioannes, Comes Manderscheidius.], mortuum anno M D XXIII.

V PHILIPPVM, Canonicum Argentinensem, qui decessit ex hac vita, anno M CCCC LXXXIX, sepultus Meisenheimii.

VI IOANNEM, Canonicum Argentinensem.

VII SAMPSONEM, qui anno Christi CIC CCCC LXXX, aetatis VI die Ascensionis Domini, Biponti de turri praecipitatus, miserrima morte periit.page 191, image: cs191

Filiae LVDOVICI Nigri, Ducis Bipontini;

I CATHARINA, Monialis, et Abbatissa Treuirensis.

II MARGARETA, nupta Generoso Comiti [Note: Margaretam primo fuisse Abbatissam Boppardiensem, et deinde Philippo Nassouio nupsisse, memor ant Bircken spec. hon. Austriac l. I C. XVI p. 144, Spenerus syllog. genealog. p. m. 231, Buckisch histor. geneal. Palatino-Bau. P. II C. VI §. III p. 198, Tolnerus tab. genealog. lit. D signata. Alii, speciatim Beutherus descript. genealog. Dom. Bipont. p. 7, primum Ioanni Comiti Solmensi in manum convenisse; deinde viduam factam, Ioanni Ludouico Comiti Nassouio-Sar apont ano connubii fidem addixisse, scribunt. Atenim, vti hi Margaretam cum Elisabetha confundunt; ita non minus illi errant. Desponsa quidem fuit, quum adbuc impubes esset, Philippo, Ioannis Nassouii filio, itidem impuberi, A. CIC CCCC LXV; sed sponsalibus postea rescissis, velum induit, et monasterii B. Virginis Mariae in monte extra muros Boppardienses antistita facta est, suffecta an. CIC CCCC LXXXIV Christina Greiffenkloe, mortua an. CIC IC XIIII. v. Bruschius chronolog. monast. Germ. cent. I p. 437.] Philippo Nassouio.

III ELISABETHA, nupta primum Ioanni Comiti Solmensi, anno M CCCC LXXXVIII Meysenheimii. Postea Ioanni Ludouico, Comiti Nassouio, Saraeponti [Note: Elisabetha quidem haec Ioanni, Comiti Solmensi familiae Muntzenbergiae, A CIC CCCC LXXXII defponsae fuit, sed non domum ducta. Ioanni Ludouico, Comiti Nassouio-Saraepontano antem nupsit A. CIC CCCC XCII, quum ei iam A CIC CCCC LXXXVII, auspice Bertholdo, Archiepiscope Moguntinensi, promissa esset. Ceterum in viuis esse desiit an. CIC IC, condita. in monasterio, S. Arnuali memoriae dicato, non procula Saraponte.].

IIII IOANNA Monialis.

V ANNA, Monialis Vesaliensis et Bopardiana, mortua Bopardiae, anno M D XX.

ALEXANDER, filius Ludouici Nigri, nepos Stephani, pronepos Ruperti Romanorum Regis, natus anno CIC CCCC LXII, et fratri Casparo captiuo succedens, cum claudus ex morbo pustularum, et valetudinarius, Ducatum Bipontinum gubernasset annos XXV, ex hac vita migrauit. anno M D XIIII, vltimo die


page 192, image: cs192

Octobris. Sepultus Biponti in templo a se constructo. Bellum gessit cum Philippo Electore Palatino, a Caesare Maximiliano I proscripto.

Ex coniuge MARGARETA, Cratonis Comitis Hohenloensis filia, procreauit hos filios;

I LVDOVICVM, qui patri succedens, feces fermenti Papistici ex ecclesiis Bipontinis, Ioannis Schvvebelii ministerio, primus expurgauit, nihil moratus vicinorum Episcoporum minas.

II GEORGIVM, Canonicum Coloniensem et Treuirensem.

III RVPERTVM, a quo descendit linea Lützelsteinensis.

Filiae ALEXANDRI, Ducis Bipontini.

I IOANNA, nata A. M CCCC XCIX. Monialis Treuirensis et Bopardiana. Denata anno M D XX.

II MARGARETA, Monialis Bopardiana, mortua anno M D XLII.

III CATHARINA, nupta Othoni Comiti Riedbergensi.

LVDOVICVS, Alexandri filius, Ludouici Nigri nepos, Princeps Marte togaque insignis, Carolo V Caesari militans, Franciscum Galliarum Regem ad Traiectum repressit: et paucissimis sacri Romani Imperii Principibus exceptis, primus fere inter assertores doctrinae Euangelicae extitit, eamque per electum Dei organum, Ioannem Schvvebelium, repurgatam, serio ac magno zelo intrepide amplexus est; quantumuis viciniores Episcopi, magnis insultibus, minis et terroribus se opposuerint, atque ab instituta suarum ecclesiarum prouincialium reformatione retrahere atque impedire omni studio conati sint.

Vxorem duxit ELISABETHAM, ex Landgrauiorum stirpe illustrissima prognatam, filiam Wilhelmi Senioris, quae singulari quoque religionis ac pietatis zelo accensa, tota desiderio verbi Dei flagrabat. Annos natus vix XXX, in ipso flore aetatis exspirauit, anno Domini M D XXXII, sepultus Biponti: ingenti sui desiderio, et vnico filio WOLFGANGO pupillo


page 193, image: cs193

relicto: vnica item silia CHRISTINA, quae huic mundo valedixit, anno M D XXXIIII, humata itidein Biponti.

WOLFGANGVS, Ludouici filius, Alexandri nepos, ab illustrissimis parentibus non vitam solummodo et ditionem mediocrem, sed etiam ingenii Virtutumque Heroicarum semina accepit. Patrem iuuenem, ipse vix ingressus primam pueritiam, amisit: post cuius obitum, sapientis et pientissimae Principis matris Elisabethae, vt et patrui Ruperti Tutoris, disciplina, ad pietatem, et omnium virtutum principi conuenientium officia excitatus et excultus est: praeceptorem in studiis litterarum nactus M. Casparum Glaserum, virum integritate vitae, doctrina et pietate insignem. Adolescens ad agnatum Palatinum, Fridericum II, Principem sapientissimum, sicut Achilles ad Chironem missus est, vt illius praeceptis ac exemplis, in domestica consuetudine, et deliberationibus, quibus adhibebatur, ad Reip. gubernationem praepararetur. Fridericus etiam Palatinus, vbi indolem adolescentis generosissimam perspexit, singulari beneuolentia eum deinceps toto vitae tempore complexus est: ac postquam Serenissimo fratri Ludouico Pacifico in Electorali dignitate successisset: huic agnato Principi Wolfgango, iuueni adhuc, sed ante annos curam gerenti, animosque viriles, vices suas in superiore Palatinatu Ambergae regendo commendauit: quod munus ille summa cum prudentiae, iustitiae et moderationis laude, vsque ad Friderici II Septemuiri Palatini obitum, postea administrauit Paternae ad Bipontem prouinciae gubernationem, suadente Friderico II Electore Palatino, et voluntate patrui Ruperti Tutoris, plane adhuc adolescens, natus annos XVIII, Germania tum me diocriter adhuc pacata et tranquilla, susceperat.

Initio statim administrationis, grauissima deliberatione omnium ordinum decreuit, vt pia Euangelii doctrina, cuius semina sub patre Ludouico, et Ruperto patruo, tutore suo, passim sparsa erant, iuxta confessionem Augustae Carolo V Imperatori


page 194, image: cs194

anno M D XXX exhibitam, vbique in ecclesiis suae ditionis aequabiliter sine dissensione proponeretur. Postea etiam toto vitae suae curriculo nihil prius aut antiquius habuit illustratione gloriae Dei, ecclesiarum ac scholarum salutari constitutione: neque vllis sumptibus in negotiis, ad veram religionem, et doctrinarum ftudia pertinentibus, vnquam pepercit. Ardente bello Smalcaldico, victoreque Carolo V Imperatore, fines eius transeunte, a semel recepta, et in ecclesias suae prouinciae introducta sincera Euangelii doctrina, dimoueri se minime passus est. Cum etiam non vnis litteris a Caesare vrgeretur, vt ab ea, quam hactenus prosessus fuerat, religione discederet, et promulgato decreto religionis, quod vocarunt Interim, pareret: rescripsit, se quidem inuulnerata conscientia ipsi satisfacere non posse, quod ad religionis mutationem attinet: alioquin paratissimum esse, more et exemplo maiorum, sui caussa nihil non facere. Si vero ministros solum vertere iubeat, quanquam id admodum graue sit et sibi et suae ditionis populo, illos tamen mandatis eius obtemperaturos. Agitata sunt deinde, obsidionis Magdeburgensis tempore, inter aliquot Prineipes Germaniae consilia belli aduersus Carolum V Imp. tuendae religionis, et liberandorum Principum captiuorum igitur, suscipiendi: quibus se immiscere noluit prudentissimus Princeps Wolfgangus, cum prioris belli ciuilis exitum infelicem et funestum meminisset: Henricum tamen II, Galliarum Regem, Principibus illis confoederatum, occupata Mediomatricum vrbe, Bipontem cum exercitu venientem, splendide et reuerenter excepit, cum quidem ille omnia regia bonitatis et clementiae signa viciffim ostenderet.

Posteaquam vero, Deo clementer gubernante, optimorum et publicae tranquillitatis amantissimorum Regum, Ferdinandi I et Maximiliani II intercessorum sapientia ac moderatione, intra semestre, finis bello impositus, et pax religioni, libertas Germanico Imperio, et Principibus captiuis reditus ad suos confectus esset:


page 195, image: cs195

respirantibus in tota Germania Protestantium ecclesiis: Princeps Palatinus Wolfgangus aurea quoque illa pace non ad otium et voluptates Principe indignas, sed ad ornandas suarum regionum ecclesias, neruos iustitiae ac pacis publicae stabiliendos, et reliquias controuersiarum, quae socero Philippo Landgrauio, et aliis Principibus, ex foedere Smalcaldico, et aliunde intendebantur, amice placideque componendas, vsus est. Praeter inferiores singulorum oppidorum et pagorum ludos litterarios, in quibus legendi ac scribendi rationem, et initia Grammatices ac Catecheseos pueri discerent, duas etiam superiores Scholas, et Gymnasia celebriora condidit; alterum Lauingae ad Danubium, in Neoburgensi Ducatu, quem partim ex titulo, partim ex donatione, a Serenissimo Electore Othone Henrico accepit: alterum in Bipontino suo Ducatu, Hornbachiae. Eruditorum et iustitiae amantium Consiliariorum familiaritate inprimis delectabatur, quos, exemplo Alexandri Principis Romani, magno numero alere, et in deliberationibus singulorum sententias attente audire solitus est.

In publicis Imperii negotiis et periculis conferebat pecuniam, et milites officiose mittebat aduersus Turcas. Militauit ipse anno M D LXVI suis impensis et stipendio, trecentos equites lectissimos in Hungariam ducens, vbi ad exitum belli vsque in statione mansit. Cum vero in Gallia omnes ii, qui in Pontificis verba iurare nollent, ad necem quaererentur; Germanorum Principum Protestantium auxilium implorarunt. Horum precibus permotus Illustrissimus Dux Bipontinus Wolfgangus, Germanos Ludouico Borbonio Principi Condaeo (vt ante obitum efflagitarat) adduxit, cui Caspar Colignius Amiralius, et alii Principes Galli obuiam properarunt, vt exciperent. Habebat secum Wolfgangus septies mille et quingentos equites, et sexies mille pedites. Sed in itinere ex laborum assiduitate, et calorum ac curarum aestu, febri ardentissima correptus, Nessunii, inter Ludouici Nassouii Comitis manus, die vndecimo Iunii, placide exspirauit,


page 196, image: cs196

an. Dom. MDLXIX, aetatis quadragesimo tertio. Corpus exenteratum ad Limouices in templo vrbis Engolismorum depositum fuit. Vnde post biennium, ne qua ob religionis dissidia contumelia afficeretur, Rupellas delatum, et pia coniugis ac filiorum cura, per amplissimos maris Gallici, Anglici, Germanici, et Cimbrici Chersonesi tractus, diuersa fortuna iactatum, tandem portum Lubecensem appulit. Inde per Saxoniam, Hassiam, et Rheni ripam deductum, die XXIII Septembris anno M D LXXI Meisenhemii in sepulcro Maiorum honorifice terrae mandatum est [Note:

[Gap desc: Greek words] lapidi adposito incisam, quum in compendio complectatur, quae hucusque dicta sunt, no possum, quin in memoriam Herois buius adducam. Sic autem illa:

WOLGANGVS PALA. RHENI. LVDO. PALA. ET D. ELISABETHAE LANDGRA. HASS. F. RVPER TI IMP. RO. ATNEP. PRINCEPS IVSTITIA FORTITVD. ET LIBERALITA. INCLYTVS. PROVINCIAS SVAS OPT. LEGIB. ET HONESTISS. DISCIPLINA AN. XXVI REXIT. PVRAM EVANGELII DOCTRINAM TEMPORE PERICVLOSISS. CONFESSVS ET TVTATVS EST. ECCLESIAS SVAS IDOLOLATRIA PAPISTICA ET ALIIS SECTIS ABOLITIS RECTE DOCERI CVRAVIT. SCHOLAS LAVING. ET HORNBACH. CONSTITVIT. MAX. II IMP. RO. CONTRA SOLIMANNVM TVRCAM CVM F. D. PHILIP. LVDO. SVIS IN HVNGARIA STIPENDIIS MILITAVIT. VALIDVM GERMAN. EXER CITVM IN GALLIAM VLTRA LIGERIM DVXIT ET RELIGIO. NOMINE AFFLICTIS OPEM ET TVRBATO REGNO PACEM ATTVLIT. QVA IN EXPEDITIO. APVD LEMOVICES IN PAGO NESSIN FEBRI MORTALEM HANC VITAM PIE FINIVIT III ID. IVNII AN. M D LXIX. CVM VIXISSET AN. XLIII MENS. VIII D. XXII [Note: Quod si ita est, nec scalptoris errore vitium in numeros irrepsit, sequitur, scriptores gene alogicos ad vnum omnes alucinari, dum Wolfgangum A CIC IC XXVI, d. XXVI Sept. natum tradunt. Editus nameque in lucem fuisset A. XXV, d. XX Septembr.]. CVIVS CORPVS MOESTISS. CONIVGIS D. ANNAE ET FF. D. D. PHILIP. LVDO. ET IOHAN. PIETATE EX GALL. TERRA MARIQVE DEPORTATVM ET IN HOC D. LVDO. PROAVI SEPVLCH. ILLATVM EST IX CAL. OCTOBR. AN M D LXXI.

].page 197, image: cs197

Ex illustrissima coniuge ANNA, Philippi Landgrauii Hassiae filia, suscepit V filios et [Note:

Immo VIII; vt velex ipso eius epitaphio, quod adferimus, petet, Sic antem istud:

ANNA PALA. RHENI PHILIP. SEN. LANDGRA. HASS, ET CHRISTINAE DVCIS. SAXO. F. NATA CASSEL. ANNO CHRISTI M D XXIX DIE XXV OCTO. PRINCEPS PIETATE CASTITATE ET BENEFICENTIA IN PAVPERES INCLYTA. CVM MARITO SVO WOLFGANGO PALA. RHENI XXIIII ANNIS IN CONIVGIO VIXIT. V FILIOS ET VIII FILIAS ENIXA. HORVM X AD MATVRAM AETATEM PIE EDVCAVIT. ET DE VI EORVM CONIVGIO ET NVMEROSA PROLE LAETATA EST. RELIQVIS PARTIM IN INFANTIA MORTVIS. PARTIM ADHVC INNVPTIS. POST MARITI OBITVM XXII ANNOS IN VIDVITATE HONORIFICE TRANSEGIT PAVPERES HVIVS LOCI SICVT ET NEOPVRGI AC BIPONTI LIBER ALITER DO TAVIT. TANDEM AETATE ET ANNIS CONSVMPTA CONSCRIPTO TESTAMENTO PIE IN CHRISTO IN HVIVS LOCI ARCE OBDORMIVIT ANNO DOM. M D XCI. DIE X MENS. IVL. CVM VIXISSET IN HVIVS MVNDI AERVMNIS ANNOS LXI, MENSES VIII. DIES XV. CVIVS CORPVS MOESTISSIMOR VM LIDERORVM ET NEPOTVM PIETATE IN HOC SEPVLCHRVM AD MARITVM EST COLLOCATVM CVM OMNIBVS IN CHRISTVM CREDENTIBVS LAETAM RESVRRECTIONEM MORTVORVM AD VITAM AETERNAM EXPECTANS. AMEN.

] VII filias.

Filii WOLFGANGI Ducis Bipontini,

I PHILIPPVS LVDOVICVS, a quo linea Neoburgica moderna descendit.

II IOANNES I, qui patri in Ducatu Bipontino successit.page 198, image: cs198

III OTHO HENRICVS, natus Ambergae, anno [Note:

Perperam. Otho namque hic Henricus, Volfgangi filius, natus est A. LV I, XI Cal. Aug. 4 inter et 5 matutin. v. Beutherus descript geneal. Dom. Bipont. p. 13, Spenerus syllog. geneal p. 235.

Filiarum vero, quas superstites reliquit, fuere tres, DOROTHEA SOPHIA, SABINA, et SVSANNA. Quarum illa obiit an. CIC ICCVII, nata an. CIC IC LXXXVIII: ista A. CIC IC LXXXIX, XXV Febr. in lucem edita, A. CIC ICC XXII Ioanni Georgio, Baroni Wartenbergio, Regni Bohemiae Archipocillatori hereditario, elocata est. Haec, nata A. CIC IC XCI, V Decembr. A. CIC ICC XIII, V Iun. Georgio Ioanni Veldentino agnato nupsit. Conf. Spenerus syllog. geneal. p. 235, Buckischius hist. geneal. Palatino-Bau. P. II C. XI §. XXI p. 274.

Reliqui, quos Otho Henricus ex vxore sustulit, liberi, si Ritershusium audias, fuere;

LVDOVICVS natus, denatusque A. CIC IC LXXXIIII.

ANNA ELISABETHA, nata A. CIC IC LXXXV, eodemque anno defuncta.

GEO RGIVS FRIDERICVS natui et mortuus anno CIC IC LXXXVII

GEO RGIVS OTHO, natus, fatisque functus anno CIC IC XC.

MARIA ELISABETHA, A. CIC IC XCIII nata, viuis que exempta.

ANNA SIBYLLA, nata A. XCIIII.

ANNA SOPHIA gemellae, natae anno XCV, denatae XCVI.

MARIA SABINA gemella, natae anno XCV, denatae XCVI.

DO ROTHEA VRSVLA, nata A. XCVII, mortua A. XCVIII.

FRIDERICVS CHRISTIANVS, natus et denatus A. CIC ICC.

] M D LI, XXII Iulii. Nuptias celebrauit cum DOROTHEA MARIA Wirtembergica, Christophori filia, A. M D LXXXII. Mortuus Sultzbaci, anno CIC ICC IIII, d. XIX Aug. nullo herede masculo relicto.page 199, image: cs199

IIII FRIDERICVS, natus Meisenhemii, A. M D LVII d. XI Aprilis. Nuptias celebrauit cum [Note:

Al. CATHARINA SOPHIA. vid. Beuther. descript. geneal. Dom. Bip. p. 13, Buckisch. histor. geneal. Palatino-Bau. P. II C. X §. XXII p. 274. Quos ex ea procreauit liberos, hi sunt:

ANNA SOPHIA, nata A. LXXXVIII, XXI Nou. ob. A. LXXXIX, XXI Mart.

GEORGIVS FRIDERICVS, natus A. XC, VIII Mart. ob. eod. anno, d. XX Iul.

FRIDERICVS CASIMIRVS, gemellus cum fratre, obiit d. XVI Iul. A. XC.

] SOPHIA DOROTHEA Lignicensi, Henrici Principis filia. Obiit Friderichsburgi A. M D XCVIII, sepultus Lauingae.

V CAROLVS, a quo linea Birckenfeldensis promanat.

Filiae WOLFGANGI Ducis Bipontini.

I CHRISTINA, nata Biponti anno M D XL VI, d. XXVIII Februarii [Note:

CHRISTINA haec, quam Buckischius histor. geneal. Palatino-Bau. P. II C. VIII §. VII p. 220 in cunis statim morte oppressam scribit, ad multam aetatem vixit, et Odernhemii ad Glanum, vbi aliquot annos vitam caelibem egerat, mortua est A. CIC ICC XVIIII IIII Id. Mart. sepulcro maiorum illata X Kal. April. Quo fine placet apponere epitaphium ei positum.

Die Durchleuchtige Hochgeborne Fürstin vnd Frewlin Christina Pfaltzgrevin bey Rhein, Hertzogin in Bayern, Grevin zu Veldentz vnd Sponheim, Hertzog Wolfgangs Pfaltzgraven bey Rhein vnd Frauen Anna Landgrevin zu Hessen Tochter, ist in diese welt geboren zu Zwaybrucken den 29 Februar. Anno M D XLVI, vnd aus derselben von Gott zu sich in die himlische freude abgefordert den 12 Martii Anno M DC XVIIII. Ist allhie zu Meysenheim zu ihren hochlöblichen Vorältern gesamlet, vnd in derselben grabe christlich zur erden bestattet den XXIII Martii Anno M DC XIX.

].

II DOROTHEA AGNES, nata Ambergae anno M D LI, die XVI Nouembr. denata et sepulta ibidem anno LII.page 200, image: cs200

III ANNA, nata Ambergae, anno M D LIIII d. II [Note:

In epitaphio nata dicitur II Iunii. Sic enim ibi:

Die Durchleuchtige Hochgeborne Fürstin vnd Freulin Freulin ANNA Pfaltzgrevin bey Rhein, Hertzogin in Bayern, Grevin zu Veldentz vnd Sponheim, ist in diese Welt geboren zu Amberg den 2 Iunii Anno 1554, hat mit Gottes gnaediger hilff vnd gnad im wahren glauben, auch tugendlicher ziicht vnd gehorsam gelebt bis auf den 13. Nouembris Anno 1576. Und ist. ihr gantzes alter gewesen 22 iahr, 5 monat, 24 [Note: Cum nata dicatur Anna IIII Non. Iun. A. LIIII et diem obiisse Id. Nou. A. LXXVI, vixisset vtique an. XXII mens. V et dios XI, on XXIIII, vti hic habetur.] tage; an welchem tag sio ihr leben in christlichem glauben vnd bekantnuss mit rheu inrer sünden vnd gewisser hoffnung vergebung derselben, aufferstehung des fleisches vnd eines ewigen Iebens durch den verdienst vnsers Seeligmachers Iesu Christi seelig hat beschlossen, vnd sich willig in willen Gortes mit geduld vnd anruffung zu Gott ergeben, ist allhie zu Meisenheim in ihrer Hochlöblichen Vorältern grab christlich zur erden bestatter den 18 Nouembr. 1576. Welcher der Allmaechtig Gott am iüngsten tag mit allen, so an ihn glauben, eine seelige froliche aufferstehung wolle verleihen zum ewigen leben Amen.

] Iulii, defuncta A. M D LXXVI, d. XIII Nouembr. sepulta Meisenhemii.

IIII ELISABETHA, nata Ambergae A. M D LV, d. XIIII Iun.

V BARBARA, nata Neoburgi ad Danubium, anno M D LIX, d. XXVII Iulii; nupta Gothofredo, Comiti Oetingensi A, M D XCI.

VI MARIA ELISABETHA, nata Neoburgi ad Danubium, A. M D LXI, d. IIII Octobr. nupta Emichio, Comiti Leiningensi iuniori, A. M D LXXXV.page 201, image: cs201

VII SVSANNA, nata Neoburgi ad Danubium, anno M D LXIIII, d. III Octobris: denata A. LXV, d. XXVII Iunii, sepulta Lauingae.

NB. Inter filias Volfgangi tertio loco numeranda venit ELISABETHA, nata A. CIC IC LIII, d. XXI Mart. mortua A. LIIII, d. XXI April. cum sorore [Gap desc: Greek words] , quae Annam naescendi ordine excepit, et loco quarto heic memoratur, haud confundenda.

IOANNES Senior, Wolfgangi Ducis Bipontini filius secundogenitus, natus Meysenheimii, anno MDL, d. XVIII Maii; gubernationem Ducatus Bipontini suscepit anno M D LXX. Fuit singularis exempli Princeps, diuina sapientia solide imbutus, exquisita doctrina politissime excultus, iudicio acerrimo, ingenioque excellenti, et memoria stupenda, vera denique et vitae et fidei puritate insigniter praeditus. Reformatae doctrinae propagationem sedulo promouit, et ecclesiae aedificationem, vt Zerubabel Christian us, fortiter et constanter iuuit, seriamque animi sui pietatem coram toto mundo testatus est, edito libello Catechetico, cui praesationem praefixit sua manu exaratam. In itineribus hoc ei fuit solenne, vt diebus iis, qui concionibus habendis destinati, viam nunquam ingrederetur, nisi audita prius concione, precibusque habitis. In ea porro studia, quae sibi ab Historiis nomen asciuerunt, quasi in hortum amoenissimum, summa cum oblectatione diuertere toto vitae tempore consueuit: quin etiam opus Genealogicum Illustris Comitum Palatinorum, ab Antenoris Troianorum Principis prosapia, continua successionis serie, per Sicambrorum et Francorum Regum familias, ad Pharamundum, Carolum M., Othones, Schirensem et Wittelsbacensem, vsque ad Illustrissimos Palatinos ad Rhenum Comites nostri saeculi, diuturno labore atque sudore, per 2773 annorum spacium deduxit, et perfecit; totamque adeo incliti generis Palatini genealogiam, a multis annis tanto studio ac successu


page 202, image: cs202

indagauit, vt si quo humana sagacitas peruenire potest, sua penetrauerit, nec quicquam in amplissimo illo campo tam sit abstrusum, reconditum, et inexplicabile, quod non repertum et euolutum, animo complexus, digitis suis cognitius promptiusque habuerit. Praeter pietatis et historiarum studium, eiusdem Celsitudinis prudentia, moderatio, temperantia, clementia, beneficentia, liberalitas erga benemeritos, ceteraeque virtutes plane heroicae ita notae sunt; vt non, qui eas laudet, assentator; sed qui eas non laudet, maleuolus et inuidus iure pronunciandus sit.

Cum vero in Ducatus Bipontini solio rempublicam XXIX annos feliciter administrasset, placide in Domino obdormiuit, et hanc fragilem vitam cum caelesti commutauit, anno M DC IIII, XII Augusti, Germersheimii in Palatinatu, quo ad Serenissimum. Electorem Palatinum Fridericum IIII negotiorum quorundam gratia profectus fuerat. Princeps pius, sapiens, doctus, ecclesiarum ac scholarum nutritius munificentissimus. Corpus eius inde ad Tabernas Montanas delatum, in templo ibi collocatum permansit, vsque ad XXIIII diem Ianuarii, anni M DC VI. Inde Bipontum translatum, die XXV Ianuarii, solenni pompa, terrae mandatum fuit.

Ex Illustrissima coniuge MAGDALENA, Ioannis Gulielmi, vltimi suae familiae Ducis Iuliacensis, Cliuensis et Bergensis, sorore tertia, sex filios, et sex filias progenuit.

Filii IOANNIS Senioris, Ducis Bipontini.

I LVDOVICVS GVLIELMVS, natus Biponti, anno M D LXXX, d. XXVIII Nouemb. denatus et sepultus ibidem anno M D LXXXI.

II IOANNES II, natus Tabernis Montanis, anno Christi M D LXXXIIII, d. XXVI Martii, Electoralis Palatinatus pro tempore Administrator dignissimus et meritissimus: hodie Ducatus Bipontini habenas, in decumanis hisce Germanici belli fluctiblis, feliciter gubernat, magno piorum subditorum, et multorum


page 203, image: cs203

exulantium Palatinorum gaudio, quos ob constantem veritatis Euangelicae professionem, patria eiectos, clementissime recepit, et liberaliter subleuauit. Erit fortasse, vt alias plura de tam pientissimo Principe scribamus: quem vt Deus Opt. Max. omni incolumitate florentem, et diutissime patriae afflictae superstitem, cum tota illustrissima familia Palatina, conseruate dignetur, toto pectore optamus, et humili corde precamur.

III FRIDERICVS CASIMIRVS, natus Biponti, anno M D LXXXV, X Iunii, qui anno M DC XVI matrimonio sibi iunxit AMELIAM, Arausionensis Principis Gulielmi filiam.

IIII Filius quidam N. N. natus, et ex hac mortali vita subito auocatus Heidelbergae anno M D LXXXVIII.

V IOANNES CASIMIRVS, natus Biponti anno M D LXXXIX, d. XII Aprilis; anno M DC XV, die XI Iunii Stockholmiae nuptias celebrauit cum CATHARINA, Caroli, Regis Sueciae, filia; Serenissimi et Inuictissimi moderni Regis Gustaui Adolfi, Germanicae libertatis, et Euangelicae religionis vindicis gloriosissimi, sorore.

VI Filius quidam N. N. natus, et mortuus Biponti, anno M D XCIII, die XVIII Septembris. [Note: Beuthero descript. geneal. Dom. Bipont. p. 18 natus dicitur d. XXIIII Febr.].

Filiae IOANNIS Senioris, Ducis Bipontini.

I MARIA ELISABETHA, nata Biponti, anno M D LXXXI, die VII Nouembr. nupta est Illustrissimo Principi, GEORGIO GVSTAVO Palatino, Comiti Veldentiano, anno M DC I, d. XVIII Maii.

II ANNA MAGDALENA, nata Biponti anno M D LXXXIII, d. I Ianuarii, denata eodem anno et [Note: Beuthero l. d. p. 17 denata dicitur d. VI Februar.] mense.

III ELISABETHA DOROTHEA, nata anno M D LXXXVI, d. XVI Iulii: denata anno M D XCIII, XXIII Nouemb. sepulta Biponti.page 204, image: cs204

IIII Filia quaedam N. N. nata et denata eodem die VII Iunii, anno MDXC.

V AMELIA IACOBAEA, nata Biponti, anno M D XCII, d. XVIII Septembr. [Note: Nupta Comiti cuidam Italo, N. Bestaculdo, Gubernatori vrbis Treuirensis-Ob. an. CIC ICC LV.]

VI ANNA CATHARINA, nata Biponti, anno M D XCVII d. XXII Iulii, eiusdem anni mense Nouembri [Note: die XX, in arce Kirckel; Beuther. l. d. secus ac Buckischius habet, qui II Nouembr. A. CIC ICC IIII mortuam esse memorat.] diem suum obiit.

SECTIO III De Ducibus Bipontino - Neoburgicis.

PHILIPPVS LVDOVICVS, Wolfgangi Palatini Comitis, Ducis Bipontini, filius primogenitus, natus Biponti anno M D XLVII, d. II Octobris, ad principatus Neoburgici promotus est administrationem, anno M D LX. Vixit annos LXVI, menses X, dies X in hoc miserabili saeculo. In caelestem patriam migrauit, anno M DC XIIII, die XII Augusti: humatus honorifice Lauingae, in templo arcis; subditis triste sui desiderium reliquit. Condito testamento, Ducem Wirtembergicum, et Marchionem Durlacensem executores eius constituit.

Ex Illustrissima coniuge ANNA Iuliaca, Ioannis Gulielmi sorore secunda, quatuor filios, et tres filias suscepit.

Filii PHILIPPI LVDOVICI, Principis Neoburgici.

I WOLFGANGVS GVLIELMVS, natus anno M D LXXVIII, qui defuncto Ioanne Gulielmo, vltimo huius familiae Duce Iuliacensi, Cliuensi, et Bergensi, partem Ducatus istius obtinuit: et anno M DC XIII nuptias celebrauit cum MAGDALENA,


page 205, image: cs205

Gulielmi Bauariae Ducis filia: nec multo post XV Maii, anni sequentis M DC XIIII in Pontificiorum castra transcendens, neglecta Augustana Confessione, Romano-Catholicam religionem amplexus est, et Missa in parochiali templo Düsseldorpiensi magna solennitate celebrata, Eucharistiae Sacramentum, cum coniuge sua, more Pontificio, accepit.

II OTHO HENRICVS, natus anno M D LXXX in cunis extinctus est.

III AVGVSTVS, natus anno M D LXXXII, Sultzbaci hodie rerum potitur, et Augustanam Confessionem contra Pontificiorum machinas defendere pergit.

IIII IOANNES FRIDERICVS, natus anno M D LXXXVII.

Filiae PHILIPPI LVDOVICI, Principis Neoburgici.

I ANNA MARIA, nata Neoburgi ad Istrum, anno M D LXXV, quae postea vixit in coniugio FRIDERICI GVLIELMI, Saxoniae Ducis, et Electoratus illius Administratoris.

II DOROTHEA SABINA, nata anno M D LXXVI.

III AMELIA HEDVVIGA, nata M D LXXXIIII.

SECTIO IIII De Ducibus Lützelsteiniis, vulgo Veldentinis.

RVPERTVS, filius Alexandri, nepos Ludonici Nigri, Ducatum Bipontinum, mortuo Ludouico, Wolfgangi patre, tutorio nomine ad tempus administrauit; et lineam Lützelsteinensium Principum propagauit, euocatus ex hac vita, anno M D XLIIII. Vxorem habuit VRSVLAM, Comitissam Siluestrem, et Rhenanam.page 206, image: cs206

Ex qua susceptus est GEORGIVS IOANNES, qui vitae mortalis curriculum absoluit anno M D XCII. Princeps pius et doctus. Vrbem Lützelsteinam auxit et illustrauit, ac nouum insuper oppidum Pfaltzburg condidit. [Note:

Praeter Georgium Ioannem ex VRSVLA Rhingrauia, A. M D XXXVII ducta, RVPERTVS duas sustulit filias, ANNAM atque VRSVLAM. Quorum illa vxor Caroli, Marchionis Badensis, A. LVIII, d. I Aug. facta, A. LXXXVI Grabenae decessit, et Pfortzhemium deducta, in mariti tumulo honestum exuuiis inuenit locum, atque hoc, quod Ren. Vir, I. H. Maius annot. ad vit. Reuchlinip. p. 127 seq. producit, epitaphium.

Illustrissima Princeps et DNA. D. ANNA. Filia D. Ruperti Palatini Ducis Bauariae, Comitis Veldentiae etc. Caroli March. Badensis religiosissima Heroina, et exemplum sincerae in Christum fidei et virtutum omnium: post vitam laudabiliter actam mortua III Cal. Aprilis A. D. LXXXV I. Annos nata XLV, menses quatuor, dies XVIII, exspectans postremum Christi Saluatoris aduentum, hoc loco humari voluit.

Haec, VRSVLA nimirum, in Wirichii, Comitis Falckensteinii, torum venit. ]

Reliquit ex [Note:

Vxori, quacum GEORGIVS IOANNES vixit, solum nomen fuit ANNAE, licet plerisque ANNA MARIA vocetur. Qua fini iuuabit adferre epitaphium, illi positum, quod etiamnum in claustro montano, D. Remigii honori sacro (Kloster Remigsberg) visitur.

Hier ruhet in Gott die Durchleuchtige Hochgebohrne Fürstin vnd Fraw, Fraw ANNA, Pfaltzgtäfin bey Rhein, Hertzogin in Bayern, Gräfin zu Veldentz vnd Sponheim Witwe. Der Königreich Sweden, Gothen vnd Wenden gebohrne Princessin vnd Erbin. Welche der Allmaechtige Gott den 3 Martii A. 1610 I. F. G. alters im 65 iahr gnaediglich aus dieser welt abgefordert. Deren seine Allmacht am iüngsten tag samt allen rechten christglaubigen eine fröliche aufferstehung verleihen wolle, Amen. I. F. G. Herr Vatter ist gewesen der Durchlauchtigste, Grossmaechtig, Glückseelig vnd Christliche Potentat, Herr Gustauus, König der Sweden, Gothen vnd Wenden. auch seind I. F. G. Pfaltzgraf Georg Hansen hinterlassene Wittwe gewesen gantzer 18 iahr.] ANNA MARIA, Serenissimi GVSTAVI Regis Sueciae filia, quatuor filios:

GEORGIVM GVSTAVVM,

IOANNEM AVGVSTVM,

LVDOVICVM PHILIPPVM,

GEORGIVM IOANNEM.page 207, image: cs207

Et filiam

VRSVLAM, Ludouici Ducis Wirtembergensis coniugem secundam. [Note:

Praeter hosce, quos Auctor heic recenset, plures GEORG. IOANNES ex ANNA Suecica sustulit, et ex parte reliquit liberos. Fuere ii GEORGIVS GVSTAVVS.

ANNA MARGARETA, nata an. M D LXVI, d. XXVIII April. obiit A. LXVII, II Ostobr.

IOANNES RVPERTVS, natus A. MD LXVII, IX Sept. obiit A. LXVIII, I Octobr.

ANNA A MARGARETA, nata A. LXXI, XVII Ian. tertia Richardi Simmerensis vxor, quam hic praeterit Auctor Pareus, licet suprap. 188 in Richardo memorarit. Obiit A. M DC XXI, IIII Nouembr.

VRSVLA, nata A. M D LXXII, d. XXIIII Febr. nupta Ludouico, Duci Wirtembergensi A. M D LXXXV, d. X Mait. Obiit A. M DC XXXV.

IOANNA ELISABETHA, nata A. M D LXXIII, II Octobr. Obiit virgo A. XCIX.

IOANN ES AVGVSTVS.

LVDOVICVS PHILIPPVS.

ANNA MARIA, nata A. M D LXXIX, IX Iun. obiit eodem anno d. XVI Octobr.

CATHARINA VRSVLA, nata A. M D LXXXII, III Aug. Obiit virgo A. XCV, d. XXII Nouembr.

GEORGIVS IOANNES Il siue Iunior.

ANNA MARIA, obiit infans. ]

GEORGIVS GVSTAVVS, Ruperti nepos, filius Georgii Ioannis primogenitus, 1 anno M D LXXXVII nuptias celebrauit cum ELISABETHA Witternbergica, Christophori Ducis filia, vidua Georgii Ernesti, Hennebergici Principis. 2 anno M DC I,


page 208, image: cs208

die XVIII Maii, cum MARIA ELISABETHA, Illustrissimi Principis Ioannis Senioris, Ducis Bipontini, filia: quae [Note:

Cum varie hie alucinetur Auctor, pluresque, quorum parentem MARIA ELISABETHA, A. M DC XXXVII defuncta, GEORGIVM GVSTAVVM fecit, liberos omittat; non ab re erit, plenam iustamque eorum dare syllogen. Fuere autem illi:

ANNA MAGDALENA, nata anno M DC II, d. XIX Mart. nupta an. M DC XVII, d. VII Nouembr. Henrico Wenceslao, Duci Munsterbergensi; denata XX Aug. an. M DC XXX.

IOANNES FRIDERICVS, natus an. M DC IIII, XII Ianqui Suecicam sectatus militiam, et equestri praepositus legioni, Augustae Vindelicorum A. M DC XXXII febri correptus maligna, d. XXX Nouembr. viuendi finem fecit. Tolnerus, dum tab. geneal. D in proelio Lipsiensi occubuisse memorat, errat.

GEORGIVS GVSTAVVS, natus an. M DCV d. XVII Aug. denatus d. XVII Nou. sepultus in monte S. Remigii.

ELISABETHA, nata an. M DC VII, d. XVIII Mart. obiit anno M DC VIII, d. IIII Octobr.

CAROLVS LVDOVICVS, natus an. M DC. d. V Febr. qui Suecis militans, ad Wolmerstadium an. XXXI, d. XVI Iul. doobus traiectus globulis, tertio post die Werbenae non sine insigni fortitudinis laude exstinctus est.

WOLFGANGVS WILHELMVS, natus an. M DC X, d. XXII Aug. et sequenti statim anno, die quidem XXII Ian. rebus humanis ereptus.

SOPHIA SIBYLLA, nata an. M DC XII, d. XIIII Dec. spiritum reddidit an. M DC XVI, d. XII Iul.

MARIA ELISABETHA, in lucem suscepta d. XXIV Iun. an. CIC ICC XVI, vitam clausit an. CIC ICC XLI X, d. XII Septembr.

MARIA AMALIA, natu an. CIC ICC XXI d. XI Decembr. morte intercepta d. X Decembr. an. CIC ICC XXII.

MAGDALENA SOPHIA, in lucem edita an. CIC ICC XXII, d. XXIV Nou. decessit an. CIC ICC XXXI d. XIV Aug.

LEOPOLDVS LVDOVICVS, de que infra. ] quatuor itidem liberorum eumparentem fecit:

I MAGDALENAE,

II IOANNIS FRIDERICI,

III CAROLI LVDOVICI, qui sub signis Inuictissimi Regis Sueciae Gustaui Adolfi fortissime pro patria dimicans, nuper gloriosa morte occubuit.

IIII SOPHIAE.page 209, image: cs209

IOANNES AVGVSTVS, Georgii Ioannis filius, Georgii Gustaui frater, qui anno M D XCIX nuptias celebrauit cum ANNA ELISABETHA, Palatina, Friderici III Pii Electoris filia, viduata a Philippo II Hassiae Landgrauio, Philippi I filio: rebus humanis est exemptus A. M DC XI.

LVDOVICVS PHILIPPVS, dumA. MDCI frequens nobilitas Heidelbergae hastiludiis sese exercet, festuca confractae lanceae per apertam cassidem in oculum impacta vulneratus, immatura morte sua hilaritatem illam turbauit.

GEORGIO IOANNI ex SVSANNA, Othonis Henrici, Comitis Palatini filia, natus est GEORGIVS OTHO [Note: Immo, non is solum, sed liberorum, vt infra docebimus, adhuc plures.]

SECTIO V De Ducibus Birkenfeldensibus.

CAROLVS, Wolffgangi Ducis Bipontini filius natu minimus, a quo linea Birckenfeldensis promanat, natus est anno Domini M D LX, d. IIII [Note: Perperam. Lucem namque adspexit die IIII Septembris: vt ex epitaphio eius, quod statim adducemus, pates.] Decembris, Neoburgi ad Danubium. Ab ineunte adolescentia liberalis et elegantis doctrinae adeo inflammatus amore, vt quod tempus sui ordinis homines in ludos et voluptates conferre solent, ipse studiis litterarum tribuerit, in quibus eos fecit progressus, eaque exhibuit virtutis


page 210, image: cs210

documenta, vt ornatissimus inclitae Academiae Heidelbergensis Senatus Rectoratum Vniuersitatis vltro ei obtulerit anno M D LXXX. Psalmorum Dauidis librum integrum, vnico illo longissimo CXIX excepto, memoriter recitare potuit. Aliis quoque virtutibus praeditus fuit, quas in gubernatore pio et sapiente merito suspicimus ac veneramur. Harum egregia documenta dedit non in domestica solum vitae consuetudine, quae fuit plena integritatis ac sanctimoniae; sed in publica quoque Reipublicae administratione, vbi satis apparuit, Celsitudinis ipsius cogitationes, consilia et actiones omnes directas fuisse, ad propagandam gloriam nominis diuini, ad patriae commoda iuuanda, et tutandam ciuium populorumque salutem et tranquillitatem.

Cum vero Birckenfeldensem principatum iam inde ab anno M D LXXXVI laudabiliter gubernasset, placide in Domino obdormiuit, M DC, d. VI Decembris, sepultus Meysenheimii in tumulo maiorum [Note:

Hoc quidem condecoratus epitaphio:

CAROLVS DEI GRATIA COMES PALATINVS RHENI, DVX BAVARIAE COMES VELDENTIAE ET SPONHEMII. V FILIVS WOLFGANGI COMITIS PALATINI RHENI etc. ET ANNAE LANDGRAVIAE HASSIAE etc. NATVS NEOBVRGI AD DANVBIVM ANNO CHRISTI M D LX DIE IIII SEPTEMBRIS, IN PIETATE ET BONIS MORIBVS AB INFANTIA EDVCATVS IVVENILEM VITAM IN AVLIS PALATINA, SAXONICA ET BRANDENB VRGENSI TRANSEGIT. WILHELMI DVCIS BRAVNSCHWICENSIS ET LVNEBVRGENSIS etc. ET DOROTHEAE REGINAE DANIAE etc. FILIAE DOROTHEAE MATRIMONIO IVNCTVS EX EA TRES FILIOS ET VNAM FILIAM PROCREAVIT ET SVPERSTITES RELIQVIT. COMITATVM SPONHEIMENSEM XVI ANNOS PIE, IVSTE, PRVDENTER ET PACIFICE ADMINISTRAVIT. TANDEM MORBO CORREPTVS HANC MORTALEM VITAM CVM COELESTI ET AETERNA GLORIA PER VERAM FIDEM IN CHRISTVM COMMVTAVIT ET PIE OBIIT IN ARCE BIRCKENFELD. DIE VI DECEMBRIS ANNO CHRISTI M DC. INDE TRANSLATVS EIVSDEM MENSIS DIE XVIII HIC HONORIFICE SEPVLTVS LAETAM RESVRRECTIONEM A MORTVIS AD VITAM AETERNAM CVM OMNIBVS IN CHRISTVM CREDENTIBVS EXPECTAT.

M. C. L. E. F. F. C. D. O. M S.

SIS SAPIENS ET SIS PATIENS DICENDO SILENDO

QVI SAPIT ET PATITVR DENIQVE VICTOR ERIT. ].page 211, image: cs211

Vxorem habuit DOROTHEAM Brunsuicensem et Luneburgensem, Gulielmi filiam, quae ipsi genuit hos liberos:

I GEORGIVM WILHELMVM;

II SOPHIAM, Illustris Comitis Hohenloensis Cratonis coniugem;

III FRIDERICVM;

IIII CHRISTIANVM.page 212, image: cs212

Faxit Deus Opt. Max. vt Illustrissimi hi Principes, Comites Palatini ad Rhenum, et Duces Bauariae, florenti rerum ac regionum suarum statu, felices viuant annos multos, cum laetissima spe posteritatis etiam felices ad longaeuitatem propagatae; propter gloriam nominis diuini, et hominum falutem.image: cs213

HISTORIAE PALATINAE LIB. VI De Electoribus Palatinis, qui post Rupertum Imperat. Electoralem gubernationem sustinuerunt et administrarunt.

SECTIO I De Electoribus ex Linea Electorali.

LVDOVICVS Barbatus, cognomento Pius, Vicariatum Imperialem in tractu Rhenensi, et Francia Orientali, Sueuiaque vniuersa, cum laude et patriae magno bono gessit, cum Rupertus Romanorum Rex, pater eius, exercitum in rebellem Insubriam duceret anno Domini M CCCC I. Tunc enim filio suo gubernationem in terris Teutoniae, cum certo modo, quid et quatenus ipsi licere debeat, proficiscens commendauit, ordinibusque Imperii id denunciauit, eique interea parere, et inter se pacem tenere iussit. Qui etiam absente patre Ruperto, inter alia negotia rite gesta, diuersis


page 214, image: cs214

Imperii Principibus, Comitibus, Ciuitatibus, et Ingenuis feuda Imperii concessit, fidem pro Rege ab eis accepit, priuilegiaque eis confirmauit.

Sublato e viuis Ruperto Romanorum Rege, cum quatuor eius filii superstites, Ludouicus, Ioannes, Stephanus, et Otho Superioris et Inferioris Palatinatus regiones diuisissent: Heidelberga et Electoralis dignitas Ludouico huic Barbato ceu primogenito attributa est, Principi domi militiaeque inclito. Ita enim obtinuit, vt primogenitus semper, (secundum eum, quem Aurea Bulla praescripsit, aut potius confirmauit, modum) cum potissima ditionis parte Electoratum etiam Imperii obtineret.

Idem Ludouicus Barbatus, Elector Palatinus, in Palaestinam seu terram sanctam profectus, ibidem militauit. Teutonicorum Ordini in Prussia auxiliares adduxit copias. Comiti item Videmontano contra Lotharingos opem culit, missis in eius auxilium selectissimis quibusuis, qui tamen miseranda, leuium Gallorum quorundam siut fuga, siue proditione, circumuenti, omnes occubuere. In bello, quod aduersus Archiepiscopum Moguntinum, et Bernhardum Marggrauium Badensem gessit, ita Academae Heidelbergensi prospexit, vt nihilominus florere litterarum studia possent. In Concilio Constantiensi Praeses, iussu Sigismuhdi Imperatoris, insignes illos Dei famulos et martyres, Ioannem Hussum, et Hieronymum Pragensem, lictoribus tradidit comburendos. Cuius quidem executionis et officii, vtvt ab erroris sui ignaro, obitam necessitatem, pronepos eius Otho Henricus, Elector Palatinus, ita deplorasse fertur, vt cum in reliquis vitae huius commodis suauissimum fructum ingenti cum laude a se inchoatae reformationis, et superstitionum Romanarum abolitionis, a diuina benedictione experiretur, illorumque meritorum conscientia saepe se consolatetur; aliter tamen secum non posset statuere, quam enormis illius Constantiensis supplicii vltionem, (secundum Decalogi, peccatorum


page 215, image: cs215

paternorum vindictam, ad quartam vsque progeniem, communicantis, sententiam) ad se vsque pertingere, caussamque esse a zelote Deo precibus suis, ne in ea stemmatis Palatini linea, e qua primus fidei Reformator ipse extitisset, vltimus recenseretur, tam fortiter denegatorum liberorum. Cum in eodem Concilio Constantiensi Ludouicus Barbatus, Elector Palatinus, Imperatorem Sigismundum saepius conqueri audiuisset, nullum ex Imperii Septemuiris Politicis Latinae linguae peritum esse; domum reuersus, grauiter negligentiam primae aetatis suae deplorauit, et senescens iam Latinas litteras discere coepit: quod etiam Augustum Saxoniae Electorem, et Eberhardum Ducem Wirtembergicum fecisse legimus. Balthasarem Cossam, in schismate Ioannem PP. XXIII dictum, a Concilio Constan tiensi depositum intercepit, et Heidelbergae primum, dein Manheimii in triennali carcere detinuit: nullis ei assistentibus famulis, nisi solis Germanis, Latinae et Italicae linguae ignaris: quibuscum Ioannes Pontifex nutu et signis loquebatur, cum nec ipse linguam Teutonicam calleret. In illo carcere Manheimensi Pontifex tales versiculos composuisse dicitur:

Qui modo summus eram, gaudens et nomine Praesul,
Tristis et abiectus nunc mea fata gemo.
Excelsus solio nuper versabar in alto,
Cunctaque gens pedibus oscula prona dabat:
Nunc ego poenarum fundo deuoluor in imo,
Vultum deformem quemque videre piget.
Omnibus in terris anrum mihi sponte ferebant,
Sed nec gaza iuuat, nec quis amicus adest.
Sic varians fortuna vices aduersa secundis
Subdit, et ambiguo nomine ludit atrox.

Tandem Ludouicus Barbatus, Elector Palatinus, senio multo confectus, caecus euasit, vnde et Caeci cognomen inuenit.page 216, image: cs216

Diem suum obiit anno Christi [Note: Ita quoque Rittershusius exeges. histor. p. 103, Tolnerus tabb. genealog. C et K. Add. Ludewigius German. Princip. l. IIII c. I § XXI p. 105. Alii tamen aliter. Auctor sane tabb. Tubingens. an. XXXVIII, d. XXXI Decembr. fatis functum vult. Buckischius vero histor. geneal. Palatino-Bau. P. II c. II § III p. 22 anno demum XXXIX, d. XX Dec. cui quidem in tabb. hic praeiuit, quem modo dixi, Rittershusius, sibi adeo contrarius. Andreas contra Presbyt. chron. p. m. 59 anno XXXVII, IIII Kal. Ian. diem obiisse tradit. Nec abit Trithemius, nisi quod pridie Kal. Ian. exstinctum velit, chron. Hirsaug. P. II p. 397, chron. Sponh. p. 358, nec non chron. Duc. Bau. p. 117. (vbi tamen vitio librarii pro 1437 legitur 1407) Et his accedit Adlzreitterus P. II annal. Boic. l. VII p. m. 167, vbi signanter: Eodem anno iam exspirante Ludouicus Comes Palatinus, Dux Bauariae, Imperii Septemuir, cognomento Pius, fatis concessit. Freherus contra ceterorum scriprorum fidem eius mortem in annum supeperiorem retulit.] M CCCC XXXVI, penultima Decembris, ac postridie sepultus Heidelbergae in choro regali Ecclesiae ad Spiritum sanctum, vbi in chori testudine tale eius legitur monumentum:

RVPERTVS. ROMANORVM. REX. HVIVS. CHORI. ET. COLLEGII. FVNDATOR.

ELISABETHAT. REGINA. ROMANORVM.

LVDOVICVS. COMES. PALATINVS. REGIS. FILIVS. HVIVS. COLLEGII. CONSVMMATOR.

DOMINA. PLANCHIA. FILIA. REGIS. ANGLIAE. VXOR. EIVS.

Fratrem suum iuniorem omnium, siue vltimogenitum, Othonem Mosbacensem, filiorum suorum tutorem constituit: Ioanne Duce Bauariae, et Stephano Duce Simmerensi, fratribus suis proximioribus, posthabitis. Inde recte colligimus, tutelam Electoralem in familia Palatina proximiori Agnato Electorali sic simpliciter nodo Gordio connexam, vel sub eodem cum successione Electorali vexillo comprehensam: vel, si ita loqui volumus, adplumbatam, aut ferruminatam necessario


page 217, image: cs217

non esse; quin possint Serenissimi Electores Palatini testamento suo proximiorem fratrem vel agnatum, remotiori fratri vel agnato postponere.

Ex BLANCA coniuge, Henrici IIII, Regis Angliae filia, genuit RVPERTVM, cognomento Anglum, natum anno CIC CCCC VI, denatum anno CIC CCCC XXVI.

Altera eius coniux fuit MECHTILDIS, Ludouici Sabaudiae et Pedemontium Principis, filia: cuius epitaphium Heidelbergae in choro templi ad Spiritum S. tale conspicitur:

ANNO. DOMINI. M CCCC XXXVIII. PRIDIE. IDVS. MENSIS. MAII. OBIIT. ILLVSTRISS. PRINCIPISSA. DOMINA. MECHTILDIS. DE. SABAVDIA. CONTHORALIS. ILLVSTRISSIMI. PRINCIPIS. ET. DOMINI. LVDOVICI. COMITIS. PALATINI. RENI. ET BAVARIE. DVCIS. CVIVS. ANIMA. REQVIESCAT. IN. PACE. AMEN.

Ex hac genuit tres filios:

I LVDOVICVM Mansuetum;

II FRIDERICVM, Victoriosum;

III RVPERTVM.

Tres item filias: quarum vna Gandaui fuit monialis: altera similiter fuit monacha Coloniae: tertia [Note: MECHTILDIS adpellata. Quae primum A. CIC CCCC XXXIIII. d. XIX Octobris, nupsit Ludouico, Comiti Virtembergensi, v. Auct tabb. Tubingens. eoque defuncto, A. CIC CCCC LII Alberto Archiduci Austriae. vid. Aen. Siluius hist. Friderici III p. m. 99, Trithemius (quem Auctor heic ad verbum fere sequitur) P. II chron. Hirsaug. p. 397 et 513, Bircken specul. hunor. Anstriac. l. V c. VIII p. 590. Quo rebus humanis exempto vitam egit viduam, et tandem A. CIC CCCC LXXXII, Kal. Octobr. Heidelberga diem supremum obiit. Sepulta primum in ade B. Virginis ad bonum lapidem (Gutel-Stein) quod coenobium prope Vracum est, ad latus mariti prioris: deinde vero cum eo Tubingam translata, hocque exornata epitaphio: Eadem pietate et ratione huc translata est Domina Mechtildis, Palatina Rheni, Clarissimi Ludouici Senioris coniux suauissima. Quae licet post Alberto Austriaco nupsisset, defuncta tamen Heidelbergae CIC CCCC LXXXII, Kal. Octobr. euidentissimo sinceri amoris argumento illic cum priori marito, et eodem hic simul conditorio reponi placuit. Vid. Lairitz. palmeti historicogenealog. tab. IX c. III §. II p. 471. Ceterum princeps fuit bonarum litterarum amantissima; auctor filio Eberbardo, vt Tubingensem; marito itidem Alberto Friburgensem Academiam vt conderet. Quo quidem respexit, quisquis is est, Poeta vetus, qui hos ei, epitaphii loco, rythmos sacrauit: Hier liegt die Mutter aller Schul, Der freyen Künste edler Buhl. ] primo nupsit Comiti Wirtembergico: postea Alberto, Austriae Archiduoi, Friderici III Imp. fratri.page 218, image: cs218

LVDOVICVS Placidus, seu Mansuetus, cum esset natus anno CIC CCCC XXIIII, et postea anno CIC CCCC XXXVI in tutelam Ducis Othonis Mosbacensis, patrui sui, venisset, annum aetatis XVIII. assecutus, e tutoris sui manibus, Electoratum et Principatum pariter accepit, et a Friderico III Romanorum Imper. solenniter inuestitus fuit.

FRIDERICVS Victoriosus, felicibus bellis rebusque bene gestis inclitus, defuncto fratre Ludouico Mansueto, nepotem Philippum adoptauit, et exinde Electoralem dignitatem assecutus est.

RVPERTVS, Dux Bauariae, Ludouici Mansueti, et Friderici Victoriosi frater, anno Domini CIC CCCC LXIII electus est totius Canonicorum ac Nobilitatis Senatus suffragiis, Archiepiscopus Coloniensis: Princeps generis, animi, ingeniique virtute ac nobilitate clarissimus. Praefuit varie ac tumultuarie annis XVI. Cum Capitularibus suis simultates exercere coepit,


page 219, image: cs219

anno [Note: Immo, iam A. CIC CCCC LXVIII, quum inopia pressus oppida vectigaliaque ab Antecossoribus oppigneratae armis repeteret. vid. Trithemius P. II chron. Hirsaug. p. 464, de Roo histor. Austriac. l. VIII. p. m. 276, Bircken specul. hon. Austr. l. V c. XXI p. 779, Hachenbergius hist. Mst. de vita Friderici Victoriofi l. VI. Et quo magis fratris suffulciebatur auxilio, hoc grauius deinceps cum eis conflictatus est, et inimicitias semel susceptas persequutus. v. Hachenberg. l. d. Quae quidem res ei tandem exitii caussa fuit. Quum emim A. LXXII Canonicorum vina et redituum plerosque fructus suas in arces inferri iussisset; illi, auctoritate pontificia subnixi, anno sequenti, qui LXXIII post millesimum quadringentesimum fuit, Hermannum Hassiae Landgrauium suis rebus defensorem et gubernatorem praefecerunt. Trithem l. d. p. 479 seq. de Roo l. d. Bircken l. d. Hachenberg l. VII. Quo rerum statu, licet Carolum Burgundum, magna potentiae principem, animumque iam dudum ad res Germaniae adiicientem, in tutelam suae securitatis aduocasset Rupertus, ad vltimum tamen succubuit, ac oppidis castellisque ad vnum fere omnibus exutus, exutus etiam omnibus reditibus, quum A. LXXVIII circa festum Pentecostes nescio quo proficisci constituisset, ab Henrico Landgrauio, Hermanni fratre, in itinere captus et in castro Blanckenstein custodiae mancipatus fuit. In qua etiam biennio post vltimum spiritum, miseria moeroreque confectus, posuit. Trithem. l. d. chron. Hirsaug. p. 499 et 507, chronic. itidem Sponhem. p. m. 391. add. Hachenberg. l. d. ad an. LXXIIII et LXXV.] M CCCC LXXII, qui Hermannum Landgrauium Hassiae Gubernatorem totius prouinciae constituerunt. Rupertus a partibus suis habuit Fridericum Victoriosum fratrem suum, et Carolum Audacem seu Bellatorem, Burgundiae Ducem potentissimum, Caroli V Imp. proauum. Vires tamen Ruperti paullatim decrescebant, et Hermanno, Hassiae Landgrauio, tota prouincia Colouiensis paullatim cessit. Post depositionem Ruperto Palatino satis honesta erat assignata pro sustentatione portio, qua cum non esset contentus, in superiori Germania exulabat, mortuus anno Domini M CCCC LXXX. Delatus Bonnam, ac in D.


page 220, image: cs220

Cassii Monasterio sepultus. Eius epitaphium apud mausoleum; tale est:

ANNO. DOMINI. M CCCC LXXX. XVI. MENS. IVLII. OBIIT. REVERENDISSIMVS. IN. CHRISTO. PATER. ET. DOMINVS. DOMINVS. RVPERTVS. ARCHIEPISCOPVS. COLONIENSIS. CVIVS. ANIMA. REQVIESCAT. FELICITER. AMEN.

OTHO Mosbacensis, tutor testamentarius, frater Ludouici Barbati, Electoris Palatini natu minimus, defuncto illo, a Sigismundo Imp. in continenti ad tutelam admissus est. Interfuit duorum Regum Romanorum electioni, Alberti II, et Friderici III. E pupillis suis, Ludouicum primogenitum, ad Electoratus successionem; Fridericum I, Martis pullum, ad bellicae rei gloriam: Rupertum, ad Archiepiscopatum Coloniensem educauit et prouexit. Cum vero Ludouicus pupillus annum XVIII explesset, tota administratione sua Electoratus, et vtriusque prouinciae Palatinae vltro decessit, eamque adulto Ludouico Mansueto, et iam ipso iure Electori facto, totaliter restituit et assignauit, anno Domini M CCCC XLII.

LVDOVICVS igitur Iunior, cognomento Placidus seu Mansuetus, Ludouici Barbati filius primogenitus, Ruperti Romanorum Regis nepos, cum legitimae suae aetatis terminum assecutus fuisset, et complesset integre annos XVIII plenae pubertatis, finita tutela patrui sui Othonis Mosbacensis, assumpsit ipse regimen Dominii sui, anno M CCCC XLII, et in vrbe Aquisgrano a Friderico III Austriaco, tunc Romanorum Rege, plenissimam Inuestituram Electoratus, Archidapiferiae, et Comitatus Palatini accepit: Elector Palatinus e domo Bauarica in ordine decimus: Princeps Dei, iustitiae, pacisque studiosissimus, mitis praeterea et affabilis, vnde Mansueti seu Placidi cognomentum sortitus est. Aduersus Ludouicum Delphinum Viennensem, primogenitum Regis Franciae, multas Alsatiae ciuitates occupantem, bellum suscepit,


page 221, image: cs221

anno M CCCC XLIIII. Academiam Heidelbergensem, more maiorum, summo amore et studio prosecutus est. Sed non diu frui potuit tam placido Electore Respublica, et Academia Palatina tam benigno Maecenate: quippe anno Domini M CCCC XLIX, a. d. XIII Augusti, Wormatiae per mortem praemature bonis omnibus ereptus, postridie Heidelbergae in choro regali Ecclesiae Spiritus S. sepulcus est, vbi tale eius monumentum positum vidi:

ANNO. DOMINI. M CCCC XLIX. DIE. HIPPOLYTI. MRIS. Q .

ILLVSTRIS. PRINCEPS. DNVS. LVDOVICVS. IVNIOR. COMES. PALATINVS. RENI. SACRI. ROMANI. IMPERII. ARCHIDAPIFER. PRINCEPS. ET. ELECTOR. BAVARIAE. DVX. CVIVS. A R. IN. PACE.

Vitae sociam sibi adsciuerat MARGARETAM, Ludouici Siciliae Regis relictam viduam, filiam Amedaei, Ducis Sabaudiae, qui a Concilio Basiliensi in Papam electus fuit, Felix dictus. Ex hac genuit filium [Note: Ita quidem et alii; Rittershusius exeges. hist. p. 103, Auctor tabb. Tubing. Ludewigius German. Princip. l. IIII c. I § XXIII p. 106. Sed male. Philippus namque integro, et quod excurrit, anno lucem ante adspexit, quam pater Ludouicus vita defungeretur. vid. Auct. anonym. Collectaneorum quorundam Palatin. Mst. Trithemius chron. Duc. Bau. p. m. 118, chron. Sponhemens. p. 366 et P. II chron. Hirsang. ad an. XLIX p. 420. Nauclerus Chronograph. vol. III generat. XLIX p. m. 472, Munster... [reading uncertain: page damaged] cosmograph. l. III de German. c. CCC LXI p. m. 886, c. CCC LXIII p. 889, c. CCC LXIIII p. 890, Herm. Witekindus hist. Palat. Mst. p. m. 21, Lehmannus chron. Spir. l. VII c. I p. m. 846, Georg. Tolmidas hist. Palat. Mst. p. 96, Paulus itidem Hachenbergius de vita Friderici Victoriosi lib. I extr.] postumum PHILIPPVM, cognomento Ingenuum, qui post obitum patrui Friderici I Victoriosi, Electoratum


page 222, image: cs222

et Principatum Palatinum pariter adeptus est. [Note: Ita quidem et alii; Rittershusius in tab. Bircken specul. hon. Austriac. l. I c. XVI p. 143 (qui tamen heic sibi ipsi contrarius est, quandoquidem l. V c. VIII p. 590 Mechtildem, Alberto VI nuptam, Friderici Victoriosi surorem dicit) Auctor tabb. Tubingensium, Buckischius histor. Palatino - Bau. P. II c. II §. III p. 24. Sed perperam: vt temporum rationes computanti, et quae supra adtulimus, conferenti ad oculum patet.] Vnicam item filiam MECHTILDEM, sororem Philippi Electoris; quae primo Ludouico Wirtembergico Comiti, deinde Alberto VI, Exarcho Austriaco, nupsit. Post aliquot annos Margareta, vidua Ludouici Placidi Electoris, mulier adhuc iuuenis, spe (vt credit Nauclerus [Note: Volum. III generat. XLIX p. 472 col. 2.] ) prolificandi, in tertium matrimonium consensit, et sic toro iuncta est Illustri Comiti Wirtembergico Vlrico: quod matrimonium postea seminarium fuit ingentium malorum.

FRIDERICVSI, Ludouici Barbati filius, Ruperti Clementis, Romanorum Regis, nepos, ob felices in bellis gerendis successus, Victoriosus cognominatus, vulgo der bose Fritz, natus anno M CCCC XXV, post obitum fratris Ludouici Mansueti, Philippi nepotis infancis tutelam suscepit anno CIC CCCC XLIX, aetatis suae XXIIII. Ratus autem, quod res est, stirpis gloriam per se ad principatum laudabilem haud sufficere, nisi propria quoque suffragetur virtus: virtutis ille viam ab ineunte ingressus aetate, ad summa quaeque contendit, et pensitatis inimicorum viribus hoc egit vnice, ne iuxta tenorem Aurcae Bullae [Note: Cap. VII p. m. 4.] susceptam Electoratus Administrationem deponere cogeretur, finito legibus praescripto annorum curriculo. Inuenit igitur remedium, quo simul prouinciae et sibi consuleretur. Anno enim CIC CCCC LIIII Philippum Electoratus heredem, solenniter in filium adoptauit, et vnicum vtriusque principatus heredem dixit,


page 223, image: cs223

seipsum exinde Electorem Imperii scripsit; caelibatum tamen perpetuum promisit, ne arrogato filio Philippo praeiudicium faceret. Reclamauit Caesar Fridericus III, aureae Bullae fraudem sic fieri, non ferendam hanc calliditatem exemplo perniciosam, et ad subuertendum ius Regni excogitatam. Verum Fridericus Palatinus, Nicolai Pontificis auctoritate subnixus, id genus adoptionis confirmantis, matris insuper Margaretae Sabaudae consensu, et ex pacto conuento cum omnibus proceribus Palatinis, vsque ad extremum vitae spiritum, Elector Palatinus permansit et a reliquis Imperii Septemuiris vti Elector salutatus, in Collegium eorum receptus est: eiusdem etiam legati, vti Electorales, ad Comitia Imperii, et actus Collegii Electoralis admissi fuerunt. Quin etiam, vti Elector Palatinus, annis CIC CCCCLXIII et CLC CCCC LXVIII Vicarius Imperii fuisse perhibetur.

Bella gessit assidua, et ea felicissime, circiter annos XXVI aut plures: et constans sama est, intra trecentos annos Germaniam bellicosiorem Principem non habuisse. Comitatum Lützelsteinensem suo dominio subiecit. Ludouicum Nigrum, Ducem Bipontinum et Comitem Veldentianum, qui Palatinatum ferro et igne deuastauerat, eo redegit, vt pacem aliquoties petere sit coactus. Richardum de Homburg, virum inquietum, qui et ipse Palatinatum Rhenanum variis incursionibus fatigabat, eo redegit, vt amplius nocere non potuerit. Sed et domi res inquietas summa prudentia et aequanimitate sedauit. Ambergenses seditiosos, qui fidelitatis iuramentum praestare recusabant, compescuit, et ad iustam obedientiam adegit. In Palatinatum inferiorem reuersus, latronum latibula et receptacula solo aequauit, et itinera viatoribus tutissima fecit. Episcopum Spirensem, Ioannem Entzenbergensem, qui cognomento Nix dicebatur, debellauit. Leiningenses Comites subiugauit. Praeter has victorias, illa memoranda fertur prae reliquis, quam obtinuit anno Christi CIC CCCC LXII, ipsis Kal. Iulii. Erat tunc


page 224, image: cs224

Pontifex Romanus Aeneas Silvius, Pius II dictus, qui a Diethero Isenburgio Archiepiscopo Moguntino postularat, vt obligaret se, nullum deinceps Praesulem Moguntinum conuocaturum esse Electores Imperii, nisi consulto et assentiente Romano Pontifice. Ita enim astute auctoritatem Septemuirorum languefacere, et ad ipsos Pontifices Romanos transferre conabatur. Id cum facere recusaret Dietherus Isenburgius, a Papa fulmine ex Episcopatu excussus est, et in eius locum suffectus Adolsus Comes Nassouius, qui totum triennium pro Archiepiscopatu cum Diethero lites continuauit. Vterque adiutores inuenit. Dietherus Isenburgius quidem Fridericum Victoriosum, Palatinum Rheni Septemuirum; et Ludouicum Bauariae Ducem, cognomento Diuitem: Adolfus vero Nassouius, Ludouicum Nigrum, Ducem Bipontinum et Comitem Veldentianum, Albertum Marchionem Brandenburgicum, Carolum Marchionem Badensem, huiusque fratrem Georgium, Episcopum Mediomatricum, et Vdalricum Comitem Wirtembergicum, a voce, qua saepe vtebatur, Niesvvurtz cognominatum. Hi contra libertatem Imperii, Pontificum tyrannidem armis propugnabant. Adolfi quoque partibus fauit Caesar Fridericus III, et Pontifex Acneas Siluius: vterque Fridericum Palatinum odit: aduersus quem Pontifex etiam Carolum Audacem, Burgundiae Ducem, incitare conatus est. Verum enimuero Fridericus Palatinus Victoriosus Elector, nihil veritus anathematis Pontificii aut Imperatorii terriculamenta, Dietherum Archiepiscopum Moguntinum prospero successu strenue defendit: principatum etiam suum per circuitum muniuit, et huic rei speculam illam Heidelbergae, in latere montis Geisbergi positam, late vndiquaque prosppetantem, quam vocabat Trutz Kayser, militari opere in vsum bellicum excitauit. Adiuuit Deus Friderici Palatini conatus in causa Dietheri, vt quanquam longe inferior esset numero militum, et apparatu bellico, tamen hostes, contemptu quodam


page 225, image: cs225

audacius irruentes, non semel fortiter exciperet ac profligaret. Tandem proelium atrox, inter angustias Rheni et Nicri, commissum est, anno CLC CCCC LXII, ipsis Kalendis Iul. victorque euasit Fridericus Palatinus, cum ferox, et nil nisi Martem spirans, etiam caeso equo, in quo sedebat, in pedes crectus, certamen instaurasset, neque se victum fateri voluisset, nisi vulneratus, aut trucidatus. In eo conflictu multi generosi Comites, et Nobiles occubuerunt. Capti tres Principes, Pontificis propugnatores: Carolus Marchio Badensis, eiusque frater Georgius, Episcopus Mediomatricum, et Vdalricus Comes Wirtembergicus, praeter alios Nobiles atque ignobiles ferme quingentos. Reliqui, quos Martis is haud perculit, fuga salutem quaesiuerunt. Acta sunt haec in campo latissimo, iuxta villam Seckenheim, olim Sigenheim dictam, super flumine Nicro, in pago Lobodunensi sitam: quos campos eundem locum esse aiunt, vbi Gratianus Imperator olim Germana agmina fudit, et vltra Nicrum fluuium repulit, vbi tum oppidum habebant Lobodunum, Ausonio teste [Note: Mosell. v. 424. Ceterum conf. Freherus Orig. Palatin. P. I c. VII p. m. 58, quippe quem Auctor heic compilauit.], quod hodiernum esse Ladenburgum creditur. Inde loco et villae ab insigni victoria factum nomen Sigenheim, veluti Nicopoli aut Niceae: qui locus postea hac eximia Friderici Palatini victoria aeternum nobilitatus est: cuius ibi in agro proelii conscio crux lapidea erecta visitur cum tali inscriptione:

Als man zahlt nach Gottes Geburt M CCCC LXII, seynd auff dieser Wallstadt, auff S. Paulus Gedaechtnuss Tag, durch Hertzog Friederich, Pfaltzgraffen bey Rheyn, vnd Churfürsten, niedergevvorffen vvorden, Herr Georg Bischoff zu Metz, Marggraff Carl von Baden, vnd Graff Vlrich von Wirtenberg, mit einer mercklichen Zahl ihrer Diener, Graffen, Herren, vnd Knecht; Vnd denselben, die in solchem Geschaeffte todt blieben seynd, vvolle Gott barmhertzig seyn.page 226, image: cs226

Iuuat quoque apponere elegans illud Eteostichon Teutonicum:

Als ein A mit eim I gezieret,
Vier Huffeisen vvarden formiret,
Ein Axt vnd der Apostel Zahl,
Geschach die Schlacht am Neckerthal,
Da schlug vnd fieng ein junger Pfaeltzer,
Ein Bader, Iaeger, vnd Saeltzer,
Friederich der Siegreiche vvolgenannt,
Der Chur Pfaltz zier durch alle Land.

MCCCCLXIII

Hoc tum bello Fridericus Victoriosus Electoratui Palatino quatuor in longitudinem milliarium, (a sede Moguntina, cuius dignitatem ac iura contra perfidas Aeneae Siluii Pontificis Romani molitiones, suis defenderat sumptibus) imperium acquisiuit, et prouentus, in Strata Montana, vulgo dicta die Bergstrassen. Vexilla Principum captiuorum Heidelbergae ad tholum templi S. Spiritus suspensa sunt: ipsis vero in arcem deductis Fridericus Elector Palatinus apparabat splendidum quidem conuiuium, sed sine pane: quem cum desiderarent et poscerent conuiuae, renunciari illis iussit; non aequum esse, panem iis praebere, qui, contra belli iura, segetes perdidissent, agricolas innocentes fame necassent, et frumentum in horreis passim combussissent. Eosdem tamen, breui post irae moderatus, laudeque contentus tantae victoriae, sub honestis conditionibus, incolumes dimisit.

Etsi vero Friderici III Imperat. auctoritate bellum hoc compressum est: Fridericum tamen Electorem Palatinum victoriosum in gratiam ille nunquam recipere voluit. Et durauit sane animi ille rancor ad vtriusque successorem, Maximilianum


page 227, image: cs227

I Imperatorem, et Philippum Electorem Palatinum. Anno CIC CCCC LXXI Fridericus Imperator Comitia celebrauit Ratisbonae, et postea Fridericum Victoriosum, Sacri Romani Imperii Archidapiferum, iudicialiter deposuit Augustae: sed Principes in circuitu paene omnes, saepius experti, quid valeant humeri Atlantis illius Palatini, contra eum ne hiscere quidem amplius audebant; more anguium, qui obtrito capite frustra deinceps cauda minantur.

Rebus adeo praeclare gestis, tandem Fridericus, Hercules ille Palatinus, in ipso victoriarum flore, naturae debitum persoluit, anno reparatae salutis CLC CCCC LXXVI, XII Decembris, quinquagenario maior vnico: cuius corpus in habitu fratrum minorum Heidelbergae sub marmore caelato solemni pompa fuit sepulturae mandatum: quod monumentum etiamnum extat, dignum sane visu. Ipse Fridericus, Bellicosus Elector in habitu Electorali, Imperiale pomum dextra tenens, leonem suppedaneum habens, superne in saxo eleuato, et quatuor columellis sustentato, conspicitur: in saxo autem inferiore, quod terrae incumbit, sceletum hominis osseum, faberrime scalptum, mortalitatis etiam maximorum Principum nos admonens. Inscriptio tanto Heroe digna per saxi superioris circuitum legitur talis:

FRIDERICVS. BAVARIAE. DVX. COMES. RHENI. PALATINVS. SACRI. ROMANI. IMPERII. ELECTOR. SALVS. PATRIAE. PRAEDONVM. FVLMEN. TREIS. ILLVSTRES. HOSTES. VICIT. PRINCIPATVM. AVXIT. ET. PIE. VIVIS. EXCESSIT. ANNO. CHRISTI. M CCCC LXXVI. PRIDIE. IDVS. DECEMBRIS. FVIT. EIVS. VITAE. SOCIA. VIRTVS. GLORIA. MORTIS. COMES.

Huic Achilli Germanico, Friderico Palatino Electori, Principi maximo, nihil non virtus et fortuna contulerant, inquit Marquardus Freherus, Consiliarius Palatinus nobilissimus. Magna erat stirpe natus, maiori animo praeditus, maxima fortuna vsus.


page 228, image: cs228

Genus eum Philippi ex fratre nepotis tutorem, mox patrem fecit, non volente tantum illo, sed prouincia tota expetente; et bono vtique publica Animus excelsus, et ad omnia imperterritus, non prouinciae tantum suae, sed totius patriae Germaniae libertatem, quietem, salutem curans: non maiorum minas, non factiones parium, non inferiorum insidias extimescens. Bono fine coepta constanter peregit, parta gloria non adquicuit, vlteriora parans, et occasiones rei bene gerendae nullas negligens. Neque minus ei consilium domi, quam arma soris. Sapientibus Consiliariis abundauit; curiam iudicii, officinam iustitiae, de nouo erexit: Academiam Heidelbergensem fouit, doctos pariter cum fortibus amauit. Iam fortunam, cui non certum alias cum virtute foedus, velut in manu habuisse visus, perpetuo victoriarum cursu grassatus. Nulli leonem hunc vellere impune fuit: neque tum patriae focos tutari satis habuit, sed victoria vti gnarus, neque illud nesciens, quod

--- arma tenenti
Omnia dat, qui iusta negat,

adgressores suos male multauit. Qua ratione non ditionis tantum suae et pupillaris fines, supra quam vllus priorum Principum Palatinorum, protulit; sed et tale nomen sibi peperit, vt quantum suis amabilis, tantum aliis formidabilis, nemo ei virtute conferendus, videretur: et (quod magnum est) solus ipse, si ciuilia bella permisissent, Turcam, fatalem illum Christiani nominis hostem, reprimere posse censeretur. Ioannes Trithemius, Abbas Spanheimensis (qui Illustrissimam familiam Palatinam, quantum potuit, calamo suo exornare studuit, et huius laudatissimi Electoris Palatini, Friderici I Victoriosi, res gestas in Chronico Spanheimensi per annorum seriem cum cura consignauit) de eo inter alia sic scribit [Note: Chron. Hirsaug. P. II p. 497, chron. Sponh. p. 390 P. II Opp.] : Anno M CCCC LXXVI, XII die mensis Decembris, obiit Fridericus Comes Palatinus Rheni, Bauariaeque Dux, tutor


page 229, image: cs229

Philippi, frater Mechtildis, Ludouici quoque patris Philippe, et Ruperti Archiepiscopi Coloniensis: cuius corpus in habitu fratrum minorum apud eosdem in oppido Heidelberg, sub marmore caelato, in absidula dextrorsum, solemni pompa, fuit sepultum. Magnus Princeps, amator cleri, defensor pauperum, et viduarum aduocatus integerrimus. qui tantafecit, quanta nullus in Germania Princeps in trecentis retro annis, pro pace et defensione suorum omnium, adiutorium eius postulantium. Qui (vt mea fert opinio) si Romanorum fuisset Imperator, non tot regnae, tot prouincias, tot vrbes a Christianorum dominio Turcus rapuisset: aut, si Imperator fuisset, qualis iste erat.

Hunc tantum Principem non Homerum, non Virgilium, non Melissum aliquem habuisse, cum cogito, dicenti vere Horatio [Note: L. IIII Carm. Od. IX.] libet accinere:

Vixere fortes post Agamemnona
Multi: sed omnes illacrimabiles
Vrgentur, ignotique longa
Nocte, carent quia vate sacro.

Sed bene habet, quod a monacho Trithemio saltem summa rerum fastigia consignata habemus. Ea publico reddidit Marquardus Freherus, anno CIC ICC II, conquisito diligentius et adiecto, quidquid vspiam apud eius aeui scriptores huc pertinens legitur. Inde nos ista summatim excerpsimus. Habuit tamen etiam proprios rerum suarum scriptores tantus Heros, vernaculo sermone vsos. Inter quos duo eximii fuerunt; vnus Matthias de Kemnaten Theologus, Principis Capellanus, et (vt Trithemius meminit) Mathematicus: alter Michael Bohemus, Weinspergensis Poeta: quorum ille prosa, hic rythmis Teutonicis, vterque ab origine Palatinae stirpis exorsus, Fridenci huius Victoriosi gesta diffuse et copiose celebrarunt. Extat quoque elegans oratio congratulatoria per Ioannem Camerarium Dalburgium, Episcopum Wormatiensem, nomine Philippi Palatini


page 230, image: cs230

Electoris, ad Innocentium VIII, Pont. Max. habita, stilo Rodolfi Agricolae conscripta, his verbis: Ludouici frater Fridericus, philippi per aetatem tutor, difficile iudicatu est, prudentior, fortior, an felicior fuerit, qui crebro admodum collatis cum hoste signis cum praesens ipse dimitauerit, victoriam, quae natura incertissima est, vt vbique industriae suae certa esset, virtute perfecit. Quindecim Germaniae Principes bellum illi vno eodemque tempore cupidissime indixerunt. Id cum acerrime gererent, inferrentque, tres ex eis vna acie victos cepit, eoque res perducta est, vt conditiones pacis a nullo acciperet, omnibus daret. Primus Germaniam post Augustum Caesarem purgare latrociniis est adorsus, etc. Turcico aliquando bello destinatum fuisse Fridericum, notat Aen. Siluius in Germ. c. LXVII [Note: al. XXXVIII. Vid. T. I Opp. Schardii p. 462 edit. Basil.] Per Saxoniam, Sueuiam, Franconiamque viri clari sunt, numerosos exercitus ducere idonei. Siquidem et Fridericus Palatinus Princeps Elector, Albertus germanus Imp. et Carolus Marchio Badensis, digni omnium iudicio existimati sunt, qui copiis in Turcos educendis praeficerentur. Eiusdem excelsi et inuictissimi Principis Friderici heroicas virtutes eleganti stilo celebrauit Petrus Antonius Finariensis, in libello de dignitate Principis, lectu dignissimo.

Ante obitum caelibatus tandem pertaesus, spe prolis, animum ad legitimas nuptias adiecit: ne vero aequales quaereret, conuentio de successione arrogati filii Philippi et principatuum vnione non dissoluenda, minime permittere videbatur. Re igitur prius cum Philippo arrogato filio, certisque - Ordinibus deliberata, matrimonio sibi copulauit nobilissimam feminam, Claram a Tettingen, praesentibus Philippo Palatino, Wormatiensi et Spirensi Episcopis, aliisque compluribus Nobilibus, anno M CCCC LXII [Note: Ita sane auctor stemmatis Leonsteniani, an. CIC ICC XXIIII Francofurti ad Moenum editi, Reinharrus, Leonstenio-Werthemiensibus olim a consiliis, diserte ad tabulas Friderici matrimoniales, anno CIC CCCC LXII, die Martis post festum S. Galli scriptas, fronocans. Erat in aula virgo, aetate florens, et forma insignis, Clara a Tettingen dicta, quae desiderium aestuantis accendit; eam in societatem tori recipit et secum iungit. An cum illa in manum conuenerit coram sacerdote, et quando id factum sit, incompertum habeo. Triplex certe apud auctores opinio est. Vna, quod matrimonium clandestine contraxerit: altera, quod instante demum morte Tettingam vxorem adpellauerit: tertia, quod, praesentibus Vormatiensi et Spirensi Praesulibus, illam solemni sibi modo desponsauerit. Sunt, qui illam stirpe equestri oriundam ferant, genusque ex Sueuica Tettingensium familia deduxisse: quanquam hoc adulationi scriptorum datur, qui vt origines Leonsteniorum Comitum augustiores facerent, consecrarunt maternum genus, et ad equestrem stirpem prouexerunt. Intelligo, in epistola quadam Friderici illam vocari cantatricem: quae fortasse voce suauissima, vti cantus saepe efficacissimum amoris lenocinium est, heroem curis fluctuantem et maestum recreauit et simul incendit. Nec sum ignarus, quibusdam auctoribus narratum, illam, plebeia e gente natam, origines suas ad pagum Tettingam retulisse, vnde et nomen puellae remanserit. Sed siue illa nobilis, siue plebeia fuit mulier, parum interesse puto, quum et magnis Principibus frequens, quaerere in extrema plebe, quod diligant.]. Cum vero ex - hac


page 231, image: cs231

coniuge duos progenuisset legitimos filios, FRIDERICVM et LVDOVICVM; eos ob certas caussas ad conditionem paullo inferiorem redegit, et Comites Imperii, annuente Caesare, esse voluit: deque suo patrimonio - iis assignauit sequentes dynastias: Scharfeneckum, - Meckmühlum, Vtzbergam, Vmbstadium, cum omnibus suis pertinentiis [Note: Conf. Stemma Leonstenianum, Francofurti ad Moen. A. CIC ICC XXIIII 4. editum, quod Auctor heic ad verbum fere, nec nisi perquam paucis immutatis exscripsit.].

Senior ex filiis FRIDERICVS, sacris a Patre Friderico Victorioso dicatus, immatura morte viuis exemptus est, Heidelbergae in templo Franciscanorum hoc epitaphio exornatus:

ANNO. DOMINI. MCCCCLXXIIII. IPSO. DIE. GALLI. OBIIT. VENERABILIS. ET. NOBILIS. DOMINVS. FRIDERICVS. ILLVSTRISSIMI. PRINCIPIS. ET. DOMINI. DOMINI. FRIDERICI. COMITIS. PALATINI. RHENI. DVCIS.


page 232, image: cs232

BAVARIAE. SACRI. ROMANI. IMPERII. ARCHIDAPIFERI. ET. PRINCIPIS. ELECTORIS. FILIVS. LEGITIMUS. ECCLESIARVMQVE. WORMATIENSIS. ET. SPIRENSIS. CANONICVS. CVIVS. ANIMA. REQVIESCAT. IN. PACE.

LVDOVICVS [Note: Confer Stemma Leonstenian. a 4 b seq. quod Auctor hic iterum compilat.] igitur, vnicus Friderici Victoriosi, Electoris Palatini, superstes filius et heres, Principatum paternum Philippo, Electoratus heredi, secundum pacta conuenta, reliquit: ipse vero cum supradictis dynastiis Comitis dignitatem a Caesare Maximiliano I suscepit, ne principatuum perniciosa diuisio induceretur. Philippus vero Elector Palatinus, mortuo patruo Friderico Victorioso, supradictas Dynastias plerasque omnes, praeter Scharfeneckum, ad se recepit, substituto Comitatu Loevvensteinico, permutationis more. Contentus quidem hac sua fortuna fuit Illustris Comes Ludouicus, qui veram magnitudinem non regionum spatiis et latifundiis, sed solida virtute metiebatur, adeoque magnum sibi inter Heroas eius saeculi nomencomparauit. - In bello Bauarico, Ruperti Agnati partes - secutus, ab Vlrico Duce Wirtembergico, sub praetextu proscriptionis Imperialis, Comitatu Loevvensteinico exutus est, quem vix tandem, ab Imperatore Maximiliano I excusatus, anno CIC IC X recuperauit. Pro more istius saeculi terram Palaestinam adiit. Variis bellis supremus Dux constitutus, pro Palatino militauit. A Caesare Maximiliano primum, deinde in Comitiis Norimbergensibus, anno CIC IC XXII, a Carolo V et Imperii Proceribus ad Turcicam expeditionem lectus Consiliarius bellicus. Sic fortes creantur fortibus, nec imbellem feroces progenerant aquilae columbam. Vltimum diem clausit anno CIC IC XXIIII, die XXVIII Martii.

Vxores habuit duas: I ELISABETHAM, filiam Hugonis Comitis in Monteforti, et Comitissae Werdenbergensis: quae in partu exstincta est, anno CIC IC III. II SOPHIAM, Conradi Comitis Tubingensis relictam viduam. Ex priore


page 233, image: cs233

Montfortia multos liberos suscepit, qui illustrissimam familiam Comitum Loevvensteiniorum propagarunt.

Post Friderici Victoriosi mortem, PHILIPPVS, Ludouici Mansueti filius, Ludouici Barbati nepos, cognomine et re Ingenuus, Electoratus Palatini gubernacula suscepit, anno Domini M CCCC LXXVII, aetatis suae XXVIII. Ante insaustum bellum Bauaricum, Princeps opibus, auctoritate, potentia, amplitudineque ditionum florentissimus; et tum hoc nomine, tum etiam filiorum generosissimorum numero felicissimus. Inter hos Ruperto Virtuoso nuptias conciliauit filiae Georgii Diuitis, Bauariae Ducis: qui ex: pacto dotis loco Ruperto genero legauit, praeter auri argentique vim omnem, et supellectilem plane regiam, eam etiam Bauariae partem, quam ex hereditate tenebat. Hoc testamentum, quod in Imperii leges, et iura feudorum peccaret, factumque esset in fraudem Alberti, Bauariae Ducis, Maximilianus I Caesar, deprecante Alberto, noluit ratum esse. Quaesita est igitur, et impetrata approbatio Pontificia. Post Georgii Diuitis obitum, Ruperto genero Georgii, Philippi Electoris Palatini filio, ex testamento hereditatem adeunte, Alberto vero Bauariae Duce, Maximiliani I Caesaris sororio, eandem ex legibus asserente; Maximilianus I sese interposuit, et ad componendam totam controuersiam has conditiones tulit; vt videlicet de Georgii Diuitis ditione triens vnus relinqueretur Ruperto, dotis ratione: alter cederet Palatinae Domui, in compensationem eorum, quibus illa sese et defraudatam a Ludouico Bauaro Imperatore et spoliatam esse saepius fuerat conquesta: tertiam partem redderet Rupertus Alberto, Bauariae Duci. Sed cum Rupertus ius suum armis vindicare cenaretur, fidens auxiliis Bohemorum, et Ludouici Galliae Regis, ab Imperatore proscribitur, et totius Imperii Ordines ad eum perdomandum incitantur: patrique Philippo Electori Palatino, ne opem ferret filio Ruperto, interdicitur. Ille vero potiorem rationem filii, quam Caesaris


page 234, image: cs234

habendam duxit, et manu armata filio suppetias misit. Vtrumque igitur bello adortus Maximilianus Caesar, anno M D IIII Principes ad auxilium ferendum euocauit, qui iussu ipsius multa in Palatinatu ferro et igne vastarunt. Ipse vero Caesar manu sua Bohemos prope Ratisbonam strauit, et fugauit, licet per aliquot horas Marte dubio, Ruperto Palatino pertinacissime pugnam vrgente, aciemque, sicubi solueretur aut fatisceret, reficiente. Nec enim cessit Rupertus, donec ad eam redactus esset paucitatem, vt consistere non posset. Bohemi ceciderunt circiter bis mille. Nec multo post Rupertus maerore animi cum coniuge Elisabetha exstinctus est: vel, vt alii scribunt, veneno necatus. Philippus Elector Palatinus, Ruperti pater, a Gallis desertus, qui huius belli ipsi fax et auctores fuerant, magnam ditionis suae partem amisit, multis Procerum suorum aut veneno deletis, vel in acie trucidatis, vel supplicio plexis. Dux Wirtembergensis aliquot oppida et castella, vt Winsbergam, Maulbrunnam, et alia eripuit. Norimbergenses Altorfium, Heresbruggium, et Lauffam occuparunt. Alexander, Dux Bipontinus, et Comes Veldentiae, quaedam cepit. Sed omnium grauissimus hostis Maximilianus Caesar, oppida et arces multas, ab Imperio Palatinatui oppigneratas, sine caede et sanguine recuperauit, copias Ruperti fudit, eique Alsatiae Aduocatiam Prouincialem ademit, et Landgrauiatui suo Ensisheimensi incorporauit. Hassiae Landgrauius intercepit castrum et oppidum Homburgum vor der Hohe, quod Comes Hanouianus; et castrum Bickenbach, quod Comes Erpachianus a Palatino tenebat. Ingolstadium quoque, [Note: Ingolstadium vrbem bello hoc Palatinis, qui eam vna cum Neoburgo, Landshuto, aliisque, quae ad Georgium Diuitem pertinuerant, oppidis, occuparant, validoque munierant praesidio, iterum ereptam esse, in aprico est. Vid. Bircken spec. hon. Austriac. l. VI c. VI p. 151. Sed ad Palatinos antea spectasse, tam longe a vero abit, quam manifesto inter omnes constat, Georgii in ditione eam fuisse, ab eoque A. CICCCCC XC academia instaurata quam maxime amplificatam. vid. ipse Auctor supra l. II c. VI §. 3 p. 95.] quae antea ad Palatinum spectabat, a Bauaro interuersa; et quaedam castella


page 235, image: cs235

Transrhenana a Leiningensibus Comitibus occupata dicuntur. Sic cadente quercu, iuxta vetus veriuerbium, quiuis ligna colligit. Nemo tunc fuerat in Imperio, qui non ex proscriptionis sententia, quam Maximilianus Caesar promulgarat, aliquid de Palatinatu decerpere, et in aqua illa turbida piscari cuperet, praeter vnicum Marchionem Badensem Christophorum, qui non modo pacem inuiolatam seruauit, sed etiam suis quibusdam monentibus, vel per litteras iam recuperari ea posse, quae pater Carolus in dissidio Moguntino amisisset, respondit; Ehr und Eyd gilt bey vns mehr, dann Land vnd Leut gevvinnen: h. e. Pater meus Carolus fidem dedit Friderico I Victorioso, hanc ipse inuiolatam conseruabo. Res tandem ad pacificationes deducta est, anno M D V, precibus Christophori Marchionis Badensis: et in Comitiis Coloniensibus, intercessione Friderici Saxoniae Electoris: qui etsi Maximiliano Caesari non defuit, plus tamen curae et laborum sustinuit in lenienda Maximiliani ira, ita vt eo vtcunque placato, vnicus in conuentu illo Coloniensi ausus fuerit Philippum Electorem Palatinum ad Maximilianum Caesarem adducere, vt supplex fieret: qua in re existimatum est, eum nonnihil offendisse animum Imperatoris, quod hosti ipsius non vehementius irasci visus esset. Caussa tamen consilii fuit honestissima, inquit, Melanchthon [Note: Lib. V chron. p. 694. sq.]. Nam quae sit Electorum necessitudo considerauit, nec penitus dilacerari voluit vetustissimam cognati, et multis foederibus ipsi deuincti Electoris ditionem, ac nobilissimam familiam. Hoc ipsum tamen tegendi amici officium ita moderatus est; ne de auctoritate summi Imperatoris aliquid derogaretur; supplicem esse voluit Philippum, Electorem Palatinum: quem postea Caesar in gratiam recepit: et nepotibus eius, Ruperti filiis, Othoni Henrico, et Philippo Bellicoso, partem


page 236, image: cs236

controuersae regionis ex hereditate materna concessit, eam quae intra Danubium et Nabum supra Ratisbonam limites veteres Palatinae ditionis attingit, et Ducatus Neoburgensis titulo comprehenditur.

Huic pacificationi non diu superfuit Philippus, Elector Palatinus. Nam post longam chiragrae et podagrae, calculi quoque et arenae corporis infirmitatem, tandem in oppido suo Germershemio extremum vitae spiritum edidit, anno Domini MD VIII, [Note: Perperam: errore, vti credibile est, librarii. Quippe d. XXVIII Febr. viuis excessisse Philippum, vel ipsum, quod statim sequitur, epitaphium disertis habet verbis.] Kalend. Martii, aetatis LIX, gubernationis XXXII, cuius corpus Heidelbergam deportatum, in choro collegiatae S. Spiritus Ecclesiae, iuxta tumulum coniugis suae MARGARETAE, Ludouici Diuitis, Bauariae Ducis filiae, debito cum honore sepultum requiescit, tali ornatum epitaphio:

ILLVSTRISS. DOMINVS. PHILIPPVS. COMES. PALATINVS. RHENI. BAVARIAE. DVX. AC. SACRI. ROMANI. IMPERII. ARCHIDAPIFER. ET. PRINCEPS. ELECTOR. HIC. QVIESCENS. OBIIT. DIE. XXVIII. MENSIS. FEBRVARII. ANNO. CHRISTI. M D VIII. CVIVS. ANIMA. REQVIESCAT. IN. SANCTA. PACE. AMEN.

Vxoris MARGARETAE (quam in exequiis D. Pallas Spangel oratione funebri laudauit) monumentum ibidem tale positum est:

ANNO. CHRISTI. MDI. XXV. FEBRVARII. OBIIT. ILLVSTRIS. PRINCEPS. DOMINA. MARGARETHA. DEI. GRATIA. COMES. PALATINA. RHENI. INFERIORIS. SVPERIORISQVE. BAVARIAE. DVX. CVIVS. ANIMA. IN. SANCTA. PACE. REQVIESCAT.page 237, image: cs237

Ex hac illustrissima coniuge numerosam sobolem procreauit: nouem filios, (qui omnes, excepto Othone Henrico, plerique ad senectam aetatem peruenerunt) et [Note: Immo quinque, vt infra docebitur.] quatuor filias.

Filii et Nepotes PHILIPPI Ingenui, Electoris Palatini.

I LVDOVICVS Pacificus, grandior natu, patri in Electoratu successit.

II PHILIPPVS, anno Domini CIC CCCC XCIX electus est in Episcopum Frisingensem, et praesuit Episcopatui, vsque ad annum Christi CIC IC XL. Factus quoque anno [Note: Anno quidem CIC CCCC XVII Philippus Episcopo Ioanni, ex Schoenbergiorum Equitum stirpe, senescenti Adiutor datus est: sed anno demum CIC IC XX pleno iure successit. Vid. Seckendorf. histor. Lutheran. l. III §. XCVI n. 2 p. 387. Quo simul corrigere licebit, tum Auctorem tabb. Tubingens. qui A. CIC IC XII; tum Rittershusium, Sigismund. a Bircken, ac Buckischium, qui A. CIC IC XIIII Episcopatum Numburgensem adiisse Philippum scribunt: ille, tabb. geneal. iste, spec. hon. Austr. l. I. c XVI p. 143; hic, hist. genealog. Palatino-Bau. P. II c. II n. XX p. 42. Decessit Philippus d. VI Ian. an. CIC IC XLI. v. Seckendorf. l. d. p. 388.] CIC IC XVII Episcopus Naumburgensis in Misnia.

III RVPERTVS Virtuosus, natus anno CIC IC LXXXL, die XIIII Maii. Vxorem duxit, ELISABETHAM, filiam vnicam Georgii Diuitis, Bauariae Ducis Landshutensis: cuius occasione exortum est triste illud et funestum bellum Bauaricum: cuius supra mentionem fecimus. A Caesare Maximiliano I proscriptus, et victus, tota ditione sua hereditaria exutus est: et paullo post, vna cum coniuge Elisabetha, vita excessit, non sine pharmaci propinati suspicione, anno CIC IC IIII, aetatis XXIII, relictis duobus filiis orphanis, OTHONE HENRICO, et PHILIPPO Bellicoso, quibus Maximilianus Caesar, moderans


page 238, image: cs238

sibi in victoria, ex hereditate materna Ducatum Neoburgicum restituit.

OTHO HENRICVS, Philippi ex hoc fllio Ruperto nepos, post excessum Friderici II patrui, paucis annis Septemuiratum tenuit, et cum ipse sine liberis pridie Id. Februar. CIC IC LIX decessisset, successorem habuit Fridericum III, longo interuallo agnatum, a Ruperto Caesare, communi vtriusque stipite, qui anno CIC CCCC X obiit, graduum enumeratione facta. Nam a Ludouico Barbato Septemuiro, Ruperti Caesaris filio, et Stephani Bipontini Ducis fratre, a quo Fridericus III genus ducit, decem gradus interiacent. Is vero OTHO HENRICVS, Ruperti filius, Philippi Electoris filius (1. nepos) moriens Wolfgango Bipontino, alteri agnato, totidem gradibus a se distanti, Neoburgensem ad Danubium ditionem [Note: Conf. Quae supra lib. V sect. II §. 4 p. 195 adduxit Auctor. Quibus adde, quae notauimus Specim. I animaduers. in Cap. III p. 105 Hist. Palat. Cl. Tolneri p. 41.] testamento legauit.

PHILIPPVS Bellicosus, Ruperti filius, Philippi nepos, Othonis Henrici frater, magnanimus Heros, natus anno CIC IC III, Viennam Austriae aduersus Solymannum, Turcarum Imperatorem, fortiter et strenue defendit, anno CIC IC XXIX. Ad Lauffam postea, Wirtembergici Ducatus oppidum, Ferdinandi I Caesaris copias ducens, a Philippo Landgrauio Hassiae profligatus est, ac in fuga, pedis calce globo bombardico amissa, captus. Litteras non solum amauit, sed etiam praeclare intellexit: ac multa non solum in otio, sed etiam in ipsis negotiis, in castris, inter tubarum atque armorum strepitum, legere solebat, praecipue vero colere illam Philosophiae partem, de rebus caelestibus, dignissimam summis viris. Epitaphium eius geminum Heidelbergae in templo vrbis primario, ad Spiritum sanctum, extra chorum, tale visitur:page 239, image: cs239

Philipps von GOttes Gnaden Pfaltzgraff bey Rhein, Hertzog in Nidern vnd Obern Bayern, et c. ist allhie zu Heydelberg, den sechsten Tag Iulii, Anno 48. begraben worden.

1548.

Nichts vnversucht.

H. Philips Pfaltzgraff.

Cetera qui circum lustras monumenta, Viator,
Haec quoque, non longa est, perlege pauca, mora.
Si Ducis audita est forsan tibi fama Philippi,
Clara Palatinae quem tulit aula Domus.
Qui modo Pannonicam defendit ab hoste Viennam,
Et soluit trepidos obsidione viros.
Tum, cum Threicii vastarent omnia Turcae,
Et tremerent subito Norica regna metu.
Mox etiam impleuit magnum virtutibus orbem,
Vtilis hinc armis, vtilis inde toga.
Illius hac tegitur corpus venerabile terra,
Hic animam, hic vitam reddidit ille Deo.
Quod te si pietas, si quid mouet inclita virtus,
Iunctaque cum summa nobilitate fides;
Huic opta, vt cineres placida cum pace quiescant,
Condita nec tellus durior ossa premat.
Nam pius ad caeli sublatus spiritus arces,
Cum Christo viuit tempus in omne suo.

Discessit IIII Non. Iulii

Anno Domini M. D. XLVIII.

Aetatis suae XLIIII. Cuius P. F. memoriae Dux Otho Hainricus

Comes Palatinus frater amantissimus M. H. F. C.

anno Domini M. D. L.page 240, image: cs240

Hertzog Philips Pfaltzgraff der from theuer Fürst,
Den seine Tag nach Gott vnd Ehren dürst,
Als er erlangt vnaussloeschlichs Lob,
Sonderlich beym Vngerlandt thet ein Prob,
Gegen dem Feind gemeiner Christenheit,
Bevviesener Hiilff, Rath, vnd Hertzhafftigkeit,
In der edlen schoenen Statt Wien dazumal
So vom Türcken vvar belaegert vberall,
Hat der stoltzen Welt Rüstung vnd Wehren,
Damit vvir vnser Leben verzehren,
Vrlaub geben in dieser Iammers - Zeit,
Vnd gesegnet alle fromme Christenheit.
Dann vveil er die erloest vom evvigen Todt,
Durch IEsum Christum seinen lieben Gott,
So lebt er jezt in seines Vatters Schoss,
In gutem Gvvissen alles Kummers loss.
Darumb vvas gedenckest du Fürgeher,
Da ligt Adel, Tugend, Mannheit, vnd Ehr.
Gleichvvol der Menschlich Leib hie begraben,
Aber die Seel bey GOtt hoch erhaben:
Kayser, Koenig, vnd alle Potentaten,
Kennen dieses Philippi loebliche Thaten.

IIII FRIDERICVS II, post fratris Ludouici obitum, pio studio in Ecclesias Palatinatus Electoralis ad Rhenum, puram Euangelii doctrinam primus introduxit. Sed bello Smalcaldico praepeditus, quod coeperat, absoluere non potuit; quae res maximo ei dolori fuisse dicitur.

V GEORGIVS, Episcopatui Spirensi laudabiliter praefuit annis XVI. Arcem Vdenheimensem ex fundamentis aedificare coepit, natura loci egregie munitam, vt insurgentibus bellicis tumultibus haberet tutum ac firmum aliquod receptaculum:


page 241, image: cs241

Multa passus est a seditiosa rusticorum coniuratione, quam summa sapientia, [Note: Conf. Gnodal. l. II de rusticor. tumult. in Germaniae p. 1053 sq. T. II opp. Schardii, Brusch. de Episc. Spirens. f. 52 b. vers. Germ. Vt adeo cerrigendus hic veniat Buckischius, quando P. II hist. geneal. Palatino-Bau. C. II §. XXI p. 42 scribit, Georgium tumultuantes hosce rusticos postquam debellarit, gregatim, maximoque numero capitali affecisse poena (vnd sie hauffen weise hingerichter)] absque multa sanguinis profusione pacauit. Decessit ex hac mortali vita, anno CIC IC XXIX, Anglico sudore correptus, quod morbi genus per totam tunc grassabatur Germaniam. Sepultus iacet Spirae in media cathedrali basilica, asuccessore tali monumento honoratus:

REVERENDO. AC. ILLVSTRI. PRINCIPI. AC. DOMINO. DOMINO. GEORGIO. EPISCOPO. SPIRENSI. AC. COMITI. PALATINO. RHENI. DVCIQ BAVARIAE. ADMINISTRANDA. CLEMENTIA. PRVDENTIA. ET. PIETATE. VNDIQVE. CONSPICVO. AC. DEMVM. FLAGRANTI. ANGLICO. SVDORE. IMMATVRA. MORTE. DEFVNCTO. EIVS. IN. EPISCOPATV. SVCCESSOR. PHILIPPVS. A. FLERSHEIM. HOC. MONVMENTVM. CONSTITVIT. OBIIT. ANNO. SALVTIS. MDXXIX. DIE. VICESIMA. SEPTIMA. SEPTEMBRIVM. QVI. AETERNA. LVCE. FRVATVR.

VI HENRICVS, Episcopus Wormatiensis, Vltraiectinus, et Frisingensis, huic mortali vitae valedixit, anno [Note: Alii aliter. Quippe Rittershusius in tab. Bircken specul. honor. Austr. l. IC. XVI p. 143. Buckischius hist. geneal. Palatino-Bau. P. II C. II § XX p. 43 anno demum sequenti morte oppressum scribunt. Spenerus syllog. p. 199, vt et Auctor tabb. Tubing. sententiae incerti sunt: anno, inquiunt, 1552 al. 54. Hub. Thomas Leodius l. XIIII annal. de vita Friderici II p. m. 279 A. CIC IC LII, III Ian. mortuum vult. Quem tab. geneal. C sequitur Tolnerus; vbi tamen vitio librarii pro III Ian. legitur III Iun.] CICICLIII, Ante obitum Episcopatum Vltraiectinum resignauit. Arcem


page 242, image: cs242

Dirmsteinensem, a seditiosis agricolis euersam, instaurauit. Princeps sapientia et humanitate summa praeditus.

VII IOANNES, septimus Philippi Electoris filius, Ruperti Simmerensis, agnati sui, in Episcopatu Ratisponensi successor, ex hac vita migrauit anno CIC IC XXX VIII.

VIII WOLFGANGVS, Comes Palatinus Rheni, Dux Noui Fori, Philippi Electoris filius natu minimus, sacro ordine relicto, in re militari suam quandoque operam nauauit: Princeps prudens, doctus, integer vitae; quam cum morte commutauit anno CIC IC LVIII, sub initium Aprilis, in templo Spiritus sancti Heidelbergae postmodum honorifice contumulatus, addito tali epitaphio:

ILLVSTRISSIMO. PRINCIPI. AC. DOMINO. DOMINO. WOLFGANGO. COMITI. PALATINO. RHENI. DVCI. BAVARIAE. ET. PHILIPPI. ELECTORIS. FILIO. INTER. EOS. QVI. AD. IVSTAM. AETATEM. PERVENER VNT. NATV. MINIMO. PRINCIPI. BONITATE. INGENII. HONESTA. FRVGALITATE. AVITISQ. MORIBVS. SERVANDIS. PRAESTANTI. ET. SORTE. SVA. MEDIOCRI. PER. OMNEM. VITAM. CONTENTO. ILLVSTRISSIMVS. PRINCEPS. FRIDERICVS. TERTIVS. ELECTOR. HOC. MONVMENTVM. CONSANGVINEO. CARISSIMO. FIERI. CVRAVIT. NATVS. EST. ANNO. M CCCCXCIIII. VLTIMO. OCTOBR. EXEMTVS. REBVS. HVMANIS. II. APRIL. ANNO. M. D. LVIII.

[Note: His adde OTHONEM HENRICV M, quem Austor hic praeterit, licet paullo ante p. 237 memorarit. Natus autem is fuit A. C ICCCCC XCVI, VI Maii, et decimo quinto post die praematura morte sublatus.]

Filiae PHILIPPI Ingenui, Electoris Palatini.

I AEMILIA, vxor Georgii, Ducis Stetini et Pomeraniae, obiit anno CIC IC XXIIII.

II HELENA, nuptias celebrauit Wismariae, cum Henrico, Duce Megapolitano.page 243, image: cs243

III ELISABETHA, nupsit Gulielmo iuniori, Hassiae Landgrauio, et eo sine liberis defuncto, Philippo II, Marchioni Badensi. Obiit anno CIC IC XXII.

IIII CATHARINA, Virginem vestalem et Abbatissam egit in Monasterio Neoburgensi ad Nicrum fluuium, Heidelbergae propinquo.

[Note:

Duo sunt, quae hic notare oportet. Primo namque ordo filiarum Philippi turbatur: quandoquidem ELISABETHA, quam Auctor tertio memorat loco, nascendi sorte reliquas omnes antegressa est: quippe A. CIC CCCC LXXXIIII, d. XVI Nouembr. in lucem edita. vid. Trithem. P. II chron. Hirsang. p. 517.

Deinde, quae tertia inter Philippi filias fuit, plane omittitur, BARBARA scilicet, quae nata A. CIC CCCC XCI, d. XXI Ang. virgo ebiit A. CIC ICV. vid. Trithemius, l. d. p. 537. ]

Ex tot vero Philippi filiis, quis non numerosam progeniem Flectorali Palatinatui pollicitus esset? sed o vanas hominis spes: Omnes illi licet ad aetatem grandem peruenerint, tamen intra quinque decadas annorum rebus humanis exempti sunt, ac tota Philippi Electoris, vel, vt altius ascendam, Ludouici Barbati, primogeniti Ruperti Caesaris filii, tota posteritas desiit, ac dignitas Septemuiralis ad Fridericum III, Stephani, quarti Regis Ruperti filii, abnepotem, sed ea longe dignissimum, fuerit translata. Quae quidem mutatio, licet inuidia non caruerit, Electoratui tamen Palatino, cumprimis Ecclesiae, totique orbi Christiano fuit salutaris.

Fuit hic Philippus, Elector Palatinus, Princeps inclitus, mansuetus, magni ingenii, litterarum, ac praesertim historiarum studiosus, nec minus consilio quam armis potens, amator pacis, et subditorum suorum defensor acerrimus. Monachi cuiusdam libello, manum eius desiderantis, aliquando haec verba olegantissimo charactere inscripsit:page 244, image: cs244

Simplicitas claustri nobis placet optime, quando
Sub pulla veste candida corda latent.
At si corda etiam tetro sint tecta colore,
Vah quantum monstrum, intus et extra nigrum.

Eiusdem Philippi Electoris Palatini tempore, omnium pulcerrimum collegium virorum, eruditione et sapientia praestantium, Heidelbergae vixit, quorum singuli singulis Academiis magno praesidio et ornamento esse poterant. Rudolfus Agricola, insignis Dialecticus, cuius familiaritate Philippus Elector delectatus est, eumque saepe ad graues deliberationes adhibuit. Ioannes Capnio, qui primus in Germania linguae Hebraeae et Graecae studia excitauit. Ioannes Dalburgius, Episcopus Vangionum, Philippi Electoris Cancellarius, vir doctissimus, trium linguarum, Hebraicae, Graecae, et Latinae valde peritus: Plinius Iurisconsultus, nobili loco natus ex familia Pleningerorum. His praestantibus viris aliquanto iuniores fuerunt, Ioannes Abbas Spanheimensis, Iodocus Gallus, et Iacobus Wimphelingus, qui cum eodem Principe Electore Philippo familiariter vixerunt. Et [Note: Quae hic sequuntur, Auctor, ad verbum desumsit ex vita Wimphelingi apud Melch. Adami vit. Theolog. p. m. II] Wimphelingus quidem scripsit tunc Philippicam hoc est, Dialogos pro institutione filiorum Philippi Electoris Palatini, vbi agit de studiis Principum, de bello Turcico, de laudibus Philippi Electoris. Eos curauit recitandos in palatio arcis Heidelbergersis, septimo Idus Octobris, anno CIC CCCC VIII, Philippo Comite Palatino attentissime auscultante, coram generosissimis filiis, Alberto Argentinensi Episcopo, et aliis nobilissimis viris. Huic submisit, Wimphelingus Agatarchiam, hoc est. Epitomen conditionum boni Principis, ad Ludouicum Pacificum, Philippi primogenitum, qui, cum illi Dialogi recitarentur, abfuerat, comitatus sororem Elisabetham, nuptui elocatam Gulielmo Hassiae Landgrauio. Epistolas idem multas scripsit nomine Palatini Comitis, Episcopi Spirensis, et aliorum, quae alibi videantur. Rudolfus


page 245, image: cs245

Agricola +, et Ioannes Capnio +, Germanice Reuchlinus dictus, Philippo Electori Palatino Epitomen Historiarum composuerunt eruditissimam, recitata serie quatuor Monarchiarum: ex sacris Bibliis et Herodoto, de Assyriorum et Persarum Imperio: ex Thucydide et Xenophonte, de ciuilibus discordiis Graecarum ciuitatum: de rebus Macedonicis, Philippo, Alexandro Magno, eorumque successoribus, ex Diodoro et Polybio: deinde lectissima quaeque excerpserunt ex Hist. Romanis: postremo et Germanici Imperiires praecipuas collegerunt: quem libellum Philippus Elector Palatinus auro. contra cariorem semper habuit.

De successione Electoratus diuersum ab eo, quod in Caroli IIII Imp. lege, seu de iure ordinatum fuerat, cum consilio prudentissimorum suorum Consiliariorum, testatus est: et defuncto primogenito suo Ludouico Pacifico sine masculis, quartogenitum suum filium Fridericum II in Electoratu heredem instituit: praeteritis Othone Henrico, et Philippo Bellicoso, Viennae Austriae tutatore, Ruperti Virtuosi filiis: qui de iure Aurearum Bullarum Caroli IIII, et Sigismundi Impp. ab intestato succedere debuissent. Et sic haec caussa testati vicit caussam intestati, anno CIC IC XLIIII, mortuo Electore Ludouico Pacifico, successitque ex illo Philippi testamento Fridericus II, ab Imperatore Carolo V et omnibus Imperii Septemuiris pro Electore iusto et legitimo habitus ac salutatus, pro tali etiam statim anno CIC IC XLV in Comitiis Wormatiensibus admissus.

Philippo Ingenuo in Electoratu Palatino successit filius primogenitus LVDOVICVS, natus anno CIC CCCC LXXVIII, princeps prudens, et singularis Musarum Maecenas; qui sua moderatione, sapientia, pacificis consiliis, labore et industria, exitiales toti Germaniae motus aliquoties sedauit: Pacifici nomen inde merico sortitus. Carolum V, Hispaniarum Regem potentissimum,


page 246, image: cs246

suo suffragio cum ceteris collegis ad Imperii fasces promouit: et fortunam illam ad Palatinas fores pulsantem fortiter repulit.

In Comitiis Wormatiensibus, anno CIC IC XXI sententiae Pontificiorum ministrorum, de non seruando Luthero saluo conductu, vehementer restitit, et labem Constantiensem meliore fide eluendam censuit. Interregni tempore Vicarius per tractum Rhenanum, in Francia, Sueuia, et Bauaria, iudicium Camerae Imperialis constituit. Franciscum a Sickingen, Equitem Germanum, Lutheranae haereseos capitaneum a nonnullis dictum, sociis armis Archiepiscopi Treuirensis, et Landgrauii Hassiae, in arce sua Landsstall circumsessum, validissimis tormentis oppugnauit. Qua in obsidioue Franciscus Sickingensis, Nobilis ad summa quaeque aspirans, decusso ex bombardarum ictu tramite, letaliter saucius, anno CIC IC XXIII, die VII Maii, aetatis XLII occubuit, salutatus paullo ante quam animam efflaret, a tribus illis Principibus hostibus suis. Rusticorum postea tumultuantium indomitam seditionem, ad Pfedershemium, agri Wormatiensis oppidum, et alibi, Ludouicus Septemuir armata manu repressit. Sleidanus hist. lib. IIII [Note: p. m. 107] Aderant (inquit) huic rusticorum caedi Ludouicus Princeps Palatinus, et Archiepiscopus Treuirensis Richerdus, quorum ille quidem magna vi conabatur furentem militem retinere: hic autem non solum probasse, verum etiam multos ipse confodisse fertur.

Reliquum vitae tempus, sedandis et praecauendis istiusmodi turbis intentus, domi transegit. Pacem primam religionis in Germania, inter Caesarem et Protestantes, irnpetrauit Norimbergae, anno CIC IC XXXII, XXIII Iulii, ne videlicet religionis caussa cuiquam in Imperio vlla molestia crearetur, ad usque Concilii tempus, aut si nullum celebraretur, tantisper, donec per Ordines Imperii alia inueniretur ratio, hoc dissidium sanandi


page 247, image: cs247

et componendi. In ceteris postea conuentibus pacificationem hanc suis moderatis consiliis confirmari ac propagari curauit, adusque Caroli V Caesaris bellum Germanicum.

Tandem bonus et pius senex, XVI Martii die, anno reparatae salutis CIC IC XLIIII, aetatis LXVI, paralysi correptus, non sine ingenti subditorum luctu, naturae legibus satisfecit: cum Reipublicae et Academiae commodum sedulo promouere studuisset. Princeps vere pacificus, et concordiae semper studiosus, qui tanquam agger, ne bellorum amnes Germaniam inundarent, fortiter obftitit. Nam viuente eo nemo admodum timuit, ne erumperent in publicam cladem, et perniciem bellorum multorum animis odia simultatesque inclusae; quae veluti antecedentia tempestates saeuas murmura iamdudum exaudiebantur. Non male igitur quidam dixerunt, cum eo defuncto Germaniae pacem tum sepultam fuisse.

Monumentum eius in choro regali Heidelbergae, ad sanctum Spiritum Ecclesiae, tale visitur:

GERMANIA. MERITO. LVGET. FVNVS. ILLVSTRISSIMI. DOMINI. LVDOVICI. COMITIS. PALATINI. RHENI. DVCIS. BAVARIAE. SACRI. ROM. IMP. ARCHIDAPIFERI. PRINCIPIS. ELECTORIS. QVI. PROPTER. MVLTAS. DISCORDIAS. TVMVLTVSQ. PER. SE. SVMMA. CVM. PRVDENTIA. TVM. SVMPTV. SEDATOS. PACIFICI. NOMEN. MERVIT. OBIIT. XVI. DIE. MARTII. ANNO DOMINI. CIC IC XLIIII. AETATIS. SVAE. LXVI. CVI. DEVS. MISEREATVR. IN. AETERNVM.

Ab Euangelii fauore non vsque adeo visus fuit alienus. Nam vna cum Friderico II fratre octo ciuitatibus, districtu vno comprehensis in Superiori Palatinatu, Ambergae, Neoforo, Kam, Napurgo, Weiden, Neoburgo, Aurbaco et Chemnato, liberum Euangelicae religionis exercitium benigne indulsit.page 248, image: cs248

Vxorem habuit SIBYLLAM, Alberti Bauariae Ducis filiam, cum qua sine vlla querela vixit; sed nullos ex ea liberos reliquit. Sepulta est Heidelbergae in choro templi primarii, eiusque in lapide tale incisum monumentum:

ANNO DO MINI. M D XIX. auff Montag nach dem palmtag, der da vvar der XVIII Tag Aprilis, ist verschieden, vnd liegt hier begraben, die Hochgeborne Fürstin, Fravv Sibylla, geborne Pfaltzgraevin bey Rhein, Hertzogin in Ober vnd Nider Bayrn, etc. die ein Ehegemahl dess Hochgebornen Fürsten, Herren Ludvvigs, Pfaltzgraven bey Rhein, Hertzogen in Bayrn, dess heiligen Roemischen Reichs Ertztruchses vnd Churfürsten, in den Landten dess Rheins, Schvvaben, vnd Fraenckischen Rechtens Fürsehers vnd Vicarii, gevvesen ist: Der Allmachtige COtt vvolle ihrer Seelen gnaedig vnd barmhertzig seyn. Amen.

In gestis FRIDERICI II, Electoris Palatini, cognomento Sapientis, denarrandis hic non ero prolixior, cum passim omnium manibus terantur, et olim ab Huberto Thoma Leodio [Note: Festinatione sine dubio abreptus Auctor pro XIIII, vt supra recte adduxit, VII hic ponit, quibus Leodius Friderici huius II vitam descripserit, libros. Eundem commisit errorem Buckischius hist. genealog. Palatino-Bau. P. II §. XXIIII p. 52.] septem Annalium libris descripta, et nuper Francofurti recens edita sint. Natus est anno Domini. CIC CCCC LXXXIII, die nona Decembris; patre Philippo, Electore Palatino, matre Margareta, Georgii Diuitis Bauariae Ducis sorore, in arce Wintzingen, iuxta Neapolin Nemetum, oppidum amoenissimum; quam in arcem mater illustrissima vitandae pestis gratia, quae Heidelbergam, et viciniora loca infestabat, secesserat. [Note: Conf. Leodium, l. II de vita Friderici huius II, p. 21, quippe quem Auctor hic sequitur et exscribit.] Puer sub paedagogo statim bonae indolis et ingenii specimen dedit. Litteras enim


page 249, image: cs249

sua sponte, vel blandis verbis admonitus, libenter prae ceteris fratribus addiscebat; coactus minis vel verberibus, pertinaciter reluctabatur: quod equidem generoso animo adscribendum est. Litteratores tunc temporis, tanquam in pueros tyrannidem exercentes, ferula et virga terribiles, Stentorea voce a discipulis omnia extorquebant. Qua de re grandior factus Illustrissimus Princeps Fridericus II non semel conquestus est. Neque enim dubitabat, si alium pueritiae fuae institutorem, et qualem vel Horatius [Note: Satir. I lib. I v. 25, 26.], vel Quin tilianus [Note: Lib. II cap. II p. m. 87.] describunt, nactus fuisset, quin pro captu ingenii sui litteras, et praesertim linguam Latinam, facile perdidicisset: quam quidem vt semper amauit, ita praeter mediocrem intelligentiam, et veluti a limine salutatam, non calluit: Hispanicae vero apprime gnarus erat, quam adolescens probe didicerat, quo tempore in peregrinis aulis, sub Philippo, Austriae Archiduce, Castellae Rege, Maximiliano I et Carolo V Imperatoribus, versatus fuerat. Cum Gallis, et aliis exteris gentibus multum commercii habuit: et varia peregrinationis discrimina subiit. Hispanias enim, Italiam, Angliam, Galliam, Belgium, Hungariam, Bohemiam, et fere maiorem Europae partem peragrauit. Ex Hispania Heidelbergam reuersus, Othonis Henrici, et Philippi Bellicosi, nepotum suorum ex fratre Ruperto Virtuoso, tutelam suscepit.

A Philippo Rege, Caroli V patre, tantopere diligebatur, vt summas dignitates in Belgio proculdubio consecutus fuisset, si in eius obsequiis mansisset. In bello Veneto, sub Maximiliano I Imper. prima militiae rudimenta hausit, et proprio sumptu Caesari auxiliares copias adduxit: et ab eo postmodum impetrauit, vt frater Georgius in Episcopum Spirensem communibus suffragiis eligeretur. Ipse Caroli V, iuuenis Curator constitutus, fidem, quam Philippo Castellae Regi in Belgio et Hispania impenderat,


page 250, image: cs250

in filium deriuauit, eumque mundi Dominum formauit. Sed Carolus, adulatorum et sycophantarum aulicorum morsu, in Fridericum Palatinum concitatus, eum postea ex aula sua dimisit. Adeo vitrea est aulica gratia; cum splendet, frangitur. Gnathones occasionem calumniandi arripiebant ex amore Eleonorae, Caroli V sorore, quae Fridericum Palatinum efflictim deperiebat.

Dimissus a Carolo Fridericus, non sine vitae discrimine, Heidelbergam rediit, et permissu fratris Ludouici Electoris, Palatinatum Superiorem in Norico administrauit, et Ambergae quietam vitam egit, donec anno M D XIX, defuncto Maximiliano I Caesare, nepos eius Carolus V, Rex Hispaniarum, communi Electorum calculo, Francofurti ad Moenum Romanorum Imperator crearetur: quam quidem electionem Fridericus Palatinus, Septemuirorum Legatus, Carolo, in Hispaniam profectus, renunciauit, et ab eo honorifice donatus, in Germaniam reuersus est. Postea et Caesaris absentis Vicarius ac Legatus, in plerisque Imperii Comitiis inter primos ad consilia secretiora, Ecclesiasticarum rerum diiudicationes, aliasque grauissimas deliberationes adhibitus fuit. Tanti certe eum Imperator Carolus V fecit, vt bis exercitui, qui Imperii Romani nomine Turcae Austriam deuastanti opponebatur, praefecerit, magno Reip. et Ecclesiae Christia nae emolumento. Fridericus enim Palatinus, non tantum periclitanti Viennae opem tulit, exercitumque Solimanni, Turcarum Imperatoris, a tanta praeda auulsit, praesidiariis intus moenia strenue defendentibus, Duce Philippo Palatino, nepote suo ex fratre Ruperto: sed et de Casone, Turcico duce fortissimo, egregiam reportauit victoriam.

Rebus adeo praeclare gestis, et iam ferme quinquagenarius, matrimonium contraxit cum DOROTHEA, filia Christierni II Daniae, Norvvegiae, et Sueciae Regis, qui tertio post Stockholmiensem lanienam anno, multis caedibus efferatus, cum ne suorum quidem sanguine cruentam sitim restinguere posset, a Friderico


page 251, image: cs251

Holsatiae Duce, regno pulsus, a Christiano III Daniae Rege in carcerem coniectus est.

Huius Christierni II, Daniae Regis exsulis, gener Fridericus II Palatinus, a Caesare Carolo V sollicitatus, grauia bella pro regni Danici recuperatione suscepit, omnemque lapidem mouit, vt vel socerum a vinculis liberaret, vel in eius locum rex admitteretur. Sed totus is conatus irritus euasit:

Inuidia quoniam, ceu fulmine, summa vaporant
Plerumque, et quae sunt aliis magis edita cumque.

Post mortem Ludouici Pacifici, Electoris Palatini, anno M D XLIIII in locum eius suffectus est Fridericus II frater, qui Spirae in Comitiis Electoratus ac Palatinae ditionis insignia a Caesare Carolo V accepit, Gulielmo, Bauariae Duce, Alberti filio, frustra eandem inuestituram Electoralis dignitatis appetente. Ab eo tempore Serenissimi Electores Palatini globum illum, siue pomum aureum, a Caesare Friderico donatum, cum cruce imposita, suis insignibus insculpi faciunt.

Vt primum Serenissimus Princeps Fridericus culmen Electoralis suae dignitatis in Palatinatu ad Rhenum conscendit, multis laboribus, vt pacis Germaniae studiosissimus erat, exhaustis, dissidium illud infelix, quod inter Caesarem et Protestantes propter religionem exortum erat, frustra componere studuit. Iam enim vbique fama de bello Germanico percrebuerat, eaque de caussa Protestantes Principes Francofurti ad Moenum conuenerant, vt in commune consulerent, et iuxta Smalcaldicum foedus, iniuriam, si qua religionis caussa inferretur, communibus armis et sumptibus propulsarent. Eodem fere tempore Fridericus Elector Palatinus, Protestantibus et Euangelicis bonam tandem operam nauauit. Vt enim suorum voris satisfaceret, cum in religione iam multos annos conciliationem et emendationem frustra sperasset, remque differri diutius periculosum existimaret,


page 252, image: cs252

per ditionem suam reiectis Papisticis dogmatibus, et abolita Pontificia auctoritate, doctrinam Lutheri recepit, et ritus puriores introduxit: eaque de caussa Paulum Fagium, expertae integritatis Theologum, Argentorato Heidelbergam euocauit, vt eius opera praecipue in constituendis ad normam primitiuae ditionum suarum ecclesiis vteretur: cui propterea gratulati sunt Principes Protestantes: vt auctor est Sleidanus [Note: Lib. XVI ad d. XLVI p. m. 442.], harum rerum diligens scriptor, ex quo Thuanus [Note: T. I. lib. II p. m. 46.] annotauit.

De Academiae vero vulnere curando, sollicitudine pia multum etiam inquisiuit Fridericus Elector, in id vnum intentus, vt quae prima facile inter Germanas fuisset, primas quoque et pristinum decus obtineret. Itaque primum factiosas illas, et in sese mutuo stilo ruentes, Nominalium, Realium, Thomistarum, Scotistarum sectas aboleuit. et sustulit, contubernia tria prius distincta, studiisque partium distracta, coniunxit, ac quo felicius veritatis Euangelicae propagationi consuleret, studiosis adolescentibus, in re angusta domi constitutis, de liberali victu et commoda sustentatione prospexit. In eum finem Augustinianum illud coenobium, a monachis paullatim desertum, destinauit, idque vacuum meliori huic et sanctiori vsui consecrauit, vt fieret sapientiae collegium, schola pietatis, gymnasium virtutis, in quo lecta iuuenta sacris Scripturis, humanioribus litteris, omnibusque disciplinis honestissimis ad Reip. et Ecclesiae Paladnae emolumentum exerceretur et educaretur. Sed consilium optimi et pientissimi Friderici bello Smalcaldico interruptum fuit, quod Caesar cum foederatis Principibus, et Ciuitatibus Augustanae Confessionis gessit anno M D XLVI. Nam ob Caesaris Caroli victoriam, qui Germaniam Germanorum viribus, arte Hispana, oppugnarat, in nihilum Friderici Electoris conatus tum recidit: et decennio post Otho demum Henricus successor, Deo coeptis fauente,


page 253, image: cs253

in effecrum, quod pius in votis praedecessor habuerat, deduxit: quod pium opus Fridericus III postea continuauit, et diuina ope absoluit.

In Comitiis Augustanis, anno M D XLVII, dum a Caesare victore sibi metueret Fridericus II, in Tridentinum Concilium consensit, et famosam illam religionis formulam Interimisticam recepit. Atque ita inchoatae reformationis opus in Palatinatu, quod nimius metus Hispanici successus et furoris retardauerat, in magis serenam tempestatem fuit dilatum.

Sub initium belli Germanici, Fridericus Elector Palatinus quadringentos equites auxilio miserat Smalcaldicis, quum essent ad Ingolstadium. Itaque cum Caesar victor Halam, oppidum Sueuiae, proficisceretur, Fridericus Palatinus eum adiit, et non ipsius oppugnandi caussa, verum, quod ex foedere priuato teneretur Wirtembergico Duci, factum hoc effe demonstrauit. Caesar Fridericum acribus quidem verbis excepit, et enumeratis, quae contulisset in ipsum, beneficiis, grauiter incusauit; veruntamen ignouit, et vt errorem hunc atque culpam in posterum accuratiore fide compensaret, hortatus est: vt refert Sleidanus, lib. XVIII, [Note: ad A. XLVI p. m. 516.] et Thuanus hist. lib. II, his verbis, notatu dignissimis [Note: pag. m. 71 et seq. T. I.] : Vlmensium supplicum exemplo permotus Fridericus Palatinus, Halam Sueuiae mox venit, et tentata per Granuellanum Cancellarium via: cum se coram Caesare stitisset: Non tam potentiae tuae magnitudine territus, (inquit) quam dementiae fiducia fretus, genibus tuis supplex aduoluor, vt quanto maxima mea est erga te offensio, tanto maximam erga me tuam exeriar beniuolentiam; (et) quanquam culpa mea habeat iustas et legitimas excusationis caussas; satius duco, crimen fateri, quam committere, vt de clementia tua dubitare videar. Cum enim videam, te etiam erga nocentissimos singulari indulgentia vti, malo ius meum mihi pereat, quam de clementiae tuae laude quicquam detrahatur. Tu


page 254, image: cs254

me ergo perduellem, tu fatentem tu supplicem reum imprudentia lapsum in gratiam suscipe, et a me vicissim debiti et constantis obsequii fidem vllis fortunae ictibus inconcussam accipe. Ad hac Caesar truci primum, dein sereniore vultu in haec verba respondit: Vellem ab alio quouis potius, quam a te, principium clementiae fecissem. Neque enim in hos canos, in quos citra pudorem imprudentia non cadit, neque arctissimum cognationis, quod tecum mihi est, vinculum, quod sine impietate a te violari non potuit, hoc decebat, vt me armis peteres, vt me pro Imperii maiestate pugnantem coniunctis cum Imperii hostibus iuratis viribus et consiliis bello persequi velles. Nam excusationis caussae, quas dicis, potius te onerant, quam culpa et crimine liberant. Sed quoniam ita casus tulit, vt etiam ex proximis clementiae gloriam reportare me oporteat, age, et vt sperasti me benignum Dominum, me indulgentem cognatum, et, quod caput est, victoria in victos et supplices moderate vtentem, experiare, tuique officii esse reputa, emmi ope eniti, vt offensionis grauitatem omni fide et obsequioin posterum superes. His dictis venerandam senis canitiem deosculatus, eum in pedes erigit, et bonis omnibus, ac pristinae dignitati restituit. Quod Gulielmum Bauerum agnatum, qui spe obtinendi Septemuiratus Caesarianas partes secutus fuerat, aegerrime tulisse ferunt. Sed Caesar e re sua et publica existimauit esse, erga Palatinum potentissirnum principem, de Imperio olim optime meritum, ea benignitate vti, vt eum a foeder atorum societate auulsum in suas partes pertraheret; ratusfore, vt eius exemplo admonitae ciuitaetes, aut defectione territae, celerius ad officium redirent. Haec Thuanus. Interuentu postmodum Friderici Electoris Palatini, Caesari reconciliati, multi Principes et Ciuitates, Protestantium soederi addictae, a Caesare veniam impetrarunt.

Vixit is inter Principes Palatinos diutissime [Note: Excidit Auctori, quod tamen bene hic notatum Tolmidae Histor. Palat. Mst. p. 138, iam longe ante Rupertum Praeseniorem LXXX aetatis annum attigtsse.]. Peruenit enim vsque ad annum aetatis LXXIIII. Decessit sineliberis


page 255, image: cs255

Alzeae, an. MDLVI, XXVI Febr. Princeps aetate grauis, et prudentia, inque summis Imperii Germaniae negotiis praeclare versatus, mansuetudine animi praestans, bellicis etiam artibus clarus; equitandi adeo peritus, vt in inferiore Germania et Hispania vulgare diu fuerit prouerbium; Il est a cheual, comme le Palatin: Ille ceu Palatinus equitat. [Note: Nicol. Cisnerum hic orat. de Hermanno Ludouico Palatino p. 291. ad verbum fere sequitur, ac exscribit Auctor.] In illo praeterea fuit is in patriam et subditos amor, nihil vt Germaniae salute sibi prius, incolumitate eorum, qui Imperio suo subessent, antiquius duceret. Pacis vero in his ciuilibus dissensionibut - studium tantum, vt ad eam vel componendam, vel conseruandam, nihil operae aut facultatum intermitteret. - Iam humanitate tanta praeditus, vt qui dignitate multis Principibus praestaret, affabilitate par infimis esse videretur. Clementia tanta, vt nihil acerbe, nihil crudeliter ageret. Liberalitate tanta, vt non modo in suos maxima beneficia collocaret, sed neminem omnino negligeret, in quo sibi aliqua significatio virtutis apparere videbatur; multis denique aliis egregiis virtutibus Principe Christiano dignis exornatus; in quibus illa etiam laus maxima efflorescit, quod ab eruditis litteris, earumque cultoribus animum haud gessit alienum, et in id summa cura incubuit, vt Academiam Heidelbergensem amplificatam redderet. Quin etiam vehementi desiderio flagrabat, ceu parens, fetum suum tandem in lucem editum aspiciendi, atque ex horto Sapientiae a se condito flores quosdam, aut saltem primitias decerpendi: quod extremis etiam suspiriis expetiisse fertur. Sed instabat fatum, quo rebus humanis exemptus, in meliorem caelitum academiam translatus est.

Coropus eius Heidelbergam deportatum, in choro templi primarii lumatum est; addita hac epigraphe:

ILLVSTRISSIMO. PRINCIPI. AC. DOMINO. FRIDERICO. SECVNDO. COMITI. PALATINO. RHENI. DVCI. BAVARIAE. SACRI. ROMANI. IMPERII. ARCHIDAPIFERO. PRINCIPI. ELECTORI.


page 256, image: cs256

QVI. OBIIT. ALTZEAE, ANNO. M D LVI. XXVI. FEBRVARII. AETATIS. LXXIIII.

SERENISSIMAE. HEROINAE. RECIAQVE. STIRPE. PROGNATAE. DOMINAE. DOROTHEAE. COMITIS. PALATINAE. RHENI. DVCIS. BAVARIAE. REGNORVM. DANIAE. SVECIAE. AC. NORVVEGIAE. PRINCIPI. AC. HEREDI. ELECTORIS. CONTORALI. DILECTISSIMAE. QVAE. OBIIT. NEAGORAE. ANNO. M D LXXX.

FRIDERICVS. III. DEI. GRATIA. COMES. PALATINVS. RHENI. SACRI. ROMANI. IMPERII. ARCHIDAPIFER. AC. PRINCEPS. ELECTOR. DVX. BAVARIAE. AGNATIS. AC. CONSANGVINEIS. CHARISSIMIS. OPTIMEQVE. MERITIS. HOC MONVMENTVM. GRATITVDINIS. ERGO, POSVIT. ANNO. M. D. LXII.

OTHO HENRICVS, cognomento Magnanimus, Ruperti Virtuosi a Caesare Maximiliano I proscripti et Elisabethae Bauaricae filius, Philippi Electoris Palatini nepos, natus anno Domini M D II, bonitate Caesaris victoris Ducatum Neoburgicum ad Danubium retinuit. Adolescens in terram sanctam peregrinationem suscepit, saluusque et incolumis rediit Neoburgum, anno M D XXI, vbi quinquennio post nuptias celebrauit cum SVSANNA, Bauariae Ducissa, Casimiri Marchionis Brandeburgici relicta vidua.

Euangelii doctrinam in sua ditione amplexus est, anno M D XLII et quadriennio post in bello Smalcaldico foederi Protestantium sese coniunxit, periclitatus hoc nomine de suis omnibus fortunis, et Ducatu Neoburgico exutus, quem potius amittere voluit, quam eo retento in Caesaris et Papae gratiam religionis Euangelicae veritatem deserere. Voluit et Deus constantiam istam fidemque larga benedictione ornatam, dum non modo anno M D LII praedictam ditionem Neoburgicam ipsi


page 257, image: cs257

restitueret, sed ad Electoralis insuper successionis dignitatem, Friderico II patruo e viuis sublato, gloriose eundem eueheret, anno M D LVI.

Posteaquam igitur inclitus et magnanimus Princeps Otho Henricus, a Caesare Ferdinando I, Caroli V fratre, consuetudine vetusta, possessarum beneficio Imperii ditionum insignia accepisset: in ipso aditu gubernationis suae, mense Martio, heroico plane zelo, Missam et Papisticos ritus omnes aboleuit, Ordinationem Ecclesiasticam patrio sermone publicauit; idola et statuas e templis exturbauit; et veterem illam sancti Euangelii doctrinam in suis prouinciis promulgari et praedicari curauit. Sed propter citius abruptum vitae cursum, hanc feliciter inchoatam Ecclesiarum Palatinarum reformationem, quas a plerisque superstitionibus Pontificiis repurgauerat, absoluere non potuit. Nam, quemadmodum olim Templi Hierosolymitani aedificium Salomoni (quod nomen apud Hebraeos Pacificum, siue Fridericum significat) a Domino Deo destinatum fuerat: ita plenior reformatio, et rerum ecclesiasticarum constitutio Friderico III Pio Electori Palatino reseruabatur.

Praeter virtutes, Palatinis Principibus communes, et ceu gentilitias dotes, Otho etiam Henricus Septemuir, singulari benignitate et munificentia, omnium optimarum artium ac litterarum studia fouit, Academiae Heidelbergensis Maecenatem clementissimum se praebuit, quam opera et consilio Philippi Melanchthonis praesertim, et aliorum, meliorem in ordinem disposuit, et regaliter propemodum dotatam illustrauit, adscitis aliunde viris doctrinae laude clarissimis. Bibliothecam illam Palatinam, quae per totam Europam vix parem habebat, primus instituit, eoque nomine gloriam immortalem et sibi, et Bibliothecae Palatinae peperit. Huic augendae et ornandae, per idoneos homines ex Italia et Gallia, varios auctores manuscriptos, et raros, eos praesertim, qui ad religionis orthodoxae demonstrationem


page 258, image: cs258

aliquid conferre possent, inquiri iussit, et magno sumptu comparauit. Atque his quidem voluminibus euoluendis optimus et munificentissimus Elector Otho Henricus ipsus semet oblectabat, ac liberalibus studiis, Mathematicis et Astronomicis inprimis, animum curis laboribusque gubernationis fatigatum recreabat, sua manu scioterica quandoque delineans, quorum vnum horizontale cum dodecatomoriis argenteae laminae incisum, a multis saepiuscule magna cum admiratione spectatum. Doctorum insuper colloquiis et consuetudine mirum quantum gaudebat, et hos opibus suis, quoquo modo poterat, iuuabat, fouebat, prouehebat.

Cum vero vix triennium Septemuiratum Palatinum laudabiliter administrasset, inopinata morte ex hac vita abreptus, animam Deo reddidit, anno CIC IC LIX, pridie Idus Febr. nullis relictis liberis. Principatum suum Neoburgicum, per dispositionem, Illustrissimo Principi Wolfgango, Duci Bipontino, legauit: absque illa dispositione ad Electorem Palatinum deuolutus fuisset.

Postquam igitur in Othone Henrico Ludouici Barbati, Concilii Constantiensis executoris, tota stirps desiisset, qui primogenitus erat Ruperti, Romanorum Regis: et reliqui duo Ruperti filii, Ioannes et Otho Mosbacensis, heredes non reliquissent diuturnos: ex Stephano autem, quarto Regis Ruperti filio, orti essent Simmerenses Principes Palatini: ex illa familia Fridericus III, Ducis Ioannis Simmerensis filius, primus ad Electoratum peruenit; cum Otho Henricus diem suum Heidelbergae placide obiisset. Qua occasione facere non possum, quin memorabile dictum pii et orthodoxi illius Principis Othonis Henrici chartis iterum consignem: Solitum nimirum illum, quoties mala inualetudinis simul et orbitatis suae ingemiscens deploraret, vltro agnoscere et fateri, non sine iusto Dei iudicio Ludouici Barbati, abaui sui, stirpem tandem interire, et e medio generis humani


page 259, image: cs259

tolli: diuina vindicta illi manifeste incumbente, qui in Constantiensi synodo a Pontificibus dictatam in gloriosum illum martyrem, Ioannem Hussum Bohemum, diram et immanem viuicomburii sententiam, et quidem tam animose exequutus fuerit. Cuius tanti piaculi et fusi sanguinis innoxii, quum ille, Concilii scilicet protector, sese, vt ignorans, consortem et participem reddiderit, iustam certamque Dei, vindicis sanctorum suorum, offensam incurrisse; quam et ipse Ludouicus Caecus sub exitum vitae suae luere coeperit, et posteritati eius in quartam generationem luenda superfuerit.

In mausoleo Othonis Henrici Heidelbergae ad Spiritum S. talis legitur inscriptio:

OTHO HENRICVS. PALATINVS. COMES. RHENI. S. ROM. IMP. VII. VIR. DVX. VTR. BAVARIAE. VT. LVDOVICI. PII.

ROBERTI. CAES. F. POSTERORVM. VLTIMVS. SIC. RENATAE. EVANGELICAE. PVRITATIS. INSTAVRATOR. PRIMVS. VIVVS. SIBI. P. NATVS. X. APRIL. M D II. OBIIT. XII. FEBR. M D LIX.

SECTIO II De Electoribus Palatinis e familia Simmerensi, a Friderico III vsque ad Fridericum V.

DEus Opt. Max. qui regna mundi pro suo arbitrio constituit et mutat, cum Othonem Henricum prope triennio post adeptum Septemuiratum, ad se in caelestia gaudia recepisset; in quo, vt dixi, progenies Ludouici Barbati, primogeniti Ruperti Imperatoris, sesquisaeculum Electoralibus honoribus vsa gauisaque desiit: anno M D LIX dignitatem Septemuiralem transtulit


page 260, image: cs260

in abnepotem Ruperti Regis Romanorum ex filio Stephano Simmerensi, FRIDERICVM III, Ioannis II, Ducis Simmerensis, et Comitis Spanheimensis filium, qui Pii cognomentum meritissimo tulit; eique felicitatem hanc reseruauit, vt sub ipsius imperio pura religio caput altius efferret, et Ecclesia magis effloreseeret, ac propagaretur.

De hoc autem Friderico III vere dicipotest, quod Eusebius [Note: Lib. I de vita Constatini M. cap. XII p. m 339.] de Constantino Magno scribit; eum nimirum in tyrannorum aedibus, vt et Moysen in Aegypto, educatum fuisse: et Deum interea vtriusque opera postea vsum ad tyrannos puniendos. Nam in acerrimorum hostium religionis Euangelicae, tum in Lotharingia, tum in Erhardi a Marcka, Leodiensis Episcopi, nec non in Imperatoris Caroli V, dum in Belgio esset, aula educatus fuerat: et vsque ad virilem constantemque aetatem inter medios Pontificios vixit, donec desponsata ei fidissima coniuge Maria, Casimiri Marchionis Brandenburgici Onolsbacensis filia, Euangelicis sese adiungere coepit: et Culmbaci primum, deinde Ambergae, in quibus locis Proprincipem egit, Euangelicam doctrinam palam professus est.

Iuuenis adhuc in bello contra Turcas Signiferum Imperii egit, et laudem non vulgarem in illa aetate adeptus est. Cum Amberga ad Electoratum capessendum veniret, omnes ille neruos ingenii et corporis intendit religiose, vt quam latissime regnum Dei pateret, cuius gratia nullis sumptibus pepercit, nullis laboribus, nullis calumniis succubuit, sed inuicta animi constantia conatus aduersantium fregit et superauit.

Ac occasionem rei bene gerendae tempus ipsum, in quod administrationis initium inciderat, prudentissimo Electori subministrauit. Ecclesiam tunc Heidelbergensem, infausto illo certamine, pro orali corporis Dominici in sacra coena, eaque cum impiis communi manducatione, suscepto, Tilemannus Heshusius,


page 261, image: cs261

irrequieti capitis homo, perturbauerat, qui cum collega Guilielmo Clebitio, et aliis societatem colere non poterat, quam nec alibi postea diu fouere potuit. Hic admirabilem statim in initiis gubernationis prudentiam et aequitatem ostendit piissimus Elector Fridericus. Nam cum illas de religione controuersias graues, et iudicia Ecclesiastica, cum summa aequitate et prudentia, administranda esse videret; duo sibi facienda esse putauit, vt bonam conscientiam, et laudem moderati ac sapientis Principis retineret. Primum enim ablegato Camerae Secretario, Stephano Zirlero, viro industrio, Witebergam, ad clarissimos tum temporis Theologos, nominatim incomparabilem illum Germaniae Phoenicem, Philippum Melanchthonem, ciuem suum, rem omnem perscripsit: et ex eorum consilio eos, qui irreconciliabilia odia exercere videbantur, et velut faces erant dissidiorum, dimisit: vt finis esset conuiciorum et insectationum in sua vrbe. Deinde, vt doctrina controuersa explicaretur, Disputationem seu Colloquium publicum de Eucharistia, anno M D LX haberi voluit: in quo Colloquio pientissimus Elector Fridericus facile deprehendit, aduersam quidem partem, nempe Thuringicos Theologos, qui tunc aderant, dicendi quadam facultate, aut potius linguae volubilitate et audacia: eos autem, qui orthodoxam de coena sacra sententiam defendebant, simplicis veritatis solida et ingenua defensione esse superiores. Et sic huic malo summa sapientia et clementia saluberrimum attulit remedium.

Vt vero de controuersiis rectius iudicaret, in earum cognitionem, et sacrarum litterarum lectionem vigili cura incubuit, eo pacto id assecutus, vt in vera fide tum ipse multum proficeret, tum Ecclesias suae ditionis per orthodoxos doctores religiosius et sanctius institui curaret: quarum seminarium cum Sapientiae domum agnosceret, eam ornandam et amplificandam sibi sumpsit. Cum enim hactenus in isto recenti Collegio triuialia, principia linguarum et artium, fere tradita fuissent; Fridericus III Pius


page 262, image: cs262

Elector, idoneorum verbi diuini praeconum ingentem his locis penuriam, ac operariorum fidelium in messe tam copiosa raritatem conspicatus, illud potissimum S. Theologiae dedicauit et consecrauit, vt esset, quod dicitur, verae nimirum illius superne descendentis, sapientiae domicilium, et templum, in quo iuuenes ad ministerium sacrum, in spem ecclesiarum ac scholarum Palatinatus, educarentur. Intellexit nimirum Celsitudo ipsius, scholas Christianas veluti seminaria siue plantaria esse, vbi plantulae educantur, quae suo tempore in vineam Ecclesiastici ministerii transplantatae, suauissimos doctrinae caelestis fructus, ferunt.

Eo igitur consilio tria quoque Gymnasia anno M D LXV in sua ditione condidit et aperuit: vnum Heidelbergae, Franciscanorum claustro in Paedagogeum commutato: alterum Neuhusii, in patria mea dulcissima, vno lapide ab vrbe Vangionum, in quo Collegio prius Canonici quidam irregulares, contra regulam Christi et Apostolorum, Bacchanalia vixerant: tertium in Bauarico Palatinatu Ambergae condidit, vt ne Bauaris quidem palaestra litteraria deesset. In his scholis (vt taceam de minoribus passim per oppida et pagos institutis) pueros minores et rudiores adolescentes pietatis limpidos fontes a teneris vnguiculis quasi cum lacte sugere et imbibere; tum elementis Latinae et Graecae linguae ex auctoribus probatissimis; disciplinis denique instrumentalibus, et Philosophiae progymnasmatis imbui: sic adolescentum ingeniis subactis, mentibus cultis; veluti semina doctrinarum, inseri; eosque hoc cultu ad publicas lectiones Academiae, et Collegium Sapientiae praeparari; post in grauioribus hisce [Gap desc: Greek words] amplius excoli et perfici debere, sapientissimo Principi visum, constitutum et decretum fuit. His quadrigis Ecclesia et Respublica Palatina magno cum honore et commodo inuceta triumphauit. Nam sicut Israelitica Politia tum maxime floruit, Hebraeis veteribus attestantibus, cum vrbes, oppida, pagi fere singuli suas scholas haberent, quas illi Bethmidras vocabant: in quibus


page 263, image: cs263

Prophetae suos filios, Leuitae discipulos et auditores legem ac verum Dei cultum docebant; ipsos etiam Reges, vti Solomonem, Asam, Iosaphatum, Ioam, Ezechiam item, et Iosiam, ad pietatem et prudentiam instruebant: Ita Remp. Palatinam beatam isto tempore praedicare debemus, quo qui imperarunt, et ipsi sapientia fuerunt imbuti; et in ciuitatibus, oppidis, villis prope singulis, ludos litterarios, scholas sapientiae et pietatis aperuerunt: ex quibus deinde pueri ad illustria illa Paedagogea transmissi, gratis instituebantur omnes, plurimi vero Principum Palatinorum sumptibus alebantur, et ex asse sustentabantur liberaliter, vsque dum ab imis ad altiora subsellia Collegii Sapientiae traducti sunt.

Anno M D LXI ad Naumburgicum conuentum profectus est Pius Elector Fridericus III, vbi cum Landgrauio Philippo Seniore, laudatissimae memoriae Principe, Flaccianorum conatus et consilia, qui dissentientes a se ecclesias damnare volebant, fregit et dissipauit, et cum praecipuis Imperii ordinibus Euangelicis, Augustanam Confessionem recognitam, et a Philippo Melanchthone explicatam, chirographo et sigillo proprio subsignauit. Anno sequenti M D LXII in solennibus illis Imperii Comitiis, Francofurti ad Moenum habitis, Maximilianum II Romanorum Regem cum Collegis Septemuiris elegit, et perfecit, vt in plenis Comitiis Illustrissimi Principis Condaei Ludouici Borbonii, et Ecclesiarum Gallicarum legati benigne audirentur: quibus postea, sociis Landgrauio Hassiae, et Duce Christophoro, contra hostium insidias et machinationes, suppetias tulit.

Cum vero ecclesiarum et scholarum ministri dissentaneos Catechismos, quidam etiam sua commenta proponerent: optimus Elector, vt ad harmoniam, et vniformem hypotyposin sacrae doctrinae cunctos reuocaret, a Theologis pleniorem et planiorem Catechesin ex fontibus Israelis, nempe ex solis scripturis Canonicis, conscribi iussit: quam ipse quoque piopriis litteris omnibus ecclesiarum pastoribus, et scholarum rectoribus in Palatinatu


page 264, image: cs264

pueris inculcandam demandauit: ac tanquam certam et definitam formam (quae sunt ipsius pientissimi Principis verba) ad quam et concionatores, et ludimagistri in templis et scholis iuuentutem informarent, commendauit: ne pro suo arbitrio noua subinde instituerent, aut ea traderent, quae verbo Dei non sint consentanea. Docuerunt tunc in Academia Heidelbergensi tres Theologiae Doctores celeberrimi: Petrus Boquinus, Noui Testamenti; Immanuel Tremellius, Veteris Codicis; Zacharias Vrsinus, Locorum communium Professor. In ecclesia primario loco, magno zelo atque applausu docebat, D. Casparus Oleuianus, orthodoxias defensor acerrimus: qui omnes vna manu, concordibus votis, Ziona et Hierosolymam Palatinam exaedificarunt. Editus est aureus hic libellus Catecheticus primitus in lucem, anno M D LXIII. Quoniam vero, communi piorum iudicio, hac Catechesi Palatina vix alia dari potest solidior, concinnior, perfectior, et ad captum adultiorum pariter ac iuniorum accommodatior: ea merito non solum in Electorali Palatinatu, sed etiam in Belgio, aliisque ecclesiis et scholis Reformatis recepta est, et approbata. Extat hodie non tantum in lingua Latina et Germanica: sed etiam Hebraea, Graeca, Indica Orientali, Belgica: et laboratur quoque apud Belgas de eadem in Hispanicam linguam transferenda: vt in India Occidentali vsui esse possit.

Anno M D LXIIII Fridericus Palatinus Septemuir, et Christophorus Wirtembergicus Dux, in Maulbrunnensi monasterio ex pacto conuenerunt, vt diu inter ipsos, de praesentia corporis Domini in sacra coena, agitatae quaestioni, tandem finis imponeretur, et ratio concordiae Christianae iniretur. Adduxerat vterque Princeps suos Theologos et Politicos. Colloquium, mense Aprili, totum septiduum durauit, nihilque aliud eo effectum, quam quod Illustrissimis Principibus ob alia negotia inde discedentibus, Acta confecta, quibus subscripsere ab vtraque parte delecti, quae postea publicata sunt. Sic Colloquium illud Maulbrunnense,


page 265, image: cs265

quod, vt incendium controuersiae Eucharisticae tandem extingueretur, institutum fuerat, maioris flammae excitandae initium extitit. Nam auno CIC IC LXVI in Comitiis Augustanis, coram Maximiliano II Caesare, et vtriusque partis Ordinibus, ab aemulis quibusdam, iisque agnatis Principibus, Theologorum quorundam turbulentorum instigatu, pientissimo Principi Electori Friderico III, ob sinceram eius de sacra coena confessionem, grauis inuidia intentata fuit: sed ille agnitam veritatem nihilominus, cum discrimine ac periculo omnium forrunarum suarum, adeo constanter profitebatur, vt Septemuiratus potius dignitate cedendum, quam ab Euangelica recedendum veritate, iudicaret: si illa, nisi hac perdita, retineri non posset. Sane Caesar Maximilianus II Electoribus et Principibus illis, qui Fridericum illum Pium Palatinum e religionis pace excludere nitebantur, praeclare occurrebat: Respondendum ne, inquiens, vobis, quod Christus Salome? Nescitis, quid petatis? An Imperii Principem illum esse ignoratis? Dissidebitis ne inter vos ipsi? Sed idem tamen Imperator, seuere admodum grauiterque Electori Friderico III iniungebat, vt religionem suam, quae alia a Confessione in Comitiis recepta, et Caluinismi labe diceretur infecta, mutaret, penitusque aboleret. Deum immortalem! quoties tunc tristissimi rumores de Principe Electore Friderico a Senatu et Ordine Electorum excluso, deposito, quin et capite plexo Heidelbergam aduolabant? Verum enimuero omnem aemulorum maleuolentiam fregit optimi Electoris inuicta pietas atque constantia. Is enim caussae bonitate fretus, augustissimum totius Imperii consessum, quo senserat sese exclusum, sponte sua ingressus, obmutescentibus aliis suis oratoribus, quos secum duxerat, ipse aperte et diserte, vt sincerae religionis amor suadebat, Imperatori ita mentem declarabat suam: Se videlicet Caesareae eius Maiestati, tanquam capiti in his terris supremo, obedientiam, in rebus humanis et licitis, debere subiectissimo studio, et


page 266, image: cs266

ad vitam fortunasque Suas omnes pro eius incolumitate, ac Imperii Romani dignitate, impendendas, promtissimum paratissimumque fore: sed in religionis fideique negotio, vnum se duntaxat Dominum, illum, qui Rex Regum, et Dominantium sit Dominus, agnoscere; cui nempe conscientiam suam atque animam deberet, vtpote cui in baptismo obligatus esset: aduersus huius mandata non posse se veritate agnita discedere. Neque enim hic agi de cappa carnis plena, es seye nicht vmb eine kappen voll fteisch zu thun, sed de anima et eius falute, quam soli Scruatori Domino suo Iesu Christo, et debeat, et ab illo acceptam sancte custodire teneatur. Ceteros vero Principes, (Illustrissimo Duce Ioanne Casimiro, eius filio dilectissimo, sacrorum Bibliorum volumen, ac Confessionem Augustanam, gestante) placide ad collationem sententiarum inuitauit; affirmans, se paratum promptumque esse, omnibus, quicunque sane illi fuerint, ex S. Bibliis, et Confessiione Auguftana, dextre intellecta, iuxta normam verbi Dei rationem fidei ac confessionis suae reddere, et Catecheseos suae apologiam ac defensionem proponere. Hao constantis fidei animofitate, Serenissimus et Pientissimus Elector Fridericus III animum Imperatoris, et ceterorum Principum ita pulsauit, affecit, flexit, vt pars quidem in lacrimas solueretur; pars vero innocentiam eius palam testaretur, omnes eum ab obiectis criminationibus absoluerent, nec solum pro socio Augustanae Confessionis agnoscerent, sed et actionum, Euangelicam religionem concernrntium, directorium ei demandarent. Et Aueudtus quidem Saxoniae Elector, felicis recordationis, hac conftantia Friderici Elecloris perculsus, humeros eius manu explicata fraterne feriisic perhibetur: Friderice, inquiens, tu nos omnes pietate longe antecellis: h. e. Fritz, du bistfroemmer, dannvvir alle mit einander. Ad haec Marchio Durlacensis Carolus, laudatae memoriae, aegre ferens, tam seuerum processum contra tam religiosum Principem institui; paullo post ad Principes aliquot conuersus:


page 267, image: cs267

Quorsum, inquit, bonum hunc Principem Fridericum, qui plus pietatis habet, quam nos omnes, diuexamus? Aliquot etiam post diebus Caesar Maximilianus longo mitior factus, per Dominum de Heusestein Pium Electorem Fridericam clementer salutari curauit; eumque certis negotiis domum reuocantibus, paullo ante finem Comitiorum, clementer dimisit, tantique Herois candorem et pietatem mirari satis non potuit. Quin etiam quadriennio post, anno CIC IC LXX, eum Spirae Comitia haberentur, ipsemet Fridericum III Pium Electorem Keidelbergae inuisere voluit: cuius sacrae CaeSarcae Maiestati idem prope contigit, quod de Athanarico, Gothorum Rege, memorat Historia Ecclesiastica; qui cum a Theodosio inuitatus Constantinopolin venisset, et Principis pietatem, iustitiam, et modestiam conspexisset, dixisse fertur: se agnoscere, hoc Imperium a DEO ordinatum, nec fore felices eos, qui euertere conentur.

Ea ipsa die, qua abitum parabat Fridericus Pius, cum Principes Protestantes vna cum absentium legatis, in eius, tanquam Electoris primarii, palatio conuenissent, et quaereret a singulis Fridericus; an aliquis esset ex ipsis, qui eius Celsitudini de iis rebus, quae ei coram Imperio propositae fuerant, litem mouere vellet? nemo fuit, qui aliquid adferret; sed plerique omnes demisso in terram vultu, magnanimi Herois, quem alii in Comitiis exauctorandum, alii grauiore poena muletandum putabant, constantiam et animi praesentiam admirabantur. Cum igitur prandio eos omnes excepisset Fridericus Pius Elector Palatinus, eisque valedixisset, salutatis etiam Ecclesiasticis Electoribus, die XXIIII Maii sub vesperam Augnsta discessit: et propridie Pentecostes Heidelbergam saluus ac sospes, ingenti cum laetitia subditorum, rediit: et sequente festo, in templo Spiritus sancti, vna cum filio dilectissimo, Ioanne Casimiro, frequentissima communione, constantiarm suam publice testatam fecit.page 268, image: cs268

Rursus igitur res Ecclesiae Palatinae prosperrime fluere videbantur. Verum non diuturna fuit ea felicitas. Quod enim corporibus nostris euenire solet, vt cum foris longo otio aut quiete nimia diffluunt, intus corrumpi et putrescere incipiant: id Ecclesiae Palatinae tunc contigit. Post biennium enim cum ab externis aduersariorum vexationibus vtcunque respirare videretur; Satan intestino dissidio eam totum quadriennium grauissime afflixit, perturbauit. Schisma id disciplinarium ex leui caussa ortum habuit. Anglus quidam Theologiae Candidatus, M. Georgius Witherus nomine, pro Doctura Theologica in auditorio Theologico, praeside D. Boquino, disputabat, in ecclesia vigere etiam debere gubernationis officium, ut ministri cum presbyterio, quosuis peccantes, etiam Principes, arguendi, increpandi, excommunicandi facultatem habeant, et exerceant. Erat id X Iun. anno CIC IC LXVIII. Probabant hoc thema Theologi Academici, cumque his Oleuianus maxime, qui auctor erat Serenissimo Electori Friderico, vt disciplinae ecclesiaticae formam Geneuensem institueret. Reclamabant huic non solum Politici plerique, sed duo cumprimis ambitiosi concionatores, Adamus Neuserus, Ecclesiae Heidelbergensis ad Spiritum Sanctum Pastor, et Ioannes Siluanus, Ecclesiae Ladeburgensis Superintendens; quibus contra Oleuianum Thomas Erastus Medicus eruditus haftas subministrabat ex Academia. Res magna animorum contentione et acerbitate vtrinque diu gerebatur; cum Oleuianus quidem gratia Principis alios premere: Neuserus vero aura populari propter Sueuicam quandam fuauiloquentiam, (erat enim Sueuus plebi valde acceptus) plurimum pollere videretur. Tandem eum habuit euentum, vt. Adamus Neuserus depositus a Pastoratu, et precibus solum matutinis adhibitus, liuore ac furiis stimulatus, quo tantam contumeliam vlcisceretur, Arianis blasphemiis tunc in Transiluania grassantibus clanculum serendis ac tuendis, cum Siluano, et duobus aliis, (quos


page 269, image: cs269

in partes suas traxerant) ministris, Iacobo Sutero, et Matthia Vehc, conspiraret, consiliaque nefaria cum haereticis Transsiluanis clanculum per litteras tam diu agitaret, donec in Comitiis Spirensibus, anno CIC IC LXX res tota per legatos Transsiluanos Imperatori Maximiliano II innotesceret, et per hunc Electori Friderico detegeretur. Hae turbae, illa scandala pium Electoris pectus incredibile quantum cruciarunt. Diuinae tamen prouidentiae, cuius nutu omnia geruntur, sese submisit: et interim eorum, quae religiosi et fortis Principis sunt, nihil praetermisit. Mox comprehensi omnes, in vincula coniecti. Et Siluanus quidem, post multam actionem, et biennii carcerem, perduellionis damnatus, Heidelbergae in medio foro capitis supplicium adiit, propridie natalis Domini, anno CIC IC LXXII. Duo alii haeresi eiurata relegationis poenam luerunt. Neuserus vero primum fuga elapsus, sed Ambergam retractus, iterumque custodum seu negligentia, seu perfidia ex turre arcis postica per sunem elapsus, in Poloniam et Transsiluaniam transfugit. Cum vero isthic quoque vt perduellis ab Imperatore et Electore ad supplicium quaereretur, neque in orbe Christiano locum manendi tutum reperiret; desperata reconciliatione et salute, abiecto palam Christianismo ad Turcas defecit, et Turcico ritu circumcisus, non vtique Mahumetanus, sed totus Epicuraeus factus, vti satis constat, impius religionum omnium contemptor, miserrime tandem infelix homo, si tamen homo, interiit.

Anno CIC IC LXXIII cum Heidelbergam ad Electorem Fridericum excurreret Henricus Andium Dux, Henrici II Galliae Regis filius, Poloniae Rex designatus, et vnanimi suffragiorum consensu renuntiatus: a Pio Electoro, linguae Gallicae perito, et Latinae quoque non ignaro, in conclaui (in quo tunc forte appensa fuerat magni illius Galliae Amiralii Casparis Colignii imago) graui oratione admonitus fuit de lanienae Parisiensis enormitate et conciliato Galliae Regibus aeterno dedecore. Qua


page 270, image: cs270

de re sic scribit Thuanus Histor. lib. LVII [Note: p. 973 T. II.] ; Interea (inquit) nouus Poloniae Rex, Henricus, Andium Dux, iter susceptum, quamuis aegre persequebatur, magno comitatu. --- (Ei) Blamontiumvsque processerant obuiam ex Germanis, Christophorus, Friderici Palatini Septemuiri filius, et ex eadem familia Paruae-petrae Princeps, et Ludouicus Nassouius, cum Regina in arcano de Belgica expeditione collocuti: per quos veluti itineris Duces Rex Poloniae Tabernas, Episcopi Argentinensis hodie sedens, deducitur, a quo perhumaniter excepsus est. Inde per Nemetes et Vangiones ad Rhenum ventum, quo traiecto, cum aliter commode aut honeste non posset, Heidelbergam ad (Fridericum III) Palatinum Septemvirum statuit diuertere: ad quem cum insperato venisset, solitudo in arce reperta, primo suspecta Regi fuit, et cum honorifice de cetero susceptus esset tamen noctu ex incendii metu forte orto tumultu trepidatum rursus ab hospittbus. id et moleste accidit Regi hospiti, quod cum per porticum, imaginibus Principum et virorum illustrium egregie pictis ornatam, illum Palatinus, antiquae feueritatis, et ab omni fuco alienus, deduceret, de industria a tabula, in qua Colinius depicitus erat, velum remoueri iussit, statimque subiecit: illum esse, quem ex omnibus Galliae Proceribus cognouerit maxi me omnium Gallici nominis studiosissimum, et in quo proinde Rex et vniuersa Francia magnam et nusquam sarciendam iacturam fecerit. Quod quoties repetebat, toties immanitatem simul et imprudentiam (Carolo IX) Regi absenti, et Henrico eius fratri, Poloniae Regi, exprohrare videbatur, eoque minus humane cum tanto hospite agere exisimatus est, cum Rex interea non occultam iniuriam silentio affectato dissimularet.

Quo vero laudatissimus Princeps Elector Tridericus, suum erga religionem veram zelum, non titulotenus aut inanibus verbis, sed rebus ipsis, et magnisicis factis, toti mundo testaretur; laborantibus in Gallia et Belgio piorum partibus, inualescente contra Ponnficiorum administrorum tyrannide, principiis obstandum ratus; illis


page 271, image: cs271

quidem Ioannem Casimirum filium Ducem, quem et obedientissimum sibi semper expertus erat, et vnice diligebat, validissimo instiuctum equitatu: Illustrissimo vero Principi Auraico, et Belgicis prouinciis, filium Christophorum Palatinum, non minoribus armatum copiis, subsidio misit. Et in Galliis quidem fortibus fidelibusque conatibus diuina suffragata est bonitas et constituta ibidem Casimiri auctoritate pax, summaque regno restituta tranquillitas. Apud Belgas autem, ob ipsorum inter se diffidentiam, frugiferi nihil effici potuit, et insperatam, DEO ita permittente, animi pientissimi mercedem senex optimus, minore orbatus filio Christophoro, retulit. Cum nuncium illud infaustum adferretur, de caesis Ducis Christophori et Ludouici Comitis Nassbuii copiis; et de morte tamen filii Christophori nihil adhuc compertum haberetur; videret autem plerosque ex suis consiliariis maestos: Bono animo estote, inquit: Scio, filium meum natum esse mortalem. Quod si Dei fuit voluntas, eum in illa expeditione mori, malo illum pro bona caussa fortiter depugnantem occubuisse: quam domi in otio, a vitiis, quae puluinar illud Satanae, otium inducit, expugnatum contabttisse.

Posteaquam vero Pius Elector Fridericus, anno CICICLXXVI sub finem mensis Augusti, filium suum dilectissimum Ioannem Casimirum, ex secunda expeditione in Galliam, pace conciliata, saluum et incolumem, superatis multis insidiis et difficultatibus, sibi a Deo restitutum magna cum laetitia excepisset: ac paullo post nuntium afferretur de morte Imperatoris Maximiliani Secundi, Nae ego, inquiebat, Princeps iam plus quam sexagenarius, huius vitae quoque pertaesus, cum Simeone lubens dicerem: Nunc dimittas Domine seruum tuum; si mihi a Domino Deo prius concederetur, nouum et iuuenem Dominum nostrum Imperatorem salutare: et filium meum primogenitum Ducem Ludouicum adhuc semel ante mortem videre: ac vtrumque de nonnullis ad Reipub. Christianae commodum pertinentibus admonere. Nam illi proculdubio et canitiem


page 272, image: cs272

meam reuererentur, et animi mei sinceritatem, ac summum erga, se studium ex meis colloquiis intelligerent. Sed visum est Deo, sanctam illam animam, quae toties tot gemitus effuderat, et diu bonam militiam militarat, brauio donare, et ad se euocare. Morbus autem fuit capitis grauedo, ( [Gap desc: Greek words] Medici vocant) et accedebat aliquid hydropis; quem morbum extra ordinem se vrgere sentiens, quatriduo ante mortem, posteaquam celeberrimum illum Theologum, D. Danielem Tossanum, qui tunc eius Celsitudini erat a concionibus, ad se euocasset: Satis ego (inquit) vobis et ecclesiae vixi: me iam ad meliorem vitam vocari sentio et gaudeo. Praestiti ego, quod potui, in gratiam ecclesiarum: sed potui parum. Is, qui omnia potest, et antequam natus essem, ecclesiam suam consernauit, viuit, et regnat in caelis: qui ecclesiam suam non relinquet orphanam: nec inanes erunt meae preces et lacrimae, quas toties in hoc conclaui pro meis successoribus, et pro ecclesiis ad Dominum Deum fudi. Superuenit paullo post Illustrissimus et Fortissimus Dux Ioannes Casimirus, ex conclaui suo ad Patrem vocatus: qui vt optimoparenti Augustae in grauissimis illis certaminibus, tanquam sacer armiger, S. Biblia et Augustanam Confessionem praeferebat; ita in vltimo quoque agone felicissimae migrationis parentis ex hac vita spectator fuit. Tanta vero fuit optimi illius Principis Electoris Friderici in ipsa etiam morte pro ecclesia sollicitudo, vt cum eius Celsitudinem pridie mortis exhilarare vellet filius Casimirus, nuntiaretque ei laeta quaedam, quae tunc de Antvverpianae ecclesiae statu adferebantur, velut nouos spiritus resumere sit visus, et de manu filii carissimi aliquid cibi sub horam coenae sumpserit, ac paullisper in conclaui, sustentatus a coniuge et filio Casimiro, inambulauerit, et placide illa nocet dormiret. Postridie ingrauescente illo sopore letifero, cum eius Celsitudini caput XVII Ioannis, et postea sub velperam Psalmus XXXI paraphrastice praelectus fuisset: media quarta vespertina, ipsa die Amandi, quae tum erat XXVI Octobris,


page 273, image: cs273

amandus ille Princeps, in confessione immotae veritatis Catholicae nostrae et antiquae Christianae fidei, ex hac calamitosa vita in aeternam requiem pie, vt Christianum hominem decet, commigrauit, cum aetatis annum LXII ageret. Princeps piissimus, optimus, maximus; qui non minus suo merito, quam omniuni piorum iudicio, inclitis illis Iudaeorum Regibus, Iosaphato, Ezechiae, et Iosiae, recte comparatur.

Natus est anno Domini CIC IC XV, die XIIII Februarii, ex matre BEATRICE, Christophori Marchionis Badensis et Hochbergensis filia: patre IOANNE Palatino, Duce Simmerensi, et Comite Spanheimensi, Principe litteratorum patrono, qui Imperiali Camerae annos aliquot summa cum laude Iudex praefuit: religioni vero Pontificiae per totam vitam addictus, diem suum obiit anno CIC IC LVII. Ei successit filius hic FRIDERIC VS III, qui statim per totam regionem suam, religionis capita, prout in Augustana Confessione proponuntur, in omnibus templis doceri, eodemque modo caerimonias institui iussit.

Post mortem Othonis Henrici, (in quo desiit progenies Ludouici Barbati, quae insignibus Electoralibus per continuos CXLIX annos inde a morte Ruperti Romanorum Regis floruerat,) primus e Simmerensium Palatinorum familia, fastigium Septemuiralis dignitatis adeptus est, Caesare Ferdinando I approbante, et inuestituram solenniter conferente.

Ad Archipalatinatus autem gubernacula a Deo vocatus, pio et inuicto zelo, totam reformationis, a sordibus et quisquiliis Papalibus, telam, a laudatissimis Electoribus Palatinis, Friderico II exorsam, ab Othone Henrico continuatam, summa cum gloria et fructu feliciter pertexuit. Nam toto Electoralis suae gubernationis tempore satis superque demonstrauit, se neque priuatim vllam aliam amplecti, et probare, neque in suis ditionibus constituisse religionem, quam eam, quae Propheticae et Apostolicae


page 274, image: cs274

doctrinae per omnia sit consentanea et conformis; quaeque ab Augustana Confessione, et quae huic adiuncta est, Apologia, quomodo subscriptione sua omnes Imperii Ordines, qui eam amplectuntur, eandem Naumburgi comprobarunt, non dissentiat, nec cum ea pugnet. Sed et pro insigni sua pietate, et scientia rerum diuinarum, quotidiana sacrarum Scripturarum lectione comparata; proque zelo gloriae et veritatis Dei vindicandae, reip. Christianae iuuandae, et orthodoxae fidei ad seram vsque posteritatem, inprimis in Palatinatu, propagandae, suam peculiarem Confessionem fidei composuit, manu propria scripsit, et testamento inseruit, vel potius praefixit. Praeclaram isthanc et vere Principalem exomologesin sanctissimi Electoris Friderici III filius, illustrissimus et fortissimus Princeps Ioannes Casimirus, e paterno testamento descriptam, non modo typis imprimendam Heidelbergae curauit, anno Domini CIC IC LXXVII, sed constanter et sinecre quoque professus est, ac legitimis modis tutatus, toto gubernationis atque etiam Electoralis Administrationis tempore, ad finem vsque vitae. Alfonsus, cognomento Magnanimus, Arragonum Rex, Codicem sacrum, huius animi sui testem, insignibus suis passim appingi voluit; quem etiam tam assiduo studio euoluit, vt non modo memoriae infixas singulas haberet historias, sed singula etiam verba, quo ordine in ipso textu posita sunt, expedite recitaret. At vero Serenissimus Princeps Elector Fridericus III, nomine et re Pius, tantis spatiis in sacro hoc stadio Alfonsum praecurrit, quanto clarior ei quam alteri repurgatae veritatis caelestis lux diuina miseratione affulsit. Nunquam ille domi, nunquam foris absque Bibliis fuit, et vt Alexander Magnus Homerum suum veluti praesentissimum oraculum circumtulit; quem etiam viaticum rei militaris dicere, et dormiturus sub puluino reponere solitus est: ita pientissimus Princeps Fridericus Biblia sua, illa diuinitus edita oracula, vbique Iocorum circumgestauit; in manibus, in


page 275, image: cs275

oculis, in deliciis habuit; cum iis sedere, stare, sermocinari, vigilare, cubare, tanquam indiuisis vitae suae sociis, volupe duxit. Imperante Maximiliano, eius nominis II, cum in Comitiis Augustanis religio Reformata, ceu crimen capitale, ipsi obiiceretur, non alio quam Bibliorum suorum clipeo se caussamque suam defendit. Postmodum quoque Psalterium Dauidicum, absolutum illud Seripturarum diuinarum compendium, forma minutula excudi voluit, tantum vt gestationi commodius, tum sibi, tum ministris, semper esset ad manus. Cum aliquando a magno aliquo Principe interrogaretur; cur non arcem aliquam, aut vrbem egregie muniret, cum tot haberet hostes? Ego, inquit ille, arcem meam inexpugnabilem habeo. Quam aiebat alter? Eam, de qua David Psalmo XLVI, 2 gloriatur, Ein veste Burg ist vnser GOtt: Deus est nobis protectio et robur, in quo auxilium inuenimus abunde. Atqui, inquiebat alter, vtrumque est vtile: externum, et intornum praesidium. Respondit Pius Elector; Quid quaeso vobis profuere in bello Smalcaldico vestrae arces et munitiones? Memorabile etiam est, quod anno CIC IC LXX in oppido Wiseloch, post multa pia et praeclara de Republica cum Imperatore Maximiliano II colloquia, eius Caesareae Maiestati, S. Biblia, in linguam Hispanicam conuersa, his verbis vtens, obtulit: Munus offero, Caesar, quod Caesareae vestrae Maiestati gratum esse debere existimo; primum, quod thesauros omnibus thesauris anteponendos hic liber complectitur, et rationem, qua Imperatores, Reges, et Principes, feliciter gubernare possunt, ostendit: deinde, quia ea lingna expressus est, qua Caefarea vestra Maiestas delectatur. Accepit Caesar munus benigne, et promisit, se diligenter lecturum.

Sepultus est Pius hic Elector Heidelbergae, in templo vrbis primario, a Ruperto Romanorum Rege magnifice condito: vbi ei monumentum, honoris ergo, a successoribus, in choro, positum est huiusmodi:page 276, image: cs276

HERR NACH DEINEM WILLEN.

Friederich Pfaltzgraff der thevver Mann,
Von Weyland Koenig Ruprechts Stamm,
Vnd von dem Hauss Simmern geborn,
Der Erst darauss zur Chur erkorn,
Diss Namens in der Chur der Dritt,
Anjetzt allhier begraben ligt,
Er vvar von Gut vnd Tugent reich,
Liess Recht ergehen eim jeden gleich,
Befürdert auch das Vatterlandt,
Vnd thet dem Türcken Widerstandt,
Für Wien, da er mit Heldens Muth,
Iagt ab dem Feind ein Fahnen gut,
Sein Land regiert er miltiglich,
Auff GOtt travvt allzeit vestiglich,
In Gottes Furcht sein Leben fuhrt,
Wie einem solchen Herrn gebührt,
Sein erst Gmahl ein Marggraevin vvar,
Von Brandenburgs, die ihm gebahr,
Viel Kinder, als dieselb versturb,
Er ziemlich alt, ein ander vvurb,
Amelyam Graevin von Nevvnar,
Bey der er lebet etlich Iahr,
Auch letzt bey ihr sein Leben end,
Befahl sein Seel in GOttes Hand.

Vxores habuit duas. I MARIAM, Casimiri, Marchionis Brandenburgici (bellatoris incliti, defuncti Budae in militia contra Turcas anno CIC IC XXIX, XXVII Septembr.) Friderici filii, Achillis Germanici nepotis; et Susannae Bauaricae filiam: natam, anno CIC IC XIX, die XI Octobr. quae nupsit Friderico III Palatino Electori, anno CIC IC XXXVII, dieXII Iunii. Eius pietatem,


page 277, image: cs277

philostorgian, grauitatem, eaque conditam humanitatem, misericordiam, et in pauperes beneficentiam, ceterasque matrona regia dignissimas dotes, non satis praedicare poterant homines, qui proprio experimento saepius eas cognouerunt. Diem suum obiit vltima Octobris, anno CIC IC LXVII, diuturnis et grauibus morbis confecta. Eam Fridericus Pius Elector, ad suam de Eucharistia sententiam, a qua ante alienior erat, facile traduxit; postquam ei istud axioma persuasit; certitudinem dogmatum Christianae religionis, non ab hominum, aut doctorum, qualescunque illi sint, auctoritate pendere: nec videndum, quid hic vel ille, quantumuis eximius doctor, sed quid, qui ante omnes est, Christus docuerit. Antea enim credebat optima Principissa, nefas esse, vel a Lutheri, vel a sui concionatoris aulici, Otomari cuiusdam Stabii, sententia discedere: quae opinio adhuc hodie multos dementat et decipit. Sepuka est Heidelbergae in choro templi ad Spiritum S. in quo coniux ei monumentum eiusmodi faciendum curauit:

Von GOtt aller Tugent,
Begabt von ihrer Iugent,
Allzeit trevv in Ehren,
Gegen ihrem lieben Herren,
Mehr nichts dann Christum acht,
All vveltlich Frevvd veracht,
Sanft, ruhig vnd in Fried,
Dess Himmels Erbe mit,
Den Leib haelt vvol die Erd,
Die liebe Seele vverth,
Ins Erdreich verscharret vvird,
Hernach gantz, vvol geziert,
Also ihr Fleisch vnd Bein,
Sauber bekleidt vnd rein,


page 278, image: cs278

Vnd hoechster Ehren voll,
Die fromme Fürstin vvol,
Ein aussbund Fravvlichs Bild,
Ware den Armen mild,
Die loeblich Fürstin vverth,
Verschmacht auff dieser Erd,
In Christi IEsu hand,
Willig den Geist auffsand,
Aber in evvigkeit,
Lebet in Wohn vnd Frevvd,
Ein kleines Saantkoernlein,
Bringt viel der Früchte sein,
Wird an dem Iüngsten Tag,
Auffer stehen ohne Klag.

ANNO. DOM. MDLXVII. DEN. LETZTEN. OCTOR. VERSCHIED. IN. GOTT. DIE. DVRCHLEVCHTIGST. HOCHGEBORN. FVRSTIN. VND. FRAVV. MARIA. PFALTZCREVIN. BEY. RHEIN. HERTZOGIN. IN. BEYERN. PFALZCRAFF. FRIDERICHS. DES. III. CHVRFVRSTEN. EHEGEMAHEL. GEBORNE. MARGGREV. ZV. BRANDENBVRG ETC. ALS. SIE. MIT. IREM. HERN. 30. IAHR. 4. MONAT. VND. 28. TAG. LOBLICH. ZVBRACHT. VND. VI. SÖHNE. VND. IIII. DÖCHTER. GEZEVGET. IHRES. ALTERS. XLVIII. IAHR. VND. XX. TAG. ALHIE. DER. FRÖLICHEN. AVFFERSTEHVNG. ERVVARTENDE.

In coniugio facta, est. mater liberorum denum.

I LVDOVICI, primogeniti, qui patri in Electoratu successit.

II HERMANNI LVDOVICI.

III IOANNIS CASIMIRI.

IIII CHRISTOPHORI.

V ALBERTI.

VI CAROLI.page 279, image: cs279

Et filiarum quatuor;

I ELISABETHAE, nuptae anno CIC IC LVIII Ioanni Friderico II, Ioannis Friderici Electoris filio, Saxoniae Duci, Thuringiae Landgrauio, Marchioni Misniae, qui obiit anno CIC IC XCV, die IX Maii, captiuitatis suae anno XXVIII, in quam propter proscriptos receptos inciderat.

II SVSANNAE DOROTHEAE, nuptae anno CIC IC LX Ioanni Wilhelmo, Duci Saxoniae, Ioannis Friderici I, Saxoniae Electoris filio, Ioannis Friderici II fratri.

III ANNAE ELISABETHAE, nuptae Philippo II Hassiae Landgrauio, anno CIC IC LXVII, qui in inferiori Comitatu Catimelibocensi Reinfelsii habitauit, et [Gap desc: Greek words] obiit, anno CIC IC LXXXIII. Post Ioanni Augusto Palatino, Georgii Ioannis filio, Ruperti nepoti, Principi Lützelsteinensi.

IIII KVNIGVNDAE IACOBAE, nuptae inclito Comiti Ioanni Seniori, Nassouio Dillenbergae, anno CIC IC LXXX.

Secundas nuptias Fridericus Pius Elector repetiit anno Domini CIC IC LXIX, die XXV Aprilis, cum inclita et religiosa Domina AMELIA, Comitissa Mörsensi et Neunaria, Henrici Baronis Brederodii vidua.

Ac erat hic pius Elector Fride, icus etiam eo nomine felix, quod plures ei filii praeclarae spei ac indolis essent: sed vtinam diu superesse potuissent! Duos in pueritia fatis concessisse, CAROLVM et ALBERTVM, auditione accepi. Quatuor ad iustam quidem aetatem peruenerunt: sed vnus,

HERMANNVS LVDOVICVS, cum in Academia Biturigum bonis litteris operam daret, vna cum praeceptore suo Nicolao Iudice, Hieronymo Rhelingero Patricio Augustano, Ioanne Bellouaeo Parisiensi, et ipsomet nauta, tristi fato submersus, in Auarici traiectu, fluminis exigui, cymba inuersa, summo omnium dolore et planctu, anno Domini CIC IC LVL, aetatis XV, Kal-


page 280, image: cs280

Iul. post horam sextam vespertinam. In hoc Principe adolescente, qui vix dum pubescens, et praestantis indolis, et excellentis virtutis opinionem praebuit, familia Palatina insigni decore, et Respublica Germanica singulari ornamento orbata fuit. Laudes eius Nicolaus Cisnerus Mosbacensis Palatinus, magni nominis Iurisconsultus, oratione funebri prosecutus est: vbi inter alia sic virtutes eius depraedicat: [Note: p. 288] Natus est hic Hermannus Ludouicus, ex nobilissima Germanorum Principum familia, paterna Palatinorum Rheni, materna Marchionum Brandenburgicorum. De quorum Principum claritate, splendore, potentia, et rebus pace belloque praeclare gestis, nec tempus hic est dicendi; nec [Note: p. 289] si esset, expositioni memorabilium virtutum, quibus illi continuatione quadam vetustum nobilitatis suae nomen amplisicatum posteris tradiderunt, vires meae sufficerent. Id satis fuerit referre, non modo hereditaria quadam successione, ex vtraque stirpe, Palatina et Brandenburgica, subinde Imperii Electores, quibus ab Imperatore in Germania summa est potestas, creari solere; sed ipsi quoque Imperio Palatinos Rheni propter generis antiquitatem, et laudem virtutum, praefectos fuisse. Vt enim non dicam de Arnolfo, filio Carolomanni, ipsius Caroli Magni abnepote, a quo Comites Wittelsbachii originem suam duxerunt; qui itidem id temporis Palatini Rheni, Ducesque Bauariae fuerunt: Rupertus certe, Hermanni Ludouici Principis tritauus, - Imperii summam tenuit. Ac cum non in hominibus solum, verum in brutis etiam animalibus, atque plantis, ex generosis generosa plerunque procreentur; hic quoque adolescens non modo corporis pulchritudine, et formae dignitate ab excellenti natura generis sui non recessisset, sed ingenerata quadam animi vi, aut ab auita stirpe deriuata potius, illustria maiorum suorum ornamenta et domesticorum laudem exaequasset, si ad virilem iustamque aetatem peruenire potuisset. Iam nunc enim perspicua in eo diuini ingenii indicia, magnique animi argumenta elucescebant; admirabilis morum suauitas, summa in maiores


page 281, image: cs281

et superiores obseruantia, singularis in omnibus vitae suae actionibus modestia, eximia in patriam atque suos propensio, incredibilis amor litterarum, pietatis, earumque virtutum, quae in Principibus communi [Note: p. 290.] prudentium virorum comprobatione commendantur. Sed, proh dolor! iacet praestantissimus hic flos nobilitatis in ipsa velut herba suffocatus. O inanes spes nostras! o fragilem vitam! o infensam generi humano mortem! quae vt optimum quodque est, ita citissime inuadit, et ante in ipso flore enecat, quam maturitatem suam consequatur! -- [Note: p. 295 Sq.] Tametsi vero Hermannus Ludouicus Princeps Palatinus magno nostro et Reip. incommodo exstinctus, triste suum desiderium animis nostris relinquat; tamen nihil ei mali accidit, qui ex mortali hac et calamitosa vita in beatam illam et immortalem translatus in caeli regionibus summa cum gloria laetitiaque versatur. Ita enim in religione Christiana, doctrinaque caelesti, et domi educatus, et Biturigibus a Praeceptore suo Nicolao Iudice institutus fuit, vt nullum sit dubium, quin CHRISTI iustitia et merito, cui confidebat, salutem consecutus sit.

Alter CHRISTOPHORVS, Princeps magnanimus, inclitus, egregius, summaeque spei: natus anuno Christi CIC IC LI Eidibus Iuniis, a parentibus, Friderico III Electore Palatino, Duce Bauariae, Comite Spanheimensi et Simmerensi, et Maria Brandenburgica, in pietate et omni virtute praeclare educatus, linguarum, artium, et disciplinarum liberalium scientia instructissimus, litterarum, eruditorumque fautor benignissimus, ob ingenium, doctrinam, clementiam, amabiles mores, animi corporisque venustatem, et fortitudinem armatam ac togatam cunctis dilectissimus; Magnifici Rectoris Academiae Heidelbergensis munus laudabiliter gessit, anno CIC IC LXVI. Tandem bello pro vera religione, et Belgarum libertate suscepto, in proelio contra Hispanos, in agro Mokensi, Cliuensis ditionis prope Neomagum, commisso, vna cum Ludouico Nassouio, heu! cecidit,


page 282, image: cs282

incredibili cum luctu totius ditionis Palatinae, et omnium patriae amantium, patrisque optimi gemitu: iuuenis longaeuitate dignissimus, et amplo imperio. Accidit ea clades [Note: Nicol. Cisnerus sub fine epiced. p 308 opp. et Quirinus Reuterus in [Gap desc: Greek words] p. 343 opp. Cisner. habent XVIII Kal. Maii, sine XIIII April. Quos sequitur Tolnerus tab. geneal. lit. C signata.] XVII Aprilis, anno CIC IC LXXIIII. De horum Ducum primariorum, Christophori Palatini, et Ludouici Nassouii morte per longum tempus dubitatum est. Hoc tamen creditum, eos multis vulneribus acceptis occubuisse, vt inter caesorum cadauera diligentissime quaesiti agnosci non potuerint.

Sic duobus his immaturo fato extinctis, duo superfuerunt Friderico III Pio filii: LVDOVICVS, et IOANNES CASIMIRVS. Ille post patrem Septemuiralis Imperii habenas suscepit, et tenuit septennium: Princeps optimus, pacificus, et Musarum fautor munificus, relicto vnico filio Friderico IIII, ex multis solo superstite, tum nondum decenni; cui tutorio nomine praefuit Illustrissimus Princeps, ac Heros fortissimus, Ioannes Casimirus patruus, Comes Palatinus ad Rhenum, Dux Bauariae, Electoralis Tutor et Administrator solertissimus, Pater Patriae, ecclesiarum nutricius fidelissimus, scholarum litterarumque Maecenas beneficentissimus, libertatis Germanicae vindex acerrimus, rebus bello paceque gestis inclitus: qui cum absque prole mascula decessisset, iterum Electoralis linea vnius Friderici IIII salute et vita continebatur, et arbor Palatina, succisis ramis maximis, minore solo germinabat, quem exarescere leui momento posse maleuoli fortassis autumabant. Sed contra DEVS exaudiuit vota precesque piorum, et e caelis benedixit coniugio Serenissimi Electoris, FRIDERICO V primogenito, et Ludouico Philippo, parentibus et patriae donatis: quos praeparauit ad laudem gloriosae suae gratiae, organa salutaria, orthodoxarum ecclesiarum columina, et illustria sidera, tum regionibus Palatinis, tum aliis


page 283, image: cs283

prouinciis orbis Christiani. Sic arborem Palatinam Deus firmauit, et patulis ramis duobus efflorescere fecit: quod honoris decus horum prosapiae ad seram vsque posteritatem perenne, gloriosum, ac felicissimum, exopto, voueo, precor.

LVDOVICVS, cognomento Facilis, Friderici III Simmerensis, Electoris Palatini, filius grandior natu, natus anno Domini CIC IC XXXIX, ex filia Casimiri, Marchionis Brandenburgensis: Patre fatis functo, in Electoratu successit: Princeps optimus, natura pius, et pacificus: litteris Latinis et Gallicis probe excultus, sacrarum Scripturarum lector assiduus, Academiae Archipalatinae, scholarum et ecclesiarum Maecenas liberalissimus: sed ab vbiquitariis hominibus ad violenta consilia impulsus.

Cum enim facilitate eius hi abuterentur, secuta est tristis ecclesiarum Palatinarum dissipatio: reformatae religion addictis passim erepta templa: Pastores in exilium pulsi; omnesque adeo tum doctores, tum discipuli, qui Catechesi Palatina abiceta, nollent humanis placitis subscribere, dimissi et dispersi sunt. Calamitas ea totos septem annos durauit, qui quidem superiorum annorum segetem, et fructus vberrimos misere deuorarunt; non secus atque septem vaccae turpes Pharaonis septem vaccas pulcras leguntur deuorasse. Et videbatur tunc quidem de orthodoxia ecclesiae Palatinae plane conclamatum.

Verum Deus pro sua clementia lucernam aliquam conseruare voluit in Ioanne Casimiro, paternae virtutis et religionis herede, Principe fortissimo. Is quamuis initio a fratre Ludouico Electore multum sollicitaretur, vt relicta paterna religione, libro Bergensis Concordiae, quae tunc circumferebatur, subscriberet, neue plus aliis Principibus Imperii solus sapere vellet, splendidisque pollicitationibus fere expugnatus fuisset; tamen et diuina gratia, et hortatibus ac consiliis virorum, quos secum habebat, praestantissimorum, in sententia tandem confirmatus, orthodoxias patrocinium in ditione sua constanter et sincere suscepit:


page 284, image: cs284

Gymnasium publicum Musis Neapoli Nemetum, ingenti sumptu, et singulari munificentia erexit, euocatis ad illud Theologis et Professoribus clarissimis, Heidelberga eiectis, Zanchio, Vrsino, Tossano, Dobbino, Smetio, Stenio, aliis: Pastores exules, quos quidem ditio eius aliqua ratione capiebat, clementissime excepit: reliquos, Synodo Theologorum Neostadii anno CIC ICLXXVIII, mense Martio conuocata, cum testimoniis et viatico ex collecta publica liberaliter instructos, in prouincias alias dimisit. Misera apparebat facies ea, sed ingens ecclesiae bonum Dominus tunc operabatur per hos exules: qui in Hollandiam, Frisiam, Geldriam, Hassiam, Wederauiam, Silesiam, dispersi, semina orthodoxias suo quique loco fideliter iecerunt: Inde factum, vt cum religio reformata, in vnum Casimirianae ditionis angulum conclusa putaretur, in plurimas prouincias sese breui diffunderet.

Cum vero fabri illius discordis Concordiae cernerent, a multis Principibus, et in his potissimum ab Illustrissimo et Clementissimo Electore Palatino Ludouico, felicis memoriae, librum Bergensem, ob vbiquitarium dogma, et condemnationes insertas, aliaque incommoda secutura, non approbati: [Gap desc: Greek words] hoc [Gap desc: Greek words] inuenerunt, vt in praefatione libri duriora, praesertim vbiquitatis [Gap desc: Greek words] mollioribus verbis exponeretur, ac tegeretur, aut inuolueretur: quo facilius recusantes ad subscriptionem pellicerentur. Ac successit iste dolus. Persuasus fuit ab illis optimus Elector Ludouicus blandis verborum ambagibus, ea praefatione satisfactum suis censuris et monitis, ideoque librum bona conscientia probari, suumque nomen in eo saltem extare posse: quod vnice desiderabant vbiquitarii.

Post subscriptionem libri Concordiae, nunquam tamen optimus Elector Ludouicus probauit fictitium illud discrimen mutatae et immutatae Augustanae Confessionis: Schisimatica nomina Lutheranorum, Zvvinglianorum, Caluinistarum: et condemnationes temerarias exterarum ecclesiarum. In praesentia


page 285, image: cs285

quoque Illustrissimorum Principum, Ernesti Friderici, et Georgii Friderici, Marchionum Badensium, paullo ante obitum, Heidelbergae in arce Electorali, haud obscure testatus est, quod se non parum subscriptionis huius poenituerit. Academiam Heidelbergensem nouis reditibus liberalissime ditauit. Politiam, iustitiae et pacis amore, prudenter constituit. Cum vero Electoratum Palatinum circa septennium gubernasset, et vixisset annos XLIIII, menses III, dies VIII, ex terrenis hisce miseriis in caelestem patriam migrauit, anno Christi CICICLXXXIII, XII Octobris. Heidelbergae maximo subditorum luctu sepultus in aede S. Spiritus, ad tumulum Maiorum.

Vxores habuit duas. I ELISABETHAM, Philippi Hassiae Landgrauii filiam pientissimam, ingenii dotibus et fide coniugali Principem laudatissimam: defunctam Heidelbergae, anno CIC IC LXXXII. Ex hac X liberos suscepit;

I ANNAM MARIAM, quae nupsit Serenissimo Regi Sueciae Carole, Gustaui Regis filio, tunc Principi Summerlandiae, (l. Sudermaniae) Nericiae, Wermelandiae: Serenissimi et Inuictissimi hodierni Regis Sueciae Gustaui Adolfi patri praegloriosissimo.

II ELISABETHAM.

III DOROTHEAM.

IIII FRIDERICVM PHILIPPVM.

V IOANNEM FRIDERICVM.

VI LVDOVICVM.

VII CHRISTINAM.

VIII PHILIPPVM.

IX DOROTHEAM: qui liberi omnes aut immature, aut in primis pueritiae annis mortem obierunt.

X FRIDERICVM IIII, Electoralis dignitatis vnicum


page 286, image: cs286

heredem ac successorem, cuius tutelam et administrationem suscepit illustrissimus et fortissimus Ioannes Casimirus [Note:

Nescio, an ordinem hic turbet Auctor; quin et pauciores LVDOVICO liberos det, quam ei fuere. Certe alios si audias, quorum ex ELISABETHA pater factus est, hi fuere, et ita se excepere;

ANNA MARIA.

ELISABETHA, n. A. CIC IC LXII, d. XV Iun, + d. II Nou.

DOROTHEA ELISABETHA, n. A. CIC IC LXV, d. XII Ian. + eodem. d. II Maii.

DOROTHEA, n. A. CIC IC LXVI, d. IIII August. + A. CIC IC LXVIII, d. IIII Mart.

FRIDERICVS PHILIPPVS, n. A. CIC IC LXVII. d. XIX Octobr. + d. XIIII Nou.

IOANNES FRIDERICVS. n. A. CIC IC LXIX. d. XVII Febr. + XX Mart.

LVDOVICVS, n. A. CIC IC LXX, d. VII Mart. + A. CIC IC LXXI, d. XXX Decembr.

CHRISTINA, n. A. CIC IC LXXIII, d. V Mart.

FRIDERICVS, n. A. CIC IC LXXIIII, d. V Mart.

PHILIPPVS, n. A. CIC IC LXXV. d. IIII Maii, + A. CIC IC LXXVI.

ELISABETHA, n. A. CIC IC LXXVI. + an. sequenti, d. X Apr.

Vt vt sit; manifesto fallitur, dum praeter Annam Mariam et Fridericum IIII ceteros omnes aut immature, aut in primis pueritiae annis mortem obiisse vult. Christina namque (quam nescio qua auctoritate Tolnerus tab. C Annae Christinae insignit nominibus) XLVII aetatis annum attigit, quippe mortua demum A. CIC ICC XIX, d. XI Iul. Biponti: et decimo quarto post die, XXV scilicet, ibi sepulta: verba pro concione ex Ies. LVII, 1. 2 faciente Bartholomaeo Hexamero, Antistite tum temporis Bipontino. ]

II Amissa priore vxore Elisabetha, Serenissimus Elector Ludouicus, anno CIC IC LXXXIII in vxorem Heidelbergae magna pompa, praesente Carolo, sponsae auunculo, duxit ANNAM, XVI annorum puellam, Serenissimi Gustaui Sueciae Regis, ex filia Catharina, Ezardi Frisiae Principis coniuge, neptem. Verum


page 287, image: cs287

in ipsis nuptiarum diebus, Serenissimus Elector Palatinus Ludouicus lento morbo tentari coepit, quo tandem IIII Id. Octobr. viuis exemptus est [Note: Enectus, vt putabatur, herpete exedente, morbo nimitum immedicabili, cum quo compluribus annis conflictatus fuerat. Ita G. Tolmidas Histor. Palat. Mst. p. 155.]. Ipsa ANNA vidua postea vixit in coniugio Illustrissimi Marchionis Badensis Ernesti Friderici [Note: Et eo A. CIC ICC IIII fatis functo, ad tertia cum Iulio Henrico, Duce Saxo-Lauenburgensi, transiit vota.]

Multi res, per Illustrissimum et Fortissimum Principem, IOANNEM CASIMIRVM, auspice Deo, gestas, litteris consignarunt. Ego ex omnibus illustrissima quaeque delibata conferam in pauca. Vix enim est inter omnes Comites Palatinos qui plures habeat virtutum praecones, atque hic omnium litteris meritissimo celebrandus Princeps Ioannes Casimirus.

Qui virorum Principum vitas scriptis complecti solent, eos scimus a natalium splendore, stemmatisque nobilitate exordiri: parentum gloriam, auorum triumphos, maiorum praeclara monumenta, multis clogiis ad caelum extollere, atque sic ex atauorum vsque virtutibus ac feliciter gestis maiorem suis, quos ornare cupiunt, auctoritatem, gratiam, studium, et dignitatem, conciliare. Nec equidem ista contemsero. Sunt enim magna et praeclara omnia, nec in nulla laude ponenda: immo saepius gloriae et virtutum propriarum adiumenta sane quam opportuna. Veruntamen sapientum virorum iudicio parum probantur, nifi vera solidaque gloria, propriis parta virtutibus, illustrentur ac confirmentur. Scitum extat in hanc sententiam Alfonsi, Regis Arragonum laudatissimi, apophthegma. Cum eum a nobilitate quidam laudarent, nihil se minoris ducere respondit. Laudem enim istam non suam, sed maiorum suorum esse, qui virtutibus imperium comparassent: Successoribus quidem oneri regna cedere, honori tum demum,


page 288, image: cs288

si virtute potius, quam testamento illa suscipiant. Idem plane iudicauit prudentissimus, totoque orbe clarissimus Princeps Ioannes Casimirus, qui tum voce, tum vita tota declarauit, hoc sibi decretum esse, vno maximarum virtutum praesidio niti, nec alieno, vel a maioribus mutuatitio, sed proprio splendore coruscare.

Natus est Nonis Martiis, anni a Christo nato CIC IC XLIII, patre Friderico III, Pio, post Othonis Henrici mortem ad Septemuiralem dignitatem legitima successione prouecto: Matre vero Maria Brandeburgica, illustrissimi et fortissimi Marchionis Brandeburgensis Casimiri, Alberti Achillis Germanici nepotis, filia: vtroque sano parente virtutibus magis, quam genere illustrissimo.

Vt vero ex generosis generosa plerunque procreantur: sic ipse quoque a praestanti genitorum natura minime recessit: ac mox in pueritiae limine praeclaram indolem, ingeniumque magnum luculenter prodidit. Cum enim octennis anno CIC IC LII in Galliam ab Henrico II Rege, vna cum Carolo Lotharingiae Duce abductus, in aula regia educaretur, ita se in actionibus omnibus ostendere, in honestis et liberalibus certaminibus, equestribusque ludis exereere, vt aequales anteiret, maioresque vinceret, ac tum Regis Henrici, et Procerum Gallicorum animos sibi mirifice conciliaret: tum auunculum, Marchionem Albertum, Mauortium Heroa, celeberrimumque bellatorem, tum aliquantisper in Gallia diuersantem, plurimum oblectaret: adeo vt iam tum hunc adolescentulum admirarentur, magnificis donis prosequerentur, omnia summa, nil vulgare sibi de eo pollicerentur. Ac cum alias aularum mores a sapientibus notentur, inprimis Gallicae licentia sit vituperata tamen natiua virtus, altis fixa radicibus, a contagione Casimirum purum conseruauit, vt magna sua cum laude, parentum gaudio, propinquorum admiratione,


page 289, image: cs289

felix in patriam redierit, prudentia, linguae Gallicae, variaque cognitione instructus.

A patre igitur Friderico III Pio recens Electore reuocatus, religionis Reformatae primum gustum in ecclesia Heidelbergensi hausit. Elucebant tum magis in ipso adolescente perspicua naturae heroicae argumenta, morum suauitas admirabilis, eximia modestia, et in superiores obseruantia, summa in omnibus vitae actionibus elegantia, in verbis comitas, omnis denique virtutum chorus, quae in Principe potissimum commendantur. Quarum conspectus cum alios Germanos Principes, tum Maximilianum II Imperat. in amorem Casimiri rapuit, cui et insignia equestris ordinis contulit anno M D LXII, quo tempore Francofurti ad Moenum Romanorum Rex coronabatur, et postea in Comitiis Augustae celebratis, anno M D LXVI primas in equestribus certaminibus tenenti, palmamque ceteris Ducibus praeripienti, lauream imposuit.

Ex his pueritiae rudimentis, et adolescentiae tirociniis, sic existimauit Casimirus a tenella aetate, indignum sua persona fore, nifi maioribus se dignum praestaret: immo gloriam ab iis relictam amplificaret, eorum res gestas in luce poneret, praestantiamque superaret: quo nomine non tam Casimirum maiores, quam hos ipsum illustrasse; nec plus illis hunc, qum huic illos debere, fateamur oportet. Id quod luculentius apparebit, si progrediamur ad annos sequentes, quibuscum virtutes creuerunt, et ea, quae a iuuentute, ad vitae finem gessit, perseqamur. Sic enim ille rationes vitae suae instituit, hoc sibi proprium et totum vendicauit, vt non tam dignitate, iisque ornamentis, quae vulus prope sola miratur, vel insignibus, quae cum aliis communia haberet: quam vera pietate, et religionis cura, quam iustitia et fortitudine, quam fide et integritate in Ecclesia et Republica defendenda, quam clementia et moderatione, denique omni virtute et sincerissima constantia, ceteros antecelleret. His pretiosissimis gemmis


page 290, image: cs290

totam ipsius vitae periodum fulsisse, facilime possim et fusissime demonstrare, fi panegyrico more singula consectari velim. Sed quia me copia sentio opprimi, rem in pauca conferam, et in illas virtutes quasi digitum intendam, aetatis seriem in hac simplici narratione secutus.

Pietatis in Deum, patrem, et patriam, animi excelsi, reliquarumque virtutum, quas ei modo tribuimus, specimen luculentissimum exhibuit in Comitiis Augustanis, anno M D LXVI, ante annos animumque gerens, curasque viriles. Cum sanctissimo Principi Friderico III Pio Electori negotium facesserent nonnulli tum Pontificii, tum alii Proceres, et ii quidem, quos minime decuit, eumque de fastigio dignitatis suae tantum non deturbare molirentur, sub religionis praetextu, quam haereticam (si Deo placet) foueret: adstitit optimo patri, falsissimas accusationes grauiter et solide confutanti, pius filius Casimirus, sacra Biblia, et Confessionem Augustanam, tanquam sacer armiger, manibus gestans, et Ordinibus Imperii proponens, ex iis vt pater erroris conuinceretur, (quod tamen a nullo tentatum, nec dum perfectum est) paratus et ipse de fidei confessione, ex authenticis Prophetarum et Apostolorum libris, respondere, et pro patre, si res ita postularet, vitam profundere. Quae pietas erga patrem, ingenuitas et alacritas praeclaram iam tum spem de illustrissimo adolescente in multorum pectoribus excitauit, et vel hostibus ipsis admirabilis ac formidolosa fuit.

Flagrabat nimirum Herois Casimiri pectus iam tum pietatis zelo, qui non passus est intus se concludi, sed foras erupit, effecta pulcerrima edens, ac indies auctus eo tandem ipsum permouit, vt pro verae religionis, et ecclesiarum patrocinio, non fortunas solum, sed et salutem suam in discrimen adduxerit. Testis est expeditio sub finem anni M D LXVII in Galliam suscepta, ad quam eum, sicut et patrem Fridericum III Pium Electorem, nec vanae gloriae, laudis, et honorum cupido, nec opum, potentiae,


page 291, image: cs291

alieni sitis, (quae alios fere solent) impulit; sed vnicum gloriae Dei vindicandae, fideliumque ab immani durissimae conscientiarum seruitutis iugo liberandorum studium incitauit. Erat tum orbis Christiani status vndiquaque turbatus, Pontifice Romano potentissimos Monarchas ad foedus sacrum (vere profecto sacrum, vt auri sacra fames) sollicitante: cuius hoc est caput, vt Concilii Tridentini decreta mandentur executioni, stabiliatur idololatria Antichristi, ecclesiae orthodoxae euertantur funditus. Rapiebant ad se praeterea dynastae nonnulli Galliae dominationem, quam vt stabilirent, et ipsi pias ecclesias, earumque patronos inprimis, horrendum in modum infestabant, adeo vt nemini integrum esset, ex verbo Dei religionem Christianam profiteri, quin praesentissimum vitae periculum immineret. Quotidie caedes, lanienae, rapinae, latrocinia, direptiones, alia nefanda patrabantur: piorum miserabiles eiulatus, vociferationes, lamentationes exaudiebantur: prouinciae vastitate, incendiis, populationibus implebantur: denique ad exitium vniuersi Christianorum coetus nullae non machinationes adhibebantur. Quae cum priuatim singulis essent luctuosa, integris ecclesiis perniciosa, primarii Galliae Proceres ab Electore Palatino Friderico III Pio, promptissimo verarum ecclesiarum nutricio, auxilia pectiuerunt, quae is, pro sua in afflictos [Gap desc: Greek words] non solum destinauit, sed et filium suum dilectissimum, Ioannem Casimirum, copiarum ductorem esse voluit, ineuntisque aetatis ac roboris primitias ecclesiae Christi consecrare: adiunctis ei ex prima nobilitate summis viris, et prudentissimis Consiliariis, qui illius aetatis consilia et actiones temperarent. Sic igitur Ioannes Casimirus ad salutem Gallicarum, vel potius omnium Christianarum ecclesiarum fatalis Dux destinatus, in Galiias exercitum magna prudentia et felicitate, sub ipsum anni M D LXVIII initium, traduxit, exiguoque temporis spatio vires hostium fregit, conatus dissipauit, ingenti metu pios bonosque liberauit. Dici certe non potest, quantopere talis Princeps,


page 292, image: cs292

in illo ipso aetatis flore, in Gallia educatus, Gallicum idioma egregie sonans, ciuilis, humanus, vniuersae Nobilitati, et nominatim Ludouico Borbonio, Principi Condaeo, qui cum Magno Galliae Amiralio, magnaque parte exercitus in Lotharingiam vsque eius Celsitudini obuiam processerat, carus et acceptus fuerit. Memorabile est etiam, quod nullus hostium in Gallia aut alibi exercitum, cuius Leo ille Palatinus Ductor fuit, lacessere vnquam est ausus. Oppugnabat amplam et opulentam vrbem Carnutum, et tormentorum vi conquassatam, in potestate sua tenebat: cum ecce pacis conditiones a Rege Carolo IX offerrentur: quas cum Ludouicus Borbonius, Princeps Condaeus, accepisset, Casimirus quoque arma lubens deposuit, quae firmae pacis constituendae caussa sumpserat. Neglexit tum optimus Dux Casimirus egregiam suorum commodorum stabiliendorum, augendae dignitatis et potentiae, congerendorum thesaurorum opportunitatem; ecclesiis, et Francicae coronae Principibus securitatem attulisse, gladios a bonorum iugulis depulisse, frenum Antichristo iniecisse, contentus. Vnde Casimirum omnes laudibus in caelum efferre, pietatem, fortitudinem, prudentiam, et raram in victoria moderationem depraedicare: Galli cumprimis hunc suae libertatis vindicem agnoscere, et de tam praeclaris in se tali tempore beneficiis immortales gratias agere.

Ad pacis igitur conditiones adactis coniuratis in Gallia ante oppidum Carnutum, quod a Condaeo et Casimirianis militibus cingebatur, patrios Iares cum integro et saluo exercitu repetiit fortissimus Heros Casimirus: quem non ita multo post, anno nimirum M D LXX, fulgentem gloria et virtute, generum sibi adsciscere voluit Potentissimus ille Saxoniae Elector Augustus. Neque in coniugio tamen, vt saepe fieri solet, languori et inertiae se tradidit cordatissimus Princeps, qui se ad magnae virtutis opus, magnosque labores natum et factum esse sentiebat. Parris optimi ille latus saepe claudere, grauibus faepe deliberationibus et consiliis


page 293, image: cs293

interesse, rationemque gubernandi addiscere solebar. Lautreae in Palatinatus finibus versus Occidentem, quasi Limitaneus Dux, qui pro patria in excubiis esset, ab Illustrissimo Electore Eriderico III Pio parente suo collocatus.

Casimiro autem ex Gallia vix digresso, Pontificii violato pacis edicto, iurisiurandi religione proculcata, perfide et crudeliter in optimos quosque saeuire, quosque armatos opprimere nequirent, inermes, nec hostile quid metuentes, ad internecionem delere conari: quae truculentia, cum neque cum ex voto succederet, ad pristinas perfidiae rechnas recurrere, pacisque nomen ostentando, primarios religionis reformatae, sub nuptiarum specie, anno M D LXXII Lutetiam euocatos, crudelissime mactauere: qua immanitate nescio an post homines natos alia sit audita tetrior et sceleratior. Extant quidem in Historiis aliquot dirarum lanienarum exempla. Mithridatem ferunt in Asia pariter trucidanda curasse Romanorum octoginta millia: funestam in Pythagroraeos caedem olim in ea Italiae parte, quam magnam Graeciam dixere, perhibent admissam. Sic in recentionbus Historiis, Templarios, quos vocant, in Gallia simul omnes occisos a Philippo Pulcro: Gallos contra, a Siculis, ad Vesperas (vt vulgo loquuntur) eo facinore nobilitatas ad vuum omnes miserabiliter interemptos legimus. Verum has caedes, vtut barbaras, detestabiles, tartareas, immanitate, saeuitia, et flagitiosissima perfidia, longe vicit Gallica seu Parisina laniena, quam sicarii scelerati, efferata rabie, in omnes promiscue pios, in homines nobilissimos, in Duces praestantissimos, et plerosque quidem ad sacrum nuptiale blanditiis allectatos, nulla dignitatis, nulla sexus, nulla aetatis habica ratione, indignissime perpetrarunt: riuos, plateas, fluuios, vrbes, et ipsam aulam regiam sanguine innocenti compleuerunt: denique vix ab ipso sponso, Henrico IIII Nauarrae Rege, ad Galliae postea regnum, miro Dei iudicio, vocato, manus cruencas et nefarias abstinuerunt. Actum videbatur eo tempore de ecclesiis


page 294, image: cs294

Reformatis: sed Deus ex tenebris lucem educens, eas mirabiliter conseruauit, et hostes vlciscens partim fustulit, partim inter se commisit, qui regnum Galliae summis turbis implicuerunt. In hoc miserabili statu, frater Regis Caroli IX, Dux Alenconius, Henricus Borbonius, Princeps Condaeus, Ludouici filius, Vicedominus Carnutensis, Toreus Connestablii silius, aliique plurimi Proceres, (qui eo tempore Heidelbergae exulabant) ad vnicum Casimirum, tanquam asylum confugere, hunc Imperatorem, tanquam Germanorum Principum decus et lumen, ad bellum pro salute regni florentissimi gerendum deposcere, ac ceu firmissimum propugnaculum aduocare. Huic enim vni summam rei militaris scientiam, insignem prudentiam, heroicam fortitudinem, auctoritatem, et felicitatem egregiam, quae virtutes in Imperatore requiruntur, tribuebant: experti soilicet prius, quanta ipsi singula ista inessent. Non passus est tum fortissimus Heros, Casimirus frustra suam opem implorari, nec, vt alios quosdam, se vel commodis quibusdam, otio, voluptatibus, amore coniugis, patris et patriae retineri, vel metu, et rei dissicultate, vel dehortationibus, et minis quorundam absterreri. Anno itaque M D LXXV auspiciis parentis Friderici III Pii Electoris Palatini, succurrit iterum Galliae tot cladibus attritae, tot turbis labefactatae, tor lanienis exhaustae, et tantum non collapsae; ne tum quidem vlla regnandi, finesque dilatandi cupiditate abreptus, sed pietate in afflictos, misericordia in oppressos, et tamdiu misere vexatos, studio summo in Remp. Gallicam, in pios Regni Duces; et Optimates beneuolentia, iustitiae firmandae, solidae pacis constituendae, diuini denique nominis contra atheos asserendi desiderio adductus et inflammatus. Sic enim ipse redux, Heidelbergae vrbis Senatoribus, ante portam eum excipientibus, respondit: Haec arma non ulla temeritate, vel praua cupiditate cepi, sed publica vocatione, diuinaque voluntate; quodque feliciter cepi, non mihi, sed soli Deo vendico, et acceptum refero. Praeclara profecto vox, summae pietatis, et integerrimae


page 295, image: cs295

mentis testis locupletissima. Deum hunc animum respexisse iudico, cum exitu felici bellum illud conclusit, et secundo pacis sequester extitit. Mox enim vbi in Galliam instructissimo cum exercitu perrupisset, ac in vmbilicum Regni, ad ipsam metropolin vsque, penetrasset: ab hostibus, suae caussae diffisis, ac proditione potius, insidiis, scelere, (quem illi morem inueteratum etiamnum tenent) quam aperto Marte pugnare cupientibus, et vel sola nominis Casimiriani fama perterritis, victoriam propemodum sine sanguine deportauit: Regi, quas voluit, h. e. aequissimas, vtilissimasque pacis leges dictauit, et facile persuasit, vt Rex Henricus III edicto publico profiteretur, expeditione hac a Casimiro sibi gratum, et tali tempore opportunum officium, obsequiumque esse praestitum. Nec immerito. Nam pacem Regno, Regnum ipsum Regi, regiis edictis auctoritatem, Principibus dignitatem, tribunalibus iustitiam restituit: pietatem pulsato, fidem exulantem reduxit: exulibus patriam, et quasi vitam, immo vita cariorem conscientiae libertarem reddidit: ecclesiarum coetus dissipatos reuocauit: Christianorum salutem defendit, religionemque propugnauit felicissime: Babylonicae meretricis furorem ab ouium Christi ceruicibus depulit fortisssime.

Saluus itaque et haud sane inglorius, Ioannes Casimirus, ecclesiae et libertatis Gallicae vindex acerrimus, cum exercitu anno M D LXXVI, mense Augusto, reuersus, Fridericum III patrem, Pium Electorem, mirifice exhilarauit: qui valetudinem suam inclinari praesentiens, (obiit enim duobus post filii Casimiri reditum mensibus) suauius se moriturum putabat, si in filii carissimi et obedientissimi complexu, sicut factum est, animam exhalaret. Ecquis vero non miretur, Principem Casimirum, qui nec bonis litteris tinctus, nec puer in ecclesiae sinu educatus fuerat: qui vix primam adolescentiam egressus, in castris inter milites versatus est: qui domi sua habuit obstacula: foris tot Principes,


page 296, image: cs296

tot Monarchas suis institutis aduerlantes: cuius regio exiguis i circumscripta terminis erat: reditus non ita ampli: cuius natura plus ad lenitatem, facilitatem, et nimiam aliquando abiectionem, quam ad terrificam aliquam ferociam propendehat: res partim conatum, partim praestitisse tantas, quae si maxime communibus omnium Euangelicorum Principum auspiciis tentatae et factae fuissent, ponderosae satis et difficiles erant. Orbatus ille pientissimo parente Friderico III Septemuiro Palatino, et omnibus paene anis praesidiis, ecclesias Gallicas et Belgicas consilio et ope iuuit; et ne in fuis expeditionibus in Galliam, rebus priuatis studuisse videretur, vbi ptimum Regem Galliae Euangelicis fidem non seruare intellexit, omnia emolumenta, et honores a Rege oblatos resignauit; interque alia, vsumfructum Stampiani Ducatus, et Comitatus Chasteautierii; praeter alias aliquot arces, quae ipsi oppigneratae fuerant. Condaeo Principi, Henrico Borbonio, secundum exulanti, Rupefortio Equiti Aurato, Francothalii hospitium dedit. Eum Castilioneus insignis Heros, Lauallius, Britanniae Regulus, eum Bilionaei fratres: eum Elisabethae, Reginae Angliae, legati: eum Poloni Neapoli Nemetum, et Lautreae Caesarei, et iuuisere, et de rebus consulere grauissimis voluere.

Bimestri vero spatio post reditum ex bello Gallico, pater Fridericus III Pius Elector, cum a Deo ex hac misera vita in optatam a se beatitudinem euocatus esset, anno M D LXXVI, XX VI Octobris (cui morienti filius optimus Casimirus adfuit, et lumina clausit, extremo pietatis officio defunctus) ea sunt mortem illius consecuta, quae fortissimo Casimiro Duci non minorem ipsa patris morte luctum attulerunt. Iactabantur passim voces, Casimirum a fide patris recessurum, quam in gratiam eius tantum amplexus esset: eandem fidem nonnulli certatim Heidelbergam, rerum turbandarum studio, conuolantes, criminabantur, nec tamen erroris ex verbo Dei, vel argumentorum robore conuincere,


page 297, image: cs297

sed vi et clamoribus obruere, ac sepelire nitebantur; cathedris Academiae, scholarumque Doctores, ecclesiis ministros spectatae fidei, dimouebant; substituebant paullatim alios; sed quorum plerique vel experientia et vsu rerum, vel eruditione, doctrina, pietate, vel celebritate nominis, antecessoribus, multorum quidem clarissimorum virorum, inprimis illius Germaniae luminis, Ioannis Sturmii, iudicio, non viderentur aequales: iuuenes, adolescentes, pueros e Collegiis eliminabant; sententiamque exilii contra studiosos ferebant, quorum tamen nullus erat, quin fidei confessionem reddere, et meliora, quam a praeceptoribus hactenus didicisset, docentibus cedere cuperet. Sic florentem illam vineam ab Electore Palatino Friderico III Pio, ad Nicri Rhenique fluenta, summa cura, consitam et cultam, male feriati deuastabant; plurima denique (referre singula nil attinet) candidum pectus optimi Herois Casimiri non poterant non grauissime vulnerare. Verum excelsum animum minime fregerunt aduersa, nec depristinae constantiae sede deiecerunt: nihilominus in virtutum cursu perrexit, ac eandem porro se viam insistere velle, constanter et sincere, symbolo suo prae se tulit. Rumores de sus persona sparsos, factis omni laude dignissimis refutauit; inprimis edita patris confessione, cuius se patronum et exccutorem de voluntate parentis, palam profitebatur, grauissime profecto et neruosissime scripta, quam si nonnulli vel legissent, vel expendissent, moderatiores se tum temporis praebuissent. Intercessit praeterea diligenter iis, quae tum agitabantur de religionis mutatione: vim deprecatus est; ea media proposuit, quae in ecclesia semper vsurpata fuissent: patris Theologos et ministros audiri, caussam in Synodo, vel libero Colloquio, vel in legitimo pacificorum doctorumque virorum conuentu, cognosci petiuit. Sed frustra haec omnia. Quod vnum igitur restabat, in sua ditione religionem Dei verbo consentaneam et conseruauit, et amplificauit, ecclesias sollicite constituit, earum se fidelem


page 298, image: cs298

nutricium apertissime demonstrans: ac, vt pios Asa, pios Israelitas ex decem tribubus, ad suum territorium confluentes recepit, contemnens multorum sinistra iudicia, concumelias, et minas aduersariorum. Cumque sciret, scholas esse diuinae sapientiae hospitia, matres verae Dei cognitionis, bonarum artium et virtutum palaestras: regia sane munificentia anno M D LXXVIII Neapoli Nemetum academiam illustrem aperuit, quam Casimirianam inde dixerunt. Hanc voce, tum scriptis illustrarunt viri in omni facultatum genere praestantissimi, et Neapoli Casimirianae gloriam peperere sempiternam: Hieronymus Zanchius, Zacharias Vrsinus, Daniel Tossanus, Franciscus Iunius, Balthasar Copius, Georgius Hanfeldius, Theologi: Nicolaus Dobbinus, Iureconsultus: Henricus Smetius, Medicus: Simon Stenius, Lambertus Ludolphus Helmius Pithopaeus, Hermannus Witekindus, Iohan. Iungnitius, Fortunatus Crellius, Ioh. Nebeltauius, IO. Piscator, Henr. Haupius, Christophorus Iungnitius, Phil. Pareus, pater meus, alii plures, Philosophia, et litteris elegantioribus excellentes: quorum singuli singulas scholas exornare poterant: plerique vero omnes prius in Academia Heidelbergensi cum laude et iuuentutis fructu docuerant. Illud autem vere licet affirmare, ex ista Neostadiana schola fructus vberrimos in totam ecclesiam et rempublicam, intra et extra Germaniam, emanasse. Inscriptionem Collegii Casimiriani aeneis tabulis incisam Neapoli Nemetum talem legimus:

IOHAN. CASIMIR VS. COM. PAL. RH. D. BAVAR. ETC. FRIDER. III. PAL. ELECT. PII. FELICIS. P. P. F. PATERN. VESTIGIIS. INSISTENS. HAS. AEDES. CVM. COENOB. ET. AVDITORIO. ADIVNCTIS. OPT. LITERAR. STVD. D. PARTIM. CONSTRVXIT. PARTIM. CONSECRAVIT. AD. DEI. OPT. MAX. GLORIAM. ET. PATRIAE. SALVTEM. ANNO. SALVT. M D LXXVIII. CAL. APRIL.page 299, image: cs299

Nec docentibus solum, sed multis quoque discentibus liberale stipendia constituit, egestatem reliquorum studiosorum subleuauit, ad eorumvictum annonam copiose suppeditans: exules innumeros, ad illum, ceu portum, se recipientes liberaliter excepit, afflictorum maesta corda recreauit, denique ad summam hospitalitatem erga bonos omnes, inprimis litteratos litterarum amantes, nihil reliqui fecit.

Quemadmodum autem domi suis ecclesiis feliciter prospexit, ita foris aliis quoque consensum inveritate, pacemque minime fucatam summis viribus procutare contendit. Cum enim vbique dominari cupiens quorundam Theologorum turba, famosum seu celebrem illum Discordis Concordiae librum circumferret, et a summis pariter acimis suffragia vel emendicaret, vel extorqueret: vnus prope Casimirus illorum technas olfaciens, subicriptionem, allatis solidissimis rationibus, recusauit, et ea ceteris Principibus consilia suggessit, quibus si locum reliquisent, plus pacis et pietatis, rixarum et profanitatis minus haberemus. Extant hac de re libri, iampridem omnium fere manibus, summa cum vtilitate, ac pari voluptate triti; quos inter eminet illa solida, luculenta, et vere Christiana Admonitio de Libro Concordiae.

Sub illud tempus athletam Casimirum denuo bellica certamina exercuerunt. Nam Belgarum Ordines, nec non Serenissima Britannorum Regina Elisabetha, ipsum expetebant Imperatorem, fama virtutum, et rerum gestarum in eam spem erecti, hunc vnum afflictas ac labantes Belgicarum prouinciarum res in suam dignitatem, antiquum splendorem, et auitam libertatem vindicaturum. Ita namque censebant omnes, eius fidei maxime belli administrationem credendam esse, qui tanto studio, et animi ardore, pietatis ac libertatis hostes prius esset aggressus, et viam ad summa quaeque sibi meritis suis patefecisset. Eorum votis ac precibus ne deesset Casimirus, expositis primum publico


page 300, image: cs300

scriptosui instituti caussis, copias lectissimas, equestres et pedestres, in Brabantiam deduxit, hostium insolentiam repressit, vim auertit, proculdubio populis illis pacem (id quod omnium antiquissimum ipsi fuit, et caput caussae) ciuibus otium, ecclesiis securitatem praestiturus, Belgicamque ab Hesperiorum iugo vindicaturus; nisi quidam, non dicam tanto Principi gloriam, sed sibi salutem et felicitatem inuidissent, auxiliatrices manus aspernati; vel potius, nisi peccata hominum diuturniores poenas essent commerita. Traiecit igitur optimus Dux anno M D LXXIX, e Flandria in Angliam, vbi a Debora illa, regio culmine dignissima, tanti sunt honores Casimiro habiti, quanti peregrino Duci vnquam: quin et in vetustum ac laudatissimum Ordinem Equitum Charteriorum, et aureae periscelidis est cooptatus; quae dignitas paucis exteris, Germano Principi vix vni et alteri, contigit.

Anno M D LXXXIII exarsit bellum Coloniense pro Archiepiscopo Gebhardo Truchsesio, vel potius pro libertate religionis, susceptum, magno initio cum applausu, dum eius res florerent, et feliciore forte successu, nisi suas rationes ad eos scopulos appulisset, in quibus multi naufragium fortunarum fecerunt, qui scilicet omnium Ordinum Imperii concors et commune subsidium exspectarunt. Quemadmodum autem Cicero in Laelio [Note: Cap LIII.] commemorat, Tarquinium Regem dixisse, se, tunc, cum exul esset, intellexisse, quos fidos amicos habuisset, quosque infidos: cum neutris gratiam referre posset: sic Archiepiscopus Truchsesius in suo exilio et calamitate sua fidissimum socium expetrus est Illustrissimum et Magnanimum nostrum Principem Palatinum, D. Ioannem Casimirum; de quo vere illud dici potest, neminem totis XX annis, patriae, aut ecclesiae hostem fuisse, qui ei quoque bellum non indixerit. Paullo ante expeditionem illam Coloniensem, fortissimus Heros Io. Casimirus, cuidam monenti; nimis


page 301, image: cs301

grande et audax esse inceptum, vnum Principem in se suscipere, quod hactenus ab omnibus Ordinibus Euangelicis obtineri non potuerit: vt videlicet collegiatis illis Ecclesiis, et Ecclesiasticis libertas religionis et coniugii relinqueretur, et in Electorali ac Ecclesiastica dignitate toleraretur coniugatus ac Euangelicus: in hanc fere sententiam respondisse fertur: Atqui in magnis etiam voluisse multum est; pulcrumque mori succurrit in armis: modo patriae meae, et fratri, ac amico Gebhardo fidem datam probem, et meo exemplo alios ad id perficiendum exitimulem, quod ego pio zelo fuero conatus.

Vt autem praeclara voluntas eius Celsitudini non defuit, sic nec defuit diuina manus, quae eum ex illius belli flamma, et seditiosorum militum tumultibus ereptum, in patriam ad Electoratus gubernacula, ad veritatem et pacem ecclesiis ac scholis Palatinatus restituendam reduxit; vt tanquam Nehemias alter templum rursus populo Dei aperiret. Accepto enim nuntio de fratris Ludouici Electoris obitu, intra triduum Heidelbergam aduolans, Administrationis habenas iure naturae et Bullae Aureae suscepit. Quod munus non humano, sed diuino consilio, sibi delatum, diuino beneficio, diuina virtute, dexteritate, felicitate, octennium, et eo amplius administrauit: orthodoxiam ecclesiis Palatinis reddidit, Academiam Heidelbergensem reformauit, omnia denique integritati pristinae ceu postliminio restituit. Minas vero, pericula, et conspirationes contra Illustrissimum Principem Administratorem, ob institutam reformationem intentatas, enumerare, nimis longum foret. Vnum saltem commemorabo. Contutores Testamentarii ex Camera Spirensi impetrato aduersus Casimirum edicto de edendo testamento, sub poena arctiorum seu banni: cum paritum non esset, arma parabant, et rumor tunc constans vagabatur, ante XVIII Octobris, anni M D LXXXIIII obsessum iri Heidelbergam. Octobris abiit. Heidelberga milicem non vidit. Sic Deus seruauit ecclesiam: et Illustrissimus Princeps Ioannes Cafimirus mansueta


page 302, image: cs302

sua constantia, constantique sinceritate omnes aduersariotum conatus tulit, fregit, superauit.

Initio suae administrationis nihil prius habuit, quam vt commissum suae fidei et tutelae pupillum, Illustrissimum et Clementissimum Principem Electorem Fridericum IIII quam optime in pietatis inprimis doctrina institui curaret. Adeo vt Friderico Victorioso, cuius tamen in pupillum Philippum Palatinum insignia merita extiterunt, multis nominibus, in hac tutelae caussa, praeferendus merito videatur. Postea toto hoc gubernationis tempore, torus in id incubuit, vt omnes incolae Palatinatus verum Iehouam vere colerent, religionem Christianam non ex lacunis et cisternis putidis, sed ex limpidissimis verbi diuini fontibus haurirent, et imbiberent: vt eandem pura conscientia, et fide minime ficta, itidem vt ipse, constanter ac fincere amplecterentur, et profiterentur: vt inuidia, liuor, factiosa Lutheranorum, et Caluinistarum nomina, et quae sequitur animorum exacerbatio, quidquid denique sciderat ac perturbarat ecclesias Euangelicas, id semel tandem exterminaretur, ac ex omni hominum memoria deleretur: vt rixis sublatis, Christiana dilectio, mutua concordia in veritate, vel saltem mansueta quaedam moderatio succederet ac regnaret: vt post religionis puritatem, iustitiae vigor floreret, et cuique sine prosopolepsia ius diceretur et administraretur: vt omnia scelera, nominis diuini profanatio, deierationes, libidines, asotia, et alia flagitia procul facesserent, seuereque mulctarentur. Quibus de rebus insignia sanctissimaque promulgauit edicta per omnes suas ditiones, quae, ne quis ignorantiam praetexeret, in singulis oppidis et pagis quotannis quartum iterata praelectione voluit inculcari: vt ad summam, quod in Psalm LXXXV, II sq. dicitur, benignitas et fides occurrerent sibi, iustitia et pax oscularentur se, vt fides e terra germinaret, et iustitia e caelis prospectaret.page 303, image: cs303

Tota sane eius gubernatio vere patria fuit: eius ferena frons et vultus blandus nil nisi delicias spirabat: ab eius colloquio nemo tristis discedebat: eius denique incredibilis comitas, gestus compositi, mores gratiosissimi, vel infensissimos alioquin hostes in admirationem et amorem rapere solebant: vt idem, quod de pio patre Friderico III iure scriptum fuit [Note: a Quirino Reutero. v. opp. Cisner. p. 312.], merito de filio quoque feratur:

Qui te non vidit, GASIMIRE, videre cupiuit,
Et qui te vidit, captus amore tui est.

Licet vero bellicis consiliis saepe implicatus, et linguae Latinae (quod saepe deplorare solebat) gnarus non esset: nouit tamen Academia Archipalatina, quantopere colloquiis et consuetudine Professorum sit delectatus, quam non grauate in publico auditorio, tum solenni disputationi Eucharisticae, anno M D LXXXIIII habitae, interfuerit, tum orationes aliquot audiuerit: quanta etiam munificentia Collegium illud splendidissimum (quod de eius Celsitudinis nomine Casimirianum vocatur) extruendum curauerit, tali inscriptione ornatum:

CONSTANTER ET SINCERE INGENVO LABORI ET SOLERTIAE D. D.

COLLEGIVM HOCCE CASIMIRIANVM RELIGIONIS ORTHODOXAE, DOCTRINAE EXQVISITAE, FACVNDIAE SINGVLARIS, ARTIVMQVE LIBERALIVM FONTEM ET SEMINARIVM, POSTERIS PRINCIP. AEMVLATIONIS EXEMPLVM, SVIQ. STVDII IN ACADEMICOS, MVNIFICENTIAE IN STVDIOSOS, AVCTARI CONLATI IN ECENOS TESTIMONIVM, AD AETERNI


page 304, image: cs304

NITATEM PALATINI NOMINIS A FVNDAMENTO EXSTRVI FECIT ABSOLVITQ. PRINCEPS PROVIDEN TISSIMVS ERVDITORVMQ. AMANTISSIMVS IOHANNES CASIMIRVS PALATINVS AD RHENVM COMES DVX BOIORVM, FRIDERICI IIII TVTOR AC REIP. ADMINISTRATOR. ANNO CHRISTI CIC IC XCI.

Sicut autem in cursu parum fuerit ad victoriam contendenti, si e carceribus exeat, acriorem impetum adhibere, nisi eundem retineat, dum ad metam peruenerit: sic quoque Christianissimus et fortissimus Heros Casimirus, iter virtutum vt ingressus, sic emensus est, ad finem vsque curriculi sui talem se praestans, qualem antea semper, tum in secundis, tum in aduersis rebus plurimis, subinde decumanis sane fluctibus iactatus, et tanrum non obrutus, se praestitit. Sic agona praeclarum decertauit, sic cursum peregit ac consummauit. Has summas virtutes, raram pietatem, in Deo fiduciam, iustitiam et clementiam, misericordiam, comitatem, munificentiam, inuicti animi robur, et in vtraque fortuna aequabilitatem admirati sunt subditi: et nos dignis laudibus, si possimus, extollere debemus. Nam si clarissimos illos Duces, Epaminondam, Leonidem, Decios, Paullos, qui pro patria se deuouerunt, et hostibus obtulerunt, in caelum historiarum monumenta tollunt, in iisque commendandis nullum modum seruant: quidni ergo nos Christianissimum hunc Principem Casimirum certatim celebremus? qui totam vitam de Christi ecclesia, et Repub. bene merendo, pro lege et grege Domini pugnando, vulnera in acie, et impetum hostilem aduerso pectore excipiendo, immodicisque curis de patriae salute se fatigauit, vigiliis continuis, et laboribus plus quam Herculeis vires exhausit: itaque seipsum ecclesiae et reip. impendit, et deuouit.page 305, image: cs305

Mors illi non plane improuisa, sed optata et exspectara fuit. Nam post tristem inprimis nuntium de obitu Christiani, Electoris Saxoniae, cum quo arctissima ei necessitudo et fraternitas intercedebat, saepe ab eius Celsitudine exauditae sunt hae voces: Cupio et ego dissolui, et esse cum Christo. Quid ego morer in terris diutius, cum is subductus sit, quo socio fidissimo et potentissimo ecclesiae ac patriae laboranti succurrere poteram? Dolor ingens capitis paene sine intermissione totis quinque mensibus cum exercebat. Variae curae, et quidem grauissimae pectus eius toto triennio exederant. Ideo de deponenda sarcina Administrationis, et de reditu in suam ditionem, et multum cogitabat, et quotidie sermocinabatur. Sed eum Deus in longe beatiorem locum traducere constiruerat, in quo ab omnibus huius vitae aerumnis respiraret. Mortem igitur iam imminentem alacriter excepit, et fortirer sustinuit: animam suam ei, qui dederat, quemque religiose coluerat ipse, commendans, peccatorum culpam deprecans, misericordiae Dei fiducia nixus, piis precibus identidem iteratis, leni, placido, et optabili mortis genere, sine mortis dolore, postrid. Non. Ianuar. anno M D XCII paullo post quintam matutinam, in Electorali cubiculo Heidelbergae exspirauit, in conspectu et complexu carissimi nepotis, Illustrissimi Electoris Palatini, Friderici IIII, et sororis inclitae viduae: beatior hoc nomine magnis illis Heroibus et belli Ducibus, Ludouico Borbonio, Casparo Colignio, Galliae Amiralio, Wilhelmo Principe Auraico, et ipso Duce Christophoro fratre, et aliis, qui violenta morte oppressi fuerunt. Sic ex hac faece et colluuione, in illam, quam anhelabat, solam vereque vitam, transiit: iucundissimo triumpho caelos inuectus, et immortali beatitatis laurea, post tot praeclaras victorias, a summo brabeuta donatus, sempiterna gloria redimitus, ac iuxta pios Reges, Principes et Patriarchas, immo iuxta sanctissimum patrem collocatus.page 306, image: cs306

Reliquit ex vxore ELISABETHA, Augusti Saxoniae Electoris filia, vnicam filiam DOROTHEAM, quae post patris obitum Illustrissimo Ascaniae Principi Ioanni Georgio Anhaltino nupsit.

Sepultus est in templi choro ad Sp. S. cum tali monumento:

CONSTANTER ET SINCERE. IOHANNI CASIMIRO COMITI PALATINO AD RHENVM DVCI BAVARIAE PRO - SEPTEMVIRO,

QVI SIBI VIXIT NVNQ. REIPVB. CHRIST. SEMPER, QVAM DOMI MILITIAEQ. STRENVE IVVIT ATQVE ORNAVIT, RELIGIONE ORTHODOXA SCHOLISQ. BONARVM ARTIVM INSTAVRATIS, GALLIA ET BELGICA A GRAVISS. PERICVLIS VINDICATA, CVRAQ. PERPETVA IN HOC EVIGILAVIT, VT CONCORS PATRIA A VI FRAVDEQ. EXTERNA TVTIOR STABILI QVIETE CVM DIGNITATE FRVERETVR, OMNI DENIQ. OFFICIO PRINCIPIS LAVDATISS. CONSTANTER ET SINCERE PERFVNCTVS, AVTORITATIS SVAE ET VIRTVTIS SVMMAE HVMANITATI CONIVNCTAE TRISTE DESIDERIVM BONIS RELIQVIT OMNIBVS.

FRIDERICVS IIII ELECTOR PATRVO TVTORIQ DE SE OPTIME MERITO P. OBIIT POSTRID. NONAS IANVARII. CIC IC XCII.page 307, image: cs307

Casimiro Principe, post Electoralem Palatinatum annos nouem feliciter administratum, viuis exempto, pupillus Electoralis heres Fridericus IIII legitimam gubernationis aetatem XVIII annorum nondum plane compleuerat. Deerant enim duo menses. Hinc rursus ecclesia Palatina non leuiter periclitabatur, affectante Palatinatus administrationem propatruo Friderici Richardo Simmerensi Palatino, et minas atroces aduersus ecclesiam Reformatam spirante. Disceptatum fuit de administratione Richardina totum biennium, non tamen gladiis, sed calamis Interim possessione gaudebat, et statum ecclesiae Palatinae integrum seruabat Fridericus IIII Elector, qui tandem inuestitura ab Imperatore Rudolfo II impetrata, annis octodecim continuatis Palatinatum prosperrime gubernauit.

Magni Principes a Palatinis subditis recesserunt: Fridericus III Pius Elector: summus Princeps, Ludouicus Elector: Ioannes Casimirus, Electoratus Administrator fortissimus: sed non toti recesserunt: reliquerunt enim nepotem et filium, FRIDERICVM IIII, iuuenem quidem Principem, sed fidei virtute veteranum, vt de Valentiniano scribit Beatus Ambrosius [Note: Epist. XIIII Tom. V opp. p. m. 198.] : qui aui Friderici III inuictam in vera pietate patientiam, parentis illustrissimi Ludouici Electoris religiosam munificentiam, patrui Casimiri comem fortitudinem, iam inde a teneris vnguiculis, imitari decreuit, suaeque virtutis et pietatis varia quotidie dedit specimina: dum non cum securitate et praesumptione, verum cum lacrimis et precibus ad Deum, id volentibus Imperii statutis, id dudum optante patruo Casimiro, id statuente augusto consilio, et Palatinatus Proceribus, ad dignitatem Electoralem anno aetatis XVIII accessit.

Vitae auspicia duxit Ambergae in superiore Palatinatu, die V Martii, anno M D LXXIIII, ceu locum generosissimi et


page 308, image: cs308

maximae spei Principis Christophori Palatini suppleturus, qui eo ipso anno in acie occubuerat.

Primis virentis aeui annis in ipso flore adolescentiae litteras, et orthodoxam religionem, optimosque mores, a Nobilissimis, Amplissimis, et Clarissimis Viris, Othone Grunradio, Georgio Michaele Lingelshemio, Christoph. Perbrando, et Bartholomaeo Pitisco imbibit. Saepe obseruatum est in historiarum memoriis, plerosque omnes principes, qui ad aliquam virtutis famam et laudem aspirarunt, summis vsos magistris. Raro certe natura in vitium cerea flecti ducit ad vitam integram et religiosam. Plus saepe potest in homine disciplina, quam ingenium. Fridericus IIII vtroque felix, et per se ferebatur ad virtutem, et culturae patientissimam paratissimamque aurem praebebat. Creuit mox fama de Friderico Palatino, et virtus illius, clarescens velut flamma emicuit, adeo vt pro eius salute et incolumitate exaudirentur piorum omnium gemitus per Germaniam, Galliam, Belgium, Angliam, ipsamque Hesperiam. A pueritia Rectoratu Academiae Heidelbergensis fungens, ea egit, vrsit, consequutus est, et non nisi illis perfectis magistratum deponere voluit, quae totis viginti sex annis Academia consequi non potuerat, vt scilicet legum et statutorum Academiae reuisio institueretur, supervacanea resecarentur, necessaria insererentur, sumptus studiosae iuuentuti in capessendis gradibus minuerentur: omnes in officio continerentur: professione Historica Academia augeretur: annales conscriberentur: omnia denique rite, et decenter tum a docentibus, tum a discentibus fierent.

Multum omnes Academiae Lothario Saxoni debent, qui auctore Irnerio Iureconsulto leges bonas et scholas instaurauit. Multum Friderici IIII maioribus Academia Heidelbergensis debet, qui scholam hanc constituerunt et ornarunt. Serenissimo vero Electori Friderico IIII plurimum merito se debere prositetur, qui illam quasi senescentem et nutantem sustentauit, nonnullorumque


page 309, image: cs309

maleuolentia deformatam splendere fecit, turbatam pacauit, et non Professorum solum, verum etiam studiosorum summam rationem habuit. Non alius humanior, benignior, nemo familiarior Princeps, sed ideo tamen, vt illi integrior auctoritas constaret, quam cuiquam supercilioso. Et quanquam in litteris vltra mediocrem intellectum non erat progressus, homines tamen litteratos minime aspernabatur. In mensa, in cubili, in iocis et seriis hi frequentes erant, maxime illi, qui doctrina, et multarum rerum scientia ceteris praestarent. Hos opibus, se gloria augebat. Patruum suum laudatissimum et fidelissimum eo ipso tempore amisit, quo ex tutela iuxta Bullam Auream et Imperialem [Note: Cap. VII §. 4.] excedens, confirmata aetate, corroboratoque non parum iudicio, capax iam administrationis huiusce sui muneris amplissimi esset. Sic olim apud Romanos pueri ingenui ac nobiles, praetexta et bulla aurea deposita, exitu anni XVII virilem aetatem ingredientes togam virilem sumere solebant.

Anno M D XCIII nuptias Dillenburgae celebrauit cum LOYSA IVLIANA, Guilielmi Nassouii, Auraici Principis filia, virgine sorma et virtutibus praestante.

In Comitiis Ratisponensibus anni sequentis M D XCIIII feuda Electoralia solenni ritu a Rudolfo II Imperatore impetrauit.

In Palatinatum superiorem profectus, anno M D XCVI Neagorenses, et alios motus composuit: ecclesiaeque et reipublicae statum correxit.

E veteri pago Manheimio, ad Rheni et Nicri confluuium, ad suam suique populi et patriae tutelam, nobilem vrbem a fundamentis exstruere coepit, anno M DC VI, eamqne vallo, fossa, et muro clufit, portam confluae vndiquaque piorum exulum. ex Belgio multitudini aperuit: vt auitam libertatem tueretur, et religionem sinceram posteris illibatam conseruaret; vt a meditullio


page 310, image: cs310

Germaniae vim omnem exteram auerteret, vereque pro aris et focis necessariae defensionis, et securitatis ergo nidulos in Palatinatu coagmentaret: vt exules pios, aliunde immerito ceu tempestate quadam eiectos, comiter reciperet, ex pomeriis suis hospitia noua pararet, sedesque petitas afflictis et extorribus offerret ac concederet: vt denique commercia omnis generis publico bono iuuaret, pascua et agros, vineasque suas in plateas et domos, saepes et ouilia in muros et portas commutaret.

Biennio post lustrationem instituit selectioris exercitus Electoralis Palatinatus, more militari Mauritiano Belgico, in amplissimo et latissimo campo, qui vulgo die Lamperter Heyde appellatur. Caussas huius instituti valuis ecclesiarum et curiarum per totum Electoralem Palatinatum affigendas curauit.

In conuentu Halae Sueuorum anno M DC X Principes et Status Euangelicos sancta vnione copulauit: dumque bellum in Alsatia, et Iuliacensi Ducatu vehementius ardet, ipse podagra et aliis morbis aliquandiu conflictatus, die IX Septembris, eiusdem anni M DC X, in caelestem aulam ac beatam patriam emigrauit, aetatis XXXVI, magno sui desiderio omnibus bonis relicto. Neque enim vulgares sunt, quae in eo luxerunt virtutes: illustris Dei notitia, paternus amor subditorum, eximium iustitiae studium, in scholas et ecclesias munificentia, pro pace et incolumitate Euangelicorum vigilantia, et in dignitate sublimi demissio animi singularis.

Post laudatissimi Principis Friderici IIII Septemuiri excessum, noua tempestas nauiculam ecclesiae et reip. Palatinae oppressura videbatur. Cum enim heres Electoralis Fridericus V defectum aliqualem legitimae aetatis adhuc pateretur; iterum et tertia vice Palatinatus ad scopulum tutelae allisus, in quantum discrimen inciderit, non necesse habeo dicere, ob recentem memoriam. Illustrissimus tamen et cordatissimus Princeps, D. Ioannes Palatinus Bipontinus, frustra id impedire volente Philippo


page 311, image: cs311

Ludouico, Principe Neoburgico, a viuo adhuc Sereniss. Principe Electore Friderico IIII Testamentarius Tutor et Administrator declaratus, rem et ecclesiam Palatinam, incredibili prudentia, vigilantia, cura, labore, sudore, periculo, totum paene quadriennium saluam et incolumem seruauit. Consentiente itidem Rudolfo II Imperatore Collegio Electorali adoptatus est, et confirmatus in possessorio, dum aliter vel lege, vel transactione res componeretur. Defuncto Rudolfo II Imp. ex constitutione Aureae Bullae, Vicariatum Imperii in partibus Rheni, Franciae, et Sueuiae sustinuit: et Francofurti ad Moenum, anno Christi M DC XII Romanorum Regis electioni interfuit, Caesarique Marthiae cum ceteris Electoribus suum suffragium dedit. Anno sequenti Heidelberga Bipontium concessit, ante tempus sponte se abdicans gubernatione Administratoria, quantum ad Electoralia; rebus Imperii vsque ad completum XVIII annum Sereniss. Principis Friderici V, Electoralis heredis, sibi reseruatis.

Ex Illustrissima coniuge LOYSA IVLIANA, Serenissimus Elector Fridericus IIII octo suscepit liberos, quorum haec sunt nomina.

I LOYSA IVLIANA, filia primogenita, nata die XVI Iulii, anno M D XCIIII, cum qua Illustrissimus Princeps Ioannes, Dux Bipontinus, per illud tempus Electoralis Palatinatus Administrator, nuptias celebrauit Heidelbergae, anno Domini M DC XII, a. d. III Maii.

II CATHARINA SOPHIA, nata die XI Iunii, anno M D XCV.

III FRIDERICVS Elector Palatinus, fIt reX BOheMIae.

IIII ELISABETHA CHARLOTTA, nata Neagorae in superiori Palatinatu, anno M D XCVII, die VII Nouembr. nupta Serenissimo Electori Brandenburgico, Georgio Wilhelmo, anno M DC XVI die XVI Iulii.page 312, image: cs312

V ANNA ELEONORA, nata Heidelbergae, anno M D XCVIII, XXVI Decemb. Denata ibidem anno M DC VI, XXIII Maii.

VI LVDOVICVS. WILHELMVS, filiolus infirmus, natus Heidelbergae, anno M DC, XXV Septembris, et eiusdem mensis die vltimo subitanea morte extinctus.

VII MAVRITIVS CHRISTIANVS, natus Heidelbergae anno M DC I die VIII Septembr. sub ipsam terraemotus horam, terra adhuc velut tremente. Sed magnae hic spei Princeps immatura morte sublatus est, anno M DC V, die XVIII Martii, sepultus Heidelbergae ad Spiritum S.

VIII LVDOVICVS PHILIPPVS, Illustrissimus Dux Simmerensis, natus Heidelbergae anno M DC II die XXVI Nouembr. pupillus adhuc, Serenissimi Regis Friderici, fratris sui vnice vnici optimi carissimi, fortunae inuolutus, ab Hispanis omni sua ditione indigne spoliatus fuit, vltra decennium. Equidem eius Celsitudini diuturnam vitam, felicem in patriam reditum, faustam ac prosperam gubernationem, ex intimo cordis mei penetrali a Deo regum Rege, et Domino dominantium, comprecor, voueo, opto!

SECTIO III De FRIDERICO V speciatim.

ET generis claritas Serenissimi Regis Bohemiae, et S. R. Imperii Septemuiri primarii FRIDERICI V virtutem illustrat, et virtus generis claritatem, quae multo augustior in illustri stirpe, quam humili et obscura tribu apparet. Princeps enim hic, praeter generis summum, et a tritauorum atauis notum splendorem, dignitate et potentia inter Teutones non postremus, ex Caesarea et Regia stirpe natus Ambergae, superioris Palatinatus


page 313, image: cs313

metropoli, anno M D XCVI, XVII Kal. Septemb. Patre Friderico IIII, felicissimae et magnae memoriae quondam Electore Palatino: Matre Loysa Iuliana, Illustrissimi et fortissimi Principis Auraici, Gulielmi Nassouii filia, virtute senior, quam aetate, assumptus in amplissimum fortunae fastigium, versabiles eius motus expertus est, qui ludunt mortalitatem, nunc euehentes quosdam ad sidera, nunc in Cocyti profunda mergentes.

Adolescens Sedani in Gallia a fortissimo Heroe Bullioneo Duce; tum etiam domi sub eximiis et fidelissimis ephoris, ad veri Dei cultum, morum honestatem, et virtutis omnem elegantiam praeclare educatus est: nec vnquam ante eum Palatini, inter tot tantosque Principes, aut spei maioris, aut indolis maturioris Electorem habuerunt. Primis pubertatis annis, iam maximis animi dotibus, ingenio et memoria tanto Principi conuenientissima, linguarum, Latinae pariter et Gallicae, tum etiam historiarum egregia cognitione; sed inprimis vera et religiosa pietate, quae virtutum omnium basis et caput, exornatus: post immaturum nobis omnibus, patriae reipublicae toti luctuosissimum obitum patris sui Friderici IIII, Principis nondum satis laudati: ipse primogenitus filius superstes, ac teneros infantiae, dubios pueritiae, praecipites adolescentiae annos supergressus, Electoralis regiminis sceptrum, a laudatissimis Maioribus sibi relictum, plena manu suscepit, laetantibus subditis, acclamantibus vicinis, gratulantibus sociis: iam ante Sereniss. et Potentiss. Magnae Britanniae Regi Iacobo, Fidei Defensori inclito, dignus iudicatus, cui vnicam viraginem filiam Reginam D. ELISABETHAM, posthabito Hispano, desponderet coniugem: quam gener et maritus Fridericus V, Ordini itidem Equestri Aureae Periscelidis adscitus, post feliciter susceptum et exactum iter Britannicum, nuptiasque Londini celebratas, Deo propitio duce, et comite, regaliter Heidelbergam deduxit; magno et sincero omnium subditorum, et Procerum Electoratus Palatini applausu.page 314, image: cs314

Inde vsque a primo gubernationis suae tempore, consilia sua et actiones eo direxit, vt sublata omni inter Status Imperii diffidentia, pax et concordia in communi patria nostra Germania retineretur et conseruaretur. Operam igitur componendis finitimorum Principum dissensionibus aliquoties dedit. Habenas Palatinas gubernauit prudentissime; ecclesiam defendit pientissime; Academiam fouit et sustinuit clementissime. Anno M DC XV Iudaeis Wormatia eiectis, et exorta inde dissensione periculosa inter Senatum et ciues, controuersiam illam sine sanguine composiut, ac perfecit, vt Caesari maiestas, Imperio dignitas, et Magistratui Wormatiensi sua auctoritas sarta tecta permaneret. Sub initia etiam statim anno M DC XVIII suscitatorum in Bohemia motuum, omni studio gliscentes flammas exstinguere, et fluctus discordiarum sedare conatus est. Et sane si consiliis eius Celsitudinis saluberrimis locus vllus relictus tunc fuisset, omnia illa ab armis infelicibus exorta mala euitari, declinari, et in herba, vt dicitur, opprimi potuissent. Potuit enim caussa Bohemica vel amicabili tractatu componi, vel iure legitimo decidi: quod vtrumque Serenissimus Elector Palatinus Fridericus semper expetiit, vt ex multis ipsius contestationibus liquet. Neque sane Austriaca Domus florentissimi Regni Bohemiae, pulcerrimarumque prouinciarum iacturam fuisset experta, si vel sacrorum hominum, vel Administrorum Aulicorum, calida illa et audacia consilia, prima specie laeta, tractatu dura, euentu tristia, non praeualuissent. Immo cum bello iam flagrarent omnia, tranquillandis tamen adhuc motibus ne tum quidem occasio defuit, cum in Imperatoris Ferdinandi II electione, anno M DC XIX, Francofurti ad Moenum, mense Augusto, Legati Bohemici, nimis superbe, si verum dicere fas est, excluderentur. Sed parua haec scintilla contempta, tantum in Bohemia, et tota Germania excitauit incendium, vt ad illud extinguendum,


page 315, image: cs315

velut commune, non tantum ex Suecia, Anglia, Gallia, Germania, sed vniuersa paene Europa, auxilia confluant.

Imperator Ferdinandus, viuo adhuc Caesare Matthia, anno M DC XVII Rex Bohemiae electus et coronatus, instinctu et suggestione suorum Iesuitarum, non regio, sed hostili odio in Bohemos Euangelicos saeuire coepit, et caedibus ac rapinis, totum regnum, incorporatasque prouincias, repleuit: priuilegia omnia, liberam Regis electionem confirmantia, euertere voluit; in religionis negotio, et litterarum Maiestaticarum sanctione, securitatem nullam praestare cogitauit: per pacta Hispanica, Bohemiae regno non partem aliquam abstulit, sed integrum regnum, cum adiunctis prouinciis, lineae Hispanicae, sua suorumque fratrum decedente omnino, hereditarie tradidit. Ob quae non contemptior omnibus Bohemis, quam inuisior fuit. Itaque cum Bohemorum legati Francofurti etiam ludibrio habiti Pragam reuertissent, Status regni Bohemiae, et incorporatarum prouinciarum, odium Regis sui Ferdinandi in vindictae occasionem vertentes, veluti ceruicibus suis iugo seruitutis excusso, alium sibi regem circumspicere coeperunt. Itaque cum pars Saxoniae Electorem, pars Gabrielem Bethlen, Transsiluaniae Principem, maxima vero pars Fridericum ex Electoratu Palatino arcessendum censerent: omnes tandem in Serenissimum Electorem Palatinum Fridericum V consensere, instructum praeter domesticas vires, multorum Regum et Principum societate, affinitate et consanguinitate. Exauctorato igitur et deposito Ferdinando Imp. Serenissimus Elector Palatinus Fridericus V liberrimis Procerum suffragiis, legitimo modo, moreque maiorum, Rex Bohemiae, ipso natali suo, die XVI Augusti, electus, et ardentissimis postulationibus expugnatus, diadema Bohemicum Pragae, vna cum Serenissima coniuge, Regina Elisabetha, anno M DC XIX solenniter accepit, et coronatus est, IIII Nouembris die.page 316, image: cs316

Caesar a Bohemis se exauctoratum et repudiatum aegerrime ferens, et vindictam parans, iubect regem Fridericum regno Bohemiae, et incorporatis prouinciis excedere; si aliter fecerit, eum se pro hoste habiturum. Rex vero Fridericus se in oblata, absque vi et viribus apprehensa, sed vacante regni possessione, tueri et defendere voluit: publico etiam scripro toti orbi protestatus, solenni ritu modoque vocato in testem Deo, se nunquam ambitione correptum, electionem prensasse, aut expetiisse: sed diuina quadam virgula, contraspem, vota, et opinionem, concordique Statuum regni et incorporatarum prouinciarum calculo fuisse ad sceptrum Bohemicum vocatum: nec electionem illam clam habuisse, sed suis Coelectoribus, et aliis, missis Legatis et litteris, parefecisse: nihilque se aliud spectasse, quam vt regnum Bohemiae a maiori exitio, quod imminebat, asserere, et Imperio Romano, a quo illud per Hispanorum ambitum auelli timeret, vindicaret et conseruaret. Cum vterque certis titulis et fundamentis ius suum fundaret, exorta in Bohemia grauissima tempestatis procella, inter duos nobilissimos et florentissimos Principes, Ferdinandum Austriacum, et Fridericum Palatinum, bellum summis vtrimque viribus fuit: cum hic pro recuperando regno Bohemiae, in quo ius hereditarium praetenderat: ille non solum pro illibata Bohemorum libertate, sed etiam pro salute totius Germaniae certaret. Victus tamen proelio Pragensi, Rex Fridericus, magno animo fortunam aduersam tulit; magisque publicam, quam priuatam fortunam luxit. Vt vero se ad meliora Bohemiae, et Archipalatinatus tempora reseruaret, cum Serenissima coniuge Elisabetha, et liberis, per Silesiam, et Marchiam Brandenburgicam, ad Batauos confugit, a quibus honorifice susceptus, ipsum decennium, in summa dienatione Regis Bohemiae vixit. Caesar interea non tantum Bonemos, saucios ex illa infelici Pragensi congressione; sed et paullo post Morauos, Silesios, Lusatos, integer ipse viribus, facile superauit. Victis


page 317, image: cs317

enim aduersus paullo ante victores nec animus, nec vires amplius pares fuere.

Summoto Rege Friderico, Caesar Ferdinandus, secundam fortunam imbecillo animo ferens, nec contentus recuperatione Bohemiae, quam amiserat, materiam quietis, facta pace arripere noluit: sed vltro etiam Palatinatui Electorali, et aliis Principibus Euangelicis in Germania bellum inferre ac velut in viscera sua arma conuertere, gestiebat. A Liga enim Pontificia Synodi Tridentinae instabat executio, pestilentissimae Loioliticae sectae consiliis inuenta. Hoc sine bellum apud Bohemos tractum, callidissime gestum, vnice gentis Bohemicae excidium optatum et quaesitum. Quibus deletis, toti Germanico Imperio impendebat clades, et tristis seruitus.

Cum itaque atrox in Imperio dissidiorum orta tempestas, orbem concuteret vniuersum, Imperii Romani capitibus praecipuis, Ferdinando Caesare, et Rege Friderico Electore Palatino, inter se dissentientibus, ruptisque pacis vinculis, fulmen hoc etiam terras Palatinas afflauit, et apprehendit: terras, vbi simplicissima pietas, vbi optima studia, vbi iustitia sanctissima deuotione colebantur: terras, vbi exules propter veram religionem ex auitis sedibus fugati, et patriam, et religionem sibi redditam gaudebant: terras, vbi fides et candor commerciis humanis securitatem summam muniebant: vbi viri illustres, viri docti, viri prudentes, numero densissimo, vel crescebant, velinserebantur: vbi fertilitas immensa facile longinqua propinqua superabat omnia: vbi vinum, vbi fruges, vbi flumina, montes, siluae, ignobilitatem faciebant aliis prouinciis domi nobilissimis: vbi denique longa serie Ptincipes potentissimos; fortissimos, optimos, regia Palatinorum stirps educabat. Sed quod haec omnia non sunt, vt fuerunt, nulla maior caussa est, quam quod ita fuerunt. Nihil enim intutius est, quam quod a pluribus laudatur. Bellum Bohemicum non tantum a Caesare ad regni illius recuperationem continuandum,


page 318, image: cs318

sed nouum etiam ad Palatinatum Bauaro acquirendum incipiendum, et torum Romanum Imperium perturbandum fuit, vt promissionibus Monacensibus de translatione Electoratus Palatini in Bauarum satisfieret; simul vt extincta religione Euangelica plantaretur in Palatinatu religio Papalis; et tandem, vt hac ratione Imperium Romanum Domui Hispano-Austriacae, ad similitudinem regni Bohemiae, fieret hereditarium. Cum talia consilia suerint inita, dubitari non potuit, ex iis atrox et diuturnum bellum in Germania exoriturum, et id ad posteros etiam perpetuaturum esse: partim quod Euangelici Electores, Statusque Imperii, translationem illam Electoratus, metu periculosissimae consequentiae (nam cuiuis contingere potest, quod cuiquam contingit) nunquam aequo animo laturi: partim quod Serenissimi Reges Magnae Britanniae, Daniae, Sueciae, aliique vetustissimae Palatinorum familiae cognati Principes minime permissuri essent, tam indigne spoliari antiquissimo patrimonio Serenissimum Electorem Palatinum, praecipuam Imperii Romani columnam, et tot innocentes eius liberos: Fratrem etiam germanum, Illustrissimum et Celsissimum Principem Ludouicum Philippum, iniustissime suo quoque Ducatu hereditario exutum, et ceteros Agnatos fero in eodem versari periculo. Sed tentanda belli fortuna fuit, reiectis eiusmodi difficultatibus omnibus.

Anno itaque M DC XX, mense Augusto, atrox et crudele bellum in meditullio Germaniae coeptum, introductus in Palatinatum ad Rhenum Marchio Ambrosius Spinola, cum externo et valido Burgundionum et Hispanorum milite, homo Italus, inaudito exemplo, in caput Germani Electoris Palatini, Commissarius Caesareus constitutus. Electoralem Palatinatum tunc temporis Principum Henoticorum copiae non minus validae, Duce Ioachimo Ernesto, Marchione Onolsbacensi, defensionis titulo, paullo ante ingressae, castris ad Oppenheimium, et Ingelhemum vallem locatis, tenebant. Verum enimuero hae, aduentante


page 319, image: cs319

hoste, seu consilio, seu metu composito, ne ille Wormatiam interciperet, castris inde motis, eandem sibi praeoccupandam duxerunt. Sic Hannibal Hispanus, patefacta sibi porta, Rheno ad Moguntiam transmisso, primaria eius tractus municipia et praefecturas, primo Crucenacum, mox Alzeam, Oppenheimium, Bacharacum, Cubam, et vniuersam illam Rheni ac Mosellae oram lectissimam, milite praesidiario vbique exauctorato, cum munitionibus, in conspectu nostrorum Confoederatorum, in potestatem suam redegit: neque pinguissimus exercitus, qui tunc aduentantibus Hispanis obiacebat, quicquam contra conatus est: veluti ad epulas tantum, non ad proelium venisset. Hinc Panicus terror Palatinatum, ipsam vsque Heidelbergam, repente incessit, qui Academiam Heidelbergensem primo dissipare coepit. Nesciebamus illo tempore, quibus consiliis res gereretur. Omnia suspecta erant proditionis. Eaque de caussa ciues, Professores, et Studiosi, quibus aut plus periculi, aut minus animi, in finitimas ditiones, vrbesque recesserunt. Nullus ibat dies, quin ex partibus vltra Rhenanis infaustus rumor aures verberaret, vel de hostium successibus, vel de sociorum syncretismis: quamuis non hi magis, quam illi, rapinis et flammis parcerent, vt vtri grauiores patriae, magisque metuendi essent, in ambiguo haberetur. Tunc et duo opulentissimi iuxta Wormatiam vici, Westhouium et Osthouium direpti, flammisque absumpti; et quidem a sociis, vt Wormatiae securi ab hoste essent.

Cum omnia in Palatinatu in peius ruerent, et socii Hispanorum conatibus conniuerent, Illustrissimus Princeps Henricus Fridericus Nassouius, qui auxiliares manus Palatinis adduxerat, separatum ab Vnitorum Principum copiis exercitum suum, sub finem Nouembris, in Belgium rursus reduxit, Moeno fluuio, eodem quo antea loco, inter Hanouiam et Francofurtum, superato.

Post cladem Pragensem, Ferdinandus Caesar, haud mitior factus, Fridericum Electorem Palatinum, S. R. Imperii primarium,


page 320, image: cs320

ex antiquissima et illustrissima Principum Germanorum prosapia oriundum, omnibus in Europa Regibus et Principibus sanguine, affinitate, et foedere iunctum, Imperii defuncto Imperatore prouisorem, Caesaris ex antiqua consuetudine et lege iudicem, opibus, potentia, prudentia, praeclaris in orbem Christianum meritis, auctoritate, dignitate, inclitum et conspicuum: ipse Imperator, in propria caussa iudex et testis, non citatum, inauditum, indefensum, et absentem, mense Ianuario, anni M DC XXI capitis damnauit, banni fulmine percussit, pacc et fide Imperii execlusit, reum laesae Maiestatis et perduellionis declarauit, bonis et honoribus per sententiam priuauit; eius sobolem innocentem et tenellam omni spe bonorum et honorum exuit, eiusque vitam, in qua tot millia innocentium inclusa, omnibus impune offendendam permisit; denique amicos, socio, et subditos, si ei adhaereant, poena mortis et proscriptionis reos fecit. Executio Archiduci Alberto in inferiori, Maximiliano Bauariae Duci in superiori Palatinatu demandata fuit. Vniti vero Principes ac Status, siue timore adducti, siue despecta fortuna afflicti Regis et Electoris Friderici, (difficiles enim plerisque videntur calamitatum societates) maiori Hispanorum compendio, pactis tandem Moguntiae, mense Aprili, cum Marchione Spinola, nefastis induciis, bellum deserendum in Palatinatu, et a fide Vnionis recedendum statuerunt: vt fit. Quo se fortuna, eodem etiam fauor hominum inclinat. Quis enim in aduersis beneficiorum seruat memoriam? aur quis vllam calamitosis deberi putat gratiam? aut quando fortuna non mutat fidem?

Copiis Confoederatorum dimissis, Palatinatum interea desertum, ne Hispanorum libidini omnia paterent, Generalis Dux Horatius Veerius Anglus, et Nobilis Eques Palatinus Michael Obentraudius, cum exiguo Anglorum, Palatinorum, et Belgarum milite, defendendum susceperant. Spinola maiorem copiarum suarum partem, relicto post se cum alia exercitus parte


page 321, image: cs321

Ferdinando Consaluo de Corduba, Legato Hispano, in Belgium contra Ordines foederatos reduxit. Hinc cum ex aula Caesarea semestris induciarum prorogatio, spesque plenae pacis conciliandae vulgo affulgeret, repente res Palatinae grauius quam vnquam, laborare coeperunt: et hostis Hispanus auide complexus est, quidquid potuit, antequam Maximilianus Bauarus e Boiis, Leopoldus, Treboccorum Antistes ex Alsaticis aduolarent, et fieret, quod Graecorum prouerbio fertur, Communis Mercurius [Note: [Gap desc: Greek words]. vid. Erasmi Chiliad. p. m. 1144.]. Sic nimirum spe certae pacis, et restitutionis Palatinatus in integrum, Vniti Principes diuellendi, et ad arma ponenda persuadendi fuerunt. Sed Liga Pontificia suum in hodiernum diem retinuit exercitum, sub Bauari ductu, vt Palatinacu oppresso, alii etiam Status Euangelici in ordinem redigerentur. Magna quidem Baroni Digbyo Anglo Viennae spes facta pacis et induciarum, facta eadem aliis quoque Regibus et Principibus, facta inprimis Henoticis Euangelicis, et hac spe illi persuasi, vt armis positis, Serenissimum Regem et Electorem Fridericum, ad pacem oblatam amplectendam serio adhortarentur, et missa simul ad aulam Caesaris insigni legatione, pacis negotium summo studio vrgerent. Fecerunt idem non minori cura et labore Serenissimi Reges Magnae Britanniae, et Daniae, sed finistro euentu, ut exitus docuit. Rex autem Fridericus, Elector Palatinus, cunctas honestas aequasque pacis conditiones se accepturum multoties promiserat, atque apud illum dictorum Regum ac Principum auctoritas plurimum poterat. Sed illo simulatae pacis exquisitissimo artificio interim hoc obtentum, vt securitate instillata interpositoribus, Palatinatus occupatio eo facilius procederet; vt Vniti dimisso exercitu non ita cito arma possent resumere: vt Angliae Daniaeque Reges auxilia promissa non amplius iudicarent esse necessaria: vt Hungari, Silesii, alii persuasi, factam iam cum Palatino per illius resignationem transactionem,


page 322, image: cs322

sine mora et difficultate redirent ad obsequirum: vt Marchio Iaegerndorffius tandem et ipse succumberet: vt Tabor, aliaque Bohemiae loca reliqua sine labore recuperari possent. Sunt multae aliae vtilitates, quae ex ista pacis simulatione ad Confoederatos in Regis Friderici, Electoris Palatini, oppressione maturanda redundarunt.

Spirensis Episcopatus in meditullio Palatinatus inferioris comprehensus est, redituum suorum maiorem partem in ipso Palatinatu a subditis Electoralibus habet, ipse Episcopatus in hereditaria tutela et protectione Palatinorum Principum ab antiquo (qua tamen se Episcopi nuper de facto exemerunt) Episcopi ipsi Capellani Electorum, quidam etiam Cancellarii Heidelbergenses fuerunt: Elector Palatinus in locis et pagis Spirensibus multos homines proprios et regios, vt vocant, multa alia iura superioritaris habet: nihilominus cum Generalis Anglicus Horatius Veerius pro militibus suis tantum hospitia et annonam in vno alteroue pago Spirensi petiisset, rustici autem Veerianos vi et armis excludere conati nonnihil mulctati fuissent, statim caussa ruptarum induciarum ab Hispanis illi casui adscripta fuit. Sic etiam, cum Moguntinenses subditi ex vicinitate aliquid incommodi sensissent, statim querelae per totum Imperium dispersae sunt, Neutralem Principem hostiliter fuisse habitum. Ligistae Electorem saecularem Imperii primarium de omni statu suo vi et armis deiiciunt, auito patrimonio exuunt, cum exercitu suo hostiliter eius terras occupant, deuastant, cunctorum haereticorum (sic Euangelicos sine discrimine appellant) internecionem spirant, ac promouent. Interim Neutrales esse sategerunt: Bohemicae aut Palatinae caussae ad speciem se nunquam immiscentes. Sed iustus est Dominus, a tergo vltor: ipsi iam incendii, cuius auctores et faces sunt, flammam in sua etiam domo sentiunt, quae, nifi restituto in integrum Palatino Electoratu, suo legizimo et naturali Domino, nunquam extingui posse, cunctis visum.page 323, image: cs323

Et erat hic quidem titulus ruptarum induciarum: re autem vera hostes ex praeda modicae partis Palatinatus, quantae opes vniuersi essent, animo prospicientes bellum toti Electorali Palatinatui inferre statuerunt. Hinc velut conspiratione quadam ad opprimendum Regem Fridericum, Electorem Palatinum, ex diuersis locis confluebant. Hispani, praedae cupiditate et Episcopi Spirensis instigatu, arcem Steinam, munitissimam, quarto infra Heidelbergam lapide, in ripa citeriote ad Rhenum sitam, astu an proditione occuparunt, ibique nouo Rheni ponte constructo, sedem belli contra Heidelbergenses posuerunt. Hac re feliciter proueniente, vniuersum illum tractum amoenissimum Stratae montanae, aut Viae montium, vulgo die Bergstrassen, rapinis atque incendiis infestum reddiderunt, copiolas nostras, nihil minus quam hostile metuentes, improuisi in patenti campo ad Birstadium dissiparunt, breuique temporis spatio sine sanguine oppida omnia, Benshemium, Heppenhemium, Weinhemium (olim Winenheim, et Windoheim, et Windenheim dictum, cui impositum castellum nomen retinet, Windeck,) Starckenburgensem arcem, cum Castro nouo, Principum Palatinorum ad venationes voluptuario, paene ad portas vsque Heidelbergenses suae potestatis fecerunt. Ibi tum Panico terrore omnes in vrbe consternari, collegia docentium et discentium solui: Professorum et ciuium praecipuorum plerique ad tuta loca se recipere: Brettam inprimis, Palatinatus oppidum, in confinio Ducatus Wirtembergici situm, Philippi Melanchthonis ortu et fide in Philippum Electorem Palatinum, nobile.

Coeperant runc etiam Heidelbergenses de vrbe munienda serio, vt apparebat, cogitare. Itaque et impositus praesidiarius miles, et moenia nouae ciuitatis aliquot annos continuata tunc demum absoluta fuerunt. Coeptus etiam superioribus mensibus nouus agger ingentis molis, cum fossa octoginta pedes lata, alta viginti, portae Spirensi obtensus, inde a turricula radici occiduae


page 324, image: cs324

montis caprini imposita, a minis Caesareis, Trutz Kayser vulgo nuncupata, ad profluentem Nicrum vsque, maiore quam hactenus studio ac sumptu, quo nec Academiae parcitum fuit, vrgeri: quae tamen molitio, auo meo celeberrimae memoriae D. Dauidi Pareo, parum dextri ominis tunc quidem visa fuit: id quod hocce suo prognostico haud dissimulauit: cuius praesaga veritas incolis infesta primum, ipso labente postea decennio diuina caelitus operante gratia accidit faustissima.

Vrbs vestra quod nouos molitur aggeres,
Sinonis arte factum nonne cernitis?
Ah sinite! et sero nocituris sistite coeptis,
Condere nunc muros frustra, et confidere fossis,
Intus vbi languent animi, dextraeque remissae,
Consiliumque domi defit, vel Martia virtus,
Mox opere in medio praeceps fama attrahet hostem,
Excludet Dominum, cui, proh dolor! inclita quondam
Heidelberga fuit. Vah cui muniuimus vrbem?
Vna salus victis, nullam sperare salutem
Ex armis; toto nonne infelicia bello
Ludunt arma armis? Sinonibus omnia plena?
Boiariumque oriens prona spe numen adorant.
State tamen: et Domini quid possit, cernite, dextra,
Sola Palatinam quae vobis restituet rem:
Tertia praegnantes quando aestas colliget vuas.

Interea temporis Mansfeldius Comes, Serenissimi Regis Friderici Commissarius, in superiori Palatinatu ad Weidhausium castra metatus est: habitis semel atque iterum cum Bauaris velitationibus. Maximilianus vero Bauariae Dux, cum ex Amberga Mansfeldium commeatus suos accipere audiuisset, vt transitum ipsi praecluderet, monasteria duo opulenta admodum, Vallersbacense et Reichenbacense intercepit: Chamiumque obsedit:


page 325, image: cs325

ac potestatis suae fecit. Occupato hoc primario oppido, vlterius progressus, Neoburgum, Waldmunchium, Bleisteinium, Grafenuerdam, et oppida alia inuasit. Tum etiam per Legatum suum, cum litteris fiduciariis, sua manu subscriptis, Regimini, vt appellant, in Palatinatu superiori pollicitus est, si se prouinciamque dederent, cuncta se tam in politicis, quam ecclesiasticis, priori statu, omnesque sub iuramento Electori, naturali Domino, antehac praestito, relicturum esse. His aliisque pollicitationibus deditionem superioris Palatinatus obtinuit, quae etiam sub illa conditione facta est. Sed nihil minus, quam quod promissum, praestitum fuit: sub praetextu, fines mandati Legatum excessisse. Ita Iesuitae in ipsam primariam vrbem Ambergam introducti, et idololatricae Missae impia spectacula publice exhibita, subditis arma omnibus locis adempta; iuramenta contra conscientiam, in speciem, in verba Caesaris, sed reuera in vtilitatem Bauari, ipsis extorta. Etsi vero Maximilianus Bauariae Dux, ex foedere Monacensi cum Caesare pacto, inuestituram Palatinatus habuit, vt apparet ex Caesaris ad Hyacinthum Monachum interceptis litteris; nihilominus tamen res tota semper tecta et studiosissime occultata fuit, varii colores infausti et exitiosi belli quaesiti, inprimis ac si tantum propter Mansfeldium Comitem expeditio in superiorem Palatinatum suscepta, quod et Caesaris Bauarique epistolae prae se ferunt, et scripto prolixo in cum finem edito, et Consiliariis Ambergensibus, Ordinibusque illius prouinciae transmisso, Bauarus cum exercitu propinquans contestatus: cum tamen Mansfeldius Comes, vt praetextum illum adimeret, suum militem ex illis locis omnino in inferiorem Palatinatum deduxisset.

Mansfeldium Comitem mox cum copiis suis insecutus Tillius, Bauarici exercitus Dux Generalis, in inferiori Palatinatu, petulantia militari, vel certe eius metu, loca compleuit omnia. Bauarus, qui antea hoc egerat, vt quod maxime cuperet, aliis non


page 326, image: cs326

innotesceret: iam non occulte bellum, sed palam etiam in Palatinatu, nec per dissimulationem, sed aperta professione parauit. More enim ingenii humani, quo plura habent, eo ampliora cupientes, non conrentus superiori Palatinatu, quem veluti tempestas quaedam occupauerat: inferioris etiam, et totius Electoratus imperium spe improba deuorauit: velut alter Antiochus Hierax, qui non hominis, sed accipitris ritu in alienis eripiendis vitam sectabatur.

Iisdem diebus, circumstrepente vndique belli formidine, Heidelberga iterum Panico terrore paene tota diffugit. Hostis Hispanus, Bauarici militis accessione roboratus, Ladenburgum primo infra eam ad Nicrum lapide occupauit, et ponte trans flumen excitato, ferroque et flammis transamnana planitie deuastata, Heidelbergae per feciales deditionem aliquoties postulauit, qua non succedente, mox Rheno iterum transmisso, in Neostadianam praefecturam impressionem fecit, Lamshemum, Wachenhemum, Ogershemum, oppida Francothaliae vicina, in potestatem suam redegit. Inde cum Neostadium petiturus videretur, copiarum parte per fauces montium traducta, repente Lutream Caesaream, Illust. Principis Ludouici Palatini ciuitatem primariam, aeuo non ignobilem, locique natura et opere munitam, hactenus quidem praesidiario milite diu vexatam, tunc vero paene vacuam, atque neglectam, cum vicinis oppidis Otterburgo et Nansteinio, deditione primum nomine Hisp. Regis, postea Caesaris, postulata, nullo repugnante, accepit. Quo clatus successu, Hispanorum Dux supremus, Ferdinandus Consaluus, Princeps Cordubensis, itinere ocius reflexo, Francothalium totis viribus obsidione cingere coepit, XXIIII Sept. huius an. M DC XXI. Id oppidum cum prius non nisi coenobium monachorum, et monialium fuisset, auspiciis Friderici III Pii Elect. Palatini, ab exsulibus Flandris, Hollandis, Brabantis, Gallo-Belgis, et aliis, Ducis Albani et Hispanorum tyrannide, ob religionem Euangelicam,


page 327, image: cs327

patria pulsis, fundari et condi coeptum, intra quinquaginta annorum spatium, ciuium virtute et industria, in tantam incolarum frequentiam, mercimoniorum celebritatem, et opulentiam, munitionumque amplitudinem et firmitatem excreuit, vt vicinis ciuitatibus, intra quas situm est, Wormatiae et Spirae, nihil fere concesserit, quoad res Palatinae in tranquillo forent. Id (inquam) oppidum Hispani, hactenus desertorum, et nuper Lutrensium exemplo, portas patentes illico daturum rati, mox in primo accessu spe deuorauerant. Verum opinione falsi, instituta, et dies aliquam multos continuata verberatione, cum nihil proficerent, atque irritis aliquot oppugnationibus non sine multo suorum sanguine repellerentur, demum seciali bis misso, deditionem non tam verbis postularunt, quam pollicitis orarunt frustra. Obsessi enim cum Hispano, capitali hoste suo, sibi rem esse intelligentes, tanta fortitudine et alacritate hostiles impetus dies noctesque repulerunt, viris iuxta et mulieribus, puerisque, cum praesidiariis ad defensionem imperterritis, vt hostis Hispanus seu desperata expugnatione, seu metu Mansfeldii Comitis, ex Bauarico Palatinatu cum copiis tunc aduentantis, obsidionem, quam XXIIII Sept. coeperat, Idib. Octob. trepidus soluere coactus fuerit.

Soluta obsidione Francothaliensi, Mansfeldius Comes, Vecrio quidem, Generali Anglico, Manhemium: Meruio et reliquis Heidelbergam dimissis, ipse in ditionem Spirensis Episcopi concessit, vt praedam et pecuniam aliquam extorqueret. Interea Bauari, ductoreTillio, Benshemium, Heppenhemium, Weinhemium, Ladenburgum, locaque montana alia, a Megganio et Obentraudio Ducibus recuperata, denuo interceperunt. Inde cum Tillius deditionem vrbis Heidelbergae per feciales frustra postulasset, in montano illo tractu haerens, loca omnia ita vastauit, vt pauciores incolae in ipsis amplius, propter summam rerum omnium penuriam, reperirentur. Mansfeldius Comes, vt


page 328, image: cs328

par pari redderet, omnia cis Rhenum oppida, ad Spirensem Episcopatum pertinentia, rapinis et incendiis exhausit: Bruchsalensem praecipue ciuitatem occupatam ingenti pecuniae summa mulctauit. Inde XIII Novemb. die, facto per pontem Manheimensem itinere, loca trans Rhenum alia itidem infestauit, et Deidesheimium oppidum sex tormentis quassatum occupauit, vbi praedam non exiguam reperit, Lavvenburgensi Saxoniae Principe in praesidio ibi relicto. Progressus inde, Kirchvveilensem arcem, et oppidum deditione intercepit, praesidiariis cum praefecto omnibus ad partes eius concedentibus. Lauterburgensi postmodum arce, et oppido potitus, supellectilem, quam incolis fuga dilapsis inuenerat, militum libidini permisit, castra ibi metatus, peditum insuper sex millia, et sedecim equitum turmas conscribi curauit.

Post Mansfeldii discessum, Hispani XXI Nouembris Deidesheimium oppidum recuperarunt; inde egressi, Haselochium incendio vastarunt, incolis maximam partem trucidatis. Die sequenti XXII Nouembris Hispanorum Dux Cordubensis per fecialem oppidum Neostadium (vbi tunc in illustri Gymnasio Casimiriano studiorum gratia versabar) dedi postulauit. Cum totum quatriduum quasi in faucibus Hispanorum haesissent oppidani, praesidiis omnibus destituti, Mansfeldius Comes de repentino hostium impetu certior factus, subito Lauterburgo vindex aduolat, die XXVI Nouembris, et cum illustri suo comitatu in publica vrbis cellaria pernoctat Postridie circa horam octauam, Hispanis in campo Musbacensi obuiam appropinquat, vbi post aliquot velitationes equitum varia Hispanos serio aggrediendi impedimenta statim deprehendit. Solum enim ob continuas pluuias ita emollitum ac profundum erat, vt nulla vestigia sistere liceret; et Hispani insuper in montanis viretis delitescentes, ac sibi metuentes, in conspectum Mansfeldicorum cominus prodire noluerunt. Ita factum, vt Illustris Comes


page 329, image: cs329

Mansfeldius cum vniuerso exercitu Palatino in Germershemianum tractum secedere, et alias hostem inuadendi magis opportunas occasiones alio tempore captare fuerit coactus. Hoc Mansfeldii discessu cognito, Cordubensis arbitratus, commodam sibi relictam occasionem vrbis Neostadii potiundae, iterum tentat, quod potest; atque altera vice per tubicinem oppidum sibi dedi postulat, sed oretenus tantum. A nostris vero nihil impetrat: qui per angarum ipsa intempesta nocte ea de re certum faciunt Comitem Mansfeldium, adhuc dum in vicino agro Germershemiano haerentem: a quo mox certissimam auxilii spem accipiunt, modo ne segnescant animis ac viribus. Atque ea fini tria signa sub quatuor quinque Capitaneis in vrbem locat, adiunctis ac suppeditatis necessariis munitionibus, quibus antea destituebamur. Hic trepidare hostis vicinus, nec tamen a proposito suo pro solemni sua versutia desistere. Ecce enim vltima Nouembris die, sub crepusculum ferme, sub horam quartam alius aduentat tubicen (patria Bohemus, ex vrbe Pisseck) ad eam portam, qua ascenditur ad Hartam. Interrogatus desuper de portae fenestra, quid sibi vellet? litteras infit se habere ab Caesareo Commissario Consaluo de Corduba, ad vrbis Senatum et Coss. eoque petit, se intromitti. Intromissus litteras tradidit vrbis praefectis, minarum hostilium plenissimas. Protinus igitur Senatusconsultum factum, de tantisper retinendo tubicine, donec maturior deliberatio susciperetur in caussa tam ardua. Nocte intempesta, antequam fecialis dimitteretur, res omnis nuntiata Mansfeldio: qui serio rursum omnia maturrima subsidia pollicetur per tabellarios duos, quibus litteras vnius eiusdemque argumenti tradidit. Ex iis vnus ab hoste interceprus, alter vero feliciter Neostadium appulit. Dehinc ad obsidionis futurae defensionem omnis necessaria praeparatio in stituta: militibus stationes certae assignatae. Dum ea die cunctis trepidantibus hostis exspectatur, et simul metuitur vrbis exitium,


page 330, image: cs330

ecce Deus cor inimici aliorsum inclinat et a nobis auertit. Is enim denuo certior factus de Mansfeldicis subsidiis, et praeterea a Bauaro, vti aiebant, ocius ocius auocatus, castra sua deseruit, et fugitiuo pede retrocessit, vastatis miserrime pagis vicinis. Sic Neostadium diuinitus tunc seruatum, non minus profecto memorabili diuinae prouidentiae exemplo, quam olim Dauid e manu Saulis eum persequentis; sinistro autem de Philistaeorum irruptione nuntio reuocati, seruatus legitur, libro I Samuelis [Note: Cap. XXIII, 26, 27, 28.]

Repulso hoste, Mansfeldius Comes, a Serenissimo Rege Bohemiae designatus Legatus, impensas belli Palatini alio bello refecturus, more negotiantium, impetum omnem in Episcopatum Spirensem conuertit, eumque vniuersum ex vtraque Rheni parte in potestatem redegit: milite in subditorum res direptionibus, vastationibus, et incendiis mirum quantum grassante. Direptum quoque Deideshemium oppidum, vbi praeter opimam praedam ingens commeatus vini frumentique repertus, atque Neostadium et Manhemium traductus, ciuibus in fidem Mansfeldii sacramento adactis. Inde in Alsatiam progressus, Hagenoam ciuitatem obsidione cinctam deditione cepit, ciuitates Episcopatus Argentinensis, quantum potuit, afflixit; Tabernas vero Alsaticas frustra oppugnauit, interpositione Ducis Lotharingiae deceptus. Obentraudius itidem Eques Palatinus, virtutis experimentis omni nobilitate clarior, in Brisgoiam excurrens, ad Brisacum vsque et Ensishemium omnia diripuit. Pro Alstia ab incursibus Mansfeldii vlterioribus defendenda, multae ad ea loca copiae a Leopoldo Austriaco, Argentinensi Episcopo, aduenerunt.

Post deformatam rapinis et incendiis Wansenauiam, Mansfeldius Comes sub initium anni CIC ICC XII itinere cum exercitu in Palatinatum reflexo, castrum Spirense Magdeburgum


page 331, image: cs331

munitissimum, post aliquantam obsidionem, praesidiariis in suam fidem adactis IIII Aprilis occupauit: militesque suos dirissima illatorum ex locis plurimis bonorum praeda exhilarauit. Quoniam vero sinistra multorum iudicia de his ausis non ignorabat, vt facti inuidiam declinaret, publica apologia edita, vtrumque Episcopatum iure tum repressalium, tum belli, a se infestatum demonstrauit: quoniam Spirensis intra praecipuos belli huius incentores, quasi Dauus hactenus in hac fabula Palatina saltauerit: alter vero Leopoldus Austriacus, iuratus Palatini hostis, Hispanos equitatu et peditatu contra Palatinatum adiuuerit. Interea praesidiarii Neostadienses, Duce Limpachio, Nobili Palatino, Lutram ciuitatem (Caesaream olim dictam, Keysers - Lautern, a Friderico I Barbarossa Imperat. conditore regalis ibi castri) excurrentes, aliqui in suburbium per conscios recepti, sed proditione patefacta iterum eiecti sunt: consciis quibusdam laqueo suffocatis. Origo oppidi illius porest esse antiquior, quod amoenitas et opportunitas loci facile credibile reddunt. Reperitur quidem iam tum in diuisione filiorum Ludouici Pii Imp. an. DCCC LXX in portione Ludouici Regis inter alia etiam Lutera; quae mentio non alteri loco melius conuenit, cum Luthera Saxonica eo aeuo nondum extiterit. Vt autem Lutera sine dubio a fluuio eam perluente dicta est, qui vere pro nomine suo est limpidissimus, et optimorum piscium nutritor, neque abs re ciuitatis insignia ornat, a quo et castrum non longe inde situm nomen traxit, Lautereck: ita Caesarea (vt dictum) ab auctore et structore Imperialis ibi palatii, quod adhuc ibi fere integrum extat, vt a Romana architectandi ratione aliquo modo diuersum, ita suo quodam decore et maiestate minime carens, Principibus Palatinis gratum saepe dignumque receptaculum, et venationi piscationique peramicum. Et hoc ad differentiam alterius Luthrae, quae Regia appellatur, Konigs-Luther, coenobio monachorum, a Lothario


page 332, image: cs332

III Imp. fundato, eiusque sepulcro Imperiali insignis, tribus lapidibus Brunesuico distans.

Eodem tempore Bauaricus exercitus, qui ductore Tillio, post occupatum superiorem Palatinatum, inferiori etiam Palatinatui sese infuderat, et Hispanorum copiis coniunxerat, praefecturis duabus Boxbergensi et Mosbacensi in potestatem redactis, iam ipsi Heidelbergae imminebat. Fuit haec vrbs, Mosbachium, olim vna ex Imperialibus: at ante saecula plurima, Imperatore consentiente, iurisdictionis Principum Palatinorum effecta: et quidem annis abhinc plus quam ducentis, aulae sedes Othoni Mosbacensi Palatino, Ruperti Palatini Electoris, Romanorum Regis, filio. Iam autem est ea ciuitas vna e praecipuis Electoralis Palatinatus municipiis, siue praefecturis, et caput vicini territorii: a Nicro vel Neccaro flumine celeberrimo distat uno lapide, loco sat fertili, atque irrigua et amoena valle sita: Franconiae montibus, plerisque viniferis, paene cincta: Dioeceseos Herbipolensis in ecclesiasticis olim, habuit ecclesiam Collegiatam, vt vocant, siue congregationem presbyterorum plurium. Templum Friderici II Imperatoris aeuo magnifice extructum, et magnifice tum ab aliis, tum ab Othonibus Palatinis Mosbacensibus est locupletatum.

Tenebatur Heidelberga valido aliquot millium praesidio, cui Gubernator Henricus de Merua praeerat, a quo Bauarus cum vrbem sibi dedi frustra aliquoties postulasset, non quidem obsidione, quam difficilem sibi cernebat, sed egestate et fame, ad deditionem compellendam esse ratus, omnes vndique accessus vastationibus barbaricis infestos fecit, expugnatis et occupatis omnibus circumcirca oppidis ac vicis, vnde commeatu iuuari posset: Leyma, Rorbaco, Wiseloco, Suntzhemio, Hilspaco: nec absque suorum sanguine, cum praesidia plerisque locis imposita se strenue defenderent. Quinto Aprilis die, huius anni CIC ICC XXII Bauarici in viginti equitum Mansfeldicorum turmas


page 333, image: cs333

ad Wingartum inciderunt: quibus fusis et fugatis, praedam eximiam acquisiuerunt: plerisque Mansfeldicis Heidelsheimium, et Brettam confugientibus. Brettae oppidi (in pago Creichgouiensi, a fluuiolo Craich perlabente nomen sortito) situm commendat humilis et porrectus cliuus: circa muros gratiam habent horti, prata, vineae. Sedes ipsa nobilitatem auxit partu Philippi Melanchthonis, et notabili constantia: quam non solum tempore belli Bauarici anno CIC IC IIII contra vicinum Principem Wirtembergicum, sed et nuper, tempore belli Palatini, contra hostem Bauarum nouissimum, ostendit: dum prope postrema deditionis necessitatem accepit, diuque nihil horruit exempla vicinorum, quos fides sua pessundedit, iugulante Bauaro milite, quicquid resistendo docuerat, se non posse Domino suo naturali, Regi Friderico, prodere sacramentum. Heidelsheimium, oppidum vetus, dimidia sui parte a Bauaris cinefactum, paucis milliaribus Bretta diuisum est: sic appellatum quod ibi olim habitarint Romani, qui Germanis Heyden appellantur.

Sic feruente in Palatinatu inferiori cruento bello, Bauarici V Aprilis die, Nicrogemundam, vno ab Heidelberga milliari, ad Nicrum situm oppidum, vi summa expugnarunt, et diripuerunt: praesidio omni, cum maxima ciuium, vxorum, et liberorum parte (vt Obernhilspaci quoque ante paucos dies factum) misere trucidato. Tillius inde misso Dilsbergam Montagnio, deditionem arcis sibi fieri Caesareo nomine imperauit. Recusante Praefecto Smidio, et defensioni ad extremum vsque spiritum incumbere paratum sese ostendente, Tillius cum omni fere exercitu progressus, eam VI Apr. die, neglectis, quae inde fiebant displosionibus obsedit, et a selectis ex Baurii, Smidii, Montagnii, Anholtini, Pappenhemii, et Salisburgensibus praefecturis, militibus primariis, corona cinctam, quassari per horas quinque curauit. Praefectus vero arcis, Bartholomaeus


page 334, image: cs334

Smidius nomine, patria Sedanensis, impetum omnem tanta virtute sustinuit, vt tametsi hostes moenia locis aliquot, nouo milite quater iam subleuati, conscendissent, cum detrimento tamen non mediocri recedere, et castra repetere, multa armorum scalarumque post se relicta supellectile, cogerentur. Pro interfectis sepeliendis, et vulneratis obligandis, induciae postmodum factae sunt. Interim vero praesidiarii, ablegato Heidelbergam et Manhemium concionatore suo militari, de submittendis auxiliis diligenter egerunt. Cum Bauari deditionem arcis vrgerent, subitus rumor spargitur de aduentantibus auxiliis, et Regis Friderici ex Belgio reditu in Palatinatum. Hac fama consternati Bauari, solutis et igne accensis castris, rebusque multis relictis, Suntzhemium trepidi abierunt.

Rex Bohemiae Fridericus, Elector Palatinus, vt afflictis suis, et ab hostibus misere vexatis subditis, succurreret, patriamque vincendo reciperet, quam victus paene amiserat, Amstelrodami conscensa naui in Galliam, mense Martio, huius anni CIC ICC XXII traiecit: cum Lutetiam Parisiorum peruenisset, et non Regem ibi solum, sed alia visu digna nulli cognitus vidisset, per Lotharingiam cum Michalouitsio Bohemiae Satrapa, et mercatore Argentinensi Dolbiero, iter fecit. In itinere obuiam ei quidam Nobiles Galli veniebant, quorum vnus, Regis Bohemiae faciem agnoscens, quasi attonitus exclamabat: Mordieu, voyla le Roy de Boheme. In Lotharingia etiam duo monachi, obuiam ei facti, varios sermones de exsule Palatino seruerunt. Bitsii in Leopoldi Austriaci milites quosdam incidit, mensaeque, vt in diuersoriis fieri solet, adhibitus, conuiciis plurimis proscindebatur. Thrasonibus Leopoldicis somno vinoque alte sepultis, ne illis fortean sub auroram proderetur, nocte intempesta hospitio digressus, Bipontum celerrimis equis praeteriit, nemini se aperiens, priusquam Landauiam, per tot discrimina rerum, ad Illustr. Comitem


page 335, image: cs335

Lövvensteinium, Georgium Ludouicum, feliciter appulisset. Mansseldius Germersheimii tum degebat, tractationem aliquam cum Rouillano, Infantis Bruxellensis Legato, in certa capita suscepturus. Mox accepto de Regis Friderici aduentu nuntio, tractationem abrupit, Rouillanum vero discessum parantem dimittere noluit, antequam Rex Fridericus praesens adesset. Eum adueniens breui post tempore Rex prandio excepit, et inanem, in abalienando a se fidelissimo ministro suo, operam sumsisse dixit, opera eius opus sibi amplius esse. Aduenisse enim se, ad afflictos subditos suos ex hostium faucibus liberandos, et per diuinam gratiam defendendos.

Aduentus Regis Friderici vbi in Palatinatu percrebuit, in sermone atque ore omnium subditorum esse coepit, nemo erat, qui non immensa quadam animi voluptate perfunderetur, atque etiam non mediocri cupidine efferretur, publica voce Regis Bohemiae, Electoris sui clementissimi, tot belli difficultatibus, tot mortis discriminibns perfuncti, optatissimum reditum gratulandi: ac faustis acclamationibus tam pium ac patientem Dauidem prosequendi. In hunc reducem oculos, in hunc suspensa ora conuertebant, hunc quasi de caelo missum, et vt ipsam victoriam contuebantur.

Post Rouillani, Legati Hispani, discessum, Mansfeldius Comes cum Rege Friderico, Germersheimio digressus, et Rheno traiecto, cum Tillio ad Wiselocum certamen iniit. Pagus Mingelsheimius, vtramque dirimens aciem, atque incendio fumans, Tillianis ignorantiam obiecit. Cum interim Mansfeldius cum toto exercitu Palatino superuenit, castrisque positis, in aciem procedit. Nec Tillius moram proelio fecit: sed vbi aciem suam Mansfeldianis armis turbatam vidit, campo cedere deproperauit. Factum id XVII Aprilis die. Rex Fridericus tantam fiduciam sui militibus Mansfeldicis fecerat, vt illo praesente, Tillii, inuictae opinionis Ducis, arma non timuerint. Ex Bauaricis ad duo


page 336, image: cs336

millia caesi, vulnerati et capti plurimi, tormenta quatuor cum multis vexillis intercepta: ex Mansfeldicis vix centum, inter quos nobiles duo, vnus a Berlingen, alter a Flersheim, interfectis. Proelio Mingelshemiano victor Mansfeldius, Suntzhemium, Wiselocum et Eppingam facile recuperauit. Si non defuisset fortunae, sed victoriam acrius persecutus fuisset, omnes Tilliani militare tunc funus fuissent. Inde Ladenburgum oppidum XX Aprilis obsedit: quod cum strenue ab initio Praefectus Hispanus, Adolphus ab Eineten, defenderet, armata manu expugnauit, praesidiariis plerisque Hispanis interfectis, et praeda non mediocri acquisita. De hoc Nicrino Germanorum oppido, Lupoduno Romanis, hodie Ladenburgo dicto, Ausonii etiam versibus nobilitato, singularem libellum scripsit Marquardus Freherus, Consiliarius Archi - Palatinus celeberrimus. Ipsa ciuitas, caput et metropolis pagi Lobodunensis, iam inde a Valentiniani et Gratiani aeuo, Francorum fuit: et species ipsa loci antiquitatem, maiestatemque suam satis adhuc tuetur. Nostris temporibus Palatinum Electorem, et Antistitem Wormatiensem, communiter Dominos agnouit.

Acceptum ad Mingelshemium et Ladenburgum a Mansfeldicis damnum, Hispani et Bauari apud Wimphingam in Marchiono Durlacensi, XXVI Aprilis die, vlti sunt. Marchio, post dimissum Vnitorum Principum exercitum, otiosum se ratus, si nihil et ipse amplius gessisset, rem etiam suam agi videns, tam misere ardente pariete proximo Palatino, adunato iterum aliquot millium exercitu, cum auxilia a finitimis contraxisset, acrius bellum restaurabat: castris in viridi campo, inter Wimphingam et Heilbrunnam positis. Quod cum nuntiatum Tillio esset, ne vires Durlacenses Mansfeldio accederent, assumptis in societatem belli Cordubae militibus Hispanis, aciem produxit. Tum repente proelium cruentum committitur. Bauari in ferrum cum contemptu hostis Durlacensis ruebant: contra Durlacenses mori,


page 337, image: cs337

quam vinci praeoptabant. Multum igitur sanguinis susum. Tandem cum Hispani proelio improuisi superuenissent, Tillius aciem Durlacensem profligauit. In eo proelio cecidit Illustriss. Princeps Magnus, Ducis Wirtembergici frater. Marchio Durlacensis tantam cladem accepit, vt post subditi eius plerique iugum scruitutis Hispanicae accipere coacti fuerint. Nec tamen hostibus incruenta victoria suit. Nam et Tillii haud exigua pars militum caesa: maioremque gloriam eius victoriae, quam laetitiam habuit. Marchio Durlacensis periculosissima quaeque aggrediebatur, et vbi confertissimos hostes acerrime pugnare conspexisset, eo semper se ingerebat: ad postremum tamen, cum vinci milites suos videret, et ipse cum duobus filiis fugere compulsus est. De hac pugna praecipuorum Ducum Hispanorum iudicium tale fuit, si sub aduentus sui initium in Palatinatu talibus excepti cruentis colaphis fuissent, eousque in Germaniam se penetrare nunquam potuisse.

Dum haec aguntur, Leopoldus Archidux Austriae, Haganoam ciuitatem hostili odio impugnare coepit. Sed ciuitas fortius defendebatur, quam oppugnabatur. Leopoldus insuper, audito Mansfeldii citato aduentu, fugam arripuit, omnibus fere curruum, tormentorum, armorum, et commeatuum impedimentis post se relictis. Mansfeldici quotquot ex Leopoldicis apprehendere poterant, internecione delerunt.

Rebus in Alsatia feliciter confectis et profligatis Leopoldicis, Mansfeldius exercitum Germersheimium, Francothalium, et Manhemium iterum reduxit. Inde XXII Maii, cum Rege Friderico et sedecim equitum peditumque millibus Darmstadium progressus fuit: Landgrauius Darmstadiensis Ludouicus, cum in petita, et articulos quosdam sibi propositos consentire nollet, per clandestinum abitum sibi quaerendam salutem existimauit: sed a Badensibus militibus e fuga retractus, et Darmstadium ad Regem Fridericum reductus, ab eo non magno tempore post iterum


page 338, image: cs338

dimissus fuit. Darmstadenses subditi a Mansfeldicis agrorum suorum populationem passi, Bauarorum et Hispanorum auxilia ad turelam sui Principis implorabant. Igitur Mansfeldius cum Rege Friderico Manhemium in Palatinatum recurrit.

Per idem ferme tempus, Christianum Ducem Brunsuicensem, Episcopum Halberstadiensem, venturum cum exercitu, varii rumores excitabantur. Is vt Regi Friderico Electori Palatino, sanguine sibi quam proxime iuncto, bellum illatum vlcisceretur, Paderbornensibus et Monasteriensibus in Westphalia insestus admodum fuerat. Inde Moguntinensem Archiepiscopatum hostiliter ingressus, Hoechstam, non inamoenum oppidum, infra Francofurtum ad Moenum situm, occupauit. Cuius audito aduentu, Tillius, Cordubensis Princeps, et Baro Anholtinus, congregatis Aschafenburgi, et instructis copiis, festinantes, vt prius cum Halberstadiensi congrederentur, quam auxilia Mansfeldii conuenirent, exercitum Bauarico Hispanum in aciem educunt. Nec Halberstadiensis, tametsi numero militum multo inferior esset, certamini moram fecit. Tandem tamen Brunsuicenses, viribus impares, pedem retraxerunt: quo facto, ingens in castris Halberstadianis exorta confusio, fugam arripientibus omnibus, et pontem versus ad Hoechstam magna festinatione properantibus: Moeno fluuio in ista trepidatione multos absorbente: inter quos etiam desideratus fuit Illustris Comes Lövvensteinius, Ioan. Casimirus: qui cum in conflictu isto Ducis prudentis, et strenui militis laudem consecutus esset, dum se inter postremos ex acie, quam restituere conabatur, recepit, in tranfitu Moeni, cum equo armatus, suffocatus periit: Heros meliore fato dignissimus. Pedites abiectis armis varie dissipati fuerant, nec pauci a Moguntinensibus, et Darmstadiensibus rusticis caesi. Halberstadiensis Episcopus cum reliquo equitatu et peditatu, ad Mansfeldium Benshemii in Strata montana peruenit. Ita dissipatus Brunsuicensis exercitus, Regis Friderici malis, velut, quidam


page 339, image: cs339

aerumnarum cumulus accessit. Hinc hostibus aucta insolentia, mirusque animo increuit tumor.

Hac vero clade Halberstadiana consternatis animis, Marchio Durlacensis ab armis plane destitit, et bello Palatino valedixit. Rex Fridericus, Comes Ernestus Mansfeldius, Christianus Dux Brunsuicensis, omnem impetum belli in Alsatiam conuerterunt, Tabernas Alsaticas, primariam ciuitatem, claudentem portas, graui obsidione cinxerunt. Haec illis agentibus, Serenissimi interea Magnae Britanniae et Daniae Reges de Rege Bohemiae Friderico Caesari Ferdinando reconciliando maximopere laborabant; habito etiam cum Saxoniae Electore, et aliis Imperii Statibus consilio, per litteras Regem Fridericum hortabantur, vt ab armis desistens exercitum suum dimitteret, additis conditionibus, quibus componi negotium istud arduum et perplexum admodum posse sperarent. Rex Fridericus, acceptis litteris istis, ne pacis Germaniae cursum impedire velle videretur, non solum obsidionem ad Tabernas soluit, sed et Mansfeldii Comitis, ac Brunsuicensis Ducis exercitum, in castris, die XIII Iulii, praestito sibi iuramento liberauit: ipse Sedanum ad Ducem Bullionaeum; inde, quasi ad fortunae ludibrium tantum natus esset, in Belgium denuo exsulatum abiit: ad debitamque Caesari satisfactionem praestandam, ipso facto se paratum ostendit.

Quam parum autem ad pacificationis tractationem affecta pars altera fuerit, ex tot frustra susceptis regiis legationibus, irritis Electorum et Principum intercessionibus, et elusis, quotquot susceptae fuerunt, pactionibus, satis constat, et deplorat Germania tota. Nam post Regis Friderici, Mansfeldii et Brunsuicensis, ex Imperio discessum, Caesariani extemplo praecisa omni reconciliationis spe, belli Palatini telam inchoatam summis viribus pertexere studebant; Regemque Fridericum totaliter statu suo spoliare; ne ita facile resurgere possit: et vt negotium


page 340, image: cs340

de transferendo Electoratu in Bauarum, quod iam bene processerat, minoribus difficultatibus esset obnoxium. Igitur Ferdinandus Consaluus de Corduba, Hispanorum Dux Gen. Neapolin Nemetum, omni fere praesidio vacuam, et quidquid ad amplissimam istam praefecturam pertinet, facile in seruitutem Hispanicae dominationis redegit. Vrbs ista, Neostadium, siue Neapolis Nemetum, collibus cingitur ad meridiem, occasum, et septentriones, patens ad orientem vernum et autumnalem, diuisa leni Spira amne, quo vrbs Spira etiam diluitur, quod maxime ad salubritatem et munditiem illius ciuitatis facit. Diuidit hoc oppidum istud flumen, ad Collegium Casimirianum, quod Illustrissimus et fortissimus Princeps Palatinus Ioannes Casimirus coaedificauit, in duas partes, quarum altera ad sinistram dilabitur: altera per vrbem, partim etiam extra muros sese effundens, partim recta defluens, prope mediam vrbem partiens. Hic fluuius muraenula et salare pisce nobilis est, quae salubris aquae nota existit. Principis fluuiale viuarium infra Lutram Caesaream, ad occidentem caeli partem, oriens, ex vnius, vt fertur, pollicis fistula, vnde fontibus magis, quam riuis maioribus, atque iccirco grata salaribus et truttis aqua, ita augescit, vt non procul a fonte lignationibus sit commodissimus. In collibus optimum vini genus prouenit, praesertim quod anserinum vocant accolae, Germanice Gaensfüsser, propter folia anserino pedi similia, nigri generis, quod in ea caeli parte maxime laudatur, quae ad occasum autumnalem pertinet, coctum antemeridiano et pomeridiano sole. Etiam albi generis varia vina habent. Ambulationes caelo sereno, et vmbras et solem toto die, etiam aestiuo habent, siue altos colles ascendas, siue in valle subter colles spatia facias, siue cis transue fluuium Spiram ingrediaris. Caeli contemperatio, et aeris puritas magna est huius loci, rati morbi, diu hic viuunt ciues et incolae, qui temperanter viuunt, propter caeli salubritatem, et vini bonitatem.page 341, image: cs341

Sed vt ad seriem historicae narrationis redeam: Cordubensis capto Neostadio, cum sedecim millium exercitu, Mansfeldium et Brunsuicensem, ad Bergopsomensem obsidionem soluendam, in Belgium properantes, persequebatur. Sed hi facta ad Namurcum per aciem Cordubensem audaci irruptione, et interclusi desperationem in virtutem vertentes, iter Bredam versus ingressi, quod aliter non patebat, exultantibus Belgis, ferro patefaciebant. In eo conflictu memorabili Christianus Dux Brunsuicensis, et Episcopus Halberstadiensis, glande plumbea percussus, manum sinistram amisit. Interea Spirensis Episcopus Deideshemium, aliaque loca a Mansfeldio intercepta, nullo labore recuperauit. Similiteret Leopoldus Austriacus, Argentinensis Antistes, de Mansfeldii discessu certior factus, Haganoam occupauit: Spiram et Wormatiam, vrbes Imperiales, subiugauit: Germersheimium, et totum illum tractum, caedibus, rapinis, et incendiis exhausit. Germersheimium olim vicus fuit, a Romanis Vicus Iulianus dictus: quem postea sub Francorum Imperio in Germerii aut Germerici alicuius ius venisse, et paullatim e vico in oppidum creuisse, nomen et res ipsa loquitur. Hodie oppidum est Palatini iuris, et ob venationes vicinas, et diuitem non tantum piscationem in restagnantis Rheni paludibus, sed et auri e Rheni ipsius fundo extractionem, non inamoenum, In eo diem suum obiit Rudolfus Habspurgensis Imperator, auctor et prosator Austriacae Domus.

Peruenio ad luctuosam illam vesperam captae vrbis primariae in Palatinatu, quam post primordium sui vnam acerbissimam vidit Heidelberga, Palatinatus Rhenani metropolis, tota Europa, sede Principum Electorum Palatinorum aulaque famosissima, et Musarum luco doctorumque hominum frequentia, et ante omnia sincerae defaecataeque religronis bono. Haec post discessum Regis Friderici et Comitis Mansfeldii, omnem externi


page 342, image: cs342

auxilii fiduciam ignorabat, praesidiis intus non firmissimis instructa, foris ambita periculis infinitis. Exercitus Bauaricus imminebat potens et ab aemulo securus. Aestas remotior a bruma, facies caeli diu blanda, omnia obsidioni opportuna. Tillius itaque, Dux supremus Bauarici exercitus, Heidelbergae potiundae cupidus, ei quamprimum copias hostiles admouit, die XXI Iunii, anno CIC ICC XXII. Antequam certi esse poteramus, nobis moueri bellum, iam armati Bauari conspiciebantur in monte dextro ad Nicrum, quem olim Abrinsberg, et Abramesberg, quasi Abrahae montem, dictum, hodie sanctum vocant (den heiligen Berg) vbi castellum etiam praesidiumque Romanum olim extitisse certum est. Sed is locus Bauaris cito displicuit, cis flumen in apice et cacumine montis caprarii (auf dem Geisberg) meliorem sedem aut viam ad nos inuenturis.

Quocirca transgressi multis modis vim nobis festinare tentauerunt; sed inter initium tamen obsidionis duo amplius menses interiecti, per quod tempus labor vtrinque multus, damna saepe illata, saepe compensata, interceptiones hominum, iumentorum, et sarcinarum crebrae, vulnera et mortes neutri parti condonata, plurimum doloris in praefectorum et centurionum iactura, obsessorum eo deterior conditio, quod lue quadam miles defensor rarescere indies, quod propugnatio longe lateque necessaria fatiscebat in paucorum lacertis. Bauari contra in tantis copiis exitia suorum inter nulla momenta censebant, lassitudines autem facile inuicem reparabant. Intestinis vrbanorum malis sunt qui etiam illud adnumerant, quod Gubernatorem nacti essent inhumanum, auarum, et osorem omnium ordinum, praeterquam sui, vt interitum eorum parui videatur fecisse, quibus vniuersis tam esset infensus. Interea Tillius oppugnator tormenta in monte Caprino, aut vbi nocendispes, collocauerat: mox globorum grandium euerberatio in vrbem, in turres suburbanas, vallum et aggeres fieri, nostri ex locis aequis


page 343, image: cs343

pelli, postremo ab omnibus angulis sic incandescere violentia, vt sexto Septembris die, ante solis occasum, propugnacula nobis prae muris erepta, speculum et turris antiqua, iam inde a temporibus Friderici III Imperatoris vocata Trutz Keyser, a Bauaricis pyrgopolinicibus expugnata, miles noster partim caesus, partim captus, partim fuga saluus esset. Vt quisque deinde praedae auidissimus, ita muris proximus, et primus in ascensu. Direptum statim et inflammatum suburbium, trucidati passim in viis, in domibus, qui offendebantur, constratum solum mortuis. Ne vrbem statim intrarent, porta vna Spirensis obstaculo fuit. Ad hanc cum iam secures et ferramenta creparent; pacis demum nostro Gubernatori in mentem venit; sed petentibus a globo victorum responsio data, malam rem sibi haberet pax, impacata ipsis fore omnia. Odit enim turba veniae nomen, cum praeda intra vnam portam, nec amplius incerta, et imperium penes exercitum est. Breui itaque in ipsam vrbem irrumpitur, caeduntur passim, rapiunturque ciues et milites Palatini: non liberi parentibus, non coniuges maritis relin quuntur, virgines ad stuprum diripiuntur. Miseranda vbique vrbis facies. Per eam hostilis pauor erat, militum discursus, tumultus armorum, bonorum atque hominum rapina. Per biduum integtum huiusmodi direptorum manipuli palabantur, noctis et diei eadem inquies, idem periculum. Modo hos, modo iilos, rapaces Martis pulli raptabant ad tormenta, aut vulnera. Tandem aliqua lux rebus trepidis interfulsit, cum tertio die Tillius licentiam militarem per edictum abrumperet: quanquam ne tunc quidem propter inobedientiam militum satis tuta respiratio. Sed has immanitates non persequor, et eas miserari in vrbe per vim subacta bellatores iniuriam putant. Bauari reliquis in arce Heidelbergensi militibus et ciuibus Palatinis excidium minabantur, ni statim fieret deditio. Victi igitur Palatini necessitate, et destituti omni externo subsidio, pacta salute, se Bauaris dediderunt.page 344, image: cs344

Sed quoniam in Historia nostra Palatina crebra fit mentio vrbis Heidelbergae, ex Freheri Commentariis, paucis origo eius repetenda est. De conditore vrbis, auspiciis, et incrementis, parum in antiquis monumentis et historiis inuenire est. Budorin Ptolemaei hanc esse (vt quibusdam visum) tam credendum, quam Athenas Atticas [Note: v. P. 1 Orig. Palat. c. X.]. Ptolemaei enim aetate (qui tempore Traiani, et Antonini Pii vixisse perhibetur) Heidelberga in rerum natura non fuit, nedum nomen habuit. Sita est ad sinistram Nicri ripam in amoenissima valle inter duos editissimos montes [Note: v. P. 1 Orig. Palat. c. IIII p. 24.]. Vt vero Rhenus limitis instar habens, et quasi intermedius, hostes populos Romanos Germanosque discreuit, per vices prae belli fortuna modo ab his, modo illis possessus: ita Nicer fluuius in silua Martiana non procul a Danubii fontibus exortus, et anfractuoso decursu auctus riuis pluribus (praesertim Enzio, Cochero, Iaxta) et Septentrionem versus delatus, donec inter Nemetes et Vangiones Rheno absorbetur, penitissimae Germaniae --- proprium amnis, Romanorum armis diu intactus mansit [Note: p. 25.]. Primus Romanorum Probus Imp. (Vopisco auctore) deuictis Alemannis in Germania prima, limite priori superato, reliquiis Germanorum vltra Nicrum fluuium et Albim submotis, limitem Romanum nouum eo protulit, et quicquid inter Rhenum est et Nicrum, paulltim in prouinciae modum redegit; exaedificatis in eius amnis ripa variis munimentis, in quibus praesidia locarentur: aemulatus ea in re Drusum, qui in tutelam nouae prouincae per Visurgim et Albim stationibus dispositis, ad Rheni ripam quinquaginta amplius castella erexerat. Proinde in ripa Nicri passim, immo intermediis etiam quibusdam in locis, mirae adhuc antiquitatis illius vestigia cerni, vt apud Wimpinam, Rotenburgum, Durlacum, Ettelingen, et alibi, obseruauit Rhenanus [Note: Lib. I. Germ. p. 5. et 131.]. Inter posteriores autem Caesares, Gratianus, qui in Occidente imperabat,


page 345, image: cs345

tum ferro, tum incendio Alemanno trans Rhenum persecutus, vltrae Nicrum propulit, caesis. illorum amplius quam triginta millibus apud Argentuariam. Quam vistoriam Ausonius in Mosella celebrauit. --- Eo igitur tempore, quo limite prolato Germaniae haec pars Romanis paruit, castellum etiam praesidiumque Romanum in monte illo dextro ad Nicrum (quem media aetate Abrinsberg dictum, hodie Sanctum vocant) extitisse certum est: quod quidem ad antiquitatem loci cognoscendam inprtmis est obseruandum. idque vel scriptoribus tacentibus, opportunitas ipsa loci, verticis nimirum angularis et altissimi, [Note: p. 26.] et in summo lati, duoque latera et subiectam planitiem cum fluuio ipso circumquaeque latissime despectantis, et vicissim longissime spectandi, montique Tauno, --- (dem Dorsperg) trans Rhenum recta respondentis, satis euidenter ostendit. Nec memoriam omnemi ita aut temporis vetustas, aut hominum manus abolere potuerunt, quin vestigia supersint in cisternis, et cameris subterraneis (quae etiamnum Gentilium foueas vulgus vocat, die Heidenlöcher) lapidibus caesis in vineis vicinis disiectis, numismatis varii generis et materiae in agro circumvicino pullulantibus, et aliis eiusmodi reliquiis: quae quibus in locis reperiuntur, iisdem olim stationes Romanorum militum fuisse loquuntur. --- [Note: p. 28.] Castellum igkur in monte dextro olim siue sub Probo, siue Gratiano, aut Valentiniano, aut alio Principe fuisse, cerco certius est. Nec dubitat nobilissimus Vir Marquardus Freberus, in aduerso etiam monte, supra Ietthae collem, quem a myrtillorum copia Hcidelbergum ab omni memoria dictum putat clarissimus vates, Melissus, eiusmodi etiam siue casteuum, siue speculam aliquam eodem illo aeuo fuisse: cuius deinceps fundamentis et reliquiis sequentes arces (vt fieri solet) inhaeserint. Extant certe in apice et cacumine eius montis (qui hodie Caprarius vocatur, der Geysberg, et non nemo a Capellatio -- veteri esse existimat) ruinae veteris castri, quod ab omni antiquitate ibi extitisse putant, donec superioribus


page 346, image: cs346

annis igne caelesti tactum deflagrauit. --- Etsi igitur sub Romanorum Imperio praesidia, castella, et speculas iam tum vterque mons impositas habens, si quis alius in Germania hac Cis-Rhenana locus, longe lateque cognitus et nobilis fuerit: tamen ciuitatem vllam vel hoc vel alio nomine fuisse doceri non potest. Quin sub Francorum etiam dominatu, vt montem ABRINSBERGVM, cum quibusdam ibi veterum aedificiorum reliquiis, burgumque Lobodunense floruisse, liquido monstrauit Freherus in Originibus Palatinis; [Note: P. I. c. IIII p. 30 seq.] et montem etiam e regione Heidelbergum (ad differentiam reliquorum, Frisenbergi, Gaisbergi, Govvinbergi, Abrinsbergi, sic dictum) non ignotum fuisse, Melissus exposuit: ita non dicam ciuitatem vllam, sed vel burgum, vel villam vicumue, aut rusculum, vel molendinum, Heidelbergae titulo, eo aeuo non fuisse vllum, euidentissime comprobat: quod cum nullius non vicinae villae, Neuenheimi, Bergeheimi, Hentschuchsheimi, Edingeni, Rorbachi, memoriam, eamque centenis propemodum eius aeui instrumentis iteratam, inuenire sit: Heidelbergae tamen nec vnicam. Quod fieri non potuisset, si illa tum saltem in rerum natura, nedum villa aliqua, aut plus quam villa fuisset.

Etymologiam vocabuli si consideres (inquit Melissus [Note: apud Freher. P. l. Orig. Palat. c. IX. p. 70. seq.] ) ea planissima est, ex duobus integris composita. BERG, montem sonat, HAIDEL, myrtillos. Haidelberga igitur est myrtillorum mons. Myrtillos autem vocant Medici Itali, Hispani, Galli, Germani, omnes denique alii, qui rei herbariae incumbunt, bacculas illas siue vuulas nigellas; quarum maxima hoc in monte nascitur copia et sunt esui. Maturescunt mense Iunio, durant per Iulium, et quotam partem Augusti. Tritae et expressae hae vuulae coloris sunt ex caruleo et puniceo mixti. Tinguere eo consueuere compactores librorum membranas, et chartas. --- [Note: p. 71.] Plura sunt in Germania loca, -- eodem prorsus nomine Haidelbergae vocitata; non quidem oppida, sed iuga,


page 347, image: cs347

in quibus istiusmodi vuulae siue bacculae crescunt; vt in Francia Orientali, in Thuringiae saltibus, in finibus citerioris Bohemiae: item ad Alpes. Prope Melrichstatum, patriam Melissi, --- in parte occidentali silua iugosa eiusdem cum Haidelberga nominis est. Igitur Melissus, Phoebi ille ocellus, coniectura verissima asseruit, [Note: p. 72.] locum istum, de quo agimus, ita indigitatum, antequam --- vel arcis veteris vestigia vlla, aut oppidi superi inferique aedificia exstiterint. Mansit postea appellatio vetus et antiqua, quam hodieque oppidum retinet. Confirmat sententiam Melissi Michael Bohemus Winsbergensis, in carminibus suis Teutonicis, derebus gestis Friderici Victoriosi, Electoris Palatini, adserens, nomen habere ab illis myrtillis: quanquam addit, alios putare (quod et Munsterus [Note: Lib. III.] per sese innuit) ob Ethnicos siue Gentiles forte Heidenbergam vocatam fuisse. Cum Melisso etiam facit Irenicus [Note: l. XI Exeg. Germ. lit. H f. 396.] , qui a nigrorum vacciniorum, vel prunorum (Teutonice Heidelbeer) multitudine esse appellatam adserit. --- Confirmat item monumentum in marmore publicum, ad limpidissimum fontem, in sublimi platea salientem, qua itur equis et vehiculis ad arcem, in parte meridionali. Scuta ibi duo conspiciuntur, quae a leone coronato tenentur. [Note: p. 73.] In dextro sunt sculpta insignia Principum Palatinorum, et Ducum Boiarae: in sinistri autem scuti fundo mons, myrtillis in frutice pendentibus refertus; et super eo stans virgo ornatissima, dextera manu gerens fasciculum myrtillorum. Huc facit, quod et in vexillo ciuitatis antiquo (quod diu in curia oppidana conseruatum fuit) effigies Nymphae stantis in monte myrtillorum depicta enituerit. --- Et fortasse his omnibus non infirmius argumentum ducetur a perueteri sigillo ciuitatis, nuper demum reperto, in quo leo Palatinus galeatus, et pro galeae ornamento fruticetum horum myrtillorum gerens. Postremo tuentur hanc sententiam Melissi, quotquot iudicio vero praediti, et antiquitatis verae studiosi non minus esse, quam haberi volunt. --- ---page 348, image: cs348

Videant iam nunc illi, qui oppido Palatino primario alia temere adfingunt nomina, quo iure id facere audeant. Nam profecto certe vt palam peccant, [Note: p. 74.] qui Eidelbergam, id est, merum montem nominant: atque (vt Graeci sermonis nonnihil intelligere videantur) Panorim et Panoream crepant: ita non minus imprudenter impingunt, quibus Edelberga nuncupatur, id est, nobilis mons. --- ---.

Non desunt, qui nomen ab Ethnicis deducant, von den Heyden. Et hi falluntur adaeque. Nam editus ille trans Nicrum fluuium e regione oppidi mons (Abrinsberg olim dictus, hodie vero Heiligberg, mons sanctus) ob antrum illud subterraneum (cisternam verius diceres) cui Heidenloch nomen, sibi forte idipsum olim attribuere potuerit. De quo nihil certi affirmari potest. Noster autem hic mons descendentibus secundo flumine ad sinistram est, alter ad dexteram, ambo inuicem disiuncti alueo fluminis quam latissimo. Ac liquet, aliam quoque significationem esse vocabuli, eamque notissimam. Nam Heide est planities quaedam inculta, siue in campis, siue in montibus: qualis est illa ipsa, vbi antrum illud. Sunt et alli insuper montes in hac vicinia. Vni nomen Friseberg, id est, Frisiorum vel rigoris mons; non procul ab arce, quae sita est in Ietthae iugo. Alteri Künigstul, hoc est, Regis solium, vbi antiqua illa ingens quercus latissimis ramis, in quibus sedilia. [Note: p. 75.] Ceterum ridiculos admodum se praebent, qui ab haedis, vel capellis nomen effingunt. --- Contiguus quidem mons, valle amoenissima ad sinistram distinctus, vulgo Geyssberg vocatur, id est, caprarius mons, quod ibi pascitent. Nulli autem magis ridiculi, quam vulgus Gallicum, quibus Ilteber, vel Heldebert (Froissardo Heleberge) corruptissime nominatur. Germanis contra mascule integreque effertur, Heidelberga. Melissus etymologiam veram, quae indubitatissima est, sequutus, locum hunc in carminibus suis et neutro genere nominauit Myrtilletum; vt fruterum, rubetum, castanetum: et ciuitatem feminino


page 349, image: cs349

genere, vt sit Myrtilletus, quemadmodum Miletus, Tartessus.

Montem illum dextrum Abrinsbergum, hodie Sarictum dici, quotidie audimus, et antiquitus dictum, certo scimus: caussam rei pandit Marquardus Freherus his verbis: Ineo (inquit [Note: Orig. Palat. P. I c. VIII p. 63 seq.] ) castellum burgumque Romanorum cum inuenissent Franci victores, et ditionis huius occupatores, qui more suo, non tantum studio quodam Romani nominis obscurandi, et Romanorum operum abolendorum, sed etiamzelo quodam religionis Christianae exornandae et fundandae, vbique Principum Romanorum habitacula in ecclesias, legionum statiua in basilicas martyrum commutare gaudebant (vt multis passim exemplis per Europam cognitum est) idem huic quoque loco contigisse omnino credibile est. Quod et ante aliquot annos coenobio integro, melius deprehendi, et oculi se ingerere potuit --- quam nunc diruto, soloque aquato, solius basilicae parietinis reliquis: in qua praeter columnas antiqui operis, certe duae illae erga occidentem turres sexangulares, intus scalas cochlides ad summum vsque faberrime structas habentes, planissime veterum manum, et architectationem referre, meliusque propugnaculo, et castello, quam templo conuenire videntur. Certe quo tempore e Romanorum manibus in Francorum Principum ius locus ille peruenit, superfuisse in eo vetera adificia, praeter nomen ipsum Aberinesburgi (quid enim Burgum?) colligitur aperte ex litteris Ludouici III Regis, quibus locum illum, prius coniugi suae Liutgardi praestitum (vt loquitur) cum domibus, aedificiis aliisque pertinentiis, Walthero Abbati Laurishamensi donauit. Post quem Gerhardus Abbas basilicam ibi in honorem Sancti Michaelis Archangeli censtruxit. Reginbaldus porro Abbas de concessione Henrici II Imp. monasterium effecit, fratresque sub regula Benedicti victuros, et fratribus Nazarianis conformes, ibi congregauit. Postea Anshelmus Abbas in posteriore et excelsiore montis iugo aliam insuper cellam S. Stephano protomartyri sacram, eiusdem Imperatoris concessione, et Alexandri


page 350, image: cs350

III Papae confirmatione fundauit et dotauit. Quam vtramque cellam Cunradus I Rex, et Otto I Imp. nec non Henrici II et III Impp. donatis variis latifundiis, reditibus, et vectigali mercatus Wezzinlochensis; praedicti quoque Abbates collatis de suo donariis, aliique quanplurimi fideles eleemosynis suis, auxerunt, et locupletarunt. Fuitque ea inter coenobium Laurishaemense, et istud Abrinsbergense, quae inter matrem et filiam, necessitudo: et illud quidem Ecclesia maior Sancti Nazarii, hoc autem Ecclesia minor S. Stephani vocari solebat: vt ex diplomatis apparet. Cum ergo mons ipse iam ante (nescio aqua re) omnium fidelium patri Abrahae sacer vel esset, vel diceretur, et in eo duae et essent cellae, prior S. Michaelis Archangeli (a quo montis illa pars etiamnum nomen retinuit) posterior SS. Stephani et Laurentii titulo consecrata: vtraque monachis, conuersis, eremitis inhabitata, et paullatim accursu hominum tam accolarum quam exterorum, frequentata, contributionibusque fidelium exculta et locupletata; factum est, vt locus ille, quantum praecelso vertice sublimis, et longe conspicuus, tantum etiam religione (quam putabant) clarus et venerabilis esse coeperit. Quem vt Cunradus Rex in litteris donationis suae sanctum locum vocat; ita ab eadem caussa tandem, omisso et desueto paullatim proprio suo nomine, montem sanctum (den Heiligenberg) velut per [Gap desc: Greek words] , aeuo illo superstitioso, a populo habitum dictumque, facile Frehero assentiet, qui cum hac summaria narratione antiqua super hoc documenta conferet: quaehisce firmandis aelibi publicauit tot et tam clara, vt et incredulus ad fidem habendam induci, et rerum antiquarum curiosus animum inde satiare posse videatur. Et haec de Abrinsbergo, siue Heiligebergo isto sufficiant.

Vrbis vero Heidelbergae originem recentiorem, quam quidam putarunt, esse necesse est. Et omnino Marquardo Frehero [Note: Orig. Palat. P. I c. X p. 79.] verisimile est, sicut montes illi insigni quadam opportunitate, castellis et propugnaculis collocandis occasionem Romanis dederunt: quae


page 351, image: cs351

deinceps illis profligatis sub Francico Regno quicunque Comites aut Reguli occuparunt, suoque arbitrio reformarunt, et quadrata rotundis (vt fieri solet) commutarunt, et paullatim amplificarunt; ita in pede montis adhaerescentibus paiillatim domunculis, castro superiori seruientibus, et pastor alibus casis molendinisque positis, obseruatum fluminis ea parte traiectum facillimum et commodissimum (qua una re nulla alia pluribus oppidis originem dedit) et hic oppido tandem condendo occasionem caussamque apud illos Regulos suppeditasse.

Horum autem quis primus illud (auspiciis certe optimis) fecerit, et an Palatinus ille aliquis fuerit, vel qua ratione deinceps oppidi illud quicquid fuit, in ius Palatinum peruenerit, non reperitur. Illud reperitur, Conradum Palatinum, Friderici Barbarossae fratrem, et ab eo Palatinatu Rheni donatum, Aduocatum monasterii Laurishamensis fuisse, Heidelbergam aliquando inhabitasse et excoluisse, mortuum circa annum Domini MCXCII, sepultum ad vnum ab Heidelberga lapidem, et in coeno bio Schönauiensi, quod anno MCXLII Bugo Wormatiae Praesul extruxerat. ---

[Note: p. 80.] Ex his et aliis apparet, eo saeculo ab antiquis et originariis (vt sic dicam) Palatinis Rheni (quos et in Baccharaco, vel in castro Stalecken, oppido Baccharaco imposito, sedem et domicilium olim plerunque habuisse, docet Freherus [Note: l. d.] ) Heidelber gam quoque, tum vicino tractu, habitatam et possessam fuisse. Nam quo tempore Henrici vltimi Palatini filiam Agnen Otho Ludouisi F. Bauarus vxorem duxit, Heidelbergam ei dotalem factam, annales testantur. --- Iam tum (incertum a qua origine) haec ditio ab Ecclesia Wormatiense feudali titulo recognoscebatur. --- Inuestituram super ea in praedictum Ludouicum, Othonis patrem, ab Episcopo Wormatiensi Henrico, et toto Capitulo tum temporis collatam, Marquardus Freherus bona fortuna inuentam, Lectori communicat, in suis Originibus Palatinis P. I c. X 81.page 352, image: cs352

[Note: p. 81.] Hinc constat, circa annum Domini MCCXXV arcem. ibi exstitisse, Heidelberg nomine (nimirum a monte, cui imposita, et superficiem solo cedere ratio exigit) eamque Burgum subiectum habuisse; id est, oppidulum muro cinctum, portisque clausum. Id enim est Burgum, voce Francica. --- [Note: p. 82.] Et haec augustiore titulo Comitatus insignita decorataque fuisse, cui Stalbuhel nomen fuerit, ab ignota quadam origine, et forte communi cum Cometia Baccharacensi, eodem tempore, ab iisdem Palatinis possessa, cui Stalecka, et Stalberg nomen fuit. Neque etiam dissimulandum, tractum esse inter Schriesheim et Ladenburgum, hoc nomine adhuc prouincialibus notum: vt et Stehelberg prope Eppelheim villam.

Huic Comitatui (vt maioribus feudis minora subesse, et maiorum gentium vasalli, regalia feuda habentes, valuasinos suos habere solent) diuersos vasallos et beneficiarios, atque etiam ministeriales, distinctorum ordinum subesse solitos consequens est: Comites, inquam, Barones, Milites siue Equites, et Burgenses. In quo genere vasallorum aiunt Popponem Comitem de Durn castrale beneficium (Burglehen hodie vocamus) a castro Heidelbergense, quasi eius clientem stationariumque, et praesidiarium militem, eodem tempore tenuisse. Eadem ratione, qua et vicini Milites de Hirzehorn hereditarii Dapiferi (quod ante hos Comites de Alzeia erant) et Comites de Erpach hereditarii Pincernae, et Rheingrauii hereditarii Mareschalli apud Palatinos erant, et sunt in hanc diem. Quae functiones, eisque similes, Ministeriales vocantur (Erbaempter bey Pfaltz) Ex litteris Popponis de Durn, Comitis de Dilnsperg, datis Heidelbergae, anno Domini CIC CC LXII pridie nonas Nouembris, hoc quoque simul discimus, Aduocatum tunc in Heidelberga fuisse, quasi vrbis praefectum et iudicem. Quod officium adhuc manet, nomenque ipsum retinet (Vogt oder Fauth zu Heydelberg) [Note: p. 83.] Et haec omnia ita habebant sub Ludouico illo, Othonis


page 353, image: cs353

patre, qui fuit sub Imperio Friderici II Imp. Cuius etiam filium Henricum, Regem Romanorum, patri rebellem et contumacem, Otho ille Palatinus in custodia Heidelbergae tenuit. Freherus etiam [Note: l. d. p. 84.] vidisse se scribit litteras, quibus Henricus hic Rex Othoni Palatino Comiti donat villam Waldtorff, Heidelbergae vicinam, cum attinentiis suis, datas apud Egram, anno Domini CIC CCXXX. [Note: p. 84.] Rosteae clade incendii Heidelbergam vrbem anno CIC CCLXX VIII fuisse deletam, cognoscitur ex Chronico veteri manuscripto, ab incerto auctore --- scripto: quod in Bibliotheca (heu olim!) Palatina reseruabatur. A quocunque postea vrbs haec refecta et instaurata fuerit, hoc quidem constat, ciuitatem ipsam Heidelbergam siue burgum, angusto admodum corpore eo aeuo fuisse, nec pomeria aut suburbia magna habuisse: donec anno Domini M CCC XCII Ruperto Seniori Palatino Electori visum est, praedictum burgum ita amplificare, vt proxime adiacentem villam Bergeheim, quae paullo inferius ad sinistram Nicri ripam, iam inde a Carolinis temporibus, extabat, cum suburbio (hodie Spirense vocant, quod ea exeatur Spiram) coniungeret, et Nouam Ciuitatem, eam appellaret. Quo tempore iussis immigrare colonis Bergeheimensibus, casasque suas in noua illa pomeria, non sine priuilegiis et suppeditatione materiae transferentibus, aequum ius ciuitatis concessum, et veteri limite sublato marca vtraque in vnam contracta, omnia denique in vnum corpus coaluerunt. Ex eo nomen etiam villae illius veteris Bergeheim in obliuionem abiit, nisi quod molendinum ibi superstes illud retinet (die alte Bergheimer Mühle) et via vetus publica (die alte Landstrasse) inde Spiram tendens, etiamnum a vulgo agnoscitur. Sed et parochialis ecclesia, quae in Altbergen extitit, bene dotata decimis et prouentibus, ad ciuitatem Heidelbergam translata fuit --- --- [Note: p. 85.] Coenobia, quae in vna Heidelberga tria extiterunt, olim dioecesi Wormatiensi subdita, a quibus condita fuerint, Leodius bona ex parte


page 354, image: cs354

alibi exposuit. --- Ab eodem Ruperto Seniore (ciuitatis amplificatore, et coloniae Bergeheimensis inductore) Academiam etiam Heidelbergenem, tota Germania principem, nunquam satis laudando instituto, conditam, erectam, dotatam esse, supra diximus. --- [Note: p. 86.] Templum illud regale, S. Spiritui dedicatum, cum Collegio Canonicorum, Rupertum Electorem Palatinum, et Romanorum Regem habet auctorem: eius etiam elegantissmo et spectando sepulcro nobile. Speculam illam in latere montis Gaisbergi (Trutz Kayser dictam) tempore intestini motus, per simultates Friderici III Imperat. et Friderici I Victoriosi, Electoris Palatini, militari opere in vsum bellicum excitatam, vulgo cognitum est. Turrim illam praegrandem, rotundam, montis opus, quam vocant den dicken Thurn (qua posi Bituricensem illam nullam grandiorem esse putant) a Ludouico Palatino Electore, Philippi Ingenui filio, conditam, notum est. Elegans illud, et vere regificum aedificium, singulari artisicio, et sjmmetria spectandum, et pulcerrimis plurimisque statuis insigne, Othonem Henricum Electorem habere auctorem, ipsum loquitur. Cetera vrbis et arcis opera, quando et ab quibus condita, singula exequi, non est huius loci, nec nostri propositi. Reflectendus enim in historicae narrationis seriem sermonis nostri procursus.

Heidelberga vrbe capta, et direpta, Manheimium etiam fortunam obsidionis subiit: cuius patrocinium Horatio Veerio Generali Anglo, et Waldmanshusio tribuno Palatino, commissum fuerat. Castrum ibi est ad confluentes Rheni et Nicri eximium, natura loci egregie munitum, sed magis improbo militum labore sub Valentiniano Imp. absolutum; postea Manheim dictum, nomine vere Germano. [Note: v. Freher. cuius hac sunt, Orig. Palat. p. II c. XIX] Serenissimus vero Princeps Fridericus IIII Elector Palatinus, inter cetera laudati Principis munia, quibus iam inde a primis gubernationis suae auspiciis per omnem ditionem suam res diuinas humanasque rite et ordine diligenter


page 355, image: cs355

procurauerat, temporum horum iniquitatem, et creperum rerum publicarum statum considerans, ad praesidiarium castrum excitandum, nouumque oppidum confluae undiquaque hominum piorum multitudini recipiendae, animum adiecit. Ei rei idoneum cumprimis, et prope incompar abilem locum conspicatus, ad Rheni et Nicri confluuium, qua vetus et nobile castellum, cum pago Manheimii nomine, inde a Carolinis temporibus noto, teloneo duplici fructuosum, piscatione et venationibus amoenum, in deliciis fuit: re diu multumque deliberata, et accersitis artificibus, tam aquariae, quam aedificatoriae rei peritis, materieque omni necessaria dudum prouisa, XVII die Martii, anno salutis CIC ICC VI --- arduum et laudabile opus aggressus est. Pridie enim cum coniuge veneranda, Loysa Iuliana, silioque natu maiore Friderico V e Galliis reuocato, et lecta procerum caterua, eo profectus, summo mane in locum operi destinatum, iamque in futurae molis formam sulcis actis descriptum et urbatum, se conferens, inque ipso ripae extremo, qua virides Nicri vndas caeruleo sinu Rhenus pater excipit, sub papilione erecto suos congregatos tenens, a superni Numinis inuocatione (sine cuius ope nil recte incipi, nedum confieri didicit) auspicium fieri voluit. Cum per Euangelii ministrum e Psalmo XLVI copioso et apposito sermone explicatum fuit, an et quatenus Christiani, quibus omnis spes et solida fiducia in Deo, ceu rupe firmissima, et arce inexpugnabili, reposita esse debet, aedificatis munimentis, et substructionibus terra factis, et operibus manuum suarum, securitatem suam committere debeant; quid item in nouis oppidis condendis fundatoribus potissimum curae consiliique esse debeat. Tum calidae preces ad Deum fusae, qui surgenti oppidulo, pro ecclesiae et posteritatis commodo, successum et prosperitatem caelitus largiri, locumque sibi proprie votum et dicatum benigne accipere et sacrare dignaretur. Eo peracto, Princeps papilione egressus, quamuis imbre largo, et ventorum vi procellosa insolitum cirepente, manus ipse primus operi admouit: arreptoque sarculo, circumfusa et spectante prope innumer abili hominum turba,


page 356, image: cs356

scrobem quadratam cespite abraso infodit, in quo saxum quadrum superne incisum et excauatum deposuit, eique imaginem sui vultus in auro fabre expressam, cum die et anno rei, quae gerebatur, inscriptis, dulcissimi sui nati Friderici V, ceu amabilis cuiusdam Iuli, manu imponi, moxque operculo ad id aptato contegi voluit. Quo facto, omnis comitum manus certatim, ceu signo dato, ita vt erant palliati, gladiisque accincti, et his ipse Princeps Elector Fridericus IIII permixtus, ad instrumenta fossoria prouolare, et vehiculis manuariis (genus est vna rota volubile, duabus ansis ductile, amplius, quam humeris recipi et gestari possit, materiae facile quouis prouoluens) tantum cespitis et terrae arenaeque, miro quodam animi ardore, et pulcra contentione tam impigre congerere, nihil aut pluuium rorem, solique lubricum, aut ventorum intemperiem morata, vt dicto citius non tantum scrobem illam cum saxo operiret, sed vero aggerem et tumulum non exiguum extolleret, et accumularet.

Atque ita opere cum bono DEO inchoato, illud deinceps vrgendum, et perficiendum mercenariis fossorum turmis magno numero collectis traditum et demandatum fuit. Princeps autem Elector Fridericus IIII cum suis in arcem regressus, prandio liberaliter instructo commilitones suos comiter excepit: nec minus sermonum ingenua suauitate, quam flore Liberi, quem producit ea ora inprimis generosum, benigne recreauit: omnibus ad honestam hilaritatem frontem explicantibus, deque coepto tam laudabili --- huicce nostro aeuo gratulantibus, nec non nomina sua ad rei memoriam in charta consignantibus. Ita vasa conclamata, et sole declinante Heidelbergam est reditum. ---

[Note: p. 98.] Ne quidquam vetustatis ignoremus, hic est ille locus veteris Germaniae, in barbarico trans-Rhenano, qua (Ausonii [Note: Consulat. v. 29.] verbis) Francia mixta Sueuis, tam nobilis: in quo (fortassis an ante


page 357, image: cs357

hunc et alii) Valentinianus certe Imper. cum eius filius Gratianus Alemanos Sueuosque non procul inde ad Nicrum et Lupodunum indigna strage afflixisset, quo arctiori ceu compede illos contineret, improbo militum labore munimentum collocauit; quod constat oculato teste, et fide digno scriptore, Ammiano Marcellino, [Note: l. XVIII c. XIIII p. 639 Scriptor. H. A. Freheri.] tunc in castris Romanis stipendia faciente. Verum augusti illius operis, postquam exturbatis. Romanis ille locus non diu postea in Francorum ius rediit, Theodeberto, et Sigiberto potissimum Australis Franciae potientibus, nullum fere hodie vestigium superest: nisi quod eo ipso nonnunquam vetustatis tenues reliquiae et numismata vilia hodieque reperiuntur, et lapis vetus fabre sculptus ibidem erutus, puteo postea ante Curiam aptatus cernebatur, reconditam paganici sacrificii (TAVROBOLIVM illi vocabant) memoriam repraesentans. Et haec de Manheimio nouo (quod ad Rheni ripam dextram positum, Nicro ibidem in Rhenum se exonerante alluitur) Marquardus Freherus, vir Nobilissimus, post ipsum actum, cui interfuit, chartis consignauit, et memoriae posterorum inuidere noluit.

Ante fatalem Palatinatus ruinam, iam videre erat non tantum ingentem ambitum ciuitatis vallo fossaque cinctum, sed et intus minas operum diuersorum, tam publicorum quam priuatorum, praecipue vero portam perelegantem ad Nicrum spectantem (die Necker-Pforte) cum hac inscriptione:

[Note: p. 99.] QVOD FELIX FAXIF IENOVA.

FRIDERICVS. IIII. ELECTOR. PAL. RHENI. DVX. BOIARIAE. ETC. E. VETERI. PACO. MANHEIMIO. AD. RHENI. NICRIQ CONFLVVIVM. IVSTA. SPACIOR. DIMENSIONE. NOBILEM. VRBEM. MOLITVS. VALLO. FOSSA. MVRO. CLVSIT. PORTAM. BONIS. CIVIBVS. APERVIT. ANNO. DOMINI. M DC X.page 358, image: cs358

Inscriptio tabellae in fundamentis positae haec est:

+ QVOD FELIX FAVSTVMQVE SIT.

FRIDERICVS IIII. PALATINVS RHENI. ROM. IMP. ARCHIDAPIFER. ET PRINCEPS ELECTOR. DVX BOIARIAE et C. IN NOTISS. ISTO. PVGNACIS FRANCO-SVEVIAE VETERIS SOLO. AD RHENI NICRIQ. CONFLVENTES. QVO VALENTINIA-NVS IMP. AVG. VEXANDIS OLIM GERMANIS MVNIMENTVM SIBI CELSVM ET TVTVM A PRIMIS FVNDARAT AVSPICIIS. QVOD TAMEN IN ROMANA POTESTATE NON PERENNAVIT. SED FRANCORVM IVSTIORIBVS ARMIS NON DIV POST CESSIT. MANNINHEMI NOMINE NOTVM. ET IN IVS PALATINVM TANDEM VENIT, IPSE HAVD. PAVLO MELIORIBVS AVSPICIIS. AD SVAM SVIQ POPVLI ET PATRIAE TVTELAM. ARCEM FIRMISS. CVM PROPVGNACVLIS ET OPPIDO DE NOVO A FVNDAMENTIS EXSTRVERE COEPIT. QVIBVS IPSE SVA MANV HANCCE TABELLAM VNA CVM PRIMO IMOQVE SAXO ET CESPITE IMPOSVIT. XVII DIE MARTII. M DC VI.

Propugnaculum hoc munitum, a Serenissimo Eleclore Palatino Friderico IIII exstructum, IIII Eid. Septemb. anni CIC ICC XXII, Tillius, militiae Bauaricae Praefectus, obsedit: quod Generalis Anglus Horatius Vecrius, cum praesidio Anglico-Palatino tenebat. Protracta est obsidio vsque ad X Kal. Nouembr. siue XXIII Octobr. diem. Decimo Septembr. die, Bauari pedites iuxta Nicrum substiterant, equites vero in ea parte, qua Rheinhusium itur, comparuerunt: quos tamen recedere inde Manheimenses tormentis suis iusserunt. Inde Bauari pedites vallo, quo Nicerauia Manhemium itur, potiti, munitiones aliquas pararunt, et tormentorum boatu Manheimenses infestare coeperunt: inde Bellefortum ingressi, Rhenum XII Sept. traiecerunt, et multos tormentorum ictus in


page 359, image: cs359

obsessos exonerarunt. Inde, crebris eruptionibus, et bombardarum itidem displosionibus ab obsessis pugnatum est, tantaque vi ac pertinacia pulsatio mutuis odiis vtrinque facta, vt fragor etiam multislocis, quae multis milliaribus inde absunt, exaudiretur. Pro continuanda felicius obsidione, Tillius arci veteri, quam Eichelbergense propugnaculum vocant, insidiabatur. Repugnabant quidem initio Palatini praesidiarii; cum vero viribus impares essent, arce incensa, stationem deseruerunt. Bauari vero, cum arcem hanc incendio deformatam parum vsui sibi esse cernerent, strato per Nicrum ponte, ad castellum et oppidum tormentorum verberationem dirigebant. Ab obsessis itidem redintegrata verberatio continuabatur, et acriter vtrinque certatum. Bauari insuper habitis omnibus obsessorum displosionibus, ad coemiterium procurrentes, munitiones ibi agebant, et cadauera defunctorum ex sepulcris eruta ad vineas suas oppido obiectas statuebant. Cognouerant enim de loco isto ex proditoris cuiusdam in excubiis ibi constituti relatione, incredibile quantum rebus suis opportunum, quod vallum ibi humile, et depressum, fossa vero vndis vacua et exsiccata prorsus esset, futurum. Tametsi enim antea fossae ciuitatis vndis satis repletae fuissent, Nicro tamen et Rheno, ob pluuiarum defectum decrescente, deficere in fossis aqua etiam coeperat: adeo vt vel ipsa elementa sibi contraria esse obsessi faterentur. Productis iam a coemiterio ad portam Nicrinam castris, Bauari octauo Octobris die moenia quatere incipiunt, continuata multas horas verberatione, et displosis multis ictibus. Mox totis viribus oppugnatio tentata. Horatius Veerius, cum ad impetum faciendum comparata videret omnia, domos omnes angulares, et castello vicinas igne accendi iussit, quo ob venti inclementiam inualescente, aedificia pleraque omnia, paucis lapideis exceptis, flammis misere conflagrarunt. Igitur ciuibus et militibus Palatinis, post modicam reluctationem, ad


page 360, image: cs360

castellum trepide confugientibus, Bauari oppido Manhemio facile potiti sunt. Expugnata vrbe, ingens ipsis ad castellum oppugnandum patesacta fenestra. Obsessi in castello, cum nullum vel a Rege Friderico vel a Mansfeldio Comite, sperare possent auxilium, fame insuper, morbis, caeli inclementia, pecuniae desectu, ferroque hostili et aliis difficultatibus vrgerentur, diutinae obsidionis impatientes, animos haud diu obfirmabant. Tandem inter Tillium, Bauarici exercitus Generalem, et Horatium Veerium, qui Anglico et Palatino exercitui praeerat, XXIII Octobris die, conuentum est, vt Angli et Palatini vitam, ac res saluas pacti, Manhemium Bauariae Duci traderent: delata in castellum bona ciulum cuilibet retinendi et auferendi potestas daretur: Theologis et ministris Euangelicis nulla vis inferretur. In has et alias conditiones cum transactum esset, XXIIII Octobris die, excessere ad vnum omnes Angli et Palatini, Francofurtum vsque ab hostium comitatu deducti: duo insuper tormenta Horatio Veerio redonata. Sic Manhemium in manus hostium deuenit.

Constitutis ad Manhemium rebus omnibus, Tillius copias suas ad Francothalium produxit, positisque eminus castris oppido indies magis magisque appropinquauit: sed ob aeris inclementiam, et ciuium virtutem, re infecta discedere coactus, pagos oppido vicinos incendio deleuit, remotos vero longius praesidio, pro eneruandis et debilitandis Francothalensibus, firmauit: reliquum exercitum, ob annonae in Palatinatu penuriam, passim per Hanouiensem et Isenburgensem Comitatus, gementibus et trementibus incolis, ad hiberna traduxit. Sic ciuitatibus et locis omnibus in Electorali Palatinatu ab hostibus captis et expugnatis, vnicum restabat Francothalium oppidum, cuius ciues et praesidiarii, fide et constantia in Regem Fridericum, et religionis orthodoxae professione immobiles, non semel hostes fortier repellebant, et eruptionibus suis ac depraedationibus


page 361, image: cs361

vicina loca omnia infesta reddebant. Cum vero expugnatu difficile admodum videretur, alia ratione cum eo agi coeptum. Interuentu enim, et consensu Serenissimi Regis Angliae, Isabellae Infanti Hispaniarum, certis conditionibus, parum tamen fidis, anno CIC ICC XXIII, XIIII Kal. April. in sequestrationem traditum est. Anglis igitur et Palatinis dimissis, Verdugo, militiae Hispanicae in inferiori Palatinatu praefectus, oppido statim praesidium Hispanicum imposuit, quo iugo oppidani in hunc vsque diem misere grauantur: nonnihil tamen sub reditum Domini sui Friderici Regis spe liberationis propediem futurae subleuati.

Occupata ab hostibus tota prouincia superiore et inferiore Electoralis Palatinatus: Caefar Ferdinandus, non contentus hac victoria, anno CIC ICC XXIII, die XXV Februarii Regem insuper Bohemiae Fridericum, Ratisbonae in Comitiis, Septemuirali dignitate priuauit: et Maximilianum Bauariae Ducem, Sacri Romani Imperii Archidapiferum, in eius locum, publice renuntiauit, eique dignitates et praeeminentias Electorales, ius nempe, sessionem, votum, et electionem attribuit. Rex vero Fridericus acceptam a Caesare, et Bauaro, consanguineo suo, iniuriam aegre ferebat; tempusque opportunmn, quo se vlcisceretur, obseruabat.

Non semel tamen ad honesta compositionis media promptem se ac paratum offerebat, quoad per conscientiam, saluis fundamentalibus Imperii legibus, et praeiudicio Electorum Principumque familiis nullo apud posteritatem comparato, fieri id potuisset: nihilque aliud exoptabat, quam vt discoidiarum obliuione a Caesare sancita, generalis assecuratio in religionis et politica libertate vbique constitueretur, aurea pax in Imp. Rom. refloresceret, necessarius membrorum cum capite suo consensus instauraretur, constituta a maioribus regiminis in Imperio harmonia vigorem suum retineret, termini eius non turbarentur,


page 362, image: cs362

nec dominatus aliquis Hispanus, cum perpetuo seruitutis iugo Germanicae nationis ceruicibus imponeretur. Sed spes frustra fuit. Caesar enim ex successu continuae felicitatis obliuiscitur se hominem, nesciens, nunquam in solido stare posse superbam felicitatem, et ingentium Imperiorum magna fastigia obliuione fragilitatis humanae haud raro collapsa fuisse.

Scopum vero vnicum excitati in Germania infelicis ciuilis belli, et promulgatae inimicae proscriptionis in Serenissimum Regem Bohemiae, Fridericum V Electorem Palatinum, hunc fuisse: cum vt Romanensis Pontificia religio vbique locorum introducatur in Imperio, tum vt exstirpentur cuncti in vniuersum Euangelici, experientia, haud fallax rerum magistra, euidentissime docet. Haeretici enim illis omnes, quicunque sedem Romanam, et primatum Papae non agnoscunt, siue illi Lutheri, siue Caluini odiosis nominibus traducantur ab aduersariis. Scopus ille, etsi multis aliis documentis probari potest, tamen nunc luce meridiana clarius omnium oculis patet ex Actis publicis, et inprimis aliquot epistolis, quae in manus hominum peruenerunt, et quarum autographa, qua summis, qua inferioris ordinis hominibus visa recognitaque, publice typis diuulgata sunt. Ad scopum illum nullam magis expeditam viam esse iudicarunt, tam in aula Romana, quam Caesarea, quam si Electoratus Palatinus transferatur in Bauarum. Hoc Caesaris ad Balthasarem Zunigam epistola luculenter ostendit, cum asserit, tramlationem illam toti inprimis Imperio fore vtilem, atque idcirco maxime necessariam, minimeque differendam. Toti Imperio: quia auulso Electoratu Palatino a communi Euangelicorum corpore, vt praecipuo illius membro, et translato in Ducem Bauariae, Catholicae religionis acerrimum defensorem (quae laus illi in dicta epistola tribuitur) is starim, vt in vniuerso Ducatu suo olim, et nuper Donavverdae, quae Imperialis ciuitas est, fecit Papatum introduceret. Atque


page 363, image: cs363

adeo illius zeli singulare documentum dedit: et praenobilis Palatinatus, in hac Germaniae intemperie, per aliquot iam annos expertus testatur. Quam primum enim Bauarus in Palatinatum pedem intulit, orthodoxae fidei professores illic partim occisi, partim indigno exsilio mulctati sunt: Missae idololatria in multis locis conspiciebatur, in medium prodibant Papae Romani emissarii, Iesuitis primaria templa Ambergae et Heidelbergae concessa: qui piis sub persecutione gementibus in Palatinatu audacter insultabant, pedicasque ac retia sua ad animas simplicium irretiendas passim, quibus potuerunt modis exposuerunt, et ad defectionem sollicitarunt. Sic cum in superiori Palatinatu, Bohemiae vicino, tum in inferiori ad Rhenum Papatu radices agente, facilime ille etiamin alias adiacentes Euangelicorum Statuum regiones diffundi posse putabatur. Immo si Euangelici hoc tam triste exemplum in Electore Palatino, qui primus inter ipsos, et hactenus in Comitiis, aliisque conuentibus publicis, Directoris partibus communi omnium consensu functus est, admissuri fuissent, tum nullum amplius impedimentum superesse, quin sub quocunque obtentu (qui potentioribus nunquam deesse potest) mox hic, mox alter ex Euangelicis Statibus proscribi, atque eius ditiones in Romano-Catholicos transferri: atque hoc pacto paucorum annorum spatio totum Imperium Romanum sub Papae obedientiam et iugum reduci posset. Et hoc sine sensuque asserebatur, negotium illud translationis, quod vocabant et tractabant, vniuersae Germaniae ab Haereticorum machinis vindicandae profuturum esse.

Negotium hoc, de transferendo Palatinatu in Bauarum, Romanus Pontifex tractauit. Is enim monachum Cappucinum (quod Iesuitis non vbique fides) ad illud perficiendum, in Imperium et Hispanias ablegauit. Quid etiam Nuntii Papales variis in locis a Papa in mandatis habuerint, id clarissime liquet cum ex Cardinalis Ludouisii, qui Romae secundus a Papa, tum ex


page 364, image: cs364

Caroli Caraffae, Nuntii Papalis, litteris. Nempe haec funesta toti Germaniae tragoedia diu Romae acta fuit, et non est necesse priuatorum hominum familiares epistolas accersere in testimonium, quales Secreta Anhaltina Cancellaria (vt vocant) idque carptim et mala fide exhibet. Authentica et publica nunc acta loquuntur, cur hactenus Serenissimus Rex Bohemiae Fridericus Elector Palatinus, instinctu Pontificiorum, ab Euangelicis quibusdam ad submissionem Caesari praestandam impulsus sit. Nempe, vt etiamsi hoc fecerit, tamen ne liberi quidem ipsius aliquid ex patrimonio auito recipiant, quamuis Pontificiam religionem amplexi fuerint, vt diserte scribit Cardinalis Ludouisius: cui Maximilianus Bauariae Dux toto orbe litterato celebratam Bibliochecam Palatinam dono dedit, quam Leo Allatius, natione Graecus, Superintendens Bibliothecae Vaticanae, Romam deportauit: quo dono Bauarus Cardinalium, et Papae gratiam captauit, vt tanto pronius votum Electorale a Palatino in Bauariae Ducem transferendum censerent, atque ab Imperatore tanto impensius efflagitarent: non sine summo Imperii dedecore, ac praeiudicio. Ante paucos etiam annos Christophorus Gevvoldus, Bauaricus Consiliarius, de Palatinatus Electoratu scripto publice Ingolstadii edito, et sub exortos hos motus cum recognitione et augmento recuso, litem mouit.

Ex multis insuper, iisque certis circumstantiis firmissime videtur colligi posse, factam Bauariae Duci de Palatinatu promissionem, antequam Fridericus Elector Bohemiam ingressus, et Pragae coronatus fuit. Sic ex temporis ratione principalis scopus religionis fit clarior, et illustrior. Nam quae postea acciderunt in Bohemia, et quae hodieque cum clade et interitu tot millium hominum prorsus innocentium, tantopere exaggerantur ab illis, qui ab oppressorum fortuna ambitioni suae patrocinium quaerunt, caussam profecto nullam dederunt ad illa consilia, quae iamdiu ante inita, et ad effectum ipsum perducta suerunt.


page 365, image: cs365

Occasio tantum diu quaesita ex Bohemiae motu accessit, et hinc etiam praetextus ad colorandam violentiam. Promissionem autem Palatinatus Bauaro iamdudum, et illo tempore factam, vti diximus, ex eo liquet, quod in epistola ad Zunigam diserte dicitur, Caesarem iam olim hoc constitutum fixumque habuisse, et promissionem lllam Bauaro a Caesare tam coram et voce, quam scripto factam: atque ex illa conuentione, et post illam conuentionem, Bauarum auxilia Caesari promisisse. Hoc idem ex ipsa adeo Roma saepius perscriptum fuit (vbi Legatos et Agentes in rebus Bauarus eam ob caussam continuo habuit) quamuis multum hortante Pontifice, non tamen nisi post hanc de adipiscendo Palatinatu stipulationem solenniter Monachii factam, illum Imperatori suppetias spondere voluisse. Et sane verosimile hoc est vel maxime, quod in simili Domus Austriacae, vel etiam maiori periculo, ante hoc tempus Bauarus, neque Rudolfo II, neque Matthiae Impp. immo ne ipsi quidem ante foedus initum Ferdinando suppetias tulit. Viua autem voce Imperator Bauaro promittere Electoratum Palatinum non potuit, nisi quando ipsi praesens fuit, quod factum sub autumnum anni CIC ICC XIX, cum Francofurto post electionem in Romanum Regem Augustam venit, et inde cum Bauaro Monachium vsque profectus fuit, vbi aliquot dies cum ipso transegit.

Foedus igitur tum initum, cum vterque Monachii fuerunt, quo tempore Comes Palatinus Elector nondum Rex Bohemiae inauguratus fuit: hoc insuper aperte confirmante Consiliario Bauarico, qui sub nomine Berchtoldi a Rauchenstein, Constantinum Peregrinum castigatum, seu Reiectionem itineris quadrimestris Bucquoii edidit, in qua de adorea Bauaro an Bucquoio, ob victoriam Pragensem, debita, disceptatur.

Res vero ipsa docuit, et ex epistolis Imperatoris ad Moguntinum, et Saxoniae Electores, ad Albertum Archiducem, et Maximilianum Bauarum, Comitem item Zollerensem, et aliis


page 366, image: cs366

constat, statim ab illo Principum congressu Monacensi de proscriptione Palatini cogitatum actumque, et Mulhusianum conuentum frustra postea in eam rem allegatum fuisse, expresse reclamante Electore Saxoniae in litteris ad Illustrissimum Principem Ioannem Palatinum Bipontinum datis. Qui legati Hispanici, Comitis Ognatensis, epistolam, Vienna tum etiam ad Albertum Archiducem scriptam, peilegit, ex ca cognoscet, conuenire solitos in eius domo intimos Caesareos Consiliarios, et in ea, ipso praesidente, Palatini proscriptionem conclusisse.

Haec cum ita acta fuerint, omnibus tamen modis Bauarus hoc egit, vt quod maxime cuperet, aliis haud innotesceret. Quamuis in litteris ad Caesarem datis promissi fidem ob tot bene merita sua exposcat, et ipsi Hispani praetensiones ipsius nimis exorbitantes iudicarint. Vt autem indignitas rei, dum sub specie boni publici priuata duntaxat commoda quaesita fuerunt, euersione iniusta innocentis, et bene de ipso mereri studentis Agnati, eo magis occultaretur, variae proscriptionis caussae in Regem Fridericum, Electorem Palatinum, quaesitae. Vna autem et vera, prima et potissima caussa fuit, quae supra monstrata est: Religionis nempe Pontificiae exaltatio, et Euangelicorum exstirpatio. Sunt enimhaec connexa, et vnum ex altero necessario sequitur.

Sed hanc caussam in omni actione, cum Saxoniae inprimis Electore, aliisque Principibus Euangelicis, ex Pauli Windeccii et Iesuitarum doctrina, dissimulare necesse fuit, vt illi Palatini partibus deserris, Pontificiis se iungerent. Nam ipse profecto Saxoniae Elector non ita facile se moueri passus est, aut si eius consilia locum inuenissent, iniusta illa, et tot nullitatibus obnoxia proscriptio praecipitata fuisset. Ex Caesaris enim ad Albertum Archiducem, et Bauarum scriptis litteris Viennae I Iulii, anno CIC ICC XX videre est, Saxoniae Electorem omnino suasisse, vt antequam proscriptionis fulmine emisso bellum contra Palatinum susciperetur, solemnis conuentus Electorum celebraretur.


page 367, image: cs367

Ex Comitis etiam de Ognata ad Archiducem epistola apparet, Saxoniae Electorem tum protestatum, vt ad illum conuentum vocaretur etiam Elector Brandenburgicus, sine cuius praesentia nullum conclusum Electorale fieri, praesertim in Collegam Electorem, rite posset. Sed omnia illa monita insuper habita, postquam victoria Pragensis vindictae frena laxauit, et nullo seruato iuris ordine, contra expressissimam sanctionem Capitulationis, sub praetextu plenitudinis potestatis, proscriptionis formula multoties aucta, praesertim ex Actis Pragae repertis, promulgata fuit. Id enim ex comparatione primae conceptionis cum postrema statim licet animaduertere.

Praeter communem illum scopum, hic etiam peculiaris accedit, qui in postscripto ad Zunigam luculenter expressus, quod scilicet translato Palatinatu in Bauarum, et ita primario voto Euangelici Electoris ad Pontificium Principem reducto, non tantum apex Imperialis dignitatis semper penes Romano-Catholicos permansurus, sed etiam hoc pacto omni ratione penes vnicam Domum Austriacam corona Romani Imperii aeternatura fit.

Arcanum non exiguum, praeter infinita alia, hoc quoque accurate considerandum, quod Electoris Paladni interitus eam quoque ob caussam accelerandus, quod ea radice, vt epistola ad Zunigam loquitur, non succisa, rebelles Belgae nunquam ad obsequium Regis Hispaniarum perduci possint. Perdito vero Palatino, et eius prouincias ad Rhenum Hispanis possidentibus, Caesarem Germaniae, Regem vero Hispaniae totius Belgii fore Dominum, vt plenissime affirmabat, et promiserat Hyacintho monacho Episcopus Caraffa. Motuum autem Belgicorum originem ex Palatinatu alimenta sua traxisse, vt suauiter fingunt Pontificii, ad iniuriam Serenissimae Domus Palatinae excogitatum est. Tyrannis Albani, Dionysiana longe crudelior, et atrocissima Procerum Belgarum supplicia, contra datam fidem perpetrata,


page 368, image: cs368

tam diuturni belli caussa caputque. Ad illud exemplum facta executio Pragensis, funesto et infelici exitu. Quantum vero ad caussam Belgicam attinet, de illa sane longe aliter semper iudicarunt defuncti Caesares, Maximilianus II et Rudolfus II, cunctique adeo totius Imperii Electores, Principes et Status, quam nunc fieri videmus. Maximilianus II Imperator, fratrem suum Archiducem Carolum, pro pace Belgii populis iniuste afflictis impetranda, in Hispanias ablegauit. Matthias Archidux, Ferdinandi II Imperatoris antecessor, Caput et Gubernator Belgicorum Ordinum fuit, et caussam ipsorum non tantum coram toto Imperio, maxime in Comitiis Wormatiensibus, per nobilissimum et prudentissimum virum, Philippum Marnixium S. Aldegondium, die VII Maii, anno CIC IC LXXVIII, sed etiam armis contra Hispanos acerrime defendit. Nunquam Imperium Romanum pro rebellibus Belgas habuit, nunquam in partes ire voluit. Ipsi Imperatores, et Status Imperii, aliquoties solemnes legationes ad vtramque belligerantium partem, pro pace inter illos concilianda decreuerunt, parum me hercule pro maiestate Imperii, si Belgae rebelles essent. Res autem ipsa longe aliter ex Actis publicis Imperii constat.

Sed pacis etiam publicae desiderium vbique fere inculcabatur, vt tegeretur belli religionis caussa suscepti inuidia. Quin etiam Reges et Principes quidam sub spe pacis circumducti, et metu alicuius exiciosae conuersionis in orbe Christiano, maxime cum ilio ipso tempore Sultanus Turcicus cum potentissino exercitu in Poloniam moueret, apud Caesarem tot legationibus ac licteris serio intercesserunt. Facta fuerat certa induciarum spes invtroque Palatinatu, et promissa in supetiori executionis suspensio, bellumque renouatum non iri, nisi tribus illud mensibus ante Regi Magnae Britanniae denuntiaretur. Asseruerunt etiam Consiliarii Caesaris Domino Baroni Digbyo saepius, Bauarum a Caesare nullam accepisse vlteriorem commissionem pro


page 369, image: cs369

banni executione, nec etiam accepturum esse. Sed nullo vnquam tempore de continuatione belli diligentiora consilia habita, aut praeparationes accuratiores ad illud factae. Simul Regi Hispaniarum per Zunigam denuntiandum fuit, Caesarem simel constituisse, translato in Bauarum Palatinatu, vt iis, qui eius restitutionem a se importune efflagitarent, spem omnem prorsus adimeret.

Et quamuis in speciem aliud ad Infamem scriptum, atque legato Britannico communicatum, simul tamen eodemque tempore contrarium omnino illi mandatum, de non consentiendo in inducias, sed bello potius persequendo, quod etiam Consaluo Cordubensi iniunctum, transmissum fuit: quod fatetur Infans, in responso Domino Digbyo Bruxellis tradito.

Leges fundamentales Imperii, Aurca Bulla, et Caesarea Capitulatio, sanciunt, vt praeeipua Imperii membra, et bases eius atque columnae, Electrores, maxime saeculares, inconcussae maneant. Caesar ante electionem suam iurat, se Electores in suo statu, dignitate ac praeeminentia, omnibus modis conseruaturum esse, in re ardua sine Electorum consilio et scitu nihil se agere velle. Nulli ex Statibus, etiam infimo, nedum Electori primario, violentiam vllam inferre; aut aliis, vt hoc faciant, permittere, sub quocunque colore aut praetextu: sed si vel ipse, vel alii rem aduersus aliquem habuerint, hostilitate omni remota, ordmario iudicio experiundum est. Et ipse Caesar, vbi in caussis priuatis forum sortiatur, cum in Aurea Bulla, tum in antiquis Germanorum legibus expressum est. Ne Comitatus quidem, aut alia feuda ad Imperium deuoluta aliis largiri potest. Sed hic in primario et vetustissimo Electoratu Palatino, Bauaro donando, insignis exercebatur liberalitas.

Hinc tota Respublica Germanica conquassata, et compagibus suis dissoluta, ad tristem ruinam compulsa, breui collapsura


page 370, image: cs370

videbatur. Prima tempestate omnia bella in exitium Bohemiae, et Electoralis Palatinatus gerebantur: vti quisque fortior fuisset, Bohemiam et Palatinatum velut praedam occupabat. Moguntinus Archiepiscopus Ioannes Suicardus a Cronenberg, senex miles, Marchionem Spinolam in Palatinatum, ipse plenus spei, et suauis alienae calamitatis spectator, sua manu induxit, re et consilio iuuit, militem ad defensionem Palatinatus iturum transitu prohibere conatus est. Vandementium ad nouam diuersionem faciendam persuadendum esse censuit. Rex Hispaniarum, terror olim orbis, Caesaris consanguineus, bellipotens, auro et argento Indico, Philippi Macedonis exemplo, multa castella et oppida in Palatinatu, in quae asinus auro et argento illo onustus ascenderat, facile expugnauit: alia sub obtentu induciarum inuasit.

Maximilianus Bauariae Dux, Catholici exercitus Generalis, vt ipse se appellauit in transactione Vlmensi, in qua Vlmae Sueuorum cum Vnitis Principibus sanctissimis verbis inita, Palatinatum vniuersum nominatim, et disertis verbis comprehendit, sine vlla exceptione, exclusa omni fraude firmissime promittens: imllam vim a se, aut sociis S. Ligae illi metuendam aut exspectandam esse, vt ostendit transactionis illius formula. Nihilominus cum S. Ligae exercitu, quasi contra Turcas ille paratus fuisset, semper occasioni intentus, non tantum Austriam superiorem inuasit, et domuit: inferiorem petiit, Bohemiam intrauit et subiecit, Pragam Regni caput occupauit, Agnatum suum Fridericum, nullo seruato cognationis iure, pellere regno Bohemiae statuit: sed etiam insuper habita Vlmensi transactione, non contentus Bauariae terminis, spe improba Palatinatui Electorali inhiauit: quem vtrumque inuolauit, et rem in eum statum deduxit, vt hoc incendium totam iam Germaniam comprehenderit. Hinc Leopoldus Austriacus, Argentinensis Antistes: inde Episcopus Spirensis, Philippus Christophorus


page 371, image: cs371

a Soetern, Palatinatum Electoralem depopulabantur: cum interea nemo fere dcfensor Palatinatus, inter tot hostes inueniebatur. Ita Palatinatus per tot discursus excursusque hinc inde hostiles, rapinis et incendiis paullatim dilaniatus atque exinanitus est, vt ex prouincia florentissima infelicissima videretur. Totus igitur habitus Palatinatus mutatus erat. Bibliotheca Principis nusquam, amici nusquam; vbique violentia, nulla fides; adde, quod nec diuturna sedes inter tot aduentitias leges, praesertim illas, quas qui non seruat, melior est, quam qui feruat, et in quibus consciemia ius habet vetandi. Nam religionem Euangelicam qui non missam faceret, nemo tolerabatur. Fit igitur ex Palatinatu passim omnium piorum fuga, replentur Ciuitates, Principatus, et Comitatus in Imperio exsulibus Palatinis: plurimi se in Heluetiam, Belgium, Galliam et Angliam contulere; vbi non solum tutum exsilium agerent, verum etiam spem recuperandae patriae reciperent. Malis quotidie crebrescenribus, versa erat in luctum ecclesiae Palatinae cithara, et populus sub multiplici gemebat iactura. Plurimorum ea fuit infirmitas, vt ardua exsilii dum metuerent, degeneres Christi milites, in castra Papae transfugae facti sunt. Alii Ecebolii malitia quadam (vti semper in tritico filix, inter apes fuci) voluntario lapsu se ipsos prosternebant. Ita inanes paleae hac belli Palatini tempestate iactabantur: inualidae arbores turbinis Papalis incursione euertebantur: piorum fides, sicut aurum per ignem, explorabatur. Triticum non rapuit, nec arborem solida radice fundatam procella persequutionis subuertit.

Proscriptio Regis Friderici, post cladem demum Pragensem promulgata, quamuis longo ante tempore praeparata fuerit. Ante litem adhuc de Regno Bohemiae exortam, Monachii Bauaro a Caesare Palatinatus vltro oblatus, et certis conditionibus inuestitura illius concessa fuit. In effectu igitur Rex Fridoricus, Elector Palatinus, ditionibus suis in Bauarum collatis


page 372, image: cs372

spoliatus ante, quam proscriptus. Poena in illum statuta, vbi nullum delictum. De patrimonio, dignitate ac statu eius, inter alios conuentum, antequam vocatus est ad iudicium Immo nunquam vocatus, nunquam auditus est. Caussae enim cognitioni nullus locus, vbi absolute pro arbitrio, et priuatae vindictae cupiditate res gerebatur. Quod si vero aduersi aliquid Regi Friderico accidit, qui per decennium cum pio Dauide, Saulitarum persecutioni ac tyrannidi cedens, a suis abesse coactus est: haud propterea tamen illi facinus Belialis impingi debet, vel potest, quo sortem hanc aduersam sibi attraxerit. Neque enim insolens, vel obsoletum est, si pater familias in suos potius, quam alienos animaduertit. Anceps belli alea (inquit Thuanus lib. LIX Historiarum [Note: T. III p. 36.] ) et incertus victoriae exitus, qui plerumque non ad iustiorem caussam inclinat: quin immo vsu venire cernimus, vt per similes casus Deus, quem iusta in nos concitatum ira eitra praefractam impudentiam diffiteri non possumus, suos puniat. Nusquam minus, quam in bello euentus respondent. Non igitur iudicandum ex euentu. Nam saepe optime cogitaca pessime cadunt. Paulus Foxius, Henrici III Regis Galliarum intimus Consiliarius, apud Thuanum, lib. XLIX Historiarum, ita praeclare sentit: vt res humanae, ac praecipue eae, quae ad rem militarem spectant, fere a fortuna dependent: sic saepe euenit, vt quae mature deliberata sunt, haud feliciter cadant: contra, vt temeraria consilia prosperos successus nanciscantur: quo fit, vt vulgus, quod res successu potius, quam ratione metitur, ex finistro euentu prudentissimum consilium damner, idem temere susceptum propter felicem exitum laudet. Poterat sane Caesar secunda sua fortuna in conditione honestae pacis vti, nisi sbe alia euectus, in casum irreuocabilem se dedisset. Modum enim imponere secundis rebus, nec nimis credere ferenitati praesentis fortunae, prudentis hominis, et merito felicis est: neque


page 373, image: cs373

finitur bellum magnificentius, quam a memorabili pugna: nec spes firmior pacis perpetuae datur, quam quae perculsos aduerso proelio aduersarios moliiores facit ad paciscendum. Non libet hic multis attexere, tempore belli Smalcaldici, ipsum Carolum V Imperatorem, saepe deplorasse rigorem suum, quo, Albani potissimum impulsu, in Ioannem Fridericum Saxoniae Electorem, et Philippum Hassiae Landgrauium vsus est. Certe ab eo tempore de fastigio felicicatis suae, quae antea indiuidua ipsi comes, deiectus est, vno velut impetu, vt constat ex historia illius saeculi. Exemplum hodie insigne etiam cernimus mutationis rerum humanarum. Ideo in secundis rebus, (ait Paulus Aemilius apud Littium [Note: Lib. XLV c. VIII.] ) nihil in quenquam superbe ac violenter consulere decet, nec praesenti credere fortunae, cum, quid vesper ferat, incertumsit. Is demum vir erit, cuius animum nec prospera ftatu suo efferet: nec aduersa infringet. Fortuna aduersa minus acribus stimulis animum explorat, quam res secundae: quia miseriae tolerantur, felicitate corrumpimur: infit Tacitus [Note: Histor. l. I c. XV §. 5.].

His malorum experimentis Serenissimus Rex Bohemiae Fridericus ita confirmatus fuit, vt nihil eum facile dimoueri potuerit de Christianae patientiae gradu. Funestissimum autem et Iuctuosissimum illum casum acerbissime tulit, quo anno Domini M DC XXIX, VII Ianuar. in traiectu fluminis Teiae prope Amstelrodamum apud Batauos, naui, qua vehebatur, per impetuosam et inopinam alterius nauis, plenis velis occurrentis, allisionem, rupta, tristi fato aquis haustus et suffocatus est, Maiestatis suae filius primogenitus, Fridericus Henricus, Princeps ingenuarum virtutum, animi, et ingenii dotibus, ante annos maturis, admirandus, fortuna et spei, in quam natus erat, et alebatur, plus quam capax, gaudio, honori, et solatio parentibus, cognatis, amicis, natus Heidelbergae, Kal. Ianuarii


page 374, image: cs374

anno M DC XIIII, rebus in Germania tunc summe florentibus: in Regem Bohemiae, et successor patri, vnanimi Procerum consensu, Pragae in Comitiis anno M DC XX, XIX April. adhuc infans designatus et resignatus. Renouat hic casus tristem memoriam Hermanni Ludouici, filii Friderici III Pii Electoris Palatini, qui in Galliam studiorum gratia missus, in primo adolescentiae flore, annos natus XV, dum Auaricum flumen in Biturigibus traiicit, inuersa cymba cum praefecto, praeceptore, et liis comitibus, vorticibus haustus et exstinctus est. Sed in hoc naufragio omnia sunt grauiora atque atrociora: cum ipse Rex Fridericus venerit in partem periculi, et vix eluctatus, licet oculis amplius non cerneret pereuntem cum sociis filium dilectissimum, auribus tamen hauserit supremos ipsius, opem diuinam pariter et humanam poscentis, clamores ac eiulatus, qui non potuerunt non vulnerare, et vix consolabilibus doloribus configere paternum pectus. Posteaquam tristis hic rumor ad aures meas aduolaret, luctus et maeror statim epitaphium istud expressit:

QVISQVIS AD HVNC TVMVLVM PROCEDIS, MAESTE VIATOR, SISTE GRADVM, ET QVERVLA TALIA VOCE REFER.

HEV DOLOR! HENRICVS PRINCEPS IACET HIC FRIDERICVS, MAGNA PALATINI SPESQVE DECVSQVE SOLI.

MENTE SENEX, AETATE PVER, NVLLIQVE SECVNDVS, RHENANO, CZECHICO DIGNVS ET IMPERIO.

QVEM GENVIT CELSO FRIDERICVS NOMINE QVINTVS, ANGLAQVE REGALI SANGVINE ELISATA.

EHEV! SPES PATRIS HAEC VBI NVNC? VBI GAVDIA MATRIS? IN TEYA MERSIT TYRBINE QVASSA RATIS.page 375, image: cs375

VIXQVE DECEM ET QVINOS AETAS TRANSCENDERAT ANNOS, MOX LACHESIS VITAE STAMINA RVPIT ATROX.

DVLCE PALATINAE STIRPIS DECVS, VTILE TERRAE SCVTVM, OCVLVM POPVLI, PERCVLIT VNDA NOCENS.

ILLE TAMEN CAELI SEMPER FVLGEBIT IN AVLA, ANGELICOS INTER SERAPHICOSQVE CHOROS.

Ceterum cum Caesar nulla ratione foedera pacis suscipere vellet, licet Serenissimi Reges Magnae Britanniae et Daniae seminandae paci plurimum studuissent, totis viribus bellum restauratum fuit. Neque enim Rex Fridericus tantum Regno Bohemiae per vim hostilem exutus, et dignitate sua Electorali indigne mutilatus: sed et Maiestatis suae frater carissimus, Illustrissimus Princeps Ludouicus Philippus, Comes Palacinus, Dux Simmerensis, pupillus, absens spoliatus omni ditione sua, ita vt ne ad alimenta quidem teruncium per integrum decennium ex illa perceperit. Eadem sortuna inuoluti alii etiam vicini Principes, Comites, ciuirates Imperiales pleraeque omnes, viduae etiam Electorales, et aliorum Principum, nobiles denique Imperii infiniti: vt de misera plebe, quae rapinis exhausta stipem iam colligit, nihil dicamus. Serenissimus quidem Rex Daniae Christianus IIII defensionem circuli inferioris Saxoniae susceperat, sed aduerso Marte itidem [reading uncertain: page damaged] fractus, pacem cum Caesarianis fecit. Tillius non tantum Wetterauiam, Hassiam, Ducatum Brunsuicensem, crudelissimis depopulationibus, et exactionibus attenuauit: sed et Albertus Dux Fridlandiae, qui se tumido immane quantum titulo Balthici maris Generalem appellare solebat, exquisitissima omnia tyrannicae crudelitatis genera in subditos Saxoniae inferioris exercuit: Duces Megalopurgenses Ducatibus suis iniuste priuauit, in Pomeranos barbarissimo furore et libidine ita


page 376, image: cs376

saeuiit, vt nugae sint decantatae illae Busiridis, Phalaridis, Turcarum, aliorumque atrocitates cum furiis istis comparatae. Stralsunda, vrbs Pomeraniae celeberrima, Fridlandiae Ducis obsidionem pertinacem magna cum felicitate et fortitudine sustinuit. Haec prima Caesaris mali labes; hoc initium impendentis ruinae fuit: praesertim cum etiam atrocia edicta Protestantibus Principibus obtrudere voluisset, de restituendis bonis Ecclesiasticis: aliasque minas aduersus Euangelicos spiraret. Nihil vero toto hoc bello Bohemo-Germanico aduersus Protestantes pro Ligistis Romano-Catholicis vtilius fuit, quam quod Vniti Euangelici in commune non consuluerunt. Raro duobus tribusque Principibus, aut Ciuitatibus, ad commune periculum concordia propulsandum, conuentus: ita dum singuli Neutrales esse volebant, vniuersi seruitutem suam quotidie emebant ac pascebant. Soli fere, Mansfeldius Comes, Christianus Dux Brunsuicensis, et Ioannes Ernestus, Dux Saxoniae Vinariensis, magni illius et constantissimi Christi confessoris, Ioannis Friderici Saxoniae Electoris pronepos, quo obseqiuo florentem Regem Fridericum coluerant, labentem non deseruerunt. Sed hi omnes immature, non sine veneni suspicione, his belli turbis erepti sunt.

Subactis demum plerisque Statibus Euangelicis in Imperio Romano, erat inter Reges exteros, Serenissimus et Potentissimus Rex Sueciae GVSTAVVS ADOLFVS, cuius pietas, opes, et virtus militaris ea tempestate summis laudibus efferebantur. Is velut vltor audendum aliquid pro Germaniae libertate, et proselure communi, etiam cum periculo suo, ratus, vt patriam multis miseris ciuibus eiectis, auxilio diuino subnixus, restitueret, et hostes a finibus Euangelicorum repelleret, collecto exercitu, anno M DC XXX faustam expeditionem in Romanum Imperium suscepit, euulgato prius lingua Latina et Germanica scripto, quo caussas exponebat, propter quas arma contra Caesarem Ferdinandum II sumsisset. Mox omnia prospere magno Regi Sueciae;


page 377, image: cs377

Germanicae libertatis vindici, et Euangelicae religionis assertori procedebant. Ducatum Megalopurgensem legitimis suis Dominis vindicauit: Pomeraniam et Marchiam Brandenburgicam hoste liberauit felicissime. Caesar assiduis aduersus Germanos bellorum certaminibus Principes et Status Euangelicos Protestantes fatigando, in exilium pellendo, offensam omnium contraxit: ignarus prorsus, fragilitatis humanae se ipsum futurum exemplum. Magdeburgo, celebri Saxoniae inferioris ciuitate, a Tillio et Pappenhemio, Caesaris et Ligistarum Ducibus, obsessa, expugnata, et incensa, incolis fere omnibus ad internecionem deletis: Ioannes Georgius, Saxoniae Elector, edoctus, quantae vires essent concordiae, legationibus et foederibus omnium Principum ac Statuum Euangelicorum auxilia, ad commune hoc patriae incendium extinguendum, Lipsiam exciuerat. Post excidium Magdeburgicum Caesar nullum amplius fortunae prosperum afflatum expertus est. Tillius, datum sibi belli titulum aduersus Saxoniae Electorem gratulatus, Electoratum ipsius hostiliter inuasit, et rapinis, incendiis, stupris, aliisque immanitatis generibus immaniter saeuiit, diuersa loca vi cepit: Lipsiae vniuersum exercitum admouit, post modicam reluctationem VI Septembris die, anni CIC ICC XXXI oppidanos ad deditionem compulit. Quae res illi caussa exitii fuit. Hac enim saeuitiae macula ceterarum victoriarum famam infuscauit. Serenissimus Elector Saxoniae, qui videbat se, suasque ditiones itidem peti, per Arnhemium, castrorum Praefectum, cum Serenissimo Rege Sueciae agi curauit, vt sibi quantocius opem ferret. Adunatis igitur Saxonicis et Suecicis exercitibus, proelium ingentibus animis, haud procul a Lipsia, septimo Septembris die, committitur. Tillius habebat milites plerosque veteranos, et multarum victoriarum gloria praefulgentes; vt non tam milites, quam Magistros militiae electos putares. Itaque nemo Caesareanorum in proelio illo Lipsiensi fugam, sed victoriam. cogitauit, nec in pedibus,


page 378, image: cs378

cuiquam spes, sed in lacertis fuit. Pulsa primum Saxonum acies, paullatim cessit. Mox succurrentibus Suecis, Saxones in proelium redeunt, et facta impressione, Caesareanos, quos fugiebant, fugere compellunt. Tanta virtus animorum fuit, vt cum paullo ante salutem desperarint, mox non desperarint victoriam: quae postremum Serenissimi et Inuictissimi Regis Sueciae fuit. Tamdiu certamen anceps fuit, quoad campo cederet Tillius. Exinde caedes Caesareanorum secuta est: in quorum castris multum auri ceterarumque opum inuentum. Suecis in pugnam euntibus magna alacritas animorum fuir. Ab equitibus pugnatum est tanta virtute, vt hinc viros inde ceruos fugaces putares. Qui huic proelio Lipsiensi interfuerunt, pro certo affirmant, pugnam ante vndecim annos prope Pragam in albo monte commissam, cum eo nequaquam conferendam. Nam hic ad minimum quindecim millia ab vtraque parte, tam in loco pugnae, quam in fuga occubuisse. Incredibile, quantum haec victoria apud omnes nationes inuictissimo Regi Sueciae gloriae dedit. In exercitu vero Caesaris, Imperio Romano, et aula Caesarea, diuersi motus animorum fuere. Alii quippe iniusta seruitute oppressi, ad spem se libertatis erigebant: alii taedio militiae Caesareanae, remissam sibi expeditionem gaudebant. Amicos quoque Caesaris, tam subita mutatione rerum, haud mediocris metus ceperat, reputantes, nunc magis prouocatum et irritatum Serenissimum et Potentissimum Regem Sueciae, nunc Germaniam nondum perdomitam, nunc Saxonem, et Brandeburgicum, Electores, ceterosque Principes, et Status Euangelicos, Lipsiae confoederatos, fidei dubiae: qui omnes si pariter a Caesare deficiant, resisti nullo modo posse. Hic rerum humanarum circulus est, qui rotatus, eosdem semper fortunatos non sinit.

Tillii introitus in Saxoniam quam terribilis, tam turpis ac foedus discessus fuit. Serenissimus Rex Sueciae, cum accessione virium Saxonicarum fortior ad alios transiret, et proxima quaeque victoria


page 379, image: cs379

instrumentum sequentis esset, fortuna Lipsiensis proelii perculsum iam Caesaris exercitum, nullo negotio passim fudit et fugauit. Inde instructo paratoque exercitu, bellum summa oeleritate transtulit in agrum Würtzburgensem; vt quem venire incolae non senserant, videre se vix crederent. Vrbs Herbipolis, primaria Franciae Orientalis ciuitas, ad Moenum nobilissimum amnem sita est in medio Germaniae, habetque arcem eximiam in summo montis cacumine, non solum adspectu iucundam, verum etiam fortissime munitam: atque inter hanc arcem ac ciuitatem labitur egregius ille fluuius Moenus, ita tamen, vt ciuitas et arx ea ponte coniungantur. Audito aduentu Regis Sueciae, Episcopus Herbipolensis, Franciscus Hatzfeldius recens electus, oues suas deseruit, et facto per Francofurtum itinere, Moguntiam, inde Coloniam Agrippinam se contulit.

Serenissimus Rex Sueciae, subacta Herbipoli, et vniuersa Francia Orientali in potestatem redacta, Hanouiam et Francofurtum ad Moenum occupauit: inde facto cum exercitu per pontem Francofurtanum itinere, et traiecto admirabili strategemate Rheno, Hispanos Oppenhemio, Electoralis Palatinatus hodie, olim Imperii oppido, expulit, Moguntiam deuicit, quae ad Rhenum, Principem Germaniae fluuiorum, in vmbilico Germaniae, aut veteri termino inferioris a superiori sita, prima est Archiepiscopalis Germaniae ecclesia, ex VVormatia translata. Rebus prospere succedentibus, totum fere inferiorem Palatinatum, exceptis primariis ciuitatibus, Heidelberga et Francothalio, legitimo suo Domino, Regi Friderico, Electori Palatino, restituit. Equidem vero Serenissimi, Potentissimique Domini, Suecorum, Gothorum, Vandalorum Regis, Gustaui Adolfi, Principis pii, iusti, clementis, ideoque victoriosi, assertoris Euangelicae religionis, vindicis libertatis patriae, bellicas glorias, quamuis aeterno carmine merito cantandas, vel illustribus panegyricis celebrandas, vel cum maximis omnium temporum Heroibus, Machabaeis, Constantinis,


page 380, image: cs380

Theodosiis, Carolis, comparandas; vel historiis ad omnem posteritatis memoriam commendandas, Tullio alicui, Liuio, Tacito, Curtio, aut Suetonio, relinquo: quantumuis et hi forte cum summa eloquentiae copia minus dicturi essent, quam ille gesserit. Deo tamen bene iuuante, iubeo Lectorem beniuolum, totius belli Bohemo-Germanici historiam, non tralatitie descriptam, a me expectare.

Dum haec ad Moguntiam, et in inferiori Palatinatu fiunt, Serenissimus Rex Fridericus, Elector Palatinus, ab Inuictissimo Rege Sueciae reuocatus, post decennalem exilii patientiam, Hagae Illustrissimis et Potentissimis Belgii Ordinibus Foederatis valedixit: factoque per Westphaliam, Hassiam, et Wetterauiam itinere, sub initium huius anni CIC ICC XXXII, die VIII mensis Februarii, Hanouiae Illustrem ac Generosissimum Comitem, Dominum Philippum Mauritium, eiusque matrem, inclitam viduam Catharinam Belgicam, Auraicae Principem, piis gratulantibus omnibus, salutauit: inde Francofurtum ad Regem Sueciae, saluus et incolumis, peruenit. Ita vt alta premere Deus; ita pressa rursum protollere consueuit.

O Deus, qui paruo nas momento reliquisti, in miserationibus magnis tuis iterum congrega pios subditos in Palatinatu. Tuere Pellam hanc Palatinam. Serua ecclesiam tuam pauperculam, quae in turbine nunc versatur. Defende ab omni iniuria tam corporali, quam spirituali, fideles seruos tuos, Serenissimos Reges, Electores, Principes, et Status Euangelicos: vt libertate Germaniae vindicata, Palatinatus etiam Electoralis in veterem gloriam reflorescat! O Deus, fac illos participes gratiae illius, quam olim seruo tuo Mosi largitus es. Viuat, viuat, viuat Rex et Elector Fridericus, cum Serenissima coniuge, Regina Elisabetha, et tot dilectissimis liberis, Celsissimoque fratre suo vnice vnico, Domino Ludouico Philippo, Duce Simmerensi, atque Illustrissima Electorissa vidua matre, Loysa Iuliana: floreat tota Domus


page 381, image: cs381

Palatina, prospere agat Palatinatus, augeatur ecclesia! Haec vota, desideria, ad felicis reditus tui in patriam initia, Rex Friderice, vniuersi pii Euangelici ferunt: vt nos Palatini, ob sinceram fidei confessionem patria inique ab hostibus pulsi, Maiestatem tuam fausta acclamatione comitantes, redire tandem queamus ad sua singuli tentoria, laeti et hilares animo de toto illo admirabili bono, quo Deus affecit te Regem Fridericum, seruum suum; et Palatinatum Electoralem, populum tuum, Amen!

Finis Historiae Palatinae.image: cs383

MANTISSA ex MARQVARDI FREGERI, Curiae Archi-Palatinae quondam Vicepraesidis et Consiliarii nobilissimi, ORIGINVM PALATINARVM Commentario.image: cs384

[Gap desc: blank space]

image: cs385

Ex P. I Orig. Palatin. Cap. I

Comitis Palatii dignitas quae antiquitus fuerit apud Romanos et Francos; item de Curopalate, et Maiore Domus.

NE vel de Palatio, vel de Comitiua dignitate rem satis notam altius repetam, hoc tantum dicam, Romanos principes varii generis administros, cum equestris ordinis et militares, tum togatos et iurisperitos a consiliis secum habuisse: omnes initio Comites dictos, et in Comitatu Principis versari. Eosque tanto plerunque numero, vt ipsa Principis aula et residentia Comitatus dici coeperit, et sacer Comitatus, qui in Codice passim occurrit, et apud Lampridium, Marcellinum, aliosque. A quo deinceps Comitatenses et Pseudocomitatenses dicti.

Et illi quidem Comites suerunt: de quorum variis generibus consulat, qui volet, Lazium lib. II de Rep. Roman, cap. XI. At Palatinorum nomen latius patebat, quo veniebant omnes non tantum comites, sed etiam inferiorum ordinum ministri, quotquot


page 386, image: cs386

non tantum Principi in consilio vel aula operam nauabant, sed etiam praefectis et comitibus ipsis apparebant et seruiebant; vsque ad illos adeo etiam, quos tineas et sorices Palatii Imperator quidam vocare solebat. Coniunctim autem Comites sacri Palatii inter ceteras aulicas dignitates habitos, argumento est titulus XXXIIII Cod. lib. I De officio Comitis sacri Palatii (quem tamen Cuiacius legit, De officio Comitis sacri patrimonii) et tit. XIII lib. XII Cod. De Comitibus et archiatris sacri Palatii. Et Palatii etiam Decurionatum legimus apud Ammianum lib. XX.

Porro Germanae gentes Latinis prouinciis potitae, Franci, Gothi, Longobardi, aemulatione Romani splendoris (flagrantes) priscam etiam regiminis formam et aulae dignitatumque pompam retinere studuerunt. Vnde factum est, vt non modo aliqua ex parte Romanae leges et instituta (tantum nimirum, quantum et illorum idioma) sed etiam officiorum et dignitatum illarum florente imperio florentium vmbrae apud illos perdurauerint. Germani ipsi adhuc hostes, nonnunquam honorarias quasdam dignitates a Romanis per amicitiam assumere non dubitabant. Ipse olim Arminius, eiusque frater Flauius, Romana stipendia meruerant. Clodoueus Francus, et Theodoricus Gothus patriciatum ab Anastasio Imp. sibi tributum non respuit, vt ipse meminit apud Cassiodorum VIII variar. Sic se magnorum beneficia semper extollunt, vt quibus imperare nequeunt, iura venerationis imponant. Ita Theodato et Vitigi Gothorum regibus, et aliis quibusdam, patriciatum Iustinianus contulerat. Et Carolus Magnus Francorum Longobardorumque rex, quasi tanto fastigio aliquid accedere posset, insuper Patricius Romanorum diu audiit. Ita ergo victores ipsi tandem prouinciis occupatis, Romanas dignitates, Praefectos, Patricios, Praesides, Consules, Cancellarios, Comites denique libenter vsurparunt: quasi aut maioribus titulis honestari, aut illam Reipublicae formam in melius producere non possent. Totumque regnum Francorum, vt olim Romanum in Prouincias,


page 387, image: cs387

Praesidatus, Praefecturas, ita ipsum deinceps in Comitatus et Episcopatus diuisum fuisse legimus. Et Comitum quidem nec non Missorum Regiorum proprium fuisse officium ius dicere, siue administrare iustitiam, vt Episcoporum res sacras fideique disciplinam curare, Ansegisus subinde inculcat.

Nominatim autem (vt ad rem veniamus) Comitiuam Palatii Gothos in Italia rerum potientes, retinuisse, testis est apud Cassiodorum l. VII variar. cap V formula Curae Palatii (quam persimilem dignitatem Comitiuae Palatu fuisse probabile faciemus) vbi eximius illi hic honos tribuitur, vt aurea virga decoratus, inter obsequia numerosa, ante pedes regios primus videatur incedere, vt vel ipso testimonio vicinitatis suae agnoscatur Rex illi palatia commisisse. Eius mentio est in l. I. C. de Comit. et tribun. schola. lib. XII; Inter quos Comit es etiam sacri stabuli, et Cura Palatu numerantur. Corippus in Iustino II,

Par extans curis, solo diademate dispar,
Ordine pro rerum vocitatus Cura Palat I.

Curopalatem corrupte aula Graeca dixit vt apud Luitprandum legimus, et Georgium Codinum in notitia officiorum Constantinop. Longobardi suum quendam non Comitem, sed Rectorem Palatii habuerunt, cuius meminit Paulus Warnefridus III hist. Longobard. cap. I; Hic cum (vt superius diximus) sub Iustino adhuc Caesare palatium regeret. Franci in sua Curia, qui hoc officium gereret, Domesticum primitus dicebant, vt didici ex Venantio Fortunato, ita scribente ad Condam Domesticum:

Instituit cupiens, vt deinde Domesticus esses.
Creuisti subito, creuit et aula simul.
Florebant pariter veneranda palatia tecum:
Plaudebat vigili dispositore domus.page 388, image: cs388

Quem magistratum altera etiam illa et aemula Byzantii aula habebat, [Gap desc: Greek words] : et omnino pleraque officiorum nomina communia Graecis et Francis, vt et comitem stabuli hi suum (cuius mentio in d. l. I) illi [Gap desc: Greek words], quem Notitia Graeca officiorum definit, [Gap desc: Greek words]. Hic ergo Domesticus idem cum Palatino: et vt hic a Palatio, ita ille a Domo regia, a qua et Maior Domus, et Comes domus regiae dictus est. Quin magna varietate, et Maior Palatii, et Comes domus Regis, et Comes Palatii Principis, et praefectus aut praepositus aut rector Palatii regii, et gubernator Palatii, et Princeps regiminis aut Palatii subinde nominatur apud Aimoinum Monachum, Eginhardum, et alios. Sed et aedilem Palatii lego apud Wandelbertum in mirac. S. Goaris cap. XXX; vbi vero surrexit, ad abbatem et clarissimum virum Gerungum, olim Palatii aedilem, nunc monachum conuersus. Huius amplissimam in aula et palatio iurisdictionem, ingentem auctoritatem, summam potestatem, et ab ipso Rege proximam fuisse, idem Aimoinus et alii Franci scriptores indicant: vt Praefecto praetorio apud veteres Romanos propemodum comparari potuerit. Certe non tantum inter officiales et palatinos ceteros cognitionem eius propriam fuisse, sed et subditorum quorumuis desideria audiuisse, caussasque quasi sacra vice examinasse illum constat. Walafridus Strabo de reb. eccles. cap. vlt. Quemadmodum sunt in palatiis Praetores vel Comites Palatii, qui saecularium caussas ventilant, ita et illi, quos summos Capellanos Franci vocant. Eginhardus de Carolo M. ita scribit: Si Comes Palatii litem aliquam esse diceret, quae sine eius iussu definiri non posset, statim litigantes introducere iussit, et veluti pro tribunali sedens lite cognita sententiam dixit. In ipsius Caroli M. capitulari ita legimus lib. III cap. LXXVII: Nequevlius Comes Palatii nostri potentiores caussas sine nostra iussione finire praesumat: sed tantum ad pauperum, et minus potentium iustitias faciendas sibi sciat esse vacandum. Quinimmo apud primos Francorum reges, cum ipsi ignauiores essent, et curam regni propemodum


page 389, image: cs389

totam negligerent; summam imperii vniuersam penes Palatii praefectos, qui Maiores domus dicebantur, fuisse; et regni administrationem, omniaque, quae vel domi vel foris agenda ac disponenda erant, Praefectum aulae procurasse, Eginhardus et Paulus Warnefridus meminerunt. Quod et Cedrenus scriptor Graecus retulit, Maiorem Domus [Gap desc: Greek words] vertens; [Gap desc: Greek words]. Addit Eginhardus: Hunc honorem non aliis a populo dari consueuisse, quam iis, qui et claeritate generis et opum amplitudine ceteris eminerent. Vt non fallatur, qui apud diuersos populos in eodem dignationis gradu, Latinos Praefectum praetorio, Graecos Curopalatem, Longobardos rectorem Palatii, Francos Maiorem domus (quem et Comitem Palatinum Hunibaldus promiscue vocat) fuisse existimet. Et omnes hi vt a Rege proximi, ita in tam facili et lubrico transitu, vt non semel instantibus regnorum fatis et vicibus a Regibus ad hos sceptra translata fuerint: vno pro multis Pipini exemplo.

Hic honoris gradus cum apud Francos esset tantus, per [Gap desc: Greek words] quandam Palatini etiam absolute dicti sunt procerum summi et a Rege proximi: vt Rolandum illum et Rinaldum Oliueriumque expeditionis sacrae in Saracenos apud Carolum comites, Palatinos non tantum scriptores vernaculi, et Ariostus poeta Italus, sed etiam Graecus homo Laonicus Chalcocandeles nominat. Sed et apud Hincmarum Rhemensem episcopum Palatinos pro proceribus dictos inuenio: Ostendens quod de ordinando Episcopo non Regis vel Palatinorum debet esse commendatio, sed cleri et plebis electio, et Metropolitani in electione diiudicatio, deinde terreni principis consensio.

Francis igitur, potissimis Romanorum successoribus, dignitatis Palatinae origo maxime debetur: post quorum imperium ceterae etiam gentes, Sueui et Saxones, id nominis retinuerunt, vt apud Luitprandum, Witichindum, Frisingensem, aliosque subinde occurrit. Guntherus Poeta in eo exprimendo diuersis modis ludit, vt lib. Vpage 390, image: cs390

Hermannusque sacrae Comes inclitus aulae.

Et postea;

Ille Palatinae custos celeberrimus aulae
Non potuit vitare Comes -

Quomodo et in epitaphio Henrici Palatini Schoenaugiae olim scriptum fuit:

Princeps magnificus, Comes aulae, gloria Rheni,
Iunior Henricus-

Et ex his apparet, verum esse, quod Cisnerus de Othone III Imp. p. 22 scripsit, Palatinos Comites non modo Comites ceteros dignitate antecelluisse, sed ab iis, quorum Palatio praefuerunt, proximum locum obtinuisse: Palatini vero Rheni inter Palatinos supremum gradum fuisse. Quae res quomodo processerit, deinceps exponemus.

CAP. II

De diuersis generibus Palatinorum: et vnde dictos putent Palatinos hodiernos. Vbi de Palatio Treuerensi, et Capellatio, aliisque locis.

MIrabiliter surgere, procedere, et variare solent dignitatum et nomina et munera. Comites principio dicebantur apud Germanos veteres et Romanos principes, qua principem suum sectarentur, et ad latus eius versarentur. Vel etiam, qui legatos Principis, Magistratus, et Iudices prouinciales sectarentur, eisque assiderent, vt Papinianus auctor est. Ex horum ordine cum plerumque sumerentur ii, qui ad prouincias regendas mittebantur, factum est, vt rectores illi deinceps Comites nominarentur: et comites, non iam Principis, a quo aberant; sed prouinciae, quam ipsi cum Comitiua dignitate gubernarent, vt Comitem Africae, Tingitaniae, Comitem littoris Saxonici per Britanniam,


page 391, image: cs391

Comitem Britanniae, Italiae, Argentoratensem, in Notitia iam tum sub Honorii et Arcadii imperio legimus. Apud Francos sane, Comites erant iudices ordinani, qui ius per pagos dicebant: qui et Graphiones (Graffen) dicti, quae vox in nostro idiomate permansit. Gregorius Turonicus in vitis Patrum de S. Nicetio: Nam vidi ego quodam tempore Basiluim presbyterum missum ab eo ad Armentarium Comitem, qui Lugdunensem vrbem his diebus potestate iudiciaria gubernabat. Idem de B. Gregorio Episcopo: In Comitatu positus regionem illam per XL annos iustitia comitante correxit. Tandem crescente ambitione, Comites etiam honorarii facti, qui neque Principi adessent, neque regionem aut comitatum haberent; sed tantum meritis suis, aut Principis gratia vmbratilem eam dignitatem titulotenus consecuti. Ita etiam cum Comites Palatini initio essent, qui (vt diximus) aulae et palatio praeessent; ex eorum ordine coeperunt in primarias prouincias rectores mitti: eadem prorsus ratione, qua Praefecti praetorio ex aula et palatio in prouincias mitti coeperunt, et Oriens etiam, Illyricum, Africa suos Praefectos praetorio accepere, vt ex Notitia et Codice l. I Tit. XXVI et seq. discimus. Ita enim et a priscis Francorum regibus Clotario, Sigeberto, aliis, aliquando Maiorem domus siue Palatii Comitem prouinciis regnisque particularibus, Austrasiae, Burgundiae, Neustriae, tanquam proregem quendam, praefectum fuisse legimus. Atque ita diuersi Comites Palatini nati, diuersarum familiarum et nominis, qui extra aulam diuersis prouinciis praeessent, et ceteros Comites, id est, iudices illa dignitatis Palatinae praerogatiua praecederent. Donec tandem eo peruentum, vt honorarios etiam quosdam Comites Palatinos Romani Principes, et horum aemulatione Pontifices sibi alligerent et crearent.

Haec origo dignitatis Palatinae superioris saeculi scriptoribus, et nostris etiam hominibus bona ex parte ignota, in miros errores illos impulit, dum Palatinorum nostrorum Rheni Principum


page 392, image: cs392

originem inuestigant. Fuerunt enim, qui putarent, et increbuit error, eos a palatio Treuerensi (in qua vrbe, dum florebat, et Romani et Franciprincipes non raro aulam habebant) descendere. Kyriander in Treueri f. 103: Palatitim ciuitatis Treuirorum (vnde quoque Comitum Palatinorum Rheni nomen et originem scriptores aliqui deducunt, vt hoc obiter in medie saltem relinquam) anno Chisti M VIII Adelbero Episcopus LXXIIII violenter occupauit. Sed vetustior est error: nam et Iordanus Paderbornensis ita scribit: Hi Archiepiscopi debent Imperatorem eligere, adiuncto sibi Comite Palatino, sic dicto a Palatio, quod est in ciuitate Treuerensi: quod olim fuit domus regni, a quo dicebantur Maiores Domus: qui modo dicuntur Comites Palatini. Idem tamen alibi Pipinum Maiorem domus principale domicilium in Colonia Agrippina loco, vbi nunc est monasterium S. Mariae in Capitolio, habuisse memorat. Petrus de Andlo (auctor non contemnendus) et ipse scribit lib. I de Imp. Rom. ad Frid. III C. XIII et XVI; Pipini Maioris domus regiae palatium fuisse in Treueris, a quo Palatio (inquit) Comites processerunt Palatini, indeque nomen traxerunt. Et alibi: Sunt primo quatuor generosi Principes inclitae prosapiae ab aeuo longe producto, et apud Augustos principalissimi, super quibus Romanumfundatur Imperium. Primus princeps est Comes Palatinus Rheni de magno Palatio Treuerensi. Et sane domus illa olim Augusta, nunc Episcopalis, nomen Palatii adhuc retinet (die Pfaltz) si modo Palatium istud hodiernum idem est cum illo vetere: de quo me dubitare cogit Scheckmannus, cribens; Medoualdum Episcopum Treuerensem palatium Dagoberti Regis in vrbe, quod Horreum dicitur, rogatu Mathildis reginae, consecrata S. Mariae Deiparae virgini Ecclesia, vertisse in coenobium sanctimonialium, quibus Irminam Dagoberti filiam praefecerit matrem. Quidquid sit, ab illo magno (vt Andlouius vocat) palatio diuersum adhuc est palatium minus, quod palatiolum vocatur, de quo Kyriander p. 82, loquens de Adelberone. Episcopo: Palatiolum Iulii Caesaris, castrum iuxta


page 393, image: cs393

Treuerim tunc temporis situ et vetustate collapsum et inhabitabile multis sumptibus restruxit. Et infra in Ioanne III p. 182; Palatiolum, quod est Augustae Treuerorum suburbanum oppidum ad Mosellam, cum arce et aula Pontificali magis operibus munire instituit. De eo loco ita scribunt Ortelius et Viuianus in Itinerario: A Treueris secundo flumine Mosellae nauigantibus ad medium fere milliare, oppidulum est et arx, vulgo Pfaltz, quasi palatium dicas, in sinistra ripa: in dextra duobus circiter milliaribus pagus Reol, veteribus Rigodulum erat. Quinimmo praeter dictum illud palatium, et palatiolum, est adhuc ditio integra in dioecesi Treuerica, continens aliquot castra, oppida, villas, praefecturas, cum clientelis et vasallagiis suis, inter Confluentes et Andernacum iuxta Rhenum et ad Mosellae ripam, qua monasterium Meiefeld situm, nec non ex altera Rheni ripa quaedam complectens: quae ditio ab antiquissimis vsque temporibus Palatinorum propria fuit, Pallentiae maioris et minoris titulo, gross vnd klein Pellentz, nuncupata (a qua et ipsa Palatinos dictos nonnulli autumant) deinceps circa annum Dom. MCCCL sub Archiepiscopo Balduino Lutzelburgense, Henrici VII Imp. fratre, a Palatinis Ecclesiae Treuerensi donata, et ab eadem seudali titulo recepta, postmodumque generosis Comitibus a Virnenburg subfeudi nomine concessa. De qua et infra aliquid dicemus. Sed (vt eleganter Munsterus ait) hic potius esset Palatinatus Mosellae, quam Rheni.

Alii vero a loco quodam et castello sito in ipso Rheni alueo, e regione Cubae, quae hodie speculae vice est, et etiamnum die Pfaltz vocatur (olim tamen et suo nomine Pfaltzgraevenstein dictam reperio) Palatinos nostros dictos autumant: quos quidem olim ea parte, in castro vicino Staleke habitasse non ignoro. Meminisse loci eius videri possit Guntherus IIII Ligutini:

Hermannusque sacrae Comes inclitus aulae,
Cuius erat tumido tellus circumflua Rheno.page 394, image: cs394

Quem in locum Spiegelius scholiastes ita annotat: Non ignoro Irenicum tradere, Palatinis nomen inditum esse a Palatio, loco Rheno circumdato, quem nos Pfaltz, appellamus, eiusque proximo versu poetam meminisse. Ego gutem Cubam oppidum intelligo, quod ea tempestate sedes Comitum Palatinorum Rheni fuerit. Nam quorum hodie regia Heidelbergum est, nulla eis prorsus parebat ditio earum regionum, quas nunc possident. Haec ille.

Qui altissime ad antiquitatem ascenderunt, sedem et originem Palatinorum referunt ad veterem locum Capellatium siue Palas, Ammiano Marcellino l. XVIII nominatum in Iuliano: Cum ventum fuisset ad regionem, cui Capellatii, vel Palas nomen est, vbi terminales lapides Alemannorum et Burgundionum confinia distinguebant, castra sunt posita: ea propter vt Macrianus et Hariobaudus germani fratres et reges susciperentur impauidi. Cuius loci indicinam primo debemus vel Auentino vel Beato Rhenano, qui et hoc suum inuentum pluries inculcat: et adstipulatores deinceps inuenit Heroldum, et alios magni nominis viros, in quibus etiam Leunclauium nostrum, qui ad Ducem quondam Christophorum Friderici F. Palatinum (vt ipse eum indigetat) scribens: Sic vestra Palas, inquit, vnde gloriojum Palatina familu nomen, nota iam hac appcllatione de Romanis quoque historiis amplius duodecim saculis, nimirum ab Iuliani vsque Augusti imperio: haec igitur aliquando te principem suum florentem insigni sapientia, virtute, potestate, subiectissimo studio colet. Quod et Ortelius, summus Geographorum, qui Capellatium istud in ipso hoc puncto terrae, quod inhabitamus, collocauit, in Thesauro Geographico secutus est. Non nos, qui et situm Capellatii istius, nulli praeterea auctorum nominati, obscurum incognitumque habemus, certe huic regioni minus conuenire iudicamus (quae enim hic loci vicinitas confinitasque cum Burgundionibusfingi potest?) et vetera illa sub Romanorum imperio locorum nostratium nomina dudum exoleuisse, nec sub Francorum regno durauisse


page 395, image: cs395

scimus: nec quemquam sub illis Comitem Capellatii, aut Palantidos terrae vel pagi (quomodo eum appellaturi erant) legimus. Et vero (vt eleganter Munsterus ait lib. III Cosmograph. cap. CCCL) si a Palante regione ortus est Palatinatus Rheni, et veteris nominis fontem retinet; vnde ergo nati sunt Palatinatus a Scheirn, Wittelspach, Dachauu; item ab Andechs, Vallay, et a Tubingen: addo et Palatinatus Saxoniae, et alii? Deinde etiam (vt ideni subiicit) compertissimum est, nedum illis temporibus antiquis, sed vel ante quadringentos annos principes Palatinos neque castra neque oppida, aut praesidia vlla, in hac regione, vbi hodie habitant, tenuisse, sed intra hos annos quidquid locorum iuxta Rhenum habent, vel emisse, vel per connubia, vel armis aut aliis rationibus adquisiisse. Nam (vt Spiegelius superiori loco, et Munsterus lib. III cap. CCCLI vere notat) post Rhenum tum aerario Caesaris vectigalem, municipiaque Imperii, locaque coenobiarcharum et antistitum, praesertim Moguntinensis, Spirensis, Wormatiensis, in illis partim dominabantur Sueuiae principes (vt et in Francia Orientali, et comitatu Alsatiensi) partim Comites Liningenses, Ebersteinianique, tum alii quidam reguli sua tenebant loca, velut Imperatoris beneficiarii. Vt iam certo certius sit, neque ab illo Capellatio, neque specula Rhenensi, neque Treuerensi aut palatio, aut palatiolo, Palatinos nostros nomen suum sortitos: non denique ab alio palatio, quam cui seruiebant et ceteri Palatini, nimirum regali et imperiali.

Est ergo Palatinatus merum nomen officii et dignitatis, quod Imperatores Germani instituerunt, vt alia ei consimilia. Et vt a Burgo siue castro praesidioque factus est Burggrauius, a Marcha vel limite Marggrauius, a Landa vel prouincia Landgrauius, a Centena Centgrauius (ne et Gograuios, et Dichgrauios, aliosque id genus addam) ita et a palatio vel curia Pfaltzgrauius,


page 396, image: cs396

Pfalntzgreve, vt veteres scribebant. Tales etiam Pfaltzgrauii et Palatini diuersis in regnis diuersi fuerunt, et sunt, et deinceps demum a speciali ditione nomen et differentias suas, quibus internoscerentur, acceperunt. Ita habuit Francia Occidentalis seu Gallia suum Comte Palatin de Troyes, de Blois, de Champaigne. Et Hungariae regnum atque Poloniae habet adhuc suos: et Germaniae regnum suos Palatinos Habspurgenses, Tubingenses, Wittelspachenses (ex quibus fuit ille Otho caesor Philippi Regis, non e nostris) Schirenses: addo et Palatinos Burgundiae. Immo sola Saxonia habuit quinque Palatinatus, vel (vt illa vocabat) Palantias, de quibus ita auctor Speculi: Quinque ciuitates, quae Palantiae, dicuntur, in Saxonia. inueniuntur, in quibus Rex legitimis debeat curiis praesidere. Prima dicitur Grona: Werliz secunda, quae modo in Goslariam translata est: Walhausen tertia: Alstede quarta: quinta Merseburg nuncupatur. In ea septem feuda vexillorum sunt definita, Ducatus Saxoniae et Palantia, etc. Quinimmo plus est, quod idem auctor scribit paulo superius lib. III art. LIII; Quaelibet prouincia Teutonicae terrae suum habebat Palantzgrauionatum, Saxonia, Bauaria, Franconia et Sueuia: quae antequam a Romanis superabantur, regna fuerunt, a quibus ipsa in Ducatus nomina fuerunt permutata. Attamen Illustres in vasallos, et vexillorum feuda obtinuerunt, quae ipsis per Imperium iam sunt subtracta.

Denique cum tot genera Palatinorum fuerint, familiis et ditionibus distincta (qui tamen omnes praeter nostros exoleuerunt, aut nominibus mutatis, aut etiam familiis intermortuis) nostri Palatini inter ceteros eo emicuerunt, quod non ab vna aliqua arce aut ditione, sed amplissima voce ab ingenti illo tractu principis fluuii, Palatini Rheni, vel ad Rhenum (vt Germanice verterunt) dicebantur Pfaltzgraffen bey Rhein. Vt non tam a palatio aliquo, immo non tam a palatio vllo, quam ab ipso Rheno signanter dicti videantur: quorum nec proprium nomen aut eximia dignitas haec fuit, quod Palatini, sed quod ad Rheni


page 397, image: cs397

vtramque ripam Palatini fuerint. Cuius rei quae ratio et origo sit, iam exponemus.

CAP. III

De Rheno fluuio, limite Romano. Comes Rheni olim. Palatini Rheni vnde signanter dicti. Pagi Rhenensis Comes. Rheno illabentia flumina praecipua.

RHenus fluuius antiquissimis scriptorum incognitus, nec Hesiodo inter Oceani Thetidosque filios nominatus, etiam cum innotescere coepit, tanquam remotissimus, et solis occasui vicinus apud Graecos habitus est. Vnde eum Iberum vocat Nonnus XXIII Dionysiacon:

[Gap desc: Greek words]
[Gap desc: Greek words]
[Gap desc: Greek words] -

Eadem forma (vt obiter elegantem locum illustrem, Goropii coniectura procul explosa) qua Ouidius eundem Rhenum Hesperium vocat II Metamorphos.

Sors eadem Ismarios Hebrum cum Strymone siccat,
Hesperiosque amnes Rhenum, Rhodanumque, Padumque,
Cuique fuit rerum promissa potentia, Tybrin.

Sed deinceps Graecis Romanisque fines suos proferentibus, a bellacibus Germaniae populis iam tum Alexandro formidatis nimium notus, Germaniae proprius amnis, et cum fratre suo Danubio limes imperii ad Septentrionem, terminusque fatalis victoriarum Romanis fuit, quem excedere non magis quam Parthicum Persicumue possent.page 398, image: cs398

Claudianus de bello Getico:

Prominet Herciniae confinis Rhetia siluae:
Quae se Danubii iactat Rhenique parentem;
Vtraque Romuleo praetendens flumina regno.

Et in nummis veteribus, Germaniae exprimendae pictus Rhenus Danubiusque pater visitur, eadem forma, qua Tiberis, Nilus, Euphrates. Ad hunc ergo limitem perpetua Romanorum cum nostris bella, excursiones quotidianae, variaeque Martis [Gap desc: Greek words] vices, quarum vel Pauli IC. locus lib. XI D. de euiction. testis esse potest: L. Titius in Germania trans Rhenum emit, et partem pretii intulit. Cum in residuam quantitatem heres emtoris conueniretur, quaestionem retulit dicens, Has possessiones ex praecepto principali partim distractas, partim veteranis in praemia adsignatas. Eam ob caussam Romani perpetua ad eam ripam legionum praesidia disposita habebant, castella etiam et speculas locis opportunis impositas, et his magistratus praefectos. Lucanus lib. I

Et vos crinigeros bellis arcere Caycos
Oppositi petitis Romani, Rhenique feroces
Deseritis ripas, et apertum gentibus orbem.

Hinc Iulium Tutorem Treuirum, ripae Rheni praefectum sub Vespasiano, apud Tacitum et alios alibi legimus. Et posteriore aeuo Principum, in Gallica Rheni ripa Dux Mogontiaci residens, latissimam iurisdictionem habuit (vt ex Notitia Imperii apparet) non tantum in ipsa ciuitate Mogontiaco, sed toto illo tractu, sub quo et haec loca erant: Saletio, Tabernae, Vicus Iulius, Nemetes, Alta ripa, Vangiones, Bingium, Bodobrica, Confluentes, Antonacum. Quin et Comitem quendam Rheni (ita dictum) fuisse, colligunt aliqui ex constitutione Valentiniani ad


page 399, image: cs399

Iouinum magistrum equitum in l. IX C. Th. de re militari: Tam Duces quam etiam Comites, et quibus Rheni est mandata custodia, sinceritas tua protinus admonebit, vt neque regalibus neque legatis sua milites iumenta suppeditent, etc. Vt et Danubius suum Comitem habuisse videri possit, ex Sidonii Apollinaris panegyrico Anthemiano:

--- Comitis sed iure recepto
Danubii ripas et tractum limitis ampli
Circuit, hortatur, disponit, discutit, armat.

Vix abstineo dicere, talem aliquam dignitatem apud Francos permansisse probabile esse; quippe qui ex Sicambrorum gente primulum progressi, Rheni indigenae et accolae fuerint, eoque peruaso praesidia Romana profligarint, ripam Gallicam inuaserint, et ipsam Galliam Celticamque latissime occuparint.

Neque hoc de Rheno omisero, vt olim inter Romanos et Germanos limes fuit; ita longo post tempore Imperio ad Germanos translato, iterumque inter Caroli Magni posteros diuiso, eum ipsum amnem regnum Franciae ab Imperio, siue Franciam Occidentalem et Orientalem disterminasse. Itaque Ludouicum iuniorem Pii F. Germaniae Regem, trans Rhenensem Hincmarus Rhemensis Episcopus in Epistolis vocare semper solet. Et Frodoardus in vita Fulconis: Fulco litteras dirigit Imperatori Carolo, Regis Ludouici Trans - Rhenensis silio, pro tutela et defensione regni Francorum. Ita et Arnolfum Imp. idem Frodoardus vocat: Arnolfo Regi Trans - Rhenensi litteras mittens pro caussa Regis Caroli, quem paruulum adhuc vnxerat in Regem.

His cognitis, videre mihi videor, quibus ex partibus, velutique elementis haec dignitas Palatinorum ad Rhenum sit conflata. Nam vt Palatinos ipsos ex veteri et legitima Pipinorum prosapia, qui apud Francorum primos reges Merouingos praefecturam palatii seu praetorii Comitiuam gesserunt, perpetua


page 400, image: cs400

serie descendere constans est opinio et historicorum fide astruitur: ita eosdem iam tum ad Rheni ripas cultissimas, ab ipsis eius ostiis in infima Germania, qua se in mare Germanicum effundit, ad fontes vsque propemodum, longe lateque imperasse, argumento sunt, quae Palatinae veteris familiae ptopria et patrimonialia (vt sic dicam) haeredia ditionesque fuerunt, et adhuc bona ex parte iuris Palatini manent, partim ab ipsis adhuc possessa, et per praefectos administrata, partim aliis Principibus, Comitibus, regulisque beneficiario iure concessa, de quibus a clarissimo Hub. Thoma Leodio (qui ex illa regione oriundus me melius de his disserere potuit) dicta non repetam. Et hanc illorum ditionem, Rheni maeandris ambitam et irrigatam, forte potius respexit Ligurini auctor illo versu:

--- Hermannusque sacrae Comes inclitus aulae,
Cuius erat tumido tellus circumflua Rheno.

In Vbiis quoque et Sicambris illos fuisse, Chronica illorum docent: quin et Sigeburgum monasterium famosum ab illis fundatum. Multa quoque alia Episcopis et Abbatibus ad Rhenum ab illis tributa. Bacharacum oppidum, cum imposito castello Stalecke, iam tum anno Domini MCXC Conradi Palatini Comitis sedem fuisse, e variis monimentis didici. Et sequentibus temporibus, vt sunt familiarum sua incrementa, altius fines suos protulerunt: adeo vt circa annum Domini MCCXX (quo tempore per matrimonium Othonis Ludouici F. Bauariae Ducis, cum Agnete Henrici Palatini F. Ducatus Bauariae cum Palatinatu Rheni coaluit) Palatinos Heidelbergae ad Nicrum resedisse inueniamus.

Illud negare non possum, quod vere est ab Irenico et Munstero notatum, Palatinatus Rheni appellationem (nam de re ipsa, id est familia pariter et ditione Palatinorum, nihil concessero)


page 401, image: cs401

non ita esse veterem, nec apud vllum scriptorem de temporibus Carolorum inueniri: sed post Imperium demum ad Germanos translatum (id est, Othonum rempora, et electores institutos) Palatinos ad Rhenum, prius fere inauditos, inclaruisse; vtpote tum munere clectorio auctos. Quod cum perpendo, in eam sententiam venio, nulli quidem hactenus obseruatam, sed mihi valde arridentem; Palatinum Rheni ad differentiam quidem ceterorum, sed maxime Palatini Saxoniae dictum fuisse. Cum enim Imperium Romanum in duo regna, Lombardicum et Teutonicum esset diuisum; et hoc rursus duplici iure regeretur, Francico et Saxonico, quorum hoc tractum Saxonicum vsque ad mare Balthicum, illud tractum Rheni, Sueuiam, Franconiam orientalem, et Bauariam, omnia a veteribus Francis subacta) complectebatur: hinc factum est, vt duo etiam principales Palatini haberentur, Saxonicus et Rhenensis. Ita enim placuit hunc a tractu Rheni, tanquam antiquissima, optima et nobilissima Germaniae parte potius quam ceteris, denominare. Vnde etiam est, quod hi duo Palatini, velut proximi a Rege Teutoniae, eo absente, diuisis inter se ad modum praedictum limit bus vice sacra Imperium totum gubernant. Quod a maioribus sine dubio ita receptum, Carolus IIII Imp. confirmauit Bulla aurea c. 5. Quoties sacrum vacare continget Imperium, illustris Comes Palatinus Rheni, Sacri Imperii Archidapifer, ad manus futuri Regis Romanorum in partibus Rheni, et Sueuiae, et in iure Franconico, ratione Principatus seu Comitatus Palatini priuilegio, esse debet prouisor ipsius Imperii. Et postea mox; Et eodem iure prouisionis illustrem Ducem Saxoniae sacri Imperii Archimarschallum frui volumus, in illis locis, vbi Saxonica iura seruantur (haec enim passim Sueuiae et Rheno opponi, in illorum speculo videmus) sub omnibus modis et conditionibus, sicut superius est expressum,page 402, image: cs402

Et hinc nimirum Palatinorum Rheni origo nobis deducenda est: non a pago Rhenensi, qui blandiens error viro erudito, et cui certe primam illustrationis suae gratiam familia Palatina debet, Huberto Thomae imposuit: vt cum in antiquis memoriis legeret, Cancorem, Rhenensis pagi Comitem, coenobium Laurisham fundasse, deque suo dotasse, putaret hunc inter primos auctores Palatinorum Rheni habendum. Atqui longe diuersa sunt pagus Rheni, qui et Rinechgovve dicebatur (de quo infra suo loco dicam) et Palatinatus Rheni. Comites pagi Rhenensis, Cancor ille, eiusque successores, nonnisi Comites erant: at nostri illi supra Comitiuam simplicem, Palatina insuper dignitate, quae iura Principis continet, illustres. Et vt ab illis pagi Rhenensis Comitibus forte illi aut illorum maiores fuerint, qui Rheingraffen nominantur (hodie commixta prosapia cum Siluestribus et Hirsutis Comitibus) nostri certe Palatini celsiorem originem et ampliorem ditionem ab omni antiquitate habuerunt: qui et initio alibi quam in illo pago sederunt et regnarunt, et deinceps praeter pagum Rhenensem, in ceteros plerosque vicinos pagos, atque adeo comitatus et dynastias iurisdictionem suam amplissime extenderunt.

Nam quae ad Rheni vtramque ripam castra sunt et oppida, etsi pleraque et Romanam originem referant, et opima sint omnia: non tamen sola Palatinorum fuerunt: sed etiam illabentes Rheno minores fluuii, Mosella, Nauus, Moenus, Nicer, bona ex parte eos dominos acceperunt. Sane iuxta Mosellam amplissimum tractum, qui pagus Meinefeld olim quoque dictus, obtinuerunt, ibique coenobia fundarunt, et Pallentiae ille ipse locus nomen adhuc retinet, Pellentz. Immo in ipsa Treuerorum Augusta palatium illud vetus, Romanis Francisque principibus habitatoribus nobile, diu insederunt, cum potestate aduocati Ecclesiae Treuerensis, atque etiam praefecti vrbis,


page 403, image: cs403

vt ex Kyriandro discimus. Iam ad Nauum, die Nahe (Tacito Naua est) qui ad Bingium Rheno miscetur, totum illum tractum, qui pagus Nachgovve dictus, cum tempore acceperunt. Nonnulla quoque ad Moenum, et ad Nicrum pleraque.

CAP. XV

De Amplissimis dignitatibus familiae Palatinae: archidapiferia aulae, eiusque insigni globo crucifero, electione Regis et Imperatoris; vicariatu in tractu Rheni; et cognitione in ipsum Imperatorem.

IMperium Romanum, quod olim a Senatu populoque, saepius a militibus dabatur, postquam in stirpe Carolina aliquandiu hereditarium fuit, ea deficiente rursum ad electionem rediit. Eligebant; autem Principes, quos Germania multos variosque habebat, et in his etiam antistites; et sine discrimine, quotquot Comitiis adesse volebant. Primae tamen partes esse solebant potentiorum, et qui officia in aula gessissent. Quomodo fere et apud Graecos in imperio Orientali electionem Imperatoris modo consensu Senatus, et Patriarchae, modo voluntate Thematum siue legionum, hisque praefectorum, modo suffragiis senatorum et patriciorum, modo etiam extra ordinem factionibus theatricis, aliisque peioribus modis factam, in eorum historiis legimus. Apud nostros etiam non raro, cum diuersis principum studiis et factionibus duo eligerentur, et vtroque imperium arripiente, suosque asseclas inueniente, ciuilibus discordiis Respublica varie iactaretur; tandem optimo planeque diuino consilio, ad schismata et turbas euitandas, visum est facultatem electionis ad paucos, eosque primarios referre. Qua in parte cum ecclesiastico ordini primae deferrentur, inter quos trium antiquissimarum et nobilissimarum ecclesiarum antistires


page 404, image: cs404

non tantum honore et potentia ceteros vincebant, iuxta versiculos:

Treueris aetate, sed rerum proprietate
Gaudet Agripina, sed honore Moguntia prima:

verum etiam Imperii Cancellariatu per prouincias diuiso iam inde fungerentur (eam siquidem institutionem circa Othonis M. tempora ortam, ex ipsorum Principum diplomatis se obseruasse scribit Onuphrius) commodum et decorum visum est, hisce totidem collegas et consortes ex ordine Principum politicorum, et quidem eos, qui officia aulica primaria gererent, adiungere. In officiis primi habebantur Dapifer et Pocillator, qui Domestici et Architriclini, Mareschallus, qui Praefecti praetorio; Camerarius, qui Quaestoris antiqui speciem gerebat. Quorum primis duobus corpus atque adeo salus Principis: secundo aula et satellitium eius: tertio fiscus, thesauri et sacrae largitiones creditae essent. Haec autem officia antiquitus non erant certis familiis assignata, non certe his, quibus modo sunt propria: vt vel ex vno loco apparet. Luitprandus sub Conrado Rege ait, potentissimos principes fuisse, Arnoldum in Baioaria, Burcardum in Sueuia, Euerhardum Comitem in Francia, Gisilbertum Ducem in Lotharingia. De iisdem Wittichindus ita scribit, narrans inaugurationem Othonis primi: Diuina deinde laude dicta, sacrificioque solenniter celebrato, descendebat Rex ad palatium, Duces vero ministrabant. Lotharingus Dux Gisilbertus, ad cuius potestatem locus ille pertinebat, omnia procurabat. Eberhardus mensae praeerat. Sifridus vero Saxonum optimus et a Rege secundus, eo tempore procurabat Saxoniam. Vides hic Franciae Orientalis Comitem mensae ministerium et dapiferatum gessisse, quod genus exempla et alia plura in historiis occurrunt. Eandem dignitatem etiam Byzantini Caesares in sua aula non postremo loco


page 405, image: cs405

habuerunt, vt apud Georgium Codinum siue Curopalatem legimus. Et his: [Gap desc: Greek words] est, qui Wittichindo mensae ministrator, Dapifer nobis.

Vnde apparet, quam et vetusta et nobilis in vtroque Imperio illa functio semper fuerit, et quanta maiestas Imperatorum Germanicorum etiam hac in re eluxerit, qui non homines vulgares et plebeios suis ministeriis, non pueros delicatos suis tricliniis, sed principes viros adhibebant. Neque Principes ipsi suae dignitati indecora illa ministeria habebant, aut ideo seruorum instar a Caesaribus habebantur: vt scurriliter Ioannes Bodinus lib. I Reip. cap. IX pag. 179 nugatur: Les Princes Electeurs, inquit, portent les qualites de varlets domestiques, comme boutelliers, escuiers, eschansons, de l'Empereur.

Haec dignitas deinceps, quo tempore septem Electores, siue ab Othone III Imper. (vt communis est sententia, quam hoc loco non labefactabo) siue alio fuerunt instituti, Palatino Principi ita assignata est, vt Marschalci officium Duci Saxonico, Camerarii Marchioni Braudenburgico, Pincernae tum Duci post Regi Bohemiae: nimirum vt non amplius personis dignitates essent concessae et mutabiles, sed familias ipsas et in his primogenitos iure perpetuo sequerentur. Andreas Witichindus scribit, Othonem III anno Domini DCCCCLXXXV Quedlinburgae Comitia celebrasse, et inter ceteros inrerfuisse Henricum Ducem Boiariae Imperii dapiferum, Conradum Sueuiae Ducem Camerarium, Enzelinum Comitem Palatinum Rheni pincernam, Bernonem Ducem Saxoniae et Lunaeburgi Mareschallum. Cum ergo praedicta officia Imperii tum adhuc variarent et essent temporaria; Otho illa (vt diximus) distribuit et perpetua fecit, et vt penes eosdem et solos illos et semper esset ius et potestas eligendi Romanum Imperatorem, ita


page 406, image: cs406

vt officia illa et suffragii ius adamantino nexu iungerentur, constituit. Quo quidem anno id sancitum, certi nihil afferri potest: hoc tamen asseueratur, defuncto Othone illo III Henricum secundum (qui et Claudus dictus, et in sanctorum numerum relatus) secundum Othonicam illam sanctionem designatum. Qui etiam Comitatu Bambergensi ad se deuoluto, postquam eum in Episcopatum erexisset, eximiisque priuilegiis et reditibus ornasset et dotasset, pro summo affectu, quo locum prosequebatur, grandius ei tribuere nil potuit, quam vt quatuor principes illos Imperii officiales, eisdem officiis et ministeriis Episcopatui illi suo praeficeret et adscriberet. Qui et in hunc vsque diem ea in feudum inde rccognoscere solent. Itaque qui multo recentiorem illam institutionem faciunt, vt etiam ad Rudolsum Habspurgensem, vel Carolum adeo IIII referant, audiendi non sunt. Cum iam tum Albertus abbas Stadensis, qui sub Friderico II Imp. scripsit annales suos, electores illos eodem ordine enumeret. Sed et veteres extant versiculi, iam tum apud Marsilium Patauinum, qui sub Ludouico Bauaro scripsit, et alios antiquiores legendi:

Moguntinensis, Treuerensis, Coloniensis,
Quilibet Imperii sit cancellarius horum.
Est Palatinus dapiser, Dux portitor ensis,
Marchio praepositus camerae, pincerna Bohemus.
Hi statuunt Dominum cunctis per saecula summum.

Ab eo igitur tempore Palatinus, qui in familia sua primogenitus fuit, vel a primogenito primo loco descendit, officium hoc proprie gessit: et in titulis suis olim supremum Sacri Romani Imperii dapiferum, hodie vero Archidapiferum se inscripsit, des heiligen Römischen Reichs oberster Truchsess, vel Ertztruchsess. Quo defungendo quae eius sint partes, tam in inauguratione Imperatoris,


page 407, image: cs407

quam in Comitiis Imperii, aut curiae celebratione Imperiali, late Bulla Caroli IIII praescribit. Nec possum hoc loco inderisum praeterire errorem Italorum quorundam scriptorum, vt M. Antonii Coccii Sabellici, atque adeo Alciati, qui ordinem Imperii describentes aiunt, Palatinum Imperatori praeferre clipeum, Saxonem ensem. Quos etiam alii exotici scriptores secuti sunt: decepti (vt puto) forma insignium Palatinorum veteri, in quibus duobus clipeis, vni Palatino, alteri Bauarico, Elector Palatinus tertium addebat, rubrum totum et vacuum: donec Fridericus II Palatinus Elector illi pomum illud aureum crucigerum, de singulari et noua concessione Imper. Caroli V inseruit; vt imitatione collegarum suorum Saxonis et Brandeburgici, et ipse illud, quod Imperatori de solemnitate praefert, in insignibus suis ostenderet. Id autem est non scutum (quod nusquam legimus, nec audiuimus factitatum) sed globus ille Imperii aureus, cum cruce imposita: qualem et Graeci olim Imperatores manu ferre solebant, vt apud Codinum, et in epigrammate quodam de statua Iustiniani, et apud Byzantinos scriptores legimus, et numismatis eorum videmus: quem [Gap desc: Greek words] et illi vocabant, et qui Imperatori illud praeferret, [Gap desc: Greek words] : cuius Themistius in oratione quadam meminit. Hic globus inter insignia et ornamenta Imperii Romani, quae Regalia vocantur, [Gap desc: Greek words], quibus Imperaror inauguratus inuestiebatur, ab omni antiquitate vel primo loco habitus est. Quem ita describit Glaber Rodulfus Hist. Franc. lib. I cap. vlt. Venerabili Papae Benedicto sedis apostolicae visum est, insigne Imperiale, quod prius diuersis speciebus figuratum fuerat, fieri admodum intellectuali specie: idque praecepit fabricari quasi aureum pomum, atque circumdari per quadrum pretiosissimis quibusque gemmis, ac desuper auream crucem inseri. Erat autem instar huius mundanae molis, quae et videlicet in quadam rotunditate circumsistere perhibetur: vt siquidem illud respiceret Princeps terreni imperii,


page 408, image: cs408

foret ei documentum, non aliter debere imperare vel militare in mundo, quam vt dignus haberetur viuificae crucis tueri vexillo. In ipso etiam diuersarum gemmarum decoramine, videlicet Imperii culmen plurimarum virtutum speciebus exornari oportere. Et Godefridus Viterbiensis parte XIX, vbi de regalibus ornamentis:

Aureus ille globus, pomum vel palla vocatur,
Vnde figuratum mundum gestare putatur,
Quando coronatur, palla ferenda datur, etc.

Et addit Godefridus:

Crux superest pomo, cali super insita dono.
Suscipe corde bona Rex, quae tibi mystica promo.
Teque sedente throno, prospice quid sit homo.
Si mundana cupis pugno concludere regna,
Signisicata crucis tibi sint reuerenter habenda.
Seruulus esto Dei, qui tua sceptra regit.

Vt autem iure familiae Palatinae eius primogenitus imperii est ordinarius et hereditarius dapifer: ita vi et iure huius officii, quo Imperatori viuenti mensam ministrat, illo etiam mortuo succcessorem suffragio suo ei circumspicit et eligit. Nec iam mirari quisquam debet, quod aut Comes in Electorum numerum relatus, atque adeo ceteris collegis, illisque Principibus maiorum gentium praelatus sit, quod Onuphrius facit: aut quod minus potentibus in Imperio electura commissa suerit, omissis potentioribus, vt Bauariae, Sueuiae, Lotharingiae, Brunsuici Ducibus, vt Munsterus putat. Nam et supra demonstrauimus, quando Comitiua Palatii ceteros non Comites, sed etiam Principes honore antecelluerit: quanta etiam Palatinorum ad principes Germaniae fluuios, Rhenum, Mosellam, Nauam, Nicrum,


page 409, image: cs409

potentia fuerit; quamque praeclaris insuper clientum et vasallorum maiorum subsidiis fulta et stipata. Cui accedit, quod cum primae tribuerentur Archiepiscopis illis ad Rhenum residentibus, non abs re Palatinus, qui et vicinam interm ixtamque illis ditionem habebat, et vicariatum Imperii ad Rhenum et in confinibus partibus gerebat, illis adiunctus est, quod et ad concordiam inter illos fouendam (quam adhuc fraternitate quadam tuentur) et Imperii quietem, atque etiam vires (quibus in Rheni teloneis, aliisque opportunitatibus multum momenti positum) conseruandas id plurimum facere videretur.

Quin nec illud aliquis miretur, cur post electores Archiepiscopos, quibus religionis et ecclesiae reuerentia Prineipes libentet cesserunt, postque Regem Bohemiae (cuius dignitatem et sublimationem recentiorem esse constat) Palatinus primus ordine, et ad dextram Imperatoris collocatus, ceterisque et ipsis maiorum gentium Principibus antepositus fuerit. Qui cogitet, saltem ob generis praerogatiuam Palatinos, vtpote solos e Franco sanguine et Carolina prosapia reliquos, aliquid prae ceteris habuisse. Obseruaui ipse e veteribus diplomatis Lotharii, Conradi, Othonum, Henricorum, Fridericorumque, in enumeratione Principum, qui rei gestae interfuerint, post Episcopos, Palatinos primo loco ante alios vel Austriae vel quoscunque Duces collocari solitos. Eum ordinem, qui inter Principes habitus, in Electoribus etiam seruari consentaneum fuit. Iam et Palatina praefectura seu Comitiua praetorii, proxima a Rege ipso (vt supra explicauimus) dignitas fuit. Dapiferia quoque, qua vna cum Rege Bohemiae epulas Augustas curat, tanto et Mareschalli et Camerarii munere maior; quanto maioris apud Regem meriti et fiduciae, corpus et salutem eius,


page 410, image: cs410

quam satellitium, equitatumque aut fiscum sibi creditum habere. Vicariatus quoque ad Rhenum, nobilissimam Germaniae partem et Romanis principibus libenter habitatam, longe honestissimus: et amplior quoque latiusque patens, quam Saxonicus. Quantum denique illud, quod ipsius Imperatoris summique Principis non alius quam hic ipse Iudex esse potuit? De quibus etiam aliquid dicendum est.

CAP. XVI

Iterum de Vicariatu Imperiali in tractu Rhenesi. Cognitio super caussis Regi vel Caesari intentatis.

ET de vicariatu primo Imperii, quem hic in tractu Rhenensi, et Francia Orientali Sueuiaque vniuersa, Imperatore absenter vel sub interregno gerebat, dicam quod mihi semper visum est; illud vi et iure Palatinae praefecturae et Maioratus Domus, quae mandatam a Rege cognitionem habenat, vel eo cessante vsurpabat, descendere: eaque etiam ratione factum, quod nonisi hi duo Palatini, Rhenensis et Saxoniae (qui et ipse olim Palatini titulo gaudebat, vt ex Witichindo aliisque discimus) totius Imperii vicariam gubernationem diuisis inter se limitibus meruerint. Cum enim Imperium Romanum, quale tunc erat, in duo regna esset diuisum, Lombardicum et Teutonicum, in Italia quidem quos vicarios complures Imperator habuerit, et quomodo sub interregno vicaniatum Pontifices sibi vsurparint, non est huius loci commemorare.


page 411, image: cs411

Teutonicum autem cum duplici iure regeretur, Francico et Saxonico, quorum hoc tractum Saxonicum ad mare Balthicum et Sarmatiam, illud tractum Rheni, Franciam Orientalem, et Sueuiam (sub quo nomine etiam Bauariam Austriamque) complectebatur; factum est, vt duo illi Palatini veteri instituto et peculiari muneris sui condinone, absente vel mortuo Imperatore, vice sacra regnum totum Teutoniae (quod [Gap desc: Greek words] Imperium vocari solet) gubernarent. Quod a majoribus procul dubio ita institutum Carolus IIII Imp. Bulla aur. cap. V in Comiitis Imperii confirmauit et alii etiam Caesares tam ante quam post illum peculiaribus diplomatis, vt et alia regalia, Palatinis Principibus renouare soliti sunt. Praeterea ab hoc vicariatu natum est et inter alia eximium illud priuilegium, quod Palatini a longo tempore quaesitum et a Caesaribus confirmatum habent, vt loca et dominia Imperii a Caesaribus alienata et oppignerata ipsis eodem pretio reluere et redimere liceat.

Denique a Palatina Comitiua veteri hoc etiam singulare et eximium priuilegium descendere videtur, quod vt in aula regia et praetorio amplissima in omnes cognitione, nulloque penitus exempto praefectus Palatii iudicabat; ita ipse Rex vel Caesar, si ab aliquo conueniri se pateretur (neque enim bonus Princeps se supra leges et iustitiam omnem extulerit) coram hoc solo se sistere dignaretur. Quod et ipsum summi honoris argumentum penes Palatium Rheni (sed solum, excluso hac parte Saxonico) in Germanico Imperio remansit, confirmatum a Carolo IIII Imperat. his verbis: Et quamuis Imperator siue Rex Romanorum super caussis, pro quibus impetitus fuerit, habeat (sicut ex consuetudine introductum dicitur) coram Comite Palatino Rheni Sacri Romani Imperii Archidapifero Electore principe


page 412, image: cs412

respondere: illud tamen iudicium Comes ipse Palatinus non alibi praeterquam in Imperiali curia, vbi Imperator seu Romanorum Rex praesens extiterit, poterit exercere. Consuetudine ait ante se introductum, id est vsu andquo. Et sane vetus hoc institutum esse etiam indicat Ius Saxonicum etc.

Finis Originum Palatinarum.image: cs413

APPENDIX PRIOR, COMITES PALATINOS RHENI VETERES ab HERMANNO I ad OTHONEM vsque ILLVSTREM complectens.image: cs415

QVum auctor PAREVS de priscis illis Palatinae gentis Principibus nec plene, nec debito egerit ordine, vti, supra iam sectione II Schediasmatis, de terum Palatinarum scriptoribus, historiae huic praemissi, monitum; non plane nullum operae pretium nos facturos existimauimus, siquidem plenius aliquanto, nec [Gap desc: Greek words] recensendis iisdem vacaremus.

Quod dum facere nunc aggredimur, hos intra limites nos ipsi redigemus, vt illorum modo replicemus memoriam, qui ab Henrici I aetate ad Fridericum vsque II hanc sustinuere dignitatem; nec id aliter, nisi reeisis, quae breuis compendii (quale quidem haec Parei historia est) metas excedunt, omnibus.

Simul autem profitemur, nos cum Ludewigio, Hübnero, aliisque, Tolneri passim pressisse vestigia: non quasi cuiusquam auctoritas pro lege nobis fuerit ac regula; sed quod his quidem itineribus incedendum esse, res ipsa velit atque exigat.page 416, image: cs416

I

ENimuero ab HERMANNO facimus initium: quippe quem primarium auctorem et fundatorem, verum itidem et originarium Rhenani Palatinatus fundatorem vocant, etiam, qui Eberhardum, Conradi I fratrem, saltem Henrico I rerum in Germania potiente, Comitis ad Rhenum Palatini dignitate claruisse tradunt [Note: Tolnerus inprimis, qui ceteris praeiuit, histor. Palatin, cap. II p. 25, et cap. III p. 85, locisque aliis pluribus.].

Fuit autem, si Tolnerum [Note: Histor. Palatin. c. VIII pag. 197 seq. vbi quidem plures, vt id probet, euincatque, rationes adfert: quas vti nec per omnia probamus, ita nec in vniuersum reiicimus. Quod Kolnerus Cunonem, Boicae Ducem, Hermanni pronepotem, iam olim Schirensi familiae inseruerit, dudum obseruauit Brunnerus part. II annal. Boic. lib. V p. 229. edit. nou. et p. 233 sententiae huic probabilitatem non omnino nullam conciliauit.], aliosque [Note: Quos inter Ludewigius in Germania Princip. lib. V c. I §. V p. 8 seq. edit. nou. et qui Comitum Rheni Palatinorum res vernaculo sermone locis suis attigere, Hübnerus quaestion. ex histor. politic. tom. V lib. III p. m. 366 seq. Zechius fecial. Europ. part. I p. m. 288.] audias, HERMANNVS hicce noster gente Boius, Arnolfi Mali, potentissimi Boicae olim Ducis, filius. Pusilli cognomentum vnde tulerit, (quo appellatum scribit anonymus ille, qui monachi Brunwillerensis de Ehrenfrido, Mathilde, et Richeza narrationem interpolauit [Note: apud illustrem Leibnitium tom. I scriptor. ad histor. Brunsuic. facientium p. 313.] ) non satis explorate cognitum est. Opibus alioquin satis erat firmus (amplas enim diuersis in locis possessiones habuit) magnaeque inter regni Germanici proceres


page 417, image: cs417

auctoritatis. Othoni I tum in negotiis Imperii, tum expeditionibus bellicis auxilio aeque ac consilio fidelem nauauit operam; praesertim in proelio an. CIC LV cum effera Hungarorum gente commisso: quippe in quo vnus omnium maxime hostilem attriuit aciem. Agrum Brunwillerensem, Erpam inter ac Rhenum fluuios situm, vulgoque creditis S. Medardi reliquiis iam tum haud incelebrem, primus incolis hominibus habitabilem fecit.

Quando obierit, quoue mortis genere, non satis compertum est. Ab Ernesto certe, Othonis I priuigno, Spirae Nemetum circa an. DCCCCLIX vel LX caesum esse, vti quidam volunt [Note: Tolnerus hist. Palat. c. VIII p. 219 sq.], Andreae Presbyteri Ratisbonensis [Note: Chronic. Bauar. p. m. 20.] potissimum, ac Ioannis Trithemii [Note: Chronic Duc. Banar. p. m. 106.] narratione nititur; quam tamen dubiae fidei esse, sunt, qui non immerito censent [Note: Ioan. Henr. Boeclerus de rebus sac a C. N. LX et X p. 347 edit. an. CIC ICC LVI.]. Verisimilius est, quod alii [Note: Leibnitius prolegom. ad tom. I scriptor. ad res Brunsuicens. facientium n. XXVII.] ex verbis Ditmari Merseburgensis [Note: lib. IV p. 360 edit. Leibnit.] coniiciunt, ad Othonis III vsque tempora illum prouixisse.

Coniugem habuit HEILEWIGEM; ex qua duos reliquit filios:

I EHRENFRIDVM, vulgo EZONEM; de quo statim pluribus.

II HENRICVM, contracte HEZIL siue HEZILINVM ac EZILINVM dictum: qui instituta cum fratre hereditatis paternae diuisione semissem Comitatus Nemoris,


page 418, image: cs418

vna cum oppido Berchem, creuit: quae bona magnam partem monasterio ad Indam (vulgo S. Cornelius Münster) a Carolo M. Imperatore condito, contulit. Moriens reliquit filium [Gap desc: Greek words] ; de quo infra.

II

EHRENFRIDVS, vti quidem diserte, cum alibi saepius, tum maxime in diplomatibus Henrici III [Note: Quae legas Cod. Diplom. Palatin. n. XXX p. 27, et n. XXXI p. 28.], et epitaphio, quod infra adponemus, appellatur; contractius EZO.

Lucem adspexit circa an. D CCCC LIIII vel LV. Princeps, si quis alius, in magnam fortunae sortem natus. Quippe genere ortus nobilissimo, clarissimoque; heres praeterea multarum possessionum; tum vero tam eximia ante alios corporis specie ac pulcritudine, vt omnibus suae aetatis principibus formae dignitate praestitisse crederetur. Adhaec magnae statim a prima pueritia virtutis; quandoquidem non luxui se corrumpendum dedit, aut inertiae; sed ardore gloriae incensus, luctatione, saltu, aliisque heroicae palaestrae artibus, quae ad famam proxima tum, certissimaque via, studiose se exercuit.

Patri in Palatinatus successit officio, Princeps laudatissimus, et Othoni M. iam tum carus: gratus vero quam maxime Othoni II filio, et Othoni III nepoti. Tanti etiam a Theophania habitus, vt reipublicae gerenda: peritiorem crederet neminem.

Imperatoriam dignitatem, mortuo Othone III, prensasse, et Henrico II aliquot annos, iuxta cum pluribus aliis, omni virium contentione aduersatum fuisse, sunt, qui volunt [Note: Quos inter, praeter Tolnerum histor. Palat. c. IX p. 233, auctor chronici Coloniensis antiqui, manu in membrana scripti (e quo excerpta quaedam nobis dedit Cl. Fellerus timestri I monumentor. varior. ineditor. n. II) ad an. CIC XI (v. Fellerus l. d. p. 4) auctor isidem MSti de gestis Abbatum Browillerensium, e quo huc facientia Tolnerus l. d. adtulit.] ;


page 419, image: cs419

sunt, qui contra pro commento id omne habent [Note: In primis Papebrochius in act. Sanctor. ad d. XXI Maii p. 52.]

Sed quocunque res se habet modo; Henrico tum an. CIC XIIII Romae diadema capienti imperatorium, tum alias, res Imperii curanti, obsequioso adfuit studio. Nec minori postea contentione sui partes officii, Conrado II summam rerum administrante, expleuit: quin vel illo ipso tempore, quo coniugem Mathildem morte amisit, Aquisgrani cum proceribus regni Lotharingici de negotiis publicis prouidus deliberauit.

Inter haec quum voti religione sese teneri animo recogitaret, perquisita an. CIC XXIIII Romae Ioannis XIX P. M. sencentia, eodem adhuc anno Brunwillerae monasterium excitauit: quod et quinquennii spatio absoluit, constituto, perfectis omnibus, primo abbate Ellone.

Sedit plerunque Thonaburgi, et praeter Brunwilieram, locaque alia, insulam S. Suiberti (Augiam Caesaream) Duysburgum, Salefeldiam in Thuringia, Coburgum [Note: Vid. Monachus Brunwillerensis l. d. c. II p. 317, 319, et c. III p. 321, 322. Salefeldiam et Coburgum Othonem III, sorori Mathildi dedisse, eademque esse, quae nunc Ducibus Saxoniae, Misniae Marchionibus et Thuringiae Landgrauiis parent, non sine caussa statuit Illustris Leibnitius prolegom. ad tom. I scriptor. histor. Brunsuic. inseruientium n. XXVII (d 2) vt adeo non capiam, cur doctissimus Iunckerus isagog. in geograph. medii aeui part. II c. XI §. 13 p. 425 dubium adhuc esse putet, vtrum Salefeld et Coburg, quorum Monachus Brunrvillerensis l. d. mentionem fecit, Salefeldia Thuringiae, ac, quod Ducum Saxoniae hodie subest imperio, Coburgum sint, nec ne.], sua sub


page 420, image: cs420

potestate habuit, tenuitque. Quin et, beneficio Henrici II, loca quaedam bonaque, ex abbatiae SS. Ioan. et Maximini, quae Treuiris est, facultatibus decerpta, possidenda accepit; hac quidem lege, vice abbatis, senio tum confecti, vt aulam, quoties necesse foret, sequeretur, ac in bellum iret.

Anno CIC XXXV Salefeldensem profectus in prouinciam, interiecto aliquo temporis spatio, morbo laborare coepit: quo etiam a. d. XII Kal. Iun. LXXX prope annorum senex, obiit. Brunwilleram transuectus, et ad latus coniugis sepultus hoc meruit epitaphium:

Nomen ERENFRID I tribuat super aethera scribi,
Nomine pro cuius structa stat ista domus.
Ad quod eum factum coniunx clarissima tractum
Flexit, et haec obiit: liquit et hic subiit.
Cuius foecundi dederint cum pignora lumbi,
Subtraxit natis, quod daret hic monachis.
Quem sub bis senis Gemini misere Kalendis,
Qua fouet ille domo qui DEVS est et homo,

Maritus fuit MATHILDIS, Othonis II Imperatoris filiae, Othonis III sororis: quam, nuptiis Brunwillerae celebratis, duxit; feminae tum pietatis, tum beneficentiae laude quam maxime conspicuae: quae mater plurium ex illo liberorum facta, anno CIC XXV prid. Non. Nou. Aicheze (hodie Esch, haud procul ab oppido Berchemio) spiritum reddidit: magno omnium moerore ac luctu Brunwillerensi in monasterio sepulta: his quidem versibus tumulo inscriptis:

Otho auus, Otho pater fuerant huic, Othoque frater,
Sub queis Roma potens perdidit omne nocens.
Haec huius tecti structrix, dux femina facti,
MATHILD, nobilius suscipit inde genus.


page 421, image: cs421

Arcitenens ipsam, quarto sub lumine fixam,
Transtulit ad vitam lucis in arce sitam.
Cui quod debemus, quia non implere valemus,
Tu fer solamen, Christe redemptor. Amen.

Superest, vt indicem liberorum, quos EZO ex ea procreauit, subiungamus.

Sunt autem hi:

I LVDOLFVS, de quo §. 3.

II OTHO, de quo infra.

III HERMANNVS. Is, quum sacro initiatus ordini aliquandiu Coloniensis ecclesiae Archidiaconum, regium etiam Sacellanum egisset, Pilegrino, archimystae Coloniensi an. CIC XXXVI, Conrado II imperante, successit. Quem dignitatis gradum non sine multa pietatis, sapientiae, integritatisque laude tenuisse dicitur. Henricum III certe omni ope iuuit, et bellum aduersus Godefridum, Brabantiae Ducem, Balduinumque, Flandriae Comitem, parantem sequutus est. Henricum IIII an. CIC LII Coloniae sacro fonte tinxit, et an. CIC LIIII Aquisgrani regio cinxit diademate. Monasterii Brunwillerensis incolumitati prospecturus, tam ab Henrico III, quam a Leone P. M. impetrauit, sua vt auctoritate id confirmarent. Tum etiam S. Seuerini, quod Coloniae est, monasterium perfecit. Obiit an. CIC LVI, Coloniae ad D. Petri in sacello S. Mariae Magdalenae sepultus, et ob generis, qua effulsit, claritatem nobilis cognomento postea appellatus.

IIII THEOPHANIA, monacho Brunwillerensi Theophanu, nomine auiae, Graecae Principis, Othoni II nuptae, adpellata. Antistita virginum sacrarum Essendiensi in monasterio facta, virum moribus egit, et Essendiense claustrum, vetustate sere collapsum, ipsis a fundamentis nouo et eleganti opere crexit, amplificauitque.page 422, image: cs422

V ADELHEIDIS, monasterii in Brabantia Niuellensis, S. Gertrudi dicati, rectrix. Sepulta in coenobio Brunwillerensi, in crypta, ante B. Virginis aram, sub lapide editiore.

VI HEILEWIGIS, sacrarum virginum Nouesii in claustro S. Quirini memoriae dicato praeses.

VII MATHILDIS, parthenonis Dedinckericensis ac Vilecensis moderatrix.

VIII IDA, monasterii S. Mariae, quod Coloniae in Capitolio est, antistita.

IX SOPHIA, Moguntiae in coenobio S. Mariae, Gandershemii itidem virginibus Deo dicatis praefecta [Note: Leuckfeldius quidem, qui de rebus monasterii Gandershemensis alioqui non sine cura egit, illam in abbatissarum catalogo, quem cap. XXII nobis dat, non habet. Atenim vero Gandershemii parthenonis rectricem fuisse, diserte testatur Monachus Brunwillerensis, temporum istorum aqualis, cap. I p. 316. edit Leibnit. - Sophia similiter in monasterio S. Mariae Moguntiae atque Gandersheim sanctimonialibus feminis sunt praelatae loco regiminis. Haec ille: quem sequitur auctor chronici Coloniensis antiqui, iisdem vsus verbis, vt exscripsisse videatur. vid. Fellerus l. d. p. 4.].

X RICHEZA, filiarum, vt videtur, natu minima. Mieslao siue Miecislao, Boleslai filio, Poloniarum regi, in manum conuenit. Cui quum Casimirum peperisset, mox ob pellicem a marito diuertit, et in Germaniam fuga sese proripuit, vt monachus Brunwillerensis, qui aetate ista vixit, habet [Note: cap. III p. 320; quem sequitur auctor chronici Coloniensis antiqui, semel atque iterum iam adducti, ad an. CIC XXXVI. Conf. Illustris Leibnitius in proleg. ad tom. I scriptor. ad histor. Brunsuic. facientium n. XXVII.]. Poloni scriptores, longe ab illis temporibus remoti, et pleraque ex incertis rumoribus tradentes, marito mortuo vna cum


page 423, image: cs423

filio pulsam fabulantur [Note: Ioannes Dlugossus lib. II ad an. CIC XXXVI, Matthias Michouiensis lib. II c. XII. Paullo aliter rem memorat Martinus Cromerus initio l. IV. v. Hankius de Silesiorum rebus c. VIII §. LXXXVII p. 218.]. Praeter ingentis pretii thesautos, filium secum abstulit, credo, ne paternis moribus imbueretur: quem etiam postea litterarum percipiendarum caussa Lutetiam Parisiorum ablegauit. Ipsa vero Coloniae sacris dedita exercitiis, et vndecim virginum millibus an. CIC XXXVI a. d. VIII Kal. Sept. voto obligationeque sese mancipauit, et in sacri ordinis homines, collegiaque perquam benefica extitit. Donationem sane bonorum, monasterio Brunvvillerensi a parentibus factam, non ratam solum habuit, sed multis etiam modis adauxit. Quin Annonem, Coloniensium archimystam, coenobio isti vt beneuolus magis esset, operamque daret, beneficiis muneribusque, Salafeldia nimirum et Coburgo D. Petro traditis, deliniuit. Adhaec non sacellum modo (quod in litteris antiquis [Note: v. Tolnerus histor. Palat. cap. IX p. 263.] reclusorium dominarum dicitur) rebus diuinis sine strepitu perpetrandis, in vico Clottensi exstruxit: verum Herbipoli etiam, per Adalberonem antistitem, in loco, vbi S. Kilianus cum sociis martyrium subiisse dicitur, coenobium, collatis large sumtibus, excitauit, ac regia prorsus munificentia id locupletauit. Rebus tandem humanis, quibus mente iam, a fratris Othonis obitu, valere dixerat, an. CIC LXII, a. d. XII Kal. April. Salafeldiae excessit. Sepulta Coloniae, in aede D. Virginis Mariae ad gradus; secus ac ipsa viuens constituerat: cum quidem in monasterio Brunvvillerensise post obitum humari semel atque iterum iussisset.

LVDOLFVS, ad quem nobis redeundum, maior natu Ezonis filius, Princeps ingenio acer, corpore robustus, animo fortis ac imperterritus, reique adeo militari prorsus


page 424, image: cs424

aptus, plurimum, immature licet vita defunctus, adeptus gloriae est. Praeter enim, quod a patre monasterio Brunvvillerensi patronus siue aduocatus datus fuit, antistitis Coloniensis primipilarius (vt tum vocarunt) factus est [Note: Monach. Brunwillerensis l. d. c. I p. 316.]. Ad maiora cum tenderet, tribus ante parentis obitum annis, morti succubuit. Brunvvillerae, vbi diem extremum clausit, humatus.

In matrimonio habuit MATHILDEM, Othonis, Comitis Zutphaniae, filiam; ex qua duos sustulit gnatos, HENRICVM et CVNONEM.

Maior natu HENRICVS, Schafnaburgensi Luthariorum Comes dictus [Note: ad an. CIC LVII p. 40, et ad an. CIC LXI p. 46 edit. Tubing. an. CIC IC XXXIII, 8.], a morte patris Comitatus heres factus est. Varius is in omni genere vitae fuit. Nam vt potentia primum ac nominis gloria prae multis eminuit, ita vitiis postmodum obrutus est, iisque nec leuibus nec paucis. Sane Coloniensi archiepiscopo bello haud parum grauis fuit. Quanquam euentu non adeo felici. Anathematis enim percussus fulmine, ita collapsus animo est, vt, reconciliationis ineundae gratia, castrum ei Sigebergense tradiderit. Relicta deinde circa an. CIC LVII vxore, Goerziense ingressus monasterium, monachi habitum induit; Germania, quae spiritum viri, tyrannidemque experta erat, admirante. Non longe post vero facti ductus poenitentia cucullum abiecit, et an. CIC LX vxori se rursum coniunxit. Ex quo Annoni, castrum Sigebergense restituere detrectanti, illatis denuo armis permolestus fuit; ipsa tandem vrbe Colonia, in qua Anno belli fortunam praestolabatur, graui obsidione cincta. Aqua licet ciuium armis fortiter repressus esset, inimicitias tamen, quas semel susceperat, persequi haud destitit. Enimuero non longo post interuallo magnum fortunae ludibrium dedit. Quum


page 425, image: cs425

enim, copiis contractis, belli discrimen denuo adire vellet, an. LX subito correptus surore, vxori arrepta bipenni caput amputauit, cursuque se foras proripiens, plausu manuum et cachinno, quid egisset, insanientis more exposuit. Inde captus et in monasterium Epternacense detrusus, diutina vexatione consumptus, tandem periit. Liberos an genuerit, haud liquet. Si quos suscepit, vt nonnulli volunt [Note: Quos inter auctor vitae S. Annonis apud Surium c. XXXIl p. 801. Auentinus lib. V annal. Boicor. cap. X §. 1. p. 518.], cum nulla post se sobole relicta mortuum monachus Brunvvillerensis velit [Note: cap. I p. 316.], breuioris aeui fuisse, parentisque fata praeuertisse, haud improbabile est.

Alter Ludolfi filius CVNO, patre defuncto Brunvvillerensis aduocatus factus: deinde vero Ratisbonae anno CIC XLIX in locum demortui an. CIC XLVII Henrici Lucenburgici iunioris Dux Boiariae electus, strenue primumrem aduersus Hungaros, Heimburgum obsidione prementes, gessit: postea vero, malis vsus ministris, a pristino virtutis, iustitiaeque desciuit tramite, et tum subiectis fuit grauis, tum Gebehardo, antistiti Ratisbonensi, meliora monenti, bellum mouit. Inde, quum caussa Merseburgi in conuentu Principum cognita Caesari Henrico haud fecisset satis, priuatam degere vitam iussus; et quum non longe post Triburiae, quo vocatus erat, sese haud stitisset, lata denuo sententia, Ducatu priuatus est. Quamuis sint, qui adserant, propterea illum in hoc venisse discrimen, quod filiam Caesaris in matrimonium accipere recusarit [Note: Monach. Bruwillerensis l. d. p. 316.]. Ista vero aduersantis fortunae cum vrgeretur inclementia, res moliens nouas, in Hungariam ad Andream regem confugit: quo suas in partes pertracto, haud exiguam Carinthiae partem occupauit, et Hengstburgum oppidum,


page 426, image: cs426

suam in potestatem redactum, muniit: quin et Baioariam inde crebris excursionibus haud parum afflixit. Post ab Gebhardo, Ratisbonensium praesule, Welfone, Charinorum Duce, aliisque, nescio qua irritatis iniuria, et puerile quinquennis reguli imperium fastidientibus, rex Baioariae salutatus, in necem Henrici cum eis conspirauit. Atenim, quum in patrando isto audaci facinore totus occupatus esset, nescio vtrum veneno, an pestilentia correptus (variant enim auctores [Note: Auentinus lib. V annal. Boic. C. IX §. p. 515, Brunnerus part. II lib. V p. 235 edit. Lips. peste correptum et exeruciatum scribunt. Monachus vero Brunwillerensis l. d. Marianus Scotus ad an. CIC LVII, veneno exstinctum volunt.] ) periit. Miser quidem ac exsul in Hungaria [Note: v. Monachus Brunwillerensis l. d. Quo autem ille anno fataliter sublatus fuerit, auctores variant. Boii scriptores, Brunnerus part. II lib. V p. 235, Adlzreitterus part. I lib. XVII p. 433 an. LV morte interceptum scribunt. Alii vero, vt Schafnaburgensis, triennio post, anno scilicet LVIII, animam demum efflasse volunt.]. Vbi quum humatus fuisset, aliquot post annis ab Annone Coloniam translatus, et in aede B. virginis Mariae ad gradus illatus sepulcro est.

III

OTHO patri successit. Princeps forma perquam conspicuus, corporeque excelsior quam alii, ac in sermone comis omnibus ac affabilis: tum vero ingens ipse virium, venandique tam peritus, vt vel immanissimas beluas fortiter deiiceret. Adhaec is potissimum, qui fide in rempublicam ac studio concederet nemini. Imperatorem sane Henricum III magna semper coluit reuerentia, eumque consilio aeque iuuit, ac prompto ad debellandos hostes auxilio. Quo factum, vt gratia, dignitate, honore peruigeret, ac vnus omnium maxime


page 427, image: cs427

floreret. Palatini officio postquam aliquot annos non sine prudentiae ac moderationis laude praefuisset, dignus Henrico visus est, quem in Hermanui, Sueuiae Ducis, locum sufficeret. Hunc dignitatis gradum quum an. CIC XLV, S. Suiberti insula ac Duysburgo Caesari traditis, occupasset, tertio post anno VII Eid. Septembr. Thonaburgi fatis concessit. Amplo sacis elatus funere, in Brunwillerensi monasterio contumulalus est, hoc adposito epitaphio:

Virgineum sidus dum septem terminat Idus,
Admonet, huc veniens vt legat ista gemens.
Heu ruit Ottonum flos regum magnificorum,
Imperiale quibus cessit in orbe decus.
Flos hic eorundem tulit Otto nomine nomen,
Cui Mathild mater cui fuit Ezzo pater.
Dux qui Sueuorum, moriens sit planctus eorum.
Sed de morte Deus hunc repara melius.

IV

HENRICVS, Ezonis e fratre Hezilone nepos, Othoni Sueuis imposito, in Palatinatus officio successor datus, accepto a Richeza regina Cochemio, castro ad Mosellam sito, vna cum adiacente oppido, primus praedii Clottensis, monasterii Brunwillerensis possessionibus ac bonis contributi, patronus siue aduocatus factus est: primus etiam, quod sciamus, Comitem Palatinum Rheni sese scripsit [Note: E. g. in diplomate fundationis monasterii ad Lacum, quod habetur in cod. diplom. Palatino n. XXXVII p. 32; Ego Henricus Comes Palatinus Reni, et Dominus de Lacu. Et in sigillo, quod aeri incisum est apud Tolnerum histor. Palat. C. XVI p. 364, HENRICUS COMES PALATINUS RENI ET DNS DE LACV.]. Princeps vt aequus maxime,


page 428, image: cs428

iustique amans, ira latrocinantibus ac per rapinam vitam tolerantibus infestus admodum et grauis; percusso, exscindendis istis, an. CIC LXXI, a. d. VI. Kal. April. cum vicinis Principibus foedere. Quo vitae tenore cum esset, et suos inter diuitiis ac opibus praepolleret, haud mirum, quod magna apud omnes fuerit, eminueritque auctoritate. Is porro, Henrico IIII an. CIC XC in Italia agente, summae rerum in Germania Vicarii ticulo, dignitateque, praefuit [Note: Teste diplomate quodam, quod in [Gap desc: Greek words] monasterii Epternacensis adseruatur; quippe in qno haec legere est: Praesidente Domino Henrico Comite Palatino, cui a Domino nostro gloriosissimo Imperatore Augusto in Italiam exercitum ductante, commissae sunt habenae. vid. Tolnerus histor. Palat. C. IV p. 127 et cap. XI p. 278.], ac salutis publicae omni contentione habuit rationem.

Ceterum haud contentus, Richezam olim in ornandis locupletandisque sacri ordinis hominibus iuuisse, et ipse tandem in auito, quod incoluit, patrimonio, monasterium, quod a positu loci nomen adeptum, vulgo ad Lacum dicitur, an. CIC XCIII condidit, et quum morte prohiberetur, successori perficiendum reliquit.

Obiit an. CIC XCV, prid. Eid. April. [Gap desc: Greek words] ; herede instituto Sigefrido: cuius matrem ADELHEIDEM, primum Henrici II, Comitis Louaniensis et Brabantiae; deinde Hermanni, Comitis Lucemburgico Salmensis, viduam, Othonis Orlamundani filiam, in matrimonio habuit, ac viduam reliquit. Locum sepulturae vero in dicto, quod a fundamentis excitare coepit, ac pluribus praediis bonisque locupletauit, monasterio, ex voto voluntateque inuenit: hoc postea condecoratus epitaphio [Note: vid. Tolnerus, cuius fide id adducimus, cap. XI histor. Plat. p. 279.] :page 429, image: cs429

[Gap desc: illustration (schema genealogicum)]

page 429a, image: cs429a

Anno milleno quinto nouies quoque deno
Occidit, heu, clarus templo hoc tumulatus ameno
Hic Palatinus Henricus nomine Comes.
Hoc quia construxit templum Marieque dicauit,
Quesumus ergo Ihesu, da eterne gaudia vite
In celis tecum dux sit, merces sua secum.
Condens ecclesiam, Marieque sacrauit et ipsam;
Cum Rheida, Bella, Bedendorf, Cruft, Alke, Lacuque.
Adleidt astat ei. Celestia premia spondens,
Queis proles Marie notas condonet eidem.
Approbe maiorum Sifridus facta meorum.
Dona Brabantina hec tribuens tibi virgo patrona.
Meclinam gentem tribuo Gertrude fauente,
Vt nobis miseris pia virgo semper adesses.
Da celi sedem Deus hanc fundantibus edem.
Aduocat hic nemo. Datur omni victus egeno.
Et nudo vestis, fiunt solatia mestis.
Abbas Thirricus fidei preclarus amator
Hec fecit fieri. Deus hunc dignare fauore.

Maiorem vt lucem, quae hucusque diximus, accipiant, schema adponimus genealogicum, quantum proposito huic nostro conuenit.

V

SIGEFRIDVS, Hermanni Comitis Lucemburgico-Salmensus, vt quidam volunt [Note: Tolnerus in addit. ad histor. Palatin. p. 19 sq. et p. 89.], ex Adelheide modo dicta filius, vitrici Hentrici heres fuit, ac in Palatinatus officio successor. Iuuenis in Palaestinam militatum abiit: domum vero reuersus, regiminis habenas, quas interim curator, Godefridus, Sueuiae Palatinus, tenuerat, ipse suscepit, ac in ista rerum


page 430, image: cs430

perturbatione difficultateque temporum Henrico IIII constanter admodum studuit. Anno CIC CIX magnum, in conuentu Caesaris Henrici V ac Principum Francofurti habito, capitis adiit discrimen. In iudicium enim vocatus, et ab Henrico Limburgensi, Duce exsule, perduellionis improbe accusatus, Erlango antistiti Herbipolensi in custodiam traditus fuit. E qua biennio post, Principum in vnum enixe contendentium precibus, dimissus ac libertati restitutus, Imperatoris denuo meruit gratiam; qua tamen nec diu nec ex voto floruit: quippe in cernenda Vlrici, Comitis Orlamundani, hereditate repulsam passus. Quam aegro ferens animo res nouas moliri coepit, pertractis in partes suas plerisque Saxoniae proceribus. Quibuscum an. CIC CXIII Wahrenstedii consilia miscens, misero exitu vitam finiit. Inopinantibus enim d. XXI Febr. mandato Henrici, cum armata manu superuenit Hoyerus Comes Mansfeldius; a quo oppressus, multisque confossus vulneribus, spiritum effudit.

Ceterum monasterium ad Lacum, ex voluntate vitrici, serius licet, perfecit, et vna cum Hafligeniensi in Brabantia liberalissime locupletauit.

Vixit in coniugio GERTRVDIS, filiae Henrici Crassi, Comitis Northeimensis, ex qua, fati exstinctus violentia, filium reliquit Vilhelmum [Note: Praeter Vilhelmum plures illum procreasse liberos, ostendit Tolnerus, quem vid. l. d. p. 22.].page 431, image: cs431

VI

VILHELMVS iustam ingressus aetatem, parentis in dignitatem subiit ac possessiones. Late vero rerum, Coloniam versus in agris, qui Mosella alluuntur, Rhenique potiebatur regione, et arcem Cochim, aliaque Imperii loca ad Mosellam vicario tenebat iure. Princeps ceteroqui non genere potentiaque, quam religione et iustitia nobilior. Sprenckersbacensi certe coenobio multorum officiorum iunctus voluntate, Cochemense monachis portorium remisit, Conteliique nemoris spatia ampliora, pluraque alia eis concessit [Note: v. diploma Henrici VI, quode tabulario monasterii Sprenckersbacensis cod. diplom. Palatino n. LXII inseruit Tolnerus, p. 38.]. Adalberoni vero, pontifici Treuirensi, Keimetensis ecclesiae attribuit bona.

His quum emineret virtutibus, nec leuem de republica bene merendi spem omnibus praeberet, in medio aetatis flore extinctus est an. CIC CXL. Sepultus in monasterio, quod tam large ditauerat, Sprenckersbacensi, inscriptis tumulo his versibus:

Gleba Palatini Comitis sat dudum opimi
Wilhelmi celebris marcet in his tenebris.
Lector vt ignoscat, sibi Christus debita poscat,
Ipsius ante thronum dando perenne bonum.

Vxorem an habuerit, liberosque genuerit, nondum liquet.

VII

HERMANNVS, Comes Staleccensis, a castro Stalecke siue Staleckun, quod Baccharaco, ad Rhenum oppido, imminet, dictus [Note: E Comitibus Nassouio-Lurenburgicis oriundum, et quidem Goswini Comitis filium fuisse, coniicit Tolnerus in addit. ad hist. Palatin. p. 30 sq.], Wilhelmo successit.page 432, image: cs432

Multum is veteribus tum a potentia, munerisque amplitudine, tum pietate, fide, probitateque laudatur. Obsequio sane, operaque Conrado III Imp. quo fauente semper vsus est, in plerisque Procerum conuentibus haud parum sese probauit. Inimicitias etiam, quas cum Adalberone, Treuirorum praesule, circa an. CIC CXLVIII exercuit, amice deposuit. Quas vero postea, an. CIC CLV, Friderico I in Italia agente, cum Arnoldo, Moguntinensium pontifice, suscepit, fortuna persequutus tristiori est. Caussa siquidem in conuentu Principum Vormatiensi discussa, ad [Gap desc: Greek words] damnatus, fractae pacis poenas, ignominiae olim plenissimas, an. CIC CLVI ineunte dedit.

Receptus in Caesaris gratiam non longe superuixit: sed eodem adhuc anno in monasterio Eboracensi, quod paullo ante, fortunae suae pertaesus, subierat, mense Decembri viuendi finem fecit. Transuectus ad coenobium, quod non ita multo ante in tractu Roenensi condiderat, Bildhusanum, sequenti posteris commendatus est epitaphio:

Ecce Palatinus Herman natu genuinus,
Bildhausen fundans, Ebraco se monachum dans,
Mortuus huc vectus iacet hic sub puluere tectus.
Idem obiit AN. DMI. M CLXIIII.

Quod tamen a recentiori manu esse, vitioque laborare, cum diploma Friderici I Imperatoris an. CIC CLVIII abbati Bildhusano datum [Note: Quod vid. apud Tolnerum in cod. diplomat. Palatino n. LV p. 49.], Hermanni vt iam mortui meminerit, nullum fere dubium est.

Torum partitus est eum GERTRVDE [Note: Vid. memoratum Friderici diploma l. d.], Conradi III ex sorore Luitgarda (vxore Conradi Marchionis Misniae et Landspergae) nepte; quam [Gap desc: Greek words] viduam reliquit.page 433, image: cs433

VIII

CONRADVS Friderici II, cognomento Coclitis, Sueuiae Ducis, ex Agnete, Friderici Saraepontani filia, Sigiberti nepte [Note: Alberti I archimystae Moguntini ex sorore Iuditha neptem dum vocat Tolnerus cap. XV histor. Palat. p. 308, errat. Adelberti namque I ex Friderico fratre neptis erat. Quod vt hoc clarius appareat, e P. Anselmi historia familiae regiae Francicae genealogico-chronologica [Note: Tom. II p. 1325 edit. recognitae et Parisiis an. CIC ICCC XII auctius excusae.] hanc stirpis veteris Saraepontanae apponimus particulam, schemate sequenti a nobis cemprehensam.], vxore secunda filius. Friderici fratris Imperatoris,


page 434, image: cs434

beneficio, Hermanno sine herede defuncto, an. CIC CLVI [Note: Ita namque Dodechinus ad an. CIC CLVI, Hermannus Palatinus Comes obiit. Cui successit Conradus frater Imperatoris ex patre [Note: in append. ad Marian. Scotum tom. I rer. Germ. Pistorii p. 474.]. In conuentu Principum Goslariae habito Palatinum Rheni a fratre renuntiatum fuisse, Pareus supra lib. III sect. I §. 3 p. 126 dixit. Idem facit Tolnerus histor. Palatinae cap. XV p. 308, Pfeffingerus itidem in not. ad Vitriar. p. 954 edit. nouiss. Quod etsi mihi non prorsus improbabile videatur, id tamen sine idoneo, certaque auctoritatis teste illos adserere patet.] Palatinus Rheni factus est.

Is veteris Palatinatus reliquiis, et in quas e patrimonio Hermanni successit, terris haud paucas ad Nicrum Rhenumque possessiones adiecit; speciatim castrum Heidelbergense: vt Palatinatus, qui nunc superat, Rhenani, recentioris proprie dicendi, conditor iure dici possit.

Friderico fratri, bellum in Italia circumferenti, non semel tantum, sed quintum praesto fuit; socius vt consiliorum, ita laborum quoque ac periculorum; non vno inter haec fortitudinis, prudentiaeque militaris specimine edito.

Domi vero bonis vicinorum oculos adiecisse visus est. Partim enim ecclesias, quarum iure Hermannus cesserat, ab Hillino, Treuirorum pontifice, repetiit: partim Vbios adflixit, ac Reinoldo, archimysta Coloniensi, in Italia agente, in castrum Reineccense, oppido Brisich impositum, rapiendum imminuit: partim Vormatiensi ecclesiae bona non pauca eripuit. Senecta tamen aetate, quod animi in melius mutati indicium est, pluribus ablata restituit, aliis benefecit. Sigillatim monachis Rauengeiesburgensibus de possessionum, quas in Palatinatu habebant, immunitate tabulis, quae etiamnum superant, perscriptis cauit: tum vero monasterium Neoburgense, vrbi Heidelbergensi vicinum, virginibus sacris habitandum dedit:


page 435, image: cs435

puellis etiam vt esset, vbi ad pudicitiam, moresque sexui femineo conuenientes formarentur.

Diem obiit supremum VI Eid. Nouembr. an. CIC CXCV. Sepultus, vt a Pareo iam dictum [Note: lib. III sect. I §. 3 p. 126. Vbi tamen non possum, quin simul notem, mihi quidem videri, monumentum id, quod auctor Pareus e cap. X part. I origin. Palatinar. Freheri adtulit, recentiorem sapere atatem.], Schoenaugiae.

Vxorem habuit IRMGARDEM [Note: v. Philippi, archiepiscopi Coloniensis, litterae, quibus Conrado Stalecke ture beneficiario concessit, apud Freherum orig. Palatin. part. I c. XI p. m. 110, et Tolnerum in cod. diplom. Palatino n. LXVI p. 59; litterae itidem Popponis, Comitis Hennebergensis, quibus monasterio Visarae tres mansos in Nider-Naha donauit, apud Tolnerum in addit. ad histor. Palatin. p. 32.], filiam Bertholdi IIII, Comitis Hennebergensis: ex qua aliquot procreauit liberos: e quibus noti

CONRADVS, qui mortem oppetiit an. CIC CLXXXVI, et Schoenaugiae tumulo illatus est.

KVNIGVNDA, virginum Christo dicatarum in monasterio Neoburgensi rectrix facta.

AGNES, quae Henrico, Henrici Leonis, Boiariae olim et Saxoniae Ducis, filio, an. CICC XCIIII iuncta, an. CIC CCIIII fatis concessit, Stadaeque sepulta est.

Statura, vt et hoc addam, Conradus erat mediocri, corpore firmo, beneque compacto: capillis candidis: multa ceteroquin praeditus virtute, modestus, parcique sermonis [Note: v. Morenae res Landenses, tom. I scriptor. ad rer. Brunsuic. histor. facientium p. 848.].

IX

HENRICVS, Henrici Leonis, Baioariae Saxoniaeque Ducis filius, ducta Agnete, Conradi Palatini filia et herede


page 436, image: cs436

vnica, Palatinatum Rheni consequutus est. Quem tamen non tam auxit, propagauitque, quam valde minuit. In Palaestinam enim abiturus, an. CIC CXCVII non Comitatum modo Mayenfeldensem, vna cum villis quibusdam aliis, Henrico, Alberto, Godefrido, Comitibus Spanhemensibus oppignerauit [Note: Quo vid. litterae Henrici in cod. diplom. Palatino n. LXVIII, p. 59. sq. Fuit autem (vt id addamus) cum peregrinationem in Palaestinam susciperet, anorum circiter XXVIII. Vt adeo erret auctor Pareus, dum eum seniorem in Palaestinam concessisse scribit l. III huius hist. sect. I §. 5. p. 128.] ; verum aduocatiam etiam ecclesiae Treuirensis, vna cum iuribus ac beneficiis officio isti ac dignitati connexis, Ioanni archiepiscopo, fide publice interposita, refignauit, cessit.

Ceterum fratris partes strenue primum contra Philippum Sueuum tutatus est; post vero destituit, ac hosti se dedit. Nimirum denuntiarat Philippus, si in officio erga fratrem perseueraret Henricus, futurum, vt Palatina excideret dignitate. Quod cum noster Othoni exposuisset, simulque significasset, si Brunsuigam sibi vna cum arce Lichtenbergensi compensationis loco dare vellet, se paratum esse, Philippi arbitrio Palatinatum relinquere; Otho autem abnuisset: Henricus, veritus, ne fortunarum suarum faceret iacturam, Philippi castra sequutus est.

Vc tamen amico semper ac fraterno in Othonem fuit animo, ita nec tum, ambos inter vt pacem conciliaret, quicquam praetermisit. His enimuero conatibus quum caedes Philippi intercessisset, nil prius habuit, quam vt fratrire, fortunisque opitularetur omnibus, et quibus posset modis, eidem inseruiret. Ita cum Otho Romam ad capiendum diadema Imperatorium profectus esset, ille domi saluti consuluit publicae, et in partibus Mosellanis vicaria potestate rem egit.


page 437, image: cs437

Cum idem aliquo post tempore Pontificis incurrisset diras, Henricus laborantem, quanto potuit studio, sustinuic. Speciatim Sigefrido Moguntinensium antistiti, quod pontificium in Othonem anathema passim publicarat, multum inculit damni. Quin nec post, ne hostium multitudine potentiaque pressus Otho, idemque pendens, corrueret, reliqui quid secit. Atque adeo fratrem omni subleuauit opera. Quanquam non sine damno suo. Quandoquidem a Friderico II, quem Pontifex Othoni opposuerat, an. CIC CCXV dignitate motus est, Palatinatu Rhenensi Ludouico Boicae Duci collato.

Fratris tandem ab obitu, qui in an. CIC CCXVIII incidit, Brunsuigae consedit. Vbi etiam an. CIC CCXXVII, die, qui Vitali in fastis sacer est, de vita decessit: sepulturae locum nactus in aede D. Blasii, ad latus parentis.

Duas autem habuit vxores. I AGNETEM, Conradi Palatini, vti dictum, filiam; quam an. CIC C XCIV duxit, et an. CIC CCIIII morte amisit.

II AGNETEM, Conradi III Marchionis Misnias et Landsbergae gnatam. Ex qua nullos; ex ista vero aliquot procreauit liberos.

Qui, quantum certo nobis constant, hi fuere:

HENRICVS, denatus Kal. Mai. an. CIC CCXIII, et Schoenaugiae sepultus.

Duae itidem filiae; de quarum tamen certis nominibus, cum scriptores adeo varient, adhuc dubitari possit; vti vir quidam summae tum dignationis cum doctrinae censet [Note: Illustris Leibnitius prolegom. ad tom. II scriptor. Brunsuic. n. V p. 6.].

IRMENTRVDIS nimirum, Hermanno Marchioni Badensi elocata.

Et AGNES, Othoni Wittelspachio nupta.

Qui plura volet, Pareum auctorem adeat. Id tamen


page 438, image: cs438

dictis subtexere non ab re erit, Henricum, a quo Palatinatus gubernacula suscepit, Ducem Saxoniae, Comitem Palatinum Rheni sese scripsisse [Note: v. diploma Henrici, quod in cod. diplom. Palat. n. LXVII est, p. 591; it. quod n. LXVIII, p. 59, et n. L XIX, p. 60 etc.] ; vernacula Hartoge tho Sassen Palandes Creve des Rines [Note: v. eiusd. diploma apud Rethmeyerum in adiunct. ad part. I histor. eccl. Brunsuic. cap. VI n. II p. 36.].

X

LVDOVICVS, Boicae Dux, exauctorato Henrico anno CIC CCXV Ratisbonae [Note: vid. Auentinus in annal. Schirensibus p. 217 edit. nouiss.], a Friderico II, in conuentu Principum, Palatinatum Rheni, officii ae singularis obsequii ergo, impetrauit atque in fidem accepit.

Atenim, dum eo profectus incautius oppida, castra, vrbes sibi vindicaret, magnum incurrit discrimen. quippe ab incolis iuxta cum omnibus comitibus captus, ac tam diu detentus fuit, donec maximo pecuniae numero, quam viritim Boii tribuere, sese redimeret [Note: vid. Auentinus lib. VII annal. Boicor. cap. III §. I p 630 edit. Lipsiens.].

Libertati restitutus, dignicatis huius rationem prouide iniit; et vti Comitis ad Rhenum Palatini titulo ab Imperatore in tabulis publicis semper ornatus fuit [Note: Conf. quae supra adtulimus ad lib. III sect. I §. 7 p. 132. Quibus locis addere iuuabit alium in diplomate Norimbergensibus an. XIX dato; quod in cod. diplom. Palat. LXXX est, p. 68; et in diplomate in castris apud S. Leonem an. XX de terra Comitis Mathildis perscripto, quod apud Tolnerum in addition, ad histor. Palat. p. 102 sq. legitur.], ita ipse etiam iterum iterum que illo vsus est [Note: Nominatim in tabulis vedita CC XXV super area qnadam ab Mechtilde abbatissa Iudais vendita confectis. v. cod. diplom. Palat. n. XC p. 72; it. in litteris fendalis, vt loquuntur, recognitionis an. XXVIII episcopo Bambergensi datis. vid. cod. diplom. Palat. n. XCI p. 72. item in tabulis, ecclesiae Oterhofensi ad D. Margaretae, an. XXIX datis super possessionibus illi ab nobilibus gentis Horbachiae collatis; v. cod. diplom. Palat. n. LXXXIX p. 72; et in litteris eidem ecclesiae an. sequenti XXX super decimis Straubingensibus et Ellenbacensibus concessis. vid. cod. diplom. Palat. n. LXXXVIII p. 71.].page 439, image: cs439

Neque vero putandum, quod nudum modo, imperioque destitutum Palatini Rhenensis nomen consequutus fuerit. Quippe ab episcopo, collegioque Vormatiensi, biennio prius, quam Henricus Saxo, Leonis filius, decederet, Heidelbergam cum Stalbuhelana Comitia lege beneficiaria possidendam accepit [Note: Quo vid. litterae episcopi, collegiique apud Freherum parte I origin. Palat. c. X p. m. 99, et Tolnerum in cod. diplom. Palat. n. LXXXIV p. 70.]. Quin iam an. XIX Caesaris gratia omne genus metalli, quod in Palatinatus Rhenani terris proueniret, et erueretur, auri argentique non minus, quam aliorum, cum omni iure et vtilitace exinde proueniente, iure clientelari consequutus est [Note: Quo vid. tabulae Friderici II apud Freherum lib. II origin. Palat. c. XVII p. m. 81 sq. et Gewoldum in epistola monitor. ad Freherum p. 483 sq. reprasent. reip. German. nec non Tolnerum in cod. diplom. Palat. n. LXXIX p. 67; qui tamen tum ibi, tum c. XV II histor. Palat. p. 373, pro an. XIX male substituit an. XXIX.].

Vti vero in sacri ordinis homines in Boica per fuit beneficus; ita quoque in Palatinatu ad Rhenum an. CIC CC XXV monasterio Schoenaugiensi immunitatem a vectigali rebus venalibus imposito liberaliter concessit [Note: vid. Spenerus op. Herald. part. special. lib. III cap. XXVII §. IX p. 670. Tolnerus, dum cap. XVII hist. Palat. p. 378, ad an. CIC CC XXIX id refert, et praeter Spenerum testimonii loco Freberi chronicon Heidelberpense adducit, duplicem errat errorem. Quippe in dicto Freheri chronico ne [Gap desc: Greek words] quidem de hac Ludouici liberalitate est. Apud Spenerum vero diserte habetur, immunitatem honc Schoenaugiensibus an. XXV cincessam.].page 440, image: cs440

Othoni filio, cum iam illam attigisset aetatem, qua armis tractandis et reipublicae gubernandae more maiorum admouendus erat, an. CIC CC XXVIII Straubingae tum militiae impertiuit honores et insignia, tum Agnetem ei Palatinam connubio iunxit [Note: vid. Chronie. Augustensis ad an. CIC CC XXVIII p. 370 tom. I scriptor. Freher. Tolnerus, dum hist. Palat. cap. XVII p. 375 tribus id annis pracipit, et Ludouicum Othoni nuptias an. CIC CC XXV parasse vult, ni totus fallor, fallitur. Neque enim Auentinus, ad quem prouoc at, Henrici Caesaris cum Margareta Austriaca, et Othonis Illustris cum Agnete Palatina nuptias ad eundem refert annum: quin potius has ad an. XXVIII reiicit. Conferantur modo, quae lib. VII c. VII §. 23 p. 660 prodit, cum his, qua cap. III §. II p. 632 habet. Add. Brunnerus part. III annal. lib. IV p. 166 edit. Lips. Fallit etiam Tolnerus, dum l. d. tradit, quasi Adlzreitterus scribat, istas an. XXIII factas. Neque enim videas, Adlzreitterum part. I lib. XXIII p. 623, vbi nuptias Othonis memorat, id dicere.].

Ab sicario quodam an. CIC CC XXXI, a. d. XVI Kal. Oct. Kelheimii in ponte letali percussum vulnere, aulicorum in conspectu statim exanimatum esse, supra iam dictum [Note: Lib. II sect. I §. 2 p. 64. Vbi dum in adnot atigne subiecta diximus, Brunnero atque Adlzreittero plurium scriptorum subuenire auctoritatem, caue putes, nos iis accedere. Potius in eam concedimus sententiam, quam Cisneri, Parei, Tolneri esse diximus, et post doctissimo etiam Gundlingio placuisse videmus; Ludouicum scilicet, Henrici Caesaris machinatione, sicarii istius manu sublatum suisse, non Friderici; Friderico vero ab Innocentio IV aliisque per malenolentiam impingi, quod is caedis huius fuerit auctor.].image: cs441

APPENDIX POSTERIOR, Historiam BAVARICO-PALATINAM ab anno superioris saeculi XXXII ad praesens vsque tempus breuiter complectens.image: cs443

QVum auctor PAREVS in anno superioris saeculi XXXII hanc, quam nobis dedit, historiam finiat, pluribus visum, gratum fore lectoribus, plerisque saltem, si rerum Bauarico. Palatinarum seriem ad praesens vsque tempus, illius ad ductum, continuaremus. Neque enim esse, qui vno nobis illam tenore explicent: quam tamen, in compendium mussam, et legere, et cognitam habere, non iucundum minus sit, quam rei litterariae rationibus commodum.

Quorum quidem voluntati cum refragari religio nobis esset, potiora illarum capita, pro nostrarum tenuitate virium, consignauimus, his auctoris Parei, supplementi loco, subiungenda.

Id vero dum facere aggressi sumus, dedimus operam, primum, vt breuiter ea exponeremus, strictimque; vti sane in operis tam recisi materia non aliter decuit: tum vt sine partium studio explicaremus ea, simpliciterque; quod historiae omnino lex sit, praeter fidem, et libere, quae debeas, dicere, et plane, sincereque.page 444, image: cs444

Quod vtrum adsequuti simus, vti animo quidem praesumsimus, aequi rerum aestimatores iudicabunt, et, sicubi a scopo aberratum, quam rogamus, veniam nobis tribuent.

De reliquo, quum semita, quam auctor tenuit, decurrendum nobis sit, primum subtexemus, quae de Ducum Bauariae rebus dicenda supersunt: deinde e Boica in Palatinatum, vt vulgo appellari solet, inferiorem descendendo, his adiiciemus, quae de Comitum Palatinorum Rheni domo familiisque persequenda restant.page 445, image: cs445

PARS PRIOR de DVCIBVS BAVARIAE, ad lib. II sect. IX.

De MAXIMILIANO Electore, eiusque fratribus, FERDINANDO et ALBERTO, in quibus auctor supra finiit, quae attexamus, superant. Dicemus autem articulatim, distincteque, ab his faciendo initium.

SECTIO I de MAXIMILIANI fratribus, FERDINANDO, ALBERTO.

FERDINANDVS, praeter archidioecesin Coloniensem, quatuor consequutus est episcopatus; Leodiensem quidem, Monasteriensem, et Hildeshemiensem an. CIC ICC XII: Paderbornensem vero anno demum CIC ICC XIX. Quibus dignitatibus quum polleret, ac in rebus Imperii multum posset, fratri Maximiliano ad inferendam domui Bauaricae dignitatem electoralem haud exiguo fuit adiumento.

De reliquo Leodienses, concussa tandem illorum licentia, fregit iuxta compescuitque. Dederantilli aliquot iam annis varias turbas, vt turgidis semper ac factiosis fuere ingeniis; quin an. CIC ICC XLVIII nostrum, quum vrbem, ad componendum istas, accederet, temere excluserant. Inde Ferdinandus translato Huium Canonicorum collegio, anno sequuto, copiis circuli Vestphalici instructus, vana illos auxilii Gallici spe tumentes, omnisque obsequii ignaros, per Sparrium ad dedicionem coegit. Hinc vrbem ingressus, sumto


page 446, image: cs446

de vno alteroue consulum supplicio, libidinem istorum refrenauit, comitiaque a tribubus plebis ad senatum, potestate tamen certis limitibus circumscripta, transtulit. Tum vero, cum rerum status certum atque potentem requireret successorem, Maximilianum Henricum, fratris Alberti filium, adiutorem sibi dandum curauit.

Quibus omnibus ex voto confectis, vasa collegit, et an. CIC ICC L, ipsis Eid. Septembr. in arce Arensbergensi vita defunctus est.

ALBERTVS, natus an. CIC IC LXXXIV, Eid. April. [Note: Gewoldus geneal. Bauar. gener. XXVII; quoeum faciunt Neufville in tab. geneal Msta, Tolnerus in tab. geneal. lit. E signata.] nepotis Ferdinandi Mariae, a morte fratris, curam egit, ac Electoratus regimen administrauit. Mechtildi vero Leuchtenbergieae, Georgii Ludouici filiae, quod matrimonio iunctus esset, an. CIC ICC XLVI, ab excessu Maximiliani Adami, gentis suae vltimi, Landgrauiatum Leuchtenbergensem (quem tamen postea fratri Maximiliano, acceptis aliis in Boica possessionibus [Note: Et quidem Comitatu Hqgensi, Oeno flumini contermino; qui suos olim e Frauenbergiorum stirpe comites habuit, Imperii ordinibus adseriptos. v. Buckischius hist. Bauarico-Palat. part. I C. IX § I p. 126.], permisit) fatis fortunantibus creuit.

Diem obiit Monachii, an. CIC ICC LXVI, III Non. Iul. stil. Greg. terraeque illatus est in fano S. Deiparae Oetinganae a. d. XIV Kal. Aug.

Ex MECHTILDE vero Leuchtenbergica an. CIC ICC XII, a. d. V Kal. Mart. ducta, et an. CIC ICC XXXIV Kal. Iun. in arce Lauffensi fatis functa, praeter sequioris sexus prolem, MARIAM RENATAM, III Non. Aug.


page 447, image: cs447

an. CIC ICC XVI natam, et Kal. Mart. an. CIC ICC XXX mortuam tres procreauit filios.

Fuere ii

I OANNES FRANCISCVS CAROLVS, in lucem editus IIII Eid. Nouembr. an. CIC ICC XVIII; qui, Maximiliano adhuc orbo, in spem successionis educabatur: rebus autem humanis Monachii ereptus est an. CIC ICC XL, a. d. XIII Kal. Iun. Princeps optimus, et tanta magnarum virtutum commendatione, vt dubium reliquerit, probitasne natalium splendorem, an natales probitatem magis exornarint [Note: Adlzreitterus part. III lib. XXV §. 37 p. 405; qui simul ibi die, quem signauimus, mortuum scribit: quum contra Buckischius l. d §. 2 p. 127, Hübnerus tab. CXXXIV, aliique V Non. Mai. defunctum velint.].

II MAXIMILIANVS HENRICVS, natus VIII Eid. Octobr. an. CIC ICC XXI: qui deinde an. CIC ICC XLII Ferdinando patruo in archiepiscopatu Coloniensi, et an. CIC ICC XLIX in episcopatu Leodiensi adiutor datus; eo vero an. CIC ICC L fatis functo et Coloniensi, et Leodiensi, et Hildeshemiensi cathedris impositus est: quibus anno CIC ICC LXXXIII Monasteriensis accessit, quam insedit, Ferdinando Fürstenbergio surrogatus.

Tametsi veto pacis erat amans, moderatique maxime ingenii, contentionum tamen, bellorumque haud fuit expers. Vt enim controuersiam, quam, de iure inaugurandi regis Germaniae, cum Electore Moguntino habuit, a. d. VII Kal. Iul. an. CIC ICC LVII amica transactione finitam, sicco transmittam pede, cum ciuitate Coloniensi, finium caussa, an. CIC ICC LXX tam acriter contendit, vt res ad


page 448, image: cs448

vim spectare videretur apertam. Inde, quum Rhenobergam suam ab Batauis immerito teneri, vsurparique questus esset, nec quid proficere videretur, Gallicis in bello Belgico innexus consiliis est. Quibus quidem vrbem an. CIC ICC LXXII recepie, vt tamen Caesaris ac foederatorum offensionem incurrerit: a quibus etiam Bonna an. CIC ICC LXXIII haud exiguo dioeceseos damno capta, nostro vero leges scriptae.

Ceterum animo in religionis, sacrorumque exercitia fuisse prono, iter, quod in Italiam ad fanum Lauretanum instituit, argumento esse potest. Rerum vero, litterarumque veterum haud indoctum, quin chemices inprimis gnarum, maximeque studiosum fuisse, passim notum.

Tandem, quum senio fessus, adiutorem sibi in archiepiscopatu Coloniensi regendo dari postulasset Guilielmum Fürstenbergium; votique, necquicquam obnitentibus tum Caesare tum aliis, damnatus fuisset, non longe post pedum et honoris infulas posuit, fatis sublatus a. d. V Non. Iul. an. CIC ICC LXXXVIII.

III ALBERTVS SIGISMVNDVS, in lucem susceptus Non. Aug. an. CIC ICC XXIII; qui Vito Adamo, Episcopo Fruxinensi, an. CIC ICC XXXIX, XV Kal. Maias, cum spe succedendi adiutor datus, eo mortuo ecclesiae istius cathedram conscendit; tum vero et Ratisbonensis anno CIC ICC LXVIII curam suscepit. Mortuus prid. Non. April. an. CIC ICC LXXXV.page 449, image: cs449

Sectio II de MAXIMILIANO Electore, eiusque progenie.

MAXIMILIANVS, cum suam auctor finret historiam, in difficili satis rerum articulo constitutus erat. Quippe Gustauus Adolphus, Suecorum rex, Danubio et Lico superatis, Boicam superiorem ingressus, praeter Rainam, Fridbergam, Landsbergam, et Landishutum deditione accepit, et principem totius Bauariae vrbem, Monachium: vlterius progressurus, ni Caesariani et Bauarici exercitus consociatione alio vocatus fuisset. Quin, dum ad Norimbergam castra habebat, illa potissimum parte hostes adortus est, qua Boii agebant. Vt adeo Maximilianus satis superque intelligeret, suam iam rem agi.

Qua tamen animi fortitudine erat ac constantia, firmus restitit, ac post sua non recepit solum, sed in Sueuia etiam Campiduno potitus est et Memminga. Ne in ipsam penetraret Alsatiam, Vinariensis impediuit; qui, facta in Bauariam irruptione, rem non improspere gerebat, Ratisbona, Straubinga, Chambo, Deckendorffio, aliisque locis, cum incredibili Boicae detrimento, suam in potestatem redactis. Meliori tamen an. CIC ICC XXXIV vsus fortuna, Caesarianorum ope, praeter alia loca et Ratisbonam recuperauit, et superiorem, quem Sueci iterum insederant, Palatinatum. Sequentibus annis contra hos, Gallos itidem ac Vinarienses, vel vna cum Caesareis, vel separatem, vt res erat, per suos egit. Et quidem, Mercii ductu, anno CIC ICC XLIII Gallos non leui ad Dutlingam clade affecit; et an. XLIV prope Friburgum proelio non incruento cum Enguiano conflixit.


page 450, image: cs450

Pariter an. XLV Gallos, quum Turennii ductu occupandis in Franconia vrbibus operam darent, ad Herbsthusium, Comitatus Hohenloici vicum, in fugam compulit, caesis captisque quamplurimis. Qua tamen de victoria Enguinius Bauaros non diu gloriari passus est. Nec enim multo post, iunctis exercitui suo Hassis, ad Allersheimium, qui vicus haud procul Nerolinga est, eos adortus et vicit et in fugam egit, cadente Mercio, qui Boiis, capto Gleenio, qui Caesarianis praeerat. Quae quidem clades Maximiliani res non parum conuerrit. Turbatas iam, anno sequenti, fortuna domi improspera magis adhuc concussit. Quippe Sueci denuo Boiariam hostiliter ingressi, Raina, Landsberga, Weilheimio, aliisque locis occupatis, omnem late terrorem circumferebant. Quae res fecit, vt Maximilianus an. XLVII inducias cum Vrangelio pacisceretur. A quibus tamen post semestre resiluit, quod eas aegerrime Caesar ferret Ferdinandus, et Memmingam non obsedit solum, sed ad deditionem etiam compulit. Vnde Sueci iuxta Gallique irritati, transmisso sequenti anno flumine Danubio, et Melandro caeso, Licum traiecere, et in Bauariam effusi, ob violatas inducias ius victoris acerbe exercuerunt.

Superuenit his exoptata diu pax, sub finem Octobris Monasterii et Osnabrugae conclusa: qua dignitas septemuiralis, vna cum Palatinatu superiore et Comitatu Chambensi Maximiliano, totique lineae Vilhelminae relicta [Note: vid. Instrument. pacis Vestphal. artic. IV § 3.].

A quo tempore nil magis ei curae fuit, quam vt res Bauariae bello superiori grauissime afflictas, restitueret, ac ad cultum reuocaret pristinum.

Quibus curis, aliisque pietatis exercitiis quum ad annum LI vsque studio haud exiguo vacasset, a. d. V Kal. Octobr.


page 451, image: cs451

Ingolstadii decessit, omni funebri pompa prohibita, nisi quod sacrorum anniuersariorum haud meminerit; vnde illa sollennissime postea celebrata. Cor eius conditum est in sacro sacello deiparae virginis Oetinganae, cum hac epigraphe:

Hic conditum est Maximiliani I Vtr. Bau. et Superioris Palatinatus Ducis, S. R. I. Archidapif. et Elect. Com. Palat. Rheni, Leuchtenberg. Landgr. Ingolstadii XXVII Sept. A. MDCLI piissime defuncti cor, maximis olim ausis et amore in Dei matrem plenum: vt norit viator, Maximilianum post mortem quoque toto corde Mariam diligere.

Ingolstadii vero in Basilica B. Virginis intestina terrae mandata sunt: his verbis aereae tabulae incisis:

Hac lamina Maximiliani I vtriusque Bau. et super. Palat. Ducis, S. R. I. Archidap. et Elect. Com. Palat. Rheni, Leuchtenberg. Landgr. Ingolstadii XXVII Sept. MDCLI piissime defuncti viscera teguntur, quae decuit in aede matris Dei tumulari, penes quam sunt viscera misericordiae. Ipse iure maiorum, suis meritis, iusto fatorum ordine, Electoratum postliminio reduxit in suam domum.

Tumbae denique insculptum, quod sequitur, epitaphium:

Maximilianus I, Guilielmi V filius, vtriusque Bauariae et superioris Palatinatus Dux, Comes Palatinus Rheni, S. R. I. Archidapifer et Elector, Leuchtenbergensis Landgrauius, natus Landishuti MDLXXIII, XVII April. viuo adhuc Serenissimo Parente XXXI, post eius obitum XXV annis, vniuersim LVI Bauariam rexit. Post Elisabetham Lotharingicam an. CIC ICC XXXV sine prole defunctam, e Maria Anna Austriaca, Ferdinandi II Imperat. et Mariae Annae, sororis suae, filia, Ferdinandi III Imperatoris sorore,


page 452, image: cs452

Ferdinandum ac Maximilianum filios habuit. obiit Ingolstadii MDCLI, XXVII Septembr. mane post tertiam. Vixit annos LXXIIX, menses V, dies X. Fuit prudentia temporis sui Salomon, militari gloria, pietate, famaque toto orbe celebris. Cum quatuor regibus bella gessit, duos armis omnes viuendo vicit. Electoratum cum superiore Palatinatu postliminio ad Bauariam summis in rempublicam meritis, et in Caesarem socerum fide reduxit. Post tricennale bellum Germaniae pacem promouit ac vidit. Ditionem ac titulos Leuchtenbergensi Comitatu aliisque dynastiis auxit. Ferdinando filio natu maiori coniugem Sabaudam dedit. Tandem tot rebus in terris clarus Princeps magnam animam superis, vt speramus, gratulantibus ostendit, cui omnes vel mortuo applaudant: Aeternum viuat Maximilianus.

Singulari rei familiaris sollerter administrandae peritia, priscique saeculi parsimonia, quibus immensas opes parauit, princeps aliis praeluxit: quin et prudentia longo vsu parta praecipuam in Imperio auctoritatem sibi acquisiuit. De reliquo Caesaream dignitatem, mortuo Matthia Imperatore sibi oblatam, declinasse fertur, ne frater, Coloniensium antistes, et agnatus Palatinus corrupti esse viderentur.

ELISABETHAM Lotharingam, Caroli Ducis filiam, quam vti supra dictum, an. CIC IC XCV, VIII Id. Febr. duxerat, cum post sterile matrimonium anno CIC ICC XXXV prid. Non. Ianuar. morte amisisset, eodem adhuc anno, a. d. VI Id. Iul. connubio sibi iunxit MARIAM ANNAM, Austriacam, sororis suae filiam: ex qua duos suscepit filios;

FERDINANDVM MARIAM Franciscum Ignatium Volfgangum:

MAXIMILIANVM PHILIPPVM Hieronymum.page 453, image: cs453

Quorum hic lucem vidit an. CIC ICC XXXVIII, prid. Kal. Octobr. stil. Greg. sub horam sesquinonam ante meridiem, et nepotis Maximiliani Emanuelis, a morte fratris, curam per aliquod tempus gessit. Princeps perspectae virtutis: qui, cum praeter pacis artes, quibus haud patum inclaruit, et rei militari, non sine egregia nominis fama, se dedisset, meruit, vt equitatui Caesari ac Imperio merenti praeficeretur.

Ceterum habitauit vt plurimum in castro Pfreimbdensi, metropoli Landgrauiatus Leuchtenbergensis, quem possidendum a fratre acceperat. Habuitque in matrimonio MAVRITIAM FEBRONIAM TVRRIAM, Friderici Mauritii, Ducis Bullionei, et Leonorae Febroniae, Comitis Bergensis, filiam: quam in castello Theodorici anno CIC ICC LXVIII, a. d. XVII Kal. Mai. sibi sociauit, et sine suscepta prole viduam moriens reliquit.

Decessit autem a. d. XIII Kal. April. an. CIC ICC CV.

Maior natu, FERDINANDVS MARIA, lucem vitalem hausit Ratisbonae, vbi tum sollemnis Ordinum S. R. I. conuentus agebatur, an. CIC ICC XXXVI prid. Kal. Nouembr. et ab antistite Frisingensi sacro tinctus sonte est.

Et is quidem parenti in Electoratu successit; auo tamen, quam patri similior. Imperatoriam enim dignitatem ab excessu Ferdinandi III facili opera domui suae inferre potuisset (quippe dignus ab aliquibus tanto fastigio habitus) nisi mentem a regnandi cupiditate alieniorem, officiisque pietatis addictiorem habuisset. Controuersiam quoque, quam cum Electore Palatino Carolo Ludouico, de Vicariatu, vacante Imperio, in partibus Rheni ac Sueuiae obeundo, anno CIC ICC LVII, morte Ferdinandi III, obortam, vt pacis, quietisque amans erat, non tam armis, quam calamo aduersus domum Palatinam defendere studuit. Tum vero in Belgicis,


page 454, image: cs454

ab anno saeculi LXXII, bellis neutras partes sequi maluit, quam cum Austriacis exercitibus militem suum Galliae regis conatibus obiicere. Probe tamen gnarus, ac vel serenissimi parentis cum praecepto tum exemplo edoctus, quod firmamentorum domesticorum haud vltimum sit, miles, quantum vsus est; copias sub signis semper habuit et numero et exercitatione firmas satis atque robustas.

Viuendi finem fecit a. d. VII Kalend. Iun. anno CIC ICC LXXIX, repentina, quum in diuersorio Sleisheimensi sese oblectaret, morte interceptus.

Vxorem duxit X Kal. Iul. an. CIC ICC LII HENRIETTAM ADELHEIDEM, Victoris Amadei, Sabaudiae Ducis, filiam; ex qua plures sustulit liberos.

Fuere ii

I MARIA ANNA VICTORIA, nata VII Eid. Nouembr. an. CIC ICC LX, quae anno CIC ICC LXXX Non. Mart. Ludouico, Galliarum Delphino, in manum conuenit, et a. d. XII Kal. Mai. an. CIC ICC XC diem obiit.

II MAXIMILIANVS MARIA EMANVEL Caietanus Ludouicus Franciscus Ignatius Antonius Iosephus Felix Nicolaus Pius, de quo sequenti §. 5.

III LOVISE MARGARETA, nata a. d. XIV Kalend. Octobr. CIC ICC LXIII, et V Eid. Nouembr. anno CIC ICC LXV viuis exempta.

IIII LVDOVICVS AMADEVS, natus VIII Eid. April. an. CIC ICC LXV, et III Eid. Decembr. fatis functus.

V CAIETANVS MARIA FRANCISCVS, anno CIC ICC LXX, VI Non. Mai. natus, et VII Eid. Docembr. exstinctus.page 455, image: cs455

VI IOSEPHVS CL. EMENS Caietanus Franciscus Antonius Caspar Melchior Balthasar Ioannes Baptista Nicolaus, de quo statim.

VII VIOLANTA BEATRIX Ioanna Baptista Maria Iosepha Theresia Caietana Francisca Felicitas Emerentia, nata ipsis Idib. Ianuar. stil. Greg, anno CIC ICC LXXIII, Ferdinando Mediceo, Cosmi III, Magni Hetruriae Ducis, filio natu maiori, a. d. XIIII Kal. Febr. an. CIC ICC LXXXIX, matrimonii foedere iuncta est.

Filiorum superstitum minor natu IOSEPHVS CLEMENS lucem adspexit Non. Decembr. an. CIC ICC LXXI. Et is quidem Timoris Victoris, Liberi Baronis Weichsii concreditus curae, ad virtutes principe dignas institutus, iuuenis admodum sacris praefulgere coepit dignitatibus. Anno namque CIC ICC LXXXV antistes electus est Frisingensis et Ratisbonensis: deinde an. CIC ICC LXXXVIII suffragiis illorum, qui patriae, Imperioque recte consulebant, renuntiatus archiepiscopus Coloniensis, a Papa post confirmatus: quin et anno CIC ICC XCIIII, praeter quod praesuli Hildeshemiensi adiutor datus fuit, cathedram conscendit Leodiensem, vt tamen Frisingensem et Ratisbonensem episcopatus dimiserit, quamuis hunc, anno sequenti a. d. XVI Kal. Ianuar. repostulatus, vt ita loquar, recuperarit.

Quam fortunam cum non satis reuerenter haberet, praecipue vero Gallorum se dederet consiliis, receptis an. CIC ICC CI sub obtentu, ac si a Palatino sibi metueret, in loca dioecesis Coloniensis ac Leodiensis munita copiis hostilibus, auxiliarium circuli Burgundici titulo laruatis, haud leue sibi accersiuit malum. Quippe non tota solum dioecesi a foederatis an. CIC ICC CIII eiectus, sed lata etiam an. CIC ICC CVI sententia publice proscriptus est. Vixit igitur apud Gallos,


page 456, image: cs456

quorum fidei se an. CIC ICC CII, Bonna relicta, permiserat, ad vsque pacem Aquis Heluetiorum confectam. Per eam enim in pristinum reductus statum, superiore anno ad suos rediit.

Maior natu, MAXIMILIANVS EMANVEL, in lucem editus est anno CIC ICC LXII, V Id. Iul. Patris ab obitu, quum aetatem A. B. definitam nondum attigisset, sub tutela patrui Maximiliani Philippi fuit, vsque dum anno CIC ICC LXXX, ipso natali suo, quo nonum et decimum aetatis annum agere coepit, regiminis habenas sollenni religione ac caerimonia ipse suscepit; lectis ad eminentiora aulae ministeria viris nobilitate generis, vsuque rerum illustrissimis; Bernhardo quidem Berone, L. B. Rechbergensi, Maioris domus siue supremi aulae Magistri; Maximiliano Ferdinando, Comite Toerringensi, supremi Camerarii; et Maximiliano Ioanne Francisco, Comite Preisingensi, supremi aulae Marescalli officio praefectis.

A quo tempore magnam primum domus Austriacae, caussaeque communis rationem habere coepit. Caesari namque an. CIC ICC LXXXIII copias adduxit haud spernendas, ipseque ad liberandam a Turcorum obsidione Viennam haud parum fortitudine, operaque sua contulit. Tum vero, praeter alia virtutis singularis documenta, an. CIC ICC LXXXVI Budam cum ferro in manu expugnauit; Albam Graecam vero, munimentum Hungariae firmissimum, biennio post ad deditionem coegit. Turbara deinde a Gallis per occidentem pace, salutem Imperii et domus Austriacae adfinitati externae praetulit, et cum magna suarum Caesarearumque copiarum parte adcurrit, atque in flammam ipse venit, ac ne latius incendium serperet, cum prouide, tum fortiter obstitit. Magni certe illius foederis, anno CIC ICC XC communi Europae hosti maturo consilio obiecti, non socius solum, sed auctor


page 457, image: cs457

etiam fuit fere princeps. Sabaudum quoque, foederatis vt accederet, permouit, et an. CIC ICC XCI in expugnanda Carmagnola praesens iuuit.

Quibus rebus cum toti Europae inuictam animi sui magnitudinem, et praeclaram de Austriis bene merendi voluntatem adprobasset; ad haec domui augustae matrimonio cum Maria Antonia, Leopoldi Magni filia, innexus esset, an. CIC ICC XCII ab Hispaniarum rege Carolo II Belgicae regiae summo ac perpetuo cum imperio impositus fuit. Cui quidem aduersus Gallos tuendae seruandaeque quantum impendiorum fecerit, quantum itidem exhauserit curarum, quum passim notum sit, non est, vt pluribus exponamus. Copiis certe diligenter, et vel in ipsa Boica instituto delectu, contractis, hosti, quantum potuit, sese opposuit, Vilhelmi Angliae regis, in proeliis pariter ac Namurci expugnatione, assiduus semper, fidissimusque comes ac adiutor.

Tandem vero, insequuta regis Caroli II morte, a pristino tramite in diuersa longe abiit. Quippe Gallis accessit, ac eorum semel implicatus consiliis, nec Caesaris nec aliorum monitis dehortationibusque locum reliquit, etsi non semel prae se ferebat, ac si dare se vellet, ac illorum ad rationes sese adiungere, qui cum Austriaca faciebant domo: quin intellecto, reprobari a Caesare, quae sibi deposcebat, ex improuiso arma, quae hucusque in hostes immortali nominis sui gloria expediuerat, in patriae Germaniae viscera vertit. Initium factum ab Vlma et Memminga, amplissimis ac liberis Imperii ciuitatibus, quas subito oppressit; et istam quidem VII Eid. Septembr. an. CIC ICCC II insidiis: hanc autem post aperto Marte. Inde progressus, occupato statim, anno CIC ICCC III ineunte, Neoburgo, non Schlickium modo, a Caesare cum copiis in Bauariam missum, prope Scherdingam


page 458, image: cs458

profligauit, sed Ratisbonam etiam ad praesidium Boicum recipiendum coegit. Tum, Gallico auctus subsidio, in Comitatum Tirolensem mouit, ac Kufstenio atque Rattenburgo, munimentis tam opere quam situ firmis, magna celeritate superatis, omnem late viciniam vi perculit, ac Aenipontem, Halam, Scharnitzium, claustraque Ehrenbergensia partim solo armorum terrore, partim vi cepit atque expugnauit; in ipsam plane Italiam sese infusurus, ni singulari incolarum virtute ac erga Caesarem fide impeditus, reiectusque fuisset. Regressus in Boiariam, Caesarianos sub Styrumii imperio ad Hochstadtium XI Kal. Octobr. fudit, quum Galli paullo ante Eichstadtium, episcopi sedem, subegissent, ac equitem Germanum ad Munderkingam in Sueuia clade affecissent. Hanc enimuero victoriam in suae caussae commodum vt referret, Augustam Vindelicorum obsedit, ac a. d. X VI Kal. Ianuar. suam in potestatem redegit; Gienga ac Campiduno paullo post eandem ad sortem redactis. Hinc anno sequenti, Patauio capto, Austriam superiorem inuasit, et agris late populatis, reditibusque euersis grauiter adflixit.

At vero, quum hoc rerum successu maiora adhuc animo volueret, in praeceps ruit. Et primum quidem VI Non. Iulias an. CIC ICCC IV ad Nolanum montem fortunae succubuit, foeda a foederatis copiis strage fractus: quam deditio Donawerdae ac Rainae confestim excepit. Deinde vero, quum Gallicis sub Tallardo suppetiis firmatus, Caesarianorum impediturus destinata, relictis prope Augustam castris, Hochstadtii consedisset, ipsis Eid. Aug. (tametsi nil omnino fortis exercitatique ducis praetermisisset) ad internecionem plane caesus, nullum nisi in fuga citatissima praesidium inuenit; Boiaria omni Caesaris victoris arbitrio relicta. Quam vt vltimo eriperet exitio, coniugi non multo post potestatem


page 459, image: cs459

fecit, cum eo certis de conditionibus tractandi. Qua quidem occasione conuentio Ilbeshemii in castris ante Landauiam cum Iosepho, Romanorum tum rege, a. d. VII Eid. Nouembr. inita: qua Künigundae Theresiae dioecesis Monachiensis, vna cum vrbe et cimeliis mariti Electoris, concessa; Boica vero reliqua iuxta cum Kufstenio Imperatori permissa.

Interim ipse Gallis, quos sequutus erat, meruit, et anno sequuto Huium occupauit, Leodium obsedit. Vt tamen inter haec Boicam suam semper respiceret, et nil quicquam ad recuperandum eam reliqui faceret. Vti sane Lierii potissimum opera colonos militesque a signis dimissos ad arma aduersus Caesarem capienda concitauit, sperans, hac bellum ratione redintegratum iri in Sueuia. Quamuis in cassum omnis ille conatus ceciderit. Re namque litteris interceptis detecta, Monachium praesidio firmatum, ciues armis exuti, Lierius et Neusonnerus captiui abducti, Principes natu maiores Aenipontem deportati, vt passim notum.

Quum itaque hoc rerum statu Gallis potius se permitteret, quam gratiae Caesaris, nec animum aduersus patriam inimicum deponeret, capitis damnatus, lataque a. d. III Kal. Mai. an. CIC ICCC VI a Iosepho Caesare sententia, bonis atque honoribus exutus est.

Militauit autem ex eo tempore Gallis partim in Belgio, partim etiam in Germania, superiorem ad Rhenum; quamuis parum feliciter. Siquidem non longe post, quam publice proscriptus fuit, a Malborughio ad Ramilliacum Brabantiae a. d. X Kal. Iunias ingenti proelio superatus est, fugatusque. Haud meliori vsus fortuna, quum biennio post Bruxellas IV Kal. Decembr. repentina vi circumsessas, quam grauissime vrgeret: quandoquidem copiis foederatorum vrbi subsidio aduolantibus celerem ad fugam coactus est.page 460, image: cs460

Et sic in maxima infelix praecipitatus mala, vitam apud Gallos egit; auiti interim patrimonii rationibus varie accisis. Praeter enim quod Caesar Leopoldus iam an. CIC ICCC IV Mindelhemium, cum locis contributis Principatus titulo auctum, Duci Malborughio, exercitus Anglicani imperatori, in nauatae operae praemium concessit, Iosephus porro a. d. IX Kal. Iul. an. CIC ICCC VIII superiorem Palatinatum ac Comitatum Chambensem, vna cum Archidapiferi dignitate, annexisque iuribus, in domum Palatinam iterum transtulit, et anno sequenti VI Eid. Maias Landgrauiatum Leuchtenbergensem familiae Lambergensi attribuit: vt ceterarum quidem, de Boica quae rescissae sunt, portionum mentionem nunc intermittam [Note: Quas qui curatius nosse velit, auctorem adeat elector. iur. publ. tom. II part. I n. IV p. 65 sq. praecipue vero Hübnerum supplem. ad partem Verotemat. historico-polit. II n. II p. 184 sqq.].

Quibus vulneribus vt mederetur, curae sibi habuit, qui Hispaniam imperio complectitur, Philippus Andegauensis. Hinc, adnitente Galliarum rege, an. CIC ICCC XI duas Belgii regii prouincias, Ducatum scilicet Lutzelburgensem ac Comitatum Namurcensem, iuxta cum Caroloregio ac Nouoportu, certis tamen sub conditionibus, ei transscripsit, supremo iure dominioque possidendas: quin sub initium anni sequentis ceteras omnes, licet alienae pridem dominationis factas. Quo facto noster priores illas occupauit; hunc quidem a. d. XVI, istum vero VII Kal. Iun. et ad pacem vsque Germanos inter ac Gallos conclusam tenuit.

Interim ne sibi, iurique suo defuisse videretur, Iosepho Caesare fatis functo, ad comitia nouo imperatori eligendo Francofurti ad Moenum instituta, admitti volebat, et quum repulsam tulisset, sollennium obtestationum formulam contra


page 461, image: cs461

adferebat. Vicissim ipse, Gallis, pace cum Anglis et Belgis facta Germaniae maiori, quam ante, vi incumbentibus, quod illiscum staret, denuo pro Imperii hoste habitus, nouis mandatis anno CIC ICCC XIII, VIII Eid. Iul. auocandi caussa a Caesare editis, publice perduellionis reus declarabatur.

Huic fortunae finem adtulit pax Germanos inter ac Gallos Rastadtii an. CIC ICCC XIV inita, atque Aquis Heluetiorum confirmata: quippe vi cuius indignitates ille pristinas ac teiras omnes, non sine maxima vtriusque Boicae laetitia, restitutus est.

Quod superest, mortuo, anno superioris saeculi XCVI, Ioanne Sobieski, socero, inter praecipuos regni Polonici candidatos fuisse, sunt, qui adfirmant: quem tamen ille honorem recusarit, ne Hispanorum animos, quos tum negligere inconsultum videbatur, Belgicae praefecturae abdicatione offenderet.

Matrimonium primo contraxit an. CIC ICC LXXXV, Eid. Iul. cum MARIA ANTONIA Austriaca, LEOPOLDI Imperatoris filia, ex sorore Caroli II Hispaniarum regis prognata, et IX Kal. Ianuar. an. CIC ICC XCII fatis sublata: ex qua tres procreauit filios: quorum primus

LEOPOLDVS FERDINANDVS anno CIC ICC LXXXIX, a. d. XI Kal. Iun. natus, altero post die animam reddidit [Note: Imhofius notit. procer. Imp. lib. II c. VI §. 3 p. m. 46 quartum post diem decessisse scribit.].

Alter IIII Kai. Decembr. an. CIC ICC XC primum et supremum vitae suae habuit.

Tertius matri aliquot annos superuixit. Fuit ispage 462, image: cs462

IOSEPHVS FERDINANDVS LEOPOLDVS Antonius Franciscus Caietanus Ioannes Adamus Simon Thaddaeus Ignatius Ioachimus Gabriel; natus Vindobonae V Kal. Nouembr. an. CIC ICC XCII. Magnae spei princeps, et, si sors tulisset, Hispaniarum aliquando rex et monarcha futurus. Qui cum omnis Europae oculos in se animumque, dispari licet agitatione, conuertisset, ante diem occidit, morte oppressus Bruxellis a. d. VIII Eid. Februar. an. CIC ICC XCIX.

Secundis noster nuptiis in torum coniugalem adsciuit THERESIAM KVNIGVNDAM Charlottam Casimiram SOBIESKIAM, IOANNIS III regis Poloniae filiam; cum qua matrimonium Varsauiae, XVIII Kal. Septembr. an. CIC ICC XCIV, interueniente paranympho initum, Vesaliae IIII Non. Ianuar. an. CIC ICC XCV consummauit, et plurium ex ea liberorum pater factus est. Sunt ii

I MARIA ANNA Carolina Iosepha Dominica, nata prid. Non. Aug. an. CIC ICC XCVI.

II CAROLVS ALBERTVS Caietanus Iosephus Georgius; in lucem editus Bruxellis a. d. VIII Eid. Aug. anno CIC ICC XCVII. Magnae exspectationis princeps; qui in ista temporum difficultate, in quam serenissimus parens inciderat, cura Caesaris Clagenfurti primum, dein Graecii litteris virtutibusque suo fastigio dignis imbutus; superiore vero anno a. d. XIII Kal. Mart. solemni caerimonia in splendissimum ordinem equitum aurei velleris a Carolo VI cooptatus, peregrinationem iam suscepit in Italiam.

III PHILIPPVS MAVRITIVS, qui vitales auras primum hausit Non. Aug. an. CIC ICC XCVIII.

IV FERDINANDVS MARIA, natus Non. Aug. an. CIC ICC XCIX.page 463, image: cs463

V CLEMENS AVGVSTVS, in lucem susceptus a. d. X VII Kal. Sept. an. CIC ICCC; qui hoc ipso, quem agimus, anno, VIII Kal. Februar. Iosepho Clementi, patruo, in episcopatu Ratisbonensi adiutor datus, pulcerrimarum, quas aliquando geret, rerum, qua animi est indole praestantiaque, iacit nunc fundamenta.

VI VILHELMVS, qui vitam, quam IIII Eid. Iul. an. CIC ICCC I Schleishemii ingressus est, cum morte commutauit a. d. XV Kal. Mart. an. CIC ICCC III.

VII IOANNES ALOYSIVS, natus Monachii a. d. XI Iul. an. CIC ICCC II, morte interceptus a. d. XVII Kal. Iul. an. CIC ICCC V.

VIII IOANNES THEODORVS, qui in vitam venit Monachii III Non. Septembr. an. CIC ICCC III.

IX MAXIMILIANVS EMANVEL, natus Monachii a. d. XII Kal. Ianuar. an. CIC ICCC IIII, defunctus an. CIC ICCC IX, mense Martio.page 464, image: cs464

PARS POSTERIOR de COMITIBVS PALATINIS ad RHENVM.

ORdo nos iam nunc ducit ad illos, qui e Rheni Palatinis recensendi supersunt.

Sequemur autem, inuiti licet, auctoris vestigia, et primum domus Bipontinae rationem habebimus; tum ad Veldentinos accedemus; dein ad lineae Simmerensis posterioris Principes: post quos curae nobis erunt, quos iure primo statim loco memorare conueniret, e Friderici V progenie Palatini: quibus tandem subiungemus, qui, illis exstinctis, e Neoburgica familia electoralem adiere dignitatem.

De DVCIBUS BIPONTINIS, ad lib. V Section. II.

LInea Bipontina in tribus IOANNIS I filiis in tres abiit ramos: BIPONTINVM speciatim sic dictum; LANDSBERGENSEM ac CLEBVRGICVM. I de Linea Bipontina speciatim sic dicta.

RAmum Bipontinum, speciatim sic appellatum, emisit IOANNES II. Qui patri, vt supra iam dictum, successit, ac trucidato nefaria proditione Henrico IV Galliarum rege, a Germaniae Principibus ad reginam viduam missus est, vt interpres esset doloris, quem ex obitu tam incomparabilis regis ac herois ceperant: quam quidem legationem magna cum dignitate ac gratia reginae obiit.page 465, image: cs465

Electoratus Palatini administrationem, mortuo Friderico IV, quum suscepisset, an. CIC ICC XI tum Principum, qui foedere iuncti erant, Protestantium conuentui, Rotenburgi ad Tubarim instituto, praefuit; tum comitiis Septemuirum Norimbergae habitis interfuit: Philippo Ludouico Neoburgensi et hic et illic frustra intercedente. Anno sequenti vero, vt supra iam notatum, Rudoiso Imperatore defuncto, in partibus Rheni Franciae ac Sueuiae potestatem pro Caesarc gessit, ac Francofurti ad Moenum Matthiam suffragio suo ad imperium euexit.

Ceterum vnioni siue foederi Protestantium cum nomen inter prima dedisset capita, eandem cum reliquis fortunam expertus est, et in ista rerum caligine tum quarta vectigalis Vilsbacensis parte excidit, quippe quam Caesar, de alieno liberalis, Moguntinensi donauit atque attribuit: tum possessione coenobii Hornbacensis (quod idem Ferdinandus II archiepiscopo Treuirensi tanquam antistiti Spirensi, vi mandati d. II Mart. an. CIC ICC XXVIII Pragae dati, ac Ratisbonae d. XXVII Septembr. an. XXX confirmati, restitui iussit) an. XXXI ineunte motus est atque depulsus. Quin Caesareis an. XXXV Rheno transmisso Vinariensem insequentibus, vt impetum illorum ac libidinem praeuerteret nullum potius quam in fuga inuenit remedium.

Vix autem Metas, quo se relicta ipsis Eid. Iun. Biponto contulit, cum suis peruenerat, quum fati interciperetur violentia, a. d. III Kal. Aug. magno sui desiderio viuis ereptus.

Princeps erat non eximia modo corporis specie, sed moderati etiam maxime animi, benignus, tantaque humanitate, vt quosuis sibi conciliaret. Et quum comitate, quae illi naturalis fuit, deuinceret omnes, amicorum saluti praecipue incolumitatique fauebat, non vt alios offenderet, sed vt laborantibus


page 466, image: cs466

quam innocentissime consuleret suorum nempe studiosus, in ceteros neque iniquus, neque factiosus. Interim belli incommoda plurima, quamuis a partium inuidia abstineret, sapienter perferebat, satius existimans, necessitati cedere, quam vulneratam caussam periculosis tentare remediis [Note: vid. Balthasar Venator, testis rerum harum tam granis, quam certus, in panegyrico Friderico Duci Bipontion an. CIC ICC LVI dicate p. 7 et 8; quippe quem hic sequuti sumus.]. Inprimis singulari reuerentia atque obseruantia matrem colebat; quippe quam in manibus ferebat atque oculis, pro scipione se incedenti offerens; aperto etiam capite perpetuo ei adsidens atque assistens; religioni certe sibi ducens, eam vel dicto vel facto vel gestu vel vultu offendere. Temporis perparcus dispensator, quicquid dabatur otii post prandia et coenas non inerti desidia aut muscis configendis, vt imperator Domitianus; nec chartis lusoriis aut aliis ludis vilibus et a dignitate Principis alienis transmittebat; sed vel in historiarum lectione, vel in seriis negotiis cognoscendis, vel in deliberationibus rerum publicarum cum Vlpiano suo, quem ad latus semper habere hac ipsa de caussa gaudebat, vel in colloquiis cum hospitibus, si qui aderant, vel aliis rebus honestis et vtilibus, in id tempus ab se reiici solitis, collocabat. In republica administranda symbola, ab ephoro olim Theodoro Esichio, Bremensi, I. V. D. sibi praescripta et commendata, animo suo insculpta, perpetuo intuens, ad sanam iustitiae lancem et normam legum omnia iudicia perpendebat, omnessententias examinabat, cum Cyri regis praeceptore rectum pronuntians et aequum, non quod cuique videretur, sed quod cum legibus consentiret [Note: vid. pluribus, quem hic sequuimur, Isaacus Cramerus, in oratione vltimo istius honori an. CIC ICC XXXV habita, qua nobis est [Gap desc: Greek words] ].page 467, image: cs467

Ex prima coniuge CATHARINA ROHANAEA, Renati Rohanaei, huius nominis II, filia, quam locupletem quidem, sed conditionibus sibi non parum grauibus, an. CIC ICC IV a. d. V Kalend. Septembr. Belini in Armorica duxit, et anno CIC ICC VII, VI Eid. Mai. amisit, vnicam suscepit filiam, MAGDALENAM CATHARINAM, natam a. d. VI Kal. Mai. an. CIC ICC VII, maternorum in Gallia bonorum heredem, ac an. CIC ICC XXX Christiano I Birckenfeldensi nuptam; mortuam VI Eid. Ianuar. an. CIC ICC XLVIII.

Ex secunda vero, LVISA IVLIANA, Friderici IV, Electoris Palatini filia, an. CIC ICC XII, IV Non. Maii ducta, et an. CIC ICC XL exstincta, plures vtriusque sexus liberos sustulit. Fuere illi

I ELISABETHA LVISA, nata Heidelbergae a. d. XVII Kal. Aug. an. CIC ICC XIII, quae Abbatissa Herfordiensis facta, obiit an. CIC ICC LXVII, a. d. V Kal. April.

II CATHARINA CAROLA, nata Biponti, Kal. Ianuar. an. CIC ICC XV, quae an. CIC ICC XXXI, Kal. Nouembr. vxor facta agnati Neoburgensis, Volfgangi Vilhelmi, vitam amifit an. CIC ICC LI a. d. XIII Kal. April.

III FRIDERICVS, de quo statim §. 2.

IV ANNA SIBYLLA, nata an. CIC ICC XVII, a. d. XIII Kal. Aug. Biponti, quae Dusseldorpii an. CIC ICC XLI, a. d. III Kal. Nouembr. viuere desiit.

V IOANNES LVDOVICVS, de quo §. 3.

VI IVLIANA MAGDALENA, nata Heidelbergae a. d. IX Kal. Mai. an. CIC ICC XXI, matrimonio iuncta anno CIC ICC XLV a. d. XV Kal. Decembr. Friderico Ludouico Landsbergensi, patrueli, naturae concessit ipsis Eid. Mart. an. CIC ICC LXXII.page 468, image: cs468

VII MARIA AMALIA, in lucem edita XIV Kal. Nouembr. an. CIC ICC XXII, morte intercepta Dusseldorpii an. CIC ICC XLI, Kal. Iun. stil. Iul.

FRIDERICVS, maior natu Ioannis II filius, lucem adspexit an. CIC ICC XVI, Non. April. Bonis domi imbutus litteris, cum sextum et decimum aetatis annum ageret, in Gallias abiit et Belgium. Redux domum factus, Martis sequutus castra est, a Suecicae militiae ducibus ad societatem allectus armorum.

Duobus autem peditum lectissimorum millibus breui tempore sub signa redactis, ripae Rheni citerioris custodiendae curam habere iussus est. Quam licet summa ageret industria, vigilantiaque; quum tamen nescio cuius vel fraude vel vitio nec pecuniam, soluendo militi stipendio, nec annonam, nec muniendae ripae quum vltro id facere non liceret, mandata acciperet, impedire haud potuit, quo minus hostis, omues in occafiones intentus, nauibus aliquot tectis, militeque sclopetario oneratis, oram inuaderet, praesidiisque, quae noster obiecerat, non sine magna strage repulsis, hanc Rheni partem foederatis extorqueret.

Quod ipsum Bipontinis post terris tantum adtulit damni, vt nil supra. Quippe hostis nihil non acerbissime, crudelissimeque fecit, ac depopulatiouibus, rapinis, incendiis, omnique calamitatum genere passim saeuiit: ipsam metropolin Bipontum integrum per octiduum grauissime primum oppugnauit; post noue obsessam, et suam tandem in potestatem redactam tam saeue, atrociterque exhausit, vastauit, vt satis dici haud possit. Quo tamen aliquo saltem modo constet, quam foedum in modum afflixerit illam, oppresseritque, scriptoris cuiusdam grauissimi, testisque [Gap desc: Greek words] adferemus verba [Note: Est is Balthasar Venator; cuius haec sunt in ciuitatis Bipontinae querimonia de debito non debito aduersus Pallantii Mariamaei iniquissimas coactiones, p. 7 sqq.].


page 469, image: cs469

Sic autem ille: Plusquam seruilem in modum tractabantur omnes promiscue. Quasi ius vitae et necis in singulos haberet insanus, et incorrectus miles, ita quoduis telum, quaeuis iniuria, dies noctesque in obnoxia capita militabat. Impune omnibus elementis grassari licebat. Alios in profundis puteis detinebant, alios summis aedibus deturbabant, aliis pedes, aliis tota corpora in furnis vstulabant, aliis ventrem prodigiosa aquae infusione ad necem vsque distendebant, aliis digitos fissim incidebant, aliis pudenda acutis calamis fodicabant, aliis longa itinera et intolerabilia onera imperabant, quibus in laboribus per summam lassitudinem, famem, aegritudinem, fustium verberumque inclementiam plures vitam prius quam viam finierunt. Muliebre nuptum, innuptumque genus violenta libidine non sine magnis exemplis, constuprabatur: famulitia vtriusque sexus, ciuesque ipsi cum hospitibus paganis gregatim in hosticum propulsi ad messem decurionibus (quibus volupe audire centuriones) faciendam, per quasuis libidines et ludibria. Nemo porro domi vel media luce ab inuasorum licentia tutus erat, et ne per tenebras, vt fere quot noctibus fiebat, familiae opprimerentur, nullum sine excubiis priuatis et luminibus somni tempus agere licuit. Nec tamen omnis ista sollicitudo effecit, quo minus fores, conclauia, cistae et omnes omnium rerum custodiae effringerentur. Extrahebantur, mactabantur passim pecudes, sine metu; rapinae, sine intermissione totum triennium, clam palam per vrbem et domos, per pagos et tuguria, per ipsa denique templa liberrime exercebantur. Stabant sane abditae in aede sacra apud Bipontinos dacentae quinquaginta amplius cistae, variis opum generibus refertae, orphanorum maxime solatiola, quas velut in ipso Dei praesidio fuisse credidisses, sed eas tamen neque sera, neque religio loci tueri potuit. Miles enim quoquo modo penetrata


page 470, image: cs470

aede effractas illas ducentas et quinquaginta cistas ad vnam omnes euacuauit, et inter hos successus animaduerso conditorio Principum Bipontinorum, vbi in stanneis alueis maiorum ossa seruabantur, cubile illud secretum et subterraneum, rem detestabilem ausus, manipulatim inuasit, ferroque impio reclusit, et mortuorum Principum cadauera per nefandum scelus dilacerata repositoriis suis exturbauit, quicquid auaritiae commodum visum rapuit, aeneas epitaphiorum laminas exemit, totum denique templum rebus pretiosissimis differtum perspoliauit, plumbea insuper tegumenta, quae tempestates arcere solent, detraxit, et fornicum structuras ad pluuiarum iniurias nudauit. Inuentus, quem crapula in somnum dederat, expilatorum vnus, nec castigatus, nisi quod conscientia tribuni ad ciues argueretur. In arce ac veteri sede Principum eadem licentia peruagata est. Direpta conclauia, compilata charissimarum rerum deposita, subducti ecclesiarum calices, bibliotheca deflorata, exhausta, in omnes partes diuendita; tabularia, quas Cancellarias vocant, patefacta, ferramentis exuta, omnium grassitionibus exposita, antiqua documenta e nidis suis deiecta, dispersa, humi afflicta, permista et confusa, hominum ac iumentorum stercoratione et lotio macerata, putrefacta, ac non sine irreparabili damno inter obscenos humores illos absumta; cerae omnes, quibus litterae, publicae muniuntur, abscissae et in viciniam venum exportatae. Pharmacopolium vrbis direptum, medicinarum vasa euersa, valetudo publica praesidiis exarmata; machinae, bellicae, quae domus Bipontinae fuerant propriae, aut displosione violenta ruptae, aut alio translatae, aut in praedam conuersea. Monetariorum splendida et ampla officina destructa et rapinis permissa. Gymnasium, quod iuuentuti docendae et alendae seruierat, deletum. Curia ciuitatis peruastata, litterae publicae iterum cum summo detrimento deprauatae, aut ablatae aut abolitae. Domus, in qua consueta praefecti sedes, maximam partem diruta, ipso praefecto non semel duodenis grassatoribus, licet ex valetudine decumbente,


page 471, image: cs471

quibus farsis alii atque alii succederent, exspoliato, fame domito, rabie illorum paene exanimato, tandemque in salutare exilium concedente. Xenodochium, in quo sexaginta aetate morbisque debilitati alumni supererant, solo aequatum. Nosodochia duo aeque male habita et penitus sepulta. Tage non vno ipsus Pluto depositi fidem multoties iussus fallere. Moenia ipsa demolitionibus connexarum aedium prope peruiafacta. Quicquid in coemeterio publico aedificatum fuerat, subiectis ignibus consumtum: domus venatoria concremata; tabernae, diuersoria pecuaria, et villae extra vrbem foede in cinerem redacta. Oppidum Hornbacum, quod immitissimo centurioni cesserat, vna cum coenobio multis modis vastatum: templum antiquum et venustum pro centurionis equili et fimeto vsurpatum; bibliotheca coenobii dissipata, lacerata, et iumentis substrata; oppidum totum propter extremam centurionis rabiem, qui vi flammisque omnia miscebat, adeo desertum, vt paullo post ipso medio die lupi aliaeque ferae in vicis publicis inter horridas ruinas libere oberrarint, et ruderibus illis tanquam lustris suis assueuerint: vt ipse Bipontum concedere necessum haberet, candem speciem inducturus. Pleraque tintinnabula ruri templis decussa, Treuerisque venundata. In vrbe Bipontina, vt eo reuertamur, septendecim aliae locupletissimae cistae, quibus pretiosa supellex intra arcem custodiebatur, in potestatem et annonae pretium redactae. Supra centum et triginta adificia, quae prostrata et combusta iacent, viginti quinque domus etiam, nullo habitandi vsu relicto, perfossae et succisae. Ex arca quaestoria reliquiae omnes nummariae internersae, litterae protectionis et exemptionis Caesareae vilipensae, nec pluris, quam si villicus de rure eas scripsisset, aestimatae. Sunt infinita alia, quae pleraque propter atrocitatem publicare prohibet horror et pudor [Note: Cof. etiam epistola, quam idem Balthasar Venator ad Andream Comitem de Lesno, an CIC ICC XXXVII, de misera tum temporis Germania, speciatim vero Ducatus Bipontini conditione dedit, p. 29 sqq.].page 472, image: cs472

His tamen e malis, difficultatibusque se tandem emersit, et post, pace in Vestphalis sancita, in quartam vectigalis Vilsbacensis partem restitutus; in possessione monasterii Hornbacensis vero (quod ante iam, necquicquam obluctantibus vicinis episcopis, receperat) confirmatus est [Note: Vid. Instrum. pacis Vestphal. Caesareo-Suecic artic. IV §. 21; quem quidem his nonnihil lucis accipere putem.].

A quo tempore rebus belli superioris iniuria collapsis et ad vastitatem prope redactis, rite instaurandis, quanto potuit studio, vacauit, ac nil magis pensi habuit, quam suorum vt consuleret saluti, tranquillitatique. Quas inter curas, e calculo, aliisque morbis diu infirmus, vita defunctus est a. d. VII Eidus Iulias an. CIC ICC LXI.

Vxorem habuit ANNAM IV LIANAM, Vilhelmi Ludouici, Comitis Nassouio Saraepontani, e coniuge Ann Amalia Badensi, filiam; ductam an. CIC ICC XL, VIII Eid. April. et III Kal. Dec. an. CIC ICC LX VII mortuam. Ex qua pater factus

I VILHELMI LVDOVICI, nati a. d. X Kal. April. an. CIC ICC XLI, et anno sequenti VII Eid. Mai. exstincti.

II ELISABETHAE, natae an. CIC ICC XLII Kal. April. quae anno CIC ICC LXVII a. d. XVII Kal. Nouembr. Victori Amadeo, Principi Anhaltino, nupsit, et XV Kal. Mai. anno CIC ICC LXXVII naturae concessit.

III CHRISTINAE LVDOVICAE IVLIANAE, quae an. CIC ICC XLIII, VI Eid. April. nata, an. CIC ICC LII Herfordiae vinendi finem fecit.

IV FRIDERICI LVDOVICI, qui an. CIC ICC XLIV ipsis Eid. Nou. stil. Iul. in lucem editus, diem obiit anno CIC ICC XLV, VI Non. Maias.page 473, image: cs473

V SOPHIAE AMALIAE, natae a. d. XVIII Kal. Ianuar. an. CIC ICC XLVI; quae primum an. CIC ICC LXXVIII Sigefrido, Comiti Hohenloico, elocata; secundis deinceps votis an. CIC ICC LXXXV, prid. domin. Rogate, stil. Iul. in torum venit Ioannis Caroli, Palatini Birckenfeldensis, et anno CIC ICC XCV, XII Kal. Decembr. mortem oppetiit.

VI ELEONORAE AVGVSTAE, quae an. CIC ICC XLVIII ipsis Eid. Mart. in lucem suscepta, vita excessit Tabernis montanis an. CIC ICC LIX [Note: Secundum Nououillanum in gegeal. familiae Bipontinaemsta. Aliis exim eodem, quo in vitam introiuit, anno e vita emigrasse dicitur.].

VII CAROLI GVSTAVI, nati an. CIC ICC XLIX, et anno statim sequenti Non. Febr. morte oppressi.

VIII CAROLAE CATHARINAE, quae prid. Eid. Febr. stil. Iul. an. CIC ICC LI auras vitales hausit, et morte sublata est an. CIC ICC LII.

IX CAROLAE FRIDERICAE, natae a. d. X Kal. Dec. an. CIC ICC LIII quae an. LXXII Vilhelmo Ludouico, agnato, nuptui data, vidua facta est an. LXXV; et superioribus annis aliquandiu terris Bipontinis praesedit; primum, socero adhuc viuo, nomine regis Galliarum, qui recuperatoriis, quae instituerat, iudiciis istas sibi vindicabat: dein, aliquot annis interiectis, nomine regis Sueciae, Caroli XI: post autem partim Meisenhemii, partim in praedio Dürrenmoschellensi prope Meisenhemium egit, et an. CIC ICCC XII a. d. VI Kal. Nouembr. fatis concessit.

Friderici frater, IOANNES LVDOVICVS, in lucem susceptus est Biponti, a. d. XI Kal. Aug. an. CIC ICC XIX. Anno vero CIC ICC XXXI in Belgium missus, vt maiorem animi culturam caperet, primum vixit Hagae comitis; deinde


page 474, image: cs474

de Lugduni, socius filiorum Friderici, Exregis Boiemiae ac Electoris Palatini: quibuscum et studiis et aliis heroicae palaestrae artibus strenue operatus est. Inde, quam Henrico Friderico Arausionensi aliquot in expeditionibus, vrbiumque obsidionibus adhaesisset, ab sororio, Volfgango Vilhelmo Neoburgensi, cohorti militis non legioniarii ductor datus fuit. Qua tamen sparta an. CIC ICC XLII sese abdicans, domum ad fratrem concessit; cum quo deinde, ad obitum vsque surum, coniunctissime vnaque semper mente vixit.

Exspirauit autem Biponti, valetudine diu vsus haud firma, ipsis Idibus Octobr. an. CIC ICC XLVII; vbi etiam anno sequenti ipsis Non. Martiis conditorio maiorum illatus est: hoc, quod ruinam euasit, ac etiamnum superat, addito epitaphio:

SERENISSIMVS PRINCEPS IOHANNES LVDOVICVS COMES PALATINVS RHENI DVX BAVARIAE IVLIACI CLIVIAE ET MONTIVM COMES VELDENTII ET SPANHEMII MARCAE ET RAVENSBVRGI DOMINVS IN RAVENSTEIN NATVS BIPONTI M DC XIX DIE XXII IVL. OBIIT IBIDEM ANNO MDC XLVII DIE XV OCTOBRIS, ANNO AETATIS XXVIII.

PS. CXII

IN MEMORIA AETERNA ERIT IVSTVS.

PS. CXXV

QVI CONFIDVNT IEHOVAE SIMILES SVNT MONTI SIONIS NON DIMOVENTVR SED PERMANEBVNT IN SAECVLVM.page 475, image: cs475

II De linea Landsbergensi.

LAndsbergensis sator est FRIDERICVS CASIMIRVS, et hoc nominis suam in familiam intulit, quod, partitis patrimonii auiti rationibus, arcem Landsbergam vna cum locis contributis apernnagii, vt vocant, loco accepisset, teneretque [Note: Hac arx Landsberga a Gallis an. CIC ICC LXXXI euersa est. Imminebat oppidulo Moschellen, versus austrum monti imposita; quatuor M. P. ab oppido Meisenbemio.].

Fuit autem, vt supra iam dictum., Ioannis I filius, ac tum paternis praeparatus exemplis, tum virorum praestantissimorum, Ioannis Georgii Azenhoueri et Ioannis Vlrici excultus disciplina, a primis statim annis magnam virtutis modestiaeque famam collegit. Anno CIC ICC vna cum fratre natu maiore, Ioanne, qui postea nominis distinguendi caussa II appellari coepit, prudenti stipatus magistro siue praefecto, regiones exteras, Galliam praecipue, perlustrauit, vt animum hoc magis prudentia, studiisque honestis componeret. Reuersus in nostratem rempublicam fortunatissime transtulit, quicquid apud exteros rectum frugiferumque viderat, ac sua contentus portione cum fratribus iugi semper concordia fidissime, amicissimeque vixit.

Anno iam CIC IC XCI inter Canonicos aedis cathedralis Argentoratensis cooptatus, ad Decani tandem adspirauit dignitatem; quam etiam illo rerum statu, turbido sane difficilique, non sine variis curis, laboribusque sustinuit.

Vt belli, quo Germania tum affligebatur, casus effugeret, plurimum Montisforti in Heduis habitauit: vbi etiam an. CIC ICC XLV, XII Kal. Octobr. diem obiit: maiorum sepulcro


page 476, image: cs476

illatus Biponti an. CIC ICC XLVIII, pridie Nonas Martias.

Vxorem an CIC ICC XVI, a. d. VIII Kal. Iul. duxit, vti supta iam dictum, AMALIAM, Vilhelmi, Principis Arausionensis, filiam: quo connubio Montisfortensem consequutus dynastiam est.

Genuit autem ex ea tres filios;

I FRIDERICVM, qui prid. Non. Aug. an. CIC ICC XVII natus, quarto post die defunctus est.

II FRIDERICVM LVDOVICVM, de quo statim.

III CAROLVM HENRICVM, in lucem susceptum an. CIC ICC XX, ipsis Eid. Iul. et fatis interceptum III Eid. Iun. an. fequ.

Qui patri tum superuixit, tum successit, FRIDERICVS LVDOVICVS, in vitam venit an. CIC ICC XIX, a. d. XVI Kal. Nouembr. stil. Iul.

Et is quidem Princeps fuit recti amans, et praeter candorem animi a vita frugali sobriaque multum laudis adeptus. Carolo sane Ludouico, Electori, dignus fuit visus, cui, Francofurtum Caesari eligendo concessurus, vices suas in regendis terris electoralibus committeret. Quas dum gercret (vt id addamus) ac solus aliquando, remotis omnibus ministris ac apparitoribus, pranderet, lamentabilem ante fores conclauis vocem, Palatinatui iterato vae denuntiantem, exaudiuit, et in dirum magni mali omen statim accepit [Note: vid. pluribus Raigerus lib. cuititulus, Linea Electoralis Simmerensis exftincta, p. 62 sq.]. A Galliarum vero rege ob Montfortensem in Burgundia dynastiam indigenis regni adscriptus est.

Ceterum viso, domum Bipontinam in cernenda cum


page 477, image: cs477

Brandenburgensi ac Neoburgico hereditate Iuliacensi ad id vsque temporis parum profecisse, quamuis plurimum iam laboris impendisset atque sumtuum; ipse suum in hereditatem istam ius (tertiam scilicet actionis Bipontinae partem, quum reliquarum tertiarum vna Friderici Bipontini esset, altera familiae Cleburgensis) an. CIC ICC LX a. d. XV Kal. Septembr. Philippo Vilhelmo Neoburgico CM florenis Francofurtensis valoris, biennium intra soluendis, vendidit; superadditatamen hac conditione, si quidem Neoburgicus vniuersas terras ab Electore Brandenburgico vel per sententiam iudicis, vel per transactionem euinceret, summae isti XL M floreni adiicerentur.

Anno sequenti, qui LXI erat, Friderico, lineae Bipontinae, speciatim ita dictae, vltimo, fatis functo, in principatu successit, et molestiarum a se dimouendarum inuenit adfatim. Primum namque ei cum demortui vidua lis suboriebatur ex capite, vt loquuntur, dotalitii. Aegre scilicet ferens, plus illi, quam pactis connubialibus conuentum erat, viduitatis tuendae caussa a marito constitutum; sigillatim vero Meisenhemium ad larem sedesque, sine consensu suo, destinatum; vt conuentis staret, volebat, ac domicilium Tabernis montanis institueret. Ea vero constantissima mente abnuebat. Vt Caetaream tandem auctoritatem interponi necesse fuerit [Note: Quo vid. scripta, quorum titulos supra adduximus, ab vtraque parte hac de re tum publici iuris facla. E quibus corrigas Buckischium, qui histor. geneal. Palatino-Bauar. part. II c. IX § 6 p. 277 litem istam de loco potissimum sepulturae, quam sibi vidxa ad latus marui destinarit, obortam scribit; Vnd als selbter von dieser welt wieder abgefordert, vnd in seine residentz-stadt Meisenheim heim begraben worden; sie aber ihr begräbniss sich auch dahin nebft ihn verfertigen lassen, mit dessen Successore, so ihr solches, als ohne sein vorbewust geschehen, nicht zugestehen, sondern einen andern ort anweisen wollen, darüber, vnd anderer differentien wegen allerhand ungelegenheit gehabt etc. Vt enim contentio ista rixaque, quae Friderico Ludouico cum Anna Iulian, Friderici vidua, ex alio, sicuti iam dictum, capite ortum traxit; ita falsum quoque, Fridericum Meisenhemii sepultum essit; falsum, viduam tum sibi tumuli locum delegisse Meisenhemn ad latus mariti.] Dein graue illi erat, aes alienum, a patruo Ioanne II contractum, dissoluendum in se suscipere.)page 478, image: cs478

Omnes alioqui boni principis partes complexus, totis viribus in salutem tranquillitatemque cum suorum, tum maxime publicam incubuit. Qua sane fini an. LXIII foederi Rhenano alios inter etiam nomen dedit.

Neque tamen impedire potuit, quo minus, postremis vitae suae annis, in difficultates incideret longe maximas. Quippe tempestas bellica, quae tum in oris Rhenanis intumuerat, tam denso etiam terras Bipontinas nimbo obruit, vt nil vsquam quieti haberet ille, nil tranquilli, sociis pariter ac hostibus agentibus, ferentibus pro libidine omnia. Galli sane, praeter quod hibernis atque exactionibus toti prouinciae graues erant, Bipontum, Ducatus metropolin, quam operibus firmarant, insidebant. Germani, ne hosti frangendo quicquam praetermitterent, bello hunc in tractum detruso, suae eam vt potestatis facerent, grauiter illam an. CIC ICC LXXVI, mense Nouembri, oppugnabant. Quo quantum damni vastitatisque cum vrbi, tum toti vicinae regioni illatum fuerit, facile intelligi potest. Quum hostis, subsidio suis aduolantis, propinquitate pressi, signis repente conuulsis noctu se recepissent, Galli, loco diffisi, non operibus modo eam nudabant, sed igne etiam iniecto totam fere an. sequenti, Februario exeunte, incineres redigebant; exscindendam rati, quam tueri


page 479, image: cs479

nequirent [Note: vid. Theatr. Europ. part. XI p. 1172 sq.]. Cussellas, oppidulum castro Liechtenbergensi vicinum, paucis ante diebus [Note: vid. id. l. d. p. 1173.] ; Tabernas vero montanas superiore iam anno exsoliatas flammis foedum in modum vastarant [Note: vid. id. l. d. p. 984.]. Nec malis finem attulit pax biennio post Nouiomagi conclusa. Quandoquidem Galli, iudiciis sub specioso dependentiarum, ac reunionis, vt vocabant, praetextu Metis ac Brisaci institutis, contendebant, Bipontinas etiam terras regni Gallici clientelas esse. Et cum Fridericus noster Ludouicus quiduis perpeti satius iudicaret, quam ab fide, Caesari atque Imperio praestita, recedere, atque alieno se permittere dominio, auiti illum patrimonii regimine, quod ad id vsque temporis vt laudabiliter, ita haud interrupte tenuerat [Note: Id quod notandum, tum contra Buckischium, histor. geneal. Palatino-Bauar. part. II c. IX §. II p. 231, tum Imhofium notit. Procer. Imper l. IV c. I §. 22 p. m. 178, tum auctorem scripti germanici cui titutus, kurtze besechreibung des Chur-vnd Fürstl. Hauses der Pfaltzgraven bey Rhein, p. 78 part. I elector. I. P. curiesor. quippe qui tradunt, Fridericum Ludouicum, quum ad secunda transiisset vota, regiminis pertaesum, in otium se recepisse, habenis filio Vilhelmo Ludouico traditis; quas tamen, eo tribus post annis immatura morte exstincto, denuo suscipere coactus fuerit.], indigne depellebant.

His tandem aerumnis clausulam imposuit mors, quam, vitae satur, obiit Kal. April, an. CIC ICC LXXXI; quum paullo ante, animi nixus fortitudine, ab omni sollicitudine ac moestitia suos reuocasset, ac loculo suo praegnantia illa Nehemiae verba [Note: Cap. VIII v. 10.], Nolite contristari, gaudium etenim Domini est fortitudo nostra, insculpi iussisset.page 480, image: cs480

Coniugem an. CIC ICC XLV a. d. XV Kal. Decembr. duxit IVLIANAM MAGDALENAM, patruelem, Ioannis II Bipontini filiam: qua an. CIC ICC LXXII, ipsis Eid. Martiis, rebus humanis erepta, eodem adhuc anno virginem e gynaeceo illius ignobilem, Annam Marim Heppiam, Meisenhemensem, hoc quidem pacto, vt, qui ex ea nascerentur liberi, nobilium tantum loco haberentur, in torum adsciuit.

Ex illa suscepit

I CAROLVM FRIDERICVM, natum III Non. Septembr. et IV Eid. Octobr. an. cic icc XLVI exstinctum.

II VILHELMVM LVDOVICVM, de quo statim.

III GVSTAVVM IOANNEM, natum Kal. Iun. an. CIC ICC LI, et a. d. XV Kal. Mart. an. CIC ICC LII morte interceptum.

IV CHARLOTTAM AMALIAM, in lucem editam an. CIC ICC LIII, prid. Eid. Maias stil. Iul. quae an. CIC ICC LXX VIII, XIV Kalend. August Ioannis Philippi Isenburgici vxor facta, an. CIC ICCC VII, V Eid. August, viuere desiit.

V LVDOVICAM MAGDALENAM, n. anno CIC ICC LIV, VII Eid. Iun. et III Eid. Februar, an. CIC ICC LXXII morbo superatam.

VI MARIAM SOPHIAM, nat. an. CIC ICC LV. III Non. Aug. mortuam an. CIC ICC LXXII.

VII ELISABETHAM CHRISTINAM, nat. a. d. XVI Kal. Nouembr. an. CIC ICC LVI. Quae primum anno LXXVIII Emiconi Leiningensi nupsit, et, eo mortuo, Christophori Friderici, Comitis de Dona, torum an. CIC ICC XCII, a. d. XI Kal. Ianuar. intrauit.page 481, image: cs481

VIII CAROLVM CASIMIRVM [Note: Imhofio notit. Proc. Imp. lib. IV c. I §. 23 p. m. 178, Hübnero tab. geneal. CXLII appellatur CAROLVS LVDOVICVS. Sed perperam.], nat. an. CIC ICC LIX, qui Heidelbergae an. CIC ICC LXXIII a. d. XVIII Kal. Octobr. viuendi finem fecit.

IX IOANNEM, qui natus ipsis Kal. Febr. an. CIC ICC LXIII, vita excessit an. CIC ICC LXV, IX Kal. Febr.

Ex hac, praeter filiam, fatis iam in infantia sublatam, tros sustulit filios; quibus Fürstenvvarterorum cognomen impositum; omnes adhuc, vna cum matre, superstites.

Nascendi sorte primus fuit Vilhelmus-Fridericus, in lucem editus an. CIC ICC LXXIII, V Eid. Octobr. stil. Iul.

Quem an. sequenti, qui erat LXXIV, excepit Carolus Aemillius, natus a. d. IV Kal. Decembr. stil. Iul.

Tertius vero, Ludouicus Philippus, lucem adspexit VI Eid. Mai. stil. Iul. an. CIC ICC LXXVI.

VILHELMVS LVDOVICVS, Friderici Lndouici filius, natus est an. CIC ICC XLVIII, ipsis Eid. Februar, et ad virtutes Principe dignas feliciter adoleuit. Perceptis enim cum domi, tum Heidelbergae artium, quae loco illustri natos decent, fundamentis, an. CIC ICC LXII iter ad exteros ingressus est. Quod cum an. CIC ICC LXV perfecisset, domi rebus adhibitus moderandis, spem de se concitatam tum mentis perspicacia, tum morum grauitate, tum recti studio quam maxime impleuit. Hoc vno suis grauis, quod eam, morte praeuentus, tam immature destituerit. Obiit autem an, CIC LXXV prid. Kal. Septembr.

In tori societatem an. CIC ICC LXXII a. d. XVIII Kal. Dec. adsumsit CAROLAM FRIDERICAM, sobrinam


page 482, image: cs482

simul suam ac matruelem: ex qua duos quidem sustulit filios; breuissimi tamen vtrumque aeui;

CAROLVM LVDOVICVM, natum XV Kalend. Septembr. an. CIC ICC LXXIII, mortuum III Eid. Nouembr. an. sequ.

VILHELMVM CHRISTIANVM, qui annum CIC ICC LXXIV et primum et vltimum habuit, III Non. Iul. natus, et a. d. IV Kal. Decembr. fato functus.

Sequioris vero sexus nonnisi vnicam;

VILHELMINAM SOPHIAM; quae vitam, quam an. CIC ICC LXXV a. d. VI Kal. Aug. hausit, quarto post mense, ipsis scilicet Non. Nouembr. iterum amisit.

III De linea Cleburgensi.

CLEBVRGENSIS nomen traxit a Cleburge, vico dioecesis Nouicastellanae muris cincto, arceque praedito [Note: Hinc recte Bernhardus Hertzog lib. III chron. Alsat. c. XIX p. 64 ein dorff vnd wasser-haus, dem Fürstenthum Zweybrücken anständig; ist etwan der Graven von Leiningen gewesen.] ; quem vna cum aliis locis sator familiae huius auctorque loco portionis ad tuendam dignitatem constitutae (appanagium vulgo vocant) accepit.

Fuit is IOANNES CASIMIRVS, filiorum Ioannis I, Ducis Bipontini, superstitum ordine tertius.

Is enimuero a prima statim pueritia fidis domi praeceptoribus in disciplinam traditus, tam feliciter in pietatis ac


page 483, image: cs483

optimarum litterarum doctrina profecit, vt iam an. CIC ICC III Hornbaci, in lustratione iuuentutis studiosae, pulcerrimum ediderit specimen, ac parentis serenissimi vices obeundo, docentes aeque ae discentes, habita oratione latina, sui commonuerit officii. Anno sequenti, ductu fratris natu maioris, Ioannis, qui nomen hoc secundus tulit, Gallias adiit, vt pectus studiis omnibus liberalibus impleret, et quicquid apud gentem tam nobilem, et cum doctrinae tum morum elegantia illustrem, rectum ac frugiferum esset, suos in vsus transferret.

Reuersus tum egregiis eluxit virtutibus, vt dignus haberetur, cui inuictissimus Suecorum rex, Gustauus Adolfus, Catharinam sororem in matrimonium daret. Quam cum ille sibi Holmiae an. CIC ICC XV, ipsis Eid. Iul. [Note: Pareus, supral. V sect. II §. 6 p. 203, die XI Iun. Catharinae fidem connubialem addixisse scribit. Idem faciunt Tolnerus tab. geneal. lit. D signata, Hübnerus tab. geneal. XCI. Sed Ioannes Peringskiöld in tab. geneal. familiae reg. Suec. die XI Iul. nuptiarum sollennia illum celebrasse prodit. Quem hic sequi nobis placuit.] coniugali vinculo sociasset, domus suae incrementa haud parum promouit.

Vixit autem ex eo tempore partim in Suecia, partim in Germania; et cum patrimonii auiti non plane nullam haberet rationem, castrum Birlenbach, quod vna cum aliis locis appennagii loco possidendum acceperat, et instaurauit, et de nomine coniugis suae Catharinaburgum appellauit.

Ceterum sacrorum, quibus a iuuentute innutritus erat, ad finem vsque vitae tenax fuit [Note: Vnde sacris secundum A. C. constanter addictum fuisse, perperam tradunt Lohmeierus tab. geneal. X, Lairitzius palmeti historico-geneal. c. III §. 46 p. 152. Quos dum notamus, non ab re erit, adferre verba Illustris viri, Samuelis Pufendorffii, lib II hist. Caroli Gustaui §. 9 p. 59; Ista quod ita seuere statuerentur (loquitur de decreto comitiali super sacris an. CIC ICC LV facto) inter alias ea caussa erat, quod regis pater Ioannes Casimirus Palatinus Bipontinus Reformatorum opinionibus addictus fuerat, quarum suspicionem hoc modo rex a se amoliebatur. Quae dum adduxit Iunckerus tom. III theatri historici Ludolfini ad an. LV c. VIII p. 629, non recte cepit, certe non commode satis interpretatus est, quum ita reddidit; weil König Carl Gustavs vater Iohann Casimir Pfaltzgrav zu Zweybrücken die Reformirte religion angenommen hatte. Sacris enim secundum Heluetiorum confessionem, a patre. Ioanne I in ecclesias scholasque Bipontinas iam introductis, ab. infantia innutritus ille fuerat. Confetiam Spener. syllog-geneal. p. m. 245.]. Princeps alioquin


page 484, image: cs484

optimus, moribus candidis, recti honestique quam maxime studiosus [Note: Audiatur modo Ioannes Rutgersius, in epist. ad Ioann. Meursium, quam nobis, e codice epistolar. [Gap desc: Greek words] a Samuele Pufendorffio bibliothecae Lipsiensi Paullinae an. CIC ICC LXXXIX illato, dedit Henricus Augustinus Groschuffius fascic. III nouae libror. rarior. collection. p. 585. - commendante Ioanne Casimiro Pr. Pal. Ser. nostri regis adfine, quo principe neque melior quisquam viuit.].

Exstinctus est anno CIC ICC LII, mense Iunio [Note: Vbi et quo die fatis concesserit, auctores variant. Lucius Veronensis, personatus scriptor, de successione in iura et ditiones Iuliae Cliniae, Montium p. 270 edit. an. CIC ICC LX tertium recognitae, Brauburgi obiisse memorat: cum quo facit Io. Dauid de Neufville in tab. geneal. msta. Iunckerus contral. d. ad an. LII c. XIV p. 275 non obscure indicat, Gripsholmiae, quod Sudermanniae oppidum est, arce praeditum, illum exspirasse. Quidam amicorum Holmiensium, quem hac de re Illustris vir Gabriel Ioannes ab Helmburg rogatu meo an. CIC ICCC IX compellauit, Stegeborgi in Ostregothis mortuum respondit. Idem VI Eid. Iun. fatis sublatum vult. Peringskioldus contra IV Eid. Iun. Nououillanus in tab. quam modo diximus, msta, Lohmeierus tab. geneal. X, Hübnerus tab. geneal. CXLII a. d. XV Kal. Iul. Quem tamen diem idem Hübnerus tab. XCI perperam Catharinae coningiemortualem dedit. Tolnerum, dum tab. geneal. lit. D signata an. CIC ICC LII, V (XXV) Septembr. in Polonia occisum tradit, duplicem, eumque foedum satis, errorem errasse, manifestum est.] et Strengnesiae in aede cathedrali tumulo illatus.

E coniuge CATHARINA, quae an. CIC ICC XXXVIII, Eid. Decembr. diem obiit, et Strengnesiae sepulturam inuenit, plurium liberorum pater factus est.page 485, image: cs485

Fuere ii

I CHRISTINA MAGDALENA, n. anno CIC ICC XVI, a. d. XVI Kal. Iun. quae an. CIC ICC XLII nupsit Friderico II Marchioni Durlacensi, nuptiarum principalium sollennibus Holmiae, cum dies Andreae sacer in fastis esset, celebratis, ac an. CIC ICC LXII diem obiit.

II CAROLVS FRIDERICVS, qui lucem adspexit V Non. Iul. an. CIC ICC XVIII, et sequenti statim anno, ipsis Kal. Mai. morte interceptus est.

III ELISABETHA AMALIA, n. Kal. Septembr. an. CIC ICC XIX, infans viuendi finem fecit.

IV CAROLVS GVSTAVVS, de quo statim §. 2.

V MARIA EVPHROSYNA, nata prid. Non. Febr. an. CIC ICC XXIV, facta an. CIC ICC XLVII, a. d. XVI Kal. April, vxor Magni Gabrielis, Comitis de la Gardie, mortua VI Kal. Mai. an. CIC ICC LXXXVI.

VI ELEONORA CATHARTNA, quae anno CIC ICC XXVI, a. d. XVI Kal. Iun. in lucem suscepta, fidem connubialem an. CIC ICC XLVI Friderico, Landgrauio Hassiae, Mauritii filio, qui Eschwegam incoluit, et an. CIC ICC LV ad Cösliniam in Prussia glande plumbea ictus occubuit. Ex quo viduam egit vitam, et an. CIC ICC XCII, V Non. Mart Bremae fatis concessitpage 486, image: cs486

VII ADOLFVS IOANNES, de quo §. 5.

VIII IOANNES GVSTAVVS, qui obiit infans.

CAROLVS GVSTAVVS natus Nicopiae anno CIC ICCXXII, VI Eid. Nouembr. Dum sacro tingebatur fonte, et Christo feruatori sacramentum dicebat, sacerdos se vidisse retulit lucem, capiti infantis ad limbi instar circumfusam, idque et protinus adstantibus et post constanter adseuerauit [Note: Vid. Pufendorffius, quem hic sequimur, lib. VII praestantissimi operis de vita rebusque gestis Herois nostri, §. 3 p. 603.]. Vt pietatis doctrinam quam maturrime disceret, et mores tum optimos imbiberet, tum rectissimos, fastigioque suo conuenientes, singulari parentibus fuit curae. Quippe in puero statim tam insignis effulgebat indoles, vt quosuis raperet in admirationem sui; ipsum praeter ceteros patrem; sic ut filium venerari magis videretur, quam amare. Iactis domi partim sub celsissimorum parentum conspectu, partim Holmiae, in aula regia, litterarum Principe dignarum fundamentis, anno XX XVII, cum sextum decimum aetatis annum ageret, Vpsaliam missus est, et ne quid opinionum, receptis in regno dogmatis repugnans in aedibus paternis hausisse crederetur, Ioannis Lenaei, Professoris Theologi, contubernio concreditus fuit. In quo dum viueret, tam commodis fuit moribus, vt dubium fecerit, qua re praestaret, ingeniine vigore, an animi modestia, an vero comitate grauitati singulari adspersa. Omnium sane voluntates sibi tum sic deuinxit, vt nemo vnus quidem esset, qui non contenderet, sua ei probare seruitia. Prae ceteris Lenaeus adolescentem, ad summa enitentem, quanto potuit studio tum in diuinis instruxit, tum aduersus hominum profanorum corruptelas, libello de veritate et excellentia religionis christianae, studiose iuxta opportuneque scripto, confirmatiorem reddidit: immo, regni post archiepiscopus


page 487, image: cs487

factus, tam excelsae perspectaeque virtutis Principem Ordinibus quam enixissime commendauit, et vt successorem Christinae darent, vnus omnium maxime operam dedit.

Biennio amplius Vpsaliae exacto, regionibus exteris visendis sese dedit, vt animum hoc magis formatet, et e multorum egregiorum virorum conuersatione perpoliret. Atque adeo per Daniam ac Germaniae maritimam oram in Belgium foederatum se contulit, inde in Galliam: quam cum obiisset, per Heluetios in Alsatiam profectus est, incredibili concitatus cupiditate, Bernhardo Vinariensi, heroi tam belli artibus, quam animi magnitudine clarissimo, propius, innotescendi. Argentoratum delatus quum comperisset, fatis illum inopinato sublatum, per Heluetios iter relegens, Parisios reuertit. Enimuero toto hoc peregrinationis tempore nil magis curae habuit, quam cum viris rerum ciuilium peritis ac militaris scientiae fama florentibus versari, atque ex illis, quod imitaretur, sibi capere. Vti sane, quicquid notatu dignum vel videbat, vel audiebat, latine consignauit, ac in commentarios retulit: qui post, Serenissimae Reginae, Vlricae Eleonorae, iussu, a Caelestino Guttermuth, Brunsuico-Silesio, in sermonem translati germanicum, typis exscripti sunt [Note: vid. Holmiam litteratam p. m. 94 sq.].

Quum biennium amplius peregrinationi impendisset, domum rediit, consilium Hugonis sequutus Grotii, qui super studiis litterarum perficiendis sciscitanti responderat, id fastigii Principibus non diu nimis libris incumbendum, sed de rebus mage gerendis cogitandum esse.

Neque vero diu domi otiandum ratus, mox in Germaniam concessit, vt florentibus tum quam maxime Suecorum armis, sub Linnarto Torstensonio, expertae virtutis duce, bellandi


page 488, image: cs488

artes disceret, et militaris peritiae caperet exempla. Sub quo etiam voluntarius primum militauit: inde, cum satius videretur, ordinaria militiae munia obire, tribuni suscepit partes; turmae ab initio primariae sub legione istius praetoria equestri; dein legioni Curlandiae equestri impositus. Dici vero haud potest, quam egregia vbique virtucis, animique maxime intrepidi indicia ediderit. Proelio sane Lipsiensi, an. XLII, tam fortiter in hostes pugnauit, vt proxime a capitis abfuerit periculo; equo, cui insidebat, tormenti bellici glande transuerberato. Triennio post, quum ad Iancouiam res ad manus venisset, tam acriter iterum acie decertauit, vt capronas globo sibi ablatas non prius aduerteret, quam hoste debellato in castra redux factus.

Post quinquennium inter continua id genus exercitia, virtutisque documenta exactum, in Sueciam reuertit, spe Christinam sibi connubio iungendi. Qua spe, futuri exspectatione, tum elusa, summae rerum per Germaniam praefectus est. In quam cum nouis e Suecia supplementis quum venisset, in Boiemiam, rebus ita ferentibus, contendit, ac Pragam, veterem, vt appellant, et nouam, ingenti ardore oppugnauit. Incursibus, cuniculis, tormentis ad magnum illas discrimen iam adegerat, cum nouus pacis, Osnabrugae ac Monasterii factae, nuntius certamen omne diremit.

Tametsi vero parandis belli decoribus properatum pax materiam subtraxerat, non tamen defuit, quod maxima cum nominis sui laude, existimationeque adhuc ageret. Desiderabatur scilicet ad extremum pacis conclusae executio, totius veluti transactionis coronis. Norimbergae igitur, vbi anno XLIX et L de expromendis istius decretis magno labore agebatur, prudentia sua perfecit ac constantia, ne conuenta per astutiam aduersae, partis incassum. caderent, sed omnia. tandem redigerentur in tranquillum.page 489, image: cs489

His peractis non modo magna cum dignatione in Suecia acoeptus fuit, sed virtutis etiam ac laborum amplissimum tulit praemium. Comitiis superiori anno Holmiae habitis, Ordinibus, adnitente regina, placuerat, illum designare principem regni hereditarium, ac successorem olim futurum. Id hoc anno, quum Christina diademate sollenniter redimiretur, publice declaratum. Successor renuntiatus, ne praemature ostensa regnandi cupidine suspicionem incurreret ac periculum, modis omnibus cauit; ac quo propius iam summae spei admotus erat, hoc longius a publicorum negotiorum tractatione se remouit; altissimo otio in Oelandia insula aut adsignatis praediis immersus. Christina tandem an. CIC ICCLIV Vpsaliae a. d. VIII Eid. Iun. imperio se abdicante, culmen, quod sua mererebatur virtute, conscendit, eodem sollenniter inauguratus ac coronatus die.

Quas regno potitus res gesserit, pace belloque, cum longum esset enumerare, tum maxime ab hoc loco, quo de rebus Palatinis agere constituimus, alienum est. Suffecerit igitur his Ioannis Loccenii, regis ac herois tam magni atque incomparabilis plane virtutes, tanquam compendio quodam, complecti. Sic autem ille [Note: Historiae Suecanae lib. I X p. m. 853 seq.]. Qui quantae, praeter Sueciae fortitudinis ac fortunae famam inter exteros antea partam, apud omnes, etiam rerum potentes, existimationis fuerit, vel hoc sit testimonio, quod, quum appararet bellum aduersus Poloniam, et tamen illud ad exitum veris, quo abitum parabat, caute occultasset, omnes ferme Reges et Principes, quasi omnes petendi essent, ab eo sibi vel cauebant, vel metuebant, et aduersus incerta casusque belli se certatim praeparabant. Quum vero res ipsi in bello prospere euenissent, erant, qui cohibendae eius tortunae ac per eam potentiae vires suas coniunctas opponebant. Quantus autem in armis fuerit,


page 490, image: cs490

tot atque tam arduae eius expeditiones ac pugna, etiam ostento ad Rasboam non procul Vpsalia paullo ante regis abitum, adumbrata; atque sex hostium, viribus et opibus potentium, magnitudo loquantur. Quibus tamen non territus, hoc ad se suosque magis erigendum, et ad militum spem atque animos confirmandum, in ore habebat: Quo plures hostes, hoc maiorem virtutis in difficilibus et arduis exercendae materiam fore. Quod etiam ipsae re comprobauit, dum tot insignibus victoriis reportatis, tot periculis terra marique superatis, tot vrbibus, insulis, prouinciis, ac totis ferme regnis debellatis, tam feliciter et gloriose se gessit, vt orbi terrarum admirationi esset, Ille vero fortuna sua modeste aestimata, quicquid huius esset, manui diuinae et ab hac armatae suae virtuti acceptum ferebat. In rebus perplexis et periculosis, quum alii vel inopes vel incerti consiliorum essent, ille promptum et expeditum consilium, cum omnium stupore, vel ex tempore dare poterat. Nec minus sollers in hostium consiliis inuestigandis, iisque vel anteuertendis vel turbandis erat; vt tamen prius hostis ingenium ac vires, spatium vel cunctandi, vel locos mutandi, pugnaeque tempus et modum explorare studeret. Vti in lacessendis pugnae periculis non temerarius, ita adeundis impauidus erat: praesertim si summa res ageret, quaeque praesentiam eius exposceret. Sed, extra summam rei, a ducibus rogatum accepimus, vt si ipsos tales esse vellet, illis ac militi discrimina relinqueret, sibi publicoque vitam ac imperium seruaret. Licet autem nihil per iniuriam negligeret, aus per metum defugeret; vt, aequato cum militibus vel labore vel proelii alea, parem illis ardorem atque animos adderet; quoties tamen miles in aciem producendus erat, prouide et caute agebat, quantum per aduersa belli licebat: qua euitare, non semper, etiam in prudentis ducis manu est. Quum alii belli imperatores in hiber nis, inter epulas et pocula corpus molliter curare soleant, ille in media hieme se militemque suum sub dio tenebat et fatigabat. Robusta sua virtute, duris gaudeute,


page 491, image: cs491

astum, frigus, et spera quaeque facile tolerabat. Lassitudinem corporis ex perpetuis itineribus, tot proeliis ac labore militari contractam, integro mentis vigore discutiebat. Moderationis in victoria gloriam praetuli sanguinis hostilis cupiditati: prohibens detestansque serio belli flagitia, etiam a suis admissa. Quum Przimskius, praecipuae nobilitatis Polonus, aliquando Stetini ex rege quasiuisset: Num quid adhuc gens Polonorum aliud vel sperandum vel timendum haberet, praeter sui excidium? Rex heroice et benigne respondit: Nunquam sibi vel cogitatam vel expetitam fuisse hostium suorum extra aciem internecionem. Quod si hactenus multa admissa fuerint vel ex solito belli more, vel insolita nonnullorum tribunorum licentia, et quidquid aliud odiosorum exemplorum esse possit, haec vel se inuito, vel in ipso rebellionis Polonorum aestu facta esse. Velut mira sua comitate amorem, ita magnitudinis regiae fulgore, prudentia, et auctoritate sibi reuerentiam militum populique conciliabat. Tam promptus digne meritorum remunerator, quam seuerus aduersus facinorosos iudex erat. Vt magnum crederes, ad motum animi pronus, sed placabilis erat, nec ultra oderat. Etsi totum eius imperium nihil ferme nisi militia fuit, tamen pacis, sed decorae et tutae, viam quauis legitima occasione quaesiuit. Ad legationes et negotia publica foris domique peragenda viros cum iudicio deligebat, et aptissimos quosque: vt vel hinc aestimares regem. Laborum, qui non solum admilitares, sed etiam ad pacatas regni res pertinebant, tam patiens erat, vt si per dies militiae destinatos non liceret, noctium horas operi adderet; et quae regi iubendae, aliis facienda erant, ipse saepe perficeret, vel exemplo praeiret, vel auctoritate sua dispensaret, vel consilio dirigeret. Sane laboribus etiam Cancellariae, dum in militia versabatur, vna cum Senatoribus regni perfunctus est; sed maxime solus, ex quo regni Cancellarius obierat, et absentibus Senatoribus: qua re corporis


page 492, image: cs492

poris vires quidem onerabat, sed ingenium, per experientiam ciuilem, et peritiam publicarum rerum, etiam inter arma, plurimum acuebat. Quin secretarios. suos in expeditionibus saepe sub frigido caelo, inter niues et gelu, sub periculis et lassitudine ferme non minus quam militem tenebat: vt vel suis vel regni negotiis scripto peragendis nullum tempus, ne caeli quidem asperitas eriperet. Certe post Dei cultum, publicam rerum patriae curam sibi praecipuam ac propriam faciebat, totus in illa, et totus ex sese. Vnde illius regis exstincti desiderium eo maius erat, quo minus eius imperio, praesertim in pacato regni statu, diu frui licuit. Quantum tamen per exiguum illud temporis spatium, excelso animo, indefessa virtute, sudoribus bellicis ac victoriis non sibi solum immortalis famae decus, sed etiam regno Sueciae fructum pepererit, et conseruatio patriae, et proxime a morte sua cum omnibus hostibus suis, inuidis frustra reluctantibus, optata pax facta luculenter testantur. Illis enim regii fastigii, nominis ac tituli illibatus honor adsertus, principium imperii successoris Caroli regis coram omni mundo insigne factum, et praeter publicam securitatem, amplissimis prouinciis Liuoniae septentrionalis, arcis Bahusiae eiusque ditionis, Scaniae, Hallandidae, Bleckingiae perpetuis proprietatibus ac possessionibus regnum Sueciae locupletatum est: quae velut membra ad suum corpus, cuius olim fuere, reuersa, finem veteribus dissidiis factura sunt.

Ceterum rex factus HEDWIGEN ELEONORAM, Friderici, Holsatiae Ducis, filiam virginem, forma, sec magis animi ornamentis ac virtutibus insignem, in spem familiae sibi iunxit, nuptiis regio splendore Holmiae a. d. IX Kal. Nouembr. feliciter peractis; e qua sequenti anno, qui LV fuit sultulit filium, tot laurearum heredem felicissimum, CAROLVM [Note: E Brigitta Allerts filium reliquit nothum, Gustauum Carlsohn appellatum; qui Comitis insignitus dignitate, multos annos Batauis tribunus militum meruit, ac dein in Frisia prope Leouardiam arcem Bedkum, quam cum vxore sua, Sophia Amalia, Bar. de Schwartzenberg, an. CIC ICC LXXXV ducta, acceperat, incoluit. Obiit ipsis Kal. Ianuar. an. CIC ICCC VIII, an. aetat. LIX, [Gap desc: Greek words]. Vid. Imhofius notit. Procer. Imp. lib. IV cap. I §. 24 p. m. 178, Hübnerus supplem. I cap. XIX §. VII p. 157.].page 493, image: cs493

Obiit maligna correptus febri, Gotheburgi an CIC ICC LX, prid. Id. Februar, intrepido prorsus animo, ac maiestatem publicam, tutelam ciuium, vitam imperii, curam religionis, custodiam legum filio regi (vt verba habent nummorum memorialium post cusorum [Note: vid. Pufendorffius l. d. lib. VII §. 3 p. 605.] ) tradidit. Vixit an. XXXVII, menses III, dies VI; regnauit an. V, menses VIII, dies VI.

Qui parentis in locum successit, CAROLVS, in lucem susceptus est a. d. VIII Kal. Decembr. an. CIC ICCLV, et, quamprimum per aetatem licuit, Emundo Figrelio, politiorum litterarum et ciuilium perito ac praestanti viro, tum nobilium in ordinem euecto, ac Griepenhielm dicto, post inter regni Senatores cooptato et aulae regiae Cancellario, formandus traditus. In comitiis primum Gothenburgensibus, dein, serenissimo parente fatis sublato, Holmiensibus, secundum vnionem hereditariam an. L et LIV factam, rex declaratus, matris serenissimae, procerumque regni supremorum sub tutela fortunatissime adoleuit.

Quum inter gymnasmata togata pariter ac militaria, vero rege digna, ad iustam peruenisset aetatem, an. CIC ICC LXXV regimen ipse suscepit: cuius etsi duro admodum vsus fuit initio, pace tamen an. LXXIX ad fanum S. Germani in Galliis facta, recuperatis fere, quae bello Gallorum in gratiam suscepto amiserat, omnibus, tranquilliorem in statum


page 494, image: cs494

resticutus est: adhaec an. sequenti in comitiis Holmiae habitis, nobilium maxime auspiciis, absolutissima nullisque legibus adstricta potestate (suprematum vulgo vocant) auctus.

Friderico Ludouico, linea Landsbergensis vltimo, Duceque Bipontino, an. CIC ICC LXXXI vita defuncto, quo minus terras Bipontinas iure hereditario ad se deuolutas adierit, Galli recuperatoriis suis in caussa fuere iudiciis: de quorum etiam molitionibus semel atque iterum scriptis publice prolatis conquestus est [Note: Quo vid. libelli, quorum titulos supra in praefatione adtulimus n. V §. 9.]. Vt tamen gratis reddendum offerrent, sua tandem auctoritate effecit.

Leopoldo Ludouico, lineae Veldentino-Lautereccensis siue Lützelsteinensis vltimo, an. CIC ICC XCIV rebus humanis erepto, pedem statim cum in tabularii, quod Argentorati erat, Veldentini, tum agri Lautereccensis et Veldentini, possessionem posuit, iure nixus non vno [Note: Vid. Summarische Deduction der Zweybrückischen Gerechrsame zur Veldentzischen Succession, p. 72 sq.] : eundem in Lützelsteinensis etiam comitatus, ac reliquorum defuncti bonorum, ad se quidem deuolutorum, possessionem prolaturo, Palatinus impedimento fuit Birckenfeldensis. Quo factum, vt caussa Metim delata, res in diuturnam excederet disceptationem Constituto interim, communi consensu, qui dioecesin Veldentinam ac Lautereccensem sequestri nomine ac titulo administraret, praefecto. Quo quidem in statu res ad pacificationem vsque Rysuicensem mansit [Note: Vid. Pfaltz-Birckenfeld. Remonstration auf das Churpfältzische beym Reichs-Convent eingegebene Memorial, p. 4 seq.].

Ceterum princeps erat sancti moris, magni animi, singulari rerum ciuilium intelligentia, regni sui cum amantissimus,


page 495, image: cs495

tum in securiorem statum promouendi studiosissimus: pacis artibus non minus pollens, quam belli: tum vero magnae inter potentissimos Europae Principes ac Reges dignationis. Quos inter, bello tum dissidentes, quum, tanquam arbiter ac moderator, paci reconciliandae operam impenderet, spiritum caelo reddidit, Non. April. an. CIC ICC XCVII.

Penatibus induxit VLRICAM ELEONORAM, Friderici III, Daniae regis, et Sophiae Aemiliae Lunaeburgensis, filiam, Principem omnes laudum titulos longe supergressam, Halmostadii an. CIC ICC LXXX prid. Non. Maias stil. Iul. sollenniter sibi sociatam; rebus vero humanis an. CIC ICC XCIII a. d. VII Kal. Aug. ereptam; e qua suscepit

I HEDWIGEN ELEONORAM, natam VI Kal. Iul. an. CIC ICC LXXXI; Friderico, Holsatiae Duci an. CIC ICC XCVIII, IV Non. Iun. stil. Iul. felicibus auspiciis nuptui datam, et an. CIC ICCC VIII, prid. Id. Decembr. stil. Iul. morte oppressam.

II CAROLVM; de quo statim.

III GVSTAVVM, natum prid. Non. Iun. an. CICICC LXXXIII, et an. LXXXV a. d. XVI Kal. Maii fatis sublatum.

IV VLRICVM, natum a. d. XI Kal. Aug. an. CIC ICC LXXXIV, et anno sequenti a. d. IV Kal. Iul. stil. Iul. vita defunctum.

V FRIDERICVM, in lucem susceptum V Kal. Octobr. an. CIC ICC LXXXV, et, post breuem vitae vsuram, IV Id. Octobr. exstinctum.

VI CAROLVM GVSTAVVM, quem an. CIC ICC LXXXVI a. d. XVI Kal. Ian. natum vita destituit anno sequenti prid. Non. Febr. stil. Iul.

VII VLRICAM ELEONORAM, natam a. d. X Kal.


page 496, image: cs496

Februar. stil. Iul. an. CIC ICC LXXXVIII; quae an. CIC ICCC XV, prid. Non. April. Friderico, Landgrauiatus Hasso-Cassel-lensis heredi, Principi animi magnitudine, rerumque gestarum gloria clarissimo, Holmiae in manum conuenit.

CAROLVS, an. CIC ICC LXXXII, a. d. XV Kal. Iul. auspicatissime natus, et magnis virtutum exemplis, sub parentum serenissimorum cura et conspectu, Nicoiao Gyllenstolpio moderatore, eruditus, paucis post immaturum iuxta luctuosissimumque patris obicum mensibus, regni auiti gubernaculis, cum ante annos animum, curamque vitilem gereret, admotus est, a. d. IX Kal. Ianuar. an. XCVII sollemni Holmiae caerimonia inauguratus.

Pacis conciliandae negotio, quod parens morte sua destituerat, quum finem feliciter imposuisset, terras Bipontinas, illa sibi firmatas [Note: Artic IX; qui ita habet: Restituatur Serenissimo Sueciae Regi, vt Comiti Palatino Rheni, Comiti Sponheimii et Veldenziae, auitus Ducatus Bipontinus libet et integer, cum appertinentiis et dependentiis, iisque iuribus, quibus Sacrae Regiae Maiestatis praedecessores, Comites Palatini et Duces Bipontini gauisi sunt, aut gaudere potuerunt, ad normam pacis Westphalicae: ita vt omnia sub quocunque titulo a Corona Galliae hactenus ex toto, vel parte istius Ducatus praetensa, occupata, et reunita pleno iure ad Sacram Regiam Maiestatem Sueciae, eiusque heredes Comites Palatinos Rheni redeant. Reddantur quoque documenta litteraria, ad dictum Ducatum spectantia, vna cum tormentis bellicis, quae tempore occupationis ibidem exstiterunt, cunctaque alia, de quibus in fauorem restituendorum, praecedentibus articulis conuentum est. Qui cum non parum lucis ex iis, que auctor obseru. V tom. V selectar. Halens. §. XVII p. 143 seq. adtulit, accipiat, non plane nullum opera pretium erit, illis hic locum facere. Cum Ducatus Bipontinus, et Principatus Mompelgardensis, ille art. IX liber et integer, cum omnibus iuribus, quibus olim Comites Palatini et Duces Bipontini gauisi sunt, aut gaudere potuerunt, ad normam pacis Westphalicae: hic vero artic. XIII in pristinum statum, iura et praerogatiuas ita restitutus sit, vt deinceps Principes Würtenbergici frui libere omnibus eodem pertinentibus reditibus tam saecularibus quam ecclesiasticis possint, quibus ante pacem Neomagiensem fruebantur; ex eo concludimus, clausulae in his locis nullam esse auctoritatem, adeoque Regem Sueciae, et Ducem Mompelgardensem ad tolerandam in his suis ditionibus religionem catholicam, nullo vinculo ex pace Ryswicensi obstringi. Quin iniuriam potius vtrique fieri, quando posthaec Galli contra claram litteram dictorum articulorum nunc ibi praesidium catholicae religioni ex clausula petere volunt. Quod si praeterea vis adhibetur peruincendis postulatis, iam ipsam etiam pacem impeti non est dubium; quanquam saepe infirmior aduersus potentiorum vexationes exiguum solamen in iuris disceptatione inueniat. Rex Sueciae super haec omnia peculiari adhuc praerogatiua nititur. Quia enim in clausulam nunquam consensit, et ob eam solam caussam ratihabere pacem Ryswicensem constanter recusauit, ideoque illi in Ducatu Bipontino haec lex dici non potuisset, etsi comprehensus ille quoad cetera sub clausula, neque exceptus fuisset; quod tamen factum.], adiit; misso primum, qui summam


page 497, image: cs497

rerum administraret, Gabriele Turonis, Comite Oxenstierna; et dein, eo fatis functo, Henningo, L. B. a Stralenheim, perspectae non minus fidei, quam prudentiae viro.

Illas autem immani superiorum bellorum vi, crudelitateque foedum in modum vastatas vt reficeret iuxta stabiliretque,