14 June 2005 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check


image: s1201

INDEX Rerum in hoc Volumine praecipuarum.

A.

Abelis nomen quid significet. pag. 371

Abolitionis vox, de Amnestia, quo sensu usurpata. 450

DE ACTIS CIVITATIS. 859

Acta Civitatis in Aristocratico regimine considerantur. 890

in Democratia. 891

in mixto rei publ. statu. 892

Acta Civitatis quae sint inter mutationes rei publ. manente eius sorma. 878

Acta Regis sunt acta Civitatis, in regnis verè talibus. 888

Acta Caesaris, post collatam in eum cum dictatura perpetua summam potestatem, suerunt acta Civitatis. 868

de Actis Tyrannorum, quaestiones. 865

pro Actorum publicorum editione, contra Historiam pragmatico opere contextam, quae dici possint. 655

Actionis adversus Ingratos exempla. 933 938. 939. 943

Adiutores Principum, à Scriptoribus qui nominentur. 770

Adoptio Principum nulla sine Electione. 704

saepe Electionis titulo praetexitur. 704

Adoptio Traiani, et eius rationes. 696

quid prae reliquorum Principum adoptionibus habeat singulare. 698

de Adoptione Pisonis per Galbam facta, iudicium. 704

Adorandi Reges ritus unde. 154

de Adulatoribus Aulicis. 777

Adulatores secundum characteres morum describuntur. 778

item, secundum conditionem fortunae. 781

Adulatorum genus duplex. 778

artes, quibus irrepunt et surrepunt aulis. 782


image: s1202

Adulatoribus quinam delectentur. 779

adrersus Adulatores remedia. 788

de Adulationibus avaris et calumniis siscalibus. 791

Adulatio flagitiosis dominationis artibus aut initium aut fomentum suppeditat. 787

Adulationes avarae quid sint. 791

quam noxiae Principi, si auscultet. 803

Adulationis avarae speciosa velamenta. 792. 796

ministri. 793

Adulationes necessariae et coactae. 791

Adulationi vicinae artes, in aulis usitatae, quae. 789

Aeneas Sylvius, postea Pius II. P. Passagii studiosissimus. 582

Aeneae Sylvii oratio de Passagio habita Romae, nomine Friderici III. Imp. 581

Aequalitas, anima commutationum. 899

Aequitas duplex, intrinseca et extrinseca. 221

ipsius Iuris partem et nomen constituit. 220

Aequitatis fontes indagantur. 222

ratio inprimis habenda in Iudiciis. 635

Aeschyli (in Furiis) loca quaedam examinantur. 211. seqq.

Aërem esse rerum omnium principium, Anaximenis opinio. 312

Aetas quae Principi auctoritatem paret. 721

Affectus malus est nomenclator. 468

Agoranomi, qui fuerint magistratus ap. Graecos. 900

Ahmedus Arabschae fil. scriptor Arabicus Timuri Historiam consignavit. 284

Alienare civium partem invitam quaetenus liceat civitati. 838

Allocutio Imperatoria Cassii ad milites, ante proelium Philippense. 422

Ambubaiarum vox unde derivetur à nonnullis. 376

de Amicis Principum. 769

Amici Principum qui vocentur. 769

à Principe quales sint deligendi. 770

Amicos Princeps quomodo sibi conciliare queat. 772

et quomodo iis uti. 773

de Ammiano Marcellino iudicium. 116

DE AMNESTIA. 437

Amnestia Athenis auctore Thrasybulo sancita, laudatur et defenditur. 459. 463

propriè adversus interna dissidia adhibetur. 447

universalis esse debet et perpetua. 460

temporaria quando usum habeat. 460

sola discordiarum civilium finiendarum ratio. 457

quibus argumentis fuaderi, si res serat, possit. 467

post necem Iulii Caesaris suasu Ciceronis decreta, cur sine successu. 465

Claudiani Imperii initiis componendis adhibita. 466

Amnestia publicorum delictorum decreta sub Aureliano. 466

Amnestiae origo, inventum, auctor. 437

inventae utilitas planè divina. 455


image: s1203

descriptio et etymologia. 446

finis. 454

tempus. 457

exempla quaedam quae vulgo feruntur. 463

Amnestiae s. abolitionis praeteritorum formula. 451

Amnestiae quae adversentur. 461

circa Amnestiam sollennia. 453

contra Amnestiam obiectioni respondetur. 456

de Amnestia orationes Matthiae Berneggeri. 474

*a)mnhs1ikaki/a an idem quod *a)mnhsti/a. 446

de Amoribus Principum noxiis, dissertatio moralis. 434

Amplitudo locorum quatenus conferat ad potentiam civitatum. 265

Anaximenes statuit aërem esse rerum omnium principium. 312

Annales Sultanorum Turcicorum à Leunclavio editi et explicati. 284

Antiquitatis studium peregrinatori commendatur. 14. 34

Antonii Triumviri ingenium. 560

cum Octavio Caes. inimicitiarum series. 524

in bello Parthico errata. 557

item in bello Actiaco. 562

de Apollodori Bibliotheca, et eius superstite, quod dicitur, fragmento, iudicium. 1161

Aquae supracaelestes an congelatae s. chrystallus. 317

an nubes in media aëris regione. 318

Aquarum in suos alveos congregatio utrum secundae an tertiae diei creationis conventat. 320

Aquam esse rerum omnium principium, Thales statuit. 312

Arati Sicyonii sactum an amnestiae nomine possit notari. 464

Arbitri compromissarii ex mediis populis principibusque electi. 1016

Arboris Vitae, et Cognitionis boni et mali, singularta. 338

Aristocratiae duo genera. 890

firmamentum praecipuum quod sit. 71. 1066

in Aristocratia quid egisse Civitas existimanda sit. 890

Aristocratica prudentia ex quibus Scriptoribus haurienda. 1070

Aristoteles et Plato inter primos qui civilem doctrinam tradiderunt. 734

Aristotelis loca, de eo quod Civitas egit, excutiuntur. 859

locus de Mensura Pretii (Nicom 5, 5.) examinatur. 897

Arma ad parandam servandamque potentiam Civitatis faciunt. 270

sub Armorum nomine quid contineatur. 271

Arnisaeus notatus. 893

Artes auctoritatem Principis adiuvant. 725

Astris vim tribuentes convertendi aut evertendi imperia, exploduntur. 521

Astrologia divinatoria improbatur. 29

an ex Gen. I, 14. asseri possit. 322


image: s1204

de Asylis ad alliciendam hominum multitudinem institutis, iudicium. 260

Atheniensium Civitatis status sub XXX. Tyrannis. 441

Auctores, ex quibus cognitio rei publ. popularis et prudentia Democratica repetenda. 66

ex quibus Aristocratica prudentia hauriri potest. 75

quorum in eloquentia civili usus. 105 seqq.

de Auctoritate et Maiestate Imperantium. 716

Auctoritas togata et bellica, domestica et externa. 731

Auctoritatis descriptio. 717

causae efficientes. 720

effectus. 729

Aves an ex aqua productae in creatione. 323

de Augusto Caesare, ad Flori lib. 4. c. 3. 516

Augustus et Tiberius laudatus à Philone. 387

Augusti moderata potentia et civilitas. 680

eloquentia. 92

dominationis in populos firmandae inventa et consilia. 565

Augusti bella civilia etc. non excusantur, cum pacis secutae felicitas laudatur. 522. vid. Octavius.

Augusti nomen complementum omnis honoris Octavio Caes. datum. 568

Augusti vocabulum, planè auspicio Imperatorio proprium, consideratur. 182

de Aula. 749

Aulae ministri. 757

Instrumentum. 758

Aulae alliciunt peregrinos. 261

Aulici, quales nunc maximè aulas Principum possidere solent, describuntur. 755

Aulicorum in obsequiis et officiis subtilitates. 493

potentia raro sempiterna. 775

Auri pretium ex naturali nobilitate. 903

DE AUSPICIO REGIO. 132

Auspicium quid. 133

Auspicium Regium quid sit. 141

peculiari significatu dicitur de illis, penes quos est summa imperii. 136

Auspicium à Deo adiunctum est Regibus. 144

Auspicii Regii se manisestantis exempla. 164

Auspicii Regii fortuna et vis etiam sceleratis Regibus praesto est. 170

ubi maneat quando Rex regno deicitur. 171

Auspicii Regii symbola. 173

consideratio quem in Vita Civili usum habeat. 190

Auspicium indicantes figurae et typi. 189

auspicio alicuius gestum quid esse quo sensu dicatur. 135

Auspicia rei publ. ac summi imperii. 135

magistratuum. 134. ducum. 135

Auspicia imperiorum et imperantium quid suo significatu complectantur. 138


image: s1205

de Auspiciis diversa ipsorum Gentilium sententia. 133

*a)utoxeiri/as2 genus an ullumsit, quod veniam mereatur. 547

B.

Baarrecht, Graecis a(imato/deicis2, quid, et an probari possit. 633

Baconis de Verulamio Historia Henrici VII. Angl. R. commendatur. 103

Baiazethes à suis Gilderun, à Graecis *lai/lay vocatus. 209

Constantinopolis obsidionem solvit. 300

Barclaii Argenis laudatur. 120. 491

Icon animorum commendatur. 409

Basilii Magni de Animalibus Paradisiacis sententia notata. 351

Bdellium quid sit, disquiritur. 343

de Belgarum potentia iudicium. 265

de Belisario excaecato et stipem mendicante, fabula exploditur. 947

Belligerantes partes an ad pacem vi intentata cogi possint à tertio potentiore. 996

an in pacatis locis ac iuri quietorum subiectis suas offensas exsequi possint. 1007

Bellorum civisium compositio difficillima. 455

in Bello Civili an liceat neutras partes sequi. 991

de Bello civili Casaris et Pompeii (ad Flori lib. 4. c. 2.) 510

Belli civilis inter Caesarem et Pompeium causae examinantur. 511

de Bello Mutinensi (ad Flori lib. 4. c. 4.) 523

ad Belli Mutinensis historiam a)ciomnhmo/neuta politika/. 526

de Bello Perusino, (ad Flori lib. 4. c. 5.) 528

Belli Perusini causae. 532

memorabilia. 533

de Bello Cassii et Bruti. (ad Flori lib. 4. c. 7.) 542

de Bello cum Sexto Pompeio, (ad Flori lib. 4. c. 8.) 549

de Bello Parthico (ad Flori lib. 4. c. 9. et 10.) 554

de Bello cum Antonio et Cleopatra (ad Flori lib. 4. c. 11.) 560

Beneficium non petenti datum an cum obliget. 941

an obliget accipientem, quando sibi ipsi praestitit is qui dedit. 942

Brutus et Cassius inter se comparati. 547

de Bruti et Cassii exitu iudicium. 547

Bruti voces ultimae. 548

de Bruto et Cassio iudicia variant. 548

C.

Cadavera captivorum an auro repensari debeant. 968

Caesaris nomen quantum contineat venerationis. 181

Cain, si, quod Iosephus ait, pondera, mensuras et limites agrorum invenit, an ideò meritò reprhendatur. 375

Caini historia non desendit iudicia privata. 624

nomen quid significet. 371

metus ne occideretur à quocumque, an de feris intelligendus, 374

de Caini parricidii poena. 374


image: s1206

Caius Caligula quomodo paulatim ad cam insaniam progressus sit, ut Deus haberi voluerit. 384

Caii Caligulae mores. 389

eloquentia. 94

facinora narrat Philo. 382

CALCULUS MINERVAE 200

quid, et unde sic dictus. 200

utrum pares calculos faciendo, an paribus additus absolvat. 204

Calculum Minervae commenti, quid voluerint. 207

Callicrates (ap. Polybium) Achaeorum legatus mandata suae civitatis transgressus est. 888

Callidus temporum, elogium conveniens viro verè civili. 52

Calumniae et Iuris cavillatoriè subversi exempla. 541

Calumniae fiscales. 791. 794

Captivi à privatis redimuntur non sine gloria. 964

Captivi militis favor augetur, si neque per ignaviam neque per aliam suam culpam captus est. 966

Captivorum in bello fuga an probanda. 969

numerus redemptionem difficilem reddit. 972

redemptio inter opera charitatis Christianae commendata. 960

Captivis militibus quae favorem concilient. 959

quae invidiam et edium contrahant. 971

Captivis redimendis an urbes, munimenta etc, tradi debeant, 986

Captivos redimere civitates quadam ad gloriam et utilitatem suam pertinere iudicaverunt. 963

Captivos liberandi modi. 969

in Captivos receptos severitatis exempla. 976

circa Captivos casus difficiliores. 985

et quaestiones discutiendae. 988

pro Captivis alterius Civitatis liberandis an bellum alia Civitas gerere possit. 987

Captivitatis aerumnae. 961

de Carionis Chronico iudicium. 1168

Castella ex interfectorum captibus exstructa. 298

Cassiodori locus (lib. 2. Var. Ep. 26.) explicatur. 921

de Cassiodori Variis iudicium. 120

Catilina quid hominis fuerit. 504

de Catilinaria coniuratione. ibid.

Catilinaria coniuratio quomodo detecta et vindicata sit, 507

Catilinariae coniurationis socii. 505

causae. 506. occasio. ibid.

Cavillatio Romanorum circa conditionem foederis cum Antiocho. 1103

Cautiones quaedam, circa calumnias fiscales et avaras adulationes observandae. 805

Character Principis superbè imperitantis. 688

de Characteribus, s. descriptionibus hominum per notas morum. 408

Characterum genera. 409

Chosrois Persarum Regis superbus titulus. 186


image: s1207

Cicero an unicè sequendus Latinè scripturo. 123

Politicae eloquentiae studioso commendatus. 117

Patris Patriae nomen accipit. 510

quàm recte se erga Octavium, et item erga Antonium gesserit, disquiritur. 527.

post necem Iulii Caesaris amnestiam suadet. 465

Cicero proscriptus. argumentum scriptionis elaboratum. 418

Ciceronis in perspicienda rei publ. declinatione hebetudo et credulitas notatur. 875

Ciceronis locus (Philipp. 1. c. 1.) ventilatur. 445

loca alia (3. Off. c. 12. 13. et 16.) illustrata. 916. 917. 918

Civilis prudentia. vid Politica.

Civilis vir. vid. Politicus.

de Civilitate Principis. 677

Civilitas Principis quo sensu accipiatur. 677

quid complectatur. 679

Civilitas honores moderatur. 682

an Imperanti conveniat. 679

Civilitas in cultu. 683

in admissionum sacilitate et colloquorum humanitate. 684

Civilitatis principalis omne fundamentum in communis aequabilitate iuris. 685

monarchicae exemplum. 691

aristocraticae et democraticae exemp. 692

Civilitatis naturam quibus vocibus Graeci expresserint. 689

Civilitatem constanter servare difficile. 692

Civitas quando eadem dicenda sit ave alia. 862

an eadem sit dicenda mutatâ rei publ. formâ. 862

an egisse censenda, ubi non referuntur omnia ad communem utilitatem. 864

in provinciae formam redacta tenetur debitis in statu libero contractis. quoad externos. 865. 894

an alia fiat mutatis locis. 881

an fiat alia mutatis hominibus. 882

una, an alteri iuncta maneat eadem. 882

Civitatis appellatione quid accipi debeat. 860

Civitatis forma mutata, an conventiones cum ea ante mutatam formam initae, sint servandae. 862

à Civitate agenda qui sibi vindicat, reus maiestatis est. 894

Civitates inique agentes. 895

Civium partem invitam alienare quaetenus liceat civitati. 838

Claudii Caes. eloquentia. 94

CLEARCHUS ET SATYRUS PRIMI HERACLEAE PONTICAE TYRANNI. 1072

Clearchi, tyranni Heracleensis, ingenium, mores, studia. 1074

tyrannis et tyrannica flagitia. 1079

Exitus. 1081


image: s1208

Cleopatrae conatus in fascinando Caesare irritus. 564

Clerici an summae potestati et iudiciis eximi potuerint. 622

Clericorum exemptio non restringit dominium eminens. 856

de cluveri Histor. Univ. iudicium. 1169

Caelum an solidum 317

Cognitio, prima Iurisdictionis pars. 628

an in quibusdam casibus à Iudice omitti possit. ibid.

Cognitionis in iudiciis diligentia. 630

nimia asperitas et rigor improbatur. ibid.

Cognitionis appellatione Graeci et Latini Scriptores peregrinatoris occupationem complexi sunt. 4

DE COLLOQUIIS ET CONERESSIBUS PRINCIPUM. 1018

Collquia Principum ante bellum. 1019

apparato iam bello. 1020

Colloquia Principum consiciendis negotiis suis dissuadet Cominaeus. 1024

Colloquia principum casu coacta. 1028

Colloquia et cognressus Principum Germanorum comendantur. 1029

Colloquium Friderici III. Imp. cum Carolo Burgundo. 1025

eiusdem Friderici Ill. cum Alsonso Arragoniae Rege. 1026. Maximiliani I. Imp. cum Regibus Hungariae, Bohemiae et Poloniae 1027 Rudolphi Habspurgensis, postea Imp. cum Abbate Sangallense. 1027. Philippi Castellae R. et henrici VII. Angl. R. 1028

Colloquium vitando bello qui petunt vel admittunt, quid iuris consequantur debeantve. 1019

Colloquii militaris inter Caesarem et Ariovistum historia examinatur. 1021

Colloquiorum militarium inter duces Principesve varia exempla. 1023

Collybus quid sit. 926

Coloniae aliae manent pars civitatis, aliae novam constituunt. 885

longinquae an prosint. 265

Colossus Caii in templo Hierosolymitano positus. 388

Columnae et obelisci, antiquissimum memoriae genus. 30

columnae, lapidea et lateritia, à Sethi posteris erectae. 378

Cominaeus commendatus et Polybio comparatus. 1105

Cominaei digressio de Historia, laudata et ad tractandum selecta. 1106

Comites unde dicti à nonnullis putentur. 750

de Comitiis Imperii Rommano-Germanici quaedam notantur. 1029

COMMENT ATIONES PLINIANAE. 661

Commerciorum copia et commoditas ad conciendam hominum multitudinem valet. 261

Commerciorum ius pacatis et mediis civitatibus inter partes bellantes liberum. 1004


image: s1209

COMPARATIO HISTORICORUM COM MENTARIORUM, quae Acta hodie vocantur, CUM CONTEXTA HISTORIA. 655

Compensatio Dominio Eminenti naturalis et intrinscahaberi debet. 848

quomodo instituenda. 850

Confirmatio Rumoris. 410

Confirmationum et destructionum Rhetoricarum genera. 412

Congressus Principum officiosi, negotiosi et mixti. 1018

coniurationis in Caesarem Iulium errata et flagitia. 543

Consiliarii inprimis eloquentia politica instructi esse debent. 98

infidi aut inepti. 1145

Contractus contra bonam fidem facti. 915

Contractuum inaequalitas quomodo corrigatur. 914

Conversatio cum eximiis in unaquaque gente viris. vera peregrinatoris schola. 25

quorum hominum sugienda peregrinatori. 39

Corona Regum quid significet. 187

de Coronis Imperatoris. 588

de Coronatione Imperatoris per Pontisicem obiter quaedam notata. 587

Cuniculorum vi pulveris pyrii disiciendorum inventor, quis. 273

Curiosis artibus attendere peregrinatores, improbatur. 29

Curtius insigniter laudatus, et cum Livio comparatus. 108

Curtii locus (5. 9.) illustratus 171. et alius locus, (7, 7, 24.) 194. et alius (4, 14.)) 519. et alius (10, 6, 5.) 198. et alius (6, 8, 35 11.) 631

ad Curtii locum (3, 12.) observatio politica. 489

ad Curtii locum (8, 2, 12.) quaestio proposita et ventilata. 790

Custodia latens et occulta. 534

D.

Decemviri scribendis legibus non mutarunt formam civitatis Rom. 880

Deditio innocentis an unquam iure supereminentis dominii desendi possit. 831

circa Deditos casus dissiciliores. 984

Demagogi in Democratia, quod in regno adulatores. 61

Demagogorum descriptio. 64

Democratia nisi aristocratice temperata vix datur. 49. 65. 892

Democratiae arcana et simulacra. 65

in Democratia quid egisse civitas exitimanda sit. 891

Democraticae prudentiae summa, interior in Democratia rei publ. cognitio. 58

Democratici status regulae s. leges. 64

Destructio Rumoris etc. 411

Destructionum et Confirmationum Rhetoricarum genera. 412

Deus secretum cum Regibus commercium habet. 147


image: s1210

Dei singularis circa Reges providentia.. 149

Deorum nomine qui vocentur in S. Literis. 570. 578

Deorum gentilium flagitia. 384

Dii Regii et Principales, qui ap. Ethnicos. 155

*dia/lecis2 h)qikh\ de noxiis Principum amoribus. 434

Dictatura Romana quid, et an temporarium regnum. 879

non mutavit statum reip. 880

Digitas in eloquentia politica requiritur. 87

Diodori Siculi Bibliotheca quatenus Historiae universalis nomen mereatur. 1160

commendatur. 1160. 1165

*diotrefei=s2 quo sensu Reges vocarit Homerus. 149

Disciplinae militaris severitas captivorum causam maxime premit. 971. 978

Discursus Politici, à quibusdam hoc ti tulo scripti, notantur. 1114

DE DOMINIO EMINENTE 825

Dominium eminens quid sit. 825

an summi Imperii voce possit exprimit. 826

ex quibus fontibus derivetur. 287

cum Iuribus fisci confundi non debet. 828

nec cum Dominio universitatis 829

nec cum Dominio iurisdictionis, protectionis, administrationis. ibid.

à rapinis tyrannicis distinguendum. 831

Dominii eminentis vis et exercitium circa personas. 836

circa iura personarum et actiones. 839

circa bona civium. 843

in oppignoranda aut vendenda parte civitatis. 852

Domminit eminentis temperamenta. 850 856

Domitiani Imp. fastus, Dei sibi titulum tribuentis. 177

Donationes Principum an revocari iure eminentis dominii possint. 840

Dreppelius (Corn.) microscopiorum inventor. 8

de Duellis quibus controversiae publicae discernuntur, iudicium. 854

E.

Eden an sit nomen proprium. 335

an sit idem cum Paradiso. 340

Efficacia actus Regii. 160

Electio aliqua est vere commendabilis. 713

in Imperio Romano-Germ. salutaris. 714.

Electionis 9ad Imperium) origo 706

nobilitas. 707. fructus. 708

Electionis cum successione comparatio. 709

contra Electionem dicta à Barclaio resutantur. 710

de Electione Traiani. 693

Electionis Traiani causae et necessitas. 694.

Electorum Principum conventus collegiales. 1032


image: s1211

DE ELEGANTIA MORIS CIVILIS ET AULICI. 475

Elegantia moris civilis et aulici distinguitur ab arcanis et simulacris politicis. 476

Elegantia moris civilis et aulici in legibus ferendis. 477

in deliberationibus consultandis. 478

in magnisicentia et munificentia dispensanda. 482

in humanitate, comitate, officio et obsequio aulico, caerimoniis, quas vocant, et titulis. 488

Elogium Augusti. 405

DE ELOQUENTIA VIRI CIVILIS. 79

Eloquentia quàm necessaria politico. 79

Eloquentia politica varia, pro varietate negotiorum, temporum, personarum. 90

inosiliatricis prudentiae proprium telum. 98

legatis necessaria. 99

Eloquentia in orationibus Principum et scriptura publica qualis esse debeat. 96

Eloquentia forensis distincta ab eloquentia politica. 81. 90

Eloquentiae politicae Schola Athenis. 82

Eloquentiae politicae habitus hodierna consuetudine non lingratus quis sit. 102

Eloquentia politicae an etiam hodie, qui priscis temporibus usus esse possit. 97

Eloquentiam in loco spernere maximum eloquentis argumentum. 79. 122

Emericus Ungariae Rex vi regii auspicii ex hostibus supplices facit. 166

Emptio et venditio nomine civitatis sacta multum savoris habet. 913

Emptionis et venditionis contractum quibus legibus et cautelis veteres cirumscripserint. 919

*e)pibolh\, tributi genus in orientali Imperio quale suerit. 851

Epistola ex persona Antonii ad Phraatem Parthorum Regem. 430

Epistolae Senecae sunt potius declamationes 120

in Epistolis magna pars eloquentiae politicae hodie versatur. 120

Epistolicus character qualis sit. 433

Equtum aurei velleris comitia et congressus. 1035

Petr. Eremita, primus suasor Passagii. 605

Dan. Eremitae, Itali, Iter Germanicum notatur. 12

Eruditionis vitiatae genius notatur. 1057

de Erythraei Pinacotheca iudicium. 404

Ethnici quoque crediderunt. regna et Reges à Deo dari. 146.

vid Gentiles

Ethopoeia, qualia verba potuerit Caesar facere. viso Pompei capite. 397

Ethopoeiarum utilitas. 400

Eumenides cur Furiae dictae, quae ante Erinnyes. 208

Evocationes virorum celebrium an licitum medium sit ad augendam civium frequentiam. 260

Euripidis (in Oreste et Electra) locae quaedam examinata. 216. seqq.

de Eusebii Chronico iudicium. 163


image: s1212

Exactiones nimiae. 795

invidiosae ratione obiecti. 799 ratione temporis. 800

Exactionum ministir. 801

Exactiones nimias qui Principes oderint aut represserint. 803

Exsecutio sententiae in iudiciis, et quaestiones circa eam insigniores. 639

Exempla auspicii regii se manisestantis 164

Exempli auctoritas ad aequitatem in iudicando valet. 224

exempli mali consequentia, in proscriptione notata. 540

EXERCIT ATIONUM RHETORICARUM SPECIMEN. 392

Exercitationes Rhetoricae ex Historia Belli Mutinensis et eius Scriptoribus 413

Exercitationes stili quae eloquentiae politicae studiosis commendandae. 128

Experientia auctoritati parandae valet. 726

non sufficit ad comparandam civilem prudentiam. 1109

multum tamen consert. 1111

comparatur cum cognitione historiae. 1122

Expiationis ritus in praetextum aequitatis inventus. 225

Exterorum bona et iura an supereminenti dominio subici fas sit. 847

F.

Fabula de Iphigeniae immolatione moraliter explicata. 835

Fabula de Nectare et Ambrosia ex Arbore vitae occasionem traxisse creditur. 370

Fabula Martis in Areopago iudicati exexplicatur. 206

Fabulae de Calculo Minervae mythologia. 208

Felicitas auctoritatis in Principe conciliatrix. 724

Felicitas publica Imperii Romani quid sit.

Fiscus quid proprie vocetur. 793

AD FLORI LIB. IV. ANNOTATIO. 504

de Fluviis Paradisiacis quaedam disputantur. 339

Foedera potentiae causa contracta. 274

Foedus clientelare. 274

FOEDERIS ROMANORUM CUM ANTIOCHO ICTI FORMULA. 1086

Foederis Rom. cum Antiocho occasio. 1087

formula cum interpretatione. 1088

de Foederis Rom. cum Antiocho complemento et eventu, iudicium. 1103

Foemainis imposita tributa. 542

Forma et habitus auctoritatem Principi conciliant. 722

Forma regiminis ex omnibus temperata, censetur optima. 675

de Forma rei publ. non ex verborum specie aut exteriore administrationis habitu iudicandum. 49

Formas rei publ. mixtas quidam non agnoscunt. 47

in Formis rei publ. discernendis Politicorum dissensio unde oriatur. 674

Formula Pacis antiocho à Romanis datae. 1086

Fortuna publica arcessitur à Principe. 157


image: s1213

Fortuna Regia. 155

Fredum quid vocaverint Gemani. 922

Frequentiam civitatum augendi modi illiciti. 262

Fridericus III. Imp. Passagium urget. 581

Fulviae, M. Antonii uxoris, virilis animus et militares functiones. 529

G.

Galliae ob multitudinem et oportunitatem fluminum praerogativa. 264

Gehon, inter fluvios Paradisiacos, an sit Nilus. 346

Gellii locus (N. A. lib. 1. c. 13.) integra Dissertatione illustratus. 238

eiusdem locus (lib. 14. c. 2. et. 4.) illustratus, excussis ibi propositis quaestionibus. 634. 636. 637

Genealogicum studium peregrinatoribus commendatur. 13

Genii populorum fatales. 156

Gentilium de hominis è terra creatione cognitio confusa. 329

de origine rerum et universi, quae ex Geneseos Mosaicae principio ad ipsos dimanavit, opiniones vagae et obscurae. 312

in Gentilium scriptis quaedam vestigia Paradisiacae vitae et lapsus Protoplastorum. 368. vid. Ethnici.

Geographiae notitia in peregrinatore requiritur. 10

Germanorum eloquentia politica insignis. 99

Germanicam linguam novitatis et confusionis studio corrumpentes, notantur. 100

Germanici peregrinatio. 1. 5

Gotfridi Historia universalis laudatur. 1168

Graeci inter primos corrupere sanctitatem administrandae rei publ. 734

Gratulatio civis ad patriam periculo liberatam. 392

Graven germanica lingua dicit, an quod essent viri graves, moribus principalium liberorum sormandis appositi. 750

ad Grotii locum (de I. B. et P. 2, 26, 4 et 5.) strictura. 247

Gygis annulo Plato Politicorum tenebras praesigurasse videtur. 741

Gynecaeum Principis. 760

H.

Helicon Aegyptius Caio gratus, Iudaeorum accusator. 387

Heraclea Pontica quae suerit urbs. 1073

Heraldi officium ap. nonnullas gentes quale fuerit. 500

Herodoti Musae an Historiae unviersalis nomen mereantur. 1158

Hispanorum indoles et instituta superioris aevi. 1118

HISTORIA PRINCIPUM SCHOLA. 1105

Historia magistra prudentiae. 1114

est propria Principis lectio. 1108

experientiae quoddam genus. 1141


image: s1214

potissimum noscendae rei publ. instrumentum. 54

instruit memoriam 1116. et intelligentiam s. iudicium. 1121. et providentiam. 1131

Historia gentium peregrinatori praecognoscenda. 10. 15

Historia Universalis verè sic dicta quid sit. 1164

Historia universalis nondum ab ullo accuratè est tradita. 1148

Historiae utilitas in universum. 1107

Historiae evidentia, ad sormandam intelligentiam valida. 1121

item observationes et applicationes. 1127

Historiae disciplina quomodo prime Principis aetati tradenda, et per ceteras firmanda sit. 1154

Historiae universalis nomine quid intelligat Polybius. 1158. quid Ethnicorum alii. 1160. quid Christiani. 1163

Historiae unviersalis opus laudatur sacilius quam reperitur. 1171

Historiae universalis pragmaticae ordinandae artes. s. leges. 1073

ex Historia celerrimè proficit Princeps. 1142

ex Historia unviersali totius prudentiae practicae fundamenta petuntur. 1148

pro Historia Pragmaticè scripta, contra commentariorum s. Actorum publicorum editores, quae dici possint. 658

Historici, consiliarii mortui. 1146

inprimis politica eloquentiae exempla suppeditant. 104

Historici eximii pauci sunt. 1105

Historici selecti, qui Principi commendantur. 1152

Historicum an deceat orationes et literas aliorum a)utolecei\ reserre, an verò sententiam, ut libitum erit, exponere. 534

Historicorum artes quibus iudicium legentium insormant. 1135

de historicis quibusdam, universalem Historiam scribere aggressis, iudicia. 1165

Historigraphus tam est necessarius magno Principi, quàm summorum ministrorum quisquam. 1152

Honesta triplicis sunt generis. 242

Honestorum et utilium mixtura. 745

in Honestatem civium Civitas nullum ius nisi ad tuendum habet. 833

de Honoribus ad extero Principe collatis disputatio. 485

Hortensiae cuiusdam, tributa feminarum deprecantis constantia. 542

Hospitibus quae debeatur gratia. 952

I.

Ignis Graecus. 563

Imitationis artificium sub quibusdam exemplis declaratum. 126

Imitationis arcana non traduntur praeceptis. 125

Imitationis vitia. 126

Imitationum et imitatorum nobilia quaedam exempla. 127

Imperator Germanicus non habet potestatem regiam et illimitatam. 1045

Imperator quali iuris divini humanique intelligentia instructus esse debeat. 1040


image: s1215

Imperater Dei gratia: quo sensu dicatur. 179

in Imperatore Germanico quae laudanda et optanda sint. 1059

Imperii Rom Gern. status an sit monarchicus. 1051

an merè aristocraticus, secundum Bodinum. 1054

Incivilis Principis, s. Domini, character. 687

Indigentia est mensura pretii, sed rectè explicanda. 901

et non sola. 903

Ingenium quale Principi auctoritatem conciliet. 720

DE INGENIIS OPTIMATIUM. 1061

Ingrati Iuris naturae auctoritate damnantur. 929. et gentium civiliorump iudicio. 930

Ingratorum flagitia quaedam notantur. 953

Ingratorum exempla ficta et vera 933. 938. 939. 943. 944

Ingratus animus genuinum superbiae germen. 1076

Ingrati animi crimen duabus praecipue rebus cernitur. 952

Inquisitio Hispanica inter calumniae fiscalis genera refertur. 796

Inscriptio sepulcralis tumuli Pompeiani. 401

Inscriptionum character quis. 401

Insigne regni Saturno à Deo Taauto excogitatum. 189

Insignia regia auspicii maiestatem declarantia. 187

Intelligentia nullo magis quàm historiae ministerio informatur firmaturque. 1121

Interpretium quid. 920

circa Interpretium quaestiones nonnulle excutiuntur. 923

de Inventione et Inventoribus rerum quaedam observationes. 378

IN FL. IOSEPHI ANTIQ. IUDAICAS EXERCITATIO. 309

Iosephus notatus, quod ab accuratae interpretationis legibus discesserit. 314.

in descriptione Lapsus Protoplastorum maximè Iudaicas nugas admittit. 348

in causa improbati sacrificii Caini à vero aberrat. 374

Cainum ob agriculturae inventionem absurdè vellicat. 373

à quibusdam castigationibus Saliani defensus.

quid per pneu=ma a)/nwqen e)piqe/on intellexerit. 311

an historiam universalem scripsisse dicendus sit. 164

Iosephi in opere e(cahme/rou describendo aberrationes quaedam à sensu literarum Mosaicarum, notantur. 310. seqq.

Iosephi paro/rama 355

Iovis Caligulae dedictio. 381

de Iphigeniae immolatione sabula moraliter explicata. 835

de Ismeniae Thebani, Regem Persarum simulata adoratione venerantis sacto, iudicium. 496


image: s1216

*i)*s*o*y*h*f*i/*a, S. VALCULUS MINERVAE. 200

*i)s1oyhfi/a vid. Lex de paribus tabulis.

de Itinerariis iudicium. 12

Iubal Apollo Gentilium. 376

Iudaei divinos Caii Calig. honores admittere recusant. 386

FUDEX UNUS ET MULTI, S DE IUDICIIS. 615

Iudex verè et plenè, unus est in monarchia. 615

Iudex maioris an minor esse possit. 619

Iudex in praesumptionibus s. coniecturis non nimis secure agere debet. 629

an iudicare secundum acta et probata contra propriam scientiam possit. 636

an in cognitione dubia, ex moribus reum vel condemnare vel absolvere possit. 637

Iudices multos esse necesse est in plurium regimine. 615

Iudices apud multos odium et invidia valet. 642

Iudicum subdelegatorum potestas dependet à maiestate. 616. 627

Iudicare unum est ex iuribus maiestatis. 616

Iudicia in regno expeditiora. 640

privata numquam fuerunt licita 625

Iudiciorum admimstratio diversa consideratur. 640

Iudiciorum ius oppugnantes exploduntur. 621

de Iudiciis tum generatim, tmsingulorum populorum qui scripserint. 627

Iudicium à privatio usurpatum. 623

Iudicia scriptoris an interponi debeant historiae. 1180

Iudicia de Auctoribus Latinis plerisque 105. seq.

Iudicium de Danielis Eremitae, Itali, libro, cui tit. Iter Germanicum. 12

de Scriptis, quae descriptiones rerum publ. promittunt. 56

de Scriptis Geographicis P. Merulae. 11

Iudicium quomedo per historiam informentur, prolixè ostenditur. 1121

Iurandi per nomen Principis mos. 198

Iurisiurandi sormula ap. Athenienses in confirmanda amnestia. 453

Iusbelli circa vitam civium quomode temperari debeat. 834

Ius naturae damnat ingratos. 929

Ius extremae provocationis pars est Iuris iudiciorum, non totum. 618

Ius magistratuum creandorum et Ius iudiciorum distincta sunt. 616

Ius maioris partis explicatur. 226. seqq.

Ius Civile Rom. quid praesidii ad eloquentiam politicam adferat. 121

Iulius Caesar an Civitatis nomine bellaverit cum Ariovisto. 887

Iulius Caesar iniquissimè intersectus. 465

Iulii Caesaris acta an post eius mortem rescindi iure potuerint. 867

Iulii Caesaris Commentarii laudantur. 195. etiam ob dicitonem. 91

Iulii Caesaris locus, de Colloquio inter ipsum et Ariovistum, (B. G. lib. 1. c. 34. seqq.) illustratus. 1021


image: s1217

K.

*kakopragmos1u/nh quid ap. Polybium signisicet. 744

L.

Laborum pretium. 924

Laesio ultra dimidium legibus correcta, tam ad enctorem sublevandum, quàm ad venditorem pertinet. 912

Latina eloquentia cur hodie in vita politica, usuque civili non adeo floreat. 101

Latinus sermo in Imperio Rom. custodiendus. 101

Laudationum (in personis) potiora genera. 404

Legationis male gestae actio. 254

Legationis Iudaeorum ad Caium Caes. occasio. 385

Legatorum sanctitas unde. 154

Legatorum magnorum commentarii politices studioso legendi. 33

Legatis quàm necessaria eloquentia. 99

LEX QUALNGRATDATUR ACTIO. 929

Lex adversus Ingratos an certis in civitatibus fuerit prodita. 930

an sit serenda. 931. 954

Lex Regia veterum Romanorum an in Imperio Germanico locum habeat. 1046

Lex oblivionis. 445

Lex de non redimendis captivis ap. Romanos nulla fuit. 981

Lex Solonis de amplectendis partibus in seditione, examinatur. 992

Lex non omnibus rebus pretium statuere semper potest. 899

Lex maiestatis quid sit. 809

à Romulo lata. 811

eius historia à condita Urbe usque ad Regifugium. 808

Lex Mosaica quae ad Iudicia pertinebat, an advetu Christi sit abolita. 625

Lex de paribus tabulis. 205. 207

cognata cum lege de Iure maioris partis. 226

eius causae et aequitas expenduntur. 230

eius exercitae et allegatae exempla. 236

contra eam quae obici possint. 234

Lex, principium a)rxitektoniko\n in Democratia. 62

DE LEXICIS. 645

Lexicae Graeca à Photio commendata. 646

seqq. item alia recentiora enumerantur, addito iudicio. 651

lexica aliarum Linguarum, praec. Latina, item ad scopum peculiarem respicientia, enumerantur. 652

lexicon politicum. 127

Lexico satis erudito satisque copioso in Latina Lingua destituimur. 653

lexicor? varia genera et instituta. 645

in Lexicis scribendis labor difficilis. 654

Liberorum in parentes gratitudo legibus cauta. 948

Liberorum Principalium educatio sollicitè curanda. 750


image: s1218

Litere ex persona Antonii formatae, ad Phraaten Parthorum Regem. 430

Livius laudatur. 107

Livii locus (lib. 24. c. 25.) explicatus. 60

einsd. alius locus (lib. 32. c. 21.) illustratus. 1001

Locus ad potentiam Civitatum quid conferat. 263

Lytrum captivorum militum duplici nomine invidiosum. 975

M.

Macronis exitium, et in Caium calig. merita. 383

Magistratus et potestates minores an actus Cominii eminentis exercere possint. 843

Mabumedanorum Islimicorum et Gingis. Chanicorum diversae sectae. 303

Maiestas quid sit. 141

Dei munere datur, etiam Gentilium Imperatoribus et Imperiis. 732

quidquid agit id à civitate actum censeri debet. 893

Maiestas Imperantium. vid. Auctoritas.

Maior pars in sententiis dicendis quae dicatur. 229

Mandata à praeceptis, quae Philosophia praescribit, distinguuntur. 241

stricti iuris sunt. 246

sieri debant, ut intelligi possint. 243

et in astricta et accurate desinita formula. ibid.

Mandata quibus negotium aliquod conficiendum curaxdumve alteri committitur, examinata. 248. ertum religionem fides socialis sancit. 249

Mandatum iube ndi potestatem et exsequendi necessitatem continens, explicatur. 240

à lege quomodo differat. 244

fieri debet in re honesta et possibili. 241

Mandati transgressio non omnibus eodem modo cessit. 246

Mandatorum duo genera. 240

Mandatorum mensura est voluntas mandantis. 243

mandatorum stictè observatorum vel secus, exempla ex historia. 251

mandato an obsequendum, si de honestate eius dubites. 247

Mandator et mandatarius. 248

Mandator facto eius qui mandatum accepit quatenus teneatur. 245

Mannus Germanorum, idem qui Adamus. 329

Manupretium. 908

Maritimis gentibus prona maximè ad potentiam via. 263

Martis in Areopago iudicati fabula explicatur. 206

Mathematicas scholas institui è re civitatum esset. 261

Matrimonia fratrum et sororum ab initio necessitatis et indulgentiae fuerunt. 372


image: s1219

Mauritii Imperatoris, captivos parvo redimere recusantis, factum reprehenditur. 963

Mediatorum, quos vocant. officium. 1015

medii in bello ferè invisi. 994. vid. Neutras partes sequuti.

Memnon Historicus qualis fuerit. 1072

Memnonis statua qualis et à quibus descripta. 34

menoria quid et quomodo ad prudentiam civilem conferat. 1116

Mens quieta, ap. Tacitum quid significet. 1042

mens divini humanique Iuris intelligens quid complectatur. 1039

Mensa principis. 764

DE MENSURA PRETII. 897

Mensura pretii quid sit. 898

Mensura pretii an sit indigentia. 901

circa Mercaturam consilia à nonnullis venditata, notantur. 269

Merulae scripta Geographica laudantur. 11

Metius Fufetius an deserendo Romanos crimen maiestatis commiserit. 816

Michaël angelus (statuarius italius) artem novam antiquae cedere quomodo ostenderit. 7

Microscopiorum inventor quis. 8

MILES CAPTIVUS. 958

Milites in onere totius Civitatis sustinont partem maxime arduam. 959

Militia terrestris maiorem exercendae virtutis et artis militaris occasionem, quàm navalis suppeditat. 554

Ministeria aularum qualia esse debeant. 751

Minister gloriam rerum gestarum non sibi, sed domino tribuere debet. 192

Minister obtentu Regii nominis publica usurpans. 889

Ministri qui arcanis imperii incubant, notantur. 195

Ministrorum cura circa auspicium domini sui. 196

Ministris Principum est quaedam divinitus adiuncta fortuna. 169

Misericordiae ara Athenis constituta. 209

Mixta ex tribus formis res publ. vix datur. 47

Mixtas rei publ. sormas quidam non agnoscunt. 47

in Mixto statu ex Monarchia et Aristocratia, utra praeponderet dissicile est iudicare. 1054

Mixtura status rei publ. à temperamento eiusd. distinguenda. 892

*mnhmone/uein et mnhs1ika kei=n inter se distinguenda. 450

*mnhs1ikaki/a politikh\ pugnat cum amnestia. et variè exercetur. 462

Monarchia Graeca post Alexandri mortem divisa, in diversas Civitates abiit. 886

Monopolia Civitatis. 913

Morum innocentia in Principe esse debet. 761

de Moribus hominum rectè iudicare debet peregrinator. 37

Multitudo hominum quid condxcat ad potentiam. 258


image: s1220

quibus modis in Civitate procuretur. 259

Multitudinis hominium modus sit in Civitate. 262

item, ordo et dispostio civilis. 263

Mutationes, quibus efficitur ut Civitas non ist eadem. 885

Mutationes circa locum an efficiant, ut sit alia civitas, 881

Mutationes rei publ. occultae. 874

Mutationes rei publ. pleraeque cum vi et cruore et clade coniuctae. 519

Mutatio rei publ. omnis periculosa. 441

Mythologia Mercurii, mandatorum Philosophiam exhibens. 254

sabulae Martis in Areopago iudicati. 206

fabulae de Calculo Minervae. 208

fabulae de Iphigeniae immolatione. 835

N.

Naama lanificii inventrix, credibiliter Gentilium Minerva. 377

Nabidis Lacedaemoniorum R. cum Romanis controversia (ex Livii 34, 31. et 32.) excutitur. 870

Nabothi historia, vineam suam Achabo vendere recusantis, excutitur. 844

Natura ad eloquentiam civilem comparandam plurimum consert. 85

circa Nausragia Ius dominii eminentis. 848

Necessitas diversimode consideratur. 259

Necessitas et eius gradus, quatenus in civilibus actionibus consideratur. 856

Negligentia quaedam diligens. 88

Corn. Nepos commendatus. 105

Neptis, locus (Thrasyb. 3, 2.) Integra dissertatione explicatus. 437

Nervae imperium remissum. 673

Neutrarum partium se prositentes ad quid sint obligati. 1002

Neutras partes sequuti an liberum ius commerciorum inter partes bellantes habeant. 1004

an iure cogi possint, ut partibus accedant. 994

an transitum armatum permittere debeant. 1003

Neutralium (ut vulgò vocant) caliidè quiesentium concilia et eventus, sub exemplis notantur. 1000. 1013

eorum officium, ut studeant reconciliare sibi invicem bellantes. 1014

in Neutrales, (ut vocant) non bona side agentes, quid liceat. 1013

Neutras partes sequi quibus facile, quibus consultum sit. 993

in bello civili an liceat. 991

de Nomine primi Hominis. 327

Nominum impositio primaeva sapientiae et regni Adami indicium. 330

DE NOTITIA REI PUBLICAE. 45

Numulariorum negotiatio qualis. 927

O.

Oblivionis vox, ubi de amnestia serm???, quid complectatur. 450

Obsessi an semper teneantur exspectare extremam necessitatem, antequam deditionem faciant. 983


image: s1221

Obsides ex civibus dandi ius quale civitas habeat. 837

Obsidum electio. 1101

Obsidum etiam vita obligatur. 836

Octavius an prudenter adierit hereditatem Iulii.

Octavii Caesaris contra Antonium favor ap. Romanos. 524

eiusd. selicitas et prudentia in victoria de Sexto Pompeio moderanda. 1553 vid. etiam Augustus.

Oligarchiam per monarchiam fere corrigi, qua cautione additâ verum sit. 702

Oligarchicus character. 74

Opes Principum auctoritatem intendunt. 721

Opes nativae locorum, verum solidumque potentiae firmamentum. 264

Optimates et Senatus ap. Romanos iidem. 1062

Optimatium singulorum ambitioni obex quibus mediis ponatur. 72

Optimatium concordiae quibus artibus consulatur. 1067

Optimatium virtutes. 1063

ingenia et character. 67. 72. 1068.

exempla nonnulla insigniora ex Rom. bistoria. 1068

inter Optimates et populum, legitimum intervallum. 1063

Oraculum Clarii Apollinis descriptum. 26

otatio sequitur mores. 102

Oratio politica non debet semper ad puritatem stili exigi. 122

Oratio Aeneae Sylvii de Passagio, habita Rom??? nomine Friderici III. Imp. 581

Oratio Legatorum Lucii (Antonii) ad Caesarem, sormata ex Floro et Appiane. 415

Oratio ex persona Macenatis ad Augustum Caesarem, belli Siculi victorem. 426

orationes Historicorum Politicae studiosis commendantur. 118

Orationes Historicorum veterum et recentiorum quomodo differant. 1180

Ordines Imperii an sint Consiliarii tantum Imperatoris; an comparandi Senatui Rom. sub Caesaribus. 1050

Orestis ob parricidium iudicati et absoluti sabula. 200

pro Oreste parricida, et contra Orestem quae dicta sint et dici possint, examinantur. 210

de Orofio iudicium. 1166

Otium turpe viro Principi. 766

Ovidius commendatus ad politicam orationem instruendam. 121

P.

in Pacatae civitatis cives, orot bello intra praesidia hostium deprebensos, quid liceat. 1012

Pacatum in solum quid liceat bellantibus. 1010

Pacisicatio in civilibus discordiis dissicillima. 455

Pacisicationum bistoriam nosse quam sit utile. 1104

Pacis prima mentio dedecus habetur ap. principes bellum gerentes. 1088

Pax Augusti quomodo ab eadem procurata sit. 567


image: s1222

de Paradiso dubia quaedam, et diversorum opiniones excutiuntur. 334

Parthici belli ab Antonio gesti causae 555

Parthicorum Regum in titulis fastus. 175

DE PASSAGLLS. 581

Passagium quid sit. 589

Passagii descriptio. 591. 596

causae. 597

utilitas et honestas. 603

dignitas. 585

indulgentiae et privilegia. 593

apparatus et instrumenta. 611

spes et fiducia eventus, quibus argumentis nixa. 612

Impedimenta. 613

Passagii ius et cura ad quem spectet. 586

Passagii primus suasor Petrus Eremita. 605

Passagiorum instituendorum consilia et subsidia qui Scriptores exposuerint. 611

sub Passagiorum praetextu interdum aliae latent causae. 604

Passagia avium. 596

Patris Patriae nomen Ciceroni tributum. 510

patronis quae gratia debeatur. 950

Pecuniae consideratio quatenus est vel pretium vel merces. 926

Pecuniae copia aut penuria pretia rerum auget minnitve. 906

Pecuniae publice parandae modi usitatiores. 269

Pecuniae vis inter instrumenta potentiae. 268

Peloponnesiaci belli brevis delineatio. 439

Perduellio quid significet. 815

PEREGRINATIO GERMANICI. 1

reprehenditur et desenditur. 2

eius occasio et peregrinantis sutdium. 2

Peregrinatio quorundam infructuosa, quare. 43

Peregrinationum Academicarum abusus notatur. 17

ad peregrinationem benè dirigendam monita quaedam. 40

ex Peregrinatione quaesitae cognitionis fructus. 41

Peregrinator quibus disciplinis instructus peregrinationem cum fructi suscipere possit. 9

an studiis vacare quoque possit. 35

de moribus hominum recte iudicare debet. 37

quo morum colloquiorumque temper amento uti debeat. 38

qualium hominum conversationem sugere debeat. 39

diarium sibi consiciat. 21

Peregrinatores curiosi potius quàm studiosi, qui. 6

Peregrinatores propositae cognitionis argumentum 22

Peregrinatoribus quae cautela observanda circa religionem. 27

Permutatio captivorum. 975

Persarum Regibus occultatio sui ad maiestatem facere visa; an meritò? 729

Persarum Regis reditus pro modo ditionum parvi. 269

Perspicuitas in dicendo in quo consistat. 86


image: s1223

in eloquentia civili maximè requi sita. 86

IN PHILONIS IUDAEI LEGATIONEM AD CAIUM, SCHEDIASMA. 380

Philo inter praecipuos auctores copiosae adornataeque orationis commendandus. 387

Philonis Iudaei libelli de Legatione ad Caium summa. 380

singularis in rebus Rom. et aula Caii peritia. 382

Philosophia tyrannidi contraria, 1078

Philosophicus stilus et termini artis quatenus in politica oratione tolerari possint. 122

Phison, aliis Ganges, al. Nlius. al. Hyphasis etc.

Pignora imperii. 188

Pilati descriptio ap. philonem. 388

Plato et Aristoteles inter primos civilem doctrinam tradiderunt. 734

Platonicorum opinio de animo mundi unde orta videatur. 313

Plinius in praedicanda electione Traiani mirificum se oratorem praestiti. 699

de Plinio et reliquis Panegyristis Lat. iudicium. 117

Poëtae an aliquid ad civilem eloquentiam conferre possint. 120

Politica s. civilis prudentia quam multa complectatur. 18

Principi propria est. 1108

tardè per experientiam acquiritur ac imperfectè. 1108

minus per praecepta. 1112

Politica genuina labefactata, à quibus. 735

Politica doctrina antiquissimis temporibus non tam libris, quam responsis prudentum constitit. 734

Politice prudentiae descriptio. 1114

commendatio. 250

Politicae studium peregrinatori commendatur. 18. 32

de Politicae s. Civilis prudentiae abusu, querela. 1055

Politica oratio non semper ad puritatem stili exigi debet. 122

Politicae orationis forma quae. 85

*politiko\s2 lo/gos2 ap. Graeco sape forenses notat orationes. 83

Politici hodierni acriter perstringuntur. 736. seqq. 774

Politici aulici diversum à scholasticis sentiunt.737

Politici elogium quidam falsò sibi tribuunt. 53

Pollucis onomasticon commendatur. 64. 650. 654.

Poloni munitiones urbium cur negligant. 273

Polybius an historiam universalem scripserit. 1158

Polybii digressiones. 1181

Pompeius an prudenter secerit, quod relictâ Urbe Italiaque Dyrrachium petiit. etc. 572

*ponhro/polis2 Philippi Macedonis. 895

Pontificum in causa Passagiorum artes notantur. 592

Popularitas non unius generis. 1131

quaenam vera et salubris. 63


image: s1224

Popularitatis et civilitatis discrime~. 687

Populus an in Regno aut Aristocratia supremus iudex sit. 623

Possibilia quae?

DE POTENTIA CIVITATUM. 255

Potentia quibus rebus definienda sit. 256

Potentiae sirmamenta ex iustitia, side, etc. 277

Potentiae sutidum Civitatibus et Principibus an dissuadendum. 257

Praecepta ad prudentiam civilem comparandam parum proficiunt. 1112

Praeceptoribus quae gratia debeatur. 949

Praediorum pretium redituum modus metitur. 902

Proelii Pharsalici historia considerata. 513

proelii Philippensis historia. 544

Praemii pormissio mandatis addita quam vim habeat. 245

Praerogativa Principum in carrimoniis contentiosè observata et defensa. 497

Praesumption? in Iudiciis difficultas. 629

Preces imperantium quam vim habeant. 246

pretium rerum quodnam sit iustum, et quod iniquum. 912

Pretium laborum. 924.

Pretii sundamentum an sit indigentia. 901

an utilitas rei et necessitas. 902

Pretii variandi causae 904

Pretium rebus constituere, cuius sit. 900

Pretium rebus multis luxuria constituit. 905

Pretium rerum plerumque metitur communis opinio et consuetudo. 904

Pretium auget minuitve copia aut inopia rerum. 906

item, pecuniae copia aut penuria. ibid.

raritas rei, quae ab inopiâ et indigentia distinguitur. 907

ars. 907. opinio de rebus decori futuris habenti. 908

cupiditas rem habendi. ibid.

tempus. 909

casus sortuiti. 910

Pretio definiendo adbibetur et natura rei. 903

Pretia rerum augendi artes sraudulentae. 926

Princeps auspicii sui conscius an omnia procul per ministros suos acta sibi vindicare possit. 191

Princeps legibus subiectus. 669

Princeps sit a)utopro/s1wpos2, et in regendo imperio ipse per se aliquid spiat. 1144

Principes plerumque aliena eloquentia utuntur. 96

an per internuntios et ministros potius, quàm suo ipsi congressu et coloquio rectius conficiant negotia sua. 1024

Principis mores quales esse debeant. 761

Principis lectio propria est Historia. 1108

Principis imperitia quantum mali rei publ. adserat. 772

Principis nomen ambiguè ponitur ap. Panegyristam (Plinium) 669

Principi an studia aliquid adiumenti ad serant. 1107

quae historia et quatenus cognoscenda. 1147

et qui Historici seligendi. 1152


image: s1225

Principum historiam amantium exempla. 1153

Principatus proprie dictus definitur. 663 674

explicatur uberius. 665

leges certas habet. 670

Principatus propriè dicti finis est, cura et ministerium salutis publicae. 671.

et libertatis restitutio et conservatio. 672

eius imago et simulacrum dominationis arcanum ap. Caesare Rom. 665

principatus notitia quibusdam notis indicatur. 76

Principatus cum aristocratia coniuncti exempla duo. 674

cum democratia coniuncti exempl?. 675

Privilegia concessa an interrumpi aut revocari, vi dominii eminentis, possint. 841

probationes innocentiae rudioribus saeculis usurpatae, 633

Procuratores qui dicantur. 248

proscriptiones amnestiae adversae et detestatione dignae. 461

Proscriptio triumviralis examinatur et improbatur. 461. 537

Providentia quomodo instruatur ab Historia. 1137

quibus partibus potissimum absolvatur. 1138

de Providentia Divina egegiè philosophatur Philo. 382

prudentiae partes tres. 1115

prudentiae civilis descriptio. 1114

IN PSALMUM LXXXII. PHILOLOGIA. 568

Psalmi LXXXII. Historia. 568

o)ikonomi/a, consistens e)n tw=| a)moiba/iw| sermonis. 570

Latinae et Graecae paraphrases ac metaphrases examinantur. 572. explicationes quaedam examinantur. 572

Psalmi LXXXII. Paraphrasis Boecleriana. 579

Psyllorum vis in exsugendis venenis, 564

Pythagoraei minimè ineptum inter Sapientiae Studiosos genus. 1043

Q.

QUIES IN TURBIS. 991

Quieta mens ap. tAcitum quid significet, et quomodo contingat Imperatori. 1042

Quintiliani locus (Decl. 254.) illustratus. 233. 234

eiusd. Declam. 333. examinatur. 938

ad eiusd. Decl. 365. observatio. 237

T. Quintus Cos. tamquam ex Optimatibus optimum exemplar laudatus. 73

R.

Raritas rei pretium auget. 907

Ratiostatus, quae vocatur, graphicè describitur. 1132

Regimentum Imperii an in locum congregationis Eletorum suffectum dici possit. 1034

Regna et Reges à Deo dari, Ethnici quoque crediderunt. 146

Reineri Reineccii Syntagma Historiae Iuliae, laudatur. 1169

DE rELIGIONE mANDATI. 238

Remus an transilitione Murorum maiestatem violaverit. 810

Res publica mixta ex tribus regiminis


image: s1226

generibus singi potius quàm formari potest. 47

Rei publicae notitia quàm sit utilis et necessaria. 57

Rei publ. notitia interior varietate temporis metienda. 51

Rerum publicarum historia. 1129

Rerum publicarum descriptiones, et de iis iudicium. 56

Rex imago Dei. 146

Rex, qui non nomine sed iure regie imperat, an possit habere iudicem 620

Rex indignis munere moribus untens, non statim contemni aut impugnari potest. 153

Reges an divinis appellationibus et elogiis rectè ornentur. 174. 178

Regis nomen an aliquid altius contineat, quam Imperatoris, Caesaris et Augusti. 184

Regis acta sunt acta civitatis, in regnis verè talibus. 888

Regum cum Deo secretum comerci?. 147

Regum Sanctitas. 154. fortuna. 155

circa Reges cura et Providentia Dei singularis. 149

Regii actus efficacia. 160

Romanae Rei publ. sorma post Reges expulsos ad Caesarum principatum quae suerit dubitatur. 46. 49. inprimis à Gracchanis tumultibus ad principatum 51

Romani in republ. administranda religiosiores quàm Graeci. 734

Romanus populus quibus ex causis libertatem recuperare, intersecto Caesare et Pompeio non potuerit. 516

Romulus an legem maiestatis tulerit. 811

S.

Sabini à Romulo in civitatem recepti, non manserunt civitas, sed pars civitatis facti sunt. 883

Sacerdotes an in Psalmo LXXXII. vocentur Dei. 569

Sacra regni ap. Tacit. (2. A. 65, 3.) quid sint. 166

Sacrisicium Caini cur improdbatum sit à Deo, causam non genuinam assignat Iosephus. 374

de Salustio iudicium. 106

Salus publica quid, et an quidvis eius causa fieri debeat. 739

Samarcanda Timuri regia ab eo exornata. 304

Sanctitas Regum. 154

Satisfactio in pacisicationibus, i. e. pecunia quam exigere solent victores à victis. 1099

Satyri, tyranni Heraelensis ingenium, tyrannis, exitus. 1084

Scaevolae Sammarthani Elogia Illustrium Gallorum, laudantur. 404

Sceptri Symbolum 188

Ioh. Schiltbergerus Monacensis de Timuri temporibus Germanica lingua scripsit. 284

Scholae nobiles ad multitudinem hominum conciendam faciunt. 261

Scripta recentiorum cum vett. comparanda. 129

Securtatis praestatio. 854

Senecae locus (7. de Benef. c. 4. 5. 6.) explanatus. 830

Senecae Epistolae sunt potius declamationes. 120


image: s1227

de Senecae Stilo iudicium. 119

Senecae Rhetoris locus (2. Controv. 13.) illustratur. 933

et alius eiusd. locus (4. Controv. 24.) 939

Sententias quales admittat politici oratio. 89

Sententiis quàm verbis ornatior esse debet Politici oratio. 89

contra Serpentes auxillia pro homine et remedia. 367

Servorum adversum dominos delationes à Rom. alias non admissae, à Caligula permittuntur. 390

Sexti Pompeii ingenium. 553

M. Silani caedes à Caio Patrata. 383

Sinceritas dictorum sactorumque à Principe requiritur. 762

ab aula sere exulat. ibid.

Societatis desiderium in homine. 255

Societatis bellicae declinaio. 991

Sociorum vocabulo quos significare soliti Romani. 1091

Sollennis voce quid notetur. 453

Sollennia circa amnestiam. 453

Solphoclis quaedam loca (in Electra) examinata. 213. seqq.

Sprartianus. et reliqui Scriptores Historiae Aug. commendati. 114

Statius Utrgilii imitator. 127

Statii locus (Thebaide ultima) laudatus. 209

Stili curae, particulatim singula exponentis prolixitas, an merito reprebendatur. 451

Stoici Reg? contemptores. 196. (tor. 35 Studiis an possit quoque vacare peregrina-Subtilitaes politicae et aulicae. vid. Elegantia moris civilis et aulici.

Successionis c? Electione comparatio. 709

Suetonius comn endatus. 113

Suetonii locus (Aug. 7.) illustratus. 182

Suidae locus corretus. 337

Sullae acta an rescindi potuerint. 867

Supplicum ius. 224

Symbola Auspicii regii. 173

de Symmacho iudicium. 120

*sunupo/kris1is2 politikh\ Polybio quid vocetur. 744. 747

T.

Taautus Deus. 189

Tacitus commednatus. 54. 78

et à quorund? censura vindicatus. 110

evidentiae nomine laudatus. 1126

Taciti locus (1. A. 38.) explicatus. 253

eiusd. locus. (3. A. 10.) illustratus. 615

eiusd. loc. (4. A. 33.) illustratus. 1061

eiusd. loc. (4. A. 38.) illustratus. 1037

eiusd. loc. (2. H. 20.) Illustratus. 475

eiusd. loc. (4. H. 4.) explicatus. 448

eiusd. loc. (Agric. 8, 1.) explicatus. 745

de Tacito iudicium. 737

Tamerlanes. vid. Timur.

Tempus quid valeat in augndo minuendove rerum pretio. 909

Thales aquam ominium rerum principium statuit. 312

Theologia pereginatori comendatur. 20

Theophrasti characteres laudantur. 408

Theramenes inter XXX. tyrannos Atheins libertatis patriae fautor. 442

THRASIBULUS PACIFICATOR, s. Dissertatio DE AMNESTIA. 437

Thrasybulus amnestiae inventae gloriam reportavit. 444


image: s1228

Thuani historia laudatur. 1172. 1174

Thiberius et Augustus laudatus à Philone. 387

Tiberii Caes. vot? ipsius culpa irrit?. 1038 eloquentia. 93

TIMUR vulgò TAMERLANES. 284

Timur altero crure deblis. 285. Hoseinum Regem victum et supplicem occidit. 287

magnus Princeps appellatus à suis, ibid. aliis titulis insignitus. 305

Ali-Schirum regni socium per insidias tollit. 287

soris praesidia potentiae circumspicit. ib. Chorasmios aggreditur. 288

Geiatheddinum Hoseini fil. in regia suâ expugnatum servat. 288

Chorasmiae regn? sibi obnoxi? facit. ib. Diarbecram occupat. 293

Distanos aggreditur. ibid.

occaesionen. belli adversus Baiazethem arripit. 296. 298

pacta cum praesidiariis Sebastiae conventa eludit. 296

contra Syriae praesectos et Sultanum Aegypti expeditionem suscipit. 297

Baiazethem captum clathirs fereis includit. 302

Timuri patia et pater. 285

primae spes ex somnio aviae. ibid.

defectio ab Hoseino Rege. 286

crudelitas in volones Samarcandae. 287

coniugium. ibid.

literae ad Regem Persidis. 290. in bello contra Schabmanzur? Persam pericula. 290. inexorabilis saevita. 292.

literae ad Syriae regulos. 294. victoria adversus Indos. 295. literae ad Baiazehtem. 299. proelium cum Baiazethe. 300. cum Baiazethe capto colloqui? memorabile. 301. religio, mores, consuetudines. 303. magnisicentia. 304. ingenium. 305. mors. aetas, statura. 306. magnitudo sutura ostentis denuntiatur. 303. uxores, filii, honores ei post mortem habiti. 307

Titulorum eadem vocabula, aetate non eadem non valent idem. 502

Titulorum Regiorum excogitatio et emphasis. 185

circa Titulos Princip?sollicita observatio. 499

Tormenta improbantur quibusdam, non sine causa. 632

Traianus principatum gessit sine diminutione potestatis aliorum. 668

Traiani electio. 693

Traiani electio et adoptio temporis opportunitate commendatur. 700

Traiani moderatio in magnificentia aulae. Traiani vitia notantur. 768. (758

Transitus hosti concessus an semper propacis ruptura haberi debeat. 1091

de Transitu permittendo à neutras partes sequentibus, disquisitio. 1003

Translatio genti? de suâ sede in alias terras, inter duriora stabiliendae dominationis inverta refertur. 566

Tribunitia potestas variè incusari potest. 64

Tributa rebus minimis, inhonestis, aut maximè necessariis imposita. 800

de Triumviratu, ad Flori l. 4. c. 6 535

Triumviratus in publicorum nexu sator? consideraus. 539

qualis sit societas. 537


image: s1229

Triumviratus (Antonii, Octavii et Lepidi) origo. 535

praetextus speciosi 536

flagitia. 537

pactio iniusta in remp. inter ipsos pacisentes insida. 537

memorabilia notantur. 540

Tubalcain, Gentilium Vulcanus. 376

Turni Herdonii historia consideratur. 822

Turcicae potentiae fundamenta quae sint, inquiritur. 278

Tyranni Philosophie et Philosophis insensi. 1079

literas et sapientiae studia abolere nituntur. 1080

Tyrannorum acta an an civitatem, in libertatem restitutam obligent. 865

Tyrannorum ingenia non ad unum modum exigenda. 1131 (1075

Tyrannorum propria, savitia et superbia. Tyrannorum quoe sit sapientia. 1078

Tyrannicidarum nimia privilegia ap. Graecos. 869. 1083

V.

de Valerio Maximo iudicium. 110

Varietas et distinctio hominum, non sola multitudo, potentiam civitatum auget. de Velleio Paterculo iudici?. 109. (262

Venetor?res pub. verè aristocratica. 46. 75

Ventidius, Antonii legatus laudatur. 556

Veritatis occultatio ap. Subditos, an ad ius dominii eminentis pertineat. 842

Versiones orationum Graecarum in Latinum sermonem commendantur. 418

Versitus Principis et aulicorum. 763

Victus facultas parabilis ad augendam civium frequentiam valet. 261

Vigor auspicii Regii. 163

Vindiciae virtutis et bini publici. 733

Virgilii locus (Ecl 4.) explicatus. 158

eiusd. locus (Aen. 10.) comendatus. 995

eiusd. locus (Aen. 11.) illustratus. 998.

in Vitam Civi? quod sit ius Civitatis. 834

circa Vitam Civium ius belli, et eius temper amentum. 834

Ultio an aequitate intrinseca excuset homicidium. 222

Ulysses boni pereginatoris exemplum. 16

Uncti Domini cur, et quanta cum efficacia dicantur Reges. 180

Unio Civitatum. 884

Unus, pro primo, non in Hebraea tantum, sed et aliis lingus. 316

VOTUM IMPERATORIUM. 1037

Urbium origo. 375

Urbium exornatio et anplitudo quatenus prosit. 266

Urbium situs qualis conmodissiumus. 267

Utilium et Honestorum mixtura. 745

Utilicas in re civili vel ad incolumitatem, vel ad reliqtam commoditatem pertunet. 858

DE UTILIT ATE EX HISTORI AEUNIVERSALIS CONTEXTU CAPIENDA. 1156

Vulgi natura et tractatio. 59. 61

W.

Weregildus s. Weregeld quid? 922

Z.

Zonaras scripturus historiam universalem, hunc finem non est assecutus. 1163

FINIS.