15.04.2007 Reinhard Gruhl
typed text (the index only) - structural tagging completed - no semantic tagging - spell check partially performed - no orthographical standardization


image: s001

CAELII AVGVSTINI CVRIONIS SARRACENICAE historiae libri tres, ab autore innumeris locis emendati atque expoliti. IN QVIBUS Sarracenorum, Turcarum, aliarumque gentium origines et res per annos septingentos gestae, continentur. His accessere VOLFGANGI DRECHSLERI earundem rerum Chronicon, sive breviarium Item, CAEL. AVGVST. CVRIONIS Marochensis regni in Mauretania nobilissimi a Sarracenis conditi, descriptio, nunquam antea edita. CAELII SECVNDI CVRIONIS, de bello Melitensi a Turcis gesto, historia nova. Cum Rerum et verborum in hisce praecipue memorabilium copioso INDICE. Cum Caes. Maiest. gratia et privilegio ad annos sex. BASILEAE, EX OFFICIna Oporiniana, 1568.


image: s002

[Gap desc: blank space] [Gap desc: praeliminaria and text]


image: s505

RERVM ET VERBORVM toto hoc Opere praecipue memorabilium, INDEX.

ABatius Sarracenorum dux 67

Abdala Zubir tyrannus 63. captus interficitur. ibid.

Abdalamus Iezidi filius 57

Abdeluzitus Mucae nepos 106

Abderama Gothlandiae rex 111

Abdimelicus in Mesopotamiam pergit 62. pontifex creatur 50. quando mortuus 66. trucidatur 60

Abdimelici genealogia 59

Abdimoneplis mercator ditissimus 22

Abduramen Cordubae rex 179

Abedramon Muauiae filius 60. pontifex salutatur 66

Abraemus Sarracenorum dux 97. Marochensium rex 378

Abrahamus Meccae fundator 34. Marochiae rex deuictus praecipitem sese cum uxore de saxo dedit 355

Abubalanus Syriae impera tor 126

Adimeius mons magnus 344

adulter lapidibus obruitur 383

Aetius Galliae praetor 110

Africa a Sarracenis occupatur 65. unde dicta 20

Africae partem Sarraceni inhabitant 19. partes quot et quae 305

Africam totam Heraclius occupat 30

agricolae imperiti in regione fertilissima 366

Aigolandus uincitur 132

Albion nullum lupum alit 422

Alchacemus pontifex 48. quando et quo pacto mor tuus. ibid.

Alchoran a quo constructus 43. in ordinem redigitur. ibid.

Alexandri ad suos milites uerba 464

Alexandria a Tartaris occupatur 229

Alexandriam Heraclius uincit 30


image: s506

Algerij rex Turcis auxilio uenit 465. in Michaelis oppugnatione principem locum petit, eumque impetrat. ibid.

Alis Muamedis successor 36. eius mors 47. descriptio 48. sepultura 47

Almansor moerore confectus obit 181

Alphonsus Castiliae rex 356. dux Cantabriae 107. Froilae filius rex creatur 126. Austriae rex 132 et 153

ab Amalphitanis domus hospitalis instituta 406

Ambulacus pontifex 151

Amerus dux 108

Amorreus Sarracenorum rex 119

Anastasius capitur 146. supplicio afficitur. ibid. Thomae filius adoptiuus 145

animus inuictus ex uictis saepenumero uictores fa cit 425

annonae penuria urbs occu patur 145

anulus Muamedis 46

anuli inscriptio. ibid. 48. 56. 57

anuli magni auribus appenduntur 317

Antiochia a Latinis capitur 208. in Romano rum potestatem deuenit 178. quo pacto obsessa et expugnata. ibid.

Antiochenus dux turpiter uincitur 193

aquae ductus sub terra 360

aquae defectus in exercitu 47

Ara fluuius 86

arae Machumeticae 365. in syluis extructae. ibid.

Arabes homines audaces 193. populi creduli 34

Arabia tota subagitur. ibi.

Arabiae diuisio 19. inhabitatores 20. nomina a quibus indita. ibid. situs. 19

Aradum urbs Cypri 43

Araxes fluuius 190

arbores Sarraceni adorant 22.

arca ferrea magnete pendet 36

argas arbor qualis 319

Argyropilus Romanus im perator 193

Armaria Phrygiae ciuitas 50

Armenia Persis semper sub dita 189. Sarracenis traditur 64. sub imperium


image: s507

Romanum uenit 67

armis carent Hispani 76

Aron Sarracenorum rex mo ritur 137

Arriani secta 24

artes, actiones, imperia, leges, quae uel mutata sunt, uel prorsus interierunt, non redeunt 401

artifices peritissimi 308

arx aedificijs pulchre dispositis ornata 352. amplissima 349. munitissima 87. Sobrabriae regis 89

Ascanio Corniae praeceptum quale datum 495

Asia a Heraclio occupatur 30

asinis agri arantur 335

Asmulinus Lamonitarum dux 123

Assassinorum secta 210

Assyria tota sub Sarracenorum imperium redigitur 40

Atinus fugit 119. rei militaris peritus 114

Atlas mons maximus 68

Attila Hunnorum rex 18. dux 110

audacia mortis comes 118. mortem infert. ibid.

Auenio Mauritij praeses 114

Aumar Africae praefectus 105 pontifex creatur 104

Aumari sepultura 107

auream coronam reges Gottiae gestant 77

aurum et argentem Tartari nihili faciunt 226

Aziebus Muamedis dux 33

B

BAbylon munitur 47

Bagadat urbs prope ruinam Babylonis conditur 137

Baiazethes Turcarum imperator a Tamerlano capitur 244

Balduinus Ierosolymitarum rex 215

Baragamus eques 436

barbari metu perculsi 479. quot caesi et sauciati 459. cum nostris pugnam inire detrectant 496. magna ui pugnantes nostris cedere coguntur 491

Barbariae diuisio 68. 306. situs 68. 305

D. Basilij collegium a Christianis inhabitatur 82

bausilisci, tormentorum genus 482

Bassa barbarorum praefectus 460. mandatum quod militibus tradidit 479

Baydos Tartarorum dux 232

bellum atrocissimum 76. 123. ciuile. ibid. crudele 146.


image: s508

in Bonciualle 134. Melitense ab authore cur non conscriptum 405

belli fortuna, Deique uolun tas est, ut modo hi, modo illi uincantur 449

bello omnia mutantur 83

Benimegher mons fertilissmus 365

Bermudes Legionis rex 180

Berosus historiographus 20

Bonifacius Corsicae comes 153

Boninsegna Hispanus, eques fortissimus 480. ambusta facie, oculum amittit 484

Bonnemius Gallus cum septem alijs desideratus 435

bonum summum 402. in quo situm. ibid.

Bosra Arabiae metroplis 37

Bramans Sarracenorum rex 122

bruta animalia catulos suos amant 94

Brolias suis militibus animum addit 436

Bubacus Arabiae princeps 25

ad Burmolam, qui in Angeli oppido sunt procur runt 496

Busurrus Isauriae regiones uastat 44. Sarracenorum dux. ibid.

Byzantium a Sarracenis obsidetur 74. oppugnatur 52. 105

Bzoum urbs uetusta 384

C

CAbae forma Hispaniae obfuit 71

cadauera ob famem maximam comeduntur 105

Caesarea urbs expugnatur 108

Cairoanum urbs fundatur 43

Caismi delentur 123

calcei aurei 77

Calderonij interitus 471

Califorum genus omnino interit 60

Calinicus nauium praefectus 53

Calysa Assyriae rex 138

Calyphas Hierosolymorum imperator 406

Calpes mons 73

camelos ducentos onerat unus author proprijs libris 55

campana magna 82

ex Campanis lucernae fiunt 180


image: s509

canicies ueneranda 141

Capitolium Romanum capi nunquam potuit 166

Carolus Crassus v. Germa norum imperator 174

Carolus Magnus 121. Pipini filius 125. Nauarrae fines ingenti exercitu ingreditur 128

Carolus Ruffus eques caesus 471

Carteia urbs Hispaniae 74

casae e corticibus factae 387

Castriotus 445

Caucasus mons depopulatur 45

Cerdania arx 112. regio Sarracenis subdita 88

Centius Aquitanus inuicto animo eques 484

Chartago a Heraclio expu gnatur 30

Christianus Muameticam impietatem amplectitur 139. elapsus Turcarum res prodit 493. profugus nomen mutat 140. perfuga 466. perfuga Valetae laetum nuncium affert 494

Christiani affliguntur 88. capiuntur 152. carcerib. detinentur 44. Sarracenos depopulantur 88. Sarracenos in fugam conijciunt 108

Christianorum cum barbaris hostibus conflictus 447 et inde. in Turcas bellum maximum 205. mores corrupti 24

Christianos Deus a Sarracenis liberat 97

Christum Deum non esse, secta Sarracenica credit 25. Saluatorem confitentes, fratres sunt 165

clypeus argenteus 109

Ciafas Abdimelici consanguineus 59. Damasco potitur 60

Ciliciae fines uastantur 49

circumcisione Sarraceni utuntur 21

ciues humanissimi 323

ciuitas beata quae 402. in quibus uersetur. ibid.

coeli temperies hominum mores mutat 102

collegium nobilissimum 351

collis Iunonis 88 columba fert literas 210

commeatus Constantinopolitanis adimitur 103

concordia principum Christiani affliguntur 107.


image: s510

regna crescunt 17

Conradus dux Franconiae 213

conscientia mala serpens biceps 78

Constantia urbs nobilissima 43

Constantinopolis olim By zantium 101

Gonstantinopolis ambitus 102

Constantinopolis aedificator. ibid.

Constantinopolis situs 99 et 100

Contis ciuitas in Lusitanorum potestatem uenit 371

Contis urbs capitur 372

Contis urbis descriptio 370

conuentus exitiabilis 55

copiae, quibus fretus Valeta, Turcarum classem expectauit 424

Cordubae urbs celebris 106

Cosdras in uincula conijcitur 32. interficitur. ibid.

Cosdroes rex Persae 30. a Phoca interficitur. ibidem

Craterus 150. in crucem tollitur. ibid.

Creta a Sarracenis occupatur 148. nullum no xium animal alit 422. uastatur 54

crucem candidam a quo Iohannitae acceperint 406

crura anulis argenteis ornant mulieres 318

Cusa urbs Arabiae 47

cupido regnandi multum ualet 31

Cursitanum oppidum munitissimum 120

Cuminiae insulae 424

cuniculis agendis omnem laborem Turcae impendunt 470

Curfelinij fortitudo 426

Cyreniaca regio a Sarrace nis occupatur 69

Cyrillus episcopus Christum confessus interficitur 148

Cyrus episcopus Alexandrinus 39

D

DAber Aegypti princeps 192

Dadacus Maruani filium uin cit 123

Damascus a Sarracenis obfidetur 30

Damascus a Turcis occupatur 205


image: s511

Damascus Sarracenorum sedes 49

Dara flumen 378

Delgumucha urbs muninitissima 362

Deus implorantes se ex animo, nunquam deserit 168

Deus pro Christianis pugnat 97

Deus sanguine iniusto non delectatur 136

de Dei clementia dubitare nefas est, pium Valetae dictum 450

cum Deo coniungi, uera foe licitas 402

Deo iuuante nemo timendus hostis est 96

dij Sarracenorum uarij 22

Diodorus historiographus 21

ex Discipulo praeceptor sicut ex fructu arbor cognoscitur 161

discordia fratrum perire fa cit regna 137

discordia regna pereunt 107

dissensiones urbes euertunt 370. ex foelicitate nimia oriuntur 49

diuitiae comparantur mercatura 46

domus amplissima hospitibus parata: nam quotquot eo uenerint, gratis habentur 375

Dorguta Leptitanorum praefectus 428. eius interitus 442

de Dorgutae in rebus bellicis peritia, Solymani opinio 426

Dorgutinorum militum non pauci a nostris caesi 435

Duccalia Marochi regio 364

Duccaliae regionis situs ac descriptio. ibid.

Duccaliae regionis urbes. ibid.

dux militaris imperitus 216

ducem qui miles de uictoria desperare uidet, ipse sperare non poterit 486

duce mortuo exercitus cum hostibus conspirat 192

duces decem, amissa uictoria orbantur luminibus 191

duces Muamedis quot et qui 35


image: s512

E

EBasius obtruncatur 98

Edessa urbs capitur 40

Egilona Roderici couiunx 106

Eithiadim Tedlae oppidum 398

elephantes turrigeri 192

Elmahelis uictoria 182. 354

Elmandina urbs 380

epistola IESV Christi seruatoris manu scripta 194

epitaphion Roderici 79

Equites sacri post praelium cum barbaris commissum desiderati 467

Equitum sacrorum catalogus 432 Hierosolymitanorum in Melita origo, et quomodo eo uenerint 405

equitatus Melitensis beneficio barbari ab oppugnatione Nouae urbis, et Michaelis castelli, auersi 474

equi comparatio et similitudo 22 lapsu interficitur quidam 50

equi agiles 318

Eubocara Muamedis successor 37 moritur. ibi.

Eudo Gothus praepositus 111 uincitur. ibid.

Ecelitus magno exercitu Romanos adoritur 107 eunuchus rei militaris peritus 177

Euphemius interficitur 151

Euphrates fluuius 233

Exarchus quid 45

exemplis magis quam uerbit homines mouentur 483

exercitus maximus conscribitur 141. tempestate perit 106

exitus acta probat 102

Ezzerangui dux fortissimus 389. interficitus 397

F

FAfila ab ursis deuoratur 109. Pelagij filius. ibid. quando mortuus. ibid.

famam alterius facile laedit, qui non parcit suae 461

fames maxima 105

fame milites moriuntur 104

fanum Helenae 85. Nuriae uirginis 88. Ioan. Pedeporti 85

Federici Garziae interitus 467

Ferdinandus postremus Tarraconensium rex 181

Fessanorum rex Tedla potitur 398


image: s513

fides antiqua euanuit 94 hostibus seruanda 39 Sarracenis est nulla 95

foedus Turcarum cum Romanis 230

foederis tabulae pro uexillo 63

foelicitate in summa dissidia maxima oriuntur 49

foeminae molendi operam praestant 336 seminudae 386

fons candidissimo marmore fabrefactus 351 copiosus 87 frigidissimam proferens aquam 324

fores argenteae 154

forma Helenae Troianis obfuit 71 muliebris Hispaniam perdit. ibi.

fortitudine regna crescunt 17

Franci bellicosissimi 110 ex Germania in Galliam irrumpunt 18 qui sint 110

Francici reges uoluptatibus dediti. ibid.

Franciscus Giuara primipili centurio 479

fratres decem de regno contendunt 182. 358

fratrum discordia 213 separat regnum 137

Fridericus Barbarossa Turcas uincit 223

frigore pereunt milites 104

frumentum ad centesimum usque annum bonum et perfectum seruatur 373 apud Hascoras nullum 377 optimi generis 363

fuga misera inspectu 372

furtis dediti Sarracen. 21

furum cadauera canibus laceranda proijciuntur. ibid. in nundinis deprehensorum poena 338

G

GAdes iniula a Iuliano inuaditur 73 eius situs. ibid.

Galasius Toleti rex 121

Galata oppidum 101

Gallatiam Satraceni uastant 67

Gallia a Sarrecenis affligitur 19 armis florentissima 95

Gallus, cognomento Rocca 446

Galli gens ferocissima 166

Gartguessemus arx oppugnatur 316

Garzias Christianorum rex 89 Toletanus, Siciliae administrator 417 cum


image: s514

classe Syracusas profectus 488 copias in insulam Melitam, silentio exponit 494

Garziae literae 493

gemma unica conficitur mensa 81

Genua quoties et quando capta 173

geometriae studiosus insignis 161

Georgrus Maniaces praetor 194

Germaniae commotio 498

Germanus heros fortissimus 224

Gistaui uallis oppida 86

Gizidus Abdimelici filius 107 moritur. ibid.

Gizitus 11 pontifex creatur 121

globi argentei turri infixi 348 aurei turri infixi 350

Gothi Africae inhabitatores 66 egregijs uirtutibus praediti. ibid. primi de inimicis triumpharunt. ibid. strages 79

Gothorum in Rom. bellum 18

Gottfridus Christianorum rex 298

Gottalania unde dicta 75

Gottica acies uincitur 77

Gottica Gallia quae 71

Gozo insula 423

Gradacus Armeniae praetor 108

Graeci Sarracenis in Christianos bella gerendi occasionem praebent 160 Sarracenos uincunt 50

Graeciam perdunt Sarraceni 19

Graeculi proditoris interi tus 458

Guletta arx contra Turcas confirmata 417

Guzula Marochi regio 337 urbibus caret. ibidem eius situs. ibidem

Gyon hosti obuiam it 425

H

HAbdulmumenes rex et pontifex creatur 182 eius posteri. ibid.

Hadigia Abdimoneplis uxor 24

Hebraeorum mores Sarraceni retinent 21

Hannon Carthaginensium dux 333

Hantera mons altissimus 344

Hascora Marochi regio 376

Hascorae situs. ibidem. inhabitatores quid agant. ibidem


image: s515

Hea Marochi regio 316

Heae inhabitatores acu suere nesciunt 317 quib. armis utantur 318

Heae regionis situs 343 oppida 321

Hebdurrahmanus patruum suum causa regnandi interficit 366

Helenae forma Troianis obfuit 71

Heraclius Christianus princeps 31 contra Sarracenos tendit 66 imperator Scenitarum 30 Sarracenos fudit 38 totam Asiam occupat 30 Aegyptum ingreditur. ibid.

Herculis promontorium 320

haeredes Muamedis de successione contendunt 37

Hermes arxa Turcis infestata 430 ab ijsdem expugnata, Christianis omnibus ad unum pugnando caesis 448

Hermetis, Angeli, et Michaelis arces et oppida qui sint tutati 424

Herodotus historiographus 21

Hierosolyma obsidione cingitur 40 occupatur. ibid. Rom. imperio restituitur 32

Hierosolymis domus hospitales, peregrinis recipiendis conditae 405

Hierosolymitanum templum spoliatur 38

Hispani bello fortissimi 129

Hispania diuiditur 106 pluribus regib. paret 138 tota in Sarrac. potestatem uenit 82

Hispaniae diuisio et partes 70

Hispanus nobilis de hostium consilijs Valetam certiorem facit 428

historia humanarum rerum memoria 401 philosophiae et legibus praestat 403

historiae encomium 404

historiam omnes sibi familiarem reddere debent 401

Hocemus pontifex fit 57 interficitur. ibid.

Hocemi filij quot nam et qui 57

Homar ab uxore interficitur 326 crudelissimus tyrannus 361 seditionis in religione author. ibidem. describitur 41 templum Hierosolymis aedificat. ibid.

Homarus Eubocaram subsequitur 37


image: s516

homicidij poena 313

homo absque gladio in duas partes secatur 224 rex regum appellatur 192

homines absque legibus uiuere non possunt 27

hominibus natura educationem liberorum dona uit 94

hordeum sub niue prouenit 340

hordeo uescuntur Hascorae inhabitatores 377

Hormisdas Persarum rex 41 bello moritur. ibidem

horti elegantissimi inter montes 362

hospitalitas apud Marochenses magna 332

hospitalitatis erga peregri nos exemplum 375

hospites gratis habentur 327

hosti abeunti uia sternenda 496

de Humanarum rerum inconstantia et imbecillitate querela 401

Hunaimum Muamedes cum exercitu tendit 33

Hunni a Faunis agrestibus geniti 188 Europam uastant 110 magicis artibus semper dediti 188 nobilissimarum urbium euersores 167

Hunnorum sedes 187

Hybernia nullum serpentem alit 422

hyems niuibus omnia tegit 50 saeuissima 104

I

S. Iacobus pugnat contra Sarracenos 147

S. Iacobi ordo instituitur. ibid.

Iaidus Sarracenorum dux 45

Ianizeri 418

Ibnabala Caesaraugustae rex 127

Icarus Sarracenus 214. uento se comittens ossibus confractis expirat. ibid.

Ices pontifex 121

Iconium urbs soelicissima a Turcis euertitur 202

Ideuacal mons altissimus 317

idola cremantur 63

idololatriam pueri non amant, cum adulti eam amplectantur 94

Iezidus in pontificem creatur 57 praeclare et memoratu dignum nihil gessit, uerum ocio semper deditus. ibid. quamdiu regnarit. ibid.


image: s517

Iezidi symbolum. ibid.

Ierosolyma cruentissimo marte capitur 208

Ignicus Roderici patruelis 74

Illiberis fluuius 119

Illyricum a Sarracenis depopulatur 164

Ilua Stephanitarum propria sedes 488

Imegiagen arx natura munita 361

imperator militis officium suscipit 118

nec Imperitia de peritorum consilijs censere, nec ignauia de fortiter factis uere potest 461

imperium Turcicum deletur 235

impiorum millia centum, contra unicum pium nihil efficiunt 96

impios Deus terraemotu occidit 98

infantes maxima hyeme lauantur 241

insulae, quae Melitensis militiae principi parent 424 nouae nascuntur 108

Ioan. Catea Caesaris dux 40

Ioannes Cardona 488 cum quatuor nauibus longis Toletano Melitensibus missus 441 caesus 472

Ioannitae 405 eorum appellatio 406

Ioannis Bernardi Godineti interitus 473

Ioan. Valeta quod suis uires atque animum additurus, in discrimen se conijcit, ab alijs uitio, ab alijs laudi datum 464. suos post captam arcem animat 449. 486 quid post partam uictoriam fecerit 498

Ioannis Valetae exhortatoria oratio 410 hortatio 443 inuicta uirtus, quo in praelio maxime fuerit illustris 483. ad Garziam Toletanum Siciliae proconsulem literae 438 literae ad praesidij Melitae urbis praefectum Petrum Mesqui tam datae 450 epistola ad Georgium de Hohenheim, summam historiae complectens 500

in Ioan Valetam amissae arcis Hermetis culpa, a quibusdam maleuolis translata 461

Ioan. Zimisca Sarracenos uineit 176

Iobus Antiochenae ecclesiae pastor 142


image: s518

Ionae templum 314

Iosephus Cordubae rex 125

Iosephus historiographus 20

Iosippus Tesfini filius 61

Isacus Abrahami unicus filius 356

Isacum Elmahelis proprijs manibus iugulat. ibid.

Ismael Meccae fundator 34

Italia a Sarracen. uastatur 19 omnium terrarum regina 93 orbis terrarum arx 102

Iudaei artifices 308 diuites 33 ferme omnes qui in finibus Arabiae erant, a Muamede interimuntur. ibid. fabrilem artem exercentes 341

iudicis peregrini apud Marochus dona. ibid.

Iulianus obtruncatur 98

Iulianus Ceptae comes 71

ius non colunt Marochenses 329

iusiurandum strictis fit gladijs 28

iusticia apud Tartaros uiget 227

L

LAcus amoenissimus 365

lanius a puero pugione confoditur 369

lectica eburnea 77

Leon urbs a Pelagio capitur 98

Leo im perator 99

Leo philosophus insignis 160

Leo pontifex quartus 164

Leonis ad populum oratio. ibid. ad Deum precatio 168

Leo pontifex uictis Sarracenis ciuitatem nouam extruit 169

Leo praetor Armeniae 74

Leo Thessalonicensium episcopus. ibid.

Leonum numerus magnus 328

lex gladio praecipitur 35

legum studiosi apud Marochos 341

liberalitatis exemplum. 46

liberale genus horninum 396

libri Muamedis in ordinem rediguntur 43

liburnicae duae abductae 493

Ligus perfuga, Turcarum proditor 497

literarum Heae inhabitatores ignari 336

Longobardi maxima Italiae partem occupant 18

Ludouicus Galliae rex 152


image: s519

lunam Sarraceni adorant 22

luxu regna perduntur 17

luxuriae, exercitus pestis 150

Lybia a Sarracenis occupatur 67 eius situs 68

M

MAchina corio bubulo obducta 119

Machumetus Fessanorum rex 321 quando natus 339 moriens filios relinquit decem 358

Macrini interitus 472

Maeander fl. [Abbr.: fluuius] 213

Mageitar 80

magnes Muamedis arcam tenet pendulam 36

Magran mons perpetuis niuibus candescens 387

malo accepto stultus sapit 39

Malsamas dux 108

Malsamas legatus Sarracenorum 99

Mamumas quis et qualis 160

Mansilia a Pelagio capta 98

mare sanguine rubrum colorem nanciscitur 44

Maria Mauricij Caesaris filia 30

marmor apud Marochos contemnitur 344

marmorea columna homini deuoranda qua conditione proposita 40

marmoreae turres 180

marmoreum simulachrum 82

Marochum omnium terrae urbium maxima 346

Marochus Marochensis prouinciae regio 339

Marochi regionis oppida quot nam et quae 306. 345

Marochi regionis situs 306. 339

Marochi regni nomina 306

Marochensis urbs a quo condita 359

Marochensium cibus 334

Marsilius Saragotiae rex 122

Martellus rei militaris peritissimus 115

Martelli ad milites oratio 117 mors 120

Martialis poeta 106

Maruanus Dadacum uincit 123


image: s520

pontifex creatur 58. 121 regno expellitur 58 quamdiu regnarit. ibid. Syriae impe rator 122

Marzasiroccus portus a Turcis captus 410

Masius eques, literis a Mesquita instructus, uelis remisque in Siciliam traijcere iubetur 452 Messanam incolumis peruenit 454

Masutus Turcarum imperator 213 eius filij. ibi.

Maumedes alter Alexander Magnus 23 audax. ibid. diuini honoris uindicator 24 facundissimus 23 Meccam instructu exercitu pergit 29 uincitur. ibi.

Maumedis descriptio 23 education 22 oratio 26 parentes 22

Mauritaniae inhabitatores primi 306

Mecca ab Ismaele condita 34 Muamedis sedes. ibid. eius nobilitas ferme extinguitur 33

medicinam non curant Heae populi 336

Medina arx Iudaeis diuitibus referta 33

Medinae expugnatio. ibid.

Medranus centurio Hispanus 436

mel candidum lacti simillimum 379

Melitam insulam Ioannitae quando et a quo obtinuerint 407

in Melite insula, quod ab eo tempore, quo uiperam excussit Paulus, malefici generis animal nullum gignitur, nec allatum nocet, unde sit 422

de Melita eiusque incolis, narratio 420 et inde

de Melitensi quodam, grauiter saucio 476

Melitenses sub Romanis quare fortunati existimentur 420

ex Meninge insula nauis oneraria, comeatuum, pulueris sulphurei, et globorum magnum numerum in Turcarum ca stra uehit 492

mensa ex unica uiridi gem ma confecta 81

mensis et mappis carent Marochenses 334

mercator capit urbem 382 pontifex creatur 46

mercatores stratagema insigne parant 369

merces commutantur 322

mercatura magnae diuitiae


image: s521

comparantur 45

Mesopotamia Arabis finitima 19 subagitur 40

metus ac spes, consultores pessimi 473

metu egregia saepenumero consilia corrumpuntur 433

Michael Comnenus a Turcis capitur 202

Michael Comnenus Turcas legatus uincit. ibid.

Michaelis arx ab Algerij rege infoeliciter oppugnata 467 castellum a barbaris frustra oppugnatum 469. 471 praesidio, milites e Sicilia qui aduenerant, impositi 458

militis officium imperator subit 118

milites periti 116 stipendijs fraudantur 32

militum fortitudo et constantia. ibid.

Milo Anglericus, uir fortissimus 131

miraculum in Asia magnum 108

Miralmuminus 61

milui in arboribus nucum nidificant 384

monachus futurorum peritus 140

moneta argentea 329 quadrata 333

mons praestigijs daemonum celebris 87 quinquaginta habens castella 378

Monserratus cur in arcem Hermetis missus 435

Monserrati interitus 447

morbo pereunt milites 104. 120

morbi candenti ferro curantur 336

morientes pro Christo duplicem honorem consequuntur 220

Mortago Bulgarorum rex 144 foedus seruare studet. ibidem. natura sordidissimus ibid. pecuniae parcens ibid. Thomam uincit ibidem

mortales immortalia odia exercere non decet 136

mortis comes audacia 118

mortuus e sepulchro captus concrematur 60

mos antiquus quo pacto cum rege capto agebatur 145

mores hominum a coeli temperie mutantur 102 uarij 102

Muamedes Aaronis filius 139 ingeniosissimus 24 literarum ignarus 41 Meccam expugnat atque uictor


image: s522

euadit 33 quando, ubi et quomodo mortu us Thraciam ingreditur 46

Muamedis libri censentur 55 in aquam deijciuntur. ibi. quot et quanti. ibi.

Muamus Leoni literas scribit 161

Muauias dux 108 Aegypti praefectus 43 moritur 55 quamdiu regnarit et uixerit 56 rei militaris peritus 47 literarum ignarus. ibidem

Muauiae descriptio. ibid. symbolum. ibid.

Mucca Lybiae praeses 72

Muchumetus equo decidens moritur 192

Muga Sarracenorum dux 126

Mugno Cerdaniae princeps 88

Mugnoces interficitur 112 uir immanissimus 88

Mugnuza dux Gottorum 81 proditor 98

muliebris forma Hispaniam perdit 71

murus creta extructus 331 marmoreis lapidibus confectus 388

Mutar Ciafam uincit 62 Persidis prouinciae praeses 56

Mustapha Turcicarum copiarum ductor 418 hominem ad Valetam mittit, qui de deditione cum ipso agat 452 Michaelis arcem oppugnat 491 eius ad milites oratio. ibid.

N

NArbo a Sarracenis capitur III fortiter oppugnatur 115

Narbonensis prouincia solicitatur 113

Nauarrae loca 87

naucleri a Valeta in consilium adhibiti 465

naues longae duae a Toletano Valetae missae 468

nauta Christianus Meliten sibus hostium consilia aperit 425

Neocaesaria urbs uastatur 200

Nerua Cocceius imperator 109

Nicaea urbs Bithyniae 108 capitur 207

Nicephori ad Arabem epistola 135

Norandinus Damascenorum potentissimus rex 237

Noua urbs 432

Nouam urbem, et Michaelis


image: s523

castellum barbari adoriuntur 474

nox pugnam mitigat 109

nucum in Hea magna copia 320

O

OCio deditus fuit Euelitus 107 dediti sunt Franci 110

ocio regna decrescunt 17

Ochial a Bassa praefecto in Dorgutae demortui locum praefectus 460

Olympius Italiae exarchus 45

Omar Sarracenorum dux 125

Ommirabim fluuius 374

Opasius Egicae regis filius 97 episcopus 80 proditor 98

ordo equestris D. Iacobi 357

Orontes fluuius 207

ossium aceruus maximus 112

Otho Germanorum impe rator 173

Ozmenus Homaris successor 42 pontifex creatus. ibid.

Ozmeni descriptio 46 bella 42 mors 45 sepultura 46

P

PAlmifera regio quae 68

in Pannoniam ingentes copias Solymanus mittit 498

paradysus rerrenus 211

pardus ex marmore factus 354

Parisoti interitus 469

Paulus apostolus, in quam Melitae insulae partem naui sit eiectus 421

ad Pauli portum 7000 Turcarum in terram una cum Mustapha exponuntur 497

pax ciuilis, quae dicatur. 402

pax non seruarur 39 scelere paranda non est 31 semel fracta difficilime rursus conficitur 40

pacis dona 231

pacis et belli collatio. ibidem.

pauper Imperatoris nomen suscipit 142

pauperes religiosi 321

pecunia ubi in nullo usu 311

pecunia promissa negatur 39

Pelagius flumen transnatat 91

Pelagius in dicendo uehemens 96 profligat iniusse 91 quando mortuus 109


image: s524

rex creatur 96

Pelagij oratio 91 prudentia 107

Peperis Aegypti rex 242

Persae Romauorum imperium agnoscunt 64

Persarum origo 57

pertinacia in bello uictoriae casum saepenumero inuenit, Mustaphae dictum 491

peste Sarraceni pereunt 53. 61 trecenta millia hominum moriuntur 105

pestilentia affliguntur Hispani per duos annos 76

Petrus Cantabriae dux 90

Philippus Gallorum rex 205 Mustaphae consiliorum particeps, magistrum equitum utiliter monet 453 cum magistri commendatione Romam ad pontificem uenit. ibid. in Hispaniam ad regem Philippum se confert 454

Phoenicia a Sarracenis sub agitur 39

Pial Michaelis castellum speculatum procedit 426. rei maritimae apud Turcos praefectus 418

Pij IIII. pont. iussu milites, qui Melitensib. suppetias laturi mittuntur, Romae conscripti 433

ad Pium quartum pontificem literae 413

pileos qui gestare debeant 335

pinguedinis piscium pro oleo usus 371

Pipinus moritur 124

Pipinus II. Galliae rex 121

Pipinus Italiae rex 147

Pisasirius Babyloniae dux 196

Plinius scriptor grauissimus 187

pluia arcus relaxat 157

Policratia apud Guzulae inhabitatores uiget 337

Pompeius Columna praefectus 474

Pompelo Cantabrorum regni caput 128 oppugnatur. ibid.

pons, fossae ab hostibus astuto consilio impositus 469 a nostris exustus 471 pulcherrimus 345

pontificis Leonis precatio 168

poenitentia Dei 93

portae marmoreaae 350

Portugallia Lusitaniae caput 180

potentiam etiam firmissimam a discordia comminui 490


image: s525

praeda opima 113

praelium cruentissimum 124 durans septem diebus 77 nocturnum 130

praesidiariorum militum fortitudo 444

principum nostrorum securitas in Sacro hoc bel lo, notata 430

precatio Muauiae 56

preces per integram noctem fundit exercitus 146

princeps credentium 61

principes uiui cremantur 66

proditionem ciuitatis mendicus aperit 195

proditores patriae breui pereunt 112

promissa non seruantur 50. 83. 394 non seruata, cladem inferunt 137

Ptolemaeus equitum magister 40

puella causa excidij urbis 381

pugna atrox 120 celebris 97 pro patria 109. 97 unuis diei 109

putei centum in uno oppido 373 dulcibus aquis scatentes 330

Pyrenaeorum tractus 84

Q.

QVadelabidus amnis 384

quaestor imprudens 32

R

RAimundus Poggius institutorum, quibus Ioannitarum ordo gubernatur, autor 406

Ramirus Asturum rex 146 Legionis rex 179

regna quo pacto decrescant 17 dilatentur et crescant. ibid.

religio et pietas antiqua euanuit 94 Sarracenorum uaria 22

res Christianorum semper prosperae 82

rerum ubi summa agitur unius particulae periculum minus est metuendum 468

rebus afflictis historia medetur 403 nouis delectantur Arabes 35

respub. a nobilibus administratur 310 seditionibus dissoluitur 388

rex a subditis trucidatur 106 a suis in templo interficitur 367 manibus pedibusque amputatis asino imponitur 145

regis coniunx trucidatur 106

regis interfectores imperium consequuntur 368


image: s526

regem suos in praelio deserere tutpe 77

reges Sarracenorum 21

regius ornatus 77

Rhodus a Ioannitis decipitur 407

Richaredus Gothorum rex 107

Richilas urbis Tingis comes 75

Riuerias Gallus in hostium manus uenit 425

Robles moritur 481

Rocenus Persarum rex. 246

Rodericus solitarius 78. Visigottus Hispaniae rex 69. 357

Roderici clades 90 epitaphion 79 fuga 78

Rolandus Britanniae dux 134

Roma moerore et metu repleta 461

Roma omnium Orientalium urbium pulcherrima 158

Roma orbis terrarum arx 102

Roma per proditionem ca pitur 158

Romanae urbis ornamenta Constantinopolim transferuntur 102

Romanum imperium a Sarracenis multis cladibus afficitur 135 pene omnibus mortalibus leges dedit 17 quomodo creuerit. ibid.

Romani a Sarracenis uincuntur 40 a Turcis uincuntur 157 Sarracenos in fugam compellunt. ibidem. uincunt 195

Romanorum clades maxima 44

rubrum mare Arabes alluit 20

S

SAba Sarracenorum dux 163

Sabatius Armeniae praetor 64

sacerdotis Hispani uociferatio 486

sacra insula noua 108

Saidus contra Abdimelicum copias parat, et conscripto exercitu pugnare iubet, atque supplex pacem petit 63

Saidus clam interficitur. ibid.

Salandinus imperator 241

Salandini genus quamdiu regnarit 242

Salazar Hispanus centurio 469 in hostium castra se confert 478

Salinus Asmulini filius 124


image: s527

Salses arx munitissima 87

Saluagus Genuensis, Toletani mandata ad Melitenses magno cum uitae discrimine perfert 428 a magistro equitum in Siciliam remittitur 429 binas triremes Melitam mittit. ibid. suis salubre consilium communicat. ibid. a Toletano 1000 pedites in subsidium petit 430

Samuchus Turcarum militaris dux 200

Sanromanus ab Auernia ui tam hanc breuem amittit, gloriam immortalem adipiscitur 486

sapientia, uitae mortalium dux atque regina 403

ad Sapientiam duplex uia omnibus proposita. ibidem

Sarraceni a Romanis fugati et uicti 169 suspensi. ibid. a Susia uincuntur 53 ad Persas contendunt 41 Christianae religionis euersores 18 Constantinopolim obsident 99 deum prodiderunt 95 diuina humanis permiscuerunt 17 ex Christianorum dissidijs coaluerunt. ibid. furtis et rapinis dediti 21 gens ignaua 95 in Galliam pergunt 109. Italiam inuadunt 172. Panormum capiunt 153. patriae proditores sunt 95 potius mortem quam seruitutis conditionem ineunt 131 Romam petunt 154 Romanas prouincias aggrediuntur 64 Romanos adoriuntur 39 sanguinarij dicuntur 81 totum terrarum orbem peruagarunt 17 Thraciam inuadunt 121 uincuntur 36. 156 unde dicti 21. 35 ut a Iudaeis distincti ibid.

Sarracenorum clades maxima 112 fortissimi qui 21 potentia, imperium et nomen minutum et extinctum 183 quis primus Romanos agressus 55 regnum obscuratum 138 strages maxima 113. 147 uiginti millia trucidantur 80. 97

Sarracenicum in Turcas bellum 191

Sarracenicum regnum in plures diuiditur partes 137 quomodo hodie


image: s528

sese habeat 19 toti Christianae reipub. formidabile 19

saxa instar pluuiae proijciuntur 97

scalae hominibus refertae franguntur 118

Scenae urbs Arabiae 19

Scenitae desertam Arabiam inhabitant 21

Scenitarum aedificia. ibid.

schola filiorum regis 353

Sclaui a Iustiniano uincuntur 62

secta Assassinorum 210 Caraniorum 344 horribilis 25 latronum 210 Muamedis animas ad Tartara detrudit 92 noua 123. 244. 354 una depressa, alia incipit 49

sectae Muamedicae restaurator 43

sectarum Sarracenorum nomina quot, et quae fuerint, et unde ortae 55

Segestum, Iulamque, magni momenti loca, Solymannus Turcicus imperator ui obtinet. 499

Segrius amnis 88

Selymus patri in regno succedit 499

Selymus Turcarum imperator 243. 246

senex memoria praeditus summa 324

sepulchrum maximum 221 Muamedis 36

ex Sepulchro urbs fit. 57

sepultura Alis 47 filiorum Hocemi 58 Muauiae 55 Ozomeni 46 Roderici 79

Sequani Germanis proximi 110

Sergius in crucem agitur 50

Sergius monachus 24

Seriphus dux et imperator 316. 336

serpentes Sarraceni adorant 22

seruituti 5000 hominum subijciuntur 44

in Seruitutem rediguntur octingenta millia 52

Sicilia Romanis restituitur 195

in Sicilum homo cum literis ad Toletanum a Valeta missus pro ope imploranda 467

e Sicilia praesidiarij milites Miletam ueniunt 458

sigillum Muamedis 35

signiferi strategema 471

simulachrum marmoreum 82


image: s529

Sisibertus obtruncatur 98

Sobrabriae regionis oppida 89

sol iusticiae, Christus 401

solem Sarracenis adorant 22

solitudinarij in Duccalia multi 364

Solymannus Iohannitas deditionem facere compellit 407 Turcarum imperator 207

Solymanni obitus 499

Solymanni in oppugnanda Melita consilium et apparatus 407 ad duces suos uerba 408

Sophorum origo 57

soror a fratre adamatur. ibid.

Spachi 418

speculo milites arcentur 104

spolia fortes reddunt milites 118

statua ingens 45

stella Dei nuncius 78

Stephani uallum 84

Stephanitarum ordo 488 ab Iohannitis quid differat. ibid. unde hoc nomen habeat 489

stercus exiccatum comeditur 105

stipendia militibus denegata maximam calamitatem inferunt 32

stratagema insigne per mercatores 369. per speculum 104

studia bonarum literarum a Sarracenis e medio tolluntur 18

succinum unde fiat 315

Sultanus cum Romano imperatore pacem facit 223 Aegyptiae pontifex 138

Sultani filij 224

Sus Marochi regio 307

Sus fluuius. ibid.

Susia nepos Muauiae 53

Susiana regio 307

Susianae inhabitatores fortissimi. ibid.

Syracusani a Sarracen. spoliantur 51

Syria a Nicephoro occupatur 176

T

TAgodastum oppidum 379

Tamerlanes Parthorum imperator 244

Tangrolipix Persarum rex 192

Tarif Auenzarcas dux militaris 72

Tartari non seditiosi 227. unde dicti 228

Tartarorum gens qualis 226


image: s530

rex quis 227 tribus. ibid.

Tartaris Turcicum imperium subijcitur 233

Tauri montis descriptio 228

Teclum plumbo contectu 348

Tedla regio 385

Tedla Marochi regio ut a Fessanorum rege capta, et quid cum inhabitatoribus egerit 389. 394. 395. 396

Tedsi oppidum amplificum 308

Tefza urbs 388 a quibus condita. ibid.

Tefzanorum uestitus. ibidem

temperantia regna crescunt 17

Templarij prorsus deleti 495

templum eomburitur 63. diui Iacobi marmoreum 153 diui Petri Romae 154 spoliatur. ibidem ex piscium ossibus confectum 314 orbis terrarum maximum 349 Hierosolymitanum uastatur 192. insigne 347 magnificum 313 pulcherrimum 399 S. Martini spoliatur 113 opulentissimum. ibid. Veneris 87

templa a Sarracenis euertuntur 138 solo aequantur 112

tempus omnia mutat et absumit 401

Tenmele mons altissimus et frigidissimus 342

Tensita mons 377

Tensit fluuius 378

terraemotus Christianorum hostes interimit 98

Teseuon mons biceps 379

Tharsensium regis minaces et contumeliosae literae 171

Tharsus a Maumede oppugnatur frustra 33

Thebae occupantur 137

Theodorus Beganus Caesaris uicarius Sarracenos uincit 36

Theodorus sacellarius Caesaris legatus 38

Thomas capitur 145 diademate coronatur 142 interficitur 146 quis 139 uincitur 144

Thomae descriptio 141 prosperi successus 143

ex Thracia et Peloponneso


image: s531

quanta multitudo uenerit Turcarum imperatori, in oppugnanda Melita insula suppetias latura 418

toga aurea 77

a Toletano quatuor millia peditum sacri milites postulant 455 repulsam patiuntur 456

Tolosa regia sedes 112

Trebellius Bulgarorum rex 67

tribunos Muamedes eligit quos Dei gladios uocat 35

tribus habent Sarraceni 21

Tripolis capta 424

Tripolis urbs Syriae 44

tuguria ex arundinib. 241

Tunetam Ozmenus expugnat 42

Turcae a Romanis fungantur 198 a quibus religionem acceperint 19 a Troianis originem trahunt 190 Cappadociam ingrediuntur 201 Muamedis sectam amplectuntur 198 Tartari non sunt 186

Turcarum copiae uincuntur 226 cum Romanis ingens bellum 216 et 217 et 218 et 219

Turcarum duo millia discerpta submersaque, et XII naues depressae 467

Turcarum gens, Sarracenorum spurij 184 Sarracenis opem mittit 156

Turcarum origo ad duodecim tribus Israel refertur 189 regis ad captiuum oratio 203 uictoria prima 191

Turci capti, simul omnes obtruncantur 449. LX in auras dissipantur 492 terga uertunt 497 circiter CCCC in mari pereunt 498 octingenti pontis exusti ruina opprimuntur 437

Turcis Sarracenorum nomen cedit 138 ut Sarracenorum imperium cesserit 186

Turcica gens Armeniam uastat 127 eius in equites sacros crudelitas 448

Turcicae copiae censentur 418

Turcicarum rerum scriptores 247

Turcicum imperium diuiditur 212 regnum unde 19

Turim Sarraceni adorant


image: s532

turris apud Sarracenos aedificata ab Ismaele. ibid.

turris lignea 118

turris magnifice constructa et praealta 348

turres marmoreae 180

tyrannus crudelissimus 361

tyrannus immanissimus 76 maximus 326

tyranni multi 122

Tyrius antistes 406

V

VAletae dictum 445 ualetudinaria tria a barbaris constituta 459

uallis Arani 88

uectigal ex piscatu fluminis 371

uectigal inter ciues diuiditur 332

uenationis ignari inhabitatores Heae 336

Veneris templum 87

Veneti omnes a Sarracenis interficiuntur 164

uentus militibus impedimento est 39

uento uictoria comparatur. ibid.

uento exercitus dissipatur 221

Vermudeces in regem eligitur 126

Vesperini expugnatio 489

ui aut dolo uictoriae casum quaerendum esse, Mustaphae consilium 480

uictores qui primi omnium fuerint 18

Vincentius martyr ubi interfectus 82

uino somnoque sepulti Graeci opprimuntur 150

Virgilij dictum 465

uirgo castitati dedita uiolatur 151

uirgo specie matrimonij decipitur 90

uiri seminudi 386

uirorum fortium munus 446

uirtus uirtutem parit 471

ex Virtute uitam instituentes, summum bonum assequi 402

uita haec momentanea cum aeterna est commutanda 92

ulciscendi occasio semper quaeritur 51

Vlitus fit pontifex 67

Vliti mors 74

uoluptas perdit homines 107

Vrbanus pontifex maximus 205

Vrbanus 11. pontifex maximus 82


image: s533

urbs a mensa nomen accipit 81

urbs habitatoribus uacua 360

urbs ob proditoris ignominiam deletur 98

urbs Orientalium pulcherrima 158

urbes singulae proprios mores habent 102

ursi deuorant hominem 109

Vuilhelmus Aquitaniae dux 209

ad Vulturni portum barbari uniuersa classe se conuertunt 426

X

XErxes mare flagris caedit 159

Xistus Margrauius 499

Z

ZAcharias pontifex. 121

Zalochus ad Solymanum missus 460

Zanagae homines bellicosi 386

Zigae 240

Zulziminius pontifex creatur 74

Zulziminius pontifex moritur 103