17 May 2005 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check


image: s001

I. N. I. AHASVERI FRITSCHI NOBILIS PECCANS, Sive TRACTATUS De PECCATIS NOBILIUM. Tiraquell. de Nobilit. c. 4. Nobilitas hominis mens est, DEitatis imago. Nobilitas hominis virtutum clara propago. Nobilitas hominis humilem relevare iacentem. Nobilitas hominis, nisi turpia, nulla putare. Nobilitas hominis naturae iura tenere. NORIMBERGAE, Apud WOLFGANGUM MAURITIUM ENDTERUM. Anno M DC LXXXV.


image: s002

VIRO Nobilissimo, Amplissimo, et Excellentissimo DOMINO PHILIPPO ALBERTO Orth. ICto. Consiliario, et Cancellario, Sacrique Synedrii Praesidi Psedelsbach-Hoënloico, praeclarè merito. etc. Domino, Fautori, et Amico suo plurimùm honorando, libellum hunc, ut tesseram amicitiae infucatae, D. D. D. AUCTOR.


[Gap desc: toc]


page 11, image: s011

I. N. I. TRACTATUS De PECCATIS NOBILIUM.

CONCLUSIO I. Peccat Nobilis, qui Nobilitatem generis sui malis moribus dedecorat.

SIngulare donum est, natalium splendore esse illustrem, cùm verisimile sit, praesertim, si diligens et pia accedat institutio, optimorum Virorum optimos esse liberos, iuxta illud Horatii:


page 12, image: s012

Fortes creantur fortibus, et bonis,
Est in iuvencis, est in equis Patrum
Virtus: nec imbecillem feroces
progenerant Aquilae columbam.

Ubi igitur vera Virtus ad genus et Natalium splendorem accedit, ibi vera est Nobilitas. Quemadmodum enim Sol alias omnes in orbibus caelestibus stellas suo fulgore perstringit, et obscurat; ita talis Nobilitas longè alios homines laude et dignitate superat, et excellit. Vid. Greg. Richter. in axiomat. Polit. praefat. Quando autem genere, Nobilis aliud nihil, nisi familiam claram, Maiores, virtutemqueve alienam iactat, et strepit, interim omnis virtutis expers, flagitiosam, turpemqueve vitam vivit, atque ita à Maiorum vestigiis, non sine magnâ honestae existimationis iacturâ, turpiter desciscit, is graviter peccat, iuxta illud:


page 13, image: s013

Tantò conspectius in se
Crimen habet, quantò maior, qui peccat, habetur.

In quibusdam Germaniae provinciis iuniores Nobiles ob pessimos mores pessimamqueve vitam malè audiunt, contra quos in Lusatiâ superiore ante aliquot annos varia mandata publicata fuére, quae in gratiam Lectoris subicere placet. Quando Nobilitas à Virtute originem ducit, non secus ac rivus, ex puro et praelucido fonte manans, si cloacas, et purgamentorum receptacula praeterlapsus, fluentum inquinavit, non iam liquidae aquae, sed ceni aut lacunae patris nomen obtinet, ita si Nobilitas à virtutis studio, id est, à suâ scaturigine desciverit, discedit quoque à seipsâ; et Nobilitatis nomen amittit. Auctor. comment. de Regno contra Machiav. pag. 705. Caveant igitur Nobiles, ne dignitatem natalium turpitudine vitae immaculent


page 14, image: s014

semper illud cogitantes Poëtae Iuvenalis, Satyr. 8.

Stemmata quid faciunt? quid prodest, Pontice, longo
Sanguine censeri, pictosqueve ostendere vultus,
Maiorum et stantes in curribus Aemilianos?
Quis fructus generis, tabulâ iactare capaci,
Fumosos equitum cum dictatore Magistros,
Si coram Lepidis malè vivitur?

Et illud Ovidianum:

— — perit omnis in illo
Gentis honos, cuius laus est in origine solâ.


page 15, image: s015

CONCLUSIO II. Peccat Nobilis sanguine antiquior, qui per invidiam ob virtutem ac res praeclarè gestas noviter creatum Nobilem contemptui habet.

SOlent Nobiles stemmate antiquiores novos Nobiles plerumque contemnere, eosqueve per invidiam odioso nomine, neu gebackene oder gepfefferte, vocitare, non cogitantes, quòd vet erum Nobilitates aliquando etiam fuerint novae. Nolden. de statu Nobil. c. 6. part. 12. n. 7. Sciant autem, se dum ex invidiâ, vel contemptu hoc faciunt, non Ieviter peccare. Invidentia namque, et contemptus proximi, peccata coram DEO abominabilia sunt. Digniores certè, ac nobili ores illi meritò censentur, qui per virtutem ipsi Nobilitatem meruêre, quàm qui à Maioribus


page 16, image: s016

eam per sanguinem accepêre. Virtus enim bonum proprium est, nobilitas Sanguinis res aliena, propria autem bona alienis excellentiora. Sanè qui Nobiles virtutis amatores, veriqueve aestimatores sunt, ab eiusmodi scommatibus abhorrent. Generosi, inquit Auctor Commentarii, de Regno, contra Machiav. p. 705. et claris natalibus homines, humili genere ortos, sed qui laboribus et virtute quaesitam Nobilitatem pro iure sibi arrogare possunt, minimè prae se aspernari debent. Verùm in iis quoque originem undè sua coepit Nobilitas, agnoscere, et venerari istos, aequum ac decorum est. Aliàs certa poena contra eos, qui Nobilitatem novam impugnare audent, Diplomati Nobilitatis Imperiali inseri solet.


page 17, image: s017

CONCLUSIO III. Peccat Nobilis, qui ob solam nat alium antiquitatem superbit.

SUperbia detestandum vitium est ac Christiano homini cuiuscumque sortis ac dignitatis fuerit, minimè decens. In eo igitur non leviter peccant Nobiles illi, qui Splendore stirpis et loci adeò superbiunt, ut veram ex virtute et factis claritudinem nullo numero habeant. Auctor Commentarii de Regno, contra Machiavell. p. 705. omnesqueve alios alto superbiospernent. Sed cogitent illi, quòd Epicharmus de istiusmodi Nobilibus disserit: Quibus natura nullum attulit bonum proprium, illi confugiunt ad monumenta Maiorum, genusqueve suum. Avosqueve numerant, quot habuerint. At ne unum quidem videris, aut nominaveris cui non sint Avi, aliter enim


page 18, image: s018

quomodo nati essent? Quisquis suapte naturâ proclivis ad honesta fuerit, Nobilis est, quamvis matre natus Aethiopissâ. Haec ille. Sanè, quem Nobilem liberalium disciplinarum cultura emollivit, is non erit superbus, nec talis, de quo Poëta ait:

Nec visu facilis, nec dictu affabilis ulli.

Sed comitate suâ, humanitate, mansuetudine et affabilitate quoscumque devinciet et obstringet. Is etiam minimè laudabit coletqueve Nobiles, qui à bonis artibus et virtutibus adeò abhorrent, ut non tantum literas ipsas, velut multùm infra suum fastigium iacentes superbè fastidiant, sed literatos quoque omnes, tamquam viles et sordidos habeant despectui, quod vel maximum in Nobilitate vitium est Auctor Comment. de Rep. cit. loc.


page 19, image: s019

CONCLUSIO IV. Peccat Nobilis, qui blasphemiis ac male dictis se assue scit.

NIhil blasphemiâ horribilius, utpote, quae non rarò Daemoni ostium aperiat, quò in hominum corpora ingrediatur, illaqueve possideat. Imò omnibus criminibus detestabilius est Farninac. Pr Crim q. 20. lib. 1. n. 3. et seqq. contrariatur enim naturae, quae dictat benefactorem suum esse recognoscendum, et adversatur Creaturae: omnis enim creatura laudat et benedicit Deum: Repugnat sacrae Scripturae, quae nos adhortatur, ut DEUM benedicamus, adeoque crimen blasphemiae, ipso homicidio gravius censetur. Et tamen proh dolor! inter Christianos blasphemiae, maledicta, et exsecrationes tàm frequentes sunt, non tantùm inter milites, plebeiosqueve homines, sed etiam inter Nobiles, qui tamen ab


page 20, image: s020

hoc crimine abhorrere, et ab eo alienissimi esse deberent. Vid. Reformatio Polit. Imper. de Anno 1577. tit. 4. Von deß Adels, und ihrer reisigen Knechte Gottesschwüren und fluchen, ubi dicitur, daß denen vom Adel das Fluchen und Schweren viel weniger, denn mindern Personen gebühre und anstehe. Certè Christiani hâc in re longè peiores ipsis Turcis, quippe qui ab hoc crimine maximè abhorrent, uti ex probatis auctoribus nuperimè ostendimus, in Tr. cui Tit. Der von Türcken in vielen Stücken beschämte Christ. Det eriores etiam sunt Iudaeis, qui inveteri Testamento adeò detestabantur blasphemiae crimen, ut audientes blasphemiam, obturarent aures, ac vestimenta sua scinderent. Sanguineis igitur lacrimis deplorandum est, quod detestanda maledicendi ac blasphemandi consuetudo adeò inter Christianos invaluerit, ut ferè propeccatillo non habeatur. Vid. D. Mengerinus Scrut.


page 21, image: s021

Consc. cap. 6. q. 47. ubi ita scribit: Was ist gemeiners heut zu Tage? Ach GOtt erbarme es, und bessere die Leute! als einander aufs ärgste wünschen, und Fluchen, darzu Gottes Marter, Wunden und Sacrament etc. Gutteslästerlich nenne, und im Munde führen. Es ist je eine greuliche und schreckliche Sünde, daß wir aus schändlicher böser Gewohnheit, unsers lieben HErrn Christi, seiner Tauffe, Sacrament, Leiden und Marter, welches alles um unser Seligkeit willen geschehen, dahin mißbrauchen, daß wir andern Böses dadurch wünschen, daß sie alle ihr Glück und Segen, durch solches Flugen und Lästern selbst verschlagen, und ihnen das höllische Feuer verdienen, Allegat ibidem Bezam Homil. 10. in pass. qui ait: Totam vidi urbem commoveri, si cui Genevae blasphema vox excidisset, non quieturam, nisi agnitâ et castigatâ blasphemiâ, adeò, ut peregrinis etiam impunè deierare non liceret, statim eum


page 22, image: s022

corripientibus, qui audiverant, imò etiam terram exosculari iubentibus. Quid verò nunc? Annon aër totus et intra urbem et extra est plenus deierationibus, et exsecrandis in ipsam DEI Maiestatem blasphemiis? Vid. Idem. qu. 35. ubi ait: Frage dich, ob du dich bey Teufel holen, etwas vermessen, und geschworen? das mögen bedencken alle Edelleute, denen es gar ein angewehntes Ding und altera natura seyn will, ob sie sich auch in geringen Sachen zu vermessen? et q. 30. Man höret und erfähret, wie mancher ohne erhebliche Ursach, und dringender Noth, so bald ihm sein garstiger Mund, und unfiätiger gotteslästerlicher Rachen aufgehet, unverschämt schweret; GOtt schände mich, straff mich GOtt, GOtt helff mir nicht am letzten Ende, und ewa dergleichen böser leichtfertiger, teuflischer und verfluchter Reden mehr seyn.

Sciant igitur Nobiles blasphemandi ac maledicendi consuetudine


page 23, image: s023

gaudentes, ipsos non tantùm contra DEUM gravissimè peccare, sed etiam alieni peccati sese participes reddere si servos, ministros, ac domesticos suos blasphemantes ac maledicentes non coërceant. In laudata Ordin. Polit. Imp. de Anno 1577. cit. loc. ita cavetur: Wir wollen, daß die vom Adel, bey ihrem Gesinde und Dienern, ernstlich und zum besten, Ordnung und Handhabung bey gebührlicher Straff und Pöen fürnehmen, damit die Gottesschwüre und Flüche bey ihrem Hof-Gesind, Dienern und Ehegatten, gebüsset und gestrafft, und andere Leute nicht geärgert werden. Vae illi, qui praebet scandalum! exclamat Salvator noster. Qui audit blasphemiam ait Alstedius, Theol. cas. p. 300. increpare debet blasphemantem, tametsi eiusmodi maledicus et blasphemus emendandus non addatur. Non enim tùm solummodo debemus publicè peccantes arguere, et obiurgare,


page 24, image: s024

cùm spes emendationis apparet, ut pudefacti resipiscant, sed etiam cùm nulla subest emendationis spes, quia tùm facimus officium boni Christiani, non ob emendationem illius, quem videmus esse insnabilem, sed ob delicti poenam et vindictam, ut huiusmodi reprehensione maledici poenâ quadam afficiantur. Ceterùm si crimen sit atrox, et blasphemator perfricuerit frontem, oportet, ut ille, vi audit blasphemiam, deferat rem ad iudicem. Vid. Ordin. Pol. Imp. de Anno 1577. tit. von Gottslästern; Vid. Mandatum Rudelstadio-Schwarzburgicum, contra blasphemos et maledicos publicatum.

CONCLUSIO V. Peccat Nobilis, qui sese non tantùm inebriat, sed et alios ad aequales haustus cogit.

IMperatores, Statusqueve Imperii ebrietatem, ut vitium foedissimum


page 25, image: s025

ac detestabile, non solùm abrogandam, sed etiam gravibus poenis mulctandam esse, statuerunt. Vid. R. I. de Anno 1500. tit. von Zutrincken. R. I. de Anno 1512. tit. von Gotteslästern und deßgleichen, ubi de Nobilibus haec habentur: Dieweil aus dem Zutrincken Trunckenheit, aus Trunckenheit viel Gotteslästerung, Todtschläge, und sonsten viel Laster entstehen, also, daß sich die Zutrincker in Fährlichkeit ihrer Ehren, Seele, Vernunfft, Leibes und Gutes begeben, so soll in allen Landen eine jede Obrigkeit in ihrem Lande solche abstellen, und so die vom Adel das nicht meiden wolten, daß dann Wir; auch Churfürsten, Fürsten, und alle andere Obrigkeit dieselben scheuchen, und an ihren Höfen und Dienstem nicht halten, und da einer deßhalber geurlaubet würde, so soll ihn kein ander Fürst in ihren Dienst nehmen. Adol. ord. Polit.. Imper. de Anno 1577. tit. 8. Hisce tamen constitutionibus non obstantibus,


page 26, image: s026

ingurgitandi licentia, das Toll-und Vollsauffen und Zutrincken, inter Germanos, Nobilium etiam ordinis, in hune usque diem in usu est, multiqueve gloriantur ac laudi sibi ducunt, quando magna pocula ac vasa vinaria evacuare possunt, Cogitur saepè hospes maximos crateres ebibere, adeò ut rarenter facto haustu in omnium conspectu, aliis ridentibus, vomere, rotumqueve et gremium, et mensas, et ipsum triclinium incoctae cenae frustis, vinumqueve redolentibus repleat. Quod sanè bestiale est, à quo Turcae ac Barbari maximè abhorrent. Dolendum autem maximè, ac sanguineis lacrimis deplorandum est, Ebrietatem hodiè à plurimis, ne quidem pro peccatillo haberi, cùm tamen peccatum in se gravissimum, atque à S. Apostolo inter mortalia relatum sit. Grande peccatum est, inquit Ostander in cap. 1. Esther: Cogere alium, ut inebrietur, etiam inhumanum admodum est, si rectè


page 27, image: s027

temus, praecscribere in convivio aliis, quantum vini haurire debeant, praesertim cùm multorum valetudo non ferat paullò largiorem vini potationem. Quare hîc Rex Ahas verus in novissimo die damnabit eos Principes, qui etiam instigant suos Satrapes, ut poculis mensuratis certantes, alii alios inebrient Sociisqueve suis usum rationis ac membrorum eripiant Add. D. Menger. Scrut. consc. c. 10. q. 5. quae haec est. Ob du deinen Nechsten zu übermässigen Trünck- und Vollsauffen genöthiget, und wider seinen Willen imer ein Glas Bier, oder Wein nach dem andern ohne auf hören ein- und aufgedrungen? Horrenda profectò res est, cùm ebriet atem divinum verbum prorsus damnet, ac ehriis aeternam damnationem minetur, nihilominus homines, et quidem Christianos, ad sese inebriandum tàm faciles esse, minimequeve divinam iram, atque vindictam metuere. Insanos ac stupidos


page 28, image: s028

meritò dixeris omnes eos, qui id non curant.

CONCLUSIO VI. Peccat Nobilis, qui legibus vetitâ, aliosque provocandi, ac duellandi licentiâ utitur.

EOs, qui Christianam Religionem profitentur, in quibusdam rebus longè peiores ipsis Turcis ac Barbaris esse peculiari libello nuper ostendimus. Privata sanè duella nesciunt Turcae et Barbari, et ab eis planè abhorrent, minimè vero Christiani, Nobilium maximè ordinis, qui impiam prorsus, ac Sathanicam duellandi licentiam in hunc usque diem exuere nolunt, reiectis ac neglectis omnibus Principum ac Magistratuum severis legibus, ac mandatis. Quàm grave autem peccatum sit, alterum ex vindictâ privatâ magistratûs auctoritate neglectâ ad duellum


page 29, image: s029

provocare, sibiqueve in propriâ causâ ius dicere, id à Theologis ac ICtis pluribus ostensum fuit; Hîc saltim adducemus verba Serenissi mi Electoris Saxonici, Ioh. Georgii, quae in mandato contra duellantes, superioribus annis prodito, leguntur: Weilen das Rauffen bey denen von Adel, und andern Wehrhafften Leuten, vor ein solch Recht und Gewonheit gehalten werden will, welches zu Austragung ihrer fürfallenden Irrungen ihnen nicht wol zu wehren stünde, solches aber nicht nur wider die ausdrücklichen Göttlichen und Weltlichen Rechte, Reichs Abschiede, Erbarkeit und Politey, vor welchem Laster auch die Barbarischen Uölcker einen Abscheu tragen, und mit harten Straffen zu belegen seyn, sondern auch dadurch Uns, als vorgesetzter Obrigkeit, in unser Landes Fürstliches hohes Amt, und anvertrautes Rach-Schwerdt gegriffen, die deßwegen wol bedächtig gemachte Gesetz, worinnen einem ieden beleidigten


page 30, image: s030

gnugsame Hülffe, und Erstattung seiner verletzten Ehren beschehen, übern Hauffen geworffen, die wider alles göttliche und natürliche Recht, auch alle Erbarkeit, eingeschlichene Opinion und Gewonheit, gleichsam hieran alle Ehre, Leumuth, und guter Name hienge, der Vernunfft zugegen gestärckt, vielen der Verlust deß Lebens, welches sie doch zu Rettung und Dienste deß Vatterlandes ehrlicher anzuwenden, versparen solten, und die Gefahr der Seelen Seligkeit plötzlich übern Hals gezogen, ja zu vieler bösen Aergernüß Anlaß und Ursach gegeben wird, so ist um so viel mehr mit allem Ernst diesem Beginnen zu begegnen vonnöthen. Add. Ordin. Polit. Saxo-Gothana, part. 2. tit. 8. Von Bestraffung deß Ausfordens und Balgens, Mandatum Illustr. Comitum Schwarzburgicorum contra duella Anno 1665. publicatum Vid. Tr. noster. de peccat. Princip. Concl. 28. et Tr. de peccat. Milit. Concl. 43. ex Theolog. Balduin.


page 31, image: s031

in Cas. cons. lib. 4. cap. 1. cas. 12. Dedekenn. Consil. Eccles. Vol. 1 pag. 332. Meogering. Scrut. consc cap. 9. q. 35. Ob du dich mit deinen Nechsten in ein Duell, Kampff und Balgerey eingelassen, dadurch die Privat-Offensen zu anthen und zu rächen? et cap. 18. quaest. 10. Edelleute und Duellanten fragen sich, ob sie die Gewonheit gehabt und gehalten, daß sie zu dorher, und ehe sie sich gebalget, mit mörderischen Wehren sich geschlagen, gestochen, oder gehauen, communicirt, und das Abendmahl reichen lassen? Ein solcher Mensch kan das Abendmahl nicht würdiglich empfangen, noch die Verföhnung, und deß ewigen Lebens Versicherung erhalten. Vae illis, sive Nobiles fuerint, sivè ignobiles, qui in duellis moriuntur! Vae Magistratibus, qui eiusmodi duella subditis suis permittunt! Vae omnibus, qui duella desendere audent! Multi in flammis infernalibus iam miserabiliter torquentur, qui in duellis animam amisêre.


page 32, image: s032

CONCLUSIO VII. Peccat Nobilis, qui vicinos. Nobiles frequentibus visitationibus molestat.

IN Thuringiae et Varisciae partibus solent Nobilium nonnulli vicinis suis perfrequentibus visit ationibus oneri esse, undè in Ordinationibus Electoralibus, ac Ducalibus Sixonicis eiusmodi licentia et abusus poenis coërcetur. Appellantur tales alicubi Wursireuter, weil sie auf den Wurst von einem Orte zum andern reuten und zehren. Vid. Ordin. Polit-Gothan. Ubi inter alia ita cavetur: Ob zwar sonsten aus fürwitzigen zutringlichen Einsprechens einer von Adel dessen Freunde und Bekandte aus Freundschafft besuchen mag, iedoch wollen wir, daß auch solches anders nicht, denn mit auter Ordnung und Bescheidenheit geschehe, bey dergleichen Heimsuchungen der Gast den


page 33, image: s033

Wirth mit übermässigen Gesinde, oder Anhang nicht beschwerem, noch über Tag und Nacht bey ihm sich aufhalten, viel weniger aber über das jenige, was ihm zur Bewirthung gütlich un~ aus freyem Willen angethan, mit hünischen Worten, schnarchen, pochen, oder auf einigerley andere Weise ein Mehrers fordern. Da aber dergleichen dieser unser Verordnung zu wider geschehe, soll durwider ernstlich Einsehen, dem Ubertretter zu gerechter Straffe, und andern zum Erempel deß Abscheues gleichfalls erfolgen.

CONCLUSIO VIII. Peccat Nobilis, qui supra Statum, ac conditionem splendide se vestit.

LUxus et fastus in vestibus corruptissimo hoc saeculo tantus, est, ut maior esse non possit. Quod Nobilium ordinem attinet, ditiores


page 34, image: s034

nonnulli in tam pretio soac splendido vestitu incedere solent, ut eos non Nobiles, sed Principes esse putares. Et licet superiori saeculor in Comitiis Imperii, à Maximiliano Imp. Anno 1500. Tit. Von Ubermässigkeit der Kleider, et Carol. V. Imp. in Ordin. Polit. Imp. de Anno 1530. Tit. Von unordentlicher und köstlicher Kleidung, luxui vestium certos cancellos praefixerint, illae tamen Constitutiones vestiariae, cum multis aliis iam dudum proorsus in desuetudinem abiêre; scilicet mali mores legum auctoritatem traxêre, in potestatem suam. Id verò maximè dolendum, vestium luxum, ferè pro peccato hodiè non haberi, cùm tamen divino verbo docente, gravissimum sit peccatum. Optandum igitur Nobiles eos, qui in splendidis vestibus superbiunt, et pomposo ac principali ornatu incedere gaudent, exempla Principum, eiusmodi luxum ac fastum detestantium, inspicerent. De Augusto


page 35, image: s035

Caesare testatur Suetonius, eum indumenta luxuriae odio habuisse, cùm subindè diceret. Vestitum insignem ac mollem superbiae vexillum esse, nidumque luxuriae. Et hoc experientia ipsa docet. Cùm Alexander Severus Imperator ab amicis reprehenderetur, quòd non pretioso vestitu corpus suum ornaret, respondit: Principatum ac Imperium in virtute, non in corporis decore. Lamprid. in eius vitâ. Ita Nobiles dicere deberent; Nobilitatem in virtute, non in corporis decore consistere. De Rudolpho I. laudatissimo Imperatore, scribitur, quòd in cultu, et vestibus ita modestus fuerit, ut nihil propè à plebeio differret. Carolus M. pretiosas et splendidas vestes haut curavit, sed eas ac praesertim, quae novitatem quandam saperent, die Alamode Kleider, odio habuit. Vid. Aventin. in Chron. lib. 4. Sed proh dolor! Surdo narratur fabula. Germani nostri nihilominus habitu et


page 36, image: s036

gestu peregrino et Gallico delectantur, non cogitantes, quid superiore saeculo, Dux Würtenbergicus Udalricus de hâc re dixerit: Peregrinae vestes, peregrinos mores, peregrinos hospites Germaniae inducent. Nec falsus fuit Vates. Gallos enim hodiè in ipso Germaniae nostrae meditullio habemus, ac infinita mala, contra fidem Pacis publicam, ab eis patimur. Haec iusta DEI vindicta Vid. D. Hartmann. piae memoriae, Tr. Allamode-Teufel.

CONCLUSIO IX. Peccat Nobilis, qui iure Patronatûs, quo gaudet, abutitur.

NObilium nonnulli Iure Patronatûs Ecclesiastico, quod per investituram feudalem ac cepêre, teste experientiâ, variè abuti solent. Inter alios abusus etiam hic est, quando


page 37, image: s037

indignor et indoctos homines ad vacans munus pastorale praesentare audent, quod tamen, utpote gravissimum, non nisi dignis, atque idoneis conferri deberet. Infinita enim mala in Ecclesiam Christianam ex vocatione in dignorum, atque ineptorum hominum redundare solent. Vid. D. Mengering. Scrut. consc. c. 7. q 80. ubi ait: Collatores und Patroni fragen ihr Gewissen, ob sie sich an GOtt, wider sein Heil. Wort udn Ordnung, durch des Pfarr-Lehns-Recht Mißbrauch, versündiget, und also zu schweren Göttlichen Ungnaden, und der Pfarr-Kinder Unheil Ursach gegeben: Ob sie in Erwehl-Annehm- und Beruffung der Prediger nach Gunst gehandelt, und nicht auf Gottesfurcht, Kunst Tugend und qualitäten, sondern auf Freundschafft, Vorschrifft und andere Motiven gesehen? Solches geschiehet, wenn man in vocationibus der Prediger personiret,un~ also leichtfertig damit umgehet, gleich wenn man


page 38, image: s038

etwan einen Voigt, reisigen Knecht, Kock, Kellner, Schreiber und Pförtner ausgeust, oder anderer Leute Fürbitte, belohnet, und bestellet, da doch allein hierunter der Richtschnur, Weise, Maaß, und fürgeschriebener Form deß H. Geistes gefolget werden solte, wie dieselbe beschrieben wird 1. Tim. 3. wo solches nicht geschiehet, wird man für G Ott dran schuldig. Darum die Lehn-Herren, den das Ius Patronatus in den verledigten Pfarren zustehet, zu gebührender Zeit, ohne Versäumniß nach tüchtigen Personen sich umsehen sollen, welchen das Ministerium deß Worts zu Erbauung sicherlich wol und nützlich möge vretrauet werdem kön~en. Aber, ach leider! es ist hergegen bey uns aufkom~en, wenn ein Kirchen-Dienstom, oder Praedicatur zu bestellen ist, da greifst man das Werck nicht an mit gebührender Furcht G Ottes, man dencket nicht, wie man eine from~e, gottesfürchtige, sittsame, woler zogene Person bekommen möge, die dermanssen qualificirt wäre, daß man ihr


page 39, image: s039

sicherlich ein Kirchen-Amt vertrauen könne.

Man höret mauchmal viel schnöde und schändliche conditiones et impulsivas promovendi, als daß Edelleute ihre Zofen und Hof-Mägde, Concubinen mit der Pfarre an den Mann bringen und Roßteuschen, etc. Alter abusus iuris patronatus in eo consistit, quòd Nobiles Patroni à praesentatis Ecclesiae ministris Iiteras reversales exigant, quasi Pastorum ac Ministerii Domini sint. Vid. Carpz. iurispr. Eccles. L. 1. tit. 1. def. 20. Tertius, quòd Ius Patronatus, quod in solâ praesentatione ac vocatione Pastor? Ecclesiae, ad ordinandum, ac confirmandum ab Episcopo consistit, ad Ius Episcopale extendere, illudqueve cum iurisdictione Ecclesiasticâ vel per ignorantiam, vel ex proaeresi, confundere audeant, Unde nonnulli Ius reformandi ac corrigendi Pastorem sibiarrogant, aut potestatem Pastorem vocatum ab officio


page 40, image: s040

removendi, aut suspendendi sibi vindicant, quae tamen omnia iurisdictionis sunt Ecclesiasticae, quae Patronis minimè competit. Vid. Carpz. d. l. et L. 1. def. 41. def. 70. et def. 125.

CONCLUSIO X. Peccat Nobilis, qui contra ordinationem Ecclesiasticam in quibusdam casibus, v. g. in Confessione, aut usu Sacrae Cenae singularitatem affectat.

QUando ordinationes Ecclesiasticae omnes Parochianos obligant, tunc nemo exemptionem quaerere debet, quemadmodum Nobilium nonnulli facere solent, de quibus D. Mengering. in Scrutin. consc. cap. 17. quaest 8. hunc casum proponit. Die vom Udel prüfen und fragen sich, ob sie in der Beichte und Abendmahl, was


page 41, image: s041

sonderliches haben, und nicht dem andern Land-Volcke und Bauerschasst gleich wollen gehalten und absolviret seyn? So wollens manche Wohl Edle gerne aufbringen, und ihren Pfarrern abtrotzen, und auf dringen, daß sie ihnen hie was besonders machen, nach ihren Gefallen, discretion und disposition sie beichte hören, absolviren und communiciren sollen, e. g. früh Morgens deß Sonntags für der Predigt, wollen sie beichte gehöret, und darauf flugs communiciret haben, denn sie deuchten sich zu gut, daß sie solten etwan den Tag zuvor deßwegen in die Kirche kommen, sondern sie wollen was sonderliches seyn, und was sonderliches haben; vornemlich aber ist es deß Adelichen Frauenzimmers getrieb, denen deuchts ihrem Adelichen Stande viel zu nahe zu seyn, daß sie aus einem Kelche, mit den armen Dorff-Bäuerlein trincken solten. Wollen denn die Pastores Amts und Gewissens halben ihnen solche Neurung und Singularität nicht


page 42, image: s042

verstatten, so wollen sie flugs hauen und stechen, aufsatteln und in andere Kirchspiele zur Beichte, und communiciren reiten, und das thun nur solche Leutei die nach der edlen Teutschen strengen Gebrauch, und Adelspiegel kaum für Edelknechte gehalten seyn wolten. Was rechtschaffene, verständige und gewissenhaffte von Adel seyn, pflegem sich hierunter viel eines andern zubesinnen und zu bezeigen; Vid. Idem cap. 16. q. 6. Ubi de indecenti, ac periculosa dilatione actûs baptismalis infantum Nobilium agit, et cap. 6. q. 78. ubi sequentia verba Lutheri ad ducit: Ansere Junckern und Edelleute us dem Lande wollen die Prediger lehren, was sie predigen sollen, wollen die Pfarrer reformiren und meistern, so soll man predidigen. Werden also a)llotrioepi/s1kopoi, und wollen in ein fremd Amt greiffen, etc.


page 43, image: s043

CONCLUSIO XI. Peccat Nobilis, qui iuris dictioni exercendae imperitos et ineptos praeficit.

Iudicia omnia etiam inferiora Nobilium, aliroumque; in Republicâ constitui, eaque non nisi idoneis ac peritis Viris committi, publicè interest. Si id verò, ut saepè accidit, negligatur, ac iustitiae ad ministrationi tales homines praeficiantur, qui indocti, imperiti, ac planè inepti, non potest non inde damnum in Rem publicam et subditos redundare: Vid. Rec. Imp. de Anno 1654. Nobilium nonnulli, qui vel criminali, vel civili iurisdictione in pagis gaudent, parùm curant, per quos iurisdictionem suam exerceant, modò id absque magnis sumptibus fieri possit. Unde non rarò graves rusticorum de inscitia, ac negligentiâ Officialium, derer Adelichen Gerichtshalter, nascuntnr


page 44, image: s044

querelae. Huic autem iurisdictionis abusui Nobilium Principes obviare, eumque poenis coërcere debent. Vid. Ordin. Polit. Gothan. part. 2. Tit. 6. ubi Legislator ita ait: Es hat sich zeithero in unserm Fürstenthum hierinnem mehrmals Gebrechen ereignen wollen, daß etliche Gerichts-Herren zu Verwaltung ihrer Gerichte gantz keine, theils fast un qualificirte, und deß Rechtlichen Processes im wenigsten erfahrne Personen, und zwar meistentheils sonder Pflichtmachung geordnet; Solchem fürzukommen, wollen wir, daß sie künfftig allerseits ihre Gerichte mit verständigen und geschickten Leuten, damituff verspürten widrigen Fall, es Einsehens nicht bedürffe, versehen, und solche mit Pflichten würcklich belegen. Pessimè etiam illi Nobiles iurisdictionales iustitiae consulunt, si ad ministratores absque certo salario constituant, mulctasque; et accidentalia eis libera relinquant; Wann an statt der Bestallung ihnen die Straff-Gelder zum


page 45, image: s045

Theil nebst denen Accidentien überlassen werden. Vix enim reperias, qui mulctandi et accidentalia exigendi licentiâ non abutatur.

CONCLUSIO XII. Peccat Nobilis, qui Rusticis, in quos iurisdictionem habet, profanationem dierum sacrorum ac festorum permittit.

MAnifestum est, ait optimus Theologus D. Chemnitius l. 2. L. C. p. 57. ex tenore tertii praecepti, à Magistratibus exigi, non tantùm, ut ipsi Sabbathum sanctificent, sed ipsorum etiam officii esse, ut curent, à reliquis etiam sanctificari, prohibeant, ac puniant profanationem. Peccant igitur Nobiles, qui patiuntur subditos suos in diebus sacris ac feriatis v. g. agrum colere, messem facere, foenum secare, item in cauponis


page 46, image: s046

publicis helluari, debacchari, aleâ, ac tesseris ludere, ac talia committere, quibus sanctissimus dies Sabbathi profanatur. D. Mengering. Scrut. const. cap. 7. q. 85. ubi ait: Die Obrigkeit soll feste darüber halten helffen, nach dem Exempel deß frommen Nehemiae (c. 13.) daß doe Sonn- und Festage zum Gottesdienst recht mögen angewendet werden, welches den geschiehet, wenn sie alle Gelegenheit, dadurch die Entheiligung deß Sabbaths geschiehet, verschneidet, als daß sie Wein- und Bier-Häuser zuschliessen, und mit ernster Straffe verfolgen, so wol die den Sabbath entheiligen als auch die, weiche Arsach darzu geben; Reperias quosdam Nobiles, qui propter commodum privatum subditis suis connivent, in diebus sacris compotare, ac helluari, ut accisa cerevisiaria crescat, daß viel Bier in de Schencke oder im Kruge abgehet, und die Tranck-Steuer dadurch vermehret wird. Sed hoc impium est, ac Christiano


page 47, image: s047

Magistratu prorsus indignum. Maledictum est eiusmodi lucellum, quod ex hominum peccatis, cum offensione divinae Maiestatis quaeritur.

CONCLUSIO XIII. Peccat Nobilis, qui occasionem peccandi subditis non praescindit, ut eos pecuniis mulctandi causam habeat.

VIx quisquam crediderit, in veniri in Nobilium Dominorum ordine non nullos, qui minimè dolent, sed rident potius, ac gaudent, quandorustici inter se rixas habent, et à verbis ad verbera veniunt, ut eos pecuniis mulctandi et emulgendi, causam et occasionem nanciscantur, damit sie tapffere Geld-Bussen von ihnen erzwingen mögen. Id verò impium, et fini poenarum, qui est emendatio, non fiscale commodum, prorsus contrarium. Es haben die Strafen und Bussen Gott Lob diß Iahr ein


page 48, image: s048

ehrliches getragen, aiebat non nemo, quae vox non sani hominis, nedum Christiani. Haec sunt peccata Germanorum, exclamabat olim quidam cùm aliis magnam pecuniae quantitatem, ex eis collectam, ostenderet. Verùm enim verò, quemadmodum in se peccata, et delicta hominum detestanda, ita mulctae pecuniariae non tàm favorabiles, quàm odiosae, minimèque exoptandae. Qui DEum amat, qui pietatem ac virtutem amat, potius dolet, quàm gaudet, quando homines peccant, et ob peccata puniendi sunt, memor miserandae fragilitatis hominum et infelicis ad peccandum proclivitatis.


page 49, image: s049

CONCLUSIO XIV. Peccat Nobilis, qui in diebus Sacris, ac feriatis subditos suos operis servilibus onerat.

NOn novum est, in ipsis etiam diebus Sacris ac feriatis, serviles operas à subditis exigi, und müssen die Unterthanen Bottschafft-Lauffe, Heu machen, Flachs rüffeln, und dergleichen Dienste verrichten, nullâ prorsus habitâ ratione, quòd subditi eiusmodi servitiis à divino cultu, et sanctificatione Sabbathi impediantur, et avocentur. Nemo igitur dubitet, Nobilem enormiter peccare, non sine subditorum scandalo, profanationi Sabbathi, ac feriarum Sacrarum causam et occasionem praebendo: Prohibuit sanè Elector. Sax. Augustus, eiusmodi operas, quae in diebus sacris subditis imponuntur. Ita enim in


page 50, image: s050

Articulis Generalibus de Anno 1580. Tit. 17. cavetur: Es sollen die von Adel hiermit ernstlich vermahnet seyn, da nicht nöthige, dringende Ursachen, und Befehliche von uns, oder sonst vorhanden seyn, daß sie die Unterthanen an Feyertagen nicht wollen mit Frohn-Diensten und andern beladen, und von den Predigten und Gottesdienste abziehen, und verhindern, dieweil sonst sechs Tage in der Wochem, darinnen solche Dienste können auserlegt, und ausgerichtet werden, und Gottes ernstliches Gebot erfordert, daß der Ruch- und Feyertag geheiliget werde, daß man auch das Vieh- und Zug-Ochsen, am Feyertage ruhen lasse, vielmehr soll man pen armen Bauers Leuten, die man fonst wol in der Wochen brauchen kan, den Feyertag vergönnen, an roelchem sie Gottes Wort hören, und trost in ihrem gewissen, aus den Predigten schöpffen mögen. Add. D. Mengering, Scrut. Consc. c. 7. q. 74. ubi ait: Es versündigen sich die von Adel an dem


page 51, image: s051

dritten Gebot, die ihre Dienste ohne unvermeidliche Noth, ihren armen Unterthanen an dem Tag zu verrichten gebieten, daran man fürnemlich G Ottes Wort hören und lernen soll.

CONCLUSIO XV. Peccat Nobilis, qui insolitis ac intoler abilibus operis subditos suos onerat.

OPerae et Servitia, die Frohn-Dienste plerumqueve sunt iurisdictionis consequentia, ac distingui solent in solita, ac insolita, determinata ac indeterminata servitia, ac iuxta antiquam consuetudinem exigenda, minimè verò, utpote odiosa, ac libertati contraria extendenda. Graviter autem multis in locis hodiè à Nobilibus ac Dominis iurisdictionalibus, in operarum, cumprimis indeterminatarum, der ungemessenen Frohnen, peccatur, undè


page 52, image: s052

nonnemo dos Tyranellos, et Cyclopes appellat. Duplicantur alicubi misellis rusticis, quod aiunt, laters, non tantùm, sed saepè etiam multiplicantur, undè multi aut agellis relictis aliò migrare, aut oneribus succumbere coguntur. Vid. Tr. nostr. de iur. Pagor. German. c. 8. ubi ad duximus Ordinat. Elect. Sax. de Anno 1603. Imperator, in l. cum satis 23. §. 1. vers. caveant autem C. de agric. et censit. graviter monet possessionum Dominos, ne subditis vel colonis suis innovationem, aut vim aliquam inferant. Undè etiam Gailius, 1. observ. 3. et lib. 2. c. 62. et in Tr. de arrestis. c. 10. n. 7. ait. Generaliter hoc à Dominis cavendum esse, ne ultra antiquam consuetudinem operarum, ac servitiorum subditos, novitatis studio gravent, et plus solito ab ipsis exigant, quia peccatum committerent, et iurisdictione ac dominicâ suâ potestate abuterentur, quod si fieret, superiorem mandatis


page 53, image: s053

poenalibus hanc novitatem tolere, et serveritati remedium moderationis adhibere posset, per iura ibidem allegata. Attendendae igitur in hac servitiorum materiâ consuet udines locales, et ad normam aequitatis ita attemperandae, ut neque Dominorum saevitia alatur neque effrene genus rusticorum ad petulantiam excitetur.

CONCLUSIO XVI. Peccat Nobilis qui in subditos suos Tyrannicè saevit.

REperiuntur Nobiles, qui subditos suos in quos superior et criminalis iurisdictio eis competit non ut homines, sed ut canes, durissimè tractant, et in eos, ut vilissimos servos absque causâ saeviunt, operis, vinculis, carceribus, plagis, mulctis eos adeò macerant, ut saepè tuguria, et agellos cum suis relinquere cogantur, gehen mit den armen Leuten, als


page 54, image: s054

wie mit dem Viehe um, haben kein Mitleiden mit ihnen, tractiren sie wie Hunde. Sed scire debent Nobiles illi, subditos iurisdictionales, non homines proprios, ac mancipia, sed homines liberos, Christianos, ac in Christo fratres esse, ideoqueve humanè ac Christianè tractari debere, nisi ob nimiam saevitiam à superiore iurisdictione concesâ privari velint. Audiant Paranaeticum illud magni Apostoli qui ad Ephesios fideles Cap. 6. 14. scribit: Domini, remittite comminationes, scientes vestrum etiam ipsorum Dominum esse in caelis, et personae respectum apud ipsum non esse. Et ad Colossenses: Domini, quod iustum est, et aquum, servis praestate, scientes, quòd etiam habeatis Dominum in caelis, (Col. 3.) ubi Osiander. in paraphrasi ait: Nolite Domini erga servos (subditos vestros) iniqut et duri esse, Domino enim superiori aliquando rationem reddetis, si quid durius in servos (et


page 55, image: s055

subditos) quàm oportuit, statueritis, is etiam in vos duras erit, si vos iniqui fueritis, et iniurias servis illatas vindicabit. Omnes igitur, qui in alios imperium habuerint v. g. Nobiles, meminisse debent, se Dominum superiorem in caelis habere: sic fiet ut subiectos non asperè et Tyrannicè, sed clementer tractent.

CONCLUSIO XVII. Peccat Nobilis, qui immoderatis mulctis ac injustis poenis subditos suos exhaurit.

SAepè audiuntur Subditorum querelae, quòd ob levia delicta, à Nobilibus suis, ac Dominis iurisdictionalibus immodicis ac iniquis mulctis, graventur, et quandoque per eas planè ad incitas redigantur. Id verò tàm divino ac naturali quàm humano iuri adversum est. Poenas enim delicto commensurari debere, sana ratio dictat, ac propterea et


page 56, image: s056

Romanum ius immoderatas mulctas damnato, Ide quo vid. discurs. nostr. von übermässigen Geldbussen, per tot. Ordinat. Provinc. Elect. Augusti, de Anno 1550. rubr. Ubermässigen Bussen, ubi dicitur. Es gelanget an Uns, daß ie zu Zeiten durch dieienigen so in unsrn Landen Gerichtbarkeit haben, die ordentliche Straffe, und bey der Willkührlichen Straffe, die Billigkeit überschritten, und die Leute höher denn sich gebühret, mit Straffe beleget werden; So ordnen, setzen, und wollen wir, daß hinführo in unsern Landen die unterthanen, und Ubertretter, nicht höher gestrafft werden sollen, wie es die Rechte, in denen darinnen ausgedrückten Fällen, ordnen, und zulassen, und die Billigkeit bey der Willkührlichen Straffe leidet, oder aber, solches in beständigen Brauch herkommen, iedoch, daß ie und allwege die Leute dißfalls auch nach Befindung und Gelegenheit der Sachen, mit übermässiger Straffe nicht in Verderb geführet werden;


page 57, image: s057

würde sich aber jemands unterste hen, solches zu überschreiten, und das ausfündig gemacht, der folll nicht allein die übermässige Straffe, wenn es an uns gelanget, dem Gestrafften wieder zu erlegen schuldig, sondern auch darüber in unsere Straffe gefallen seyn, darnach sich ein jeder zu richten. Bona quidem lex, sed hactenus malè servata. Add. D. Menger. Serut. consc. c. 11. q. 106. ubi ait: Edelleute haben sich zu befragen, ob sie ihre arme Bauersleute und Kothfassen mit Gefängnüß desto härter gepflöckt, auf daß sie zur Geldbusse desto erbötiger gewesen, und daraus ihre arme Leute geplündert, gepfändet, gemartert, abgequälet, und ausgesogen, daß wo kaum ein heller verwirckt, sie 10. oder 20. Thaler genommen, und herausgeprest? Ach so thun manche Edelleute, sonderlich die hungerigen Brüder, die etwan ein dritthald Bauern haben, die wissen sie nicht genugsam auf diese Maase und Model zu sch inden und zu schaben, daß oftmals eine gantze


page 58, image: s058

Dorffschafft dadurch verödet und wüste gemacht wird. Die armen Leute können solche Pressuren die Länge nicht ausstehen, drum werden sie Dorff- und Landräumig. O wie schwere Sünde thun solche von Adel wider das siebende Gebot! Christliche von Adel aber, wissen sich gegen ihre arme Unterthanen, anders u bezeigen, wie dieselben löblichen und Adlichen Exempel der Liebe und Güte auch kund, und berussen seyn. Haec Menger. cit. loc. Vid. etiam Auctor Tractatûs, de bilance Fortunae qui §. 44. scribit: Ie mehr heutigs Tages Edelleute werden, ie mehr bekommen die Bauren Peiniger. Die Herren solten aber warlich weit anders als zu geschehen pflegt, mit ihnen umgehen, da sie gleichwol Menschen und Christen seyn, zumalen ein Hen, oder Edelmann, welcher Bauren hat, viel reicher, und der Bauren besser geniessen kan, wenn er wenig von ihnen nimmt, als wenn er sie also beschweret. Manchesmal gerahten die armen Leute gar in


page 59, image: s059

Verzweifflung, lassen Weib und Kind sitzen, und lauffen darvon, oder suchen sich durch allerley Griffe und betrug zu nehren, stehlen, rauben, morden, und gerahten also in Leibes und Seelen zeitliches und ewiges Verderben. Vae autem Dominis qui comedunt carnem populi, inquit Dominus.

CONCLUSIO XVIII. Peccat Nobilis, qui homicidia, adulteria aliaque graviora scelera privati commodi gratiâ mulctis pecuniariis punit.

Mulctae suâ naturâ magis odiosae, quàm aliae poenarum species, cumprimis in gravioribus delictis, graviores poenas exigentibus. Malunt tamen Nobiles nonnulli enormia subditorum delicta ob fiscale commodum pecuniis, quàm aliis poenis punire, licet graviores poenae


page 60, image: s060

contra delinquentes legibus constitutae fuerint. Non rarò homicidii, adulterii ac atrocium facinorum rei, capitales paenas, mulctae pecuniariae solutione, effugiunt, quod legibus, tàm divinis quàm humanis prohibitum, et vulgò mulcta talis, dicitur Hunde-Geld. Mandato Electoris Saxon. Christiani II. de Anno 1609. cavetur, daß die Gerichts-Herren, so zeithero den Chebruch und die Unzucht nur um Geld gestrafft, und hierinnen mehr ihren privat - als den gemeinen Nutzen in acht genom~en, hinwieder die Verbrechere nach Urthel un~ Recht verfahren und die Geldstraffen gäntzlich abgeschafft seyn sollen. In eo etiam peccant nonnulli, quòd sibi ius aggratiandi in delictis, quod est de Regalibus Principum, arrogent, ac poenas capitales in pecuniarias transmutare audeant, non sine scandalo publico, ac detrimento Rei publicae. Vid. dict. Mandat, Elect. vers. darüder aber, etc.


page 61, image: s061

CONCLUSIO XIX. Peccat Nobilis, qui Rusticorum ad superiora iudicia appellationem intercipit.

NOn rarò accidit, quando Rustici à Nobili Domino suo iurisdictionali indignè tractati insolitis sortè servitiis pressi, aut immensis mulctis ac poenis gravati, apud Superiorem conqueruntur, aut ab iniquâ aliquâ sententiâ ad Cancellariam vel Aulam Principis provocent, eorum appellationes violenter, minis, allisque; modis intercipi. D. Geier. Comment. in Eccles. 6. 5. v. 7. Indignissimè scilicet Nobilium nonnulli eiusmodi querelas, provocationes et implorationes pressorum subditorum ferre solent, odioso eos rebellionis nomine onerantes. Sed sciant illi, hoc ipso eos graviter in DEum, in Principem, in iustitiam peccare, ac cogitent, quòd vox oppressorum clamitet ad


page 62, image: s062

caelum. Si illi oppressorum ad superiora iudicia appellationem et auxilii implorationem serre nequeunt, nec Deus eos audiet, si aliquando à tribunali divinae Iustitiae ad Thronum gratiae provocaverint. Is verò, qui iniquè premitur à potentiore, cogitet illud Salomonis, eit loc. Si oppressionem pauperis, et subditionem iudicii et iustitiae videris in provinciâ, ne mireris de ista voluntate, nam altus, superior alto obfervat, et excelsi sunt super eos. Altissimo rem suam commendet, qui iniquitatem perpessos, et solatio carentes non dimittitt.


page 63, image: s063

CONCLUSIO XX. Peccat Nobilis qui iuris dictioni suae subiectos prohibet ne edulia ad publicum forum deferant, priusquàm ipsi vendenda oblata fuerint.

AUdent Nobilium nonnulli, qui Domini iurisdictionales sunt, subditos suos cogere, ut omnia cibaria, gallinas, anseres, ova, vitulos, butyrum, caseos ad arces ipsorum deportent, sibique; venditanda offerant, antequam eas ad publicum deferri sorum patiantur, nec rarò miselli rustici ea viliore pretio eis vendi coguntur. Sed hoc commercium libertati adversum aequum non esse, dicitur in l. 9. ff rer. amot. l. 16. C. de iur. delib. l. invitum C. de contrab. empt. Covar. lib. 3. var. resol. 6. 14. Rauchbar. p. 2. q. 22. Carpz. p. 2. Const. 51. des. 10. Naturâ aequum est,


page 64, image: s064

ut quilibet rei suae moderator sit et arbiter l. 21. C. mand. Et iustum est, sua cuique committere, l nemo 9. C. de Iusdaeis, nec parùm interest rusticorum, cur potiùs aliis quàm Nobilibus suis merces cibarias vendant. Add. Mengering. Scrut. Consc. C. III. q. 104. Ob Edelleute von ihren Bauren ihnen Das Korn in geringern Kauff, und Anschlag zuführen lassen?

CONCLUSIO. XXI. Peccat Nobilis, quicogit subditos malam cerevisiam ab ipso emere.

Nobiles inquit Melanchthon, coquunt malam cerevisiam, et prohibent aliam emi subditis, verschencken wider Recht und Billigkeit, ihr eigen Gebräu und Juncker-Bier, un~ zwingen die Baurem und Krüger darzu. Mengering. Scrutin. Consc. c. 11. q. 105. ubi ait: haec manifesta et iniusta aucupia taxanda esse, allegans Dedeken.


page 65, image: s065

Vol. 1. Consil. Eccles. p. 2. p. 711. Vid. Ehurfürstl. Sächs. Landes-Ordnung, de Anno 1550. ubi inter alia dicitur: Wiewol ein fich wol zu erinnen, daß der Adeliche Stand, Adel-Wesen und Wandel erfordert, und daß sich ein Edelmann von seinen Ritter-Pferden und Gütern soll unterhalten, so gelanget Uns doch an, daß es ben etlichen dafür will geachtet werden, als ob ihnen fren, und ihrem Stande gemäß sey, allerley Gewinn und Handthierung zu üben, deß Bierbrauens, Maltzmachens, da zu sie die Kretzschmat auskauffen wollen, um wieder zu verkauffen etc. da sich nun die vom Adel unterstünden, solche bürgerliche Handthierung zu treiben, der soll Uns, so offt es geschiehet, ein 100. Gülden zur Straffe verfallen seyn. Dupliciter igitur peccant Nobiles, non tantùm cerevisae commercium sibi arrogantes, sed etiam malam cerevisiam subditos emere cogentes.


page 66, image: s066

CONCLUSIO. XXII. Peccat Nobilis, qui venationes exercens, rusticolarum agris damna infert.

PRincipes gravit er peccare, si damnum ex ferarum mult itu dine subditotum segetibus ac messibus illatum resarcire noluerint, ad cuius tamen restitutionem, tàm divino quàm humano iuretenentur, in Tr. de peccat. Princip. Concl. 36. pluribus ostendimus. Non leviter etiam peccant Nobiles illi, qui venationem leporum, vel aliarum ferarum ex ercentes, segetibus ac satis pauperum rustic orum exitium ac devastationem inferunt, non rarò enim misellorum sub ditorum audiuntur querelae daß die Edelleute hetzen und jagen mitten durch die Saat, und das Getreyde reiten, und die Felder sehr verderben, vid. Luther. in commentar. in Genes. G. 25. ubi scribit, daß man sich schwerlich an den


page 67, image: s067

armen Bauer-und Ackers-Leuten versündige, wenn man durch das Jagen Die Früchte verderbe, und die Aecker wüste mache. Es ist von Recht und Billigkeit wegen gebotten, daß einer seine Wildbahn ohne männigliches Schaden hegen solle, und laufft auch diß dem gemeinen Nutzen zuwider, daß um privat- Lusts und Kurtzweil willen, die agricultura, so in den Rechten hoch favorisi ret, zu Grunde gerichtet, und die durch GOttes milden Segen bescherte Früchte denen armen Bauers-Leuten, die ihre Steuren davon geben müssen, entzogen wer den. Sunt verba celebris ICti Merckelbachii ap. Klock. tom. 1. consil. 30. n. 26.


page 68, image: s068

CONCLUSIO. XXIII. Peccat Nobilis, qui sub ditor um suorum nec tempor alis nec aeternae salutis cur am ullam habet.

REperias in Nobilium or dine quosdam, qui opibus, hon oribus, voluptatibus gaudentes ac superbientes, sub iectorum falutis nec tempotalis, nec aeternae ullam prorsus curam habent, qui rusticos aut blasphemos, aleatores, ebriosos, otiosos, decoctores, liberorum corruptores, aliisque vitiis contaminatos, poenis non coërcent, nec ut ad frugem redeuntes Christianè, ac piè vivant, solliciti sunt. Item, qui tempore belli, caritatis annonae, aut pestis, subdit os suos deserunt, ac cum suis fame ac miseriis interire patiuntur. Videas alicubi pagos, in quibus tuguria rusticorum partim ruinosa, partim


page 69, image: s069

deserta, ac latronum speluncis similia, si causam inquiras, de Dominorum Iurisdictionalium vel saevitia vel negligenti curâ querelae audiuntur. Id verò cumprimis dolendum, quòd Nobiles illi, quibus in Ecclesias ac scholas Patronatûs ius competit, saepè nullam earum curam habeant; templa, aedes parochiales, scholae minam minantur, et nemo est, qui hanc rem curet. Graviter autem Nobiles hâc suâ incuriâ, ac negligen tiâ peccare, quis est, qui dubitet? Deberent esse sub ditorum Patres, Ecclesiarum ac Scholarum Tutores, ac Salutis pubilcae Curatores, sed interdum sunt destru ctores. Sed DEUS aliquan do examinabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur, quoniam, cùm hactenus essetis ministri Regni illius, non rectè iudicatis, nec custoditis legem iustitiae, neque secundum voluntatem DEI ambulatis; Nobilem et Rusticum, pusillum et magnum, DEUS fecit, et


page 70, image: s070

aequaliter cura est illi de omnibus Fortioribus autem fortior instat cruciatio, Sap. 6.

Precatio Nobilis.

DOmine Iesu Christe, qui decus humanae prosapiae usque eò non contempsisti, ut Evangelista tuus diligenter exquisiverit nat ales tuos, concede, ut ne unquam hoc munere tuo ingratus abutar. Potius hoc nomen, ne sit inane, virtute tuear. Hanc mihi largire, quam parentes dare non potureunt; ut ea suffragetur domesticae claritati. Nimirum, cùm omnibus eadem sint principia, virtute nobilitamur, vitiis obscuramur. Hinc discrimen. Itaque da, ne hanc nitorem generis partum à maioribus meis vitia devenustent.


page 71, image: s071

Dicar flos probitatis et odor suavitatis, non rubus roseti veterascentis, aut fraces liquidi. Idpotissimùm sciam, quoniam non nativitatis fructus pascunt homines, sed sermo tuus hos, qui in te crediderunt, conservat. Ita me domesticae imagines honestent, si profer am priscam frugalitatem, nobilem industriam, pietatem memor abilem, et animum non contemptorem, sed vitiorum fr aenatorem, sui ipsius domitorem. Da mohi perpetuum verecundiae stimulum, quae et arceat flagitia, ac decus adsumat ex innocentiâ, factisque fortibus. Hoccumulo auctem stirpem antiquam. Haec mihi sit vera et ingenita Nobilitas, non vana, non insolens, et superba, non odiosa, et invidiosa.


page 72, image: s072

Hinc sibi tota domus fructum, hinc sibi minores exemplum desumant, quoad tu, Domine, misertus meir eddas me origino meae, quam caelo hausi, Amen.

FINIS.


page 73, image: s073

ADDITIO Ad CONCLUsIONEM I. Amts-Patent, Wider etzliche rohe unartige und ungezogene vom Adel, und andere inn- und ausländische ihnen adhaerirende Gesellschafften.

ICh Curt Reinicke von Callenberg, auf der Herrschafft Mußkau, Wettesingen und Westheim Erbsaß, etc. Entbiete euch, denen Wohlgebornen, Ehrwürdigen, Edlen, Gestrengen und Ehrnvesten, Herren, Praelaten, denen von der Ritter- und Mannschafft gemeldtes Marggrafthums, so wol denen Erbarn und Wohl-Weisen Bürgemeistern und Rathmannen der Städte daselbst, meine willige und freundliche Dienste, günstige und geneigte Willfahrung in allem guten


page 74, image: s074

zuvor. Und ist zweiffelsfrey denen Herren und Euch unverborgen, was massen eine geraume Zeit hero, bey gehaltenen Landes-Versammlungen vielerhand Beschwer fürkommen, daß etzliche rohe unartige, und ungezogene Junge vom Adel, und andere inn-und ausländische ihnen adhaerirende Gesellschafften zu höchster Ungebühr, auch ihrem Stande und Herkommen zu wider, nicht allein auf angestellten hochzeitlichen Sollennitäten, Begräbnussen, Kindtauffen, oder andern Adelichen Zusammenkunfften sich ungebeten einzudringen, sondern auch allerhand thätliche unverantwortliche Excesse, mit Rauffen und Balgen, Entheiligung und Verlästerung Göttlichem Namens, vermaledeyeten Exsecrationen, Beschimpffung redlicher Mannes-und Weibes-Personen, ohne Ansehen und Respect eintzigen Alters, Ehre und Würden, auch andere schandbare Dinge, mit Worten und Wercken fürzunehmen, und den in allen wolbestellten Policeyen so hoch verpoenten gemeinen


page 75, image: s075

Land-Frieden zu verstören, sich gelüsten lassen, daß man dahero sich zu besorgen, da diesem Cyclopischen, unordentlichem und ruhlosen Wesen, durch gebührendes Einsehen und Obrigkeitliche Animadversion, nicht bey Zeiten begegnet, gesteuret und vorgebeuget werden solte, es werde die Göttliche Allmacht gegen diesem Marggrasthum seinen gerechten Zorn noch mehr, als leider bey diesen annoch wehrenden unseligen Kriegsbeschwerden allbereit geschehen, auszuschütten, und propter frequentiam et atrocitatem delictorum, vollends den Garaus zu machen, und wegen dergleichen übermachten Bosheit, Muthwillens und Frevels, alle Fluthen seiner längst und oft angedreueten, biß daher aber, aus vätterlicher Güte und Gnaden, noch zurück gehaltenen höchst und grundverderbliche Landplagen, über diese Lande zu führen, aus gerechtem Eyfer bewogen werden.

Wann dann, solchem abscheulichen Barbarischen Wesen, nach zusehen, vor GOtt, der hohen


page 76, image: s076

Landes-Fürstlichen Obrigkeit, auch der erbarn Welt, nicht verantwortlich, sondern mir in allewege, aufgetragenen hohen Amts wegen, obliegen und gebühren will, dergleichen Unfläterey und unchristliches Barbarisches Beginnen zu tilgen und zu dämpffen, und die Verbrechere mit höchst ernster Exemplarischer Straffe anzusehen> Als will, Krafft tragenden Amts, ich hiermit, alle und jede Junge von Adel, und andere ihre Gesellschafften, ermahnet, und ihnen in allem Ernst anbefohlen haben, daß sie sich hinführo aller und jeder adelichen Zusammenkünffte, hierzu sie nicht erbeten, noch eingeladen, entäussern, aller unziehmenden Thätlichkeiten, Unfläterey und andern unadelichen Uppigkeiten gäntzlich enthalten, das unzeitige, auch den Rittersleuten, so nicht mit unnützem ärgerlichen und schaädlichen Duellen, sondern Rittermässigen Thatem und Meriten, Ehr und Ruhm erwerben, übel anstehendes Balgen und Rauffen allerdings und gäntzlich abstellen, aller Gotteslästerung, Vermessenheit,


page 77, image: s077

Fluchens und verdammlicher Exsecrationen gantz und gar müssig gehen, das Alter und das Adeliche Löbl. Frauenzim~er keines Weges verunehren, noch andere lästerhafftige, schandbare Dinge, so keinem Ritters- oder ehrlichen Manne wohl anstehen, weder in Worten und Wercken verüben, sondern vielmehr ihrem Stande und Adelichen Geschlechtern, auch aller Christlichen Erbarkeit gemäß, sich verhalten sollen. Würde aber einer oder der andere sich aus dem Schrancken Christlicher Erbarkeit, Adelichen Zierd und Tugend verlauffen, diesem meinem ernstem Befehl entgegen tretten, und sich demselben ungemäß bezeigen, so soll, so dann gegen den- und dieselben, ihrem Verdienste nach, mit schwerer Straffe und Exsecution andern zu einem mercklichen Exempel und Beyspiel, ohnfehlbar und ernsilich verfahren werden; hiernach sie sich zu richten, und ihre Wolfarth, oder Schimpff und Schaden, wahrzunehmen haben. Wie dann die Herren und ihr, so wol die Hauswirthe iedes Orts,


page 78, image: s078

dergleichen muthwilligen, unnützen, unverschämten, und ruchlosen Gästen nichts im wenigsten nachzusehen, sondern diselben alsobald, nach verübtem Unfug und Frevel beym Ober-Amte anzumelden, hhiermit alles ernstes, und bey obhöchstgedachter Ihrer Churfürstlichen Durchl. schweren Straffe und Ungnade anermahnet, und zugleich auch befehlicht werden, diese ihnen zukommende Ober-Amt-Patenta an gewöhnliche Stellen affigiren, zu männigliches Wissenschafft intimiren, und öffentlich ablesen zu lassen. Und ich bin denen Herren und euch jederzeit angenehme Dienst-Behäglichkeiten, auch freundlich- und günstigen Willen zu erweisen geflissen.

Datum N.


page 79, image: s079

Amts-Patent, Wegen deß unbändigen und ungezogenen Jungen Adels, de dato N.

DEß Durchläuchtigsten Churfürstens zu Sachsen, und Burggrafen zu Magdeburgk, verordneter Landes-Hauptmann, und jetziger Zeit Ober-Amts-Verwalther deß Marggrafthums Ober-Lausnitz, etc. Ich Adolff von Gersdorff auf Rattwitz, etc. Entbiete Euch, denen Wohlgebornen, Ehrwürdigen, Edlen, Gestrengen und Ehrenvesten Herren, Praelaten, denen von der Ritter- und Landsch afft bemeldtes Marggrafthums, so wol auch denen Erbaren und Wohl-Weisen Bürgemeistern und Rathmannen der Städte daselbst, meine willige und freundliche Dienst, günstig- und geneigte Willfahrung in allem gutem zuvor, und erachte bey mir ohnzweiffendlich dafür, die Herren und Ihr sich


page 80, image: s080

guter massen werden zu erinnern wissen, waser Gestalt bey jetzt gehaltener Zusammenkunfft deß prorogirten ordinari Landtages Oculi, wegen deß unbändigen, und ungezogenen Jungen Adels, wie auch der inn- und ausländischen Adhaerirenden Compagnien, welche, wo, und so bald sie nur in Erfahrung kom~en, daß ein Rauch aufgehet, in ehrlichem Leut Häuser sich ungebeten eindringen, vielfältige Beschwer und Klage fürkommen, wie daß dieselbe in Beyseyn und Gegenwart deß Löblichen Adelichen Frauenzimmers, wie auch anderer vornehmer Personen, denen sie billig (da anders eintzige Discretion bey ihnen verhanden) mit gebührlichen Respect und Bescheidenheit entgegen gehen sollen, allerhand insolenz ihnen und ihrem Stand, und Herkommen übel anstehende, unverantwortliche Excess und Exorbitantien, so wol mit unverschämten Worten, als auch andern mehrern beschwerlichen Thätlichkeiten, vorzunehmen sich unterfahen, daher dann, wann solchem Unheil bey


page 81, image: s081

Zeiten nicht ernstlichen vorgebauet werden solte, es dahin gelangen möcht, daß endlichen ehrliche Leute, benebenst ihren eingeladenen Gästen, in Adelichen Häusern und Wohnungen, nicht gesichert seyn würden.

Wann dann propter hanc frequentiam et enormitatem delictorum, und sonderlich meines anbefohlnen tragenden Ober-Amts halber, solchem weit eingerissenen Laster, Ubel und Untugend mit allem Ernst fürzukommen, in alle wege mir obliegen und gebühren thut.

Als will an statt und von wegen höchstgedachter Ihrer Churfürstlichen Gnaden zu Sachsen und Burggrafen zu Magdeburgk, meines gnädigsten Herrns etc. alle und iede vom Adel, und andere ihnen anhangende ermahnet, und denenselben gleichfalls von Ober-Amts wegen ernstlichen befohlen haben, daß sie, und ein ieder dergleichen Unfläterey und Uppigkeiten sich enthalten, andern ehrlichen Leuten in ihren


page 82, image: s082

Häusern (dahin sie doch oft nicht erfordert, noch eingeladen) sonderlichen aber dem Adelichen und andern ehrlichen Frauenzimmer, weder in Worten und Wercken, in wenigsten ferner verdrießlichen seyn, sondern alles dergleichen ärgerlichen unadelichen, muth willigen Leben und Wandels, sich gäntzlich entäussern und müssig gehen, und also zu ihrem selbst Nachtheil, und höhesten Unheil nicht weiter Ursach geben; Mit dieser ausdrücklichen und klärlichen Verwarnung, ob einer oder der ander dergleichen Unfug, Unzucht, Frevel und Muthwillen, unverschämter Weise zu üben sich hierüber ferner untersiehen und gelüsten lassen würde, daß wider den oder dieselben mit schleuniger, und unnachlässiger Straff und Exsecution andern zum mercklichen Exempel und Beyspiel, gewiß und ohnfehlbar verfahren werden soll. Wie dann auch die Herren und Ihr, so wol die Wirthe, solchen Verbrechern und muthwilligen


page 83, image: s083

ohnverschämten Gästen, hierinnen weiter zu conniviren, noch dieselben zu verschweigen, sondern dem Ober-Amt zu fernerer Verordnung, alsbald anzumelden, hiemit alles Ernsts, und bey Vermeidung höchstgedachter Ihrer Churfürstlichen Gnaden schweren Straffe, und Ungnad vermahnet seyn sollen; Und bin denenselben und Euch jederzeit angenehme Dienstbehägligkeiten, auch freundlichen und günstigen Willen zu erweisen geflissen.

Datum N.


page 84, image: s084

MANTISSA. P. Egardi, Theologi. Christliche Ubung gegen einen Edelmann.

Freve dich, Lieber Edelmann, denn IEsus ist, das du bist. Traure und beweine aber, denn deine erste Geburth ist aus sündlichem Saamen und unreinem Geblüte, du bist nicht von Natur heilig und rein, wie der HErr IEsus ist, welcher dir aus GOttes Gnade ist, das Er ist, auf daß du seyst, was Er ist, und du in dir nicht bist. Darum will du recht Edel seyn, so must du tretten in die neve Geburth, must ein never Mensch in Christo werden. Denn dein fleischlicher Adel ist für GOtt nichts, und kan dir nicht helfen. Du kanst nicht wie ein Edelmann, aus Fleisch und Blut gebohren, zum Himmel kommen, und GOtt den


page 85, image: s085

HErrn sehen, sondern wie ein Kind GOttes in Christo JEsu. Für GOtt gilt nichts, denn eine neue Ereatur in Christo, Gal. 6. 15. Die edlen Kinder GOttes werden nicht aus dem Geblüte, nicht aus dem Willen deß Mannes, nicht aus dem Willen deß Fleisches, sondern aus GOtt gebohren. Joh. 1. 13. Was nicht ist aus GOtt, kan auch nicht zu GOtt kom~en. Darum must du in Christo eine neue Creatur seyn, und deß HErrn Christi adeliches Hertz und Geist haben, wilt du den Himmel Christi haben. Der rechte und waare Adel bestehet nicht in blosen Geblüte, nicht in grossen Reichthum, Pracht, Herrlichkeit, Privilegien, köstlichen Kleidern, schönen Schlössern und Wohnungen, edlen Rossen, vielen Gesinde, prächtigen Worten, und andern eusserlichen Dingen, sondern in dem innerlichen Hertzen und Geist, in der wahren Gottseligkeit und Tugenden; So viel Tugen du hast, so viel Adel hast du. Der geistliche Adel ist nicht von aussen, sondern von innen. Für GOtt dem


page 86, image: s086

HErrn gilt kein Hertz, es sey denn mit göttlichen Liechte und Liebe erfüllet, oder sey in GOtt und mit GOtt vereiniget, die wahren Adelichen Tugenden sind:

1. Furcht GOttes.

2. Demuth.

3. Sanfftmuth.

4. Gerechtigkeit.

5. Warheit.

6. Mildigkeit.

7. Keuschheit und reinigkeit.

8. Mässigkeit.

So diese edle Tugenden in dir nicht sind, du seyst Mann oder Frau, so bist du nicht in der Warheit Edel, ob du wol den Namen eines Edlen hast, und von aussen dich in adelichen Pracht hältest. Was ist der Name und Schein, ohn die That? Da du aber diese edle Tugenden in dir hast, ist warlich nichts herrlichers denn du, und du bist ein sonderliches Liecht unter den Menschen. Darum daß du in dem innern Grunde und in der Warheit edel seyst, so must du


page 87, image: s087

Zum Ersten seyn Gottsfürchtig. Die Gottesfurcht ist ein schönes und edles Liecht im Hertzen und ein Brunn aller Tugenden. GOtt fürchten aber, ist GOtt über alle Dinge von Hertzen lieben und ehren, im Geist und Warheit ihn anruffen und sein Wort hören. Darum wilt du ein wahrer gottsfürchtiger Mensch seyn, so must du GOtt, als das ewige Gut über alles lieben und ehren, und seinet halben allen Creaturen Urlaub geben, GOtt soll dein höchster Schatz und Reichthum seyn, nichts soll dir so köstlich, groß, schön und lieblich seyn, denn GOtt. Dein Hertz soll mit GOtt erfüllet seyn, an GOtt solt du allezeit gedencken, GOtt solt du begehren, zu GOtt solt du eylen mit deinem Geist, GOtt solt du anhangen, allein, daß du ein Geist mit ihm werdest, GOtt soll dein Anfang, Mittel und Ende seyn, GOtt soll dir alles, und über alles seyn. Was du bist, hast und kanst, ist nichts, denn von allen Creaturen abgesondert, im Geist zu GOtt erhaben, und mit ihm vereiniget. Was


page 88, image: s088

kan dir helffen zeitliche Ehr, Reichthum und Gut, wann du nicht hast GOtt, das ewige Gut? Nichts kan dein Hertz in Noth und Todt erquicken, trösten und stärcken, denn allein GOtt. Alle Creaturen, Gold, Silber und alle andere irrdische Dinge sind ausser dir, und dienen nur allein dem Leibe. Der Seelen aber können sie nicht nutzen, denn sie sind zu gering darzu, weilen sie aus der Erde sind, und der Seelen halben auch nicht sind. Der Seelen einiger Trost, Fried und Freunde ist der einige GOtt, der alles erfüllet. Darum so du einen andern Trost deiner Seelen suchest als allein GOtt, so wird sie in Ewigkeit ohne Trost bleiben. Derhalben erhebe dein Hertz zu GOtt, bete ihn an im Geist und in der Warheit, suche sein Reich und Gerechtigkeit, sein Wort laß dein Schatz, Freunde und Wonne seyn, höre solches gerne, aus- und innwendig, bewahre es in deinem Hertzen, und verwandele es in das Leben.

Zum Andern solt du seyn demüthig, du solt dich von wegen deines


page 89, image: s089

auswendigen Adels nicht erheben, nicht andere für dir verachten, nicht dich besser, grösser, würdiger achten, sondern deinen Ursprung betrachten; Bist du nicht wie alle Menschen aus Erden und Koth gemacht? Bist du nicht Staub und Asche? Bist du nicht aus Leib und Seel zusammen gefügt, und ein Mensch wie wir alle sind? Ist nicht GOtt unser aller Vatter? Was ist der Adel anders, denn ein bloses Bilde, oder Schatte? Was kan er dir bey GOtt helffen? Darum gehe in dich selber, erkenne dich, woraus du seyst, was du seyst, was du werden wirst Dein Adel sey dir wie nichts, was du bist, das sey, als wann du es nicht wärest. Kehre dich, mit Verläugnung dein selbst, in GOtt den ewigen Ursprung, und suche in dempselben deinen heiligen göttlichen Adel, gib die Ehre, daß Er allein Edel sey, du aber seyst unrein, voll Sünde, und Ungerechtigkeit, bitte um seine Gnade und Barmhertzigkeit, nimm alles aus seiner Hand mit Dancksagung, schreibe Ihm zu, alles was du bist und hast, und


page 90, image: s090

achte dich unwürdig seiner Gnade. Je höher, je grösser und reicher du bist, je mehr solt du dich demütigen; Hüte dich, daß du dem Pracht und Ubermuth ergeben seyst, und allein dich bekümmerst, daß du mit köstlichen Dingen deinen nichtigen Leib schmückest, oder ihn mit ungestalten Formen der Kleidung verstellest. Dein Geschmück soll mehr von innen, als von aussen seyn. Hüte dich, daß du deinen Adel mit Lust besitzest, ihn als einen GOtt achtest, und meinest, du seyst darum für GOtt dem Herrn mehr, denn andere, daß du vom edlen Geblüte geboren. Denn das ist über dem Nichtigen halten, und seine Lust und Freude haben an einem Schatten.

Zum Dritten solt du seyn sanfftmütig. Laß nicht in deinem Hertzen seyn Haß, Zorn, Neid, Rachgier, laß nicht in deinem Munde seyn Hader und Zanck, verstelle deine Geberde nicht. Habe lieb den Frieden und iage ihm nach, und da Unfriede entstanden, hebe ihn wieder auf, durch die Versöhnung. Deinen Unterthanen sey wie ein


page 91, image: s091

Vatter und Mutter, plage und unterdrücke sie nicht durch Unbarmhertzigkeit, denn sie sind eben sowol wie du, GOttes Bild und Geschöpff, durch Christum erlöset, und sein Wort beruffen, sie haben mit dir eine Tauffe, ein Wort, einen Geist, einen Christum, eine Hoffnung, ein Abendmahl. Thust du ihnen, was unbillich ist, und gibst ihnen Ursache, über dich zu seufftzen und zu klagen, so wird der HERR es hören, sehen und richten; Erkenne und schave sie vielmehr an, als Gaben GOttes, und dancke Ihm, daß Er sie dir zu dienen verordnet: Daß du bist reich und groß, sie aber arm und geringe, das ist seine heilige Ordnung, denn er machet Reich und Arm, und vereiniget sie mit Diensten untereinander. Der Reiche ist um deß Armen, und der Arme um deß Reichen willen, und soll einer dem andern dienen. Darum stehet es dir nicht frey, daß du von deinen Unterthanen machest was du wilt, denn sie sind so wol GOttes, als du, und dir eine kleine Zeit nur von GOtt zugeordnet.


page 92, image: s092

Derohalben dir geziemet, sie zu lieben, fördern, schützen, und ihres Dienstes billicher Weise, zu deiner Nothdurfft gebrauchen. Ihnen aber, dich zu lieben, ehren, und dir gehorsam zu seyn.

Zum Vierdten, du solt dich der Gerechtigkeit befleissigen. Nicht allein solt du wissen was recht ist, sondern auch lieben und thun. Denn was ist Erkentniß ohne Liebe? Darum deinen Obern solt du das thun und geben, das du ihnen schuldig bist, auf daß du sie ehrest, wie Gott will. Darnach deinen Unterthanen solt du Recht schaffen, niemand das seine mit Gewalt nehmen, oder durch scheinbare Wege zu dir ziehen, auch solt du ihnen das Ioch und Dienst nicht zu hart und saver machen, und sie verderben. Also solt du deinen Unterthanen seyn, wie du woltest, daß man dir seyn solte, wann du ein Unterthan wärest. Zuletzt, solt du nicht Reichthum und Schätze samlen, durch unbilliche Wege und Mittel, sondern dich lassen an dem gnügen, was du ordentlicher weise haben kanst: Das wenige, das du mit


page 93, image: s093

GOtt und guten Gewissen hast, ist viel besser, denn das grosse Gut, das du mit Unrecht, und wider Gott mit bösen Gewissen gesammlet. Psal. 37, 16. Was hülff es dich, wenn du die gantze Welt gewinnest, und nehmest Schaden an deiner Seele? Was kanst du geben damit du deine Seele wieder lössest? Matth. 16. 26. Du lebest davon nicht, daß du grossen Reichthum hast. Was du hast, bleibet doch alles in der Welt. 1. Tim. 6. 7. Den~ wie du nacket und blos gekommen, also gehest du nacket und blos wieder hin, Job. 1.

Zum Fünfften, du solt seyn warhafftig. Deine Eide, Worte, Zusage, Verschreibunge, Bündnüße sollen Warheit seyn, auch mit deinem Schaden. Es soll bey dir mehr gelten gegebene Treu und Glaube, denn Gewinn oder Schade. So du ehrliches Zusagem und Verschreibung nicht erfüllest, und thust, was du nach deinem Munde solt, so bist du ein Lügner, und unehrest deinen adelichen Namen: Wenn du aber dein Wort und Zusage in acht hast, und dabey


page 94, image: s094

bleibest, ob dir schon Schade und Ungelegenheit daraus erwächset, so bleibest du dennoch ein aufrichtiger ehrlicher Man~. Es ist besser ein ehrlicher Name, denn groß Reichthum ohne Ehre. Ein Edelman~ soll fürnemlich warhafftig seyn, un~ durch seine löbliche Exempel andere zu der Liebe der Warheit anreitzen. Was ist schändlicher, denn wenn ein Edler unwarhafftig wird erfunden und gehaltem.

Zum Sechsten, du solt mild seyn, habe lieb und fördere mit den Deinen, das dir GOtt gegeben, das heilige Predig-Amt, denn was du daran wendest, das nimmt der HErr JEsus an, als wenn es ihm selber geschehen; So dein Hertz und Hand ist Christo in seinen Gliedern verschlossen, so bist du GOtt undanckbar, und unwürdig, deß Guten das du hast. Darnach solt du dein Hertz, Hand und Mund finden lassen den Armen und Nothdürfftigen, und im Segen ausstreuen. GOtt hat dir gegeben, nicht allein daß du es dir haben solt, sondern daß du auch andern solt mittheilen, und deine Brünnlein lassen heraus fliessen. Was soll der HErr am Jüngsten Tage an dir rühmen, wenn du die Wercke der Liebe und Barmhertzigkeit nicht geübet.

Zum Siebenden, du solt eines keuschen und reinen Hertzen seyn. Was ist adelicher und köstlicher für GOtt, denn ein reiner und stiller Geist,


page 95, image: s095

und der verborgene Mensch deß Hertzens unverdorben? Was ist ein Adel ohne Zucht, Keuschheit, Ehr und Reinigkeit? Das ist ein schönes Adeliches Frauenbilde, welches ihre weibliche reinigkeit und Ehr achtet, wie ihren höchsten Schatz, und denselben fleissig bewahret, und hat ein Feusches Hertz, allezeit reine Gedancken, reinen Mund, und ehrliche Geberden, aller auswendiger Schmuck von Gold, Silber, Edelgestein, Perlen, Sammet, Seiden, und andern köstlichen Dingen ist nichts, wenn nicht der innere Schmuck da ist, nemlich, ein keusches Hertz- und reiner Leib.

Zum Achten du solt auch mässig seyn. Pflege deinen Leib, daß er nicht geil werde, halte rechte Maß in ???ssen und Trincken. GOtt gönnet dir wol ehrliche Lust, Freuden-Mahl und Wolleben zu seiner Zeit in der Furcht Gottes. Aber wenn du der Wollust gar ergeben, dem Bauche als einem Gott dienest, und deine Glückseligkeit setzest in Fressen Sauffen, Huren, Spielen, Freuden-Mahlen, übermütigen Pracht, und in andern irdischen Dingen, so lebest du im Teufel, denn deß Teufels Wercke sind, Augenlust, fleischeslust und ein hoffärtiges Wesen. 1. Joh. 2. 16.

Darum, O Adeliches Hertz, habe in acht, was du thust, und wie du lebest. Erkenne GOtt und dich selber, so wirst du selig werden. Laß dein gantzes Leben seyn voll Furcht Gottes, Demuth, Sanfftmuth, Gerechtigkeit, Warheit, Mildigkeit, Keuschheit, Mässigkeit, so bist du ein edeles Licht, hie in der Zeit, und dort in Ewigkeit.


page 96, image: s096

Suspirium, Oder Seufftzerlein eines Adelichen Hertzen.

Adelich, HErr Christe, nach dem Fleisch, ist mein Ursprung, gib daß ich auch Adelich sey nach dem Geist, gib, daß in meinem Hertzen, die edle reine Furcht Gottes wohne, daß ich GOtt liebe, ehre, heilige, anbete, Ihn für meinen Schatz, Freude und Theil in diesem Leben halte: Gib, daß ich vest an der edlen Demuth bleibe, und mich meines Standes, Gaben und Güter nicht überhebe, sondern mich für jedermann demütige, und von mir selbst wenig halte: Gib, daß ich von Hertzen sanfftmütig sey, allen unbilligen Zorn, Haß, Feindschafft und Rachgier vermeide, oder, da ich entbrandt, bald zu mir einkehre, und allen Zorn lasse fallen: gib, daß ich die edle Gerechtigkeit lieb habe, fördere und ehre, und nichts thun möge, das wider dieselbe streitet, und mich ungerecht mache; Gib, daß ich der Lügen feind sey, und die Warheit mit jederman rede: Gib, daß ich von den Gütern, die du mir gegeben, auch andern wieder gebe, und mich danckbarlich erzeige. Gib, daß ich deß Hertzens und Leibes Reinigkeit bewahre, und für aller Leichtfertigkeit mich fleissig behüte. Gib mir ein reines Hertz und Mund, wende von mir alle böse Lüste! Gib, daß ich in allen Dingen Maß halte, und mein Hertz und Leib mit unordentlichen Wollüsten nicht beschwere.

ENDE.