23 May 2005 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check

CONCLUSIO XVIII. Peccat Quaestor, qui contra tenorem vel speciem torturae immutat, vel eam aggravat, aut lenit.

PRo ratione qualitatis personae Reus, vel graviùs, vel leniùs torquendus. Constit. Crim. Carol. art. 58. nach Ermässigung eines vernünfftigen Richters, et art. 59. pro temperamento moderatae rationis l. 10. §. tormenta de quaest. quod debet consistere in discretione iudicis. Non enim par ratio est, in sustinendis tormentis hominis debilis ac robusti, aegri acsani. Et tortura levis in homine malae complexionis, vel habente carnes molles, et delicatas, dicitur


page 64, image: s064

magna. Grammat. decis. 34. n. 54. et seqq. Laudabilitr observant Facult aces Iuridicae, quando, quod Reus torturâ sit afficiendus, iudici consulenti dant responsum, plerumque addentes, doch mensch- oder Christlicher weise. Vid. Zanger. de tortur. c. 4. n. 16. Peccat igitur Officialis iustitiae, quando arbitrio suo abutitur, et contra sententiae tenorem, vel leniùs, vel graviùs Reum torquet. Sanè ob graviorem torturam à Reo actione iniuriarum conveniri pot est, ac tenetur poenâ Syndicatus. Vid. ordinat. Würtenbergica de Anno 1621. §. 8. ubi ita cavetur. Auf den Fall die Tortur wider einen Ubelthäter rechtlich erkennt wird, sollen unsere Amtleute solche unverzüglich, der Urtheil und rechtlichen Erkäntniß gemäß exsequiren lassen, und Verfügung thun, daß selbige weder gelindert, noch schärffer als deß Richters Intention gewesen, vollzogen werde. Vid. Hippol. de Marsil. in pr. crim. §.


page 65, image: s065

expedita n. 86. ubi in iudices in torquendo modum excedentes asperè invehitur, vocanseos iniquissimos, et scelestissimos, qui à faece levati omni scientiâ, virtute, et ratione naturali carent: Hering. de Fidei. c. 10. n. 432. Eiusmodi iudices beluae potius, quàm homini similes meritò appellat larvatos, stupidos, ne micam in se eruditionis habentes. Oldekop. observ. Crim. tit. 4. obs. 1. Add. D. Mengering. Scrutin. consc. cap. 9. q. 97. ubi ait: Die Obrigkeit frage sich, ob sie mit der Tortur und scharffer peinlichen Befragung berüchtigter personen, zu hart, unfreundlich, geschwinde, unweislich und unvernünfftig verfahren, oder durch den Peiniger handeln lassen? Daße s hierinnen unbesonnene und jähzornige, tummkühne und tyrannische Obrigkeit offtmals schrecklich versehen, und schwerlich sündigen, wird mit vielen mercklichen Exempeln bewiesen.


page 66, image: s066

CONCLUSIO XIX. Peccat Quaestor vel Officialis, qui in mulctando modum excedit.

HOc malitioso saeculo nonnulli Praefecti et Quaestores non absimiles sunt chirurgis, qui ut multis rusticorum vulneribus, ita hi plurimis subditorum delictis gaudere solent, facilem nacti spoliis alienis penus suum locupletandi occasionem. Id quod cives et rustici passim experiuntur, maximè si venales animae, et sanguisugae hirudines officiis praeficiantur publicis.Ad ditionator Besoldi. Thesauri tract. verb. Busen; de quo abusu Officialium conqueritur, Auctor consultationis von Verbesserung deß Iustitz- Wesens (apud Wehner. observ. pract. lit. I.) ubi ita scribit: Es werden in dem, daß man Sünde straffen will, fast eben so


page 67, image: s067

grosse Sünden begangen, und offtermalen so viel unschuldige arme Weiber und Kinder betrübet und beleidiget, welches aber schwer zu verantworten ist, wenn zumalen die Leute über Vermögen mit Geldbussen beleget werden. Sanè, de iure mulcta non debet esse immoderata, et excessiva. Tr. Viv. decis. 300. n. 3. et in l. ult. Cod. de mulct. dicitur: quod nemo debeat pluries, quàm tribus vicibus, in anno mulctari, quia nisi restringeretur avaritia iudicantium, fieret, ut subindè infligerent maiores mulctas, et sic exhaurirent homines facultatibus suis (vid. Perez. et Brunnem. in d. Tit. Cod. de modo mulct.) quas esse integras Reip. interest. Constitutionibus Principum Germaniae Quaestoribus et Officiariis iustititae seriò imiungitur, ne modum mulctandi iniquè excedant. Vid. Electoris Sax. D. Augusti Ausschreiben, de A. 1555. sub rubric. Von übermässigen Bussen. Fürstl. Anhaltische Landes-Ordn. de


page 68, image: s068

A. 1572. Tit. XI. Von übermässigen Straffen und Bussen. Ordinat. Ducalis Magdeb. de A. 1652. tit. 34. quas omnes adduximus in discursu nostro A. 1674. edito, von verbothenen übermässigen Geld-Bussen, wormit die Gerichts-Herren und die Beamte die Unterthanen wider die Gebühr belegen etc. Peccat igitur Oficialis, qui vel ex avaritiâ vel ex praecipitantiâ, aut iuris ignorantia, in mulctando modum iustum excedit, mulctamqueve delicto commensurare nescit. Lacrimae et gemitus iniquè (misellorum cumprimis rusticorum ac viduarum) oppressorum contra eos apud Deum vindictam clamant, Vide, quae latiùs in alleg. Discrursu, de hâc materia scripsimus Add. Parthenius litigiosus, lib. 1. c. 14. n. 2. et seqq. apud Besold. de arar. c. 3. n. 4. ubi iustè invehitur in eos, qui affectui et avaritiae nimium inserviunt, in mulctisque indicendis et exigendis laetantur, et impiè dicunt: Es haben


page 69, image: s069

dieses Jahr über die Brüche und Bussen, GOtt Lob, ein Ehrliches eingetragen. Increpet te Satan, qui non ut homo, multò minus, ut Christanus loqueris.

CONCLUSIO XX. Peccat Praefectus vel Quaestor, qui ultra Taxam sportularum (den Amts-Tax) aliquid à subditis exigit, accidentalia vel nova introducit, vel sueta auget.

SAepiùs optavimus, et adhuc optamus, honesta salaria ministris omnibus, tàm superioribus, quàm inferioribus, tàm Ecclesiastici, quàm politici ordinis constitui, et accidentalia omnia penitùs tolli. Vix namqueve dici potest, quàm graves, ac perniciosi abusus in hac re deprehendantur. Rari certè hodie sunt


page 70, image: s070

Officiarii, qui in exigendis accidentalibus modum non excedant. Et quamvis sportularum, der Amts-Gebühren, tAxa eis praescripta sit, saepissimè tamen Officialisum pleoneci/a eâ minimè contenta est, sed semper in novis accidentalibus inveniendis, vel suetis augendis studiosa reperitur. Vid. Tr. nostr. de iur. accidental. cap. 6. et 7. Sciat autem Officalis, eum graviter peccare, si vel obolum ultra Taxam publicam provincialibus extorqueat, vel novis aut minimè usitatis accidenta libus eos premat. Nec is excusatur, si dixerit, die Accidentien wären ein Stück seiner Besoldung; Hoc ipso enim rigorosa accidentalium exactio, aut extensio iusta et legitima non redditur. Vid. d. Tr. nostr. c. 7. Experientia sanè docuit, eiusmodi Officiale s in hac re peccantes in se, vel liberos suos maledictum attraxisse, et saepè ad incitas redactos miserè periisse; Vid. novissima ordinatio Accidentalium Wilhelmi VI.


page 71, image: s071

Hassiae Landgravii de A. 1656. ubi inter alia cavetur: Demnach in unsern Fürstenthumen, Graf-und Herrschafften hin- und wieder, sowol von Aus- als Inländischen vielfältig geklaget worden, welcher gestalt von unsern Beamten fast insgemein die Partheyen und andere, welche ihre Hülffe vonnöthen haben, unter dem Schein und Vorwand der Sportuln gewöhnlichen Amts-Gebühr und Accidentalien allzu sehr beschweret und übernommen werden, und dann solches vor ein Land-Gravamen angezogen worden, so haben wir nicht umhin gekönnt, solchen Exorbitantien vorzukommen, und eine gleich durchgehende Ordnung, wie wir es nemlich ins künfftige mit angeregten Accidentalien und Amts-Gebühren aufs höchste gehalten haben wollen, verfassen und publiciren zu lassen, mit dem ernsten Befehl, bey unnachlässiger ungnädigen Straffe, daß welcher unserer Beamten, sowol Oberals Niedere, über nachgesetzte Posten,


page 72, image: s072

einem oder andern mehr abfordern, dieselbe übernehmen oder beschweren wird, mit 10. ??? das andere mal mit 20. fl. belegt, das dritte mal, nach Befindung der Sachen, noch höher gestrafft, oder wol gar seines Dienstes entsetzet werden soll. Peccat etiam Officialis quando nimis rigorosè accidentalia vel sportulas iudiciales exigit, aut si non statim solvantur, decretum, vel sententiam publicare detrectat. Perpendat Officialis, accidentalia sua tantum favorem non habere, quem Salarium habet, fugiat is omem filarguri/as2 speciem, quippe quâ bona ipsius sama apud bonos non parum laeditur, etiam post mortem.


page 73, image: s073

CONCLUSIO XXI. Peccat Quaestor, qui negligentiùs tractat ea negotia, ex quibus nulla accidentalia sperat.

*f*ila/rguroi et nummophili Officiales semper gaudent, quando negotia occurrunt gerenda, ex quibus pinguia accidentalia sperantur: ad exsequenda ea vigilantes sunt ac prompti; contrà verò in aliis expeditionibus, dabey man keine oder geringe Accidentia machen kan,latis frigidi, tardi ac segnes deprehenduntur. Saepè tribus, vel pluribus vicibus à Superiore monendi, et excitandi sunt, ut expediant, quod ipsis iniunctum est, tàm pernicisa res est pleoneci/a. Peccare autem ministrum, qui segniùs expedit negotium, ex quo nulla spes lucri, omni dubio caret. Propterea enim Salarium ex


page 74, image: s074

publico habet, nullâ accidentalium habitâ ratione, ut in omnibus ac singulis negotiis vigilans sit, ac industrius; hoc si neglexerit, contra conscientiam, et contra fidem officii iuramento firmatam agit. Hic verò magnâ laude dignus Officialis, qui ea negotia, quae vel Dei gloria, vel salus Reip. ei iniungit, celeriùs expedit, quàm alia, quae cum proprio emolumento coniuncta sunt.

CONCLUSIO XXII. Peccat Officialis, qui delinquentibus connivet, aut agratiandi ius sibi vindicat.

QUod de bono et gravi Praeside provinciali dicitur, in l. congruit. 13. de Officio Praesidis, id cuiusqueve Praefecti, vel Quaestoris officio incumbit, quod scilicet sollicitè agere debeat, ut malis hominibus provincia (vel quaestura) careat,


page 75, image: s075

eosqueve conquirat, et prout quisqueve deliquerit, in eos animadvertat, recept oresqueve eorum coërceat. Quod si Praefectus vel officialis in hâc re negligens fuerit, provincialibus delin quentibus conniveat, eis gratiam det, pro lubitu poenam lege determinatam absque ratione mitiget, aut sine praescitu sui superioris immutet, omninò peccat, nec gravis et boni Officialis officio satisfacit. Huc pertinet ordinatio Provinc. Würtenbergica tit. 131. ubi dicitur: Ihr, unsere Amtleute, sollet mit höchstem Fleiß die Mißhändler zu handen bringen, sie zur Straffe anhalten, was am Gelde, ohnnachlässig einziehen, oder was Leib oder Leben berührt, damit rechtlich verfahren, auch was geurtheilet, ohne Verzug vollstrecken, und unser Gericht, Laut-und Inhalts unser Ordnung gemäß ertheilen, und nicht anders handeln, noch iemand Gnade beweisen, sondern zu Hertzen führen, daß ihr deß HErrn unsers GOttes und


page 76, image: s076

unser Gericht und Recht aussprechet, denn nicht euch, sondern allein uns Gnade zu beweisen, oder das Recht vollstrecken zu lassen, zustehet, sondern ernstliches Einsehen habt, damit das Ubel gestrafft werde; Denn wir je einmal, und endlich entschlossen und gesinnet, zu Erhaltung der Ehre Gottes, Christlicher Zucht und brüderlicher Liebe, mit Straffe der Laster, ernstlich fürzugehen, und darob zu halten, damit die Laster abgewendet, die Bösen erschrecket, zum Guten gezogen, und die Frommen geschützet und geschirmet werden, als lieb jedem sey unsere schwere Ungnade und Straffe zu vermeiden.

CONCLUSIO XXIII. Peccat Officialis, qui in diebus sacris ac feriatis causarum iudicialium cognitionem instituit.

OMnes dies iubemus esse iuridicos, exceptis diebus, quos ritè


page 77, image: s077

maiores dixere Dominicos, in quibus ob reverentiam nulla sit iurgiorum cognitio. Ita sanxêre Imperatores, in l. omnes 7. C. de Feriis et in l. ult. §. 1. C. d. t. cavetur: Dominicum diem ita semper honorabilem decernimus, et venerandum, ut à cunctis exsecutionibus excusetur, nulla quemquem urgeat admonitio, nulla fideiussionis flagitetur exactio, taceat apparitio, advocatio delitescat, sit ille dies à cognitionibus alienus, praeconis horrida silescat: respirent à controversiis litigantes etc. Peccat igitur Officialis, si ut nonnumquam fieri solet, in diebus sacris et Dominicis cognitionem iurgiorum instituat, vel talia negotia ipse expediat, aliisve expedientia iniungat, quae piam dici feriationem Dominicae quocumque modo impediant, vel interrumpant: In Articul. General. Saxon. Tit. 17. §. Die Bürgermeister. expressè cavetur; Es sollen die Amtleute, Schösser, und andere


page 78, image: s078

Gerichts-Herren nicht gemeine halten, noch sonsten die Leute vorbescheiden und hören, zu der Zeit, da Predigten pflegen gehalten zu werden, es fiele dann unvermeidliche Noth für.

CONCLUSIO XXIV. Peccat Officialis, qui in diebus feriatis operas à provincialibus exigit.

SUnt Officialium nonnulli nonnumquam in officio quidem satis vigilantes, sed quoad vitam ac mores, mali Christiani, magis hominibus, quàm Deo oboedientes. Inter hos referuntur meritò illi, qui in diebus etiam sacris ac festis à prvincialibus operas, absque summâ, ac inevitabili necessitate exigunt. Quod sanè impium, minimequeve probandum. In Ordinatine Elector. Saxon. de A. 1150. General. Articul. tit. 17. expressè cavetur. Es sollen


page 79, image: s079

die Amtleute, die von Adel und Schösser, hiermit ernstlich vermahnet seyn, da nicht nöthige dringende Ursachen und Befehliche von Uns oder sonst vorhanden seyn, daß sie die Utnerthanen an Feyertagen nicht wollen mit Frohn. Diensten und anderen beladen, und von den Predigten und Gottesdiensten abziehen und verhindern, dieweil sonst sechs Tage in der Wochen, darinnen solche Dienste können aufgelegt und ausgerichtet werden, und Gottes ernstlich Gebot erfordert, daß der Ruhe- und Feyertag geheiliget werde, daß man auch und zugleich Zug-Ochsen am Feyertage ruhen lasse; vielmehr soll man den armen Bauersleuten, die man sonst wol in der Wochen brauchen kan, den Feyertag vergönnen, an welchem sie GOttes Wort hören und Trost in ihren Gewissen, aus den Predigten schöpffen mögen. Add. D. Menger. Scrut. consc. cap. 6. quaest. 74. ubi ait: Es fragen sich die Beamten, ob sie von den Unterthanen und Bavern die


page 80, image: s080

Frohnen und Herren-Dienste, zu Pferde oder zu Fusse, an denen Sonn- und Festtagen gefordert und verrichtet haben wollen, darüber der Kirchgang und Gottesdienst versäumet werden müssen. Es versündigen sich auch an de dritten Gebot alle diejenigen, so ihrer Herren-Dienste, sonderlich was Holtz, Stein, Schiefer, Ziegel, Kalck anlanget, Bothen abfertigen und lauffen lassen, etc. ohne unvermeidlicher Noth den armen Unterthanen, an denen Tagen zu verrichten, gebieten, daran man fürnemlich GOttes Wort hören und lernen soll; das ist ein Angetrieb deß Teuffels, der alle Wercke wol dulden und leiden kan, so ihme nur sein Reich nicht verstöhren. Dolendum sanè et sanguineis lacrimis deplorandum, hodie dies sacros à Christianis adeò liberè profanari, ac nihil minùs, quàm sollicitam Sabbathi sanctificiationem abeis curari. profanatio ubique tàm magna est, ut ferè videatur, tertium praeceptum velut adiaphorum


page 81, image: s081

quoddam ex Decalogo divino eliminatum esse. officialis autem, qui operas in diebus sacris provincialibus imponit, dupliciter peccat, in propriâ scilicet, et in subditorum personâ.

CONCLUSIO XXV. Peccat Officialis, qui novis et inusitatis operis provinciales gravat.

PRaefecti et Officiales persuadent sibi, se magnam fidelitatis, industriae, ac vigilantiae suae speciem praebere, quando à provincialibus non tantùm consuetas operas rigidissimè exigunt, verùm etiam novis, et inusitatis servitiis eos adfligunt. Sed falluntur. Non enim est pii ac fidi Ministri, Principis sui subditos adeò rigidè et duriter tractare, ut ad caelum clamare cogantur. Hoc non Christianorum praefectorum, sed Pharaonicorum proprium est, de


page 82, image: s082

quibus in Exodo c. 1. legitur, quod operibus duris, omnique famulatu Israelitas ad amaritudinem perduxerint, eos absque ullâ humanitate et clementia operibus terrae presserint. Clamitat ad caelum vox oppressorum. Graviter sanè Officialis peccat, qui vel debitas nimis severè, vel indebitas à provincialibus et misellis rusticis exigit operas. In ordinat. Elect. Saxon. de A. 1603. sub tit. Erörterung der Landes-Gebrechen; cavetur: Daß die Amts-Unterthanen, über alt Herkommen und Gebühr nicht sollen beschweret werden. Item die Getreyde-Fuhren sollen, nach Ausweisung der Amts-Bücher, wie es vor Alters herkommen, iedoch zu bequemer, ausserhalb der Saamen- und Erndten-Zeit geleistet werden. Item die Iäger, Heyde-Reuter, Förster und andere, so Befehlich haben, sollen bey den Iagt-Fuhren, mit den armen Leuten nicht so unbarmhertzig, ohne alles Mitleiden umgehen, sie und ihr Gesinde


page 83, image: s083

schlagen oder vergewaltigen. Vae igitur Officialibus illis, qui lacrimas et gemitus oppressorum provincialium contra se suosqueve excitant! Errant etiam nonnulli Officiales, quando sequelam cum operis rusticorum confundunt, allamqueve ad has extendere audent. Vid. laudata ordinatio Elector. Sax. §. Mit den Bau-und Hnad-Diensten, ubi dicitur: Ob wol eines Theils Beamte darfür gehalten, daß die Aemter auf denen Leuten, darauf die Folge denen Aemtern zuständig, auch die Frohnen und Dienste hätten, dieweil aber die Folge nur zu Fehdes-Zeiten, in Land-brüchigen oder anderen Vergewaltigungem statt hat, sich auf die Frohne nicht erstreckt, als solles auch darbey bleiben.


page 84, image: s084

CONCLUSIO XXVI. Peccat Officialis, qui cum provincialium damno, iusto tempore reditus in frumento, vel pecuniâ consistentes, non exigit.

QUemadmodum Officialium nonnulli, nimis acerbi et rigorosi sunt, in exigendis censibus: ita eorum nonnulli nimis negligentes sunt, dum sueto tempore reditus annuos, die jährlichen Erbzinsen und Gefälle, non colligunt, quod sqepius cum gravi provincialium damno fieri solet, quando scilicet, frumentum est consumptum, vel iam iliud carius venditur. In Ordinatione Electorali Saxon. Torgaviensi, de A. 1630. §. und nachdem, ita cavetur: Nachdem etliche Schösser das Erbzins-Getreyde zu rechter Zeit nicht einnehmen, sondern es aufwachsen lassen, und dann zu


page 85, image: s085

theueren Zeiten, von denen armen Leuten, wann das Getreyde verbraucht, alsdann erst dasselbe Getreyde, oder einen theueren Kauffdafür erzwingen wollem, so solt derselbe Mißbrauch, dadurch die Unterthanen in äusserstes Verderben gesetzt, abgeschaffet werden. Officialis autem, cuius culpâ et negligentiâ reditus, et census inexigibiles facti, ad damni restitutionem Domino tenebitur.

CONCLUSIO XXVII. Peccat Officialis, qui provinciales cogit, victualia ipsi pro viliore pretio divendere.

QUamquam non iniquum sit, provinciales victualia vendibilia Dominis suis proiusto pretio offerre, non tamen cogendi sunt,ut pro dimidio pretio ea vendant, multò minùs Officiales sibi hanc potestatem, vel potiùs Tyrannidem arrogare


page 86, image: s086

debent, cùm sit contra commerciorum libertatem, et in se iniquissimu, proviliore pretio rem suam alteri extorquere. In Ordin. Torgaviensi de A. 1630. §. Als auch; ita cautum legitur: Als uns vorgebracht, wie die Unterthanen in den Aemtern in dem beschweret würden, daß sie allerley Victualien verschaffen, in die Aemter liefern, und um halb Geld bezahlt nehmen müssen, so soll es darmit also gehalten werden: Wenn wir vor unsere Hoshaltung, Nacht- und jagt-Lägere, auch zu Dürchzügen fremder Herzschafften, dieselben bedürffen, so sollen die Leute, die in dem Werth, wie herkommen, zu liefern, sonsten aber sie den Amts-Personen nicht mehr, als die Stücke, welche sie zu Zinsen verpflichtet, zu bringen schuldig seyn.


page 87, image: s087

CONCLUSIO XXVIII. Peccat Officialis, qui cur am reparationis viarum publicarum, der Wege und Stege, negligit.

PUblicè interest, viarum publicarum strata esse commoda, eaqueve sarta tecta servari. Vid. Maximil. Faust. ab Aschaffenb. Consil. de aravio, ubi ait: Zu beständiger Fortbringung der in allen und jeden Städten nothwendigen Kauffmannschafften und Handthierungen, ist viel daran gelegen, daß Wege und Strassen im Bau und Wesen erhalten, und die zerrissene Wege um die Städte wol ausgebessert werden. Cura haec incumbit Quaestoribus et Praefectis, qui saepè in hac re negligentissimi sunt; Unde fit, quod non rarò aurigae et viatores, qui in equis et vehiculis damnum patiuntur, ex impatientia, horrendas


page 88, image: s088

blasphemias, ac mille maledicta in Dominos, eorumqueve Officiales, virum curam negligentes evomant. Peccat igitur tàm Princeps, quàm eius Officialis: ille, quòd vectigalium commoda accipiat, reparationem verò viarum non urgeat, ac negligentiam Officialium puniat. Vid. Tr. nostr. de peccat. Princip. concl. 15. Hic verò, quòd curam hancce maximè necessariam negligat. Vid. Ordin. Würtenb. tit. 87. ubi ita disponitur: Wenn sich einiger Schade an den Land-Strassen unsers Hertzogthums erzeigen wollte, so soll der Amtamnn, in deß Amt es beschehen, durch sich selbst, oder seine Unter-Amtleute, mit guten Fleiß und Ernst darob seyn, daß alsobald, (mit Hülffe und Zuthun derer, so das zu thun schuldig seyn, und in deren Bännen solche Strasse gelegen, das zu rechter Zeit abgewendet, und fürkommen, und sonderlich zu Sommers-Zeiten, da das Baven am besten versänglich ist, dieselbige


page 89, image: s089

wiederum gemachet werden. Add. Elect. Saxon. Ioh. Georgii II. Erledigung etlicher Landes-Gebrechen, Tit. Iustitz-Sachen, ubi dicitur: Ob zwar in der Policey-Ordnung unseren Amtleuten und Schössern ernstlich eingebunden, an denen Orten, wo es einem oder anderen oblieget, Land-Strassen, Brücken und Wege in steter Besserung zu erhalten, so seynd doch abermalen grosse Klagen einkommen, daß die gantz untüchtige und ausgefahrene Wege, weder gebessert noch angerichtet würden. Nun tragen wir darob ein ungnädigstes Mißfallen, und weilen wir dieser Nachlässigkeit, dadurch reisende Leute, in Fortbringung ihrer Güter, wie auch Handel und Wandel, mercklich gehindert, länger nachzusehen nicht gemeinet. So sollen, bey Straffe 50. fl. alle und jede Beamte unverlängt solche schadhaffte Stege und Brücken, böse tieffe Land-Strassen und Wege in guten Stand bringen und ausbessern lassen, etc. Si poena haec ab Officialibus


page 90, image: s090

negligentioribus debitè exigeretur, tot querelae viatorum, et aurigarum hodiè non audirerur. Vid. Tr. nostr. de Regal. viar. publ. iure cap. 14. per tot.

CONCLUSIO XXIX. Peccat Officialis, qui à sub ditis vel ipse, vel per suos domesticos munera accipit.

E Re Principis est, Ministris et Officiariis suis honesta constituere salaria annua, quibus contenti, donis ac muneribus inhiandi occasio ipsis praerepta sit. Ossa in Consil. Polit. Furid. cap 6. Nemo enim suis stipendiis militare cogitur. Cap. cum ex Officii § nos igitur in fin de rescript. Optimè Auctor, von Verbesserung deß Iustitz-Wesens, scribit: Wenn man gottsfürchtige, ehrliche, redliche, vornehme, gelehrte und verständige Leute hat, so ist auch billig, daß denselben ein


page 91, image: s091

Ehrliches, davon sie nicht allein sich und die Ihrigen nothdürfstiglich unterhalten, sondern auch davon etwas, dessen nach ihrem Absterben ihre hinterlassene Wittiben und Kinder sich zu erfreuen haben mögen, erobern können, verordnet und gegeben werde, welches auch, um zweyerley Ursachen willen, gar hoch nöthig und dienlich ist. Vors Erste, darum, damit sie lange bey solchem Amte und Dienste bleiben, und nicht, wenn sie nun am besten erfahren seyn, und zum nützlichsten gebraucht werden können, wegen der geringen Vesoldung und Unterhalts, andere ihnen zu Händen kommende Gelegenheit, (damit sie auch nicht zu verdencken seyn, wenn sie mehr davon haben können,) annehmen, und sich vom vorigen Dienste abgeben, und man hernach erst-angehende ungeübte Leute an ihrer Statt gebrauchen müsse. Vors Andere, damit sie sich auch um soviel mehr aller Corruptelen, Geschecke und Gaben, welche, wie Syrach sagt, die Weisen


page 92, image: s092

verblenden, und einen Zaum ins Maul legen, daß sie nicht straffen können, enthalten mögen. Add. Lather. de Censu. lib. 3. c. 16. n. 185. et seqq. Quibus omnibus obviri poterit, si Principes officiariis suis honesta salaria constituant. Undè Imperator Iustinianus, in Novell. 128. c. 4. ait; Quid enim facerent, qui veteri formâ praefuerint Provinciis, modica ad modum ferentes e publico, plurima dantes, rapere cogebantur, et novum hoc habere studio, ut sequentibus, et undique ipsis eminentibus creditoribus, occasione pro Officio datorum, nonnihil gratiae et beneficii referrent? Quibus rebus nostros consueverunt subditos impios iuxta, et periculi plenos sibi reditus conquirentes. Harum rerum indignitas nos permovit, ut de nostro magnos sumptus sustineremus, etc.

Ceterùm, omnibus literis confirmationis, vulgo denen Bestallungs-Briefen, expressa clausula inseri


page 93, image: s093

solet, quâ Officiales prohibentur à subditis, vel à partibus litigantibus munera accipere. Praeterea hoc dwrolhyi/as2 vitium per ordinationes provinciales damnatur. Vid. Ord. Polit. Würtenberg. tit. 6. §. 10. ubi dicitur: Unsere Ober- und Unter-Amtleute, Gerichts- und Rahts-Personen, sollen gantz keine Schenckinne von unseren Unterthanen, oder von denen, so mit denselben Unterthanen zu handeln hätten, nehmen, noch jemands von ihrent wegen nehmen lassen, und solches in allen Vogt-Gerichten, alle Jahr unseren Unterthanen verkündet und gebothen werden, kein Schenckin solchen Personen zu geben noch geben zu lassen, bey Straffe eines kleinen Frevels, und wo wir immer erführen, daß unsere Amtleute hierüber einig Schenckinnin nehmen, werden wir gegen denselben gebührenden Einsehens thun, daß sie unsere Ungnade spühren sollen. Et tit. 131. p. 9. Wo unsere Ober- und Unter-Amtleute, und die Gerichte um


page 94, image: s094

Gunst, Gabe oder Geschencke willen, oder Fahrlässigkeit und Unfleiß, diejenigen so einiger Laster halber gerügt und angegeben, oder deren für sich selbst gewahr, ungestrafft hingehen, oder dieser unser Ordnung und Gesetz nicht gemäß straffen, sondern wissendlich un-unterdrücken und verbergen, und ihnen also überhelffen würden, dieselbigen sollen wissen, daß wir sie, als die ihrer Pflicht und Eyden nicht genug gethan, ernstlich und dermassen straffen wollen, damit sie und männiglich unser Mißfallen darinnen sichtbarlich spühren sollen.

Peccat igitur Quaestor, vel Officialis, qui vel ipse, vel per suos, a subditis suae praefecturae, munera, cuiusqueve generis ea fuerint, etiam edulia accipit, et hâc illicitâ, ac odiosâ dwrofagi/a| conscientiam suam non parum laedit. Neque is excusatur, si dixerit, provinciales, vel Rusticos, non petenti, aut desideranti, ex merâ liuberalitate testandi boni ad fectus


page 95, image: s095

gratiâ, munuscula ei offerre solere. Sive die Unterthanen hätten aus guten Willen der Frau Amt-Schösser inn ein Viertel Lein gesäet oder etwas in die Rüche geschickt. Praetextus en im hic est, et color quaesitus, veritati rei minimè conveniens. Potior Religionis iuramenti, quàm vanae ac frivolae excusationis ratio habenda. Exploret, quaeso, Officialis conscientiam suam, annon accepto munere, qualecumque illud fuerit, maiorem afsectionem erga largit orem habeat, quàm erga alium, à quo nihil accepit? An non in lite aliquâ inter duos subditos exortâ, magis inclinet in eam partem, à quâ beneficium aliquod accepit, quàm in aliam? Adeò semper verum manet illud: Munera excaecare sapientes. Latet in omnibus muneribus, etiam parvis vis quaedam animi attractiva, libertati Officialis ferè semper perniciosa. Fugiat igitur Officialis omnem dwrolhyi/an sitqueve salario suo, licet


page 96, image: s096

exiguo, contentus, ac benedictionem à Deo benignissimo exspectet. Glorietur de bonâ conscientia, bonâ queve fama, quòd puras manus in officio suo semper retinuerit, et numquam servili munerum acceptatione facultates suas auxerit.

CONCLUSIO XXX. Peccat Officialis, qui in administr atione sibi suisque pr aecipuè consulit, et rem familiarem meliorem reddere studet.

SUb iuramenti religione Offciales fidele servitium Dominis suis promittunt, daß sie wollen ihren Herren treue seyn, dero Bestes nach Vermögen suchen, und vor Schaden warnen; reperiuntur autem hodiè non pauci, qui fideliter in officio minimè versantur, qui propriis commodis


page 97, image: s097

praecipuè student, qui reditus Dominorum in proprios usus convertere, pecunias et opes, cum provincialium oppressione et damno corradere, rationes, administrationes et quaesturas, vel corrumpere, vel earum exhibitionem protrahere non verentur. Si tales tenuioris conditionis fuerint, intra breve tempus administrationis divites facti, ex bonis fsci, vel Domini divitias comparasse, praesumptio est, cumprimis si provinciales novis exactionibus gravârint, sub umbra officii eos emunxerint, cum familia laute vixerint, aliaequeve praesumptiones concurrant, de qu bus post allegatos vid. naurath. Tr. de Rationariis p. 54. et seqq. Non abs re igitur veteres rhythmi apud Germanos in proverbium abiêre, quos adfert Richterus, in axiom. Polit. reg. 377.

Förster, und Häger,
Schaffner, und Jäger,
Rentmeister, und Pfleger,


page 98, image: s098

Schösser, und Procurator,
Verwalter, und Curator,
Haben nicht grossen Lohn,
Werden doch bald reich davon.
Raht', wie mag es zugahn?
Ihre Räncke weiß nicht jederman.

Germani etiam sic efferunt: Es ist kein Amt so klein, welches nicht Henckens werth ist. Lorich. de Princip. instit. Tit. quid in magistratib. avaris. Add. D. Mengering. Scrut. consc. c. 11. q. 117. et seq ubi ait: Schösser und Amtleute fragen sich, ob sie grosse Treve, Diensthafftigkeit, Fleiß, Arbeit, und Sorgfalt gegen ihre Herren zwar vorwärts vernehmen und hören lassen, und gleichwolden Schalck im Hertzen, und Diebs-Daumen in Händen gehabt, und ihren Nutz, Frommen und Aufnehmen mehr gemeynet, gesuchet und fortgesetzet, als ihrer Herren Wolfahrt? Hieran aber seyn offtmals die Herren selbst Schuld, die ihren Beamten so gar geringe und schlechte Besoldung geben, daß


page 99, image: s099

sie sich kaum darauf behelffen mögen, wo sie nicht übergreiffen. Da erfähret man, wie die Amtleute ihren Geitz und Büberey lassen gehen, und sauffen in sich der armen Leute Blut und Schweiß, und werden gähling reich und gewaltig, daß einer in wenig Jahren, da er kaum zwantzig Gülden werth gehabt, viel tausend Gülden erobert, und nicht kan ersättiget werden? Da gehet dann das gemeine Gebet und Klage wider die Herren un dAmtleute. D. Selneccer. in expos Psal. pag. 488. Add. quae diximus in Tractat. de peccat. Minist Princip. Conclus. 26.


page 100, image: s100

CONCLUSIO XXXI. Peccat Officialis, qui in loco administrationis, domos, Agros, et praedia vili pretio coemendo alios provinciales ab emptionibus deterret, et excludit.

LEge Romanâ Praesidibus provinciarum, et Officialibus non licuit emere bona immobilia, ne vilius vendere metu imperii cogantur subditi, et ne desertâ iurisdictione, aliena agant, Praesides, l. non licet 46. de contr. empt. nisi paterna praedia emat. l. 62. d. 4. Poena Praesidis est, ut amittat rem et pretium. per l. 11. C. d. de his, quae vi metusve caus. et si cesset repetere venditor, agit filcus per l. 46. §. 2. de Iure Fisci. Quamvis autem communiter statuant interpretes, prohibitionem illam


page 101, image: s101

hodie ubiqueve ab usu recessisse. Gronweg. de leg. abrog. in l. 33. d. l. Cypr. Regner. in Cynos. Belgic. ad d. l. n. 5. quòo hodiè Officiales plerumque sint perpet vi, non temporarii. Nihilominus tamen experientia docet, non nullos Officialium, qui per avaritiam dit escere properant, die gern bald reich werden wollen, in loco administrationis, domos et praedia multa coëmere faepè vili et iniusto pretio, vi imperii ad se rapere, aliosqueve ab emptione deterrere: Wo etwan ein gut Aeckergen oder Wiesgen, machen sie solche bald feil, dringen amdere davon ab, schonen auch wol wittiben und Wäysen nicht; Sed hoc Principes Officialibus minimè concedere deberent; quis enim dubitet, saepè metu Imperii, viliùs bona Officialivendi, huncqueve desertâ, velsegniùs amdministratâ iurisdictione Domini, aliena agere? Quibus rationibus permoti legislatores Romani emptionem bonorum Officialibus


page 102, image: s102

interdixêre. Praesumuntur eiusmodi Officialium contractus per concussionem potiùs extorqueri, officii respectu, quàm liberè niri. Naturath. Tr. de Rationariis p. 106. Incommodum etiam hoc inde nascitur, quod plerumqueve Officiales ob empta bona, lites cum vicinis, ac provincialibus excitare, privilegia et exemptiones ab oneribus suetis captare, cauponam exercere, et alia committere soleant, quae provincialibus onesi sunt. Optimè igitur facit Princeps, si absque consensu suo Officialibus bons in loco administrationis comparare prohibeat.

CONCLUSIO. XXXII. Peccat officilis, qui pecunias in loco iudicii depositas, in proprios usus convertit, vel in deteriore monetâ substituit.

FIdes depositi servanda sanctè, ut ab homine quovis privato, ita


page 103, image: s103

multò magis ab Officiali. Huius enim, tamquam publicae personae, fides maximè spectatur. Quando igitur Officialis pecuniam depositam, die Depost - Gelder contrectat, in usus suos eam convertit, vel ex ea utilitatem suam quaerit, grave delictum contra septimum decalogi Praeceptum eum committere, palam est. Non enim usui Officialis, sed ipsius custodiae ac fidei pecunia concredita est; Meminimus non ita pridem Officialem quendam duo milia thalerorum à Nobili quodam in loco iudicii depositorum ex arcâ sumpsisse, et in privatos usus convertisse, posteà à Domino deponente actione depositi conventum, pre multos annos litem protraxisse, ita ut actor vix dimidiam depositae pecuniae partem, deductis expensis litis, receperit. Huius autem Officialis liberi, post ipsius mortem, iusto Dei iudicio, in magnâ egestate vixêre. Vid. D. Mengering. Scrutin.


page 104, image: s104

consc. cap. 11. quaest. 100. ubi ait: Richter und Amtleute fragen ihr Gewissen, ob sie Deposit - Gelder, und hinter die Gerichte gelegte Summen in ihren Nutz und Nachrung genommen, gebraucht und angewendet, und hierzwischen denen interessiren den Personen, denen solche Gelder zukommen und ausgeantwortet werden sollen, einen und den andern Verzug und Hinderniß causiret und angerichtet, oder wider Recht und Billichkeit zuziehen und moviren lassen. Ja auch wol gar bisweilen Monetam mutient, und andere geringere Sorten dafür hinterlegt und eingeschoben? Add. Tr. nost. de peccat. Minist. Princip. concl. 30.


page 105, image: s105

CONCLUSIO XXXIII. Peccat Officialis, qui sub praetextu fidelis servitii provincialium iura, vel privilegia infringit, bona aliena adfiscum rapit, aut cum vicinis noxias lites excitat.

REperiuntur Officiales, qui putant, se fidelitatem suam egregie exhibere, ac Dominis suis optime servire, si provincialium iura ac privilegia in dubium vocent, de eis disputent, ea violare, aut supprimere nitantur, ac fiscum locupletare studeant; praeterea si vicinorum statuum Regalia, aliaqueve iura, et iurisdictionem, sub praetextu iustitiae invadant, praetensiones novas contra eos fingant, ac controversiam super quietâ possessione iurium vel bonorum eis moveant. Das weit


page 106, image: s106

hergesuchte Interesse Principum ist allezeit ein scheinbares nequitiae pallium, und müssen es heilige, scil. Cammer- Pacte seyn. Huius farinae homines in nonnullis quidem Principum Aulis gratiam magnam merentur, sed non apud pios et iustos Principes; multò enim minus apud Deum iustissimum, qui omnis mali ac fraudulentiae, osor est. Fidelit as haec non est, sed perversitas. Vera enim fidelitas, nec pietati, nec veritati, nec iustitiae adversari debet. Nec excusatur Officialis, si dixerit. Er müsse seines gnädigen Herzn Nutzen befördern, er habe darauf geschworen. Praetensa nam que utilitatis patrocinium iniustitiae non habet. Vid. Tract. nostr. de peccat. Ministr. Princip. concl. 141. Qui potentiorum emolumentis blandiuntur, nec boni, et aequi artem exercere velint, iniquitatis sunt Ministri, et improbi adulatores; Principis commodum non conscientiae suae, nec Principis sui


page 107, image: s107

tiam, favori Dei, supremi Domini ac Regis, praeponere deberent. Ut verum sfateamur, Ministri et Officiales ferè soli in culpâ sunt, quòd hodiè Germaniae Principes et tatus, tàm multiplicibus litibus ac controversiis, de territorio, iurisdictione, venatione, aliisqueve Regalibus ac iuribus, inter se agitentur et praetensionum variarum, nec numerus, nec finis sit. Sanè cum stupore aliquando audivimus, quendam Germaniae Principem cum vicinâ Civitate Imperiali, ultra ducentas lites in Camerâ Imperiali ventilandas habere. Sic lites Officialium in iuriâ inter vicinos Dominos semper spirant, et numquam exspirant. Audiant igitur Officiales, ac probè observent, quae Ersamus Francisci, celebris Scriptor. part. 3. c. 27. deß hohen Trauer-Saals. Optimè monet: Man soll in grosser Herren Diensten das Gewissen nie aus den Augen setzen; Denn liebt der Fürst Recht und Billigkeit, so ists


page 108, image: s108

ihm kein Danck daß man seinet halben was Ubels thue. Siehet ers aber gerne, so hat man deß höchsten Königs Ungnade zu fürchten, und steht dennoch dahin, ob auch die weltlichen Könige, um die Schuld von sich zu werffen, mit jenem Römischen Käyser nicht hernach sprechen. Quis iussit? Oder, nequeve imperâsse sese, et rationem facti reddendam apud Senatum. Tacit. lib. 1. Annal. c. 6.

CONCLUSIO XXXIV. Peccat Officialis, qui cum Pastore loci cum scandalo Eccle siae rixatur, eique in exercendo munere suo semper contr arius est.

PUblice interest, Officiales Rei publ. et ministros Ecclesiae inter se concorditer vivere, ac summo studio eo laborare, ut inter limites


page 109, image: s109

functionis manendo, provincialium et parochialium salus quaeratur, et promoveatur. Si verò, ut non rarò fieri solet, rixae et lites, inter eos oriantur: Si Officialis Pastorem, et Pastor Officialem odio habeat, si alter in alterius messem falcem immittere audeat, non potest non indè scandalum in Ecclesiâ oriri, multis modis utilitas publica, et cura salutis animarum, impediri. Caveat igitur Officialis, ne rixarum iniustarum auctor sit, ne Pastorem Ecclesiae in functionesuâ turbet, auctoritatem eius imminuat, aut aliis modis ei iustam conquerendi et ingemiscendi causam praebeat. Peccatur interdum in hac re intra muros, et extra, dum limites modestiae, ac decentiae utrimque exceduntur. Plerumque tamen pius piorum Ecclesiae ministorrum zelus mundo exosus est. D. Selneccer. optimus Theologus, in Ps. 82. ita conqueritur: Die Schösser und Beamte sind manchesmal so


page 110, image: s110

stoltz, trotzig, hochmüthig und aufgeblasen, daß sie nach den Pfarrern nichts oder wenig fragen; Sie sind allen Predigern spinnefeind, die ihnen die Warheit sagen, und die es doch nach ihrem Amte thun, und es gut und treulich mit ihnen meynen, und nicht aus eigenen Affect, wie die Welt-Hansen ihnen Schuld geben, schelten, und daher sind sie fast immer im Zanck oder heimlich gefasten Neyd und Groll, wider die Lehrer, die ihren Unfleiß und Laster straffen, und meynen, man dörffe und solle ihnen nichts sagen, was sie thun und lassen, gerade, als wären sie allein die Leute, die GOtt ausgenommen hätte, daß sein Zornüber sie nicht ergehen sollte. Ja, sprechen sie, was soll das seyn, daß man auf der Eantzel solche Dinge strafft, man muß einen solchen Pfaffen Mores lehren, etc. Add. Mengering. Scrut. consc. c. 7.


page 111, image: s111