10 January 2004 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check

INDEX RERUM ET VERBORUM, MAXUME MEmorabiblium. Prior numerus folium, posterior numerum marginalem denotat.

A.

ABgefundene Herren. 76.16

Aditio heredit atis, quatenus habeat locumin Regnis. 32.5

Administratio Regni ad quem spectet, furore vel alio morbo simili si Rex sit captus. 227.27

Adulterini à Successione arcentur. 122.12.

A Feudo ad Fidei commissum, argumentari licet. 31.2

Agnatorum proximorum defuncti, in Regno quoque Electivor atio habetur. 164.12

Alimenta Primogenitus, Fratribus ceteris praestare tenetur. 72.9

Alimenta illa respondere debent dignitati personae, ex viriboni arbitratu. 73.10

Anglicanorum bellorum in Galliis causa. 138.3

Anglicanum Regnum hereditarium. 35.14

Angliae Reges cur Galliae titulum usurpent. 132.9

Angliae Regina Elisabetha, virginei Imperii nobile exemplum. 128.1

Angliae Rex Eduardus Iohannam Graiam infelici successu facit heredem. 45.19

Apennagii etymon et ius. 76.15

Apennagii in portione an locum habeat Primagenitura. 77.18

Ascendentes more quarundam nationum herediis in totoum praecludebantur. 52.3

Ascendentium Successio in Regnis haudlato patetcampo. 52.1

Aurea Bulla unde dicta? 181.1

Austriaca Familia ius Primogeniturae agnoscit. 93.9

Austriae Archiductaus in Masculorum defectu ad filiam


image: s317

devolvitur. 134.14

B.

Bavariti Belli causa. 44.18

Bohemiae Regnum num electivum sit? 157.2

Bohemiae Rex an semperfuerit Elector. 188.9

Burgundiae Regnum quando Imperii provincia fuerit facta. 35.15

C.

Carolus IV. Imperator Imperii vitricus à nonullis vocatur. 12.10

Caelibatus an necessariò Ecclesiasticis Ordinibus annexus. 102.20

Caesares vel Caesones qui sint. 65.17

Clericus an Feudi vel Regiae Sueccessionis capax. 125.5

Civia et Iudiacensis Ducatus, Femina sunt Feuda. 134.15

Collater alium Successio diiudicatur ex ordine linearum. 111.2. et seq.

Collater alium Successio in Regno ad Feminas transitoriofit ex ordine linearum. 139.7

Collateralium Successio in Regnis in infinitum procedit, non ad certum quendam gradum est restricta. 114.9.

Communitates (Gemeinschafften) in Regnis sunt vitandae. 55. 1. et 3.

Confessio vasalli quatenùs sibi praeiudicet. 245.25.

Confirmatio cum ritibus inaugurationis, non est confundenda. 194.11.

Confirmatio populi non facit necessariò Regnum Electivum. 195.13

Confirmatio quandoque requiritur, tàm in electivo quàm Successorio Regno. 194.12

Confirmatio superioris in Regno sublaterno necessaria est. 194.9 et seq.

Coniugum Successio in Regnis non obtinet. 143.15

Consecratio Regum anne aliquid tribuat Iuris. 193.8

Consensus assumit naturam actus super quo interponitur. 237.12 et 245.23.

Consuetudo Curitis vel Regionis ante omnia in Feudis inspicienda. 238.15.

Consuetudo superioris in dubio sequenda. 151.4

Curatela ad sortem inter dum revocata. 222.18.l In eâ ardinandâ statuum Regni maxima potestas. 223.19

Curatela num Matri committenda. 218.9. et 10.

Curatela Regis munorennis periculosa, Reique publicae ominosa. 216.7. et seq.

Curatelam quidam Agnatis tribuunt. 219.10.


image: s318

Curatores ordinandine unus, anverò plures? 222.15

Curatores interdum dantur Principes vicini, et etiam quandoque inimici. 221.14

Curatores liberis suis, Principes Testamento dare debent. 221.13

Curatorum Regiorum potestas certis limitibus circumscribenda. 224.20. Annè ii in Religione aliquid innoviare possint? 224.21

D.

Daniae Regnum Electivum. 164.12 et seq.

Divisio Patrimoniorum, Regna et Familias perdit. 56.4

Divisio Regni pessundeit primam ac secundam familiam Galliae Regum. 57.6

Dividi imperium potest quod plura non unita continet Regna. 90.3.

Dividi nec debent Regnorum proventus. 54.1

Dividi possunt Regna ob scadalum. 89.2.

Divisio ditionis an multiplicet vota in comitiis Imperialibus? 92.6

Divisio ditionum à nonnullis aequitati haut conveniens esse reputatur. 96.12.

Divisio Feudorum dignitatis, ex Germaniae assertâ consuetudine vix poterit obtineri. 95.12

Divisio Feudorum dignitatis, vetustissimis Germaniae Legibus prohibetur. 96.14

Divisio quomdo instituenda in Principatibus obnoxiis divisioni. 104.23

Divisioni obnoxia quaedam Regna. 89.1

Divisionem Feudorum Regalium prohibet ius Feudale. 97.15. Et suadet communis Imperii salus. 97.16. et seq.

Divisionem Principatuum quae incommoda sequantur. 98.17

Divisoionem Regnorum multiplex ratiò prohibet. 54.1

Divisonemrespuunt multi Germaniae Principatus. 93.9

Datalitia sua, viduae Principes quo iure et imperio, debeant obtinere? 73.11

Dotandae sunt filiae Regum. 133.11

Dotem certam et definitam quantitatem habere convenit. 133.12

E.

Ecclesiastica Collegia olim Principum hospitalia. 99.18

Ecclesiasticarum dignitatum beneficiorumque opimiorum, num capaces Lutherani? 101.19

Educatio Liberorum Regiorum laude digna. 27.15

Educatio Principis difficilis. 23.7


image: s319

Educatio pupilli à tutelâ seiuncta esse potest. 225.22

Electio quid? 1.2

Electio annè sui naturâ faciat Arislocr aticum vel mixtum statum? 2. num. 4 et 5.

Electio à liberioribus populis semper retenta. 23.9

Electio interdum ad unam Familiam est restricta. 166.16

Electióne, an Successio magis sit optanda? 3.6

Electio voti liberi quae sit? 160.6

Electio voti ad certam conditionem restricti. 161.7

Electio ubi ad certam domum restricta, participat aliquid de Successione. 167.18

Electio legitima quae reputetur? 167.1.

Electio certis limitibus, personis ac Legibus circumscribenda. 168.2

Electio magis quàm Successio, conveinens naturae. 17.2

Electio Successione prior fuit. 17.1

Electio nullitatis vitiolaborat, donis quae est redempta. 172.11

Electivo in Regno an iustius removeatur Princeps Tyrannus, quàm in Successivo? 2.5

Electivum Imperium rarò absolutè Monarchicum permanet. 16. 15

Electiva Regna cur Successoria fiant? 5.2. et 12.9 ac 17.1

Electi Principes minùs superbi. 23.8

Electionis accelerandae, in concordiamque redingendi Electores ratio. 171.9

Electo Leges, antè velin ipsâ Electione, non pòst sunt praescribendae. 176.17.

Eléctoralis curatela ad proximum pertinet Agnatum, nec eidem Testamento aufferri potest. 219. 11. et seq.

Electores Ecclesiasticius habent eligendi; licet à Pontifice nondum fuerint infulati. 189.11

Electores, ius eligendique potestatem itaolim habuisse, ut tamen cogerentur eum eligere, quem Principes communibus suffragiis praenominâssent. 185.6. et seq.

Electores Iure gaudent Electionis, etiamsi Caesaream nondum acceperint investituram. 188.11

Eletroes; non ab Othone 3. institutos esse. 183.4. et seq.

Electores non sunt Apostlicae sedis Mandatarii. 183.3

Electores quis convocet, eorumqúe colligat vota? 188.10

Electores ut collegium, non ut singuli eligunt. 107.6

Electores iuramentum praestant. 169.4.


image: s320

Electores totum populum repraesentant. 169.3

Electorum pars maior quatenùs concludat. 170.7

Electorum Germanicorum origo incerta. 182.2. eorundem dignitas. 175.16.

Electorum maior pars concludit. 169.5. et seq.

Electorum plur alitas vitanda. 169.3

Elctoratus respuunt dividionem. 93.8.

Electorius Adolescens, anno decimo octavo aetatis completo, omni ex parte pro maiorenni habetur. 226.24.

Eligere an quis possit se ipsum. 170.8

Eligendus quando sit aliquis extra Familiam defuncti Regis. 165.15

Episcopatus Germaniae, non rectiùs quàm alii Principatus administrantur. 13.11

Episcopatuum, etc. administratores Evangelicae Religionis coniungati, an in Feuda succedant. 125.6.

Episcopi in Comitiis votum habent, quamvis à Pontifice nondum sint confirmati. 194.9

Erbeinigung et Erbverbrüderung differunt. 144.2

Exheredatio liberorum indignorum. 28.xv

Exheredem facere filium non licet in legitimo Regno. 48.24. nisi magna subsit causa. 48.25

Exheredem scribere num liceat Filium sine causâ, in merè hereditario Regno? 39.6 et seqq.

F.

Familiarium illustrium cur rarò diutur na felicitas. 19.4

Feuda dignitatum respuunt Successionem. 18.2

Feuda ex pacto et providentiâ sunt, quaecumque ex iure sanguinis transmittuntur. 234.6

Feudum an in dubio hereditarium reputandum. 242.20. et seq.

Feudum censuale pro hereditario hgabendum. 242.19

Feudum hereditaioum agnoscitur exfrequenti alienatione. 240.16

Feudum semel hereditarium factum, numquam tale esse desinit. 228.14

Feudum hereditarium aruitur ex Successione extraneorum. 237.13

Feudum hereditarium est, concessum pro heredibus et Successioribus quibuscumque. 235.10. et seq.

Feudum emptitium non est degenerans. 231.2

Feudum in dubio ex pacto et providentia reputatur. 231.1

Feudum ex pacto et providentiâ, quomodo ab hereditario


image: s321

discernatur. 30.1

Feuda dignitatum an et quatenus dividantur, ex mente Iuris Feudalis? 92.7

Feuda maiora quando dividi possint? 90.4

Filia Regis (in Regno ad Feminas transitorio) Agnatis praefertur. 139.6.

Filia, adoptatum velnatur alem Fratrem excludit. 139.5

Filii heredesque Principum, num eorum subditi sint. 204.5

Filii Regum interdum patrios inquirunt in annos. 26.13

Femina ab eâve descendentes, à Regni successione ideò removendae, ne Principi extraneo populum subici, aut saltem à familiâ Regnum amoveri contingat. 130.5

Femina à successione Feudiper exsistentiam masculi semel exclusa, non perpetuò reiecta manet. 135. 17. item fol. 245. et mulitis seqq. ut et in Regnis. 136.18

Femina Regni heres, num absque Ordinum scitu maritum sibi eligere queat. 130.6

Femina regulariter non succedit in Regnum. 128.2

Femina, nec Divinâ neque naturae lege ab Imperio arcetur. 127.1

Feminae interdum succedunt expacto, in defectum masculorum. 210.14

Feminae à successione siremoveantur, regulariter itidem masculi ex Femina descendentes exclusi censentur. 137.1. et seq.

Feminae nonnulla in Regna, et etiam in Germaniae quosdam Principatus succedunt. 134.13

Feminae in Democratiâ vel Aristocratiâ, à Magistratu prorsùs excluduntur. 129.4

Feminarum fragilitas, et quantùm masculus aestimationis ab ipso Deo initae ratione, eam vincat. 128.3

Francofurtum ad Moenum, Comitiis Imperatoriis destinatus locus. 189.12

Francorum iure vivere quid sit. 57.4

Frater Fratri succedit, si defunctus liberos non relinquit. 111.1

Frater interdum defuncto Frari (liberis eius exclusis) succedit. 61.11.

Fraternae concordiae laudatissimum documentum. 70.7

Fratres secundogeniti, titulis abstinere debent suroum maiorum. 75.13.

Fratres vicibus alternis imperitare, absonum. 60.10.

Fratres occidere, olim omnibus ferè Regibus usitatum erat. 69.5. sed ea crudelitas reprobatur.71.7


image: s322

Fratres alibi captivi detinentur, ne turbas movenat ei qui imperium habet. 72.8

Fratrum unius Regni heredum concor dia rara: sed Rei publicae maximè necessaria. 68.4

Fratribus natu prioribus quomodò prospiciendum. 68.4

Fratribus natu minorib quae tribuitur Regni portio, quo Iuee et Imperio debeant illam obtinere. 73.11

Fratribus fuis, an Rex committere debeat Magistratus sammos. 74.11

Fürsten Recht quid sit. 154.8

G.

Galli successio imperio ut gubernentur, magis apti. 29.10

Gallus an eligi possit in Germanorum Imperatorem. 162.10

Gallorum mos in prospiciendo Fratribus minoribus, iureque primogenitur aeteundo. 75.14

Gallorum Imperium sub Merorvingis ac Carolinis, hereditariumaerat. 34.11

Galliae. Regnum numquam fuit Electivum. 195.13

Galliae Regnum olim inter filios dividebatur. 89.1

Galliae successio, quandò ligitima facta. 36.17

Galliae Delphinus. 202.2

Germanus nunfuerit Carol. V. 163.11

Germannusné fuerit Carolus magnus 162.9

Germani et Galli plurma maximaqúe olim, ex Feminarum consilio gesserunt. 128.1

Germaniae Principatus nepoti prae patruo cedunt. 111.9

Germaniae Monarechia, Aristocratico modo gubernatur: et ita inibi arcanum est, ordines esse potentes. 98.16.

Germaniae Duces, etc. pariliiure et uniformi dignitatis gradu invesliuntur. 91.5

Germaniae consuetudine, Principatus et alia maiora Feuda dividuntur? 90.5

Germani olim, quomodo natu minoribus Fratribus prospiciebant. 74.12.

Germaniae Duces, etc. an sine sollemitate testari queant. 41.10. et seqq.

Germaniae Ducatus, etc. anne legitimi vel hereditarii. 36.19

H.

Hereditario etiam in Regno, successionis ordo haud facilè turbandus. 49.27.

Hereditorio in Imperio, liberum est Regi ex filiis suis, quem velit, nominare successorum. 38.5

Hereditarium Imperium, donationem, cessionem velin dotem


image: s323

datìonem haud respuit. 38.4

Hereditarium Imperium, Testamentum vel similem dispositionem admittit. 37.2

Hereditarii et legitimi Regni tessera. 33.9

Hereditarius Principatus quid sit? 31.4.

Heroum Filii cur noxae? 19.4

Hispaniae pleraque Regna hereditaria. 34.12.

Historiarum Scriptores punire veraces. scelus, est. 24.10

I.

Iacobus Magnae Britanniae Rex, plura Regna unita, uni destinavit successori. 57.5

Imperat rarò benè, qui non paruerit aliquandò. 22.6

Imperator an eligi possit Protestantium Religioni addictus? 174. 14. et seqq.

IMperatores Romani non indigent Pontificiâ confirmatione. 193.7 et seq.

Imperatores Romani quomodo olim eligebantur? 177.21

Imperator num solus Iudex sit in Imperii Feudis? 154.8

Imperia demonstrant virum. 7.5

Imperii Status non innovandus. 28.9

Imperium humilis qui surgit in altum, intolerabile est. 9.6

Imperium an dependeat à Paepâ. 174 14. et seq.

Inauguratio Regum Reginarumque. 190.1.

Inaugurandi coronandique ritus vaerii. Nempè apud populum Dei. 191. 2. Romanos ac Germanos. 191.3. Pers. Franco-Gall. Turcas. 191.4

Inauguratio non necessariò requiritur ad Regis constitutionem. 192. 5. et seqq.

Incapaces sunt Regiae successionis, ob naturae velmorum vitia qui Remp. nequeunt administrare. 123.1. et 2

Interregnum breve esse debet. 213.1

Interegni certaquaedam forma ineunda. 214.2

Interregni disccrimen. 4.1

Interegno durante penes quem sit Maiestas. 214.3

Investituram declarare potest Princeps. 235.8

Investitura si nullam faciat heredum, filiorum, etc. mentionem, annè exindè Feudum hereditarium arguatur? 232.4

Investiti à Clericis, quib. sibi prospicere possint cautelis; ut licet ante traditionem moriatur concedens, successor tamen remaneat obligatus? 200.9

Iudaicum Regnum, legitimam maximè habuit successionem. 35.16

Iudex quis exsistat in Regni successione contrversâ? 152.5. et seqq.


image: s324

Iudex controversae successionis, non est Rex vivus. 47.22

Iuliacensis et Clivensis Ducatus successio. 113.7

Iuliacensis Cliviaeque Ducatus, praetexunt ius primogeniturae. 93.10

Junckern qui olim. 202.2

Iustus Filius habetur quem nuptiae demonstrant. 122.12

Legati partes quae sint, cùm Regnum peregrinum Principi suo ambit? 176.18.

Legitima succedendi ratio hereditariae praefertur. 36.18

Legitimatio per subsequens matrimonium, an in moritis articulo fieri possit? 120.9. No~ earetrò tra hitur, interveniente matrimonio legitimo. 120.10

Legitimatio per Papam vel Regem Parentem, non attenditur in successione Regnorum. 116.2. et sequentibus.

Legitimati per connubium subsequutum, legitimis aequipar antur. 119.8.

Legitimo de Regno testari nequit Rex, etiam cui aliâs id debetur instituendo. 45.20

Legitimo in Imperio non proximè defuncti; sed sanguinis generisque beneficio succedi solet. 42.13

Legitimum ratione successionis Imperium, nullum omninò admittit Testamentum, vel similem dispositionem. 42.12. et seqq.

Legitimus Principatus cuccessionis intuitu qui habeatur? 31.5

Lusitaniae Regum Genealogia. 140.8

Lusitaniae Regnum quâ ratione pervenerit ad Philippum II. Hispaniae Regem. 140.9 et seq.

M.

Maiorennis fit Rex, citiùs quàm alii ex plebis faece. 225.23

Maioratus ut differat à Iure Primogeniturae 62.13

Maioratus cur in Hispaniâ instituti? 56.4

Mameluci Aegypti, ab omni successione abhorruerunt. 3.5

Maritus quidiuris habeat in Regno dotali, mortuâ uxore? 143.15

Masculus praefertur filiae, etiam aetate maiori. 138.4

Mater filio non succedit in Regno paterno. 52.4

Mater quorundam locorum iure à Filii successione arcetur. 53.4

Matrimoniorum extraneorum affectatio, populis ferè semper suspecta 131.6

Matrimonia vilia illustribus evitanda. 121.11

Mauritanici belli, in quo Sebastianus Lusitaniae Rexinteriit,


image: s325

occasio et causa. 61.12

Michaël Montanus, Gallorum Socrates. 24.10

Minorennis Princeps regens, pro maiori habetur. 227.25

Minorennis Rex, rarò feliciter regnat. 20.5 et 25.12

Minor eligi potest in Regem. 173.13

Mixta, hoc est, ex parte saltem patrimonialia Regna, inveniri. 33.8

Moguntinus, Electorum Decanus est. 188.10

Mors Principis occultanda. 213.1

Monarchicum Imperium aut successorium est, aut electivum. 1.1

Monarchiae constitutionem, an recte politici ordinariam faciant vel extraor dinariam? 1.3

Multitudo Regum subditis damnosa. 55.2

Mutscharung quid sit? 95.12

N.

Nationum vitia et virtutes? 173.12

Naturales exvili concubinâ prognati, ad effectium successionis illustris patrimonii, necper subsequens matrimonium legitimari queunt. 120.11. Necitem in comitiis Imperialibus, ludisve equestribus locum tueri possunt? 121.11.

Naturales non legitimi, haud succedunt in Regnum. 115.1

Naturales, quandò et hodiè admitti possint? 118.7

Naturales quibusdam in Regnis sucacedunt. 118.5.6

Nepos ex Fratre, an patruum excludat. 114.8

Nobilis non efficitur Filius Plebei, natus antequàm Pater per Principem nobilitaretur. 107.4

O.

Observantia subsecuta declarat omnem dubietatem. 241.18

P.

Pacta de invicem succedendo, moribus inventa. 141.1. impertant mutuam defensionem. 147.7

Pacta gentilitia, impediunt alienationem, ditionumque imminut ionem. 147.8. et 9.

Pacta successoria impediunt testandi arbitrium. 148.11. et seq. ;igant successores omnes. 149.13

Pacta successoria, subditorum consensum requirunt. 146.5. Num Domini Feudi aut superioris assensus inibi necessarius exsistant? 146.6

Pacta successoria, num et quibus licita? 145.3

Pactorum successorium firmitas maior est, si accedat hypotheca. 148.10.

Pactorum successoriorum illustria exempla 145.2


image: s326

Palatinus Elector est, non Bavariae Ducatus respectu. 215.5

Paragii Iure Feudum obitnere, quid sit? 74.12

Pater non succedit Filio, in Regno materno. 53.5

Pater quando Filio Regi succedat. 52. 2. et seq.

Patrueles in stirpes, anverò in capita succedant. 115.12

Peregrini Electio quàm periculosa. 10.7.

Peregrini etiam ius successionis habentes, interdum repudiati fuerunt. 10.7

Peregrinus in merè hereditario Regno, nominari potest successor. 40.8.

Peregrinus quibusdam in locis Rex fierinequit. 161.8

Poloni proximorum Agnatorum Regis rationem habebant, electuri Regem. 165.14

Polonia nobilibus abundat. 168.2

Pontifex etiam ante coronationem verè Pontifex est, et omnia administrat. 192.6

Pontifex maximus an possit legitimare spurios Regum? 117.4

Pontifex numcreari possit à conclavi absens? 180.25

Pontifices malè administrant patrimonium Petri. 11.8

Pontifices nepotes agnatosque suos ditare student. 13.11

Pontificia conclavia. 6. 4. quandò introducta. 178.23

Pontificis Romani Electio ad Imperatores Pertinere debebat. 177. 22. Quomodo hodiè is eligatur. 178.23. et seq.

Pontificum vita insidiis obnoxia. 15.14.

Postulatio Episcoporum quid? 181.27

Primogenitae gnata, secundogenitae filio praefertur. 142.12

Primogenitae filia, materterâ potior. 142.12.

Primogeniti ante patrem decedentis Filius, Patruo praefertur. 108. 5. et seq. item fol. 110.9.

Primogeiti dignitas, vivente patre. 202.2. et seq.

Primogeniti Filia, patruo non praefertur in avito Regno. 138.4

Primogenito pertinent Regna vel principatus noviter acquisiti. 67.2

Primogenito pertinent etiam Allodialia, etsi privilegium primogeniturae, tantùm de feudalibus loqui videatur. 68.3

Primogenito pertinet, quicquid ad Regni utilitatem, defensionem, etc. spectat. 66.1

Primogenito sine liberis defuncto, iura primogeniturae transeunt ad


image: s327

secundò natum. 58.7

Primogenitur a sorte indagatur, si ex duobus gemellis, uter nativitate prior sit, ignoratur. 64.16

Primogeniturae subiecta bona, diminui non possunt. 197.3

Primogeniturae ius ad Feminas etiam est extendendum. 141.11

Primogeniturae ius non potest mutari. 65.19

Primogeniturae ius, omnium ferè gentium moribus receptum. 59.8

Primogeniturae ius quomodo in prin cipatus divisioni obnoxio instituatur, et quorum intervenire debeat consensus. 103.21 et seq.

Primogenitus à nondum Rege procreatus; etiam nato post adeptum Regnumpraefertur. 105.1 et seqq.

Primogenitus ex pluribus Regum Filiis, solus succedit. 58.7

Primogenitus non nisi barbarâ successionis lege excluditur. 60.9

Primogenitus quis dicatur? 64.15

Princeps utcumque absolutus, astringitur lege fundamentali: Legitimoqúe Successori praeiudicare nequit. 43.14.

Principes Inferiores, an sine solle~nitate testari queant? 41.10 et seqq.

Principes in iuventute miseri calamitosique, rectius imperare sciunt, quàm qui in purpur â educati. 22.7

Principis non regentis ius et potestas. 76.16

Privari Regno vel successione qui meretur, anne posteris suis praeiudicare censeatur? 124.3

Publica salus exigitinterdum, ut ius successionis negligatur. 49.26

Puella Aurelianensis. 46.21

Puer ne succedat in Regno, alicubi fratres, defunctifiliis praeferuntur. 61.12.

R.

Recognitio Feudi aliter facta, quàm essent antiquae Investiturae, haud nocet. 224.26

Reges non esse desinunt, durante qui Imperio, mente similivè vitio capiuntur. 227.26

Religionis mutatio Testamento prohiberinequit. 44.17

Renuntians hereditati et Monasterium ingrediens, an obstringatur illâ renuntiatione; si posteà Augustanam Confessionem amplectatur et liberi etiam, ductâ uxore, ipsi nascantur? 126.6

Renuntiare licet Regiae Successioni; sed non in priaeiudicium liberorum. 124.4

Renunicatio quatenus Primogeniturae ius perimat. 65.20

Renuntiationes filiarum Regum et illustrium. 133.10


image: s328

Renuntiatio Regiae successionis permissa. 50. 28. et num liget renuntiatis heredes. 51.29

Repraesentatio etiam in lineâ rectâ, cascis Germanis incognita fuit. 109.7. et seq.

Repraesentatio in maioratu cessat. 63.13.

Repraesent ationis ius, in pactis Familiarum. 114.8

Repraesentatio omnis in linea collaterali, à quibusdam improbatur. 112.4. Et numeam Aurea Bulla admittat. 112.5

Restitui potest Princeps minorennis. 227.25.

Romano-Germanico Imperio vacante, minimè eius Iurisdictionem exercere potest Papa. 215.4

Romano- Germanicum Imperium electivum est. 25.11

Romano-Germanicum Imperium Electione defertur. 159.3. Et à quo tempore Electio inibi recepta. 160.4

Romanno Germanicum ad Imperium num pervenire queat non Germanut. 162.9

Romanorum Rex, quis hodiè nominetur? 208.11. à quo is renuntietur? 160.5

Romanorum vetustissin Reges, quomode eligebantur? 176.20

Romanorum Imperium num ab iniio hereditarium. 212.17

ROmanum Imperium Carolus V. hereditarium facere satagebat. 12.9

S.

Salica Lex. 131.7 Eius etymon. 132. 8. Initium et originatio. 132.9

Sanguinis Principes in Galliâ, quo loco dignitareque sint. 203.4

Saxoniae Ducum Aldenburgensis linaee, cum stirpe Vinariensi controversia. 113.7

Saxioniae Dux olim Palatini titulo gaudebat. 216.6

Secundogenitus Primogenito Fratri succedens, titulum Regis quo anteà carebat, proprio iure assumit. 77.17.

Senioratus differt à iure primogeniturae. 63.14

Siciliae, ac Neaploeos Regna hereditaria. 34.13

Simultarneae investiturae ius. 115.11

Sortis iudicium quando habeat locum. 65.16 an adhiberi queat electioni. 171.10

Spurii aninfamies? 116.1

Spurius matri illustri non succedit. 143.14.

Stripe Regali emortuâ, potestas ad populumrevertitur, eique libera est facultas, quem velitsibi Regem aptandi. 210.14


image: s329

Stripe Regiâ exstinctâ, Regnum subalternum non ad populum, sed superiorem redit. 210.15

Successio quid? 1.2

Successio consuetudine gentium receptior. 16.16

Successio perfectae ac absolutae Monarchiae magis quadrat. 14.12

Successio Principis vitam securiorem reddit. 15.14

Successio promptiorem oboedientiam habet, imperandique rationem faciliorem. 15.13

Successio Regni ex quibus Legibus diiudicanda. 150.1. et seq.

Successio Regnicertis legibus maturè determinanda. 151.3

Successor an designari possit in Regno Electivo vivente Rege, in utramque partem disputatur. 204. 6. et seq. et distinctione id enodatur. 206.8

Successor designari nequit invito vivente Rege: 209.12 ut nec civibus invit is in Electivo Regno. 209.l13.

Successor designari potest Filius etiam vivente Rege. 201.1. Idque multarum gentium exemplis probatur. 202.2

Successor designatus quonam gaudeat Iure. 207.9

Successor dignitatis, ut et Feudalis, Antecessorum pactis conventis regulariternno obligatur. 199.8

Successorem sibi nominare nequit uliimurde familiâ: ut et Rex Eöectus. 211.16. Licet interdum ultrò abprobetur, quem is sibi substituit. 212.17

Successorium IMperiumin hereditarium et legitimum discriminatur. 31.3. Ea divisio roboratur. 32.7.

Successores Antecessorum fidem liberare, nec creditores facilè defraudare debet. 198.5

Successor etiam in Regno Electivo commoda eahabet, quae aliâs defuncti personam strictè sequi videntur. 199.7

Successor Regis Electivi, quando ex contractu Antecessoris teneatur? 198.6.

Successor Imperii destinatus, incautâ Imperii usurpatinoe facilè sese evertit. 208.10

Successor in hereditario Regno praestare tenetur defuncti factum. 196.1.

Successor in legitimo Regno, iis tantùm. contractibus Antecessoris obligatur, qui ex naturâ et consuetudine officii Regii initi fuerunt. 196.2. et 4

Sueci quomodo olim Reges


image: s330

eligebant. 164.13

Suecicum Regnum quâ de causâ ex electivo successorium factum. 5.2

T.

Testamenta Lacedaemonii ac Germani olim improbarunt. 43.15

Testamenta Galliae Regum admodum pia. 45.20

Testamenta Regia num requirant sollemintatem aliquam Iuris? 40.9

Testamentarius tutor etiam in Feudalium bonorum administratione ceteris praefertur. 222.17

Testamentis in legitimo Regno haud robur addi ab ordinibus potest. 46.21

Testandifacultas adimi quandoque potest. 43.15

Testari licet in Regno novo, legitimum quamvis exsistat. 47.23

Tractiätlin, wie ein Fürstlich Hauß inerhalten, Principis cuiusdam in Germandiâ viri: folio 78.

Trevirensis Elector, curper Galliam Cancellarius indigitetur? 163.10

Tutelam in Regno subalterno ordinat superior. 222.16

Turcarum crudelitas adversus fratres. 69.6

Tutores Regii saepius infideles. 217.8

V.

Veneti quomodo eligant Magistraetus. 181.26

Ventri Reginae praegnantis, regius habendus honor. 65.18

Verbainvestiturae zum rechten Lehen, quidimportent? 233.5. et 245.24.

Verba investiturae indefinitè prout sonant, 232.3. ac cum effectu interpretanda. 244.22

Verschickungen, quid Germani vocent.63.13

Vicarii in Imperio Romano sede vacantequio exsistant. 215.5

Vinculi duplicitas an locum habeat in Regiâ sussessione. 142.13

Ungariae Regnum non merè Electivum. 156.1. et fol. 166.17

W.

Wahltag. 189.12

Württembergiae Principes, quâ occassione Teccensemac Urslingensem Ducatum, ac item Comitatum Montbelgardensem acquisiverint. 135.16

Württembergicus Ducatus libera Imperiiprovincia est. 211.15

Württembergicus Ducatus, Primogenito cedit. 94.11

FINIS.


image: s331

TUBINGAE,


[Gap desc: illustration]

Typis Theodorici Werlini, Anno 1617.