07 June 2005 Ruediger Niehl
Important: Since the page numbers in the index do not refer to the pages of this edition, but to those of its source, which are noted in the margins, the links from this index to the page images can only be approximately accurate. Editorial description: typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check

RERUM, VERBORUM ET SENTENTIARUM QUAE HOC DE REPUBL. opere magis visae sunt memorabiles, INDEX. Numerales notae, paginam; literae, paginae partem significant; a, primam; b, secundam; c, tertiam; d, quartam. *, sententiam, regulam iuris, aut summam denotat. Quaerendi autem tibi sunt paginarum numeri non qui ad summam oram. sed qui ad interiora later a sunt appositi, exemplari quod secuti sumus, respondentes. in quorum medio tantum C litera expressa est, ceterae facile intelligi poterunt.

A

AAronis Hebraei nobilitas 353 a b

Abbaticellani et Glarenses utriusque religionis custodes 72 d

Abid festum ludaeorum quod 395 d. eiusdem varia consideratio et appellatio, ibid. unde dictus mesis Abid 345 d

Abrogatio quorundam beneficiorum seu privilegiorum a Ludovico XII. Francorum rege facta 165 b

Absalonis Davidis filii exemplum 549 b

Absurdum aotecedens, absurdum et consequens 193 c

* Academiae Andium privilegia a Carolo V. Quare concessa 506 a

Academiae rectorum ius in scholasticos 333 c

Aecursii senrentia de iudiciis feren dis an ex aequitate, an ex vetbis legum 153 d. eins error de iatronibus 766 c

Accusandorum et damnandorum reorum mos apud Mediolanenses 458 c

Accusatores corruptelae rei et peccatorum invicem quare constituti apud Roman. 432 b

Achabi exitium ob impunitatem Benadabo concessam 488 c. eius uxoris crudelitas 540 d

Achaei tyrannorum magistri 74 d. eorum conspiratio unde dignota 169 b. eorum societas 74 c, 75 a. eorum ius, eiusdemque societatis diruptio, ibid. cum Romanis 75 b

Achillis parentatio 34 d

* Actio expilatae hereditatis et furti coniugibus inter se non datur 17 c

Actus iurisiurandi ducis Gueldriae 118 c

Actuum legitimorum vis et natura 111 d

Adamus homo et femina 14 d Adamo in uxorem Euam Deus im perium dedit, ibid. quod fuerit illud ibid.

Adolescentium natura 521 b

Adolphus regis Danorum avunculus Imperator urbium Balticarum 76 b

Adoptionum causa 29 d. quibus adoptare licet, ibid. et 30. eis fraus legibus quomodo fieri possit 30 d. earum ius, et in adoptivos potestas adoptantium 28 c. 29 b iura varia apud varias gentes, ibid. vide etiam in dictione Gallorum.

Adoptivi quo modo a publicis muneribus exclusi 30 d. ab heredita tibus et substitutionibus, ibid. et 31. hodie proximis parentibus legitimisque heredibus non praeiudicant 30 d

Adoptione marium an siliae naturalex et legitimae ab hae reditatibus seu substit. excludantur 31 a

Adoptione qui ad priacipatum pervenerint 29, 30

Adoptiones variae 28, 29, 30.

Adoptare feminis an licitum 29 b

Adoptio Ephraimi et Manassis ab avo Iacobo 28 c

Adriani lex de an)axri/s1ei Praesidium Provinciarum 325 d

Adriani Pontificis introductiones avaritiae 651 c

ab Adversariis quae utilitas maior decerpi dicatur, vide Utilitatum om nium

Adulterii poena apud Ro~. 16 b et aliarum gentium ibid.

Adulatorum sive Aulicorum canum pestis Rei pub. vide Aulicorum.

Adulteram occidentis poena varia 760 b

Aeacidarum genus unde 450 c

Aebutia rogatio quae 24 d. eius rogatio de abrogatione legum XII Tab. 307 a. 427 b

Aedilium curulium potestas eadem quae Tribunour~ 281 d. praescripta 282

Aedium exustarum aestimatio quae habenda 397 b

Aegyptiorum ad ulterii ponea, vide Adulterii

Aegyptii fures, vide Fures

Aegyptiorum natura et situs 500 d. eorum opera publica 671 c. eorum ordinum dignitatis prerogativa 354 b eorumbeneficia in reliquas gentes 145 c

Aegyptii agti divisio 65


image: s1234

Aegypti aerarium, vide Aerarium

Aemilii Mamerci Dictaturae tempus per breve 262 c

Aequalitas aut inequal tas bonorum quan tum Rei publ. utilis aut inutilis: vide Bonorum

Aequalitas legitima, humanae natutae consentanea secundum Eutipidem 748 d

Aequalitatis et similitudinis differentia ad geomerriam et arithmeticam 748 b

Aequatio bonorum quam iniqua et damnosa 702 d

Aerarii deseriptionem Principem habere oportet 672 d

Aerariom in Republ. quam necessarium 635 a. eius conficiendi septem genera, eod d. de iis singulatim so. seque 643 c. 645 c. 647 d. 650 a, 651 c, 654 a. eius dispen satio penes Senatum 254 d. et 256 c. constituendi et in integrum conservandi quae ratio adhibenda 657 d. sanctioris ratio 675 a. ubi passim variatum gentium modi observati huiusce conservandi gratia

Aerarii Gallici conservandi ratio 672 c Item in eius pecuniis colligendisvatia munera constituta, uttribuno rum, quaestorum, iudicum, et aliorum id genus prefectorum diversa ratio: unde Rei publ ipsius aerarii maxima detrimenta 675, et 679 passim: ubi et non nullarum aliarum gentium mores referuntur

Aerarium Aegypti Florentini Ducis et Turcarum 669 c. d. Atheniensium 660 b. c Galliae sub imperio Caroli v. VI, VII Ludovici XI, Caroli VIII, et IX. 676 d. et 677 a

Aerarii publici et civitatum cversio usurarum ratione 665 d. et a fol. sequen ad fol. 668 b

Aeialii Gallorum claves quot et penes quos 674b

Aerarii et sisci differentia 481 b. eius conservandi ratio, item in quibus intumende publicae eiusmodi pecuniae 668 d, 670 b, et passim

Aerario praefecti apud Persas et veteres Graecos Quate vi rilibus privabantur. vide Graecorum

in Aerario Romano variorum varia contributio 643 c, d

Aerario quando succurendum 654 a

Aeratii constituendi Turcarum mos, vide Turcarum item Caroli v. Imp. institutum, vide Caroli

ca ducarum partium Aerarii Galliae anni 1572. computatio 672 d

* in Aere qui non habet, in corpore solvere tenetur 759 a

Aeris abundantia apud Germanos, ut et aliorum metallorum excepto auro 685 a. eiusdem metalli varia aestimatio, ibid. eius ad ar gentum ratio quae 690 d

Aeschinis et Demosthenis contioversia 263 c

Ae sculapii et Isi dis sacra a Romanis in urbem recepta 484 b

Aesymnetae apud Thessalos et Mitylenaeos qui 79 c, 197 a

Aesopici equi affabulatio 660 d

Aetas Rei publ. vide Rei publ. gub.

Aetatis hominum communis definitio 614 b. civium dignoscendae modus 625 c

Aethiopum regnum et eiusdem vectigalia 647 b. nullus usus urbium, nec arcium, praeter eam ubi adservantur Principes 557 c. li ut et Afri unde cibi abstinentes 497 d. rel giosissimi apud quos ingens sacerdotum numerus item remplorum et id genus sacro rum: item eorundem alii mores 511 c. eorum dominatu qui potiatur 191. in marg. corum domnii potestas 193 c, ex lovio. eorum rex quot dicatur habere reges subditos 141 d. eorum mos Iatione Regu et Principum regalis stupis 733 b,c

Aetolorum naturae robur unde 16 c. eorum consuetudo in suffiagiis ferendis 251 b. eorum et AIC-dum bellorum causa 386 c. conc lium 245 a societas 75 c

Afminire, quid Ripuariotum legibus 29 c

Afri et Aethiopes unde cibi abstinentes, vide Aethicpum

Africa leprosorum abundans 508 c, d. in ea et Hispania Africae contermina, furiosorum frequentia 505 e. ubi et varia furotis genera pass. Eius regionis natura et qualitas 496 d. monstris abundans quare 509 b. eius urbium quae maxima, vide Caira, quare Afri in Europan. et Austrii versus Aquilonem proficiscentes, robustiotes siant: contra Europaei in Africam et Aquilones versus Austium, interiores et debiliores evadant 496 d, et fol sequ. ubi id genus varia exempla

Africani qui dicti 29 d

Africorum populorum mutabilitas in statu Rerump 383 b

Agamem nonis sacrisicium I. phigeniae 35 a

Agellii locus restitutus de ratione mulctarum aut potius Italiae etymo: Item in voce Ouis 275. d. Item 276 c

Ager centutiatus qui dictus 639 b. ubi et Heredium quod apud veter es dictum.

Agesilaus rex quare ab Aegyptio rege contemptus 465 d

Agesilai et Lysandri odia 444. quare ab Ephoris mulctatus 204 b


image: s1235

Agis regis caedis cansa 525 c

Agrariarum legum iniquitas 526 a, b: 527 b, constitutio Romanorum 532 b, d

Agraria Rulli Tribunipleb. rogatio quae 230 a. lex Lycurgi 693 a

Agri Romani divisio Romulea et aliorum 6, 9 a, b, eiusdem iugerum numerus, ibid. Aegyptu divisio, vide Aegyptii

Agricolarum et Pastorum ordo laudabilis quare 360 c

Agriculturaelaus 360 c

Agrippae Senatoris Romani in cohcilianda plebe cum patribus subtilitas 52 a, c, 478 c

Agrippae (Menenn seil.) paupertatis exem plum 546 a

Agrorum hostibus ereptorum quae ratio apud Roman. et quantum exiis cuique possidere liceret 532 b dividendotum apud Spartiatas Lycurgi ratio 533 b. 534 a, b 536 b, et 537 a. divisio ex lege divina 527, c. assignatio apud Pervanos devictos a Catolo V. Imperatore 645 b

* Agrum certis sinibus dosceriptum habentes, eodem iu re in singulos uti, quo in universos ipso iure perspicuum; nisi singnlari benesicio immunes esse singulis tabulis testatum suerit 126 d

Alae aureae Euripidis, vide Euripidis

Alarici Gotthorum regis de cretum 101 b

Alaudium unde 107 d

Albani Ducis Hispani avaritia maxima Beigarum ab Hi spanis desectionis causa 657 b

Ablerti marchionis Brandeburgensis doctoratus peisidiae, vide Mauricins

Albinagii ius Gallorum quod, et ubi locorum usitatum 61 a. quam anticmslimum c. iuti qui in Cailia non suo iciantur 63 c

Albretus rex Navarrae regno spoliatus 120 b

Albretorum ius gentile 13 b, c

Albretorum principes, Laval laegentis ac Mommorantiae genrilia pravorum iura re scindicurarunt 13 d

Alcibiadis factum erga uxorem 18b

Alenzonii ducis Maiestatis rei iudicium 463 d. eius coniurationes in regem Carolum VII et Rem publ. 216 b

Alemani Praesidis damnatio et restitutio 162 a, c 315 d

Alexander Mangnus Darii parricidii ultor 216 a. eius benesicia ingentia 555 c Ebrietatis vitium turpissimum 453 d. Imperium et victoriae 371, et 407 b. munisicentia in abrogatione legis Macedonum de coniuratis, vide Macedonum. Exercitus descriptio 557 d. Dominatus 104 b. lactatio 55 b c. Pro sapia 195 c Responsum notabile Taxliae Indorum regi regnum sponte deserere volenti 445 b

Alexandri Severi imperium optimum Rei publ 552 b, c. Severus quare nuncupatus, ibis. eius numina 484 d. Mos laudabilis ratione tribuendorum dignitatis gra duum 556 a. b

Alexandriuri Pontisicis Max. tyrannidis exem plum 483 c

Alexander Medices Florentiae tyrannus, a Laurentio Med???es proximo et familiari infectus 376 a. b

Alexandri Imolensis Magi stratus definitio, vide Magistratus

Alexander Imolensis omnium sui tempons iutisconsultorum peritissimus 125 b eius sententia de pactis conventis inreincado sirmatis 86 c

Alexpandri Iurisc etronea opin o ludicem ad quem arbitrium iudicandi delatum est, inique iudicare posse 755 a

Alexandri IV. Pontisicis in Federicum II imper. petulantia 138 d

Alexander Pontifex quando creatus 40 a

Alexandri pontif mors 558 b

Alexander Magnus et Alphonsus Aragonum rex, contortis collis, a subditis (aulicis quidem canibus) imitati 454 d

Alexandria quomodo nobilitata 59 c

Alliaci Cardinalis astronomi error 400 a, b

Allobrogum principib lex Salica visitata 13 c. eorum Dueis in servos benignitas 40 c

Allodia praedia ex consuetudine Campaniae, ne principis quidem benesicio possiden tur pleraque 191 b

Almiral. apud Gallos quod munus 327 c

Alphonsi tyranni mercatura vide Mercatura

Alteratio status Reipud quae 266 c. a conversione quomodo differat ibid.

Alteratione Reip vide Reip.

Alvaresii historia Aerhropicae de verberatione Praesidum quorundam 191 d

ab Amani supplicio ad victoriam Machabaei adversus Antiochum rempus 421 b

Amasis Aegyptiorum regis lex optima in otiosos 537 c

Ambasianae com urationis maximae exemplum, et a quo detecta 471 b

Ambiguitates verborum fugiendae, vide Verborum

Ambitiosorum et stomachi veterno languentis comparatio 434 a

Ambrosius sub Theodosio Arrianorum tempore 483 d

* Amicitiae fundamentum aequabilitas 693 b eius neces sitas et origo 329 b. ??? o a.


image: s1236

eius et fluminum comparatio 12 d. eius conservatio in harmonica institia consistens 750 b

Amioti Plutarchi interpretis error 495 c

Amissarum rerum sive mobilium sive immobilium ius, et tempora intra quae repeti possint praefinita 171 b

Ammani Helvetiorum quorundam Magistratus ut Rhaetorum 232 c

*amnhsi/as2 leges variae 214 c lex Anastasii 344 d

Amoris et amicitiae natura 12 d

Amorraeorum et Ammonitarum mores in mactandis liberis 34 d

Amphictionum civitatum foedera 73 d

Amymones Gnidiorum 81a

Anabaptistarum imperii interitus 370 a. eorum rex primus Leidanus 489 d. hac aetate in Vvestuaia degentium mores ac leges 12 b. pernitiosa colluvies et conatus 343 c

Anarchia, qui Rei publ. status 176 d, et 369 2. eiusdem exempla passim eod. fol. omnium Rerum publ deterrima 485 d. 692 d

Anastasii Graecorum Imper. benesicium collatum in Clodoveum regem Francorum 197 c, d. eius lex de rescriptis Principum 290 a *amnhsi/as2 Vide supra

Anaxagorae sententia de niveatra 481 d. et Aristotelis responsum 482 a

Anaxarchi oratio ad Alexandrum de potestate et ossicio Principum 97 c

Andegavensis civitatis laus 506

Andium mos in maritandis filiabus, minime tamen on nibus probatus 536 a

Androtio quare Maiestatis accusatus 255 a

an)doolhyi/a quid, vide Clarigatio

Angelicus, Anglorum aureus; et eius valor 687 a, c

Angli Scotorum patroni, et eiusdem patrocinii quae cautio 585 c. Gallis bellicosiores, sed minime prudentiores 501 a

Angli cuiusdam Hastingarum domini pensio annua a Lu. dovico XI. rege constituta 649 c

Angliae natura ceteris regionibus frigidior, aestate calidior, et quidem eiusdem pars solis calore ardenti exusta 496 a, b. eiusdem aetis temperies 491 c. eius rexeduardus III. Imperatoris vicarius 128 d item Henricus Edmundi filii nomine ligium et vassallagium facieus Roman. Ecclesiae 116 d. Reginae prudentia in regno administrando 642 d. Regni ius 723 c. d. Reges quomodo facti fiduciarii Pontificis Rom. 134 a. eiusdem regionis domitor quis 192 c regni varia ca ptivitas 562 a. Reginatum pactaconnubialia 741 d

Anglicae iniustitiae exem plum vide Iniustitiae. Insiitiae magna auctoritas et ius 84 c. Regiae stirpis paternae qui supersint in Anglia 741

Anglici funestissimi belli inter Principes causa 476 b

Anglorum principum caedes mutuae, tenuibus an salutares 450 b, et 445 d. expulsio e Gallia 238 b, c. Reges Vassali ligii Francorum 109 d. Item Vassali Pontisicis Rom. 109 d reditusque pendere soliti, ibid. Senatus status 250 b. eorum et Scotorum mores in feudis 192 a, b in eorum et Scotorum finibus ager utriusque im perii sinitimus, cuius inris 57 c. eorum Comitum in Rem pub. coniuratorum damnatio a comitiis sacta 91 b. vectigalia annus 642 d. eorum coventus 90 b. eorum potestas in regem et Principes 91

Animalia imbelia quae 569 a

Animaefaculatas triplex 512 c. civitatis ad ministratio ad istas fccultates quomodo comparetur, ibid.

Animae hominum aquis immersorum 36 a

Animipartes tres: Ratio scil. Ira et Cupiditas 503 a. eius virtutes quae, et earum virtutum facultates 4 d, 776 b. * eius magnitudo. decus omnium virturum 571 a. cius vim nihil magis frangit quam sernitus 545 a

Animorum vis ac robur ad Ausiralem plagam; corporum vero, versus utrumque Polum 497 d

Annibalis rogatio ad Carthaginenses de institutione Magistrat tcm annuor um 432 c, d, eius vit tutes, vitia aequata 200 c, 509 b, c

Annonariae rei in Gallia inopia unde 675 c

Anni ratio Mosaica 396 c, 406 b Constantini magni 407 c. septimi consecratio, vide Septimi

Annulorum aureorum ius qualis dignitatis 40 c, d

Antigonus Macedoniae et Asitz rex Rei pub. Lacedaemoniorum liberator ac restaurator 178 b, c. eius interitus, ibid. eius dictum memorabile de Regum auctoritate 97 c. eius iactatio 197 b

Antiochus religionis ludaicae venerator, Hierosolymam obsidens 484 b. eius regia designatio 195 b. clementiae exem plum in Seleucenses defectores 341 b. crudelitas in ludaos capta Hierosolyma 414 b c

Antiochensis civitatis privilegium 50 a

Antiquitatis scriptores praecipui 276 a


image: s1237

Antonini Pii benesicium in Ro~. Imperii subditos 55 b. eius laudabile institutum ratione tributorum 665

Antonini augusti iactantia 129 d

Antuerpiae et Lutetiae seditiones 477 c

Anus cuiusdam dictum ad Adrianum ius sibi dicere differentem 452 b

* Appellare a lege vel prin cipe, capitale 305 c

* Appellatio a Legato ad mandantem nulla 320 d

Appellationis tem pora 324 passim

Appellationis ius in peregrinotum hereditates, vide Albinagii ius

Apochae publicae ratio 649 d

Apum reges quare dicantur aculeis carere 461 d. earum et vespatum aetas 414 c

Aq vila suis pennis quomodo configi dicatur 379 c

Aquilae Tribunipleb. factum in Caesarem 208 c

Aquilia lex de dominorum severi tate inservos 333 b

Aquilonis et Austri variae naturae, vide Austri

Aquilonarium populorum naturae qualitas seu mores 403 e. d: 491 a; 496 c. eorum benesicia et praecipua studia in opisiciis et manualibus artibus, vide Artes. eorum et Australium naturae differentia 521 b. 632 d

ab Aquilone quanta gentibus Austri potisiim um pericula semper manarint 498 d

Aquiloniae regiones unde dictae 496 c

Aquilones populorum multitudine, corporum amplitudine et robore Australes superant 499 a. item pilorum multitudine et cute molliori, eod. c. Hi populi Hunnorum morum imitatores: et sinzulatim qui 191 d. et 192 a

Aquitani ab anglorum ditione quomodo liberati 611 a. eorum rebellio 341 c. eorum et Narbonensium populorum ferocitas et mobilitas unde 517 c

Arabum defectio a Christianis 403 d. eorum victoriae ibid. et 404 d, 406 d. eorum potentia ob multitudinem servorum 38 d

Arabica lingua Hispanis cur familiaris 172 d

Arabes Hispaniarum imperio quomodo et quam diu potiti 376 a. hi et manri Hispanorum impetii devictores 421 a

Aragonensium apud Alphonsum regem querela 87 b. eolum Regum adversus Andium duces bella 133 c Praetoris ius et potestas 84 a, b, c Rex quibus legibus teneatur 86 d. Rom. pontisicum siduciarii 119 b. 132 c. Regis initiandi ratio 84 a. Regni Primordia, ibia. lustitiae magnae appellatione quid in telligant, vide lustitiae. eorum mos de numis 681 a

Arati apud Achaeos aucto ritas 74 d. 75. in sedandis querelis sactum egregium 103 d

Arbaces Medorum praesectus, Sardanapalum de regia po testate deiecit 371 b

Arbiter quis 305 b, c dati et recepti differentia 305 c. eius et ludicis, vide Iudicis.

in arbitris receptis nemo qui noluit obligatur 334 d

Arborum seu lignorum penuria in Gallia unde 675 c

Arcadum et Aetolorum bellorum causa, vide Aetolorum

* Arcana Principis publicantis poena capitalis 245 c

Arces quae Graeciae compedes dictae 558 c. quibus periculose aut utiles 358 c, 266, et seque 571 572 a

Archi apud Thessalos qui 179 a

*arxh\ et a)/rxein, quid Graecis 259, et 263 d, 273 a, et passim

Archidami prudentia in sedandis discordiis 473

Architecti consideratio 494 b

Archimedis conatus in digno scenda metallorum confusione 681 a

*arxw\n e)pw/numos2 Atheniensium summus Magistratus 48 a, 186 c. a)rxo/itwn geneta ex Aeschina 285 d

Archontos Melitensium potestas qualis 79 c

Arcturus Brito, Magister equitum quando creatus 160 a

Arctici Polinatura 497 d

Ardeatum bellorum civilium origo 386 b

Arelate Ro~. Colonia, vide Col.

Arelatensis regni sines et regiones 128 c. eius et Lotharingiae divisio, vide Regna

Areopagitarum concilium quot civium 245 a. Senatus ius a Solone praescriptum 250 c. In eo ridere nefas 310 c

Argentei numi, .icet minimi, quare Rei pub. utiliores quam aerei 684 c

Argentinensium popularis status lex 701 b

Argenti unciae divisio 614 b. eiusdem et plumbi ratio. vide Auri

Argivorum prudentia in regum selectione 188 a

Aristides lustus cognominatus 204 b. eius rogatio 234 a Concilum adversus Themistoclem 98 c

Aristocratia quae 174 b, 175 a 217 b. eius origines 371 c, d. constituendae ratio 186 a utilitates 704 d, 705 a, b. incommoda 704 d. et 705 a, b. In quibus consistat 217 c, 218 d. eius conservandaecautio 385 c. Quae sub se comprehendat 187 b. in Popularem statum conversa 386 b, c. huic contraria 217 b. c. huic contraria 217 b, c. Aristotelis sententia de ea 233 a. eius laus 712 c, d; 713 c. d.


image: s1238

eius quae ratio in dignitatibus 226 b. stabilitas 708 b

Aristocratici qui 177 b

* Aristocratiae pestis nulla maior quam discordia Opti matum 386 a b in ea desi nienda error cavendus 227 b, c

Aristocraticus status quis 185 d, 186 a, 187 a. eius incom moda 229 d

Aristotelis opinio de primo dominatu 189 c. eius libri quidam de Repub interierunt 183 a. eius om ssio in constitunnda differentia inter munera publica 273 d. error ex Cicerone et Contareno 183 d item in consti tutione regnorum 195 et 196 a. Praeceptum ad Alexan drum de regimine subdttorum 194 b opinio de successorio regno 717 d, et 718 a, b. inconstantia de summo bono 4 et 6 Eius sententiae de Aristecratia et populari Repub 228 a, 233 a. item de Deo 482 a. de Magistratibus 259 d, 273 b, c

Aristodemi lacedaemoniorum regis filii a Lyeurgo deposi ti 187 d, et 188 a

Arith meticis lustitiae legibus, an in privatis solum tudiciis locus sit, cum de rebus rationibusque permutandis agitur 758 c

Armorum ius et usus an Rebus pub. utiiis 193 b

Arma habere ubi liceat aut iubeatur; aut contra 487 d

Armorica Gallici imperii provincia 112 c

Armoricorum rescripta, de ture sui Ducis et reliquorum magistr atuum ratione provocationis 163 c

Aromatum vectigalia 663 c

Arrianorum tempora pote states, opes et religio 483 c

Artaxerxis benesicium in Pelopidas 55 d

Artes unde manarint 195 c, 361 a, 512 c. civitatibus necessariae aquae 519 a. sordidaequae 357 b, 361 a eas exercens, inter plebeios censendus 357 b

Arx munitissima Principis. est subditorum benevolentia 558 b

Aselli praetoris urbani caedes 319 d

Asiatico caelo nihil mollius 412 b, Asiaticorum temperata natura 500 c

Assis pretium varium 167 d

Assyrii Chaldaei dicti 371 b. eo rum mos in caedendis Magistratibus 191 c. Regum pro pagatio 371 b

Astarte Venus a Scythis nuncupata 513 c

Astrologorum errores in rerum humanarum conslitutione, et quidem Rerum publ 395 b in temporum origine 396, 397, 398, 399 d, 400 403 407 d, 408 c

Astrorum et Tempotum varia consideratio, vide Temporum

Astuti unde dicti 49 c

Atabalippae Perusinorum regis et fratricidae supplicium 729 a

Athenarum urbis nobilitas unde 59 c. denominatio 535 b. loci sterilitas 359 c. civium varia natura 516 a. status tripartitus 229 a, et 230 c, 492 a. eorum laus et vituperium 202 d, 694 c, 695 b, 696 d, 699 c, 700 a. Imperii ratio 371 d. Popularis status 51 c, 226 a. Reip. liberatio auctore Thrasyoulo 103 c interitus causa 467 a Magistratus summus 186 eivium privilegia 61 d. Aerarium 660 d. Census 626 d. Crudelitas in Phocionem 697 d. Ius in rogatiombus sea legibus ferendis 426 b. Militias 374 a. Bellum adversus lacedaemonios 177 a. Tyranni a Lysandro instituti, ibid. Poena in adulterot 17 a. Victoriae 700 a. Moribus contrarii a Lacedaemoniis et Thebanis 493 6, 515 a. luta in peregrinos 62 a Potestas 164 a Moenium struendorum et diruendorum causa 426 d, et sequen. *dikas2ai\ 419 d. Morum puritas 492 b. Mos in proscriptionibus bonorum damnatorum 542 a. Plebiscita, vide Plebiscita. Operum magnificen tia 671 b Civitatisiura quibus concesserunt 55 d. Perfidia in socios 586. Provocationum mos 160 d. Oppressi a patronis 585 d. Pacis auctores inter Rhodios et Demetrium 591 b. Dei irrisores 609. de Ostracismo lex abrogara 546 d

Atlanticatum vallium ubertas 518 b

Attalus Aetolorum rex 76 b. eius liberalitas in Romanos 532 d

Attici agri census 621 d

Attilae incursio in Germaniam 191 d

Attilia lexde tutoribus dandis 319 a

Attilii Reguli fidelitas 594 d

Attinia lex de Tribunis 216 b

Auaritiae exemplum Adriani Pontificis, vide Adriani. loannis XXII Pontisicis Romani et aliorum Principum 676 a, b. avaritiae Principum unde saepius procedaut 959 d

* Audiendum prius quam iudicandum 322 b

Augeriní Rderrerii astronomierror 397 a

Augustae comitiis gentilium Principum iura renovata 13 c

Augustus Imperator Roman, conservator privilegiorum 55 b. eius in lmperio quae concilia quisve Senatus 247


image: s1239

c. Fides in Catacotam latronem 604 c. Imperill tem pus 420 d Gesta 377 b. Pruden tia m continendis civibus 561. eius Regni diutur nitad 715 a. Clementia 311 c. Calliditas ut se supremum Rei public Rom. constitueret teb d. Crudelitas in reos 460 d. Regni futuri oraculum, vide Oraculum, eius Legata 648 c. Augustus se Tribunum pleb. sua auctori tate fecit 151 b legibus solutus, et quare 85 a 92 c Impe rator Domini appellationam semper repudiavit 191 a. Augustus an legibus solutns 101 a eius volumina successoribus relicta. item e us studia et dil gentiae exem pla 973 b. Prudentia belli et corporis ratione 370. c. d eius imperii tempora ad Constan tini imperium 421 b Humanitas et liberalitas in ludaeos 484 a eius et Antoni decertario 406 d. ubi augusto dominatio summa obtigit

Auibus an ova priora 396 d

Aulici canes cum erucis et locustis collati 454 d. eorum quae pestis Rei pub. 550 c, 551 a. eorum Mores qui 550 d. ab aula Alexandri repulsi 552 d

*auoigon Gallorum qualis vox 505 b

Aurasii principatus maiestas 11, b. eius Principis vuln eratio, et uxoris eius mors 421 b, c

Aureliani Augusti clementia in Tyanenses 338 d

Aurelii virtus, Commodum filium etiam vitiosis moribus am abilem reddidit 373 b. Faustinae uxoris crudeli tas 540 d Responsum notabile ratione repudiandae fastiae 743 c, d

Aureliorum dux Ludovicus Lutetiae caesus, et eius accusatio 77 d

Aureorum numorum variorum aestimatio, vide Numorum

Auri et argenti abundantia unde in Europam 658 b, d. unde in Galliam, c eius abundantia et prodigalitas: item quando pretiosius ha bitum 68, c, d. Coronarii exactio a Indaeis 344 b. eius ad argentum proportio duodecupla 684 a. 685 a, b, ubi agitur de varia ciusdem aestim atione Ratio quae 690 d. utriusque usus quare a Lycurgo Lacedae moniis interdictus 678 c. aurum nec argentum expurgari posse, et eorum variae rationes 682 b Coronarium a quibus ex actum 647 a

Auster cur no/tos2 Graecis dictus 499 b. Australium ingenio praestantium exempla 505 d. australes corpore et animo morbosiores Septentrionalibus virtutibus ac vitae prolixitate ceteris praestant 309 b. Crudelitas eorum unde, Dysenteria quare saepius laborent 499 d eorum et seythatum dif ferentia 506 passim, 312 b, c. 522 b. Naturae qualitas seu mores, Item eiusdem vis Aquiloniorum naturae con tratria 403 d studia 512 b, 512 b, c. Morbi noxi, vide Morbi

Austri et Aquilonis variae na rurae, et eorum proprietates 437, 498. 499

Austriae Dux, quando regio nomine subornatus et spoliatus 198 b. Austriacae gentis Principes nobilissimi 396 d

Auctor buius operis, libellorum Magister a quo institutus 163 a. eius ludicium de Plutarcho 282 d. Decisio de quadam gravi quae stio ne inter ordines Galliae in Conventu Bloesensi 355 e 336 a, b

* Auxilia sociorum aequa esse oportere 575 6, 576 b

B

BAbylonis sigura et magnitudo 10 c, 498 d. eiuldem immunitas a tributis 660 c

Bacchanaliorum institutio et abrogatio 343 a

Badense Helvetiorum commune oppidum ubi corum a nnui fiunt conventus 72 b

Babal Hebraeis Dominus 19 b

Baillivorum ius 304 d. 305 d

Baldi sententia de iure Salicae legis qua removentur roeminae a successione Imperii 745 d. de rege Francorum 145 b

Balia Florentinorum quae 197 a. eius Potestas qualis 79 a eius Munus 305 a

Balei rationum publicarum Praesidis oratio ad regem Galliarum 678 a

Balmarum ins gentile 13 b, c

Balnea communia apud Germanos 507 b

Barbarius Philippus Praetor Rom. de libertate cum domino quare egerit 64 d

Barbaries unde prosicisci dicatur 500 d

Barbari apud veteres qui dicti 718 c

Bartolus lurise. quibus bene ficiis ab imperatore munitus: item Alciatus 129 c. Legatus ad Carolum IV. Imperatorem 85 c. eins et aliotum error de fide non servanda 598 c Retractatio de auctoritate Pontisicum 278 a. b. Opmio iniqua de iure fetiali 620 c


image: s1240

Bartoli Iurisc. tempora 40 a. 762 c, eiusdem laus ibid.

Basciae, quiapud Turcos 243 a 313 c

Basiliensis victoria, Helvetiorum status popularis initium 701 a

Basiliensius prudens consilium in abrogandis monachorum et vestalium collegiis 429 c, d

Basilii Moschovitae magnanimitas, et victoriae eius successoris 143 b, c

Basilii Moschovitae iactantia 143 b

Bavariae Comites iure familiari utentes 13 a

Bearnensis regio in finibus Galliae cuius iuris 127 a

Belerbai qui apud Turcas 243 a Belgae et Angli a piratis mediterraneis capti, quare viliori pretio vendantur quam reliquarum gentium 499 Belgarum mansnefactio 518 d. defectionis a rege origo 477 d. causa 493 a

Balla inter Pontifices Rom. et Francorum Reges 135 b, c bella eivilia Rebuspud. ac potissi mum popularibus et optimatum, exitiosa 469 ainterdum Rei publ. salutaria 468 a. Bella granissima ex rebus levissimis saepius oriuntur 472 b. ubi exemplum notabile; im perante lustiniano, et alia id genus. Bella servilia unde et quando 37 c, 38, 39. * Bella hostium necessaria ad tuendos populares slatus 380 cferitatem ingenerantia 518 c

Belli studia an optimatum generi utilia sint, an pernitiosa 662 a, et pass. Samnitum adversus Rom. quae occaao, vide Samnites.

Bem causa Henrico 11. Galliarum Regi adversus Carolum V. Imperatorem quae fuerit 583 d

Belli indicendiius 155 d, et 156. Mos Persarum 190 a. Indictio Galliarum Regis adversus Carolum v. Imp. 590 c. Anglorum regis adversus eundem. ibis.

Belli et induciarium tempora cuius inris 171 d 172 a

Belli socialis origo 53 b, 575 c, d

*Belli semina conquirentes, ut strenui videantur, muscas imitari student, quae non nisi scabris in locis consisterepossunt, specula polita oderunt 560 a

Belli Scotici adversus Pictones levis causa 620 b

in Bellis peregrinis ducibus uti quam pernitiosum 568 c, d. lis suscipiendis apud ve teres causa 620 b, c in eorum impensis perferendis aerario desiciente et exhausto, quae ratio haben da 654 pass.

Bellitenovandi adversus Ludovicum XII Gall regem a Mediolanensib, causa 104 a

Belli seu eiusdem metus utilitates et incommoda 468, et 469 passim, 560, 563 a. b. et 573 d

* in Bello vix bis peccatur 312 a Bellorum causae minimae saepius 386

Bellorum cinilium pericula et causae 431 c, d eorum sedandorum aut divertendorum modus 477 d, et 478 a. apud Rom. publieorum iudicorum causa fuit 476 b. Origo 445 a. Rom. initia 467 b. Utilitas 487 b

Bellum iustum quod 573 b, externum contra bella eivilia salutare 563, passim. quomodo suscipiendum 566 a, et pass 568 d. Indictuti veteres socii renuntiabant amicitiam 618 a. Caesaris et Pompeii, et alia civilia, Rei pub. Rom. exitium 564 c. * Nullum iustius quam nccessarium 339, et 340 a. eomm qui ex vi Magistratus, et eorum qui accepto extra ordinem imperio bellum gerunt, ius diversum 270 b

Belluga Aragonensis historicus 84 b

Bellugae et Oldradi lurisc sententia de imperio regum Galliae 130 d

Bentivolii Bononiae tyranni quae in conservanda tyannde studia 473 c

Benesiciorum leges quae 555 b. Eorum et Praemiorum distributio tributio varia pro vario genere civitatum. 543 d, et fol sequen Eorum differen tia 543 d. vis et natura in obligando 550. d

Bernatum et Friburgensium foederis vis 51 b Eorum et tigurinorum status, stabiliores aliis Helvetiorum statibus 234 d. Amplissimi fines 72 b quo iure hi Allobrogum Ducis praedia quaedam iam ressirua detinucrint 611 b

Bernaga, orae Orientalis praefactus invictoria Aethiopiae regis et Lusitanorum 142 b, c

Bestiarum sapientissimus elephas, cur dicatur 508 c

Betudetae apud Aethiopes quod munus 327 c

Biantis dictum notabile ratiene status popularis 701 d

bilisatrae natura 504 b. cura difficilis 505 a. Flavae natura 321 a. eius dem furor qualis 505 c

Biturigensia agri emptio 632 b

Bithynorum privilegia 58 d

Blanca Ludovici IX. Gall. regis Castiliae regi desponsa 121 a

bodili ultionis exemplum 375 b

Bohemiae regis potestas 85 a

Bonifacius VIII. Pontisicia dignitate a Gallis spoliatus 139 c. 408 a


image: s1241

Bonorum aequatio, lege divina prohibita contra Plato nem It d. Inaequalitatis causae, vide Inaequalitatis. Aequalitas aut inaequalitas quam Rei pub. utilis aut da mnosa, et eius rei varia exempla 125. passim. et 326 b, d, 527 b

Borgias impurissimus Ponti faex 339 c. Borgiae Alexan dri VII. Pontificis filii, consentiente Alexandro. Persi dia, et ciusdem Alexandri mors 602 b

Bornei regis Indicimos 456 d

Brephotrophia quando conscituta, vide Xenodochia. Sunt autem loca, ubi insantes expesiti, aut egentibus parentitus nati aluntur 16, et 18. l. de sacres ecclts. God.

Britannici foederis ruptio unde 606 d

Britannici Duces, Francorum vasalli III c

Britannorum et Indorum venus contraria 508 a

Bruti Tribunipleb dictom notabile, de tenuiem secutitate adversus potentes 525 c

Budaei opinio de Magistratuum imperio precario 442 b. eius error 683 b, c

Burbonii Magistri militum defectio a Francisco rege 390 c eiusdem defectionis causa 736 a. Prouocavo 163 d

Burdegalensis urbs quomodo populo aucta 59 c

Burgundiae Ducis parricidae caedes 217 b. Burgundionum reges quando regium nomen amiserint 197 b. Bella 126 p

Burgimagister, quale Munus apud Helvetios 181 d

Burae et Helices Graecarum civitatum eversiones 393 c

Buzaci nobilissimi latronis supplicium 347 c

Byzantium quamdo Roma dictum 399 c

C

CAbre et crabe 524 a Cadii et Paracadii apud tureas qui 139 c

Cadileschieri apud eosdem qui 243 a

Calidesehieri ius apud Cairos Africanos 439 d

Cadorum tribus 77 d

Caecitatis eorporis et ingenii differentia 443 c, d

Caedes variae electorum Prineipum, vide Principum

Caesar Dictator perpetuus 80 c eius caedes in Senatu, ibid. et 207 a. eius Commen tariorum locus de factionibus Gallotum 446 b, c de eodem auctoris iudicium 450 a. eius Munera in aucupando seu retinendo Im perio Galliarum 379 a. eius et Pompeii afsinitatis contractio 270 c Is quo modo bello a Pompeio pressus 573 b. eius potesias ex Cicerone 167 c. eius arrogantia 238 d. Dictatura 208 a

Caesaris Augustilegnm de maritandis ordim. bus causa quae 651 d. eatum utilitas 662 a Iactantia 379 a in Imperio aucupando quibus artibus usus sit, eod passim. qui suerint in arcanis consiliarii 246 d. ordinum descriptio 353 d

* Caeso aut violato uno a pluribus, qualis instituaturactio 338 b

Caira Africae urbium fere maxima, et in ca iudicandi mos 439 d

Caius Caesar quos civitate donarit 55 b

Calasyti apud Aegyptios qui 354 b

Caligula tyrannus 95 b. Iurisconsultorum ittisox 467 c. Caligulae sententia de Republ. ex Homero 186 b Caligulae et Neronis prodigalitas 672 b. Caligulae leges 229 c. responsum de dignitate 93 b: crudelitas 461 b: metus in tonitruis 544 a: mors 503 d

Calipha Turcis quis dicatur 141 d. eius auctoritas 192 d. Calipharum imperia qui receperint 142 b

Calisthenes mori maluit quam ad Alexandri manus suplex venire 115 e. eius diligens antiquitatum Chaldaeatum exquisitio de Iatione temporum 402 c

Calor quare ardentior aestate in locis frigidioribus 496 b

Calumniatus es, damnationis formula vetus 301 c

Cambysis crudelitatem vindicavit Cyri patris summa virtus 373 e

Cameracensis foederis Gallerum cum Hispanis quanta iactura Gallis 501 b eiusdem adversus Venetos occulta contractio 593 a

Campani agri divisio 643 b Campanorum natura 517 a

Campus floridus Romae unde appellatus 296 c

Canariae ac Hesperidesinsulae ex feudo Roman. ecclesiae 120 a

inter Cancellarium et Asagist rum militum quae honoris praerogativa 323 d Cancellarii officium in comitiis Gallorum 182 c. Burgundionum Prineipis laudabile factum in oppug nanda iniqua lege 293 d. huius muneris ius abrogatum 159 c

Canes civitatum qui dicti a Demosthene 539 d. vide et Aulicotum.

Canensis cladis historia 157 d

canolius dux Anglorum fcedifragus 108 a

an Cantibus Rei publ. muratis, Res publ. mutata dicatur, 411 c cantuum quorundam nomina et vis 412 a b


image: s1242

Canuleia lex in favorem plebeiorum 351 c, d. 352 a

Capetorum gentis in regnum invasio 168 b

Capillorum seu crinium varietas et pro varietate regionum et locorum 495 b

* Capitali Scelere, nullus remit tendi locus 166 b

Capitatio quod tributi genus, et eius constitutio 663 c

Capitis diminutie maxima 624 d

sub Capricorno Sol terris qum to propior dicatur 523 c

* Capti ab hostibus, tametisi fidem dederint, evadentes, nulla periurii fraude tenentur 596 b captivorum Prineipum varia redem tionis summa 558 d

Capuae urbis magnitudo 498 d

Caracallae erude litas, perfidia. et interitus 299 a, 339 a, 622 a, b

Cardani error de fapientia ho minum 508 b. Impudentia de quarumdam nationum natura 403 c eiusdem quam absurda subtilitas 308 b

Cardinalium Romae privilegium in damnatos 166 a

* Carina sublata, vavis esse definit 10 a

Carinthiorum Ducis renuntiatio 83 c. Carinthiae Dux Im peratoris venator olim 83 d

Caritas rerum seu pretiorum magnitudo vude; vide Pretia rerum

Caritatis in pauperes exempla 662, passim. eius imtia 328 b, 232 d

Carneadis sententia de iustitia et iniustitia 482 a arnifices semper horrendi, et qui hoc nomine dicti 284 d, et 285 a. Carnisieis exemplum apud Gandavos qui patrem occidit 361 b. emps muneris diversa ratio 361 a

Caroli Burgundionum Ducis perfidia in Ludovicum Luxemburgum 600 c. eius interitus 386 d

Caroli Caesaris summum imperium 120 d

Caroli Burbonii quae rebellandi adversus rege cansa 464 b vide et Burbomi

Caroliv Francorum regis gesta 676 d Caroli v Francorum regis edictum in cenfendis sub duis et constituendis captaphractis miluibus 42 b cur Sapiens cognominatus 238 b. et 544 c einsdem Regnum 205 d Carolo v Regni curatio per missa patre captmo 265 c. Galliarum pcuratoris perniciosae leges de Curatoribus et Megistratibus imperis abro gandis 428 d

Caroli VI. Francorum regis v xor Henricum v Anglorum regem et Caroli silium repudiat 30 c

Caroli v. Imperatoris instrtutum debeliatis Pervanis in assignattone agrorum 645 b. eiusdem Imperat. callidum commentum de matrimonio Calabriae Dueis cum vidua Ferdinandi 534 c. Item eiusdem Imo. in Americanos servoslibertatis munificentia 42 d Carol v. Imp. Vassallus ligius et subditus Francorum 116 c, et 118 a qua re soeietatem cum Bavariae Duce inierit 78 b

Carolii IX. quaestio de agris Nermanorum 264 d. consilium prudens in minuendo Magistratuum et Officiorum Galliae numero 429 b. eius dem Regis patrocinium Reginae Navarrae adversus Pium v. Pontificem 583 b

Caroli v Gandavorum Imperatoris prudentia in supplicio sumendo 341 c, d. et 342 a, b

Caroli regis Navarrae scelerata vita 206 d

Caroli regis institutio 239 a

Caroli Magni cautio, quibus fi delitas permittenda 239 d. Benesicia in Rom 133 d Caroli Magni victoriae 404 d. Virtus 145 b, c Im pium 112 a, b

Carolus U I Viennensium Delphinas, a Carolo IV. Impet. Vicarius Imper. Perpetuus designatus 128 b, b

Carolus Calvus Francorum Imperator im perii sedem tenens 145 c

Carolus v. Perusinos subigit, ciusdem bencsicentia in liberatione servorum 1924

Carolus Sigonius Antiquitatum seriptor 141 a

Carolus v. Delphinas, abseute patri captius, regm Regens dictus 82 c

Carolus VII Francorum rex, Parricidii damnatus a priacipibus regni, et regno indignus dictus 89 b

Carthaginensium studia 518 d. Natura et mores 517 a. Status 243 b eorum Consiliorum usus cum Venetorum comparatus 248 c. Institutum imlegendis annuis ludicib ex Annibalis praescripro 432 d Carthaginis starus quo modo in media prospernate periculosus dictus sit 425 b. urbis eversio a Romanis 50 c, etc. Modestuni lurisc. sententia de eadem Carthaginensis Rei publ. ius in principes suae ditionis 142 d

Car thusisnis Parisiensibus quare inter dictum praedia resve im mobiles quaerere 530 d

Cassii Romani factum in siliam Senatorem 22d

Cassii Lieinii repetundarum rei damnatio 539 b

Cassii Rom lepidum responsum in astrologum quendam 403 c

Castelli Commissariorum apud pariem ses quae potestas 624 a

Castiliae regnum hereditario inre ad mares et feminas defertur 121 b iure successorio ad Ludovicum IX. Gall. regem delatum 120 d.


image: s1243

eiusdem rex Francorum vasal lus et quare 121 b

Castrationis modusapud Scythas; vide Scitharum

Casus aut fortunam capite luere, iniquum debet aeiniu riosum videri 620 c * Casus interdum exprimit quod ars nequit: Item casus Impru dentiae succurrit 429 c. Casis humani memorabiles 405 et seq potissimum 407 d

Catilinae coniuratie in Rem publ Rom 387 b, e eiusdem exilium quam Reip post ea einiciotum, ibid. eius ge rus, et in Ciceronem exprobatio 32 b

Cato arbiter, et eius arbitrium 228 c. mulierum hostis, eas tamen percutisine sacrilegio posse negabat 19 a b

Caronis maioris in Rei publ. staru conservando quae ratio 446 a. eius erudelitas adveisus servos 35 c

Catonis Censoris sententia de conciliis et coetibus secre tisque consultationibus 343 b

Catonis tempora 16 b

Catonis Ut. censis factum laudabile 546 c

Catuli rogatio in praefiniendo tempore belli Piratici 262 b

Catulorum spectaculum quorsum populo propositum a Lycurgo 519 b

Celsindmu verbum quibus usicatum 152 a, b

ke/lhs2 Graecorum, Lat. Sellatius dicitur dicitur 353 d

Censere et census quid: Item Censurae et censorum introductio, et munus et eorum ius 261 passim, et fol seq

qui Censerentur apud veteres 625 a, b. quare non Censerentur feminae; vide Feminae

Censitorum civium varius numerus 231 c d

quare Censores apud rom accusari non poterant 635 e. qui primi apud Romanos; et a quo primum romae census institutus 622 a, b eorum munus varium, eod passim et 623 d. qui apud staloe 623 a

censeria potestas sesquian nua facta rogatione Mamerci 434 d

Censoribus an Imperium tri buendum 633 d. 634 b

Censo um correctionum vis 634 a eorum imperium apud Rom quod 633 d. apud Genevates numerus et auctori tas 637 b. varium munus a pud varias gentes, et varia eiusdem muneris nuncupa tio 623 passim. Potestas 282 b et 283 eorum munus apud veteres, et qui ad id munus legeretur 626 passim et seq

Centura morum, lontificibus propria 278 b quam necessaria, et eiusdem ius 635 d. Graecis usitata 621 d. Rom 622 a apud omnes usitatissi ma et eius utilitos 621 et 622 b Livii Salinatoiis 283 c de ea iudicia veterum 629 pass. Eius modus apud rom 634 a utilitates 624 b. et passim item sol seq Incommoda 617 c, d. 628 b

Censuta morum castigatrix 629 c. Item sceletum maiorum 630 c. eius vera appellatio quae 630 d. qui primus eam abrogavit 633 d

Census magister apud Greaecos, et eius munus 622 d ubi nullus, quan taincommoda 628 c. is seu Censura, quibus obnoxia 628 d an lege divina permissus, et quare introductus; et quomodo in eo peccasse dicatur David 623 b. et passim Apud Rom. de quibus rebus primum fieret 628b revocatio quam neceslaria 626 c. et 627 b, c. eius varia ratio apud vetercs 623 d, et 624 a Atheniensium; vide Atheniensium. Venetorum; vide in voce Venetorum. Introductio apud Gallos 623 a. Civium Rom. sub Romulo 639 a

Centenarii numeri ratio 7042

Centuriatus ager; vide Ager

Keratii appellatio inter Monetales quomodo et quare introducta 626 d

Cerae vitidis et slavae differentia in sigillis et diplomatibus 96 b

* Certa necessariaque argumetis persuaderi non debent 483 a

Chaldaei qui dicti 371 b eorum astrologiae initia 403 b mendacium in horoscopis 402 a

Chamborticum foedus; vide Foedus

Childerici Francorum regis ingenii stupor 131 et 132 a

Chilonis responsum memorabile petenti quid Deus operetur 555 d

Chiorum status 227 d. a Turcis devictorum 228 a

*xeirotoni/a quae Graecis 285 b

Chlopae, apud Moschovitas quid signisicet 190 d

Chorearum exemplum notabile 406 d

Christus a Pontio Palaesiinae Praeside condemnatus sub Imperio Neronis 54 b. eius horoscopus ex Leovicio 408 d

Christiani a Romanis quare odio habiti et suppliciis affecti 485 a. eorum captivitas sub Traiano 54 a. caritas in alendis pauperib. 39 c. supplicio affecti primis tem poribus, servos habere non audebant periculi metu 37 b, c quatc servos mannmiserint 37 et 39. operas et ius successorum in ipsos retinuerunt, ibid. 39. a. eorum calumniae 345 b

Cicero nonus homo quare dictus 774 b. cius exilium 54 a. 300 d iactatio 351 a. eloquentiae utilitas 364 d. 365 a. Locus in Vatinium de auctoritate Senatus 255 d Item de


image: s1244

opificibus seu artes sordidas prositentibus 358 b. dicta de Tyrannis 214 b. locus de abrogatione legum 96 c. d. locus de Octaviani imperio 271 a. locus in contemptum ludaicae religionis 484 c. eius consulatus et fumma potentia 318 c

Cicutae potus, supplicii genus apud veteres 504 d

Cincinnatus belli gerendi causa Dictator intra quindecim dies 80 a. Cincinuati prudens consilium Appio datum de Tribunorum pluralitate 445 d

Cingulum, militare signum apud Rom. 547 c

Cinna Augusti Caesaris hostis, quomodo factus fidelis 388 b

Cireumcisionis tempus quare octavo die conftiturtum apud Hebr. 417. c, d

* Civem improbum moenibus arcere tutius, quam in inti mis Rei publicae visceribus peste laborare 388 a. Cinem Roman. verberare non li cebat lege Porcia, vide Porciae. Civem transfugam Romani acerbius quam ho stem puniebant 64 d in eum Principis auctoritas, et ius prchensionis 64 c

Cives beneficiorum varietate aut amplitudine an definiantur 55 passim. Patricii et urbani, an magis cives quam rustici aut plebeii 51 c

Cives optimi quique et sapientes in Republ. an esse possint 217 d, et 218 a. virtute praestantes a Graecis in exilium missi; et quare 235 d et 493 a Ordinestres distri buendi 3 d. an serui censendi 343 d

* Cives ferociores evadunt qui armorum usu ac libertate fruuntur, quam qui pace et otio delectantur 468 d, et 469 a

Cives Galli, ut et Mediolanem. ses, etiam si sub eodem Imperio sedes mutent, tributa nihilominus ob mutationem duobus locis pendere coguntur 58 d

Cives an liberi, et an filiufa. civis esse possit 47 a. plebeii apud Venetos ab imperiis et iure suffragiorum sammoventur 59 d. apud Athenienses et Romanos qui 48 a

Civibus vere Romanis quod ius peculiare 53 d, 54 d. iis quae communia dicantur 11 a, b

Civilium quorundam beliorum pacificatio 389 passim

Civilium societatum quae firmissima 775 b

Civis urbanus qui 48 d eius differentia a rustieo et municipali 52 passim

Civis desinitio 45 d. 46 a, d. 47 a, 51 d

Civi Romano, ut ad honores perveniret, decennio militandum erat 358 a

Civis ascripti et honorarii differentia 48 b. a peregrino, imo civis a cive quid differat 60 d 61 a, b, 63 d, 64 a. Athenis fieri quam difficile 58 a. ubi ubi fuerit, principis sui legibus in personam coceptis obligatur 65 a. natus. optimo iute civis censen dus 48 d 56 b sapiens ac beatus quis indicandus 6 a

Civitas beata quae 4 d, 5 a

* Civitas necin personis, nec in moenibus subsistit, sed in civium omnium coetu 10 b, 50 a. an Res publ. dici possit 49 et 50. Romanorum quam Lacedaemoniorum beatior 8 b

Cititate salva quomodo urbs everti dicatur 393 b. in aliena totum vitae suae tempus transigens, an suam retineat 60 b, c, in eius constitutione quot personae 9 c. in adipiscenda apud Ferrarienses, Londinos, Helvetios et Germanos decem annorum spatium requiritur 59 d: quatuordecim apud Venetos. ibid.

* Civitatem invitus amittere, aut suo principi praeiudicare domicilii commutatio ne nemo potest 59 b

Civitates in Germania quae liberae 227 a

Civitates solo steriles, mercatura celcbres et fertiles 359 c, d. Imperii maiores quae 26 c. procul a portu aedificari quare vellet Plato 317 a * Civitatis iushonorarium, imperio nemmem astringit, nisi qui suae originis ac civitatis domicilium deserit, ut in alterius Principis potestatem veniat 56 a. eius et familiae collatio; vide Pamiliae, Communicationis ius, Gallis Combourgeoisie 55 d 56 a eius, urbis, collegii, curiae, et familiaeverbo ius intelligendum 49 b, 50 b. Urbis et civitatis differentiae exemplum notabile, ibid. et 31 a

* Civitatis alienae imperio qui tenetur, suae civitatis iura amisit 36 d

Civitaris et urbis appellatio et differentia; vide Urbis, eius statum ad naturam accommodare oportet 492 d. connersio quae 366 b. unde 368 b. definitio ex Aristot. 49 b, et 30. praestantissimae imago 776 c. eiusdem et Rei publi differentia; vide Reip. eius definitionem et differentiam ab Universitate; vide Universitatis

Civitatum conturbatio maxima, honorum et magistratuum ademptio 430 d

Civitatum quarum contrarii sunt sines, mores contrarios esse oportet 438 b


image: s1245

Civitatum origo 365 d. earum conversiones unde 368 b earum Canes qui dicti a Demosthene 539 d

* Civitatum dissimilitudo, varietatem iuris habeat necescesse est 36 b

Civitatum defensoribus quae potestas a Valentiniano concesla et quando 54 c, d

Civium qui variis Rebus pubi. praefuerunt, varius numerus 259 passim. Eorum numerus in Rei publ. qualis esse debeat, et eorum dimsio 183 c, 526 c. omnium obligatio quae 58 b. tres ordines, et qualies 776 b. alienorum querelas adversus suos Principes, quomodo Princeps audire, componere, aut vindicare debeat 610 b uli varia id genus exempla. De eorum ordinibus Solonis, Platonis, et aliorum constitutio 526 c. eorum qui ordines 445 c. idem ius peculiare, nec peregrinis concessum 61 d eorum ac peregrinorum iura apud lurisconsultum saepius confusa 49 a. studia ad utrumque accommodanda, ad pacis et militiae artes 574 a ubi id genus veterum exempla. Iura in Moschovia, Tariaria et Aethiopia quam dura 58 a. Venetorum autem et Rhagusiorum dissicilia, ibid. Multitudo keipubl an uti lis 527 a. b. honorariorum ius quam ab aliorum inre diversum 56 d, 57 a. finis 430 d, et 431 a, d. Platonica distributio 354 b, c. ubi nulla nobilium habetur ratia. Romanorum ius 36 b. Aetas, ordo et status quomodo dignoscantur; vide Aetatis Ordinis et Status. Duarum Rerum publ. in unum corpusconiunctio, an alteros alteris subditos reddat 367 b Romanorum numerus 185 d

* Civium consensione factum censeri non potest, quod erepta libertate fiat 208 a. Hcc de Tyranno.

civium et peregrinorum origo 46 b eorum ius idem 70 b

Civium etiam inter se ius saepe diversum 65 c. horum alii nati, alii sacti, et qui qui que dicantur 47 d, 48 Bonorum et sapientum Rei publ quae utilitas 480 d, et 457 a. eorum ordines ex Platones et Caesare 374 b. Roman. venditio 358 b. Hispanorum libertas 38 a, b

Clarigatio quid Varroni 64 a. eius seu repraesaliorum ius ad quem pertineat 171 d, et 172

Claudii Imperatotis animositatis intemperatae exem plum 311 c. facilitas seu in dulgentia in Piaetores 314 d. in iudicando ineptia 465 b. varia edicta 229 c. operum commendatio 671 c, d

Claudii Neronis et Livii Salinatoris in Consulatu collegarum, naturae contrarietas, quam Rei publ. utilis fuerit 447 a, b. iidem una Censores ibid. b, c

Clavis non errans quom odo intelligatur a can onisi is 131 a. b

Clavi pangendi mos apud Roman et quid eo clavo intellexerint veteres 396 b

Clausulae vulgares usitatae, in diplomatibus Senatus et aliorum Gallorum literis ad Regem 182 c, d

* Clausula generalis, ad universa eande vim habet quam singularis ad singula 605 c

Clemens v. Pontifex, Angelis imperare vollens 131 a

Clementiae exempla 338 d

Clementis VII. Pontisicis perfida calliditas 605 d

Cleomenis tyrannis, eiusque captivitas 178 b, c. eius calliditas in colligendis pecuniis 38 b

Clientala quae dicatur 66 a. inter prmcipes foederata consociatio 68 b. * Clientelam alterius Principis suscipere periculosum, sed periculosius sine causa iustissima subire 387 d

Clientelares cautiones quae 584 b Clientelare ins inter principes observatum 66 b. ius varium 66 a. eius origo, antiquitas, et utilitas 67 an ad heredes pertineat 68 a. hoc, partronatus, ac feudale ius, quam diversa 68 a

Clientes pecuniam patronis ad collocandas filias conferebant 66 d

Clientum et Vassalcrum ins diversum 66 b. et. Libertorum, et ingenuorum disserentia 67 d, 68 b

Clodoveus, Francorum rex. quo beneficio affectus ab Anastasia Graecorum Imp. 197 c, d

Clodovei Galliarom regis regni propagatio 112 a

Cnidiorum imperium 80 d, 15 a status 227 c

Codrifactum laudabile 220 d

Coetus iure prohibiti, Collegia dici nequeunt 332 a

Cogitatio quae capitalis 220 d. eiusdem exempla ibid.

Cognitiones seu curationes extraordinatiae, a Vespasiano creatae 264 d. item et a Carolo IX. Francorum rege, ibid.

Collega an decreto collegarum a collegio prohiberi possir 334 c. an collegae imperio teneatur 316 d. 317 c, 318 b

an Collegae ipsi Collegium a philosophis appellentur 332 a

Collegarum convocandorum ius penes quem 336 d. eorum ius an idem omnium


image: s1246

et commune esse debeat 331 c. peccantium emplastrum, vide Emplastrum.

Collegia pauperum praeter nosocomium maximum apud Parisienses 361 c.d

Collegia publ ca, liberalium artium et opisiciorum seminaria, iuventutis instiruendae gratia in Rebus pub esse oportet 44 d

Collegia praecipua Rei publ. Magistratuum 332 d colle gia magistratuum ab aliis quid differant 332 d

Collegia opificum, Rei publ. quomodo nocere dicantur 347 d

Collegia an decreta facere possint, quae omnes collegas seorsum ac minorem collegarum partem collectim teneant 335 a

Collegii et corporis differentia 330 d

an Collegii princeps sit collega 331 d

Collegii Tribunorum, de suffragiis inter se ferendis ius 310 d, et 19 a

Collegiis legata donationesve sieri quis primus permississe dicatur 332 b. an iis et Corporibus Republ vacare possit 342 d. quae leges apud Rom. de iis 232 a

Pro Collegio quae decreta sunt omnium consensione ac voluntate, an ea maxima pars aut collegii duae partes antiquare possint 335 b pro Collegio non fit quod collegae seorsum faciunt 336 d

Collegiorum necessitas Rebus publ. 345 c, d. utilitas 347 a. incommoditas, eorum origo, et ius varium a fol. 328 ad 330. genera 330 c, 331 b, 332 a, c, d, et fol. seq. 333. et 334 d. Eorum in exigen dis poenis quae ratio 337 c, d et fol seq. collegiorum corporum, universitatis, ac Rei publ. differentia 327 d. tollendorum ius 430 b. potastas quae 332 c. d. Collegia Israelitarum in montes Sion 482 b

Collegium quid 327 d 331 b, c Collegium et Universitas peccare cum non possint, doli mali actio im poni eis nequit 337 c. contra, ibid.

in Collegiorum statu praerogativa quae 219 a

Collegium, Corpus et univer siras, in quibus coveniant; vide Corpus

Coloniae Puteolos ac Salernum missae, suffragiorum ius in Republ. Rom. amiserunt 52 d. Romanorum extra Italiam in Occitania 41 d. coloniarum deducendarum ratio apud Romanos et uti litas 644 c

Coloniae Romanorum ex insima plebe Romanae urbis 533 a

Coloniarum Romanarum in Italia descriptio 625 a

Coloris varietas in hominib unde 502 d. colorum in hominibus varietatis consideratio 523 b

Colossi Rhodiorum magnitudo, ruina, et rastitutio 646 b

Columbi Genuensis stratagema in domandis Indis 511 b

Commessationum ori o 329 b

Cominii locus, de caede principum quorundam Angliae 216 b. eius laus 346 d

Comitatus Caroleus in Burgunda cuius 120 d

Comitia Germanici imperii; vide Conventus. Eorum cogendorum ius 225 a, et pastim

Comitia tributa unde 231 a

Comitia varia 230, 231, et seq. Apud Rom. quomodo vitiari dicebantur 319 b. plebis, non centuriatim sed tributim siebant 156 c. eorum et Conventus ius atque utilitas 346 passim. Habendorum locus apud Rom. 434 b. Roman distributio a Servio Rege sacta 185 a eo. rum iura Tiberius Roman. adimit 92 c

Comitum Francorum potestas, olim precaria, postea perpetua 303 b Comitum et Marchionum dignitates intioductae in Callia, et earum ius ratione successionis 548 d

Commerciorum iura, singularibus pactis populorum ac principum conventis continentur 69 d. corum varia exempla, ibid. * Commercium Virtutis ac Nobilitatis nullum 355 d

Commissarii hodierni qui 261 a

Commissio expressa quae dicatur 270 d

Commissiones quae dicantur 262 b

Commodati et precarii differentia 263 b

Commodus M. Aurelii optimi Imp. silius, imperiidedecus 30 a

in communi re. prohibentis condirio potior 317 c

an Communia omnia natutae legibus 702 a

de Commonione bonorum, Platonis sententia 11 c Communitas, dissidiorum parens 12 c

Conani Scotorum regis lex Deratione accusandorum reorum et damnar dorum 458 c. Conani lib. 2. locus restitutus De solduriis et devotis 67 derror 151 c

Concentus harmonicus 777 a. 778 a, c, d

de conciliis secretis Catonis Censoris sententia; vide Catonis

Concilii Possaci coactio; vide Possiaci

Concilorum Germanicorum ratio; vide Germanicorum, Conciliorum Lingoccitanae


image: s1247

seu Narbonensis provin ciae utilitates 346. 347

Concordiae exempla et commoda 444 b. et passim fol. sequen Eius et pacis comes quae 431 c. concordiaMagist ratuum quam Rei pubi. salutaiis; vide Magistra tuum

Concubinatus lex abrogata 15 a

Connestabilis in Gallia qui 313 d. 321 d. vide et Militum Magistri

Consiontatio Pragmaticis quae 326 b

* Coniugibus hereditatis expilatae actio non datur, nec furti; vide Actio expiiarae. Eorum pacta conventa, ne scilicet matitorum potestati subiciantur uxores, eriamsi iurerurando sancita fuerint non servanda 20 a oniurationum cavendarum modos 470 c, d ubi vatiarum coniurationum exem pla 471 a earum exitus quare difficiles 471 c

de Coiuratis supplicium quomodo sumendum 469 c, d. et 470 passim

Cumiuratorum quorundam exempla, quisebire mortem proposuerunt sibi potius quam a suscepto negotio desistere 471 d

Connubialis lex Appii quare abrogata 794 b

Connubii et Contubernii diffferentia 35 d, 40 a

* Connubiis conservantur familiae, collegia, coetus, et civitates 9 b

Connubiorum ratio apud Persas; vide Persarum

Connubiorum leges geometricae 748 c, d. Arithmeticae, ibid. Eorum quae ratio ha benda in Atistocratiis: vide Aristocraticistatus

Conradini Manfredi silii caedes 247 a

Consensio tacita an obesse possit 60 c

consilium status in Gallia quod, et a quo institurum 747 a, b

Consilii sanctioris usus in Rebus pub hodiernis 246 c

Consilii magni apud Gallos ius, et unde sic dictum 246 d privati 247 a

Consilia Senatus, arcana esse debent: et eiusdem Rom. exemplum 245 b, c

Consiliorum ptivatorum creationes 245 c. d sapientum in Republ quanta necessitas 238 passim. Eorum tatio seu sententia in Repub. guber nanda 241 b. c

Consiliorum variorum ereationes, potissimum in Gallia 246, 247 248

* in Consilio capiendo quo plures fuerint, eo imprudentius saepe decernitur 466 d

Consobrinorum ius ratione snccessionis imperii 733 d

Consobrinam ducere uxorem, quam turpe: et id genus exemplum 636 b

Consociationis verbum quod inferat 331 b

* in Constantia et animi fortitudine decus est cmnium virtutum 522 d. ubi varia de Constantia. constantia et levitas; item sidelitas et perfidia, ex quibus humoribus manare dicantur 521 b. constantia in religione necessaria 521 b. in mediocritate consisiens 522 a

* Constantini Magni victoriae 407 c. ubi etiam eius nova temporum constnutio. item 404 b. Constantini tem peribus pauperum quanta ubertas, et paupertatis causa 39 b, c

Constantinopoleos Impera torum stem mata quae 146 d et 147 a in marg.

Constatinopolitanae obsidionis diuturnitas 561 c

Constitutiones Principum quae 151 b

Consuetudo contemptum hic vero contumaciam parie 455 a

*Consuetudines non Principis iudicio vel imperio vim obtinent 154 b. earum vis, ibid. A lege quomodo differant ibid. et passim

Consulatus ius apud Roman. penes patritios 773 d. 774 d

Consul Romae plebeius qui primus 352 a, b. Consul maior qui dictus 717 b

Consulem apud Consulem manumittere posse qnomodo intelligat Ulpianus 317 a

Consules unde dicti, et eorum ius 250 d. et 251 a. ex plebe cur primum Romae non crcarentur 352 b. quando primum introducti, et quod eorum antea munus 309 c. Romanorum quae potestas 179, et 180. de duobus Consulibus Rom. quorum alter Numantinis, alter Samnitibus deditus est a patre patrato, an Romani cives essc desierint quaestio lurisc. 60 a, b. Pater patratus autem dicuur, qui ad tusiur andum patrandum siu sancsedum sit; eratque setialtum sacerdetum antistes. Sipont. ex Liu I. ab V. C.

Consulis et Senatus anctoritas 255 b c

Consulum ac Censorum Rom. potestas Hanuibalis tempore 271 a. eorum et Tribunorum de auctoritate concertatio 314 b

Consulum collegarum praerogativa dignitatis 321 b

Contareni sententia de Venetis 180 c

Contemplationi rerum divinarum qui et quomodo aptiores 511 a

Contentiones quae utiles 445 c


image: s1248

* Contingentium raro, non habenda ratio; nec consti tuenda ex iis lex 733 c

Controversiarum dirimendarum modi 510 b

Convallium quarundam ubertas 518 b

* Conventio inter cives et Principem, mutuam habet obligationem 87 c, d

Conventus nocturni fugiendi 343 b

Conventus Germanici 224 a: ubi passim de eorum iure in Imper. Conventuum et Comitiorum ius atque utilitas 346 passim

Conversio a populari ad optimatum statum 379 c et contra, ibid. Civitatis quae 966 b. Conversionis et Alterationis differentia 366 b, c

Conversionis rerum naturalium quae frequentiora tempora 408 b, c. 409 c. Rerum pub. causae 367 c, 368 a, 371 a. Conversionum caelestium tabulae a quibus acceptae 396 c. earum et eversionum omnium causae 392 c. 393 d, et 394 a. maximarum tempora 406 c

Convivia sacra quare instituta 330 b. a)ga/pai quare primum vocata, ibid. conviviorum institutio Lycurgi, et a Graecis quomodo vocata 319 d. usus variorum 330 a, b

Convocationis varia ratio et varium ius 336 d, et 337 a

Copernici astrologi sententia de conversionibus et exitibus Rerum publ. 409 c

Copiae et exercitus ab Aquilone profecti 498 a

Coracotae latronum in Hispania ducis historia 2 b

Corbiae Francorum cancellarii auctoritas 165 a, b

Corcyraeorum plebis ex peregrinis oriundae, in patricios et optimates seditio 384 a

Coriensium et Basileensium Helvetiorum prudens consilium in monachorum et vestalium collegiis supprimendis 429 d

Corin thiorum cives honorarii Hercules et alexander Magnus 56 a

Cornelia rogatio seu lex de iure Tribunorum 307 b, eiusdem abrogatio, ibid. De dominorum crudelitate in servos 333 b, c. de Senatus auctoritate 256 d. de Magistratuum petitione 434 d. de bonis proscriptorum 541 c. de ture populs Rom. 300 d. Eiusdem legis poena in eos qui uxorem adulteram occidissent; vide Adulteram. de rogationtbus abregatio 257 c

Cornelius Balbus a Pompeio Romana civitate an dona ri potuerit 58 b

* sicut Corona regia in partes distracta nomen amittit; ita maiestatis iura pereunt, si cum subditis com municentur 149 c. Coronarum graminea. apud Romanos pretiosior 545 c

* Corpora geometrica in rerum natura sex tantum persecta, etquae 415 c. ubi et aliorum variorum mini me persectorum figuras proponit: et fol seq.

Corpora arentiora quo solidiora 496 b

* in Corporibus et collegiis qui numero iidem, pote siate superiores sint 317 c

Corporis humani coagmentatio mundi totius imago 513 d. simplicis unus est naturalis motus: ceteri motus, si qui fuerint, aut cotra naturam aut aliunde cieantur oportet 410 a

Corporis humorum contrarietas, quomodo ipsum consistere saciant 446 d

Corporum et collegiorum iura; vide Collegiorum.

* Corporum et animorum vis ac robur versus utrumque Polum: vide Animorum. Eorum mutationes unde 368 b

Corpus quid 327 d, 331 a corpus humanum, civitatis imago et forma praestantissima 703 a. corpus collegium, et Universitas, in quibus consentire dicantur 331 a

Cosmae Medices dominatus Florentinis saluberrimus 383 b. Cosmi Medices principatus qualis 204 d. prudentia in conservan do statu 716 c. Cosmi Fiorentini Ducis in colligendis pecuniis remedium 61 a eius imperium violentum 208 b

Cosmt apud Lacedaemonios qui 197 a

Courtoisie et Angleterre, quae vulgo dicatur 91 in marg d

Crapula ad Austrum letalis 497 b

Crassi et Lentuli Romanorum divitiae 532 b. ei quot serui 37 d

* Credere invitus nemo cogendus 415

* Credere omnibus melius quam singulis 439 a

Creditoris in debitorem qui non est solvendo ius apud Hebraeos 42 a, 44 c. lege XII. Tab ibid.

Cretensium mores in convivando 12 b

Crimina Maiestatis, nisi expressa fuerint, an securitatnm tabuiis contineantur 605 d

Crozili Turonensis mereatoris hereditas apud Turcos mortui, Turcorum praesecio concessa, filiis eiusdem ea orbatis 13 d

Crudeies qui maxime tyrannorum suisse memorentur 375 b


image: s1249

Crudelitas Amorthaeorum et Ammonitarum, Domitiani, Helenae Russorum reginae: vide suis locis. Scitharum et aliorum 503 d. 504 passim: 336 d, 337 2, 339, et 340

Crudelitas an Voluptas vitiosior 374 c

Crystallinum vitrum confregisse, olim servo capitale fuit 35 d

Ctesiphontis rogatio in favorem Demosthenis 263 c

Cuiacii restitutio legis Domos ff de legat. 397 b, ab auctore non probata: legis 2 de off. procons. emendatio reprobata 320 c. definitiones magistratus 260 a

Culpam paretum in filios derivari quam iniquum 537 d contra 539 a

Cupediatiorum infirmitas un de 633 c

Curatio veterum, hodie Commissio vocata 263 d. saepe gratior ac Rei pub. utilior quam ordinaria potest as 268 b hoc Curaltonis vocabulo quae comprehendantur 271 c

Curationes odiosae, magistratuum vero munera gratiosa 265 b

Curationes ante leges in usu 272 b, c. earum vis in Rebus publ. 264 d. earum et officiorum differentia 269 a

Curationum Rei publ, vis 262 c. earum vatietas seu divisio, et tus Parium 265 a. rescripta ad quos pertineant 268 d, et 269 a. ius ad quos relatum 271 b

Curator Reip. quis 259 b. a Magistratu quid differat 271 d

Curatores a Carolo Magno constituti unde nuncupati 264 a

Curatores Rei publ. in Gallia creati 263 a

Curatorum Rei publ. et officialium discrimen 259 a, 261 a, 263 b. usus; vide Rei publ. curatores. Munus 261 a

Curatorum rerum agendarum ius quomodo terminetur: et eiusdem variae quaestiones 266 d, et 267 b

Curatorum et Magistratuum creandorum diversa ratio 271 b, c

Curia Parisiensis iudiciorum publicorum, quare Tornella nuncupata 461 a. a Philippo Longo constituta et cum im perio perpetuo 442 c.

eiusdem Curiaefactum laudabile 291 b, c. Iudicum numerus 442 d, 443 a

Curia Scarium: vide Scacarium

Curiae nomine quid intelligendum 50 b, c

Curiae Parisiorum et Monpeliensium, a legibus Roman. liberae 101 b

Curiae in Gallia quae supremae 249 c. earum auctoritas cum antiqua, tum hodierna: item an earundem imperia preoaria, an perpetua 442 d et 443 passim

Curiarum superiorum iudicum in inferiores auctoritas 315 d, et 316 a

Curiarum Galliae praerogativa dignitatis 321 c

Curienses: vide Corienses

Curulis Magistratus dignitas, nobilitatis insigne apud Rom. 353 b

Cynaethensium Arcadum Rei publ. casus ob neglectas canendi leges 411 c

Cyri optimi Principis laus ex Xenophonte 203 c, 373 b

Cyri iunioris bellum adversus Artaxerxem 388 b

D

DAci quibus subditi fuerint et eorum defectio a Pololonis 57 b. hos cum vicisset Olorus Traciae rex, uxoribus eos seruire coegit ignominiae gratia 16 c, d eorum rex Decebalus a Traiano devicto; 498 b

Daemonum vitae tempus 414, d

Dagoberti Francorum regis crudelitas in Pictavos 340 a

Damnationis formulae veteres 301 a, c

Damnatorum (excepta perduellionis causa) bona cur liberis, non fisco relicta 538 a. contra, eod. fol. d. Quare excipiatur perduellionis causa: quare item filiabus concedatur Falcidia, nec quidquam liberis 539

a. item ubi non proscribantur bona 540 d. quare fisco adiudicentur eorum bona 537 b, 539 a. Proscriptionis pericula: vide Proscriptionis. Eorum restistutio 166 et 167 2. Iure Gallorum a quo restitui, oporteat 164 d. Eorum bonorum quae ratio servanda 539 b, Bonorum proscribendorum quae ratio 540 d, et 541 a. praediorum quidem quitorum proptetate liberis aus propinquis servata. Eorum variae liberationes 459 d, et 460 passim

Dam natus in aliud im perium si fugiat, an illius imperii dominus, rogante domino e cuius finibus effugit, sine causae cognitione iudicatum exsequetur 325 b, et d

Daniae princeps a Federico 1. regio nomine subornatus 197 d. et qua lege 198 a. eius successores quomodo a fiducia Imperatorum defecerint. ibid. Daniae regis Federici iusiurandum 93 d. eius potestas 94 a. Christierni regis captivitas 94 c. Eiusdem regni nobilium cum Poloniae rege adversus Da. niae regem soedus 78 c, d. Regni potestas 88. a. eius. dem reges olim vasalli im. petii Germanorum 110 d Daniae regis, Soxoniae


image: s1250

Dueis, Landgravii Hessiae, Ducum Bavariae et Holsatiae, Pontificis Virceburgeusis et Bambergensis, Nurembergae, Lubercae, aliarumque Germanicarum civitatum pupulique cum Sigismundo Augusto Poloniae rege foedus 78 b

Danielis oraculum de Imperiorum ortu et occasu, quo sensu in Methodo historica explicatum est, confirmatur 421 d. eius Imperia quae intelligenda 422 a, b.

scriptorum variae sententiae 423 c. locus de eius damnatione ad bestias, salute, et supplicio sumpto de adversariis 95 b, c

Danorum caedes in Anglia 748 d. Regum status 184 c

Danus tyrannus perduellionis reus dictus a Theodosio, et quomodo 64 c

Darius regnum ut adeptus 647 b. eiusdem mercatura 650 b

Davidis Imperii fines 142 d.

temperantia vindictae in Saulem 211 c. eiusdem Iudicium suppliciumque sumptum de milite qui se Saulis homicidam professus esset, ibid. d. et 216 a. Eiusdem opes; vide Ditissimorum

Debita cum Henrici 11. Galliarum regis, tum regis Hispaniarum 666 d, et 667 a, d

Debitores in membra dividere l. 12. Tab. licebat 32 a eius labrogatio, b

Debitotum ab aere alieno varia liberatio 525 c. d

quam periculosa 528 b

Decemuirorum constitutio apud varias gentes 177 b

Romanorum imperium annuum 434 d. eorum potestas varia 80 a. et 180 c

Decima, genus Vectigalis; vide Vectigalis. in Exactione earum abusus Ecclesiasticorum 530 b. introductio lege divina 657 a

Decimandarum legionum ratio apud Rom. ob facinus admissum 338 a

Declarationes quae vulgo dicantur 293 b

Decretum quid, et eius a iudicio differentia 305 b

Decreta Theologorum et Pontificum, quoties de connubio disputatur, plurimum valent 15 b. Magistratuum sive Tribunorum pleb. quomodo legis vim habere dicebantur 151 d,

an mutari vel rescindi possint 307 c

decretorum collegiorum ius varium, a 334 usque ad 337

decretorum vis et natura 256 d

Decurionum Rom. sceleratorum indulgentia 760 d

Deficientium subditorum a dominis poenarum quae ratio 338 b, c 341 passim

Definitio quid, inanis quae 51 c. vera, ibid. Eius in definiendo praecepta 260 a, b, et d

Definitionum necessitas 327 d

Dei et regis comparatio 448 d

Deiotari crudelitas in liberos 737 a

Deitatis consideratio in rerum constitutione 394 a, et passim

Delatorum praemia necessaria 539 a. eorum nomina quare prodenda 540 b

Delectus in creatione magistratuum 285 d

in Deliberationem quae venire soleant, et quae ratio adhibenda 252 c, d, 253 b

Dellus Anglorum in Gallia legatus 96 d

Demetrius ex pirata praefectus 2 d

Demetrius obsessor urbium, Macedoniae rex, quare a suis reguo pulsus 458 a. eiusdem Sententia de fortunae varietate 360 b

Demetrius Poliorcetis bellum Atheniensium gratia quare susceptum 202 d

Demetrii Phalerei disciplina Ptolemaeo tradita, qui libri regibus legendi 673 c

Demetrii Istriae et Croatiae regis designatio 197 c

Demiurgi et Praetores Achaeorum 74 d. 75 b. Achaeorum Senatus primates 244 b

Democratia quae dicatur 174 b, d, 175 a. Monatchiae contraria, eod. d. eius constituendae ratio 186 a. contra eam argumenta; vide Popularis status

Democriti mulctatio 196 c

Demosthenis locus restitutus ratione talentorum a Pericle relictorum in aerario Atheniensium 671 a. eius et Aeschinis controversia 263 c. quod Demosthenes aureacorona donatus esset; unde eius oratio Pro Corona. Eius Orationis adversus Leptinem argumentum 95 d. Eiusdem Demosth. loca de abrogatione legum 96 a. eius rogatio de incolis et libertis in albo civium censindis, et causa 47 c, 231 c

Denarii Romanorum ratio; vide Grossus

Denegare petentibus an inhonestum 555 a

Devotiones filiorum, an eos a patria potestate liberent — 333 d, et 334 a

Devororum ius 333 d, et 334

* Deus voluntarem hominibus omni necessitate solutam indidit: sed ipsi a recto naturae cursu deflexerunt 34 c. quare parem sibi efficere non posse dicatur 149 d. acerbiorem de principibus delinquentibus, quam dereliquis quaestionibus exercet, ex Salomone 97 c,


image: s1251

an suis promissis teneatur 100 c

Dictator qui, et eius auctoritas 273 a, b. a quo dici solitus 80 b. Rom. tamquam commissarius seu curator Reip, 79 d, 80 a. eius nomen quare Romanis odiosum 200 a. ius 279 2. potestas qualis 79 c, 30 a. auctoritas 711 b

Dictatura curationuncupata, et quae eius tempora 262 b. eius nomen sublatum Pompeii singulari Consulatu 80 c.

imperium apud Rom quare breve fuerit 378 c

Didati Aragonensis Praetura 54 b. peculatus rei apud Ganevates, fugitivi liberatio 326 c, d

Dierum constitutio divina 7 d

Diffidentiae inter optimates exempla 567 c, d

Dignitatis gradus inter socios et foederatos 144 a

dignitas quae dicatur 284 b.

eius varium ius, eod. fol. An tantum Magistratibus tribuatur 274 b

* Dignitas muneribus, non personis metienda 353 c.

a militia seiuncta 350 c

* Dignitas aut ex Virtute, aut ex Nobilitate pendet 704 a

* Dignitatem provinciarum aunua successione reparari curvoluerit antiquitas 435 a

Dignitatis praerogativa inter Principes, et inter Helvetiorum civitates 143 c. Inter Reges Francorum et Hispanorum 145 et 146 Inter eiusdem imperii Magistratus 321 passim

Dignitatum gradus inter socios acfoederatos 143 d. et 144 a

Dignitatum ratio quae 353 c

in Dignitatibus variorum ordinum Aristotelica inversio 356 a

Dignisatum vox Honorum lo co quomodo successerit 564 b, c

Diluvii tempora 405 d

Dimensionum geometricarum diversa ratio ex Euclide 416 passim

Dionysii maioris tyrannis 198 c. et 376 c. eius prudentia in beneficiorum tributione 554 b

Dionysii iunioris dissimulatio 454 b. tyrannidis exitus 373 d, et 374 2

Dionis caedis et interitus causa 716 b

Diogenis dictum in Dionysium iuniorem 213 b

Diplomata an leges efficiant 261 d

diplomatum regiorum varietas 261 b. eorum aut rescriptorum vis 287 d

Discordia Magistratuum quomodo Rei publ. utilis dicatur; vide Magistratuum Discordiae incommoda 386 b

*Discordiae civiles sequuntur Rerum publ conversiones 389. et id genus exempla. eod. fol. passim. Earundem ac bellorum civilium occasio ex Meo et Tuo 11 c. eas seminantibus nihil pernitiosius et detestabilius 487 b

Dissidiorum causae 701 c, d

Dissimulare principem quae oporteat, vel potius vitare 454 a

Disciplina recta quantum possit ad hominum mores immutandos 518 d

disciplina militaris a domestica longe dissidens 257 a.

eius laudes; vide Militaris. Disciplinae, legum, morum, institutorum finis 8 a

disciplinae unde manarint 195 c

Ditissimorum exempla 685 c, d, et 676 passim

Divina lex harmonicam observare videtur proportionem 771 a passim

Docti an Imperiti in Senaru censendi 241 a

* Doctrina ex obscuro nobilem efficit 354 d

*de Dolo actio adversus Consulares nulla plebeiis danda 760 d

Domanium forensi, quod genus vectigalis; vide Portoria.

Dombari principatus cuius iuris 127 b

* Domesticum imperium, omnium virtutum quibus Res publ. florere debet, fundamentum firmissimum 23 a

* Domicilium mutare, non tamen patriam repudiaro licet 59 a

Dominandi iusta lex quae 193

a, b. dominatio feminarum et puerorum quam Rei pub. damnosa; vide Feminatum. Gallis quam periculosa 972

d. Serui intolerabilis 720 c

*qui Dominatu alterius norttenetur, ab eo iudieari ave proscribi non potest 124 d

Dominatus quis dicatur 189 b, fuit prima Monarchia, eod. c. et 229 b. quomodo a tyrannide differat 198 b, c

Domini in vasallum ius 67 c

domini nulli apud Turcas praeter Calipham 141 d

Dominii et Imperii mutatio 194 a

* Domino in servum fugitivum perpetua manus iniectio est 122

*Dominorum imperia quam Regum certiora 193 d. eorum in subditos etiam principes potestas 64 d, et 65 a

Domitia rogatio quae 230 b

Domitianus cur laudatus 205

a. eius crud elitas 544 a. quare Epaphroditum Nationis libertum supplicio affecerit 215 d.

in Donando quae leges constituantur, seu quae considerari debeant 555 b

* Donatio consummata, non


image: s1252

capit conditiones 82 a, 721

d. quae proprie 83 2. rei eiusdem pluribus facta quam perniciosa 554 d

Donationum seu largitionum Principum ius varium; et quantum Rei publ. damnosae eiusmodi effusiones potissimum in Gallia 554 d, et 555 passim. donationum principalium exempla varia 646 passim

Donorum seu largitionum vis in expugnationibus et conquisitionibus 648 c, d

Doria Genuensem remp. ut constituerit 219 c

Dotis constitutio divina quae 536 c in dotem uxoris quod sit ius marito; vide Mariti. dotis Caroli IX. sororibus dictae summa, quare minor quam dotis filiarum Caroli 659 b

Dotium ratio habenda In Rebus pub. ut in eis modus adhibeatur 534 d, 535, et 536 ubi varii gentium in eis mores

Drachmae Atticae et Denarii differentia 683 c. Graecorum ratio; vide Grossus

Druidae apud Gallos quantae auctoritatis 74 b. eorum ius apud veteres Gallos 635 d. 758 b. religio 509 d

Drusi Tribunipleb. responsum nota bile 628 a. eiusdem in Philippum consulem auctoritas 179 c

Ducibus an arbitrio suo pacem aut foedus ferire liceat 158 a

Duarchia quae 187 b. Duumuiratus idem, sub Aristocratiae forma comprehenditur. ibid. item sub Oligarchia 368 d

* Dubitario iniustitiae opinionem affert 481 d

Ducati numi antiquitas 687 a. ubiconfertur cum angelico Anglorum, medino African??? et solito Constantini

Ducae Constantinopoleos Imperatoris libelli de natura hominum 503 a

* Ducibus in bello sicut multa non sunt aggredienda, ita semel aggressis non dimittenda 294 c

Ducis vocabulo quis intelligendus 271 c

ducum exercitus ius 304 b

Ducum Francorum olim potestas precaria, postea perpetua 303 b

Ducum Armoricorum et Burgundiorum defectio a regibus Gallorum 163 b

Ducum Britanniae Armori cae disputatio de fide praestanda Francorum regibus 111 b, c

Duelli institutum seu origo vide Monomachiae

Duilia lex, l. bertatis Roman. fundamentum 160 d

Dupli poena quomodo introducta, et an legibus permissa 665 c, d

Durandi Provinciae et Septimaniae ad regem legati mandata 678 d

Duumuiratus qui, vide Duarchia. eius muneris imperium difficile conservatu 187 c, d. ubi de eodem praeclara sententia. Duumuiri an inter Magistratus censendi, et eorum auctoritas 274 d, et 275 a. eorum ius 320 d

Dux qui 155 c et eius ius, ibid.

E

EBrietas ubi laudata 252 b. eius consuetudo turpissima, Alexandri magni rerum gestarum decus foedavit 453 d. Exemplum notabile in Alexandri magni compotores 454 a

Ecclesiasticorum ordo, aliorum detrimento quomodo opibus et potentia auctus 530 b, 531 c

Ecclesiastici an praedia, resve immobiles acquirere possint 530 d. Sacerdotes an testamenta stipulari possint, aut iis testes adhiberi 530 d, et 531 a. eorum statum labesactandi occasio 532 a

Ecclesiasticorum ordinum, ut Episcoporum, Archiepiscoporum et aliorum census sive numerus in Gallia qualis 531 d. Bonorum eorundem census seu annui reditus ibid.

Ecelini Tzrannicaedes 375 d

Eccum vox, qua Caligula ad Aequumalludebat 467 c

Edegnarus qui in Sultanorum dominatione 159 c, 313

Edictum quid 307 c. Peremptorium; videPeremptorium

Edicta quae dicantur 150 d

edictorum Magistratuum ius 307 b. lis clausula Quia sic nobisplacuit, cui subiciatur 86 a. Alia clausula solita adhiberi 96 b. A legibus quid differant 150 d qui teneantur, ibid. Eorum vis 151 a

Edictorum duorum Principis de eademre, utrum sequendum 294 c

Eduardi IV. Anglorum regis victoriae 572 c. eiusdem beneficium in Brittannos

Educationis rectae et pravae exemplum, et quantum possit ad homines conformandos aut corrumpendos: quiditem inde Rei publ. utilitatis aut damni inferatur 519 b, c

Electorum Imperii Germanici initia; vide Germanici

* Eleemosyna, divitiarum omnium munimentum firmissimum 668 d

Elephantiasis seu lepra unde 508 c. et inter haec quae differentia ibid. d

Elephas bestiarum sapientissimus; vide Bestiarum


image: s1253

Elizabethae Angliae reginae ius in Lenoxium Comitem qui Scotiae Reginam duxit 65 a

Eloquentiae utilitas sive damnum 490 b, c

Dluviones et incendia vicissim fieri quomodo dixerit Plato 408 d

Emancipatio, olim liberis erat magnum beneficium 23 d. ea sola vere liberantur filii a patria potestate 334 a. eius mercatura turpis inter patres et liberos 25 a. emancipationes inutiles apud Gallos 25 d

Emanuelis regis Lusitaniae anim ositas et victoriae 142 c

Emplastrum repetundarum et ceterorum peccatorum 432 a

Emptorem magistratuum quomodo spoliare liceat 435 c

Epaminondae et Pelopidae capitis damnatio 436 b

Ephesiorum lex in favorem servorum 36 d

Ephororum numerus et auctoritas apud Lacedaemonios 176 d, et 177 d. creatio 178 a, b

Ephori cuiusdam apud Lacedaemonios lex de hereditatibus filiis relinquendis 28 b. fuerunt autem Ephori apud Lacedaemonios, ut Tribunipleb. apud Romanos: Inspectoresque ea vox signisicat

Epidaurii qui 222 b

Epirotarum regis iusinrandum 87 d. eiusque minima potesias 87 a

e)peokuqi/zein Athenaei proucrb. i. Scytham agere, seu Scythico mere bibere 499 b

Epilcopi, an maiorum Pontificum et Archiepiscoporum legatis seu officialibus parere teneantur 321 a. eorum et aliorum Ecclesiasticorum numerus in Gallia quantus; vid. Ecclesiasticorum

Equestris ordo qui apud Rom. 351 c. ubi et de eiusdem ordinis iure agitur. vide et 353 d, 364 a. Eiusdem dignitatis ratio et abusus apud Gallos 547 b. item d. Georgii ordinis institutio apud Anglos, et aliorum diversae institutiones ac varia insignia, eod. fol. d, et fol. seq ubi de horum collegiorum vario iure agitur

Equi Aesopici fabula: vide Aesopici

equi hinnitus sors Persarum 728 d

Equitis Asinarii in orando vis 489 d

Equitum Magistri creatio 728 a

e)nexurias1mou= seu oppignorationis ius adversus peregrinos 64 a

Eremita Rex invitus creatus a Tripolitanis 369 d

Eripiendi sceleratos e morte qui mos, et quae mala inde 166 d

* Error multitudinis non sequendus. 486 b c quomodo iusfacere dicatur 171 d. eius specie quod praeteuditur, ubi scientia peccatur, scelus est 171 a. ex eo, seu communi opinione, ius saepe constituitur 543 b

Essaei reges apud Hebraeos vitae integrae 211 d, 212 a

Eteoclis prudentia in animadvertenda coniuratione militum suorum qui in Chium insulam coniurarant 470 d

Eversionum et interitus populorum atque urbium varia exempla 393 passim et 395

Eumenes quare pileatus Romam venerit 32 c, d eius responsum Antigono Asiae regi 143 c

Euripidis sententiae de Nobilitate 354 c, 355 d, et 356 a.

eiusdem Alae aureae 547 a

Exactio Christianorum in Iudaeos ob religionem 344 b

* Exsecratio paterna morte acerbior 20 d

Exsecutio in quibus praecedere debeat reseriptum 325 a

de Exsequtioneiudicati in alieno imperio 325 b, et 326 a

Exercitus socialis conscribendi ratio 575 d, et passim fol. seq. ubi varia exempla eorum qui auxilit gratia accersiti, accersentes oppresserunt.

de Exheredationibus filiorum 27 d, 28 a

* Exitus adversos metuere, potius sapientem oportet, quam sperare secundos 253 a

Exilio damnare an Galliae curiae superiores possint 315 d

Expensae litium in Gallia 662 c

Exprobratio turpis, in benefi ciis tribuendis 554 d

* Expressa nocent, vide Nocent

Exuli data fides an servanda 603 c, d

exules unius foederatae civitatis, an a sociis recipi possint 611 b

exulum principum quorundam ultionis bella 387 d, et 388 a

Exulibus latronum necandorum causa datum praemium apud Rom. 26 d

F

FAbii Maximi et M. Marcelli in impio militari adversus Annibalem collegarum contrarietas naturae, quam Rei publicae Romanae utilis 447 c Censoris in seligendis libertinis Rom. ab ingenuis cautio 231 b. unde et Maximus cognominatus

Fabii cquitum Magistri factum 269 c

Fabii Maximi subtilitas in eonservanda Rei publ. a servo


image: s1254

rum manibus et potestate 47 c. quare Maximus dictus, ibid. eius cunctatio Rei pub. salutaris 573 b

Fabii Gurgitis consulis Rom. exemplum de patria pote state liberati 27 d

Fabiae gentis Romanae caedes 383 b

Facilitatis regiae pericula 205 a

Facinus a pluribus commissum, quomodo puniendum 338

Falerii ducis Veneti supplicium 181

Falsi poena varia; vide Poena

Famae bonae cingulo aureo praevalentis, proverbium unde desumptum 546 a

Familia, seminarium Rerum publ. 8 c. an sine Republ. constare possit, item an Familiae pater summum in suos imperium exercere possit 45 d, 48 c. in eadem plures dominos esse non oportet 15 b

in Familia definienda quot personae 9 c

Familiari iure a proavis constituto postori an obligentur 13 d

*Familiarum privatis pactis iuri publico non derogandum 13 d

Familiarum perturbatio ratio ne feminarum 739 b

* Familia bene ac prudenter instituta, vera est civitatis imago 8 d. contra, Familiae si suis officiis non contineantur, civitatum et Rerum public. status corruit 9 a

Familia rei pub imago 713 d

Familiae interdum maior quam Res publ. 10 c

*Familia civitatis imago 701 d

Familiae et Rei publ. differentia 328 b

Familiae nomen unde 9 d

Familiae vera gubernatio quid praetter 12 d

Familiae defintio 8 c, 12 a

Familiae nomine quid intelligatur: vide Servorum

Familiae et civitatis collatio 48 c

* Familiarum ac bonorum cuiusque conservatio cum Rei publ. cura ac tutela coniuncta 12 d

Fatum an sit, et quid esse dicatur 392 d

Farales dies qui dicti 324 a, b ubi notatisr error seu abusus huius vocabuli. fatalis numerus: vide Numeri

Favorini sententia de febre quartana 481 d

Federicus: vide Fredericus

Felices cives qui 4 a

Felicitatis et calamitatis in singulis hominibus gradus diversi. 7 d. in rebus publ. 8 a

Felinus iuris utriusq. doctor probatissimus 278 a

Ferdinandi Rom. regis foedus cum Archiepiscopo Salisburgensi 78 c

Feritas ac barbaries unde profecta 500 d

Ferraria quem supremum agnoscat 123 a. eins Dux primus ibid. b

Ferruminatio numismarum 691 b

Fessarum et Mauritaniae principis prudentia in coniungendis duabus urbibus proximis quidem, sed tamen inimicissimis 389 b. cius crudele periurium in fratrem 609 d

Festi loca restituta: in voce Ouis 275 d. Item de sanctione lgeis in verbo Peculatus 276 c. Error in verbo Iussit 255 b

Fetiale ius unde dictum, et quale 578 c. eius iuris poena legatos violantibus imposita; vide Legatos

Feuda quae verissima dicta 192 a. dignitatis appellatione venientia, partitionem non admittunt 735 c eorum introductio 191 et 192. Iura an ad feminas pervenire possint 745 a. ea distrahere ubi non licitum; vide Praedia. Iuris eorum origo 67 d. cum de eorum legibus quaeritur, servientis, non dominantis praedii mores ac leges intueri oportet 192 b, c. Nobisium et ignobilium origo 355 c. eorum iura ab Italia in universans Europam 113 b

Ratio Francorum et aliorum moribus 355 c. Iura hodierna nulla fuere Augusti Imper. Romani tempore 191 a

Feudum quid, et unde dictum 107 d. eiusdem duorum dominorum altero peccante, quod ius 322 a, c. Commissum quomodo non alienetur extra familiam, etiam cliente damnato, sed liberis aut propinquis relinquatur; idque Gallorum et Germanorum moribus 541 b, c

Feudum amittit fratricida; vide Fratrem. Quantum cumque sit, a Principe alteri dono datum aut venditum, non propterea cohaerentem iurisdictionem ven didisse aut proscripsisse dicendum 322 d

Feudalium possessione feminae in Germaniae arcentur 192 b contra in Lotharingia, eod. c. Germanorum mores in eorum iure; vide Germanorum

Feudale ius quam diversum a Patronatus et clientari 68 a

Feudatorio iure vasallis dominos eiurare licet, si qua illis iniuria inferatur 611 a

*Fictio iuris, veritate potior esse non porest in alterius detrimentum 731 b


image: s1255

Fides semel data a cliente, acceptaque a patrono, nulla temporum infinitate praescribi potest 112 b. an data omnibus servari debeat, ex Machiavello 602 b. peregrinis principibus data a principe in paciscendo cum subditis de conservatione eorum, an rupta, peregrini principis ultionem iure reposcant 604 d, 610 b. a sociis deseritur interdum potentiorum metu 600 d. violandae occasiones ex rebus levissi mis quaesitae 606 b, et passim, Asubditis Principis procuratorum ministerio praestari nequir 450 d.

eius religio ubi nulla habenda censeatur 593 d.

a Privato adversario data, nec eidem servata obstante iure publico, violata non dicetur 603 c

Hosti data an scruanda 594 d, et 595 passim, et sequen. ubi Romanerum et aliorum varia exempla. An infideli servanda 598 b, c, 599 a, b. Exulibus aut latronibus data, an servanda 603 c, d, 604. iustitiae fundamentum, quae exceptis turpibus pactis, in omnibus inviolabilis servanda 5942. contra, in quibus iure civili a iureiurando praestito non teneatur, ibid. Vide et 546 d. Partibus duabus dissidentibus an servari possit 598 a

* Fides sceleratae consensionis amicitiae nomen respuit 3 a. In ea data quae observari debeant 604 c. eius necessitas inter homines 526 d

*Foedifragis nulla fides debetur 598 b, d, 599

in Fidem et in foedus alicuius venire, quam differant 579 b

Fidelitas quibus permittenda ex Caroli Magni cautione 239 d

Fidelitas Italorum moribus quae 603 c

Fidelitatis et perfi diae humor contrarius; vide Humorum

Fidelitatis obsequium personale 13 a. nec procuratorio nomine praestari potest, b

Fidelitatis actus legitimus individuus 118 a

Fideicommissorum ius ratione substitutorum filiorum invicem: an ii primogenitorum fratrum nepotibus praeferantur; vide Substitutionis ratio. Introductio favore feminarum, et eorum ius 535 d

Fideiussionis prohibendae ratio Salomonis 488 c

* Fiduciam quae hodie a vasallis exgitur, veteres Persae et Romani ignorarunt, quibus tributi exigendi usus fuit 142 c, d

Formula regis Aragonia 119 b

Fiduciarium ius unde deductum 107 c, apud Turcas usitatum ibid.

Fiduciarii et vasalli, Magistratuum aut iudicum creandorum an ius habeant 158 a.

a Vectigalibus immunes 107 d. Reges, an reges appellandi 144 c, d

* Fiducia alterius qui tenentur, maiestatis iura habere dici non possunt 149 c

Figurarum Geometricarum dispositio; vide Geometricarum

* Filius ab educatione parentum excusatur, si nullam ab iis artem didicit 23 c. patri vim inferenti obsistere, aut illatam iniuriam propulsare an iure possit 25 d

*Filiusfamil, aut servus, etiam in uxores potestatem non habent 15 b

*Filii a patre sine ipsorum consensu emancipari nequeunt 25 a

*Filiifam. uxorin soceri, non in mariti potestatem cadit 15 c

Filii an Nepotibus, aut Nepotes illis, et quomodo praeferantur 733 passim

Filio parentem scelerosum an occidere liceat 212 d

Filios ter vendere patribus lege XII. Tab permissum 22 c

Filiae ac sorores regis Galliarum, dum collecantur ac nubunt, nihil praeter pecuniam de regalibus Francorum praedas delibare possunt 121 a

Filiamfam a patre non emancipata, etsi domum paternum deserat ut maritum sequatur, non in mariti sed patris potestatem venit 15 c. contra legem divinam et probatos mores. Maritus uxoris vota probare aut prohibere potest 15 c, d

* Finis in omni negotio considerandus 1 b

inter Fiscalia iura summae maiestatis quae competant 271 c. d

fiscalibus poenis creditores iure priores anteferri oportet 100 d

Fiscales tres apud Gallos quare constituantur 448 c

Fisci et aerarii differentia; vide Aerarii. Fisco quare adiudicentur bona damnatorum; vide Damnatorum. Fiscum habere an etiam privato principi liceat 171 b

fiscus Principis et Rei publ. differunt 171 b, c

Flaccus sacri auri expilaror 484 c

Flaminii Senatoris Romani crudelitas in servos 36 b

Flandria et Artesia, quando


image: s1256

liberatae a fiducia debita Gallis 116 a

Flavii libertinl Aedilitas 546 b

Flaminii constitutio in dispositione civitatum Thessaliae 219 c

Florentiae tyrannus Alexander Medices; vide sup. Eiusdem Rei publ. status qualis 175 d, et 176 Ius populi et Magistratus 158 b

Florentinorum status cuius ditionis 145 a

Florentini, imperii Germanici vasalli 123 d. quare Vexilhferos invisos habuerint 200 a. Hi et Neapolitani Venetos et Insubrios ingenii acumine quare in privatis rebus rationibusque vincant in publicis tamen vincantur 514 d. eorum Status inconstantis incommoda 444 a, 515 c, 701 a, b. Oligarchiae in popularem statum conversio 380 b. in Medicos seditio plebis 381 c. eorum clementia in Pisanos 339 c. quam eis utile Imperium Laurentii Medices 699 d. variae caedes 301 a, b. bellorum civilium inter optimates origo 386 b. Ordinum in eiusdem Rei publ. pristino statu dignitatis praerogativa 354 a. mos in creandis Magistratibus, seu tempus praefinitum in mutandis 262 d Populatis status potestas 164 c Civium quorundam rogatio ut inter peregrinos censerentur 67 a. de liberatio in decernendo statu, sive populari, sive Optimatum, aut id genus alio 492 c. Dux quando perpervus constitutus 443 d. Ducis aerarium 659 d

Fleridus campus Romae unde dictus; vide Campus

Foedera periculosa 581 d. an sempiterna ferienda, et an tutius sit cum principe, aut cum populo inire 713 b. ea seu societates quomodo ad posteros transferri possint 615 a, b Salis qualia ab Hebraeis dicerentur 615 b. Scotorum cum Francis 616 a

foederis pangendi ius 157. Galliarum regum et Anglo rum 113 et 114. eorum quae inter principes panguntur, elausula communis, qua cavetur ne alii aliorum civium patrocinia suscipiant 610 d, et 611 b, c

Foederatorum iura communia quae 579 c. genera duo ibid Eorum communia quae 197 d

in Foederibus Principum cum subditis quae cautiones adhibendae 609 c, d. et seq. fol. id genus exempla, quibus varia proferuntur periurta. Inter Principes pactorum clausula generalis rationo civium 58 b

Foedus quod, et eius genera varia 578 c, d, et fol. seq. clientare quam periculosum, et huius quae cautiones 584 d. inter Francos et Hispanos 615 d contra Francos 593 c. nullum stabile, nulla fide societas inter principes contrahi potest, si victores victis legem dederunt 594 c. Romanorum cum Aetolis imparibus aut certe iniquis conditionibus 586 d. cum Macedonibus, quospostea omnino subegerunt 587 a

in Fadus et in fidem alicuius venire quae differentia: vide in Fidem

Foederis et Sponsionis differentia 596 a

Foederis Helvetici cum rege Galliae renovatio 232 deius neutralis vis 69 d

Foederum sine societatum ezutiones 580 b. et passim seq. ubi variagenera. foederum sive societa tum in perniciem quorundam factarum exempla; vide Societatis repentinae Clientarium cautiones 581 c. varia genera; vide 65

*Foedifragis fides non tenetur 595 b, 599 d

*Femina nobilis ignobili nupta nobilitatem amittit 19 c

Femina indomitum animal 534 d

femina p cupiditate apud Theologos 14 d. cius natura 534 d, et 535 d. ius successorum ratione imperiorum abrogatum 339 d.

tempora periculosa 421 b.

furti convictae poena gravis apud Venetos; vide Venetorum.

Feminarum quatuor eiusdem nominis quae ad Gynaecocratiam aditum sibi fecerunt, exemplum 740 d. Earum et Puerorum dominatio quam Reip damnosa 535 passim, 709 c. vide et in voce Dominatus. Earum poenae quare leviores quam virorum; vide Poena Ius ex lege Voconia; vide Voconia. Imperia quam damnosa 738 a. ab omnibus officiis civilibus ac muneribus civilibus ac muneribus publicis arcendarum, ibid. Multitudo quam masculorum quare ubique maior, et id genus exempla 535 b, c. et 624, 625. exclusio a possessio ne praediorum exstantibus masculis non solum fratribus, sed et aliis parentibus ciusdem familiae 527 d

Perversitatis et crudelitatis exempla 540 d, 739 passim. Quare in praediis iure divino succedere non potuerint exstantibus masculis 534 d, et 535 c. quando maribus in hereditatibus factae aequales 535 a. in perpetua patrum,


image: s1257

maritorum aut proximorum tulela 19 b. a muneribus et honoribus publicis quare arcendae 365 a, b. eas quare censeri mos non fuerit 624 a, b. iis an adoptare licitum, vide Adoptare

Foeneratoris poena gravior quam furis apud veteres 528 c calliditas ratione usurarum; vide Italorum

Fontenaii proelii clades: vide Francorum

Foresterii ratio in numeris 410 d, et 411 a

Fortiores hominum et animalium; vide Montani quare Germani aliis nationib. vide Germani

Fortitudo Romanorum in ad versis 646 a

Fortuna, ficta Gentilium Dea, a Theologis repudiata 253 a

*fw=s2 quid 35 a

Franci patria potestate non subditi 25 c. eorum mores ratione feudorum 534 b. Regnum successorium deficiente legnima masculea pro le, an suffragiis popularibus debeat stabiliri; et eiusdem regni ius antiquum 724 d, et fol. seq. Regni tria firmissima fundamenta 734 b. eiusdem Imperium nec ab intestato, nec cessione transferri potest 121 d eorum Foe dus cum Hispanis, vide Foedus. Conventus sub Carolo VIII. adhuc minore 89 d. cum Helueriis 70 c. eiusoem foederis renovatio 73 a Reges a Pontificia et Impera toria seruitute immunes 727 a. Helvetiorum foedus quare tam religiose obseruent 72 b. iidem Reges, Ferrariensium Ducum patroni 123 b. Romanae ecclesiae pro tectores 145 c. Germanici imperii an fiduciarii 130 a. Immortales quomodo di cti 727 b. eorum aurei numi cum regali Hispanorum argenteo collati 682 d. Clades ingens 407 b. Status imperii qualis 182 d. Nobilium caedes Fontenaio proelio 385 d

Francisci maioris Galliarum regis honesta frugalitas et parcimonia 674 d, et 675 a. eiusdem florens Imperium 205 d, 206 2, 552 d. contra He~rici eiusdem filii imperium ruinosum 553 a. eius clades Papiensis 572 b. captivi propositum 390 b

Francofordiensium religionis varia genera 344 a

Franconia societas quae 78 b, c

*Fratrem occidens odio Domini feudum amittit 614 d

Fratres unde dicti 329 b fratrum in possessione praediorum successio 527 d. Regum praedia iure Gallico fisco vindicantur; nisi quaedam speciali munere tribuatur: vide Regum fratrum. Filiorum ius in bonis patrum 732 d, et 733 a

fratrum et sororum caritas unde 329 b

Fraus fraude et periurium periuriis an rependi possit 600 b

Frederici 11. Germanorum Imp. crudelitas in Mediolanos 340 a Eius edictum in ius Applicationis seu Albinagii Francorum in beneficium peregrinorum 62 c

Federicus 11. Alexandro IV. Pontifici misere se submittit 138 d

* Fugitivus servus irato domino non restituendus 227 a

Fulmina Ionis a Graecis quae fingantur, et qua ratione; vide Manubiae

Fuluius de filio proditore supplicium ipsemet sumit 24 b, 294 c. eius mulcta quae 275 c

*Fundamentis male iactis. nihil superexsirui potest firmum aut stabile 234 b

Fumi venditoris supplicium imperante Alexandro Severo; vide Aulicorum canu.

Furantium extra urbes varia poena 766 a, b

Fures seu Errantes, Aegyptiorum nomen profitentes, an vere Aegyptii, et unde adveniant 237 b

fures quare Britonum more in crucem agantur 764 b

furis poena apud veteres 526 c, 769 b. Variae poenae 766 et 767

Furiosorum curandorum modus Londini observatus 505 d in Africa frequentia vade; vide in Africa

*furiosorum nullus cosensus esse potest 337 c

*furiosus a poena excusatur, cum ipso furore plus satis torqueatur 211 a

*Furti actio coniugibus non datur 17 c. ratio Arithmetica ex Aristotele 769 b. nocturni varia poena 760 d

furantis feminae suppliciu grave apud Venetos; vide Venetorum

Furoris et Insaniae differentis 505 c. d

*furoris genus, hominum naturam et ingenium arguit 505 a. ubi et variafuraris genera proferuntur.

Furum varia genera et poenae 767 c

Fuxaei laus ratione rei numariae 690 d

G

GAbellae vocis etymon 661 c

Gabinii Tribunipleb. periculum 434 d

Gabinia lex in favorem Pompeii 262 a

Gaditanorum foedus cum Romanis quod 55 b

Galaditarum caedes 523 d

Galbae caedes ulta 25 d. de eadem caede locus Tacrti 263 b


image: s1258

quare cum Pisone ab Othone truerdatus 428 c

Galeacius 1 Vicecomes Mediolanensium damnatus ab Imperatore 149 a

Galeacii crudelitas in fratrem 736 d

Galeacii Mediolanensis Du cis captivitas 122 d

Galeni origo unde 500 c. eius sententia de natura hominum ab humoribus eorum proficiscete 502 d

Gallicae historiae scriptores qui 111 d, 112 a

Galli barbari et libertatis studiosi a Iuliano Imperat. vocati 411 d. ubi morum mutatio; et unde, fol sequen passim. Anglis consilio prud entiores, Hispanis minime, a quibus saepius sunt decepti 501 a. Legibus Rom quatenus subiecti 101 passim. Romanerum et Graecorum victores 569 d, 570 a. Potestatem vitae ac necis in uxores et liberos aeque ac in servos habent 22 c

Galliae Ecclesiasticorum annui reditus. vide Ecclesiast.

Gallia litibus gaudens 510 b, 512 a. Musices studio addicta 412 a. ubi de Gallorum variis cantibus Imperii Rom. vigesima pars 574 d. eius regni divisio 346 d. 734 a. Regis inaugurandi mos, et formula consecrationis 725 c Pontificum asylum 133 b, 592 a. eius quae urbes praecipuae 581 a. figura et magnitudo 664 a, c. paroeciarum, urbium et pagorum numerus, ibid. Consilia varia, et eorum ius 246, 247 et a seq. usque ad 249. curiae 249 c. Imperii status firmissimus 390 c. societas cum Helvetiis 579 c. lex dotium lata a Carolo IX Galliarum rege, abrogata ab Henrico 11 536 b, c

Galiiae Regum caritas in pauperes: vide Caritatis. Bellorum civilium causa 386 d, 474 c

Galliarum imperium Caesari quam srugiferum 379 a Imperii fundamentum praecipuum in eiusdem conservatione 428 b

Galliae regni incolae propinqui peregrinorum hereditates potius adipiscuntur quam proximiores qui extra Galliae fines domicilium habent 63 b. Civium iura peregrini quomodo consequantur 60 b. eiusdem regni ubertas 652 c

Galliae Reges an iure suffragiorum electi, et Rhemensium Archiepiscoporum ius in eorum consecrandorum more unde profectum 726

b, et passim. Regum defecto rum sepeliendimos 727 b

Gallorum leges optimae de largitionibus principum, item de ratione aerarii 674 passim. Legibus et aliis Iurisconsult. sententiis Adoptare an permissum: et quid adoptivis relinquere liceat 30 d. eorum Levitas a Caesare, Tacito, Trebellio et aliis exprobrata, an vere levitas censenda 519 d. eorum laudes 520 passim, et folio sequente. de factionibus eorum locus Caesaris; vide Caesaris. Nobilium quorumdam liberi, qui ut parentum imperia ac potestates retinerent, interdictis agere non dubitarunt 435 b. Papiensis fuga 558 b. Privilegia Rom. Tiberius minuit 53 c. Gallorum intellige qui civitatem Roman. conseouti fuerant: eorum foedus cum Romanis 58 b, c. cum Helvetiis hodie, ibidem. Historia de capillorum tonsura rege Francisco maiore ob vulnus acceptum detonso 454 b, c. eorumdem primi Regers non nisi Calend. Maii sese populo conspiciendos proponebant 457 b

Gallorum natura, Hispanorum contraria 501 d. ex Gallis et Hispanis natorum temperies 502 a, b. Eorum mores et studia 520 et 521. Eiusdem naturae celeritas quantum nocuerit illis 501 c. unde proficiscatur celeritas illa ibid.

Gallorum Populi liberi qui Romanis socii, et eorum in Republ. Rom. ius quod 52. d. eorum Magistratus olim annui, iam vero perpetui 433 c. unde plurima incommoda. in Vectigalibus quae ratio 651 d, et 652 a. Veterum foedera et iura varia 74 b. Servorum variae manumissiones 40 c. Regum in subditos quae benesicia, quibus suorum animos et voluntates maxime retinent 462 b. Caedis a Neapolitanis commissae causa 742 d. Item a Belgis 743 b. eorum olim in Sacrificandis hominibus consuetudo; vide Amorraeorum

Gallus Romanorum proconsul apud Graecos 75 b

Gambacurrius summam in Pisanos ut adeptus potestatem 123 c

Gandavensium damnatio et supplicium 294 d. Magnanimitas et victoriae cum in Niveruensium Comitem tum in plures Flandriae urbes 339 d

Gaogarum regum origo 46 d

Gelasii Pontificis auctoritas apud plerosque qualis habeatur 130 d

Gemellorum ratione quae praerogativa imperii successorii; vide Primogeniti masculi. Trigeminis quae beneficia apud Rom.


image: s1259

concedebantur 555 c

Genevae Syndicus aut Senator nemo, nisi civis natus 48 d.

apud Helvetios et Germanos idem receptum.

Genevatum fines qui 247 d. eorum cum Bernatibus foedus, clientelare primum, deinde aequum 585 a. hoc munus annale 264 d. iidem Francorum et Helvetiorum foederibus excepti 69 c. Cesores qui, et eorum munus 623 b. libertas, item foedus cum Bernatibus quando initum et renovatum 69. Hoc demum anne 1584 renovatum et cum Tigurinis initum. Mos ratione Magistratuum aut consiliariorum substituendorum 186, 708 c. eorum laudatus status, cum ratione Optimatum, tum potissimum Cenfurae 708 d. eiusdem status comparatio cum Genuensi et Veneto 220 passim

Gentes variae a quibus Romanorum imperium distractum est 498 c

gentium iuri nullae virtutes praeferendae 729 d

Gentiles qui apud veteres 349 c

Gentil homme vocabulum Gall. unde 349 c, d

Genucii praerogativa in adipiscendo consulatu Rom. 352 a, b

Genuenses cuius iuris 124 c. corum Rei publ status 227 d. 707 b. dispositio et comparatio cum Republ. Genevatum 219 c. eorum Senatus perpetuus 258 d. Mos in suffragiis ferendis 251 b. lis quare sacris interdictum 667 b

Geometrica proportio quae 748 a

geometrica proportione an bene constituatur Resp. vide Res pub. ubi refertur Platonis sententia, quae tamen in operibus eius non exstat.

geometricae et Arithmeticae leges regendae civitatis quam contrariae 751 d, et 752 a

Geometrica regendae civitatis forma quae 751 a. in tribuendis honoribus ratio 773 b

geometricarum figurarum seu dimensionum varia ratio 415, et 416

Georgiani collegii apud Genuenses divitiae unde profaectae 665 d

Germani olim alea libertatem sibi mancipabant 31 d. eorum natura quae 503 b. hi et Scythae quare Australibus proceriores et robustiores 507 c. quare eorum liberi melius parentes referant quam reliquarum nationum, ibidem. Horum Principes, Francorum regum Vasalli ligii 118 b. Imperii status, vide Status. Horum Imperatores primum reges tantum dicti 136 c. Mores in feudis 192, 736 b. in suffragiu ferendis 252 b. eorum Imperium an Monarchia censendum 223 a, et passim. qui etusdem status hodternus 225 a. Imperii conversio ad Optimates 390 d. Principum adversus Carolum V. Imp. bellum 212 c. horum reges quomodo creandorum Pontificum ius sibi vindicatint 136 c, d, Res pub 76 a Principum numerus 727 d. hi quare Imperatores peregrinos sibi saepius constituerint 76 b, 721 a

Germanicum imperium, Imperit Francorum provincia 145 b, c. a quo parta, et quomodo ab eodem postea divulsa idib.

Germanici Imperii Electorum initia 724 d. Ecclesiasticorum pluralitss quam da mnosa 705 c

Germanici Impern Imperator, per seiura maiestatis non habet 122 2, 123 d. 124 b

Germanorum variae Aristocratiae 227 b

Germanorum Civitates quae ab Imperatoribus libertatem sibi vindicarunt, liberae censendae 125 b. eorum Ius speratum in Gallia, ratione provinciae seu regni Arelatensis 128 d. Principum foedus cum Henrico 11. Rege Francorum adversus Carolum U Imperat. 78 a. Mos in abluendis infantibus primum natis flumine vino 500. quem morem etiam Ansonidum fuisse probatur loco virgilii ex 9 Aeneid. Eorum variae Pensiones 648 b. Conciliorum ratio 347 c. Religionum varietas 521 d 522 a

Germani a Venerc alis nationibus quare continentiores 506 d

Germani et Scythae quare aliis nationibus bibaciores 449 b. horum Imperator quomodo Turcae tributarius factus 582 a. Reges qui nuneupati 723 b. ab Hispanorum tyrannide a Gallis liberati 576 d. Imperatorum variae caedes 722 c

Gerontosemia quando constituta 39 c. loca scil. curandis et alendis senibus, l. 16. Ced. se sacros. Eccles.

* Gestum nihil praeclare aut laudabile videri debet, ??? ab exitu pendeat 253 a

Gilthi Anglorum vox quid significet 462 d

Gladii potestas quibus propria 300 b, et fol. seq Acerbitas minor quam secutis antiquae 761 c, d. lus apud Rom. quibus 304 b


image: s1260

Glarensium Helvetiorum postulatio ad Henricum Galliae regem, de dividendis ex aequo optimatum pensionibus 235 c. hi et Abbatieellani, utriusque religionis custodes 72 d

*Gloria non in ipsius Principis celsitudine, sed in subditorum veneratione atque oboedientia consistit 182 b.

haec virtutis stimulus; vide in Republ maius

*Gloriae inanis morbo laborantes, magnae quam bonae famae cupidiores sunt 437 c

gnw)rimos2 Graecis qui 352 a

Gonzaga Venetorum inimicus capitalis, quomodo factus amicus capitalis 388 c. huius gentis origo et nobilitas unde 375 d

Gonzala Pizarrus Americae regionis Praeses, a Carolo V. Imp. deficit; eiusque defectionis supplicium a Lagasco sumptum 42 d

Gostavus Suecorum Imperium quomodo adeptus sit 719 c

Gotthi Romanis legibus subditi 101 b. horum persidia, vide Ostrogotthorum. Mos in creandis Senatoribus 295 d

Goveani sententia de Magistratus desinitione, vide Iurisconsultorum. Error de gla dio et securi 761 d

Gradus praerogativa inter Franeorum et Hispanorum legatos 145 d, et 146 a, et pas.

Graecarum et Rom. Rerum publ. libertatis popularis abusus 235 b, c

Graecia artium humanorum et liberalissimarum discipli narum alumna eiusque Res publ. 74 a

Graecorum et Persarum more, quaestoribus et praefectis aerario quare virilia amputata 679 d. horum Imperator ultimus caesus a Muhamede 420 c

Graecorum perfidia: vide Persidia

Granuella Mediolani Ducis legatus, quare ab Imperatore Carolo V. captivus detentus fuerit 64 c

Grassatores qui, et eorum poena 677 b

Gratiae portus, a Francisco maiore constructus: et eius privilegia 59 c

Gratidiani Tribunipleb. Rom. edictum de victoriati pretio 680 c

Gratiani lex de pauperum filiis a Christianis educatis 39 c

Gravitas et splendor habituum, in Principibus et Regibus quam requirantur 465 d, 466 a

Gregorius Turonum Pontifex, historiae Gallicae scriptor 111 d

Grombacchus ab Imperatote German. Ferdinando cum sociis proscriptus 76 c

Grossus Gallorum numus: eius diversa ratio, et cum diachma Graecorum denarisque Romanorum collatio 6832, b, c stipendium diurnum peditis, ibid.

Gruchius Sigonio de imperio contrarius 264 a

Gueldriae Ducis iurisiurandi actus; vide Actus

Guidagium Italorum quid significet 170 d

Guischa, Francorum regis legatus apud Helvetios 76 d

Guischardus Normanus, regnorum Siciliae ac Neapolis subactor adversus Graecos et Mauros 132 a

Gulielmus Nothus Angliae de bellator 192 c

Guzulanorum in Africa et Ma gnanorum imperii ratio; vide Imperii ratio

Gymnasticae artis utilitas 519 a 632 d

Gymnasiarchae quae auctoritas 274 b, c

Gynaecocratiae (hoc est Imperu feminarum) incommoda 738 passim, et fol. seq. ubi qua regna ei dominatui fuerint obnoxia videre est: vide Dominatus

H

HAnnibal Romanam brbem obsidet 270 d

Hannonis Carthaginensium Imperat. coniurationi quomodo prospectum a Senatu 470 d

Harmoniae suavitas quae 11 c

Harmonica proportio quae 748 a. Harmonia optima et gubernandi forma, ibid. et 479, et 480 passim. Ratione honorariorumiudicum, et salariorum opisicum seu operariorum 770 b. Item ratione Mundi et partium eius 777 d

Harmonicae Iustitiae rationes in Rei publ. administratione populari, Optimatum, et regali, quantum utiles 772, 774 c, 779 a

Harmonicae quae leges, seu qui termini regendae civitatis 751 c

Harmostes Lacedaemonioru potestas qualis 79 c

Hasdrubalis Imperat. mors 473 d

ex Havardorum nobili Anglicana gente Thomas et Henricus populi comitiis capitis damnati 91 a

Hereditatem unum ex liberis quem pater oprasset, cernere voluit Plato 533 c

hereditates aut legata Romanis relicta 646 d, et 647 passim. Legibus quam testamentis deferri praestabilius 28 b

* hereditatis expilatae et furti contugibus actio non datur: vide Coniugibus. Ma ternae filiis tributae ius quando introductum 14 d


image: s1261

hereditas eius nulla videtur, cuius bona adhuc vivo iure adempta fuerunt 538 d

Hereditatum lex lustiniani: vide Iustiniani

in Hereditatibus et legatis adipiscendis peregrino quot annorum spatium requirat iurisc. 56 d. earum diversa ratio 770 d, 771 a

Heredium agrum: vide Ager

Hebraeorum prae dictiones de Mundi exitu 405 b, c

*Servum Hebraeum habere, nec Hebraeorum legibus: nec Christianorum Christianum Iudaeis licet 41 d. con tra 42 b

Hedui Romanorum socii, soedere coniuncti: quod ius in Republ. Rom. habuerunc 52 d, 53 a. horum Ius peculiare in Gallia 56 b. magistratuum ius 197 a b

Helenae Russiorum reginae crudelitas in Legatos Prutenorum regis 618 d

Helfensteinii Baronis oratio pro Ferdinando rege Romanorum 225 d

Helices stellae vis in origine et incremento Rerum pub. ex Cardano 398 c, d. Helices et Burae eversio: vide Burae

Heliogabali domestici quales: eius in eosdem beneficia: unde eius vitae miserandus sequut us exitus 555 d, et 556 a. eiusdem cum Pertinace comparatio 206 c, d

Helveticorum dissidiorum qui arbitri 77 d

Helnetiorum extraordinariae pensiones 648 b. 649 b, 682 b. foedus honestius quod 648 b. Rhaetorum Rerum publ. origo et numerus 366 d. Praetores qui 72 b. foedus cum regibus Francorum, vide Francorum. Status origo 380 b. firmitas 220 d.

Popularis quam diururnus et cius stabilitas 181 d, 700 c, 703. dignitatis praerogatina 143 d. Rerum pub. consilia varia 247 d, et 248. Numerus et coventus, variaque iura foederum 56, 71, et 72: 575 b. 585 b. foederum ius ratione victoriarum, ibid. Cum Rege Galliae foedus renovatum 232 d, quot Res pub. 71 b, 73 b. Conventus qui et quo loco 72 a, b. varia religio, ibid. An una et eadem civitas vel Res pub. 71 b, 72 in eorum foederibus cum aliis principibus quare expresse excipiarurimperium Germanicum 76 d Petulantia in nobiles 698 c. foederis cum Francisco 1 Galliarum rege iniquae conditiones 606 b. cum Duce Allobrogum soedus quando desiit 70 c

Helvetiorum libertas ratione morum 637 a. Libertatis origo 558 passim. Eorum et Italorum naturae diversitas, et eorum status diuturnitas 515 b. Civitates quot, et earum iura 57 c. adversus Carolum Burgundionum Ducem belli causa 386 d. Praefecturae communes 72 b

Helvetii cum Imperatoribus Germanorum foedere iuncti 77 a, b. montani qui 234 d. horum status popularis, ibid. Pontificum Rom. contemptores 61 c. cum Austriacis foedere iuncti 76 d, 77 b eiusdem foederis exceptio quae, ibid. An Germanico Imperio subditi 76 d, 77 a, c

Helvetii quantum inter se differant legibus, moribus, religione et statu 492 b, c. foederis vis 70 d. foederis cum rege Francorum renovatio et exceptio 77 c, d

Helvetii quando suae civitatis iura Regibus Francorum dederint: vide Regibus

Helvetiis sociis ne societatem quidem, aut foedus aut ami citiam cum ullo principe contrahere licet, nsi conspirante omnium consensu 72 d

Helveticae seditionis causa et conciliatio 57 c, d

Helveticae nobilitatis caedes post Sembachiam cladem 235 b

Henricus Augustus, Anglotum rex, inauguratus etiam vivente patre 198 b

Henricus 11 Francorum rex, a Germanis principibus Dux electus adversus Carolum v Imp. Eiusdem cum iisdem foedus 78 a Henrici 11 Galliarum regis prodigalitas 674 d. Debita 666 c, 667 c. Clementia in Aquitanos re bellantes 341 c. in Germanos 721 d

Henrici, Francisci filii, Francorum regis imperium 206 a

Henrici IV. Imper. cum Pontifice Gregorio bellum 135 a, b

Henrici v Germanorum Imp. clementia in Brixienses 339 a Henrici v Imp. remissio inris eligendi Pontifices 137 b

Henrici v Anglorum et Francorum regis insiurandu 89 a

Henricus VIII Angliae et Hiberniae rex a Pontifice Roman. deficiens 135 b

Henricus Palatinus Comes, ante Imperium adeptum cum Philippo Valesio Francorum rege societatem et foedus contraxit 76 b

Henrico 11 Andium Duci a fratre Carolo IX Francorum rege quanta potestas tributa 82 a

Henticus (iaem Gaelliarum rex) Polonorum rex creatus, et quo iure 391 c

Henricus, VI Anglorum rex a populi comitiis damnatus 91 b

Henricus Suecorum rex, quare regno exutus 375 c

Heraclii lapidis usus


image: s1262

incognitus Archimedi 381 c

aurificus hodie in usu, eod. 681 d

Heracliti vulgaris disciplina 413 d

Hercules Celticus quare calvus et senex ab antiquis pingi solitus 489 b. Tyrannorum domitor 610 c. eius deificatio 209 a

Herile imperium, tertia regem dae familiae pars 31 b

Herodis Iudaeorum regis, Antipatri filil, et successorum eius, qualis fuit imperii exitus 374 a, b

Herodis imperii initia placida exitus feroces 372 c

Herodotus Graecus scriptor, de Rei publ. statibus verissimus 183, et 184 d. eius locus de vario dominatu 194 a

Hesterae locus de abrogatione legis, quam de interficiendis Iudaeis tulerat Darius 95 c

Hetruscorum cum Tarquinio Prisco Roman rege societas 156 c

Hiberi cuiusdam exemplum in exsecutione iudiciorum 323 b

Hiberniae regnum quando in siduciam Pontificum Rom. transierit 135 b

Hiero Siciliae regnum virtute adeptus 373 c

nepos eius Hieronymus ob vitia idipsum cum vita perdidit, eod. d

Hieronymi Lasci excogitata eatio exigendi tributi: vide Tributi

Hieronymi Siciliae tyranni exitus 373 d

Hierosolymae urbis varia captivitas 484 b. einsdem tem plum; vide Templum Hierosolymitanorum equi tum sacri ordinis magister, Pontificis Rom. fiduciarius 134 d, et 135 a

Hierotimus Parthorum rex quot uxores et liberos habuerit 9 c

Hilotae, sertui Lacedaemoniorum 38 a

Hiphil vox Hebraea quid importet 461 d

Hippodamus Milesiorum legislator 354 b. eius prudentia in ferendis legibus de maritandis ordinibus 526 c

Hippocratis, Aristotelis et Galeni sententiarum conciliatio de Australibus populis 495 a, b

Hispanorum querelae adversus Henricum 11 Francorum regem 166 d. eorum regalis argentei et numi aurei Francorum collatio; vide Francorum. in Servos consuetudo 43 d. natura Gallorum naturae contraria 501 d. ex Gallis et Hispanis natorum tem peries 502 a, b. Calliditas in Gallis decipiendis 501 c. Perfidia in Atablippam regem Pervanum 607 d

Hispaniarum regis studia ratione administrandi imperii 673 d. eiusdem regis et Angliae reginae connubii pactae conditiones 742 a, b. imperium a Mauris et Arabibus occupatum, et quamdiu 421 a conventus qui 60 a. legati apud Rhaetos, ab iisdem peculatus damnati 232 d

Hispaniarum rex a quibus et quomodo patronus asciscatur 582 d

Hispani an Romanis legibus utantur 101 c. quando eaede leges in Hispania introductae, ibid. Pervana iuga superantes, vi frigorum exstincti 499 d. ingenio ceteris praestantes 497. d. reges Pontificibus Roman. obsequentissimi 61 c

Hispaniae rex vasallus Pontificum Roman. 120 a. Vicarius Imperii 1242. eius Regni urbes quot, et earum apud Roman. varium ius 13 c. Consilia 247 c

Hispanus homo in Hispania natus et educatus, Galli tamen filius et in Galliam reversus, a principe rescriptum impetrare an iure possit, ut iura civium consequatur 60 d

in Hispanos cives ius a Carrnaginensibus sumptus 58 c, d

Histriones unde dicti, et eorum origo 632 a. id genus mimi quam Rei public. damnosi 631 d

Holsatius a Vandalis belli gerendi causa dux creatus 78 c

Hemagium quid 108 c

Humari Muhameti legati stratagemata in colligendis copiis 38 d

Homicidii poenae variae et varia genera; vide Poenae. Sicariorum Principis poena 210 c. etiam sola cogitatio capitalis, d

homicidium a patre in filio commissum 27 c

homicidii in parontem poena 27 d

Homines imperandi aut parendi mutuis officiis continentur 142

hominis natura duplex 6 b, 502 b. eius facultates 328 a

homo nouvi veteribus qui dictus 351 a

hominum opinio ab externis diiudicat 466 a. vita unde sustentetur 6 d

Honestas cum utilitate naturae coniuncta: vide Utile. honesti et utilis diversa ratio 98 c, d

Honestatis seu Honoris prcmia varia 545 c

Honorii et Theodosii Imperatorum leges de iure liberorum omnibus concesso quam pernitiosae 662 b

Honorarium ius 288 b


image: s1263

Honor publicus qui hab. 284 a

*Honoris et gloriae maiestate de Republ. sublata, cives in omne dedecus ac flagitiorum foeditatem piorumpere necesse est 547 a

Honores dum indignis tribuuntur, gloria iacet ac sordescit 546 b, 547 b

in Honoribus tribuendis dignitaribusque et gradibus, Alexandri Severi, item Solonis statutum seu mos laudabilis 556 b, c. quae vera in eis ratio habenda, ibid. qui apud Rom. penes plebem 774 a. maximi et publici sine imperio 284 d diuturni, oppulari starui contrarii 696 a

ad Honores qui promovendi et quae in eo cautio adhibenda 775 c, d

Honoris templum, vide Virtutis

Honorum publicorum divisio 286 a, b. Romanorum praemia quae 547 passim Ea praemia quo maiora, eo virtus clarior, et fortium virorum multitudo maior exstitura 544 d. gradus qui ex lustiniano 274 b. honorum et dignitatum mercatura turpissima et periculosissima Rebus publ. cum soli virtuti debeantur 546 d quae inde incommoda 551 b, 552 a, 556 a tribeendorum ratio Geometrica; vide Geometrica. Varia tum veterum, tum modernorum 547 a, 549 a. horum seu magistratuum mercatura omnium sordidissima 651 b. quomodo facti venales in Gallia, et unde manarit iste mos, ibid.

Honorum vocabulo apud Latinos quae intelligantur 431 a

Hoplorechnitae, seu Armorum opifices; vide Oplotechn.

Horaria lex de Magistratibus Sacrosanctis 309 b, et passim

Horatius Cocles quo praemio affectus ob suum in Remp. beneficium 555 b

Horoscopi Romae urbis explicatio; vide Romanae; ubi passim et fol. seq. varii explicantur Christi; vide Christi

Hostes iusti qui r d, 47 b. tot domi quot serui 43 d

Hostilii Aedilis vulneratio 310 a. Hostilii Regis Romani et Meti Albanorum Dictaroris discordiae quomodo Rei publ utiles 445 c

Hostium appellatione qui comprehendantur 76 a. a praedonibus et piratis quid differant, ibid,

*Hostium metus, cives in officio continet 565 c. horum et praedonum ius diversum 2 a. devictorum spoliorum, vel impositorum vectigalium, item mulctarum diversa ratio 643 b, c. et 644 b

Hugo Capetus regnum adeptus Caroli magni stirpe intermortua 391 d

Humanae naturae mirabile Dei artificium 412 c

humani generis divisio 327 d et 3282 primordia et propagatio, b. rapax et crudelis eiusdem prima natura c, d

humani casus adversi unde proficiscantur 461 d

Humanitas seu urbanitas unde profecta 500 c, d

Humaniorespopuli alii aliis qui dicantur 493 b

Humorum propria natura 521 a, b

Hungariae regnum a Turcis devictum 406 d. rex Ioannes a Sulimano Turcarum rege captus 115 d

Hungarorum tumultus ratione imperii 743 a. regnum fiduciarium Imper. Rom. 134 c

Hunni feudorum modum la Europam introduxerunt 191 b

I

IAni templum apud Roman. clausum 477 d

Ianotus historiographus Venetorum 180 d

Iasonis Iurisc. fraus adversus Trivulcium Galliarum ducem 215 a

Icilia lex de mulctis 275 b. de aisctoritate Tribunorumplebis 318 a

Iehus varia homicidia 212 b

Iephthae votum 25 a

Iesaiae prophetia de regibus cum Iudaicis, cum Romanis 439 c ubi et alia eiusdem et Hieremiae reseruntur. eius regnum Iudaicum cum regno Romuli Romano comparatum 419 c

Ignavia Regum quam pernitiosa subditis; vide Regum

Ignobilis an censendus filins natus ante adeptam a patre nobilitatem 730 d

* Ignominia nullum maius supplicium inter homines censeri debet; vide Virtutis. Hac notati an honores adipisci possint 635 a, b.

eius et infamiae differentia 634 c. ubi et qua olim Igneminiae purgatio fuerit videre licet.

Illigitimi apud Athenienses qui 28 d

Illustrium virorum in populari statu supplicia 697 d

Illyrici reges in principes suae ditionis eodem iute utebantur, quo Remant in tributarios 142 d

Imberti Delphinatus principis liberario servorum 40 b

Immunitates civium Rom a norum variae 55 c

Imperandi ratio ubique necessaria 702 b. ubi vide


image: s1264

barbarorum querumdam imperia. imperandi publice qui ius habere dicarur 299 a. ars optima, et quae vera Imperatoris ratio in iudiciis ferendis 461 c imperare sibi condiscendum prius quam alteri 14 c. cqualibus ex lege nemo potest 90 b

Imperator an Imperii Germanici ditioni subiciatur 77 a

Imperator aut Praetor creatus in aliena civitate, statum, Reip. alienar non mutat 76 b. Germanorum Imperator, eiusdem gentis nec peregrinus esse debet 577 a. quomodo tributarius Turtae 143 a. promum qui proprie dictus Imperator 271 c

Imperatores triginta uno et eodem tempore facti 722 b. ubi plures Romae, eorum, provinciae maximc separa tae 187 d. an suum munus alteri quam Pontifici Rom. concedere possint 139 a. quibus Rom. sacris interdixerint 137 c. et in margine. His seruirus imposita a Pontificibus 137 a, et 138 a

Imperatoria ars quae hominum societatem tuetur, sub prudentia continetur 512 b. eius potestatis et regiae maiestatis differentia 196 c

in Imperatoris clcctione, ubi domesticum cives ferre nolunt, commodius procul Imperatorem accersere quam finitimum, et id genus exempla 577 a

Imperatoris et Imperii status ius diversum 78 a

Imperatorum seu principum qui hereditario iure am imperium aut principatum, perveniunt, et eorum qui constituuntur seu eliguntur, comparatio 373 c. horum varietas 196 c. eligendorum taria ratio 577 a, b. Romanorum potestas a populo tributa 270 b. Romanorum qui optimiac sapientissimi 30. hodternorum potestas seu maiestas a Pontificibus diminuta 138 d

Imperia extra ordinem apud Rom. tribura belli gerendi gratia 265 d, 266 a, 273 a. Peregrinorum quam periculosa; vide Peregrinorum a mediis regionibus profecta 498 a, b. potentislima quae 10 b. ubi libera et popularia 515 d. iusta quae 229 b. pri ma,vioccupata sunt 371 b

Imperialis auctoritas quae in concedendis imperii iuribus 225 d, et 226 a

Imperii propria 305 a. Germanici status 181 d. eiusdem, iura maiestatis habent non solum Principes Germanorum, sed ipsi quoque conven tus 223 b,d, et 224 a. Potestas penes quos 122 a

Imperli veibum quid complectatur 316 a cius instrumenrum; vide instrumentum, vicariorum ius 165 b, c. et iurisdictionis ius diversum 271 a

Imperii regalis utilitates, incom moda, praestanria, et id gevus; vide Monarchiae

Imperii variis a Senatu vel populo Romano bellorum, gerendorum gratia tributi quae vulgaris clausula, et eiusdem interpretatio 270 c. laus quae 370 c. propagandi ratio Rebus publ saepius periculosa: contra, quae suo proprio Imperio contentae sunt, earum diuturniot status 716 d. publici genera 300 a. divisio mortuo Ludovico Francorum, Italoram, Germanorum et Hispano rum Imperatore 132 d, et passim seq. fol. Successotii praerogativa; vide Successionis ius. Ius penes quos 377 b. imperii eiusdem collegae, et magistratus pari potestate, se invicem rogare non possunt, multo minus maius imperium habentea 316 d

cum Imperio esse quid antiquis 270 d

Imperio qui pares, an pares honore coensendi 321 b. ubi plurium Magistratuum exempla

Imperii aut regni successorii stabiliendi aut conservandi modus, deficiente progenie; et id genus exempla 723 passim, et seq c

Imperiorum vatiorum temproa 420 passim. Eorum quod praestabilius, et quod periculosius 716 a, 717 a. successio hereditaria quare periculosa 373 a aequalium, pericula 721 a

Imperium populare cur ceteris praestate dicatur 544 c. pluribus aeque ttibutum, quam petnitiosum 711 c, d. et fol. seq. Domesticum cum publico nihil commune habeat 735 d

*ad Imperium ex humili aut obscuro loco provectus, tyrannidem crudelius exercet, quam regali sanguine cretus 720 c. Imperium in Magistratibus, auctoritas in Senatu, potestas in plebe, maiestas in populo, Ro~. 151 d. imperium hodiern um Germanorum, Aristicraticum 223 b, 226 c

Imperium habentium ius in exsequutione 294 d. merum quod dicatur 300 b Imperium simul servate, paucos praeftabilius, quam perdere 449 d

Imperitiae aut errori ubi nullus detur locus: vide Erroris

Impero et Iubeo verborum vis. et quibus his uti liceat 390

Impietas an superstitione tolerabilior 485 d


image: s1265

*Impuberum aut furiosorum nullus consensus 337 c

Inaequalitatis bonorum causae 533 a

Incendiariorum poena varia 760 c

incendii domus arstimatio, vide Aedium

*sncommodis duobus propositis, maius vitandum, 475 b

Incestuosi quantum abhorrendi 26 d

Indi Sinarum populi, Hispa nis intimos regionis aditus aperiri vetuerunt indicta capitali poena 64 b

Indiae Occidentalis populorum crudelitas 504 c, d. liorum religio 511 b. Natura vide Britannorum. Ius in servos 41 b

Induciae pacis loco concedendae iis cum quibus nulla fi de, 616 d, 617 a. ubi varia induciarum esempla.

Indeia quot diebus ferri posse dicatur 418 d

Inertia capitalis apud Athenienses 517 d eius poena apud Aegyptios quae 671 c

Infames olim apud Graecos necare cui licitum 634 c

* Infamia notatus, tebus iudicatis nobilitatem amittit 357 b ad posteros sicut Nobilitas propagatur 357 b. Huius et ignominiae d: fferentia: vide lgnominiae. infamia facti, ibid.

* Infinitas ab omni disciplina removenda 186 a

Inflammationum et exustionum caelestium exempla 496 b

Ingenuitas Gallis a quibus impetranda 40 d, et 41 a Ingenuorum in poenis di versa ratio habenda 760 d Horum et servorum poena varia 760 c

* Iniuriae altius quam merita descendunt 343 a

Iniustitiae exempla in Cancel larios quosdam 462 c,d huius dubitatio poenam, adfert 481 d

* Innocens legibus nullus 630 a,b

Innocentius Pontifex quando creatus 40 a

Inofficiosi querela tributa liberis 28 a

ab Inopia an decus nobilitatis

aboleatur 356 a

eius quae causa 537 d

Insani qui dicantur 505 c

* Insidiarum remedium optimum, si non intelligantur 470 d

Insignium et stemmatum ius diversum 352 c

Instrumentum imperii, hoc est statum tam aerarii quam gestorum totius imperii, Principemhabere convenit 673 a. ubi qui principes eiusmodi instrumenta habuerint.

Insulanorum natura et mores seu vitia 517 b

* Intemperantius nihil eo qui repente a seruitute ad dominatum pervenit 45 a

Intercessio Tribunorum 318. eius ius 308 a,c

* Interesse uniuscuiusque in facto, non in iure consistit 306 b, 770 Gallorum legib. arbitrio iudicum relinquitur, ibid.

Interire Rem public. quando dicatur 366 d, 369 b, 381 c

Interiuts variarum Rerump. 369 c

Interregnum in Rebus public. quod dicatur 365 d

interregnorum seu Ponti ficum seulm peratorum seu Regum pericula 718 d, et 719 passim, et fol seq

de intestatorum bonis ius varium 531 b

loanna Siciliae et Neapolis re gina, ob impudicuiam Lupa cognominata 30 b. Ducem Andium Caroli regis Galliae adoptatum, bi heredem reliquit, ibid. Nea polis reginae maleficia; vide Neapolis.

an loan nes Francorum rexiura quae Franci habebant in Anglos, remittere illis potuetit 121 c

Ioannis Francotum regis aperta natura 372 d

Ioannes Navarrus Tolosatum decleto cur maiestatis damnatus 140 a

Ioannes Anglorum rex parricida 110 b. unde plutima amisit in Gallia ibid.

Ioannis XXII Rom. Pontificis avaritia. 676 a

Iochambellul Aethiopibus quid 141 in marg.

Ionicarum urbium cum Latinis et Hetruscis societas 75 d. de lonici, Lydii, ac Dorii cantus usu et natura 412 a. b

Iosephi error de Patriciorum potestate 715 d

Ioseph: Mauritaniae regis crudelitas 504 c

Iovi cur dicatnr assidere Iustitia 97 c. eius Fulmina quae, vide Manubiae.

Iovialis Theologia quomodo triplex constituta 462 a

Iovii etror ratione status Venetorum 707 a

* Ira privatorum, in Principe Indignatio; et iracundia ceterorum, in Principe furor dicitur 461 b

iracundiam cohibere difficile ibid. a

Isadae Lacedaemonii factum memorabile, sedincautum 560 d

Isidis et Aesculapii sacra a Romanisrecepta; vide Aesculapii

Israelitae primum sine Regibus et sine ulla Rei pub forma folis societatibus vivebant 329 c. eotum Senatus constitutio 240 a regum ongo et exitus 715 b. c. census, lustravo seu descripuo Mosalca 624 a

Itali Neapohtani, Achaeorum


image: s1266

foederati post Pythagoreorum cladem 74 d

Italia unde dicta 275 d. in ea nulli Principes supremi, sed omnes vasalli aut Imperii Germanici, aut summi Pontificis 123. excepiis Venetis, et ipse Pontisict, ibid. Nullis ciutiatibus ius est condere leges, quae Rom. legibus contrariae sunt 125 a, civitatum foederatarum cum Roman. ius 73 c, d quarundam interitus 393 c

Italorum et Helvetiorum narutae diversitas; vide Helvetiorum. foenieratorum calliditas tatione usurarum, 666 d, et 667 a. eorum foenora Galliae interitus 667 a, et 668 a. Natura 502 c. inter eos ingeniosissimi et callidissimi qui dicantur 515 c. Horum montespietatis qui 665 a

Iudaicae religionis vectigal 344 Iudaeis Christiana manclpia circumcidere Traianus vetuit 42 q. eorum conventus permissi a Christianis prideipibus 343 d. Exprobratio 345 c. in Christianos pervicacia 385 a. ius 344. c. ius Senatus quale, et eius auctoritas antequam Palaestina in provinciam redacta fuisset, et deinde 54 d. conftantia in religione 522 a. His ubi habitare liceat, et ubi testimonii gratia adhibeantur 599 c, d. horum odia unde 484 b, d. ubi Rom. abire coguntur ob seditionem, Captorum a Romanis Vespasiani tempore caedes miseranda avaritiae causa 35 b. collegtorum ius 332 b. Iurisiurandi formula apud Imperatorem Germanorum 599 d

Iudex an contra leges iudicare possit 293 b

an iudes et accusator in eadem causa idem esse non possit 463 c

* Iudicandi feientia regalis 452 a. munus quare antiquitus penes Reges, nunc vero penes Magistratus 458 d, 459 a. varia ratio 767 d in Iudicando qui modus adhibendus 311 passim

* Iudicandum Magistratui non de lege, sed secundum legem 754 d

Iudicantis contra leges poena 755 b. extraordinarie ius quod ratione poenarum in fligendarum 757 a

Iudicare pro sua religione an solus Princeps possit 757 b. iudicare exemplis, non legibus, pernitiosum 755 d

* Iudicata res pro rei veritate habetur 357 b

Iudicatis reb. haud quicquam sta bilius esse debet 307 c de Iudicati exsccutione in alieno imperio 325 b, 326 a

Iudicem aut rectorem suae ciuvitatis meminem esse debere 433 b. viri boni et innocentis officio fungi oportet 755 a. eius et arbitri iuris atque auctoritatis differentia 755 c

Iudices primum Reges vocati 450 c. qui eligendi 756 a qui eos date possint: eorumque varia in subrogatione vel substitutione ratio 266 b. an inter Magistratus censendi 273 c, d, et 274 a. in sua causa qui esse possint 315 a. perpetui quales cteandi 439 b, c. quaestionis a Senatu dati 266 a, b

Iudicia publica an Geometricis iustitiae legibus tractanda 758 d. publica apud Roman. a Sylla dictatore ad Magistratus delata 466 b. privata in Arithmeticis iustitiae legibus tantum tractanda: vide Arithmeticis, ab exsecutione auspicari iure Roman. iniquum 165 a. Maiestati quare non conveniant 460 a, b. 461 d. varia Principum in proximos suos 216 c, d. Persarum de sceleratis 200 c. Temperanda iustissimis magistratuum decretis, ubi sex ad propositam causam accommodari sine iniuria nequit 754 c

Iudiciarii vectigalis introductio, et usus iatio apud Gallos et Rom. vide Vectigalis.

Iudicibus ex aequitate an ex verborum legum observatione iudicandum 753 c, d. et fol. sequenri b. contra leges iudicare nefas 172 d.

* Iuratis in leges, ab eis, quantumvis iniquae videantur, discedere non licer 755 a. in damnatione reoium medicoclitas servanda 461 b

Iudicii et decreti differen tia 305 b, et quid iudicium, ibidem.

in Iudiciis Criminalibus vitae anteactae ratio habenda:vide Vitae.

Iudicorum publicorum apud veteres quae tatio 301 passim, et fol. sequent. Horum Cuia Parisiensis quare, Tomnella dicta: vide Curia. Iudiciorum feren dorum, ratio 464 c, d. corruptorum causae 451 c, d. exsecutions variae 323 a, b. eorum, varietas unde 755 d

de Iudicio regum aut principum, in quibus causis iudices esse debeant aut indicio adesse; vide Princeps aut Rex.

Iudicium fere Principes quam subditis iucundum et utile 451 passim, et fol. sequent. contratia auctoris sentuen. tia 152 d. quomodo solvi dicatur a pari seu eiusdem, potestatis iudice susceptum 316 a, 319 d. non consistere quod idem est 264 c. quandoque accipit


image: s1267

poteslas maior ab inferiori, et quompdo 315 a. quomodo a ludicibus pluribus conitituendum 439 d

qudicum vocabulo, qui ab llebraeis comprehendantur 273 c, d

Iudicum variae creationes 265 b, 266 b. Curiae Parisiorum numerus; vide Curiae. Proximi in eadem Curia non recipiendi iudices 433 b. ludicum salariorum quae ratio 770 d ius et munus, sacro sanctum 309 d. ubi exemplum cuiusdam qui iudicem vulnerarat.

Iudicis infamia capitalis 166 b

Iulia lex de vicesimis iure vectigalus concessis. 656 d

Iuliani lurisc. collectanea; unde praefectur am urbis Romaeobtinuit 152 d

Iuliani Augusti emblema dignissimum de in qui ut Imperium adepti sunt, subditos evertunt 379 c, 549 c

Iulii Caesaris caedes, et eiusdem vitio 377 a

Iulii II Pontificis Rom. perfidia 597 b

Iulii III Pontificis Max. vibanum dicterium 555 d

Iulii Scaligeri laus 520 a

Iulius II Pontifex Rom adversus regem Francorum et Ferratiensem Ducem bellum gerit 123 b

Iuniae legis beneficium in cives Rom collatum 53 d

Iuppiter Lycius olim quomodo placandus 34 d

Iura familiaria seu gentilia unde profecta 13 c. quare introducta, ibid. Ad obscuras familias non pertinentia, ibidem. Maiestatis cuique principi populove in omni foedere, pactione seu sponsione, salva sint oportet, aut alterum, in altetius venue potesta tem 70 b. Commerciorum et hospitii iurisgentium 69 c. vide et Commerciotum. Virorum in feminas; vide Virorum.

Iurandi in leget mos 92 et 93, 291, a

Iurare ex animi sententiae quid 755 b

Iuregenrium violato, quanta incommoda secuta ratione Primogenitorum; vide Primogeniti.

Iure fieri quid, aut extra im 307 d

a Iureiurando quando recedere liceat 594 a, b, 597 a. eo non tenetur qui obsides dedit 595 d. 596 b

Iuris veteres auctores praecipui 257 b

Iuris fictio veritate non potiro: vide Fictio.

Iutisiurandi vis 92 d, 93 a. formula Regum Francorum a quo instituta, et quis ea primum usus sit 88 a, b. Eorum inaugurationibus observata 105 d, 106 a

* Iurisconsulti civilem scientiam non philosophorum dectetis, sed populari captu ac sensu metiuntur 33 a contra auctorus sententiam 35 b

Iurisconsulti unde profecti 510 b. Praefecti praetorio 313 b. hi et Oratores quantum Medicis praeferendi 360 c. ubi utrorumque comparatio agitur

Iurisdictio tertia Rei pub. pars 150 a. nec maiestatis propria; et quare sua vi ac potestate singulis sola debeatur, cum in partes dividi nequeat 322 a. eius imperii ius diversum 275 a. eius ius quod esse debeat 277 a. eius et seruitutis differentia 322 d

Iurisdictio praediatoria vide Praediatoria.

Iurisdictio extra pernoctationem an concedi possit 163 a

Iusiurandum a magistratib an saepius repetendum 442 d. Imperatoris 87 d. a Carolo v Imperatore primum praestitum et a Caietano Cardinale institutum, ibidem. Eius rativ apud veteres 608 a, 612 d. de eodem Solonis consideratio: vide Solonis. Eius formula a Ludovico X I Gall. rege praestita Duci Burgundionum 608 c. eius pro varia religione apud lurisconsultum ratio 484 a. Lex divina 609 b. decipiendi non obligandivinculum quibus 600 c. iusiurandum quo societates aut foedera innituntur, ita personaeiurantis cohaeret, utab ea divelli non possit 615 b

Ius clientelare ae fiduciarium an praescribatur 126 a

* Ius dicenti extra tertitorium, impune non paretur 321 a. commune vatiis gentibus 165 a. ex etrore et communi opinione, saepius constituitur: vide ex Errore. in Errore positum 290 c, d. ferre quare non debeat princeps: vide Iudicium.

Ius honorarium: vide Honorarium. quo modo constituitur, eodem quoque dissolutiur 335 b. sibiipsi dicere nemo potest 308 d. prins Graece quam Latine exaratum: et Iustiniani codex e quibus compositus 324 c. d. quare Rectum appelietur 750 c

Iussa Regis, an parem eo mortuo quam vivo habeant potestatem 268 b

iussionibus quomodo obtemperandum 296 a

Iussorum vis 307 d

Iusta natura. pravis opinionibus intercum obscuratur 290 d


image: s1268

Iusti et iniusti Theologorum 3 b huius et necessarii diversa ratio 99 a

Iustiniani lex de heredit atibus a patribus naturalibus filiu esiam adoptatis velinquendis 30 c. in quanto vitae periculo obciviles factiones fuerit, refert Procop. 472 b, c eius edi ctum in favorem liberto rum observatum 40 d. eius de legibus statuendis decretum 153 a

Iustinianus Imp. patriae potestat s iura ademit 30 c

* Iustissimum quod necessa rium 654 a

Iustitia quae dicatur, et eius diussio 746 d eius divisiohumana scil et divina, ibid. quae Lacedaemonrorum, 293 d. Rerum publ fundamentum; quae nulla esse potest, nisi conventionum seruetur fides 532 d. naturalis certa esse debet 292 d rerum omnuim fundamentum 746 b. Gallicae exemplum in causa Can cellarii 462 c. Magnae appellatione quid apud Aragones intelsigatur 84 a. eius apud Anglos et Francos auctoritas: vide Anglicae. Genera, et eorum ratio 777 b luera quae dictae pragmaticis 167 b, et 325 a. earundem abrogatio, ibid. Cultus in Gallia 402 c. eius somma quae 14 c. verae nihil tam contrarium quam commiseratio: nec sudicis officio, quam misericordia: cum divinis aeque ac humanis legibus iudex cuiusquam misereri prohibea tur 459 b.c

Iustiores hominum ubilocoium constituti 498 a

Iustum, quod dubitatur sit, necne, an exsequi oporteat 290 d

Iuvenes in Senatum an cooptandi 240 a,b

Iuventutis bene educandae ratio, quam Rei publ. necessaria 631 c

K

Kometonae qui dicantur apud Polonos 41 b

L

LAbeini Caesaris legati laudabile responsum 545 d

Lacedaemonli quase citius a militia quam Romani vacarint 499 a

Lacedaemonii uxorum serui 19 b item Romani aliquando ibid.

Lacedaemoniorum Rei pub. quot cives praefuerint 219 b. eorbm mores ab Athenien. sium diversi: vide Atheniensium. Eorum crudelitas in pueros 333 c. Damnatio ab Amphictionibus 737 d. Iustitia quae: vide sustitia. sttus conversiones 393 a, b. Natura quae 8 a. Error ratione aerarn 638 b, c. regnum genus 195 c. Senatus 246 c. eiusdemque consilium arcanum, ibid Rei publ status caesis Ephoris ac Senatoribus penes Cleomenem 178 b. eiusque liberatio ab Antigono Macedon. rege 499 a. in observandis Rei publ. legibus laus 241 d. beneficentia seu clementia in Athenienses 381 d, Rei pubi. status ex Polybio 176 d. ex Herodoto 177 a. contrarius Atheniensium: unde et inter eos bellum diuturnum, ibid.

Varia mutatio 178. Regis gestum memorabile tatione legum stab liendatum, aut exoletarum renovandarum: et exitus eiusdem quomodo periculosus 427 c. Reges post ipsius Rei pub. conversionem 196 b

Lactantii sententia de sapien tibus Graeciae 218 a

Laedentium sive manus vola, sive pugnos, quae poenae: vide Poena.

Lanacrii Praesidis factum, in quadam lege Ludovici XI. abroganda 291 b,c

Langobardorum ius inuxores 16 d

Laodicenae synodi edictum, ratione honorum pontificiorum populis concessorum 719 d

Largitiones a Principibus factae revocari an possint: Item an rationes reddere aut repetundarum teneantur, qui easacceperunt 674 b. et passim.

latgitionum Principum seu pensionum variarum, cum stipendiorum miltarium gratia, cum et proditionum, exempla 648, et fol. seq. Earum keges optimae apud Gallos: vide Gallorum.

Effusiones Galliae regum pencs Aulicos canes quam regno damnosae 556 a

Latina lingua quare Gallis familiatis 172 c

Latinarum vibium societas: vide lonicarum.

Latinorum sexaginta urbes et eorum soedus cum Romanis 52 c.d. corundem defectio, ac expulsin a Ron. an. legae Claudia 53 c. cum Romanis foedus 70 d, 75 d

Latrocinium et Piratica provirtute apud Hebraeos, Graecos, Latinos, et varias aliad gentes 328 d, et 329: ubi laudalur; sicut Plato et Arist. inter venationis genera posuere. Inter genera venationum constitutum 189 d

Latrones qui, unde dicti, et corum poena 46 c. 562 d, 766 b. lairones et piratae a Rebus publ summovendi 1 d lationibus depositum. pignus, commodatum, etiam iniuste ab iis possessum restituendum 2 a. latronibus aut piratis data sides an servanda 1 d, 2 a. vide Fides.


image: s1269

Lavallae gentis iura familiaria 13 b

Laudae mercatoris Cameracensis opera vini copia in Belgium delata 653 b

Lectoria lex de imperio praetoris urbani 316 c

Legascae lurisconsnlti calliditas in colligendis pecuniis 192 d

Legata aut haeteditates Romanis relictae: vide Hereditates. Augusto relicta; vide Augusto

in Legato religionis pietatis ve causa facto an legi locus sit 322 o

Legatorum cautio quae 618 d, et 619 a ubi exempla vialationis varia. Principum ius in milites 320 d. et 321 a

Legatorum et mandatorum ius 269 b. Eorum quae legis actiones: vide Legis actio nes.

* a Legato ad mandantem appellari non potest 320 d

Legatus Proconsulis, capitali supplicio damnare non po test 320 d

apud Legatum Proconsulis an legis actio 320 c

* Legatus seu Procurator Principis, aut alterius mandantis, si praeter mandatum quid agat imperetve, nibil agitur, nisi ratum habeat is qui mandavit 82 b, c. nihil suo, sed eius qui mandavit imperio utitur 320 b

Legatos violantium poena 618 c. ubi exstat exemplum cru delitatis Helenae Russorum reginae

cum Legatis agendo quomodo cavendum 606 b, et passim; ut et fol. 607 b

Legatorum subrogatotum ius 304 c,d

* Legati potestas. aeque ac ma gittiatnum ommum, peni tus evancscit 82 a

in Legato magistratus, impera ndi ptohibendique potestas non est, nec legis actio, sed in ipso magistratu 82 b.c

* Non de lege sed secundum legem iudicandum; vide ludicandum

* Legem iubere cuius potesta tis eiusdem etiam abrogare, derogare, obrogare, vel subrogare 155 a

* Legem obiecta aequitatis specie pertumpere audens iudex, irfamia tenetur 155 a

Legi naturae subiciuntur prin cipes 102 a. sraus quomodo fieri dicatur 267 b frau dem faciens, sive per sese, sive alterius ope aut ministerio, non ferendus 360 a

Legis vox quae 299 b

Leges unde manarint 195 c de quibus possint institui 98 b Caesalis Augusti; vide Caesaris

contra Leges iudicantis poena; vide iudicantis.

in Legescur iurarit pop. Roman. 92 .d. eas interpretari cuius 155 a. Lycurgi Rhetrae quare dictae 261 d. eas flectere liceat magistratui 754 c. quae a Principe abrogari possint 88 d. Regum Gallorum quare, non ante confumavonem supremarum curiarum, vim habeie dicantur 95 b. Item Anglorum ad Rei pub. statum pertinentium; nium de ordinum consensn ferantur, ibidem An Diplomata efficiant 261 c,d.

Impclia iusta non faciunt, sed iustitua ipsa 229 b eas qui primus instiroerit 272 c Rerum publ statum continenres. si fieri pessit immu tabiles esse oportet 426 d. a populo Romano exactis regibus po???ulabautur 229 b quae apud Ciceronem leguntur, an eaedem fuerint Roman 276 d. quae propriae 150 c quae populi libertatem aleredicantut; vide Populi libertatem

Legis et conluetudinis differentia 154 b,c

Leges Caligulae; vide Caligulae leges Platonis quae 183 d. de Collegtis quae 232 a. Principum quae a Senatu aut comtiis confirmandae, sine iis nec abrogari pos sunt 92 d ommum etsi sunt communes, nihil tamen vetat sua quaedam esse familiarum statuta peculiarla 13 a suas Plinceps an teneatur in senatu vel comitis, ut apud Gallos, confirmare 97 a. delicta punire, conscientiam munire non possunt 631 c. litium unde petitae, et quibus in locis usitatae: vide Litium Corneliae et aliae de iure plebis Roman. vide Corneliae leges. Propter sua quaedam incommoda non abrogandae 27 c

in Legibus ferendis locorum habenda ratio, nec Australium Septentrionalibus accommodandae; necid genus 508 a

legibus soluta potestas quae. vide Potestas. suis an quis obligetur 307 b. de receptis ac probatis non disserendum 481 d. an omnia contincantur 755 c. municipalibus in Gallia quo. modo derogetur 89 a, an rex iis teneatur, ibidem. Civilibus iudex qui privatos solvit, infamiam contiahit capitalem 166 b. soluti qui apud Romanos fuerint 91 c. 758 b. solu: us, tamen malestatis itnperio subditus est 84 d iis in Republ. probatss ae susceptis. disputare nesas 172 d et 173 a. in Legibus principum ac Senatorum no


image: s1270

mina quare inscripta 153 d. divinis soluto a Pontifice, maximo, an satis cautum, sit 98 a

legibus divinis ac naturalibus omnes obligantur 86 a

Legionum Romani imperii descriptio 574 d. et 575 a. quot in Galliae finibus conservandis opus esset 574 d. earum decimandarum ratio: vide Decimandarum. Romanae legionis damnatio et supplicium 161 a, 257 a

Legis et Magistratus compalatio 299 a, b. differentia 305 a. Legis et luris differentia, et eorum definitiones 201 d, et 202 a. Porciae ius; vide Porciae. Vetantis maior vis quam imperantis 317 c. viloatio seu inutilitas unde 529 a. Legis et privilegii differentia 150 c. item edicti 151 a. suae ac fententiae quemque interpretem esse oportet 323 d. ex cius interpretatione cavendum, ne quid absurdum aut iniquum sequarur 754 c virtus in iubendo, vetando, permittendo ec punieudo 299 a

* Legislator non prudens censetur, cui latrocinia castiga rc potius quam arcere curae est 44 d

Legislatori et civium gubernatori quis praestantior finis: vide Civium gubernatori

Legitima filiis quando decreta 28 a, b

Legum ferendarum mosapud Romanos 695 d. quae ratio habenda 426 b, 428 c. 293 c. peaeceps abrogatio peliculosa 425 d, 427 b. metus non scelera sed licentiam eomprimit 631 b. diversitas unde 4 b. nonitatis et betustatis differentia 425 d vide et fol. sequen. Multitudo damnosa 756 a, et passim. Vis penes quos 299 b. quae ratione Magistratuum 297 c. vid carum maior quam morum 154 b. mutatio Rebus publ quam periculosa 430 c Xir. tab exoletarum abrogatio 427 b. ante earum usum quomo do gubernata Res publ. 272 c. variarum ius 153. contemptarum incommoda 238 c. omnium scopus et sinis 330 a

Legum origo 752 . XII. tabul. origo 154 d, 753 b. abrogatio 307 a legum aut iudiciorum vim qui egestate eludunt, coroore torquendi 33 d. cui quadrat Accurs. et aliorum lurisconsult. ptoverb. Qui non habet in aere, luat in corpore. Earum ac institutorum finis; vide Disciplinae. Poenae ac praemia. quomodo a poenisac praemiis Magistratuum et collegiorum differant 155 Earum et morum muratio quam Rebus pub periculosa 425 d. Interpretatio quib. competat ex iure veteri et Romano 758 b, c. Ambiguitas a quibus supplenda, aut quid in ea sequendum 754 d summa potestas in statu populari 693 d. Renovan darum ius 290 c. Pluralitas unde 713 a

Leidanus sellarius opifex, primus Anabaptistarum rex, et eius gesta 489 d

Leonis edictum e)nwtikdn vinionis et tranquillitatis 344 d

Leonis Byzantinorum ad A. thenienses legati historia adversus iram 17 c,d

Leonis X. Pontificis perfidia 605 c

Leovicii astrologi error et falsa praedictio de mundi interitu 408 c

Lepores quare libidinosi 506 d eorum aetas 414 c

Lepra unde, et quid ab elephantiasi differat 508 c,d. curandae ratio, ibid. Eius varietas apud Australes et Septentrionales 521 b

Lesbiae regulae vis 751 a

Leuca Gallorum quot milliaribus constet 664 a

Leude Langobardis qui 107 d

Leviathan Pharao quare dictus 778 d

Levitas et constantia, fidelitas et perfidia, e quibus humoribus manare dicantur; vide Constantia.

levitatis animi et perfidiae vitium 522 d

* Lex ab aequitate divisa, est quasi corpus ex sangue atque exanime 754 b

* Lex, regina utrisque imperans 194 d

* lex iubeat, non suadeat 756 d

Lex Anastafia de Principum reseriptu: vide Anastasia.

Lex Aquilia; vide Aquilia.

Lex Agraria 11 b

Lex a)mnhsi/as2: vide a)mnhas2

Lex antiquari quomodo possit 24 d

Lex Attinia: vide Attinia

Lex Atteia Tarpeia, vide Tarpeia

Lex Attilia: vide Attilia.

Lex Canuleia: vide Canuleia.

Lex Cornelia Tribunitia quae 84 d. vide Cornelia.

Lex quare civibus positaitem eius utilitas 752 b

Lex divina in liberos rebelles parentibus 21 c

Lex divina harmonica: vide Divina

Lex XII. tab. de privilegiis sine comitiis non irrogandis 84 d de parricidiis 21 c. de iure clientelari 66 d. de sacris privatis conservandis 13 d, 14 a

Lex Diocletiana de Adoptivis 29 b

Lex geometrica gubernandae civitatis quae 748 c

Lex lulia, qui bon. ced poss. 6 d


image: s1271

Lex Iulia quando lata 16 d, et 17 a . vide et Iulia

Lex Licinia: vide Licinia.

Lex qua feminae a testimoniis arcebantur, a Carolo ur abrogata 92 b

Lex homicidii et latrocinii diunia et naturalis 97 b

Lex Horatia; vide Horatia.

Lex Lectoria; vide Lectoria.

Lex Paetilia, qui bon. ced. poss. 63 d

Lex Paetilia de liberatione debitorum, eiusque per Dioclertanum renovatio 32 b

Lex Papia Poppaea 30 d

Lex Pompeia de parricid. 21 a, 24 c

Lex pro rogatione 262 a. de decernendis imperiis et Magistratibus

Lex prima Romae post reges exactos lata quae 158 d

Lex Percia: vide Porcia.

Lex Provocationis: vide Provocationis.

* Lex optima fit pernitiosa, si sua novitate ceterarum, legum afferat contemptum 425 d

Leges Persarum ac Medorum moribus a regibus latae sempiternae 94 d

Lex Romulia; vide Romulia. eius antiquationem et restaurationem ibid.

Lex Servia de parricidiis 21 b,c

Lex Sempronia de iure Provocationis: vide Sempronia

Lex Salica quae dicatur in Gallia 88 d vide et Salica

Lex Solonis de seditionibus seu factionibus popularib. vide Solonis

Lex test amentaria, apud Lacedaemonios 28 b

Lex Theodosia de Principum iussis 290 b

Lex Voconia: vide Voconia

Lex Zenonis de naturalibus lib. 29 a

Libellorum curiae Parisiensis iudicum potestas 264 a,b

Libellorum Magistri prudentissimi in regio statu necessarii 550 a,b

Liber populus qui 68 d

Liberae quae civitates Germanorum 125 b

Liberi parentum assimiles unde 507 d. liberorum multitudo 729 b. mactandarum mos apud Amorrhaeos et Ammonitas: vide suis locis supra. eorum nomine an Adoptivi comprehendantur 31 a

* Libertas nullis astricta legibus 14 a. nat uralis, quae ibidem c. de aliena nec principi statuere, nec populo li cet 121 d

Libertati deae templum, Romae a populo dicatum, que in loco et quare 54 a

Libertatem populi alere quae leges dicantur: vide Populi libertarem. Eiusdem popularis summa 235 a civis Roman. fundamenta 56 b,c

Libertini apud Romanos quomodo eius Rei publ. evertendae causa fuerint 47 d. Eorum status in suffragiis ferendis 47 d. selectio 231 b, c. genera 349 d

Librae numorum divisio quam utilis 691 d

librarum diversitas varia 683 c

* ut Licentia homines ad vitia, sic metus ad virtutem, reddit procliviores 565 d

Licinia lex de agrorum publicorum privatis possessionibus 532 c

Lictores et Viatores, Magistratuum et imperii argumenta 256 a, 279 c

Ligarius quomodo a supplicio liberatus 459 d

Ligium quod dicatur beneficium 114 a

Lignorum et arborum penuria Galliae unde: vide Arborum

Ligurum potestas unde, et quomodo a Romanis devicti 516 c. eorum natura 517 a

Limogear Galliar urbis situs, et eius vocabuli etymon 518 a

Lingua sacra, seu Hebraea. nomina rebus convenientia indidit 19 b,c, 23 b

linguae vitiorum causae 524 a

Linguoccitanae seu Narbonensit provinciae conciliorum utilitates 346 d, et 347 a. vide Septimaniae

Lis mori, seu instantia perimi, quomodo dicatur 324 b

Literae regis Francorum ad Helvetios 105 d

Literae iustitiae quae: vide lustitiae. Farum iustitiae et status differentiae 267 c Literarum cognitio Principibus an necessaria 239 a,b

Litigandi modum apud Pannones quis primus introduxerit, et quam periculosum illis fuerit 511 d

Litigantis temere poena apud veteres Romanos 662 d, et 663 a

Litium frequentia apud Gallos unde 602 c, 756 a. et passim. Dirimendarum, modus 45a c. incommoda 464 c. insinitas unde, 292 c. litium sive controversiarum dissolvendarum ratio. et exsernpla 473 a, d et 474 a. amovendarum varia ratio apud veteres 662 c. et 663 a constitnendarum leges unde et ubilocorum usitatae 510 b, 512 a. catum nulla mcntio apud Aethiopes 517


image: s1272

Litora cuius iuris 170 d,et 171 a

Lituaniae Dux quare regiam, potestatem quam illi Sigi. smundus offerebat, recusarit 130 a

Lituanorum oculi caerulei et Flavi crines 495 c

Livii Salinatoris et Claudli Neronis naturae contrarietas quam Rei pub utilis: vide Claudii Neronis. Eius sententia 283 c. quomodo Neroni triumphum eripuerit 317 b. Salinator cur appellatus 170 c

Livins Rom. antiquitatumo ptimus auctoru 180 b. Eius Iocus de Caluinio Campano 449 d. item de abrogatione legum 97 a,b. sententia de Anntbale 200 c

Locrensium mos in legibus seu rogationibus ferendis 426 b,c

Locorum campestrium, Val lium, Montanorum et Palustrium natura varia, populis ibi degentibus variam tribuit affectionem, aut corporis animique compo sitionem 514 c Munitorum excidia 558 passim, et fol. seq locorum mutatio et naturae immutandae vim habere quomodo dicatur 523 cinaequalitas seditionum, eansa 492 a

Locupletes quatenus nobilioribus in dignitatibus anteferendi 361 d

*logish\n Graeci quid vocarint 271 d

Lindini privilegia a quo concessa 59 c,d

Loquacitatis incommoda 250 a,b

Loredani Veneti prudentia et virtus 480 c

Losannorum minister praecipuus quare urbem, deseruerit 637 a

Lotharingiae et Arelati regnorum divisio quae; vide Regna Dux Imperii Germanici fiduciarius 126 b. fines qui 526 b principa tus ad Comites Vallimontis devolutus 326 d. reges quando regium nomen amiserint 197 b. in eorum, Belgarum, ac Burgundionum finibus subditi pleriq. subsctiptione libertatem sibi vindicarunt 57 b

Lucani sententia de sociorum in Imperio innuidia 708 a

Lucenses Florentinis seditiosis quam saepe opportuni 481 a

Lucenses ac Senenses liberati ab imperii fiducia 123 c. eo rum status 222 d

Ludorum olympicorum institurio apud Rom 396 c. apud veteres in stitutornm finis ab hodiernis diversus 632 a. Theatralinm usus quam Rei publ. noxius: vide Thea tralium

D Ludovici Galliarum regis ad filium cobortatio nota bilis testamento suo inserta 655 d, 669 c. vitae s. nctimo nia et prudentia 473 a

Ludouci ix Flancorum regis mater tutrix 165 c

Ludovicus VII Francorum rex quare ab Innocention Pontifice Max. a sacris prohibitus 636 b

Ludovici Galliarum regis in Ferdinandum Aragonensem fidelitas 601 b

Ludovici X I Gall. regis ultiones privatae et perfidae 609 d. Eiusdem et Maximiliani Austriae Ducis foedus 113 c. eius status et habitus domesticus, item eius prodigalitas 677 c. d. liberatio a carceribus Caroli Burgundiorum Comitis 103 b

Ludovicus XI Galliarum rex, quare ab Hispanis derisus 46, d

Ludovici XI abrogatio magistratunm et domesticorum patris eius: et quae inde incommoda Galliae reguo, eiusq. correctio paterna 441 b,c

Ludovici XII Frane reg . lex laudatissima 292 b. de fenrentiis edictum in peregrinos Galliae 60 d. eius victoriae in Venetos 591 a

Ludovicus XII Francorum rex, Pater patriae nuncupatus ltc c, 139 d

Ludovici regis Francor. tempor et manumissiones servorum 40 a. b

Ludovicus Pius Francorum, rex, a collegio Pontificum, im perio spoliatus et in monasterium detrusus: uxor quoque eius seorsim a marito cum sacris virginibus inclusa: uterque postea a Principibus et nobilitate Gallica, in integrum restitutus 132 c

Lugdunensis foeneratitiae mensae introductio 666 b

Lugdunum colonia Romanolum: vide Coloniae Romanorum

Luna a Germanis mascnlino genere enuntiata, et de eo Caiacallae sententia 513 c. ab Indis numinis loco venerata 511 b

Luna, anima mundi 7 b

Lusei cuiusdam rogatio apud Loerenscs in cum qui oculum lusco fodisset 426 c

Lusitani Mahumedistas captivos suam religionem eiurare cogunt, et in perpetua seruitute retinent, ac more pecudum vendunt 41 c,d

Lusitaniae regnum Pontificibus Roman. obnoxium 120 a. regum ortus unde 142 c. horum maximus et laude clarissimus cmanuel olim Castiliae regis fiduciarii 142 c. Eorum mercatura et potestas 650 b

Lutetiae et Antuerpiae clarissimarum urbium seditiones:


image: s1273

vide Antuerpiae. Parisiorum status diuturnitas, etiam, saepius obsessa 559 b. Eius dem Praefectus mercatorum nemo, nisi civis natus fue. rit 45 d. urbis, civitatis et universitatis differentia 51 b

Lyciarchos Lyciorum imperatorannnus 75 d

Lyciorum societas et ius 75 d

Lycurgus Lacedaemoniorum Ripubl. statutor 177, et 178, eius lex de Agrorum divisione; vide Agrorum. Exilium spontaneum 427 d. Nobilitas et privilegia con. cessa 352 d. institutum de picturis a Senatu remevendis 229 c. eius leges quae Rhetrae dictae; vide Leges. quare auri et argenti usum Lacedaemon iis interdixerit 64 b

Lysandrisententia de Persidia 593 d

M

MAcedoniae Iex Philippus a Pausania quare occisus 474 b imperium a Romanis occupatum 406 d regis exemplum de provocatiene 263 d. Reges, cum Achaeis foedereiuncti 73 a, b. reges Achaeorum duces lecti 76 b. Legis gravitas in reos perduellionis seu coniuratos, ab Alexandro Magno abrogata 470 c

Machiavelli error ratione Democratiae 694 d. Item de sceleratis hominibus 509 c

Madrica pax 593 b. eius soederis ruptio 640 d

Magdeburgense Praetorium, cum civibus choreas agentibus incensum 406 d

Magistratuum auctoritas 297 c 299. potestas varia, et e us varii gradus 757 a,b magistra tuum et honorum mer catura sordidissima; vide Honotum

Magistratus desinitio 274 c. qui magistratus in subselliis ius dicebant 281

Magistratu abdicare nemo cogendus, nisi iudicatus aut damnatus sit 441 c

* Magistratus annuus, sivi extra tempus imperium retinet, tyrannus est 81 d

Magistratuum impcria preca ria an perpetua reip. utiliora 442 a

* Magistratuum contemptorum incommoda 238 c. 239 a. maiorum auctoritas maior, quibus pleraque licent, quae minoribus non licerent 754 a,b. disparitas omnibus Rebus pub. utilis 448 b,d

* Magistratnum munera gratiosa, curationes odiosae; vide Curationes. Concordia, quam Rei publ. salutaris 444 b et fol seq.

* Magistratus in potestate legis, ut aequitas in potestate Magistratus 755 a. hi aut offieiales an plures una lege creari possint 268 d. annui an per petui in Republ habendi 430 d. quomodo annui stabiliendi, ibid. et 435 a,b,d. 432 a, b. minor niaiorum imperia vel actiones, dum geruntur, prchibere cum non possit, multo minus acta gesta convellere, aut adversus sententias ac decreta restituere pote rit 319 d. 320 b

inter Magistratus quomodo omnes omnia non posse dicatur 440 d

de Magistratu ebrio Solonis lex; vide Solonis

Magistratuum munus sitne Reip. an principis proprium, an vero eius qui magistratum gerit, an eicum Repcommune 303 b, et in f. passim fol sequen. Praecepra an obligent 397 c

Magistratus quid 263 d. qui dicantur 272 b, 773 a 280 d, 307 et 308 de iurt facti quaestionem habent 295 a. quis bonus censendus 229 c quam necessarius Reip. 695 d. eius definitio ex Alexandro imolensi 274 c

Magistratui suam iniuriam, iudicio constituto vindicare an liceat 309 a. eiquando non obsequendum, 219 b

Magistratus, Principis et Privatorum diffctentua, et quantum a se invicem distent 286 c, d.varii variarum gentium 159. eligendi ius diversum, ibid 160 plurium Retumpublic numerus varius 448 c. officium quod erga principem et populum 297 b,c

* Magistratus minores intes se contendere. civibus universis, potissimum in popularibus imperlis, utile 447 d. eorum et Curatorum va riae creationes 150. et 159 a. eorum ordo et ius, ibid. b. vide et 261 d, 262 a, 264 d et 271, 272 passim. eorum tlibuendorum formulae clausula in Gallia obseru??? Quead regt hbuerit, et etus vis 441 d

Mutationes, quam Rebus publ. periculosae 436, 437. et 440 passim officio???m et munerum variarum gentium cum Rom et Galiotum collatio 327 b. Rationalium in Galliam introductio Cu riarum, et Officialium numerus, eorumque stipendia; vide Rat: onalium

Magistratui an summum ius esse debeat 313 c

Magistratus ratihabitio in rebus gravioribus, quae ad iurisdictionem pertinent, non retro trahitur, ut Prineipis, cuius summa est in Repub. poteftas 82 c officium Principi debitum, et eiusdcm, iusn privatos 800 a

Magistratus annuos que Resp. habere vel habnisse dican tur 435 c. ubi annuorum,


image: s1274

varia commoda: item 438 b,c. incommoda 440 c.d

Magistratuum auctoritas 274 d. emptorem imperio spoliare, nisi reddito pretio, aequum non est 435 c. perpetuorum pericula et difficultates 431 d, et 432 a, et fol. seq. item 435 c. contra annuorum aut mutationibus obnoxiorum commoda quae, eodem et passim fol. 432 et seq, et 435 c. Eorum quae commodiras videatur 435 d. quae incommoda a substitutione orta dicantur 436 a, et passim; et 437 b, 438 c. Romanorum nomina et ius 265 b. Summorum amicitiae quae Rei publ pernitiosae fuerint 449c

Magistratus creati, et personae in magistratu gerendo constitutae, ius diversum 269 a. in Monarchia quales 438 c, 440 b. in regia potestate, eod, fol d, et 440 a. eorum contentiones quomodo Rei pub. utiles dicantur, sive in Monarchia, sive in optimatum et populatibus imperiis, sive inter maiores magistratus, sive inter minores; et eorum exempla 447 d. et 448 a. quae vero damnosae ibid 449 a,b

* Magistratus de privatis, principes de magistratibus: Deus autem de principib. decernit ac iudicat: D. Aurelius 97 c. in eo severitas et lenitas nimia fugienda, medietas sequenda 311 a. an de causis Pontificum cognoscere debcant 278 c. Ineundi tempus 291 a. Prudentis exemplum mem orabile, 298 a. Perpctui a Deo ordinati 437 c. et qui populi seu quae Rebusp. perpetuos habere consueverint, ibid. vide et 440 a

Magistratuum varia tempora 261 c. Genera Graecis et Latinis 273 a, 274 b. maiorum, parium, et minorum quae auctoritas 319 b

Magistratus Legibus teneatur, necne 758 a

Magistratuum Ius divisum 279 c,d. eorum quod praecipuum munus 260 b. discordia quomodo utilis Rei public. dicatur 445 a, 446 a, 447 b

Magistratus et legis comparatio 299 a,b

Magistratus et muneris publici differentia 284 a

quae Magistratibus dantur mandata extra ordinem ex eitandae Iurisdictionis causa. Curationes an Appellari debeant 264 b, c. eius Proverbium 289 d

Magistratuum potestas, acimperium, an Principis morte terminetur 267 d. Romanotum quae, et eorum nomina 279 d

* Magistratuum creatio, non maiestatis vim in se continet, sed ipsus Principis probatio, ratihabitio, connfirmatio 160 b. eorum et officialium differentia 273 a. Abdicatio periculosa in Rebus pub. 263 a

Magistratus et Iudicum aucto ritas 84 b,c. Eorum et ministrorum magistratuum, differentia 273 c et Iudicum 285 passim. Maiores vel minores 282 c, 286 a, b. Ordines tres; supremi, medii, et infimi: et eorum subdivisio 312 c,d. maiores, ut Consules, Censeres et Praetores, quomodo college inter se dicti sint 316 b. eorundem ius etiam vaerium, ibid.

Magistratu aequalium aut inferiorum rogationes contemnente, nec decreta exse qui sinente, quid statuendum 323 d. an privatum ab aula Principis prohibere possit etiamsi provinciae fines non excesserit 315 c. Principis iussis quomodo obtempe rare debeat, ibid. passim. Pari potestate, minotve Imperio, parem aut superiorem an prohibere possit 316 d. Graecis quomodo nuncupati, et eorum definitio 259 d. ex Iurise. 260 a. ex Sigonie, d. Vide et 273, 274

Magistratuum cognitio in causas Pontificum quae 279 b,c

* Magistratuum insanienti multitudini, sapiens assentiri non debet, veluti iustitiae norma 292 a

* Magistratus alterius Iurifdictionem exercentis fuonomine imperandi nulla potestas 320 d. Athenis qui ex Demosthene 286 a. Inter legem et aequitatem medium obtinet 755 a. omnes an habeant iurisdictionem, necne 279 c. Reip. fundamentum 466 c

Magistratuumius apud Gallos rege mortuo 428 b. auctoritas in Senatum 257 d

Magistratuum auctoritas et necessitas 286 c. tribuendorum, sive perpetuorum, sive temporalium, sive etiam precariorum, varia ratio 433 d. vide et 439, 440 c. Ius in popularibus imperiis 314 c. in Gallia potestas seu imperium olim precarium, sed a Philippo Valesio perpetuum redditum 441 d

Magistratus curulis, nobilitatis insigne apud Rom. 353 b, c. lis an imperandi ius praesente principe 314 c,d, 315 c

* Magistratuum propria qui accipiunt, superioris maiestatem agnoscunt 197 d. Leges quae 150 c. quae propria dict 305 o

* in Magistratibus Rom. Imperium; in Senatu auctoritas et consilium: in populo summa potestas ac Rei pub. Maiestas 180 c

* Magistratui extra


image: s1275

territorium nullum imperandi ius 324 a

Magistratus violare, crimen Maiestatis 309 b. item eos non colere, nefas 310 b. ubi de veneratione eorum varia exempla

* Mapistratibus adversus plebem non aliter quam medicis adversus aegrotos men tiri licet 478 d

Magistri militum ius 320 d. eius et Cancellarii in Gallia quae honoris inter se praerogativa 321 d. Horum in Gallia potastas maior quam, consulum Rom. 179 b. Libellorum auctoritas in inferiores iudices 316 a

Palatii munus apud Francos quod 313 b

Makumedistarum in Christianos circumciden dos mos 42 c

* Maiestas nec maiori potestate, nec legib. ullis, nec tempore definitur 80 a. eius ius ullum usurpari capitale 207 b

* Mavestatis iura nec iure magistratus, nec urationis specie, nisi legitima Principis absentia, tribui debent 165 in margine. Harc elevari quomodo dicantur 288 d

* Maiestate regnantis digna vox, Legibus alligatum pro fiteri se principem 97 a. mai cstatis nomine quid intelligendum; et eius etymon quod 79 d

Maiestatem habere qui dicatur 80 c,d

* Maiestas regia non locotum spatiis metienda 144 d. eius imperium summa potestas 78 b,c

Maiestatis verbum cui liceat usurpare 147 a, 151, 152. ius qui dicatur habere 108 a, 153 b. habens, nullius imperio tenetur 81 a

* Maiestatis iura, summorum principum propria, nec concedi, nec concessoullo temporum curriculo praescribi possunt 173 b

nec Maiestatis iura, nec libertas a siduciariis et vasallis praescribi potest 127 a

Maiestatis primum ac praecipuum caput, legem iubere 153 c, et 154 c. Secundum, bellum indicere aut pacem inite 155 d. Tertium, in Magistratibus mandandis 158 d Quartum, provocatio extrema 160 c. Quintum, iure vel iniuria damnatos liberare contra vim legum, 163 et 164. Sextum, fidelitas et obsequium 167 c. Septimum, numi percutiendi ius ibid.

Maiestas Principis aut populi, in quo eluceat 161 d

* Maiestatis iura non locorum spatiis aut regionum amplitudine definiunrur 143 c, 144 d. habere qui dici possint 149. et quae dicantur. Propria quae 155 c. summi principis, magistratus, et procuratoris differentia 82 a,b,c,d. eorum potestates et iura diversa, ibid.

* in Maiestatis iura involans, capitali ftaude obligatur 173 c

Maiestatis ius, suhditos cogere imperantis sermone uti 173 c

Maiestatis ius, tributa ac vectigalia imperare 169 b. corum ctinm immunitas 170 b. summum ius 299 d

Maiestatis iura rex a se an abalienare possit 163 a

* Maiestatis lura nec cedi, nec distrahi, nec ulla ratione ab alienari a summo principe possunt, nec ulla temporum diututnitate praeseribi 149. d. bac Baldus sacra sacrcrum Cynus Indiutdua appellat Divisa quomodovideantur 184 a

* Maiestatis iurs subditis, quam minime fieri poterit, tri buenda 738 a

Malestatis nomen quam grave, et quibus tribui soleat 173

* Maleficia quae palam fiunt, quare gravius puniantur 767 d

Malemetiri poena ex Tryphonino 538 d

Mamercus una tantum die Dictator Romae 80 b

Mancinus Consul. Rom. quare hostibus Numantinis deditus 157 b

Mancipatio uxorum 16 c

* Mancipia nec amicitiam, nec fidam societatem colere, possunt 44

Mandantis morte an solvatut mandatum 167 b

Mandata Magistratibus data extra ordinem excitandae iurisdiction is causa, an Curationes appellari debcant 264 b,c

mandatorum proncipum, varietas, et eorum ius varium 287 passim ubi quaedam eorum clausulae explicantur c, b, et 588, et 294 passim, de Mandato expresso clausuia quid importet 191 d

*Mandata singula, singulari rescripto contineri opartet in Republ bene constitnta 265 c

Mandatorum variae racio nes 266, et 267 269 b

* sine Mandato quae sesta sunt, rata haberi poslune, iure ramen sine mandaro fieri nequeunt 269 c

Manfredus Frideriei Impspurius, Neapoleos ac Siciliae reginae a patre despondeter 133 b.c

Manichaeorum error confutatus 188 c

Manilia lex: vide Cabinia.

Manlii Torquati consulatus ultro concessus a populo Rom. 493 d

Mansuefaciendi homines mo dus 516 a

Mantineorum Popularis status sed Arivocraticus 703 c

Mantuani poetc loeus de Gallorum natura; vide Gallorum


image: s1276

Mantuanus Dux, Imperii Germanici fiduciarius 122 d

in Manuesse quid 16 b c

Manubiae Latinis quae dicantur; earum genera et significata 467 a

Manumissi serui a Rom. post Cannensem cladem, et bello sociati 38 b. alias manumissiovis, vide fol seq.

manumitti par a pari an potuerit 317 a

Manus mortuae quae dicantur 30, 49, 59, 66 109 a. apud Gallos pecuniam patronis conferunt ad filias honestius elocandas 66 d, 67 a. extia tetritorium patronorum nec uxorem ducere nec habitare possunt insciis aut invitis dominis 40 b

Manutii et lovii error ratione Venetorum status; vide lovii

Maranedii apud Aragonenses quod Numisma 87 b

Marcae quod ius hodie 172 a, b Earum ius apud Gallos quod 64 a

Marcelli in Caesarem coniurati caedes 470 a

Marcellus consul Rom. a No vocomensibus verberibus caesus 323 c. eiusdem victo riarum numerus, et eius templorum dicationes 546 a. Imperium et natura 447 c

Marchionum dignitates quomodo in Gallia introductae, et earum ius; vide Cinutum. in Gallia potestas olim precaria, postea perpetua 303 b

Marei Philippi Roman legati cum Perseo rege contentio de honore 144 b

Mares numeri qui; vide Numeri

arescalli in Gallia qui, et eorum ius 364 a

arescalli auctoritas absente Magistro militum post indictum bellum 270 a

Maria et Elizabetha Anglorum reginae 91 c

sarianae senatorum clades 242 d

Marii honores seu Consulatus, et eius ambitio 434 b.c.

eius et Syllae petulantia; vide Syllae. is Lmperator qui dem optimus, et pessimus domi civis 477 d

Marilliaci Francorum regis apud Imper legati sententia de constitutione Ducis Mediolani a Carolo v imper Bruxellis facta 215 d

Maris litora cuius iuris 170 d

Maritus arbiter omnium actionum uxoris 19 d eius imperium adversus uxorem quale 15 a, 17 b. Ius in dotem uxoris 641 a. ci ab uxore obsequium debetur 15, 15 19, maritalis amor et odium 17 c

Maritimorum populorum natura 516 d

Marsorum Apennini montis populorum ferocitas et pro verb. dei???sdem iactarum, 516 c

Marochi reges regno quomo dospoliati 489 d

Massagetis quae non fuerint communia 12 a

Massisiae Res publ. a Caio Cae sare devicta 3 c

Massiliensium feminarum quae dotes antiquitus 536 a. vetus Res publ quam optime constituta 219 b ius privatum ut Heduorum; vide Heduorum.

Massinissae Numidiae regis naturae validitas 509 b

Mathematicae artes ab Aegyptiis inventae 396 a. carum origo unde 510 d

Materinm rudem euchcre pernitiosum 653 c. ubi quom??? Nareria opus superare dicatur explicatur

Matribus qui claritatis ac nobilitatis originem duxerunt 19 c. id contra lurisc. sententiam et probatos motesd

Mauri Anglorum cancellarii prudentia 241 c. eius sententia de rebus in Senatupreponendu 213 c

cur Mauritius Saxoniae Dux Licentiatus, Albertus vero Marchio Brandeburgensis Doctor peisidiae appellatus 616 d

Mauritaniae et Fessarum principis prudentia; viae Fessarum

Maximiliani Rom regis excusario ad Flenricum tiregem Gall quod legatis eius securitatem publicam dare noluisset 26 c

Maximini Romani ducis proceritas 195 a eius et Neronis damnatio 209 c

Medicae gentis apud Florentinos auctoritas seu tyrandis 376 a,b ineandem seditio popularis 380 b

Medici lurisconsultis non exaequandi 360 c. eorum cautela 656 d. praeceptum in curatione seu praeventione morborum 488 a. comparatio cum iis qui Rem publ. gerunt 424 a,b muneris varia ratio 360 c

Mediocritas in omnibus reb. servanda 522 a. in quibus rebus consistat 704 c

Mediolanensis Dux, fiduciarius imperii Germanici 122 c

Ducatusdiscerptio exstincta Vicecomitum progenie 724 b. pronceps qui primus 122 d item Dux ibid.

Med olanensium mos in accusandis et damnandis reis 458 c. Leges in reos falsi 665 a. eorum sura cum Helvetiis communia 69 d Status popularis in txrann dem 381 b Eorum Senatus auctoritas in subditos 58 d. Eidem quid potestatis tribuerit Carolus v Carsar.

Mediolanense starutum rario ne salniorum sudicum 770 d

Mediolanenses Vicarii primum. deinde Duces dicti 122 d


image: s1277

Mediolanensis ac Neapolitani Senatus auctoritas in legendo Hisp. regno deficiente rege vel absente 81 b,c

Mediolanensis cuiusdam impia erudelitas 608 b

Mediolani captivitas a Ludovico XII. Francorum rege 407 a. ius in peregrinos quam durum 62 d

Medorum princeps unicus 190 a

Megarensium intempetata libertas 467 b. audacia in principem, et vivendi licentia 698 c

Meum et Tuum dissidiorum, causa 11 c

Meleassis regis voluptuosi hist oria ex lovio 374 d, et 375 a Memmclochi munus apud Aegypt quod 369 a. 719 b

Memnonis Aethiopum regis vitae prolixitas 509 a

Menander rex a Bactrianis quo amore dilectus 204 a

Mendacii iniuria an contume liosa 476 a

mendacis vasalli poena 67 c mendaciores qui; et de iis exempla 517 passim. mendacia varia de antiquitate temporum 402 passim

Mendozae legati Hispanotum veteratoiia fraus 145 d

Mensaeterna quae 6 a. Mentis nomine maritus, cupiditas vero Femina Theologis dicitur 14 d. * Mentis agita tio, sapientiae ac beatae virae patens et magistra 433 d

Mensium quorundam apud Hebraeos diversa ratso 395 d, et 396 a

Mensis auspicatio apud Rom. 396 b

Mentiti quibus licere dicatur 478 d

Mercatoris in Astrologia error 395 c

Mercatores qui sordidi dican tur 360 a. eorum narura quare miiitanrium et aliorum mollior 516 d. mendacior et fallacior 517 a. diversa ratio 358 c,d et fol. seq.

Mercatura Alphonsi tyranni 651 a, eius inconrmoda 358 d, 359 d. incommoda, ibid. b, et 369 a dignitatum unde orta 435 c. quam periculosa 436 c,d. quibus cam exercere non liceat 650 a. 651 a. an inter artes sordidas numeranda 358 c. eius varias rationes, vide inf. et fol. seq. quae sordida Ciceroni, et eius divisio 359 d, et 651 a Lusitaniae regnum; vide Lusitaniae,

Mercium evectionem civibus ademptam, peregrinis permit tere pernitiosissimum 653 d

Meretricis latus et vituperium 697 b

pro Meritis seu virtutibus tyrannis casiqui 445 a

Messalae locus de imperio maiore et minore 316 a,b. eiusdem loci corrupti emendatio. Eius sententia de iure Magistratuum inter se 317 d

Metallorum differentia 681 d diersa ratio 685 pass. 690, 691, Purgatio 684 b. Confusio, unde conflantur numi, eorum corrumpendorum sola causa 681 passim et seq-

Metelli Numidici exilium 291 b

Metenses, Germaniae pactis conventis comprehensi 61 d

Metii dictatoris Albanorum grave supplicium 673 b

*metui/kion Graecis quid 61 d

Metus utilitas quae 565 c,d. an a Periurio, ut ab auxilio ferendo, excuset 601 a. quem metuunt oderunt, quem, amant metuunt 455 b

* Metus, pessimus diuturnitatis custos 645 a. catnisici comparatus 213 c. ultrix furia syrannorum, ibid.

Michael Hospitalis Francorum Cancellarius, quare privilegia Ca???ol: IX vico sancti Mauri concessa consirmare noluerit 85 c. eius erronca opinio ratione tribuendorum precario imperiorum 438 b

Migrationes corporum an et naimorum conversiones pariant, vide Populorum, migrationes.

Miles virem imperatoris frangens, capitase supplicium, incurrit 25 d

Milesiorum ordinum dignitatis praetogativa 354 b. status Aristocraticus in popularem conversus 386 c

Militaris disciplinae ratio et utilitas; vide et Armorum usus 670 a. laudes 565 c. Poenarum genera 508 b. vide et Poenarum

* Militari lege, contra iussum Imperatoris hostem lacessere, capitale 253 b

Militis nobiles reddit homines 350 b, c. eius militiae leges Rom. ratione aeratis qua arma capere aut ponere eos oportebat 573 c. qui non idonei 577 d

Militis in ducem officium 66 a. Peditis stipendium diurnum quod, vide Grossus. Gallis sold dicitur; unde et Stipendium militum la solde: et miles pedes qui hoc donabatur stipendio. soldat.

Militum Magistri seu Connestabiles in Gallia qui, et eorum ius 737 a. necessitas et utilitas in Repub. et hodiernorum cum Romanis comparatio; item militiae varia praecepta 577 b,c

Militum studia et insolentiae quae 559 d, 560 a

Mithridatis studia voraciraris 454 a

Mobilium populorum in religione exempla 521 c

Modum excedere in iudiciis qui dicatur 303 a

Moechauris poena divina 536 c

Moenium sarciendorum munus extraordinarrum 263 d

Molivaeorum sex de tribut. 170 a


image: s1278

Molinaei sententia de usurarum, fructuum, et pecuniae aequatione 529 d

Molucarum insularum ubertas 650 d

Mommorancius Magister equitum Galliae 224 a. vulg. Connestable. eius iudicium, adversus Aquitanos rebellantes 341 c

Monarchiae summae quae 210 a. in iis nulla subditorum auctoritas b,c. ius 438 c

Monasterium profitentes quomodo dicantur accusari non posse de rebus ante concepta vota gestis 334 a,b

Monachorum iura 334. vita 429 d. quorundam supplicium 217 c

Monarchae varii, qui cum Praetores essent, Imperium sum mum sibi vindicarunt 377, 378 a

Monarcharum regum auctoritas in Magistratus, ludices et Comitia populorum 84 c

Monarchia Rom. 377 d. quae dicatur 174, 175, 187 b. Aristocratia praestabilior 217 c. eius proprium in Reip conversione 369 c. singulare, 399 a, 469 a. Regalis quae 187 b. Eiusdem et popularis aut optimatum status differentia 390 a. 703 a. stabiliendae cautio 737 a,b. utilitas 711 et seq. in ea potestates ordinariae perpetuae, paucis exceptis: in popularibus vero et optimatum, Imperiis annuae 443 d. prima in Assyria Nimerodo principe 189 d. in quibus consistat 217 c. hanc qui populi sectentur 714 b. eius divisio 189 a, 196 d

Monarchiae seu regii status laus 182 a, et pasim. Quae suffragiis et quae iure successorio defertur, differentia 709 c

Monarchiam individuam esse oportet: unitatis enim nulla partitio 734 d

Monarchiae probandae variae auctoritates 715 b

Monconturense proelium apud Gallos 408 a

Monetae depravatae iuris fiscalis sunt 171 c

monetariarum officinarum pluralitas quam periculosa 689 a. monetarum divisio apud monetales 687 c. ratio apud Rom. 689 a

Monetalium obscura vocabula quomodo introducta 686 d

Monomachiae origo et ius 176, et 475 a, 476 pass 510 a

Monspelianorum facinus, et supplicium de iis a Carolo Ludovici IX fratre sumptum 340 b. Monspeliensis agri cum Manta et Meilauno commutatio a regibus Francorum et Navarrorum facta 149 c

Monstrosum partum apud ve teres occidere licitum 730 b

M. Montanus, infimae conditionis homo, a lulio III. Pontif. car dinalis creatae 555 d

Montanorum populorum natura 515 d, 516 passim

Montium praecipuorum consideratio qui divessas constituunt regiones 514 c

Montisfortis Marescallum se profitentis eiuratio 303 d

Morbi Australes elephantiasis, cancer et lepra 508 c. item furor animi, comitialis morbus, dysenteria 509 b

* Morbis desperatis non adhibendum medicamentum 342 b, 489 a

Morbus D. Viti qualis, et eius cura 505 b

de Morum cum virtutum tum vitiorum in Principibus imitatione a subditis varia exempla 453, 454,et seq.

Mutatloex locorum mutatione 494 c, 519 c

in Morem pristinum reduci legem quid ex Festo 154 d. eorum censura; vide Censura. inveteratos periculosum co~vellere 475 c

Morletus Musaeus, Francorum regis apud Helvetios legatus 76 c

Morsab Hebraeis quae pretiosa nuncupata 7 a, 511 a. eius laus 213 d. mortem sibi inferentium ius 538 c,d

Moschovitae Ducis magnanimitas et victoriae 143 b,c

Moschovitarum ius ratione successionis regiae 731 d

Praecopi Tartarorum quando dediti 143 b. Tartar orum iugum quando exdusserint, ibid. Eorum mos in ducendis uxoribus 507 a. horum rex loannes mulie es dehorrescebat. eorum regionis natura quae 496 a

Moses primus Legis lator 272 c eius adoptio a tilia Pharaonis 28 c. lex de Regis auctotate 237 d. laus 200 a

Motus terrequi dicatur 410 b

de Moru proprio quae clausula in privilegiis 296 c

Muhamedicae legis et religionis quae funoamenta 39 d. Muhamedes Magnus homicidam fugitivum Florentino Duci poscenti restituit 326 b

Mulctae damnatorum quomodo apud veteres sactis adiudicari consueverint, et quomodo sisco postea 542 a,b. locupletis et inopis ratio quae: vide Locupletis. Ius 275 b. eiusdem varia genera ibid c. et pass. 276

Muleasses rex a liberis regno et visu privatus 504 b

* Mulieres percutere, Catonl sacrilegium 19 a

* Multitudo consilio et prudentiae inimica 150 b. eius errot non sequendus: vide Error.

Mundanae universitati beneficia Deus ut partitus 512 d

* Mundus perfectae et consummatae Reip. imago 7 b. eius compactio et continuatio


image: s1279

quomodo ex variis concursionibus et naturis fieri et potuerit et possit 448 d, 777 et fol. seq. origo qua anni tempestate 396 c, 397 a, 400 c, 400 b. exitus praedictio nes, et aliae id genus 404 d, et 405

*Munera singula singulos recte curare difficile, cum plura nemo possit 433 d quae sine Imperio 440 d. ab iis quomodo indignos submo vere oporteat 439 b. muneribus profanis cum dignitate et sine imperio qui praeficiantur 284 c

Munera quae curationes dicebantur 261.et 262

*Munus ubi nec utile nec honestum fuerit, non praemium sed onus appellandum 543 c, d

Munerum quorundam Parisiensis curiae potestas varia 264. publicoium divisio 256 a. in Gallia privilegium 272 d

Muneris latissima significatio 284 a, b

Municipales Rom provinciarum magistratus imperium quale habuerint 54 c

Municipium quid Festo 71 a, b

Municipia et Vibes Vectigales an Res pub censeri debeant 49 d

Municipes Rom. qui 52 b, 71 b

Muraenarum piscaria apud Rom. quo in usu fuerint 36 a, b. necessitas 561 b, 562 c

Murium aetas 414 c

Murorum in urbibus necessitus 561 b. eorum et arcium ubi nullus usus 557 c

Musica furorem curare quomodo dicatur 505 b. ubi id genus exempla. eius seu Harmoniae et Reip. comparario 410 d. qui toni observandi aut cavendi 633 a. utilitas 619 a, 632 d. huius vocis significatio 519. *Musicae vis et laus in Repub. 411 c, 516 a

Musulmani qui apud Turcas 24: d

Mutabilitas in rebus humanis interdum necesiaria 522 b

Mutuatio pecuniarum quando Reip necessaria 654 b, c mutuam pecuniam sub usuiis Principibus quando accipere liceat 668 b

Mutui obligatio apud Graecos quam sollemnis 618 c

Myrii apud Amphisctionum civitates qui 73 d

Mytilenaeorum status mutationis causa 375 c

N

NAbis Rei pub. Lacedemoniorum tyrannus 178 c

Nabuchodonozor rex regum 147 a. eius historia 211 a

Narbo antiquissima Romanorum colonia extra ltaliam; vide Coloniae Rom.

Narbo, Lugdunum et Vienna, coloniae Rom. foedera cum ltalis antiqua habuere 53 a

Nathonensium populorum ferocitas et mobilitas unde 517 c. eorum et Aquitanorum populorum ferocitas et mo. bilitas unde; vide Aquitani. Narbonensis unde deducta 41 d. quando cum Galliae regno coniuncta 367 c

Natalium restituendorum ius ad quem pertineat 167 b

Nativitatis tempora 418 d.

ubi de formatione hominis in utero exsistentis ex Hippocrate agit

* Natura repugnante, nihil diuturnum 492 d. Prava 427 b. hominum varia prolocorum varietate 491 d, et seq. Ei contraria diuturna esse non possunt 33 b, 34 c. mirabile omnibus 714 c. eius mutatio ex locorum mutatione 519 c. ex varto Rei publ. genere 523 a

Naturaltum filiorum ius apud Rom. 292 b

Navarrae et Gravatense regnum quandosub fiduciam Rom. Pontificis venerint 120 b. rex ligius seu vasallus Francorum 154 b, 120 c. regnum que modo Regib Hispaniatum concessum, et quo titulo Navarreis a Poutificibus ademptum 135 a. Navarrensis cuiusdam victoriae in Bugitanos Carthaginenses 519 a

* ex Naufragio iuris an quicquam privato decerpere liceat 170 d

Neapolitani regis vasallus, an Pontifici Romano potius obedire quam regi teneatur; vide Vasallus. reginae scelera 739 b. regis crudelitas in Conradinum Mausiedi filium 217 a

Necessitas duplex, naturalis et violenta 367 d. * eius vis nulla legum obligatione tenetur 426 d, 427 a, 573 b

Negotiatio quae Nobilitati non dicatur derogare 359 d

Negus, Rei publ. Aethiopum princeps 11 a, et 141 in marg.

Nemausus colonia Romanoium; vide Coloniae Rom. Eius scholae institutio 347 a

Nemora regia in Gallia loco sanctioris aerarii constituta 675 b, c

Nepos ex filia, filiae regis in regno praepositus 740 d. nepotes, an patruis in regno avito praeferantur; et quae inde incommoda 732 b, et passim, ac fol. seq. c, d.

eorum ius in successione avorum ex lege Salica 743 b Nepotis ius in familia avi 732 d. Item ratione feudorum 733 a

Neptuno sacra fieri apud Roman. quare octavo quoque die solita 417 c

Neratii impudentia 763 d

Nero et Maximinus, uterque tyrannus, a Senatu Romano damnatus 209 b

idem matris patricida 24 b,


image: s1280

294 b. eius erudelitas in coniuratos 470 c. in praece ptorem 540 b. domus magnificentia et exitium 672 a, b. 685 c. eius et Caligulae prodigalitas; vide Caligulae. Imperium tyrannicum 209 d. nefarium adsiderium 724 a eius et Traiani comparatio 239 b

Nervae imperium Reip. periculosum 205 a

Nerviorum mores 516 d

Nestorii audaciae petulantia 490 a. unde pyrophoros, idest ignifer, nuncupatus.

Nicolaus Siculus Abbas Panormi 40 a

Nimerodus primus princeps 189 d. eius etymon, ibid. et 196 a, 350 a, 371 b

* Nivernensium Comitis crudelitas illi ipsi quam periculosa 339 c, d

Nobilis veterum definitio 311 a. in Gallia proditionis aut perduellionis accusati poe na 762 c

Nobiles gentes Romae 351 c. ab omnibus fere imperiis sum moventur in Helvetiorum et Argentineusium statu 51 d

Nobiies aped Kom. qui dicti 774 c. Eorum genera apud Hebraeos quae 353 a eorum et Plebeiorum distinctio 310 a, 353 b. eorum et igno. bilium 351 passim,

Nobilitas feminarum et familiarum a viris pendens 744 d. an ad posteros et adoptivos transferatur 356 d, usque ad pronepotes legitimos propagari dicitur 357 a Turcarum moribus ad nepotes tamtum, ibid. apud Gallos quomodo amitti censeatut 357 b, 358 c. avorum inspitienda in dignitatum praerogativa 355 a

*Nobilitatem peperisse melius. quam acceptam cortupisse 351 b

* Nobilitati sine honestare nullus locus 354 d

Nobilitatis vera ratio 761 c

varia 351, 352, 353. decus an ab inopia aboleatur; vide Inopia. Iura promercalia in Gallia 356 c. Laus 356 d. apud Gallos, Anglos, Hispanos, Germanos, privilegia 55 d. Tribuendae ius penes quem 355 b

ut Nobilitatis adeptae insigne apud Rom. statua, sic apud Galios stemmata insignibus superposita nobilitatis decus 352 c. verae causae 354 d. extrinseca causa 355 a. apud Graecos quae ratio 352 c, d, et 353. apud Hebraeos 353 a Helveticae caedes, vide Helveticae

an nobilitatus sit qui militiam ex casu, sive feudum est ad eptus 355 c

Nobilium supplicium capitale quod 761 c. quorundam Rom. nomina qui ipsi nobilitatem pepertrunt 351 b. in tribuendis honoribus ha benda ratio 439 a

Nobilibus locupletes quando anteferantur 361 d

* Nocent expressa, non expressa non nocent 315 c

Noct urnorum sacrorum interdictio 343 b

Nominum imponendorum ratio apud veteres 417 c

Normaniae Baronum ius ratione defunctorum ab inte stato 53. b

Normani cuiusdam in Fianciscum regem coniurati et perduellionis damnati exemplum 469 d

Normanorum mores improbi ratione caedentium 764 a Curiae praesidris exactio crudelis 289 c

Nosocomia a quo instituta 35 c. loca sc in qu bus agroii aluntur l. 16. l. is. de sacros cccl. Cod.

Notae tabularum rudicialium et earundem signisicata 301 a

Notos unde Graecis dictus Auster 499 b

* Novarum rerum praeclara principia 43 d

Novationum in Repub. quae ratio habenda 428 c

Novenarii nomeri consideratio pro ratione ortus et occasus Rerum publ. 417 b. eiusdem Musis consecratio 418 b

Novitatis in legib. difficultas 425 d, 426 a, b, 427 b, d

Novocastri praedium Ducis Longavillani in Bernatum finibus 65 b

Novus homo apud Rom. qui dictus 774 b

Nundinarum ius ad solum principem pertinens 171 d

Numae et Tarquinii Superbi contraria instituta 345 d

Numeri fatales 416 d. ubi de variis numeris et Geometrscis figuris. vide et de hoc numero fatali 419 d. Mares et feminae quae dicantur 410 c. ubi et numerorum in musicis varietas tracta tur ex Platone et Foresterio et c. 411. vide et fol. 414. b, 417 b, c, Eorum varia ratio 414 b, c, 417 a, 419 passim Septenarii et Novenarii Graecorum consecratio 418 b

Numerus nuptialis Platoni quis in harmonia drcatur 410 c Persectus mathematicis qui dicatur 419 a

Numidia Africae pars maxime Australis 506 b

* Numinis carentia, nulla ciuivitatib pestis maior 485 d

* Eius merum qui semel abiecit, eo minus ei credendum quo graviore iureiurando se obstrinxerit 608 c

Numariae rei curatio Rei pub. quam necessaria 680 b

Nummi vocabuli origo 167 c. numorum ius, ibid.

Numi ubi optimi, et contra 686 a, c, 687 et 688 passim, et fol. seq.


image: s1281

Numorum in Rebus pub. pretium certum constituen dum 681 a. valoris mutatio, quam Reip. periculosa; et quam varia apud Rom. 684 d, 691 d. depravatio, aut etiam mutatio, quam Rei pub. periculosa 680 b, c, 684 d. In eoquae cautio 682 d. Cudendorum optimorum ratio quae 167, 168, 682 b. et item 684 b, 686 a. cudendorum ius, ibid. Triumuirorum monetalium figura quae 168 c. variorum variae figurae, variaque nomina 168. cotruptio maiestatis poena tenetur 167 d. inter iura fiscalia 170 c corruptio unde 689 b. quomodo vitanda 688 c, 690 b, c. Angliae et Lotharingorum ratio 684 c. numorumvestigal; vide Vectigal. Aurecorum variorum aestimatio 685 passim

Numisma sub pilei figura 32 c numismatum ferruminatio; vide Ferruminatio

Nuptiae legitimae quae Iurisc. 15 b. Theologis et aliis, ibid.

Nuremberga omnium imperii civitatum maxima; et eiusdem status qui 226 c, 247 d, 518 a

Nyctalopes qui 495 d

O

OBedientia subditorum erga magistratum, Dea cur a theologis ficta 310 d

Obitus plurimorum principum mense Septembri 408 passim

Obligatio consistere nequit, quae a voluntate promittentis statum capit 85 d. ex tyrannorum precibus contracta, ipso iure nulla: et sic obligati restituuntur 204 d. Eius efficacitas quomodo stabilienda, ut ad successores transeat 584 d. ob mutuum quae sollemnitas apud Graecos 618 c

Oblivionis leges; vide Amnestias

Obscuritas nonnullis Philosophis quare affectata 413 d

Obsidionum maxim arum exempla 550 a, 561 c

in Obsi???um aut Principum captivorum liberatione quae cautio adhibenda 601 c

eorum supplicium 617 c.

obsides dans, iureiurando non tenetur; vido luteiurando. Obsidis ius 595 d

Occasus nunc opibus aundans, eas demittit ad Orientem, qui olim ad Occasum demittebat 659 c. ubi id exemplis planum fit

Oceani ventis agitati fernor 497 c

*oxlokrati/a Graecis quae 368 c. Reip. guberaatio popularu turbulenta

Oculorum qualitatis varietas 495 d

Odnacri regis Herulorum in Italiam incursio 191 d

Oeconomica a Politicis an distrahenda 8 c. eius definitio 8 d

Officia et Sacerdotia quando in Gallia aut alibi facta venalitia 651 b. pro muneribus publicis 259 b

Officiales ab Impp. saepe appellati Ministri magistratuum 274 a

Officialis quis 259 b, 272 b

Officialium et Curatorum Rei publ. discrimen 259 a, 261 a, 263 b. officia lium et magistratuum differentia 273 a, Eorum imperia abrogari non posse nisi volentibus, aut eorum morte 441 c

Officiarii qui 274 a. eorum creandorum diversa ratio 285 a

Officio nulla merces debetur 20 d. * ex Officio merces non debetur 66 c, 82 c

Officiorum seu Magistratuum tribuendorum quae ratio legibus constituta 551 b, c. ubi variae leges et meres preferuntur, quibus mereaturâ dignitatum grautorem Rei publ. pestem nullam contingere posse ostenditur.

Eorum et Curationum differentia 269 a

Officium nobile quod dicatur 288 b. Liberorum erga parentes et econtra 20 b, c, d

Oligarchia unde dicta 217 c. quae formae Rei publicae, ib. et 127 c, et 233 b. comparatio eiusdem cum statu populari, ibid.

Onomademi Chiorum Imperatoris et Scipionis Africani consilia contraria in conservandis popularibus statibus 380 c

Operis huius tempus 400 c operum publicorum inco~ moda ratione Tyrannorum 672 a. utilitates 670 b, c, 671 b

an Opes Nobilem reddant 359 d, et 356 a. seu virtutes corporis et animi 4 c, d

de Opibus maximis; vide Ditissimorum

Opificia Romae qui tractaverint 358 b. ea aut artes sellularias tractare civibus Roman. non licitum 38 c. eadem et mannuales artes apud Aquilonares 512 b

Opifex qui annulo gemmam includere pepigit, eamque fregit, an ex pacto teneatur 769 c

Opifices apud Rom. militare non poterant 358 b

Opinio communis seu error an constituat ius : vide Ex errore. * Humanae opinionis depravatae tanta vis est, ut legis habeat auctoritatem 34 a

Oppia lex quae 16 b

Oppignerationis ius adversus peregrinos 64 a

Oplotechnitae a togatis et scholasticis hominibus in civitatibus seccrnendi 363 a. sic autem dicuntur qui arma fubricant Gallis Armuriers:


image: s1282

Optimae lege quid veteribus, ex Festo 79 d

Optimatum status an populari melior: et utriusque incommoda 383 c. periclitantium exem pla 705 d, et 706 a status qui proprie 704 b cum Populari comparatus 221 et 222. Caedes aut sura tio in quibus civitatib. 705 d, et 706 a

* Optimatum status stabilior ac diuturnior, quo pauciores fueriut 219 b. * ab hoc ad regium conversio Rei publ salutatis 391 a

Opulentiores Romanorum qui 532 b

Opum quae rario Christianis habeuda 676 d

Oraculum de regno Augusti furoro 714 d

Oratores e qua regione profecti 510 b. arcendi a Senatu 253 c. olim si in agendis causis mendaces aut calumniosi fuissent, puniebantur 460 b. an inter Magitus censendi 273 c, d

oratorum vis 489 pass. Utilitas sive damnum 490 b

Ordines ab ordinibus quomo do in civitatibus separandi 363 b, 364 b, c

de ordinibus maritandis quare Caesar leges tulerit; vide Caesaris. Equestris ordinis insigne Gallis quale olim, et quomodo obsoletum 546 d. Sacri ordinis contemptus, Dei contemptum adfert 637 a. Civium ordinis dignoscendimodus 625 o

*Ord num dignitas pro mo ribus ac legibus culusque ci vitaris temperanda 391 a Variorum dignitatis praerogativa 353 d. et 354 a. Civium in Rebusp. et statibus ratio ab auctore praescripta 362 a, 363 b, et d

Orientales populi humaniores et urbaniores 514a

Orientalis venti beneficia seu natura: vide Venti. Oriens olim opibus abundans, nunc Occasus: vide Occasus Eius et Occasus diversa ratio, quomodo ingeniorum in hominibus diversitatem parere dicatur 514 a

Oris rubicundi signum quod 621 b

Ortus rerum: vide Rerum.

Ostracismi Graecorum lex 546 701c. in ferendis suffragiis ratio quae 231 d

Osterlandi populi qui 69 d

Ostrogotthorum et Visogot torum persidia et crudelitas in Valentem 521 c

Othonis IV Imp. Rom. donatio Pontifici Rom. 135 d. eiusdem ratihabitiones Rodulphi et Caroli Imp. 136 a Othones Germani principes, quomodo nomen Imperatorium sibi sint adepti 145 c

Othomani sententia de Censoribus 282 b

Othomanis in conservatio ne Imperii consilium 391 d, et 393 a. corum dissidii causa et crudelitas 629 b, c 735

Otiosorum hominum, praecipue tenuium pestis damno sa Republ. 537 c. hominum in civitatibus pestilentia 361 c. ubi varie de iisdem agi. tur qui eorum ferendi. Sup. plicia 39 c, d. vitia quae 565 a. in eo lex optima: vide Aurasii.

* Otium vitae humanae inimicum 293 a

Oua avibus an priora: vide Auibus

Ouium fertilitas apud Selandos et Hollandos Australibus contraria 507 d

P

PAcatii dictum ad Augustum Caesarem 98 a

Pacis et otii commoda 469 ??? huius et concordiae comes quae 431 c. Sanquintinae calamitas; vide Sanquintina. Actiones quae 579 a componendae inter dissidentes qui sese pro arbitris interponunt, maxime laudandi 191 pass. ineundae ius 155 d, 156, 157, 158. Commoda, vide Bellorum incon. moda. Eius violandae caviae 620 b

Paci et concordiae inimici militates homines, et qui artes im peratorias colunt 708 b, d

Pacem et otium colentes, mitiotes et humaniores 518 c

in Pace agenda inter paratos exercitus quae cautiones ha bendae 601 e

Pax quae inhonesta censeatur 569 a. ubi variaid gerus exempla: et fol. seq. Quomodo pernisiosa 477 d. imer Fran ciscum maiorem Galliatum regem, et Carolum v. Imperat. 407 c

un contra Pacta fieri indicandum, si quis prinatus acceptarum antea iniuriarum, ultionem ieposcat 605 b

*Pactis privatorum iuri publico derogari non porest 603 b, c

in Pactis conventis arbitrorum quae ratio 609 a

Pacta conventa an principum leges dici possint 86 d

Pacuvii Calavini Campani prudentia in conservandis Senatoribus a coniuratione 479 c

Paedonomi, in stit vendae inventutis gratia a Lycurgo ordinati; vide Iuventutis

Pagotum origo 328 c, 329 q

Palaestina in provincia sormam redacta, in qua Christus a Pontio condemnatus ctucifixus est 54 b

Palatini Comites iure familiari utentes 12 a

Palladem lovi decnmbenti


image: s1283

assidere cur finxerint poetae 246a

Palias e Iovis cerebro quare genita dicatur 738b. eius mulus senio confectus, capistro liberatus 35 c

Panni definitio apud Anglos 553 b

Pandulphus Senensium tyrannus 368 a

Pannoniae populorum calamitates ratione creationis regum 722 a, b

Pannoniae quando lites introductae; vide Litigandi modum.

Papia Poppaea lex de praerogativa Consulum collegarum 321 b

Papiensis Gallorum clades 572 b

Papiniani verba de iure Magisir atuum, et altorum iura Maiestatis hatentium 301 a

Papinianus Imperii Romani tutor, et Imperatoris Severi filiorum 294 a. eius mors ibid.

Papirius Cursor in imperando clarissimus, et cius virturis ex emplum 311 d

Papirii dictatoris sententia in Fabium Maximum Ma gistratum equitum; et eiusdem Fabii provocatio ad populum Rom. 164 b

Papirii Cursoris aetate Roma virtutibus florentissima 370 b

Parentes qui filios Rei public. causa occiderunt 27 d. pa rentes alere filii tenentur 25 a, b er econtra, ibid. Rei publ hostes an occidere li ceat 26 a parentum in liberos amor 27 a, c. * Culpam in liberos derivari qua ini quum: vide Culpam. studium max. mum in liberos quod 537 b. et liberorum pietas unde 329 b

Parisiorum curiae Iudicum numerus 433 a. Curiae decretum in Viarores 263 b

Parisiensis curiae ius praecriptum 249 c. de Patisiensibus rebellantibus supplicium a carolo VI Francorum rege sumptum 340 c. in pau peres caritas 361 d

Parium curia in Gallia, unde appeliata, 182 b quae et a quo instituta 249 b

Parlamentum Patisiense in Gallica curia 249 c

Parricidae, eiusque qui ex insidiis hominem occiderit, poena 166 c. Supplicium apud Rom. vide Patris Parricidarum abundantia Neronis temporibus 24 a. exempla aliquot 21. eorum et sicariorum indulgentia 766 d. notabile exemplum 718 d Parricidia quaedam principum 216 b, c. Varia regnorum gratia admissa 736 c, d, et fol. seq.

Parthorum in servos humanitas 38 b, c

Pascuarum penuria Galliae unde 675 c. vectigal; vide Vectigalis

Pastorum et Agricolarum ordo laudabilis 360 c

Patagonum proceritas 497 d

* Pater iniuriam folio illatam actione persequi potest 614 d. lege Pompeia De Parricidiis non comprehensus 27 b

* Pater liberos virtutibus ac praecipue Dei metu erudire tenetur 23 b

Paterfamilias quis 9 d

Paterpatratus; vide Consules

*Paterna exsecratio, ipsa morte acerbior; vide Exsecratio

*Patris et filii persona, eadem censetur 614 d. Filium occidentis supplicium apud Rom. 760d

* a Patre nullum admitti potest tantum scelus quod parricidio vindicandum sit 26 a

Patrum erga liberos, et Liberorum erga parentes officium 20 c

Patribus cum plebe communia 352 b, c. et quae p~atribus peculiaria ibid. c

* Patria potestas nihil habet cum iure fetiali aut iure maiestatis commune 614 d Patriae potestatis ius antiquum in liberos 738 d

* Patria potestas divina lege metienda 26 d. quomodo ant quata 24 a. ea soluti qui dicantur 25 c

Patriae seu Domesticae potestatis inre antiquo sublato, quae incommoda Rebus publ. 23 c, d. Eiusdem ius divinum et naturale 20 b. quam antiquissimum 23 c, et passim

pro Patria occumbentium apud Graecos privilegia 353 a Patria parens quis appellatus 201 a

Patriam tyrannide liberare qui tentarint 376 a

* Patria parentibus carior 212 d

Patriciae dignitatis ratio 547 b. gentes Romae 351 c

Patricii tantum Gentem habere dicebantur apud veteres 349 c. eorum honor apud Venetos 354 a. eorum et plebeiorum distinctio 351 b, c. vide fol. seq. Romanorum ius 77???

Patricii Magistratus, et eorum auctoritas 2274 b

in Patricios Anglorum, Scotorum, Danorum et Neapolitanorum ius ab Augusto Rom Imp. tractum 58 c

Patrocinium quod dieatur 576 a, 582 c

patrociniorum origo 66d. diversa ratio 572c, passim fol. seq.

* Patronus foederis leges perrumpere si velit, cliens patrocinii legibus liberatur 585 c

* Patronum deserere pericu. lo imminente, capitale 111. a Patrono ius necis in clientem Polonorum moribus 767 a.


image: s1284

ab eo cautionem exigere cliens an possit aut debeat 384 b. an ei specie patrocinii libertatem clientibus eripere liceat 581 c

Patronorum cautio maxima, Ne Patroni clientum arces vel oppida praesidio militari, teneant 585 c. eorum in servos ius 40c, d, 41 a

Patronatus, clientelare et feudale ius, quam diversum; vide Clientelare

Pauli Apostoli captivitas 54 a, b. eius provocatio ad Caesarem, et genus, ibid.

Paulini Nolae Pontificis cari tas memorabilis in servos 39 b

Pauper qui dicebatur apud Rom. sub Traiano 763 d. in eos Largien di modus et diversa ratio 668 d, 669 passim 670 b. eorum collegia apud Parisienses 361 c

Paupertas Rebus pub. quam pericvulosa 524 c, d, et fol. seq. Eius exempla laudabilia apud rom.

Peccari in Republic. quibus in rebus soleat 438 a

* Peccata quae in ceteris levissima sunt, in Principe flagitia existimantur 451 a

* Peccatorum omnium quae a Principibus condonantur, nulla laudabilior venia, quam cum iniurias sibi illatas ignoscunt 166 d

Peculatus poena 665d

* Pecunia neruns Rei publ 638 a. eius vis in expugnationibus 648 c

Pelopidas et. Epaminondas Thebanorum summi duces et imperatores quare damnati 436 b

Peloponnesiaci belli causa 387 a Regni origo 94 d

Pensio a Tributo quid differat 582 a, b. eius et Tributi differentia; vide Tributi. Pensiones Getmanorum et Helvetiorum quae; vide suis locis. Pensionum rum Carolo Bello Philippi regis filio, tum Henrico et Francisco Andium ducibus fratribus Caroli IX con stitutarum ratio 659 a. privatarum pericula 649 d. varie constituendarum necessitas Principibus incumbens648 c

Perduelles qui 26 a, 47 b. eorum exempla 603 passim.

Perduellionis seu laesae Maiestatis damnatus, cur prius iu dicatus quam accusatus videatur 210 c, d. in eo crimine quare proscribantur bo. na; et eorum proscribendorum ratio 538 539, et 540

Peregrinus ab originis domicilio avulsus, alienae civitatis an civis fieri possit 47 b. ei ac civi lex eadem divina 42c

Peregrini fere ubique a muneribus publicis, et potissimum a Sacerdotiis et Magistratibus summoventur 61 c. qui 47 b. 71a. a praediorum dominio, nisi civita is iura adepti sint. prohibendi 537 a, b. principis connubium, quanta incommoda sequam. tur 742 et 743 passim

Peregrini et socii ius diver sum 47 b

*peregrinorum aditus in Res publ. periculosus; et eius exempla 383 d. 384 a. * In Peregrinorum auxiliis convocandis maxime providen. dum; et quae inde incommoda 576d, et fol. seq. Eorum beneficium a Friderico Imp. concessum: item eorum ius apud Italos, et iam apud Germanos deterius quam apud Gallos et Venetos 62 c. eorum et civium idem ius; vide Civium. De eorum hereditatibus et iure vario 62, 63, 64. eorum Imperia quam periculosa, et varia inde incommoda 741 c, d. Ius in Gallia 61 d, 62 et 63. Mercatorum et peregrinerum, qui iura civium in Gallia adipiscuntur, ius diversum 63 c. peculiare in Gallia 63 b. Peregrinum esse aliquando praestat 60

*Peregrinos fovere non minori caritate quam viduas aut pupillos, divina lex iabet 60a. a finibus arcere licet 64 a. ab iis quae civibus incommoda proveniant a, b

Pereintorium edictum quod 324 b

Pereuntis in Reatu; vide in Reatu

Perfidia hodie usitatissima 618 c. Mala; sed eius fructus interdum utiles, ut in proditionibus 597 c. quomodo potior, qui plus opibus valet 607 d. Romanorum, a Graecorum et Poenorum moribus desumpta 617 d, et 618 b

Perfidiae exempla 600 passim. Italicae exemplum notabile; vide Mediolanensis. Ostrogothorum et Visigotho rum; vide Ostrogothorum. Tryphonis; vide Tryphonis. praecepta Lysandri; vide Lysandri

an Perfidiae scelere careant Principes, qui fidem pactorum quae detrimento sibi sutura sunt, violare non dubitant 594 c. et fol. seq.

Persidi principis iureiurando, utcumque sollemni, non habenda fides 609 b

perfidorum varia exempla suppliciorum 617 passim

Pericles quare Areopagitarum auctoritatem sustuleiit 245 a

Pericli probrum obiectum ratione congiariorum; et eius beneficia in Athenienses 670d. et 671 a. eius prudentia in retinenda in officio plebe Atheniensi 478 d. responsum pro Republ


image: s1285

Athenicnsi legatis Lacedaemoniorum 94 d, 95 a, d. rogatio de filio quem ab uxore peregrina susceperat, inter cives censendo 48 a. Mors quam Rei publ. Athe. niensium damnosa 700a

Periurii detestatio 593 d, 596 d periutia periuriis an rependi possint; vide Fraus. * Periuria praeterita novis pactis foed eribus repetere am pli' non licet 600 a. Horum varia exempla 609 passim

Persarum calliditas in depel lendis Graecis ab Asia 648 c, d Foedus cum Thebanis 70 b Mos in iudiciis sceleratorum 200c. Imperia quanta 673c. Mores in elocandis seu maritaendis filiabus 536 c. Magtstratibus Aerarii, vide Graecorum. Eorum Regum adoratio 190a, 455 d. eorum Regum numeri diversitas apud auctores 423. Respu. blica quot provincias habuerit 11 a. Vectigalia; vide Vectigalia

Pharaonis pravitatis exemplum 778 d

Pharsaliorum et Lacedaemoniorum Rei pub. quot cives praefuerint; vide Lacedaemo niorum Rei publ. Senatus 246 b, c

an Philippus Bellus Francorum rex potuerit Arturum Armoricae Ducem, Anglorum regi siduciarium elocare 121c. de litium expensis ut statuerit 92 a

Philippus Augustus rex Francorum, Iudaeos cur e suis finibus abigendos curarit 42c

Philippus Comineus in comitiis Turonensibus de tributis disserens 40 d

Philippi Mariae Mediolanensium principis tyrannis 105 a

Philippi Macedonum regis in Pici Phocenses bellum 74 a

Philippi 11 Macedonum regis crudelitas 339 c

Macedonum regis in filios obiectio, quod se vivo hereditatem suam crevissent 28 b

Philippus Valesius Francorum rex, legionum ecclesiasticarum imperator factus 76 b eiusdem cum Henrico Palatino Comite foedus, ibid.

Philippi Valesii lex de revocandis Principum donatio. nibus 553 d

Philippi Valesii Gall. regis et Alphonsi Castiliae foedus 118 c

Philippus Valesius Francorum rex, mutuum accepit a Clemente VI Pontifice, et quomodo 140d

Philo, primus Romanorum extra Italiam proconsul 265 c

Philosophiae quae pars laudabilior 452 c

Phocensium damnatio ab Am phictionibus 73 d. eorum Rei public. in teritus unde 389 c

Persei regis facinus 144 c

Personae publicae quae 259 b. earundem divisio, ibid. c

Pertinaciae et Pervicaciae dif. ferentia 522 b

Pertinacis caedes ulta 215 d

Pervicaciae et Pertinaciae differentia; vide Pertinaciae

Pervani regni subactio a Pizarra, et eiusdem divitiae 658 c

Perusini cuius iuris 124c. eo rum debellatio 192 c

Pesquerensis Marchionis adversus Carolum v coniurationis causa 474 b, c. Conatus in adipiscendo Neapo leos regno, et eius mors 597 d

*peiqarxi/as2 Deae Graecorum ius, et quae eadem 310 d

Pici Mirandulae astrologi in coarguendo Iulio Materno deceptio 398 a

Pictavi salsi quare vocati 340 b Pictaviensis proelii exitus, calamitas Francorum 593 a

Pictonum et Scotorum bellorum causa 386 d

Pictoris equum pingentis exemplum 429 c

pictura Hebraeis ars sordida, Turcis etiam praescripta certis finibus 360 b

Pictura et Statuaria artes nobiles; et earum laus 360 b de iis Lycurgi institutum; vide Lycurgi

Pietas parcntum et liberorum unde 329 b

* Pietatis exemplum maximum filiae erga patrem 23 b

Pietatis montes Italorum; vide Italorum

* Pileus libertatis argumentum 32 e

Pilei gestatio quod insigne Romanis 115 d

ad Pileum vocare, id est manumittere, seu libertate donare 38 c, 358 a

Pinatelli rei numariae praefecti peculatus 690 a

Pindari domus inscriptio; Ne incendite domum Pindari 369 c

Pipinus Francorum rex designatus a Pontifice, et a Fram cis ob eximiam virtutem libenter receptus 131 d. a Zacharia Pontifice coronam cum acceperit Pipinus, an reliquos itidem accipere oporteat 140 d. eius et Caroli magni largitiones in Pontifices 141

Pipini Francorum praefecti adversus Langobardos victoria; qui partem Italiae Zachariae Pontifici Rom. subiecit 137 d. quae ei compensationis loco Pontifex tribvuerit 132 a

Piratarum variorum historia quomodo a piratica ad veram praefecturam pervene rint 2 b, c, d, 3, a.

piratis an servanda fides;


image: s1286

vide Latronibus

Pisanorum status mutabilitas 339 c

Pisistrati tyrannis 377 d

Pisonis Proconsulis Romani crudelitas 312a

Pisonis et Verris Praetura differens 316 d

Placidae et ventosae regiones quae 517 b, c

Plagiarii, serui poenae fieri possunt 33 d. eorum poena varia 760 c

Planetarum superiorum recursus soliti 405 a. eorum constitutio penes regiones, Austrum, Aquilonem et mediam 513 b. trium superiorum concursus quam periculcsus 401 pass,

* Plato iratus servos castigare nolebat; contra Germani 37 b. a Dionysio iuniore Syracusas accitus 454 b

Platonis obscuritas de ratiene numcrorum 420 d. error 416 a. opinio de sideribus et Republ. 394 b, c. de imperiorum finibus 395 a. Sententia de stupro vinticando 309 a. repudiata sententia de Geomerica proportione qua Rem publ. censtiivi dicit 747 a. Sententia de Rerum publicarum conversionibus 410c, d error de rerum divinarum originibus et occasienibus 414

eius et aliorum maximorum auctorum sententiae de Topulari statu 694 d. Res publica quae 183. Leges quae. ibid.

Plebs an armari armisve exerceri debeat 568a, et passim

* Plebs ut frangitur offensione, ita quoque arrogantius ob victoriam insolescit 380 b, c

Plebs hydra 695 a. seditiosa, ferae comparata 478c

Plebis Romanae auctoritas 185 b, c

Plebis comparatio 205 b. impotentia 696 b retinen. da in officio modus, et qui vi eam retinere volentes, se ipsos aut Rem publ. perdiderint aut in discrimeu adduxerint 479 a, et fol. seq.

Plebi cum patribus comm???nia 352 b et quae Patribus peculiaria, ibid c. adipiscendarum dignitatum locus quando datus 371d. Hostis capitalior qui 380 c

ad Plebem in officio continen dam bella externa necessaria 380c

Plebiscitum quid 150d

Plebiscita Atheniensium 261 d

Plebeii honores apud Rom. qui; vide Honores

Plebeiorum et nobilium distinctio; vide Nobilium

Plebeiorum et patriciorum vide Patriciorum

*Plectendi severius, qui ab officio se deseri patiuntur, quarum rerum custodes ac vindices esse debent 763 b

Plinii oratio in laudem Traiani Imp. 93 c, d. lunioris locus de Principe 194a. Item de Principis et Magistratus auctoritate 204 a, b

Plinii dictum paganicum in fine Panegyrici ad Traianum 257 c

* Pluralitas duorum numero continetur 368 d

Plutarchi error de Agesilao 196 c. loca de abrogatione legum 96 b, d

Poena Areopagitarum leges violantium 763 b. Adulterii; vide Adulterii. Corporea pro pecuniaria quando infligenda 764 b an Decernenda pro modo probatio num 488 d. Feminarum quare levior quam virorum 764 c. Grassatorum; vide Grassatores. In opibus quae irroganda; vide in Aere. Latronum; vide In opibus quae vide Militarium.

* Nulla exsistit ubi nihil peccarur 337 c

polugami/as2, vide *polugami/as2. * Publica nihil habere debet cum ultione aut iniuria privata commu ne 504 d. Praedonum aut eorum qui in viis surantur 766 a, b. Quadrigae; vide Quandrigae. Quadrupli quae 166 c

Poenae falsi varietas 765 b. pass. Ingenuorum variae; vide Ingenuorum. Pecuniariae ratio quae habenda 763 c. Illustrium virorum quare leviores constituendae quam sordidorum 762d, et fol. seq. Sicariorum variae 766 c, et d, 767 passim

Poenarum an aequalitas habenda 759 a, et pass. * Capitalium nulla gravior quam quae acerbissime de contumelia immortalis Deo illata exigitur 166 d. Ratio diversa Iurise. et Philosophorum 766 a Diversa ratio habenda etiam in eodem scelere 760 passim et seq. Fructus maximus pertinet ad exemplum, 21. Iudicem nec spectatorem esse debere Principem 341b. Ius penes Magistratus 765 c. Militarium genera 383b. Pecuniariarum ratio ex iure vetere 758 d. * Sceleratis irrogandarum quam praemiorum virtuti tribuendorum, optimo Legis latori cura maior esse debet 431 d. Vis, a quibus irrogetus 299 b

in Poenis popularibus seu multorum quid spectandum

Poeni perfici 50 c. a Romanis devicti 447 b. eorum natura et situs 501 a

Poetae unde profecti 510 b

*politei/as2 descriptio Aristotelica 182 a

*Politicum prudentem Dei opera in Rei pub ad ministratione imitari oportet 430 c


image: s1287

Poloniae Nobilitas magistratuum ac legum poenas ut effugiat 460 c regis, Andium Ducis, iurisiurandi formula 88 d Reges a Pontificibus regia dignitate ut depositi 134 a et quando restituti. b

Ooloni, Germanorum imperio minime subditi 130 a

rege Henrico constituto, an alium eo in sciente aut non consentiente sibi regem optate potuerint 721c. eoium Leges variae 764 ratione sicar terum 766 d, et 767 a. eorum et Germanorum in peregrinis 61c. mos in captivis redimendis 31 d, 32 a. mos insercndis legibus, aut creandis regibus 710 d, et 711 a. Status conversio 391a. auctoritas in reges, b, c. Sta tuto civibus ad regnum via praeclusa: unde peregrinos accersere coguntur 720 d

Polybius a)qeos2 409 b, 482 d. a Livio reprehensus 180. Polytii Africani maioris praeceptoris sententia de statu Rei publ. Rom. 178 d

Polycleti regulae vis 750 d

*polugami/as2 lex imperante Iulio Caesare introducta, et ab aliis 508 a. quam tamen Imperarores postea abrogarunt et vetuerunt inducta infamiae poena, ibidem, Eiutdem capitalis poena in Galiia, ibid.

Pompeius legib solutus 84 d. Pompeii auctoritas 270 b, c. eaque summa 557 d. ruina, ibid. Eius et Caesaris affinitatis contractio 270 c. eius. dem et Caesaris bellum; vide Bellum

Pomponius Atticus Roman- quare Atticus appellatus, et cur civis Atheniensis fieri noluerit 56d

Pondera et mensurae iuris Maiestatis 168 et 169

* Ponderum ac Mensurarum varietate grave accipit Res publ. detrimentum 169 a. Congruentia et differentia 683 c, d, et sol. seq. quae varietas in numis concilianda, ibi.

Pontifex in coetu Sacerdotum, Abbasve, collegarum nomi ne ac iure an censeantur 331 d

Pontisex Gregorius se primus Servum servorum dixit, in omnes Episcopos principatum ab Imp. Phoca adeptus est 131 b, c

Pontifex Parisiorum mulctatus, et quare 277 d

an Pontifex Rom. iurisiurandi religione se ipsum et alios liberare possit 597 b

Pontificis legatus cur in Gallia captivus detinetur 140 a

Pontificis Maximi creatio 336e

Pontificis Rom. mors misera 137 c

Pontifices an de causis ad Magistratus pertinentibus cognoscere possint 278 c. Concilium supremum habent ad quod appelare licet 139 d. * Aliena magnisicae largiri consueverunt 119 c. Arabicae religionis pontifices, et ipsi summam in principes Asiae et Asricae usurparunt posestatem 141d. Romani, Imperii Germanici vasalli 136 b Romani, quomodo fiduciarii Francorum regum 141a. an Imperandi potestatem habent 260 c. quare iudicia capitalia tractatre nequeant 54 d. quales optandi 636 d. quomodo Imperium Principes sibi pepererint 131c. quomodo imperium eorum auctum sub Nicolao 1 Pontif. 132 d. Religionis iudices quare dicti 272 a

Pontificum Accusatio, et cen surae auctoritas; vide Censura Pontificum. Abusus in sibi adscribendis privatorum morientium facultatibus 531a rom. auctoritas in electione Imperatorum 117 d. Rom. Pontific audacia in vindicando Imperatorio iure 727 a. Creatio quare Monachorum et Sacerdotum collegiis adempta 728 b. Creandorum potestas cui iure comperat 136c. Creandorum auctoritas penes Carolum Magnum, et quomodo amissa 132 c. Varia electio 136, 137 Pedum deoseulatio a princibus Christianis Massiliae facta 138 c. Ius est in causis Sacerdotum cognoscere; sed Magistratuum est exsequi 279 b. Romanorum exsecrationum et sacris interdictionum vis apud Christianos 636 a. Rom cum Germanorum Imperatoribus bella de summo Christianorum Imperio 130 b. Cautela in contrahendis societatibus 589 b, et passim. in Principes Christianos auctoritas 130 romanorum in Sacerdotiis tribuendis ius 61 c. Hodiernorum error de incestis nuptiis 636c. Nulla pri mum iurisdictio 277 b. Iustinianus eis postea in sui ordinis homines tribuit, ibid. et 279 a. Ius quod 277 b, et passim de Perfidia edi. ctum adversus Hungaros, quam Christianis periculosum 598 d, et 599 a. Rom. iactantia petulans 138 d. Securitatis tabulae an valere possint; vide Securitatis.

Pontificibus an Iurisdictio aliqua 277 pass. et fol. seq. in Pontificibus creandis cautio 718 d

Pontificia Adriani avaritia; vide Adriani

Pontificiae dignitatis antiquitas 353 c. variae laudes, ibid.


image: s1288

pass. de Religiosor um auctoritate Pontificiorum rescriptorum quorundam origo 290 b, c. Rescriptorum vulgaris formula in Gallia rcpudiata 140 b, c

Pontii Samnitum Imperatoris consilium de Romanis 388 d

Popilia et Hozitensia lex de rogationibus 257 c

Populus liber qui; vide Liber. * Immortalis; nisi a stirpc simul deleatur 81 d. Rom. in Comitiis sedens 180 a

Populi Atheniensis in suffragiis ferendis anctoriras 314 b

populi potestas Romae 85 a Roman auctoritas ante legem Cassiam 314 b

populi et plebis appellatio 231 b

populi libertatem quae leges alere dicantur 438 b

Maiestas veneratio. apud Romanos, quam apud Athenienses 493 d. *eius Mores et naturam principem prius nosse oportet quam disponat 494 a. eiusdem Publica quae; vide Puplica. Populi Salus; vide Salus eius et Senatus auctoritas 255 a, et passim.

Populi qui Monarchiam sectentur; vide Monarchiae. Qui in Reges auctoritatem habere dicantur 515 c in Religione mutabiles et con. stantes 521 c, et 522 a.

in Finibus positi, quare ferociores ac validiores ceteris qui intimos provinciarum recessus occupant 158 c

Populorum Divisio ad caeli varias regiones, et eorum variae naturae qualitates ac pro prietates 494 et seq. Maritimorum natura; vide Maritimorum. * Migrationes magnam corporum et animorum conversionem ac deformitatem pepererunt 495 c Multitudo unde 507 d. Montanorum naturae, vis et robur; vide Montanorum. Sub eodem caeli vertice dissimilitudo 514 d, 515 a, b. Regionis mediae laus 522 c, d. Natura varia unde 493 pass. 514 pass. Uberrimo loco sitorum et sterilium naturae differentia 517 d

Ropulosiora quare loca sterilia 518 a

Populare imperi am cur ceteris praestare dicatur: vide Imperium. eiusdem Stabilitas 700 b. Imperii laudata libertas 702 a

Popularis libertatis summa 235 a. Status quis 150 b, 175 b. Status Arithmetious in aequalirate consistens 750 b. cum vastis fiuminibus et ventis comparatio 703 a, b

* in Populari aut optimatum Republ si imperii sedes capta fuerit, actum est de ea 390 a, b. popularis an Opti matum status melior, et utriusque incommoda 383 c

Popuiaris status conservandi varia praecepta 378 b, c, d. eiusd em status in viros illustres iniustitiae exempla 697 d. eius et Monarchiae comparatio: vide Monarchiae. quomodo in Monarchiam convertatur 380 d, et 381 a. et econtra, Tymnnides in popularem statum, ibid. vid et 383 d eius et Optimatum comparatio 221 d. quomodo in eundem Optimatum convertatur 384 d, 385 a. eius Stabilitas quomodo conservanda 704 c, d

Popularis Res publ. quae 229 d, 233 a. erusdem Reip. et Monarchiae differentia 262 c. Iura varia 248 b

Popularem statum quae sovere dicantur 438c

de Populari Republ. Aristotelis sententia 233 a

* pro Propulari statu argumenta 692 d, et fol. seq. et 702. Contraria 694 pass. ac fol. seq. in eodem statu creandorum Magistratuum ratio 285 c

Populares quae olim fuerint Res publ. 232 b, 694 d, et 695 b, c. quae maximae Res publ. habitae 448 c. quae Nobilitatem in exilium egerunt: vide Res publ.

Popularium civitatum lex geveralis 702 c

* in Popularibus et optimatum imperiis annuae potestates: in Monarchia vero perpetoae: vide Monarchia

Popularibus et optimatum imperiis fere omnibus id commune, ut ab iis quibus potentiam et imperium dederunt, penitus evertantur 379 c. ubi dignissimum emblema refertur de Aquilae pennis

in Popularibus poenis quid spe ctandum 341 a

Portoria lex. de gladii potestate, et de libvertate civium Rom. 30 c eiusdem legis ius savore civium Rom. 535 c

Portoria genus vectigalis: vide Vectigalis

Portuum domini crudeles 171 a

Possiaci concilii coactio in Gallia 407 a, religionis gratia

Posse ssionum publicarum aerarii causa constitutio 639 a, b

*Potentior quo quisque est, eo iustius ac moderatius cum in omnes, tum maxime in subditos se gerat oportet 429 c

potentiorum ac tenuiorum novem gradus, et qui 108 et 109

* Potentiores in exilium agere periculosum 378 c.

eius rei varia exempla, eod. fol d, et 388 a

Potestas domestiea quotu. plex 14 b

potestas Legib. soluta


image: s1289

quomodo congruat maiestati 82 d. eius quae dicatur vera Definitio 84c, d. Patris in liberos, Mariti in uxorem, Domini in servos, diversa 17 b, c, 19 d, 20 a. Publica aut privata quae 14 d. earum differentia et subdivisio, ib. Summa ac perpetua quae 79 a, b

Potestatis verbum commune 20 b. eo quid intellexerint veteres 260 a, 271 a, 182 b

Potest atem summam adeptus an legibus teneatur 87a, c

Potestate absoluta uti, quid 102 b

Potestate aliena quisutens, sive curationis in modum, sive iure magistratus, sive ad breve tempus, sive in perpetuum, maiestatem tamen non habet 82 c, d

Potestatem seu dignitatum mercatura unde orta 431 c

Potieri iudicis pietas et virtus 439 c

Poyetus Gallorum cancellarius quare Maiestatis reus iudicatus 314 a, 462 c

Praedia avita, praesertim feudalia seu fiduciaria, liberis aut propinquis reservanda in proscriptionibus damnatorum 341 a, b. Distrahere non licitum 533 b, d, 534 a, et passim. Quae in Gallia distrahendorum dorum feudorum occasio fuerit, ibid. et 540 a Privata Principis, a praediis Reip differunt 171 b, c. privata, etiam oblato pretio, Galliae regibus distrahere a subditis non licere 541 c. Publica an alienari aut disirahi, et quomodo usucapi pussint 640 passim. in iis eadem cautio quae in bonis pupillaribus, ibid. Publica alienari quae possit 642 a

* Praedia publica quae princeps cum imperio ac Iurisdictione fruenda concesserit, quamvis iura Maiestatis non exceperit, ipso tamen iure exepta censentur 173 b, c. in ea quod sit ius Principi 641 a

Praediorum Distractio an et quomodo fieri permittatur 528 a, 540 a. Publicorum diligentior conservatio in Monarchia quam in optimatum aut populari statu 643 a. Publicorum et Regalium differentia in Monarchia et populari statu 641 b, c. Publicorum in Gallia alienatorum quae summa pretii 642 b, c. ex Publicorum locatione utilitas Rei publ. 641 d. ex Venditione aut alienatione incommoda, eod. c, d et fol. seq. Regalium assignatio, divisio, et eorum ius 639 d

Praediatoria iurisdictio quae et eiusdem ius 303 c. in Gallia quod 320 a

Praedictiones de mundi exitu: vide Mundi exitus

Praedones seu Piratae quod ab Hostibus differant 70 a. corum Varia poena; vide Poena

Praefecti Augustalis imperium quale 79 b. Vibani auctoritas apud rom. quae 757 a, 758 b. eius lus in crimina 302 d. Praetorio ius 313 a. et qui hoc munere donati, ibi.

Praefixa dies praecticis quae 324 c

Praemiorum et Beneficiorum distributio varia pro vario civitatum genere: vide Beneficiorum, in Republ. ratio, eorumque tribuendorum ius quare penes Principem poenarum vero infligendarum penes Magistratum 543 a.

Fines et varia genera, ibid. pass. vid et quaepraemia honestiora habeantur, quaeque magis aut minus utilia, et in quibus versentur.

Praemiis cur viri boni vacent 510 c. ubi quaedam id genus exemp:

* in Praemiis et honoribus tribuendis indulgentia nimia Principum et Rerum publ. iacturam parit 549 b. ubi et varia id genus exempla quis modus in iis adhibendus 554 b

*nec Praescribere possunt mortales adversus Deum immortalem, nec privati adversus Rem pub. 193 c

* Praescriptio temporum diuturna, legitimae creationis vim habet 208 208 b, c

eius vis 170 a ei locus nullus nec contra Deum, nec contra Rem publ. 640 b. c

Praescriptionum tempora in venditionibus et alienationibus bonorum 641 c

* minuit Praesentia Famam 466 b

Pra sidiorum collocandorum in locis devictis coloniarum loco quae ratio hodie 644 d eorum collocandorum necessitas ubi 577 c

Praesidum provinciarum ius 802 d. in lrenarchas 325 d

Praetor unde dictus 186 b. apud Praetorem an manumitterevel an manum itti licuerit 317 a

Praetor maximus unde dictus 321 b. maximus Curiae Imperialis Germanorum, unus ex ordine Principum 442 c. maximus curiae Parisiorum, primum sagatus et militaris ordinis, iam vero togatus 442 c. hodie Primus Praesidens nuncupatus, ibid.

Praetoris maximi apud Graecos ius quod 251 a

Praetoris urbani anctoritas 255 c, 764 a. quomodo constituta, ibid. Ius 255 b. eiusdem Ius apud Rom. 179, 305 a, c, d. absentibus consulibus 251 a

Praetores, Aediles, et Iurisconsulti, iuris Roman. auctores 257 b


image: s1290

Praeteres collegae, in terdicendi sibi invicem ius quomodo habuerint 316 d. inter eos quae dignitatis praerogativa 321 b

Praetorum ius 283 d. Urbanorum 302 d, 394 c, 306 c, d, 307 pass. 309 c

Pravita tis indicia externa ex Martiale 495 b

Precarii magistratuum imperii et perpetui differentia 443 a, b

Precaria imperia Magistratuum an utiliora Rei publ, vide Magistratuum

* Precario quid habens, nec dominus nec possessor eius dici debet 81 d

Prehensionis ius quod 279 d. a vocatione et aliis seiunctum 299 d

Pretia rerum unde facta maiora 657 d, et 658 a. ubi pretiorum pristinorum et hodiernorum quae differentia sit, exemplis osienditur.

Prim ogenitorum masculorum praerogativa generalis 127 c Ratione imperii successorii, c. ratione praediorum feudali 736 b. * Haec praerogativa nulla ratione violan da 730 b. in successionibus quae 533 b. in Hereditatibus 770 d, 771 a

Princeps unde dictus 186 b.

* Dei imago vivens 102 d. 107 b. quis bonus censendus 229 c. optimus, aboptimo patre nihil differens ex Xenophonte 201 a * Civitatis qualis fuerit, talis quoque populus futurus 453 b. * Facilius est errare naturam, quam ut dissimilem sui pr inceps formare possit Rompub. ibid.

Princcps primus quis 189 d an Princeps antecedentium regum promissa ser vare teneatur 105 et 106. an luri natutae derogare possit 290 a. an Legibus suis obligetur 86a, 335 a. an patriis, ibidem. Eiusdem an possit abrogare 87 a. nec iudex, nec accusator, ubi sua interest, esse potest 462 d. contrar. fol. sequen. in leges patrias iutare tenetur 94 c. Alteri omnia com mittens, pericnlum est ne im perio exuatur 457 b. extra fines imperii beiia gerere debet, si hostem antenertere velit: vel plures habere exercitus, ut uno amisso, aliis se tueri possit 571 d, 572 a, d. Hostium metu alterius fines ingredi coacius non hostium sed illorum finium domino captivus censebitur 68 b, c. an praelio interesse debeat 572 b, c. Quod sua interest, reis re mittere potest: quod alterius, nequaquam 100 d

Princeps in quo genere belli se perduellium hostem acerrimum ostendere debeat 473 d. in suos a se desicientes quid statuere debeat 338 b, c. vide et 341, Is aut Rex quando Iudex esse debeat, aut iudicio adesse 462 d, 463 passim, et 465 a. Peregrinos ad se consugientes an reposcentibus restituere debeat, 325 d

* Princeps privatos cogere potest arbitrum recipere, potissimum inter proximos ac potentes, ne ab aequitatead arma praecipites serantur 474 a. an solus pro sua religione iudicare possit: vide Iudicare. Summus post Deum aeternum, nullius iureiurando tenetur 53 a. Verae laudis cupiditate alendus, ut ad honesta ctiam invitus feratur 545 b. Unicus apud Medos 190 a

* Principis Amor a subditis, ad Rei publ salutem magis necessarius quam metus 455 b. * Arcana publicantis poena capitatis 245 c. * Auctoritas cum Sole et Mari comparata 313 d. principis et civitatum trium generum imago ad naturam conformatur 775 d, et 776 a. eius magistratus et Privatorum diffcrentia 289 c. d. in magistratum ius 300 a. Maiestas quae 89b. an Maiestati lites ac iurgia per tractare conveniat 459 b.

* Nihil tam proprium principis quam clementia; legis, quam misericordia; Maiestatis, quam lenitas 459 b. Officium in bellis civilil us 469 passim, 471 a, 472 a, et 474 a. in bene adminisiranda Republ. 494 Passim, 189 a. cius potestas iustitie ponderibus semper exigenda 102 d. eius et Senatus ius 246 a. eius et Subditorum concordiae conservandae ratio 451 a eorundem mutua obligatio 450d

Principis rescriptis quando non obsequendum: vide Rescriptorum principis. eius Vita, censura subdito rum 453 b.

* Principi cavendum ne subditos se ipso potentiores esse patiatur 474 d. ei cum Optimatibus aliqua, cum plebe vero nulla consociatio 773 b. Iniqua praecipienti an obtemperandum 297 d

*Principl maxime omnium sugiendum ne alterum odio, alterum gratia prosequatur 474 a. quae Vitanda in Repub. 431 b

* Principi regali stirpe genito, et cuivis alii magnum imperium militiae domive tribuere, periculosum 737 c. ubi id genus exempla, qui honoribus affecti. sibi imperium vindicarunt. an ei aut populo peregrino iniuria


image: s1291

oppresso, adversus socios opitulari liceat 613 a, d

* Principem magnanimum nec bellum nec pacem petere oportet 570 c. eum necantis poena, item conscii 210 c

* in Principe siagitia existimantur quae in ceteris levissima sunt peccata 453 a. in eo iudicis partes sustinere volente, quae viruttes requirantur 465 c. * in eo nihil tam metuendum quam multa rerum abditarum cognitio cum scelere coniuncta 239 b. in eo Sapientiaeargum entum quod 238 a

Principes qui bonas artes sunt amplexi 453 c

Principes ac civitates Germanorum, Im perii fidnciales 125 b. Iurati, pactis cum extraneis factis quomodo teneantur 86 d. Ius subditis qui dixerint 412 passim. Iurisconsultorum ope uti debent 451 c

*Principes novi (id est, electi aut constituti) sine summa virtute imperium dissicilime tuentur 374 a

Principes optimi qui Tyrannis successerunt 372 b. contra ex patribus optimis pesimi qui filii 373 b Scriptis convenirea Tiberio quare introductum 456 c. suis conventionibus aeque ac privati obligantur 99 d. contra 100 a, b

inter Principes eiusdem feudi dominos, an alter alterius, si quid peccaverit, imperio coerceri possit 322 a

Principum benesicia, etiam legitime concessa sempiterna esse nequeunt 165 b.

commiserationes quae esse debeant, et de quibus 166 b, c

Principum Christianorum dignitatis praerogativa 145 a, b. colloquia periculosa 466 b. consilium in nobilitandis et augendis civitatibus 89 b

Principum electorum variae caedes 722 passim. Ius in praedia publica; vide Praedia.

Principum iussa quae Magistratus et quatenus exseque debeat 289 c. de eorum Officio ius 297 b

Principum officium in subditos 662 2, 451 passim. Quales finexerit Scylax esse debere 412 d. quales esse debeant 453 a. quomodo se inter subditos contineredebeant ut amentur et foveantur 455

* in Principum litibus finiendis, cavendum Principi ne cuiusquam gratia vel odio commoveatur 473 a. Mutario aut novatio Rei publ. periculosa 709 b, 712 d. Optimorum, imo et tolerabilium, raritas 454 d. Peccata quatenus fovenda 293 d, et 294 a. Peregrinorum incommoda 721 passim. et fol. seq. Plurimorum obitus; vide Obitus

Principum quaedam peculiaria, sive ad decus, sive ad dignitatem 172 b

Principum quorundam Asiae et Africae in Caliphas seu pontifices, qui summam sibi auctoritatem usurpabant, rebellio 142 a.

Mos ut eos aspicere nemini liceat 456 d, et 457 a. quos venerari oporteat ibid.

Principum regationes de civibus revocandis 65 a, b. Supplicia quaedam in proximos 216 d

* Principibus qui artes simulandi et dissimulandi didicerunt, nulla sides habenda 372 d. centra Machiavellum.

* Nulla propugna cula certiora, nullae arces validiores, quam subditorum erga eos sides ac benevolentia 473 b. Scientiae quae necessariae 451 d, et 452 a

principibus quae nam a Magistratibus oboedientia debeatut 287 a

Principibus an numismata corrumpere liceat 680 c.

ubi corrumpentium quos undam exempla; et fol. 681.

Principatus Monarchiae, et Aristocratiae differentia 93 a

Principatus qui dicatur 180 b

* Principatus dici nequit Romae, ubi duo magistratus; nec apud Helvetics, ubi plerumque tres; nec apud Genevates, ubi quatuor 186 d Res public. Romanorum quando fuerit principatus 186 a

Principium quae habuere, fluxam quoque ac dissolubilem naturam habeant opor tet 394 b. sicut res oriuntur. sie aboriri opertet.

Privati pactis suis an teneantur 335 a

Privati quantum a Principe et Magistratibus distent 286 c, d. eorum Officium Principi et Magistratui debitum 300 a

Privatorum detrimento Rei publ. salus an sarcienda, et quatenus 103 a

Privilegium quod 543 d

Privilegia concedere cui licitum 84 d.

Leges et privilegia principum morivorum an retineantur 85 b

Privilegia quaedam de liberatione damnatorum 165 et 166. quare renoventur in Gallia a nouvis regibus 85 d. eorum seu beneficiorum iura 295 d, et 296 a

Privilegiorum clausula generalis 103 d

*probouloi et proiklhtoi 244 b, c


image: s1292

Proconsules, Propraetores et Proquaestores unde sic dicti, et eorum ius in Rep. rom. 265 c. eorum ac Praesidum ius idem ac Urbanorum 104 a

Procurator Regius, solus ex omnibus curiarum omnium iudicibus ac procuratoribus iusiurandum Regi praestare tenetur 159 d

??? Procuratore quae geruntur probante domino, ab ipso domino fieri videntur 81 b

Procuratores regni qui vindicandi imperii gratia; vide Tutores

Procuratorii imperii vis 81 b

Prodigalitatis exempla; vide Neronis

Praelio cum desperatis decernere periculosissimum 573 a

* Prohibentis conditio in re communi potior 317 c

Prolis abundantia unde 524 c

* Promissis standum 100 a

* Propinquitatis ius quam ne cessarium ad concordiam civium 12 c

* Proprietas inutilis ubi ususfructus perpetuus 531 d

de Proponendis rebus in Senatu 253 b

Proportiones Geometricae. Arithmeticae, et Harmonicae, an apud Iurisc. reperiantur 747 b. earum ratio 747 pass. quarum proportionum Definitiones vide suis locis

Propugnaculorum murorum usus Rei pub seu civitatibus damnosus 557 pas. et fol. seq. contra utiiis et necessarius 560 c

Proscriptionis necessitas in Republ. 539 a

proscriptionis bonorum frequentia apud Gallos; unde eiusdem regni regales opes locupletatae 541 a, b Proscriptionis Gallicae turpitudo 556 a

Proscriptionum frequentia apud Athenienses et Rom. quorum Resp. popularis.

* in Proscriptionibus bonorum proprietas praediorum avitorum servanda liberis aut propinquis, nec a familia distrah enda; vide Damnatorum bonorum

Proscriptionis damnatuorum pericula 538 d, 538 passim 540 a, c

Provinciae rectoris potestas 282 b, 283 d

Provinciarum Praesidum ius post Alexandrum magnum 197

Provocandiius 319, d 320 a

Provocatio Graeci cuiusdam a rege Macedoniae male consulto ad eundem beneconsultum 163 d. qua provocatione usus est Ludovicus Bobonius Princeps Condaeus a sententia Francisci 11. regis Franc. ibid.

Provocantium temere ad maiores curias poena apud Gallos 759 a, et pass. varie de eiusdem vario poenarum iure

Provocationis verbo quid contineatur 161 c

Provocationis lex 488 d.

tempora et ius 324 a, b d

Proximo cuique im perium iure successorio quomodo debeatur, et quae huius pro ximitatis ratio habeatur 331 a, b

* Prudentium raritas, stultorum multitudo 702 d

de Prudentia qua Deus beat homines in huiusce vitae cursu, ac potissimum in Rerum publ conversionibus 423 d, 424d

* Prudentia honestorum et tutpium, utilium et inutilium, iuris et iniuriae norma, et vitae humanae moderatrix 517 b

* Prudentia moribus diversarum gentium dignoscendis comparatur 517 b

Prudentia, Scientia, et Ars, tribus populorum generibus tributa 512 c

* Prudentia turpe ab honesto dividit 240 a in Senatore quam necessaria 253 a

Prudentiae et Imprudentiae differentia 522 d

Prudentissimorum imperia ubique necessaria 702 pass.

Prusias Bithyniae rex, Senatus Romani mancipium 115 d

*yhfi/s1mata Atheniensium: vide Plebiscita

Ptolemaei Aegytii tres scelerosi, et in eos dicteria 199 d

Ptolemaei crudelitas, in Pompeium 217 a. munificentia ratione versionis sacrorum librorum 646 c. eiusdem varia benesicia ibid. Ptolemaei Geographi errores in temporum constitutione ex caelestium motu 402 d

Ptolemaidis litigatricis exemplum 756 d

Publica quae sint 693 d

* Publica privatis anteferenda necessitate cogente 215 b

Publica pecunia a quaestoribus numerata, an accepto ferenda Rei pub. ibid.

Puellae a rivalibus dilaceratae exemplum, cum Rei publ. statu a Magistratibvus dilacerato comparatum 444 d

* Puerorum in stitutione nihil in republ. utilis 23 c

Puerorum et Feminatum dominatio quam misera; vide Feminarum

Punae Indorum regis zelotypia et crudelitas in eunuchos 507 b

Pyrophori Graeci; vide Saliorum vel Nestorii

Pythagoreorum status et conatus in constituendis Rebus publ. 128 c, 343 d. Imprudentia ratione conversionum Popularis status in


image: s1293

Aristocraticum 716b

Q

QUadrigarum ad poenas usus apud vereres Rom. 763 b

Qua storum Aerarii quae dignitatis praerogatina apud Gallos 679 d. Roman. Ius in iudiciis 301 b. Generalium institutio in utraque Franciae provincia 672 c.

Parricidii ius 260 d. Potestas quae 282 a

Quaestura apud Rom. primus ad honores adipiscendos gradus: et Quaestorum va ria ratio 679 b

* Quaestus sordidissimos amant Tyranni, eorumque suavissimos odores sentiunt libenter; vide Tyranni

Quiritium appellatio quando introducta 187 c, 367 a

R

RAbirii perduellionis accusatio, Labieni et Cicero nis defensio 603 b

Racemorum ubertas apud Taurinos 518 b

Rapientium iniuste aliena poena 193 b

* ut Rapinis peraequatorum occuratur, census opus est 626 d

Ratio an locis ac regionibus terminetur secundum Baldum 494 b

* Rationis in cupiditates im. perium naturale, omnium maximum et antiquissimum 14 c

* Rationi tribuendum imperium, cupiditati vero obsequium ibid.

Rationalium Magistratuum stipendia, Logistarum in Gallia, curiarum et officialium numerus, et quanta indo incommoda aerario 678 b, c, ??? 679 passim

* in Reatu periens, integro statu perite dicendus 538 c de Rorum restitutione; vide de Restitutione

Rectoris Provinciae potestas 382 b , 283 d

Recusandorum Magistratuum seu iudicum ius 433 a, b

Reditus Sancti Petir quis intelligatur apud Anglos 109 d. eius introductio, ibid. Abolitio 110 a

Redituum constituendorum introductio, ius, pericula 530 a

Regale Imperium harmonicis rationibus constitutum, ommum Imperiorum praestantissimum 772 d. quomodo Perfectum dicatur 747 c. eius lus quod 172 b. regalis Monarchia quae 189 b. eiusdem varium genus 194 d, et 195 a

Regalis lepulturae mos; vide Sepulturae Galliae

Regalium Praediorum assignatio, divisio et ius; vide Praediorum

Regentium regni apud Gallos potestas qualis 79 c, 81 a, b

Regia Potestas a Tyrannide ut discrepet 476 d. an ab arbitrio Pontificum pendeat 106 a, b eius usus apud Ro man. sine legibus 753 a

Regiae maiestatis Ius 197 c. Stemmata regia quae, ibid. vide et Stemmata. Praecipuum argumentum 194 b, c. eiusdem Differentia ab Imperatoria potestate 196 c de Regia potestate communis error 148 d

Regina Galliae damnas 165 a. lgnobili marito nubens, no bilitatem amittit 744 d, qui Reginas uxores duxerint 188 b

Regionis mediae benesicia 510 b,, 12 b. eiusdem Populorum laus; vide Populorum. Populorum natura ad considerationem planctarum 500 b, et 513 c

Regiones ventosae et placidae quae; vide Placidae

Regicnum Naturam cognoscere quid prosit 500 b. c, 503 a. ab Aequarore ad Polum divisio, et partium caelestium numerus; item erum Qualitates 494 c. Utriusque poli, orientis item et occidentis variae naturae, propria et qualitates: item populorum in iis degentium 494, et seq

* Regnum breve non parcit populis 436 c. * Legibusnon principis arbirrio gubernandum 442 a

Regni prima divisio 371 b

Regni divisionis incommoda 733 a

qui Regni aut Imperii statum in dubio beili exitu im prudenter commiserunt 572 a Succe ssivi utilitas 723 a

Regna Lotharingiae et Arelatensium, inter reges Francorum et Germanorum divisa 125d. Mutabilia quae 158 c. quae Roman. Pontifici fuerint subiecta 134 b. Romanis er hereditario iure relicta 105 b Successoria quando constituta 371d, et 372 a

Regnorum genera quatuor ex Aristotele 195 d, et 196. Iura varia 105 b. Partitio quam periculosa 736 b, c quorundam partitio 188. regum mutatio, ibid. Variorum eiusdem aetaris enumeratio 371 c. Suffragio delatorum incommoda 719, et 720. Successiones antiquae 196 a. ea Successione deficiente quomodo deferantur ibid.

Regulorum Gallorum ius 209 o, et 210 a

Religio auctoris quae 521 d. de ea Ut sentiat 523 b

Religio Druidum; vide Druidum: Indorum, vide indorum

* Religio, Rerum publicarum


image: s1294

omnium firmissimum fundamentum 482 d, ubi varia eim utilitas, vide et 485 b

Religionis causa bella et varia incommoda apud Gallos 520 d, 521 d. abiciendae seu immutandae modus 344 d. quaeratio habenda, et huius necessitas 631 a. verae constituendae aut inter reliques diiudicandae quae ratio 483 a, 785 b. ubi quaratione homines adeamperducendt: 344 a. eius vis magna in sedandis seditionibus, et id genus exempla Francisci Soderini, Pontificis Florentini, et aliorum 480 d, 481 a

Religione constantes qui populi dicantur 551 c. pro ea facit summa ratio 482 d.

*Prava nihil in speciem fallacius; ubi Deorum nomen praeteditur sceleribus, subit animum timor 343 b. de ea quae Ethnicorum sententia 484 a. in ea populi mutabiles qui 521 c. immutabiles 522 d.

Religiones variae 509 d, et fol. seq. apud Rom. 484 a

Religionum otige unde 510 d. Varietas quam pernitiosa Rebus publ. et quae regiones hoc morbo afflictae 481 b. vide et fol. sequen. item 485 a, 486 a, b. varietas apud Germanos 521 d. 522 a. apud Turcas, paicfica tamen et libera 483 d.

Religionum varietas quanta in ptimordiis religionis Christianae 466 a. Genera varia 344

*de Religionibus disputare pernitiosum 481 d. auctoris quidem, non omnium sententiae. huius varia argumenta et exempla. fol. seq.

Religionibus falsis sacrisve earum an adesse liceat, 485 a, d, et 486 a

Religiosis seu fratribus sodalibus in Gallia, etiamsi vitam monasticam reliquerint, quare edicto regio vetitum hereditatis legitimam petere

Rellus orator in conventu Turonensi 89 d

Repetitio rerum amissarum; vide Amissarum

Repetundarum ratio quas Res publica evertisse dicatur 386 d, et 387 a Damnatiapud Romanum poena 387 b, 679 b, damnati Africani duo 644 a

Represalia Iurisc. quid 64 a. eorum Ius quod 171 d. eius variae appellationes 172 a, b

Repudium maritis permissum 17 c, d. eius Actus legitimus apud Hebraeos 18 a, b minime apud Romanos, c. eorum Iura quando introducta, et causae 18 c

res quomodo dicatur esse non integra 267 b, c. ubi de hac variae rationes variaque exempla..

Rerum Ortus quis 414 a. Divina praescriptio 394, et 395 passim. * Quarum enentus rarior est, earum nullam legumlatoribus curam esse oportet 27 b,d. Privatarum et publicarum ius diversum 269 c. ubi de mandatis agitur.

Rescripta iuris, in arbitrio Magistratuum posita 288 c

Status quae, et eorum ius 288 c.

Rescriptorum forensium ne ulla in litibus disceptan dis ratio habeatur, Caroli VII legibus cavetur 167 b.

eorum vulgaru clausula, et eiusdem vis. Iurisdictionis aut status principis varietas et varium ius 287 a. Principis quando non habenda ratio 287 d, 289, et passim fol seq.

in iisdem Rescriptis Principum quae requirantur 296 d.

rescriptis principum clausula quae conscribi soleat a curiis 291 d

Res publica quid 1 b, 327 d, et 328 a, b. bene instituta quae 3 b, c. beata quae 6b. an ex duabus vel tribus constari possit 183 d. divisio auctoris, ibid. et 184. trium famil. arum esse potest 10 c Aethiopum, quot provincias habuerit II a quot milibus secundum Aristotelem constare debeat 10 c. Humani corporis imago 444 b

Res publica an collegiis et corporibus vacare possit 342 d, 345 c,d. eodem est Iure quo pupilli 640 d. an Geometrica proportione constituatur secundum Platonis sententiam 747 a. an Arithmetica, secundum Xenophontem, ibid. an utroque modo, secundum Aristotelem.

*Res publ. ex optimo civium genere conflari nequit 217 d, 281 c. * Nulla ficquantumvis popularis, seu vera, seu hominum opinione ficta, in qua cives omnino iure civitatis exaequentur 65 c. Popularis quae 229 d, 233 a

Res publica in parietibus, ut et civitas, non consiftit 50 b, 422 a. sine Senatu an censistere possit 237 b, c. * Sine summa potestate consistere nequit 10 a quomodo interire dicatur salvis moenibus et aedinciis 366 d, 369 b, 393 b

Rei public. administratio quibus committenda 604 b

rei publ. administrandae arcanum 494 a. Aetas, urbis aut moenium diuturnitate terminari debet 366 c.

Alterationes quae, et quor 363c bene constitutae fines non gladiis sed iustitia terminantur 560 c. Cantibus


image: s1295

mutatis, an ipsa Res publ. mutata dicatur 411 c. Cardo, summum Imperium 10 d. Casus an et quomo do prospici possint 424 a, b. Civitatis et urbis differentia: vide in vocabulis Urbis et Civitatis. Constitutio 48 c. einsdem et Civitatis differentia, ibidem. Consilia occulta esse oportet 237 d. Connersionis genera 368 c. Curatores prius in usu, quam Magistratibus aut Legibus locus esset 259 b, c. eius et Familiae differentia 12 a, 328 b. Roman. distributio 229 d, 230 a. Definitio 1 b, 237 d, 328 a, b. Descriptio 3 a, 9 6, 12 a, 78 d, et 79 a. Divisio Aristotelica 148 b. Polybii definitio, nem Dionysii Halicarnasset sententia de eiusdem malestatts capitions. Dominus, qui plus potest 378 b. quae Forma optima, ex Platonis sententia 747 a. Fundamenta que 23 d Genera 369 a. Genus optimum, in quo Senatus consilio ac Magistratuum imperiis, salva quidem Maiestate, omnia gubernantur 467 b. Finis 7 c. Mutandae cuasa 386 d

Rei publ. nascentis primordia 5 a, b. Reip. et navis comparatio 10 b, 241 a, b. Nomen sanctum 1 d. Pars secunda 237 b. Placidae conservandae ratio 440 d, 441 a, Romae initio quot cives 10 d. item Tiberii tempore, ibidem. eiusdem status 178 d

Rei public. salus extrema, lex esse debet 344 d. status et harmoniae, Musices item comparatio 410 d, et 411 passim, ex Platone, Aristotele et Cicerone

Rei public status et Imperii ratio inter se quomodo differant 189 a

Rei publ. status quis qualisve, et eius varia genera 174 b, c. quae praecipua 175 a. 173 d, 184 a quomodo perfectus dicatur 170 a

Rei publicae summum imperium una requomodo comprehensum 155 b. Pericula summa, 431 b. Status triplicis comparatio 710 b

Rei pub. verum et firmum pro pugnaculum optimus princeps 557 d

*Rei publ. unius cives, si cum alterius Rei public. civibus in unum corpus coniungantur, subditi sunt eorum cum quibus copulantur 361 b

Rem publicam qui efficiant 73 c

a Republic arcendi peregrini, grassatores, futes qui Aegyptiorum nomne falso profitentur, errantes, inertes et otiosi 537 b, c. in ea bene constituta quae praecipua cura 12 d.

*In ea cuius potestas summa est, huic omnia omnium imperi accepto ferenda sunt 160 c. de ea qui Graecorum scripserint 148 a, b.

*In ea maius aut magis nihil expetendum gloriae stimulis, quibus molles puerorum animi acrius ad virtutum honesta studia incitantur 545 b. In ea tria potissimum consideranda 3 b. de ea Sententiae variae, ut Platonis, Atistotelis, Polybii, Dionysii Halicarnassei, Ciceronis, Mori, Contareni, Machiavelli et aliorum 175 b. Polyhii 176 d

Res publicc primum vicoaluere 46 b. quomodo recte instituendae 44 d. quae angustiores 390 a. quo angustioribus finibus terminantur, co pericuiosior carum status 388 d, 389, 390

*Res publicae quae contratos habent status, legibus interse contrariis gubermandae 175 d. Item quarum status est optimatum aut antiquorum familianim 222

*non Res publ. sed earundem corruptiones appellandae civitates, in quibus Maiestatis iura sunt divisa 184 d

Res pub quarum status mutabilis 363 c,d, quae Optimatum statum everterint ut popularem constituerent 383 d. quae Minimae 247 d. a Peregrinis eversae 384 a. Populares, quae Nobilibus in exilium actis, sui status evertendi causa fuerunt 380 d. Senatum habentes perpetuum 258 c. varium et mutabilem ibid.

Rerum publicarum Origines variae 329 d, 365 c, 366 d, 367 a. Origines a Tyrannide 371 a. vide Nimerodus Administratio quomodo adanimi facultates comparetur 512 c. Administratio varia, secundum locorum varietates et populorum naturam accom modanda: ut, ad Septentrionem, vi et armis: ad Ausirum, religione ac numinis metu ; ceteri, aquitate et imperio rationis 509 d 510 c, et fol. sequent. Bene gerendarum lex prima quae 425 c, 426 d. Comparatio 184 d. Convetsiones quomodo fieri dicantur 367 c. Conversionum cause 371 a, 524 c. discrimen 217 c, et passim. quae vera Genera 234 c. Genera quot 692. ubi quis generum status laudabilior. Mutationes 367 d, et fol. sequ. Fundamenta duo, Praemium et Pana 542 d.


image: s1296

*Rerum pub. pestes maximae, opes et inopia 524 d. Ortus et occasus considerationes ad rationem numerorum 417 b, 418 d, 419 passim. vide veram auctoris opinionem 423 c. Status varietas 360 a. vetae virtutes; vide Virtutes

in Rebus public. bene administrandis quae prospicienda; quarum consideratio privatis etiam usui maxime esse potest, ut cum omnibus vitam agant 523 a, b. *in iis Constituendis locorum et gentium natura inspicienda 516 a.

Rissilutionis verbo quid intelligatur 167 a. eius varia iura ibid.

de Restitutione reorum fugitivorum in aliena imperia 326 passim; ubi varia tractantur exempla vide et 227

Retractus praediorum hereditariorum seu avitorum legis divinae utilitas 528 a

Revocationis varia iura 266 d, et 267

Rex an dicendus qui imperio alterius teneatur 144 c,d. quis Primus 195 d, 196 a. etiam quandoque damnatur 10* b. Ante delatum sibi Imperium si filios susceperit, an post adeptum Imperium natus rex esse debeat 730 c

Rex Francorum nulla Pontificum obligatione tenetur. nec quemquam preter Deum anoscit superirorem 138 d. 340 a, b. imo nec regnum, ibi. c. Durandi opinio contraria repudiata, ibid. an Legibus patrris teneatur 190 d et seq.

Rex an populi suffragiis creandus 195 d. Rex Regum qui olim dictus 147 a

Regis Creandi qui populi ius habere dicantur 391 a. Definitio et officium 193 d. 194 a, b, c. Potestas quae, ibid. c,d. Aristotelica definitio 195 b. eius et domini differentia 194 a. et Tyranni 195 b. eius cum Deo comparatio; vide Dei. *Facilitas nimia periculosior severitate 205 b, c

Regis Gallic inaugurandi mos vide Gallia. quae Auctoritas in curias renovandas 442 d.

Regis iussa an parem eo mortuo habeant potesiatem quam vivo 268 b.

Regis nomen Romanis quando et quare odiosum 200 a

Regis seu Rei publ. causae cum privatis quomodo agatur 315 b. Officium quomodo temperandum 190 b. a Tyranno quomodo differat, ibid.

Regis officium in subditos, et regnum conservandi ratio 442 b.

Regis postulatio ab Hebreis et qua conditione 450 d.

Regis sacrificuli, seu regis sacrorum, quae auctoritas apud Athentenses et Romanos Regibus exactis 177

Regis et Tyranni compatatio 220 c, d. Discrimen 201 a, 203 c, 204 b, c.

Regi, subditos dominatu ac potentia, aut imperii socios adiungere, capitale 182 a

Regian duplex sit suftragium 178 a

*Regem bonum ex homine callido ac malitioso fieri posse 205 c, 206 d

penes Regem belli indicendi et pacis ineundae potestas 156 d

Rege aut principe mortuo, an et quomodo novo principi domesticos et familiares defuncti mutare liceat 428 b, c.

Reges Apum quare aculeis careant; vide Apum

Reges Francorum maiores xxv annis esse iudicantur; ubi agitur de illorum restitutione 104 c

Reges Germanorum qui vocati; vide Germanoium Reges inviti creati 369 d

Reges qui prudentissimi fuerint 237 c

Reges legati Dei 147 b

Reges apud Lacedemonios quomodo in carcerem coniciebantur 178 a

Reges nomien tenus 177 c

Reges quare creati 450 c.

Iudices primum vocati, et unde originem traxisse dicantur ibid.

Reges quales sibi finxetit Scylax 452 d

*ubi Reges optantur aut creantur, ibi Maiestatis iura regibus mortuis ad populum redeunt 268 a. in qubus regnis quod Magistratuum ac Rei publ. curatorum ius, ibid.

ubi Reges successione constituantur 718 a. ubi suffragiis ibid b

Reges an suffragio potius quam successione optandi 717 c. suffragiis creare praestabilius, quam Gynaecocratiam pati; vide suffragiis

qui suffragiis creari consueverint 198 c, d

Reges varii 197 b. Vasalli qui Romanae Eclesiae 119 d, 120 a

qui Reges Romanos testamento heredes fecerunt 646 d.

Regum appellatio varia 450 c. auctoritas seu potius consuetudo quae, ex Samuele 147 d. Electiones prius sorte, deinde successione proximorum confiimatae et propagatae 728 d. Fratrum sine liberi decedentium praedia, Gallorum more ae satuto fisco vindicantur 735 c,d. idem mos etiam alibi observatur 736 a, b.


image: s1297

Ignavia, subditis quam pernitiosa 452 d. Initia secundum Aristotelem, Demosthenem, Cicero. et Herodot. 46 c. Iuniorum disciplina; et quae inde incommoda Rebus publ. vide Regibus. Optimorum regum ac principum laudes 203 204. ubi plurium exempla proposita. Persarum adoratio; vide Persarum Rom. caedes 239 2. Substituendorum aut mutandorum ius quibus populis 372 a

in Regibus creandis cautio 718 c. Exactis apud Rom. qui status Rei publ. 185 a. Iunioribus quae adhibenda disciplina 710 a. Francorum quando Helvetii iura suae civitatis dederint 55 d. an serui domestici parcimoniae gratia eripiendi 677 c

Rhaeti an Germanorum imperio subditi 77 c, d. Helvetiorum imperiis parere coguntur, etsi cum iis foedere sint coniuncti: a quo foedere cum deficere tentassent, ab Helvetiis sunt mulctati 69 b, c Hi et Helvetii quando Gallorum socii facti 69 b

Rhaetorum contentiones ratione foederum renovandorum cum Gallorum aut Hispanorum regibus 710 d. quot civitates, et eorum Collegia, et Iura 73 b

Res publ. ab aliis Helvetiorum quomodo differant 232 c

Rhagusia omnium civitatum minima 10 b

Rhagusiorum ius in Magistratibus eligendis, submovendis, vel subrogandis 440 b, Status 222 b, 227 d. vere Aristocraticus, cum Venetorum comparatus, ibib.

Rhegiensis legionis damnatio 257 a

Rhemensium Archiepiscoporum ius in electione aut potius consecratione regum Galliae; vide Galliae reges

Rholiorum et Athenien Gum foedus 55 d. Colossi ruina et restitutio; vide Colossi. ubi corum calliditas quae

Rhotomagensi Ecclesiae concessum beneficium 165 d. eius abrogatio, ibid. idem cum privilegio Vestalium 166 a. Romae hodie idem Cardinalium, ibid.

Rinconii et Fregosii Galliae legatorum ad principem Tur carum caedes 64 d

Rinconeti Praesidis lepidum dictum in Praetorem quendam qui carius mercedem suam indicarat 770 c

Ripuariorum ac Langobardorum legibus servata seruituris antiquae vestigia 39 a

Ritus impii et peregtini a civitatibus arcendi 485 b

Roboami Israelitarum regis stultitia 660 a

Robusti unde diciti 502 d

Robur a Rubore dictum 525 b

Rogationem ad populum inconsulto Senatu ferre non licebat 257 c

Rogationis ius inter eiusdem imperii Magistratus; vide Imperii eiusdem

*Roma gentium omnium patria communis a quo dicta 55 b. Imperii decus, et communis omnium patria 41 d

Roma a quibus obsessa et tandem superata 561 d, et 562 a. eiusdem urbis variae captivitates et ruinae 399 c. eiusdem horoscopi explicatio 397 c. Laus et eius status hodiernus quam ab antiquo diversus 519 a, b. Situs septicollis 492 a. Vituperatio 698 d

Romana civitas vere Res publica 49 d. eius privilegia adversus privatos creditores, ibid. et 50 a

Romanae Reip. curationum nomina, et eius distribum 230 a

Romanae Reip. primus status 230 c, 345 d. et continatio 231. Urbis status, primordia ac progressus 52 a, b

Rei publicae varius status a conditore urbis Romolo 187 c. Rei publicae status quam periculosus existimatus post Cannensem cladem 424 d status tranquillitas 467 a. varietas 370 b. quando magis floruisse dicatur, ibidem. uno eodemque anno quatuor Imper. creati 363 d

Romanae magnanimitatis et virtutis exempla 570 et 571 pass

Romani agri divisio Romulea; vide Agri. Imperii tempora ad ultimum Imperatorem 420 c. ad direptionem a Gallis factam, ibid. d. ad cladem Cannensem 421 a. eiusdem Imperii labes 564 d

Romani status conversiones 380 a

Romano Imperatori a populo tributa potestas 727 b

Romani in utrumque parati 574 a. virtute sua, non vi, quos superaverint 571 a

romanorum adolescentes quo anno aetatis milites ad scriberentur, et a militia vacarent 573 c. quamdiu eos militare oportuerit ut ad honores admitterentur, ibidem. in debellandis Graecis subtilitas 75 b.

Caedes privata apud Aegyptios et per universam Asiam auctore Mithridate 592 d, 624 d. Census varius 624 b, c. Civium privilegium ratione verberum et libertatis 697 c. Consuetudo in captivos et captivorum bona 191 b, c.


image: s1298

Decus virtutum omnium in fortitudine et modestia consistens 564 b. Distinctio 55 a. Edictorum clausula 97 d. Fides 157 et 158. in adnersi fortitudo; vide Fortitudo. Romanorum Imperium sub Traiano maxime florens 139 d. Imperium Constantinopolin translatum 420 c. Imperium a Gothis occupatum 420 b. Natura et mores 493 c. quare diutius Lacedaemoniis in militia vacarent 499 a. Ius inter Senatum, Magistratum, et plebem 152 b ius Regium ante leges latas 753 a. Iuta familieria seu gentilia non ferenda 13 d.

Laus 564 paisim. Mos, cum Regibus sceptra et insignia regia largirentur 115 c. Opes sub Traiano; quo tempore Roman. Imperium floruit; vide Ditissimorum

Romanorum perfidiae exemplum 600 b, c. Potentia quando maior 370 d. Prudentia in adversis ferendis 425 b. Reges, a Latinis imperatores creati 75 d, 76b. Senatorum variae clientelae 67 a. Socii qui primi 52 b. Sociorum iura 575 c, d. horum statum qui illustres cives conservarint 699 d. Victores Galli; vide Galli. Virtutes 545b, d, 546 a, 587 b

Romanis cauponatiam et operosam artem exercere olim non licitum 624 d

Romulus urbis Romae creator, et eiusdem status dispositor, scilicet in patricios et plebeios 52 a. cum Iesaia comparatus; vide Iesaiae regnum. quare in terfectus 239 a. eius Constitutio, ut unusquisque Senatorum plebeiorum certum numerum in suam clientelam susciperet 66 c. Populum Romanum ut distribuerit 230 c

Romulia lex in uxores quid potestatis maritis tribuat 16 a, 22 b, c

Roscia le theatralis 364 d, et 365 a

Rotuli Damasceni et Syriaci 683 d

Rubicundus oris color apud Aquilonios quid significet; vide Oris

Rupellanorum ius ratione defunctorum ab intestato 531 b. eorum rebellatio 341 d

Rupis Candidae in Aquitania Domini, in servos suos quod ins 41 a

rutenorum ius gentile 13 b

S

SAbaudia Imperii Germanici feudum 127 d

sabbathi benedictio 417 d, et 418 d. ubi variae eiusdem dici considerationes

Sacerdotes apud Venetos quare ab omnibus dignitatibus summoveri putentur 314 a. eorum auctoritas in legum interpretatione 758 b

Sacerdotum Israelitarum caedes ex Saulis praecepto 298 a

in Sacerdotum iussa respuentes poena divina 637 a.

Praefectura quae 284 b

Sacerdotia a quo et quando facta venalitia; vide Officia. Eorum Iura ab Imper. concessa an valeant 226 a

*Sacerdotii dignitas omnibus muneribus et honoribus anteferenda 353 c

*Sacri ordinis contemptus, Dei contemptum adfert; vide Ordinis

Sacrorum interdictiones vetitae apud Gall. 637 c, 643 b Sacrorum interdictiones unde 636 c

Sacris interdictum Cennensibus et Regi Philippo quare; vide Genuensibus

Sacramenta unde dicta 542 a

Sacre du Ray quid Gall. 88 c

Sacrificum a Caesare institutum Iudaeis pro sua et Reip. salute 332 b

sacrificia hominum apud varias gentes 34c,d, 35

Salatium Vectigal an magis iuris Maiestatis quam reliqua 170 b, c, et qui Principes introduxerint, ibid.

Slariorum iudicum et opisicum harmonica proportio vide Harmonica

Salica lex, Ius gentium Gallorum 745 c. Francici imperii antiquissima, et eiusdem ius quod 268 a

Salicae legis interpretatio 740 d. eiusdem legis caput de maleficiu et sceleribus 767 d et 768 a

Salis fodinae quibus locis 170 c Salis foedera quae, item statua Salis; vide suis locis

Salis Gailici et Hispanici differentia, et eorum quis melior 652 b

Salinarum ius publicum an privatum 570 c

Salinator Livius quare appellatus 156 c

Saliorum Martis sacerdotum mos in serendis seditionibus 486 c. purofo/ro; id est, igniseri, Gall. Boutefen nuncupati

Salomo rex Hebreorum quxores et liberos habuerit 9 c

* Salomon vixit ut amantissimus, scripsit ut inimicissimus liostis feminarum 14 d eius sapientia 452 a

* Salus Reip. extiema lex esse debet 436 d

Salussiarum Marchionis causa iudicium extraordinarium a francisco rege latum contra mores Galliae 463b

Samiorum patrum cedes 706 b


image: s1299

Samnites adversus Rom. cur tamdiu bella gesserint 586 c

Sampettae Corsi parricidium consobrint et eius praemium a Senatu Genuensi 26 d

Samuelis Propherae rogatio ad poulum: item de rege instituendo ad Dominium 147 et 148

Sancius magnus Aragonum rex primus 84 a, b

Sanctiones quae 153 b earum et Narrationum differentia 295 c

Sanedrim Hebraeis quid 240 d

Sanquintinae cladis pax quam Galliae regno periculosa 589 d

Sapientia Salomonis; vide Salomonis

Sapientum in Repub. necessitas 237, et 238 passim, et fol. seq.

Sapiens iusti et iniusti, veri et falsi lex 4 b

*Sapientem non teneri siderum affectione; vide Siderum

Sapientia hominis unde, ex Cardano; vide Cardani. Pietatem ab impietate dividit 240 a Virtutum prima 4 d

Sapientiae argumentum in Principe quod 238 a eius sapientiae ac prudentiae nomiva 241 a

*Sapientiae verissimae ac bearae vitae parens, et magistia, Mentis agitatio; vide Mentis

Sardanapali regis libidinosi ab Arbace devicti regni divisio 371 b. eius Exitus miser 375 d

Sardiniae et Corsicae regnum Pontifex Rom. Aragoniae regibus dat in seudum 119 c

Saturnus a love filib quare singatur regno pulius; hoc est Philosophus, a Politio temotus 513 a, b

Saulis in Davidem perfetutio 213 c eius mandatum de in terficiendis sacerdotibus 298 a

Savonarolae in orando vis 489 d

Saxoniae Duces et Palatini comites, Vicarii Imperatoris 127 d, 128 a

Saxonum gens peculiaria inter se habet statuta 13 a.

eorum et Hessorum iura domestica 13 b

Scacarium curia unde dicta 264 a

*Scelus nullum tantum est quod liberorum ditandorum causa improbis non leve habeatur 538 b

sceleris cognitiones 266 a, b sceleris persuasio an levius punienda quam sceleris perpetratio 765 d, et fol. seq. de Scelere exsecrabili quid slatuendum 21 b

*Scelera non ex eventu, sed ex animi cuiusque sensu metienda 765 o

*Scelerum impunitas civi tatibus quam exitiosa 488 b, c. frequens eorum im punitas in Populari statu 697 c. Obligationes exitiosae 473 c, d. ubi id genus exemplum carthaginensium

*Scelerum maiorum castigatrix cehsura; vide Censura. ubi corundem sit dinumeratio quae apublicis iudiciis non coercentur

ut Scelerati et flagitiosi dignosci possint 626 a

*Sceleratorum ultione, lex divina ultionem divinam aiceri testatur 166 d

Sceleratiores populi qui, ex Machiavello; vide Machiavelli error

Schaeffae apud Helvetios curiae dicuntur 151 d, 703 c

Schibolet et Sibolet vocum differentia 523 d

Schuldibeissen Helvetiis et Germanis 221 c

*Scientia nobilitat 354 d.

*Verum a folso dividit 240 a

Scientiae ab Austro profectae, tum a mediis regionibus; copiae vero et exercitus ab Aquilone 498 a

Scientiatum abdit run???, artiumque Mathemat???rum origo unde 510 d

Scipionis laus 699 d. item africani 203 d. eiusdem et Onomademi Chiorum imperatoris consilia in conservandis in officio popularibus statibus 380 c. Leges theatrales quam Rei publ. pernitiosae; vide Theatrales. Prudentia post Cannensem cladem 424 d. item in supplicio sumendo de exercitus siditione ad Sucronem 340 d. item in conservanda Carthagine 454 d. Responsum egregium Antiocho missum 571 d

Scipioni Africano imperium extra ordinem tributum 265 d

Scotorum foedera cum Francis; vide Foedera eorum et Pictorum belli causa; vide Pictorum. Mos ratione perduellionis damnatorum 541 c. Regis et exercitus strages ab Anglis 407 a. Reges, Vasalli Anglorum 150 b. item Noruegiae, ob in sulas Orcadas. ibid c

Scotorum in substituendo resistendoque adversus Anglorum conatus fortitudo 498 c tumultus ratione imperii 743 b

Scotici regni curatio absente rege, vel eo minore vel etiam deficiente, ad proximum olim deferebatur, non autem hodie 82 d

Scribae senatus ratione negotiorum Rei publ. creatio apud Callos 674 a

Scriptis Principes convenire, eosque scripto respondere, a quo introductum 456 c

Scriptuta genns vectigalis ex pascuis, vide pascuorum aut vectigalis


image: s1300

Scylacis sententia de regibus Inforum 452 d

Sycthae hieme bella gerentes ac glatiata maria traicientes, contra Romanorum, Poenorum, Graecorum et, aliarum gentium morem qui hiberna constituunt 499 c

ab Australibus quid differant 506 pass,

Scythae et Germani quare ceteris proceriores et robustiores; vide Germani

Scythae oculis caesiis et flavo capillo 495 c. corporibus maioribus et robustioribus 496 a

in plaudibus saepius insidiantes, Romanos infestabant 499 d

Scitharum castratio, Germanorum plurimis usitata 506 c. Diffidentia 522 d. eorum et Australium naturae contrarietas; vide Australium. eorum et Germanorum pudicitia unde 506 d

in liberos auctoritas; item et aliarum gentium tam veteri quam novo iure potestas cum in liberos tum in feminas et servos tributa 22 d, ac pass.

Mos in mactandis liberis; vide in dictione Amorraeorum. natura aquosa unde 499 d. religio et studia 110 a, 513 c. simplicitas et crudelitas 503 b, 504 d, 509 c

Scitharum vagantium tempore Germani nullas munitiones habuere 498 b

Secessiones civium, omnibus Rebus public. periculosae ac potissimum popularib. 477 d. earum ledandarum varii modi 478 et 479. Populares Romae unde ortae, et quae 185 b, 231 a, 772 b

*Sectae plures Rem publ. continet, duae vero statum evertunt 486 a, b

Saecula autea 46 c

Securitatis tabulae pontificum, quomodo valere possint 605 c, d. Seditiones popu lares sedasse qui dicuntur 480 c

*Seditionum causas praecidere oportet ad conservationem Rei public. 431 b. quae maior, eod. fol c. civilium sedandarum modus 469

pass. 481 a, 487 b Pericula 563 c. Populatium variae causae 478 pass.

de Seditionibus popularibus lex Solonis; vide Solonis

de Seditionibus supplicia sumenda 340 d

Seditiosorum praecipui et capitales opprimendi; ut supplicium quidem ad paucos, metus vero ad omnes perveniat 469 b

Sedunensis Cardinalis societas cum rege Galliarum 76 c,d

Stigneurs, Galli qui 239 d

s1eis1axqei/as2 lex periculosa 126, et 525

Seleuci Asiae regis in socerum iudicium 216 c

Sempronia lex de iure provocationis 325 b de populi auctoritate 256 b. de agrorum publicorum a privatis possessorum iure 532 d et 533 a

Senarii et Septenarii numeri consideratio 414 c, 417 b, et d

Senatus institutio 345 d. e quibus constituendus 241 a. definitio 237 b eiusdem potissima post Principem Rei publicae pars, ibidem. Vide et 229 c. auctoritas in decernendu iudcibus quaestionis 266 b ea dem auctoritas in Rebusp. quam necessaria 138 b, 239 b, c, 240 d. auctoritas in Tribunospleb 319 d. Potestas varia 249 a, 254 c. de Religione disponit 255 a. quo tempore eogendus 252 a. Rogandi et cogendi differentia 151 d. colligend apud Roman. tempora 244 c. an ius facere possit 151 c. ab aditu Senatus cur apud Hebraeos sex abstineret 252 a

Senatus et consiliorum inra varia 248 a. b

Senatus et Principis ius 246 a

Senatus consilla areana esse debent 245 b,a

Senatus in republic. Imperio vacare cur debeat 158 a.

Israelitatum seu ludeorum quot patribus constans, et eorum ius quod 715 c. numerus Platonis 243 d. Romani non tanta auctoritas quanta plebis seu tribunorumplebis 179 et 180

Senatus auctoritas sive potestas, non ad principem aut poulum transferenda 466 c

in Senatum admittendi quomodo 295 d, ex legibus Gotthorum.

*In Senatu auctoritas, imperium in magistratibus 256 a, b, et 158 passim. in eo qui sententias rogare debeat 250 d, et 251 a

de Senatu sive Senatoribus constituendis variae rationes seu varii mores 258 c, d

in Senatu quid quibusve de rebus dei berandum 252 b. de eo varia instituta, ibid. pass et 254a

*Senator in dubiis rerum exitibus Rem publ. exponere debet 253 a

Senatoris etymon 239 d. officium 241 d Romani apud Tiberium veniae imploratio 37 a

Senatores qui 239 b, 240 c, d. qui seligendi 250 c, d. an Perpetuo esse debeant 258 b, c. quot esse oporteat in


image: s1301

deliberando aut statuendo 244 c.d. an senes tantum eligendi 240 a. a senatu quare iudicari voluerit Adtianus 333 b

Senatorum Electio seu creatio 158 a. apud Rom. penes populum 180 c. genera varia 241. Propria 242 c, 243 b. Loquacitas fugienda 250 a. Romanorum usus in loquacibus mulctandis, ibidem, b. de eorum Numero 243 c. et passim sequent. de Senatoribus instituta varia 242 c, d, 243 et seq

senatoribus gladii gestandi ius a quo ademptum 574 c. au Imperium tributum 254 c in iis quae requirantur 240 a, 241 d, 242 a, 243 b, 253 a

Senatusconsultum quid 150 d Senatusconsultum Procuratorium in absentia regis 429 a

Senatusconsulti et auctoritatis Senatus quae differentia 256 c

Senatusconsulta annua contra Conani Iurisc. opinionem 256 d

Senatusconsultorum vis apud Rom. ex Dionysio Halicatnass et Varrone 151 c

Seneccae consilium turpe 294 b. dictum de regibus 104 a, b. sententia de septenario numero 414 c.

Senensis an sui iuris 124 a

Seneschalli in Gallia qui 305 d

Senibus sexagesimum annum attingentibus, quare apud Rom. comitiis suffragii ferendi gratia in Magistratuum electione adesse non liceret 434 b

*Seniorum ratio habenda in honoribus deferendis et Magistratibus creandis 239 d, et 240 a

Sententia adversus Carolum VII regem Gall lata de caedenda silva Parisiis proxima 104 d

Sententiae an rei eiusdem contiariae aut dissimilimae ferri possint, nec tamen iniustae 755 d

*Sententiam in acta relatam mutans, poena falsi obligatur 161 d

Sententiarum ferendarum ratio 253 c, d. Varietates qua~ra incommoda pariant 292 b, c. quid in iis observandum, ibid. d

Sententias in senatu qui rogare debeant 250 d, et 251 a

Septembris mensis varii casus a 405 usque ad 408

Septenalius numerus an perfectus 419 et 420 pass et fol seq.

ad Septentrionem plures mares quam feminae; contra ad Austrum plures feminae 507 d

Septentrionales gentes simplices, sed aliarum regionum populis crudeliores 503 b, et pass. ubi crudelitas varia exempla.

Septimianni, item septies septimi consecratio ex lege Mosaica 418 d

Septimania Gallia provincia quae 347 a

Sepultura Galliae regum quo ritu fiat: vide Gall. regum.

Serenitatis verbum, quibus usitatum 152 b

*in Sermone dignitas et pondus sententiarum inesse oportet 456 b. ubi loquendi ratio ohsernatur. * Stulti quam diu vocem continent, sapientes iudicantur, ibidem. Princeps etiam non aliter publice quam in tragoedia, si sapit. verba faciet ibid d

Servia lex de Dictatura Caesaru, item de parricidu; vide LEx.

Servius Galba maiestatis a Catone accusatus, a populo absolutus 164 b

Servius Galba quomodo a supplicio liberatus 460 b

Servius Romanorum rex, quare militum praesidio usus et in populum humanus fuerit 376 d, et 377 a

Servilia bella unde; vide Bella

Servilius Priscus intra diem octavum dictator 80 b

Serui cuiusdam in dominum crudelitas, eius merces et supplicium Sylla dictatore 37 b

*Serui cuiusdam vindicta in dominum, memorabili exemplo 44 a

Serui cuiusdam mercatoris Hispani apud Tholosanos liberatio 41 c

Servum liberum fieri voluit lex divina, cui ad domino membrum ruptum esset 43 c

de Servo histrione exemplum, quem Adrianus Imp. incom sulto domino liberare noluit 190 c

si Servo Magistratus tribuatur, seruitus ab eius cervice depellatur 121 d

Serui unde dicti 33 d, 34 a. ex albo civium exempti 348 c. iidem an inter fructus adnumerandi, d. An inter cives, ibid. Christiani facti libertatis spe proposita 39 b. qui libertate donati ad principatum pervenerunt 38 c. Mercenatii liberi 32 b. More pecudum venditi in Asia, Africa et Europa 43 a. à Patriciis quomodo differebat 349 c apud Rom. quibus in rebus impediebantur 38 c. Verbis potius quam verberibus coercendi 19 a. Vasalli ac subditi differentia 59 a

Servorum asyla varia 36 d, 37 a. Conditio pristina 349 b, c. ubi et eorum ius Divi sio 47 d. Samulorum multitudo, Familiae nomine dicta 31 c. Genera quot 31 c, d Insignia seu notae in fronte apud Afros et Hispanos


image: s1302

37 d. eorum et Ingenuorum poena varia; vide Ingenuorum. Iura apud Hebraeos quae 42. Ministeria seu potius antiquae poenae 35 d.

Mercede condlictorum et domesticorum differentia 32 d. Multitudo Rei publ. periculosa 524 c. Multitudines vide 36, 37, 38, 42 d, 43, 44 d. Mutationes quam familiis noxiae 437 b

servorum quadringenrorum mactatio 36 c, 477 b. Lacedaemoniorum 38 a

*ubi de Servorum statu agitur, sive in testamentis dominorum, sive in iudiciis, sive aliis in rebus in quibus obscuritas sive ambiguitas inerit, semper pro libertate interpretandum 33 a

Servis arma tractare cur non licuit 38 a, b. Connubium nullum sed contubernium 33 d 40 a

Servos censeri quare non permiserint Rom, 384 c. a crudeli dominorum imperio vindicari ac Distrahl iubet lex 613 d. in Servos crudelitates antiquorum 36 a, b

Servitium apud Hispanos quid dicatur 90 b

Servitia antiqua renovata in Europa a Lusitanis 42 d Hispanorum quae 947 a

*Seruitus continuam causam non habens, aliter acquiri nequit quam intervallo centum annorum 141 a. an naturalis ac utilis Rei publ. et qualis dominorum in servos potestas esse possit 32 d, et 33 an naturae consentanea 34 a, b, 35 b. quando a Christianis, exceptis Italis, reiecta 39 d, 40 a. renovata iterum 42 d

Seruitutis et subditorum origo 46 b. eiusdem incommoda 43 b, 44 c. commoda Reip. quae esse possint 44 b. Indicia apud Hebraeos 42 a Primordia 33 b. Comprobatio, ibid. c, d, et 34. Tempora lege divina constituta 43 d Seruitutum lex quae 118 d

Sessionum dies a continuis seiuncti 324 b

Severus cognomine cur dictus Alexander Imperator 552 c

Sevetus Augustus, Pertinacis Augusti interfectores, aut coniurationis suspectos, capitali poena damnavit 215 d

Severi beneficium in Alexandtinos 55 c

Sexagesimus tertius annus aetatis hominum periculosus 417 d

*seisaxqei/as2 (oneris excussionis) leges Solonis et Agidis, quam Rebus public. periculosae 525 pass et 126

Sfortiae crudelitas 709 d

Sicariorum poena et indulgentia 760 c, 765 d

Siccii Dentati oratio iactatoria adversus patricios 350 d

Siciliae et Neapoleos reges, Ecclesiae Romanae vasalli 116 d 117 a. Regnum fiduciarium Pontificis Rom. 134 d

Siculia Marco antonio Cives Romani facti 35 b

*Siderum affectione ac potestate non teneri sapientem 424 a

Sigillo regio ceram accomin odantium ius in Gallia 303 d

Sigismundus Caesar, quomodo Lutetiae sedem regiam occuparit 129 b

sigilmundi in propagando im perio cupiditas 129 d

Sigismundi Augusti Poloniae regis patrocinium infidum erga Liflandos 583 a

Signorum caelestium sedibus mutatis, an caelestium orbium vis et natura mutetur 403 b. Diviso quorundam curiosior 402 a

Sigonius Gruchio de imperio contrarius 264 a. eiusdem errorin definitione Magistratus 260 d

Similitudinis et Aequalitatis differentia secundum Geometriam et Arithmeticam; vide Aequalitatis

Sinanis Bassae victoria 43 a

Singulorum et universorum diversa ratio in definiendo 260 a

Socialis bellio origo 586 c

Socialem exercitum unius gentis et linguae an plutium habere utilius 575 d

Sociarum civitatum ius commune 76 a

si Socii patrem fiatresve foe deribus non comprehensos quis violaverit, num fides rupta videatur 614

*Socium quis violans, maiestatis poena obligatur, non tamen si peregtinum 613 a

Socii quoties inter se discrepant, ad con mones socios arbitrium defertur 74 b

Socii sociorum, an nostri quoque socii 69 a, b

Sociorum soedifragorum exempla 586 pass iMperii dissidentium conciliandi modus a quibus petendus 591 b Ius inaequale, societatis exitium 575 pass. Ius saepe diversum 65 c

ex tribus Sociis in ter se soedetatis, si unus alterius opem im ploret contra vim a terno illatam, numquando opitulari liceat 614 b

Societas aequi foederis 70 barctissima quae 579 c, d. quae sanctior ibid Perpetua, omnium firmissima 69 d

Societatis civilis principium familia 328 a

Societatis definitio 70 d.

Humanae gubernatio, ab imperand aut parendi potestate pendet 14 b. Repentina et occultae exempla 593 a b

Societate et omni coetu, si


image: s1303

quid ád mones soersum a communione pertinet, id singulorum assensione ac voluntare fieri oportet 334 d

Societates civium, tyrannis contratiae, regibus utiles 345 d, et 346 a, b. Hominum unde quaesitae 329 b. earum necessitas et utilitas, eodem fol. et 330 Varias vide 74, 75 et sequent. ac toto dicto cap 7.

Societatum civilium quae firmior; vide Civilium Societatum cautiones; vide Foederum

*Societatum civilium ori gines a familia, quae ipsa naturalis est societas, ab ipso naturae parente fundata 328 a genera varia 579 c,d, et fol. seq. Imperii commoda 588 a, b, 590 b. in iis quae cautio abhibenda, ibid. Vatiae cautiones 592 b

in Societatibus aut foederibus ineundis eligendus qui utriusque partis sit arbiter 592 b

in Societatibus Imperiorum neutralitatem sequi commodum 587 d, 589 a. 590 c, et seq. Incommodites 588 a. in hac neutralitate quae cautio adhibenda eod. d, et 591 b

Socraticae et Platonicae Reip. differentia 183 b, c

Sodalitia Bacchantium detestanda 343 a

Sodalitiorum origo 329 a, b. Ius 329 d. Institutor 345 d

Soderini Frincipis Veneti statutum de Senatis Veneto seu eiusdem Senatoribus 258 c, d

Sodomorum eversionis exemplum 393 b

Sophoclis sententia de diis 394 c

Sophus primus Persatum rex, qua ratione regnum adeptus 489 d

Sol Luna quanto maior 138 d.

Sabbathis singulis appatens 418 d. eius calor vehementior in lapidibus quam in terra, in aqua quam in aere 496 c. eius et Lunae necessitas ad mundiconservationem 7 b, c

*Solem orientem libentius quam occidentem intuentur subditi 198 c

Soldurii et devoti apud Caesarem qui dicantur 67 d

Selemm verbo quid intelligen dum 156 d

Solidi dinersa ratio; et eius etymon 637 b

Solomonis sententia de matutinis Principum commessationibus 251 a

Solon in legibus Atheniensi Reip. praeseribendis quo modo praefectus 236 a eius consideratio ratione iurisiu randi Atheniensium 427 a. eius leges de alendis liberis eorum qui pro patria occubuissent 355 c de ciutumordinibus; vide Civium. de creatione Senato rum 243 c. de civibus Atheniensibus, 6 c. de constitutions Sanatus 258 d, 259 a. de factionibus popularibus seu seditionibus an servanda 486 b. de cade Tyranni 207 d. de Magistratu ebrio 310 d. eius responsum de parricidis 21 a, b

Sortis commoda 728c eius dem et delectus differentia 285 c

forte electiones fieri an melius quam suffragiis 728 c. quomodo creentur Magistratus 285 c

Sortilegiorum probandorum ratio apud Germanos 500 a

Spartacus servorum sexaginta millium manu tres Romanorum exercitus fregit 37 c

Spartiatarum auctoritas apud Lacedaemonios 524 b. eorum quae ratio agrorum vide Agrorum. in Convivando consuetudo 12 b.

quae mercatura 359 a

Specierum abundantia unde 650 c,d

Speculatorum utilitas et necessitas 648 c.

Spinolae perfidia crudelissima 600 d

*Spolia de hostibus relata, aerarium augent 643 b, c

Sponsio in foederibus quae, et quid a foedere differat 578 c d. eiusdem et foederis differentia; vide Foederis

Spurios a legitimis Germani dignoscere ut soliti 500 a

Statua salis quare dicta uxor Loti 615 b

statuas divorum quis deiecerit in Oriente 131 c

Statuaria et Pictura artes nobiles; vide Pictura

Status liberorum, conditio et ordo apud veteres 349 d

Status civium dignoscendi modus 625 d

Statuta tempora quae dicta Iuriscons. 324 c

Stellarum numerus 399 d. superiorum concursus effectus notabiles 403 d, et 404. earum et siderum congressus vis 409 a. eius effectorum exempla, passim eod. fol.

Stemmata Regiae Maiestatis quae 197 c, 226 b

stemmata quorunda principum 146 d. et 172 a

stemmatum et infignium ius diversum 352 c

Stephanus Castulonum Rex in Hispania, ius romanorum edoceti prohibuit: contra Alphonsus x, 101 d

Stephanus Valachiae praeses a Regibus Poloniae cur defecerit 115 b

Steril???tis loci commoditas 517 d, et 518, ubi et loca sterilia proferuntur

Stigmatiae qui 38 a

Studia hominum 5


image: s1304

Stultorum multitudo; vide Prudentium

* Stuprum Sponsi in Sponsa, iure civili et canonico capitale 15 a

de Stupro violento vindicando Platonis sententia; vide Platonis

* Subdiutus alienae potestati, cliens alterius sine sui principis aßensione fieri non potest 68 c. an duorum dominorum esse possit 57a, d. Subditi et Vasalli differentia 611a

*Subditi, sidem principi aut obsequium praestare iussi, porocuratorum ministerio utinequeunt 450d

subditi plerique in variis Imperiorum sive dominatuum fimbus libertatem sibi saepius praescriptione vindicarunt, ob dominorum ius diversum 57b. c

subditi qui dicantur 109b.

quid a vafallis differant, ib. an foedera secum ipsis et cum exteris, sine sui principis venia, inite possint 77 d

*Subditorum consuetudo cum principe, maiestatem pluri mum minuit, et eius contemptum parit; quem sequitur contumacia et a Principe defectio 455a Distractio a fide et oboedientia Principum suorum ut alienis imperiis pareant, quam periculosa 587 c, d. Divisio in naturales et assumptos; et horum subdivisio 47 b. c. lus quam saepe confusum 57 b

* Subditos cogre, ut imperantis lingua aut sermone utantur, iuris maiestatis 172 c

* Subditos obligandi pote stas, nullis regionibus defi nita 65 a

Substitutionis ratio inter filios et nepotes 733 b

Subulam pati, id id est, Seruituti perpetuae subicere 42 a

* Successionis Ius ad proximum quemque primogenitum masculum referendum 728 d. eiusdem lus ex Lycurgo 533 b. quale apud Germanos, ibid d. Regiae ratio, rationc confobrinorum 733 d. Regiae ratio desicientibus agnatis eiusdem nominis ac gentis 740 d. ubi an Neposfiliae sit praeferendus amitis seu eius matru sororibus, ostenditur. Eiusdem successionis Regiae alia ratio, si regnante avo filius primogegenitus relicto nepote moriatur; num fratri proximo, an vero nepoti remotiori uno gradu, Regnum debeatur 731 b. ubi pass et fol siq. varia citantur excmpla: pro nepote 732 d. pro patruis 733 a, b. alia ratio; si Rex ante delatum sibi imperium fi lios habuerit, utrunm eorum primogenito anvero ei qui post adeptum imperium na tus est 730 c

Suecorum Rex Henricus cur regno exutus 375 c. corum et Gothorum regisuna cum Marchione Assembergo, Ducibus Brunsuico et Cliviensi, Principe Aurasio, Comite Acurimontano, ac plerisque Germanorum ci vitatibus soedus 78 a, b. Imperii status 184 d eiusdem regiscaptivitas, ibidem. Imperium Gostavo quomo do obtigerit; vide Gostavus

Suessionensis pacis conditio 117 b

Suevica socictas quae 78c

Suevorum regionis natura quae 496 a

Sufferarum ius apud Carthaginenmses 378 b

Suffragii ferendi diversa tatio 230 b et pass seq fol.

Suffraguia Atheniensium, occulta 230 a

Suffragiorum ferendorum diversitas Athenis et Remae 47 d. Veneti Athemiensium consuetudinem sequuti Eorum ratio in collegiis 336 passim. Apud Rom. et ubi Magistratus creandi gratia comitia habentur, ratio ad numerum non ad pondus 705 b, c. ferendorum varium institutum 251 passim, 252

* Suffragiis electiones fieri periculosum 727 d, et fol. seq. Reges creare utilius quam Gynaecocratiam pati 741 a

Suitensesunde dicti Helvetii 74 c

Suitensium civitatis status 247 d Kespub. sociarum minima 10 d

Sulimani Turcarum regis crudelitas in filios 714a, b

Sullae; vide Syllae

Sultanus apud Turcas quid significet 190 d

Sultanorum Aegyptiorum caedes 722 d

Summus dicitur, qui nullius imperio tenctur, ceterosque cives coercere potest 187 b

Summus priaceps uqi 149 d

*Summi principis lex regia 82 b

Summi magistratus et summi principu differentia 81 a, et seq fol.

Sumptuariae leges Romanorum quae 760 b

* Superioris maiestas in omnibus foederibus excipitur 76 d ut Imperialis 78 c

Superstitio an im pietate tolerabilior 485 d

Supplicatio ad iura maiestatis anpertineat 161 c

* Supplicia eo caerbiora quo diutius impendere videntur 464 d. apud Hebraeos quae 762 c. Parricidarum varia 21 et 22 an pro Religione irroganda 485 b, c

suppliciorum crudelium, varia inventa 504 a


image: s1305

genera Graecis et Romanis usitata 504 d

Suppressionois ius 268 c

Suspendii supplicium gravissimum et ignominiosissmum 762 b,c

Sybaritarum deeliciaeunde 518 c

Syllae bellum civile, et eiusdem quae causa 434 c. crudelitas et tyrannis 266 a. einsdem et Marii crudelitas 699 b. crudelitatis exemplum 399 b. in annos lxxx. Dictator Rom. dictus, quarto post an no quam Dictator factus aest, abdicavit se dictatur eo b. Immunitas 37 b. Constitutio ratione publicorum iudiciorum 466 b. Dictatura 208, 368 a

s1umpaqeia Graecorum quae 446 d

Symposiarchae hospitum quae habenda ratio 749 d

Syndici vox Graeca, et qui chcantur hoc nomine apud Gallos et italos 441 a

Syracusarum regis Romanorum socii fidelis prudentia 425

Syrausanorum status popularis in optimatum conversio 379 d

Syri in feruiendo fideles et voluntarii, contra ceitae libertatis amantes 42 b

T

TAbellarum in iudiciis ferendis ratio 301 a

Taciti locus de Galba Imperatore 263 b. de Germanorum matrimoniis 503 b.c, 506 c

Talentorum diversa ratio a pud Theologos 676 b

Talionis lex, et cius explicatio 768 a. pafsim

Tamerlanus Tyrannorum castigator 209 a, b

Tarentinorum status popula ris 700 b

Tani Senatoris in silium parricidam quaestio 24 b

Tarpeia lex de Magistratuum auctoritate 275 b

Tarquinii Prisci laudata magnificentia 466a. auctori. tas in Hetruscos qualis 186 c Tarquinii Superbi instituta, Numae institutis contraria 345 d

Tarraconense regnum hereditarium 87 c

Tartari et Aethiopes sine utbibus munitis, et sine arcibus vivunt 557 a

unde oriundi, et eorum mos in manumittendis seruis 45 quando moenibus uti coeperint 562 c. eorum Rex primus Changius 198 d. Regit electio 83 a

Taruntii Firmiani astrologi error 97 d

Tauri montis ubertas 518 b

Telesiorum regni mutatio seu alteratio 369 c

Telessae urbis munitissimae excidium 559 a

Templi Hierosolymitani tempus et ruina 419 d. et 420 a temploium multitudo in Africae urbe Fassa, et eorum varii reditus 511 c

Templariorum oppressionis causa 532 a. Religiosorum collegia in Gallia concessa et post sublata 345 c

* Tem potis diuturnitas efficere potest ut quod pernitioso more atque exemplo inucteravit, potentius ipsa lege dominetur 170 a

Temporum antiquitatum varia mendacia 402 passim. corum et astrorum varia consideratio ex variis gentibus in variis rerum humanarum constitutionibus 396 passim De eorundem enumeratione Constantini Magni constituito 407

Terentii Varronis Consulis Rom imprudntia post Cannesem cladem 424 d. contra Scipronis Prudentia et Senatus

Termei Tribuni militum exemplum 269 d

Terra corpus simplex et homogeneum 4001

Terrarum motus ingentes 406 c

Testamento praedia legare Atheniensibus non licitum vide Praedia

Testamentaria lex inaequnliratis origo 533 a. eiusdem legis vis, ibid c

Testator an suo testamente teneatur 335 a

Testem agere Princeps aut Magistratus quando possit 757 c

Theatini Pontificis Maximi calamitatis causa 589 d

Theatralium ludorum pericula, et de iis varia iudicia 632 passim

Theatrales leges quam Reip. Rom. pernitiosae 750 a

Theatrorum capacitas, et ordinum in iis ratio 364 c, d histrionum definitio 631 d

Thebanorum et Atheniensium naturae diversitas: vide A. tiheniensium. Lex conservatione topulariu status 378 c

corum Rei public interitus 369 b. Status popularis in optimatumconversie 379 d

Themidis filiae tres, ad tres proportiones accommodatae 777 b

Themistoclis Atheniensium du cis oratio ad Andrios rationetributi exigendi; et cerum Restonsie 660 c. eiusdem oraculutn de Atheniensibus 50 a. Re pulsio ab aditu Persarum, regis 190 a, b. Sacrificium humano sanguine 34 d

Theobaldus Bloesensium Comes, procuratorregni Galliae 11 b. einsdem Benignitas inservos 40 b

Theodora lustiniani Imperatoris uxor, imperii fasces marito sustulit ac poenam, capitalem adulterii abrogandum curavit 17 a soeminas maribus aequare conata 53 a

Theodorichi Imper.


image: s1306

clementia erga religionem 485 a. Oratio in laudem Traiani Imp. 93 b

Theodosia lex de Principum iussis 290

Theodosiae legis verba Sme fraude, quomodo intelligenda 215 a

Theodosii crudelitas 290 b.

Imperatoris prudentia in Arrianos 483 c. Magni crudelitas in Thessalonicenses 339 b

Theologia lovialis triplex; vide lovialis

Theophilus Imper de interfectoribus Leonis Imp. supplicium quomodo sumpserit 215 d

Theramentis exemplum, qui in seditione civili neutras par tes sequutus, post a civibus inter se concihiaris, una o mnium conspiratione oppressus est 478 a

Thesaurorum In commoda 675 d et 676 a. Publiicorum varae depositiones, conservam digratia 675 c. d

Thesei navis quomodo tam diuturna 10 a

Thomas Morus Anglorum cancellarius 110 a. eiusdem lex iniqua de numero libe lorum 527 a

Thomae Imperatoris caedes 344 a

Thraciae regnuma Gallis conditum 570 a

Thracum pieyas in comedendis parentibus senibus 34 d

Thrasybuli Amnestias lex Athenis lata post fusos tyrannos, et Romz occiso Caesare 103 c

Thrasybulus quare Maiestatis accusatus 255a

Tiberius Imp. Romanus quid quid libertatis ab Augusto tesictum fuerat, ademit 52 b simulationis artifex optimus, et eius in voluptatibus studium 456 a. Responsum lepidum ratione mutationis Magistratuum 436 c

Tiberius Augusti successor, antecessorum privilegia quomodo confirmarit 85 d

Tiberii ac reliquorum Imperatorum Rom. post Augustum tyrannis 186 d, et 187 a. eiusdem dictum in crudelem exactorem Aegypti praefectum 289 c. d. Imperii initia dulcia, exitus crudeles, 372 c. eiusdem et Herodis in regnando comparatio 372 c. dictum de suns dictione Magistratuum non mutanda, nec ad sepenra henda 458 d eiusdem Duitiae ex pioscription bus partae; item ipsiu nepotum 540 a

Tibulli Praetoris facmus 266 b

Tietmatsorum status liberl 227 b, c

Tigurinorum et Bernatum status stabiliores aliis 234 d status antiquus 227 c

Titi cuiusdam locus abauctore improbatus 172 c

Timar Turcis quod 197

Timaria Turcarum quae Callis Pates morles 557 c

Timariotae apud Turcas qui 107 c, 190 d. ae 191 a

Tintinnabulorum prohibitio quam utilis 487 b

Toga candia seruis quale signum 40 d

Tolosatum Praesidis supplicium; vide Praesidis

* Toni vis acpotestas aeque est infinta pattitione ut dimensio quaelibet 410 c, d

Tonsurae capillorum apud Gal lot historia, vide Gallorum.

Torquati Abdicatio a parre ac eius mors 20 d. Caecitas excusata in tribuendo Consulatu 443 c eius filii adversus Pomponium Tribunumpleb. exemplum patriae potestatis et iurisiurandi 22 d, 23 a

Traianus Augustus cur stans et erectus ante Consulem sedentem iurarit in leges 93 a. eius bonitas, ibid. Traiani laus 204, 290. eius tempore Romanorum potentia maior 390 d. eiusdem Imperatoris Magnificentia 676 c. eiusdem ac Neronis comparatio 239 b. Victoriae in Germania adversus Decebalum Regem Dacorum. et pontis exstructio supra Danubium eiusdemque pontis diruptio imperante Adriano 498 b

Transfugae poena apud Ro. 64 d

Tremohi ducis Pranci sponsio rata bobita a Ludovico x 11. Rege Francorum 158 a

Trepidationis motus caelestis a Regiomontano dem onstra tus 403 a. eius ratio 405 c

Tresuiti apud Venetos, et eorum munus; vide apud Venetos

Triarchiae status firmior Duarchia 187 d, 188 c, d

Tribunatus ratio apud Rom. penes plebeios 773 c, 774 b

Tribuniplebis Rom. auctoritas 179 d. stupratoris violenti iudicium a Trium viro capital latum 310 a

unius Tribunipleb. intercessio, Magistratunm omnium et collegarum actiones prohibere poretat 318 b Tribum miliares a consulibus creati 150 a

Tribunorum creandorum causa 262 d. eorum auctoritas 297 c. Militum ius in Gallia an hereditarium 304 a. eorundem creatio et munus 271 d, 272 a. 280 d Tribunorum plebis institutio apud Rom. rogatione lunia 79 d. eorum potestas, ibid auctoritas 317 d, 318 passim, et 319 c Creatio 231 a. Mos in approbando vel improbädo; et eiusdem formula 250 b eorum auctoritas, ibid. et fol seq 257. Potestas quae 280 a, 281 a pas. Petulantia 319 c.d

Tributarii qui vocentur 143 a

Tributum temeratium quod


image: s1307

534 d, et 656 a. in Tributo exigendo foeneratoris cuiusdam improba et erronea excogitatio 663, et 664 a. Hieronymi Lasci alia excogitatio, eod. d

Tributi exigendi ratio ab Antonino Pio excogitata, item ab Alexandro et Augusto Imp. vide Antonini. Tributi Talionum impositio facta ab Henrico 11 Gal. liarum rege, militum solvendorum gratia 669 d

Tributi et Pensionis differentia 648 a

Tribut aimperare cuius iuris 169 b Nulla in Gallia ante Ludovicum IX, ibi. de iisdem varia statuta, ibid et 170 Immunitates eorum, i b: d. Pendere an sacer ordo et Nobisitas debeat 660 d, 661 a ut aequari possint 626 a non nisi necessaria, ac urgente periculo, Reip imponenda, nec postea imposita continuanda; ut varus exemplis patet 616 passim, et 617 c. ubi quae in iis habenda, et an Princeps eadem imperart et quomodo possit explicatur. Temeraria nec apud Anglos aut Hispanos imperati a regibus possunt 90 d. nisi populi consensu, ut sit ple rumque 91

Tributoorum imponendorum apud Gallos in troductio 655 d

Tributorum origo; item ordinariorum et caducocum differentia 655 a. corum auctorum varia supplicia 657 a imperatorum ex ordinum decreto, non in siscum Imperatoris, sed in utbes ab ordinibus delectas in feruntur pecuniae 224 d. et 225 a. quae ratio habenda 663 d. sordidorum ratio 655 a, b. Monarchiae et Popularis status differentia 660 a, b. Ratio apud Gallos 661 a. Extraordinariorum minuendorum aut tollen dorum, ineunte principatu utilitas 660 a. Imponendorum bellit tempore quare vitanda ratio 654 b. Diminutio facta in comitiis Aureliorum sub initia regni Caroli unt. et IX. 677a

Tricassium soedus quod 121 c

Tricipitium apud Romanos quod 188 d. tricipitii cius foedus Rom. Rei publ. noxium; et eiusdem foederis dissolutio 449 c

Trinundinum in ferendis legibus statutum spatium 114 d

Tripolitanorum in regibus creandis ratio 369 d

Triumphi ob victorias quo modo apud Rom. tribuerentur 544 b, d, et fol seq.

Triumuiratus Rom. 188 d Triumuiti capitalis Romae ius seu potestas 283 d, 284 a, 301 b

sub Iropico siti quare magis a calore urgeantur, quam qui sub Aequarore 500 d sub eodem Tropico quare tellus, aquae, et lapides utät vebementius quam versus A quilones 496 c

Tryphonis peifidia et crudeli tas 601 d

Tubeionis familia pro Rep. habita 10 a

*Turcae ex omnibus sore populis vetam nobilitatem virture non generis antiqui tate metiuntur 43 b vide et 357 a debiteribus non dant cessionis benef cium 44c

Turcarum mos ratione Magistratum Aeratii; vide Aerarii Gallici mosin devictorum principibbus et nobbilibus occidendis 385 c eorum humanitas et liberalitas in Christianos, potissimum calogeiontas, i senien essacrificulos, Gall. Beaux peres 483 d. in Vectigebbus quae ratio 651 d. Licentia ratione variarum religionum 483 d, de eorum Senatus statu 243 a. 246 a. Ortus victoriae, et Imperii propagationes 498 c. d Institutum ratione aerarit constttuendi ex detuctis 645 a

Regis Sulimani crudelitas; vide Sulimani Eorum priucipis iactantia 146 d. humanitas 190 d

Turcarum Aerarium; vide Aerarium; ubi et quae corum Imperii magmitudo fuerit conicere licet. Foederati qui 146 d. Milites praetoriani an serni habendi 43 b

Turcarum Magistratunm seu munerum varia genera 327 b

Turnella unde vocata curia apud Parisienses; et ius clus 461 a

* Turpe nihil videri potest quod cum Rei publ. salute coniunctum sit 570 b

Tutela nepotum patruiscom missa 733. Ius ratione libertinorum paternorum 733 c

Tutores regni, qui vindicandi imperii gratia pupillos occiderunt 709 d. tutores tutores Iutricesque regni 165 c

tutorum dandorum ius quibus competetet in Inepubl. Rom. 319 a

Typographiae artis nobunas, necessitas utilitas 382 d

Tyrannicidae qui 375 d, et fol. seq.

Tyrannis quae 189 c, 199 b. Regiae potestati contiaria 376 d. vox olim splendida 198 b. Tyrann dis vitandae gratia, in popularibus et optimatum Imperiis quid constituendum 378 b. eius appellatione quid veniat 193 a

Tyrannicae seruitutis liberationes vatiae 209 a. tyrannicidarum praemia 207 b, 375 c

Tyrannides quomodo in popularem statum sa piusae


image: s1308

onertantur 381 a eius varia exempla, ibid b. tyrannidum evertendarum seu convertenarum quae praecipuae caufae, seu praecipua vitia 374 c

Tyrannus qui dicatur 190 b. c. qui vulgo nuncupatus 108 d, 213 a

Tyranni vocis ignorantia periculosa 207 a

Tyranni et regis comparatio et discrimen; vide Regis. eius nomen quare odiosum 200 a. Definitio 207 a

Tyranni Siciliae cum omnibus suis caedes 214 a,b

Tyrannum an occidere liccat 207 a, b. et hinc varias quaestiones vide passim dicto cap. ut 208 a, d. 209 b, 210 2, 212 b, 213 b

Tyranni triginta Athenis a Lysandro instituti 177 b. *Civium sanguine caementa sua madefaciunt 672 a. Quaestus cupidissimi 655 a, b. eorum qui maxime crudeles; vide Crudeles, et 540 b

Tyranni an Maiestas esse dicatur 81 d

Tyrannorum arcanum ratione tributorum imponendorum 654 b

* Tyrannorum successores, ad ea quae iuste promiserint fecerintve, recte obligantur 214d. Imperia quomodo in iustam successionem devoluantur 208 b. Interfectores 209 a. Mos in sui ipsorum tutela 438 c. studia in susiitandis immicitiis inter potentiores 473 b, c. Consultores vita 203 b. Miserrima vita 203 a, c. Spongiae 213 d, 214 a. eorum varia supplicia, ibid. furiae 213 c. qui magis ferendi 205 b

Tyrannorum statui familiae antiquae, nobiles, et potentes, maxime contrariae optimatum vero, necessariae 534 b

*Tyrannorum periculosiora vitia; avaritia scil libido seu voluptas, et crudelitas 374 c

Tyrannorum caedes variae, et gravia supplicia 202 b, 193 b

Tyrannorum quorundam supplicia 214 a

Tyrannorum acta legitima, item hostium Rei publicae, rata esse oportet 215 c

Tyrannorum successores optimi 372 b contra Cambyses Cyro 373 b

Tyrannornm varia nomina, et quomodo Tyrannidem adepti sint 434 d varia iudicia 207 o

* Tyrannorum deceretis nihil efficacius ad subditorum animos frangendos crudelitate 43 c d

Tyrannis an Bella civilia utilia 468 c, d. Societates civium quam ingratae 345 d, et 346 a

de Tyrannis dicta Ciceronis 214 b

V

VAcantium bonorum aut derelictorum ius quibus competat 171 b. tempora intra quae repeti aut usurpari queant, ibid.

Valentis edictum de otiosis, mendicis, et vagantibus; i tem de iis qui solitudines et deserta quaerebant 39 d Valentis Imp caedes 521 c

Valen tia Colonia Romanorum; vide Coloniae Rom.

Valeria lex de caede Tyranni 207 c cui contraria Solonis, d de Dictatura Syllae 208 a. eiusdem legis utiliras 295 d. de priutlelegtis et largitionibus

Valerius Florentinorum Dux cur damnatus 160 d

Valesiorum et Helvetiorum foedus 56 a

Vandalorum ius ratione successionis regiae 731 d. civitatum societas quae 78 c

Vartonis dictum de potcntiorum tyrannide 608 a. sententia de felicitate humana 4c. 7 a

Vasa aurea sine iactura non fieri 682 a. Argentum semper iis immsceri, ibid.

Vafallus quid a subdito differat 109 b.c

vasallus ligius an plurium esse possit 118 a

an vasallus et subditus idem iusiurandum praester 114 d. quid domino praestare teneatur 67 c. Patroni causa ctiam adversus parentes et liberos arma capere tenetur 111 b

nec Vasallus patroni obsequium, nec vicissim patronus vasalli clientelam, sine iusta causa mutuoque conosensu, eiurare potest 59 b. Plures si habeat filios, unusquisque fidem petente patrono praestare cogitur 115 2. Sive rex, sive Pontifex, sive quis alius sit, fidem et obsequium domino debet 67 c an Vasallus regis Neapoleos, Pontifici Romano potius obedire quam regi teneatur 597 d

Vasallus unius Principis an Imperator eligendus 1162, 117 d

Vasalli, clientis, et fiduciarii differentia 18 b, 112 d, 113 a vasallis an dominos einrate liceat; vide Feudatario iure. Vasalli a fiducia dominorum quomodo liberentur 585 b

Vasalli ligii qui dicantur, et patronorum in eos auctoritas 109 c

Vasalli et subditi differentia 114 d

Vasallum praedio spoliari an sufficiat 611 b

Vasallorum et clientum ius diversum 67 b

Ubetratig loci commoda seu in commoda 517 d, et 518 b

Vectigal ex Manumissionibus apud Rom. et a quo in


image: s1309

troductum 656 c. d. ex Hereditatibus, Legatis et Donationibus mortis causa, ibid. Numorum quam peiniti osum 688 d. Octavarium seu bessale quod 651 d. Pauno impositum apud Anglos 653 b. Romanorum de vicesima manumillorum in castris ad Sutrium 169 c.

Salarium 656 b

Vectigal salis, parum aut nihil minuit privatorum iura 170 d

Vectigal ex salinis Gallicus et aliis rebus quale 652 passim

Vectigalis genus ex Decimis 951 d. ex Vetiura, quae Lat. Portoria dicta sunt 651 c. eius quae olim et quae hodierna ratio, ibid. 655 a

Vectigalis genus ex Pascuis 651 d. Umi in Callia origo 655 d

vectigalis Iudiciarii apud Gallos constituti utilitas 662 c ctiam apud Romanos im usu, eod d

Vectigaliavino imposita quod in Angliam, Belgicum seu Flandriam defertur 653 a. vectigalit annuaAng!orum; vide Anglorum. a quibus Primum introducta 663 b. c. Regni Periarum 647 b Aethiopum, ibid.

Vectigalia quae et de quibus augenda vel minuenda, quaeve de iis habenda ratio 653 passim, et 661 a, b

Vectigalia aut Tributa imperare cuius iuri 169 b. eorum varia statura, ibid et 170. Immunitates eorum, ibid. Vectigalia vicesimarum gratissima Romanis 656 d. quae utilissima et honestissima 661 c, 662 c, 663 b. eorum ratio quae habenda, ibid. d

Vectigalium aequipollentiae ratio habenda tenuiorum gratia 661 b. quorundam apud Rom. abrogatio a Perunace Augußo facta 169 d. eorum et tributorum necessitas in Rep. 657 c, d

Vedri Pollionis in servos supplicium 36 a

Venatorer Hebraeis latrones vocat 329 c

Venerationis Magistratuum exempla 310 b, c, d

Veneti deditiores quare alii aliis 506 c, d

Veneti cuiusdam exsulis qui caput patri amputarat historia 26 b Venetiad Bella peregrinos duces saepius eligunt 76 b. c soli inter on nes ltahae Principatus liberia porestate seu fiducia summi pontificis 122 c

Venetorum consilium arcanum septemvirorum 705 d. eorum auctoritas in principes 428 a. Calamitas maior 650 d. Cancellarii dignitas sine imperio 284 d. Census 384 b. Comitiorum ratio 232 a. Confiliorum uss 248 c. Dux a Venetis cur Canis appellatus 138 c, d. Ducis in ceteros pattrcios praerogativa 412 b. Ducis et Reip. ius inter ordines, ibid. Duces plures supplicio affecti 181 c. Ducum ius et ornatus 181 b, c Humanita in Gonzagam Mantuanorum principem 388 c. Lex de Usuru 770 a, b Venetorum Magistratuum potestates quae mobiles et immobiles 443 d Mos in bel lis 385 c. mos ratione Dotium fammarum 534 c, d, et 536 a. mos in legibus ferendis 426 b. Ordinum dignitatis praetogativa 354 a

Parnciorum auctoritas 180 d, et 181 b. Remedium in colligendis pecunii 61 b. Seditiones variae 707 a. Senatus mutabilis 258 c Sena tus puritas 2423. in statu stabiliendo, et m conservanda in officio plobe ravo 706 c. Relpubl quam muniusima 568 d. Rei pubi. status anuquitas 180 d Aristocraticus hodie, ibid. Eiusdem varii ordines, eorum quae ius Status Aristociatcus sed administratio Reip harmonica 771 d Reipub status duratio 384 d. Sratutum pro ratione indiciorum 466 d supplic um grave in feminas furantes 764 c, d. supplicium tatione falsi. et ratione essusionis fauguinis 765 a, d ratione furti 766 c. Trium virorum auctoitas 256 c

apud Venetos quod ius provocationis 164 c. apud Venetos Tresvui conformandiscivium moribus in stituti 623a

Venetis Concilia quot 247 c

*Venter aures non habet 478 d

Venti Orientalis beneficia 514 b Ventorumquibus in festantur Narbonenses et Aquitani nomina 517 d

Ventosa loca quare ferocio res reddant homines et mo biliores; quieta vero humaniores et mansuetiores 517 b ubi quae regiones ventesae et quae placidae sint, enumeratur.

Ver sacrum voveri ut solitum 35

Verberibus caedere civem Rom. legibus vetitum 697 c. qui damnabantur, quot ictibus ex divina lege ccdi soliti 771

Verborum ambiguitates fugiendae et circum cidendae in pactis conventis 594 b

*Verborum specie inani ac prcclaris appellationib. non valde inhaerendum 199 d

Vercingentorigis Gallorum ducis auctoritas 74 b

*Veritati nullum praeiudicium legibus, privilegis, rescriptis, restamentis aut senren tiis adferti potest 290b

Verris accusatio a Cicerone 151 a Maleficia et supplicium 697 c. Praetura 306 d. et 307 b. Praetuta damnosa 310 d

Vespasiani cyronnis ratione impositionis triburorum


image: s1310

et quaestus 655 b

Vestalium iudices qui 277 b. carum Privilegium in damnatorum liberatione 165 d, et 166 a

Vestiariae legis a Philippo Bello Galliarum rege latae ratio harmonica 759 d

Vesparum aetas; vide Apum.

Vecustatis in legibus auctoritas 425 d

Vexillifer apud Lucenses qui 222 d

Vexilliferi quare Florentinis invisi 200 a

*Via publica nulla temporum diuturnitate praeserbi po test 170 a

in Viatores decretum Curiae Parisiorum 263 b

Viatorum creario 268 d. de corum exsecutione varium ius 323 a, b. regiorum auctoritas 324 a

Vicarii Imperii Germanici qui 139 a

Victoriati pretium lege Tribuniria dictum 167 d

Vienna colonia Romanorum; vide Coloniae Rom.

Vindicationis ius 309 a

* Violeutum nihil diuturnum 410 b

Vir bonus qui 630 a

Vitorum illustrium iniusta supplicia; vide iliustrium. Virorum illustrium sive principum, sive ptivatorum, ius in feminas connubii gratia 744 b, c. quorundam illustrium aerates 418 passim; ubi quis mertalium animesior furril, describitur.

Virgilii locus de seditionibus pepularibus sedandis 480 b

Virginem seducentis poena a Deo constituta 536 c

Virginii parricidium 308 b

Virium pars ibi ubi et imperii pars est 71 a

*Virtus nullo pretio aestimanda 545 d

*Virtus Reumpubl. ommum praecipuus,idemque optimus finis 430 d

* Virtus, vera nobilitas; et eius laus 354 d. 356 d

* Virtutis decus ac maiestas plus in Rep. valet, quam leges, arma cdicta, et magistratuum omnium iussa 480

Virtutis et Honoris templa Romae a quo dicata et constructa 546 a

* ut Virtutis praemium nullum maius Honore, ita Vitii nullum maius supplicium Ignomima 545 d. ciusdem Praemium quod maius 431 a. Splendor maximus apud populum, et fortium unorum integritas vehementer probara 437 a. *Virtutis vis et natura Virtuti contraria esse nequit 445 a, b

Virtutem honores quare antecedere, non sequi oportere iudicarint Rom. 546 a.

* Ad eam unus quidem et rectissimus aditus, sed innumerabiles ultro citroque sinuosi anfract 453 d

Virtute excellentium qui praeferendi, obscurone loco, an clara stirpe nati 355 a. *in ipsa fruenda maxmum omnium dignitatum et honorum praemium positum 437 d. Tres praecipuae Reip. bene const. tutae statibus quomodo accommodari dicantur 512 c, d, et 513 a. 696 c

*ut Virtutum, sic Vitiorum quove sui sunt gradus 200 b.

* Vitutum pestis rerum copia 3 c

*Visest cum, quod per iudicem debes, per re ipse arripis 620 c. *Vis omnis iuri contraria; ita ut praedo in aliena qui invasit, vi si diciatur, restituatur 308 d

Viaut met tactum, an ratum haberi debeat 595 c

Vitae diuturnae causa 508 d. et quae animantia diutius vivere dicantur 509 a. Prolixioris vitae promissio divinitus facta sanctius et integrius viventibus 394 d. Ratio in iudiciis criminalibus 769 a

Vitellius Gallbae parricidas supplicio affecit 215 d

*ad Vitia citius quam ad virtutes ghscit hominum natura 413 d

Vitis pena mitior apud Rom. quam fustum 762 d

Ulpiani et pauli Iurisc. tempora 24 c. eiusdem Ulpiani setentia de auctoritate Magestratum quibus in carcerem detrudere licet 280 d

Ultionis exempla 375 b. et passim in f ac fol. seq.

ad ultionem quam ad gratiam cur proclicieres simus 550 d

Ulyssis prudentia unde 517 b

Unciae vatietas 683 c. argenti varia divisio 684 b

Unitas, numerorum quasi Princeps 776 a

Universitas quid 327 d an peccate possit 337 c. a Collegio et Corpore quomodo ditfferat 331 a. in quibus conseutiant haectria, ibi. Eius descriptio 348 c

Universitatis et civitatis definitio ac differentia 51 b.

Peccantis quod supplicium 342 b. ubi variatz distinctiones tractantur

Universorum et singulorum diversa ratio in definiendo 160 a

Voconia lex de iure soeminarum, et eiusdem abrogatio 535 c, d

Vocis variae in hominibus quae consa deratio; item pronuntiandi varius modus apud gentes 523 c, 524 a

Voleronis seditiosi liberatio a supplicio 477 c

Voluntas an habenda pro facto 765 d. coacta an dicatur Voluntas 367 c, d

voluntatis dluinae et huminae contrarietas 393 c.


image: s1311

voluntatis humanae sententiae 392 d, et 393 a

Voluptas crudelitate vitiosior in tyrannis 374 c. quos perdidisse dicatur Tyrannos 374 c, d

*Voluptatis vis et natura est, ut sine aliquo sensu doloris insuavis fit ac pernitiosa futura 777 a

Voracitatis praemia proposita; vide Mithridatis

Urbanus Pontifex quando creatus 40 a. eiusdem ius 288 b

Urbani qui 49 c

Urbs, etiama civibus deserta, non tamen nomen suum amittit 90 b Sine civitate, et civitas sine Repubs. esse potest 50 a eius civitatis, et universitatis Lutetiae sifferentia 51 b. Urbis et Cioitatis appellatio apud lurisc. saepius confusa 49 a eius e tymon 49 b Firmitas qualis 557 passim

Urbes magnae et populo abundantes, minus seditionibus opportunae 527 b munitissimas esse oporrere 560 c, 561, 562 c. carum Origo 328 c. Urbium et Arcium munitissimarum necessitas in finibus imperii, status conservandi gratia 577 b. earum et Suburbiorum collatio 48 d

Usura Hebraeis morsus dicta; e ius pericuia, et commoda atque incommoda 524 d, 526 b. 528 b, 530 b

usurarum diversa ratio, tum fructuum, tum pecuniarum 528 passim, et 529, 539 665 passim,e t fol seq Earum lex 769 c, d. sub Usuris pecuniam mutuam accipere Principibus quando liceat; vide Mutuam

Usus fructus bonorum filiis de bitorum hereditatis mater nae vel alterius, parri debetur 24d Rei publ. post annum centesimum exstinguitur 9 d. *Ubi perpetuus co~ ceditur, et proprieras concessa censetur 531 d

Utile nihil quod non sit honestum, nec econtra 543 b

Utilitas apud populum quae existimetur 543 b, c. *quaestuosa, virtutis hostis capitatis 431 a

* Utilitatis alterius causa, alteri incommodum creari non debet 295 b

* omnium utilitatum quae ab adversariis maximae decerpi solent, nulla maior quam id praestare, ne aut vitiis illos vincere, aut virtute ab illis vinci videamur 445 c

Utopic civitatis appellatio unde 525 b

Uxor domus socia 19 a. mariti legibus soluta 16 a

uxoris nomine non intelligenda concubina 15 a. nec Sponsa, paulo post

Uxores quae Maritos peccare coegerint, Principes potis simum 540 c

uxores occidere vinum bibentes, Massiliensibus ac Milesiis ius 16 d. Adulteriü item committentes necare Graecis et Romanis lege lulia licitum, ibid. pures habere quibus licitum 28 d, 29 a. quae viros enecarint 18 d. Uxorum pluralitas ubi usitata 506 b, c. eiusdem plura litatis poena ; vide polugami/as2

* Uxorum splendor a maritis veluta Sole pendet 19 c cum Uxoribus quare Lycurgi instituto non liceret pernoctare 507 c

* Uxoribus servire ignominiosum 16 c,d

X

XEndoochia quando constituta; 39 c dicuntur autem leca hospitibus (pauperibus scil.) recipiendis constituta l. 16. de sacros. ercles l, 31. de episc. et cler.

Xenophontis laus 694 c. ubi eius profertur sententia de Democratia seu statu populari. eiusdem iudicium de Republ: Platonis 183 b. Sententia crronea de statu Populari 466 d

Xerxis crudelitas 339 b. sacrificium sanguine humano 34 d

Z

ZAmoglonii apud Turcas qui 190 d

Zelotypiae morbo quare minime omnium angantur Germani 507 a, b. contra Australes

Zuingli Theologi apud helvetios novae religionis, contionum vis 73 a

Zunfft apud Helvetios quid 220 d

FINIS.