05/2007 Reinhard Gruhl
typed text - structural tagging completed - no semantic tagging - spell check partially performed - no orthographical standardization


image: s315

INDEX ALPHABETICVS RERVM IN HOC OPERE CONTENTARVM.

ABsque sceptro in publicum nemo prodit 64

Absolutio peccatorum 145

Abstemij ex lege sunt Turcae omnes 126

Acridophagi 51

Acerba lex 69

Adam singulis annis expiatur 215

Adoratio mutua, in uijs 30

Adrimachidae 44

Ad uirtutem quid efficacius impellat 44

Adulterij poena 38 58 71 128 157 203

Adulteri deprehensi occiduntur 112

Aegypti foecunditas 19

Aegyptus delta 28

Aegyptij ab Aethiopibus ibidem

Aegrotantes interimuntur et comeduntur 89

Aerarium publicum constitutum 260

Aes nullum in usu 185

Aetas in choros tres diuisa 164

Aetatis mira reuerentia 294

Aethiopes omnium mortalium primi 23

Aethiopia duplex 23

Aethiopia quaedam hodie India appellatur 23

Agathirsi excultissimi Scytharum 101

Agilolfingi Bauarorum duces 237

Ager circa templum Dijs sacer 63

Agraria lex 69

Agricolarum misera conditio 211

Agrariae leges 340

Agrorum in singulos diuisio. 161 251

Albus color lugubris foeminis, niger lugubris in uiris 265

Alemania 197 228

Aleae studiosi germani 204


image: s316

Alternatim cantatur in templis 136

Amazones bellicosae mulieres 56

Amasis fluuius 216

Amictus ex papyro 91

Anglia 295

Animantium naturalis creatio 18

Animalium uariorum portentosus cultus 40

Animas in alia corpora mi grare, de anima opiniones Esseorum 75

Anulorum usus 64

Annus in menses duodecim 256

Animalia multa, ut sacrosancta nutriuntur in templis 41

Anthropophagi 102 277

Antiochia prima ecclesiae sedes 132

Animalia mirabilia 303

Aqua religiosissime colitur 82

Aqua de melle et auena sublimatur 187

Aquitania olim Aremonica 82 279

Appellationis abusio 208

Apis bos 41

A pecore Troglodytae filios denominant 48

Apenninus mons 248

Aphricae [Reg: Africae] situs gentes et qualitas 21

Apum et mellis mira copia 177

Arabia triplex 58

Arabum mores ibidem

Astra quatuor Mercurij 67

Argypaei natura calui 103

Ariopagitae 156

Aristocratia administratio optimatum 282

Arrae traditionis uirtus 242

Ars ex necessitate 58

Artes ut inutiles sublatae 161

Arsaces Parthorum reges 79

Aruspices 256

Asiae denominatio 57

Asiae quatuor confinia et magnitudo ibidem

Asia ab Europa diuiditur 21

Assyria 63

Asylum 254

Atlantes anonymi 46

Atalli Gallorum caduceatores 285


image: s317

Athletae 263

Athenae et illius ciuilia institua 155

Auaritia regnorum disturbium 60

Aurum aere uilius 24

Auri et argenti nullus usus 96

Auri et argenti usus lege sublatus 161

Aurum in Deorum templis sparsum 273

Auspitia et sortes 111

Autores legum numina habita 158

Axionae legum tabulae ibid.

Azimorum feriae 73

BAcchanalia 196

Baleares insulae 300

Bassae militiae duces 122

Barba nobiliatis indicium 274

Barceae soeminae 46

Barbari ululantes bellum petebant 165

Bardi poetae Galatarum 276

Baptismi sacramentum 138

Bauaria, siue Baioaria 233

Belgica 279

Bellicosi Tartari 110

Belligerandi ritus 47

Bellum inituri facies tingunt 296

Benedictio rerum irridetur a Boemis 194

Bethica Hispaniae 290

Blasphemiae poena 69

Bocchorides legislator 38

Boemia et confinia 193

Boues foeminae non immolabantur 30

Boum et equorum stercore ignes nutriuntur 104

Braccata Gallia 279

Braga Boemorum regia 193

Bragmani 90

Britannia 295

Budini 102

Buda Hungarorum regia 191

CAcanni Bauarorum reges 233

Calcei rostrati, obtusi 285

Cadauera [(transcriber); sic: Caduuera] intra urbes sepeliri permissum 166

Caesorum in bello sepultura 159

Canguista primus Tartarorum rex 105

Caligae usus 259


image: s318

Calamus aromaticus 178

Chami immaturum exilium 17

Cainus primo genitus 16

Canones missae 137

Canopos sydus 307

Cantus tybiarum in bello 155

Canantes belligerant Hispani 291

Cantabri 295

Cananea terra lacte et melle fluens 68

Capita hostiarum damnata abijciuntur 29

Capillorum cultus probro 179

Carnispriuij dies 223

Castrensis ignominiosa lex 37

Cataclysmus 16

Cathaini et mores 94

Celeres et officia eorum 253

Celtae Galli 279

Census ciuitatis 259

Censores Rom. duo 262

Certamina foeminae dirimunt 49

Ceruisia totius septentrionis potus 180

Ceruisiam contemnunt soli Francones 220

Chaam rex Dei filius 107

Chaldei 66

Carinthia 244

Christiani idololatrae 124

Christiani a Christo 132

Cimbri 278

Circuncidere uirilia 29

Circi magnitudo 264

Ciuitas quiritum 249

Ciuitates Aegypti 28

Ciuitates Thraciae 172

Ciuitates Hispaniae 289

Citharaei~... procinctu usus 165

Clericorum in ecclesia dignitates 133

Clerici ob quid honorandi 205

Clientes 252

Classes Romanorum 258

Coemiterium 152

Coitus Indorum in propatulo 90

Concharum cruda caro cibus 54

Concilitum Areopagitarum 156

Coelibes ludibrio habentur 162

Comata Gallia 279

Communis Libycarum gentium uita 47

Compotando certant Saxones 215


image: s319

Comitiorum tria genera 261

Confirmationis sacramentum 139

Confessio peccatorum 145

Consuetudo furibus acerba 246

Consules Romani duo 260

Consecrandi Imperatores Romanorum ratio 265

Cornuum in procinctu usus 165

Corybantes 221

Cracouia Polonorum regia 189

Creta quae etiam Candia 170

Crudelitas Tartarorum insignis 108

Cupiditas ferocissima pestis 91

Curatores funerum 42

Curatores pupillorum 158

Culices leonibus infesti 50

Curiae et curiones Rom. 251

Cynnamymi 52

Cymbrica Chersonesus hodie Dacia 183

Cyneci 51

Cynocephali in India 93

Cyrenae foeminae 46

DAci 190

Debae diuites auri 59

Decalogus in monte Sina datus 68

Decem Dei praecepta 138

Decemuiri 261

Decimae quomodo, et de quibus dandae 235

Defunctorum Christianorum exequiae 152

Democratia 160

Deorum cultus ab Aethiopibus institutus 23

Deorum simulachra in prae lium gestata 201

Dies Veneris Turcis ut sabbatum Iudaeis sacra 126

Dies lapillo signare 172

Dies trium tantum horarum in Scotia 298

Dies nulli et noctes nullae 300

Dies qui Christianis sacri 145

Dignitatum ordo 250

Dignitas Senatus 253

Dignationes strenuorum militum 275

Dij Scytharum 97

Diluuium quamdiu durauit, et quare immissum 16


image: s320

Dictator, et eius dignitas 250

Dicendi constans ratio 66

Ditissimi mortalium Arabes 58

Diuitiae Indiae admirandae 84

Diuitiae Germaniae 198

Diuitiae Angliae 296

Diuitiae Hispaniae 289

Dominica dies Christianis ut Sabbatum Iudaeis Sacra 148

Domicilia Gallorum 283

Domuum publicarum priuilegia 239

Donationes ecclesiarum 131

Dragulae et Dani 176

Drauus amnis 244

Druides sacerdotes Gallorum 281

Ducalis aulae immunitas 236

Ducum causae 236

Duodecim fidei articuli 137

Duodecim matrimonium dirimentia 144

Duodecim Franciae pares 288

Durus habitandi mos 300

EBrietas capitis poena multatur 187

Ebrietas non uitiosa 204

Ebudes insulae 299

Ecclesia Christianorum 150

Enoplia siue pyrrhica saltatio 161

Ephororum potestas 161

Episcopi consecratio et eius dignitas 141

Episcoporum causae 132

Episcopi quomodo primum introducti 141

Equis omnia obeunt Parthi 80

Equi nulli in Arabia 58

Equi Hispanorum praestan tissimi 290

Equorum praesagia explorata 214

Errores a fide Armeniorum 117

Errores Boemorum 194

Esseorum uita 76

Eucharistiae sacramentum 143

Euentus belli monomachia tentatus 214

Europa et eius limites laudesque 153


image: s321

Europa ab Aphrica diuiditur 21

Exercitia puerorum 82

Expiationes Iudaeorum 71

Ex prouocatione certare 274

FAba immundum legumen 29

Fabulas non amant Bragmani 92

Falsariorum poena 38

Famuli regum Scytharum omnes ingenui 98

Factiosi semper Galli 280

Fasti et nefasti dies 256

Ferarum astuta uenatio 51

Ferarum pelles gentis diuitiae 181

Ferias non obseruantes quomodo puniendi 238

Ferri et argenti usus nullus 100

Fertilitas terrae quare cohibita 15

Fidei dandae ritus 59

Filius parentibus iniurius suspenditur 70

Filiarum publica prostitutio 84

Fimbria Veneris pretium 45

Foederum ineundi forma 78 97

Franconia 218

Francia, quae etiam Gallia 279

Frictio corporis probatur 66

Frigoris mira curatio 187

Frugalissimi mortalium Tartari 109

Fundae studium 301

Funerandi multae rationes 41

Funebris Christianorum luctus 152

Furti admiranda lex 39

Furto nihil sceleratius creditum 96

Furti poena 128

Furari pro honesto habitum 164

Furtorum compositio 239

Furtiua emptio ibid.

Futura ex astris uaticinati Chaldaei 67

GAnges, Indus, Hipanis 84

Gallatia Europea 272

Gallatia Asiana 277

Gallia 278

Galli tripudiantes belligerant 165


image: s322

Garamantes 45

Garrei opulenti 61

Geloni 102

Gentium diuersitas 19

Gentes quae Turciam inha bitant 118

Georgiani 116

Germani annuatim insaniunt 223

Germani olim uno nomine Sueui, sicut hodie Franci 230

Gepidae 190

Gethae 173

Glande uescebantur Lusitani 294

Glasto tingebantur bellige rantes Angli 297

Glycerhysa liqueritia 219

Gnidanes 45

Gothi ex Scandinauia 183

Graeci ob fabulas derisi 44

Graecorum militares ordines 132

Graecia 153

Gregatim initiabantur sacris Aegyptij 29

Grubenhaimeri haeretici 195

Gymnosophistae Indorum philosophi 90

Gymnasium Parisianum 284

Gymnesiae insulae 300

HAereditatis uariae leges 241

Hebraei, siue Israelitae 68

Hebraeorum militaris ordo 132

Herae uxores dictae 162

Herbae mortem ferentes 304

Haeresis Boemorum inuicta 196

Hercules in Germania 200

Herculea sacra 256

Hispania 289

Histriones 264

Homicidij poena 37

Homines a brutis parum di uersi 17

Homines ab omni passione animi semoti 55

Homines sermone carentes 55

Homines odore solo uiuentes 93

Homines auritissimi 93

Homines ceruicibus carentes, oculos habentes in humeris 94

Homines natura imberbes 94

Homines opinione sacri 103

Hominum mirabilium descriptio 302


image: s323

Hominum ingenia secundum terram in qua habitant 145

Holocaustum 72

Homicidio Scythae gaudent 96

Honestissimi uestitus Turcae 123

Honor defunctis regibus exhibitus 169

Horae Christianis septem ca nonicae 135

Hospites potu excipiuntur 216

Hostium spolia domorum foribus affiguntur 275

Hostium capia postibus affiguntur 101 283

Humana coriapro amiculis 97

Hungaria 189

Hybernia et Hyrlandia 297

Hyperueretheus mensis 73

IActandi magna pitia 301

Iamboli insula 301

Iberia Hispania 300

Ibidem, uel Elurum interficiens, inter ficitur 41

Ichthyophagi 53

Ida mons excelsissimus 170

Ieiunia Turcarum 126

Ieiunia Armeniorum 117

Ieiunia Christianorum 146

Ignem religiosissime colunt Tartari 112

Ignis sacrosanctus et perpetuus 185

Ilophagi 50

Illiterati iudices 208

Immunitas ecclesiarum 234

Inaures mulieres gestant 179

In Aegypto [(transcriber); sic: aegypto] nunquam pluere 29

Indorum ordines septem 87

India et gentis mores 84

Infantes non nutriunt Saxones pulte 216

Infantes inualidi praecipitio necantur 163

Infantes communicant Boemi 195

Infantes communicant Armeni 117

Infernus a Turcis creditus 130

Ingenuorum Romanorum ordo 250

In hominis arbitrio quae po sita 75

In propatulo coeuntes 45

Inter pocula consultant


image: s324

Persae 83

Inuenta Tyrrhenorum 271

Iobeleus 71

Iren puerorum praeceptor 164

Issedones parentes defunctos comedunt 103

Isis apud Sueuos culta 231

Iudicio defunctorum uita discutitur 43

Iudicia Aegyptiorum 35

Iudicum electio 35

Iudiciorum Germanorum ratio 207

Iudicium occultum Vuestualiae 217

Iudex qualis esse debeat 237

Iudaeorum ritus caeterorum contrarij 74

Iurare per regis solium 99

Iurandi forma Bauarorum 242

Ius in uxores et liberos 282

Ius municipale 266

Iustitia Sarracenorum 128

Ius honorarium 263

LAnearun uestium contemptus 30

Latium et Ausonia 247

Laus Aegyptiorum 31

Lacedaemonia, siue Lacosnia 160

Lac iumentinum 109

Laus Europae 153

Laudes Sueuiae 228

Laus Italiae 249

Laus Galliae 286

Laus Hispaniae 290

Lauandi mirabilis ritus 99

Legandae pecuniae potestas 157

Leges nullae Aethiopibus 27

Leges multae Aegyptiorum 36

Leges quae optimae censendae 44

Leges a Mose Iudaeis datae 68

Leges a Mahomethe Sarracenis latae 119

Leges a Dracone sancitae 156

Leges a Solone datae 155

Leges a Lycurgo perlatae 160

Leges quaedam Saxonum 213

Leges in Neptuni placationem mulieribus graues 159

Leges multae Bauarorum 233 et seq.

Leges a Romulo latae 255

Legitima militia decennalis 250


image: s325

Leprosi et gonorrhoei ex urbibus pellendi 71

Letaniae Christianorum duplices 146

Lex in moechos crudelis 38

Lex Sisatea 39

Lex circa infirmos utilissima 65

Liberi diuerso matrimonio suscepti 128

Libycarum gentium mores 21

Lictores cum fascibus 254

Liguria 269

Lingua hominibus natura duplex 303

Lincis uestimentis usi sacerdotes 29

Literarum apud Indos nullus usus 85

Lithuania palustris regio 181

Liuonia 183

Lituorum usus in procinctu 165

Longissima Indis uita 85

Longobardia 271

Lotio corpus curare 292

Luctus in regis morte publicus 33 169

Luctus funebris undecim dierum apud Lacedaemones 166

Luctus funebris apud Assyrios 65

Luctus funebris Christianorum 152

Luctus funebris apud Rusianos 179

Luctus funebris Tartarorum 114

Luctus funebris Hungarorum 192

Luctus funebris Germanorum 210

Ludus Circensis siue plebeius 263

Ludi sccnici 264

Lugendi defunctos mirandus ritus 29

Lugdunensis Gallia 279

Lundonia anglorum regia 297

Luperci et Lupcalia 223

Lupi nulli in Anglia 296

Lusitania 293

Luxus omnis e medio subla tus 162

Lycurgus legislator 161

Lyrce 102

MAcilenti omnes Galli 284

Mace 45


image: s326

Magnitudo Asiae 57

Magi et eorum officia 66

Mahometes in Libya 27

Mahometis parentes et do gma 118 Eius domus in Mecha 127

Magistratus Iudaeorum 69

Maira Christi mater 131

Magna in humanis rebus mutatio facta 27

Marieburgum 184

Marathon 160

Magister equitum 261

Magistratus semper armatus 202

Magistratus sacrosanctus 240

Masculis brachia franguntur 56

Matrimonij sacramentum 144

Matrimoniorum repudium 250

Matres et liberi bello ad hibiti 202

Massagethae 99

Massouiae duces 184

Mauri in Aegypto 28

Maxies 47

Medo potus dulcissimus 178

Media, et fines eius 77

Medici ex praescripto curant, non arbitrio 40

Mel et uinum ex palmis 64

Melanchleni 102

Mellis uectigal ingens 189

Mensae de corio 125

Meroe Aethiopum regia 24

Militiae Tartarorum ordinatio 105

Militia Turcarum ex quibus constet 121

Milites Teutonici Mariani 183

Militiae Romanae gradus 250

Militaris Turcarum peritia 123

Mira Aethiopum [(transcriber); sic: aethiopum] obedientia 24

Mirae patientiae homines 55

Mirabilis mos 43

Mirabilis nubendi mos 65

Missae apparatus 136

Molestissimi mortalium Tartari 107

Monachi 134

Monumentum Callisti 159

Monomachia controuersiae componuntur 180

Monomachia causae dubiae discutiuntur ibidem

Monomachia euentus belli explorantur 214


image: s327

Monopedes 93

Monoculi homines eodem

Moneta papyracea 95

Mors miseranda 52

Mortis commonefactio in conuiuijs 30

Morbos uomitu curant aut ieiunio 40

Mortuorum publica lauda tio 43

Moriendi ritus 90

Morbis non infestantur Bracmani 92

Moscouia, et Moscouitae 186

Mulieres cum hospitibus coeuntes 65

Mulieres multos uiros habentes 78

Mulieres semel tantum parientes 94

Mulieres quinquennes par turientes eodem

Mulieres ad bellum edoctae 116

Mulieres ingenuae uotis quibusdam insigniuntur... 174

Mulierum causae 238

Mulieres uiros strenue iuuant 269

Mulieres agros et rem domesticam curantes 291

Mundus aeternus creditus 66

Musica damnata ab Aegyptijs 40

Musica in conuiuijs 58

Musicani 84

NAbathaei omnium con tinentissimi 61

Narbonensis Gallia 279

Nasamones 44

Nauigia ex corio 64

Nauigia ex arundinum internodijs 89

Neuri 101

Nihil priuati Panchais 62

Nobilium Germanorum studia 206

Noctes aestatis in Anglid lu cidae 296

Noê propagatio 16

Noe filios ac nepotes habi tatum transmittit ibid.

Nomades 59

Noricum 233

Nouem sacerdotum sacrae uestes 135

Noxios sacrificabant Cymbri 278


image: s328

Nubendi mirabilis mos 93

Nudi qui pugnabant 192 201

Nullum noxium animal in Hybernia 298

Nupturae deuirginandae regi exhibentur 44

Nuptam conuiuae per ordi nem cognoscunt 301

OBnobij montes 216

Ociari, et ex raptu uiuere honestum 174

Occulti iudices Vuestualiae 217

Odor et mira rerum fragrantia in Sabaeis 60

Oebalia 160

Oenotria 247

Officium regis Aegyptij 131

Oleum e seminibus et nucibus 180

Oligarchia 161

Omnia centenaria immolantur 294

Omnia uniuersorum 299

Opiniones de hominis origine 15 18

Opinio de Dijs 17

Opiniones Druidum uariae 281

Ophiophagi 59

Oppida Indiae [(transcriber); sic: indiae] quinque milia 84

Optima medicina lotium 292

Oratio dominica 137

Ordines gentis Aethiopiae 26

Ordines Atheniensium 156

Ordines Christianorum 134

Ordinis sacramentum 140

PAdae pecuarij Indi 89

Panchaia 61

Palaestina, et fines 68

Pannones 190

Panis ex tostis amygdalis 78

Paradisus 15 131

Parsimonia Aegyptiorum 16

Parlamentum iudicum Francorum 287

Parricidarum poena 37 294

Papa Romanus pontifex 133

Parsimonia morborum omnium curatrix 92

Parentationes Rusianorum 179

Pascha Iudaeorum 73

Pascha Turcarum 126

Pascha Christianorum 146

Passio et uita Christi recolitur ibid.

Pastoricij Aphri nihil uaccinum gustant 46

Parthia et eius latera 78

Patroni 252

Patritij 251


image: s329

Pecuniae nullus usus 182 300

Pentecoste Iudaeorum 73

Pentecoste Christianorum 146

Peones 190

Periurus digitis decurtatur 86

Persia 80

Periurium capitale apud Aegyptios 36

Periurij grauis animaduersio 242

Peregrinari Lacedaemonibus prohibitum 166

Perpetuum frigus 185

Peregrina sacra urbe exclu sa 256

Petrus ecclesiae Christianae princeps 131

Phariseorum mores 75

Philiae, siue Phidicia 162

Philosophorum de mundo opiniones 18

Philosophi quantum uitae humanae prosint 87

Pthiriasi moriuntur acrido phagi 52

Piacula Iudaeorum 72

Piscium ingeniosa captio 53

Pitacia in frontibus 74

Planctarum obseruatio 66

Plebei 251

Pocula ex capitis testa 97

Politia Aegyptiorum 34

Policia Panchaiorum 61

Policia Indorum 87

Policia Romanorum 132

Policia Atheniensium 155

Policia Thracum 175

Policia Germanorum 205

Pompa in regio funere 98

Polonia duplex 189

Potentia sacrae militiae Teu tonicae 185

Pontifex 257

Populus in classes diuisus 258

Portugalia 293

Poenitentiae sacramentum 144

Presbyteri 141

Praecipua in armis gloria Hybernis 300

Praetores Romani semper duo 262

Primorum parentum creatio 15

Promiscue cum mulieribus habitantes 46

Protoplastorum uita 15

Prouinciae Germaniae 197

Prussia, siue Pruthenia 183

Publica conuiuia lege instituta


image: s330

162

Pueros leges addiscere debere 69

Pueri expositi ex publico nutriuntur 64

Puerorum Lacedaemonum educatio et exercitium 164

Pueri in agrum non in forum ducebantur 167

Pueri studiorum gratia exu lantes 211

Puerorum educatio et impensa leuis 39

Pugnandi Parthorum ratio 78

Pugnandi Hungarorum ratio 192

Pugnam cantantes ineunt Hispani 291

Purgandi per ignem ratio 112

Pueri in hypodromo exerciti 83

Pythij 168

QVare ueri Dei cultus apud tam paucos permansit 18

Quatuor Aphricae latera 22

Quatuor astra Mercurij di cta 67

Quae animalia in Aphrica nascantur 22

Qui primum Deos commenti, aras, et simulachra 28 [transcriber: in the print: 29]

Qui philosophi ad Aegyptios studiorum gratia iuere 31

Quid coegerit Aegypti reges bene uiuere 34

Quid mortuorum corpora a putredine diu conseruat 42

Quid festis diebus rustici agant 211

Quindecim sacrae episcoporum uestes 135

Quinquies in die orant Turcae 126

Quinta olim feria ut dies dominica festiua 148

Quinque per annum Christi ecclesia recolit 149

Quaestores Romani duo 260

RAptu nubunt uirgines 163

Regis officium diurnum, pariterque nocturnum 36

Regibus non omnia agere licitum 33 201

Regis Indorum uita, mulie ribus curae 86


image: s331

Reges ex una tantum familia 81

Regij Scythae 97

Regia potestas 114

Reges semper duo apud Lacedaemones 160

Regum Spartiatarun di gnationes 168

Regiones Graeciae 155

Regio hyeme tantum adeunda 181

Regiones Italiae 247

Regiones Germaniae 196

Regiminis pulchra forma 262

Regiones Galliae 279

Regiones Hispaniae 289

Regna Hispaniae quinque 292

Religio Iudaerum 75

Religio Persarum 80

Religio Tartarorum 107

Religio Turcarum 126

Religio Cantabrorum 295

Religiosi ualde Hetrusci 272

Religio Scytharum 97

Repudium apud Turcas 129

Rex phanaticus apud Aethiopes 23

Rex domesticatim singulis annis eligitur 222

Rex sacrificulus 260

Rex eligitur cui nulli liberi 175

Requaestarum iudices Gallorum 288

Roma Quiritum ciuitas 249

Romanae ciuitatis politia 251

Rusia siue Ruthenia 177

SAbei 60

Sabbatum Iudaeis sacrum 73

Sacerdotes in summo honore apud Aethiopes 26

Identidem apud Pancheos 62

Sacerdotum utilitas et autoritat 34

Sacrificandi ritus 47

Sacerdotes delitijs uacant 62

Sacerdotibus sacrum locum exire non licet 63

Sacerdotum Christianorum uita, mores, et habitus 134

Sacerdotes Turcarum plebeis parum differunt 127

Sacramenta ecclesiae septem 138

Sacerdotum Rusianorum habitus 180


image: s332

Sacerdotum dignitas apud Germanos 201

Sacerdotes foeminae 277

Sanctissimi mortalium Seres 100

Sacerdotes Armeniorum uxores ducebant 117

Saducei 75

Salus regis omnibus curae 33

Saltatio pyrrhica 171

Sal ex lacu foditur 178

Sal Styrianum 246

Saltatores 263

Salis fodinae 189

Salij sacerdotes Martis 257

Saltzburga olim Iuuania 233

Samogithia 185

Sanguine Iudaei abstinent 71

Sarmatia Europea 188

Sarraceni et Turae de Christo quid 119

Saronidae philosophi Galatarum 276

Satisfactio pro admissis 145

Sagacissimi mortalium Cathaini 94

Satyrisci 263

Sauus amnis 244

Scotia 297

Scythia, et gens eius 95

Scuti in bello amissio dedecorosum 201

Sculteti pagorum praefecti 212

Semi et Iaphetis prognati 17

Sepeliendi ritus apud Thra ces 175

Senectus in honore 30

Senior cuiuslibet coetus rex 305

Sedentaria ars ingenuis prohibia 255

Senio aut morbo adfecti mo ri compelluntur 100 304

Senibus nisi prudentes sint nullus honor datur 86

Senectus apud Lacedaemones honoratissima 167

Sepeliendi ritus apud Aphros 47

Sepeliendi ritus apud Tartaros 114

Sepulchra in melle 65

Sepulchra regum Scytharum 98

Sepeliendi christianorum ritus 152

Sepulchra nihili curant Troglodytae 48


image: s333

Senes Massagethae immolant suos et carnes edunt 100

Septem ecclesiae sacramenta 138

Septies orant in die Christiani 135

Septies baptizandi olim examinati 141

Septem circa baptizandos 139

Septem clericorum ordines 140

Seres sanctissimi omnium et quietissimi mortalium 110

Sermo in missa qualis 137

Seruilis conditionis apud Indos nemo 89

Serpentes innocui et esui apti 182

Serpentes pro dijs uenerati 182

Serpentes domesticatim exculti ibidem

Septem castrenses 176

Senatus 253

Simplex mortalium uita 55

Siculi ex Italia in insulam expulsi 269

Sigillum imperatoris Chami 115

Sigillis Turae literas nihil obfirmant 124

Slauonica lingua omnium maxima 182

Slauonica lingua alijs uiciata 188

Sodomitae, Tartari, et Sarraceni 111

Sol et Luna diuinos honores consecuti 17

Solemnis suspectarum foeminarum expurgatio 71

Soli Turcae legitime militant 123

Spartha 160

Spectaculum 204

Spermatophagi 50

Stratagema Tartarorum 110

Stiria olim Valeria 246

Styrij uulgo strumosi ibidem

Strumae causa ibidem

Studia quibus Persarum pueri uacant 82

Studiotum publicus in urbibus locus 210

Sues non alunt Scythae 97

Sueuia regio 228

Suffragandi ritus admirandi 166

Suffragandi alius ritus 253


image: s334

Supputatio temporis more Christianorum 146

Supstitio gentis famosa 186

Superstitiosae obseruationes Tartarorum 112

Susceptio principis miranda 244

Symbolum apostolorum 137

yluae sacrosanctae 186

Sylua Hercinia 218

Syllura insula 299

TAprobanae insulae descriptio 306

Tarraconensis Hispania 290

Tartaria et gentes eius 103 et seq.

Taurus mons 57

Tauroscythae 101

Temulentia nulli probro data 204

Temulentia morte uindicatur 187

Templum ultra fidem ingens 63

Templa Christianorum 150

Temporum supputatio per Chaldaeos 67

Tempus omne aequatur a Tartaris 107

Tempus ut supputatur a Christianis 146

Terrae diuisio 20 et seq.

Terrae Aphricae qualitas ibidem

Terrarum omnium parens Italia 249

Terrarum omnium fertilissima Rusia 177

Terra absque cultura frugifera 303

Testes et eorum causae 242

Testudinum marinarum ma gnitudo 308

Tegendi capitis olim nullus usus 268

Thermopylae montes Graeciae 155

hracia et gentes 172

Thomae apostoli summa ue neratio 26

Thuris copia in Panchaia 61

Thyle insularum extrema 300

Tibiarum usus in procinctu 165

Totius orientis dominus Imperator Cham 105

Toxicum semper in promptu 295

Tributi pensio 259


image: s335

Tributa Persarum 81

Tribus Romanorun 251

Tribus Atheniensium quatuor 156

Tribuni plebis et militum 281

Trieterica sacra 103

Tres testimonium ferant 69

Trausi 174

Tritonia palus 56

Troglodytae 48

Transfugarum poena 202

Tumulantur serui quinquaginta cum mortuo rege 98

Turcae et Saraceni in unam gentem coaliti 121

Turcia et eius gens 118

Tuscia 270

Tyrrhenia eodem

Tympanis et tibijs in procinctu etiam Turcae utuntur 125

VAlachia quae olim Da cia 176

Varij Francorum annui ritus 220

Varia animalia portentose coluntur 40

Vaticinandi uarij ritus 293

Venandi Tartarorum ritus 106

Vendendi et emendi nullus usus 83

Vendere homines solitum 188

Venatio priuatis prohibita 206

Veritas insigne principis iudicum 36

Vesta dea tributim uenerata 256

Vestales uirgines quatuor eodem

Vestitus Tartarorum admirandi 109

Vetustissimi gentium Hebraei 68

Viaticum Christianorum corpus Christi 143

Vistoria superbissime utuntur Tartari 111

Victus Cynecorum pauperrimus 51

Vitia non ridenda 203

Vinum et mel ex palmis 64

Vinum a Sueuis diu spretum 230


image: s336

Vinum mulieribus Romanis interdictum 255

Vini appetentissimi Galatae 273

Virginum annua decertatio in Mineruae festo 46

Virgines nubiles uenum exponuntur 64

Virginum Laconum studia 162

Virgines sine dote nubere 167

Viri Amazonum mulierum officia curant 56

Viri et mulieres aequaliter induuntur 110

Vmbra apud Arabes 59

Vmbrorum terra 271

Vnde morum et linguae tanta diuersitas 17

Vnctionis extremae sacramentum 146

Vrbium Germaniae situs 211

Vsurarij Tartari 108

Vualdenses 194

Vuestualia et eius iudicium 216 et seq.

Vxor uniuersae cognationi una 58

Vxores et liberi omnes omnibus communes 48 50

Vxores uiris singulis multae 79

Vxor charissima cum defuncto crematur 93

Vxor nisi pepererit nulla habetur 112

Vxor charissima cum defuncto sepelitur 174

Vxores herae appellatae 162

XAnticus mensis Aprilis 75

ZAmolxis Getharum deus et legislator 173

Zabicum mulieres aurigantur 47

Zigantes simijs uescentes 47

Zlota baba idolum 188

Zitum ex hordeo potus 273