10 May 2005 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check


image: s001

I. N. I. AHASVERI FRITSCHI SENATOR PECCANS. Sive TRACTATUS De CONSULUM AC SENATORUM PECCATIS. NORIMBERGAE, Apud WOLFGANGUM MAURITIUM ENDTERUM. Anno M DC LXXXIV.


page 3, image: s003

I. N. I. TRACTATUS De CONSULUM AC SENATORUM PECCATIS.

CONCLUSIO I. Peccatis, qui per emendicata, aut empta vota Consulatum, aut aliud officium Senatorium quaerit

NOn infrequens est, homines ex levitate, vel inanis gloriae cupiditate, in Consulatum sese ingerere, per praecones aut emissarios subornatos in


page 4, image: s004

conventiculis tribulium vota emendicare, et commendationes procurare. Tales autem Dominos precarios, Gernbürgemeistere, Magistratu omninò esse indignos dicimus. Suspectus enim omnibus meritò videtur, qui operam ultrò ingerit. l. qui omnia ff. de procur. Quicumque verò rectè gesturus est Magistratum, in tantum ab ambitione debet aborrere, ut quaeratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat, sola illi suffragetur necessitas excusandi: Zahn. de iure municip. c. 19. n. 25. Et quid est, sapientem in tantillo dignitatulae municipalis punctulo gloriolam quaerere? Sed omnis anima indocta et plebeia curiosa est, vel ambitiosa. De eiusmodi emendicatis Consulibus, eingebettelten Bürgemeistern und Rahts-Personen, illud veriverbium Senecae lib. 6. de Clementia, locum habet: Fides, imò omnis eorum actio in obsequium servile submissa est, nemo ex animi


page 5, image: s005

sui sententiâ suadet, dissuadetque, sed adulandi certamen est, et unum omnium officium, una contentio, quibus blandissimè fallant; certè fallunt, fallunturqueve omnes, qui gratiosis clementissimisqueve illis caecis caecorum ductoribus togatisque Dominis Cumanis palpum obtrudunt. Si eiusmodi domicelli ex ordine mendicantium non Francisci, sed Petri, (quorum munere C. Figulus fuit, qui Consulatus repulsâ dolore accensus, cùm ad eum postero Comitiorum die multi consulendi causa venissent, omnes dimisit,) dixit; Omnes consulere scitis, Consulem facere nescitis. Val. Max. lib. 9. cap. 3. Secundùm formam à Iustiniano, in Novella 8. c. 9. praescriptam, sollenni iuramento obstringi deberent, se nihil dedisse, vel daturos esse, vel etiam promisisse ad consequendum Consulatum, bone DEUS! quam splendida periuria, quàm turpes, sordidae detestabilesqueve mercantiae


page 6, image: s006

detegerentur! Zahn. d. l. Nemo igitur dubitet, eos omnes, qui Provinciam Magistraticam per ambitionem quaerunt, peccare, cumprimis, si, ut plerumque fit, necessariâ ad imperandum prudentiâ desituantur. Civitati enim tales homines non tàmprosunt, quàm nocent.

CONCLUSIO II. Peccat is, qui Consulatum vel aliud munus Senatorium, ad quod aptus iudicatur, suscipere detrectat.

INter civem et civitatem tacita intercedit obligatio, quâ municeps ad munera, et obsequium, civitas ad defensionem et protectionem adstringitur. Ex hac obligatione fluit, quòd municeps, cui Consulatus defertur, si illud munus subire, absque praegnanti causa,


page 7, image: s007

detrectaverit, peccet contra iuramentum, widetdie Bürgerliche Pflicht, quod adquirendo Ius Civitatis, das Bürger-Recht, Magistratui praestitit, quo se ad obsequium in re quavis licitâ ac honestâ obligavit. In municipiis parvis plerumque ex Collegiis sartorum, sutorum, credonum, aliisque artificibus Consules ac Senatores eliguntur, cumqueve eorum nonnulli malint opficia sua liberè, et absque impedimento exercere, quàm Consulatum gerere, cùm plerumque admodùm exiguavel nulla Consulum istorum soleant esse salaria, non tamen audiendi sunt, sed refractariis vel iura civitatica neganda sunt, vel planè è municipio expellendi: Hùc faciunt manifesta iura, in l. 12. de muner. l. 2. §. 1. l. honorem pr. de vacat. et excus. mun. l 19. l. d. decur. ubi habetur, in remissione publici muneris non intelligi remissum munus subeundi Magistratum. Alberic. in l. 2. de vac. et excus. mun. quem refert


page 8, image: s008

Zahn. de iure municip. c. 23. num. 2. qui n. 13. hanc sententiam limitat in illo, qui habet suspicionem et indicia, quòd eiusmodi electio, seu nominavio in Magistratum, ex aculeo quodam, inimicitiae causä, et ut agrè electo fiat, facta fuerit, cùm publicae vocationes privatis affectibus subiacere non debeant l. un. l. si propter inimicit. Wesenbec. cons. 40.

CONCLUSIO III. Peccat Consul civitatis, qui solus omnia, exclusis Senatoribus et Adsessoribus Senatus regere et ordinare praesumit.

SUnt quidem Consules caput Senatus, ita tamen ut ipse Senatus sit observator et moderator consularis potestatis. Halicarn. lib. 7. antiq. Nonnumquam Consules, omnia pro


page 9, image: s009

arbitrario agere, Senatorum vota negligere sibi praesumunt, a)utokratori/an aliquam affectantes; sed hic potestatis Consularis abusus non est sine periculo, nce sine peccato, si rectè civitaticonsuli debet, audienda et ponderanda reliquorum Senatorum vota. Oculi enim plus vident, quàm oculus. Und aus vielen Köpffen ist gut rathen. Vid. Menger. Scrutin. Consc. cap. 12. q. 97. ubi ait: Hieher, unter das achte Gebot, gehören auch die Ja-Herren in Rathstühlen, da die Obersten alles dirigiren, de finiren, und versententioniren, die andern habem nur das placet zum besten, die müssen wol, wenn sie gleich nicht wollen Ja sagen, oder werden von den Primoribus angefahren und zerpantzerfeget. Sie lassen sich deuchten, sie haben für anderen mehr Macht, und Freyheit zu thun und zu lassen, was sie wollen. Vid. Idem in Horeologiâ, c. 7. ubi scribit: Die Bürgemeister haben zu bedencken, daß sie nicht Herren deß Raths, sondern


page 10, image: s010

Directores, und Wort-Führer desselben seyn, nicht den Namen darum haben und führen, daß sie ihre Besitzere und Zugeordnete meistern, überpochen, beschnarchen, und eintreiben sollen, daß sie das Wort allein haben, un~ alles nach ihrem Willen richten mögen, sondern daß sie ihrer Bürgerschafft, und gantzen Volcks Magistri, das ist, Oberste Vorstehere, und Vorgänger seyn, und dem gemeinen Nutzen am allermeisten, und vor andern rathen und helffen sollen. d. Tr. c. 20. rubric. Von Räthen in Städten und Flecken §. 4. ubi scribit: Die Raths-Herren lassen sich, wo es im Raths-Stuhl Idioten giebt, Schäfer, Schneider etc. etc. mehrentheils von ihren Syndicis und Stadt-Schreibern regieren, was die thun, das ist gethan, was die rathen, es mag gerathem oder nicht, so dringets durch, sed rarò benè tali regimine civitati consulitur, cumprimis quando Poligraphus, vel ambitiosus vel avarus, vel imperitus est. Ein Raths-Herr hat zu


page 11, image: s011

bedencken, daß er sich nicht von den Grössern, und die oben sitzen, soll übersch narchen und betrotzen lassen, nur ein Ja-Herr zu seyn, und das placebo zu singen, sondern er hat auch geschworen, auf seinen Verstand, Vernunfft und Gewissen, darum soll er nicht von Recht und Warheit abweichen; Wo er etwas nach seiner Vernunfft oder Verstande befindet, das nicht zu verantworten, soll er solches nicht mit seiner Stimme gut heisen, und sich gefallen lassen, sondern was dawider zu erinnern, und zu reden nöthig, in acht nehmen. Idem Auctor, in Horeologiâ c. 7. p. 97.

CONCLUSIO IV. Peccat Consul, vel Senator, qui conclusa Senatus domesticis suis aperit.

SUnt non pauci Consulum, atque Senatorum, qui, quamvis uxores secum in Curiam ad cònsilia non


page 12, image: s012

ducant, domi tamen conclusorum in Senatu novam cum uxoribqus suis examinationem, censuram atque nonunnquam seriam reformationem instituere solent. Zahn de iur. municip. c. 57. n. 38. Sed peccant tales senatores contra iuramentum Senatorium, quo continetur, quod velint alto silentio premere ea, quae in Senatu gesta sunt, wollen verschwiegen ahlten, und niemanden offenbahren, was im Rath gehandelt, oder geschlossen worden. Eiusmodi Secretorum detectio habet poenam iniuriae et damni, multa enim inter consultandum excidunt, dicentibus, quae claustrum consilii exire non debeant, tùm, quia malitiosè non intelligentibus in contrarium explicari possunt, tùm, quòd non expediat, priusquàm formam suam accipiant, praesciri. Sanè Senator, qui acta publica Senatus evulgat, removeri potest ab officio. Coler. decis. 233. n. 1. p. 2. et poena falsi puniri l. 1. §.


page 13, image: s013

51. de fals. tenetur et ad interesse Rei publicae, cuius Secreta manifestavit. Gail. 1. O. 100. n. 6. quodqueve et poenis corporalibus puniri possit, vult Stephan. de iuris d. p. 2. lib. 2. c. 2. n. 295. Opus esset garrulis Senatoribus os claudere centuplice serâ, pessulo centuplice enim res sub fide silentii illis credita est. Zahn. d. l. ubi plura vide.

CONCLUSIO V. Peccat Senator, qui coràm, vel in Senatu indecorè cum Collegiis suis altercatur.

Non minùs perniciosa est Senatorum inter se discordia, quàm si remiges, et nautae in unâ navi in fensè digladientur: stimulat privati odii pervicacia in publicum exitium Tacit. lib. 1. Histor. et dum res communis sine communicone animorum capessitur, contingit, bonum


page 14, image: s014

publicum civitatis privatis simultatibus impediri: Mev. ad Ius Lubec. L. 1. Tit. 1. art. 12. n. 1. Peccat sanè in DEUM, ac civitatem Senator, qui in Senatu rixas movet, quive in iuriam, verbis aut verberibus, ut nonnumquam factum esse meminimus, alteri infert. Wann Raths-Personen wider Gebühr, ihrem Stande zu Verkleinerung, vor dem Rahte, und in dem Rathe zancken, einander an Ehren angreiffen, oder gar Hand anlegen. Statuto Lubecensi talis Senatu triginta aureis punitur. Rex Arragonum Alphonsus dicere solitus fuit, si sibi contigisset nasci temporibus, quibus Romana Res publica florebat, se constructurum fuisse, Curiam contra templum Iovi positorio, in quo priusquam venirent in Senatum Patres conscripti, odium, amorem, et privatos affectus omnes deponerent. Quod ipsum, ut Veneti laudabili more receperunt, ita Ratisbonae eleganti inscriptione aureis


page 15, image: s015

literis ornatâ, Curiae monuerunt. Verba apud Camerarium, horar. succisiv. cent. 1. c. 33. haec sunt:

Quisquis Senator officii caussâ Curiam ingrederis
Ante hoc ostium privatos affectus omnes abicito,
Iram, vim, odium, amicitiam, adulationem,
Publicae rei personam, et curam suscipito:
Nam ut aliis aequus, vel iniquus fueris,
Ita DEI iudicium vicissim exspectabis.

CONCLUSIO VI. Peccat is, qui in promovendis adofficia publica cognatis et affinibus adfectui suo indulget.

COnsulum ac Senatorum creatio in municipiis quibusdam


page 16, image: s016

certis personis ad id iuratis, Chur-Herren dictis, committi solet, qui Rei publicae iuratò tenentur ad eligendum eum, qui dignus est: Prima autem qualitas boni Consulis ac Senatoris est, ut pietati studeat. Pietas enim est primum iustitiae fundamentum, est vinculum et firmamentum Rerum publicarum, sine quâ societas non erit, quia non fides, non iustitia, non virtus; sed fraus, licentia, protervitas, et uno verbo, confusio morum ac rerum. Lips. in Monit. Polit. c. 2. pr. Secundò sit iustus: Non enim Iudex, aut Magistratus dicendus, si non sit in illo iustitia. C. iustum caus. 23. q. 3. Tertiò, sit vacuus ab affectibus, seu passionibus, quae obcaecant animum, et iudicium hominum. Quatuor autem modis pervertitur humanum iudicium. 1. Timore: dum metu potestatis alicuius veritatem loqui pertimescimus. 2. Cupiditate; dum praemio alicuius animum corrumpimus. 3.


page 17, image: s017

Odio, dum contra quemlibet adversa molimur. 4. Amore, dum Amico vel propinquo complacere contendimus. C. quatuor XI. q. 3. Quartò, sit constans: ut illum, non ferrum, non ignes, non calumniae, aut rumores populares ab officio deterreant. Tac. lib. 16. annal. Sit minantibus intrepidus, adversus blandientes incorruptus. Tac. lib. 1. Histor. Quintò, bonum publicum, non privatum quaerat commodum. Dicuntur enim Consules Patres civitatis, Pater autem contra stimulos naturae facit, cui filiorum causa curae non est. Zahn. de iure munic. c. 17. n. 22. Sextò, sit affabilis; cives sine difficultate aut morosit ate audiat, etiam infimos et minimos. Septimò, non sit praeceps in iracundiam, haec enim dira acdura Domina, impotens sui, decoris oblita, necessitudinum im~emor, rationi consiliisqueve praeclusa, causis variis agitata, damnosa insania est. Senec. de ira. lib. 1. Vid. D. Mengeringius, Scrutin. Consc. c. 8. n. 95. qui sex


page 18, image: s018

virtutes principales in Consulibus ac Senatoribus requirit. 1. Gemeinen Nutz der Unterthanen mitleidentlich bedencken. 2. Redlich und männlich handeln. 3. Gottsfürchtig seyn. 4. Warhafftig und der Lügen feind seyn. 5. Nicht geitzig seyn, noch Geschencke nehmen. 6. Die Aemter nicht nach Gunst, sondern nach Tugend mit tüchtigen Leuten besetzen. Contra hoc ultimum requisitum peccant illi, qui in eligendis Consulibus aliisque Officialibus civitatis maiorem consanguinitatis, affinitatis aut amicitiae, quàm virtutis personarum, ac salutis publicae rationem habent, quod saepissimè fieriexperientia satis testatur. Audiant verò illi, quid saepiùs laudatus Theologus eis considerandum proponat. Es fragen sich Obrigkeit, ob sie ihre Kinder, Verwandten, Schwäger und Freunde befördert, zum Regiment gezogen, und erhoben, nicht dem gemeinen Nutzen zum Besten, und daß sie tüchtig und geschickt hierzu wären, sondern nur aus


page 19, image: s019

fleischlichen Affecten, Eigensucht, Genieß, und eiteler Ehre, daß sie ihr Geschlecht, Kinder und Freundschafft möchten hochansehnlich, gewaltig, berühmt machen, in welchem Paßtes der fromme Samuel versahe, 1. Sam. 8. Es versündigen sich aber schwerlich solche Leute, welche ihre Vota und Stimmen tüchtigen Personen versagen, oder untüchtige Rültzen und Idioten aus Hoffnung eigenen Nutzes angeben, oder auch unredlich mit gesammleten Stimmen umgehen. Vid. Tr. nostr. de peccat. Ministr. conclus. 2.

CONCLUSIO VII. Peccat Consul, vel Senator, qui Salarium suum ex reditibus, vel ex accidentalibus novis et inusit atis pro lubitu auget.

SAlario suo constituto Magistratus civitatis contentus sit, si verò


page 20, image: s020

novos ac graviores labores suscipere cogatur aliquod salarii augmentum à Superiore suo pro viribus aerarii roget, minimè verò propriâ auctoritate, ac licentiâ sua hic utatur. Vid. Menger. Scrut. Consc. c. 11. q. 92. ubi ait; Räthe und Regenten in Städten fragen sich, ob sie über ihre Stadt-Renthen, und Imposten-Vermögen, ihr Salarium und Besoldung eigenes Gefallens gesteigert, vermehret, gehäuffet, erhöhet, und multipliciret, und also bey ihrem Amte und Regiment ihren Nutz und Lucrum gesucht, und nicht gemeiner Stadt Bestes, ungeacht es mit der gantzen Stadt grossen Schaden, Abgang, und Verderbzugehen möge? Das ist ein Arm aus dem Gold-reichen Regiment-Strohme in manchen Städten, da macht ihm der Herr Bürgemeister, Cämmerer oder Stadt-Schreiber, eigenes Gefallens eine Besoldung, da zuvor etwan 50. Gold-Gülden pro regenti Consule deputirt, und verwilliget gewesen, da


page 21, image: s021

thut er einen Regentischen Ausspruch in der Cämmerey, schreibt und nimmet dafür 100, sinds 150. gewesen, so werden 200. draus. Wann der Herr Abt also Würffel auswirfft, so spielen die Herren Conventualen mit, und wird dann der gemeine Beutel gereget und gefeget. O wie kan man da artig und meisterlich mit so stattlichen Rechts-Grunde und Praetext ins Geld greiffen, daß es schnarpt, da man sonsten nicht genug über die Statdt-Cassa und Kasten queruliren und klagen kan, wann man armen Wittwen und Wäysen, Kirch- und Schuldienern Zinß- und Gefälle abgeben und reichen lassen soll. Ach wo bleibet hie bey manchem grossen Hansen das Gewissen? Ita etiam cum accidentalibus comparatum est, quae vel augere, vel nova introducere multi officialium minmè dubitant. Sed de his vide, quae diximus in Tract. de iure accidental. et Tr. de peccatis Ministrorum Principis con. clus. 28. Illud adhucaddimus, quod


page 22, image: s022

Spangenbergius Theologus Conc 10. ad Epist. Pauli ad Romanos scribit. Es ist ein Geitz, da einer mehr Besoldung nimmet, und auszwinget, denn er mit guten Gewissen verdienen kan.

CONCLUSIO VIII. Peccat Consul civitatis, qui civium querelas non patienter audit, nec pauperum, viduarum ac miserabilium personarum causas celeriter expedit.

AD Consulum curam pertinet, ea omnia decernere, quae Politiam civitatis concernunt, controversias civium primò omnium excipere, iis componendis se arbitros interponere, et si per arbitros ad pacem profectum nihil sit, tùm demum ad tribunalia


page 23, image: s023

litigantes amandare. Zahn. Ichnograph. iuris municip. c. 42. num. 13. Huius rei causa Consules quottidiè horâ unâ, alteräve admittunt cives omnes, quotquot volunt cuiusve Ordinis sint, et conditionis. Auctor status Foederat. Belg. Provinc. cap. 11. Alibi werden wächentliche gewisse Raths-Tage gehalten. Debet autem Consul civitatis querelas civium cumprimis pauperum ac viduarum patienter audire, et causas quantum fieri potest, celerrimè expedire. Saepiùs autem Consules in hac re peccare, experientia docet, de quibus conqueritur Innocentius, in Tr. 9. de contemptu mundi: Pauperum, inquit, causam cum morâ negligitis, divitum cum instantiâ promovetis, in illis rigorem ostenditis, in istis ex mansuetudine dispensatis, istos cum difficultate respicitis, hos cum facinore tractatis, istos negligenter auditis, hos subtiliter auscultatis, vos non attenditis merita


page 24, image: s024

causae, sed personarum, non iura, sed munera, non quod ratio dictiat, sed quod voluntas affectat. Add. Mengering. Scrut. Conscient. c. 9. n. 94. ubi ait: Regenten der Städte fragen sich, ob sie in Audientien, und Verhör der Parthenen, bey armer einfältiger Leute Anbringen und Supplicationen, unfreundlich ver fahren, die Leute angeschnautzet, überpoltert, und erschrecket, mit rauhen, herben, harten Worten sie abgewiesen, schweigen, oder weichen heissen? Es ist dieses ein mercklicher Regiments-Fehler, und gewissenrühriger exceß an sulchen Personen, wenn sie allzugeitzig, hart für der Stirn seyn, und Polter-Mann spielen; ein armer Mann darff sich nicht regen, nicht mucken, und seine Nothdurfft und Anligen von sich sagen, sondern er wird angefahren, übersch nautzet, überschrien, und also geausbutzet, und pantzerfeget, daß er lieber davon, als zugegen seyn, und bleiben wolte. Dadurch geschicht nun Manchem zu kurtz, seine Nothdurfft


page 25, image: s025

und Sache wird zur Gnüge nicht, wie billig, gehöret, die Umstände, so reifflicher zu erwegen, werden übergangen und unterschlagen. Vid. Idem q. 69. ubi scribit: Manche sehen lieber einen Wolff für sich, als eine arme Wittwe, die ihre Sachen, Noth, und Anligen anbringen will, darum müssen sie auf Rath-Häusern biß aufs Letzte warten, werden rauh und unfreundlich angefahren, bekommen schlechten und kurtzen Bescheid, werden abgewiesen, sollen wiederkommen etc. Ist das nicht Sünde und Unrecht?

CONCLUSIO IX. Peccat Magistratus, qui disciplinam publicam in civitate non tuetur.

MAgistratui civitatis maximè incumbit, disciplinam ac honestatem publicam in civitate conservare, malos atque sceleratos


page 26, image: s026

homines punire, cumprimis in blasphemos, scurras ganeones, alatores, ebriosos, scortatores, fures, similisqueve farinae homines animadvertere, semper illud cogitare: Ense resecanda est, ne pars sincera trahatur; et illud: Una infecta ovis totum corrumpit ovile; propterea in civitatibus habentur carceres obdientiarum, super oprtis et muris, quibus cives contumaces ad tempus attinentur, ergastria publica, Zuchthäuser, loca quibus ludibrio exponuntur publico delinquentes, Narren-Häuselein, Thoren-Kasten. Si verò Magistratus in hac re negligens fuerit, illius oscitania et ignavia tàm peccaminosa quàm perniciosa est. In Republica Romana erant Censores morum; et optandum sanè esset, in Christianis civitatibus eiusmodi Inspectores etiam haberi, qui malitiam ac proterviam vivium coërcerent. Vid. D. Mengering. Scrutin. Consc. c. 8. q. 99. ubi ait: Die


page 27, image: s027

Obrigkeit frage ihr Gewissen, ob sie mit Fleiß un~ Ernst allen eingerissenen Unordnungen, ärgerlichem Wesen un~ Leben gesteuret und gewehret, selbe ohne Connivenz und Nachsehen, bestrafet und geeyfert,m oder ob sie vielmehr un~ hergegen solchem bösen un-Christl. Stadt-verderblichem Beginnen und Vornehmen zugesehen, ohne einigen Eyfer, Andung un~ Straffe geschehen un~ passiren lassen? Die Regenten sind ia darum von GOtt verordnet, daß sie Schutz, Recht, Zucht, und Erbarkeit handhaben sollen. Kommen sie nun solchem Amt und Beruff mit allem möglichem Fleiß nicht nach, sondern lassen eine Unordnung, Laster und Aergernüß über das andere in ihrer Stadt einreissen, sie sehen nicht einmal saver darzu, sie thun, als gienge sie es nicht an. So viel Huren-Kinder werden getanfst, so viel Sünde und Schande wird gehört, solcher Muthwille wird getrieben, so viel Frevel und Gestäncke angerichtet, etc. Aber niemand ist, der die schwere Hand drauf


page 28, image: s028

legen, der eine ernste Stadt- und Hauß-Zucht, Disciplin und Aufsicht anstellen wolte; Peh, sagt mancher, das ist heur nicht neu. Wer kan allen Huren das Handwerck verbieten? So wisset, lieben Regenten, daß ihr auch damit das maledictus pber euch ladet, und an allen dem Unheil, fluch und Zorn Gottes ursach und schuld seyd, den GOtt um ungestraffter Sünde über eine gantze Stadt und Land nach seinem gerechtem Gerichte gehen lässet. Wie aus der schrecklichen Historie der Benjamiter und andernzu Gibea zu ersehen. Iudic. 19. *polla/kis2 kai\ zu/mpas3a po/lis2 kakou= a)ndro\s2 e)paurei=: Saepè tota civit as ob unius hominis crimen punita fuit.

CONCLUSIO X. Peccat Magistratus, qui profanationem Sabbathi non severè prohibet, atque punit.

SAbbathi profanatio inter hodiernos Christianos mundiales tam


page 29, image: s029

horrenda est, ut sanguineis lacrimis non satis deplorari possit. Manifestum autem est ex tenore tertii praecepit, à parentibus, patribusfamiliâs et Magistratibus exigi, non tantùm, ut ipsi Sabbathum sanctificent, sed et ipsorum officii esse, ut curent, á reliquis etiam sanctificari; prohibeant ac puniant profanationem. Chemnit. 2. loc. Conc. Add. Mengering. Scrut. Consc. c. 7. q. 85. ubi inquit: Die Obrigkeit soll feste darüber halten helffen, nach dem Exempel deß frommen Nehemias c. 13. daß die Sonn- und Feyertage zum Gottesdienst recht mögen angewendet werden, welches geschieht, wenn sie alle Gelegenheit, dadurch die Entheiligung deß Sabbaths geschieht, wegschneiden, als daß sie Wein- und Bier-Häuser zuschliessen, und die Tore unter den Predigten zuhalten lassen, und was dergleichen mehr, wenn sie die die offfne Märckte, auch Hochzeiten, Fechtschulen und derglichen auf die Werckeltage verlegen,


page 30, image: s030

wie auch wenn sie mit ernster Straffe verfolgen, so wol die, so den Sabbath entheiligen, als auch die, welche auch Ursacg darzu geben. Es sündigen oObrigkeit und Regenten der Städte schwerlich in dem, und machen sich schuldig an aller Uppigkeit, so durch Licenz und Zulassung verübet wird, schuldig an allem Aergernüß etc. etc. Und wenn Rachts-Herren in Städten an manchem Orte nicht so starcke vollwächsichte Epicurer und Spötter Christlicher Religion wären, würden sie, so wenig, als Custodes utrius que tabulae, den Gottesdienst und Sonntags-Andacht us solche und andere Masse schänden un~ verunehren, aufheben und hindern lassen, als wenig sie an Gerichts- und Rachts-Tagen vergönnen, daß man in Rachts-Häusern, unziemlichen Tumult, Geschrey, Auflauff, Kurtzweil und Narrentheidungen vornehmen und treiben wolte. Obrigkeiten haben es zu verantworten. Vid. Idem q. 76. Cumprimis dolendum est,


page 31, image: s031

sacratissimos Dominicos plerumque Baccho consecrari. Vid. Paraenesis nostra ad Magistratus omnes, ne in diebus Sabbathi Subditos in tabernis ac popinis helluari ac debacchari patiantur. Zahn. Ichnograph. iur. municip. c. 39. n. 19. ubi ait: Quòd Magistrat vi incumbat, quantum in ipso est, sub certâ poenâ compotationibus et helluationibus seriò interdicere, atque in hunc finem cauponas et diverticula praesertim diebus Dominicis sub Contionibus visitare, inqueve gurgites illos cum receptoribus et hospitibus suis acriter et exemplariter animadvertere.

CONCLUSIO XI. Peccat Consul civitatis, qui Ecclesiae Ministros molestat, premit, eosque in Officio Ecclesiastico exercendotur bat.

REperiuntur Ecclesiae Pastores, qui negotiis saecularibus Senatus


page 32, image: s032

temerè sese immiscere audent, et non sine publico scandalo alterum pedem, ut dicitur, in Curiâ habere gestiunt; Reperiuntur contrà Consules, ac Senatores,m qui sacris trebus se immiscere, et alterum pedem in suggestu Ecclesiastico habere praesumunt. id verò minimè probandum. Quilibet enim intra Cancellos vocationis suae se continere, suo munere fungi, nec falcem in alienam messem immittere debet. Non rarò etiam Ministerium Ecclesiasticum à Senatu variis modis molestatur, premitur, et in officio suo turbatur, quae res scandalosa non tantùm, sed et publicè perniciosa est. D. Mengering. Scrutin. Consc. c. 20. §. 4. ubi ait: Die Stadt-Obrigkeit pflegt gemeiniglich auch nach den Kirchen-Schlüsseln zu greiffen, also daß sie ihren Pastoribus, und Superintendenten, einen und andern Eingriff thun, despectiren und praeteriren sie, wie sie mögen, damit sie denselben ja viel


page 33, image: s033

Praeiudicia und Verdrieß zuziehen. Testantur id tot compita et oppida hinc indè, dazu denn die Stadtschreiber, als Tribuni plebis und Inflatores turbarum popularium sich weidlich gebrauchen lassen. Vid. Idem c. 7. q. 78. ubi ait; Die Obrigkeit frage sich, ob sie dem Heiligen Geiste sein Straff-Amt hemmen und hindern, das ist, den Predigern untersagen und verbietes, oder Ziel und Maß, Model und Muster vorschreiben, und aufdringen wollen, wie fern, und welcher Gestalt sie eingerissene Aergernüsse und Unordnung, öffentliche Schade und Laster auf der Cantzel und im Beichtstuhl, eyferig straffen, rühren und anden sollen? Et q. 79. Ob sie das Straff-Amt und Widerlegung allerhand Rotten Ketzereyen auf der Kantzel den Predigern untersagen, und verbieten wollen? Was thun ietzo an grossen Herren-Höfen, ia auch in Städten und andern Gemeinen die Iuristen anders, als daß sie dem Rath und der Obrigkeit damit


page 34, image: s034

in den Ohren ligen, man müsse den Pfaffen den Zügel ein wenig kürtzen, ihnen verbieten, daß sie nicht so dürstig mich schelten, straffen und dergleichen um sich werffen, und auf die Leute debacchiren? wie es die Welt nennet, wenn Prediger ihr Amt thun, und falsche Lehre oder ärgerliches Wesen straffen, sonderlich wenns grosse Leute antrifft, ??? muß es gar übel gethan seyn, un~ haben die Prediger alsdann die Parte im Kopff, da gibt man der Obrigkeit den Rath, man müsse hie Einsehen thun, den Predigern Ziel und Masse fürschreiben, wie ferne sie das Straff-Amt, und den Beicht-Schlüssel gebrauchen sollen. Sunt verba D. Chemnitii part. 2. Postill. Quasimodog. Aber, ob gleich der Magistrat und Obrigkeit der kirchen-Diener Schützerinne und Pflegrinne ist, so führen doch die Diener deß Göttlichen Worts nicht ein Amt, da der Obrigkeit zustehet, oder darüber sie zu gebieten, und zu verbieten hat, sondern sie sind Diener deß


page 35, image: s035

HErrn Christi, der sie zu Ackerung seines Weinberges verordnet und gesetzet, und sey das Amt der weltlichen Obrigkeit und der Diener Christi weit unterschieden, und da eine Obrigkeit sich hierinnen etwas anmassen wollen, die grifft in ein fremd Amt, und nimmt sich Gewalt über eines andern Diener. Mengering. d. l. add. Luther. tom. 5. Ien. fol. 148. Dedekenn. Consil. Eccles. Vol. 1. p. 2. p. 610.

CONCLUSIO XII. Peccat Magistratus civitatis, qui Ministerio Ecclesiastico personas officio sacro indignas obtrudit.

OFficium Pastorale sanctum est et grave, ac propterea salus publica postulat, ut non aliis, quàm optimis ac dignisimis conferatur. Tristis autem experientia docet, eos,


page 36, image: s036

qui Patrontûs iure gaudent, non rarò eo pessimé abuti, dum carnali adfectui indulgentes, indignos, vel fidei minùs sanae, vel vitae flagitoosae ratione suspectos homines ad sacra officia vocare, et Collegio Ministrorum verbi obtrudere non verentur. Quâ in re magistratus et patroni in DEUM, in Ecclesiam, et in Rem publicam gravisimè peccant. Satius sanè esset, ius Patronatus cum Iure episcopali coniunctum esse, ut alibi pluribus docuimus. Non possumus non Theologi saepiùs laudati verba adducere, is in Scrutin. Conscient. c. 7. q. 80. ita scribit: Es fragen sich die Obrigkeiten, Collatores und Patroni, ob sie in Erwähl-Annehm- und Beruffung der Prediger nach Gunst gehandelt, und nicht auf Gottesfurcht, Kunst, Tugend, un~ Qualitäten, sondern auf Freundschafft, Vorschrifft und andere Welt-Motiven geschen? Solches geschehet, wenn man in Vocationibus der Prediger personiret, und also


page 37, image: s037

leichtfertig damit umgeht, gleich als wenn man etwan einen Vogt, Amtmann, reisigen Knecht, Noch, kellner, Schreiber und Pförtner, aus Gunst, oder anderer Leute Fürbitte belohnet, und bestellet, da doch allein hierunter der Richtsnur, Weise, Maß und fürgeschriebener Form deß Heiligen Geistes gefolget werden solte, wie dieselbe beschrieben stehet I. tim. 3. Tit. 1. wo solches nicht geschieht, wird man für GOtt daran schuldig, darüber der Heilige Geist klaget, 1. Timoth, 4. daß die Welt für sich selbst Lehrer auflade, nach denen ihnen die Ohren jucken; darum die Lehn-Herren, welchen das Ius Patronatus in den verlegten Pfarren in Städten, oder auf den Dörffern, zustehet zu gebühren der Zeit, ohn Versäumnüß, nach tüchtigen Personen sich umsehen sollen, welchen das Ministerium deß Worts, und der heiligen Sacramenten, zu Erbavung sicherlich, wohl, und nützlich möge vertravet werden können. Aber, Ach


page 38, image: s038

leider! es ist hergegen bey uns aufkommen, wenn ein Kirchen-Dienst, oder Praedicatur, zu bestellen ist, da greifft man das Werck an, nicht mit gebührender Furcht GOttes, man dencket nicht, wie man eine fromme, Gottsfürchtige, sittsame, wohlerzogene Person bekommen möge, die dermassen qualificirt wäre, daß man ihr sicherlich ein Kirchen-Amt vertrauen könne, sondern das ist das erste, daß man gedencket, dieser oder der ist Vetter, Schwager, oder sonsten guter Freund, er hat fürnehme Patronen, die für ihn bitten, darum muß man ihnen etwas zu willen seyn, oder aber es ist ein Stadt-Kind, und ist lange in numero exspectantium gewesen, darum wird er billig andern vorgezogen; Vid. idem c. 11. q. 66. ubi ait: Die beeden heiligen Männer S. Dativus und Denarius vermögen offtmals viel, denn leider! gehets so zu an manchem Orte heut zu Tage, wenn ein Kirchen-Dienstledig ist, so finden


page 39, image: s039

sich zwar genug Simones, die Geld anbieten, auf daß sie auch die Hände auflegen möchten, aber es seynd gar wenig Petri, die ihnen mit gebührender Züchtigung begegnen und ihr Geld abschlagen, ja, was sage ich von abschlagen, welche seyn sollen, die werden selbst Simones, und dürffen noch Geld heischen von denen, so zu Kirchen-Aemtern sich begeben wollen. Es erhebet sich ofst ein Lauffens, Schreibens, Bittens, und Schenckens, und siehe zu, unter so vielen greifft man in Zober, und erwischet einen Lappen; Sage mir nun, wie kommts, daß man feine, wohltüchtige Leute vorüber lässet, und dem Esel thut man auf? Keine andere Ursach ist, denn daß der Esel die Ohren voll Geld bringet; Ach! wer kan alle andere Tücke und Stücke, Händel und Fündlein hierunter zehlen. Idem Theologus d. Tract. c. 7. hunc conscientiae casum Magistratui civitatis proponit, ob die Obrigkeit ohne Zuziehung, Consulir- und


page 40, image: s040

Raths-Erholung ihres Stadt-Ministerii, Landes-Consistorii, die Pastorst- und Superintenduren bestellet und versehen? Das geschichte offt und vielmals, daß man in Städten, bey Bestellung derselben, das Collegium Ministrorum Verbi ausschleusst, und nicht ihres Raths und Bedenckens gebrauchen will; befürchtet sich flugs, die pfaffen möchten zu viel Recht und Vortheil, in Kirchen-Sachen, gewiunnen, und endlich gar bürgemeistern wollen. Et cap. 8. q. 51. Es ist nicht seltzam und unerhört in der Welt, daß uf solche Masse, die im Rath und Regiment sitzen, ihr Käyserl. Pabstthum, wie es Herr Lutherus nennet, erweisen, und den Pastoren zu Umwillen, Verdrieß, Schimpff und Despect, Schulmeister, Cantores, Diaconos, auch wol Küster, eigenes Gefallens, ohne Begrüß- und und Zustimmung desselben, einschreiben, einführen, beruffen und bestättigen, und solchen Miedlingen wider deß Pfarrers Klagen und Sagen den


page 41, image: s041

Rücken haltem. Daher offtmals viel Haderns un~ Querulirens in Cantzeleyen un~ Consistorien zu seyn pfleget; dazu die Stadtschreiber in kleinem Städten (die bißweilen leichtfertige. Fincken, gute nasse Brüder, und starcke Epicurer seyn) weidlich helffen, hetzen und reitzen andere an, so sonst das Predig-Amt wol in seinem Wehrt und Ehre seyn liessen. Aber daß solches alles schwere Sünde, ist unnöthig weitläufftig zu erweisen. Vid. Luther. tom. 6. Fenens. fol. 37. edit. vet. Add. D. Brunneman. Tr. de Iure Eccles. Ant. Faber. de Relig. regend. et quae in Notis ibi diximus.

CONCLUSIO XIII. Peccat Magistratus, qui Scholarum curam non habet.

INdubitatum est, omnibus Magistratibus, utpotè nutritoribus Scholarum, curam educandae pubis incumbere. Melanchton. in Conf.


page 42, image: s042

doctr. Eccles. vers. quamquam autem. Undè Crates Philosophus optabat, on altissimo civitatis loco esse, summâqueve vocis contentione exclamare posse, ut omnes audiant, quo ferinimi, ô mortales! qui ad possidendas opes magno studio incumbitis, filiorum verò, quibus illas relinquatis, exiguam curam geritis. Quod idem est, quòd faciunt, in quibus calceus curae est, pes autem neglectui. Plutarch. lib. de Pueror. educat. Siquae ergò Magistratûs, publici boni cura est, si quae parentum vigilantia, uterque in id incumbere debet, ut tenera puerorum aetas non otio, et in quo hos comites habet individuos, vitiis consecretur, sed virtutem imbibat, pietatem hauriat et pro subiecti captu scientiarum nectare inebrietur. Limn de iur. publ. lib. 8. c. 1. num. 2. Obrigkeit soll nicht allein auf die Knaben mit ihrer Schul-sorge ein Absehen haben, sondern auch die


page 43, image: s043

Mägdlein-Schulen in acht nehmen. Can. 6. Concil. Constantinopol. 6. Zepper. lib. 1. Pol. Eccles. c. 7. Die Obrigkeit ist schuldig, die Unterthanen zu zwingen, ihre Kinder zur Schulen zu haten. Luther. tom. 5. Ien. fol. 186. auch gelehrte und fleissige Schulmeister der Stadt-Jugend vorzusetzen, und mit gebührlichem Unterhalt versorgen. D. Mengering. Scrutin. Consc. c. 12. q. 98. ubiait: Es sehen die Herren Scholarchen und Regenten offtmals hierunter die Salaria an, die sind für Schul-Diener so schlecht, elend, gering und dürfftselig, daß mancher Sau-Schneider und Kälber-Hirte deß Jahres mehr Einkommen, und bessere Accidentia hat, als ein Jugend-Lehrer. Notabilia etiam sunt verba D. Sarcrii, in Tr. von Mittel und Wegen die wahre Religion etc. quae idem adducit c. 8. q. 101. Die Feinde der Schulen (inquit ille) und dieienige, so den gelehrten, getreven, Gottesfürchtigen, und unverdrossenen Schulmeistern


page 44, image: s044

abbrechen, und diese nicht reichlich versorgen, seynd nicht Menschen, sondern eitel Teuffel, Pestilentz und Verderben deß gemeinen Bestens.

Plus prodest Rei publicae bonus Ludi-Magister, quàm bonus Consiliarius; Schola enim thesaurus et fundamentum est utriusque Politicae. D. Schuppius, quem allegat Zahn. de iure municip. c. 31. n. 16. Gravissimè igitur peccant in DEUM et Rem publicam Magistratus, si in hâc re negligentes fuerint. Magistratus non bonus, non pius est, qui hoc non curat, quod cives suos bonos, quod illos homines reddit. Homo namque rectam nactus institutionm, divinissimum mansuetissimumqueve animal effici solet, si verò vel non sufficienter, vel non benè educetur, eorum, quae terra progenuit, ferocissimum, Olato lib. de LL. quod tristis experientia hodiè satis confirmat; neque enim satis impietas, malitia, ac protervitas


page 45, image: s045

iuventutis deplorari potest. Vid. quae diximus in Tr. de Scholari peccante: It. Bedencken, wie die liebe Pietät in Schulen der Jugend beyzubringen etc. Iunge D. speneri Pia Desideria. D. Hartmanni p. m. Impedimenta Christianismi.

CONCLUSIO XIV. Peccat Magistratus, qui Ecclesiae Ministris, ac Scholae Praeceptoribus salarium iusto tempore non exsolvit.

QUi Ecclesiae ac Scholae fideliter serviunt, et de Ecclesia ac Republicâ optimè merentur, illi prae aliis omni favore et amore prosequendi, eisqueve promissum salarium promptissimè praestandum. Dolendum autem est, salaria Praeceptorum, cumprimis eorum, qui in Scholis Oppidanis laborant, non tantùm


page 46, image: s046

valdè exigua esse, verùm etiam ea saepius satis tardè ac particulatim exsolvi. Audiant illi, quibus haec cura incumbit, quid saepiùs laudatus Theologus, in Scrut. Conscient. c 11. q. 61. hâc de re moneat. Es muß nothwendig mancher Obrigkeit in den kleinen Städten zu Gemüth und Gewissen geführet werden, da mans vielfltig und sonderlich bey diesen Läufften erfähret, daß die armen Schulmeister und Cantores an manchem Orte, bey ihrem treuen und fleissigen Dienste, summam miseriam schmeltzen, und mit vielen Rennen und Lauffen, Lamentiren und Suppliciren, ihre elende und geringe Partecken, das Quartal etwan andert, dritthalben, vier oder fünff Gülden nicht erlangen noch erbetteln können; Diese arme Leute leben in summa egestate et penuria, werden noch wol von den Bürgemeistern und Stadtschreibern zum hefftigsten angefahren, auscapitelt, und ihnen der Stab wol gar für wie Thür gesetzt,


page 47, image: s047

sie sollen immer hinlauffen, wenn sie nicht warten wolten etc. etc. Ja man erfährets wohl, daß an etlichen Orten, von dem Rath und Stadtschreiber, in den nechsten fünff, sechs, oder wol mehr Jahren, nicht ausgezahlet und besoldet worden. Ach ihr lieben Herren und Regenten! wo ist, was macht doch euer Gewissen? schläffts etwan? oder habt ihrs etwan ins Auskehricht kommen lassen? Denckt ihr denn hierbey nicht, daß ein Arbeiter seines Lohns wehrt`Ihr lasset euch tituliren Achtbarkeiten und Weißheit, wolan, so beweiset auch hierinnen eure Weißheit. Denn die Weißheit belohnet den Heiligen ihre Arbeit, Sap. 10. v. 17. Ich meyne ja, die armen Schul-Diener werden ohne das bey ihrem sauren Nasen-Schweiß und mühseligem Schul-Staub kümmerlich, sparsam und nehrlich genug salariret, und besoldet, und solten auch noch solche elende Partecken, ohne Seufftzen und vielen Klagen, nicht erlangen können. Ist das


page 48, image: s048

dem Evangelio wol gemäß, daß ihr euch rühmet? O Sünde! O Schande! O Undanck und schnöde Verachtung der Diener GOttes!

CONCLUSIO XV. Peccat Consul aut Senator civitatis, qui Hospitalium piarum fundationum Legatorum, aliarumque piarum causarum curam non habet.

MAgistratui Civitatis maximè incumbit, summam Hsspitalium, aliarumqueve piarum causarum curam habere, quòd si is negligens fuerit, peccat, ac conscientiam suam laedit, poenam aliquando DEO daturus. Quod curam et inspectionem Hospitalium attinet, ea Magistratui municipali seriò iniungitur Ordinatione Electorali Saxonicâ, cap. 33. Von Hospitalien. Verba haec sunt:


page 49, image: s049

Weil siuch befunden, daß an etlichen Orten, den Hospitalen übel vorgestanden, und die Armen versäumet, daß ihnen die verordnete Unterhaltung nicht wiederfahren, und derselben Einkommen unnützlich und üppig verschwendet, und untreulich mit demselben gehandelt, auch niemand gewesen, der deßhalben fleissige Achtung darauf geben, so soll hinfort, beneben den Verordneten deß Raths, dem Pfarrern daselbst, auch die Inspection und Aufsehn auf die Hospitäle, wie viel derselben in der Stadt seyn möchten, mit Ernst und ohne einige Exception oder Ausrede deren, so sich desselben beschweren und Privilegia vorwenden möchten, aufgelegt, und befohlen werden, damit er jedes Jahr zweymal zu den ordentlichen Visitationibus, wie darinnen haußgehalten, eigentlich und mit beständigem Grunde der Warheit berichten, und die Besserung vorzunehmen, nothdürfftige Verordnung aus dem Synodo geschehen möge. Salutaris equidem haec est


page 50, image: s050

constitutio, sed minimè hactenus servata est. Vid. Tract. nostr. de Iure Hospitalium. Add. Mengering. Scrutin. Consc. c. 11. q. 94. Quod porrò Legata ad pias causas concernit, Magistratus ea non tantùm conservare, verùm etiam, ut nova à ditioribus civium fiant, curare, minimè verò ea, ad profanos vel alios usus contra tenorem fundationis antiquae, transferre debet.

CONCLUSIO XVI. Peccat Consul vel Senator, qui Stipendia pro pauperibus Scholaribus fundata, ad se, vel ad cognatos vel affines suos trahit.

STipendia, tamquam Eleemosynae, iis debentur, pro quibus fundata sunt; Vid. Tr. nostr. de stipendiis ac Stipendiantis. Non rarò haec


page 51, image: s051

dignioribus Scholaribus exclusis, Consulum vel Senatorum filiis, vel aliis ad studia prorsus ineptis, conferuntur, sed pessimè. Qui Eleemosynas hasce pauperibus praeripit, in DEUM et Rem publicam peccat. Conscientiam igitur suam examinent Senatores, ob sie Die gestifftete und verordnete Stipendia tüchtigen un~ guter Hoffnung würdigen Ingeniis verliehen, und die armen Land- oder Stadt-Kinder dazu befördert, so etwas Ehrliches zu lernen, und zu studiren mit Ernst vorgenommen? oder aber, ob sie hierunter Gunst und Affecten angesehen, ihren Schwägern, Vettern und Freunden, so dessen doch nicht wehrt, oder fähig, oder dürfftig, damit geholffen, die es unnützlich verthan, und mißbraucht? So pflegt es heutzutage in der Welt herzugehen, und stehen auch viel unter den geschwägerten und gevetterten Raths-Freunden, an manchem Orte, wie die Geyer, und Stoß-Vögel, nach den gestiffteten Stipendiis, daß sie ihren Söhnen, die


page 52, image: s052

doch nicht capabel seyn, so in Trivial-Schulen, und Privat-Institution, die Rudimenta Grammatices kaum begriffen haben, selbe erprocuriren, und zuwege bringen, da doch solcheriey Stipendia auf die Studia Academica angesehen seyn, und die Eltern ohne das genug haben, von dem Ihrigen ihre Söhne zu verlegen, und solches Kirchen-Allmosen nicht den dürfftigen, armen und tüchtigen Ingeniis vor dem Munde hinweg zu nehmen. Aber was thut der liebe Mammon und die Hauß-Eigel nicht? Es werden aber alle Obrigkeiten, so die gestifftere Stipendia, für die Armen verordnet, denen verliehen, so es nicht bedürffen, am jüngsten Tage schwere Rechnung davon geben müssen.


page 53, image: s053

CONCLUSIO XVII. Peccat Magistratus civitatis, qui catastra, Registra, libros censuales, Steur-und Geschoß-Bücher, rationes publicas, aliaque documenta non fideliter adservat.

PUblicè interest, Documenta civitatis fideliter custodiri, ne vel pereant, vel corrumpantur. Experientia ??? suales, die Geschoß-Bücher, und Steuer-Register, corrumpi, werden verfälscht, und wird Manchem etwas ab- und dem andern zugeschrieben. Item, es wird ein dedit gesetzt, da doch nichts gezahlet worden, Qui hoc faciunt, crimen falsi, et periurii committunt, poenamqueve remotionis ab officio cum infamia merentur. Magistratus autem, qui in hac re


page 54, image: s054

negligens est, non leviter peccat, ac civitati ad interesse tenetur. Benè etiam Sigillum civitatis custodiri debet, und haben manchesmal die Räthe in Städten schlechte Sorge und Pflicht auf das gemeine Stadt-Innsiegel oder Raths-Secret, mit dem lassen sie ihre Stadt-Schreiber gebähren und verfahren nach ihrem Wille, Mengering. Scrutin. Conscient. cap. 20. tit. 4. Anno 1386. Consul civitatis Pragae, ob id, quod uxor eius Sigillum civitatis è pera Consulis clanculùm ereptum puero in usum lusus dedisset ipsinsqueve oblita esset, quod ita neglectum, è domo inter quisquilias eiectum, alius quispiam invenit, capite publicè truncatus est. Zeiler. Epist. 77. cent. 1.


page 55, image: s055

CONCLUSIO XVIII. Peccant Consules ac Senatores, quando ebrii ex Curia domum redeunt.

QUàm vulgare hodiè, tàm turpe ebrietatis vitium est, non tantùm in vili plebe, sed etiam, et multò magis in iis, qui in aliquo dignitatis gradu constituti sunt, iuxta illud:

——— Tantò conspectius in se
Crimen habet, quantò maior, qui peccat, habetur.

Nemo igitur dubitet, Ordinis Senatorii Viros non leviter contra auctoritatem officii, et honestatem publicam peccare, quando, ut nonnumquam fit, cumprimis an denen Raths-Tägen, ex Curia ebrii, ac titubante pede domum redeunt, wenn sie wohl bezecht mit einem guten


page 56, image: s056

Rausche manchesmal uf der Gasse taumlend vom Rath-Hause gehen. Non equidem invidemus eis modicum hilaritatis poculum, sed ebrietatem damnamus. Tales etiam Senatores, si saepiùs inebriaverunt, apud cives suos se suspectos reddunt malae administrationis. Neque convenit, Eos ex cella communi depromere vinum, aut cerevisiam absque pretio, et in rationes publicas, quae consumpsêre referre, vel expensas in rationibus praeterire, aut supprimere. Quilibet hîc memor esse debet iuramenti, quod munus Senatorium suscipiendo praestitit, ne transgressione illius temerariâ conscientiam suam laedat. Vid. Zahn. de iure municip. cap. 39. num. 23. ubi ait: Non peccant solùm in hac re illi, qui sunt de ima faece populi, sed et primates in municipiis, qui putant, eorum esse officii, non tàm in Curia, quàm popina primas tenere, non solùm populo, sed et poculo praeesse, et in hoc


page 57, image: s057

tàm sunt religiosi, ut potiùs omnes leges municipales abrogatas esse velint, quàm illam legem antiquam Tapullam, quae sanxit, ne quid in fundo restaret. Curiam et templa potiùs flammis devorari, in cordibus suis optarent, quàm fontes cauponianos prorsus exarescere. Et ut eò maior cura temeti habeatur, undique ferè in Germania cellae vinariae vel sub ipsis Curiis, vel haut proculà Curiis sunt.

CONCLUSIO XIX. Peccat Consul, vel aedilis civitatis contra officium suum, qui aedificia, cumprimis publicanon curat, sed ruinosa collabi patitur.

PUblicè interest, ne civitas aedium ruinis deformetur. l. 2. C. de aedif, privat. Cumprimis, si aedes


page 58, image: s058

sint publicae et communes, ut Templa, Scholae, Xenodochia, Curiae, granaria, item moenia ac portae civitatis. Tam savorabilis autem est refectionis aedium causa, ut pro piâ in Iure Romano habeatur. l. si quis. C. de donat. Et ut à ruinarum foeditatibus civitates praeservarentur, non pauca singularia constituta sunt, veluti quòd areas Dominis vacuas occupare fisco, et ibidem aedificare liceat. l. fin. C. de iur. Reip. quòd etiam Magistratus inspectis aedibus Dominos causâ cognitâ ad refectionem aedium suarum compellere, et adversus detrectantes competenti remedio, nemè indictâ mulctâ, vel captis pignoribus deformitati auxilium ferre possit, ut ait Ulpianus in l. Praeses 7. de Offic. Praesid. Signum sanè est malè constitutae, ac ruinosae Rei publicae, si ruinosa sunt aedificia civitatis. Wenn Kiuchen-Pfarr- und Schul-Gebàude baufällig, und es hier und da hinein regnet,


page 59, image: s059

wenn die Mauren der Stadt, und die Pforten der Stadt über einen Hauffen fallen, und die Commun-Gebäude in baulichem Wesen nicht erhalten werden. Ruinarum enim publicarum saepè causa non tàm est aerarii tenuitas, quàm Consulum incuria et negligentia, quae publicè perniciosa est; quod enim modico sumptu reparari potest, id posteà collapsum, tantos sumptus exigit, quos aerarium ferre nequit.

CONCLUSIO XX. Peccat Consul ac Senator, qui pecuniam publicam in proprios usus convertit.

POlitia civilis, qui totius civitatis administrationem complectitur, expensas multas et magnas in personas et res conferendas, puta in Officiales, aedificia publica, pontes, vias, moenia, turres, aquaeductus


page 60, image: s060

desiderat, ideoqueve aerarium, quod inserviat eiusmodi expensis in omni civitate, etiam minima, instituendum est. Publicè igitur interest, pecuniam publicam ad usus, et necessitates communes civitatis servari, nec in privatorum usum converti. l. hâc lege C. de aquaeduct. l. ult. C. de fund. patrim. l. 2. C. de frum. Urb. Constantin. Cumqueve Consules, Senatores, et Camerarii, die Raths-Herren, und Cämmerer, pecuniae publicae non sint Domini, sed tantu~m custodes, eam in propriam utilitatem conferre non ecet. Qui verò, ut non rarò fit, eam contrectat, peccat contra fidem et conscientiam, handelt wider die Pflicht und Gewissen, et de iure tenetur de residuis. l. 2. l. 9. l. 1. ad L. Iul. pecul. Qui verò pecuniam publicam furantur, delictum peculatus, periurium et falsum committunt, et gravius quam fures plectendi sunt. Vid. Zahn. de iure municip. cap. 56. num. 18. et n.


page 61, image: s061

seq. ubi ait: Rei publicae censum multorum capturis atque aucupiis depasci, antequam in publicam veniat custodiam. Add. d. Mengering. Scrutin. Consc. cap. 20. ubi scribit: Räthe in Städten pflegen sich deß gemeinen Guts und Stadt-Einkommens wohl anzunehmen un~ zu gebrauchen, und davon wie von einem gemei-Heuschober zu hausen, und zu mausen, theilen sich sein in die Fischereyen, Meiereyen, Gräsereyen, Holtzhaucht, Kornpächte, und andere Intraden, aber zu gemeinem Nutze und der Stadt Aufnehmen werden wenig Pfennige an manchen Orte an- und aufgewendet.

CONCLUSIO XXI. Peccat Magistratus civitatis, qui aerarium publicum malè ac negligenter administrat.

IUrant Consules, ac Senatores, se communem semper civitatis utilitatem,


page 62, image: s062

ex omnibus viribus quaerere, conservare atque augere velle, daß sie nach höchstem ihrem Vermögen, dem gemeinen Nutz und Guthe, mit höchstem Fleisse wohl fürstehen, und dasselbe in Besserung helffen bringen wollen. Et hoc iuramentum singulis vicibus, etiam continuato Consulatu praecisè repetitur, licèt aliàs prorogato officio non opus sit novo iuramento. Surd. cons. 261. num. 17. Reperiuntur autem hoc exulcerato et depravatissimo saeculo multi hominum, qui iuramenta non magis curant quàm domus vetusta fumum curat. Pruckman. Cons. 16. num. 36. vol. 2. Sed nesciunt hi, quàm grave onus in se suscipiant, à qua gravitate Schweren dicitur; ad caeli enim et terrae tribunal tremendum ín omnium superarum inferarumqueve rerum velut constituti praesentiâ universam naturam contra se ipsos cient, sie stellen sich für iehegte Banck, fällen selbst ein Urtel, und schreyen zetter über


page 63, image: s063

sich. Besold. thesaur. pract. lit. h. n. 59. In multis sanè civitatibus audiuntur querelae de malâ administratione bonorum civitatis, daß man mit gemeinen Stadt-Gütern, Renthen, und Einkommen fahrlässig und verthunlich umgehe, dieselbe durch Pancketiren, unnöthiges Bauen, und in andere Wege die Stadt und Commun in Beschwerde und Schulden bringen. Ante tricennale bellum Germaniae, cùm tempora essent, magis quieta et feliciora, quàm hodiè sunt, proceres civitatum comessationibus frquentibus aeraria publica exhaurire, magnas pecunias, quas perderent, mutuò accipere non dubitabant, undè creditorum non pauci, ob infelicia tempora, quae sequebantur sortem, et usuras amittentes, ad incitas redacti, aut labyrintho concursus creditorum, implicati sunt. Vid. Brentius im Bedencken, quod legitur apud Dedekennum Vol. 2. Consil. Eccles. p. 8, et seq. Et


page 64, image: s064

Mengering. Scrut. Conscient. c. 11. q. 90. ubi inter alia ita scribit: Ach wie so gar warhafftig, artig und eigentlich schickt sich deß Menii Agrippae Apologus, davon beym Livio und Plutarcho zu lesen, auf die Stadt-Regimenter und Rath-Häuser heutzutage, denn da findet sich leider! Der Abdomen, und geitzhungeriche Wanst, der alle Gefälle, Hauß- und Handel-Stever, Bürger-Schoß, Renthen und Einkommen der Stadt-Güter gar begierig und eyfrig zu und in sich nimmet, aber die gemeinen Stadt-Glieder,und bürgerschafft empfinden davon wenig Krafft und Gedeyen, es ziehen eigennützige Regenten selbst an sich, verpancketiren und verprassen solch Geld und Einkommen, wie man wol Erempel weiß, daß erliche hundert Gülden vor Kuchen und Bretzeln daß Iahrs sind berechnet worden, oder aber sie entlehnen bald hier, bald da etliche hundert, oder tausend Gülden, und legen dafür eine Handschrifft ein, die verleuret sich


page 65, image: s065

denn hernach mit der Zeit aus dem Schräncklein, und ist bezahlt, und werden also Städte und Gemeinen in grosse Last, Schulden und Beschwerungen geführet. O, wie grosse Galgen gehören vor solche Diebe, und Stul-Räuber. Gemeiner Stadt Einkommen soll wieder zu gemeinem Besten, und nicht zu Privat-Nutzen, angewendet werden. Aber aller Uberschoß und Einnahme verleurt sich, die Ausgabe wird gehäuffet, die Schulden werden vermehret, daß wenn man in etlichen Jahren um und um siehet, so sind viel tausend Gülden Schuld worden. Experientia haec ipsa loquitur. Sed sciant Administratores civitatum villicationis suae aliquando DEO Iudici rationem reddituros esse. Nonnulli Consulum ac Senatorum hactenus per malam administrationem civibus suis murmurandi ac rebellandi causam dedêre, qui apprehensi in carceres coniecti, cum officio vel famam, vel vitam ipsam


page 66, image: s066

amisére, atque sic poenas perfidiae suae dedêre.

CONCLUSIO XXII. Peccat Consul aut Senator, qui rationes stato tempore non reddit.

SEnatus in municipiis quotannis coram Deputatis Principis vel Superioris sui, in praesentia derer Vierleute, ron der Gemeine oder Vürgerschafft, rationes de acceptis et expensis reddere tenetur, müssen bey dem Abtritt und deß neuen Raths Bestetigung die Raths-Rechnung ablegen, und gebührend iustificiren. Saepiùs autem accidit, ob malè administratam pecuniam publicam per multos annos redditionem rationum à Senatu differri, et sub variis praetextibus non sine civitatis damno protelari. Sciant autem Administratores, se hâc protelatione contra


page 67, image: s067

fidem iuramenti Senatorii peccare et civium odium contra se excitare. Qui probus est, semper ad rationes reddendas promptus est, gaudetqueve integrit atem suam quocumque modo populo man ifestam reddere. Vid. D. Mengering. Horeologia cap. 7. ubi ait: Es haben die Raths-Herren die Stadt-Rechnungen nicht allein zu beobachten, sondern sollen auch ohne Weigerung, willig und bereit seyn, ihrer Stadt-Gemeine solche fürzulegen, un~ zu weisen, wie sie gemeiner Stadt verwaltet, und zu Nutzgebracht habem, quia non Domini, sed Procuratores sunt.

CONCLUSIO XXIII. Peccat Magistratus civitatis, si pupillorum curam negligat, nec eis fideles tutores constituat.

MAgistratui tan quam sum~o pupillorum tutori, incumbit providere, ne res pupillaris aliquid


page 68, image: s068

detrimenti capiat. Non parum enim ublicae utilitatis subest, minoribus sua bona servari integra: Vid. Ordinat. Polit. Imperii de Anno 1548. Tit. Von den Pupillen. verbis: Wann nun der Obrigkeit zustehet, in dem gebührlich und willig Einsehen zu haben, damit die Pupillen und minderjährigen Kinder unbetrogen und unvernachtheiliget bleiben.

Optandum autem esset, ut circa curam pupillorum Magistratus vigilantiores essent, longè minùs sine dubio querelam super iniuriis tutorum moveretur, sortè etiam minus, poenarum sentiremus. Mevius ad Ius Lubec. lib. 1. tit. 7. act. 2. n. 55. ubi n. seq. addit, quam desuetudo Magistratus minores à subsidiariae actionis metu hodiè liberet, à divinâ tamen vindinctâ incuriosos numquam liberat. Optimè facit Magistratus, si in civitate constituit certas personas Vormunds-Herren, ut alicubi vocantur, quibus defunctis


page 69, image: s069

pupilli parentibus creatio et confirmatio tutorum curae esset, iisqueve certus dies annuatim reddendis rationibus praefigeretur, ut sic dies interpellaret pro homine, et possent tutores ut suspecti removeri, si absque legitim is cessent. Naurath. Tract. de rationariis n. 24. Sanè Magistratus graviter peccat, si in hac re negligens fuerit. Ich bin einmal zu N. an eines vornehmen redlichen Mannes Tische gewesen, in Beyseyn guter Leute, geistlichen und weltlichen Stades, da kam man unter andern von Vormundschafften zu reden, und ward dieser Locus Communis mit einem solchen Ephiphonemate beschlossen: Ich halte nicht, daß an einem unter der Sonnen unmündige Kinder übler dran seyn, als hiesiges Orts etc. Ich erstarrete fast über solche Worte, mochte aber nicht ad speciem Nachfrage halten. Haec D. Mangering. Scrutin. Consc. cap. 11. q. 118.


page 70, image: s070

CONCLUSIO XXIV. Peccat Consul vel Senator, qui iur amenti praestiti Religionem, deß Bürgemeisters oder Rathmanne Eyd, violat.

MOribus receptum, vel civitatum Statutis cautum est, ut electi Consules ac Senatores in praesentia civium iurent, se officium Senatorium fideliter administrare, ac pro virili publicam salutem quaerere, conservare, ac promovere velle. In quibusdam civitatibus sequens iuramenti forma introducta est.

Ich N. N. schwere zu GOtt, dem Allmächtigen, Schöpffer, Himmels und der Erden, einig im Wesen, und drey faltig in Personen, daß ich unserm gnädigsten Chur- und Landes-Fürsten, Herrn N. N. einem Erb-Rath und


page 71, image: s071

Einwohnern dieser Stadt, nach höchstem meinem Vermögen, in diesem mir anbefohlenem Amte, treulich, gehorsamlich, dem gemeinen Nutz und Gute, mit höchstem Fleiß wohl vorstehen, dasselbe in Besserung bringen helffen, das Recht lehren, stärcken und handhaben, das Unrecht aber dagegen wehren, dem Rath mit Fleiß beywohnen, meinem Verstande nach, alle treue Rathschläge, im Beysitzen, eröffnen und bekräfftigen: dargegen alles das, so höchstgedachtem meinem gnädigsten Herrn, gemeiner Stadt Gute und Nutze, nachtheilig, keinesweges bewilligen helffen, alle billiche Rathschläge gefährlichen nicht vermelden, den Armen, als den Reichen, bey Gleich und Recht schützen, ihre Sachen, so an mich gelangen, den nechsten Raths-Tag fideliter fürtragen, neben meinen Collegen schleunig expediren und gefördern helffen, und das nicht unterlassen will, weder durch Liebe, Leid, Gifft, Gabe, Freundschafft, Feindschafft,


page 72, image: s072

noch sonsten einiger Ursachen Willen. Und ob sich einigerley Unwille unter Uns begebe, denselben nicht förder tragen, sondern einem Erb-Rath, nach billichen Dingen, entscheiden lassen, der Stadt ihre Freyheit und Gerechtigkeit, Privilegia, Statuten, Satzungen, Ordnungen, Herkommen und Gewohnheiten, als mir müglich, und von höchstgedachtem meinem gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn, uns nachgelassen werden wird, erhalten helffen, allen Einnahmen und Ausgaben fleissig nachsuchen, die Rechnungen allenthalben mit Fleiß anhören und schliessen helffen. Und mich also gegen gemeiner Stadt, und dem lieben Vaterlande, ohn einigen Nutz, und dem gemeinen Guth zum besten, dermassen verhalten will, als einem ehrlichen Bürgemeister un~ Rathmanne eigenet, gebühret und wohl anstehet; getreulich und ungefährlich, als wahr mir GOtt helffe und sein heiliges Wort.


page 73, image: s073

Quandocun que igitur Vir Senatorii Ordinis aliquid agit, aut omittit, quod iuramento praestito adversum, aut officio suo inconveniens est, conscientiam suam graviter laedit, et si dolosè et ex proaeresi id fecerit, criminis periurii reus fit. Et testantur Exempla huius ac superioris saeculi, eiusmodi infideles Administratores rerum civitatis simul famam ac vitam perdidisse. Semper cogitent Senatores, rem gravem esse, sub religioso iuramenti vinculo aliquid in se suscipere. Es ist ein schweres, uf seine Pflicht und Gewisse, das alles, so wahr einem GOTT helffen solle, nehmen, beobachten, bestellen, und verrichten.


page 74, image: s074

CONCLUSIO XXV. Peccat Senator, qui honesta Statuta et Privilegia civitatis non custodit.

PRaecipua iuramenti Senatorii clausula est, quâ Senatores iurant, se leges, statuta, ac privilegia civitatis sarta tecta servare, ac nihil quidquam, quod eis contrarium admittere, aut permittere velle. Publicè namque interest, statuta civitatis constanter servari. Hic est Spiritus vitalis, quem tot milia civium trahunt, ubi verò mali mores civium, leges ac statuta, ut nonnumquam fit, in potestatem suam traxêre, ibi mera confusio, et a)nagxi/a; fundamento enim domûs sublatô, domum ipsam corruere necesse est: Senatores igitur statuta ac privilegia civitatis semper ob oculos posita habeant, ea diligenter legant, et rectè


page 75, image: s075

intellecta ad usum publicum adpolicare studeant: Sollen alle Ordnungen und Statuta fleissig in acht genommen und treulich gehalten werden, wolan so muß ein jeder Rathmann, die Willkühr, die Regiments-Ordnung, die Stadt-Rechte, und was eines jeden Orts von Municipal-Statuten vorhanden, vor sich haben und nehmen, darinnen stets und mit gutem Nachsinnen lesen und studiren, daß kein einiger Punct, Paragraphus oder Clausul (denn er sie alle beschworen) aus den Augen gesetzet, übergangen, violiret, geschwächet, und gebrochen werden, sunt verba Mengeringii, in libello von Eyden cap. 7. p. 97. Quid verò, si quaedam statutorum puncta, et articuli non amplius sint in usu, et Senat or generaliter in eos iuraverit? Malè iuravit. Est nominis divini abusus et profanatio, iurare in rem desuetudine abrogatam. Digna sunt verba laudati Theologi, in Scrut. Consc. c. 6. q. 87. ut hîc audiantur: Obrigkeitem sind uf ihr


page 76, image: s076

Gewissen hoch verbunden, thren Statuten, die sie beleibet, und beschworen, ohne falsche Tergiversation und Dispensiren, redlich und ehrlich nachzukommen, oder sie begehen für GOttes Augen und Gerichte einen erschrecklichen und höchststraffbaren Mein-Eyd, wenn sie gleich noch so viel Dutzend Juristen zu Räthen und Syndicis hätten. Das Wort deß HErrn gilt euch, ihr lieben Regenten. Man hats wol ehe gehöret und erfahren, daß vornehme RathsGlieder in Städten es beklaget, uud bekannt haben, daß sie alle Jahr, bey Antretung ihres Regiments, ihre Stadt-Articul, Willkühr und Statuta beschworen haben, nach allen Clausulen und Puncten treulich zu halten, da doch etliche Puncte und Articul drunter wären, die in den nehsten dreyssig oder viertzig Jahren nicht observiret, practiciret und impliret worden, sondern bey vorigen Herren und Regiment in desuetudinem kommen, darauf sie gleichwol noch vor, wie nach,


page 77, image: s077

ihren Eyd ablegten, und zwar solche Stücke wären deren üblicher Gebrauch und Observanz gemeiner Stadt dienlich, und zu wünschen, daß es gehalten werden möchte etc. etc. Ach! liebe Herren, sagt mir doch um GOttes willen, heiset das nicht Göttlichen Namens, und theuer-wehrten Regiment-Eydts, gespottet, und schändlich gemißbrauchet. Seynd es Fundamental-Stücke, und die Salutem Rei publicae concerniren? warum bedencket ihr nicht besser euren Eyd und Gewissen, schafft und schiebet bey eurer Regierung, daß sie in acht genommen, gehalten, und practiciret werden, das seyd ihr zu thun schuldig, solte es gleich jedermann unter den Eigennützigen verdriessen? Seynds aber solche Puncte, die salvo Rei publicae corpore et iure, emortual, todt, und verblichen seyn tönnen? warum stellet ihr nicht lieber eine Revision, euer Willkühr, Regiments-Ordnung, und Statuten, an, sireichet aus, cassiret, und hebet auf,


page 78, image: s078

was nicht mehr gültig und Gewissenpflichtig seyn solte, als daß ihr also GOttes Wort und Namen auch hierüber vorsetzlich, unnützlich führen, profaniren, und mit Pflicht ablegen, despectiren, und verunehren woltet?

CONCLUSIO XXVI. Peccat Consul vel Senator, qui prolubitucontra statuta civitatis dispensare audet.

SOlent nonnumquam Consules ac Senatores, auctoritate ac potestate suâ abutentes, in gratiam adfinium, consanguineorum aut bonorum amicorum, circa ordinationes ac statuta dispensare, quod minimè adprobandum. Dispensationes enim eiusmodi gratiosae dant causam querelis civium, ex quibus multa in civitate nascisolent incommoda. Non parum etiam frequentibus


page 79, image: s079

dispensationibus statutorum auctoritas infringitur. Malè igitur agit Consul, qui absque cognitione causae, non auditis Collegii Senatorii votis, temerè dispensat, cumprimis in eiusmodi causis, quae vel singulorum civium utilitatem, vel disciplinam publicam concernunt. Sciant Consules, se non Dominos, sed Procuratores ac Patres civium esse, adeoque adfectu paterno eos amplecti debere. Quod si verò nonnumquam dispensationem aut relaxationem ab obligatione huius, vel illius articuli ordinationis, aut statuti praegnans ratio, aut necessitas suadeat, vel urgeat, communicato consilio concedatur, sub cautione, ne, ut saepiùs fieri adsolet, alii dispensationem ad consequentiam et ad exemplum trahant, hoc enim modo, vigor ordinationis ac statuti perit, et mera confusio inter cives inducitur.


page 80, image: s080

CONCLUSIO XXVII. Peccat Magistratus civitatis, qui sua edicta, mandata ac ordinationes sumptuarias, vestiarias ac similes non tuetur.

MAgistratus statuendo, mandando, aut alio modo cavendo, nihil agit, nisi statuta ac mandata sua ab infractionibus sarta tecta conservet, aliàs ad ostium Curiae vulgatum illud occentari audiet. Raths-Gebeot ist Bürger-Spott. Itemqueve illud: Statulren, und nicht exsequren, heist nur die Stadt vexiren. Lex carens exsecutione est campana sine pistillo. Besold. Polit. L. 2. c. 3. Hiller. Consil. contra Iudaeos n. 226. Laudabile est Consuli, statutis à se latis ipsum obtemperare, et cum illo Charondâ dicere. Idem ego faciam.


page 81, image: s081

Audiamus de hac re Theologum Hallensem, in Scrutin. Conscient. c. 8. q. 105. Die Obrigkeit frage sich, ob sie ihre Statuta, und Ordnung, Gesetze, und Verfassunge, so zu gemeinem Besten gerichtet, und angesehen, steiff und festgehalten, und sie unversehret, undverrücket, und ungebrochen, von sich selbsten, und männiglichen in acht genommen, und gehalten haben wollen? Oder ob sie selbst der Paucke zeitlkich ein Loch gemacht, und ihre Ordnungen durch den Bauch gestochen, sie in Vergessen und Verachtung kommen und gelangen lassen? Das erfähret man in viel Städten, und Regimenten, da wird offtmals eine gute Ordnung von Kleidern, Fleischkauff, von Brauen, Backen etc. aus bedencklichen Ursachen, mit sattem Rath und Grunde, an- und aufgerichtet, und lässet sich die Obrigkeit sub clausula vernehmen, wie stiff, hart und feste sie darüber halten wollen. Aber wenn die erste Hitze vorbey, und sichs auf etliche


page 82, image: s082

Wochen, oder Monden, verweilet, so sind sie wol die ersten, und machen den Anfang die Ordnungen zu überschreiten, und ist dann niemand mehr daheim, der solcher Ordnung achten und wahrnehmen wote: Daher komnt auch das Sprichwort, Das ist ein Zällischein Iehrnisch Gebor, das währer nicht länger, als 8. Tage, 4. Wochen etc. etc. Wie offt hat mans an Endun~ Orten vorgenom~en, und beschlossen, daß man keine Privat-Copulation in Häusern zugeben, und verstatten wolle, aber hats ein Viertel-Iahr gewähret, so ists lange gewesen, ist ein grosser Hans, Schwager, Vetter, und Gevatter drein kommen, Oda hat alle Gesetz und Ordnung ihr ehrlich Paßport, und Brieffe, in ein ander Kloster gar leicht erlanget. So gehets auch bey der Welt in andern Sachen. Aber bedenckt doch, ihr lieben hHerren, und Regenten, ist das eurem Amte und Stande gemäß? Ihr begehet nicht allein damit Sünde wider das achte


page 83, image: s083

Gebot, denn was ihr angelobet und ausschreibet, unverbrüchlich und ernstlich zu halten, das lasset ihr bald wiederum in Abgang kommen. Heiset das nicht falsch Zeugnüß wider sich selbst geben? Sondern ihr beschimpffet, verhönet, und schwächet auch euer hohes Amt und Gewissen wider das vierdte Gebot, sintemal Obrigkeits-Befehl und Ordnung, ohne Exsecution und Erhaltung, ist, wie eine Glocke ohne Schwengel oder Klöppel.

CONCLUSIO XXVIII. Peccat Magistratus civitatis, qui iusta pondera, iustasque mensuras non custodit.

AD curam Magistratus exactam spectat, providere, ne quid in mensuris, atque ponderibus falsitatis aut fraudis committatur. Undè in nonnullis civitatibus utiliter receptum est, quotannis visitari


page 84, image: s084

pondera et mensuras apud eos, qui iis ad mercaturam utuntur. Alibi modii, tonnae, pondera, et ulnae ex publico decreto vel inveteratâ consuetudine, certum praestitutum habent modum, quorum exemplar signatur, et in publico, in Curia, aut foro asservatur, ad quod coetera omnia conficiantur, ab artifice, qui iuratam fidem suae arti dedit, nec ab alio aut fabricari, aut aliundè allatâ in urbe uti fas est. Guid. Papa dec. 490. quem refert Mevius ad Ius Lubec. lib. 4. tit. 12. artic. 1. n. 22. Cum enim caupones, pistores vel laniones mensuras et pondera corrumpere, minuere et falsare soleant, Magistratui incumbit, eiusmodi falsatores observare. Cauponum sanè mos est, metretam vix ad dimidium implere cerevisiâ, aut vino, quod venale habent, pflegen fast mehr Schaum als Bier zu verkauffen, oder fast das dritte Theil weniger zapffen, als sie sollen. Pistores et laniones panes et carnes


page 85, image: s085

non ad iusta pondera vendere solent, machen das Brodt nach dem gegebenen Tax zu klein, und brauchen in dem Fleisch-Verkauff falsch Gewicht. Turcae sanè, ut refert Rossius Tract. de Nobil. et mercat. L. 2. c. 5. inid incumbunt praecipuè, ut mercatores in suis negotiationibus nullas fraudes committant, aut si quas commiserint, gravissimè puniantur, huic Subasci illorum, ministros suos singulis diebus per civitates, plateas, et compita distribuunt, observaturos num fraus aliqua in contractibus, vendendisqueve mercibus committatur. Perlustrant iidem tabernas cauponasqueve, atque observant, num quae fraus committatur à frumenti venditoribus, num mensurae et pondera sint iusta. Vide sis Salomonis Schweiggeri et Tavernii Itineraria in Turciam, Persiam, et Indiam. Cùm igitur publicè intersit, cumprimis propter pauperes, ut pistorum, lanionum at que esculenta ac


page 86, image: s086

poculenta vendentium variis fraudibus occurratur, nemo negaverit, gravissimè peccare Consules ac Senatores, si eiusmodi fraudes et fallacias non puniant, ac severâ vindictâ coërceant. Vid. Mengering. Scrutin. Consc. cap. 11. q. 98. quae haec est: Ob die die Stadt-Obrigkeit falsches Gericht, unbilligen Tax und Einkauff der Wahren, ungleiches Maß einschleichen und passiren lassen.

CONCLUSIO XXIX. Peccat Magistratus municipalis, qui venditionis esculentorum ac potulentorum in civitate curam non habet.

INcumbit Magistratui curare, ut iusto pretio, panes, carnes, vinum, cerevisiam atque alia ad victum necessaria vendantur, nec pauperes,


page 87, image: s087

cumprimis, et egeni iustam conquirendi causam habeant: Vid. Shurfürstil. Sächsische Landes-Ordn. rubr. Von den Handwercks-Leuten, in den Städten, ubi inter alia cavetur. Es sollen die Räthe der Städte öffters Einsehen haben, daß die Becker, Fleischer, Schuster und der gleichen, gleichen Kauff männiglich gestatten, und sie durch gebührliche Wege und Straffe darzu bringen. Ob nimiam lucri cupiditatem variè peccare solent, das Geträncke wird von den Wirthen verfälschet, oder mit unrechtem Maß verkaufft. Das Brodt wird von den Becken zu klein gebacken, der Fleisch-Kauff wird von den Metzgern gesteigert, und das Armut dadurch übervortheilet. Horum peccata et excessus ex Mengering. Scrutin. Consc. cap. 21. rubr. Becker, Brauer, Fleischer hûc in gratiam Lectoris adducemus. Die Vecker mögen sich prüfen, und fragen, obs recht sey, 1. das Brodt nicht dey rechtem Pfund und Gewicht, wie


page 88, image: s088

es die Obrigkeit gesetzt, backen. 2. Solches liederlich aufschwellen, und locker machen, daß es ein Ansehen gewinnet. 3. Rein Rocken und Weitzen backen. 4. Dem Einkauff nach, nicht ihr Gut wieder verlohsen und loßschlagen, sondern alles auf den doppelten, drey- und vierfachen Pfennig treiben, und genissen wollen. 5. Zweyerley Brodt und Semmel backen, das vollwichtige raus auf den Laden setzen, wenn die Brodt-Wäger kom~en, das andere in Schrancken verborgen haltem. Die Braver 1. lassen Kofend oder frisch Brunnenwasser in die Fässer mit einspringem, daß der Kofend thever genug mit ausgeschunden merden kan. 2. Geben im Ausschanck nicht voll und richtig Maaß ums Geld, sondern zapfen so frisch, daß nehrlich mit dem Iescht das Maaß voll wird, und meynen hiedurch grossen Vortheil zu eriagen, wenn sie dem Nechsten also halb Maaß geben, da es doch anders nichts ist, als Diebstahl und Bevortheilung deß armen und nothdürfftigen


page 89, image: s089

Nechsten am meisten. 3. Dencken flugs auf Steigerung, wie sie das Maaß um einen Pfennig etc. wollen theurer ausschencken, wenn ein Hopffen und Maltz aufschlägt, hergegen aber an Minderung dencken sie nicht einmal, und enhmen sich kein Gewissen drüber, wenn sie an ihrem Nechsten mit dem Braven und Bier-Schauck nur weidlich schachern und wuchern können, ie höher sie ein Braven können anbringen, ie lieber haben sie es, darum ist schinden und schaben die beste Losung. OChristenthum! O Gewissen! 4. Wo das. Bier Sommer-entzend, oder saver wird, wissen sie mit Kreide und andern Dingen dempselben einen lieblichen Geschmack zu machen, daß sie es in gesetztem Wehrt mögen ausgesellen, und bedencken nicht, daß solche Manscherey und Vier-Getenschere der Gesundheit deß Nechsten schädlich zu seyn pfleget. 5. Nehmen Tebrich mit unters Maltz, oder hängen Kuckes-Körner und


page 90, image: s090

Diebs-Daumen ins Faß, daß das Bier desto stärcker, gehirniger und Kopff-reissiger werde, damit es gute starcke Räusche, und wüste Köpfse mache, und also das Bier in gróssern Ruff und Abgang komme, ungeacht auch solches ohne Verletzung der Gesundheit, deß haupts oder Magens nicht zugehen mag, wie man wol ehe erfahren, daß öffters die Leute dämisch, oder rasend, worden. Item nehmen Hafer unter das Maltz, daß das Vier wacker Iescht gibt, und desto genaver messen mögen. 1. Die Fleischer und Metzger, kauffen ofstmals kranck, siech, bockend, finnicht Viehe, von Schafen, Schweinen, und verschlachtens, das ist unrecht, und handeln damit wider die Gesundheit deß Nechsten. 2. Wenn sie ein Kalb etwan um 18. Groschen, 1. Gülden oder Thaler zum höchsten kauffen, so schinden sie es wiederum aus, daß sie es auf ein, zwey oder drey Thaler geniessen. 3. Sonderlich übersetzen sie die Leute an manchem Ort mit


page 91, image: s091

dem Kleinot oder Zugabe, daß der arme Mann nehmen muß, am GEschlüncke, Gekröse, Köpffe, oder Lamb-Fleisch, das ihme so hoch ankömmt, als das andere Fleisch von Rinder und Schöpsen, das er haben will, wissens wohl zu machen, weme sie lauter Fleisch und die Kern-Stücke lassen sollen, einem andern aber legen sie mehr Beine, als Fleisch, zu, will ers nicht haben, so mag erslassen, sprechen sie, sie haben die Beine auch müssen mitkauffen, quasi verò! als wüsten sie die Rechnung nicht nach dem Fleische zu machen, warum theilet man die Beine nicht gleich im Auswägen? muß ein armer Mann denn die Knochen alle haben, und sie dem Fleische gleich bezahlen? Ist das Christlich? Sie finden allezeit was, das sie beywägen. 6. Und ist diß noch das ärgste, daß man noch kein gut Wort von ihnen hat, sondern wenn man ein wenig mit ihnen will thätigen, bindensie alsobald auf mit dem Fluche, und werffen den Sack für die


page 92, image: s092

Thür-7. Wenn sie einem armen Bavern, oder anderm guten Manne, ein Stück Viehe feil machen, und können es ihnen nicht abwässern nach ihrem Willen, so pflegen sie bißweilen im Befühlen einen Knitsch oder Druck zu geben, daß es hernach de Bavern gerevet, daß er es nicht loßgeschlagen. 8. Haben ihre schlimme Stücke mit de Wage, daß sie ihre mit dem Daumen den Ausschlag geben, daher man felten da Gewicht daheim befindet, und nehmen sich darüber kein Gewissen, da sie doch ohne das das Fleisch thever genug auspfeffern, oder werffen das Fleisch in die Schale, daß das Gewichte über sich schnappet, und flugs heraus damit, und meynet denn Mancher, er habe einen guten Ausschlag, bringet ers aber heim, so hat er ein gut Theil weniger, denn er bezahlet. 9. Lassen ihr Gewichte fein blanck scheuren, daß sie also desto leichtfertiger werden, und nicht so schwer in der Wagen ligen, Uörtelchen sind gut mit. 10. Etliche halten auch wol mit


page 93, image: s093

den Schäfern zu,, und partiren die Schöpse unredlicher Weise an sich, die sie schlachten, etc. Hasce atque alias fraudes et technas Magistratus vigilans civitatis observare, diligentissimè in eas inquirere, et graviter punire debet. Si verò in hac re, ut saepè fit, negligens fuerit, contra officium suum peccat, DEOqueve negligentiae atque oscitantiae suae rationem redditurus est.

CONCLUSIO XXX. Peccat Magistratus municipalis, qui in venditionibus rerum, Taxam publicam cives suos transgredi patitur.

IN benè constitutis Rebus publicis opisicibus Taxa rerum venalium est praescripta, ne illi, ut fieri solet, iniusto pretio emptores gravent. Eiusmodi Taxa in Electoratu


page 94, image: s094

Saxonico omnibus artificibus ante multos annos praescripta quidem est, sed hactenus minimè servata, eamqueve mali mores in potestatem suam traxêre, itautin desuetudinem abierit. Pessimè sanè. Longè melius foret, nullam Taxam publicare, qnàm publicatam non observare. Cùm verò publicè intersit, iusta rerum et opificiorum pretia in civitate constitui, coërcenda sanè ac poenis comprimenda est opificum importabilis avaritia, minimè queve eis permittendum, ut sua opificia pro lubitu aestiment, pauperesqueve excorient. Cumprimis inspectio Magistratus necessaria est, quando annonae vilitas est in civitate, et opifices Taxam rerum suarum moderare nolunt. De iniquitate eiusmodi hominum comqueruntur hodiè quam plurimi et inter eos saepè laudatus D. Mengering. Scrutin. Consc. cap. 3. pag. 134. Verbaipsius haec sunt: Was thut ietzt der gemeine Handwercks-Mann,


page 95, image: s095

Schuster, Schneider und dergleichen, wie führet er seine Arbeit und Hanwerck? Einen oder zwey Tage aufs meiste leget er Hand an, und arbeitet etwas, dagegen ligt er drey oder vier Tage beym Bier und zechet, und kan gleichwol Geld genug verdienen, daß er sein Hauß aufhalten, und das beste Bier bezahlen kan, woher denn? Ey von seiner Schinderey und Aufsätze, daß er die Leute übersetzet, und mitnimmet, wenn er sie in die Kloppen kriegt, fordert einen Thaler von einer ARbeit, hat kaum die Helfste verdienet, gibt ein paar Schuh um acht, zehen, zwölff oder mehr Groschen, seynd kaum 5. oder 6. wehrt. Wenn du denn was sagest, oder einredest, hilff GOtt, was hat er für Einrede? wie kan ersich entschuldigen? wie überflüssig Recht behält er? wenn es schon alles erlogen ist, und er im Gewissen wol anders weiß, noch must du ihm das glauben. Ach! wie treibet es ietzo der schlimmste Taglöhner, und Holtzhaver, wie weiß er seine


page 96, image: s096

Arbeit zu rühmen, wie kan er seine Mühe schätzen, nimmt 3. Groschen zum Tagelohn etc. etc. Haben ferner Kauff- und Handels-Leute jetziger Zeit nicht im Brauch, und ist es nicht ihrer besten Künsten eine, daß sie ungescheuet, und ohne Gewissen, einer dem andern, mit Lügen und Triegen, böse Wahren anhänget, die aufstheureste anschlägt, und steigert, der andere wieder seinen Mann sucht, leugt und schweret, daß er derselben loß werden, der dritte un~ vierdte so fortan den Einfälti8gen, und den, soden Tax und die Kreide nicht verstehet, an sich zeucht, übersetzet, mit seinen Lumpen betreugt, und nicht ruhet, er habe denn seinen Profit. Vid. Churfürstl. Sächsische Landes-Ordnung, Rubr. Von den Handwercks-Leuten in Städten. Praetereà Magistratus curet, ne Hospites in diversoriis publicis, uti8 solent, viatores iniquâ cibariorum taxâ premant. Curam hanc Magistratui Elector Saxoniae seriò iniungit. Ita enim in Ordinatione


page 97, image: s097

Provinc. Rubr. Von den Wirthen und Gastgebern, legitur. Welcher Gestalt män~iglich, der über Land reiset, von den Wirthen in ofsenen Herbergen, übernommen, und übersetzet wird, das ist öffentlich äm Tage, und zu mehrmalen Klagweise an uns gelanget; Damit nun solche Ungleichheit abgeschaffet werde, so ordnen wir, daß ein jeder Rath in allen Städten unserer Lande, alle Viertel- Jahr, den Straffe 100. Gülden, (die Uns die RAths-Personen aus ihrem eigenen, und nicht von dem gemeinen Gute sollen verfallen seyn,) ordnen, wie theuer die Wirthe Futter und Mahl, auch Stallmiete oder Rauch-Futter, nach Gelegenheit der Zeit, geben sollen, und solches, in allen öffentlichen Herbergen, schrifftlich anschlagen, darnach sich männiglich zu richten. Quamvis autem haec ordinatio valdè necessaria ac salutaris sit, ea tamen hodiè, ut fierisolet, in plerisqueve civitatibus in desuetudinem abiit.


page 98, image: s098

CONCLUSIO XXXI. Peccat Magistratus civitatis, qui usurariam pravitatem civium suorum poenis non coërcet.

HIsce corruptissimis temporibus cum dolore videmus, quod expulsis Iudaeis in municipiis et Provinciis Iudaeorum Lancea, der Jüden-Spieß, remanserit, quâ saepè usurarii avarissimi pauperes miserè deplumant, exenterant, trucidantqueve, velut conqueritur Ventura de Val. in Parthen. litig. lib. 1. c. 23. n. 32. et Mengering. Scrutin. Consc. c. 13. q. 11. ubi ita scribit: Es leihet Mancher zum Exempel funffzig Gülden aus, und nimmet einen Monat davon 30. Groschen Zinß, (ist deß Iahrs von 100. Thalern 30. Thaler Zinß, das ist noch nichts,) oder aber man streicht ihm ein solch Färbgen an, den ersten


page 99, image: s099

Monat nimmet man nichts, den andern nimmet man von 1. Gülden einen Pfennig, den dritten 2. Pfennige, den vierdten 3. Pfennige und so fort; So viel nun Monate auslauffen, so viel Pfennige Zuwachs, das rechne mir einer aus. Das ist ja ein rechter Jüden-Griff, oder aber man stellet sich anfangs Geld-bloß, und schmieret dem Nechsten an Wahren, Silberwerck etc. Bücher etc. etc. in hohem Wehrt und Tax, als baar Geld, das muß also beschrieben und verhandschrifftet werden. Ich lasse mir sagen, schreibt Lutherus tom. 7. Ien. fol. 378. daß man jetzt jährlichen aus einen jeglichen Leipzigischen Marckte zehen Gülden, das ist, 30. auf 100. nimmet. Stliche setzen auch hinzu den Naumburgischen Marckt, daß 40. auf 100. werden, obs mehr sey, das weiß ich nicht. Pfuy dich, wa wills denn auch zuletzt hinaus?

Eiusmodi foeneratores, tamquam pestes civitatum fures rapaces, et pauperum trucidatures severè


page 100, image: s100

puniendi, vel è civitate expellendi sunt. Delinquunt enim, contra DEUM, homines et bonos mores. Tollendum è civitate illud urbibus vetus foenebre malum. Tacit. lib. 6. Annal. eiusqueve radices non modò, sed et fibrae penitùs amputandae. Zahn. Ichnograph. iur. municip. c. 39. n. 13. Quod si Magistratus in hâc re negligens fuerit, contra DEUM et Rem publicam peccat, minimequeve officio pii ac fidelis publicae rei administratoris fungitur.

CONCLUSIO XXXII. Peccat Magistratus civitatis, qui ordinationem publicam de praecavendis et exstinguendis incendiis, die Feur-Ordnung, in vigore suo non servat.

Eiusmodi Ordinationes in omnibus Civitatibus, Oppidis, Villis,


page 101, image: s101

et Pagis summè necessariae sunt, ferè enim quottidiè de incendiorum damnis, hominum culpâ factis, querelae audiuntur. Graviter igitur peccat Magistratus, si, ut non rarò fit, in hac re negligens fuerit, scilicet instrumenta ad arcenda et exstinguenda incendia, non semper parata sunt, si fornices aedium non inspiciuntur, et purgantur, si fontes et aquarum receptacula non curantur, si per noctem vigiles officio suo non satisfaciunt, si cives et incolae, qui ignem negligenter custodiunt, poenis non coërcentur, et sic ordinatio incendiaria penitùs negligitur. Tales Magistratus ob negligentiam suam atque culpam vel ab officio rectè removentur, vel aliter à superiore puniuntur.


page 102, image: s102

CONCLUSIO XXXIII. Peccat Magistratus Civitatis, qui Histriones, Mimos, Divinatores, aliosque eius farinae Impostores in civitate tolerat.

COngruit bono ac vigilanti Magistratui, ut curet, civitatem carere mimis atque erronibus, qui histrionicis artibus, fictis mendaciis, atque miris technis, imperiam plebeculam emungere solent. Vid. Alsted. Theolog. Catech. p. 88. Mengering. Scrutin. Consc. cap. 11. q. 96. ubi ait: Obrigkeit soll keine öffentliche, wissendliche Land-Betriegerey, und liederliche verweißliche Mittel oder Künste in ihrem Gebiete zulassen, und nachgeben, dadurch ihre Unterthanen zu unnützer Geld-Profusion veranlasset, und gereitzer, oder um ihr Geld


page 103, image: s103

hintergangen und betrogen werden. Tales sunt die Gauckler, Seiltäntzer, Bären-Männer, Spielbuden-Händler, Glückstöpffer, Würffel-Tocken- oder Drehbret-Spieler, wodurch manchem armen Manne, Frau, Knecht, Magd, Jungen und Alten, die der Fürwitz teitzet, und die Gewinnsucht blendet, das Geld aus dem Beutel gelocket wird, daß sie ihrem Maul, Weib und Kindern abbrechen, und stehlen also solche Gäuckler und Spielbudenhalter den Leuten nicht allein das Ihrige ab, darum sie auch von Christlicher gewissenhaffter Obrigkeit nicht zu leiden, sondern solche Leute bestehlen sich und die Ihrige selbst hierunter, und handeln wider das siebende Gebot, wie auch die, so deß Vermögens seyn, denn sie damit Kirchen, Schulen und armen Leuten selten behülfflich seyn, sintemal ihnen ja darum GOtt die Güter beschehret, als daß sie so liederlich dieselbe verspielen, verschertzen, und verspitzbuben wolten.


page 104, image: s104

Quid verò iudicandum de Comoedis et Histrionibus illis, qui in magnis Civitatibus, atque in Aulis Principum Comoedias et Opera, ut hodiè vocant, exhibere solent? Argumentum hoc latè tractavit. Dn. L. Reiserus, Amicus noster, in suâ Theatromaniâ, multisqueve rationibus demonstravit, in Christianâ Republicâ tales Histriones tolerari non debere, quam rem etiam contra adversarios suos in peculiari scripto hactenus egregiè defendit, ad quod Lectorem remittimus, seriò optantes, Christianos homines vanitatibus eiusmodi sumptuosis, atque vitiosis tandem ultimum vale dicere.


page 105, image: s105

CONCLUSIO XXXIV. Peccat Consul civitatis, qui otiosos homines ac validos mendicantes non coërcet.

EXotio multa mala et infortunia oriri solont, ideoqueve in otiosos homines, ex quibus validi et ignavi mendicantes fures atque raptores tandem evadunt in civitate, diligenter animad vertendum est. Klock. de aerar. L. 2. et 102. In Regno Chinae segnes severissimè castigantur, nec prorsus otiosi tolerantur, unusquisque habet, quod agat, secundum eius vires, hic manu, ille pede, oculo, lingua aliquid agit. Periander nullum otium concessit civibus suis, et si quem sedentem in foro conspexisset, eum statim mulctabat. Sanè Magistratus, qui in civitate otiosos tolerat, et validos mendicantes non coërcet, culpâ non vacat; Sie


page 106, image: s106

solten ja wissen, daß der Müssiggang von GOtt verbotten, und zu aller Sünde und Schande eine Ursach sey. Otium pulvinar Satanae. Nun sollen sie mit Ernst aller öffentlichen Sünde steuren, und wehren, und also in specie dem Müssiggang, als dem Zunder und Pulver deß Satans und der Welt, zu vieler Sünde, und Ungerechtigkeit. Auch sollen sie keine Landstreicher, die noch wohl arbeiten können, leiden, weilssie andern dürfftigen und unvermöglichen Leuten das Brodt vorm Maul wegnehmen, und gemeiniglich andere grobe Sünden begehen. Christliche Obrigkeit hat hierunter zu bedencken, daß solche Buben und Bettler in ihrer Büberey durch die Connivenz gestärcket werden. Mengering. Scrutin. Conscient. c. 11. q. 82. et seq. Tract. nostr. de valid. mendic. cap. de coërcit. mendic. Nulli igitur in publico ad stipem flagitandam vagari permittendum, quibus verò habitatio in civitate est, sed


page 107, image: s107

suo labore se et familiam suam alere nequeant, stipe, à Contribulibus collatâ, subleventur. In populosioribus civitatibus, ait D. Lyserus in Harm. Evang. c. 136. videre licet petulantem iuventutem, totâ die otiosè per plateas discursantem, et ostia ditiorum stipis causâ pulsantem, quam tamen mox vel lusu, vel delitiando prodigunt. Tales ad artificia Mechanica adhibendi à Magistratu, ut in sudore vultus sui panem suum adquirere discant. Man soll die müssigen Bettelbuben nicht lassen uf den Gassen herum lauffen, sondern sie zur Schule und Handwercken mit Ernst halten.


page 108, image: s108

CONCLUSIO XXXV. Peccat Consul civitatis, qui pauperum ac miser abilium personarum curam non habet.

MAgistratus diligentissimam curam personarum miserabilium ac pauyperum, qui nihil ad quirere, nec certum vitae genus sectari possunt, gerere debet, idque mandato Divino Deut. 10. 15. 24. et propter decus Rei publicae. Neque enim maior est nota Reipulicae malè constitutae, quàm si multae miserabiles personae in ea oberrent, et subsidia vitae non inveniant, uti hoc nostro tempore calam itosissimo in exulibus Hungaricis, eorumqueve famelicis familiis videmus. In nonnullis Germaniae civitatibus eiusmodi personarum miserabilium receptacula et collegia fundata sunt, quae dicuntur


page 109, image: s109

Ptochotrophia, Armen-Häuser, in quibus alunur mendici et pauperes, Orphantorophia, Wäysen-Häuser, quae habent alumnos minores, parentibus ac substantia omni destitutos, Brephotrophia, Findelhäuser, in quibus infantes, prae sertim exposititii aluntur. Nosocomia, Krancken-Häuser, in quibus valetudinariorum, Xenodochia, in quibus advenarum, aegrotorum debilium, quique sibi ipsis per laborem de alimentis prospicere non possunt, cura geritur. Gerontocomia, vel Gerusia, in quibus tenues homines, qui ob senectutem victum sibi suisqueve operis parare non possunt, aluntur: Optandum etiam esset, ut Exulantium hospitia, Exulanten-Häuser exstruerentur; curam etiam civium depauperatorum, derer Hauß-armen Bürger, Magistratus habere debet, den~ sie heisen Ober Vormündere der Wittwen und Wäysen, und Stadt-Uäter, darum sie sich auch, gegen Hauß-arme


page 110, image: s110

Bürger, lieb- und hülfsreich, gütig und väterlich erzeigen sollen. Das sind sie schuldig, und in ihrem Gewissen verbunden. Vid. D. Mengering. in Scrutin. Conscient. c. 8. q. 100.

CONCLUSIO XXXVI. Peccat Consul civitatis, qui propter cognationem, adfinitatem, aut amicitiam delinquentibus connivet, eosque impunitos dimittit.

REi publicae interest, ne delicta maneant impunita; solent autem primores civitatis plerumque filiis, aut cognatis suis delinquentibus connivere, et maximè laborare, ut eos à poena liberent, die Bürgemeister-Söhngen pflegen gernfrey auszugehen, wenn sie etwas angerichtet, sed malè. Alii enim civium liberi,


page 111, image: s111

quando hoc vident, indignantur, ac poenae sese sub mittere nolunt. Consulum ac Senatorum filii vel cognati propter exemplum aliorum, ad poenam potius trahendi, quàm ab ea liberandi. Cui magis cordi est Salus Rei publicae communis, quàm liberorum aut domesticorum, is conniventiam et impunitatem delicti propter cognationem delinquentium fugiet, ac vindictam mali absque omni pros1wpolhyi/a, aequâ lance pendere non dubitabit, quemadmodum in Romana Historia eiusmodi exempla severitatis parentum in liberos peccantes varia reperiuntur.


page 112, image: s112

CONCLUSIO XXXVII. Peccat Consul civitatis, qui in distributione metatorum inter cives aequalitatem nullam servat.

INhospitatio militum, die Einquartierung, grave iugum est, undè in Iure romano passim legimus, hospitii onus, item hospitum iniquitatem. l. 2. C. de metat. et epidem. iniuriam. d. l. 2. molestias. l. 4. C. d. t. inquietudinem. l. 5. d. t. infaustam hospitalitatis praebitionem l. 6. C. d. t. hospitalem molestiam l. 8. C. d. t. Cum enim domus sua cuique tutissimum debeat esse refugium l. 18. de in ius voc. quàm grave illud civibus accidere potest, si rapacitati lixarum fortunas suas, libidini castitatem uxorum, et filiarum, libertatem saevitiae et Tyrannidi militum subiecta esse deprehendant? Ioh. Otto Tabor. de metatis


page 113, image: s113

cap. 8. §. 2. Itaque meritò vigilandum est Magistratui, ut in distributione metatorum inter cives aequalitas, proportio et symmetria servetur. Daß ohne Unterscheid in Einquartierungen unter den Bürgern und Innwohnern Gleichheit gehalten, keiner vor dem andern beschweret, sondern billigmässige Proportion observiret werde. Aequalitate enim continetur concordia: inaequalitas autem discordiarum est mater. Erasm. Chiliad adag. 4. cent. 3. Saepiùs autem accidit, Consules ac Senatores sibi ipsis immunitatis privilegium arrogantes, in imponendis hospitiorum militarium oneribus aequalitatem minimè servare, cognatis, affinibus, aut amicis parcere, et alios, etiam viduas, orphanos, ac tenuioris sortis incolas, praegravare, de quo latissimè videatur D. Mengering. peculiari Tract. de scelerato metatore, vom ungerechten Quartiermeister. Quod verò praetensam


page 114, image: s114

immunitatem metatorum attinet, eâ utpote reali, Consules ac Senatores municipales gaudent, Bürgemeisere, Raths-Herren, Richtere, Cäm~erer und Stadtschreiber sind von Stadt-Einquartierungem nicht befreyet, prout latè probat Carpzov. lib. 4. Resp. Elect. 75. reiectâ Magistratuum allegatione, quod invalescentibus turbis militaribus, curae etiam eorum augeantur, et ingravescant, quae eliditur illis verbis, angesehen, daß sie desjenige, so sie bey dem Kriegswesen ausstehen, ratione officii, und vermöge ihrer abgelegten Pflicht und Bestallung zu thun verbunden, und könnte ihnen die überhäuffte Mühe, nach Gelegenheit der Arbeit, mit einer billigen Ergetzlichkeit, und Besoldung anderer Gestalt vergolten werden. Equidem non invidenda Magistratibus municipalibus praerrogativa, si quam ex consuetudine, arg. l. 7. C. de excus. mun. vel Urbis nobilitate l. 17. §. 1. de excus. vel rescripto Superioris speciali


page 115, image: s115

impetraverint, arg. l. un. C. de his, qui à Princip. Sic anno 1641. Elector Saxoniae Rescriptum publicavit. daß unter den Raths-Verwandten, nur die regierende Bürgemeistere, Stadt-Richtere, Cämmerer, und Stadt-Schreiber mit der würcklichen Einquartierung zu verschonen. Tabor. d. tr. p. 2. cap. 4. art. 1. num. 7. et sect. 2. cap. 2. artic. 3.


page 116, image: s116

MANTISSA. Bestallung eines Ober-Bürgemeisters oder Inspectoris einer Stadt und gesamten Bürgerschafft.

VOn GOttes Gnaden Wir etc. etc. Hiermit thun kund und bekennen, daß wir unserm lieben getreuen, Johann Wilhelm Wündschen, die Administration deß gemeinen Stadt-Guts zu N. hinwieder aufgetragen, und ihn zu unsern continuirlichen Ober-Bürgermeistern und Cämmerern annehmen und bestellen lassen; Bestellen und nehmen ihn auch hiermit darzu auf und an, daß er Uns treu, hold und dienstgewärtig seyn, unser und


page 117, image: s117

gemeiner Stadt N. respectivè Ehr und Nutzen schaffen und fördern, dargegen aber für Schaden und Nachtheil warnen, wenden und fürkommen, sich zu N. wissendlich enthalten, auf die gemeinen Gebäude, wie ingleichen Kirchen, Schulen und Hospitalien ein fleissiges Aufsehen haben solle, damit dieselben in steter Besserung erhalten, und daran, wie auch deren Einkünfften, nichts entzogen werde, und ob etwas bereits davon kommen, an gehörigen Orten darum reden, und daran seyn, daß solches dazu wieder gebracht werden möge. Die Raths-Tage, Klagen und andere Parthey-Sachen zu Rath-Hause fleissig besuchen und anhören, primum locum in Senatu, als Caput Senatus, einnehmen, die Iustiz lieben und handhaben, selbige gleich durchgehen, den Armen so wol, als den Reichen, ohne einige Affecten wiederfahren, auch nicht durch passionirte und sine rationibus von ihm und dem mitregierenden Bürgemeister colligirte


page 118, image: s118

und gegebene Vota, kräncken oder unterdrücken lassen, auf alles, was allda berath schlaget, und geschlossen wird, fleissig acht haben, und ob ein oder ander Consilium wider unsere Fürstliche Hoheit, und Interesse, auch deß gemeninen Guts aufnehmen, und zu dessen Schmälung lauffen wolte, darum bescheidentlich reden, und die Ungebühr abschaffen helffen, und da solches nicht verfangen, oder sich sonsten Contradicenten finden wolten, es Uns mit allen Umständen gehorsamst berichten, und dessentwegen unsere Resolution gewärtig seyn soll. Massen er denn zu dem Ende die Direction in allen denjenigen, was dem gemeinen Nutzen angehet, und in die Iustiz laufft, zu führen und zu haben, deß Raths Siegel in Verwahrung zu halten, und in allen Dingen die Subscription, neben deß Raths Namen, zugleich zu verrichten hat. Worbey er der Stadt Privilegia, Statuta, und anders in genaver Aufmerckung zu behalten, gestalt ihme


page 119, image: s119

dißfalls im geringsten nichtsverborgen bleiben soll, damit er sich alles erkundigen, und folgends seine Einnahme Register und Dedit-Bücher desto besser formiren und einrichten könne, zu dem Ende er selbige in richtiger Ordnung und gutem Wesen, zu erhalten, alle Veränderung der Güter, und die darauf hafftenden Raths-Gefälle an Geschoß, Zinsen, Steuren und andern, fleissig fortzutragen, dieselbigen an gehörigen Orten ab- und andern Theils wieder zuzuschreiben, und darbey wahrzunehmen hat, daß in Veränderung der Güter gute Aufsicht gehalten, und keiner für den andern zu Ungebühr beschweret werde; Massen dann, und damit an Lehn-Geldern, wo solche bey der Stadt herbracht, und andern, nichts unterschlagen werde, der Rath einigen Contract zu unterschreiben nicht befugt seyn soll, sondern alles und jedes an ihn zu verweisen, anderer Gestalt, und da hierdurch die Gefälle und Steuren in Confusion gerathen


page 120, image: s120

würden, sollen die Raths-Personen de propriis dafür stehen und hafften. Besagte Raths-Gefälle an Geschoß, Erb-Zinsen, und andern Ordinarien, so wol steigenden und fallenden Nutzungen, nichts überall davon ausgeschlossen, wie ingleichen Extraordinar-Anlagen, wenn diese letztere unter der Commun nicht vorhin schon iemand aufgetragen, soll er von der Bürgerschafft, und denen, welche in der Stadt Weichbilde, Güter und anders haben und besitzen, zu rechter Zeit und auf bestimmte Terminen mit aller Sorgfalt ermahnen, und einbringen, dieselben zu Resten nicht aufwachsen, sondern allewege 14. Tage vor dem Zahlungs-Termin die Abstattung des Raths,und anderer Gefälle, denen Auswärtigen und Einheimischen ankündigen lassen, die Einnahme so dann auf dem Rath-Hause an gewöhnlichem Ort und Stelle, so viel müglich, halten, die Leute über alle Abgaben, in besondere darzu verfertigte Bücher richtig und deutlich, was,


page 121, image: s121

wer, und worauf? quittiren; Solte sich aber ereignen, daß ein- oder anderer, auf bestimmte Zeit, seine Schuldigkeit nicht alsobald praestiren könnte, und er würde deßwegen ihm, 14. Tage nachzusehen, Ansuchung thun, auf solchen Fall kan solches wohl verstattet werden, jedoch daß nach Ablauff gesetzter Nachsicht die Zahlung gewiß erfolge. Begebe sichs aber, daß solches zu einer Consequenz und einem Ungehorsam ausschlagen wolte, mit deme, oder wer sich sonsten in Erlegung seiner schuldigen Gefälle widerig erzeigete, hat er mit Gehorsams-Zwang unnachlässig zu verfahren, und solche widrige Leute, ohne Ansehen einiger Person, zu Rath-Hause, oder in denen Thor-Stuben in Gehorsam bringen, und sie dessen nicht eher entledigen zu lassen, es sey denn die Schuldigkeit abgestattet und richtig gemacht worden, und hat er sich, ob ihm von einigem Raths-Gliede, bey dieser seiner ihm aufgetragenen Verrichtung, Einhalt


page 122, image: s122

oder Einrede geschehem wolte, daran gantz nicht zu kehren, sondern wir wollen ihn, wenn er an seinen Ehren angegriffen werden solte, Innhalts gemeiner Chur- und Fürstlichen Rechte, als auch sonsten gegen Jedermänniglich schützen. Allermassen er sich zu jeder Zeit nach unsern Befehlichen und dieser Bestallung zu richten, und sich denenselben gemäß zu bezeigen, zu dem Ende alle einkommende und an den Rath haltende Iustiz- Rechnungs- und Haußhaltungs-Rescripta und andere Schreiben an sich zu nehmen, zu erbrechen, zu expediren, und dem Collegio treulich vorzubringen, in ihrem Beyseyn, was die gemeine Bürgerschafft angehet, derselben gebührlich zu public iren, dergleichen aber der Rath alleine nicht fürzunehmen, oder sich dessen zu unterfangen hat, es sey dann, daß er in gemeiner Stadt Angelegenheiten, oder sonsten nothwendig zu verreisen, solchen Falls, und wenn die Sache nicht Verzug leiden möchte, wird er


page 123, image: s123

seine Vices dem mitregierenden Bürgemeister aufzutragen und seine Meinung darbey zu eröffnen wissen. Der Ackerbau in N. Stücken und Gebreiten, welche zusammen N. Acker halten, durch die Bürgemeister ohne Entgelt, hergebrachter Massen, und nach Landes Art, zu rechter Zeit bestellen, warten und düngen, die Felder nicht verspäten, an Saamen, welchen der Rath alleine giebet, noch sonsten nichts abbrechen, sondern zu bequemer Zeit jedesmal bessern, auch Achtung darauf geben lassen, daß mit dem Saamen, wie auch bey der Erndte, noch in der Scheure beym Treschen, keine Parthierey vorgehe, sondern was der höchste GOtt bescheret, damit treulich umgegangen, und dem Publico zum besten angewendet werde, woraus er mit dem Collegio fleissig zucommuniciren hat. Mahl-Mühlen und Back-Häuser zum besten Nutz bestellen, und daferne dieselben um gewissen Pacht ausgethan, solche darbey biß zur


page 124, image: s124

Endigung verbleiben lassen, nach Verfliessung solcher Pacht-Iahre aber, um einen höhern Zinß, nach dem Getreyde-Wehrt, austhun, den versprochenen Zinß und andere Nutzungen zu rechter Zeit einbringen, und keine Reste aufwachsen lassen, auch über dem Zwange, dem Herkommen nach, halten, und niemand ausserhalb dieser N. Raths-Mühlen und Back-Häusern, es könnten denn die Leute zur Nothdurfft nicht gefördert werden, an andern Orten zu mahlen und zu backen verstaaten, auch die Müller und Becker vermahnen, den Mahl-Gästen und Einwohnern das Ihrige gut und tüchtig zu machen, sie mit unnützen Worten nicht abweisen, noch, wie bißhero geschehen seyn soll, mit der Metze zu übernehmen, und das Geschirr samt den Gebäuden ganghafft und wesentlich zu erhalten, drohenden Schäden in Zeiten zuvorkommen, und daran zu seyn, daß solchen Mühlen, durch die darunter gesessenen Müller, mit dem Widerweg


page 125, image: s125

nicht gestaunet, viel weniger denenselben das Wasser oder die Hebe entführet, die Graben richtig erhalten, und niemanden einiger Mißbrauch nachgelassen werde. Ferner soll er die Raths-Gehöltze, als das N. Holtz, so N. Acker halten, neben dem Rathe in treuer Aufsicht haben, damit dieselben pfleglich genützet, die Gehänigte im Frühling geräumet, und die Gehöltze zu besserm Wachsthum dardurch gebracht werden mögen; Alle Straffen am Gelde, es mögen dieselben vom Rathe, diesen oder jenen dictiret, oder sonst zu Recht erkannt werden, soll er, wie auch, was an dergleichen noch aussenständig, unverzüglich einbringen, zu sich nehmen, und eine Rechnung führen, darneben aber auch dahin sehen, daß alle unnöthige Processe, deren durch unruhige und nicht firedliebende Köpffe pflegen angesponnen zu werden, woraus nur Geldspielterung und Abnehmung deß gemeinen Guts erfolget, abgestellet


page 126, image: s126

bleiben; Wolte aber die Abmahnung hierzu nichts verfangen, hat er solches an Uns unterthänigst gelangen zulassen, und unsers Bescheids zu gewarten. Die Tranck-Wein-Land-und andere zufällig Steuren treulich und unvermindert einbringen, dieselben, Innhalts der Ausschreiben, zu rechter Zeit und an gehörige Orte ausantworten, und Achtung drauf geben, daß von allen Gütern, so, vermöge der Ausschreiben, billig zu steuren sind, die gebührende Steur erleget und geleistet werde. So soll er auch den Raths-Keller ihn seiner und deß Raths Aufsicht haben, damit derselbe in baulichem Wesen erhalten, wie vor Alters geschehen, wohl genutzet, mit redlichen Leuten, gutem eträncke vud richtigem Maaß nothdürfftig versorget, und hieran kein Mangel oder Versäumnüß verspühret werde, die darinnen erwachsene Nutzungen aber, er der Ober-Bürgemeister auf die gewöhnliche Fristen erheben, und seiner Rechnung treulich einverleiben, würde


page 127, image: s127

er auch befinden, daß solches auf etzliche Jahr, mit Nutzen deß gemeinen Guts, an einen ehrlichen Mann zu verpachten seyn möchte, doch daß der pachter von dem Rathe die jährlich-erwachsene Gerste käufflich annehmen müsse, hätte es solches mit dem Collegio zu überlegen, und nach Befindung unterthänigst zu berichten; Und werden hierüber dem Rathe, die bey einem oder dem andern Commun-Gute eingeführte Accidentien, sie mögen Namen haben, oder erdacht seyn, wie sie wollen, hiemit gäntzlich abgeschnitten und verboten; da auch ietzo, oder künfftig, bey unserer Stadt N. Beschwerung der Bürgerschafft, neve Nutzungen zu suchen, Uns solches unterthänigst berichten, und unsers Bescheids darauf gewarten; Wie nichts weniger Bestellung zu thun, daß auf Fleischer und Becker ein wachendes Auge gehalten, und die Bürgerschafft von ihnenn nicht etwa zur Ungebühr beschweret werde. Und nachdem das


page 128, image: s128

gemeine Wesen, durch übermässiges Bürger-Recht der neuen Einkömmlinge, nicht gestärcket, vielmehr aber verringert wird, so ist gleichfalls hierunter eine gute Billigkeit zu beobachten nöthig, damit die wüsten Städte und Häuser wieder in Aufbauung und vorigen Stand gebracht werden können, und ist sonderlich bey denen Handwercks-Zünfften es dahin zu richten, daß in und bey Verfertigung der Meisterstücke, der Uberfluß an Mahlzeiten, Geträncke, und andern unnöthigen Aufwendungen vermieden bleibe, auf daß das Meister-Recht desto besser und ohne Abschrecken zu erlangen seyn möge. Wann an denen Stadt- und gemeinen Gebäuden etwas zu repariren vorfället, soll er, auf vorhero mit dem Rath beschehene Communication, dieselben, so viel müglich, selbst in Augenschein nehmen, verständige Werck-Leute darüber zu Rathe ziehen, die Bau-Materialien zu rechter Zeit, entweder durch die


page 129, image: s129

jüngsten Raths- oder Gemeinde Herren, anschaffen lassen, und daß sie, nachdem sie mit den Bau-Leutem aufs genaueste gedinget, allenthalben fleissige Aufsicht haben, und Bestellung thun, damit die Arbeit tüchtig gemachet, und die Gebäude in nothwendiger Besserung bey stetiger Achthabung obberührter Personen erhalten werde. Solte er aber befinden, daß der Rath bey einem oder dem andern Bau-Gebrechen, ohne Ursach, cunctiren wolte, oder das Werck von sonderbahrer Wichtigkeit und Bedencken wäre, hat er Uns gleichfalls seinen unterthänigsten Bericht davon zu erstatten. Alle überflüssige und unnöthige Ausgaben, wie die etwa vorkommen möchten, und sonderlich die man, Zehrung auf Reisen, auf dem Rath-Hause, und sonsten, umgehen kan, so wol die Verehrung am Gelde und Geträncke auf Hochzeiten, und bey Ankunfft fremder Herrschafft, oder deren Officianten, ingleichen die Ausrichtung der


page 130, image: s130

Mahlzeiten, wenn ein neuer Rath eingeführer wird, und die Fest-Geschencke für die Rahts-Personen soll er gäntzlich einziehen. Hingegen bedacht seyn, wie die Einkünffte deß Raths und gemeiner Stadt, besage der alten Rechnungen de Anno N. und dergleichen, sonderlich der Geschoß, auf ein Grosses kommen, und daselbst ersehen werden kan, möchten wiederum in Besserung gebracht, und dardurch die nothbedürffenden Ausgaben, zu Erhaltung deß gemeinen Stadt-Wesens und Bezahlung unserer Cammer und Amts-Gefälle, welche er absonderlich in Obacht zu haben, und vor allen andern zu zahlen hat, auch anderer Creditoren, erhoben werden mögen. Seine Rechnung, die er nach Amts-Gebrauch in guter Ordnung einzurichten wissen wird, soll er mit annahendem Tag thomae, auch förderhin von homae biß wieder dahin iederzeit schliessen, über alle Ausgaben sich mit Belegen gefast halten,


page 131, image: s131

und ohne Quittung nichts auszahlen, alles in Rechnung mit richtige~n Bescheinigungen verschreiben, dieselben fein ordentlich zusammen hefften, und die Rechnungen, nebst denen Belegen, dem Rathe, (wörunter die, so wegen und von der Gemeinde in den Rath erwehlet, und bestättiget, mit zu verstehen) auf einen gewissen Tag fürtragen, ablesen lassen, und so dann jedesmal in der Woche vor Faßnachten, neben deß Raths darzu Erforderten, unterthänigst berichten, wie sie die Rechnung befunden, zu unserer Erb-Landes-Renth-Cammer einschicken, und zu deren Iustification Termin erwarten. Welchen allen also nachzukommen, er einen leiblichen Eyd geschworen, und Uns dessentwegen seinen schrifftlichen revers, auch gültige Caution auf 500. Gülden hoch ausgeantwortet. Dargegen aber, und damit er dieser seiner Dienst-Bestellung desto fleissiger abwarten möge,


page 132, image: s132

wollen wir ihm jährlich, mit Aufang seiner Rechnung, hundert Thaler, nebst dem Salario, von der Einnahme der Land- und Tranck-Steuer, so wir ihm in dieser Bestallung ebenmässig aufgetragen, auf Art und Weise, wie es die vorigen Steur-Einehmer gehabt und genossen, zur Besoldung in echnung, Krafft dieses, passiren, auch hierneben die gebräuchlichen und unverbotenen Accidentien, wie andere Ober-Bürgemeister bißhero zu geniessen gehabt, einheben, deßgleichen das gewöhnliche Fuhrlohn und Zehrung, wenn er, dieser seiner Verrichtung wegen zu verreisen, nachlassen; Uber diß soll er sich ferner keines Geniesses unterfangen, viel weniger andern Raths-gliedern dergleichen zu thun verstatten, und ob er dessen dersühren würde, es alsobald widerreden, oder uns unterthänigst berichten. Zu Uhrkund haben wir Uns eigenhändig unterschrieben, und


page 133, image: s133

unser Erb-Landes-Cammer-Secret wissendlich vordrücken lassen. So geschehen in unserer Residenz-Stadt N. am N. N. Anno N.

(L.S.)

MANTISSA Ad CONCLUS. XXXIV.

NAchdem vor Iahren, von unsern gottseligen Vorfahren, das Christliche Wäysen-Hauß gestifftet, zu dem Ende, daß darinn hiesiger Stadt arme Wäysen-Kinder nicht allein mit dienstsamer Kost und Kleidung, sondern auch mit aller feinen Zucht,


page 134, image: s134

guten Sitten und Christlichen Tngenden, auch nehrsamen Wissenschafften sollen erzogen werden: So ist zu solchem Behueff und unumgänglicher Nothdurfft, von einem Erbaren Hochweisen Rath und Dero Erbgesessenen Bürgerschafft für gut angesehen und Christlich beliebet worden, daß die verordnete Vorsteher deß armen Wäysen-Hauses zweymal im Iahr, durch die gantze Stadt, die Gaben und Almosen für die arme Wäysen-Kinder sammlen mögen. Wann dann bemeldte Vorsteher, die ietzt bevorstehende Woche, mit GOttes Hülffe, abermal umzugehen gemeynet sind, und aber dieselbe nicht allein umständlich berichten, wie die Last deß Wäysen-Hauses will unerträglich schwer fallen, in Betrachtung, daß bemeldtes arme Wäysen-Hauß, mit einheimischen und


page 135, image: s135

ausländischen Wäysen Kindern, auch leider mit elenden Fündelingen und verlassenen Kindern, davon die Raben-Eltern verlauffen, groß angefüllet und überhäuffet worden, sondern auch sehr beweglich klagen, daß die Einkünffte selbigen Hauses, von vielen Iahren hero, beyde wegen der geringen Renten, und mercklichen Abbruchs der milden Gaben, sehr verringert werden: Als will ein Erbar Hochweiser Rath alle dieser Stadt Bürger und Einwohner, auch männiglichen, so von gedachten Vorstehern, in der bevorstehenden Sammlung, nächstfolgende Woche dörfften um ein Almosen angesprochen und freundlich ersuchet werden, hiemit fleissig errinnert und ermahnet haben, daß doch ein Ieder gegen bemeldte Vorsteher, in der über sich genommenen hochbeschwerlichen Mühe der


page 136, image: s136

Sammlung mit aller guten Bescheidenheit sich bezeigen wolle, und in Betrachtung, daß diese heylsame Ordnung der gottseligen Vorfahren von Christlichen Nachkömmlingen billig zu unterhalten, (damit nicht unsere beste Wälle und Mauren hinweg fallen,) ein ieder frommer hrist, nach seiner Gelegenheit und Vermögen, aus hertzlicher Erbarmung und beweglichem Mitleiden, mit einer freywilligen Gabe und Christlichem Almosen, mildiglich ihnen erscheinen wolle. Solches wird der Vater aller Wäysen, mit seinem reichen Segen, und gedeylichem Aufnehmen, an einem ieden barmhertzigen Christen, nicht unbelohnet lassen, wie dann auch bemeldte arme Wäysen-Kinder nicht allein mit ihrem kräfftigen Gebet es täglich werden zu erkennen wissen, sondern auch iedem guten Christen,


page 137, image: s137

wer ihrer Diensten begehrt, pflichtschuldig ergeben seyn wollen.

Es wird hierbey auch freundlich erinnert, was massen ein Hochweiser Rath, alle Erbgesessene Bürger und Einwohner, durch ein offentlich Decret treulich gewarnet, hinfüro keine Taglöhner, Arbeits-Leute, oder sonsten unbekandte Leute, die sich mit ihren Kindern zu uns gleichsam schleichend herein practiciren, ohn gnugsamer Caution, daß sie ihre Kinder nicht verlauffen und verlassen wollen, in ihrer Wohnung einzunehmen, noch durch ihre Häußlinge mit sich einnehmen lassen, mit dem ernstlichen Anhang, daß anders Falls die Last der verlassenen Kinder hinfort nicht dem armen Wäysen-Hause, sondern denen Hauß-Herren und selbigen Häußlingen, so sie zu sich genommen, und sich hierin~en auf beschehener


page 138, image: s138

Verwarnung nicht genugsam vorgesehen haben, auf gebürdet werden sollen.

DIe Vorsteher der Seefahrenden Armen, lassen einem ieden Kauffmann, Schiffer, Seefahrenden, und Iedermänniglich hiemit freundlich erinnern: Wann Iemand, für die Seefahrende Arme, einig Geld bey sich hätte, auch sonst denselben, aus Christlichem Mitleiden, gewogen seyn würde, der wolte das den Montag oder Mitwochem nach Heil. 3. Könige, so seyn wird der 8. und 10. Ianuarius, in der Schiffer Gesellschafft bringen, allda bemeldte orsteher aldann, um die Gelder einzunehmen, und die Arme einzuschreiben beysammen seyn werden. Dieweil auch folgende Woche, einer von den Schiffer-Alten, nach altem Gebrauch, einmal im Iahr, für der Seefahrenden Arme zu


page 139, image: s139

sammlen, umzugehen gesinnet: Als wird ein jeder Bürger und Einwohlner ersuchet, sich gegen dieselben bescheidentlich, und für mehrgenannte Arme mildiglich zu erzeigen: In Betrachtung, daß anjetzo über 600. eingeschriebene arme Wittwen jährlichen ein gewiß Geld, zu ihrer Nothdurfft, davon bekommen. Solches wird der gütige GOtt einem jeden mit reichen Segen vergelten und belohnen.

FINIS DEO GLORIA IN AETERNUM.