10 January 2004 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check


image: s001

INI. AHASVERI FRITSCHI. IUD. Consil. aul. Rudelst-Schwartzburgici, TRACTATUS NOMICO-POLITICUS. DE COLLEGIIS OPIFICUM, Eorumque Statutis ac Ordinationibus. Von Zünft-und Innungs-Recht, Sumptibus MARTINI MÜLLERI, Bibliopolae Numburgensis. Rudolstadii. Typis Caspari Freyschmidii. ANNO M. DC. LXIX.


image: s003

EPISTOLA DEDICATORIA. INCLUTI COMITATUS SCHWARTZBURGICI UTRIUSQUE LINEAE, CIVITATUM ARNSTADII, FRANCOHUSAE, RUDELSTADII, SONDERSHUSAE, KÖNIGSEE, LEUTENBERGAE, ILMENAE, GREUSSENAE, ET BLANCKENBURGI, MAGISTRATIBUS SENATORIIS, OMNIBUS AC SINGULIS, FAUTORIBUS ET AMICIS SUIS COLENDIS, FELICITATEM PERENNEM!

COllegia opificum, Viri Senatorii, certis nixa legibus ac Statutis, quae iusta, aequa, commerciorumque libertati non contraria, in civitate rem esse tàm publicè quám privatim utilem ac salutarem, in confesso est lapud omnes;


image: s004

contrà verò, si eadem aut penitus negligantur, aut ob frequentem abusum (ut non rarò fieri solet) in pravitatem monopolicam degenerent, aut neglectâ omni aequitate, temporumque conditione, contra superiorum ac statuentium intentionem, detorqueantur, rem esse per niciosissimam, nemo inficias ire poterit. Ea propter Magistratibus Ciultatum maximè incumbit, ut eiusmodi mala, ex abusibus statutorum Opificum nascentia, summâ curâ praecaveant, severé coerceant, ac sine morâ, fremente licet turbâ lucri cupidá, corrigant tollantque. Cum primis autem Collegia pistorum, lanionum, et qui circa curam annonae publicae occupantur, perpetuam ac fidissimam inspectionem exigunt, ne sub iis monopolae, propolae, Dardanarii, annonae flagellatores, similisque farinae homines delitescant, civesque misellam cumprimis plehem, pro libitu rerum pretia statuentes, premere et exhaurire audeant.

Cùm igitur Vos, Viri Senatorii, Illustrissimi Comites Schwartzburgici, Domini nostri Clementissimi, Civitatum Magistratus ac Defensores publicae rei constituerint, vobisque curam utilitatis civium demandando, iniunxerint, ut statuta opificum atque artificum collegiis gratiosè concessa, certisque


image: s005

privilegiis firmata, custodiatis, eaque ad a)uta/rkeian salutemque publicam omni ope dirigatis; Agite, agite, igitur, sanctissimam ac saluberrimam hanc curam suscipite prompti, et quantum in vobis est, eò laborate, ut vestrae vigilantiae et administrationi concreditae universitates floreant, vireant, vigeantque. Eâ five Tractatum hunc de Collegiis opificum, horis subsecivis conscribere, Vobisque Viri Senatorii, consecrare, mihi visum fuit, ut in promptu sit consilium, si forte in unâ vel altera causa, hanc rem concernente, eo opus fuerit, simulque calarac stimulum in hâc recuranda, Vobis addam. Quam curam meam, ut aequibonique consulete velitis, rogo. Faxit Iehova, Magistratuum omnium Auctor ac Defensor maximus, ut Regimen et Administratio vestra, in ipsius divini Numinisgloriam, totiusque illustrissimae Reip. Schvvattzburgicae salutem et incrementum, unicè atque unicè vergat. Dab. Rudelstadii, è Musèo. Secundo die Martii, qui est Iullstrissimo Comiti Schvvartzburgico, Domino Alberto Anthonio, Domino nostro clementissimo, natalis vigesimus nonus, Anno Gratiae M CI CLXIX.

Vester Officiosiss. Ahasverus Fritschius. D.


image: s006

Ad Benivolum Lectorem! PRAEFATIO.

CUm in multis civitatum iudiciis non rarò acerrimae lites ac controversiae, circa iura ac privilegia, quibus opificum collegia gaudent, venti landae occurrant, operaepretium mihi visum fuit, sub secivis horis, quantum quidem per concataenata negotia publica licuit, breviter materiam istam utilis simam, iuxtausum ac mores Germaniae nostrae, examinare, Lectorietiam singularia quorundam opificiorum statuta ac leges fundamentales, ex Arcbivis publicis maximam partem productas, communicare, ut ex iis, quid in eius modi contro versiis pro qualitate rei ac conditione loci, ferè iudicandum sit, aliquatenus perspicere liceat. Quam operam, ut benivolus Lector aequi bonisque consulere, et si alicubi forte errata occurrant ea, amicè corrigere velit, rogo. Valeat in Domino nostro optimè; Dab. Rudelstadii. die X. Martii. Anno Gratiae, M CI LXVIII.


[Gap desc: toc]


image: s009

IN NOMINE IESU! TRACTATIONIS DE COLLEGIIS OPIFICUM, EORUMDEMQUE IURIBUS, STATUTIS AC PRIVILEGIIS. PARTIS PRIMAE.

CAPUT PRIMUM. DE NOMINE, DEFINITIONE, ORIGINE AC VARIETATE COLLEGIORUM.

SUMMARIA.

COllegium undè dictum? n. 1.

Collegae qui n. 2.

Collegia opificum variè dicuntur. 3.

Collegiorum Rectores. 4.

Quid collegium? 5. et seqq.

Eorum origo quae? 7. et seq.

Divisio. 9. 10. 11.

Collegiorum duo genera in eivitatibus u. 12. 13. 14. 15.

Opificiorum variae species. n. 16. seq.

[Note: 1] COllegium à colligendo dictum, quod plures unâ coeant, sequeve invicem colligant et colligantur. Gödd ad l. 82 de V. S. et Collegae quan collecti, sive caelecti ad idem munus eandemque potestatem. Varr. de LL. lib. 5. Sunt, gitur collegae, qui eiusdem officii, potestatis ac professionis sunt l. collegiorum 175 de V. S.


page 2, image: s010

Matth: Stephan. de Iuris dict: lib. 2. part. 6. c. 6. n. 1. seque qui et Confratres, l. ult: ff de college illic: et Sodales, dicuntur.

II.

[Note: 3] Collegia autem opificum (:de quibus hic agere animus est:) Quae etiam Sodalitia, tribus, Confraternitates appellantur, Germanis dicuntur Zunfften, quasi Zusammenfunfften, item, gülden, qs. gelden. Cum quilibet suum Symbolum, sei ne Zeche, conferat, Wehner. obser v. pract. verb. Zunfften Chr: Besold: de Iure colleg: cap. 1. n. 1. In LL. Longobard: lib 1. tit. 17. gildonia nuncupantur, i. e. confratria. Ioh. Gryphiand. Occon. legal. lib. 1. c. 23. n. 51. Appellantur etiam Compagnien, Geselschafften, mercatotum cum primis, D. Marquardus, de Iure Commere: lib. 3. c. 1. n. 35. It. Handwercker, Ambte. Besold thes. Pract. Verb. Handwerckek. Et collegae, Gesellen, Zunfftgenossen Handwercksgenossen, Zunfftbrüder, Güldbrüder etc:

[Note: 4] Qui vero collegiis praesunt, Rectores, Tribuni, Magistri tribuum, Seniores, Primicerii, Primates collegii, Güldenmeister, Zunfftmeister, alibi Obermeister, Weddeherten, Alter- Leute, Altermcknher, dicuntur. Steph. d. tr. L. 2. p. 2. c. 2. n. 286. qui etiam collegae sunt. Besold de Iure Colleg. c. 1. n. 4.

III.

[Note: 5] Collegium in genere est legitima trium pluriumqueve personatum, eiusdem conditionis, et potestatis consociatio. l. 173. de U S. Schönborn lib. 1. Polit: c 11.

[Note: 6] Collegium verò optificum est Societas legitima certorum hominum, Artificium aliquod licitum exercentium certis Statutis et legibus firmatum.

IV.

[Note: 7] Quod Collegiorum originem attinet, habent Societates istae originem suam non ex Iure Gentium, quippe quo commercia et opificia omnibus libera sunt, sed iure positivo, Romano, Statutatio, vel Consuetudinario. Neque enim Commerciorum libertas ubique locorum restrictionem per statuta collegialia admittit. [Note: 8] Nec cuivis Civitati collegia opificum conveniunt, ut pluribus infrà docebitur.


page 3, image: s011

V.

[Note: 9] Summa collegiorum, (:in generali significatu:) divisio est, quod vel Licita sint vel Illicita. l. 1. et t. t. ff de colleg: illic.

[Note: 10] Illa, quae publicâ legis vel Principis auctoritate nituntur, quorum quaedam in Iure Romano recensentur. in l. 1. §. 1. de colleg. l. 2. §. 6. de O. I. l. 6. C. de Profes. et Medict l. 1. quod cuiusque univ: nom. l. 6. pr. de edend. l. 52. §. 5. pro Soc: t. t. C. de fabric: l. ult §. 1. C. de Iudae: [Note: 11] l. 11 ad L. Corn: de sicar. Iuicita sunt, quae absque Superioris permissu et auctoritate ineuntur l. 1. l. 3. §. 1. de colleg: de quibus in sqecie infrâ agetur.

VI.

[Note: 12] Sunt autem duo cumprimis Collegiorum genera hodie in Civitatibus; Alià Mercatorum, der Zünffte; Alia opificum, der Gewercker, D. Dav: Mev: in Comment. ad Ius Lubec: lib. 4. tit. 13. art. 3. n. 11. Knipschild de Iur: aec Priv. Civit. Imperial: lib. 5. cap. 2. n. 15.

VII.

[Note: 13] Coeterum opificia alia dicuntur gemeine und ungeschenckte Handwercker, alia geschenckte Handwercker. Ordin. Pol. Im. per. de anno 1548. tit. von den Handwerckssöhnen. 37. §. Dieweil [Note: 14] in dem, Haec in de ita appellantur, quod eorundem opificibus dem Handwercks-Gesellen, ad alia loca advenientibus munus et epulum gratis dari soleat, quod per Imperii Constitutiones prohibitum, et sub poena duarum Marcarum auri Imperii Statibus iniunctum fuit, ut hancce consuetudinem aboleant. Besold. de Iur. Colleg. c. 2. n. 2. Idem sancitum in Ordin. Polit. Würtemb. tit. 55. §. Wir wollen auch ubi haec ratio redditur, quopd exinde non solum operarum debitarum negligentia oriatur, sed et sumptus in eius modi epulas impensi mercibus postea imponantur, aliaque intolerabilia nocumenta in Rem publicam deriventur. Knipschild [Note: 15] d. l. n. 14. ubi n. seq. Opificia. quae geschenckte Handwercker dicuntur, haec recenset: Buchbünder, Papierer, Dreher, Neßler, Senckler, Nadler, Satler, Gürtler, Glaßer, Glaßmacher, Beindreher, Goldschmiede, Rothschhmiede, Zirckelschmiede, Neyetschmiedt, Kannengießer, Uhrmacher,


page 4, image: s012

Büchsenschmiede, Schlösser, Balierer, Windenmacher, Kupfferschmiede, Blattner, Balbierer, Schleiffer, Steinmeßen, Düncher, Gyser, Ferber, Hutmacher, Hosen und Strümpfsiricker, Schreiner, Büchsenschäffen, Bildhauer, Weißgärber.

VIII.

[Note: 16] Opificiorum etiam variae sunt species, de quibus Iacob Bornit. tr. de rerum sufficientiâ. tr. 2. cap. 2.

Quaedam ratione obiecti lignaria, lapidaria, lanaria, et metallaria sunt. Alia respectu finis, utilitati communi, alia privato usui [Note: 17] directe et immediaté serviunt. Quaedam sunt praeparatoria, quae materiam artificii praeparant: Quaedam confectoria, quae ex materia praeparatâ opus formant et conficiunt, et ex his quaedam magis, quaedam minus necessaria, quaedam virilia, quaedam muliebria quaedam mixta: Quaedam praestantia, quaedam vilia et sordida: Quaedam vitae, victui et sanitati; alia amictui et neliquo corporis cultui alia habitationi et aedificiis; alia suppellectili et instrumentis variis domesticis: Quaedam literaturae, lusui etc. inser viunt, latè Bornit. d. l. Ioh, Gryphiand. Oecon. legal. lib. 1. cap. 23. ubi duodecim opificia praecipua refert et explicat. An vero artificio et opificia inter sle differant, vid. idem d. cap. n. 38. l. 1. §. 7. de extraord. cognit.

CAPUT SECUNDUM. DE COLLEGIORUM UTILITATE.

SUMMARIA.

USus Collegiorum in Civitatibus qui? n. 1. et seqq.

Collegia opificum cuivis civitati non conveniunt, n. 3.

Prudens Magistratus diospiciat, quae Collegia admittenda. n. 4.

Alia Collegiorum utilitas. 5. 6. 7.

Quae circa Collegia opificum observanda? n. 7. et seqq.

Lites inter opificum Collegia frequentes ex confusionc. n. 13. et seqq.

Ius collegiale unde quaeratur; 15.


page 5, image: s013

I.

[Note: 1] ESse in civitate civium certa quaedam Collegia, in quibus personae eiusdem artificii colligantur, ad sustinenda, communicanda, et promovenda suae professionis compendia, ex usu Reip. antiquis visum fuit D. Dav. Mevius. ad Ius Lubec. lib. 4. tit. 13. art. 3. n. 1.

[Note: 2] Cum enim Magistratus vigilantissimi sollicitudinem superet omnia pari cura inspicere, observare et disponere, et tamen in iis cuiuslibet desideriis frenum non laxari, publicè intersit, usus exigit, singulis negotiis et artibus deditos in collegia redigere, quibus seniores praeessent, et quae ad ea pertinent, subordinata curâ vel moder arentur vol ad impetrantes referrent Mov. d. l. n. 2. Lindenspur, ad Ordinat. Wurtemb. tit. von Handwercken, ubi tradit consuetum esse, ut cives in certa collegia distribuantur i quibus Con sules artium, die Zunfftmeister, potestatem habeant coguoscendi inter artifices, de rebus ad opificium spectantibus, ut res elt officia communia dextrè magis exerceantur. Knipschild de iure ac privil. Civ. Imperial. lib. 5. cap. 2. n. 1.

II.

[Note: 3] Non tamen cuivis loco congruere eiusmodi Collegia suscipiendi libertatem, optimè monet Mov. d. l. quod commerciorum libertas in maximis emporiis, quae incolis abundant, et materiam praemiumque laborum omnibus praebent, non facile per collegia restringi debeat: in coeteris autem Civitatibus, ubi nec omnes indiscriminatim ad mercaturam aut artificia admitti, nec sine legibus relinqui fas sit, iis opus esse videatur ad servandum bonum [Note: 4] et Reip, proficuum ordinem. Sic in Belgio Collegia opificum non sunt introducta. Ad prudentiam igitur Magistratus pertinet, dispicire, an et quae Collegia in Republ. ad mitti debeant. add. [Note: 5] D. Casp. Klock. de Contribut. Cap. 5. n. 186. et seq. Est et alia Collegiorum Mechanicorum utilitas, quod cùm cogenda est pecunia in Civitate, cùm tributa colligenda, aliaque gravia Reip. negotia expedienda, melius ac facilius cum universis quàm cum singulis [Note: 6] agatur, et consensus obtineatur. Vernulae. Polit. lib. 2. tit. 11. caep. 2. Ex quo est, quod exstimet Bodinus, nihil ad pupularia imperia


page 6, image: s014

tuenda ac retinenda potentius, nec melius excogitari potuisse unquam, quàm eiusmodi civium Collegia. Neque Rogia neque optimatum potestas ad continuendas hominum societates iis carere potuit, inquit Plutarchus, in Numâ, qui Rex non modô omnium opificum, sed et Mercatorum collegia instituit. Vernulae, d. l.

[Note: 7] Ad quietem namque et tranquillitatem ciritatis pertinet non pati, ut ex quavis causâ cives coëant, ibique, quaelibet, et sine coërcitione conferant. Tale quid indulgere proximus ad sedition es et turbas gradus est, et quibusvis turbulentis ingeniis turbandi optata occasio. Id vero Tyrannicum et societati humanae, et negotiis publicis privatisque adversum est, nullos permittere civium conventus. Ideoque ne vel defectu, vel excessu hic peccetur, probè dispiciendum erit. Mev. aed Ius Lub: d. l. art. 1. n. 1. et seq. Unde Iurisprudentia Romana vitae civili eiusque securitati consulens distingvit inter conventicula et collegia licita et illicita, et haec saltem prohibet l. 1. et 2. ibique DD. de Colleg. et Corp. l. 15. c. de Episc. et Cler:

III.

[Note: 8] Ut vero utilitas illa Reip. velut collegiorum finis, obtineatur circa collegia opificum observanda sunt, quae habet Klock. tract. de aerario lib. 2. c. 35. n. 42. et seqq. ubi ita scribit: Magistratus hic erit sollicitudo, ut opera et artificia sint sinc dolo, fine fuco, et sine fraude, perfecta et solida, iuxta artis cuiusque leges. Ideoque curabit, esse Praefectos singulis artificiis, quibus iniungatur onus visitandi et inquirendi, ut secundum bonam fidem fiant opera: ut sunt Tuch-gold-schauer, Weinschätzer, Fleisch-und Brodtschauer. 2. Cavendum ne praetextu societatum artificii fiant eadem monopolia, factiones aut coniurationes noxiae Reip. neve noctu fiant concursationes, aut conspirationes, proditiones ac nefariae in Reip. exitium molitiones suscipiantur. Vernulae lib, 2. Instit. Polit. tit. 8. c. 2.

[Note: 9] 3. Insuper à loci domino constituendum, ne ulla rudis materia exportetur, et ut nihil quod fieri mediocri civium diligentia potest, importare liceat: Nam hoc modo et plura opificiorum


page 7, image: s015

genera adductis etiam, si opus esset, extetnis opificibus in provincia essent. Homines item egeni, unde vitam alerent, facile haberent, et nulli esse otiosum liceret, ac si vellet esse, iure item puniri posset.

4 Si tanta rerum quarundam copia sit, ut omnem operarum manum vincant, sane aliô mandari poterit, sed ita, ut sua Regi et [Note: 10] Regno emolumenta constent, ne tum alii beantur, frustrentur isti

5. Distribui per regiones et collocari simul possunt, quae eiusdem [Note: 11] rationis sunt tabernae. Unde opifices illi, quibus aqua praeterfluente opus est, regionatim ad fluvium aut rivum coniungi debent. Illi veró quorum artificia et opera exerceri sine strepitu non possunt, remotiores esse debent à Curiis et scholis, ne aut consilia Reip. aut literatorum hominum studia interturbent.

Denique 6. averruncanda est opificiorum confusio, et officiorum [Note: 12] personarumque distinctio in vita communi ordinanda, et conservanda: quoniam absurdum est, promiscuis artibus turbari officia, et aliis creditum et concessum alios subtrahere. l. 23. C. de Testam. Et confusio illa, quae opificiorum et collegiorum licitorum, quibus Resp. carerenequit, substantialem differentiam tollit, et verè iustitiam distributivam, et unam generis humani partem evertit Daut. de Testam. n. 300. Berlich. Decis. 26. per tot. ubi de Ephhippiariis et frenariis, Satlern und Niemern tractat. His certas quasdam species, alß Weißgarleder zu machen, und zu verarbei ten, Kutschen in Niemen zu hangen, und zubeschlagen, Büchsen- Hulffter mit langen und kurßen Riemen, Hinterzeug, Wischsacke, Köcher, Pulverflaschen, Wadsäcke, Deoßküsse, Vorbige, Gurt zu machen, Sporen zu fassen, etc. sibi solis conficiendi ius esse asse rentibus, Ephippiariis contrà hoc negantibus, et sibi idem licere dicentibus etc.

IV.

[Note: 13] Hinc frequentissimè inter alia opificia audiuntur lites et querelae, dum unus hoc vel illud propriè ad suum artificium pertinere adserit, alter verò negat, ut est, unter den Kieffern und Küblern, item. Schreinern und Zimmerleuthen, Kupffer-Kessel-Schmiedt und Pfannenflickern; Glasern und Schreinern,


page 8, image: s016

wegen der Fensterrahmen, den Schmieden und Schlössern unterschjedlicher Arbeit halber? Roth- und Weißgärber: Bader und Balbierer, wegen aushengung der Becken, Item der Wundartzney halber, denen Fleischern, Haußschlächtern und Garköchen, Leinwebern und Zeugmachern Schustern und Rothgerbern etc.

[Note: 14] Sic olim Brunsvigae duo Collegia, die Beutler und Taschner inter se concertarunt, ob nemblich der substantial Unterscheid zwischen ihnen bestünde, daß die Beutler arbeit, auf Ringe, Schlösser und Eisenwerck zu machen bestünde, die Taschner aber alleine ohne verschlossene Taschen und ohne Eisenwerck machen solten, probatum refert Dauch. d. tract. tit. de Instit. beredn. 300. ex Collegiis Uratis laviae. Norimbergae, Dresdae, Berlini, Numburgi, Hallae Saxonum et Lipsiae, ita ut idem observetur in Bohemia, Polonia, Ungariâ, Silesiâ, Boianià, Misniâ, Austrià, Carinthiâ, Stiria, Marchionatu Brandenburgico etc. Daß sie nemblich die Beutler, mit ißt gemeldeten König-Reichen und Landen, ein allgemein et universale Collegium, und einerley Handwerckobrauch hetten, und daß sie ob solchen Gerechtigkeiten, an bemelten Orten vor Güldebrüder, i. e. pro Collegis ufgenommen würden.

[Note: 15] Notandum autem hic est, quod Collegio ius collegiale non quaeratur, si unus aut alter successivis temporibus quid fecerit, et in his quae sunt sub universitate eius dem iuris, per possessionem unius possessionem alterius retinemus. Elbert Leon, Cons. 50. n. 1.

V.

[Note: 16] Monitis hisce politicis quae circa opificum collegia observanda, addimus Dn. Vit. Ludov. à Seckendorff. Teütschfürsten Staat. part. 2. c. 8. n. 9. Ubi itascribit: Die meiste Handwercker haben ihre sonderbahre Zunfft und Handwercke Regulen, oder Gülden und Innungsbrieffe, welche ihnen die Obrigkeit einrichten lesset, oder bestätiget, und wird darinnen, nechst deme, waß zur erlernung und rechtmässiger übung eines ieden Handwercke absonderlich fürfället, ins gemein, dieses in acht genommen, daß eine iede Handthierungs-Zunfft, bey deme, waß zu deroselben eigendlich gehöret, gelassen, und von anderen ihnen kein


page 9, image: s017

eintrag geschehe, eine gute obsicht unter ihnen gestifftet, auch rottierung, selbthätigkeit und anmaßung sonderbahrer Gerechtigkeit verhütet werden: Sie aber hingegen ehrlich und fleissig lernen, billichen preiß halten, und niemand durch Vortheilhaffte griffe übersetzen, auch die Handwercks-Pursche von müssiggang, ümblauff und Zechen ab-und Zufleissiger arbeit, damit niemand an seiner Notturfft verhidert sey, anhalten werden, und waß dergleichhen Obsichten mehr sind: Weil auch die Innungen aller Handwercker nicht ins gemein bekannt, und die vornehmste Kauffe und Handelß Leute damit nicht versehen sind, so wird auck in vielen Landes- Ordnungen von den nötigsten und vornehmsten Handelsleuten auch Handwercken, absonderliche Verordnung gethan, wie sie sich in thren Handel der Billigkeit befleissigen, und tüchtige wahrhafftige, unverdorbene Wahren und Arbeit führen und machen, und sich sonsten in ihrn Handwercken erbarlich erweisen sollen, alo zum Erempel von Krämern, und Gewandschneidern, Goldschmieden, Würß, und Zuckerkrämern, Leder- und Fellwercks-händlern, Fischhändlern, Höcken, Tuchhhändlern, Färbern, Becken, Fleishauern, Garnhändlern, Müllern etc. vid. Ordin Polit. Imp. de Anno 1548. Bäyrs: lankrecht lib. 4. tit 1. et seqq. Ordin. Polit. Elect. Sax. Ordin. Polit. Saxo-Gothan. Ord. Polit. Wurtenb. etc.

CAPUT III. DE COLLEGIORUM IURIBUS ET IURISDICTIONE.

SUMMARIA.

COllegiorum iura quae? n. 1. 1.

Commune aerarium. 2. Sigilsum. 3. edificium communc. 4 iurisdictionem.


page 10, image: s018

Seniorum Collegii officium. n. 2. et seqq.

An Collegia opificum sine licentiâ superioris rectè Convoncentur? n. 8.

Iurisdictio collegiis opificum competens quae et qualis? n. 10. et seqq.

An Senioribus Collegii integrum sit? aliquem excludere è collegio? n. 20.

Electio seniorum, derer Obermeister! est penes collegium. n. 22.

Eorum potestas. n. 23. et seqq.

Protectores. n. quorundam collegiorum. n. 16.

I.

[Note: 1] VIdeamus nunc de praecipuis collegiorum iuribus. Habent ea 1. commune aerarium, privatam bursam, sive arcam, quam voeant Ambtslade. l. §. quibus ff quod cuius que unid nom Matth. [Note: 2] Stephan. ac iuris dict. lib. 2. part. 2. cap. 6. n. 83. Cuius administratio est penes seniores seu primicerios, quorum officium est, attendere, ut statuta collegii observentur D. Brunnem. in l. 6. Cod. de Advoc. divers. iud colligere, conservare, disponsare reditus, ac in necessarios et utiles usus expendere, non, ut saepius usu venit, eos ab ligurire et pro lubitu distrahere, sed de iis rationes collegis iunioribus denem andern und jüngsten Ambtsbrüdern, annuatim reddere. Munoz. de Escob. de Ratioc. c. 3. Klock. de contrib. cap. [Note: 3] 5. n. 186. In illud aerarium rediguntur fructus bonorum quae habent, mulctae et collectiones voluntariae, was von den Zunfftgenossen quartaliter in die Lade eingeleget wird. Mev. ad Ius Lubec. [Note: 4] lib. 4. tit. 13. art. 3. in addit. adn. 24. Tenentur insuper Rectores collegiorum de annona civili prospicere collegio, ac pro nummorum quantitate rem frumentariam quotannis augere, quo collegae in annonae caritate habeant, unde necossaria sibi vilius [Note: 5] comparent tot. tit. de L. Iul. de annon. Instrui itidem debent collegia armis, gladiis, ferreis thoracibus, galeis, sclopetis ac similibus armorum generibus, quo necessitate publicâ id flagitante, arma inde promere, locumquo suum iis tueri valeant arg. l. 3. §. armis de V. S. Satius enim est proventus Collegii bellicoso Marti, quàm effeminato Baccho dicare, cum hic sortem unà cum


page 11, image: s019

accessario abliguriat, ille verò in utrumque, alterutrum tamen ut plurimum conservet. Haec prudenter monet Klock. d. tract. c. 5. [Note: 6] n. ult. quae quatenus instituenda, cuiusvis Magistratus prudenti dispositioni relinquendum.

2. Habent commune Sigillum ein Ambts-Siegel c. significavit 49. de appellat. quo utuntur collegiati in obsignandis literis, [Note: 7] obligationibus et liberationibus ad collegium spectantibus,

3. Locum sive aedificium commune, (licet non ubique) ubi certo tempore quartaliter convenire, et collegiales tractatus negotiorum communium exercere solent, Zunfft-oder Ambts-Hauß, [Note: 8] Zunfftstuben. c. dilectae et ibi Abbas X. de Episc. Praelat. Mascard. de probat. concl. 319. n. 1. Steph. d. c. n. 85. Ubi quaeritur: An collegia opificum sine licentiâ superioris rectè convocentur? quod de iure communi affirmat Mev. ad Ius Lub. lib. 4. t. 13. art. 3. n. 21. Cum ex necessitate suâ ad bonum finem convenire censeantur. Afflict. in c. 1. §. conventicula de Pac. firm. Decian. tract. Crimin. cap. 20. n. 14. De sollenni quodam conventu collegiorum qui Lubecae die Morgensprache appellatur vide idem d. l. n. 17. et seqq. add. Ioh. le Cirier tr. de Primog. L. 2. q. 2. n. 5. quem refert Brunnem, [Note: 9] in l. 6. c. de Adv. div. iud.

4. Iurisdictionem, in omnibus illis causis, quae ad artem vel professionem eorum pertinent. l. 2. in sin. C. de const pec. Schurf Cent. 1. Cons. 79. n. 1. et Cent. 3. Cons. 34. n. 6. Eorum enim quae quisque novit, aequissimus est iudex. D. Marquard. de iur. Commerc. [Note: 10] lib. 3. cap. 2. n 13.

II.

Cum vero circa iurisdictionem illam saepè dubia occurrant, declarationis gratia sequentia observanda veniunt. 1. Iurisdictio illa collegio eiusque Praefectis, denen Obermeistern, non privativè sed cumulativè concessa est, relicta iudicis ordinarii iurisdictione salvà, et concurrente etiam in iis, quae ad opificium spectant, sic ut ipsi in nullo praeiudicetur. d. l. fin. ibique Salic. n. 3. C. [Note: 11] de iurisd. Stephan. de iurisd. L. 2. part. 2, cap. 8. n. 2. et seq. Unde collegiati non intelliguntur exemit á iurisdictione superioris. arg.


page 12, image: s020

l. 1. C. de Praefurb: et in arbitrio actoris est, opifices coram senioribus [Note: 12] conventus, vor dem Handwercke, oder vor der Ambtslade, an coram ordinario Civitatis iudice convenire velit, nulla competente his fori privilegio, aut exceptione, aut coeterorum interventione, sed primo aditus ividex cognoscet. Sichard. in d. l. fin. n. 2. Steph. d. c. 8. n. 4. Knipschild. de Iur: et Privil. Civil. Imperial. lib. 4. tit. 13. art. 3. n. 28.

III.

[Note: 13] Sub illâ iurisdictione saltim illi comprehenduntur qui sunt aut fuerunt de collegio Steph. d. l. n 6. seq. Hi cùm rei sunt, utuntur foro collegii, secundum iam dicta: Cùm actores, et agere velint contra alios, qui non sunt de collegio, sequi debent eorum forum, etsi occasione opoificii actionata esset. Non enim materia actionis, sed rei qualitas in hoc attendi debet. Mev. d. l. n 29.

[Note: 14] Si verò artifex artis exercitium deseruerit, Wann er das Handwerck nicht mehr trerbt, ersi non amplius è Collegio sit, si tamen eo nomine conveniatur, quod tempore exerciti opificii gestum erat, coram Senioribus respondere tenetur. l. ult C. ubi de ratiocin. l. Praetor ait. 4. §. etiam. de edend. Sichard. d. l. n. 3. Mev. d. l. n. 30.

IV.

[Note: 15] Iurisdictio illa, ut supra dictum circumscripta est, causis seu negotiis collegarum civilibus, ad artificium pertinentibus, non verò ad alias sese extendit, veluti ad hereditates, tutelas, testamenta etc Ordin. Polit: Imp: de anno 1548 tit 37. §. 1. in fin. Vultei. in d. l. fin. n. 19. C. de iurisd: D. Carpz. part. 2. const. 6. def. 9. n. 4. [Note: 16] D. Richter. Decis. 80 n. 8. Criminales quoque causae ab eâ exceptae sunt, nisi quod ob ea, quae contra statuta sunt admissa, Reis mulctam indicere per mittatur. Extra illa verò nulla coercitio indulgenda est. Vult. d. l. Steph: d. c. n. 12. Carpz. d. Const. def. 10.

[Note: 17] Etsi verò potestatem refractarios collegiatos coercendi, mulctamque civilem irrogandi habeant, quâ contra statutorum transgressores utuntur, nullum tamoh imperium illis indulgetur; Cùm igitur exsecutio sit imperii, ea non permittitur illis ultrà,


page 13, image: s021

quàm quod licet, contumacem collegam tam diu, atque non obtemperat, ad conventum non convocare, aut sinere frui aliis collegii iuribus. Qui consuetus est illis coercendi modus non improbus, quatenus devitatur abusus contra innocentes, quibus gravatis ad magistratum provocare integrum exsistit. D. Mev. d. l. n. 34.

[Note: 18] In reliquis exsecutio contra invitos auxilio iudicis ordinarii fieri debet, quo fine nec permissum est inalienis aedibus inquirere, qui non rècepti ibidem clam artes exercent, die Stöhrer und bönhasen uffzuheben, Sed minister publicus à Magistratu peti et adiungi solet Mev. d l. Undè nuper contra collegium sartorum, [Note: 19] propriâ auctoritate in tales in quirentium, mulctam 20. thalerotum dictatam novimus. Sic non competit collegio opificum ius pignora ab iis, qui suo iuri contrariantur, capiendi, nisi quatenus à Magistratu expressè vel tacitè contra collegiatos reperitur concessum Mev. P. 5. Decis. 254.

[Note: 20] Quaeritur hîc, an Senioribus collegii integrum sit excludere aliquem à Collegio? Affirmat Mev. d. l. n. 35. Si procedatur ex iis, quae in literis seu diplomatibus, in Ihren Rollen, recepta sunt, dum fortè quis peccavecit, et delicti convictus fuerit, quibus exclesionis seu amissionis poena praefixa est. Et sic pronuntiatum fuisse adversus aurifabrum pro collegio, quod ob falsatum argentum illum sine iudice excluserat, Idem refert; Ubi etiam rectè monet, quod si quis illorum sententiâ se gravatum putet, iis remediis uti possit, quibus ad Superiorem causa devolvi solet. Vid. Idem: part. 5. Decis. 257. Quandoque enim seniores collegii iniquissimi [Note: 12] sunt iudices, odio, invidiâ, aliisque affectibus pravis flagrantes.

V.

Coeterum de Senioribus, qui Collegiis sunt Praefecti, Denen Obermeistem und Alterleute, ulterius notandum, quod cuiusque opifioii collegium adprobatum possit eligere Superiores, qui habent iurisdictionem in omnibus, quae ad illud pertinent. Sichard. in l. ult. n. 2. C de iurisd. Quorum electio plerumque est penos collegas, sed confirmatio interdum est Magistratus, quae fit


page 14, image: s022

[Note: 23] praevio examine, an idonei sint. Mev. ad Ius Lub. lib. 4. t. 13. art. 3. n. 23. Electiiurant, quod fide liter collegio praeesse, et negotia eius curareo velint, in quo praecipuè illorum officium consistit. Pro cuius meliore expeditione habere solent ministrum, qui convocat [Note: 24] et placita exsequitur. In quibusdam locis muß solches der jüngste Meister verrichten. Obstricti sunt collegae ad obsequendum iis, quae Seniores ordinant, in causis ad opificium spectantitibus, et coram iis accusati se sistere, causam dicere, et sententiam exspectare tenentur, etsi alias privilegiati essent. Sich. d. l. denique sine seniorum consensu et auctoritate nil quidquam de iure collegii statuitur. Castr. in l. 1. §. in filii. ad SC. Treb. Mev. d. l. n. 35

VI.

[Note: 25] Habent quoque nonnulla opificia singulares suas tuitiones quae univorso interdum opificum coetuis et collegio per principes, vel nobiles familias ex antiquâ consuetudine, vel singulari Imperatorum concessione debentur, et praestantur: Sic Comites Palatini Electores ab immemoriali tempore omnes fabros aerarios, Keßler, in tractu Rhenano, ac certis Franciae Orientalis partibus degentes, in particulari protectione habent, corumque advocatiam ab Imperatore in feudum, et ab iisdem Zobeliorum nobilis familiae in subfeudum, cum insigni hoc privilegio tenent, ut supellectilem cupream ad totius rei domesticae usum sufficientem iis gratis suppeditare teneantur. Mager de Advocat. armat. cap. 15. n. 120. seq. Sic quoque protectio des Haffnerhandwercks- olim com missa nobilissimae familiae ab Offenburg, cuius diplo ma refert Besold. thes. Pract. voc. Keßler Schutz.

VII.

[Note: 26] Coeterum ad effectum iurisdictionis pertinet, quod collegia opificum in his, in quibus iurisdictionem habent statuta condere possint. l. fin. de colleg. DD. in l. fin. C. deiurisd. De quibus in parte secunda huius tractatus pluribus agetur.


page 15, image: s023

CAP. IV. DE COLLEGIORUM FORMA ET FUNDATIONE, EIUSQUE CONGESSIONE, UT ET DE ILLICITI COLLEGII POENIS.

SUMMARIA.

Collegium per tres personas constituitur, per unam retinetur n. 1.

Collegia instituere, cui sit promissum n. 3. et seqq.

An collogae omnes debeant esse unius civitatis. n. 2.

An Magistratus municipalis possit ius collegii concedere? n. 6. et seq.

Literae fundationis collegii n. 8.

Ex diuturno tempore praesumitur collegium n. 9.

Poena illiciti collegii. n. 10.

I.

[Note: 1] COllegium per pauciores, quâm per tres, haut constituitur. Carpz. part. 1. const. 6. d. 3. n. 4. Illud tamen maior pars saltim [Note: 2] repraesentat. Idem p. 1. const. 13. def. 9. n. 3. Non tamen necesse est, collegas omnes eiusdem esse civitatis vel loci. Experientia namquedocet, quan doque collegium opificum constare ex collegis, qui diversis iurisdictionibus subiecti sunt, cumprimis quando sufficiens collegarum numerus in una civitate haberi non potest. Nec sic prorogatur iuridictio aliena in praeiudicium Domini loci, quippe cui semper integrum est, ius Collegii proprium civibus suis concedere.

II.

Collegia autem instituere, cuique non permittitur, sed id publicae [Note: 3] auctoritati relictum est, â qua habendi venia impetrari debet, ne sub praetextu collegiorum illicita et perniciosa conventicula et conspirationes ineantur. l. 1. quod cuiuscumque univ. nom. l. 1. et seq, de colleg. et corp. Unde olim nonnisi ex Senatus aut Principis concessione collegia inire licebat d. l. 1. et l. 3. §. 1. de colleg.


page 16, image: s024

[Note: 4] Hodie in Rep. Romano Germanicâ potestas collegii licentiam faciendi, et leges Collegio praescribendi, Zunfften und Zechen zu vergönnen und Zuzulassen, est penes Status imperii, qui Superioritatis iure in suis territoriis eam exercent, adeoque inter Regalia esse coepit.

III.

[Note: 5] Quaeritur autem: an Magistratus civitatum inferiores, qui iurisdictione aciure statuta condendi gaudent, ius collegii concedere possint? Variant DD. Nos affirmamus cum D. Mevio, ad Ius Lubec. [Note: 6] lib. 4. tit. 13, art 3. n. 5. D. Marquardo, tr. de Iure Commerc; lib. 3. c. 2. n. 11 et seqq. Ubi plures laudat. Licet enim Principes in Civitatibus inferioribus sibi hoc ius tamquam Regale aliquando vindicaverint, iure tamen et cum ratione obtentum est, ut pro parte politicae ordinationis, quae Penes Magistratum urbanum residet, habitum fuerit, eique in iis, ubi iurisdictione gaudet, remanserit. Mev. d l. n. 6. Vid: tamen Idem part. 4. Decis. 301. ubi Vi concessionis Principum, aut longae consvecudinis inferioribus [Note: 7] eam potestatem tribuit. Haec tamen inferiorum Magistratuum potestas sub iacet superiorum inspectioni, iuxta l. 1. de colleg: et corp. quibus integrum est, si Magistratum inferiorem eâ potestate abuti, aut cum Reip: detrimento coniunctum fore collegium, praeviderit, pro auctoritate suâ intercedere, et concessionem prohibere; v. g. Si Collegium novum intenditur, cuius noxa praevidetur. Vid. D. Mev. d part. 4. Decis. 301. per. tot.

IV.

[Note: 8] Ad Constituendum igitur Collegium Opificum requiruntur literae fundationis, et Privilegia a Magistratu data. cap. porro X. de Privileg. Ubi vero non probatur Collegium singulari concessione, aut confirmatione concessum, aut adprobatum, censetur illicitum l. 1. et seq. de Colleg: l. collegium C. de bered. Instit: Cuiac. 7. Obs. 30. et 16. Obs. 3. et 5 Carpz. p. 3 Const. 13. defzo. n. 11. seq: Sichard. in l. ult: n. 3. C de iurisd: Decian: tract: rimin. lib. 7. c. 10. n. 3. Guid. Papa. Decis. 106. ibique Ferret.


page 17, image: s025

V.

Coeterum ex diuturno tempere, quo iis, qui aliquam exercenunegotiationem, aut artem, tamquam Collegae palam convenire soliti, et sigillo arcâque communi usi sunt, collegii concessio praesumitur, et consuetudine collegium inductum censetur. DD. in cap. tertio loco X. de probat. Decian. d. l. n. 22. quem sequitur Mev. d. l. n. 9. Knipschild. de Iur. ac Privil. Civ. Imper. lib. 5. c. 2. n. 12. in fine.

VI.

[Note: 10] Qui vero sine permissu atque auctoritate superioris illicitum collegium usurpaverint. Romano iure, extra ordinem puniuntur, poenâ arbitrariâ, prout finis et effectus noxius reperitur, inde poena durior leviorque constituitur. gloss. et Bald. in l. 1. quod cuiusque Univ. nom. Trentac. lib. 1. Var. Resol. tit. De U.S. Resol. 1. n. 14. Nec tantum ipsi coeuntes puniri, sed domus, in quâ illicita conventicula celebrantur, dirui iubentur. l. 15. C. de Episc. et Cler. Aliquando praeter dissolutionem Collegii nil durius susterunt vitio creati Collegae. interdum eâ tenentur poenâ, quâ puniuntur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt. l. 2. de Colleg. i. e. Poenâ Legis Iuliae de vi. arg. l. 3. l. 5. l. 10. ad L. Iul. de vipubl. Vel poenâ legis Iuliae Maiest. arg. l. 1. l. 4. ad L. Iul. Mai. Ut si ab hominibus seditiosis, rerum novandarum gratiâ Collegium sit initum. Wesenb. in tit. de Colleg. Wissenb. ad D. t. D. 32. th. 12. add. Mev. ad Ius Lub, Lib. 4. tit. 13. art. l. 1. n. 22. Ubi de poena Exilii, quae Lubecensi iure contra illicita conventicula ineuntes statuta est, agit.


page 18, image: s026

CAPUT V. DE EFFECTIBUS IURIS COLLEGII.

SUMMARIA.

Effectus Collegiorum praecipui. n. 1. et seqq.

Ius Collegii exemptum a libertate communi. n. 2.

Ius Collegii privative concessum intelligitur. n. 3.

Possessio vel qs. iuris Collegii tuenda n. 5.

Opifices coguntur ad praestanda opera. n. 6.

Opificiorum iura districta. n. 7. seq.

Quatenus Collegium opificum gaudeat beneficio. l. civitas. 27. de R. P. remissive n. 10.

I.

[Note: 1] VIdeamus de praecipuis effectibus, quos â Principe vel Magistratu concessum ius collegii operatur.

[Note: 2] 1 Quod factum est collegii Ius, Innunge-recht, Ambtsgerechtigkeit, illud a communi libertate habetur exemptum l. 1. de Colleg. Regulariter enim ex iure Collegii, cum ei singulari modo aliquid concessum, oritur ius privativum, et potestas excludendi alios. D. Mevius part. 2 Decis 187. per tot. ubi n. 5. per mores huius saeculi id certum haberi, ait.

[Note: 3] Cùm igitur ius Collegii ex privilegio privative concessum intelligatur, officiales ac Ministri Principis concedentis eo exclusi censentur, quod pluribus Mev. d. Decis. in terminis iuris braxandi firmat. Vid. Idem. part. 1. Decis. 108. Ex usurpatione autem rei liberae, ut ut per immemoriale tempus, non est Collegio opificum, quâ alios ius prohibendi, quippe quod ex iure quodam suo privativè concesso oritur. Mev. part. 5. Decis 260. Vid. Idem in Respons. Iur. 1 XI. per tot. et Resp. 9 infra adnexo.

[Note: 4] Pendente autem lite super iure Collegii, contra illud


page 19, image: s027

defendendi sunt, qui ante illud possederunt, at non ultrâ, quam de possessione illorum constat. Mev. d. part 2. Decis. 188.

II.

[Note: 6] Publica fiunt Opificum munera, ex quo collegii ius impetrarunt. arg. l. pupillus 239 §. 3 de V. S. ad quae etiam inviti per Magistratus coguntur l. 9. de Mun. et honor. Unde opifices ad operam cuicumque pro iustâ mercede praestandam cogere licet. Mev. part. a Decis. 156. ubi solitos coërcendi opifices modos refert, mandatum poenale, sub comminatione 1. Mulctae, aut 2. Carceris vel 3. Exclusionis a Collegio.

III.

[Note: 7] Ex quo opificia sunt distincta, et singulis ius collegii, et ex hoc certa specialia iura sunt data, per quae uni concessum, alteri non licet, ideoque circa ea, quae peculiariter iure officii competunt, adversus alios prohibendi ius nascitur, eam immotam certamque regulam, ex quâ iura opificii aestimamus, iuste et rationabiliter constituimus, quodquecumque in statutis seu retulis, velut fundamentali lege opificiorum, iis qui illa exercent sunt assignata, atque peculiariter addita, ea alii, quam qui in collegium opificum sunt adsumpti, exercere nequeant, Sed iure collegii recte prohibeaxtur: E contra, quidquid collegio scu opificio non est proprium redditum, seu lege certâ adsignatum, id quoque sibi solis opifices vindicare et alios ab illo ab arcere nequeant. Quod enim non mutatur illud in naturali lege stare [Note: 8] non prohibetur. l. 27 C. de Testam: et quidquid lege speciali collegii [Note: 9] vel opificii non expressum reperitur, id veterum legum constitutionumque regulis omnes relictum intelligant. l. praecipimus §. fin. C. de appell. Mev. reospons. iur: 8. ubi in lite inter laniones et carnarios der Knochenhauer und Haußschlächter, vertente, id pluribus confirmat, quod infr. refertur.

IV.

[Note: 10] Collegium Opificum obligatur ex mutuo in utilitatem i psius contracto, ut alia universitas, gaudetque beneficio Leg. Civicas


page 20, image: s028

27. de reb Credit. Steph. Gratian Discept: forens. 196 n. 2. D. Struv [Note: 11] adff tit de reb. Cred p. 178 licet dissentiat Zasius ind l. 27 Quando verò et quatenus universitas aut collegium ex contractu mutui obligetur, non est huius tractationis, vid. latissime H. Pistor. 1. q. 37. Coler. de Proc. Ex: p. 2 c. 3 n. 336 et seqq Carpzov. 2. Respons. Elect. Resp. 109. Knipschild de Iure Civit: Imperial: lib. 5. Cap. 6. per tot. D. Lauterbach. dissert: singular. ad d l. 27 de reb. Cred:

V.

[Note: 12] Reliquos effectus, fi qui sunt, collige ex iis quae hactenus diximus, et parte sequente huius Tractationis dicentur.

CAPUT VI. ET ULTIMUM. DE MODIS, QUIBUS COLLEGIA OPIFICUM EXSTINGUUNTUR.

SUMMARIA.

1. Iura et Privilegia Collegiorum exstinguuntur. 1. morte, n. 1

2. enuntiatione. n. 2.

Invitis ac renitentibus Collegis ea fieri potest. n. 4.

3. Separatione. n. 5.

4. Lapsu temporis. n. 6.

5. Privatione iurium. n. 7.

An Collegium semel exstinctum sine veniâ superioris restaurars liceat? n. 8.

Cui bona collegii cedant, exstincto Collegio? n. 11 et seq.

I.

[Note: 1] COllegia Opificum, Eorumque iura ac Privilegia exstinguuntur 1. Morte, quando omnes collegae decesserunt, wenn das Ambt oder Handwerck gantz aus gestorben Bartol. in l ult: n. 22. de colleg.


page 21, image: s029

Dico, quando omnes decesserunt: penes unum enim, si reliquid vel in habiles, vel mortui, vel absentes sunt, ius collegii manet l. sicut 7. §. 2 ff quod cuiusque Univinom. ibique gloss: Iason et DD. Eleg. l. 76. de iudic.

II.

[Note: 2] 2 Renuntiatione quando illi qui eiusdem conditionis et opificii sunt, et collegium olim fecere, ren unciarum iis, quae collegii [Note: 3] sunt, et ita substantiam collegii sustulerunt. Permissum autem est, non singulis modo sociis societati renuntiare, sed ad publicam quoque societatem pertinet, quod de privato leges habent, et omnibus mutuo consensu ab eâ discedere, iipsamque dissolvere licet. [Note: 4] D. Mev. part. 5. Decis. 378. n. 5. Unde paret quod invitis ac renirentibus etiam collegis, uniatque alteri liceat collegio renuntiare, et vel ad aliud transire, vel separatum ius collegii, si ita visum fuerit, a Magistratu petere, quamvis eiusmodi separationem collegae reliqui, experientiâ teste, plerumque aegerrime ferre soleant, quasi separatio ista non fiat sine ipsorum contemptu, et incommodo.

III.

3 Separatione: Si coniuncti olim sua singuli separatim habere caeperunt, sine conventu et communione. Separatio namque ista ut societati et communioni contraria, cum illa non potest confistere, ideô finit et finitum docet. l. 64 pro suo. add. Balth. Zahn. Iehnogr. iur. Municip. cap. 38. n. 26. et seqq.

IV.

[Note: 6] 4 Lapsu temporis: si per decennium in separato statu steterunt. Nihil enim tunc proficit antiqua scriptura, collegii ius antiquum indicans, ubi id antiquatum. Mev: d. Decis. in fin.

V.

[Note: 7] 5 Privatione ac Revocatione iurium ac statutorum, quibus Collegium fundatum est. Quae privatio a Magistratu, vel in poenam abusus, vel ob urgentem salutem publicam fieri solet. Zahn. dict, cap. n. 11. et seqq.


page 22, image: s030

VI.

[Note: 8] Quaeritur autem, an collegium semel exstinctum sine veniâ superioris restaurare liceat? Negamus cum D. Mevio. d. Decis n. 1 et 2. non enim vetus est illud, quod interiit, sed novum. Ideô quae de novo collegio privato arbitrio non introducendo legibus habentur, ad eius quod desiit, reparationem pertinet. Nec obest, [Note: 9] quod dicitur, qui vetus reparat vel reficit, novum non facere Dec. in l. domum de RI. id enim pertinet ad illud, quod non planê exstinctum est, Quod semel desiit refectum plane novum est, et in eo adhibenda sunt, quae in novo lex requirit. Abbas. in cap. consuluit. C. de iudic: Lancell. de attent: part, 2. c. 4 lim. 1 Mev. d. l. n. 3. add Schönborn. lib. 1. polit. cap. 11. in fin.

VII.

[Note: 10] Ulterius quaeritur: Collegio opificum per mortem collegiatorum dissoluto, Cui bona eius cedant? Resp. Superiori vel Magistratui loci. [Note: 11] Carpz. p. 2 const. 6 def. 17. Si verô Collegium alio licito modo v.g. separatione dissolvatur, tunc collegiatis permittitur pecunias communes, si quas ex suâ collatione habent, dividere, interque se partiri l. 3. de colleg. Petr. Gregor. Tholosan. lib. 15. Syntag. iur. Cap. 32. n. 19. [Note: 12] Si vero Collegio forte legata vel ordinata fuerint bona illa, apud Superiorem remanent. Carpz. d. l. ab Iustitore autem collata ista conditione et modo, quo data erant, resolutis, ad cundem vel heredes eius redeunt, Tholos. d. l. n. 20.


page 23, image: s031

PARTIS SECUNDAE,

CAPUT I. DE STATUTIS OPIFICUM, EORUM NOMINE, DEFINITIONE, DIVISIONE ORIGINE ET UTILITATE.

SUMMARIA.

Statuta opificum quid et quomodo appellentur. n. 1.

Eorum origo. n. 2. et seqq.

Divisio. n. 5. et varietas. n. 6.

I.

STatuta opificum, quae et Rotulivocantur, [Note: 1] sunt mutua pacta et conventiones de rebus ac negotiis ad artem seu professionem pertinentibus. Germanice Innungen, qausi Einigungen, Vereinigungen der Zunfften oder Handwercker: Innungs Brieffe, Innungs-Articul Güld Brieffe, Rollen: Item Ambts Brieffe. Balth. Zahn. Abnograph. Iur. Municip. cap. 38. n. 1. Mev. ad Ius Lub. L. 4. l. 13. a. 3.

II.

Eorum Origo videtur eadem esse cum ipsis Collegiis artificum, [Note: 2][Note: 3] de quâ suprâ, part. 1. cap. 1. Eo ipso enim dum placuit opificibus ius Collegii concedere, certis etiam pactis ac Statutis Collegia illa firmari receptum est. Sunt scilicet Statuta opificum


page 24, image: s032

vesuti leges fundamentales cuiusque Collegii, ex quibus huius illorumque, qui sub illo sunt, ius, potestas, libertas et commoditas [Note: 4] censeri debet, D. Mev. respons. iur. 7. Vers. Fertio, in causis opificum etc. quod adnexum Commentario ad Ius Lub. Unde eorum utilitas patescit.

III.

[Note: 5] Dividuntur autem in genere Statuta Collegiorum in lictia et illicita. Illa opificum ordinem, atque communem Reip. utilitatem respiciunt: Haec monopolica, iniqua, fraudulenta, commerctorum libertati contraria, privatum Iucrum et quaestum solummodo [Note: 6] respicientia. Deinde variant statuta opificum pro diversitate opificiorum. Alia namque sunt, v. g. Statuta Collegii Sartorum, alia sutorum, alia pellionum etc. De quibus infrâ specialius, Part. 3. huius Tractatus.

CAPUT II. DE STATUTORUM CONFIRMATIONE,

SUMMARIA.

An Statuta opificum superioris confirmatione egeant? n. 1. p. 2.3.

Confirmatio quare peteuda? n. 4.

Confirmatio Privilegiorum res magni momenti. n. 5.

Quaenam observanda in confirmatione istâ. n. 6. et seqq.

Statuta opificum ante confirmationemâ peritis examinanda. n. 6.

Inquirendum in vicinerum locorum consuetudines. 11. 7.

Statuta contra leges Imperii non admittenda. n. 8.

Iuris dictio limitata collegiis concedenda. n 9.

Privilegia, quae aemulationem sapiunt, denegenda, n. 10.

Pacta inter vicinos hac de re inita servanda. n. 12.


page 25, image: s033

Clausula resenvatoria, demutando et tollendo statuto inserenda. n. 13.

An superiori integrum statuta opificum pro lubitu tollere? n. 14. et seqq.

Formula confirmationis. n. 17.

An statutum valeat in aliorum praeiudicium? n. 18.

I.

[Note: 1] STatuta opificum de causis ad opificium spectantibus (si sunt secundum, vel praeter Ius) confirmatione superioris non indigere, de Romano Iure certissimum est, cum a lege ipsa confitmentur l. ult. ibique DD. commun. De iurisd. omn. iudic. l. 2. §. ult. C. de constit. pecun. post alios D. Hahn. ad Wesenb. tit. de legib. n. 3. verb. [Note: 2] decreta. Praxis tamen hodierna Germaniae ubique fere contrarium induxit, quatenus eiusmodi statuta â superiore omninô confirmanda. Unde hodie per modum privilegii, vi ac iure superioritatis territorialis, Krafft landes Fürstl. Obrigkeit, concedi ac confirmari solent. Wehner. Obser v. pract. verb. Zunfft, et verb. Güldenmeister. aad. supr. Part. 1. cap. 2.

II.

[Note: 3] Ut tamen statutorum semel concessorum confirmatio â Principis Successore petatur, utile quidem est, sed non necessarium. Novimus enim multa opificum statuta adhuc hodiê in suo vigore esse, quae ante 60. et plures annos concessa, nec unquam â successore confirmata fuerunt. Quôd verô Collegia opificum [Note: 4] confirmationem successoris saepê negligant, inter alias haec causa est, quod eam gratis ac sine sumptibus non facilê impetrare liceat, Et si eam petant, non rarô nova privilegia, quae saepê iniqua et monopolica sunt, petere solent.

III.

[Note: 5] Coeterûm cûm omnis Privilegiorum concessio ac confirmatio res magni sit momenti et praeiudicii, ac saepissimê rixis ac contentionibus causam et occasionem in Civitate praebere soleat, numquam ea temerê, sed semper praeviâ deliberatione fieri debet,


page 26, image: s034

Proficit cautê dare diplomata, ut Magistratui in politicis ordinationibus nihil dematur, ut pro variatione eorum, ex quibus leges mutari solent, ius mutandi, corrigendi, emendandi, addendi et minuendi integrum sit, ut collegae literali observatione sint obstricti, omnisque occasio praescindatur extendendi et abutendi ordinaria. D. Mev. ad Ius Lubec. lib. 4. tit. 13, art. 2. n. 16.

IV.

[Note: 6] Antequam igitur Princeps hoc vel illud Statutum Opificum confirmet, ac sigillo manuque suâ corroboret, primûm omnium per Consiliarios suos, Virosque alios rerum istarum peritos omnes, ac singulos statuti articulos et puncta accuratè examinari curet, an quid impii, iniqui, illiciti, aut Rep. damnosi, (:ut non rarô iniquissima peti solent) contineant. Sic. v. g. Si Chirurgis aut Pharmacopaeis Privilegium aliquod concedi debet, audiatur prius super hâc re consilium periti Medici, ut eô meliûs constet, quatenus et sub quibusconditionibus privilegium vel Statutum tale tutô concedi [Note: 7] aut confirmari possit. Utile etiam foret priusinquirere in vicinorum locorum consverudines, statuta et mores, ne quid forte insoliti, absur di aut iniqui permittatur. vid. Mev. part. 5. Decis. 171. n. 3. ubi ait: Circa statuta, praesertim quae commercia et opificia concernunt, ad vicina loca praeprimis respiciendum, ne dum in nostris ista nimis gravia, molesta et onerosa redduntur, ad haec cum in commodo nostro transeant, ut fieri solet.

V.

[Note: 8] Secundò cavendum, ne quid statutis opificum iinseratur, quod Constitutionibus ac legibus Imperii adversum, v. g. ne sapiant Monopolium; ne â Collegio excludantur, molitorum, Pastorum, tubicinum etc. filii; ne opificum arbitrio taxa seu aestimatio operum relinquatur etc.

VI.

[Note: 9] Tertiò cavendum, ne plus iuris dictionis opificum Magistris tribuatur, quâm aequum est. Neque modus mulctandi statutorum transgressores ipsorum arbitrio relinquatur. Sunt namque homines


page 27, image: s035

illi ad extendendam iurisdictionem suam valdè proelives.

VII.

[Note: 10] Quartò videndum, ne huic vel illi Collegio Privilegium concedatur, quod meram aemulationem sopit, vel confusionem opificiorum inducit, vel aliis ius quaesitum tollit aut minuit; vel occasionem rixarum et querelarum praebet.

VIII.

[Note: 11] Non rarô Principum ministros in hâc re peccare videmus, qui vel ex praecipitantiâvel spe pecuniolae, quae pro confirmatione solvi consuevit, inducti, non concedenda concedunt, quae tamen non sine iacturâ auctoritatis publicae postmodum revocare coguntur. Haec in commoda ut evitentur, nihil non hâc in re perpenso animo statuendum est.

[Note: 12] Non numquam etiam oertis ex causis inter vicinos mutuis pactionibus conventum est, (:ut in C.S:). ne alter sine alterius praescitu et consensu Collegia opificum statutis certis firmet; quae pacta omninò studiose servanda, ne iis neglectis, lites, contentiones, aliaque incommoda indè nascantur.

IX.

[Note: 13] Rectè etiam moribus introductum est, statutis opificum clausulam reservatoriam inseri, quâ Princeps Statuta ves privilegia confirmando sibi expressis verbis reservat potestatem, ea ex urgentibus [Note: 14] causis mutandi, tollendi aut annullandi. Immó, licet clausula ista expressè statuto opificum inserta non fuerit, nihilominus Superiori integrum est, illud ex iustâ causâ, v. g. propter nimium abusum, tollere; non obstante, quod statutum in perpetuum (:uf ewig, ut quandoque formula statuti sonat:) Opificum [Note: 15] collegio concessum fuerit. Coeterûm clausula ista reservatoria non sic accipienda, ut pro libitu, ex absoluto arbitrio liceat semel recepta abrogare, aut immutare, quod tàm à voluntate clausulam inserentium, tàm à mente impetrantium, tàm â conditione eorum, quae conceduntur, tâm ab usu Reip. alienum est; Sed ut ex ratione, si vel necessarium vel utile, fas sit Magistratibus aliter de semel


page 28, image: s036

statutis recedere, atque ita disponere sicut expedire visum. Unde vi istius clausulae integrum est, ubi ratio svadet vel nom observare, vel derogare, vel aliud, quod utilius visum surrogare, haut obstante [Note: 16] Superioris confirmatione. Et si enim Confirmatio Principis actum perpetuum efficere solet, non tamen id produci potest ad illa, quae ita concessa, ut perpetua esse non debeant, de quibus etiam hoc praecautum et mutandi libertas, contra quam confir mationil novi dare potest. Gall. 1. Obs 1. n. 3. Mev p. 5 Dec. 230. per tot.

X.

[Note: 17] Ceterum formula confir mationis Statuti Opificum provarietate loci variat. In his locis haec ferè recepta est:

Von Gottes Gnaden Wir etc. Bekennen vor uns, unsere Erben, und Nach kommen, und thun kund gegen Männiglich, daß uns die sambilichen Meister des N. Handwercks etzliche verfaste Articul einer Innung und Handwercko Ordnung, deten sie sich zu nützlicher fortstell- und aufnehmung solches ihres Handwercks, mit einander verglichen, unterthänigst fürbringen lassen, und dar neben gehorsamblichst gebeten, ihnen dieselbe, auszustehender Landes Obrigkeit, gnädigst zu Confirmiren und zubestätigen. Wann wir dann solches gestalten dingen nach, nicht unziemlich befunden, Alß haben wir nach fleissiger erwegung der ümstände, berürte Articulrevidiren, und uns solche zu gedachter Innung gefallen lassen. Alß zum ersten etc.

Wir Confirmiren auch hierauff vorher gesetzte solche Articul und Puncte, zu einer der gedachten N. Innung und Handwercks Ordnung von Hoher Obrigkeit wegen, Krafft dieses gegenwertiglich und gnädigst, und wollen, daß solche für ihre Handwercks-Innung in allen Puncten und Clausulen getreulich und unverbrüchlich gehalten, und dawider nicht gehandelt werden solle. Befehlen auch zugleich unseren Cantzlat, Räthen, Beambten, Boigten und Dienern, auch Räthen in Städten iund andern Befehliche habern, daß Sie über diser Unserer


page 29, image: s037

Confirmirten Ordnung steiff und fest halten, und die Redlichen Meister und Gesellen dieser Zunfft, so offtes Noth, und sie darûmb ersuchet werden, daß an uns schützen und handhaben, die Verbrächer aber, unnachlässig straffen, welche Straffen zur helffte unsern Aemblern, und die andere helffte dem Handwercke zu kommen und bleiben soll. Jedoch behalten wir uns, so wohl unseren Erben und Nachkommen, aus drücklich bevor, diese Handwercks Ordnung nach gelegenheit der Zeiten und Läuffeten, und sonderlich da Sie etwa mißbraucht werden solte, oder möchte, zu endern, zu verbessern, auch gar oder zum Theil aufzuheben, wir wir es sedesmahl nothwendig und nützlich zu seyn befinden und erachten werden.

Zu Uhrt und haben wir uns mir eigener Hand unterschrieben, und Unser Secret wissentlich hierunter anhängen lassen. Geschehen und Geben Anno et die etc.

Quaeritur hîc: an statutum Collegii Opificum ex confirmatione [Note: 18] Magistratus Urbaniin aliorum preiudicium valent? Affirmat D. Mev part. 30. Decis. 284. quôd confirmatio Magistratus faciat Statutum Collegii legem Civitatis. Nec adsensu et confirmatione Principis hîc opus est, cum ea, quae ad politiam spectant, per aequè ex auctoritate et Confirmatione inferioris Magistratus, qui iurisdictionem et ius statuendi habet, valeant. Mev. D. Decis. n, 6.

CAP. III. DE STATUTORUM INTERPRETATIONE AC DISPENSATIONE.

SUMMARIA.

Cuius sit statuti interpretatio? n. 21. et seq.

Frivilegia opificum sunt stricti iuris. n. 4.


page 30, image: s038

Quomodo Privilegia interpretanda? n. 5.

An superior dispeusare possit contra statutum collegii? n. 6. 7.

I.

[Note: 1] ACcidit interdum, circa unum atque alterum statuti Articulum, quoad eius verba vel mentem, dubium aliquod nasci, undé [Note: 2] quaeritur, cuius sit statuti interpretatio? Certe Collegiorum Magistri et Opifices plerumque iniqui sunt statutorum ac privilegiotum suorum interpretes, qui non verentur, contra concedentis aut confirmantis mentem, ob privatam utilitatem, ea aut restringere nimis, aut extendere. Undè non rarô absurda, iniqua, et Reip. pernicio sa statutor um interpretatio ab illis singitur. Si igitur dubium [Note: 3] aliquod in illis occurrat, illud Superior tamquam statuti auctor interpretatione iustâ tollere potest ac debet. arg l. ult § 1. ibi: tàm conditor quàm interpres legum solus Imperator iustè existimabitur C, de legib.

II.

[Note: 4] Privilegia autem Collegiorum, quatenus mercimonii et opificiorum libertatem restringunt, stricti iuris sunt, nec ultra literam extentenda. Albe ric: in l. hoc iure n. 32. de I et I. Mev. pare 5. Decis 256. n. 2. Praeterea Statutorum et Privilegiorum acceptio et interpretatio fieri debet iuxta statum eius temporis in quo condita vel concessa sunt. Iuest iis naturaliter Conditio: rebus in eodem Statu manentibus. Arg: l. pactum C. de Collat. Everhard. Cons. 19. n 46. Vol. 2. Mev. ad Ius Lubec. L. 4. t. 13. art 3. in add. n. 13. [Note: 5] Quando igitur ea quae Collegium impetravit, praesenti rerum statuti non conveniunt, iuste non observantur, sed concidunt, et vires quasi exstinctâ animâ, amittunt. l. cùm ex occasione. ibi Baid. de Excus. tut: nec magis ea Collegium exigere debet (:licet non rarô exigat) quâm mutata reponere potest. Mev. d. l. Balth. Zahn. Iobnogr: iur: Municip. Cap. 38. n. 20. ubi ait: Privilegia collegiis mechanicis concessa, ubique concomitantem post se trahere interpretationem, ut ex utilitatis publicae lege omninô aestimentur Cothm. v. 1. Cons. 47. n. 361.


page 31, image: s039

IIII.

[Note: 6] De Dispensatione quaeritur; An et quatenus Superior Statittum Collegii Opificum confirmans circa illud dispensare possit? Et sciendum est, si rationabilis causâ dispen sationem suadeat, eam omninò invitis etiam ac contradicentibus (iut plerumque fit:) collegii Magistris et artificibus licitam esse. Qui enim leges potest dare, is etiam potest solvere. l. ult C. de legib. l. 3. de Re iudic. per rationem non potest non id permitti, quibus politiae cura et potestas in Rep. est. Illa tribuit facultatem relaxandi vel dispensandi iis, qui legem praescribunt. Ut concedendi rotuli Ius est Magistratuum, ita etiam [Note: 7] eorum remittendi. Mev. ad Ius Lub. L. 4. t. 13. art. 3. Sic contra Statutum opificum, quo certum tempus (:gewisse wanderschaffes Jahre:) praeseribitur illis, qui iuris collegii participes reddi volunt, rectè dispensatur, si quis aliâs optimè artificium didicerit, illudque probaverit, quae dispensatio interdum gratis, quandoque solutâ certâ pecuniae summâ, concedi solet Vid. Ioh. Georg. 11. Elect Saxon. Ordin: Polit: tit von Handwercken 21. §. 6. ibi Niemand soll eher nicht zur Meisterschafft gelangen, er habe denn zuvor, so wohl in seiner Wanderschafft, alß bey einem oder mehr Meistern desselben Orts, wo er Meister werden will, die in jedes Handwercks ordnung bestimbte Zeit erfüllet, Jedoch daß solches in kleinen Städten und Flecken so gar genau nicht gesucht, sondern vor nemlich dahin gesehen werde, ob er sein Handwerck ehrlich gelernet, und vor einem meister bestehen könne, Undè cùm nuper Collegium sartorum ab eo, qui per multos annos ut Magi. ster alibi opificium exercuerat, novum experimentum tempusque peregrinationis exigeret, eo non obstante, receptio illi iniuncts fuit.


page 32, image: s040

CAPUT IV. DE STATUTIS AC CONSUETUDINIBUS QUIBUSDAM OPIFICUM ILLICITIS ET IRRATIONALIBUS.

SUMMARIA.

Statuta opificum, quae monopolium sapiunt, illicit a. n. 1.

De illis remissivè. n. 2.

Recensentur statuta et consuetudines Collegiorum iniquae. n. 4. et seqq.

I.

[Note: 1] OPificum Statuta omnia, quae Monopolium sapiunt, illicita, legibusque prohibita censentur, qualia multa in Tr. nostro ad l. un. Cod. de Monopol. cap. 12. adduximus, quae ibi videri possunt;

[Note: 2] Praegnantibus tamen ex causis Monopolia Superior auctoritate et consensu suo cognitâ caussâ rectè concedit. vid. d. tract. nostr. cap. II. Mev. ad Ius Lub. d. l. et in Responsis iuris adnexis. Marquard. de iure Commer, lib. 4. cap. 8.

[Note: 3] Inter alia (sunt enim sane immunera) etiam sequentia, vel ob aequitatis rationem deficientem, vel ob irrationabilitatem, illicita habentur.

II.

[Note: 4] 1. Statutum Collegii Opificum, quo Commentariensium (der Stadt-Knechte) liberi à Collegio excluduntur, prout latê multis argumentis deducit Ant. Bullaeus. in Comment. ad Ordinat, Crimin. Caroli V. art. 180. ubi Facultatem Iuridicam Rintheliensem ita pronuntiasse testatur, cuius praeiudicii haec sunt verba: Alß uns Decano, Seniori, und sämbtlichen Doctoren der Juristen Facul tät in der Holstein-Schaumburgischen Universität zu Ritzteln, vorgesetzter Bericht, und darinnen pro et contra eingeführte Motiven zugeschicket und darüber unsere Rechtliche


page 33, image: s041

meinung sambt deren Vornembsten gründen gebethen worden. Demnach erkennen und sprechen wir vor recht: Ob wohl] Kalss Stadt Diener der Stadt Hanover, persona humilis, und dessen officium vile gewesen, Dieweil dannoch derselbe 1 infamiâ nec iuris nec facti, per tradita Freheri, de Infam. Cap. 23. notiret. und 2 niemand sonder erheblichen uhrfachen von Zünfften, gülden und Aembtern aus, zuschliessen. Immassen die in Anno 1458. und 1577. publicirte Policey Ordnung tit: von Handwercks-Söhnen und Gesellen etc. Klärlich dahin ziehlen. 3. Der Stadt Diener in dem von Erbarn Rath der Stadt H dem Schuster-Ambt daselbst ertheiletem Privilegio keinemeidung geschiehet dann auch 4 Wohlgemeiter Rath solche ihre Diener zweiffels ohne, für unehrlich nicht achtet, in dem dieselbe nicht allein zu Captirung der Misse häter, sondern auch andern ehrlichen Diensten gebraucht werden, und endlichen 5 Vulgi igno bilis sententia et observantia wenig zu achten, cum soleat frequenter in pessimos degenerare errores, hoc ptaesertim saeculo corruptissimo, atque adeô Legislatori meritô debeat esse suspecta Oldend. Consil. Marp. 3. n. 14. Vol. 1. Daß dem nach das Schuster-Ambt der Stadt H vorgedachten I K. Tochter zu ihrem Ambt zuvorstatten, schuldig seyn V. R W. So geschehen 19. Aug: 1630. Et in hanc Sentenciam incliasse Facultatem Iuridicam Francosurtensem et Erfordianam, testatur Idem Bullaeus d. l. add. Carpzov. Part. 2. decis. 112. Ubi hoc praeiudieium adducitur. Ist eüer gewesener Gerichts- und Stadtknecht, anitzo aber Marckmeister dasebst P. V. vorhabens, seinem Sohn, auch P. V. genant, das Fleischerhandwergk lernen zulassen, immassen er ihn auch zu Meister C. S. Bürgern und Fleischhanern verdinget; Nach dem aber solches vor das Handwerck kommen, haben die Fleischhauer gebachten C. S. es ernstlichen verwiesen, stehen auch in denen Gedancken, weil des Jungen Vater eine zeitlang Gerichts und Stadtknecht, dessen Großvaier auch erliche Jahr Oberstadtknckt zu Z. gewesen, es möchte dasselbe dem Handwerge an ihrer Innung und bey andern Meistern den Fleischhavern auffrücklich seyn Ob nun wol fast dafür gehalten wird, als weren bergleichen Personen nichts weniger, als die Scharffrichter anrüchtig, und derohalben sie und die ihrigen in ehrlichen Zunfften und Gemeinschafften nicht wol zuleiden. Dieweil aber dennoch solches in Rechten nirgend versehen, die Gerichts und Stabtknecht auch in Verrichtung ihres Ampts mit keinen unziemlichen Dingen umbgehen, auch solches auff dem dórffern von Schultheissen und Schöppem,


page 34, image: s042

so vor ehrliche Leute, wie billich, gehalten werden, selbsten verrichtet wird, über dieses dergleichen böse Gewonheit durch die Reichs Abschiede abgeschaffet, und der Eltern Zustand und condition den Kindern, zumale in diesem Fall, da fich der Junge P. V. vol verhalten, auch als er zur Welt geboren, sein Vater noch nicht Stadtknecht gewesen, nicht praeiudicirlichen seynkan, etc. So magitzo genamer P. V. an seiner Gebur nicht getadelt, oder vor anrüchtig getzalten werden, sondern er wird zu der Fleischerzumfft und das handwerckzulernen billich zugelassen; Es ist auch solches der Zunfft nicht nachtheilig oder auffrücklich, V. R. W.

[Note: 5] Coeterum de iure Bavarito distinguitur in hac quaestione, an Commentarienses vel Lictores operam praestent in reerum torturâ vel supplicio, an non: ut illorum filii excludantur, hi verô non: Verba Constitutionis, quae habetur lib. 4. tit. 1. Von Handwercks Zünfften art. 2. haec sunt: Alßsich wegen der Ambt Knechte oder Schergen ehelichen Kindern, Ob die zu den Handwercken aufzunehmen, viel irrung begiebt, so thun wir hierinnen diese erkenterung, daß man die Kinder dersenigen welche mit dem Malefiz Personen bey die strengem fragt, und Vollziehung der Peinlichen Urtel nichts zuschaffen, noch Handanzulegen haben, ohne Hinderung solte zur Lernung der gemeinen Handwercker kommen lassen: Welche aber mit den Malefiz Personen, wie gehört, zu thun, und hand anzulegen haben, deren Kinder sollen sich der handwercker enthalten, sie weren dann erzeiget und geborn ehe ihr Vater zu solchem Dienst, oder Schergen Ambts kommen, in welchen fall sie nicht sollen ausgeschlose sen seyn.

[Note: 6] Ibidem cautum est: Daß der Meßner und Forst Knechte Kinder ohne wiederrede und Hinderung zu denen Handwercken sollen gelassen werden.

[Note: 7] II. Statutum, quo exeludituris, qui cum Carnifice edit, bibit, vel alio modo conversatur; cùm Carnifices pro infamibus personis habendi non sint. Atque ita in Collegio Iehnensi responsum testatur D. Richter Decis. 80 n. 20 his verbis: Daß kein Nachrichterseines standes und Ambtshalber für Unehrlich zu halten, immassen dann andern Leuthen, so mit ihnen essen, trincken und nach gelegenheit umbgehen, derenewegen ihr Zünfftiges Handwerck zu legen, und ihrer Aembter zuentsetzen, sich keines weges gebuhres noch zuläßlich.


page 35, image: s043

Et vidimus superioribus annis Halae Saxon: cum Carnifice istius loci Doctores aliosque honoratiores Viros saepiùs edisse ac bibisse, citra ullam existimationis maculam.

[Note: 8] Idem est, si quis cum Carnifice vel Excoriatore equorum contraxerit, vel offcinam eius propter debitum sibi traditam, alterilocaverit. D, Richter d. Dec. N. 21. Item, fi quis conactus fuerit alicui aurem vek nasuin abscindere Id d. l. n. 26. Item inter ficiens canem, sive casu, sive ex necessitate, utpote qui non sit infamis. Pfeil. Cons. 143 Georg Beat: in Cent. Sent. Saxon. licet in non nullis locis. bey den geschenckten Handwerckern, aliter, sed male observetur. Lindenspür in Comment. Ordin. Wurtenb. tit. 55. n. 7 quem refert Ph. Kniplchild. de Iur. et Privil: Civit. Imperial. lib 5. c. 2. n. 75.

[Note: 9] Aliàs ad disciplinam honestatemqe publicam pertinet, ut recipiendi in Collegia mercarorum et opificum sint honestae vitae atque famae. Indè phrasin hanc collegia illa opisficum usurpant: Die Aembeer und Zünffte müssen soreine sey, alß wenn sie eine Taube geksen hette. D. Mev. part. 5. Decis. 118. n. 1. Ex citatur his moribus studium sectandi vitae innocentiam, vitandique morum corruptelas. Ideò in Collegiis Mercatorum atque Opificum ab antiquo strictior, quàm aliàs in valuit disciplina. Mev. dil.

[Note: 10] III. In validum est statutum, en in Collegium recipiatur qui viduam lictoris, eines Stadtknechts oder Büttels Wittib in uxorem ducit. Carpz. decis. 80 ubi praeiudicium, cuius verba haec sunt: Hat ener Bürger einer, evers gewesenem Büttels hinterlassent Wirrbe vor 8. Iahren geheyrathet, und nach dem er sich anitze in eine gewisse Handwercks Innung begeben will, verweigern sich die Meistere ihn aufzunehmen, und zur Innung zu lassen, Ob nun wol gadachter ever gewesener Büttel vor eine anrüchtige Persou gehalten werden woll, Dieweil aber dennoch dessen Wittwe von ehrlichen Eltern geboren, und durch die mit dem ersten Ehemanne tzeschlossene Eht nicht anrüchtig worden, auch nach deme sie anderweit sich verehliget, des andern Ehemannes Standes billich geniessen thut, etc. So mögen dahero oberwehntt Innungs meistere am andern Ehemanne everm Bürger die Innung mit Recht nicht verweigern,


page 36, image: s044

sondern sie seyn denselben, ihres Fürwendens ungeachtet, inihre Zunste auffzunehmen schuldig, V. R. W.

[Note: 11] IV. Quodexcludit eumà Collegio, qui uxorem ducit eam, cum qua ante bedict onm sacerdotalem rem habuit; vel qam antea impraegnaverar. Carpz. part. 2. Const. 6. def. 13. Richter. Decis 80. n. 80. Indequeve Opilionis filiam in uxorem ducentem, quam impraegnaveret, in collegium opificum recipiendum esse, tradit Carpz. Resp. Elect. lib. 6. resp. 100. subsecutae lcilicer nuptiae purgant praecedens vitium, non tantum qua liberos, sed etiam Parentes. Honori etiam matrimonii hoc tribnitur, ut qui facto paeniten tiam agunt, perpetuâ poenâ non adfligantur. Carp z. [Note: 12] Lib. 3. Resp. Elect. 99. Idem est, quoad eum, qui in matrimonium ducit ab alio impraegnatam. Carpz. d. Constit. def. 14. Putat tamen [Note: 13] Mevius ad Ius Lubec. lib. 7. tit. 13. art. 3. in addit. ad n. 41. Consuetudinem non esse irrationabilem quae talem in Colle gium non recipit. Etsi enim, inquit, sine illa per communeius non sit inducendo orin en, sed potius misericordiae et caritatis opus, iuxta cap. inter quem X. de sponsal. ideo exclusionis poena non congrua, ex moribus tamen non iniuste invaluit, ut stuprum sic coërceatur, quo non sperantes honorata matrimonia eò magis abstineant.

[Note: 14] Accedit vulgaris opinio, vilem esse, qui Coniugium personae famosae et vitiatae amplectitur. Item, Es sey ein Schelm oder wolle noch einer werden, der eine Hure zur Ehe nimmet Mev. d. l. Verùm nobis prior sententia aequior et rettnenda videtur. IIlud minus dnbii habet, semel receptum à collegio ob hane causam eici non debere, cum eie ctio illa poenae species sit, quae sine magno crimine non irroganda. vid. Mev. d. l. et Part. 11. dtcis. 39. per tct. et in addi. ad n. 39. ubi quasdam regulas de receptione hominum in collegia mercatorum et opifieum ponit quarum prima [Note: 15] haec est. Quos non infamia, aeut vitae vilitas maculaet, et odiosoreddit [Note: 16] ipos, è Collegiis iustè non excludi. 2. Vilitatem ant infamiam, quae pro causa ex clusionis sismitur, non censendam ex opinione vulgi, sed [Note: 17] lege, moribus aec iuditio civitatis. 3. Depesit â vitae vilitate et adsumpto


page 37, image: s045

bonoraeto veldecovo ordine, velut desinente causâ, non esse aemptius iustam exclusienem. Ex quo qui lictores, apparitores, rusticae conditionis fuerunt, mutant vitae genus, et in er dinem civium recipiuntur, ius peten di collegia nanciscantur.

Gen eratim omdes, quibus, ut redpi non poilint, obstat conditio vitae, vel status, hâc deposita, admitti debent, si non remanet [Note: 18] in novo statu, qued ex pritiono obfuit.

4. Liberos eorum, quiex vitio aut visitate suâ non potuerunt recipi, aut recepti in Coliegio per eius leges telerari, non excludendos esse à iure et beneficis Collegiorum ob maculam Parentum, si non mores et conditionem patris mitentur; Cum iniquum sit ob vitia parentum liberos plecti, et infamiam in innocentes derivari, quibus satis grave est, habuisse parentes, quorum memoria ipsis dolorem incutit, praterea onerare saevum. Misericordiâ atque veniâ digni, qui alieno, non proprio laborant vitio l legem 7. C. de natur. libr. Quorum itaque parentes furti, adulterii, falsi, vel similium criminum Rei et damnati fuerunt, ipsi insontes nullo iure indigni habentur opificum collegio. Carpz. part. 3. Decis. 298. ubi hoc praeiudicium legitur: Als der Vater verstorben, wil dessen Sohn H. T. so bey der Handlung erzogen, fich in Innung begeben, auch darnebem des beneficii de Krähmer Söhne, so nur anderthalden Thlr. zu geben schuldig, sich gebrauchen. Ob nun wol sein Vatter seiner Begünstigung wegen, der Innung und derer Gerechtigkeit verlustig worden. Do aber dennoch dafür es sich ansetzen lässet, berährtes Innungs statutum in Ansehung der Söhne und indere savor aufgerichtet worden, dahero des Vaters Begünstigung dem Sohne ümb so viel desto wentger nochthenig sevn kan, etc So hat H. T. des beneficii, welche sonsten den Krahmer-Söhnen zu stehet, sich zu gebrauchen wol fug, und mager demnach andern ausser der Innung sich befindlichen Bürgers Söhnen gleich, die Gebühr der Innung zu entrichten nicht gedrungen werden, V. R. W. Add. Mev. part. 5 Decis. 118. pertot. ubi loquitur in cafu, quo alicuius mater de atroci crimine diffamata est Multo minus iustum est, per eorum liberos etiam alios excludere. v. g. qui filias aut viduas capitis aliaque poenâ affectorum duxerunt in matrimonium. Ex probabili tamen ratione, ut pru


page 38, image: s046

denter monet Mevius d. l. Magistratus Civitatum potest condere eiusmodi statuta, aut opificiis indulgere privilegia, per quae aliqui ex parentum vitiis abistis arceantur, non ut puniant innocentes sed ut deterreant illos ex liberorum infortunio a delictis. Quae tamen statuta stricti [(reading uncertain: page damaged)] iuris, ultra verborum tenorem non extendenda, [Note: 20] nec sic exercenda, ut devergant in poenam insontum.

V. Statutum, quod removet ab officio ad tempus rolegatum, ob delictum, quod infamia non sequitur per l. relegati 4. de interd. [Note: 21] et releg. Coler. p. 2. Decis. 285. n. 3. Carpz. p. 4. const. 47. def. 12 Richter d. dec. n. 34. Idem est quoad eum, qui post torturam absolutus [Note: 22] est, quia nec hic hin infamiâ noratur. Freher. de infam. L. 3. c. 5. n. 11. Menoch 1. praesumpt. 93. n. 2. Richt. d. l. n. 30. ubi praeiudicium refert Knipsch. d. tr. L. 5. c. 2. n. 77. Multe minus autem ob delictum aliquod tantum inculpatus, lite pendente, ex collegio removendus, licet in praesentia Carnificis cum comminatiove [Note: 23] ove torturae, examinatus fuerit, Richt. d. l. n. 32. et seq.

Ex quo etiam pessima illa consuetudo (quam tamen ut repagulum honestatis tolerari posse putat Bornit. de rerum suffic. lib. 2. cap. 5.) quâ si contingat, opificum alquem ab alio in iuriâ affectum esle, reliqui eius dem opificii cum iniuriato ulterius operari recusant, daß wenn ein Meister oder Handwetck gesell von jemanden geschmähet worden, andere beneben ihme nicht arbeiten, sondern selbigen das Handwerck einlegen wollen: Imperii constitutionibus inerito improbata, et iviuriatum in opificii consortio ad finem usque litis admittendum esse, iustissimè sancitum est; iniuria enim viro bono nullam maculam inurere debet, quin non is in possessione bonae famae maneat. l. 17. §. 12. ad municip. l. ult. C. de ordin. cognit. Crav. cons. 280. vol. 2. Sed in hunc usquve diem multis in locis, constitutio illae Magistratuum negligentiâ non servatur. Vid. ord. Pol. Imp. de anno 1548. tit. von Handwerckssöhnen §. 1 et de anno 1577. tit. 38.

[Note: 24] VI. Statutum, ut in collegium non recipiatur, quia alibi domicilium habuit, der anderswo Feuer und Rauch gehalten. Repugnat enim communi libertati, impedit civitatum utilitatem, et


page 39, image: s047

opificiorum vigorem, sapit nonopolium, caretque omni ratione et aequitate. Mev. v. l. in addit. ad. n. 38. ubi hanc sententiam non sine odio et invidia aliorum, aliquando obtinuissc, ait.

[Note: 25] VII. Statutum quoplus temporis ad discendum, atque opus est, in aliorum inconnodum, iniungitur. Decian tract crim. Lib 7. c. 21. n. 16. Boss. tit de muner. et Colleg. n. 4.

CAPUT V. DE QUIBUSDAM STATUTIS COLLEGIORUM VALIDIS.

SUMMARIA.

Statutum collegii opificum subsistit, ut non nisi legitimè naetus in illucl recipiatur. n. 2.

Quid in legitimatis. n. 2. 3.

Quid si quis liter as legitimae nativitati, Geburtebrieff, afferre non possit? n. 5.

An filius expositus in collegium recipiendus? n. 6.

Testimoniales vitae necessartae. n. 7.

Legitimum tempus ad discendum opificium requiritur. n. 8.

Si discipulus auffugiat, an de novo integrum tempus discere debeat? n. 14.

Valet statutum, ne quis extrae opificium, uxerem ducat. n. 11. quibus conditionibus n. 17. et seqq.

Statutum, ne quis in duobus Collegiis sit, iustum. n. 24. limitatio. n. 24.

Statutum, ne ius plures discipulos babeat. n. 26.

I.

[Note: 1] VIdeamus de non nullis Opificorum statutis, de quibus dubitari solet, an licita ac valida sint! Pro validis autem habentur.

[Note: 2] 1 Statutum, ut nemo in Collegium recipiatur, nisi legitimè


page 40, image: s048

sit natus, eoque nomine literas testimoniales, exhibeat, einen gehurthsbrief Besold. de iure Colleg. Cap. 2. n. 2. Carpz. paz Const. 6 def. 12. quod tamen ad segitim atos per subsequens matrimonium non extenditur Stephan. de iuris dict: lib. 2. part. 2. c. 7. n. 39. ut pote quibus etiam dantur litorae testimoniales, quod sint legitime nati, ex probis et honestis parentibus, ac toro legitimo, Von hrlichen Eltern, und aus einem rechten undefleckten, ungetadelten Ehebette herkommen und gebohren, Carpz. d. l. defes. Richrer. Decis. [Note: 3] 30. n. 17. In tantum, ut licet statutum legitimatos expressis verbis exculudat, nihilominus ob iniquitatem non valeat. Wesenb. in §. [Note: 4] 12. Iust. de Nupt. Carpz. Iurisp. Consistor. L. 2. def. 237. Ex quo etiam filii opificis nati, antequam Opifex Magister sieret opificii, aequè dicuntur filii Magistri, Meisters Kinder, et proinde horum quoque Privilegiis gaudent, ac si a Magistro opificii nati fuerint. Carpz. Iur. Sax. p. 2. C. 10. def. 32. n. 10.

[Note: 5] Quaerieut autem, si quis ut Magister mechanicarum artium (ita vocatur lib. 3. Consiti. Sicul. 36.): testimoniales de nativitate legitimâ exhibere nequeat, fortè, quod tantô tempore belli vel pestis parentes, et qui notitiam rei habùere, omnes obierint, semper tamen pro legitimè nato ex his parentibus à vicinis habitus fuerit, an nihilominus in collegium recipi debeat`Ita nobis in hâc controverfiâ nuper exortâ visum fuit.

[Note: 6] Quaeritur etiam stante tali statuto, utrum filius expositus ein Findelkind, in collegium sit recipiendus? quod negatur: quam vis enim aliàs receptum sit, in dubio honestos cuiuscun que natales existimandes esse. Palaeott. tr. de Spuriis Cap. 20. Legis tamen haec praesumptio est, non probatio, eamque ob causatn in ftatutis, quae probationem requirunt, Iocum non habet. Posito itaque quod de iure infans expositus praesumatur legitimus; non tamen Iatisfieri videtur statuto, requirenti probationem legitimae nativitatis ab eo, qui in ordinem se recipi postulat. Etita saepius pronuntiatum testatur Ioach Cluten. in Diatrib. Iustin 5. q. 27. Imò praesumptio potius est, eiusmodi infantes, quod plerumque


page 41, image: s049

liberi ex illegitimo coitu procreati, exponantur, rarenter veró de liberis legitimè natis exempla expositionis proferri queant. Speidel. in Sperul. lit. H n. 41 in fin.

[Note: 7] 2 Utls, quiin Collegium recipi vult, testimonium vitae honestae producat, einen Schein seines ehrlichen verhaltens. D. Richt. d. Deo. 80. n. 19.

[Note: 8] 3 Ut nemo recipiatur, nisi edoceat, se per legitimum tempus opisicium didicisse, daß er sein Handwerck revlich erlernet, und einen Lehrbrief aufweise cursuqe peregrinationis peracto (peregrinario enim ad arrificii consummactionem utilis: Gryph. Oecon. legal. lib. 1. c. 23. n. 52.) Praevioque examine artis suae specimen et experimentum ediderit, daß er zuvor uf seinem Handwerck Gewanderk und das Meisterslück gemacht habe, Steph. a. tr. c. 8. n. 54 Bornit.derer. sufficient. lib. 2. cap. 5. Belold. tr. c. 2. n. 2. quia aliàs praeiudicium et daimnum Reip. inferretur, si imperiti ad exercendam artem, quam non dum perfectè didicetunt, admitterentur, ne quis priusefficiatur Magister quàm discipulus. Steph. d. l. n. [Note: 9] 54 sunt multi autodi/daktos, quis sicuti artem ex seipsis habent, ita carò perfecti sunt. Unde postea fiunae pseudo artifices. Stümpler und Hümpler, die die Arbeit verderben, prov. 26. v. 10 Lath. de censu. lib 3. c. 20. n. 28. Ergo necesse est, ut probentur à Magistris suis l 57. de V. S. quibus si pares sint, meritò pro perfectis habentur, [Note: 10] ipso Salvatore nostro teste. Et tunc pro ipsis stat praesum tio, quod sint periti et idonei, ipsisque etiam suâ in arte creditur, donec probetur contrarium. Menoch. 2. praesumpt. 86. n. 6. Possuntque alios pueros iterum erudire. l. fin. C. de exsus. tut. Gryph. d. l. n. 65. Steph. d. l. ubi ex Frsnc. Marci. par. 1. quaest. 165. n. 6. monet, eiusmodi examinationem fieri debere à tribus vel quatuor Magistris, iisque minus suspectis, absque aemulatione; contra quod monitum [Note: 11] saepius, peccare artifices, experientia docet. Vid Ordin. Würtenb. Tit. 55. §. 5. et seqq. ibi Daß gleich wie von alter, noch förder, dergleichen unzeitige Stümpler, vor endung und außgang


page 42, image: s050

der bestimbten Lehr Jahren, weder für Gesellen, noch für Jungen passiret werden sollen, et §. 6. ibi: Daß auch hinfüran kein Handwercksmann in unsern Städten und Flecken eigener Meisier zu seyn, und Werckstatt zubalten zugelassen, oder auffgenommen werde, ersey dann zuvor von den sonder verordneten Meistern seines Handwercks, an probirten Meister Stücken, und Materien geschickt und taugendlich erkennet und erfunden. Gonstit. Provinc. Sax. Gothan. part. 2. l. 39. ibi: Wir wollen auch gäntzlich verhütet und ageschaffet wissen, daß Unzünfftige und Störer solchen zu abbruch eines und des andern Orts einschleichem etc. Notandum etiam hic est talibus autodida/ktois2 non posse Magistratum ius collegii concedere, nisi à Magistris ac opifcii peritis [Note: 12] examinati ac probati fuerint. Nota quoque est abrogatio iuris conducendi operas privatorum sartorum, qui in arte nondum probati, die keine approbirte maister sind. Meischner. Tom. 4. Camer. Decis 27. v. 15.

[Note: 13] Quod tamen secus, quoand opificis uxoruem vel filiam, quae etiam per Ministros expertos, pificium exser cerc potest. Steph. d. l. n. 55. Richt. d. Dec: 80. n. 42.

[Note: 14] Quaritur autem; si discipulus Magistro alicui concessus ut certos annos apud ipsum permaneat, et artem addiscat, ante annos completos aufugiat, et postea redeat, an teneatur de novo ad integrum tempus, an verÒ ad tot dies quibus abbfuit st et posterius aequius videtur. per l. servus. §. 1 de slatulib. Wehener. Obs. Pretct. verb. Zunfft Rüding Cent. 1. Obs 165. Besosd. d. tr. c. 1. in fin.

III.

[Note: 15] IV. Ne quis extra opificium uxorem ducat, daß ein Wittber oder Gesell in das Handwerck freyen müsse. Steph. de iurisd. lib. 2. part. 2. c. 7. n. 45. et seq. Speckhan. Cent. 3. quaest. 5. Claes. 1. Besold. [Note: 16] sold. thes. Praect. v. Handwerck. Quod eo fine conslitutum videtur, ut opificia rectius in suâ integritate conserventur. Zahn. Ioh. nogr Iur. Monicip c. 38. n. 15. vid. tamen Iust. Sinold: de Stat. rei


page 43, image: s051

Rom: Vol. 2. Disp. 9. thes. 9. lit. b. et Mev. in addit. Commentar. ad Ias Lub lib. 4. t. 23 art. 3 n. 40. ubi in hoc casu haec observatu digna [Note: 17] adfert. I Non nisi ex statuto matrimonii libertas adimenda est iis, qui opificium exercere in urbe cupiunt, Ideò non alia opificia vel collegia necessitatem ex suis ducendi irrogare possunt, nisi quibus tale statutum est, sic cepresse sonans, ut quisque recipiendus [Note: 18] ducere tenetur. 2. ad necessitatem talis coniugii non valet co Hegarum Conventio, sed requiritur Consensus vel Confirmatio superioris. Nec enim libertas coniugiorum potest esle sub arbitrio privatorum, ut legem quam velint, dicere possint. nec ad collegii negotia pertinet de istâ dispositio. Ambitiosum foret statutum, ideoque iuvalidum, quod egreditur ea, quae collegii propria sunt.

[Note: 19] 3. Adeos spectat, quibus dcenda uxor, non qui habent, Absurdum iudicavi, ideo quòd uxurati statuto tali parere nequeunt, eos velle excludere aut non recipere in Collegium, quod â mente statuti alienum nimisque iniqum foret, matrimonium facere causam excludendi artifices ab usu artis. Didici ipso usu, quanto abusu et cum publico detrimento, per obtentum talis statuti opifices conati sunt optimos artifices non à Collegio saltim sed per talem ausum à Civitate removere.

[Note: 20] 4 Civiliter accipiendum est, eâ mente, si sint sub collegio, quae duci possint. Siquidem viduae aut filiae Maistrorum non adsint eo tempore, quo Collegii ius petitur, non potest obtrudi alia, Si adsint, sed vel nondum per aetetem habiles ad matrimonium, vel per Corporis animique vitia et morbos ineptae, vel aetate ducenti nimis impares; ut vetulae,quae Matris locum habere possent, vel non integraevitae ac famae, vel moribus sic corruptae, ut iusta recusandi causa sit, non est irroganda ducendi necessitas, quae cum ratione iniungi nequit.

[Note: 21] 5. Si vel parentes elocare, vel femina nubere recuset, visum de cetero permittendum ducendi libertatem; cûm debita


page 44, image: s052

matrimonii libertas electionem tribuat ducturo, nec amplius restringenda sit, satis iam per statutum coarctato. Quae ut viduae et filiabus beneficium tribuit, ita et ducendi necessitatem in iungit, quâ quae exsolvi volunt, remittunt ius suum alteri, Improbus mos adeoque sub statuto non regendus est, vel certam opifici personam, quae displiceat, obtrudere. Nec dubitari iu dicare prolibertate, ubi quiunam eligendo satisfacere voluit statuto, recusatur:

[Note: 22] 6 Strictë id statutum accipiendum, et in dubio praeter id pro libertate matrimonii iudicandum est.

[Note: 23] 7 Restrictum est ad extraneos à Collegio: semelin ad recoptorum filii ab illo sunt immunes.

IV.

[Note: 24] U Statutum, ne quis simul in duobus collegiis sit, ad evitandam confusionem, multaque alia, quae indè oriri possunt incommoda l. Consultae. 23. C. de Tstam: Unum quodque enim opificium unius hominis indolem et vires exigit, neo pluribus unus sufficere potest; et intentiò ad plura parum proficit. Undè vulgò dicitur wer viel Handwercke zugleich lernet, der lernet felten eines wohl und recht. Berl. part. 1. Decis. 26. n. 2. Et hinc puniendos esse, qui alterius officio sese immiscent, proditum est l. in Provinciis C. de numer. et actuar. l. bac parte. C. de proxim: Satror: Scrin: D. Richter [Note: 25] Decis. 80 n. 39. Secus tamen hoc esse, si quis per longum tempus in duobus Collegiis fuerit, vel aliam iustam causam habeat, hocque casu euminutroque collegio tolerari posse, ait Idem. l. n. 39. [Note: 26] Et qui ita duas diversas artes Mechanicas exercet, ad onera et statuta utrinsque collegii obligatur. c. postulatis. 15. X de Coucess: praeb. l. pen de offic: Assess: l. 13. §. 4. ad SC. Treb: Carpz. part. 3. Const. 18 def. 25. n. 12.

V.

[Note: 27] VI, Statutum, quo quis prohibetur plures discipulos habere: Daß ein Meister nicht zuviel Lehrjungen haltendarff. Item, daß man keinem frembten Meister in eine Stadt bringen,


page 45, image: s053

und im Hause schaffenlasse: oder daß einer einen Gesellen halten wolte. Lindenspur ad ordin, Prov. Würtemb. tit. von Handwerrkern 55. n. 9. Knipsch. d. c. n. 37.

[Note: 28] Quaeritur autem, an eiusmodi privilegium, daß einer feislen frembden Meister odler Gesellen in seinem Hause arbeiten lasse, sese extendat adloca privilegiata vel exempta, v. g. Aulam Principis, Domum Nobilis in civitate habitantis etc. Neg. Atque ita nuper iudicaumus, dictatâ mulctâ contra collogium sartorum, quod id privata auctoritate ausum fuerat.

CAPUT VI. DE STATUTORUM FINE ET EFFECTU.

SUMMARIA.

Statutorum opificum fivis. n. 1.

Opificum machinationes. n. 2.

Eiffectus Statutorum. n. 3.

Obligatio statutorum quoque se extendat. n. 5.

Limites statutorum ser vanai. n. 6.

Quod supra iurisdictionem Collegiorum est, nullum debetur n. ult.

I.

[Note: 1] LEgum seu statutorum, quibus collegia opificum constituun, finis proximus est, ut ordo inter artifices et opifices servetur; artes et opificia ad utilitate mpublicam rite et recte exerceantur: Stöhrer und Pfuscher, soihr Handwerck nichtr recht crlerntt, abgeschaffet werden, confusiones artificum evitentur: Minime vero, ut saepe per abusum fit, monopolicam pravitatem


page 46, image: s054

exercere, propriis commodis studere, ac pro libitu operas vel opera aestimare.

[Note: 2] Utcumque enim opificia ad usum quottidianum necessaria, et ob bonum finem constituta sint, malitia tamern et abusus. ut alibi, maxime etiam apud hoc hominum genus in valuit. Teste namque experientia tot machinis et decipiendi artificiis plerique opifices instructi sunt, ut oculatum etiam Argum obcaecare, vel caurtrssimos quosque circum venire valeant. Speidel. Specul. var. iurad. lit. H. n. 41.

II.

[Note: 3] Effectus statutorum est: Obligatio, quae tenet collegiatos sive eos, qui sunt ex Collegi numero die Znnftbrüder und Handwerckogenossen; etiam in alio fore, quam in foro Collegii, quoad causarum decisiones, non verò quoad modum procedendi in Iudicio: nam cuiusque iudicii stylus servari deber. Schneidvv. ad §. ius aeutem n. 15. de Iur. nat. Gent. et Civ. Ubi tamen recte hoc limitat, quod nimirum procedat tantum inter ipsos Collegiatos. [Note: 4] Si quis igitur conveniatur qui non de Collegio der nicht aus gleicher Zunfft des Handwercks ist, à Collegiato allegante satutum collegii, tale statutum non obligat non collegiatum, esque ratio, quia puius modi statuta Collegiorum dicuntur conventiones, sed conventio inter certas per sonas aliis non praeiudicat. l. 27. §. pacta. vers. ante omnia. de Pact.

[Note: 5] Coeterum obligatio statutorum non extendit sese ultranegotia et causas, quae opificia concernunt:

[Note: 6] Limites autem iurisdictionis et obligationis ex ipso statutorum tenore Perspiciendi, quae ut, supra monium, habitâ deliberatione cautè opificibus concedi debent.

Quodcumque igitur Collegia extra causam artis ac professionis [Note: 7] suae, vel praeter, vel ultra statuta concessa statuunt, illud est ipso iure nullum: et si studio extendendae iurisdictionis (iquo non rarô ea laborare videmus: Iin fraudem ordinarii Magistratus hoc fecerint, arbitrariâ mulctâ, interdum privatione Iuris Collegii.


page 47, image: s055

non iniuste plectuntur. Quandoque statuto opificii certa mulcta contra tales deter minatur.

CAPUT VII. DE STATUTORUM AC Privilegiorum, quibus opificum Collegia gaudent, abusibus coercendis.

SUMMARIA.

Vitia et noxiae collegiorum variae. n. 1.

Prudnetia requiritur in eoncessione statutcrum. n. 2.

Recensentur frequentiores ac praecipui abusus opificum. n. 5. et seqq.

Remedia contra abusus istos. n. 9. et seqq.

I.

[Note: 1] VErissimum est, quod experientiâ Magistrâ edoctus inpr. addit. ad art 3. tit 13. lib. 4. Iur. Lubec: scribit optimus Commentator D. Dav. Mevius, in multis Civiatibus Collegiorum non pauca esse vitia, noxas, et ex iis in crementi et ornamenti impedimenta, dum ad suum ferè arbitrium parum potestatis Magistratibus relicto, omnia per abusum trahere nituntur. Et pluribus in Detiscet. n. 1. part 4. Idem ita conqueritur: Usu plus satis compertum est, quam quae sub incunabulis Civitatum coeperunt Collegia, ut ut tunc prospera et utilia, tandem innoxam abierint, ita, ut per illa Magistratuum auctoritas cvilefcat, supprimatur, leges publicae sub illorum placita trahantur, privata exsurgant, et publicis rebus formam dase conentur, enerventur, contumaciae Civium sit


page 48, image: s056

[Note: 2] indè praesidium, multorum motuum occasio et fomentum. Concedere igitur, regere et servare Collegia non postremum politicae pradentia exsistit. Fuerunt e Politicis, qui ob frequentiorem abusum, qui in rectum usum aut faciles exorbitantias illa in Republ: non instituenda putent. Licet autem corrigendis Collegiorum rotulis seu statutis ius non deficiat, communis tamen Collegiorum causa, cuietiam in uno ob exemplum et metum in cetera ab omnibus tenaciter insistitur, sineturbis et formidine publicorum motuum id tentare non permittit. Mev. ad Ius Lub: d. l. n. 15.

[Note: 3] Eiusmodi attentata opificum severè coërceri ad Reip: utilt. [Note: 4] tatem pertinet Carpz part. 3. Decis 285. n. 3. Sunt autem eorum abusustam varü et froquentes, ut hic omnes recensere nimis longum [Note: 5] foret. Ex praecipuis sunt, quando licentiam ad opificia veniendi sub obtentibus irrationalibus restringere audent, v.g.

1 Quod si in exhibendo artificio Kunst oder Meisterstück, ut vocant, liàs non improbo, acceslerit quaedam infelicitas, artifici satis bono et probato iniq uè noxia sit.

2 Quòd tale opus magistrale conficere adstringatntur in collegium recipiendi, cuius hodie non rarò nulla utilitas, et usus [Note: 6] Iam dudum obsolevit D Ioh. Limnae: deiur. Publ: tom. 4. lib. 4. c. 8 n. 307. Ubi etiam opera magistralia in Merchio natu Brandeb. lege publicâ deter minata refert, quae hîc adponere non pigrabimur.

In Marchionatu Brandenburgensi Onoldino, sollen Meisterstücke gemachet werden, 1. Im Haffuer Handwerck, ein Dreyling, der ohngefehr dreyfig maß helt, eine Stock Kachel, und Guttropf Krug. 2. Rothgerber Handwercl, vierley leper in einer Kufen zuzurichten, als Koßleder, Rindleder, Bockleder, und Kalbfell. 3. Kürschner Handwerck, Einen Engelischen Kropfenen Schoß, darzu sollen kommen 25. Engelische Kröpf, die lenge solches schoß soll seyn, siebendhalbvierttel, go ben aber im aufstoß füns Elen, in der Zwernad Sechs Een, sambt einem btancken Zrig, in der weiten, und ein Pofer ntun Elen, dann einen Kindesbeltz, darzu sellen fommen. Acht Engelische Kröpf, die lenge solches Kindsbeltzes soll sein eine Elen, die weite, ein fach, drey Elen, fornen


page 49, image: s057

schieb schlitzlein runder, und unten herumb, mit drevschneidigem Fehes brem, eines Daumen breit, die Ermel in der mitte, mit aus geschnittenen Läplein, das Gollerlein aber mit Marder Kehlen. 4. Huterhandwerck. Einen breiten Prälatenhaudt, einen breiten Schnayenhut, einen Hut, wie die Bürger tragen, und ein paar Socken in guter läng, über die Knie herauf. 5 Leinweber handwerck in der Stadt Onoltzbbach. Ein Kamanke, Sechs Vierteil breit, Vierzet, enschäfftig, von Sechzehen hundert fäden mit dem Nachtrit, zum andern abermahlein Kamaka, Sechs Virtel breit, achtschäftig, von 14. hundert fäden, dem Zuge nach, zum dritten geleiste Tischtücher fünf viertel breit, sechsschäfftig, von Zehenhundert fäden. Zum 4. Ein Euchzeug 6. Virtelbreit 4. schäfftig von 1800 Fäden, Die Meister auf dem Lande sollen nachfolgende stücke machen, eistlich Tischtücher mit Leisten 5. virtel breit, Sechsschäfftig von 800. Fäden, zum 2. Handwehlen, hin und wieder gerautet. 3. Virtel breit vierschäfftig von 1400 Fäden, zum 4 ein Tuchzeug Sechsvirtel breit, Vierschäfftig, von 1600. fäden, und sell dieser Meisterstück ein segleiches 12. Elen lang seyn. 6. Schneiderhandwerck in der Statt Onspach; Wer alda Meister werden will, soll können machen, erstlich ein wagentuch, ein Roßdeck, und ein Satteldeck, zum andern einen Grafen, oder Herrn, und sein Gemahl zu ihren Hochzeitlichen ehren zukleiden, zum Dritten einen Edelmann, und seine Hauß Frau sambt einer Jungfraw in einen Frawen Zimmer, wie dieselbe in ihrem Stand, und Ehrenzugehen pflegen, zukleiden, zum 5. einen Doctor, einen Priester, itr einen Bürger, und einen Bau ern, wie die in ihren stand und ehren gehen sollen, zutleiden, 7. Seiler handwerck. erstlich ein Kriegseil, so 40. pfund schwer, und 40 Ellen lang, eine halbe Elle zu lany, oder zu kurtz, it: ein halb pfund zuleicht, oder zu schwer, zum 2. ein Vogelseil, 40 Ellen lang 16. pfund schwer, it: eine halbe Elle zu lang oder zu kurtz, wie auch ein virtel zu schwer, oder zu leicht, zum 3. ein Heegeseil, Sechs maschen lang, sechs maschen breit, mit sambl dem strange soll am gewicht Dritthalb pfund haben, 8. Zimmerleut, handwerck, zur Prob, und Meisterstück erstlich einen bau, mit dreyen stockwercken, welcher zwey und Siebenzig schuch lang, zwey und funfzig schue in die weitt, und 10. Schue in die Schreg gtzogen, abreisen, und in die visirung stellen. Das unter Stockwerck, oder Gaden, soll von Steinwerck seyn, das andere Stockwerck aber in Gemach gerichtet, das 3. soll eiven


page 50, image: s058

Saal gewiinnen, der durchauß gantz frey, und mit einen zweyfachen gehenck an dem Tachstul gehenget, und soll das Tachwerck nichts desto weniger, mit einem einfachen gehenck in der mitte versehn seyn, welcher nun Meister werden will, der soll den abriß erst gesetzter massen verfertigen, und einen überschlag machan, wie viel mann stämme holtz, deren ein jeder zu 42. schue lang gerechnet, zu solchem ban bedorffen werden: da aber der ienige, so Meister zu werden begehret, fallen, und bey Sechs Stämmen holtz, drunter oder drüber, nicht zutreffen würde, der soll zum Meister nicht zugelassen werden, doch ihme bevohr stehen, nach ausgang eines viertheil Jahrs wieder ansuchen, und eine neue prob oberzehlier gestalt zumachen. Würde er aber zum andern mahl fallen, soll er wieder ein virtel Jahr nachwarten, und da er alßdann zur dritten Prob abermahls vor denn vier verordneten Zunffemeistern nicht bestünde, soll er ferner gar nicht zugeiassen werden, 9. Beckenhandwerck hat kein Meister stück, sondern wer darinnen Meister werden will, der soll vor allen vingen seinen Lehrbrief, daß er zwey Jahr gelernet, und darnach zwey Jahr auf dem handwercke gewandert, auflegen, und beweisen, und dann einem handwercke 8 fl. für das Meistergelde in die Laden, und darneben vier fl. für eine Verehrung, und also 12 fl. auflegen, und bezahlen, Alß dann, und nichtehe soll er für einen Meister aufgenommen, und erkandt, und ihme das beckem durch die Sechs Meister eriaubt, und zugelassen, und über obbestimbtt 12. fl. weiters nicht beschweret werden, So aber eines Meisters Sohn, oder der so eines Meisters Tochter, oder nachgelassene Wittib in der Stadt, oder unf dem Lande zur Ehenehme, Meister würde, diese alle sollen derhalben Merstergelds gefreyet, und nur 4 fl zugeben schuldig seyn. 20. das Schlösser Büchsen-Uhr und Windenmacher Handwercks Ordnung bringermit sich, daß wer darin Meister werden will, sell seinen Geburts brief, uns Zengniß, veneben seinen ordentlichen Lehrbrief, quod in ceteris quoque omnibus opificiis observatur, einen handwercke auslegen, it soll er aus den nachfolgenden Meisterstüek 2. Wiehandwerck branch, und gewohnheit ist, machen, und sind nehmlich dieses die Meister stücke, wie folget: Erstlich soll ein Schlösser ein Thruhen Schloß machen, mit 5. fallen, daß offen und zuhelt, drey fallen in der mitten, in einen Kloben, und dannauf eine iede seiten einfallen, und ein zugericht mit drey Stern, drey Creutz, und vitt teif, ein mitielbruck, und ein Zug unter die Schleuriegel, alles saver


page 51, image: s059

padiret, zum 2. ein Thürschloß, mit 4. Riegeln, und zwo liegende fallen, auf sede seite eine, daß auch offen, und zuhelt, das ümbgericht mit 12. Kolbenreif, und ein mittelbrück, alles durchauspallirt, zum 3. ein Tischschloß mit 4 Herings Nasen, das offen, und zuhelt, auch gebohem, und geschoben ist, und das zu gericht mit 6. Krucken reifen, eine mittelbruck und sauer pallirt. Zum 4 ein Truhen Schloßlmit 2. langen Riegeln, und 4. Köpfen, und in der mitten 3. fallen, in eine Kloben, das offen=und zuhelt, daß umgerichtmit 20. gerathen reifen, und ein mittelbruck, auch sauer pallirt. Zum 5. ein Saltzmaß mit einem umbgehenden anstoß, daß ein Schlüssel den andern herauß treibt, mit zweyen Boltzest, und wenn mann aufschleust, daß die Böltzschen rausspringen, zumm 6. ein thürschloß mit vier Riegeln, und einschliessenden fallen, die Riegel von einander, das offen und zuhelt, das umgericht mit 10. schellreifen, und ein mittelbruck, sauerpatlirt.

Büchsenmacher. Zum 1. soll ein Büchsenmacher machen ein Ziel rohr, daß da wohl beschossen sey und das Rohr soller selbsten machen, und schmieden, zum andern ein Bürschbüchsen, mit zweyen schüssen, aus einen Rohr, mit 2. Schlöffern auf einen blech, daß ein Schloß vor dem andernloßgehet, und soll das Rohr selbsten schmitden, zum dritten eine geknüpffte eysernebüchsen, die Rohr auf einander gelött, zum 4. ein einfacht Femrbüchsen, auch eisene mit einen verborgenen Welbaum.

Uhrmacher handwerck. Zum soll ein Uhrmacher machen, ein Virttl uhr, einer spannen hoch, die die tags lenge, das Astrolabium, die Virtel, und stund zeigt, wie es dann schlägt, 2. eine kleine slacht zelgenot, uhr, mit einem Mondschein, zum dritten auch eine flache schlagende Birtel uhr, die stücke auf den uhrmachen sollen probirt werden, durch die geschwornen, worauf einer die stücke machet, soll einer treiben, zum 4. Dieweil es bräuchlich, auch von alterhero, daß die grosses uhrmacher, auch Meisterstücke machen, soll einer ein gevirte gewicht Uhrmachen, die zwo spannen hoch ist, soll virtel und stund schlagen, alß auch zeiger, sonderlich follen die zwölff Zeichen Sonn, und Mond ordentlich nach dem Calender gehen, daß mann sehen kann, zu welchen Zeichen die Sonnt, auch der Mond ist, und wie der Mond ab=und zunimbt Sonderlich wenn mann den Virtel Zeiger treibt, solln alle Zeiger mit gehen. Es sollen die uhren groß und klein probirt werden, durch die verordneten, will anderst ein Meister der stück ein Lob haben und bestehen. Zum 5. Wann einer das groß und klein uhrmachen treiben will, soll er die machen Zwey spannen hoch,


page 52, image: s060

und darnach eine kleine flache schlagende virtel uhr machen damit er auch zwey Meister stücke machet.

Windenmacher. Es soll ein Windenmacher eine gute Spann winden, ein acht und riezigen zum Stahel machen, die probirt soll werden, und durchauß pallirt seyn, Es ist auch von alters hero, und handwercks gebrauch, da einer Meister werden, und die Meisterstücke aufuehmen will, soll er denn Ridter, und geschworuen Meistern ein drunck zugeben schuldig seyn, sich auch alsobalden erkleren, was er von dem vorgemelden Meisterstücken vor zwey nehmen, und machen will, hernacher auch bey denselben verbleiben, des gleichen, wenn einer in machung der Meisterstücke wohl bestanden, also daß er mit seiner arbeit, eiven ieden, er sey wer den woll, verschenecken, so ist es vor alters also alhiergeholten worden, auch gebräuchlich, und herkommens, daß ein ieder der Meister werden will, einem handwerck 6. fl auflegen solle, ob aber einer in das handwerck heyrath, soll er alß dann des halben gelds befreyet und erlassen sehn, und alse für einen Meister aufgenommen werden, und soll eines Meisters Sohn, Tochter oder Wittfraw, die meisterstück nichts wenigers, wie andere zu machen schuldig seyn. Doch soll auch bebem diesem keiner zum Meister angenommen werdem, er sey dann zu vor Gesell worden, babe 3. Iahr auf dem handwercke gewandert und dem handwercke alß dann, so viel er ohugefhrlich in 5. wochem verdienem kann, aufgelegt. 11. Schreinerhandwercks Ordnung zu Kitzingem vermag, wann ein frembder Gesell Meister werdem will, soll der selbe zum förderst die ordentliche Obrigkeit darumb ersuchen, alß dann und so es ihme von der Obrigkeit verwilliget, und er zu einem Bürger angenommen wird, soll er einem Ehrsamen handewergke, einen Geburths=und Lehrbrief auflegen, und heruachmals alßbalden, sein Meisterstück, alsß nehmlich ein Thruhen und Bretspiel, sambt ihrer austheilung, wir ihme die von geordnettn Meister, augezeige wird, fertigen, und machen, Item wenn ein frembder Gesell des Schreinerhandwer cks ein Wittfraw nehme, so soll erden Vortheil haben, wte eines Meisters Schn, oder wie ein frembder Gefell, der seines Meisters Tochter nimbt, alleine tin stück, alß nehmlich ein Truhen zumachen, doch sollen solche die das eine, oder zwey Meister stücke zum achem schuldig, nichtmacht haben, einigen Gesellch, sie haben dann solche Meisterstücke ausgemachet, zu fördern. Wann dann einer die Meisterüücke also ausgemachet, und damit, wie sich gebühret, vor denn geschwornen meistern, die sich auch in der befichtigung immer weißlich halten sollen,


page 53, image: s061

bestanden, so soll er ohnverzüglich 6 fl. zjm Meisterrecht auflegen, daovn der halbe theil einem Erb: Rath, und der andere halbe theil dem handewerck zugestellet werden, Im fall er aber mit denn Melsterstücken nicht bestandë, fondern fällig erkandr, so soll er ein gantz virtel Jahr wieder zurücke zustehë schuldig seyn, und aller erst nach ausgang desselben Virtel Jahrs wiederumb vor einem handwerck anlangen, und da er alß dann zugelassen, das Meisterstück vom neuen machen, da aber ein frembder Gesell, Meisters Sohn, oder ein anderer, der sich zu eines Meisters Wittib, oder Tochter heyrathet, che, und zuvor die bestimbte Zeit verflossen ausmachett, und damit besünde, soll ihme alß dann ungewehrt seyn, alßb alden Gesellen zu fördern, und einzustellen, Item da nun einer das Meisterstücke ausgemachet, und vor denn geschwornen Meistern bestanden, soll er denn geschwornen Meistern 3 fl. für eine Mahlzeit zu geben schuldig seyn, daß ich dans begebe, und zutruge daß eines Meisters Sohn welte alhie Meister werden, oder aber sonsten ein frembder ehrlicher Gesell des Schreinerhandwercks eines Meisters Tochter nehme, und wole Meister weden, so soll er einen Vortheil haben, und alleine das eine Meisterstück, alß nehmlich die truhn zu machen, darzu auch mehr nicht, denn drey fl. halb einen Erbarn Rath, und halb einen handwerck zuerlegen schuldig seyn. Und no etwann ein frembder Gesell in Leibesschmachheit fiele, oder auch ein armer Meister in langwierige Kranckheit geriethe, so soll ihme von des handwercks Vorrath, nach zimblicher nochdurfft geholffen werden, 12. Des Glaser handwercks. Ordnung unterhalb gebürges statuirt, daß ein ieder so Meister werden will, seine Meistersch affe bewahre mit nach folgenden Meister stücken: alß erstlich ein Scheubenstück, von 60 gantzen Scheuben, an vier orthen zu gantzen, so inwendig geknöpfft, und außwendig geziehnt, zum andern ein Quartierftück, von 36. Virtel, und 13. Scheuben, darzu soll erbrauchen zweene bund Spessers glaß, und so das Quartier ausgemachet worden, sollen dasselb die geschwornewiederumb ausznschneiden, die Virtel auseinander zu vermengen, und ihme die wieder auf ein neves zusetzen, zuzustellen macht haben, welches auch innwendig geknöpfft und außwendig verzichnt seyn soll, zum 3. ein verkehrt rauthen stück, 58 Rauten, auch innwendig geknöpfe, und außwendig geziehnt: doch sollen die geschworne Messter, aus beweglichen uhr sachen die Meisters Söhne, oder die ienigen, so sich zu Wittfraven, und Meisters Töchter verheyrathen, macht haben, sie zuweiln in den erst geschriebenen zweyen Meisterstücken eines zubefreyen,


page 54, image: s062

hergegen sollen die frembden Gesellen, so sich zu der Meister Glaser Handwercks hinterlassenen Wittihen, oder Töchtern zu verheyrathen begehren, über obbestimbte Lehr, und Wander Iahr, noch ein halb Iahr bey denn Meistern zu arbeiten schuldig setzn, deren Orthen die Wittib oder Tochter ihre Wohnung hat, es were dann sach, daß der orthen sonsten keine Werckstatt angerichtet. Vor das 4. da nun einer zum ersten oder andern mahl fallen würden, der solle alßdannhernacher, so er sich zu unserm Fürstenthumen zurichten begehrt, noch ein Virtel Iahrs, die frembde aber ein halb Iahr, still stand haben. Begebe sich aber, daß er zum drittenmahl fiel, und an dem gewöhnlichen Zunfftagdie gefertigte Meisterstücke, von denn anwesenden Meistern auch vor ungüldig erkennt; solle er nicht allein iedesmahls, des aufgelegten gelts, sondern auch forthin der Meisterstücks verlustigt seyn, und nimmermehr darin zugelassen werden, 13. Der Schumacher handwercks Ordnung in den Ambtern Cadolsburgt, Langen Zern Marckelbach, Roßstall, und Hagenbuch, vermag, daß der ienige, so Meister werden will, zum fördersten seiner ehrlichen geburth, redlichen herkommens, und daß er an den ienigen orthen ersich zuvor aufenthalten keiner übelthat berichtiget, mit guten gewissen abgeschieden, briefliche besiegelte Uhrkunden, und Schein, fürweisen, und darlegen,zum 2. foll er nach solchem sein Meisterstück mit dem schnit, von dem Vier geschwernen Schaumeistern, darzu verordnet, solcher gestalt thun, und vollziehen, daß er nehmblich für sich nehmen soll eine untadelh afftige Kühhaut, solche aufs beste mit feegen, schwertzen, und schmieren, nach erkändtniß der Vier gefchwornen Meister zurichten, darauß soll er schneiden Fünfpaar: Alß erstlich ein baar Manns stiffel, mit einem gantzen Faltz, Vier Spannten lang: ein bar gemeine Bürgerstiefel, mit einem Gewülck eingtschnitten; Ein bar gekelter Frawenstiefel, zwo spannen lang, ein bar hober Schu, mit nebenlaschen, einbar gebrauchlicher Flügelschue, aus einer haut alles ohne stück. Und solchen obgemelten schnitt, soll ein ieder Meister der sich in der Statt, und Marckten einen haußlichen nieder zusetzen begehrt, verbringen; Iedoch die Meister Söhne, und die ienigen, so sich zu eines Meisters nachgelassenen Wittib, oder Tochter verheyrathen würden, das Meisteriück zum halben theil, Aber einer so sich auf dem Lande niederthun will, nur eines stück, alß eines paar gebrauchlichen flügelschuchs gefreyet, und sonsten zu allen andern, hieobgesatzer maßen, wit ein Meister in der


page 55, image: s063

Statt, und Marckten verbunden, und daher nacher derselben einen, oder mehr, in die Statt, oder Märckten verbunden, und daher nacher dersele ben einer, oder mehr in die Statt oder Marckten einziehen und daselbsten heußlich wohnen wolten, seinen schnitt für voll wie ein ander Innsäßiger zuthun, und zufertigen schuldig, und verbunden seyn. Zum 3. Wenn nun einer den Schnit, erzehlter maßen vollbracht, und damit bestanden, auch zum Meister gesprochen wurde der soll alsobalden, er sey nun in oder außer Statt, und Marckten wohnhafft, drey gülden in die Büchsen; Dann denn Vier geschwornen, und andern, welche bey verrichtung des Meisterstücks gewesen, eine ziembliche mahlzeit halten, und bezahlen, Zum 4. soll ein jeglicher Junger Meister die Vier straßen, und deren eine Jede insonderheit mit einen Virtel Wein büßen, dadurch sollen ihme die innwendigen, und außwendigen Jahrmärckte, auch die Kirchweyhen zubesuchen, zugelassen seyn.

3 Quod per commessationes, convivia, balnea et alia sumptuela [Note: 7] onera recipiendis imponantur. Limnae: d. l. add. Exercit, nostr. de Sparsion. missilium. cap. ult.

4 Quod vana et inutilia, utmodo introitus reddatur difficilior, candidatis artificii iniungantur. Quò pertinet Indus ille Neptunius Bergensium in Norwegia (das Wasserspiel:) de quo [Note: 8] vid. D. Marquard. de iure Commer. Speidel. Speeul. Uar. V. Handwerck. Huc pertinent exagitationes collegatum, das auftreiben, cum in levibdus eliquerint, autex ceterorum nutu non fecerint; Item conspirationes et iuncta contumacia adversus decreta Magistratuum. Quae omnia rectissimè Mevius d. l. civitatum pestes, et boni ordinis commodorumque civilium impedimenta vocat.

II.

[Note: 9] Hisce atque aliis abusibus Collegiorum efficacissima remedia [Note: 10] opponi, publicè interest. Primò igitur sollicitè curandum, ut quae opisices obtinuere privilegia et statuta, ad opificiorum iuxtà et Civitatis, cuius causa illis addita sunt veluti adiumenta, commodum dirigantur, civibusque non eveniant noxia aut onerosa Mev. d. l.


page 56, image: s064

[Note: 11] 2 Certi quidam artium ac opificiorum periti Viri eligantur, qui censorio supercilio in merces artificum in dagant, et deprehensas fraudes et fallacias, bonâ fide Magistratui deferunt. In primis verò in pravas eorum consuetudines, clandestina pacta et conventiones inquirunt.

[Note: 12] Talis Collegiorum inspectio Lubecae, Norimbergae aliisque in locis magno cum Civitatis et commerciorum commodo instituta est:

[Note: 13] 3 Caveatur Legibus, ut non impediantur opificia sed potius libertatibus et beneficiis iuventur, tum vero ut sine luxuriâ, petulantiâ, et iniustitiâ exerceantur.

[Note: 14] 4 Si abusus nimium sit gravis et frequens, collegium, opificum vel mulctâ 50. 100 vel plurium thalerorum, vel si res [Note: 15] exigat, privatione statutorum plectatur. Iustissiima namque privationis privilegii causa est abusus arg. §. ult. Inst. de bis qui sunt sui [Note: 16] vel alien. iur. et simil. Sic propter opificum refractariam negligentiam, non attento Collegii iure, aliis in Civitate potest permitti artis exercitium. Magis enim Civium habenda ratio, quàm ipsorum, dum ipsis ideo ius Gollegii datum est, quo Civibus usui sint. Propter quod enim aliquod tale est, id magis tale est. Autb. multò magis C. de SS. Eccles. vid. pulcrè Mev. pare. 2. Decis. 57. per tot.


page 57, image: s065

CAPUT VIII ET ULTIMUM. DE TAXA SEU AESTIMATIONE RERUM ET OPERARUM AB ARTIFICIBUS SERVANDA.

SUMMARIA.

Pacta opificum iniqua, saepè et fraudulenta. n. 1. et 2. 3.

Opificum libido in aestimandis operis coercenda. 4.

Taxa operum publica esse debet. n. 5.

Quae observanda in deserminatione pretiirerum. n. 6. 7.

Conclusio ad finem.

I.

[Note: 1] OPifices et Artifices, uti vulgo notum, sunt hominum genus [Note: 2] maxime filokerde/s2 seu lucri cupidum. Audent saepenumero inter se privatis et clanculariis pactionibus iniquissima rerum vel operarum suarum pretia statuere, cum primis illi, qui monopoliorum privilegiis a Magistratu sunt muniti, quorum abusus esse solet frequentissimus et feré perpetuus.

[Note: 3] Unde non rarò maximae, ut hodie ubique fit, subditorum, ruricolarum praecipuc, querelae de iniquâ operarum taxatione nasci solent. Vide Bornit. de rerum suffic: lib. 2. c. 5. et 7. ubi refert ruthmos Lobwasseri. Ein Handwercksman die Leuthe wohl kan sehr übersetzen etc. Mist dir der Schneider ein Kleidt, er mist drüber [Note: 4] etc. Ea propter publicè inter est, Opificum avaram libidinem supra modum res vel operas suas aestimandi refrenare, iisque certam taxae regulam, quam strictè sub arbitratiâ commissi, mulctae, vel alia paena observent, praescribere, quemadmodum in bene constitutis Rebus publ: laudabiliter ita servatur conf. l. 2 pr. de L. Iul. de Annona. l. ult. §. 1. de Decurion: Ius non esse Ordini


page 58, image: s066

cuiusque Civitatis pretium grani, quod in vehitur statuere eod. tit. l. annona 6. pr. de Extraerdinar: Crim: Ordinatio Politica Imperii deanno 1548. §. 36. rubr: von den Handwerckern in gemein: ubi ita cavetur: Demnach die Handwercker in ihren Zünffeen und sonst zu zeiten, sich mit ein ander vereinigen und vergleichen, daß einer seine gemachte arbeit nicht mehr oder weniger verkauffen soll, dann der ander, und also einen ahnschlag der steigerung machen, daß die jenigen, so derselben arbeit nothdürfftig und kauffen wollen, ihnen sie ihres gefallens bezahlen müssen, etc. So meynen wir hiermit ernstlich und wollen, daß solches von den Obrigkeiten hinfüro keines weges geduldet oder gestattet, sondern gebührliches einsehen gethan werde. Wo es aber darüber von Handwerckern geschehe, daß alßdann die Obrigkeit auch gestalt der sachen, sie unnachläßlich straffem [Note: 5] sollen. Idem repetitum lege in Ordin: Polit: de Anno 1577 tit. 37.

II.

Cùm verô, ut Ictus ait in l. ideò 3. de eo quod cert. loc. admodum varia sint rerum pretia per fingulas Civitates ac regiones: tempora etiam nonnullam pretio varietatem adferant l. pretia [Note: 6] rerum 63. §. 1. ad L. Faleid: Taxa illa sevaestimatio publica pro locorum ac temporum diversitate varie statuenda est. Neque enim quod hoc anno comparatur floreno, secundo et tertio, eodem pretio emi potest. Sic in ea Civitate vel Regione ubi Commercia et Opificia slorent, viliore pretio et mercede res promercales comparare licet, quam in aliis locis.

III.

[Note: 7] Circa taxam autem seu desinitionem pretii haec videntur esse observanda. Primum Magistratus peritis cuiusque artis vel opificii Magistris adhibitis, taxam rerum facere debet: Neque enim spretis eorum confiliis, facile iustitiam pretii vel opetae definire poterit. Audiat igitur eorum consilia, et quod sequi melius turius [Note: 8] est, prudenter ipse dispiciat. 2 Taxatio publicè promulganda, et sub certis poenis ad eius observantiam adstringendi opisices.


page 59, image: s067

IV.

[Note: 9] Cum verô experientiâ teste, taxae illaeà lucri cupidis opificibus plerumque pessimê negligi soleant, vigilantissimâ inspectione opus est. Constituondi igitur Ephori, Censores, Inquisitores, Nomophylaces, boni, fideles, iurati, qui studiosè observent opifieum consilia ac fraudes, pertinaces transgressiones, queis statuta optima ac saluberrima studio proprii commodi et merâ lucelli aviditate pessundare nituntur, eosque poenis debitis pro [Note: 10] modo Exceslus, coercere non negligant. Nisi hoc fiat, Taxa illa erit nolo sine pistillo, ut hodié multis in locis esle, experimur.

3 Taxa illa pro temporis qualitate, praeviâ deliberatione et cum Consilio peritorum vel augeatur vel minuatur. arg. dl. 63. § 1. ad L. Falcid: Pretia namque rerum numquam esse possunt perpetuo eadem.

V.

[Note: 11] Ut veró benivolus Lector huius rei usum videat, operae pretium nobis visum fuit, Taxam variorum opificiorum Electorali-Saxonicam Superioribus annis, promulgatam, ad finem subicere, iuxta quam arbitrium suum Magistratus pro qualitate loci ac [Note: 12] temporis dirigere potest. Plura in praesens de utilissimâ hâc materiâ tradere, negotiorum publicorum continua series prohibet. Fortassis alii supplebunt, quae hîc omisla fuêre. TANTUM.

DEO OPT. MAX. GLORIA.

Monendus es, Benivole Lector, tertiam partem huius Tractatus, qui continet specialia variorum Collegiorum statuta et ordinationes, Bibliopolam, mutato consilio, separatim edere constituisse, quod proxime futurum speramus. V. O.


image: s068

ADDITIO. Cum sequentia Responsa iuris D. Dav. Mevii materiam hanc optime illustrent, eae in gratiam Lectoris adicere placuit. Responsum VII.

EXactis ad me transmissis deprehendi, inter eos, qui pecudibus mactandis in Civitate Stetinensi operam navant, quos carnarios vocamus, vel ut actores ab una, et qui mactatas carnes in foro frustratim vendunt, quibus lanionum vocabulum imponimus, velut reos ab alrera par te contr overti de iure habendi discipulos et ministros opificii, iisque impertiendi literas cum edoctae tum exercitae apud eos artis suae testimoniales, quas Lehrbriefe und Kundsch aften vocant. Hoc sibi asserunt actores, sed in eos se per Reos turbari eonquesti sunt, allegatis horum diffamationibus, per quas effectum, ut qui mactandi artem et opificium apud illos aut didicêrs in aliquibus civitatibus admitti et promo veri non potuerint. Rogarunt praeterea publico documento adversus istas diffamationes, atque turbationes sibi succurri. Cum vero Amplissimo Senatui civit atis Stetinensis placeret audiri prius, utramque partem, ac causa cognita de ista lite statui, Commislariis examen causae commisit, et facta ab iis relatione die 17. Augusti Anno. 1649. decrevit, Daß Clägeren die begehrte attestation, wie sie nemlich auf ihre Haußschlächter Handwerck, und weiter nicht, Jungen zulehren und Gesellen zuhalten, auch denselben, wann sie an außwärtige örter zuverreisen gemeinet seyn, Kundschafft mitzutheilen wohl befügt seyn, solle mitgetheilet werden.


page 61, image: s069

Cum verò Actores existimarent, hoc modo ius et usum à se praetensum nimis restringi, diversis impugnandi mediis tentarunt, ut aboleretur illa clausula, quae videtur restrictiva; auff ihre Haußschlächter Handtwergk und weiter nicht, sed frustra per aliquot instantias laborarunt. Ideoque à me quaesierunt, an ius ipsorum intentioni desit, nec ne? Initio vero videbitur forsan iniquo et inani desiderio exigi ab actoribus, ut indefinite et sine restrictione literas illas testimoniales discipulis et operariis dari liceat. Primo, quia non indesinite artem illam mactandi pecora tractant, sed saltem in iis, quae domiquisque mactari curat, ad usus domesticos aut popinam, unde Hausschlächter et Garbräter vocantur, ideoque nec aliter ac usurpant, docere et doctrinae testimonium edere queunt. Qualitas causae qualitatem tribuit effectui. Roland. à Vall. Consil. 35. num. 21. et Consil. 71 num. 23 vol. 2. inde limitata causa limitatum producit effectum, l. in agris, ff. de acquir. ver. domin. l. ca. cellaverat. ff. de his quae in testam. delent. Secundo quia nominibus distincta sunt opificia Carnariorum et Lanionum, der haußschlächter und Knochenhauer, utique diversas earum artes et diversam doctrinam esse oportet, nec quod uni convenit, alii sub generalibus titulis et scriptis fibi sumere non debent. Si enim eos vis et potestas una sociaslet, cur diversum iis vocabulum tribueretur, l. si idem. 7. C. de Codicill. Diversa nomina diversas res significant. Dec. Consil. 218. num: 10.

Tertiò, quia ipsa opificia, et ex iis operae multum inter se distant et diversa sunt, ideoque confundi minime debent. Berlich: Pract. decis: 26. num. 1. part. 1. nec permitti, ut unus artifex alterioartificio utatur. Georg. de Cabedo. detis. 158 part. 1. Confusio enim illa officiorum et collegiorum licitorum, quibus res publica carere nequit, tollit iustitiam distributivam, et non postremam humani generis partem evertit. Dauth. in tract. de Testam. num: 300. subsin.

Quartò, quia cum inter utrosque de limitibus suae artis vel opisicii ante annos plusquam centum contro versiae essent exortae,


page 62, image: s070

Illustriss. Princeps Barnimus Anno 1540: die 13. Septembris iis ex distinctione utriusque finem imposuit, constituendo: daß das Ambe der Knochenhauer und Küter geschieden sezn solle, contra decretum Principis venire aut agere non licet, §. quod principi Inst. de iur. nat. gent. et Civil. Quintò, Post distincta opificiorum iura sic in civitate agendum, ne promiscuis artibus rerum turbentur pfficia et aliis creditum alii subtrahant. l. consulta. 13. C. de Testam. Quilibet hoc tantum potestatis arripiat, quod mandatum curae suae specialiter approbatur, quod iniunctum alteri collegii iure praesumat, ne dum hoc sibi in vicem mutui officii causa partiuntur, agunt cuncti quod singulis credebatur. l. 2. C. de Exsecut. et Exactor.

Sextò, culpa est reise immiscere ad se non pertinenti, liculpa. ff. de R. I. et ab alienis abstinere iusisprudentia iubet, l. si irruptione. 8. ff. sin. regund. Ideoque ex alterius actibus quicquam ad alium illicita usurpatione transfertur, l. 1. provinciis. 4. C. de Numerar. Actuar. et qui sumere curam alterius audet, velut aliena appetens supplicio coerceri debet, l. nemo. C. de Iud. et Caelicol.

Septimò, circa opificia id eo magis statuendum quod ex iis singula non modo in solidum hominem exigunt, sed et si plura quis exercere velit, neutri satisfacit. unde proverbium: Wer viel handwerge lernet, der lernet selten eins wolund recht. Bornit. in Tract. de rer: sufficient. tract. 2. c. 5. unde existimatum, non permittendum, ut quis in duobus sit collegiis, Richter. decis. 80. num. 36. Octavò, movet non parum, quod approbata collegia non de aliis rebus ac negotiis, quam quae ad collegium spectant, statuere valeant; Extra ea, quod geritur nullum sit, l. fin. 16. gloss: Bald. Salycet. Sitbard. Vultei. C. de Iurisdict. Iason. in l. omnes papuli. num. 37. ff. de Iust. et Iur. F. Marc: decis. 165. num. 1. et seqq. part. 1. Nonò, facit quod ea, quaelanionum sunt ex concessione et confirmatione principum aut ex statutis, quae Rollen oder Innungsbriefe vocamus, ipsis privativè concessa, ideoque aliis inhibitaintelliguntur, ex Paul. de Castr. in l. cum Praetor. 12. num. 4. ff.


page 63, image: s071

de iudic: Berlich. dict. detis. 26. num: 19. undeii, qui certam artem mechanicam exercendi ius habent, alios iuste prohibent. Bartol. consil. 463. num. 5. vol. 4. Berlich. dict. decis. 26. n. 20. Decimò; multum resistit Actoribus triplex sententia adversus eos pro Reis lata, quae non sinit ulteriorem impugnationem, sive quis appellet, l. un. 16. Bartol. et Dd. c. ne lic. in un. ead. caus. sive supplicet. Nam nec supplicare permissum esse contra triplicem sententiam tradit Scaccia in tract. de appellat. quaest. 17. limitat. 1. num.

Haec verò, quaepro dubitandi occasione adducantur, minime apud mè tanti valuerunt, ut crederem iustum esse decretum in eo sensu, quem adversarii affingunt, quod Actorum artificium et eius testimonia ad domesticas operas civibus in mactando praestandas restringi debeat, sed illud tunc iuri, rationi atque utilitati publicae fore adversum ex longè valentioribus concludo argumentis. Primo, enim hoc axioma puto immotum atque à nemine negandum: Quod quam artem et in quo Actores publice privatimque iure et more sui opificii exercent, istam in eo iure doceant dilcipulos, et super eadem docti literas doctrinales et alia testimonia impartiantur. Haec enim sunt effectus, et insignia artis, ut quousque haec pertingit, et eius exercitium artificibus competit, eo usque valeat cùm doctrina, tûm eius documentum. Effectus cognoscuntur et regulantur ex sua causa. l. 2. §. fin. i. seq. ff. de Dol. l. voluntas. C. de Fidei commiss. Bald. in l. iubemus. C. ad SC. Velleian. nec deterioris conditionis esse debent quam causa est. l. 5. ff. de Iust. et Iur. Goedd. consil. Marpurg. 48. n. 223. vol. 4. Nec absurdio quicquam fingi posset, quam doctrinam et eius fidem restringi multo arctius, quam ipsam artem et eius exercitium. Quod non aliud foret, atque dicere, quae fiunt, et revera se ita habent, documentis exprimere non licere, quod esset veritatem supprimere, quae tamen ubique spectanda. l. si forte. 8. ff. de Castrens pecul. et quaerenda est. l. 3. §. inde Marcellus. 5 ff. de iure iur. Id vero constat, multis aliis modis ae locis quam circa domesticas mactationes,


page 64, image: s072

das Hausschlachten, exerceri ab Actoribus opificium. Quemadmodum inactis refertur non modo pecudes civium ad domesticos usus ab istis mactari, sed et quibus instruuntur popinae, quibus vescuntur milites ex annona militari. Imò quod cum ad ostendendam decreti eiusque sequioris intellectus iniquitatem, tum ad convincendam adversantium malignitatem sufficit, opificio ipsorummet lanionum, der Fleischhauet, operas praestant, et arte sua suppetias ferunt. Similiter, si quos alios in ministerium assumere velint, illi ius collegii illorum petere, et assumere opus habeat, sicut hoc ex tenore statutorum collegii prolixius apparet. Ex quibus etiam ostenditur, multa alia, quam quae ad solam mactationem spectant, licere, et attributa esse Actorum opificio, veluti ut carnes praeparent, et cibos coquant ad epulas nuptiales, vendant in foro suillam, et quae similia continent, certissimo argumento, latius patere artem et ius opificii, quam ut restringi debeat ad eam speciem, cuius decretum meminisse videtur.

Secundò non levioris momenti id argumentum est, quod desumitur ex iis in quibus carnarii experimentum didicitae artis, quando se in collegium recipi petunt, facere teneatur, de quo ita in statutorum rotulo dispositum legimus. Wer des wercks Gerechtigkeit gewinen will, soll seine hand beweise mit kochen, Ochsenhauen und Speckseite machen, und waß sonst zu dem Handwerck gehöret; unde sic fir miter concludimus: In quo de opificio edocti tenentur edere specimen, cum ad magisterium artis suae spirant, id eos docere et discere, ideoque haustae informationis documentum haberi oportet. Haec enim ita inter se sunt con. nexa, ut alterum ex altero sequatur. At quis non videt, illa quae ad experimentum requiruntur, multo ampliora esse, quam ut sic, quemadmodum decernitur, literae testimonia les ad solam mactationem pecudum restringi debeant. Ideoque nisi haec contra statuta et iura collegii iis auferri debeant, quod divino et naturali iuri contrarium est, permittendum erit, ut documenta licet porrigere


page 65, image: s073

quoad omnia, quaead opificium spectent. Tertio, in causis opificum per decreta magistratuum nihil constitui debet, nisi quod statutis privilegiis et concessionibus superiori auctoritate indulitis vel confirmatis, quas Rollen oder Innungsbriefe vocant, consonum. Ista enim sunt veluti leges fundamentales cuiusque collogii, ex quibus huius illorumque, qui sub illo sunt, iust, potestas, libertas et commoditas censeri debet. Nec ex istis quicquam invitis iis, quibus concessio facta, immutari potest. Cum inde ius quaesitum habeant, quod nemini invito auferendum. l. id quod nostrum 11. ff. dereg. Iur. l. 2. §. merito. §. si quis à principe ff. ne quid in loc. publ. ne quidem per summum principem ex plenitudine potestatis. Anton. Gabriel. commun. conclus. l. 3. Tit. de Iur. quaesit. non tollend. concl. 3. n. 3. ne iniuria inde nascatur, unde ius nasci oportet. l. meminerint. C. und. vi. At inspectis privilegiis et statutis, quibus opificium Actorum nititur et informatur, indefinite hi vocantur Schlächter und Garbräter, et sine ulla restrictione ipsis permittitur erudite de iis, quae ad artem suam spectant, atque eruditis dare documenta. Nullibi continetur restrictio illa, imò nulla sit mentio des Hausschlächter handwergcks. Quocirca ubi privilegium, quod est lex privatorum, non distingvit, non potuit in praeiudicium eorum qui impetraverant, distingvi et restringi, sed ut sonat, indefinite accipi debet, l. deprecio. 8 ff. de public. in rem action. Quartò, ius Actorum indefinitum confirmat anterioris temporis observantia, quae est omnis iuris, omniumque actuum optima interpres. Cravett. consil. 836. n. 10. circa intellectum et praxin cum statutorum. cap. cum dilectus. ib. Antb. de Butr. X. de consvet. Menocb. consil. 192. n. 37. et 71. tum et privilegiorum praeprimis attendenda Iosepb. Ludov. Concl. 38. n. 28. Ex ea vero obtendunt Actores, numquam non à se edoctos de tota arte discipulos, et eius doctae atque exercitae indenfinita et non restricta documenta edita. Etsi vel uno et altero actu ostendant hunc usum, fundatam habent intentionem, cum ea, quatenus iuris anterioric


page 66, image: s074

interpretativa est, non desideret actuum frequentiam. Tib. Decran. consil. 31. n. 152. vol. 1. sed etiam ex unieo actu probetur. Bartel. in l. 1. n. 7. C. quom. et quand. iud. Quintò, eo magis an de novo per decretum addita restrictio in eo sensu, quem adversarii applicant, improbands est, quod Actorès ex possessione vel quasi indefinita dandi testimonia uno velutictu deicit et spoliat. Usus quippe rei et iuris est, eiusdem possessio, ut definitur in l. quaestie ff. de verbor. signif. et uti quis re vel iure usus reperitur, ita posledisse intelligitur. Nemo verò sine causae cognitione ex possessione sua deiciendus est, cap. 1, x. ut lit. pend. nihil. innov. l. un. C. de probib. sequest. pec. sed potius posseslor à magistratu in eadem defendendus. Azo. ad dict. l. un. C. dict. tit. Sextò, eo iure aequissime fruentur Actores, quia possessionem vel quasi eius iuris obtinent ex privilegiis et concessionibus magistratus, in quibus, ut dictum, indefinite ius docendi et dandi testimonia super his quaead opificium pertinent, permittitur, indeque iustitia possessionis eorroboratur. Iuste possidet, qui praetorem habet Auctorem. l. 1. §. quaesitum. 9. ff. quod Legater. Septimò, nulla iusta contradicendi causa apparet, cur Actores non debeant, id quod consue verunt ultra exercere, sed antea in solidam restrictionem pati. Non enim reperiuntur usurpasse, quod aut sibi ullo iure negatum, vel quod aliis, praesertim reis, iniuriosum et noxium, vel quod exemplo perniciosum. Ideo, ubi deficit probabilis causa, nec audiri debuit, qui contra eos nova molitur. l. non est. 6. ff. de rescind. vend. nec ê possessione deici, quirem fecit non illicitam. Iure suo eorum, quaeminus prohibita sunt facultas libera non denegetur, l statuas. 7. C. de Reliq. et sumpt. fun. Octavò, cum conquesti sunt Actores, de reis ob diffamationes et inde factas turbationes, non modo non reperiuntur hi petiisse, ut restringeret Senatus ad ius, quo illi praetendebant, sed potius negarunt à se facta, quae querelis comprehendebantur. Confessi sunt et concessere eam licentiam, sicut habet ptotocollum coram


page 67, image: s075

commissariis Amplissimi senatus habitum die 28. Ianii Anno 1649. das Rei geklagter massen solten verbote haben keine Gesellen oder Lehre Jungen zuhalten, und zufödern, sondern werde billig ein jeder bey den Privilegien, so E. E. Rath gegeben, gelassen, damit also aller Streit zwischen den Ambtern gemitten bleibe, et porro: Sagen Rei quaesiti, daß Sie Klägern Jungen und Gesellen zuhalten, zu lehten und zufödern, auch Kundschafft zuertheilen nicht verbiethen, noch verboten. Confessione illorum nulla sirmior potest esse probatio. l. generalita 13. C. de non numerat. pecun. nec quic quam irrogari debuit actoribus ab istis alienum. Desiderare id nequaquam potuere, quos stare oportet suae confessioni. l. cum de in debito. 25. §. sin. C. de Condict. Indeb ideo non desiderare ut abea recedatur. l. un. c. de Confess. Iudicem vero minime decuit propitiis, et ultro cedentibus, adversariis, quod antea habuerunt et exercuerunt actoribus adimere. Cuius partes iudicandi non sunt inter confitentes et consentientes, l. proinde. 25. §. fin. ff. ad l. Aquil. nec debet nisi ad quod imploratur impartiri officium, l. 4. §. boc autem. Ibid. Bartol. et Dd. ff. de Damn. infect. aut ultra aliquem condemnare, quam petitum fuit, l. fin. c. De Fideic: libertat. Cum ultra id, quod â parte in iudicium deductum est, excedere potestas iudicis non possit. l. ut fundus. 18. ff. commun: dividund. Ideo quando reperitur aliquid ultra preces adversarii vel necessitatem causae à iudice decretum, id mirum valde et suspectum, imò et nullum et iniquum habetur. dict. l. fin. verb. mirum, ib. gloss. Bartol. Salycet. C. de Fide com: libert. Borell. consil. 17. num. 3. vol. 1.

Nonò, nullo iure nullave ratione desiderari potest à Reis, ut ad unam velut speciem usus artis, quam exercent et docent, actores restringantur, cum extra illam ipsimet horum operis et ministerio ad sui opificii usum utantur, sicut in superioribus dictum et ex privilegiis manifestum est, quod qui lanionibus sunt ab operis, teneantur petere iura collegii ab actoribus, ideoque necessario quod artis est, illorum discere et doctrinae exhibere documenta.


page 68, image: s076

Quando ergo extra illam speciem domesticae mactationis Rei utuntur operâ actorum et qui sunt de ipsorum Collegio minime improbare possunt, quod extra illam talem non modo docent et exercent artem, sed etiam testimonia discontibus atque exercentibus praebent. Quibus enim ad sui commoditatem quis utitur, eos in aliis improbare et inidoneos allegare nequit. l. si quis. 17. ib. gloss. et Dd. C. de Testib. Decimum pro actoribus valedissimum est argumentum, quod qui ab Actoribus didicêre artem, recipiuntur ab adversariis in suum collegium, et apti habentur ad exercendum docendumve, quae sui opificii sunt, sicut refertur in Actis exemplum recepti in Collegium, et postea senioris electi Georg. Boverten, qui tamen artem didicerat â carnariis et ab iis testimonia acceperat. Ex quo necessariâ et indissolubili consequentia infertur, antem et doctrinam, quaeque isti consectaria, longe latius, quam in decreto exprimitur, patere, et Actores docere, ab iisque disci, quae reos velut laniones scire oportet, adeoque et iustissime desuper testimonia dari. Hoc non concesso sequeretur, tales iniuste recipi, habuisse seniores lui opificii imperitos, non esse artis quod tractant, et quae sunt fimilia. Quae ut absurda et ab omni ratione aliena vitare, l. nam absur dum. ff. de Bon. libertor. l. ex facto. §. ult ff. ad SC. Trebell. ê contra quod verosimile et credibilius amplecti et sequi decet; l. cum de aetate. 13. ff. de probat. vel si extraneus 6. pr ff. de condit. caus. dat. Undecimò, id permittendum est, quod non laedit alium, prodest petenti. l. pen. 6. de prec: imp. offer. lummae enim malignitatis est, id quodnobis non nocet, aliis proficit, illis invidere, negare aut auferre. l. in summa. 2. §. Varus. 5. ff. de aq. et aqua plur. arcend. Cuiusmodi invidia minime toleranda, sed atroci iudicis sententiâ coercenda est, l. un: C de bis, qui adstat. l. bac parte 10. C. de proxim. sacror scrin. At reis aut alii cuiquam nihil nocet integrae artis usum et documenta ufurpari ab actoribus. Hi quaerunt quod sine iniuria alicu ius sieri potest, ideoque merito audiendi sunt, dict. leg. pen. C. de prec:


page 69, image: s077

Imp. offer. Duodecimò, dum carent Rei iure vel iusta conquerendi de his, quae exercent et faciunt pro antiquo more actores, iis obstat peremptoria exceptio: tua seu vestra non interest; quae litis finitae est, l. si corpus. 4. §. competit. 7. 16. gloss. Bartol. et Dd. ff. si serv. vindic: et efficit ut se petitionibus non iniustis opponentes non audiantur. l. 2. §. ff. si quis in ius vocat. non ier. Decimò tertiò, id decretum, quo restringitur Actorum ius, repugnat officio boni magistratus, cui convenit, parentis vicem exhibere plebi, et subditos liberorum loco tueri, l. in defensoribus. 4. C. de Defensorib. Civit. ideoque in omni tempore subiectorum commoda tam investigare, quam quomodo iis mederi possit, procurare, l. imperialis. 23. in princip. C. de Nupt. et quantum est possibile, omnium commodis prospicere, l. si quis filium. 34. C. de in off. Testam: Id quod male observatum esset, si eô sensu decretum accipimus, quod ex iis, quibus antea actores usi et gavisi sunt, aliquid ademptum fuit. Decimò quartò, eò magis haec ratio movebit rectè cordatos, quod ea restrictio in praetacto sensu validè debilitabit et opprimet penitus id opificium in Civitate, ubi non gaudebit illa libertate et iuribus, quibus qui sunt eiusmodi conditionis alibi gaudent et fruuntur. Id enim necessariò inde eveniet, ut nemo à carnariis huius loci artem discere cupiat, cuius plenum non capiet testimonium, nec iis dem operas praestabit, quod sibi praeiudicio in exteris locis futurum, inde carebunt Actores administris. Cui consequens est, ut qui huius Collegii sunt, in urbe Stetinensi aliis despectui futuri, nec habituri sint, per quos civium necessitatibus succurratur. Nihil vero committendum est, unde ntiles et boni cives supprimantur, mediis sustentandae vitae et artis destituantur, domi egeant, foras contemnantur. Decimò quintò, reluctatur isto decreto ratio et conditio opificiorum in Germaniâ praesertim in Civitatibus Anseaticis aliisque maioribus. In his enim communi ferè more et tacitâ velut conventione recepta sunt quaecumque ad illud discendum, petendum, docendum, dum vel


page 70, image: s078

exercendum requiruntur. Ideoque si alicubi ex his aliquid neglectum, qui ubi eam artem discunt et docent, colunt et exercent, contemptuihabentur, non pio moventur, seu ut vulgo loquitur id hominum genus, Sie, ihre Gesellen und Lehr Jungen werden nicht geehret, indeque fit, ut qui sunt in Collegiis caveant administris et qui apud eos artem didicêre et exercuêre, alibi ad collegium non admittantur aut non sine mulctâ. Utq, ii, qui opificia tractant, consuetudinum rigorissimi sunt obserutores et exactores, atque adversus dispersos inter multas civitates difficil lima sunt coercendi remedia, quod non semel observari, ita magistratus maximè decet, si opificia in Civitate nolint turbari, impediri et artifices divexari, nihil constituant, quod moribus opificiorum, den Handwercksgewohnheiten, eontrariatur. Eo ipso enim efficiunt, ut, qui suae civitatis sunt, et qui apudillos artem hauserê, aut operis suis coluêre, alibi multas rixas, tribulationes, imo exclusiones paticogantur. Quo circa prudentes admonent et observant, ut in iis, qui concernunt, opificia non modo civitatis, in qua illi morantur, sed et communium consuetudinum accurata habeatur ratiò. Decimo sextò, sicut artificia instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent. l. semper. 5. §. quibusdam l. 2. ff. deiur. immun. et ex iis, qui ea exercent, potissima pars civitatis et maxima commoditas vitae consistit, ideoque beatae civitates iudicantur, in quibus Commercia et artes mechanicae florent. Carpzov. inrespens. Electoral. lib. 1. tit. 9. resp. 47. n. 1. ita maximopere per eos, qui rei publ. praesunt, contendendum, ut quam minimè eorum usus impediatur, sed omni meliori modo sublevetur et promoveatur. l. 1. C. de Excis. artif. Hyppol. à Collib. de prior. urb. cap. 15. num. sin. Petr. Gregor. Tholosan. l. 4. de republ. c. 91. in fin. Hae rationes me in eam deducunt opinionem, ut non credam, Amplissimo Senatui Stetinensi eam mentem fuisse, cum decretum, de quo agitur, publicarent, quod aliquid detractum Ivel coarctatum voluerit. ex iis, quibus hactenus


page 71, image: s079

utitur collegium in quo conniti sunt Actores, sed existimem, litue voce, quae in speciem certam sonat, usi sintö tamen magis ex vulgari usu, quo illi Haußschlächter vocantur, eos saltim ita no. minasle, reliquisse tamen ius, artem et usum pristinum; haec omnia sub intellexisse et hoc salté dictum voluisse: daß die so Haußschlächter genennet werden, auf ihr Haußschlächter Handwerck (quod, ut demonstratum fuit, latius patet nomine) wie es ihrem gewerbe und Privilegien gemeß sie bißhero gewohnet, und weiter nicht, nehmlich dem Beklagten zu Nachtheil Jungen zulehren etc. befügt seyn. Commodè istam interpretationem patitur decretum, suadent superiora argumenta, ideoque eam capiondam, et sine ista, aut extra istam non extendendum decretum opinor, cum talis sit, qualis semper accipi, ae intelligi debet, cum in quovis decreto et dicto id decernentem decrevisse vel sensisse praesumendum sit, quod benignius, l. semper in dubio, ff. de K. I. l. in tui. ff. condit. et demonstr. quod sub venit de damno vitando certanti Cepbal. Consil. 329. n. 43. quod efficit ut res in antiquo et primaevo statu permaneat, et ab eo quam minime deflectamus, cap. ab exordio, distiuct. 35. Grammat. Decis. 106. n. 3. quod consuetudini convenientibus, l. cum de lanionis §. asinam: ff. de fund. instruck. Bald. in l. 2. in princ: C. de iure iur. propt. tulum. quod nihil novi inducit Dd. in l. heredes. 21. §. 1. ff. detestam. quod fieri solitum. l. quod sinolet. §. quod si assidua. ff. de Aedilit. Edict. l. cum qui probabilem. C. de Episcop. et Cleric: quod plenius et uberius est, l. quaeritur. ff. de stat. hom: l. 1. §. qui in perpetuum ff. siaeg. vectigal. pet. Menoch. de A. I. Q. cas. 321. n. 2. quod aequitati magis consentaneum. l. in omnibus ib. Cagnol. et Dec. ff. de Reg. Iur. l. 2. §. item Varus. ff. de aqua et aq. pluv arcend. quod minus iudiciale est litigantibus. sed utrique parti consulit. l. ex his. ff. quae in fraud. credit. Castrens. in l. 1. ff. si quis caution. Dec. consil. 162. n. 11 quod neutrionerosum. l. cum apud. C. de commun. serv. manumiss. Cravett. Consil. 133. n. 13. quodrei subiectae aptius. l. quoties idem ff. de Reg. I. Quae pro


page 72, image: s080

dubitandi ratione adducta sunt, minimè efficere possunt, ut aliter quis fentiat, non enim obstant Actorum intentioni et iuri. Quod in primo continetur, id ipsum est, quo nititur et confirmatur ipsorum intentio. Qui ut ex superioribus constat, et in Actis demonstratur, artem non in una illa specie seu domestica mactatione; sed in aliis pluribus exercent, ideoque docere et doctrinae docnmenta praebere haut prohibendi sunt, Secundum ex diversis nominibus nihil aliud concludit, quam diversa esse opificia Actorum et Reorum, quod in controversia non est. At ut desistant ab iis, quae haectenus exercuer unt et docuerunt, inde non sequitur, nisi simul probetur, id quod Rei inter dictum volunt, illorum proprium ius redditum fuisse, ex quo prohibitio fiat. Quod cum non appareat nulla lege prohibitum, licitum et permissum est, l. nulla. 4. C. de iur. dot: Ex ter tiô, nihil aliud potest colligi ac inferri. quam quod proprium est et opificii lanionum der Knochenhauer, non posse usurpari ab Actoribus, quorum separatum et diversum est opificium. Sed nihil hisex iure separati opificii proprium est, quod ut in foro frustratim cedant et vendant mactatas carnes. Cetera quaead mactationem vel mactandi artem spectant, communia ipsis sunt cum Actoribus, quorum operis saepe utuntur, quos etiam velut suae artis ignaros in collegium assumunt, quorum iura petere opus habent, qui ipsis ministeria praebent, ut in superioribus allegatum fuit. Et circa mactandi opificium ea inter utrosque differentia est, quod laniones saltem ea, quae in macelle vendunt, ipsimet sua manu mactare queunt, Actores vero non modo istis operam suam praestant, sed etiam quic quid ad eam spectat, in aliis pluribus soli exercent, saltem à venditione carnis in macello, quatenus speciatim in privilegio non permittitur, abstinere soguntur. Idcirco quae istius artis sunt, etsi lege aut privilegio non specialiter data, dummodo non denegata, moribus competunt, l. magistratus. 25. ff. ad L. Municip. Quartum nihil ultra habet, quam ut quilibet intra limites opificii permeat. Illi vero constituti


page 73, image: s081

sunt ex iure ven dendi carnes in macello et arte mactandi. Ec quibus illud proprium factum est lanionum, unde quos Carnarios seu mactato, res dicimus, ex illo nihil usurpare queunt, nisi quatenus speiatim concessum: Haec vero his vicissim ita propria, ut laniones, nisi pro usu sui opificii, nempe adpraeparandas carnes, quas venum exponunt, ea in aliis exercere, et si ipsimet non sufficiunt, alios quam qui sunt exsctorum collegio adhibere nequeant. Cuiconsequens est, quicquid ad artem mactandi spectat, liberum et licitum his esse, sine ulla restrictione ad certam speciem. Ea enim species; quae à parte lanionum excepta est, confirmat ipsis generale ius in omnibus calibus et speciebus non exceptis, l. quaesitum §. idem respondit. ib. Bartal. ff. de fund. instruct. Et firmitsimo argumento hinc colligitur, quatenus ex arte illa nihil adimitur, aut ex eius exercitio restringitur, in pcivilegiis aliorum omne quod super est, permissum manere, l. ab ea parte. ff. de probat. l. suus quoque verb. propter, quae ff. de bered. instituend. cap. ad decimas de restiti. spol. in 6. His et superius dictis recte consideratis satis apparet, quam male, quae in quinta et sexta dubitandi rationus allegantur, ad praesentem casum applicentur, ibi non demonstratum reperimus, Actores sibi quiequam in iis, quae arguuntur sumere, quod alieni iuris vel opificii est. Sed ê contrario patet, quicquid hactenus ex iure opificii, ex privilegiis, ex usu et consuetudine, ex civium necessitatibus, ex commodo Reip. licere, atque in omni sine cuiusquam iniuria fieri. Quod in septimo habetur, ab intentione Actorum plane alienum est, non enim contendunt de alieno quaerendo, sed suo retinendo, ideoque eo ampliori favore dignum est illorum desiderium, l. in eo quod, 33. ff. de Reg. Iur. l. proculus. 26. in fin. ff. de damn: infect. l. si is cui. 71. in sin. ff. de Furt. Perinde nec eo pertinet Actorum intentio, quod velint esse in Lanionum collegio, aut quod eius ex privilegiis singulare est, ultra quam sibi indultum reperitur arrogare. Quod suo privilegio vel aliqua consuetudine obtinent, etsi alieni collegii est,


page 74, image: s082

iure usurpant. Nam etsi quis per longum tempus in duobus collegiis fuerit, vel aliam iustam causam habeat, etiam in duobus collegiis esse potest et tolerari debet. Ricbter. decis. 80. n. 40. Octavi, argumenti contrarii axioma spectat ad ea, quae ab opificio seu collegii iure aliena sunt. Hic vero versamur in iis, quae Actorum propria sunt et ad illorum attem pertinent, de quibus statuere literaria documenta praebere licebit. Nec enim ab adverso probatum, nec si superiota inspicias, probandum est, quicquid extra domesticas mactationes fit, ab illorum opificio distare. Nonum pertinet ad ea, quae alicuius collegii vel opificii proptia sunt, ex quibus ius nascitur prohibendiex aliis. At docere artem mactandi inuniver sum. et de edocta porrigere testimonia, non est lanionum proprium, imò ab illorum opisicio alienum, sed in Actorum collegie per privilegia conceslum est et ex ratione comperit. Idcirco allegationes istae malc hic applicantur. Quod in decimo allegatur de appellatione post tres conformes sententias, id limitatur, quod non obtineat, si notoria illorum sit iniustitia, de qua coram superiori post illos conqueri et ea de causa provocare erat, Scaccia de Appellat. quaest. 17. limit. 1. n. 26. Quando vero ex superius allegatis apparet, quomodo plane iniqua, iniusta, nulla et improba futura ut prolocutio, fi in eo sensu accipitur, in quo adversarii intellectam volunt, utique nemonon ea qua par est aequanimitate et diligentia rationum momenta expendens censebit, id decretum emendandum et ita explicandum, ut nihil Actoribus adimat ex his, quaeipsis iure competunt. Atq, sic conseo omnes illos, qui hactenus in hac caula iudic arunt, idsub intellexisse, quomodo ex privilegio, observantia et ratione documenta didicitae et exercitae artis hactenos praebita sunt, ita imposterum praebenda esse, saltem quod in ea ad iniuriam reorum vergere possit, exclusisse Id supra recenfitae interpretationum regulae, una cum praesumptione iustitiae, quae pro iudice militat l. 2. C. de offic. Civil. iudac. petsuadent. Quo cisca mihi videtur Actoribus melius


page 75, image: s083

prospectum fore, si salva et reservata appellatione declarationem decreti paulo obscurioris ab Amplissimo senatu peterent, rogantes, quid sub illa voce Haußschlächter Handwerck intellectum velint, an noe ea mens sit, quod siceat docere artem mactandi et odoctae vel cultae testim onia conscribere, prout convenit privilegiis, observantiae et arti ipsi, quam generatim non in una illa specie, evius mentio sit, colunt et exercent. Et mihi persuadere nequeo, prudentissimum magistratum ponderatis rationibo pro Actoribo facientibus aliter declaraturum mentem decreti in alio sen su iniusti, iniqui et reprobi, ita suaderem, id remedium, ultra tamen praeiudicium appellationis, mediante ea qua decet protestatione et cautione per libellum supplicem prius tentari. Sed prudentiorum iudicio id submitto, ut supra ex rationib9 de causa hac statui, ita me circa rectioris sententiae praeiudicium sentire appositione manus et sigilli attestans. Scribebam Stralsundi die 25. Augusti Anno. 1651.

Responsum VIII.

PErlectis diligenter Actis Iudicialibus inter Laniones Stetinensis Civitatis Actores ab una, et Carnarios, qui mactatione pecorum ex popinâ serviunt, ibidem Recos ab altera parte, in eo statu causam versari video, ut iudicetur, an quae 26. Martiicurrentis iam anni publicata est sententia per imploratum restitutionis in integrum auxilium rescindi mereatur? Tria vere ista continet, quae inique et contra Iuris providentiam contrase pronuntiata quaeruntur Rei, id remedium intendentes: Primo, quod confirmantur priora decreta per appellationem impugnata, quibus facultas fumo arefactam carnem et viva pecora vendendi prohibetur. Deinde quod ante plenariam eamque congruam intentionis actorum probationem, suaeque defensionis deductionem definitive decisum, quod nondum ex actis est manifestum.


page 76, image: s084

Tertio, quod poena temere litigantium condemnatione, tum ad impensas tum ad multam nimis acerbe ac iniuste sibi irrogata fuit. Quod super his bomine Reorua me rogatum fuit consilium, Ducae Deo veritatis et iustitiae fonte sincere et fideliter exponere satagam. Circa primum consultationis articulum non levia fateor argumenta contra Reos facientia occurrunt, in cautis, nec cuncta ut oportet, in dubiis et intricatis causis consideratius perpendentibus facile fucum obiectura. Initio nituntur Actores praetenso privilegio, Principis Barnimi, quod anno millesimo quinquentesimo quadragesimo opificio Lanionum concessit, in quo restringitur corum facultas, qui mactandis pecoribus operam navant, ad certam operam et negotiationem. Die Küter sollen alleine, was zu ihrer Gahrkuchen nötig, und sonst in der Statt auf eines jeglichen Behuef und fordern in der Bürger Häuser schlachten, und keinrohe fleisch oder Kaldaunen bey der Gewicht oder Stucken verkaufen, und allein ihr Ambt zu Gahrkuchen und Hausschlachten gebrauchen. Cuius intellectus videtur satis manifestus ex geminatim addita perticula taxativa, alleine, quae ut de omnibus taxativis verbis Icti tradunt, ex l. qut in alieno. §. Libertos. ff. de Negoc: gest. Paul. de castro. consil. 399. n. 2. vol. 1. Paris. Consil. 85. n. 28. vol. 2. taxat et determinat dispositionem, ut omnes alios casus praetor speciatim expressos exclusi intelligantur. 1. solemus. ff. de iudic. l. adversus C, si advers. rem. Iud. l. his solis. C. de revocat. donat. Fr. Vivius. decis. 380. n. 11. lib. Decian. Consil. 29. n. 45. vol. 2. ideoque vim expressae prohibitionis habet Amat. Decis. 9. n. 18. et decis. 14. n. 5. Nihil vero sanctius servari debet, quam quod civium privilegiis continetur, amor et obsequium erga superiores, civium inter sequies et concordia civitatis, salus et vigor ordinum, omnium iusta harmonia, singulorum Spiritus et victus, ideoque non immerito tales praerogativas sibi servari magni faciunt provinciales, l. observare 4. §. ingressum. 5. ff. de offic: Proconsul. isque violatis multum turbarum enalcitur, et tota civitatis compages non


page 77, image: s085

minus, conturbatur, quam ex unius memori aegritudine totum corpus langvescit. Secundo in statutis opisicii lanionum, quo Rorulum seu der Fleishauer Rolle vulgo vocant, ab Illustriss. Pomeraniae Duce. et Ampliss. Senatu urbano confirmatis sic definitum legimus, et quidem art. 11. quod ceteri Carnarii seu qui mactandis pecoribus addicti ex magna aut minuta pecude nihil frustatim iuxta pondus vendere, sed iis quae ipsis attributa sunt, contenti esse debeant et deinde art. 12. quod liberum et nulli oneri obnoxium penes eos abimmemoriali tempore fuerit, ius comparandi in provincia quas vis pecudes cuiusmodi indefinite constituta a collegiis negotiatorum et opificum in sua firmitate durare debet. l. 2. §. fin. C. de Constit. pecun. sicut de statutis eiusm odi collegiorum icti tradunt, valere et observari debere. Bartol. in d. l. 2. §. fin. de in s. fin. C. de iuris dict. ib. Bald. Sichard. n. 3. Schurff. Consil. 34. n. 6. cent. 3. praesertim si superioris Magistratus auctoritas et confirmatio accedit. Quae licet iuris necessitate ad substantiam eiusmodi statutorum non desideratur. Iason. ad l. omnes populi. 37. ib. Bartol. n. 23. ff. de Iust. et Iur. Vultei. in d. l. fin. n. 18. C. de Iuris dict. emn. Iud. Multum tamen roboris, iuris et constantiae addit, quo et superior eò magis collegiatos iuxta illa tueantur, et a ceteris teverentibus observentur. Schneidevvin. in §. Constat. n. 15. Inst. de iur. Nat. Gent. et Civil. Tertio pro vida antiquitas circumspecte prudenterque pro Civitatum sustentatione et annonaria cura, quam bene formare publice expedit, l. 1. C. de Offic:. Praf. Urb. prodinavit, ut collegiis discreta essent negotia et opificia, tum ad haec non sumerentur et exercerentur cum sui impedimento et turbationibus confuse, tum ut qui exercere vellent, eo rectius probarentur, tum ut legibus usui communitatum accommodatis constringerentur. Isti instituto, per quod singulis non impedita maneret victum sibi suvisque quaerendi et necessaria civitati subministrandi ratio, consequens est; ut eorum quae uni collegio opificum speciatim attributa sunt, non pateat licentia ceteris. Id quod a


page 78, image: s086

iuris praecepto, quo suum cuique relinquere et tribuere iubentur, l. iustitia. §. iuris 1. ff. d. iust. et iur. alienum est. Ex quo proficiscitur, quod iniunctum alteri fuit, ab alio Collegii iure von praesumendum nec agendum a cunctis. quod singulis credebantur, l. 2. C. de Exsecutor. et Exactor. ne, si multis passim liceat, confusio oriatur, l. pateant. 3. §. de bis qui ad Eccles. Quarto, cum multiplicibus saepius iteratis magistrato tam superioris quam immediati decretis et iudiciorum sententiis Reis iniunctum sit, intra Cancellos sui opificii semet continere et a turbationibus abstinere, non potest non adversus ea iniuste et contumaciter, ob quod toties Rei condemnati sunt fieri. Rebus iudicatis omnino standum est, l. 1. C. de re iudic: nec instaurari finita rerum iudicatarum patitur auctoritas, l. permitti. C. eod. Quinto, allegatur rerum consessio, sibi non competere facultatem mactandi boves et oves, quae non modo probationum omnium probatissima est, sed rei iudicatae aequiparatur, l. post rem. 56. ff. de re iud. unde confessus proiudicato habetur, qui quodam modo sua sententia damnatus fuit, l. 1. et 2. l. certum. 6. §. sed etsi fundum. 2. ff. de confess. l. un. C. eod.

Sextò, fundat se Actorum intentio in transactione eaque iudicili, quâ sic referunt Anno 1647. die 7. Mart. litem compositam, quod Rei ab omni turbatione imposterum desistere debeant. Cuius non minor, quam res iudicatae auctoritas esse, l. non minorem, 20. C. de Transact. ideoque quod conventum, etsi statim paeniteat, rescindi et his instaurari non debet. l. quam vis C eod. Septimo, pro Actoribus facit Dn. Camerariorum velut primae instantiae iudicum assertio, qua testantur et declarant, non esse reis ius infumatas carnes et pecudes vendendi. Quorum dicto multum fidei tribuendum esle videtur, sicut constat, quod iu dici velut viro bono, pro cuius integritate militat praesumptio, quod religiosus, honestus, et candidus, ideoque verismiliter suae salutis non oblitus nec falsum dicturus sit, cap. in nostra. 4. X. de procurat. Mynsinus. in cap. quoniam contra. 12. n. 121. X. de probat. in dictis fides. Bortol.


page 79, image: s087

in auth. Nisi breviores. num. 4. C. de sent. ex brevit. recand. et quidem simplici eius informationi atque relationi tribuatur, Ful v. Pacian. de prob at. l. 1. cap. 48. n. 78. maxime in iis, quae aliis non tam facile possunt este perspecta, Felin. in cap. tum a nobis. 28. n. 12. X. de Testib. vel quae ad iura aut mores civitatis pertinent, quorum nulla quam ex curia, quae leges scire et tenere censetur, potest parari cognitio. Octavo asseritur, Lanionum proprias et peculiares esse partes, ne in civitate desit copia carnis, ideoque non possunt sine culpa se immiscere rei ad se non pertinenti, l. culpa 36. ff de reg. Iur. nec ex alterius actibus quicquam ad alteram partem illicita usurpatione transferri debet. l. in provinc. 4. C. de Numerar. Actuar. Nono quia Regis nullibireperitur concessa ea facultas vendendi infumatas carnes, aut vivas pecudes, sibi ipfi sumere non debent eam licentiam, praeprimis cum ad Politicam ordina. tionem et curam annonae spectet, talia Iura et privilegia negotiationum indulgere l. fin. C. de Commerc: et Mercator. Decimo, arguitur factum Reorum, praesertim quo ad ius emendi et venden. diviva anim alia, contrariari politicae ordinationi Civitatis, quae continetur in Civiloquio, quod quotanis publicatur ê curia, et prohibet eiusmodi praemetiones, ex quibus vexatur et flagellatur annona. Quod genus illiciti mercimonii illi exercent, qui merces praeemunt, ut aliquando carius vendant, quos Dardanarios vocamus, quorum avaritiae obviam itum est tam mandatis, quam Constitutionibus, uti ait Ictus in l, annonam. 6. ff. de Extraord. criminib. Ideoque velut perniciosi annonae flagellatores severe cum iam allegato textu iuris communis, tum et legibus patriae puniuntur. Undecimo, quia Regis singulari gratiâ et indulgentia concessum est, mactare et in macello vendere per certa tempora carnem dorcinam, hircinam et caprinam, non trahendum in in consequentiam. l. ius singulare. 16. ff. de leg. sed inde collige ndum, quomodo aliarum carnium venditio prohibita fit, l. 1. §. 2. ff. ad Municipal. Duodacimo, cum Actores, quo ad iam memoratas


page 80, image: s088

species de iure suo cesserint, et plus quam competiit reis indulserint, co iniquius hi cupiditates extendunt, quibus satis esse abundeque sufficere debuit, vel in paucis per amicos sibi consuli, l. Tutori. 20. C. de Negoc. gest. l. tutores. 39. §. qui se negotiis. 2. ff. de Admin. et Peric: Turtor. Quam speciose vero hae dubitandi rationes pro actoribus adducuntur, tam parum illorum intentioni proficiunt, si consideratur quo pacto huic causae male applicantur. Longe potioribus innititur rationibus Reorum defensio. Primam pro istis decidendi causam praebet commerciorum libertas, quam gentium consensus et iuris prudentia constituit, l ex hoc iure. 5. ff. de Iustit, et Iur. ex qua libera unicuique potestas est habendi vel non habendicontractus, l. sicut. 5. C. de obliq. et Actionib. quae nemini sine iniuria adimi potest, nisi lex specialiter quasdam personas hoc facere prohibuerit. l. dudum. 15. C. de contrab. empt. At nulla lex exstat, quae Reis, aut qui eius dem conditionissunt, iufumatas carnes autviva pecora comparare et iterum vendere interdicitur. Ex quo exsurgit secunda deciden diratio, quod in iis, quae sunt de genere permissorum, quicquid non reperitur prohibitum, id intelligtur permissum. l. mutus. 43. §. cum quaeritur. 1. ff. de procur, l. qui accusare inpr. ff. de Accusat. praesertim quorum licentia durat, donec speciali lege adimitur. Tunc ubi deest lex, manet libertas. l. nulla. 4. C. de iur. dot. et iure suo eorum, quae prohibita non reperiuntur, unicuique libera facultas non denegatur, l. statuas, 7. C. de religios. et sumpt. fan.

Cui accdit tertia ex conditione eorum, quae opificibus sui collegii iure competunt. Nam ex quo opificia sunt distincta, et singulis ius Collegii, et ex hoc certa specialia iura sunt data, per quae uni concessum alteri non licet, ideoque circa ea, quae peculiariter iure opificii competant, adversus alios prohibendi ius nascitur, eam immotam certamque regulam, ex qua iura opificii aestimamus, iuste et rationabiliter constituimus, quod quaecumque in statutis seu rotulis velut fundamentali lege opificiorum, iis qui


page 81, image: s089

illa exercent sunt assignata, atque peculiariter addita, ea illi, quam qui in collegium opisicum sunt assumpti, exercere nequeant, sed iurecollegii recte prohibeantur: E cotnra, quicquid collegio seu opificio non est proprium redditum, seu lege certa adsignatum. id quoque sibi solis opifices vindicare, et alios ab illo ab arcere nequeant. Quod cum non mutatur, illud in naturali lege stare non prohibetur, l. sancimus 2. C. de Testam. et quiequid lege speciali collegii seu opificii non expressum reperitur, id veterum legum constitutionumque regulis omnes relictum intelligant, l. praeeipimus. §. fin. C. de Appellat. Quare cum inter privilegia statuta opificii Lanionum non reperiatur ullo verbo iis assignatum ius vendendi illa de quibus nunc agitur, utique firmissimum oritur argumentum. iis, cuius concessione carent, ius prohibendi aut agendi non competere. l. si pupilli. 6. §. fin. ff. denegot: gest: ê contra Reis opitulari eam exceptionem, quod liberas aedes habemus, l. loci corpus 4. §. pen ff. si serv. vindic: Quartò, quae opificiis ita indulgentur, ut soli opifices ista exerceant, elaborent et vendant, alias si non extaret specialis provisio, cuius vis exercitio vel mercimonio libera, fiunt privilegia et iura singularia ius commune limitantia, extraverborum tenorem et proprium sonum non extendenda. l. ius singulare. ff. de legit. Panorm. in cap. Abbate. num. 6. X. de U.S. continenda intra casus et terminos in priiulegio positos, Iason. in l. si constante num. 71. ff. solut. matrim: Bolognet. in l. omnes populi n. 2235. ff. de iust. et iur. Cravett. in tr. de Antiq. tempart. 4. num 75. quare quod privilegium non dicit, nostrum non est dicere, arg. l. ult. C. de fals. caus: adeict. Alber. de Rosa. ad l. hoc legatum. ff. de Leg. 3. Natta. consil. 139. n. 10. At quaecumque Actores hactenus exhibuerunt privilegia et praerogativas, nullum verbum de controversiis rebus continent nedum istarum mercimonium solis Laniis addicunt. Ex quo certissima illa atque indubitata ad litis huius decisionem vel sola sufficiens oritur conclusio. quod cum nullo privilegio aut statuto carnium infumatarum et vivorum pecorum


page 82, image: s090

mercimonium Laniis concessum reperiatur, illos adversus reos propositum tam iniuste usurpare, quam sine litera ad privilegia et iura provocant.. Facti sunt privilegia. Gail. 1. observ. Pract. 1. n. 9. nec praesumuntur aut argutiis colliguntur, sed manifeste probaxi debent. l. 1. C. de mandat. Princip. cap. tum in iure. ib. Dd. X. de offic: Delegat. Bald. in l. fin. C. de re iud. Quintò huc facit quod privilegia sunt stricti iuris. Socin. Regul. 381. Diaz. reg. 588. strictissime accipienda et interpretanda, Wesenbec. consil. 78. n. 8. Cephal. 616. n. 25. et consil. 704. n. 9. vol. 5. ut quam mibnime ludant aut tollant ius commune, Bartol. in s. fin. off. de constitut. Bellon. consil. 52. n. 3. praesertim, ne quod alteri iure communi competit, auferant, l. nes avus. c. de Emancip. liberor. l. 2. §. merito. §. fi quis a principe ff. ne quid in loc. publ. l. si impuberibus. 16. Bartol. ff. de Administr: tutor: Cacheran. decis. 90. num: n. Secto non ad controversas species pertinere privilegia et statuta lanionum, apparet satis ex eorundem fine, cuius ipsamet mentionem faciunt. Idcirco enim indulta sunt, ut in macello ad pondus et particulatim mactate carnis emendae copia a certis ad id constitutis praeberetur, qui dum ab aliis praeripi sibi Iucra met vere non cogerentur, eo diligentius istae curae vacarent. Id vero non spectat ad carnes fumo arefactas et vivas pecudes, quae in macello venum non exponuntur, ut privilegia ad unum finem et causam concessa adalium porrigi non debent, ne quidem etsi eadem occurreret ratio. Gloss. in l. bene a Zenone. c. de quadr. praescript. Septimo, quicquid privilegis lanionum continetnr, spectat saltem ad ea quae sunt illorum opisicii, seu ob quod hoc paratum est. Quemadmodum de ceteris opificum iuribus et praerogativis ex ratione creditur et asseritur, minime ea porrigenda ultra limites, causas et finem opificii. Gloss. Azo Bald. Sichard et Dd. alii in sin C. de iuris dict. om. iud. Quae igitur non sunt certi alicuius opificii, illa nec ab opificibus solis assumi, nec aliis negari queunt. At minime ad opisicium lanionum, qua tales sunt spectat infumatas carnes et pecora viva vendere.


page 83, image: s091

Hoc mercaturae, non poisicii est. Vel ipsum nomen Knochenhauer aliud innuît, a quo argumentum iurisprudentiae ducere consuevit. l. si idem. 7. c. de iur. Codcill.

Octavò, cum ut refertur, in actis omnibus aliis, tam peregrinis quam civibus in mercimonium, de quo in praesenti causa agitur licitum sit, nec praetextu privilegiorum per laniones impediri possit, inde firma ducitur collectio, in Civitate Stetinensi non id esse ius peculiare seu privilegium opificii lanionum, sed liberum commercium, et licitam cuivis mercaturam. Privilegium enim est ius singulare, lex privatorum, cap. privilegia dict. 3 quasi privans legem seu iuricommuni detrabens. coler. de process. exsecutiv part. 1. cap. 4 num. 3 Menoch. consil. 279. n. 24. Nec potest haberi pro iure singulari aliquorum, quod ab aliis communi iure usurpatur et exercetur.

Nono, pro Reis valde facit quod sub eodem genere opisicii cum Actoribus comprehenduntur mactandis nempe pecudibus intenta communi functione, sed ad diversum finem, qui distinctas postea species constitut, ut nempe Actores in macello venum exponerent mactatas carnes, Rei popinis instruendis et domesticis civium nec essitatibus operam commodarent. Inde multis illis adhuc communia esse memoratur, adeo ut tam minime inter singulorum artificium intersit, ut qui ab altera parte didicerit artem eandem, in alia specie vicissim exercere queat. Inter communia est, emere et vendere pecora et carnes. Istis consequens, quod, in quo alteri parti vel speciei communis generis non reperitur data praerogativa, in eo quoque coesset differentia. Quae enim olim fuere communia, permanent talia quamdiu non reperiuntur expressim divisa vel distincta. Nec enim oportet distingvere, quae lex non distingvit, l. de pretio. g. ib. gloss. ff. de publ. in rem act.

Decimò obtendunt Rei et iuxtale probare velle a sserunt possessionem vel quasi venditionis carnium insumatum et


page 84, image: s092

vivorum pecorum, eamque longaevam et tanti temporis, ex quo ius, quod non competit, quaeri solet. Cuiusmodi actus tam diu longa serie continuati non modo observantiam docent, et sunt certus interpres privilegiorum, quae ab adversa parte allegantur l. si de interpret. 37. ff. de Legib. ut appareat, iis non esse prohibite, quae tamdiu sunt, nemine hactenus per legitima remedia impugnante, exercita, sed efficunt, ut rei tuti sint longae possessionis praerogativa, l. apparet. 5. §. si quis 3. ff. de Itin. actuque privat. Ea vetustas mercaturae vel exercitii venditionum semper pro lege habetur ilitium minuendarum gratia, l. si in summa. 2 pr. ff. de aq. et aq. pluv. arc: et iuris auctoritatem praebet, etsi ius alias non probaretur. l. fin. ff. eod. Idque eo magis obtinet, quod Actores non probarunt aliquod istis actibus longo annorum spatio exercitis contrarium, unde istos prohibere potuerint. Quare et frustra vitiosam illam possessionem arguunt, dum ius in quod peccatum sit, non docent Quinimo, si ius prohibendi iis competisset, ramen ex diuturno silentio desiisselt. Qui in longo prolixoque spatio ius suum consecutus non est, serapaenitentia ad pristinam prohibitionem vel postulationem revetti desiderat, l. fin. pr. c. de servitut.

Undecimo tendit Actorum desiderium ad introducendum pro se monopolium, quod cummultifariam committatur, ut exponitur per Menoch. l. 2. A. 1. Q. cas. 569. Damhaud. in Practic: Criminal. cap. 34. tum maxime, quando apud unum vel paucos saltem est facultas vendendi aliquas species, arg. l. un. C. de Monop. Carpzov. in respons.Electoral. 41. num. 10. tit. 5. l. 1. At quicquid monopolium sapit, iure communi et Imperii Romani Constitutionibus prohibitum et severis poenis obnoxium est, velut reip. et singulorum commodis valde perniciusum, d. l. un. C. de Monopol. Recess. Imper. Augustan. de Anno 1500. tit. von wucherlichen Contracten. Rocess. Imper. Spriens: de Anno 1526. §. Item nachdem die monopolien. Recess. Augustan. de Anno 1530. §. und nach dem etwan/ Recess. Ratispon. de Anno 1532. tit. Policey-Ordnung zu Augspurgk,


page 85, image: s093

de Anno 1648. tit. die Monopolia Policey-Ordnung zu Franckfurth, de Anno 1577. tit. 18. die Monopolia. Et licet aliqui existiment, ex specialibus privilegiis aut praescriptione induci posse monopolia. Sichard. in d. l. un. num. 11. C. de Monopol. Borchold. consil. 17. resol. 1. id tamen constitutionibus Imperialibus, quae tollunt privilegia, et consuetudines contrariatur, uti expresse constitutum in utraque proxime memorata Ordinatione Politica, tit. die Monopolia. 18. verb: Vnd sie hinwieder einig geleidt, Sicherheit oder Freyheit, in was Schein die immer seyn, oder fürgebracht werden möchten, weder schützen noch schirmen noch fürkragen. Rationi non congruum, ideoque ab Ictis potioribus non probatur. vid. Iohann. Goeddeum in Consil. Matpurgens. 17. num 188. et seq. vol. 4. Praeterea h. l. nulla tenus applicabitur, uti ta. le privilegium aut consuetudinem Actores pro se nondum produxêre, in quibus ipsis solis controversa venditio concessa sit, ideoque co iniustius ac iniquius sibi arrogant.

Duodecimô Adversatur Actorum intentio, commerciorum libertati, quae maxime promovenda, minime vero restringenda est. Coler. de Process. Exsecutiv. part. 1. cap. 10. num. 68. Cum commercia sint ubera civitatis atque terrarum, quae quo sunt am pliora alunt et beant incolas felicius faciliusque. Aliquando quidm utilitatis publicae causa ad certos limites rediguntur, et constringuntur quomodo et fieri videmus per constituta collegia mercantium et opificum. Carpzov. in Respons. Electoral. 42. num. 16. tit. 5. lib. l. sed talis quoad controversas species non occurrit, quin potius cum multa in civitatem adduci pecora ad consequendi facilitatem et ad amoliendam caritatem expediat, publice quoque et privatim utile sit a pluribus vendi, quibus plures praesertim pauperes egent, non sinet noxa communis ad paucos redigi tam ence ssarium mercimenium.

Tandem cum haec res ad curam annonae spectet si magistratui, qui velut communis omnium pater, Cravet. Consil. 9. num. 37. omnia ad subditor um utilitatem dirigere debet, l. si quis filium. C.


page 86, image: s094

de in off. Test. incumbat studere. quae annonae ratio fir metur et amplietur. l. 1. C. de off. Praef. urb. nec ista oneretur aut vexetur. l. annonam. 6. ff. de extraord. Crim: utique non poterit permittere. ut in paucorum arbitrio sit quid et quanti ad istam spectans venum exponere velint. Id quod nihil aliud foret quam societate coire, quo annona carior fiat, id quodvalde damnosum et expressô iure vetitum, l. 2. pr. ff. ad L. Iul. ae Annon. Ei quod pluribus utile est. cedit merito, quod paucorum lucra concernit, l. un: §. haec autem. 14. C. de caduc: tollend.

His ut decet recte diligenterque consideratis, in propatulo est, quomodo quod in reis arguitur libertati commrciorum naturali innitatur, nulla lege ipsis interdictum. Quod vero ab actoribus petitur ab ipsorum iure alienum, nullo iusto fundamento seu legitimae petendi causae innixum, nullis eorum privilegiis ipsis solis attributum, aut aliis adomtum utilitati publicae et singulorum adversum sit, ideoque quae opponuntur nullo negotio exsistis diluuntur.

Primum argumentum contraeium intendit privilegium Barnimi quod vero eius loco ostentatur, minime privilegium est, sed decretum in quo aliquid controversiae, quae Lanionibus cum aliis intercessere deciduntur. Quod non potest extendi ultra obiectum, super quo facta fuit. Id enim cuivis dispositioni convenit, ut restringatur ad suam causam, Bald. in l. iubemus. c. ad SC. Velleian. nec extendatur ultra casum ac super quo facta fuit, l. praecipimus in sin. ib. Bartol. C. de Appellat. Auth. quas actiones C. de Appellat. tam includendo quam excludendo regulanda intra terminos, Bald. in l. si defunctus. C. de suis et legit. Simon. de Praet. consil 90. n. 79. vol. 1. Termini vero et obiectum dicti decreti quoad ea verba, quae inde actores pro se adducunt, sunt controversia, quae inter istos fuit, minime concernens mercimonium seu ius vendendi infumatas carnes et vivas pecudes, sed saltem usurpatum a Reorum praedecessoribus venditionem recentis carnis in macelle secundum pondus, ut habent verba: Daß auch die Kürter ins


page 87, image: s095

gemein des frepschlachtens und roh Fleisch mit der Gewicht abgewogen zu verkauffen/zuversellen/und des Schlachthauses zugebrauchen sich unternommen. Super hac Lanionum querela decisio ea facta, super qua se fundant Actores, ut manifeste appareat particulam illam taxativam allein excludere saltem, quae in querelam et sub decisionem fuere deducta; non pertinere ad alia praesertim ea, quae non sunt pars et proprietas opisicii, sed communis et nulla lege restrictae libertatis naturalis atque commercii publici quale est mercaturam, de qua agitur, satis in superioribus probatum fuit.

Eum intellectum ostendit expresse formula et tenor verborum: Daß sie ihr Ambt alle in zur Garküchen und Hußschlachten gebrauchen sollen; Unde indicatur, haec esse sola opificii reorum. At in macello iuxta pondera venditionem carnium esse opisicum Actorum. Cum autem ad horum opificium id, de quo hic agitur, non spectet, velut ad casum longè ddiversum, et in quo diversitas rationis apparet, non trahenda dispositio, cum nec de isto verbulum aliquod ea contineat, restringenda saltem ad expressa, l. 3. ff. de Transact. Brusas. Consil. 13. n. 17. vol. 1. Praesertim ubi in eo privilegium suum seu ius singulare a reis praetenditur, quod stricti iuris censetur, et ultra sonum verborum extensionem non patitur, uti in 4. et 5. decidendi ratione expositum.

Secunda dubitand ratio ex statutis Lanionum desumpta eo ipso dicitur, quod de vero recto que sensu praefati decreti Ducis Barnimi apparet. Ad id si referunt, et ex eo redigere um tenotem, ut nihil magis continere debeant quam relatum, l. 2. 16. Bald de Error. Advocat. Decius in l. certi §. si nummos num. 17. ff. de reb. Credit. cum iidem sint ter mini referentis, qui sunt ter mini relati l. si ita scripsero. ff. de Condit. et Demonstrat. l. asse toto. ff. de hered. instit. Bald. in Auth. si quis in aliquo C. de edend. Quando quidem ergo certum ex litera et mente decreti nihil a liud Actorum praedecesloribus ademptum ex eo, quo antea opificii utriusque sub


page 88, image: s096

eodem genere commune fuit, quam ne venum in macello carnes recentes exponerent, in statuta aliud redactum non fuit, nec etiam redigi debuit et potuit. Non enim talia statuta valent, si rationi non congrua iuri communi adversa. l. fin. ff. de colleg. et corporib. si aliorum iuri damnosa. l. unus §. ante omnia ff. de Pact. Schnei dewin. in §. constat. num. 15. inst. de iur. Natural. Gent. et Civil. si monopolium sapiunt. l. un. C. de Monop. Moller. l. 2. semestr. cap. 15. si negotia quae ad opisicium spectant excedunt. arg. l. fin. ff. de iurisd. Vultoi. in l. fin. C. de Iurisd. Huius modi esse quod hic Auctores obtendunt sed non probant, ex superioribus constat. Eoque minus verba cum decreti Ducalis, tum praetensi statuti, quando quod omnibus licet, non prohibent Reis, nec Actoribus solis attribunt, ad restringendum commercium iure Gentium liberum, ut ut aliquod ducium suborietur, extenden da sunt. Id quod nemo non intelligit, qui recte considerat, quomodo distingvenda sint quae opificii lanionum propria sunt reddita, a quibus removentur Actores, et quae illorum opificio non sunt, cum proprietate assignata: In quibus Reis mansit libertas lege non restricta, Actoribus nullum ius prohibendi competit.

Hoc consirmatur ex clausula confirmationis Ducalis salvô iure tertii, cuius is est effectus, quod omne praeiudicium a iure libertate et facultate alterius removeat et isti non obstent, quae ista mediante confirmantur Affict. in cap. inter monasterium n. 3. X. de sent. et re iud. Modificat illa quod conceditur et relervat, quod ante quis habuit, quatenus non in illo instrumento adimitur, gloss. in l. item Labbeo, ib. Bald. ff. de famil. ercis. Paris. consil. 70. n. 15. vol. 3. Angel consil. 290. n. 4. ubi scribit, eam habere tantam vim, ut cum non invenit, quod modificet orationem praecedentem exstingvat potius et ad nugationem resolvat quam ut otiosa sit. Accedit tandem ad resolutionem omnis dubii observantia, quae est omnium interpretationum regina. uti eam vocat Iohann. Baptist Costa. in tr. de iur. et fact. ??? [(reading uncertain: page damaged)] inspect. 47. n. 7. Dum ab


page 89, image: s097

immemoriali tempore Rei in possessione vel quasi iuris vendendi merces controversas mansêre, nec a magistratu, nec a Reis unquam impediti, unde constat, quae in decreto vel constituto habentun minime ad illos actus pertinere. Observata enim non fuisse illicica, aut per dispositio nem prohibita in de necessariâ consequentiâ colligitur. Cravett. consil. 836. n. 10. Menoch. consil. 454. vol. 3.

Tertia dubitan diratio pertinet ad ea, quae opificii vel collegii cuiusque propria sunt reddita quorum illa est conditio ut aliis non liceant, ideoque is effectus, ut et quibus concessa alios prohibere queant, et quibus non indulta exercere non debeant. At minime porrigi ista possunt ad ea commercia quae nemine nec speciatim attributa necinterdicta. Quroum licentia cessante prohibitione manet non interrupta Equorum genere id mercimonium esse de quo agitur, ex supra scriptis.

Quae circa quartum dubium totios inclamantur, et ingeminantur iudicata causae huius obiectum minime concernunt. Ut numquam de iure infumatas carnes et viva pecora venden di fuit, ante hac controversia, sic nec, de isto potuit pronuntiari aut pronuntiata intelligi sententia. Sententia debet esse conformis libello. l. ut fundus ff. commun. dividund. l. cum quidam: C. de fideicom: et haec cua semper in processu correspondere oportet, petitionem, probationem et sententiam Alphons: de Azeved. in Constit. Hispan. Reg. lib. 4. t. 17. lib. 10. n. 118. seq. ita ut nec quod deest petitioni aut probationi iudex supplere queat, Gloss. in l. verbum oportere ff. de verb. signif. Bald. in cap. 1. de milit. vasal. qui contum: unde quod articulatum, deductum et probatum, certissimum sententiae inzellectum prae bet et eam regulat. Iasan. in l. sub praetextu num. 6. C. de Transact. Matth. de afflict. decis. 95. n. 8.

Quare cum numquam in libellum aliquem, ne dum deductionem aut probationem pervenerit id, de quo haec movetur actio, certum est, male super aliis capitibus iudicata huic ab istis alisnae et diverlae liti opponi. Mala est a diversis illatio, l. fin. ff. de


page 90, image: s098

Calumn. Nec ex sententiis, quae non idem concernunt punctum, desumenda cum istae ius opponendi non porrigunt, nisi ubi idem corpus idem ius ea dem quantitas, eadem causa petendi, eadem res est, l. cum quaeritur, 17. l. seq. ff. de except. rei iud. Stricti quoque iuris sunt, ultra verborum tenorem non intelligenda, l. 1. C. siplur. un. sent. l. terminato. 3. ib. DD. C. de fract. et lit. expens. Quisquis verba iudicatorum inspe xerit, quae opponuntur, ex iisdem satis dispiciet, quam ad alias lites ab hac diversissimas, et praeprimis ad causas non mercimoniorum, sed opisicium eiusque leges concernentos. Unde in quibus sit quaedam prohibitio venditionis coniunguntur haec duo schlachten und kauffen, ut eluceat, reis interdictum mactare publice pecora, et carnem vendere; ex qua prohibitione minime sequitur, quod viva pecora vendere, id quod ad lanionum opisicium non pertinet licitum sit.

Nihil moratur quinto loco oppsito confessio, veluti quae nullibi reperitur. Perinde sexta alle gata Transactio, quodad controversa in praesentiarum capita, actis non educetur. Nam ut sententiae quaedam, ita et compositio facta agit et loquitur coniunctim de mactatione et mactati venditione. Dum in aedibus publicis mactare pocora et carnem in mascello vendere non debent, inde minime prohibentur, quae sub hac lege opisicii non continentur, carnes et pecudes vivas emere et vendere. Transactio est stricti iuris Gloss. ad l. sub praetextu. ib. Bartol. n. 6. Iason. n. 5. C. de Transact. nec exten ditur a re ad rem non expressam. Bald. in l. 1. C. de Tit. Wesenbec: consil. 15. n. 4. Ideoque quod in eadem speciatim non continetur, a iudice non suppletur l, ad probationem C. de probas. Bald. in l. interest. C. de sout.

Ad septimum respondetur, allegata pertinere ad ea, quae facta legitimâ causae cognitione, et per quis ita veritate pronuntiat. Pro istis praesumi bene non negamus, ut ut appellatum fueris. Atminime p rrigendum id est ad assertiones vel attestationes iudieum quas gro astra partium pendente processu proferunt.


page 91, image: s099

Oportet iudicem de allegatis et probatis pronuntiare, non vero de allegatis testimonium ferre, et ultra quam probatum in alterius partis praeiudicium asserere debet. Felin. in cap. cum a nobis 23. n. 5. X. de te stib. et attest. id enim ab officio eius, quod in quam vis partem aequum et neutri, nisi in sententia, adversum esse debet alienum erit. Quo circa assertioni iudicis ad detrimentum alterius partis non creditur. Iacob. Menoch. l. 2. A. L. Q. cas. 187. n. 31. Fulv. Pacian. de probat. l. 1. cap. 48. n. 20. sed id testimonium suspectum habetur, velut favori eius pro quo iudicatur dicatum. Farinac: in tr. de testib. quaest. 60. n. 89. et seq. Deinde iudceis seutentia, a qua appellatum fuit, non facit plenam fidem, nec praesumptionem iuris et de iure, hanc enim cum effectu illius suspendit appellatio, l. 1. §. ult. ff. ad SC. Turpill. cap. venientes X. de iure iur. cap. cum ad sedem X. de restit. spollat. Felin. in cap. quoniam contra. n. 19. X. de probat. sed saltem aliqualem opinionem atque praesumptionem, quae tamen contratia probatione et demonstratione diluitur. Paulus de Castr. in l. si instituta 27. §. de in officios. 2. in 3. lect. u. 3. ff. de in offic. Test. Menoch. de praesumpst. lib. 2. praef. 67. n. 37. et 47. Mynsing. in cap. quoniam n. 161. et seq. X. de probat. At si quae inter decidendi rationes adducta sunt, recte perpendantur, praesertim considerata, tum huius controversi mercimo nii nullis legibus circum scripta libertate, tum opisicii conditione, tum in veterata poslessione et usus, apparet assertionis niquitas et contrarietas. Et cum nulla a iudice dicti ratio adicitur, ei caeca fides haberi non debet.

Octavum argumentum spectat ad eam, quae opisicii propria sunt, nempe frustratim, et ad pondus vendere carnes in macello, At reliqua mercatura pecorum praesertim vivorum non est opisicii pars, nec lanionibus, propria nec aliis interdicta, ideo allegatis regulis non obnoxia.

Nona dubitandi ratio nihil movere potest, cum ius vendendi merces in soro et alibi venum exponi solitas sit libertatis


page 92, image: s100

communis, et ad commercium gentium iure liberum spectet, cuiusnon oportet impetrare speciale in dultum velprivilegium, sed sine hoc licentia est.

Superfluum est precibus postulare quod communi iure permissum est. l. un. C. Thesaur. Sufficit, non reperiri id mercimonium lege aliqua esse prohibitum, id quippe permissum et licitum censemus. l. nulla. 4. C. de Iur. Dot. In istiscnim, quae sunt de genere permissorum, usurpam us Icti sententiam in l. Magistratus. 25. ff. ad h. Municipal. Lego municipali etsi non sit datum, dum modo non denegatum, moribus competit. Circa decimam dubitationem discernere oportet comparationem pecudum aliarumve mercium, quae statim venum exponuntur, et eam quae suppt imit merces donec exorta caritate liceat longe carius et cum incommodo hominum vendere Haec Dardanariorum propria est, et quia annonam vexat et flagellat, illicita l. fin. ff ad L. Iul. de annon. et poenis coercenda. l. 3. §. sin. ff. de Stellion. l. in Dardanarios 37. ff. de Paen. Illae vera est advectio rerum ad victum spectantium civitati utilis, augens annonam, non vexans, ideoque non illicita nec prohibita neque in ulla civitate id civibus interdictum foras emere victui necessaria, et iterum in civitate vendere. Hoc nisi permissum foret praesertim quoad pecora multis decederet occasio de victu commode prospiciendi, imo ad monopolium noxium lanionum recideret res pecuniaria, id quod minime concedendum l. un. C. de Monopol. Interest inter Pantapolas seu Propolas qui alibi emunt, et in urbem ut revendant advehunt, quorum diligentiam intemendis vendendisque mercibus ab urbe secludere, utilitati annonae adversum iudicavit Iimp. et inter Dardanatios qui ex annonae caritare Iucrum sperant minusque uberem annon am exspectant, ut quae suppresserunt sub iniquo lucro, aliorum damno tunc expromant, ad quos spectant leges supra allegatae ut plutibus hoc exposuit Cuiacius lib 10. obs 39. Reliquae duae obiectiones nihil huc faciunt, dum constat quae iam inlitem devenere, non competere actoribus iure


page 93, image: s101

opificii; reis licere iure liberi mercimonii. Quare nihil hi usurpantilliciti, aut in quo gratia adversariorum opus habeant.

Spectant cetera ad opificii partes, cum quibus haec, de quibus agimus, minime confundenda esse apparet. Nec valet ea consequentia. Ex iis, quae ad opisicii sui ius spectabant, indulsisse actores reis, ideo iis non licere, quae non dependent ex illorum voluntate, ut et hoctenus exercuerunt, et aliis permissa sunt. Hoc foret contra iura, beneficum dedisse captiosum l. Paulus. 8. pr. ff. de Praetor. Stipulat, et sub benevolentiae specie texisse iniurias. contr. l. nec avus. 4. C. de Emancipat.

Quando vero ex hactenus breviter discussis constat, quomodo intentio actorum iure careat, defensio vero rcorum libertati communi valde favorabili, possessioni inveteratae, publicae utilitati, ab omnibus annonae iuvandae facilitati innitatur, ex inde simul discitur, quam iniuste sententia Illustriss. Dicasterii Stetinensis rescissa sit, quae nihil complecitur, quod non aequum, iustum et rationabile, ideoque minime impognandum, aut revocandum fuit.

Omne quod pronuntiat innititur voluntati et consensui actorum, a quibus id ex presse concesium et oblatum fuit, quod in sententiam postea redactum, ut quis consensum, quem somel accommodavit, revocare nequit. l. per fundum. ff. de servit. ruslic. praed l. in diem. ff. de aqua et aqu. pluv. arcenda. l. 1. §. prodest. ff. quod Legator. Ita nec audiendus, qui contra id quod semel approbavit, venire cupit, l. post mortem. ff. de Adopt. l. sicut. C. de Oblig. l. cum provide oris. C. de Donat. Undo nec petitur, nec conceditur iuste contra semel placidum restitutio in integrum, cum desiciat gravamen, dum volenti nulla potest fieri iniuria, d. l. in diem. §. 1. ff. de aq. et aq pluv. arcend. concedunt hoc Actores, sed replicant, sine voluntare sua a quibusdam collegiis consen sum additumiis, quae rata habere non postunt. At apparet ex actis, seniores collegii, et quidem istos, quibus ius currandi et negotia agendi, opificii seu collegii nomine stetise in iudicio et causam


page 94, image: s102

communem egisse; De in de notum est ex vulgata consuetudine, istos seniores esle velut curatores et Actores rerum et litium collegii, quibus cum statutis tum consensu data potestas illas tractandi, et in statutis lanionum Stetinen sium id ex pressim sic ordinatum reperitur. Istis consequens est, cos seniores esse volunt Actores collegii lege constitutos. l. nuvi3. ff. quod cuiusque univers. per quos, quod communiter agi fierique oporteat, agatur et fiat, l. 1. §. 1. ff. cod. Sic hard. in l. fin. C. de Iuris dict. Hos constat assimilari procuratoribus, quorum partibus singuntur. l. item eorum. 16. §. fin. ff. quod cuiusque univers. Quicquid autem a procuratoribus factum, id ut prodest, sic et obest iis, quorum causam agunt. l. rescriptuns. 10. §. fin. l. nam. et 12. ff. de Pact. l. ius iurandum. 17. §. fin. ff. de iure iur. l. si procurator C. de procurat. l. transactiones. C- de Transact. l. 1. §. fin. ff. quand. appell. sit ibid. gloss. Bartol et Dd. Et si vero communi Ictorum sententia exstimetur, dari dominis restitutionem in integrum adversus gesta procuratorum in iis, qui pecuniariam existimationem recipiunt, si procurator solvendo non sit, alias sine distinctione facultatum sicut id prolixius exposuit Gail 1, observ. 45. per tot. Hartm. Pistor. Pract. quaest. 36. numer. et seq. part. 1. Graven. pract. conclus. l. z. cap. 45. tamen id minime huc applicari potest, ubi nulla apparet laesio, nec dum probata est, sine qua tamen restitutio in integrum non conceditur. l. 1. l. 2. ff. de restit, in integ. l. 1. et tot. tit. ff. ex quibus caus. maior. Nec enim aut fecere Seniores opificii, nec iudicatum in illustrissimo iudicio, quod non iustum, aequum et iudiciorum ordini congruum fuit. Id quod ab omni laesione abost, cum iustanon habeant iniurtiam. l. iniuriarum 13. §. 1. ff. de iniur. Nec enim laeditur, qui fecit ad quod de iure tenebatur.

Primum quod est sententiae ut permissum sit rois, id quod ex carne, quam venum exponere licet, non venditur, infumare atque frustratim vendere, id consequens est licentiae recentem istam carnem vendendi, exqua dum laniones sibi solis quoad cetenas


page 95, image: s103

carnium species adstruunt ius venden di in fumata, nulla aequitatis ratione peslunt non sinere Reis ob eadem facultatem vendendi ex licitis infumeat.

Quod quis iuris contra alium usurpat, eodem ipsemet contra se, ut iste utatur, permittere debet, l. 1. et tot. tit. ff. quod quis que iur. Si ea ratio ab actoribus iusta putatur ad inferendum pro ipsis ius peculiare venditionis carnium infumatarum, utique et iustam reputare debent contra se pro Reis ad arguendam communem licentiam, quoad ea, quae communiter mactare et vendere licet.

Alterum quod Actores obtulere et sententia impoosuit, deprobando praetenso iure prohibendi, ex quo constet Reis non esse permissum, id de quo controvertitur mereimonium, iure aliter fieri non debuit nec potuit.

Id enim incumbit ipsis ut Actoribus, tumex processus naturali ratione, quia Actoris est probare. l. actor. Co de probat. eoque non probante reus licet nihil praestiterit, absolvitur l. qui accusare C. de Edend. l. pr. C. de rei vindit. zum conditionis Actorum intentionis asserentium, Reos iure prohiberi facere, quod alias iuris et libertatis communis est, quibus eam exceptionem ex certa lege probare opus est l. abeaparte. 5. pr. ff. de probat. tum ex Reorum posse Gone eaque inveteratâ, cuius is fructus est, quod possessorem ab onere probandi relevat, et id in adversarium transfert. Cap. sepe. X. de restitut. spoliat. cap. ad. aures. X. de praesiript. cap. ex literis X. deprobat. l. 2. 1 vis eius. 15. l. sive possidetis. 16. C. eod. Idque non in vera, sed et in quasi possessione obtinet. Ioseph. Mascard de probat. Conclus. 1194. per tot. vol. 3. Non potest quoque prospici, quomodo laesos se queripossint Actores, ideoque restitutionem in integrum inpetrare, dum certa est reorum possessio vel quasi, ius autem adversariorum sub lite et valde dubium, cum liti, eventus possit esse incertus. l. quod debetur si ff. de pecul. non possint allegare à Seniceibus aliquid remissum quod sibi competit. Praeterquam autem cuodnulla laesio probata est, quae mereatur ex aequitate aliqua in


page 96, image: s104

integrum restitutionem, apparet falsitas causae, quae mavit Referentem, ut istam indulgeret, nempe quod putavit, controversiam hanc dudum per iudicata fuisse decisam, uti memorat in fine conceptae, sententiae. Ut vero hoc fundamentum eius, est erroneum, et nulla tenus probatum, dum numquam ante hac de quoiam agiturin contro versiam venit, nedum aliquo iudiciali pronuntiato super eo quicquam definitum fuit, adeoque ex errore repuratum, quas Actores ad Acta tulere sententias alia capita concernentes, huc pertinere, dum ab iis haec lis diversissima est, ita quod ex ea ratione conceptum nullum et invalidum.

Sententia continens expressum facti errorem, aut falsam erroneamque causam, qua iudex ad sic pronuntiandum motus fuit, ipso iure nulla est. Ioh. de Ferrar. Pract. in form. sent. defin. in verb: non Bernhardinus vers. item est nulla. Mynsing. respons. 6. num. 62. cent. 1. Maranth. in specul. aur. part. 6. ac sententia. num. 218. Cessante causa sententiae, Cessat sententiae effectus. Soin. Sen. in 1. si à te per ill. text. ff. de except. Sub et obreptitie enim impetrata censetur, ut detecta falsitate causae et allegationis adversae partis nequeat effectum aliquem sortiri. Oldrad. consil. 81. num. 1. et consil. 227. num. 12. et seq.

Tertiae inspectionis nostraede poena litis temerè motae discussio prolixior, superflua est, cum quid de ista censendum ex superioribus satis eluceat. Iuri qui dem convenit, ut qui sine iusta causa et legitima petitione convicti fuerint litigasse, omnes suntus, quos ab exordio controversiae captae ipsorum vitia alii telerasse constiterit, redhibere cogantur, ut hac censurae iustissimae formidine revocari qui improbis assiduè conflictationibus occupantur, acquiescant l. omnes 33. §. sin. C. de Epise. et Cleric. attamen non itroganda est illa poena ubi victus iustam litigandicausam habuisse reperitur 1. qui solidum. 78. §. etiam resp. 2. ff. de Legat. 2. Gail. 1. Obs. 151. num. 2. 3. seq. Non enim victoriae meritum aut praemium, sed temeritatis supplicium ista condemnatio est. l. cum quem


page 97, image: s105

79. pr. ff. de iudic. Rationes vero decidendi supra allatae omnes spero evincent, inique reos in ius vocatos esse, ne dum iuste eose contra petitionem defendisse.

Iustitiam causae quoque arguit, quod per sententiam iudex ad quem appellatum est, gravamina Reorum, quae pro iustificanda appellasione attulerunt, relevantia fuisse recipiendo pronuntiavit, postea pro Reistulit sententiom, actoribus iniuncta, ut oportebat, probatione allegati iuris prohibendi. Qui pro se obtinuit sententiam, ut ex hac praesumitur fovere iustam et non deserendam causam, ita in expen sas condemnari non debet. Gail. 1. obs. 192. n. 5. Cothman. consil. 146 vol. 2.

Quando etiam ab Actoribus delatum est Reis iuramentum calumarae, ab hic accopta iurandi conditio et impleta fuisset, nisi adversarii sententiam impugnassent, adeoque uti impositum fuit primo loco sine suspicione sauciae conscientiae iur arerecusassent, ideoque iuramenium acceptatum pro praestito habetur, cum paria sint, id acceptare, et in continenti iurare. Bartol. in l. non erit. 5. §. ult. num. 2. ibid. Iason. in pr. ff. de iureiur. praesertim ubi ne praestaretur, per adversarium stetit, suspicio temeritatis purgata fuit. Unde non sine ratione existimatur, quando iuramentum caluin niae praestirit, aut quod perinde est, pro praestito habetur, victum non damnari in expensas. Carpzov in iurispr. forans part. 1. conssit. 31. defin. 30.

Causa huius condemnationis refertur et ponitur in praetensa contu macia, et haec arguitur ex contemptu saepius iudicatorum. Sed cum iuxta superius demosstrata nulla un quam de iis capitibus, quae iam sub lite sunt, controversia fuerit, ideoque nulla sententia super iisdem processerit, nec inde iudicatum, salva veritate obtendi potuerit, utique falsò allegatur contemptus eorum, quae non exsistunt et in illum iniucte dictatur, poena.

Nulla est iudicis sententia, in qua corruit fundamentum istam proverentis. Mynsing. respons. 6. n. 63. decad. 1. Divinis atque


page 98, image: s106

humanis legibus id contrarium est, poenam infligi ubi non est delictum. Sine hoc enim isti locus esse nequit. cap. cum ex literis, X. de Cleric. Ordin. cap. in cunctis X. de Election. cap. quia frustra X. de Usur. 1. sipoena ff. de Poen.

Nullus dubito huic satis appariturum quam nihil iniusto habeat sententia Illustriss. Archidicasterii, adeoque causa nulla subsit, ob quam Actores ad versus illam in integrum restituti, nedum Rei condemnari debuerit. Ideoque spero, si quae pro Reis militant dextre diligenterque deducantur, et discutiantur, alia pronuntiatione Reos non impunes modo, sed et in possessione et usi mercimonii permansuros fore. Praepedire illam studebunt forte Rei oppositione trium confoe mium sententiarum, quae ulteriorem provationem non admittunt. l. un. ib. Gloss. pat. et Dd. omnes C. ne sic. in un. ead. caus. Sed frustra, ut puto, cum ea dispositio iuris, ut ter provocare non liceat, non obtineat in remedio restitutionis in integrum, quod etiam post tres conformes sententias admittitur. Sigismund. Scacc. in Tract. de appellat. quaest. 15. limit. 1. n. 64. Sicut et in Pomeraniae iudiciis Ducalibus id obtinere et admissum fuiste non uno exemplo mihi constat. Quo pertinet communis Ictorum opinio, in quibus casibus à sententia appellate non licet, restitutionem tamen in integrum adversus eandum locum habere. l. 1. C. si advers. rem iudic. Sfort. Odd. in tr. de Restit. in integr. quaest. 15. n. 31. et 32. ut et n. 44. Vestrius, in praex. Iudic lib. 8. cap. 3. in pr. et n. 1.

Cùm etiam ex falsitate fundamenti, cui superstructa est ultima sententia, nempe quod iudicata nulla exsistunt, constet de nullitate notoria eiusdem, utique ea non obstat iis remediis, queis nullitas arguitur aut in iustitia accusatur, ut ut iam bis provocatum sit. Caes. Barz. decis. Bononiens. 55. n. 5. Sacace. de quaest. 17. limit. 1. n. 62.

Nam est post tres conformes sententias appellabitur si nullitas ex actis constet, aut statim possit probari. Alexand. in l. de pupillo §. qui opus in fin. ff. de oper. nov. nuntiat. Fr. Vivius. Decis. 304.


page 99, image: s107

n. 6. Oldraet. consil. 106. Sententia quippe nulla in rem iudicatam transire non potest. l. 1. C. quand. provoc: non est ne cess. 1. 4. §. condemnatum 16. gloss. et Dd. de re iudit: Bartol. in l. 1. C. sent. rescind. non poss. Atque ita sine mente rectiori quicquam detrahendi iudi. cio me sentire manus et sigilli mei adiectione testor. Scribebam Stralsundi die 1. Iunii Anno 1650.

Responsum IX.

ANnus iam labitur sextus, cum in causa quae inter Civitatis Stetinensis Laniones Knochenhawer ab una et Carnarios qui mactationi pecorum ac popinae operam dant vulgo die Haußschlechter und Gabrbreter, ab altera parte in puncto deß Verkauffs deß dreügen gerücherten Fleisches und lebendigen Viehes, lub iudiciali discussione versatur relpond. Repeti etiam iuxta tenorem Responsi iudicatum in Dicasterio Regio ex consilio ICtorum et Assessorum Scabinatus Brandenbur. gensis die 4. Novemb. Anno 650. Et licet per appellationem ad Illustrissimum Regii in Pomerania status Consilium ea sententia impugnata esset, tamen per pronuntiationem die 20. Septembris Anno 1651. confirmatam fuisse. Vidi tamen simul ex actis non acquievisse his sententiis actores, sed petitâ in integrum restitutione insurrexisse adversus pronuntiata et tandem ad Ictis Academiae Iuliae impetrasse ut sibi per responsum rationes redderent, quare antea contrarium senserint, et priorem sententiam contrariam quam praetactae posteriores correxerant pronuntiandam duxerint, sicut eas exhibent prolixae de iis chartae, indeque subsecutum, ut transmissis ad Iuridieam Facultatem in Academia Argentoratensi actis per eonceptam ab illis et publicatam die 13. Sep: Anno prae terito sententiam quae in priori continebatur condemnatio poenalis remissa, de cetero vero eius tenor contra posteriores admissâ


page 100, image: s108

in integrum restit utione confirmarus sit. Iure et ratione aequâ an secus dependet praecipue ex discussione atque examine eorumque ICti Helrasta dienses ad approbandam sententiam â se primo conceptam conscripserunt velut ab adversa parte ad commovendum iuditem loco gravaminum imploratae restitutionis prolata. De iis quid sentiam dicere et quam non illa faciant ad convellenda quae in responso conscripsi quaeque postea bis iudicata sunt faciant nec in hac causâ attendi nedum sententiarum posteriorum improbationum causare debeant ante oculos ponere, necessitatem quandam mihi imponit tum responsum quod ante quinquennium. Consulentibus communicari, defendendi et ab adversis scriptis liberandi debitum, tum illorum qui iuxtaillud iudicarunt stabilienda auctoritas tum Reorum proservanda sententiarum constantia petitio, cui etiam qui in priori instantia iudicavit patrocinium negare non debet iuxta decisionem Anton. Fabri. in Cot. lib. 2. tit. us. defin. 1. tum consilium petentes adiuvandi aequitas, maxime cum appareat illos sires eo stabit loco inique fore gravatos et sine iuxta causâ non solum privato suo malo sed et non levi publico in commodo ab illo quod naturalis libertatis nec proprietatis iurisve alterius est, exclusos esse.

Hoc vero pace illorum qui incontrarias partes abierunt scribere et praemittere liceat aberratum non parum fuisse â scopo et ab ea quaestione quae. vere in hac lite versatur et cui applicandum fuit iudicium. Nam inspectis cum quae in primâ instantiâ processerunt, tum quae actores pro intentione sua protulerunt, tum quae ICti pro iis responderunt apparet, omnia ad illam quaestionem converti et pertinere an Reorum privilegiis concessum arefactas carues et vivas pecudes vendere ideoque id praesupponi, quod istis non continetur iis quoque non licere, unde sine omnidubio, quod privilegia eius venditi onem expressam non habent in adversum sensum devenerunt, eo facilius adversar partis admissâ prohibitione. At ea in hac lite revera non versatur quassio sed longe alia nimirum anquae carnium arefactarum et vi ventium pecotum venditio naturalis libertatis nec collegio lanionum appropriata est; per livius inssantiam prohiberi potuerit et iusta prohibendi cansa adsit. Inter quae maximadifferentia est. Nam inpriori quaestione praesupponitur Reos non habere ius nisi ex privilegio, ideo quod hoc non continetur non licerclaniones vero qui vendiderunt arefactas carnes et


page 101, image: s109

viva pecora, id solos habere inde pro hibere posse, praeterea Reis onus probandi facultatem ex privilegio incumbere, ea inde non probata non immerito succumbere. At in altera haec omnia secus se habent. In ca enim Praesupponitur ut revera est venditionem, de qua contro vertitur osse iuris atque libertatis naturalis ideo omnibus licitam quibus non est prohidita, nec prohibendi ius habere nisi cui ut ius proprium addicta, inde si laniones imerdicere reis velint probatione opus habere sibi solis competere àliis lege vel cônsuetudine esse interdictam aut ex alia iusta causa interdicendam, nec sufficere quod in privilegio Reorum nihil continetur cum non ex eo sed ex naturali libertate quod iuris communis ess competat. Ne igitur in fundamento, rei, quod et in accur ata positione status contro versiae aberretur, necesse est ante omnia veram facti et litis speciem praemittere. Ita vero se habet.

Laniones in Civitate Stetinensi praetenderunt sibi solis ex privilegiis suis competere ius ven ditionis carnis arefactae ac vivarum pecudum et ex eo cum eandem ex longo et immemoriali usu sacerent Carnarii qui mactant pecudes et popineas instruunt ipsis prohibitam voluere instantes apud Camerarios urbis, ut prohibitio fieret. Et licet aliquando nudae instantiae tributum ut sieret prohibitio, rei tamen, quod intelligerenteo modo nec se deici possessione vel quasi vendendi nec ius prohibendi esse adversariis, nec sibi deesse facti rationem, nec talem se inauditis et non cognita causafactam prohibitionem ius sacere aut pro iudicato esse continuarunt venditionem. Quando vero postaliquod intervallum et quiete usurpatam illam dici habitamlicentiam ad Dominos Camerarios velut in ius vocarentur negarunt, quibus insistebat adversariorum intentio, suum vero ius obtendebant. Factum vero, ut sine plena et quam merebatur ea res cognitione levato velo fieret die 18. Octobr. Anno 1647. Reis prohibitio, et quidem sub pratextu iudicatorum et privilegiorum. Cum vero nec adessent, tali quibus excluderentur ab ea sacultate, nec legitimo iuris ordine actum est processum esset appessârunt ad Senatum, ab hoc Camerariis appsaudente ad Dicasterrum quod Sedini est Regium gravamina prolulerunt, processus obtinuerunt Repertum iuxta in ea iudicio mereri hanc litem ut audiantur de iure suo partes et tentetur amicabilis compositio cavere non succedente, pronuntientur iusta.


page 102, image: s110

Ad quod terminus extraordinarius per sententiam die 25. Iuni Anno 1649. publicatam praefixus fuit. In illo coram iudicro disceptatur illa causa. Ad actorum ptetitionem de prohibendis venditionibus controversis negant rei ius prohibendi ut et praetensa privilegia, iudicata et quae obtendantur alia, allegant inveteratam possessionom, in ca se conser rari actores ad petitorium remitti desiderant. Actores afferunt probationem illorum quae praetenderunt ad docendum ius prohibendi. Rei eum in petitorio iis sinunt, in possessorio se. defendi desiderant, Actores nihil ultra movent saltem deferunt iuramentum ca. lumniae de cetero acquiescunt, et sine ulla contradictione discedunt, Publicatur inde die 11. Iulii Anno 1649. decretum in quo ponitur in quae per transactionem actores consenierunt, inter alia haec verba quae praesentem litem concernunt habentur. Anteichend die übrigem Streittigkeiten, wegen Schlacht und Verkauffung trucknen Ochs und Schaffleisches, Item Verkauffung lebendigen Rind, und Schafoiehes etc. Weil Klägere und Appellanten ihre fernere Nottürfft, insonderheit , daß Beklagten und Appellanten beydes zuthun Sänslich ihnen nicht gebühre, beyzubringen, sich reserviret, als wird ihnen dazu sechs wochentliche Frist sub poenâ praeclusi hiemit concediret und nachgegeben. Imanttels bleibes die Sache billich in dem Stande wie sie tempor interpositae appellationis befunden worden. Contra istud decrerum implorata fuit restitutio in integrum adducta sunt gravamina allegantia quae antea iudicata fuerunt et in privilegiis continentur, negata â Reisin totum aut sub qualitate ad hanc litem spectante, Submissio facta ab his in puncto relerantiae gravaminum est transmissis ad Collegium ICtorum in Academiâ Iulia actis die 26. Martii pronuntiatum, Actores contra decretum de die 11. Iulii Anni 1649. restituendos in integrum et quod die 15. Sept: Anno 1648. â Sènatu pronuntiatum confirmandum esse. De utroque decreto hactenus fuit controversia, an quod-die 11. Iulii processit quod duplex sententia Dicasterii et Consilii Status regii confirmavit, an ultimum cui Argentinenses ICti âstipulantur iuri vel rationi magis congruat. Et quia adversus ultimam ex horum consilio publicatam sententiam â Reis restitutio in integrum petitur in eo occupabitur consultatio quod ex dictamine actorum iuris et rationis iuris aequiusque sit.

Duo praeprimis circa istam sunt consideranda Primo annon


page 103, image: s111

iure meritoque ante ulteriorem in puncto controverso decinonem decretum Dicasterii Regii quod Sedini est die 11. Iulii Anno 1649. publicatum Actoribus iniunxerit probarionem iuris prohibendi, seu non competentis reis vendendi ea de quibus contravertitur facultatis. Secundo An ex actis appareat ius prohibendi certum sufficiens et iis argumentis firmatum, ut ob illud Camerariorum decretum de die 18. Octobr Anno 1647. et illud secuta die 15. Septembris sequenti anno sententia iuxta haberi ideo ex consilio ICtorum Helmstadiensium tandem et Argentoratensium rata haberi et adversus tres alias conformes sententias pro Reis pronuntiatas confirmari debeat.

Primum quod attinet. Ex actis edocemur, quomodo â Lanionibus petitum sit reis prohliberi venditionem cum carnium fumatarum tum pecudum vivarum inque eo actorum intentionem sitam. Ex iure vero scimus ad prohibitionem talem opus esse â parte actorum ius seu causam prohibendi aur faciendi constare. Alias obtinet quod in l. statuas 4. C. de relig. et sumpt. fun. dicitur Iuresuo eorum quaeminus prohibita sunt liberam facultatem non denegari. Et quidem de iure prohidendi â parte actorum verba sunt notanda Petri Frideri Mindani part. 2. de Mandat: Iudic: cap. 26. n. 2. Quia grave est quem ita còercere, ut nec quid ex animi sententiamoliri, nec quod mente conceperat instituere, nec quod iam instituerat perficere ausus sit, nisi comminatam poenam sub attentatorum crimine incurrere et ex ea condemnari velit, sane causam prohibitionis in certo et manifestoiuris fundamento subnixam esse oportet. Et communis ICtorum est sententia prohibitionem sine causa factam non valere. Tiber. Decian. resp. 1. n. 142. vol. 2. resp. 55. n. 58. vol. 3. Roland. â Vall. consil 81. n. 6. vol. 2. et consil 43. n. 43. seq. vol. 4. Ruincons. 139. n. 19. vol. 5. Pariscons. 52. n. 13. vol. 1. Nec sussicit iustam etiam veram atque appatentem esse oportet quoniam in iudicio nihil attenditur quod non probatur patiaque funt non esse et non apparere, Et quando in iure prohibitionis actores in hac lite fundarunt intentionem suam et inde contenderunt, non permittendam Reis venditionem, iuris ordo desideraverit, ut antequam ad eam prohibitionem petitam perveniretur prius actores probent in quo se fundant. Sic enim regula iuris habet, Actore non probante reum etsi nihil praestiterit absolvi. l. qui accusare C. de Edend. l. actor. C. de Probat. l. ab ea parte 5. ff. eod. Nec tantum id


page 104, image: s112

obtinet ubi affirmat actor sed etiam si aliquid competere negat. Quod enim vulgo aiunt Ei incumbere probationem non qui negatsed qui dicit. l. 2. ff. dict. tit. id communi ICtorum sententia et Iudiciorum prax dudum declaratum et inde exceptum est cum in negativa consistit fundamentum intentionis actoris. Sicut ea obtinet conclusio, negativam probandam esse per illum qui se fundet in ea sive agendo sive excipiendo, sive negativa sit iuris sive facti sive qualitatis, uti declaravit gloss. in d. l. 2. et cum prolixis allegationibus tradunt Mascard de Probat. conclus 1092. num 2. Aut. Gabriel. Comm. conclus lib. l. de Probat. concl. 6.

Hoc quod aliàs iudiciarius processus postulat eo magis in praesenti lite faciendum fuit, quod plures occurrebant causae, ob quam necesse erat probariab actoribus, quo prohibitionem quam impetrare tentabant, fundatam vellent. Primo enim id convenit praesumptioni quae contra prohibitionem militat. Quando enim in omni re et persona praesumitur libertas quatenus non reperitur sublata. Bursat. consil. 8. num. 17. Borgnin. Cavalcan. decis. 44. num. 155. Mascard. de Probat. conclus. 980. num. 1. E contra alicuius rei prohibitio facta non praesumitur, sed licita habetur donec de prohibitione constat, indeque qui hanc allegat velut praesumptionem iuris adversuse habens probare tenetur. Specul. in tit. de Probat. §. l. vers. sequitur videre Mascard. d. tract. conclus. 1243. num. 2

Secundo id quod Actores reis volunt interdictum iure naturali liberum est per quod commercia omnibus libera, nemini praeclusa. Emere vendere quaerere ex negotiatione victum, naturalis libertatis est, et regulariter licitum. Qui exceptionem allegatis probare tenetur, cum alter in regula fundatam habeat intentionem cui statur donec verisicatur exceptio glos. et Decius in l. 1. num. 6. ff. de Reg. Iur. Fulv. Pacian. de Probat lib. 1. cap. 8. 13. 12. cap. 52. n. 5.

Tertio rei dudum in possessione vel quasi illius mercimonii quod actores prohibitum intendunt fuere nec ab his negatur, offerunt cum opus possessionis inveteratae probationem. Constat autem possessionem liberare ab onere probandi id que reicere in adversarium l. 2. C. de Pro hat. ac inde in possessione quisque defenditut donec in petitorio aliud fuerit obtentum. l. un. C. de Prohib. sequestr. Pecun. c. in literis. c. literas X. de Restit. Spoliat. Ioh. Goedd. consil. Marburg. 17. num. 262. vol. 4.


page 105, image: s113

Quarto accidit pro reis miltiaris praesumptio cuius vis est ut onus probandi coniciat in allegantem contrarium l. ab ea ib. Bartol. ff de Pro. hat. Pacian. d. tract. part. 1. c. 51. num. 4. 10. et. 11. eam enim qui pro se habet fundatam intentionem gerit. l. generaliter § si petitam ff. de Fideicomm. libert. Roll. à U all. consil. 47. num. 49. vol. 3. Nec una est quae pro Reis facit, sed multiplex. Praesumitur enim pro iis bene, tum exdiuturna poslessione quae praesumptionem iuris continet ut in dubio pro possessore pronuntiandum sit Bald. in l. 1. ff. famil. eroifc. Mascard. de Probat. conclus 539. num. 23. Mantua. Singular. 335. tum quod id quod faciant ex actibus licitis est, publica lege et consuetudine non probhibitis, in quibus semper licitè quis versari creditur l. cum Praetor 12. ib. gloss. et Bald ff. de Iudic. tum quia generatim sic praesumitur quidquid fit, licitum et non prohibitum esse. l. merito ff pro Soc. Dec. inc. auditis. x. de Praestript. Bald. in l. 1. C. de sero. fugit

Quinto necessitatem probandi infert eius quod ab actoribus intenditur conditio. Ideo enim reis facultatem vendendi ademptam vosunt ipsi soli habeant quod est ius monopolii sibi arrogare et praetendere, Hoc enim exsistit cum unus vel pauci in civitate facultatem vendendi aliquas species accipiunt et tenent. uti desoribit Carpzov. respons. Electoral. 41. n. 10. tit. 5. lib. l. Constatautem monopolia non tantum civili iure tam illo quod per Imp. Iustinianum compositum est ut patet exl. un. C. de Monopol. quam recentiori quod continetur recessibus imperii vid. Recess. Imper. Zu Augspurg de Anno 1500. tit. von wucherlichen contracten de Anno 1526. Item nach dem die monopolien Augspurg de Anno 1530. §. und nach dem etwan Regenspurg de Anno 1532. sub tit. Policey von wucherlichem contracten. die Policey Ordnung zu Augspurg auffgerichtet de anno 1548. tit. von monopolien zu Franckfurt de Anno 1577. cod. tit. prohibitta esse, sed etiam pietati charitati proximi et utilitati publicae contraria ut hoc prolixius docent tam Theologiquam ICti et Politici vid. Bald. in d. l. un. ib. Zonem in Sum. et Schard. num. 2. et seq. et ad nubr. d. tit. n. 1. Unde non tantum in foro saeculari damnantur et crimin alibus accusationibus obnoxia fiunt, extra ordinem severe vindicanda, uti prolixius traditum leges apud Boss. in Pract. Criminal. tit. de U nion. et Colleg. num. 4. et seq. Beroi. consil. 171. num. 1. et seq. vol. 3. sed etiam conscientiam laedere et in eius foro inexcusab ilia creduntur ut docet Petrus Martyr. in Loc. Commun. Exinde inter


page 106, image: s114

peccata enormia referuntur, et habentur illicita nisi doceatur casus in quo et causa iusta ex qua licita esse queant. Beroi. d.consil. 171. per tot. vol. 3. quia vero odiesa, talis non praesumitur sed probatione manifesta indiget, nec cuiquam dubium esse potest illi qui monopolium aliquod sibi vindicat et alios â mercimonio excludere intendit eius probationem facere debere.

Non diffitentur hoc qui contrarias partes actorum fovent et tuentur, ideo occupati sunt ut ab istis amoliantur monopolii vitium. Tria vero afferunt. Primum est, quod negant esse monopolium facul. tatem quam plures habent ex privilegio vel iudicaro ut soli commerciu de re aliqua habeant si iusto pretio merces vendunt, veluti cessante in cali specie ea ratione, ob qua allegata iura monopolium damnant, citantes in hanc sententiam c. significante x. de Appellat. ibid. innocent. Dec. Bald. Iason in l. quo minus. ff. ne quid in loc. publ. et cons. 161. n. 10. Barthol cons. 17. Ioh. de Sol. in tr. de Emption. dubit: 38. Grot. in addit: ad lib. 2. cap. 12. n 16. ff. de Iur. Bell. Carpzov. respons Elector. 42. n. 11. et seq. lib. 1. tit. 5. Et tam concedimus hoc quam experientiâ per exempla docemur, non rarum esse quibusdam collegiis in civitatibus concedi ius, ut qui ex eo sunt merces quasdam venales soli habeant verum et hoc constat ratioque dictat, id ad eos saltem pertinere, qui singularem quandam operam circa easdem ad comparandum conficiendum conservandum adhibent, quibus ideo conceditur ius tale, ut civitates iis facilius potiantur. Quo pertinent, quae collegiis mercatorum et opificum indulgentur. At circa annonam et talia, unde communis victus haberi debet eiusmodi restrictiones ut inutiles im ò publice privatimque noxiae sic valde odiosae et illicitae sunt, sicut in priori responso demonstravi, quo brevit atis studio me refero, Deinde sic obtinent ista si per statutum et privilegium aliquibus in civitate certarum mercium venditio conceditur. Nec ultra quam statutis aut privilegiis continetur quidam sibi soli talia arrogare queunt. Sunt etiam privilegia eiusmodi sicut et alia quae vis à iure communi ex orbitantia stricti iutis atque odiosa sunt restringi nec ultra expressa extendi debeant c. privilegia x de Rescript. Et nemo negabit si privilegium eiufve senius in dubium vocatur, cum qui allegat teneri probare. Quando igitur á Reis negatum fuit, habere Actores eiusmodi privilegium ex quo ius prohibendi sit, utut valere posset tamen probatione


page 107, image: s115

eguit, et dum ea in Dicasterio Regio iniuncta fuit. iuste recteque pronuntiatum est.

Sexto Seniorescollegii unus cum Advocato qui adfuit negato à reis intentionis fundam anto ad probationem semet obtulerunt, inde decretum de melius probando eo quod obtenditur iure, processit ex ipsorummet consensu. Quod impugnare postea non magis licuit, quam contra id quod semel placuit venire cum volenti atque consentienti nulla fiat iniuria l. non videtur 11. ff. si quid in fraud. patr. l. cum quaedam C. de Administr. Tut. Regentur eos fecisse id sine mandato quod speciale requiritur ad alienanda vel remittenda collogii iura. Sed absone praesupponitur hic alienatio vel remissio iuris ubi de eo probando actum negantibus ideo reis id probacione incumbente actori. Quod si probare possint ius aliquod prohibendi et quidem quod pratendebant integrum necremissum forct. Ut vero probacent in se recipore potestatis fuit. Id saltem in iudicio versabatur quomodo causa agonda esset. Habent Seniores collegii ius agendi negotia et causas eiusoem, nec egent speciali mandato, sed generale ad quae vis Collegium attin. gentia habent ex constitutione et iure Collegii, quod illos ut rectotes et actores eligit. Inde quaecumque Collegii, sunt et per omnes collegiatos commode expediri nequeunt per illos tractantur non rantum extra iudicium sed et in illo; unde illi soli citari solent, ubi causa collegii agitur et quia exactionem prae ceteris causae cognitionem habere creduntur. arg. l. municipes 14. ff. ad Munic. l. alind 160. § 1. ff. de R. l. illi respondere et iuramenta praestare iisque respondent aut iurant collegiati stare tenentur Coler. part. 1. decis. 115. num. 13. Rauchbar. part. 1. quaest. 8. num. 13. Carpzov. in iurisprud. Roman. part. 1. constit. 13. defin. 1. num. 4. Nec est ut de eo dispoutemus cumubique eirca opificum collegia nototia consuetudo id observet. Nec in Civitate Sedinensi in causis colleg orum aliud observetur, Et ipsi Laniones per Seniores hanc causam agendo ut quae prose iis agentibus decreta volunt esse rata sic et per ipsos acta impugnare non debent, poscente hac ratione, ut quos negotia nostra agere patiunt, eorum tamquam ex mandato nostro non improbemus arg. l. qui patitur 18. ib. gloss. et Dd. ff Mandat. Nec est causacur collgium per istos se in hac laesum dicere ideo iure quod actum retractare queat. Id enim factum quod facere oportuit, De quo fusius nihil addam cum


page 108, image: s116

et in priori responso id satis expositum sit, et superius hic scripta abunde doceant, et ratio unicuique insinuet, quod â reis negatum omnino ab actoribus fuisse probandum.

His consideratis mihi persuaderi non patior quemquam ex ratione secum statuere posse actoribus fuisse iustam de decreto, praetacto per quod suae intentionis probatio iniuncta fuit conquerendi causam, ob quo petita restitutio in integrum, relevantia et simul vera requirens gravamina praerequirens impetrati potuit multo magis mirum, quod ICti Helmstadienses contra solitum processus ordinem statim resciderunt decretum iuris rationi, iusto procestus ordinem statim resciderunt decretum iuris rationi, iusto processus ordini, adversariorum consensui innixum Actores in integrum restituerunt, et ad observantiam lententiae quam impugnaverant, cum gravamina appellationis ut relevantiam in Dicasterio Stetinensi recepta et ad ulteriorem discussionem devoluta essent, condemnaverant. Cum non ultra atque in puncto relevantiae gravaminum submisso facta effet, et si visa fuissent haec relevantia decuiffet, ad earesponsionem Reis iniungere Sic servat Praexis foriex Ordinatione Iudiciali, Nec decuit â stylo iudieii recepto, qui legis instar est et vim habet recedere l. 2. C. testam quemaed. aper. l. fin. C. de Iniur. Eberhard. Iun. consil. 27. num. 17. vol. 1. Recessus ab eo manifessam iniquitatem iudicis arguit. Craevet. consil. 201. num. 22. et decretum reddit nullum Panorum. inc. ex literis num. 6. seq. x. de Constit. Ex. quo in hac cansa eo maior conquerendi causa fuit Reis, quo reputatis per Adversarios prolatisgravarninibus relevantibus nec tamen communicatis, sedstatim inde istis condemnatis perinde est atque si non auditi con dem. nati fuerint. Quo nulla gravior in processu iniquitas ac nullitas continger potest. Ad excusationem non auditis reis pronuntiatae desinitivae sententiae adducitur ea Potestas iudicis, quod possit pro abbrevianda lite ex officio causam pro conclusa accipere, ideo exceptiones articulos et similia ut irrelevantia reicere arg. Auth iubemus. C. de iudic. arg. c. Pastor alis de caus. poss. et propriet Mynsing. 3. observ. 17. n 14. Gail. 1. obs. 81. n. 14. et 15. Veruntamen hoc aliter fieri non potest, quam si vel magna adversae partis sit contumacia, aut malitiosa tergi versatio, ut de eo casu loquitur allegatus Mynsing. d. l. verb. si datae sint sufficientes dilationes. vel si articuli plane sint impertinentes ac irrelevantes, prout in iis ter minis.


page 109, image: s117

scripsit Gail. d. l. vel si quae proferentur nihil novi, nisi quod in actis prioribus continetur, satisque expositum est, nec ulteriori deductione egent, continent, sicut in appellationis inst antia procedi posse demonstr at Gail 1 observ. 118. n. 4. seq. Sed neuter hic occurrit casus. Nec enim rei poteurunt alicuius accusari contumaciae vel tergi versationis, qui numquam super iis, quae actores pro imploratione restitutionis in integrum adduxcrunt, auditisunt. Quae loco gravaminum ab iis adducta, prorlevantibus habita nec reiecta sunt, ideo non potuit ab ea causa Pro conclusa accipi, antequam Rei velut implorati andirentur. Si id fieri debuisset, oportuisset reicere gravamina ut irrelevantia et non habuisser locum in integrum restitutio. Posterius ad speciem praesentem plane non quadrat. Pertinet ad appellationes, quae fiunt ex nuliis novis causis, sed solo tenore praecedentium actorum iustificantur, ideo appellantes nihil novi proserunt, sed aut petunt ex istis de causa iudicari, aut iudex deprehendens ex istis notoriam sententiae iniquitacem inde pronuntiat. Veruntamen longè alia ratio eft implorationis pro reftitutione in integrum, quae aliam petitionem habet, ac quae continetur in prioribus actis, ad recessionem sententiae tendit, laesionem excausis ostendere debet, quae, ex quo adversa pars per sententiam ius quaefitum habet, ad mitti non Potest contra non auditum. Deinde sic obtinet illud ubi gravamina adducta et nihil novi habent, et ex actis prioribus notoria sunt, et iudici appareat, nullam reo probabilem exceptionem aut oppositionem ulterius competere, quaetria concurrere oporret, ut patet ex coniunctione corum quae Gailius d. observ. 128. num. 4. 5. 6. et 7. Ubi alterum ex his deficit, gravamina articulata non admitti modo, sed et ad respondendum adversario communicari debent. Bartol. et Salyeet. in l. prolatam C. de Sent. et Interloc. atque sic Praxis forensis circa appellationes in Camera Imperiali obser vat, et in Patriae foris idem sequimur, At nullum exsupra pictis adest. Qui gravamina implorationis inspexerit, multa nova in iis deprehendet, quae in prioribus actis non continebantur. Deinde ex his minime notoria erant, sed versebantur partes in meris contradictoriis, et praesertim in quibus actores fundamentum intentionis collocabant, nempe privilegiis et iudicatis minime huc quadrare, nec actioni convenire à Reis opponebatur, ea iuris specie, ut et Seniores collegii cum advocato aliqua in parte cedendum, de


page 110, image: s118

cetero probationem ulteriorem sibi necessariam putarent idcirco et offerrent, tùm et in Illustrissimo Dicasterio regio ulteriori probatione opus esse iudicarotur, Et cùm ibi contra Camerariorum mandatum et Senatus Stetinensis sententiam appellatio recepta, gravamina ut relevantia admissa essent, et haec praesumptionem iuris pro se haberent, quae pro decretis iudicum semper militat. l. 2. C. de offic. civil. iud. Alciat. in tract. de Praesumpt. 1. cap. 3. praes. 9. num. 1. Reis porro contractorum intentionem fuisse probabiles non modo, sed et iustas exceptiones ex actis apparuit, et eventus docuit. Secutae duae sententiae eas corroborarunt, nec quae Reipro restitutione in integrum adduxerunt ad eam impetraudam sufficientia declarârunt. Praesupponitur ab iis qui aliter sentiunt, per ea quae ab actoribus adducta funt satis obtineri id quod pratendunt, sed quàm longe ab hoc talia absint, ex corum consideratione patebit. quae cum ad secundum cap ut huius consultationis pertineant eo iam progrediemur.

Ut verò constet à parte actorum satis fundata sit intentio illa, quod iure non possint nec debeant Rei vendere carnes et pecudes, de quibus controvertitur, praesciendum est, quid eos ad hanc obtinendum allegare et docere deceat, In quo intra certos terminos nec actorum allegationes, nec qui pro iis sentiunt, consistunt, sed ut status controversiae ab iis non rectè nec constanter positus, ita et quae de controversia scribuntur hactenus flactuant. Praesertim illa movetur disputatio, an ex privilegiis suis Rei ius hebeant eiusmodi venditionis, quod nihil ad hanc litem facit. Nec enim opus habent illi ius, ad id quod libertatis naturalis est, probare, quia quod expresse prohibitum non reperitur iis licitum est l. uxorem 15. C. de nupt: l. nulla 4. C. de iur. dot. Iure suo quae minus pròhibita sunt unicuique libera facultas non denegatur l. statuas C. de relegios. et sumpt. fun. Inanis quoque et iniqua futura est prohibitio, quam quis facturus est non ex certa lege aut statuto, sed ex eo solo, quod in privilegiis non continetur. Nam ut habant verba ICti in l. magistratus 25. ff. ad Municip. Lege municipali etsi non sit datum, dummodo non denegatum, moribus competit Absurditatem cius argumenti â statuto vel privilegio negativum, ut quod illo non concessum non sitlicitum, quilibet manu tangit praesertim in his, quae iure communi licent aut non prohibita sunt, In quibus haec


page 111, image: s119

obtinet fententia, quod privilegio non immutatur, in eo sequimur ius et facultatem naturalem. Quando igitur ex libertate naturali commercium omnium rerum licet, ubi lege, statuto vel consuetudine non prohibitum autnegatum. Venditio etiam carnis fumatae aut Pecudum viventium nemini, nec etiam Reis ullibi interdicta est, etsi privilegia seu iure peculiaria non faciunt mentionem, inde non erint ab illa licentia exclusi. Nec ipsi adversarii si id argumentum valeret, possent venditione ista uti, cum in ipsorum privilegiis minimè concedatur. Sed frustra in co laboramus, cum dudum more et ratione damnata sit ea opinio, opificiis nihil amplius licere, quam ex tenore privilegiorum habent. Non ultra id admittitur, quàm in his, quae singulari iure contra ius commune praetendunt. At quae ex iure communi sine privilegio libera aut licita sunt, non obstante collegii iure ipsis remanent, vi naturalis libertatis et iuris commerciorum, cui non derogatur per ea quae collegium accepit peculiaria.

Quod si de iure reorum dubitationis aliquid subesse posset, nec tamen et ex eo actio aut ius prohibendi â parte actorum sequeretur. Sed causa agendi quoad hos, seu quae horum iuris sit, adesse debet. l. si pupilli 6. §. fin. ff. de Neg. gest: Inde agere non possum, quamvis mea videatur interesse, sed cognoscere debet Praetor, an iustam et probabilem causam actionis habeam, propter quam desiderarem, uti ICti verba sonant in l. in hac actione 3. §. si mecum 1. ff. ad Exhibend. De suo enim non de alieno iure agere oportet l. uti frui 5. pr. ff. si usiufr. pet. secus ubi fit, locum habet non competentis actionis exceptio et merito regeritur actori, quoad te liberas aedes habeo l. loci 4. §. pen. ff. si servit. vindic. Et si vel â reo non opponitur, tamen ex officio iudes ante omnia ius actoris ad actionem inquirere debet, et si ex actis nullum deprehendit, agentem repellere. Alexand. in l. ubi pactum num. 7. C. de Transactt: Ioh. Ludovic. decis Perusin. 71. num. 18.

Hinc manifestum, si actores iure aliquid obtinere velint, constare debere de iure prohibendi â parte illerum. Id vero si docere velint necesse est ipsis solis datam facultatem venditionis, quam aliis ademptam volunt probare. Nec satis est id aliqualiter doceri, sed oportet perspicuis et immotis documentis, ut argumentis probari, spectatâ, quae pro Reis militat, praesumptione, possessione libertate natur ali, ut in


page 112, image: s120

superiori quaestione vidimus. Contra quas longe clarioribus quám aliàs, opus est probationibus. Fulv. Pacian. de Probat. part. 1. c. 51. num. 4. 10. 11. cum per istas fundata et velut probata sit reorum intentio, quamdiu verae et manifestae probationes in contrarium non habentur. Masoard. de probat. vol. 1. quaest. 10. num. 46. seq. Huius generis non reperientur, quae pro Actoribus desiderantur, ut examen paulo accuratius ostendet, In quo sequimur ordinem, quem observarunt quorum scriptum Actores loco gravaminum adduxerunt. Dividunt illi hanc controversiam in tria capita, inde tres faciunt quaestiones, sed ad duo redigi commode queunt; Alterum est de venditione carnium fumatarum, ad quod spectant quae in duabus prioribus ab adverso positis quaestionibus continentur; Alterum de venditione viventium pecorum.

Prius quod attinet, cum ante omnia necessarid apparere debeat, Actoribus solis competere ius vendendi carnes fumno arefactas, quo iure prohibendi uti opssint, observandum est, eos ne verbulum quidem ex omnibus suis privilegiis de eo proferre, nedum id docere posse. Nullibi enim aut id ipsis insolidum attribuitur, aut aliis venditionis licentia adimitur, ut sic in hoc puncto statim deficiat fundamentum actionis.

Pottissimum in quo Actores et qui ipsi consulunt, omniaque ab ipsis allegata se fundant, est Decretum Illustrissimi Principis Barnimi, pro decissone aliquot controversiarum die 13. Septemb. Anno 1540. factum. Quod autem quàm nihil ad hanc causam spectet videamus, Prim ò tenor ostendit super lite in causa vertente inter Collegium Lanionum et corum, qui extra illud mactant, et in maccllo vendendi ius et privilegium acceperant, quos Freyschlechter vocamus, decretum id subsecutum, in illa vero lite Collegium Carnariorum qui ab his non fuisse ut verba eius habent. Zwischen den Alter Leuten und Meistern deß Knochenhawer Handwercks unser Stadt Alten Stettin eines, und den Freyschlechtern etc. Unde nec Reis, velut qui inlite non fuerunt, praeiudicare nequit, cum sententia inter alios quam solos litigatores ius non faciat. l. sape 63. ff. de re iud. l. 1. tot tit. C. res int. al act: ideo nec aliis opponi queat. l. et an cadem 14. l. seq. l. cum. de hac. 27. ff. de Except: rei iud. Deinde id decretum de iure venditionis carnium fumatarum aut istius prohibitionis nullum verbum nullam syllabam habet. Est vero stricti


page 113, image: s121

iuris omne decretum omnisque sententia iudicis, inde et stricte incerpretari oporter. l. terminatis 3. ib. Dd. C. de fruct. et lit. expens. l. 1. C. si plur. un. sintent. Et quod in sententia expresse non continetur, eius non potest dici res iudicata. Natta consil. 559. num. 3. Tertiò fit quidem mentio deß rohen Fleifches, sed ita ut Actorum seu Laniorum collegio eius mactatio et venditio debeat certo modo esse permissa, qui his verbis in §. 2. exprimitur, daß alle und jede Meister deß Knochenhawer Ampts, so viel rohes Fleisches als er vorseiben (male et imperiti aliqui pro hoc verbo posuerunt versaltzen, quem errorem concedunt adveisarii) und verkauffen mag, ohne alie verhinderung der andern Knochenhawer verkauffem zu jederzeit waß im gefellig in dem gemeinen. Schlache Hause und in den offenen Scharen feill haben mögen. non continet haec permiffio prchibitionem aut exclusionem aliorum, aut si continet ad illum modum iis in terminisintelligenda est, ut verba sonant, ideo extra illum illosve aliis non simul est interdicta. Quarto si vel ex ea mens praeter imo vel contra verba conceditur quod facta sit aliorum exclusio et quaedam prohibitio carnis, quae rohe Fleisch dicitur, haud tamen, ut ab adverfo nimis subtiliter ideo inutiliter praetenditur, sub illa voce continetur caro fumata gereuchert Fleisch. Illa enim vox rohe Fleisch, hic ut male praesupponitur, non denotat carnem non coctam, nonn opponitur carni coctae, sed significat carnem recentem seu recens mactatam et opponitur omni aliae carni, quae in macello non venditur, ut mens sit, lanionibus licere carnem recens mactatam frisch Fleisch in macello vender. Nec ad aliam spectare illam vocem rohe Fleisch multis argumentis convincitur. Initio enim, si antecedentia spectes, expresse dicitur, eam ducalem decisionem esse declarationem et confirmationem privilegiorum et iurium opificii, ideo materia illius non alia quam horum, et de qua carne haec lo quuntur, de illa intelligendum est, quod ad ista serefert, cum relatum insit referenti cum omnibus qualitatibus l. asse toto ff. de hered. instit. et hoc ex illo ideo est intelligendum l. Praetor §. fin ff. de re iudic. l. fin. C. de fals. caus. adiect: regulandum Cacheran, decis. 110. numer. 3. et restringendum l. edita C. de Edend. Cravert. consil. 956 num. 3. ut neque plus neque minus in referente sit quàm in relato. Dec. consil. 65. num. 6. Masoard. de Prckat. conclus. 382. num. 1. Verba auvem in relato, nempe privilegiis Lanionum, ita sonant: Sollen die Knochenhawer alle Wochen


page 114, image: s122

die Stadt, die Bürgerschafft und wer es begehret arm und Reiche, mit aller bey gutem und frischen Fletsch jegen billig gesetzte bezahlung vorsorgem. Quisquis ibi observaver it in relato verbum frisch Fleisch, ille sineulteriori dubitatione reperiet et statuet, quod in referente rohe Fleisch dicitur, nihil aliud esse aut significare, atque ita non solum coctae fed magis fumo arefactae opponi. Idem exigit subiecta materia, secundum quam verba semper accipere convenit, l. quis domum §. quod tamen ff. Locat. Loquitur decretum expresse de illa carne, quae in publico macello venditur. Idque notorium est non nisi recentem seu frisch Fleisch, minime vero fumo arefactam ibi vendi, Unde cui non convenit quod dictum, id quoque in mente dicentium haud fuit. Porro certum huius rei argumentum est, quod numquam praesertim eo tempore in controversia fuerit venditio fumatarum carnium, nec etiam de ea quidquam actum. Unde squitur, nec vocem rohe Fleisch sic acceptam, ut opponeretur coctae carni, et omnem non coctam contineret; quia quod non est in mente, non quoque venit in verba. Idem creditore persuadet subsecuta observantia optima verborum interpres l. si de interpretatione l. minime ff. de LL. certi C. de Iudic. quam ostendunt facta subsecuta, quibus nihil melius declarat antecedentia Mandell. cons. 62. nu. 9. Non negatur ab iis qui sunt ê Reorum collegio semper venditas fuisse carnes fumo siccatas, nec reperitur anterioribus temporibus illi venditioni actorum antecessores, contradixisse, nedum eo nomine litem movisse, cùm tamen semper de aliis contenderint, et numquam sine litibus fere cum iis fuerint. Quis sibi persvadere parietur, si eo decreto facta fuisset eius venditionis prohibitio, aut sub verbo, rohe Fleisch, omnis carnis non coctae, nec saltem eius, quae recens in macello distrahitur, mercimonium iis solis privative addictum fuisset, eos tanto tempore fine intercessione acquieturos. Silentium verò et patientia longareva certissimum argumentum est, numquam in eo, qui nunc affingitur et ex quo prohibitio fundatus, intellectu vocemillam esse acceptam Sic enim aceipienda sunt semper quae dicuntur, ut verisimiliter intelligi possunt. Bald. inl. fin. C. de Hered. instit. Inde et alio argumento â subsequentibus, quod in iure firmissimum est, cum praecedentia semper declarentur persequentia l. heredes §. sin. autem ff. de Testam. l. si servus §. ult. ff. de Leg. 1. Roll. â Vall. consil. 22. num. 30. vol. 2. infertur valde, longe


page 115, image: s123

alium esse sensum vocis, cum post illud decretum ante litem iam motam â lanionibus in macello carnes fumatae in macello numquam ê contra â Carnariisemper sint venditae. Ex quo porrò et legitime colligere licet, etsi vel ex illo decreto tale ius illas carnes vendendi, ex quo aliis prohibere fas esset, Lanionum collegium impetrasset, illi tamen patientia diuturna amisisse et renuntiasse. Qui enim seiens patitur agere, quod sui iuri ad versum, is idem approbare et ius quod habet remittere censetur l. si silius ff. ad SC. Macedon. Clem 1. de Procurat. Bartol. in l. quae dotis n. 22. ib. Alexand. n. 27. ff. Solut. Matrim.

Qod si et proprietatem vocis scrutari velimus iuxta eam fumatae carnes gereüchert und gedreüget Fleisch non continentur sub voce rohe Fleisch, nam rohe proprie significat id quod crudum est, ideo crudas carnes dicimus rohe Fleisch, verum fumo siccatae minime crudae sunt.

Tandem usum vulgi, ex quo verb a praesertim in istis vulgaribus accipi et intelligi debent, l. cui dens 11. ff. de Aedil. Edict. c. 1. x. de Cleric. non resident Eberh. in Top. Legal. in Loc. â Commun. accidentib. si respicimus, nec ex rohe Fleisch, significat ex fumo siccam carnem. sed ea voce vulgo utimur ad denotandam recentem carem, Nemo enim qui hanc emit vendit, aut alias de ea loquitur, vocat eam rohe Fleisch sed speciali nomine dicit creüge oder gereüchert Fleich.

Et utrumque sit. Si vel concedatur rohe Fleisch continere sub se carnes fumatas, et esse illius venditionem sub nomine generis prchibitam, tamen non sequitur, etiam omnes eius species et quidem hanc, de qua controvertitur, essesub prohibitione, cum conster expresse in praecedentibus, ubi de iure lanionum agitur. ipsis venditionem carnis crudae daß rohen Fleisches permissam et addictam cum limitatione, quae in macello ad pondus venditur. Cum vero constat non aliam quam recentem, aliam fumatam ibi non vendi, aperta mens constat, de illa una specie dispositionem esse intelligendam, Species quippe in praece. dentibus demonstrata, in subsequentibus ad se ipsam restringit genus, nec ad alia mspeciem porrigi debet l. fin. § cui dulcia 2. ff. de Vin. Fictic. leg. l. emptor. §. Lucius ib. gloss. ff. de Pact: l. si de certa ib. Dd. C. de Transact. Ex his apparet, quam nullius momenti sunt, quae ex illa voce rohe Fleisch inferuntur et argute colliguntur, Nempe (1) eâ comprehendie arnem


page 116, image: s124

omnem non coctam (2) usu vulgari rohe dici quod non coctu das nicht gar ist (3) rohe opponi dem das nicht gar ist, et quae alia sunt. Superiora docentlonge alio sensu eam vocem accipi. Sed si vel se ista habeant ita et concedantur, tamen mînime sufficit, nisi ostgenso in eo decreto, quod adversarii pro privilegio habent sic eam vocem usurpari. Multis argumentis docuimus, ita non accipi voci rationi, contextui, usui convenientiorem essessgnificationem aliam. Ab adverso vero nullo contrarium adhuc demonstatum est. Et si velaliud non esset, quod ei interpretationi obstaret hoc solum, quod addo, sufficeret, inde magnam nasci absurditatem. Argumentum validissimum est, quod desumitur ad devitandum absurdum Eberhard in 100. legal. ab absurd. Cravett. consil. 582. num. 4. et certa interpretationis salsae regulae est, si illa incurrat in absurdum l. un. §. pro secundo. C. de Caduc. tollend. Clem. 2. x. de Magistr. c. ex ore ib. Panorm. x. de Maior. et Obaed. Id vero falsum absurdum sequitur ex adversariorum interpretatione, quod iis folis etiam liceret salitas carnes Peikel Fleisch vendere, nam secundum illorum mentem et significationem, quia non coctae sunt, sub rohe Fleisch continerentur, Ut vero notorie id falsam ita et interpretatio falsa.

Quod si ultra hic alicui supersit dubium, nec puter satis perspicuum esse, quod sub ea voce contineri debeat, illum sequi docet vulgares interpretationis regulas, quae omnes faciunt proreis. Volunt enim praeferendam dubiae vocis interpretationem qua inter partes servatur aequalitas l. si id quod. §. fin. ff. de rescind. vendit. l. pen. C. Commun. div. Cravett. consil. 13. num. 24. quae minimum recedit ab eo quod iuris communis l. semper ff de Reg. Iur. quae utrique parti consulit. l. adoptivus. §. 1. in fin ff de rit. nupt. Bald in l. bonorum. quaest. 3. C. qui admitt: ad bon. possess. quae neutrionerosa l. cum apud C. de Commun. serv man m. oravett. consil 333 num. 13. quae minus praeiudicat l. ff de Suspect. tut. Cravet. consil. 20. n. 12. quae id infert, quod Post dictum fuit solitum necrecedit â consuetis l. certi §. si numma s ff. de reb. credit. Menoch consil. 177 nu. 10 quae non inducit aliquid novi Philipp. Matthae. consil. Marpurg. 26 num. 50. vol. 2. quae fit contra um qutin dubio et obsouro semetfundatcilim illi incumbat intentionem suam dilucide probare gl ss. in l liberorum ff. de his qui sunt sui vel al. Decius ad cap. in praesentia nu. 25. x. de Probat. Nihil non ex his applicatum facit, pro ea sententia quae illam vocem refert


page 117, image: s125

adrecentem carnem, quae in macello venditur. plenius primum Adversariorum argumentum examinare lubuit, quod ex eo cetera omnia dependent.

Veniamus ad alterum, quod sumitur ex discrimine opificiorum, Quae cum distincta sint, putatur non eadom convenire carnariis quae lanionum collegio licent. Sed cui intellectus est videt pertinere eiusmodi conclusionem ad ea quae cuiusque opisicii seu collegii facta sunt propria, Quod unus est, alterum sibi assumere non debet, sed quae non alicuius reddita fuerunt peculiaria ea manent sub iure communi et libertate naturali, quomodo de privilegiis dicitur, quod quatenus nihil singulare tribuunt, relinquunt cetera sub dispositione iuris communis Bartol. in l. fin. ff. de Constit: Princip. Cravett. consil. 817. num. 22. Idque ad omnia pertinet quae non verbotenus et expresse in opificii seu collegilprivilegio continentur, cum stricti iuris sint, ideo stricte intelligenda ac interpretanda. c. hoc tamen. quaest. 1. c. cum tua de Decim. Bartol. in l. 1. C. de iur. et fact. ionor. Quod maxime pertinet ad ea, quae Collegio opificum conceduntur super venditione ac confectione certarum mercium vel operum, quae quia vicina sunt monopolio, liberae magistratuum dispositioni multum praeiudicii afferunt potestatem eorum limitant, commerciorum libertatem coarctant licentiam civitati inutilem qua opifices saepe abutuntur, fovent, non adeo favorabilia habeantur, sed strictim sunt accipienda nec ultra verborum tenorem sibi aliquid arrogarepossunt. Quando igitur ea venditio carnium fumo siccatarum non est reddita propria et peculiaris collegio lanionum, quoad eam non habent d stinctum ius, nec in eo differunt collegia, sed qui ex utroque sunt, licentiam talem habent acretinent, quae citra collegium competit. Sicut extra ea qua lege aut consuetudme singularia non sunt facta collegii sequimurius commune.

Tertio magnum momentum ab adversariis ponitur in ea disposisione decret ducalis in artic. Die Kuter aber sollen alleine was zu ihrer Gahrküchen nöchtg und sonst in der Stadt auff eines jeglichen behueff und fordern in de Stadt Hänser schlachten und kein rohe Fleisch oder Kaldannen bey dem gewicht oder stücken verkanffen, und ihr Ambt alleine zu Garküchen und Haußschlachten gebrauchen.´Unde eam conclusionem faciunt. Quae non spectant ad popinam et mactationem domesticam


page 118, image: s126

non esse opificii Carnariorum. Verum praeterquam quod rei negant se illos esse, qui ibidem Küter vocantur, ut nec constat eos in lite ista per decretum decisa fuisse, attendendum, quae si materia circa quam allegata traduntur de qua et circa quam intelligenda sunt, quae decidantur aut disponantur l. ex conducto 15. §. Paplnianus ib. gloss. et Dd. ff. vocat Apparet verò ex praecedentibus, agi de venditione carnis recentis seu sanguinolentae in macello vendi solitae. Quae cùm addicta esset Lanionibus, in dubium venit, annon et popinariispermittenda, additur igitur, quo ad popinam opus est, mactare licere, et id solum opificio conveniens. Non potest autem amplius esse in opposito, quam fuit in proposito, quae iisdem terminis continentur et regulanrur ut oppositum in opposito non plus operetur quàm propositum in proposito. l. ensi contraff. de Vulg. et Pupill. l. si filium. ff. de Legat. 3. l. peculium. §. sicut ff de Pecul. Deinde si liceret extra hoc punctum, de quo actum, extendere eam dispositionem, nondum probatum est, fumo arefactas carnes à popina esse alienas. Nam cum saepe desiderentur in popinis ad victum, qui possit dici non pertinere ad popinam? Huius enim est quidquid ad cibum usurpatur. Tum erroneum est, huc saltem pertinere carnem recentem, ac si dicere velimus, carnes arefactasnon ese cibum aut escam. Consvertudo et observantia optima est doctrix eius, quod popinae convenit. Et quando qui eam instruunt semper carnes quae iam sub lite sunt venales habuerint, sine lite et contradictione antequam post longae aetatis observantiam nuper hac processit, inde discimus ab ea id non habitum alienum. Porro si vel popina id non foret conveniens, tamen inde non sequitur, Reos ab eo fore exclusos. Discernenda sunt quae certo sunt addicta opificio, et quae extra haec, iure liberi mercimonii, venerunt nulli collegio appropriata Quod priora attinet, ea nemo usurpare potest, nisi qui est de collegio opificum, et qui ex hoc sunt exercent iure privilegiis singulari. Ideo si quid foret, quod lanionibus proprium ex privilegio id carnarii non liceret, et quod suo privilegio acceperunt, id virtute illius soli obtinent. Quidquid autem eo non comprehensum, id nec illi sibi recte sub obtentu collegii arrogant, nec alius communi iure libertatis exercere prohibetur, est enim et mansit merae facultatis. Quare etsi decretum ita sonat, quod collegium Carnariorum solum exercere debeat quòd


page 119, image: s127

popinae congrnum, non tamen id aliter intelligendum quam de eo, quod iure opificii singulari id ei conveniat. Extra id, quod naturalis libertatis et commercio um iure omni civi integrum, sibi sumere et exercere minime prohibetur nec aliis, quibus id lege publica proprium factum non reperitur, inde ius prohibendi competere potest. Haec dum confunduntur erroris causa sunt.

Quartum argumentum desumitur ex transactione die 17. Martii fAnno 1647. inita. Sedea nihil aliud habet, quam ut unumquodque collegium et qui ex eo sunt privilegiis suis contenti iuxta ea opificium esercere debeant. Quando verò in us nec lanionibus appropriata venditio iis contentionsae carnis, nec ceteris adempta aut interdicta, male infertuir inde contra Reos. Nec enim in transactione se referente ad privilegia amplius continetur, quam in iis reperitur expressum, seu est in relato. Auth. si quis in alioquo C. de Edend. l. 1. C. de Mandat. P rincip. l. un. ib. Bald. C. de superind. Deinde ius et ratio cuilibet insinuat, transactionem non esse de alia re quàm quae in lite fuit per illam composita. l. qui cum 9. §. ff. de Tranfact. l. 2. l. 5. C. eod. De quo non fuit actum, de eo non potest dici transactum d. l. qui cum 9. §, fin. ff. dict. tit. Sed in eo quo fuit statu manet. l. cum Aquilina. 5 ff. eod. Nec praesumitur in hac materia quid quam. sed aperteconstare debet, quandoquidem transactio suâ naturâ stricti iuris est. gloss. ini sub praetextu. ibid. Bartol. n. 6. Iason. n. 5. C. de tit. ideo strictissime intelligenda, nec à personâ ad personam, nec à re ad rem extendenda Bald. in l. 1. C. de Transact. Wesenbec. consil. 15. num. 4. In eo vero super cognitione et compositione causae habito protocollo ut et reliquis actis ne verbum quidem est, unde appareat de venditione fumo arefactarum carnium actum aut transactum esse, nulla earum ibi mentio est, sed longe alia sunt quae memorantur. Et licet ab adverso dicatur, in libello quodam supplici de iis dictum fuisse, ille tamen in lucem et ad acta nondum venit.

Quintum desumitur ex decreto Senatus 30. Martii Anno 1647. publicato, ita inferendo; quibus aliquarum specierum, cum crudae seu rohe sunt, venditio permissa, addito reliqua cocta vendi deberi, ea quae non cocta sunt prohibita intelligi. Sed recidit hoc ad eam quaestionem quid sub voce rohe ibidem comprehenditur satisque iam demonstratum, non de alia carne accipiendam, quàm recenti quae in macello venditur.


page 120, image: s128

Deinde inspiciendum, de qua carna actum in lite, super qua processit decretum. Semper enim quod decernitur aut pronuntiatur intelligendum est secundum articulata, deducta et quae in prosecutione fuerunt. Felin. in c. licet. heli. num. 28. x. de Simon. lason. in l. sub praetextu. num. 6. C. de Transact. Paris. consil. 113. num. 3. lib. 1. Ex its sententia semper declarationem accipit. Gail. 1. Observ. 66. num. 1. et rectè sic colligitur. quae non venerunt in litem, ea quoque non subintelligenda sunt in sententia Matth. de Afflict. decis. 98 num. 8. Ruin. consil. 135. num. 2. vol. 4. Ex nullo vero apice hactenus demonstratum, nec protocollum aut acta indicant, de venditione carnis fumo arefactae actum aut querelam aliquam motam fuisse, Ideo nec eo porrigi poterit decretum. Non leve autem argumentum ex eo desumipotest adversus actores, quando in eq conti. netur multa irrogate Iacob. Schustern, quod carnem bovinam recentem frisch iuxta pondus vendit. Si peraeque carnes fumatas vendere nonlicuit, cur non et id puniissent, cùm Rei eorumque antecessores eas semper venales habuerint, impunitas eius certum argumentum est non factae prohibitionis.

Sextò, ab adverso allegantur decreta et sententiae aliae quae sub. secutae sunt. At quia nec demonstratur nec demonstrari potest, unquam fuisse controversiam de hac ven ditione, quae nunc in litem venit, tàm male opponuntur, quám prava et illegitima est illarum extensio extra ea, quae in lite, super qua decretum vel pronuntiatum, fuerunt. Et quando ultima decreta se referunt ad priora, ea vero ad hanc controversiam non pertinere satis demonstratum fuit, nec iis plus quam relatis tribui potest. Qui illa decreta pro Actorum intentione comulant decepti sunt et decipiunt, ex iis inferentes quae minimè continent, Nec enim super quibus controversum interposita, habuerunt quidquam de praesenti lite, seu quae sub ea vetsatur vensitione, nec ipsummet ullum verbum in eam materiam sonans continet, Igitur recordari debent, ut sententiae stricti iuris suntita strictè accipiendas, nec probare, nisi illud quod verbis expresse continetur, aut ex verbis de necessitate colligitur l. si iudex. ff. de bis qui sui vel alien. iur. C. de ord. cognit l. Div. ff. de Liber. caus. Bartol. in l. Iulianus. 5. ff. de Condict Indeb. Cravett. consil. 188. num. 6. Etsi vel subesset, unde dubitatio aut praesumptio suboriri posset sententias de hâc materia accipiposse, quam certe iustam et


page 121, image: s129

fundatam hic non video, tamen non deberenteae porrigt, ut sine manifesto ten ore privatent reos co, quod iutis libertatisque communis est, et ipsis diu non prohibitum licuit, et consequenter magna ex parte panis quottidiani parandi medio. Decet sic accipere sententias ut condemnatus quam minimum inde incommodum sentiat Bartol. et Cravett. d. l.

Septimum petunt ex iis, quae de die 18. Octobris Anno 1047. coram Camerariis acta et pronuntiata fuerunt. Haec ipsa sunt, quae huic liti causam dederunt. Tunc primum Actores tentâtunt venditionem fumo siccatarum carnium diu suetam Reis inter dicere, antea numquam impugnatam, sicut nullum eius vestigium acta, fide digna exhibent, Quod à Camerariis pronuntiatam frustrà allegatur, dum legitimis remediis impugnatum, adhuc sub lite et disputatione versatur. Ideo attendinon debet, antequam confirmatio in superiori iudicio facta et vires rei iudicatae nacta fuit. quia appellatum dicitur. Calderan. consil. 436. per tot. Dyn. consil 53. num. 4.

Qui inspexerit protocollum, videbit omnia confusè acta, causam legitimè non cognitam, ab exsecutione, nempe prohibendo, statim initium factum, nihil probatum, nihil inter contradicentes eventilatum. Ubi porro consideratur decretum et in quo fundatur, similis apparet nullitas. Proloquitur, privilegiis et iudicatis contrariam ideo prohibendam esse eam venditionem. Sed ubi sunt ea privilegia? ubi iudicata? Nulla lucem viderunt hactenus quae id de ea specie venditionis dicerent, ut ex superioribus constat. Nec ulloverbo vel actoribus datum privativem ius vendendi fumatas carnes, nec iudicatum adversus reos, ne venderent. Quo circa ubi etronea est causa, quae movet iudicem erronea est sententia et ipso iure nulla. Marant. de Ord. Iudic in 3, part. 6. part. princ. numer. 18. Sed. Vant. de nullit. sentent. ex def. process. num. 28. seque nec magis potest valere, quam fundamentum, cui superstruitur, reperitur verum Mynsing. resp. 6. num. 62. cent. 1.

Tandem subtiliter sic infertur, in pluribus decretis post pernissionem cortarum specierum addi generalem prohibitionem imactionis pecudum ceterarum. Hâc vero prohibita, non posse non prohibitum esse mercimonium earnis fumatae, quod sine illâ osurpari non possit, tum antecedentis prohibitio excludat consequens. Sed levius hoc est, ac ut prolixe refutari mereatur. Decreta satis ostendunt et ratio dictat,


page 122, image: s130

non indefinite mactationem p ecudum prohiberi (illa enim proprie ad opificium carnatiorum spectat, nec sine ea aut popinae servite, aut opificium civibus praestare possunt) sed illam, quae cum venditione carnis in macello ad pondus coniuncta est, unde haec verba iunguntur Schlachten und Verkauffen. Abunde iam demonstratum, illam pertinere ad carnem recentem, de cuius venditione actum, quando decreta processerunt, ideo non aliter quam de subiecta materia accipi queunt. Superest ut de altero eapite praesentis litis speciatim videamus, concernente pecudum viventium, venditionem. Circa hoc ius prohibendi nullum apparet à parte actorum. Nec en im super iis mercimonium his ullo statuto, privilegio aut simili indultu concessum est, ut soli possent idem exercere aut alios ab eo rem overe. Ad quod probandum satis est, nullum in id demonstrari literam aut syllabam. Nam ubi actor caret iure agendi, inanis est actio, et eille à limite iudicii repellendus, etsi nihil à reo opponitur. Folin. ad c., super his numer. 18. x. de Accusat. Cravett. consil. 182. numer. 8. Ratio hoc cuivis dictat, quod cessante tali iure ex quo soli alicui est facultas, cessat ius alios prohibendi. Et si accuratius examinabitur haec res, nec quidem ius id mercimonium exercendi Laniones habent, nedum ut soli exerceant. Haud in ipsorum privilegiis ullo verbo eius facta reperitur licentia ut deficiente lege et ius deficit, nec opificio eorum cohaeret, imo potius alienum est, cum illi conveniat, mactata pecora et ex iis carnes vendere macello. Venditio autem vivorum pecorum non est opificii sed mercaturae genus nec in macello fit, sed ubique. Nec modo deficit á parte actorum ius prohibendi. sed nec est à parte reorum causa, eos ab isto mercimonio excludendi. Quod enim ad commercia attinet, sunt illa iuris gentium, liberae facultatis, nec ex iis alicui quidquam sine iusta causa ad imendum aut praecludendum l. 1. l. 2. C. de commerc. l. an C. de Monopol. In talibus, quae naturali gentium iure licita sunt, eam ex naturali ratione, quae summa lex est, petitam usurpamus regulam. Licitum esse et manere quod non reperitur prohibitum. Quando ipsi actores talis venditionis licentiam ex suis privilegiis sen opificii iuribus singularibus non habent, sed praeter haec sibi usurpant quo iure quod sibi sumunt, aliis quibus nullum ius commune aut speciale resistit, prohibent. Aequitatem illam observant quod alteri non invideri debeat, quo ipsimet utimur l. 1. tot.


page 123, image: s131

tit. ff. quod quisque iur. Emunt vendunt alii, qui sunt in civitate, cur non debet eadem esse horum hominum licentia? Deinde alia in iis, quae libertatis publicae aut naturalis facultatis sunt, habetur regula, nemini nisi gravi legibusque comprobatâ ex causa esse prohibenda. Quetta consil. 46 num. 13. seque vol. 1. Cognat. in l. 1. num. 67. ff. de contrah. Empt. Sed quae hic causa? sane nulla. Mera est actorum invidia negantium aliis, quae ipsi faciunt, et cuius prohibendi ius numquam acceperunt, interdictum cupientium, quo plura in se commoda derivent, aliis nihil relinquunt, contra text. in l hac parte 10. C. de Prox. Sacr. Serin.

Levis omninò momenti sunt, quae ad fundandum ius prohibitionis ab adversa parte addcuntur. Primo ex decreto Ducali superius saepè memorato de Anno 1540. repetitur discrimen utriusque opificii, et quod exeo saltem popinae et mactationis domesticae cura sit relicta, inde prohibitio adiecta actorum collegio non offic iendi. Verum iam in superioribus demonstratum, quam ad illa pertineat dispositio, quae utriusque opificii Propria, ex quibus sunt distincta. Inter quae non est mercimonium illud, non ad op ficium sed ad commercium publicum spectans. Deinde nec probârunt nec probare queunt actores, sui opificii ius esse eam pecudum vivarum venditionem, ideoque nec ex illa est discrimen utriusque collegii. Et ut sibi solis actores eam iure opificil arrogare non possunt, nullibi ipsis concessam, aliis in civitate teste experientia liberam, ita nec sub obtentu discriminis reis proh bere poterunt. Positum praeterea est ante oculos in superioribus, quomode ea, quae iure singulari opificii competunt, discemenda sint ab iis quae iure liberilicitique commercii fiunt, qua ratione etiam, quod per illud aliquando aliqua aliis peculiariter attribuuntur, inde aliis praeclusa minimê quae posterioris generis sunt inde adempta sint. Nihil frequentius quam unum hominem considerari duplici respectu, et prout diver sis qualitatibus praeditus est, sic pro diversis personis haberi. Gail. de Arrest. cap. 6. Cavalsan. decis. 23. numer. 13. lib. 5. gylman in Symphorom. tom. 2. part. 1. vol. 31. numer. 5. Status quippe hominis dividuus est. et itam distractionem admittit Dauth. de Testam. numer. 150. Ex quo evenit, ut quando plura diversa concurrunt in eadem personâ, perinde sit et habeatur, atque si concurrent in personis diversis. l. tutoremff de his quib ut indign. §. si tutor. Inst. de Inoff. Testam. l. sum quaedam C. de Admin. tut. Unde


page 124, image: s132

etiam fit, ut quod sub uno respectu non competit, sub altero liceat, sub uno non solitum, sub altero exerceatur. Quare quae aliqui non exercent ut opifices, ideo non prohibentur exercere ut cives. Ius singulare cirea aliqua non exeludit iuris communis beneficia.

Secundo argumentantur de decretis de Annis 1004. 1608. 1617. 1647. supra allegat is in qurbus venditio pecudum aliarum quam in iis concessarum prohibetur. Verum saepius iam dictum est, et hic iterum repetendum, non aliter accipi posse et deberi ea decreta, quam de ea venditione quae in contentionem venit, de qua constat non vivi sed mactati pecoris fuisse. Nec vel monstrata fuit Syllaba, ex qua deprehendi posset illam, de qua nunc agitur, in lite fuisse. Deinde verba decretorum manifesta idem ostendunt, cum omnis eorum tenor sit de eius carnis venditione. Nec dicitur de nudâ venditione, sed coniungitur ipsi mactatio, et verba ita se habent daß sie sich daß Schlachtens und Verkauffens enthalten sollen, Quae in dispositione coniunguntur, coniunctim quoque ut locum habeant, requiruntur l. unde etiam pr. ff. de Vin. act. privat l. habeat in pr. de Instit action, l. 2. §. quod diximus ib. Bartol. ff. si quis caution Talia enim connexa semper habentur individua. Menoch. de A. I Q. col. 95. num. 5. 9. Cravett. consil 102. num. l. ut nisi omnia verificentur, non habeat locum prohibitio. Iason. l. sed si plures. §. filio. num. 3. ff. de Vulg. et pupill. Unde per ista decreta nec sola mactationec sola venditio pecoris prohibita, sed utraque saltem coniunctim. Nec enim alterutra solis Lanionibus competit. sed cum utraque coniungitur. Declaratur id ipsum in decreto de die 18. Septembris Anno 1609. ubi refertur quid in eo, quod die 2. Aug. Anno 1604. emanarent, continetur, eiusque observantia his verbis iungitur. Es solle vorige E E. Rahtes Vorordnung mit ernst erhalten, den Haußschlechtern deß Schlachten der Böcke, vielmehr aber des andern Viehes zu ihrem Verkauff verhotten seyn. Quae allegantur ex iis, quae die 18. Octobr. Anno 1647. dicta acta et decreta eadem sunt, quae sub hac lite versantur, eiusque causam dederunt, dum ab iis appellatum fuit, tantumque abest ut confirn atio decretorum processerit, ut adhuc lis pendeat, et quidquid factum impugnetur. Tertio agunt illicitum sibi arrogare propolium der Vorkaufferey, quod non modo in benè or dinatis rebus publ. sed et in Stetinensi civitate prohibitum. Non nego eius prohibitionem spectareut


page 125, image: s133

utilitatem publicam, nec quid annonae perniciosiùs, unde damnatum in Constitutionibus Imperii. Verum eius vitii esse hoc de quo impraesentiarum agitur mercimonium, negandum, nec ulla ratione ostendendum, praefata ad hanc speciem posse applicare Propolia vitiosa et prohibita sunt illa mercium aucupia queis aliqui istas omnes ad se trahere, ideo ne in foro, nisi apud se, venales sint, impedire satagunt, quo penes se sit pretii arbitrium, nec alia emendi occasio. Hocut ad flagellandam annonam spectat illicitum et monopolii species est. At tale non evenit in praesenti specie. Non emm rei sibi hoc sumunt, quod soli velint emere et vendere pecudes, sed sibicum aliis permitti intendunt, ideo in re plane licitâ versantur. Deinde cum id exercent, eo plures erunt in civitate, qui annonam augent et praecia imminuunt, ut sic non noceatur sed multum commodetur annonae. Quo plures sunt qui advehunt et vendunt, eo copiosior et ideo vilior annona erit. Ideo et cessat ratio propolii der Vorkaufferey, quam Rei admissi ad hoc commercium removent. futurum alias apud actores, quibus occasio ex prohibitione foret inducendi monopolium, et prolubitu pretium statuendi. Ut hoc inspecto vero dici possit, quod in Reis malè et incongrue arguitur, hoc actores intendere, aut certe, si petitis illorum locus erit, consecuturum. Porro nemo non videt, quanta iniquitate utantur Actores hoc argumento, dum id cupiunt sibi relictum. Si ex eà ratione quae adducitur, non permittenda erit Reis venditio, magna impudentia erit ab actoribus istam sibi asseri, dum idem factum, eadem eius ratio est. Non admittendi aut audiendi sunt in aliis accusantes quod ipsi faciunt aut cupiunt c. pen. x. de Aceusat. l. qui accusari ib gloss ff. eod. Bartol. in l. 1. ff. quod quisque iur. Quando verò ex supra scriptis manifestum reor, à parte actorum ius prohibendi nullo modo esse fundatum, à partewero reorum nullam iustam rationem, cur prohibeantur, quod non est alieni opificii peculiareius, sed liberi commercii et libertatis naturalis, secure concludo quidquid visum aliis, ex iure, aequitate et utilitate publicâ non esse, ut reis fiat interdictum, sed absolvendos et in possesstone vel quasi hactenus usurpatae venditionis relinquendos imò et defendendos esse.


page 126, image: s134

Responsum VI.

AMbigua de Ioachin N. N. à collegio Sutorum excludendo controversia est, cui haec facti species causam dedit. Ille post mortem Iacobi Dacken, Sutoris in Civitate Stetinensi â vidua eius. dem in ministerium officinae Sutoriae assumptus, postquam huic stuprum intulisset, quasi eandem in uxorem ducturus celatâ impraegnatione petit se assumi in collegium. At ubi ob spem nuptiarum cum vidua receptus erat, mox apparet, hanc dudum, antequam sponsalia et iura opificii pereret, intra annum luctus ab eodem vitiatam, impraegnatam et utramque personam stuptiream esse. Quo circa Collegium Sutorium ipsum putat indignum suo ordnine et opificii iuribus, tum quod femina, cuius causa in istum receptus erat, its se indignam reddiderat, tum, quia ipsemetturpis facinoris reus, remotionem moveri videbatur, tum denique quod ob turpitudienm coniugis illum excludi statuto conveniebat, cuius haec in Rotulo Iurium Sutorii Collegit ab Illustriss: Principe confirmato habentur verba: Daß niemand in unser Gesell schafft eine Haußfrau haben solle welche sich ungebühtlichem Handels oder unrichtigen wercke übet; Wer darwieder thun, oder beschlagen würde, derselbe soll aus der Gesellschafft oder Ampt gestossen werden. Romovit itaque et prohibuit exercere ea, quae ad opificium spectabant, Sed cum remotus de eo apud Senatum conquereretar, id impetravit, ut pendente lite relinqueretur in possessione vel quasi opificii, an vero removendus sit, nec ne, ad ulteriorem discussionem remitteretur. Meam de eoconscribere rogatus sententiam, et sub ducta SS. Spiritus, cuius auxilium imploro, exprimere satagens, id inquirendum duco, an satis iusta à Collegio excludendi causa ad sit? Ex hac enim statuendum est, iure an iniuriâ facta sit exclusio, indeque de ceteris omnibus, quae circa hanc controversiam accidunt, capiendum erit iudicium.

Prima fronte videbitur forte ob id, cuius inculpatur praenominatus NN. eiusque uxor, iniuste remotionem fieri. Prima dubitandi causa est, quod exclusio ê Collegio non ob quodvis delictum fieri potest, sed tale saltem, unde infamia irrogatur. Est enim illa poena non levis, sed ex quâ ordine moti infames redduntur. l. etsi severior. 3. C. ex


page 127, image: s135

quib. caus. infam: l. 1. l. 2. C. de his qui in Exil. dat. Marque Freher. de Infam. l. 3. cap. 4 n. 6. At stuprum non inferre stupratori aut feminae stupratae infamiam, Icti opinantur.

Secundo poenas non promiscue infli gere oportet, sed ex praescripto legis, ideoque ubi ex lege non reperitur expresse et specisice poena imposita, iniuste irrogabitur. l. ad si qis. §. Divus. ff. de religios. et sumpt. fun. Nov. 2. cap. 3. versic. Sicut enim patres. verb. nec quaelibet est lex tale aliquid dicens. Menoch. Consil. 607. num. 11. et Consil. 808. num. 27. Honded. Consil. 72. num. 8. vol. 1. Surd. detis. 200. num. 1. praesertim poena privationis alicuius rei vel iuris non aliter locum habet, quam si in iure reperiatur expressum. Novell. 115. cap. 3. Novell. 2. cap. 3. Menoch. l. 2. de A. I. Q lib. 2. cas 275. num. 1. Iason. in l. neque pactio. num. 12. C. de transact. Schrader de Feud part. 1. quaest. 3. num. 7. At nullo iure constitutum est, ut qui stuprum intulit feminae, indignus aut incapax habeatur opifisii, aut in Collegium receptus, post illud repertum rescindi debeat.

Et eò minustertiò videtur ad eam severitatem conclusionis in hoc casu deveniendum esse, quoniam praesatus N. N. cum femina, quam per stuprum impraegnaverat, postea matrimonium contraxit, per quod subsecutum omnis culpa et macula aboletur, omne vitium purgator, sicut illud iurisfictione retrahatur et perinde habeatur, atque si ante carnalem copulam contractum sit. cap. tanta. ib. gloss. Panorm. num. 4. et 7. et. Conanistae omnes.d x.d qui filii sine legit: Gail. 2. obs. 141. num. 2. Tiraquell. in l. si unquam. C de revoc. donat. verb. susceperit. num. 71. et 98. Idque putatur procedere nontatum qu oad liberos ex tali concubitu natos, quos per subsequens matrimonium legitimari et legitimorum iura naucisci, ideoque legitimis per omnia aequiparari certum est. Novell. 12. cap fin. Novell. 74. cap. 1. et 2. Novell. 92. 8. Sed et quoad ipsos coniuges seu parentes, quorum macula ex anticipato concubitu per subsecutas nuptias desinit. Iohan. Lup. in Tr. de Matrim. et legitim: part. 2. num. 24. et seque Unde existimatur legitimato per subsequensmatrimonium testimonium dari posse, quod ex probis honestsque parentibus natus sit. Daß er von frommen ehrlichen Eltern, und aus einem unbefleckten, rernen und keuschen Ehebette gebohren. Vid. Carpzov. in Iurisprud. forens. Romano-Saxon. part. 2. Constit. 6. de fin. 15. Richter. Decis. 80. num. 15.

Quartò, in terminis ita traditur, et decisum legimus, non minus


page 128, image: s136

in Collegium opificum recipiendum esse, multo minus excludendum, qui duxit uxore, quam ante impraegnaverat Carpzov. dict. tr. Constit. 6. defin. 13. ubi aliquot responsa Scabinatus Lipsiensis in eam sententiam addit. Richteri. dict. decis. 80. num. 18. ubi referr ab Ictis Iuridicae Facultatis in Academia Ienensi ita aliquoties responsum. Quae decisiones Clarissimorum collegiorum in terminis videntur pluris facien. dae, quam hominum imperitorum opiniones.

Quinto, facit ea Ictorum sententia, quam ex superioribus colligunt, quod qui ab alio impraegnatam ducit in matrimonium, ê collegio removeri non debet. Vid. Carpzov: dict. Constit. 6. desin. 14.

Sextam dubitandi rationem praebet, quod communiter dicitur, ex quo ius divinum sanxit, ut stuprator aut ducat, aut docet stupratam Exod. 22. v. 16. 17. Deut, 22. v. 28. id saltem iniungendum delinquenti, nec alia poena stuprum esse afficiendum, ideo nec in terris imperii ultra puniri stupratorem. Salycet. in l. eum qui duos, num. 3. C. ad L. Iul. de Adulter. Coler. part. 1. decis. 176. num. 87. et seq. Anton. Tessaur. decis. 3. num. 3. Damhouder. in Prax. Crim: caus. cap. 92. num. 6. Eademque in hoc est ratio virginis et viduae stupratae. Menoch. de A. I. Q. l. 2. cas. 288. n. 2. Damhouder. dict. cap. 92. num. 3. Pet. Gregor. Tholosan. in Syntagm. lib. 36. cap. 9. n. 1.

Septimò, Etsi stupri id esset meritum, ut reiredderentur infames, aut excluderentur ex Collegiis, non tamen referendum id esset ad impraegnationem sponsae, quam pro stupro haberi non oporter. Carpzov. in Prax. Crimin. part. 2. quaest. 69. num. 47. Stuprum enim dicimus, quod extra coniugium in virginem aut viduam honestam committitur l. 6. §. 1. ff. de adulter. at quandoquidem nuptias non concubitus sed consensus facit. l. nuptias 30. ff. de reg. Iur. l. sufficit. ff. de sponsal. Sponsus et Sponsa extra coniugium esse non censentur, sed pro marito et uxore habentur tam iure divino. Deut. 22. v. 23. Matth. c. 1. v. 18. et seque quam humano canonico cap. 1. et seqq. 27. quaest. 2. cap. si inter. x. de Sponsal. et Civili, l. si ut serto. §. interdum. ff. Commod. l. si sponsa. ff. de Iur. dot. l. lex Iulia. ff. de fund. dotal. l. assiduis §. 1. ff. qui pot. inpign.. Ex ea ratione longe mitius agitur adversus personas desponsatas ante sacerdotalem copulationem se commiscentes, vid. Carpzov. in Iurisprud. forens. part. 2, Constit. 27. Defin. 12.


page 129, image: s137

Octavò lionori matrimonii id deberi existimatur ut poena promerita remittatur, sicut constat adulterii, ut ut longe gravioris criminis supplicium non irrogari, si coniux intercedat, quo coniugio suus honor remaneat, Damhouder. in Pract. Criminal. cap. 89. n. 45. Heius. Illust. quaest. 29. in fin. part. 2.

Nona dubitandi ratio est, quod licet quaedam macula superesset in personis quae se ante nuptias carnaliter miscuerunt, non tamen sufficeret ad eas excludendas ab opificio, perindeut indignas reddere solet honorabili officio. Cum multum inter haec intersit, nec ab uno ad illud, praesertim in iis, quae dignitatem concernunt, argumentum valeat. Quia opificia non continent dignitatem aut tale quicquam, cuilevis macula impedimento esse queat.

Decimo, etsi videripossit N. N. se indignum reddidisse collegio, quod intra annum luxus nupserit, et cum sponsa concubuerit, quod praetor infamia notandum censuit. l. 1. l. genero. ff. de his qui not. infam. Attamen inter omnes constare putatur, cum iure divino viduis alia licentia data reperiatur. vid. Epist. Paul. 1. ad Corinth. 7. et sacri canones ab co recesserint. cap. pen. et ult. x, de sec: nupt. id ius in usu esse desiisce, nec amplius inter nos observari. Gloss. in l. liberorum. ib. Bartol. ff. de his qui not. infam. Praeterea si in usu adhuc esset, tamen iustius videbitur in hoc casu, ubi ratio illius cessat, ei locum non esse, cum ad evitandum fangvinis seu seminis turbationem sub infamiae metu à praematuris nuptiis homines deterrantur. l. liberorum. 11. §. 1. ff. dict. tit. ideoque ubi illa non metuenda est, intra annum luctus secundae nuptiae liceant.

Undecimò memoratur, cum in aliis collegiis, tum etiam in his ipsis Sutorum receptos et non exclusos esse stuprireos. Ideo non apparet, qua aequitate erga praesentem reum ea acerbitas statuatur, ut ab isto, cum tamen longe minus ac alius stuprator deliquorit, exul esse debeat. Aequalitas in omnibusservanda est, l. pen. C. Commun dividund. et in paribus causis paria iura desider antur cap. in pari. de Reg. Iur. in 6.

Duodecimò, pro reis allegatur placitum collegii seu seniorum eius, dum scivere impraegnatam à sponso feminam et nihilominus receperunt: Sciens enim et non contradicens, multo magis recipiens, intelligitur consentire. cap. qui tacet. ib. Dec: Cognol. x. de reg. Iur. l. fide inssor. §. pater. ff. de pignor. act. l. si hypothecas C. de remiss. pignor. et omne ius


page 130, image: s138

quod actui opponere posset, remittere. l. si filius. ib. gloss. et Dd. ff. ad SC. Macedon. Clement. 1. de Provinciat. qua re semel probatus reprobari nequit. l. Pomponius. 9. ff. de Neg. gest. l. licent. 12. C. de Assessor. et Domestic.

Decimam tertiam dubitandi causam suggerit modus in statutis intelligendis et admittendis adhibendus, cum constet non aliter ea valere ac intelligi, quam quatenus rationabilia sunt. Idque etiam pertinet ad staruta opificium. Etsi enim collegia eorum iure talia de rebus ad ista pertinentibus condendi gaudent. l. ult. C. de Iurisd. omn. iud. l. 2. fin. C. de consti. peoun. Bartol. in l. omnes populi. num. 6. ff. de Iustit. et Iur. ibid. Iason. num. 37. Condita tamen non valent si iuri divino atque naturali sunt contraria vel irrationabilia, vel cum aliorum iniquo praeiudicio coniuncta. Iason in l. dicta. omnes populi num. 27. et seqq. nec ut in usum deveniant, perversa consuetudine effici debet. Möller. l. 2. semestr. cap. 15. Etsi verso statutum exstet, quod ob uxoris turpitudinem maritus removeri debeat, ex collegio, ratio tamen iuber, id non aliter accipi, quam si ex eo oriatur, unde Maritus eiusdem merito fiat particeps et correus, ut simul poenam mereatur, veluti si uxor adulterium committat, et maritus tolerando lenocinii reus fiat; ubi nihil Criminis in marito reperitus, eum ob delictum uxoris castigeri rationi non convenit. l. aliud est fraus, 131. ff. de verb. signis. l. sancimus. 22. C. de Poen. l. si ideo. 5. ib. Bald. C. de his quibus ut indign.

Decimo quartò statutum in quo se fundant, qui remotionem iniustam putant, videtur saltem pertinere ad turpitudinem, quae derivatur ex facta uxoris in maritum, et perpetuo durat. Ea enim quae desinit et aboletur, postea non amplius nocere debet. l. Imper ator. 8 ff de Postul l. etsi severior. 3. C. ex quib. caus. infam. l. 1. C. de his qui in exil. At post matrimonium contractum abolitam esse turpitudinem credibile est, cum id, ut supra dictum, omnia vitia purget.

Quam speciosa autem haec sunt, et pleraque iuris textibus et sententiis suffulta, indeque in genere considerata facilem applausum assequentur, tam minime si, ut oportet, speciei applicantur, sufficient ad improbadndam factam à Collegio excussionem. Id quod eo clarius elucescet, si prius rationes, ex quibus illa defenditur, dispiciamus. Quas ceteris longe potiores magisque probabiles nemo non fatebitur, praesertim si collegiorum, in qua coiêre publico permissu opifices, iura et


page 131, image: s139

mores recte considerentur. Secundum ista enim hanc quaestionem examinare atque decidere, non autem solum spectare oportet, quid iure communi convenita. Huic enim per ista derogari constat Iason. in l. omnes populi. num. 37. et seque Möller. dict. cap. 15. Angel. in §. ius autem civile 4. num. 4. Instit. de Iur. Nat. gent. et Civil. Id verò in maritimis Anseaticis civitatibus, in quas non postrema Stetinum est, generali consuetudine circa opificia praesertim maiora, ê quibus Sutorium habetur, receptum et approbatum reperimus, ut quo omnia in iis honeste, decenter, et quiete procedant, nemo recipiatur, nisi qui honeste natus, honeste praeteritam aetatem transegit, honestè Collegti iura im. petrat, et post impetrata honeste se gerit. Cum maxima pars civilis societatis in urbibus consistat in iis, qui opificia exercent, ideoque eos intra honestos mores et pacutam vitam contineri, ad tranquillitatem publicam maxime pertineat rei publ. interest, quamrigidissime id ob. servari, ut nec recipiatur, quam qui honestae novitatis et ante actae vitae testimonia proferat, et receptus postea honestis moribus degat. Inde quidquid pro eo obtinendo faciunt et amplectuntur opisices, magistratus pro ea, quae reip. debetur cura tueri et promovere decet. Ut eò sanctius curetur et observetur, iuta collegii et cum iis quaedam iurisdictio et potestas in collegiatos permissa sunt. Imo inter Collegia Civitatum Anse aticarum ea honesta et valde utilis introducta et probata est communicatio, ut invicem quasi observatores et custodes sint, eorum quae servari debent, indeque quae se indignos collegio in una civitate reddunt, in nulla admittunt ad opificia, et si tales conniventia collegii toleret, ceterae non admittendo ministros et discipulos, qui ex isto proveniunt turpitudinis fomenta severe castigent, quo nempe honestas eò sanctius ubique observetur, nec transgressioribus promerstas poenas evadendi aut contumacibus effugia quaerendi occasio supersit. Inde inter opificium collegia honestatis rigidissima placer observantia, quae multis in locis in proverbium abiit, ut dicatur: Die Ambter und Zunfften in den Stätten mussen so rein seyn alß wenn Sie von den Tanben gelesem. Item: Waß unehrlich können die Ambter nicht leiden. Hoc velut praesentis causae principio praemisso, atque ut immoto fundamento ad eiusdem definitionem locato, facile apparet, non iniuste ab opificio excludi eum, qui non honeste antequam reciperetur, vixit, aut non


page 132, image: s140

honeste vel non debito modo ius collegii impetravit, vel cum impetras. set, turpiter egit, praesertim si statuto quodam speciali et certa causâ alicuius remotio approbetur. Multiplex verò ratio remotionem ab opificio instificat et urget.

Primô enim, id quod in recipiendis primum et semper necessarium est, ut vitam anteactam honeste transegerint, eiusque testimonia afferant, deest reo, ideoque sine dubio pro incapace illius iuris et collegii, in quod nisi qui honestae vitae et famae sunt, recipi non debet. Quod autem incapax vel indignus per errorem aut fraudem assecutus est, id eidem merito aufertur. tot. tit. ff. et C. de his quib. ut indign.

Secundo certum est, si seniores Collegii scivissent, reum inquinatum istâ vitiorum macula, quam facinoris evantus detexit, nullo iure potuisse compelli, ut eum reciperent in collegium, sed merito exclusisse Nec enim magistratus aut iustae illorum exclusioni indignari, aut male meritum ope sua sublevare potuit. Quando vero ille celavit crimen, se ut honestum virum et nullius criminis reum simulavit, atque ita ius opificii impetravit, inique ex sua fraude et dissimulatione veri id lucrum habebit, ut invitis collegis remaneat sub societate, in quam à consciis numquam receptus esset. Fraus sua nemmi prodesse debet. l. sed et sin. §. 1. ff. ad exhib. ideoque nec permittendum, ut propter calliditatem quis ius vel actionem habeat, l. siremuner andi. 6. §. fin. ff. Mandat. quin potius obviandum fraudibus. l. qui sub praetextu. 9. C. de SS. Eccles. et praecavendum, ne quis impune fraudem patiatur. l. si longius. 18. §. 1. ff. de Iudic:

Tertio, cum ea conditione opificii ius petiit et praecepit, quod viduam praedecessoris sui ducere velit, sen ut phrasis vulgara habet. Hat auf eines Meisters Wirbe das Ambt geeschet. Huic vero consequens, ut si vidua indigna et incapax sit iurium et beneficiorum collegii, nec per eam id impetrare queat qui sub conditione desinat, quod sub ea concessum. l. si quis fundum. 37. ff. de contrah. empt. l. qui heredem. Maevius. ff. de condit. et demonstrat. l pecuniam. ib. Alexand. num. 4. ff. si cert. pet. At illa quae durante viduitate stuprum p atitur, ex collegio opificum excludi meretur, in quo post obitum mariti mansit. prout hoc. ê pluribus rationibus confir mat. Carpzov. in Electoral. respons. l. 6. tit. 10. resp. 100. per tot. Et quod illa meretur, id per ius et aequitatem simul luit reus, cum isti


page 133, image: s141

causam dederit, et delicti seu turpitudinis correus sit, ut improbare mores non possit, quos ipse corrupit. l. cum mulier. 47. ff. solut. matrim.

Quarto ex statuto seu privilegio, quod ex concessione Ampliss. Senatus, confirmatione Illustriss. Principum habet Sutorum collegium, comprobatur ea remotio, quae irrogata est reo, cum expresse in illo disponatur, quod nemo in collegio tolerari debeat, cuius coniux indecentis vitae et iniustarum actionum rea est, sed si quis manifestus fuerit, talem habere coniugem, eiciatur ex societate. Quis verò dubitabit, Rei uxorem per levitatem, impudic itiam, stuprum in viduitate haut diu post prioris mariti obitum admissum contractas etiam intra annum nuptias, iniuriam defunctô. ignominiam liberis illatam, turpiter, indecenter et iniuste egisse, Mulier in viduitate vivens in primo matrimonio consistere intelligitur. l. sifin. vers. sive in primo. C. de bon matern. l. feminae 8. ff. de Senatoribus l. filii 22. §. ad municip. et indurare creditur. Nov. 22. cap. 20. §. 1. exinde ut eo intuitu vidua privilegia, dignitatem, et iura defuncti mariti retinet. l. fin. 16. Bartol. C. de privileg. ita si levitate, impudicitia et stupro samam commaculet, eam turpitudinem admittit, idemque maeretur incommodum e supplicium, quod infligem dum, si vivo marito ita peccaret. Si igitur nihil aliud commisisset, tamen ex statuto sufficeret, quod et talem feminam non gaudere sinit beneficiis opisicii ius commune. ut tradit Carpzov. dict. Respons. 100. n. 19. in fin.

Quintò cum ex statuto maritus ob delicta et turpitudinem uxoris ex collegio eici debeat, quanto magis, ubi et ipse deliquit ac maculam contraxit, merito idem patietur? Id quod rationi non modo, sed et consuetudini convenit, ut personae turpibus facineribus inquinatae ab opificum collegiis excludantur. At non unum crimen commisit. N N nec le vi notâ adspersus est. Grave crimen est viduae, quae in matrimoniali habitu fuit, attentare pudicitiam. l. item apud. 15. §. si quis virgines. 15. ff. de Iniur. Gravius est inferre stuprum, id quod maximis subiacere castigationibus ait Imp. in Novell. 19. c. 3. prine. Gravissimum autem redditum, tum ex tempore, quia illatum antequam maritum elugeret, tum ex persona, cum vidua opificis esset, mater quinque liberorum, quorum magis interest à parentibus relinqui honestam memoriam, quam amplam hereditatem, tum ex debita fide. Receptus enim


page 134, image: s142

erat in ministerium officinae, cui ut famulus inserviret, ideoque feminam ut dominum colere et venerari, eique omnem fidelitatem praestare debuit. Turpe est eam fidem fallere. l. 1. ff. de Constit. pecun. et ei personae, quae honesta ac sancta esse debeat. l. liberto. 9. ff. de obseq. parent. et patr. tantam foetidatem inferre. Crescit turpitudo facinoris ex noxa, dum ex isto pluribus irrogatur ignominia. Prima credit auctori, ut in sequentibus ostendetur. Altera feminae, ad cuius infamiam spectat attentata pudicita. l. 1. §. omnem 2. ff. de iniur. nedum ubi tam foedum stuprum commissum. Tertia defuncto marito, quem velociter denuntiavit. Novell. 39. cap. fin. in princip. ad quem non potest non pertingere iniuria, per maculam viduae, quae eius imago est, et ut torum continuare, ita et cum in viduitate scelere inquinatur, commaculare censetur. Quarta liberis prioris matrimonii, ad quos pertingit iniuria, quae his sit, in quorum potestare, aut sub quorum affectusunt. l. 1. § item aut 3. ff. de iniur. iique partu matris improbo iniuriati ducuntur. in Novell. 30. cap. fin. inprinc. Quinta collegio, quod foetidorum membrorum accessione in communionem contumeliaetrahitur. Si vero ob egregium facinus ex collegio reum excludendi ius est, sicut id controversia caret, utique: hic tale deprehenditur, quod illud meretur.

Sextò, constar ob leviora sacinora iustam haberi exclusionem collegio, veluti ob furtum, sicut nemini aliquando Iudicatum. At turpius facit, qui stuprum honestaeinfert feminae, ac qui furtum fecit. l. verum. 39. infin. ff defuit. Eoque minus de hoc dubitandum, quia septimò iurisnon incogniti est, ex stupro stupratori irrogari infamiam. Id quod expresso textum l. etsi libidine. 25. C. ad L. Iul. de Adult. confirmatur, ubi distingvitur, inter compressam feminam liberum et ancillam, et ob hanc vitiatam, dicitur sententiâ gravatam potius opinionem, quam afflictam infamiâ; at certo argumento innuitur: si libera sit stuprata, infamiam sequi, indicat idem textus in d. l. verum. 39. ff. de furt. ubi stupro ignominia tribuitur, quâ voce infamia significatur. l. nullum. 14. C. ex quib. caus. infam. Nec mirum. Aequiparantur enim ex l. Iulia adulterium et stuprum honestae feminae. l. inter liberos. 6. §. 1. ff. ad. L. Iul. de Adult. Indeque de hoc etiam publicum iudicium publicamque infamiam esse concluditur. Marque Freher. in Tr. de infam. l. 3. cap. 16. num. 21. cum omnia publica iudicia infament. l. infamem. 7. ff. de Publ. Iudic.


page 135, image: s143

Distingvunt quidem aliqui inter infamiam iuris et facti, seu quae lege irrogatur, et quae ex opinione hominum graviorum nascitur. Et ex hac stuprum saltem ignominiosum esse concedunt. Iuspectis vero supra allegatis legibus id factum apparet. Et licet concederetur, saltem ex facto seu opinione hominum stuprum onerare pudorem, tamen non minus inde ex collegio, quod non nisi honestos viros continet stuprator excludendus esset, quam inde peraeque infamis fieret. Infamia enim definitur laesae dignitatis status, legibus ac moribus reprobatus, l. cognitum. 5. ff de var. et extraord. cognit. ideo, ut quis infamis habeatur, non solum ex legibus, sedetiam ex moribus et iudiciis rationabilibus honestorum virorum statuendum. Heig. part. 1. quaest. 21. num. 34. Quod hodie apud plerosque isti delicto facilis contingit venia, et multis idem iudicium, quod apud Terentium in Adelphis legitur: Virginem vitiasti, guam te ius non fuerat tangere, iam id peccatum primum magnum et humanum tamen, facere alii saepe idem boni; inde non decedit vel crimini turpitudo vel legibus et honestis viris sua censura. Inter opifices id pro gravi et amissione iuris collegii plectenda haberi ex communi opinione constat. Non ita, uti per ius Lubecensi isti crimini detracta est infamia, sic et per mores civitatis Stetinen sis hoc constat.

Octavò alia accedit infamia ex eo, quod intra annum luctus stuprum viduae illatum et nuptiae inita sunt. per text. in l. 1. verb. cum ve sciens quis uxorem duxerit. ff. de his qui not. infam. l. decreto. 15. C. eod.

Nono, honestas quae primo praecepto iuris continetur. l. iustitia. 10. n. ff. d. I. et I. id exigit, ut disparis conditionis sint. qui honeste vivunt, et qui facinorum turpitudine statum suum inquinant. Nec servabitur ista, si in eadem statione utrique eodem iure beneficiis et lucro fruentur.

Decimò, non potest custodiri honestas et disciplina opificiorum, si criminum rei corundem iura nihiloninus obtinent, quam strictissime servari publice interest. Multum turbarum accedet reip. ex eo, quod isti decedit. At unicum eius vinculum et nervus est, ut qui turpiter vixerunt, ii exesse cogantur, indeque iuventus eo terrore ad adolescentiam honeste casteque peragendam commoveatur. l. capitalium. 28. §. pen. ff. de poen. Unius poena metus multorum esse potest. l. 1. C. ad L. Iul. repetund. At


page 136, image: s144

impunitas et conniventia irritamentum est scelerum, ideoque nulli accommodanda. l. quisquis. §. 1. C. de Postuland.

Undecimò, sicut hodie, proh dolor, lasciva et petulans iuventus ad nullum crimen, quam attentationem pudicitiae et stupra pronior est, et fere inter peccata non numerat impudica indeque ea frequentissima fiunt, ita ad reip. utilitatem spectat, adeoque non aequum modo, sed et necessar ium est, talium maleficiorum supplicia exacerbari, quoties multis personis gliscentibus exemplo opus est l. aut facta. 16. §. fin. ff. de poen. Vix possibile erat castitatem et honestatem in collegiis opistcum servari, si idem praemium maneat foedos et honestos, nec ponea eosdem discernat

Duodecimò, ad decisionem multum faciunt exempla aliorum collegiorum in Civitate Stetinensi dum constat, ab opificiis quosdam remotos, quod stupri commissi rei fuerant, ut ut id vitium nuptiis emendare conati sint. Etli enim legibus et non exemplis iudicare oportet. l nemo, 13. C. de sentent. et interloc. Attamen ab his legitimum ducitur argumetum, quid iuri magis conveniat, Bartol. in d. l. nemo. Alexand. ad l. 1. num. 12. de offic. eius cui mand. quoque consuetum sit. Meno ch. lib. 2. de Arbitr. iud. quaest. lib. 2. cas. 81. num. 3. quod enim permittente magistratu alias sactum reperitur, id ex exemplo imposterum iustum praesumitur. Innoc. in cap. cum Apostolica x. de his quae fiunt a praelat.

Decimo tertiò, observantia vicinorum locorum ad ius opificiorum; et quae eorum causa habentur collegiorum; demonstrandum maximopere pertinet. Consuetudines enimde loco adlocum vicinorum, non habentem dissimiliaiura, porrigi debent. Anton. Gabriel. commun, conclus. lib. 5. de praeseript. conclus. 7. num. 15. Rauchbar. part. 1. quaest. 32. num. 15. Unde et statuta et vicinarum urbium iure et consuetudine interpretamur. l. de quibus ff. de legib. Cravett. Consil. 118. num. 3. et 4. Menoch. Consil. 9. n. 22. lib. 1. Et quidem id circa opificia eò magis obtinet, quod in urbibus Hanseaticis non modo patia sint eorum iura et mores, sed etiam pro iis exacte servandis quaedam communicatio et necessitudo. At alibi ob stuprum honestaeviduae illatum exclusos esse lacinorosos à collegiis testari possum.

Decimò quartò cum ex illa necessitudine et conventionibus, quae intercollegia opificum in civitatibus Hanseaticis exsistunt, stricta


page 137, image: s145

requiratur observatio, et exsecutio adversus eos quae turpia et quae excludi debent, perpetrant, eaque missa, non modo ii, qui facinoris rei sunt, honore debito alias priventur, sed et qui tolerant, eorumque ministri et famuli, donec multas solverint, ad nullum ius aut exercitium artis admitantur maximum incommodum et periculum in de imminet iis, qui sunt de collegio Sutorum in Civitate Stetinensi, ut et qui his min steria praebent, aut ab iis artem discunt. Id vero nullo modo permitti debet, ut uni reo parcatur, sed ob eum multi insontes alibi incommoda varia sentiant, et alieno odio praegraventur, l. si quis suo 32 §. 1. C. de in off Test. In quo deprehendimus, saepe nimis praecipitanter incuriosos magistratus, dum opificiis suae civitatis saepe talia iniunguntur aut in his resistunt, ob quae illi alibi poenas et ignominiam luunt, non sine incommoda civitatis, cui impedimenta ista das Ausftreiben, quibus ad coercitiones sui generis artificum extraneorum collegia alibi utuntur, maxiè noxia et nonnumquam motuum occasiones sunt.

Decimo quintò, quid Ampliss. Senatus Stetinensis de Iure collegii circa remotionem rei censeat, non ebscuro praeiudicio constat, quando reo iniunctum allegare et probare exempla non eiectorum ex collegio Sutorum, etsi stupri fuerint comperti: Adprobandum enim admitti, nedum iniungi non debet, quod probatum non relevat.

Quid vero opus esset, ista probatione, si de iure excludi illi non possunt, quando verò illa iniuncta ostenditur, ius aliter se habere, et nisi contrariis actibus ei derogatum doceretur, frustra reum adversus actores niti.

Haec quae pro decidendi rationibus adducta sunt, qui pensiculatius consideraverit, nullo negotio animadvertet, quam in contrariam partem nihil ponderis retineant, quae opponuntur.

Primum diluit verior et in legibus magis fundata sententia, stuprum liberae feminae illatum reddere llupratorem infamem, ut in septima decidendi ratione demonstratum. Circa quod etiam notandum est, ad id, ut ex collegio fiat exclusio, non semper requiri infamiam iuris, sed eam, quam factidicimus, sufficere, si nempe admissum tale sit, ex quo apud graves et honestiores viros opmio alicuius oneretur. Illud quos, observandum, circa exclusionem non solum ad infamiam,


page 138, image: s146

sed etiam ad delicti qualitatem respiciendum. Id si grave sit, et severiorisupplicio dignum, utique istam mereri putabimus.

Ad secundum respondetur, non modo spectandum, quid legibus scriptum, sed etiam quid consuetudinis, quae legis instar. §. sine scripte Instit. de Iur. Nat. Gent. et Civ. l. de quibus ib. Dd. ff. de Legib. Unde quod lege vel statuto potest induci, iuste deduciter consuetudine. Angel. et Imol. in l. 3. ff. qui testam. fac. Mynsing. Respons. 49. num. 26. At constat consuetudine rationabili sic introductum et quottidiano usu obser vari, ut qui turpi facinore aliquam infamiam meretur, vel leges collegii transgrediendo se isto indignum reddidit, excludatur, quo cum publice, tum et inter collegas eiusdem opificii honestas et bonus ordo conservetur. Ex quo vero satis demonstratur, quam turpiter, quamque indigne se gesserit reus non potest iuste conqueri, se remotum esse contra legem et cons vetudinem.

Quod in tertia dubitandi ratione de purgatione vitiorum antecedentium per subsequens matrimonium habetur, id quidem procedit, quoad ipsos coniuges inter se, qui fibi invicem nihilex istis post contractum matrimonium obicere queunt, sed ea velut wutuâ compensatione tollunt, arg. l. viro atque nxore, 39. ff. solut. matrim. Deinde obtinet quoad liberos, qui velut criminum insontes pro legitimis habentur, nec luunt quae meriti sunt parentes. At quoad turpitudinem coitus illiciti et inde enatum ius poenae vel actionis alii competentis vitia min imeabolentur, nedum promeritae tolluntur. Hoc enim pertinet ad ius tertii, nemp reip cuius maximopere interest, delictanon remanere impunita, l. ita vulner atus. 51. §. 1. ff. ad L. Aquil. Illud verò minime tollitur per legitimationem, quae numquam retrotrahitur in praeiudicium alterique, Novell. 74. cap. 1. arg. cap. quamvis de Rescript. in 6. Tiraquell in l si unqu am verb. susceperit. num. 64. C. de revoc. dsnat. Alsiat. l. 3. Paradox. cap. 12. 12. Ex fictione enim iuris retrotr ahitur matrimonium ad tempus conceptionis, sed numquam fictio fingit retro in praeiudicium iuris iam alteri quaesiti, l si mulier. 20. ff. solut. matrim. Plane id à ratione et aequitate alienum foret, ut ob matrimonium imprimis maneat, qui ante illud graviter deliquit. Manet culpa et ius infamia, Ideo quod meretur non potest censeri abolitum. Usus id quoque observat, ut licer


page 139, image: s147

stuprator ducat stupratam, poena nihilominus exigatur. A quâ nec immunis est sponsus, si cum sponsa ante festivitatem nuptialem concubuerit, sicut ex quottidianis exemplis constat.

Circa quarum allegati auctores loquuntur de eo casu, quando quis sponsam impraegna vit. Hic quidem non excluditur à collegio: Imprimis tamen non est punitur à magistratu ob scandalum publicum, et collegio quoque ad multam aliquam tenetur. Ut verò longe gravius deliquit gravioremque poenam meretur, quae feminae nondum desponsatae durante viduitate intra tempus luctus stuprum infert, ita quod de illo Icti sentiunt, adhunc minime porrigi debet. Est enim ea illatio à val de diversis, quam iurisprudentia non admittit. l. fin. ff. de cadumn.

Quintum an. hîc obtinere debeat nemo non dubitavit qui inspexerit singulare ius, quod Sutorio collegio concessum est, ut propter uxoris viria removeatur maritus. At posito tali casui non obesse statutum, tamen ex eo ad praesentem speciem argumentum minime valet. dum rationab ilis diversitatis causa invenitur. l. fin. in pr. C. de Donat. ante nupt. In Illo enim iniquum foret puniri maritum ob antec edens delictum uxoris, cum poenasuos tenere debeat auctores. l. sancimus. 22. C. de Poen. l. aliud est trans. 131. ff. de Verb. signif aut plecti qui ducendo meretricem egregium caritatis opus facere censentur. cap. inter oper a. 20. de Sponsal. cap. integritas. §. ult. 32. quaest. 1. In hoc vero tam maritus quam uxor per stuprum et praematur um conculitum peccavere, et utraque persona poenam istam, de qua iam agitur meretur.

Sextum nitur falso praesupposito. Nam ius divinum quo consulit personae stuprata, non sustulit poenam stupri. Ideoque absurde asleritur, quoad istam legibus civilibus non amplius locum esse. Et licet pro poena habenda esset divina sanctio, non tamen ea poena canonica derogaret civili. VVesembec: in paratit. ff. ad L. Iul. de adult. num. 21 in mod. versic. sed haec poena. Quicqu id lege specialiter non videtur expressum. id veterum legum constitutionumque regulis omnes relictum intelligant, l. praecipimus. 32. §. fin. C. de Appellat. Usus fori etiam aliud observat: Nam stupra aliis poenis coerceri constat. Praesertim scimus, ex istis communi opinione inhaerete quandam maculam reis, ex qua indigui habeantur honestorum virorum consortio.


page 140, image: s148

Septimum proficeret reis ad mitigationem supplicii, si nisi facta legitime desponsatione sponsus cum Sponsa concobisset. At quia constat quod ante istam, et cum ista per hone statem intra annum luctus siert non poterat, se carnalt r miscuerunt, haut potest ista sentia cum istis applicari.

Ad octavum respondetur, hoc quidem honorimatrimonii tribui, ut poena eousque leniatur, quo illud per istam non divellatur. At ut rens vel plane impunis sit, vel quod ius ob delictum aliis competit tollatut, nec cautum est aliquo iure, nec rationi convenit. Carpzov. in Pract. Criminal. part. 2. quaest. 55. n. 17. Quandoquidem igitur ad oivellendum matrimonium nihil facit exclusio à collegio, illius causa huius remissio petinequit. Frustra quoque ob honorem matrimonii aliquid exigent reiqui stum matrimonie minimè habuerunt, sed soedo cortu et immaturis nuptiis id dehonestarunt.

Nonum diluitur ex eo principio, quod supra retuli, unde communi consensu et consuetudine complacuit, neminem in opisiciis et quae eorum gratia habentur collegiis recipi et tolerari, nisi cui vita samaque honesta sit. Etsi igitur iis nulla adsit dignitas, studium tamen honestatis, pro qua conspirarunt, effficit, ut perinde à collegiis istis atque ab honoribus excludi debeant, qui turpiter egerunt. Quando igitur ex hoc numero sunt, qui stupra inferunt, intra annum luctus nubunt fraudes exercent, utrque non iniuste excludentur.

Circadecunum id quidem infitiari non licet, eam opinionem esse vulgarem, quod secundarum nuptiarum, ut ut intra annum luctus contractarum, hodie nulla sit infamia, iusque Civile per Canonicum abrogatum. At ex quam erroneo principio id profluxerit, pulchrè ostendit Rittershusius in tract. de Differ. iur. Civil. et Canon. l. 2. cap. 4. Ideöque rectior est opinio, de iure non cessare infamiam, ex hominum verò praesertim vulgi iuddicio, eam parum attendi. Attamen sicut vulgi opinion bus non multum tribuendum est. Hartm. Pistor. lib. 1. quaest. 30. num. 35. Ita êcontra guod et ratio svadet, ei praeferendum. Duplici verò ex ratione intra anuum luctus nuptiae prohibitae sunt. prima est, quod intra metuenda sanguinis turbatio. Altera, quia honor et reverentia marito debita, quae lanctae custodiri debet, violatur. Marq. Freher. in Trde infam. l. 3. cap. 17. num. 14. Salycet, in l. decreto, Cex quib. caus. irrous. infam.


page 141, image: s149

Nec haec posterior minus attendi debet quam prior, imò potior eius cura habenda est prout docet Lud. Viv. l. 3. de Christian. foem. vit. de Memor Marit. Alteruta verò haec cessante manet tamen dispositio, et licet casus ita evenerit, ut perturbatio sangv inis timeri non debeat, tamen ob memoriam marito debitam honeste sevandum non eo minusnubere vetatur femina et annum luctus complere cogitur, l. 2. ib. Dd. C. de secund. Castrens. in l. liberorum. 11. num. 5. de his qui not. infam. Freher. dict. num. 4. Nec hic opus est prolixius de eo agere, an et quatenus poena secundarum nuptiatum desierit in usu esse ubi versamur in iis terminis quod personae reae intra tempus luctus ante nuptias stupro se pollut unt, quas infamiam aliasque poenas mereri constitutum est, in Novell. 39. cap. fin. marq. Freher. dict. cap. 17. n. 18. Iure Canonico, aut alia lege derogatum minime est, nec quod isto mitius provisum est, savore nuptiarum eo porrigi poterit. Inde ut ut dicamus, insamiam secundis nuptiis intra annum luctus per canones et usum demptam esse, minime colligi. tur etiam stupri promeritam infamiam aboleri. Cùm diversa ratio pateat, nec in cotrectionibus legum, velut odiosis, ab uno ad aliud valeat argumentum.

Quod in undecimo allegatur, falsum esse asserunt seniores collegii, nec verum probat adversarius, ideò non attenditur.

Praetensa duodecimò scientia et inde collecta approbatio itidem negatur, quare expresse probanda est. Ignorantia enim praesumitur, nisi scientia probetur, cap. praesumitur, de R. I. l. verius, in princ. ff. de probat l. fin. ff. pro suo. Gail. lib. 2. obs 78. n. 14. Mascard. de probat. conclus. 880. n. l. et seq.

In decima tertia dubitandi causa suggillatur, antiquum collegii privilegium seu statutum à superioribus corroboratum, quasi ratione careat. Sed postquam per immemoriale tempus valuit, frustra iam de ratione disputatur. Non omnium quae à maioribus constituta sent, ratio reddi potest, dieò rationes eorum, quae conltituuntur inquiri non oportet, alias multa ex his quae vita sunt, subverterentur, uti loquuntur Icti in l. non omnium. 20. l. seq. ff de legib. Si vero ratio inquiritur, facile apparct, hone statem ab opificinus lancte colendam et collegiorum disciplinam spectare visum, ut non ipsimodo,. sed et nxores nullis eriminibus deturbarentur.


page 142, image: s150

Quo circa ut non honeste uxoratus exesset è collegior rationabile statutum est, cui non potest imp9utari, quod insontem puniat, cum non in poenam ita statuatur, sed pro honestate et decore collegii, cui minime convenit turpitudo convenit. Multum inter se distant, ob crimen uxoris plecti, et quia id, quod statutum circa honestatem coniugium requirit, non adest à collegio excludi. Hoc fit iure collegii, nec iniuriam infert, collegae cum ea conditione recepto, aut cui ratio opificii eam conditionem iniungit. Iuri communi hoc congruere apparet ex l. palam. 43. §. senatus. 20. ff. de Rit. Nupt. Quando etiam reusreceptus non aliter est, quâm ut convenit legibus, moribus et privilegiis coliegii; Inter haec verò quia tale statutum ab antiquo fuit, non potest de eo aut contra id conqueri, l. pen. §. diversum 3. ff. de in ff: Testam. Ad ultimam obiectionem respondetur, verba privilegii vel statuti generalia generaliter esse intelligenda, eisque non distin gventibus nostrum non esse distingvere. Gail. lib. 2. observ. 33. n. 2. Magon. decis. Licens. 18. n. 2. sed quibus verba eorum conveniunt, ea etiam sub statutis comprehendi. Bald. in l. in fr audem. 15. §. fin. ff. de milit. Testam. Dubio autem caret, verba allegati privilegii et statuti contineri id crimen, eamve turpitudinem, cuius in superioribus facta fuit mentio. Male additur ea in desiisse. Secus sentit Ictus in dict. l. palam. 4. §. non solum. 4. ff. de rit. nupt. non aboleri tur pitudinem, quae postea intermissa est. Quam male subsecutis nuptiis ea abolitio maculae, quoad notam publicam et promeritam poenam, ut et qua ius tertii tribuatur, ex superioribus manifestum est, et quottidianl fori praxis dedocet.

Quando vero exhis dextre inspectis apparet, adfuisse suamiustam causam removendi reum ab opisicio, isti conse quens est, non iniustè eum esse exclusum. Convenit hoc potestati collegiorum, quibus iurisdictio conceditur, quoad causas ad opificium spectantes l. fin. ib. gloss. et Dd. de Iurisdict. Cuius vi et auctoritate statuta condunt de his. quo opificiorum concernunt. Bald. in dict. l. An. ib. Sichard. n. 3. Schurff. consil. 34. n. 6. cent. 3. de causis et litibus inter collegas cognoscunt et sententias pronuntiant, Schurff consil. 79. n. 1. cent. 2. Carpz. in Iurisprud. Romano-Saxon. part. 2. Constit. 6. definit. 9. in cos qui contra statuta collegii peccant, poenis statutis vel arbitrariis animadvertunt,


page 143, image: s151

refractarios et contumaces coercent Vultei. in dict. l. fin. n. 18. et 20. Oldrat. consil. 28. nr. 20. et 3. Paul. de Castr. in l. privatiorum. 3. n. 5. C. de Iurisd. si crimen gravius committitur, vel honestas collegi violatur, aut aliàs infamia collega notatur, á collega notatur, à collegio excludunt, uti hoc probavi in Comment. ad ius Lubeccexs. lib. 4. tit. 13. art. 3. n. 35. Etsi vero adstricti sunt circa pronuntiationem et exclusionem ad ordinem iudiciarium, ut prius citent reum, audiant, probationes poscant, plene de causa cognoscant, tamen id non aliter obtinet, quam si causa dubia, obscura aut non in propatulo est. At si crimen notorium sit, id confiteatur reus, nullam iustam excusationem habeat, sicut hoc casu nihil est quod aut negando aut excusando opponitur, tunc sine litium ambagibusirrogari potest, quod delinquens meretur. In notoriis enim necesse non est nec expedit cogno scere, vel sententiam proferre, sed exsequi et punire, adeoque ab exsecutione ordiri licet, cap. de manifesta. cap. manifesta. 2. quaest. 1. cap. ex identia. 8. etc. de accusat. l. ea quidem. 7. C. eod. Gail. lib. 1. observ. 39. n. 9. In praesenti eò minus ista exclusione peccatum est, quod expresso statuto permittitur, excludere. Cui dum se opponi exclusos, et seniores collegii in litem vocat, temerè litigasse intelligitur, ideoque expensae non iniustè ab ipso petentur, per text. in l. cumquem 79. princ. ff. de Iudic. Atque haec, quae continet superius responfum, iuri et rationi consentanea esse, ideoque circa causam praeprimis attenden da esse reor. In cuius fidem manum et sigillum addidi. Actum Stralsundi die 23. Augusti Anno 1651.


page 144, image: s152

MANTISSA I. Extract. Churf. Sächst. Resolution und erledigung etzlicher Landes gebrechen, Sub dato Torgau, 1609. Tit. Von Iustitien=Sachen. § 18.

FOlgends haben die von Adel und Städte sich beschweret, daß Zeithero etzlichen Handwergen, als Zimmer leuten, Meurern und dergleichen von den Schlössern, ohne befehlich, hin und wieder gewisse Innungen gegeben und Confirmiret worden, welche zu nachtheil des gemeinen Nutzes andere unterthanem fast zwingen wollen keine andere dergleichen Handwergs Leute, welche diese Arbeit so gut als Sie und ümb ein viel geringer und leichter Lohn, verfertigen können, bey ihren Gebeuden zugebr auchen, So würden auch sonsten von denjenigen Handwergs Leuten, so von unsern Christlichen Vorfahren Innungen erlanget, als Fleischern, Beckern, Schustern, Schneidern, Schlössern, Tischern und dergleichen, solche Innungen, weil sie wüssen und dafür halten, daß keiner, wegen der in der Confirmation vorbehaltenen straffe, andere Meister von frembden orthen, sonderlich in die Städte fordern, und ihnen arbeit geben darff, in deme sehr mißgebrauchet, daß sie die armen Bürger und unterthanen unchristlicher weise zum höchsten zuüber setzen pflegten. Wann wir dann solchen unordnungen und Steigerungen keines weges nachsehen, auch demelte Confirmationes so weit nicht extendiren lassen können, daß ein jeder nur zu seinem Vortheil und


page 145, image: s153

des Nechsten Sthaden derselben sich gebrauche; Als befchlen wir den Schössern hiermit ernstlich, daß keiner ohne unser vor wissem, einigen Handwerge und Innungen, bey höchster unserer straffe und Ungnade, zube stetigen sich unterfahe, sondernda der gleichen bey ihnen gesucht, an uns weisen möge, Vnd weil alle Innungen Zünffte und Privilegia dergestalt Confirmiret, daß uns nichts desto weniger nach gelegenheit der zeit freystehet, selche zuvermehren, zuverbessern, oder wohl gar, wegen des Misbrauchs, abzuschaffen, So sollen die Räthe in Städten, Krofft diß, den Handwergs Leuten aufferlegen und befehlen, sich des obangezogenen Kundbaren Mißbrauchs hinfuro gänslichen zuenthalten, mir dieser ansdrücklichen bedraujung, wo sie in solchen ihren Handel und Wandel die Christliche Liebe und gemeinen nutz nicht in bessere und gebührende acht haben, und gleichmessig geld und Lohn nehmen werden, daß ihnen die Innungen genommen, und jeden Meistern ihres Handwergs, in andern nechst angelegenen Städten, dahin ungehindert zuarbeiten, zubacken, zuschlachten, und ihre Wahren öffentlich zuverkauffen frey gelassen seyn solte, Wie dan einem jeden Rathe, so bald ein oder das andere Handwerg deßgleichen Mißbrauchs und vortelhafftigen über setzens über führet, diese unsere verordnung also wircklichen zu exsequirren hiermit erlaubet und nachgelassen seyn soll.

MANTISSA II. Bäyrisch Land- und Policey-Ordnung, Lib. IV. Tir. 1. Von handwergs Zünften und Handwergs Knechten Der rest Artickul Die mißbrauch und unordnungen in den Hand wergs Zünften abzustellen.

WJe wohl vor alters die Zünften und Meisterstück darumb erfunden, damit jederzeit in den hand wercken gute erbare Ordnung erhaltem,


page 146, image: s154

und allein die zu der Meisterschafft zugelassen würden, die erdars guten wandels, auch ihres Handwercks kundig und erfahren, auf daß männiglich mit tauglicher und gerecher Arbeit fürstehen seyn möcht. So befind sich aber in erfahrung, daß angeregtes altes und löbliches herkommen, allenthalben im Landt bey den handwercken größlich mißbraucht werdet, auch sonsten allerhand mißbrauch bey den handwercks Zünften eingerissem, und obwoln alle dieselbige mißbräuch welche bey jedem Handwerck inson, derheit sich ereignen, en die ser unser Policey Ordnung nit künden erzehlt; und abgestelt wer den, sonder wir mit Rath unserer Landschafft ein durchgehende Vistitation und Reformation sey allen handwerckern und derselben Ordnungen fürzunehmen, und solche, wovon nöthen, zuverbessern entschlossen, Sobefinden wir doch für ein Notturft daß etliche gemeine mißbreuch, so fast bey allen Handwergern in jgemein, an vielen orthen im schwung seyn, in dieser unserer Policey Ordnung, wie kernach in unterschiedlichen Artieuln zu sehen, abzustellen. Und gebieten darauf allen und jeden Obrigkeiten, darunder obbemelte Handwercks Zunften seyn, daß sie auf die selben sonder gut achtung und aufmercken haben, endlich daran feyn und verfügen, damit obbemelte und andere mißbreuch wo und wie dieselben jedes orths erfunden, gentzlich und alsbald abgethan ansgehebt und für ohin solche Satzung und Ordnung für geuommen wer den, wie die jedes orths gemeinem Nutz zum förderlichsten, erbarer guter Poliery am dienlichsten, und dem armen Handwercksman ertreglich und leidentlich seyn mögen, und wir nicht nrsach haben bey vor stehender ob angeregter genetal Visitation den unfleiß eines oder andern orths Obrigkeit mit ungnaden zu anden.

Der ander Artickul Von den Lehrjungen und wie die sollen beschaffen seyn.

VAch deme die Handwercker unterschiedlich, etliche fürnehmere, als andere, die man geschenckte Handwercker neunet, sollen die Lehriungen bey den felben nicht aufgenommen noch gelernet werden, sit seyn dann rechter ehrlicher gebuhrt, welche aber unehrlicher, doch nicht


page 147, image: s155

von verdambter geburt, sondern von solchen Eltern geborn, die dazumahl einander hetten zur Ehe haben können, da solche von Päbsticher Heiligkeit oder Röm Kay. May. wie auch von den approbirten Comitibus Palatinis legitimirt, und geehlicht, die sollen von lernung der gemeinen nicht geschenckten Handwercken nit ausgeschlossen seyn, sondern auf fürweisung ihrer Legitimations uhrkunden, da sie sonsten ehrlichen wandels gelernet werden, welche aber von verdambter gebuhrt seyn, als die im Ehebruch oder Blut sch ande oder von solchen Persohnen die ein öffentlich gelübt der Keuschheit gethan, oder von Prtestern geboren weren, ob die gleich ein legitimation ausgebracht, soll doch kein Handwerck schuldig seyn die se perlohnen ihl Handwergk zu lernen, es weren dann gar geringe handwerck, bay welchen auch solche Personen zu lernen hiebevor gebreuchig gewesen, und man sie in den selben Handwercken ungeire hette passieren lassen. Alß sich aber wegen der Ambt Knecht oder Schergen ehelichen Kindern, ob die zu den handwerckern aufzunemen viel irr begiebt ja man bißweiln so gar etlicher Mesner und Forst Knecht Kinder nit will zu den Handwergen kommen lassen, Sothun wir hierinn diese erleuterung, daß man die Kinder der Jehnigen, welche mit den Malefitz Persohnen bey der strengem frag und vollziehung der peinlichen Urtheil nichts zuschaffen noch hand anzulegen haben, ohne hinderung solle zu lernung der gemeinen Handwercker kömmen lassen, welche aber mit den malefitz Persohnen, wie gehörk zu thuen, und hand anzulegen haben, deren Kinder sollen sich der handwerzer enthalten, sie weren dann erzeugt und gebohren, ehe ihr Vater zu solchen dienst oder Schergenambt kommen, in welchen fall sie nicht sollen ausgeschlossen seyn, So viel aber die Förster oder Mesner betrift, weil es ein offentlicher muthwill und unfug were ihre Kinder für untauglich zu halten, wollen wir solche ungebühr gäntzlich abgestellet haben also daß ihre ehellche Kinder ohne allen eintrag, wiederred und hinderung zu den Handwerckern sollen gelassen werden.

Der Dritt Artickul Von den Lern und aufding geld.

ALß unß auch klagend fürkommen wie bey etlichen Handwerckern die Meister, so ihnen ein Lehr Iung angedingt würde nicht allein ein


page 148, image: s156

unmässig Lerngeld fordern, sondern auch den Lehr Jungen mit unziemlichen auf ding gelt, auch Zehrungen beschwe ren, dardurch dan oftermahls taugliche geschickte Kuaben solcher übernamb halben von den Handwerckern abgehalten werden. So ist dermnach unser ernstlicher befehl, will und meinung, daß die Obrigkeit jedes orths bey den handwerckern, da man sonsten Lerngeld giebt, ein leidenlichs und gebührlichs Lern und Auf ding geld bestimmen, aber die Zehrung bey aufdingung oder ledig Zehlung bey unnachläßlicher Straff gantz und gar abschaffen, solche auch nicht gestatten sollen, ob gleich der Lehr Jung seine Eltern oder Vormünder die selb unerfordert theten andieten.

Der Viert Artickul. Vonden Lernjungen so das bestimbte Lern geld nicht vermögen

WEil auch bey Städt und Marckten und auf dem Land viel Knaben die zu den handwerckern sehr tauglich unvermögens halber das Lerngeld nicht bezahlen könten, So wollen wir demnach jedes orths Obrigkeiten ermahnt hahen, daß sie dannoch so viel immer müglich dergleichen taugliche Knaben zu lernung der Handwerck auf doppelte Johr, oder wie man es pfleget zu ennen ein jahre umhs ander befürdern, wann aber solche Lernung gegen doppelten Jahren darumben fast in unbrauch kommen, daß man einen Meister nicht vergönnen wollen, wan er dergleithen auf doppelte Jahr ohne Lerngeld angenommen Lehr Jungen still haltensollen, Alß wollen wir solche Hinderung hiemit aufgehebt und zugel assen haben, wjann ein Meister einen auf doppelte Jahr angenommenen Lehr-Jungen so lang gelernet, alß sonsten die ordentliche Lernjahr seyn, daß er alßdann wohl einen andern Lehr Jungen aufdingen möge.

Es mag auch ein solcher Armer Lehr Jung mit dieser maß und geding auf die ordentliche Lehrjahr angenommen werden, daß nach endung der selben er seinen Meister so lang Gesellen weiß zu arbeiten, und sich also zuver schreiben schuldig seyn solle, biß er ihme das gewöhnlich und gesetzte Lerngeldt abgedient, oder daßelb ihme sonsten verstattet hat.


page 149, image: s157

Der Fünfte Artickul Von Lernung des Bawrs Volcks Kinder.

WJe wohl nicht unbillig, daß eine sede Stadt oder Marckt ihre Bürgers Kinder zu Lernung der Handwercker vor andern befürdern soll, fo ists doch den Meistern in Stätt und Märckten nicht zu verdieten, daß sich nicht auch des Bawrsvolcks Kinder bevorab, wann dannoch benebens die Bürgers Kinder zur lernung künden kommen, wögen annehmen und lernen.

Der Sechst Artickul, Wie die Meister die Lehrjungen halten solle.

DJe Meister sollen die Lehrjungen in gebührender Zucht halten ihnen den Trutz, Muthwillen, und ander ungebühr nicht gestatten, sonderlich aber in unser Catholischen wahren Religion und guten Sitten so viel müglich unter weisen, an den Feyertägen zu hesuchung des Gottes Diensts halten, und zur Kinderlehr schicken. Dieselbiga auch und damit sie ihr Handwerck desto besser lernen, zu keiner andern Haußarbeit, als was einem Lehrjungen gebührt, gebrauchen und da sie einer Zucht und straff bedörffen, die selb gegen ihnen mit gebührender bescheidenheit fürnehmen, ihnen auch die nothwendige Syeiß daß sie bey gesundheit bleihen mögen, geben.

Der Siebend Artickul Daß die Lehrjungen ihre Lehrjahr völlig auslernen sollen.

ES soll ein ieder Lehriung die in eines iedem Handwercks Sätzem geordnete, oder son stem gebrauchiche Iahr völlig auslernem, und nicht in des Meisters gewalt stehen dempselben ein oder mehr Iahr oder Monath an den Lehriahren zuschencken und nachzusehen, wie bißher von etlichen Meistern beschehen. Were aber ie ein Lehriunge so geschickt, auch ein ziemlichs


page 150, image: s158

alter uf sich, oder sonsten billige ur sachen verhanden, daß man einen an der Lernzeit was nach sehen möchte, soll dasselb mit vorwissen der Obrigkeit und doch der selben ermässigung und sonsten nicht beschehen.

Der Acht Artickul, Von der wanderschafft der handwergs Leuthe

SO dann ein Lehrjunge seine Lehrjahre erfült, und ledig gezehlt worden, soll er nicht ehe zur Meisterschaft künden gelangen, er habe dann zuvor in der wander schafft auch bey einem, oder mehr Meistern desselben orths, wo er Meister werden will, die Zeit erfült, weiche in jedes Handwergks Sätzen von der Obrigkeit bestimbt ist, damit die Handwercker mit vielen, sonderlichen unkündigen Meistern nicht über setzt werden. Weren aber rechtmässige Uhr sachen vorhandem, daß einem oder andern an der wanderschafft, oder denen jahren, die er bey den Meistern mit arbeit erstrecken soll, möchte etwas nachgelassen werden, soll dasselb nicht durch die Zunften, sonder jedes orths obrigkeit beschehen, und damit auch die aufn Land mit den handwergs Leuthen, so gemeiniglich in den Dörfern auch seyn, zur nottur ft versehen seyn, soll auch auf dem Land keiner zum Meister aufgenommen werden, er habe dann ebenf fals bey einen Redlichen Meister gelernet, gebührende Zeit gewandert, und die Meisterstück (da es nicht ein Handwergk, daß man allein auf die Geschaw arbeit) bey einer Statt oder Marckt gemacht, und dessen Kundschaft aufzulegen.

Der Neunt Artickul, Von den Meisterstücken,

VAch deme die Mekster st+ck unterschiedlich seyn, alß daß etliche allein mit reissen aufn Papier oder mit der Kreiden gemacht werden, etliche aber viel materialia und Zeug erfordern, die der angehende Meister erkauffen muß, aber hey etlichen Handwerckern sehr alte Meisterstück, die nicht mehr gebreuchig, noch wieder zuverkauffen seyn, aufgegehen, und hierdurch die iunge Meister mercklich beschwert, in grossen


page 151, image: s159

unkosten und schaden den sie viel jahr zu empfluden haben, geführet wer den. Alß gebieten und befehlen wir jedes orths Obrigkeiten, da fie bey einen oder andern Handwergk, solche alte nicht mehr kaugliche vergebne und unnutze Meister stück finden, sie die selbige abthuen, und an deren stadt andere gewohnliche nützliche und solche Meister stück verordnem sollen, bey denen man gleichwohl die geschickligkeit oder unkundigkeit des augehenden Meisters gnugsam sehen, doch dieselbige ohne sondern schaden wieder zu gelt bringen und ver kauffen möge.

Der Zehend Artickul, Berbott der Mahlzeiten und Zehrung bey machung und aufneymung der meisterstück,

ONd dieweil diß ein grosser unleidenlicher mißbrauch der noch nicht allenthalben abgestelt, daß der jehntge, welcher die Meister stück macht, den handwergks Vierern und andern so bey machung und aufnehmung der Meister stuck seyn, ein mahl zeit, und dannoch darzu noch ein Verehrung geben muß, So wollen wit demnach jedes orths Obrigkeit mit sondern Ernst auferladen haben, daß sie solche Mahlzeiten und alle Zehrung: sonderlich das Essen und Trincken auch unter der Zeit, waum das Meisterstück gemacht wird, und wann gleich der Stuck Meister solches selbst gut willig anbieten thete gäntzlich ab stellen und dafür den Vierer, ein leidentliche verehrung oder ergetzung ihrer mühe doch aufs höchst jedem Vierer über Gülden nicht bestimmen sollen.

Der Eilfte Artickul Von den Handwergks Leuthem auf dem Land wie sie in Zünften seyn und arbeiten mögen.

WIe wohl die Handwergks Leuth auf dem Land ihr Handwergk ordentlich gelernet, darauf gewandert, und die Meisterstück, wie oben geordnet, gemacht haben sollen, so seyn sie doch nicht schuldig sich wieder ihren willen in die Zünften bey Stätt und Marckten einzukauffen,


page 152, image: s160

doch sollen Sie dannoch dem Handwergks gebrauch sich geweß ver halten, und ihres jede Obrigkeit, daß es also geschehe, darob seyn, wolte aber einer umb mehrer seiner beförderung willen, sonderlichen der frembden Gesellen halben, sich bey einer Stadt oder Marckt in die Handwercks Zunft einkauffen, solles ihme unverwehrt, doch er nicht schuldig seyn iedeswahl, so oftman ein Handwerg helt, in die Stadt oder Marckt zu lauffen, und der handwergs Handlung beyzuwohnen, sonder ist gnug daß er der selbigem Zunft von der Obrigkeit gegebene Sätze, an dem ort, wo er ist, halte, und da er darwieder handlete, von seiner ordenlichen Obrigkeit zu haltung derselben angehalten, auch da er straffvar von derselben und nicht von der Zunft gestraft werde. Wann aber uns auch dieser mißdrauch fürkombe, daß etliche Handwergks Leuth auf dem land, so in einen Gericht gesessen, nicht wollen gestatten, daß ein anderer in einem andern Gericht wohnhaft, in demselben ihren Gericht jemanden arbeiten soä wann er gleich erfordert were, aber solches den Leuthen auf deu Lande, alda sie die wahl unter den Handwergks Leuthen an dem orth, wo sie wohnen nicht haben künden gentz beschwerlich und schädlich were. Wollen wir hiemit splchem mißbr auch und angemaste verwehrung, abgestelt und dargegen zugelassen haben, daß ein jeder Meister auf erfordern und begehren wshl möge in einem andern Landgericht auf dem Land arbeiten, ohne hinderung der andern Meister, die im selbigen Landgericht wohnhaft seyn.

Der Zwölfte Artickul. Von haltung der Handwergks Zusammen kunsten.

ES sollem die Vierer oder Vorgeher der Handwercker kein Handwergk zu sammen beruffem (auch solches in ihrem Vier er Ayd einverleibt seyn) dann allein wegen ausweisung ihrer von der Obrigkeit ihren gegebner Sätz, wann aber bey solchen Zusammen Kunften oftermals allerley anordnungen und unbescheidenheit fürgeht, und die Handwergks Leuth bißweilen ein mehrers als was ihre Sätz betrift, handlen und austragen wollen. Alß soll fürter hin bey allen Stätten und Marckten unserer Fürstenth umben so oft in einer oder anderer Handwergks Kunft ein Zusammen


page 153, image: s161

Kunft, oder (wie sie es pflegen zumennen ein handwerg gehalten wird, ckner aus dem Rath darbey seyn, damit nicht allein alle unordnung und unbescheidenheit vermieden blieb, sondern auch da es die notturft erfordertt, der selbe Rathsverwander, was gehandelt worden nothwendige Relation thun könte.

Der Dreyzehend Artickul Von den Handwergks siraffen,

DJe Handwercks Zunften sollen thre handwercksgenossen nicht anderst noch höher straffen, dann allein nach ausweisung und zulassung ihrer Sätze. Es sollen auch die Vierer solche Straffen ordentlich aufzeichnen, daß strafgeld in die düchsen legen, und ordentlich verrechnen, auch eine jedere Zunft eine sonderbahre büchsen haben, darein das jenig geld, so nicht zu täglicher ausgab gebraucht, sondern zu allerley fürfallender notturfe himer sich geleget wird, gelegt und, aufbehalten, und da es ein ziemblichs Capitall, dasselb auf Zinß füglich angelegt, auch solche sonderbahre büchsen (darzu doch die Vierer auch einen schlüsselhaben mögen) auf dem Rathhauß, oder der Statt, oder Marckt Cammer verwahrlich auf behalten werden.

Der Viertzehend Artickul Daß die Zünften sich solcher sachen die nicht für sie sondern für die Obrigkeit gehörig nicht unterfangen sollen.

WAnn uns auch glaubwürdig für kombt, daß die Handwercks Zünften sich vieler sachen und unter winden sollen, die in ihren Sätzen nicht begriffen, noch ihnen sich deren zu unter fangen gebürt also der ordentlichen Obrigkeit vergreiffen, ja bißweilen der Iniur ihändel, und unredlich machung halbem, ohne vorwisse der Obrigkeit und solche in handwerg abzustraffen sich unterstehen wollen, weil aber ste kein Obrigkeit, noch dergleichen ihnen zuhaandeln gebührt, alß soll es ihnen hiemit gäntzlich verbotten, und sie schuldig seyn dergleichen händel und sachen in ihren Sätzen nicht begriffen, alsbalden für die ordentliche Obrigkeiten zuweisem, doch waum die Obrigkeit die selbige ver abscheidet, und abgestraft, soll ihnem an deme, was die Sätz in solchem fall in ihr Büchsen zugeben austrucklichen zulassen, nichts benommen seyn.


page 154, image: s162

Der Funfzehent Artickul. Daß kein Handwerchs mann dem andern sein angedingke Arbeit soll abwerben

WJe wohl ein jeder handwerchsmann sich umb arbeit bswerbem mag, wie er kan, so ist doch nicht billig noch leidentlich, wan einen albereit eine arbeit angedingt und angefrümbt, daß ein anderer ihm solche heimlich solle abwerben, und wieder aus den handeen reissen, derent wegem wollen wir solche abwerbung der albereit angedingen Arbeith hiemit abgestelt und verboten, auch da es beschehen, den jehnigen, der dem andern sein angefrümbte, oder gedingte Arbeith ohne seinen willen ahwirbt, der gehühr nach zu straffen befohlen haben. Wan sich aber oftermahls begiebt, daß ein Baw Herr oder ein anderer der ein arbett angefrumbt und gedingt, ver spurt und erfehrt, daß ihme die arbeit nach seinen gefallen, und wie er die angedingt hat, nicht fleissig und wie recht ist, gemacht wird, ist ihme unverwehrt seine arbeit bey einen andern anzudingen und zubestellen.

Der Sechzehent Artickul Von heimlicher bündnüß der Handwergs Leuth wegen betheurung und schätzung ihrer arbeit.

VNß komt mit sondern ungnädigsten mißf allen für, daß etliche Handwerchs Zunften sich mit etnander heimlich ver binden und vergleichem sollen ihr Arbeit und wahren, was sie dann zum aechem oder zuverkauffen haben umb ein gewisses geld und nicht wohlfeiler zum achen, oder zugebem Also daß sie sich auch unter stehen sollen, da etwan einer aus ihnen, sein Arbeith umb ein leichtern billigen werth und pfenning machen, oderverka ufen thnet, den selben zustraffen oder sonsten zuverfolgen. Welches aber ein böser unleidentlicher mißbr auch der hiemit alles ernsts abgestelt und jedes olths Obrigkeiten befohlen seyn soll, daß sie auf solche heimliche verbundnüssen bestes sleisses achtung geben, und da sie dergleichen in erfahrung bringen, solche Handwercks, enth unna chläßlich und mit ernst straffen.

Der Siebzehent Artickul. Von der verzuglichkeit oder gethanen Schaden der handwerchs Leüth in der ihnem angedingtem oder angefrümtem Arbeit.

ALß auch bey vielen Handwerchs Leuthen die böse gewohnheit eingerissem, daß sie ihnen ein Arbeit andingen und anfrümen lassem, zu ver fertigung der selben, ein gewisse Zeit ver sprechen und hißweilen auf solche Arbeit


page 155, image: s163

Geld vorhinein nehmen, aber die arbeit auf die bestimbte und versprochene Zeit nicht ver fertigen num machen, das empfangene geld hißweilem auch wohl die ihnen zuhandem gestelte materialia dar aus die arbeit soll gemacht werdem, in inder weg verbrauchen, So befelen wir dem nach iedes orths Obrigkeitem, die jehnige so mit der versprochenen und angedingten arbeit, bevoraß wasie Geld, oder materialia dar auf empfangen über die gebührende zeit saun mig seyn, nicht allein zuver fertigung der arbeit alles erusts auzuh alten, sondern auch nach gestaltsame des langen verzugs, und anderer mit unterlaufender ungebühr unnachläßlich zu straffen. Da auch einer an der brigkeit einen schaden thete, oder das werck verderbete, soll er dem selben zuerstatten schuldig seyn.

Der achzehent Artickul Von den schmähen, auftreiben, unr edlich machung und andern unordnungen in geschenckten und ungeschenckten Handwerckern,

WJr wollem auch mit allen ernst verbotem haben, daß kein Handwerchs man oder auch ein Zunft, den andern schmähen, auftreiben, unredlich machem und jemanden die Zunft oder handwerck verbieten solle, sondern da sich der gleichen zutrüge, daß einer was unerbars begienge, darumb er aufzutreiben, oder sein Hanwergk thme niederzulegen seyn möchte, so solsollen sie solches der Obrigkeit zu rechter zeit für und anbringen, und hierüber gebührenden aus chlags erwarten, schmehet aber einer den andern soll der jehnige welcher also geschmehet worden solches in viertzehen tagen, nach deme ers in erfahrung gebracht gegen den schmeher an den entweder ihme solche schmach wieder sprechen, und mit rechter maß wieder heim schieben, oderihn bey ordentlicher Obrigkeit beklagen, und soll als dann der, welcht also iniurirt geschmehet oder unredlich gescholten wordem mit nichtem geschmehet noch unredlich seyn, viel weniger auf getrieben werden, sondern bey seinem ehren und redligkeit verbleiben, so viel und lange, biß der schmach und iniuri handel vor ordentlicher obrigkeit erortert ist, es were dann daß der geschmehete oder gescholtene die schmach wissentlicher dinge über obgesetzte Zeit nach deme er die schmach in erfahrung gebracht, auf ihm liegen liesse und solche nicht wieder specht noch andere, in solchen fall, und damit nicht Zwietr acht unter den handwerckern entstehe soll einem solchen, der die bescheltung in viertzehen tagen nicht geändet, das Haudwerg gesperret werden, biß er die


page 156, image: s164

beschändung und schmach angebührenden orth anhängich gemacht, und da solches beschicht ihme als denn das Handwerg wiedet eröfnet seyn, biß zu endlicher erörterung des schmach oder schelthandels.

Wenn aber dieser bescheltung und etlicher anderer unordnung halber, so in geschen ckten und ungeschenckten Handwergern eingerissem im Jahr 1548 auf dem Reichstag zu Augspurg ein öffentlicher Reichs obschted publicieret worden, also wollen wir denselben allerdinges, doch mit Zusatz dieser unsererin den vor gehenden und nach folgenden Artickulnfürgenommener ordnung und erleuterung erhalt und daß darob gehalten werde mir sondern ernst gebothen und befohlen haben, damit aber der selbe gemeine Reichs beschiuß und Keyserlich Geboth also in frischen gedächnüß bleibe sich wänniglich darnach zurichten, num niem and mit der unwissenheit sich zu entschuldigen habe, so ist desseiben inhalt, in diese unsere Landesordnung auch verleibt, jund lautet also.

Deiweil in den heiligen Römischen Reich Tentscher Nation gemetniglich in Stätten und Flecken, darin denn bißher geschenckte und ungeschenckte handwerg gehalten worden von wegen der Meister Söhne, Gesellen, Knecht und Lehr Knahem, viel unruhe, wiederwillem, nachtheil num Schaden nicht allein unter ihnen selbst, sondern auch zwischen derselben Handwerchs Meistern und andern, so arbeit von ihnen ausbereit, gemacht und gefertiget haben sollen von wegen des müssigem umb gehens, schenckens und Zehrung der selben Meister Söhut und Handwerchs Gesellem bißher vielfeltiglich entstanden seyn. Demnach wollen wir, daß ihnen, den selbigenge schenckten und ungeschenckten handwergen, als iel der in dem heiligen Reich, in Stätten oder andern Flecken in gebrauch die Handwergs Gesellen, so iährlich oder von Monat zu Monat, von ihnen den frembden ankommenden Gesellen, die Dienst begehren, und dieselben dien st zuwerben, und zu andern bißher erwehlt werden, in allweg ab seyn. Wo aber iemand von den selbem frembden ankommenden Handwercks Gesellen in einer oder mehr Stätt oder Flecken ankommen dienst oder ein Meister begehren, der soll sich all wegen von solcher sache wegen, bey desselben sein glernten Handwergks Zunft oder Stuben Knecht, oder wo kein Zunft oder Stuben were, bey desselben handwergks Gesellen angenommen Wirths oder Vater, oder bey dem iüngsten Meister so iederzeit desselben Handwergs seyn, oder aber bey den ienen, so von einer ieden Obrigkeit dar zu vererdnet seynd, oder werden möchten,


page 157, image: s165

anzeigen, derselb Zunft oder Stuben Knech, oder angenommen Wirth und Vatter, oder verordneten für sich selbst oder durch seinen Knecht oder iüngsten Meister, soll auch als dann und zu iederzeit, mit getrewen Fleiß, und wie der ort der gebrauch ist, dem selben ankommenden Haudwergs Gesellen, umb dienst und ein Meister besehen und werben, in aller massen, wie hievor die erwehlten Handwercks Gesellen und Knecht zu iederzeit gethan hetten. Doch soll in und nach dem allen, das samentlich schencken und zehren, zum an und abzug oder sonst in ander weise keines weges hinfürter gestatt werdem. Es sollem auch einige straffem, von obgemeltem geschenckten oder nicht geschenck. ten Handwerg, Weisters Söhnen und Gesellen nicht mehr fürgenommen gehalten noch gebraucht, auch keiner den andern weder schmähen, noch auf und umbtreiben, noch unredlich machen. Welcher aber das thete, das doch nicht seyn, so soll der selbe schmäher solches vor der ordentlichem Obrigkeit des orths ausführen, ob aber der hierinn ungehorsam erschiene, so soll er vor der selben Obrigkeit, nach gestalt der sachen, gestraf: und für unredlich gehalten werden, so lang und viel, biß er das, wie ob stehtausgeführt. Es soll auch der iehnig, so geschmäht worden, keines wegs aufgetrieben, sendern bey seinen handwerck gelassen, und die Handwergs Gesellen mit und neben ihme zuarbeiten schuldig seyn, so lang biß die angezogenen Iniurien und Schmach gegen ihme wie sich gebührt, erörtert wird, und was sonst ein ieder spruch und forderung zu dem andern umb sachen so ein Handwerg nicht betrife hette, oder zuhaben vermeinen, das soll ein ieder vor der Obrigkeit oder Flecken darinn sie betr eten werden, oder sich enthalten und umb sachen ein geschencktes oder nicht geschencktes Handwerg belangend vor der Zunft oder dempselben Handwerck nach guten erharn brauch der ort wie sich gebührt austragen Und welcher Meisters Sohn oder Gesell solch obgmeld erkändnüß und vertrag nit annehmen, noch halten wolt oder würde, der soll im Reich Teutscher Nation in Stätten oder Flecken ferner zu arbeiten und solche geschenckte und nicht geschenckte Handwerg zutreiben nicht zugelassen, sondern ausgetrieben und weggeschaft werden, doch wo einiger sich beschwert befinde, dem soll unbenommen seyn, sich für die nechst Obrigkeit zuberuffen, darnach sich manniglich haben zurichten, wir wollen, daß die Handwergs Knechte und Gesellen den Meistern nicht eindingen, was und wie viel sie ihnen ieder zeit zu essen und zu trincken geben, doch daß die Meister ihre Knecht und Gesellen dermassen halten, daßsie zu klagen nicht


page 158, image: s166

uhrsach haben, darinn die Obrigkeiten auch jederzeit einsehens thuen sollen, doch einer ieden Obrigkeit, so Regalien von uns und dem heiligen Römtschen Reich hat unbenommen, diese unser Ordnung nach eines jeden Lan des gelegenheit einzuziehen, zu ringern und zu mässigen aber in keinen wes zuerhöhern, oder zu mehren.

Der Neunzehend Artickul. Daß den Handwerchs Gesellem der gute Montag nicht mehr geben noch zugelassen werden soll.

ALß auch hiß anher in ettichen Handwergen der mißbrauch gewest, daß die Meister ihren Handwergs Gesellen in den gantzen Werck woche, am Montag ein Feyer und Müssiggang haben zulassen, daraus un billige versäumniß der arbeit, auch unnottur ftige Zehrung und ander nachtheil erfolget, So wollen wir und ist unser ernstliche meinung, daß solcher mißbrauch, vergebenlicher müsstgang und Feyer am Mentag (welchn Sie den guten Montag genennet) oder auch an einen andern tag allenthalb in unsern Fürstenthumben, in unsern Stätten und Marckten und auf den Lande gätzlichen abgethan und den Handwergs Knechten keines weges mehr zugelassen noch gestattet, sondern welche sich darüber, solchen guten Monrag zuhalten unterstehen, die dar umb gestrast werden sollen.

Der Zwantzigst Artickul. Von straff der handwergks Knecht, die ihren Meistern in ihrer arbeit muthwilliglich aufstehn.

ALß sich auch die Handwergs Knecht in unsern Stätten und Märckten zu zeiten unter stehn aus eignen fürnehmen und muthwillen gemeiniglich all in einen Handwerg aufzustehn in meinung ihren Meistern weiter nicht zuarbeiten, es werde danu in dem, daß sie fürnthmen, davor nach ihren begehren gehandelt, und vermeinen also ohne der Obrigkeit erlauben in den sachen ihr selbst Richter zuseyn deßhalben zu dicken mahls in den Handwergern zwischen ihnen viel irrung und versaumnüs der Hanwercks arbeit entstehen. Demnach ist unser meinung daß unsere Beambte auch Bürgemeister und Rath unserer Statt und Märckt, solches furan nicht mehr gestatten, fondern die Handwerchs Knecht oder andere, die deß bey den andern anfänger und veber seyn, nach gestalt ihrer verschuldnüß strafen, und mit den andern Handwerchs Knechtem verschaffem ihren Meistern


page 159, image: s167

wie dor, weiter zu arbeiten, welche aber solches nicht thuen, und darin wkedersessig seyn wolten, dieselben sollen als dann in unserm Land fürter kein Glait haben noch ihnen ihr Handwergk an andern ortem unsers Lands zu arbeiten zugelassen werden.

Es soll auch hinführo kein Handwergs Knecht seinen Meister ohngegrund uhr sachen und wieder Handwercks gewohnheit aufstehen, desgleichem auch kein Handwercksmann dem andern ohn willen und wissen der Obrigkeit das Handwerck niederlegen, welcher aber solches übertreten, und niche halten würde, der soll von seiner Obrigkeit, nach gestalt des verbrechens auch gestraft werden.

MANTISSA III. [Addenda ad cap. part. 11. de abusibus statut. opific.]

IUstissimè de eiusmodi abusibus conqueritur novissimè D. Hoffmann, in suo lycurgo German. moribus informato, ubi cap. 17. ad finem ita scribit: Es ist in gemein bekant, waß für mißbräuche, sowohl der geschenckten, oder ungeschenckten Handwergen, bey Zünfften und Innungen, und der osekben also genannten Ambts Laden, bey ankommenden und abziehenden Gesellen, mit schencken und zehren, zum An- und Abzug täglich passiern, welche zwart durch den Reichs Abschted de Anno 1530. zu Augsprug: wie auch zu Speyr de Anno 1570. abgeschafft seyn sollen, jedoch dessen ungeachr, noch im vollen schwang gehen.

Item, waß offt den Lehrjungen, ehe sie ihre Lehrjahr ausstehen vor beschwerligkeit zugezogen. Item, wie die Gesellen unb liederlicher ursach willen einander schmähen lassen, (welches viele an Reichs-Abschted de Anno 1551.) von einem ort zum andern auff-und umbtreiben (auffklopffen) und unredlich machen.

Was bey verfertigung des Meisterstücks, unter den. Altmeistern vor unnötiges sim puli en, un verdiente bestraff-auch wohl ab und zuweisung des jungen Meisters zum öfftern vorgehen, zumal wenn nicht geld genug pro redimendâ vexâ dargezehlet wird.


page 160, image: s168

Item, waß vor conventiones und pacta illieita daß ein Meister seine gefertigte arbeit in feilen kauff nicht höher und geringer verkauffen soll als der ander, wordurch auffschläge und Steigerung verursachet wird, welches von gemeinen besten zu wieder, und unter thnen selbst streit und Zanck erreget.

Nein, waß vor unartig, boßhafftig Verfolgung der Bönhasen und Pfuscher täglich vorlauffen, davon zeiget die Barbarische procedur, so mann täglich hin und wieder in Gerichten hören muß. Vnd ob zwart eine straffe von 10. Marck Lötigs Goldes de Anno 1566. auff die Verbrecher oberzehlte mißbräuche gesetzt, ist doch kein mal solcher exigirt und eingetrieben worden.

Quod si factum fuisset semel, vel iterum, numquam audirentur querelae, quibus hodiè Germania impetitur. Sed Quaeritur; quare tot Imperii constitutionibus saluberrimis de abolendo abusu eiusmodi consuetudinum non satis fiat? Resp. Quod clausula Reservatoria statibus dat potestatem cassandi, minuendi, et moder andi illas sanctiones pro cuiuslibet provinciae moribus, per verba: Doch einer jeden Obrigkeit unbenommen, diese und sene Ordnung gar einzuziehen, zurugen, num zu mässigen. Reform. Polit. de Anno 1530. in fin. et de Anno 1548. in fin. et cum per verbum (einziehen) intelligunt nonnulli abdicationem et abrogationem Reformationis Politiae. Hactenus Auctor, qui quod scribit nonnullos abdicationem plenariam per verbum einziehen intelligere, non seriò dixisse videtur. Causa namque quòd tolerentur tàm graves ae perniciosi abusus, procul dubio alia non est, quin Magistratuum impunitur negligentis, et quòd Germanorum leges ac Ordinationes ferè kemper soleant ese nola sine pistille.


[Gap desc: Saechsische Taxordnung der Handwerker]