04 April 2004 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check


image: s165

INDEX Succinctus rerum, quae in hoc libello continentur, ad ipsius Conclusiones et numeros sese referens.

A.

ACta non raro in integra volumina propter perniciosam prolixitatem Advocatorum excrescunt. 21, 3.

Acta iudicialia delendo, radendo, mutilando vel alio modo corrumpens Advocarus peccat. 33. pertot.

incidit in crimen et poenam falsi. 30, 2.

Acta retinere licet Advocato, donec ipsi de honorario satisfiat. 39, 1.

limitat. n. 2. 4.

Actus iudiciales cessare debent diebus sacris. 40. 2.

Actorum ex retardata traditione damnum quod nascitur restituere debet Advocatus. 39, 3.

Actorum publicorum ad exhibitionem tenetur Advocatus. 39, 5.

Advocatus planè imperitus peccat contra Magistratum prohibentem I, 10. et 11.

Advocatus rogatus vel iussus absque causa iusta pro honorario patrocinium clienti denegans peccat. 4, 7.


image: s166

Advocatus in conscientia sua obstrictus est pauperi gratis patrocinium praestare. 5, 5.

Advocatus clienti suo iniustam causam foventi patrocinium praestans peccat. 6, 2. 7. 8.

Advocatus homines ad litigandum instigans peccat. 7, per tot.

Advocatus clientem in causa dubia ad amicabilem compositionem pronum abstrahens peccat. 8, per tot.

Advocatus promptus sit ad partes componendas. 8, 2.

Advocatus qui sciens clientem suum iniusam fovere causam eum cum adversarii damno ad transigendum inducit, peccat 9, 1.

Advocatus, qui plurium causarum patrocinium suscipit qum expedire potest gravissimè peccat et ad restitutionem damnorum obligatus est. 10, per tot.

Advocatus iuramenti religionem temerè violans peccat. 11, per tot.

Advocatus esse non potest quis in causa in qua antea iudicandi munere functus. 13, 1.

licet alia sit instantia. ibid. n. 3.

Advocatus patrocinando non hominibus sed Deo ipsi servit. 16, 5.

partibus patrocinetur caritatis amore non lucri cupiditate. 16, 6.


image: s167

Advocatus iudicis animum muneribus ecpuganare conans contra viri boni officium peccat. 23. 8.

Advocatus causam in progressu litis iniustam deprehendens eam deserat. 27,1.

licet iramento ad finem usque operam suam se praestiturum promiserit. 27,2.

Advocatus sine causa clientem deserens variè se prostituit. 28, 6.

et videtur colludere. ibid. n. 7.

Advocatus qui visis clientis sui iuribus parti adversae patrocinatur peccat. 29. per tot.

incurrit crimen praevaricationis. ibid. n. 2.

falsum committit. ibid. n. 3.

punitur infamia ac exclusione ab Advocati munere vel alia poena arbitaria. 29, 10.

Advocati boni intentio quaenam sit. 7, 12.

Advocati inviti etiam ad patrocinium praestandum compelli possunt. 4, 1.

Advocati quibus mediis compellantur ad patrocinium parti praestandum. 4, 6.

Advocati pauperum laudabiliter certi in Republ. constituuntur. 5, 12

Advocati debent esse iustitiae ministri, imò sacerdotes. 6, 1.

Advocatio sint boni Christiani, boni Viri et boni Cives, 6, 3.

Advocati multi multos optant clientes sine delectu. 6, 4.


image: s168

Advocati mali nisi restituant iniustè perecepta velk damna quae causarunt, regnum caelorum vix ingredientur. 6, 9.

Advocati non plus proprio commodo quam clientum utilitati inviglient, 8, 6.

Advocati regulariter in cumbere debent causis prius sibi demandatis, ne tamen causae novae interim in periculo versentur. 10, 4.

Advocati in quibusdam iudiciis non nisi praestito iuramento recipiuntur. 11, 1. 2.

Advocati et iudices qui simul in eadem causa sunt gravissimè peccant. 13, 6.

Advocati sint solliciti de benè narrando facto, ritè formando libelli, iustè inferendo et concludendo. 14, 7

Advocati quinam pollutores terrae, Landschänder, dicantur. 24, 6.

Advocati an sint parum conscientiosi? 32, 9.

Advocatorum in album ut quis recipiatur quale testimonium eruditionis requiratur. I, 8.

Advocatorum officium quodammodo publicum est. 4, 2.

Advocaturum munus est partibus litigantibus inservire. 4, 4.

Advocatorum titulum non merentur, qui conscientias hominum pervertunt, et iudiciorum sanctitatem in technas et periuria commutant. 7, 13


image: s169

Advocatorum periculosum est exercitium. Additam. ad concl. 1. p. 12 1. seqq.

Advocare aliquem pro insignibus furibus et latronibus iudices pati non bebent. 24, 4.

Advocandi munere ritè praeesse volens qualis debeat esse. I, 9.

Allegationibus falsis iudicem in suam sententiam trahere non debet Advocatus. 20. 1.

hoc faciens furtum committit deterrimum 20, 4.

Anastasianae et Iustinianae constitutiones contra cessiones actionum. 38, 6.

B.

Brevitati studere debent Advocati. 21, 6.

C

Causam iniustam foventi Advocatus patrocinium praestans peccat. 6, 2.

Causam clientis prodere simile latrocinio habetur. 29, 6.

Causae sua fata habent pro captu iudicis. 3, 8.

Causae ditiorum dt potentiorum propter spem maioris praemii saepè maiori studio tractantur quàm pauperum. 16, 1.

Causarum patroni lites saepe quaerunt no ipsis fame sit pereundam. 7, 4.

Causas paucas benè agere quam multas malas defendere expedit. 10, 6.

De Causis saepè aliud iudicis aliud Advocatorum et partium est iudicium. 3, 7.


image: s170

Causidici quidam obstinati causas invustas ab aliis dimissas usque ad exsecutionem rei iudicatae sustinent ut adversarium transcationem inducant. 9, 3.

Cavillationes litem magis impediunt quam expediunt. 18, 9

Cavillationes non fieri à causidicis vel factas castigari iudicis multum interest. 18, 12

Cautelarum magnus abusus in praxis. 19, per tot. et n. 7.

Chimici vocantur et chimistarum praemium mendicitate sentiunt victoriam litis spondentes Advocati, quam praestare nequeunt. 3, 9.

Christiano turpe est spe maioris temporalis mercedis potius quam aeternae bene agere. 16, 4

Colludentes Advocati cum adversario non tantum falsi, sed plurib. poenis tenentur. 27, 8.

Conscientia Advocatorum sitsupruma cautelarum cautela. 19, 7.

Conscientia est Angelus humanae vitae praesidens. 19, 8.

Conscientiae potior quam crumenae cura in omnibus est habenda. 27, 6

Conscientiae potius studendum quam pravae scientiae. 19, 6.

Constitutiones Adastasianae et Iuscinianeae contra cessiones actionum. 38, 6.

Convitiandi vitium caninum Advocatos non decet. 18, 1.


image: s171

legibus Romanis est prohibitum. 2.

Ordinatione item Camerali. 3

Nec non Elector. Saxon. Torgensi. 4

uti Ordin. Processus 5.

Convitiandi temeritas Advocatorum multa arbitraria compesci solet 18, 10.

Convitiando in adversarios vel ipsum etiam iudicem invehi familiare hodie est Advocatis. 18, 1

Criminosos notorios defendens Advocatus peccat. 25, 4

D.

Debita liquidissima saepè vel penitus negantur vel exceptionibus frivolis tempus solutionis protrahitur. 32, 1

Debita liquida disputans Advocatus graviter peccat. ibid. n. 3.

Deductiones innocentiae propter maius pretium inique in infinitum fere extenditur. 26, 3.

Defensio rei quomodo instituenda. 24. 2

Defensio in delictis manifestis non admittenda. 24, 1. 2

Delendo, radendo, mutilando, vel alio modo corrumpens acta vel instrumenta literarum peccat. 33. per tot.

incidit in crimen et poenam falsi ibid. n. 2

Delicta manifesta puniri interest Rei public. 26, 1

Deus est Deus pacis, odit quicquid discordias parit. 7, 6


image: s172

Die Dominica Deo solum vacandum. 40, 5

Diebus sacris Actus iudiciales cessare debent. 40, 2

opera Advocatorum cessare debent. ibid. n. 3.

instrumenta conficere posse an ex l. 7. c. de fer. colligatur? ibid. n. 4.

Dilationes terminorum frustratorias multi Advocati lucri gratia saepè petunt. 30, 5.

Dilationes frivolae enormia damna et pericula causantur. 30,8.

Donis et muneribus Iudicis animum et integritatem expugnare tentans Advocatus peccat. 23, 3.

*dwrofagi/a hoc saeculo iudicia multis in locis corrupit. 23, 1

*dwrofagi/a iudicium grave peccatum. 23, 2

Dynus ob malam consultationem fuit damnatus. 19, 5.

E.

Edictum Elector. Saxonic. de Anno 1605. 21, 7.

Exceptiones prorsus frivolas et contra iura manifesta opponenti reo defensio deneganda est. 25, 3.

Exsecutionem sententiae obtinere difficile est. 8, 1

Exempla multa recentia in medio sunt Advocatorum quorum per fas et nefas acquisita


image: s173

bona non ad primum nedum tertium heredem pervenêre. 6, 11

F.

Facti narratio Clientum varia. 2, 3

Fallacias et mendacia adhibere in bona etiam causa Advocato non licet. 19, 1

contraria temen sententia forte in praxi obtinet. 19, 4

Falsum commitiit Advocatus iura clientis sui adversae parti pandens. 29, 3

Familiaritas nimia parit contemptum. 16, 6

Fumi venditores appellantur Rabulae forenses victoriam litis clientibus temerè promittentes. 3, 5

I.

ICto licet vendere rectum confilium 23, 4

Ignominiosum est Advocato klare Brieff und Siegel zu durchlöchern. 32, 8

Ignorantia rerum quae sciri debent ratione officii est contra virtutem studiositatis 14, 3

Illiteratus et indoctus causarum patrocinium suscipiens peccat. 1. pertot. vid. addit. ad h. concl. 1. p. 119.

Ineptus libellus à iudice ex officio dentibus lacerandus. 14, 4.

ad Infamiam adversarii circumstantias facti nimium exaggerans Advocatus peccat. 35. per tot.


image: s174

Iniuriatus iniuriantem amicè si salutaverit, inivuria praesumitur remissa. 34. 1

In Instantia prima actori patrocinium praestans Advocatus, in secunda reo patrocinari et vice versa non debet. 29, 7

Instrumenta literaria delendo, radendo, mutilando, vel alio modo corrumpens Advocatus peccat. 3, per tot.

incidit in crimen et poenam falsi ibid. n. 2

Iudex et Advocatus simul in eadem causa esse nemo potest. 13, 6

Iudex ex officio Advocato verboso interdicere potest. 21, 8

Iudex iniquitatem Advocatorum in exigendo salario ex officio graviter castigare debet. 36, 12

Iudicis pro captu causae sua fata habent. 3, 8

Iudicis persona Advocato honesta et sancta videri debet. 17, 3

Iudicem in bona vel mala causa corrumpens peccat. 23, 6. 7

Iudices cum advocatis non nimium familiares se reddant. 17, 5

Iudicii sanctitas contaminatur, quando iudicis persona contemnitur. 17, 4

Iuramentum non debet esse vinculum iniquitatis. 27, 3

Iuramentum malitiae ad evitandam calumniam aut frivolas dilationes et protelationes tollendas in quibusdam iudiciis est adinventum. 31, 6


image: s175

Iuramenti religione in quibusdam iudiciis Advocati adstringuntur. 11, 1. 2

in quem finem? ibid. n. 3

Iuramenti Advocatorii summa. 11, 6

formula ex Ordin Camerali 11, 7

versiculi. 11, 8

Iuramento licet non praestito eius tamen contenta Advocati servare tenentur. ibid. n. 4. et 5.

Iura partium ab Advocatis clarè et dextrè proponenda. 14, 1

Iuris prudentia aliud est, aliud est ars Rabularia. 6, 6.

Iurisprudentia pretio nummario non est dehonestanda. 36, 7

Iustitiae potior quam pecuniae ratio in omnibus est habenda. 27, 6

L.

per Leuterationes lis nimium protelatur. 30, 1

ad multas imò ultra novem instantias saepe adsecenditur, ut lites per multos annos durent. ibid. n. 2.

Leuterationem vel Appellationem calumniae aut litis differendae causa interponens Advocatus peccat. 31, 5

Lex 14. C. de Advoc. div. iudic. loquitur de veris Advocatis. 1, 3


image: s176

Lex 14. C. de Advoc. div. iudic. loquitur de veris Advocatis. 1, 2

Lex l. 7. C. de fer. an colligatur diebus facris instrumento confici posse. 40, 4.

Lis protelatur petendis dilationibus. 30, 4

Litis eventus dubius est et anceps 3, 1. 8, 1.

Litis redemptorum officium odiosum. 38, 4

Advocatis imputatur. ibid. n. 5.

Litium multitudo et prolixitas est veluti gangraena exitialis. 7, 11

Litium voracissimarum et odiosarum mille sunt incommoda et molestiae. 8, 5

Litium alienarum redemptio hodie frequens est. 38, 1.

Litium coemptiones fugiendae 38, 7

per Lites dissolvitur concordiae vinculum 7, 9

Lites abbreviari publicè interest. 30, 1. 2.

Litebus tamquam quatuor Elementis nutriuntur Rabulae, litigantium verò crumenae corrumpuntur. 8, 7.

Litigantes adversariis suis pendente lite benevolentiae signa ne exhibeant saepe auctores sunt Advocati. 34, 2.

Litigantes quando animo non conciliato ad Synaxin accedunt ab officio hominis Christiani alicenissmum agunt. 34, 4

M.

Mendacia et fraudulentas cautelas in bona etiam causa Advocato adhibere non licet 19, 1

quamvis contraria sententia in praxi botineat ib. n. 4


image: s177

Merita causae diligenter percuncari debet 'Advocatus. 2, 1.

Id negligens peccat et parti ad damna tenetur. 2, 2.

Quilibet compelli potest ad id quod est sui muneris. 4, 5

Monitum Christi: Omnia quae vultis etc. 4, 8

N.

Negantes quod clientes semel confessi sunt vel clientes ad negandum instruentes Advocati peccant. 22, 1.

poenam merentur arbitrariam. 22, 5

Negligentia Advocatorum variis modis partibus est damnosa 15, 1

Negligentes Advocati saepefrustra causantur sollicitatorum incuriam 15, 6.

O.

Officia publica etiam invitis imponi possunt. 4, 3.

Opes Advocatorum per iniustarum causarum patrocinia corrasae aquilinas habent pennas 6, 10

Ordin. Process. Elect. Saxon. severè prohibetur ne Advocati proprii lucri gratia homines ad litigandum iunstigent. 7, 7

P.

Paciscens Advocatus cum cliente de aliqua litis parte peccat. 37, 4


image: s178

Palmario in accipiendo Advocatus modumne excedat 36, 14

Parentis persona filio et patroni liberto sancta esse debet 18, 2

Partes amicabiliter componendi studium Advocatis iniungit ordin. Elect. Saxon. 8,8

Patrocinium sine sufficienti causa deserens Advocatus peccat 28, per tot.

ad interesse tenetur. ibid. n. 3

ad Patrocinium causarum non nisi literati iique probati admittuntur in Ordin. provinc. Saxon. 1, 6

Nec non in Ordin. Saxo-Gothan. 1, 7

Patrocinans per imperitiam causam perdens clienti ad inter esse tenetur 1, 12

circa instructionem Processus si fuerit commissa falsitas malitiâ clientis et Advocati auxilio, illa à iudice saepe non deprehenditur 2, 5.

Patrocinandi licentiam non quibusvis promiscuè fieri plurimi interest 1, 5

Pauper favorabilior est divite 16, 3

Pauperis causa citius quam divitis expediri debet. 16, 2

Pauperum Advocati in Republ: Christiana certi constituuntur 5, 12

Pauperibus ac miserabilibus personis patrocinium suum denegans Advocatus peccat. 5, 1

in Deum et proximum, 5, 2. 3. 4.

Pauperibus gratis patrocinium praestare in conscientia sua obstrictus est 5, 5

Hoc recusans ab advocationis officio


image: s179

fuspendi potest. 5, 9

Hoc praestand opus facit Deo gratissimum. 5, 11

Pauperibus pueris et aegrotis Praeceptores, et Medici auxilium gratuitum denegare non debent. 5, 10.

Pollutores terrae, Landschänder, dicuntur Advocati, qui suis iurigisticis sophisticationibus iustam homicidae poenam eludunt. 24, 6

Praevaricationis crimen incurrit Advocatus unius partis patrocinio recepto alteri ad versae parti patrocinans. 29, 2

A Praevaricatione tamquam ab igne abstinere debet Advocatus. ibid. n. 5

Probabiliogre sententia relicta an Advocatus pro salvanda conscientia in dubia causa probabilem sequi et defendere teneatur. 2, 9

Processus iudiciarii forma cur certa praesinita? 12, 1

eâ neglecta lis protelatur et clientibus nocetur. end. n. 2

eam negligens Advocatus graviter peccat. 12, per tot.

Processum inquisitorium confundentes vel protrahentes maioris lucri gratia peccant. 26, 1

Prolixitate inepta et nimia verbositate Advocatus iura clientis sui proponere non debet. 21, 1

Protervia Advocatorum in locoiudicii commissa iustis coërcenda poenis. 17, 1


image: s180

Proverbium: Ein magerer Vergleich ist besser denn ein fett Urtheil. 8, 3

Proverbium Rabularum: Es sey keine Kunst eine gute Sache zu erhalten, sondern eine böse zu gewinnen. 6, 5

Q.

de Quota litis pacisci omni iure prohibitum. 37, 1

R.

Rabulae forenses clientibus suis victoriam litis spondere solent. 3, 4

Rabulae lucri cupidi non rarò homines à litibus. abhorrentes ad litigandum incitant. 7, 1

gaudent lites serere ubi nullae sunt. 7, 2.

Rusticos instigant ut litem moveant dominis. 7, 3.

severissimè coërcendi, imò è civitate eiciendi. 7, 8

litibus tamquam quatoru Elementis nutriuntur. 8, 7

Rabulae forenses ICtorum ordini non levem iniuriam contrahunt. 32, 12

Rabularum imperitorum forense negotium vile est et illaudabile. 1,1

Rabularum de malitia totus mundus conqueritus. 1, 4

Rabularum proverbium: Es sey keine Kunst eine gute Sache zu erhalten, sondern eine böse zu gewinnen. 5, 2


image: s181

de Rabulis imperitis non loquitur 1. 14. C. de Advoc. div. iudic. sed contrairum de iis dici potest. 1, 3

Rabularia ars aliud, aliud est iurisprudentia. 6, 6

Rei defensio quomodo instituenda. 24, 2

Reum delinquentem defendere pium ac laudabile est. 24, 1

S.

Salarium supra merita à Domino exigens minister neccat. 36, 8

Salaria omninò debentur Advocatis. 36, 1

maiora extorquentes á clientibus Advocati saepe modum excedunt. ibid. n. 3.

Advocatorum moderationi iudicis submittuntur. ibid. n. 5

Sententiam serendi modum temerè quidam Advocati iudicibus praescribere satagunt. 17, 7. 8.

T.

Tacentes veritatem Advocati non levis peccant. 22, 9

Transactio in causis dubiis solùm ab Advocatis suadenda. 9, 5

ad Transactionem in causa iniusta clientem inducens Advocatus peccat. 9, per tot.


image: s182

V.

Verbositas nimia et inepta prollixitas fugienda ab Advocatis. 21. per tot.

Veritatem à cliente sibi non esse propalatam sciens et credens Advocatus, peccat si illius patrocinium suscipit. 2, 4

Veritatem ut liberè profiteatur clientem suum quilibet Advocatus seriò moneat. 2, 6.7.8

Victoriam causae clienti temerè promittens Advocatus peccat. 111, 3

qua poena plecentus qui Victoriam litis certò pollicentur. 3, 6

Victoriam spondentes Advocati, quam exhibere nequeunt chimici vocantur et chimistarum praemium mendicitate sentiunt. 3, 9.

FINIS.


image: s183


[Gap desc: errata list]