12/2010 Reinhard Gruhl markup
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check - no orthographical standardization


image: as0001

RUDOLPHI GODOFREDI KNICHEN, OPERIS POLITICI VOLUMEN ALTERUMimage: as0002

[gap: body text of vol. 2]

image: s1269

INDEX RERVM, Tomi Secundi.

A.

AN Romani plus virtuti suae quam fortunae deluerint? 5. D.

An lupa Romuli et Remi nutrix fuerit, velscortum quoddam, 7. A.

An Leo Pontifex Imperium in Carolum M. contulerit? 27. D.

An Imperium nostrum recte sit, et dictum Romanum? 29. D. an haereditarium unquam fuerit? 36. A.

An onnes Status Imperii sub decem Circulis complectantur, 52. A.

An inter Magnates circa occupatas aliorum terras praescriptionis locus sit? 78. B.

An bona cuidam Principi ablata a tertio possessore illa postea jure belli tenente vindicari possint? 97. C.

An Imperator eligendus necessario Catholicae Religioni addictus esse debeat? 189. D.

An Archiepiscopus Moguntinus per solam Electionem habilis fiat ad actum convocationis perficiendum? 93. A.

An Elector Secularis ante Investituram Actui Electionis efficaciter interesse possit? 95. A.

An Capitulatio aliquid detrahat Majestati? 102. D.

An Imperium Imperatore sit majus? 105. B.

An post electionem Electores ab Electo in signum grati animi aliquid accipere possint? 109. D.

An quis sibi ipsi suffragium dare possit, 117. D.

An unus Elector ex commissione tertii duo suffragia habere possit? 114. A.

An praetensa ingressio in Monasterium sufficiat? 150. B.

An et quatenus Imperator Imperium resignare possit? 150. D.

An Imperatores Jurisdictionem in Cameram privative contulerint? 183. A.

An judicium Austregarum ante Maximiliani tempora in usu fuerit? 191. A. judices illarum vocantur Judices ordinationis, et cur? ib. B. In causis ad illas spectantibus jurisdictio Camerae et Consilii aulici cessat, ib. C. illarum jurisdictio est ordinaria, ib. qui Imperii Status illis uti possint? ib. D. Civitates Imperiales iis non utuntur, 192. A. illarum quaedam tamen gaudent conventionalibus, et quae ib. B.

An Imperator Status in Regnum Bohemiae, et in specie Pragam ad judicium ibi sustinendum citare possit? 211. D

An Corona Romana Imperatori necessario petenda sit, 213. D.

An in causa Collectandi major suffragiorum pars minorem vincat? 214. B.

An Electori per dispositionem Aureae Bullae potestas testamento filiis suis tutorem constituendi ademta sit? 240. A.

An in una eademque persona secularis et ecclesiastica dignitas concurrere possit, 288. C.

An Civitatibus Imperii jus voti consultativi et decisivi olim competierit, et quid hodie observetur, 453. D.

An Patricii Civitatum Imperialium vere sint Nobiles? 457. D.image: s1270

An in his Civitatibus Senatus solum, vel Civis solum Universitatem repraesentent? ib.

An in scholis de militia tractari possit? 616. D.

An Magistratui Christiano liceat bellum gerere? 620. A.

An duella permitti debeant? 612. A.

An miles teneatur in belli causas inquirere, et justo tantum bello nomen suum dare? 628. D.

An bellum juste geratur adversus vicinum potentiorem ob formidinem nimiae potentiae, 634. D.

An hosti occulto potius inferendum bellum, quam tempus concedendum, ut ipse inferre possit? 635. D.

An Princeps Christianus juste possit bellum inferre barbaris non hostib. solo Ethnicismi intuitti? 636. A

An Princeps omni tempore olim ablata repetere, et bello vindicare possit? 639. C.

An in bello Civili medietas sit amplectenda? 641. B.

An libertas publica, ita propugnanda sit, ut potius vitae, quam illius jactura tolerari debeat? 642. D.

An pro Religionis defensione bellum suscipi possit ac debeat? 643. B.

An ars pugillatoria militiutilis sit? 657. B.

An armis hodiernis plus debeatur quam antiquis, 669. D

An liceat Christianis in bellis tormentis uti? 681. D.

An Spadones militare possint? 712. B.

An Clericus miles esse possit? 716. D.

An Magistratus subditis suis bona conscientiâ hospitationem imponere possit? 726. C.

An unus atque alter Concivium certa quadam pecunia se ab onere hospitationis ab illa liberare possit? 726. D

An equites peditibus fint praeferendi, 746. D.

An lecti milites conductitiis sint praeferendi? 749. B.

An conducat auxiliis vicinorum uti? 750. C.

An liceat fontes et aqua obsessorum veneno inficere, 819. A.

An illi, qui extrema pervicaciter experiuntur veniam et honesta deditionis pacta mereantur, 837. A.

An Dux transfugis ad insidias perficiendas licite uti possit, et hi deprehensi ultimo afficiendi sint supplicio 839. C.

An, et quomodo praelium a pugna differat, 856. B.

An Dux belli tempore praelii veste auro gemmisque conspicua indutus esse debeat? 923. C.

An Dux belli desperatis rebus fuga se subducere salvâ existimatione queat? 924. D.

An praestantius sit urbem aliquam munitam et potentem expugnare, quam collatis signis ex hoste fuso insignem aliquam reportare victoriam? 925. B.

An stratagematibus uti licitum et honestum sit? 957. C.

An dolus et fraus verborum in pactionibus et actionibus bellicis sit licita? 960. C.

An Officiales ipsimet milites peccantes in flagranti crimine armis suis coercere queant? 979. D.

An privilegia Romanis militibus concessa etiam nostris competant, 1005. C.

An induciae ad unam causam datae ad aliam extendi possint? 1068. D.

An Consules Romani propria authoritate pacem inire potuerint, 1070. C.

An Imperator noster propria authoritate pacem inire queat, 1071. C.image: s1271

An minor vel captivus Princeps illud facere. possit, ib. C. D.

An quis Confoederatorum aliis insciis et invitis? 1072.

An foeminae ad pacis negotia mittendae ac admittendae? 1076. D.

An Clerici adhibendi? 1077. C.

An victus teneatur expensas refundere, licet illud non ita pactum sit? 1082. D.

An pax confecta Successores obliget? 1087. A.

An obsidum personae saltem quoad libertatis interceptionem, an vero etiam quoad vitam ipsam oppignoratae sint? 1093. A.

An obsides aufugientes hosti restituendi, ib. C.

An obses morte dantis liberetur? 1094. C.

An Papa possit renunciari, 1154. C.

An conjurationis reus juslu Magistratus inauditus jure interfici queat? 1201. B.

An ille, cui conjuratio innotuit illam revelare teneatur, 1207. A.

An confiscatio bonorum in solo perdueluonis crimine locum habeat? 1209. D.

An bona feudalia tam agnatis, quam domino in crimine conjurationis adimantur, et fisco applicentur, 1209. B.

An conjuratoribus effectu non subsecuto sit ignoscendum, 1212. B.

Anpopulo liceat semel constitutam Reip. formam in aliam mutare? 1226. B.

An parelia, terrae motus, inundationes, eversiones Rerumpubl. designent? 1251. C. D.

A quo Induciarum tempore arma quiescere debeant? 1067. C.

Abbas quale sit verbum, 294. C.

Abbates et Praepositi in specie sic dicto qui? 294. B. quales esse debeant, et quomodo distinguantur, ib. D.

Abbates Fuldenses sunt Primates inter Abbates in Germania et Gallia, 295. A. et Imperatricis Archicancellarii, ib. B.

Abbates Campidunenses in Ecclesiasticis soli Pontifici obnoxii, 295. C.

Abbates Murbacenses et Ludersenses jam conjuncti sunt, et a Domo Austriaca quoad Collectas Imperii eximuntur, 295. B.

Abbatia Hirschfeldensis tanquam Principatus secularis per Pacificationem Osnabrugensem Landgraviis Hesso. Cassellanis est attributa, 296. D.

Abbatissae et Abbatiae quae Principalem dignitatem habeant, 296. B.

Abdicatio Magistratus intempestiva Rebusp. exitiosa, 1153. D.

Abstinentia ab alieno maxime in milite requiritur, 984. A

Academiarum fundatio ad Majestatica jura pertinet, 164. A.

Acies quomodo recte ordinanda, 896. D. in ejus Structione maximum momentum situm est, ib. quae circa illam notanda, 898. C.

Acquisitio bellica jure licita, et quae circa illam consideranda, 1014. 1012. A.

Actus bellici in quibus consistant, 795. A.

Actus coronationis Imperatoris in quibus consistat, 125. B.

Acus magna mater Deûm, 1256. C.

Adductio Ducum in suspicionem apud suos magni momenti est, 966. C. quibus modis illud fieri possit? 967. A. B. C.

Administratio Reipubl. Sagata in quo consistat, 615. B.

Administratio Reipubl. et togata et sagata, 615. C.image: s1272

Alae (Aln) etymon 461. B. situs, ib. primordium libertatis imperialis, ib. C. ejus insignia, ib. Census, ib.

Alshemii situs, et antiquus et hodiernus Status quis fuerit, et nunc sit, 595. A.

Altenburgum Misniae a quo Imperii urbs facta, et quomodo in Ducum Saxoniae potestatem venerit, 595. D. C.

Amazones mulieres bellicosissimae, 715. D.

Ambitio et avaritia efficax mutationis Rerumpubl. medium, 1151. B.

Ambitionis mala, 647. D. 648. per tot.

Amicabilis compositio ante belli illationem per arbitros tentanda, 655. B.

Amici et socii in bello in tempore acquirendi, 684. A.

Amicus a socio quomodo differat? 684. B.

Amnistiae definitio, 1192. C. origo, ib.

Ancile quid fuerit, 1260. A. ejus forma et efficacia, ib. B.

Ancus Martius quartus Rom. Rex, 9. B. Deorarum cultum et religionem, nec non agriculturae studium restituit ib.

Andernaci antiquitas et hodiernus Status, 595. D.

Animadversio quomodo instituenda, 1189. B.

Annonae caritas et postis bella saepe concomitari solent, 1024. C.

Antwerpia quomodo ab Imperio avulsa sit, 604. D. quae ibi notabilia, 605. C.

Apparatus belli in quibus consistat, 655. D.

Aquisgrani situs, 461. D. etymon, ib. 462. C. D. ruina, D. restauratio, ib. 463. A. insigne, ib. privilegia, ib. C. D. Census, 464. A.

Arbitri pacis qui? 1079. B. quales eligendi, 1080. B.

Archicancellarius Moguntinus quis primus fuerit, 262. C. sub Ottone M. dignitas illa haereditaria in Archiepiscopatu Moguntino facta est, 262. D.

Archiduces in Imperio nostro soli Austriaci, 298. D. illi per duo fere secula titulo hoc constanter usi sunt, 299. D. quae circa eos observanda, ib. Origo Archiducalis hujus dignitatis incerta, 300. D. quomodo tam amplas Provincias acquisiverint, 302. D

Archiepiscopi qui sunt, 287. A.

Archiepiscopi Imperii Rom. 47. D. quot illorum in Germania fuerint, ib. C.

Archiepiscopus Coloniensis Archicancellarius per Italiam constitutus est, 263. A.

Archiepiscopus Trevirensis Archi-Cancellarius per Galliam et Regnum Arelatense institutus fuit, 263. D.

Arelatense Regnum, quid sub se contineat, 267. A.

Argentorati situs, 464. B. varium etymon, ib. diversum nomen, 465. A. B. C. privilegia et jura singularia, 466. seqq. ejus insigne, 470. A. Census, ib.

Aristocratia quomodo contra Monarchiae introductionem praeservetur, 1264. D. quomodo contra mutationem in Democratiam praemuniatur, 1265. A.

Arma unde dicta. 663. D. sunt vel laesoria, 664. A. vel protectoria, 665. A. eorum fabricationes nulli privato concedenda, 668. C.

Arma vel alia inventa nova, vel hostibus incognita valde nocen, 667. D. laesoria quae, et illorum species, 1102. protectoria quae, et eorum species, 1114. D.

Arma militum saepius a Duce inspectanda? 668. A.

Arma, et in specie clypeum amisisse fortibus olim gentibus maximum dedecus fuit, 669. A.

Armis venenatis et artibus magicis inbello abstinendum, 972. A.

Armatum aliquem ab hoste capi maxime turpe Romanis fuit. 469. C.

Armistitium ab induciis differt, 1065. C.image: s1273

Ars simulandi et dissimulandi in bello admodum necessaria, 709. A.

Articuli pacis quomodo confici debeant? 1081. C.

Assecuratio de servandâ pace quot modis fieri soleat, 1091. D.

Avaritia vitium, 649. B. in pacis conditionibus ostendi non debet, 941. C.

Auctoratio militum quid, et in quo consistat. 722. D.

Auctoritas a Principe accurate et decenter conservanda, 1262. C.

Augustae Vindelicorum ortus, 470. D. etymon. ib. varia fortuna. 471. A. D. C. amplificatio. ib. D. principium libertatis Imperialis, ib. C. privilegia, ib. D. singularia, ib. 472. pertot insigne, 473. A. Census, ib.

Austrega unde dicatur, 190. D. sunt duplices, ib.

Austriae Ducatus a Friderico, II. Imp. in Regnum evectus fuit, 163. B.

Avulsio membrorum Imperii titulis a corpore quot modis fiat, 58. D.

Axiomata quaedam circa obsidia munitorum locorum observanda, 851. C

---ad praelium pertinentia, 927. C.

---circa pacemobservanda, 1099. A. B.

B.

Barones unde dicti, 385. D.

Basilea quando foederi Helvetico accesserit, et ab Imperio avulsa sit? 605. D.

Bavariae Elector quibus specialibus juribus gaudeat, 241. D.

Bella civilia quid sint, et quae circa illa consideranda, 1176. D. eorum causae, 1178. progressus, ib. B. effectus primarii, ib. C. remedia praecipua contra illa, quae 1192. A.

Belli definitto, 615. D. ejus derivationes, 617. B. affinia. ib. C. quomodo illud a praelio differat. 619. A. ejus origo, ib. B. quae circa illud consideranda, 622. B. ejus variae distributiones, ib. causae eorum quotuplices. 623. C. illius causae debent esse justae. 627. B. quae illae sint? 626. D. illud non solum debet esse justum, sed etiam necessarium, 630. A. ejus praeliminare in quo consistat? 652. C. ejus subjectum, 695. A. objectum, 777. D. illud non nisi gravissimis de causis suscipiendum. 786. C. in illo innocentibus vitae periculum non est inferendum, 777. B.

Bello partastrenue defendenda, 704. C.

Bellum navale magis periculosum, et damnosum quam terrestre, 857. C.

Berna quando exstructa, imperio immediate subjecta, Helvetico foederi socrata, et ab imperio avulsa fuerit, 606. A. B.

Biberaci situs, 473. etymon ib. ortus ib. D. primordium Status imperialis, ib. Privilegia. 474. D. insigne, ib. C. census, ib.

Bisantium quando et quomodo ab Imperio avulsum sit? 606. B.

Bona consilia Rempubl. conservant, mala destruunt, 1259. C.

Bononia imperialisquondam urbs quando ab imperio avulsa. 606. C.

Bos in Coronatione Imperatoris quomodo in culinam deducatur, 128. D.

Bopfingae situs, 474. ortus, ib. insigne, ib. D. census, ib.

Boppartum a quo Imperatore Trevirensi Archiepiscopo oppignoratum et quomodo ab hoc plane subactum fuerit, 595. D.

Brackelae Westphaliae Controversia cum Padebornensi Episcopo, 571. D.

Brandenburgicus Elector quibus specialibus juribus gaudeat, 242. B. Burggravius Norimbergensis non quoad titulum nudum, sed cum effecta est, 247. B.


image: s1274

in suis Provinciis libere vectigalia nova erigere et antiqua augere potest, ib. C.

Bregantiae antiquus et hodiernus status, 596. A.

Bremae situs, 474. D. antiquitas ib. etymon incertum et varium, 475. C. D. munitio prima et postrema, 476. A. gymnasium ib. D. aedificia publica, ib. Status regiminis, ib. D. privilegia, ib. assumtio inter civitates Imperialist, et ob eam controversia cum Archiepiscopo, et postea cum Rege Succiae, ac inde exorta bella, 477. seqq. census, 481. D. insigne. 482. A.

Brisacum quomodo et quando Austriacis oppignoratum. 606. D.

Brunswiga a quo condita, et a quibus aucta, 596. B. est caput Hanseaticarum in Saxoniâ sitarum urbium, ib. ejus munimenta et obsidiones, ib. C. ibi tormentum belli maximum, ib. D. privilegia. ib. insigne, ib.

Buchaviae situs, 482. A. census, 482. A.

Buchorniae situs, 482. etymon. ib. antiqui domini, ib. D. incertum tempus status immediati, 843. B. Commercia. 483. D. insigne, ib. census, ib.

Burggraffii Principum dignitate gaudentes qui, 369. A

Caduceatores unde dicti, 1074. D.

Caduceum, quid, ib.

Caesaris nomen unde, 84. C. ejus duplex usurpatio, 85. A. quis ita primum vocatus sive factus Caesar fuerit, ib. B. inde provenit Germanicum Kayser / ib.

Calones qui fuerint et caculae, 776. C.

Camera Imperialis quando instituta, 185. C.

Cameracum quomodo et quando ab Imperio avulsum sit. 606. D.

Campi urbs imperialis quomodo et quando Belgis cesserit, et ab Imperio discesserit, 607. A.

Campiductores qui proprie dicti, 734. B.

Campoduni situs, 484. A. etymon. ib. antiquitus, ib. incertum tempus Status immediati, ib. C. privilegia, ib, D. Status regiminis, ib. Abbas, ib. religio, ib. insigne, ib. Census, 455. A.

Canes quandoque simul in bellum deducti, 777. C. loco vigilum in turribus excubarunt, 806. C.

Gapaellae etymon. 262. A.

Capitulatio quo tempore, et a quibus Electoribus conficiatur, 101. C. unde dicta. 102. A. quo tempore introducta, ib. quando et ubi electo praesenti praelegatur, et quibus ceremoniis ab illo juramento confirmetur, 115. D. fit per meram conventionem, 153. D.

Captivi regulariter sunt redimendi, 938. B. ib. veteri et novo jure acquiruntur, 1019. seq. absque vel mediante lytro dimittendi, 1084. C.

Cardinales unde dicti, 285. D. illorum origo, dignitas ac tituli hodierni, ib. ex illis quodlibet Regnum Christianum Papam pro capite Ecclesiae agnoscens peculiarem suum Protectorem habet, 286. A. illorum insigne et numerus, ib. C.

Carrago quid sit, et quae gentes eâ usi sint, 799. D.

Carthaginis magnitudo et vires, 12. D.

Castra quid sint et quae circa illa observanda, 798. C. eorum etymon. ib. D. quomodo a metaris, mansionibus et stativis differant, 799. A. qualis locus iis debeat destinari, 799. D. illorum forma in quibus consistat, 800. B. eorum conservatio quomodo fiat, 802. D. illorum motio quomodo fieri debeat. 803. C. quomodo distinguantur. 804. C.

Catalogus Principum Secularium Germaniae, Jus suffragii in Comitiis Imperii universalibus habentium. 48. A.

Catalogus Abbatum et Praelatorum Imperii, ib. D.

Catalogus Comitum et Baronum Imperii, 49. A.

Catalogus Liberarum Imperii Civitatum, 40. D

Cataphracti Romanis et Persis noti fuerunt, 747. D.

Celeritas in bello utilis, 704. B. 953. Aimage: s1275

Chemnitium quando ex immediata provincialis urbs facta sit, 597. A

Circuli Imperii quot sint, 50. C. quid circa illos notandum, ibid. eorum jus, 51. D.

Civitates Imperiales in Comitiis non omnes comparere debent, 217. C.

Civitates Imperiales a Statibus Imperii exemtae quae sint, 594. D.

Civitates Imperiales ab Imperio avulsae quae, 604. B.

Civitates Imperiales quae in Rhenano, 460. D. et quae in Suevico scamno sint, 461. A.

Civitates Imperii quid, 453. C. quae circa illas observanda, 454. C. Origo illarum in genere quis, ib. D. illarum jura et onera communia quae, 457. C. carum divisio, 458. C.

Civitates simplices, et officiales quae, et quae harum officia, 459. B.

Clades alibi perpessa solerti consilio tegenda, 954. B.

Clades publica, foeneratio, et adulteratio monetae quid apud plebem possit, 1176. C. D.

Clarigatio quid sit communiter, 688. C. 795. C. ejus antiquitas, ib. quomodo a Romanis facta, 685. D. quib. ceremoniis ab illis bellum indictum, et quare hasta in hosticum injecta, 689. A. unde illa dicatur, 690. A. quomodo a diffidatione distinguenda, ib. C. quomodo a belli denunciatione differat, ib. D. ejus necessitas, 691. A. quomodo fieri debeat, ib. D. quando illa facta, hosti non statim bellum inferendum, sed spacium aliquod ipsi concedendum est, 692. A.

Classes primo a quibus usurpatae, 858. D.

Classicum unde dicatur, 905. B.

Coliatio munerum apud Romanos in quibus constiterit, 999. D.

Collectae Imperii publicae ad quid institutae, 214. C. quomodo distribuantur, 215. B.

Colmariae situs, 485. A. etymon diversum, ib. primordium Status immediati, ib. C. incorporatio in Praefecturam Hagenoensem, ib. D. infortunia, 486. A. ib. B. Census, ib.

Coloniensis Elector quibus specialibus juribus gaudeat, 241. C.

Coloniae Agrippinae situs, 486. B. C. etymon. ib. antiquitas, C.

Columbae literarum portatrices, 965. C. D.

Cometae an calamitates publicas, et alia mala designent, 1248. B.

Comitatus Electorum qualis esse debeat, 97. D. quaedam circa Legatos Electorum monenda, 98. B.

Comites Palatini ad Rhenum Ducibus semper aequi parati, 348. C. fuerunt sub priscis Francorum simul Praefecti provinciarum et palatiorum regiorum, 349. B. a quibus Provinciis Palatini ad Rhenum dicti sint, 349. D. Prosapia hodiernorum Comitum Palatinorum antiqua plane incerta, et quare, 350. B.

Comites, Barones, et reliqui Domini Imperii qui, 383. A.

Comitum diversa significatio secundum progressum temporis, 383. A. eorum appellatio postea ad specia. sia officia stricte applicata fuit, ib. D.

Commeatus in bello necessitas, 662. A.

Comparitio statuum, Imperii ad Comitia Imperii propriis sumptibus perficienda, 206. D.

Conditiones pacis aequae ac honestae concedi debent,

1082. C.

Confoederati paci indudendi, 1085. B. quod tamen a Turcis non observatur, ib. C.

Conjuratio quid, 1207. D. quae circa illam consideranda, ib. ejus subjectum, 1208. D. ejus poena quotuplex, 1204. B. remedia contra illam quae, 1212. D.

Consilia belli occultanda, 705. A.

Consilia bellica directa quae, 943. C. eorum utilitas et necessitas, ib. D. maxime sunt occultanda, 944. D.


image: s1276

et quare, 945. B.

Consilia belli obliqua quae et quotuplicia, 957. A.

Constantia antiquissima urbs quomodo, cur et quando ex immediata provinciales urbs facta sit, 597. B C. D. habet Episcopum antiquissimum et ditissimum, ib. D. fuit ibi Concilium notissimum, 598. A. ejus insigne. ib.

Constantinus Magnus sedem Imperii Romani Byzantium secum transtulit, 16. B.

Consultatio inter Ducem et primarios militum officiarios quomodo fieri soleat, 891. B.

Controversi vel dubii Status urbes quae, 580. D.

Convocatio Electorum quomodo fieri debeat, 92. C

Corona Caesarea ex qua materia, et cujus authoritate confecta sit, 120. B. ejus pondus, forma, et hodierna custodia, ib. D. 121. A. quomodo illa cum caeteris Cleinodiis in locum coronationis transferati, 122. D

Corona triumphalis cui data fuerit, et ex qua materia illa confecta, 994. C. D. 995. B. C. ovalis cui concessa, ib. C. obsidionalis ex qua materia confecta, et cui data, ib. D. civica ex qua materia, et quare data, 996. B. mualis item, 997. B. Castrensis itidem, ib. navalis item, ib. C.

Coronae apud Romanos quot, et quales quaequae, 994. B.

Coronatio electio Imperatoris quomodo, et a quibus ex parte Electorum perficiatur, 118. B. quae circa, illam, et unctionem notanda, 119. D.

Coronatio Imperatricis quomodo perfici soleat, 131. D.

Corpora Rerumpubl. vel Universitatum mystica non incongrue cum corporib. humanis comparantur, 4

Corruptio Ducum et militum hostilium per largitiones et dona an ficut utilis, ita honesta sit, 970. A

Cossaci a Stephano Battorio instituti, 737. D

Crimen laesae Majestatis quo respectu in Electores committatur, 233. D

Cuique imperio et regimini a Deo certum statutum est durationis, vel incrementi ac decrementi spatium, 1246. C. illud a solius Dei voluntate dependet, 1247. A.

Cuniculus cur Germanis Mina appelletur, 822. D

Curatio corporum in quibus consistat, 894. B

Curatio vulneratorum militum Imperatori in compit. 934. B

Custodia morum in quibus consistat, 981. D

D.

Dantiscum quomodo et quando in Polonorum potestatem venerit, 607. B

Decimatio quid, et quando illa locum habeat, 991. C. D Declaratio Victoriae per gratiarum actiones et triumphos quomoda facta, 1044. C

Deditio quot modis fiat, 840. D. quando ad arbitrium et gratiam obsidentis fiat, 841. C

Defectio et rebellio quid, 1195. B. quomodo utraque inter se discematur, ib. causae utriusque, ib. D. internae quae, 1196. B. externae quae, 1198. C. remedia adversus illam, 1200. B. poenae, 1202.

Defensio est juris naturalis, 641. C

Defensionis quae justae causae, 641. D

Delatores cur, ac quomodo instituendi, 1255. D

Deliberatio de hello inchoando in quibus consistat, 653. B

Democratia quando in Oligarchiam transeat, 1225. B

Democratia quomodo a mutatione in Aristocratiam conservetur, 1267. D

Desperationis vis omnia humana vincit, 824. A

Depositio Imperatoris quibus fundamentis nitatur, et quibus fundamentis impugnetur, 146. A. B. a quo fieri debeat, ib. D. quibus de causis, 148. A. quomodo illa per sic debeat, ib. B. quis effectus sequatur, ib. D.image: s1277

Deus ob felicem eventum et victoriam ante praelium invocandus. 902. D.

Dignitas Archicancellariorum ad officia Electorum proprii pertinet, 237. D.

Dii tutelares Gentilium, 1260. C. plerique illorum existentiam et vim constanter crediderunt, ib.

Diminutio Imperii, et quae circa illam observanda, 58. C. modi illius qui, et quot, ib. quibus titulis fundantur alios eximentes, 63. C. causae per quas Imperium ita diminutum est, 66. C.

Disciplinae bellicae utilitas et necessitas, 978. D. a quo

illa dependeat, 979. D. ad eam observandam requiritur justa stipendiorum solutio, 980. B. ejus finis, 1011. C.

Disciplina publica quomodo violetur, 1156. C

Discordia Magistratuum Rebuspubl. et Regnis eversionem procurat, 1147. C.

Discordiam inter hostes sereri quam fructuosam, 961. C

Distinctio Comitum in Officiales, et simplices, 389. C.

Distinctio Comitum in immediatos, et mediatos, et illorum in quatuor classes, ib.

Distinctio inter tubicines, cornicines et buccinatores, 906.

Donatio ex praeda quibusdam bene merentibus facta, 999. D.

Donativa in quibus rebus constiterint, 1000. per tot.

Donavverdae situs, 581. B. dissidia et bella interillam urbem et Bavaros, 581. D. quomodo, quare et quando a Duce Bavariae occupata sit, 582. A.

Dortmundae situs, 491. C. antiquitas, ib. etymon, ib. vastatio, ib. incendium, 492. B. privilegia, ib. C. insigne, ib. Census, ib.

Ducatus in tres classes distinguuntur, 308. A.

Ducatus Bergensis a quo institutus, 334. A.

Ducatus Bremensis et Verdensis ex Episcopatu in Ducatum conversus, et Regibus Sueciae concessus, 348. B.

Ducatus Brunovicensis et Lunaeburgensis unde ortus, 327. D. a Friderico II. Imperatore erectus est, 328. A. familia illa unde descendat, ib. B.

Ducatus Clevensis a quo erectus, et quomodo cum Bergensi et Julia censi junctus sit, 334. C. D.

Ducatus Geldrensis a quo et quando erectus, 330. A.

Ducatus Holsatiae a quo institutus, et ex quibus Provinciis conflatus sit, 341. A. B. quae de Ducibus hisce et Ducatu notanda, ib. C.

Ducatus Juliacensis quando erectus, 330. D. quomodo ad Duces Clivenses delatus sit, 331. A. Ducatus Lucemburgicus a quo institutus, et cui hodie pareat, 334. A. B.

Ducatus Magdeburgensis ex Archiepiscopatu in Ducatum conversus, et Electori Brandenburgensi in perpetuum Imperii feudum concessus, 348. C.

Ducatus Mantuanus a quo et quando erectus fuerit, 345. C. quae de illo notanda, ib.

Ducatus Mechelnburgicus quando erectus, 329. B.

Ducatus Mediolanensis a quo institutus, 331. C. adhuc est imperii feudum. 333. D.

Ducatus Montisferatensis a quo institutus, 347. D. quid de his Ducibus notandum, 348. D.

D ucatus Mutinensis a quo institutus, 340. A. quae de his Ducibus notanda, ib.

D ucatus Pomeranicus quando, et a quo institutus, 324. D. quot D ucatus, Comitatus et D ominatus contineat, 326. B. ejus divisio, ib. D.D ucalis illa familia quando exstincta fuerit, ib.

D ucatus Sabaudicus a quo institutus, 335. D. quid circa illos D uces notandum, 335. D.

D ucatus Saxoniae inferioris unde ortus, 326. B. Horum D ucum familia olim amplissima ad unum D ucem redacta est, 327. B.

D ucatus Saxoniae superiotis, a quo ad hodiemos Electores


image: s1278

et D uces Saxoniae translatus sit, 337. C. quid de hisce D ucibus, ib. D.

D ucatus Wirtembergicus a quo institutus, 347. C. D uces belli duplices, 695. A. quid in utrisque requiratur, ib. cur Imperatores dicti, ib. C.

D uctus exercitus ex metatis duplici fit modo, sed diverso fine, 795. D.

D ucum dignitas in Imperio nostro proxima est ab Archiducibus, 304. C. quando haereditarii facti sint, 307. C. D.

D uellum cur ante praelium olim institutum, 907. C. ejus detractatio non semper ignominiosa, 909. D.

D uisburgum olim Imperii urbs, ejus C ensus nuperus, 598. B. exemptio et lis deilla, ib. Academia ibi instituta, ib.

D ux bellicus quomodo se erga suos gerere debeat, 934. B. misericordiae et clementiae studere debet, 939. D.

E.

Ecclesiastici Principes quando et a quo primum jurisdictionem secularem obtinuerint, 286. B.

Effectus Electionis et C oronationis Getmanicae in quibus potissimum consistat, 145. D.

Egraesitus, antiquus Status, 582. C. oppignoratio, ib. D. an iterum relui possit, ib.

Ehenhemii superioris situs, 492. D. C ensus, 493. A.

Elbinga quondam urbs Imperialis quomodo ab Imperio avulsa fuerit, 607. C.

Electio quid, et quae circa illam consideranda, 88. A.

Electitia Regna tanquam saltem usufructuaria, 76. C.

Elector Moguntinus omnes Electores convocare debet, et quomodo omissio unius atque alterius vindicari possit, 91. C. D. quibus specialibus juribus gaudeat, 240. D. in C ollegio Electorali primus est Decanus, 242. C. omnes Imperii Recessus, Imperatorisque Decreta subscribit, ib. D. sigilla Imperatoris et Imperii Archiva sub sua custodia et inspectione habet, ib. Vice-Cancellarius Imperii, et reliqui Cancellariae Imperialis officiarii ipsi juramento obstricti sunt, ib. Legati Statuum illi se sistunt, 243. A. perpetuus C amerae Imperialis Visitator est, 245. A. Postarum D irectorium ac patrocinium habet, ib.

Electores in Imperio quot. 47. A. in C omitiis vel ipsimet, vel per Legatos comparere solent, 216. D. raro suffragium suum alteri Coelectori concedunt, ib. qui, et quot hodie sint, 218. B. ante Pacificationem saltem septem fuerunt, ib. C. cur octavus additus sit, 219. A. cur olim septem instituti, 219. C. cur C ollegium ex Ecclesiasticis et Politicis constet, ib. D. quae circa illos consideranda, 220. C. illorum origo, D. universorum potestas in quibus consistati. 231. A. unde potestatem illam habeant, ib. D. singulare et primarium inter Imperii Status constituunt Collegium, 232. A. illi Regibus comparantur, ib. C. illorum Privilegium de non appellando et devocanda quomodo differat, 234. C. illorum numerus; sine statuum Imperii consensu augeri non potest, 236. D. sine C oelectorum consensu in bannum dedeclarari, et feudis suis privari non possunt, ib. in investitura C ancellariae Cae sareae nihil solvunt, ib.

Electores Ecclesiastici cur Nepotes ab Imperatoribus vocentur, 237. B. Banno Imperiali non subjacent, 238. D. per solam electionem C anonicam habisotanter ad Imperatorem eligendum, ib.

Electores seculares jure primogeniturae gaudent, 239. A. illos provinciat Electorales indivisibiles, ib. D. solâ successione principatuum jura acquirunt illo decimo octavo anno legitimam aetatem consequuntur, 239. D.

Episcopi quot, 47. D. qui illi sint, 287. D. quae circa Episcopos Germaniae notanda, 288. B. illi olim per Imperatores confirmati et investiti fuerunt, ibid.


image: s1279

quamdiu investitura, illa ap. Imperatores manserit, et â quo Pontifici ademta sit, ib. C. D. quo tempore Principes simul seculares, et Vasalli Imperio facti fuerint, 289. B. eorum numerus cur hodie ita imminutus sit, ib. D.

Electorum secularium officia olim certis familiis non propria, sed ambulatoria fuerunt, 287. C.

Eloquentiae vis et utilitas in seditionibus, si a grato proveniat viro, 1183. C.

Equitum ubi prima mentio in S. literis fiat, 742. D. Illo hodie sunt triplicis ordinis, 443. C.

Equopedites (Germanice Dragoner) an cum antiquis ferentariis velvelitibus comparandi? 746. C.

Erectio signorum et vexillorum a quibus inventa, 727. B. utrorumque differentia, ib. illorum figurae variae, 708. D. eorum sanctitas et veneratio, 732. B. poena illa deserentium et amittentium, 112. D.

Erfurdia Thuringiae Metropolis, 597. B. fundamenta quaepro immedietate habuerit, ib. illa pro mediatâ quando declarata, ib. C. hodie plane subacta, ib. ejus origo, 598. C. situs, Academia, campana maxima, 599. B. C.

Eruptiones quomodo instituendae, 828. C.

Eslingae situs, 493. A. etymon, 493. B. origo, ib. C. prima munitio, ib. accessio ad Imperium, ib. varia fortuna, ib. D. subactio, 494. A. regimen, ib. B. aedificia publica, ib. Religio, C. privilegia, ib. encomia, ib. D. exemtio a Steuris, 495. A. census, ib. protectores, ib. B. insigne, ib.

Eversio Reipubl. quid, et quae circa illam observanda, 1142. quando obtingat, ib. C. ejus causae, 1143. seqq. ejus causa externa in quibus consistat, 1220. causae impulsivae in quibus consistant, 1220. ib. B. quatenus ab aliis mutationibus differat, 1224. B. ejus adjuncta, 1246. C. signa vel progno stica quae, 1247. D. ejus effectus, in quibus consistat, 1252. B. contraria ejus quae, 1254. C.

Excusatio a militia, et ejus causae, 718. A.

Execrationes Dei in violatores pacis et foederum, 1046. B.

Exempla eorum qui a Numine in infantia singulariter protecti, 7. C.

Exempla imminutionum Imperii ex dissidiis inter Papas et Imperatores ortarum, 47. D.

Exempla duorum et trium legitime electorum et regnantium Imperatorum, 89. C

Exempla quaedam robustorum aliquot virorum, 671. C.

---eorum, qui victoriae quasi securi poenas vecordiae suae dederunt, 780. B.

---urbium incendio deletarum, 1228. D.

---per furorem bellicum solo aequatarum, 1239. D.

---per ignem coelo delapsum excisarum, 1232. B

---per terrae motus deletarum, 1232. C. D.

---per diluvia et inundationes eversarum, 1235. D.

---per insecta et animalcula desolatarum, 1237.

---famis dirae, 1241. D.

---magnarum stragium, 1243. B.

---pestium immanium, 1244. C.

---migrationum gentium, 1254. B.

Exercitatio militum necessaria, 733. D.

Exercitia militum in quibus consistant, 1135. B.

Exercitus distributio, 765. D.

Expeditionis Romanae primordium, et antiqua forma, 28. A. quamdiu illa intermissa, et quare, ib. C. quantum detrimenti inde natum, ib. quomodo tandem sumptus in illam expendendi ad Turcica bella translati, 214. A.

Exploratio per privatos fieri quidem potest, non vero per Principes, et Duces ipsos, 962. C.

Exploratorum ministerium et usus, 951. C. 961. D. cur et quomodi illi instituendi, 1255. D.image: s1280

Extrema Provocatio quale Jus, 158. C. jus hoc Imperatori vi Majestatis competit, 159. C.

F.

Factio quid, 1164. A quomodo definiatur, et quae circa illam consideranda ib. remedia varia contra illam, 1167. D. illius propria sedes, 1168. D.

Foeminae in militia cur non tolerandae, 775. C.

Famae in bello modo serviendum, modo. non, 947. A.

Famis vis et mala, 1176. B,

Fatalis Rerumpubl. periodus quid sit? 1246. C.

Feuda secularia cur Fahn-Lehen dicantur, 159. D. eorum Investiturae olim in publicis Conventibus Imperii et Curiis peracta fuerunt, ib. hodie caduca illa Feuda reditibus Imperii applicanda sunt, 161. C.

Fides in bello sanete, servanda, 705. D.

Florentina urbs Imperialis a Carolo V. Mediceis tradita, 607. C.

Foedus cum potentiorenon facile ineundum, 684. D.

Fores conclavis in electione Imperatoris a quo, et quando reserentur, 115. D.

Francofurti ad Moenum origo, 495. C. denominatio, ib. cum Sachsenhausen unus Senatus, 496. C. successiva munitio, ib. nundinae universales valde privilegiatae, ib. D. jus eligendi ibi Regis Romanorum, 497. A. ejus Cives in tres distincti ordines, ib. B. seditio magna, et quomodo punita, ib. ibi primum Camera Imperialis fuit, ib. C. privilegia. 498. A. census, ib. B. de jure creandorum Magistrorum pugilum der Marxbrüder/ ib. C. Das Pfeiffer-Gericht / ib. Urbs illa quid Argentinae in nundinis Johannaeis tradere teneatur, ib. Insigne, ib.

Fridbergae situs, 498. D. origo, ib. nomen unde, ibid. dignitas, 499. A. controversia cum Burggravio de immedietate, ib. B. privilegia, ib. C. imminuta per incendia, ib. census, 300. B. insigne. ib. C.

Fures et fugitivi in bello quomodo ap. homines quandoque puniti fuerint? 990. A.

Fustigationis modus quis, 988. A. quid hodie loco illius usurpetur, ib. D.

G.

S. Galli oppidum quomodo et quando ab Imperio successive avulsum, 607. D.

Gelnhusae situs, 500. C. oppignoratio, et inde lis de exemtione et censu, 501. A. ejus ortus et accessio ad imperium ignoratur. ib. C. ibi castrum Ganerbiorum, ib. privilegia, ib. Insigne, ib. D. Census, 502. A. ejus oppignoratio, 583. A.

Gemeiner Pfenning quid. 214. C. ejus prima initroductio, ib. C.

Gemundae situs, 502. A. ridiculum et aliud verum etymon. ib. B. C. antiqui domini. 507. A. accessio ad Imperium, ib. B. privilegia, ib. C. Insigne, ib. D. census, ib.

Geneva olim Imperii urbs, quomodo avulsa, 6015. A.

Gangenbachii situs, 804. A. origo. ib. etymon. ib. B. accessio ad Imperium, ib. C. Abbatia, ib. D. Census, 509. A. insigne, ib.

Genius quid, 1260. D. quid de illis sentiendum, 1261. C.

Germani unde dicantur, 46. A.

Germanica vox Freyer et Freyherr unde derivetur, et quid olim significaverit, 386. C. D. Germanicum Hertzog congruit cum origine latina, 305. A.

Germanica vox Heller unde, 512. D.

Giengae situs, 509. A. quando ad Imperium pervenerit, ib. B. census, ib. C. insigne, ib. D.

Goslariae situs, 505. D. etymon. ib. D. origo 506. A celebritas, et frequens Imperatorum accessus, ib. B. C. D. crebrae calamitates, 507. A. ademtio metalli fodinarum, et inde secuta paupertas, ib. B. C. receptio in Hansam, 508. B. privilegia, ib. Census, ib. insigne, ib. D.

Groninga olim inter Civitates Imperiales comprehensa, nunc ab eodem avulsa, 608. B.image: s1281

Hagenoae etymon, 508. D. situs, ib. prima munitio et amplificatio, 509. A. translatio ad Imperium, ib. praefectura Imperialis decem civitates sub se complectens, et jam ad Regem Galliae spectans, salva quidem immunitate et libertate, sed non servata: ib. B. C. judicium Provinciale ibid. D. ibi quondam in castro Cleinodia Imperii custodita, ib. A. administratio, 510. A. privilegia, ib. aerarium Imperatorium in Alsatia, ib. C. census, insignia, C. privilegia, 590. A. Jus stapulae, ib. C.

Hallae Suevicae etymon, 510. D. origo, 511. B. accessio ad Imperium, 511. D. vetus monomachiae jus, 512. A Vexillum, 512. C. jus cudendae monetae, ib. D. insigne, ib. D. Senatus, 512. A. Privilegia, ib. C. quot olim ibi, et hodie sartagines Saltzpfannen / ib. D. census, ib. Dominia extra Urbem, 514. A. bellum, ib. incendia varia, ib. Hamburgi antiquum nomen, 583. B. varium etymon, ib. alia antiqua nomina, ib. C. origo, 584. A. incrementa, ib. C. decrementa, ib. D. restauratio, 585. C. Ejus status, et quae illa pro sua libertate pro serat, 587. D. census, 589. C. Bancum publicum, 590. C. aedificia publica, ib. D. inter civitates Hanseaticas antiquissima, 525. A. insignia, census, ib. B.

Heilbronnae situs, 514. D. etymon, ib. ortus, ib. accessio ad imperium, ib. D. occupatio et direptio a rusticis seditiosis, 515. C. templum cathedrale cum turri, ib. torneamentum ibi habitum, ib. privilegia, ib. D. Nundinae, ib. historia de pisce longaevo, 516. A. census, ib. C. seditio, ib. insigne, ib.

Hervordiae situs, 516. D. ea a multis annis ab Imperatoribus ipsis, et imperio pro civitate Imperiali habita, sed Elector Brandenburgicus illam eximere conatur, ib. qualia argumenta libertatis et immedietatis pro se adducat, et quomodo illa ab Electore Brandenburgensi impugnentur, et quomodo urbs illa hodie se gerat, quoad suum statum, 591. C. D.

Homines famis, ferri et pestis calamitatibus obnoxii sunt, 1238. D.

Honores et favores publici ap. Romanos in quibus constiterint, 1001. D.

Hospitatio militum quid, 725. B. qui ab illa immunes sint, 726. B.

Hostis non contemnendus est, 706. A. 777. D. 949. A. non minus juste quam fortiter est vincendus, 781. A. ei data fides sancte servanda est, 783. A. bellum deprecatus, et satisfacere promittens, temere bello petendus non est, 781. A. exercitatus et ferox morâ ac taedio frangendus est, ib. D. ad desperationem non est adigendus, 788. A.

Hostis in hosticum deducturus exercitum suum, et hostem quaesiturus, ante omnia de apparatu bellico et annona probe sibi prospicere debet, 796. A. non nimis pertinaciter persequendus, 921. D. quomodo invadendus, 948. B. ad desperationem non est adigendus, 949. B. eo deducendus, ut nolit nocere, nec possit? 949. B. a tergo non relinquendus, 950. A. ex ipsius erratis nostra corrigenda, ib. B. ejus vis et potentia prudenter distrahenda, 951. D.

Hostes plures simul non quaerendi, vel studiose lacessendi, 784. B.

I.

Ianitzari a quo Imperatorum Turcicorum primum instituti, 739. D.

Idololatria quid, 1154. D. ejus origo, ib.

Immutatio inconsulta religionis et libertatis antiquae multum detrimenti in Rep. affert, 1155. A.

Imperator summum est Imperii nostri Caput, eoque nomine verus Monarcha, 84. B. absque Statuum Imperii consensu in Collectis Imperii nulli portionem suam remittere potest, 214. D. novum Electoratum solus instituere non debet, 219. Cimage: s1282

Imperii Romani infantia quot annis circumscribatur, 4. D. quid circa illam notandum, 5. D. ejus adolescentia quot annis circumscribatur, 11. B. exempla fortitudinis sub illa, 12. A. illius Juventus quot circumscribatur annis, ib. B. res fortiter sub ea gestae, ib. D. sub illa per singularem Dei providentiam universalis pax, 13. B. ejus aetas ingravescens quot annos complectatur, 13. D. a quo aetas illa inceperit, 14. D. aetas haec gravissime Christi Ecclesiam afflixit, 15. C. nihilominus tamen literarum studia in illa floruerunt, ib. ejus senectus quem terminum habuerit, 16. B. in hanc aetatem incidit decima persecutio Ecclesiae, 17. A. haeresiarchae illius temporis, ib.

Imperii nova constitutio in quibus consistat, 17. C. ejus primordium Carolo M. debetur, ib.

Imperii Romano - Germanici praeeminentia in quo consistat, 41. C. cursacrum dicatur, et a quo tempore id factum, 41. D. distributio illius in Classes et Circulos 46. D. ejus membra, uti quaelibet sub suo circulo continentur, 52. D. seqq.

Imperium Rom. post lapsum 500. circiter annorum ab Augusti Imperio ad barbaras nationes pervenit, 16. D. est mysticum caput, 84. D.

Imperiorum augmentum et diminutio a Deo provenit, 66. D.

Inclinantibus copiis in tempore suppetiae ferendae, 920. A.

Induciae primordium Pacificationis, et quid illae sint, 1065. B. ad longiora tempora non facile ineundae, et quare, 1066. C.

Indulgentia nimia, et laxa disciplina mutationem Reipubl, procurat, 1154. C.

Ingenium Ducis hostilis ante omnia probe dignoscendum est, 946. C.

Injustitia causa est eversionis Reipubl. 1146. C. id quod exemplis probatur, 1147. A. B.

Inscriptio sola in Matriculam Statum Imperii non efficit, 208. C.

Insidiae in Principem structae quid 1215. D. earum subjectum, 1216. B. causae, 1218. D. poena, 1219. C. remedia adversus tales insidias, 1219. D.

Insidiarum structio, si perfidia ac violatio promissorum absit, licita est, 968. B.

Insignia Imperii ante Coronationem ab Archiepiscopo Consecratore coronando tradi solita quae 140. A

Instrumenta apparatus bellici quae? 659. B.

Instrumenta pacis regulariter in illa lingua, cujus usus contrahentibus utrinquecognitus est, confici debent, 1081. C.

Instrumentum super electione persectâ quomodo et a quibus conficiatur, 115. B.

Interceptio commeatus et militum hosti admodum nocet, 967. D.

Investitura summae Majestatis signum infallibile est, 159. D. Isnae situs, 516. D. etymon, ib. antiqui domini 517. D. accessio ad imperium, ib. C. conflagratio duplex, ibid. ibi Abbatia immediata, ib. D. religio, 518. A. insigne, ib. Commercia, ib. census, ib.

Judaei hodie vigore Regalium recipi possunt, 196. A.

Judicium militare certis solennitatibus constitui, et sententia ferri debet? 977. D. ejus tres species in militia Germanica, 978. A qui ejus Officiales et ministri, 998. C.

Jura Dicasteriorum et Judiciorum Provincialium a Statibus ad imitationem Camerae sunt introducta, 194. C.

Jurisdictio militaris in quibus consistat? 999. A.

Jus creandorum Regum, Ducum, Principum, etc. certissimum summae Majestatis tecmirium, 161. D.

Jus constituendi Postas soli Imperator vi Majestatis competit, 164. D.image: s1283

Jus primariarum precum quid, 171. B.

Jus indulgendi inducias moratorias universales ad Reservata Imperatoris quoque spectat, 173. C.

Jus meri et mixti Imperii maximam partem â jure superioritatis dependet, 194. C.

Jus remittendi poenas capitales Statibus ex longissima consuetudine competit, 195. B.

Jus salvum conductum subditis concedendi Statibus Imperii saltem particulariter competit, 195. C. quomodo illud vires suas habeat, ib.

Jus belligerandi etiam Statibus competit, 195. D.

Jus sequelae, conscribendorum militum, et aperturae, itidem ib.

Jus Indicendi et habendi Conventus Provinciales Statibus Imperii competit, 196. D.

Jus Statuum circa Religionem in Instr. Pac. roboratum, ib.

Jus concedendi Nundinas particulares statibus competit, 197. B.

Jus monetas cudendi, itidem, ib. C.

Jus succedendi in bonis indignorum, et sine heredibus morientium, 197. C.

Jus restituendi famam quando locum habeat, 197. D.

Jus forestale a banno ferino differt, 198. A. hodie inter Regalia refertur, 198. A.

Jus Statuum circa veniam aetatis, ib. B.

Jus territoriale quomodo probetur 198. C quis illius sit effectus, C. inseparabilis Status Imperii praerogativa est, 211. D.

Jus sessionis et suffragii verus Statuum Imperii character est, 206. A.

Jus Postliminii quale, 1023. B.

Justitiae neglectus Magistratui exitiosus; et cultus proficuus est, 1255. B.

Justum regimen Deo placet, 1255. A.

K.

Kahribeurae situs, 518. B. etymon ib. Origo, 519. B. accessio ad Imperium ib. religio, ib. D. Insigno, ib. Census, ib.

Keysersbergae situs, 520. A. elogium ib. hodie a Gallis vastata ib. ejus ortus, ib. accessio ad Imperium ib. Insigne, ib. Census, ib.

L.

Landaviae situs, 520. B. etymon ib. Origo, ib. C. oppignoratio, ejusque causa, et redemtionis modus, ib. D. accessio ad Imperium, 521. C. privilegia, ib. D. insigne ib. D. census 522.

Landgravii qui: 352. B. quae de iis notanda, ib. C. D.

Landsfürstliche Obrigkeit differt a Landes Hoheit 192. D.

Legati quando mittantur, et qualis locus ad tractandum eligi soleat 1074. C. eorum requisita praecipua, 1075. C.

Leges XII. tabularum quando latae 11. D.

Leges militares quid et quomodo discemendae, 980. C. communes et singulares quaesint, 981. A. B.

Lemgoviae in Westphaliâ antiquus et hodiernus status, 599. D.

Leutkirchae situs, 512. A. etymon, ib. Origo, ib. C. accessio ad Imperium, ib, D. Census, ib. insigne ib.

Libido adversus Magistratum eam exercentem magnum movet odium, et vindictae desiderium, 1152. B. ejus poena, 1159. A.

Limburgi immediatus status, 599. D. antiquus census, 600. A. oppignoratio, destructio, antiqui domini, ib. B. C.

Lindaviae situs, 523. B. etymon ib. antiquitas ib. accessio ad imperium, 524. B incendia, ib. C. Abbatia Virginum, et cum hac lis de immedietate, ibid. territorium ib. D. mercatura, ib. religio, 525. A. Senatus, ib. privilegia, ib. insigne, ib. C. census, ib.

Lixaequi fuerint, 776. B.image: s1284

Locus Electionis et Coronationis ordinarius quis sit? 144. D.

Locus opportunus in praelio eligendus 894. C. 951. C. quantum in eo situm sit ib. quae regulae de illo notandae, 896. C.

Locustarum damna et exempla, 1239. C.

Lubecae situs, 525. D. etymon, ib. origo, 526. B. frequentia infortunia et bella, 526. D. Episcopatus ib. D. caput est urbium Hanseaticarum, 527. A. jus singulare, ib. B. Portus egregius, ib. Gymnasium celebre, ib. regimen, ib. religio, ib. C. jus praesentandi Assessorem Camerae, 527. ib. aedificia publica. pro indigentibus, ib. locus inter Deputatos Imp. ib. census, 527. D.

Luca Italiae Respublica an ab Imperio plane avulsa, 608. C.

Lustratio quid, 720. A.

Luxus incommoda, 1161. B.

M.

Machinae bellicae quotuplices, 672. A.

Magdeburgi origo, etymologia, 591. A. privilegia, ib. B. summum olim Dicasterium, 593. A. Archiepiscopatus, ib. C. Burggraviatus, ib. tempium cathedrale cum duobus turribus, ib. D.

Magister Ordinis Johannitarum Abbatibus annumeratur, 296. A. inferiorem inter eos obtinet locum, et quare, ibid. quae de illo notanda, ib.

Magistratus quomodo ersionem Reip. maturet, 1146. C.

Magnum victoriae momentum adimere hosti commoditates, et quomodo id fieri possit, 921. B.

Mandata quotuplicia, et quae circa lila attendenda? 1078. C.

Manifesta (uti vocant) quid de illis sentiendum, 692. C.

Marchiones qui, 354. D.

Marchio et Murchia quale verbum, et ejus etymon diversum, 355. A. B. quae hîc notanda, ibid. C.

Marcoduri antiquus et hodiernus status 600. C,

Mareschalli vox unde derivetur, 269. A.

Marggravii unde orti, 737. C.

Mater Deûm duplex, et quae ex iis Romanorum propria 1256. D. quomodo illa Romam deducta, et pro pignore habita fuerit 1257. B.

Matricula quid, 208. D. an habeat plenam probandi vim 209. A. quot illorum a Sigismundo I. Imp. usque ad haec tempora confectae, ib. C. obfidio et destructio miserabilis 594. A. Religio: ib. B. insignia, ib.

Mediatores paces qui? 1079. B.

Medicorum et Chirurgorum ope nulla carere potest civitas, ita multo minus exercitus, 774. A.

Memmingae situs 528. A. etymon, ib. accessio ad Imperium, ib. insigne, ib. D. Census, ib: regimen, 529. A. Religio, ib. judices primae instantiae, 530. A. Privilegia, ib. infortunia, ib. B.

Mercatores esculentorum et potulentorum in exercitu necessarii, 774. B.

Metis quomodo et quando primum, et postea plane ab Imperio avulsa, 608. C. D.

Metropoles cur ab hostibus vulgo deleri soleant? 1252.

Metropolitani qui 285. C.

Migrationes Gentium duplices sunt, 1254. A.

Miles unde dicatur, 706. D. cur a praeda se abstinere debeat, 922. D.

Milites dupliciter considerandi, 706. C. ordinarii qui, et quotuplices 736. D. praetoriani quando et a quo ap. Romanos instituti, 727. D. subsidiarii qui, 740. B. tyrones qui, ib. C. veterani qui, 741. A. gregari qui, et quod eorum munus? 751. B. officjarii qui et quotuplices, 751. D. 762. per tot.image: s1285

Militibus parce et prudenter utendum, 920. A.

Militum munus et officium in quibus consistat partibus, 763. D.

Missio sanguinis apud Rom. quid fuerit, 988. B.

Missio ignominiosa in specie quid, 989. B.

Modestia qualis in milite requiratur, 983. C, D.

Modi collectionis militum quot, 707. C.

Mollis modus in seditionibus prius tentandus, ac ideo removenda offensionis causa, 1181. D. caute tamen hoc remedio utendum, 1183. B.

Monarchia quomodo a ruina vel eversione praeservetur, 1262. A.

Moguntia quando et quomodo ex immediata provincialis urbs facta, 600. D.

Monasterii S. Gregorii situs, 529. C. etymon, ib. accessio ad imperium, ib. cum abbate commune in vallum imperium, ibid. D. insigne, ib. Census, ib.

Mos quorundam gentium ante invasionem terram et aquam ab hoste postulandi, 692. D.

Mors omnia solvit, 146. A.

Mors Ducis bellici solerti consilio tegenda, 954. B.

Motio exercitus quomodo fiat? 1129. C.

Muhlhusae Thuringiae situs, 530. D. etymon, ib. antiquitas, ib. accessio ad Imperium, ib. B. bella, ib. incendium, ib. C seditio, ib. conventus, ib. Electorum, et nonnullorum Statuum Imperii, ib. D. clientela, ib. insigne, 531. A. census, ib.

Muhlhusium Alsatiae quomodo et quando ab Imperio avulsum, 609. A.

Munus Ducis bellici quibus partibus absolvatur, 914. C.

Munus Officialium in quibus consistat, 930. C.

Munus militum in quo consistat, 931. B.

Mures Dei poena, 1239. D.

N.

Naves quomodo olim distinctae fuerint, 863. D. actuariae quae, 869. A. onerariae quae, ib. B. praesidiariae quae, 866. A. incendiariae, ib. B. annonariae, ib.

Naves admirandae magnitudinis, 867. D.

Navium fabricandarum forma a piscibus desumta, 867. B.

Neoburgum ad Rhenum, quando et quomodo Austriacis oppignoratum, 601. A.

Neomagum quando ab Imperio alienatum fuerit, 609. D.

Nimiae felicitatis mala, 1159. D. 1175. B.

Nobiles Domini, Edle Herren/ ad Baronum classem quoque pertinent, 388. A.

Nocturnae invasiones non sunt in totum improhandae, 968. D.

Nomenclatura militaris quid, et ejus divisio, 1099. D. illius objectum quotuplex, 1101. C.

Nordhusae situs, 531. B. etymon, ib. antiquitas, ib. infortunia et bella, ib. C. in illa aliquot Conventus Imperii habiti, ibid. D. Statua Rulandi, ibid. D. Vogteia Imperii, ibid. seditiones, 532. C. incendia ib. Ludus equestris singularis, ib. insigne, ibid. B. census, ibid.

Nordlingae situs, 532. C. antiquitas, ib. etymon, ibid. infortunia et bella, ibid. D. 577. R. I. 533. A. D. accessio ad Imperium, ibid. aedificia publica, ib. D. obsidiones, ib. Senatus, ibid. insignia, ibid. census, 534. A.

Norimbergae situs, vetustas et etymon, 534. B. C. origo, ib. D. accessio ad Imperium, 535. A. antiqui domini, incrementa, celebritas, ibid. B. C. obsidio et devastatio, ibid. C. infortunia et bella, ib. D. ampliatio, 536. A. castrum, Noricum olim dictum, ib. Conventus Imperii et ambitus hodiernus, ibid. C.


image: s1286

castrum Imperii, ib. in illo sedes Praetoris ac praesidium, ib. curia celeberrima, ib. D. armamentarium, granaria, Bibliotheca, ib. ibi cleinodia Imperii, 537. A. prior pars Aureae Bullae ibid. confecta, ib. Regimen, ib. forma specifica, ibid. D. Senatus, ibid. D. judicia, 538. A. B. amplissimum territorium, ib. C. redemtio a Burggravio, ib. D. jus inter civitates convocatrices, ibid. insigne vetus et novum, ib. Academia, 539. A. Senatorum privilegium, ib. leges publicae, ibid. privilegia, ibid. B. Religio, 540. A. banchum publicum, ib. census, ib.

Novem distinctae persecutiones Christianorum, quae illorum multa millia absumserunt, 15. C.

Numa Pompilius, secundus Romanorum R ex, 8. D. ad pacis studia et artes quasi natus fuit, ibid.

O.

Observationes de fausto vel infausto praelii eventu unde desumi soleant, 469. C.

Obsessi quae in deditione per pacta observare debeant, 843. B.

Obsessorum officia quae sint, 826. C.

Obsessus locus quomodo sine hostili vi occupetur, 840. A. quibus de causis per rebellionem hosti tradi soleat, 848. D.

Obsidentium officia quae, 815. C. D.

Obsides Pacis vel inviti, vel spontanei dantur, 1092. C. ad unam causam dati ad aliam obligati non sunt, 1093. D.

Obsidio quomodo instituenda, et quae circa illam consideranda, 811. C. D. seqq. ejus consequentia, 824. D. quibus de causis tollatur, 849. C.

Ocasio in bellis observanda, 945. C.

Ocupatio loci obsessi dupliciter fit, 875. A. quae circa occupationem violentam insidiis mixtam obserranda, ib.

Ofenburgi origo, etymon, situs, 540. B. C. insigne, census, ib. D.

Oficia Electorum singulorum quae, 261. C.

Officia per deditionem locum aliquem occupantium in quibus consistant, 846. B.

Officia militaria apud Romanos et hodie Europaeos usitata, 1134. A.

Officialium bellicorum munus in quibus consistat, 80. C.

Officium Ducis bellici in victos quomodo praestandim, 938. D.

Oligarchia quomodo in Dominatum et tyrannidem degeneret, 1225. B.

Olim Archicancellarii non ipsimet, sed Vicecancellari Imperatorum diplomata subscripserunt, 262. B.

Ominaunde dicantur, 876. D.

Ominisdefinitio, 877. A. unde depromiillud soleat, ib. B.

Omnes? Principes Ecclesiastici sunt Ordinis S. Benedicti, 289. C.

Onera Imperii publica a Statibus sustinenda in quibus consistant, 212. C. quaedam totum concernunt Imperium, quaedam saltem aliquos Status, ibid. D.

Oppenheimium antiqua Imperii urbs quomodo ad Palatinos pervenerit, 601. B.

Oppidum S. Galli quomodo, et quando ab Imperio successiveavulsum, 607. D.

Oppressio subditorum et pauperum acerrimis saepe seditionibus a subditis vindicata est, 1161. B.

Ossa Orestis quando Romam pervenerint, 1258. C.

Ostentum quid sit, 871. B.

Otto III. Imperator a plurimis pro auctore Electorum habetur, 220. D.image: s1287

Ovatio quid, unde dicta, et quomodo a triumpho differt? 1054. D.

P.

Pacificatio Osnabruggensis et Monasteriensis omnes superat praestantia et gravitate negociorum, 1081. B.

Pacificationes in castris inter exercitus hostiles initae, 1074. D.

Pacta sancte sunt servanda, 846. D.

Palatinus Elector quib. specialibus privilegiis gaudeat, 242. C. Imperatoris Judex ex antiqua consuetudine est, 247. D. Nobiles, imo etiam Comites creare potest, 249. D. Conservator est Privilegiorum Ordinis militaris S. Joannis, 249. D. Defensor est fabrorum aerariorum, deß Keßler Handwercks/ ib.

Palladium unde dictum, quid et quomodo Romam venerit, 1259. A.

Parma an ab Imperio plane avulsa, 609. B.

Patriarcha quis, et quot Patriarchae, 264. D.

Pax quid, 1059. B. quae circa illam consideranda, 1062. occasio ad illam tractandam quomodo captari debeat, 1062. triplex tempus ejus conciliandae, 1063. quae circa illius tractationem consideranda, 1099. C. ejus requisita, in quibus consistant, 1089. C. illus declaratio et executio, in quibus consistat, 1096. B. ejus conservatio quibus modis fiat, 1097. D. ejus contraria quae? 1098. A.

Pecuniae utilitas et necessitas, ac quatenus illa nervus belli sit, 659. C.

Peditatus quare die Infanterey dicatur, 746. A.

Perfidia species est proditionis, 965. B.

Pfaffen-Gaß unde dicatur, et ubi sit, 292. D.

Pfullendorffii situs, 540. D. antiquitas, ib. antiqui domini, 541. A. accessio ad Imperium, ib. B. Census, ib. C. insigne, ibid.

Pietatis effectus, 1254. D.

Pisa an ab Imperio plane avulsa, 609. C.

Placentia an ab Imperio plane avulsa, 609. B.

Poena impositionis in asinum ex antiquitate est, 992. B

Poena Strappachordii qualis, et a quibus inventa, 992. A.

Poenarum irrogatio contra quos exercenda, 984. C. quae circa illas observanda, ib. capitales quae, 983. A. non capitales quae, 986. D.

Pontifices Romani praeclaro Duci in bello contrihostes Ecclesiae gesto gladium mittere soliti, 664. C. unde mos ille originem habeat? ib. D.

Populi quidam naturâ seditiosi, 1174. B.

Portentum quid, 871. B.

Potestas Imperatore mortuo novum liberrimi eligendi et Imperio praeficiendi inter insignicra Electorum jura non minimum est, 91. C. in quibus consistat, 153. A.

Potestas quam idem liberrime propria auchoritate exercere potest, in quo consistat? 158. C.

Potestas concedendi Jus Stapulae et nundinarum universalium inter Reservata Imperatoris refertur, 164. B.

Potestas cudendi monetas quoque est de juribus Majestatis, 164. C.

Potestas legitimandi liberos naturales, veniam delictis concedendi, et famam ac honores restituendi ad reservata Imperatoris pertinet, 167. A.

Potestas veniam aetatis concedendi etiam ad Jura Majestatis spectat, 168. C.

Potestas largiendi jus Civitatis condendae, et jam conditam muniendi ad Imperatoris Reservata recte refertur, 170. B.

Potestas Camerae Imperialis in quibus consistat? 182.


image: s1288

B. ab illa appellari non potest, ib. C. ab Imperatore et Statibus simul dependet, ib.

Potestas Judicio Aulico Rothvvilensi et Judicio Provinciali in Svevia communicata in quo consistat? 388. D.

Potestas Statibus communicata quotuplex sit? 490. B. quae Statibus ex Jure Austregarum competat, ibid. C.

Potestas Statibus in suos subditos competens superioritas territorialis dicitur, et quid illa sit? 192. C. materia haec est difficilis, et quare, ibid. illius origo, ibid. differt a Regalibus, 193. B. ossibus territoriorum inhaeret, adeoque a nullo Statuum aliis concedi vel communicari potest, ib. D. quae circa illam consideranda, ibid. quae ejus partes, 194. A.

Potestas et jura Electoribus Ecclesiasticis et Secularibus seorsim competentia quae, 236. D.

Praedae species quae, 1014. D. ejus singularia jura in quibus consistant, 1016. A. ad quos pertineat, 1019. B. C.

Praelium quomodo distingvatur, 857. A. ordinarium quod, 868. D. quod tumultuarium, ib. illius actus in quo consistat, 914. B.

Praemia quotuplicia, 993. B.

Praeparatio ad praelium in quibus consistat, 893. D.

Praepositi Principes qui, 297. A.

Prandium unde dictum, 894. B.

Primates Germaniae qui, 285. B.

Primores populi a victoribus interimi, vel in servitutem deduci solent, 1253. C.

Princeps cur et quomodo plebem et nobilitatem aestimare debeat? 1263. B.

Principes in specie qui, 360. D. inter illos Anhaltini antiquissimi sunt, 361. A.

Principes Ecclesiastici et Seculares vel ipsimet, vel per proprium Legatum in Comitiis Imperii comparere, vel suffragium suum alii Principi vicino liberi committere possunt, 217. B.

Principes seculares qui, et quot illorum species, 297. D.

Principis etymon, 284. B.

Principum ipsorum congressus raro felicem nanciscuntur exitum, 1074.

Principum Ecclesiasticorum quot sint species, 284. C.

Privilegia militum in quibus consistant, 1003. A.

Prodigium quid, 871. B.

Proditio amatur, proditores odio digni aestimantur, 963. D. ejus distinctio, 1205. B. subjectum, ib. C. poena, 1206. A.

Proditores qui, 963. B.

Prognosticon ex clamore militari, et quomodo ille apud Romanos sublatus fuerit? 912. B. C. an talis clamor exercitui proficuus sit, nec ne? ib.

Proscriptionis vocabulum a bellis civilibus originem traxit, 1189. C.

Q.

Quadriga Veterum fictilis quae, et quomodo Romam delata fuerit, 1258. A.

Quae cooperante toto Collegio Electorali fiunt, in quibus consistant, 114. D.

Quae ab Electo in coronatione, et post illam perficiantur, 142. D.

Quae de Judicio Provinciali in Svevia notanda, 189. C. qui ejus haereditarius sit Judex, 190. A. ab illo ad Cameram appellari potest, ib.

Quae potestas et jura Electoribus singulis ordinarie et extraordinarie competant, 240. D.image: s1289

Quae Electoribus quibusdam extraordinarie, et tanquam Vicariis Imperii competant, 251. C.

Quae Potestas Electori Moguntino circa electionem, ac eidem cum Electore Coloniensi circa coronationem Imperatoris competat, 261. B. C.

Quae sint Civitates Electorales, die Chur-Städte/276. A

Quae circa Ducatum Bavancum notanda, 308. C.

Quae circa Ducatum Saxonicum, 311. A.

Quae circa Ducatum Svevicum, 314. D.

Quae circa Ducatum Lotharingicum, 317. D.

Quae circa Ducatum Burgundicum, 311. C.

Quae circa antiquum Ducatum Bohemiae, 323. A.

Quae circa Ducatum Thuringiae, 324. A.

Quae circa Ducatum Brunovicensem et Lunaeburgensem, 328. C.

Quae circa Ducatum Mechlenburgicum, 329. C.

Quae circa Ducatum Geldrensem, 330. A.

Quae circa Ducatum Mediolanensem, 331. D.

Quâ in aetate esse debeat Imperator constitutus? 90. A.

Quae circa salvum conductum Electoribus vi Aurcae Bullae praestandum consideranda, 96. B.

Qualis sit hodie Imperii nostri status, 30. D.

Qualis Securitas a Magistratu loci Electoribus et Legatis praestanda? 98. C.

Qualis debeat esse in Exercitu justa inter equites et pedites numeri proportio? 747. C.

Qualitates in milite circa quae versentur, 720. A.

Quando et quomodo transitus a vicinis sit petendus? 687. D.

Quantum tempus ad electionem perficiendam destinatum, et quae retar dantium poena? 106. D.

Quare oliminter summos Principes, velliberos populos tantum bella legitima fuerint? 623. C.

Quedlinburgum in Saxonia a quo muris circumdatum, 601. C, ad imperium pertinuit, ibid. quando Abbatissae subjectum fuerit, ib.

Qui Imperium diminuant denegando onera, 65. B.

Qui praeter nostrum Imperatoren illo titulo utantur, 80. B. ejus districtus, ib.

Qui Comites, Barones et Domini ad Classem Svevicam pertineant, 393. A.

Qui Comites, Barones et Domini ad Classem Wetteravicam pertineant, 406. D. Collegium horum Comitum, Baronum et Dominorum semper habet Directorem et Vice - Directorem; 406. D.

Qui Comites, Barones et Domini ad Classem Franconicam pertineant, 428. C.

Qui ad Classem Saxonico-Westphalicam pertineant, 433. A.

Quibus ceremoniis Electores ex Curia in templum se conferant, 107. D.

Quid absente electo peragatur, 117. C.

Quis sede Archiepiscopali Moguntina vacante Collegium Electorale ad eligendum novum Imperatoren, vel Regem Romanorum convocare possit? 92. D.

Quis primus Bohemiae Rex creatus fuerit, 222. B.

Quis modus referendi et correferendi inter duo superiora collegia et collegium civitatum hodie in usu sit, 434. A.

Quo tempore Imperium haereditarium et successivum ractumsit? 38. D.image: s1290

Quo tempore Imperium a Pontificibus collatum primo fuerit, 39. C.

Quo ordine electus in Palatium deducatur, 117. A.

Quomodo in Electione Sacra peragantur, et quale juramentum praestetur, 104. C.

Quomodo Ecclesiastici et Laici, ac eorum Legati jurent, ib. D.

Quomodo conclave in templo obseretur, et electio in illo perficiatur, 111. D.

Quomodo suffragia ordine ferantur, et an illa viva voce, vel in scriptis proferantur? 112. A. B. C.

Quomodo consensus electi explorandus? 115. A.

Quomodo et a quibus Electoribus Electus altari imponatur. et ab eo deponatur? 116. D.

Quomodo Electo Electores gratulentur? 117. C.

Quomodo illi Imperium committatur. ib. D.

Quomodo minor a potentiore bello lacessitus se gerere debeat?645. B.

Quomodo hostis petendus, obsidio instituenda, praelium instruendum, et victoria prosequenda? 706. C.

Quomodo se vir bonus in bello civili gerere debeat? 1189. D.

Quoto Augusti anno CHRISTUS natus fuerit, 14. C.

Quotupliciter milites ratione circumstantiarum distingvantur, 736. C.

R.

Ratisponae antiquitas, 541. D. etymon varium, ibid. D. multa infortunia, 543. B. et incendia, ibid. C. obsidiones, 544. A. ampliatio, ibid. celebritas, ibid. B. accessio ad imperium, ibid. C. aedificia publica, ibid. Pons lapideus, ibid. D. torneamenta ibi habita, 545. A. locus in Scamno Svevico primus, ibid. C. est una ex Civitatibus deputatis, ibid. Senatus, ibid. Privilegia, ib. D. Religio. 546. A. Insigne, ib. Census, ib.

Ravenspurgi antiquum nomen, 546. C. situs, ibid. territorium, ibid. accessio ad imperium, ibid. munitio, vicina loca, turris tubicinaria, ib. D. torneamentum, 547. A. Religio, insigne, census, ib.

Reconciliatio quid, et quotuplex, 1182. A. simulata quae, 1184. D. illius effectus periculosus, ib.

Reges et Principes, ac illorum familia plerumque exstirpari, vel in captivitatem a victoribus abduci solent, 1252. D.

Reges Bohemiae olim Imperio contribuerunt, 211. C.

Regnum Arelatense a Friderico I. per matrimonium acquisitum, et imperio rursus subjectum, sed sub Rudolpho I rursus amissum, et Regno Galliae unitum fuit, 266. D.

Reichs-Schilling und Reichs-Steuer der Städte ad collectas Imperii pertinet, 215. A.

Regimen justum et moderatum in quo consistat, 1263. A.

Relatio in numerummilitum quid, 721. B.

Religionum diversitas in Germania imminutioni Imperii non parvum incrementum dederunt, 76. B.

Religiosa tyrannis excidium Reip. secum trahit, 1156. D

Remedia ablata recuperandi in quo consistant, 77. A

Remedia belli civilis praecipua quae, 1192. A.image: s1291

Remedia contra externum hostem quae, 1221. D.

Remunerationes singulares apud Romanos quae 992. B.

Repressalia non minus quam bella, Jure Gentium introducta fuerunt 618. D. quando et a quibus adhibenda 619. A.

Res secundae cur difficilius plerumque ferantur 1189. D.

Reservat Jura unde dicantur 153. D. illa ad Majestatis referenda 154. B. quae jura inter Reservata illa referenda sint? 153. A.

Resignatio Imperii quid sit, 149. A. an Pontifici illa fieri debeat? ibid. B. ejus duplex casus, ib. C. quales causae idoncae sint, 149. D. modus resignandi qualis, 150. C.

Reutlingae situs, etymon, 547. B. origo, accessus ad Imperium, ib. infortunia, ib. C. incendia, 548. A. clientela, ib. B. religio, ib. Jus Asyli, ib. regimen, ib. C. privilegia, census, ib. D. insigne, 549. A.

Rex Bohemiae quibus specialibus juribus gaudeat, 241. D. inter seculares Electores primus est, 244. D. ad curiam Imperatoris vocatus saltem in certis locis comparere debet, ib. ad censum Romanae expeditionis nihil confert.

Rex Romanorum quis intelligatur, 176. D. an vivo adhuc Imperatore, et quidem invito adjungi possit, 177. B. ejus potestas, 176. D.

Rheinfelda Alsatiae quomodo et quando Austriacis oppignorata, se liberavent, et iterum subacta fuerit 601. D.

Ritus apud nos Christianos post victoriam usitatus 1055. C.

Roma ante Constantinum M. unica sedes Monarchiae Romanae fuit 16. B.

Romani verum et genuinum Urbis nomen celaverunt 6. C.

Romani milites suos ab Annibale captos redimere noluerunt, et quare 938. C.

Romanis et aliis gentibus in usu fuit, ut suis Diis quadrigas dicarentt 1258. C.

Romanorum astus in acquirendis sociis 685. D.

Romanorum primi septem Reges quomodo appellati 6. D.

Romuli natales 6. D. quid circa eas considerandum, ibid. quid circa ejus nutritionem 7. A. quid circa ejus fratricidium 7. D. quid circa illius excessum 15. B.

Rotenburgi ad Tuberim etymon, situs 8. A. accessio ad Imperium, ibid. B. Burggraviatus et Praefectura Imperii, ibid. ampliatio, ibid. C. choreae opilionum annuae, ibid. cum Judaeis dissidium, ibid. D. privilegia, ibid. Regimen 550. C. religio, ib. Torneamentum, ib. census, insigne, ib. D.

Rotwilae situs, etymon, 550. D. origo, 551. B. accessio ad imperium, ibid. Judicium Imperatorio-aulicum, ib. C. varia infortunia, ibid. D. foedus cum Helvetiis. 552. A. insigne, census, ibid.

Rumor de adventantibus novis auxiliis, et fugiente hoste utilis, 969. C.

S.

Sarbrück et Sarburg ad imperium etiam pertinuit, ejus Dominus, 602. A. ejus exustio, ib. B.

Saxoniae Elector quibus specialibus juribus gaudeat, 242. A. cum Moguntino in perquirendis suffragiis in converitibus Electorum et Principum quodammodo concurrit, 245. A. est Burggravius Magdeburgensis, 245. B. judicium et protectionem in buccinatores et anacarostas habet, 247. A. in omnibus actibus publicis Mareschalli imperialis officium praestat, et Imperatori gladium evaginatum praefert, 268. D.image: s1292

Sceptrum Priami q omodo Romam translatum sit? 1258. D.

Servius Tullius sextus Romanorum Rex, 9. D. quare Servius dictus, ibid. censum secundum classes instituit, 10. B. Concordiae foedus inter Romanos et Latinos sancivit, ib. insidiis Generi sui extinctus est, ib.

Schaf husium quomodo et quando ab imperio avulsum, 609. D.

Seditio quid, 1169. C. unde dicta, ibid. quo, modo a tumultu differat, 1169. C. a Macistratu quomodo proficiscatur, 1172. A. a subditis unde oriatur, 1174. B. ejus progressus qualis, 1178. D. Remedia contra illam quae, 1180. C. matura oppressio quomodo instituenda, 1181. B.

Seditiosorum indoles, 1177. D.

Seditiones raro uno impetu irrumpunt, 1178. D. illarum signum quomodo dari soleat, 1179. A. cur festis diebus prodeant, ibid. B. earum Duces quales, ib. C. praetextus, ib. C. nisi in tempore sedentur, longius surgunt, 1180. B.

Selestadii situs, etymon, 552. B. antiquitas et celebritas, ibid. C. accessio ad imperium, 553. B. pertinentia ad Praefecturam Hagenoensem, 553. C. obsidiones, ibid. pugna cum Armeniacis, ibid. religio, ib. D. seditiones, insigne, census, ib.

Sepultura caesorum militum Duci incumbit, 974. B.

Signum ad pugnandum quotuplex, 904. B.

Singulare signum nonnullarum gentium, quod exercitus in itinere, subsistentia et praelio observare debet, 796. D.

Soldat unde dicatur, 707. A. 751. C.

Spirae situs, varia nomina, etymon, 553. D. 554. per tot. prima gubernatio sub Judicibus provincialibus, et postea Episcopis, 555. C. accessio ad imperium, ibid. varia damna et infortunia, seditiones, ibid. D. ibi sepulturae multorum Imperatorum, 556. B. ejus templum cathedrale quando exstructum, exustum et reparatum, ibid. urbis renovatio, ibid. C Episcopus et hujus aula, ac receptio in civitatem, item jus in illa, ib. D. ibi jus stapulae, ib. custodia archivi civitatum imperialium Rhenensium, 557. A. Camera Imperialis, ib. asylum prope templum cathedrale, ibid. Ejus regimen, ib. B. Religio, ib. C. privilegia, ibid. insigne, 558. A. census, ib. B.

Spolia a Judaeis Deo, et ab Ethnicis illorum Diis consecrata fuerunt, 1042. B.

Stationes quid, 806. B.

Status Imperii quis, et quae circa illum consideranda, 205. A. jura et praerogativae iilius in quo consistant, 205. D. ad probationem ejus quae requirantur, 209. D.

Status Imperii sine consensu Electorum hodie ob delicta feudis suis privari nequeunt, 212. D. quomodo distribuantur, 218. B.

Stipendium quando miles Romanus primum acceperit, et quale, 1006. A. B.

Strages et caedes necessario bellum sequuntur, 1007, B.

Strategotrophia quid, 1001. B.

Subditi pacis tempore in armis exercendi, 655. D. quomodo tam pedites, quam equites exercendi? 658. D.

Subsistentia victoris in loco praelii victoriam probare solet, 1038. B.

Svinfurti situs, etymon, antiquitas, 558. B. C. D. antiqui Domini, ibid. D. infortunia et damna,


image: s1293

ib. aedificia publica, 559. E. frequens oppignoratio, ib. B. et propria redemtio, ib. C. nundinae plures, ib. privilegia, ib. Senatus, ib. D. insigne, 560. census, ib.

Sumtus pro conscribendo milite, totius Imperii status universi circuli de proprio secundum quotam suam expendere debent, 217. D.

Superbia Magistratus multum turbarum et mali excitat, 1153. B.

Superioritas Majestatica quale Jus, 153. C. effectus ejus quis, 157. D.

Superioritas territorialis quid, 192. C.

Superstitio veterum circa omina, prodigia, ostenta, 869. D. seq.

Susatum in Westphalia quomodo primum ad Electores Colonienses, et postea Clivenses Duces pervenerit, 402. C.

Sustentatio Camerae Imperialis quomodo successive huic praestita, donec a Statibus perpetuo suscepta, 215. D. 216. A. B. C.

Synonymia Imperii Cancellariorum, Archicancellariorum, et Archicapellanorum, 261. D. quare illi Archicapellani dicti, ibid. quis primum titulum illum usurpaverit. 262. B.

T.

L. Tarquinius Priscus quintus Rom. Rex, 9. C. bellica virtute claruit, ib. insidiis inimicorum interemtus, ib. D.

Tarquinius Superbus septimus et ultimus Rom. Rex, 10. C. unde sic dictus, ib. Regno privatus, 11. A.

Taxa in Comitiis Imperii universalibus a quibus conficiatur, 100. D.

Tentoria olim ex pellibus facta, 801. C. unde sic dicta, ib. D.

Tessera militaris olim apud Germanos die Kride nominata, et quare, 808. A. hodie das Wort/die Losung dicta, ib. a quo inventa sit, ib. B. illa sancte occultanda et tacenda est, 809. D. vel uno verbo, vel duobus fit. 894. A. differt a clamore bellico, 894. B.

Tigurum urbs Imperialis ab antiquissimo tempore, quomodo et quando ab Imperio avulsum, 610. B. ibi Gymnasium celeberrimum. Bibliotheca publica celebratissima, Curia magnifica, Armamentarium instructissimum, et ergastulum, ib. C.

Timoriotae apud Turcas qui, 709. A.

Titulus Eminentissimorum etiam Electoribus ecclesiasticis tribuitur, 237. D.

Titulus Dominorum in triplici significatu usurpatur, 388. D.

Tormenta nostra bellica, et eorum species. 675. C. illorum et pulveris Pyrii inventor, 677. A. an Chinensibus jam olim illud inventum notum fuerit, 678. B. eorum comparatio cum tonitrubus, 679. B.

Transitus exercitus per vicina amica territoria quomodo instituendus. 795. D.

Trevirensis Elector quibus specialibus juribus gaudeat, 241. C. secundum in Collegio et Conventibus publicis locum obtinet, 243. D. est Primus et Vicarius Apostolicae Sedis per Galliam Germaniamque, 244. A.

Treviris antiquitas i 602. D. argumenta pro immediate, adjudicatio Archiepiscopo facta, 607. A. Academia, Archiepiscopatus, Palatium, 603.

Triarii apud Romanos qui, 900. C.

Triumphus unde dictus, 1045. A. quis ejus inventor, ibid. ejus actus solennis, 1047. seqq. ejus finis, 1047. C.

Trophea unde dicta, 1040. ubi erecta, 1041. C.image: s1294

Tuoae vel buccinae cantus in cujusque vigiliae primordio usitatus, 810. A.

Tullum quomodo et quando primum, et postea plane ab Imperio avulsum, 610. D.

Tullus Hostilius tertius Rom. Rex. 9. A. artem bellandi et disciplinam militarem primum apud suos introduxit, ibid. periit incendio domus, unâ cum uxore, ibid. D.

Tumultus quid proprie significet, et quomodo a bello differat, 618. C.

Turcae Europaeos magnitudine tormentorum bellicorum hodie vincunt, 679. D. 821. C. ob exactam disciplinam militarem laudantur, 979. D. raro pacem servant, 1098. D.

Turckheimii situs, etymon, census, 560. C. insigne ib. D.

Tympana Romanis ignota, Parthis vero usitata, 906. C

V.

Vacantia Imperii quibus modis contingat, 146. A.

Uberlingae antiquum nomen, situs, antiqui domini, 560. D. accessio ad Imperium, 561. A mercimonia, 561. B. privilegia, ib. religio, ib. C. insigne, ib. census, ib. D.

Ubi Maximilianus I. et Carolus V. coronam Romanam acceperint, 217. D.

Velitationes quid, et earum usus, 910. C.

Veneti ab incunabulis primis exstructae in mari Civitatis libertatem plenam nacti sunt, 59. A.

Verdae controversia praeterito tempore cum Episcopo propter praetensam exemptionem exercita, 594. D. ejus Census nuperrimus, ib.

Verodunum quomodo et quando ab Imperio avulsum, 610. D.

Vesalia superior a quibus Trevirensibus Archiepiscopis oppignorata fuerit, 603. C.

Vesaliae inferioris census nuperus, exemtio praetensa, ejus exemtio et litispendentia in Camera Imperiali, 594. C.

Veteres ad authoritatem Regibus suis conciliandam eos coelesti alicui origini falso adscripserunt, 6. D.

Vicariis Imperii quid competat, 251. C. eorum origo, 1. D. distinctio, in haereditarios, perpetuos sive personales, et temporaneos, 252. C. subjectum, 254. D. forma, 458. A. objectum, 259. A. finis, 260. C. effectus, 261. A. et contraria, ib.

Vicinus inimicus armis potens longa pace frangendus potius, quam bello lacessendus est, 786. D.

Victor Deum auctorem victoriae, agnoscere, eique gratias agere, 1028. B. quoad seipsum se moderare 1029. D. erga devictos clemens esse debet, 1030. C.

Victoriam non semper licet prosequi, 1037. A. quae circa illam consideranda, 1026. C. ejus causa efficiens principalis est Deus, 1026. D. secundaria est prudens aciei dispositio et directio, 1027. D. ejus usus in quibus consistat, 1028. C. quomodo illa fortiter prosequenda sit, 1034. C. illius declaratio quot modis fiat, 1038. A.

Vienna Austriae aquo, et quando Imperialis urbs facta sit, et quamdiu permanserit, 603. D. ibi turris altissima, 16. Academia, campana inter maximas Germaniae numeranda, Regia Archiducum et Imperatorum, Armamentarium, Bibliotheca, 604. A.

Vigiliae proprie nocturnae, excubiae vero diurnae sunt, 805. C. earum requisita, ib. illae apud Romanos in quatuor vices fuerunt distinctae, et quidem ad clepsydram, 805. D. earum diligentissima visitatio perquam necessaria, 806. D. illa hodie duplex est, 807. D. quae circa illas observanda, 829. C.image: s1295

Ulmae etymon, situs, 560. 561. A. vetus celebritas, 562. C. munitio prima, 562. D. accessio ad Imperium, 563. A. privilegia, ib. B. amplissimum territorium, ib. D. damna et pericula, 564. B. aedificia publica, ib. D. Senatus, ib. D. comprehensio sub civitatibus convocatricibus, 566. D. Religio, ib. insignia, census, ibid.

Unio Electorum fraterna quotuplex, 232, A.

Urbes quomodo everti soleant, 1228. C.

Urinatores qui, 962. B.

Utrum Carolus M. in Germanos, an vero in Gallos Imperium transtulerit, 17. D.

Utrum Electores tanquam universi, aut singuli eligant, 114. B.

Utrum medietas inter vicinos belligerantes sit amplectenda? 607. D.

Utrum hostis in suo territorio quaerendus, an vero domiexpectandus lit?788. B.

Utrum primus impetus inferendus, an sustinendus sit? 919. C.

Utrum in temporali pace diuturnior vel brevior pax magis conducat, 1091. B.

W.

Wangenae situs, territorium, 565. D. Religio, accessio ad Imperium, 566. A. insigne, census, 16. B.

Warburgum Westphaliae qualem censum habuerit, ejus exemtio et litispendentia ad illam in Camera Imperiali, 594. C.

Weissenburgi Sebusiorum antiquitas et origo, 560. B. C. accessio ad Imperium, ib. D. Regimen, 567.


image: s1296

D. privilegia, 568. A. Census, Insigne. ib. B.

Weissenburgi Norici situs, etymon, origo, 568. C. accessio ad Imperium, ib. D. privilegia, 569. B. senatus, insigne, census, ib. D.

Wetteravia unde dicta, et ejus districtus, 406. C.

Westerwald ubi situs, 406. D.

Wetzlariae situs, origo, 569. D. accessio ad Imperium, 570. A. privilegia, ib. seditio, incendium, insigne, census, ib. D.

Wilae situs, etymon, accessio ad Imperium, Religio, 571. A. insigne, census, ib. B.

Wimpinae vetustas, situs, etymon, 571. C. accessio ad Imperium, ib. D. Senatus, 572. A. insigne census, ibid. B.

Windeshaemii varia nominatio, etymon, situs, accessio ad Imperium, 572. D. privilegia, ib. Senatus, 572. A. insignia, census, ib. D.

Wormatiae antiquitas, etymologia, 573. C. situs, eversio, restitutio, ib. D. accessio ad Imperium, 574. A. Episcopatus perantiquus, ib. C. torneamenta, 575. D. seditiones, damna, Senatus, 575. D. clientela Electoribus Palatinis olim competens, 576. A. Appellatio, Privilegia, ib. B insigne, census, 576. D.

Z.

Zellae ad Hammersbachum etymon, ortus, situs, 577. A. Religio, Aquila, Census, ib. B.

Zwickaviae situs, antiquus immediatus et hodiernus status, illa quando Ducibus Saxoniae subjecta, et cur ita dicta fuerit, 604. B. C.