14.04.2007 Reinhard Gruhl
typed text (the index only) - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell check


image: as001

I. Acta Mechmeti I. Saracenorum Principis. Natales, Vitam, Victorias, Imperium ET MORTEM EIUS ominosam complectentia. GENEALOGIA SUCCESSOrum eiusdem ad modernum usque Mechmetem III. Ex variis hinc inde Autoribus fide dignis diligenter congesta. II. VATICINIA. SEVERI ET LEONIS IN ORIENTE Impp. cum quibusdam aliorum aliis, interitum regni Turcici sub Mechmete hoc III. praedicentia. ICONIBUS ARTIFICIOSE IN aere sculptis passim exornata, recens foras data, per Io. Theodorum et Io. Israelem de Bry fratres. 1597.


image: s097

INDEX MEMORABILIVM IN HOC TRACTATV HISTORICO CONTENTORVM.

ABdalla AEgypti Suldanus coronatur 30

Abganus veneno perimitur 44

Abganus Christianam religionem deserit 42

Abga Haolono parenti succedit ibid.

Abimelech AEgypti Suldanus 270. nauibus Hispaniam petit 30

Abraham Mahometi fuit similimus 24

Achmas Zelymo fratri se opponit 54

Accaron olim Ptolemais a rege Hierosolymitano capia 34

Accon expugnatur 49

Adulteria Mahometis 9

AEtas Mahometis 25

Africani et Arabes Mahometis sectam amplectuntur 12

Africani tributum Heraclio Caes. negant 13

Africani Mahomete duce Persiam inuadunt 12. Syriam et Palaestinam occupant ibid.

Alba Graeca cingitur obsidione 54

Alba Graeca a Solymano occupatur ib.

Alba regalis occupatur 55

Alborac equi Mahometis figura et descriptio 23

Alcoranus vagas libidines permittit 9

Alcorani lectione multae Diabolorum legiones in Saracenos conuersae sunt 20

Alcoranus Sergii Monachi auxilio compilatus 6

Alcoranus obseruandus praecipitur 20

Almericus rex Hierosolymitanus Turcas prosteruit 35

Amurathes octauus Turcarum Imp. 54

Amurathes Persico regno inhiat 56

Amurathes tertius Turcarum Imp. 53

Anconensem portum Saraceni occupant 31

Angeli diuinitus missi scortantur 21

Angeli omnes Mahometi mortales sunt 22

Angelorum in Diabolos mutatorum causa 20

Antiochiam Christiani occupant 33

Antiochia Christianis eripitur 42

Arabes regem Mahometem faciunt 7

Argonus Tartarorum rex Christianus 45

Armamentarium Venetum conflagrat 55

Armeniae regis filij contra Suldanum infeliciter pugnant 42

Armeniam et Ciliciam Barbarossa occupat 36

Armeniis cum Graecis perennes discordiae de ritibus Ecclesiasticis 50

Armenii Episcopum habent Hierosolymis 51

Armeniorum ceremoniae 50

Ascelinus Monachus ad regem Tartariae ablegatur 39

Aspalem tertius Turcarum rex 32. Asiam minorem occupat 33

Auaritia Calyphae Baldacensis 40

B

BAiazetes decimus Turcarum Imp. 54

Baiazetes quartus Turcarum Imp. 53

Baydo Tartarorum rex 45. Mahometicam religionem suis prohibet ibid.

Balduinus tertius Noradinum Damasci Suldanum praelio vincit 35

Balduinus secundus Imp: Const. a Suldano Balach captus detinetur 34

Balduinus quartus Suldanum AEgypti bis praelio vincit 35

Balduinus quartus a Saladino vincitur ibid.

Balduinus secundus Gazin Damasci Suldanum


image: s098

capit 34

Baruth seu Berythus a rege Constantinopolitano occupata 34

Beatitudo Mahometica quae 20

Belgradum seu Alba Graeca obsidione cingitur 54

Belchiarocus quintus Turcarum Imperator 33

Bellerbegus funditus deletur 56

Bendecarus Antiochiam Christianis eripuit 49

Bendecar AEgypti Suldanus Antiochiam Christianis eripit 42

Berythus et Sydon Christianis eripiuntur 49

Bos legem Mahometi offert 19

Budam capit Solimannus 54

Boemundus Curbespina a Turcis captus triennium tenetur 34

Bulgaria Thessalia et magna parte Graeciae Baiazethes potitur 53

C

CAlabriam et Apuliam Saraceni obruunt 31

Calepinus quintus Turcarum Imp. 53

Caliph primus regno pellitur 28

Calipha vox quid significet 27

Callipolim expugnat Amurathes 53

Calypha Baldacensis capitur et fame necatur 40

Cangi Cham primus Tartarorum rex 37

Caramania olim Cilicia dicta a Saracenis subigitur 27

Carbaganda Cassani successor 47. Mahometicum dogma amplectitur ibi.

Carniola infestatur a Baiazethe 54

Cassani deformitas 47

Cassanus Baydo Tartarorum regi circumuento succedit 46. Christianis se coniungit ibid.

Cassanus regium thesaurum Suldani Melechnazaris militibus suis distribuit 47

Catay olim Scythia dicebatur 37

Christus Mahometi creatura tantum est 19

Christiani contra Cordirium infeliciter pugnant 36

Christiani a Suldano grauiter caeduntur 37

Christianorum liberi rapti a Tartaris vili pretio venduntur 49

Coelum Mahometi ex terrae constat exhalationibus 22

Colossi fragmenta Alexandriam deportantur 29

Columba edocta legem Mahometis confirmat 18

Cometes Constantinopoli apparet Mahometis tempore 7

Constantinopolis occupatur 54

Constantinopolis biennium totum obsidetur a Solymanno 31

Cor Mahometis a Gabriele Archangelo ponderosius deprehenditur multorum millium hominum cordibus 4

Cordirius Saladino AEgyptio succedit 48

Cordirius Hierosolymam capit 36

Coisica et Sardinia a Saracenis occupantur 31

Cretam et Siciliam Saraceni ducentos annos tenent ibid.

Cretenses duriter affliguntur 55

Cyprus a Venetis reposcitur 55

D

DAmascus proditur 41

Damasceni ciues Cassano Tartaro se dedunt 47

Degritzius secundus Tartarorum rex 32. Mesopotomia ac Sicilia potitur ib.

Diaboli Alcorano Mahometis saluari possunt 20

Doloquinus Damasci Suldanus a Balduino capitur 34

E

Enima coniunx Abdallae mater Mahometis 2


image: s099

Errores crassi Mahometicae religionis 19. 20

F

FAbulae Mahometicae 21

Famagusta Cypri vrbs infestatur 55

Felis ex praeputio Leonis nascitur 22

Feietrum Mahometis ferreum Magnetum vi sursum eleuatur 27

Ferrath Bassa nihil agit contra Persas 56

Forum Iulii a Baiazethe infestatur 54

Fraus Mahometis, leges suas per columbam et bouem confirmantis 18

Fridericus Barbarossa terram sanctam adit 36

Fridericus secundus regis Hierosolym. titulo ornatur 36. ab expeditione in Syriam revocatur ibid.

Fulco Andegauensis Caesar Constant. coronatur 34

G

GAbriel Archangelus leges dictat Mahometi 16

Gabrielis Angeli descriptio 22

Galatae vincuntur ab Orchane Turca 53

Genealogia Mahometis 2

Genuam Liguriae Saraceni expugnant 31

Georgianorum ager diripitur 56

Georgiani qui sint 52

Guido rex cum Templariis quibusdam capitur 35

Guibogan cum Armeniae rege Syriam inuadit 40

Guibogan a Melechme Suldano opptimitur 41

H

HAgareni et Saraceni ab Hagar famula Sarae dicti 2

Haly tertius Saracenorum rex reformat leges Mahometicas 29

Haereses ferme omnes lex Mahometana continet 19

Haoloni mors 42

Haolonus Persiam occupat 39. Calipham Baldacensem necat 40

Haytonus Armeniae rex foedus pangit cum Tartaro 39. baptisatur ibid.

Haytonus regnum filio Tiuono commendat 43

Heraclius Imperator Mahumetem opprimere non potest 12

Heraclii Caesaris tempore vires sumpsit Mahumetana secta 6

Hierosolyma in Turcorum manus peruenit 35

Hierosolymitanorum discordia Christianis pernitiosa 35

Hispani mari vincuntur 55

Hoccata secundus Tartarorum rex 38

Honorius Papa exercitum mittit in Asiam 36

Hormisda Persarum rex a Saracenis caeditur 28

I

Ieiunii tempora stricte ab Armeniis obseruantur 51

Iesus capillis flauis fuit et mediocris staturae 24

Ioannes Burgundiae dux magna pecuniae vi se suosque redimit 53

Ioannes de Bregna rex Hierosolym. 36

Ioan. Antiochenus Arianus Mahometis amicus 5

Io. Bremensis filiam Iolantem cum titulo regis Hierosolymitani dat Friderico secundo 36

Incendium ab igne coelesti factum 7

Infans gemino capite et quatuor cruribus nascitur 17

Institutio Mahometis 4

Isidorus Hispaniae Archiepiscopus Mahometis blasphemias cohibet 12

Italiam Saraceni vastant 31

Itarip patria Mahometis 2

Iudaei et Saraceni praestigiis Mahometis


image: s100

decipiuntur 11

Iudaei cuiusdam Astrologica diuinatio de vita Mahometis 4. figmentum de corde Mahometis ponderosiore ibi.

Iudaei non Christum, sed alium quendam affixerunt cruci, Mahometis opinione 20

Iula et Zigethum expugnatur 55

L

LEges Mahumetanae fertilitatis causa 19

Legis Mahometicae contemptor morte plectendus 21

Leo Papa a Longobardis vexatur 31

Libido nefaria Mahometis 8. 9

Libidines vagas Alcoranus permittit 9

Lica, olim Laodicaea a rege Hierosolymitano capitur 34

Lotiones Mahumetanorum faciunt ad remissionem peccatorum 21

Ludouicus Sanctus capitur a Suldano Melechsalem 37

Luna Mahometis nutu discinditur 21

M

MAhometis parentes obscuri 2. dies natalis ibid.

Mahometis Genealogia ab Ismaele deducitur 2

Mahometes Hispania expollitur 11

Mahometes Seruiam et Walachiam subigit 54

Mahometes veneno petimitur 26

Mahometes multis rebellionem ab Imp. Rom. persuadet 12. 13

Mahometes in Christianorum et Iudaeorum libris instituitur 4 mercaturam exercet 5

Mahometes superbus 10

Mahometes nouen decim fratres, concubinas patris decem occidit 58

Mahometis regnum vltra annos mille non duraturum 6

Mahometes rex Saracenorum coronatur 14

Mahometem nubes atra vertici impendens comitatur 5

Mahometes Messiam se iactitat 11

Mahometes Romanorum exercitum prosternit 14

Mahometes epilepticus 15. cum Gabriele Archangelo colloquitur in Paroxysmo epileptico 6

Mahometes Antropomorphita 20

Mahometes nonus Turcarum Imp. Constantinopolim occupat 54

Mahometes cum Abrahamo Moyse et Iesu familiariter conuersatur 24

Mameluchi Suldanum Melechsalemum trucidant 49

Mameluchorum origo 49

Mameluchi radicitus extirpantur 50

Mango Cham tertius Tartarorum rex 39

Manichaeismus sub Mahometismo latet 20

Maria Iacobina pellex Mahometis 9

Mediam inuadit Persa 56

Mehua AEgypti Suldanus Selymo succedit 29

Mel et lac dolo Mahometis e terra effodiuntur 19

Meleclas quartus Turcarum Imperator 33

Melechmes AEgypti Suldanus Guibogan opprimit 41

Melechmes Turquemani successor interficitur 49

Melechnazer Berythum Sydonem et alias vrbes Christianis eripit 49

Melechs. raph Syriam AEgypto coniungit ibid.

Melechsalem Ludouicum Sanctum astucepit ibid.

Melechsalem Christianorum liberos in arte militari institutos ad sui corporis custodiam adhibet 49

Melechsayr AEgypti Suldanus Syriam occupat ibid.


image: s101

Melechnazer AEgypti Suldanus a Cassano Tartaro fugatur 46

Melitenses maritimo praelio vincuntur 55

Mequa locus sepulturae Mahometis 27

Monstra matina humana specie visa 7

Mors ipsa motietur 22

Moyses sextus Turcarum Caesar 53

Mors Mahometis 26

Moyses crine ruber fuit 24

Murathes quinque fratres laqueo necat 56

Mus ex porci stercore natus 22

Mustafa cum Persis infeliciter pugnat 56

N

NIcosia Cypri vrbs infestatur 55

Noradinus Damasci Suldanus vincitur 35

O

Orchanes secundus Turcarum Caesar 53

Osmanes a Persis fugatur 56

Othomarus successor Mahometis 27

Othomanus primus Turcarum Rex 53

P

PAcem init Selymus cum Christianis 55

Paruana perfidus medius disrumpitur 43

Paradysi Mahometicae descriptio 9

Persae cur sophi dicantur 48. terrori sunt Turcis ibid.

Persici legati ab Amurathe spernuntur 56

Pestis aliaequae calamitates Mahometis tempore saeuierunt 7

Polygamia Mahometanis libera 20

Portenta tempore Mahometis varis 7

R

RAgait Tartarorum rex impius 45

Regni Mahometani initium 14

Religio Mahometica meris nititur somniis et nugis 22 23

Resurrectio Mahometis ad multos dies frustra expectatur 27

Rhodus insula oppugnatur 54

Rhodus expugnatur 29

Romam Saraceni diripiunt 31

S

SAcerdotis cuiusdam magi vaticinium de Mahomete 5

Sadock primus Turcarum rex 32

Saladinus regem Hierosolymitanum capit 31

Saladinus AEgypti Suldanus terram sanctam infestat 35

Saladinus Sarraconi in AEgypto succedit 48

Saraceni Asiae et Syriae regno a Turquemanis pelluntur 32

Saraceni leges accipiunt a Mahomete 11

Saraceni Vandalos Africa eiiciunt 29

Saraceni Romam depredantur 30

Sarracon, quem alii Sarassonem vocant Suldanum carceri perpetuo includit 48

Saracenorum dissidium 29

Sarracon AEgyptum Arabiamque Corasmeniis tributariam facit 48

Scala Mahometis ad coelum pertingens 24

Scauri et Seleuci qui dicantur 27

Scythia iam Catay dicitur 37

Secta Mahometana quo tempore ceperit 6

Selymus pacem cum Christianis init 55

Serguis Arianus Mahometis praeceptor 5

Sidon et Ioppe expugnantur a Ludouico Sancto 37

Sigismundus Vngariae rex cum Calepino conflictatur 53

Sinan Bassa infeliciter pugnat contra Persas 56

Sodomiticas libidines Alcoranus permittit 9


image: s102

Sodomia peccatum negatur Mahometi 21

Solnoccensis comitatus Solymano occupatur 55

Solymannus AEgypti Suldanus Constantinopolim obsidet 31

Solymannus duodecimus Turcarum Imp. 54

Somnium Heraclii Caesaris 14

Somnium Mahometis 20

Spiritus S. Mahometi est creatura ibid.

Strigonia obsidetur 54

Styri a Baiazethe infestantur ibid.

Stephanus Batorius Poloniae rex 56

Sus ex Elephante natus 22

Sydon Christianis paret 34

Syria subigitur a Melechme AEgyptio 41

Syria a Tartaro Guibogan et Armeno occupatur 41

Syria a Bendecaro occupatur 49

T

TAgida Canae Domina Mahometi nubit 11

Tamerlanes Baiazethem carceratum detinet 53

Tartaria olim Scythia dicta, iam vero Catay 37

Temesvvaria capitur 55

Templarii infeliciter contra Suldanum pugnant 35

Templum Mequanum igne coelesti absumptum 27

Teruisium infestatur 54

Theodorus Heraclii Caes. frater infeliciter contra Africanos pugnat 14

Thesaurus Constantini Romae a Saracenis eripitur 30

Thessalia Baiazethes potitur 53

Tiphlisium Georgianorum a Turcis occupatur 50

Tiuonus Armeniae rex in Anatoliam exercitum ducit 43

Transyluania bello infestatur 54

Trinitatem diuinam negat lex Mahometica 19

Tripolis Africae vrbs Solymanno subiicitur 55

Tongodor Tartarorum rex 44. foedus init cum Suldano AEgypti contra Christianos ibi.

Tunetum Africae Christiani occupant 55

Turcarum modernorum origo 53

Turcica gens ab Ismaele oriunda creditur 2

Turquemanni tributum pendunt Saracenis 28

Turquemanus confoditur 49

Turquemano dignitas Suldanica defertur ibid.

Tyberius Dux Leontium Caesarem in carcerem coniicit 30

V

VEnetos Selymus secundus infestat 55

Vienna obsidetur 54

a Vino cur sit abstinendum 21

Visio Mahometis 22

Vngaria a Solymano obruitur 55

Voluptates summum bonum Mahometi 9

Vpupa ad animalium comitia tatde accessit 21

Vxorum alienarum raptus a Mahomete permittitur 20

Z

ZAliabus a Baiazethe proscribitur 54

Zelymus vndecimus Turcarum Imperator ibid.

Zigethum occupatur 55