12/2010 Reinhard Gruhl markup
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check - no orthographical standardization
09/2011 Reinhard Gruhl markup
some corrections inserted


image: as001

PHILIPPI KNIPSCHILDII TRACTATVS DE JVRIBVS ET PRIVILEGIIS CIVITATVM IMPERIALIVM.image: as002

[gap: blank space]

image: as003

TRACTATVS POLITICO-HISTORICO-JVRIDICVS DE JVRIBVS ET PRIVILEGIIS CIVITATVM IMPERIALIVM, TAM GENERALIBVS, QVAM SPECIALIBVS, ET DE EARVNDEM MAGISTRATVVM OFFICIO: IN SEX LIBROS DIVISVS. Quorum I. Generalia continet, circa Civitates tam municipales, quam Imperiales, veluti earundem notationes, significationes, definitiones, divisiones, origines, causas efficientes, materiales, formales, finales, effectus, actiones, probationes, incrementa, conservationes et contraria. II. Jura et Privilegia Civitatum Imperialium, generalia continet. III. Comprehendit Specialem descriptionem Civitatum Imperialium, earumque originem, jura et priuilegia specialia, secundum ordinem Alphabeticum. IV. Continet Civitatis, Respublicas, Provincias et Regna unâ cum Civitatibus ab Imperio Romano-Germanico avulsa. V. Officia Magistratus Civitatum imperialium continet. VI. Agit de officio Civium et Subdttorum erga Magistratum. AVTHORE PHILIPPO KNIPSCHILD, Medebachio Westphalo, J. U. D. et Reipublicae Esslingensis Syndico. EDITIO TERTIA PRIORIBVS MVLTO AVCTIOR. Scilicet Accedunt in hac Editione DN. IOH. IACOBI SCHMAVSSII, Juris et Hist. in Universitate Goettingensi Professoris Celeberrimi, Notae insignes ad Textum Knipschildianum, nec non Generosiss. DN. IACOBI STVRM de STVRMECK , Praetoris quondam Civitatis Argentoratensis, Ejusdemque ad Imp. Reges, Electores, Principes, et Comitia Imp. Legati frequentissimi, Extractus Omnium eorum, quae in Comitiis Imp. ab A. 1427. usque ad A. 1517. celebratis, fuere tractata, ex Editione et cum Notis luculentis DN. IACOBI WENCKERI, JCti et Consulans Argentinensis, Quo labore eximio Res Civitatum Imperialium non parum illustrantur. CVM PRIVILEGIO SAC. CAES. MAJESTATIS. ARGENTORATI, Sumptibus JOHANNIS BECKII, An. MDCCXL.image: as004

[gap: praeliminaria; body text (Lib. I.; Liber II. Cap. I. - XXIX.)]

page 569, image: bs569

CAPUT XXX. De Iudaeorum receptione.

Summaria.

1. Iudaei ex gratia tantum Christianorum terras inhabitant.

2. Ius recipiendi Iudaeos primum Electoribus concessum.

3. Ius recipiendi Iudaeos annumeratur Regalibus.

4. Et juri territoriali, et hodie omnibus Imperii Satibus competit.

5. Et sic etiam Civit atibus Imperialibus.

6. Nec non Nobilibus liberis.

7. An Iudaei licite recipi et defendi possint.

8. Foenera Iudaeorum et malitia not a.

9. In multis locis Iudaei non tolerantur.

10. Sicuti in Palatinatu.

11. In Ducatu VVurtembergico.

12. Et Esslingae.

13. Nonnullae civitates a Iudaeorum receptione sunt privilegiata.

14. Invitis Iudaei obtrudi nequeunt.

15. Recepti ex justis causis expelli possunt, cujus rei exempla habentur Nordlingae Augustae, VVormatiae et Spirae.

16. Sub Imp. Carolo IV. per totam fere Europam Iudaei flammis et aliis suppliciis absumpti.

17. Ejecti quoque ex Galliae.

18. Et Hispania.

19. Possunt tamen Iudaei certis conditianibus in protecctionem recipi.

20. Generatio haec praeterire non debet.

21. Per consortium eos Deo lucrari possumus.

22. Iudaei ante finem mundi convertentur.

23. Christiani in eos non insultabunt.

24. Ferendi et humaniter tractandi sunt.

25. Si non recipiantur a Christianis ad Turcas prolabuntur.

26. Vivunt jure Romanorum.

27. In Camera habentur pro civibus Romanis.

28. His conditionibus recipiendi, ut Magistratui ordinario subjecti sint.

29. Iure communi utantur.

30. Rigor contra Iudaeos observandus.

31. Quibus Casibus contra Iudaeos secundum leges Mosaicas judic andum?

32. Si cum Christianis litigent. forum actoris sequuntur.

33. Certa et rigorosa solemnitate juramentae praestare tenentur.

34. Discreto vestitu uti, et signa aeperta gestare debent.

35. Meretrices habitu diverso uti debent.

36. Abusurariis contractibus abstinebunt.

37. Vsuras inter Christianos licitas recipere possunt.

38. Frumenta et alia victualia in magna copia non ement.

39. Non sint otiosi, sed operis manuariis, aliis que artificiis sese alant.

40. Obligationes in lingua Germanica conficiant.

41. Actiones et jura sua Christianis non cedant.

42. Contractus Iudaeorum cum consensu Magistratus fieri debet.

43. Cum furibus non colludant, nec res furtivas emant.

44. Res furtivas absque pretii refusione restituant.

45. Ob furtum tamen pedibus non sunt suspendendi.

46. Pignorae sub Lege Commissoria non accipiant.

47. Blasphemas voces contineant.

48. A medicandi arte abstineant.

49. Certis temporibus ad S. Evangelii praedicationem compellendi sunt.

50. Ad Christianismum cogi non possunt.

51. Ipsorum infantes parentibus invitis non sunt baptizandi.

52. Iudaeum ad Christianismum transire volentem non impediant.

53. Sectam suam Christianis non persuadeant.

54. Nimia familiaritas cum Iudaeis prohibita.

55. Cum Christianis matrimonium non contrahant.

56. Certa tributa Magistratui solvant.

57. Ad honores non admittantur.

58. Sunt infames et turpes personae, et servi Christianorum.

59. Dicuntur cubicularii caesaris, et quar.

60. Non possunt esse Notarii.

61. Nec testes contra Christianos.

62. Semel recepti nec in bonis offendi, nec expelli possunt, si pacifice vivant.

63. Ex Iudaeorum expulsione magnae clades ortae.

64. Quibus ex causis expelli possint.

65. Ad certum tempus recepti, eo elapso expelli possunt.

66. Iudaeus cum Christiana se carnaliter miscens quomodo puniatur?page 570, image: bs570

[note: 1.] Quamvis Judaei in civium numerum recipi non possint, cum hodie juxta vaticinium Psalmi 59. v. 12. et Psalm. 109. v. 10. musquam tutam libertatem, aut fixam sedem habeant, et tantum ex gratia terras Christianorum inhabitent, c. et si. 13. X. de Iudae. Cephal. cons. 549. n. 63. lib. 4. Schonborn. 3. polit. 36. nec referantur inter populum civitatis de jure sed ex gratia, et quidem certis conditionibus, ut quasi servi Christianorum, et sic dignitatum civilium non sint capaces, sed homines prorsus insames, infra num. 58. Quin tamen a magistratu in tutelam et protectionem, et in civitatem recipi possint, ex sequeutibus apparebit.

[note: 2.] Non autem cuilibet magistratui permissum est recipere Judaeos, sed coepit esse de Regalibus summi Principis, qui ipsis etiam peculiarem Judicem, Comitem aliquando Wurtembergicum constituit, cujus rei constitutio habetur apud Goldast. in Reichs Saßung. rubr. Kayser Friderichs Mandat an den Graffen zu Würtenberg von der Iudischeit. et tanquam Regale singulare Caroli IV. constitutione primum Electoribus concessium est, Aur. Bull. tit. 9. Quod tamen postea ad omnes alios Principes, Status, et Ordines Regalia ab Imperatore obtinentes, translatum est, ita ut omnes illi, qui Regalia ab Imperatore [note: 3.] recognoscunt, vel speciale hoc privilegium habent, Judaeos recipere possint, et qui Regalibus destituuntur, vel tale privilegium non obtinent, Judaeos quoque recipere nequeant, et ab iisdem recepti tutela, vel tuto commeatu non gaudeant, Reformat. guter Policey zu Augspurg de anno 1548. tit. von Juden und ihrem Wucher. 20. Policey - Ordn. zu Franckfurt. de anno 1577. tit. von Juden 20. Thom. Michael. de jurisdict. conc. 48. lit. D. Heig. part. 1. quaest. 4. n. 30. Graeven. 1. pract. concl. 5. in coron. n. 4. Mager. de advoc. cap. 1. n. 298. et cap. 8. n. 300. Sixtin. de regal. 1. cap. 5. n. 19. Petr. Denais. jur. Camer. tit. 150. §. 7. Becht. de secur. concl. 93. Reinking. de regim. set. lib. 2. class. 1. cap. 5. n. 14. Joh. Kitzel. disc. de regal. habend. Iudae. per tot. Rumelin. ad Aur. Bull. diss. 8. concl. 16. [note: 4.] Et hodie quoque potestas recipiendi et defendendi Judaeos ad jus majestatis et superioritatis territorialis refertur, et omnibus Statibus competit, Aur. Bull. tit. 9. Reformat. polit. zu Augsp. de anno 1548. tit. von Juden. 20. et Policeyordn. de anna. 1577. eod. tit. Thom Michael. de jurisdict. concl. 48. lit. b. Buxtorff. ad A. B. concl. 90. Goeddae in resp. pro restit. Baron. Vallendar. n. 299. Matth. Stephan. de jurisdict. lib. 2. part. 1. c. 7. n. 470. Sixtin. de regal. lib. 1. cap. 5. n. 9. Ming. de super. territ. concl. 73. Besold. cons. 238. n. 23. Dn. Nicol. Myler. de Statib. conc. 66. n. 1. Besold. cons. 238. n. 23. Mager. de advoc. cap. 1. n. 298. et seq. [note: 5.] Cum autem Civitatibus quoque Imperialibus jura Regalia et territorialia competant, ipsis quoque jus recipiendi Judaeos competere, consequens est. Et plures sunt Civitates Imperiales, quae ab Imperatoribus speciali privilegio jus recipiendi Judaeos obtinent, veluti quoque Esslinga ab Imperatore Carolo IV. anno. 1375. hoc privilegium impetravit, ibi: Auch thun wir denvorgenanten von Eßlingen die Gnade, daß sie sollen und mogen Juden halten, und die innem men, wo sie herkommen, die bei in wonen wollen, und sie in derselben Statt beschürmen und beschußen vor aller Gewalt und Unrecht. Et plures olim hîc Judaeos habitasse ex eo constat, quod adhuc plateae; coemiteria et balnea reperiuntur, quae dicuntur, die Juden Gaß, das Juden Bad, Juden - Kirchhoff, etc.

[note: 6.] Ex quo etiam hoc jus competit Nobilibus immediate Imperio subjectis, Wehner. pract. obs. verb. Juden, fol. 303. er verb. Vogtey. §. 22. Item Sie haben. fol. 662. ubi id Nobilibus Franconiae Vogteicam saltem jurisdictionem habentibus, den Vogtey - Herrn, competere scribit. Klock. de aerar. lib. 2. cap. 62. num. 10. et seq. Quod tamen contra Imper. constitutiones, moribus et de facto magis, quam jure fieri, in Dominis tantum Vogteicis, putat Höpingk. de jur. protect. concl. 54. lit. c. Magen. de de advotat. cap. 8. n. 305.

[note: 7.] An autem Judaei â magistratu Christiano in suo tenitorio tolerari, liciteque recipi et defendi possint, non immerito in dubium vocatur? Quod negant D. August. de civit. Dei et super Psal. 59. Luther. in lib. de Iudae. tom. 8. Adam. Contzen. l. 8. pol. cap. 17. n. 1. Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 1. lib. 3. cap. 2. n. 16. seq. Joh. Wurmser. de jur. publ. exerc. 4. quast. 18. [note: 8.] Idque propter execrabilia eorum soenera et usuras, quibus Christianorum sanguinem exsugere eos plus quam notum est, Reform, guter Policey zu Augspurg de anno 1530. tit. Von Juden und ihrem Wuchet. 27. et de anno 1548, eod. tit. R. A. zu Regenspung. de anno 1576. §. Neben Beratschlagung. seq. Policey - Ordnung zu Francksurth de anno 1577. tit. von Juden. 20. c. post miserabilem. 12. c. quanto. 18. X. de usur. 1. exparte. de usur. in 6. Nam Judaeos in civitatem recipere, nihil aliud est, quam lupum in piscinam immittere, et

Vt damno absque caper nunquam retinetur in horto;
Sic nec Iudaeus sine damno in plebe fovetur.

Et quod res furtivas et vi raptas coemunt, pignora capiunt et occultant, Christiano insatiabili odio prosequuntur, Rempublicam eorum produnt, Christo salvatori nostro quotidie maledicunt, convitiis eundem proscirrdunt, horrendasque in eum blasphemias evomunt, cujusmodi Judaeorum nequitiae et perfidiae exempla plurima refert Simon Majol. tom. 3. dier. canicul. colloq. 1. Joach. Camerar. horar. succisiv. cent. 1. c. 42. Dn. Speidelin notabil. jurid. polit. verb. Juden vers. exempla autem. fol. 538. seq. Unde quoque ad Christianorum Ecclesias confugientes, illarum immunitatibus non gaudent, supra c. 28. n. 43.

[note: 9.] Hinc etiam multis in locis Judaei non tolerantur, sed plane sunt exules, prout. in


page 571, image: bs571

Saxonia et Bavaria Judaeos non tolerari, vulgo notum esse testatur, Joh. Herman. Stam. de servit. person. lib. 1. tit. 5. cap. 2. n. 7. [note: 10.] Ex Palatinatu ipsos relegatos esse in perpetuum, constat, auß der Churpsals. Landsordn. tit. 18. §. 5. ubi ordinatum, daß zu ewigen Zeiten kein Jud in der Pfalß wieder auffgenommen, und mit haußlicher Wohnung darin nieder zu thun, noch auch mit den Underthonen in einige Weg zu hantieren soll vergont werden. In Ducatu wurtembergico Judaeos non recipi, constat ex Furstl. Würtemb. Lands Ordnung. tit. die Juden belangend. fol. 56. Imo nec transire per istum Ducatum ipsis permittitur, fine salvo conductu, ohne Gleits - Zettel, sed in proxima civitate salvum conductum a Praefecto loci petere tenentur. Et subditis Wurtemberg. sub gravissima poena, corporis scilicet et bonorum, bey Straff Leibs und Guths, und darzu Verweisung deß Herßogthumbs, interdictum est, ne quicquam mutuo accipiant a Judaeis, cum iis contrahant, vel contractum usurarium celebrare praesumant, Fürstl. Würtemb. Landsorbn. d. tit. die Juden. fol. 63. §. Wir gebieten. Et cum propter commoda quaedam in Ducatum istum Judaeos recipiendos esse quidam censerent, Dux Wurtembergicus Christophorus laudabiliter respondisse fertur: Wann diese versluchte Leuthe mir wotten Gelt vollauff geben, wolte ich sie doch in meinem Furstenthumb, weilen sie an meinem Bruder und Erloser Jesu Christo treuloß worden, und offentliche Zauberer seynd, nicht leiden, referente Gilhausen. in arb. judic. part. 1. cap. 1. §. 1. num. 70. Mart. Rumelin. ad A. B. diss. 8. concl. 17. part. 1. Sunt quoque alii Status Imperii, qui Judaeos absque salvi conductus impetratione in territoriis suis plane non tolerant, Nassaw Caßenelenbog. Policeyordn. part. 1. n. 105.

[note: 12.] In plerisque etiam Civitatibus Imperialibus Judaei non recipiuntur, sicuti nec hic Esslingae. [note: 13.] Imo non desunt Civitates Imperiales, quae a receptione, et contractibus Judaeorum sunt privilegiatae, cujusmodi privilegium ab Imperatore Maximiliano II. die 28. Augusti anno 1573. obtinuisse Norimbergam, simileque a Ferdinando 1. die 27. Martit anno. 1561. Ulmae datum esse, refert Wehner. in metamorph. rerumpubl. cap. 5. in fin. [note: 14.] Sicuti et aliâs quoque de jure nulla civitas, nedum Imperialis, obligata est, praeter et contra voluntatem suam Judaeos in civitatem recipere, Surd. cons. 174. Klock. cons. 29. num. 1031. seq. cum nec alii Christiani cives civitatibus invitis, ab Imperatore, vel Dominis territorialibus obtrudi possint, supra cap. praeced. n. 133.

[note: 15.] Receptos quoque Judaeos, justis ex causis saepissime e Civitatibus Imperialibus expulsos esse, historiae passim docent, et constat, ex Sebast Francken in der Kayset und Welt, Histor. fol. 197. ad fin. ubi ait: Anno 1384. am Freytag nach Jacobi, schlugen die von Nörlingen alle ihre Juden zu todt, Mann, Frauwen, und Kinder, bey 200. Wenschen, und sie nahmen ihnen all ihr Guth, und was man den. Juden schuldig war, da gab ihnen niemands nichts für. Darnach aber am nechosten Sontag, da fingen die Augspurger ihre Juden, die müsten ihneu geben zween und zwanßig Tausend Gulden, und darnach in allen Statten, wurden die Juden entweders gefangen oder erschlagen, confer Lehman. chron. Spir. lib. 5. cap. 52. et passim. Imperatorem quoque Sigisraundum Augustanis potestatem dedisse, ut Judaeos e civitate pellere possent refert Crus. annal. Suev. lib. 7. part. 3. cap. 1. in fin. Wormatiensibus quoque a Caesare Judaeos ibi habitantes, propter eorum admissa, pro propriis et mancipio donatos esse, vide infra lib. 3. cap. 62. num. 17. Quod etiam Spirae factum, infra d. lib. 3. C. 50. n. 35.

[note: 16.] Sic quoque sub Imperio Caroli IV. anno 1348. Judaeos propterea, quod ex fontibus per ipsos veneno infectis, pestis universalis orta diceretur, per totam ferme Europam flammis, aliisque suppliciis, absumptos esse, refert ex Naucler. Sebast. Franck. Chron. fol. 198. seq. Mager. de advoc. cap. 8. num. 297. seq. Anno Christi 1306. Judaei ex Galliis sunt ejecti, omnibusque bonis exuti, ut praeter vestes nihil ipsis relinqueretur, et duplo plus Judaeorum tunc interiisse, quam ex AEgypto fuerant egressi, perhibetur, Klock. de aerar. lib. 2. cap. 62. n. 46. seq. [note: 18.] Ferdinandum Hispaniae Regem anno Christi 1492. propter illicitas et immoderatas eorum uspras, 12400. Judaeos Hispaniae regno ejecisse, refert Munster. cosmogr. lib. 2. cap. 23. Plura expulsionis Judaeorum exempla videre licet apud Marquard de Susan. de judae. 1. part. c. 7. n. 2.

[note: 19.] Quamvis autem hujusmodi, et aliae consimiles rationes suadere videantur, ne Judaei in provinciam et tutelam recipiantur, aequius tamen et humanius mihi videtur, eosdem certis quibusdam conditionibus recipi et defendi posse, dum quiete et pacifice vivunt, prout quoque ipsos bona conscientia recipi posse docent et probant, Marta de jurisdict. part. 1. cap. 24. n. 20. Bodin. de republ. lib. 3. cap. 7. Vasqui. illustr. quaest. c. 8. n. 12. Schönborn. 3. polit. cap. 36. Thom. Michael. de jurisdict. concl. 49. Mager. de advoc. cap. 8. n. 246. seq. Reinking. de regim. secul. lib. 2. class. 1. cap. 3. n. 13. Stam. de servit. pers. lib. 1. tit. 5. cap. 2. n. 9. seq. Daniel Otto. de jur. publ cap. 19. Rumelin. ad Aur. Bull. diss. 8. concl. 17. part. 1. KlocK. de aerar. tit. 2. cap. 62. n. 35. [note: 20.] Et quidem 1. propter vaticinium Christi affirmantis, quod generatio haec praeterire non debeat, donec omnia facta fuerint, Matth. 24. v. 34. Marc. 13. Lucae. 21.

[note: 21.] 2. Cum fides sit primordium veritatis, l. cum filius et haeres. ff. de legat. 2. et per eorum consortium ipsos Deo lucrari possimus, c. ad mensam. caus. 11. quaest. 3. c. insideles. caus. 23. quaest. 4. a consortio quoque Christianorum non arcendi, sed recipiendi erunt.

[note: 22.] 3. Et cum Judaei ante finem mundi con vertendi erunt, juxta illud Apostoli Remanor. 11. v. 25. et 26. Sophon. cap. 3. v. 8. Hose. 3. v. 4. Luc. 21. v. 24. ipsis quoque media conversionis, Christianorum nimirum conversationes, concedendae erunt.

[note: 23.] Hinc quoque 4. Judaeis tutela a jure data est, ne Christiani in eos insultent, l. nullus. 12. C. de Iudae.


page 572, image: bs572

Et Judaeis nihil tentantibus turbulentum, legique contrarium, injuriam fieri non debere, docet, l. Christianis. 6. C. de pagan. [note: 24.] ac humaniter eosdem tractandos, patienterque serendos esse tradiderunt Hostiens. in sum. tit. de Iudae. Oldrad. cons. 78. n. 264. Menoch. recuper. poss. remed. 9. n. 288. Joach. Camerar. cent. 1. medit. hist. cap. 89. ubi inter alias hanc allegat rationem, quod Judaei, si nullum hospitium apud Christianos inveniant, catervatim ad Turcas profluant, olimque ad [note: 25.] centum millia Judaeorum ad Turcam migrasse, addens, memoriae traditum esse, Turcicum Imperatorem dicere solitum, se mirari Christianorum Regum stoliditatem, quod tantam multitudinem potius in propriam perniciem expellere, quam ad suum emolumentum retinere maluerint, utpote, quam si interficere non voluissent, mancipiorum tamen loco ad varia servitia praestanda servare potuissent. Et memorabile est, quod idem Camerarius attestatur, Judaeos ilios, qui a Christianis expulsi fuerunt, primo omnium ad Turcas attulisse varia artificia, et perfectiorem machinarum usum bellicarum, aliarumque multarum rerum, quibus antea barbara Turcarum gens destituta fuit. Mager. de advoc. cap. 8. n. 249. Inde quoque Judaeos vel personaliter, vel in bonis offendere prohibet, c. ficut. §. fin. X. de Iudae. Becht. de secur. concl. 92. Eosdemque in quantum humanae naturae sunt participes, diligendos esse monemur per c. charitas. de poenit. dist. 2. Et tempore necessitatis ipsis succurri debere, probat, C. quiescamus. dist. 40. ac Principem secus fecientem peccare, docet l. bene a Zenone. C. de quadrien. praescript. [note: 26.] Hinc Judaei quoque vivunt jure Romanorum, l. Iudaei. 8. C. de Iudae. c. gaudenus. X. de divort. [note: 27.] Et in Germania ex stylo Camerae et de consuetudine, pro civibus Romanis habentur, teste Myns. 5. obs. 6. Wehner. verb. Juden, in princ. ac in liberos patriam potestatem habere dicuntur, quae est de jure Romanorum, gloss. in c. Iudaeorum. caus. 28. quaest. 1. Wehner. d. verb. Juden. praedia propria possidere possunt, c. de terris. X. de decim. Wehner. d. l. quod tamen negat Stam. de servit. pers. lib. 1. tit. 5. cap. 1. n. 22. Commercia cum Christianis exercere possunt, R. A. de anno 1577. tit. 20. sub speciali Imperatoris protectione vivunt, eademque securitate gaudent. qua cives et subditi, c. nullus. 14. C. de Iudae. l. 6. C. de pagan. Et in Imperio Romano Judaei aliis pluribus privilegiis, tam ratione bonorum, quam personarum insigniter donati sunt ab Imperatore Carolo V. Maximiliano II. et Rudolpho II. quae praegnantibus clausulis munita existunt, quae videre licet apud Gylman. symphor. tom. 6. fol. 198. et 358. Ayrer. proc. part. 2. cap. 5. Roding. observ. 13. n. 14.

LIB. II. CAP. XXX. ad n. 27.

Judaei, quanquam jure Romanorum utuntur, civium tamen numero non habentur, nec eorum juribus gaudent; et Francofutti Statuto, prohibentur, se Civium nomine appellate. Sie vaben nur die Stattigkeit, uls Schußangebörige, und kein Burger - Recht, v. AUTOR der Anmerckungen über den 2. Theil der Franckf. Reformat. ad Tit. III. §. VI. p. 281. 284.

[note: 28.] Non aliter autem Judaei, quam certis quibusdam conditionibus recipiendi sunt, quales sequentes potissimum esse solent, 1. ut Magistratui ordinario sint subjecti, et in omnibus obediant, daß sie der Obrigkeit, dar under sie wohnen underworffen, getrew und gehorsam seyn, ihrer und gemeiner Statt Schaden warnen, Nuß und Frommen fordern, und nichts wider sie thun wollen, Mager. de advoc. cap. 8. n. 275.

[note: 29.] II. Ut in negotiis politicis jure communi Romano, aliisque Principura Constitutionibus, statutis et consuetudinibus utantur et ligentur, l. 7. et 8. C. de Iudae. Th. Michael. de jurisd. conclus. 48. lit. B. Decian. pract. crim. lib. 5. cap. 14. per tot. Speckhan. in diatagm. Iudae. concl. 12. 16. et 18. Becht. de secur. conclus. 97. Magen. de advoc. cap. 8. n. 275. Wehner. d. verb. Juden, vers. ubi vero. Stam. de serv. person. lib. 1. tit. 5. cap. 4. num. 1. Modo ejusmodi leges ad Judaeorum personas adaptari possint, et in aequitate tantum non sint fundatae, leges enim in mera aequitate fundatae in Judaeorum personis non obtinent, cum rigor, non aequitas [note: 30.] circa ipsos observari debeat, Weimer. d. verb. Juden, vers. not andum. fol. 301. in fin. et seq. Unde Judaeo, ut personae vili, non est deferendum juramentum suppletorium, c. 2. in gloss. fin. de jurejur. Wehner. consil. Francon. 85. et d. vers. not andum. Mascard. de probat. conclus. 945. num. 17. et seq. Nec mulier Judaea privilegio Scti Vellejani contra Christianos gaudet, Benekendorff. ad l. 2. ff. de R. 1. fallent. 13. fect. 2. membr. 5. part. 2. art. 1. num. 1. Nec contra creditores Christianos in bonis mariti tacitam hypothecam habet, Benckendorff. d. l. num. 24. Stam. de servit. person. libr. 1. tit. 5. cap. 4. num. 9.

[note: 31.] Casibus quoque quibusdam Judaei non secundum Jus Civile, sed juxta legem Mosaicam judicantur; Veluti 1. si de successione inter ipsos Judaeos agatur, quia Judaei secundum legem Mosaicam sibi invicem succedunt, Wehner. d. verb. Juden. vers. Iudaei. sibi invicem. fol. 302. Stam. d. cap. 4. n. 12. 2. Lex Mosaica observatur in testamentis, Maranta. in spec. part. 3. num. 49. Stam. d. l. n. 13. 3. In causis Judaeorum spiritualibus et Ecclesiasticis, Stam. d. l. num. 14. Reinking. de gegim. secular. libr. 2. class. 1. cap. 3. num. 7. Cum enim Judaei non sint de Ecclesia, ideo etiam de anima ipsorum non curat, c. gaudemus. 8. X. de divort. et subjecti non sunt legibus Ecclesiae, Felin. in c. adhaec. X. de Iudae. Covarruv. 2. part. relect. de matrim. cap. 6. num. 3. A tque ita etiam 4. in causis matrimonialibus, d. c. gaudemus. §. fin. X. de divort. c. de infidelibut. 4. X. de consang. et affin. Stam. d. cap. 4. n. 18. 5. Si Judaei inter sese litigent, quia tunc sequi possunt jus Mosaicum, specialiter illis constitutum, arg. l. 2. in fin. C. de constit. pec. nisi de jure communi aliud, quoad Judaeorum personas constitutum,


page 573, image: bs573

l. nem. Iudaeorum. C. de Iudae. Natta cons. 621. num. 7. libr. 3. Cum enim magistratus Christianus toleret Judaeos in eorum ritibus et ceremoniis superititiosis, in quantum ad fidem illorum pertinet, c. qui sincere. Dist. 45. c. consuluit. etc. sicut. X. de Iudae. l. Iudaeos. l. die Sabbathi. C. de Iudae. Veteresque synagogas restaurare permittat, l. fin. C. de Iudae. Quanto magis permittendum erit illis vivere secundum legem ipsorum antiquissimam Mosaicam in actibus forensibus, ubi nullum pernitiosum metuitur scandalum, nec Divina laeditur Majestas, Trentacinqu. lib. 1. var. resol. 3. num. 1. vers. secundo movetur. [note: 32.] Si vero cum Christianis litigent, secus est, est forum etiam actoris sequuntur Christiani, l. si qua. C. de Iudae. Reinking. d. cap. 3. n. 11.

[note: 33.] III. Conditio, sub qua Judaei recipiendi, est, ut certa solemnitate rigorose praescriptâ, juramenta praestent, Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 1. libr. 3. cap. 2. num. 38. Cujus formulam in constitutionibus praescriptam videre licet, Cammer - Gerichts Ordnung zu Speyr, de anno 1533. tit. Form und Ordnung deß Juden Aydts. 25. et Ord Camer. part. 1. tit. 86. Jure Saxonico quomodo jurent Judaei, refert Wehner. d. verb. Juden. fol. 302. ubi etiam addit, quomodo in inferiori Austria infra Onasum jurent. Juramentum Judaeorum in Judiciis Provincialibus Sueviae, an dem Kayscrlichen Land - Gericht in Schwaben, extat in ejus ordinatione fol. 149. seq. quod etiam resert Dn. Speydel. in notabil. verb. Juden. In Hungaria quoque speciale Judaeis praescriptum est juramentum, quod refert Limnae. d. cap. 2. numer. 39.

[note: 34.] IV. Ut discreto vestitu utantur, et signa aperta portent, quo eo facilius a Christianis dignoscantur, et plerumque clavo, seu annulo flavo ab aliis discriminantur, Reformat. guter Policey zu Augspurg, de anno 1530. tit. von der Juden Kleidung. Decian. prax. crim. libr. 5. cap. 12. num. 16. Denais. jur. Camer. tit. 150. §. 1. Becht. de securit. conclus. 97. Mager. de advocat. cap. 8. num. 77. Limnae. d. cap. 2. num. 33. Hoping. de jur. insign. cap. 2. num. 136. seq. [note: 35.] Sicuti etiam de meretricibus, quod habitus diversitate uti debeant, statutum est, l. in audientia. 25. X. de sent. excom. l. apud Labeonem. 15. §. si quit virgines. 15. ff. de injur. l. mimae. et ibi Bald. C. de Episcop. aud. Reformat. guter Policey zu Augspurg, de anno 1530. tit. von gemeinen und unehrlichen Weibern. Mascard. de probat. conclus. 1068. num. 27. Hoping. d. cap. 2. cum. 38. De hoc Judaeorum signo Poeta quidam ita scribit:

Cur ferat Hebraeus vocalem in pectore quartam,
A multis quaeri, leclor amice, solet?
Addictum aternis ut se cruciatibus esse
Cogitet, haec secum signa doloris habet.
Aut quia pro nihilo numeris apponimus illam,
Inter mortales se sciat esse nihil.
Aut quia Iudaeis augentur foenore nummi
Major ab hoc numerus nam solet esse nota.

[note: 36.] V. Ut ab usurariis contractibus et expilatione abstineant. d. Reformat. guter Policey de anno 1530. tit. von Juden. et de anno 1548. tit. von Juden. 20. Policey- Ordn. de anno 1577. d. tit. 20. §. Damit aber die Juden. Becht. de secur. concl. 96. Reinking. de regim. sec. lib. 2. class. 1. cap. 3. num. 16. [note: 37.] Possunt tamen uspras legitimas inter Christianos receptas et permissas, nimirum 5. pro 100. accipere, d. Policey - Ordn. de anno 1577. tit. von Juden. 20. §. Damit aber. 5. ibi: Damit aber die Juden ihre Leibs - Nahrung haben mogen, so soll ihnen nicht mehr dann fünff von hundert zum Wucher zu nemmen erlaubt seyn. Ita ut si amplius quid, quam jure receptum est, usurarum nomine exigant, id aut in sortem imputetur, vel restituatur, Curt. Jun. in l. ejus qui. ff. si cert. pet. Relnk. d. cap. 3. n. 18. Unde etiam Imperator Wenceslaus anno 1391. Judaeis mandavit, ut Nobilibus obligationes suas absque ullo pretio redderent, sicuti testatur Sebast. Franck. in chron. fol. 197. Klock. de aerar. lib. 2. cap. 62. num. 48. Imprimis vero [note: 38.] cavere debet magistratus, ne Judaei frumentum, aliaque victualia in magna copia coemant, eademque Christianis inopia pressis, majori postea pretio vendant, sed ut cogantur ipsi expectare, usque dum Christiani, quae sibi necessaria sunt, ad sui sustentationem comparaverint, Gomes. 2. var. resol. tit. de empt. vend. cap. 2. n. 51. Molin. de just. et jur. tom. 2. disp. 341. num. 4. Koppen. decis. 59. num. 21. part. 1. Menoch. arbit. jud. cas. 384. n. 1. seq.

[note: 39.] VI. Ut non sint otiosi, sed operis manuariis, aliisque artificiis, honestisque negociationibus et modis, se suosque alant, uti aliis subditis permissum est, Reformat. guter Policey zu Augspurg. de anno 1530. tit. von Juden. 27. Policey - Ordn. zu Franckfurt. de anno 1577. tit. von Juden. 20. §. Damit aber. 5.

[note: 40.] VII. Ut schedulas obligationum et rationes suas in lingua Germanica conficiant, iisque adjiciant, quid et quando crediderunt, qualeque pignus acceperunt, d. Policey - Ordn. de anno 1577. tit. von Juden. 20. §. Und damit. 2.

[note: 41.] VIII. Ut actiones et jura sua contra Christianos ex ulla causa vel praetextu alii Christiano non cedant vel vendant, d. Policey - Ordn. de anno 1577. tit. von Juden. 20. §. ES soll auch. 3. R. A. zu Augspurg. de anno 1551. §. Diesem zu begegnen 79. Ita, ut secus facientes jura sua amittant, et Notarii et magistratus ejusmodi cessionis contractus conscribentes, honoribus et officio priventur, aliique id facientes, carcere, et aliis modis puniantur, d. §. ES soll auch. 3. R. A. zu Augsp. de anno 1551. § dem wollen. 80.

[note: 42.] IX. Ut contractus Judaeorum non aliter cum Christianis fiant, quam cum consensu magistratus, sub cujus jurisdictione Christianus contrahens degit, praeterquam in nundinis publicis, et si quae obligationes desuper consiciendae, ipsae non aliter, quam a magistratu istius loci conscibi et confirmari debent, ita ut si hoc non fiat, contractus et obligationes nullae infirmae sint, nec


page 574, image: bs574

ullus judex desuper jus dicere debeat, d. R. A. de anno 1551. §. Diesem zu begegnen. 76.

[note: 43.] X. Ut cum furibus non colludant, nec res fortivas coemant, et si res furtivae apud Judaeos reperiantur, etiam si easdem surtivas esse ignoraverint, nihilominus tamen absque refusione pretii, omnisque lucri restituant, [note: 44.]ohne Entgeltnus, vel si in fraudem legis easdem rursus alteri vendiderint, pretium emptori refundant: Si vero res furtivas vel vi ereptas scienter emerint, a magistratu severe puniantur, d. Policey - Ordn. zu Francks. de anno 1577. tit. von Juden. 20. §. 1. Adeo, ut ne Princeps quidem Judaeis privilegium concedere possit, cujus vi res furtivas emere possint, nec ante quam restituto pretio veris Dominis ea restituere teneantur, Sichard. in l. 2. n. 2. C. de furt. Menoch. 5. praes. 29. num. 35. et seq. Stam. de servit. persom. libr. 1. tit. 5. cap. 3. in fin.

[note: 45.] Irrationabiliter autem videtur, quod nonnullis inlocis Judaei ob furtum pedibus inter duos canes medii suspenduntur, Remus ad constitut. Caroli V. criminal. art. pen. in not. Natta cons. 620. num. 22. tom. 2. Marquard. de Susan. tract. de Iudae. part. 1. cap. 7. num. 3. Quamvis enim Judaei non sint de corpore spirituali, de corpore tamen et populo civitatis esse intelliguntur, et civitatis statutis obligantur, Menoch. recup. poss. remed. 9. n. 290. seq. Schwanman. observ. Caemer. 67. in fin. Dn. Lindenspur ad jus Provinc. VVurtemberg. fol. 115. num. 20. ubi exemplum refert de Judaeo quodam Anastasio converso et baptizato, quod ob facinus quoddam Weissensteinii collo suspensus fuerit, quia baptismus anteriora delicta, quoad poenam legalem non extinguit, Speckhan. cent. 2. class. 1. quaest. 17. Gilhaus. in arb. crim. cap. 3. part. 2. n. 11.

[note: 46.] XI. Ut pignora sub lege commissoria non accipiant, vel sine judiciali authoritate alienent vel distrahant, d. Policey. Ordn. de anno 1577. tit. von Juden. 20. §. Und diewell man. 4.

ubi quoque cavetur, quod magistratus advertere debeant, ne officiarii cum Judaeis colludant, et propter munera illis conniveant, et sic ordinationem ejusmodi politicam cludant, d. §. Dieweil man. 4. in fin.

[note: 47.] XII. Ut blasphemas voces, quas in Christum, matremque ejus Virginem, eructare solent, contineant, nec quicquam in Christianae fidei opprobrium committant, l. nullus. 14. C. de Iudae. Limnae. tom. 1. lib. 3. cap. 2. n. 29. et 30.

[note: 48.] XIII. Ut a medicandi arte abstineant, c. nullus eorum. caus. 28. quaest. 9. cum Judaeorum medicinae Christianis etiam Imperatoribus et Regibus saepe funestae extiterint, ita enim Carolus Calvus Imperat. a Sedechia Judaeo Medico suo veneno extinctus legitur apud Philip. Mel. Seb. Franck. et alios in vita caroli Calvi. Sicque Johannem Bohemiae Regem a Judaeo quodam Ophthalmiae curandae peritiam jactante, ex caecutiente, caecum effectum, narrat Joan. Dubrav. lib. 1. hist. Bohem. circa fin. ut ita mortem oppetere videtur, qui a Judaeo sanitatem exquirit, c. qui sine. caus. 26. quaest. 2.

[note: 49.] XIV. Ut certis temporibus ad S. Evangelii praedicationem audiendam compellantur, arg. Luc. 14. v. 13. Novel. 146. l. 3. C. de sum. Trin. Luther. in libel. de Iudaeis. Kitzel. in disc. de regal. habend. Iudae. Graeven. 2. pract. conclus. 5. in coron. n. 9. Becht. de secur. concl. 98. Norderman. de jur. Principat. concl. 32. Remking. d. lib. 2. class. 1. cap. 3. n. 35. Quamvis enim haere tici ad fidem cogi nequeant, ad fidei tamen t media cogi poterunt, et decet magistratum, subditos et incolas de religione commonefacere, l. 3. C. de summ. Trinit. Atque ita observatur Romae, et alibi in Italia, ubi publice Judaeis Catholica fides proponitur, teste Norderman. concl. 32. lit. c. Limnae. d. cap. 2. n. 32.

Prout etiam de jure Justinianaeo ad legendas sacri Canonis interpretationes adiguntur, Nove. 146.

[note: 50.] XV. Non tamen cogi possunt ad Christianismum et fidem Christianam amplectendam, Becht. de secur. concl. 98. Reinking. d. num. 35. Graeven. 2. concl. 5. coron. miscell. n. 8. Rumelin. ad Aur. Bull. 1. dissert. 8. concl. 18. [note: 51.] Nec ipsorum infantes, parentibus invitis, auferri, aut per baptismum Ecclesiae Christianae participes reddi possunt, Natta. cons. 434. num. 1. et seq. tom. 2. Reinking. d. l. n. 36. Quin tamen infantes sive liberi, ipsis etiam parentibus invitis, ad Christianismum transire possint, non magnum videtur habere dubium, Zasius de Iudae. quaest. 2. Reinking. d. n. 36.

[note: 52.] XVI. Ne Judaeum ad Christianismum transire volentem prohibeant vel impediant, l. Iudaeis. 3. C. de Iudae. Limnae. d. l. n. 31. cum proscriptionis poena imposita sit ei, qui ad Christianos transire volentem impedire conatur, Decian. pract. crim. lib. 5. cap. 12. n. 9. seq. Ac adeo favorabilis est Judaeorum conversio, ut quocunque loco conversi baptizantur, omnia jura et privilegia civium eos adquirere voluerit, Concil. Basileens. sess. 19.

[note: 53.] XVII. Ne sectam suam Christianis persuadeant, idque sub poena sanguinis et proscriptionis bonorum expresse prohibitum est Judaeis, l. Iudaeus. 18. C. de Iudaeis. l. 1. et 2. C. ne Christ. mancip haeret. Decian. d. cap. 12. num. 11. late Pius felix Caesar. in consil. singul. was ein Jud, der enien Christen verfuhrt, fur ein Straff vermürcket. per tot. Idque Judaeo cuidam Salomoni Molchu contigit, qui Imperat. Carolum V. seducere attentavit, eamque ob causam in Hispania in frusta dissectus fuit, Schickhard. de jur. Reg. Hebr. cap. 5. fol. 126. [note: 54.] Unde etiam nimia familiaritas et stricta conversatio cum Judaeis prohibita est, c. saepe. 12. c. nullus. 13. caus. 28. quaest. 1. nec Christiani cum ipsis sub eodem tecto habitare, nec cum illis convivari debent, l. ne quis. 6. C. de Iudae. c. Iudaei. 10. seq. caus. 28. quaest. 1. nec lavandum cum ipsis, c. nullus. d. caus. 28. quaest. 1. Unde quoque Christianum mancipium habere prohibitum, l. 1. C. ne Christ. man. cip. c. multarum. et c. fin. X. de Iudaeis. Bonacoss. de serv. et famul. quaest. 134. Nec Christianas ancillas in Sabbatho pro famulis ipsis habere licet, c. Iudaei. c. adhaec. c. etsi Iudaeis. X. de Iudaeis.page 575, image: bs575

[note: 55.] XVIII. Ne cum Christianis matrimonium contrahant, l. ne quis. 6. C. de Iudae. Limnae. d. cap. 2. num. 36. Menoch. arbitr. judic. cas. 290. n. 1. et. 2.

[note: 56.] XIX. Ut certat tributa Magistratui solvant, et ab oneribus non sint immunes, l. jussio. 5. l. Iudaeorum. 17. C. de Iudaeis. Jugum tamen ipsis tolerabile imponendum, sub quo innoxie degere possint, arg. Matth. 13. juncto Psalm. 59. V. 12. Sophon. 3. v. 7. et 8. Hosea. 3. v. 4. Lucae 22. vers. 24. Romaen. 11. v. 25. et 26. C. consuluit. 7. c. etsi Iudaeos. 13. X. de Iudaeis. Becht. de secur. corcl. 99. et 100.

[note: 57.] XX. Ne ad ullos honores, dignitates, vel munera publica admittantur, c. cum sit nimis. c. ex speciali. X. de Iudae. c. nulla officia. 11. Dist. 54. c. constit. 24. caus. 17. quaest. 6. l. fin. in princ. C. de Judae. Limnae. d. cap. 2. num. 35. Stam. de servit. person. lib. 1. tit. 5. cap. 1. num. 13. seq. [note: 58.] Sunt enim infames, viles et turpes personae, l. cunctos. §. 1. C. de sum. Trin. c. cum sit in tuis. X. de Jud. l. fin. C. de Jud. Mascard. de probat. conclus. 945. num. 21. cum sint usurarii publici, quos ipso jure et absque alia sententia judicis infames existere, docet c. porro. caus. 3. quaest. 7. l. improbum foenus. C. de his, qui not. infam, auth, Gazaros. C. de hatet. Et servi Christianorum, utpote quos propria culpa, perpetuae Christianorum servituti submisit, et mors Christi servos fecit, etsi Judaeis. X. de tudae. Besold. thes. pract. verb. Juden. Stam. de setvit. person. lib. 1. tit. 4. cap. 1. n. 8. seq. per tot. [note: 59.] Ex quo etiam in quibusdam privilegiis Caesareis Caesareae Majestatis Cubicularii, der Romis. Kayserl. Majest. Cammerknechte, dicuntur, non quasi honorabile Cubiculariorum munus in aula Imperatoris sustineant, sed quia Imperatori et Statibus Imperii Judaeos, tanquam publicos usurarios et servos in bellica expeditione, aliisque necessitatibus, pecuniam ubivis colligere, et Camerae Imperatoris et Statuum Imperii inferre oporteat, Kitzel. d. discurs. de regal. habend. Iudae. in resp. ad. 6. dubit. rat. Quo nomine etiam Imperatori electo ad collectam quandam tenentur, die Juden seynd einem Römischen Kayser, wann Er das Reich antritt, ein Cronen Steur und Opfferpfenning schuldig, Besold thef. pract. verb. Juden. fol. 446. in princ. [note: 60.] Hinc quoque non esse possunt Notarii. Stam. d. libr. 1. tit. 5. cap. 1. num. 17. [note: 61.] Nec teltes contra Christianos, c. 1. c. Iudaei. 21. X. de testib. c. pagani. 24. c. si haereticus. 15. cons. 2. quaest. 7. Nec quicquam ex Christianorum testamentis capere possunt, per notata gloss in c. Iudaei. 5. verb. permittantur. et ibi Hostiens. X. de Iudae. Decian. prax. crim. lib. 5. cap. 13. numer. 16. Multo minus autem Doctores creari, Bart. in l. fin. C. de judic. et in l. omnes. C. de decurion. Nec in Principis servitio esse possunt, Stam. d. cap. 1. num. 16.

ad n. 59.

Vid. LOCHNERI Dissert. inaug. de Reservato Imperatoris, exigendi aurum coronarium a Iudaeis, etiam in aliorum Statuum Imperii terris degentibus; Altdorf. 1726. cujus tamen seutentia nec rationibus nec observantia satis nititur.

[note: 62.] His et similibus conditionibus semel recepti, nec in persona, nec in bonis offendi, l nullus. 14. C. de Iudae. l. Christianis. 6. C. de pagan. Novel. 45. et 46. C. sicut. 9. §. fin. X. de Iudae. Becht. de securit. conclus. 92. et 99. nec expelli possunt. c. qui sincera. Dist. 46. Mager. de advocat. cap. 8. num. 293. Marta de jurisdict. part. 1. cap. 14. num. 21. Reinking. de regim. sec. lib. 2. class. 1. cap. 3. numer. 13. et 37. Stam. d. lib. 1. tit. 5. cap. 2. numer. 17. Modo pacifice et secundum leges praescriptas vivant, ne quicquam turbulentum tentent, l. Christianis. 6. C. de pagan. l. nullus. 13. C. de Iudae. Mager. d. cap. 8. numer. 293. seq. Ita ut si quis contra pacta et privilegia Judaeos semel in protectionem susceptos ejicere attentet, adversus ipsum mandata cum clausula, ad eorum petitionem in Camera decerni soleant, Rulant. de commiss. part. 3. lib. 7. cap. 3. num. 5. ubi praejudicium refert in causa Joachim Ferber, Juden zu Northausen, contra Burgermeister und Rath zu Northausen, 28. sept. anno 1551. Sixtin. de regal. 1. cap. 5. num. 24. Buxtorff. ad Aur. Bull. conclus. 90. lit. c. Mager. d. cap. 8. umer. 295. [note: 63.] Et Judaeorum receptorum expulsiones varias clades attulerunt, quotusquisque enim existit, ad cujus aures turbae et factiones super offensione et expulsione Judaeorum, in praecipuis Imperii civitatibus non percrebuerunt? ubi nonnulli de misera plebe, odio libertatis Judaeorum, pravae ipsorum Religionis, usurariaeque pravitatis, tandem via facti ipsos adorti sunt, personas et bona ipsorum invaserunt, atque istiusmodi facinore sese et suos in extrema mala praecipites dederunt, partim etiam mortem ignominiosissimam in poenam perpetrati flagitii, conciliarunt, tranquillitatem et pacem publicam violarunt, concordiam civitatis, amoremque inter cives et Senatum imminuerunt, florique, authoritati et incremento totius Reipublicae non minima ex parte nocuerunt, Judaeos vero, populum Christianis maxime insensum, hostesque ipsorum acerrimos, justis suis poenis exhilararunt, multaque laetitia affecerunt, et ad se vindicandos, longe animosiores et insolentiores, magno cum Reipublicae malo reddiderunt, ut scribit Caspar Klock. de aerar. lib. 2. cap. 62.

[note: 64.] Secus autem est et licite expelli possunt Judaei, si conditiones sibi praescriptas transgrediantur, et contra recipientis praeceptum, a blasphemis in Christianam Religionem sibi parcere, et ut aliâs Christianorum Principum et magistratuum legibus politicis vivere nolint, si Christianos ad suam superstitionem traducere praesumant, si cum hostibus Christiani nominis proditorie colludere animadvertantur, tum eam et ex causa imminentis periculi, vel ad amovendum scandalum, non graviter tantum coerceri, et durioribus conditionibus subjici, et quasi servituti Colonariae, seu adscriptitiae


page 576, image: bs576

mancipari, sed etiam omnino expelli, et bonis quoque spoliari possunt, l. Iudaeos. 11. in fin. l. nullus. 14. in fin. l. Iudai. 16. l. Iudaus. 18. C. de Iud. Novell. 146. Speckh. in diatagni. Iud. conclus. 20. Schneidewin. ad rubr. l. de success. ab intest. n. 13. Wesemb. ad tit. C. de Iud. n. 3. Becht. de secur. concl. 102. Mager. de advoc. cap. 8. n. 296. seq. Buxtorff. d. concl. 90. lit. c. Stam. d. lib. 1. tit. 5. cap. 3. num. 2. Sicuti etiam Judaeos foenerantes in Imperio nullibi tolerari debere, constat ex Reform, guter Policep de anno 1530. tit. von Iuden und ihrem Wucher. [note: 65.] Quod si quoque ad certum tempus recepti, tempore elapso expelli possunt, Reinking. d. lib. 2. class. 1. cap. 3. n. 38. Mager. d. cap. 8. n. 299. Stam. d. cap. 3. num. 3. Judaeos quoque semel in tutelam receptos, etiam invito protectore recedere, et alio se conferre posse, probat Rulant. de commiss. part. 3. libr. 7. cap. 3. num. 5. Mager. d. c. 8. n. 18. seqq. Nec Judaei emigrantes jus migrationis, Abzug, sive Nachsteur, solvunt, nisi forte immobilia possideant, Mager. de advocat. cap. 10. n. 209.

[note: 66.] Quod si Judaeus cum Christiana carnaliter sese commisceat, ob simplicem etiam fornicationem, extraordinaria, fustigationis, condemnationis ad triremes, interdum etiam abscissionis membri virilis, vel pecuniaria poena graviore coercetur, Rol. a Valle cons. 35. vol. 2. Decian. pract. crim. tom. 2. lib. 5. cap. 12. num. 20. Menoch. arbit. jud. cas. 200. n. 8. seq. Tiraquel. de jur. primogen. quaest. 66. n. 20. Oldrad. de Pont. cons. 333. ubi ad fin. addit, se vidisse quendam Judaeum in amissione virilium condemnatum, et virilia incisa ante palatium, conser Paul. Christinae. decis. 43. n. 10. et seq. vol. 2. Sic quoque anno 1530. Pragae in Bohemia Judaeum quendam, quod cum Christiana rem habuisset, dolio picato per foramen membrum virile indere jussum, serrato et obtuso cultro juxta apposito, cum vi caloris torqueretur, sibi ipsi partes, per quas peccaverat, aoiputasse, cumque cruentus fugeret, immissis atrocissimis canibus dilaceratum fuisse, notat ex Cromero Zwinger. in theatr. vit. human. vol. 2. lib. 7. Notabile quod ex Schwartzmeyer. lib. 1. misc. pr. c. ult. in f. scribit Andr. Schwartz. de jur. aggrat. thes. 10. pag. 74. Wann bey den Iuden ein Cheweib im Ehebruch begriffen wird/ muß sie 4. Tage nacheinander, auff jeden Tag ein halbe Stund, deß Winters nackend biß an den Nabel in kalt Wasser sißen, und deß Sommers auff ein Ameisen-Neft sißen, und dabeneben ein ganßes Jahr ohne Hembd gehen, und deß Nachts ausserhalb der Thür schlaffen.

CAPUT XXXI. De Alienatione et Oppignoratione Civitatum Imperialium.

Summaria.

1. Imperatorem adhuc hodie provineiam vel civitatem aliquam Imperialem, sine consensu Statuum, oppignorare vel alienare posse, quinam statuant?

2. Omnia, qua in imperio sunt, Imperatoris esse dicuntur.

3. Quilibet Dominus rerum suarum moderator et arbiter liber, etiam abutendo, et num. 64.

4. Imperator est Dominus mundi et n. 65.

5. Populus Romanus omne suum Imperium in Imperatorem transtulit et n. 66.

6. Vasallus feudum suum refutare potest.

7. Vasalli et subditi inviti in alios alienari possunt, et n. 68.

8. Oppinorationes Statuum per Capitulationem Caesaream confirmantur, quatenus procedat? n. 69.

9. Flures civitates privilegia habent, ne alienentur.

10. Olim Imperatores Imperii provincias, monasteria et civitates in commercio habuerunt, et libere alienare potuerunt.

11. Imperator Fridericus Nobilibus de Helenstein annuum censum in Monasterio Uhrsperg constituit.

12. Menasteria Ratisponensia civitati Nordlingensi permutata.

13. Idem quoad Episcopatus factum.

14. Et provinca ab Imperio alienatae.

15. Roma cum tota provincia Sylvestro Pontifici donata.

16. Belgae olim Status Imperii Hispaniarum Regi in feudum concessi.

17. Helvetii libertatem hodie obtinent.

18. Civitates Imperiales complures ab imperio alienatae.

19. De vectigalibus, steuris et collectis alienatis, remissive.

20. Oppignoratae quoque sunt civitates.

21. Hodie Imperator provinciam vel civitatem aliquam oppignorare vel alienare non potest.

22. Imperator Imperium augere, non minuere debet.

23. Imperator ab augendo dicitur Augustus.

24. Imperator ab Imperio avulsa recuperare debet.page 577, image: bs577

25. Imperium recte administrare, tueri et defendere tenetur.

26. Administrator et defensor alienare nequit.

27. Imperator es sunt quasi tutores, custodes et pastores Imperii.

28. Tutores et Curatoret absque decreto alienare non possunt.

29. Imperator Imperii ejusque avium pater est.

30. Pater bona filiorum adventitia alienare nequit.

31. Censetur quoque Imperii maritus.

32. Marito rerum dotalium alienatio interdicta.

33. Res Imperii publica, veluti provincia, civitates etc. non sunt Imperatoris, sed in patrimonio Imperii et rebus fiscalibus opponuntur.

34. Res Imperii in nullius sunt bonis.

35. Quae in populi Imperio sunt, alienari nequeunt.

36. Liberorum hominum nulla alienatio.

37. Servus cui per fideicommissum libertas relicta alienari nequit, ne duriorem patronum consequatur.

38. Imperator in provincias et civitates Imperii plenum dominium non habet, sed tantum administrationem.

39. Imperium Romanum non est successorium.

40. Imperator Augustus noluit se Imperii Dominum appellari.

41. Bona restitutioni obnoxia alienari non possunt.

42. Dominus feudi feudum Vasallo invito in alium transferre non potest.

43. Imperator Statuum conditionem duriorem facere non potest.

44. Imperia, regna, principatus, etc. unum quasi sunt corpus.

45. A corpore nullum membrum sine totius laesione praescindi potest.

46. Princeps principatus sui viscera eviscerans, propria dignit atis homicida sit.

47. Alienatio bonorum Imperii est contra Imperatoris et Principum Imperii reputationem et existimationem.

48. Divisiones Ducatuum, etc. improbantur.

49. Olim Decurionibus propriarum rerum alienatione interdittum sine decreto.

50. Imperator et Electores non possunt formam pro Statu Imperii generaliter constitutam mutare.

51. Nemo Principum leges sui principatus fundamentales antiquare potest.

52. Rescripta et actus Imperatorum contra jus et utilitatem publicam nullius sunt momenti.

53. Vbi in electione personae industria est electa, ea eligentibus invitis mutari nequit.

54. Plerique Reges et Rerumpubl. moderatores jurato promittunt, se nihil ab Imperii, regni et rerumpubl. bonis alienaturos.

55. Veluti Rex Hungariae.

56. Nec non Galliae.

57. Quod etiam promisit Imperator Fridericus Tertius.

58. Idem hodie Reges et Imperatores in Capitulationibus jurato promittunt.

59. Nee alienatio hujusmodi in ipsos Status fieri potest.

60. Nec juramento convalidatur.

61. Nec in casu necessitatis licita alienatio.

62. Satius est oppignorare quam alienare.

63. Verbum Videri, improprietatis significativum est, et quatenus omnia sint Imperatoris?

67. Inter refutationem et alienationem differentia, et Imperator Imperii administrationem in manus Electorum resignare potest.

70. Statuum Imperii oppignorationes salva esse debent.

71. Privilegia de non alienando vel oppignorando cur olim civttatibus concessa?

72. An alienationes et oppignorationes bonorum Imperii olim licitae fuerint?

73. Aquilam Romanam a Carolo IV. male deplumatam conqueritur Imp. Maximilianus I.

74. Donatio Constantini, si fatta, invalida tamen.

75. Imperator Fridericus Imperii bona alienare noluit.

76. Imperit administratio ab Elecloribus quomodo restricta?

77. Alienationis Vox etiam oppignorationem includit.

78. Per pignoris obligationen pervenitur ad alienationem.

79. Alienatione prohibita hypotheca quoque et oppignoratio probibita intettigitur.

80. Oppignorationes subjettionem non includunt.page 578, image: bs578

PErtinet porro ad Civitatum Imperialium immunitates et privilegia, quod ab Imperatoribus alienari vel oppignorari non possint, sicuti olim a nonnullis Imperatoribus factum fuisse, nemini incognitum est, et adhucdum [note: 1.] hodie Placentini nonnulli reperiuntur, qui asserere non erubescunt, possie Imperatorem, etiam sine consensu et concessione Electorum et Imperii Statuum, unam vel alteram Imperii provinciam, vel civitatem Imperialem, alienare vel oppignorare, inter quos sunt Bart. cons. 196. n. 1. vol. 1. Decius. in l. debitorum. 25. n. 2. C. de pact. Afflict. decis. 265. n. 33. Boss. tract. de Princ. num. 291. Bald. in c. 1. de natur. feud. Alex. cons. 1. lib. 6. Ruin. cons. 26. lib. 1. Qui his potissimum nituntur rationibus; 1. Quod Imperium Romanum, ejusque Provinciae et Civitates Imperiales, omniaque, quae in Imperio sunt, Imperatoris esse intelligantur, ipse eorum moderator et arbiter sit, l. bene a zenone. §. [note: 3.] 1. C. de quadrien. praescript. Quilibet autem rerum suarum liber sit moderator et arbiter. l. in re mandata. 21. C. mandat. etiam abutendo, l. sed etsi. 25. §. consuluit. 11. l. si quid possessor. 31. §. sicut. ff. de petit. haer. et iniquum sit, ingenuis hominibus liberam non esse rerum suarum administrationem, l. 2. ff. si a parent. quis manumiss. gravisque sit injuria, quae inanis colore honestatis velatur, ut homines de rebus suis aliquid facere cogantur inviti, l. dudum. 14. c. de contrah. empt. neque etiam Princeps in alienandis rebus, deterioris conditionis esse debeat, quam privatus, l. fiscut. 6. princ. et in fin. et l. si qui mihi. 28. ff. de jur. fisc. l. 2. C. de privil. fisc.

[note: 4.] 2. Quod Imperator sit Dominus mundi, l. deprecatio. 9. ff. ad L. Rhod. de jact. et sic quoque ratione dominii, Imperii partem libere alienare possit, per jura jam allegata.

[note: 5.] 3. Quia populus Romanus Iimperatori, et in eum, omne suum imperium et potestarem transtulit, et sic quoque alienandi facultatem concessisse intelligitur, l. 1. in princ. ff. de constitut. Princ. §. sed et quod Principi. 6. 1. de jur. natur. gent. et civil. l. 2. §. novissime. 11. in fin. ff. de offic. praef. Prator. l. 1. §. sed et hoc studiosum. 7. vers. cum enim saepe. C. de vet. jur, enucl.

[note: 6.] 4. Quia Vasallus feudum suum refutare potest, non modo ipsi Domino, agnatis deficientibus, c. un. 2. feud. 14. sed et invito Domino ipsis agnatis, 2. feud. tit. 38. et 49. Sonsbec. de feud. part. 12. num. 114. Mynsing. 5. obs. 65. et 6. obs. 23. Wesembec. de feud. cap. 9. num. 3. Zas. de feud. part. 10. n. 85.

[note: 7.] 5. Et generali consuetudine Germaniae hodie vasalli et subditi etiam inviti, in alios Dominos alienari, et una cum territorio transferri possunt, Besold. part. 2. cons. 49. n. 133. Klock. cons. 13. n. 55.

6. Quia Civitates Imperiales censentur esse Patrimonium ipsius Imperatoris, prout supra quoque c. 1. n. 46. allegavimus.

[note: 8.] 7. Quia etiamnum hodie per Capitulationes Imperatorum Statibus Imperii oppignorationes, quas ab Imperatoribus obtinent, confirmantur et ratae esse jubentur, prout viderelicet in Capitulat. Imper. Caroli V. art. 4. Ferdinandi l. art. 3. Rud. II. art. 3. Matth. art. 3. Ferdinandi 11. et 111. art. 3. ibi: Und ihnen darzu ihre Regalia und Obrigkeit, Freyheiten, Privilegien, Pfandschafften, und Getechtigkeiten, auch Gebräuch und gute Gewonheiten, so sie bißhero gehabt haben, oder in Ubung gewesen seyn, zu Gasser und Land, in guter beständiger Form, ohn alle Weigerung, confirmiren und bestätigen, sie habey, als erwöhlter Römischer König, handhaben schüen und schirmen, ic.

[note: 9.] 8. Ad haec plures sunt civitates Imperiales, quae specialia ab Imperatoribus privilegia obtinent, quod ab Imperatoribus et Imperio nullatenus separari, alienari vel oppignorari, sed immediate sub Imperatoribus et Imperio permanere debeant, Zach. Vietor. de caus. exempt. conclus. 13. Ex quo concluditur, quod regula sit in contrarium, et civitates hoc privilegio non munitae, libere alienari et oppignorari possint. Prout hujusmodi speciale Privilegium de non alienando vel oppignorando habet Esslinga, de quo infra l. 3. c. 13. n. 36. 53. 54. et 55. Idem obtinet Francofurtum, de quo infra l. 3. c. 14. n. 23. Eodem privilegio munita est civitas Fridbergensis, Wetzflariensis et Gelnhusensis, de quo d. 1. 3. c. 15. n. 32. Tale quoque Privilegium ab Imper. Richardo anno 1257. obtinet Hagenoa, infra d. l. 3. c. 21. n. 12. Idem Imperator Carolus IV. anno 1348. sequentibus civitatibus jura et privilegiasua confirmavit, et simul privilegium de non alienando addidit, veluti 1. Augspurg, 2. Ulm, 3. Memmingen, 4. Kemten, 5. Kauffbeuren, 6. Leufkirch, 7. Wangen/ 8. Biberach, 9. Ravenßburg, 10. Lindaw, 11. Buchorn, 12. Uberlingen, 13. Pfullendorff, 14. Eßlingen. 15. Reutlingen, 16. Roth weil, 17. Rörblingen, 18. Gemündt, 19. Hall, 20. Hailbrunn, 21. Wimpffen, 22. Weinßperg, ic. Daß Sie keine von biesen Stätten, durch eigene oder Reichs-Noth, und umb keiner Sach wegen, nicht sollen oder wollen versetzen, verkauffen, verkümmern, und so dergleichen geschehe, soll es fein Krafft haben, ic. Consimile Privilegium concessit Imperator Wenceslaus anno 1377. propter bene merita et fidelia officia praestita, sequentibus civitatibus, 1. Ulm, 2. Costanß, 3. Eßlingen, 4. Reutlingen, 5. Rothweil, 6. Beil, 7. Uberlingen, 8. Memmingen, 9. Viberach, 10. Ravenßburg, 11. Lindaw, 12. St. Gallen. 13. Kempten, 14. Kauffbeuren, 15. Leutkirch, 16. Isni, 17. Wangen, 18. Buchorn. Idem Imp. Wenceslaus confirmavit et de novo concessit hoc Privilegium, unâ cum praenominatis etiam sequentibus civitatibus. 1. Regenspurg, 2. Vasel, 3. Augspurg, 4. Nürnberg, 5. Pfulldorff, 6. Nördlingen, 7. Dünckelspiehl, 8. Rotenburg uf der Zauber, 9. Vopffingen, 10. Aulen, 11. Gmündt, 12. Hall, 13. Hailbrunn/ 14.


page 579, image: bs579

Wimpfen, 15. Weinsperg, 16. Windsheim, 17. Weissenburg, 18. Giengen, 19. Vuchaw, 20. Schweinfurt in Francken, und 21. Mühlhausen im Elsaß. De dato Nürnberg, 1387. Cujusmodi privilegia vide infra lib. 3. c. 13. n. 53. Quibus adde sequens:

Wir Carl von Gottes Gnaden/ Römischer Kayser, zu allen Ziten Mehrer beß Richs und Künig zu Vöbeim: bekennen und tun kund offentlich mit disem Briff, allen den, di in sehen oder hörent lesen, wan unser und deß Heil. Richs Stätte in Schwaben gemeinlich, unß und dem Riche, die Landvogti, und jarliche Stür, die Amman-Ambt, die Ungelt und alle andere unser und deß Richs Recht in den Stätten, und och die Clöster in Schwahen umb alle die Sachen, die in die Landvogti dißbalb und inhalb der Albe dehein wiß gehören, durch unser bede Willen, und durch deß Richs Nochdurfft, mit je selbs bereitem Gelt gelöset haben: Besprechen und erkennen wür mit wolbedachtem Mut von sonderlichen Gnaden und mit rechten Wissen, daß wir dieselben Landvogti, die järliche Stür, die Amman-Ambt, die Ungelt/ und alle andere Ambt und Recht in den ehgenannten Stätten, und och die Clöster in Schwaben, und alles daß, daß zu der ehgenannten Landvogti uff dem Lande und Stätten, den Ambten, Clöstern und Rechten gehöret, nimmer sollen in deheinen künffigen Ziten, versetzen, vergeben, verkümmern oder in deheine Wise von dem Riche empfrembden wollen noch sollen, und war das Sache, daß wir dawider thäten oder innemmen in dehein Wise, so wollen und erkennen wür von Kayserlicher Macht, daß solch Versetzung, Vergebung oder Empfrembdung keine Krafft oder Macht haben solle: Mit Urkund diß Brieffs versigelt, mit unser Kaysers Majest. Insigel, der geben zu Nürnberg nach Christs Geburt drüzehenhundert Iahr und darnach in dem sechzigisten Iahr, an der Mitwochen nach Allerheiligen-Tag, unser Riche in dem fünffze henden, und deß Kayserthumbs in dem sechsten Iahr.

[note: 10.] 9. Ex quibusquoque et aliis facile colligitur, quod olim Imperatores Imperii provincias, monasteria et civitates in commerciis habuerint et libere alienare potuerint, prout innuit Senecade de clement. l. 5. C. 1. in princ. in persona Neronis Caesaris, ita dicentis: Ego ex omnibus mortalibus placui, electusque sum, qui in terris Deorum vice fungerer: Ego vitae, necisque gentibus arbiter; Qualem quisque sortem Statumque habeat, in manu mea positum est: Quid cuique mortalium fortuna datum velit, meo ore pronunciat. Ex nostro responso, laetitiae causas populi urbesque concipiunt, Nulla pars unquam, nisi volente propitioque me floret. Haec tot millia gladiorum, quae pax mea comprimit, ad nutum meum stringentur: Quas nationes funditus exscindi, quas transportari, quibus libertatem dari, quibus eripi, quos Reges mancipia lieri, quorumque capiti regium circumdari decus oporteat, quae ruaut urbes, quae oriantur, mea jurisdictio est, etc. Ita enim ex historiis conitat Imperatorem Fridericum 1. per procuratorem sive praefectum suum Sueviae, Landvogt in Schwaben, Nobilibus de Helenstein in monasterio Ursperg annuum censum constituisse, ejusque filium Philippum Imperatorem Berchtoldo von Neuffen oppignorasse, juxta Urspergensem, Nauclerum Chron. vol. 2. gener. 41. fol. 803. Brusch. in Chronol. de inonaster. rub. Vrspergum. post princ. fol. 165. Crus. an. nal. Suev. part. 2. lib. 12. cap. 13. Imperator [note: 12.] Fridericus II. Monasteria Imperialia Ratisponensia Ober-und Niedermünster Civitati Nördlingensi, et civitatem Oetingensem una cum Praepositura et advocatia Conrado Episcopo Ratisponensi permutavit, prout testatur diploma exhibitum ab additionatore Hund. in metrop. Salisburg. tom. 3. rubr. Obermünster zu Regenspurg. fol. 4. Imperatores Arnolphus, et post ipsum Otto. 1. Abbatiam Moßburg in Bavaria Episcopatui Fnsingensi, et postea eidem Imperator Henricus IV. monasterium Beuren in Bavaria; Imperator Fridericus 1. Monasterium nidern Altaich, una cum Advocatia Ecclesiastica Imperiali Episcopatui Bambergensi; [note: 13.] Episcopatui Passaviensi Abbatiam Imperialem in Civitate Passaviense donavit et cessit: Sicuti etiam Leonhardus von Keurschach, Archiepiscopus Salisburgensis ditionem Wildenegg, cum omnimoda jurisdictione, et monasterium Mannseh una cum Civitate ab Imperatore. Maximiliano 1. pro 12000. florenis emit, prout videre licet apud Hund. in metropol. Salisturg. tom. 2. rubr. Moßburg, sol. 504. seq. rubr. Buren. fol. 140. rubr. Altaich. fol. 2. circa fin. et fol. 28. et tom. 1. rubr. Episcopi Patavienses. fol. 371. et tom. 1. rubr. Archiepiscopi Salishurg. fol. 31. et tom. 2. rubr. Mannsee. fol. 499.

[note: 14.] Idem est, quoad provincias et regna ab Imperatoribus alienata, ita enim Regnum Arelatense ab Ottone 1. Imperio adjectum, unius prandii gratia in villa nova prope Avinionem Carolus IV. Galliarum Regi tradidit, et sedecim liberas civitates ad Imperium pertinentes vicinis Principibus vendidit, Crus. l. 5. annal. Suev. part. 3. c. 11. Joh. Limnae. de jur. publ. l. 1. cap. 9. n. 11.

[note: 15.] Sic quoque Imperator Constantinus Sylvestro Pontifici Romano urbem Romam, cum toto patrimcanio adjacente, septuaginta duas civitates, et duo millia oppidorum in Italia, et in Insulis adjacentibus, donasse jactitatur, c. Constantinus. 13. Dist. 96. Marta. de jurisd. part. 1. c. 30. num. 25.

[note: 16.] Belgae quoque confoederati Imperio paruerunt et Status Imperii fuerunt, sicuti refert Goldast. in prafat. der Reichehandlung, et constat ex Circulorum distributione de anno 1521. qua Belgio et Westphaliae singularis titulus assignatur, der Niderländisch und Westphälisch Craiß, prout videre licet apud Goldast. Reichssaßung. fol. 249. confer R. A. zu Augspurg deanm 1548. §. Nachdem dann von


page 580, image: bs580

unsern. 67. Quae tamen provinciae postea Hispaniarum Regi in feudum concessiae, cum autem ipsis intolerabile jugum imponere niteretur, post multorum annorum belli quassationes Hispani Dominium abjurarunt, et singulari Consulto 7. Kalend. Septemb. anno 1581. decreverunt, ut cives harum provinciarum externorum Principum legibus soluti viverent, et pro libera Republica haberentur, Baud. de induc. belli Belg. lib. 1. pag. 7. adeo ut hodie nullum superiorem recognoscant Baud. d. l. lib. 2. Remig. Fesch. de foeder. concl. 8. lit. 1.

[note: 17.] Ita etiam Helvetii licet Imperio immediate paruerint, postquam tamen crudeli Praefectorum, quos ab Imperio habebant, insolentia et tyrannide premerentur, icto foedere jugum illud excusserunt, libertatem inclamarunt, eandemque huc usque animose tutati sunt, Simler. de republ. Helvet. Vietor. de exempt. conclus. 2. de quibus confer infra lib. 4. c. 2. num. 30.

[note: 18.] De Civitatibus Imperialibus ab Imperatoribus alienatis et ab Imperii immediata, et omnimoda jurisdictione alienatis et exemptis, vide infra lib. 4. per tot. Et de Vectigalium, Steurarum et collectarum alienatione, [note: 20.] vide supra c. 17. et 18. Et praeterea ipsas Imperii civitates, saepius jure pignoris, aliis Magnatibus tradere Imperatores solitos fuisse, ejusque rei ubivis Germanicarum rerum scriptores mentionem fecisse, eaque occasione adhuc hodie in Noviomagum, Ingelheim, Oppenheim, Kayserslauttern, et alias quamplurimas civitates liberas ante, seu Imperio immediate subjectas, vicinos Principes dominari refert ex Munster. Cosmogr. l. 3. c. 24. Besold. de jur. civitat. Imperial. n. 3. vers. Similiter ipsas.

[note: 21.] Verum hodie alia Imperii Romano-Germanici est facies, et Imperatorem unam vel aliam Imperii provinciam vel Civitatem Imperialem alienare vel oppignorare non posse, communis et unanimis Doctorum est conclusio, gloss. in l. invitus. 34. ff. de fideicom. libert. Sichard. in l. 1. n. 6. C. de novat. Tiraquel. de jur. primogen. quaest. 35. n. 24. et de retract. lignag. §. 26. gloss. 1. n. 78. Chassan. in consuet. Burg. rubr. 3. §. 8. gloss. 1. n. 51. Sonsbec. de feud. part. 10. n. 1. Zas. de feud. part. 7. n. 60. Menoch. cons. 264. n. 30. et cons. 526. num. 16. Cravet. cons. 54. n. 3. et cons. 241. Cephal. cons. 549. n. 1. Natta. cons. 367. n. 1. Barthol. de las Casas in tract. sing. de imper. vel. reg. potest. Pruckm. de regal. §. de absol. potest. c. 4. effect. 6. n. 11. Peregrin. de jur. fisc. lib. 1. c. 3. num. 14. Hotoman. illustr. quaest. 1. Bocer. de regal. cap. 4. num. 15. seq. Rumelin. ad Aur. Bull. part. 1. diss. 1. concl. 6. Kubach. 1. illust. quaest. decur. 9. quast. 1. Harpprecht. in epigr. prooem. Instit. num. 56. seq. Carpzov. de L. Reg. German. cap. 7. per tot. et sect. 1. seq. Thom. Michael. de juritdict. concl. 15. Knichen. de Sax. non prov. cap. 1. num. 14. Dn. affinis Cluten. diatrib. novo-lustin. 4. quast. 12. Quia 1. Imperator non modo solicite [note: 22.] administrare, tueri et regere Rempublicam Romanam, sed et eandem omnibus legitimis modis et mediis augere et ampliorem reddere debet, l. 1. in princ. C. de sum Trinit. l. 1. in princ. C. de vet. jur. enucl. Novel. 18. in princ. [note: 23.] Novel. 24. in princ. Novel. 30. et 116. in princ. Unde etiam semper Augustus, ab augendo Imperium, allzeit Mehrer deß Reichs, dicitur, prooem. Instit. §. 1. Novel. 11. in princ. Novel. 24. in praefat. d. Novel. 116. in praefat. Et Imperatorem non ad destruendum, sed augendum electum esse, ait Bald. in l. unic. ff. de offic. prator. eumque diminuendo Imperium homicidam propriaesuae dignitatis fieri, scribit Bald. in c. licet, causam. X. de probat. Molin. ad consuet. Paris. lit. 1. §. 1. gloss. 5. n. 49. Thom. Mich. de jurisd. concl. 15. lit. b.

[note: 24.] 2. Quia Imperator, non tantum alienare vel oppignorare res Imperii prohibetur, sed etiam ea quae ab antecessoribus et prioribus Imperatoribus ab Imperio avulsa et alienata sunt, recuperare, per §. 1. ibi: iterum ditioni Romana; nostroque addita Imperio. prooem. Institut. Idque Imperator jurejurando solemni praestare tenetur, prout patet ex moderni gloriosissimi Imperatoris Ferdinandi 111. Capitulatione artic. zu dem und insonderheit. 9. his verbis: Sondern auch uns anffs höchste bearbeiten, und allen möglichsten Fleiß und Ernst fürwenden, daßienige, so davon kommen, als verfallene Fürstenthumbe, Herrschafften und andere, auch confiscirte und unconfiscirte merckliche Güter, die zum Theil in anderer frembder Nation Hände ungebürlicher Weise gewachsen, zum förderlichsten darzubringen, zueignen, auch dabey bleiben lassen, vornemblich auch, dieweil vorkommt, baß etliche ansehenliche, dem Reich angehörige Herrschafften, und Lehen in Italia und sonsten veräussert worden seyn sollen, eigentliche Nachsorschung, im Fall es von der jeßt regierenden Kayserlichen Majestät bey dero Lebzeiten, nicht wird geschehen seyn, derentwegen anstellen, wie es mit solehen Alienationen bewandt, und die eingeholte Berichte, zur Churfürstlichen Mainßschen Canßley inner Iabrsfrist/ nach angetrettener unserer Königlicher Regierung anzurechnen, unfehlbarlich einschicken, auch in diesem, wie auch obigen allen, mit Rach, Hülff und Beyftand der sechs Churfürsten, der andern Fürsten, und Stände jederzeit an die Hand nehmen, was durch uns und ste für rathsam, nußlich und gut angeseben, und verglichen seyn wird, doch mäniglich an seinen gegebenen Privilegien, Recht und Gerechtigkeiten unschädlich. Add. Capitul. Leopoldi artic. 12.

[note: 25.] 3. Imperatoris officium est, ut Rempublicam Romanam bene, recteque gubernet, procuret, administret, regat, tueatur et defendat, l. 1. princ. C. de vet. jur. enucl. procem. Instit. in princ. ibi: rede possit gubernari, l. 1. in princ. C. de sum. trinit. Sovel. 21. 31. 43. 46. 72. 80. 81. 85. 114. 127. 148. 152. et 163. et c. intellecto. 33. X. de jurej. Illum autem, cui aliquid gubernandum, procurandum, administrandum, regendum, tuendum, et defendendum commissum est, is illud in alium quoeunque titulo vel modo alienare nequit, l. 1. §. 1. ff. de offic. proc. Caesar. l. contra. 28. §. ult. l. Imperatores. 37. ff. de pact. l. procurator. 63. ff. de


page 581, image: bs581

procurat. l. qui fundum. 7. §. si tutor. ff. pro empt. c. 2. X. de donat.

[note: 27.] 4. Unde quoque Imperatores sunt quasi tutores Reipublicae Romanae et publicae salutis, ut rem populi Romani salvam fore, et non eversum iri procurent ac spondeant, ut depositum custodiant, et non intervertant, Klock. de arar. l. 2. c. 49. num. 1. Indeque alii Principes et magistratus boni, alii Patres patriae, alii Deorum protectores, Reipublicae alii Custodes appellari meruerunt, ut in memoriani sibi revocent, nihil sese aliud, quam ut ab Homero nominantur, pastores, vel ut Plato eos appellat, custodes populorum, Klock. d. l. n. 3. Et Respublica maxime Roniana, minorum jure utitur l. Respublica. 4. c. ex quib. caus. major. jnfra c. 32. n. 2. [note: 28.] Quemadmodum igitur tutores et curatores res et bona pupilloruin absque magistratus decreto alienare non possunt, tot. tit. ff. de reb. eor. qui sub tut. et tot. tit. C. de praed. et ali. reb. minor. sine decrer. non alien. Ita etiam solius Imperatoris arbitrio, sine Senatu vel Septemvirorum et Statuum consensu Imperii civitates et provineiae alienari non poterunt. Indeque mentem esse illorum, qui se Dominio alicujus subjiciunt, ut Respublica tutorem, defensorem et parentem habeat, non alienatorem, scribit Heig. 1. quast. 19. n. 2. ubi. 4. addit, nullam provinciam extare, quae si non expresse alienationem Principi interdicat, saltem tacite prohibuisse videatur, Author. cons. Fridberg. punct. 1. cap. 1. n. 93.

[note: 29.] Imo. 5. Imperator quasi omnium Imperii Romani civium et membrorum pater est, Novel. 98. c. 2. in fin. Nicol. Rucker. cons. 41. n. 6. inter consil. divers. Ictor. vol. 3. Quemadmodum igitur pater bona filiorum adventitia alienare probibetur, licet iis uti frui possit, l. 1. et ibi Pinel. part. 3. n. 18. C. de bon. matern. Ita etiam Imperator bona Imperii alienare non poterit, cum fictio in casu ficto eosdem operetur effectus, quos veritas in casu vero, arg. l. adoptio. 16. ff. de adopt. Thoming. decis. 11. n. 6. Tabor. ad Barbos. verb. fictio. ax. 5. fol. 509.

[note: 31.] Ad haec 6. Imperator Reipublicae maritus esse censetur, Luc. de Penna in l. quicunque. 3. col. 3. C. de omni agr. desert. Igneus in l. necessarios. 5. §. non alias. 2. part. 4. n. 38. ff. de Sct. Sylan. [note: 32.] Marito autem rerum dotalium alienationem interdietam esse, nemo negat, princ, 1. quib. alien, non lic. l. si sundum. 16. et tot. ff. de fund. dot. l. 1. C. eod. l. unic. §. et cum lex. C. de rei uxor. act.

7. Res Imperii publicae, veluti provinciae, civitates et similes, non proprie sunt Imperatoris, sed in ipsius Imperii patrimonio, cum rebus Caesaris et fiscalibus opponantur, l. 3. §. pen. ff. de jur. fisc. l. cum servus. 39. §. pen. et ult. ff. de legat. 1. l. pacta conventa. 72. §. ult. ff. de contrah. empt. l. 2. §. 2. 3. et 4. ff. ne quid. in loc. publ. l. 1. C. de poen. judic. qui male jud. l. 1. §. sed constitutio. ff. de calumniat. Et jura proprietatis et Dominii non ad Principem, sive Imperatorem, sed ad ipsum Imperii corpus pertinere tradunt Peregrin. de jur. sisc. l. 1. tit. 3. 74. et seq. Paurmeister. de jurisdict. l. 1. c. 21. n. 19. et 42. Zoanet. de Imp. Rom. n. 151. et seq. Remking. de regim. sec. l. 1. class. 2. c. 8. n. 91. et seq. ubi addit, hoc ipsum usitatum Imperat. Romanorum stylum hodie arguere in pragmaticis constitutionibus, privilegiis mandatis et rescriptis, in hac plerumque forma, unsern und beß Reichsstanden, R. A. de anno 1555. in princ. unsern und deß H. Reichs Churfursten, R. A. de anno 1525. in fin. unser Fürst und Glied deß Heil. Reichs, R. A. de anno 1544. in princ. unser und deß H. Reichs Statt, d. R. A. de anno 1555. in fin. princ. ubi et in similibus. vox unser importat majestatis et universalis jurisdictionis usum, eique annexam regiam administrationem et protectionem; Verba autem deß H. Reichs, ipsam proprietatis et universalis consociationis seu Imperii Dominium, Remking. d. l. [note: 34.] Quemadmodum autem res publicae Imperatoris non sunt, sed in patrimonio universi populi, et sic in nullius bonis sunt, l. 1. in princ. vers. hae autem res. ff. de rer. divis. l. quod in littore. 14. ff. de adquir, rer. Domin. l. bona. 15. et seqq. ff. de verb. sign. ita etiam alienari nequeunt, quae enim in nullius privati bonis sunt, alienari non possunt, ut de rebus publicis, quae in populi patrimonio sunt, nominatim cautum est in l. sed Celsus. 6. in princ. l. sed in emptione. 34. §. 1. ff. de contrah. empt. §. idem juris est. vers. vel Rempublicam. 1. de inutil. Stipulat. 1. cum servus. 39. §. pen. ff. de legat. 1.

[note: 35.] 8. Quia Imperator alienando provinciam vel civitatem aliquam, non tam praedia istorum locorum alienat, siquidem illa privatorum sunt, quibus invitis ea auferre nequit, per. l. venditor. 13. §. 1. ff. commun. praed. l. si quis sepulchrum. 12. in princ. ff. de relig. et sumpt. fun. sed ipsos potissimum subditos, cives Romanos [note: 36.] et liberos homines alienat, cum autem horum alienatio nulla et inutilis sit, l. liber homo. 103. ff. de verb. obl. § idem juris est. 2. vers vel. liberum hominem. 1. de inutil. Stipul. l. sed celsus. 6. in princ. ff. de contrah. empt. haec quoque valida esse non poterit.

[note: 37.] 9. Quia de jure non licet haeredi servum, ubi libertas per fideicommissum relicta est. alii manumittendum tradere, ut ejus fiat libertus, ne forte duriorem patronum consequatur, l. generaliter. 24. §. fin. l invitus. 34. in princ. ff. de fideicom. libert. Multo minus igitur licitum erit Imperatori per alienationem alicujus provinciae vel civitatis, subditos in potestatem Principis deterioris transferre, ne subditorum deterior sit conditio, quam olim libertorum.

[note: 38.] 10. Quia alienatio cum effectu fieri nequit, nisi ab eo, qui rei alienandae Dominium plenum directum et persectum habet, et proprietatis Dominus est, Carpzov. de L. Reg. German. cap. 7. sect. 1. num. 19. Imperator autem tale Dominium in provincias, civitates et alias res Imperii non habet, sed usuarius tantum est jurium et bonorum, quae sunt Imperii, Principatus seu Reipublicae, Carpzov. d. cap. 7. num. 2. et solam Imperii habet administrationem, Casp. Ens.


page 582, image: bs582

thes polit. tom. 1. cap. 1. Clapmar. de arcan. rerumpubl. l. 5. cap. 12. Petr. Heig. part. 1. quaest. 10. num. 6. Alias enim si proprietatem Regni haberet, sine dubio jam dudum ad haeredes, prolemque suam haereditario jure transtulisse, vel de hinc transmissurus esset, l. 59. ejusdem haeredem. ff. de R. 1. l. nihil aliud est. 24. ff. de V. S. l. 62. haereditas. ff. de R. 1. Carpz. d. cap. 7. sect. 1. num. 19. [note: 39.] Et hodie Imperatores electi in Capitulatione jurare tenentur, quod nullum jus in Imperio successorium vel haereditarium sibi arrogare, praetendere, ullove pacto in se, haeredes et successores suos, aut alium quemcunque transferre, sed Principes Electores in jure liberrimae electionis inperturbatos relinquere velint, uti videre licet in Capitul, Imperat. Ferdinandi III. art. 38. ibi: Und insonderheit sollen und wollen wir uns auch keiner Succession oder Erbschasst deß offt erwehnten Romischen Reichs anmassen, unterwinden, noch in solcher Gestalt unterziehen, oder darnach trachten, aus uns selbst, unsere Erben und Nachkommen, oder auf jemand anders understehen zuwenden, sondern wir, dergleichen unsere Kindere, Erbe und Nachkommen, zu jeglicher Zeit, bey ihrer freyen Wahl eines Römischen Königs, gerubelichen bleiben lassen etc.

[note: 40.] Ex quo etiam Imper. Augustus, se Dominum Imperii appellari, vel publice, vel privatim severe omnibus interdixit, dicens appellationem istam velut adulatoriam et falsam personae ejus nullo modo competere, Zoanet. de Rom. Imper. n. 153.

[note: 41.] 11. Ex quibus porro concluditur, et per se constat, quod bonorum, provinciarum, et civitatum Imperatori concessa administratio, non sit haereditaria, sed post mortem Imperatoris Electoribus et Imperio restituenda, sive restitutioni obnoxia, et sic quoque provinciae civitates et bona alia Imperio subjecta et restituenda alienari non possint, cum manifesti sit juris, quod omnia illa bona, quae restitutioni subjecta sunt, nullo modo neque inter vivos, neque per ultimam voluntatem alienari possint, l fin. §. sed quia. autb. res quae. C. commun. de legat. l. Marcellus. §. res qua, ff. ad Sct. Trebel. l. pen. C. eod. c. Raynutius. X. de testament. De quo plura vide tract. meum de sideicommiss. famil. Nobil. c. 11. n. 2. seq. per tot.

[note: 42.] 12. Quia jure feudorum Domino non licet seudum ullo aliquo titulo in alium sine ipsius vasalli voluntate, transferre, etiam si proprietatis sit Dominus, §. si quit. tit. 22. et tit. 27. §. 1. fend. l. 1. et tit. 34. §. 1. tit. 55. §. praterea Ducatus. l. 2. feud. Quia vasallorum interest, ne novus et alienus vel etiam durior Dominus, ipsis invitis, obtrudatur. Et i quemadmodum vasallus Dominum mutare vel alienare non potest, ita nec Dominus ipse vasallos, cum eandem fidem Dominus vasallo, quam vasallus Domino praestare teneatur, et Dominus et vasallus ad paria obligati sint, [note: 43.] Vultej. 1. feud. 10. unt. 37. Multo minus igitur Imperatori licebit, provincias et civitates Imperii, in quarum ditiones jus I proprietatis nullum obtinet, in alios transferre, ipsisque invitis alios Dominos obtrudere, ipsorumque conditionem duriorem facere; nam inter arcana Dominationis refert Arnold. Clapmar. de arcan. rerumpubl. l. 2. cap. 22. Principatus facile distrahantur, ob detrimen, tum scilicet exinde subditis futurum, praesertim quod novum et exteraum Imperium, semper subditis sit gravius, quia proclivius per consuetum, et indigenam Dominum, quam novum et extemum plebs in officio continetur. Utut enim, inquit Philip. Cominae. lib. 8. in sin. Princeps aliquis externus, bene rem gerat et commode gubemet, tamen quia moribus et ingenio differt, nec eam erga populum repraesentare potest benevolentiam, ac si esset indigena, faciles oriuntur dissensionum occasiones, Joh. a Chockier. thes. polit. l. 1.

[note: 44.] 13. Imperia, Regna, Principatus, Comitatus, Baroniae, civitates sunt unum quasi corpus, seu totum, quod ex aliis distantibus membris et corporibus, veluti ex civibus, vicis, pagis, nemoribus, sylvis, et id genus aliis constat, arg. l. rerum mixtura. 30. ff. de usurp. et usucap. Marin. Freccia, de subfeudat. l. 2. rubr. quis dic. com. num. 25. [note: 45.] Quemadmodum ergo a Corpore humano, sine totius laesione et interitu, membrum, etiam minimum, divelli et praescindi nequit, arg. l. si fugitivi. 3. et ibi Coepol. C. de serv. fugit. Thom. Michael. de jurisd. concl. 15. ita quoque a corpore Imperii, Regni, Principatus, Ducatus, Comitatus, Baroniae, civitatis, membrum ejus sejungi vel segregari, per Imperatorem sive Principem non debet, Klock. de contribut. c. 5. num. 24. ubi ait, quod Imperium se habeat ut Corpus, cui si vel auricula amputetur, monstrum efficiatur, Rol. a Valle cons. 1. n. 126. vol. 2. [note: 46.] Sichard. consil. feud. 6. et Princeps Principatus sui viscera eviscerns, propriae dignitatis homicida fiat, ut loquitur Bald. in c. licet, causam. 9. n. 7. X. de probat. Chassi in catal. glor. mund. part. l. consid. 38. conclus. 44. vers. item non potest.

[note: 47.] 14. Alienatio bonorum Imperii est contra t Imperatoris et Principum Imperii reputationem et existimationem; Sicuti enim ex divisione et sectione substantiae paupertas enatat, et contemptus emergit; ut postea Duces, Principes et Comites sine territorio, non sine ignominia dicantur; ita ex crebra alienatione, principales familiae, si non plane intercidunt, saltem attenuantur, ut pro dignitate, statum et conditionem suam tueri amplius non possint, Gail. 2. obs. 153. n. 3. unde fit, ut postea sine territorio consistant, sicuti fides sine operibus, exiguam et tenuem admodum nuncupationem, sine realitate Principatus habentes, Everh. a Weihe, in orat. utrius regni conditio melior, cui Rex nascatur, an cui eligatur.

[note: 48.] Ex quo etiam divisiones Ducatuum et 4. Principatuum, nulla alia de causa a Politicis improbantur, quam quod familiarum dignitatem


page 583, image: bs583

diminuant, Gail. d. l. Et ne Splendor familiarum imminueretur, olim apud Romanos non licuit hortum vel agrum alienare, nisi prius pararetur alius non minoris proventus, eoque nomine fideicommissa familiarum Nobilium introducta, eorumque bona alienari prohibita sunt, de quibus vide plura tract. meum de fideicommiss. famil. nobil. c. 7. et c. 11. per tot. Quod si verum in bonis et familiis hominum privatorum, quanto magis id verum erit, de bonis et Splendore totius Imperii, quod non minus per alienationem indiscretam minuitur, Carpzov. de L. Reg. Germ. cap. 7. sect. 1. n. 12. Hinc quoque olim decurionibus interdictum fuit, propriarum rerum alienationem sine decreto, et donatione cum decreto, propterea, quod Reipubl. interesset, ipsos facultatibus esse idoneos, ad subeunda munera publica, l. fin. C. de praed. decurial. sine decret. non alien. Novel. 38. in princ. §. 1. et 2. Navel. 87. Quanto magis igitur interdictum erit Imperii ditionum alienanone. cum hae Imperatorum non sint propriae, et quo plures Imperii sunt ditiones, eo vires quoque ipsius ad defendendam publicam salutem, et necessaria Imperatori administranda majores appareant, Bocer. de regal. cap. 4. num. 36.

16. Ex quibus apparet, Imperatoris, et omnium Imperii Statuum interesse, ne hujusmodi alienationes fiant, sed ut Ordines et Status Imperii integre conserventur, cum per hujusmodi alienationes et exemptiones Imperii membra, vota et consilia minuantur, et alia incommoda quam plurima inde oriantur, ut dictum est supra lib. 1. cap. 18. um. 40. ubi etiam n. 37. et seq. dictum est, quod Civitates Imperiales, et alii Imperii Status, aliis Statibus, vel etiam exteris, sese ne volentes quidem subjicere possint. Et Imperatorem, Regem vel Principem non posse alienare quotam Imperii, Regni et Principatus, et alienationem, vel concessionem aliter factam, ipso jure nullam esse, per rationem, quod diminuatur Imperii et Regni Majestas, Regnumque et Imperium dividatur, scribit Author. respons. Fridbergens, punct. 1. cap. 1. n. 92. per ibid. alleg. addens n. 89. quod indubitati sit juris, Imperatorem ipsum, etiam cum Electoribus non posse mutare formam pro Statu Imperii generaliter constitutam, secundum [note: 50.] Bald. in c. licet de vitanda. in fin. X. de elect. quia constitutio ejusmodi Imperii communis Reipubl. sponsio, quae everti vel abrogari nequit, arg. l. nemo potest. ff. de legat. 1. l. si quis. in princ. ff. de legat. 3. l. 1. ff. de ligib. l. nibil tam naturale. ff. de R. I. Pruckman. §. soluta potestas. c. 4. effect. 3. per tot. [note: 51.] Et neminem Principum posse fundamentales sui Principatus leges antiquare, quibus abolitis status et salus ipsius Reipubl. periclitaretur, aut everteretur, eleganti oratione confirmat Innoc. Gentilet. in Antimachiavel. comment. 1. theor. 1. vers. Principi quoque. [note: 52.] Heig. lib. 1. quaest. 5. n. 1. et 2. Et alias quoque tritum est: Rescripta et actus Imperatorum sontra jus, vel utilitatem publicam nullius esse momenti, l. fin. C. si contra jus vel util. publ. l. damnosa. 3. C. dt prec. Imper. offer. Novel. 82. §. emnis denique. 13. Myns. 1. obs. 10. Capyc. decis. 137.

[note: 52.] 17. Accedit, quod ubi in electione personae industria est electa, ea eligentibus invitis, mutare nequeat, l. inter artifices. 31. ff. de solur. l. illud. 9. C. de excusat. muner. c. fin. et ibi Felin. n. 2. Panormit. n. 1. et 3. X. de offic, et pot. deleg. Zoanet. ad l. 2. num. 12. C. de pact. inter empt. Cum igitur in electione Imperatoris Romani, et cum ipsi administratio Reipublicae Romanae mandaretur, ipsius persona electa sit, uti patet ex Aur. Bull. cap. 2. ipsa, eligentibus invitis immutari, et sic provinciae et Civitates Imperiales, et consequenter subditi et cives nolentes, in alium alienari et transferri non poterunt.

18. Quia ad condendam legem novam generalem necessaria est approbatio Senatus Imperii, et ad instituenda nova vectigalia et vetera augenda, Principum quoque Electorum consensu, requiritur, sicuti ex traditis supra c. 18. n. 11. et seq. constat, cur non aeque, vel multo magis ad alienandam ditionem vel civitatem aliquam Imperii Electorum et Statuum requireretur authoritas, cum in hoc majus totius Imperii damnum versetur.

[note: 54.] 19. Hinc plerique fere Reges et Rerumpublicarum moderatores, jurato promittere solent, se nihil ab Imperii, Regni et Rerumpubl. [note: 55.] bonis alienaturos, prout de Hungariae Rege constat ex c. intellcto. 33. X. de jurejur. [note: 56.] Et Galliae quoque Rex sine publico gentis concilio, quod vulgo trium ordinum conventus appellatur, nihil de Dominio Regni cuiquam vel indigenae, vel extraneo homini alienaturum, solemni juramento pollicetur, quam legem unam ex Galliae columnis, quam labefactare nesas sit, scribit Hotoman. lib. 1. antiq. jur. Regen. Gall. cap. 23. Innoc. Gentilet. de regn administrat. lib. 1. theor. 1.. Et eleganter Claud. Sisell. lib. 1. de republ. Gall. Quod attinet, inquiens ad Regni Galliae patrimonium, illud legibus alienare non licet, nisi magna cogente necessitate, quae multa Senatus deliberatione, adeo curiose examinatur et disquiritur, ut propter incertitudinem venditionis, pauci earum rerum, sibi aliquid emendum et subeundum periculum putent, et hoc quidem Rex seipsum servaturum, et ab aliis, ut observetur, praecepturum, cum ad ipsum Imperii summa defertur, solemni jurejurando pollicetur, Casp. Klock. de aerar. lib. 2. cap. 49. n. 6. et seq. et n. 12. Atque ita etiam [note: 57.] Imperator Fridericus III. promisit, nullatenus se bona Imperii alienaturum, et cum modo hoc, modo illud ab eo peteretur, maluit avarus negando, quam concedendo perjurus videri, Klock. d. cap. 49. n. 5.

[note: 58.] 20. Denique haec sententia manifestissime probatur Capitulationibus Imperatorum nostrorum Romano - Germanicorum, et quidem modemi Imperatoris gloriosissimi Ferdinandi III. arric. 9. ubi ita habetur: Zu dem, und insonderheit sollen und wollen wir dem Heiligen


page 584, image: bs584

Romischen Reich und desselben Zugehorungen, nicht allein ohne Wissen, Willen und Zulassen gemelter Chursursten Sambtlich, nichts hingeben, verschreiben, verpfanden, versetzen, noch in andere Weg vereussern oder beschweren, etc. [note: 59.] Imo bonorum Imperii alienationem, ne quidem in subditos, vel alia Imperii membra, absque Electorum consensu et approbatione, subsistere, tenet Carpz. de Leg. Reg. Germ. cap. 7. sect. 2. n. 1. Quamvis enim distributio bonorum Imperii inter Principes et Status non adeo magnum detrimentum afferat, cum bona ita alienata Imperio non eximantur, Zoanet. de Rom. Imper. n. 161. seq. Clapmar. de arcan. Rerumpubl. lib. 5. c. 12. Arnisae. de jur. majest. lib. 3. c. 1. n. 15. Communior tamen Politicorum est sententia, Imperatorem nec unam Baroniam concedere valere, quae Imperii majestatem evertere possit, nisi perjurus videri velit, secundum Bald. in c. licet, causam. n. 7. X. de probat. cum per talem alienationem fides Imperatoriae professionis maxime frangatur, c. sicut ex literis. 13. X. de jurejur. Quod etiam Imperator Carolus V. Paulo III. Pontifici respondit de Pama et Placentia, eas civitates, si ad Imperium pertinerent, non posse se in ditionis ac dignitatis Imperialis praejudicium alienare, Thuan. lib. 4. histor. Keink. de regim. secul. lib. 1. class. 2. cap. 8. n. 95. [note: 60.] Adeo, ut licet juramento convalidata sit alienatio, contra Leges Imperii et Capitulationem facta, nihilominus tamen non subsistat, secund. Felin. in c. ad audientiam. n. 4. de praescript. ubi alienationes Hetruriae quarundam Civitatum ab Imper. Rudolpho factas inefficaces esse dicit, etiamsi juramentum intervenisset, Bald. in c. intellecto. X. de jurejur. Zoanet. de Roman. Imper. n. 183. seq. cum actus invalidi juramento non confirmentur, l. non dubium. 5. C. de Legib. l. juris gentium. 7. §. 16. ff. de pact. 1. si quis inquilinos. 112. §. 4. ff. de legat. 1. et juramenta, quae fiunt in damnum propriae dignitatis, non juramenta, sed perjuria censeantur, gloss. in c. intellecto, X. de jurejur. Lather. de cens. lib. 1. cap. 16. n. 27. Zoanet. d. l.

AD LIB. II. CAP. XXXI. ad n. 24. et 58.

Huc quoque facit omnino Capitulatio Caroli VI. Arr. 1. ibi: keinen Reichs Stand, der Sessionem et Votum in denen Reichs. Collegiis hergebracht, davon suspendiren und außschliessen. itemque: ibre Regalien, Obrigkeilen, Freyheiten Privilegien etc. Reichs - Psandtschafften, secundum Instrumentum Pacis (Art. V. §. 26. 27.)

Gerechtigkeiten etc. etc. confirmiren, sie dabey bandbaben und schützen etc. etc et imprimis Art. X. item Art. XI. ibi: ibi: Wann es nemlich eine Reichs Stadt betreffen thut. etc. etc. Conf. Rationes warum die Reichs. Stadte, Dortmund, Mublhausen und Nordbausen von dem Reich nicht cedirt und uberlassen werden konnen. ap. LUNIG. in Select Script. Illustr. p. 784. v. Autor infra I. IV. C. 1. n. 19.

[note: 61.] Et quamvis sint, qui urgente necessitate extrema, jura et bona Imperii a Caesare alienari et distrahi, irrequisito Electorum consensu posse velint, cum necessitatis morsus sint gravissimi, idque maxime, si subditorum consensus accedat, Hotomen. lib. 1. illustr. quaest. 1. Bomit. de aerar. lib. 2. cap. 9. Latger. de cens. lib. 1. cap. 17. Heig. part. 1. quaest. 19. in princ. Warem ab Erenberg. de regn. subsid. cap. 8. n. 8. cum necessitas non habest leges, et in casu necessitatis etiam familiae bona alienari possint, ut pluribus dixi in tract. de sideicomm. famil. nobil. cap. 11. numer. 98. 217. 347. et 453. et seq. Verum cum Capitulationis verba sint generalia, nec casus necessitatis excipiatur, ideo generalitati standum erit, arg. l. 1. §. generaliter. ff. de legat. praest. Cum etiam necessitatis casu eveniente, eadem facilitate, qua bona et jura Imperii solemniter distrahuntur, Electorum quoque consilia et auxilia implorare, eorumque consensum Imperator adhibere potest, Carpzov. d. cap. 7. sect. 2. n. 19.

[note: 62.] Quod si quoque necessitas aliqua urgeat, cum Consensu Imperii bona quaedam distrahere, satius et utilius erit, oppignorare, quam vendere, cum interim reditus rerum pignoratarum sortem debiti extenuare possint, l. 1. et 2. C. de pignor. act. Klock. de aerar. lib. 2. c. 49. n. 17. seq.

Hane ita firmatam sententiam non infringunt argumenta et rationes in contrarium allegata, nam 1. in l. bene a Zenone. §. 1. C. de quadrien. praesor. non asseritur, quod omnia Imperatoris reverâ sint, sed esse intelligantur, [note: 63.] sive videantur, Verbum enim VIDERI improprietatis significativum est, l. un. circa princ. C. de rei uxor. act. l. cum quid. in fin. ff. si cert. pet. l. si tibi homo. §. cum servus. ff. de legat. 1. Jason. in l. 1. C. unde vir et uxor. Et sic non vere et proprie, sed ficte et improprie, ratione administrationis, protectionis et jurisdictionis saltem omnia dicuntur esse Imperatoris, quod etiam ipse textus satis aperte indicat, cum in eodem Imperator asserat, pro bonis ab Imperatore cuipiam donatis competere intra quadriennium domino illorum bonorum adversus fiscum Imperialem, rei vindicationem aut hypothecariam, quae certe actiones minime alicui darentur, si Imperator ipsemet Dominus directus, sive proprietarius illorum bonorum fuisset. Unde etiam Seneca lib. 7. de benefic. cap. 5. omnia, inquit, Rex Imperio possidet, singuli dominio; et cap. 4. Jure civili, ait, omnia Regis sunt; et tamen illa, quorum ad Regem pertinet universa possessio, in singulos dominos descripta sunt, et una quaeque res possessorem habet suum; ad Regem enim potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas. Et Petr. Jacob. in append. ad praxin Papiens. rubr. 24. conqueritur, quod jurisdictio hodie sit in patrimonio nostro, sicut bos et asinus in patrimonio rustici et venditur, et alienatur, et transmittitur ad haeredem, cum tamen secundum Bald. de Perus. in c. intellecto. 33. n. 2. X. de jurejur. jurisdictiones supremae sint sacrorum Canonum, non autem in marsupio Principis, qui nec urbem possit habere venalem. Ex quo etiam regula illa vulgata, quod quilibet sit moderator et arbiter rerum suarum, sponte corruit, cum


page 585, image: bs585

ad Imperatorem non pertineant Provinciae et Civitates jure proprietatis, sed jurisdictionis et administrationis tantum. [note: 64.] Et aliâs quoque eatenus quis moderator est rerum suarum, quatenus jure non prohibetur, Cothman. resp. 11. n. 29. seq. Pruckm. §. soluta potestas. cap. 3. effect. 6. n. 42. seq.

[note: 65.] Unde responsio ad 2. argumentum facilis est, quia Imperator mundi, seu totius Imperii Romani Dominus est, non quidem quoad proprietatem, sed tantum quoad jurisdictionem, protectionem et defensionem, siquidem toti terrarum orbi, sive Romano Imperio dominatur et imperat, et pro eo noctu dieque laborat, l. fin. C. de quadr. praescr. Bocer. de regal. cap. 4. n. 39. et 40. add. Mager. de Advocat c. 3. n. 72. fol. 76.

[note: 66.] Tertium quoque argumentum de imperandi et gubernandi, non vero de alienandi jure et potestate intelligendum est, sicuti ex ipsis allegatis textibus colligitur, cum verisimile non sit, quod populus Romanus etiam sui ipsius alienandi jus et potestatem Imperatori dederit, Harpprecht. de prooem. institut. num. 85.

[note: 67.] Nec quod 4. de feudi resutatione allegatur, huc quicquam facit, cum magna inter refutationem et alienationem sit differentia, quia alienatio in tertium fieri solet; refutatio vero feudi non nisi in manus Domini, deficientibus agnatis et feudi successoribus, vel si agnati extent, ipsis agnatis refutatio vel feudi cessio fieri potest, per tradita Borcholt. de feud. cap. 8. n. 54. seq. Vultej. de feud. lib. 1. c. 10. n. 75. seq. cum inde domino nullum praejudicium creetur, atque inde etiam ipsi Imperatori licebit quidem Imperii administrationem in manus Electorum resignare, sicuti fecit Imperator Carolus V. anno 1566. prout videre licet apud Sleidan. de slat. relig. ad fin. Quod si, Electoribus invitis, in Philippum filium, vel alium, illam alienasset, id ipsi non licuisset, Pruckman. de regal. §. soluta potestas. membr. 2. cap. 4. effect. 6. n. 48.

[note: 68.] Ad 5. respondetur, quod de jure communi Dominus non liceat subditos suos invitos in alienos Dominos alienare, sicuti probant per c. un. §. 1. in fin. 2. Feud. tit. 55. Guid. Pap. decis. 239. n. 1. Sonsbec. de feud. part. 10. n. 1. Borcholt. de feud. c. 8. n. 136. seq. Chassan. in catal. glor. mund. part. 1. consid. 38. concl. 44. Menoch. recup. possess. remed. 10. n. 1. Pruckman. §. soluta potestas. cap. 4. membr. 2. effect. 6. Heig. part. I. quaest. 19. Bocer. de regalib. cap. 4. n. 44. Hotoman. illustr. quaest. 1. Hartman. Pistor. part. 3. quaest. 22. Thom. Michael. de jurisd. concl. 138. Reinking. de regim. sec. lib. 1. class. 5. cap. 4. n. 43. Klock. 1. consil. 13. n. 9. seq. Demde diversa hic est ratio Imperatoris, et Imperii Principum et Statuum, quia Imperium ad Imperatorem non pertinet jure proprietatis, sed tantum quoad jurisdictionem, protectione et administrationem, et propterea enim id alienare nequit, secus vero est, quoad alios Imperii Principes et Status, ad quos Principatus, Comitatus, Baroniae, territoria, ditiones, civitates, pagi et subditi, jure dominii et proprietatis pertinent, et sic quoque de moderna consuetudine alienari poterunt.

Ad 6. responsum est supra cap. 1. n. 61. et cap. 3. n. 77. seq.

[note: 69.] Septimum argumentum de validis et licitis oppignorationibus intelligitur, ut hae firmae permaneant, nec relui possint, etiamsi aliâs reluibiles fuerint. Quamvis enim sint, qui arbitrantur, quod Capitulationis istius verba accipi debeant de oppignorationibus, quae reluitionem nullam admittant, von unablosigen, oder solchen Pfandschafften, bey denen keine Wiederlosungen expresse angedinget worden contrarium tamen, et quod ea quoque ad reluibiles oppignorationes extendenda sint, ne confirmationes istae potius ventis et verbis, quam rebus serviant, et quod privilegia contra concessorem largissime sint intelligenda, tradit Author actor. Linda[?] pag. 12. ad fin. ubi etiam pag. 447. circa med. addit; Daß die Stand beß Reichs, solche pignoratitias confirmationes, auß mit gefolgter observantz/ bißher dahin verstanden, daß sie den ohnwiederrufflichen allodial und feudal - Regalien, Obrigkeiten und Privilegien, under denen sie in confirmationibus promiscue erzehlt und gesetzt werden, dißfalls gleich zu achten, und derowegen von confirmirender. Kays Majest. selbst, nicht zu reluiren, oder wieder auffzuheben sepen; bevorab die jenige, welche nicht von hoher Wurdigkeit, und staitlicher importanß, sondem mittelmassiger qualität, und geringer Eintragligkeit; zumahlen auch in eines Stands Reichs Anschlag gebracht worden sind. Unde etiam in instrumento pacis Caesareo [note: 70.] Suecico de anno 1648. artic. 5. §. 9. de hac re ita constitutum reperitur: Quod ad oppignorationes Imperiales attinet, cum in Capitulatione Caesarea dispositum reperiatur, auod electus Romanorum Imperator, Electoribus, Principibus, caeterisque Statibus immediatis Imperii, ejusmodi oppignorationes confirmare, atque illos in eorundem tranquilla et quieta possessione defendere ac manutenere debeat, conventum est, hanc dispositionem, donec consensu Electorum, Principum et Statuum aliter statutum fuerit, observandam esse, atque propterea civitati Lindaw, nec non Weissenburgo in Noricis, redditâ sorte, oppignorationes Imperiales ademptas, ilico et plenarie restituendas.

ad num. 69. 70

De hoc Inre reloendi controversia etiam nata est inter Regem Borussiae et Civitatem Nordhusanam. v Leden Kaysers Iosephi in dem Bucher Cabinet. P. X. p. 830. conf. Consilium COCCEJI Tom. 1. Consil. XXIII. n. 43. seqq. Resuscitata quoque est controversia Civitatis VVeissenburgensis Noricae, de qua prostat Consilium Facultatis Tubingensis, materiam relui ionis oppignorationum Imperialium egregie illustrans; itemque civitatis Fridbergensis, de qua v. Saats. Canßley, T. XVII. p. 379. conf. STRAUCHI et GUNDLINGII opuscula de Oppignorat. Imper. et HARPPRECHTI Dissert. de reluitione oppign. imp. Tubingae 1713. habita.page 586, image: bs586

[note: 71.] Ad octavum respondetur, privilegia ista de non alienando vel oppignorando, pleraque olim, et tum temporis impetrata fuisse, cum Imperatores alienandi potestatem adhuc usurparent, eademque potestas Imperii legibus nondum refraenata esset; Verum hodie hujusmodi privilegiis non opus esse, cum per Imperii constitutione, et Imperatorum Capitulationes tales alienationes et oppignorationes plane sint prohibitae et annullatae, ita, ut quod olim fuit privilegii, id hodie jure proprio competat, Joh. Adam. Dapp. de civitat. Germ. part. 1. cap. 4. n. 15. Deinde haec privilegia ad hoc conducere videntur, quod ipsorum vigore civitates eadem obtinentes ne quidem Electorum consensu interveniente, alienari possint.

[note: 72.] Ex quo etiam responsio ad 9. argumentum colligitur, quod quidem olim Imperatores hanc alienandi licentiam usurparint, cum Ducatus, Principams, Comitatus, Baroniae et Civitates, eorumque jura ad Imperatores pertinerent, et a Ducibus, Principibus, Comitibus et Baronibus ipsins Imperatoris nomine administrarentur, verum cum haec jura modernis temporibus proprio et perpetuo jure ad Duces, Principes, Comites, Barones et Civitates Imperiales pertineant, secus se res habet, per tradita supra cap. 1. n. 63. seq. Ad haec, an olim hujusmodi alienationes et oppignorationes licitae et validae fuerint, non immerito dubitatur, easdemque alii Imperatores improbarunt. Ita enim cum aquila Romana ab Imper. Carolo IV. ita deplumaretur, ut in reliquis, caeteris animantibus sit contemptui, cum nihil possit sine pennis, Alb. [note: 73.] Crantz. in Saxon. lib. 10. c. 3. Ideo Imperator Maximilianus I. eundem non Imperatorem et Augustum, sed dissipatorem appellasse fertur, non Patrem patriae, sed vitricum et alcerum Crassum, quo pestilentior pestis Germanis nunquam contigerit, Spiegel. ad lib. 5. Gunth. Ligur. quod tot Imperii bona alienarit, Arelatense Regnum Delphino donarit, et si emptorem habuisset, totius Imperii vendendi auimo fuerit, Crantz. Saxon. lib. 10. cap. 8. Kirchner. de republ. disp. 2. thes. 5. lit. b. Warem. ab Erenberg. de regn. subsid. cap. 5. n. 42. Quamvis aliâs Princeps, fuerit religiosissimus, in literarum cognitione peritissimus, et quinque linguis expeditissimus, Cuspinian. in vit. ejus. Dubrav. lib. 22. ut merito Aquilas Imperii in Musarum hortis jucunde pavisse, purpuramque et diadema inter Cathedra subsellia scholastica submisisse dicatur, Frideric. Achil. in orat. pro German.

[note: 74.] Unde etiam donationem Constantini Magni aut nunquam factam, vel si unquam facta, eandem tamen inutilem et nullam esse, et revocari posse, docent Pruckman. §. soluta potestas. membr. 2. effect. 7. num. 39. seq. Hotoman. disputat. feud. cap. 8. Philipp. Camerar. centur. 1. horar. succisivar. cap. 61. Nicol. Everhard. in loc. a verisimil. num. 16. Bocer. de regal cap. 4. num. 41. seq. Johan. Harpprecht. in proeem, institut. n. 86. seq.

[note: 75.] Ex quo etiam alii Imperatores ab ejusmodi alienationibus abstinuerunt, veluti Fridericus III. qui cum promisisset, se Imperium, nec bona Imperii nullatenus alienaturum, et modo hoc, modo illud ab eo peteretur, maluit avarus negando, quam concedendo perjurus videri, eandemque ob causam Borsio Marchioni Estensi, Ducatura Mutinae et Regii petenti, tamdiu restitit, donec monstratum esset, concessionem istam lucri magis, quam alienationis speciem habere, praesertim cum Mutina et Regium in sua potestate non essent. AEneas Sylvius in Panormitan. de dictis Alphons. libr. 4. cap. 41.

[note: 76.] Ne autem imposterum Imperatores Caroli IV. et alioium vestigiis insistentes, bona Imperii vel alienarent, oppignorarent, vel dissiparent Electores Archi - Principes certo quasi freno liberam rerum Imperii administrationem in Capitulatione Caesarea quadruplici modo restrinxerunt, ita ut jurare teneatur Rex Romanorum, 1. quod velit absque scientia, voluntate et permissu Electorum de Imperio ejusque pertinentiis nihil distrahere, obligare, vel alio quovis modo alienare. 2. Quod de bonis vacantibus et feudis Imperio apertis neminem investire. 3. Et singula quaeque ope et consilio Electorum adquisita Imperio assignare, nec quicquam juris de bonis, per haereditatem, aliove modo sibi obventis, Imperio detrahere, et 4. quod bona Imperii nullo vel injusto titulo alienata atque distracta, vel vacantia recuperare, Imperioque incorporare, vel si quae ipsemet possideat, restituere, Capitulat. Caesar. artic. Zu dem und insonderheit sollen. Et jam dudum in Comitiis Wurtzburgensibus anno 1216. sancitum est, quod non liceat ulli Regi, seu Imperatori, Principatum aliquem ab Imperio aliquo modo alienare; sed omnes Imperii Principatus in suo jure et honore illaelos observari debeant, Author. discurs. Ob die alte Reichs Vogteyen wieder anzurichten. fol. 62.

[note: 77.] Quae de alienatione dicta sunt, eadem quoque de oppignoratione intelliguntur, Carpzov. de Leg. Reg. German. cap. 7. sect. 2. n. 1. utpote de qua et ipsa Caesarea Capitulatio nominatim loquitur, et aliâs quoque alienationis vox oppignorationem includit, per l. fin. C. de reb. alien. non alienad. fin. §. 2. et auth. res. quae. C. commun. de legat. Wehner. verb. Vereusserung. Wesembec. de seud. cap. 11. n. 5. [note: 78.] per oppignorationem enim constituitur alteri, seu creditori jus in re, l. 1. ff de pignor. act. l. si tibi decem. 17. §. 2. ff. de pact. l. 1. l. pignoris. 18. ff. de pignor. et per pignoris obligationem pervenitur ad alienationem, l. 2. et 3. et tot. tit. ff. de distract. pign. l. fin. C. de reb. alien. non a. lien. Molina. de Hispan. primogen. lib. 4. cap. 1. num. 7. [note: 79.] Et ita alienationis prohibitione etiam hypotheca et oppignoratio, et alienatione prohibita, hypothecae quoque et pignoris constitutio prohibita intelligitur, d. l. fin. C. de reb. alien. non alien. d. l. fin. §. 2. auth. res quae. C. commun. de legat. Mascard. de probat. concl. 1243. num. 104.


page 587, image: bs587

Petra de fideicom. art. 40. n. 118. Ego in tract. de fidecicommiss. famil. nobil. cap. 11. n. 53. et seq.

[note: 80.] Non autem oppignorationes subjectionem inducunt, sed observantiam tantum literarum hypothecationis, Author. consil. Fridberg. part. 1. punct. 5. n. 34. nec statum et libertatem Reipublicae mutant, d. cons. Fridoerg. d. punct. 5. n. 76. seq. ubi addit, quod aliud sit oppignorare, aliud Statum ab immediata Imperii subjectione eximere, et aliis subjicere, cum plurimae oppignorationes, salvo oppignorati Statu, factae legantur, sicuti de Fridberga attestatur d. consil. n. 34. et 76. seq. quae licet Comiti Gunthero de Schwarßenberg ab Imperatore fuerit oppignorata, Imperii tamen jus salvum, salvusque civitatis Status, salvaque et integra privilegia et alia jura remanserunt sicuti constat ex literis Imperatoris Caroli IV. reversalibus de anno 1349. his verbis: Dass dieselben Burgermeister, Schöffen, Rath und Burger gemeinlich zu Fridberg besamendt und besonder Unser lieben Getrewen, in Unsern und deß Reichs Frid und Schirm sißen und bleiben sollen, und sollen und wollen ihr Leib und ihr Gut, und alle Freyheit und Gewonheit, alt und new, wie sie dic hergebracht haben, schirmen und schüßen, gleicherweiß, als sie under pfandt und undersetzt ledig an uns und dem Reich Wären, etc. quos refert Limnae. de jur. publ. lib. 7. cap. 17. n. 7. et d. consil. Fridberg. punct. 5. n. 34. et 76. seq. Confer quae dixi infra lib. 4. cap. 1. n. 50. et seq.

CAPUT XXXII. De Juribus Civitatum Imperialium cum aliis Vniversitatibus communibus.

Summaria.

1. Civitates Imperiales universitatum quoque juribus utuntur.

2. Habent beneficium restitutionis in integrum.

3. Universitates per alios reguntur.

4. Legati Civitatum habent beneficium restitutionis propter ipsas civitates.

5. Omne jus potentius in causa, quam in causato.

6. Castra quoque et villae in integrum restitutionis beneficium habent.

7. Nec distinguitur inter magnas et parvas villas.

8. Beneficium hoc competit etiam Civitati adversus aliam.

9. Beneficium hoc intra quadriennium a die quoque laesinis petendum.

10. Qua non possunt alienari, praescribi quoque nequeunt.

11. Civitatum res praescribi possunt.

12. Quanto tempore contra civitates praescribatur.

13. Civitatibus Imperialibus competit jus praelationis in bonis creditorum.

14. Respublica creditrix omnibus chirographariis creditoribus praefertur.

15. Per Rempublicam non solum Romana, sed etiam aliae civitates intelliguntur.

16. Respublica non habet tacitam hypothecam ex mutuo.

17. Quoad census publicos, collectas, Gabellas, vecligalia et alia tributa omnibus creditoribus prafertur Respublica.

[note: 1.] CIvitates Imperiales, quatenus considerantur ut universitates, et communitates, universitatum quoque juribus et privilegiis utuntur et gaudent, prout tradit Justus Sinolt. Schuß de jur. publ. 1. disput. 8. conclus. 23. lit. O. ubi ait, ad easdem accommodari posse, quae de universitatibus in genere scripsit Bruning. de var. universit. spec. per tot. [note: 2.] Atque hinc 1. civitates Imperiales laesae habent beneficium restitutionis in integrum, quod probatur ex l. 3. C. de jur. reipubl. l. 1. C. de offic. ejus qui vic alicuj. jud. l. Respubl. 4. C. quib. ex caus. major. ubi asseritur, quod Respublica minorum jure uti soleat, et ideo auxilium restitutionis implorare possit, Gail. 2. obs. 62. n. 4. Et licet hanc legem ad solam Rempublicam, sive civitatem Romanam restringere nonnulli velint, l. eum, qui vectig. l. sed et hi. ff. de publican. Alii tamen, et Doctores communiter idem quoque in aliis civitatibus obtinere asserunt, gloss. in d. l. Respubl. 4. et ibi Bald. Salicet, Castrens, et Dn. comm. c. quib. ex caus. major, et in l. Rempubl. C. de jur. Reipubl. Besold. consil. 277. n. 98. et de jur. univers. cap. 5. n. 6. Johan. Maurit. de restitut. cap. 417. Stort. Oddus de restit. in integr. part. 1. art. 9. Losae. de jur. univers. part. 3. c. 18. n. 10. seq. Bruning. de var. univers. spec. cocl. 87. Ziegl. §. civitas. concl. 1. n. 78. Schrad. de feud. 2. part. 9. sect. 9. n. 56. Dn. Wolffg. Jac. Sadtler de jur. univ. concl. 16. lit. a. Quia 1. d. l. Respubl. generaliter loquitur de Republ. et sic generaliter intelligenda venit, cum omnes civitates Reipublicae nomine veniant, supra lib. 1. c. 1. num. 43. et seq. 2. [note: 3.] Quia ratio, quae in Republica Romana obtinet, quod scilicet per alios regatur, ut minor, et in ea minores, pupilli, viduae reperiantur, et sic minorum jure


page 588, image: bs588

utatur, in aliis quoque civitatibus et universitatibus obtinet, quia et hae per alios reguntur et administrantur sicuti minores, Losae. d. cap. 18. num. 4. seq. et sic quoque in his idem jus obtinebit l. illud. ff. ad L. Aquil. 3. [note: 4.] Quia legati civitatum habent beneficium restitutionis in integrum, propter ipsas civitates, l. in legatis. ff. ex quib. caus. major. atque ideo multo magis ipsae civitates, quia propter quod unum quodque tale, illud magi. tale est, auth. multo magis. C. de SS. Eccles. [note: 5.] Et omne jus potentius in causa est, quam in causato, l. digna vox. 4. C. de legib. Losae. d. c. 18. num. 15. Nec plus juris esse potest in, causato, quam causante c. cum dilectae. 4. X. de confirm. utilit. [note: 6.] Atque hoc restitutionis in integrum beneficium obtinere quoque locum in castris et villis, quae per alios reguntur, dicit Losae. d. cap. 18. num. 18. seq. quia villae sunt pars Reipublicae, l. insulae. ff. de judic. et largo modo Respublicae dicuntur, l. sed et hi. §. praetered. ff. de publican. [note: 7.] Et licet hoc modo distinguant nonnulli inter castra et villas magnas et parvas, quae paucos homines, forte sex vel decem personas habent, et negocia communitatis, tanquam propria tractant, et quilibet scit omnia ista negocia publica, et sic per se et non alias reguntur, ut his non competat restitutio, Bart. eumque secuti Cagnol. in l. si quis major. n. 20. et 21. C. de transact. Alexand. in l. civitas. n. 4. et 5. C. de transact. Lose. d. cap. 18. n. 19. Hanc tamen distinctionem rejicit Bald. in d. l. Respublica. n. 2. C. quib. ex caus. major. Besold. de jur. universit. c. 5. num. 6. Quia secundum Baldum in parva quoque universitate non reperiatur consensus verus, sed fictus, et sint quoque pupilli, infantes et alii, qui non consentiunt, nec consentire possunt, quorum favore in integrum restitutionem habent, Besold. d. n. 6. Quo casu etiam parvis civitatibus et communitatibus hoc restitutionis beneficium competere, tenet Losae. d. cap. 18. num. 19.

[note: 8.] Competit quoque hoc beneficium civitati et universitati ad versus aliam civitatem et universitatem, Losae. d. c. 18. n. 21. Quia etiam privilegiatus adversus alium privilegiatum in integrum restituitur, l. in fin. et ibi gloss. ff. ex quib. caus. major.

[note: 9.] Petenda est haec in integrum restitutio intra quadriennium, a die laesionis, per c. 1. de restit. in integr. n. 6. Goeden. cons. 5. de jur. civ. n. 40. seq. Trentacinq. lib. 2. resol. pract. de restit. in integr. resol. 3. in fin. Afflict. decis. 175. per tot. Losae. d. cap. 18. num. 20. Besold. de jur. univers. cap. 5. in fin.

[note: 10.] II. Sunt quoque nonnulli, qui asserunt, quod contra civitates non curratpraescriptio, quia bona universitatum et civitatum non possunt alienari, nisi certa forma, certisque solemnitatibus adhibitis, de quibus in l. fin. C. de vendit. reb. civit. quae autem alienari neque unt, praescribi etiam non possunt, l. si fundum. ff. de fund. dotal. Qua ratione res quoque pupillorum praescribi nequeunt, l. bonae fidei. vers. nec int est. ff de adquir. rer. domin. quia regulariter alienari nequeunt, l. lex qua tutores. C. de administr. tut. [note: 11.] Verum posse quoque civitatum res praescribi, probat, l. si finita. 15. §. si de vectigalibus. 25. ff. de damn. infect. l. fin. C. de SS. Eccles. l. omnes. C. de praescript. 30. annor. Losae. de jur. universit. part. 3. cap. 17. n. 10. seq.

Sed de hoc major est controversia, quanto tempore adversus civitates et universitate currat praescriptio? [note: 21.] Et quidem, quod in rebus haereditariis, in legato, donatione et venditione civitati adquisitis, non currat praescriptio, nisi centum annorum, manifeste sancitum est, in l. ut inter. 23. C. de SS. Eccl. Bronchorst. 2. miscellan. ass. 43. Goedd. ad l. inter publica. 17. n. 16. ff. de V. S. Sed cum quoad Ecclesias, quae itidem vigore dictae legis haec praerogativa gaudebant, novissimo jure centenaria ista praescriptio sit abrogata, et ad quadraginta annorum spatium redacta, per Novel. 111. et 113. Et sola Ecclesia Romana centum tantum annorum praescriptione munita sit, auth. quas actiones. C. de SS. Eccles. Sunt qui hoc etiam quoad civitates obtinere statuunt, Fachin. lib. 8. controvers. cap. 3. §. sequitur ut de civitatibus. Contrarium tamen asserunt Besold. de jur. univers. cap. 5. n. 5. et lib. 1. polit. cap. 12. concl. 64. §. 2. Nicol. Losae. de jur. univers part. 3. cap. 17. n. 18. seq. Bruning. de var. univers. spec. concl. 70. Quia quoad civitates nihil immutatum reperitur, et sic nihil impedit, quo minus jus vetus stare censeatur, per l. praecipimus. 32. C. de appellat. Atque inde civitatibus non aliud, quam centum annorum curriculum nocere verior et communiter approbata esse opinio dicitur, per d. l. ut inter. C. de SS. Eccles. et ibi gloss. Castr. n. 8. Bart. num. 8. Jason. in auth. si quas. n. 21. C. de SS. Eccles. Covarruv. in c. possessor. part. 2. §. 2. n. 15. Cravet. de antiquit. temp. part. 4. cap. absolutis. n. 37. Villalob. thes. recept. sent. lit. P. n. 236. Vigel. method. jur. civil. lib. 5. cap. 13. replic. gener. un. dupl. 4. et method. jur. controv. lib. 5. cap. 2. replic. gen. un. dupl. et lib. 2. Author. consil. in caus. Fridberg. punct. 1. cap. 1. n. 143. Author. actor. Lindaviens. fol. 321. in fin.

[note: 13.] III. Competit quoque Civitatibus Imperialibus jus Praelationis, in bonis creditorum, idque jure superioritatis territorialis, cujus vigore Status Imperii ad similitudinem fisci Imperialis tacitam hypothecam, et sic praelationem in bonis officialium, civium et subditorum obtinent, schurff. cons. 83. n. 2. vol. 2. Ming. de super. territ. conclus. 83. Beuther. de jur. praelat. lib. 1. cap. 10. et 12. ubi nominatim quoque hoc jus Civitatibus Imperialibus, et Nobilibus immediatis attribuit. Et generaliter quidem Respublica creditrix, omnibus chirographariis creditoribus praefertur, l. bonis 38. §. Respublica. ff de privileg. credit. l. 3. C. qui pot. in pignor. [note: 14.] Quia Respublica, cum actione personali privilegiata est, Gothofr. in d. l. 3. verb. si personali. C. qui pot. in pign. Beuther. d. cap. 10. [note: 15.] Et per Rempublicam hoc loco non tanum Romana intelligitur, sed etiam aliae civiates, communitates et villae, Bart. in d. l. Rempublicam. n. 2. C. de jur. Reipubl. Bald. in l. 3. C. ad set. Trebell.


page 589, image: bs589

Wesembec. in parat. ff. de privil. cred. n. 5. [note: 16.] Secus tamen est, quoad creditores hypothecarios, quia Respublica non habet tacitam hypothecam ex mutuo, per l. 2. et ibi Bart. C. de jur. Reipubl. et in l. simile. ff. ad. municipal. l. si fundum. C. qui pot. in pign. Schurff. cons. 83. cent. 2. Beuther. d. cap. 10. Sed communis locum habet regula; qui prior est tempore sive in hypotheca, potior est jure, c. 1. X. de major. et obed. c. cum autem. 24. X. de jur. patron. c. qui prior. 54. de R. 1. in 6. l. 20. l. 201. ff de R. 1.

[note: 17.] Quod vero census publicos, collectas, gabellas, vectigalia, tributa et alia debita publica, attinet, Steur, Schaßung, Bethe, Stallgelt, Umgelt, Zinß, Schuß und Schirmgelt, quae ipsis Statibus et civitatibus, tanquam Dominis et Magistratibus debentut acivibus, subditis et incolis, in his jus praelationis ita obtinet, ut horum nomine aliis creditoribus omnibus, tam hypothecariis, quam Chirographariis, etiam anteriorem expressam hypothecam habentibus, praeferantur, Wesembec. in parat. ff. in quib. pign. tacit. contr. n. 5. Beuther. d. cap. 12. Quia horum nomine civitates et magistratus in bonis civium et subditorum tacitam hypothecam habent, l, 1. l. 2. C. in quib. caus. pign. tacit. et arg. l. aufertur. §. fisius. ff. de jur. fisc. Hartman. pract. obs. tit. 27. obs. 21. n. 2. Beuther. d. cap. 12. in med. et fin. Sicuti etiam in bonis administratorum tacitam hypothecam obtinent, infra. lib. 5. cap. 10. n. 27.

CAPUT XXXIII. De Civitatum Imperialium Foro et Judice competente.

Summaria.

1. Cives Civitatum Imperialium Imperio immedia tesubjeclisunt, colleetive, non astßrtbutive.

2. Imperator est Caput secularis jurisdictionis, et supremus Dominus Ordinum.

3. Fundatam habet jurisdictionem abique locerum in omnes Imperii Cives, mediatos et immediatos.

4. Omnibus et singulis ex plenitudine potestatis imperat.

5. Ejusque mandatis omnes parere tenentur.

6. Imperator omnium judicum judex.

7. Etiam personarum Ecclesiasticarum.

8. Superioritas et suprema juris dictio Imperatori semper reservata intelligttur.

9. Qua est concessionis nescia.

10. Imperatores olim ordinum immediatorum subditos evocare potuerant.

11. Hodie secus est, et Imperii Statuum sub diti in prima instantia coram Imperatore vel Camera Imperiali conveniri non possunt.

12. Nisi in certis quibusdam casibus. 13. Imperatoris Commissarii testes etiam mediatos evocare possunt.

14. Imperatoris jurisdictio exercetur per Senatum Aulicum.

15. Differt a reliquis Imperatoris Confiliariis.

16. Origo Senatus Aulici quaenam sit?

17. Aulicum hoc judicium quibus nominibus dicatur?

18. Praeses judicii Aulici quis?

19. Archi - Cancellarius quis?

20. Procuratores judicii Aulici dicuntur Ageuten.

21. Coram hoc judicio conveniri possunt omnes Imperii Status et ordines.

22. Omnes Legati et qui negociorum causa ibi versantur.

23. Quanam causae huc pertineant?

24. Quae non?

25. Deferuntur causae ad Aulam Caesaream vel per viam simplicis querelae.

26. Vel per viam appellatiortis, et quomodo?

27. Imperator, sive Senatus Aulicus cum Camera Imperiali concurrentem habet jurisdictionem.

28. Ita ut praeventioni hic locus sit.

29. Praeventio sola citatione inducitur?

30. Imperator causas in Caemera pendentes non avocare, nec inhibere potest.

31. Camerae jurisdictio per modum contractus fundata.

32. Avocare tamen potest causas ipsius tantum cognitioni reservatas.

33. Judicii Caesarei locus non est certus, sed in Aula Caesarea.

34. Non tamen extra Gemaniam esse debet.

35. Processus Ordinarius in Aulico judicio non observatur. et n. 37.

36. Etiam in causis arduis, terminis lapsis novi conceduntur.

38. Vivo adhuc Imperatore Rex Romanorum eligi potest.

39. Qui vivo Imperatore eligitur, perpetum Imperii Vicarius est.

40. Et Imperatore absente vel impedito omnia jura Imperatoria expedire potest, secus si Imperator praesens sit, et n. 42.page 590, image: bs590

41. In Regem Romanorum Crimen laesae Majestatis committitur.

43. Imperator Regi Romanorum quem titulum tribuat, et vice versa.

44. An Rex Romanorum Majestatem habeat?

45. Vicarii Imperii tempore Vicariatus in Statut et Civitates Imperiales juris dictionem exercent.

46. De feudis investiunt.

47. Judicium Camerae et Aulicum exercent.

48. Comitia indicunt.

49. Omnia possunt, quae Imperator.

50. Non tamen de feudis Imperii investiunt.

51. Nec res Imperii alienare possunt.

52. Vicarii hanc potestatem exercent, si Imperator trans Alpes sit.

53. Quae finitur reditu vel electione Imperatoris.

54. Camera quoque Imperialis jurisdictienem in Civitates Imperiales exercet.

55. Est enim hoc judicium Regium Caesaris, eumque repraesentat.

56. Citationes, sententia, mandata, nomine et sigillo Imperatoris prodeunt.

57. Ejus decisiones pro lege habentur, et in decidendo sunt observandae.

58. Quando et a quo hoc judicium constitutum?

59. Institutum est cum Statuum Imperii Consensu.

60. Ejus sedes fixa est Spirae.

61. Ordinariam et perpetuam habet juris dictionem.

62. Morte Imperatoris non exspirat.

63. Judices camerae ut suspecti recusari nequeunt.

64. Ad ejus jurisdictionem omnes causae Statuum pertinent.

65. Restrictior Camerae est jurisdictio, quam Caesaris.

66. Regulariter in prima instantia causae ad Cameram non pertinent.

67. Nisi in certis casibus.

68. In primae inst antia in Camera conveniuntur causae eorum, qui immediate imperio subjecti sunt, etiam Electores.

69. Privatus quoque immediatum in Camera convenire potest pro exiguae etiam summa.

70. Nobilis, vel alius mediatus, alium Nobilem, Civitatem, Comitem vel Baronem immediatum, in Camera convenire potest, nec Austregarum judicio gaudet.

71. Ut Austrega locum habeant, uterque actor et reus immediate Imperio subesse debent.

72. Idem est, quoad alios mediatos, si immediatos convenire velint.

73. Subditi Dominos suos in Camera convenire tenentur.

74. Idem est, si Principes Imperii subditos suos convenire velint.

75. Nisi aliud consuetudine in ductum.

76. Idem est. quoad Comites, Barones et Nobiles immediatos, qui suos quoque subditos in Camera Imperiali convenire tenentur.

77. Nobiles subditos suos coram officialibus suis convenire possunt.

78. Civitates Imperiales a juis civibus, et ab aliis mediatis in Camera conveniuntur.

79. Civitates Imperiales Praelatos, Comites etc. in Camera conveniunt.

80. Sunt Civitates Imperiales, quae singulares judices in prima instantia habent.

81. Collegia Canonicorum libera etiam in Camera conveniuntur.

82. Et Capitulum sede vacante in civilibus.

83. Si plures sint litis consortes, et unus eorum immediatus, omnes ex causae continentia in Camera conveniuntur.

84. Visit atores et rivisores Camerae si munus non recte subierint, in Caemera conveniuntur.

85. Si partes privilegio primae instantiae renunciaverint.

86. Si partes in Camerae judicium compromiserint.

87. Si Status privilegium primae instantiae habens in bannum sit declaratus.

88. Si mediatus ratione bonorum immediatorum conveniatur.

89. In Camera convenitur, qui sub diversa juris dictione inter Dominos immediatos littgiosa domicilium habet.

90. Rei vagabundi in Camera conveniuntur.

91. Personae miser abiles, pupilli viduae. etc. ordinarium judicem praeterire, et Camera judicium implorare possunt.

92. Personae Camerales Camerae jurisdictioni subsunt, et quaenam tales sint?

93. Hoc tamen in realibus non procedit.

94. Quidnam in crimin alibus obtineat?

95. In Camera in primae instantia non conveniuntur, qui judices habent Austregarum.

96. Si contra judices aliquot Austregarum agendum sit, et partes de tribunali conveniri nequeant, in Camera processus decernuntur.

97. Odem si Dominus cum subditis vel officia libus conveniatur.

98. In Camera in prima instantia non conveniuntur, qui judices ex privata conventione habent.

99. Camerae juris dictioni plane non sunt subjecti Clerici.page 591, image: bs591

100. Quod secus est quoad Principes, Archi-Episcopos, Episcopos, Abbater, etc. qui regalia, feuda et alia privilegia ab Imperio habent, qui considerantur ut Politici.

101. Uti et illi, qui a Camera jurisdictione sunt exempti.

102. Imperator in causis civilibus convenitur coram Comite Palatino Rheni.

103. Quid si criminaliter adversus Imperatorem agatur?

104. Si non ut Imperator, sed ut Archidux conveniatur, in Camera Imperiali convenitur.

105. Idem obtinet in Rege Romanorum.

106. Vicarii Imperii ubi conveniantur?

107. Archiduces Austria a Camerae jurisdictione exempti.

108. Nisi in Causa fracta Pacis publica.

109. Exempti quoque sunt Duces Burgundia et Brabantut.

110. Secus tamen est, quoad Causas fracta pacis publicae.

111. Idem est in Duce Lotharingae.

112. Ad Cameram quoque pertiuent causa reorum, qui in prima instantia in Camera conveniri possunt.

113. Sicuti etiam actio super constitutione pacis religiosae.

114. Et prophana.

115. Causa fiscales.

116. Mandata de non offedendo.

117. Causae litigiosa possessionis.

118. Causae pignorationum.

119. Arrestorum.

120. Si agatur ex Constitutione L. diffamari

121. Causae denegatae vel protractae justitiae.

122. Causae privilegii Caesarei violati.

123. Commissiones pro reciptendis testibus ad rei memoriam.

124. Si causae continentia dividi nequeat.

125. Causae citationum pro relaxatione juramenti ad effectum agendi.

126. Si Status aliquis subditum vel alium captivum, ad idoneam cautionem relaxare nolit.

127. Causae ex edicto novi operis nunciationis.

128. Si reus immediatus ad requisitionem actoris judices Austregarum intra praestitutum tempus non nominaverit.

129. Declaratio ponae Compulsorialium.

130. Causae deserviti salarii Advocatorum, Procuratorum, etc.

131. Causa viduarum, pupillorum.

132. Quando actio in mero judicis efficio consistit.

133. Causae alimentorum.

134. Causae compromissorum.

135. Executio laudi contra Principem:

136. Arbiter non habet executionem.

137. Executiones sententiarum per judices ordinationis latarum ad Cameram spectant.

138. Si judex inferior suspectus, causa ad Cameram spectat.

139. Causae reconventionis.

140. Si Status alium ex suo Circulo eximere et sibi subjicere velit.

141. Idem in causa exemptionis.

142. Causae, in quibus mandata sine clausula decernuntur.

143. Mandatum sine clausula quid sit?

144. Haec mandata regulariter non decernuntur, nisi in certis, et quidem quatuor casibus.

145. Quinam hi casus generales sint?

146. Quaenam clausula in supplicationibus pro mandatis, auf die vier Fäll, adjici soleat?

147. Specialiores casus, quibus mandata sine clausula decernuntur, referuntur, et n. seqq.

148. Ad Camerae jurisdictionem plane non spectant causae Ecclesiastica et Spirituales.

149. Causae de feudis regalibus, veluti Ducatut, Principatus.

150. Causae fiscales, Ducatus, Comitatus, territoria, etc, concernentes.

151. Causae criminales in genere.

152. Exciptuntur tamen nonnulla.

153. Causae moderationum ad Cameram non pertinent.

154. Nec non Causae voluntaria jurisdictionis.

155. Quae Caesaris jurisdictioni specialiter sunt reservata.

156. Quando causae per appellationem ad Cameram deferantur?

157. Statutum et consuetudo non valet, ne ad Cameram appelletur.

158. Quando ab interlocutorid ad Cameram appelletur?

159. Appellatur quoque ad Cameram a Magistratu extrajudicialiter gravante.

160. Appellatur abomnium civitatum judiciis et sententiis.

161. Nisi civitas privilegium de non appellan do habeat vel in totum, vel sub certa summa.

162. Recensentur civitates a quious non nisi sub certa summa appellari potest, et n. 103 164. 165. 166. 167. 108. 170. 171. 172. 173. 174 175. 176. 177. 178. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187.

169. Verborum, mit Verhafftung seines Leibs, quis sensus?

180. A udicio Burggraviatus Noriei ad quem appelletur?

188. A judicio provinciali Franconico ad quem fiat appellatio?

189. Vti et a judicio provinciali Suevia.

190. Non appellatur a judicio VVürtembergico provinctali quod est Tubingae.page 592, image: bs592

191. Privilegia de non appellando locum non habend causis justitia denegatae, velprotracta.

192. Nec in causis nullitatis.

193. Appeliatio fieri debet gradatim.

194. Summa de qua agitur, debet esse appellabilis, quae hodie est 400.

Imperialium.

195. Summa haec in quibus casibus non attendatur?

196. Appellatio fieri debet intra decendium.

197. Instrumentum appellationis in pergameno confici debet.

198. Forma statuto praescripta obervanda.

199. Tempus introducenda appellationis.

200. A sententiis Camerae non appellatur, solet tamen aliquando in integrum restitutio concedi.

201. Conceditur quoque Revisio.

202. Revisio quid sit?

203. Revisio locum habet in omnibus causis et sententiis, etiam interlocutoriis.

204. Quando petenda revisio et a quo?

205. Moguntinus a quo revisionem petat?

206. Revisionem potens de Calumnia urare tenetur.

207. Certam pecunia summam deponere tenetur.

208. Ut revisio locum habeat, summa capitalis duorum millium Imperialium esse debet.

209. Revisio in scriptis petenda.

210. Revisorum nomina communicanda.

211. In revisione cautissime procedendum.

212. Revisores solemne jur amentum prastant.

213. Judices sententiarum quatenus revisionibus intersint?

214. Non nisi unum tantum scriptum admittitur.

215. Copia gravaminum parti communicanda.

216. Revisio revisionis non datur.

217. Pendente revisione executio suspenditur.

218. In quibus causis revisio locum non habeat?

219. Revisionum abusus hodiernus.

220. A revisione differt syndicatus.

221. Syndicatus quid sit?

222. Modus procedendi in syndicatu idem est, qui in revisione.

213. Conveniuntur quoque Civitates imperiales coram judicio Rotvvilensi.

224. A quo et quando constitutum hoc judicium?

225. Ejus sedes est Rotvvilae.

226. Officium judicis est penes Comites de Sulß.

227. Assessores hujus judicii quales?

228. Iudicium hoc solius Caesaris est.

229. Certo districtu circumscriptum est hoc judicium.

230. In hoc districtu ordinariam habet jurisdictionem, et cum aliis magistratibus ordinariis concurrit.

231. Non tamen cum Camera Imperiali.

232. Imperator causas Rotvvila avocare potest.

233. Omnes Causae in hoc districtu occurrentes, in hoc judicio dijudicari possunt civiles.

234. Haereditatum.

235. Debitorum.

136. Pensionum et censuum.

237. Turbationum et spolii.

238. Pignorationum.

239. Arrestationum.

240. Decimarum.

241. Causae turbata vel mutata religionis.

242. Etiam criminales, veluti homicidiorum, latrociniorum, incendiorum, diffidationum, fracta pacis. etc.

243. Causa etiam quaedam voluntaria jurisdictionis, veluti renunciationis, pactorum dotalium, testamentorum, etc.

244. Non vero huc pertinent causae privilegia Imperialia concernentes.

245. Nec causa matrimoniales.

246. Reconventio quoque in hoc judicio locum habet.

247. Deferuntur causae ad hoc judicium vel per viam simplicis querelae vel appellationis.

248. Exercetur in omnes personas in hoc districtu comprehensas, Principes, Comites, Barones, Nobile, Civitates, cives et raesticos.

249. A jurisdictione Rotvvilensi quinam Status, Principes, Comites, Barones, sint exempti?

250. Civitates quaenam ab hoc judicio exemptae?

251. Quinam Nobiles?

252. Privilegiati si Rotvvilam citentur, exemptionis Privilegium opponunt, subditi vero avocantur.

253. Ut exceptiones locum habeant, quanam requirantur?

254. Exemptionum privilegia locum non habent in Ehafften.

255. Ehafften quid sint.

256. Ehafften recensentur.

257. Concedi possunt privilegia contra Ehafften.

258. In generali exemptionis privilegio, umb was Ursachen et das wäre, non continentur Ehafften.

259. Excipitur semper casus denegata justitiae.

260. Privilegio exemptionis renunciari potest.

261. Subditi fori privilegio renunciare non possunt.page 593, image: bs593

262. Si dubiumsit an avocatio locum habeat, judex Rotvvilensis cognoscit.

263. A judicio Rotvvilensi appellatur ad Cameram Imperialem.

264. Sinon fuerit appellatum sententia transit in rem judicatam, et executit Statibus Imperii committitur.

Cum civitates Imperiales Imperio et Imperatori immediate sint subjectae, ideo etiam non alibi, quam coram Imperatore, Camera Imperiali, et judicibus suis primae instantiae conveniri possunt, quod inter alia etiam constat ex Regis Ferdinandi resolutione über das Concept deß Religion-Friedens, apud Goldast. in Reichs Saßungen. fol. 288. ibi: daß die Burgerschafft in denen Frey-und Reichsstätten alle zugleich, und ohne Mittel, dem Röm. Kayser und König und dem Heil-Reich, so wol als andere mehr Stände unterworffen. Idque respectu civium collective sumptorum, non distributive, fecundum Reink. de regim. secul. l. 1. class. 5. c. 10. n. 28. ubi dicit, quod cives in Civitat. Imperialib. licet civitas immediate Imperium recognoscat, immediatis non sint accensendi, sed mediatis, cum senatui tanquam magistratui suo immediate pareant, de quo supra c. 3. n. 116. et 135. et aliud sunt ipli cives ab ipsa universitate, l. mortuo. 22. ff. de jussor quod et ex ipsaImperat. Ferdinandi resolutione patet, in verbis: Burgerschafft alle zugleich.

Quod autem Civitates Imperiales Imperatorem immediatum judicem et supremum recognoscant, nullum videtur habere dubium, cum et propterea Imperiales et Immediatae dicantur, quod nullum alium, quam solum Imperatorem et Imperium superiorem recognoscunt, de quo supra l. 1. c. 2. n. 5. Imperator autem caput secularis jurisdictionis, et omnium magistratuum causa prima, Justus Mejer. in dissert. ad l. deprecatio. 9. ff. ad L. Rhod. de jact. concl. 4. lit. b. Supremus Dominus Principum et Ordinum, et Imperii caput, der Oberste Herr und Oberhaupt im Reich, Aur. Ball. tit. 5. R. A. de anno 1530. §. Nach erledigten, et §. Deßgleichen wir. R. A. de anno 1566. §, Wit wolle auch. Reformat. zu Francksurt. deanno 1442. in fin. princ. R. A. zu Speyr. de anno 1529. §. Und anfänglich. R. A. zu Augsp. de anno 1518. in princ. Ord. Camer. de anno 1507. tit. Wann gegen mächtigern Gemalt. 17. in princ. et fündatam habet jurisdictionem ubique locorum, in omnium Imperii Romani civium, tam mediatorum, quam immediatorum personas et causas, Gars. Maitril. de magistrat. l. 1. c. 3. n. 7. Peregr. de jur. fisc l. 1. tit. 2. n. 41. Reint. de regim. fec l. 1. class. 5. c. 7. n. 10. et c. 11. n. 2. Bruning. de var. anivers. spec. concl. 5. lit. a. Thom. Mich de juris dict. concl. 9. lit. c. Georg. Christ Mufisch de potest. et jurisd. Imperat. concl. 3. lit. b. et concl. 14. lit. a. Klock. consil. 29. n. 48. Atque inde non solum immediati, sed etiam mediati Imperatori subjectionis jure et devotione obligati, et sub ejusdem tutela et protection sunt, R. A. zu Bormbs de anno 1564. §. Wiewol auch in der Executions-Ordnung. 23. Ordnung deß Landfriedens zu Wormbs de anno 1521. tit. Handhabung Friedens. 20. §. Darauff befehlen wir. 3. Indeque Imperator omnibus et singulis ex plenitudine potestatis imperat, juxta vulgatam illam formulam: Enthiethen ollen und ieden, unsern und deß Reichs Churfürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Prälaten, Graffen, Freyen, Herrn, Rittern, Knechten, Hauptleuthen, Schultheren, Burgermeistern, Ricttern, Rächen, Burgern und Gemeinden, und sonst allen andern unsern und deß Reichs Utterthanen, und Getreuen, was Würden Stands oder Wesens die seynd, ernstlich und festiglich, ic Ordnung deß Landfriedens zu Wormbs de anno 1521. in princ et tit. Handhabung Friedens. 20. §. Darauff befehlen. 3. R. A. zu Speyr de anno 1529. tit. Constitution oder Mandat wider die Widertäuffer. 2. §. Deßleichen. 3. R. A. zu Augsp. de anno 1530. §. Und die weil wir nun. 73. R. A. zu Speyr de anno 1542. §. Hierumb und dieweil. 125. et alibi passim. Ejusque mandatis legitime promulgatis omnes et singuli, summae, mediae et infimae sortis cives parere tenentur. R. A zu Augsp. de anno 1548. §. Damit aber nicht. 43. ibi: Welchem Mandat auch ein jeder, hohes und nieder Stands, dem Heil. Reich Teutscher Nation unterworffen, stracks geieben, und würcklich nachkommen soll. Et omnes Imperii Status et cives Imperatori, tanquam Domino et magistratui suo summo obedientiam et subjectionem debent, Ordnung deß Landfriedens zu Wormbs de anno 1521. tit. Handhabung Friedens. 20. §. Darauff befehlen. 3. ac Caesareae Majestatis subjectissimos, Allerunterthänigste, se omnes in subscrintionibus literarum et supplicationum, sine naesitatione ultro fatentur, Sixtin. de regal. l. 1. c. 4. n. 8. Petr. Syring. de pac. religion. concl. 14.

[note: 6.] Hinc quoque Imperator omnium Judicum Judex Ordinarius, Deique in his terris vicarius esse dicitur, Cravet. conf 168. n. 9. cons. 314. n. 11. etiam personarum Ecclesiasticarum, d. Ordnung Deß Landfriedens zu Wormbs de anno 1521. in princ. ibi: Geistlichen und Weltlichen. c. si episcopus. 13. ibi: aut praceptione regia. Dist. 18. et ibi gloss. in verb. regia. In tantum, ut etiam Papa Imperatoris jurisdictioni subesse videatur, imo debeat, Rom. 13. v. 1. Meyfisch. d. concl. 3. lit. b. Neque universalem hanc Imperatoris jurisdictionem imminuit, quod ipse jura territorialia et jurisdictiones in Status et Ordines Imperii immediatos contulerit, siquidem superioritas et suprema jurisdictio semper reservata intelligitur in omni concessione, c. dudum. 14. §. nos igitur de


page 594, image: bs594

prabend. in 6. Rol. a Valle cons. 1. n. 135. seq. l. 2. Natta cons. 487. n. 24. Reink. de regim. secul. l. 1. class. 5. c. 6. n. 73. seq. et c. 7. 13. Cum suprema illa potestas et jurisdictio sit ipsa forma et substantialis essentia majestatis, Carol. Mol. in consuet. Paris. tit. 1. §. 2. gloss. 4. n. 16. Unde sicut essentia rei a re ipsa, salva ejus substantia, separari non potest, ita et haec ipsa suprema jurisdictio ab Imperatoris corona, [note: 9.] et sceptro Caesareo inseparabilis et omnis concessionis nescia est, Molinae. d. n. 16. seq. Boer. decis. 50. n. 10. seq. Reink. d. c. 6. n. 75. seq.

[note: 10.] Quamvis autem Imperatores vi universalis jurisdictionis, priscis temporibus, cum inferiores magistratus precariam et titulo tantum administrationis jurisdictionem exercerent, cum quibuslibet Statibus ac Civitatibus Imperialibus, in qualibet instantia concurrentem habuerint jurisdictionem, et Statuum aliorumque ordinum immediatorum subditos evocare potuerint, idque etiamnum velint per l. judicium. 58. ff. de judic. c. ut nostrum. 96. X. de appellat. Afflict. in constit. Regn. l. 1. rubr. 47. n. 2. Parlador. rer. quotid. l. 2. c. 1. n. 26. Mod. Pist. cons. 28. n. 14. Verum cum hodiernis moribus Status Imperii et alii ordines immediati jura sua territorialia et jurisdictionem, non jure administrationis, sed jure patrimonii, haereditario, perpetuo et ad haeredes transmissibili possideant, secus se res habet, et Electorum, Principum, Comitum, Baronum, Nobilium et Civitatum Imperialium [note: 11.] subditi in prima instantia coram Imperatore, vel in Aula Caesarea, vel Camera Imperiali, conveniri non possunt, Schrader. cons. 27. n. 5. seq. Paurm. de jurisd. l. 2. c. 4. n. 78. Rosenth. de feud. c. 5. concl. 5. n. 4. Buxtorff. ad A. B. concl. 83. lit. e. Coler. de process. part. 2. c. 2. n. 138. seq. Rumelin. ad A. B. part. 1. dissert. 5. concl. 13. et part. 2. dissert. 1. concl. 1. et 2. et ibi Dn. Nicol. Myler. in addit. Bocer. de jurisd. c. 8. n. 80. Reink. de regim. sec. l. 1. class. 5. c. 7. num. 17. seq. Ming. de super. territ. concl. 24. et 53. Matth. Steph. de jurisd. l. 2. c. 1. membr. 2. n. 120. vers. sic et de personis. Idque ex constitutionibus Imperii satis liquet, ubi diserte cautum, subditos Statuum et aliorum immediatorum, in ordinariis judiciis suis relinquendos, et non evocandos esse, Cammergerichts-Ordn. de anno 1495. tit. die Unterthanen in ihren ordentl. Gerichten bleiben lassen. 24. Cammerger. Ordn. de an. 1521. tit. einen jeden bey ordentl. Gerichten bleiben zulassen. 29. Ordin. Camer. part. 2. tit. 1. in princ. et §. 1. et tit. 5. §. fin. et tit. 8. §. Wo sich aber zwischen. 14. Capitulat. Imper. Ferdinandi 11. art. 13. et Ferdinandi 111. art. 17.

[note: 12.] Sunt tamen certi casus, quibus etiam Imperator cum Statibus in prima instantia concurrit, velut 1. si justitia tuerit denegata, vel protracta, Ord. Camer. part. 2. tit. 1. in princ. et. §. 1. A. B. tit. 11. auth. Statuimus. C. de Episc. et cler. 2. Si sausae sint connexae, ita, ut si principale negocium ad Imperatoris cognitionem immediatam pertineat, tum etiam de connexis se intromittere possit, Petr. Frid. Mind. de process. l. 3. c. 3. in fin. Reink. de regim. secul. l. 1. class. 5. c. 7. n. 35.

[note: 13.] Unde Imperatoris Commissarius testes non solum immediatos, sed etiam mediatos evocare et examinare potest, l. sed etsi. 26. §. fin. ff. ex quib. caus. major. Rulant. de commiss. part. 1. l. 5. c. 3. n. 25. et c. 4. n. 19. Arumae. ad A. B. discurs. 5. concl. 11. et de Camerae Imperialis Commissariis tradit Gail. 1. obs. 98. n. 2. Matth. Steph. de jurisd. l. 2. part. 1. c. 1. membr. 2. n. 243. seq. 3. Si persona, vel causa talis sit, quae in prima instantia ad Imperatoris vel Camerae Imperialis jurisdictionem spectet, Reink. d. c. 7. n. 37. Neque etiam hodie, si Imperator in Statuum et Civitatum Imperialium territoriis praesens est, horum jurisdictio quiescit, de quo supra c. 1. n. 62. et seq.

[note: 14.] Imperator jurisdictionem hanc exercet per Senatum Aulicum, den Reichse-Hoffrath, qui nihil aliud est, quam Collegium Judicis et Adsessiorum in Aula Caesarea, de causis Imperii judicans, Georg. Gumpelzhaim. in dissert. de Senat. Imper. aulic. posit. 7. Et hic Senatus est judicium Imperii, Wehner. pract. observ. verb. Hoff. Thom. Mich. de jurisd. concl. 28. lit. a. Et differt a reliquis Imperatoris Consiliis, qualia sunt, 1. Consilium Secretum, sive sanctius, GebeimeRath, quod circa rationem Status versatur. 2. Consilium Camerae aulicae, Cammer-Rath, cui oeconomiae administratio curae est. 3. Consilium bellicum, Kriegs-Rath. 4. Consilium conscientiae, Gewissens-Räch.

AD LIB. II. C. XXXIII.

n. 14. seqq.

Multa sunt, quae hic corrigi debent, tum ex Ordinatione novissima Judicii Aulici, (quam Autor nondum legerat,) tum ex scriptoribus huc pertinentibus, in quibus eminet VFFENBACHIVS. Nostti instituti non est, notare atque emendare errotes hic obvios omnes. Non praetereundus tamen est, qui n. 19. occurrit, quo dicitut, Consiliarios Aulicos Archicaucellatio Imperii juramento adstringi; quod nequidem omnino de Officialibus Cancellariae verum est, ut ex Ordinatione Caneellatiae Imperialis de a. 1570. patet. Inter ertotes porto referendum est, quod n. 24, causae feudales ab Imperatoris Iurisdictione exemtae esse dicantur; cum in hoc praecipuum jus prae Camera Imperiali huic Judicio competat; quod et Autot ipse infra n. 149. agnoscit.

[note: 16.] Origo Senatus Aulici ab ipso Imperii Romani initio descendisse videtur, Gumpelzhaim. d. posit. 9. lit. a. Ex priscis enim legibus et historiis constat, Imperatorem Augustum eo nomine in palatio suo Praetorium aedificasse, in quo Imperator solus sella curuli sedebat, quem Consiharii circumstabant, quod postea consilium Caesaris intimum dictum, in quo Legatos, et quoscunque se adeuntes admisit, audivit, de causis cognovit, et Consulentibus de jure respondit, dictum etiam fuit Consilium Principis, l. Jurisperitos. 30. princ. ff. de excusat. tut. item consistorium, l. fin. C. de judic. divers. jud. consistorium sacrum, l. humanum. 8. C. de legib. Indeque Comites consistoriani


page 595, image: bs595

dicti, tot. tit. C. de comit. consistor. Atque hujusmodi judicium Aulicum usque ad Maximilini 1. tempora solum, nec aliud in usu fuit, donec is postea causarum multitudine id exigente, aliud tribunal, Cameram scilicet Imperialem adderet, de quo infra n. 54. et seq.

[note: 18.] Judex, seu Praeses hujus judicii est vel ipse Imperator, vel ab eo ex illustri Principum, Comitum, Baronum ordine constitutus, der [note: 19.]Reichs-Hoff-Raths Praesident. Hujus Archicancellarius est Elector Moguntinus. Cui tanquam Archicancellario Imperii Adsessores, qui et ipsi Judices, die Reichs-Hoff-Rathe, juramento adstringuntur, Thom. Michael. de jurisd. concl. 28. lit. a. Wehner. verb. Hoff, Kaysetlich Hoff. Et hoc suum officium alii demandare solet, qui dicitur Vice-Cancellarius Imperii.

[note: 20.] Procuratores in hoc judicio Aulico dicuntur Agenten, Besold. thes. pract. verb. Agenten, Ern. Cothman. in rubr. Cod. n. 24.

[note: 21.] In hoc judicio Caesareo, sive coram Imperatore et senatu Aulico, in prima instantia conveniri possunt omnes Imperio immediate subiecti, ut sunt Electores, Principes tam Ecclesiastici, quam seculares, Praelati, Comites, Barones, Nobiles et Civitates Imperiales, nisi privilegio vel praescriptione sint exempti, Paurmeister. de jurisd. l. 2. c. 4. n. 123.

[note: 22.] Conveniuntur etiam in Aula Caesarea omnes Legati, et alii, qui negociorum suorum causa in aula commorantur, cujuscunque sint ordinis et conditionis, Paurmeister. d. c. 4. n. 122. Matth. Stephan. de jurisd. l. 2. part. 1. c. 1. memb. 2. n. 120. vers. in legatos. Ex curia enim, sive aula Principis, etiam veteri jure domum non revocantur, Restaur. Castald. de Imperat. quaest. 110. n. 20. Paurmeister. d. n. 122. Tempore etiam Comitiorum in personas omnes legatorum, et aliorum, qui domicilium ibi constitutum habent, Imperatoris, vel ejus Legati est jurisdictio, Paurmeister. d. n. 122. Nisi Electorum, vel aliorum Principum privilegio, aliud obtineat, Matth. Stephan. d. n. 120. Et locis omnibus, per quae Imperator iter facit, in comites et familiares suos ipsum jurisdictionem exercere, et jusreddere, usu observatum dicit, Paurmeist. d. l. Stephan. d. num. 120. Sic quoque in Adsessores Camerae muneribus, vel alia ratione corruptos, ex proposito iniquo, vel nulliter judicantes, praeter Syndicatum, Imperatoris est animadversio, Ord. Caner. part. 3. tit. 53. §. Ob sich aber. 5. Matth. Stephan. d. l.

[note: 23.] Ad hoc judicium, sive Senatum Aulicum, spectant illae potissimum causae procerum et Statuum Imperii, et reliquorum membrorum immediatorum, 1. quae solius Imperatoris judicium requirunt, et Caesareae cognitioni reservatae sunt, Paurmeister. d. c. 4. num. 11. Georg. Brautlacht. in epitom. jurisprud. publ. lib. 7. cap. 8. n. 3. ut sunt controversiae de Ducatibus, feudisque Imperii Regalibus et majoribus, Ord. Camer. part. 2. tit 7. Paurmeist. d. c. 4. num. 121. Brautlacht. d. n. 3. secus vero est, quoad reliquas causas feudales, Paurmeist d. l. n. 152. 11. Causae Statuum et reliquorum immediatorum criminales, in hos enim delinquentes Imperatoris criminalis est jurisdictio, per tradita supra c. 5. n. 79. et seq. III. Ad hanc jurisdictionem Caesaream pertinent omnes reliquae causae perso arum Imperio inimediate subjectarum, in prima instantia, et mediatarum, per viam appellationis, nisi speciali privilegio, praescriptione, vel sua natura sint exemptae.

[note: 24.] Potissimum autem ab Imperatoris jurisdictione exemptae sunt causae 1. Ecclesiasticae, sive spirituales, et spiritualitati annexae, a quibus regulariter politica arcetur potestas, Paurmeister. d. c. 4. n. 150. II. Et sic quoque causae matrimoniales, Paurmeist. d. l. n. 151. Kitzel. synops. matrim. cap. 10. theor. 9. lit. b. Reink. de regim. Eccles. l. 3. class. 1. c. 10. n. 22. III. Nec non feudales, Paurmeist. d. l. n. 152. De causis Religionis, vide supra c. 3. n. 253. et seq.

[note: 25.] Deferuntur causae ad Aulam Caesaream, vel per modum simplicis querelae, vel per viam appellationis. Per modum simplicis querelae, seu in prima instantia, deferuntur omnes causae Electorum, Principum, Praelatorum, Comitum, Baronum, Civitatum, Nobilium, et aliorum Imperio immediate subjectorum, nisi specialiter privilegiatae et exemptae sint. Per viam appellationis ad hanc Aulam deferuntur causae subditorum mediate Imperio subjectorum, atque etiam immediatorum, qui in prima instantia ab Imperatoris jurisdictione, per speciale privilegium, vel alio modo sunt exempti. Ubi oblervandum, quod provocationibus ab Imperatore recipiendis, modus et quantitas rei, de qua litigatur, non praescribatur, et Imperator summam appellabilem, in Camera usitatam observare non teneatur, Paurmeist. d. l. 2. c. 4. n. 271.

[note: 27.] Quoad causas ad Imperatorem et Aulam Caesaream spectantes, dubia movetur quaestio, an scilicet Imperator, sive Senatus Aulicus cum Camera Imperiali, in omnibus causis concurrentem habeat jurisdictionem, ita ut omnes causae, quae ad jurisdictionem Camerae spectant, etiam ad ipsum Imperatorem et Aulam Caesaream pertineant, et liberum sit actori, an in Aula, an vero in Camera reum convenire velit? an vero jurisdictio Camerae concessa privative, et ita tributa censeatur, ut Imperator eam, excepto uno vel alterotantum casu, a se prorsus abdicaverit? Et quidem posteriorem sententiam defendunt Schrader. de feud. part. 10. sect. 2. n. 72. et 73. Thom. Michael. de jurisdict. concl. 35. lit. b. Jon. Wurmser. de jur. publ. exerc. 7. quaest. 25. Verum contraria opinio, quae Imperatori concurrentem attribuit jurisdictionem, verior, et majori Dd. calculo est comprobata, Gail. 1. observ. 11. num. 6. et observ. 29. num. 3. observ. 42. n. 3. et observ. 121. n. 3. Mynsing. [note: dec. 3. cons. 24. num. 20. et dec. 10. cons. 94. num. 5.] Bender. de revis. in praefat. n. 16. et onclus. 1. n. 27. et concl.


page 596, image: bs596

9. num. 17. Blarer. in l. diffamari. cap. 8. num. 30. et cap. 10. num. 19. Schvvaneman. observ. 4. num. 1. 2. 3. et 6. Roding. pand. Camer. libr. 1. tit. 3. num. 5. Graeven. pract. conclus. 29. consid. 1. num. 2. lib. 1. Petr. Frider. Mindan. in praefat. lib. 1. process. vers. eadem ratione. Reusner. 4. decis. 21. num. 30. Gylmna. symph. tom. 3. verb. Caesaris cum Camera concursus. Knichen. de jur. territor. cap. 6. b, 22. seq, Pruckman. cons. 38. num. 68. Borcholt. de feud. cap. 10. num. 3. et 4. Leipold. de concurs. jurisd. quaest. 4. Gothofred. Anton. disput. de jurisd. Camer. conclus. 9. Matth. Stephan. de juris dict. lib. 2. part. 1. cap. 1. membr. 2. num. 216. seq. Author der Donawert relation, part. 2. fol. 96. seqq. Atque hanc sententiam prolixe defendit, et ad contraria respondet Paurmeister. de jurisd. lib. 2. cap. 6. n. 30. [note: 28.] et multis seqq. Ut ita praeventioni hic locus sit. c. cum plures. 8. de offic. delegat. in 6. Paurmeist. c. cap. 6. n. 321. Matth. Stephan. de jurisd. lib. 2. part. 1. c. 1. membr. 2. n. 218. Quoties enim quis plures habet judices, quorum aequalis et principalis est jurisdictio, praeventio locum obtinet, l. pen. ff. de pet. haered. Myns. dec. 3. cons. 24. n. 21. cujusmodi praeventio inducitur [note: 29.] sola citatione legitime facta, l. si quis posteaquam. 17. ff. de judic. c. praeposuisti. 19. X. de for. compet. Gail. 1. obs. 11. n. 1. obs. 29. n. 5. Myns. 4. obs. 26. Paurmeist. d. cap. 6. n. 320.

[note: 30.] Quamvis autem aliâs superior causam coram judice inferiore pendentem, eo in statu, quo est apud illum judicem, vel motu proprio, vel ad partis instantiam, avocare, et ad se pertrahere possit, c. ut nostrum. 56. X. de appellat. Gail. 2. observat. 41. num. 1. et 2. Berlich. pract. conclus. part. 1. concl. 5. in princ. Vultej. ad l. 1. num. 173. C. de jurisd. Secus tamen quoad Imperatoris et Camerae jurisdictionem obtinet, ita ut Imperator causas in Camera pendentes, ad se avocare, et Camerae, ne ulterius in causa procedat, inhibere non possit, Ordin. Camer. part. 2. tit. daß dem Cammer-Gericht sein starcker Lauff gelassen werden soll. 35. R. A. Ju zug Augspurg, de anno 1548. §. Folgends [note: 31.] aber. 24. in fin. Quia Imperator une Statuum Imperii consensu non potest revocare jurisdictionem Camerae, siquidem cum illorum communi consensu et voluntate, per modum obligationis, sive contractus fuit data, Prooem. Ordin. Camer. de anno 1555. in fin. princ. ReichsS Absch. zu Speyr, de anno 1570. Weiters, nach dem auch. 42. atque ita unius dissensu vel voluntate contraria revocari non potest, l. nihil tam. 35. ff. de R. Jur. l. prout. 80. ff de solut. Unde cum Imperator aliquando literis Judici et Assessoribus Camerae mandaret, ut ipsum certiorem redderent, quibus in terminis causa in executione versaretur, et quo tempore referre et pronunciare vellent, Assessores obiter tantum indicarunt, in executivis super Banno conclusum esse, nec se adstringere voluerunt, ut significarent, quando causa illa referri, vel in ea pronunciari deberet, Matth. Stephan. de jurisdict. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 31. ubi tamen num. 33. addit, si Imperator una cum Statibus tale quid efflagitaret, totius causae Statum integre transcribendum fore, et ita aliquando factum notat, ex Schvvaneman. pract. obs. 3. Atque ita Imperatorem causas in Camera pendentes avocare non posse statuunt, Gail. 1. observat. 41. num. 3. seq. Bocer. de jurisdict. cap. 7. n. 53. Schrader. de feud. part. 10. sect. 5. num. 185. Reinking. de regimin. secul. libr. 2. class. 2. cap. 14. num. 11. et seq. Besold. thes. pract. verb. Abforderung. Roding. pandect. Camer. lib. 1. tit. 3. num. 9. Gylman. Camer. decis. 54. num. 104. seq. libr. 2. Zasius cons. 10. lib. 2. Gothof. Anton. disput. de jurisdict. Camer. conclust. 8. Paurmeister. de jurisdict. lib. 2. cap. 6. n. 80.

Quod si tamen causae sint exceptae, et solius Imperatoris cognitioni reservatae, illas Imperator avocare, et Principibus et Camerae inhibere potest, ne illas tractent, arg. c. ex transmisso. et ibi Dd. com. X. de for. compet. Vultej. ad l. 1. n. 168. C. de jurisdict. Reinking. de regim. sec. lib. 2. class. 2. cap. 14. n. 114.

[note: 33.] Locus hujusmodi Judicii Caesarei non est certus, cum nec Aulae Caesareae sedes certa, unde nec ipse Imperator ad certum locum adstrictus, sed ubique judicare, et judicium hoc exercere potest, ubicunque enim Imperator ibi curia ejus, et quilibet conveniri potest, gloss. et Dd. in c. fin. X. de for. compet. Indeque in citationibus in Aula decretis et expeditis, semper haec inseri videmus, Daß du, etc. an Unserm Kayserlichen Hoff, an welchem End derselbe dero Zeit seyn wird, erscheinest, etc. Id quod etiam Henrici Leouis condemnatio arguit, qui ad curiam Caesaris evocatus, frustra opponebat, se non nisi in terra nativitatis suae destitui debere, ut refert Crantz. Saxon. lib. 6. cap. 38.

[note: 34.] Non tamen Imperator Electores, Principes, Praelatos, Comites, Barones, Nobiles, Civitates Imperiales, aliosque Status et subditos Imperii processibus judicialibus, vel extrajudicialibus compositionibus extra Germaniam, et ab ordinariis eorum judiciis evocare, citare vel trahere potest, sed omnes et singulos in Imperio, juxta sanctionem Aureae Bullae, et tenorem ordinationum et constitutionum Imperialium, apud ordinarios suos judices conveniri permittere tenetur, sicuti constat ex Capitulat. Imperat, Ferdinandi II. art. 13. et Ferdinandi III. art. 17. ibi: Wir sollen und wöllen auch die Churfürsten Fürsten, Prälaten, Graffen, Heren, vom Adel, auch andere Ständ und Underthonen deß Reichs, mit Rechtlichen oder gütlichen Tagleistungen ausserhalb Teutscher Nation, und von ihrer ordentlichen Obrigkeit nicht dringen, erfordern, noch fürbescheiden, Sondern sie alle, und jeden insonderheit im Reich, laut der gulden Bullen, auch wie deß Heiligen Reichs Ordnungen und Gesetz vermögen, bleiben lassen, etc. Buxtorff. ad Aur. Bull. concl. 83. lit. e. Carpzov. de Leg. Reg. German. cap. 9. n. 10.page 597, image: bs597

[note: 35.] Processum quod attinet, notum est Imperatorem, ordinem judiciarium de jure civili introductum observare non teneri, Jason. in l. certum. col. pen. C. unde legit. Bald. in c. 1. si de investit. [note: 36.] l. 1. Tessaur. decis. 15. num. 3. Et in Imperatoris consistorio juris apicibus neglectis, ex aequo et bono, instpecta veritate, procedi solere, c. ad petitionem. 22. X. de appellat. Gail. 1. observat. 42. num. 1. seq. Zasius in l. princeps. num. 3. ff. de legib. Gylman. symphor. tom. 3. verb. Camera. vers. in summo.

[note: 37.] Hinc etiam adhuc hodie in Aula Caesarea ordinem judiciarium, etiam in arduis causis non servari et saepe lapsis et purificatis terminorum praejudiciis, novos terminos, etiam altera parte reclamante, concedi, quotidiana experientia testatur, Reinking. de regim. sec. lib. 1. class. 3. cap. 12. n. 37. ubi ejus hanc reddit rationem, quod Imperator in arduis illis et gravissimis causis inter illustres personas et Imperii proceres vertentibus procedat tanquam pater inter filios, non attento juris rigore, sed potius Imperii tranquillitate, pace et concordia, ut motus et turbae evitentur. Multa enim propter solam pacis conservationem, tranquillitatem et concordiam, contra juris rationem sunt recepta, 1. hoc modo. 64. §. fin. ff decondit. et demonstr. Reinking. d. l. num. 39. Quae tamen ita demum procedunt, si partes utrinque sufficienter auditae, et de causae meritis satis constet.

38. Cum etiam quandoque vivo adhuc Imperatore Romanorum Rex eligi soleat et possit, sicuti constat ex capitulat Imper Ferdinandi III. artic. Und insonderheit. 38. Paurmeister. de jurisd. lib. 2. cap. 5. n. 15. seq. Matth. Stephan. de jurisd. part. 1. cap. 1. n. 110. seq. Heig. part. 1. quaest. 6. Reinking. lib. 1. dass. 3. cap. 14. Coler. de jur. Imper. sect. 8. Rumelin. ad Aur. Bull. part. 1. dissertat. 2. concl. 9. hunc quoque jurisdictionem in civitates Imperiales, et alios Imperii Status et Ordines immediatos habere et exercere posse, non videtur habere dubium, siquidem [note: 39.] Rex Romanorum legitime electus, vivo adhuc Imperatore, perpetuus Imperii Vicarius existit, Thom. Michael. de jurisd. concl. 29. Matth. Stephan. de jurisd. libr. 2. part. 1. cap. 2. num. 51. est caput Imperii, R. A. zu Augspurg de anno 1555. §. Und im Fall da die [note: 40.] Kays. Majest. ita, ut Imperatore absente vel impedito, omnia jura Imperatoria exercere possit, Aur. Bull. cap. 5. Ord. Camer. part. 1. tit. 1. §. Nemlich wöllen wir. d. R. A de anno 1555. §. Und sollen wir in oberzehlten. Reinking. d. lib. 1. class. 3. cap. 14. n. 41. Absente Imperatore Comitia conscribit, R. A. zu Speyr de anno 1532. §. So hat dem allem nach. R. A. zu Nürnberg de anno 1542. §. in princ. sub banni poena imperat, d. R. A. de anno 1542. §. Und damit solches alles a banno absolvit, Ordin. Camer. part. 2. tit. 18. in fin. Paurmeist. d. lib. 2. cap. 5. n. 6. Collectas indicit, d. R. A. de an. 1542. §. Damit auch solchet Ordnung. pragmaticas Imperii sanctiones et constitutiones promulgat, ac supremi Judidi ordinationem praescribit, Ord. Camer. in prooem. Reinking. d. l. num. 48. de feudis regalem dignitatem annexam habentibus investit, Reinking. d. 1. num. 49. Unum tribunal cum Caesare habere censetur, c. non putamus. de consuet. in 6. nec ab uno ad alterum appellatur, c. cum Romana. de appell. in 6. Omnia Imperatore absente agere valet, quae ipse praesens facere potest, arg. l. 2. C. de offic. ejus, qui vic. Thom. Michael. de jurisdict. concl. 29. Matth. Stephan. d. lib. 2. part. 1. cap. 2. [note: 41.] num. 59. Et in Regem Romanorum Crimen laesae Majestatis committitur. Restaur. Castald. de imper. Roman. quaest. 46. num. 3. Schrader. de feud. part. 9. cap. 4. num. 17. Mynsinger. decis. 5. consil. 44. num. 10. Paurmeister. d. cap. 5. num. 7. Gigas de crimin. laes. Majestat. libr. 1. quaestion. 15. Matth. Stephan. de jurisdict. libr. 2. part. 1. cap. 2. num. 57. Et coneurrentem cum Caesare videtur habere jurisdictionem, Paurmeister. d. cap. 5. num. 6.

n. 38. seqq.

Quae de Regis Romanorum potestare vivo Imperatore Autor prefert, exemplo quidem Regis Ferdinandi I. nituntur, sed pro regula generali haben non debent. Nec enim alia potestas Regi Romanorum competit, quam quae ipsi ab Imperatore concectur; et jurare solet, ie vivo Imperatote omni adminstratione Inperii abstinere velle.

[note: 42.] Quae tamen tum demum procedunt, si Imperator sit absens, vel impeditus, eo vero praesente et non impedito, quasi suo cineribus sepulta delitescunt, Reinking. d. l. num. 53. et subnubilantur, Arumae. ad Aur. Bull. disc. 7. 43. concl. 21. Unde haec inter Imperatorem et Regem Romanorum differentia est, quod Imperator Regi tribuit titulum, Seiner liebden, Reichs Abschied zu Speyr, de anno 1544. §. Und dieweil aber Wir. Rex vero Romanorum Imperatorem Majestatis titulo honorat, Reichs Abschied zu Speyr, de anno 1542. §. Damit auch solcher Ordnung, et §. Bürde sich aber. Reichs Abschiedt zu Wormbs, de anno 1542. §. Wie dann auch seine Liebde. Ord. Camer. part. 1. tit. 1. Et Rex Romanorum Imperatorem Dominum suum vocat, Reichs Abschiedt zu Augspurg de anno 1555. in fin. §. Solches alles und jedes Paurmeist. d. [note: 44.] cap. 5. num. 16. in fin. Atque inde Regem Romanorum Majestatem non habere, tradit Rumelin. ad Aur. Bull. part. 1. dissert. 2. conclus. 9. et ibi late Dn. Nicol. Myler. in addit. licet contrarium asserant, Sixtin. de regalib. lib. 1. cap. 4. num. 9. seq. Petr. Fritz. de nobilitat. conclusion. 18. lit. c. Reinking. d. libr. 1. class. 3. lit. a.

[note: 45.] Eadem haec obtinent in Vicariis Imperii, ita ut hi, tempore Vicariatus, jurisdictionem in Civitates Imperiales, aliosque Imperii Ordines immediatos exercere possint; Nam si vel per mortem, vel resignationem Imperatoris, Sacrum Imperium Romanum vacare


page 598, image: bs598

contingat, Elector Palatinus Rheni, nunc Bavariae, et Saxo, Caesaream potestatem et jurisdictionem exercent, et Imperii Vicarii ordinarii existunt, Aur. Bull. tit. 4. et 5. per tot. pleno jure judicia exercent; beneficia Ecclesiastica [note: 46.] repraesentant; reditus Imperii colligunt; Jutamenta sidelitatis recipiunt; et de feudis investiunt, Aur. Bull. d. tit. 5. et ibi Rumelin. part. 1. dissertat. 4. conclus. 15. et seq. Just. Sinolt. Schütz in colleg. de jur. publ. part. 1. disp. 5. conclus. 11. et seq. et de Vicar. Imper. [note: 47.] conclus. 10. seq. imo etiam Judicium Camerae et Aulicum exercent, Buxtorff. ad Aur. Bull. conclusion. 29. lit. b. Johan. Wurmser. de jur. [note: 48.] publ. exercit. 5. quaest. 6. Comitia indicunt, Schütz d. coll. 1. disputat. 10. conclus. 2. lit. d. nec ab ipsorum sententia appellatur, Rumelin. d. dissertat. 4. concl. 16.. Schütz. d. disputat. 5. [note: 49.] conclus. 15. lit. a. Omnia possunt, quae Imperator, arg. l. 1. et 2. C. de eo, qui vic. alter. Schütz d. disput. 5. conclus. 12. lit. c. et de vicar. conclus. 12. lit. a. Et quae specialiter non sunt prohibita, Rumelin. d. dissert. 4. conclus. 15. Schütz. d. disputat. 5. conclus. 12. Etiam ea, quae merae sunt gratiae, Rumelin. d. l. conclus. 21. Veluti delinquentibus gratiam facere, legitimare, et natalibus restituere, Rumelin. d. l. conclusion 22. Et quae Imperatori reservata sunt, Schütz d. disputat. 5. conclus. 12. lit. c. et de Vicar. conclus. 12. lit. b. Et sic primarias preces concedunt, Rumelin. d. l. concl. 16. Schütz d. disp. 5. concl. 16. lit. c.

[note: 50.] Non tamen Vicarii Imperii de feudis Principum, Fahnen-Leben, investiunt, Aur. Bull. tit. 5. et ibi Rumelin. differtat. 4. conclus. 19. Schütz d. disputat. 5. conclus. 19. lit. b. et c. Sicuti nec de Feudis majoribus Ecclesiasticis, Schütz d. conclus. [note: 51.] 19. lit. d. et de Vicar. conclus. 13. Nec reditus Imperii lucrantur, sed deductis impensis Imperatori restituunt, Rumelin. d. conclus. 19. Arumae. ad Aur. Bull. disc. 3. conclus. 36. Nec res Imperii alienare, Aur. Bull. d. titul. 5. Rumelin. d. l. conclus. 20. Schütz d. disput. 5. conclus. 20. lit. a. et de Vicar. conclusoon. 12. lit. d. Nec consensum ad alienandum dare valent, Schütz d. conclus. 12. lit. e.

[note: 52.] Exercent quoque Vicarii hanc potestatem, si Imperator trans Alpes in Italiam abierit, Rumelin. d. dissert. 4. conclus. 12. Buxtorff. ad Aur. Bul. conclus. 54. Schütz d. disputat. 5. conclus. 11. lit. c. et de Vicar. Imper. conclus. 9. Dan. Otto de jur. publ. cap. 16. fol. mihi. 37. Joh. Wurmser. de jur. publ. exercit. 3. quaest. 4. Et hicVicarius ad omnes Imperii provincias, sive totum Imperium se extendit, Besold, de success. reg. lib. 3. cap. 4. n. 6. Buxtorff. ad Aur. Bull. conclus. 58. Wurmser. d exere. 3. quaest. 5. Thom. Michael. de jurisd. conclus. 29. Rumelin. d. diss. 4. conclus. 14. Schütz disp. 5. conclus. 19. lit. a. et de Vicar. conclus. 6. lit. d.

[note: 53.] Finitur haec jurisdictio et potestas Vicariorum reditu Imperatoris, vel Rege Romanorum electo, Rumelin. d. conclus. 23. Schütz d. disput. 5. conclus. 21. qui tamen actus Vicario rum legitime gestos ratificare et confirmare tenetur, Schütz d conclusion. 21. et de Vicar. concl. 16.

[note: 54.] Forum porro competens civitatum Imperialium, et aliorum Statuum et procerum immediatorum, est Camera Imperialis, das Kayserliche Cammer, Gericht zu Speyr, id quod ipsa praxis, experientia quotidiana, et infinita praejudicia liquido demonstrant, quae rerum Cameralium observatores referunt, et videri possunt apud Gailium, Mynsingerum, Graeveum, Rulandum, Gylmannum, Meichsnerum, Bartium, Seilerum, Suanemannum, Rosacorbum et alios. Est enim [note: 55.] hoc judicium Camerae, Consistorium Regium, Königl. Cammer. Gericht, Erklärung deß Landfrieden de anno 1500. tit. Ob jemand den Friedbrecher. 4. §. Darumb. 2. Cammer-Gerichts-Ordnung zu Augspurg de anno 1500. in princ. et tit. Wo Cammer-Richter und Beysitzer. 17. Judicium Caesaris, Kayserlich Cammer-Gericht, Ordin. Camer de anno 1555. in prooem. et ibi per tot. Paurmeister. de jurisdict. libr. 2. cap. 6. num. 39. Gail. 1. observ. 29. num. 3. et observ. 42. num. 3. et observ. 84. num. 5. Mynsing. 4. observ. 5. Vultej. 2. Marpurg. consil. 29. num. 129. Imperatorem repraesentat, Gail. 1. observ. 1. num. 7. et observ. 41. num. 8. Mynsing. d. observ. 5. Vultej. d. cons. 29. num, 128. Bender. de revis. conclus. 37. num. 66. Paurmeister. d. cap. 6. n. 39. et 252. Vice Caesaris judicat, Schrader. de feud. part. 10. sect. 2. n. 71. Et in decernendo et judicando Imperatoriam Majestatem, dignitatem et authoritatem habet, Blarer. ad l. diffamari. cap. 6. n. 40. Becht. de secur. conclus. 191. Roding. pandect. Camer. lib. 1. tit. 3. n. 6. Paurmeister. d. n. 39. et num. 252.

[note: 56.] Unde etiam omnes citationes, sententiae, mandata, et poenae, nomine et authoritate Imperatoris, ejusque Sigillo e Camera prodeunt, Ord. Camer. part. 1. tit. 27. et part. 3. tit. 12. §. Und so solche. 4. Paurmeister. d. cap. 6. num. 39. Gail. 1. observ. 14. num. 1. Thom. Michael. de jurudict. conclus. 34. Et quemadmodum decisiones Imperatoris pro lege habentur, Wehner. apud Gylman. symph. tom. 6. cap. 8. [note: 57.] §. 20. quaest. 1. Ita etiam decisiones et sententiae Camerae Imperialis vim legis obtinent, arg. 1. non ambigitur. 9. ff. de legib. l. fin. C. eod. Besold. thes. pract. verb. Cammer-Gericht. in fin. Knichen. de vestit. pact. part. 1. cap. 3. num. 348. Causis aliis similibus praejudicium faciunt, et in decidendo et judicando sunt observandae, Vultej. 4. Marpurg. cons. 54. num. 158. iisque standum, nec ab aliis recedendum, ex Vigel. Zuichem. in rubr. ff. de reb. cred. Ernest. Cothman. cons. 13. num. 125. dicit Vultej. d. l. num. 160. Knichen. d. cap. 3. num. 348. Et hujusmodi decisiones ad omnia loca Imperio Romano subjecta pertinent, Vultej. de feud. libr. 1. cap. 1. num. 1. Musculus de success.


page 599, image: bs599

convent. class. 1. membr. 2. conclus. 5. num. 192. Unde etiam Camera judicium Imperatoris et Imperii dicitur, Ordnung deß Carmner-Gerichts zu Wormbs de anno 1495. in princ. Paurmeister. d. n. 59. Bender. de revision. in prooem. n. 13. et conclus. 9. num. 17. Et non solum Imperatorem, sed omnes Imperii Status repraesentat, Gylman. Cameral. decis. 46. n. 94. Buxtorff. ad A. B. concl. 61. lit. b. Graeven. lib. 1. concl. 1. n. 1.

[note: 58.] Institutum est hoc judicium ab Imperatore Maximiliano I. ut Aula Caesarea litium multitudine levaretur, et litigantibus celerius, et non tam magnis sumptibus justitia administraretur, R. A. de anno 1566. §. Nach dem dann der gemeine Friden. 73. Cum enim olim omnes causae in Aula Imperatoris, Vor dem Reichs Hof-Rath/ dijudicarentur, Aula autem ista litium multitudine obrueretur, et Imperatores saepe gravioribus bellicis negociis et motibus impediti, litium dijudicationi superesse non possent, uti testatur ipse Imperator Maximil. 1. in R. A. de an. 1512. Zum dritten. 8. et ipsis partibus et Statibus maxime esset molestum, curiam Imperialem sequi et magnis expensis causas suas ibidem agere, ideo Imp. Maximilianus I. et Ordines sive Status Imperii inter sese convenerunt, ut Camerae [note: 59.] Imperialis judicium institueretur, et institutum est cum Statuum et Ordinum consilio et conventione ab ipso Maximil. I. circa anno 1495. sicuti patet ex Ordnung deß Cammer-Gerichts zu Wormbs anno 1945. R. A. de anno 1548. §. Und denmach wir mit. 6. Matth. Steph. de jurisdict. lib. 2. part. 1. cap. 3. num. 4. [note: 60.] seq. Ejusque prima audientia judicialis publica die 3. Novemb. anno 1495. Francofurti ad Moenum praesente Imperatore et Imperii Statibus, celebrata fuit, Gail. de pac. publ. lib. 2. cap. 1. n. 28. Ejusque sedes certa et fixa Spirae est constituta, ita ut sine consensu Imperatoris et Statuum, exceptis belli et pestis temporibus, alio transferri non possit, Ord. Camer. part. 2. tit. 34. Matth. Stephan. d. l. num. 8.

[note: 61.] Atque ex hac conventione, et pragmatica constitutione Camera Imperialis, ordinariam et perpetuam consecuta est jurisdictionem, arg. l. 1. ff. de constit. Princ. Myns. cons. 24. n. 2. seq. et cons. 94. n. 3. seq. Gail. 1. obs. 33. n. 1. obs 41. num. 5. Bender. de revis concl. 4. n. 3. Matth. Stephan. de jurisd. part. 1. lib. 2. cap. 3. n. 27. seq. Blarer. ad l. diffamari. cap. 6. n. 4. Roding. pand. Camer. lib. 1. tit. 3. n. 3. Reinking. de regim. sec. lib. 2. class. 2. cap. 14. n. 7. Paurmeist. de jurisd. lib. 2. cap. 6. n. 202. Ex [note: 62.] quo etiam morte Imperatoris non exspirat, Matth. Steph. de juris dict. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 29. Reinking. d. cap. 14. num. 8. Neque [note: 63.] etiam Judices Camerae, ut suspecti, recusari possunt, per Novel. 82. cap. 2. auth. si vero contigerit. C. de judic. Gail. 1. observ. 33. num. 1. Myns. 2. obs. 52. et 3. obs. 63. Goth. Anthon. disput. de jurisd. Camer. conclus. 4.

[note: 64.] Cum igitur ex concessione et conventione Imperatoris et Ordinum Imperii Camera Imperialis jurisdictionem habeat, Imperatorem et Imperium repraesentet, Consequensinde est, illas omnes personas et causas, quae jurisdictioni Imperatoris et Imperii subjecti sunt, etiam Camerae Imperiali subesse, et e contra, Ord Camer, part. 2. tit. 27. ibi. Daß alle und jede Personen und Sachen, die der Kayserlichen juris diction ohne Mittel unterworffen, und durch sondere Außträg dieser Ordnung, oder ander Privilegien, Freyheiten gewilkührte und rechtmässige Gewohnheiten, nicht außgenommen seynd, an dem Kayserlichen Cammer-Gericht vorgenommen und gerechtfertiget werden sollen, Thom. Michael. de jurisdict. concl. 36. lit. a. Paurmeister. de jurisdict. lib. 2. cap. 7. n. 251. Gothofr. Anthon. disp. de jurisdict. Camer. conclus. 10. et 19. Matth. Stephan, de jurisd. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 13. et 23. Reinking. de regim. [note: 65.] sec. lib. 2. class. 2. cap. 14. n. 15. In multis tamen restrictior est jurisdictio Camerae, quam Caesaris, sicuti pluribus demonstrat Paurmeister. d. cap. 6. n, 253. seqq.

Camerae jurisdictio fundatur, et ad eandem causae deferuntur, vel per viam simplicis querelae, vel per viam appellationis, Roding. pandect. Camer. lib. 1. tit. 4. n. 1. Matth. Steph. d. c. 3. n. 35.

[note: 66.] Regulariter autem causae per viam simplicis querelae, sive in prima instantia ad Cameram non pertinent, Gail. 1. obs. 1. n. 1. sed vel ad judices mediatos, vel Austregas, vel alios judices privilegio concessos pertinent, et ad Cameram demum per viam appellationis devolvuntur, Joh. Goeddae. 4. Marpurg. cons. 16. n. 4. seq.

[note: 67.] Sunt tamen certi casus, quibus etiam in prima instantia lites ad Cameram pertinent, idque fit vel ratione personarum, vel causarum, Roding. d. tit. 4. n. 3.

[note: 68.] Ratione personarum in prima instantia ad Cameram Imperialem spectant causae eorum, qui Imperio Romano immediate sunt subjecti, eujuscunque sint dignitatis et praeeminentiae, Ord. Camer. part. 2. tit. 1. 21. 22. 25. et 27. Gail. d obs. 1. n. 39. Roding. d. tit. 4. n. 5. Ita ut etiam Electores Camerae Imperialis jurisdictioni subjecti sint. R. A. de anno 1548. §. Folgends aber. 24. in fin. ibi: und sollen Churfürsten, Fürsten und Ständ solchem unserm Cammer-Gericht Gehorsam leisten. Quod maxime verum est in actionibus personalibus quoad actiones vero reales secus esse videtur, per l. fin. C. ubi in rem actio. Gail. d. n. 39. et Roding. d. n. 5.

[note: 69.] II. Sireus immediate, actor vero mediate Imperio sit subjedus, ita ut privatus quoque immediatum, etiam pro exigua summa, in Camera convenire possit, prout factum in causa sutoris et civis Ulmensis, contra Nobilem, quem in Camera pro 24. florenis Schusterlohn convenisse et obtinuisse, testatur Author. decis. sive praejudic. Cameral. apud Gylman. tom. 3. verb. causae. quae in Camera. sol. 66.page 600, image: bs600

[note: 70.] Hinc Nobilis, vel alius mediate sunperio subjectus, alium Nobilem, civitatem, Comitem vel Baronem immediate Imperio subjectum, in Camera convenire tenetur, nec judicio Austregarum gaudet, Gail. 1. obs. 1. n. 17. Mynsing. 1. obs. 89. Sixtin. de regal. lib. 1. cap. 8. n. 66. seq. Roding. lib. 1. tit. 4. n. 12. Author. decis. et praejud. Cameral. verb. Nobilitas. vers. Nobilis, qui non immediate. Nolden. de stat. [note: 71.] Nobil. c. 17. §. 2. n. 58. Ad hoc enim, ut Austregae locum habeant, requiritur, ut uterque et actor et reus immediate Imperio subjectus sit, Ordin. Camer. part. 2. tit. 5. Mynsing. d. observ. 89. Zanger. de except. part. 2, cap. 1. n. 356.

ad n. 71.

Etroneum est, quod Autor hoc loco tradit. Nam et Principes a mediatis coram Austregis conveniti debent. Vid. O, C. P. U. II. IV. §. final.

[note: 72.] Idem quoque est respectu aliorum mediatorum, ita ut hi Praelatos, Comites, Barones, vel alios immediatos convenire velint, in Camera hoc fieri debeat, Gail. d. obs. 1. n. 17. Pet. Frider. Mindan de process. lib. 1. cap. 18. n. 5. Reinking. de regim. sec. lib. 2. class. 2. cap. 16. n. 13.

[note: 73.] Subditi quoque et cives Dominos suos, puta Praelatos, Comites, Barones et Nobiles liberos in Camera convenire tenentur, arg. Ord. Camer. part. 7. tit 4. §. fin. Mindan. d. cap. 18. n. 5. Gail. d. obs. 1. n. 46. nisi aliter praescriptum, vel longissimo usu observatum fuerit, Gai. d. n. 48.

[note: 74.] Principes Imperii si contra civitatem municipalem sibi immediate subjectam, vel contra subditos suos alios agere velint, in Camera hoc fieri debet, et non coram Consiliariis suis, Petr. Frider. Mindan. lib. 1. cap. 17. n. 13. Gail. d. obs. 1. n. 18. Myns. 5. obs. 1. n. 1. ubi ita judicatum testatur in causa Archiepiscopi Moguntini contracivitatem Erphordiam; item Ducis Brunsuicensis contra civitatem Brunsuigam, anno 1564. et in causa Ducis Megapolitani contra Rostock, Ernest. Cothman. cons. 32. n. 1. Matth. Stephan. de jurisd. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 55. seq. Roding. pand. Camer. l. 1. tit. 4. n. 16. Ziegler. §. Austregae. concl. [note: 75.] 1. n. 65. Nisi aliud inveterata consuetudine, vel privilegio speciali provisum sit, quod civitas, vel subditi coram judice Curiae, vor dem Hoff-Gericht, conveniri possint, Gail. d, n. 18.

[note: 76.] IV. Idem quoque obtinet, in Comitibus, Baronibus et Nobilibus immediatis, ita ut hi quoque subditos suos in prima instantia in Camera conveniant, Matth Steph. d. lib. 7. part. 1. cap. 3. n. 54. Nisi aliud privilegio vel consuetudine obtineat, Ord. Camer. part. 2. tit. 6. §. fin. 77. Hinc quoque Nobiles suos subditos et rusticos coram propriis officialibus, Praetoribus, Scabinis et Praefectis judicio pulsare posse, tradit Ziegler. §. Nobiles. concl. in. 17. seq. non attento, quod hujusmodi personae judicium et jurisdictionem non suam, sed ipsorum Nobilium exerceant, Petra de potest. Princip. cap. 15. n. 46. et. cap, 21. n. 5. Quanquam enim non careat suspicione, quod officiales illi, tanquam subditi jurati in causa Dominorum suorum judicare debeant, c insinuata. X. de offic. jud. deleg. c. accidens. X. ut lite non contest. Quia tamen de consuetudine et stylo judiciorum acta ad consilium Jurisconsultorum transmitti solent, Zasius in l. qui jurisdictioni. n. 13. ff. de jurisid. per hoc remedium omnis suspicionis causa removetur, et Nobilium contra subditos judicium fundatur, Ziegler. d. l. n. 20.

78. V. Civitates Imperiales non solum a suis civibus et subditis, sed etiam ab alio quocunque mediato vel immediato, in prima instantia in Camera Imperiali conveniuntur, nec judiciis Austregarum gaudent, Gail. d. obs. 1. n. 20. Petr. Frider. Mindan. lib. 1. c. 18. n. 13. et c. 19. n. 21. Sixtin. de regal. lib. 1. cap. 8. n. 65. Vultej. ad l. 1. n. 47. C. ubi Senator. Matth Stephan de jurisd. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 62. Roding. pandect. Camer. lib, 1. tit. 4. num. 13. Ziegler. d. § Austregae. concl. 45. seq. Reinking. de regim. sec. lib. 2. class. 2. cap. 16. n. 10. Author decis. Cameral. verb. Außträg. in princ.

[note: 79.] Idemque est, si civitates Imperiales convenire velint Praelatos, Comites, Barones et Nobiles immediatos, nam hoc quoque casu Camerae jurisdictio fundata est, nec Austregae locum habent, arg. Ord. Camer. part. 2. tit. 5. Reinking. d. cap. 16. n. 12. Ziegler. d. §. Austregae. limit. concl. 1. n. 72. Author decis. Cameral. verb. Außträg. in princ.

[note: 79.] Idemque est, si civitates Imperiales convenire velint Praelatos, Comites, Barones et Nobiles immediatos, namhoc quoque casu Camerae jurisdictio fundata est, nec Austregae locum habent, arg. Ord. Camer. part. 2. tit. 5. Reinking. d. cap. 16. n. 12. Ziegler. d. §. Austregae. limit. concl. 1. n. 72. Author decis. Cameral. verb. Außträg. in princ. et §. Civitates contra Nobile. ubi 12. Januar. 1579. in causa Mulhausen contra Knorren, it. 2. Januar, anno 1590. in causa Wangen contra Sommeraw, et 26. Maji anno 1589. in causa Pfullendorff contra Fürstenberg, ita processus decretos attestatur, et in verb, mandata cum claus. vers. 6. fallit, ubi praejudicia refert in causa Nördtlingen, contra Oetingen, item Ravenspura contra Fürstenberg, et Statt Verdun contra Rechberg.

ad n. 79.

Nec Austrega locum habent) nisi civitates privilegio Austregatum gaudeant; de quo n. seq. Conf. ad hanc materiam apprime facientem etuditam dissett. inaug. HULSII DE RATSBERG de Austregis Reip. Noribensis. Altd. 1722. editam.

[note: 80.] Sunt tamen nonnullae civitates Imperiales, quae primae instantiae privilegium sortiuntur, et singulares suos Judices, ihre besondere Außträge und Richter, vel longissimi temporis praescriptione, vel privilegio habent, coram quibus in prima instantia sunt conveniendae nec invitae a quoquam ad Cameram, vel Aulam Caesaream, nisi in causis Camerae jurisdictionem immediate fundantibus trahi pousunt, de quibus libr. 3. passim dicetur. Et de his judicibus primae instantiae in nuperis Imperii Recessibus de anno 1654. §. Benebens sollen, Cammer Richter, constitutum est, quod Assessores in decernendis processibus stricte observare debeant, ibi: Sollen die erste instantias und Außträg bey Erkennung


page 601, image: bs601

der Processen, fleißig in Acht nehmen was dargegen vorgangen, wieder abthun, fürs künftig die violatores dergleichen ersten instantien, mit geziemender Straff, pro arbitrio judicis, ansehen, etc.

[note: 81.] VI. Collegia Canonicorum libera immediate Imperio et Caesari in civilibus subjecta, das Freye Kayserliche Stifften seynd, qualia sunt Collegium Canonicorum Bruxellae in Braurheim, item Bürscheidt prope Aquisgranum, et Collegium in Arnuel prope Garbrucken, in Camera recte conveniuntur, uti praejudiciis comprobat. Gail. 1. obs. 30. n. 9. Matth. Stephan. d. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 67. Roding. pand. Camer. lib. 1. tit. 4. n. 14. Petr. Frider. Mindan. de process. lib. 1. c. 18. n. 4.

[note: 82.] VII. Eadem ratione Capitulum sede vacante in Camera Imperiali in causis civilibus forum sortitur, Gail. d. obs. 30. n. 10. et 13. Roding. tit. 4. n. 15. Matth. Stephan, d. cap. 3. num. 68.

[note: 83.] VIII. Si plures sint litis ejusdem consortes, quorum unus tantum immediate, reliqui vero mediate Imperio subjecti sunt, omnes ex causae continentia in Camera in prima instantia forum sortiuntur, Mynsing. 1. obs. 4. per tot. Gail. 1. obs. 32. n. 2. seq. Roding. d. tit. 4. n. 6. 7. 8. et 19. Joh. Goeddae. 4. Marpurg. cons. 16. n. 39. seq. Ziegler. §. Austregae. limit. conclus. 1. n. 43. Gylman. decis. 433. n. 66. seq.

[note: 84.] IX. Si visitatores, nec non revisores ad visitationem Camerae Imperialis, vel sententiae alicujus revisionem vocati, et visitationis munus non recte obierint, et contra illos ad refusionem et aestimationem sumptuum agatur, Camerae fundata est jurisdictio, R. A. zu Augsp. de anno 1559. §. Solt aber in dem. 67. et § seq. Roding. d. tit. 4. n. 20.

[note: 85.] X. Si partes privilegio primae instantiae renunciaverint, Gail. 1. obs. 1. n. 29. Myns cent. 1. obs. 88. Matth. Steph. de jurisd. lib. 2. part. 1. cap. 3. membr. 3. n. 4. seq. Roding. d. l. n. 21. Ziegler. §. Austregae in limit. concl. 1. n. 52. seq. Ubi tamen notandum est, quod renunciatio generalis, quod quis conveniri possit coram omnibus judiciis, daß er vor allen Gerichten vorgenommen werden möge, non sufficiat, nec hoc jus privilegiatae instantiae adimat, sed specialis renunciatio requiratur, Mynsing. d. obs. 88. ubi ita in causa Christophori de Knöringen, contra David Juden, obtinuisse refert Roding. d. tit. 4. cap. 7. vers. quinto quod primae. Hering, de fidejussor. cap. 23. n. 20. seq. ubi praejudicia refert, Ziegler. d. §. Austrega. concl. 1. num. 28.

[note: 86.] XI. Si partes litigantes ex arbitrio in jurisdictionem Camerae compromiserint, Roding. d. tit. 4. n. 2. Quod de litigantibus immediate Imperio parentibus exaudiendum est, non enim quaevis compromissa et arbitria in Camera recipiuntur, sed illa tantum, quae inter personas Imperio immediate subjectas et judices ordinationis, sive primae instantiae ha bentes, itemque inter personas, pro suis qualitatibus in prima instantia ad Cameram pertinentes, facta sunt, ita tamen, ut in potestate judicis et Adsessorum Camerae arbitrio sit, hujusmodi compromissa vel arbitria recipere, R. A. de anno 1594. §. Als auch der compromiss halben. 65. seq. Roding. d. l. num. 24.

[note: 87.] XII. Quando Princeps, Comes, Nobilis vel alius privilegium primae instantiae habens in bannum Imperii declaratur, vel regalibus suis privatur, tunc etiam Privilegium illud amittit, et in Camera conveniri potest. Gail. 1. ob. 1. n. 38. Myns. 1. obs. 90 Roding. d. tit. 4. num. 25. Petr. Frider. Mindan. lib. 1. cap. 20. n. 1. Sixtin. de regal. lib. 1. cap. 6. num. 55. Ziegler. d. §. Austregae. limit. concl. 1. n. 63.

[note: 88.] XIII. Si mediatus ratione bonorum immediatorum conveniatur, in Camera citatio impetranda venit, Author. decis. sive praejud. Camer. verb. Außträge. vers. quomodo mediatis. Ziegler. d. concl. 1. num. 69.

[note: 89.] XIV. In Camera Imperiali recte convenitur, qui sub jurisdictione inter diversos Principes sive Dominos immediate Imperio subjectos litigiosa domicilium habet, Matth. Stephan, de jurisdict. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 76. seq. Roding. d. tit. 4. n. 30.

[note: 90.] XV. Rei vagabundi, et nuspiam in Imperio domicilium et sedem certam habentes, in Camera conveniuntur, Gail. 1. obs. 1. n. 33. Roding. d. l. n. 31. Matth. Stephan. d. cap. 3. n. 75. Paurmeist. de jurisd. lib. 2. cap. 4. n. 80.

[note: 91.] XVI. Personae miserabiles, ut pupilli, viduae, morbo seniove fatigati, etc. ordinarium judicem declinare, et ipsum Imperatoris vel Camerae judicium orare possunt, juxta. l. un. C. quando Imper. inter pupill. vel vid. Quod tamen in Camera non observari, et ipsosmet Principes et Status Imperii in causis viduarum et pupillorum cognoscere, et ideo omisso medio his in Camera processus non decerni, nisi in causis protractae, vel denegatae justitiae, testatur Gail. 1. obs. 1. n. 40. E contra vero causas viduarum rejectis exceptionibus der Außträge in Camera fuisse receptas, aliquot praejudiciis docet Rutg. Rulant. de commiss. part. 4. lib. 2. n. 62. Theod. Nicolai dissert. de for. compet. concl. 4. in fin.

[note: 92.] XVII. Personae Camerales jurisdictioni Camerae immediate sunt subjectae, cujuscunque fuerint dignitatis vel conditionis, Ord. Camer. part. 1. tit. 49. in princ. Gail. 1. obs. 1. n. 39. Myns. 5. obs. 52. Roding. d. tit. 4. n. 26. Matth. Steph. d. c. 3. n. 69. Quales sunt non solum Judex. Praesides et Adsessores, sed etiam partes in Camera litigantes, ut advocati, Procuratores, Ord. Camer. part. 1. d. tit. 49. in princ. Commissarii, Mag. de advoc. c. 17. n. 227. Advenae et Peregrini, qui praxeos addiscendae causa vel ad sollicitandum et promovendum lites in Camera pendentes i Spirae commorantur, quatenus ibi vel civiliter contraxerunt, vel deliquerunt, Ord. Camer. d. tit. 49. §. Es sollen auch. Roding. d. tit. 4. n. 28. Matth. Steph. d. cap. 3. n. 74. Mynsing. d. obs. 52. n. 3. ubi Assessores propter contractus etiam alibi celebratos in Camera conveniendos ait, et citationem cuidam Norimbergensi adversus Doct. Drachstat an 1531. decretam testatus


page 602, image: bs602

Tales personae etiam sunt Notarii et tabellarii, d. tit. 49. §. item die Geschworne. 2. Personarum Cameralium famuli et ministri, d. tit. 49. in princ. ibi: Sampt allem ihrem Haußgesind und Haußhaltung. Etiam viduae in viduitate permanentes, d. princ. ibi: Auch ihren verlassenen Wittiben, so lange sie sich der Orth nicht in die Burgerschafft verheurathen/ oder begeben. [note: 93.] Sed haec, quae de personis Cameralibus dicta sunt, procedunt tantum in actionibus personalibus, non vero realibus, per l. fin. C. ubi in rem act. Gail. d. n. 39. Roding. d. n. 26.

[note: 94.] Criminales causas quod attinet, si causa corporalem poenam mereatur, controversia adhuc est, inter Cameram et civitatem Spirensem, maxime in re manifesta et notoria, quo casu civitas cognitionem simul et anim adversionem ad se pertinere contendit, Camerales vero, praeter nudam in damnatorum caput, vel membra executionem, nihil civitati tribuunt, reliqua puncta sibi adscribunt, Matth. Steph. d. cap. 3. n. 71. Myns. d. obs. 52. n. 4. Roding. d. tit. 4. n. 29. Thom. Michael. de jurisd. concl. 75. in fin. Si vero delictum non mereatur poenam capitalem vel corporalem, sed pecuniariam, ipsa Camera delinquentem punit, neque ad Senatum civitatis remittit, Matth. Stephan. d. cap. 3. n. 70. Myns. d. obs. 52. in fin. Author. decis. sive praejud. Camer. apud. Gylman. tom. 3. verb. Camera et personae Camerales. fol. 64. Reinking. de regim. sec. lib. 2. class. 2. cap. 14. n. 34.

[note: 95.] Non vero in Camera Imperiali in prima instantia conveniri possunt I. qui ex publica inter Imperatorem, Principes et Ordines Imperii conventione judices habent ordinationis, sive Austregarum, Roding. d. lib. 1. tit. 4. num. 5. vers. excipiuntur. Matth. Stephan. d. cap. 3. n. 44.

[note: 96.] Sed quid si contra duos pluresve judices ordinationis diversos habentes agendum fuerit, et de certo tribunali partes convenire nequeant, an actori statim Cameram adire, et pro processibus supplicare liceat? Et ex causae continentia processus in Camera decernendos sancitum est, Deputat. Abschied de anno 1600. §. Bey unserm. 23. Denais. jur. Camer. tit. continentia causae. 97. §. 2. Roding. d. tit. 4. 2. 6.

[note: 97.] Idem quoque est, si quis Imperii Status judices ordinationis habens, cum suo subdito, vel officialibus, sive ministris conveniatur, et actio in Dominum simul ejusque subditos, vel ministros tanquam correos intentetur, tum enim recta ad Cameram spectat, nisi causa vel factum solius Domini jubentis, jus vel personam concerneret, caeteris officii duntaxat ratione conventis, d. Deput. Abschied de anno 1600. §. Gleicher massen. 24. Roding. d. l. n. 7. et 8. Denais. d. tit. 47. §. 3.

[note: 98.] II. In Camera in prima instantia non conveniuntur, qui judices ex privata conventione, vel consuetudine constitutos habent, quibus ordinatio nihil derogat, sed coram iisdem prius agendum est, Ord. Camer. part. 2. tit. 2. in princ. et tit. 6. §. fin. et tit. 21. §. Wo auch zwischen. 1. vers. wo aber etliche. et tit. 27. Roding. d. 1. n. 10. Matth. Stephan. d. lib. 2. part. I. cap. 3. n. 50. Besold. thes. pract. verb. Außträg. in princ. Denais. jur. Camer. tit. judices Principum. 156. §. 1. Petr. Frider. Mindan. lib. 1. cap. 19. n. 2. ubi, daß die gemeine Reichs Außträge die sondere Erbeinigung und Verträgen, so die Stände unter einauder haben, nicht auffheben, Imperatorem nuper 28. Iunii anno 1578. in causa Georg Hansen Pfalatzgraffen, contra Chur-Pfaltz, et consortes, rescripsisse refert. Cujusmodi judices civitates nonnullas Imperiales habere supra n. 80. relatum est, et frequentes sunt inter familias illustres, uti in domo illustrissima Saxonica, nam si Elector et Duces Saxoniae, lites inter sese scriptis mutuis amice componere nequeunt 1. consiliarios graves et doctos compositionem amicam deputant; qui si frustra, 2. utrinque consiliarios quatuor Nobiles et duos Jurisconsultos, ut jurejurando soluti, et eodem in causa coram partes Principum agentibus adstricti, ex agentibus causam audiant, et amice componant, qui si sic non profecerint, 3. res coram ipsis viva voce proponenda et mutuis dictandi vicibus ternis repetitis, seclusis novis, sententia secundum jus Saxonicum quantum fieri potest, in omnibus capitibus controversis ferenda, de qua si convenire nequeant, Camerae informatio petenda, et postea a deputatis sententia intra annum pronuncianda; prout ex domus Saxonicae sonderlich gewilkurten rechtlichem Außtrag zu Naumburg de 24. Februarii anno 1554. refert Besold. thes. verb. Außträg. Beust. in l. admonendi. n. 194. ff. de jurejurand.

[note: 99.] Sunt etiam personae, quae Camerae jurisdictioni plane non sunt subjectae, veluti 1. clerici, quia a jurisdictione seculari sunt exempti, auth. Statuimus. C. de Episc. et cler. c. nullus. 2. c. si diligenti. 12. c. significasti. 18. X. de for. compet. Thom. Michael. de jurisd. concl. 39. Gail. 1. obs. 37. n. 1. Mynsing. 1. obs. 22. n. 1. Gothofr. Anton. de jurisdict. Camer. concl. 11.

[note: 100.] Hoc tamen non procedit, quoad Principes Archiepiscopos, Episcopos, Abbatissas, Praelatos, Praepositos, et alios Ecclesiasticos, qui regalia, feuda et alia privilegia ab Imperio et Imperatore habent, Status sunt Imperii, et ratione hujusmodi feudorum Imperialium, regalium et privilegiorum considerantur ut politici, et ejusdem sunt conditionis, eademque jura superioritatis habent, quae reliqui Principes, Comites et alii in suis territoriis, Knichen. de Saxon. non prov. verb. Ducum. c. 2. n. 7. Gail. 1. obs. 30. n. 1. Mod. Pistor. cons. 49. n. 3. vol. 2. Thom. Michael. de jurisd. concl. 38. lit. a. Coler de jur. Imner. sect. 49. Ziegler. §. Austregae. concl. 1. n. 9. Ming. de super, territ. concl. 33. Mager. de advoc. c. 17. num. 178. Vietor. de exempt. concl. 3. Nolden. de stat, nobil. c. 8. n. 127. Unde etiam investiri solent cum omni superioritate politica, mit aller weltlichen Obrigkeit/ oder Weltlichkeit, Knich. d. verb. Ducum. c. 2. n. 9. seq. Gail. de pignorat. c. 7. n. 1. Cluten. syllog. ter. quotid. concl. 8. lit. b.


page 603, image: bs603

Ziegl. d. §. austregae. concl. 1. n. 10. Mager. d. c. 17. num. 179.

[note: 101.] II. In Camera Imperiali non conveniuntur illi Status et Ordines, qui licet Imperio immediate sint subjecti, a Camerae tamen jurisdictione vel privilegio, vel per consuetudinem et praescriptionem legitimam exempti sunt, Ord. Camer. part. 2. tit. 27. Myns. 5. ob. 58. n. 1. Gothofr. Anton. disp. de jurisd. Camer. conl. 20. Math. Steph. de jurisd. l. 2. part. 1. c. 3. n. 45.

[note: 102.] Qualis 1. est Imperator, quia hic omnium est supremus, et nemini subest, l. 1. ff. de constit. Princ. l. 1. l. fin. C. de legib. l. 2. §. sed quia. C. de vet. jur. enuc. l. penult. et ibi Bald. C. de bon. quae lib. Sed hic quatenus est Imperator, ob causas civiles, pro quibus impetitus fuerit, coram solo Electore Palatino Rheni Archi-da-pifero respondere tenetur, Aur. Bull. tit. 5. in fin. Petr. de Andlo de Imper. Roman. l. 2. c. 10. et ibi Marquard. Freher. in not. fol. 194. et de orig. Palatin. l. 1. c. 15. in fin. Castald. de Imper. quaest. 91. n. 8. Schard. de feud. part. 10. sect. 1. n. 55. et sect. 5. n. 40. Sixtin. de regal. l. 1. c. 8. n. 52. Dn. Cluten. syll. rer. quot. concl. 24. lit. L. Buxtorff. ad A. B. concl. 77. lit. e. Arumae, ad A. B. disc. 3. concl. 45. Thom. Michael. de jurisd. concl. 131. lit. e. Matth. Steph. de jurisd. l. 2. part. 1. c. 1. n. 145. Vultej. ad l. 1. n. 4. seq. C. ubi senator. Speculum Suevicum l. 2. c. 43. §. 6. ibi: Wann die Fürsten den König wöllen beklagen, so er ihnen wider Recht thut, das sollen sie thun vor dem Pfaltzgraffen/ etc. Quae res inde originem duxisse videtur, quod olim Imperatores perinde ut hodie Principes, in Comitem Palatinum, tanquam Imperialis palatii Judicem et Praefectum, committere, et ejus judicio sese voluntarie subjicere assolerent, id enim postmodum longo temporis usu, in consuetudinem, et demum necessitatem tractum fuit, Buxtorff. ad. A. B. concl. 78. seq. et ibid. Rumelin. diss. 5. concl. 4.

ad num. 102.

Extat Dn. SENCKENBERGII dissertatio, Francofurti edita 1731. qua inter fabulas refertur Judicium Palatinum in Caesarem. Sed nimis levibus, ut mihi quidam videtur, argumentis, quod alio foite loco plenius demonstrabitur.

[note: 103.] Quod si vero criminaliter agatur adversus Imperatorem, ut si forte deponendus, vel ab officio removendus, cognitio non ad solum Palatinum, sed ad totum Collegium Electorale pertinet, sicuti ex Aventin. lib. 7. annal. exemplis Adolphi et Wenceslai tradit Arumae. ad A. B. disc. 3. concl. 45. Vultej. ad. l. 1. n. 7. C. ubi senat. Buxtorff. ad A. B. concl. 81. lit. b. et ibi Rumelin. diss. 5. concl. 7. et ibi Speidel. in not. Hering. de fidejuss. c. 7. n. 291.

[note: 104.] Si vero non ut Imperator, sed ut Archidux, Princeps, Dux vel Comes lite pulsetur, et conveniatur, aliorum Principum et Statuum jure utitur, atque ita pro qualitate causarum, vel coram Austregarum judicibus, Ziegle. §. Austregae. concl. 1. n. 40. Vultej. ad l. 1. n. 9. C. ubi senat. Arumae. de jur. publ. vol. 1. disc. 7. et disc. 12. quaest. 6. in fin. Vel in Camera Imperiali conveniri potest, cujus rei praejudicia in Carolo V. notissima sunt, et plurima extant apud Christ. Barth. in sent. Cameral. tom. 2. die. 13. Septembr. anno 1535. et tom. 3. die 20. April. anno 1554. et ibid. passim. ubi Imperator Carolus V. in Camera tanquam Archidux Austriae conventus, sibi ipsi mandasse legitur his verbis: Wir Carl, etc. Römischer Keyser, etc. enthiethen dir Carl Ertzherzogen zu Oesterreich, etc. Buxtorff. ad A. B. conclus. 64. lit. b. in fin. Quod si quoque Imperator actor sit et alios conveniat, Palatinus Elector non est judex competens, cum Aurea Bulla loquatur de Imperatore convento, non actore et de causis, pro quibus ipse impetitus fuerit, ibi: von Sachen wegen angemuthet wird, vel in Sachen, umb, die er hat zuantworten, Rumelin. ad A. B. diss. 5. conclus. 11. seq. Buxtorff. ibid. concl. 83.

[note: 105.] 2. Idem quoque obtinet in Rege Romanorum, utpote qui unum idemque cum Imratore consistorium et tribunal habet, nihilque ab Imperatore differt, nisi ambitu minoris circuli, sicuti scapha a navi, Nolden. de sttat, nobil. c. 9. n. 58. Ideque ex ipsa Aur. Bull. tit. 5. in fin. liquet, cujus verba alternative loquuntur, ibi: Imperator sive Rex Romanorum, wo de Kayser oder Römische König, Nolden. de stat. nobil. cap. 2. n. 41. Limnae de jur. publ. tom. 1. l. 2. c. 15. n. 50.

[note: 106.] 3. Vicarii Imperii, si conveniantur tanquam vicarii, vel coram Imperii ordinibus, vel coram novolmperatore conveniendi erunt. Buxtorff. ad A. B. concl. 64. lit. b. Brautlacht. in epit. jur. publ. l. 7. c. 9. n. 9. Si vero tanquam Electores et Principes conveniantur, tunc causa pertinet vel ad Austregas, vel ad Cameram Imperialem, Ord. Camer. part. 2. tit. 3. 4. et 5. Buxtorff. ad concl. 64. Brautlacht. d. c. 9. num. 11.

[note: 107.] 4. Archiduces Austriae ex privilegio Caroli IV. Viennae anno 1366. Sigismundi, Pragae anno 1437. et maxime Caroli Augusti anno 1530. confirmatione, a Camerae Imperialis jurisdictione se exemptos dicunt, cujusmodi privilegia extant apud Gylman symph. tom. 6. c. 2. §. 1. fol. 32. seq. Joh. Limnae. de jur. publ. lib. 5. cap. 2. n. 33. seq. Hujusque exemptionis meminit Myns. 5. obs. 58. n. 1. ubi tamen Camerae judicio in causis fractae pacis eosdem subjectos esse subjungit, et de hisce privilegiis saepe acriter decertatum esse, testatur Rulant. de commiss. part. 4. l. 5. c. 4. n. 24. iisdemque praeter alios Suevicum circulum se oppsuisse, et Cameram diversis processus, mandata et inhibitiones etiam arctiores, cum annexa citatione ad videndum se incidisse in poenam banni, etiam extra causam fractae pacis, contra Austriacos decrevisse, multis praejudiciis demonstrari posse, dicit Thom. Michael. de jurisd concl. 23. Quod etiam praejudicium Caroli V. supra num. 105. relatum probat, et plurima alia praejudicia refert Author. decis. sive praejud. Camer. apud Gylman. symphor. tom. 3. verb. Osterreich. Wehner. apud Gylman. tom. 6. c. 2. §. 1. fol. 29. seq. add. Limn. ad [note: 108.] A. B. c. 5. n. 30. §. 8. p. 200. Et Austriae Archiduces


page 604, image: bs604

in causis fractae pacis publice a jurisdictione Camerae non esse exemptos, docent Petr. Frid. Mindan. de process. l. 2. c. 22. n. 1. Myns. 5. obs. 58. n. 1. Gail. 1. obs. 2. et 3. et de pac. publ. l. 1. c. 1. ut et in causa denegatae justitiae, ex d. privileg. Caroli IV. et Sigismundi, ibi: Es sey dann, daß der Kläger Rechtloß gelassen werde.

[note: 109.] 5. Duces Burgundiae et Brabantiae a Cameras jurisdictione sunt exempti, idque vigore transactionis Norimbergensis de anno 1542. et Augustanae 26. Maji anno 1548. Myns. 5. obs. 58. n. 1. Wehner. verb. Stände deß Reichs. fol. 616. et apud Gylman. symph. tom. 6. c. 2. §. 2. fol. 38. Dn. Cluten. syll. rer. quot. concl. 10. lit. h. Limnae. de jur. publ. l. 5. c. 2. n. 50. et ibi in Addit. tom. 5. ad n. 50. §. 20. et ad. A. B. c. 11. §. 1. c. 6. p. 375. Gail. 1. de PP. c. 11. n. 6. Carpz. de Leg. Reg. Germ. c. 7. sect. 10. n. 17. [note: 110.] Quamvis autem transactione ista Burgundiaca Augustae anno 1548. inita, peculiariter constitutum, ut subditi Ducis Brabantiae et Burgundiae et ditionum pertinentium in causâ fractae pacis, a loco domicilii evocentur, sed coram ordinario judice ad poenam Banni, vel alias juris communis poenas conveniantur Myns. d. obs. 58. n. 2. Pruckman. cons. 11. n. 18. de quo confer Mindan. l. 1. c. 22. n. 3. Inde tamen Duces Burgundiae a Camerae jurisdictione, quoad causam fractae pacis et collectarum a Camerae jurisdictione non sunt exempti, so viel den Landfrieden und Anlagen belanget, seynd die Burgunder nicht exempt, uti votando refert Gylman. symphor. tom. 1. tit. 1. vol. 1. n. 3. fol. 29. Dn. Nicol. Myler. in addit. ad Rumelin. in A. B. 2. diss. 1. concl. 3. lit. b. confer infra l. 4. c. 2. n. 12. et 13.

[note: 111.] 6. Dux Lotharingiae, etiam privilegio Imperatoris et per transactionem Norimbergensem, de anno 1524. a Camerae jurisdictione exemptus est, Myns. 5. obs. c. 8. n. 1. Cluten. d. concl. 10. lit. b. Thom. Michael. de jurisd. concl. 22. lit. b. Matth. Stephan. de jurisd. l. 2. part. 1. c. 3. um. 46. Nic. Myler. d. concl. 3. lit. c. et concl. 5. lit. a. Qualis transactio extat apud Gylman. symph. tom. 6. c. 2. §. 3. fol. 45. Quoad contributionem vero et feuda ab Imperio dependentia, Imperium ejusque jurisdictionem agnoscit, et propter pacem publicam in Camera conveniri potest, Myns. d. obs. 58. n. 1. Wehner. d. §. 3. Cluten. d. lit. h. Michael. d. concl. 22. lit. c. Myler. d. lit. c. Klock. de contribut. c. 4. n. 235. seq.

A Camerae quoque Imperialis, uti et Imperatoris jurisdictione exempti sunt, qui olim quidem Imperio Romano paruerunt, sed hodie vel privilegio, vel praescriptione, vel alio modo sese exemerunt, et Imperatorem, vel alium superiorem amplius non recognoscunt, de quibus vide infra l. 4. per tot.

[note: 112.] Ratione causarum Camerae Imperialis jurisdictio in prima instantia regulariter quoque non est fundata, sed demum per viam appeltionis ad eandem devolvuntur, Gail. 1. obs. 1. n. 1. Quod tamen non procedit, sed in prima statim instantia in Camera ventilari possunt 1. Causae earum personarum, sive reorum, qui etiam in prima instantia in Camera conveniri possunt, de quibus jam dictum.

[note: 113.] II. Causa, sive actio super constitutione pacis religiosae in Comitiis Augustanis anno. 1555. promulgatae, Religion-Frieden, quando scilicet quis Religionis intuitu, contra placita, dictae conititutionis, vel in persona vel rebus turbatur, R. A. zu Augspurg de anno 1555. §. Wir befehlen. 32. Gail. 1. obs. 1. n. 3. et obs. 2. n. 1. Petr. Frider. Mindan. l. 1. c. 20. n. 1. Roding. pand. Camer. l. 1. tit. 6. per tot. Thom. Mich. de jurist. conclus. 37. lit. b. Matth. Stephan. de jurisdict. l. 2. part. 1. cap. 3. num. 83. seq.

[note: 114.] III. Si agatur ex constitutione pacis publicae prophanae, uff den Landfrieden. Ord. Camer. part. 2. tit. 9. Gail. 1. obs. 1. n. 2. et obs. 3. n. 1. et de pac. publ. l. 1. c. 11. n. 1. seq. Petr. Frid. Mindan. d. c. 20. n. 1. etc. 22. n. 1. Roding. d. l. 1. tit. 7. Matth. Stephan. d. c. 3. n. 86. Thom. Michael. d. concl. 37. lit. s. Paurmeist. de jurisd. l. 2. c. 4. n. 116.

[note: 115.] IV. Causae fiscales, tam ordinariae, quam extraordinariae, Ord. Camer. 2. tit. 20. per tot. Gail. 1. obs. 1. n. 25. et obs. 20. n. 1. Roding. d. 1. 1. tit. 8. Matth. Stephan. d. c. 3. n. 37. seq. Paurmeist. d. c. 4. n. 117. nisi causae sint fiscales. Ducatus, Comitatus, territoria, urbes, arces spectantes, quas sine Speciali Caesarese Majestatis authoritate in Camera tractare non licet, Ord. Camer. part. 1. tit. 16. §. Darzu ob sich. 3. Graeven. 1. concl. 20. num. 3.

[note: 116.] V. Mandatade non offendendo, quando narrata supplicationis fundantur super constitutione violatae pacis publica, velutili si quis justis ex causis offensionem armatam metuat, Gail. 1. obs. 1. n. 4. et obs. 4. per tot. et de pac. publ. l. 1. c. 2. et 3. Mindan. l. 2. c. 3 3. seq.

[note: 117.] VI. Causae litigiosae possessionis, uff die strittige Possession, Ord. Camer. part. 2. tit. 21. Gail. d. obs. 1. n. 14. et obs. seq. Petr. Frider. Mind. l. 1. c. 20. n. 1. et 43. seq. Roding. l. 1. c. 9. Matth. Stephan. d. c. 3. um. 145. Thom. Michael. de jurisd. concl. 37. lit. e.

[note: 118.] VII. Causae pignorationum, Ord. Camer. part. 2. tit. 22. Gail. 1. obs. 1. n. 6. et obs. 8. n. 1. et de pignor. obs. 14. n. I. et obs. 21. in princ. Matth. Stephan. d. c. 3. n. 128. Michael. d. concl. 37. lit. c. Roding. d. lib. 1. tit. 10.

[note: 119.] VIII. Causae arrestorum, R. A. zu Speyr de anno 1570, §. Wann auch die Arresta. 84. R. A. zu Regenspurg de anno 1594. §. Bey den Arresten. 81. Gail. d. obs. 1. n. 6. et tract. de arrest. c. 11. n. 1. Roding. d. l. tit. 11. Matth. Steph. d. c. 3. n. 137. Th. Mich. d. concl. 37. lit. d.

IX. Si agatur ex constitutione L. diffamari, Ord. Camer. part. 2. tit. 25. Gail. d. obs. 1. n. 15. et obs. 9. n. 1. Roding. d. l. 1. tit. 24. Mindan. d. c. 20. n. 1.

[note: 121.] X. Causae denegatae vel protractae justitiae, Ord. Camer. part. 2. tit. 1. §. fin. et tit. 26. per c. ex transmissa. c. licet ex suscepto. c. ex parte. X. de for. compet. Gail. 1. obs. 1. n. 21. et obs. 28. n. 1. Roding. d. l. 1. tit. 15. n. 1. Matth. Steph. d. c. 3. n. 52. Paurm. d. l. 2. c. 4. n. 81.

[note: 122.] XI. Causae privilegii Caesarei violati, ut si quis ratione violati privilegii Imperialis, ad


page 605, image: bs605

poenas privilegio insertas agere velit, Gail. 1. obs. 1. n. 7. Roding. d. l. 1. tit. 16. n. 1. Matth. Steph. d. c. 3. n. 176. Mager. de advoc. cap. 17. n. 115. seq. modo Camerae Privilegium sit insinuatum, Gail. d. obs. 1. n. 9.

[note: 123.] XII. Commissiones pro recipiendis testibus ad perpetuam rei memoriam, Gail. d. obs. 1. n. 16. et obs. 93. n. 2. Mynsing. 1. obs. 18. Matth. Stephan. d. c. 3. n. 178. Roding. d. l. 1. tit. 18. n. 2. modo is, contra quem petuntur, immediate Imperio subjectus sit, licet actor sit civis, vel rusticus alterius status jurisdictioni subditus Gail. d. n. 16. et n. 2. Roding. d. n. 2.

[note: 124.] XIII. Si causae continentia dividi nequeat, Deput. Abschied de anno 1600. §. Bey unserm Kayserlichen. 23. Gail. d. obs. 1. n. 22. et obs. 32. n. 1. seq. Myns. 1. obs. 4. et obs. 97. Schwaneman. l. 1. process. c. 6. n. 5. Petr. Frid. Mind. l. 3. de contin. caus. c. 4. num. 6.

[note: 125.] XIV. Causae citationum et mandatorum pro relaxando juramento ad effectum agendi, Ord. Camer. part. 2. tit. 24. Gail. d. obs. 1. n. 23. et obs. 25. n. 2. Matth. Stephan. de jurisd. l. 2. part. 1. cap. 3. num. 150.

[note: 126.] XV. Si Princeps vel alius Imperio immediate subjectus magistratus subditum, vel alium extraneum ex causa civili captivum ad idoneam cautionem relaxare nolit, Gail. d. obs. 1. n. 24. et obs. 22. n. 8. et obs. 26.

[note: 127.] XVI. Causae ex edicto novi operis nunciationis, Gail. d. obs. 1. n. 30. et obs. 16. n. 12. Author. decis. sive praejud. Camer. apud Gylman. tom. 3. verb. Außträg. fol. 53. ubi praejudicia refert.

[note: 128.] XVII. Si reus immediate Imperio subjectus, ad requisitionem actoris, juxta formam ordinationis primae instantiae, sive Austregarum judices intra terminum praestitutum non nominaverit, vel judicio se non stiterit, absque ulteriore requisitionis necessitate, mensis spacio decurso, causa recto tramite ad Cameram devolvitur, et supplicanti de legitima requisitione docenti, citatio et processus decernuntur, Ord. Camer. part. 2. tit. 2. §. fin. Gail. 1. obs. 1. num. 25. Myns. 1. obs. 91. Mindan. 1. c. 19. num. 7. seq. Besold. thes. verb. Außträg. vers. wann dann einer.

[note: 129.] XVIII. Declaratio poenae Compulsorialium pro edendis actis primae instantiae, Ord. Camer. part. 2. tit. 31.

[note: 130.] XIX. Causae deserviti salarii Advocatorum, Procuratorum, vel Commissariorum Camerae, propter causarum connexitatem, et quia partes ratione salarii in Camera quasi contraxisse videantur, Gail. 1. obs. 1. n. 37. et obs. 44. n. 5. seq. Matth. Steph. l. 2. part. 1. c. 3. n. 73.

[note: 131.] XX. Causae viduarum, pupillorum, aliarumque miserabilium personarum, supran. 91.

[note: 132.] XXI. Generaliter, quando res, de qua controvertitur, non in jure actionis sed in mero officio judicis consistit, Thom. Michael. de jurisd. concl. 37. lit. f. Ziegler. §. Austregae. limit concl. 1. n. 21. Matth. Steph. d. c. 3. n. 177. ut est datio et confirmatio tutorum et curatorum, quoad personas et pupillos Imperio immediate subjectos, Gail. d. obs. 1. n. 176. Thom. Mich. d. concl. 37. lit. f. Ziegler. d. n. 21.

[note: 133.] XXII. Idem est, quoad causas alimentorum, Thom. Mich. d. lit. f. Ziegl. d. n. 21.

[note: 134.] XXIII. Causae compromissorum, si a laudo reductio petatur, ad Cameram fit provocatio, Gail. d. obs. 1. n. 49. Myns. 4. obs. 68. in princ. Roding. d. l. 1. tit. 4. n. 22. seq.

[note: 135.] XXIV. Executio laudi contra Principem vel alium immediatum lati, Gail. d. obs. 1. n. 50. [note: 136.] Quia arbiter non habet executionem, sed ordinarius Rei judex, l. cum antea. C. de recept. arb. c. per tuas. X. eod. l. cum proponas. C. de reb. cred. l. a diva princ. ff. de re judic. Gail. d. l. n. 51.

[note: 137.] XXV. Sic etiam executiones sententiarum per commissarios, vel judices ordinationis, sive Austregarum latarum ad Cameram spectant Gail. 1. obs. 1. n. 52. Mindan. c. 19. n. 1. Reinking. l. 2. class. 2. c. 16. n. 15.

[note: 138.] XXVI. Si judex inferior sit suspectus, Paurm. de jurisd. l. 2. c. 4. num. 85. Rosenth. de feud. c. 12. concl. 4. n. 63. Besold. cons. 28. n. 79.

[note: 139.] XXVII. In causa reconventionis, quando Princeps vel alius Imperii Status alium inferiorem in Camera vel coram alio judice inferiore convenerit, nam tunc ibidem reconventus respondere tenetur, neque ad judicum Austregarum provocare potest, Ziegler. §. Austrege. limit. concl. 1. n. 27.

[note: 140.] XXVII. Si Status alterum ex suo circulo eximere sibique subjicere velit, tunc enim Camerae jurisdictio fundata est R. A. zu Augspurg. de anno 1548. §. Und nachdem etliche Eraiß. 49. seq. Ziegler. §. Austregae. limit. concl. 1. n. 44. Auctor. dicis. Camer. verb. Außträg. §. Camerae jurisdictio fundata est. fol. 53.

[note: 141.] XXIX. Idem quoque est in causa exemptionis, ubi Status Imperii immediatus ab immediata illa subjectione per alium avelii, et in alienam, sive eximentis juridictionem et Imperium redigi vult, hoc enim non ad Austregas, sed Cameram pertinet litigium, d. R. A. de anno 1548. §. Und soll unser Kayserlich. 54. §. Wo aber in solchem. 61. Ziegler. d. lim. 1. n. 79. Gail. 1. obs. 21. num. 1. seq. Roding. pand. Camer. lib. 1. tit. 8. num. 16.

[note: 142.] XXX. Imprimis autem ad Cameram Imperialem in prima instantia, praetermissis Austregis pertinent causae, in quibus mandata sine clausula decernuntur, haec enim Camerae jurisdictionem immediate fundant, Ord. Camer. part. 2. tit. 23. Gail. 1. obs. 1. n. 5. Thom. Mich. d. concl. 37. lit. f. Matth. Stephan. de jurisd. l. 2. part. 1. c. 3. n. 170. Roding. pandect. Camer. l. 1. tit. 12. n. 1. Ziegler. d. limit. 1. n. 16. modo reus reus contar quem decernenda sunt, Imperio immediate subjectus sit, vel qualitas causae ad Cameram principaliter pertineat, Ord. Camer. part. 2. tit. 23. Deputat. Absch. de anno 1600. §. Es wird nicht wenigers. 29. Gail. d. obs. 1. n. 5. et obs. 13. n. 6. Matth. Steph. [note: 143.] d. c. 3. n. 171. Minda. l. 2. c. 12. per tot. Est autem mandatum sine clausula judicis praeceptum, cui quis parere tenetur, nullis exceptionibus obstantibus, nisi sub et obreptionis, sive illis, quibus negantur mandati narrata, quorum respectu tam pure mandatum est, vel quibus significatur a parte adversa, in narratis id omissum esse, de quo si judici constitisset,


page 606, image: bs606

ita non mandasset, Matth. Steph. d. n. 171. [note: 171.] Quamvis autem mandata hujusmodi sine clausula regulariter decerni non possint, cum sint Species executionis et ab executione non sit incipiendum, sunt tamen certi casus, quibus valide decerni possunt, earumque causae quatuor potissimum generales enumerantur, Ord. Camer. part. 2. tit. 23. Quae vulgo quatuor casus, et inde mandata super quatuor casibus, auff die vier Fälle, appellantur, Roding. pand. camer. 1. tit. 12. num. 12. [note: 145.] Veluti primo, si id, quod fieri jubetur, omni jure consentaneum, vel tale quid fieri prohibetur, quod omni jure prohibitum et reprobatum, ita ut sine ulteriore cognitione per se poena dignum judicetur, atque ita etiam parte adversa praesente, et invita concedi possit, So die Sache und Handelung, darüber die Kayserliche Mandata zuerkennen gebetten, an ihr selbst von Rechts und Gemonheit wegen gebotten, und wo dieselbe begangen, ohn einig weiter Erkantnus für straffwürdig und unrechtmäßig zuhalten, d. Ord. Camer. part. 2. tit. 23. vers. Es wäre dann. Gail. 1. obs. 13. n. 3. Mindan. lib. 2. c. 11. n. 3. Alter casus est, si supplicanti per aliquod factum tale gravamen offerretur, quod negocio perpetrato recuperari nequeat, dadurch dem anruffenden Theil solche Beschwerden auffgelegt und zugefüget würden, die nach begangener That nicht wieder zubringen, und darauß ein unwiederbringlicher Schade, Verlust und Nachtheil entstehen kondte, d. tit. 23. vers. oder daß dardurch. Roding. d. tit. 12. num. 14. Wehner. verb. Auf die vier Fälle. Mindan. d. c. 11. n. 7. Tertius casus est, si factum sit contra utilitatem Reipublicae, et ad publicam perniciem tendat, So die Sach wider den gemeinen Rutz wäre, d. tit. 23. vers. oder daß die Sach. Roding. d. l. n. 15. Wehner. d. l. Mind. d. l. c. 10. n. 12. seq. Quartus est, si negocium moram ferre nequeat, so die Sach keinen Verzug leiden mag, d. tit. 23. vers. oder keinen Verzug. Wehner. d. l. Mindan. d. c. 11. n. 16.

[note: 146.] Atque hic in supplicationibus pro mandatis auf die vier Fälle, hae clausulae loco conclusionis adjici solent: Wann dann das Werck und Handelung, an ihr selbst höchst ärgerlich und schädlich, allem friedlichem Leben, ja gemeinem Landfried, Rutz und Bestem, und allen Rechten zuwider, und ohn einig weiter Erkantnus für straffwürdig, und unrechtmässig zuhalten, dadurch ein unwiederbringlicher Schade, Unheil und höchste Ungelegenheit aufgelegt und zugefügt wird, zu dem das Factum also qualificirt, daß es keinen Verzug leiden kan, darauß grosse Weitterung, Aufruhr, Empörung, und Blutvergiessen entstehen möchte, ja dem man von Rechtswegen mit eigener Hand, Wehr und Gewalt, propria authoritate et de facto, propter summam sui enormitatem et iniquitatem wol könte und möchte begegnen, und das endlich also berchaffen, daß es, nullo jure, auch juris praetextu kan justificirt werden, ja daß auch ipsa parte praesente a praecepto möchte angefangen werden, etc. juxta Ord. Camer. part. 2. tit. 23. Wehner. d. verb. auf die vier Fälle. Mindan. d. cap. 11. num. 17.

[note: 147.] Specialiores casus, quibus mandata hujusmodi sine clausula decerni solent, pene sunt infiniti; et impossibile fere est eosdem omnes speciatim enumerare, R. A zu Regenspurg. de anno 1594. §. So soll auch zum fünssten. 79. Petr. Frid. Mindan. d. l. 2. c. 11. n. 17. potissimum autem decernuntur. 1. in pignorationibus, Ord. Camer. 2. tit. 22. Veluti si controversia sit inter aliquos de jure venandi, piscandi, idque quod captum est, capienti per alterum aufertur, mandata de restituendo sine clausula decernuntur, Deputat. Abschied zu Speyr, de anno 1600. §. Weiter ist auch. 36. Idem quoque est, si res non quidem ablata, sed corrupta solum, vel alio modo in rebus subditi alterius damnum datum sit, d. Deputat. Absch. §. Es ist auch buß anhero. 44. Vel si servum alterius juramento quis adstringat, de non utendo imposterum hoc jure ex pesona sui Domini, d. Deput. Absch. §. Im Fall, da ein Diener. 39. 2. In causis Arrestorum et repressalium, R. A. zu Speyr. de anno 1570. §. Wann auch die Arresta. 84. d. Deput. Absch. §. Wann sich begebe. 84. 3. Quando mandato priori cum clausula, vel decretis et sententiis judicis Cameralis, vel aliorum paritum non fuerit, Roding. pand. Camer. l. 1. tit. 12. n. 20. Gail. 1. de pac. publ. c. 5. n. 24. 4. Si quis alteri vim publicam minetur, et verisimile sit, tales minas ad effectum perventuras, mandata sine clausula de non offendendo locum habent, R. A. zu Regenspurg. de anno 1594. §. Wann sich auch in Pfandungs. 75. et §. seq. 5. Si Dominus in subditos nimium saeviat, novas illis operas imponendo, Gail. 1. obs. 17. n. 1. et de pac. publ. 1. cap. 2. num. 22. Myns. 5. obs. 8. n. 4. 12. et 13. Mindan. l. 2. cap. 13. num. 4. seq. Graev. 1. conclus. 17. num. 13. Ziegler. §. Austregae. conclus 1. n. 78. Goed. 4. Marp. cons. 16. num. 37. Sixtin. de reg. 2. c. 13. n. 57. 6. Si quis contra constitutionem Imperii monopolium exerceat, Reformat. guter Policey zu Augspurg. de anno 1548. tit. die Monopolia; und schädliche Fürkauff. 18. §. So soll auch in solchem Fall. 6. seq. Roding. d. tit. 12. n. 24. 7. Si emptio venditio fieri impediatur, Petr. Frider. Mindan. de process. l. 2. c. 11. num. 4. 8. Si via et flumine publico uti quis prohibeatur, vel iis ad usum impediendum, officiatur, Mindan. d. n. 4. et 14. 9. Si magistratus peregrinantibus salvum conductum deneget, Roding. d. l. n. 26. Mindan. d. n. 14. 10. Si naufragio facto, bona, quae ad terram delata sunt, iis, ad quos spectabant, a Domino loci auferantur, P. H. Ordn. art. 219. auth. navigia. C. de furt. c. 3. x. de raptor. Gail. 1. obs. 18. in fin. 11. Si quis Commissarius in Camera nominatus et constitutus, commissionis negocium non expediat, Roding. d. tit. 12. n. 22. 12. Si quis testis nominatus testimonium dicere nolit, Roding. d. l. n. 37. Gail. 1. observ. 98. num. 1. 13. Si quis ex foro suo ordinario et competenti ac alienum avocetur, Roding. d. l. n. 36. 14. Si quis subditos alicujus tertii, praetenso jure belli incarceraverit, Roding. d. l. n. 27. 15. Si cui aditus ad captivum praecludatur, Roding. d. l. n. 30. 16. Si quis in carcere cum fame, squalore et inedia, cum salutis, sanitatis


page 607, image: bs607

et vitae discrimine detineatur, Mindan. d. c. 11, n. 17. 17. Si captivos sistere et exhibere quis neget, Roding. d. l. n. 33. Quod tamen secus est, si inter partes controversia sit de jurisdictione, et altera pars subditos illius loci carceribus adigat, ut non solum praestent sibi juramentum subjectionis, sed etiam jurent tale juramentum et obedientiam parti adversae se nunquam praestituros, mandata de relaxando non decernuntur, Deputat. Absch. de anno 1600. §. Da es sich aber begeben. 40. Nec si propter praetensum jus meri Imperii, ex carcere alterius magistratus, criminis alicujus quendam reum eximat, d. Deput. Absch. §. Fürters wann ein Gefangener. 41. Vel si quis cadaver hominis occisi vel justificati magistratui alicui auferat, et sepeliri faciat, propter assertum jus meri Imperii, d. Deput. Absch. §. Es seynd auch biß anhero. 42. Neque etiam tum, quando de occisi cadavere et vulneribus cognoscit, eamque cognitionem in signum competentis meri Imperii observat, d. Deputat. Absch. §. Da auch eine Obrigkeit. 43. 18. Mandata sine clausula decernuntur, si alimenta denegentur, Mindan. d. c. 11. n. 17. 19. Si contra rem judicatam quid attentetur, Roding. d. tit. 12. n. 31. 20. Si quis turbetur contra sententiam in Camera latam, Roding. d. l. n. 32. Mindan. 2. c. 29. n. 2. 21. Si lite vel appellatione pendente quid innovetur, Mindan. d. cap. 11. n. 4. 22. Si quis in prosecutione litis alterum impediat, Roding. d. tit. 12. n. 40. Mindan. d. c. 29. n. 1. 23. Si quis non citatus et non audita causa condemnetur, Mind. d. c. 11. n. 4. Goedd. 4. Marpurg. cons. 16. n. 149. 24. Si res ad seditionem, tumultum vel scandalum spectet, vel justus armorum metus subsit, Mindan. d. c. 11. n. 4. Gail. 1. obs. 13. n. 3. Goeddae. d. cons. 16. n. 148. 25. Si praeceptum petatur super eo, quod adversario praesente et invito concedendum foret, Mindan. d. c. 11. n. 5. 26. Si vitae, honoris, famae, vel omnium bonorum periculum immineat, Mindan. d. l. n. 11. 27. Si arcium, fortalitiorum, templorum demolitio extimescenda, Mindan. d. n. 11. 28. Si fluminum deductio, vel ad aliam ripam, vel alveum derivatio immineat, Mindan. d. num. 11. 29. Si vel per hostium incursum, praedationes, vel alia quadam ratione, magnam pecuniae et facultatum jacturam faciat vel metuat, Mindan. d. l. 30. Si nova Vectigalia injussu Principis erigantur, Mindan. d. l. n. 14. 31. Si injussu Principis signa militaria moveantur, Mindan. d. num. 14. 32. Si quis Judaeos contra aliquem foverit, Roding. d. tit. 12. num. 28. 33. Si pecunia contra edictum Imperii de monetis, et contra tenorem instrumenti expendatur, et solvatur, Roding. d. l. n. 34. 34. Si bona ejus, qui sibi manus intulit, confiscentur, Roding. d. l. numer. 35. 35. Si quis judex secundum ordinationis legem electus, judicium suscipere nolit. Roding. d. 1. n. 39. 36. Si deputati executores mandatorum executionem mandatam suscipere recusent, nec legitimas executiones allegent, Gail. de pac. publ. cap. 17. num. 24. 37. Si contributiones Turcicae non solvantur, mandata sine clausula ad poenam dupli decernuntur, R. A. zu Regenspurg, de anno 1576. §. Dawider auch. 15. Roding. d. tit. 12. num. 38. 38. Si arbores frugiferae vel annosae exscindantur, vel sylvae devastentur, Roding. d. l. num. 41. Mindan. d. c. 11. n. 11. et cap. 39. n. 8. et per tot. 39. Si liberi patri, vel pupilli tutoribus non exhibeantur, Roding. d. l. n. 42. 40. Si quis signa vel insignia alterius, juris sui manutenendi causa, e loco aliquo removeat et corrumpat, Deputat. Abschied zu Speyr, de anno 1600. §. Auff den Fall. 45. 41. Si quis ob jus in loco quodam controversum, structuram, quam alter posuit, auctoritate propria, demoliatur, d. Deputat. Absch. §. Wann sich dann zuirüge. 46. 42. Si per confessionem partis adversae intentio actoris in continenti probari possit, Autor. decis. Camer. verb. Außträge. fol. 52. Ziegler. §. Auftregae. limit. concl. 1. n. 23. 43. Si debitor creditori, cui vigore instrumenti guarentigiati obligatus tenetur, non satisfecerit, Roding. d. tit. 12. num. 43.

[note: 148.] Sunt quoque porro causae, quae ad Camerae jurisdictionem plane non spectant, veluti I. causae Ecclesiasticae et spirituales, Ord. Camer. part. 2. tit. 1. juncto c. 2. et 3. de judic. Thom. Michael. de jurisd. concl. 39. lit. a. Paurmeist. de jurisd. l. 2. c. 4. n. 150. Goth. Anton, disp. de jurisd. Camer. concl. 14.

[note: 149.] II. Causae de feudis Imperii Regalibus, veluti Ducatus, Principatus, etc. quae solius Caesaris decisioni reservatae, Ord. Cam. part. 2. tit. 7. Gail. 1. obs. 1. n. 31. et obs. 29. n. 7. Goth. Anton. d. l. concl. 21. Roding. pandect. Cam. l. 1. tit. 17. num. 3. Schrad. de feud. part. 10. sect. 11. n. 69. Paurmeist. de jurisd. l. 2. c. 6. num. 310. Reink. de regim. sec. l. 1. class. 4. c. 19. n. 6.

[note: 150.] III. Causae fiscales, Ducatus, Comitatus, territoria, oppida, arces concernentes, quae absque authoritate et mandato Caesaris in Camera ventilari nequeunt, Ord. Camer. part. 1. tit. 16. §. Darzu ob sich fiscalische. 3. Roding. d. l. 1. tit. 8. n. 3. Paurmeist. d. c. 6. n. 312.

[note: 151.] IV. Causae criminales, Peinliche Sachen, so Leibsstraff auff sich tragen, ad Cameram non spectant, neque per viam simplicis querelae, neque per viam appellationis, Ord. Camer. part. 2. tit. 28. §. Item nach dem auch. 4. R. A. zu Augspurg. de anno 1530. §. Item als jetzt etliche Zeit. 96. Gail. 1. obs. 1. n. 27. et de pac. publ. 1. 1. cap. ult. n. 36. Myns. 4. obs. 41. Vultej. ad l. 1. n. 48. c. ubi Senat. vel clariss. Paurmeist. de jurisd. l. 2. c. 4. n. 153. seq. Meichsn. 3. decis. 20. n. 1. et 2. Gylman. symph. tom. 1. part. 2. tit. 18. vot. 2. n. 5. Rulant. de commiss. part. 1. l. 2. c. 3. Roding. l. 1. tit. 29. n. 1. Excipiuntur tamen et [note: 152.] in Camera ventilari possunt. 1. Causae fractae pacis, Ord. Camer. part. 2. tit. 9. §. Und ob sich zutrüge. 2. Kays. Landfried zu Augsp. de anno 1548. tit. von deß Cammer-Gerichts Macht wider die Friedbrecher. 18. §. fin. Gail. 1. obs. 3. n. 1. et de pac. publ. c. 11. n. 1. seq. 2. Causae criminales personarum Cameralium, Ord. Camer. part. 1. tit. 50. §. fin. confer supran. 94. 3. Querela nullitatis super facto criminali intentata, Ord. Camer. part. 2. tit. 28. §. Item nach dem auch. 4. Autor decis. Cameral. apud


page 608, image: bs608

Gylman. tom. 3. verb. nullitas. in princ. Gail. 1. obs. 1. n. 28. Myns. 4. obs. 41. num. 6. Matth. Steph. de jurisd. l. 2. part. 1. c. 3. n. 209. 4. Si judex ordinarius justitiam in criminalibus negligat, Rulant. de commiss. part. 1. l. 2. c. 3. n. 2. seq. 5. Si casus criminis quidem occasione oriatur, per se tamen non sit criminalis, Mind. 1. c. 9. n. 10. 6. Si non de crimine puniendo, sed de jurisdictione criminali quaeratur, Mindan. d. c. 9. n. 11. 7. Si accusator contra incarceratum intra tempus praefixum, accusatorem non prosequatur, mandata in Camera ad effectum perpetui silentii decernuntur, Autor decis. apud Gylman. tom. 3. verb. causales. fol. 66. 8. Vindicatio famosorum libellorum, Reform. guter Policey zu Augspurg de anno 1548. tit. von Schmach-Schrifften. 34 §. Wo aber. 2. 9. Crimen blasphemiae, d. Reform, polit. tit. von der Gotteslästerung. 1. §. Würde aber. 5. seq. 10. Vini corrupti, d. Reform, tit. Von den Schiff- und Fuhrleuthen. 16. 11. Compotationum, et generaliter quicquid contra dictam ordinationem politicam admittitur, ex negligentia magistratus intermedii, notio et punitio ad Cameram pertinet, Ord. Camer. part. 2. tit. 20. §. Item nach dem. 3.

[note: 153.] V. Ad Camerae jurisdictionem non pertinent causae moderationum, si quid contra procedendi ordinem dubii oriatur, Caesar a moderatoribus consulendus est, R. Absch. zu Augspurg, de anno 1555. §. Und wiewol wir. 133. Denais. pand. Camer. tit. moderationum causae 191. §. 5. Paurmeist. de jurisdict. l. 2. c. 6. n. 315.

[note: 154.] VI. Causae voluntariae jurisdictionis, Reink. de regimin. secul. l. 2. class. 2. cap. 14. n. 26. veluti concessio veniae aetatis, Bocer. de regal. cap. 2. n. 133. Norderman. de jur. Princip. concl. 89. lit. c. privilegiorum datio et confirmatio, famae restitutio, spuriorum legitimatio, legum et constitutionum sanctio, Sixtin. de regal. l. 1. c. 4. n. 8. Thom. Michael. de jurisdict. concl. 31. et seq.

[note: 155.] VII. Generaliter omnes causae maximae, quae per se majorem judicem desiderant, Norderman. d. concl. 89. Et quae jurisdictioni Caesaris specialiter sunt reservatae, Thom. Michael. de jurisdict. concl. 33. Gothofr. Anton. de jurisdict. Camer. concl. 24. de quibus vide supra cap. 4. per tot.

[note: 156.] Per viam appellationis causae ad Cameram deferuntur, quando causa propter gravamen, sive laesionem per decretum vel factum magistratus, aut sententiam judicis inferioris illatam, ad eandem defertur, ut decretum vel sententia impugnetur, Matth. Stephan. de jurisdict. l. 2. part. 1. c. 3. n. 182. Roding. pand. Camer. l. 1. tit. 19. n. 1. ut scilicet jurisdictio, quae ab Imperatore in inferiores fluxit, rursus ad Imperatorem, tanquam fontem refluat, M. [note: 157.] Stephan. d. n. 182. Unde quoque consuetudo et statutum, ne ad Cameram appelletur, in Camera non attenditur, et appellatione nihilominus recipi, testantur Gail. 1. obs. 135. num. 12. Mynsing. 1. obs. 14. Roding. d. l. 1. tit. 23. n. 2. Etiamsi exceptio sententiarum trium conformium objiciatur, Mynsing. 1. [note: 158.] obs. 15. Matth. Stephan. d. c. 3. n. 183. Et appellatur etiam ab interlocutoria, si vim definitivae habeat, Ord. Camer. part. 2. tit. 26. §. Und so von Bey-Urthlen. Et gravamen contineat, quod per appellationem a definitiva reparari nequeat, Roding. d. l. 1. tit. 25. n. 4. Et hac ratione omnes causae, quae alias a Camerae jurisdictione non sunt exemptae, ad Cameram devolvuntur, de quibus ex praecedentibus constat, confer Roding. d. l. 1. tit. 29. per tot. Et ad Cameram appellare possunt omnes, qui per sententiam judicis inferioris sunt gravati, Ord. Camer. part. 2. tit. 28 §. Und dieweil. et qui justam appellandi causam habent, d. tit. 28. §. Darzu dieweil.

[note: 159.] Appellatur quoque ad Cameram a magistratu vi potestatis, sive jurisdictionis extrajudicialiter gravante, modo gravamen prius verisimiliter probetur, et a magistratu, tanquam judice, illatum esse demonstretur, R. A. zu Regenspurg. de anno 1594. §. Wann aber von gemeiner interlocutori. 94. vers. Aber nachdem die extrajudicial. Roding. d. tit. 23. n. 5. seq. Gail. [note: 160.] 1. observ. 140. n. 1. Ab omnium quoque fere civitatum Imperialium judiciis et sententiis, von Statt-Gerichten, ad Cameram Imperialem appellari non dubitatur, Wehner. apud Gylman. symph. tom. 6. cap. 8. §. 12.

[note: 161.] Non tamen appellare licet ab illis judicibus, qui privilegium de non appellando vel in totum, vel sub certa aliqua summa, infra quam appellare non liceat, habent, Deputat. Absch. zu Speyr. de anno 1600. §. Wir wollen auch hiemit. 18. de quibus videri possunt Petr. Frider. Mindan. de process. libr. 1. cap. ult, fol. 185. et seq. Roding. d. lib. 1. tit. 20. per tot. et latissime Wehner. apud Gylman. symph. tom. 6. per tot. [note: 162.] Ita enim Augusta, Augspurg, summam appellabilem habet 400. florenos Rhenanos. [note: 163.]Bremen, 600. flor. Sölln, 300. flor. aureos. [note: 164.]Colmar, 50. flor Erfurth, aliquando [note: 165.] appellationes in Camera receptas, aliquando non, [note: 166.] testatur Wehner. apud Gylm d. tom. 6. cap. 7. §. 10. [note: 167.]Eßlingen olim summam appellabilem habuit 20. aureos, et juxta privilegium Imper. Maximiliani I. de anno 1506. appellans tenetur ante omnia 1. Aureum Rhenanum Judici offerre, 2. Jurare de calumnia, quod scilicet citra calumniam appellet, et credat bonam se causam fovere, 3. Tenetur sufficienter cavere parti appellatae in casum succumbentiae, et quidem vel fidejussoribus idoneis, vel pignoribus, iisque deficientibus, cum juramento et obligatione proprii corporis, mit dem Ayde, und Verhafftung seines Leibes, quod in casum succumbentiae, rei in prima instantia judicatae satisfacere, et omnes adjudicatas expensas, omniaque damna refundere velit, quod privilegium refertur infra lib. 3. cap. 13. n. [note: 168.] 41. et 61. Et consimile privilegium obtinere Memmingenses, Winsheimenses, Francofurtenses, Lubeccenses et Hamburgenses, testatur Hering, de fidejussor. cap. 10. n. 262. add. Coloniens. infra libr. 3. c. 10. n. 6.

[note: 169.] Ubi notandum est, horum verborum, mit Verhafftung seines Leibes, hunc non esse sensum, quod appellans ad carcerem, daß er sich im Thurn und Burgerlichem Gehorsamb einstellen müste, aut quod teneatur affinationem


page 609, image: bs609

pati, et usque ad finem appellationis ibidem haerere, daß er im Einläger seyn und bleiben müste, sed benigniore interpretatione accipienda esse, pro sola verbali obligatione corporis, quae tum demum executioni danda, quando per instantiam appellationis prior sententia confirmata, appellans in expensas et damna condemnatus, et tamen solvendo non est, ut scilicet tum obtineat regula; qui non habet in aere, luat in corpore, per tradita Hering, d. cap. 10. num. 136. et seqq. [note: 170.] Atque ita etiam alibi et Hamburgi decerni solet: Daß Appellans, Vermöge des Käyserlichen Privilegii de non appellando, das juramentum calumniae ad proximum, würcklich zu praestiren schuldig seyn solle, und ist folgends in puncto cautionis dieser Bescheid, wofern der Appellant schwören wird, daß er die aufferlegte caution mit gnugsamen Bürgen oder Pfanden zu bestellen nicht vermöchte, daß er alsdann zur Audtlichen caution zu lassen, und demnach vermitt elst eines Sörperlichen Aydts anloben soll, auß dieser Statt jurisdiction und Gebiet flüchtiger Weise sich nicht zu begeben, auch auff den Fall er das jenige, welches wider ihn erkant, oder künfftig erkennt werden möchte, mit seinen Gütern nicht würde bezahlen können, alsdann solches in gefängliche Hafft mit seinem Leib zu büssen, billig von Rechts wegen, etc. confer. Hering. d. cap. 10. num. 197. et seq.

[note: 171.]Franckfurth am Main, in causis debitorum liquidorum et confessatorum, item in Sachen, Leibs-beschädigung betreffend, es seyen Würff, Stich, Stöß, Schläge, Lähme, Beinschrötige oder fliessende Wunden, adeoque injuriis omnibus realibus et verbalibus, item in Irungen der Gebäwen und Dienstbarkeiten, neque appellationem, neque nullitatis querelam admittit, [note: 172.] in reliquis nisi summa 200. floren. Rhenanos excedat. A Scabinis zu Goßlar und Gülich ad Cameram appellatur, quando summa [note: 173.] causae principalis 600. florenos exaequat. Hagenaw, sive a judicio Hagenoviensi, von dem Käyserl. Landgericht auff der Lauben zu Hagenaw, appellare non licere, dicit Petr. Frid Mindan. de process. lib. 1. c. ult. fol. 190. Contrarium tamen testatur Gylman. symph. tom. [note: 174.] 3. fol. 275. et apud eundem Wehner. tom. 6. cap. 7. §. 17. et c. 8. §. 7. Hamburg appellationem non admittit in debitis liquidis, causis iniuriarum et aedificiorum civitatis, in aliis vero valorem 600. floren. Rheinisch in Gold, [note: 175.] non excedentibus. Kempten non appellatur von Freveln, Schmähsachen, Leumbden, fliessenden Wunden, in aliis non excedentibus [note: 176.] 100. florenos. Lübeck habet 200. flor. Lübeckischer [note: 177.]Wehrung. Memmingen 60. floren. [note: 178.]Münster in Westphalen, 200. floren. aureos. [note: 179.]Nürnberg privilegium de non appellando habet von Straff und Fünffergericht, nec in causis aedificiorum, vom Baugericht, uti nec mercatorum, der Kauffhändeler, so kauffe und verkauffen, societatum, et in aliis 600. flor. non excedentibus.

[note: 180.] A judicio provinciali Burggraviatus Norici, von dem Käyserliche Landgericht Burggraffthums Nürnberg zu Onoltzbach, ad Came ram appellari, testatur Meichsner. tom. 1. decis. 15. fol. 271. Wehner. d. cap. 8 §. 9.

[note: 181.]Regenspurg summam appellabilem habet 500. flor. in causis tamen injuriarum plane [note: 182.] non appellatur. Rotenburg an der Zauber non admittit appellationem in causis pignorationum, sicut Eßlingen, in reliquis vero [note: 183.] summa appellabilis est 200. flor. Schweinfurth summam habet 200. flor. et in causis [note: 184.] injuriarum verbalium non appellatur. Speyr [note: 185.] habet 200. florenos. Straßburg 600. floren. [note: 186.] aureos. Windsheim summam appellabilem habet 14. flor. in causis tamen injuriarum inter [note: 187.] cives appellatio non admittitur. Würtzburg das Stattgericht appellationem non admittit, nisi valor causae 1000. florenos in auro excedat.

[note: 188.] A. judicio provinciali von dem Kayserlichen Landgericht Hertzogthums zu Francken, zu Würtzburg, non statim ad Cameram Imperialem, sed prius ad Episcopum Herbipolensem, et postea demum ad Cameram appellari, scribit Gylman. symphor. tom. 3. fol. 31. et apud VVehner. tom. 6. cap. 8. §. 4.

[note: 189.] A judicio provinciali, vom Königlich. Landgericht zu Weingarten, appellationem ad Cameram dirigendam dicit Gylman. apud VVehner. tom. 6. c. 8 §. 10. de quibus judiciis provincialibus, von Land-Gerichten in Obern und Niedern Schwaben, auff Leutkircher Heide in der Pürsch, et aliis, vide quae scripsi in tract. de Ord. Equest. jur. lib. 3. cap. 24. per tot.

ad num. 162-189.

Codicem privilegiotum de non appellando Camerae Imperiali insinuatorum publicavit Perillustris Dn. Assessor de LUDOLPH in append. Corporis Iur. Cam. ubi de Civitatibus Imperialibus quoque speciatim agit p. 348. seqq.

[note: 190.] A Würtembergenfis Ducis supremo judicio, dem Hofgericht zu Tübingen, ad Cameram non appellatur, quando lis est inter subditos, si forensis cum subdito Pincipis litiget, isque ad Cameram sibi appellationem reservet, subdito quoque appellatio permittitur, sin autem forensis appellationis beneficio renunciet, nec subdito appellare integrum est, Fürstl. Würtemberg. alt Landrecht part. 1. tit. wann an frembde oder außländische r Gericht möge appellirt werden. Et New Landr. part. 1. tit. 60. Hofgerichts-Ordn. part. 3. tit. 2. fol. 51. Besold. de appell. cap. 2. n. 19. Joh. Limnae. de jur. publ. lib. 5. cap. 16. num. 10. Rumelin. ad A. B. part. 2. diss. 2. concl. 4. et ibi Dn. Myler. in addit. lit. c.

[note: 191.] Privilegia autem haec de non appellando locum non habent in causa justitiae aperte denegatae vel protractae, Aur. Bull. tit. 11. §. Und setzen. Ord. Camer. part. 2. tit. 1. in fin. et tit. 26. §. 1. Rumel. d. dis. 2. concl. 13. et ibi Dn. Myler. in adidit. Reink. de regim. sec. lib. 1. class. 4. cap. 6. n. 1. [note: 192.] Arumae. ad. Aur. Bull. disc. 5. concl. 18. Sicuti nec in


page 610, image: bs610

causa nullitatis, Gail. 1. observat. 135. num. 3. Baxtorff. ad Aur. Bull. conclus. 94. lit. D. Thom. Michael. de jurisdict. concl. 26. in fin. Rumelin. d. l. concl. 15. et ibi Dn. Myler. Reinking. d. l. cap. 6. num. 4. seq.

[note: 193.] Ut autem appellatio ad Cameram admittatur, requiritur I. ut fiat gradatim et ad superiorem immediate proximum, Ord. Camer. part. 2. tit. 29. in princ. l. nemo. 4. C. de jurisd. l. 1. § si quis. l. Imperatores. 21. in princ. et §. 1. ff de appell. Novel. 23. cap. 3. seq. c. dilecti. 66. X. de appell. Myns. 1. obs. 67. et 2. obs. 4. num. 1. et 2. Gail. 1. obs. 119. n. 2. Roding. pand. Camer. lib. 1. tit. 20. n. 3. Besold. de appell. c. 4. n. 12.

[note: 194.] II. Requiritur certa pecuniae summa, seu aestimatio rei, de qua litigatur, quae olim fuit 50. aureorum Ord. Camer. part. 2. tit. 28. §. Und sonderlich setzen. 3. postea centum aureis aucta, et ad 150. flor. redacta, R. A. zu Speyr de anno 1570. §. Als wir dann auch. 66. Postea vero ad 300. florenos extensa est, Deput. Albsch zu Speyr de anno 1600. §. Wiemol nun auch. 14. Ita ut appellatio ad Cameram infra summam 300. florenorum, seu in causis, quarum aestimatio trecentos florenos non exaequat, nec valeat, nec recipiatur, Wehner. apud Gylman. symph. tom. 6. in prooem. fol. 3. Roding. pand. Camer. lib. 1. tit. 20. num. 12. seq. Floreni autem hic intelliguntur Rhenenses, qui singuli quindecim bacos, sive sexaginta crucigeros valent, Mynsing. 3. observ. 83. n. 1. Quae summa etiam attenditur, quando de nullitate seorsim vel principaliter agitur, vel restitutio in integrum adversus rem judicatam petitur, R. A zu Seyr de an. 1570. §. Ebener massen. 69. Deput. Absch. de anno 1600. §. Wiewol nun. 14. Roding. d. tit. 20. num. 19. Wehner. d. fol. 3. Hodie ex novissima Imperii constitutione summa appellabilis ad Cameram Imperialem est 400. thalerorum Imperialium, summae Capitalis, R. A. zu Regenspurg, de anno 1654. §. Vierdtens soll die summa appellabilis. vid. supra c. 10. n. 36.

[note: 195.] Haec tamen summa non attenditur 1. in causis injuriarum, quibus vel ad palinodiam, auff einen Wiederruff, vel ad poenam pecuniariam, vel aestimationem injuriae agitur, Ord. Camer. part. 2. tit. 28. §. Und sonderlich setzen. 3. 2. In causis, quibus de jurisdiction, juribus et servitutibus lis est, Ord. Camer. d. §. Und sonderlich. 3. Roding. d tit. 20. n. 14. 3. In causis, quibus agitur de pensionibus et reditib. perpetuis, vel jure retractus, decimarum, et aliarum rerum, quarum aestimatio pro cujuslibet affectione incerta est, d. §. Sonderlich. 3. Gail. d. observ. 123. n. 6. Roding. d. l. num. 15. 4. Quando privilegium de non appellando sub majori summa extat, Ord. Camer. part. 2. tit. 28. §. Und sonderlich. 3. d. Deputat. Absch. de anno 1600. §. Es soll aber den Underthanen. Roding. d. l. n. 25. Wehner. apud Gylman. tem. 6. in prooeam. fol. 4. in fin. seq. 5. Nec consideratur summa illa 300. flor. in prima instantia, si reus immediate forum in Camera sortiatur per viam simplicis querelae, Wehner. d. fol. 4. vers. nec etiam. adde 6. causas salarii supra n. 69.

[note: 196.] III. Requiritur, ut appellatio legitimo tempore, et intra decendium interponatur, Ord. Camer. part. 2. tit. 29. §. So sollen auch. 1. Gail. obs. 139. num. 6. Myns. 2. observ. 68. Idque a die scientiae. Gail. d. observ. 139. n. 7. et. 8. Myns. 2. observ. 2. n. 4.

[note: 197.] IV. Ut instrumentum appellationis a Notario non in papyro, sed pergameno conficiatur. Ordn. der Notarien zu Sölln de anno 1522. §. Item, die Notarien sollen sich auch hüten. 19. Gail. 1. obs. 119. n. 3. Mynsing. 1. obs. 80. Roding. pand. Camer. lib. 1. tit. 25. n. 4. et 17. Matth. Stephan. de jurisdict. lib. 2. part. 1. c. 3. n. 207. Nisi consuetudine aliud fuerit receptum, Myns. d. obs. 80. in addit. Gail. d. obs. 119. n. 3. Roding. d. l. n. 18. Matth. Steph. d. l. n. 207.

[note: 198.] V. Ut alia quaelibet forma appellandi statuto, consuetudine, vel privilegio praescripta observetur, qualis esse solet, ut appellans certam pecuniae summam deponere teneatur, etc. Ord. Camer. part. 2. tit. 29. §. fin. Gail. d. obs. 119. n. 1. et obs. 124. Myns. 1. obs. 6. Roding. d. tit. 25. num. 19. Stephan. d. cap. 3. n. 280.

[note: 199.] Fatale quoque introducendae appellationis et prosequendae observandum, quod est vel duorum, vel trium, vel ad summum sex mensium, intra quod citatio non solum in Camera impetranda, et appellatio insinuanda, sed etiam judicialiter retroducenda, sive introducenda, et appellans apostolos petitos reverentiales, sive refutatorios acceperit, Ord. Camer. part. 2. tit. 30. in princ. Gail. 1. obs. 140. n. 4. Myns. obs. 31. et 5. obs. 57. et 6. obs. 12. Roding. d. lib. 1. tit. 27. n. 3. Trium mensium fatale est in appellatione a delegatis ordinatione judicibus, in spoliorum simplicium causis, Ord. Cam. part. 2. tit. 8. §. Wo aber der Beklagte. 8. seq. In reliquis causis omnibus sex sunt menses, modo a judice inferiore tempus nullum fuerit prastitutum, Ord. Cam. d. tit. 30. §. Würde aber, 1. seq. Gail. d. obs. 140. num. 3. Myns. 1. obs. 31. et 5. obs. 57. et 6. obs. 12. Quod fatale non a die latae sententiae vel scientiae, sed interpositae appellationis currit et continuum est, Ord. Camer. d. tit. 30. in princ. vers. von Zeit an der interponirten. Myns. d. obs. 31. et 5. obs. 57. Gail. d. obs. 140. n. 1. Roding. d. tit. 27. n. 9.

[note: 200.] Cum autem in Camera nomine Imperatoris jus reddatur, et sub ejus sigillo processus prodeant, idque ultimum Imperii sit judicium, ideo a sententiis Camerae non appellatur, R. A. zu Augspurg. de anno 1530. §. Dieweil nun unser Cammergericht. 27. Ord. Cam. part. 3. tit. 51. Th. Michael. de jurisd. concl. 34. b. Neque etiam supplicatio, restitutio, avocatio, vel suspensio permissa, Ord. Camer. part. 2. tit. 35. et part. 3. tit. 51. Wehner. apud Gylman. symph. tom. 6. cap. 8. §. 1. fol. 241. Solet tamen aliquando ex justis et relevantibus causis in integrum restitutio concedi, d. part. 3. tit. 52. in fin. Gail. 1. obs. 143. Meichsn. tom. 3. decis. 14. num. 129. fol. 496. Wehner. d. f. 241.

[note: 201.] Ne tamen quisquam de summo hoc Camerae judicio, quod justitiae perfectissimum


page 611, image: bs611

columen et anchora est, conqueri posset, se per sententiam inique gravatum vel injuria affectum, nullamque ad causae suae justitiam deducendam et demonstrandam sibi viam patere, Revisionis et Syndicatus remedium introductum est, quo saluberrimo remedio Imperator et Status Imperii laesis omnibus subvenire voluerunt, Ord. Camer. part. 2. tit. 15. et part. 3. tit. 51. et 53. Gail. 1. observ. 153. n. 1. seq. Matth. Stephan. de jurisa. lib. 2. part. 1. cap. 3. membr. 1. num. 2.

[note: 202.] Est autem Revisio remedium extraordinarium, quo in Camera laesis ex benignitate quadam per Commissarios Imperatoris et Statuum Imperii ob id Deputatos, adversus sententiam, sine dolo quidem, non tamen sine errore et culpa latam, succurritur, Bender. de revis. concl. 1.

[note: 203.] Locum habet revisio in omnibus causis et sententiis, tam definitivis, quam interlocutoriis, vim definitivae, quod per definitivam reparari nequeat, Gail. 1. obs. 155. num. 5. Bender. d. l. concl. 10. Reink. de reg. sec. lib. 2. class. 2. cap. 15. n. 3.

[note: 204.] Petitur revisio statim eodem anno, modo ad primam Maji tres adhuc menses supersint, Visitat. Albschied zu Regensp. de anno 1557. §. Wiewol ferner Inhalt. 23. et Electori Moguntino Germaniae Archi-cancellario, in scriptis, sive libello insinuari debet, qui ea de re Imperatorem, Statusque Imperii, quos ordo visitandi anno illo contigerit, congruo tempore certiores reddit, ut hi una cum Commissariis Imperatoris, suos etiam Consiliarios, qui futurae revisioni sufficiant, ad acta revidenda mittere queant, d. Ord. tit. 53. in princ. Bender. de revis. concl. 2. num. 17. Quod si id tempus, quo sententia lata fuit, tribus mensibus ante Calendas Maji non antecedat, seu tres menses non supersint, tum sequenti anno intra tres menses ante Calendas Maji revisio peti debet. d. tit. 53. in princ. ita ut si hoc tempore non petatur, postea amplius peti nequeat, Gail. d. obs. 155. n. 2. Bender. [note: 205.] de revis. concl. 3. n. 6. in fin. Si Moguntinus ipse, vel alius contra Moguntinum revisionem petat, tunc Elector Trevirensis adeundus est, R. A. zu Regensp. de anno 1594. §. Als uns auch. 100.

[note: 206.] Ne autem quis temere hoc beneficio abutatur, et ea, quae ad salutem sunt exeogitata, in perniciem tendant, revisionem petens, adversa parte id postulante, de calumnia jurare tenetur, Deputat Absch. zu Speyr, de an 1600. §. [note: 207.]Und ob wol hiebey Erinnerung. Deinde certam pecuniae summam, pro visitatorum arbitrio, deponere tenetur, quae fisco Imperiali, si succumbat, pro poena et sumptibus applicatur, Ord. Camer. part. 3. tit. 53. §. Und damit. 1. Bender d. l. concl. 5. n. 13. et 20. Nisi quis datis fidejussoribus vel pignoribus idonee cavere paratus sit, d. §. Und damit. Pauperes vero, qui neque certam pecuniae summam deponere, neque fidejussores vel pignora dare possunt, ad juratoriam cautionem admittuntur, et poena pecuniaria in corporalem convertitur, et provocationis injuria carcere vindicatur, Gail. 1. obs. 155. n. 4. Reink. d. lib. 2. class. 2. cap. 15. n. 11. seq.

[note: 208.] Hodie ex novissima Imperii constitutione, et Imperii recessu de anno 1654. §. Zu Abkürtzung der vielfältigen Revisionen. sancitum est, quod infra summam duorum millium thalerorum Imperialium concedi non debeat Revisio, ibi: Zu Abkützung der vielfältigen Revisionen, sollen, gleich wie eine gewisse summa Appellabilis, also auch Revisibilis, und zwar auff Zwey tausend Reichsthaler Capitals, ohne Einrechnung der Zinß und interesse, hiemit gesetzt auch in den Sachen und Fällen, davon dem Underrichter an Unser Cammer Gericht nicht appelliret werden kan, auch von demselben Cammer-Gericht, da sie daselbst, in Gestalt simplicis querelae angebracht, keine Revisio statt haben.

[note: 209.] Revisio semper in scriptis petenda venit, d. tit. 53. in pr. vers. der gestalt. Non tamen opus est ut causa exprimatur, Bender, d. l. concl. 12. et 13.

[note: 210.] Revisorum nomina ad instantias partis in Camera communicanda, ut contra eos excipere possit, cum adversus personas Revisurum excipere, easdemque recusare permissum sit, R. A. zu Augsp. de de. an. 1559. §. Da aber hinfüro. Auctor. decis. Cameral. apud. Gylman. symph. tom. 3. verb. Revisio. vers. nomina.

[note: 211.] Cum autem Revisio extremum sit remedium, d. tit. 53. §. Im Fall aber. 6. quam cautissime in eo procedi, et omnia deliberatissimo fieri debent animo, Bender. de revis. concl. 19. n. 1. seq.

[note: 212.] Ne igitur Revisores quid temere, vel contra partem, vel contra Cameram statuant, una cum Praeside et Adsessoribus Camerae, qui sententiam promulgarunt, solemne praestant juramentum, se acta diligenter revisuros, d. tit. 53. §. Und sollen. 8. Auctor decis. Camer. d. [note: 213.] verb. revisio. vers. revisores. Et iidem Judices, qui sententiam tulerunt, revisioni interesse, et causas decisionis allegare, Bender. concl. 17. in fin. non tamen cognitioni, an sententia justa sit, interesse debent, d. tit. 53. §. Darauff sollen. 3.

[note: 214.] Juramento isto praestito, supplicans unum scriptum duntaxat edere potest, et adversarius unum, non plura, d. tit. 53. §. Erstlich soll die klagend. 2. Gail. 1. obs. 154. n. 1. seq. nihilque novi deduci debet, sed ex prioribus actis revisio formanda et justificanda, nec quicquam ex prioribus actis allegandum, Wehner. apud Gylman. tom. 6. cap. 8. §. 1. fol. 242. [note: 215.] Copia tamen gravaminum provocatio prius communicanda, cum ejus intersit, quo gravaminibus responderi possit, et vicissim provocati scriptum provocanti edendum, cum pars actorum sit, et cuique commune, Bender. d. l. concl. 15. in fin. Wehner. d. fol. 242.

Post haec Revisorum officium est, ut acta quam diligentissime perlegant, et rationes setentiae ab Assessoribus assignatas, exquisitissime et perfectissime examinent atque ponderent, d. tit. 53. Darauff sollen. 3. et §. Und sollen der Kays. 8. Quo facto sententiam vel comprobare, vel infirmare,


page 612, image: bs612

firmare, vel reformare solent, d. §. Darauff sollen alsdann. 3. Denais. jur. Camer. verb. Revisio. tit. 271. §. 3. et 6. Reinking. d. cap. 15. n. 20. [note: 216.] seq. Revisio autem Revisionis non datur, d. tit. 53. §. Im Fall aber. 6. Bender, concl. 37. n. 5.

[note: 217.] Pendente revisione hodie executionem suspendi, et sic revisionem non solum effectum devolutivum, sed etiam suspensivum habere, certum est, Deput. Abschiedt de anno 1600. §. Als auch Streit fürgefallen. 144. Ord. Camer. part. 3. tit. 53. §. Darauff sollen. 3 §. Im Fall aber. 6. et §. seq. Gail. 1. obs. 154. n. 3. et de arrest. cap. 12. n. 4. et 5. Graeven. 3. concl. 134. consid. 1. n. 4. Petr. Frid. Mindan. lib. 2. c. 18. per tot. Denais. jur. Camer. tit. Revisio actorum. 271. §. 15. Reinking. de regim. lib. 2. class. 2. c. 16. n. 23. seq. Rumelin. ad A. B. part. 2. dissert. 2. concl. 31. et ibi Myler. in addit. In causa tamen petitionis haereditatis, restitutionis in integrum, et similium, si revisio petatur, parti victrici liberum erit, in puncto liquidationis, revisione non obstante, in Camera, prout decet, procedere, d. Deput. Absch. de anno 1600. §. Als auch Streit fürgefallen. 144. in fin.

[note: 218.] Singulari quoque Camerae Imper ialis Senatus consulto revisionis temeritati obviam itum est, et decisum in causis debitorum liquidorum et confessatorum, bekandlichen Schulden, Revisionem locum non habere, de cujus Scti validitate singularis extat discursus, et pro negativa concluditur, apud Besold, thes. pract. verb. Revision. In causis quoque mandatorum de relaxandis captivis, decretis alimentorum, licet revisio petatur, ea tamen pendente, praevia idonea cautione, a parte victrice praestanda, sententia non suspenditur, sed executioni mandatur, d. Deput. Absch. de anno 1600. §. Belangend aber. 146. Denais. d. tit. 271. §. 17.

Hoc revisionis remedium licet bono introductum sit fine, quod scilicet judex et Assessores Camerae in cognoscendis et definiendis causis, metu Revisionis eo sint diligentiores, [note: 219.] Ord. Camer. part. 3. tit. 58. in princ. maxime tamen hodie ejus abusus conspicitur, ut notant Vent. de Valent. in parthen. litig. lib. 2. cap. 14. n. 13. seq. Hodie enim Revisionem petentibus idem evenit, quod aegrotantibus, qui ad sanitatem tendentes, licet incurabilem morbum videant, remedia quaerunt talia, quae morbis quidem curabilibus constituta sunt, ipsi vero illis saepe ad interitum utuntur, uti scribit Rulant, de commiss. part. 1. lib. 2. cap. 21. n. 11. circa fin.

[note: 220.] A Revisione differt Syndicatus, cum in Revisione imperitia solum et negligentia, in Syndicatu vero dolus et malitia arguatur, quasi per sordes, corruptiones, odia vel gratiam partium judicatum sit, Ord. Camer. part. 3. tit. 53. §. Und ob solche. 4 §. Ob sich aber. 5. et §. fin. Matth. Steph. de jurisd. lib. 2. part. 1. cap. 3. membr. 1. n. 26. Rumelin. ad A. B. part. 2. diss. 2. concl. 32. ita ut sine dolo malo vel lata culpa Syndicatus non committatur, Gail. 1. obs. 153. in fin. Bender. de revis. concl. 20. n. 24. [note: 221.] Matth. Steph. d. l. n. 27. seq. Unde Syndicatus definitur judicium, quo litigator, qui iniqua se gravatum sententia dicit, et ipsos judices de dolo, quod prece, vel pretio corrupti favore, aut odio injustam sententiam dixerint, accusat, Bocer. class. 6. disput. 35. concl. ult.

[note: 222.] Modus procedendi in Syndicatu idem servatur in Camera, qui in Revisione, Ord. Camer. d. tit. 53. §. fin. in fin. Matth. Steph. d. membr. 1. n. 42. Unde quoque Syndicatum aeque ac Revisionem executionem suspendere, concludit Matth. Stephan. d. l. n. 43. seq. Bender. de revis. concl. 20. n. 42.

[note: 223.] Conveniuntur quoque Civitates Imperiales coram judicio Rotwilensi, Kayserlich Hoffgericht zu Rotweil. Est enim hoc judicium, sive ejusdem jurisdictio quoad suum districtum, generalis et universalis, tam quoad causas, quam personas, et Imperatoriam Majestatem repraesentat, Wehner. ad reformat. Rotvvilens. part. 2. tit. 5. fol. 127.

[note: 224.] Institutum est hoc judicium a Conrado III. Sueviae Duce anno Christi 1147. alii 1146. cum post Lotharium Saxonem Romanorum Rex esset creatus, ita ut in suo dimenso circulo sive districtu, im Rothweilischen Gezirck, jurisdictionem exerceat, et ab Aula Caesarea proximum sit, cui tamen praecellentiae postea Imperator Maximilianus I. derogavit, et Cameram Spirensem ei praeposuit, ita ut hodie post Aulam Caesaream proxima sit Camera Spirensis, et tertio loco dicasterium Rotwilense constitutum, ut patet ex Maximiliani prooem. reformat. Rotwilens. et quae ibidem notat Wehner. lit. f. et part. 1. tit. 1. in princ. lit. m. et pract. obs. verb. Rothweilisch Hoffgericht. in princ.

[note: 225.] Concessum est hoc judicium Civitati Rotwilensi, ut ibi sedes ejus perpetua sit, ex singulari gratia et privilegio Regis Conradi, propter fidelem ipsi in defensione contra Lotharium, obsidione civitatem istam prementem, et postea, nacto Imperio, aliquot bellis navatam operam, uti constat ex confirmat. et d. procem. Maximil. et ibid. Wehner. in not. part. 1. tit. 1. fol. 2. Paurmeister. de jurisdict. lib. 2. cap. 7. num. 3.

ad num. 224. 225.

Fabulam sapere hanc traditionem Contingius jam notavit, et post eum alii. Vid. PFEFFINGER. ad Vitriar. T. IV. ad L. IV. Tit. VIII. §. 4. p. 690. sed errare tamen PFEFFINGERUM d. l. quod ante Carolum IV. judicii hujus nullam in diplomatibus occurrere memoriam putat, infra ad L. III. C. XLVII. n. 4. probabimus.

[note: 226.] Officium judicis, das Hoffrichter Ampt, feudi titulo concessum est Comitibus a Sultz, quod huc usque etiam ejus posteri obtinent. Reform. Rotwil. part. 1. tit. 1. et ibi Wehner. in not. Matth. Stephan. de jurisdict. lib. 2. part. 1. cap. 3. num. 23. Qui si ipse legitimis de causis judicio praesidere et interesse non possit, alium quidem Statthalter, sed tamen Comitem vel Baronem, et


page 613, image: bs613

non inferiorem substituere potest, d. reform. Rotvvil. part. 1. tit. 2. et ibi Wehner.

[note: 227.] Assessores hujus judicii olim duodecim ex militari et Equestri dignitate, et personae Nobiles, Ritterstands-Personen, creabantur, Wehner. in not. d. prooem. lit. f. Postea vero et adhuc hodie ex Senatu Rotwilano tredecim eliguntur, qui absque judicis et reliquorum Assessorum examine, nec recipi, nec removeri possunt, Reform. Rotwilens. d. part. 1. tit. 1. §. fin. Matth. Stephan. d. cap. 3. n. 23.

[note: 228.] Estque hoc judicium solius Caesaris, et non etiam Imperii universi, ut Camera Spirensis, secundum inscriptionem Ordinationis Rotwilensis, quae habet: Der Röm. Kays. Majest. Kayserliche Hofgerichts Ordnung. et Reform. Rotwilens. part. 2. tit. 5. in princ. et ibid. Wehn. in not. et pract. obs. verb. Rothweilisch Hofgericht. fol. 576.

[note: 229.] Neque etiam est universale, sed certo districtu et Circulo circumscriptum, in quo Aulam Caesaream repraesentat, unde etiam non simpliciter, das Kayserlich Hofgericht, sondern das Kayserlich Hofgericht zu Rotweil dicitur, Wehner. d. l. Matth. Stephan. d. cap. 3. n. 23. vers. et cum hoc. Districtus, sive Circulus hujus judicii ita describitur in Reformat. Rotwilens. part. 2. tit. 1. ibi: Als nemblich, von Rotweil auß biß an die Fürst, und an das Gebirg inhalb ober Elsaß, und her dißhalb dem Gebirg am Rhein ab und ab, biß gen Cöln und nit fürters, und hieher dißbalb dem Rhein wiederumb herauff gen Franckfurth, und als weit Franckenland gehet, biß an den Thüringer Wald, und in Francken, und (Schweinfelden) lege Schwanfeld prope Schweinfurtum et Herbipolim in Franconia, biß an Beyerland, und hie dißhalben Beyern inher, biß gen Augspurg an den Lech, und nicht über den Lech, und vor dem Gebirg inher, u. was vor dem Gebirg inher gen Schwabe zu, biß gen Chur, und was in denselben Strich und Kraiß umbher ligt, biß gen Appenzell gen Schweitz, gen Lucern, gen Bern, gen Freyburg in Vchtland, und denselben Krayß umbher, biß gen Welschen Newenburg, da dannen inher, biß gen Bruntraut, gen Mumpelgart, und nicht füro, und daselbst wieder herein, biß an den Fürst, und an das Gebirg, innerhalb obern Elsaß, und an alle End, so zwischen den vorgeschrieben Kraisen, von einem und dem andern ligend, weit Land und breit. Ex qua descriptione colligitur, hujusmodi jurisdictionem Rotwilensis judicii, ultra Suevicum, Austriacum, Franconicum, et Rheni Circulos, sive Kraiß, non extendi, et hos quidem non universos, sed partes tantum complecti, et ad Bavaricum, Saxonicum, Westphalicum et Burgundicum non extendi, Wehner. in not. ad part. 2. tit. 1. in fin. et pract. obs. d. verb. Rothweilisch. Paurmeister. de jurisd. lib. 2. cap. 7. n. 12.

Quoad hunc Circulum, sive districtum judicium Rotvvilense Ordinariam habet [note: 230.] jurisdictionem, Reformat. Rotwil. part. 2. tit. 5. in pr. et ibi Wehner. et ad tit. 1. in princ. Author. decis. Camer. apud Gylman. symph. tom. 3. verb. Rotweilisch Gericht. et cum quibusvis aliis ordinariis magistratibus concurrit, ita ut si hicessent, vel specialiter privilegiati non sint, vel se justo tempore ad jus administrandum non offerant, vel exemptiones et privilegia legitime non allegent, judicium hoc per praeventionem, vel in subsidium cumulative, et legitime jurisdictionen exercere possit, Wehner. in not. d. part. 2. tit. 1. fol. 71. seq. Author. decis. sive praejud. Camer. d. verb. Rotweilisch Gericht. fol. 310.

[note: 231.] Cum Imperatore tamen et Camera Imperiali concurrentem jurisdictionem non habet, Wehner. in not. ad reform. Rotvvil. part. 2. tit. 5. fol. 104. Gylman. symph. tom. 2. part. 3. tit. 15. [note: 232.] fol. 283. Unde quoque Imperatorem causas Rotwila avocare posse, asserit, Wehner. in not. d. l. tit. 4. fol. 87.

[note: 233.] Cum autem quoad praedictum districtum: concessio jurisdictionis sit generalis et universalis, tam quoad jurisdictionem ipsam, quam causas et personas, Reformat. Rotwil. d. part. 2. tit. 5. ibi. Uber alle die, so in obbestimbten unsers Kayserl. Hofgerichts Gezirck gesessen, ordinariam jurisdictionem empfangen, und dieselbigen in allen und jeden Sachen gegen menniglichen exercirt, Paurmeister. d. c. 7. n. 13. Matth. Steph. d. lib. 2. part. 1. cap. 3. n. 23. in fin. Ideoque omnes causae illius districtus ad hujus judicii jurisdictionem spectant, et in eo dijudicantur, quae non speciatim et singulari privilegio sunt exemptae, Matth. Stephan. et Paurmeist. d. l. Confer Wehner. in not. add. reform. part. 2. tit. 1. fol. 72.

[note: 234.] Atque ita huc pertinent non tantum causae civiles, veluti 1. haereditatum, qua ratione etiam Nobiles immediatos ibidem conveniri posse testatur, Wehner. in not. d. part. 2. tit. 5. [note: 235.] fol. 127. 2. Debitorum, Schuld-Sachen, in quibus uti et Chafften, Nobiles tam mediati, quam immediati et alii Status Rotwilae conveniri possunt, nisi privilegium obstet, Reformat. Rotwil. part. 2. tit. 5. §. 24. et ibi Wehner. Auctor. decis. sive praejud. Camer. apud Gylman. symph. tom. 3. verb. Civitas Imperialis. fol. 75. in fin. et Wehner. ibid. tom. 6. cap. 7. §. 44. [note: 236.] fol. 233. 3. Pensionum et censuum, Wehner. in not. d. part. 2. tit. 5. in fin. fol. 133. Meichsner. tom. 3. decis. Camer. 17. fol. 670. et tom. 1. part. 2. decis. 2. fol. 54. Gylman. symph. [note: 237.] tom. 5. relat. 4. in princ. fol. 7. 4. Causae turbationum et spolii, arg. d. reform. part. 2. tit. 5. §. [note: 238.] 25. et 26. et ibi VVehner. 5. Pignorationum, Meichsner. tom. 2. lib. 1. decis. 10. fol. 855. 6. [note: 239.] Arrestationum, Gylman. d. tom. 5. relat. 1. [note: 240.] fol. 1. VVehn. d. l. 133. 7. Decimarum, Gylman. d. tom. 5. relat. 5. fol. 9. seq. VVehn. [note: 241.] d. f. 133. 8. Nec non causae turbatae vel mutae Religionis, propter quas etiam fiscalis agere potest, VVehner. d. fol. 133. in fin. 9. Sed etiam criminales arg. Reform. Rotwil. part. 2. tit. [note: 242.] 5. §. 13. Paurmeist. d. c. 7. n. 13. ut sunt homicidia, latrocinia, incendia, furta, Reformat. Rotwil. part. 2. tit. 5. §. 13. et ibi VVehn. diffidationes. Rotweil. alt Hofger. Ordn. part. 6. tit. 2. 10. Causae fractae pacis, ita ut in curia Rotwilensi non tantum de causis fractae pacis agatur, sed etiam transgressores in banum


page 614, image: bs614

declarari possint, Reform. Rotwil. d. part. 2. tit. 5. §. 13. et ibi Wehner.

[note: 243.] Et huc non tantum spectant causae contentiosae, sed etiam quaedam voluntariae jurisdictionis, ut sunt renunciationes, pacta dotalia, donationes propter nuptias, cessiones, testamenta, donationes, emptiones, venditiones, tutorum et curatorum dationes et confirmationes, exemplationes, vidimus, et alii actus consimiles, Reform Rotwil. part. 2. tit. 6. et ibi Wehner. in not. Paurmeist. d. c. 7. n. 10.

[note: 244.] Non vero ad hoc judicium pertinent causae 1. privilegia Imperialia concernentes, si de ipsorum substantia controversia sit, vel jus Principis tangant, Wehner. in not. ad d. Reform. Rotwil. part. 2. tit. 4. fol. 85. in fin. et fol. 126. Auctor. decis. camer. apud Gylm. symph. [note: 245.] tom. 3. verb. Rotweilisch Gericht. in fin. 2. uti nec causae matrimoniales, et 3. reliquae Spirituales, Wehn. in not. d. reform. part. 2. tit. 6. fol. 134. seq.

[note: 246.] Reconventio quoque, si ante litis contestationein instituatur, in hoc judicio locum habet, Reformat. Rotwil. part. 3. tit. 12. Rulant. de commiss. part. 4. lib. 8. cap. 7. n. 16. ubi etiam reconventionem post litis contestationem locum habere dicit, si non de simultaneo processu agatur, Ord. Camer. part. 3. tit. 3. l. cum Papimanus. 14. C. d. sent. et interloc. Wehn. ad d. tit. 12. fol. 171.

[note: 247.] Causae ad hoc judicium pertinentes, ad illud deferuntur, vel per viam simplicis querelae, vel per viam appellationis, siquidem etiam ab inferioribus tribunalibus ad curiam Rotvvilensem appellari potest, Simler. in descript. Helvet. fol. 124. Wehner. in not. d. reform. Rotvvil. part. 3. tit. 17. fol. 185. in fin. seq.

[note: 248.] Exercetur haec jurisdictio Rotvvilensis in omnes personas in ejus districtu comprehensas, cujuscunque sint Status vel Ordinis, Principes, Comites, Barones, Nobiles, Civitates, Cives, Rusticos, tam mares, quam foeminas, Reform. Rotvvil. part. 2. tit. 5. et ibi Wehner. in not. ad part. 1. tit. 1. fol. 3. in fin. seq. Paurmeister. de jurisd. lib. 2. cap. 7. n. 13. Non solum Christianos, sed etiam Judaeos, Reform. Rotvvil. d. tit. 5. §. 17. et ibi Wehner. in not. Nisi vel speciali privilegio, vel consuetudine, praescriptione, ordinatione, pacto, vel transactione quis fuerit exemptus, Wehner. d. 1. fol. 4. in fin. et fol. 79.

[note: 249.] Atque ita specialibus privilegiis, quae latius refert Wehn. apud Gyhnan. symph. tom. 6. per tot. a jurisdictione Rotwilensi exempti sunt 1. Electores, Aur. Bull. tit. 11. etiam quoad Chafften. Wehner. in not. ad d. part. 2. tit. 4. fol. 87. excepto casu denegatae justitiae, Aur. Bull. d. tit. 11. Wehner d. fol. 87. et fol. 108. 2. Domus Austriaca, excepto casu denegatae justitiae, Wehner. d. tom. 6. fol. 29. seq. Gylm. symphor. tom. 1. part. 2. tit. 11. vot. 6. fol. 245. 3. Episcopus Argentinensis, ejusque subditi, Wehner. d. l. fol. 48. Qui etiam contra Ehafften privilegiatus dicitur, Gylman. symphor. tom. 2. part. 2. vot. 3. n. 20. fol. 12. 4. Episcopus Bambergensis, Wehner. d. tom. 6. fol. 53. 5. Ordo Equitum S. Johannis, die Johanniter Herrn und Ritter, Wehner. d. l. fol. 87. seq. et fol. 130. 6. Ordo Teutonicus, der Teutsche Orden, nisi justitia denegata, vel protracta, Gylman. d. l. fol. 89. seq. et f. 131. 7. Dux Lotharingiae, Gylm. d. l. fol. 44. 8. Brabantiae, ibid. fol. 97. seq. 9. Juliacensis, exceptis Chafften, et justitia denegata, Gylm. d. l. fol. 114. seq. 10. Palatinus Bipontinus, Pfaltz Zweybruck und Veldentz, ibid. fol. 523. 11. Dux Würtembergicus, ibid. fol. 125. 12. Abbas S. Blasii im Schwartzwalb; ibid. f. 129. 13. Das Gotteshauß und Probstey zum Heiligen Creutz zu Augspurg, d. fol. 129. 14. Abbas zu Weingarten, ibid. 15. Comites de Castel, ibid. fol. 130. 16. Comites zu Nieder Eysenburg und Grensaw, ibid. fol. 130. et 142. 17. Barones de Freundsberg, d. fol. 130. 18. Die Herrn Fugger, ib. 19. Comites de Hanaw, Herrn zu Lichtenberg, d. fol. 130. 20. Comites von Mumpelgart, sampt der Herrschafft Harburg und Reichenmeyer, Wehner. d. tom. 6. fol. 134. et 142. 21. Comites de Hohen Zollern, ib. fol. 135. et 143. 22. Freyherrn von Justingen, d. fol. 135. 23. Graffen von Leiningen, und Tagsburg, nisi justitia denegata, ibid. 24. Comites von Manderschied zu Blanckenheim, fol. 137. 25. Comites zu Schwartzenburg, Herrn zu Hohen Landsberg, fol. 142. 26. Comites a Sultz, et 27. Barones von Schwende, exceptis Ehafften, d. fol. 142. 28. Pacto a jurisdictione Rotwilensi excepti sunt Helvetii, Wehner. in not. ad reform. Rotvvilens. part. 2. tit. 1. fol. 73.

[note: 250.] Exemptionem quoque habent nonnullae Civitates Imperiales, veluti Aquisgranum, die Statt Aach, Wehner. d. tom. 6. fol. 143. Augspurg, ibid. fol. 148. Eßlingen, exceptis Ehafften, et quidem ex privilegio Imp. Friderici Anno 1515. infr. lib. 3. c. 13. n. 59. de quo infra lib. 3. cap. 13. n. 41. et 61. Fridburg, d. tom. 6. fol. 176. Gelnhausen, ibid. Hall in Schwaben, ibid. fol. 183. Landaw, fol. 190. Memmingen, fol. 193. Rürnberg, fol. 204. Oppenheim, ibid. fol. 216. Regenspurg, fol. 220. Reutlingen, ibid. Schweinfurth, fol. 221. Straßburg, fol. 146. Ulm und ihre Herrschafften Helffenstein, Geißlingen und Albeck, ibid. fol. 227. Winßheim, fol. 233.

[note: 251.] Plures quoque Nobiles et alii Domini contra hoc judicium privilegiati sunt, veluti Zinnerd, Wallard, Westernach, Fleckenstein, Grumbach, Nippenburg zu Schwiebertingen und Grüntzheim, Rechberg, Rathsambhausen zum Stein, Schonburg, Stotzingen, Speth, prout de his testatur Wehner. in not. ad reform. Rotvvilens. part. 2. tit. 4. fol. 81. Exemptos quoque novi, die Thumben von Neuburg, Werdnaw, Remchingen, Closen, etc.

[note: 252.] Quod si privilegiati ipsi Rotvvilam citentur, et ibidem conveniantur, privilegium exemptionis opponere, si autem eorum subditi, avocationem habent, et remissionem petere possunt. Reform. Rotw. part. 2. tit. 4. et ibi Wehner. fol. 79. vers. et qui ita. Atque ita subditus alicujus Status privilegio hoc muniti a judicio hoc, vel alio extraneo citatus, comparere tenetur, ad hoc saltem, ut privilegium suum alleget, arg. l. ex quacunque. 2. et ibi Anton. Faber. in rat. ff. de in jus voc.


page 615, image: bs615

Dn. Myler. in addit. ad Rumelin. A. B. 2. diss. 1. concl. 6.

[note: 253.] Ad hoc autem, ut exceptiones et avocationes hujusmodi locum habeant, requiritur 1. ut privilegia exemptionum judicio Rotwilensi a privilegiatis exhibeantur, vel in originali, vel per copias fide dignas, Glaublich vidimus, d. Reform. Rotwil. part. 2. tit. 4. et ibi VVehner. in not. fol. 85. Meichsner. tom. 3. decis. Camer. 31. n. 27. fol. 996. seq. nisi illa privilegia vel eorum exemplaria vidimata antea sint exhibita et judicii annalibus inserta, vel alias cognita, Reform. d. tit. 4. et ibi VVehner. Meichsner. d. l. fol. 997. Ex quo etiam Electorum privilegia, cum sint Aureae Bullae inserta et notoria, insinuatione non egent, d. Reform. part. 2. tit. 4. 2. Requiritur, ut privilegium ab Imperatore regnante sit confirmatum. prout requiritur in antiqua Ordin. Rotwil. part. 3. tit. 1. et part. 11. tit. 13. VVehner. in not. d. tit. 4. in princ. fol. 79. 3. Ut avocatio fiat justo et legitimo tempore, et quidem ante, et non post litis contestationem, VVehner. d. l. fol. 86. et ad part. 2. tit. 5. §. 1. fol. 109. seq. 4. Ut Dominus avocans non tantum justitiam offerat, et administret, sed etiam salvum conductum Sicher Gelaid, actori concedat, Reform. Rotwil. part. 2. d. titul. 4. et ibi VVehner. fol. 86. et fol. 98. in fin. seq. ubi formulam refert. Et quidem tantum contra vim, non etiam contra jus R. A zu Speyr, de anno 1570. §. Wir wollen auch. 72. Denais. jur. Camer. tit. Salvus conductus. 276. n. 5. Unde avocationibus plerumque inseri solet, daß er seiner zu recht mächtig und vom Eläger umb Rechtliche Hülff nie ersucht, weniger ihme das Recht verweigert morden, neben angehefftem Erbiethen, dem Cläger auf Ansuchen Reichstäge zusetzen, bede Theil zu verhören, und was Recht ist, ergehen zu lassen, auch dem Cläger und seinen Verwandten, darauff und wieder davon, biß an ihr gewahrsam Sicherheit und Gelaid nicht versagen, VVehner. d. l. fol. 88. in fin. ubi in seq. avocationum formulas refert.

[note: 254.] Hodie tamen exemptionum privilegia, avocationes et remissiones non habent locum in casibus exemptione omni majoribus, vulgo Chafften, ita ut licet quis privilegiatus et exemptus sit contra Rotweil, ad Ehafften tamen illud privilegium non extendatur, Reform. Rotwil. part. 2. tit. 5. in princ. et ibi VVehner. [note: 225.] fol. 105. Qui nihil aliud sunt, quam casus reservati, Rotwilensibus in suo judicio ventilandi, quos ad avocationem Statuum privilegiatorum non remittunt, VVehner. d. fol. 105. Gylman. symph. tom. 4. part. 1. vot. 35. n. 3. fol. 308. in fin.

[note: 256.] Quamvis autem olim ante reformationem Rotwilensem maxime fuerit dubium, quinam casus sub Ehafften comprehendantur, hodie tamen in d. reformat. part. 2. tit. 5. specialiter sint nominati, ita ut praeter casus ibidem ex. pressos nulli alii pro Ehafften admittantur, VVehner. d. fol. 105. et pract. obs. verb. Ehafften. Auctor decis. Camer. apud Gylman. symph. tom. 3. verb. Ehaffte. fol. 114. Et recensentur ibidem sequentes 1. Si reus sit bannitus 2. Si reus beneficio et privilegio exemptionis renunciaverit. 3. Si avocans avocato intra terminum praestitutum justitiam non administraverit, vel salvum conductum, sine justa causa denegaverit, vel non transmiserit, vel concessum violaverit, vel sententiam latam exequi noluerit. 4. Si quis contra prohibitionem Rotwilensem bannitos receptaverit, nisi eosdem recipiendi privilegium habeat. 5. Si in Judicio Rotvvilensi res per sententiam decisa, et jus ex sententia quaesitum fuerit. 6. Si Status aliquis contra Chafften aliquid commiserit, et a judice Rotwilensi ob id fuerit citatus. 7. Si quis curiae Rotwilensi, ejusque personis et ministris, vel verbis, vel facto, vel quacunque alia ratione, injuriam intulerit, vel privilegiis et juribus ipsius contravenerit. 8. Si quis tabellarios Rotwilenses jussa exequentes sine justa causa violaverit, vel turbaverit. 9. Si quis illis, qui in curia Rotwilensi litigare satagunt, vim inferat, ipsos capiat, vel a lite desistere cogat. 10. Si alicui contra bannitum in alterius territorio deprehensum justitia denegetur. 11. Si quis dolose in curia Rotwilensi aliter egerit, quam ipsius ordinatio et consuetudo postulat. 12. Si agatur super injuriis gravioribus, quae contra actoris existimationem et honorem apud bonos tendunt. 13. Si agatur super homicidio, latrocinio, incendio, furto, fracta pace, rapina, vel diffidatione. 14. Si judicia provincialia extra jurisdictionem suam judicent. 15. Si quis ob contumaciam bannitus e banno hac promissione se liberaverit, quod adversario suo in curia Rotwilensi responderi velit. 16. Causae fiscales, quae contra judicium Rotwilense et illius Ehatften tendunt. 17. Si reus sit Judaeus. 18. Si judex Ecclesiasticus hujus judicii brachium seculare imploret, et banni executionem requirat. 19. Si is, cui executio demandata, exequi nolit. 20. Si judicium Rotwilense alicui pro conservatore privilegii fuerit datum, et privilegiatus contra privilegium molestetur. 21. Si inter Nobiles liberos de haereditate agator. 22. Si justitia denegata, vel protracta fuerit. 23. Si quis data fide, vel praestito juramento coram magistratu solutionem promiserit, eamque non servaverit. 24. Si quis coram judicio Rotwilensi debitum confiteatur, solutionem promittat, et promissio illa acceptetur, et judicii protocollo inseratur, debitor autem promissa non servet. 25. Si cui violentia ex proposito et ausu temerario in corpore vel rebus fuerit illata, 26. Si quis via facti et per vim possessione sua destituatur. 27. Si possessor bonorum, de quibus agitur, incertus per publicum proclama, Beleutung, citetur, et possessor ille a Statu avocante non nominetur. 28. Si actio instituta sit pro Salario, mercede vel taxa judicii Rotwilensis, Cancellariae, Advocatorum vel procuratorum. Quod in §. 29. continetur, non est Ehafft, sed declaratio et monitio quaedam ad procuratores et partes litigantes, ne in allegatione der Chafften,


page 616, image: bs616

fraudem committant, et inde sumptus et disputationes inanes excitent. Idem quoque est, quoad §. 30. quo Electoribus jura et privilegia sua juxta Auream Bullam reservantur, ut ita 28. duntaxat, et non 30. sint casus reservati, sive Ehafften.

[note: 257.] Possunt tamen concedi privilegia contra Ehafften, Gylman. symph. tom. 2. part. 2. vot. 3. n. 20. fol. 12. Meichsn. tom. 1. part. 1. decis. 20. fol. 425. seq. Wehner. in not. ad reform. Rotvvil. part. 2. tit. 5. fol. 106. seq.

[note: 258.] Generale tamen exemptionis privilegium, umb was Sachen das wäre, non comprehendit die Ehafften. Meichsner. tom. 3. decis. 31. n. 4. fol. 992. Gylman. tom. 4. part. 1. vot. 37. fol. 312. d. dit. VVehner. in not. add. tit. 5. fol. 107. Secus vero esse videtur, si unus tantum casus fuerit exceptus, puta justitiae denegatae, tum enim reliqui casus, sive Ehafften, sub privilegio continentur et remittuntur, cum unius inclusio et expressio alterius sit exclusio.

[note: 259.] Quod si quoque privilegiatus quis sit contra die Ehafften, semper tamen casus denegatae justitiae exceptus intelligitur, VVehner. in not. d. tit. 5. fol. 107. in fin. seq.

[note: 260.] Privilegio quoque exemptionis pacto vel obligatione renunciari posse, non videtur habere dubium, l. si quis in conscribendo. c. de pact. modo specialiter et nominatim id fiat, cum generalis renunciatio non sufficiat, [note: 261.] Wehner. in not. ad d. tit. 4. fol. 82. seq. Subditi tamen fori privilegio renunciare, vel Domini jurisdictionem prorogare nequeunt, Wehner. d. fol. 82. Reinking. in enarrat. l. fin. tit. 3. lib. 2. C. d. n. 33. seq.

[note: 262.] Si dubium sit an avocatio locum habeat, judex Rotwilensis cognoscit, Reform. Rotwil. part. 2. d. tit. vers. Da aber des Clägers. et ibi VVehner. in not. fol. 86. Qui si se competentem pronunciaverit, ad Cameram appellari potest, ubi inhibitio decernitur, VVehner. in not. ad reform. Rorvvil. part. 3. tit. 17. fol. 184.

[note: 263.] Quamvisautem judicium hoc Rotwilense in suo districtu Imperatorem repraesentet, nihilominus tamen ab eo, a sententiis tam definitivis, quam interlocutoriis ad Cameram Imperialem appellatur, R. A. zu Speyr. de anno 1571. §. Und nach dem uns fürkommen. 71. Reform. Rotwilens. part. 3. tit. 17. et ibi VVehner. in not. fol. 181. et apud Gylman symphor. tom. 6. cap. 8. §. 2. fol. 243. et tom. 3. verb. appellare à quibus. fol. 35. Gail. 1. obs. 40. n. 2. seq. obs. 139. n. 8. et 10. Et Camera Imperialis est in possessione inhibendi contra judices Rotwilenses, et semper fere inhibitio decernitur, ne ad executionem et viam facti irreparabilem procedant, VVehner. in not. ad reform. Rotvvil. part. 1. tit. 1. fol. 4. in fin. et part. 3. tit. 17. fol. 182. seq. Auctor. decis. Camer. apud Gylman. tom. 3. verb. inhibitio. fol. 151. et verb. Rotweil. fol. 309. In casibus tamen, quibus vel propter justitiam denegatam vel protractam, vel nullitatem, vel judicis recusationem, vel aliam ob causam citra appellationem, ad superiorem devolvitur jurisdictio, non Camera sed Imperator adeundus est, VVehner. in not. ad Reform. Rotvvil. part. 1. fol. 4. seq. et ad part. 3. tit. 17. fol. 181.

[note: 264.] Si a sententia non fuerit appellatum, ea transit in rem judicatam, et executioni demandatur, Reform. Rotwil. part. 2. tit. 5. §. 19. et part. 3. tit. 18. Eamque committere solet Statibus Imperii, Civitatibus Imperialibus, et aliis quoque inferioribus, qui parere et exequi tenentur, Author. decis. sive praejud. Camer. verb. Sententia interlocutoria. fol. 320. VVehner. ad d. reform. part. 2. tit. 5. §. 19. fol. 124. nisi justas denegationis causas habeat, veluti quod nulliter sit gestum, cum sententia nulla non sit exequenda, l. 4. §. condemnatum. et ibi Bart. Bald. Alex. l. cum nulla. ff. de re judic. Meichsner. tom. 1. decis. 28. part. 1. fol. 414. seq. Vel quod eo, contra quem sacienda executio, sint impares; Ord. Camer. part. 3. tit. 48. §. Und also. Tileman. de Benign. in apospasm. obs. Camer. 41. pentecost. 2. num. 1. fol. 80. De reliquis judiciis provincialibus, vide quae latius dixi in tractat. de Ord. Equestr. jur. lib. 3. c. 24. per tot. Cum Civitates Imperiales non gaudeant jure Austregarum, sive judicibus ordinationis, sed pleraeque fere judices suos speciales habeant, coram quibus in prima instantia conveniuntur, de quibus supra n. 80. dictum est, ideoque de illis hic agere nolui, et videri poterunt, quae scripsi in d. tract. de Ord. Equestr. jur. lib. 3. cap. 23.

FINIS LIBRI SECUNDI.page 1, image: cs001

LIBER TERTIVS, CONTINENS SPECIALEM DESCRIPTIONEM CIVITAtum Imperialium, earumque Originem, Jura et Privilegia Specialia, secundum ordinem Alphabeticum.

CAPUT I. Aach, Aquisgranum.

Summaria.

1. Aquisgranum, Aach, quibus nominibus appelletur.

2. Unde vocetur.

3. Aquae Aquenses quaenam sint.

4. Situs hujus urbis.

5. Ejus vastatio et restauratio.

6. Aquisgranum cur Carolo Magno ita arriserit.

7. Basilica a Carolo Magno extructa.

8. Regium palatium, in quo Imperii Corona asservatur.

9. Rex Romanorum Aquisgrani coronatur.

10. Aquisgranum est caput et sedes Regni Teutonici.

11. Imperio Romano immediate subdita civitas, et in Imperii matricula continetur.

12. In Comitiis votum et Sessionem habet.

13. De Praecedentia cum Colonia litem agit.

14. Burgundiam respectu Brabantiae agnoscit.

15. Qualis Reipubl. gubernatio et Senatus sit.

16. Neomagensium sententiae Aquisgrani reformantur.

17. Insignia quaenam habeat.

18. Cives Aquisgranenses a vectigalibus sunt immunes.

19. Ubi possint conveniri, et quomodo ab eorum Scabinis appelletur.

20. Ab extraneis Judiciis non possunt arrestari.

21. Intestinum dissidium propter Religionem.

HActenus de Juribus et Privilegiis Civitatum Imperialium generalibus egi, restat nunc, ut jura et privilegia cujusque Civitatis specialia, quantum ego hactenus perscrutari potui, referam, idque ordine alphabetico, ubi se primum offert nobilis Civitas [note: 2.] Aach, Aquisgranum Latinis, et Germanis Achen, Acken, et Gallis Aix La Chapelle, dicta aliisque variis nominibus nuncupata, et quidem Ptolomaeo Veterra, sive castra vetera, pro quibus alii Voerra, Vigerra, Nuagerra, perperam habere scribit Nicol. Reusner. de urbib. Imperial. part. 2. cap. 2. rubric. Aquisgranum: addens, quod ab Antonino dicatur Coriovallum, et a Sigonio Bibracte, quam recte autem, se nescire asserens. Ali Civitatem hanc simpliciter Aquas, vel Aquas Graneas, thermas Grani, et Palatium Grani vocant: Idque a Grano, Imperatoris Neronis fratre, et ab aquis calidis, sive thermis, ab eodem ibi repertis, quasi dicas aquas Grani, seu aquas a Grano repertas, Adrian. Roman. in urb. praecip. descript. p. 69. Francisc. Irenic. lib. 11. exeges. German. fol. 199. Höping. de jur. insign. cap. 6. num. 979. Reusner. d. l. Matth. Dresser. Isagog. histor. part. 5. de German. urbib. pag. 120. Alii Civitatis hujus nomen ab Apolline Graneo, sive Granno, Romano quodam Principe, fratre Neronis et Agrippae, deducunt, quem apud Germanos passim, maxime vero apud Rhaetos cultum fuisse, in testimonium vocat monumenta, quae in lapidibus ibidem adhuc extant, Nicol. Reusner. d. l. ubi tale quoque Lauingae in saxo vonspici refert, his verbis: Dei Apollinis Granni Religioni sacrum P. P. Dionysius Leg. Aug. Pr. Pr. Rhaetiae Kl. Jun. D. D. Granus enim hîc palatia quondam construxisse dicitur, Dresser. d. p. 120. Et sic civitatem hanc ab aquis et


page 2, image: cs002

Grano, ejus conditore Aquisgranum dictam esse, non videtur habere dubium, quod enim Latinis est aqua, id Germanis Ach, vel Aha dicitur, Stumpff. in Chron. Helvet. lib. 5. cap. 9. pag. 55. Jon. Limnae. de jur. publ. tom. 4. lib. 7. cap. 2. num. 1. Sunt enim in hac urbe Bajae Regiae, et Cornelianae, et in suburbiis aquae calidae et thermae complures, tum ad voluptatem tum ad sanitatem corporis comparatae, quae ut locorum intercapidine, ita et vi, et facultatibus [note: 3.] diversae, Limnae. d. l. tom. 3. lib. 7. cap. 1. n. 1. De quibus Aquensibus aquis ita scribit Andernacus: Fontes Aquenses in solo plano, praeter aliorum naturam, prope Civitatem Imperialem Aquisgranum scaturiunt; sulfure, sale et alumine imbutae: Emsensium more propemodum ferventes: tum potae, tum in balneis illae salutares sunt nervosis, contusis, vulsis, ruptis, distortisque membris: praefrictionem experta, torpida, resolutaque instaurant: uteros mulierum egregie calefaciunt, ut facilius concipiant: externa corporis vitia in balneis mirifice abstergunt, referente Reusner. d. l.

ad n. 3.

verb: Alii Civitatis hujus nomen ab Apolline Graneo. Romano quodam principe, fratre Neronis etc. Exscribit Autor h. l. (ut ubique fere solet,) Limnaeum, sed insignem oscitantiam et inscitiam interpolaitone sua prodens. Quis ferat, Apollinem Deum cum Granno, fratre Neronis, de quo vix desierat n. 2. verba facere, confundi?

[note: 4.] Sita est haec urbs in Menapiorum finibus inter Rhenum et Mosam, loco depresso, et collibus fere cincto, et ob medicarum aquarum commoditatem eam cinctam esse, credibile esse scribit Limnae. tom. 3. de jur. publ. libr. 7. cap. 2. num. 1. Matth, Dresser. Isagog. histor. part. 5. pag. 119.

[note: 5.] Cum haec urbs olim ab Hunnis bello vastata et depopulata, ipsaque aedificia postea vetustate collapsa, et a vepribus et sentibus undique septa essent, tandem a Carolo Magno, Germanico Imperatore primo, lautius, splendidiusque aedificata, et muro, valloque circumdata, et auctoritate, copiisque non solum instructa, sed etiam ornata est, Reusner. d. verb. Aquisgranum. Dresser. d. part. 5. pag. 120.

De urbis hujus instauratione tale Caroli Magni documentum a Friderico l. Augusto apotheosi ipsius insertum refert ex Peutnero de morib. German. antiq. Reusner. d. l. Nostris, inquit, qualiter ad locum, qui Aquis ab aquarum calidarum aptatione traxit vocabulum, egressus solito more, causâ venandi et perplexione sylvarum, erroreque viarum, a sociis sequestratis, inveni thermas calidorum fontium, palatiaque reperi; quae quondam Granus, unus de Romanis Principibus, frater Neronis et Aggrippae, a principio construxerat; nunc vero vetustate longa, frutetis et vepribus occupata, renovavi; et ibidem monasterium S. Mariae matri Jesu, cum labore et sumtu, quo potui, aedificavi. Pignora quoque S. Apostolorum, Martyrum, Confessorum, ac Virginum, a diversis terris et regnis, praesertim Graecorum, ibidem recollegi, ut eorum suffragiio regnum Romanorum firmetur, ac peccatorum indulgentia condonetur. Praeterea a Domino Leone Romano Pontifice, hujus templi consecrationem et dedicationem fieri impetravi; prae nimia devotione, quam erga idem opus habui: praesentibus una nobiscum Romanis Cardinalibus, multis Episcopis, simul Italia et Galliae Abbatibus, Clericis, et Principibus diversis: ut sunt Romani Duces, Marchiones, Comites, Principesque Regni Italiae, Saxoniae, Bavariae, Alemanniae, Franciae utriusque, tam Orientalis, quam Occidentalis, in omnibus voto veo et desiderio obsequentes. Obtinuique ab omnibus, ut in loco praefato regia sedes locaretur; ac esset caput Galliae trans Alpes, quod ab omnibus est comprobatum, et hoc a Domino Papa Leone confirmatum, etc.

ad n. 5.

Integrum documentum hic excerptum, post GOLDASTVM, NOPPIVMQVE edidit LVNIGIVS Reichs - Archiv. Part. Spec. Cont. IV. 1. Theil p. 53. seqq. Falsitatis et ineptissimae confictionis jam pridem damnatum a CONRINGIO, LIMNAEO, et aliis.

[note: 6.] Cur autem Carolo Magno Aquisgranum prae aliis in tantum arriserit locis, diversae circumferuntur sententiae. Petrarcha lib. 1. epist. 3. et ex hoc Estienne Pasquier lib. 5. des recherches de la France. cap. 31. fol. 674. refert, se a Presbytero Aquisgrani audivisse, Carolum Magnum, post ingentes victorias, et acquisita dominia, amore plebeiae cujusdam foeminae adeo fuisse captum, irretitumque, ut insuper habitis Regni negotiis, et Majestate prostituta, Veneri nimium laxaverit froena, non sine cordolio Procerum Imperii, verum contigisse postea, ut morbo gravissimo correpta haec foemina, animam efflaverit suam, maximo omnium gaudio, qui sperabant fore, ut Carolus extincta amoris flamma, ad negocia Imperii, animum converteret. At vero praeter omnium opinionem Carolum, quasi mente viduum, cadaver istud osculis, complexibus, et ejus generis aliis amantum blandimentis, tractasse invicem, ac si adhuc animae contubernio frueretur. Et licet puterescens, jam dum odorem naribus spirare occepisset ingratissimum, eo tamen non obstante, Carolum consuetudinem conversationis non dereliquisse. Cumque nemo familiarium hoc ipsi, tanquam inconveniens, ausus fuisset explicare, Archiepiscopum Turpinum, caeteris ingeniosiorem, rem magica procuratam arte, supplicatum, nactâ occasione cadaver probe excussisse, tandemque annulum ejusdem, sub lingua delitescentem, reperisse, sustulisseque. Quo facto eodem die, Carolum, postquam ad cadaver, solito et consueto rediisset more, quasi profundo ex somno liberatum, foetorem naribus percepisse, indeque mandasse, ut removeretur. Contra vero ab eo usque termino amorem suum ad Archiepiscopum, qui praedictum gestabat annulum, convertisse; nec sine eodem potuisse laetum trahere spiritum. Quod cum Archiepiscopus secum perpendisset


page 3, image: cs003

set, et ne fortassis annulus iste aliorum perveniret in manus, qui eodem abuterentur, illum proximum civitati in locum projecisse, hoc eventu, ut Carolus amore loci correptus, cum privilegiis, palatio et monasterio insigni exornaverit, vitam ibi traduxerit suam, sepulturamque elegerit mortuus, etc. Verum huic narrationis parum fidei tribuendum esse scribit, Waremund. ab Erenberg. lib. 1. meditam pro foederib. cap. 2. num. 159. pag. 241. Sensus, inquiens, repugnat naturalis; repugnat pietas Caroli, refragatur animus sincerus, refragatur consensus historicorum, et rei narratio ostendit fictam fabulam ad pietatem miraculosam, alicujus sacerdotis praetendentis, magica arte Carolum inductum, et postea miro modo ab hoc malo liberatum. Thuanus lib. 74. histor. pag. 89. Carolum vivinia Germaniae, vel loci, venationibus oportuni, commoditate captum arbitratur.

[note: 7.] A Carolo Magno extructa fuit in hac civitate primum Basilica S. Mariae, operis permagnifici, et pulchritudinis singularis; ad quam ornandam columnae quoque et marmora multis e locis et praesertim Roma Ravennaque, transportata sunt, teste Sigonio. Templum hoc B. Virgini dicatum, ex praeda, et ex auro Hispanico constructum fuisse, dixerunt Turpinius, et ex eo Antonius, quod tamen falsum esse contendit, Petr. a Berck. in Aquisgrano, cap. 1. Et Eginhardus hancce Basilicam describens, columnas, et marmora Roma et Ravenna ex Italia advecta tradit, auri vero Hispanici con meminit, ut difficulter verum esse agnoscat Gryphiander de Weichbildis Saxon. cap. 10. num. 12. quod ex Chronico Trevirensi refert Freher. in not. ad lib. 1. Petri de Andlo de Roman. Imper. cap. 13. add. Limnae. t. 5. l. 7. c. 2. n. 6.

[note: 8.] Extructum quoque ibidem Regium Palatium, in quo Regni Romani corona aurea asservatur, unde Imperatorum Romanorum prima inauguratione et coronatione urbs haec hactenus est nobilitata, de quo vide dicta supra l. 2. c. 1. num. 22.

ad n. 8.

Scatet hic numerus mendis. Primum Regni Romani quis unquam nomen audivit? Deinde, coronam vel regni Germanici vel Imperii Romani, Aquisgrani, et in palatio quidem, asservari, error est vel pueris notus, Taedet certe notare et corrigere nugas hujus generis.

[note: 9.] Quando Rex Romanorum Coronae suscipiendae causa Aquisgranum ingreditur, equus, quo advenit, primae portae Civitatis custodibus praesidiariis cedit, et postquam ad templum urbis pervenit, Ducatus Juliacenss haereditario aulae Magistro ille equus, quo eo usque vectus debetur. Aliter tamen hoc refert Author, qui coronationem Imper. Maximiliani anno 1486. describit, apud Goldast. in Politischen Reichshandlungen, part. 1. num. 4. lib. 1. pag. 9. da er dem Portner deß Königs Hengst zueignet, von welchem der König unter der Gamillen Pfort abgesessen, und sich auf einen andern begeben, etc. lib. 3. pag. 10. ubi scribit. Als der König für unser lieben Frauen Münster kommen, und vom Pferd abgesessen, habe der Vitzthum zu Aach, an statt deß Probsts daselbst den Hengst mit allem Gezeug, wie der König denselben geritten gehabt, genommen, und solcher Hengst seye sein, und bleide ihm, so fern der König denselben nicht wieder löset. Aber diesesmals, als man gesagt, seyen beede Hengst vom Vitzthum und Thorhüter für 100. Rheinische Gulden wieder gelöset worden. add. Limn. t. 5. l. 7. c. 2. pag. 82.

[note: 10.] Imperator Carolus Magnus Aquisgranum caput et sedem Regni Teutonici peculiari constitutione confirmavit, seu, ut scribit Guicciardinus in descript. Belgii. pag. 312. jussit, quod cis Alpes habeatur Principalis et primaria sedes sacri Imperii, et Galliae regni, cujusmodi constitutio extat apud Goldast. tom. 2. const. Imperial. pag. 8. Idem quoque innuit hymnus ille sacer D. Carolo dicatus: Vrbs Aquensis, urbs regalis, sedes Regni principalis, prima Regum curia. Et de hoc extant versiculi in fronte propylaei cujusdam domus Senatoriae Aquisgranensis, sequentes:

Carolus insignem reddens hanc condidit urbem.
Quam libertavit post Romam constituendo,
Quod sit trans Alpes hic semper Regia sedes,
Vt caput urbs hanc cuncta colat et Gallia tota.
Gaudet Aquisgranum prae cunctis munere claram,
Quae prius Imperii Reges nunc laureat almi.

Et in alia quadam janua: Hic sedes Regni trans Alpes habeatur caput omnium Civitatum et provinciarum Galliae, Guicciardin. d. l. Goldast. in rationalib. tom. 2. p. 386. Ruland. de Commissar. part. 2. lib. 5. c. 4. lit. L. Quod etiam literae Imperatorum, quae Aquisgrani scribuntur, testantur his verbis: In unserm und deß heiligen Reichs Stuhl und Städt Aach.

[note: 11.] Civitas haec neminem alium, quam solum Imperatorem Romano-Germanicum superiorem agnoscit; et sic Imperio immediate subjecta et Civitas Imperialis est, cum in matricula Imperii contineatur, et certam sibi praescriptam summam Equitum et peditum habeat, et ad Camerae Imperialis sustentatione contribuat, prout ipse Imperii matriculae testantur, quae extant apud Limnae. de jur. publ. tom. 2. libr. 4. c. 7. fol. 163. et tom. 4. d. l. fol. 569. et libr. 7. cap. 5. num. 5. in fin. ubi scribit: Die Städt Aach ist anno 1545. und anno 1551. in deß Reichs Anschlag um 13. zu Roß, und 60. zu Fuß geringert worden, gibt Monatlichen zu Roß 7. zu Fuß 30. thut an Geld 204. fl. und zu Unterhaltung deß Käyserlichen Cammergerichts zu Speyer, Jährlichen 115. fl.

ad n. 11.

Ulteriorem quanti matricularis moderationem concessam esse Civitati a 204. flor. ad 100. legitur in der Staats-Cantzley- T. 29. p. 637.

[note: 12.] In Comitiis sessionem et votum habet, sicuti Recessuum Imperii subscriptiones quamplurimae docent et adhuc nuper anno 1603. Ratisponensibus Comitiis hujus Civitatis nomine interfuit et subscripsit Michael Klöcker, der Rechten Licentiat, et Syndicus; anno 1641. in Comitiis Ratisponensibus, Caspar


page 4, image: cs004

von Schwartzenburg, Burgermeister und Rathsverwandter, et anno 1654. Theodorus Speckhamer, Balthasar Phibus, beede ältere Burgermeistere, Carolus Perg, Syndicus, und Gabriel Messen, Städt Secreterius.

[note: 13.] In scammo Rhenano secundum locum obtinet, et post Coloniam sessionem habet, uti ex praeditis et aliis Imperii Recessibus videre licet, quo nomine olim inter hasce duas civitates controversia fuit, uti refert Lehman. Chron. Sprirens. lib. 4. c. 4. pag. 289. ubi scribit: Daß anno 1495. auf dem Reichs-Tag zu Wormbs, am Montag nach dem Sonntag Trinitatis, sich die von der Städt Aach eingestellet, und bey andern deß Reichs Frey-und Reichs-Städt Gesandten angegeben, Herr Johann Bertolff, und Meister Peter von Emdan, Secretarius. Und als der Städt Bottschafften darvor zu allen malen ungefährlich und unfürgreifflich jeglicher Städt Freyheit, und alt Herkommens, nider gesessen, seyen zu oberst auf die Banck der Freystädt, darnach Straßburg, Basel, etc. nach altem Herkommen und Ordnung gesessen, und auf der andern Banck, Regenspurg, Augspurg, Nürnberg, etc. in ihrer Ordnung, wie von Alters herkommen, haben die obgenandten von Aach nicht nidersitzen wollen, und für gewendet, daß die von Cölln sich zu oberst hätten gesetzt, da ihnen gebührt zu sitzen: Dagegen die von Cölln von denen von Aachen zu wissen begehrt, wie sie sich achten, für eine Freyoder für eine Reichs-Stadt: Darauf die von Aach nicht Antwort geben: Und obwol viel und freundlich mit ihnen geredet worden, daß sie in der Mitte der Stuben, gegen den andern Städten wolten nidersitzen, auf eine besondere Banck, haben sie doch in diß vorgeschlagene Mittel nicht bewilligen, sondern seyn mit Urlaubnus von denen abgeschieden, etc.

ad n. 13.

Controversia de digniore loco A. 1495. orta inter Aquisgranum et Coloniam, necdum finita est vid. LVNIG. Grundfeste etc. T. II. p. 629. et Reichs - Archiv. P. Gen. Cont. zweyte Forts. p. 474. 487.

Quibus non adversatur, quod ex Thuano libr. 133. pag. 1160. de monetae inscriptione impugnata refertur, per tradita supra lib. 1. c. 2. n. 23. et num. 32.

[note: 14.] In quibusdam tamen Civitas haec domum Burgundiacam respectu Brabantiae agnoscit, Aach respectirt. das Hauß Burgund, wegen Brahband, der Ober-Vogtey halber. Item, Chur Cölln und das Stifft Lüttich, vornemlich aber den Käyser und das Röm. Reich, wie auch Gülch, welcher Hertzog ihr Schutzherr ist, Zeiler. in continuat. itiner. Germ. c. 21. pag. 286.

ad n. 14.

Duplici Advocatiae subest Civitas, superiori, quae est Ducum Brabantia et Lotharingiae, et inferiori, quam tenent Duces Juliacenses v. egregie haec illustrantem BVTKENS in Trophees de Brabant. T. l. L. IV. p. m. 293. Conf. Teschenmacher Annal. Jul. P. II. p. m. 392. qui tamen has diversas Advocatias non distinguit. Et superiorem quidem Advocatum Ducem Brabantiae agnovit Civitas literis publicis A. 1277. et 1280. ap. BVTKENS Trophees de Brabant. T. 1. dans le preuves, p. 108. et 112. NOPPIVM l. 3. n. 25. p. 66. et LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. p. 1442. seqq. Pactum Civitatis cum Duce Burgundiae tanquam Duce Brabantiae et Limburgi de A. 1469. v. apud NOPP. d. l. 3. n. 14. p. 39. et LVNIG. ibid. p. 1458.

Pacta cum Duce Juliacensi et Geldriae v. ap. NOPP. l. c. n. 16. 17. p. 46. et 51. et L. II. ad A. 1348. P. 166. LVNIG. ibid. p. 1446. 1447. 1450. 1452.

[note: 15.] Qualis sit Reipublicae hujus gubernatio et magistratus, colligitur ex deductione magistratus Aquisgranensis ad Imperat. Rudolphum, 7. Maji, anno 1593. quam refert Zeiler d. c. 21. pag. Daß der gantze und gemeine Rath der Städt Aach, mit den zweyen darzu gehörigen Burgermeistern, 128. Personen begreifft, daß dieselben Rathspersonen von der Städt Zünfften, per libera vota et suffragia, und von Jahren zu Jahren, praesentirt, und von dem Rath von neuem eligirt werden: daß dem praesentirten, und von neuem eligirten, die andern alte, nach Umgang ihrer Jährlichen Zeit, weichen, und sie ihnen ihre Stelle müssen eintretten lassen: daß die alte abgangene nicht mehr deß Raths seyn, noch seyn können, sondern allerdings so lang privat bleiben, biß sie wiederum von ihren Zünfften, durch freywilli ge Wahl, darzu autgeben, und praesentirt werden. Daß alle solche ferywillige Praesentation und Election ob besten dermassen vor hundert und hundert Jahren steiff und vest observirt, auch darumben absonderliche Briefliche Betheurungen, zwischen den Zünfften und Rath aufgerichtet worden. Und darauf alle Burgermeister, Amtsträger, Tathsverwandten und Burger, denselben nemlich allerdings zu geleben, und in nichts zu wider setzen, bey ihren Eyden höchlich gelobt und geschwören, also und dergestalt, da sich einiger, er sey gleich Burgermeister, Amtsträger, Rathsverwandter oder Burger, gegen obangezeigte freye Praesentation und Election zu den Rath-Sitzen und Aemtern einzutringen unterstund, daß demselben ein solches nicht allein nicht zu gestatten, sondern auch als enien deß gantzen Stadts-Regiments und wohlbedachter Policey Turbatorn, und deß zwischen den Zünfften und Rath aufgerichten und hochbetheurten Bündtnus-Brieffs, auch seines eignen darauf dem Rath und gemeiner Städt geleisteten Eyds vergessenen Violatorn, vermög der Recht, andern zum Erempel, an Leib und Leben unnachläßlich zu straffen seyn soll. Quoad numerum Senatorum centum et viginti novem personas in majori Senatu numerat, Zeiler. d. l. et addit. Neben diesem und zuforderist, ist der kleine Rath; item, ein hochweltlich Schöpffen-Gerich, von deme man an das Cammer-Gericht zu Speyer appelliret. Item, ein hoch privilegirt geistlich Send-Gericht, ein Chur-Gericht. Und erstrecket sich das Reich und Gebieth Aach mehrentheils ein paar Meil Wegs rings um die Stadt, darüber sie Jurisdictionem, und ihr Gebieth auf die 21. Dörffer hat. Die in diesem Reich wohnende Edelleuth seynd alle unter deß Reichs Jurisdiction. add. Limnae. tom. 5. libr. 7. cap. 2. pag. 83. seq.page 5, image: cs005

ad n. 15.

Conf. NOPP. Aacher-Chron. L. III. n. 33. p. 133. et excerpta ap. LIMN. T. II. addit ad L. VII. C. II. Vom Schöffen-Gericht NOPP. L. I. C. 32. p. 119. seqq. conf. infra not. ad n. 19. Vom Send-Gericht. Id. d. L. 1. C. 33. p. 123. seq. Vom Chur-Gericht. Id. d. l. c. 34. p. 127. seqq. et L. III. n. 29. p. 71-116. adde LVNIG. d. l. p. 1464.

[note: 16.] Quamvis etiam a plerisque Geldriae urbibus non detur provocatio, Neomagensium tamen sententiae, ex veteri more, Aquisgrani reformantur, Confoeder. Respubl. Belg. c. 9. pag. 36. add. Limn. t. 5. l. 7. c. 2. n. 2. f. 26.

ad n. 16.

Huc pertinet pactum cum Civitate Neomagensi initum A. 1613. ap. NOPP. l. 3. n. 23. p. 63. LVNIG. l. c. p. 1473.

[note: 17.] In insignibus suis Civitas haec integram Aquilam Imperialem, sed simplicem et unicipitem habet, Höpingus de jur. insign. cap. 6. num. 980.

[note: 18.] Varia haec Civitas habet privilegia, et inter alia 1. quod Cives Aquisgranenses in toto Imperio a Vectigalibus sint immunes, uti testantur, Sixtin. de regalib. 1. cap. 5. num. 71. Ruland. de Commiss. part. 2. lib. 5. c. 4. lit. L. vid. h. libr. 1. c. 2. num. 21.

ad n. 18.

v. Privilegium Friderici 1. Imp. de A. 1160. ap. NOPP. l. 3. n. 1. p. 2. LVNIG. R. Archiv. Part. Spec. Cont. IV. 1. Theil. p. 53. confirmatum a Friderico II. ibid. et a sequentibus Imperatoribus. Confirmatio et extensio privilegiorum Wilhelmi Regis A. 1248. ap. LVNIG. d. l. p. 57. haec continet: ut omnes incolae et advenae Aquisgrani habitare volentes, ab omni servili conditione liberi vitam agant, et omnes pariter ex Avis et Atavis ad hanc sedem pertimentes ab hac lege a nullo infringantur, nunquam de manu Regis vel Imperatoris alicui personae in beneficis tradantur, suas etiam negotiationes per omne Romanum Imperium ab omni exactione thelonei, pedagii, curadiae, vectigalis, seu quocunque nomine vocetur, liberi exerceant. Nullus Judex a Rege vel Imperatore Aquis constitutus talliam vel percariam in praedictos Cives Aquenses faciat, nec eos ad aliquid dandum Regi vel Imperatori compellat, nisi quantum ipsi dare voluerint de bona voluntate; et ne aliquis Judex a Rege vel Imperatore constitutus in gravamen alicujus civis provedat, nisi prout ei dicta verit sententia Scabinorum etc.

[note: 19.] 11. Cives Aquenses coram nullo alio, sive Extraordinario Judicio, ne quidem Camera Imperiali, nisi coram Judicio et Scabino Civitatis, ihrem Schöpffen-Stuhl conveniri debent, ad justitiae implementum recipiendum, nisi justitia fuerit denegata, vel protracta, ex privilegiis de annis 1376. 1434. et 1570. Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. lib. 7. c. 2. num. 10. A. Scabino autem von dem Schöpffen, Stuhl der Städt Aach, ad Cameram Imperialem appellari, refert, Author decis. praejudic. Camer. Imper. apud Gylman. symphor. tom. 3. verb. Civitas Imperialis. fol. 75. confer infra lib. 4. c. 1. num. 11. modo summa sit appellabilis, quam esse 600. floren. scribit d. Author. decis. apud. Gylm. tom. 3. verb. appellar. quibus. fol. 32. vid. Blum. Process. Camer. tit. 47. tab. 6. vers. Aachen.

ad n. 19.

v. Privilegium Caroli IV. Imperatoris d. A. 1361. ap LVNIG. Reichs - Archiv. d. l. p. 59. Wenceslai de A 1393. ibid. p. 61, et Caroli V. de A. 1520. ibid. p. 62. et ap. NOPP. l. 3. n. 12. p. 25. Reliqua de Judicio Scabinorum v. ap. LVNIG. d. l. p. 1443. 1444. 1456. 1460. 1461. 1470. 1473.

[note: 20.] III. Habent quoque Cives Aquenses ab Imperatore Carolo V. Privilegium de anno 1521. ne ab extraneis judiciis arrestentur, quod refert Limnae. d. tom. 3. libr. 7. c. 2. num. 11. et tom. 5. l. 7. c. 2. n. 9.

ad n. 20.

v. Privilegium Caroli IV. de A. 1374. ap. LVNIG. d. l. p. 60. Friderici III. de A. 1467. quo etiam Jus repressaliarum Civitati conceditur; ibid. p. 61. et Caroli V. de A. 1521. ibid. p. 68.

Praecipua Jura atque Privilegia Civitati concessa recensentur in generali Confirmatione Caroli V. Imperatoris A. 1520. data, ap. NOPP. Aacher Chron. L. III. n. 12. p. 25. LIMNAEVN T. II. addit ad L. VII. C. II. n. 9. et LVNIG. Reichs - Archiv. l. v. p. 62. Scilicet praeter ea, quae ex Wilhelmino diplomata ad n. 17. excerpta sunt, jus de non evocando ad alia Judicia, jus declarandi in bannum ciolatores pacis publicae, cum effectu per totum Imperium, jus monetae; jus vendendi vel locandi bona Civitatis communia aeris alieni solvendi gratia; jus statuta condendi; jus accisarum; proprietas inalienabilis pagorum ad Civitatem pertinentium; libertas a sequela et servitiis militaribus, itemque ab arrestis, et pignorationibus; et a novis insolitisque teloniis; exemtio ab omni foro, extra judicium Scabinorum, etiam a judicio Imperiali, vom Königlichen Hof-Gericht; jus appellandi ad Judicium Scabinorum incolis pagorum Jurisdictioni Civitatis subditorum tributum; jus recipiendi bannitos; etc.

Insigne quoque est Privilegium Civitati Aquisgranensi indultum a Friderico 1. Imperatore A. 1166. ex LONDORPII Actis publicis T. XIV. p. 64. erutum atque editum a DVMONTIO in corpore Juris Gent. diplomatico T. 1. P. 1. p. 87. Eo jus nundinarium solennium atque monetae exercendae cudendaeque Civitati conceditur, elogiumque ejus his verbis scribitur: Aquisgranum, locus Regalis, omnes Provincias et Civitates dignitatis et honoris praerogativa praecellit.

[note: 21.] Anno Christi 1568. intestinum ac domesticum ex Religionis quadam dissensione in hac civitate exortum est malum. Profugerant enim illuc tanquam in exilium Cives Antverpienses nonnulli, aliique Belgae, metu tyrannidis Ferdinandi Ducis Albani, quam in Belgio adversus Evangelicae Religionis homines exercebat. Hic cum Pontificios errores atque abusus palam detestarentur, in venerunt etjam de Civibus Aquendsibus non paucos, qui reformatam illam doctrinam Ecclesiae amarent ac profiterentur. Ita aucto Evangelicorum numero, petitum est a Senatu, ut publice ipsis exercere religionem suam liceret. Quod cum impetrare non possent, nihilominus suos Conventus ad tractandum sacra sua habuerunt. Delata est non ita multo post ad Caesarem querela, qui delectis arbitris Leodiensi Episcopo et Juliacensi Duci negocium commisit. Hi ergo Legatos in urbem miserunt, qui operam darent, ut repudiatâ religione Evangelica, vetus doctrina Pontificia sola retineretur. Imperator ipse quoque datis literis serio mandavit Senatui, ut Concionatores Evangelicos ejiceret, caveretque secundum legem


page 6, image: cs006

antiquam, nequis in Senatorium ordinem reciperetur, qui aliam, quam Pontificiam doctrinam profiteretur. Verum contra hoc edictum Evangelici etiam Cives in Senatum lecti sunt anno Christi 1575. Hinc adeo factum, ut die Urbani utraque pars suae religionis Consules designaret. Quod indigne ferens Imperator edixit, ut soli religionis Pontificiae Consules pro legitimis haberentur. Caeteris obedientia ac reverentia nulla haberetur. Hinc commoti cives tumultuari coeperunt, factumque, ut metu perterriti Canonici repente diffugerent, commeatus, qui ex Burgundia, et Juliacensi Ducatu importari solet inhiberetur, et incommoda alia emergerent, quae tolli, aut mitigari nulla, nisi temporis medicina, potuerunt. Cum ergo tumultibus nonnihil etiam Coloniensis Dioecesis, et vicinia involveretur, conquiescere aliquantulum contigit Aquisgranensibus. Ut autem mala gratia durabilis non est, si hoc etiam dissidium male sopitum, facile denuo in actum erupit. Et tametsi Caesar edicto publico Aquisgranenses proscripsit, vix tamen sedari ac comprimi factiones potuerunt. Dresser. Isagog. histor. part. 5. pag. 122. et seq.

ad n. 21.

Dissidia, quorum hic initium tantum refert Autor in apertam seditionem eruperunt A. 1581. eo tandem eventu, ut proscriptione publica A. 1614. secutâ, status Religionis atque Civilis in antiquum ordinem prorsus restitutus fuerit. conf. NOPPIVM Aacher Chronick L. II. ab A. 1544. ad 1624. p. 176-258. LYNIG. Reichs - Archiv. d. l. a p. 69-78.

De hac Civitate tale extat epigramma 1. Nicol. Reusneri.

Quas Granus olim condidit Dux inclytus:
Quas Carolus Magnus refecit lautius,
Sepultus hîc sacello in augustissimo;
Sancta vetustate, atque virgini sacro
Christi genetrici Optimi atque Maximi:
Tam sunt amoena, tam salubres sunt aquae,
Tam copiis locupletes rerum omnium:
Vt mille si laudare coner Versibus;
Laudare digne non tamen satis queam.
Praestat tacere pauca quam sic dicere.

2. Conradi Celtis.

Fumat aquis calidis, Granno Vrbs ab Apolline dicta,
Corpora quae morbis tincta liquore levant.
Quaque patent celsae genitricis templa Tonantis:
Sanctius in nostro quîs nihil orbe micat.
Hanc caput Imperii statuit Rex Carolus olim:
Dum Gallos nostro subderet Imperio.
Gallia sed nostris vitiis nunc libera vivit.
Et spernis leges, Romulidosque duces.

CAPUT II. Alen, Ala.

Summaria.

1. Ala unde sic dicta.

2. Pervetus est oppidum Rhetiae.

3. Quibus olim subjecta.

4. Est Civitas Imperialis.

[note: 1.] ALa, Alen, ab aliis dicta quoque fuit Ola, Aulen, idque ab anguillis, piscium genere, cujus copia magna ibidem capitur, Dresser. Isagog. histor. de German. urbib. part. 5. pag. 110. Reusner. de urbib. imperial. part. 2. cap. 28. Alii quoque eandem dictam esse putant, ab Imperatoris Friderici Barbarossae Aula, quam ibidem habuit, ubi hodie die Berckgruben und Schloßgräben, adhuc conspiciuntur, Matth. Merian. sive potius Martinus Zeilerus topograph. Suev. verb. Alen, ubi addit: Es solle vorhin an diesem Orth, wo die Städt stehet, ein breiter See gewesen seyn, biß nach Alfingen, oder Wasser-Aalfingen, also daß über die Hurten die Leuch zusammen gehen musten, daher noch der Orth in der untern Städt zum Hurten genennet wird.

[note: 2.] Est pervetus Rhaetiae oppidum ad Cocherum amnem in circulo Suevico situm, et antiqua virtute et fide praeditum, Reusner. d. cap. 28.

[note: 3.] Olim Civitatis hujus Circumserentia ad Coronam Bohemiae pertinuisse et postea civitatem hanc ad Comites Würtenbergicos pervenisse refert Matth. Merian. d. l. ubi ait: Es hat vor Zeiten das gantze Albuch hieber, und solch Bezirck ums Jahr Christi 1350. der Cron Böheim, unter der Negierung deß Grafen von Oetingen, gehöret, von deme diese Städt dem Graf Eberhardten von Würtemberg um zwantzig tausend Gülden versetzt worden, die aber folgends Käyser Carl der Vierdte An. 1360. belägert, erobert, und an das Reich gebracht. Quod etiam testatur Hordleder de caus. belli German. libr. 3. c. 1. pag. 617. ubi refert, daß die Städt Aalen vor diesem den Grafen von Würtemberg zugestanden, als aber aus denselben Eberhard. An. 1360 sich wider den Käyser auffgelehnet, seynd ihme von Käys. Maject. nach vergangener Composition alle eingenommene Ort und Flecken wiederum eingehändiget worden, außgenommen Alen, so also dem Reich heimgefallen zu seyn declariret worden.

ad. n. 3.

In diplomate Wenceslai Regis de A. 1398. ap. LVNIG. Reichs - Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. p. 80. dicitur, Imperatorem Carolum IV. aere suo redemisse Civitatem, er habe sie mit seinem beraiten Geld an das Reich erkaufft. conf. TRITHEM. Annal. Hirsaug. ad A. 1360. T. 11. p. 239. sqq.page 7, image: cs007

Jura praecipua, Civitati Alensi Privilegiis Regum Imperatorumque indulta haec fere sunt: 1) ut incolae omnes urbis, suburbiorum et totius districtus urbis, jura civium acquirere, oneraque civilia ferre teneantur. Privil. Caroli IV. de A. 1366. ap. LVNIG. Reichs - Archiv. P. Spec. Cont. IV. Part. 1. p. 78. 2) ut turbatores Publicae Pacis, Pace vel conductu insuperhabito, persequi possit, Pace vel conductu insuperhabito, perseque possit. Privil. Caroli IV. de A. 1374. ap. Lunig. d. l. p. 79. 3) ut coram solo Ammanno Civitatis Jure experiantur Cives, exemti ab omni alio judicio, etiam Aulico. Privil. Wenceslai d. A. 1398. ap. LVNIG. d. l. 4) ut nequeat Civitas oppignorari vel alienari, utque eodem jure nundinarum, ac Nordlinga gaudeat; Jurisdictioneque frautru über das Weyler Großenhimlingen. Privil. ejusd. Wenceslai d. A. 1398. ibid. p. 80. quae omnia confirmantur. 5) et 6_ a Ruperto Rege A. 1401. ibid. p. 87. 7) ut, praeter annuos decem aureos, nomine Officii Ammanni sui, nihil solvat Praefecto, Sueviae Provinciali; Privileg. Sigismundi A. 1418. ibid. 82. 8) ut gaudeat Jurisdictione criminali. Privil. ejusd. Sigismundi A. 1433. ibid. p. 83. 9) ut sit tuta a contractibus Judaeorum usurariis. Privil. Ferdinandi 1. de A. 1559. ibid. 10) ut mercatum instituere queat pecuarium. Privil. Rudolphi II. A. 1582. ibid. p. 85. Confirmata sunt haec omnia a sequentibus Imperatoribus, Matthia, Leopoldo, losepho, reservato tamen jure Judicii Rothvvilani. ibid. p. 86. seqq. Pactum de forma regiminis inter Magistratum et cives initum A. 1615. v. ibid. p. 1474.

[note: 4.] Et sic hodie est Civitas Imperialis, et neminem superiorem recognoscit, quam Imperatorem et Imperium, in matricula Imperii continetur, votum et sessionem in Comitiis et Conventibus circularibus obtinet, Alen ist anno 1545. und 1551. um 1. zu Roß, und 6. zu Fuß geringert worden, gibt solchem nach Monatlichen zu Roß 1. zu Fuß 12. thut an Geld 60. fl. zu dem Käyserl. Cammergericht aber gibt es Jährlich 17. und einen halben Gulden, Limn. de jur. publ. tom. 4. lib. 7. cap. 5.

CAPUT III. Augspurg, Augusta.

Summaria.

1. Augusta variis nominibus appellatur.

2. Cur Drusomagum dicta.

3. Augusto-burgum quare vocata.

4. Augspurg unde nomen habeat,

5. Augusta Tiberia unde dicta.

6. Vindelici quinam fuerint populi.

7. Augusta Vindelica unde vocata.

8. Augusta Rhaetiae quare dicta.

9. Augusta Colonia.

10. Vti et Cisaria.

11. Cisa quaenam fuerit.

12. Origo Civitatis et quando condita.

13. Antiquitas Civitatis.

14. Religionem Christianam quis ibi induxerit.

15. Incrementa Civatis.

16. Ejus situs.

17. Ocellus et sydus Germaniae dicitur.

18. AEdes pauperum et hospitale.

19. Augusta exteris admirationi est.

20. Digitas magistratus et civium humanitas.

21. Religio Catholica et Augustanae Confessionis ibi viget.

22. Quaenam hîc aedes sacrae Catholicorum.

23. Quaenam Evangelicorum.

24. Curia Augustana et

25. Armamentarium quale.

26. Crateres quinam.

27. AEdificia textorum, pistorum, laniorum, etc.

28. Turres, quibus aqua fontana per tubos ducitur.

29. Palatia Fuggerorum.

30. Augustae omnia augusta.

31. Civitas haec. in quorum potestate olim fuerit.

32. Varias possa est mutationes.

33. Est Civitas Imperialis, et in matriculâ continetur.

34. Potestas et jurisdictio Civitatis quaenam.

35. Status ipsius olim Democraticus, hodie Aristocraticus.

36. Senatus hodie qualis post Pacificationem Osnabruggensem.

37. Syndicos et Consiliarios quot habeat.

38. Quidnam de hac Civitate in Instrumento pacis Osnabruggensis ordinatum.

39. Patriciae familiae, quaenam Augustae habeantur, et num. 40.

41. Insignia Civitatis quaenam,

42. Saxum terrâ effossum quale,

43. Insignia Civitatis an sint coni, pinei vel strobitus, et num. 45.

44. Strobili color qualis.

46. Ab Imperatore Friderico libera Civitas facta.

47. Privilegium quoad electionem Senatus.

48. Libertas Civitum, quoad bona extra Civitatem sita.

49. Privilegium vectigalis, et n. 61.

50. Bona ad Ecclesiasticos devenientia intra annum vendi debent.

51. Hostes civibus damnum inferentes ubicunque capi et puniri possunt.

52. Ecclesiastici et peregrini aedes adquisitas vendere tenentur Civibus.

53. Cives privilegiati sunt contra extraneae judicia.

54. Quod Vogteia Augustana non debeat vendi


page 8, image: cs008

vel oppignorarii, et quod tempore belli et pacis Civitas tubicines alere possit.

55. Privilegium quoad Judicium criminale.

56. Privilegium de derivatione lyci.

57. Privilegium quoad steuram Imperialem.

58. Privilegium appellationis in causis injuriarum.

59. De Civibus jus Civitatis malitiose resignantibus.

60. Habet Civitas jus monetandi.

61. Civium immunitas a vectigalibus quoad Victualia.

62. De regimine Patriciorum.

63. Quod privilegiis Civitatis per privatorum contractus nihil derogari debeat.

64. Privilegium appellationis, et num. 65.

66. In Duumviri demortui locum statim alius eligendus.

67. Quid si Duumviri aegrotent.

68. Textorum insignia quaenam.

69. Recessus executionis Augustanae refertur.

[note: 1.] AUgusta, variis nominibus aliis appellatur, veluti Drusomagium, Augustoburgum, Augspurg, Augusta Tiberia, Licatiorum Damasia, Augusta Vindelitia, Vindelica, Vindelicorum, Rhetia, Augusta Colonia, Cisaria, etc.

[note: 2.] Augusta et Drusomagum Civitas haec dicta fuit, a nomine, Caesaris Augusti, uti censet Otto Frisingens. lib. 3. cap. 4. Dresser. Isagog. histor. part. 5. de urbib. German. pag. 130. et Cl. Druso Nerone Germanico. Imperator enim Augustus, Coloniam militarem eo deduxit, et postquam urbs ea a Cl. Druso Nerone Germanico in Romanorum potestatem, Anno conditae Romae 739. redacta esset, eandem vi et Consilio captam, non solum tanquam victor incolumem passus est, sed ita insuper ornatam reliquit, ut esset monumentum victoriae perpetuum, mansuetudinis, continentiae, utque homines viderent, quid expugnasset, tantum illi honorem tribuendum putavit, ut suo eam nomine primum Drusomagum, et deinde Augusti Caesaris, vitrici sui, Augustam appellare, et hoc ceu immortali trophaeo, memoriam sui nominis conservare voluerit, Nicol. Reusner. de urbib. Imperial. part. 2, fol. 92.

[note: 3.] Ex quo etiam Augustoburgum dici coepit, quasi Augusti burgum seu oppidum: Burgum enim sive Burgus non solum castrum, sed oppidum quoque muris cinctum, portisque clausum designat, ut dictum est supra lib. 1. cap. 1. num. 59.

[note: 4.] Unde etiam natum Germanicum Augspurg, ab Augusta et Burg, quasi Augusti Stadt, Matth. Merian. vel potius Martin. Zeiler. in topograph. Sueviae. verb. Auguspurg ubi addit: Es seye denckwürdig, daß aus unzahlbaren Städten, welche deß Käysers Augusti Nahmen hin und wieder in der Welt bekommen, und vor andern berühmt gewesen, fast allein diese einige Städt noch übrig ist, so ihren Nahmen in so viel hundert Jahren nicht verändert hat, da hergegen alle andere, wie viel auch derselben gewesen, entweder antz untergangen, oder doch entwederes den Nahmen, doer die Freyheit einer Römichen Coloniae und Vurger-Nechts, oder beydes mit einander verlohren haben.

[note: 5.] Cum etiam CL. Tiberius CL. Drusi frater Vindelicam in provinciae formam redegisset, civitatem hanc in ea primariam de suo nomine Augustam Tiberiam nominavit, Reusner. d. cap. 2. fol. 92. Limn. de Jur. publ. tom. 3. libr. 7. cap. [note: 6.] 4. num. 2. Dresser. d. pag. 130. Fuerunt enim Vindelici populi Illyrici, qui ab origine Danubii usque ad Bataviam, sedes snos habuerunt, et in aliquot nationes divisae fuerunt, inter quos Licates, sive Licatiii ad Licum habitarunt, an dem Lech, eorum que civitas haec metropolis, et olim Licatiorum Damasia vocata fuit, Matth. Merian. vel Zeiler. d. topograph. Suev. [note: 7.] d. verb. Augspurg. in princ. Indeque Augusta Vindelitia, Vindelica, Vindelicorum dicta, a Vindelicis istis populis, vel a Lico dem Lech, Merian. d. l. ubi ait: Theils führten den Namen Vindelica auch von dem Lech her, in welchem allhier die Wertach, oder Werda fällt, weilen solche Wertach (in welche allda die Sinckel kommt) vor Zeiten Vinda, oder besser Vindo geheissen, welche Vermischung mitten in Vindelicia geschicht, als davon der Boden-See, und der Inn, wo er in die Thonau kommt, die Gräntzen dieses Landes in gleicher Weite angelegen seyn, welche Gegend von den Nömern Rhaetia secunda genennet worden, deren Land-Vogt allhier zu Augspurg gewohnet hat.

[note: 8.] Unde quoque civitas haec Augusta Rhaetia dicta, quod ad confluentes Lici et Viridonis, Werdam vulgo dictam, in Rhaetia hac secunda sita, Dresser. d. pag. 130. Otto Frisingens. d. lib. 3. cap. 4. Reusner. d. cap. 2. in princ. Limnae. d. cap. 4. num. 1. Sicuti et tota ista Regio ad Alpes usque Vindelicia appellatur, id quod exprimit Ricardus Poeta hisce vesiculis:

Respicit et late fluvios, Vindamque Licumque
Miscentes undas, et nomina littoris: unde
Antiquam gentem populumque urbemque vocarunt Vindelicam.

[note: 9.] Et cum Caesar Augustus militarem Coloniam undecim annis, duobus mensibus et viginti septem diebus, ante Christi nativitatem eo deduxisset, civitas haec inde Augusta Colonia dicta, Reusner. d. l. Dicta quoque olim fuit haec urbs Cisaria, Reusner. d. cap. 2. fol. 90. [note: 10.] ubi constare dicit, hanc olim, cum alios Deos gentiles, et in his quoque Solem, Lunam, Herdam coluisse, more illorum temporum, tum vero imprimis, superstitione quotidie augescente, numen veneratam esse singulare Deae cujusdam tutelaris, quam Cisam vel Zisam [note: 11.] vocant, sive ea Ceres frugifera, sive Cybele turrita fuit, ex cujus nomine urbem Cisariam indigitasse, in cujus honorem et sacra Calendis Octobris, instituisse solemnia, et insigne Coni pinei sibi, usurpasse, quod ex vetusto


page 9, image: cs009

marmore comprobari putatur, in quo hoc distichon legitur;

Quem male pulluerat cultura nefaria Divûm,
Gallus monticulum hunc nunc tibi Cisae tulit.

In cujus rei fidem produci solet fragmentum historicum olim vel ab Augusto, vel Paterculo scriptum, quod Reusner. d. cap. 2. fol. 91. his refert verbis: Germanos occupatis Rhaetis, urbem in planicie sub Alpibus, prope Noricorum fines, ad rapidissimorum amnium confluentes constituisse, vallo et fossa sepisse Cisariam, aut Zisaram, a Cisa vel Zisa Dea, cujus ligneum templum, etiam post deductam Romanam Coloniam inviolatum manserit, deinde vetustate collapsum colli nomen dederit, appellasse: T. Annium Praetorem, ut excursiones cohiberet, eam Calend. Sextil. exercitu circumdedisse: ipsum cum Legione Martia ad Meridiem, qua solum aequo pede, nullo fluvio impeditus erat, castra posuisse: Avarem Bogudis regis filium, eximia indole, Graecis, Latinisque literis imbutum cum equitatu et auxiliaribus Macedonibus, ad Occidentem, qua barbari timerentur, ultra fluvium, vallo circumducto loco angusto consedisse: Post coeptam obsidionem die LIX. qui Cisae sacer ludum et lasciviam, non formidinem ostentaret, incredibilem barbarorum multitudinem ex proximis sylvis derepente effusam, castra irrupisse, equitatum omnem cum auxiliis delevisse: Avarem, qui regi habitu insignis in potestatem vivus venisset, foede mactasse: Praetorem auxilio properantem ab oppidanis interceptum, acri pugna congressum, opidanorum Principes Habbinonem et Cacum occidisse: parum abfuisse, quin reliquos in fugam verteret, nisi illis socii adversa ripa jam victoria potiti, opem fere maturassent: utrosque deinde conjunctis copiis Romana casta perrupisse: Praetorem, qui tumulum frustra cepisset, ad extrema fortunam fortiter tueretur, obtruncasse: Legionem divinam, ut nec nuncius superesset, internecione occidisse? Unum Verrem Tribunum, transmisso amne in paludibus delitescentem, honestam mortem supterfugisse, quam non multo post Siciliae Proconsul immani avaritia turpem promeruent. Hactenus ille.

[note: 12.] Orginem hujus Civitatis nonulli â Japheti filiis, ceu Aboriginibus deducunt, statim post diluvium orbis universi eandem conditam esse, et ab his, sive Vindelicam, sive Cisariam nuncupatam esse memorat, quae deinde anno ante Romam conditam 600. a Marpesia, Amazonum Regina, post occupatam Europam, armis expugnata, ac postea restituta, valloque et fossa cincta, in qua ipsa etiam aliquando rerum potita, sed a Rhetis et Suevis iterum postea recuperata et possessa, Limnae. d. tom. 3. libr. 7. cap. 4. num. 3. Post illud tempus quo per Cl. Drusum Neronem Germani semper permansisse fertur, a quo per Legatos et Propraetores administrata, adversus hostes suos acriter defensa est, collocato in ea praesidio Legionis III. Italicae. Reusner. d. cap. 2. fol. 92. Ubi hac re factum esse dicit, ut ii Romani, et scra eorum in urbem primitus recepta fuerint, itaque monumenta passim declarare, Mercurii, Martis, Sylvani, Plutonis, Apollinis, Granii, quorum nonnulla ibi adhuc extent.

[note: 13.] De antiquitate hujus Civitatis confer Crus. annal. Suevic. libr. paralip. cap. 18. inpr ubi antiquitas, ait, hujus inclytae urbis tanta est, ut ex vulgaribus ejus annalibus intelligi possit, urbis quoque Trojae temporibus, aut etiam ante fuisse. Trojam autem reperimus anno ante Christum exhibitum 1491. conditam. et 1181. anno captam fuisse. Initio parvum quid Augusta fuit, a populo rustico et barbaro habitata, sicuti omnium rerum principia minuta esse solent. Postea eb Amazonibus capta, (circiter 1030. ante Christum) praefectum accepit, qui eam firmiorem reddidit. Aliquot annis, forte 12. ante adventum Domini a Romanis, quando Augustus imperabat, bello frustra petita est. Triennio post, per Tiberium Drusum, privignum suum, Augustam obtinuit Augustus, quam Drusus validis moenibus firmatam, Augustam nominavit, cum antea aliud nomen habuisset.

[note: 14.] Religionem Christianam in hanc civitatem intulisse fertur Lucius, homo sanctus et divinus, quam et Campestrius Praetor, barbarâ superstitione repudiata fuit amplexus; quae paucis annis post, summa Dei bonitate, et clementia adeo invaluit, ut tyrannide nihil obstante Principum Romanorum, Christianis eis impune esse licuerit, Reusner. d. cap. 2. pag. 92. et seq. ubi addit, quod isto tempore publice designatus fuerit antistes et auctor magisterque religionis colendae Sozimus, a quo suos deinceps habeat sacrorum Principes et Praesules, inter quos maxime tunc excelluerint S. Sympertus, Caroli Magni ex sorore nepos, fundator aedis primariae, que D. Mariae Virgini sacra est, et D. Huldrichus Comes Dillinganus, Ortonis Magni Imperatoris Comes perpetuus et individuus, cum quo Hunnos magno praelio in campo Lycatio fudit, tot aedium et societatum religiosarum; quos ambos posteritas pia in Sanctorum communionem benevolentia famaque sustulit. Confer Matth. Merian. sive Zeiler. topograph. Suev. verb. Augspurg. ubi ita scribit: Was endlichen das Bistum allhier anbelanget, so solle zwar die Christliche Religion König Lucius aus Britannien da am ersten geprediget, und S. Narcissus Gerudensis fortgepflantzet, und die Hilariam samt ihrer Tochter Affra, auch ihrem der Hilariae Bruder Sosimo, der folgends Dionysius genennet worden, getaufft haben, welche alle, wie auch der Affrae (von welcher Bekehrung Welserus einen Commentarium geschrieben Mägd, Dignam, Eunomiam, und Eutropiam, Gajus deß Käysers Diocletiani Landpfleger, ums Jahr Christi 303. hingerichtet hat.

[note: 15.] Incrementa hujus Civitatis mira fuisse scribit Dresser. d. part. 5. pag. 131. ex angusta enim Augusta et tam ampla facta, ut ambitus illius passus 8682. complecti perhibeatur, cujus amplificationis author fuisse fertur Otto I. qui


page 10, image: cs010

cum post devictos ad Lycum Ungaros Comitia illic haberet, nec circuitus oppidi angustus tot hospites seu peregrinos caperet, quod ad Comitia veniebant, author fuit oppidanis, ut pomoeria proferrent: Hinc in omnes partes protensa et dilatata moenia in tantam amplitudinem excreverunt.

[note: 16.] Sita est haec Civitas in circulo Suevico (cujus est metropolis) ut jam dictum, ad confluentes Lyci et Vindonis, amnes in Rhetia, et parte ejus regionis Vindelicia, et ipsa salubritate coeli, aquarum perennitate, aedium privatarum magnificentia, et publicarum opulentia, opificum praeterea multitudine; mercaturarum magnitudine, hortorum, praediorumque Urbanorum copia et amoenitate, denique omnium rerum abundantia, coeteris Romani Imperii, urbibus multo antecellit, [note: 17.] Reusner. d. cap. fol. 93. Ex quo ocellus et sydus Germaniae dicitur. Reusner. d. cap. 2. in princ. Höping. de jur. insign. c. 6. num. 684. et per Anagr. Auriga et oculus Mundi.

Quibus encomiis nos addimus amplitudinem ac nitorem platearum, pavimentum egregie stratum, ambulacra, porticus, moenia et aggeres munitissimos; Pictorum, aliorumque artificum rara et insignia opera, curam ac ideam politiae, opulentiam olim civium et pauperum [note: 18.] diligentem curam: Habentur enim aedes peculiares pro pauperibus aegrotis, advenis et peregrinantibus, tria receptacula leprosorum, tria habitacula senum, domus pro Siphylide laborantibus, Illustriss. DD. Comitum Fuggerorum sumptibus extructa, adhaec et Hospitale amplissimum, adeo, ut sanorum et aegrorum, divitum et pauperum ratio habeatur accurata. Et in omni Germania nihil magis [note: 19.] ipsâ Augusta Vindelicorum apud exteros admirationi est ac in pretio habetur, prout inter alia ex eleganti epistola Danielis Eremitae, Legati quondam Florentini, videre est, ubi ad finem de ea ita scribit: Augustam mox Vindelicorum appulimus, statimque aderant Urbis Deumviri. In quibus flos hominum Marcus Velserus: vir, in quo nec invidia venit quod calumnietur. Legationis officio levi oratione peracto, in alia sermonum itum, in quibus sere solus Velserus auditus est. Nulla ea Civitas benevolentiae et humanitatis officia intermisit; quod et illi imputandum quem Patrem Patriae, sicut totius Germaniae ornamentum, non inepte indigites. Urbem ipsam tacendo laudavero, ne quid nostrae descriptionis tenuitate detrahatur. Dies nos aliquot in mirandorum operum admiratione et contemplatione detinuit. Fontes, statuarum elegantissimis ornamentis decorati. Hoplotheca, vario armorum genere instructa, Aquae ductus ingentes, quibus e proximo flumine haustam aquam per urbem variis meatibus diffundant. Et, quod inter seculi miracula numeres horologii inventum, ad quod nec Memphitici labores, et illae vastae pyramidum moles, non Ephesium illud delubrum, non denique quicquid Romana manus et seculorum ingenia fecerunt, comparanda. Ipsa quippe natura ad imitationem sui Obstupescit; nec reliquum ultra quicquam arti est, nisi natura altera, aut alia fiant. Quicquid in coelo, quicquid in perpetuo illo et aeterno Superiorum domum motu miramur, et in quo minimum pene, quod videtur, vides, illud in uno opere hujus expressum. Imitata est una manus, quod tot secula vix agnoverant; et hujus imitatione collectum, quod ne oculis quidem colligitur. Hic, quicquid Eudoxus, quicquid Chrysippus, et alii coelestium motuum magistri, longa speculatione observarunt; hic omnium fixorum et errantium motus, hic Solis, hic Lunae alterius condita et producta varie lumina, quicquid natura fecit, facitque, uno opere, una machina expressum est. Cujus sane mirandi operis solus aspectus facile longae Legationis dispendia mereatur. Quod sane ut omnium operum et artium complementum et finis, ita finis Epistolae meae erit. Hactenus Eremita.

[note: 20.] Quibus ornamentis accedit, addit Reusner. d. l. ad. fin. Summa amplitudo et dignitas magistratuum, et civium omnium incredibilis humanitas, sapientia, integritas, cum singulari pietate, et ingenii, doctrinaeque elegantia conjuncta; ut vere sit, quod dicitur, Augusta, hoc est, maximo Principum auctore suo Augusto, quasi hominis natura ampliore, dignissima, ac imo etiam per se majectatis et dignitatis cujusdam sanctioris plenissima Civitas.

[note: 21.] Religio utraque tam Evangelica sive Augustanae Confessionis, quam etiam Catholica, ab uno et quod excurrit seculo, in hac urbe viget. Et quidem toto orbe notum, Confessionem Evangelicorum Ordinum Imperii hîc primum lucem aspexisse, et invictissimo Caesari Carolo V. in celeberrimis Comitiis anno 1530. ibi habitis (vulgo der grosse Reichs-Tag) die 25. Junii exhibitam fuisse; Ex quo etiam Augustanae Confessionis nomine hodieque venit, et Evangelici, vulgo Augustanae Confessioni addicti vocantur.

[note: 22.] Templa in hac Civitate quam plurima reperiuntur, quae partim ad Catholicos, partim ad Augustanae Confessioni addictos, sive Evangelicos spectant. Catholicorum templa, monasteria et sacella haec recensentur.

1. Templum Cathedrale B. Virginis, die Bischofflidje Haupt-Kirch zu unser Frauen, quod Episcopus S. Symprechtus aedificare incoepit, et Episcopus Luitolphus anno 991. restauravit et illustrius fecit.

2. Sancti Mauritii, quod Episcopus Bruno anno 1019. aedificari fecit.

3. S. Udalrici et Afrae Monasterium, quod inter alia jus Asyli obtinet, de quo supra libr. 2. c. 28. num. 18.

4. Ad S. Crucis Coenobium, zum heiligen Creutz, ab Udalschalco, anno 1194. ordinatum.

5. S. Georgii Coenobium.

6. D. Petri Templum.

7. Dominicanorum monasterium.

8. Jesuitarum Collegium.

9. Minoritarum Coenobium.

10. Capuzinorum Coenobium.

11. Carmelitarum Coenobium.

12. S. Stephani Monasterium, ab Episcopo Ulrico anno 964. pro virginibus Nobilibus,


page 11, image: cs011

sub disciplina sororis suae Elisabethae extructum.

13. S. Catharinae monasterium.

14. S. Ursulae monasterium

15. S. Stellare monasterium.

16. S. Johannis templum.

17. Sacella S. Antonii.

18. Trium Regum.

19. S. Margarethae.

20. St. Viti.

21. S. Lamberti.

22. S. Marci.

23. S. Severini.

24. S. Barbarae.

25. S. Galli.

26. S. AEgidii.

27. S. Sal vatoris in Coemiterio.

28. S. Sebastiani in nosocomio.

[note: 23.] Evangelicoium templa, sive aedes sacrae ante tricennale bellum Germanicum fuerunt.

1. Templum D. Annae.

2. ad Minoritas.

3. S. Ulrici.

4. ad D. Crucis.

5. Spiritus S. in Hospitali.

6. St. Jacobi.

7. S. Georgii intra urbem.

8. S. Wolffgangii extramoenia.

9. S. Servatii extramoenia.

Quae durante bello hoc ipsis adempta, et tria posteriora destructa et adhuc diruta, reliqua vero vi Pacis anno 1684. divina benignitate reductae, Evangelico Senatui et Civibus, cum facultate restaurandi destructa, restituta sunt. Et quidem alterum horum templorum, die Kirch zum H. Creutz genandt, ab eo tempore restauratum est, in eoque extruendo Evangelicorum Magnatum ac Procerum, nec non civium munificentia ac liberalitas, sed et horum alacritas in comportandis aereis seu cupreis vasis, ut aere tectum obduci possit, emicuit. Templum autem D. Annae sacrum anno 1312. a civibus Augustanis extructum, et inter Evangelicorum templa primarium est, ad quod coemiterium quoddam extat, quod Senatus a tratribus cum omnibus pertinentiis emit, et in eo A. 1531. scholam instituit.

[note: 24.] Aliis quoque aedificiis, tam publicis quam privatis est splendidissima, inter quae, ceu majora quaedam sydera prominent, curia civitatis, sive domus Senatoria, das Rath-Hauß, cui vix [note: 25.] ullibi Regium simile Palatium, et Armamentarium, effigie Archangeli Archistrategi ex archichalco imposita conspicuum; cujus non elegans modo externe structura, hac inscriptione: Belli instrumento, Pacis firmamento; sed et interne dispositio elegans et apparatus oculis ambiguus, Limnae. tom. 3. libr. 7. c. 4. n. 6.

[note: 26.] Caetera omittimus, utpote Crateres ternos, quorum unus est in conspectu curiae, alter in foro vinario, tertius circa domum textorum, qui Crateres, derivatos ex affabre et artificiose adaptatis sibi sistulis seu siphonibus, perpetuo salientes aquas, multa cum spectantium voluptate, neque nullo utentium commodo excipiunt, fluminum Augustam alluentium effigiebus, jucundisque emblematis, aliisque exornati.

[note: 27.] Silentio praeterimus aedificium jam olim a textorum corpore seu Collegio possessum, Domum panis, Macellum, Laniorum officinam, horrea publica, portam artificiosissimam, quibus homines noctu in urbem absque omni ejusdem periculo intromitti possunt, vulgo der Einlaß, et ab hac non procul distantes aedes, ubi tolerabili prorsus usura, pignoribus datis, tenuiorum civium inopiae succurritur; [note: 28.] Turres tres, quibus aqua fontana, per tubos, partim plumbeos, partim ligneos ex abiete ducitur. Una versus Austrum est, ac primaria censetur, quae illi parti urbis aquam subministrat, quae in loco magis edito: altera versus septentrionem, juxta clivum, quem vocant murarium, et haec suburbio B. Mariae, aquam distribuit: tertia versus Eurum, quae depressiori loco suburbii St. Jacobi largitur. In primaria turri, fons in plano scaturit aedicula quadam tectus, in hac per modiolos erogatores aqua hauritur, et in acceptatorem infunditur, antlia quin ipsa ad supremum turris cacumen ea pellunt ac trudunt, ubi ex cisterna illa capace in canales ac tubos fluendo descendit, qui pavimento viarum teguntur, et aquam ad salientis conceptacula ducunt.

[note: 29.] Tacemus aedes privatas amplissimas, pulcherrimas, inter quas praeminent, Palatia Illustriss. DD. Fuggerorum, S. Rom. Imperii Statuum immediatorum et hujus urbis civium, illorumque suburbium peculiaribus portis elausum, 106. aediculis constans, hortos item amoenissimos.

[note: 30.] Unde de Angusta non immerito quis dixit:

Augusta sunt hîc omnia, et inclyta;
Quaecunque cernis, templa, domus, fora,
Turres et horti, porticusque
Moenia et hospitia et tabernae.
Augustior Respublica nobilis,
Virtute praestans et sapientia,
Formis puellarum, virumque,
Militibus, ingeniis abundans, etc.

[note: 31.] Civitas haec, post quam a Claudio Druso Nerone, in Romanorum potestatem redacta esset, in eadam usque ad annum Christi 538. quo Romani tota Germania expulsi sunt, permansisse legitur, Dresser. d. part. 5. p. 131. Ex quo postea in Francorum potestatem devenit, donec Imperium Romanum ad Germanicos Caesares transiit. Et statuit Albicius, Romanis rebus pessum euntibus, eam Gothorum, deinde Francoram potestati cessisse, Regibus semper ipsis potius, quam Ducum aut suorum Episcoporum Imperiis obnoxiam, translato inde Romano ad Germanos Imperio, libertate qua recepta, qua retenta, Caesarum solorum ditioni subditam fuisse, post calamitates Hungaricas, non a Sueviae Ducibus, aut aliis dominis, sed a Patriciis suorummet Civium familiis, sub Caesarum protectione, per aliquot annorum centurias gubernatam, Joh. Limn. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. c. 4. num. 4.

[note: 32.] Varias passa est haec Civitas ruinas, mutationes et molestias, de quibus vide Merian. sive Zeiler. topograph. Suev. d. verb. Augspurg.

[note: 33.] Hodie Civitas haec neminem alium superiorem recognoscit, quam solum Imperatorem


page 12, image: cs012

et Imperium Romano-Germanicum, votum et sessionem in Imperii Comiciis et Conventibus Imperialibus obtinet, et in Imperii matriculis continetur, certamque sibi praescriptam equitum et peditum summam habet, de qua ita scribit Joh. Limnae. tom. 4. libr. 7. cap. 4. num. 6. fol. 158. Der Städt Augspurg Anschlags wegen, seynd unterschiedene Meynungen. Etliche geben vor, nachdem dieselbe anno 1545. auf 5. zu Roß, und 50. zu Fuß erhöhet worden, seye Sie Monatlich bey deß Reichs Hülffen angelegt auf 30. zu Roß, und 200. zu Fuß, thut an Geld 1160. fl. und habe sonsten zu Unterhaltung deß Käys. Cammergerichts Jährlich zu geben 250. fl.

ad n. 33.

Moderationem oneris matricularis A. 1681. obtinuit civitas Augusta, von 900. fl. auf 400. et A. 1708. von 400. auf 200. Gulden/ usque ad futuram rectificationem matriculae. v. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. unter augspurg. n. 65. p. 175. Quamquam Concluso Circuli Suevici de 29. Sept. 1714. decretum fuerit, ut ad praestationes Circuli extraordinarias teneatur 400. florenis concurrere.

Andere schreiben Augspurg zu 25. zu Roß, und 150. zu Fuß, so sich an Geld belaufft auf 900. fl. quae summa seu norma, utpote maxime exorbitans, quantum nobis constat, summo quidem urbis, civiumque gravamine et incommodo, hodieque usu servatur. Et addit ibidem Limnae. in fin. fol. 160. Audio Augustam Civitatem, ab anno 1590. usque huc, Civitatum Imperialium Conventibus non interfuisse, sed a caeteris secessionem fecisse, bene an male, illis dijudicandum relinquo, quibus de causa constat. Cui tamen vix fides haberi posse videtur, sicuti ex subscriptionibus Recessuum Imperii de anno 1594. 1598. et seq. luculenter patescit.

[note: 34.] De hujus Civitatis potestate et jurisdictione, ita scribit Welser. rer. August. f. 111. Augusta, inquiens, et paucae praeterea, admirabili et memorabili in omni fortuna fortitudine, per tot seculorum ordines eluctatae, una cum caeteris Civitatibus, quas liberas vulgo quoque appellant, iis hodie legibus vivunt, quibus nec Praesides, qui jam nulli sunt; neque Principes, praeter summum unum, uti imperanti, Romanus orbis patet, respiciant. Quin communi, probataque doctorum hominum sententia, ipsae Principis jura habeant, Principisque vicem obtineant, Lehman. Chron. Spirens. libr. 4. cap. 4. fol. 287. Postquam Imperium Romanum ad Germanicos Caesares transiit, sub iisdem Sueviae Ducibus Civitatem hanc subjectam fuisse, refert Crusius annal. Suevic. part. 3. libr. 2. cap. 17. ubi ita scribit: A Conrado hoc ultimo Duce Sueviae, cives Augustani, se suaque in libertatem non parvo asseruerunt argento: Fridericus enim II. Advocatiam Urbis, et Praesecturam Regionis, filio suo Conrado Regi, et hic Conradino filio reliquerat. Nunc vero utraque subjectione (der Land-und Stadt-Vogtey) liberati: in posterum ipsimet sibi et suis municipibus ingenuis (nullo amplius vel Ducis, vel Provinciae Praefectorum impediente praescripto) proprium Senatum eligere, et civitatis Curatores, Duumvirosve (magistros tunc civitatum dictos, Burgermeister, consules) et Praefectos urbis (adhuc Stadtpfleger appellari solitos) libere creare coeperunt: ex quorum consilio et industria, totius Reipublicae suae gubernatio penderet: Capitalia tamen judicia, maleficiorumque actiones, ut olim, ita et posthac, penes Imperatoris Vicarios (Regionis, et locum eorum, civitatis Praefectos) manerent. Tunc igitur Consules, sive Duum viri, ab Augustanis creati fuerunt Henricus Schongawer et Luitpoldus Schroter; add. Lehmann. Chron. Spirens. lib. 4. c. 4. f. 287. non sine vicinorum (Episcopi et Canonicorum praesertim) invidia indidem, confer supra libr. 1. cap. 6. n. 22.

[note: 35.] Anno 1368. Civitas haec per tumultum plebis Democratico statu regi coepit, qui a Carolo IV. Imperatore confirmatus, postmodum annis 180. a Carolo V. abolitus, et summa in Rempubl. potestas patriciis gentibus restituta fuit, ex Albic. Limnae. d. tom. 3. libr. 7. cap. 4. num. 5. Dresser. Isagog. histor. part. 5. pag. 133. in fin. et seq. ubi testatur, quod anno Christi 1548. Caesar Carolus V. finitis Comitiis, quae in hac urbe habuit, advocavit Senatum et Cives primarios, copioseque per Seldum JCt. majorum et suam voluntatem, atque studia in eos praedicavit, tum quia turbulente multa essent acta, dum in Senatum allecti fuissent homines de plebe et opifices, repudiavit eos; absque tamen contumelia, et nominatim quos vellet deinveps in Senatu asdidere recenduit, nempe Welderos, Relingeros, Baumgartneros Fuggeros, Peutingeros, quos etiam jurejurando addtrinxit, et addignato cuique certo munere, novam Reipublicae formam introduxit, quam etiam voce Praeconis nunciari jusdit. Zeiler. in contin. itiner. German. cap. 12. p. 272. ubi ita scribit: Zu Augspurg soll vor Zeiten das Regiment bey den Patritiis oder Geschlechtern biß aufs Jahr 1368. gewesen seyn, in welchem unter Käyser Carln dem Vierdten in einem Aufruhr deß gemeinen Volcks, solch Regiment geändert worden, welches auch biß auf Käyser Carln den Fünfften also verblieben, der Anno 1548. den höbesten Gewalt allda den Geschlechtern wiederum zugestellet hat. Dahero die Herren Pfleger und Geheime Rache dieser Städt in ihrem Gegenbericht der Augspurgischen Händeln, etc. Anno 1587. getruckt, am andern Blat b. setzen; daß es vor diesem eben ein solche Regiments-Form allhier gehabt, wie sie Käyser Carl im acht und viertzigsten Jahr wieder erneuert, da Er die Zünffte aufgehebt, und den Patritiis die Obrigkeit wieder restituirt, welche ihnen die Gemeind, durch einen Gewaltthätigen, unversehenen Uberfall, weil der Rath beyeinander auf dem Rathhauß in Geschäfften der Obrigkeit gesessen, abgedrungen; daß also Käyser Carls deß Fünfften Handlung und Verordnung nichts anders, weder emendatio vitiosae possessionis gewesen seye.page 13, image: cs013

ad n. 35. seqq.

Fata regiminis ex ipsis antiquis et recentioribus constitutionibus et Actis publicis novissime descripsit DAVID LANGENMANTEL, Patricius Augustanus, egregio opere, sub tit. Historie des Regiments in des H. R. Reichs Städt Augspurg etc. fol Augustae Vind. edito A. 1725. nova quaedam mutatio haec vontigi, de qua evolvenda die Reichs-Hof-Raths - Conclusa a Domino MOSERO edita.

Sed hac de re, ut et de statu urbis antiquo, praecipue vero, an et quid olim juris in urbem Episcopis fuerit, famigeratissimus Marcus Wehserus, hujus quondam Reipublicae Duumvir, in absolutissima historia rerum Augustanarum, et Achilles Gasserus, ac novissime Auctor deß Historischen Berichts von den alten Reichs-Vogteyen, part. 2. ad longum videri possunt.

Status hujus Reipubl. respectu ad potiorem Patritiorum numerum habito, Aristocraticus est: Quos inter prae caeteris, Duumviri vulgo Stadtpfleget dicti, auctoritate et potentiâ eminent, qui etiam Caesareae Majestatis Consiliariorum honore fruuntur. Lubet autem de Magistratu et officiis hujus Civitatis eorumque [note: 36.] ordine ac numero, ea quae supra allegatus Zeiler. d. l. tradit subjicere: Es sitzen die Zeit im Rath 45. Personen, darunter ein und dreissig Geschlechter seyn; der Jnnere oder Geheime Rath bestehet auf Sieben, darunter die zween Herren Stadtpfleger, so den höchsten Gewalt allda haben.

Der Burgermeister seynb sechs, deren drey Geschlechter, einer von der mehrern Gesellschafft, der Fünffte von den Kauffleuthen, der Sechste von der Gemeind.

Im Einnemmer Amt seynd drey.

Das Baumeister Amt besitzen auch drey.

Im Steur-Amt seynd vier. So seynd zween Spital-Pfleger, vier so beym Umgelt-Amt sitzen. Im Ober-Pflegamt seynd zween, und so viel auch im Zeug-Amt.

Das Proviant-Amt verwalten drey, darnach seynd zween Oberpfleger übers Blatterhauß, Oberhausen und zur Gesundheit.

Item vier über die Schulen, auch zween Bibliothecarii, und zween Verordnete über die Truckerey.

Item zween Pfleger über das Fündelhauß, und drey Handwercksherren.

Es hat ferners die Städt eine Cantzeley, etliche. Raths-Advocaten, einen Rathsschreiber, [note: 37.] drey Secretarios, sechs Cancelisten, einen Obersten über die Stadt-Guardi, und den Reichs-Stadt-Vogt, etc. confer. Merian. sive Zeiler. topograph. Suev. verb. Augspurg.

Cui nos addimus, quod Consiliarios, vulgo Raths-Advocaten nuncupatos, sex habet, quorum senior, vetusto more, interdum Cancellarii titulo salutari solet.

Quamvis autem ad magistratus authoritatem, et senatoriam dignitatem, ac officia publica, post Pacificationem Religiosam, utriusque Religionis viri prudentiores aeque fuerint [note: 38.] admissi, attamen cum Evangelici postea ad dignitates et munera publica paulatim minore numero adsciscerentur, et postmodum ab iis omnino excluderentur; in Pace Westphalica de statu et Republ. Augustana hoc modo conventum est: In specie autem quoad Civitatem Augustam sint septem Senatores Consilii secretioris ex familiis Patritiis delecti, ex his desumpti Reipubl. Praesides duo, vulgo Stadt-Pfleger dicti, unus sit Catholicus, alter Augustanae Confessionis. Ex reliquis quinque, tres Catholicae Religioni, duo Augustanae Confessioni addicti.

Senatores reliqui, Senatus, ut vocant, minoris, nec non Syndici, Assessores judicii Urbani, aliique officiales omnes sint aequali numero utriusque religionis.

Quaestores rei nummariae sint tres, quorum duo unius, tertius diversae religionis, ita quidem, ut primo anno duo sint Catholici, unus vero Augustanae Confessionis, altero duo Augustanae Confessionis, tertius Catholicus, et sic deinceps alternando fingulis annis.

[note: 39.] Praefecti rei tormentariae itidem tres parique annua alternatione. Idem etiam circa curam collectarum, annonae, aedilitii muneris, et si quae alia sunt officia, quae tribus committuntur, obtineat: ita quidem, ut si uno anno duo officia (veluti Quaestura et cura annonae vel aedilitii muneris) penes duos Catholicos, et unum Augustanae Confessionis sint, eodem anno duo alia officia (veluti Praefectura rei tormentariae et collectarum) duobus ex Augustana Confessione, et uni Catholico committantur; sequenti autem anno circa haec officia duobus Catholicis duo Augustanae Confessioni addicti, et uni Catholico, unus Augustanae Confessionis surrogetur.

ad n. 39.

Diploma Ferdinandi II. Imp. de Dignitate Patriciatus, ab Autore citatum, legi potest, ap. LVNIG. Reichs - Archiv. Part. Spec. Cont. IV. P. 1. unter Augspurg n. 62. p. 159.

Munera, quae uni soli committi solita sunt, pro qualitate rei, vel uno, vel pluribus annis inter Catholicos et Augustanae Confessionis cives alternentur; eo quidem modo ut de officiis, quae tribus persinis committuntur, nunc dictum.

Templorum tamen et Scholarum cuique parti suarum cura integra servetur. Ii autem Catholici, qui nunc tempore hujus Pacificationis in Magistratu et officiis praeter numerum supra conventum supersunt, pristino quidem per omnia honore commodoque fruantur. Verum tamen usque dum eorum loca, vel morte, vel abdicatione vocaverint, vel domi se contineant, vel si Senatui quandoque interesse velint, voto tamen careant.

Neutra vero pars suae Religioni adhaerentium potentia ad deprimendam alterutram abutatur, aut majorem numerum, directe vel indirecte ad dignitates Praesidum, Senatorum, aliorumque publicorum munerum aggregare praesumat, sed quicquid ejus quandocunque et quomodocunque tentatum fuerit, irritum esto.

Proinde haec dispositio non solum quotannis, quando de novorum Senatorum, aliorumque officialium in demortuorum locum


page 14, image: cs014

surrogatione agitur, publice praelegitor, sed etiam Praesidis, seu Duumviri, Secretiorum, reliquorumque Senatorum, Praefectorum, Syndicorum, Judicum, aliorumque officialium Catholicorum electio, et nunc et posthac si penes ipsos Catholicos, Augustanae vero Confessionis addictorum penes eosdem, et defuncto Catholico alius Catholicus, pariterque Augustanae Confessioni addicto eidem addictus surrogetur.

Pluralitas autem votorum in causis Religionem sive directe, sive indirecte concernentibus, nequaquam attendatur, neque illa Augustanae Confessioni addictis civibus ejus loci magis, quam Augustanae Confessionis Electoribus, Principibus et Statibus in Imperio Romano praejudicet. Quod si Catholici pluralitate votorum in his vel aliis quibusvis negotiis in praejudicium Augustanae Confessioni addictorum abutantur, reservatum his ipsis esto vigore hujus Transactionis ad introducendam, alternationem quinti, Senatoris secretioris, aliaque legitima remedia provocare.

De caetero Pax Religiosa, idemque Ordinatio Carolina de electione Magistratuum, nec non transactiones de annis 1584. et 1591. (quatenus huic dispositioni directe vel per indirectum non repugnant) salvae et inviolatae per omnia maneant. Prout haec ita disposita sunt in Instrumento Pacis Caesareo-Suecicae, artic. 5. §. 2. vers. in specie autem. et seq.

Caeterum, quomodo haec dispositio, ut et alia plura authoritate Caesarea in anno 1649. ad effectum deducta fuerint, ex Recessu Pacis executorio hujus Urbis, typis vulgato, videre est, quem ut ex eo totus reipubl. Status uno aspectu haberi possit, infra num. 69. integrum inserere visum fuit.

Patricios Augustanos quod attinet, cum intra 170. annos multae antiquarum familiarum penitus fuissent extinctae, quas refert Crusius lib. paralipom. cap. 18. fol. 79. nec praeter octo superessent, videlicet: Heerwart, Welser, Rehlinger, Langenmantel vom Sparren, Langenmantel vom R. Hoffmeyer, Ravenspurger, Ilsung. Besold. thes. pract. verb. Geschlechter. Senatus anno 1539. ad patriciatus honorem quadraginta et unam familiam evexit, easque Imp. Carolus V. approbavit. Ad quas postea tredecim aliae matrimoniorum favore pervenisse, et jus prytanei obtinuisse feruntur, et sic recentiores Patriciorum quinquaginta et quatuor recensentur familiae a Crus. d. l. et quidem sequentes 1. Remen. 2. Sultzer. 3. Lauinger. 4. Im Hoff. 5. Walther. 6. Ulstet. 7. Endörffer. 8. Peutinger. 9. Honold. 10. Müller. 11. Greken. 12. Baumgärtner. 13. Ehem. 14. Haintzel. 15. Schellenberg. 16. Fugger. 17. Peroner. 18. Hochstetter. 19. Stätten. 20. Mürsung 21. Reihing. 22. Jungen. 23. Stamler. 24. Mittel. 25. Pemer. 26. Pocklin. 27. Zelling. 28. Zechen. 29. Tenn. 30. Hartlieb. 31. Stendlin. 32. Menhart. 33. Seitzen. 34. Haugen. 31. Manlich. 36. Weissen. 37. Neidhart. 38. Baler. 39. Herten. 40. Hörman. 41. Vehlin. 42. Rembold. 43. Butzer. 44. Hoser. 45. Rothen. 46. Krausen. 47. Lincken. 48. Rentzen. 49. Rosenberger. 50. Mertzen. 51. Zangmeister. 52. Langnauer. 53. Mayer. 54. Hopffer.

Quibus postea quatuordecim aliae accesserunt, quas patriciatus dignitate die 29. Decemb anno 1627. Imp. Ferdinandus II. donavit, veluti. 1. Schellenberg. 2. Mey. 3. Wanner. 4. Wagner. 5. Spittichhausen. 6. Keller von Zinnendorff. 7. Schiller. 8. Fessenmeyer. 9. Zech von Leibach. 10. Meyer. 11. Holtzapffel. 12. Keller. 13. Bechler. 14. Mathiol. Contra quam novam Patriciorum creationem Senatus quidem tum fuit protestatus, sed inani successu, siquidem creatos admittere ad immunitatem, privilegia, omnesque praerogativas, quae Patriciis competunt, die 10. Martii anno 1629. ab Imperatore fuit jussus, referente Johann. Limnaeo de jur. publ. tom. 4. lib. 7. cap. 4. pag. 157. et seq.

[note: 40.] Verum in enumeratione hac Patriciorum erratum fuit a Crusio, octo enim familiis Patriciis antiquis tum superstitibus (e quibus jam tres, Inempe: Langenmantel vom Sparren, Hoffmeyer und Ravenspurger, emortuae, ut non restent nisi quinque) Anno 1538. Consulibus Georeio Hörwarto, et Zimperto Hosero pari honore adjecti fuere 39. familiae, quae jam ante 50. et plures annos, cum Patriciis antiquioribus, per cognationem et adfinitatem, fuerunt associatae, utpote: 1. Artzt. 2. Baumgartner, Liberi Barones. 3. Dettigkofer. 4. Eggenberger, jam in ordinem Principum evecti. 5. Ehem. 6. Endorffer. 7. Fugger, jam tum Comites Imperii. 8. Funcken. 9. Honold. 10. Herlen. 11. Hürlin. 12. Haintzel. 13. Haller. 14. Jungen. 15. Im Hoff. 16. Lauginger. 17. Meuting. 18. Mair. 19. Neidhart. 20. Pfister. 21. Preußschuh. 22. Peitinger. 23. Reling. 24. Regel. 25. Rembold. 26. Raten. 27. Remen. 28. Rudolff. 29. von Stetten. 30. Sultzer. 31. Schmucker. 32. Stammler. 33. Sättelin. 34. Schoner. 3. Vöhlin. 36. Vittel. 37. Ulstatt. 38. Vögelin. 35. Walter. Quibus anno 1649. adhuc aliae additae fuerunt, videlicet: die Weissen, Zöbel und Amman. Et tandem ad requisitionem Caesaream anno 1653. familia der Koch von Geilenbach.

[note: 41.] De insigniis hujus Civitatis variae extant Dd. sententiae, Theod. Höping. de jur. insig. c. 6. n. 987. et seq. ubi ait: insignia, ut putat Dresser. Isagog. histor. part. 5. verb. Augusta. non sunt a Claudio Tiberio, Cl. Drusi fratre, quasi is cum Vindeliciam in provinciae formam redegisset, eandem urbem de suo nomine, Augustam Tiberiam vocitarit, et Insigne, quod formam Pyramidis haberet, reliquerit: Neque ut Münsterus lib. 3. Cosmogr. c. 340. Reusner. de urbib. Imper. part. 2. c. 2. auctores sunt: ob cultam ibi Cybelen sive Cererem, Ethnicis virginem fertilitatis Divam, signum factum coni pinei, ein Tanzapffen, quam vulgus Uvam intellexit, dixitque etiam pyrum, cum pyramidem Civitatis appellare debebat: aliis immaturum fragum appellantibus: Neque ut Ulyss. Aldrovand. libr. 1. Ornithol. tit. usus Aquilar. in insign. pag. 96. tom. 1. vult, arma antiquissimae hujus Romani Imperii Civitatis sunt Aquila


page 15, image: cs015

biceps, cujus utrumque caput diademate insignitum sit, ac cujus utriusque in medio, paulo altius tamen, quam caput vel hoc, vel illud contingat, corona conspiciatur, in pectore vero scutum, quod ab una parte ferat animal statura erecta, ab altera transversalem bestiam. Sed illustrius â prima Coloniae constitutione et agrorum divisione superest monumentum, saxum scilicet altitudine quinque pedali circiter, quod ante aliquot annos terrae effossum inibi, ad D. Ulricum nunc spectatur. [note: 42.] Cujus effigies, licet vetustate arrosa, Augustanorum tamen insignium speciem refert. Hoc saxum terminum fuisse, dubium non est, tum quod Flaccus scribat, nonnullarum territoria finiri lapidibus positis praesignibus, qui â privatorum terminorum forma differant: tum quod inter schemata, quae Aggenus Urbicus libello de limitibus subjecit, hujus generis terminos cipporum aut columnarum forma, quibus vel statuae, vel alia (nec enim satis discerni possunt) sint imposita. Hoc saxum resiniferae alicujus arboris (pini strobilum, ein Zirlin Nuß alii) nucem exprimere dubium non habet. Cujus rationem addit Höping. d. c. 6. n. 993. et seq. hanc, notum esse, inquiens, Provincias, Urbesque rerum, quarum maxime feraces sunt, praeferre symbola. Et num. 997. addit, quod Patrio Urbis Augustanae sermone Pyr dicatur, non â pyro, Germanis Birn, srd â Pyramo, quae apud Boetium termini rotundi acuti appellatio est. unde generatim nomen mansit, et ad symbolum transiit. Quod etiam plurimis confirmat Marcus Welser. rer. Augustan. libr. 4. p. 75. [note: 43.] Provincias, inquiens, urbesque rerum, quarum maxime feraces sunt, praeferre symbola, credibile dictu, quot exempla in medio. Quis nummariam antiquitatem unquam attigit, quin spectatum habeat, Africam Elephante aut Scorpione, Arabiam Camelo, AEgyptum Crocodilo, et has omnes, uti etiam Alexandriam, Tyrum atque Judaeam, palma vel palmae ramo designari? Quis pisces in nummis maritimarum urbium Syracusanarum, Catanensium, Thuriorum, Massilensium? Spicas et frumenti grana, fertilitatis argumento, in Hispania, Africa ac plerisque Siciliae et Magnae Graeciae Urbibus, non observavit? Propius ad res nostras, Mamertini Martis capiti (Mars Osca lingua Mamers dictus, ut Festus) piceae fructum addiderunt, quia ad eorum Urbem sylva ferens picem optimam, uti Strabo notavit. Jam cum Alpes et Rhaetia reliqua plurimas Coniferarum arborum sylvas habeat, ac Plinius prodiderit, laudatissimam abietem, in Alpibus et Appennino nasci, eoque forsan Virgilius respexerit,

... abies in montibus altis.

Deinde alpina Larix Romanis prope miraculo fuerit, quippe quam flammis non obnoxiam, falso licet, crederent, quod Vitruvius, Plinius, Palladius, referunt: Ideo Tiberius concremato ponte naumachario, larices ad restituenda caedi ex Rhaetia jusserit, inter quas fuit amplissima arborum ad id aevi Romae visa (Plinius memoriae consignavit) trabs e larice, longa pedes CXX. bipedali crassitudine aequalis, quo intelligeretur vix credibilis reliqua altitudo, fastigium ad cacumen aestimantibus. Quid est cur dubitemus, quo strobilus in principe provinciae urbe pertineat? Quae si hoc modo habent, in Symbolo Augustano strobilum tantum considerabimus, reliqua parergorum loco ducentes, sive strobilus columnae capitulo imponatur, sicut elegantiae causa vulgo fit: Et capituli quidem iconculam turritam fingunt, quo si Cybilam hîc olim cultam innuunt, non probo, si Coloniae aut etiam Provinciae illam imaginem esse volunt, non valde improbo, et si malim nihil â saxeo termino, aut â nummis, utrumvis sequi placeat, mutari, quod etiam antiquitati venerationem deberi existimem: sive pediculo insistat minoris operae, tornatili specie, qualem in nummis aspicimus, qualemque majores praetulisse intelligimus, publicum quippe signum, quo Respublica etiamnum utitur, ita sculpendum curaverunt, etc. confer Limnae. d. jur. publ. tom. 3. libr. 7. cap. 4. num. 4. [note: 44.] Colorem hujus strobili quod attinet, certum illum viridem esse, qualem natura ante plenam fert maturitatem, scutum rubro et candido, jucundissimis omnino exornatur coloribus, longo post tempore juxta antiquos Germanorum mores, de quibus Tacitus, assumptis, Höping. de Iur. insign. d. cap. 6. num. 998.

[note: 45.] De hujus Civitatis insigniis ita scribit Matth. Merian. sive Zeiler. topograph. Suev. verb. Augspurg. Es führet die Städt zum Wappen ein Pine, Trauben oder Apffel, und ist zu vermuthen, weilen diese Landsart viel spitzige Nußbäume, als Dannen, Fiechten, Föhren oder Rothdannen, Wildfiechten und Lerchenbäume, etc. hat, daß dessen zu gedencken, eine dergleichen Frucht, in der Städt Wappen kommen seye, und es also nicht eben ein Zirbelnuß in specie seyn, oder von der Göttin Cybeles oder Cisae Vildnus, (welche, ob sie die Augspurger verehret haben mögen, noch ungewiß ist) oder deß Drusi Gemahel herkommen muß.

[note: 46.] Varia haec Civitas ab Imperatoribus habet privilegia, veluti 1. Anno 1162. ist Augspurg von Käyser Fridrich dem Ersten, zu einer Reichs-und Freystadt gemacht worden, hat auch Fürstliche Recht und Gerechtigkeit erlangt. Also daß sie nunmehr eine unter den vier Hauptstädten und Säulen deß Reichs, welches ihr, daß sie noch den andern dreyen vorg ezogen nicht eine geringe Ehre ist.

[note: 47.] 2. Anno 1266. hat König Conrad der Letzte, Hertzog in Schwaben, die Burgerschafft zu Augspurg befreyet, daß die hinfüro ihnen selber auß ihren Geschlechten einen eigenen Rath erwählen möchten, und Stadt-Pfleger, an welchen das gantze Stadt-Regiment soll gelegen seyn, zu machen gute Macht hätten.

ad n. 46. 47.

Conferendi sunt AVTORES der Wiederlegung des Discurs von Reichs-Vogteyen. §. 8. 9. seqq. et Reichs-Vogteylichen Apologie. c. 8. seqq.

[note: 48.] 3. Anno 1276. hat Käyser Rudolff der Erste die Städt Augspurg mit dieser Freyheit begnadet,


page 16, image: cs016

daß der Burger Güter, Gründe, und andere ihre Possess, ausser der Stadtmauren gelegen keinerley Vogtey-Rechten solten unterworffen, noch einige Frohn oder Dienst zu leiste schuldig seryn.

ad n. 48.

v. Privilegium ipsum in LVNIGII Reichs - Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. unter Augspurg. n. 2. p. 89. Eo tantum hoc habetur, ut Cives de bonis extra muros civitatis sitis, ita, si nullo jure advocatico constringantur, nulla servitia faciant.

Idem Rudolfus 1. Rex eodem anno Privilegio alio ap. LVNIG. d. l. n. 1. constituit, ut quicunque in civitate Augustensi residentiam faciens, sive sit ipsius Episcopi, aut alicujus de Capitulo, Abbatis aut Praepositi famulus au familiaris, modo et more ementi et vendentis, negotia et negotiationies per se aut per alios exercens, a servitio, ad quod communiter cives tenentur, scilicet precaria, nullatenus sit exemtus. etc. Quocum fere convenit aliud privilegium Rudolfi 1. de A. 1288. ibid. n. 3. p. 90. ut juxta unius cujusque civis bonorum facultatem Stiura sive precaria, pro tempore exigenda, proportionalier a quocunque solvatur.

[note: 49.] 4. An. 1294. hat Käyser Adolff gemeiner Städt Augspurg diese Freyheit gegeben, daß von allen Sachen, die so wol die in die Stadt, als daraus gefühert würden, der gebührende Zoll an allen Thoren, den Herren gereicht und außgericht soll werden.

ad n. 49.

Verba privilegii ap. LVNIG. d. l. n. 4. sic habent: ut infra hinc et festum S. Gregorii et abinde ad duos annos continuos, de singulis bigis et curribus oneratis, ingredientibus aut egredientibus civitatem Augustensem, unum denarium Augustensem recipere et colligere debeant Consules et universi cives, pro emendatione ac reparatione pontium et viarum.

Idem rex Adolus eod, anno concessit Civibus Augustanis, ut super debitis vel aliis causis quibuscunque extra civitatem Augustensem ad judicium alienum vocari non possint aut debeant, quamdiu parati sunt, in ipsa coram Advocato nostro, justitiam querelantibus exhibere etc. V. LVNIG. l. c. n. 5. p. 90.

[note: 50.] 5. An. 1306. hat Käyser Albrecht die Städt Augspurg befreyet, daß die undewegliche Güter, so Erbschafftsweiß an die Geistliche gefallen, innerhalb eines Jahras, allein den Bürgern allhier sollen verkaufft werden.

ad n. 50.

Privilegium a LVNIGIO editum l. c. n. 6. his fere verbis expressum est: quod omnia bona sita in decimis et judicio civitatis Augustensis, quae ab antiquo exactiones et decimas solvere consueverunt, sive ad religiosos, sive ad quoscunque alios devolvantur, adhuc ut antea exactiones et Sturas debent persolvere, devolutione hujusmodi non obstante. Si vero aliquis Religionem vel ordinem ingreditur et bona sua propter ingressum ordinis aut alias propter Deum ipsi Ordini conferat, aut locis religisis aliqua pro animae suae remedio deputet, illa bona infra unius anni spatium debent venditioni Civibus Augustensibus exhiberi. etc.

[note: 51.] 6. An. 1344. hat E. E. Rath vom Käyser Ludwig die Freyheit erlangt, daß sie ihre abgesagt Feinde, so sie oder ihre Mitburger und Unterthanen, mit Brand oder in andere Weg, an Leib oder Gut, zu beschädigen sich unterstünden, nicht allein wo sie dieselbige betretten, gefänglich annemmen, sondern auch samt ihren Unterschläffern, ohne alle Scheu und Gefahr, nach ihrem Verdienst hinrichten mögen.

ad n. 51.

Contra eos potissimum, qui damna, caedes, incendia, minantur, jus hoc concessum est Civitati. v. Privil. ap. LVNIG. d. l. n. 9. p. 93.

Sed et idem Imperator duobus aliis Privilegiis donavit Civitatem; Priori; quod datum est A. 1316. et repetitum A. 1329. ap. LVNIG. l. c. n. 7. et 8. p. 91. sq. continetur: ut Cives Imperatotibus nomine Imperii nihil impedant nomine Stiurae, nisi annis singules quadringentas libras denariorum Augustensium; ut Civitas sub Dominio Imperii perpetuo teneatur, ita quod venditione, permutatione, infeudatione, vel quovis alio alienationis modo ab Imperii potestate nullatenus subtrahatur, ut Cives, tanquam alii fideles et ministeriales regni in quovis consistorio jurisdictionis temporalis valeant sententias, sive jus dicere; ut nullus ipsorum res naufragas vel incendio seu ruina evasas, sibi usurpare praesumat. etc. Altero, quod emanavit A. 1346. ap. LVNIG. l. c. n. 10. p. 94. concessit Civibus jus Grutiae in fluvio Wertach. uff der Wertach mit leeren und geladenen Flößen von dem Ursprung untz (i. c. biß) in Hech zu vahren.

[note: 52.] 7. An. 1349. hat Käyser Carl der Vierdte, die Städt Augspurg gnädiglich befreyet, daß keinem Geistlichen oder Fremden und Außländischen zugelassen seyn solte, ein eigen Hauß in der Städt innzuhaben, oder einiges Ererbtes zu besitzen, sondern so fern er nicht Lust hat Burger zu werden, dasselbige einem eingesessenen Burger verkauffen solte.

ad n. 52. 53.

Novem diversis privilegiis ab Imperatore Carolo IV. oranta est Civitas Augustana. Primo, quod A. 1348. datum est, firmantur ei jura antiqua, et inprimis, ut sit tuta ab omni alienatione vel oppignoratione. v. LVNIG. l. c. n. 11. p. 94. De secundo agit Autor n. 52: idque legi potest ap. LVNIG. l. c. n. 12. p. 94. Tertio de A. 1351. ap. LVNIG. l. c. n. 13. p. 95. immunitas impertitur Civitati ab omnibus vectigalibus, in reliquis Civitatibus Imperialibus, hisque reciproce eadem libertas tribuitur in Civitate Augustana. Quarto, de A. 1355. ap. LVNIG. c. l. n. 14. jus recipiendi Judaeos, iisque tributa imponendi ad duodecim annos conceditur. Cujusmodi est etiam privilegium Ruperti Regis A. 1401. datum ap. LVNIG. l. c. n. 20. p. 98. Quinto, de A. 1359. ap. LVNIG. h. c. n. 35. p. 96. habetur, ut ad expeditiones bellicas nomine Imperii suscipiendas, vicini eos sequi teneantur. Sexto de A. 1361. ap. LVNIG. d. l. n. 16. ut cives Augustani tuto possint mercaturam exercere in Bohemia, Polinia et Moravia. Septimo, de eod. a. ap. LVNIG. d. l. n. 17. p. 97. ut Judaei Augustae degentes non alibi quam coram Praefecto Imperiali Augustano in judicio comparere debeant. Octavo, de An. 1374. liberantur ab omni restitutione damni, bello quodam tum temporis hostibus suis illati; LVNIG. d. l. n. 18. Nono tandem A. 1376. ap. LVNIG. d. l. n. 19. p. 98. statuitur, ut Cives alio migrantes solvere debeant tres Steuras eo tempore aeris alieni causa a magistratu impositas.

[note: 53.] 8. An. 1355. hat Käyser Carl der Vierdte, der Städt Augspurg diese Freyheit gegeben, daß nemlich kein Burger für keinen außländischen Richter, er wäre jetzt gleich ein Land-oder Hofrichter, solte geladen werden, oder zu erscheinen getrungen werden, bey Straff 50. Marck lötiges Golds, und Cassirung des Urthels, welches auch in Anno 1501. von Käyser Maximiliano l. wiederholet worden, welches Privilegium referiret Joh. Limnae. lib. 7. c. 4. num. 7. Merian. topograph. Suev. verb. Augspurg. fol. 5. allda


page 17, image: cs017

er in fine vermeldet, daß An. 1468. ihrer zween allhier geköpffet worden, welche wider ihre Burgerliche Pflicht und Eydm ja auch wider die Freyheit ihres Vatterlands, ihre Mitbürger in fremden Gerichtszwängen, sonderlich aber an dem Westphälischen Gericht, mit Recht vorgenommen hatten.

ad n. 53.

De hoc Privilegio Caroli IV. nihil reperio. Maximiliani I. Privilegium A. 1501. novum est, nec confirmatorum antiquioris, nisi ratione Jurisdictionis Praefecti Imperialis; Exemtionem id concedit a Judicio Rothvvilensi. v. post LIMNAEVM hic allegatum. LVNIG. l. c. n. 39. p. 115. seqq.

[note: 54.] 9. Anno 1426. hat Käyser Sigmund der erste, dem Rath zu Augspurg diß Privilegium geben und bekräfftiget, in welchem versehen, daß die Vogtey der Städt Augspurg von keinem Käyser nimmermehr verkaufft oder verpfändt werden möge, und wurde demselben angehenckt, daß ins künfftig beedes die Land-uud Stadtvögt allhier, aut-und anzunemmen, ja auch dieselben abzusetzen, dem Rath jederzeit frey stehen solte, jedoct mit dem Vorbehalt, daß der vom Rath angenommene Land-oder Stadt-Vogt, dem Käyser dieselbe zu confirmiren, zuvor namhafft gemacht, und fürgestellt würde: Eben dieser Käyser gab der Städt auch die Freyheit, daß sie so wol zu Kriegs-als Friedenszeiten Trompeter und Zinckenbläser offentlich halten möchten.

ad n. 54.

Verba ipsa Privilegii hujus eximii d. A. 1426. ita sunt concepta: Wiewohl das ist/ daß dieselb Vogtey zu Augspurg uns und dem Reiche zugehöret/ so wollen --- wir ihnen doch hinfür keinen Land-Vogt noch Stadt-Vogt nicht geben/ --- dann um wen sie uns bittent. Sogder/ wann sie uns um einem Vogt anruffen/ oder inen andern zu geben bitten/ den sie uns dann benennen werden/ so wollen wir ihnen denselben ohne Verziehen geben/ und ihn auch bey solcher Vogtey sein Ledtag ode auf der vorgenannten von Augspurg Wohlgefallen und Wiederruffen dabey handhaben. Und wen wir ihnen also zu Land-Vogt geben/ --- der soll und mag dann seinem Unter-Vogt/ den man nennet Stadt-Vogt/ (den dann dieselben von Augspurg auch darzu wehlen werden/) ven Bann an unser Städt bevelhen und geben/ zu richten über schädlich Leut und ander Sach/ nach der Städt Rechte daselds/ doch daß derseld Land-Vogt solchen Bann von uns und dem Reiche zeersten nehme und empfahe. Ob auch ihr Land-Vogt mit tod abgieng oder von ihrer Bet wegen wiederruffet oder entsetzet würde/ was dann die von Augspurg von schädlicher Leut wegen zu richten haben/ das soll und mag ihr Stadt-Vogt für sich richten/ und den Bann haben biß auf ein andern Land-Vogt/ den wir ihnen von ihrer Bette wegen geben; etc. v. LVNIG. l. c. n. 22. p. 99. seqq.

Alterum Privilegium cujus mentionem facit Autor datum est A. 1434. et legitur ap. LVNIG. l. c. n. 26. p. 103.

Praeter isthaec alia quoque privilegia Sigismundi Imperatoris Civitati Augustanae concessa leguntur ap. LVNIG. d. l. p. 100. seqq. 1) A. 1418. ut jure repressaliarum uti possint contra omnes, qui liberum Lyci fluvii usum intervertere tentarent. 2) A. 1430. ut perdagium exigere possint von einem jeglichen geladenen Wagen einen Pfenning/ zu einem mabl/ und von einem geladenen Karren einen Heller --- doch daß sie von solchem Geld die Straßen und Wege vor-und in der Städt bauen und pflastern lassen sollen. 3) A. 1431. ut habeant jus reluendi praefecturas zu Münchingen und Ottenbeuren. 4) eod. A. 1431. jus des Ungelds in der Stadt. 5) ut Judaei vestitu singulari discernantur a Christianis, de A. 1434.

[note: 55.] 10. An. 1446. gab Käyser Friderich der Dritte, der Städt Augspurg diese Freyheit und Regalien, daß der Rath hinfüro allezei selber/ Malefitz-Recht in geheim besitzen, und die Ubelthäter zum Tod in der Stille, und in verschlossenen Zimmer auf ihrem Rathhauß, doch daß der Stadtvogt, als Prästdent, auch darbey wäre, zum wenigsten durch 24. Beysitzer, mehrer Ruhe und Stille halben, vertheidigen möchte.

ad n. 55. seqq.

In Codice Lunigiano nihil hac de re legitur, sed ista tantum habentur; p. 104. seqq. 1) generalis confirmatio omnium Jurium atque Privilegiorum, de A. 1442. 2) specialis confirmatio Privilegii Sigismundiani A. 1418. de libero usu Lyci fluminis addito 3) A. 1462. jure piscandi. v. Autorem n. 56. 4) Ne sub obtentu literarum Imperialium Civibus liccat se subducere oncribus praestationibusque publicis de A. 1482. 5) Jus recipiendi bannitos eodem anno. 6) Jus de non appellandoin causis summam decem florenorum Rhenensium non aequantibus; ejusdem anni. 7) Exemtio ab omnibus extrancis judiciis etiam a Caesareo Camerali, Rothvvilensi, Westphalicis, aliisque vel aulicis vel provincialibus; ejusd. A. 1481. 8) Jus persequendi, capiendi atque puniendi violatores pacis publicae; de A. 1485. 9) Jus de non appellando in causis Criminalibus; c. a. 10) Jus exigendi cautionem de solvendo debita, ab iis, quibus litteris moratoriis succurrunt Imperatores. De A. 1487. 11) Confirmatio statuti Augustani de successione nepotum cum patruis concurrentium de A. 1489.

[note: 56.] 11. Ann 1462. gab Käyser Fridrich der Dritte der Burgerschafft zu Augspurg diese Freyheit, daß sie den Lech von dannen an, da er entspringt biß zu der Stadt, unverhindert leiten, und wo derselbe nachtheilig und hinderlich wäre, solches nach Notturfft abstellen, deßgleichen auß beeden Seiten so wol an gemaltem Lech, als der Wertach ihr Vieh weiden, fischen, voglen, und alter Gerechtigkeit nach, auch Wildschwein hetzen und jagen möchten.

[note: 57.] 12. Anno 1473. hat Käyser Friderich der Dritte sich mit dem Rath zu Augspurg verglichen, daß derselbe hinfüro jährlich mehr nicht, dann 400. fl. in Gold, für gemeiner Städt Schatzung, welche man die Reichs-Steur nennet, und so die Römische Käyser von dieser Städt jedes Jahr einzunemmen haben, zu erlegen sollte schuldig seyn.

[note: 58.] 13. Anno 1506. hat der Röm. König Maximalianus l. der Städt Augspurg die Freyheit gegeben, daß um Sachen, Injurien, Item Leibsbeschädigung betreffend, es seyen Würff, Stich, Stöß, Läyme, Beinschröte, oder fliessende Wunden, hinführo in ewige Zeit von einer Urthel oder Decret vom Rath oder Gericht gesprochen, niemand appelliren, dingen, weigern, nichtig sprechen, suppliciren oder reduciren soll noch mag, in kein Weiß noch Weg.

ad n. 57. 58.

De neutro horum Privilegiorum quicquam proditum est in Archivo LVNIGIANO conf. tamen notatu supra ad n. 51. Quae de Maximiliano 1. habentur apud LVNIGIVM haec fere sunt: 1) Privilegium exemtionis fori Rothvvilani, de quo n. 53. 2) ut omnes Cives Augustani, etiamsi ab Imperatoribus in numerum Consiliariorum vel Assessorum Camerae recipiantur, ad onera civica aeque teneantur de A. 1506. et 1511. itemque 3) ut post resignationem juris civitatis habeantur pro extraneis; de eodem A. 1506. etc.page 18, image: cs018

[note: 59.] 14. An. 1521. hat Käyser Carl der Fünffte der Städt Augspurg aus sondern Gnaden, den Gewalt und Freyheit gegeben, diejenige Burger, so mit Unwille das Burgerrecht aufgeben, und zu Verhöhnung desselben sich anderswo Häußlichen niderlassen, den Rath aber in andern Gerichtszwängen, mit Recht fürzunemmen sich unterstunden, welcher Orten sie auch betroffen werden könten, aufzuhalten, in Verhafft zu nemmen, oder gar als andere Ubelthäter gefanden hieher zu bringen.

ad n. 59.

Eodem Privilegio, quod refertur a LVNIGIO d. l. n. 46. p. 122. confirmantur antiquiora Rudolfi 1. de A. 1276. Ludovici Bavari de A. 1344. et Friderici III. de A. 1485. de quibus supra jam dictum est.

[note: 60.] 15. Anno 1522. begabte Käyser Carl der Fünffte, die Städt Augspurg aus hohen Gnaden, mit dieser Freyheit, daß sie Macht haben solte, Silber und Gold in dem Werth, wie es sonsten im Reich gangbar, zu müntzen.

ad n. 60.

Videatur LVNIG. d. l. n. 47. p. 125.

[note: 61.] 16. An. 1541. hat Käyser Carl der Fünffte die Städt Augspurg befreyet, daß die Burger Zollfrey seyn sollten, mit all ihren Victualien, was sie hieher führen, wo sie es gleich herbrächten.

ad n. 61.

Exhibetur a LVNIGIO d. l. n. 52. p. 131. Privilegium A. 1551. datum contra insolitas commercii, et vectigalia sive nova sive vetera adaucta.

[note: 62.] 17. An. 1552. hat Käyler Carl der Fünffte, zu Augspurg das Geschlechter Regiment privilegirt, nemlich auf ein Ewiges wider dasselbe, bey Verlust Leib und Guts, nichtzit weder zu reden noch zuthun.

ad n. 62.

v. LVNIG. l. c. n. 53. p. 133.

[note: 63.] 18. An. 1559. hat Käyser Ferdinand, gemeinen Nutzen der Städt Augspurg zu gutem, die Gnad gegeben, daß ben Privilegien oder Freyheiten nichts sollte benommen seyn, noch der Städt zum Nachtheil gereichen, wo etwa ein Privat-Person in Verträgen oder Verpflichtungen, von diesen Rechten entweder auß Noth oder auch muthwillig weichen sollte.

ad n. 63.

Est in LVNIGIANO opere l. c. n. 55. p. 134. Privilegium Ferdinandi 1. Imperatoris de A. 1559. quo confirmantur antiqua Rudolfi 1. Ludovici Bavari, Maximiliani 1. et Caroli V. Privilegia, statuiturque, ut sententiae extraneorum judiciorum contra Cives Augustanos latae, inprimis quae ad instantiam Judaeorum emanaverint, ipso jure sint nullae, etiam renunciatione privatorum nec quicquam obstante utque contra violatores hujus privilegii vi agere liceat.

[note: 64.] 19. An. 1594. hat Käyser Rudolff der Ander, den 30. Jul. zu Prag, dieser Städt Augspurg das Privilegium und Freyheit gegeben, nemlich, daß von E. E. Raths und Gerichtsendoder bey Urtheilen, da die Hauptsach nicht über 600. fl. Reinisch in Gold antreffe, wie auch in allen fallimenten und der Kauffleuth Handlungen, keinem Burger, Innwohner oder Fremden ferners zu provociren, zu dingen, und zu appelliren zugelassen seyn solle.

ad n. 64.

Fit hujus Privilegii A. 1593. (non 1594.) concessi, mentio in confirmatione Ferdinandi II. de qua n. 67. Apud LVNIGIVM id non reperitur: sed alia duo ibi habentur, quorum altero A. 1599. n. 59. p. 148. coercentur contractus usurarii Judaeorum; altero anni 1606. n. 60. p. 151. exemtio ab alienis foris confirmatur, ac eo usque extenditur, ut actiones contra magistratum in prima quidem instantia institui debeant coram novem commissariis ex Senatorum numero electis, salva tamen appellatione ad Imperatorem et Cameram Imperialem.

[note: 65.] 20. An. 1627. hat Käyser Ferdinand der Ander, der Städt Augspurg Privilegia de non appellando, nicht allein allergnädigst confirmiret, sondern auch in vim statuti dahin extendiret, daß von keinem Exrrajudicial- oder Raths -Decret, was und wie hoch selbige antreffe, noch auch von keinen Decreten und Urtheilen in liquidirten Schulden, Kauffmanns-handlungen, Wechsel-und Fallimentssachen, oder Leibs-Beschädigungen, von niemand an höhere Orth provocirt werden solle, nisi facta paritione, alsdann solle die appellatione gradatim offen stehen, doch praestitis praestandis.

[note: 66.] 21. An. 1607. extendirt Käyser Rudolff II. Käyser Caroli V. Wahlordnung, daß auf Absterben eines Stadt-Pflegers, ein anderer, auch unerwartet der gewöhnlichen Wahlzeit, erwählet werden möchte.

ad n. 65. 66.

v. LANGENMANTEL Historie des Regiments zu Augspurg. c. 5. p. 157. seqq.

[note: 67.] 22. An 1613. extendirt Käyser Matthias solch Privilegium weiters, daß wann beede Pflegere zu Augspurg, Leibsschwachheit oder anderer Zustände wegen, den Rath nicht besuchen köndten, alsdann Pflegere und Geheime aus ihrem Mittel einen erkiesen mögen und verordnen, welcher die Stadtpfleger-Stell versehen, und die Praecedentz, biß wenigst ein Stadt-Pfleger der Sachen wiederum selbsten versehen kan, verrichtten möge.

ad n. 67.

Fridericus III. Imperator summam appellabilem primum constituit decem florenorum Rhenensium. v. supra notata ad n. 55. Maximilianus I. A. 1506. ad qua. draginta florenos. Carolus V. A. 1531. (v. LVNIG. l. c. n. 48. p. 126.) ad quadringentos, Rudolfus II. A. 1593. v. Autor n. 64. ad sexcentos eam extendit. Ferdinandi II. Privilegium hic citatum habetur ap. LVNIG. l. c. n. 61. p. 153. seqq. et LVDOLF. in Append. Corp. Jur. Camer. p. 349.

[note: 68.] 23. Imper. Ottho 1. textoribus panni, qui ex Augustanis cruento proelio cum Ungaris strenue pugnaverant, concessit scutum rubro


page 19, image: cs019

et flavo colore distinctum decussatim, propterea, quod arma et clypeum hujusmodi coloris, regulo a se victo in urbem retulissent, Dresser. Isagog. histor. part. 5. pag. 133. Et tempore Imp. Maximiliani II. ultra 1600. textores, Meisterweber, Augustae fuisse, eosque omnes quamplures alios famulo, viel Knecht und ein groß Gesind gehabt, ausser den Haußknappen, so allerley Sorten deß hübschten und besten Barcher und Bommesin bereiten und machen, habuisse refert Merian. sive Zeiler. d. l. in princ.

ad n. 69.

Idem Instrumentum publicum legitur. ap. LVNIG. l. c. n. 64. p. 160. seqq.

Außführlicher Bericht, Uber die im Jahr 1649. durch die Käyserliche Subdelegirte Herren Commissarios bey deß H. Reichs-Stadt Augspurg vorgenommene Execution in Geist-und Weltlichen Sachen, nach Anleitung deß Oßnatrüggischen Friedenschluß.

Kundt und zu wissen seye jedermänniglich, demnach durch GOttes deß Allmächtigen gnädige Vermittlung, nach so lang und viel Jahr mühesam gepflognen Universal-Tractaten, dermal eins zwischen der Röm. Käyserl. Majest. etc. unserm allergnädigsten Käyser und Herrn, auch beeder alliirten außländischer Königlicher Cronen Frankreich und Schweden hochansehnlichen Herren Plenipotentiariis, sodann deß Heil. Röm. Reichs Chur-Fürsten und Ständen, der höchst desiderirte werthe Frieden unsers geliebten Vatterlandes Teutscher Nation geschlossen, unter schrieben, und den 25. (15.) Octobr. nechstverwichenen sechzehenhundert acht und viertzigsten Jahrs, in beeden zu ermeldten universal- Friedens -Tractaten bestimmten Städten, Münster und Oßnabruck, offentlich und solenniter publiciret und außgeruffen, darbey aber sonders bedinget und inseriret worden, daß, so bald das Instrumentum Pacis von denen Herren Bevollmächtigten und Abgesandten unterschrieben, alles dasjenige, so darinnen verglichen, verfasst und begriffen, zu würcklicher Execution gebracht. Dannenhero und zu solchem Ende von allerhöchstgedacht Ihrer Käyserl. Majest. obhabenden Käyserlichen hohen Amts wegen offene Edicta und Patenta in das H. Röm. Reich publicirt, und allen denen, welche Vermög solcher allgemeinen Abhandlung und Vergleichung, etwas abzutretten, zu geben, zu restituiren, zu erstatten, zu leisten, auch sonsten zu thun oder zu lassen, schuldig und verbunden seyn, solchem, ohne Außflucht und Schaden, verglichener massen, nachzukommen, auferlegt, zumalen auch den Kraißaußschreibenden Fürsten ernstlich befohlen werben solle, auf Ansuchen deren, welchen etwas abzutretten, zu restituiren, zu thun oder zu leisten gebührt, ihnen nach Anleitung deß Friedenschlusses darzu zu verbelffent, und, wo nöthig, die würckliche Execution fürgehen zu lassen, und hierauf nun allerhöchst ermeldt Ihro Käys. Majest. alles und jedes, was in solchen verglichnen, unterschriebenen und promulgirten Instrumentis Pacis begriffen, zu Rettung deß lieben hochbedrangt-und beängstigten Vatterlands, Abwendung dieses langwürwen höchstverderblichen Kriegswesens, und Verhütung mehrern Christenbluts Vergiessung, allergnädigst approbirt und angenommen haben, derentwegen auch solchem Friedenschluß, zu Folg dero Käyserl. Edict in diesem hochlöblich Schwäbischen Craiß (gleich auch in andern beschehen) zu aller dessen einverleibten Fürsten und Ständ Wissenschafft intimiren, und benebens ernstlich befehlen lassen, daß, so bald et nach Vernehmung solch Käyserl. Edicti auf deß begehrenden Theils gebührendes Anmelden, ohne Außflucht oder Vorwendung einiger Clausulae Salvatonae, oder einiger anderer Exception, alles und jedes, was einem oder dem andern, sie seyen Geist-oder Weltlichen Stands, in Krafft solchen universal- Vergleichs, zu restituiren, abzutretten, zu geben, zu thun, oder zu lassen obgelegen, ohne Verzug noch vor dern zu Extradirung, und Commutation der Ratificationum Instrumentorum bestimmten Zeit unweigerlich restituirt, abgetretten, gegeben, gethan und geleistet werden solle, sonderlichen aber, ver mittelst eines in Wien den siebenden Nov. Eingangs erwehnt, längst zuruck gelegten sechzehenhundert acht und viertzigsten Jahrs datirt, allergnädigsten Käys. Rescripti, denen Hochwürdig-Durchleuchtig-Hochgebohrnen Fürsten und Herren, Herrn Francisc. Johann. Bischoffen zu Costantz, Herrn der Reichenau und Oehningen, etc. und Herrn Eberharden Hertzogen zu Würtemberg und Teck, Grafen zu Mümpelgart, Herrn zu Heydenheim, etc. als beeden obberühret dieses hochlöblichen Schwäbischen Craises, außschreibender Fürsten, Fürstl. Fürstl. Gn. Gn. solch dero Käys. Edicta zu dem Ende zugeschickt, und allergnädigst anbefohlen, daß Jhre Jhre Fr. Fr. Gn. Gn. sich entweder selbst, oder durch dero Subdelegirte dieser Käyserlichen Commission unterfangen, und denn, mit dieses Craises incorporirten Fürsten und Stande selbft eigner Gesandten einwilligen, gemachten Schluß zu Folg obberührte allergnädigste Käys. Edicta in mehr gedachten Schwäbischen Craiß weiter verkünden und exequirn wolten.

Und aber tn vielgedachtem Instrumento Pacis auch dieser deß Heil. Reichs-Stadt Augspurg


page 20, image: cs020

halber unter andern art. 5. §. 2. et 11. sonderbare und außdrückliche Versehung beschehen, wie es derselben halber, so wol in Ecclesiasticis als Politicis, angeordnet und hinfüro gehalten werden solle. Als haben hochgedachte Ihre Ihre Fr. Fr. Gn. Gn. so wol in Krafft gegen öffters allerhöchst ernannt Ihro Käys. Majest tragenden Respects und Gehorsams, als auch in Erinnerung deren zu Beruhigung deß allgemeinen Vatterlands Teutscher Nation, und insonderheit dieser deß Heil. Reichs-Stadt Augspurg tragender Zuneigung, sich schuldig und verbunden erkennt, solcher bey dem Friedenschluß auf sie verglichene, aud von Käys. Majest. sowol durch vor allegirtes Käys. Edict, als absonderlich decernirte. Käys. Commission sich der Gebühr nach zu unterfangen, und weilen sie dieser Zeit in Person von dero Landen und Leuthen nicht wol abkommen können, haben dieselbe zu dieser übernommenen Augspurgischen Executions Commission an dero statt die Hochwohl Edelgeborne, Wohl Edle, Gestrenge und Hochgelehrte Herren, Wolff Christoff von Bernhausen, Fr. Costantz. Rath und Vogten zu Güttingen, und Herrn Georg Köberlin, der Rechten Doctorn. Fürstl. Costantzisch. Rath und Cantzlern, etc. So dann Herrn Hans Albrecht von Wellwart, Fürstl. Würtemb. Ober-Rath, und Herrn Andream Burckharden, der Rechten Doctom, auch Fürstl. Würtemb. geheimen Regiments-Rath und Vice- Cantzlern, etc. mit Ertheilung gnugsamer Vollmacht und Instruction, in Gnaden subdelegirt und verordnet.

Wann dann jetztgedachte Fr. Fr. Costantzische und Würtemb. Herren subdelegirte Commissarii solch gnädig anvertraute Subdelegation nicht allein unterthänig auf sich genommen, sondern zu gehorsamer Vollziehung, deren sich allhero in deß H. Röm. Reichs-Stadt Augspurg, vor bereits geraumer Zeit persönlich begeben, und solcher Käys. Commission bißhero angelegnen Fleisses getreulich abgewartet, selbige auch nunmehr durch mübsame Sorgfalt, dermal eines zu deren endlichen Richtigkeit gebracht, und Werckstellig gemacht haben.

Und aber bey mehrgedachter Executions-Commission, so wol in Ecclesiasticis als Politicis, sich viel unterschiedliche Puncten ereignet, welche Theils Catholischer Seits, theils von den Augspurgischen Confessions- Verwandten, um etwas different gehalten worden. Als hat man dahero für nothwendig erachtet, daß die vornehmste vorkommene Puncten und Handlungen, zu mehrer Richtigkeit und Vergwisserung beederseits Religions-Verwandten und Interssenten zum besten, in einen ordentlichen Recess gebracht werden solle, deme zu folg nun solches ins Werck gesetzt worden, massen auß nachfolgendem von Puncten zu Puncten inhaltlichen zu ersehen.

Ecclesiastica.) Nachdem nun das Instrumentum Pacis klar und undisputirlich zu erkennen gibt, daß die Augspurgische Confessions- Verwandte gedachter Städt Augspurg in Ecclesiasticis in den Stand, wie sie in Anno sechzehenhundert vier und zwantzig den ersten Januarii gewesen, sollen restituirt und gesetzt werden. Benebens auch sich unlaugbar befunden, daß sie zu erstbemeldter Zeit, vierzehen Pfarrer und Prediger, neben einem Pestilentiario, auch eine gewisse Anzahl Praeceptores, Schulmeister und Vorsinger alle der unveränderten Augspurgischen Confession, wie solche Anno fünffzehenhundert und dreissig Käyser Carolo V. allhier übergeben worden, zugethan, und ihr freyes offentliches Exercittum an neun unterschiedlichen Orten unverhindert gehabt, nemlich bey St. Anna, bey St. Ulrich, bey den Barfüssern, bey dem H. Creutz, bey S. Georgen, bey S. Jacob, in dem Spital, zu S. Servatio, und zu S. Wolffgang. Als ist der Hochwürdig, Hoch Wohlgebohrne Herr, Herr Johann Rudolff, Freyherr von Rechberg und hohen Rechberg, etc. confirmirter Administrator deß hohen Stiffts Augspurg, so wol für sich und erstbesagt dero der Zeit administrirenden hohen Stiffts Augspurg, als anderer ersterwehnter Kirchen Geistlicher Inhaber, welcher Ihrer deß Herrn Administratoris Gnaden Hierunter Gewalt und Vollmacht aufgetragen, durch die Käyserliche subdelegirte Commissarios erinnert worden, daß bemeldte Kirchen-und Predig-Häuser cum pertinentiis, nach Innhalt deß Friedensschluß, unaufhaltlichen möchten den Augspurgischen Confessions- Verwandten cedirt und restituirt werden, und ob zwar ermeldter Herr Administrator sich allein dahin erklärt, daß er sich zwar hierinnen nicht würcklichen widersetzen wolte, zu solcher Restitution aber nicht positive sich verstehen, oder dabey etwas cooperiren kündte, sondern es passive müsse geschehen lassen, und der Geistligkeit ihr Jus wolte vorbehalten haben, ist doch, solchen wider das Instrumentum Pacis lauffenden Einwendens ungehindert, einen als andern Weg in dem Weerck fortgeschritten, die Possession ermeldter Oerter im Namen Allerhöchstgedacht Ihrer Käyser lichen Majest. und in Krafft deren Commission, durch einen sonderbaren hierzu requirirten Notarium publicum, würcklichen apprehendiret, und in allem dahin gestellt worden, wie specifice nachfolget.

Rirch zu S. Arma.) Belangend anfänglich S. Anna, ist solche Kirch durch Abholung der Schlüssel wieder überlassen, auch die darbey befindende und zugehörige Schul und Häuser cum pertinentiis restituirt, und von den Herren Patribus Societatis würcklich abgetretten worden, und weilen klärlich demonstrirt und erwiesen, daß in Anno sechzehenhundert vier und zwantzig die Augspurgische Confessions- Verwandte den Chor oder Fuggerische Capell jederzeit offen, und die Schlüssel zu denen zweyen Thüren bey sich gehabt, auch die Sacramenta darinnen administrirt, und sonsten bey Anhörung Göttlichen Worts undisputir lich gebraucht, ingleichem den Schlüssel zu der Orgel, so gleichfalls neben dem Anbau an der Capell, darinn die Blaßbälg zur Orgel stehen, gehörig den Herren Grafen Fuggern, auf jedesmals Begehren, von dem Fuggerischen Verwalter unweigerlich abgefolgt, und nach dessen Gebrauch deme gleichbalden wieder eingeliefert


page 21, image: cs021

worden. Als haben die Herren Graf Fugger, gegen Außhändigung eines Schrifftlichen Scheins, versprochen, daß es hinfübro sein Verbleibens, wie es damalen Anno sechzehenhundert vier und zwantzig gewesen, darben haben, und also die Augspurgische Confessions- Verwandte Sowol ermeldte Fuggerische Capell, als Orgel, Anbäwlin, obgedachtermassen zu ihrem Gottesdienst ungehindert gebrauchen mögen. Die Goldschmieds-Capell daseldsten bey S. Anna betreffend, bleibt es, wie auch der Einkunfften halben, in dem Stand, wie es primo Januarii Anno sechzebenhundert vier und zwantzig gewesen, darbey auch sonderbar versehen, daß die noch übrige Orgel, welche von Sanct Anna zu Sanct Mauritz von den Herren Graf Fugger transferirt worden, gleichfalls den Augspurgischen Confessions- Verwandten, als welche selbe Anno sechzehenhundert vier und zwatzig in possessione gehabt, wie nicht weniger die Musicalische Instrumenten, welche zu S. Anna gehörig, so viel deren noch vorhanden, ohne Verzug von St. Mauritz restituirt werden sollen, wie dann auch nicht weniger der bißhero Catholischer Seits geführten Rechnungen über das Collegium Augspurgischer Confession, zwischen beeden Theilen, eine gäntzliche Richtigkeit und respective Ubergab aller darzu gehörigen Sachen getroffen worden.

S. Ulrichs Predig-Hauß.) Ingleichen ist die Possession deß Predig-Hauß bey St. Ulrich cum pertinentiis, wie die Augspurgische Confessions- Verwandte solche Anno sechzehenhundert vier und zwantzig gehabt, dem Instrumente Pacis gemäß, würcklichen apprehendirt, die Schlüssel von dem Herrn Prälaten daselbsten abgefordert, und den Augspurgischen Confessions- Verwandten eingeliefert worden. Und demnach von dem Herrn Prälaten die Uhr, so hiebevor im Predig-Hauß gewesen, in dem Thurn ausmachen, und bergegen die alte, so daselbsten, und doch nichts mehr nutz war, abthun lassen, darbey auch beygebracht worden, daß je und allwegen die Uhr im Thurn von der Zechpfleg müssen erhalten werden, dahero abgeredt worden, daß diese Uhr vor dißmal in dem Thurn gelassen, und künfftiger Zeit von der Zechpfleg ein andere in das Predig-Hauß geordnet werden möchte. Und dieweilen auch ex parte deß Herrn Prälaten Anregung geschehen, daß ihnen gleich hiebevor der Durchgang in die Capell durch das Predig-Hauß vorbehalten seyn solle, haben sich die Augspurgische Confessions- Verwandte dahin erklärt, daß es in allweg, wie es Anno sechzehenhundert vier und zwantzig gewesen, verbleiben, und die Procession zu Weyhung deß Tauffs unverwehrt seyn solle. Obwolen auch ermeldter Herr Prälat sich anerbietig gemacht, wegen deß Pfarr-Hauß, so zum Predig-Hauß gehörig, einen Tausch zu treffen, und das Eckhauß gegen hinüber mit gewissen conditionen dargegen zu vertauschen, haben doch die Augspurgische Confessions- Verwandten sich allein dahin erklärt, daß es dißmals sein Verbleibens bey restitution deß ordentlichen Pfarrhauß haben, doch künfftig den Zechpflegern, ob und welcher Gestalten sich dißfals in Tausch einzulassen, nicht benommen seyn solle. Den Organisten zu Sanct Ulrich betreffend, ist auf Ersuchen deß Herrn Prälaten bewilliget, daß selbiger biß auf nechstkommenden Georgii in dem Hauß verbleiben möge.

Rirch zu den Barfüssern.) Gleicher gestalten ist auch die Possession der Kirchen zu den Barfüssern mit deren Zugehör apprehendirt, die Schlüssel, so dann die mobilien, so viel noch enthalten gewesen, von denen darinn geweßnen Herren Patribus Conventualibus erhaben, und den Augspurgischen Confessions- Verwandten eingeliefert worden, und werden die Ladenzins, so die Herren Conventuales bißhero genossen, fürters wieder wie Anno sechzehenhundert vier und zwanzig, in das Bau-Amt gelifert werden, die Häuser aber, so zu der Barfüsser Kirch gehörig gewesen, und von den Herren Conventualen alienirt worden, betreffend, weil von den Herren Conventualen ein starcker Baukosten und Besserung der Kirchen praetendirt, als ist solches gegen einander dergestalten compensirt worden, daß gleichwol der Außstand deß Kauffschillings ermeldter Häuser von den Augspurgischen Confeßions-Verwandten Zechpflegern soll eingezogen werden.

H. Creutz.) Vierdtens ist auch die Possession deß Platzes und areae deß abgebrochenen Predig-Hauß zum heiligen Creutz, wie auch die darzu gehörige Häuser (welche auf nechstkommenden Georgii zu raumen) welche die Augspurgische Confeßions-Verwandte Anno sechzehenhundert vier und zwantzig in Possession gehabt, nach Innhalt deß Instrumenti Pacis adprehendirt, und wieder ein Predig-Hauß et daselbsthin zu bauen, dasselb in eadem qualitate, wie das abgebrochene, inn-und das Exercitium ihrer Religion hinfüro wiederumben nach Belieben als primo Januarii Anno sechzehenhundert vier und zwanzig darinn zu haben, expresse vorbehalten, und zumaln die von dem abgebrochenen Predig-Hauß noch vorhandene Orgel, auch die Uhr, Getäfel, Stül und andere Materialien, so viel noch vorhanden, bonâ fide restituirt worden, und weilen die in dem Predig-Hauß gewesene Glock nacher Arnsried verschenckt, hingegen von dem Herrn Prälaten, die bey der Zech Verwaltung gefundene Paarschafft von fünffhundert ein und zwantzig Gulden, als fructus percepti, praetendirt worden, als hat man sich derentwegen dergestalt gegen einander abgefunden, daß den Augspurgischen Confessions. Verwandten, jetzt obbemelte Parschafft in der Zech verbleiben, doch dargegen besagte Glock im wenigsten nicht weiter angefochten werden sollen.

S. Georgen.) Fast ebenmäßige Bewandtnus hat es auch fünfftens mit dem Platz deß abgebrochenen Predig-Hauß zu St. Georgen, in deme die Possession selbigen, und zugehörigen Häuser, arearum, mit der reservation juris reaedificandi und den Gottesdienst nach Belieben allda zu exerciren, wie es Anno sechzehenhundert vier und zwantzig gewesen, nach Innbalt


page 22, image: cs022

halt deß Instrumenti Pacis apprehendirt, vom Herrn Probsten auch die noch verbandene Orgel, Uhr und andere Materialien, so zu dem abgebrochenen Predig-Hauß gehörig gewesen, so viel noch entgegen, getreulichen zu restituiren versprochen worden.

S. Jacob) Fürs sechste ist auch die Kirch zu St. Jacob in Possession genommen, den Augspurgischen Confessions- Verwandten restituirt, und zu solchem Ende ihnen die Schlüssel eingeliefert worden. Und ob zwar von den Herren Geistlichen so wol zum heiligen Creutz als St. Georgen, wie auch wegen St. Jacobs Kirch unterschiedlichen malen den Augspurgischen Confessions- Verwandten anerbotten worden, vor solche zwey jetztgedachte areas unb diese Kirch zu St. Jacob sich mit ihnen auf ein Stück Gelds, oder sonsten ein thunliches aequipollens in Tractaten einzulassen, daß ihnen solche Orth verbleiben, hingegen die Augspurgische Confessions- Verwandte andere Plätz erhandlen, und derentwegen gewisse Vorschläge thun wolten, haben doch die Augspurgische Confessions- Verwandte vor dißmal allein auf das Instrumentum Pacis, und daß sie juxta illius tenorem zur restitution, massen bereits würcklich beschehen, gelangen möchten, gedrungen, doch mit dieser außdrücklichen Erklärung, daß ihnen gantz nicht entgegen, sich dieser Plätz und Kirchen halber künfftig, factâ prius restitutione. befindenden Dingen nach, durch billichmäßige Tractaten zu vergleichen.

Spital.) So viel siebendens den Spital quoad Ecclesiastica belangen thut, ist es dahin versehen, daß die Augspurgische Confessions- Verwandte daselbsten das Exercitium Aug. Conf. wieder wie in Anno 1624. in dem Langhauß offentlichen und unverhindert haben, und darzu einen eignen Pfarrer halten mögen, hingegen den Catholischen die Capell zu St. Margreten zu ihrem Exercitio gantz allein verbleiben solle, jedoch daß den Catholischen Pfründnern, wann sie schwach und kranck seyn, in gedachtem Langhauß, durch einen Geistlichen Catholischer Religion zugesprochen, und die H. Sacramenta administrirt werden, so mögen auch die Catholischen das Crucifir samt zugehörigen zweyen Bildern an dem Orth, wo die Catholische Spitalpfründner absonderlich wohnen, an die Wand aufmachen.

Und demnach ex parte der Catholischen vorgebracht worden, daß hiesiges Thum-Capitul bey Abhör der Rechnung interessirt, und Herr Thum-Dechant Anno 1624. noch in possession gewesen, als seyn ihm diß Orts seine Jura vorbehalten worden. Wegen Einnehmung der Spitäler, verbleibt dißmal dahin gestellt, daß die darinn befindende verbleiben, hingegen die Augsp. Confess. Verwandten ihrer Religion zugethane Pfründner eben so viel nach befindender Notturfft der Bedürfftigen einnemmen mögen, gestalten auch fürohin die Pfründer ohne Unterschied der Religion auf der Herren Pfleger befindende Notturfft und Möglichkeit eingenommen werden sollen.

S. Servatii unb S. Wolffgan.) Anlangend achtens und neundtens die übrige beede Kirchen zu S. Servatio und S. Wolffgang, weilen beede diese Kirchen, allwo sonderlichen die Sondersiechen ihr Exercitium gehabt, ausser der Städt gestanden, und hiebevor publicae defensionis causâ hinweg gebrochen worden, als ist es derentwegen abgeredt, daß den Augspurgischen Confess. Verwandten die areae verbleiben und bewilliget seyn sollen, daß solche beede Ort künfftig von denen eingehenden Intraden mögen wieder aufgebauet, und daselbsten das Exercitium Augsp. Confeßion, wie sie es Anno 1624. allda gehabt, wiederum offentlich getrieben.

Pfarrer.) Uber das alles es wegen Bestellung der Kirchen und Schulen dahin gestellet verbleibt, daß die Herren Augsp. Confess. Zugethane, durch ihre Religionsverwandte Herren Stadt-und Kirchenpfleger, wiederum so viel Pfarrer, Prediger, Praeceptores, Schulmeister und Vorsinger der ungeänderten Augspurgischen Confess. als sie zu ihrem Gottesdienst und Fortsetzung der Studien bedürfftig, und hiebevor gehabt, nominiren, vociren, confirmiren, und auf gewohnlichen Revers, ohne einig deß Magistrats Catholisch: seit Zuthun oder Einred, massen unden die weitere Vorsehung beschehen, bestellen mögen, welche von einem löblichen Magistrat auß dem gemeinen aerario, so wol mit der Besoldung, als noth wendigen Wohnungen, gleich es Anno 1624. gehalten, versehen werden sollen.

Die Destructa et fructus perceptos betreffend, haben die Herren Augsp. Conf. Verwandte sich dahin erklärt, daß sie derentwegen, so viel nemlichen die abgebrochene Predig-Häuser zum heiligen Creutz und St. Georgen, und die sowol allda als anderswo würcklich empfangene fructus anlanget, sie weiters nichts zu fordern begehrten, doch ihnen die Capitalia, neben obbenanten areis, Häuser, Uhren, Orgeln, Glocken, Epitaphia, Insignia, Gemählde, Grabstein, Bretter, Getäfel und andere Materialia in allweg bonâ fide sollen restituiret werden.

Feyrtag.) Nachdem auch in währender Conferenz etlich dubia wegen der neuen Feyr-Fest-und Fasttägen vorkommen, als ist es dahin gestellt, daß die Augspurgische Confeßions-Verwandte, an solche Fest-Feyer-oder Fasttäge, welche von den Augsp. Confeßions-Verwandten Anno 1624. nicht gefeyret oder gehalten worden, (ausserhalb daß der Rath, Gericht, und was davon dependirt, an den Catholischen Feyertägen eingestellet bleibe) nicht gebunden seyn sollen, sondern daran nach ihrem Belieben, die Handwerck-und Kauffmanns-Läden öffnen und handien, auch sonsten ihren Arbeiten und Geschäfften unverhindert nachgehen mögen.

Truckerey.) Gleicher gestalten es auch wegen der Truckerey dahin versehen, daß von jeder Religion zween Censores verordnet werden, der gestalten, daß jede Religionsverwandte, dero Theologische Bücher und Schrifften durchgehen, revidiren und censiren, in Politischen Schrifften und Sachen aber, die Censur insgesamt von allen vier, oder nach Gelegenheit


page 23, image: cs023

der Operum von zweyen Censoribus beschehen, und ihnen von einen Ehrsamen Magistrat ein sonderbar Decret, wie Num. 1. zu sehen, ertheilet werden solle, daß bey dero Pflichten nichts wider Käys. Majest. den Religions-Frieden, wie auch jetzigen Reichs-Friedenschluß und Policeyordnung, den Magistrat und Gemeine tranquillität, auch keine Scommata in Truck publicirt werden.

Zechen.) Belangend die Zechen ins gemein, so viel deren dic Augsp. Conf. Verwandte Anno 1624. gehabt, und also wieder zu restimiren seyn, hat man es dahin veranlasset, daß von denen bißher gewesenen Catholischen, den neu constituirten Zech-Pflegern Augspurgischer Conf. die Rechnungen, Register, Documenten, und andere Briefliche Urkunden und Sachen, so viel deren noch bey der Hand, wie auch die vorhandene Gefäll, an Frucht, Geld und andere Mobilia, was darzu gehörig, ohne einigen Aufzug, massen von Theilen bereits würcklichen bescheben, bonâ fide gegen einem Schein oder Urkund eingelifert und tradirt werden solen, ingleichem das kleine Creutzgärtlein, und kleine Kirchhöflein, so dann die finstere Gräbde bey unser lieben Frauen oder Thum-Kirch, in den Stand, wie primo Januarii Anno 1624. gewesen, restituirt, und jeder bey seinem Jure, wie ers damaln gehabt und possidirt, gelassen werden solle.

Begräbnüssen. ) Vorderisten aber sollen allen Familiis und Personen, welche an einem oder andern Orth dieser H. Reichs-Stadt Augspurg incorporirten Kirchen, Gottshäusern, Capellen oder Kirchhöfen primo Januarii gedachten 1624 sten Jahrs ihre sonderbare Begräbnussen, Capellen oder Grabsgerechtsame gehabt und in possession gewesen, solche ihre Begräbnussen und Jura Sepulchrorum wieder überlassen werden.

Wie auch von dem Stifft S. Mauritz das Capital der 2000. Gulden neben Uberlassung der noch außständigen Zins, wie nicht weniger der Zehend zu Meuttingen, der Zech bey S. Anna, die Zinsläden daselbsten aber gemeiner Städt unaufhältlichen sollen restituiret werdem.

Cura Templorum.) Und demnach in mehr besagtem Instrum. Pacis d. art. 5. §? versic. Templorum autem, etc. Jedem Theil beeder Religions-Verwandten die Cura Templorum et Scholarum suarum integra reservirt worden: Als hat es dabey auch diß Orts in allweg sein verbleibens, gestalten es dann zwischen beeben Partheven dahin expresse versehen, daß den Herren Augsp. Confessions-Verwandten befrey und in völliger Willcur gesetzt seyn solle, ihre Ministros Ecclesiae, Pfarrer, Diaconos, Praeceptores, Schulmeister, auch indifferenter alle andere Kirchen-und Schuldiener, entweder vermittelst dero Statt-und verordnete Kirchenpflegere, oder sonsten vociren, nominiren, examiniren, vorstellen, confirmiren, auch in-und destituiren, und also das Jus patronatus, auch Consistorium und Ehegericht unter sich selbsten ohn einig Vorwissen unb Zuthun der Herren Catholischen libere exerciren mögen, da benebens doch auch diß außdrücklichen beschlossen, daß extra Ecclesiastica so wol die Pfarrer als andere Kirchen-unb Schuldiener in Politicis dem gantzen löbl. Mägistrat, und an dessen statt den Herren Stabt-Pflegern beederseits Religionen, das Juramentum fidelitatis, nach Inhalt der verglichenen Formulae sub Num. 2. praestiren, und zumal dero Bestallung und Revers, so von den Herren Statt-und Kirchen-Pfleger Augsp. Conf. mit denselben verglichen, und sub Num. 3. beygelegter massen aufgerichtet, ad archivum publicum deponirt, und daselbsten aufgehalten werden sollen.

Politica.) Was nun die Politica betrifft, ist ein Ehrsam. Magistrat, so wol die Herren Pflegere und Geheime, als übrige kleine Rath, dem Instrumento Pacis gemäß, von beederseits Relinionsverwandten de novo ersetzt, und also die Parität damit würcklichen eingeführet worden, Weilen aber ex parte der Herren Augsp. Conf. Verwandten sich allein 10. familiae Patriciorum, und selbige doch sehr schwach und von geringer Anzahl befunden, auch nicht alle in die Wahl kommen können, als seyn, auf Anlangen derselben, auß den vorgeschlagnen vier Familiae, nemlich Herr Leonhard Weiß, Herr Wolff Leonhard, und Herr Hieronymus die Sultzer, Gebrüdere, die Herren Zobel, und Herr Geora und Heinrich Amman, und Paul Amman sel. Sohn, samtlichen mit ihren descendenten, noch vor beschehenem Rathsatz durch ordentliche Wahl auf der Herrenstuben zu Patricien erwehlt worden, darbey doch nicht allein die Herren Augsp. Confess. Verwandte ihnen per expressum vorbehalten, daß ihnen künfftig um weitere augmentation gehöriger Orten gebührend einzukommen unverwehret seyn solle, sondern auch die Herren Catholische sich vou selbsten erbietig gemacht, daß ihnen gantz nicht entgegen, dafern es künfftig für eine Notturfft ermessen würde, die Anzahl der Patriciorum zu mehren, daß xo wol Catholioscher als Augsp. Conf. seits noch mehr Familiae in den Patriciatum erhoben, und also der Numerus adaugirt werden möae. Und obwol bißmal der Carolinischen Wahlordnung, quoad modum electionis, so wol bey ein-als anber seits Religions-Verwandten nicht in totum könten nachgesetzt werden, ist doch dabey expresse verseheu worden, daß fürohin Jährlichen bey allen Rathswahlen solche Caroli V. Wahlordnung, so viel doch das instrumentum Pacis leiden mag, und demselbigen nicht entgegen lauffet, allerdings und durchauß beständig solle observirt, und die Wahl darnach jederzeit angestellet werden, und damit auch dißfalls der bestimmte terminus unverändert beobachtet werden möge, als ist noch ferners dahin geschlossen worden, daß ungefähr den 3. Augusti dieses fürlauffenden 1649. Jahrs wieder ein ordentliche Rathwahl angestellt, doch darbey so wol die Carolinische Wahlordnung, als das publicirte Instrumentum Pacis (so viel diesen Paß ratione paritatis betrifft) stricte in acht genommen, Jährlichen abgelesen, unb selbinem allerdings gemäß procedirt werden solle Den Rath-und Gerichtssatz an sich selbsten


page 24, image: cs024

betreffend, ist ein Ehrsam kleiner Rath mit 45. nemlichen 23. Catholischen, und 22. Augsp. Conf. Verwandten Personen: das Gericht aber ohne den Ober-Richter mit 16. als 8. Catholischen und 8. Auasp. Conf. Verwandten Assessoribus ersetzt worden.

Ober-Richter.) Damit aber bey dem Gericht auch die Parität ratione deß Ober-Richters observirt werden möge, hat man sich dahin veranlasset, daß vor dißmal ein Catholischer Oberrichter verbleiben, nach Verfliessung dreyer Jahr, oder da selbiger in solcher Zeit mit zeitlichem Tode abgehen würde, deme ein Augsp. Conf. Verwandter succediren solle, und also fortan vice versâ, gestalten dann zu solchem Ende von den Herren Augspurgischen Conf. Verwandten in eventum bereits ein Oberrichter ihrer Religion ernennet worden.

Betreffend nun die munera publica Senatoria, wie nicht weniger die übrige Aemter und Dienst, so wegen gemeiner Städt verwaltet und bedienet werden, seyn solche in puncto paritatis, dahin gestellet worden, wie beyliegende specification sub N. 4. mehrern Inhalts zu erkennen gibt.

Militaria.) Und demnach auch jura Politica die militaria beobachtet, und dahero in hiesiger alten Stadt-Guardi um etwas eine parificationem eventualem anzustellen vor nöthigermessen, als ist es derentwegen nachgesetzter massen von beederseits Relinions-Verwandten veranlasset worden, daß nemlich die neugeworbene zwo Compagnien mit ehistem, und so bald immer müglich, allerdings sollen abgedanckt und erlassen werden. So viel aber die alte von dreyhundert Mann bestehende Guardi im Zwinger betreffen thut, sollen von ermeldt jetzigen samtlichen Catholischen alten Stadt-Guardi, als gleich 50. so dann hey evacuation der Plätz und Exauctoration der Militiae gleichfalls 50. und also auf beede mal 100. Mann abgedanckt, mit den übrigen 50. Mann aber auf den casum mortis, und biß selbige nach und nach absterben, auf jedesmals ereigenden Todsfall ein Augsp. Confess. Verwandter angenommen, und biß es auf die Parität kommet, gestellt werden, hingegen beede Herren Stadt-Pflegere gleichbalden 100. Mann Augspurgischer Conf. und darunter 6. Constabel werben und annemmen mögen, darbey es deß Solds halber dergestalt abgeredt worden, daß denen jetzo gleich abkommenden 50. Mannen ein ganntzer Sold in ihrer Abfertigung pro rato gereichet, denen neu angenommenen 100. Mann aber vom 1. Aprilis biß 1. May st. n. ein halber Monat gegeben werden, doch nach Verlauff und Endung solchen Monats Aprilis ihnen neugeworbenen 100. Mann der völllige Sold lauffen solle.

Die Officirs betreffend, ist es dahin gestellt, daß ein Catholischer Hauptmann mit den 100. Mannen Augspurgis. Conf. ein Leutenant selbiger Religion gleichwol möge angenommen werden, doch ihme, wie den gemeinen 100. Soldaten, allein ein halber Monat-Sold, biß auf deß vorigen Leutenants Ab-und des Hauptmanns Anstand, er diene gleich würcklich oder nicht, gegeben werde, der übrigen Officirs halber, wird es beeden Herren Stadt-Pflegern, sich ihrem Erbieten nach, der Parität gemäß, mit einander zu vergleichen, anheims gestellt, dabeynebenst doch außdrücklich bedingt, daß mit denselben, wofern sich die Herren Stadt-Pfleger nicht eines andern pro re nata resolviren möchten, in causa mortis jedesmals alternirt werden solle. Gestalten dann künfftig auf begebenden Fall, da der Catholische Hauptmann mit Tod abgehen, oder sonst abkommen würde, ihme der Augsp. Confessions-Verwandte Leutenant, es würde dann von beederseits Religions-Verwandten, auß ereigenden sonderbaren Ursachen, ein anders gut befunden, berenthalben mehrbemelten beeden Herren Stadt-Pflegern in omnem eventum die Option bevorstehen thut, succediren solle.

Carmelitae.) Nachdeme sich anch befunden, daß die Herren P. Carmelitae discalceati primo Januarii Anno 1624. nicht in der Städt gewesen, sondern ihnen gemeiner Städt Kornhauß erst in nachgehenden Jahren von einem Ehrs. Magistrat auf mehrmahliges beweglichstes Begehren der Römis. Käyserl. Majest. Ferdinands II. Glorwürdigsten Andenckens verehret worden, als haben die Augspurgischen Confessions-Verwandte zwar, daß selbige wieder cediren möchten, inständig sollicitirt, endlichen doch sich erklärt, auch auß denen diß Orts vorkommen sonderbaren Ursachen und circumstantien ihres Theils zwar passive geschehen zu lassen, daß gedachte Herren Patres Carmelitae hierinnen verbleiben möchten, doch daß hierdurch andern Augsp. Confess. Verwandten Ständen und Communen an ihren habenden Rechten und Gerechtsamen, auf einigerley Weiß, das geringste nicht praejudicirt, noch auch ihnen selbsten es auf künfftige Fälle zu nachtheiliger Consequenz angezogen werden solle.

Benebens sie Herren Carmelitae die onera realia von ihren an sich erkaufften Burgerlichen Gütern, als Steür, Wasserzins und dergleichen, jedesmals und zwar Jährlichen mit 40. fl. in Gold, das ist 50. fl. in Müntz, es nemmen solche onera auch zu oder ab, würcklichen beytragen und erstatten, so dann ferners keine ligende Güter, weder per directum noch indirectum, es werde dann von einem gesamten Magistrat, auß sonderbaren Ursachen concedirt, an sich ziehen, sondern diejenige, so sie bereits an sich gebracht, in gemeiner Städt Steür und Jurisdiction wie andere befindende Geistliche Güter verbleiben sollen, das Ungelt betreffend, lassen die Augsp. Confess. Verwandte gleichfals bescheben, daß die Herren Patres Carmelitae vor ihre und häußlich zugehörige Personen, dessen exempt seyn mögen, auf andere aber etwan bey ihnen einkommende fremde Gäst, Studiosos und dergleichen keines wegs extendirt werden solle, massen ihnen auch das hiebevor überlassene nunmehr abgebrandte Kornhauß, so wol als übrig inhabende ihre Güter, fürters unangefochten bleiben sollen.page 25, image: cs025

Preustätt. ) Die so wol bey jetzermeldten Herren Patribus Carmelitis, als zu St. Ulrich, und von den Herren Patribus Societatis neuerbaute Preustätte betreffend, weilen solche dem gemeinen Stattwesen sehr schädlich angezogen werden, als wird ein Ehrsamer Magistrat ihme, wie solche wiederum abzustellen, von selbsten der ertheilten Signatur gemäß, eiferigst angelegen seyn lassen, damit sowol dem aerario, als armen Burgerschafft ferners kein schädliches Praejudicium zugezogen werde.

Geistliche Reller.) Die Geistliche Keller betreffend, soll es mit denselben dergestalten, wie es Anno 1624. gewesen, allerdings gehalten, und alle Neuerung abgestellt werden.

Und demnach die Herren Patres Societatis zwey Häuser an sich gebracht, als sollen sie biß zu deren ehisten Wiederverkauffung die darauf stehende onera, wie von andern Burgerlichen Gütern, ohnfehlbar tragen und erstatten.

Damit aber allerhand Ungelegenheit verhütet werde, solle fürohin weder den Patribus Societatis, noch andern Catholischen Ordens-Personen durchauß nicht, es geschehe dann von dem gesamten löblichen Magistrat, auß sonderbarlichen erheblichen Ursachen gestattet werden, einige Häuser oder andere liegende Güter käufflichen oder anderwerts an sich zu ziehen.

Juden. ) Weilen auch bißhero, wider alles alte Herkommen und gemeine Statuta, sich unterschiedliche Juden allhier häußlich aufgehalten, ist abgeredt, daß dieselbige unverlängt mit all den ihrigen wieder hinauß geschafft werden sollen.

Drey Burger-Compagn. ) Nachdem auch mit und neben andern wegen der drey bewöhrten Burger-Compagnien Anregung beschehen, als ist derentwegen abgeredt, daß jetzige 3. Compagnien so von lauter Catholischen Burgern, mit ehistem, und gleich nach bevorstehender exauctoration der Militiae sollen angestellt, doch hingegen auf Gutbefinden der Herren Stadt-Pflegere andere 3. oder mehr Fahnen von beederseits Religionen zugethanen Burgern wieder bewöhrt und erwöhlet werden.

Quartier-Amt.) Und obwohln man vehofft, wegen deß Quartier-Amts noch in Anwesen der Käys. Subdelegations-Commission eine Aenderung zu machen, hat es doch wegen der eingefallenen Oster -ferien vor dißmal nicht seyn können, deßwegen man sich gegen einander dergestalten entschlossen, daß gleich nach ermeldten feriis damit eine Aenderung soll vorgenommen, und eine durchgebende Gleichheit beeder Religions-Verwandten indifferenter, swol wegen Bestellung der Officianten, als würcklicher Einquartierung und der Anlag observirt werden.

Waisenhauß.) Wann auch sich befunden, daß das Waisenhauß die Augsp. Confessions-Verwandte in Anno 1624. alle in possession, und keine als Augspurgische Confessions-Verwandte Kinder darinn gehabt, als ist es dahin gestellt worden, daß ermeldtes Waisenhauß ihnen Augspurgischen Confesions-Verwandten wieder solle eingeräumet, darinnen nicht allein alle Waisen-Kinder, sondern auch die Beamte und Dienstbotten, so der Augspurgischen Confeßion zugethan seyn, hergegen den Catholischen Waisen-Kindern, ein andere gesunde und bequeme Wohnun und Auffenth alt, entweder von denen vorgeschlagenen dem Allmusen zuständig, doer andern gelegnen Häusern auf Georgi; oder so bald es immer seyn mag und kan, zugerichtet und eingeräumt, auch ihnen, gleich den Augspurgischen Confessions-Verwandten Waisen-Kindern, den Unterhalt Kleyder und anders von dem Allmosen gereichet, und so es beederseits ermanglen sollte, auß dem aerario beygetragen werden.

Dieweilen aber etliche bereits zimlichen erwachsen, als werden sich die verordnete Herren Pfleger, beeder Religionen untereinander zu vergleichen wissen, daß diejenige Waisen, so tüchtig erfunden, zu Handwerckern und Diensten gethan werden.

So viel aber die Augspurgische Confessions-Verwandten Waisen anlangt, solle ihnen der vordere Stock in dem Waisenhauß, zu ihrem nöthigen Unterkommen, wie auch dem Augsp. Confessions-Verwandten Waisen-Vatter, sein Logiament eingeraumt werden.

Grosse Rath.) So viel die Ersetzung und Introduction deß grossen Raths betrifft, werden von den Catholischen so viel, daß allein 150. verbleiben, erlassen, und denen hingegen auch 150. Augspurgische Confessions-Verwandte ernannt, und solche nechster Tagen nach den Oster-feris introducirt, auf künfftigen Augustum aber, bey vorgehender Rathswahl, das ordentlich Jurament von ihnen genommen werden.

Bibliocheca.) Die Bibliothec betreffend, soll es damit, wie auch deß Auditorii und Thurns daselbsten halber dergestalt ungeändert, wie es Anno 1624. gewesen, gehalten werden.

Und demnach auch ex parte der Augspurgischen Confeßions-Verwandten Beschwerd einkommen, daß bißhero bey den handwerckern und dero Ordnungen allerhand Neurungen eingeschlichen, als ist es dahin versehen, daß künfftig dergleichen Neuerung, sonderlich so etwan intuitu Religionis eingeführet worden, abgestellt, und keine ferners zugelassen werden sollen.

Endlichen ist auch sonderbarlichen vorbehalken worden, dafern etwan ein oder anderer Punct, so sich bey dieser Commission nicht ereignet, weiters vorfallen möchte, daß beederseits-Religions-Verwandten unbenommen seyn solle, solches mit guter Außführung an beeder außschreibender Fürsten Fr. Fr. Gn. Gn. als Käyserl. Executions-Commissarios unterthänig zubringen, und Ihre Ihre Fr. Fr. Gn. Gn. fernere gnädiger Resolution und Entscheid darüber zu erwarten.

Wie man schließlichen diese nach Längs eingebrachte Puncten samt und sonders bey vorgewesener Käyserl. Subdelegation, mit Zuthun und Vorwissen beederseits Religions-Verwandten, (ausser daß der Herr Administrator bey Beschluß dieses seine obige Protestation widerholet, selbige aber die Käyserl. Subdelegation, als dem Instrumento Pacis zuwider, an ihre Orth außgestellet) abgeredt und


page 26, image: cs026

veranlaset worden. Als solle deme allerseits würcklich nachaesetzt, und solche Puncten samtlichen, zu beständiger Tranquillität und erwünschtem deß gemeinen Stadtwesens, auch guter Vertreulichkeit beederleits Religions-Verwandter Innwohner und Burgerschafft beobachtet werden. Alles getreulichen und ohne Gefechrde.

Zu Urkund dessen, ist gegenwärtiger Recess in quadruplo originaliter außgefertiget, von oberwehnten. Käyserl. subdelegirten Commissariis, neben Fürdruckung dero Adel und gewöhnlichen Pitschafften, eigenhöndig unterzeichnet, und davon denen Fr. Fr. Costantzis. und Würtemb. Herren Abgesandten zwey: sodann den Herren Stadt-Pflegern beeder Religionen ewey Exemplaria eingelifert worden. So beschehe in deß H. Reichs-Stadt Augspurg, Samstag den 3. Aprilis und 24. Martii, im Iahr nach Christi unsers einigen Seligmachers und Erlösers Geburt gezehlet, sechzehenhundert viertzig neune.

[?]

Num. 1. Decrets-form für die Herren Censores beeder Religionem.

DEn verordneten Censir- Herren beederley Religionem solle angezeiget werden, daß die zween Catholische Herren, die ihnen vorkommende Geistiliche Sachen, Bücher, Tractätlein, Schrifften und Gemählde, Catholischer Religion allein: Hingegen die zween die Geistilichen Sachen, Bücher, Tractätlein, Schrifften oder Gemählde ihrer Religion auch alleinig: Die weltliche Bücher, Schrifften, Tractälein, Gemähld und dergleichen aber ins gesamt revidiren und censiren, doch jeder bey seinen Pflichten fleissige Aufsicht haben solle, daß in denen ihme oder ihnen zu censiren vorkommenden Sachen, Büchern, Tractätlein, Schrifften, Gemählden, oder dergleichen nichts wider die Römisch-Köyserliche Majest. Chur Fürsten und Stände deß Reichs, wider die Policey-Ordnung, Religion-und Prophan-Frieden, oder den unlängst publicirten Reichs-Friedens-Schluß deßgleichen auch nichts schmähliches, paßquillisch, scommatisch, oder Friedzerstörliches, gedruckt und publicirt werde, sondern daß sie samt oder sonders was dergleichen in denen ihnen zu censiren fürkommenden Büchern, Tractätlein, Schrifften oder Gemählden, befinden würden, solches alsbalden durchstreichen, zu cassiren, und keineswegs zu drucken, oder zu publiciren zu vergönnen, Decretum.

Num. 2. Eyd, So künfftig ein jeder Prediger Augspurgischer Confession den gesamten Herrent Stadt-Pflegern beeder Religionen zu praestirent hat.

Ich. N. N. gelobe an leiblich geschwornen Eydstatt, daß ich beeden Herren Stadt-Pflegern und einem Ehrs. Hochweisen Rath dieser löb. Reichs-Stadt gehorsam, getreu und gewärtig seyn, deren Gebotten und Verbotten in Politisch-und weltlichen Sachen aufrichtig geleben, und nachkommen, eines Ehrsamen Raths und gemeiner Städt Ehr, Frommen und Nutz, so viel an mir ist, fürdern, und vor Schaden warnen, darzu meine ligende Güter in der Städt Etter, wie andere Burger, versteuren, von Wein, Bier und Meth für mich und die meinige, das gewöhnliche Ungeld erstatten, in allen Politisch-und Weltlichen Sachen und Handlungen, samt den meinigen, wie andere Burger und Innwohner allhie, vor einem Ehrs. Rath und ordentlichem Gericht, Recht geben und nemmen, und in gemein alles das, was einem ehrlichen Burger (Innwohner) gebührt und wol ansteht, thun und lassen, mich auch der schuldigen und Herren StadtPflegern Augspurgischer Confession gelobten Schied-und Frielichkeit befleissen und verhalten solle und wolle, getreulich und ohne Gefährde.

Concept Der Herren Prädicanten Derschreibung gegen einem Herren Stadt. Pfleger Augspurgischer Confeßion, welches den 30. Martii Anno 1649. beyder Käyserl. Commission placidirt worden.

Ich. N. N. bekenne hiemit öffentlich, und thue kund männiglich mit diesem Brieff, daß der Wohl Edle und Gestrenge Herr Leonhard Weiß, dieser deß Heil. Röm. Reichs-Stadt Augspurg Pfleger, mich zu einem Prädicanten, Diener und Lehrer in der Kirchen der Augspurgischen Confession dergestalt bestellet und angenommen, daß ich das H. Evangelium, nach Innhalt, Meynung und Verstand der ungeänderten Augspurgischen Confession, welche weil. Käyser Caroln dem Fünfften hochlöblichster Gedächtnus Anno 1530. zu Augspurg übergeben worden, die dem Religion-Frieden gemäß ist, auch in allen und jeden Articuln nichts anders, dann nach Innhalt H. Prophetischer und Apostolischer Schrifften und vorgedachter ungeänderter Augspurgischen Confession, ohne einige Einführung unnothwendiger Disputation, rein, ungefälscht predigen, lehren, meinen Zuhörern mit solcher Lehr und einem guten Christlichen Wandel vorgehen, ihnen die H. Sacrament nach Ordnung derselben Augspurgischen Confession reichen, und weil in der Städt Augspurg beedes die alte Catholische Religion und Augspurgische


page 27, image: cs027

Confession gehalten werden, mich Lästern und Schmähens der Personen, und alles deßjenigen, was zur Unruhe, Widerwillen und Verbitterung deß gemeinen Manns dienen kan, gäntzlich enthalten, bey Auslegung und Erklärung deß H. Evangelii nach dem Verstand der Augspurgischen Confession bleiden, meine Zuhörer zu gebührendem Gehorsam gegen der Obrigkeit, auch zu Christlicher Brüderliche Liebe, und Pflantzung deß Friedens und Einigkeit in der Städt weisen und ermahnen, der Obrigkeit selbst, andern zum Erempel, alle Ehr und Reverentz erzeigen, und die das Widerspiel thun, oder sich dessen vernemmen lassen, auß GOttes Wort ernstlich darum straffen, oder darfür warnen und abmahnen, keine neue Lehr, Weynung oder Religion, ausser der Augsp. Confession, weder heimlich noch offentlich einführen, predigen, lehren, schreiben oder vertheidigen, sondern wo ich solches von andern erführe, dasselbe wohlermeldtem Herrn Stadt-Pfleger unverlängt anzeigen, doch mir sonsten der Lehr halber ein freyes Predigamt, wie das Christus der HERR selbst eingesetzt, zu führen, Buß und Vergebung der Sünden zu predigen, Gottslästerung, Irrthum, Sünd und Schand, ohne Ansehung, doch in allweg unbenannt, auch ohne Andeutung der sonderbaren Personen, Gottes Wort gemäß, mit gebührendem Ernst und Christlicher Bescheidenheit zu straffen, vorbehalten, mich Politisch und Weltlicher Sachen, daß Regiment belangende, mit nichten anmassen, noch darein mischen, auch alles, was zu Zerstörung gemeines Frieden-Wesens, und Bewegunt deß gemeinen Manns wider die Obrigkeit, oder sonsten zur Aufruhr reichen mag, gäntzlich meiden, bey keinem Convent, darinnen dergleichen wider die Obrigkeit gehandelt werden möchte, es beschehe unter was Nahmen oder Schein es immer wolle, erscheinen, oder zugegen seyn, noch viel weniger darzu rathen oder helffen, sondern vielmehr auf beeden Theilen darfür warnen, und ins gemein alles, was einem Christlichen, frommen Friedliebenden Prediger Augspurgischer Confession gebühret und wol anstehet, thun und lassen soll und will.

Um und für meine Dienst hat ein Ehrsamer, hochweiser Rath dieser löblichen Reichs-Stadt mir alle Quatember zur Bersoldung und Dienstgeld Gulden, thut das Iahr Gulden, raichen, bezahlen, daneben mir eine Behausung Zinsfrey zu bewohnen, einraumen, und mich wie andere Burger und Innwohner bey Fried und Recht handzuhaben versprochen. Ob ich aber wolermeldtem Herrn Stadt-Pfleger Augsp. Confession über kurtz oder lang zu einem Prediger und Kirchendiener nicht mehr gefallen, und dieser oder anderer Ursachen halber deß Dienst entlassen würde, welches zu thun Ihre Herrl. jederzeit gute Macht und Gewalt haben, soll ich dasselbe Urlaub ohne Widersprechen annemment, und darauf tugendlich abscheiden, doch solle mir noch eine halbe Iahrs-Besoldung gereicht und erfolget werden, wie ich mir auch hergegen Urlaub zu nemmen vorbehalten habe, doch daß ich, nach solchem Urlaub nemmen, noch ein halb Iahr hernach (da mans von mir beachrt) obbemeldter Gestalt, und um die vorige Besoldung zu dienen schuldig, oder da man solches nicht begehret, mir (wie obgemeldt) eine halbe Iahrs-Besoldung hernach erlegenund bezahlen solle: Begebe sich dann, daß ich Alters oder Kranckheit halber das Predigamt und Kirchendienst nicht mehr verrichten köndte, soll und will ein Ehrs. Hochweiser Rath mich in meinem Alter und Schwachheit dermassen, wie es bißhero gegen andern Predigern Augspuraischer Confession, allwegen, auf ihr Alter und Unvermögenheit, beschehen ist, mit einer Iährlichen Ergötzlichkeit, oder, da ich mit Tod abgehen würde, mein liebes Weib nicht verlasse, sondern dieselbe meiner getreuen geleisten Diensten und friedlichen Wandels geniessen lassen, und im besten gedencken, wie hiebevormals gegen der Prediger Augsp. Confession Weibern im Brauch gewesen, und gehalten worden ist. Das alles, was obstehet, unverbrüchlich und fest zu halten, habe ich bey meinen Ehren, Trauen und Glauden zugesagt, auch mehr volermeldtem Herrn Stadt-Pfleger Augspurais. Confession in Seiner Herrl. Hand an eines geschwornen Eydsstatt angelobt. Deß zu wahrem Urkund, habe ich diesen bestallungsbrieff mit eignen Händen geschrieben und unterschrieben, und mein gewöhulich Pettschier fürgedruckt, beschehen in Augspurg den Tag deß Monats als man nach der Geburt Christi zehlt tausend, sechshundert, neun und viertzig Iahr.

Specification.

Welcher gestalten bey vorgewesener Käys. Subdelegations Commission dieser deß. Heil. Reichs-Stadt Augspurg munera publica Senatoria und andere Officia zwischen beeden Religionsverwandten veranlasst worden.

Erstlich der kleine Rath.

Cathol. Augsp. Conf.

Herren Stadtpfleger Einer Einer.

Herren Geheime Drey Zween.

Herren Geschlechter Zwölff Zwölff.

Cathol. Augsp. Conf.

Von der mehrern Gesellschafft Zween Zween.

Herren Kauffleut Einer Zween.

Von der Gemeind Vier Drey.

Vetreffend vorderisten die Herren Stadtpfleger solle vor dißmal Herr David Welser der ältere, als Catholische die Praecedenz haben, doch künfftig hierinnen ad casum mortis vel abdicationis jederzeit alternirt werden.

Wegen deß andern Catholischen Stadtpflegers, Herrn Hans Caspar Rembolds, ist es, auß gewissen bewegenden Ursachen, dahin geschlossen worden, daß zwischen beeden Catholischen bißher gewesenen Herrn Stadtpflegern eine alternatio auf drey Iahr dergestalten gehalten werde, daß Herr Stadtpfleger Welser die ersten drey Iahr im Amt seyn, nach Verfliessung


page 28, image: cs028

der ersten dreyen Iahren, oder immittest erfolgenden Todsfall aber Herr Rembolo das Amt antretten, und also sie beede dergestalt, so lang ihnen Gott das Leben verleihen wird, von drey Iahren zu drey Iahren alterniren sollen.

Drey Herren Einnemmer.

Der erste Catholisch, der ander Augspurgis. Confession, beede Geheime, der dritte Catholisch auß den Geschlechtern, welcher mit dem andern Bauherrn jährlichen zu alterniren hat.

Drey Bauherren.

Der erste ein Patricius Catholicus, der ander Patricius Augsp. Conf. welcher mit dem dritten Herrn Einnemmer jährlichen alternirt, der dritte Augsp. Confession von den vierzehen Personen.

Vier Steür-Herren.

Der eine Catholisch, der ander und dritte Augsp. Confess. Patricii, der vierdte Catholisch, von den vierzehen Personen.

Vier Ungeld-Herren.

Der erste Cath. der ander Augsp. Conf. der dritte Cathol. Patricii, der vierdte Augsp. Confess. von den 14. Personen.

Drey Kriegs-Herren.

Der erste Cathol. der ander Augsp. Conf. der dritte Cath. Patricii, darunter der dritte mit dem dritten Proviant-Herrn jährlichen alterniren solle.

Drey Proviant-Herren.

Der erste Augsp. Conf. der ander Cathol. der dritte Augsp. Conf. Patricii, davon der dritte mit dem dritten Kriegs-Herrn zu alterniren hat.

Sechs Burgermeistere.

Der erste Cathol. Patricius, der ander Cath. von der mehrern Gesellschafft, der dritte Patricius Augsp. Cons. der vierdte Kauffinann Augsp. Conf. der fünffte Patricius Catholicus, der sechste von der Gemein Augspurgis. Confession.

Zween Oberpfleger. 2. Spitalpfleger. 2. Balterhaußpfleger. 2. Uber die Jacobspfründ. Patricii von beeden Religionen gleich.

2. Stimmierherren. 2. Forstherren. Patricii von beeden Religionen gleich.

Zween bibliothecarii. Patricii von beeden Religionen gleich.

Vier über die Truckerey, jeder Theil Patricii von beeden Religionem gleich.

Ein Patricium und Advocaten. Patricii von beeden Religionen gleich.

Zween Oberstifftungs-Pfleger. Patricii von beeden Religionen gleich.

Vier ad Examen Notariorum.

Ein Patricius und ein Advocatus Catholisch.

Ein Patricius und ein Advocatus A. Conf.

Zween Schellenbacherpfleger.

Zu parificirn. Ein Patricius Cath. ein Augsp. Conf. Verwandter von den 14. Personen.

Zween Eichherren.

Zu parificirn. Ein Patricius Augsp. C. ein Cathoscher von den 14. Personen.

Zur Haußstetter-Schüssel.

Zween Cathol. und zween A. C. Patricii.

Hieben zu beobachten, ob gleich Herkommens, daß hievor von den beeden burgermeistern im Amt, die Vorgeher bey den Handwerckern jedesmals erwöhlt worden, daß. doch fürohin, wofern zween Burgermeister einer Religion im Amt seyn, allezeit zu einem AmtsBurgermeister ein burgermeister anderer Religion gezogen, und also die Wahl oder demination der Vorgänger, durch zween Burgermeister beeder Religionen vorgenommen werden solle. Die Handwercks-Herren im übrigen belangend, sollen propter introductam paritatem fürohin, wo drey gewesen, vier, und dann an fünff statt sechs, doch in schwach und ringern Handwerckern, allein zween von beeden Religionen gleich erkiest werden.

Die Officia bey der Stadt-und GerichtsCantzeley betreffend, soll es damit dergestalt gehalten werden.

Stadt-Cantzley.

Sechs Advocaten drey und drey, und sollen selbige wie im Rath alterniren, und ihre Besoldungen gleich bey dero Antrettung angehen, doch solle dem Catholischen vierdten Advocaten, so abkommet, auß gemeinem aerario von jetzo Reminiscere annoch 4. Quartal seiner Besoldung, und also zusamen 5. Quartal gereichet werden.

Ein Stadtschreiber Catholisch, welcher die Decreta und Befehl in dem geheimen Rath, doch ohne voto, excipirn solle.

Ein Rathschreiber Augsp. Conf. welcher die Besoldung, wie der jetzige Catholische gehabt, empfangen, künfftig dem Stadtschreiber succedirn, hergegen an deß Rathschreibers Augsp. Confeßion statt der Catholische Secretarius vice versâ angenommen werden solle.

Zween Secretarii, einer Catholisch, und einer Augspurgis. Confession.

Ein Registrator Catholisch, und der ältist Cantzelist Augspurgischer Confession cum alternatione, und solle dieser Cantzelist über sein contingent noch fünff und zwantzig Gulden addition auß dem aerario haben.

Vier gemeine Cantzelisten, der erste Catholisch, der ander Augsp. Conf. der dritte Catholisch, und der vierdte Augsp. Confession.

Zween Cantzley-Jungen, einer Catholisch, und einer Augsp. Confession.

Gerichts-Cantzley.

Obwolen bißher ein Referendarius und Actuarius gewesen, solle doch nun der Numerus duplirt, und von beeden Religionen gleicher Besoldung zween Referendarii, und zween Actuarii verordnet werden, und zum Fall ein oder anderer Religion einer mit Tod abgienge, stehet es zu der Herren Stadt-Pfleger und Geheimen deliberation und Gutbefinden, ob dero Stell wieder zu ersetzen, oder es wieder auf zwo Personen, wie es gewesen, doch cum alternatione kommen zu lassen, darbey auch versehen, daß auf Abkommen deß Catholischen


page 29, image: cs029

Actuarii der Augsp. Confessions-Verwandte, und also vice versâ das Hauß beziehen solle.

Drey Procuratores.

Cum alternatione in Officio. Zween Cathol. und ein Augsp. Confess. Verwandter.

Cum alternatione in Officio. Drey Gerichtsweibel, zween Augsp. Confess. und eiu Cathol.

Thomas Schlosser, als Gerichts-Substitut, Augspurgischer Conf. soll bleiben.

Gleichergestalten auch die übrige gemeine Stadt-Aemter und Dients, doch salvâ eventuali paritate folgendermassen außgestellet werden.

Ein Bauschreiber soll vor dißmal Catholisch verbleiben, und hingegen gesetzt werden.

Ein umschreiber Augsp. Confession, mit der Condition, daß er einen Zutritt in das Bauschreiber-Amt habe, daß er ihme künfftig ad casum mortis succediren, und die alternation observirt werde.

Zween Einnemmerschreiber.

Der erste Catholisch, und der ander Augspurgischer Confession, doch daß dieser jenem künfftig succediren, unterdessen die Vesoldung gleich seyn solle.

Drey Rathsdiener.

Es sollen die Augspurgische ConfessionsVerwandte zu den jetzigen drey Catholischen Rathsdienern einen Augsp. Confess. Verwandten stellen, der capabel, dem Cassir künfftig zu succediren, doch sollen die Besoldungen dem aerario nicht erhöhet, sondern was bißhero drey gehabt, unter die vier gleich getheilet, auch da ein Catholischer sturbe, oder sonsten abkäme, die Stell vacirend gelassen, zum Fall aber noch ein Catholischer mit Tod abgienge, ein Augspurg. Confess. Verwandter an seine statt angenommen, und also damit alternirt werden.

Zween Steurschreiber.

Der erste Catholisch, der Gegenschreiber Augspurg. Conf. cum alternatione.

Ein Schreiber in der Oberpfleg, vacirt, wird nicht ersetzt.

Ein Einigungsschreiber, vacirt.

Ein Hochzeitschreiber, Cathol. alternatim.

Ein Straffschreiber, Augsp. C. alternatim.

Ein Schreiber an der Metzg-und Fischerstraff Cathol. cum alternatione in casu mortis.

Drey Stubenheitzer, davon sollen die zween Augsp. Confess. Verwandte bestellet, und solche vier ex communi massa voriger Besoldung, besoldet werden, wolte aber der dritte Catholisch nicht abtretten, sollen die zween Catholische so bleiben, sich auf ein gewisses mit ihme vergleichen, oder er etwan anderwerts bedacht werden, wegen der Accidentalien haben sie vier sich miteinander zu vergleichen, oder deßwegen bey dem Bau-Amt einzukommen.

Ein Stattbott Catholisch. ein Vösemballir Augs. Confess. cum alternatione.

Zween Proviantschreiber, einer Augsp. Confession mit 200. fl. Besoldung, dessen Gegenschreiber aber Catholisch seyn, und ihme 150. fl. neben dem Hauß-Zinß gereicht werden sollen, cum alternatione in casu mortis.

Zween Hüttenschreiber. Es sollen die zween Catholische verbleiben, und ihnen ein Augspurgischer Confess. Verwandter darzu gegeben werden, dergestalten, daß beede Catholische jeder 100. der Augsp. Confess. verwandte aber 130. fl. pro Salario empfangen, und die Accidentia gleich seyn sollen, dafern aber einer unter de Catholischen stirbt oder sonsten abkommet, soll alsdann dessen Stell nicht ersetzt werden, die übrige beeder Religion die Besoldung und andere Beynutzungen wieder, wie zuvor, gleich haben.

Zween Hüttengegenschreiber. Es solle den zweyen Catholischen gleichfalls ein Augsp Conf. Verwandter adjungirt, doch mit der Besoldung dergestalten gehalten werden, daß von beeden Catholischen jeder Wochentlich 1. fl. 30. kr. der Augusp. Confessions-Verwandte aber 2. fl. bekommen, biß einer von den Catholischen stirbt oder abkommet, alsdann es bey der parität verbleiben solle.

Zween Hüttenknecht. Diß Orts sollen ebenmässig wie im vorigen drey seyn, und von beeden Catholischen jeder 1. Thaler, der Augsp. Confessions-Verwandte aber die Wochen 2. fl. zur Besoldung haben, biß einer von den Catholischen stirbt oder sonsten abkommet, alsdann die beede übrige in allem gleichen Genieß haben sollen.

Ein Gegmüller solle Catholisch verbleiben, doch ein Augsp. Conf. verwandter Kneicht bestellet werden, cum alternatione.

Und wann die andere Segmüll wieder erbauet wird, solle absdann selbiger Müller Augspurgischer Confession, und dessen Knecht Catholisch seyn.

Vacirn Vier Korn-und Schmaltzschreiber. parität.

Vacirn Zehen Kornrührer. parität.

Sechs Außzieher, sollen von beeden Religionen gleich seyn.

Zween Bachknecht Catholisch, zu welchen noch ein Augsp. Confess. Verwandter angenommen werden, und an der Besoldung die Wochen von beeden Catholischen jeder 1. fl. 30. kr. der Augspurgische Conf. Verwandte aber 2. fl. haben solle. Wann aber ein Catholischer abkommet, sollen alsdann die beede übrige die Besoldung, wie zuvor, gleich haben, und keiner weiters angenommen werden.

Zween Kalchmesser. solle die Parification in adyr genommen werden.

Zween Hofkarrer. solle die Parification in adyt genommen werden.

Zeug-Amt.

Ein Augsp. Conf. Verwandt. Zeugwart.

Ein Zeugschreiber Catholisch, cum futura alternatione.

Zween Zimmerleuth, gleich, doch werden sich die Zeug-Herren pro qualitate personarum zu vergleichen wissen.

Zween Büchsenmacher, gleich, doch werden sich die Zeug-Herren pro qualitate personarum zu vergleichen wissen.

Werckleut.

Ein Lechmeister, Cathol. und ein Augsp. Conf.


page 30, image: cs030

Verwandter Ballier, der dem Lechmeister in casu mortis succedire, et sic alternatim.

Zween Ballier, der eine Catholisch auf dem obern Ablaß, und der ander Augsp. Confession.

Ein Zimmermeister Augsp. Conf. Ein Ballier Catholisch.

Ein Maurmeister Cathol. Ein Ballier Augsp. Conf. cum alternatione.

Ein Schreiber bey S. Annä Gewölb, sine alternatione.

Ein Bauwart, A. C. Ein Schreiber, Cath.

Ein Baugwölbknecht Cathol. Ein. Baugwölbkarrer, Augsp. Conf.

Ein ob dem undern Ablaß Zimmermann, Cathol. sine alternatione.

Ein Bronnenmeister Augsp. Conf.

Ein Ballier Cath. cum alternatione.

Ein Pflästermeister Cath. Ein Ballier A. C.

Ein Schäufelmeister, A. C. Ein Ballier Cath.

Ein Stadtfischer Catholisch. Ein Fischgrabenknecht Augsp. Conf. alternatim.

Drey Karter ob der Lechhütten, darunter zween Catholisch, und ein Augsp. Conf. Verwandter, cum alternatione.

Sechs geschworne Werckleut, daran jeder Theil einen deß Raths, die übrige vier Handwercksleut gleich.

Ein Müntzmeister Augsp. Conf. Ein Müntzguardein Catholisch.

Zween Unschlitschreiber, einer Catholisch, und einer Augsp. Confess. und soll der Catholisch zwey drittel, der Augs. Conf. Verwandte aber ein drittel mit Besoldung und accidentalien cum alternatione geniessen.

Zween Trostknecht gleich. Doch sollen in Sterbensläufften mehr angenommen werden.

EinGandner über die fahrende Haab, Catholisch, cum alternatione.

Hallmeister, Augspurgischer Confession.

Gandner auf der Stuben, Augsp. Conf. sine alternatione.

Ein Pfandner gehört unter die Stubenheitzer.

Drey auf dem Perlachthurn, zween Catholisch, und ein Augsp. Conf. Verwandter. Welche die Besoldung und accidentia gleich theilen sollen, biß einer von den Catholischen abkommet, alsdann gleich.

Ein Perlachthurnschliesser, Cathol. Ein Hostzwart Augsp. Confession.

Sechs Trabanten per se.

Ein Uhrrichter Catholisch. Ein Gewichteichter Augsp. Confess.

Praeceptores, Schulmeister und Vorsinger, nach dem Instrumento Pacis, Aug. Conf. wie Anno 1624.

Vier Stadtpfeiffer, zween und zween.

Zween Städtmeister, jeder Theil einen.

Vier Marckknecht, jeder Theil zween.

Ein Marckknecht am Fischgraben, Catholisch, deme künfftig ein Augspurgischer ConfessionsVerwandter succediren solle.

Ein Fischgrabenschliesser, beede Augsp. Confess. mit künfftiger alternat.

Ein Brentensetzer. beede Augsp. Confess. mit künfftiger alternat.

Vier Zoller und Amtsverwalter sollen Catholisch verbleiben, doch auf deren Absterben nach und nach vier Augsp. Conf. Verwandte succediren, und künfftig die alternation observirt werden.

Zween Fischwagmeister gleich.

Ein Obsmarckthüter Cathol. Ein Brodthüter Augsp. Confess.

Ein Heuwäger, Catholisch, alternatim.

Ein Polittenaußgeber, A. C. alternatim.

Zween Bachkarrer gleich. Ein Kanteneichter, Augsp. Confess. cum alternatione.

Vier Medici, zween Catholische, und zween Augspurgische Confess. Verwandte, doch werden sich künfftig der Magistratus zu vergleichen wissen, cum alternatione personarum habilium pro parte vel in totum.

Wegen deß Platterhauß und Pilgerhauß aber solle es auf election der herüber Verordneten beruhen.

Vier Barbirer. Ein Barbirer und ein Schnittartzt Catholisch. Zwey Barbirer Augspurgis. Confession, auf Absterben deß einen ein Schnittartzt zu substituiren.

Zwey Weiber zu Heilung der Brüst gleich.

Saltzstade.

Ein Factor Catholisch, cum alternatione in casu mortis.

Vier Saltzlader gleich und gleich.

Ein Saltzstadelschreiber Augsp. Confession cum alternatione.

Sigelhautz.

Ein Ungeldschreiber Catholisch, alternatim.

alternatim. Ein Gegenschreiber Augsp. Conf. hingegen der abtrettende Catholische Umgeldgegenschreiber Jährlich die von dem neuen Auffschlag bewilligte achzig Gulden geniessen, auch noch darzu vom Umgeldschreiber Jährlich 100. Gulden haben und einnemmen soll.

alternatim. Ein Stadelmeister Cathol. Ein Sigler Augsp. Confession.

Zween Visirer, ein Catholischer und ein Augsp. Confessions-Verwandter.

Vier Weinzahler, jeder Theil zween.

Ein Welsch weinzahler Cathol. cum alternat.

Ein Eichtmeister Catholisch.

Ein Eichtgegenschreiber Augsp. Confef. cum spe successionis alternatim.

Vier Ansteher oder Unterkäuffel gleich.

Zween Stadelschäffler gleich.

Acht Weinzieher gleich.

Vier Vierschauer gleich, mit Außtheilung der vorigen drey Besoldungen.

Zween Wein-Visitatores gleich.

Ein Weinhüter Catholisch, cum alternatione.

Zween Brandtweinschauer gleich.

Vier Maltzsäckeichter, gleich.

Leichhauß.

Ein Verwalter Catholisch, ein Gegenschreiber A. Confession, der Unterschreiber wieder Catholisch, cum alternatione.

Es solle aber wegen deß Salarii also gehalten werden, daß der erste Catholische, neben dem Augspurgisch. Confessions-Verwandten Gegenschreiber, jeder 200. fl. der Catholische Unterschreiber


page 31, image: cs031

aber allein 150. fl. zu geniessen haben.

Geschauer.

Neun Fleichgschauer, deren fünff Augsp. Conf. und darunter drey Metzger, und vier Catholische, davon zween Metzger seyn sollen.

Vier Unschlitgschauer gleich, darunter jeder Theil einen Hucker und einen Metzger haben soll.

Sechs Brodtgschauer, daran jeder Teil 2. Meister und ein Knecht haben soll.

Vier Wollingwandschauer gleich.

Vier Geldschauer gleich.

Schrand.

Zween Schrandkehrer, deren der erste Catholisch, und an Besoldung dreyfünfftheil und der ander Augsp. Confess. zweyfüfftheil cum alternat. haben. soll.

Acht Sackträger. Es sollen die 8. Catholischen bleiben, und 4. Augsp. Conf. Verwandte darzu bestellt werden, doch sollen vier von den Catholischen auf dern Absterben nicht wieder ersetzt, und der numerus wieder bey acht gelassen werden, und immittelst die 4. Augsp. Conf. Verwandte so viel Besoldung haben, als die 8. Catholische.

Sechs Schrandknecht, 4. Catholische und zween Augspurgische Confessions-Verwandte, mit vorbemeldter condition, so wol der Besoldung als Absterbens halber.

Zween Karrer gleich und gleich.

Sechzehen Kornmesser. Weilen noch eylff, und zween Beneficiarii Catholischer seits vorhanden, als sollen neben dem Augspurgisch. Confess. Verwandten Beneficiario Thoma Langen noch 8. neue Augspurg. Confess. Verwandten bestellet werden, welche zwey und zwantzig Stellen, auf beederseits Abkommen, so lang, biß es wieder auf die Zahl der sechzehen kommen, vaciren sollen.

Zween Kornungeldschreiber gleich und gleich.

Reitende Botten bleiben, wie sie allwegen gewesen, und noch seyn nemlich der reitende Saltzburger Münchner und Ingolstädter Catholisch, die Nürnberger und Lindauer Augsp. Confession.

Underkäuffler.

Drey ob dem Perlach, Augsp. Conf. zween vor dem Weberhauß gleich und gleich.

Drey Roßunterkäuffel sollen Catholisch bleiben, und solchen ein Augspurgischer Confessions-Verwandter adjungirt werden, auch so der dritte Catholische abkommet, dessen Stell soll nicht wieder ersetzt, sondern künfftig mit den drey übrigen die alternation beobachtet werden.

Wag.

Zween Gutfertiger, gleich.

Sieben Spanner, vier Catholisch, und drey Augsp. Conf. Verwandte, doch daß die 4. Cathol. nicht mehr haben sollen, als die drey übrige, biß auf eines Catholischen Abkommen.

Ingleichen es mit den Ballenbindern solle gehalten werden.

Zwölff Karrenzieher, gleich und gleich.

Schar-und Churnwächter.

Viertzig Scharwächter, deren 21. Catholisch, und 19. Augspurgis. Confessions-Verwandte, davon solle man aber beederseits absterben lassen, biß der numerus auf dreyßig mit observation der parität wieder komme.

Vier Lehenwächter zween und zween.

Acht und zwantzig Thurnwächter, beeder Religionen gleich und gleich.

Viergehen Lehenwächter in simili.

Vier Wertachbrucker Thorwächter, gleich.

Vier Thurnvätter. Zu unser Frauen und H. Creutz Catholische, hingegen auf dem Barfüsser-und Gögginger Thurn, Augsp. Confess. Verwandte, et quidem perpetuirlich.

Dreißig Holtzmesser, 19. Catholische, und 11. Augsp. Confess. Verwandte, mit der außdrüklichen condition. daß auf den Tod ober anderwärtiges Abkommen, vier Catholische, dern Stellen mit vier Augsp. Confess. Verwandten ersetzet, und also die parität beobachtet werden solle.

Obwolen zwischen den Herren Catholischen und Herren Augspurgischen Confessions-Verwandten wegen Aender-und Neuersetzung deß Reichs-und Stadtvogts beederseits starcke difficultät vorgefallen, ist es doch endlichen wegen ihrer beeder dahin abgeredt worden, daß vor dißmal ein Augsp. Conf. Verwandter Reichs-Vogt, solle ernent und gesetzt werden, welcher sich mit dem abkommenden Catholischen, wegen seines hohen Alters, ratione Salarii auf ein gewisses vergleichen solte, der Stadt-Vogt aber solle Catholisch bleiben, doch so er sterben oder sonsten abkommen würde, ihine ein Augsp. Confess. Verwandter succedirn, und also mit beeden die alternation jedesmals observirt werden solle.

Sechs Einspenniger, darunter in Trompeter Catholisch.

Sechs Einspenniger, darunter ein Trompeter Augsp. Confession.

Wegen der Provisioner haben sich die Stimmier-Herren zu vergleichen.

Zween auf dem Einlas, jeder eins cum alternatione.

Zween Jäger, der erste in der Aw, Catholisch, der ander zu Stettenhofen Catholisch, post mortem Aug. Conf. in perpetuum.

Stadtwogts Bediente.

Ein Amtschreiber Catholisch, alternatim.

Zween Trabanten, nach des Stadtvogts Belieben.

Sechs Wildewacht, halb und halb.

Vier Kasten-oder Gerichtsknecht, gleich.

Stadt Handwercksleut.

Ein Giesser oder Rothschmid, A. Conf.

Zween Schlosser, Cathlosch. Ein neben Arbeiter, Augsp. Conf. alternatim.page 32, image: cs032

Zween Hueffschmid, Catholisch, Ein neben Schmid Augsp. Conf. alternat.

Zween Hafner. Zween Glaser, gleich u. gleich.

Zween Wagner. Zween Gailer, gleich und gleich.

Ein Sattler Catholisch.

Ein Spengler, Augsp. Conf.

Zween Mahler, gleich. Ein Söckler, Augspurgischer Confession.

Ein Kürsner Cathol. Zween Schuster, gleich.

Zween Kämmichkebrer gleich.

Ein Waffenschmid, Cathol.

Ein Pergamenter, Augsp. Confession.

Ein Bürstenbinder, Augsp. Conf.

Ein Windenmacher Augsp. Conf.

Ein Risteler, Cathol. cum alternatione.

Zween Nagler, gleich. Zween Kupfferschmid, gleich.

Ein Schleiffer Catholisch, und der Ballier, Augsp. Conf. cum alternatione.

Ein Feilhauer Augsp. Conf. Ein Segenfeiler, Cathol.

Bestandt Güter.

Zween Mahlmüller, Neumüller Catholisch, Fischgrab Müller, Augsp. Conf. doch mit künfftiger alternation.

Zween Bleicher, Augsp. Conf. cum reservatione, daß künfftig den Catholischen der Zugang nicht abgeschnitten seyn solle.

Ein Pulvermühl, Cathol. Ein Ziegler, Cathol.

Drey Mangmeister, Augsp. Conf.

Ein Kupfferhammerschmid, Cahol.

Ein Stattschleiffmüller, Cathol.

Ein Lohemüller, Augsp. Conf.

Zween Eisenhämmer, gleich. Zwo Balliermühlen, gleich.

Ein Schleiffmühl Cathol. Ein Diemantmüller, Augspurg. Conf.

Drey Walckmühlen, als Weißgärber, Lederer und Luchmacher, mögen von den Handwerckern ohne Unterscheid der Religion bestellt werden.

Sechs Stattknecht, gleich. Ein Eisenvatter Cathol. doch alternatim.

So viel der Handwercker Diener, Schreiber, Geschworne, etc. betrifft, stehet bey den Handwerckern selber, nacher der parität oder alternation zu bestellen.

Weberhauß.

Ein Handwercksdiener und zugleich Wepffenpflegsverwalter, Augsp. Conf. alternatim.

Sechs Wollstimmirer, drey und drey.

Vier Abzehler der Blaichen, gleich.

Ein Buchhalter oder Concipist Cathol. cum alternatione in casu mortis.

Ein Farbgwelbschreiber Cathol. cum alternatione, und so künfftig ein Gegenschreiber verordnet wird, solle selbiger hingegen Augspurgischer Confession seyn.

Ein Rauschmesser Augsp. Conf. Zween Barchetunterkäuffel, gleich.

Zween Kellermeister, gleich. Ein Rauschverwalter Cathol. cum alternatione.

Zween Wepffenmeister, gleich. Ein Thürhüter Catholisch, cum alternatione.

Vier Bußmeister gleich. Acht Karrenzieher vor dem Weherhauß, gleich.

Sechzehen Karrenzieher an der Fronwag, gleich.

Sechs Ballenbinder, gleich.

Sechs Rach-und andere Geschauer, in der Zahl zwantzig, solle die parität observirt werden.

Pilgerhauß.

Ein Medicus Cathol. beständig, deme auch ein Catholischer succediren solle.

Ein Pilgervatter Augsp. Conf. beständig wie der Medicus.

Ein Barbierer Cathol. dessen Besoldung 125. fl.

Ein Barbirers Adjunct Augsp. Conf. gegen 75. fl. Bestallung, mit der Condition, daß er dem Catholischen auf dessen Tod oder anderwärtiges Abkommen, succediren solle, et sic deinceps cum alternat.

Ein Buchhalter oder Schreiber Cathol. mit Besoldung, wie herkommen.

Ein Adjunct Augsp. Conf. gegen dreyssig Gulden Besoldung, cum alternatione, ut in praecedenti.

Vier Seckelknecht gleich.

Drey Seckelmütter, eine Cathol. und die andere zwo Augsp. Conf. so alle drey ein hundert Gulden unter sie zu theilen haben.

Gassenknecht und Seckelheber gleich und alterniren.

Platterhauß.

Ein Medicus, Augsp. Conf. perpetuirlich.

Ein Barbirer cum alternat. ad casum mortis.

Zwey Unterpfleger gleich.

Zwey Vätter im innern und äussern Lazareth gleich.

Beede cum alternatione in casu mortis. Ein Vatter im Platterhauß Augsp. Conf. hingegen deme bißhero gewesnen Plattervatter, so Catholisch ist, und abtretten muß, Jährlichen ein hundert Guiden, (wofern es deß Platterhauß Einkommen leidet) zu Gnadengeld, biß auf anderwärtige Bedienstung gereicht werden solle.

Beede cum alternatione in casu mortis. Ein Verwalter zu St. Martin, Cathol.

Spital.

Ein Spitalmeister Cathol. Ein Spitalschreiber Augsp. Conf. und sollen jeder 200. Gulden jährliche Besoldung, auch beede ihr Kost und Wohnung im Spital haben.

Ingleichem der alte abkommende Spitalmeister als Adjunctus seyn, auch jährlichen 200. Gulden Besoldung, doch ohne habitation und andere accidentia cum conditione, daß er auf jedesmal Erfordern zur information eines und andern willig im Spital erscheinen solle.

Ein Baumeister Cathol. Ein Marstaller und Kornmesser Augsp. Conf.page 33, image: cs033

Ein Keller und Pfisterer Cathol. Ein Beckenknecht Augsp. Conf.

Ein Koch und Thorwart Cathol. Ein Zumüller, ein Müllknecht, Augsp Conf.

Ein Stubenvatter Augsp. Conf. Ein Stubenmutter Catholisch.

Zwey Clöstermägd gleich. Zwey Ziegmägb gleich.

Ein Advocatus Catholisch. Ein Medicus und Apothecker Augsp. Conf.

Ein Huefschmied Catholisch, auf dessen Ableiben ein Augspurgischer Confessions. Verwandter succediren, hingegen der Zumüller und Müllknecht alsobalden, und ohnerwartet der Todsfäll, mit Catholischen ersetzt werden sollen.

Ein Bader, Augsp. Confession.

Ein Wagner. Catholisch.

Ein Sattler. Catholisch.

Ein Zimmermann. Catholisch.

Kämmichkehrer, Augsp. Confession.

Ein Rotgerber, Augsp. Confession.

Ein Seiler Cathol. Ein Segmüller A. Conf.

Ein Spegler, Augsp. Confession.

Ein Kupfferschmid, Augsp. Confession.

Ein Glaser, Catholisch.

Ein Eisenhähdler, Augsp. Conf. Ein Schlosser, Catholischer.

Ein Hafner, Augsp. Conf. Ein Rindmetzger, Cathol.

S. Jacobspfründ.

Ein Pfrüdmeister Catholisch, so ein Schreiber vonnöthen, soll ein Augsp. Conf. Verwandter verordnet werden, beederseits cum alternatione ad casum mortis.

Wegen der Ehehalter stehet zu beeden Herren Stadt-Pflegern, sich derentwegen mit einander zu vergleichen.

Darbey doch sonderbar abgeredt worden, daß die noch übrige acht Pfründner, welche Augsp. Conf. zugethan, und hiebevor bereits darinnen gewesen, also gleich wieder hinein (massen bereits beschehen) genommen, und im übrigem fürohin die Pfründner indifferenter recipirt werden sollen.

S. Anthoni Pfrüdvatter Cathol. Herbsten Pfründvatter Augsp. Conf.

alterniren. St Sebastian Siechenvatter Cath.

alterniren. St. Servati Siechenvatter A. C.

alterniren. St. Wolffgang Siechenvatter A. C.

alterniren. Noth. Haußvatter Catholisch.

Und ist zu mercken, daß wofern ein Dienst, der nur von einem verwaltet wird, durchgehends die alternation in casu mortis statt haben solle. Dabey ferners zu melden, daß bey vorgewesner Conferenz die Augsp. Confessions-Verwandte zu unterschiedlichen malen protestando vorbehalten, wofern über obige jetzt specificirte Aemter und Dienst noch andere sich befinden möchten, und ihnen dieser Zeit aus Mangel der Documenten, Rechnung und anderer schrifftlichen Sach unbekandt, solches ihnen ratione parificationis im wenigsten nicht praejudiciren, sondern die hernach befindende Dienst würcklichen parificirt werden sollen.

[?]

Epigrammata in hanc Civitatem extant varia et quidem inter alia 1. Georgii Fabricii.

URbs excelsa jacet, quam Rhaetus condidit olim,
Extulit Augustus; jam nomine gaudet utroque:
Vindelicae caput, et nunc unica gloria gentis.
Non memorabo domus, non splendida tecta potentum.
Non unâ tot in orbe Midas, non turris ad altae
Frigidulis undis eductum culmina fontem:
Non in quo proceres tumulo de rebus agendis
Consultant, Phariae quondam loca sacra juvenca:
Non fora, non templa et praclaros Consulis hortos:
Ornatumque recens monumentum fortis Othonis:
Non dicam, posuit quas dives Fuggarus aedes,
Hospitiumque, laremque viris quos cana senectus
Invalidos premit, aut inopes gravis urget egestas.
Non quibus â claro jam Bibliotheca Senatu
sumptibus extruitur: Cursus hic sistat Apollo:
Non capit angustum Augustae urbis pondera carmen.

2. Joachimi Camerarii.

CVlta opibus, rebusque potens, Augusta superbis,
Qua sua Vinda Lyci flumina miscet aquis.
Vinda paerum â propria deducto nomine voce:
Si proprium, quod nunc Werda vocatur, habet
At tua, si scirem, quo sit montane colore,
Quo sit, dixissem versibus, unde Lyce.
Nam neque quod viridis nimium est bene glauca videtur,
Nec viridis satis est (nam nimis albet:) aqua.
Qui neglecta tamen viridans situs occupat aera.
Is facit hanc aliquo dicere posse modo.
Quoque magis noscas, de fontis origine disce:
Per juga de liquida profluit alta nive.
Quid quaris: nostrae haud opis est canere urbis amana,
Divitias, positus, moenia, templa, domos.
Romanum agnosco nomen viresque Latinas.
Hic cives habuit Martia Roma suos.
Sed non hac caesa Germano Marte cohortes
Sunt Auguste tui Caesar in Vrbe Vari.
Primus Otho Scythicis egressum finibus Hunnum
Pugnaci vicit perdomuitque manu.

3. Jeremiae Reusneri.

QVam vere Augusta es, Regum locus atque Deorum?
Caesaris Augusti nomine notae tui.
Clara, decora, potens urbs, divitis aemulae Roma:
Innumer abilibus laudibus ampla satis.
Quae cum prae reliquis, quibus et virtutibus aucta,
Sincerae studium Relligionis ames,
Justitiaeque sacrae studium tuearis et artes
Doctas: quis dignam laudibus esse neget?

4. Caspari Bruschii.

Si solos homines censemus, vita modesta
Et pietas homines, quos bonitasque facit:
Vos equidem solos homines ego dixero, quotquot
Augustae colitis moenia clara Lyco.
Namque ubi sunt humana magis, mansuetaque corda
Plus et ubi bonitas, sic pietasque viget?


page 34, image: cs034

Major ubi ratio morum et virtutis habetur,
Aut cognoscendi tanta cupido Dei?
Quis Musis locus aptior est, doctaeque Minervae,
Aut ubi cum tanto Phoebus honore sedet.
Par ubi cognitio, variarum denique rerum?
Arteque praestantes, tot sophiaeque viri,
Aut ubi sunt homines, quibus experientia talis.
Et quibus hoc omnis cognita terra modo est.
Scilicet has Augusta tibi dabit inclyta dotes,
Et plures, quas hic est numerare labor.
Hac vere humanos animos, hominesque benignos
Gignit, et ingenio praedita corda Jovis:
Haec mores habet integros: Virtutis amore
Flagrat: et ad sese numina docta vocat.
Artibus in cunctis summos habet illa Magistros:
Dixeris hanc recte Palladis esse domum.
Augulus haud ullus toto latet abditus orbe
Quem sciat, aut non haec urbs populosa petat.
Vrbs Augusta potens, urbs augustissima salve:
Te summus tegat, et te regat ipse Deus.

CAPUT IV. Biberach, Biberacum.

Summaria.

1. Biberacum unde dictum.

2. Pagus fuit Francis subditus.

3. Muris quando et a quo circumdatum.

4. Situs Civitatis.

5. Hospitale ejus quale.

6. Quod asylum homicidarum.

7. Est Civitas Imperialis, et in matricula continetur.

8. Religio Catholica et Augustana Confessio in ea viget.

9. Insignia quaenam habeat?

10. Biberaci Cives in concursu creditorum extraneis praeferuntur.

11. Recessus Executionis.

[note: 1.] Biberacum, Bibaracum, Bibracum, Biberach, Bibrach, nomen habet â Castore, quod animal amphibion est et Germanis dicitur Biber, et Bach, sive aqua seu rivo, quasi Biberbach, exinde, quod olim in locis istis paludosis, ubi Civitatis hujus prima fundamenta jacta, magna delituerit Castorum, der Biber, copia. Joh. Limn. de Iur. publ. t. 3. l. 7. c. 8. n. 1.

[note: 2.] Quando autem Civitatis hujus prima fundamenta jacta fuerint, non constat; Et anno 800. pagus Francis subditus fuisse dicitur, Limnae, d. l. num. 2.

[note: 3.] Muris eandem circumductam fuisse tempore Imperatoris Friderici II. putat. Merian. topograph. Suev. verb. Biberach, fol. 15.

[note: 4.] Sita est in circulo Sueviae, in valle peramoena, pratis, hortis, agrisque fructiferis circumdata, aëreque et aquis salubribus praedita.

[note: 5.] Hospitale in hac Civitate existit praedives, cujus fundatores anno 1239. fuerunt Milites aurati Huldricus et Halmvvigus de Essendorff, sive Eschendorff, fratres Germani, ad quod Halmvvigus dedit agros, super quibus fundatus fuit ambitus Hospitalis, et quicquid habuit apud Birckendorff. Et Huldricus villam dedit apud Hagenbuch, et quasdam possessiones suas apud Hochdorff: Nec non villam Windereiten, aliamque villam apud Sulgen. Crusius annal. Suevic. part. 3. cap. 14. fol. 46. Limnae. tom. 4. libr. 7. c. 8. num. 2. In [note: 6.] hoc Hospitali asylum sive receptaculum quoddam habent homicidae, qui non ex proposito, sed praeter voluntatem, occiderunt, ita ut in eo et aliquot circa id passibus commorantes securitatem habeant, et conveniri nequeant, Merian. sive Zeiler. topograph. Suev. veb. Biberach.

ad n. 5. 6.

Pluribus hoc Hospitale Privilegiis juribusque ab Imperatoribus donatum fuit. A Ludovico Bavaro A. 1333. ut qui vel una nocte receptus ibi fuerit, nummos, quos secum portavit, relinquat hospitali, si vero contigerit cum ibi mori, tota ejus haereditas, hospitali cedat; quod confirmatum est ab Imperatore Friderico III. A. 1471. v. LVNIg. d. l. p. 183. 195. A Sigismundo Imperatore jus molendini in pago Ottenvveiler A. 1415. Ibid. p. 190. A Maximiliano I. Jurisdictione in pagos vicosque et homines proprios eo pertinentes A. 1504. Ibid. p. 197. Ab Imperatore Ferdinando I. A. 1533. jure Asyli de quo Autor h. n. v. LVNIG. d. l. p. 199.

[note: 7.] Est haec Civitas Imperialis, et Imperio Romano immediate subjecta, in Comitiis sessionem et votum obtinet, et in matricula Imperii continetur, et ut scribit Limn. d. tom. 4. libr. 7. c. 8. num. 3. ist anno 1545. und 1551. um 3. zu Roß, und 9. zu Fuß geringert worden, gebe solchem nach Monatlich zu Roß 4. zu Fuß 46. thut an Geld 232. fl. Zu Unterhaltung deß Käys. Cammer-Gerichts hat es zu geben Jährlich 90. fl. Concordant cum prioribus deß Heil. Reichs Anschlage durch die verordnete Moderatores anno 1556. Zu Worms gemacht. Zeilerus in contin. Itiner. German. cap. 1. Biberaco tantum assignat 3. zu Perd, und 40. zu Fuß oder an Geldo 196. fl. et addit: Wird aber keithero 1602. um ein drittheil moderiret worden seyn, weilen in der Craiß-Verzeichnus sie nur zu 130. und einen halben fl. angelegt ist; Quod etiam refert Merian. d. verb. Biberach.

[note: 8.] In Civitate hac utraque Religio Catholica


page 35, image: cs035

et Augustana Confessio viget et publice exercetur. Unde nuper in Pacificatione inter Imperatorem, Imperium Romanum et Regnum Sueciae anno 1648. art. 5. §. deinde. pag. 22. et seq. sancitum est, quod Biberaci duo sint Consules, Catholicus unus, alter Augustanae Confessionis, quatuor Secretioris Consilii aequali numero utriusque Religionis. Eadem etiam aequalitas circa Senatum, Judicium Urbanum, Praefecturam aerarii, ut et alia omnia officia, dignitates et munera publica observetur. Quod Praeturam Judicii vero, Syndicatum et Secretarios Senatus et Judicii, nec non quoad alia hujusmodi officia, quae uni tantum personae committuntur, alternatio perpetuo observetur, ita ut demortuo Catholico, semper Augustanae Confessioni addictus, et viceversa succedat. Quantum ad modum electionis et votorum pluralitatem, nec non curam templorum ac scholarum, itemque anniversariam praelectionem hujus dispositionis attinet, idem quod de Augusta dictum est, observetur. De quo vide plura in Recessu executionis, infra n. 11. relato.

ad n. 8.

Pertinet huc controversia novissime exorta inter nobiles graduatosque et plebejos de electione Senatorum, de qua habentur quaedam in den Reichs, Hof-Raths Conclusis a Dn. MOSERO editis, inprimis T. IV. p. 95. seqq.

[note: 9.] Insignia hujus Civitatis olim fuerunt Castor Caeruleus, coronatus corona rubra, in campo albo; quae tamen postea ab Imp. Maximiliano I. hoc modo innovata fuerunt, quo hodie apparent; scilicet. Campus Caeruleus factus est. leo autem, ut et ipsa corona, auro resplendens. Cum enim Imper. Maximilianus I. Brugis â rebellibus detineretur, haecque Civitas cum aliis Imperii Statibus suppetias mitteret, et in signum pii affectus milites nigro indueret vestimento, hoc Imperatorem permovisse dicitur, ut postquam libertati restitutus fuisset, hoc insignium ornamento Civitatem honoraverit. Quae cum Imper. Maximiliano II. godeschalcus Klock Senator Biberacensis quandoque recenseret, novum civitati obtinuit beneficium, videlicet ut cera rubra literas obsignaret, post Schopper. in chronograph. German. part. 1. cap. 10. pag. 197. et seq. Joh. Limmae. tom. 3. libr. 7. c. 8. num. 3. Höping. de Iur. insign. c. 6. num. 1004. et seq. Zeiler. topograph. Suev. verb. Biberach.

ad n. 9.

Mutatio insignium occasione auxilii, Regi Maximiliano praestiti, ex privilegio Friderici III. Imp. A. 1488. facta est, ut castor (non leo, ut ex Limnaeo scribit Autor) auro cotonaretur. v. LVNIG. d. l. p. 196.

De Jure cera rubra sigillandi v. LVNIG. d. l. n. 29. et 30. p. 202. seq.

[note: 10.] Biberaci est consuetudo, quod cives chirographarii, in concursu creditorum in bonis civis, in Vergantum eines Burgers Güter, extraneis et forensibus, expressam etiam anteriorem et qualemcunque hypothecam habentibus praeferantur. Wehner. pract. obs. verb. Verganttung der Güter. Idem de Herbipolensibus traditur v. Sprenger. 1. P. pag. 396. Quod licet contra jus commune sit, quo nulla differentia inter Cives et extraneos constituitur, hanc tamen consuetudinem valere, decisum est in Camera Imperiali, in causa der Ulmischen Kräfftischen Creditorn, contra Kräfftische Debitorn zu Biberach, et defendunt Scipio libr. 3. decis. Cameral. 197. Beuther. de Iur. Praelat. libr. 1. c. 42.

Der Städt Biberach Executions-Reces.

[note: 11.] DEr Röm. Käyserl. auch zu hungarn und Böheim Königl. Majest. zur Execution deß allgemeinen Friedenschlusses in deß H. Reichs-Statt Biberach subdelegirte Commissarii. Thun hiemit kundt und zu wissen jedermönniglich, sonderlich aber denen solches zu wissen nöthig.

Demnach vermittelst Göttlicher Gnaden, zwischen Allerhöchstged. Röm. Käys. Majest. unserm allergnädigsten Käyser und Herren, auch beeden alliirten Königlichen Cronen Franckreich und Schweden, so dann deß Heil. Röm. Reichs Chur-Fürsten und Ständen, ein allgemeiner durchgehender Fride geschlossen, unterschrieben, und den 25/15. Octobr. deß jüngst verwichenen 1648 sten Jahrs, in beeden z denen universal-Tractaten bestimmten Städten, Münster und Oßnabrugg solenniter publicirt, auch nunmehr durch eingeschickte Käyserl. und Königl. ratificationes allerseits confirmirt, und unter andern auch außtruckenlich bedinget worden, daß so balden die darüber aufgerichte Instrumenta Pacis von denen Herren Käyserl. und Königl. Plenipotentiariis, wie auch Chur-Fürsten und Ständen Gevollmächtigten und Abgesandten underschrieben, alles dasjenige, so darinn begriffen, exequirt, und würcklich vollzogen werden solte, zu solchem Ende auch allerhöchstgedacht Röm. Käyserl. Majest. obhabenden allerhöchsten Käys. Amts wegen, offene Edicta in das Heil. Röm. Reich außgehen, und allen denjenigen, welche Vermön solcher allgemeinen Friedenshandlung, etwas abzutretten, zu restituiren, zu laisten und zu thun oder zulassen schuldig, solchem ohne Außflucht und Schaden verglichener massen nachzukommen, ernstlich auferlegen lassen, beynebens durch ein in Wien den 7 ten Novemb. jüngst verflossenen 1648 sten Jahrs, abgelassenes Allergnädigstes Käyserliches Rescript, denen Hochwürdig, Durchleuchtig, Hochgebornen Fürstenund Herren, Herren Francisco Johann, Bischoffen zu Costantz, Herrn der Reichenau und


page 36, image: cs036

Oehningen, etc. Und Herrn Eberharden, Hertzogen zu Würtemberg und Teck, Grafen zu Mümpelgart, Herrn zu Heydenheim, etc. als beeden dieses hochlöblichen Schwäbischen Craises außschreibenden Fürsten, Allergnädigste Commission aufgetragen, daß Ihre Fürstl. Fürstl. Gn. Gn. sich entweder selbst, oder durch Ihre Subdelegirte, deme mit dieses Craises incorporirten Fürsten und Ständen selbst eigner Gesandten gemachtem Schluß zu folg, obberührtes Allergnädigst Käyserl. Edict in mehrgedachtem Schwäbischen Craiß weiter verter verkünden und exequiren wolten, und aber in solchem Friedenschluß, und darüber aufgerichtem Instrumento unter und neben andern auch dieser deß Heil. Reichs-Stadt Biberach sonderbahre Vorsehung geschehen, wie es bey deroselben hinfüro in Politicis und Ecclesiasticis gehalten werden solle.

Als haben hochgedachte Ihre Fr. Fr. Gn. Gn. so wol in Krafft gegen öffter Allerhöchstgenandter Röm. Käyserl. Majest. tragenden allerunterthänigsten Respects und Gehorsams, als auch in Erinnerung deren zu Beruhigung deß allgemeinen höchstbetrangten Vatterlands Teutscher Nation, und sonderbarer Zuneigung zu dieser deß H. Reichs-Stadt Biberach sich schuldig erkant, solcher in dem Friedenschluß auf sie verglichenen, auch von Röm. Käys. Majest. so wol durch vorangezogenes Käys. Edict. als absonderlich decernirten Käyserl. Commission sich zu unterfangen, weilen sie aber dieser Zeit in Person von dero Landen und Leuten füglich nicht abkommen mögen, zu dieser übernommenen Executions-Commission bey der Städt Biberach uns Endsbenandte, mit Ertheilung gnugsamer Vollmacht, welche bey der gehaltenen Proposition in originali vorgewiesen und abgelesen worden, in Gnaden subdelegirt und abgeordnet, zu dero Vollziehung auch wir solch gnädig anvertraute Subdelegation nicht allein unterthänig auf uns genommen, sondern auch zu gehorsamer Vollziehung derselben, uns anhero in dieser deß H. Röm. Reichs-Stadt Biberach begeben, und dieses Execution-Wesen nach folgender Gestalten in das Werck gesetzt.

Und Anfanas zwar, haben die Augspurgische Confessions-Verwandte, eine Designation, was ihnen in Krafft getroffenen allgemeinen Friedenschluß, ihres Darvorhaltens, von denen Cathol. in Politicis zu restituiren, abzutretten, zu cediren, zu thun und zu leisten, übergeben, unter welchen der Erste dahin gangen, daß eine gantz durchgehende Parität, AEqualität und Gleichheit, aller und jeder von gemeiner Städt Biberach, mediate et immediate, directe vel per indirectum dependirenden hohen und nidern Aemtern, Diensten, Commoditäten und Utilitäten wiederum eingeführt, und alles dasjenige, so in gedachtem Friedenschluß von Anfang biß zum End, in allen dessen Articulen, Puncten, Inhalt, Begrff und Meynungen der Augspurgischen Confessions-Verwandten Burgerschafft allhier, in genere et in specie, sonderlich cap. 5. §. 2. 11. et 16. und in allen andern Orten zum besten sanciret, verordnet, geschlossen und verabschiedet worden, völligst exequiret, hinfüro observiret, und Sie Augspurgische Confessions-Verwandte dabey manuteniret werden sollen.

Darüber die Catholischen sich zur Constitution der Parität und Gleichheit, deren von der Städt Biberach herrührenden Dignitäten, Aemtern und Diensten, so balden verstanden, und solche dem Friedenschluß gemäß, eingewilliget. Daß aber auch hierunder die Spital-und Pfarr-Pfleger verstanden werden solten, widersprochen, dieweilen solche Aemter denen Ecclesiasticis pure anhängig, und noch darzu die Observantz de Anno 1624. primo Januarii, e diametro darwider lauffen thäte, zumalen die Gefäll der Pfarrpfleg praecise auf den Unterhalt der Catholischen Priesterschafft gewidmet; in Erwegung aber man diß Orts einig und allein von der Administration solcher Pflegen, welche von dem Magistratu politico dependiren thäten, handlen thue, ist es an Seiten der Commission endlichen dahin gestellet verblieben, daß ermeldte Administration der Spital-und Pfarrpfleg, von beeder Religions-Verwandten, in gleicher Anzahl verwaltet, den Catholischen aber weder in Bestellung de Pfarr-und andern Geistlichen Benificien einiger Eintrag von den Augspurgischen Confessions-Verwandten nicht beschehen, noch auch die Gefäll anderwerts hin, als zu derselben Unterhalt verwendet, weniger einige Abtheilung oder Vergleich, auch gegen denen Augspurgischen Confessions-Verwandten Prediger, jemahlen gesucht, sondern hierinnen dasjenige, was noch in Anno 1624. und jederzeit in Ubung gewest, auch hinfüro beständig observiret, und die Catholische darwider keines wegs beschweret werden sollen: Und ist also die Bestellung aller und jeder gemeiner Stadt-Aemter vorgenommen und verrichtet, wie Beylag Num. 1. in einer ordentlichen Specification zu erkennen gibt.

Für das Ander ist beschlossen, daß die Exules, so viel deren seithero tempore belli Suecici nicht wieder einkommen, samt ihren Weib, Kinder und Gesind, zu ihrem behaltnen oder verlohrnen Burger-Sitz und andern Rechten, ohne allen Entgelt oder neu Erkauffung der Burger-Rechten, jedoch mit Vorwissen deß Magistrats wiederum eingelassen außständigen Schuldigkeiten von ihren Gütern, selbige auf abermahlige Erkandtnus der Obrigkeit, zu bezahlen schuldig seyn sollen.

Und weilen wegen Anzahl der Burgemeister dißmal in Krafft Friedenschluß, eine Aenderung vorgenommen, und an statt voriger drey: hinfüro allein zween Burgermeister, deren einer der Catholischen Religion, der ander aber der Augspurgischen Confession zugethan, zu bestellen: Als ist der künfftigen Rathswahl und Abwechslung halber dahin geschlossen, daß man jetzmals auf den 1. May, nach vollzogener Rathswahl die Huldigung von der Burgerschafft, darbey der Catholische Burgermeister vor dißmal im Amt verbleibt, eingenommen, und auf nechst künfftig Michaelis mit


page 37, image: cs037

Eintrettung deß Augsp. Confessions-Verwandten Burgermeisters, wiederum dergleichen gethan, auch hinfüro alle Jahr auf Michaelis damit continuirt, und dabey das Burgermeisteramt, von dato zu vier Monaten, zwischen beederley Religions-Verwandten Burgermeistern abgewechselt werden, und also der Schwürtag die beede Burgermeister alternatim, und ein Jahr ums ander treffen, auch wann der Catholische Burgermeister im Amt, der Augspurgisch Confessions-Verwandte Stadtamman mit und neben demselben, und also vice versa gehalten, so dann hinfüro die Carolinische Wahlordnung, so fern dieselbe dem Instrumento Pacis nicht zuwider, observirt, in acht genommen, und was dißfals in Erwöhlung der Augspurgischen Confessions zugethanen Rathsverwandten auß gewisser Ursachen vorgangen, solcher Constitution keines wegs abbrüchig seyn, jedoch nach Anlaitung deß Friedenschlusses, die Catholische von den Catholische, und die Augspurgische Confessions-Verwandte von den Ihrigen zu allen und jeden Obrigkeitlichen dignitäten, Aemptern und Diensten erkiest werden sollen. Was Gemeiner dieser Stadt, in währendem Kriegswesen und sonsten vorgelihen, und mit richtigen Obligationibus, ordentlichen Rechnungen, oder in andere weg zu liquidiren und zu erweisen, das solle allerseits nach Müglichkeit in schuldige Obacht genommen, und zu deß gesamten Magistrats Cognition und Dijudication gestellet seyn.

Der sieben Zünfften, Zunfft-und ArtickelBüchlein, sollen hinfüro observirt, solche aber in dem wenigsten nicht zu Außschliessung und Nachtheil, ein-oder der andern Religionsverwandten verstanden, gebraucht oder außgeditten werden.

So ist man ferner in deme einig worden, daß alle und jede gemeiner Städt zugehörige Archiv, auch Raths-Gerichts-und andere Protocolla, Bücher und Schrifften, Acta und Regesta, auch andere dergleichen Schrifften und Documenta beederseits bona fide außgehändiget, und jedes an sein gehörig Ort, dem gemeinen Statt-wesen zum besten, und sich derselben hinfüro ins gemein zu gebrauchen haben, eingeliefert werden sollen. Ferner die Ecclesiastica betreffend, demnach Anno 1624. primo Januarii, vier Augsp. Confessions-Verwandte Prediger in der Stadt, auch einer zu Holtzheim aufm Land, ingleichem ein Lateinischer Praeceptor, Provisor und Spital-Schulmeister, auch wie die Augspurgische Confessions-Verwandte fürgeben, neben einem Rechenmeister, noch zwey Teutsche Schulmeimeister, wie aber die Catholische beständig angeben, nicht mehr als zween Schul-und deren einer auch ein Rechenmeister gewest, und theils noch vorhanden. Als ist es auch so fern inskünfftig dabey gelassen worden, daß wie viel sich in den Rechnungen und Amt-Büchern finden wird, daß A. 1624. auß den Amtseckeln besoldet, solches auch hinfüro beschehen solle.

Ingleichem solle es auch mit dem Geleut zu Holtzheim, so etwan zu der benachbarten Catholischen Creutz-und Oeschumgäng begehrt worden, wie es An. 1624. hinfüro gehalten werden.

Dergleichen Meynung es auch in andern, und besonder mit denen Alumnis hat, so von beeden Religionem in dem Hospital allhier in der Knechts-und Kindsstuben unterhalten worden, daß nemlich die observantz deß 1624 sten Jahrs in acht zu nemmen, und darbey zu lassen.

Demnach auch die Augspurgische Confessions-Verwandte sich beklaget, daß ihre Prediger zur Notturfft und Gebühr bißhero nicht salariret worden, sondern ihnen eine addition ex communi aerario zu verschaffen eingewendet, daß jetziger Zeit, da die Gefäll aller Orten zuruck bleiben, sie sich mit zweyen oder dreyen Priestern, da sie doch Anno 1624. deren sechs gehabt, behelffen müssen, ist es dahin gestellet, daß vorderist die vorige Anzahl der Catholischen Priester bestellet, und mittler besserer Zeit auf eine addition für beeder Religionen Geistliche, jeden Theils dreyhundert Gulden gedacht, und zwar falls die Catholische solche auß der Pfarrpfleg nicht haben köndten, der Abgang für dieselbe so wol, als für die Augspurgische Confessionsverwandte Prediger, auf den Fall die Capellpfleg solches nicht thun köndte, auß dem aerario gereicht, unterdessen aber dahin gesehen werden solle, daß die Besoldung der Geistlichen beederseits, wie in Anno 1624. richtig und unfehlbar gereicht, und die extantien beeder Religionen Geistlichen und Schuldienern nach aller Mögligkeit bey verbesserlichen Zeiten abgestrattet werden.

Und obwolen die Augspurgische ConfessionsVerwandte, das Exercitium der Spitalkirchen, wie auch das in der gemeinen Pfarrkirchen, Winterszeit die Stund zu Predig verändert werden möchte, gesucht, ist es doch bey dem Herkommen und der observantz Anno 1624. verblieben.

Und demnach die Augspurgische ConfessionsVerwandte sich beschwäret, daß ihnen bey Reichung der Communion, der Durchgang in dem Chor der Pfarrkirchen, wider das angegebene alte Herkommen verwehret werden wolle, und also die Oeffnung desselben begehrt, ist solche Eröffnung und transitus um den mittlerun Altar, jedoch nur allein unter währender Communion hinfüro zu verstatten verwilliget worden, ausser dessen aber und weiter sie sich deß Chors nicht anzumassen haben sollen.

Ingleichem mögen auch die Chen ausser dem Chor vor dem beschloßnen erstbemeldten mittlern Altar eingesegnet werden.

Die zur reparation und Wiedererbauung beyder Religions-Verwandten GOttsackern, Kirchen und Kirchhöff, erforderte Unkosten, seynd billich auß dem aerario, oder sonst darzu verordneten Gefällen zu nehmen.

Anlangend die Feyertag, welche die Catholische allein zu feyren pflegen, ist verabschiedet, daß nach dem Herkommen de anno 1624. gemeiner Städt und Hospitals der Augspurgischen Confessions-Verwandte Bediente, in deren


page 38, image: cs038

Geschäfften sich deß Arbeitens enthalten, ausserhalb dessen aber, ihnen so wol als übrigen Augspurgischen Confessions-Verwandten die Arbeit ohnverwehrt seyn solle. Und weil von Alters herkommen, daß wann ein Feyertag auf den Mittwoch, als gewohnlichen Wochen-oder Jahrmarckt gefallen, solcher Marckt auf gefolgten Donnerstag verschoben worden, als hat es auch hinfüro dabey sein Verbleibens. Jedoch stehet den Augspurgischen Confessions-Verwandten frey, ihres Beliebens die Läden zu eröffenen und zu arbeiten, wie dann auch der Catholischen Fasten und Fasttäge zu halten nicht verbunden, hingegen aber Rath, Gericht, und was davon dependirt, an allen dergleichen Feyertagen eingestellet bleiben sollen.

Was anbelangt, daß die Augspurgische Confessions-Verwandte, für die ihre Religion zugethane Baurschafft auf dem Land begehrt, daß dieselbe die Predigten und andere Gottesdienst in der Städt besuchen, die Kinder zur H. Tauff herein tragen, Chen hierinnen eingesegnet, die Krancken von der Städt auß providirt werden sollen, lasst man es bey der im Instrumento Pacis befindlichen disposition verbleiben, und sollen die Spitalische Augspurgische Confessionsverwandte Unterthanen, von den offentlichen Begräbnussen nicht ausgeschlossen werden.

Wie dann auch, so viel die Jurisdictionem Ecclesiasticam, und dann die Bestellung Kirchen-und Schuldiener betrifft, man es bey dem lasset, was in dem Friedenschluß derentwegen disponiret ist, jedoch, daß die Augspurgische Confeßions-Verwandte Kirchen-und Schuldiener dem gesamten Magistrat in politicis, wie herkommen, gehorsam und unterworffen seyn sollen.

In Versorgung der Dürfftigen, Presthafften und Krancken, in dem Hospita, Siechen-und Seelhauß, wie auch in Außtheilung der Spent und allen andern Allmosen, solle kein Unterschied wegen der Religion genhalten, sondern allen Nothleidenden ins gemein auß Christlicher Liebe beygesprungen, und samtlichen so viel müglich, gleich gehalten werden.

Uber diß ist noch ferners vorkommen und gut befunden, daß in Ein-und Aufnemmung neuer Burger, kein Unterschied der Religion wegen gehalten, sondern vornehmlich dahin gesehen werden solle, damit gemeine Städt und Burgerschafft mit frommen, ehrlichen und unverleumten Leuten, und welche der Leibeigenschafft nicht unterworffen, besetzt und vermehret werden möge.

Es sollen auch bey diesen noch währenden, höchstbeschwerlichen Zeiten und Läuffen, die Statuta, wie es wegen deß Vermögens und Einzuggelds zu halten, nicht also stricte und genau in acht genommen, sondern biß auf verhoffende bessere Zeit, nach Befindung der Personen, eine moderation ergriffen, und da die andere requisita vorhanden, dieselbe aufgenommen werden.

Alle und jede Burger beeder Religion (nur allein die Patricios ausgenommen) sollen durchgehends nach Anleitung der hiesigen Statuten in die Zünfften angewiesen, und einer oder andern einverleibt werden. Bey den Wundärtzten, Barbieren und Badern aber, solle in acht genommen werden, wie es bey andern Reichs-Städten, und sonderlich der Städt Ulm und Augspurg, gebräuchig und herkommen.

Die Augs. Confess. Verwandte mögen eine eignen Organisten und Meßner bestellen, welche sie aber ohne deß aerarii und deß Catholischen Meßners Entgelt, zu unterhalten schuldig seyn sollen.

Demnach auch ratione sessionis et praecedentiae zwischen beederseits Religionen Rathsund Gerichts-Verwandten etwas Irrung und Zweifel entstehen wollen, ist dieses entschieden, wie die absonderliche gefertigte Signatur Num. 2. answeiset.

So dann ist auch vorbehalten, daß wofern etwan ein oder ander Punct, so der Commission anhängig, sich ereignen und weiter fürfallen möchte, daß beederseits Religions-Verwandten unbenommen seyn solle, solches mit guter Außführung an beeder auschreibender Fürsten, Fr. F. Gn. Gn. als Käyserl. Executions-Cimmislarios unterthänig zu bringen, und deroselben fernern gnädigen resolution und Entscheids darüber zu erwarten.

Zu Urkundt dessen ist gegenwärtiger Recess in quadruplo originaliter außgefertiget, von oberwehnten Käyserl. subdeligirten Commissariis neben Fürdruckung dero Adelichen und gewohnlichen Pettschafften eigenhändig unterzeichnet, und davon denen Fürstl. Constantzischund Würtembergischen Herren Abgesandten zwey, so dann einem Ehrsamen Magistrat beeder Religionen zwey Eremplaria eingelifert worden. So beschehen in des H. Reichs. Städt Biberach den 3. May, /23. Aprill, im Jahr nach CHristi unsers einigen Seligmachers und Erlösers Geburt, 1649.

[?]

Copia Reben- Recess. Die Herren P. P. Capucinos betreffend.

DEmnach in deß Heil. Reichs-Stadt Biberach bey der Executions-Handlung, zwischen beederseits Religions-Verwandten, wegen der Herren PP. Capucinorum Zweifel und Mißverstand in deme vorgefallen, daß die Catholische davor gehalten, weilen die Patres schon Anno 1615. von gemeiner Städt aufgenommen, ihr Closter nechst an der Stadt Anno 1617. erbauet, und von ihnen biß auf die Anno 1632. occasione deß leidigen Kreigs erfolgte demolition, also invor-und nach dem 1. Januarii 1624. bewohnet, das Exercitium Catholischer Religion,


page 39, image: cs039

in-und ausserhalb der Städt frey, offentlich, und ungehindert geübt, daß zu wieder Erbauung deß Closters in der Städt zu gebulden, und keines wegs auszuschaffen seyen.

Hingegen die Augspurgische ConfessionsVerwandte der Meynung gewest, weilen die Patres Anno 1624. primo Januar. in der Städt nicht gewohnet, noch auch ein eigen oder absonderliche Kirchen oder Exercitum in der Städt gehabt, daß man auch fürters dieselbe in der Städt mit eigen oder absonderlichem Exercitio zu lassen nicht schuldig, sondern die Patres auszuweisen seyen.

So ist die Sach endlich dahin gestellet, abgehandelt und verabschiedet worden, daß mehrgedachte Patres, ihr bey der Cantzley neuerbautes Kirchlein vor die Städt hinauß transferiren, auf ihren alten Platz vor der Städt wiederum bauen, auch in-und ausserhald der Städt ihr Exercitum, wie sie es Anno 1624. gehabt, anstellen und continuiren mögen: So bann biß daß sie zwischen hier und nechstkünfftigen St. Johannis Tag, zu ihrer Wohnung auf jetztgedachten Platz vor der Städt etwas zurichten, in der Städt in einem andern Privathauß sich aufhlten, wie nicht weniger den von ihnen angesäeten Cantzlen-Garten noch diesen Sommer hindurch nutzen und niessen mögen, die Cantzley aber alsbalden quittiren, die Schlüssel Herrn AmtsBurgermeistern zu handen lifern, auch das Oratorium beschliessen, kein Exercitium Religionis wieter darinn üben, und ihre mobilia nach und nach mit Gelegenheit anderwerts hin transferiren, wie ingleichem zwischen den Rairnauischen Erben, als Fundatorn, und gemeiner Städt ein Revers, wie dem alten Concept und der Sachen gemäß seyn wird, verglichen und aufgerichtet, und demselben, sonderlich daß sie Patres Capucini weder den Amts-Seckeln oder gemeiner Burgeschafft ihres Unterhalts halber, oder in andere Weg beschwerlich seyn wollen, einverleibt, und im übrigen sie Patres bey dem Statu Anni 1624. gäntzlich gelassen, und von niemand darwider betrübt oder beschweret, auch was diß Orts ein-und ander Seits eingangen oder nachgeben, anderer Orten in einige Consequentz nicht gezogen werden solle.

Dessen zu Urkundt, ist dieser Neben-Recess Aufgerichtet, gleich dem Haupt-Recess in quadruplo gefertigt, und mit der Herren Käyserl. subdelegirten Commissarien fürgetruckten Adelich-und gewohnlichen Pittschafften, auch eignen Hand Unterschrifften bekräfftiget, außgetheilet worden. So geschehen in deß H. Reichs-Stadt Biderach den 8. May, /28. Aprill, Anno 1649.

Der Röm. Käyserl. Majest. allheier anwesende subdelegirte Commissarii.

[?]

Copiae Decreti die Praecedenz betreffend.

DEmnach bey deren allhier anwesenden Käyserl. Subdelegations-Commission zwischen beederley Reigions-Verwandten dieser deß Heil. Reichs-Stadt Biberach der Praecedentz und Belitzung deß Raths halber, Irrung entstanden, auch darinnen Entscheid begehrt worden: Als ist die Sache dahin entschieden, daß hinfüro zwey Bänk gehalten, und so wol im Sitzen als Votiren folgende Ordnung solle observiret werden.

Catholischer Burgermeister. Augsp. Confessions-Verwandter Burgermeister, cum alternatione, nach dem sie im Amt seyn.

Beständig.

Catholischer Patricius. Augsp. Conf. Verw.

Catholischer Patricius, Augsp. Confess. Verw.

Cathol. Patric. Cathol. Patric.

Cathol. Patric. Augsp. Conf. Verw.

Catho. Plebejus. Augsp. Conf. Verw.

Augsp. Conf. Verw. Catholischer.

Augsp. Conf. Verw. Catholischer.

Augsp. Conf. Verw. Catholischer.

Augsp. Conf. Verw. Augsp. Conf. Verw.

Zum Fall auch mehr Patricii, von welcher auß beeden Religionen die gleich seyen, in Rath erwöhlet werden, sollen sie ohne Unterscheid der Religion vor den andern den Vorgang haben, wie Herkommens: So viel aber sonsten die Praecedentz ausser dem Rahthauß, bey Hochzeiten, Leichbegängnussen, oder dergleichen actibus publicis belangen thut, sollen beede Hn. Burgermeister, als der Catholische und Augsp. Conf. Verwandte, nach dem sie im Amt seyn, gegen einander alterniren, denen der älteste Catholische Geheime, auf solchen ein Augsp. Confess. Verwandter Geheimer, so dann wieder ein Catholisch Geheimer folgen, und dann darauf der letzte Augsp. ConfVerwandte Geheime gehen, mit den übrigen Rathsverwandten aber, sole es bey dem alten Herkommen, daß nemlichen die Herren Patricii die Praecedentz haben-die übrige aber alternatim folgen sollen ungeändert verbleiben, auch im Gericht und grossen Raht die Abtheilung der Bänck und alternation, samt der Geschlechter Praecedentz, gleich wie im Raht gehalten werden. Signatum Biberach, den 8. May, /28. Aprill, Anno 1649.

Der Röm. Käyserl. Majest. allhier anwesende subdelegirte Commissarii,

[?]page 40, image: cs040

Copia Decreti. Das Geleijt oder Glocken betreffend.

DEmnach zwischen beeden ReligionsVerwandten in deß H. Reichs-Stadt Biberach, Zweifel und Irrung in dem vorgefallen, daß die Augspurgische Confessions-Verwandte Geleut oder Glocken, pari jure mit den Catholischen zu gebrauchen begehrt, die Catholische aber dafür gehalten, daß darinnen, als in einer de Ecclesiasticis anhangender Sachen, es praecise bey dem gemeinen termin deß 1624. Jahrs, und dessen Observantz zu lassen; So ist in Erwegung aller Umständen, auch um mehrern Friedens, Ruhe und guten Vernehmens willen, die Sache in Güte dahin gestellet, daß die Augsp. Conf. Verwandte, da sie wollen, sich deß Geleüts hinfürder, gleich den Catholischen gebrauchen mögen. Signatum Biberach den 8. May, /28. Aprill, Anno 1649.

[?]

Copia Decreti, Die Bestellung des Ehe-Gerichts Evangelischer Seits betreffend.

DEmnach der in das H. Röm. Reich publicirte allgemeine Friedenschluß, das Jus dioecesanum et totam Jurisdictionem Ecclesiasticam bey denen Catholischen über die Augsp. Confess. Verwandte suspendirt, hingegen dieselbige allen und jeden der Augsp. Conf. Verwandten Ständen, biß zu allgemeiner Religions-Vergleichung völlig attribuirt und zugeeignet. Als hat in Krafft obvermeldten allgemeinen Friedenschluß, auch ein Ehrsamer Magistrat Evangelischer Seits, dieser deß H. Reichs Städt Biberach, gleich allen andern der Augsp. Confess. Anverwandten Ständen des Reichs, gut Fug, Recht und Macht, ein eigen Consistorium und EheGericht nach Belieben zu bestellen, zu ordnen, und sich dessen auf alle und jede begebende Fäll und Gelegenheit ruhiglich zu gebrauchen. Signatum Biberach, den 30. /20. Aprill, Anno 1649.

Der Röm. Köys. Majest. anwesenden subdelegirten Executions-Commission Directorium.

[?]

ad n. 11.

Conf. LVNIG. d. l. n. 31. p. 204. adde Decretum Josephi Imperatoris de A. 1707. ibid. p. 1476.

Iisdem juribus, praesertim Civilibus, quibus Civitas Ulma utebatur, quaeque recensentur ap. LVNIG. R. Archiv. Part. Spec. Cont. IV. P. I. sub Biberach n. 2. p. 181. donata est Civitas Biberacensis ab Henrico VII. Imperatore A. 1312. v. LVNIG. d. l. n. 1.

Ludovicus IV. Imperator tutam eam reddidit ab oppignorationibus et omni alienatione A. 1331. v. LVNIG. d. l. p. 183. itemque Ammanno Senatuique Civitatis jurisdictionem tribuit in causis tumultus et seditionis. LVNIG. d. l. p. 184. quam auxit postea Carolus IV. A. 1355. privilegio suo ap. LVNIG. d. l. constituens, ut Cives nullibi praeterquam cotam Senatu Civitatis in quibusvis causis litigiosis comparere teneantur.

Nec tamen inde soluta erat Civitas omni potestate praefecti provincialis; is enim aliquot privilegiis, nomine tamen et jussu Imperatoris, A. 1374. et 1377. concessit ei, ut tribus ad exemplum Civitatis Ravenspurgensis formare, utque Judaeos recipere posset v. LUNIG. d. l. p. 186. seqq. Sed Wenceslaus Rex primum repetiit atque confirmavit Privilegium Caroli IV. contra omnia extranea Judicia, Provincialia etiam et Aulica; A. 1398. v. LUNIG. d. l. p. 188. Deinde Rupertus Rex A. 1401. idem non tantum constituit, sed et jurisdictionem Criminalem Ammanno tribuit. LUNIG. l. c. p. 189. eamque inprimis contra turbatores pacis publicae extendit, jusque bannitos recipiendi addidit. LUNIG. d. p. 189. seq. Tandem Maximilianus I. A. 1518. et Carolus V. A. 1521. jus de non appellando ad summam viginti quinque florenorum Rhenensium Civitati largiti sunt. LVNIG. d. l. p. 198.

Privilegium Ferdinandi I. Imperatoris de A. 1559. contra usurarias Judaeorum pravitates v. ap. LVNIG. d. l. p. 200.

Bisantz, vide lib. 4. cap. 1. num. 17. et seq.

CAPUT V. Bopffingen, Bopfinga.

Summaria.

1. Bopfinga vetus est urbs, et ubi sita.

2. Est Civitas Imperialis, et in Matricula continetur.

[note: 1.] BOpfinga, Bopffingen, sive Popfingen ad Egram sita et Rhaetiae finitima, unde nomen habeat et a quo condita suerit, non constat, est tamen Civitas pervetus et antiqua virtute et fide praedita, Nicol Reusner. de urbib. Imperial. part. 2. cap. 29.

[note: 2.] Estque Civitas Imperialis, in Comitiis tam Circularibus, quam Imperialibus votum et sessionem habet, summamque sex peditum in Imperii Matricula sibi assignatam habet. ist anno 1545. et 1551. um 1. zu Roß, und 3. zu Fuß geringert worden, gibt solchem nach Monatlich zu Fuß 6. thut an Geld 24. fl. zu Unterhaltung deß Käyserl. Cammergerichts soll


page 41, image: cs041

sie Jährlich geben 20. fl. Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 4. l. 7. ad c. 38. p. 291. Cum Civitates Imperiales cum Würtembergicis Comitibus bellum gerecent anno 1378. Bopfingenses vicinam arcem fossae oppidi sui dejecerunt: Steinbergium et servum ejus, inibi captos, capitibus plexerunt, Crus annal. Suev. part. 3. c. 12. p. 291. Merian. topograph. Suev. verb. Popfingen, fol. 8.

Additio.

Ludovicus IV. Imperator suburbanos oneribus civicis subdidit A. 1331. LVNIG. R. Archiv P. Spec. Cont. IV. P. l. p. 209.

Wenceslaus Rex A. 1398. facultatem concessit Civitati, ut violatores pacis publicae persequi posset; ut Senatores tres Civitatem in omnibus negotiis repraesentent; ut Cives liberi sint ab exactionibus servilibus; ut propter delicta puniri possent a Magistratu etc. LVNIG. d. l. p. 209. itemque ut sit exemta ab extrancis judiciis, e. a. LVNIG. d. l. p. 210. et ut capax sit jurisdictionis Criminalis, e. a. ibid. p. 211. Repetiit haec omnia Rex Rupertus privilegio suo d. A. 1401. ibid. et Jurisdictionem Criminalem confirmavit Sigismundus Imperator A. 1434. ibid. p. 213.

Friderici III. Imperat oris privilegio A. 1468. ap. LVNIG. d. l. n. 7. p. 213. continetur: 1) confirmatio generalis antiquiorum; 2) ut Civitas non alibi quam coram Ammanno et quatuor arbitris, ex vicinis Civitatibus Imperialibus, legendis conveniri possit; 3) ut jure nundinarum gaudeat.

Privilegio Caroli V. de A. 1545. ap. LVNIG. d. l. p. 214. hypothecae Judaeis concessae in bonis civium absque consensu Magistratus invalidae declarantur.

A. 1706. confirmata sunt ab Imperatore Josepho omnia Privilegia, hac addita restrictione, ut quoad exemtionem sori casus in Ordinatione Judicii Rothvvilensis reservati excipiantur. LVNIG. d. l. p. 217.

CAPUT VI. Bremen, Brema.

Summaria.

1. Brema quibus nominibus olim dicta, et n. 4.

2. Vbi sita, et num. 5.

3. Vnde sic dicta.

6. Quomodo Civitas facta.

7. Incrementa sua quomodo acceperit, et quomodo fortificata.

8. Portas sex habet.

9. Basilica Ecclesia, et curia qualis.

10. Reipublicae gubernatio quaenam.

11. Nova concordia quaenam.

12. Opificum Conventibus duo Senatores praesunt.

13. Senatus Magistratum creat.

14. Magistratus est perpetuus.

15. Status Reipubl. qualis.

16. Regimen et territorium quousque se extendat.

17. Quatuor habet praefecturas.

18. Duabus Satrapiis, Drostschafften, gaudet.

19. Forum Civitatis Leha quale.

20. Vtraque satrapia omnimodam jurisdictionem habet.

21. Militares de Lithe nobilia feuda a Senatu recognoscunt.

22. Essenam et VVittemundam ditionem olim Comites de Rittberg a Senatu recognoverunt.

23. Iura fluminis VViserae sibi vindicat.

24. In publicis fluminibus commerciorum exercitium liberum habet.

25. Cujus juris ab origine fuerit.

26. Ab initio Episcopi docendi solum munere fungebantur.

27. Brema est Civitas Imperialis.

28. Quod negat Archiepiscopus Bremensis, cujus argumenta recensentur.

29. Civitatis argumenta fortiora referuntur, et num. 30. et seq.

30. Pacificationis Osnabruggensis tenor refertur.

40. Ad argumenta Archiepiscopi respondetur, et num. seq. uti et num. 44. 52. 53. 56. 57.

41. Distinguitur inter homagium purum et conditionatum.

42. Praedicatum Lands-Fürst, Lands-Herr, quandoque honoris sunt tituli.

43. Privilegia alia ab Imperatore, alia ab Archiepiscopo habet.

45. Ajuribus specialibus ad omnimodam jurisdictionem concludere non licet.

46. Advocati Archiepiscopi Bremensis officium quodnam in criminalibus.

47. Quodnam in civilibus, et jus Advocatia jurisdictionem non tribuit.

48. Pars tantum Senatus Archiepiscopi juridictionem agnovit.

49. Ex actu voluntario praejudicium non infertur.

50. Libertas praescriptione redintegratur.

51. Transactio turbulento tempore facta in praejudicium alterius non operatur.

54. Diverso respectu potest quis esse Reichs-Stand et Land-Stand.

55. Vnio stricte interpretanda, et conjunctio in matriculis facta, conjunctis non praejudicat.

58. Imperat. Ferdinandi III. decisio refertur.

59. Quota collationis ad expeditionem Romanam Civitatis Bremensis quaenam sit.

60. Reginem Civitatis quale sit ex privilegio Imperat. Carol. V.

61. Summam appellabilem habet 600. aurentpage 42, image: cs042

62. Quatenus a Senatu ad Archiepiscopum appelletur.

63. Incolae Bremenses anno et die libertatem acquirunt.

64. Cives extra Dioecesin conveniri non possunt.

65. Habent jus defendendi stratam regiam, scilicet Visurgim.

66. Cives Bremenses vestitu Nobilium uti possunt.

67. Bremenses statuam Rolandi armis Imperialibus ornare possunt.

68. Ius Civitatis in Visurgi quale.

69. Lis cum Comite Oldenburgensi quoad vectigalia.

70. Habet jus cudendi monetas.

71. Bona Bremensium et Cives arrestari nequeunt.

72. Habet jus stapulae.

73. De domo disciplinari remissive.

74. Civitas in Bannum Imperii declarata.

75. Sed absoluta et restituta.

76. Decretum Caesareum ad Directorium Moguntinense.

77. Admissa Civitas in Senatum Civitatum Imperialium.

78. Transactio inter coronam Sueciae et Civitatem Bremensem.

[note: 1.] BRema, Bremen, a Ptolomaeo Heberanum dictum, Irenic. fol. 207. aliis Fibriamum, Fabiramum, Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. c. 7. n. 1. Dresser. Isagog. histor. part. 5. pag. 159.

[note: 2.] Sita est ad Visurgim, an der Weser, anno Christi 1010. ab Episcopo Bremensi Umano fossa et aggere cincta, Limnae. d. l.

[note: 3.] Urbis et Reipublicae hujus sequentem descriptionem sibi communicatam esse a Dn. Johanne Wachmanno J. U. D. et dictae Reipubl. Syndico, refert Joh. Limnae, de jur. publ. tom. 4. l. 7. c. 7. in princip. Brena inquiens, a ruborum, olim ibi nascentium, multitudine, vulgo putatur deducta. Cromerus de gestis, Polon. libr. 2. in princ. Vult ex ibi congesta, sive fabula, sive historia, urbi propter onus perpetui Praesidii, a Lecho, Bremiae, sive Bremae nomen impositum. A Ptolomaeo libr. 2. [note: 4.] Phabiranon vocatur, ad Visurgim inter Chaucos majores situm.

[note: 5.] Carolus M. Imper. in fundatione in Wigmodia Saxoniae Bremam collocat, nec dubium per Constitutiones Imperii, quin inferioris Saxoniae circo veniat.

[note: 6.] Quamvis autem pro ruditate barbarici seculi, quando Brema Civitas esse coeperit, non constet, certo tamen certius est, jam ante tempora constitutae sedis Episcopalis eam Civitatem fuisse, adeoque eo respectu illi a Carolo M. anno 788. cum Ecclesia, suae libertates et privilegia relicta et concessa.

[note: 7.] Quoad aedificia, urbs, ut fieri assolet, sua accrementa et decrementa habuit; sed illa ob temporum injuriam ante D. VVilhadum ut plurimum latentia, nisi quod verisimile fuit, eum tractum, quem Visurgis ab una, Balga, vetus fossa, ab altera parte abluit, primum inhabitari coeptum, muro firmissimo, postea contra incursiones Ascomannorum ampliatum. Agger accesic circa annum Christi millesimum vicesimum. Sed et tum ejus finis ad occasum, fuit porta, vulgo die Natel, qua modo transitur ad D. Stephani prope publicum granarium novum, et patet, Stephanianam illam Parochiam anno Christi 1307. muro esse circumdatam. Quin et suburbia, et vicini, pagi, partim natura, partim industria civium, alicubi ad milliare, aggere, fossa, speculisque contra subitas incursiones sub anno 1309. circumdati. Abinde etiam viam regiam anno 1383. silicibus hac illac euntibus in honum, et loco trajectus Lesmonensis, pontem, zur Gorg, sterni curatum. At munitionibus hoc seculo usque eo excrevit, ut Germaniae Civitatibus insignioribus sit adaequanda, inter quas anno 1623. novum illud opus versus Orientem, ultra Visurgim, multis miraculi loco est.

[note: 8.] Portas, ultra illas ad stationem navium ducentes, urbs sex habet, Parochias quatuor, quarum Mariana, sive D. Virginis, antiquissima coepit anno 1160. quae ex se peperit Ansgarianam anno 1182. et Martinianam, cujus B. Martini templum a Civibus ab anno 1376. octo annis perfectum. Stephaniana quarta, progressum habuit ab anno 1139.

[note: 9.] Basilica Ecclesia anno 1466. altiore acumine enata, forum spectat, circa quod ad statuam Rolandinam (indubium libertatis documentum) elegantioris structurae, etiam prope Marianum, anno 1405. constructa.

Curia, e regione mercatorum Andrium, nec non telonium, cum Pharmacopolio visitur. Nihil hic de Sacellis, nosocomiis, Prochotrophiis, Orphanotrophio, Gymnasio, Armamentario, granariis publicis, splendidisque aliis etiam privatorum aedificiis innumeris.

[note: 10.] Gubernatio ab antiquo penes potestates, et judiciariam manum, uti appellabantur, primitus, postmodo Proconsules et Consules, stetit, donec on Oligarchiam tempore Gröpelingii, interfecti anno 1307. vergeret; ubi illis ejectis magis democratice Respubl. gubernari coepit, nihilominus tres Proconsles, et viginti tres Consules, ex quatuor illis superius denominatis Parochiis ita lecti, ut in mortui locum ex altera Parochia quempiam assumere Electores juramento prohiberentur, donec anno 1391. sub Bonifacio P. P. dispositione pontificia accedente, liberum fieret, ut nulla Parochiae, sed virtutis et prudentiae habita ratione, optimi quique de Civitate, die nutzesten und besten, in Senatum cooptarentur. Quae electionis ratio hodieque obtinet, et gliscente sub anno 1426. discordia inter Senatum et Cives,


page 43, image: cs043

interventu vicinorum Principum et Civitatum, anno 1433. numerus, qui etiamnum tenet, ad quatuor Consules et viginti quatuor Senatores redactus, Magistratus autem authoritas, eo. daß es ein vollmächtiger Rath seyn solle, stabilita est, et statuta, quibus hactenus utitur, promulgata.

[note: 11.] Haecque denuo nova concordia, durch die neue Eintracht, ut vulgo appellatur, abunde comprobata, in quam omnes et singuli, sive Originarii, sive cooptati Cives, praeconceptis verbis, se in contrarium haud allaboraturos, jurare tenentur. Sic nec cuiquam, vel etiam toti alicui collegio, praeter Senatum, de negociis, Rempubl. concornentibus, consultare, conventusque extra suae professionis et opificii limites agere licitum.

ad n. 10. 11.

Constitutionem Bonifacii Pontificis de A. 1391. v. ap. LVNIG R. Archiv P. Spec. Cont. IV. P. l. p. 224. Constitutionem sub nomine Tasel oder Eintracht editam A. 1433. ibid. p. 227. et alteram, Neue Eintracht de A. 1434. ibid. p. 229.

[note: 12.] Quinimo quoties tribus aliqua opificum, ut talium, convenit, deliberationibus ejsudem a capite ad calcem duo Senatores praesunt, ne quippiam extra oleas moveatur, prospecturi.

[note: 13.] Senatus ipse Magistratus creat, honoresque et officia distribuit, aetarium curat, et quamvis non ex suo tantum, sed et mercatorum opificumque collegiis, quos vult, aerario, granario, armamentario, xenodochiis, nosocomiis, collectis extraordinariis, et quae id genus, aliis praeficiat, rationes tamen acceptorum et expensarum solus, injungit et accipit.

[note: 14.] Estque Magistratus non anniversarius, sed perpetuus, nisi quod suis vicibus, quovis semestri unus Consulum, cum sex Senatoribus, Judicialibus et aliis, totum Reipubl. statum non concernentibus praesit, cui, qui priori semestri ad gubernacula fuere, Consul et sex Senatores, adsessorum titulo ubique adsunt, [note: 15.] manumque porrigere tenentur. Adeoque rem penitius perspicienti, statum Aristocraticum, populariter aliquatenus temperatum, illic vigere patebit.

[note: 16.] Nec tamen Senatus authoritas, et regimen Civitatis, tantum moenibus, et numero Civium includitur, sed suum peculiare, et proprium habet territorium; nimirum circa Bremam, ad milliare fere in circuitu, ut diameter contineat duo milliaria, cujus centrum urbs ipsa.

[note: 17.] Quatuor sunt Praefecturae, die vier Gohen, Vihelandica superior et inferior, ad meridiem, trans Visurgim, Parochias continet tres, pagos tredecim. Cis Visurgim, ad Orientem, Hollandica, continens parochias tres, pagos quinque, cujus particula fere videtur Borchfeldica, quae tamen separata, nec soli Senatui, sed simul Brandiorum familiae paret, suamque habet Parochiam. Ad Septentrionem Bloklandica, ad VVummam fluvium, una constans Parochia. VVerdeslandica, ad occasum, quae constat parochiis tribus, et pagis novem, cujus sequela agger Borgensis, Borchdam. Judices harum Praefecturarum a Senatu, appellantur Gogravii.

[note: 18.] Abinde etiam Civitas duabus Satrapiis, Drostschafften, gaudet, quarum altera ab interjacente Nobilium ditiuncula, ferme secundo lapide Brema distat, arce satis eleganti, elegantissimo portu, pro navium majorum receptaculo, non ita pridem ad Vegesackium decorata, quam excipit, eique fere jam cohaeret Praefectura Neukirchensis, utraque suis parochiis, et pagis splendens.

[note: 19.] Rursus post interpositam Archiepiscopi partim, partim Nobilium, ad Gestam fluvium, terram, sequitur satis locuples Civitatis forum, Leha, ad Visurgin, in gleba fertili situm; quod subnexum alteri Civitatis Satrapiae et arci Bederskosanae, quae ipsa non modo fossa valloque, sed et armamentario, cum praesidio permanente, munita, et sub se habet Parochias septem, pagos circiter novendecim olimque nomen Baroniae, einer Herrschafft oder Herrligkeit sustinuit.

[note: 20.] Utraque vero Satrapia, suo mero mixtoque Imperio, omnimodaque Jurisdictione peculiari gaudet. Gubernationi (gladii jure solum excepto, quippe quod unius Senatus dijudicationi relinquitur) praesunt semper duo Senatores.

[note: 21.] Nec parum decoris hoc loci addit, quod nobilia feuda, antiquae prosapiae militares de Lithe, a Senatu recognoscunt, suisque semper temporibus eorundem investituram, more de jure recepto, petere coguntur.

[note: 22.] De Essena et Wittemunda ditionibus, quae olim Comites Rithbergenses a Senatu recognoverunt, nunc Comitibus Frisiae Orientalis parent, earundemque concessione, nunc nihil attinet dicere.

ad n. 22.

Conf. Transactionem de A. 1540. ap. LVNIG. R. Archiv P. Spec. Cont. IV. P. l. p. 236.

[note: 23.] Cum autem Brema Urbs cum suis districtibus mari sit vicina, totique Imperio Romano-Germanico, ac vicinis, non modo suis mercibus multum utilitatis conferat, sed et mare, praesertim ad ostium Wiserae, et in Wisera tranquillum, et â Praedonibus liberum reddat, apparet, cur claves insignium loco gerat, gesseritque jam olim jure suo: Indeque non minus ob res pace, belloque fortiter gestas (ut ex privilegio Henricano anno 1111. dato, ab aliquot post Imperatoribus confirmato, patet) jura fluminis Wiserae sibi vindicat, et inibi jus piscandi Bremensibus competit, a castro Hoya, quod nunc Lunaeburgicorum est, usque ad salsum mare. Idem juris usurpat in Hunta, Ochtmunda, Wumma, et Lesmona.

[note: 24.] Ne quid addam de civitatis singulari ac liberiori, at aliis restricto, in publicis fluminibus, commerciorum exercitio: Et quo in Visurgi a vicinis etiam magis cautum esset, majores ne arces, vel munitiones ei imponerentur, sibi abunde prospexerunt.

[note: 25.] Quo statu sit, quemque superiorem agnoscat,


page 44, image: cs044

satis liquet. Certum enim est, quoad originem, sub paganismo et liberum Saxoniae populum, et civitates omnes liberas fuisse, talesque usque ad Caroli M. tempora saltem manisse; ab hoc vero, populum libertati assuetum, non seculari, sed tantum Ecclesiastico jure nexum, locosque insigniores, in pristinae libertatis majus argumentum, statua Rolandina, et Episcopali sede auctos, nec quicquam eo ipso temporali Magistratus potestati delibatum, aut detractum esse; quippe quod id temporis Episcopi docendi praedicandique munere solum fungerentur, secularibus [note: 26.] negociis non impliciti: Quibus emolumenti loco decimae concessae: Id quod et sacris primaeque ordinationi, et fundationi congruit, ut et juri consentaneum censetur. Quamvis vero paulatim latius profecti fuerint Episcopi, functionisque limites egressi, praesertim Adaldagus, et Albertus Principum jura hic illic affectarint, illa nihilominus civitatem in tantum non affecere, quin, Imperatoribus authoribus, eluctata, ad pristinam libertatem provocarit, nec quicquam remiserit unquam, uti posterior observantia, et modernus Reipubl. status etiamnum edocet: ubi certo certius est, Archiepiscopos nec jus terrendi, nec merum mixtumque Imperium, nec omnimodam jurisdictionem, nec alia, juri territoriali adhaerentia, jura, et Regalia in civitate habere, sed omnia illa jura ad Senatum, et ab illo proxime et immediate ad Imperium spectare. Hactenus Wachmannus.

[note: 27.] De libertate hujus civitatis, et an sit Imperialis et Imperio Romano immediate subjecta, et jure nuper ad Comitia Ratisponensia anno 1641. tanquam Status Imperii vocata, ac sessionem et votum inter caeteras Civitates Imperiales habuerit, inter Archiepiscopum Bremensem et ipsam civitatem non levis est controversia? Pro negativa enim pugnat Archiepiscopus, libertatem vero civitatis defendit Author prodromi, sive Vortrabs gründlichen wahrhafften Berichts, und Gegen-Remonstration, von der Städt Bremen Beruffung, Session und Voto, zu und bey dem Reichstag in Regenspurg, wie dann von dero Statu, etc. Ubi argumenta utriusque partis adducit, et ea, quae pro Archiepiscopo adducta, refellit.

ad n. 27.

Oppositum est huic Prodromo s. Bortrab etc. ex parte Archi-Episcopi cod. anno 1641. sciptum sub tit, Erß-Bischöfflicher Bremischer Nachtrab, cui ipse ille prodromus insertus est, cum perpetuis animadversionibus. Eadem vero methodo deinde et hoc scriptum Archi-Episcopale a Civitate sub examen vocatum fuit sub titulo: Assertio libertatis Bremensis. 4. 1646. Post Pacem Westphalicam Suecis in locum Archiepiscoporum succedentibus, cum recrudesceret haec contentio, edita sunt: Rurtze fundamentalische Erläuterung deß von der Städt Bremen anmaßlich arrogirten Reichs-Städtischen Pradicati. 4. 1652. Item Abdruck der von den Königlichen Schwedischen zu formirund Verfassung des Etats und Regiments in die Hertzogthümer Bremen und Verden veroroneten Plenipotentiarien bey ihrem Abzug aus der Städt Bremen den 15. Jul. 1691. bintalassenen Remonstration. 4. 1652. Aliorum scriptorum ab utraque parte editorum! meminit Cortrejus in Observatis Hist. Pol. Jurid. de Statu Civit. Brem. n. 43. seqq. quibus Historia totius controversiae ex actis publicis plenissime recensetur.

[note: 28.] Et quidem pro Archiepiscopo Civitatem Bremensem sibi subjectam esse asserente; haec adferuntur argumenta, quae breviter recenset Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. cap. 7. pag. 202. et seq. 1. Ex fundatione Episcopatus a Carolo Magno fata, qua Episcopo Jurisdictio et superioritas in civitatem concessa dicitur, de qua Abbas Stadensis in chron. fol. 81. et 82. M. Adamus Bremensis histor. Bremens. libr. 1. cap. 9. aliâs 10. Albert. Crantzius in metropol. lib. 1. cap. 7. et 8. 2. Quod Consul et Senatus Bremensis Archiepiscopo homagium praestent. 3. Quod non solum in hodierna homagii formula. sed etiam in aliis actis literariis, Archiepiscopo tribuatur titulus Lands-Herr, Lands-Fürst, et Civitati, gehorsame Unterthanen. 4. Quod Archiepiscopus Civitatis Bremensis privilegia confirmet. 5. Quod civitas in literis reversalibus anno 1246. Archiepiscopo Gerhardo II. datis, jura et jurisdictionem Archiepiscopi agnoverit, et promiserit, se imposterum contra eandem nihil acturum, 6. Adducitur transactio anno 1259. cum Archiepiscopo Hilleboldo facta. 7. Quod Archiepiscopus in civitate hac Advocatum, einen Vogt habeat, et per eundem jurisdictionem, tam in criminalibus, quam civilibus negociis exerceat. 8. Quod Senatores Archiepiscopum pro ordinario suo magistratu agnoverint, et alibi exceptione fori declinatoria objecta, ad eundem se remitti petierint. 9. Allegatur quoque transactio Stadensis de an. 1597. 10. Nec non transactio anno 1639. Stadae facta. 11. Quod Senatus ad diaetas Provinciales, quas Archiepiscopus indicit, compareat, curiae et judicio provinciali assideat, beschicke die Hoff-und Ober-Land-Gerichte, ac inter Status Archiepiscopatus liberos numeretur. 12. Quod ratione quotae, quam Imperio ad expeditionem Romanam conferre debet, conjungatur cum Archiepiscopatu in matricula Imperii, quae anno 1521. confecta fuit. 13. Quod ad Comitia, nuperis exceptis hactenus non fuerit vocata. 14. Quod Imperator Carolus V. aliquot privilegia, quae civitas Bremensis in praejudicium Archiepiscopatus obtinuerat, die 11. Maji. anno 1544. cassaverit, et cassatio ista ab Imper. Maximiliano 11. reiterata fuerit. Quae omnia ex parte Archiepiscopi superioritatem, respectu vero civitatis subjectionem arguere videntur, per tradita d. author. prodrom. et quae scripsi supta lib. 2. c. 5. n. 70. et fere per tot. et alibi passim.

ad n. 28.

Transactio Civitatis cum Episcopo Gerhardo A. 1246. inita habetur ap. LVNIG. R. Archiv P. Spec. Cont. IV. P. 1. unter Reichs-Stadt Bremen. p. 110. confirmatio ejus de A. 1503. ibid. p. 235. Transactio A. 1259. cum Hilleboldo facta. Ibid. Part. Spec. Cont. II. unter Hertzogthum Bremen p. 443. Transactio Verdensis Anni 1568. Ibid. P. Spec. Cont. IV. P. l. unter Reichs-Stadt Bremen. n. 30. p. 256. seq. Transactio Stadensis


page 45, image: cs045

A. 639. Ibid. P. Spec. unter den geistlichen fürsten. p. 520.

[note: 29.] Verum pro civitatis libertate fortiora et sequentia producuntur argumenta I. Quod libero regimine jure utatur, tam in Ecclesiasticis, quam Politicis, nec ullae in iisdem partes Archiepiscopi interveniant; scilicet, quod Magistratum constituat, Consules eligat, alia officia distribuat, ab officialibus suis rationes recipiat, calculum, et quae ad eundem pertinent, examinet, et quietantias, ut vocant, in securitatem iisdem tradat, negocia et bona communia administret, cives et homagium ab iis recipiat, tribus fieri permittat, privilegia ipsis concedat, Statuta et ordinationes faciat, atque tam in civilibus, quam in criminalibus, cognoscendo, exequendo, mero et mixto Imperio utatur; Civitatem vallo et munimentis firmet, armandia necessariis rebus instruat, etc. suo pro usu et libitu, etc. Ex quibus libertatem et immedietatem probari, constat ex traditis supra libr. 1. c. 12. num. 49. et num. 57. Confer Klock. tom. 1. consil. 14. num. 36. et seq.

[note: 30.] II. Quod ab Imperatoribus varia Regalia, tam in terra, quam in flumine Visurgi, obtinuerit, atque inter illa, jurisdictionem, pacificationem, et protectionem viarum regiarum, ac dicti fluminis, ab utraque ripa, a civitate usque in ipsum mare; jus cudendi monetam argenteam et auream, et huic imprimendi titulum Reipublicae Bremensis, ac Aquilam Imperii; telonia, jus stapulae, jus conducendi, et omnia alia habeat, quibus Civitates Imperio immediate subjectae exornari solent.

[note: 31.] III. Quod civitas haec coram Camera Imperiali, tam in prima, quam in secunda instantia conveniri possit, et ab Imp. Carolo V. privilegium habeat, ut a sententia judicii civitatis appellari non possit, infra summam 600. aureorum Rhenensium, vid. Limn. tom. 3. 1. P. lib. 7. c. 7. n. 3. p. 126. tom. 4. p. 180. t. 5. p. 107. add. infr. n. 61. ex quo immedietatem probari extra omne est dubium, et probatum supra l. 2. c. 5. n. 180. et libr. 1. cap. 12. num. 23.

[note: 32.] IV. Quod in variis Imperii matriculis reperiatur, veluti de annis 1431. 1467. 1471. 1480. de quibus vide Lehman. Chron. Spirens. libr. 4. c. 5. p. 291. et lib. 7. c. 112. p. 973. Quam certissimam esse notam statum aliquem esse Imperio immediate subjectum, constat ex traditis supra libr. 1. d. cap. 12. num. 5.

[note: 33.] V. Quod antehac ad Imperii comitia fuerit vocata, et in Senatu Civitatum Imperialium sessionem et votum obtinuerit, ex quo itidem ejus libertatem et immedietatem probari, in confesso est, et demonstratum est supra lib. 1. d. cap. 12. num. 21.

[note: 34.] VI. Quod contributiones et subsidia, in Imperii necessitatibus, ab eadem immediate ab Imperatoribus postulata, eaque immediate Imperio solverit, per tradita d. cap. 12. n. 66.

[note: 35.] VII. Quod executiones sententiarum, in Camera Imperiali latarum, civitati aliquoties, una cum aliis Imp. Statibus, demandatae fuerint.

[note: 36.] VIII. Quod libero foederum jure semper usa, et foedera non solum cum exteris, sed saepius etiam cum ipsis Archiepiscopis contraxerit, quo itidem ejusdem libertas et immedietas probatur, per tradita supra d. lib. 1. c. 12. n. 63. Klock. 1. consil. 14. num. 45.

[note: 37.] IX. Quod simul etiam cum aliis Imper. Statibus anno 1532. pacificationi Religionis NOrimbergae subscripserit. Hordleder von Ursachen deß Teutschen Kriegs, libr. 1. c. 10. pag. 69.

[note: 38.] X. Quod ab Imperatoribus, Principibus et Statibus Imperii, jam olim titulo Civitatis Imperialis honorata fuerit, per tradita supra d. lib. 1. cap. 12. num. 27. et 28.

[note: 39.] Atque haec immediata Civitatis Bremensis libertas nuper anno 1648. in pacificatione Caesarea. Suecica 9. 10. vers. Civitati vero Bremensi. pag. 48. (qualiter Sueci h. §. 10. explicare tentaverint, donec disputatio tandem in bellum eruperit, videri potest Limn. de Iur. publ. tom. 5. l. 7. c. 7. pag. 109. usque 124.) sequenti modo fuit confirmata, Civitati vero, ejusque territorio et subditis praesens suus status, libertas, jura et privilegia in Ecclesiasticis et Politicis sine impeditione relinquantur. Si quae autem ipsi cum Episcopatu, seu Ducatu, aut Capitulis sint, aut imposterum enascantur controversiae, eae vel componantur amicabiliter, vel jure terminentur, salva interim cuique parti sua, quam obtinet, possessione.

ad n. 39.

Conf. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. l. Reiches-Stadt Bremen. p. 49. 50. 52. 53. 54. p. 276. seqq.

[note: 40.] Ad argumenta Archiepiscopi respondet Author d. prodromi, prout refert Limnae. d. tom. 4. lib. 7. c. 7. et quidem ad 1. Constitutione et fundatione Episcopatus, Episcopati nullam civilem jurisdictionem, dominatum, aut superioritatem in civitatem Bremensem, datam vel concessam fuisse, sed pristinam libertatem Civitati relictam, Episcopum verbi traderet, non autem in illos territoriali superioritate inclaresceret. Bremae quidem sedem Episcopalem constitutam, sed ab illa constitutione ad subjectionem civilem civitatis, argumentum duci non posse. Praeterea hoc exemplis Civitatum Coloniae, Argentorati, Ratisbonae, Spirae ac Wormatiae, ubi ejusmodi sedes quoque constitutae, libertas tamen civitatibus, et jura, quae Statui Imperii competunt, salva et incolumia huc usque manserint, confer. Klock. 1. cons. 14. n. 60. et seqq.

[note: 41.] Ad 2. respondet, homagium hoc purum non esse, sed conditionatum, idque tale, quod superioritatem non arguat, nec impediat, quo minus Civitas ejusmodi homagium praestans, Imperii Civitas et Status esse possit. Distinctionem hanc traditam ab Henrico Bruningio de var. univers. spec. concl.


page 46, image: cs046

33. Joh. Bruningio de homag. cap. 1. concl. 6. Besoldo discurs. polit. 4. dessert. 2. cap. 2. 9. 12. pag. 42. fateri quoque Reinkingium libr. 1. de regim, secul. et Eccles. clas. 5. cap. 3. num. 23. homagium simpliciter et absolute, non esse fundamentum der Lands-Fürstlichen Obrigkeit, ubi exempli loco ponit Civitatem Hamburgensem, quae Regi Daniae, tanquam Duci Holsatiae, homagium praestat, neque tamen ei subjugata est. Spiram homagium praestare Episcopo loci. Coloniam Archiepiscopo, utramque tamen liberam Imperii Civitatem audire. In homagii Bremensis actu haec esse singularia, et notatu digna, quod nec a toto populo, nec a toto Senatu, sed tantum a duobus ex illis, qui eo tempore Camerarii in Senatu sunt, sola manus dextrae elevatione, nullis juramenti verbis accedentibus, nec prius praestetur, quam Archiepiscopus ante omnia promiserit, hoc civitatis libertatibus, juribus, privilegiis, consuetudinibus, moribus, et quod ab antiquo possedit, fraudi, aut detrimento non futurum. Porro formulam homagii ostendere, hîc de fidelitate agi. non de subjectione et obedientia. Plura de hoc vide supra lib. 1. cap. 3. n. 41. et cap. 12. n. 204. et seq. Klock. 1. consil. 14. n. 91. et seqq.

[note: 42.] Ad 3. respondet, praedicatum Lands-Fürst, Lands-Herr, etc. honoris titulos esse, nec ipsam rei veritatem mutare, aut in praejudicium Imperii latius extendi posse; sed ita intelligi debere, ut sit et dicatur Lands-Fürst, non respectu civitatis, sed illorum bonorum civitatis, quae ea in territorio Archiepiscopatus possidet, wegen der Land-Güter, so die Städt im Ertz-Stifft hat. Non esse autem incognitum, dari Status Imperii, qui respectu nonnullorum bonorum immediate alii, quam Imperio subsunt, die vor sich Stände des Reichs, und wegen ihrer Landgüter eines andern Herrn Land-Stand, R. A. de anno 1540. §. auch den Grafen von Tübingen, Besold. part. 4. consil. 195. n. 61. Gail. de arrest. c. 6. n. 14. et 16. Knichen. de investitur. pact. part. 2. c. 5. n. 137. Conf. de hac re plura supra lib. 1. c. 5. n. 8. et sequent. et cap. 12. num. 83. et seq.

[note: 43.] Ad 4. resp. Civitatem hanc praecipua jura ipsius Statum concernentia, privilegia et Regalia, ab Imperatoribus habere, atque horum respectu, Episcopo confirmationem nullam esse; reversales autem ipsum dare, homagium antecedentes, haec civitati salva fore. Habere etiam civitatem alia privilegia in Archiepiscopatu, ex quorum confirmatione tamen non magis superioritas induci possit, quam ex illa, qua exteri Reges et Respublicae. Civitatibus Hanseaticis, privilegia, liberum commercium contingentia, confirmant. Privilegia Spirensis civitatis ab Episcopo confirmari, Lehman. Chron. Spirens. libr. 4. cap. 13. Spiram tamen nihilominus Civitatem Imperielem dici et esse. Denique privilegiorum concessionem subjectionem firmiter non arguere, Menoch. in Consil. 2. causae Finar. num. 105. et 106. manifestum enim est, esse privilegia saepe non a subditis, imo a secularibus Principibus, Clericis, qui tamen illorum jurisdictonem agnoscere detrectant, indulgeri. Quid quod una civitas alteri, imo singularibus personis nonnunquam concedat, aut confirmet privilegia.

[note: 44.] Ad 5. resp. Reversales istas literas civitati plane incognitas, nec in archivo reperiri, nec a quoquam unquam allegatas, nisi ab Archiepiscopo moderno, et ejusdem antecessore. Continere autem talia, quae nunquam usu observata, ut proinde dici possit, vel reversales nunquam in rerum natura extitisse, vel contraria, continuata tot seculorum lapsu, observantia, cui ab Archiepiscopo nunquam contradictum, expirasse, et praescriptione explosas fuisse. Extare quoque reversales, receslus et literas, allegatis reversalibus partim antiquiores, partim ejusdem temporis, partim recentiores, iisdem contradicentes.

[note: 45.] Ad 6. resp. Transactionem cum Hilleboldo Archiepiscopo, nunquam factam, vel perfectam, cum nullibi ejus originale appareat. Quae autem ex eadem referuntur, talia non esse, ut superioritatem Archiepiscopo in Civitatem patere possint; cum aut similia, aut majora Episcopis alicubi competant, nihilominus tamen illic superioritate non gaudeant. Spiram liberam Imperii Civitatem esse, licet in ea ab Episcopo dependeant varia officia, das Cammer, Schultheissen-Vogt-Müntzenmeister, und Zoll-Amt, Lehman. Chron. Spirens. libr. 4. c. 24. Coloniam quoque liberam esse, et manere, quamvis Archiepiscopus Elector, ibidem omnem jurisdictionem criminalem, cognoscendo et exequendo exerceat, ac proinde judicem, Graven, carcerem, lictorem, numellas, carnificem, etc. habeat; et praeterea Comites Bentheimenses ibidem habeant, ihre Erbvogten, Chron. Colon. antiqu. pag. 129. in princ. pag. 123. in fin. pag. 133. in pr. pag. 165. confer supra libr. 1. c. 3. num. 44. et seqq.

[note: 46.] Ad 7. quod Advocatum Archiepiscopi, den Vogt, attinet, duo attendenda esse; nimirum quid potestatis circa criminalia habeat, et quid circa civilia. In criminalibus ita observari, ut Senatus solus maleficum capi, et in carcerem, vel custodiam agi, ac pro re nata relaxari faciat, vel ad poenam mortis condemnet. Quando autem in Senatu conclusum, maleficum morte afficiendum, Senatum hoc, biduo ante executionem, malefico significari mandare, et ante eandem, praeter propter spatio quadrantis horae, vocari ad se curare Advocatum Archiepiscopalem, den Vogt, huic, nudato capite, comparenti, Consulem, qui tunc Senatus Praeses est, exponere, maleficum extare ad mortem condemnatum, qui executioni subdi debeat: se itaque advocato denunciare, ut judicio adesse velit. Posthaec ad Senatum vocari carnificem, qui ab eodem officium suum tenet, huic Praesidem mandare, quomodo sententiam pronunciare debeat; tunc Advocatum ad locum solitum se conferre, eo condemnatum ligatis manibus adduci,


page 47, image: cs047

judicium firmari, malefico, quae de crimine confessus fuit, secundum Senatus mandatum praelegi, atque eum interrogari, an haec ita se habere confiteatur? quod si affirmet, ad sententiam propalandam carnificem mandato Senatus se exhibere, qua publice enunciata, condemnatum statim ad locum supplicii duci, atque secundum normam sententiae a Senatu dictae, puniri. Camerarium Civitatis, cum aliquot equitibus, ad eundem locum se conferre, et nomine Senatus ibidem executori securitatem publice proclamare, ut sanctiones criminales ab Imper. Carolo V. latae requirunt. Quod si vero contingat, maleficum ante Advocatum, in judicio crimina inficiari, Advocatum teneri hoc Senatui, in curia congregato, per ministrum Senatorum significare; hunc re accurate perpensâ, aut mandare maleficum in custodiam retroduci, aut significari Advocato. daß ein Ehrbar Rath die Gicht darzu gebe, quod idem sit, ac si diceret, non attenta negatione, maleficum morte afficiendum; hoc sequi publicam carnificis sententiae promulgationem et executionem. Casu, quo Advocatus morbo detinetur, ut judicio praesidere nequeat, aut praeesse etiam sanus nolit, Senatum vi privilegii Caesarei de anno 1541. locum, misso illuc aliquo ex suis, supplere, quod privilegium vide infra n. 60.

[note: 47.] Civilia quod attinet, evidentissimum esse, Advocatum Archiepiscopi in illis nullas obtinere partes. Hoc quidem olim in usu fuisse, si non nemo coram ipso actionem intentasset, ipse sententiam non tulerit, sed duos cives ex adstantium numero elegerit, quorum industria sententia diceretur. Sententiam hoc modo latam Advocatum, adscitis duobus testibus, ad Senatum detulisse, peculiari juramento interveniente, in fidem rei, executionemque ejusdem ab eodem petiisse. Partibus vero sententiae contradicentibus, exsoluto numo, ein Bremer Schwaren, ad Senatum ab eodem provocasse; sed postea huc usque Advocati judicium, in civilibus adeo obsoletum, ut vix supersit ejus memoria. Atque hanc Advocati potestatem superioritatis argumentum non esse, ipsa re constare. Jus Advocatiae superioritatem non includere, Bruning. de var. univers. spec. concl. 37. num. 1. nec universalem jurisdictionem tribuere, Thom. Mich. de jurisdict. concl. 56. lit. d. subjectionem totalem et veram non importare particularia quaedam jura, atque ab uno aliquo jure jurisdictionis ad universalem superioritatem argui non posse, Johan. Goeddae. 2. Marpurg. cons. 28. num. 163. et 164. Besold. dissert. polit. 1. cap. 8. pag. 80. et diss. 3. disc. 4. cap. 5. pag. 132. §. 12. Wezlariam liberam Imperii Civitatem esse, et Nordhusium quoque, licet hîc Comes Hoënsteinius advocatus sit, Mynsing. respons. 3. decad. 13. num. 110. illic Landgravius Hassiae Darmstadinus, advocatum habeat. Confer, quae dixi supra lib. 2. c. 24. n. 64. et seq. supra lib. 1. c. 12. n. 124. Klock. 1. consil. 14. n. 99. et seq.

[note: 48.] Ad 8. respondet, non omnes Senatores, sed partem eorum, et quidem in schismate, Archiepiscopi jurisdicitonem agnovisse; alteram vero, et majorem partem, exceptiones fori declinatorias opposuisse: Caesarem quoque remissionem primum ad Archiepiscopum factam, postea revocasse.

[note: 49.] Quantum Caesareum antiquum privilegium concernit, quo cavetur, Civitatem Bremensem, si coram Archiepiscopo judicium subire velit, ad aliud judicium nullum vocari, trahique posse, illud coactivum non esse, sed voluntatis liberae, qua si id fiat, ex eo non nasci praejudicium, nec necessitatem, jus, possessionem, aut praescriptionem ullam, Tiber. Decian. vol. 2. resp. 41. num. 61. Minorem partem Senatus, Archiepiscopum suum ordinarium judicem nominasle: Verum vocabulum, Ordinarius, et similia a Senatu prolata, esse mere relativa et enunciativa, proinde nihil, praesertim contra rei evidentiam probare, l. 6. ubi Dd. ff. de praescript. verb. Everhard. consil. 42. num. 9. Certum quoque esse, minorem Senatus partem voluntarie, vigore privilegii Caesaris Henrici V. Archiepiscopali cognitioni se submittere voluisse, non autem jure ordinario ad id coactum fuisse. Si quid vero efficaciae vocabulo ordinarii, tribui hic debeat, Archiepiscopum tunc demum ordinarium dici posse, si Senatus sponte coram illo se sistat, et privilegio, quod in meram privilegiatorum voluntatem collatum, uti velit: Posse enim eo uti, si velit, cogi non posse, si nolit. Nec eam, quae pro Archiepiscopo allegatur, transactionem Verdensem, factam anno 1568. quod causae, ex quibus metuitur nasci posse seditiones et motus, deferri ad Episcopum debeant, unquam in praxi observatam, sed civitatem semper Imperatorem, et Cameram Imperialem ordinarios habuisse judices. Hinc per subsecutam, et continuationem antiquae libertatis, trasactionem rejectam et abolitam, Meichsner. [note: 50.] tom. 3. Camer. decis. 6. n. 71. Posse quoque libertatem, triginta, vel ad extremum, quadraginta annorum praescriptione redintegrari, Fichard. cons. German. 137. n. 8. Borchold. ad c. un. qua sint. regal. num. 19. et seq. Vultej. 1. feud. c. 9. n. 21.

[note: 51.] Praeterea hanc transactionem factam turbulentissimo tempore, quo non tam exacte omnia verba trutinari potuerint: factam a Senatu, fieri autem ab eodem valide non potuisse in praejudicium Civitatis, et Imperatoris, Surd. consil. 371. num. 4. Meichsner. tom. 2. libr. 1. noviss. decis. 9. vers. nunquam fuisse. Rutger. Ruland. decis. jur. contr. quaest. 21. c. venientes. 19. et ibi gloss. de jurejur. Pistor. 1. consil. 24. num. 26. Cacheran. decis. 78. num. 13. Denique verba et sensum transactionis, voluntariam potius jurisdictionis prorogationem, quam ordinariam jurisdictionem inferre.

[note: 52.] Ad 9. resp. ex transactione Stadensi Archiepiscopo jurisdictionem in Civitatem Bremensem adscribere, esse contra notoriam praxin loqui: Senatui ex immediata civitate mediatam, in praejudicium Imperii, facere


page 48, image: cs048

non licuisse, neque tum de hac controversia quicquam actum, confer, quae scripsi supra lib. 1. c. 18. num. 37. et seq. Klock. 1. cons. 14. n. 102. et seq.

[note: 53.] Ad 10. de transactione anno 1639. Stadae facta notandum esse, respondet author d. prodrom. ibi quidem statim in initio tractatuum, Daniae Regis Legatos, in compellatione ad Deputatos Civitatis Bremensis, verbis, Ertzbischöffliche, Ertzstifftische Stadt, ut ego capio) usos, sed illis a Deputatis contradictum fuisse. Ad haec desiisse quidem Regios Legatos ejusmodi praedicato uti, varia tamen molitos, quo civitas titulo Imperialis Civitatis, et immediata dependentia ab Imperio cederet: at civitatis Deputatos varia declinantes, tandem consensisse, ut transactioni insereretur, Senatum velle, secundum homagii tenorem, ejusque causa factam antiquorum jurium, morum, consuetudinum, libertatum, privilegiorum confirmationem, Archiepiscopum pro clementissimo suo Principe territoriali, Lands-Fürstens, et domino agnoscere, ac venerari, addita tamen expressa restrictione, limitatione et reservatione antiquae libertatis, jurium, consuetudinum, privilegiorum, et omnium earum rerum, quae temporibus antecedentium Archiepiscoporum tenuerunt. Hoc transactionis Capitulum, Civitatis jus immediatae dependentiae ab Imperio, non infirmare, idque inde patere, quod ipsi Regii Legati sancte contestati tunc fuerint, nullo modo hoc agi, quod civitas juribus suis renunciet, sed intacta illi haec omnia conservari, cum etiam hoc in praejudicium Imperatoris fieri nequeat. Deputatos quoque, se hoc, non alio sensu, in dictum Capitulum consentire, publice coram Notario et testibus, et deinde in congressu, coram Legatis Regiis protestatos fuisse. Transactionem hanc Stadensem vide apud Joh. Limn. d. tom. 4. libr. 7. fol. 197. et seq.

[note: 54.] Ad II. respondet saepe dictus author prodromi. Senatum quidem comparere ad diaetas provinciales, et adsidere judicio provinciali, sed id non fieri respectu Civitatis Bremensis, verum respectu bonorum, quae civitas extra sua pomoeria, in territorio Archiepiscopi possidet. Atque duplicem respectum in unum idemque subjectum cadere posse, ut respectu bonorum nonnullorum sit, ein Land-Stand, alio autem respectu, ein Reichs-Stand, exemplis firmari a Syring. de pac. relig. concl. 40. lit. a. et videri posse Dauth. de testament. num. 50. Schrader. 1. consil. 3. num. 43. Everhard. a Middelb. in top. a tanquam 117. num. 24. Borgning. Cavalcan. decis. 27. num. 15. part. 4. Confer, quae dixi supra libr. 1. cap. 3. n. 17. et seq.

[note: 55.] Ad 12. resondet, conjungi quidem Civitatem cum Archiepiscopatu in matricula de anno 1521. sed in aliis matriculis, de quibus supra, separatim legi. Conjunctionem quoque hanc subjectionem non probare; tum, quod unio sui natura sit odiosa, et ob id stricte interpretanda, praesertim cum tertii intersit, Klock. de contribuit. cap. 19. num. 75. Tum postquam in variis matriculis Episcopatus Halberstadensis Magdeburgensis Archiepiscopatui, Monasteriensis Episcopatus Archiepiscopatui Bremensi, in matricula de anno 1500. Civitas Vesontina cum Archiepiscopo ejus loci, conjungi legantur: nullus autem nominatorum, in sibi conjunctum, superioritatem praetendat, vel praetendere inde possit. Extare matriculam, ubi Archiepiscopatus et Civitas Bremensis conjuncti legantur, sub rubrica Archiepiscopatuum, ipsam autem civitatem iterum separatim, sub classe Civitatum Imperialium expresse positma reperiri. Referre Klockium d. cap. 19. num. 66. ex Goldasto, ejuscemodi conjunctiones in matriculis factas esse insciis et absentibus civitatum deputatis. Bremam quoque nunquam in conjunctionem talem consensisse, sed semper in possessione, vel quasi, immunitatis remansisse. Confer, quae de hac matricularum conjunctione dixi, supra libr. 1. cap. 12. num. 14. et seq. Quibus addit Limn. d. tom. 4. lib. 7. cap. 7. fol. 209. Ego, inquiens, in principali negocio in neutram partem inclinans, quod conjunctionem in matriculis attinet, silentio involvere haud quaquam debui, me observasse, etiam nihil inde contra Civitatem Bremam inferri posse, cum in conjunctione illa nunquam ponatur, nisi simpliciter, non addito epitheto, ex quo colligi possit, eam Archiepiscopatui subesse. Ita, in deß H. Röm. Reichs Anschlägen, durch die verordnete Moderatores anno 1556. zu Wormbs bedacht, inter acta Comitialia ejusdem anni, sub rubrica Ertz-Bischöffe, lego, Bremen, und der Stadt; cum tamen paulo ante legam, Magdeburg mit seinen Städten, et sub rubrica Bischöffe, Hisdesheim mit seiner Städt Hildesheim, Minden mit seiner Stadt, Utrecht mit seinen Städten, sub rubrica, weltliche Fürsten, Hertzog Heinrich von Braunschweig der Jünger, und Hertzog Erich, mit ihren Städten Braunschweig, Hanover, Göttingen, Northeim und andern. Hertzog Heinrich und weiland Hertzog Albrechten Erben zu Mechelburg, mit ihren Städten.

ad n. 55.

Diplomate Leopoldi Imperatoris de A. 1698. cautum est, ne conjunctio ista, de qua Autor agit, immedietati Civitatis praejudicio sit; summaque matricularis constituta est, 132. florenorum sive 32. peditum. v. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. l. unter Reichs Städt Bremen. n. 79. p. 298.

[note: 56.] Ad 13. Bremam ad Comitia vocatam olim, atque in iisdem votum et sessionem habuisse, supra in affirmativa pro civitate dictum.

[note: 57.] Ad 14. respondet, cassata quidem fuisse nonnulla Bremensis civitatis privilegia, sed civitate non citata, nec audita, nec praetenso praejudicio ab Archiepiscopo probato. Anno autem 1554. civitati, in Comitiis, ab Imper. Carolo V. omnia privilegia, jura et Regalia, in amplissima forma restituta fuisse, illis huc usque civitatem usam, accedente confirmatione omnium Imperatorum, quotquot


page 49, image: cs049

Carolum insecuti sunt. Et haec ex d. Authore prodromi Johan. Limn. d. l.

[note: 58.] De hac controversia quid moderno Romanorum Imperatori gloriosissimo Ferdinando III. visum sit, congnoscere licet tam ex literis, quibus die 9. Septembris anno 1645. Bremam Civitatem ad tractatus pacis, Monasterium et Osnabrugas, ut Statum Imperii vocavit, quam ex declaratoriis literis 1. Junii anno 1646. quas hoc tenore refert Joh. Limnae. d. tom. 4. libr. 7. c. 7. pag. 210. Wir Ferdinand der Dritte, etc. Bekennen hiemit für Uns, Unsere Nachkommen am Reich, und männliglich, Als Unsere und deß Reichs-Stadt Bremen, ein Zeit hero wegen ihres angezognen, und führenden ohnmittelbaren Stands, allerhand Unfechtungen gehabt, und für eine mittelbare Municipal, und dem Ertz-Stifft Bremen untergehörige Land-Stant außgeben, und daher, daß Wir sie zum Reichstag beschrieben, geandet, und wider Sie gebetten werden wöllen, darwider aber Burgermeister und Rath denselben, so wol neben denselben, und pro interesse Imperii, Unser Reichs-Hof-Fiscal, der Städt Gerechtsam, und ohnmittelbaren Reichs-Stand behauptet, auch folgends, nachdem diese pro Brema eingebrachte Notturfft dem Innhaber des Stiffts communiciret, und terminus zur Gegenhandlung angesetzt, aber nichts der Gebühr darwider eingebracht worden, zu verschiedenen malen contumaciam accusirt, die Sach für beschlossen anzunehmen, und definitive zu erkennen gebetten, daß Wir dann darauf Uns von Unserm Reichs-Hoffrath, nicht allein auß denen hinc inde übergebenen Schrifften vollkommlich referiren, sondern auch, was sonst von dem gemeldten Stadt-Jure und Statu bey Unser Käyserl. Reichs-Cantzley für Nachricht vorhanden, fleißig nachsuchen, und auch hievon Uns gehorsamst berichten lassen, ab welchen allem ohnfehlbar befunden, daß die Städt Bremen von uhralten Zeiten hero deß Heil. Reichs ohnmittelbare Freye Reichsstadt gewesen, und also Uns und dem H. Reich allein, und ohne Mittel untergehörig ist, Gestalt Wir Sie dann hiemit dafür nochmals declarirt und erkandt, auch in solcher Qualität, in Unsern Käyserlichen Schutz und Schirm genommen, auch Krafft diß Käyserlich erklärt haben wollen, daß von Uns und Unsern Nachkommen am Reich, Burgermeistere und Rath dieser Unser und deß H. Reichs-Stadt Bremen allemal zu künfftigen Reichstägen, gleich andern Freyen Reichs-Städten, beschrieben, in possessione sessionis et voti in Imperio gelassen, die Reichs-Anlagen und Gebühr (worzu Sie sich denen alten Reichs-Matriculn und fernern erfolgten determination nach gehorsamst erbotten) von ihrer Burgerschafft und Einwohnern, und hergebrachten Städt Intraden, auch auß allem andern ihrem district und Gebeith, Aemtern, Gerichten und Gohgraffschafften, als die, und darinn befindliche Unterthanen und Güter, billich allein der Stadt, als ohngezweiffelter Obrigkeit folgen, und darvon collectirt werden, allermassen wie andere ohnmittelbare Reichs-Stände auß ihren Einkünfften, uns von ihren Untersassen, ihre Gebührnus ein-und abtragen, durch sie aufbracht und abgestattet, auch bey diesen und allen andern ihren herbrachten Recht-und Gerechtigkeiten, Privilegien und Freyheiten, zu allen Zeiten Käyserlich und kräfftigst geschützet und gehandhabet werden sollen. Gebieten darauf allen und jeden ChurFürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen Prälaten, Graffen, Freyen, Herren, Rittern, Knechten, Landvögten, Hauptleuthen, Vitzdomen, Vögten, Pflegern, Verwesern, Amtleuthen, Landrichtern, Schultheissen, Burgermeistern, Richtern, Räthen, Burgern, Gemeinden, und sonst allen andern, Unsern und deß Reichs Unterthanen und Getreuen, was Würden, Stands, Wesens die seynd, ernstlich und vestiglich, mit diesem Brieff, und wöllen, daß sie mehrermeldte Unsere und deß H. Reichs-Stadt Bremen, obgehörter massen, nun hinführo ewiglich für eine deß Heil. Römischen Reichs ohnmittelbare Freye Reichsstadt erkennen, ehren, achten und halten, sie gleich andern Freyen Reichs-Städten, aller ihrer hergebrachten Recht und Gerechtigkeiten, Privilegien und Freyheiten, freuen, geniessen und gebrauchen, insonderheit auch auf künfftigen Reichstägen, in possessione sessionis et voti in Imperio geruhiglichen bleiben lassen, und an solchen allen nicht hindern, irren, beschweren und anfechten, noch das jemands andern zu thun gestatten sollen, in kein Weiß noch Wege, als lieb einem jeden seye, Unser und deß Reichs schwere Ungnad und Straff, und darzu eine Poen, nemlich ein hundert Marck lötiges Golds zu vermeiden, die ein jeder, so offt er freventlich hierwider thäte, Uns hald in unser und deß Reichs Cammer, und den andern halben Theil offtgedachter Unser und deß Heil. Reichs-Stadt Bremen unnachläßlich zu bezahlen, verfallen seyn solle. Mit Urkund dieses Brieffes, besiegelt mit Unserm Käyserlichen anhangenden Insigel, der geben ist auf unserm Schloß Lintz den 1. Monats Tag Iunii, nach CHristi unsers lieben HErrn und Geligmachers Geburt, im Sechzehen hundertn, Sechs und Viertzigsten, Unserer Reiche deß Römischen im zehenden, deß Hungarischen im Ein und zwantzigsten, und deß Böhmischen im Neunzehenden Jahr.

ad n. 58.

v. not. ad n. 39.

[note: 59.] Et cum porro de quota collationis ad expeditionem Romanam, et Imperii onera, die Römer Monath, sive deß Reichs Anschläg, diversae extarent Matriculae, Imperator Ferdinandus III. die 14. Februarii anno 1647. de ea ita statuit: Wir Ferdinand der Dritte, etc. Bekennen hiemit für Uns und Unsere Nachkommen am Reich, Römischer Käyser und Könige, und männiglich, daß nachdem Unsere und deß Heil. Reichs-Stadt Bremen ein Zeit hero wegen ihres angezogenten und führenden ohnmittelbaren Reichs-Stands allerhand Anfechtungen


page 50, image: cs050

gehabt, Wir aber dieselbe, Vermöge Unsers zu Lintz den 1. Junii datirten diplomatis in ihren gehabten Reichs-Stand gesetzet zu seyn, erkläret haben, Vermög Unsers darüber unter obgemeldtem dato außgefertigten diplomatis: Demnach Wir aber dabey befunden, und besagte Unsere und deß Heil. Reichs-Stadt Bremen in den Reichs-Anlagen zween unterschiedliche Anschläg gehabt, als de anno 1467. da sie mit 20. zu Roß, und viertzig zu Fuß, und dann de anno 1471. da sie mit 16. zu Roß, und 32. zu Fuß belegt gewesen, haben Wir mit derselbigen Gevollmächtigten, dem Ehrsamen, Gelehrten, Unserm und deß Reichs lieben Getreuen, Georg Friderich Lindenspur, der Rechten Doctor, Unsers Lieben Neven deß Chur-Fürsten zu Mayntz Ld. Rath und Residenten an Unserm Käyserlichen Hoff tractiren lassen, auch Uns endlich dahin erkläret, daß Wir es dieser Zeit bey dem letzten Anschlad de anno 1471. daß gedachte Unsere und deß Heil. Reichs-Stadt Bremen 16. zu Roß, und 32. zu Fuß einfachen Römerzug Monatlich leisten solle, verbleiben lassen, Jedoch verstehen Wir dieses nicht anderst, als wie sich Burgermeister und Rath selbst erkläret, daß dieses ohne defalcation ihrer habenden Guarnison geschehen solte, bewilligen auch, daß Sie obbemeldten Reichs-Anschlag, so wol in Städten, als auf dem Land, ihren Unterthonen, gleich andern Reichs-Ständen zu collectiren haben. Mit Urkundt diß Brieffs besigelt mit Unserm Käyserlichen aufgedruckten Insigel, der geben ist auf Unserm Königlichen Schloß zu Preßburg, den 14. Februarii anno 1647. Unserer Reiche deß Römischen im Eilfften, deß Hungarischen im Zwey und zwantzigsten, und deß Böhmischen im zwantzigsten Jahr.

[note: 60.] Regimen hujus Civitatis quale sit, constat ex privilegio Imper. Caroli V. die 15. Julii 1541. concesso, et nuper 14. Augusti an. 1637. ab Imper. Ferdinando III. confirmato, quod refert Joh. Limnae. d. tom. 4. libr. 7. cap. 7. pag. 192. et seq. quod ita se habet: Wir Carl der Fünffte, etc. Bekennen offentlich mit diesem Brieff, und thun kundt allermenniglich, Nachdem Uns die Ehrsamen, Unsere und deß Reichs Liebe Getreuen, Burgermeister, Rath und Burger gemeiniglich, der Städt Bremen, durch ihre Chrbare Bottschafft unterthäniglich haben fürbringen lassen, wiewol ihr Vorfordern, und Sie, über fünff oder sechs hundert Jahr, ohne menniglich Verhinderung oder Eintrag, geruhiglich hergebracht, und deß noch im Gebrauch und Ubung seyn, ihren Rath mit vier Burgemeistern, und vier und zwantzig Raths-Personen, zu der Städt Regierung und Verwaltung, für sich selbst zu erwöhlen, zu benennen, und zu setzen, und denselben Burgermeistern und Rathspersonen, alle und jede Obrigkeit, Gericht und Gerecht, auch alles was in-und ausserhalb Rechtens, gemeiner Städt Notturfft und Gelegenheit allenthalben erfordert, zu fürsehen, zu verwalten, und zu verthätigen, zu befehlen und zu bestellen, wie dann die jenigen, so zu einer jeden Zeit darzu fürgenommen, erwehlet und ersetzt worden, sich deß alles obberührter Gestalt unterfangen und gebraucht haben, ohne allein so viel ihme der Ertz-Bischoff zu Bremen vorbehalten, in peinlichen Sachen, einen Vogt zu setzen, der doch weder Angriff, gefänglichen Enthalt, peinlich oder sonst Frag, noch Urthel zu fällen, viel weniger zu exequiren, oder auch nichts zu disponiren oder einzureden, dann allein zu einem blossen Schein, daselbst nach ergangener Urthel, ohn einig Veränderung oder Zusatz, dem Nachrichter, in gleicher Gestalt, wie der Rath demselben zuvor befohlen, zu exequiren nochmals zu befehlen, und im Fall, so der Ertz-Bischoff zu Breinen (wie dann vor wenig Zeiten zum andern mal geschehen) der Administration privirt ist, und zu litzen hat, so trag sich offtmals zu, daß der Vogt etwan auß Befehl deß Ertz-Bischoffs zu Bremen, oder für sich selbst, so in peinlichen Sachen außträglich Handelung fürgefallen ist, damit zu würcklicher und endlicher Vollziehung solcher gesprochenen Urthelen und Rechtens nicht geschritten werden möchte, sich der Städt fürsetzlich entäussert, und die Schuldigen zu mehrmalen, durch unfüglichen Gewalt erlediget werden, darauß dann würcklicher Unrath, Empörung, Aufruhr und Blutvergiessung enfolget, und noch weiter erfolgen mag, wo solches mit gebührlichem Einsehen nicht fürkommen wird: Und Uns darauf demüthiglich angeruffen, und gebetten, daß Wir Sie, und gemeine Städt Bremen, hierinn zu fürsehen, und ihren, daß sie in gerichtlichen Sachen und Fällen, dabey ein Vogt, von wegen deß Ertz-Bischoffs, mit sitzen möchte, oder sich auß Befehl deß ERtz-Bischoffs, oder für sich selbsten gefährlicher Weise deß Gerichts entäussern, und dardurch den Rechten sein starcker Lauff benommen würde, daß die obbemeldten Burgermeister und Rath der Städt Bremen, nachdem derselb Vogt von ihnen erfordert, und zu litzen nicht tauglich, oder sich sonst deß enthalten und äussern wird, alsdann seinethalben unverhindert, zu würcklicher Execution und endlicher Vollstreckung gesprochener Urthel, für sich selbst schreiten mögen, zu gönnen und zu erlauben, auch obberührt ihre Regiments-und Rathsordnung, Satzung und Erwählung, zusamt ihren Herzligkeiten und Gebieten, in und ausserhalb der Städt gelegen, und fürnemlich die vier Gohen-Gerichte, deß Viehlands, Werderlands, Hollerlands, und Blocklands, auch Walle und Gröpelinck, neben dem Gericht zu Neuenkirchen, deßgleichen der zweyen Häuser Blumenthal und Bederkosa, mit aller derselben Ein Zu-und Angehörungen, Nutzbarkeit und Gerechtigkeiten, deßgleichen die zween Zöll und Wartthurn, und zu der Burck, auch die Obrigkeit deß Kirchspiels ze Lehe, wie sie solches alles von Alters herbracht, und deß noch in ruhiger Possess und Brauch seynd, zu authorisirn, confirmirn und zu bestätigen, gnädiglich geruheten; Demnach haben Wir angesehen, solch ihr demüthig fleissig Bitte, auch die angenehme, getreue und ersprießliche Dienste, die ihre Vorfordern und Sie, weiland Unsern Vorfahren, Römischen Käysern und Königen, auch Uns und dem Heil. Reich, in manigfaltig Weiß gethan haben, und hinfüro in künfftiger


page 51, image: cs051

Zeit wol thun mögen und sollen, und darum auß den oberzehlten, und andern Ursachen, und fürnemlich zu Förderung Rechten und gemeinen Nutzens, mit wohlbedachtem Muth, gutem Rath, Unser und deß Reichs Fürsten, Grafen, Edlen und Getreuen, und rechtem Wissen, den obgenandten Burgermeistern, Rach und Burgern gemeiniglich, der Städt Bremen und ihren Nachkommen, die obberührte Gnad und Freyheit, daß Sie im fall, so der Vogt deß Ertz-Bischoffs zu Bremen, bey dem Gericht zu sitzen, nachdem er darzu erfordert, nicht tauglich seyn, oder sich auß Befelch deß Ertz-Bischoffs, oder für sich selbst, fürsetzlicher Weiß absondern und äussern würde, seinethalben unverhindert, zu gebührlicher Execution und Vollziehung gesprochener Urthel schreiten mögen, und dadurch nicht gefrevelt haben, wollen, gnädiglich gethon, gegeben, gegönnet und erlaubt, auch die ehegemeldt ihre Regiments-und Rathsordnung, Satzung und Erwählung, mit samt obberührten ihren Herrligkeiten und Gebieten, inund-ausserhalb der Städt Bremen gelegen, und fürnemlich die vier Gohen-Gerichte, deß Viehlandes, Werderlands, Hollerlands und Blocklands, auch Walle und Gröpelinck, neben dem Gericht zu Neukirchen, deßgleichen die zwey Häuser Blumenthal und Bederkosa, mit aller derselben zu-ein und angehörenden Nutzbarkeit und Gerechtigkeiten, und der zween Zölle in der Wartthurn, und zu der Burck, darzu die Obrigkeit deß Kirchspiels zu Lehen, wie sie das alles in ruhiger Possess herbracht, als Römischer Käyser genädiglich authorisirt, confirmirt, und bestätiget: Gönnen und erlauben, authorisiren, confirmiren, bestätten, und thun solches alles hiemit, von Römischer Käyserlicher Macht, Vollkommenheit, wissentlich in Krafft deß Brieffs; und meynen, setzen und wollen, daß solch Regiments-und Rathssatzung, Wählung und Ordnung, auch Herrligkeit, Recht, Gebieth, Gerichts Gerechtigkeiten und Obrigkeiten, und diese Unsere gegebne Freyheit, die gesprochene Urthel, als obstehet, zu vollziehen, innerund ausserhalb Gerichts, gantz kräfftig und mächtig seyn und bleiben, und fest gehalten und vollnzogen, auch von niemands darwider gethon und gehandelt werden; Und die gedachten Burgermeister und Rath der Städt Bremen, sich deß alles gebrauchen und geniessen sollen, von allermänniglich unverhindert. OB auch wäre, daß jemand auß ihren Burgern, Inwohnern, Unterthonen, Hintersässen oder Zugehörigen, wider solch ihr hergebracht Regiment sich auffleinen, dardurch Weiterung, Aufruhr, oder sonst Widerwärtigkeit anzustifften, durch sich oder andere unterstehen und bearbeiten, und ausserhalb der Städt Bremen, oder ihrem Gebiet, deß Rechtens fürflüchtig würde; meynen, ordnen und setzen Wir, daß alsdann, der oder dieselben, allenthalben im Heil. Reich, auch Unsern Erblichen Fürstenthum und Landen, von männiglich, als gemeine Aufrührige, alles Frieds und Glaidloß gehalten seyn, und geachtet, und denen von Bremen auf ihr Ansuchen, zu allen gebührlichen Rechten fürgestellet werden sollen; doch in dem allem, Uns und dem Heil. Reich, an Unser Hoch-und Obrigkeit, und sonst männiglich, an seinen Rechten und Gerechtigkeiten unvergriffen und unschädlich. Und gebieten darauf allen und jeglichen Chur-Fürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Praelaten, Grafen, Freyen, Herren, Rittern, Knechten, Hauptleuten, Landvögten, Vitzdomen, Vögten, Pflegern, Verwesern, Amtleuthen, Schultheissen, Burgermeistern, Richtern, Räthen, Burgern, Gemeinden, und sonst allen andern, Unsern und deß Reichs Unterthonen und Getreuen, in was Würden, Stands oder Wesens die seynd, von obgemeldter Unser Käyserlichen Macht ernstlich und festiglich mit diesem Brieff, und wollen, daß Sie, die obgenandten Burgermeister, Rath und Burger gemeiniglich der Städt Bremen, an berührten Unsern Käyserlichen Gnaden, Freyheiten, Gönnung und Erlaubung, authorisation, confirmirung und Bestätigung, nicht irren noch hindern, sondern Sie dabey bleiben, und sich dero geruhiglich gebrauchen und geniessen lassen, und hierwieder nicht thun, noch das jemands andern zu thun gestatten, als lieb ihnen allen, und einem jeden sey, Unser und deß Heil. Reichs schwere Ungnad und Straff, und darzu eine Poen, nemlich fünfftzig Marck lötigs Golds zu vermeiden, die ein jeder, so er freventlich hierwieder thäte, Uns halb in Unser und deß Reichs Cammer, und den andern halben Theil, obgemeldten Burgermeister, Rath und Burgern gemeiniglich der Städt Bremen, und ihren Nachkommen, unnachläßlich zu bezahlen verfallen seyn sollen. Mit Urkundt dieses Brieffs, besigelt mit Unserm Käyserlichen anhangenden Insigel, Geben in Unser und deß H, Reichs-Stadt Regenspurg, am funffzehenden Tag deß Monats Julii, Anno Ein tausend, fünffhundert ein und viertzig, etc.

ad n. 60.

v. LVNIG. l. c. n. 26. p. 243.

[note: 61.] Varia porro Civitas haec ab Imperatoribus habet privilegia, veluti I. quod ab ejusdem sententiis appellari non possit, nisi summa de qualis est, 600. aureos Rhenanos superet, in reliquis Juramentum et Cautio praestari debet, priusquam appellatio ad Cameram Imperialem deferatur, juxta privilegia de annis 1541. 1544. 1554. et 1576. Joh. Limnae. de jur publ. tom. 3. lib. 7. cap. 7. num. 4. et tom. 4. libr 7. cap. 7. n. 6. fol. 180. ubi privilegium de anno 1541. refert. et tom. 5. pag. 102.

ad n. 61. seq.

Privilegium Caroli V. Imp. de A. 1541. reperitur etiam in LVNIGII R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. unter Reichs-Stadt Bremen. p. 241. et in LVDOLFI Corp. Jur. Cam. Append. p. 301. Confirmatorium ejusd. Imperatoris de A. 1554. ap. LVNIG. d. l. n. 33. p. 254. et Imperatoris Ferdinandi III. de A. 1637. ibid. p. 270. De appellatione a Senatu ad Episcopum nihil hic habetur.

[note: 62.] Et licet a Senatu Bremensi ad Episcopum appelletur prius, quam ad Cameram Imperialem, Episcopus tamen statim appellationem remittit, cum partes id petunt, nec cognoscit, nec definit, ob specialem transactionem Episcopi


page 52, image: cs052

Bremensis cum civitate. Quod idem etiam fit inter Episcopos et Civitates Monasteriensem, VVormatiensem, etc. quia Episcopi illi raro servant Hoffgericht, Gylman. symphor. tom. 3. verb. appellare a quibus causis in fin. fol. 37.

[note: 63.] II. Incolae Civitatis Bremensis ab Imperatore Carolo Magno privilegium concessum, et ab Imperatore Friderico I. anno 1186. confirmatum habent, ut ipsi anno et die ibidem commorantes, libertatem obtineant, et tanto temporis spatio probare possint, quod refert Limnae. d. tom. 4. libr. 7. cap. 7. num. 2. fol. 173. et seq. et confirmavit, novisque capitibus auxit Imperator Henricus V. anno millesimo, centesimo et undecimo, ubi Imper. concedit Proconsulibus et Civibus dictae Civitatis Bremensis, [note: 64.] 1. hanc gratiam et libertatem, ut si aliquem judicem secularem, ipsos, aut eorum aliquem monere, aut citare contingat, ad comparendum coram eo, extra dioecesin Bremensem, ad locum, qui sedes libera nuncupatur, quod ibi comparere non teneatur, si coram eorum Antistite velint stare juri, in [note: 65.] illa causa, pro qua citati fuerunt. 2. Concedit eis plenam et liberam potestatem pacificandi, protegendi et defendendi, una cum eorum Antistite, stratam Regiam, scilicet VViseram ex utraque parte litoris a Civitate Bremensi praedicta, usque ad salsum mare, nec non mercatores cum suis navibus et mercimoniis civitatem praedictam adeuntes, seu visitantes, et ab ea declinantes; si vero Antistitis eorum auxilium adjutorium, ad dictam stratam defendendam, habere non potuerint, ex tunc per se facere poterunt, justo judicio contra piratas, et praedones procedendo. 3. [note: 66.] Quod Cives ad instar Nobilium, vestibus auro, et opere picto decoratis uti possint. [note: 67.] 4. Quod Bremenses possint signum, et imaginem Rolandi ornare clypeo, et armis Imperialibus, etc. Quod privilegium refert Limnae. d. tom. 4. lib. 7. c. 7. n. 3. fol. 175.

ad n. 63.

Quae hic memorantur Privilegia Henrici V. et Friderici I. Imperatorum, a Regibus Wilhelmo et Wenceslao confirmata, ex LIMNAEO iterum edidit LVNIG. d. l. n. 1. 2. 5. et 12. p. 218. 219. 222. 225.

[note: 68.] III. Quodnam jus Civitas Bremensis in Visurgi habeat, explicat privilegium Imp. Caroli V. de anno 1541. relatum a Limnaeo d. l. num. 4. pag. 176. quod ita se habet:

Wir Carl der Fünffte, von GOttes Gnaden, Römischer Käyser, zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs, etc. Bekennen offentlich mit diesem Brieff, und thun kund allermänniglich, daß Uns die Ersame, Unsere und deß Reichs liebe Getreue, Burgermeister und Rath der Städt Bremen, durch ihre Erbare Bottschafft underthäniglich haben zu erkennen geben: Wiewol ihre Vorfordern, und Sie, von weiland Unsern Vorfahren am Reich, Römischen Käysern und Königen, um ihrer trefflichen, und nutzlichen Dienst willen, die sie etwa dem Heil. Reich erzeiget, mit diesen sondern Gnaden, Privilegien und Freyheiten gnädiglich versehen, und begabt seyn, daß sie auf dem Strom der Weser, von, und under der Städt Bremen, biß an die Saltzen See, an beyden Ufern oder Seiten deß Weserstroms, alle Obrigkeit, Recht und Gerechtigkeit, Jurisdiction, Gebott und Verbott haben und üben, und unter andern, daß sie die See-Räuber, auf demselben Strom der Weser, und anderswo, zu Land und zu Wasser zu verfolgen, nieder zu werffen, und zu recht zu bringen, deßgleichen mit ihren selbst Schiffen, auch ihren und andern Kauffmanswahren, biß an die Städt Münden, an die Fulda, wie sie dann auch von Alters her, auf der Aller biß gen Zell, ohn männigliches Eintrag und Verhinderung, auf und abzufahren, auch in dem gemeldten Strom der Weser, von der Hoy an, biß an die Saltzen-See, und andern darein fliessenden Wassern, als nemlich in der Ochtemen, Lesemen und Hunte, alle und jede Fischereyen mit ihren Zugehörungen, auch Gerechtigkeit, See-Tunnen und Backen, so offt es die Nothturfft erfordert, gegen einem geringen, so zu Erlegung deß Unkostens der darauf gehet, und von Alters her, durch den handthierenden Kauff-oder Schiffmann gegeben worden, allein zu legen und anzurichten gehabt, und noch haben, und solches alles, über etlich hundert Jahr, von männiglich unverhindert, und ungeirret herbracht. So unterstunden sich aber etliche anstossende Nachbarn, solchen ihren Freyheiten, Jurisdiction, Obrigkeit, Gerechtigkeiten, und altem Herkommen zuwider, die gemeldte See-Tonnen und Baken, ohne einige gebührende, noch auch angemaßte Gerechtigkeit, sondern allein um ihren eigenen nutzigen Vortheils willen, damit die Schiffleut, so ohn solche Tunnen und Baken die Schiffung in der See nicht wissen zu verrichten, um so viel desto bälder zum Schiffbruch, und die Thäter alsdann zu den Gütern kommen und gereichen mögen, etwa bey Nächtlicher Weile auszureissen, zu verschlagen und zu verflotzen, und so sich dann ein Schiffbruch zuträgt, dieselben Güter, under dem. Schein eines vermeynten Herkommens und Gebrauchs, mit der That, wider Recht und Billigkeit, als ob solche Güter verwirckt oder Preiß-Güter wären, zu verfolgen und anzuschlagen, und den Kauff-und Schiffleuten unbillicher Weise zu entwenden und vorenthalten, und also den gemeldten Burgermeistern und Rath der Städt Bremen, auch ihren und andern Kauff-uud Schiffleuten, mit diesen und andern Beschwerungen, als mit Sperrung der angeregten Wasserströmen, ungewöhnlichen Steigerung der Zöll, Eintrag an den Fischereyen, und unrechtmässiger Anforderung und Aufenthaltung ihrer Schiffe und Güter, von wegen fremder unbekandter Schulden, in mancherley Weg Verhinderung, Irrung und Abbruch zu thun: Welches nicht allein den gemeldten Burgermeistern und Rath an ihren Freyheiten, Obrigkeiten, Jurisdiction, Recht, Gerechtigkeiten und altem Herkommen zu mercklicher Beschwerung und Verletzung, sondern dem gemeinen handthierenden Gewerbsmann, an


page 53, image: cs053

Leib und Gut zu Nachtheil und Gefährde reicht, und hinfüro, wo nicht gebührliches Einsehen beschehen, zu mehrerm Nachtheil und Schaden reichen würde. Und Uns darauf demüthiglich angeruffen, und gebetten, daß Wir, als Römischer Käyser, ihnen obberührte Privilegien, Freyheiten, Jurisdiction, Recht, Gerechtigkeit und Gewonheit, mit Bott und Gebott auf der Weser, und andern obberührten Strömen und Seen zu fahren, See-Räuber zu Wasser und Land zu verfolgen, niderzuwerffen, und zu recht zu bringen, See-Tunnen und Baken zu legen, davon einzunemmen und zu empfahen, und die Fischerey auf dem gemeldten Weserstrom, und desselben Ufern beyderseits mit samt der Notturfft darbey gehörig zu haben und zu üben, wie von Alters herkommen, und sie deß im Gebrauch seyn, zu confirmiren und zu bestätigen, auch obberührte Rauberey, und thätliche Handlung und Beschwerung, abzuschaffen, und ihnen in diesem allen mit Unser Käyserlichen Hülff und Fürsehung zu erscheinen, anädiglich geruheten. Das haben Wir angesehen, solche der gemeldten Burgermeister und Rath der Städt Bremen, demüthige, zimliche Bitte, auch die angenehmen, treuen und fleissigen Dienste, die ihre Vordern, unsern Vorfahren am Reich, Römischen Käysern und Königen, und Sie Uns und dem Heil. Reiche, zu mehrmalen williglich gethan haben, und hinfürter inskünfftige zu thun sich underthäniglich erbieten, auch wol thun mögen und sollen, und darum mit wolbedachtem Muth, gutem zeitigen Rath, Unserer und deß Reichs Fürsten, Grafen, Edlen und Getreuen, und rechtem Wissen, den gedachten Burgermeistern und Rath der Städt Bremen, und ihren Nachkommen, die obangezeigte ihre Freyheit, Obrigkeit, Jurisdiction, Recht, Gerechtigkeit und alt Herkommen auf der Weser, und der Aller, auch andern obberührten Seen und Wasserströmen, ohne alle Verhinderung, Aufhaltung der Schiff, Sperrung der Wasser, und Steigerung der Zöll, zu fahren und zu fischen, See-Räuber auf Wasser und Land zu fahen, nider zu werffen und zu recht zu bringen, auch See-Tunnen und Baken zu legen und außzurichten, und darvon zu Erstattung deß Unkostens, wie von Alters her, einzunehmen, auch alle und jede Fischereyen, und was darzu nottürfftiglichen gehöret, in allermassen als obstehet, und sie solches alles löblich herbracht, und deß in Ubung, Wehr und Possess seyn, gnädiglich bestättet, confirmirt und erneuert, confirmiren, bestetten und erneuern ihnen, das alles hiemit von Römischer Käyserlicher Macht, Vollkommenheit, wissentlich, in Krafft dieses Brieffs, was Wir ihnen daran als Römischer Käyser zu confirmiren, zu bestetten und zu verneuern haben sollen und mögen, und meynen, setzen und wollen, daß solche Freyheit, Obrigkeit, und Jurisdiction, Recht, Gerechtigkeit und Gewonheit, wie obstehet, gantz kräfftig und mächtig seyn und verbleiben, und die gemeldten Burgermeister und Rath der Städt Bremen, und ihre Nachkommen, deß alles seines Inhalts, in-und ausserhalb Rechtens, und Vermög dieser unser Confirmation, Bestettung und Erneuerung, und wie sie das herbracht haben, gebrauchen und geniessen sollen und mögen, von allermänniglich unverhindert. Wir haben auch den gemeldten Burgermeister und Rath der Städt Bremen, und ihren Nachkommen, weiter diese besondere Gnad gethan, und Freyheit gegeben, gegönnt und erläutert, und thun das hiemit von Römischer Käyserlichen Macht und Vollkommenheit, also daß Sie alle und jede Schiff, so auf berührter See und Wasserströmen Schiffbruch leiden, mit samt den Gütern, so darinn erfunden werden, den Kauffmann oder Schiffmann, die solchen Schiffbruch erlitten haben, zu gutem erretten, und denselben Kauff-oder Schiffmann, oder ihren Erben, den sie von Rechtswegen zustehen, wiederum zustellen, und einantworten sollen und mögen, ohne männigliches Verhinderung oder Eintrag, doch in solchem allem Uns und dem Heil. Reich, an Unserer Obrigkeit und Gerechtigkeit, und sonst männiglichen an seinen Rechten unvergriffen und unschädlich.

Und gebieten darauf allen und jeglichen Chur-Fürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Prälaten, Grafen, Freyen, Herren, Rittern, Knechten, Hauptleuthen, Landvögten, Vitzdomen, Vögten, Pflegern, Verwesern, Amtleuten, Schultheissen, Burgermeistern, Richtern, Räthen, Burgern, Gemeinden, und sonst allen andern Unsern und deß Reichs Unterthonen und Getreuen, in was Würden/ Stands oder Wesens die seynd, von obgemeldter Römischer Käyserlichen Macht ernstlich und festiglich mit diesem Brieff, und wollen, daß diese obgedachte Burgermeister und Rath der Städt Bremen, und alle ihre Nachkommen an obbestimmten ihren Freyheiten, Jurisdiction, Obrigkeit, Recht, Gerechtigkeiten und Gewonheit, und dieser Unser Käyserlichen Confirmation, Bestättigung und Freyheit nicht hindern noch irren, auch sie und die Ihren hinwieder mit Außreissung und Verwüstung, und Verschleiffung der See-Tunnen und Baken, Hinderung und Sperrung der Schiffung und Fischereyen, in-und auf gemeldten Wassern und Seeströmen, mit Steigerung der Zöll, Auffhaltung der Schiff, von wegen fremder Schulden, oder deren so mit Recht nicht außgeführet seyn, auch sonsten in ander Wegen nicht irren, beschweren noch belaidigen, sondern Sie deß alles geruhiglich gebrauchen, geniessen, und gäntzlich dabey bleiben lassen, und hierwider nicht thun, noch das jemands andern zu thun gestatten, in keine Weise, als lieb ihnen allen, und einem jeden sey, Unser und des Reichs schwere Ungnad und Straff, und darzu eine Poen, nemlich fünfftzig Marcklötigs Golds zu vermeiden, die ein jeder, so offt er freventlich hierwider thäte, Uns halb in Unser und des Reichs Cammer, und den andern halben Theil offtgenandten Burgermeister und Rath der Städt Bremen, und ihren Nachkommen, unablässig zu bezahlen, verfallen


page 54, image: cs054

seyn soll. Mit Urkundt dieses Brieffs, besigelt mit Unserm Käyserlichen Insigel. Geben in Unser und deß H. Reichs-Stadt Regenspurg, am zwantzigsten Tage deß Monats Julii, nach CHristi unsers lieben HErren Geburt, fünffzehen hundert und im ein und viertzigsten, Unsers Käyserthums im ein und zwantzigsten, und Unserer Reiche im sechs und und zwantzigsten Jahr.

ad n. 68.

Repetitum a LVNIGIO est privilegium istud d. l. n. 27. p. 245.

Privilegium hoc postea ab omnibus Imperatoribus fuit confirmatum, et licet Bremenses [note: 69.] continuato exercitio per plures, quam quingentos annos usi, et Comiti Oldenburgensi, contraria molienti, sese valida manu opposuerint, cum tamen Comes ab Imper. Ferdinando II. cum consensu et approbatione Electorum speciale privilegium novi vectigalis obtinuisset, indeque variae lites inter Comitem, et civitatem exortae, et privilegium hoc nuper in pacificatione Osnabrugensi et Monasteriensi anno 1648. inter Imperium et Coronas Galliae et Sueciae facta, confirmatum esset, ut patet ex instrumento pacificationis Caesareo. Suecicae artic. 9. §. territoriorum. pag. 44. nec tamen civitas mandatis Caesareis pareret, ea die 22. Octobris anno 1652. Pragae in aula Caesarea in Bannum Imperii declarata, eademque declaratio nuper anno 1653. per foecialem Caesaris publice civitati denunciata et affixa fuit, a quo tamen 18. Septembris anno 1653. absoluta et in pristinum statum restituta et in civitatum collegium recepta fuit, prout videre licet infra num. 74. 75. 76. et 77. Ex quo postea Sueci civitatem hanc obsidione cinxerunt, et ad transactionem hujus controversiae coëgerunt, quam videre licet infra num. 78. vid. Limnae. J. P. libr. 7. cap. 7. tom. 2. add. p. 107.

ad n. 69. 74-78.

Conf. LVNIG. l. c. p. 282. seqq.

[note: 70.] IV. Habet quoque civitas haec ab Imper. Carolo V. de anno 1541. Jus et Privilegium cudendi monetas aureas et argenteas, cum hac inscriptione: Moneta nova aurea, vel argentea Reipublicae, vel Civitatis Bremensis; und ihrer Städt Wappen, referente Limnaeo d. tom. 4. fol. 183. Klock. d. consil. 14. n. 46.

ad n. 70.

LVNIG. d. l. n. 24. p. 240.

[note: 71.] V. Senatus et Cives Bremenses in speciali Imperatoris sunt protectione et securitate, ita ut ipsorum bona et corpora a nemine arrestari vel detineri possint, ex speciali Imperatoris Rudolphi II. privilegio de anno 1577. quod refert Limnae. d. l. num. 8. fol. 185. et seq. ibi. Gedachter Burgermeister und Rathsmanne, samt ihren Burgern, Einwohnern, zugehörigen Unterthonen und Verwandten, auch ihrer aller Leib, Haab und Güter, ligend und fahrend, Lehen und eigen, so sie jetzo haben, oder künfftiglich mit rechtmässigem Titul überkommen werden, in Unser und deß Reichs, auch Unserer Erblichen Fürstenthum und Landen, sondern Gnade, Verspruch, Schutz und Schirm aufgenommen und empfangen, etc. et paulo post: Daß obgemeldte Burgermeister und Rathsmanne der Städt Bremen, und derselben Burger, Inwohner, zugehörige Unterthonen und Verwandten, auch ihrer aller Leib, Haab und Güter, wie obstehet, hinfüran um keinerley Sachen, Spruch oder Anforderung willen, aus was Ursachen oder Schein dieselben durch jemand, was Stands, Würden oder Wesens, der oder die wären, gegen ihnen fürgewandt und praesendiret werden möchten, nirgends im Heil. Reich eigens Gewalts, ohne Recht aufgehalten, arrestiret, gepfändet, repressalirt, oder beschweret werden, sondern weg zu ihnen samtlich, oder ihren einen insonderheit zu sprechen hat, der oder dieselben sich an ordentlichen gebührlichen Rechten begnügen lassen sollen. Doch sollen hergegen gemeldte Burgermeister und Rathsmanne der Städt Bremen, ihre Bürget, Inwohner, Zugehörigen und Verwandten, einem jeden um sein Spruch und Forderung, ihrem Erbieten nach/ an Orten und Enden, da sichs gebühret, Rechtens statt thun, und demselben keines wegs vor seyn.

ad n. 71.

LVNIG. d. l. n. 36. p. 263. Confirmatio Imperatoris Matthiae de A, 1613. ibid. n. 39. p. 266.

[note: 72.] Bremenses quoque privilegia habere dicuntur, quod omnes merces, omniaque mercimonia apud se exponi suisque Civibus divendi oporteat, antequam flumine per suas oras alio transportari possint, Petr. Frider. Mindan. de process. libr. 2. cap. 15. sect. 4. num. 8. in fin.

ad n. 72.

De hoc Privilegio, saltim ex LVNIGIO, non constat.

[note: 73.] De domo disciplinari, Zuchthauß, hujus civitatis, vide quae dixi infra lib. 5. c. 25. n. 23.

Copia Der Städt Bremen Aachts Erklärung.

[note: 74.] IN der Executions- Sach Herrn Anthoni Gunthers, Grafens zu Odenburg und Delmenhorst, Herrn zu Heuer und Kniphausen, Klägern an einem, Gegen und wider Burgermeister, Alterleuth, Bürger, Einwohner, Unterthonen, und gantze Gemeinde, der Käyserl. Majest. und deß H. Reichs Städt Bremen, auch deroselben Schiff: und andere Capitänen, Officirer, Beamten und Soldaten, so sie auf ihren Kriegsschiffen, auf der Weser und sonsten gebrauchen, Beklagte, andern Theils, den Weser-Zoll betreffend,


page 55, image: cs055

Nachdem die jetztgedachte Beklagte, auf Anklag und Verfolgung obgemeldtes Klägers, durch die Röm. Käys. Majest. unsern allergnädigsten Herrn, in Poen zweyhundert Marck lötiges Goldes, auch deß Friedenbruchs, und Ihrer Käyserl. Majest. und deß Heil. Reichs Acht, mit Urthel und Recht gesprochen und erkläret worden, Hierum, so denunciren und verkünden/ Ihre Käyserl. Majest mehrerwehnte Beklagte, als offenbare Aechter, in solche Ihrer Käys. Majest. und deß Heil. Reichs Acht, setzen sie auß dem Frieden in den Unfrieden, und erläuben ihr Leib, Haab und Gut, dem klagenden Theil, und jedermänniglichen; Signatum zu Prag, unter Ihrer Käysers. Maiest. hervorgetrucktem Secret-Insigel den 22. Octobris, Anno 1652.

Käyserl. Absolutions-Urthel von der Acht der Städt Bremen.

[note: 75.] NAchdem Burgermeister, Rath, Alterleuth, Bürger, Einwohner, Unterthonen, und gantze Gemeinde, der Käyserl. Majest. und deß Heil. Reichs-Stadt Bremen, auch deroselben Schiff: und andern Capitänen, Officirer, Beamte und Soldaten, so sie auf ihren Kriegs-Schiffen, auf der Weser, und sonsten gebraucht, verruckter Zeit von der Röm. Käys. Majest. auf Anruffen und Rechtliche Verfolgung Herrn Anthoni Gunthers, Grafens zu Oldenburg, etc. auß Ursachen, daß Sie ermeldten Grafen an Einhebung und Genoß dessen Ihme von der Röm. Käyserl. Majest. mit Consens deß Churfürstlichen Collegii verlihenen, und durch den zu Münster und Oßnabrug, den 24. Octobr. Anno 1648. aufgerichteten Friedenschluß bekräfftigten Weser-Zolls, deß derenthalben außgegangenen, verkündeten und reproducirten Käyserlichen Poenal- Mandats ungeachtet, Gewalthafftiger Weise, durch ihre auf der Weser gehabte Kriegs-Schiff verhindern und abhalten lassen, in Ihro Käys. Majest. und deß Heil. Reichs Aacht, mit Urthel und Recht erkennet, erkläret, und offentlich denunciret worden, auch biß anhero darinnen verharret, und aber nunmehr die verwürckte Straff zum Theil entrichtet, und um dasjenige, was ihnen über den verwürckten Poen-Fall der zweyhundert Marck lötigs Goldes, so wol dem Käyserlichen Fisco, als dem Grafen noch zu praestiren obligt, gnugsam cavirt, auch sich wiederum zu Käys. Majest. und deß Reichs Gehorsam erbotten, So ist demnach auf solch Caution und Erbieten zu recht erkandt, daß gedachte Burgermeistere, Rath, Alterleuth, Burger, Einwohner, Unterthonen, und gantze Gemeinde zu Bremen, auch deroselben Schiff-und andere Capitainen, Officirer, Beamte und Soldaten, so Sie auf ihren Kriegs-Schiffen auf der Weser und sonsten gebraucht, von berührter Aacht wiederumen absolviret und erlediget, auß dem Unfrieden wiederum in den Frieden, zu Käys. Majest. und deß H. Reichs Gnad, Schutz und Schirm, und in den Stand, darinnen Sie vor berührter Aacht gewesen seyn, wieder restituirt, und nothwendige Process darüber erkennet werden. Signatum zu Regenspurg, unter Ihrer Käyserl. Majest. hervor getrucktem Seeret-Infigel, den 18. Septembris, Anno 1653.

Käyserliches Decretum, an das Chur-Mayntzische Reichs-Directorium.

[note: 76.] VOn der Röm. Käyserl. Majest. unserm Allergnädigsten Herrn, dem Hochlöbl. Churfürstl. Mayntzischen Reichs- Directorio hiemit in Gnaden anzuzeigen, und erinnert sich dasselbe auß Ihrer Käys. Majest. unterm dato den 5. nechst abgewichenen Monats Octobris ergangenem Communications-Decreto ohne das mit mehrerm, was so wol die Königliche Schwedische allhie anwesende Gesandte gegen und wider Ihrer Käyserl. Majest. und deß Heil. Reichs-Stadt Bremen, damit derselben Gevollmächtigten in dem Stätt-Rath zur Session und Stimm nicht zugelassen werden möchten, allerunterthänigst gelangen lassen, als erstgedachte Städt Bremen Gevollmächtigte Abgeordnete selbst unter dato den 2. ejusdem, nach erfolgter Absolution a Banno und Restitution in vorigen Stand ihrer admission halber in besagtem Städt-Rath gehorsamst gesucht und gebetten, und welcher gestalt Ihre Käys. Majest. solches alles wolgedachtem Reichs- Directorio zu dem End einzuschliessen befohlen haben, ob dasselbige sich gefallen lassen wolte, denen löblichen Ständen deß Reichs hievon ebenmässige Communication zu thun, derselben Gemüths-Meynung darüber einzuholen, und Ihro Käys. Majest. zu dero fernern Resolution fürdersamst zu eröffnen. Nun hätten Ihro Käys. Majest. in Erwegung, daß ermeldte Statt Bremen, nicht allein vor diesem eine freye Reichs immediat Stadt zum Reichstag beschrieben, sondern auch Ihrer Käys. Majest. intention bey denen Münster-und Oßnabruggischen Friedens- Tractaten, und Uberlassung deß Ertz-Stiffts Bremen für die Cron Schweden niemahlen anderst gewesen, als daß mehrbesagte Städt Bremen samt ihrem Territorio und Unterthanen, dem Reich immediate reservirt und vorbehalten bleiben solte, wol befugte Ursach gehabt, deroselben Gevollmächtigte Abgeordnete also gleich nach der ersterfolgten Absolution a Banno und Restitution in pristinum Statum zu ihrer gebührenden Session und Stimm in


page 56, image: cs056

Stätt-Rath kommen zu lassen, nachdem Sie aber gleichwol beede, so wol der Königl. Schwedischen, als der Städt Bremen Abgesandten eingebrachte Memorialia den Ständen deß Reichs obverstandener massen, um ihr Gutachten communiciren lassen, solches aber biß dato nicht eingelangt, Als haben Sie bey mehrbesagtem Chur-Mayntzischen Reichs- Directorio fernere Anmahnung zu thun befohlen, ob dasselbe seines vielvermögenden Orts daran seyn wolte, damit das begehrte Gutachten von den löblichen Ständen unverlängt erfolgen möge, Hieran beschicht Allerhöchstgedacht Ihrer Käyserl. Majest. allergnädigster gefälliger Will und Meynung, die obgedachtem Reichs- Directorio, mit. etc. Signatum zu Regenspurg, unter allerhöchstged. Ihrer Käys. Majest. aufgedrucktem Käys. Secret Insigel den 4. Novemb. anno 1653.

Der Städt Bremen Admission, in das Stättische Collegium.

[note: 77.] VOn der Röm. Käys. Majest. unserm allergnädigsten Herrn, dem löbl. Churfürstl. Mayntzischen Reichs- Directorio in Gnaden anzuzeigen, Nachdem Ihre Käys. Majest. und deß H. Reichs-Stadt Bremen Abgeordnete seithero erlangter Absolution a Banno und Restitution in priorem Statum, um admission zur Session und Voto im Städt-Rath, zu mehrmahlen allergehorsamst angehalten, und nun Ihre Käys. Majest. Meynung, auf Eingelangtes der sämtlichen Ständen Gutachten, nicht ist, Sie von dem Reichs-Stättischen Collegio außzuschliessen, Als haben Sie vor wohlermeldtes Reichs- Directorium dessen zu dem Ende zu erinnern gnädigst anbefohlen, damit dasselbe ermeldter Städt Bremen Abgeordneten hinführo gleich andern Reichs-Stättischen Abgeordneten, zu allen Sessionibus in den Stätt-Rath ansagen zu lassen, wissen mögen, An deme beschicht Ihrer Käyserl. Majest. gefälliger Will und Meynung die mehrbesagtem löblichen Reichs- Directorio mit beharrlichen Käyserlichen Gnaden forderist wohlbeygethan verbleiben. Signatum zu Regenspurg den 18. Februarii unter höchstgedachter Ihrer Käyserl. Majest. herfürgedrucktem Käyserlichen Secret-Insigel, Anno 1654.

Vergleich zwischen Ihro Königl. Majest. und der Cron Schweden/ als Hertzogen zu Bremen, an einem, und der Städt Bremen andern Theils.

[note: 78.] DEmnach zwischen der Durchläuchtigsten, Großmächtigsten Fürstinnen und Frauen, Fr. Christinen, der Schweden, Gothen und Wenden Königinnen, Groß-Fürstinnen zu Finnland, Hertzogin zu Ehesten, Carelen, Bremen, Vehrden, Stettin, Pommern; der Cassuben und Wenden; Fürstinnen zu Rügen, Frawen über Ingermanland und Wißmar. Und folgends, nach deroselben geschehenen Resignation deß Regiments, zwischen dem auch Durchläuchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herr Carl Gustaff, der Schweden, Gothen und Wenden König, Groß-Fürsten in Finland, Hertzogen zu Ehesten, Carelen, Bremen, Vebrden, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden; Fürsten zu Rügen, Herrn über Ingermanland und Wißmar; wie auch Pfaltzgrafen bey Rhein, in Beyern, zu Gülich, Cleve und Berg, Hertzogen; an einem; und dann Burgermeister und Rath, auch gemeiner Burgerschafft der Städt Bremen, am andern Theil; allerhand Irrung und Mißverständnüß erwachsen; die auch endlich zu würcklichen hostilitäten so weit außgebrochen, daß Ihre Königl. Majest. die Waffen an die Hand genommen, und dero Kriegsvölcker zu Roß und Fuß, auß der Cron, auf den Teutschen Boden geschicket, und aber nach unlängst am 15. Sept. jüngsthin getroffenen Stillstand der Waffen, zu Hinlegung all solcher Irrsalen, gütliche Handlung allhie in Stade allerseits beliebet und veranlasset worden; worzu an Seiten allerhöchstgedachter Ihrer Kön. Majest. deroselben und Reiche Schweden Rath, Cancelley-Rath, und Ober-Stadthalter zu Stockholm, der Hochwolgeborner Herr, Herr Schering Rosenhan, Freyherr zu Ikalaburg, Herr zu Torpa, Ingelholm und Hagen; An Seiten aber Burgermeister, Rath und Burgerschafft der Städt Bremen, die Chrenveste, Hochgelahrte, Wolweise und Wolgeachter, Herr Johann Wachmann, Herr Heinrich Meyer, beyde deren Rechten D. D. Herr Nicolaus Blancke; Herr D. Georgius Cöper, und Johann Ariens, respective Syndicus, Rathsverwandter, Professor, und Elterman gemeldter Städt Bremen, mit genugsamer Vollmacht erschienen, im Nahmen deß Allmächtigen das Werck angetretten, und endlich, nach vielfältig gepflogenen mühesamen Handlungen, die hinc inde vorgewesene Beschwerde, auf angesetzte Maß und Weise abgethan, verglichen und beygeleget.

I.

Alldieweil, zu Anfangs dieser Handlung, sich befunden, daß zwischen Ihro Königl. Majest. zu Schweden und der Städt Bremen, die gröste differentz, der immedietät und Reichs-


page 57, image: cs057

Städtischen praedicati halber, entstanden, ist diese Haupt- quaestion fürgenommen, und fleissige Bemühung angewandt worden, daß dieselbe auß dem Grunde verglichen werden möchte. Als aber für dißmal die Zeit keinen weitläufftigen Verzug leiden wollen, so ist beliebet und befunden, diesen Punct biß zu anderwärtigen Tractaten hinauß zu setzen; Jedoch also, daß Ihr. Kön. Majest. und dero Successoren am Reiche Schweden, Jura und Gerechtigkeiten, hiedurch im geringsten nicht geschmälert, sondern deroselben in bester Form Rechtens reserviret seyn sollen: Imgleichen der Städt Bremen ihre immedietät, samt was deroselben anhängig, so weit und in dem Stande und Besitz sie dieselbe bißhero gehabt, gleicher gestalt in bester Form Rechtens vorbehalten bleiben und gelassen werden solle; Und sollen inzwischen, und biß zu obgedachtem künfftigen Vergleich, keine hostilitäten, wegen dieser Sache, und derer hinc inde reservirten jurium, weder von einem noch anderem Theile, hinfüro angefangen werden, sondern vielmehr gäntzlich ab-und eingestellet seyn und verbleiben.

II.

Unterdessen aber ist verabredet, beliebet und verglichen, daß Burgermeistere, Rath, und Gemeine der Städt Bremen, zu sonderbarer Bezeigung unterthänigsten respectes, Treu und Hold gegen Ihrer Kön. Majest. und der Cron Schweden, als Hertzogen zu Bremen, auch zu mehr-und besserer derselben Versicherung, alsofort nach geschlossenen diesen Tractaten, auf einen gewissen Tag, darzu der vierdte Decembris nechstkünfftig berahmet und angesetzet, die Huldigung, auf Art und Weise, auch mit dem gewöhnlichen formular, wie sie solche in Anno 1637. an den letzt gewesenen Herrn Ertz-Bischoff abgestattet haben (jedoch mit dem reservat, als im vorigem articulo enthalten, und das, auß dieser und folgenden Bewilligungen, wider obgedachten ersten articul, noch sonst wider der Städt gegenwärtigen Stand und Besitz, nichtes praejudicirliches inferiret, auch dieselbe viâ facti darinn nicht turbiret werden, sondern alles zum gütlichen Vergleich außgestellet verbleiben solle) leisten und ablegen sollen und wollen; imgleichen ins künfftige, im fall, bey Lebzeiten höchstgemeld. Kön. Majest. was dißfals streitig, in Güte nicht gehoben würde, sondern der vielgütige GOtt, nach seinem unwandelbarem Rath, dieselbe vorher auß dieser Welt, (welches aber der Allerhöchste, noch viele liebe lange Jahre gnädiglich verhüten wolle) abfordern möchte, dero Successoren am Reiche Schweden, so bald dieselbe, nach erlangter Käyserlicher investitur, nur an dero Stelle jemand dazu bevollmächtiget, und dahero ebenfalls dieselhe p. t. Königl. Majest. für gütlich hingelegtem Immedietät-Streit, abermal nach GOttes Willen, die Welt gesegnen würde, successive allemal mit obgedachter reservation, biß daß dieser Streit geschlichtet, die würckliche gewöhnliche Huldigung dero regierenden Kön. Majest. und der Cron Schweden, als Hertzogen zu Bremen, statim post obtentam investituram Caesaream, wie vorgemeldet, abzustatten continuiren sollen; und dahingegen, pari passu, so wol für dißmal, als auch hiernegst, bey allen und jeden dergleichen begebenden Fällen, die confirmation ihrer alten Rechte, Sitten, Gewonheiten und Privilegien, so weit sie diesem Recess nicht zuwider, unter Ihre Königl. Majest. Hand und Sigel, von demjenigen, welcher von I. Kön. Majest. darzu wird bevollmächtiget werden, auf Art und Weise, auch mit dem gewöhnlichem formular, wie dieselbe in anno 1637. von dem letztgewesenem Herrn Ertz-Bischoff, der Städt Bremen außgehändiget worden, bey der Huldigung zu empsahen haben.

Und damit in so weit nur die Zeit zu gewinnen, ist für dißmal verabredet und für gut befunden, daß im Nahmen allerhöchstged. Ihr Königl. Majest. dero vorwolgem. Herr Legatus und Plenipotentiarius, unter seiner Hand und Sigel, die Confirmation der Städt Bremen Privilegien, alten Rechten, Sitten und Gewonheiten, in consuetâ formâ, bey dem Huldigungs actu, dem Rath zu Bremen soll extradiren, und Ihre Kön. Majest. Original-Confirmation- Brieff, vorberührter masen, unter dero Hand und Insigel, zusamt der Ratification dieses Recessus, innerhalb den nechsten drey Monaten, jetztgedachtem Rach zu Bremen auß antworten.

III.

Damit nun Ihr Kön. Majest. der Städt Bremen getreuen devotion hinfüro so viel mehr gesichert seyn mögen, versprechen und geloben Burgermeister, Rath und gemeine Burgerschafft, für sich und ihre Nachkommen hiemit; daß, gleich wie sie in keinem foedere wider Ihro Königl. Majest. und dero Lande und Herrschafften, begriffen; Also auch hinfüro, weder heimlich noch öffentlich in einige derogleichen Verbündnussen, wider höchstgemeld. Königl. Majest. oder dero Reiche, Länder und Unterthanen, sich einlassen wollen und sollen.

IV.

Gleicher gestalt, da Burgermeistere, Rath und gemeine Burgerschafft, mercken und erfahren würden, daß der Kön. Maj. zu Schweden, und diesem Hertzogthum, eintzige Gefahr oder Feindseligkeit annahen, und fürstehen solte, obligiren sie sich Krafft diesem, Ihre Kön. Maj. oder dero Gouverneurn und Regierung, beyzeit davon zu advertiren und dafür zu warnen, auch mit allem Fleiß und Treu darob zu seyn, daß solches verhütet, und da dessen in Güte nicht zu hoffen, sondern man die defensions- Mittel ergreiffen müste, bey I. Kön. Majest. als Hertzogen zu Bremen (allermassen wie in einem absonderlichen Neben-Receß dasselbe verfasset werden soll) zu tretten, und alles Unheyl von dem Lande abwenden zu helffen, dahingegen auch Ihro Königl. Majest. sich gnädigst erklären, der Städt Bremen und dero Burgerschafft, Einhalts obgesagten Neben-Recesses, in eventum wider allen unbillichen Gewalt zu assistiren,


page 58, image: cs058

dieselbe auch zu schützen und zu vertretten, sodann ihre Commercia, Handel und Gewerbe, zu Wasser und zu Land bestens zu befördern, und ihr Aufnehmen und Wolergehen in allen billichen Dingen Ihro gnädigst angelegen seyn zu lassen.

V.

Weilen auch bey Ihro Kön. Majest. nicht geringen Mißfallen verursachet hat, und noch mehr Weitläufftigkeit mit der Zeit darob zu besorgen, daß Burgermeistere, Rath und gemeine Burgerschafft der Städt Bremen, die tempore factae pacis gewesene Thum-Capitularen, und dero Bedienten, geschützet, so ist für gut befunden, daß E. E. Rath und die Bürgerschafft der Städt Bremen, nach diesem, keinen von denen vorgedachten Capitularen, Vicarien, oder jemand dergleichen Leute, wegen ihrer praetension an die Geistliche nunmehr secularisirte Güter, in einiger masse Schützen und helffen, sondern sich deßfals neutral bezeigen, und den Thum, die dazu gehörige Curien, Häuser, Wohnungen, Buden und Keller, zusamt denen darinn, nun und ins künfftige wohnenden Kön. Belehnten und Bedienten, oder Eigenthümern, auch Kirchen-und Schuldienern (jedoch daß alle diejenige sich der Burgerlichen Nahrung und Gewerbe enthalten) als von der Stadt civil Jurisdiction gantz eximiret und abgesondert haben, und an ihren Hebungen und Aufkunfften unperturbirt lassen; auch mit keinen consumtien, noch einigen andern ordinar oder extra ordinar- Anlagen beschweren sollen und wollen. Was aber die Thumsheyde und grossen Thumshoff betrifft, sollen diese Plätze, ohne Neuerung, in gegenwärtigem Zustand verbleiben, aber keine Verhinderung an und bey währendem Gottesdienst in der Thumkirchen, darauf verstattet werden.

VI.

Ferner ist außtrücklich verabredet, daß Burgermeister und Rath, in dem Ertzbischofflichem Palatio zu Bremen, sich alles Arrestirens, Captivirens, und andern Thätligkeiten, gäntzlich enthalten; über ben Stadt-Voigt durchauß keiner Jurisdiction anmassen, demselben auch, wann die Hegung deß peinlichen Nothgerichtes, Beschreiungen und Friedloßlegungen der außgetrettenen Todschläger, ingleichem die Aufflassungen der innerhalb Weichbildes belegenen Häuser, vormahligem Gebrauch und Herkommen nach beschehen, in solchen actibus hinführo nicht turbiren; ihn den Stadtvoigt auch, in casum vorfallender Ehehafften, in substitutione einer qualificirten Person, hinfürder nicht hindern sollen. Dieweil aber Burgermeister und Rath hiebey berichten, daß allemal ein Bremischer Burger zu diesem Amt, der gleichwoll, bey Annehmung solches Dienstes, seines Burgerrechtes und Eydes sich zu begeben schuldig, bestellet worden, Soll zwar der jetzige Stadtvoigt, citra tamen praejudicium et consequentiam, bey seinem Amte verbleiben, nach desselben Abstehung aber, mit Ersetzung dessen Stelle, dem obgedachtem Her kommen nach wiederum verfahren werden.

VII.

Als auch, laut der alten Recessen des Ertzstiffts, nunmehr dieses Hertzogthums Bremen, aufm Capitul-Hause, das Hofgericht gehalten worden; soll es hinfüro dabey beständig verbleiben, und keine Verhinderung von der Städt Bremen daran beschehen; selbe aber biß zu fernerem Vergleich, jemanden ihres Mittels, darzu zu deputiren, oder dabey zu haben nicht gehalten seyn.

VIII.

Damit gleichwol die Königl. Hulde und propension gegen der Städt Bremen, wegen dieser ergangenen Irrungen, und darauf angewendten hohen Kosten, auch was sonsten diesem Hertzogthum Bremen und Vehrden, und deren Eingesessenen, für Ungelegenheit und Schaden darauß erwachsen, beybehalten, und deßfalls keine neue praetension von Ihro Kön. Majest. zu Schweden, und den Einwohnern dieser Hertzogthümer Bremen und Vehrden, auf der Städt Bremen ersitzen bleibe, sondern alle particular- Rechnungen zu einer hohen Summa sich erstreckend, zu einer ablänglichen Erstattung behandelt seyn mögen; überlassen und cediren zur Erbeigenthümlichen ewigen satisfaction, wegen dergleichen An-und Zusprüche, an Ihro Königl. Majest. und dero Reiche Schweden, Bürgermeistere, Rath und gemeine Bürgerschafft der Städt Bremen, ihre Gerechtigkeit an den Flecken Lehe, wie dasselbe in seinen Gräntzen zu Marsch und Geest begriffen; Und dann das Amt und Hauß Bederkesa, alles zusamt denen darzu gehörigen Einwohnern, Adel und Unadel, Geistlichen und Weltlichen Lehnen, Juribus patronatus, Oberund Nieder-Gerichten, Ländereyen, Wiesen, Heiden, Weiden, Drifften, Hütungen, Holtzungen, Jagten, Fischereien, Gebäuden, Vorwercken, Mühlen, Pächten, Zinsen, Gülten, Zehenden; und allen andern Nutzungen. In Summa mit allen und jeden Rechten und Gerechtigkeiten, active et passive, wie, sie die Städt Bremen, diese in satisfactionem höchstgem. Königl. Majest. übergelassenes Amt, Flecken, Plätze und Oerter gehabt besessen gebrauchet genützet oder haben besitzen, gebrauchen und geniessen können; Die auch Ihre Königl. Majest für sich und dero Successores der Reiche Schweder ohne ferner Zuthun, Schaden und Gefahr mehrgemeldter Städt Bremen, wider mannigliches An-und Zuspruch, so inn-als ausserhalb Gerichtes selbst zu vertretten angenommen, gestelt Bürgermeistere, Rath und gemeine Bürgerschafft der Städt Bremen, mit einem ewigen Verzicht demnach versprechen, für sich, ihre Successoren, respective am Stadt-Regiment, und bey der gantzen Bürgerschafft, deren Erben und Nachkommen, nimmermehr hinfüro auf dieselbige einiger praetension, unter was praetext und Schein es auch immer geschehen könne, sich nicht allein anzumassen, sondern auch so


page 59, image: cs059

fort bey Außlieferung der Königlichen ratification dieses Vergleichs, deß Königl. Herrn Legati, Herrn Schering Rosenhans Excell. oder wer sonst an dero Stelle darzu wird bevollmächtiget werden, alle wegen dieser cedirten Güter, in Handen habende documenta und Urkunden, Register, Lehenbrieffe, richtige Verzeichnus der Adelichen Lehen-Güter im Amt Bederkesa. Ingleichen demselben und dem andern cedirten Ort concernirende acta publica, alle streitige Partheisachen und Acten, so wol für E. E. Raht, als denen Drosten von diesen Einwohnern geführet, und wie es sonsten Nahmen haben mag, nichts darauß bescheiden, bonâ fide außzuantworten; So bleibt es auch mit der Burg und dem Zoll daselbst, samt darzu gehörigem Zollhause, und der vom Zöllner ratione officii eingehabten Ländereyen, und was sonst darzu gehöret, so lange und ferne in gegenwärtigem Stande, biß Ihr Kön. Majest. dieser Sachen halben, auf der Städt Bremen underthänigstes Ansuchen, anders und näher sich erklärt, und man also, dieser wegen, anderweit güt-und gründlich sich verglichen. Unterdessen soll es beym alten Zoll unerhöhet des Orts gelassen, auch die daselbst ab-und zureisende Leute, durchoder fürüberfahrende Wägen, Schiffe und Güter, oder Feurung, mit sonst nichts beschweret, sondern jederzeit frey und ungehindert passiret werden.

IX.

Hingegen wird das Hauß und Amt Blumenthal, mit dem Gericht Neukirchen und Vegesack, cum pertinentiis, samt was die Städt Bremen an Land-Gütern, Maiern, und sonsten in diesem Hertzogthum hat, deroselben in dem Stande und Besitz, wie sie solches alles und jedes tempore ult. Archiepiscopi gehabt, gelassen, und ohne Schmälerung dessen, Ihro Königl. Majest. das Jus territoriale darüber vorbehalten. Denen Richtern zu Leesum und anderen Interessenten, wegen Vegesack, auch an ihren deßfalls etwan habenden actionibus nichts benommen, sondern gegen die Städt Bremen, dieselbe gerichtlich außzuführen, frey gestellet.

X.

Was die vier Gohen, samt dem darzu gehörigem Gerichte Borchfelde betrifft, darüber zwar die Städt Bremen das Jus territoriale praetendiret, an Seiten Ihr Kön. Majest. aber widersprochen wird, ist verglichen und abgeredet, daß solches, zugleich mit dem puncto immedietatis, biß zu ferner composition, nach Einhalt deß ersten Articuls dieses Vergleiches, außgesetzet, immittelst aber die Städt auch deßfalls bey ihrem Besitz, so weit und in dem Stande sie denselben vor gegenwärtiger Unruhe gehabt, ohnperturbirt gelassen werden soll. So ist auch der Reichs-Craiß-und Land-Steuren, und sonst der contributionum halber insgemein, welche in obgemeldten Gohen nun und ins künfftige abgetragen werden, beliebet, daß dieselbe, biß zu anderweit vorbehaltenem Vergleich, ihre Contributiones dem Rath zu Bremen, auf dessen Verordnung jederzeit zwar entrichten, Burgermeistere und Rath aber hingegen schuldig seyn sollen, massen auch dieselbe, hiermit vestiglich versprechen, von denen auß besagten Gohen nach und nach erhebenden contributionibus, so offt deren einige angesetzet und erleget werden, von Viertel zu! Vierteljahren, den Halbschied an die Königliche Rentkammer zu Stade ohnfehlbar zu liefern, und richtig jederzeit einzuschaffen; Im übrigen soll der Gutesherrn hergebrachte Gerech tigkeit im Jagen, in selbst eigener Pfändung ihrer Mejere, wegen versessener Landzinsen, und andern Jährlichen praestationum, wie auch im Schiessen und Fischen auf dem Ihrigen, auch admission zu den Teichgerichten, hierdurch nicht geschwächet, sondern denen Königlichen Bedienten und Belehnten oder Eigenthümern, an Ort und Enden, da sie einige Land-Güter und Mejere haben oder besitzen, gleich andern Erberen oder Guts-Herrn ohngeschmälert, und ohne Eintrag gelassen werden.

XI.

Als auch über den zweyen Unter-Stifftern S. S. Vilhadi et Stephani, und S. Anscharii, einige disputen! und Irrsalen vorgefallen, und aber, an Seiten der Städt Bremen remonstriret worden, daß sie von vielen Jahren einige communion und gewisse Jura in gedachten Stifftern gehabt, und hergebracht, auch ihre davon gehobene reditus und Abnutzung ad pios usus und dero Kirchen und Schulen Unterhalt angewandt; So ist verglichen und verabschiedet, daß Bürgermeistere, Rath und Bürgerschafft, auch dero beyden Kirchen und Kirchspiele respective zu S. Stephani und S. Anscharii daselbst, diejenige Jura und Gerechtigkeiten, welche sie durch langwirigen Besitz, oder sonst durch gewisse compactata daran hergebracht, und bey deß letztgewesenen Herrn Ertzbischoffs Zeiten würcklich exerciret und genossen haben, allerdings ohngehindert ferner geniessen und behalten sollen, also und dergestalt, weil Ihro Königl. Majestät in Schweden die subsistentiam d. d. Capitulorum Ihro nicht belieben noch gefallen lassen wollen, daß, solchem nach bey nechst diesem erfolgender Theilung gemeldter Unter-Stiffter, und dero Curien und Gütere, in Entstehung anderweiten Vergleiches, sie nach proportion sothanes ihres hergebrachten Rechtens und Besitzes, mit participiren, und daran nicht verkürtzet werden sollen.

Darbey aber dieses außtrucklich veraccordiret, daß die jenige beneficiati, so Ihro Kön. Majest. von dero Antheil, auß diesen beyden Stifftern mit gewissen Belehnungen begnädiget, der Städt Bremen Civil-Jurisdiction, consumtien und andern imposten, so lange und ferne dieselbe keine Bürgerliche Nahrung oder Gewerbe treiben, nicht unterworffen, sondern frey und exemt jederzeit davon seyn, und keines wegs damit beleget werden sollen.

XII.

Wegen der in der Städt Bremen angerichteren


page 60, image: cs060

consumptions-imposten, so weit Ihr Königl. Maj. Underthanen, bey Zuführung Holtzes und Torffs, sich darunter beschweret ermessen, ist verabscheidet, daß von Bürgermeistern und Rath der Städt Bremen hinfüro solche Ordnung und Anstalt darinn gemacht werden soll, daß die Leute vom Lande, von demjenigen, was sie in Bremen zu Kauff bringen, mit keinen imposten beschweret, oder einig Geld deßfalls von ihnen zum ersten Verlag abgefordert, sondern mit freyer Verkauffung zu und wieder außgelassen werden; auch alle an Königl. Schwedischer Seiten, auf die Städt Brehmische Fuhr, Schiffe oder Güter, angesetzte retorsions-imposten, hingegen aufgehaben und gäntzlich abgethan seyn und bleiben sollen.

XIII.

Alldieweil auch, wie bekandt, dieses Hertzogthum Bremen, mit zimlichen Landschulden, so von den hiesigen Ständen, in statu Archiepiscopatus auf Zinse genommen, und von der Städt Bremen verschiedentlich in hohen Posten, zum theil in solidum, zum theil nebenst andern Ständen, jener Zeit mit versichert worden, beschweret; So erkennen Bürgermeistere, Rath und gemeine Bürgerschafft der Städt Bremen sich schuldig und gehalten, zu Fall und in so weit ihre Competentz durch die in solidum unterschriebene obligationes noch nicht absorbiret, die jetztgemeldte dieses Landes gemeine Schulden proportionabiliter mit abzulegen und herbey zu tragen, und sollen dieselbe über deme mit andern hernach gemachten, oder ferners machenden Schulden dieses Hertzogthums nichts zu schaffen haben, noch wegen derer Zahlung einigsinnes behelliget und beschweret werden.

XIV.

Demnach unter andern, bey dieser Friedenshandlung, Bürgermeistere, Rath und die Bürgerschafft der Städt Bremen, wegen der vor etlichen Jahren in ihre Neustadt und dero Vestung eingezogenen, vom gewesenem Clero daselbst herrührenden Länderey, und dahero Ihro Kön. Majest. nunmehr zugewachsenen Anspruchs, auch geforderten satisfaction an Capital und Zinsen, verschiedene Ansuchung gethan, um selbige Forderung, zu Verhütung fernerer Ansprüche und Streits, bald in diesen, bald in einen andern Punct mit einzuschliessen; so wird endlich zu contestirung höchstgemeldter Königl. Majest. affection gegen die Städt Bremen, auß Kön. hoher Milde und Güte, die vorgenandte Länderey in der Neustadt, hiermit Bürgermeisteren, Rath und Bürgerschafft der Städt Bremen Erbeigenthümlich überlassen und eingeraumet, hinführo dieselbige zu ewigen Tagen für ihr Eigenthum zu besitzen und zu behalten; ohne daß deßwegen ins künfftige einige weitere praetension wider gemeldte Städt Bremen soll oder möge gemachet noch angestellet werden.

XV.

Als auch Ihr Kön. Majest. gnädigsten Befehl haben ergehen lassen, daß, auf zulangenden und nach geschlossenem diesem Vergleich, dero herausgeschickte Völcker alsobald wieder abgeführet werden solten; So haben Bürgermeistere, Rath und gemeine Bürgerschafft der Städt Bremen versprochen, versprechen auch hiemit vestiglich, an statt aller darauf gehender oder sonst einigsinnes erforderender Kosten, ein gewisse Summa Geldes, laut darüber besonders außgestalter obligation, innerhalb sechs Wochen a dato dieses unterschriebenen Vergleiches, deß Herrn Legaten Schering Rosenhanes Exc. oder dero Gevollmächtigten, in Hamburg zu erlegen und abzutragen.

XVI.

Auf vorberührte, also beliebte und verglichene Puncten, sollen also fort auf ergangene Subscription dieses Vergleiches, alle bißhero geführte Feindseligkeiten gäntzlich cessiren, und allerdings aufgehaben und abgethan; auch wegen alles dessen, so bißhero verübet und vorgegangen, gegen niemand, ingemein oder particulier, etwas geandet werden, sondern alles und jedes, per universalem Amnestiam vergeben und vergessen, dagegen beständiger Friede, Ruhe und Einigkeit, auch respective gnädiast und unterthänigstes Vertrauen, zwischen Ihro Königl. Majest. und gedachten Bürgermeistern, Rath und Gemeine der Städt Bremen, restabiliret und aufgerichtet seyn, auch künfftig treulich und eyferig gehalten; die Commercia zu Wasser und Lande frey gelassen; Die Völcker, ausser was ein jeder Theil zu seiner eigenen Besatzung nöthig zu haben erachten wird, abgedancket und abgeführet; und die Gefangene hinc inde ohne Rancion oder Entgelt erlassen, und alsofort auf freyen Fuß gestellet werden.

XVII.

Damit nun schließlich alles das jenige, was obgesetzt, seinen völligen vigor, Krafft und Würckung haben möge, so promittiren mehr hochgemeldter Herr Legat Exc. Ihrer Kön. Majest. ratification dieses Vergleiches innerhalb den nechsten dreyen Monaten in hiebey verabredeter Form, in der Städt Stade ohngeändert einzuschaffen, und mit der von Bürgermeistern, Rath und Gemeine der Städt Bremen, in gleichfalls beliebter Form, ohne Enderung außgefertigter ratification zu commutiren und auszuwechseln.

Dessen allen zu wahrer Urkundt und mehrer Bündigkeit, seynd hierüber drey gleichlautende Recesse verfertiget; Worvon der eine Ihrer Königl. Majest. zu Schweden gevollmächtigten Herrn Abgesandten Herr Schering Rosenhan Exc. Der ander dem Königl. Schwedis. Gouvernement allhier; Der dritte Bürgermeistern, Rath und Burgerschafft der Städt Bremen zugestellet, und von hochgemeldten Herrn Legato mit Hand und Pitschafft bekräfftiget; So dann von der Städt Bremen Eingangs genandten Deputirten versigelt und untergeschrieben, wie auch von denenselben, so im Nahmen der Hochmögenden


page 61, image: cs061

Herren General-Staaden, ingleichen von denen Erbb. Städten Lübeck und Hamburg, zu diesen sich gutwillig eingefunden, und alle gute officia dabey praestiret haben, als nemlich, denen Wol Edlen/ Gestrengen Herrn Conrad von Boiningen/ Rath, Pensionario von Amsterdam, und extraordinari committirten in der Vergaderung der hochgem. Herren General-Staaden der Vereinigten Niederlanden, wegen der Provintz Frießland; und Herrn Epo von Bootsema, zu Tanjaburg, committirten zu hochgedachter Vergaderung, wegen der Provintz Frießland; und dem Wolgebornen Herrn, Rudolff Wilhelm, Freyherrn zu In-und Kniephausen, Edlen Herrn von Lützburg, Bergum und Uplewerth, committirten wie obgedacht/ wegen der Provintz, wegen der Städt Gröningen und Ummelanden: So dann denen Edlen, Ehrenvesten, Hochgelahrten und Wolweisen Herren, Herrn David Gloxino, Herrn Johann Pöppingen, Herrn Johann Müllern, und Herrn Hieronymo Friesen, respective J. U. Doctoribus, Licentiato, Syndicis, und Rathsverwandten der Städte Lübeck und Hamburg, zum Gezeugnus mit dero Hand und Pitschafften unterzeichnet worden; So geben und geschehen in Stade, am acht und zwantzigsten Tage, Monats Novembris, im Jahr nach Christi unsers Erlösers und Seligmachers Geburt, Ein tausend sechshundert vier und sunffzig.[?]

CAPUT VII. Buchau am Feder-See, Buchavia.

Summaria.

1. Buchavia Civitas Imperialis, ubi sita.

2. Quomodo gubernetur.

3. Gynaeceum quale habeat.

4. A quo hoc conditum.

[note: 1.] BUchavia Civitas est Imperialis in Circulo Suevico ad lacum Plumarium, am Feder-See sita, et duobus milliaribus a Biberaco distans, iisdemque privilegiis et juribus, quibus aliae Civitates Imperiales, gaudet, votum et sessionem in Comitiis et Conventibus tam Imperialibus, quam provincialibus habet, ipsique in matricula Imperii duo pedites, sive octo floreni sunt assignati, Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 4. c. 7. fol. 573.

[note: 2.] A duobus Consulibus, Praetore, Stadt-Amman, et Senatu gubernatur. Cujus documenta literaria cum olim igne fuerint consumpta, de ejusdem juribus et privilegiis parum referre licet. Matth. Merian. topograph. Suev. verb. Buchau.

Celebre ibidem habetur, et amplissimum [note: 3.] splendidissimumque Gynaeceum, sive Virginum sacrarum collegium, in quod nullae aliae cooptari solent, quam quae illustri genere natae sunt; quibus tamen ut nubant, vitaeque genus suae mutent, libera potestas est. Conditum hoc Gynaeceum esse ferunt a D. [note: 4.] Adelinda, Hillebrandi Suevorum Ducis filia, quae marito suo Ottone Comite Caldariense, in pugna cum Hunnis commissa, una cum tribus filiis Beringero, Reginoffo et Crebhardo, misere ibi trucidato; orbata paulo post quoque superstite Hattone filio quarto ex moerore animi defuncto, eo ipso in loco, in quo pugnatum est, quem vulgo Planctinam Vallem, Planckthal, a planctu suae dominae et plebis universae, incolae dicunt, fanum et sacrarium istud condidit, et in eo maritum cum liberis moestissima sepelivit, ipsa tandem prima fani illius sui antistita et magistra facta, et in eodem denique sepulchro condita, et in Divarum numerum relata. Post miserandum hujus Gynaecei cinerem, a Ludovico Pio Caesare, Caroli Magni filio, denuo instauratum, et majoribus possessionibus urbanis et rusticis locupletatum et auctum, Dresser. Isagog. histor. part. 5. p. 169. Reusn. de urbib. Imperial. part. 2. c. 23. Merian. topograph. Suev. verb. Buchaw. De hoc ita scribit Nic. Reusner.

Caede nocens belloque ferox dum barbarus Hunnus,
Germanas ferro vastat et igne plagas:
Obvius it contra, patriae Dux inclytus, hosti
Fortis Otho, jussu, Carolo Magne, tuo:
Cumque tribus natis, decus et tutela suorum,
In medios enses, saevaque tela ruit.
Multa facit victor, sed fert quoque vulnera multa,
Et bene pro patria sic cadit in patria:
Quem planctu tristi conjux Adelinda requirens
Planctinae Valli nomina longa dedit:
Qua lacui vicina jacet Buchavia dives:
AEternum famae vivit in orbe decus.


page 62, image: cs062

Additio.

Exemta primum fuit haec Civitas ab extraneis judiciis, atque ab oppignorationibus et alienationibus, quae satis frequentes erant antiquis temporibus, vindicata ab Imperarore Ludovico Bavaro A. 1374. v. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. p. 300. Donata deinde a Sigismundo Imperatore A. 1413. jure mercatus hebdomatarii (eines Wochen, Marckts) omnibusque praerogativis, et juribus, quibus gaudebat Biberacum. LVNIG. d. l. eaque omnia firmata sunt, privilegiis ejusdem Imperatoris A. 1434. et Regis Alberti II. A. 1438. Imperatorumque Friderici III. A. 1474. Maximiliani I. 1494. Rudolfi II. A. 1579. et Leopoldi A. 1660. ibid. p. 301. seq. et p. 304. seqq. communicatis ei privilegiorum Biberacensium exemplaribus. ibid. p. 303. seqq.

Jura des Ungeldes/ Mühlen/ Badstuben/ Marckt/ Zoll/ Gleits etc. speciatim concessa sunt Civitati Buchaviae privilegio Friderici III. Imperatoris de A. 1474. cujus argumentum refertur ap. LVNIG. d. l. n. 7. p. 304.

CAPUT VIII. Buchorn, Buchornia.

Summaria.

1. Unde dicatur.

2. Ejus situs.

3. Quibus olim subdita.

4. Hodie Civitas est Imperialis.

5. Parvae quidem, sed amoena.

6. Est sub protectione Civitatis Uberlingensis.

7. Olim in cineres redacta.

[note: 1.] BUchorna sive Buchornia, Buchorn, nomen habet a fagina sylva olim ad usque lacum Bodamicum sive Venetum, Acronium et Briguntinum Boden-See dictum, protentia, vom Buchwald, der sich vor Zeiten biß an den Boden-See gezogen. Merian. topograph. Suev. verb. Buchorn. fol. 21. Reusner. de urb. Imper. part. 2. c. 32. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. c. 9. f. 216.

[note: 2.] Sita est haec Civitas in Circulo Suevico in labro et ora lacus Acronii ad ostia Schussii, cujus caput est Sorethum, quod ab eo amne Schusserietum vulgo nominatur. Reusner. d. cap. 32.

[note: 3.] Olim subdita fuit Comitibus de Buchorn, quibus deficientibus, in ditionem Comitum Altorffensium et Ravenspurgensium pervenit. Quibus quoque extinctis Imperio se tanquam libera adjunxit. Reusner. d. l.

[note: 4.] Et sic hodie est Civitas Imperialis et soli Imperatori et Imperio Romano subdita, votum et sessionem in Comitiis Imperialibus et Circularibus obtinet, et in matricula Imperii comprehensa, nach dem sie anno 1545. et 1551. um 5. zu Fuß geringert worden, seynd 5. zu Fuß, thut am Geld Monatlich 20. fl. zu Unterhaltung Käyserlichen Cammer-Gerichts soll sie jährlichen geben 30. ff. Merian. topograph. Suev. verb. Buchorn, fol. 21. Limnae. d. l. n. 3.

[note: 5.] Parva quidem et exigua est Civitas, sed longâ opulentia clara, et satis amoena, Reusner. d. c. 32. Hat eine vornehme Grädt und Niderlag der Güter, so von S. Gallen und Steinach über See, und fürter in Schwaben, und zuruck gehen.

[note: 6.] Est sub protectione Civitatis Uberlingensis, Mager. de advocat. cap. 5. n. 536. Ejusque ditio Bomgarten, sub jurisdictione Landvogteiae Suevicae, Merian. d. l. Limnae. d. l. n. 2.

[note: 7.] Anno 1291. ab Episcopo Constantiensi et Abbate S. Gallensi occupata, sed non diu detenta et restituta, et Anno 1363. una cum omnibus suis Privilegiis funditus in cineres redacta, postea reaedificata fuit, Merian. d. l. ubi addit, daß sie anno 1634. von den Schweden sehr fortificirt, aber folgends, nach der Nördlinger Schlacht, von ihnen freywillig verlassen worden.

Additio.

Ad exemplum Civitatis Uberlingensis Jura et Privilegia primum concessit huic Civitati Rudolfus I. Rex A. 1275. et Albertus I. Rex A. 1299. confirmaruntque corum successores Henricus VII. A. 1310. Albertus II. A. 1438. Maximilianus I. A. 1507. Carolus V. A. 1521. Maximilianus II. A. 1566. qui A. 1571. haec jura inprimis ratione regiminis publici electionisque Senatorum, observanda esse voluit; Rudolfus II. A. 1582. Matthias A. 1613. Ferdinandus II. A. 1620. Ferdinandus III. A. 1638. Leopoldus A. 1683. v. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. p. 307. seqq.

Inprimis Rudolfus I. constituit, ut cives extra civitatem in judicium non vocentur; ut quilibet possessor de bonis in districtu Civitatis jacentibus contribuat aequaliter cum civibus; ut in appellatorio judicio sententiae Civitatis Uberlingae stetur. LVNIG. d. l. p. 307. Albertus I. Rex addidit inter alia: ut nullus miles vel monachus praedium aequirete in Civitate possit, teneanturque coenobia intra annum vendere bona immobilia, quae religionis intuitu eis relicta fuerint; et ut gaudeant cives foro septimanali, ut sunt verba privilegii; etc LVNIG. d. l. p. 308. et p. 310.

Carolus IV. Imperator privilegio suo A. 1356. cavit, die Vogtbie/ die Steur/ das Ammann-Amt/ das Umgeld/ und Zolle zu Buchorn/ nimmer in keinen Zeiten vor-baß höcher zu versetzen/ denn sie zu dieser Zeit versetzet seyen. LVNIG. l. c. p. 309. Sed Albertus II. Rex A. 1438. Steuras Civitatum Ravensburg, Biberach, Kauff beurn, Buchorn, et Leutkirch, sub lege reluitionis Protonotario suo, Marquarto Grissachero, pro debito 5200. florenorum Rhenensium vendidit, idque pactum confirmatum est ab Imperatore Friderico III. A. 1487. v. LVNIG. l. c. p. 313. 315.

Jurisdictionis Criminalis particeps facta est haec Civitas Sigismundi Imperatoris privilegio de A. 1437. LVNIG. l. c. p. 312. Et jurium Fisci ratione bonorum vacantium et caducorum, privilegio Maximiliani I. de A. 1518. ibid. p. 318. Et Caroli V. de A. 1521. ibid.page 63, image: cs063

Idem Imperator Carolus V. privilegia antiqua Exemtionis a foris externis extendit nominatim ad Judicium Rothvvilanum, Westphalica et omnia provincialia; A. 1521. LVNIG. d. l. p. 321. Jusque detractus concessit A. 1526. Ibid. p. 323. ulteriorique privilegio de A. 1547. interdixit vicinis intra ambitum duorum milliarium mercatum habere. Ibid.

Rudolfus II. Imperator Jus des Ungelds addidit A 1594. Ibid. p. 328.

Quoad formam regiminis electionemque Magistratus speciatim jussa est sequi statuta Uberlingensia privilegio Maximiliani II. de A. 1571. LVNIG. d. l. p. 326. Ferdinandi II. de A. 1610. Ibid. p. 331. Ferdinandi III. de A. 1638. Ibid. p. 333. Leopoldi, de A. 1683. Ibid. p. 339.

CAPUT IX. Colmar, Colmaria.

Summaria.

1. Colmaria unde dicta.

2. Ex Argentuariae ruinis extitisse videtur.

3. Argentuaria quaenam fuerit.

4. Ejus situs.

5. Est Civitas Imperialis.

6. Ad praefecturam Hagenoensem pertinet.

7. Templa et coenobia a quibus fundata.

8. Augustana Confessioni addicta.

9. Varia damna ab hostibus accepit.

[note: 1.] COlmaria unde sic dicta sit, non satis constat. Sunt enim qui Columbariam eam vocant, et sic a Columbarum auspicio eam sic dictam putant. Colmariam ab antiquissima et nobilissima familia Colmariger, sicut illuc vicinum oppidum Gemar a Nobilibus Gemaringer, denominari, censet Beat. Renan. rer. German. Alii nomen ejus a Clava Herculis, Kolben, quam in clypeo Urbs ostentat, dictam eam augurantur. [note: 2.] Sed vetus est opinio, ex veteris Argentuariae Civitatis ruinis Colmariam extitisse, sicut Selestadium ex Elcebo, Dresser. Isagog. hist. part. 5. p. 191. Nicol. Reusn. de urb. Imperial. part. 1. c. 10. de Colmaria. Atque inde dictam esse a carbonibus, Colen, quod in cineres sit redacta, vel a foro Carbonario, quod ibi fuerit, ut Colmar contractum sit a Colmarckt, sicut Weinmar a Weinmarckt, prout putat post Georg. Walther. Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. cap. 12. Dresser. d. part. 5. p. 191.

[note: 3.] Fuit autem Argentuaria olim Castellum seu praesidium Romanorum, ab Attila postea vastatum, ac praeterea Gratiani Augusti victoria, et Alemannorum vel Suevorum, Alsatiam et Helvetiae bonam partem occupantium, horribili strage nobilitatum, um ad triginta quinque millia isthic caesa fuisse referat Ammian. Quod deinde sub Valentiniano III. Augusto, una cum caeteris Galliae municipiis funditus deletum est, ubi etiamnum hodie vicus extat, cui nomen est Harburgo, Ello flumini imminens, et sacello D. Virginis vulgo notus, cujus transitum ponticulo ligneo olim conjunctum fuisse adhuc apparet, Reusner. d. cap. 10. ubi addit, quod in eo vico Comes Würtembergicus Georgius Reichenwirae dominus pulchram arcem aedificavit, cum hac inscriptione: In ruinis veteris Argentuariae, ab Alemannis in hanc provinciam irrumpentibus funditus eversae (Harburgum ipsi dictitabant) quam Gratiani Augusti victoria, caesis haud procul hinc XXXV. Alemannorum Lentiensium millibus, anno a Christo nato CCCLXXX. ut D. Hieronymus auctor est, celebriorem reddiderat Civitatem, Antonino Caesari, Ptolemaeo Marcellino, aliisque commemoratum, in ejus ruinis clariss. Georgius Comes a Würtemberga, etc. hoc aedificium extrui fecit, anno M. D. XLIII. sane quam multis Romanae vetustatis monumentis dum fundamenta locantur, repertis erutisque. Atque ita excidium Argentuariae peperit Colmariam, ut scribit B. Rhenanus, quam postea vallo et muris cinxisse fertur Wolffelinus, Hagenoae Praefectus Caesareus, cum antea vicus esset mediocris, quod factum esse Imperante Friderico II. Augusto Caesare Romano circa annum Christi 1240. scribit Reusner, d. cap. 10. Merian. topograph. Alsat. verb. Colmar. fol. 12. Dresser. d. pag. 191.

[note: 4.] Sita est haec Civitas in medio Alsatiae, loco optimo et fertili, ut et ubertate agrorum et varietate fructuum, magnitudine pascuorum, et multitudine earum rerum, quae exportantur, facile omnibus aliis Civitatibus comparari queat.

[note: 5.] Planities urbis in longum undique porrecta a montibus ferme duobus distat mille passibus, stipata torrentibus compluribus, et amnibus quatuor Lucha, Duro, Foechta, Eilo, Lauch, Dur, Fecht und Ill irrigua, quarum inductionibus terra foecundior redditur, Reusn. d. c. 10.

[note: 5.] Est Civitas Imperialis et Imperio immediate subdita, votum et sessionem in Comitiis habet, in matricula Imperii continetur, ist Anno 1545. und 1551. um 1. zu Roß, und 9. zu Fuß geringert worden, ist also ihr Anschlag Monatlich zu Roß 4. zu Fuß 10. thut an Geld 168. fl. zu Unterhaltung deß Käys. Cammergerichts hat sie zu geben Jährlich 89. Limnae. de jur. publ. tom. 4. lib. 7. c. 12. Eandemque circa annum 1240. ex pago Civitatem Imperialem factam fuisse, censet Crusius annal. Suev. lib. 1. part. 3. c. 15. fol. 49.

[note: 6.] Est una ex civitatibus, quae ad praefecturam, sive Landvogteiam Hagenoensem pertinere


page 64, image: cs064

dicuntur, de quibus vide supra lib. 1. cap. 12. num. 177. et seq.

[note: 7.] Templa et coenobia in hac civitate complura sunt, partim a Bertha Francorum Regina, quae Caroli Magni genitrix fuit; partim ab Adelheide, filia ejus, fundata; sub cujus jurisdictione et Imperio aliquandiu ea civitas fuit, et, ut videtur, dotis nomine ei concessa, Reusner. d. c. 10. in fin.

[note: 8.] In Religionis negotio variis mutationibus obnoxia fuit: Olim Catholicae Romanae, deinde Augustanae Religioni addicta; postea anno 1627. Catholicam iterum admittere Caesareo decreto compulsa fuit. Anno autem 1632. opus Religiosum promovente Dn. Joanne Schmidio Theologo Argentoratensi, optimae notae, veram et genuinam Augustanam Confessionem sequi constituit, Merian. topograph. Alsat. verb. Colmar. pag. 12. et 13. Limnae. d. t. 4. libr. 7. c. 11. n. 4. add. Apolog. Colmariens. per tot.

[note: 9.] Multum quoque damni civitas haec olim ab hostibus vicinis perpessa, et praecipue Rudolphi, et deinde Adolphi Imperat. armis vexata est, propterea, quod contra fidem datam ab eo recesserat, authore urbico Praetore, Walthero Roßelmann, qui postea a Caesare Adolpho captus per longum tempus ante Caesarem, quocunque is proficisceretur, curru est circumvectus, ligatus super rotam, erecta manu, in signum perfidiae, teste Cuspinian. Crus. annal. Suev. lib. 3. part. 3. c. 11. pag. 175. Merian. d. l. Dresser. d. part. 5. pag. 191. et seq.

In Colmariam Civitatem sequentia extant epigrammata. 1. Nicolai Reusneri.

Quid non longa dies permutae edaxque vetustas?
Quae secum vertit cuncta trahitque potens.
Quod fuit ante, perit: quod non est, nascitur inde:
Et nullum est, quod non tempore cedat, opus.
Gent modo quae crescit, decrescit tempore rursus,
Concidit urbs, magnum quae modo nomen habet.
Troja potens. Spartae fuit Urbs clarissima quondam:
Vile solum Spartae, Troja ruina manet.
Quis Thebas, aut Palladias quis nescit Athenas?
At quid ab his restat nunc, nisi nomen iners?
Pace virens quondam sic Argentuaria, solum
Ostendit tumulos diruta Marte suos.
Laetior alterius superest Colmaria proles
Vrbis: et ut super haec sit diuturna, precor.

2. Christophori Coleri, Colmaria, anagram. Loca mira.

Haec ego delitui miles Phoebeius in urbe,
Dum Mars Alsaticis turbat Lotharingus in arvis.
Quos non audivi gemitus a rure? volantes
Quos non perspexi tectis crepit antibus ignes?
Sed tutus salvusque fui: velut in mare magno
Qui videt insanis obsessos fluctibus: aut qui
Stans in monte procul ferventia praelia cernit.
Salve ô chara mihi patria altera, vos quoque in illa
Patroni salvete mei: tuque inclyte Lince,
Qui Martis Phoebique artes aequaliter urges.
Ast ego pro meritis quae digna redhostio tantis
Colmaria? anne tuis sat possim laudibus esse?
Grandius illud opus, tibi foecundissima tellus,
Vel Siculis aequanda satis tibi semper apricis
Vina recocta jugis, Campano digna Falerno:
Quid fontes collesque loquar, Rhenumque propinquum
Quid prisca hic frustra monumenta? Quid Herculis arma?
Urbis honestamentum, urbisque insignia narrem?
Hoc satis, uberius donec loca mira canamus.

Additio.

Posteaquam Regi coronaeque Galliae cessum est pace Monaster. Art. 74. Jus omne Imperii in praefecturam provincialem decem Imperii Civitatum in Alsatia sitarum, salva quidem relicta fuit his Civitatibus libertas et Jura, quibus sub Imperio antea gaudebant; sed et haec cessa sunt postea Galliae solutaeque Civitates omni nexu Imperii Romano-Germanici; ut earum ratio heic loci habenda nulla videatur.

CAPUT X. Cölln, Colonia Agrippina.

Summaria.

1. Colonia unde, et quibus nominibus dicta.

2. Dicitur caput et Civitas Ubiorum.

3. Urbs est antiqua, et ad Rhenum sita.

4. Illustris dicitur urbs.

5. Ejusdem descriptio Zeilleri.

6. AEdes sacrae in ea complures.

7. Ad fidem Christianam per quem conversa.

8. Insignia Civitatis quaenam.

9. Corpora trium Regum an et unde habeant.

10. Tres coronas unde gerat.

11. Civitas haec a prima sua origine libera.

12. Est Civitas Imperialis.

13. In matricula Imperii continetur.

14. In scamno Rhenano primo loco sedet.

15. Originis est Germanicae.

16. Est Civitas Hanseatica.

17. Inter quatuor Imperii Rusticos refertur.

18. Ministri Consulum quale signum gerant.

19. Vocatur die Edle Stadt, et cives, freye Königliche Burger.

20. Gladii potestatem, in ea habet Archiepiscopus Coloniensis.

21. Cum quo variae lites.

22. Comites Nuenarii et Bentheimenses, quaenam ibi jura habeant.

23. Status Reipubl. qualis sit.page 65, image: cs065

24. Magistratus Civitatis triplex est.

25. Ecclesiasticus qualis.

26. Politicus quis.

27. Academiae Gubernator Rector est.

28. Regimen Civitatis politicum quale.

29. A mulctis appellatio interdicta est.

30. Summa appellabilis quaenam sit.

31. Scabini judicium exercere tenentur, etiamsi Archiepiscopus regalia nondum obtinuerit.

32. Habet jus cudendi monetas.

33. Privilegium vectigalis quale habeat.

34. Privilegium quoad munitiones.

35. Civium Coloniensium seditio.

[note: 1.] COlonia, Cölln, inde dicta, quod Romanorum vetus sit Colonia. Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. c. 10. n. 1. Dicitur etiam Colonia Agrippina, Agrippinensis, vel Agrippinensium, sicuti placet Lipsio in not. ad Tacit. libr. 12. annal. n. 61. Idque vel a M. Agrippa, quod is Ubios trans Rhenum in fidem suam receperit, Nic. Reusner. de urbib. Imperial. part. 1. c. 1. de Colonia. Dresser. Isagog. hist part. 5. pag. 192. Vel ab Agrippina filia Germanici Caesaris, Claudii conjuge, et Neronis matre, quae ibidem genita, ut vim suam exteris quoque nationibus ostentaret, in oppidum hoc Ubiorum Coloniam deduxit, et nomen ex vocabulo Coloniae ipsi indidit, Theodor. Höping. de jur. insignium. cap. 6. part. 7. num. 1009. Reusner. d. cap. 1. Dresser. de German. urbib. pag. 192. Irenic. exeges. Germ. lib. 11. pag. 199. Eandem quoque Claudiam agnominatam esse addit, Höping. d. l. cum novum non sit, urbes nomina cum aliunde, tum a conditoribus sumere solitas, uti et ab iis, per quos vel ampliatae sunt, vel instauratae. Et num. 1011. addit, quod in hanc Coloniam Aulus Vitellius, Othonis pugionem, quo se is occiderat, Marti dedicandum misit, propterea, quod in hac Colonia primum Imperator [note: 2.] fuerit salutatus. Unde quoque dicitur civitas et Caput Ubiorum, Limnae. d. c. 10. n. 1. Tacit. lib. 1. annal. ibi: in civitatem Ubiorum, et lib. 12. ibi: Veteranos Coloniamque deduci Imperat, cui nomen inditum ex vocabulo ipsius, et ibi Lipsius in comment. pag. 704. et in not. ad Tacit. German. in verb. origine erubescunt. pag. 558. Höping. de jur. insign. d. cap. 6. n. 1011. et ibi alleg. Matth. Merian. in topograph. Archiepisc. Coloniens. pag. 41. ubi ita scribit: Es haben vor Zeiten die Ubii die Wetteraw, und den Westerwald, samt einem Theil Hessenlands, da Marpurg und Giessen ligen, innen gehabt: Weilen sie aber keinen Fried vor den Hessen hatten, so haben sie ums Jahr vor Christi Geburt 35. erlangt, daß sie möchten über Rhein, in Galliam ziehen: Allda auß Vergünstigung Käysers Augusti, ihnen die Felder, so vorhin die Condrusi innen gehabt, auch ein Theil von der Eburnorum und Menapiorum Land, eingeben worden, also daß sie einen guten Theil vom Hertzogthum Gülch, und das Stifft Cölln fast gantz eingehabt haben. Und werden sie, sonders Zweifels, gleich nach ihrer Hinüberkunfft, die Städt Cölln erbauet haben, dahin nach 85. Jahren, nemlich im Jahr nach Christi Geburt, 50. auß Befelch Juliae Agrippinae, einer Tochter Germanici, Käysers Claudii Gemahlin, und Käysers Neronis Mutter, so daselbsten gebohren, ein Römisch erbauendes Volck, oder Colonia, ist geführet worden: Dahero die Städt Cölln, von denen dahin gesetzten Römern, und ihr der Käyserin Nahme, Colonia Agrippinensis, und die obgedachte Ubii selbsten, nachmals Agrippinenses seyn genennet worden. Und daher vergleicht sich noch dieser da deß H. Römischen Reichs, und Germaniae Secundae Haupt-Stadt, Regiment, in vielen Stucken, mit dem vor Zeiten wolangestellten, und gewesten Römischen, wie in dem ersten Theil deß Georgen Braunen Städtbuchs, mit mehrerm hiervon zu lesen.

[note: 3.] Urbs haec antiqua et inter Germanicas amplissima, ad Rhenum sita est, et hodie formam habet Lunae dividuae, cum olim esset forma quadrati, ut Roma ipsa mater, cui par est quodammodo, et similis loci amoenitate, et populi frequentia, et dignitate magistratuum, et amplitudine opum, et magnificentia aedium sacrarum, et publicorum privatorumque operum splendore atque elegantia; denique sapientiae ac virtutis bonarumque literarum gloria, ut non immerito altera Germaniae Roma appellari posse videatur, Nicol. Reusner. [note: 4.] d. cap. 1. de Colonia. Eamque notissimam et illustrem Germaniae Urbem vocat, Dionys. Gothofred. in not. ad l. fin. §. 2. lit. b. ff. de censib. Confer Matth. Merian. sive potius Martinum Zeilerum in topograph. Archiepisc. Coloniens. pag. [note: 5.] 43. ubi de hac civitate ita scribit: Anno 1180. ist die Städt erweitert worden. Hat jetzt 82. oer 83. Thürn zur Beschützung herum: Item einen doppelten (einer sagt einen truckenen tieffen) Graben, und starcke hohe Mauren, mit bedeckten Gängen; innerhalb derselben auch hin und wieder Weingärten, Aepffel und andere fruchtbare Bäume, schöne Spatziergäng und Lustbarkeiten, in und ausser der Stadt, und 34. Thor. Ist sonsten auch wol erbauet, und stehen sonderlich um das Rahthauß, auf dem Marckt ansehnliche Häuser, ingleichen auch um den Häumarckt. Die Gassen seyn schön weit, und mit breiten Steinen gepflastert.

Theils sagen von 11. Stifftern oder Collegiis Canonicorum, 12. Manns-und 10. Jungfrauen Clöster, und 19. Pfarr-Kirchen, deren theils auch noch Canonicaten und Praebenden haben, so allhie zu finden. Andere setzen 19. Pfarr-Kirchen, 10. Stiffts-Kirchen, 15. Manns Clöster, 22. Jungfrauen Clöster (unter welchen 8. die auf dem Haupt schwartze Wieslen tragen) 60. oder 59. andere Beginenen oder Nonnen (welche insgemein Schwestern genennet werden) und alter Weiber Convent, 30. Capellen, 2. Gasthäuser oder Hospital, 2. Siechen-


page 66, image: cs066

oder Krancken-Häuser, 8. Häuser, darinnen Alters halben unvermögene Männer und Weiber versorget werden. Item, ein Findel-Hauß, und das Hauß, darinnen man die Unsinnige gefangen hält, so die Cöllner das Hundshauß nennen sollen, etc. Et paulo post: Es ist aber unter den erzehlten Kirchen insonderheit die Ertz-Bischöffliche, oder der Dom zu S. Peter zu besichtigen, so Anno 1248. zu bauen angefangen, aber biß daher nicht außgebauet worden; Sonsten solche, wegen ihrer Weitläufftigkeit und Grösse, alle in Teutschland übertreffen würde, und köndte solche Kirch unter die Wunderwerck in Europa gezehlet werden. Es wird in solcher, nach altem Herkommen, jedes Jahr der Churfürstlichen Regierung ein neuer Stecken angehangen, damit andeutend, wie viel Jahr ein jeglicher Churfürst dem Ertz-Bistthum fürgestanden sey.

Es werden auch hierinnen die Cörper der H. 3. Könige, wie mans insgemein nennet, oder der Weisen auß Morgenland, in einer rings umher mit starcken Eisern vergitterten Capellen, mit vielen stattlichen Pocalen gewiesen, die der Ertz-Bischoff Reinholdus von Dasselt, vom Käyser Friderico I. als er Meyland eingenommen, außgebetten, und hieher geführet hat.

Man findet auch da vieler Hertzogen, Fürsten und Bischöffe Monumenta, von Ertz und Alabaster.

Besagter Reinholdus solle auch der Maccabeer Gebeine hieher gebracht haben, und dieselbe in ihrer eignen Kirchen ligen.

In der eilff tausend Jungfrauen (oder Mägd, so mit S. Ursula sollen seyn erschlagen worden) Kirchen, seyn etlich tausend Köpff mit Seidengezeug überzogen, und also in der Kirchen auf beyden Seiten, gar ordentlich in die Höh, in unterschiedliche Kästlein gesetzt.

Et paulo post: In der Kirchen zu allen Aposteln, ist eine Taffel von einem Weib, so für tod begraben, aber wieder zu recht kommen ist. Das prächtige Rathhauß, samt dem hohen herrlich erbaueten, und mit Bildern gezierten Thurn daran, und in solchem Hause die Bildnus deßjenigen Burgermeisters, welcher einen Löwen mit dem Dolchen umgebracht hat, ist auch fürnemlich zu sehen, etc. Confer Nicol. Reusn. de urbib. Imperial. part. 1. c. 1. ubi dicit, [note: 6.] maximum hic esse numerum sacrarum aedium, quarum primaria illa S. Petro consecrata est, et Collegio Sacerdotum ornata nobili atque illustri, quod Ducibus atque Comitibus florentissimum est; quippe cum nemo in hoc cooptari soleat, nisi sedecim probet stemmata stirpis suae generosae; quae non modo Nobilitatis ornamentis, verum etiam virtutum luminibus sit illustris. Sunt et alia septem celeberrima in urbe illa sacerdotum collegia, et innumera fere, tam monialium, quam monachorum coenobia; et templa fanaque quam plurima, sepulchris charorum hominum, et reliquiis Sanctorum, ut opinio est, veluti Magorum, Macabaeorum, undecim millium Virginum, sancta atque religiosa hactenus habita: denique alia loca infinita misericordiae et pietatis Christianae destinata. Ipsa urbs tota septa est muro fossaque triplice; et propugnaculis turribusque munita fortissimis: Foris quoque et vicis, et xystis, hortisque urbanis atque suburbanis, in quibus summa est amoenitas et dignitas, instructissima. Hactenus Reusnerus.

[note: 7.] Ad fidem Christianam civitas haec conversa est per Maternum, S. Petri discipulum, unde insignia ejus referunt imaginem S. Petri, una manu tenentis duas claves, altera librum, cui inscriptum: Sancta Colonia, Romanae Ecclesiae fidelis filia, Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 4. lib. 7. c. 10. num. 4.

[note: 8.] Agrippinenses in signis suis militaribus acies triangulares, a Würtzburgensium aciebus parum discrepantes, primitus habuisse dicuntur. Verum cum etiam ante Ottonis I. tempora ultra quatuor seculorum spacium Franci urbem hanc moderati sint, et saepius tributaria, et in servilem statum redacta, etiam insigne suum juxta dominorum nutum mutare coacta fuit, post Chron. Coloniens. Werdenhag. part. 4. Rerumpubl. Hanset. c. 1. pag. 773. [note: 9.] Atque ita postquam civitas haec Magorum sive Trium Regum corpora (ut dicitur) accepit, acies in tres coronas sunt mutatae, servato Francorum colore albo et rubro, idque ad designandos tres Sanctos Magos ab oriente venientes, ac Domini Salvatoris nostri nativitatem devote venerantes; post Jacob. Curion. epist. de origin. Franc. fol. 170. Wilhelm. Eisengrein. Chronolog. Spirens. pag. 108. Lehman. Chron. Spirens. libr. 4. c. 11. Johan. Limnae. tom. 3. de jur publ. lib. 7. c. 10. num. 4. Theodor. Höping. de jur. insign. c. 6. num. 1017. et seq. ubi addit, originem hujus mutationis eam esse perhiberi, cum Mediolanenses Friderico I. rebellarent, datam fidem non servarent, in Imperatricis ejusque familiam injuriosi ac contumeliosi existerent, factum, ut cum Civitas solo aequaretur, et aratrum huc illucque circumduceretur, Imperator in hac destructione Principibus et Episcopis corpora Sanctorum donaret. Hos inter Reginaldus Coloniensis Archiepiscopus trium Sanctorum Regum, olim e Persarum Regione Mediolanum translata accepit corpora, eaque Coloniam, ubi adhuc in summo templo monstrantur, transportavit, Felix Fabri Monach. Ulmens. lib. 1. histor. Suevor. c. 12. fol. 103. Gobelin. Persona. in Cosmodrom. aetat. 6. c. 60. pag. 225. Dubrav. Bohem. hostor. lib. 12. pag. 115. Abrah. Bucholtz in Ind. Chronol. anno Christi 1162. Dresser. part. 4. Isagog. histor. millen. 6. part. 2. pag. 79. et seq. Albert. Krantzius Chron. Saxon. lib. 6. c. 24. ubi ita se rem habere scribit; operae autem pretium est, inquiens, enarrare ordinem translationis Annus erat sexagesimus octavus post centum ac mille, cum Caesar Fridericus gravissima obsidione urgeret Mediolanum, Cives ad extremam famem perducti, deditionis fecere mentionem, promissa incolumitate civium, Caesar unum excepit, primarium ex urbe virum, qui rebellionis author diceretur, quem etiam poscebat ad supplicium. Et ubi comperit Abbatissa loci, in quo manebant


page 67, image: cs067

corpora trium Magorum, germana soror ejus viri, pacta est cum Archiepiscopo Coloniensi Reinholdo vitam fratris (sciebat enim Cives, etsi non leviter dederent hominem ad supplicium, extrema tamen fame pressos necessitati cessuros) et pro munere pollicetur sanctas illas reliquias. Sciens Archiepiscopus indignationem ac implacabilem iram Caesaris in hominem, honesta fraude circumveniendum putabat Imperatorem, pro munere deposcens, quod Abbatissa exportaret. Caesar non cogitans quid moliretur, indulsit. Illa fratrem humeris, ut potuit, evexit. Caesar hoc non permisisse clamitat: Archiepiscopus fidem promissionis efflagitat, nec facile illum Caesar contristavit. Ita salvatur ad mortem destinatus, et ille sanctas ex pacto reliquias accepit, quas Coloniam praemisit. De Parthia dudum venerant Constantinopolim, et inde Mediolanum, ubi 671. feruntur annis quievisse.

[note: 10.] Alii aliter hoc negocium describunt, de quo videatur Theodor. Höping. de Jur. insign. d. c. 6. n. 1018. et seq. ubi num. 1022. et seq. addit, veritati non videri consonans, propter hujusmodi exequiarum translationem Colonienses tres coronas deferre, ubi etiam plura de hisce Magis seu Regibus adducit. Ab his coronis collegium trium coronarum apud Colonienses nomen accepisse, non videtur esse dubium, scribit post Godesc. Stewech. in Comment. ad Veget. lib. 2. c. 8. in verb. in tota autem legione. et pag. 134. Jac. Middendorp. libr. 3. de Academ. tit. de Gymnas. Colon. p. 517. Höping. d. c. 6. n. 1027.

Optimum trium Coronarum hieroglyphicum explicat Nicol. Reusner. tract. de urb. Imperial. part. 1. de Colonia his verbis.

Quae tres ostentat clypeo Regina Coronas
Tot urbium Coloniae:
Tres ne potestates notat, et quibus eminet ipsa,
Tres dignitates maximas?
Principis una sacri, magni secunda Senatus,
Academiaeque tertia.
Felix urbs, in qua Pietas, Sapientia, Virtus
Cives coronat splendidos:
Funiculus triplex haut rumpitur: incluta semper
Urbis Corona, quae triplex.
Fulgeat: et totum radiis illuminet orbem,
Concordiaenodus facit.

Ut ita tres istae Coronae, tria civitatis Regimina veluti Archiepiscopi, Magistratus et Academiae Rectoris denotent. Aliam ex Gelenio horum insignium rationem affert Limnae. de jur. publ. tom. 5. libr. 7. c. 10. n. 4. p. 183. seqq.

[note: 11.] Hanc Civitatem a prima sua origine liberam extitisse, censet Petr. Bert. rer. German. libr. 3. in descript. Civitat. Colon. Matth. Merian. in topograph. Archiepisc. Colon. pag. 41. Et ab Hilderico Francorum Rege Romanis primum adempta, post ab Imperatore Ottone I. in libertatem rursus vindicata, et Imperii Germanici urbs facta est, Reusner. de urbib. Imperial. part. 1. c. 1. Limn. t. 3. de jur. publ. lib. 7. c. 10. n. 3.

[note: 12.] Estque haec Civitas Imperialis, et Imperio immediate subjecta, neminemque superiorem agnoscit, quam Imperatorem et Imperium, Dresser. Isagog. histor. millen. 6. part. 2. rubr. de Archiepisc. Colon. pag. 73. Oldendorp. Marpurg. cons. 5. num. 4. vol. 1.

[note: 13.] In matriculam Imperii relata est, ist Anno 1545. et 1551. um 5. zu Roß, und 122. zu Fuß geringert worden, gibt solchem nach Monatlichen zu Roß 25. zu Fuß 200. thut an Geld 1100. fl. zu Unterhaltung des Käyserlichen Cammer-Gerichts, gibt sie Jährlich 300. fl. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. c. 10. num. 8.

[note: 14.] In Comitiis sessionem et votum habet, et in scamno Rhenano inter omnes civitates primo loco sedet, et respectu hujus scamni eam esse perpetuam Imperii deputatam civitatem, sibi affirmasse D. Waltherum, scribit Limnae. d. num. 8. in fin.

[note: 15.] Et licet Agrippinenses olim fuerint juris Italici, secundum JCtum Paulum in l. ult. §. in Germania. 2. ff. de censib. et ibi Pancirol. in enodat. lib. 2. c. 153. originis tamen sunt Germanicae, Lipsius in not. ad Tacit. German. in verbis: Origine erubescunt. pag. 558.

[note: 16.] Colonia quoque civitas est Hanseatica, et illarum, quae in Belgia inferiore et Westphalia continentur, caput, quas refert Matth. Merian. in topograph. Archiepisc. Colon. pag. 42.

[note: 17.] Civitas haec inter quatuor rusticos Imperii refertur, wird unter die vier Bauren deß Reichs gezehlet, de quibus vide libr. 1. c. 2. n. 40. [note: 18.] In cujus rei signum famulos Consulum. habitu rustico baculum gestantes, ipsos sequi refert Justus Sinoldt cognom. Schutz. disput. Basileens. tom. 5. disp. de vicar. Imper. potest. conclus. 21. lit. C. Mart. Zeiler. in continuat. itiner. German. c. 21. n. 12. pag. 265. ubi ait: daß der Burgermeister Knecht in einem Bauren-Kleyd, einen Stecken tragende, ihnen nachgehen. De hoc quoque ita scribit Hartman. Maur. in descript. Coronat. Caroli V. dum obviam, inquiens, iretur Regi templum intranti, inter reliquos Comites atque Barones, qui Archiepiscopo Coloniensi officii causa praesto erant, Comes de Witgenstein et Wilhelmus de Nuvenar, humeris ante Episcopum Coloniensem gestabant duo flagra, quibus frumentum excutitur, albi viridisque coloris. His significatur, Archiepiscopum Coloniensem, velut provinciae Praesidem, ab Romano Imperatore utile dominium civitatis Coloniensis obtinere. Colonia enim Agrippina, hoc tempore inter urbes rusticas Imperii numeratur. Licet autem non ignorem, prudentissimos huic Imperii subordinationi, sive discretioni, parum fidei, atque momenti tribuere, ne tamen illud penitus commentitium putetur, videantur quaeso Annales libri Chronicorum civitatis Coloniensis, quomodo, in medio nigrae crucis, Colonus cum flagello depictus sit. Hactenus Maurus. Improbat hoc Matth. Merian. in d. topograph. Archiepisc. Colon. pag. 41. ubi ait: daß diejenige die Sach nicht recht verstanden, welche in ihrer Außtheilung, diese Städt unter die vier Bauren deß Reichs gesetzt, weilen der Burgermeister Knecht in einem Bauren-Kleyd, einen Stecken tragende, ihnen nachgehen:


page 68, image: cs068

da doch solcher Stecken auch von den Römern seinen Ursprung haben soll.

[note: 19.] Vocatur haec Civitas, die Edle Städt Cölln, supra libr. 2. c. 1. n. 6. et cives Colonienses, dicuntur, Freye Königliche Burger, in libr. Statut. Coloniens. pag. 46. Joh. Limn. tom. 3. libr. 7. c. 10. n. 10.

ad n. 19.

In diplomate Caroli IV. Imperatoris de A. 1349. ap. LVNIG. Reichs, Archiv P. Spec. Cont. IV. P. I. unter Reichsstadt Cölln. p. 344. haec civium civitatisque elogia leguntur. Dilecti nostri fideles, Romani Imperii devoti, prudentes et circumspecti viri, Judices, Scabini, Consules, ceterique Cives nobilis Civitatis Coloniensis etc. it. dictis civibus, et eorum nobili Civitati Coloniensi, quae etiam ex antiquo nobilius fundata, meruit, per divos Imperatores et Reges Romanorum prae ceteris singularibus efferri libertatibus, exemtionibus etiam et emunitatibus, in Corpore Juris clausis, in omni eo quod est concessibile etc. Conf. notata supra ad L. II. C. IX. n. 58.

[note: 20.] In hac civitate ante haec Comites Areburgii, sive Arnsbergii gladii potestatem, et, justitiae praefecturam exercuerunt, quae tamen, cum aliis juribus, successu temporis, ad Archiepiscopos Colonienses transiit, Wilhelm. Kiriander. de orig. et stat. antiq. Civit. Aug. Trevir. part. 13. pag. 146. Knichen. in velit. apologet. num. 168. Unde hodie in civitate Coloniensi Archiepiscopus Coloniensis damnandi et absolvendi, atque ita potissimum jus meri Imperii, Senatui vero jus in sontes inquirendi, et incarcerandi competit, Wehner. Pract. observ. verb. Freye Reichs-Städt. Atque inde fieri posse, ut quos capitis damnavit Senatus, Archiepiscopi Praetor absolvat, monet Sleidan. de stat. Religion libr. 6. ad fin. pag. 102. Merian. d. topograph. Archiepisc. Colon. pag. 41. ubi etiam refert, Archiepiscopum plura alia jura in hac civitate habere, Im Anhang, inquiens, deß H. Reckmanns Lubeckischer Chronic. pag. 293. et seq. stehet also: Wann ein Bischoff zu Cölln, zu Chor gehet, gehet ihme der Zentgrafe vor, das ist, der Blutrichter; trägt einen weissen dicken Bengel, Arms dick, zweyer Elen lang. Demnach trägt ein Knecht ein gülden Schwerdt, aufrecht in einer Scheiden. Darnach gehen zween Vorlende der Stifft, trägt einer ein grünen, der ander ein weissen Flegel von Sammet, auf der Schultern, zu bezeugen, daß Cölln ein Baumann und ein Bauherr deß Reichs sey, und der Bischoff ein Haupt darüber.

[note: 21.] Colonia olim quam plurimas lites cum Archiepiscopo habuit, teste Lehman. Chron. Spirens. libr. 5. c. 59. pag. 514. ubi refert Imperatorem Rudolphum I. hanc aliquando sententiam tulisle: Es solt ein Rath die Schlüssel der Städt Cölln zwo Meil wegs davon ins freye Feld führen, und deß Bischoffs Volck ein offentliche Schlacht darüber halten, welchem Theil der Obsieg wurde widerfahren, der soll Schlüssel und Städt behalten. Diese Urthel bestunden weder auf Recht noch Billigkeit, sondern auf blindem Glück, und der Stärcke der Partheyen, aber wie dem, es seynd die Partheien der Urthel zu Folg ins freye Feld außgezogen, und hat endlich die Städt im ernsten Streit, nach grossem Blutvergiessen, ihr Recht erstritten, und obgesieget.

ad n. 21.

Compositae sunt hae lites tum A. 1506. Concordatis initis, quorum Autor. circa finem num. 28. meminit, quaeque post LIMNAEVM edidit LVNIG. R. Archiv. P. Spec. unter Chur, Cölln. p. 453. tum novo recessu A. 1672. ibid. p. 460.

[note: 22.] Comitem quoque Nuenarium Coloniae, certam jurisdictionis speciem habere, tradit A. Baert. in addit. ad practic. crim. Jac. de Belloviso c. 10. ad verba: dic judices. Et Comites de Bentheim Coloniae habere einen Erbvogt, refert Author prodromi von der Städt Bremen Beruffung zu dem Reichstag in Regenspurg, etc. fol. 25.

Civitas Coloniensis et cives quomodo jurent Archiepiscopo, et Archiepiscopus civitati, vide supra libr. 2. c. 9. n. 49.

ad n. 22.

Ipse Autor, eorum quae ex aliis transscripsit, immemor, ex Topographia Merianea et Limnaeo jura comitum Nuenariorum et Benthemensium refert infra h. c. n. 28.

[note: 23.] Cum Cives Colonienfes vocentur Freye Königliche Burger, et multa ipsis adscribantur privilegia Senatus potestatem restringentia, ideo probabile, civitatis statum Democraticum, vel mixtum esse censet Besold. dissert. de jur. Civitat. Imperial. num. 11.

[note: 24.] Magistratus civitatis hujus potissimum triplex esse videtur, Ecclesiasticus, Politicus sive Urbanus, et Academicus.

[note: 25.] Ecclesiastici sive amplissimi sacerdotalis collegii summus Praeses et moderator est Princeps Sacri Imperii Elector et Archiepiscopus Coloniensis, Nicol. Reusner. de urbib. Imperial. part. 1. c. 1. de Colonia. fol. 20.

[note: 26.] Politici sive Urbani Magistratus fere iidem sunt, qui Romae; veluti Consules, Proconsules, Praetores, Censores, Tribuni Vigilum Quaestores, AEdiles, Praefecti annonae, et alii, qui Civium potissimum causas judicant, judicarive jubent, Reusner. d. l.

[note: 27.] Academiae gubernator custosque perpetuus est Rector, qui una cum quatuor Decanis, veluti Censoribus et Tribunis, non modo juris disceptator, sed et privilegiorum conservator et Judex est; omnemque in suos habet jurisdictionem, in controversiis tam criminalibus, quam civilibus, Reusner. d. l. ubi addit, quod praeter Academiam alia tria ibidem publica celebrentur Gymnasia, Montanum, Laurentianum, Cucanum, et praeterea aliae Scholae privatae complures, supra centum.

[note: 28.] Regimen sive gubernationem et magistratum hujus civitatis ita describit Matth. Merian. d. topograph. Archiepisc. Coloniens. pag. 42. seq. (descriptionem regiminis ex Gelanio vid. ap. Limn. de J. P. tom. 5. libr. 7. cap. 10. pag. 185. seq.) Sie, die Stadt, wird Burgerlich also regiert, daß zwar sechs Burgermeister, aber


page 69, image: cs069

nur zween das Jahr über regieren: Die andere zween der Städt Pfenning Verwaltung, oder der Rent-Cammer vorgesetzt seyn; und die übrige zween feyren, biß die Ordnung wieder an sie kommt, und den beyden, so vom Regiment abtretten, succediren.

Da neben haben sie ihre Verwalter, Richter, Wachtmeister, Einnehmer, Baumeister, Proviantmeister, und dergleichen, welche fürnemlich der Burger Sachen entscheiden, oder zu entscheiden befehlen.

Es ist aber die gantze Burgerschafft in 22. Zünfften eingetheilet, so sie Gaffeln nennen, und keiner, er sey Edel, gelehrt, oder wie er seyn mag, das Burgerrecht erlangen kan, wann er sich mt in eine der gemeldten Zünfften begibet.

Dann das Regiment dieser Stadt, bestehet nicht auf sonderbaren Geschlechtern, sondern auß dem Volck, auß welchem, oder den Zünfften 49. Personen in den Rath erkieset werden. Die übrige, so nicht Burger, werden Beygeschworne genandt. Jährlich auf S. Johannis deß Täuffers Tag, wird die Wahl vorgenommen, und diejenigen, so verständig, fromm, und mit Tugenden begabt, auch gutes Leumunds seyn, ohn Ansehung deß Stands, in den Zünfften, und zwar deren 36. mit der mehrer Stimm, erwehlet, welche 36. Rathsfreunde wieder 13. andere auß den Zünfften erkiefen, damit die Anzahl der 49. Rathsherren völlig seye. Und werden die besagte 36. von den Zünfften aufs Rahthauß geführet, da sie den Eyd ablegen, und alsobalden darauf die gedachte 13. so man Gebrechsherren nennet, die samtliche 49. Personen, aber die zween Amts-Burgermeistere auß ihrem Mittel erwehlen; deren Ansehen nicht gering ist sonderlich bey geheimen und wichtigen Rathschlägen, darzu sie auß dem Rath die Eltiste erkiesen, und zu sich nehmen, so deßwegen der Außschuß genandt wird.

Ob aber schon, wie gehört, jährlich eine neue Wahl vorgenommen wird, so werden doch diejenige, so vorhin im Rath gesessen, nicht leichtlich, es seyen dann sonderbare Ursachen vorhanden, übergangen, sondern man hält diese Ordnung, daß diejenigen, so dieses Jahr obenan gesessen, das folgende eine nidere Stell besitzen, und weniger zu verrichten haben; im dritten Jahr gar feyren; im vierdten aber wieder zum Regiment, durch die Chur-Stimmen, erkieset werden.

Es hat eine jede Zunfft ihr eigen Hauß (wie zu Straßburg) da sie zusammen kommen, und an den Sontagen ein gutes Gespräch, und mässigen Trunck, etc. anstellen und halten.

In Justitz-Sachen, bestehet das Ertz-Bischöffliche Hochgericht von 10. Personen, dessen Vorsteher oder Präsident, nach alter Gewonheit, der Graff genandt wird, und der 9. Beysitzer oder Schöffen hat, welche alle nicht allein Einwohner zu Cölln, sondern auch liegende Güter allda haben müssen.

Besagter Praesident kan in Malefitz-Sachen auch keine Execution vornehmen, wann nicht vor Schöpffung deß Urtheils über die Ubelthäter, in offentlichem Gericht, sie die Delinquenten, eine Nacht lang, deß Graffen von Neuenar Bottmässigkeit übergeben werden. Dann der Graffen von Neuenar, oder Neonardensium, Eib-Gerechtigkeit solches mit sich gebracht, daß er der Städt Erblicher Richter, wegen deß Orts Grund und Boden wäre, da die Städt erweitert worden ist. Daher hat ein Graff die befreyte Bottmäßigkeit über etliche Theil der Stadt, die vor der Zeit ausserhalb derselben gelegen gewesen, folgends aber auß seiner Zulassung, durch sonderbare Beding, zugleich in die Ringmauren eingeschlossen worden seyn.

Es ist zwar selbiges Graffen Geschlecht, mit Graff Adolphen dem Letzten abgestorben, aber die Graffen von Bentheim haben sie, wie in andern, also auch in diesem geerbt, wie sie dann ihren Bevollmächtigten zu Cölln haben.

Der Praesident oder Graff deß Ertzbischöfflichen Hohengerichts, mag die, wegen Malefitz-Sachen Gefangene, nicht allein auf unterschiedliche Weise examiniren, sondern gar in seinem Hause, in Gegenwart zweyer Schöpffen, und deß geheimen Schreibers, foltern lassen: Wiewol wann es Heren oder Unholden anbetrifft, drey Rathsherrn ihm, auß Geheiß und Zulassung deß Herrn Churfürsten, gewisser Ursachen halber, zu geben werden; welche nach Erörterung der Sachen, das Urthel fällen, und selbiges, wann zuvor der Graffen von Bentheim obgedachtem Privilegio ein Genügen geschehen, vollziehen. Wie hievon, item von deß Herrn Ertzbischoffs Bottmäßigkeit in Burgerlichen, und seines Officialis oder Geistlichen Richters, in Kirchen, etc. Sachen, und was deßwegen im Jahr 1506. verglichen worden, beym. Joh. Angelio a Werdenhag. part. 4. cap. 1. fol. 4. 10. et 11. item Joh. Limn. lib. 7. de jur. publ. c. 10. n. 5. 6. et 7. et n. 21. pag. 190. seq. mit mehrerm zu lesen ist. Ubi refert concordata, welche zwischen Ertz-Bischoff Herman, Landgraff zu Hessen, etc. und dem Dom-Capitul an einem, und der Städt Cölln am andern Theil aufgericht, Anno Domini 1506.

Im übrigen addit Merian. hat eine jede Zunfft ihren Bauherrn oder Fendrich, und ein jeder derselben einen Schlüssel zu dem Gemach, in welchem der Städt Freyheiten und Hauptbrieff verschlossen ligen; wie auch einen Schlüssel zu der Städt Schatz-und Rent-Cammer, daß man zu aller Zeit, wann es die Nothturfft erfordert, oder etwan ein Argwohn verspüret wird, bey Nacht und Tag visitiren, und darauf den Zünfften aufrichtigen Bericht erstatten könne, etc.

ad n. 28.

Post varias mutationes, de quibus aliqua etiam ap. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. I. p. 349. seq. 352. seqq. reperiuntur (conf. Autor h. c. n. 35.) tandem Reformatione A. 1513. publicata nova regiminis forma inducta est; v. LVNIG. d. l. p. 373. et p. 1481. quo etiam referendum Privilegium Rudolfi II. de A. 1576. ibid. p. 387.

[note: 29.] Civitas haec privilegia varia obtinet, et quidem I. a mulctis, von Straffen und Bussen, propter transgressa statuta, vel Ordinationes civitatis Coloniensis, per Senatum vel judicium


page 70, image: cs070

declaratis et impositis, appellatio interdicta est, per Imperat. Fridericum anno 1423. cujus privilegium refert Joh. Limn. de jur. publ. tom. 3. lib. 7. c. 10. n. 12. pag. 174.

ad n. 29.

Antiqua Privilegia Civitatis recensentur in Confirmatione Carolina A. 1349. ap. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. I. p. 344. eâque speciatim haec jura ei conceduntur: 1) ut ad nullum judicium Imperii vel alterius Jurisdictionis extra muros civitatis evocari possit; nec pro forefacto vel delicto prehendi; ut accisiam et contributionem, tallias et exactiones imponere, mutare, innovare possit, nundinasque pro arbitrio instituere; ut habeat jus banleucae s. banmile; ut libera sit a naufragiorum, Grundruring/ et ab omnibus teloniis; ut gaudeat Jure Stapulae et des Hansens; quod jus confirmatum est a Maximiliano I. A. 1505. v. LVNIG. l. c. p. 371. etc. Et cum iis contraria quaedam statuisset Fridericus III. A. 1442. revocavit ea, A. 1475. v. LVNIG. l. c. p. 366.

Privilegia de non appellando h. l. indicata, v. ap. LVNIG. d. l. p. 363. 368. 370. 386. 387. 392. 393. et in LVDOLFI Corp. Jur. Cam. in Append. p. 365. et in Supplem. p. 16. seqq.

[note: 30.] II. Summa appellabilis Civitatis Coloniensis olim erat centum aureorum, juxta privilegium de anno 1514. Hodie vero trecentos habet florenos in auro, et appellans Juramentum praestare tenetur, se non malitiose appellare, ob privilegium de annis 1514. et 1551. Et sententiae continentes die Irrung zwischen den Aemtern der Städt Cölln, non attenta appellatione, executioni mandari possunt, secundum privilegium de anno 1576. Confirmata sunt haec privilegia per Imp. Ferdinand. II. cum extensione privilegii de non appellando ad 700. flor. aur. sub dato Regenspurg. 3. Apr. 1623. vid. Blum. Process. Cameral. noviss. tit. 47. tab. 9. verb. Cölln. Privilegium illud de anno 1551. et 1576. refert Joh. Limn. d. cap. 10. num. 14. et 15. Cujusmodi privilegium de anno 1551. Gylman. symphor. tom. 1. part. 2. tit. 17. vot. 4. fol. 128. ita explicat, ut I. summa appellabilis sit 300. flor. in auro. II. ut etiam eo casu, quo summa privilegio conformis est, non admittatur appellatio, nisi prius juret appellans, se non malitiose appellare, et sic clausulam juramenti in hoc privilegio positam, de juramento calumniae accipiendam concludit. vid. infr. cap. 13. num. 61. et supr. libr. 2. cap. 33. num. 167. et seqq.

[note: 31.] III. Privilegium quoque habet, Daß Gräffen und Schöffen deß Hohen Gerichts zu Cölln, fort zu Niederich, Arsburg, zu S. Gereon, und auf den Egelstein, ob gleich ein Ertz-Bischoff seine Regalia noch nicht empfangen, gleichwol justitiam administriren sollen, bey Poen 100. Marck löttigs Golds. Quod extat apud Joh. Limnae. d. cap. 10. num. 16. fol. 182. et seq.

ad n. 31.

v. LVNIG. l. c. p. 361.

[note: 32.] IV. Habet quoque privilegium cudendi monetas argenteas et aureas, ab Imperatore Friderico de anno 1474. quod refert Limn. d. l. n. 17. pag. 186.

ad n. 32.

v. LVNIG. l. c. p. 363.

[note: 33.] V. Ab Imper. Richardo anno 1257. cives Colonienses privilegium obtinuerunt, ut ad manus Archiepiscopi Coloniensis apud Bopardiam, nullum de coetero, nisi antiquum Thelonium, videlicet, quoddam cujuscunque quantitatis, si sit magna, tantum duorum denariorum obuli Coloniensis monetae, persolvatur. Apud Werdam vero ab omni Thelonio liberi sint absoluti. In oppido quoque Duisberg juxta Rhenum hoc obtineat, quod a tempore Imperatorum Henrici et Friderici, et antiquo jure ejusdem civitatis obtinuit, tali conditione interposita, ut si forte praefati Cives, vel aliquis praefatorum Civium aliorum merces cum suis deferre annuncietur, in his tribus oppidis praenominatis solo manuum juramento praefato, quod suae sint, liceat auferre, amota omni moderatione et impedimento, si forte quispiam molestatur ea, morari vel impedire, sive infra nundinas, sive extra, cujusmodi privilegium, cum aliis ejusdem capitibus, refert Limn. d. c. 10. n. 18. fol. 187.

ad n. 33.

v. LVNIG. l. c. p. 342.

[note: 34.] VI. Civitas porro Coloniensis ex privilegiis Caesareis, et pactis cum Ducibus Metensibus, hoc juris habet, ut nullum castrum sive nulla munitio fieri possit intra Rhemdorp et Sudendorp, de quo supra lib. 2. cap. 22. n. 70. et n. 97. Sic cum ante multos annos Dux Juliacensis pagum Mühlheim munire vellet, civitas Coloniensis ei novum opus nunciavit et mandatum inhibitorium et demolitorium insinuari fecit, et ejusdem paritoriam sententiam in Camera Imperiali Anno 1589. obtinuit. Caspar. Klock. votor. Cameral. relat. 40. per tot. fol. 432. et seqq.

ad n. 34.

Jam sub Sigismundo Imperatore lites de munitione Mulheimensi exorta sunt, ab eoque decisae A. 1417. v. LVNIG. l. c. p. 357. seqq. Aliud pactum Civitatis cum Duce Juliacensi initum A. 1530. habetur itidem ap. LVNIG. l. c. p. 383. Pacta cum Ducibus Burgundiae ibid. p. 1479.

[note: 35.] Anno Christi 1513. Coloniae horrenda Civium seditio ex peculatus suspicione adversus Senatum suscitata est; Persuasum enim fuit Civibus Senatores pecuniam publicam fraude avertisse, et in usus privatos convertisse: Itaque Senatum in vincula conjecerunt, et habitis quaestionibus thesaurarios Reipublicae, Consulesque cunctos capitis damnarunt, publicos ministros sex suspenderunt, caeteros propter innocentiam dimiserunt. Senatoribus vero ex suo ordine et numero delectis, Reipublicae gubernationem commiserunt. Dresser. d. part. 5. pag. 194.

De hac Civitate sequens elogium habet Bernhardus Mollerus.

Nobilis occurrit serpente Colonia Rheno:
Conveniens urbi nomen Agrippa dedit.
Urbis ab opposita praetenditur insula parte
Altior, ad dextrum vapulat omne latus.


page 71, image: cs071

Altera praeclarae residet vicinior urbi
Infera, sed laevam fluminis illa tenet.
Triginta spacium stadiis metitur et octo
Circuitus formam [gap: Greek word(s)] videre facit.
Quatuor hic portae sunt et triginta sub urbe:
Sublicio Caesar ponte ligavit aquas.
Tot quoque templa, dies, quot in anno conspicis, extant:
Prae reliquis templum claret honore Petri.
Tres ibi sub trino tumulantur tegmine Reges:
Quos docuit Christi stella subire casam.
Urbs valet emporio: pollet gravitate Senatus
Curia, multiplici Porticus arce tumet.
Aqua plateiarum series aequatur amussi:
Regia non uno visitur aula loco.
Nil varians urbi patitur Natura deesse:
Vrbs nequit hac ideo clarior urbe dari.

De eadem Julius Caesar Scaliger ita canit:

Maxima cognati Regina Colonia Rheni,
Hoc te etiam titulo Musa superba canit.
Romani statuunt, habitat Germania: terra est
Belgica: ter felix: nil tibi Diva deest.

Additio.

A. 1567. et 1650. moderationem quanti matricularis obtinuit ad 825. florenos et ulteriorem diminutionem ad 400. florenos A. 1704. sed hanc tantum in praestationibus Circularibus. Eam igitur quoad reliquas etiam praestationes Imperii ab Imperatore et Imperio A. 1716. efflagitavit, sed Status A. C. omnes contrarios experta, demum A. 1734. repetitis precibus obtinuit, ut 425. floreni, non amplius, tam in Circularibus quam Imperialibus collectis in simplo solvendi sint. v. Staaks-Cantzley. T. 29. p. 630. seqq. et T. 65. p. 220. seqq.

CAPUT XI. Dinckelspühl, Dinckelspuhla.

Summaria.

1. Quibus nominibus et unde dicatur.

2. Insignia ejus quaenam.

3. Civitatis situs.

4. Praesidium fuit Suevorum adversus Francos.

5. Civitas est Imperialis.

6. Olim oppignorata seipsam redemit.

7. Status ejus olim democraticus, hodie aristocraticus.

8. Iudices primae instantiae quos habeta.

9. Utraque in ea religio viget.

10. Recessus executionis refertur, et n. 11.

12. Signatura quoad jurisdictionem Ecclesiasticam.

13. Transactio inter Catholicos et Evangelicos Dinckelspuhlenses.

14. Senatus novi Constitutio.

[note: 1.] HAEc Civitas variis nominibus appellatur, veluti Dinckelsbuhla, Dinccelsbyela, Tricollis, Zeacollis sive Zeapolis, Dinggelspuhl, Dinckelsbuhel, a Zea frumenti quodam genere nobilioris, unde panis fit delicatissimus, vulgo notissimo, triticique simillimo, Dinckel, quod Latini a frugis praestantia semen appellarunt, indeque Zeapolis dicta, et Bühel sive Pühel, quo collis significatur, quod ad colles, juxta hoc oppidum copia quaedam, hujus generis tritici nascatur. Dresser. de urbib. German. pag. 200. Reusner. de urbib. Imperial. part. 2. cap. 14. Limnae. tom. 3. lib. 7. cap. 14. Imprimis autem civitas haec nomen hoc et originem accepisse videtur, a villa quadam, der Dinckhoff, dicta, et tribus collibus, in civitate hac nunc sitis, unde et Tricollis, Zeacollis, et Zeapolis dicta, in quibus frumenti hoc genus natum fuit, quasi Dinckel-Stadt. [note: 2.] Ex quo etiamnum civitas haec insigniis suis, una cum Imperii Aquila, tres colles, drey Bühel, Hügel, oder Berglein, et in his singulis inauratam spicam Zeae, auf jedem ein verguldtes Dinckel Eher gestat, ut inde ejusdem origo denotetur, Merian. topograph. Suev. verb. Dinggelspühl, pag. 24. ubi addit, villicum illum, monachos Würceburgenses, peregrinantes et apud se divertentes humaniter recepisse, ipsisque tandem villam illam donasse, qui ibidem monasterium construxerint, et penes idem postmodum civitas haec aedificata fuerit. Unde in monasterio Carmelitarum columna quaedam lapidea, cum imagine ruricolae cujusdam nuper adhuc extitisse fertur, eoque nomine sequentes adhuc ibidem leguntur versiculi:

Villicus agrestis primus cum pinguia Zeae
Jugera venturae nescius urbis erat,
Turritos ubi nunc spectas exsurgere muros
Heic illi Cereris dona ferebat ager.
Nam postquam invaluere homines, et turba potentum,
Non voluit mores simplicis Agricolae.
Sic periit sua villa, suum rus, flumina, sylvae;
Quaeque unus tenuit, nunc ea mille tenent.

[note: 3.] Sita est haec Civitas in Circulo Suevico, in pago Viragrundio, sive Virguno, Viragrund, Virgrund, vel ut alii dicunt, Fichten oder Feichten-Grund, Fieren-Grund, ad amnem Bernicum, sive Wernicium.

[note: 4.] Ex villa vicus primum, et ex vico oppidum factum, Crus. annal. Suev. libr. paralip. cap. 17. pag. 68. et fuit quondam, aeque ut Halla, praesidium Suevorum adversus Francos, sicuti Rotemburgum Francorum fuit propugnaculum adversus Suevos finitimos: Et circa annum Christi 928. Sub Imperatore Henrico I. propter Hungarorum et Wandalorum incursiones, oppidum hoc Villicum, ut in sigillo vetusto nuncupatur, aedificari coepit, et circa


page 72, image: cs072

annum 1126. muro ac vallo circumdatum, et viginti quatuor turribus probe extructis, munitum fuit, Reusner. d. cap. 14. Merian. d. l. pag. 25.

[note: 5.] Est Civitas Imperialis, et Imperio immediate subdita, sessionem et votum in Comitiis obtinet, et in Imperii matricula continetur, ist anno 1545. und 1551. um 1. zu Roß, und 18. zu Fuß geringert worden, gibt solchem nach Monatlich 4. zu Roß, und 40. zu Fuß, thut an Geld 208. fl. zu Unterhaltung deß Käyserlichen Cammer-Gerichts, gibt sie Jährlichen 110. fl. Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. cap. 14.

[note: 6.] Anno 1351. ab Imperatore, pro septem millibus et ducentis libris Hallensibus, Ludovico et Friderico Comitibus Oetingensibus oppignorata seipsam postea redemit et liberavit. [note: 7.] Et anno 1387. inter Senatum et populum seditio quaedam orta, unde ex sex tribubus duodecim in Senatum recepti, totusque Senatus viginti quatuor personis constitit, inter quos duo fuerunt Consules, horumque unus ex Senatoribus, alter vero ex tribunis, ita ut tum temporis usque ad annum 1552. status hujus reipublicae fuerit democraticus, ubi Imper. Carolus V. per Caesareos Commissarios, tribus abrogavit, ejusque statum in aristocratiam commutavit, et quindecim personis civitatis regimen et administrationem commisit, et praeter hos viginti quinque in Senatum majorem ordinavit, inter quos et adhuc hodie duodecim judices rusticani, zwölff Bauren-Richter, und acht Viertel-Meister extare referuntur.

ad n. 6.

Sed frequentes civitati eum Comitibus intercedunt lites, tum variis ex causis, ut fere solet inter vicinos, tum potissimum de Jurisdictione in vicis, ad Civitatem pertinentibus, exercenda.

Conservatorium Civitati impertitum a Leopoldo Caesare A. 1682. contra eosdem Comites Oettingenses legitur ap. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. I. p. 497.

ad n. 7.

Novissimae turbae in statu publico exortae decisae sunt A. 1731. d. 9. Octobr. v. Reichs, Fama. T. X. p. 305. seqq.

[note: 8.] Consul et Senatus hujus Civitatis ex privilegio Austregarum, in prima instantia judicem habent, ihren Stadtamman, qui sibi quatuor adjungit juratos Senatores in judices ex Civitatibus Nördlingen, Rottenburn an der Tauber, Schwäbischen Hall, und Schwäbischen Werth, Joh. Limnae. tom. 3. libr. 9. cap. 5. num. 16. Anno 1574. mandatum obtinuit in Camera contra Marchionem Brandenb. Georg. Fridericum wegen deß Federwercks und Vogelfangs, in Dinckelspühler Gemarckung, hoch-und niderer Obrigkeit, auch eignen Grund und Boden. Anno 1608. 13. Januarii paritoria contra Marchionem publicata fuit, Caspar. Klock. Votor. Cameral. relat. 39. fol. 430. et seq.

ad n. 8.

Privilegia de non evocando obtinuit primum ab Henrico VII. A. 1309. v. LVNIG. l. c. p. 456. deinde a Carolo IV. A. 1355. Ibid. p. 458. Tum a Wenceslao A. 1398. Ibid. p. 464. et a Ruperto A. 1401. ibid. p. 465. et p. 467. Sigismundus A. 1435. jus Austregarum addidit, ibid. p. 469. 471. de quo Autor h. l. idque confirmatum est a Maximiliano I. A. 1510. ibid. p. 481. Tandem Carolus V. jus de non appellando, ad summam sexaginta florenorum Rhenensium largitus est A. 1521. Ibid. p. 482. seq.

Ceterum omnia jura tributa sunt nostrae Civitati ab Alberto I. A. 1305. quibus tum utebatur Ulma. LVNIG. l. c. p. 456.

Reliqua Jura singularia Caesarum diplomatibus in Codice Lunigiano editis, civitati indulta, haec fere sunt: 1) ut non possit oppignorari vel alienari v. Privil. Caroli IV. de A. 1352. ap. LVNIG. l. c. p. 457. 2) jus nundinarum solennium v. Privil. Ejusdem Imperatoris de A. 1360. et 1366. Ibid. p, 460. seq. 3) jus recipiendi Judaeos, reservato tamen Imperatoribus tributo corum annuo. v. Ejusd. Privil. de A. 1372. ibid. p. 462. 4) jus molendinorum, itidem ex privilegio Caroli IV. A. 1378. ibid. p. 463. 5) jus persequendi puniendique homines noxios, schädliche Leute/ in welchem Lande die sind/ auf dem Lande da nicht geschworne Halß-Gerichte sind/ ex privilegio Wenceslai de A. 1398. Ruperti de A. 1401. et Sigismundi de A. 1435. Ibid. p. 464. 465. et 470. 6) jus collectandi ratione bonorum omnium intra districtum civitatis sitorum; itemque jus detractus; ex Privilegio Imperatoris Friderici III. A. 1476. ibid. p. 477.

Generales horum privilegiorum confirmationes, a singulis fere Imperatoribus repetitas, v. ap. LVNIG. dd. ll.

[note: 9.] Cum in hac Civitate utraque Religio Romano-Catholica et Augustana Confessio vigeat et in usu sit, nuper in pacificatione inter Imperium et Regnum Sueciae anno 1648. Osnabrugis, artic. 5. §. deinde. fol. 22. sancitum est, quod Dinckelspuhlae duo sint Consules, Catholicus unus, alter Augustanae Confessionis, quatuor secretioris consilii aequali numero, utriusque Religionis. Eadem etiam aequalitas circa Senatum, judicium urbanum, Praefecturam aerarii, ut et alia omnia officia, dignitates et munera publica observetur. Quoad Praeturam Judicii vero, Syndicatum et Secretarios Senatus et Judicii, nec non quoad alia hujusmodi officia, quae uni tantum personae committuntur, alternatio perpetuo observetur: ita, ut de mortuo Catholico, semper Augustanae Confessioni addictus, et vice versâ, succedat. Quantum ad modum electionis et votorum pluralitatem, nec non curam templorum ac Scholarum, itemque anniversariam praelectionem hujus dispolitionis attinet, idem quod de Augusta dictum est, observetur, etc. Ex quo postea sequens facta executio, et transactio.

Executions-Recess der Städt Dinckelspühl.

[note: 10.] [?]Undt und zu wissen seye männiglich, demnach durch sonderbare Schickung GOttes deß Allmächtigen, nach vieljährig gepflogenen Handlungen, zwischen Röm. Käys. Majest. unserm allergnädigsten Herrn, auch beeden Königlichen Cronen Franckreich und Schweden, dann auch Chur-Fürsten und Ständen deß H. Röm. Reichs, der so lang erwünschte Fried in nechst abgeloffenem 1648. Jahr, den 14. 24. Octobris, zu Münster und Oßnabruck hocherfreulich beschlossen,


page 73, image: cs073

und daselbsten publiciret worden, darauf allerhöchstgedacht Ihrer Käyserl. Majest. dero Patenten in das Reich außgekündet, und all denjenigen, so nach Innhalt deß Friedenschlusses ichtwas zu geben, zu restituiren, zu leisten, zu thun und zu lassen schuldig, demselben ohn einigen Aufzug oder Widerred gemäß nachzukommen, Allergnädigst, Christlich auferladen, auch zu dessen kräfftigen und ungezweiffelten Vollziehung denen außschreibenden Fürsten des Reichs-Craisen, insonderheit aber in dem Schwäbischen, denen Hochwürdig, Durchleuchtig, Hochgebornen Fürsten und Herren, Herrn Francisco Johann, Bischoffen zu Costantz, Herrn der Reichenau und Oehningen, etc. Und Herrn Eberhardten, Hertzogen zu Würtenberg und Teckh, Graffen zu Mömppelgart, und Herrn zu Heydenheim, etc. als außchreibenden Fürsten desselben, so in angeregten Patenten als absonderlichen Käyserlilichen Schreiben, die Execution solcher Käys. Verordnung und deß Friedenschlusses, selbsten Persöhnlich, oder durch ihre Subdelegirte zu verfügen, Allergnädigst anbefohlen und aufgetragen, dieselbe auch Ihrer Maj. zu allerunderthänigsten Ehren, deß lieben Vatterlands Ruhe, Wolstand, und den würcklichen Genieß deß Friedens zu befürdern, solche Commission gutwillig übernommen, und Krafft deren bey deß Heil. Reichs-Stadt Dinckelspühl dasjenige, was derenthalben in dem Friedens- Instrumento begriffen, zu vollständiger Würcklichkeit zu bringen, denen Wol Edelgebornen, Gestrengen, auch Edlen, Hochgelehrten Herrn Matthäo Welsern, Fürstl. Bischöffl. Costantzischen Rath, und Ober-Vogten zu Mörßburg, Herrn Johann Casparn Lerchenfeldern von Nabburg, und Herrn Heinrich Hatting, der Rechten Doctorn, Fürstl. Würtenbergisch. respective Räthen, Cammermeister und Ober-Rath, vollkommenen Subdelegations- Gewalt und Befehl gnädig aufgetragen, welche nun dem zu folg den 5. 15. Martii jüngsthin zu besagtem Dinckelspühl sich eingefunden, und solcher Commission mit müglichstem Fleiß, Treu und Sorgfalt abgewartet, daß darauf vollzogen, angeordnet, und in gegenwärtigen Receß gebracht worden, was von Puncten zu Puncten hernach folget:

Vors Erste, weilen in mehrangezogenem Friedenschluß art. 5. §. deinde Dinckelspühla versehen, daß in der Städt Dinckelspühl der Rath mit zweyen Burgermeistern, vier Geheimen, und also fort den Rathsverwandten von beyden Religionen in gleicher Anzahl soll besetzt werden, ist solchem folg geschehen, und der Rath mit zweyen Burgermeistern, vier Geheimen und zehen Rathsverwandten, von beeden Religionen in gleicher Anzahl bestellt, und der Bürgerschafft publicirt worden, welche auch darauf die Bürgerliche Pflicht erstattet. Demnach aber ein E. so besetzter Rath einhelliglich besser und gemeinem Stadtwesen nutzlicher befunden, das Burgermeister-Amt mit vier Personen, deren jede dasselbige deß Jahrs drey Monat verseben, und darbey der Religion halben umgewechselt werden soll, zu bestellen, ist endlich die Rathswahl herauß kommen, wie die Beylag N. 1. mit sich bringet, bey welcher Ersetz-und Ordnung es also verbleibet, und sollen die Sessiones und Stellen in dem Roth solcher gestalten, wie sie under einander von beeden Religionen gewechselt und vermischt seyn, allezeit erhalten werden, ausser daß unter den Burgermeistern deß ältern Stell und Praerogativ demjenigen, so vor dem andern erwehlet worden, ohne Unterschied der Religion, gedeyen und gebühren; In dem übrigen, nach Inhalt Friedenschlusses, auf eines oder andern von Geheimen oder gemeinen Rathsverwandten erfolgenden Todsfall, ein anderer der Religion als der Verstorbene gewest, von selbiger Religion Zugewandten erwehlet, sonsten aber jederzeit Käyser Carols deß Füfften Wahl-Ordnung, so viel deren durch den Friedenschluß nicht derogirt, beobachtet und gehalten, Krafft deren auch die jährliche Rathswahl, und Erneuerung deß Burgerlichen Eyds, eingeführet werden soll.

Und obwoln die Catholische Rathsverwandte, so ihre Stellen abgetretten, starck dahin getrachter, daß Sie in commodo et honore gleich bey der Städt Augspurg, in dem Friedens-Instrumento deutlich versehen, möchten gelassen werden, ist jedoch die Sach dahin gestellt, daß sie zwar in honore et respectu verbleiben, in nechst begebenden Enderungs-Fällen, vor andern mit Rathsstellen wieder bedacht, auch in den würcklichen Quartieren der Soldaten, ausser Notfalls, verschonet, und den Rathsverwandten gleich gehalten werden. Andere Nutzbarkeiten aber, wie lang sie nicht entweder durch gütliche Vergleichung gegen einem gesamten Rath, oder anderer Orten ein mehrers erlangen, nicht zu praetendiren haben sollen.

Nicht weniger seynd die Aemter und Pflegereyen, so die Raths-Personen zu versehen pflegen, beeder Religions-Verwandten, innhalt der Beylag Num. 2. verliehen, und werden solche künfftig nach altem der Städt Dinckellpühl Gebrauch und Herkommen, je nach Außgang der zwey Jahr, oder wie es bey jedem Amt hergebracht, ohne Unterscheid der Religion, zu verändern, und unter die Geheime und Raths-Freund, mit der in dem Friedenschluß versehenen alternation zu urtheilen seyn.

Drittens weisen die Beylagen mit N. 3. 4. 5. und 6. bemercket, was massen der grosse und äussere Rath, auch Städt und Bauren-Gericht von beyden Religionen ersetzt worden. Und demnach es bey der Städt Bedienten, und deren Stellen, so einem allein pflegen vertraut zu werden, um etwas angestanden, in dem eines theils starck wollen behauptet werden, daß selbige erst ad casum mortis in alternation fallen solten, so ist jedoch erstes der Cantzeley, und darzu gehöriger Leuth halber versehen, daß obwoln von Alters herkommen, bey der Städt Dinckelspühl einen Syndicum, Stadtschreiber, Substituten, und ein Cancelisten zu haben, jedoch das Syndicat, als dermalen ohne das vacirend, für jetzt, auß bewegenden Ursachen, außgesetzt bleiben, und die Cantzley nach Außweiß


page 74, image: cs074

der Beylag N. 7. zu bestellen verglichen, mit dem Anhang, daß wann künfftig einem gesamten Ehrsamen Rath die alte Bestallung wiederum beliebiger seyn solte, der Syndicus samt dem Substituten für das erste mal von den Catholischen, der Stadtschreiber samt einem Advocaten von Hauß auß, und einem Cancellisten von den Augspurgischen Confessions-Verwandten angenommen, mit der außtrucklichen Bedingung, daß auf eines oder deß andern erfolgenden Todsfall, mit allen Stellen jederzeit von einer auf die ander Religion alternirt werden. So viel aber die andere einzelichte Dienst belanget, das Wesen zu möglichsten Abgleichung dahin gestellet werden, wie die Beylag mit N. 8. in sich hält.

Wegen deß Spittals, auch Seel-und armer Leuth Häuser, ist abgeredt, daß wie bißhero die Bedürfftige, ohne Unterscheid der Religion dahin eingenommen worden, also es fürohin sein Verbleibens darbey haben: Aber der jungen Kinder wegen, so in den Spittal genommen werden, die Anstalt beschehen solle, daß sie von ihrer Eltern Religion nicht getrieben werden.

Wann dann auch bey dieser Commission die Augspurgische Confessions-Verwandte die Abhelffung underschiedlicher Beschwerden, und insonderheit gesucht jenige fünff tausend Gulden, so wegen nicht Bezahlung deren dem Ministerio Augspurgischer Confesson, auf gemeiner Städt Dinckelspühl, jährlich assignirten dreyhundert Gulden, seit Anno 1624. zusammen geschwollen, gut zu thun. So dann die Zuentrichtung der zehen tausend Gulden, welche sie durch Käyserliche Commission theils Catholischen Burgern und Innwohnern, in Ansehung der in Schwedischer Inhabung zugefügter Schäden, zu refundiren angehalten worden, an statt baren Gelds, dargegebener noch vorhandener Güter, beede obligationen zuruck außzufolgen; nicht weniger die auß ihrer Kirchentruhen verwendte Paarschafft von vierhundert achtzehen Gulden, samt noch etlichen andern Forderungen zu ersetzen, deren allen Catholischen theils ein im Jahr Anno 1641. zwischen beeden Religionsverwandten aufgerichtet, von Käyserl. Majest. Ferdinando III. confirmirter Vertrag, und auf den Fall solcher dermalen (als zwar eines theils darfür gehalten, andern aber widersprochen worden) durch den Friedenschluß gefallen seyn solte, andere in unterschiedlichen, occasione belli ihnen abgenommenen, bey Augspurgischer Confessionsverwandten Burger und Inhabern ebenfalls noch befindlichen ligenden Gütern und obligationen bestehend, ansprechen, entgegen gestallet worden, so hat es darbey seine Richtigkeit, daß obbedeutem Ministerio Augspurgischer Confession, von gemeiner Städt Dinckelspübl Einkommen, jährlich dreyhundert Gulden in die vier Quatember getheilt, wie von Alters hero, folgen und gedeyen, auch der Anfang mit dem Quartal Pfingsten nechstkünfftig gemacht, und also fürohin bezahlt werden; Die obbedeute Forderungen aber, als entweder durch angezogenen Vertrag, oder durch die Amnistia aufgehaben, wenigst dieser Executions-Commission nicht anhängig, von derselben ab: Und wann ja die Partheien einander nicht erlassen wollen (dessentwegen um Ruh und Friedens willen ihnen bewegliche Erinnerung beschehen) an End und Ort, wohin sie deren Art und Eigenschafft nach gehörig, gewiesen seyn sollen. Die jenige Burger, so etwan denen Kriegs-Pressuren zu entgegen, oder auß andern bewegenden Ursachen diese betrübte Zeit über, sich ausser der Städt begeben, und in der Fremde aufgehalten, sollen, wann sie sich gegen einem gesamten Ehrsamen Magistrat gebührend einstellen, wiederum zu ihren Gütern und Stadtrecht gelassen, auf-und angenommen werden.

Weiters ist abgeredt, daß wie beeder Religionen Zugethane, einander mit dem Exercitio ihrer Religion keine Hinderung thun können oder sollen: Also auch in dem Gebrauch der äusserlichen Ceremonien ungeachtet, etwan eine und andere Anno 1624. in Ubung gewest, oder nicht, unangefochten lassen, dahero die Augspurgische Confessions-Verwandte, die Enderung deß Geleuts in dem Gebettzeichen, und vorhin bey Außtragung der Todten nicht gebräuchigen Gesangs, dargegen die Catholische ihr Geleut, Processionen (darzu sie doch die Augspurgische Confessionsverwandte Burger, ihnen aufzuwarten oder beyzuwohnen, nicht compelliren sollen,) und andere Glaubens-Ceremonien, ein Theil ohne deß andern Einred, frey, sicherlich und ungehindert gebrauchen mögen. So wird auch den Augspurgischen Confessions-Verwandten die Bestellung deß Ministerii, auch die Pfarrer und Helffer, ohne Zuthun oder Einred der Catholischen, anzunemmen und zu erlassen, wie nicht weniger die Erkantnus in strittigen Ehesachen über Personen ihrer Religion, jedoch dem Politischen Magistrat an seinen Rechten ohne Abbruch und Eintrag, einzig überlassen. Es sollen aber die Pfarrer und Helffer einem gesamten Magistrat angeloben, in der Form, wie Anno 1624. und vorhin allezeit gebräuchlich gewesen.

Der Fest-und Feyertäg halben, hat man an Seiten der Augsp. Confessions-Verwandten, sich deß alten Herkommens beschweret, und zu Haltung mehrer Feyertag nicht verstehen wollen, als in der zu Dinckelspühl angeordneten Kirchen-Ordnung begriffen, seynd auch die Herren Fürstl. Würtemb. auf ihres gnädigen Fürsten und Herrn Special Befehl, gnädigen Willen und Meynung, ihnen hierinn nicht allein starck beygefallen, sondern auch ihnen zu willfahren sich äusserst bemühet; Demnach aber Catholischen Theils man sich praecise auf den Statum Anno 1624. beruffen, und davon nicht weichen wollen, sonderlich aber Herrn Bischoffs zu Costantz Fürstl. Gn. Herr Abgesandter sich auf seine Instruction bezogen und erkläret, daß er Krafft derselben, diesen Puncten anderer gestalten in Rereß kommen zu lassen oder zu unterschreiben nicht berechtiget, so hat man diesen Puncten an der Hauptsach dißmalen allen Theilen unverfänglich dahin außgesetzt, was die Augsp. Confess. Verwandte darüber etwan


page 75, image: cs075

fürderlich gehöriger Orten außwürcken möchten, hierzwischen aber dessen gelebt werden solle, worzu man Krafft Friedenschlusses gehalten ist.

Ingleichen ist den Augsp. Confessions-Verwandten angelegen gewest, weilen sie bißher zur Lateinischen Schul kein andere Gelegenheit gehabt, als ihre Kinder zu den Catholischen, allwo sie zwar ohne Berührung der Religion unterrichtet worden, zu schicken, eine eigene Lateinische Schul einzuführen, worinnen die Fürstl. Würtemb. Herrn Abgesandte habendem Fürstl. Befehl nach, ihnen aufs beweglichst sollicitirt, man hat sich aber Catholischen Theils auf den Statum Anno 1624. bezogen, und damit die Sach allerseits unpraejudicirlich außgesetzt.

So haben die Augspurgische Confessions-Verwandte sich beschweret, daß ihren die Spittal-Kirch, darinnen sie bißher das Exercitium ihrer Religion gehabt, allzueng, und deßwegen begehrt, etwan folgender Zeit, auß ihren Mitteln, wann ihnen solche an Hand gehen, eine neue Kirch zu bauen, und noch under währender Commission einen Platz außzuzeichnen, oder wenigst die inhabende Spittal-Kirch ihnen vollkommenlich zu dero fernern Erbau-und Erweiterung zu überlassen; Demnach aber die Catholischen vorgewendt, daß bey weit grösserer Anzahl der Burgerschafft Platz genug, und mercklich ohne Klag gewest, gleichwoln gegen Abtrettung der Alten die neue Kirchen nicht zu hindern sich erbotten, ist solches dergestalt angenommen, daß wann die neue Kirch in perfectum, und zu dem Exercitio Augspurgischer Confession würcklich zu gebrauchen seyn wird, die Spittal-Kirch dem Spittal überlassen werden, man aber dabey nicht unbillich gehalten, daß auf solchen Fall in solcher Spittal-Kirchen das Exercitium von beyden Religionen für die Spittaler möge eingeführet und gebrauchet werden.

Als auch under wätenden betrübten Kriegszeiten etliche Juden in die Städt Dinckelspühl eingenommen worden, hat man sich zu befleissen, sie um ihr dargelihen Geld zu befriedigen, und alsdann ohn fernem Auffhalt fortzuschaffen.

Und weilen an Seiten der Augspurgischen Confessions-Verwandten auch gedacht worden, daß bißhero in Umlag der Contribution Ungleichheit vorgangen, auch selbige und andere Rechnungen nicht abgelegt worden, so ist dem neuersetzten Magistrat von beeden Religionen anbefohlen, hierüber die Obrigkeitliche Gebühr vorzunemmen.

Schließlichen, demnach nun klein und groß Rath, Gericht und andere corpora bey der Städt Dinckelspühl von beyden Religionen besetzt, sollen dieselbe einander freundlich und wolmeynen, auch ihnen angelegen seyn lassen, daß sie in guter Einigkeit ihren Stellen und Aemtern vorstehen, gemeiner Städt und Burger Wolfahrt und Bestes insgesamt treulich fürdern, und dieselbe zu altem Flor und Wolstand wiederum zu bringen, äusserster Müglichkeit sich zu befleissen, dargegen gesamte gemeine Burgerschafft ihrer vorgesetzten Obrigkeit allen gebührenden Respect, Gehorsam und Ehrerbietung erzeigen, sich eines Burgerlichen, friedfertigen Wandels, und in allem also verhalten, wie es ihr selbsten Nutz und Wolfart erfodert, auch Recht und Billigkeit sie samt und sonders anweiset und verbindet.

Zu Urkund dessen seynd gegenwärtigen Recessus vier gleichlautende Exemplarien, unter obernandter Herren Subdelegirten Commissarien Adelich und angebornen Pitschafften gefertiget, ihnen die zwey, und die übrige zwey den Rathsverwandten von beyden Religionen zugestellt worden. Geschehen zu Dinckelspühl, den 4. 14. Martii, Anno 1649.

Fernerer Executions-Receß der Städt Dinckelspühl/ de dato Ravenspurg, den 8. Julii, 28. Junii, 1650.

[note: 11.] DEmnach die in deß Heil. Röm. Reichs Städt Dinckelspühl eingesessene Raths-Personen und Burger, von beyderley Religionen, über die bereits daselbsten vor einem Jahr vorgangene Executions-Commission bey denen zu Nürnberg subsistirenden Reichs-Deputirten, noch unterschiedliche gravamina wider einander geklagt und eingegeben, solche auch von erstgedachten ad Punctum Amnistiae et gravaminum Deputirten zu Nürnberg, an beede deß Hochlöbl. Schwäbischen Craises außschreibende Fürsten, die Hochwürdige, Durchläuchtige, Hochgeborne Fürsten und Herren, Herrn Franciscum Johann, Bischoffen zu Costantz, Herrn der Reichenau und Oehningen, etc. und Herrn Eberhard, Hertzogen zu Würtemberg und Teckh, Graffen zu Mömppelgart, Herrn zu Heydenheim, etc. dem Instrumento Pacis gemäß zu erörtern remittirt, darauf auch bey deren deßwegen auf den 26. 16. Junii, in deß H. Reichs-Stadt Ravenspurg angestellten Käyserl. Subdelegations-Commission allerseits Partheyen nach Ravenspurg vertaget worden, und samentlich durch ihre abgeordnete Gewalthaber erschienen, als haben hochgedachte F. F. G. G. Subdelegirte endsunterschriebene Commissarien, die Partheien in ihrem Vor-und Anbringen zur Gnüge angehört vernommen, und wie hernach folgt, entschieden; Und so viel die commoda der abgetrettenen Catholischen Raths-Personen und Officialen betrifft, lassen es die Subdelegirte bey dem verbleiben, was mehrgedachte Reichs-Deputirte derentwegen unterm dato 26. Dec. 1649. an den Magistrat zu Dinckelspühl rescribirt, jedoch wann die Mittel nicht enthalben, solten sie so wol als die würckliche Raths-Freund sich biß zu bessern Zeiten, gedulden, dann sie quoad medietatem antiqui commodi in der Bezahlung gleich gehalten, und solches


page 76, image: cs076

nich auß den Anlagen, sondern auß dem AErario, ohne Beschwerung der Burgerschafft genommen werden.

Anderns, in Bestellung deß BurgermeisterAmts, mit vier tauglichen Personen, wie auch deß Raths und Diener halben, es bey der Käys. Subdelegirten hiebevor begriffenen Receß, und darvon mit seiner Maß confirmirten Caroli V. Wahl-Ordnung durchauß verbleiben. Demnach auch vorkommen, daß die parität in den Aemtern noch nicht völlig eingeführet worden, als soll es noch geschehen, und der §. munera, quae uni soli: in dem Instrumenio Pacis, Krafft hiebevorigen Receß mit alternirung in den einzechtigen Aemtern ins künfftig stricte observirt und beobachtet werden. Ienige Burger, so etwan auß bewegenden Ursasachen sich diese Zeit hero auß der Städt begeben, solle man auf gebührlich Anmelden, ohne Entgelt, doch gegen billichen Abtrag inmittelst auß ihren hinderlassenen Gütern verfallene Contribution, Steuren und Anlagen, zu demselben, auch Burger und Stadt-Recht, einkommen und gelangen lassen. Und weilen geklagt worden, ob solte in den Contributionen Ungleichnus fürgangen, und die hiebevor, laut Käys. Commißions-Receß, die Obrigkeitliche Gebühr noch nicht vorgenommen worden sind, so haben auf abermaliges Zusprechen die Deputirte von dem Magistrat beeder Religionen versprochen, ist ihnen auch nochmahlen auferlegt, daß sie gleich nach ihrer Heimkunfft, auß dem kleinen und grossen, oder äussern Rath, auch gesamte Burgerschafft, auf jeder Seiten der Religionsverwandten vier der Sachen Erfahrne, unpartheyische Peraequatores erwehlen, welche sich zusammen thun, eine durchgehende gleiche Beschreibung und Anschlag der Güter begreiffen, darauf einen gewissen Fuß und Steurbuch, laut der Reichs Abschied machen, und nachgehends Obrigkeitlich confirmiren lassen, nach welchem ins künfftige alle Anlegen und Contribution, warbey auch die Rathsverwandten beederseits ihrer Erklärung gemäß, gebührend zu concurriren haben.

Worauf dann die vorige Contributions-und andere Rechnungen, wie bereits im ferndigem Receß auch schon befohlen, fürderlichst, und nach Abführung der Völcker innerhalb 14. Tagen beschehen solle. Nach beschehener mehr berührter exauctoration der Völcker, sollen auch die auf Handelswahren und Victualien gelegte neue Zöll und Beschwerden, aufhören und abgeschaffet seyn: und wann dergleichen von den benachbarten Ständen nicht beschehen solte, solches bey dem Außschreib-Amt gebührend angebracht werden.

In Haltung äusserlichen Ceremonien, sollen beeder Religionen Zugethane, einander unangefochten lassen insonderheit der Catholischen Processionen wegen, es durchauß nach Verordnung mehrgedachten ferndigen Receß verbleiben. Deßgleichen sollen beederseits alle Turbationes in dem Exercitio jeder Religion dem Instrumento Pacis gemäß fürohin abgestellt, und in guter Einigkeit gegen einander gelebt, auch da hinwider ein oder der ander Theil in der Spittal-Kichen oder anderwerts gehandelt würde, auf Erklagen gebührend remedirt werden. Wegen Belohnung deß Catholischen Pfarr-Meßners, von der Augsp. Conf. Verwandten Burger Hochzeiten, soll es bey dem alten Herkommen, und gewöhnlichen competentz, auch fürohin, jedoch den Augsp. Conf. Verwandten in ihrer Kirchen, deren Inspection und Administration in einige Wege nicht praejudicirlich, sein Verbleibens haben. Wie nicht weniger in alimentation und Unterhaltung etlicher armen Catholischen Schülern, auß dem gemeinen Hospital der Status in Anno 1624. observirt und beobachtet, die Pfründer aber, ohne Unterscheid der Religion, und die jenige, und welche es bedürfftig, aufgenommen werden sollen. Gleicher gestalt, solle man die Hospitals Einkünfften also beobachten, damit dennoch den armen Pfründern ihr Underhalt nicht entzogen werde. In Bezahlung der Bedienten, soll ein durchgehende Gleichheit, ohr angesehen der Religion gehalten, und keinem seine Accidentia von den andern investirt oder verschlagen werden.

Weilen auch dei Augsp. Confessions-Verwandten das Städt Amman Amt, inhalt ferndigen Recesses zu ersehen, bißhero underlassen, sollen sie dasselbig alsgleich ersetzen, und mögen sich die Augsp. Confessions - Verwandten auß den Documenten und Privilegien zur Gnüge infomiren, damit das Stadt-Gericht wieder förderlich in Gang komme.

Der Pflegereyen halber, verbleibt es nochmalen bey voriger Subdelegirten gemachter ferndiger Verordnung, auch eingeführter Parification und alternation, dergestalten, daß, wodieselbe noch nicht würcklich eingeführet, es noch beschehen solle, doch daß bey S. Leonhard Pfleg den Catholischen das Deputat, für einen Priester, samt der Vergleicherung deß Tituli mensae, auf Catholische Bürgers Söhn, wofern es auch An. 1624. 1. Jan. also erwerßlich verhalten. Wobey das im Receß gesetzte Wörtlein Abgang, beederseits dahin erkläret worden, daß es nicht allein auf das zeitliche Absterben, sondern alle andere Vacaturen oder Abstand, sive civiliter, sive naturaliter contingant, verstanden, und die alternationes fürgenommen werden sollen.

Was die Augsp. Confessions-Verwandten wegen einer Lateinischen Schul des Stucks am Capuciner Garten, und der Feyertage angebracht, ist außgesetzt und abgewiesen.

So ist auch geklagt worden, welcher gestalt etliche Evangelische Burger nicht allein unterschiedlicher Betrawungen sich vernehmen lassen, sondern auch conventicula hielten, demnach aber dieses wider das Instrumentum Pacis, als wird sich ein jeder den ordentlichen Weg Rechtens zu gebrauchen, und seine habende Klagen vor seiner ordentlichen Obrigkeit anzubrigen wissen.

Und letztlichen sollen auch alle unordentliche Zusammenkunfften der Burgerschafft verbleiben. In Religions-Sachen mögen die verord-nete Kirchen-Pfleger, nach ihrer Nothturfft sich


page 77, image: cs077

zusammen thun, unterreden, und die Gebühr verhandlen.

Zu Urkund dessen, seynd dieser Signatur vier gleichlautende außgefertiget, und mit der Herrn Käys. Subdelegirten Commissarien für getruckter Pitschafft, auch einer Hand Unterschrifft bekräfftiget, deren zwo den Partheien zugestellt, die andere zwo aber bey der Käyserlichen Subdelegations Commission aufgehalten worden. Datum Ravenspurg, den 8. Jul. 18. Junii, Anno 1650.

Signatura wegen der Jurisdiction in Ecclesiasticis zu Dünckelspühl.

[note: 12.] DEmnach vor denen zu Ravenspurg auf den 16. 26. Junii diß Jahrs anwesenden Käys. Subdelegirten Commissarien, Burgermeister und Rath Augsp. Confession in Dinckelspühl, wider die Rathsverwandten Catholischen Theils daselbsten, unter andern angebracht, obwoln bey fürgangener ersten Executions-Commission allda, den Augsp. Consessions-Verwandten, die Judicatur in Ehe-Sachen, und was demselben anhängig, zuerkennt worden, wolten jedoch die Catholischen solches ihnen nicht gestatten, sondern hätten bißhero hierwider unterschiedliche Eingriff gethan; Als haben hochgedachter Ihro Fürstl. Fürstl. Gn. Gn. Subdelegirte Ends unterschriebene Commissarii dahin erläutert, daß die Jurisdictio Ecclesiastica nicht nur in Ehesachen, sondern in allem übrigen, was davon dependirt, nach Inhalt deß 16. Articuli in pr. et vers. fin. suspendirt, und die Judicatur in Eheund dergleichen Sachen, den Evangelischen inter Evangelicos allein, inter utriusque Religionis partes, deß beklagten Theils Religionsverwandten, hingegen die Execution, wie auch die Gelt-und andere Straffen, dem von beeden Religionen ersetzken Reth verbleiben: Zu Haltung aber deß Ehegerichts den Evangelischen die Burgerstuben zu Dinckelspühl eingeraumet, und überlassen werden solle. Dessen zu wahrem Urkund, ist diese Signatur ertheilt worden. Stuttgart den 29. Octobr. an. 1650.

Vergleich zwischen den Catholischen und Evangelischen zu Dinckelspühl. Im Namen der Heiligen DreyEinigkeit, Amen.

[note: 13.] WIr Burgermeister und Rath deß Heil. Röm. Reichs-Stadt Dinckelspühl insgesamt, bekennen samt und sonders, für uns und unsere Nachkommen, mit diesem offenen Brieff, und thun kund männiglich, demnach zwischen uns Burgermeister und Rath Catholisch-und Evangelischen Theils, seit Abzug der ersten Käyserl. Herrn Executions. Commissarien, Anno 1649. Streit und Irrung entstanden, indem Wir Burgermeister und Rath Augspurgischer Confeßion, in der HospitalKirchen, worinnen wir unser liberum Religionis Exercitium haben, den Chor-Altar versetzet, ein Loch auf dem Hospital-Boden zugeschlagen, und einen Schlüssel, welcher ein Thürlein von dem Spittal auß, in die Spittal-Kirchen auf-und zusch leußt, zu uns genommen, worüber wir Burgermeister und Rath Catholischen wider den General-Termin deß 1624. Iarhr, und Friedenschluß Artic. 5. §. 11. vers. vor allen Dingen, etc. lauffen, thu, solcher Schlüssel auch in den Hospital gehöre, und je und allwegen, insonderheit aber Anno 1624. in deß Spittalmeisters Stuben die Nacht über gehangen, und dahero begehrt, so wol den Altar wiederum an seinen Ort zu stellen, als das Loch auf dem Spittal-Boden zu öffnen, und den Schlüssel bey nächtlicher Weile wieder an seinen vorigen Ort zu hängen, auch eher nicht, biß selbiges geschehen, die zweyjährige inngehabte Aemter, wie es der im Iahr 1649. den 14. 4. May allhie zu Dinckelspühl aufgerichte Receß vermag, abtretten, alterniren und besetzen lassen wollen: Hingegen wir Burgermeister und Rath Augsp. Confession darauf bestanden, daß, weilen wir so wol Krafft Friedenschlusses, als beeder aufgerichter Dinckelspühlischen und Ravenspurgischen Käyserl. Commission und Executions-Recessen integram curam Templorum, und eine freye Administration und Inspection in der Spittal - Kirchen hätten, solchen Schlüssel zu uns zu nehmen wol befugt wären. Wir Burgermeister und Rath aber beederseits auf unserer Meynung bestanden, und kein Theil dem andern weichen, viel weniger wir Catholischen Theils, die Aemter den Augsp. Confessions-Verwandten, abtretten wollen, wordurch dann grosse Uneinigkeit, Zwispalt und Zerrüttung zu befahren gewesen, als wir uns endlich beede Theil, zu Verhütung fernern unerschwinglichen Unkosten, welche allbereit beede Religions-Theil aufgewendet, und ins künfftig aufwenden müsten, so dann zu Abschneidung aller fernern Uneinigkeit, auch zu Erbauung guten Vertrauens, diese und nachfolgende, zwischen uns waltende Strittigkeiten, durch mündlich und gütlich Conferentzen beyzulegen, verglichen, und zu dem End hierzu mit sonderm Fleiß, jedoch mit seiner gewissen Maß und Weiß, ad audiendum et referendum erkiest und verordnet, die Edel, Ehrnvest und Hochgelehrte, auch Ehrsam, Fürsichtig und Wolweise, Herrn Georg Bernhart Abelin, J. C. und Catholischen Raths - Abvocaten, Herrn Sebastian Reigel, und Herrn M. Christoff Eiselin, beede deß Innern Raths Cathol. So dann Herrn Paul Georgen, hiesiger Städt bestellten Consulenten und Advocaten, neben Herrn Andrea Strellen, und Herrn Sebastian


page 78, image: cs078

Mayer, Evangelischen Theils, welche auch solche mündliche und gütliche Conferentz jüngsthin den 22. Augusti, im Namen GOtter angefangen, und mit Göttlicher Hülff und Beystand den 7. Septemb. st. n. geendiget, und beständig verglichen, wie folget.

Erstlich soll der Schulüssel quaestionis zu dem Thürlein in dem Spittal pro sola clausura nocturna den Augsp. Confessions - Verwandten, ihrem freyen Exercitio Religionis, und was deme anhängig, ohn einige praejudiz und Nachtheil, wiederum in deß Spittalmeisters Stuben, bey nächtlicher Weil gehängt, und wie vorhin, also nach zu Tagszeit gebrauchet werden.

Für das andere, soll der transferirte ChorAltar, in der Hospital-Kirchen, wie er anjetzo unversehrt, also stehend verbleiben, worbey dann den Herrn Catholicis unbenommen seyn solle, da inskünfftig die Augsp. ConfessionsBerwandten eine neue Kirchen aufgebauet, und alsdann beyderley Religionen, dem Dinckelspühlischen Executions Recess gemäß, darinnen exerciret werden solten, solchen Altar an seinen vorigen Ort zu transferiren.

Drittens, weilen durch das Loch und Gütter von dem Spittalboden, in die Spittal-Kirchen perturbationes vorgangen, also bleibt solches, zu Verhütung fernerer Beunruhigung, wie es anjetzo ist, gegen Abthuung der Wort, Nulli cedo, verschlagen.

Hierauf für das vierdte, wollen wir Burgermeister und Rath Catholischen Theils, verbunden seyn, die noch inhabende zweyjährige Aemter insgesamt, deme im Iahr 1649. den 14. 4. May, aufgerichten Dinckelspühlischen Executions-Recess allerdings gemäß unverzüglich und ohne Widerred der Augsp. Confessions Verwandten abzutretten, und hiebey die Bestellung der Hospotal-Schreiberey, mit Iohann Prenners, Burger und Evangelischen Kirchen-Pflegers allhie versehen, jedoch mit seiner gewissen, absonderlich bedingten Maß, wie der hierüber verfertigte Neben-Receß mit mehrerm außweist, weiters nicht zu disputiren, noch zu hindern.

Uber das, weilen wir Burgermeister und Rath, Inhalt beeder den 14. 4. May, Anno 1649. wie auch zu Ravenspurg den 28. Julii, cutions. Recessen zu praestiren haben, und damahlen die Lateinische Schul, ingleichem die Catholische Fenertag außgesetzt bleiben, als haben wir uns hiemit solcher praestandorum, und jetzterwehnter zweyer außgesetzter Puncten halben, damit aller Mißverstand und Zwyspalt, zwischen uns allerseits aufgehebt, und ein beständiger Stadt-Frieden gepflantzt werde, folgender gestalten zum kräfftigsten verglichen.

Erstlich sollen Burgermeister und Rath Eoangelichen Theils, das Stadt-Amman Amt allhie, mit einem taugentlichen Subjecto ihrer Religion, wie es der mehrbesagte Ravenspurgische Receß vermag, bestellen, gesamter Ehrsamer Rath aber, das Stadt-Gericht, wie es vor Alters gewesen, und Krafft Friedenschlusses, den Ständen, dergleichen Appellationes erster Instantz de novo confirmiret worden, förderlichst wieberum anorbnen, unb darob mit gesamter Hand halten

Für das andere, wollen wir gesamte Burgermeister und Rath ehister Tagen ein gewisse Steurverordnung verfassen, damit ein durchgehende allermüglichste Gleichheit gehalten, und keiner vor den andern beschweret werde, da so wol Burgermeister und Rath insgesamt, als gemein Burgerschafft, ihre gebührliche portiones beytragen, hingegen Burgermeister und Rath, ein jeder sein Salarium von dem communi aerario empfangen, und auß den Rathspflegern erheben, oder in Abgang solcher Mittel an ihren gebührenden portionen zu defalciren befugt seyn sollen.

Für das dritte, versprechen wir Burgermeister und Rath insgesamt, unsere Stadt-und Amt-Rechnungen, wie die Namen haben, seit der parität an, biß auf dato, allerförderlichst, wie unsere Rathspflichten außweisen, abzulegen, und darüber Red und Antwort zu geben, welche sich bey voriger Catholischer Administration verloffen, und bey vorigen Kriegs-Troublen nicht allerdings haben abgelegt werden konnen; Obwolen man derselbigen einigen Scheu nicht träget, verstehen sich heirzu Catholischen Rathstheil anders nichs, als daß solche coram ordinariis deputatis Catholicis deß Raths abgelegt werden, und weiter dieses Paß halben nicht von den Evangelischen Theil A. C. movirt oder geandet werden solle.

Obwolen vor das vierdte, wir Burgermeister und Rath Catholischen Theils, den Augsp. Conf. Verwandten, eine Lateinische Schul nicht zulassen wollen, in Erwegung, daß sie in Anno 1624. keine gehabt, so haben wir doch auf Evangelischen Theils vielfältiges Zusprechen, und genugsam geschehene demonstration, uns endlich mit ihnen, um Erhaltung Fried und Einigkeit willen, dahin verglichen, und so weit condescendirt, daß, weilen sie Augsp. Conf. Verwandten, ohne das im Iahr 1624. zwo Teutsche Schulen gehabt, wie noch, deßwegen wir den Evangelischen nichts vorzuschreiben noch einzureden haben, under diesen beeden Schulmeistern einer, neben seiner Teutschen Schul die Jugend auch im Lateinischen lesen, schreiben, singen, decliniren und conjungiren underweisen mögen, dergestalt und also, dafern die Jugend das decliniren und conjugiren begriffen, sie alsdann von ihren Eltern, eintweder an andere Ort verschickt, oder in unser der Catholicorum Lateinische Schul allhier verschafft werden sollen. Und weilen auch solche Schulmeister ex Communi aerario mit 50. fl. an Geld, und 12. Meßv Holtz (dergleichen auch in Lateinischen Catholischen Schul von gemeiner Städt zu geben ist,) besoldet werden solle, als soll er von einem gesamten Ehrsamen Rath, mit gewissen Pflichten, insonderheit, daß er mit Underrichtung der Jugend, weiters nicht schreite, verfertiget werden, auch Burgermeister und Rath A. Conf. ein mehrers nicht begeßren wollen noch sollen.

Hingegen vor das fünffte, zusagen und versprechen wir Burgermeister und Rath A. Conf.


page 79, image: cs079

ex amore pacis, das Fleischhauß die gantze Fasten über zu sperren, jedoch mit dieser außtruckenlichen Bedingung, daß nicht allein eine Taffel biß auf den Palmabend, an das Fleischhauß, woran eines jeden Metzgers Namen der geschlacht hat, angeschrieben und gezeichnet gehenckt werden, sondern auch einem gesamten Ersamen Rath frey stehen solle, sich hierüber zu seiner Zeit zu bereden, und nach erheischender Notturfft, das Fleischhauß aufund zusperren zu lassen, wofern man sich aber propter paria vota nicht vergleichen köndte, soll es bey der observantz deß 1624. Jahrs und Zusperrung verbleiben.

Ingleichem zum sechsten, haben wir uns Burgermeister und Rath Augsp. Conf. mit dem Catholischen Rathstheil der Feyertag halben vereinbaret und verglichen, daß wir um Erhaltung Fried und Einigkeit willen die vier Feyertag, als Festum Corporis Christi, Maria Geburt, Aller Heiligen, und Maria Himmelfahrt den gantzen Tag, mit Ablassung allerhand Arbeiten, die andere brey aber, als S. Laurentii, Maria Magdalena, und Martin Bischoff, biß auf zehen Uhr, nach geen digtem Gottesdienst feyren wollen, mit dieser Bescheidenheit, daß die letztere drey Feyertag über, die fremde Land und durchfuhren ungehindert seyn sollen. Zu den andern Feyertagen aber, als Anna, Nicolai, Maria Empfängnus, sollen die A. Conf. Verwandten zu feyren nicht verbunden seyn, diejenige aber, so sich solcher Feyertag über mit arbeiten befinden lassen, sollen von einem gesamtem Ersamen Rath, ohne Ansehung der Religion, mit Ernst abgestraffet werden.

Weilen dann nunmehr durch GOttes Gnad und Verleihung, hierdurch aller zwischen uns Burgermeister und Rath Catholischen und Evangelischen Theils gehabte Irrung und Strittigkeiten gäntzlich aufgehebt und verglichen, also versprechen wir beederseits nicht allein über diese hiebevor gesetzte Puncten, steiff, vest und unverbrüchlich zu halten, und darwider auf keinerley Weiß noch Weg zu handlen, sondern auch dem allgemeinen Friedenschluß. und den beeden im Iahr 1649. und 1650. Dinckelsp. und Ravensp. Executions-Recessen gemäß zu leben, und darwider keinen Theil, so wol an seinem freyen Exercitio Religionis, Ritibus et Ceremoniis Ecclesiae, und wie es namen haben mag, zu belästigen, hinfüro ein schiedliches und friedliches Regiment zu führen, gleich Durchgehende. Justitiam, ohne Ansehung der Religion zu administriren, gemeiner Städt und Burgerschafft Nutzen und Frommen, äusserstem Vermögen nach zu befördern, und uns allerseits, als ein Chrift-löbliche Obrigkeit zu verhalten, daß wir es gegen dem Allmächtige GOTT, der Röm. Käyserl. Majest. unserm allergnädigsten Herrn, und der gantzen erbaren Welt zu verantworten getrauen, Jedoch behalten ihnen beede Theil per expressum bevor, daß, was fünfftiger Reichsschluß und Decisiones einem oder andern Theil in Civitatibus mixtis, worunter auch diese Städt begriffen, auffer obgedachten transigirten Ouncten zu gut setzen weren, demselben nachzuleben und zu bedienen.

Dessen zu wahrem Urkund, seynd dieser Vergleichungs-Receß zween, eines Inhalts, verfertiget, jedem Theil einen zu behändigen und einzuliefern, mit unser gemeiner Städt Insigel, wie auch deren hierzu erkießten Herrn Deputirten eigenhändige Subscription, und herfür getruckten gewöhnlichen Pitschafften bekräfftiget worden. So geschehen den siebenden Tag Sept. nach unsers Erlösers und Seligmachers Geburt, deß noch lauffenden Sechzehenhundert Ein und Fünffzigsten Iahr.

Deß H. Röm. Reichs Städt Dinckelspühl neue Raths-Wahl.

Cathol.

Augsp. Confess.

Burgermeister.

Fribrich Kobolt von Dambach.

Volbrecht Schad.

Fridrich Mundbach.

Matthäus Rothenbucher.

Geheime.

Johann Bernhard Kronich. Johann Oberzeller.

Raths-Personen.

Sebastian Rechel.

M. Christoph Eyselin.

Erberhard Lauer.

M. Georg Walch.

Fridrich Uhrkh. Debert.

Johann Wilhemb.

Johann Kappenberger.

Georg Hähtlin.

Andreas Ströllin.

Sebastian Mayer.

Bestellung der Cantzley zu Dinckelspühl.

Cathol.

I. Advocat.

Beede mit gleichem Salario ex aerario publico.

Stadtschreiber.

I. Cantzellist.

Augsp. Confess.

I. Advocat.

Rathschreiber, mit gleicher Verricht. Besoldung und Nutzbarkeiten als der Stadtchreiber.

I. Cantzellist.

ad n. 10-13.

v. LVNIG. l. c. p. 489. seqq.

In Civitatem Dinckelspuhlam sequens extat Epigramma

Nicolai Reusneri.

Vrbs servat urbem, vir virum.
Commune Verbum est; ceu manus fricat manum:
Et gratia fert gratiam.
Beata Civitas, cui suppetit domi,
Quo sublevet provincias
Quam plurimas, largaque multorum manu
Succurrat indigentiae.
Beatior sed illa liberalium


page 80, image: cs080

Quae copiam facit artium:
Sanctamque disciplinam format: et colit
Leges bones, mores bonos.
At omnium beatissima sit Civitas:
Cultum Dei sanctissimum
Quae plantat et ceu per manus sic traditum
Conservat una posteris
Sortis procellas, Martis has spernit metus:
Solique confidens Deo,
Late per urbes regnat, per provincias
Potentiam profert suam,
Virtute florens ac perenni gloria.

CAPUT XII. Dortmundt, Tremonium.

Summaria.

1. Dortmundae situs.

2. Est Civitas Imperialis.

3. Feuda quaenam teneat.

4. Habet jus monetandi.

[note: 1.] DOrtmunda, Dortmundt, dicitur etiam Tremonium, est oppidium Saxoniae, Occidentalis, quam Westphaliam vocant, quae olim fuit regio Chamavorum, sive Angrivariorum, quos pulsis Bructeris et penitus excisis, vicinarum consensu nationum, in ea loca immigrasse scribit Cornelius Tacitus: quorum vestigium adhuc retinet urbs Angrivaria, ad Amisi caput, et Visurgis Luppiaeque ripam posita Provincia haec omnis ampla quidem est, et culta; sed pecuariis, quam frugibus laetior, multisque horrens lacubus et paludibus, circa Susatum tamen et Dortmundam mediocriter foecunda, Reusner. de urbib. Imper. part. 1. c. 30. de Dortmunda.

2. Est Civitas Imperialis, et Imperatori et Imperio immediate subdita, votum et sessionem in Comitiis obtinet, et albo, sive matriculae Imperii inscripta, ist anno 1545. et 1551. um 13. zu Roß, und 17. zu Fuß geringert worden, liget also im Monatlichen Anschlag um 7. zu Roß, und 30. zu Fuß, thut an Gelt 204. fl. gibt zu Unterhaltum deß Cammergerichts jährlich 80. fl. Johan. Limn. de jur. publ. tom. 4. lib. 7. post c. 14. verb. Dortmundt, fol. 223.

ad n. 2.

Moderationem ulteriorem a Circulo Westphalico obtinuit A. 1702. ad duas tertias remanentes. Nuper etiam ab Imperio petiit, ut quantum matriculare Imperii 96. florenorum, et quae ad sustentationem Camrae conferenda sunt, ad quartam partem remanentem diminuantur. v. Staats-Cantzley. T. 65. p. 234. seqq.

3. Civitas haec ab Imperio in feudum tenet Comitatum Dormundanum, cum omni jure et libertate, quibus olim usi sunt Comites Dormundani, prout legitur in der Information juris et facti, contra Herrn Ottonem Gereonem suffraganeum, deß Ertzstiffts Cölln, als angegebenen Archidiaconum zu Dortmundt, das Religion- Wesen betreffend, Limnae. d. l. fol. 222.

ad n. 3.

Dimldiam hujus Comitatus sive jurisdictionis partem olim Johannec Steckius jure beneficiario tenuerat; Eo sine heredibus feudalibus mortuo, Maximilianus I. Imperator integrum Comitatum Civitati in feudum concessit, Die gantze Erb-Freye-Grasichafft mit den freyen Stühlen/ Gerichten/ Rechten und Zugehörungen/ literis Investiturae datis A. 1504. ap. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. p. 448. Renovationem Investiturae petiit, impetravitque Civitas a Carolo V. A. 1544. a Leopoldo A. 1659. a Josepho A. 1707. LVNIG. d. l. p. 448. 449. 455. Partem hujus Comitatus facit pagus Brackel/ et villae rusticae 17. ex bonis Imperii domania libus, die Elmenhörster und Frolinder Hof-Güter appellatae, atque A. 1567. una cum dicto pago Brackel Wilhelmo, Duci Clivensi, tanquam Comiti Marcano, oppignoratae. Earum intuitu collectas solvit Civitas non Imperio, sed Comitibus Marcanis. Reliquum hujus Comitatus territorium adeo exiguum est, ut vix centum rusticos, et unam tantum ecclesiam Parochialem contineat. v. Staats - Cantzley. T. 65. p. 237. 245. Ceterum est hic Comitatus ex genere Judiciorum Westphalicorum, quorum indolem nemo plenius curatiusque explicavit DATTIO, in egregio opere de Pace Publica L. IV.

[note: 4.] Habet quoque Civitas haec jus monetandi, ejusdemque Cives in toto Imperio a vectigalibus immunes esse debent, nec possunt alibi, quam coram Senatu conveniri, Limnae. d. l.

ad n. 4.

Privilegio Friderici II. de A. 1220. ap. LVNIG. d. l. p. 441. in specialem Imperii protectionem recepta, de ab extraneis judiciis omnique telonio per totum Imperium exemta fuit haec Civitas. Porro Ludovicus Bavarus A. 1332. priora confirmans, noviter concessit; ut oppignorari non possit, vel alienari; ut comitiam civitatis ipsa comparare, tenereque possit; neque ullum forensem ad eam admittat; neque ullus liber comes secretum judicium, quod dicitur Frey Ding/ intra muros civitatis exerceat; ac quis personis ecclesiasticis vendat vel leget bona immobilia, aliter possidenda, quam antea possideri consueverant; neve munitiones infra Civitatis districtum extruantur; ut civitas nummos usuales sive dativos denarios cudere valeat, etc. v. LVNIG. l. c. p. 442. seqq. Quae omnia firmata sunt privilegiis Caroli IV. Wenceslai, Ruperti et Sigismundi, LVNIG. d. l. p. 445. seqq. addita exemtione ab omni aliena Jurisdictione, non tantum civili sed etiam criminali, quae soli Civitatis Judici tributa est.

Exortae sunt eirca annum 1681. lites cum Electore Brandenburgico, et tentata subjectio civitatis. Sed cautum est immedietati ejus literis Electorum publicis ap. LVNIG. l. c. p. 452. seq. et 456. conf. PVFENDORF. de reb. Brandenb. l. 18. §. 8. p. 1383. et Deductio Jur. ap. LVNIG. in Select. Script. illustr. p. 784.

In Civitatem hanc Dortmundam sequens epigramma spripsit Nicol. Reusner.page 81, image: cs081

Dum Drusus Nero fortes
Germanos Marte fatigat:
Ignotumque merens cum laude triumphum,
Sevis atque Sicambris
Modo, Bructerisque fugatis,
Victoris gaudet speciosus honore:
Qua montes videt amnis
Abnobos Luppia, Sala,
Rhenus (pro dolor!) occidit ille repente,
Armis maximus heros
Cui dat Germania nomen
Tanti morte Ducis fatoque superba.
Pro victore cupressus
Lauro quem moesta, triumpho
Pro sacro tacitum sunus manet: urna
Pauper, pro Iovis arce.
Hic Consul Drusus, et Ampli
Victor (vah) situs est Germanicus orbis.

CAPUT XIII. Eßlingen, Eßlinga.

Summaria.

1. Eslinga quomodo, et unde dicatur.

2. A quo et quando condita.

3. Ejus situs.

4. Suburbia quaenam habeat.

5. Suburbium superius quodnam.

6. Quaenam in hoc coenobia.

7. Blesianum suburbium, ejusque pontes.

8. Beitanum suburbium quotuplex, et unde dictum.

9. Castellum hujus suburbii.

10. Civitas haec est Imperialis.

11. Ad Conventus Imperiales et Circulares vocatur.

12. Est una ex Civitatibus deputatis.

13. In matricula reperitur.

14. Status ejus hodie Aristocraticus est.

15. Templa quaenam habeat.

16. Hospitale quale.

17. AEdificia pro pauperibus quaenam.

18. Collegium Scholarium pauperum.

19. Sacri aerarii qualis administratio. Armer Kast.

20. Nec non domus decimalis. Zehenthoff.

21. Curia, Rath-und Steur-Hauß.

22. AEdes Commerciorum, Kauffhauß, etc.

23. Domus Civium primariorum, Burgerstuben.

24. Domus tribuum, Zunffthäuser.

25. AEdes Denckendorffenses.

26. AEdes Bebenhusanae.

27. AEedes Monasterii Blaubeurensis.

28. Nec non Adelbergensis, der Freyhoff, et quare ita dicantur.

29. AEdes Salmansvveilenses.

30. Hujus monasterii bona quatenus a vectigalibus immunia.

31. AEdes Constantienses.

32. AEdes Caesareae montanae.

33. Sacellum in his aedibus quale.

34. AEdes Catholicorum in hac Civitate quaenam.

35. Civitas haec eadem habet jura, quae aliae Civitates et Status Imperii.

36. Ab Imperatore oppignorari, vel alienari non debet, et n. 53. 54. et 55.

37. Habet jus fodinarum metallicarum, et num. 56.

38. Uti et nundinarum publicarum, et n. 57.

39. Judices primae instantiae quos habeat, et num. 58.

40. Coram extraneis judiciis conveniri non debet, et n. 59. 60.

41. Privilegium de non appellando quale habeat, et n. 61.

42. Clerici immobilia bona Eslingae emere non possunt, num. 62. 63.

43. De emptis et retentis collectas praestare tenentur, et n. 44. et 64.

45. Commitia Es lingae habita.

46. Nec non Conventus Civitatum.

47. Judicium Camerale ibidem habitum.

48. Academia Tübingensis sedem aliquando hîc habuit.

49. Torneamenta ibidem instituta.

50. Praelium Imp. Henrici Austrii, cum Ludovico Bojo.

51. Lites cum Ducibus Wûrtenbergensibus variae.

52. Trevirensis transactio quaenam sit.

[note: 1.] ESlinga, Eßlingen, in antiquis etiam privilegiss Caesareis, et aliis documentis Esselinga, Eßelingen, Ezzelingen dicta, nomen habere videtur ab eare et ejus sonom sive cleangore, quod olim officina aeraria, sive ferraria, Esse, Eisen Schmidtin, ibidem in valle fuerit, et sic a Clangore aeris, quod a fabris noctesque diesque ibi cusum fuit, quasi aeris clangor, sive sonitur, Ertzflingen, Eisejlingen, Eßkling, Eßklingen, ex


page 82, image: cs082

quo postea euphoniae causa Eßelingen et Eßlingen, cum klingen, idem sit, quod sonare, tinnire, clangere, Martin. Crusius annal. Suevic. libr. paralippomen. c. 14. verb. Esselinga, fol. 60. ubi addit, quod klingen, etiam Vallem significet, quasi dicat, Eßlingen ab officina ferraria, Eß, Eße, et valle, Klingen, dicta, quasi officina illa ferraria in valle, Klingen sita, Eßlingen, sive die Eß in der Klingen, et sic vallis aeraria, Eiseklingen; utrumque enim hoc vox illa Klingen, et quatenus nomen est, vallem, et quatenus verbum, clangere, significat, Nicol. Reusner. de urbib. Imperial. part. 2. c. 6. de Eslinga, pag. 121. Ex quo etiam Tubingam ab antiquo sic derivari, quasi a tuba et clangore, a populo Tubantium, putat Crus. d. l.

[note: 2.] Condita fuit haec Civitas ab Imperatore Friderico II. et muro cincla anno 1215. vel ut alii volunt anno 1220. referente Crusio d. c. 14. pag. 60. et annal. Suev. lib. 1. part. 3. c. 1. vers. idem Fridericus, fol. 4. Reusner. d. cap. 6.

[note: 3.] Sita est in valle Neccaria ad flumen Nicrum, uno milliari a Stutgardia, Orientem versus. Aere praedita est bono et salubri, aquam habens passim intra se profluentem, ad abstergendas et proluendas sordes, et quae incendii tempore, per omnes fere civitatis plateas diverti, et igni exstinguendo utilissima esse solet: multosque bonos et saluberrimos habet fontes. Hortorum et vinearum cultura celebris est. Crusius d. pag. 60. Reusner. d. l.

[note: 4.] Suburbia tria habet, superius Ober-Eßlingen, Blesianum, die Pliensau, et Beitanum, die Beuthen.

[note: 5.] Suburbium superius, die Ober-Eßlinger Vorstadt, versus Orientem et vicum Würtembergicum dictum Ober-Eßlingen, circa annum Christi 1330. aedificatum fuit. quo nomine Imperator Ludovicus dicto anno, die Palmarum civitati Eslingensi ad quinquennium concessit collectam Imperialem, die Reichs-Steur, et vectigal, sive reditus a Judaeis Imperatori solvendos, sicuti habent verba concessionis, ibi: Darumbe, daß Sy damit ir Vorstadt, die man Ober-Eßlingen nempt, gebuwen und umbmuren.

[note: 6.] Duo in hoc suburbio fuerunt monasteria, unum ad fratres D. Virgini Mariae sacrum; Alterum S. Clarae dicatum, in quo Conciones funebres adhuc habentur, cum ibi in subjuncto Coemiterio sepeliuntur, qui in suburbio hoc defuncti sunt.

[note: 7.] Blesianum suburbium, die Blinsen, sive die Pliensaw Vorstadt, meridiem versus spectans, proprio muro et fossis circumdatum, in quo duo sunt pontes magni et pretiosi, quos sumptibus ditissimorum hominum, mulctae et poenae luendae causa, Papae jussu, constructos esse, refert Crusius Suev. annal. libr. paralip. c. 14. p. 60. de quo tamen nihil certi constat. Interior pons intra ipsam civitatem et suburbium hoc, fornices sive Cameras, Schwibbögen, sive Gewölber, habet quinque, et duabus portis includitur. Alter pons extra murum suburbii est, et septem fornicibus, vel Cameris constat.

[note: 8.] Beitanum suburbium, die Beiten, occasum, sive septentrionem versus spectans, dividitur in superius, medium et inferius, obere, mittlere und untere Beiten, et tres distinctas olim, hodie duas habet portas. Suburbium hoc Beiten, expectando appellatum esse perhibetur propterea, quod olim ibidem locorum, et in Heimbach, latrones versarentur spoliandi causa viatores praetereuntes expectantes, vel quod aliquis ibidem exiturus, plures simul exituros expectaret, quo iter a grassatoribus tutius facere posset, Crusius d. paralip. cap. 14. pag. 61. Et sic vel a Beuthen, id est, spoliando, vel Beiten, id est, expectando, Warten, dictum esse videtur.

[note: 9.] In monte hujus suburbii Castellum quoddam est, quod olim in documentis antiquis dictum Perfridt, id est, propter pacem, seu munimentum pacem conservans, quod hodie vocatur die Burg, et magnam habet capacitatem absque aedificiis, et speculam, vulgo die hohe Wacht, ubi singulares civitatis custodes constituti, qui noctes diesque undique prospicientes, incendia et hostium incursiones indicare tenentur.

[note: 10.] Civitas haec Eslingensis neminem superiorem recognoscit, quam solum Imperatorem et Imperium Romanum, et a primo suo primordio cum Imperio Romano perpetua societate et amicitia conjuncta fuit, Reusner. de urbib. Imperial. part. 2. c. 6. Et Imperator Carolus IV. cum ea speciale foedus contraxit, cujus tenor relatus supra lib. 2. cap. 23. num. 6. Et est Civitas Imperialis, et status Imperii immediatus, omniaque jura, quae alii Imperii Status habent, obtinet.

[note: 11.] Ad Comitia et Conventus Imperiales et circulares zu gemeinen Reichs-und Cräiß-Tägen, vocatur, et in iisdem votum et sessionem habet. Sicuti etiam nuper in Conventu Imperii Pacificationis Osnabrugensi et Monasteriensi legatum suum habuit Dn. Georgium Wagnerum tum temporis aerario praefectum, nunc Consulem prudentissimum et vigilantissimum, qui etiam nuperis Comitiis Ratisponensibus anno 1654. interfuit.

[note: 12.] Estque haec Civitas una ex Civitatibus Imperialibus deputatis, Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. cap. 15. num. 6. Quoties enim in Comitiis ad Caesarem, Electores, Principes horumve, vel aliorum exterorum Magnatum Legatos deputationes fiunt, ex ordinariis deputatis civitatibus, per vices, non nullae assumuntur et mittuntur, de quibus vide supra lib. 2. cap. 11. n. 14.

[note: 13.] In matriculam Imperii relata est, et collectam Imperialem, für einen einfachen Römer Monath, ex longissima et antiqua observantia 146. florenos et 40. crucigeros, et ad Camerae sustentationem singulis semestribus 152. florenos et 11. crucigeros solvit, quae summa Cameralis sustentationis respectu aliorum Statuum nimium gravis et merito moderanda venit.

ad n. 13.

Moderationem obtinuis oneris matricularis A. 1680.


page 83, image: cs083

et consensum est a Leopoldo Imperatore A. 1691. Daß der Städt von ihrem Matricular-Quanto der 220. fl. ins künfftige 130. fl. abzunehmen und dieselbe bey denen annoch vel bleibenden 90. fl. zu lassen seye. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. l. p. 554. seqq.

[note: 14.] Status Reipublicae Eslingensis olim fuit popularis et Democraticus, sed hodie Aristocraticus existit.

ad n. 14.

Forma regiminis hujus Civitatis innovata est a Carolo V. Imperatore A. 1551. et 1555. v. LVNIG. d. l. p. 516. seqq.

[note: 15.] Primarium sive Cathedrale hujus civitatis templum D. Dionysio olim sacratum et dedicatum. Alterum templum a D. Maria nomen inditum habet, unser lieben Frauen Kirch, quod totum ex lapidibus artificiose extructum in colle situm est. Tertium olim Monachorum Franciscano Minoritarum, Barfusser Kirch: Et Quartum Sacellum Hospitalis, die Hospitals-Kirch, in quibus omnibus cultus divinus Augustanae Confessioni conveniens. publice celebratur.

[note: 16.] Est quoque Eslingae Hosptiale in honorem D. Catharinae constitutum, quod quidem magnis reditibus, etiam ex Ducatu Würtembergico, et aliis locis vicinis provenientibus et solvendis dotatum, sed ex bellicis oneribus, adeo exhaustum, et reditibus ita destitutum, ut pauperes vix inde honeste ali potuerint.

[note: 17.] Sunt quoque ibidem Orphanotrophia, leprosoria, prochotrophia, brephotrophia, nosocomia, Fündelhäuser, Waisenhäuser, Wartzenhäuser, Armenhäuser, Siechenhäuser.

[note: 18.] Collegium quoque adhuc nuper a Senatu institutum, in quo duodecim Scholares pauperes ex civium interdum quoque exterorum liberis, gratis aluntur, in hunc potissimum finem, ut Musicae operam navent, eandemque in templo exornent, qui jactis studiorum primis fundamentis, tandem veste et viatico dato, ad Academias dimittuntur.

[note: 19.] Est Eslingae sacri aerarii administratio, der arme Kast, ubi eleemosyna collecta et constituta conservatur, administratur, expenditur, ac templorum, scholarum pauperum, aegrotantium, orphanorum pia habetur ratio.

[note: 20.] Est quoque domus decimalis, der Zehenden Hoff, ubi decimarum accipiendarum, et administrationis ratio habetur, Pastori, Diaconis, scholae ministris, aedituis et obstetricibus salaria solvuntur. Ubi notandum, quod decimae in hac civitate ad Collegium Cathedrale Spirense spectent, et civitas easdem perpetua locatione-conductione, sub annua pensione gravissima, et hoc tempore onerosissima obtineat, ita ut ex commodo vix onera et earum collectionem necessaria, nedum ipsa pensio annua, solvi valeat. Ex Abbat. Ursperg. refert Leheman. Chron. Spirens. libr. 5. c. 84. fol. 593. col. 2. Daß Käyser Fridericus II. zu Gedächtnus Königs Philippi (der von Pfaltz-Graffen Otten von Wittelspach Anno 1208. zu Bamberg erstochen worden) den Thom-Herren zu Speyr, zu Vermehrung ihrer Gefäll, die Kirch zu Eßlingen, mit aller ihrer Zugehör über-geben habe: Und weilen das Costantzer Bistthum auch Gemeinschafft daran gehabt, factam esse concordiam inter capitula Ecclesiarum Constantiensis et Spirensis, ratione Ecclesiae parochialis in Eßlingen propter primos fructus, sub Episc. Constant. Johanne a Tegenfeld II. ex Johan. Pistorii Chronic. Constant. refert Lehm. d. libr. 5. c. 89. f. 599. col. 1. c. d. et Berengario Barone de Entringen, Episcopo Spirensium 47. anno 1228. Catal. Episc. Spirens. MSC.

[note: 21.] Est etiam curia, das alte Rathhauß, in qua Senatores et Judices conveniunt, curasque publicas agunt: nec non das Steur-Hauß, ubi extraordinarii conventus instituuntur, secretiores conveniunt, et aerarii publici per Senatores deputatos exacta ratio habetur, et quotannis rationes redduntur.

[note: 22.] Est quoque domus Commerciorum, Kauffhauß, Waaghauß, ubi illata et invecta ponderantur, a ponderatis mercibus modicae datiae exiguntur, et mercatura salis, butiri, adipis per publicam administrationem, servatur et exercetur. Laniena publica, die Metzig, ubi caro illata per deputatos Fleischschätzer, inspicitur, aestimatur et divenditur. Ubi simul etiam existit, die Brodtlauben, ubi panis publice venalis exponitur.

[note: 23.] Sunt quoque aliae aedes publicae, veluti die Burgerstuben, in qua praecipui, et honestiores Cives, qui aliis tribubus non continentur, conveniunt.

[note: 24.] AEdes quoque tribuum, Zunffthäuser, sunt tredecim, in quibus mercatores et alii opifices conveniunt, et ea, quae ipsorum opificia et negocia concernunt, peragunt, quales sunt I. Mercatorum, der Krämerzunfft, dahin gehören die Krämer, Mahler, Apotecker, Bortenmacher, Knöpffmacher, Buchbinder, Papierer, Dreher, Beindreher, Nestler, Seckler, Nadler, Gürtler Sattler, Glaser, Glaßmahler.

II. Vinitorum, der Weingärtner Zunfft, so allein.

III. Aurigarum, der Karcher Zunfft, dahin gehören die. Karcher, Grempler und Würth.

IV. Lanionum, der Metzger Zunfft, als die Metzger und Fischer.

V. Fabrorum, der Schmid Zunfft, darunter gehören die Schmied, Wagner, Goldschmied, Rothschmid, Zürckelschmid, Kantengiesser, Uhrmacher, Büchsenschmid, Schlosser, Balierer, Windenmacher, Kupfferschmid, Plattner, Schleiffer.

VI. Pistorum. Becken Zunfft, so allein.

VII. AEnopolarum, Weinschencken bey denen sich befinden die Maurer, Decker, Steinmetzen, Düncher, Ipser.

VIII. Sartorum, der Schneider Zunfft, bey denen die Färber, Tuchscherer, Leineweber.

IX. Sutorum, der Schuhmacher Zunfft, so auch allein.

X. Pannificum, der Tuchmacher Zunfft, darunter gehören die Tuch-und Zeuchmacher, Hutmacher, Hosen-und Strumpffstricker.

XI. Vietorum. der Kieffer Zunfft, Zimmerleut,


page 84, image: cs084

Schreiner, Büchsenschiffter, Bildhauer.

XII. Coriariorum, Gerber Zunfft, dahin gehören die Rothgerber, Weißgerber, Lederbereiter.

XIII. Pellionum, der Kürßner Zunfft, worunter gehören die Kürßner, Balbierer, Bader, Haffner.

[note: 25.] Sunt quoque in hac Civitate aliae aedes ad monasteria alibi sita pertinentes, Klöster-Höff, quae hodie ex parte ad illustrissimum Würtembergiae Ducem, partim quoque ad Catholicos adhucdum spectant. Ad Würtembergiae Ducem pertinent der Denckendorffer Hoff, der Bebenhäuser Hoff, der Blaubäurer Hoff, und der Adelberger Hoff. Cum enim haec monasteria in Ducatu Würtembergico sita, et a Duce Würtembergico vigore superioritatis territorialis occupata et reformata, has quoque aedes occupavit, et sibi appropriavit.

Denckendorfense monasterium quod attinet, ejusdem protectio et advocatio olim anno 1351. ab Imperatore Friderico Civitati Eslingensi commissa fuit, et anno 1357. monasterium hoc se in protectionem perpetuam et jus civitatis Eslingensis concessit, et sese obligavit, Ewiglich in der Städt Eßlingen Fried, Schirm und Burgerrecht zu gleicher Weiß, und allen denen Rechten, als ob sie ihr eingesessene Burger wären, und sollen Burgermeister und Rath, der Probst, das Convent, das Gottshauß, dessen Leuth und Gut und Nachkommen, getreulich zu dem Rechten befrieden, beschützen, versprechen, beschirmen, als andere ihre Ingesessene Burger, ohne alle, deßwegen, wie auch wegen der Güter, die das Closter Denckendorff in der Städt Zehende ligend hat, mit Nahmen von dem Hauß und HofReitin, das zu Eßlingen an der Stadtmaur bey dem breiten Thor gelegen, und von den fünff Morgen Weingart, die zu Heimbach gelegen seyn, und von allen andern Zinsen, Gülten und Gütern, wie die genandt, und wo die gelegen, solle das Closter der Städt Eßlingen ewiglich und alle Iahr geben; ohn alle Widerred auf S. Michaelis Tag 20. [?]. Heller. Wann auch die Stadt, Iahrs ein oder zweymal an ihrer Städt gemeinen Bau, Dienst und Fuhr bedärffen, das solle ein Rath an den Probst bringen, und solche Dienst und Fuhr bitten, da solle dann ein Probst verschaffen, und bestellen, daß ihnen gedienet werde, damit sie dafür zu dancken, ohne Gefehrde. Anno 1408. Imperator Rupertus Praepositum, Priorem et Conventum monasterii Denckendorfensis Civitati Eslingensi in protectionem et defensionem singularem contra vim concessit. Cui etiam Praepositus et Capitulum sigillum suum ad tempus custodiendum, concredidit, quod ipsi anno 1535. restitutum. AEdes hae Denckendorfenses sub jurisdictione et superioritate Civitatis Eslingensis continentur, ejusdemque mandatis, decretis et Statutis inhabitatores et praepositi, die Pfleger, parere tenentur. Anno 1355. Imp. Carolus IV. Subadvocatiam Monasterii Käysersheim, Civitat. ligae Suevicae, imprimis autem Coss. ac Civibus Augustanis, Ulmensibus, Eslingensibus, Hailbronnensibus, et Nordlingensibus commisit. Mager. de Advocat. armat. c. 1. num. 118. fol. 17.

[note: 26.] Pari modo aedes Bebenhusanae sub jurisdictione et superioritate Civitatis Eslingensis continentur, ejusque possessores et praefecti die Pfleger, in realibus et personalibus jurisdictionem Eslingensem recognoscere, ejusdemque Statutis et sanctionibus parere, ponderibus et mensuris uti tenentur, cum omnes illi, qui in territorio aliquo continentur, ejusdem omnimodae jurisdictioni subjecti esse praesumuntur, donec de exemptione, doceatur, de quo vide supra lib. 2. cap. 5. num. 70. De exemptione Monasterii Bebenhusani in Eslinga ab Imperat. Henrico VI. anno 1231. facta, vid. Crus. annal. Suev. p. 3. lib. 1. pag. 29.

[note: 27.] AEdes ad monasterium Blaubeuren, spectantes consimili modo Civitatis Eslingensis jurisdictioni subjectae sunt, et cum Würtembergiae Dux monasterium Blaubeuren occupasset, et reformasset, has quoque aedes ejusque reditus et bona occupavit et sibi appropriavit.

[note: 28.] Par rario est aedium ad monasterium Adelbergense pertinentium der Adelberger Freyhoff, quae non propterea, der Freyhof f dicuntur, quod a jurisductione et superioritate Civitatis Eslingensis sint liberae, cum in ejus territorio et moeniis sint sitae, nec ab ejusdem jurisdictione ullo privilegio exemptae, sed ejusdem Statutis et ordinationibus vivere et parere teneantur, sed quod speciale privilegium juris asyli obtineant, de quo supra lib. 2. c. 28. n. 15.

[note: 29.] Ad Catholicos adhuc spectant 1. aedes Salmansweilenses, der Salmansweiler Hoff, quae itidem una cum bonis suis in Civitate Eslingensi et ejusdem territorio sitis, ejusdem superioritati territoriali et omnimodae jurisdictioni subjectae sunt, et inter Abbatem Salmansweilensem et Civitatem Eslingensem horum bonorum nomine transactio et conventio inita est Anno 1466. cujus vigore de bonis suis tum temporis possessis, singulis annis pro steura ordinaria certas libras Hallenses solvere, quod si vero alia bona ab isto tempore adquirant, quae civitatis oneribus subjecta, de iisdem collectas et contributiones, aliaque onera, sicuti reliqui cives perferre tenentur. Praefecti et officiales hasce aedes inhabitantes civitatis statuta et ordinationes, quoad bona et decimas observare, civitatisque ponderibus et mensuris uti, de vino, frumento et aliis rebus emptis et venditis, non secus, ac alii Cives, accisias et gabellas solvere obligati sunt, sub ordinaria magistratus protectione et defensione vivunt, coram magistratu Civitatis in causis et negotiis ibi peractis active et passive comparere et respondere tenentur, in his aedibus, vel in civitate delinquentes, a magistratu coercentur et puniuntur, sicuti non


page 85, image: cs085

ita pridem, cum praefectus, ein Pfleger, cum famula sua adulterium commisisset, et sese subduxisset duae vaccae ipsi mulctae nomine ablatae, et ab iis ipsorumque famulis poenae pecuniariae et aliae exactae et solutae sunt. Et cum ante aliquot annos, Villicus quidam de Steinbach in aedibus hisce mortuus repertus, magistratus per Deputatos corpus mortuum [note: 30.] inspici et sepeliri curavit. Quamvis antem monasterium Salmanswilense a Vectigalis ordinarii solutione sit immune et liberum, hoc tamen ad pontivegia et Vectigal illud tenue, quod pro pontium et viarum, sive platearum structura, refectione et conservatione solvitur, Brucken-und Pflastergeldt, non extenditur, de quo vide supra libr. 2. cap. 18. num. 30. ubi etiam cap. 17. num. 46. demonstratum, quod clerici de bonis istis aliâs liberis belli tempore ad collectas et contributiones extraordinarias teneantur.

[note: 31.] Parili subjectionis jure Civitati Eslingensi tenentur 2. aedes Constantienses, der Costantzische Hoff, utpote quas anno 1327. unâ cum suis praefectis, harumque aedium possessoribus et inhabitatoribus, Senatus Eslingensis jure Civium recepit, et donavit. Et quamvis harum aedium reditus a Vectigalibus ordinariis sint immunes, id tamen ad Brueken-und Pflastergelt non esse extendendum ex num. praeced. constat. Sicuti etiam de vino, frumento et aliis rebus venditis, accisias, aliaque tributa, Acciß, Unterkauff, Umgelt, Eichgelt, quae reliqui Cives praestant, pendere tenentur.

[note: 32.] Idem est quoad aedes Caesarea - Montanas, Käysersheimer Hoff, ejusque bona, anno 1314. a Senatu Eslingensi Monasterio huic divenditas. In hisce aedibus quoddam existit Sacellum, in quo Praefectus, der Pfleger, missas [note: 33.] tantum hactenus celebravit; Verum cum bellicis hisce temporibus milites Caesareani Catholicae Religioni addicti, Eslingae in praesidio versarentur, missasque frequentarent, eorum quoque infantes baptizare, et ad altare stans, sermonem aliquem habere, aliosque actus antea insolitos peragere coepit, quas cum post publicatam pacificationem Osnabruggensem continuare tentaret, et suggestum clam extruxisset. Senatus Eslingensis iisdem publice contradixit, et per publicum decretum a Notario Gregorio Tafinger, ipsi praefecto Fratri Leonhardo Meyer, insinuatum, jus sibi ab antiquo competens salvum et integrum reservavit, uti sequitur: Ehrwürdiger, Geistlicher, lieber Herr Pfleger, wir vernemmen äusserlich, daß eine Zeit hero in der Käysersheimischen Capell allerhand Neuerung, und unbefugte actus mit neuerbauter Cantzel, mit Predigen, Kindertauffen, offenen Eheeinsegnungen, und Begräbnussen, mit Anordnung deß neuen Calenders, etc. ohne unser Wissen und Bewilligen angestellet worden, weilen nun dieses ohne Grund und Befugsame vortringet, und uns an unser territorial, Hoch-und Niederer; auch Stadt-Obrigkeit und Gewaltsame nachtheilig, dergleichen in anno 1624. nicht in Herkommen gewesen, und also dem gemeinen Friedenschluß schnurstracks zuwider, So haben wir diese Begegnus hiemit freundlich andeuten, und den Herrn ersuchen wöllen, daß er sich hincfüro aller Erweiterung der Capell, auch aller unbefugter actionen, mit Predigen, Kindertauffen, Eheleut einsegnen, Begräbnussen, Einführung Deß neuen Calendarii. etc. gäntzlich und gütlich enthalten, alles in den Stand, wie es Anno 1624. gewesen, setze; und sich gegen uns und unsere Burgerschafft freundlich, friedlich und verträglich erzeigen wölle; hieran beschicht, was an ihme selbsten gerecht, billich, und wird anderwärtig Provision und Conservation juris nostri competentis verhütet, und gut Vertrauen beederseits gepflantzet; Im widrigen Fall, wird uns niemand verdencken, wann wir unsere jura competentia beobachten, und dieselbe in alle erlaubte und vorständig Weg conserviren thun. Wolten wir dem Herrn wolmeinentlich andeuten, und uns sonsten zu Freundschafft, und aller Friedfertigkeit erbieten, den 22. Julii Anno Christi 1650.

Burgermeister und Rath zu Eßlingen.

Et cum anno 1654. Praefectus aedium Constantiensium, Matthias Schelhamer filiam suam in hoc Sacello cum sponso copulare in animo haberet, Senatus id permittere recusavit, cui etiam Praefectus iste paruit, et copulatio haec in pago Neuhausen facta fuit. AEdes hasce, earumque possessores et bona Eslingensium Jurisdictioni et superioritati territoriali subjecta esse, non habet dubium, et ipsi Praefecti, die Pfleger, jurisdictionem Eslingensem hactenus agnoverunt, et adhuc agnoscunt, ejus decreta communia et ordinationes observare, mensuris et ponderibus uti, in omnibus, tam realibus, quam personalibus causis et actionibus quae Eslingae incidunt, coram Senatu respondere tenentur; et Senatus Eslingensis vi superioritatis viam per vineas supra dictas ad burgum aperuit, eaque libere utitur.

[note: 34.] Alia quoque monasteria Catholica in hac Civitate aedes privatas, Höff, Gesellhäuser, adhucdum obtinent, quarum possessores, reditus monasteriorum in territorio Eslingensi et vicinis locis sibi competentes colligunt et administrant, prout sunt S. Leonhards Hoff, Uhrsprungen, Edelstetten, Seflingen, Fürstenfeld, Rockenburg und Uhrsperg, quae tamen duae posteriores, nuper Civibus Eslingensibus venditae sunt. Cujusmodi aedes omnes et singulae singulis annis certam et ordinariam Steuram exsolvere tenentur.

[note: 35.] Sicuti porro aliae Civitates Imperiales, aliique Imperii Status et ordines immediati, in territoriis suis jura habent territoaialia, Regalia, omnimodamque jurisdictionem, iisdemque alia jura annexa, ita eadem quoque haec Civitas obtinet, de quibus supra lib. 2. fere per tot.

[note: 36.] Imprimis autem Eslinga ex speciali Imperatoris Caroli IV. privilegio I. ab Imperio


page 86, image: cs086

oppignorari, vel ullo modo alienari non debet, quod relatum est infra num. 53. 54. 55. in quibus etiam aliae civitates, quae oppignorari, vel alienari non debent, recensentur.

ad n. 36.

LVNIG. d. l. p. 500.

[note: 37.] II. Ex Concessione quoque speciali Imperatoris Sigismundi jus habet fodinarum metallicarum, infra num. 56.

ad n. 37.

LVNIG. d. l. p. 506.

[note: 38.] III. Imperat. Rupertus ipsi concessit jus nundinarum publicarum die D. Catharinae instituendarum, et num. 57.

ad n. 38.

LVNIG. d. l. p. 504.

[note: 39.] IV. Ab Imperatore Carolo V. Civitas Eslingensis privilegium habet, ut in prima Instantia non nisi coram civitate Ulmensi, Reutlingensi et Hailbrunnensi conveniri possit, infra. n. 58.

ad n. 39.

LVNIG. d. l. p. 514.

[note: 40.] V. Ex privilegio Friderici pro nulla causa Cives Eslingenses ad Regalis curiae, vel ad aliquod alterum secularis judicii examen, extra Civitatem Ezzelingam, modo justitia non denegetur, trahi, sed coram sculteto suo conveniri debent, infra num. 59.

ad n. 40.

LVNIG. d. l. p. 498. Idem statutum est privilegio Ludoviei Bavari de A. 1346. Ibid. p. 500.

[note: 41.] VI. Eslinga privilegium habet de non appellando, quod refertur infra num. 61. et quomodo id intelligendum sit, vide libr. 2. cap. 33. n. 169. hujus privilegii summa licet sit exigua, hodie tamen appellationes in Camera Imperiali aliter non recipiuntur, nisi summa capitalis, de qua agitur, 400. Imperiales excedat, supra lib. 2. cap. 33. num. 194.

ad n. 41.

LVNIG. d. l. p. 510.

[note: 42.] VII. Imperator Ludovicus Eslingam singulari privilegio munivit, ne Clerici in hac Civitate immobilia bona emant, vel alio quocunque modo adquirant, sed si quae adquisiverint, eadem intra annum aliis iterum divendant, et num. 62.

[note: 43.] VIII. Idem Imperator Ludovicus speciali privilegio cavit, ut si clerici bona quaedam, quae collectis semel obnoxia, sibi adquirant, iisdem subjecta permanere debeant, infra num. 44. et 66.

ad n. 42. 43.

LVNlG. d. l. p. 499.

[note: 44.] IX. Quod etiam Imperator Albertus generaliter constituit, ita ut hae possessiones, quae ab antiquo serviles fuerunt, seu contribuerunt, ad Steuras quoque et Contributiones imposterum teneantur, infra num. 64.

ad n. 44.

LVNIG. d. l. p. 498. Confirmatio Caroli IV. de A. 1373. Ibid. p. 501.

Jus recipiendi Judaeos nacta est Esslinga privilegio Caroli IV. A. 1375. LVNIG. d. l. p. 501. Jurisdictionem Criminalem privilegio Wenceslai A. 1398. et Ruperti A. 1401. Ibid. p. 503. Jus suscipiendi judicandique bannitos a Judicio Rothvvilano, a Sigismundo A. 1431. Ibid. p. 505. Jus pedagii eines Weggeldes/ zu acht Pfenning vor jeden geladenen Wagen unb vier Pfenning vor jeden geladenen Karren a Carolo V. A. 1521. Ibid. p. 513. quod auctum deinde fuit auf 30. kr. vom Wagen und 15. kr. vom Karren/ limitatum tamen ad decem annos, a Rudolfo II. A. 1596. Ibid. p. 542. sed prorogatum ulterius a Ferdinando II. A. 1636. Ibid. p. 545. et fixum tandem A. 1687. a Leopoldo Imperatore auf 40. kr. vom Wagen/ 21. kr. vom Karren/ und dann zu Brückenund Pflaster-Geld von jedem Pferd 2. kr. reservata tamen exemtione subditis Würtembergicis, nobilitati Immediatae et Abbatibus Salmansvilerano, et Keysersheimensi. LVNIG. d l. p. 552. seqq. De Jure des Ungelds Autor supra L. II. C. XXII. n. 8. privilegium Henrici VII. retulit, a LVNIGIO praetermissum,

[note: 45.] Porro in Civitate Eslingensi nonnulli conventus solemnes celebrati sunt; Ita enim Comitia ibidem habita sunt ab Imperatore Henrico IV. anno 1077. teste Crus. annal. Suev. libr. paralipom. cap. 14. in fin. fol. 61. Et ab Imperat. Carolo IV. anno 1360. vel ut alii volunt anno 1361. Anno quoque 1486. Eslingae Comitia habita fuisse, constat ex dictis supra libr. 1. c. 2. n. 24.

[note: 46.] Conventus quoque Civitatum Imperialium, Städttäge, ibidem instituti, veluti anno 1535. ubi noluerunt civitates quicquam ad monasteriense bellum conferre, sed invicem auxilia promiserunt, si qua earum hoc nomine periclitaretur, Sleidan. lib. 10. Crusius annal. Suevic. libr. 11. part. 3. cap. 10. fol. 629.

[note: 47.] Tempore quoque pestis anno 1555. Judicium Camerale ad tempus Eslingam translatum fuit. Ibidemque Regimentum Imperii sedem aliquamdiu habuit, ex quo adhuc die Regimentsstube, antequam ab Imp. Maximiliano I. Judicium Camerale instituebatur.

[note: 48.] Academia quoque Tubingensis ibidem anno 1567. et 1571. sedem hospitalem habuit, Crus. annal. lib. paralip. cap. 14. fol. 61. et part. 3. libr. 12. cap. 17. fol. 743.

[note: 49.] Torneamenta quoque ibidem habita et a Nobilitate Suevica instituta anno 1374. de quibus vide Müoster. Cosmograph. libr. 3. c. 459. pag. mihi 1081. Et adhucdum hodie ordo Equestris Sueviae ad Cocharum suos ibidem conventus Rittertäge peragit.

[note: 50.] Praelio ad hanc urbem cum Friderico Austrio dimicavit Ludovicus Bojus Imperator, in quo victor evadens, capto Friderico, rerum potitus, Imperium obtinuit, invito et repugnante Pontifice Romano, Nicol. Reusner. de urbib. Imperial. part. 2. c. 6. vid. Crus. annal. Suev. p. 3. fol. 206. et seq.

[note: 51.] Lites quoque et controversiae variae cum Comitibus et Ducibus Würtembergicis intervenerunt,


page 87, image: cs087

ex quibus etiam olim gravia bella exorta, de quibus supra libr. 2. c. 22. n. 8. et seq.

ad n. 51. 52.

Huc spectant pacta et transactiones in Opere LVNIGIANO P. Spec. Cont. II. unter Würtemberg p. 680. 682. seqq. 696. 698. et P. Spec. Cont. IV. P. l. unter der Reichs-Stadt Eßlingen p. 508. 524. et 541. obviae.

[note: 52.] Est quoque cum Duce Würtembergico anno 1472. transactio quaedam inita, quae dicitur der Trierische Vertrag, propterea, quod Archiepiscopus Trevirensis Johannes natus Marchio Badensis, inter Ulricum Würtembergiae Comitem et Civitatem Eslingensem, eandem fieri curaverit, cujus vigore, et quidem titulo oneroso, datis mille aureis Rhenanis, Goldgulden, omnia et singula bona et jura, tempore transactionis initae, Eslingensibus tam Civibus, quam Civitati ejusque monasteriis in Ducatu Würtembergico hinc inde competentia et possessa libera et immuma facta sunt, ab omni Steura, Collecta. Contributione, omnique onere alio, von aller Stewr, Press, Dienst, Anlag, nichts außgenommens, wie die genandt, juxta tenorem ipsius transactionis, quae ita habet: Wir Johann, von GOttes Gnaden, Ertz-Bischoff zu Trier, deß Heil. Römischen Reichs in Welschen Landen, und durch das Königreich von Arelat Ertz Cantzler und Chur-Fürst, thun kund und bekennen offentlich an disem Briefe, allen den die ihn sehend oder hörend lesen, so als Mißhelle, Irrung und Zwytracht entstanden waren und gewest seynd, zwischen dem Hochgebohrnen Herren Ulrichen, Grafen zu Würtemberg, unserm lieben Schwager an einem, und den Ehrsamen, Wisen, Unsern lieben besundern, Burgermeister und Rath der Städt Eßlingen, dem andern Theile, welliche Mißhelle, Irrung und Zwntrach sie zu beyden Theile, an Uns gestalt hand, in der massen, wie Wür sie drum setzen, und entscheiden würden, daß sie das also halten, und dem sonder alle Inrede, nachkommen und wollen, tun solten und wolten on alle geferdte: Als han Wür beyder Parthyen Fürnemmen und Gebräche, nach Notturfft verhöret, und sie mit Ir beyder Wissen und Willen gütlich entschaiden und vereiniget, inmassen hernach geschriben volget:

Zum ersten, als die von Eßlingen auch Ihr Burger und Inwohner, Gaistlich und Weltlich, es seynd Klöster, Kirchen, weltlich Priesterschafft oder Spithal, niemand außgenommen, in Unsers Schwagers von Würtemberg Herzligkeit und Gebiete, Güter, auch Zinse und Gülte, ligen und fallend hand, davon derselb Unser Schwager, Steure, Beete, Beetwein, Dienste und Schatzung forderend was, etc. um solchen Span, setzen und entschaiden Wür die Partheyen in nachgeschriebener Maß: Daß die Klöster, Kirchen, weltliche Priesterschafft oder Spithal zu Eßlingen, auch Burgere und Inwohnere daselbs zu Eßlingen, Geistlich und Weltlich, sollent alle Dörffere, Höfe, Hüsere, Wingärten, Bömbgärten, Zehende, Ackhere, Wisen, Welde, Velde, Mühlen und andere Güter, wie man die mit sonderlichen Worten genennen mag, auch alle Zinse und Gülte, die sie hüt Datum diß Brieffs, in Unsers Schwagers von Würtemberg Landen, Herrligkeit und Gebietens, inhaben und besitzen, hinfür zu ewigen Tagen, so lang die in der von Eßlingen und der ihren Handen weren oder seyn würden, gantz frey und ledig inhaben, von allen Stüren, Diensten, Schazungen, Landstüren, Beeten, Beetwein und andern Beschwernussen, wie man die genennen möchte, und der geniessen und gebruchen, sondern unsere Schwagers von Würtemberg seiner Erben und Amtlüte, und allermeniglichs, von jrentwegen Irrung oder Inträge, in einiger hande wise, und weren einiche Briefe, Sprüche, oder Registere, die da besagten, daß unserm Schwager von Würtemberg, einiche Stüren, Beet, Beetwin, Schäzung, Dienst oder andere Gefället, von den Gätern, auch Zinsen und Gülten, so die von Eßlingen in unsers Schwagers von Würtemberg Land und Gebieten hand, fallen und werden solte, solliche Briefe, Sprüch und Registere, sollen in sollichen Artikehln, die da von den gemeldten Stüren, Beet, Beetwyn, Schazungen, Dinste oder andern Gefällen sagent, gantz krafftloß, tod und ohnmächtig seyn, und doch in andern jren Clausuln, Meynungen und Artikuhln kräfftig und mächtig bleiben, und wann nun der benandte unser Schwager von Würtemberg, alle Güter, Zins und Gülten, so die von Eßlinaen, ihre Burgere und Jnwohnere, Geistlich und Weltlich, in seinen Landen, Herrligkeiten und Gebieten, jezund hand und besitzend, der ihme dann eins theils, als er meynt, billich Stüre und Schatzung gegeben han solten, und auch bißher gegeben hand, aller Stüre, Schazung, Beet, Beetwyne, Dinste und ander Beswernus wie obgemelt, steet, fry und ledig gegeben, und auch daby zugesagt hat, dieselben von Eßlingen by sollichen Gütern, Zinsen und Gülten, als die von Stuck zu Stuck in zwey Registere auf Perment geschriben, und mit Unserm Infigel versigelt sind, der auch jedem Theil zukünfftiger Underrichtung eines übergeben ist, hinfür gnädiglich ungehindert und unbeschwehrt zu lassen, doch unserm Schwager on Würtemberg und sinen Erben an Gerechtigkeit siner Wildpenne und Gerichtsfellen, wie er die uf disen Tag in hat, unschädlich. So sollent die von Eßlingen, dem benanten Unserm Schwager von Würtemberg, dagegen geben und ußrichten, tusend Rynisch Guldin, und jhme oder seinen Räthen, die er darnach schikhen wurdet, uf sein gebührliche Quitanz, die uberantwurten zu Eßlingen, uf den Tag so ihne dieser Entschaid übergeben wurdet. Fürbaß von der Frauen wegen, genant die Vischlerin von Bayingen, darum die Parthyen spennig gewesen sind, entscheiden Wür die ehegenanten Partheyen, daß dieselbe Frau, dieweil sie lange Zyt und vihl Jahre by dem Spithal zu


page 88, image: cs088

Eßlingen gewesen ist, bey dem Spithal bliben, und desselben Spithals eigen sin solle; Und ob unser Schwager von Würtemberg einige Gerechtigkeit dran hette oder haben solt, daruf soll et GOtt zu Lobe, unb siner Geeleit zu Trost verzyen, Argelist und Gevehrde in allen vorgeschribenen Sachen gäntzlich ußgescheiden, und diß Unsers gütlichen Entschaids zu Urkund, han Wür Iohann, Ertz. Bischoff zu Trier, etc. obgenant Unser Insigel an diesen Brieff thun henckhen, und wann diser gütlicher Entschaid mit Unser Ulrichs, Grafen zu Würtemberg, etc. auch Unser Burgermeister und Rath der Städt Eßlingen, Wissen und Willen zugangen und geschehen ist; So haben Wir den ufgenommens/ beliebet und bewilliget, ufnemmen, belieben und bewilligen ihn auch für Uns, alle Unsere Erben und Nachkommen in Krafft diß Briefs, und gereden, geloben und ver sprechen auch in guten, vesten, waren Trüen, für Uns, Unsere Erben und Nachkommen in krasst diß Briefs, disen Endscheid und alle Stuck, Clausuln und Artikuhln darin begriffen, steete, veste und unverbrochenlich zu halten, und dem wie ferre, Unser jeglicher Partheyen das gebühren würdet, nachzukommen und zu willen thun, und darwider nicht zu suchen, fürzuwenden, einige Liste und Behendigkeit, die Menschen Hertz erdencken kan, noch einiche Ußzüge oder Behelffe, geistlichen oder weltlichen Rechts, Gnab, Fryheit, Privilegien, Landrecht oder Gewonheit, dann Wir verzyhen in beeden Theilen uf alle Ußzüge und Behelffe, gestlichen Rechts, Gnad, Freyheit/ Privilegia, Landrecht oder Gewonheit, die Unser einichen Statten und dem andern Unstatten hierin bringen möchten, und sonderlich uf das Recht, das da spricht, gemein Verzugnus sy nit toglich, es sy dann daß dem sonderlichen Verzugnus vorgangen, sonder Argeliste. Und diß zu Urkund haben Wür Ulrich, Graffe zu Würtemberg, auch Wür Burgermeister und Rath der Städt Eßlingen Unsere Insigele auch an disen Brieff thun benkhen und gehenkht, und Wür Eberhardt, Grafe zu Würtemberg/ deß jetztgenanten Graff Ulrichs Sohn/ bekennen daß diser obgemelt Entschaid, auch mit Unserm Wissen und gutem Willen, geschehen und zugangen ist, und Wür gereden und versprechen auch für Uns und Unsere Nachkommen, in Krafft diß Briess, den stete, veste und unverbrochenlich zu halten, und darwider nicht zukommend, oder zu thunde in einiche Wise. Und deß zu Urkund haben Wür Unser Insigel auch gehangen an difen Brieff, der zween seynd, in glicher Forme, und jedem Theile einer gegeben ist, uf den heiligen Iahrs-Abend, zu Latin genant Circumcisio Domini, nach der Geburt Christi unsers lieben HErren, tusent vierhundert, fibenzig und zwey Iahr, nach Gewonheit zu schreiben in Unserm Stiffte zu Trier.

[note: 53.] Käyser Caroli IV. Privilegium, daß die Städt Eßlingen nicht versetzet oder verkaufft werden solle.

Wür Karl/ von GOttes Gnaden/ Römescher König, zu allen Ziten Merer deß Riches, und Künig in Beheim, verjehen offenlichen mit disem Brieue/ wann Wür die Städt zu Eßlingen so geneigig, so underthanig und auch so geständig an Uns, und dem Heiligen Römeschen Riche funden haben, umbe das haben Wür derselben Städt zu Fürderunge und zu Gnaden getan, daß Wür in nu und bernach vestigen, nuwern und bestetigen mit diesem Brieue/ alle ir Freyheit, Gewonheit unde Recht, und auch alle ir Brieue di si hant, und di si biß uf den hütigen Tag her haben gebracht/ das besteten Wür in alles fürbaß immerme ze haltene und ze habene/ also daß Wür noch niemant anders, von Unsern wegen, dehein ir Brieue, Recht/ Friheit und Gewonheit, nit endren noch verkeren sollen noch wollen in deheinen Weg. Wür haben auch derselben Städt mer zu Gnaden getan/ das Wür si durch kein Unser noch deß Riches Not/ noch durch kein ander Sache nit versezen/ verkauffen/ noch deheines weges verkumbern sollen, und obe daz gen ieman beschehen were, oder noch geschehe, daß sol genzliche abe sin/ und keine Krafft haben. Wir wollen auch, daz diselbe vorgenante Städt für daz Rich ieman pfändt si/ noch daz si ieman für Uns noch für daz Rich nötige oder pfande, und was Uns von dem Riche von derselben Städt gewonlicher Stüre ergangen sunt, und obe in auch von den Juden, di bi in wonende sint oder weren/ von ires Schirmes wegen/ deheine Hilffe geschehen were, unze uff disen hütigen Tag, dez sagen Wir si auch genzliche ledig mit disem Brieue. Wir haben auch der vorgenanten Städt an disem Brieue solliche Vorderunge und Gnade getan, obe in iemant, der vorgeschriben Artikhel einen oder mer überfaren wolte, oder wer si von disen Unser Gnaden/ die Wir in an diseme Brieue erzaigt haben/ dringen oder zertrennen wolte, daz denne dieselbe Stadt, und di ander Städt alle, den Wir auch dise Gnade mit Unsern Brieune gethan haben, einander sollent und mögent beholffen sin/ dez Wir in gunnen und erlouben/ von Unserme Küniglichen Gewalte, und sich dez weren und retten sullen, also verre ir allre mügent reichet, daran si wider Uns noch dem Reiche nichtes thun noch verschulden sollen, in deheinen Weg/ und was diselbe Städt fürbaß mit Uns oder für Uns, ire Nottursst zu werbene und ze redende haben, darumbe sullen Wir sie gnedeclichen verhören. Mit Urkünde diß Brieues, der versigelt ist mit Unserme Küniglichen Ingesigel/ der geben ist zu Ulme, nach Christus Geburte druzehenhundert Iar, und in dem acht und vierzigesten Iare, an deme Sunnentage vor unserre Frawen Tage der Liechtmeß/ in dem andern Iare Unserre Reiche.

[note: 54.] Ejusdem Imperatoris Caroli IV. Privilegium, daß unterschiedliche Städte/ und darunder auch Eßlingen, nicht versezet, oder verkaufft werden sollen.page 89, image: cs089

WIr Karl, von GOttes Gnaden, Römescher Künig, ze allen Zeiten Merer deß Riches/ und Kung ze Behem, veriehen und tun kunt offenlich mit disem Bries, wann Wir die Städte Augspurg/ Ulme, Memmingen, Kauffbüren, Lütkirchen, Wangen, Bibrach, Ravenspurg, Lindaw, Buchorn, Uberlingen, Psullendorff, Ezzelingen, Reutlingen, Rotweil, Winpfen und Winsperg, so genaigig, so undertenig, und ouch so gestendig, an Uns und dem Heiligen Römischen Reiche funden haben, um daz haben Wir denselben Städten, ze Fürderung und ze Gnaden getan, daß Wir in nu und hernach vestennen, newern und besteten, mit disem Brieff in allen gemeinclich, und ir iglicher Städt besunder, aller ir Freiheit, Gewonheit und Recht, und auch alle ir Brieff, di si hant, und di si unz uf den hewtigen Tag her hand bracht, das bestetten Wie in alles fürbaz hand bracht, das bestetten Wir in alles fürbaz ze halten und ze haben, also daz Wir noch nienab andrer von Unsern wegen, dhein ir Brieff, Recht, Freiheit noch Gewonheit, nicht ebdern noch verkeren sullen noch wellen in keinen Wegk. Wir habent auch denselben Städten mer ze Gnaden gekan, daz Wir ir dhein durch dhein Unser noch dez Reichs Not/ noch durch kein ander Sache uicht versezen, verkouffen, noch dheinsweges verkümbern sullen, und ob das iendert geschehen wer gen iemand, oder noch geschehe, das soll gentzlich absin und kein Crafft haben. Wir wöllen ouch daz derselbn vorgenanten Städt ir kein für daz Reich Pfant iemanz sei, noch dat si ieman für Uns noch für das Reich nöt odet pfende, und was Uns und dem Reiche und derselbn Städt gewonlichen Stürn ergangen sind. Und ob in ouch die Juden/ di bey in wonend sind, von irs Schirms wegen dhein Hilff geton heten, Unz uf disen hütigen Tag, deß sagen Wir si gemeinclich und ir iglich Städt besonder, ouch gänzlich ledig mit disem Bries. Wir haben auch disen vorgenanten Steten an disem Brief solch Fürderung und Gnad geton, von in ieman der vorgeschriben Artickel einen oder mer überfaren wölt, oder wer si von disen Unsern Gnaden dringen, oder zertrennen wolt, di Wir in an disem Brief erzaigt haben, daz Wir in allen gemeinclich und ir iglicher Statt besunder, von unserm Küniglichen Gewalt, gunnen und erlauben, daß si einander beholffen sullen sin, und sich deß weren und retten sullend/ als verre ir mugent gereichet, daran si wider Uns noch dem Reiche nichtz tun noch verschulden sullent, in dheinen Wegk. Und waz si ouch fürbaz ir Notturfft mit Uns und vor Uns ze werben und ze reden hand, darum sullen Wir si allezeit genediglich verhören. Mit Urkundt diz Briefs versigelt mit unserm Küniglichen Insigel, der geben ist ze Ulme, nach Christus Geburt drüzehen hundert Iar, und in dem acht und vierziastem Iar, an dem Suntag vor unser Frauen Tag der Liechtmesse, in dem andern Iahr Unser Reiche. vid. supr. libr. 2. cap. 31. n. 9.

[note: 55.] Consimile Privilegium Keyser Wenceslai.

Wür Wenzlaw, von GOttes Gnaden, Römischer Kunig zu allen Zeiten Merer deß Reichs, und Küng zu Beheim, bekennen uns an diesem Brieue, wann Wir die Stete, Ulme, Costniz, Ezzelingen, Rüttlingen, Rotwile, Weil, Uberlinge, Memmingen, Bibrach, Ravenspurg, Lindow, Sand Gallen, Kempten, Kouffbüren, Luitkirch, Yßni, Wangen und Buochorn, so genaigt, so underthenig und auch so gestendig an Uns und an dem Heiligen Römischen Reiche funden haben, umbe daz so habenWür denselben Steten zu Fürdrung und zu Gnaden getan, daß Wür in nu und hernach vestenen, nüwern und bestetigen mit disem Brief in allem gemeinclich und ir ieglicher Stat besunder, alle ihr Brief di si habent, und di si unz uf disen heutigen Tag her haben bracht, das bestetigen Wir in alles fürbaz zu halten und zu haben, also daß Wir noch nieman ander von Unsern wegen, kein ir Brief, Recht/ Freiheit noch Gewonheit nicht endern, noch verkeren sullen noch wellen, in keinen Wege. Wir haben ouch denselben Steten mer zu Genaden getan, daß wir ir dhein durch kein Unser noch deß Reiches Not, noch durch kein ander Sache nicht versezen, verkauffen, noch keines wegs verkümbern sullen/ und ob daz iendert geschehen wer gen iemand oder noch geschech, das soll genzlichen absein, und kein Crafft nicht haben. Wir wöllen auch daß derselben vorgenanten Stet ir kein für das Reiche Pfand iemanz sei, noch daz sie iemand für Uns noch für das Reiche nete oder phende, und was Uns und dem Reiche von derselben Stete gewonlichen Steweren ergangen sint. Und ob in ouch die Juden, die bey in wonent sint, von irs Schirms wegen dehein Hilff getan heten, uns uf disen hewtigen Tage, deß sagen Wir sie gemeinclich und ir ieglich Stat besunder ouch genzlich legig mit disem Brieff. Wir haben auch diesen vorgenanten Steten an disem Brieue solch Fürderung und Gnad geton, ob in ieman der vorgeschriben Artickel, einen oder mer überfaren wolt, oder wer si von disen Unsern Gnadeu dringen oder drennen wolt/ die Wir in allen gemeinclich und ir iglicher Stat besunder von Unserin Küniglichen Gewalt gonnen und erlouben, daß sie einander geholffen sullen sein, und sich deß weren und retten sullent, als verre ir mugent gereichet, daren sie wider Uns noch dem Reiche nichtes thun noch verschulden sullent in keinen Wege. Und was sie ouch fürbaß ir Notturfft mit Uns und vor Uns zu werben und zu reden haben, darum sullen Wir sie allezeit genediglich verhören. Zu Urkund und daß es stet beleibe, geben Wir in disen Bries, desigelt und gevestnet mit unserm Küniglichen Insigle, der geben ist zu Rotemburg uff der Tauber, nach Christs Gepurt dreyzehen hundert Iar, danach in dem Siben und Sibenzigsten Iare, am Suntag nach deß heiligen GOttes Leichenamen Tage, Unser Reiche deß Behemischen in dem vierzehenden, und deß Römischen in dem ersien Iare. vid. supr. lib. 2. c. 31. n. 9.page 90, image: cs090

[note: 56.] Keyser Sigismundi Privilegium, daß die Städt Eßlingen in der Plienshalden allerley Ertz suchen und graben möge.

WIr Sigmund, von GOttes Gnaden, Römischer Keyser, zu allen Ziten Merer deß Richs/ und zu Hungern, Bebem, Dalmatien, Croatien, etc. Künig, bekennen und tun kund offenbar mit disem Brief, allen den die in sehen oder hören lesen, daß Unsere und deß Richs libe getruen, die Burgermeister, Rath und Stat zu Eßlingen ire erbare Botschafft zu Uns gesand haben/ und fürbringen lasen, wie sie einen Berg an derselben Statt zu Eßlingen ligen haben/ der da heisset die Plienshald, und ir aigen sey, und heten mute den zu bawen, und Ertz darin zu suchen/ und haben Uns demutiglich gebeten, in deß von Kayserlicher Macht zu gunnen, deß haben Wir angesehen, ire redliche Bete, und ouch betrachtet, daß solich Aufuemung dem heiligen Rich vast erlich und gemeinen Wan, und sonderlich den egenanten von Eßlichgen und derselben Stat, die nun lange Iare treffleich und schedleich abgenomen haben und noch tun, nemlichen nuz bringen mag, und haben darum soliche ir Bete mit wolbedachtem Mut/ gutem Rath Unserer Getruen, und rechter Wissen, gnediglich zugelassen, und in gegunnet, erlaubt, und dise besunder Gnad getan, daß sie solich Bergwerkh an dem egenanten Berige arbeiten, und darinne allerley Erzt, es sey Gold, Silber, Kupffer, Stahel, Eysin, Zin, Bley, oder was Erz das sust sey, als ihn dann das gesellig ist, und zu solichem Erz gehöret, und was sie also gewinnen/ daz sollen sie in der gemeinen Städt nuze, und nit anderswohin wenden, unschedlich doch Uns und dem Riche an Unsern Fellen und Rechten. Und Wir gebieten darum allen und jeglichen Unsern und deß heiligen Richs Underthonen und Getruen, in welchen Wierden, Wesen oder statt die seyn, ernstlich und vestiglich mit disem Brief, daß sie die egenanten von Eßlingen, an solicher Arbeit und Unsern bsundern Gnaden nicht hindern oder irren in dhein Weiß, sunder si der geruhlich gebrauchen und geniessen lassen, bei Unsern und deß Reichs Hulden/ und bei einer Pene dreyssig Markh lotigs Golds, halb in Unser und deß Richs Cammer, und halb den von Eßlingen und den iren unleßlich zu bezahlen. Mit Urkund diß Briefs, versigelt mit Unserer Keyserlichen Majestat Insigel. Geben zu Rome, nach Christ Geburt Vierzehenhundert Iar, an Sanet Lorenzen Tag. Unserer Reiche deß Hungarischen im Siben und Vierzigsten, deß Römischen im drei und zweinzigsten, deß Behemischen im vierzehenden/ und deß Kaiserthums in dem Ersten Iaren.

Ad madatum Dn. Imperator.

Caspar Sligk. Cancellarius.

[note: 57.] Keyser Ruprechti Befreyung/ daß die Städt Eßlingen uf Sanct Catharinae Tag eine Iarmesse anstellen möge.

WIr Ruprecht, von GOttes Gnaden, Römischer Künig, zu allen Ziten Merer deß Richs; Bekennen und tun kund uffinbar mit disem Brieue, allen die yn sehent oder hörent lesen, daß Wir haben angesehen getrüwen willigen und steten Dienst, den Unsere lieben getruwen Burgermeister, Rad und Burgere gemeinlichen Unser und deß heiligen Richs-Stad Eßlingen, Uns und dem Riche dicke willeclichen und unverdrossenlichen getan habent, und ouch fürbaß tun sollent und mögent in künfftigen Ziten, und haben in dorum von Unsern besundern Gnaden gegunnet und erlaubet, gunnen und erlauben yn auch in Crafft diß Briefs und Römischer Königlicher Mechte Bollenkumenheide, daß sie vorbaß zu ewigen Ziten, alle Iare ierlichen ein Iarmesse, die eins iglichen Iares uf Sanet Katherinen Abend zu Vesperziit angeen sol/ und weren biß uf den achten Tag darnach zu Vesper, mit Namen acht ganzer Tage in der obgenanten Unser und deß heiligen Richs Städt Eßlingen haben und halten sollen und mügen. Und sollen auch alle und igliche, sie sin Arme oder Riche/ die diselben Iarmesse eins iglichen Iars suchent/ alleziit, so sie die suchent, in Unserm und deß heiligen Richs schirme und geleide sin, ane alle geverde. Und sol auch derselben Lib und Gut, die obgeschriben Iarmeße gantz uß, fur allem Kummer und Verbodte der obgenanten Burgermeistere, Rads und Burgere der obgenandten Unser und deß beilgen Reichs-Stadt Eßlingen, gemeinlich und sunderlich, und sust allermenniglichs in der vorgenanten Städt Eßlingen, ledig, sicher und fry sin/ doch also/ daß sie die Zolle daselbs geben und antwurten sollen, ane geuerde. Und ußgenommen daß die obgenant Unser Gnade und Friheit/ Dieben, Dupen/ Mordern, Noitzogern/ Felschern, und den di by geverlicher Masse oder unrechtem Gewichte funden worden, oder die iemand an sinem Libe oder Gute, freventlichen beschädigten, nit schirmen noch zu belff kommen soll, in dheine Wise ane alle gesehrde. Und gebieten darum allen und ieglichen/ Fürsten, Geistlichen und Werntlichen, Graven, Frien, Herren, Dienstleuten, Rittern, Knechten, Gemeinschefften der Stedte, Merckh und Dörffere, und sust allen andern Unsern und deß Richs Unterthanen und Getruwe, vestecliche und ernstlichen in Crafft diß Brieffs, daß sie die obgenanten Burgermeistere, Rad und Burgere gemeinlichn Unser und deß heiligen Richs Städt Eßlingen, an deu vorgenanten Unsern Gnaden und Friheiten nicht hindern noch irren in dheine Wise, sundern sie geruwtclichen daby verbliben lassen, und auch von Unsern und deß heiligen Richs wegen darzu getruweclichen Handhaben, schutzen und schirmen, und wer dawidder tete, der soll in Unser und deß Richs Ungnade als dicke das geschicht, swerlichen


page 91, image: cs091

verfallen seyn, und darzu ein Pene zwentzig Marcke lotiges Goldes, die halbe in Unser Küngliche Cammer, und das ander haib Theil der obgenandten Städt und Burgern zu Eßlingen unleßlichen gefallen soll, Urkundt diß Brieffs, versigelt mit unser Küniglicher Majestät anhangendem Insigel, Gehen zu Heidelberg nach Christi Geburte Vierzehenhundert Jare, und darnach in dem achten Jare, am nechsten Montage nach Sanct Johannis Baptistae Tag als er geboren ward, Unsers Richs in dem Achten Jare.

[note: 58.] Imperat. Caroli V. Privilegium, daß die Städt Eßlingen in erster Instantz, vorder Städt Ulm Reuttlingen, Hailbrun beklagt werden solle: mit Urkundten dem Käyserlichen Cammer-Gericht beschehener Insinuation.

WIr Rudolff der Ander, von GOttes Gnaden, erwehlter Römischer Käyser, zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs, in Germanien, zu Hungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien und Sclavonien, etc. König, Ertz-Hetzog zu Oesterreich, Hertzog zu Burgund, Steyer, Kärndten, Crain und Würtemberg, etc. Graffe zu Tyrol etc. Bekennen und thun kundt jedermänniglich mit diesem Unserm offenen Käyserlichen Brieff, Als Unserm Käyserlichen Cammer gericht desselben Advocat und Procurator, der Chrsam gelehrt Unser und deß Reichs lieber Getreuer Bernhard Kuehorn, der Rechten Doctor, Gemeiner Syndicus, Unsere und deß Reichs lieber getreuer Burgermeister und Rath der Städt Eßlingen, beneben Uberraichung glaubwürdiger Copien seines habenden Syndicats in offentliche Audienz Münd-und Schrifftlich an: und eingebracht, wie daß von weyland dem Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Carln dem Fünfften deß Nahmens, Römischer Käyser, Unserm Vorfahren am Reich seligster Gedächtnus, im Jahr der wenigern Zahl nach Christi Unsers lieben HErrn und Seligmachers Geburt, Ein und viertzig, gemeldte Seine Herren Principales, ein Ehrsamer Rath der Städt Eßlingen mit gefreyten Richtern privilegirt, und begnadiget, dasselbe Privilegium Er damit auß sonderbahren deßhalben empfangenen Befelch übergeben thäte, mit unterthäniger Bitt solches, als in bester und beständigster Form Rechtens geschehen solt, köndte oder möchte, vor Gerichtlich praesentirt, insinuirt und notificirt, auf-und anzunemmen, darüber das Richterlich Decretzu interponiren, auch von beschehener Insinuation nothtürfftigen Schein zu erkennen, und nach beschehener Collation zugleich eingelegter Copey das Original wiederum hinauß folgen zu lassen, wie solches das Gerichtlich Protocoll, und darüber beschriebene Acta mit mehrerm Inhalt außweisen, daß demnach auf heut zu End im dato vermeldt, an besagtem Unserm Käys. Cammer-Gericht, damabls daß der Edel Unser und des Reichs lieber Getreuer, Marr Fugger, Freyherr zu Kirchberg und Weissenhorn, der Jünger, Unsers Käyserl. Cammer-Richters Amtsverweser, samt andern Ihme von Uns und deß Heil. Reichs Ständen wegen zugeordneten Urtheilern und Allessorn in Unserm Namen, und an Unser Statte in Unser und deß H. Reichs-Stadt Speyer besessen hat, Urtheil hierüber dieses Inhalts eröffnet, und außgesprochen worden ist. In Sachen begehrter Insinuation Käyserl. Privilegii der gefreyten Richter halben, im Nahmen Burgermeister und Raths der Städt Eßlingen am dritten Julii jüngst durch Doctor Kuehorn Gerichtlich beschehen, es dasselbig doch vorbehältlich deß Heil. Reichs Ober: und Gerechtigkeit, auch mänigliches Interesse und Einreden dagegen jederzeit vorzubringen, so viel Recht hiemit angenommen, darüber dergestalt Urkund erkendt, auch gedachtem Doctor Kuehorn sein, der Collation und Restitution originaln halben beschehen Begehren zulassen; Urkundt diß Brieffs, mit Unserm Käyserlichen anhangenden Insigel bekräfftiget. Geben in vorbenanteru Unser und deß Heiligen Reichs-Stadt Speyer, am dritten Tag Monats Decembris, nach CHristi unsers lieben HErren Geburt, Fünffzehenhundert und im Neun und Achtzigsten, Unserer Reich deß Römischen im Fünffzehenden, deß Hungarischen im Achtzehenden, und deß Böheimischen im Fünffzehenden Jahren.

Nun folget deß angezogenen Privilegii Innhalt, verlautend, also:

WIr Carl der Fünffte, von GOttes Gnaden Römischer Käyser, zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs, König in Germanien, etc. Bekennen für Uns und Unsere Nachkommen am Reich offentlich mit diesem Brieffe und thun kundt allermänniglich, daß Uns Unser und deß Reichs lieben Getreuen Burgermeister und Rath der Städt Eßlingen, durch ihre Erbare Bottschafft haben fürbringen lassen, Wiewol durch Weiland den Durchleuchtigsten Fürsten, Käyser Marimilian hochlöblicher Gedächtnus, Unserm lieben Herrn, und Anherrn, auch Unser Churfürsten, Fürsten und andere Ständ deß Heil. Reichs im Fünffzehenhundersten und Ein und zweintzigsten Jahr, verordnet und verabschidet, welcher massen, undo vor wem, Churfürsten, Fürsten, Graven, Herren und andere Uns und dem Reich ohne Mittel unterworffen, in der ersten Instantz beklagt werden, damit Sie zu dem wenigsten zwu Instantz, und ihnen die Gutheit und Hülff der Appellation, als wohl als den jenen, so dem Reich nicht ohne Mittel unterworffen, vorbehalten und unbenommen bleib, So sey aber in solchen jezermeldten deß Reichs Abschieden, von den Freyen-und Reichs- Städten, vor wem und welcher massen sie in erster Instantz rechtlich beklaget werden sollen, gar nichts verordnet, Deßhalb Sie Fürsorg tragen, wiewohl Sie bißher deß niemands Ursachen gegeben haben, und noch nicht wissentlch geben wöllen, daß sie vielleicht von etlichen unbillicher


page 92, image: cs092

Weise vor Unserm Käyserlichen CammerGericht in der ersten Instantz Gerichtlich fürgeheischen, und beklagt, und ihnen dardurch die beneficia appellationis abgeschnitten, und gäntzlich benommen werden, und sie und gemeine Städt deß zu mercklichem Abbruch ihrer Gerechtigkeiten, Nachtheil und Schaden kommen möchten. Und Uns darauf demüthiglich angeruffen und gebetten, daß Wir hierinn gnädig Fürsehung und gemeine Städt zu debencken genädiglich geruheten, das haben Wir angesehen solch ihr demütig Bethe, auch die getreuen Dienst, so sie weiland Unsern Vorfahrn am Reich Käysern und Königen gethan, und Uns hinfür wohl thun mögen und sollen, und darum mit wohlbedachtem Muth, gutem Raht, und rechter Wissen, auß den oberzehlten und andern Ursachen Uns darzu bewegend, und auß sondern Gnaden den gemelten Burgermeistern und Rath der Städt Eßlingen, als Römischer Kaiser dise Freiheit und Gnad geton, und thun das alles hiemit von Römischer Kaiserlicher Macht Vollkommenheit, wissentlich in Crafft diß Brieffs, also daß die benandten Burgermeister und Rath zu Eßlingen und ihre Nachkommen nun hinfüro in ewig Zeit, als die Oberkeiten in solchen das Commun und Gemein Städt belangend, zu ihren ordentlichen Richtern haben sullen, die Ehrsamen und Unser und deß Reichs lieb Getreuen, Burgermeister und Rath der Städt Alm, Reuttlingen und Hailbrunn, und an keinen andern Gerichten hohen und nidern, weder an Unserm Käyserlichen Cammer-Gericht, noch an andern OberGerichten, so jetzo in Teutscher Nation gehalten, oder durch Unsere Nachkommen oder sunst künfftiglich aufgericht und geordnet werden, auch weder vor Uns noch an Unserm Kaiserlichen Hoff, noch vor einichem delegirten oder deputirten Richter in der ersten Instantz um einicherley Sachen, peinlich, burgerlich, heblich, personlich, oder wie die genandt werden möchten ausserhalb der Fäll und Sachen, die Vermüg Unser und deß Reichs Ordnungen, Uns oder Unser Käyserlichen Cammer-Gericht im Heil. Reich vorbehalten seyn, oder sonst von den gemeinen geschriebenen Rechten daselbs hingehören, mit Recht geladen, fürgenommen noch beklagt werden sollen, dann allein vor obgemeltem Rath zu Ulm, Reuttlingen und Hailbrun. Welches Ort dem so sich Klag, Spruch oder Forderung gegen ihnen und gemeiner Städt Eßlingen vermeynt anzumassen, gefällig und gelegen ist, vor denselben samtlich und sonderlich, als ihren gefreyten ordentlichen Richtern soll nach Gerichtlicher Ordnung und Rechtlichem Proceß in allermassen, wie sich an ordenlichen Gerichten gebürt und gewohnlich ist, in den Sachen, so daselbst wider die von Eßlingen Klagsweiß fürgenommen, gehandelt und procedirt werden, auch jedem Theil von End: und andern Urtheilen, darinn die gemeinen Recht die appellationen zulassen, an Unserm Käserl. CammerGericht, noch von einichen andern Hohen und Ober- Gerichten oder Richtern, nach dem ihnen die Unser Kaiserlich Begnadung und Freiheit verkünt und zu wissen gethan ist, gegen bemeltem Rath zu Eßling einichen Process, Citation, Gebott, Inhibition, Mandat, Commission, Befelch noch Zwangbrieff, auf jemandes Anruffen noch ex officio in der ersten Instantz erkennt, sondern die ansuchenden Partheyen ohne Mittel für obgesatzte deren von Eßling ordenliche gefreyte Richter gewisen werden, und ob darüber einicherley Process erlangt und außgen würden, dieselben sollen an ihnen selbst nichtig und krafftloß seyn, welche Wir auch hiemit jetzt alsdann, und dann als jetzo für nichtig und unkräfftig erkennen, doch wo den Klagern auf ihr Anruffen, das Recht an den gemelten Enden kundtlich versagt, oder geverlich verzogen würdie, die mürgen alsdann das Recht in solchem Fall suchen und annemmen, an Enden und Gerichten, wo es sich sonften gebürt, doch Uns dem Heil. Reich Unser Hoch: und Obrigkeit vorbehalten. Und gebieten darauf allen und jeglichen Chur-Fürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Prälaten, Graven, Freyen, Herren, Rittern, Knechten, Hauptleuthen, Landvögten, Vitzdomen, Vögten, Pflegern, Verwesern, Amtleuthen, Schultheissen, Burgermeistern, Richtern, Räthen, Burgern, Gemeinden, und sonst allen andern Unsern und deß heiligen Reichs Unterthanen und Getreuen, in was Würden, Stands oder Wesens die seyn, ernstlich mit diesem Brieffe, und wöllen, daß sie den genandten Burgermeister und Rath zu Eßlingen und ihren Nachkommen, an dieser Unser Begnadung und Frenung, kein Irrung, Eintrag und Verhinderung thun, darwider nicht bandlen, noch jemands andern zu thun schaffen in kein Weiß, sondern sie darbey unbetrübt, sich der gebrauchen und geniessen lassen, als lieb einem jeglichen sey Unser und deß Reichs schwere Ungnad, Straf, und darzu ein Poen, nemlich viertzig Marck lötigs Goldes zu vermeiden, die ein jeder, so offt er freventlich hierwider thät, Uns halb in Unser und deß Reichs Cammer, und den andern halben Theil den offtgenandten Burgermeistern und Rath der Städt Eßlingen und ihren Nachkommen, unabläßlich zu bezahlen verfallen seyn soll, mit Urkundt dieses Brieffes, besigelt mit Unserm Käyserlichen anhangenden Insigel; Geben in Unser und deß Reichs-Stadt Regenspurg am zwey und zwantzigsten Tage deß Monats Julii, nach EHristi unsers lieben HErren Geburt, Funffzehenhundert und im ein und Viertzigsten, Unsers Käyserthums im Ein und zwantzigsten, und Unserer Reiche im sechs und zwantzigsten Jahre.

[note: 59.] Imperat. Friderici Privilegium für fremde Gericht.

NOs Fridericus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Ad universorum sacri Romani Imperii fidelium, quos oportunum nosse fuerit notitiam volumus pervenire, quod affectantes ex intimis dilectorum nostrorum fidelium Civium de Ezzelinga,


page 93, image: cs093

propter sincerae fidei puritatem, qua nos semper et Romanum venerantur Imperium, ubilibet praecavere dispendiis et commoditatibus providere, ipsis hanc de liberalitate Regia gratiam duximus faciendam, quod pro nulla causa ad Regalis curiae nostrae, vel ad aliquod alterius secularis judicii examen extra Civitatem Ezzelingen, dummodo querelantibus justitia coram dictae Civitatis Judice non negatur, trahi debeant atque possint, praesentium testimonio literarum nostrae Majestatis sigilli robore signatarum. Dabam apud Mengen Kal. Julii, Anno Domini millesimo, trecentesimo quintodecimo. Regni vero nostri anno primo.

[note: 60.] Käyser Ludwigen freyheit, daß ein Rath und Burger zu Eßlingen, um Güter und Schulden nirgend, dann vor ihrem Schultheissen beklagt werden sollen.

WIr Ludwig von GOttes Gnaden, Römischer Keyser, se allen Zitten Merer deß Wir den wisen Lüten dem Burgermeister, dem Rat und den Burgern gemeinlichen ze Eßlingen, Unsern liben Getrwen durch sunder Gunst und Lib, di Wir zu in haben, die Genade getan haben, und tun och mit disem Brieff, daz Wir wellen, ob iemman icht zu irem Guten, die sie in Nutze und Gewer bißher bracht habent, oder umbe Schulde und Gelt ze clagen oder ze sprechen habe, daz der ein Recht darumbe von in nemen soll vor ihrem Schultheizzen und niender anderstwa, und wellen nicht, daz in iemman dieselben Unser Gnaden überfare in kein Wise, bey Unsern Hulden, und darüber ze Urchune geben Wir in diesen Brieff, versigelten mit Unserm Keyserlichen Insigel, der geben ist ze Augspurg, der Mitwochen nach Walpurgis, nach Kristus Geburt drüwzehenhundert Jare, darnach in dem sechs und viertzigsten Jare, in dem zwey und drizzigsten Jare Unsers Richs, und in dem Nwzehenden des Kaisertums.

[note: 61.] Kaiser Maximiliani freyheit in Appellation Sachen.

WIr Marimilian von GOttes Gnaden, Römischer König, zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien, etc. König, etc. Bekennen offentlich mit disem Brieff, und tun kundt aller mennialich, daß Uns Unser und deß Reichs lieben Getrewen, Burgermeister und Rath der Städt Eßlingen haben fürbringen lassen, wiewol sie einem jeden, so das Recht bei ihnen und an ihren Gerichten in der gemeldten Städt Eßlingen suchte, fürderlich und gebührlich Recht ergehen liessen, und wissentlichen im Rechten niemand beswerten, So würden doch zu Zeiten von ihnen und ihren Gerichten auß keiner Notturfft, sonder zu gefährlichem Verzug und Außflucht, und um klein gering Sachen mutwillig und unnottürfftig appellation an Uns gethan, und dardurch Vollnziehung gerechter Urthel verzogen, und sy und ihre Burger in unbillichen Schäden und Verderben geführt, und uns darauf demütiglichen angeruffen und gebetten, Sie hierin genediglich zu fürsehen, daß haben wir angesehen solch ihr demütig Bete, auch die getreuen Dienst, so ihr Vorfordern und sy Unsern Vorfarn am Reiche, Römischen Keysern und Königen, und Uns und dem Reich getan haben, und in künfftig Zeit wol tun mügen und sollen, und darum mit wohlbedachtem Muth, gutem Rath und rechter Wissen, denselben von Eßlingen dise besonder Gnad und Freyheit getan und gegeben, tun und geben in die auch von Römischer Küniglicher Macht wissentlich in Crafft diß Breiffs, Also daß hinfür ewiclich niemands, von was Würden, Städt oder Wesens der sey, von einichen underredlichen oder endlichen Urtheilen, Erkandtnus oder Decret, durch die Gemeldten von Eßlingen in ihren Reten oder in ihren Gerichten zu Eßlingen gesprochen, so die anfenglich Klag und Hauptsach nicht über zwanzig Gulden Reinisch Schuldgelt oder Wert berürt oder antreffe, und sonderlich von Frevel Händeln, Schmachsachen, Leibschäden, Lemb oder fliessend Wunden, weder an Uns, Unser Nach kommen am Reiche, noch jemands anders nicht waigern, dingen, appelliren oder suppliciren soll noch mag, in kein Weiß, sonder dieselben Urthel Erkantnuß oder Decret gantz kräfftig und mächtig sein, stet beleiben, vollstreckt und vollzogen werden sullen, und die Genanten von Eßlingen darauf für im Rechten als sich gebürt, vollsam und procediren, mügen, von allermenniglich unverhindert, und ob darüber von einichem Urtel so nit über zwantzig Gulden Reinisch, oder Frevel, Lemb, Leibschaden oder fliessend Wunden antreffe, appellirt, gedingt, oder supplicirt würde, welche gestalt oder von wem das beschehe, So ordnen, setzen und wöllen Wir, daß solch appellation crafftloß und nichts seyn soll, die Wir auch also jetzo alsdann, und dann als jetzo von obbestimmter Küniglicher Macht, Vollkommenheit, in Crafft dits Breifs, crafftloß und untüglich erkennen und erkleren, ob aber iemand ausserhalb dem Fall vorgemelts Artickels, in Sachen, darinn Unser und deß Reichs Recht und Ordnung das zugebe, zu appelliren dem Rath oder Gericht zu Eßlingen einen Gulden darlegen, (vid. lib. 2. c. 23. n. 169. seq.) und darzu Glübd und Ayde tun, daß er von ihren Urteiln und Proceß nit geverlich, oder der Widerparthen ihre Gerechtigkeit zu verhindern, appellier, Sondern daß er nit anderst wisse oder verstehe, dann daß er eine gerechte Sach habe, und ihme nach Satzung der Recht seine Gerechtigkeit zu beschirmen zu appelliren, und weiter Recht zu suchen not seye, daß er auch der selben Appellation, ob er mit seiner Widerparthey gütlich nicht vertragen würde, nach seinem besten Vermügen in sechs Monaten den negsten, nachdem ihme dimissorial oder Urtheils Breif überantwortet worden


page 94, image: cs094

seynd, fürderlichen nachfolgen und prosequiren, und der Widerparthey um ihr behabt Recht, so sy wider ine mit Urteil erlangt hat, auch Kost und Schaden deßhalben empfangen, und ihr mit Recht zuerkandt, wo er seiner Appellation in Recht verlustigt, oder in vorberührter Zeit der mit Nachkommen oder Volg tun würede, gnug und Ablegung tun wolle mit Leuten oder Gütern, Oder ob er das dermassen zu thun nicht vermöchte, sich dafür, so fern die Widerparthey deß nicht benügen het, mit seinem Ayde und Verheftungen seines Leibs verpflichten, (vid. libr. 2. c. 33. n. 169. seq.) das alles, wie obstehet, ein jede Parthey, so appelliren wolt, zu thun schuldig und pflichtig, und so das beschicht, sullen alsdann sollich appellation aufgenommen und zugelassen werden, welich aber solches in vorgeschriebener massen nit tete, oder nit tun wolt, so sullen und mögen die Genandten von Eßlingen ihr gesprochen Urthel mit Jrer Execution unverhindert solcher appellation nachvolgen, und zu endlichem Außtrag, wie sich gebürt, mit Recht prosequiren, und dardurch gegen Uns und dem heiligen Reiche noch iemands anders gar nichts mißthan haben, auch dieselben appellation darüber in Unser ober Unser Nachkommen am Reich Cammer noch andern Gerichten, wie die zu Zeiten genennt wurden, im Rechten nicht aufgenommen, zugelussen, noch darauf geurtheilt werden, in keine Weiß, dann Wir die alsdann gantz vernichten, widerruffen und crafftloß erkennen, von obbestimmter Römischer Küniglicher Macht, Vollkommenheit, wissentlich in Crafft diß Obrigkeit hierinn vorbehalten. Und gebieten darauf allen und jeglichen Churfürsten, Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Praelaten, Graven, Freyen, Herren, Rittern, Knechten, Hauptleuten, Vitzdomen Vögten, Pflegern, Verwesern Amtleuten, Schultheissen, Burgermeistern, Richtern, Reten, Burgern, Gemeinden, und sonst allen andern, Unsern und deß Reichs Untertanen und Getrewen, in was Würden, Stats oder Wesens die seyn, ernstlich und festiglich mit diesem Brieff, und wöllen, daß Sie die obgenanten Burgermeister und Rath zu Eßlingen und Ir Nachkommen, bey der vorgemeldten Unsern Küniglichen Gnad, Freyheit, Ordnung und Satzung geruhlichen und on Irrung beleiben, der gebrauchen und geniessen lassen, und dawider nit tun, noch jemands anderm zu thun gestatten in kein Weiß, als lieb einem jeden sey, Unser und deß Reichs schwere Ungnad und Straff, und darzu ein Poen, nemlich zwantzig Marck lötiges Goldes, die ein ieder, so er freventlich hiewider tete, Uns halb in Unser und deß Reichs Cammer, und den andern halben Teil den obgemelten Burgermeistern und Rathe zu Eßlingen, und Ihren Nachkommen unabläßlich zu bezahlen verfallen seyn soll, zu vermeiden. Mit Urkundt dits Brieffs besigelt mit Unserm Küniglichen anhangenden Insigel, Geben zu der Newenstadt, am letsten Tage deß Monats Julii, nach Christi Geburt funffzehenhundert und im Gechsten, Unser Reiche deß Römischen im Ein und zwantzigsten, und deß Hungarischen im Sibenzehenden Jahren.

[note: 62.] Keyser Ludwigen freyheit, daß kein Geistlicher im Eßlinger Zehenden einig Gut an sich kauffen oder bringen, sondern was sie an sich gebracht, in Jahrsfrist wieder verkauffen sollen.

WIr Ludwig von GOttes Gnaden Römischer Cheyser, ze allen Ziten Merer deß Richs, Veriehen offenbar an disem Breibe, daß Wir angesehen haben, die genemen Dienst, die Uns von dem Rich geton habend, die wüsen Läut, der Burgermeister, der Schultheisse, der Rat und die Burger gemeinlichen der Städt ze Eßelingen Unser lieben Getrewen, und den Gebresten, der in und der Städt ze Eßlingen darvon vfgeston möcht, den Wir versehen wollen, als verre Wir mügen und künnen, in und Iren Nachkommen ein solich Genade getan haben, und och tun mit disem Brive, daz Wir nicht wellen, daz kein Phaffen oder phählich Personen, so sün gaistlich oder weltlich, Gotzhüser, Closter oder Kirichen, wie die genant sin, etz sin Frowen oder Mann, cheyn ligend Gut es sin aigen oder Lehen, oder swelherlai es anders sei kopfen oder verphenden mügen und sullin, daz da gelegen ist in dem Zehendem ze Eßelingen, wer aber das sü, oder ieman under in kein solich Gut kovffen oder verphenden, wider di Unser vorgenant Gnade und Gesetzt, so soll es das gekoufft Gut die Städt und die Burger gemeinclich, ledeclichen und aigenlich, und das verphant Gut in Phandes Wiß anvallen, gar und genzlich, und in eweclich beliben, was och den obgenanten Phaffen, Clöstern oder Gotzhüsern, sü sind gaistlich oder weltlich, Frowen oder Mann von ligendem Gut, ez si aigen oder Lehen, oder swelherley es sey, in den vorgeschriben Zehenden zu selgerätte gesezet, oder sust durch Gott gegeben wird, das sullen sy in derselben Jahr Vrist, so man in es gesezet oder git verkoufen, täten sy des nicht, so veller dasselbe Gut mit gantzem Nutz, und och mit allen sinen und in der Wiß, als es in gesezet und geben ist, an die Vorgenanten Unser Städt und Burger, ane alle Widerrede, und soll in auch eweclich beliben. Und deß zu Urkunde, so geben Wir in diesen Brieff, versigelten mit Unserm Keyserlichen Insigel, der geben ist ze Esselingen an dem Palmtag, da man zalt von Christes Geburt, Truizehen hundert Jar, darnach in dem Drizzigestim Jar, in dem Sechzehendem Jar Unsers Richs, und in dem dritten deß Cheysertumes.

[note: 61.] Keyser Ludwigen Special-freyheit daß was für Güter die Gaistliche im Eßlinger Zehenden an sich bringen, so Stewrbar, dieselbe darbey verbleiben sollen.

WIr Ludowig von Gottes Gnaden, Römischer Cheyser, ze allen Ziten Merer deß Richs, Veriehen und tun kundt offenbar an disem Brieff, daß Wir den wisen Lüten dem Burgermeister,


page 95, image: cs095

dem Schultheizzen, dem Rat und den Burgern gemeinlichen ze Ezzelingen Unsern liben Getrwen durch Gunst, die Wir in tragen, die besunder Gnade getan habe, und tun auch mit disem Brieff, und wellen, was Gutes die Closter, Mann oder Frowen, und die Layhaffen an sich fürbaß gewinnen, ez sie mit Kauff, oder di ihn von Selgerät verschaffet oder gegeben werden, und die uns und dem Riche, vor e ez in ir Gewalt käm, Stuirbar sind gewesen, daß dieselben Closter und Phaffen bi derselbn Stuwr belibn, und fürbaß keiner Freyung geniezzen noch daruf sprechen, ez si dann, daz si ez mit der vorgnanten Burger Willen haben und niezzen, und darüber ze Urchund, geben Wir in disen Brieff, versigelt mit Unserm Keyserlichem Insigel, der geben ist zu Münichen am Montag vor Georij, nach Christes Geburt, Druzehenhundert Jar, darnach in dem fünff und vierzigestim Jar, in dem Ein und Drizzigestim Jar Unsers Richs, und in dem Achzehenden dez Keysertumes.

[note: 64.] Imperat. Alberti Privilegium generale, daß alle Güter der Städt Eßlingen, welche enmal der Stewr und Contribution unterworffen, darbey verbleiben sollen.

ALbertus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, Prudentibus Viris, Magistro Civium, Consulibus et universis Civibus in Ezzelingen, dilectis suis fidelibus, gratiam suam et omne bonum, ut Sturarum seu Contributionum impositionibus, inter vos et alios, habentes possessiones apud vos, nullus erroris scrupulus, et dissensionis materia habeatur, concedimus, volumus et permittimus, quod hae possessiones, quae ab antiquo serviles fuerunt, seu contribuerunt, ad sturas vociscum, sitae in Parrochia Ezzelingen, ex nunc et in antea, ad sturas contribuant, et eas vobiscum expediant et persolvant, praesentium testimonio literarum nostri Sigilli robore signatarum. Dat. in Ezzelingen, Anno Domini M. CCC. tertio, XVII. Kln. April. Regni vero nri. anno Quinto.

In Civitatem nostram Eslingensem sequens epigramma conscripsit Nicolaus Reusnerus.

Eslinga, Vitiarium
Nobile Teutoniae:
Academiae hospitalis sedes ad Nicrum
Bisjam Tubingensis: Viris
Magna, potens opibus:
Sanctaque cultrix Religionis sedula.
Te Christus Optimus diu
Maximus incolumem
Servet, beetque sorte semper prosperâ:
Quando faves doctis viris
Vsque adeo: hospitium
Facias quibuscum publice, Musis sacrum,
Phoebo sacrum, cum Pallade:
Quid loquor? immo sacrum
Christo per optimo Maximo Deo.
Laus major haut est ulla, quam
Pandere Coelicolum
Portas perennes regiae sanctissimae.

CAPUT XIV. Franckfurt, Francofurtum.

Summaria.

1. Francofurtum quomodo, et unde sic dictum et num. 2.

2. Saxohusium unde dicatur.

4. Ejus situs et templum.

5. Quando et a quo constructa haec Civitas.

6. Est civitas Imperialis primaria, aus schreibende Stadt.

7. Insignia ejus.

8. Civium ordines in ea tres sunt.

9. Tribuum potestas abrogata.

10. Nundinae Francofurtenses, et alia ejusdem encomia, et num. 11. 12. 13.

14. Magistratus et Civium comitas.

15. Electio Imperatoris Francofurti fieri debet.

16. Quae tamen etiam alibi facta.

17. Vox in Civitate, quid denotet.

18. Si plures et discordantes sint competitores, quid olim moris fuerit.

19. In prandio Aquisgranensi Casareo Francofurtenses Norimbergensibus praelati sunt.

20. Camera Imperialis sedes prima Francofurti fuit.

21. Francofurtenses gladiotorioe artis magistros create possunt.

22. Nemo ex Fracofurtensibus filiam suam Aulico ministro in matrimonium collocare tenetur.

23. Imperatoris Richardi privilegium de pecunia a Civitate non extorquenda, de ea non alienanda, bonorum collectatione, et de advocatia, et num. 24.

25. De privilegio muniendi, et constituendi fossas, et num. 26. 27.

28. De jure insignium.

29. Privilegium collectarum, aliarumque exactionum.

30. Privilegium acidularum.

31. Clerici bona adquisita intra annum vendere tenentur.

32. Extranei bona immobilia Francofurti emere non possunt.page 96, image: cs096

33. Protectio nundinarum, et num. 34. et 37.

35. Nundinae aliis vicinis non concedendae.

36. Quando nundinae inchoari et finiri debeant.

38. De jure detractionis.

39. De juribus fiscalibus.

40. Habet jus cudendi monetas.

41. Cives Francofurtenses ad duella vocari nequeunt.

42. Privilegia de non appellando.

43. De testamentorum confectione.

44. De electione Scabinorum et Senatorum et de homagio Civium.

45. Judaei ne statuta faciant, et judicia exerceant.

46. Quod Judaei circulum de croceis filis gerere debeant.

47. De licentia edendi cibos aliâs prohibitos.

48. De non imponendo interdicto pecuniario.

49. De fide privilegiorum Francofurtensium.

50. Transactio de jure conducendi cum Archiepiscopo Moguntinensi.

[note: 1.] FRancofurtum, sive Francofurdum, Franckfurt, olim Teutoburgum dictum fuisse refert, Nicol. Reusner. de urbib. Imperial. part. 1. c. 8. Aliis Helenopolis, Münster. Cosmograph. lib. 3. c. 401. ab Imperatrice Helena, Constantini Magni matre ita nuncupata Adrian. Romna. in urb. praecip. descript. pag. 145. Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. c. 16. n. 1. Item Urbs Usipedorum e Natal. Comit. Reusner. d. l.

[note: 2.] Ejus partes duae sunt Moeno fluvio disjunctae, et ponte lapideo insigni rursum adjunctae, juxta Husan. Junctaque Francorum Moenia bina vado. Quarum una, quae major est, commune Urbis nomen Franckfurt retinet, a trajectu, sive transitu Francorum per Moenum, quem Franci possederunt, sive vado, quod nobis dicitur Furth, Francofurtum, quasi Francorum vadum, Gunther. in 1. Ligurin. Fracken Furth, et a Teutonicis incolis Franconefurt olim dictum fuit, cum Francum Marcomiri filius Francos eo velut in Coloniam deduxisse feratur, et ante eorum adventum Helenopolis dicta esset, Reusner. d. l. Dresser. Isagog. histor. part. 5. pag. 249. Idque jussu Imperat. Caroli Magni, qui illic Saxones,

--- Indomita nimium feritate rebelles
Oppugnans rapidi latissima flumina Mogi
Ignoto fregisse vado, mediumque per amnem
Transmisisse suas neglecto ponte cohortes,
Creditur, inde locis mansurum nomen inhaesit.

[note: 3.] Altera vero Civitatis pars minor Saxohusium vocatur, Sachsenhausen, quasi Saxonum sedes et Domus, der Sachsen Hauß. Et hae duae civitates uno eodemque jure et magistratu reguntur, Reusner. et Dresser. d. l.

[note: 4.] Estque haec Civitas in finibus Franconiae sita, et praeclaris operibus extructa, ac templis et delubris ornata, in quibus plurimum locum obtinet fanum S. Bartholomaei, quod olim a Pipino Francorum Rege in honorem Salvatoris dedicatum, amplissimo Collegio sacerdotum ornatum, et postmodum a Carolo Magno Pipini filio, magnifice splendideque dotatum, cujus tamen facultates hodie non amplius sunt integrae, sed hinc inde dissipatae, connivente ad hoc quodam Ludovico IV. Caesare, propterea, quod a Pontifice Romano potius, quam a Caesare et Senatu Imperii stetisset illud Collegium sacerdotale, non sine crimine perduellionis, aut laesae Majestatis, Reusner. d. cap. 8.

[note: 5.] Ferunt nonnulli Civitatem hanc anno 774. extrui coeptam a Franconibus, sub Rege Carolo Magno, postea vero collapsam et a Franco, Marcomiri IV. filio Duce Franconiae, restauratam, ab eoque denominatam, ut scribit Hunnibald. et Adrian. Roman.

[note: 6.] Est Civitas Imperialis, et quidem inter primates, eine Außschreibende Stadt, de quibus supra libr. 2. c. 11. n. 9. et 10. in Circulo Rhenano superiore Ober-Rheinischen Craiß comprehensa, sessionem et votum in Comitiis habet, et in Imperii matricula continetur, ist in der Reichs-Matricul angeleget Monatlich um 20. zu Roß, und 140. zu Fuß, thut an Geld 800. fl. gibt. zu Unterhaltung deß Käyserlichen Cammergerichts jährlich 250. fl. Limn. tom. 4. libr. 7. c. 16. fol. 227.

ad n. 6.

Quantum matriculare hujus civitatis Concluso trium Collegiorum A. 1705. moderatum est, ad 500. florenos, quam summam residuam hodienum solvit. v. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. l. p. 721.

[note: 7.] Non simplicem, sed coronatam augusta Caesareae Majestatis concessione in insigniis palam omnibus exhibet Aquilam, Aldrovand. lib. 1. Ornitholog. tit. usus Aquilarum in insignib. pag. 97. tom. 1. Höping. de insign. c. 6. n. 1034.

Cives in hac Civitate in tres distincti sunt ordines, quorum primus est Patriciorum, eorumque societatem dicunt, im alten Limpurg, quae aedes curiam, sive praetorium a dextra contingunt. In alterius ordinis quasi collegium, sive sodalitatem cooptantur illi, qui patriciis proximi, manuariis sese artibus non exercent, sed tum negociationes exercent majores, tum reditus patrimoniorum habent ampliores; atque his a laeva praetorii domus est, quae vulgo appellatur, im Frawen Stein. Reliqui Cives in suas tribus translati sunt, suaque habent monopolia, quae ibi Zunffte, alibi Gildae vocantur. Atque ex his tantum Senatores, ex illis Scabini etiam et Consules creantur, ex Henric. Petrej. in vit. Joh. Fichard. Joh. Jacob. Draco de origin. et jur. patric. libr. 3. c. 1. n. 17. Zeiler. in contin. itiner. German. c. 14. pag. 169. n. 10.

[note: 8.] Inter tribus et sodalitia anno 1616. Francofurti fuisse in Diario histor. deß Franckfurtischen gefährlichen Aufftands, pag. 203. et seq.


page 97, image: cs097

recensentur, die Schneider Zunfft, Bender Handwerck, Buchdrucker Gesellschafft, Schmid Zunfft, Steinmetzen und Maurer, als Gärtner, Schreiner Handwerck, Sackträger, Schuhmacher, Zimmer-und Wagner Handwerck, Steindecker Zunfft, Seiler, Hutmacher und Bürstenbinder-Zunfft, Balbirer Zunfft, Weißgärber, Stattler, Säckler, Pergamenter und Nestler Gesellschafft, Teutsche und Frantzösische Schulhalter, Greiffensteiner Gesellschafft, Poßamentirer Handwerck, Weißbinder und Tüncher, Metzger Zunfft, Kürschner Zunfft, Häcker auf dem Dantzplan, Kutscher und Stangen Knecht, Edelgesteinschneider, neue Metzger Zunfft, Goldschmid Gesellschafft, Weingärtner Zunfft zu Sachsenhausen, Hutstaffirer Zunfft Taglöhner zum weissen Adler, Heintzler Zunfft, Fischer Zunfft, Schröter, Gesellschafft der Musicanten, LöhrZunfft, Barchenweber.

[note: 9.] Verum tribus et tribunitiam potestatem d. anno 1616. propter rebellionem abrogatas esse, refertur in d. diar. pag. 376. et seq. 161. Dieweil die Zunfft und alles Zunfft-Recht abgeschaffet, so sollen die Handwerck weiter keine Macht oder Gewalt haben, weder vor sich selbsten Gesetz oder Ordnung zu machen, noch jemand zu erfordern, oder selbsten zu straffen, sondern Gesetz und Ordnungen von einem Erbaren Rath nehmen, die Sträflichen denen darzu von Raths wegen verordneten Personen anzeigen, welche ferners die Rugen auf einen Zettel verzeichnet, dem ältern Burgermeister wochentlich überantworten, von denen sie hernach bey Rath vorgelegt, und die Verbrecher allda gestrafft werden sollen. Was sonst in Handwerckssachen einkommet, es sey von außwendigen oder ingesessenen, sonderlich in Schrifften durch Supplication, Missiven, oder dergleichen andere Bericht, das solle für die Burgermeister gebracht, und entweder vor ihnen abgescheidet, oder nach Gelegenheit der Sachen vor einem gantzen Rath referiret, inmassen auch andere Strittigkeiten, so zwischen den Handwerckern vorfallen, entweder bey den Burgermeistern allein, oder wann sich ein mehreter Importantz auf sich trügen, vor einem gantzen Rath entscheiden werden. Es sollen auch bey jeden Handwerckern gewisse geschworne Meister, nach Gröffe deß Handwercks, drey oder vier geordnet, welche jährlich um Walpurgis, wann dergleichen mit andern Aemtern beschicht, auch besetzt, etliche auß den Alten mit Neun versetzt, und mit gewissen Pflichten, dahin nemlich beladen, ein jeder einem Erbarn Rath und gemeiner Städt treu und gewärtig seyn, über den Ordnungen und Gesetzen halten, und da er erfahren, daß jemand verbrechen würd, solches bey den Herren Burgermeistern anzeigen wolle. Zum andern, daß er bey seinem Eyde, auch nicht daran oder darbey seyn wolle, daß unter ihnen, oder auß seinem Handwerckk Zusammenkunfft, Gebott oder Verbott, es seyn möchte, ohne Wissen und Erlaubnuß eines Erbarn Raths, gehalten oder vorgenommen werde, sondern da er solches, oder das jrgend etwas anders wider denselben vorgenommen oder gehandelt werden wolte, innen oder gewar wird, daß er solches von Stund an einem Ehrnvösten Herrn Burgermeister anzeigen und erösten soll. Es soll aber den Geschwornen und ihren Mittmeistern bey ernstlicher Straff verbotten seyn, Sachen die ein Unredligkeit auf sich tragen, oder ihre Gesetz und Ordnung berühren, Item grobe Schmach-und Schlaghändel zu vertragen, zu straffen, oder unter ihnen beyzulegen, deßgleichen einander die Werckstadt zu sperren, oder unredlich zu machen, verbotten seyn.

Die Gesellen auf den Handwerckern sollen anderst nicht, dann in beyseyn der geschwornen Meister, zusammen kommen, ihre Umfrag halten, und wann sonsten andere Sachen vorfallen, derentwegen man die Meister zusammen zu fordern vonnöthen achtet, so solle solches allezeit zuvor bey den Burgermeistern angebracht, und Erlaubnus genommen, die ihnen jemand wegen deß Raths zugeben sollen, damit man nichts Widriges wider einen Ehrsamen Rath, und dessen Ordnung fürnemmen könne. Es sollen auch die inngesessene Meister an andere fremde Werckstädt für sich selbsten, ohn eines E. E. Raths Wissen und Willen nicht schreiben oder gelangen lassen, sondern wann etwas fürfällt, sollen sie vermittels einer Supplication bey E. E. Rath um Intercession oder Promotorial-Schreiben, die Obrigkeit deß Orts, dahin sie an das Handwerck schreiben wollen, und darinn bitten, daß die Herrschafft dajelbsten ihrer Unterthonen oder ingesessenen Zunfften Meynung und Begehren vorhalten, und was alsdann derselben Erklarung hierauf seye, E. E. Rath in Antwort wieder überschicken wölle. Also und ebenmössiger Gestalt, da je zu Zeiten von andern fremden Orten an die Handwercker zu Franckfurt geschrieben wird, so sollen die Geschworne verbunden seyn, sollich Schreiben alsbald uneröffnet den Burgermeistern fürzubringen, und fernern Bescheids zu erwarten, welches der Burgermeister erbrechen, bey Rath vorlegen, und dessen Resolution gewärtig seyn. Und sollen sie für sich selbst niemand weder zuschreiben, noch antworten, sondern dieselbige Schreiben in E. E. Raths Schreiberey gefertiget werden. Damit auch solches alles desto gewisser gehalten werde, so soll von keinem Meister, der vor sich selbst arbeiten darff, er sey was Handwercks er wolle, zu Franckfurth gedultet, der nicht wäre zum Burger angenommen. Es soll jhnen auch das Burgerrecht anderst nicht, dann auf das Meisterstuck zugesagt werden. So soll auch kein Handwerck, wie groß und weitläufftig es seye, ihme selbsten Gesetze und Ordnung geben, oder unter sich etwas beschliessen, statuiren oder machen, sondern soll solches alles vorher E. E. Rath vortragen, und darum bitten, welcher dann nach Gelegenheit ihres Begehrens sich zu bezeigen wissen wird. Die Ordnungen, welche ihnen vom Rath gegeben, oder gemacht werden, sollen allesamt in deß Raths Verwahrung gehalten, und keinem Handwerk zu selbst handen geantwort werden. So viel die Lehrjungen


page 98, image: cs098

und Gesellen anlangen thut, sollen die Lehrjungen, wann sie aufgedingt, in gewisse Bücher mit Bestimmung der Lehrjahr, bey dem Rathschreiber eingeschrieben, und nach erstandenen Lehr-Jahren wieder allda ledig gezehlt, die Gesellen durch die geschworne Meister mit Meistern versorget, und soll ohne solch ordenlich Zuschicken, kein Gesell, was Handwercks der seye, einigem Meister in Arbeit nicht einstehen, oder ein Meister einigen Gesellen fürdern, noch auch hinwieder ein Gesell von der Arbeit dem Meister in der Wochen, die nicht vollumb, außstehen, sonsten solle derselbe vor unredlich gehalten werden. Was sonsten bey angeregten Handwercks-Ordnungen ferner in das künfftig vor Verbesserung vorzunemmen vor nutzlich ermessen wird, solches soll dem Rath nach Gelegenheit der Zeit, zu mehren und mindern, frey stehen und vorbehalten seyn, etc.

ad n. 9.

Quae hujus tumultus occasione constituta sunt, habentur in LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. I. p. 680. seqq. A novissimis controversiis inter magistratum civesque subortis, et per Commissionem Caesaream definitis calamum consulto abstinemus.

[note: 10.] Encomia hujus Civitatis varia refert Henric. Stephan. in encom. nundin. Francosurt. per tot. quae extat apud Reusner. de urbib. Imperial. ad fin. ubi nundinalem eam Musarum Academiam, Francofurtenses Athenas, Musarum nundinas Mercuriales, et totius orbis emporiorum compendium dicit. Quicquid enim dives Oriens, quicquid odoratus Arabs, quicquid delicatus Assyrius, quicquid Africa fertilis, quicquid spatiosa Hispania, quicquid fertilis Gallia potest habere praeclarum, ita hic exuberat, quasi hic nascantur omnia, quae ubique constant esse magnifica, Arumae. ad Aur. Bull. disc. 1. concl. 35. ubi ex Petr. Lindeberg ita canit:

Dives opum mundi microcosmos, Martia muris

Germania Aonidum filia Mercurii.

Et clara emporio et rerum penuaria cella est

Urbs a Francorum sic vocitata vado.

Cui nil Dii superi, cui nil natura negavit,

Nam si quae desunt, nec sibi mundus habet.

[note: 11.] Et cum maxima hîc loci sit commoditas, Imperator Fridericus permotus est, quod nundinas antea Moguntiae haberi solitas Francofurtum transtulerit, quarum initium Comitiis Imperialibus debetur. Nam cum Constantinus Imperator Arelati urbis ejus commoditate motus annuatim Comitia celebrari jusserat, Constitut. 1. apud Goldast. tom. 3. constitut. Imperial. Carolus vero Magnus annuum istum Conventum Moguntiam transtulisset, Fridericus II. Francofurdiam elegit, et ut rerum omnium copia adesset, propter Conventum nundinae ordinatae sunt. Quae quidem postea intermisso annuo illo Imperiali Conventu solae manserunt, et quidem usque ad electionem Caroli nostri et Guntheri. Verum cum Francofurdenses Guntherum in urbem recepissent, nundinas Moguntinensibus Carolus reddidit, quibus Guntherus Fribergenses nundinas Paschales substituit. Sed postquam Guntherus Carolo cederet, Francofurtensibus Moguntinas autumnales et Fridbergenses Vernales, datis 20. millibus Marcarum, quae recepta sunt a Judaeis, restituit, Crusius annal. Suev. libr. 5. 6. 2. part. 3. Goldast. d. l.

ad n. II.

v. notata infra ad n. 33. h. C.

[note: 12.] Sita est haec Civitas, inquit Henricus Stephani, in eo Germaniae loco, quo nullus commodior optari queat, si eorum quibus undique in eam commeandum est, ratio habeatur. Etenim si perpendamus, quibus intervallis distet a quibusdam remotioribus oppidis, unde ad se tempore nundinarum tantam hominum multitudinem accire solet, eam veluti centrum in medio positam esse comperiemus; adeo ut quisquis eam ibi condidit (Francorum enim Marcomiri regis filium, hujus urbis non conditorem, sed instauratorem fuisse, et de ejus nomine pro Helenopoli Francofordiam vocatam esse, quidam memoriae prodiderunt) ei animus aliquid de futuris nundinis praesagisse videri possit: Et saltem nemo sit, qui divina providentia ad eas praeparatam illam Urbem, laudemque hanc desponsam ac destinatam ei fuisse, negare ausit. Si vero non solum quali in agro, sed etiam in qua ejus parte sita sit, consideremus, vix alibi melius iis, quae ad vitam necessaria non incolis tantum, sed etiam advenis forent, instrui posse fatebimur. Praesertim vero Moenum fluvium, eadem illa divina providentia, cursum, quo ipsum allueret, tenuisse, persuasum nobis esse debet. Eo certe fluvio tantam hominum, tantam mercium multitudinem advehi in eam videmus, ut ambiguum sit, hoc an illo nomine plus illi debeatur. Atque is quamvis ex eorum sit numero, qui et rapide feruntur, et magnum trahunt agmen aquarum, interim tamen bona vehit, quae sibi credita sunt navigia, ut hac laude certare cum alio quolibet, simulque nundinis ipsis favere dici possit. Quid, quod iis, quae ex se praebet, commodis non contentus, eundem Rheni, in quem influit, favorem nundinis conciliat; vix enim dici potest, quantam mercium vim ex Rheno acceptam, in urbem suam, id est urbis suae nundinas importet, quantamque illi vicissim exportatam tradat. Et paulo post: Emporia caetera aliis alia mercibus nobilitantur, at hujus merces si recensere velis, nescias unde sumendum tibi sit initium, vixque ullum mercimonii genus venire tibi in mentum possit, quod ibi statim in promptu, statim ad manum futurum non sit. Atque adeo, si mihi hic quoque parodica immutatione ludere licet.

Tot tibi nostra dabit pulchras Franck fordia merces,

Haec habet, ut dicas, quicquid in orbe fuit,

Gargara quot segetes, quot habet Methymna racemos,

AEquore quot pisces fronde teguntur aves,page 99, image: cs099

Quot coelum stellas, tot habet Francfordia merces.

Mercuriusque suo prostat in emporio.

Seu caperis nostram peregre advenientibus urbem.

Ante oculos veniet merx numerosa tuos:

Sive petis merces patrias, tibi mille placebunt:

Coageris voti nescius esse tui.

[note: 13.] Quamobrem cum tanta, tamque varia sit hujus emporii opulentia; et caetera omnia in se quodammodo complectantur; et ex eo tanquam rivi ex fonte derivari videantur; quemadmodum Roma compendium orbis appellata olim a quodam fuit, sic mihi recte locutus videor, si Francofordiense emporium, omnium totius orbis emporiorum (absit verbo invidia) compendium vocandum esse dixero. Comparat se ad bellum gerendum Princeps quispiam, comperiet Francofordiense emporium verissimam esse belli (ut de Epheso dictum a Xenophoro fuit) aut etiam Martis, si ita malit appellare, officinam. Ibi equos, ibi armorum varia genera, ibi alia bellica instrumenta inveniet: et quidem tantum singulorum numerum, ut tempus quod alibi in quaerendo posuisset, hic in eligendo positurus sit. Quod si commeatum simul providere velit, longius abeundum non erit, ut aliquam saltem ejus partem nanciscatur. Siquidem praeter vinorum omnis generis abundantiam, praesto est tanta succidiarum Westphalicarum copia, ut si alii cibi desint, justo exercitui per aliquot menses alendo satis esse possint. Et paulo post: Quod si quis urbem quampiam omni earum mercium genere, quae pacis temporibus sunt accommodatae, instructissimam reddere velit, non solum quascunque requisierit, sed plerasque etiam, de quibus ne cogitaverit quidem, et de quibus nec ipse, nec alii multi quicquam fando audierint, ibi expositas videbit, idque cum tantâ in unoquoque genere copiâ, ut non e multis Civitatibus, sed ex orbis universi regionibus coactas, congregatasque fuisse crediturus sit. Et paulo post: A nundinis Mercurii (si verum est, illum talibus mercimoniis praeesse) ad Musarum nundinas transeo; nisi potius nundinalem quadam Musarum Acedamiam vocare debeo. Suos enim hae typographos et bibliopolas in urbem illam eodem nundinarum tempore convocant, eosque secum, Poëtas, Oratores, Historicos, Philosophos adducere jubent: non eos tantum, quos olim Graecia et Italia genuerunt, sed eos etiam, quos gignunt quotidie, quaecunque ab illis novem sororibus visuntur regiones. Qui postquam eo omnes convenere. non in ea Germaniae Civitate, cui nomen est Francfordia, sed in illa totius Graeciae olim florentissima et literarum studiis celeberrima versari tibi videaris: Nisi quis illum, qui rei literariae destinatus est, vicum, quem typographi et bibliopolae incolunt, aliquis Francfordienses Athenas appellare malit. Nam quis obsecro, cum se ibi tot, tamque doctorum scriptorum coronâ cingi videbit, Athenis agere se non arbitretur, quo cultores Musarum commigrare quondam solebant, ut Philosophis et caeteris, quos enumeravi, operam darent. Fallitur enim qui hoc in vicoquem Athenas Francofordienses appellari posse dixi, non ipsos Scriptores, sed eorum scripta tantum visi putat: ad multos quidem certe quod attinet, eorum qui suis scriptis sunt superstites, etc.

[note: 14.] De Philoxenia civili ita addit Henric. Stephan. Quid vero (ut a Civitate ad incolas veniam) de Civium, praesertimque magistratuum in peregrinos Comitate dicam; Equidem cum alii multi jus hospitii peregrinis non nisi gravate concedant, et alicubi non sit hospes ab hospite tutus. illi contra non hospites tantum, sed hospitales se praebere didicerunt. Quamobrem si cui peregrino (etiam si omni amicorum praesidio destitutus sit) aliqua cum cive controversia oriatur, ob quam Judicis auxilium implorare necessum sit, minime timendum est, ne vel sui minor, quam illius ratio habeatur, et non aequa lance jus ponderetur, vel tot procrastinationibus atque comperendinationibus negotium prorogerur, ut re infecta domum redire oporteat. Contra enim tanta ibi peregrinorum mercatorum ratio habetur in judicio (nundinarum maxime tempore) ut ne ipsorum quidem urbis pupillorum, ne ipsarum quidem viduarum haberi major possit, adeo ut nihil libertatis, nihil authoritatis adimat peregrinitas, ut in aliis plerisque locis: quinimo praerogativa quadam frui (praesertim quod ad impetrandam brevem controversiae di judicationem attinet) atque ita fructuosa potius, quam damnosa dici queat, etc.

Non minimam splendoris partem, quo inter caeteras Urbes Francofurdum coruscat, tanquam inter stellas Luna minores, privilegia constituunt, quibus ab Imperatoribus affatim honorata dignoscitur, quae verbotenus refert Dn. Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. cap. 16. per tot. ex quibus summaria tantum [note: 15.] capita hic recensere lubet. Atque inter haec primum praenobile est, quod in hujus Civitatis gremio, ex legis praescripto electio Imperatoris Romano-Germanici fiat, ita ut alibi fieri non debeat. Aur Bull. tit 25. §. invenimus. Michaël Haintz, de jur. Civitat Imperial. conclus. 33. lit. d. Just. Sinolt. tom. 1. colleg de jur. publ. disp. 10. conclus. 5. lit. A. et de Vicar. Imper. potest. conclus 32. lit. d. Bened Carpzov. de Leg. reg. German. cap. 5. sect. 6. num. 1. et seq. idque propter verbum in d. Aur. Bull. positum, Debet, Soll, quod est dispositivum, et necessitatem importat, l. praetor ait. ff de edend l. saepe audivi. ff. de offic. praesid. Besold. thes. pract. verb. Sollen. Unde etiam Saxoniae Elector inter conditiones de Rege Romano eligendo et creando, et hanc addit. Moguntinus Francofurtum collegas ad certum diem convocet, neque sit in ipsius potestate Conventum alio in loco indicere, nisi Collegae gravibus de causis permittant, Sleidan. de stat. religion. libr. 8. Idque ob loci commoditatem et sigularem affectionem et benevolentiam, qua hanc Civitatem Carolus IV. fuit prosecutus, Carpzov. sect. 6. num. 4. et 6.page 100, image: cs100

ad n. 15.

Singularem affectionem et benevolentiam, qua hanc civitatem Carolus IV. fuit prosecutus: ] Imo ex antiquissima consuetudine, cujus et Aurea Bulla l. c. meminit; quo faciunt loca scriptorum diplomatumque a PFEFFINGERO indicata ad Vitriar. l. 6. 9. lit. a. Tom. I. p. 809.

[note: 16.] Quod si tamen justa aliqua causa subsit, quo minus commode et sine periculo Francofurtum Electores pervenire queant, quin electio haec alibi peragi possit, non dubito, veluti si pestis ibidem grassetur, arg. l. 8. C. de testament. vel alia necessitas urgeat, quae a legis praescripto excusat, per l. 5. §. 11. de ff. de oper. nov. nunc. Quod etiam Aureae Bullae d. tit. 25. §. invenimus. conveniens est, ibi: nisi praemissis omnibus, seu eorum alicui, impedimentum legitimum obviaret, Bened. Carpzov. de leg. reg. German. cap. 5. sect. 6. num. 9. Ita enim post Auream Bullam, alibi electi sunt Imperatores, quam Francofurti, veluti Ferdinandus I. Coloniae, Sleidan. de stat. religion. libr. 7. Maximilianus II. et Rudolphus II. Ratisbonae, Thuan. histor. libr. 31. et 60. Sicuti etiam nuper Imperat. Ferdinandum III. et IV. Ratisponae electum fuisse constat. Quod etiam olim ante Aureae Bullae ordinationem obtinuit; ita enim Imperatores Otto II. Aquisgrani, Cuspinian. in vit. Otton. II. Henricus III. itidem Aquisgrani, Kranz. in metrop. lib. 4. cap. 10. Henricus V. Wormatiae, Ott. Frisingens. histor. libr. 1. cap. 40. Lotharius II. Moguntiae, Frisingens. d. l. libr. 7. cap. 17. Conradus Suevus, Constantiae electi fuerunt, Frinsingens. de reb. gest. Frider. Imperat. libr. 1. cap. 2. Post Aureae Bullae vero constitutionem subsequentes Imperatores Francofurti electi sunt, veluti Wenceslaus, Caroli IV. filius, Ludovicus Bavarus, Rupertus Palatinus, Sigismundus, Albertus II. Fridericus III. Maximilianus I. Carolus V. Matthias et Ferdinandus II. Bened. Carpzov. d. [note: 17.] cap. 5. sect. 6. num. 3. et seq. Quod autem attinet vocem in Civitate, in der Stadt, si eam stricte interpretari velimus, Imperator. Carolum IV. quamplurimos contradictores habiturum, monet Limnae. d. libr. 7. cap. 16. num. 7. ubi alios notare scribit, ante Aur. Bull. moris fuisse, non in aede D. Bartholomaei, nec in ipsa Francofurdensi civitate, quae per comitium clausa manebat, sed foris in Campo Regem Romanorum eligere, qui si concordia electus, postea patentibus portis in civitatem admittebatur. Innuit hoc Decretum electionis Ludovici Imper. apud Herward. pro Ludovico [note: 18.] contra Bzovium, part. 1. p. 16. Quod si discordantibus suffragiis duo fortassis electi fuerant, mos erat civibus Francofurdiae, nullum admittere qui haberet Imperii aemulum, nisi prius urbs aliquam quasi vim passa fuisset; adversarius interim, aut manum cum altero conseruisset, aut divisioni viam venisset, ita ut unus fortiter regnaret, alter inglorius ac timidus abiret, ut loquitur Octavius de Strada in vitis Imper. part. 3. pag. 467. Atque inde est, quod legimus, quod alter alterum in agro francofurdiano sive ante moenia expectaverit, cum eodem manus conserere paratus. Et addit Limnae. ibid. num. 8. se apud Goldastum 2. der Reichsatz. pag. 87. §. 29. reperire, daß der, so in der Acht deß Kampffgerichts zu Francken gefallen, auß derselben nicht habe kommen können, weder durch den Pabst, Käyser, Königer, oder Landrichter, wann gleich der Kläger darein bewilliget, sondern habe sein Letag darinn verbleiben müssen, und diese Beschwerde tragen, es habe sich dann begeben, daß zween deß Heiligen Römischen Reichsgenossen, und das Heil. Köm Reich mit Heereskrafft zu Franckfurt gelegen, derselbe Echter dahin kommen sey verwapnet auf einem weissen Pferde, und vor beyden Geschickten die Spitz gebrochen, und durchkommen, so er dessen wahre Kundschafft an das Landgericht gebracht, hat ihn der Land-Richter aufrecht auß der Acht lassen müssen. Exempla quoque ejusdem certaminis eorum, qui in Regem Romanorum electi simul fuerunt, historiae nobis suppeditant, in Henrico Landgravio Thuringiae, et Conrado, Friderici II. filio, in Ludovico Bavaro et Friderico Austriaco, nec non in Günthero Comite Schwarzburgensi, et Carolo IV. Limnae. d. num. 8. Dresser. d. part. 5. pag. 240. vid. supr. libr. 2. cap. 1. num. 20.

ad n. 16.

Hoc tamen casu, si alio loco electio fiat, Civitati Francofurtensi de omni praejudicio caveri solet literis Reversalibus, v. PFEFFINGER. ad Vitr. d. l.

ad n. 18.

Legi hac de meretur HECHTII Schediasma de Obsidione Francofurti ac Aquisgrans in dissidiosa Imperatorum electione. 4. Francof. 1724.

[note: 19.] Hinc quoque cum in prandio, quod Maximilianus anno 1486. Aquisgrani post coronationem suam exhiberi fecit, Consules Civitatis Francofurtensis ante Norimbergenses collocati essent, et hi Mareschallum Regis accessissent, quaerentes cur hoc factum? Ille respondisset, sic ordinatum in suo registro, hocque responso non contenti Regem ipsum accessissent, hic pie respondisse dicitur, quoniam in Francofurd electi sumus in Regem, ideo modo locum eorum sic habere debent, alio tempore de sessionibus et locis cogitemus, ex Authore descript. Coronat. Maximil. apud Freher. German. rer. scriptor. tom. 2. pag. 34. Joh. Limnae. tom. 4. libr. 7. cap. 16. in fin.

[note: 20.] II. Nobilitatem civitatis hujus auget, quod praeterquam ex ea, ceu divina quadam officina Imperatores prodeant, ipsa etiam prima Camerae Imperialis sedes fuerit constituta, Gail. de pac. publ. lib. 2. c. 1. num. 28. Cujus etiam mentio fit, in der Handhabung des LandFriedens zu Worms, de anno 1495. tit. Alle Register und deß Reichs Lehen-Bücher. Quae licet postea Spiram translata fuerit, id tamen non proter aliquod commissum, sed commoditate et utilitate Imperii id flagitante factum. Limnae. d. tom. 3. libr. 7. c. 16. num. 9.

ad n. 20.

De nova transltatione Camerae Imperialis Francofurtum actum est frustra, tum A. 1639. et 1641. tum A. 1683. renitente Magistratu Francofurtano, v. Acta Lundorpiana


page 101, image: cs101

locis a PFEFFINGERO ad Vitr. IV. 6. 8. lit. ae. b. citatis; cons. LIMN. T. II. addit. ad VII. 16, 9.

[note: 21.] III. Privilegium Francofurdum habet, ut prae reliquis civitatibus gladiatoriae artis peritis magistri titulum, per suos artifices tribuat Dreller. de urbib. German. pag. 250. Quod licet ita intelligat Munster. Cosmograph. lib. 3. c. 401. pag. 929. Daß keiner an keinem andern Orth, den Nahmen eines Freyfechters überkommen, und erlangen mog, denn allein zu Francksurt, hoc tamen experientiam et communem praxin refutare scribit Limnae. d. cap. 6. num. 10. et ibid. tom. 5. ubi refert privilegium der Marrbrüder, fol. 207.

[note: 22.] IV. Civitas haec Privilegium habet ab Imperatore Henrico de anno 1232. quod nemo ex civibus cogatur filiam vel neptem vel consanguineam suam alicui de curia Imperiali sive aulico ministro in matrimonium collocare, Limn. d. l. n. 11. Quod confirmavit Imperator Richardus anno 1257. Limnae num. 12.

[note: 23.] V. Imperator Richardus anno 1257. libertatem et privilegium Francofurtensibus dedit, 1. quod nullus Civium Francosurtensium per Imperatorem vel ipsius nomine alium pro aliqua pecunia ex torquenda ab ipso aliquatenus capiatur. Deinde 2. quod Civitas ab Imperatore et Imperio nullarenus alienari vel separari, sed ea immediate Imperatori et Imperio reservari debeat. 3. Quod omnia bona et praedia, quae hactenus cum Civibus Francofurtensibus precariam Imperio persolverunt, quomodocunque ad loca religiosa, vel personas alias Ecclesiasticas vel mundanas de volvi et transferri contingat, sicut ante ad solvendam precariam nihilominus teneantur. 4. Quod quemadmodum ibi Advocatia per Fridericum olim Imperatorem de consensu Principum deposita fuit, permaneat, ut nunc est, fructibus Advocatiae ipsius Scultetatus officio deputandis, Limnae. d. l. num. 12.

ad n. 22. 23.

Confirmatio ista Richardi habetur etiam in LVNIO. d. l. n. 8. p. 559.

[note: 24.] VI. Imperator Wilhelmus anno 1253. absolvit liberaliter et benigniter Cives Francosurtenses ab obligatione, quam fecerat Nobilibus terrae illius, nec vult eos a modo distrahi, vel obligari sive alienari aut inseudari, sed ad servitia Caesarea et Imperia conservari, Limnae. num. 13. Et quod Civitas haec ab Imperatoribus non debeat hypothecari, Consulibus, Senatui et Civibus speciale Privilegium concessit Imperator Carol IV. anno 1366. Limn. num. 14.

ad n. 24.

LVNIG. d. l. n. 7. p. 559. et 63. p. 580. Additum est a Sigismundo A. 1417. Daß sie ihre Stabt - Steur niemand als dem Römischen Käyser oder König geben sollen. ibid. n. 100. p. 610.

[note: 25.] VII. Richardus Imperator anno 1257. sancivit et promulgavit, quod infra muros Civitatis Francofurtensis nullam munitionem vel Castrum aliquod construere velit, Limuae, num. 15.

ad n. 25.

LVNIG. d. l. n. 9. p. 560.

[note: 26.] VIII. Ab Imperatore Ludovico Privilegium habet de amplificanda et munienda Civitate, daß Sie die Stabt erweitern und befestigen möge, und daß keine Burg noch Festung innerhalb 5. Meilen um Franckfurt erbauet werden soll, auch keine neue Zoll angestellet, Limn. n. 16. et 17.

ad n. 26.

LVNIG. d. l. n. 10. p. 563. et. n. 27. p. 566. Add. n. 30. p. 568.

[note: 27.] IX. Imperatoris Friderici Privilegium, daß der Rath außweudig Franckfurt und Sach senhausen, Warten, Schlagthurn, Graben und andere Befestungen machen möge, Limnae. num. 18.

ad n. 27.

LVNIG. d. l. n. 130. p. 636. Idem jam a Wenceslao Rege concessum erat A. 1398. v. ibis. n. 93. p. 605.

[note: 28.] X. Imperat. Sigismundi Privilegium, daß der Rath und Burger deß Reichs Panier ausstecken möge, Limnae. num. 19.

ad n. 28.

LVNIG. d. l. n. 105. p. 614.

[note: 29.] XI. Imperatoris Ludovici Privilegium, quo Francofurtenses, Fridbergenses, Wetzslarienses et Geilenhusenses oppidanos ab omni onere exactionum, collectarnm, precariarum seu usurarum, quocunque nomine censeatur ex Regali munificentia perpetuo absolvit et libertati condonat, nisi Imperator id supportare non possit, ut tunc Imperatori et Imperio singulis annis mille sexcentas Marcas denariorum Coloniensium ministrent, werden von allen Exaetionen, Collecten, Beed und Eteuren befreyet: doch da der Kayser solche nicht umgehen kondte, sollen sie ihme und dem Reich jährlich, für alle solche Imposten, auf et. Martins Tag 1600. Marck Eollnisch geben, Limnae. d. l. n. 20.

ad n. 29.

Praetermissum est hoc diploma Ludovici Bav. a LVNIGIO. Exhibetur temen Germanicum Exemplar authenticum ap. cund. unter Gelnhaußen. p. 789.

[note: 30.] XII. Imperator Fridericus Francofurtensibus confirmat et extendit Privilegium super acidulis, über die warmen Wasset, Ouell und Salßsude zu Soden, anno 1483. Limnae. n. 21.

ad n. 30.

LVNIG. d. l. unter Franckfurt. n. 133. p. 639. Jam antea Sigismundus jura in pago Soden et Solzbach Civitati firmaverat, diplomate A. 1434. dato, ibid. n. 113. p. 619. quod confirmatum est a Maximiliano II. A. 1566. ibid. n. 150. p. 666. et Rudolpho II. A. 1528. ibid. n. 158. p. 697.page 102, image: cs102

[note: 31.] XIII. Imperatofis Caroli IV. Privilegium de anno 1366. quod Clerici bona sibi concessa intra annum civibus vendere teneantur, daß die Geistliche ihre liegende Güter oder Güldten, so ihnen zum Seelgerathe von Weltlichen bescheiden worden, in Jahrsfrist begeben, und in eines weltlichen Burgers Hand verkauffen musten, daß auch alle ligende Güter allein von Burgern zu kauffen, Limnae. num. 22.

ad n. 31.

LVNIG. d. l. n. 74. p. 595.

[note: 32.] XIV. Privilegium Imperat Sigismundi de anno 1416. ne Principes Ecclesiastici vel seculares, Comites, Barones, vel alii, qui non sunt Cives, Francofurti bona immobilia emere possint, daß niemand, Geistliche oder Weltliche Fürsten, Graven, Herren, oder sonst wer es sey, allhier, Güter kauffen möge, dann allein die Burger und Beysessen, Limnae. num. 23.

ad n. 32.

LVNIG. d. l. n. 99. p. 609. Confirmatum est hoc privilegium a Maximilano II. A. 1570. ibid. n. 154. p. 672.

[note: 33.] XV. Imperatoris Friderici Privilegium, quod universi et singuli ad nundinas Francofurtenses venientes sub Imperatoris et Imperii protectione speciali esse debeant. das die jenige, welche die Meß zu Franck surt besuchen, in Kays. Maj. und des Heil. Reichs Schuß und Schirm seyn, Limnae. num. 24. Diploma refert Mager. de Adv. arm. c. 15. n. 118.

ad n. 33.

Exl hoc Friderici II. Imperatoris privilegio, quod etiam sistit LVNIGIVS d. l. n. 1. p. 557. apparet, nundinas Francofurtenses non debere originem isti Imperatori, sed antiquioribus temporibus jam celehratas eo loco fuisse; adeoque erroream esse narrationem, quam Autor supra num. 11. h. c. ex LIMNAEO et CRVSlO deseripsit.

[note: 34.] XVI. Imperatoris Ludovici Privilegium de nundinis Paschalibus sive vernalibus, über die Fasten Meß daß dieselb vierzehen Tag wehren, zu dem Marckt, den sie von alter Gewonheit gehabt haben, mit allen Rechten und Freyheit, als sie derselbe Zuvorder Marckt hat, asso, daß alle die, die derselben zween Marckt suchen, acht Tag vor, und acht Tag hinnach in der Käyserlichen Majest. und deß Reichs Schuß seyn sollen, etc. de anno 1330. Limnae. num. 25. Cum declaratione ejusdem Imperat. de anno 1332. wie es zu verstehen, wann andern Städten oder Marckten Freyheiten gegeben werden, gleich Franckfurt; daß nemlich es anderst nicht, als Wochenmarckte zu verstehen, und sich in Trungen zu Franckfurt Rechts erholen mögen, etc. Limnae. d. l. n. 26. Mager: d. l. n. 119.

ad n. 34.

LVNIG. d. l. n. 24. p. 565. et n. 26. p. 566. adde n. 59. p. 584.

[note: 35.] XVII. Ejusdem Imperatoris Ludo vici Privilegium, quod nec Moguntinenu, nec allis vicinis civitatibus nundinae concedi debeant, quae Francofurtensibus sint nocivae, Daß weder Maynß noch andern Städten einige Meß gegeben werden solle, so denen von Franckfurt schädlich, de anno 1337. Limnae. num. 27.

ad n. 35.

LVNIG. d. l. n. 32. p. 569. Confirmavit Nundinas Carolus IV Imperator A. 1349. ibid. n. 38. p. 572. iterumque A. 1355. ibid. n. 44. p. 575. et denuo A. 1357. ibid. n. 47. p. 577. Suspensa actionum coram judiciis In. perii pro secutione intra tempus nundinarum; A. 1360. ibid. n. 49. p. 578. eaque repeuit A. 1366. 1367. et 1376. ibid. n. 58. p. 583. n. 61. p. 586. et. 70. p. 592.

[note: 36.] XVIII. Imperatoris Wenceslai confirmatio et extensio nundinarum Francosurtensium ad quatuordecim dies, daß die Messen vierzehen ganßer Tag wehren sollen, de anno 1384. Limnae. num. 28. Ejusdemque declaratio, quando nundinae inchoari et finiri debeant, daß die beede Messen angefangen werden, als das von Alters herkommen ist, und daß die Herbst Meß außgehe, und ein Ende nemme an dem Achten Tage, nach unser Frauen Tag Nativitatis, und die Faften Meß außgehe, an dem Freytag vor dem Palmtag, Limnae. num. 29.

ad n. 36.

Primum confirmavit Wenceslaus Rex A. 1376. Nundinas Francosurt. generaliter v. LVNIG l. c. n. 72. p. 593. Deinde lites cum civitate Fridberga ea de re ortas diremit A. 1381. ibid. n. 79. p. 598. Tum successit Ejus confirmatio altera et extensio. de qua Autor h. n. loquitur. A. 1384. ibid. n. 80. p. 599. et tandem A. 1394. declaratio, de qua Autor h. n. ibid. p. 89. p. 603. Cum ista declaratione conveniunt quae in Rec. Imp. Trevirensi A. 1512. §. Auch ist fur noibdurfft etc. constituta sunt.

[note: 37.] XIX. Imperatoris Caroli IV. Confirmatio privilegii de protectione et Banno nundinarum Francofurtensium über die Begleitung der Messen, auch wider die Acht und Aberacht, daß dieselben alle, die vorgenante zweene Jahrlichen Marckte suchen, oder suchen werden, ihr Leib und Gut, in Ihro Koyserl. Majest. und deß Reichs Schirm, Friede und Geleide bleiben und seyn sollen, nun und hernach ewiglichen, als weit ihr Gericht gehet, eine Meil wegs um Franek furt in denselben zwo Messen, acht Tage vor der Messe, und acht Tage nach der Messe, also daß in dasselbe Ihro Kayserl. Majest. Hofgerichte, noc keinerley ander Gerichte, noc Gebott noch Vorgebott, noch Brieffe noch Achte, noch Bann, noch Kummer, von Ihro Kayserl. Majest. noch dero Nachkommen noch jemand anders keinerley Schaden, noch hinderfall bringen soll, etc. de anno 1576. Limnae. num. 30.

ad n. 37.

De hoc jam dictum est, ad n. 35. Ceterum a quovi sere Imperatore confitmatae suns nundinae Francosurtenses; a Ruperto Rege A. 1400. v. LVNIG. l. c. n. 95. p. 607. Sigismundo Rege A. 1414. et A. 1424. ibid. n. 97. p. 608. et n. 104. p. 613. eodemque Imperatore A. 1434. ibid. n. 112. p. 618. a Friderico III. A. 1442. ibid. n. 118. p. 624. et A. 1454. ibid. n. 126. p. 631. et a sequentibus Imperatoribus in privilegiis confirmatoriis generalibus,

[note: 38.] XX. Imperat. Maximiliani 11. Privilegium de


page 103, image: cs103

jure detractionis, über die Nachsteur und zehenden Psennig vor dem Abzug, de anno 1570. Lininae. num. 31.

ad n. 38.

LVNIG. d. l. n. 153. p. 670. Cum Electore Moguntino specialia hac de re pacta intercedunt Civitati, quae habentur in LVNIG. Part. Spec Cont. I. Chur Wayntz. p. 33.

[note: 39.] XXI. Ejusdem Imperat. Privilegium Senatui Francofurtensi super juribus fiscalibus et bonis vacantibus, iisque, quae ab indignis auferuntur, concessum, de anno 1572. Limnae. num. 32.

ad n. 39.

LVMIG. P. Spec. Cont. IV. P. 1. unter Franckfurt. n. 155. p. 647.

[note: 40.] XXII. Imperatoris Ludovici Privilegium de jure monetas cudendi et cambii. daß die Städt Franeckfurth Silberne Münß schlagen, und Wechsel machen moge, wie sie wolle, de anno 1346. Limnae. num. 33. Et Privilegium Imperatoris Sigismundi de anno 1328. daß der Rath und Bürger zu Franckfurth Silberne Münß auf Turnes, Englis und Pfennig schlagen moge,Limnae. num. 34. Ejusdemque Imperat. Sigismundi Privilegium de anno 1429. de jure cudendi monetas aureas. daß der Rath zu Franckfurth Gulden Munß schlagen, auch Wahrdin und andere darzu anstellen und halten moge,Limnae. num. 35. Nec non Imperat. Caroli V. Confirmatio Privilegiorum de jure cudendi monetas aureas et argenteas, juxta ordinationem Imperii Augustae anno 1555. factam. Limnae. num. 36.

ad n. 40.

Privilegia hic memorata leguntur etiam ap. LVNIGIVM d. l. n. 34. p. 570. n. 106. p. 614. n. 111. p. 618. n. 145. p. 661.

[note: 41.] XXIII. Imperat. Adolphi Privilegium de anno 1294. de non evocandis Civibus ad duella, et judicia extranea, quod nemo Consules Senatum, vel Civem aliquem modo duellico, seu perviam duelli extra Civitatem Francofortensem evocare possit vel debeat. Etquod nullus ipsos, vel ipsorum aliquem pro ullis bonis vel debitis extra dictam civitatem citare possit aliqualiter vel vocare, nisi justitia fuerit denegata, Limnae. num. 37. Ejusdemque Confirmatio ab Imperat. Carolo IV. anno 1349. facta, Limnae. num. 38. 39 40. et 41.

ad n. 41.

Privilegium Adolphi est in LVNIG. d. l. n. 14. p. 561. et Confirmatio Alberti Regis de A. 1299. ibid. n. 17. p. 562. Caroli IV. de A. 1349. 1350. et 1366. ibid. n. 40. 41. 42. 43. et 54. p. 573. seqq. et. p. 581. Friderici III. de A. 1442. n. 119. et 120. p. 625. seq. A Sigismundo Rege additum est privilegium A. 1423. ut civibus ratione bonorum extra Civitatem in aliis territeriis sitorum conventis per mandatarios comparere liceat. Ibid. n. 103. p. 612. reservata per speciale privilegium A. 1428. Civitati Jurisdictione, tum ratione bonorum, quae sunt in ejus territorio, tum ratione debitorum, ibidem solvendorum, v. n. 109. p. 616. quod speciatim repetitum magisque firmatum et contra omnes extraneos, etiam Comites, Nobilesque extensum est a Friderico III. Imperatore duobus Privilegiis A. 1465. datis. v. ibid. n. 128. 129. p. 633. 635. Non praetereundum h. l. est Privilegium Ludovici Bav. A. 1329. concessum, de non evocando cives in causis secularibus ad judicia ecclesiastica; ap. LVNIG. l. c. n. 23. p. 565.

[note: 42.] XXIV. Habet quoque civitas haec varia Privilegia de non appellando, quae refert Limnae. d. l. num. 42. Veluti, ne in causis debitorum liquidorum et confessatorum, vel apertorum; item in causis Leibs - Sescjadigung betreffend, es seyn Wurff, Stich, Stoß, Schlage, Lahme, Beinschrottige oder fliessende Wunden, adeoque omnibus injuriis realibus, et verbalibus, item in Trungen der Gebauen und Dienstbarkeiten bey ihnen Anleidt genant, nec etiam in causis 60. florenis Rhenanis minoribus, appellatio nullitas, supplicatio vel reductio interponatur, admittaturve, quae temen summa appellationis per Imperatorem Maximilianum II. ad 200. florenos Rhenanos extensa et redacta fuit anno Christi 1568. insuperque cautum, quod etiam in reliquis causis minoribus et appellabilibus nulli appellationi deferatur, nisi aprellans unum florenum aureum einen Rheinischen Goldgulden, coram judicio, vor dem Städt - Gericht deponat, et cautionem pignoratitiam, vel fide jussoriam, vel in eventum juratoriam, und Verhafftung deß Leibs, praestet. Quibus cessantibus sententia executioni mandatur, nec appellatio in Camera Imperiali permittitur ex Reformat. Francofurt. ad Moen tit. 44. Limnae. d. l. num. 41. in fin. vid. libr. 2. c. 33. n. 169. add. Blum. Process. Camer. tit. 47. tab. 6. verb. Franckfort.

ad n. 42.

Privilegia de non appellando Maximiliani I. de A. 1512. Caroli V. De A. 1541. et Maximiliani II. de A. 1568. h. l. excerpta. v. ap. LVNIG. l. c. n. 139. p. 649. n. 142. p. 655. Summa appellabilis extensa est ad 300. florenos a Rudolso II. Impetatore A. 1567. Ibid. n. 156. p. 676. conf. LVDOLF. Corp. Jur. Cam. Append. p. 372.

[note: 43.] XXX. Imperatoris Maximiliani 11. Confirmatio et extensio Privilegii Imperatoris Wenceslai de testamentorum confectione, de anno 1568. Da jemand in bemeldter Städt Franckfurt, der wäre Burger oder Beysaß daselbst, Manns - oder Frauen - Person, sein Testament, Besetzung und letzten Willen machen und aufrichten, oder aber denselben andern, mehren oder mindern wolte, daß er solches vor dreyen darzu erbettenen Personen, deß Raths daselbst zu Franckfurth, die wehren gleich Schöffen, oder nur Rathspersonen, und im Fall etwa sterbende Lanffte einfielen, also daß den Rathspersonen die Schwachen, so zu testiren willens, zu besuchen beschwerlich seyn wolte, alsdann solche Besaßung und Testirung, vor sonst dreyen Erbarn und Glaubwür digen Personen, so geschworne ingesessene Burger daselbst zu Franckfurt, ob die gleich nicht deß Raths waren, ebenmässiger Gestalt thun, machen und aufrichten möchte, und daß also in beeden Fällen solche Testamenta, Besaßungen


page 104, image: cs104

und leßte Willen, anderst noch weniger nicht, Crafft und Bestand haben solten, dann als ob dieselbe vor sieben Zeugen, nach Ordnung gemeiner beschriebenen Kayserl. Rechten waren gemacht und aufgericht worden, Limnae. num. 43.

ad n. 43.

LVNIG. d. l. n. 151. p. 667.

[note: 44.] XXVI. Imperatoris Caroli IV. Confirmatio omnium Privilegiorum. et de electione Scabinorum et Senatorum, nec non de homagio Civium, de anno 1366. ibi: Wann auch ein Schoffen zu Franckfurt sturbe, oder seinen Schoffenstul auffliesse, so offt das geschehe, so offt sollen die andern Schoffen zu Franckfurt binnen zweyen Monaten, nach der Zeit, als der Schoffen gestorben wäre, oder den Schoffenstul aufgelassen hatte, auf den Eyd, den Sie dem Reich, und der Städt zu Franckfurt gethan haben, einen andern Erbarn Schoffen kiesen, der dem Reiche, und der ehegenanten Städt sey nußlich und ehrlich, Wann es auch noth ware, daß man ein Rathman, oder mehr in den Rath der Städt Franckfurt kiesen solte, wie offt das noch geschehe, so offt sollen die Schoffen, und der gemeine Rach den Rathman kiesen ewetlich, und sollen die Sechse, die die Zunfft und die Gemeinde zu Franckfurt, bißhero etliche Zeit, in den ehegenanten Rach geantwortet haben, fürbaß nicht mehr in den Rach sitzen, und sollen die nicht mehr darinn antworten, wann das also von Alters nicht ist gewest, und grossen Schaden und Kost dem Keich und Unser ehegenanten Städt davon kommen sind, etc. Auch sollen alle Burger und Mittwohner zu Franckfurt, den Schoffen und dem alten Rach daselbst, von Unser, Unsern Nachkommen an dem Reich wegen Römischer Käyser und Könige, so offt dieselben Schöffen duncket, daß es noth sey, zu guten Trauwen geloben und offentlich zu dem Heiligen schworen, Uns und den ehegenanten Unsern Nachkommen an dem Reich, als ihren natürlichen Herrn, und den Schöffen, und dem alten Rach zu Franckfurth, von deß Reichs wegen, gehorsam und beständig zu seyn, und wider Sie nicht thun, in keine Weiß, etc.

ad n. 44.

Constitutio ista habetur ap. LVNIG. l. c. n. 51. p. 579. Confirmata est a Wenceslao Rege A. 1387. Ibid. n. 82. p. 600. permissumque A. 1390. ibid. n. 83. p. 601. ut in Senatum plures Senatores recipiantur; numero Scabinorum pro arbitrio corum augendo. v. Privil. Ejusd. de A. 1395. ibid. n. 91. p. 604. adde ibid. n. 92. p. 605. Sed Rupertus Rex A. 1408. numerum Senatorum reduxit ad statum antiquum. v. LVNIG. d. l. n. 96. p. 607. et Sigismundus Rex A. 1414. confirmavit Ordinationen Carolinam de Imperio Senatus et Scabinorum latam. ibid. n. 98. p. 609. conf. supra notata ad n. 9. h. c.

[note: 45.] XXVII. Ejusdem Imperatoris Caroli IV. Privilegium de anno 1366. ne Judaei inter sese Statuta faciant, vel Judicia exerceant, daß die Juden unter ihnen selbsten kein Gesetz machen, noch Gericht anstellen mögen, Limnae. n. 45.

ad n. 45.

LVNIG. d. l. n. 57. p. 582.

[note: 46.] XXVIII. Cardinalis Nicolai declaratio, quod Judaei circulum de croceis filis visibiliter censurum, gestare debeant, cujus diameter communis hominis digito minor non sit, ante pectus, quoad masculos in Veste extrinseca, ita quod omnium eos intuentium oculis appareat: et duae rigae blavei coloris in peplo mulierum in signum differentiae, ut a Christianis discernantur, daß die Juden gelbe Ringe, ihre Weiber aber Blaustreiffte Schleyer tragen sollen, de anno 1452. Limnae. n. 46.

ad n. 46.

LVNIG. d. l. n. 124. p. 630. Ad res Judaeorum Franco. furtensium spectat etiam 1) Constitutio Wenceslai Regis de A. 1392. ibid. n. 85. p. 605. ut Judaeis debita a quibuscunque contracta solvi debeant. 2) Constitutio Caroli V. Imperatoris de A. 1551. contra usunarios Judaeorum contractus. ibid. n. 144. p. 658. et inprimis 3) Constitutio von der Stattigkeit der Juden zu Franekfurt a Matthia Imperatore A. 1617. ratihabita. ibid. n. 171. p. 708. ejusque confirmatio Josephi Imperatoris de A. 1705. ibid. n. 182. p. 721.

[note: 47.] XXIX. Sixti Papae indultum, quod Cives quadragesimalibus et aliis diebus, quibus esus ovorum de jure prohibitus est, ovis, butyro, lacte, caseo et aliis lacticiniis per totum annum impune, et sine aliquo conscientiae sorupulo, libere et licite vesci possint, daß man zu Fasten Zeiten, Butter, Kaß, Tyer, auch nach Gelegenheit, wann man Franck ist, Fleisch essen möge, Limnae. num. 47.

ad n. 47.

LVNIG. d. l. n. 131. p. 637.

[note: 48.] XXX. Nicolai Papae confirmatio indulti Pontificis Bonifacii IX. de non imponendo interdicto debito pecuniario, de anno 1451. Limn. num. 48.

ad n. 48.

LVNIG. d. l. n. 123. p. 629.

[note: 49.] XXXI. Imperatoris Ludovici Privilegium, de anno 1336. ut si quis privilegiis Francofurtensium alibi allegatis fidem habere nolit, eorum productionem Francosurti inspicere teneatur, Daß ob einer diser Städt Privilegien, so die ausserhalb angezogen, nicht Glauben zustellen wolt, derselb alldahin kommen, und deren Production allda zu gewarten schuldig seyn soll, Limnae. num. 49.

ad n. 49.

LVNIG. d. l. n. 28. p. 367. Confirmatum est hoc privilegium a Carolo IV. A. 1360. Ibid. n. 52. p. 580.

[note: 50.] XXXII. Transactio inter Archiepiscopum Electorem Moguntinensem, et civitatem Francofurtensem de jure conducendi et navi nundinali, das Marckt - Schiff und Gelaidt betreffend de anno 1584. Limnae. num. 50.page 105, image: cs105

ad n. 50.

LVNIG R. Archiv. P. Spec unter Chur. Mayntz. p. 397. Pacta alia Civitatis cum Electore Moguntino inita, tum de Clero Francofurti degente, A. 1395. tum de detractu A. 1590. edita sunt. ibid. p. 4. et. 33. Pacta cum Clero Francofurtano A. 1560. habentur P. Spec. unter den geistl. Fursten. p. 493. Transactiones cum Comite Hanoviensi factae de diversis causis A. 1436. 1481. et 1504. ap. Eund. P. Spec. Cont. II. unter den Grafen von Hanau. p. 37. 40. et P. Spec. Cont. IV. P. 1. Unter Franckfurt. p. 641.

Reliqua, quae in Codice Lunigiano recensentur, Jura Civitati Francofurtensi indulta, haec sunt poussimum: 1) Privilegium Henrici VII. Regis de A. 1235. ut dimidiam partem redituum monetalium refectioni pontis impendere possit. Ibid. n. 3. p. 558. 2) Pactum cum Civitate Argentinensi de reciproca exemptione a teloniis. A. 1284. ibid. n. 11. p. 560. 3) Privilegium Ludovici Bav. Imperatoris de A. 1336. Daß fie ihre Sulte und Sesalle, die sie in ihrer Städt haben/ das man nennet Mahl - Geld, mogent mehren und minneren, zu und abe/ wenn sie wollent, und es ihnen fuget; Und die Gulte, das Mahl - Geld, sollen alle Persohnen geben, sie seyen geistlich oder werentlich etc. Ibid. n. 29. p. 568. 4) Ejusd. de A 1341. daß sie, und alle ibre Landsiedel und auch aller ihr Gut/ die sie uff dem Land habend/ alle die Recht und Freyung haben, gen allermanniglich, die die Städt Nurnberg und die Burger daselbsten/ ihr Landsiedel und ibr Gut uff dem Lande habend. Ibid. n. 33. p. 570. quod repetitum est a Wenceslao A. 1398. ibid. n. 93. p. 605. 5) Privilegium Caroli IV. de A. 1349. ut possint alienare reditus Civitatis in casu necessitatis publicae. ibid. n. 39. p. 537. 6) Ejusd. Privilegium de A. 1355. daß die Schoffen und der Rath die Wagen, da man Gold und Silber mit wieget, bestellen und besetzen sollen. Ibid. n. 45. p. 576. 7? Ejusd. de A. 1357. ut liberi sint a pedagio Fridbergensibus concesso. Ibid. n. 48. p. 577. 8) Ejusd. Caroli IV. Privilegium de A. 1368. Daß sie alle die Leute, die uff ihren Gutern undo hosen sißen, verantworten mogen, gleich andern ihren Mit. Burgern, in der Städt gesessen; in specie, daß sie die Burg Bonemeße, das Dors, Leure und Guter daselbst, verantworten, vertheydingen und versprechen mogen/ in allen Sachen glech den Burgern in der Stadt. ibid. n. 62. et. 63. p. 587. 9) Ejusd. Privilegium de eod. A. ut statutis tollere abusus opificiorum posit. Ibid n. 64. p. 588. 10) Ejusd. de A 1376. daß sie in ihrem Dorse Nieder - Erlebach Schultheißen und Schöffen setzen mögen. Ibid. n. 69. p. 591. quod confirmatum est a Wenceslao A. 1392. Ibid. n. 88. p. 603. 11) Itidem Caroli IV. Privilegium de A. 1376. quo liberatur Civitas ab omni telonio intra fines ejus et Moguntiae introducendo, et speciatim ab eo, quod exigitur zu hochst. ibid. n. 71. p. 593. quod mandatis Wenceslai novisque privilegiis magis firmatum fuit. ibid. n. 77. 78. et 86. p. 597. 598. et 602. 12) Caroli IV. Donatio der Steinrußischen Ellern und Gebusche/ um die Brucken und Städt - Gebaude zu erhalten, exemtioque eorum ab omni onere, de A. 1376. 1377. ibid. n. 73. et 75. p. 594. 596. 13) Privilegium Wenceslai Regis de A. 1390. daß die Schoffen und Burger alle Trinckmeße mindern und mebren mogen/ als offte fie das gut und nußbar der Gemeinde und der Städt buncken werde. Ibid. n. 84. p. 601. 14) Jus Pedagii in vicinis quibusdam pagis a Sigismundo concessum A. 1428. ibid. n. 108. p. 615. 15) Jus piscandi in Moeno, die Fischweyd/ den Mayn hinab biß in den Rhein/ und den Mayn hinaus/ so serre sie die erreichen mogen/ Privilegio Friderici III. de A. 1483. ibid. n. 134. p. 641.

In encomium hujus Civitatis sequentia extant epigrammata, 1. Nicolai Reusneri.

Francorum tibi sive vadum, seu regia prisca,
Seu regio nomen Francia dulce dedit;
Francia te Romana simul Germana frequentat
Saepius, et merces vendit emitque suas.
Et populos utriusque frequenter Francidos orae
Cogis et exerces sic data jura tibi.
Francidos es geminae sic Francis; ut Helladis Hellas
Vrbs quondam populis Attica clara fuit.

2. Julii Caesaris Scaligeri.

Multa laboratis debet Francfordia sulcis:
Multa racemiferis vinea culta jugis:
Quid reseram, quantae et quae convexere metalla?
Quae Mars bellipotens, quae petit alma Ceres;
Huc Italus patriis miratur partibus orbem;
Advectum stupet huc Galia magna suum.
Hîc oriens, hic terra novis comperta sub astris.
Agnoscit Genii semina plena sui.
Nec tamen in burtis sola haec commercia rebus:
Hic animi aeternae sed cumulantur opes.
Quod si res paeucas operosa est dicere meres:
Non magis est cunctas res operosa, dare?

3. Hugonis Favolii.

Fluminis ad Moeni dextram stat condita partem
Clara situ, populoque serquens Francfordia, dives
Mercibus omnigenis, gazisque opulenta superbis:
Dictae vadum, quondam Francorum voce Latinâ:
Quae semper studio, et praeclaris dedita rebus
Laudis amore fuit, virtutum laude beata.
Huc, cum Verna novo mitescunt tempore sole,
Vel cum Libra graves immittet frondibus Austros,
Consluit omnigenis opibus vaga turba quotannis.
Atque peregrinis passim sora mercibus explet:
Nam passim ignoto Conchylia capta Canopo
Et prostant tincti vulgenti murice panni.
Qua Phaenissae Tyros mittit, Cadmoeaque Sidon:
Te Lacedaemonium, quae Vellera clara Turentum:
Tum quas extremi lanas misere Britanni,
Et piper, et molli spirantia Cinnama ligno,
Flaveque arundineis crescentia mella frutetis.
Nec minus, ad certos quantum patet area fines,
Librorum omne genus passim percompita prostant;
Plena laboratis habeas ut scrinia chartis:
Unde tibi dignum et mansurum condere nomen.
Et celebris possis praeconia quaerere samae.

4. Georgii Fabricii.

Qua sua flavicomus pandit modo cornua Moenus,
Ostentat Turres Francofordia nobilis altas
Urbs, decus Imperii: qua primos Caesar honores
Accipit, et titulum regni sceptrumque reportat,
Lignea tota tamen, nec claris splendida tectis:
Sed claris speciosa viris: Huc saepe Camoenas
In sua tecta trahit sacunda voce Micyllus,
Suspensasque tenet, Phoebaeo numine plenus,

5. Petri Lindebergii.

Dives opum, mundi microcosmus, Martia muris,
Germania Aonidum, silia Mercurii:
Et clara emporio, et rerum penuaria cella est,
Urbs a Francorum sic vocitata vado.
Cui nil Dii superi, cui nil natura negavit:
Nam si quae desunt, nec sibi mundus habet.

Aliud.

Nobile Francorum munimen, cujus ab ortu
Vinisera Moenus moenia lambit aequâ:
Parte tui occidua vicinus gurgite Rhenus
Adverso portat Bacchica dona vado.


page 106, image: cs106

Te circum natura dedit cum saltibus arva,
Vitiferos colles et peramoena prata.
Millia multa tibi balantque boantque per agros,
Muneribus certant Liber et alma Ceres.
Intra te saeliunt sontes: stant Civibus aedes,
Quas vere dicas tecta superba Ducum.
Stant sacra, aethereae turres, Domus ampla Senatus,
In qua Caesareum dant diadema Patres.
Ex nitidis spatiosa viis, campique patentes
Aera dant purum et commoda multa fori.
Custodis varias numeroso fornice merces:
Namque tibi immensas credidit orbis opes.
Mercurio ut pridem sacra es, sic figere sedem
Debuit hic etiam noster Apollo suam.
Hoc tibi cum desit, (nihil omni ex parte beatum)
Es tamen Aonii bibliotheca chori.
Haectenus has coeli dotes tibi gratulor esse,
Ac longum ut durent sedula vota dabo.

CAPUT XV. Fridtberg, Fridberga.

Summaria.

1. Fridberga unde dicta.

2. Quando condita.

3. Situs ejus.

4. Pomoeria qualiae.

5. Equitum Canonicorum splendida domus.

6. Inter Castrum et civitatem controversia.

7. Castri fundamenta recensentur, et n. 8. 9.

10. Pro Civitatis immediata subjectione argumenta referuntur, et n. 11. 12. 13. 14. 15.

16. In Imperii matricula continetur.

17. Ad Comitia vocatur, sessionem et votum habet.

18. Declaratio Civitatum Imperialium.

19. Reipubl. Fridbergensis administratio, jurisdictio, etc. penes magistratum est.

20. Cives magistratui homagium praestant.

21. Insignia Civittatis muris, portis, etc. affixa superioritatem docent.

22. Claves civitatis magistratus asservat.

23. Burggravius de Civitate non est investitus.

24. Sexumviri quatenus in Senatum cooptentur.

25. Accessorium sequitur naturam sui principalis.

26. Consilii causa Sexumviri adhibentur.

27. Ajuribus specialibus ad jus universale non infertur.

28. Sculteti officium quale sit Fridbergae.

29. Cives Fridbergenses nec ad duellum, nec ad extranea judicia evocari possunt.

30. Fridbergenses per Imperatoren cogi non possunt filias suas alicui in matrimonium concedere.

31. Nec pocunia ab ipsis extorqueri debet.

32. Civitas alienari, vel hypothecari non debet.

33. Foedus cum aliis licite contrahit.

34. Privilegium habet de non extruenda munitione infra Civitatem.

35. Bona alienata sub onere collectandi permanere debent.

36. Castrenses bona in Civitate emere non possunt.

37. Civitas sub speciali Imperatoris protectione est, et habet jus vectigalis exigendi.

38. Cives a vectigalis solutione intra Fridbergam et Francofurtum immunes sunt.

39. Pecuniam conducendi habent.

40. Item pecuniam molinariam.

41. Civitas domum judicialem extruere potest.

42. Et librum judicialem conscribere.

43. Habet jus reluendi pagos nonnullos.

44. Consules mulctas exigunt.

45. Reditibus libere utitur, eosque augere potest.

46. Non tenetur recipere Judaeos.

47. Habet jus stapula.

48. Bonis Civium nova precaria non imponenda. et Consules jus arrestandi habent.

49. Habent nundinas.

50. Nemo in Civitate domos fabriles, pistorias, absque magistratus concessione extruere potest.

51. Ordinatio magistratus Fridbergensis, et alia privilegia remissive.

[note: 1.] FRidberga vetus urbs Imperialis nomen inditum habere fertur ab Imperat. Friderico 11. quasi Friderichsberg, ex quo postea contracte Fridberg, Frideberg, Adrian. Roman. de urbib. praecip. pag. 146. Reusner. de urb. Imper. part. 2. c. 18. Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. c. 17. num. 2. [note: 2.] Condita dicitur annis non ita multis post nativitatem Christi, et postmodum circa annum 1211. amplissimis privilegiis, regalibus, gratiis et immunitatibus, propter singularia hospitalitatis erga Caesares, qui in ea non raro


page 107, image: cs107

divertisse leguntur, beneficia, donata, Reusner. d. cap. 18. Limnae. d. l. n. 1. de quibus paulo post dicetur.

[note: 3.] Sita est haec Civitas in Wetteravia, quasi Wedderae Tempe, nominata. in qua Tacitus et Ptolomaeus veteres collocat Usipios et Tencteros, quos supra solitum bellorum decus, Equestris disciplinae arte praecellere, neque majorem apud Catos peditum, quam Tencteros Equitum laudem esse commemorat, Reusner. d. l. Et sita est in solo fertili et pingui, et quondam celebre nomen obtinuit, tum ob commercia frequentia, tum ob antiquae virtutis studium celebre: Emporium enim olim nobile habuit, quod anno demum Christi 1340. Francofortum translatum est, quo ipso nunc quoque gaudet propter temporis et loci in juriam, de quo confer cap. praeced. 14. num. 12.

[note: 4.] Pomoeria quoque hujus Civitatis tunc temporis longe ampliora fuisse constat; quae nunc valde accisa conspiciuntur, cum per incendia, brevi temporis spacio non semel iterata, tota fere Civitas in cineres redacta sit, de quo ita Jacob. Mycill in hodoepor.

Moenia Fridbergae, non uno Principe tuta;
Francorum Urbs quondam non minus urbe potens.
Cum nondum patrio melior Francofordia Moeno
Undique collatas excipiebat opes.

[note: 5.] Inter alia quoque Civitas haec decora Equitum Canonicorum splendida domo; nec non Judaeorum Synagoga, in qua fons mire profundus conspicitur; tum etiam acidulis extra urbem, ut et Stadae in vicinia, ad Niddam fluvium scaturientibus. celebrata, de quibus ita Nicol. Reusner.

Fridberga hic acidos locuplet bibit incola fontes,
In quorum ranae demoriumur aquis.

[note: 6.] Contiguum huic Civitati est Castrum. quod vocatur Castrum Caesaris et Imperii, Kayserl. Majest. und deß H. Reichs Vurg Fridberg, Rosenthal. de feud. cap. 2. conclus. 78. lit. a. inter quod et ipsam civitatem acris agitata fuit controversia, an civitas haec immediata sit Imperii, ejusdemque Status; an vero Castri Burggravio et Condominis subjecta? Cuius delineatio primum nomine Informationis, postea vero responsi juris, Grundlichen Berichts von allen und jeden der Freyen und Käyserlichen Reichs - Städten, Stand, Regalien, Privilegien, Rechten und Gerechtigkeiten de anno 1612. in lucem publicam prodiit. Cujus Author fuisse refertur Johannes Goeddaeus, JCtus et Professor Academiae quondam Marpurgensis, qui pro immedietate civitatis concludit.

[note: 7.] Fundamente, quibus ab utraque parte fuit pugnatum, potiora fuerunt sequentia, et quidem ex parte Burggravii adductum fuit l. quod civitas haec Burggravium superiorem habeat, idqueex investitura et confirmatione ab Imperatore Carolo V. super electione Johannis Brendels Burggravii anno 1541. facta, in qua haec verba habeantur: und darum den genanten Johann Brendeln, zu deß Heil. Reichs Burggraven bestimmtes Schloß und Städt Fridberg investirt, confirmirt und bestettet, etc. Et ex mandato Imperatoris Rudolphi II. ad Burggravium, ibi: So entpfehlen Wür, etc. und wollen, daß du, als Burggrave, Unser und deß Heil. Reichs Burg und Städt Fridberg, etc. ita, ut cum Burggravius de civitate sit investitus, ejus quoque dominus et superior constitutus intelligatur.

ad n. 6. 7.

Ad hanc controversiam spectant documenta infra h. c. ad n. 51. indicata.

[note: 8.] II. Quod juxta transactionem et constitutionem Imper. Alberti 1. inter Castrum et civitatem Fridbergensem anno 1306. ex Burgensibus sex in Senatum Fridbergensem eligi debeant, ibi: Zunt Ersten Sprechen wür, daß die Burger kysen sullent Sechs Burgman uf ihren Eyd, dieselben Sesse sollin zu ihn gein in den Rach, und welche Sy kysen, die sullen ihn die Burgman entworten, die Sonbar und ratber sin, Uns, dem Riche, dem Lande, der Burg, und der Städt zu Fridberg und dem Gerichte, etc. et inter hos ipse quoque Burggravius tanquam dominus et superior existat, der Oberrichter und Amtmann, juxta Privilegium Imperat. Caroli V. de anno 1530. quod extat in repons. Fridberg. part. 2. privil. 21. pag. 11. ibi: noch sollen Sy zu keiner Antwort sten vor keinem Richter, oder ymand anders, wy er genant ist, wann nur alleine vor irme rechten Amtman, etc. Et juxta Regis Ruperei Entschied, zwischen Bura und Städt Fridberg, de anno 1410. d. respons. Fridberg. part. 2. privileg. 47. pag. 30. Diwise der Burgarave oberster Richter in Burg und Städt ist, end einen Schultheißen zu setzen hat. Et per tradita Wehner. apud Gylman. symphor. tom. 6. c. 7. p. 176. ubi scribit: Friedtburg, Keyserliche und deß H. Reichs Burgk, habet suum Burggraven und Burgmanner, coram quibus omnes subditi, incolae et officiales conveniri debent, nec alio ad extranea judicia trahi possunt aut evocari, una cum privilegio de non arrestando vel impediendo, de annis 1467. et 1566.

[note: 9.] III. Quod Burggravius et Castrenses jura nonnulla specialia in ipsa civitate obtineant, et Burggravius Schultetum constituat, juxta d. Regis Ruperti transactionem. jam allegatam, magistratus autem constitutionem superioritatem probare constet ex didis supra libr. 2. cap. 8. num. 10.

[note: 10.] Verum libertatem et immedietatem hujus Civitatis sequentia probant argumenta, et alia. quae latius persequitur Author d. respons. Fridbergens. per tot. Veluti I. per Privilegium sive Confitmationem Privilegiorum Civitatis Fridbergensis generalem Imperatoris Richardi de anno 1257. quod refert Author d. respons. part. 2. privileg. 4. per verba: Universis Civibus Fridbergensibus, omnes immunitates, libertates, jura et privilegia, ipsis a Divis Imperatoribus et Regibus Romanis, praedecessoribus nostris concessa, et eorum consuetudines approbatas, auctoritate culminis confirmamus, etc Cujusmodi privilegiorum et immunitatum confirmatio immediatam superioritatem probat, per dicta supra libr. 2. c. 5. n. 218. Idque potissimum per verba


page 108, image: cs108

subsequentia ab Imperatore paulo post subjecta: simpliciter protestantes, quod Civitatem Fridbergensem, Francofurtensem. etc. a nobis et Imperio nullatenus alienare. seu separare volumus, sed eas immediate nobis et Imperio reservamus, etc. quae verba adeo clara, ut nullam interpretationem admittant. Praeterquam quod ibidem civitas haec cum Francofurto aequiparetur, quam Imperialem esse, non habet dubium, et sic de paribus idem habendum judicium.

[note: 11.] Et cum II. Civitas haec Regalia, aliasque dignitates et immunitates ab Imperatoribus obtineat, ut paulo post dicetur, consequens eam Imperatori et Imperio immediate esse subjectam, per tradita Gail. 1. obs. 21. num. 9. vers. secundo. Noe Meurer in proces. p. 20. cap. item ein Fürst eximirt. art. 5. Respons. Fridberg. part. 1. punct. 1. num. 202.

[note: 12.] III. Quia ipsa civitas et Cives precariam, sive Contributiones suas semper Imperio immediate solverunt, uti videre licet ex praedicti Imperat. Richardi Confirmatione de anno 1257. in verbis: ut omnia bona et praedia, quae hactenus cum praedictis civibus precariam Imperio persolvebant, etc. ex quo immediatam subjectipnem demonstrari probat, author d. respons. Fridberg. part. 1. punct. I. n. 10. et seq. n. 225. et seq. et punct. 2. num. 119. et seq.

[note: 13.] IV. Quia Cives Fridbergenses vocantur, dilecti fideles Imperatoris cives, in confirmat. Imperat. Rudolphi l. de anno 1273. d. respons. Fridb. part. 2. c. 1. ibi: Dilectis fidelibus nostris Civibus de Fridberg omnia jura, libertates, etc. Ex quibus pro nominibus possessivis, Civibus nostris, dominium et jurisdictio superior denotatur, per tradita Tiraquel, de re tract. convent. gloss. 1. §. 2. n. 8.

[note: 14.] V. Idem probat Imper. Rudolphi l. transactio de anno 1285. d. respons. Fridb. part. 2. c. 2. ubi Castrum et Civitas tanquam duo distincta et separata corpora Imperatori subjecta et sibi invicem opposita transactione componuntur, et quod immediatam subjectionem per continuam reciprocationem parificantur, ibi: Quod nos inter nostros fideles milites Castrenses et Cives de Fridberg, ordinationem. coneordiam et securitatem fecimus cum consensu et voluntate partis utriusque in hunc modum. Quod Cives Castrum in Fridberg nunquam destruent, nec Castrenses de Castro expellent nec Castrum capient, nec recipient, nec retinebunt, nec talia volentibus facere consilium, auxilium seu savorem praestabunt. Milites etiam Civitatem Fridberg nunquam destruent, nec de civitate ipsos cives expellent. nec capient, nec recipient, nec insultum communiter in civitatem facient, nec talia volentibus facere consilium, auxilium seu favorem praestabunt. Et si milites Castrenses, contra cives, vel civitatem praedictam aliquid fecerint praedictorum, tunc ipso facto omnibus libertatibus, et tam feudis Castrensibus, quam aliis, et omnibus honoribus et juribus, quae, vel quos ab Imperio tenuerunt, perpemo carebunt. Et si Cives contra Castrense milites, vel Castrum aliquid fecerint praedictorum tunc ipso facto omnibus libertatibus, feudis et omnibus honoribus et juribus, quae vel quos ab Imperatore tenuerunt, perpetuo carebunt, et in se elegerunt domini Papae excommunicationem, et nostram proscriptionera faciendam, quando milites Castrenses hoc duxerint requirendum. Adjectum est etiam, quod si inter praedictos milites et Cives, vel eorum familiam aliquae rixae vel contentiones seu pugnae surrexerint, hoc judicari debet, secundum quod in ipsa civitate a retroactis temporibus est consuetum. Promiserunt insuper ex utraque parte, quod postquam nos viam universae carnis ingressi fuimus, ipsi Castrenses milites nullum ad Castrum praedictum intromittent, per quem ipsi cives, vel eorum civitas laedi valeat vel offendi. Hoc etiam ipsi cives militibus facient e converso, etc. confer d. respons. Fridberg. part. 1. n. 20. et seqq.

[note: 15.] VI. Confirmant hanc civitatis libertatem et immedietatem alia varia variorum Imperatorum privilegia et rescripta Caesarea, veluti Imper. Caroli IV. mandatum de anno 1357. in verbis: In Unser Städt Fridberg: Unser Burger daselbst: Unfer ehegenante Statt; Unser Statt zu Fridberg: Unser ehegenante Statt, etc. Et in König Ruperti Entschiedt zwischen Burg und Statt Fridberg, de anno 1400. ibi: Uns als einem Römischen König beystandig und gehorsam zu seyn, zu werden, nach altem Herkommen, als Sie bey Unsern Vofahren an dem Reiche herkommen seynd. Item in König Ruprechts Endtschied de anno 1410. ubi in prooem. Civitas Fridberg. in oppositione Castri ita describitur: Burgermeister, Scheffen, Rate und Burger gemeiniglich, Unser und deß Heil. Reichs Statt Fridberg an dem andern Theil. et §. Zum Ersten um den Buwe, ibi: daß nun dieselbe rechte Statt Friedberg in ihren staden Ehren und Wesen, Uns und dem H. Riche, als Sie auch allezeit ahn dem Riche herkommen sind, desto daß behalten werden moge. Et §. Zum Ersten aus einen Articul, ibi: kauffen auch die Burgman behthafftige hauser oder hoffe in der Statt oder ander Suth, daß bethafftig oder dinsthafftig were, dem Riche und Statt, das soll auch Bethafftig und dinsthafftig verbleiden als vor. Et §. et ibi: Were es auch, daß imands in der Statt Fridberg wonhafftig were, oder darinn queme wonhafftig zu seyn, der soll geloben und schweren, dem Riche und der Statt, als ein ander Burger. Et §. und darnach, einem deß Reichs und ihren Mittburgem, etc. item §. und furbaß. ibi: Daß etliche Burgman und ihre Knechte mancherley Frevel und Unfug in Unser und deß Reichs - Städt Fried - berg gethan und begangen habe, etc. Et circa finem. §. So entscheiden Wur, etc. uff daß deide obgenante Partheyen, Burggrave, Bauwmeister und Burgmman Unser und deß Reichs Burg, und auch Burgermeister, Schessen, Rath und Burger gemeiniglich Unser und deß Reichs - Städt Friedberg, Uns und dent H. Reich, Burg und Statt vorgenant in desto bessern,


page 109, image: cs109

Ehren, Statt, Wesen und Bestandt behalten, etc.

Ex quibus sequentes colliguntur conclusiones, 1. Castrum et civitatem sibi opponi tanquam duo distincta et separata corpora immediate Imperio subjecta. 2. Fridbergam esse Imperatoris et Imperii Civitatem, et ita Imperialem. 3. Per transactiones Imperatorum non tantum subjectam non esse civitatem Castro, sed hoc etiam sollicite actum, ut status, dignitas, honor et substantia ejus dem Imperio conservarentur. Hanc civitatem omni tempore suisse Imperialem. 5. Precariam esse Imperii, et per concessionem Imperatorum Civitatis. 6. Etiam Castrenses oneri hanc precariam solvendi subjectos esse. 7. Habitantes intra moenia Civitatis Castrenses obstringi homagio Imperatori et Civitati. 8. Cives Civitatis Fridbergenlis esse Cives Imperii. Quibus omnibus et aliis similibus indubitato evineitur, civitatem hanc Castren. sium sive Burggravii jurisdictioni vel Imperio non esse subjectam, sed hanc Rempublicam esse liberam, Imperialem, et instar aliarum liberarum Rerumpublicarum immediate Imperio Romano subjectam et annexam.

[note: 16.] VII. Comprobatur quoque immedietas haec Imperii, quod civitas haec in matricula Imperii descripta reperitur, et certum sibi peditum numerum adsignatum habet, ut videre licet in matriculis de anno 1521. 1537. 1541. et 1551. ubi sedecim ipsi pedites adscripti, eorumque loco in mensem 64. floreni, licet Zeilen. in continuat. Itinerarii German. duodecim tantum numeret pedites eorumque loco 48. florenos, apud Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 4. cap. 7. n. 50. et. lib. 7. c. 17. ubi ad Camerae sustentationem quotannis 32 3/2. florenos exsolvere dicit. Ex hoc autem imediatam Imperii subjectionem probari, diximus supra lib. 1. c. 12. n. 5.

[note: 17.] VIII. Constat quoque civitatem hanc ad Comitia Imperii et conventus circulares semper fuisse vocatam, comparuisse et in iisdem votum et sessionem obtinuisse prout constat ex subscriptionibus Imperii Recessuum de annis 1527. 1529. 1530. 1533. 1541. 1542. 1545. 1551. 1559. 1566. 1570. 1582. 1594. 1603. 1613. et 1641. Author d. respons. Fridbergens. part. 1. num. 205. et punct. 2. num. 58. et 118. Ex quo itidem immedietatem probari, dictum est supra d. libr. 1. c. 12. a. 21. Nec remoratur, quod in Comitiis Augustanis anno 1555. Civitatis Fridbergensis nomine Johann Brendel von Homburg Burggravius comparuit, quia hoc non ipsius Burggravii, sed civitatis nomine factum ejusdemque vices ipsum gessisse, ipsa Recessus subscriptio docet, utpote quae non in Comitum, sed ipsarum Civitatum Imperialium numero et loco facta legitur, aliud autem est, vices alicujus gerere, et aliud proprio nomine comparere, et sic a separatis et diversis male fit illatio, Author d. respons. Fridberg. part. 1. punct. 1. num. 207. et seq.

[note: 18.] Ex quoe tiam nata fuisse videtur declaratio Civitatum Imperialium, quam ex Dn Walthero refert Dn. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. c. 17. hisce verbis: Nachdem E. E. Raths der Städt Fridberg Gesandter abermahls um Stimm und Seslion bey den Erbarn Stätten Schrifftlich und Mündlich angehalten, und man sich hierauf erinnert, was derohalben hievor anno 1545. auch fürkommen und verabschiedet, ist von ihme, dem Gesandten, sernerer nothwendiger Beright eingenommen worden, wie die Gelegenheit der Städt Fridberg, und desselben Kathsessen geschassen, und wem die Personen deß Raths ver pslichtet, und darauf auch sonsten allerhand Ursachen bedacht und bewegen, dieweil vermeldter Nath durch die Römiche Käyserliche Maijestät, unsern allergnädisten herrn, so wol als andere Erbare Frey - und Reichs - Städte, zu den Keichs, deßgleichen auch Craißtägen beschrieben, und neben ihnen in den Reichs - Räthen zugelassen worden, daß sich nicht wol ziemen wolte, Sie bey den Erbarn Frey und Reichs - Städten, in den Berathsch lagungen der gemeinen Reichs - handlungen, außzuschliessen, derowegen ihme, dem Friedbergischen, Gesandten, in gemeiner der Erbarn Städt Versamlung dieser Bescheid mundlich gegeben worden: Es wäre den Erbarn Städten auf sein Ansuchen, zu Erhaltung mehrer Freundschafft, nicht zuwider, daß ein E. E Rath der Städt Fridberg hinsuro an ihre Abgesandte, doch allein zu den Rathschlagen der gemeinen Reichs Sachen und Handlungen dieser der Erbarn Städt Versamlungen Verordnete, denen Sie dann auch Stimm und Session dißfalls, doch außgeschlossen der Erbarn Städt particular Anligen und Sachen vergonnen wolten, und also, wie Sie zu den Reichstagen beschrieben und ersordert, sie der Enden auch seyn, und ihre Sesandte im Städt - Rath haben mochte, neben ihnen in Reichs - Sächen zu handien und zu schliessen helffen: Doch wollen sie sich versehen, E. E. Rath were jederzeit solche Personen schicken, so ihnen mit Pslichten verwandt, und der Städt zugethan, oder da sie Beselch neben wolten, alsdann andere, und solche darzu furnebmen, so ohne das in der Erbarn Städt - Rath, und denselben zugethan waren.

[note: 19.] IX. Adhaec Reipublicae hujus, ejusdemque juris et justitiae administratio, in cognoscendo et judicando, tam in criminalibus, quam civilibus causis, ad Consules et Senatum unice spectat, siehet einig und allein hey den Burgerlichen Raches Gliedern und Schoffen, damit Burggraf und Sedser nichts zu thun haben, Author d. resp. Fridberg. part. 1. punct. 2. num. 122. quod infallibile argumentum superioritatis esse probatum est supra lib. 1. c. 12. n. 57. Et licet Burggravius in vim adjuvandae executionis pro judice superiore. vor einen Oberrichter, adducatur, hoc tamen non jure superioritatis, sed potius onus quoddam servitutis importare, et sic propter necessitatem exequendi longe inserius esse, quam munus judicandi, probat Author d. respons.


page 110, image: cs110

Fridberg. part. 1. punct. 2. num. 124. et punct. 4. num. 1. et seq.

[note: 20.] X. Porro Cives non Burggravio sed Consulibus et magistratui juramentum subjectionis et obedientiae praestant, prout docet formula homagii apud Author. d. respons. Fridberg. part. 1. punct. 5. num. 2. et part. 2. c. 44. per Privilegium Imperat. Wenceslai de anno 1398. cavetur, daß alle Burger und Beysassen zu Fridtberg, auch dero Sohne, so 14. Jahr alt seyn, Ihrer Kayserl. Majest dem Heil. Reiche und der Städt Pflicht leisten sollen. Imo juxta sententiam anno 1424. Latam et ab authore d. respons. Fridberg. part. 2. c. 60. relatam, ipsi Burgenses, in Civitate Fridbergensi habitantes Consuli et Senatoribus homagium praestare tenentur, ibi: Wolle Herr Gilbracht obgenant hy ihn sißen und wohnen, so solle heye geloben und schworen, und von sinen Hoffen und Garten yn thun, als ander, die in deß Riches und irme Befange gelegen syn, als Sieihn dan in besonder heyde von etlichen Burgern geschuldiget han, etc.

[note: 21.] XI. Insignia quoque portis, muris, aliisque locis publicis affixa, superioritatem probare, probatum est supra libr. 1. c. 12. num. 39. et seq. At vero in templis, sacellis, curiis, portis aliisque locis publicis non Burggraviorum, sed ipsius Civitatis Fridbergensis insignia affixa reperiuntur, teste authore respons. Fridb. part. 1. punct. 2. nun. 125. Hoping. de jur. insign. c. 6. num. 1036. ubi insignia ejus esse dicit, ut cum reliquis imperialibus Civitatibus, Aquilam bicipitem nigram, cujus pectori impositus ex albo et nigro recta divisus clypeus, descendente colore, Monachis Bernhardinis celebri. habeat.

[note: 22.] XII. Facit quoque, quod claves Civitatis, portarum aliarumque rerum, non Burggravio et Sexumviris Castrensibus, sed Consulibus et Senatui concredantur et tradantur, quod superioritatis symbol um esse docet, arg §. item si quis merce. I. de rer. divis l. clavibus. 74. ff. de contrah. empt. Thom. Michael. de jurisdict. concl. 53. lit. e. Ex quibus omnibus et aliis consimilibus, civitatem hanc non Burggraviis, sed Imperio Romano immediate subjectam esse concludit Author d. respons Fridberg. part. 1. punct. 1. n. 330. in fin. et punct. 2. num. 128.

[note: 23.] Quibus non adversantur, supran. 10. in contrarium adducta, nam quod 1. Burggravius de ipsa civitate sit investitus, ipsa investitura non probat. et si id factum, nullo jure id procedere, late demonstrat Author d. resp. Fridb. part. 1. punct. 1. n. 237. et seqq.

[note: 24.] Quod 2. de Sexumviris Castrensibus adducitur, et hi in Senatum cooptantur, per hoc nulla Burggravio superioritas adquisita intelligitur, cum hi non per Burggravium, sive Burgenses, sed per ipsos Cives in Senatum oligantur. et horum minor sit numerus, quam reliquorum Senatorum ex Civibus electorum viginti quatuor, interque hos Consul primum locum obtineat, atque hi etiam absque Sexumviris istes Castrensibus precariam imponant, aliasque causas Civitatis peragant. Author d. respons. Firdb. part. 1. punct. 1. num. 47. et seqq. idque ex ipsis verbis apparet, ubi dispositum, daß die Sechser sollen zu ihnen (den Burgern) gehen in den Rath, ex quibus apparet, Senatum, ut antea, ita etiam imposterum, Civitatis et Civium Senatum et Magistratum permanere, et principale corpus constituere, Sexumviros autem istos ipsis consilii tantum causa accedere, cum enim quaerimus quid cui accedat, illud spectamus, quid cujus rei ordinandae causa adhibeatur, ut accessio cedat principali, l. cum autem. 20. §. perveniamus. ff. de aur. et arg. legat. et accessorium sequatur naturam sui principalis, de §. perveniamus. l. cum principalis. 138. et. l. nihil. 171. ff. de reg. jur. etiamsi accessorium sit nobilius suo principali, §. tamen alienam purpuram. 1. de rer. divis. l. sed. in emptione. 34. pr. ff. de contrah. emp. [note: 26.] Eosque consilii tantum causa adhibitos esse, probant verba: daß sie sollen Sohnbar und Rathbar seyn, der Kayserl. Maiest. dem Reich dem Land, der Burg und der Statt zu Friedberg, und deren Gerichte. Quod etiam probat juramentum, quod Castrenses hi electi Consulibus praestare tenentur, ibi: Sumlichen und friedlichen zu allen Sachen zu kommen, und das Gericht helffen zu handhaben, by Freyheit und Gnaden, als das herkommen ist, und in alle Sachen das beste zu rathen, dem Armen als dem Richen, referente Auth. d. respons. Fridberg. part. 2. c. 67. quod longe minus et inferius esse intelligitur, quam habere directorium, jurisdictionem et Imperium, qui enim consilii causa assident, suo nomine nihil agunt, adeo ut ne libellis quidem subscribere possint. l. 2. C. de assessor. sed tantum consilium suggerunt judicantibus, ex quo etiam Consiliarii vocantur, l. 5. ff. de assessor. l. 3. C. eod. et adsessores non sunt magistratus, sed Consiliarii et Comites magistratuurm vide late Auth. d. resp. Fridberg. part. 1. punct. 1. n. 57. et seq. et punct. 4. n. 1. et seq. ubi quid de titulis istis, Oberrichter et Amtmann, sentiendum sit, late exponit, quo me brevitatis studio refero.

[note: 27.] Quod 3. de juribus specialibus in Burggravii et Schulteti constitutione adducitur, non magni est momenti, cum ex juribus nonnullis specialibus, ad jus superioritatis universale, non concludi demonstratum sit supra lib. 1. c. 12. n. 44. et seq. [note: 28.] Et Schulteti officium nihil aliud sit, quam sententiarum a Consulibus et Senatoribus latarum executio, et Privilegiorum conservatio, prout ex ipsius juramento ab Author. d. respons. Fridberg. part. 2. c. 66. relato, satis aperte demonstratur, quod ita habet: Wer zu einem Schultheissen dieser deß H. Reichs Statt Friedtberg Gerichts gesetzet, gewehlet und geordnet würd, der soll dem Herrn alten Burgermeister, mit Hand gegebener Treue versprechen und zusagen, auch mit ausgereckten Fingern zu Gott und den heiligen Evangelien geloben und schweren, daß er soll und wolle das Gericht ehrbarlich, treulich und fleissig besißen, das jenig, so durch die Schossen erkennet wird, der Gebür, und Rechtlicher Ordnung nach exequiren, auch das Gericht, und gemeine Statt bey alte Herkommen, Genaden, Freyheiten,


page 111, image: cs111

Privilegien, Recht und Gerechtigkeiten handhaben, und denselben zuwider nichts vornehmen, und das nicht unterlassen, um Lieb noch Leid, Freundschafft, Feindschafft, Sipschafft, Magschafft, Gunst, Forcht, Verheissung, Sabe, Selt, oder Geltswerth, oder um ichts, das sich einigem Nuß vergleichen mag, wie solches genent, oder erdacht werden mochte, Auch keiner Parthey, so im Gericht handelt, genen der andern rathen, Anweisung geben, noch dieselbige gefahrlicher Weiß warnen, deß gleichen die Heimligkeiten deß Gerichts niemanden offenbaren, und solle ihne in allen Punctes dises Aydes, kein ander Pflich t oder Bundnus hindern, auch sonsten alles anders thun und lassen, das einem frommen, redlichen, und unpartheyischen Schultheissen gebühret, alles, etc. Atque ita Scultetus jurat Consuli, nomine Scabinorum, de exequendis ipsorum sententiis, et hoc judicium jurisdictionale Civitatis Fridbergensis duodecim constituitur Scabinis, Sculteto et actuario. Jus ordinandi Scultetum in judicio Imperiali Fridbergensi Imperator Albertus Burggravio cessit, adhibito consilio Scabinorum. Scabini seipsos eligunt et confirmant, remoto Burggravio, electique jurant sibi ipsis, non adscito Burggravio aut Sexumviris. Et hi Scabini cognoscunt et sententiam dicunt, de omnibus et universis causis criminalibus et civilibus, prorsus remoto Burggravio, Sexumviris et Sculteto, de quibus vide Author. d. resp. Fridb. part. 1. punct. 12. n. 1. et seqq. per tot.

ad n. 28.

Privilegia h. l. citata exhibentur in Opere LVNIGIANO P. Spec. Cont. IV. P. I. unter Reichs-Stadt Friedberg. n. 5. n. 6. 5. 10. 21. 52. 59. 68. p. 729. 730. 731. 734. 753. 760. 770.

[note: 29.] Varia haec Civitas Fridbergensis ab Imperatoribus adquisivit Jura et Privilegia, quae refert Author d. respons. Fridb part. 2. per tot. inter quae primaria sunt I. quod nemo Consules, Senatum, vel Cives Fridbergenses modo duellico, vel per viam duelli extra Civitatem Fridberg citare possit vel debeat evocare: Et quod nullus eos vel aliquem eorum, pro ullis bonis vel debitis extra dictam civitatem Fridberg citare possit aliqualiter vel evocare, nisi prius in civitate Fridberg sibi fuerit justitia denegata, juxta Privilegium Imper. Rudolphi I. de anno 1291. Adolphi de anno 1293. Alberti de anno 1299. Caroli IV. de anno 1350. Friderici, de anno 1442. Caroli V. de anno 1533. Rudolphi, de anno 1582. ubi id etiam ad Judaeos Fridbergae habitantes extensum reperitur, cujusmodi Privilegia extant d. resp. Fridb. part. 2. c. 3. 8. 10. 21. 49. 50. et 57. et apud Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. lib. 7. c. 17. n. 5.

[note: 30.] II. Quod nemo ex Civibus Fridbergensibus filiam, vel neptem sive consanguineam in uxorem alicui tradere per Imperatorem absque suo pleno consensu aliquatenus compellatur, ex privilegio Imper. Richardi de anno 1257. de resp. Fridberg. part. 2. c. 4. Limnae. d. l. n. 6.

[note: 31.] III. Quod nullub praedictorum Civium per ipsum Imperatorem Richard um, vel per aliquem alium ipsius nomine, pro aliqua pecunia extorquenda, singulariter ab ipso aliquatenus capiatur, d. Privileg. c. 4. Limn. d. n. 6.

ad n. 29. 31.

LVNIG. d. l. n. 1. p. 528.

[note: 32.] IV. Quod Civitatis Fridbergensis. Francofurdensis, Wetzlariensis et Gelnhusiensis ab Imperatore et Imperio nullatenus alienari, seu separari, vel hypothecari, sed eae immediate Imperatori et Imperio reservari debeant, d. privileg. Richardi de anno 1257. et Imperat. Ludovici de anno 1337. d. respons. part. 2. c. 4. et 16. Limnae. d. num. 6. Etsi aliis Civitas Fridbergensis fuerit oppignorata, nihilominus tamen sub protectione Imperatoris permanere, juribusque suis uti debeat, ex privilegio et obligatione Imperat. Caroli IV. de anno 1349. d. respons. part. 2. c. 20. Limn. d. cap. 17. n. 7.

ad n. 32.

Privilegium Ludovici Imperatoris de A. 1337. v. ap. LVNIG. d. l. n. 16. p. 732. Carola IV de A. 1349. ibid. n. 20. p. 734.

[note: 33.] V. Quod Civitas haec cum Principibus, Comitibus, Baronibus et Civitatibus foedus libere contrahere possit, d. Privileg. Caroli IV. de anno 1349.

[note: 34.] VI. Quod infra muros Civitatis Fridbergensis nulla munitio vel Castrum construi debeat, per Privilegium Imperat. Richardi de anno 1257. d. respons. cap. 5. Limnae. d. cap. 17. n. 8.

ad n. 34.

LVNIG. d. l. n. 2. p. 728.

[note: 35.] VII. Ut omnia bona et praedia, quae hactenus cum Civibus Fridbergensibus precariam Imperio persolverunt, quomodocunque ad loca religiosorum, vel personas Ecclesiasticas, vel mundanas, devolvi et transferri contingat, ipsa ad solvendam precariam, sicut ante, nihilominus teneantur, d. privileg. Imper. Richardi de anno 1257. Adolphi, de anno 1293. Alberti, de anno 1299. Ludovici, de anno 1346. Quae resert. d. Author. respons. Fridb. part. 2. c. 4. 7. 11. et 17. Limnae. d. l. nun. 9.

ad n. 35.

v. LVNIG. d. l. n. 7 11. 17. p. 730. 731. 732.

[note: 36.] VIII. Ne Castrenses domos, vel praedia in Civitate Fridbergensi emant, nec Cives ullo modo molestent, ex Privilegio Imper. Caroli IV. de anno 1357. et de anno 1363. d. respons. cap. 24. et c. 26. Limnae. d. c. 17. n. 14. Neque etiam Cives ipsis annuos reditus perpetuos, vel alia bona immobilia vendant, ex privilegio Imp. Wenceslai de anno 1382. d. respons. cap. 35.

ad n. 36.

LVNIG. d. l. n. 24. 26. 35. p. 736. 737. 734.page 112, image: cs112

[note: 37.] IX. Sub speciali Imperatoris et Imperii pro tectione existit, per Privilegium Imper. Ruperti de anno 1400. d respons. cap. 45.

X. Privilegium habet juris vectigalis, ita ut non solventes etiam in alieno territorio detinere possint, daß sie von allen gelastet Karren und Wagen, so fahren durch die Städt zu Friedtberg, oder ober die egenante Bruckin, mit Penden one Frebel inne yglichen Gerichten darzu halden mogen, daß sie dase genant WegeGelt yn geben, nach Lute Unser Kevserliden Brieffe, dy sie darobir haben, ab Imperat. Calo IV. de anno 1361. apud Author. d. respons. Fridberg. cap. 25.

ad n. 37.

LVNIG. d. l. n. 46. p. 749. et Caroli IV. Privil. ibid. n. 25. p. 737.

[note: 38.] XI. Fridbergenses in via publica intra Fridbergam et Francofurdum a vectigalis solutione sunt immunes, daß die von Friedberg uff der Strassen zwischen Franckfurt und Friedberg keinen Zoll oder Weggelt geben sollen, ex privilegio Imperat Wenceslai de anno 1394. apud d. resp. cap. 38. Limnae. d. c. 17. n. 17.

ad n. 38.

LVNIG. d. l. n. 28. p. 738. et n. 37. p. 744.

[note: 39.] XII. Jus habent exigendi pecuniam conducendi, das Gleidaelt, daß Sie allen den, die yn das egenant Geleitsgeld entfüren, it Pherde, Wagene, und yre Kauffmanschafft die sie füren, uff allen Straffen und in allen Gerichten, uffhalden, und die zu Friedeberg ynfüren mogen, und die da behalten als lange biß sie der Statt zu Frideberg darum tzitlich duneket, ab Imperat. Carolo IV. de anno 1367. Wenceslai de anno 1387. d. respons. c. 28. et. 37. Limnae. d. c. 17. n. 19.

[note: 40.] XIII. Jus habet exigendi pecuniam molinariam, daß Sie Malgelt in ihrer Statt setzen, und auch abnemmen sollen und mogen, wenn sie wollen, und als offt ihr das fugt, ohn aller Burgman, und aller Menschlichs Trrung und Hindernusse, und soll auch mit demselben Malgelt niemand nichts zeschaffen, noch zu thun haben, dann sie, und sollen dasselb Malgelt in ihrer Statt Ringmaur und Nußen wenden und karen, en privilegio Imperat. Ludovici de anno 1346. et Caroli IV. de anno 1374. d. respons. cap. 18. et 32. Limnae. d. cap. 17. num. 10. et 11.

ad n. 40.

LVNIG. d. l. n. 18. p. 732. et n. 32. p. 740.

[note: 41.] XIV. Jus habent extruendi domum judicialem, ein Gerichthauß, in eaque sententias ferendi, ab Imper. Carolo IV. de anno 1368. d. resp. c. 29. Limnae. d. c. 17. n. 16.

ad n. 41.

LVNIG. d. l. n. 29. p. 738.

[note: 42.] XV. Nec non librum judicialem conscribendi ipsique sententias inserendi, Ein Gerichts - Buch zu halten, a d. Imp. Carolo IV. de anno 1367. d. respons. c. 28. Limnae. d. l. num. 15.

ad n. 42.

LVNIG. d. l. n. 27. p. 737.

[note: 43.] XVI. Ex concessione Imper. Caroli IV. jus habet Civitas Fridbergensis reluendi, die Gerichte und Dorffer, Ochstadt, Holler, Mellbach, und Heyenheim, quocunque tempore velint, de anno 1374. et Caroli V. de anno 1541. d. respons. cap. 30. et 52.

ad n. 43.

LVNIG. d. l. n. 30. p. 139. et n. 61. p. 736.

[note: 44.] XVII. Consules habent jus exigendi mulctas, nec Burggravius jus habet capiendi cives, nisi ex speciali Imperatoris mandato, nec hoc si civis ad Aulam Caesaream provocet, daß die Burgermeister der Burger Frevel zu straffen haben, der Burggraff aber keinen Burger anzugreiffen habe, er habe dann dessen Käyserlichen Special Befelch, und ob er gleich einen besondern Befelch deßwenen hätte, so soll er doch keinen Bürger angreisten, der sich an dem Käyserlichen Hoff zu Recht erböte, ex Privilegio Imper. Caroli lV. de anno 1374. d. respons. Fridberg. part. 2. c. 31.

ad n. 44.

LVNIG. d. l. n. 31. p. 739.

[note: 45.] XVIIl. Civitas reditibus et censibus libere uti, eosque sine impedimento Burgrravii augere potest, daß die Städt alle ihre Rente und Gefelle ihrem Wolgesallen und Nußen nach, ohne der Burg Eintrag und Hinderung gesteigern moge, ex Privilegio Imp. Wenceslai de anno 1385. d respons. c. 36. Limnae. d. c. 17. n. 12.

ad n. 45.

LVNIG. d. l. n. 36. p. 743.

[note: 46.] XIX. Non tenetur Judaeos in civitatem recipere, nisi prius homagium praestiterint, daß Burgermeister und Rath zu Friedberg, keinen Juden daselbst anzunemmen schuldig, er habe dann zuforderst der Rom. Kayserl. Majest. dem Heil Reiche und der Stadt, gleich andern Burgern Huldigung und Gehorsam geschworen, ex ordinatione Imper. Wenceslai de anno 1394. d. resp. Fridb. part. 2. c. 39. et c. 71.

ad n. 46.

LVNIG. d. l. n. 40. p. 745.

[note: 47.] XX. Habet jus stapulae, die Niderlage, et ne Burgenses et incolae vina alia, quam sibi nata vendere possint, daß der Burggrade, Burgmann, Gartner und Untersassen kein Wein Schencken sollen, ausserhalb dessen so ihnen


page 113, image: cs113

selbst wachst, ex Privilegio Imper. Wenceslai de anno 1395. d. respons. cap. 40. Limnae. d. c. 17. n. 18.

ad n. 47.

LVNIG. d. l. n. n. 41. p. 746.

[note: 48.] XXI. Quod nemo Fridbergensium bonis novam precariam imponere. et Consules arresta imponere possint, Daß ihr und gemeiner Statt und Burgerschafft Güter, die Sie bißher frey, unbeschwert in Inhaben und Possess gewesen, und hergebracht, in was Obrigkeiten, oder Gebiechen dieselben gelegen waren, von allen und jeden fremden Obrigkeiten und Gebiethen aller Schatzung, Steuren, Beden, und allen andern Satzungen, Dienstbarkeiten, Neuerungen und Beschwerden erlassen, und damit ferner nicht beladen noch bekümmert werden, darzu daß Sie ain jede Person, oder eines jeden Güter, es wäre um Schulden, Spruch, Anforderung, oder ander dergleichen Saßen, Handel, in Unser und deß HeilReichs Städt Fridberg und ir Jurisdiction, durch sie selbst, oder auf iemands andern Anruffen und Begehren, Rechtlich arrestiren, bekummern und verbieten mochten, etc. ut habet Privilegium Imper. Caroli V. de anno 1541. et de anno 1545. apud Author. d. respons. Fridberg. part. 2. cap. 51. et 53. Limnae. d. c. 17. num. 21.

ad n. 48.

LVNIG. d. l. n. 60. p. 762.

[note: 49.] XXII. Ab Imperat. Carolo V. anno 1530. Privilegium obtinuit binarum nundinarum, darzu ihnen und allen, die solche Jahrmarckt mit ihren Gewerben, Handlungen, Haab und Gütern besuchen, dahin und davon ziehen, und so lang sie us dem Marckt seyn, alle Gnad, Freyheit, Sicherheit, Recht und Gerechtigkeit, wie andere Jahrmarckt im Heil Reich haben, gegeben, etc. d. respons. cap. 54. Quibus postea anno 1582. alias duas addidit Imper. Rudolphus 11. d. respons. c. 58. Limnae. d. c. 17. n. 13.

ad n. 49.

LVNIG. d. l. n. 58. p. 758. et n. 69. p. 772.

[note: 50.] XXIII. Quod nemo Civium in Civitate Fridbergensi domos Fabriles, pistorias et tinctorias sine consensu magistratus extruere, et si extructae nocivae videantur, magistratus easdem tollere possit, daß fürbaß mehr von keinem Bürger oder Inwohner, oder iemanden anders in der Städt zu Fridberg, kein Schmitten, Backhauß oder Ferberbauß, gemacht werden solle in keine Weiß, es sey dann, daß mit Wissen und Urlaub der Schöpffen, Rach und Burger daselbst geschehe und als sie das ihn und der Statt bequemlich seyn düneket, und were es Sach, daß ein Schmitten, Backhauß, oder Ferberhauß, in der ehegenanten Statt gemacht were, und die Schöpffen und Rath oder Burger bedeuchte, daß das der Städt nicht bequemlich were, das sollen und mögen dieselbe Schöpffen und Rach der Burger abthun, von allermenniglich ungehindert etc. ex Privilegio Imperat. Wenceslai de anno 1397. apud d. Author. respons. Fridberg. part. 2. c. 42. Limnae. d. c. 17. num. 20. Fridburg Kayserl. und deß H. Reichs Burg, habet suum Burggravium und Burgmanner, coram quibus omnes et incolae et officiales conveniendi, ita ut alio ad forensia Judicia non evocantur, una cum privilegio de non arrestando vel non impediendo. Anno 1467. 1566. Blum. Process. Cameral. tit. 47. tab. 6. vers. Fridberg.

ad n. 50.

LVNIG. d. l. n. 43. p. 747. habet suum Burggravium und Burgmänner coram quibus etc.] Erroncum hoc esse, monet AVTOR des grundlichen Berichts/ supra n. 6. laudatus et ex co LIMNAEVS VII. 17. 22. et mirum est, Autorem adeo sui oblitum esse. ut ordinem Limnaei secutus, hoc loco incongruc addat, et truncatim addat, repetatque ea, quae supra n. 8. in fine inter rationes dubitandi iisdem verbis inseruit, et n. 24. rationibus contrariis destruxit.

[note: 51.] Ordinationem Senatus Fridbergensis, vide apud Author. d. respons. Fridberg. part. 2. c. 61. ubi etiam alia Privilegia et transactiones reperiuntur, veluti Imperat. Alberti Sohnbrieff und Vereinigung zwischen Burg und Städt Fridberg de anno 1299. cap. 12. Imper. Ludovici Suhn - und Begnadigungsbrieff zwischen Burg und Statt, de anno 1332. cap. 15. Ducis Ruperti Archidapiferi Endtschiedt, und daß in specie die Stadt, ohne die Sechs Burgmanne, ihre Rente, Gefelle, Bede, Kriege, die Seistlichkeit, Hospitalien, Beweschreiber, Dienere, und anders bestellen, zu Fursten und Herren reiten und schicken, Reichs Craiß und andere Tage beschen mögen, und da die Burgmanne Bürgerliche Güter an sich kauffen, daß sie davon Beede und Dienste gleich andern erstatten sollen, de anno 1378. d. respons. cap. 34. Vertrag de anno 1387. so durch Underhandlung etlicher beederfeits erbettener Freunde zwischen Burg und Städt mit deren beiden guten Wissen und Willen uffgerichtet worden, d. respons. cap. 69. Vertrag von den Käyserlichen Commissarien anno 157 1. vorgangen, wegen der Sandgaß, Juden schafft gefänglicher Verstriekung, und anders, d. respons. cap. 64. Ritter Ayd, so von denen Sechs erwohsten Burgmannen im Städt Rath dem Bürgermeister der Städt Fridberg in die Hand gelobet würd, d. l. cap. 65. Schultheissen Ayd, so er dem Burgermeister der Statt Fridberg in die Hand geloben, und zu GOtt schweren muß, cap. 66. Alter Burger Ayd, so undenckliche Zeit in Ubung gewesen, und von allen Burgern gelobet werden müssen, cap. 67.

ad n. 51.

Ordinatio de Senatu A. 1483. facta habetur ap. LVNIG. d. l. v. 53. p. 754. Alberti I. Söhn-Brieff de A. 1299. una cum Rodolfi 1. Vergleich de A. 1285. et Ludovici Bavari Söhn-Brieff de A. 1332. habentur P. Spec. Cont. III. unter Burg Friedberg. p. 102. 104. 106.


page 114, image: cs114

Ducis Ruperti Entscheid de A. 1378. P. Spec. Cont. IV. P. 1. Unter Städt Freibder. n. 34. p. 741. Laudum oder Vertrag de A 1387. Ruperti regis Austrag und Entscheid de A. 1410. P. Spec. Cont. 111. p. 112. et 114. Sühne - Brieff de A. 1420. Urtel der Burg Friedberg/ daß ein Burgmann/ so in der Burg wohnen will/ dem Burgermeister und Rath daselbst huldigen soll d. A. 1424. Berschreibung de Städt gegen die Burg/ die limitirte Huldigung des Magistrats an den Burggrasen be: ressend de A. 1483. Ibid. P. Spec. Cont. IV. P. I. unter Stadr Friedberg n. 50. 51. 54. p. 751. 752. et 756. Reccessus zwischen der Städt und Burg de A. 1511. 1516. 1553. P. Spec. Cont. 111. unter Burg Friedberg p. 127. 128. 134. Ritter, Eyd; Schultheißen Eyd und Alter Burger Eyd/ de quibus Autor hoc loco mentiotionem facit, cum aliis formulis juramentorum P. Spec. Cont. IV. P. 1. unter Städt Friedberg p. 773 - 775. Ortas sub Rudolfo II. inter Castrum et Civitatem lites decisas autoritate Imperatorum repertas. Ibid. p. 776 - 779. 781. et 782. et P. Spec. Cont. III. l. c. p. 140 - 145. Quas tandem secuta est Paritions - Erklatung der Städt Friedberg/ daß die den Burggrasen jederzeit vor Kays. Maj. und des Heiligen Römischen Reichs verordneten Amtmann und Obersten Richter der Burg und Städt erkennen und ebren wolle/ de A. 1656. P. Spec. Cont. III. l. c. p. 152.

In encomium Civitatis Fridbergensis hoc epigramma extat Nic. Reusneri:

Francia clara viris, nec equis abscura putatur:
Sic equitum palmam fert quoque Francus eqaes.
Tertia Saxonibus, Suevis datur altera palma:
Ad Cattos pedites propria palma manet.
Francorum vetus ilia parens gens Tenctera sertur
Suevis et Cattis Saxonibusque potens.
Quos cirtumsusos habet omni ex parte colones,
Marte ferox, animis saeva, manuque valens.
Seu Salae, Mani seu ripas proprer amoeni:
Seu qua Fridbergae maenia parva jacent.
Haec equites alios tantum nunc anteit omnes:
Ante citos quamtun Pegasus irit equos.

CAPUT XVI. Gelnhausen, Gelnhusa.

Summaria.

1. Gelnhusa ubi sita, et unde nomen habet.

2. Nobiles in ea arcem habent splendidam et quaenam ejus conditio.

3. Castrensium Nobilium, et Civitatis Frivilegia non sunt confundenda.

4. Civitas ab arce est separata, et Civitas Imperiatis.

5. Non debet ab Imperio alienari.

6. In Imperii Matricula continetur.

7. In Comitiis comparet.

8. Olim oppinoratae fuit Comitibus de Schwartzenburg.

9. Patronos tutelares quos habeat.

10. Gelnhusia ubi convenienda.

[note: 1.] CEinhusa, Gelnhausen, aliis Gailhausen, Civitas quoque est Imperialis, in Hassia sita, vineis, segetibus omnique victus commoditate, et fructuum ubertate nobilis, unde quoque nomen Gailhausen, sive Gailnhausen accepisse videtur.

[note: 2.] Sedem et domicilium in hac civitate multos jam annos homines Nobiles et Provinciae illius illustres, quamplurimi hactenus habuerunt, idque ob loci oportunitatem, aliasque externas commoditates, qui in eadem Civitate arcem habent veterem et splendidam, Imperatoris Friderici l. opere extructam, una cum templis quibusdam et coenobiis amplissimis. Cujusmodi Nobiles arcem istam sive Burgum inhabitantes dicuntur die Sanerben zu Gelnhausen, cujus castri eandem omnino conditionem esse cum castro Fridbergensi, putat Jacob. Werner. Kyllinger. de Ganerb. castror. discurs. 19. n. 31. ubi ait, quod condomini ejus iisdem fruuntur Privilegiis, ex singulari concessione Imper. Caroli IV. anno 1366. facta, cujus confirmatio a Friderico 111. anno 1471. iusecuta, et in caeteris aequali cum Fridbergensibus jure utuntur. Solos enim Nobiles recipiunt, et in dictis Privilegiis suis vocantur die Edlen, Strengen Vesten, et in consignatione der Craiß Hülff de anno 1532. nominantur die Ritterschasst deß Schloß Geilhausen, Kyllinger. d. l. num. 32. et seq.

[note: 3.] Quamvis autem Wehner. apud Gylman. symphor tom. 6. c. 7. §. 14. fol. 176. et seq. Privilegia Castrensium cum Civitatis Privilegiis confundat, quasi haec civitati concessa fuerint, erroneum tamen illud esse demonstrat Kyllinger. d. discurs. 19. num. 37. cum neque civitatis in concessionibus ah ipso adductis ollo verbo, sed tantum der Burggaraven, Bawmeister, Burgmanner und Beysassen deß Heil. Reichs Schloß zu Gelnhausen mentio fiat.

[note: 4.] Est enim Civitas Gelnhusana ab arce separata, et Imperio instar Fridbergensis Civitatis, per se subjecta, et singulare dicasterium habet, Kvllinger. d. l. num. 38. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. cap. 20. num. 3. Quod inde satis aperte probatur, quod Imperator Rupertus eam. suam et Imperii Civitatem, Unser und deß Reichs Statt, nominat, eique anno 1406. mandat, ut de Imperii precariis, sive Steuris castro Gelnhusano singulis annis 40. florenos exsolvat, sicuti ex Zeilen. continuat. Itin. German. cap. 1. pag. 34. refert Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 4. c. 7. n. 51. pag. 569. ubi etiam addit, quod anno 1402. una cum reliquis Civitatibus Imperialibus ad Comitia Norimbergensia


page 115, image: cs115

vocata fuerit. Zeiler d. 1. Eademque ab Imperatore Friderico 111. inter Civitates Imperiales nominatim refertur, 15. Februarii anno 1454. in decreto inter Civitatem Gelnhusanam et Judaeum quendam castri Gelnhusani subditum, ibi: Unser und beß Heil. Reichs Lieben getreuen Burgermeister und Rach, Unser und deß Heil. Reichs Statt Gelnhausen, etc. quod extat apud Gylman. symphor. tom. 6. c. 7. §. 14. fol. 180. et Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. c. 20. fol. 321. et seq. Idem quoque inde demonstratur, quod civitas haec, sicuti Francofurdum, Wetzlaria, et Fridberga ab Imperio non debeat alienari vel hypothecati. sed Imperatori et Imperio perpetuo reservari, sicuti cap. praeced. 15. n. 32. dictum est.

[note: 6.] Estque haec Civitas in Matricula Imperii comprehensa et anno 1545. et 1551. ad duos equites et 15. pedites usque moderata, ist anno 1455. et 1551. um 1. zu Roß, und 16. zu Fuß geringert worden, gibt solchem nach Monatlichen zu Roß 2. zu Fuß 15. thut an Gest 84. fl. zu Unterhaltung Kayserl. Cammergerichts jahrlichen 35. fl. Ex Zeiler. contin Itin. Germ. Limn. de jur. publ. tom. 2. lib. 4. c. 7. fol. 162.

[note: 7.] In Comitiis quoque comparet, votumque et tessionem obtinet, prout in nuperis Comitiis Ratisponensibus anno 1641. et 54. Legati Civitatis Francofurdensis ipsius nomine comparuerunt, votumque et sessionem obtinuerunt.

[note: 8.] Hanc Civitatem Imperat. Carolus IV. anno 1349. Comiti Gunthero de Schwartzenburg, oppignoravit, qui eandem Electori Palatino, et Comiti Hanaw Müntzenberg pro octo mille florenis sub jure reluendi vendidit. Et licet septimo anno post oppignorationem mandatum sit Civitati, ut una cum aliis Electorem Coloniensem conducere debeat, et ut infra libr. 4. cap. 1. num. 50. et. seq. dictum. jus oppignorationis, sive hypothecae dominium et junsdictionem non tribuat, nihilominus tamen Elector Palatinus, et Comites Hanovienses eam eximere conantur, de quo lis in Camera Imperiali adhuc indecisa pendet, Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 4. c. 7. n. 51. fol. 569.

ad n. 8.

Privilegium, ne unquam oppignorari vel alienari possit, Civitati primum indultum est a Wilhelmo Rege A. 1254. LVNIG. d. l. n. 5. p. 785. Confirmatum a Richardo A. 1257. ibid. n. 7. p. 786. et Ludovicus Bavarus constituit A. 1337. Daß sie nicht für der Kayser und des Reichs Pfand seye/ noch sie jemand fur den Kayser und das Reich Psanden solle. ibid. n. 25. p. 792. His tamen non obstantibus oppignorata est a Carolo IV. pro 5000. marcis argenti, ea tamen addita cautione, ut intra annum relui debeat, et ut nullo unquam tempore rursua vel pignori dari vel alienari possit, sed immediate AErario Imperiali collectas inferat; cujus rei fidem etiam Electores dederunt, atque firmata sunt denuo privilegia omma Civitatis, diplomate A. 1355. sigillo Imperiali munito; annullatis a Wenceslao A. 1398. quibuscunque litteris, quae ullo modo libertatibus atque privilegiis Civitatis adversae essent; v. LVNIG. l. c. p. 795. 797. 798. 799. 801.

Restituit Civitati Rupertus Rex pristina jura, ut collectas non amplius Comitibus Schvvarzburgicis, sed sibi immediate solvat. A. 1405. 1409, et 1414. Ibid. p. 803. seq.

Sed A. 1435. Civitas rursus Electori Palatino Comitique Hanovionsi jure pignons se commisit, collectas Imperio debitas ipsis resoluturam spondens, reservatis tamen juribus et libertatibus suis, etc. LVNIG. d. l. p. 807. seq. Eodem anno Elector Palatinus jus suum cessit Comiti Hanoviensi. v. LVNIG. d. l. p. 809.

Jura tamen et Privilegia ab Imperatoribus olim ac. quisita Civitati salva relicta fuisse tum ex literis Reversalibus Electoris Palat. atque Comitis Hanov. patescit, tum ex confirmationibus Privilegiorum Imperatoriis Maximiliani I. Caroli V. Maximiliani II. Rudolsi II Ferdinandi II. Ferdinandi III. Josephi. v. LVNIG. d. l. p. 814. - 820.

Formulae juramenti. Electoribus Palat. et Comitibus Hanov. praestari soliti. habentur ibid. p. 820. Civium talis: Der Chur Pfaltz und Gräfschafft Hanau getren/ hold/ verbunden/ unterthanig und gehorsam zu seyn/ auch mit allen Steuren/ Nutzungen/ Diensten/ Gesallen und Zugehorungen/ als das H. A. Reich gebabt bat/ und haden soll/ zu gewarten. At Syndici praeterea jurant: sich zu verhalten/ wie einem getreuen Pfand-Schuß- und Schirms-Angehörigen zu thun sebuhret.

Atque haec omnia continentur in documentis Lunigianis, hactenus allegatis. Plura habentui in scripto publice edito. cui titulus: Aus beyderseitegen so wohl. Pfandherrschafftlichen als Gelhausischen in offentlichen Druck gekonimenen sechs Deductionen ex - und contrahirt - auch documentirte Nachricht von der wahren Beschaffenheit der Reichs Pfandschafft Gelhaußen; etc. fol. Et in hoc quidem scripto potissimum agitur, ut demonstretur, Creditoribus pignoratitiis verum dominium competere, atque non tantum jus colligendi die Städt Steur von 271. fl. 24. alb. 3. pf. sed etiam jus constituendi Ammannum et Scultetum Imperialem, et generatim omnia reliqua jura. quae ante oppignorationem spectaverint ad Imperatorem et Imperium.

[note: 9.] Patronos quoque tutelares esse Palatinum Rheni, et Comites Hanoviae, patriae suae Gelnhusanae, quam jure pignoris teneant, et sub ipsorum umbra et clientela quiescere Civitatem, scribit Reipubl. Gelnhusanae Syndicus Melchior Weissenburger in praefat. ad tabul. ordin. Camerae. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. c. 20. Quo nomine tamen Civitatem hanc ita monuit Caspar Bruschius:

Vt servare tuas Aquilas Gelnhusia possis
Si sapis indomito nimium ne fide leoni.

[note: 10.] Civitatem Gelnhausen, cum suo Burgman, et Burgleute privilegiatam esse, contra forensia judicia, et Cives conveniri debere coram Burggravio, eodem modo, ut de Fridberga dixerat ex Privilegio de anno 1366. et 1471. confirmato, scribit Wehner. apud Gylman. Symphor. tom. 6. cap. 7. d. §. 14. fol. 176. ubi addit, quod Cives Gelnhusenses evocati, avocari possint et remitti debeant. ejusque prae judicium extare de anno 1472. et anno 1454. Blum. Process. Camer. tit. 47. tab. 6. verb. Gelnhausen.

Additio.

Civitas haec a Friderico 1. Imperatore fundata, mercatu annuo primum donata, ejusque cives et Mercatoret ab omnibus teloniis in locis Impemlibus liberati sunt A. 1170. idque confirmatum est ab Henrico VI A. 1190. a Ludovico Bavaro. A. 1334. a Carolo IV. A. 1349. et extensum a Ferdinando I. A. 1559. et Maximiliano II. A. 1571. V. LVNIG. R. Archiv. P Spec. Cont. IV. P. I. unter Gelnhaußen p. 784. 792. 794. 814. 816. Addidit Fridericus I. ut nullus Advocatus ibi exerecat justitiam sed solua Imperator et ejus Villicus d. l.

Conradus IV. quosvis possessores bonorum ad precarias


page 116, image: cs116

et exactiones proportionaliter serendas adstrinxit privilegio suo ibid. n. 4. p. 785. quod ad ecclesiastieas personas extendit Rudolsus I. A. 1289. ibid. n. 9. p. 786. idque confirmavit Albertus I. A. 1299. ibid. n. 13. p. 787. addiditque Ludovicus Bavarus A. 1333. ut quae ad pias causas legata sunt bona intra annum vendantur civibus, ibid. n. 20. p. 790.

Privilegia de non evocando ad alia judicia Civitas obtinuit primum a Rudolfo I. A. 1291. LVNIG. d. l. n. 10. p. 787. deinde a Ludovico Bavaro A. 1333. ibid. n. 21. 22. p. 791. denique a Carolo IV. A. 1350. ibid. n. 35. p. 798. et a Carolo V. A. 1521. ibid. n. 53. p. 813.

Jus eines Kaufhaußes/ it. des Ungeldes concessum est a Ludovico Bavaro A. 1329. et 1330. ibid. p. 789.

Wenceslaus Rex A. 1384. facultatem dedit civitati. daß sie magen alle ihre Renten/ Gefalle und Nutzen mindern und mehren/ innen und ussen der Städt unb dag daß soll aller manniglich geben obn Wiederred. LVNIG. d. l. p. 800.

A Sigismundo Rege Civitas impetravit tria privilegia; quorum primo, A. 1425. dato, bona ejus sub aliis judiciis sita eximuntur a collectis extraneorum, altero de eodem anno constituitur, ut, controversiâ de finibus Civitatis ortâ, plena fides sit habenda duobus vel tribus testibus e civium numero; tertio de A. 1429. prohibentur vicini, ne intra ambitum unius milliaris circum civitatem, vel castrum extruant, vel vectigal exigant. v. LVNIG. d. l. p. 805. seqq. Civitati vero a Friderico III. A. 1476. indultum est, ut novis operibus munire se pro arbitrio possit. ibid. p. 810.

De hac Civitate sequentia extant Epigrammata. 1. Georgii Fabricii.

Qui nescit sacram Bromio Cererique Gelhsam,
Imperii sacri, Cattorum, in finibus, urbem:
Cujus dum templum lustramus, sorte querelas
Fundentem legimus Christum, et sic ore loquentem:
Sum lux, nemo cupit talem cognoscere lucem:
Sum via, nostra tamen sequitur Vestigia nemo:
Sum pius et placidus, nemo vult fidere nobis:
Sum rerum, coelique potens, me nemo veretur.
Possidet hic amplas animis concordibus aedes
Libera Nobilitas, et magnis saepe timendae
Principibus, quae non trepide sua jura tuetur.

2. Nicolai Reusneri.

Vitiseros colles Gelnhusa ostentat, et aedem
Insignem cultu divitiisque sacram.
Caesaris hinc arcem Friderici nomine Primi:
Quae magnum decus est urbis, et alter honor.
Et Mariae sylvam, sedem Vestalibus aptam:
Et Coeli Tempe semper amoena sacri.
Cynthius in Drusi sublimi vertice natus,
Amne sua pulcras lambit utrimque domos.

CAPUT XVII. Gemundt, Schwabisch Gemund, Gemunda Suevorum.

Summaria.

1. Gemunda unde dicta.

2. Quomodo primum appellata, et ejus situs.

3. Olim Praetorium suit Ducum Sueviae.

4. A quo condita.

5. Est Vivitas Imperialis, in Matricula continetur, et ad Comitia vocatur.

6. Ejus Insignia.

7. Regimen Civitatis olim fuit penes Nobiles.

8. Henricus Leo ibidem proscriptus.

9. A nobilibus olim exculta.

10. Monasteria ibidem quaenam.

11. Templa quaenam.

12. Monasterium Augustini Eremitarum a quo conditum.

13. Coenobium foeminarum extra urbem a quo aedificatum.

12. Uti et templum primarium.

15. Cives mercaturam exercent.

16. Judices primae instantiae habet.

[note: 1.] GEmunda, Gamunda Gamundia, Gemundt, Gamundt, Gmundt, Schwabisch Gemundt, ex eo dicta, quod in Circulo Sueviaesita, et ad differentiam aliarum Civitatum et pagorum hoc nomine insignitorum, et ita dicta, quasi gaudia mundi, propter ludos Equestres, aliasque festivitates, quas Sueviae proceres olim ibi exercuerunt, quod adhuc indicant sossae jaculatoriae et torneatoriae, quae ibidem adhuc extant reliquae, der Schießgrab unter dem Augustiner Closter, der Turniergraben. Nicol. Reusner. de urbib. Imper. part. 2. c. 15. Dresser. Isagog. histor. 5. pag. 269. vel ab annulo Friderici conjugis ibidem deperdito et reperto: Nam cum Friderici Antiqui conjux Agnes annulum desponsationis suae illo in loco perdidisset, magnoque inde dolore affecta esset, maritus publico scripto munus egregium repertori promisisse, ac simul oppidi aedificationem, ubi annulus esset repertus, vovisse dicitur. Tandem ergo diu quaesitus, ibi repertus est, ubi nunc Gamundia cernitur. Cujus oppidi tunc initium factum, et Gamunda vocata putatur, a voce Friderici illa: Gaude Munde, annulus repertus est, sicuti ex Chronic. Lorchensi refert Crus. annal. Suev. libr. 9. part. 2. c. 4. Reusn. d. c. 15. Alii Gamundam a Mundio, Schuß, dictam putant, Merian. in topograph. Suev. verb. Gemundt, quod minus verisimile videtur.

[note: 2.] Primum Civitas haec nomen habuit Keysers Sereut quasi a Caesare locus eruncatus et excultus. Deinde dicta est Thiergarte, sive vivarium et hortus ferarum, ob loci amoenitatem. Unde rivus per forum ibi fluens, Thiereich vocatur Dresser. d. part. 5. pag. 270. Reusn. d. c. 15. Job. Limnae. de jur. publ. tom. 3. c. 18. n. 1.


page 117, image: cs117

in ipso aditu et ore Remisiae amnis in Circulo et parte Sueviae, ubi ante tempora Caroli Magni Ethnici Germani habita verunt, posita, ex quo nomen hoc accepit quod sit quasi ostium rivulorum in Remisiam, die Rems, profluentium, Reusner. d. cap. 15. in princ. et in med.

[note: 3.] Olim fuit municipium et Praetorium Ducum Sueviae, qui ex nobilissima Gibellinorum veterum familia oriundi, et Barones liberi a Staufio castro montano, Hohen Stauffen, cognominati, et postea in Principum numerum ab Imperatore Henrico IV. cooptati, et tandem ob virtutem et rerum gestarum gloriam, Imperatores Romani facti sunt, post quorum obitum civitas haec in potestatem et ditionem Romani Imperii venit, in eaque hactenus firmiter perstitit. Crus. Suevic. annal. lib. 9. part. 2. c. 4. Lehman. Chron. Spirens. lib. 4. c. 4. pag. 288. Reusn. d. cap. 15. ubi primordia ejusdem nonnullos ad annum Christi 894. referre addit.

[note: 4.] Innotuisse haec Civitas putatur sub Friderico Antiquo, vel Friderico Unoculo Duce Suevico, circa annum Christi 1090. et 1110. qui eandem muro cinxisse fertur. Crus. aennal. Suevic. libr. 9. part. 2. c. 4. in princ. Dresser. d. l. Aucta postea est sub Ducibus Sueviae, praesertim Conrado 111. Romanorum Rege et Imperatore Friderico Barbarossa, Crus. d. l. Reusn. d. c. 15. Familiae hujus habitatio quondam fuit in arce Hohenstauffa, et Lorcha, nec non in pago Walthusa, ubi suum habebat tabularium et Cancellariam. Ab his Gamundia jure Civitatis, aliisque Privilegiis quam plurimis donata et adornata est, sicuti et aliae hujus regionis Civitates multae, quae initia suorum incrementorum et ornamentorum inclitae huic familiae accepta referunt, Crus, et Reusn. d. l.

[note: 5.] Civitatem hanc esse Imperialem, et Imperio Romano immediate subjectam extra dubium est, cum in Matricula Imperii comprehensa, uti ipsae Matriculae ostendunt. Et quamvis alii Gemundae tres tantum Equites, et viginti quinque pedites, vel in numerata pecunia centum et triginta sex florenos adscribant, in recentioribus tamen Codicibus ipsi adscribuntur centum, et septuaginta sex floreni, uti videre licet apud Wehner. pract. obs. verb. Matricul. pag. 492. Limnae. tom. 2. libr. 4. cap. 7. fol. 158. et tom. 4. libr. 4. cap. 7. fol. 567. et libr. 7. cap. 18. ubi ait, quod in suis Codicibus inveniat, Daß, nach dem diese Stadt anno 1551. um 2. zu Roß, und 10. zu Fuß geringert worden, haben sie Monatlich zu geben 3. zu Roß, und 35. zu Fuß, oder an Gelt 176. fl. Zu Unterhaltung deß Käyserlichen Cammergerichts habe sie beyzutragen 75. fl. Eandem quoque ad Comitia vocari in iisque sessionem et votum, et quidemin scamno Suevico XIII. in Conventibus vero circularibus locum obtinere, ipsa experientia et Imperii Recessus attestantur.

[note: 6.] Insignibus donata est monocerote in Campo albo, Crus. annal. Suevic. libr. 9. part. 2. cap. 4. fol. 317. in princ.

[note: 7.] Regimen hujiis Civitatis olim fuit penes Nobiles, quorum quamplures ibidem habitarunt familiae quas refert Crus. d. l. Verum cum postea inter Nobiles et praecipuas familias ex ambitione discordiae essent natae, anno 1248. regimen ab illis ad populum devenit qui sibi magistratus suo arbitratu idoneos legit, qui Rempublicam moderantur, Reusn. d. c. 15. Draco de orig. et jur. Patrit. libr. 3. c. 4. n. 14. Arcesque circa Gamundam, Cirakoffen, Bregenberg, Eitzelsburg, Rinderbach Wolffsthal confractae sunt, Crus. d. cap. 4. pag. 317.

[note: 8.] Anno 1175. in hac urbe ab Imperatore Friderico 11. Henricus Leo proscriptus et damnatus, scribit Reusner. de urbib. Imper. d. part. 2. cap. 15.

[note: 9.] A Nobilibus et honoratis personis Civitas haec vehementer fuit exculta, et aucta monasteriis, tempiis, et aliis rebus ad ornatum et cultum necessariis, Dresser. de Cerman. urbib. pag. 70.

[note: 10.] Monosteria ibidem extant 1. S. Augustini, 2. Nonnarum sive virginum Vestalium domus adjuncta aegrotos curantium. 3. Dominicanorum. 4. Nudipedum, sive Monachorum discalceatorum. 5. Extra Civitatem proxime Gynaecaeum clausum, olim amplius centum Monialium.

[note: 11.] Templa in ea sunt 1. S. Mariae. 2. S. Johannis. 3. S. Viti. 4. S. Michaelis. 5. S. Sebaldi. 6. Fanum Hospitalis. 7. Sacellum S. Nicolai. 8. Sacellum S. Georgii. Crusius d. cap. 4. fol. 317.

[note: 12.] Monasterium Augustini Eremitatum a Rege Conrado fundatum. Minorum sive Nudipedum a Nobili viro Walthero Rinderbachio conditum, in quo S. Francisci discipulus, frater David humatus dicitur, Crus d. l.

[note: 13.] Extra oppidum Coenobium foeminarum Augustinianae disciplinae, nunc sub Praedicatoribus, sive Dominicanis, circa annum 1240. a Civibus Gamundianis Schaupensibus aedificatum fuit.

[note: 14.] Templum primarium egregiorum Civium liberalitate conditum, et S. Cruci, ac B. virgini Mariae dedicatum: Et olim jus Ecclesiae Gamundianae ad Coenobium Lorchenle pertinuisse, resert Crusius, d. cap. 4. fol. 317.

[note: 15.] Cum autem nullum Gamundiae flumen sit navigabile, nec via aliqua regia populosa; nec vitifera magnopere terra, Cives mercaturam exercent, eamque in longinquas regiones deducunt. Opificia praecipua sunt foeniseciorum, et globulorum ex crystallo, succino, ossibus, ligno, quorum numero Religiosi preces metiuntur, uti refert ex Chron. Lorchiens. Reusn. d. c. 15. et Crus. d. cap. 4. ad fin.

[note: 16.] Ab Imperat. Friderico IV. anno 1475. Judices primae instantiae Civitas haec habet, daß man fie vor ihrem Reichs Schulcheissen, und vier oder sechs Rathsherren auß den nach folgenden Statten, Ulm, Eßlingen, Schwabilchen Hall, Dünckelspühl, Nordlingen, Giengen und Bopfingen, suchen oder verklagen muß. Welches Privilegium anno 1609. den 28. Aprill bey dem Cammar Gericht zu Speyr insiuiret, und den 12. Junii desselben Jahrs alldo


page 118, image: cs118

acceptiret worden ex Zeiler. in contin. Itiner. German. cap. 25. num. 15. pag. 335. Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. cap. 18.

ad n. 16.

Exhibet hoc privilegium LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. l. p. 824. Jam antea Carolus IV. Civitatem exemit a Judiciis provincialibus, aliisque, judicandique potestatem dedit dem Städt Schultheißen; A. 1373. Ibid. p. 821. Sigismundus Rex addidit Jurisdictionem Criminalem A. 1433. atque in genere omnia ei jura tribuit, quibus Ulma, et reliquae Sueviae Civitates Imperiales utuntur. Ibid. p. 822. camque Jurisdictionem Criminalem confirmavit, latiusque explicavit Ferd. I. Imperator literis Investiturae A. 1559. datis. Ibid. p. 826.

Jus vectigalis obtinuit Civitas a Carolo IV. d. a. v. LVNIG. d. p. 821. Jus liberae venationis, der gemeinen Pursch/ genannt Mundat, a Friderico III. A. 1475. ibid. p. 823.

A Carolo V. formatum est Civitatis Regimen, atque inter alia constitutum, ut ad sustentationem Senatus ex reditibus Civitatis 300. floreni impendi possint. Ibid. p. 821.

Jure feudi tenet Civitas das Faß Zieher, Amt allda, de quo legendae sunt literae investiturae Leopoldi Caesaris de A. 1659. Ibid. n. 827.

De hac Civitate sequens est Epigramma. Nicolai Reusneri.

Os rivulorum, qua Remisus patet
Labentium tot vallibus ex cavis:
Pretorium sertur Gemunda,
Clara suisse Ducum potentum,
Quas magna passim Suevia jactitat
Stausa creatos arce sub inclytâ:
Quae monte sublimi coruscans
Sidera vertice tangit altâ.
Par hic Ducum sit compositum bene
Fridericus olim Caesar, et alter huic
Cognominis, vixere belli
Laude pares studusque pacis.
Fortuna virtutis pariter comes
Belli secundos his dedit exitus:
Laudemque et optatum potentis
Imperii decus arrogavit.

CAPUT XVIII. Gengebach, Gengenbachium. Summaria.

1. Vbi situm et a quo conditum.

2. Est Civitas Imperialis, et in Matricula continetur.

3. Ad Comita vocatur.

[note: 1.] GEngenbachium vetus quoque Imperii Romani municipium est, idque, una cum coenobio adjuncto ad amnem Cynthium Pirminius Trebocorum Praesul anno Christi 1224. condidisse fertur, Reusner. de urbit. Imperial. part. 1. cap. 24. Quod factum fuisse circa annum Christi 724. refert Dressur. Isagog. bistor. part. 5. pag. 272. Alii vero conditorem ejus asserunt Richardum Ducem Zaringiae; nonnulli vero Rutharium Comitem sub Pipino Francorum Rege, Reusner. d. l. Finitima est Offenburga, a quo uno distat milliari, et ab Argentorato tribus.

Imperialem hanc esse civitatem ipsa Imperii ostendit Matricula, in qua descripta reperitur, Limnae. de jur. publ. tom. 4. lib. 7. c. 21. ubi ait: Gengenbach ist Anno 1545. et 1551. um 21. zu Fuß geringert worden gibt solchem nach Monatlich allein zu Fuß 15. thut an Gelt 60. fl. Zu Unterhaltung deß Käyserlichen Cammergerichts hat sie zu geben jahrilich 17. fl. [note: 3.] Ad Comitia vocatur, in iisque votum t sessionem habet, sicuti Recesluum subscriptiones demonstrant, et quidem nuperrimi de anno 1641. ubi Rotwielensium Legatus Matthias Sterner, Consul ipsius nomine comparuit.

Additio.

Pactis mutuae defensionis unita est haec Civitas cum vicinis duabus Offenburg et Zell am Hammerspuch/ quae renovata sunt atque firmata A. 1614. V. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. A. I. p. 829.

CAPVT XIX. Giengen, Gienga.

Summaria.

1. Giengaubi sita.

2. Monasterium Herbertingense in ea olim habuit jus patronatus.

3. Civitas haec olim Comitibus de Helffenstein in feudum concessa.

4. Hodie est Civitas Imperialis.page 119, image: cs119

[note: 1.] GIengen, Giengen Ptolomaeo etiam Rhiusianum appellatam fuisse, plerosque arbitrari, refert Nicol. Reusner. de urbib. Imperial. part. 2. cap. 26. Et est Civitas Rhetiae secundae, ad Brentium amnem, an der Bereß, sita. Cujusmodi locus satis est fertilis et amoenus, piscibus optimis, et maxime truttis et thymalis, quos Brentius amnis alit, abundans. in cujus ripa ad decem millia passuum a Danubio fluvio et Brentii ostio, ejusdem cognominis vicus adjacet, in cujus parte editiore aliquando Romanorum praesidium contra Alemannos fuisse, quod posterior aetas et Christiana Religio in sacram aedem convertit, scribit ex Althamero, Reusner. d. l. ubi Romanos in iis locis fuisse arguit ex lapide intrinsecus muro inserto, cum hac inscriptione: In H. D. D. Apollini Granno Bajenius Victor, et Bajenius Victorinus filius ejus ex jussu signum cum base. Idemque docere numismata, quae inter arandum ab agricolis eruuntur, et quod ipsius templi structura mirandam quandam vetustatem referat. Nam foris per muri gyrum sunt ad ducentos ferme lapides excisi variarum imagiuum miri operis, et gentilis antiquitatis indices, ut sunt Regum, Reginarum, virorum, mulierum, centaurorum effigies, avium item varia genera, Aquilae, Pelicani, Grues, Ciconiae, Struthioues, Auritae, Basilisci Galli, Gallinae et aliae. Animalia praeterea, Leones, Tauri, Cervi, Canes Venatici, Apri, Pardi, Pantherae, Porci, Simiae, Lepores, Hirci, Feles, Asini; monstra insuper marina, Sirenes, pisces, cancri, araneae, testudines; denique et labyrinthi, rosae, lilia, flores, folia, et alia multa, quae omnia a Romanis facta esse verisimile est, non a Germanis, cum nihil Christiani operis in eo cernatur, ut haec ex Andr. Althamero refert Crus. d. 1. Celebris quoque Civitas haec thermis et domo hospitali amplissima, Reus. d. l.

[note: 2.] Monasterium Herbertingense in hac civitate, ab antiquo jus habet Patronatus, Giengenses vero sub Abbate Henrico Hitzlero coenobium hoc spoliarunt et incenderunt, propter quod a Papa Nicolao Romam citati, donec tandem anno 1453. a Comite Palatino Rheni res fuit composita, Merian. topopraph. Suev. verb. Giengen.

[note: 3.] Civitatem hanc anno 1354. ab Imperatore Carolo IV. cum consensu Electorum, Comitibus de Helffenstein fuisse alienatam et in feudum nobile concessam, sequens demonstrat homagium, quod refert Besold. thes. pract. verb. Reichs Statt. ibi: Ich Hans Hutter, Claß Lechner, zu diesen Zeiten Burgermeister, Conrad Bruner, Beringer Zeulen, Peter Kustel, Heintz Dinckel, Utz Contz Menne, Ytel, Leo, Contz Ledyner, Rueff Wientz, Hans Morlen, Hans Schule, Peter Gongler, und der Rath aller, und auch die Gemeinden, alle der Statt zu Giengen, Arm und Reich, veriehen offentlich an diesem Brieff, für uns und alle unsere Nachkommen, wann das ist, daß der Allerdurchleuchtigste Fürste, unser gnädiger Herr, der Römisch König Carl, zu allen Zeiten Mehrer deß Reichs, und König zu Böheim, mit gutrem Fürsatz, von gar rechter Sach wegen mit Rath, Willen und gantzer Gunst aller ChurFürsten deß Heil. Römischen Reichs, und auch mit Rath der Dinstherren, und der Edlen, auch deß H. Reichs, ergeben und verliehen hat, die Burg und Statt Giengen, den Edlen unsern gnädigen Herrn, Graff Ulrichen dem Eltern, und Graff Ulrichen dem Jüngern, beeben Grafen zu Helffenstein, und allen ihren Erben, mit allen Rechten und Nutzen, die zu derselben Burg und Statt, und darein gehörend, daß sie dieselben Burg und Statt Giengen, und auch ihr Erben haben sollen und müssen immer und ewiglich, für ein Recht Edel Erblehen von dem Heil. Reich, als die Brieff sagend, die die vorgenanten unsere Herren von Helffenstein, von dem vorgeschriebenem unserm Heren, dem Römischen König, und von allen Churfürsten hondt, und die wür alle gantz und gerechte von Worth zu Worth verhoret, und gelesen haben. Nun haben wür angesehen den rechten redlichen Fürsatz, unsers obgenanten Herrn deß Römischen Königs, und auch aller Churfürsten, und daß Sie die Glaube und das Leihen, mit allem Rechten wohl gethun mochten, davon haben wür alle, Arm und Reich gehuldet, denselben unsern Herren von Helffenstein, und allen ihren Erben, für unsere rechte Herren, und haben auch alle, Arm und Reich der vor genanten Statt zu Gengen williglich und unbezwing lichen zu den Heiligen gelehrten Ayd geschworen, mit aufgehobenen Fingern, daß wür und alle unsere Nachkommen, dieselbe unsere Herren von Helffenstein, und alle ihre Erben haben sollen immer und ewiglichen, für unsere rechte Herren, und daß fürbaß niemand kein Recht zu uns haben soll, dann Sie, noch sollen auch fürbaß niemand erkennen für unsere rechte Herren, dann Sie allein, und all ihr Erben. Dieser Sach aller seynd Gezeuge, die Edlen unsere gnadige Herren, Graff Ludwig von Oetingen, Graff Ulrich von Würtemberge, Hertzog Friderich von Teck, Grass Wilhelm von Kirchberg, und der Veste Ritter Herr Brun Gusse von Brentz, die alle, bey allen diesen vorgeschriebenen Sachen, den offtgenanten unsern Herren von Helffenstein, und allen ihren Erben, von uns und allen unsern Nachkommen steth und gantz bleibe, und nimmer überfahren werd, Geben wür diesen Brieff versigelt, mit unser Statt zu Giengen Instgel, das offentlich daran hanget, der geben ist zu Giengen an St. Paulus Abend, als er bekehret worden, da man zahlt von Gottes Geburt M. CCC. darnach in dem LIV. Jar.

ad n. 3.

LVMIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. 1. p. 830.

[note: 4.] Verum hujusmodi alienationes Civitatum Imperialium hodie fieri non pusse, late probavimus, libr. 2. cap. 31. per tot. Et postea Civitas haec in libertatem sese vindicavit, eandemque hodie Civitatem esse Imperialem et Imperatori et Imperio Immediate subjectam, Imperit


page 120, image: cs120

Imperii docet matricula, dann diese Statt ist anno 1545. et 1551. um 1. zu Roß, und 1. zu Fuß geringert worden, gibt also nach ihrem Anschlag Monatlich 1. zu Roß, und 12. zu Fuß, thut an Gelt 60. fl. Zu Underhaltung deß Käyserlichen Cammer Gerichts jährlich 30. fl. Et quod ad Comitia vocetur, in iisdemque votum et sessionem habeat, ipsorum Recessuum subscriptiones probant.

ad n. 4.

In libertatem sese Vindicavit] Auspiciis Caroli IV. Imperaroris A. 1378. LVNIG. d. l. p. 830. cujus vestigiis insistentes Wenceslaus, Juribus Ulmensibus eam aequam, A 1387. et 1389. et Rupertus A. 1401. eorumque successores, Sigigmundus, Albertus II. Fridericus III. Maximilianus I. Carolus V. et Rudolsus II. eam confirmarunt privilegiis ap. eundem LVNIG. d. l. p. 831. seqq. obviis.

Jus molendini largitus est Carolus IV. A. 1378. ibid. p. 831. Privilegium de non evocando et Jurisdictionem Criminalem Fridericus III. A. 1481. ibid. p. 838. et 840. Jus de non appellando in causis injutiarum Maximilianus II. A. 1566. Ibid. p. 851. et Rudolsus II [note: A. 1578. ibid. p. 852.]

Carolus V. privilegio suo A. 1547. cavit, ne Judaeis hypothecae constituantur in bonis civium immobilibus. ibid. p. 844. quod confirmarunt Ferdinandus I. A. 1559. ibid. p. 844. Maximilianus II. A. 1566. ibid. p. 848. et Rudolfus II. A. 1582. ibid. p. 853.

[note: 5.] Quam dure et dire Civitas haec bellicis hisce tumultibus habita, et tandem anno 1634. Marte et Vulcano consumpta sit, describit Martin. Zeil. apud Merian. in topograph. Suev. verb. Giengen.

CAPUT XX. Goßlar, Goslaria.

Summaria.

1. Coslaria unde dicatur.

2. Pagus olim fuit, poste urbs facta.

3. Venis metallicis scatet, et Regio Palatio.

4. A Camera Imperiali projcripta,

5. Est Imperii Civitas.

6. In matricula continetur.

7. Goslarienses a Vectigalibus immunes.

[note: 1.] GOslaria a Gosa fluvio in Hercinia et Saxonia, ad quem sita est, ita dicta videtur, Reusner. de urbib. Imperial. part. 1. c. 14.

[note: 2.] Antiqua et celebris urbs haec ab antiquo pagus tantum fuit, sed Imper. Henricus Auceps ex minutis quibusdam gurgustiis eam urbem fecit, et postquam ab Ottone Rege, clandestino introitu occupata esset, anno Christi 1201. Imperator Henricus eam munivit, fossa murqque sepiit, ac delubris spaciisque communibus distinxit, jureque Civitatis et legibus communivit, Dresser. de urbib. German. pag. 277. Reusner. d. c. 14. in fin.

Fructibus et frugibus varia est, venis argentariis et plumbariis scatet, quas Ramelli cujusdam equi ungulâ olim erupisse ferunt, ex quo monti Ramello nomen inditum est, Reusner. d. l.

[note: 3.] Auri quoque fodinas hic quondam fuisse constat, quas Otto Magnus Imperator aperuisse, iisque tantopere ditatus fuisse scribitur, ut in ejus rei memoriam tria sacerdotum collegia, et Palatium Regium magnifico opere extruxerit, Reusner. d. c. 14. quod adhuc hodie Caesareum Palatium inde vocatur, quod aliquot Reges et Imperatores ibi sedem suam habuerint, Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. libr. 7. cap. 19. num. 2. Cluten. syllog. rer. quotid. concl. 26. lit. D. Ex quo Albert. Schaffnaburgensis sub anno 1070. hanc villam Regiam vocat, quam pro late domestico Teutonici Reges incolere sint soliti, eandemque clarissimum Regni domicilium appellat.

[note: 4.] Haec Civitas, cum a Duce Brunsuicensi accusata fuisset, quod Cives ejus armata manu irruenres in coenobium Montis Gregorii, idem flammis subjecissent, prehensosque in eo Ducis ministros et officiales neci dedissent, anno 1541. a Camera Imperiali proscripta fuit, proscriptionis vero executiomodis omnibus a Johanne Friderico Electore Saxoniae, cui urbs confoederata erat, impedita fuit, Dresser, d. l. pag. 278. Limnae. d. c. 19. n. 4. Vide Hortleder. de caus. bell. German. lib. 4. c. 6. per tot. et seq. ubi late de controversia inter Ducem Henricum Brunsuicensem et Civitatem Goslariensem agit. Confer Nicol. Rucker. inter varia consilia anno 1589. Francofurti impressa tom. 1. consil. 27. per tot.

ad n. 4.

Huc pertinent Acta ap. LVNIG. R. Archiv. P. Spec. Cont. IV. P. I. p. 861. et P. Spec. Cont. I. p. 220. 221.

[note: 5.] Quamvis autem in hac Civitate Duces Brunsuicenses insignia jura obtineant, neque tamen Principi ipsi subjecta, sed libera Imperii Civitas est, Match. Stephan. de jurisdict. lib. 2. part. 2. c. 1. n. 25. de qua re vide plura supra lib. 1. c. 3. n. 8. et seqq. Quod etiam Imperatores in privilegiis huic civitati datis attestantur, et asserunt nominatim, eam nobile Imperii membrum esse, et Cives Goslarienses non debere ad aliena judicia vocari, sed in palatio


page 121, image: cs121

Caesareo ibidem existente, conveniri, Cluten. d. concl. 26. lit. D. Sixtin. de regal. lib. 2. [note: 6.] c. 17. n. 23. Et hanc civitatem esse Imperialem et Imperio Romano-Germanico subjectam, extra dubium positum esse censeo, cum in Imperii albo et matricula descripta reperiatur, ad Comitia vocetur, in iisque votum et sessionem habeat, der Städt Goßlar Anschlag, nachdem sie anno 1545. und 1551. um 3. zu Fuß geringert worden, ist verblieben 100. zu Fuß, oder 400. fl. Anno 1559. ist sie auf zehen Jahr bey 30. zu Fuß zu lassen bewilliget worden, das wäre an Gelt 120. fl. Zu Unterhaltung deß Käyserlichen Cammergerichts hat sie Jährlich geben sollen 102 1/2 fl. Johan. Limnae. de jur. publ. tom. 2. lib. 4. c. 7. pag. 165. et tom. 4. lib. 7. c. 19. pag. 229. Et nuper adhuc anno 1654. ad Comitia Ratisbonensia vocata et per Laurentium Duve Syndicum suum comparuit. Sicuti etiam ab ipsis Imperatoribus in Privilegiis huic civitati concessis aliisque diplomatibus, et rescriptis variis, Imperatoris et Imperii Civitas, et Cives Imperatoris et Imperii fideles vocantur. Unser und deß H. Reichs-Stadt, Unser und deß Reichs lieben Getreuen, Burgermeister und Rath der Städt Goßlar. etc. sicuti inter alia videre licet ex rescripto moratorio Imperatoris Ferdinandi II. die 16. Aprilis anno 1624. Civitati huic concesso, apud Joh. Limnae. de jur. publ. tom. 3. lib. 7. c. 19. pag. 304. et seq.

ad n. 5.

Jura civilia antiqua hujus civitatis recensentur in privilegio Friderici II. de A. 1219. et inter publica refertur: ut nullus Burgensis Goslariensis alicubi judicio stare debeat, praterquam in ipsa civitate, in Palatio Imperit sub quo habitat; nec aliquis ex eisdem civibus alium concivem suum extra civitatem sive ad curiam Imperialem, sive ad alum locum ad judicium trahere prasumat; Mercatoribus etiam concessum, ut per totum Imperium negotia exercentes, ab omni telonio liber existant, praeterquam in tribus locis, Colonia, Thile, et Bardevvich etc. LVNIG. d. l. p. 855.

Caeterum Tribus Opificiorum die Zünfiten, Jnnungen, Gilden, privilegio Friderici II. abolitae, reductae fuerunt privilegio Rudolfi A. 1290. Ibid. p. 858. Lites inter senatum et tribus exortae transactionibus A. 1682. et 1691. sopitae sunt. Ibid. p. 872. 88. Privilegium exemptionis fori alieni renovavit Carolus IV. A. 1351. Ibid. p. 859. et ad arresta extendit Carolus V. A. 1555. ibid. p. 862. Confirmavit Impertor Rudolfus II. A. 1582. hoc addens, daß kein Einwohner der Städt Goßlar weder Berg-noch Hütten-Werck bey ibnen haben, noch hauen, noch sich deß gebrauchen soll, er sey dann der Städt Goßlar mi Burgerrecht und in andere Wege verpflichtet. ibid. p. 863.

Libertatem a teloniis, a Friderico II. indultam, confirmavit Leopoldus Imperator A. 1659. Ibid. p. 871.

ad n. 6.

Rescripto moratorio ] v. LVNIG. d. l. p. 866.

Ibidem p. 865. habetur Corpus Doctrinae a Theologis Goslariensibus conditum A. 1595.

[note: 7.] Goslarienses quoque per antiquissimum Caesareum Privilegium, per totum Imperium, tribus tantum Civitatibus exceptis, immunes esse a Vectigalibus, testatur Sixtin. de regalib. libr. 1. cap. 5. num. 71. Goßlar hat Käyserlichen Schutz-und Schirm-Brieff, cum inserto Privilegio contra arresta, prod. Spirae 8. Novemb. 1585. Blum. proc. Camer. tit. 47. tab. 6. verb. Goslar.

In Goslariam Epigrammata. 1. Petri Lindebergii.

Herniciae nitet urbs sylvae, qua quaeritur auri
Lamina, venaque argenti, semenque metalli,
Et prona aurifluo Goslaria colle surperbit.

2. Euricii Cordi.

Quae sita de clivi Goslaria valle latebas:
Vix e vicinis conspicienda jugis:
Ardua jam sublime ferens super astra cacumen
Perpetuos toto cernis in orbe dies.
Scilicet hac sacri munus solet esse Poëtae:
Vt nequeat, vitam cui dedit ille, mori.

CAPUT XXI. Hagenaw, Hagenoa.

Summaria.

1. Hagenoa inter Imperii pagos refertur.

2. Ejus situs.

3. A quo condita.

4. Hospitale in Ecclesiam conversum.

5. AErarium fuit Alsatiae.

6. Fama de Imperat. Friderici lecto.

7. Praefectura Hagenoënsis.

8. Quinam Reipubl. gubernacula teneant.

9. Insignia Civitatis.

10. Continetur in Imperii Matricula.

11. An a Judicio Hagenoënsi provinciali liceat appellare.

12. Qui confirmat, nihil innovat.

13. Hagenoa ab Imperio non debet alienari.

14. Castra Henrici II. Francorum Regis ad Hagenoam.

[note: 1.] HAgenoa olim vici instar fuit, non oppidi, arcem habens oppositam, ceu domicilium, et receptaculum eorum, qui in saltibus ac nemoribus, quibus urbs undique est cincta, aestivare venarique solebant. Unde adhuc quoque inter quatuor Romani Imperii vicos, sive pagos refertur, unter die vier Reichsdörffer, Reusner. de urbib. Imperial. part. 1. c. 9. Limnae. de jur. publ. tom. 3. lib. 7. cap. 22. n. 1.page 122, image: cs122

[note: 2.] Sita est haec Civitas in Alsatia, intra Matram et Sornam fluvios, die Motter und Sorna, quatuor milliaribus a Civitate Straßburg distans, saltibus et nemoribus undique cincta, Reusn. d. l. Merian. topogr. Alsat. fol. 19.

[note: 3.] Primum autem Imperator Fridericus AEnobarbus, sive Barbarossa anno Christi 1164. muro eam cinxit, agrisque et aedificiis auxit; nam et ipse, et ante ipsum pater ipsius Fridericus Unioculus ibi in arce libenter conversatus est, quae antehac extra oppidum fuit, sed ipsius beneficio nunc in media fere Civitate conspicitur, qui etiam Caesareum ibi condidit Palatium, rubro marmore exornatum, et in eo tria sub uno tecto sacella fecit, in quibus Imperii insignia, coronam, sceptrum, pomum, gladium Caroli Magni et alia asservavit: Quae tamen postea circa annum 1219. mortuo ejus filio Philippo Rege ab Episcopo Spirensi, civibus insciis, in arcem Trifelsium ad amnem Queicham, translata sunt, Dresser. de urbib. German. pag. 288. Reusner. d. cap. 9. Limnae. d. cap. 22. num. 3. et seq.

[note: 4.] Hospitale quoque vetus, sive Xenodochium ab eodem Caesare extra extra urbem aedificatum, quod deinceps intra Civitatem receptum; in Ecclesiam Parochialem conversum est. Cujus exemplo postea Fridericus II. Imperator delubrum et Fanum magnificum ibi extruxit, Reusner. d. l.

[note: 5.] Imperator Fridericus I. et alii Caesares Cameram sive aerarium commune totius Alsatiae, ein Rent-Cammer, sive Rent-Amt deß gantzen Elsas, ibidem instituerunt, Limnae. d. cap. 12. num. 9. Merian. topograph. Alsat. verb. Hagenaw, fol. 19. ubi etiam addit, quod supremo loco palatii istius lapidea sedes adhuc conspiciatur judicialis Gerichtstul, ubi Imperator Fridericus sederit et judicium exercuerit.

[note: 6.] Fabla vlgo orta fuit, Friderico singulis noctibus lectum sternendum esse Trifelsis, et Caesareae Lothariae, ad quiescendum nam Hagenoae vivum ipsum surreptum esse, Reusner. d. l.

[note: 7.] Hagenoa praefectura nunc est Imperii Romano-Germanici, una cum aliis oppidis huic conjunctis et quasi incorporatis, de quibus libr. 1. cap. 12. num. 175. et seqq. Hanc autem praefecturam hujus, aliarumque Civitatum juribus, libertati et immedietati nihil quicquiam adimere, sed Civitates hasce Imperatori et Imperio immediate subjectas esse, pluribus demonstravi, supra d. cap. 12. num. 192. et seq.

[note: 8.] Fridericus Barbarossa multa huic Civitati concessit Privilegia, atque Reipubl. duodecim dedit Scabinos, ex quibus Praetorem elegit, cujus jurisdictio amplissima. Verum cum Scabini tempore Caroli IV. potestate sua abuterentur, Caesareo indulto iisdem additi fuerunt alii, ex opificum grege numero viginti quatuor, quod et hodie observatur, et singulis annis, singulisque mensibus quaternis ex Scabinis Praetor, et ex viginti quatuor istis Mareschallus eligitur, qui Reipublicae gubernacula tenet. Hertzog. in Chron. Alsat. libr. 9. cap. 2. pag. 150. Et quoties Imperator huic Civitati Praefectum dat, is cujuscunque dignitatis fuerit, primo civitati juramento promittere adstringitur, se illorum libertati et privilegiis locum daturum omnibus.

[note: 9.] Insignia hujus Civitatis sunt Rosa, Limnae. de jur. publ. tom. 4. libr. 7. cap. 22.

[note: 10.] In Imperii Matricula continetur, ist Anno 1545. und 1551. um 2. zu Roß, und 6. zu Fuß geringert worden, gibt solchem nach Monatlich zu Roß 6. zu Fuß 30. thut an Geld 192. fl. gibt jährlich zu Unterhaltung deß Käyserlichen Cammer-Gerichts 80. fl.

[note: 11.] Von dem Käyserlichen Land-Gericht auf der Lauben zu Hagenaw non licet appellare, ob Privilegium Caesareum de anno 1497. uti refert Petr. Frider. Mindan. de processib. libr. 1. in fin. pag. 199. Contrarium testatur Wehnerus apud Gylman. symphor. tom. 3. decis. seu Camer. verb. privilegium. pag. 275. et seq. ubi ita scribit: Hagenaw, quae Camera et Civitas est Imperii, statuto cavetur, ne quis a judicio Praetoris, vom Gericht auf der Lauben alio provocet, vel appellet. Pro decisione sequens Votum D. W. in causa Ursulae G. contra Daniel, und Friederichen H. perpendendum. Ex actis in causa Rauschart contra Scharffenaw. Item Rauschart contra Kolben, etc. Item Geiselheim contra Kandtweiler, apparet, appellatum fuisse vom Gericht zu Hagenaw ad Cameram, et contra dictos judices non tantum emanasse Compulsoriales, sed etiam definitive fuisse pronunciatum, quamvis haec eadem privilegia, quae in hac causa producuntur vel allegantur, etiam tunc judicialiter exhibita fuerunt. Quare ob dicta praejudicia, et quod Hagenoënses his acquieverunt hactenus, nunc aliter pronunciari non posse videtur, cum Camera in longissimi temporis possessione fuerit; et adhuc sit recipienda. Ex mandato Maximiliani I. de dato 1516. producto, in causa Rauschart contra Kolben aperte colligitur, voluisse etiam Hagenoënses Maximiliani tempore isto praetenso Provilegio uti, neque Cameram tamen id attendisse, sed supra dictas causas, et fortasse antehac plures, de quibus jam non constat nobis, recepisse, ex ea forte causa, ut conjecturare licet, quod Privilegium Friderici Imperatoris nullam plane appellationis mentionem faciat. Et cum jurisdictioni Imperii praejudicet, si appellationes non recipiantur, illud minime extendendum. Deinde etiam quod confirmationi Maximiliani, tenor hujus Privilegii integre non sit insertus, quod in Confirmatione Privilegiorum requiritur, Dd. in auth. si quis in aliquo. C. de edend. Balth. in l. falsus. C. de furt. Neque videtur etiam Maximilianus Imperator, per dictam confirmationem dare voluisse Privilegium de novo, cum non dixit, se tale Privilegium de novo dare, sed quod tantum confirmare voluerit illud. quod per Fridericum datum fuerat. Quae verba non inducunt novum jus, sed conservant antiquum jus. Nihil autem in antiquo dictum fuit de non appellando, ita ut haec confirmatio non sit attendenda, et qui confirmat, [note: 12.] nihil innovat, c. inter dilectos. §. partim. x. de fide


page 123, image: cs123

instrum. Specul. in tit. de instrum. edit. §. nunc autem. num. 1. Imo ex principio hujus confirmationis expresse constat, narrasse Hagenoenses per Legatos sese per Frider. ita privilegiatos, ut appellari ab ipsis non possit, ad quae narrata confirmatio subsecuta, cum tamen in Privilegio Friderici non inveniatur, ut sic clare appareat, confirmationem per falsa narrata impetratam. Praeterea judices Hagenoenses in supra dictis tribus causis, atque etiam in hac nostra causa ad emanatas compulsoriales, semper ediderunt acta, et sic praetenso Privilegio, si quod habuissent, praejudicarunt. Et quamvis hoc cum protestatione fecerint, fuit autem hic actus sine dubio protestationi contrarius. Neque refert etiam, quod hujus Privilegii insinuatio anno 71. facta in Camera, cum haec insinuatio ultra in sinuationem sive notificationem nihil videatur operari, et Imperio, et cuivis, si quid habeat, quod opponat, contra dictum privilegium sit reservatum. Quare non obstantibus exceptionibus, his pro pura acceptata compensatis expensis propter Privilegium et insinuationem, quae fuisset deneganda. Possunt etiam haec verba: Von dem Urthel so allda gesprochen und erkandt, beruffen, und davon entzichen, confirmatioque inserta, intelligi non de appellationibus a definitiva, sed si quis forum declinare, et in Hagenaw juri stare nollet. Qui intellectus non absonus, si praecedentia narrata diligenter considerentur, et hoc quoque ponderetur, quod plura sub se habent oppida, quibus Hagenoëses jus dicunt. Praejudicia eitam ista tanto magis sunt ponderanda, daß die von Hagenaw kein Revision darüber angestellt. Sententia. Jn Sachen Ursula G. verordnete Curatorn, in actis benant, wider Daniel und Friderich die Hecker, ist die am 22. Aprill Anno 1574. beschehene Kriegsbevestigung vorgewendter Einreden unverhindert, pro pura angenommen, die Gerichtskosten, diß Puncten halben aufgelauffen, auß bewegenden Ursachen gegen einander compensirend und vergleichend, 25. Augusti anno 1575. Recentiora praejudicia extant, ubi processus contra dictum Gericht zu Hagenaw fuerunt decreti in causa Stossern contra die Müntzherrn zu Hagenaw 5. Septemb. anno 1591. Et in causa Hohenburg contra die Müntzherrn zu Hagenaw, 3. Octobr. anno 91. ubi appellationis processus, citatio, et Compulsoriales, et utroque casu etiam inhibitio decreta. Hactenus Gylmannus, quae etiam verbotenus repetit Symphor tom. 6. cap. 7. §. 17. pag. 182. et cap. 8. §. 7. pag. 249. et seq.

[note: 13.] Hagenoam ab Imperatore Richardo anno 1257. obtinuisse Privilegium, quod ab Imperio nullo modo alienari debeat, idque ab Imperatore Carolo IV. anno 1347. renovatum esse, refert Klock. 1. cons. 37. n. 70.

[note: 14.] Castra ad Hagenoam sua locavit Henricus II. Francorum Rex, cum Carolo V. de Imperio dimicatutus; magno illius Civitatis malo et incommodo, Reusner. d. cap. 9. in fin. Et circa annum 1212. Imperator Fridericus II. Civitatem hanc, quod Imperatori Ottoni IV. homagium praestitisset, obsidione cinxit et occupavit, et ob fidem Ottoni praestitam et fideliter servatam, in gratiam recepit, Merian. d. topograph. Alsat. pag. 20. ubi etiam addit, quasnam novissimis belli tumultibus fuerit perpessa calamitates. vid. Instr. Pacis Caesar. Gall. artic. x. §. 8. vers. Tertio. et §. 17. vers. Rex Christianissimus. add. supr. libr. 1. cap. 12. n. 201. vers. denique.

additio.

Vide, quae supra notata sunt ad L. III. C. IX. Eadem enim fata haec civitas cum reliquis Alsaticis experta est,

De hac Civitate sequens extat Epigramma. 1. Richardi Bartholini Perusini.

Trojani quis non miertur Agenoris urbem?
Nomine corrupto quae nunc Hagenoia dicta est:
Fertur enim Cadmus jussu vagus exul ab oris
Phoenicum, Europam quarens et furta Tonantis,
Hunc coluisse locum, atque sui de nomine gentem
Appellasse patris: qua etiam gentilibus aris
Sacra repertores celebrant Phoenicia divos.
Hanc pretio memorant emptam, magnique revulsam
Imperio Austriada, multisque fluentibus annis.
Dura Palatins perpessam sceptra Tyranni.

2. Nicolai Reusneri.

Montibus Alsatiae jacet urbs Hagenoa potentis,
Inclyta Principibus Caesaribusque sacris.
Cadmus Agenorides patris (si credere fas est)
Phoenicûm linquens nomine dixit agros:
Sed fidei ratio nulla est, nam rectius urbem
Arvitror a saltu nomen habere sacro:
Creber roboribus passim qui crescit et ornis:
Ornorum Tempe sic Hagenoa refert:
Quam Caesar quondam Fridericus amavit uterque
Moenia qui struxit templaque sancta pius:
Si quando sacra susciperet jucunda Dianae,
Et canibus saltus cingeret atque feras.
Floreat, et longos felix urbs dures in annos:
Sit pestis, Martis sit procul inde metus.

CAPUT XXII. Hall, Schwäbisch Hall, Halla Sueviae.

Summaria.

1. Hallae fitus.

2. Unde dicta.

3. Halla cornu monocerotis inventum.

4. Puteus e quo aqua salsa hauritur, qualis.

5. Civitatis origo.page 124, image: cs124

6. Multa ibidem olim arces extiterunt.

7. Praesidium fuit adversus Francos.

8. Judicium ibidem olim duellicum fuit.

9. Quomodo hoc constitutum, et num. 10. 11. 12. et seq.

18. Quis judicii hujus author.

19. Civitatis ditionem viva sepes ambit, et quanta sit.

20. Emit Castrum Eltershofen et Limburg.

21. Quaenam Civitatis sint partes.

22. Parochiale templum cupro tectum et quale sit.

23. Vexillum Hallense in expeditionibus Imperii.

24. Est Civitas Imperialis et in Matricula continetur.

25. Regimen Civitatis quale, et num. 26.

27. Habet jus cudendi monetam, indeque Heller nomen obtinent.

28. Privilegiata est contra judicia extranca.

29. Privilegium appellationis.

[note: 1.] HAlla