10 January 2004 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check

CAP. VIII. De Praedatione, Obsidione, Pugna etc.

ALtera Belli actio, quam diximus calamitatem esse bellicam; vel sit praedatione, captivitate, obsi dione, praelio, vastatione, vel similibus. Tholosan. 11. cap. 10. Quibus in rebus cunctis, Ius quoddam belli singulare, (ut etiam supra a me dictum fuit) observari debet. Contzen lib. 10. cap. 11. et 13. eT his ex parte nostrâ, dsensio, Castrorumque munitio, est iungenda. AMirato 19. cap. 9. Conzen lib. 10. cap. 32. et seqq.

II.

Sed et prius aliquid dicit debet, quomodoiter sit faciendum ei, qui Exsereitum ducit. Diligenter hoca Turcis observatur; ne iter faciendo suos equcs ad citatiorem gressum, nisi coacti impellant, (cum vero necesle est, praesertim in bello, neque cquis, neque sibimet parcunt) nec eos interdiu pascunt, nisi forte aestate ad Solis aestum fugiendum, mane et vespere iter faciant. Sed equis insidentes edunt, quae circumferunt, equosque, ubicumque aquam inveniunt, potare sinunt. Eam ob causam fontes, secundum regias vias derivandos, magnâ diligentiâ curant. Quoniam vero nusquam haerent sumendi cibi gratiâ, et per integrum diem pedetentim equitant, pridie emere solent in sequentem diem necessaria, sed vilis pretii: nam delicatuli non sunt; sed cepis, pane, uvisque passis, aliisve resiccatis fructibus, famem pellere solent: vulgare apud ipsos est, satrapis, et enuioris fortunae hominibus, crudis cepis vesci: imo Satrapae huic cibo adeo sunt asssueti, ut quottidie mensis inferantur; hinc profecto sani vivunt Bellonus, observ. lib. 3. cap. 32. Hoc Turcae faciunt tempore pacis, et ideo, cum bellum est gerendum, non tam magno incommodo Principum et subditorum, ut apud nos hodie sit, exercitus transpottantur. Es gibt bey jhnen nicht so schädliche durchzüg. Germani etiam nostri, semper armis induti, etiam in Pace olim


page 127, image: s127

equitabant; et de Sigismundo Imperatore, hoc testatur Paradinus, lib. 2. del, histoir Lyon. c. 91. Sed in bello non minor ars est, hosti iter impedire, quam cum Exercitu proficisci. Ita Barnabo, Vice Comes Mediolani, in bello contra Amadeum VI. Sabaudiae Ducem, auxiliis Pontificis Maximi viam interclusit. Varias enim eo loci Barnabo duxerat fossas, additis cataractis, quae clausae aquam sisterent; sunibus autem subductae, vectibusque levatae, tantam derepente aquarum totum eum tractum inundantium effunderent vim, ut transiri nullo modo fossae possent. Vanderburch. in amad. 6. fol. 95. Impeditius redditur iter, vel adpulsus ad aliquem locum, muricibus passim sparsis, (Galli chausse trappes vocant.) Aut si sit flumen hosti transeundum, agggeribus ripae muniri solent; ad eosque vel praesidiarii milites collocantur, vel ad signum datum, vicini accolae convocantur. Si item hostis in propinquo militem colligat, ac praesertim si bellum Cibile metuatur; omnes, qui transeunt, sunt excutiendi, cunctique, quasi ad eum se recipere velint, suspecti, remorandi. Arbores item succiduntur (man verhawet die wöld) ne Equites pervadere queant. Et venditatur pro regulâ militari, quod hostis non sit exspectandus, usque dum transierit aliquod flumen: Car de s' asseurer de les surprendre premier qu' ils se soient recogneus, et mit en estat de deffense: cela eft si bazardeux, que le plus souvent on leur met la victoire en main. Sed tamen et exemplis antiquis ac recentibus probari potest, in bello transitum fluminum, et aditum in Insulas vetari non posse: nam ad defendendum tam amplum circuitum, immensus hominum numerus necessario requiritur. Milite vero semel exposito, victoria certa esse videtur. Hocque cum negligerent Galli in defensione Insulae Tercerae, quam pro Antonio Portugalliae Rege notho, obtinebant; devicti et internecione deleti fuerunt. Conestagius lib. 10. Recteque tum Gallici Exercitus Praefectus, maluisset in primariam arcem omnem pulverem tormentarium comportari, globos, et commeatum totum; hoc fine, ut si forte Hispani, vi sibi aditum in Insulam patefecissent, omnes Lusitanorum et Gallorum copiae ad arcem confugientes, sustinere possent impetum hostis; saltem usque ad initium hiemis, qua ingruente, classi Hispanicae necessario discedendum foret nam nisi talis aliquis locus deligeretur, ad quem se reciperent, simul ac hostis pedem terraeimposuisset (in tanta Civitatis et oppidorum muris nudatorum infirmitate) de ipsis actum esse. Conestagius dict. lib. fol. 501. Et etiam nuper Rhaeti docuerunt, in regionem utcumque naturâ munitam, aditu hostem arceri non posse: tutiusque facere eos, qui urbi alicui forti confidant. Sic et traiectus fluminis non facile impeditur. Apparuit hoc in Lusitanico bello, ab Albano, auspiciis Philippi II. Regis Hispaniae, gesto. In eo Tagus


page 128, image: s128

erat superandus; quoniam autem Iacobus Menesius (Lusitani Exercitus Praefectus) Cascaisii erat, (locus est ad illum fluvium situm) paratus ad resistendum, cum triremes in conspectum Cascaisii pervenissent. proras ficte con verterunt ad locum alium, qui a S. Antonio denominatur, et quem Lusitani munierant; quod metuerent, ne propter commoditatem, eo Hispani adpellerent. Hacque simulatione usus est Albanus, ut Menesius, ceteris desertis, ad illum locum defendendum accurreret. Comprobavit consilium Albani exitus; quia omnes promiscue eo confluxerunt: et Albanus, postquam aliquandiu in eam partem navigasset, tormentis arcis Cascaisianae iam in illum fulminantibus, subito proris ad littus (quod vetus appellant, et locus asper ac incommodus est) con versis, cum omnes inde defensores discessissent, facile Militem exposuit. Conestag. lib. 6. fol. 318. Quo fere simili stratagemate delusit etiam in eâdem expeditione, Sanctius Avila, Lusitanos. Conestagius. lib. 7. fol. 381. Non semel in Civilibus Gallicanis bellis, cum flumina obstiterunt, protestantes, longis ambagibus, ad scaturigines profecti, ibique transitum quaesiverunt. Carolus V. in expeditione Gallicanâ, hac ratione securum transitum sibi fecit, semper exiguam aliquam praemisit cohortem, et aliâ viâ, fortiorem: quae succurreret priori: Ordinairement, quand il envoyoit quelque petite troupe aux champs, envoyoit par autre chemin autri plus grosse force, pour soustenir les premiers. Bellay. lib. 7. fol. m. 692. Semper etiam ut adsint fossores, necesse est, qui planas reddant vias exercitui proficiscendi: in Alexandro Severo Imperat. Lampridius commendat: Tacebantur secreta bellorum, itinerum autem dies publice proponebantur; ita ut Edictum penderet ante menses duos, in quo scriptum esset: Illa die, illa hora ab urbe sum exiturus, ut si Dii voluerint, in prima mansione mansurus: deinde per ordinem mansiones, deinde stativae; deinde ubi annona esset accipienda. Et id quidem eo usque quamdiu ad fines barbaricos veniretur. Iam enim inde tacebatur, et omnes ambulabant, ita ne dispositionem Romanam Barbari scirent. Eleganter Monluc. lib. 3. fol. 160. Les armees ne volent point, et ne vont point en poste. Qui item lib. 4. fol. 239. b. monet, ut quam cautissime receptus (Abzug) sit insituendus: et tum salvâ existimatione haud posse Bombaidas relinqui. Ite~que lib. eod. fol. 270. b. docet, quomodo profectio institui queat, in succurrendo, loco ab hoste obsesso. Ipsa verba, propter elegantiam, et ut auctor ille omnibus eo magis innotescat, adscribam: Mes Compagnons, quand le Roy ouson Li euten ant vous baillera a faire une diligence, pour secourir une place, vons ne devez perdre un seul quart d' heure: car il Vaut beaucoup mitux travailler vostre corps, et vos iambes, iusques au dernier de vostre force, entrer de dans la place, et demeurer en vie, que d' aller a


page 129, image: s129

vostre aise, eftre tue, et n' y entrer point: parce que vous mesmes estes cause de vestre mert, et de la perte de la place. Et comme vous gaignerez une grande reput ation avecques vostre diligence, vous finirez aussi vos iours, et vossre renommee ensemhle allant a vostre eise. Ne vous excusez iam ais sur les soldats, et ne leur faites iamaul' entreprinse difficile, mais tousiours facile. Et sur tout prenez garde, que vous ayez tousiours des provisions, principalem ent du pain et du vin, avecques vous, pour leur donner quelque peu de refrai schissement: car le corps humain n' est pas de fer. Est ant par chemin, tenez. tous iours avec ques eux des propos iayeux, leur donnant tousiours courage, mettez leur audevant legrand honneur, qu' ils gaigneront, et le grand service, qu' ils feront au Roy, et ne faites aucune doute, que les hommes ne fa ssent tousiours plus de chemin, que les chevaux: car apres que les chevaux sont recreus, vous ne pouvez a coups d' esperon leur faire un pas, mais les hommes sunt portez du coeur, ilne leur faut tant de temps, pour se refr asschir, ils mangent en cheminant, et se resiovissent.

III.

Praedatio est, omnium subsidiorum, Hostique necessariorum direptio: quae quidem adversus hostem, sub certo modo exerceri potest, Deuter. 20. vers. d 19. etc. Tholos. d. cap. 10. Althus. cap. 36. fol. 608. ne scilicet cum rerum naturâ bellum nos gessisse videamur: Unde arbores non funt vastandae. Kirchner disputar. Candidator. ord. 10. th. 3. Non tamen praedan dicausâ, facile in hostem est incurrendum, maxime cum victoria adhuc est anceps. Castellan. 2. de offic. Reg. cap. 56. adde Amirato. 17. cap. 9. Richter axiom. histor. 273. Piccart dec. 10. cap. 8. Camerarius;. cap. 29. Cominaeus lib. 8. cap. 6. fol. m. 744. Souvent le butin est cause de la perte, Voyla pour quoy les Capitaines y doivent prendre garde, mesmement lors qu' ils saeavent des garnisons voisines, qui peuvent venir a eux: ilest malaise d' y pourveoir, carl' av arice du soldat est telle, qu' il creve souvent sous les fais, ne voulant prendre aucune raison en payement. Monluc. lib. 1. fol. 53. Ac Miles praedâ onustus, nec ad pugnandum, neque ad fugiendum videtur aptus. Plutarch. Eumene. fol. m. 1166. etc. Disputant autem Iuris nostri interpretes, circa hanc, de praeda bellica distributiohne varie. Ego cum Dn. Henrico Bocero. 1. de bello cap. 17. num. 3. etc. praedam bellicam dico (in signisicatione generali) id quod hosti eripitur; sive mobilis res siet. l. 20. §. 1. de captiv. et postlim. adde Timae. Fabr. disputat. ad Institutio~. 12. th. 9. Hackelmann. illustr. disp. 19. th. 4. andr. Gerhardi, disput at. ad Institut, 4. th. 5. Praedam vero salvâ conscientiâ possideri, docet Morla. Empor. Iar. tit. ult quaest. 6, add. Binder. de bello cap. 3. Cardinal. Tuschum lit. B. conclus. 39. et seqq. At an ea in unum cumulum comportanda, et inde secundum merita distribuenda tractat idem Morla, ibid. num. 6. Sed praeda haud fit capientis, nisi intra praesidia suerit deducta. Alberic. Gentil.


page 130, image: s130

Hispanicae Advocat. 1. cap. 2. et seq. Addam hîc, quae Cl. Dn. Cluten. diatrib. novo Instinianear. 18. th. 1. de praedâ habet. Res immobiles, ut agri ex hostibus capti publicantur, et fisco seu Principi, qui bellum indixit, applicantur. l. St captivus 20. §. verum est. 1. ff. de captiv. et postlim. revers. l. in agris. 16. ff. de acquir. rer. Domin. l. Lucius. 11. ff. de evictionib. l. item si verber atum. 15. §. Item si forte. 2. ff. de Rei vindicat. l. is qui. 13. ff. ad l. Iul. peculat. l. divus 31. ff. de Iur. Fisci. Et sane res immobiles, haut ita sunt in praeda, ut singulis cedere queant. Agri etenim non a singulis, sed ab universis tantum occuparipossunt, eoque merito Rei publicae, qut Principi cedunt, cuius auspiciis Universi militant, quique adeo per illos, ut administros, possessionem occupare censetur. Donellus 4. Comm. 21. Et constat praedam a Quaestoribus urbanis vendi, pecuniamque in Aerarium redigi, solitam. Agellius Noct. Attic. lib. 7. cap. 4. et lib. 13. cap. 24. Hinc a Senatu Romano Volscorum legatis oppida repetentibus, responsum refert Dionysius Halicarnass. Rom. antiquit. lib. 8. pag. 259. inter cetera: Postulatis iniqua, et quae fieri non possunt. Si enim nobis oppida dedissetis, postea paenitentiâ ducti, nunc ea repetiretis, certe iniuria vobis fieret, nisi ea reciperetis. Si vero Iure belli illis spoliati fuistis, cum nullum amplius in ea dominum habeatis: iniuriam facitis, qui res alienas appetatis. Nos enim iustissimas possessiones ducimus, quas armis victores quaesiimus, nec legem istam nos primi constituimus, nec eam hominum potius, quam Deorum existimamus; sed quum omnes, tam Graecos, quam Barbaros hâc uti sciamus, nihil molliter vobis remittemus, nec rebus bello quaesitis cedemus. Magnum enim esset vitium, si quis res virtute et fortitudine partas, per ignaviam, et stultitiam amitteret. Haec ille. Idem gentium Ius iam ante ursit Iephthe. Iudic. cap. 11. Res vero mobiles fiunt Militum, sive singulorum capientium. P. Gregor. Tholosan. Syntagm. Iur. univers. lib. 20. cap. 4. n. 5. Cuiac. 19. observ. 7. Goeddeus. ad L. Itinere. 3. §. 1. num. 10. ff. de V. S. Connan. 3. Comm. 3. Vacon. a Vacuna 2. declarat. 35. Sed de his rebus idem quod de immobilibus. ex d. l. is, qui praedam. 13. iunct. l. 1. ff. ad leg. Iul. peculat. l pen. §. Simili. 1. C. de donat. dicendum videtur. Nihil itaque relinquitur, quod occupatione nostrum fiat, contra ea, quae in tr. de rer. divis. habet Iustinianeus. Sed pertinet hûc, quod quidam apud Dionys. Halicarnass. lib. 7. pag. 284. Scitis praedam ex hostibus captam, nostraque virtute paratam, ad Rem publicam legis iussu pertinere, et non modo nullum privatum hominem; Sed ne ipsum quidem Imperatorem in istam Ius habere: sed Quaestoris esse, hanc acceptam vendere, et pecuniam hinc redactam, in aerarium ferre. Hanc legem ab Urbe condidâ nullus non solum violavit; sed ne reprehendit quidem, ut male latam. Rursus lib. 4. pag. 120. Romani igitur


page 131, image: s131

modis iustissimis servos sibi parabant: aut enim ementes a Republica eos, qui ex praeda sub hastâ vendebantur, ut Imperatore permittente militibus, ut unâ cum reliquâ praedâ captivos etiam haberent, quos cepissent, aut ementes ab aliis, qui eodem modo eos sibi comparâssent, servos possidebant. Itidem apud Livium decad. 3. lib. 10. Scipio ad Masinissam: Syphax, ait, populi Romani auspiciis victus, captusque est: itaque Ipse, Co~iunx, Regnum, ager, oppida, homines, qui incolunt, quicquid denique Syphacis fuit, praeda Populi Romani est. Simili modo, dec ad. 4. lib. 7. Aemilius ad milites Phocaeam invadentes: Captas, non deditas ur bes diripi: et in his tamen arbitrium esse Imperatoris, non militum. Cato Censor. in Hispania nil ex praeda opima sibi applicavit: non quod illud sibi non liceret; sed quia etiam cum praestantissimis virtutis certamen instituere volebat. Plutarch. in vitâ fol. 668. Principio apud Romanos lex illa viguit, cuius meminit Halicarnasseus, dict. lib. 8. sed ab ea paulatim usu recessum, ut Imperatori permitteretur, non tantum dividere praedam iam redactam ex hostibus, sed et diripienda exponere ac concedere, cuncta Militibus praedae, ubi respostulare videretur. Hinc Livius decad. 1. lib. 5. Camillo invidiam concitatam memorat, quod non omnem Militi praedam permisisset, sed publicando, sactandoque ad nihilum redegisset. Hûc facit. §. Servi. 3 Ibi, Imperatores captivos vendere etc. Institut. de Iur. Personar. Fieri tamen non pterat, quin vel in expeditionibus atque expugnationibus multa quoque diriperentur a Militibus, quae etipsi conniventibus Ducibus belli, quin sibi servârint, haud dubium est. Nec impediendum quominus Milites praedentur, Car ce sont gens d' armes, illeur convient viure ainsi, qu' ils ont accoustume. Froissart. 1. cap. 234. Acquisita item in bello, sunt communicanda inter socios omnium bonorum Comilitones. Tuschuslit. B. conclus. 40. Ut et occupata per hostes, bello vel aliter, si recuperentur ab hostibus, per amicos et confoederatos, Dominis restitui debet. Tuschus dict. lit. conclus. 42. Ac de praeda etiam supra aliquid dixi. cap. 5. n. 9. In Lusitanico bello Albanus, omnem, quam transierat regionem, ab illis incommodis, quae bellum comitantur, immunem conservavit: neque enim vel occîdit, et expilavit incolas, vel oppida et vicos devastavit; imo magno studio cavit, ne segetes immaturae conculcarentur. Conestagius lib. 5 fol. 290. voluit enim stabile Imperium eo in loco Regisuo parare. Et etiam victoria ea demum vera et absoluta est, si etiam animo sint victi, qui superantur Montaigne. 1. deslessais. cap. 30. fol. m. 178. Sic et in iam modo dictâ Lusitanicâ expeditione, Ferdinandus Toletanus, cum victoriam penes se esse videret, veritus ne Milites ardore pugnae incitati, plus damni (Civitati primariae Regni) quam ille vellet, inferrent: deditâ illos detinuit, iubendo


page 132, image: s132

acclamari militibus illa verba, quibus ut sibi ab insidiis caveant, adm onentur: et fingendo etiam fieri posse, ut numerus aliquis hosium adhuc nteger superesset. Et tamen Milites invito Albano signis relictis, promiscue in suburbia, quae ipsâ urbe maiora, nobiliora et pulchriora sunt, et magnitudine multas Civitates mediocres superant, praedabundi irruperunt. Quamvis itaque interiorurbis Lisybonae pars salva, et illaesa permanserit: tamen suburbia cum agro subiecto spoliata fuerunt, et nonnullae etiam domus urbanae, tamquam ad Dominos perduellionis reos spectantes, cesserunt praedae militum: quibus obsisti non potuit. quia putabant sufficere, quod ab urbe abstinerent. Et ita in prae da asportanda triduum fuit consumkptum. Ibidem quoque diversitas nationum, quae praedebantur, in causa erat, cur maior ratio haberetur et pudoris mulierum, et rerum sacrarum, quam alias factum fuisset. Hispani enim alibi incontinentissimi: hîc se continetes gesserunt; ne forte suo exemplo Italos et Germanos, in Hispaniâ versantes, ad peiora incitarent. Conestag lib. 7.

IV.

Occidere plerique milites solent, qui resistunt, in loco non forti. Ita in Lusitanico bello Iacobus Menesius confugit in parvam quandam arcem; quamvis autem illa non ita munita esse videretur, ut diu tanti exercitus impetum sustinere posset; tamen cum Dux per tubicinem praesidiarios ad deditionem invitasset, miseri illi tantum siibipsis confidebant, ut, iure belli et gentium violato, illum sclopetorum ictibus impetere non dubitarent, et ad defensionem se accingentes, sibi mori constitutum esse dicerent. Statim igitur in arcem directa fuerunt tormenta; cumque paucis ictibus magna muri inferioris pars aperta esset, sero errore suo agnito, de deditione cogitare caeperunt. Et cum viderent tormentorum fulmina non cessare, et ingentem muri partem prostratam iacere, desperatâ veniâ, nullaque omnino conventione aut pacto interposito, portas aperuerunt, per quas nemine resistente, hostes statim irruperunt. Ibi Menesius ille inventus fuit; qui, cum pro solita Lusitanorum confidentiâ, se non admodum graviter peccasse, existimaret, petiit per internuntium ab Antonio de Castro, qui Albanum comitabatur, ut pro eo officio, quod nobiles alii aliis debent, sibi ab Albano veniam, et simul navim impetraret, quâ ad Antonium veheretur. Verum Albanus statim, ut Menesium in porestate habuit, capite plecti iussit, et suspendi Henricum Pereiram, arcis praefectum, ac nonnullos alios ex praecipuis, ut hoc exemplo metus incuteretur ceteris, qui de defensione cogitarent. Conestagius lib. 6. fol. 328. De illis, qui durante bello captivi fiunt, an occcidi possint; num vero debeant servari? quaestionis est. In acie dum resistunt, qui hostes sunt, occidi iure belli posse, nemo


page 133, image: s133

dubitavit; sed cum inferiores vi et armis captivi fiunt, occidi non posse censetur. Certe humanitatis est servari. Valetque illud hîc Senecae, in Troad. ubi Pyrrhus: lex nulla capto parcit, aut poenam impedit, cui respondet Agamemnon:

Quod non vetat Lex, hoc vetat fieri pudor.

At captivi, fidem datam servare quoque tenentur, quam de derunt, et si ad lu/tron afferendum dimissi fuerint, si ferre nequeant, qut domo habere, redire ad hostem debent, et exspectare voluntatem eius. Quod si fidem dederint de praestando aliquo contra Ius publicum aut militare, praestare fidem non tenentur. In Anglicanis bellis, contra Gallos, saepe captivi eâ conditione acceptabantur, ut custodiae se sisterent, etiamsi ab amicis suis, ex capientium manu post eriperentur, recoux ou non recoux. Froissart. tom. 1. cap. 163. Sane captivi olim servi siebant, l. 5. de stat. hom. etiam Reges. Coras. ad d. l. 5. verb. ab hostibus capiumur. Sed communiter Doctores tradunt; hodie inter Christianos, captos ex hostibus, de consuetudine, capientium servos non fieri. Bartol. in l. bostes de postlimin. Angelus, in §. item ea. num. 2. et 3. de rer diutsion. contra Dn. Borer. cap. 17. num 5. vid. Gentil. 2. cap. 15. et seq. ac ibid. cap. 17. Tholoss. d. cap 10. Morla tamen putat; Subditos rebelles adhuc hodiae in servitutem rapi. in empor. Iur. tit. ultim. quest. 5. Quamvis mulieres eximat Dn. Wolffius. tract. de feminar. privileg. num. 34. De Iure vero belli, et praesertim de captivis, pluribus agit. P. Faber. 2. semestr. cap. 3. et 4. Ita autem victis parcendum esse, dicit Anton. Perez aphorism. fol. 98. ne eorum clementiam quandoque implorare cogamur. Et tamen non adprobare queo, ut in Christianorum mutuis bellis, captivi occidantur: nam ut eleganter scribit Botero, de detti. fol. 8. vinca chi si sia nelle guerre tra fideli, sempre perde la chiesa, ela republica. Sicque et Thuanus lib. 56. fol. m. 1125. reprehendit protestantium ministros, qui in obsidione Rupellae; ac etiam Theologos Parisienses: qui rempore Liguae, hostibus parcere, contra pietatem esse, pronuntiârunt. Sic et in bellis, quae in Galliâ ab Anglis fuerunt gesta, non solum clementer et amicissime tractati fuerunt captivi; sed et tollerabili lytro dimissi sunt utrinque. Froissart. cap. 166. et 272. Qui idem, cap. 21. de contraria Germanorum codnsuetudine attestatur: quod nempe car cerum tetrorum foetore, adegerint, quos bello ceperunt. ad satis magnam pecuniae summam exsolvendam: Ils ne les meirent point en prison, en fers, ny en ceps; ainsi que les Allemans fontleurs prisonniers (quand ils en tiennent) pour en attraire plus grande finance. Maudits soient ils. Ac c. 306. Idemque quod Germani, Hispanos in usu habere scribit: la amenerent tous leurs prisonniers en un fort chastel, liez trestous de chaines de fer, selon leur usage. Can autre courtoisie ne savent les Espagnols faire. Ils sont


page 134, image: s134

semblables aux Allemans. Inpraelio, quod prope Caletum, Angli cum Gallis commiserunt, ex parte Gallorum Eustachius de Rabaumont, ipsum Angliae Regem prostravit; et demum captus, serto ex margaritis contexto a Rege donatus, liberque abire iussus fuit. Froissart. 1. cap. 51. et seq. Assentit, sed rigidus alias Miles, Blaise du Monluc. comm. lib. 4. fol. 222. h. Aussipeut on dire, que iamais prisonnier n'est sorty de mes mains, ou delieu ous' eusse puissance. qui sut mal content de moy, cela est indigne de les escorcher iusques aux os: quand ce sont personnes d' honneur, qui portent les armes, mesmement quand c' est une guerre de Prince a Prince, c' est plusto st un esbat, qu' une inimitie. Sic et iam olim Ptolomaeus, Demetrio captos remisit amicos: hoc addens, bellum non esse inter necinum inter eos; sed tantum pro Imperio et gloria. Plutarch. Demetr. fol. 598. Reges capti an occidi possint? disputatum, cum Sueviae Dux Co~radinus, una cum Alberto Austriae Duce, Neapoli in foro, quem mercatum vocant, capitali supplicio affecti fuerunt. Ubi adhuc Sacellum, in star Insulae positum est, in illiusque medio, eum locum, qui cruorem hausit, ad hodiernum usque diem madere, aiunt. Itinerar. trium nobilissim Germaniae adolescentum. Colon. Anno 1602. impressum. fol. 180. vide quae dixi supra cap. 5. num. 8 et lib. 1. polit. cap. 11. num. 29. Et certe ipsa captura, tacitum quasi pactum esse videtur, de vitâ non adimendâ. Non Rex codntra Regem, ut subditus delinquit; nec ideo eâdem ratione puniri potest. Anno Christi 1356. in Praelio Pictaviensi, ab Anglis captus fuit Iohannes GAllo Franciae Rex, quem primogenitus Angliae Regis, honorificentissime excepit, nec aliter ut hospitem amicissimum tractavit. Froissart tom. 1. cap. 165. Le Prince de Galles s' enclina tout bas contre le Roy, et le resiovit (Si comme-bien le savoit faire) et fit la apperter le Vin, et les espices: et en donna luymesine au Roy, en signe de grande amour. Idem cap. 168. Et servit tousiours le Prince au devant de la table du Roy, et par toutes les autres tables aussi humblement comme il pouvoit; n' oncques ne se vouloit seoir a la table du Roy, pour priere que le Roy en fist: ains disoit, qu' il n' estoit encore mie assez suffisant, qu' il luy appertenist de soy seoir a la table de sigrand Prince, et de si vaillant homme, que le corps du Roy estoit: et luy disoit bien, Cher Sire, ne vueillez mie faire simple chere: pourtant si Dieu n' a voulu huy contentir vostre vouloir, car certainement Menseigneur Mon Pere vous fera tout honneur et amitie, le plus q' ilpourra: et s' accordera a vous si raisonnablement, que vous demourrez bons amis ensemble a tousiours: et m' est advis, que vous avez grande raison de vous eliesser: combien que la iournee soit tourne â vostre gre; car vous avez au iour d' huy conquis le haut nom de provesse: et avez passe aviour d' huy tous les mieux-faisans de vostre coste. Ie ne le di mie, Cher Sire pour vous lover; car tous ceux de


page 135, image: s135

nostre partie, qui ont veu les uns et les autres, se sont par pleine conscience, a ce ac cordes: et vous en donnent le pris chappelet. Nec aliter etiam quam ut amicus in Anglia receptus fuit. dict. tom. cap. 173. Sed tamen satis durae conditiones ei oblatae fuerunt. Girard. lib. 15. fol. m. 244. Innui iam modo captum quemque, praestito lytro dimitti. Et hodie usu fere receptum est, ut captivus, lytri loco tot solvat, quot menstruum stipendium meret. Et etiam quaeri potest an ne belli Duces, necessario teneantur captivos suâ pecuniâ redimere? vide Heigium part. 2. quaest. 32. num. 5. etc. Addo et hoc: ex quo iustum bellum est, iusta captivitas, iustam etiam esle pactionem. Attamen omnino huiusmodi pacta, debent esse conformia regulis, ex gentium Iure depromptis. Eaque omnia valida esse, absurdum videri possit: quod hostis a captivo nihil non extorqueat, et captivus spe et amore libertatis, nihil non promittat, adeoque semper ex praesumpto metu, conventiones huiusmodi initae intelligantur. Ex quo excusari forsan posset Franciscus I. Rex Galliae, quod non paruerit conditionibus durioribus, (ita Galli conqueruntur) quam olim alii Galliae Reges, a Saracenis vel Anglis capti. Bellay en l' Epistre de l' antiquite des Gaudes etc. d fol. 99. usque ad fin. illius Epistolae. et lib. 3. histor. fol. 222. vid. Girard. 2. fol. 326. Sed inquies, in carcere se sistere debebat. At vero et hoc fortassis sapit iniquitatem, magnos Principes perpetuo carceri mancipare, et huiusmodi extortis promissionibus Imperii fines propagare. Equidem Romani huiusmodi occasiones, avide arripuerunt, sed eos imitari hîc fortassis non fas, Principibus praesertim Christianis. Bacchov. ad Treutler. part. 1. fol. 230. et seq. Rex tum Scotiae ab Anglo captus, Regum suum Feudi nomine promisit recognoscere ab Anglis: aut solvere 500000. nobiles coronatos: Schiffnobel. Froissart. tom. 1. cap. 174. Vicissim Maioricae Rex 100000 Francis sese liberavit. Froissart. cap. 299. Valeriano quoque, a Sapore Persarum rege capto, maleque habito: Sapor a Vincinis Regibus eo nomine inculpatus fuit. Trebell. Pollio. in Valer. Patre. Victus est a Sapore Rege Persarum, dum ductu cuiusdam sui Ducis, cui summam omnium bellicarum rerum agendarum commiserat, seu fraude, seu adversâ fortunâ, in ea esset loca deductus, ubi nec Vigor nec disciplina Militaris, quin caperetur, quidquam valere potuit. Captus igitur, in ditionem Saporis pervenit, quem quum gloriosae victoriaesuccessu minus honorifice, quam deceret, superbo et elato animo detineret, atque cum Romanorum Rege, ut vile et abiecto mancipio loqueretur, literas ab amicis Regibus, qui et ei contra Valerianum faverant, plerasque missas accepit, quarum seriem idem Pollio refert. Sapori Rex Regum Belsolus. Si scirem posse aliquando Romanos penitus vinci, gauderem tibi de victoriâ, quam praefers. Sed


page 136, image: s136

quia vel fatovel virtute gens illa plurimum potest, vide ne quod senem Imperatorem cepisti, et id quidem fraude, male tibi cedat, posterisque tuis. Cogita quantas gentes Romani ex hostibus suas fecerint, a quibus saepe victi sunt. Audivimus certe, quod Galli eos vicerint, et ingentem illam Civitatem incenderint. Certe Galli Romanis serviunt. Quid Afri? eos nonne vicerunt? Certe serviunt Romanis. De longioribus exemplis, et fortasse ignotioribus nihil dico. Mithridates Ponticus totam Asiam tennit: certe victus est, certe Asia Romanorum est. Si meum consilium requiris, utere occasione pacis, et Valerianum suis redde. Ego gratulor felicitati tuae; si tamen illâ uti scias. Balerus Rex Cardusiorum sic scripsit: Remissa mihi auxilia integra et incolumia gratanter accepi; sed captum Valerianum Principem Principum, non satis gratulor: magis gratuler si reddetur. Romani enim graviores tunc sunt, quando vincuntur. Age igitur, ut prudentem decet; nec fortunate inflet, quae multos decepit. Valeriantis et filium Imperatorem habet, et nepotem Caesarem: et quid? habet et omnem orbem illum Romanum, qui contrate totus insurget Redde igitur Valerianum, et fac cum Romanis pacem, nobis etiam ob gentes Ponticas profuturam. Artabasdes Rex Armeniorum, talem ad Saporem epistolam misit: In partem gloriae venio: sed vereor, ne non tam viceris, quam bella severis. Valerianum et filius repetet, et nepos, et Duces Roani, et omnis Gallia, et omnis Africa, et omnis Hispania, et omnis Italia, et omnes gentes, quae sunt in Illyrico, atque in Oriente, et in Ponto, quae cum Romanis consentiunt, aut Romanorum sunt. Unum ergo senem cepisti, et omnes gentes orbis terrarum infestissimas tibi secisti: fortassis et nobis, qui auxilia misimus, qui vicini sumus, qui semper vobis inter vos pugnantibus laboramus. In aevum omne praedicabtur humanitas Alexandri Magni, quam exhibuit filiabus Darii, Pottoque Regi, capitivis. Plutarchus. Alexandr. fol. m. 159. 701. et 202. Mos est Anglorum, post proelium plebi parcere, et vim irae in Optimates solum evomere, tamquam belliauctores. Cominaeus lib. 3. cap. 6. fol. m. 218. Numquam Turcae eos iugulant quos in mari, five in continenti capinnt; sed vendunt. Formosa et iuvencula mulier octoginta aut centum ducatis, vetula triginta aut quadraginta aut quinquaginta ducatis aestimabitur. Vir autem robustus et quadratus sexaginta. Bello~. 2. observ. cap. 10. Sic et Piratae hominibus insidiantur, non modo ob eorum facultates; sed etiam ut ipsos redigant in servitutem: nam singula mancipia quinquagenis ducatis aureis aestimare solent. Idem. lib. 1. cap. 37. Qui et lib. 3. cap. 29. de Turcicorum mancipiorum conditione, ita scribit: Tametsi Christianus captivus, Turcae, qui eum redemit, serviens, suae religioni renuntiet, et Turca fiat; non propterea libertatem


page 137, image: s137

adipiscentur: nam cum sit mancipium, illi exsequenda sunt heri sui mandata. Mitiorem quidem servitutem ab hero impetrare forte poterit, et servitutis tempus brevius. Turcicorum mancipiorum cum famulorum Europaeorum fortuna fere comparari potest: felicitatis enim suorum dominorum participes fiunt: si herum nanciscantur probum virum, a quo diligantur, eandem cum ipso habent tractationem. Potest autem mancipium cogere suum herum, ad duarum rerum optionem; vel ut illi redemptionis pretium indicet, vel ut certum servitutis tempus praescribat. Licet enim mancipio, Cadi, hoc est, Iudicem convenire: Volo ut meus Herus alterime vendat, nisi redemptionis pretium mihi indicare, vel servitutis tempus praefinire velit. Iudex mancipio Ius dare, et eius herum evocare cogitur: tum mancipium, Quantum (inquit) tibi numerari vis pro meâ rede mptione, aut quot annis vis tibi inserviam? Herus liberam optionem ipsimet dabit. Si mancipium caret ingenio, nec sua industriâ tantum pecuniae acquirere posse confidit, quae ad persolvendum lu/tron sufficat; sed labores facilius perferre sperat; servitutis tempus deliget. Herus vero de nûm duodenûm, vel quindecim annorum tempus illi praescribet, einsque pactionis syngrapham dabit: absoluto eo tempore, liber domum abire poterit. At si mancipium aliquam artem callet, pecuniae pretium deliget, et eius persolvendae tempus ab hero expetet, quam ex pacto persolvet: nam disigenter laborabit pretiumque suo hero numerabit quolibet mense vel trimestri. Nonnullos vidimus, qui brevi tempore sese redemerant, nempe biennio vel sexennio. Mancipiorum vero, quae in pitatarum manus incidunt, atque ad triremes condemnati sunt, misera est conditio; vix ullam enim sese redimendi spem, nisi admodum seram, concipere possunt: Piratae enim remigibus, cum opus habeant, captivos apud se retinent, nec navi egredi illis permittunt, Qui similiter in satraparum potestatem incidunt, exiguam redemptionis spem habent: quoniam Cadi nullam, eos cogendi, habet potestatem. Itaque talium satraparum mancipiis, nullum aliud relictum remedium est, quam ut fortunam suam patienter ferant. Ita et ille idem Bellonus lib. 2. cap. ult. scribit: Qui opificium aliquod caller, meliore semper apud Turcas est conditione, quam illius ignarus. Hinc fit, ut e captivis alii aliis sese facilius e fervitute liberent. Nam qui opifices sunt, brevi redemptionis pretium adquirere possunt: qui vero nihil callent, duram servitutem servite coguntur, quia eorum Domini vel ad arandum ipsos compellunt, vel ad greges curandos ablegant. Ipsimet Ianissari maximâ ex parte aliquod opificium exercere norunt: nam dum in Androne adhunc pueri adservantur, aliquam artem edocentur. In summa, cum artes sint servilis conditionis hominum alumnae; nihil istic prodest, nobili stemmate


page 138, image: s138

progenitum se profiteri. Porro autem illi qui in bello capiuntur, non propterea ignavi sunt habendi. Fortium quidem virorum videtur, in proeliis aut vincere aut mori: qui enim capiuntur, vix interdum effugiunt ignaviae, aut certe filoyuxi/as2 notam. Sed tamen Lacedaemonius quidam exiis, qui ab Atheniensibus capti sunt in Pylo, urbane a se ignaviae notam amolitus dicitur. Cum enim Atheniensis quidam ei per ludibrium dixisset: Ex vestris videlicet optimi ac fortissimi quique ceciderunt: Magni, inquit, faciendus esset fusus, si viros fortes dignoscere ac discernere ab ignavis posset. Fusum autem Lacedaemoniorum more, vocabat sagittam: et significabat, non fortissimos quosque mortuos esse, sed eos, qui casu sagittis icti fuissent. Muretus 14. var. cap. 18. Sane Philopoemen, qui captos non fortes esse censebat, Plutarchus in vit â fol m. 719. ipse post itidem captus fuit. Romani certe post proelium Cannense, in maximâ civium ad arma portanda idoneorum paucitate; maluerunt tamen captos occidi vel extra Italiam vendi, quam redimere eosdem pretio haud magno: quod ipsorum magnanimitati attribuit Plutarchus, quodque eos tali poenâ putaverint dignos. in vit â Marcelli. fol m. 501 etc. Etiam Statira, Mithridatis Soror maluit obire mortem, quam Romanorum esse captiva. Plutarch. in Lucull. Quidam magni nominis captivos setvant, eosque humanissime tractant; ut postea eorum operâ ipsi utantur. Ita Petrus Navarrus in praelio Ravenatensi, legioni peditum praefectus, captusque; Gallis demum utilem operam navavit. Iovius in Elog. Bellay lib. 1. fol. 26. Marchio Guastius, Andream Doriam, eâ dem occasione, Imperatori Carolo V. conciliavit. Bellay lib. 3. fol. 262. Quin et captivos, ac praesertim qui casu in hostis veniunt potestatem, non inhumaniter tractare, ex hostibus reddidit amicos, etiam integras nationes. Anno Christi 13 8. Belägert ein Hertzoge von Osterreich die Statt Solothorn gar streng ben zehen Wochen. Die vrsach was/dz die Solothorner Keyser Ludwigen anhiengendt wider Fridericum von Ostereich / der mit gewalt König sein wolt. Der Hertzog hatt ein Prncken ob der Statt ober die Aar gemachet / als aber das wasser durch vngewitter gar groß vnd vngestümb ward / wolt der Hertzog die Prucken mit Leuten verwahren/belästigen vnnd behalten: aber das wasser stieß die Prucken mit den Leuthen hinweg / ertränckt viel Knecht. Die von Solothorn s???lbst hulffend allen denen auß dem wasser / die sie gelenden möchtend/ vnd schickrend sie dem Hertzogen wider. Durch solche freundtliche Wolthat / ward der Fürst zum Frtden erweichet / reidt selbst gen Bern/ vnnd ward der Krieg gericht. Stumpfius lib. 7. cap. 26. Alii vel ad terrorem, vel ex iure talionis capiunt ex hostibus nullos, omnesque occidere solent. Anno Christi 1523. Iohannes de Medicis (unus ex Ducibus Caroli V.)


page 139, image: s139

contra fidem datam, Helvetios nonnullos occîdit: qui, ut suos vindicarent, omnes etiam Hispanos, Caesarianosque alios occiderunt. Eaque de re sequentia habet Bellaius, lib. 2. fol. 178. etc. Durant trois septmaines, aucun des ennemis ne tomba entre les mains des Suisses, qui il ne fust massacre, et s' ils amenoit quelques prisonniers, en nostre camp, il leur estoit permis de les tuer. Si nous eussions continue cetrain, il est apparant que la fin de la guerre eust este a nostre prouffit: car naturellemptn l' Espagnol craint plus lamort qu' autrenation, et laguerre par avaerice, que pour autre occasion: et ou il cognoist, qu' ily a plus de perte, que de gain, peu ou point, il ne se haz ardera, ie parle de la plus grande part, et non de touts. Et qu' il uray, durant le dit temps de la maxvaise guerre (hodie vocant kein Quartier geben.) peu d' Espagnols se hazardoient de se ietter en campaignie: tellement que nous commencions d' estre en plus grand repos, que par devant. Mais les Espagnols ne cesserent de pratiquer, iusques a ce que la bonne guerre fust accorde. Occiduntur etiam quandoque captivi, qui durante pace, nec praeviâ diffidatione, more latronum alios invadunt. vid. supra cap. 5. num. 4. Talemque sortem subierunt Galli, qui pro Antonio notho, Lusitanici Regni usurpatore, cum Hispanis ad Terceram infelici praelio navali sunt congressi. De quo ita Conestagius lib. 9. fol. 475. Kalendis Augusti descendit in terram Franciscus Bovadiglia cum quatuor signis peditum, qui omnes captivos, in medium acceptos, deduxit in forum Villae Francae, et ibi iussit eos conscendere in tabulatum quoddam, e ligno ad alitutudinem staturae virilis exstructum: et deinde clarâ voce lecta fuit sententia, a Marchione (S. Crucis) contra illos pronuntiata; in quâ ostendebat, contra pacem, quae esset inter Reges Hispaniae et Galliae, eamq: iuramento confirmatam, exiisse e Gallia Classem cum multis miltibus voluntariis, in gratiam Antonii Prioris Cratensis, (qui se Lusitaniae Regeni ferebat) et animo intercipiendi naves Regis Hispaniae, quae ex Indiis et mundo novo exspectabantur, et Insulas Regiae Maiestatis diripiendi: ut etiam re ipsâ Insulam S. Michaelis diripuissent. Deinde Classem Gallicam, initâ cum Regiae Maiestatis Classe pugnâ victam et fugatam: cumque in praelio capti essent viginti octo ex primariâ, et quinquaginta duo ex inferiori nobilitate, multique nautae et milites gregarii; se declarare illos captivos hostes pacis et boni publici, et perturbatores commerciorum, et protectores rebellium subditorum R M. et tamquam tales, et tamquam manifestos Piratas, velle se eos a Pfaefecto rerum capitalium iustis poenis, ad exemplum aliis proponendum, ac supremo supplicio affici: ita ut nobiles capite plecterentur, at reliqui annum aetatis decimum septimum excedentes, laqueo suspensi strangularentur: et hoc requirere tum pie tatem, tum utriusqu


page 140, image: s140

Regis utilitatem. Haec sententia quidem crudelissima visa est omnibus, qui eam pronuntiare audierunt, et inprimis militibus Hispanis; seu quod vererentur, ne sibi aliquando idem accideret, et aegre ferrent iactiram pecuniae, quam multi ex tot captivorum redemptione sese collecturos sperabant: seu quod bono studio ducerentur. Ita ut nonnulli e militibus satis libere dicebant, sententiam fundamentis parum solidis esse superstructam. Sed minus adhûc poterit excusari crudelitas Syracusanorum, qui Athenienses in Sicilia victos, si qui praeciput, et muneri alicui militari praefecti fuerunt, occiderunt; reliquos in captivitate ita tractaverunt: ut siti fameque diu macerati, tandem misere interierunt. Plutarch. in Nicia ad fin. At vel hoc solo Carthaginenses meruerint, a Romanis vinci, ac omni Imperio spoliari; quod Attilium Regulum, virum optimum, ita, ut Agellius, lib. 6. cap. 4. ex Tuberone refert, interfecerunt. In atras, inquit, et profundas tenebras eum claudebant; ac diu post, ubi erat visus Sol ardentissimus, repente educebant, et adversus ictus Solis oppositum contine bant, atque intendere in caelum oculos cogebant; palpebras quoque eius, ne connivere posset, sursum ac deorsum diductas insuebant. Tuditanus autem somno diu prohibitum atque ita vitâ privatum, memoriae mandat: idque ubi Romae cognitum est, nobilissimos Poenorum captivos liberis Reguli a Senatu deditos, et ab iis in armario muricibus praefixo destitutos, eademque insomniâ cruciatos interiisse.

V.

Ceterum, iam supra dixi, id quod capitur hostibus devictis, id omne, sive mobile, sive immobile fuerit, in ius et potestatem Principis venire. c. dicat aliquis 23. quaest. 5. Nam id tantum, quod milites ex hostibus capiunt, fit singulorum. l. 5. in fin. de ac quir. rer. domin. §. item ea instit. d. tit. Donell. 4. comm. 21. Ut et, quae primo a nobis profectae sunt, ex hostium potestate si recuperentur: et praedia sive agri fuerint, ad priores Dominos dominia rerum redeunt. l. 16. l. 19. et seq. de posilim. §. si ab hostibus. Inst. quib. mod. ius Patr. potest. solv. l. 36. dereligios. l. 7. in princ. de acquir. rer. dominio. Res privatas mobiles recuperatas in praedâ esse, non postliminio redire, sentit Cuiacius 19. observ. cap. 7. et iam dixi supra cap. 5. num. 9. Hoc quidem esse videtur duriusculum. Vide P. Fabrum. 2. semestr. cap. 3. fol. 35. Dn. D. Bocerum. 1. de bello cap. 17. ad fin. Morlad. tit. quaest. 6. num. 7. Lyclama. 3. cap. 8. Covarr. cap. peccatum. §. 11. in fin. Si enim servus postliminio redit, cur non res aliae mobiles? et ratio belli recuperatorii postulat hoc ipsum. vid tamen. l. 28. et 30. de captiv. et postlimin. reversis. Sed et in contrarium sunt rationes, et in bello multa iniqua tolerantur approbanturque. Porro apud populum socium, postliminii Ius esse dicit ICtus, in l. 5. in princ. et l. 19. §. 3. de captiv. Sed anne


page 141, image: s141

apud amicum utrique parti communem? ita dicit Alberic. Gentil. in Hispan. Advocat. lib. 1. cap. 1. An autem caedamus vel capiamus iuste eos, qui ad militiam hostium nostrorum proficiscuntur? vid. Gentil. d. lib. 1. cap. 9 Ita puto. Adde Cominaeum fol. m. 395. cap. 5 lib. 6. ubi similem habet casum.

VI.

Antequam ad obsidionem per veniamus; dicendum aliquid est, de insidiosâ et callidâ arcis vel urbis alicuius occupatione. Sane eiusmodi exempla passim in historia Gallicanâ occurrunt, ubi Catholicorum et Protestantium bella, sub Carolo IX et Henrico III. descripta continentur. Et pertinet hûc proverbium Gallicanum: Gens suprins, sont demy morts. Qui imprudentes sunt oppressi, iam sunt pro dimidia parte occisi: sane cum obsidentes solvunt obsidionem, haud temere illos subsequi debent obsessi: nam fieri potest, ut incidant in insidias collocatas, eaeque ipsam capiant urbem: Ut accidit Francis in bellis Anglicanis. Froissart. 1. cap. 113. Interdum milites sub mercatorum, eorumque personâ, qui vendunt ligna, vel annonam, intercipiunt arcem: eâque ratione praeteritis annis capta fuit in Brabantiâ Breda, et olim in Scotiâ Haidenburg, arx inprimis fortis. Froissart. tom. 1. cap. 56. Ac etiam Anno Christi 1383. in Flandria Audenarde. Girard. tom. 2. lib. 17. fol. 368. Insuper, si per proditionem, et perfidiam unius atque alterius, qui oppidum vel arcem tenet, ea capi posse speratur; providendum omnino est, ne qui prodere suos promisit, prodat et decipiat etiam hostes; double intelligence, vel contre-ruse vulgo vocant. Quemadmodum accidit in iam dictis bellis Caleti. Froissart. 150. et seq. Anno Christi 1268. Et quandoque etian duplex, quam vocant, intelligentia decip a tertiâ aliquâ solet. Ideoque recte Monlucius. lib. 1. fol. 59. b. monet: Croyez Messieurs, qui faites des entreprises, que vous devez songer tout, et peser tont; iusques a la moindre per te particularite: car si vous estes fin, vostre ennemy le peut estre aut ant que vous. A fin (dit on) fin et demy. Rudolphus, qui postea ad Imperatoriam pervenit dignitatem, tum belli Dux, a Tiguirinis conduct us, tali stratagemate occupavit munitissimam rupem, Ytliberg dictam. Der von Regenspurg (Dominus illius loci) reit gemeinlich mie zwölff pferden alle weiß/ darzu war Er vnnd seine Diener weiß bekleidet/ hat auch erliche weiße Hundt oder Wind mit ihm lauffen etc. aufs solche Manier rüster sich auch Graff Rudolph von Habspurg. Vnd als eines tags bemelter von Regenspurg ab dem Schloß geritten war/des sie küdtschafft hattendt/für Graff Rudolph mit den zwölff weissen Pferden und Hunden/weiß bekleidet/ den feinden gantz gl eich/an den berg gegen dem Schloß/ dem eyltend erlich andere Züricher (zum schimpss listiglich geordnet) empsig nach/vor denen floh er hin / als ob sie ihn iagtendt. Wie


page 142, image: s142

bald die im Schloß solches sahendt-öffneten sie die Porten/jhren verwendten Herren/von der flucht zuempfahen: aber dz Thor ward jhnen eingenomen/ vnnd die nacheylen den züricher auch eingelassen/ die Einreohner entleiber/vnd die Vöske zerstöret. Stumpff. lib. 6. cap. 22. Im 1448 Jahr vmb S. Lux tag im October, kamend gen Rheinfelden/vber die Prucken in bilgrams weis etliche vom Ostereichischen Adel. Oise verwendte bilgere gebendt auff der prucken den zoll/dieweil kamendt etliche Schiff den Rhein ab/sam fürten sie Holtz/ darunter lagendt viel geharnifter Lenten verborgen. Als bald sie ans Landt kamendt/wurdent die wächter der thoren von den bilgern erflochen. Es was Feyrtag vnd jederman in der Kirchen / darmit ward die Statt eimgenomen / erliche erstochen / groß gut dannen geführt. Stumph. lib. 12. cap. 12. in fin. Pro cautione hîc suggerunt parti, ut numquam careant moenia et turres excubiis. Monluc. lib. 2. fol. 107. b. Voicy Capitaines, combien il importe de se prendre garde a ne laisser iamais la muraille vuide de sentinelles; ou pour le moins en poser tousiours sur quelque tour ou portail, me smement sur la poincte du iour: car c' est lors que les exsecutions se font, on est las de veiller, et non pas l' ennemy de vous guetter.

VII.

Obsidio, est hostis et locorum hostilium obsessio: cui iungenda defensio, locorum a nostris inimicis oppugnatorum. Ac stratagemata, tam obsidentium, quam obsessorum, congessit Adam Conzen. lib. 10. politic. cap. 46. et seq. Obsidiones autem temere susciprendae non sunt: magnorum enim exercituum coemit eria, militari proverbio indigitantur. Et Francisci Guisii Ducis apophthegma fuit: che un Capitano intento a grande impresa, non si devefacilmente impegnar in assedii di cita, edi piazze forti. vid. Botero de derti fol. 47. adde Marnix. 8. resolut. 21. Verum circa obsidiones quaenam, tam exparte obsidentium, quam ex parte obsidendorum et obsessorum sint observanda? vid. Danae. polit. lib. 7. cap. 4. Ranzov. in cominentar. bellicis, et alios rei militaris, Archigectonicaeque bellicae scriptores, in multifariis linguis ubivis obvios, hacque de re dispicere, pertinet ad artem singularem strathgikh\n seu polemicam dictam. Hoennon. 7. thes. 65. Et pro hoc axiomate venditatur; urbem quae ad eruptionem unâ vice tria milia armatorum emittere potest, frustra obsideri. Facius axiomat. 78. De eruptionibus vide Cominae. 2. cap. 11. Olim obsidiones ita instituebantur, ut muro circumdarent astra, urbemque obsessam. Ioseph. tom. 2. fol. m. 239. b. Imbellis turba non ibi recipienda. Amirato 20. cap. 3. Sed anne eicienda? aut eiecta ab obsidente recipienda? Humanitatem utrobique approbarem, ac dixi supra cap. 5. num. 8. vid. etiam les Epistr. d'Estienne Pasquier. 1. fol. 25. b, etc Ubi de la police, que tint le seu Duc de Guise, dans la Ville de Mets,


page 143, image: s143

contre la siege de l' Empereur. Aliquot hîc suboriuntur politicae quaestiones. An Urbe principali seu metropolitanâ occupata; ceterae quoque captae censeantur? vid. Marnix. section. 8. resolut. 7. An puniendus sit, qui castrum non munitum dum defendit, toti exercitui moram imponit? vide Montaigne. 1. des essais cap. 14. Marnix, section. 8. resolution. 20. ac etiam attigi supra.

VIII.

Sed nunc hoc loco inserere placuit discursum, per saturam quasi, quae ad obsidiones spectant, nonnulla proponentem: ante multos annos a me vernaculâ nostrâ linguâ conscriptum. Obwohl selbiger / so deß Kriegswesens nicht ersahren / schwerlich etwas mit grundt davon schreiben kan / so ist jedoch beneben zumahldieses gewiß/ dz die Wissenschafft alter vnd newer Exempel / auch vber die massen viel dienet. Die experientz braucht lange weil / wen~ man jhro nicht mit etitchen praeceptis, so ebenmässig auß der Experientz gezogem / zu Hülff komet. Doch seind die newe Inventiones vnd gar zu künstliche machinae in keinen weg zu loben; weil sie gewonlich wenig außrichten/vnd zu nicht werden/wie Guicciardinus zu End deß eylsstem buchs erwehnet. Ehe Carolus, König in Franckreich/vnnd der Achte dieses Namens / in Italiam gezogen / ware nicht alle in die manier zu kriegen viel anderft / dann man sie hernach angestelt: Sondern man Köndte auch fürnemblich die Stätt gegen einer belägerung leichtlich auffhalten. Mehr / weil man nicht wußte solche einzunemen / dan~ dz man selbige besser den~ heutigs tags defendiren kondte. So bald man aber das große Geschütz etwas bessers tractieren, vnd damit die vöstungen zu beschiessen/gelehrnet/semd auch sehr veste Stätt mit ringer mühe eingenommen worden. Gestalisame von diesem allem oberwehnter Guicciardinus lib. 15. außsührlich handlet. Anheüto ist die Kunst einen platz auzuspringem/oder zurerthädigen sehr hoch gelangt. Vnnd sicht man darauß / waß die kunstvermag / auch wie der Stärcke mit kunst zuhelffen. Claude Flamand, ein berühmter Ingenieur, haltet in seinem / von diesem handel/ außgefertigtem Frantzösischen tractat darfür/dzsünffhun dert Persohnen/ so alle norhturfft an der Handt/ in acht Tagen mit holtz vnd Erdem ein solch Fort machem/dz zehentausendt Soldaten solches wohl sechs Monat bela~gern / vnnd zuvor nicht ein ne~men sollen. Wie wenig vnsere Voreltern/bredes zu belägern/rnnd einen Platz zu defendiren gewußt / geben die kostbare Mauren vnd Thürn der Alten/ auch fürnemlste Stätt/ so alter Kriegs reguln zuwider gebawet/ uberflüssig zu erkennen. Und bezeuget die erfahrung /daß sonderlich die grosse Quaderstuckderen man sich etwan bedienet/und vosäglichen koskem darauff gewendet/wan~ sie von den grossen Stucken zerschmettert/den belägerten selbst mercklichem Schaden thun / und die umbstehenden


page 144, image: s144

beschädigen/ auch bald ein loch in die Mawren machen: Da hingegen die gebachene / oder andere kleine wohl zusamen gemanrte stein/ als bey welchem derogleichen nicht zu befahren / viel besser seind. Wie vor zeiten Demetrius, weil Er vielvöste Stätt eingenommen / mit gewalt vnd kunst erobert / Poliorcetes zugenant worden. Plutarchus in vita fol. 595. Also hat vnserer zeit in künstlichembelägern/der Printz von Parma fast den ruhm vor andern erlangt.

Es wirdt in gemein darfür gehaltem / daß in Anno 1569. die protesti-rende viel besser gethan / wan~ sie vor Politiers gleich zu anfang der belägerung alle orth/da man der Statt (die sonst mit hohen Bergen vmbgebem) in der ehne zukommen können/mit Gräben vnd vffgeworffner Erden wol versehen/vnd zu jedem ein genugsame an zahl Fußvolck verordnet hetten: welche mit Hülff dero Reitter / so jedesmahls wacht gehalten / leichtlich verhütet/daß kein Mench ein: oder auß der Statt kommen/ vnd deß Königs Brudern/sodamahlen zu Feld lage / jhren zustandt ausagen / oder von selbigem den belägerten was enden: zumahl durch dieses Mittel alle entsatzung / so den belägerten nicht wenig zu statten kommen/ leichtlich geschlagen vnd zertrennet werden mögen. Also haben etwan die alte Griechen/Macedonier vnd andere Kriegerische Völcker mehr/auch die Römer selbsten im brauch gehabt / all vnd jede Stätt/ so sie belägert/mit iessen vnd weiten gräben / auch der massen mit wolgemachten schantzen zu vmbgeben / daß vermittelst deren/alle die jenige / so auß oder in das belägerte orth zukemmen vermeinten/ vnschwer verhindert wurden. Es ist auch mehrmablen geschehen/ daß man ein zimbliche anzahl in dergleichem verschloßnenlägern gelassen/vnd vnder diß nichts desto weniger mit dem grössern beer/an andern orthen was namhaffts vereicht/ vnnd dergestalt ist von Gothofredo Bullioneo die Statt Antiochia, Paul Aemil. unnd lang zuvor von Iulio Caesare die Statt Alexia, Plutarchus in vitâ fol. mihi 244. belägerr worden. König Alphonsus von Arragon, so mit seiner Mannheit vnd verstandt das Königreich Neapolis vnder sich gebracht/ dabeneben aber der alten Kriegskunst nicht wenig nachgefolget/ auch deßwegen mit grossem Kosten viel Griechische Auctores in das Latein bringen lassen: Alß er die Statt Aversam ein bekom~en/doch das Schloß/ (welches nicht allein an jhme selbsten vnvberwindtlich / son dern auch mit allerhandt Vorrath / nach nottburfft versehen gewesen) jhme noch vorgestandem: hat er selbiges seinem Obersten Raimundo Bovillio, nachfolgender massen zubelägern / unnd nemblich ausserhalb der Statt/zimlich wett von dem belägerten Schloß/und so ferr daß man mit handtrohren dahin nicht reichen köndem / einen dicken wahl auffzuwerffen/ zumahl ein graben / so zehen schuch breit unnd zwölff tieff / machen / auch diesen


page 145, image: s145

wahl mit vielen Thürnen zubewahren / befolhen. Etwas weit davon ist noch ein stärcker vnd höher Pollwerck mit ebenmessigen Thürnen vnd einem Graben/so dreyssig Schuch hoch/vnd eben so weit/gemacht worden: damit nicht etwan der Feind hindurch brechen die Belägerung zertrennen / vnnd Proviant oder Hilff hinein bringen möchte. Durch welches Mittel nicht allein Renatus von Aniou, der Alphonsum vertrieben/ vnd sich zum König machen wollen / an Entsatzung dieses schloß / daran jhme gantz viel gelegen wahre/verzweiffelt; Son dern auch die darinnen nach sieben Monaten sich auffgeding / ergeben. Bartholomaeus Facius, Historiar. lib. 6. in fin. Vnd dieses hat benender Alphonsus nicht weniger in andern mehr orthen / wie bey ertst gesagtem Facio zu sehen/ins Werck gericht Eduardus König auß Engelland/hat Anno 1346. den Frantzosen die wolbewehrte / auch mit Volck vnnd andrer Munition guter massen versehene Statt Calais, eben auff diese weiß abgetrungen; dan~ weil er sein Volck in Stürmen vnd Scharmützeln / deren die Frantzosen gar gihrig wahren / zuverliehren nicht gewillt/ hat er sie mit hunger ihme vnderthänig zu machen / fürgenommen: zu diesem End alle ort/da man den belägerten zu Wasser oder zu Land zukommen mögen / verschliessen / zumahl solch Läger gantz einer Statt gleich/an Gassen/mit schenb vnd günst/bedeckten hütten / Marckt vnd andern gemeinen Plätzen zurichte / ebenmässig allerhand Handwercker vnd Kauffleut auß Engelland vnd Flädern/so daß Läger mit aller notturfft versehen/dahin kom~en lassen. Froilsart tom. 1. cap. 133. Sonsten war erst besagtes Läger an dermassen einem von Natur und Kunst verfichertem orth / daß man ihne nicht allein in keinen weg mit dem Feind zuschlagen zwingen; Sondern noch viel weniger darausser mit gewalt veureiben mögen. Gestaltsame Philippus Valesius, damahl König in Franckerich diese Statt mit hundert tansent Mann zu entledigen / im Anzug gewesen / alß er aber diese Bewandnuß gründlich vernomen hat er vnverrichtersachen wie der heim ziehen müssen. Froissart. cap. 144. et 145. durch diese weiß hat man vorzeit. nossters ohn einigen verlust deß Volcks ein Statt einbetom~en/dabeneben auch dergestalt die munition erspartet werden möchte. Der von Laudrech hat vor Neaples seines Lägers / Tranchees biß an das Meer geführt/vnd gegen dem Land mit grossen Ramparten vnd Wählen befestigt/ auch also mit Leuten versehen/daß deme in Neapolis belägertem gantzen Spannischen Heer kein Entsatzung oder Hüln zukommen/felbiges auch mit stetigem Außfallen nichts erhalten mögen Du Bellay lib. 3. Nicht wezuger hat Prosper Columna wider die Frantzosen / vnnd das Castell zu Meylandt doppelte Gräden gemacht / sein Fußeslck darzwischen gelägert/ unnd den Feinden so wol alle Hilff / als unversehene Außfäll gewehrt/da


page 146, image: s146

doch entzwischen die Sentnige von jnnen vnd aussen versichert wahren. Guicciardin. lib. 14. Bellay. 115. et seq. die Staden im Niderland haben vnder andern schönen alten Inventionibus, die Sie nit vnglücklich ins Werck richten / auch diese widerumb herfür gesucht/vnnd an Schleuß/ Graven/ auch Zuvor Anno 93. Zu Gertruidenberg probieret. Wie bey dem Meterano zusehen.

Der/so belägert/solle sembtliches was auserhalb/so wol nahe als in der weite geschicht/zuerfahren sich befleisen. Anno 1568. ward der Marggraff von Mezieres zu Angoulesme von den Potestiren den belägert/ vnd so hart bedrengt/daß er endlich selbige Statt / vngeacht sie vnder die beste Plätz deß Königreichs gezehlet/aust gewisse geding geranmet. Vnd wird darfür gehalten/ wann er erliche Kundtschaffter außgeschickt / vnnd das die Catholische jhne zuentsetzen allbereit im Anzug / erkundigen lassen/ hat Ernoch länger Stand gehalten.

Doch ist allhie zumercken daß in einem belägerten Platz alles parlamentiren/so ohne deß Generals Bewilligung geschicht/ höchlich/auch dey eusserstenleib vnd lebens straff zuverbieten ist. Sonderlich aber ist in Burgerlichen Kriegen dieses gar schädlich/weil durch solche Conversation die von innen / mit denen so ausserhalb / zu nachtheil deß gemeinem Wesens bald eins werden könden. In gemein ist dey Kriegsleussen hoch vnnd viel daran gelegen / was mans für ein geschrey vnder das gemeine Volck kommen lasse. Dahero auch das gemeine sprichwort entstanden: Famâ bella stare Freherus d. fama lib. 2. cap. 1. der vrsach Livius lib. 27. schreibet: Fama bellum conficit, et parva momenta in spem, metumve impellunt animos. Und eben selbiger Auctor lib. 5. Qui quid mali nuntiaverit, saepius haberi pro Principe seditionis, quam pro auctore sermonis. Also daß ein Kriegs Oberster ein grosse Vernunfft / besonders inbelägerungen brauchen muß/was / oder mit was manier etwas vnder die Soldaten zubringen / welches Freherusan gedachtem ort mit mehrerm außsührt. Derohalb hat Valerius Publicola nicht rathsamberachtet/daß man deß Tarquinii Superbi legaten offentlich anhören solte / weil er Tarquinius durch solche sein verlohren Königreich wider zuerlangen/ gar leidenliche Conditiones anerbieten ließ; angesehen / Er Valerius nicht ohne orsach besorgen thet / es möchte das arm vnd gemeine Volck villeichren hierdurch bewegt werden / daß sie lieber jhren alten Tyrannen / dann einen newen Krieg haben wolten. Plutarchus in Publicola, mihi fol. 186.

In ober auß einem belagerten Platz/Brieff oder Botrschafft zubringen / ist offters sehr schwerlich. Also daß nit allein vor etlich Iahren zu Leyden im Niderland / sondern auch in den Palästinischen Kriegen in


page 147, image: s147

der Belägerung Jerusalem/hierzu lauben gebraucht worden/wie Paulus Aemilius erwehnet. Auch haben die belägerte wol vorzusehen/ob die brieff so sie empfahen / nicht falsch seyen. Innmassen in Belägerung der Vestung S. Disier beschehen / da der Herr von Granvelle ein verborgen Alphabet, dessen sich der Hertzog von Guise gebraucht/auffgefangen/vnd demnach ein schreiben an die Belägerten/ sich dem Keyser zuergeben/ außgefertigt / auch einem Trommeter auß der Statt / so etliche Gefangene außwechslen wollen / heimlich zuschreiben lassen. Bellay. lib. 10. fol. 110.

Ausserhalb der Festung ist alles an Häuser/ Wäld / Bäumen vnd dergleichen/so dem Feind zu Nutz kommen/selbige beschützen/verdecken/ oder denen darinn verhinderlich sein kan/(auffs wenigst a la portee d' un Canon, vnnd so weit ein grosses Stuck reichet) hinweg zuthun vnnd zuschleiffen.

Anno 1569. heben die Protestirenden Lusignan, welches vnder die festesten ort deß Franckreichs gezahlt / auch zuvor niemahl / daß man wüßte/mit Gewalt eingenommen worden / belägert: vnnd ihr Geschütz nahe der Festung auff einem Berg / so mit dickem Gchöltz vberwachsen/ plantirt oder gepflantzet: durch welche gelegenheit die Protesi rende versichert/auff die Belägerren mit grossen Stucken / wie nicht weniger mit Handrohren / (da die Soldaten vor dem Lanb nit möchten ersehen werden) ohne vnterlaß Loß gebrannt. Seind also die darinnen mit jhrem schaden jnnen worden / was für grossen Fehler sie begangen / in dem sie rings vinb die Festung nicht gnug Liecht vnd eben gemacht haben: Angesehen/fürnemblich zwey ding seind/so deme/der belägert / nutzen; ein höhe vnd ein decke. Vber das kön~en die Belägerten die abgehawene Bäum in viel weg nutzlich gebrauchen: sonderlich mit reißbüscheln / geschwind die breches repariren. Dannenhero auch zugleicher weiß ein Vorstatt die nicht zu defendiren/allerdings ra sirt vnd verderbt werden soll; dann so der Feind entweder gantz oder halb zerbrochene Häuser einbekommen mag/kan erjhme solche leichtlich vnd dermassen nutz machen / daß er nit allein die in der Statt darauß mercklich beschädigen / sondern auch vor jhrem schiessen sicher ist/er kan sich dero für Schantzkörb bedienen/vnnd durch selbiger Mittel am liechten Tag das Geschütz pflantzen. Vnd obwol ossters ein Oberster durch der Burger schreyen vnnd klagen hieran verhindert wird; Jedoch ist nicht allweg dieses vnzeitige Mitleiden/sonder oielmehr die gemeine sicherheit/anzusehen. Es seind auch die Hohlweg dey der Statt außzusüllen.

Vor der Belägerung soll man zeitlich alles vnnütz Gesindt / so die Frantzosen bonuch es inutiles nennen/auch alle Pferd/Maulihier/Esel etc.


page 148, image: s148

deren man nicht bedürffig/gäntzlich abschaffen; dann selbige/vber daß sie die Victualia vnnd Futter / denn mehr dienlichen entziehen/auch allerhand infectiones verorsachen. Ja/es werden offtmal alle Personen/deren man zur defension nit benöhtigt / ohne Barmhertzigkeit mit gewalt auß getrieben/vnd dem Feind zu seiner discretion vberlassen. Zu Sancerren in Franckreich/hat den daselbst eingerißnen sehr schrecklichen Hunger mehrertheils causirt, daß man jederman in der Statt behalten.

Hingegen ist ein grosse Disputation/wie der/ so ein Statt belägert/ mit dergleichen außgestoßnen Lenten handlen soll. Eduardus König in Engelland/als er Calais rings vmb belägert/vnd der Gubernator darinnen eben solches Mittel für dre hand name / hat nicht allein auff siebenzehenhundert außgetriebne Pe~rsohnen ein Morgenessen / sondern noch vber das einem jedwedern zwey Sterlin vmb Gottes willen geben lassen; dahero er auch zweiffels frey auß dieser armen Leut Fürbitt / diese Statt entlich einbekommen. Froissart. 1. cap. 133.

Der Oberst in einer Statt so belägert wird/soll also bald die quartier wol außtheilen/damit ein jeder wisse/wo er streiten solle/ auch einen Spital für die Krancken anstellen.

Ein Gubernator oder Oberste einer belägerten Festung/ soll selbiger auß keiner Vrsach/so jmmer erdacht werden mag/entweichen; dann hierdurch die restiren den also bald verzagen. Anno 1569. haben die Protestiren den in Franckreich die Statt Charite belägert/beschossen / vnnd dermassen gedrangt / daß der Oberst oder Statthalter daselbsten ab sich diesem Ernst entsetzent/dey Nacht heimlich von dannen entwichen/vnd dem Hertzog von Aniou, welcher damal mit einem ansehenlichen Herr/ vor die Catholischen zu Feld lage/die Noth/ darinnen er die Belägerten verlassen/selber anzeigen/vnd vmb enlende Hülff ansuchen wollen. Als aber die Soldaten sich ohn ein Haupt befanden/auch vber das die Burger/so die Statt deß Feinds Landsknechten preiß gegeben zusem wüßten/erschrocken waren: haben sie also bald zu parlamentiren angefangen. Jedoch entzwischen solcher accord abgehandlet/ haben die Frantzosen/so keinen verzug leyden können / an einem vnverwahrten Ort hinein zukommen gelegenheit ersehen / vnnd der Statt vnversehens mächtig worden. Dardurch dann die Protestirenden nicht allein ein grossen Vortheil erlangt sondern es ist auch in gemein darfür gehalten worden/ wan~ der Oberst nicht darauß gewichen/were innerhalb acht Tagen / entweders die Statt von den Protestiren den der Belagerung erlassen/ oder selbige durch die Catholischen mit Gewalt darvon getrieben worden. Anno 1550. im grossen Venedischen Krieg/hat der Herr von Chaumont, deß Königs auß Franckreich Feld Oberster/die Siatt Lignago, so von


page 149, image: s149

Natur gar fest/an zweyen orten mit Gasconiern vnd Spannischen Soldaten belägert / vnd ein fürnemme Basiey zum theil nieder geschossen: vngeacht aber / daß die darinnen folgende Nacht / solche breche auffs fleissigst zu repariren vnterstanden / jedoch ist der Venedisch Proveditore, so den Feind mehr förchten/dann sich auff die seinen verlassen wollen / vnversehens mit erlichen Venedischen Edelleuten in das Schloß entwiechen. Welches da der Hauptman / so in berührter Bastey vber etlich Fußvolck commandirt/ Morgens erfahren / hat er sich auff versicherung Leib vnd Lebens ergeben: vnnd ist das vbrige Fußvolck durch die vmbligende Mariais oder Möß entrunnen; also Lignano bälder den man verhofft mehr auß Zagzeit deß Venedischen Proveditore, dann der andern Vnachtsambkeit verlohren/vnd geplündert worden. Guicciardinus lib. 9. num. 4.

Wann der Oberste/so einen Platz belägert mit Todt abgehet/ oder sonst beschädigt wird/ soll selbiges so viel möglich verhelet/vnd den Soldaten nicht eröffnet werden. Dergestalt hat Cimon, so wegen der Atheni enser die Statt Citium in Cypern / belägert/nicht gewolt/daß man sein Ableiben/den Soldaten kund thun solte. Welches auch beschehen/ also daß er auff die derysig tag nach seinem Todt/welchen weder Freund noch Feind erfahren/seinen vntergebnen commandirt / vnnd sie glücklich widerumb zu Hauß gebracht. Plutarch. in vitâ ad sin. Als auff ein zeit das Capitolium zu Rem von etlichen banniten / vnnd entwichenen Römischen Knechten so Appius Herdonius, ein Sabiner/gesührt/bey Nacht erobert worden: vnd P. Valerius Publicola, damahlen Burgermeister/solches mit Macht stürmete/ auch selber an dem Spitzen / vnter den vortersten streitend/erschlagen ward/hat P. Volumnius, ein fürnemmer Römer/so solches gesehen/alsobald den todten Leib bedeckt / vnnd ist an deß entleibten Stell gesprungen/die Kriegsknecht/so dieses in einem solchen ernst vnd getümmel nicht wahr genommen/ haben ehe vnd dann sie vermerckt/daß sie ohn ein Haupt streitten/ den Sieg erlanget. Livius decad. l. lib. 3. Als Hertzog Carle von Bourbon, Anno 1527. die Statt Rom vnversehens vberfallen/vnd ersteigen lassen / ist er zumahl auß verzweis flung / vnnd dann weil jhn bedunckt/es seyen seine Landsknecht etwas verzager zuvorderst an dem Sturm/ein Leyter in der Hand habend/ getretren; aber etwas ob der Hüfft von einem Hackenschützen getroffen worden davon er alsobald verschieden. Philibert von Chalon, Printz von Uranien sonahe darbey gestanden/hat jhne/so bald er gefallen / mit einem Mantel /damit die Soldaten sich ab dem verlust jhres Haupts/ nicht entsetzren bedecken lassen. Du Bellay lib. 3. des memoir. vid Guicciard. lib. 18. nu. 8. Als der vnvberwindliche Türckische König


page 150, image: s150

Solimannus, Zigeth belckgert / vnd zimlich betagt/ an der rothen Ruhr verschieden. Nun aber Mahumet, einer seiner fürnembsten Baschen gesürcht/ wann dieses lautbahr/möchte zumahl solches den Keyserischen ein Hertz machen/als dey den Türcken vielerley Vnrath causiren: hat derowegen den Medicum, welchereinig vnnd allein dem Solimanno, damahlen er vnd zwar plötzlich verstorben/beygewohnt/für sich gefordert/vnd vor seinem Angesicht erwürgen / dabeneben auch also bald Selimum den rechten Erben auß Graecia beruffen / vnd die Belägerung nichts destoweniger starck continuiren lassen. Vnd weil die Soldaten in Bedenckung/ sie jhren Herrn nun etlich Tag nicht gesehen / vnwürsch vnd zu muntiniren ansingen/hat bemelter Mahumet den gantzen handel etlichem der fürnembsten vnd verrawsten Hauptleuten entdeckt/darauff Solimannum wol balsamirt/ auch nach gewonheit bekleidet/auff ein hohen Thron/in ein dunckel Ort seiner Gezellt/gesetzt/vnd von fernem gezeiget/ wie nicht weniger selbsten dem rosten Cörpel gebührende Ehr erzeiget. Weil also niemand sonsten dem König zu nahe kommen dörffte/ ist dieser Betrug von keinem wahr genom~en worden. Noch ferner/ neben dem die Soldaren gesagter massen bethöret/ auch vber as zum Sturm mehr entzündt oder mühtiger wurden/vnnd die Trehern/so er wegen seines Herren Tod vnd anschawen/vergiessen müste / das gantze Spitel nicht verderbte; gab er/ auff befragen/warumben ersich so trawrig erzeigte/ zur antwort: daß Solimannus, als mit welchem die Sachen nunmehr zimblich wol stunden/auffs höchst/ alle fürnemme Hauptleut/ so Zigeth nicht jnnerhalb zweyer Tagen erobert würde / jämerlich tödten vnd hinrichten zulassen/ geschworen. Natalis Comes. lib. 17. historiar. sui temp. Leunclavius in fin. lib. 12. erzehlt ein gleiche Histori vom Sultan Mahumet Chan, welche vngeacht sie sich in keiner Belägerung oder Kriegs Expedition zugetragen/doch gantz denck wirdig vnd erst gesetzter nicht vngleich ist.

Wie ein Gubernator eines Platz oder Vestung/ auß selbiger nicht freyens willens weichen soll/also ist nicht weniger / da er durch vnglück vngefert beschädigt / oder gar vmb das Leben kompt/ sein Gefahr oder Todt den Soldaten/auff müglichst/zuverhelen. Als Puviaut Anno 1569 die Statt Niort in Franckreich den Catholischen mannlich vorgehalten/vnd auff ein zeit ein grosse breche, welche die Feind in einem Thurn daselbsten gemacht / recognosciren wollen / vnnd eben damahlen ein Schutz/so auff die Siatt geschehen / ein grossen Stein in viel stuck zertrimmerte/ist er Puviaut durch solche zu boden geschlagen/unnd dermassen beschädiget worden daß er dannen herodas recht Aug/ und drey Finger der rechten Faust verlohren / auch darzu zehen Monat kranck liegen müssen. Und werde darfür gehalten/wann er den Soldaten / so eben


page 151, image: s151

damahlen eines Sturms gewartet/vor seiner Beschädigung nicht zugesprochen/oder selbige nicht so fleissig vor jhnen/wie auch den Burgern samethafft/die jhme gantz affectionirt gewesen/were verhelet worden/hetten sie der Catholischen Eyfer nicht widerstehen mögen.

Auff alle mügliche weiß vnd weg/sollen die Belägerten zuverhindern sich befleissen/daß der Feind nicht zu jhnen hinein sehen/was sie vorhaben/erkundigen/oder welche hin vnd wider vber die Gassen gehen/beschädigen könne. Als Anno 1568. der Ritter Ligneres von den Protestirenden zu Chartres hart belägert/vnd die ausserhalb vnnd nahe bey der Mauren/stehende Häuser zuschleiffen/oder einzureissen nicht weil gehabt/dannenhero die Protestirenden selbige mit Hackenschützen besetzten/so ohne vnterlaß/auff die jenige/welche sich auff der Mauren oder andern Orten praesentirten/loß brennen theten, hat offegesagter Ligneres solchem zubegegnen/rings vmb Tücher spannen lassen/vnnd damit seinen Feinden/das/so in der Statt geschahe/zusehen verhindert. Zu Poitiers in folgendem Jahr/haben die Catholischen nicht allein solches Mittel gebraucht: sondern auch auff beyden setten einer Gassen Fässer gestelt/vnd mit brettern bedeckt. Dagegen müssen die jenige/so Anno 1468. Altstatten/bey Appenzell gelegen/belägert/böse Kundschafft gehabt haben/welche zwölfftausent starck das leer vnd verlassen Stättlin/noch biß an den dritten Tag/ehe sie deß Abzugs/der belägerten jnnen worden/vmbringt gehalten. Stumpfius lib. 10. cap. 34. fol. 334.

Nasse Gräben/ob sie schon nicht vbrig tieff/seind sie doch darzu nutz/das jenige/so hindurch watten/hernacher wann sie zur brechen konten/gern schleiffen vnd sich nicht recht wehren könden. Weil auch das Wasser in den Gräben gemeinglich abgraben wird/als ist gar gut vnnd fast von nöthen/wann man gelegenheit eines fliessenden Wassers hat/das selbiges/so viel müglich geschwölt/vnd der Grabe damit tieffer gemacht werde. Dann vber oberzelte incommoditet, auch solches darzu nutz/daß die Stürmende/in dem sie dardurch watten/kein Ordnung halten können. Anno 1569. haben die Catholischen sampt dem Hertzog von Guyse, vnd Graffen von Lude/so zu Poitiers von den Protestirenden feindlich belägert gewesen/uber daß sie sich mit allerhand künstlichen Fewerwercken gefast gemacht/auch ein gute anzahl zimlich lang und breite Bretter zu wegen gerüst/und viel lang spitzig eysen Nägel dardurch geschlagen/auch ein merckliche summ Wolffängel oder Gifsteysen/wie mans in etlich Orten nennt in die Gräben und andere Ort/da man der Statt zukommen mögen/gelegt:beyneben/damit der stürmende Feind sich weniger darvor hüten alle dergleichen ort durch aufsschwellung deß Wassers/begossen und bedeckt. Nicht weniger hat man darfür gehalten/daß


page 152, image: s152

in erst besagter Belägerung einig vnd allein durch folgendes Mittel die Statt erhalten/vnnd namlich ist an den Schleussen mit Schutzbretter vnd starcken Pfälen daß Wasser dermassen geschwellt/vnd auß seinem Canal hindersich getrieben worden/daß er in wenig Tagen/ein grosses ebene Wißfeld/dardurch die Protestirenden einen Sturm (innmassen sie die Maurdaselbsten allbereit gantz nieder geschossen gehabt) anlauffen wollen/allerdings vrplötzlich bedeckt/vnnd einem grossen See gleich sahe/also daß einer/so dardurch gewolt/biß an die Gürtel watten müßte. Als nun die Protestirenden gesehen / daß ihr Sach den Krebsgang gewinnen wollen/jhnen auch die Catholischen auffrupfsten/daß jhres Obersten bersten deß Ammirals Gewalt/auff diesem kleinen Meer zu spott worden: haben sie erliche Stuck Geschütz auff die Schutzbretter vnnd Pfäl gericht durch langes schiessen vmbgeworffen/vnnd das Feld allgemach trucken gemacht. Aber die in der Statt haben in höchster Eyl hinder den Pfälen/darzu sie dann ein steinin Bruck nicht wenig befürdert (in bedeckung man allein ein Schwibbogen zumauren/oder sonsten mit allerhand materi verstopffen dörffen) ein grosse vnd dicke Maur gemacht; auch vber das grosse Pallen oder Seck mit Wollen außgefüllt/vnd hart aneinander gebunden/damit dem Geschütz sein Wirckung zuverhüten/dardurch sie dann angedeutes Wasser stetigs behalten.

Vber ein Moras kan man etwan kommen/wann man Flechten oder Hurten darein wirfft. So thut man auch eyserne Solen für die Wolffsängel gebrauchen: wie zu Sancerren beschehen.

In den höchsten Thürnen der belägerten Statt/werden Wachten vnd Auß päher bestelt/die/so offt sie mercken/daß der Feind ein impressa vorhanden/oder sich zum Sturm vnnd Anlauff rüsten wöllen/Sturm schlagen/als zu Poitiers Anno 69. geschehen.

Verrätherey oder Verstandt mit dem Feind/wird in einem belägerten Platz auff vielerley weiß verhüter: sonderlich wann man die Wacht offt verändert/solche durch das Loß außtheilet/vnd die Sentinellen auß allen Compagnien ersetzet/damit die/so in der conspiration, nit zusammen kommen mögen. In der Belägerung Poitiers, hat der Hertzog von Guyse, als Gubernator darinn/alle Schlagvhren anhalten lassen/auff daß nicht durch ein Verrähterey dem Feind ein gewisse stund etwas zu exsequieren/assignirt oder bestimbt würde. Was auch die Klocken diß orts nutzen/bezeuget Stumpfius lib. 2. cap. penult. in fin. da er die Vrsach anzeiger/warumb zu Basel es stetig vmb ein stund zu frü schlagen thue. Sonsten wird durch heimlichen Verstand nicht bald ein Festung eingenommen/wann der Gubernator seiner Schantz auch nur etwas wenigs warnimpt. La pluspart des entreprinses fondees sur


page 153, image: s153

intelligence que l' un pretend en des Villes, s'evanovissent sans effect, quand les places sont de quelque importance, et que ceux a qui elles apartienent ont tant soit peu l' oeil au bois. La Noiie ad Guicciardin. lib. 11. fol. m. 28. b.

Ebenmässig wird in dem Außfallen grosse Vorsichtigkeit gebraucht/besonders zu Winter oder Regenszeit/wann der Belägerer Wachten durch kält vnd nässe ermattet. En une Siege d'hiver se presentent les belles occasions de faire les saillies, quand les Soldats d'une tranchee par les longues nuicts, le froid et les pluyes sont demy mattez. Idem La Noiie lib. 12. fol. 74. Manchmahl werden auch die/so belägert/herauß gelockt/vnnd durch ein oder zween Hinderhalt angefallen. Innmassen in der Belägerung der Statt Pavie, Anno 1524. von dem fürnemmen Frantzösischen Kriegsobersten / Iohann de Medicis, gar denck würdig beschehen. Bellay. lib. 2. fol. 209. Nicht weniger pflegt man die so Außfallen/in der Statt mit Geschütz an bequemen örthern gestelt/dergestalt zu favorisiren/daß wenn sie sich widerumb der Statt zu retiriren / vnd die Feind jhnen zu weit nacheylen/selbige von der Statt Geschütz in gefahr kommen/vnd sehr beschädigt werden.

Wann man ein Vorstatt oder Pollwerck verlassen will/soll selbiges bey Nacht geschehen/auch brennente Lunden hin vnd wider auffgesteckt werden/wie in Anno 1521. in der Belägerung Parme beschehen. Bellay. lib. 2. fol. 99. et seq.

Wann man ein Stattentsetzen oder speisen will/wird mehrmahlen etlichen Neutern Pulver vnd andere Provision, so viel fie mit führen können auffgegeben/solce vnter dem Scharmützieren allein in die gräben zuwerffen/weil gemeinglich vmb die Thor/von dem Belägerer starckt Wacht gehalten wird/damit nichts hinein kommen möge. Dergestalt ist Anno 1512. Terovenne gespeiset worden. Bellay. lib. 1. fol. 11. So werden auch Bawren mit Mehl vnd Pulver wol beladen/zu zeiten mit den Soldaten geschickt/welche/vnter deme man Scharmützteret/in die Statt kommen. Also ist Anno 1537. Peronne zu succurrirt worden. Bellay. lib. 8. fol. 797. Ob wol man in einem belägerten Platz/mehr Brots dann Gelts vonnöthen hat. Aux villes assieges et battues on s' altere ordinairement plus pour les viures que pour l'argent: Jedoch wird auch manchmahl durch ein sonder stratagema Gelt in ein belägerte Statt gebracht: Gestaltsamen in Anno 1524. in der Belägerung Pavie beschehen/da die Teutschen Landsknecht bezahlt sein/oder die Satt dem Frantzosen auffgeben wollen; derowegen der Vice Re ihrer zween/denen er wol trawen dörffen/bestellet/welche zwey Pferd mit Lägeln voll Wein beladen (darinnen doch etlich tausendet Kronen verborgen gewest) in das Frantzösische Läger gesandt. Diese haben so nahe bey der Statt/als


page 154, image: s154

jhnen jmmer müglich/jhren Wein feil gethan; da die Belägerten/welche zuvor alles verständigt/einen Lermen gemacht/vnd entzwischen dise vermeinte Marckatender jhre Lägel verbrochen/vnd der Stattzugeloffen. Solches hat der Gubernator Antonius Leva meisterlich herauß streichen können/vnnd die Landsknecht beredet/daß jhre völlige Bezahlung in dem Keyserlichen Läger enthalten/vnd allein/wegen der Feind/nicht hinein gebracht werden möge. Bellaius lib. 2. fol. 194.

Einer so belägert soll stätig vnd mit allem fleiß den Platz/vor welchem er sich auffhelt / recognosciren lassen / daher die Frantzosen ein Sprichwort haben: Place bien recognuo, est demy prise. Das Läger vor einer Statt soll an einem gesunden Orth sein / welches als Lautrech Anno 1528. vor Neapolis nicht in acht genommen / hat er sich vnnd seine vndergebene vmb das Leben gebracht. Bellaius. lib. 3. fol. 259. 267. 270. et 275. hierinnen haben auch die Florentiner/inn Belägerung der Statt Pise gefelet / Guicciardin. lib. 4. Dahero nachmahlen jhrem Obersten Paulo Vitellio den Kopff abschlagen lassen.

Wann der Feind ein belägerte Statt aufffordert/soll man hertzhafft/ doch nicht hochmütig antworten. Anno 1521. in der Belägerung Mesieres hat der Ritter Bayard, welchen die Frantzosen/le bon Chevalier sans peur, et sans reproche, nennen/dem Trommeter/so der Graff von Naßaw zu jm geschickt/geantwort: que devant que l'ovir parler de sortir hors de la Ville, de laquelle il avoit la charge, il esperoit faire un pont des corps morts de ses ennemys, par dessus la quel il pourroit sortir. Bellay. lib. 1. fol. 70. Anno 1537. In der Belägerung Peronne, haben die Frantzosen eben einem Graffen von Naßaw zur antwort widerfahren lassen: qu'ils avoient delibere de si bien garder la ville qu' on n'y entreroit, si non par dessus leurs ventres, mais que plustost il esperoit en sortir par dessus ceux de ennemis. Bellay. lib. 8. fol. 794.

In selbiger Belägerung haben die Keyscrische Fewr in die Statt geworffen/vnd wan~ die Häuser/so guten theils von Holtz/aufangen zu brennen/alsobald das Geschütz dahin gericht/damit man nit leschen können. Bellay. dict. loc. fol. 796.

Statt vnd Schlösser vndergraben/ist ein alter Fund/so lange Zeit in Vbung gewesen/auch in den Engellischen Kriegen in Franckreich gebraucht worden. Froissart. 1. cap. 112. it em cap. 209. 289. Rudolphus I. als er bald anfangs seines Keyserthumbs allenthalben im Reich viel Raubschlösser vmbgeworffen/auch in Helvetien etliche zerstöret/hat vnder andern Weissenburg (nicht weit von Schaffhausen) belägert vnnd vndergraben/zu leist mit Fewr niderbren~en vnd verfällen lassen. Stumpf. lib. 4. cap. 51. Marcus Fulvius Consul, damahl er Ambracciam, in Graecia,


page 155, image: s155

belägert/vn~mit offnem gewalt nichts außzurichten gewüßt/hat er solche zu vndergrabem angefangen: welches aber die Belägerten/als sie eine mahls einen grossen auffgeschütten hauffen Erden/so auß der Mine nach vnd nach geführt worden/ersehen/gemerckt/dagegen ein tieffen Graben geführt/der Feind cuniculum eröffnet/vnd mit selbigen darinn Scharmütziert. Livius decad. 4. lib. 8. So haben auch lang zuvor die Römer Veios, ein Statt in Toscana gelegen/vndergraben/vnd seind dergestalt in die Statt kommen Livius. de cad. 1. lib. 5. doch hat man vor erfindung deß Büchsen Pulvers mehrertheils die Minen mit Heltz vnderstützt/selbiges hernach angezünd/vnd damit ein Thurn oder Mauren eingeworffen. Vnd ist Petrus Navarrus der erst gewesen/so die Minen mit Pulver außgefült/vnd hernach spilen lassen. Guicciardinus lib. 6. fol. m. 208 b. Sonsten wird deß vndergraben wahr genommen/wann man die ohren hart auff den Boden legt/auch Trommen vnd Baucken/wie nicht weniger Becket vnd ehrine Kessel voller Wasser/hin vnd wider setzet. Vn~ an dero bewegung das Oet deme der Feind mit Minieren zusetzet/erspehet; kan also folgends dieser gefahr zeitlich Rath geschafft werden/wie zu Brixen geschehen/Iovius lib. 16. histor. fol. 327. da er also schreibet: Acti subinde cuniculi variis in locis, quibus intromisso pulvere fundamenta murorum everterent, vel subterfossis moenibus, per occultissimos specus in privata urbis aedificia penetrarent: atque inde sensim coactâ militum manu, urbem inopinantibus hostibus occuparent. Sed Trivultius diversâ ac notâ omnibus ratione moenium partem ad longitudinem pedum ducentorum succisis radicibus, longâ tibicinum serie fulcire, suppositisque ignibus accendere, singulari studio contendebat. Fossores enim perpetuâ concameratione amplioris cuniculi, qui ad moenium longitudinem secundum fundamenta proferebatur; dum opus perficerent, occultabantur. Ii murum paulo supra radices malleis vectibusque perfringebant, subtractisque sensim lapidibus, tigna bipedalia, crassitudine humani cruris, modico parique intervallo inter se abiuncta supponebant, atque ita continuato opere, totus murus perpetuis tignorum ordinibus innixus suspendebatur. Ea mox intervalla, aridis virgultis ad concipiendam flammam, pice atque oleo praeparatis, tormentarioque pulvere conspersis implebant, quibus postea ad Ducis signum uno temporis momento succensis, quum eodem igne tibicines, ac tigna supposita consumerentur, necessario eae moenium partes repentinâ atque ingenti ruinâ corruerent. Quumque milites facete contumeliis inter se contenderent: Navarrinus miles, ut linguam, iactantiamque Hispanorum, iniectâ cuniculis suspicione reprimeret, hispanice loquutus; Commilitones, inquit, qui extremis etiam rebus vestris iam


page 156, image: s156

secure iocamini, cavete ne a vobis contumeliarum rationem exposcamus, quum gallina pede scalpere ac fodere humum aliquando desierit. Quae verba acuti et perspicaces Hispanici, qui in muro erant, sanis auribus acceperunt, eaque altius interpretati, Navarrum pro Gallina specus cuniculosque moliri, quod peculiare eius hominis artificium foret, ab suae gentis milite perlusum caute sibi significari iudicârunt. Nec mora, ea respluribus simul Signiferis ac Ceturionibus communicatur, ad Ducemque primarium concurritur. Ille qui propter loci, moeniumque naturam, atque eius hostis ingenium, qui in his artibus maxime inniti consuevisset; haec eadem multum antea accidere sibi posse cogitarat: per eam Urbis partem, quae proxima castris, et subiecta periculo videretur, diligentissimos homines circum mittit, qui cuncta explorent, privatas domos, templa, coenobia ingrediantur scientissimeque perquirant, an aliqua cuniculorum vestigia reperiri possint. In id quum omnium militum animi summo studio intenti essent; alii passim omnibus silentibus strati, ut terrae motum notarent, aurem solo applicabant: alii tympana militaria solo deposita, si concussis leviter membranis, vel tenuissime personarent, contemplabantur: alii capacissimas pelves, vasaque aenea omnis generis aquâ repleta, si tremulis motibus agitarentur, intentissimâ curâ omnibus locis observabant: quibus argumentis subterranei operis motiones necessario deprehenderentur. Nec multo post certo in loco animadversum est, terrae superficiem manifeste commoveri. Quam ob rem singulari omnium laetitiâ, contrarium illi cuniculum instituerunt. Erant multi in Urbe milites horum operum peritissimi, qui artem superioribus temporibus, Praeceptore Navarro, didicerant; pluresque Germani, quibus omne genus cuniculorum notissimum erat, propter Argentarias secturas, que apud eos ad Hercyniae regionem sunt frequentes. Ex his nonnulli etiam inter Gallorum praesidia, Bononiae fuerant, et se Navarri artibus, contrariis cuniculis feliciter occurrisse meminerant. Quibus de causis continuato labore, ac pluribus simul perductis cuniculis, facile per obliquos meatus ad hostium opera pervenerunt. So bald auch ein Mine eröffner vnd Lufft bekompt/seind die Belägerten mehrertheils auß der Gefahr/wie die Hungern zu Ofen da sie alldort von den Teutschen belägert/erfahren haben. Tentavêre demum Austriani Duces, effossionibus atque cuniculis murum subruere, inditoque ac demum succenso intus tormentario pulvere, adapertisque moenibus subitarium in Urbem aditum parare: quod plerique adessent milites e Rhaetia, Argentariis fodinis assueti, Bohemique praesertim insecturis metallorum operam navantes: sed Budenses deprehensis hostium consiliis, atque operum initiis, nota atque instituta


page 157, image: s157

ratione, dum fossas introruss ex obliquo pertraherent, certaque erupturis incendiis spiramenta relinquerent, diligenter atque feliciter occurrebant. Iovius lib. 39. fol. m. 443. Dannenhero in wolversehenen Vestungen hin vnd wider tieffe Löcher/wie außgemaurte Galgbrunnen/so man Contramines nennt/gemacht werden Hingegen/vnnd damit das minieren von den Belägerten nit wahrgenomen werde/pflegt man gemeinglich an selbiges Ort/da man vniergrabt/ a coup perdu, oder vergebens zuschiessen. Man hat auch exempla daß durch ein Mine ein lange Maur/oder Bollwerck in die Lufft gehebt ward/also daß die Belägerer in die Statt sehen können/vnnd nichts desto weniger selbiges/so der gestalt bewegt/widerumb in sein vorige Stell fallet/als wenn es gleichsam nie zerschüttet worden/wie zu Bononien. Guicciardinus lib 10. fol. 383. Iovius in vitâ Leon Decimi lib. 2. fol. 38. in gleichem zu Meyland/in Auno 1523. beschehen. Bellay. lib. 2. fol. 175.

Das beschiessen anlangend/ist in allweg in acht zuhaben/daß ein angefangene batterie nicht vnterlassen/sondern damit die Belägerren zu rempariren nicht weil haben/streng vnd aequo passu biß zum Sturm continuirt werde. Batteries et mines, qui procedent lentiment, enfinne sont que mines esventees. La Nove ad Guicciardin. lib. 14. fol. 131. Man soll auch an vnterschiedlichen orten ein Platz beschiessen/damit die Belägerten jrr gemacht/vnd nicht gnugsamb rempariren kön~en. Manchmahl wird auch gezweiffelt/ob ein Platz an dem stärcksten oder schwächsten Ort zubeschiessen. Wovon Conestagius lib. 6. fol. 337. also schreibet: Arx S. Iuliani tormentis crassioribus diverberata: et, initio controversia inter architectos et magistros tormentorum, de loco, in quo ea disponenda essent, nata fuit. Quidam dicebant dirigenda esse tormenta contra partem arcis, munitam illam quidem; sed quâ militi ascensus satis facilius futurus esse videbatur. Alii partem infirmiorem concuti volebant, quantumvis illac ascensus esset paulo incommodior: dicebant enim parte superiori murorum deiecta, totum locum, in quo praesidiarii, acie instructâ hostem exspectabant ictibus tormentorum obnoxium fore. Albanus itaque ut has discrepantes sententias ad concordiam redigeret, ipse, faciem loci contemplaturus accessit, murumque infirmiorem, sed qua ascensus difficilis erat, diverberari iussit. Doch soll man nit bald sich vnterftehen/ein fliessend Wasser abzugraben/vnd die Maur so der Orten fast gewohnlich zum schwächsten/zum Sturm zubeschiessen: vnangesehen solches Wasser durch Regenwetter bald anlauffet/vnd alles so mit grossem kosten gebawet worden/zu boden reisset. Wie Francisco. I. in Belägerung der Statt Pavie, widersahren. Guicciardin. lib. 15. fol. 190. b. Bellay. lib. 2. fol. 191.


page 158, image: s158

Zu zeiten/vnd sonderlich in dem general stürmen (assaut Colonel) steller man auch die Reuter in ein Schlachtordnung/vnd zwar zur seiten deß Fußvolcks: nit allein daßselbiges durch jhre gegenwarth vnnd gewaltiges zusprechen erkecket; sondern auch damit den Außfällen möchte begegnet werden. Ebenmässig werden andere Reutter verordnet/so das Feld bewahren/vnd die/so auß einer Statt/wann sie eingenommen wird/entfliehen wolten/zu boden hawen. Wann die Reuter oder Kürisser stürmen/thun sie ihre Stiffel/Sporn/vnd schwerste stuck jhrer Rüstung hinweg legen. Sturm soll an vielen orten/vnd nicht ehe geschehen/man hab dann zuvor alle defenses, vnd Seitenwehr abgeschossen vnnd zu nicht gemacht: also daß man allein mit dem vordersten zu streiten hab. Dannenhero man auch gewohnlich zur zeit deß Sturms/an einem andern ort das Heil mit Leitern versucht/dann hierdurch werden die Belägerten aufss wenigst erschreckt / oder in viel ort sich zuvertheilen/getrungen. Welches/ wann sonderlich die Statt nicht wol besetzt/grossen schaden caussirt. In der Statt sollen etlich Reuter/in wehrendem stürmen/in der gantzen Statt hin vn~ wider Reiten/vnd die/so etwan der brechen entweichen wolten/forttreiben: auch allen tumult unnd Vnrath/so sich erheben möchte/stillen; wie nicht weniger/da es von nöthen/oder man jhrer betörffen würde/retten/vnd in summa, alles wahrnemmen vnd verbessern sollen. Wie in der Belägerung Brixen beschehen/wovon Iovius, lib. 18. fol. 394. also schreibet: Magno eis subsidio erant equites ferme centum, qui per pomoerii spatium, irrequieto cursu moenia introrsum circuibant, notabantque, quâ in parte maxime laboraretur: ac statim in forum, ut trecenti veterani in statione ad subitos casus collcati erant, decurrebant: totque veteranos, quot periculi magnitudo deposcebat, ne, pedestri cursu exanimati, pervenirent, suis in equis consessores accipiebant, et ad locum iniqui certaminis revertebantur. Ipsi nonnumquam, quum repentinum urgentis proelii discrimen praesentanea subsidia flagitaret, ex equis desiliebant, et in pugnae locum progrediebantur. Auch soll allweg wann man stürmet/auff den fürnembsten Plätzen der Statt ein gute anzahl Soldaten/vnd in allen Gassen Wachten gestelt werden. So wird auch gemeinlich die breche von innen remparirt/dabey ein flanquirter Grab vnd auffgeworffene höhe gemacht/darhinder die Schützen/mit Fässern vnnd Schantzkörben verdeckt losirt werden. Welches in der Belägerung Pavie, die Keyserischen wol in acht genommen. Bellay lib. 2. fol. 190. Il fut fait breche, mais non raisonnable, toutes fois fut ordonne de donner un assaut, pour tenter l'opinton de ceux de dedans: auquel assaut nos gens, ayans donne iusques au hautl de la breche, penserent la Ville gaigne, mais autrement en advint:


page 159, image: s159

car ils trouverent par dedans de larges et profondes tranchees bien flanquees, et les maisons estans pres desdites tranchees, persees bien a propos, et pourveves d' arquebouz eries.

Die anzahl der Soldaten in einer Besatzung/soll sich mehr nach der menge der victualien vnd dergleichen Provision, dan~ nach der weite oder grösse deß Orts reguliren. In jetzt osstgedachter Belägerung der Statt Poitiers, (so nach Pariß fast die gröste in Frankreich ist) feind nicht vber drey tausent zu Fuß gewesen. Wann aufs fünff oder sechs tausent archibusier (wie viel gewünscht/vnd zur defendirung vnnd Beschützung einer solchen weitläuffigen Statt/vonnöten zusein erachtet) sich daselbsten befunden/hette die Provision, so ohne das ausser allerhand vrsachen schlecht gnug/nicht den halben theil der Belägerung gewehrt/were also diese Statt verlohren vnd auffgeben worden.

So pflegt man auch manchmahl in einer Belägerten Statt lermen zumachen / allein zu erkundigen / wie sich die Soldaten zum handel schicken wollen. Bellay. lib. 7. fol. 759.

Denen/so etwas zuverrichten wol affectionirt seind/ist nichts vnmüglich/ein dapfferer Oberster kan alle Plätz/auch dise/sonicht zum besten verwarth/mainteniren: Ein schlimmerthut manchmal auch die besten verliehren. Plutarch. in Alex. Magno. fol. m. 199. Bon Coeur, bonne forteresse. Monluc. fol. 170. lib. 3. Also ist Landrecy, in Anno 1543. vnangesehen es ein kleine vnnd in der eyl vbel befestigte Statt/ jedoch von den Frantzosen/wider Keyser Carolum den Fünften/verthädigt worden Bellay lib. 10. fol. 1055. Also haben ehen selbige in Anno 1513. Diion, so gantz nicht befestiget/ wider die Schweitzer vnd Teutschen erhalten. Le Seigneur de la Tremouille retire d' Italie, il fut Suivy par quatorce ou quinze mille Suisses, in citez par le Papae Iules, et l'Empereur Maximilian accompagnez de la gendarmerie de la franche Comte, et de quelques chevaux Allemans, conduits par Vlrich Duc de Wirtenberg, lesquels le vindrent assieger dedans Dijon, principale Ville de Bourgongne, qui n' estoit remparee ny fortifie en sorte du Monde, mais la vertu des hommes seruit de muraillies. Bellay. lib. 1. fol. 13. Wie auch in Anno 1537. die Statt Fossan. Bellay. lib. 6. fol. 612. et 638. So dann in Anno 1544. S Disier, von den Frantzosen wider mächtigen Gewalt/vngeacht dises zween schlechte Plätz/beschützt worden. Gleicher gestalt/hat Nicolaus Iurescit, die statt Güntz/in Vngarn/wider einen sehr mächtigen Feind/vnd benanntlich Solimannum, den Türckischen Keyser erhalten. Iovius, lib. 30. fol. 189. et seq. Doch ist allhie auch dieses in obache zunemmen/daß welcher einen vnwehrlichen Platz/frevenlich zu defendiren sich vntersteher/vnnd den Feind mit seiner mercklichen Vngelegenheit/das Geschütz darfür zurucken/vervrsacht/offtermahls ohne gnad an dem Leben gestrafft wird.


page 160, image: s160

Montaigne. 1. cap. 15. Also hat in der Belägerung Pavie der Herr von Montmorency gethan/ qui fut contrainct de battre une tour qui estoit sur le pont, l'ayant gaigne, la feit remparer et garder; faisant pendre ceux qu'il trouva dedans, pour avoir este si outrageux d' avoir voulu garder untel pollier a l'encontre d' une arme Francoise. Bellay. lib. 2. fol. 100. Welches ebenmeßig in Anno 1538. denen/so das Schloß Villane ingehabt/beschehen/ et taillerent en pieces ce qui se trouva, hors mis le Capitaine, et l'en seigne, qui furent prins en vie, lesquels Monsieur le grand Maistre fit pendre, et estrangler, pour donner Exemple aux autres, de n' estre si temeraires d' attendre dedans une meschante place, une armee Francoise descendant en sa premiere fureur. Wie in gleichem in Anno 1591. denen zu Sainct Bouny widerfahren/pour avoir este si outrageux, de voubloir tenir une si meschante place devant le Canon. Bellay lib. 9. fol. 986. Dahero seind in der Einnemmung deß Königreich Portugals, die gubernatores, gar vnverstendig stendig befunden worden/in dem sie auch schlechten Stätten zugemutet sich zuwehren. Eosque Dux Albanus arguebat crudelitatis, ideo quod negligerent consuetudinem, quae ubique gentium observatur, nempe, ut exercitu potenti in aliquam Provinciam ingresso, concedatur iis locis, quae non ita munita sunt, ut vim hostium sustinere possint, deditionem faciendi facultas, ne peccent in praecepta militaria, quae iubent ad unum omnes occidi, quotquot hoc casu resistunt: et non iniuriâ, quia alioquin tormenta maiora ad minutissimum quemque pagum diverberandum adducere, necesse esset, nec bellum unquam finiretur. Conestag. lib. 5. fol. 256. quem eundem vide lib. 6. fol. 302.

Ein Statt/so an einem Berg ligt/vnd deren andere Höhinen commandiren/ist gantz gefährlich vnd mißlich zu defendiren: dan~ der Feind auff alle Häuser vnd Orth mit seinem schiessen/zielen kan. Hingegen hat ein dergleichen Platz diesen Vortheil/daß leichtlicher daselbst/dann in der ebne/ tranchees oder Gräben/ wie zugleich contrabatteries ins Werck zurichten: es seind auch die breches besser zu repariren.

Obwohl ein General sich nicht leichtlich solle belägern lassen/Bellay lib. 6. fol. 603. nichts desto weniger muß der Oberst in einer Festung dergleichen erfahrenheit vnd auctoriter haben/daß er mit seinem Befelch der belägerten Gemüther uniren/vnnd denen gebieten könne. So soll auch der Gubernator in einer Festung nicht zuverzagt noch geitzig sein. Le moyen de perdre bien tost une place forte, est de la commettre a un covard ou avaritieux. La Nove ad Guicciardinum. lib. 15. fol. 174. b.

Es wollen ebenmessig etliche nicht für rathsam halten/daß ein solcher Gubernator auß der Statt gebürtig seye/wie das Exemplum Anaxilai,


page 161, image: s161

apud Plutarch. in Alcibiade. fol. m. 402. beweiset/ welcher für die Lacedaemonier die Statt/Byzantz (so man jetzt Constantinopel nenner) ingehabt/vnd solche ehe dem Feind vber geben/dann in eusserste Noth kommen lassen wöllen/weil dieses sein Vatterland gewesen.

Heinrich von Aniou, König Caroli, deß Neundten in Franckreich/ Bruder / hat sich nach erhaltener Schlacht vor Montcontour vbersehen/daß er den Protestirenden nicht nachgezogen/sondern zu seinem Schaden S. Iean d' Angely belägert/nicht weniger haben die Protestirenden mit der Belägerung Poitiers Vrsach zufolgendem/in berührter Schlacht empfangenen Schaden/gegeben.

Ein Statt da viel Volck jnnen ist/soll nicht belägert werden: also haben die Frantzosen ein mercklichen Fehler begangen/daß sie Novarien belägert/welche Statt von den Schweitzern so starck besetzt gewest / daß sie auch die Thor nicht zugeschlossen/noch die breches reparirt/sodnern nichts liebers gewolt/dann daß sie mit jhren Feinden in der Statt oder anderst wo/zu gleicher Wehr kommen möchten. Guicciardin. lib. 11. fol. 30. Iovius historiar. lib. 11. fol. 165. Ingleichem wo die Hülff oder Entsatzung in dernähe/soll man kein Stattbelägern / C'est imprudence d' entreprendre une Siege, sile secours est proche. La Nove ad Guicciardinum lib. 12. fol. 73. b. Also hat Franciscus I. gar vnweißlich gethan/ist auch darüber geschlagen worden/in dem er Pavie belägert/da die Keyserische armee nicht weit von dannen war; Bellay libro 2. fol. 189. angesehen/allweg ein Belägerung viel Leut kostet/vn~ nach einer Belägerung/der Belägerer leichtlich geschlagen werden kan. Les sieges des fortes places s' appellent ruines d' armees. La Nove ad Guicciardinum lib. 7. fol. 272. b.

Manchmahl werden Stätt vnd Plätz mit dem Geding auffgeben/wann man selbige jnnerhalb einer gewissen Zeit nicht entsetze/als dann wird von denen ausserhalb ein vornemme Person verordnet/welche in der Statt bleibt/vnd zusicht/das man jnnerhalb nichts innovire. Item, wann die Belägerten Hunger leiden/wird jhnen erlaubt Essen hinein zubringen/doch von einem Tag zum andern/vnd werden utrinque Obsides gegeben; welche auch zu zeiten das Leben lassen müssen/wann man den Pactaten entgegen was handelt/wie Froissart tom. 1 cap. 317. ein Exempel hat. Es gibt auch Girard. lib. 21. de l'histoir. de France. tom. 2. fol. m. 751. ein Regul/das man dem Feind ohn gnugsame Pfand oder Geyssel in solchen Fällen nicht trawen solle. De ne se fier une autrefois en son ennemy, que sur bons gages. Welcher gestalt die Statt Calais nach langer Belägerung dem König in Engelland ubergeben worden/wie auch sechs der fürnembsten Burger/ieder ein Strick an dem Halß habendt/


page 162, image: s162

damit dz vbrige samtliche Volck beydem Leben erhalten werden möchte/gedachtem König die Schlüssel praesentirt/ vnd sich jhme auff Gnad vnd Vngnad ergeben/zumahl durch Fürbitt der schwangern Königin/bloß das Leben erhalten/wird von Froissart tom. 1. cap. 146. gar denckwürdig erzehlet.

Einer/so den letzten Sturm thun last/vnd da er im selbigen nichts erhalten/abzuziehen willens ist/soll vnderdiß/selbiger Geschicht/die Stucken vnnd andere schwere Sachen/denen sonderlich der Feind im Abzug wol beykommen/oder Schaden zufügen mag/hinweg vnd in ein sicher Ort führen/nicht vergessen. So ist auch dem Feind/welcher abzeucht/nit allweg zutrawen/dann selbiger sich manchmal heimlich wider wendet/wie die Graeci vor Troia, auch Lucullus vor Mitylenen gethon hat. Plutarch. in vitâ fol. 980.

Wann selbiger/welchem ein Vestungvertrawt/ entwederszaghafft oder vnfleissig ist/wird er manchmahl mit dem Todt gestrafft/oder auffs wenigst seines Adels vnd Ehren entsetzet. Wie Anno 1523. dem Frantzösischen Hauptman zu Fontarabie widerfahren: Car le Capitaine Frauguet apres avoir tenu peu deiours, neantmoins rendit la Ville, qui n' estoit forcable, et en sortit ses bagues sauves: uray est que il disoit avoir este contrainct de ce faire, parce que Dom Petre, fils du feu Mareschal de Navarre, avoit intelligence aux ennemys. Toutes fois le dit Frauguet fut a Lyon sur un eschauffault degrade de noblesse, et declare roturier luy, et ses descendants: pour avoir este negligent, et failly decoeur a pour veoir a la conspiration dudit Dom Pietre, si aixsi estoit qu'elle fut uraye. Bellay. lib. 2. fol. 162. et seq. Welcher lib. 7. fol. 717. eben auch hievon also schreibet: La punition dont ona depuis use contre les moins delinqueurs, a este telle, que touts ceux, qui s'y sont trouvez, extraicts de noble race, ont este privez et degradez eux, et leurs descendents de tous tiltres et privileges de noblesse, et faicts subiects aux subsides et impositions, comme non nobles et roturiers. Also ist der Herr von Vervin zu Pariß Anno 1543. enthauptet worden / weil er auß grosser zagheit vnd vnverstand/auch wider der Burger willen/die Statt Boulongne, dem König auß Engelland vbergeben. Bellay lib. 10. fol. 1123. Car perdre une place, et n' apporter, ou avec la mort, ou avec la vie, de l'honneur, celuy qui vous y a mis, vous faict tort, s'il ne vous fait coupper la teste. Monluc. lib. 2. fol. 138. et adde Montaigne. 1. de essais, cap. 16. Fürstliche Tischreden lib. 1. cap. 29. auffs wenigst soll einer Ehrenhalber einen Sturm außhalten/da er sonderlich etwas gelegenheit hat/sich zu retranchiren. Der Mareschal Monluc sagt/daß die Spanier insonderheit selbige hart straffen/vnd zwar billich/so auß Zagheit ein Stattvbergeben/aber er thut noch billiger hinzu; mais il en faut faire iugement sans


page 163, image: s163

passion: car i' ay veu souvent tel blasme, par celuy gui n' eust sceu faire mieux. lib. 4. fol. 258 b.

Wann man in einer Festung zu parlamentiren anfangt/ist selbige schon für halb verlohren zuhalten; Car des puis qu'une femme parlamente, et vous escoute a Dieu vous comment. Vous avez desia le pied en l'estrieu. Aussi quand une place commence a ovurir l'oreille a la composition, tenez la hardiment pour perdue. Monluc. dict. fol. b. Es wird auch gleichsamb für ein Verrätherey geschätzt / wann der Oberst in deß Feind Läger sich selbsten begibt/vnd daselbst einen accord abhandlet. Bellay. lib. 1. fol. 68. et seq. Montaigne, lib. 1. cap. 5. vnd als vnder Carolo, dem Sechsten diß Namens/König in Frankreich/Thuniß belägert ward/hat der Saracenische Gubernator nicht wollen auß der Statt/ zu parlamentiren sich begeben: disant que parles loix de la guerre iamais un chef d' armee, ou de Ville, ne doit sortir pour parlementer. Girard. lib. 18. tom. 2. fol. 443. Nicht weniger wird offters ein Festung/vn der deme man parlamentirt / rnnd dannenhero darinnen etwas unachtsams/oder zu sicher ist/unversehens eingenommen/dorumb zu selbiger zeit zum fleissigsten Wacht zuhalten. Les heures d' un parlament sont tousiours danger euses. Monluc. dict. loc. Montaigne lib. 1. cap. 6. Fürstliche Tischreden/lib. 11. cap. 28. Mann soll auch dem Feind nicht trawen/wann er schon versprochen/vnter wehrender Handlung nicht zu attentiren/wie die Statt Genua, Anno 1522. mit jhrem eussersten Schaden erfahren/vnd darüber spolirt oder geplündert worden. Bellay.

Noch viel andere observationes können auß deß Mareschalcken von Monluc, commentaires, vnd deß Herren de la Nove notis ad Guicciardinum, gezogen werden.

IX.

Nunc de proeliis aliquid est dicendum: sed inprimis cavere debet is, qui existimationem suam amisit, ut non facile ad confligendum adduci se patiatur; aut qui nuper fugit. Minuere etiam reputationem reputatur, si quis arcem vel civitatem munitam ab hoste obsessam, non illâ liberet incommodatione Eâ ratione Sertorius se famam Pompeii crescentem deprimere posse non dubitavit. Plutarchus in Sertorio fol. m. 1144. Qui idem tamen, ut redimeret tempus, contra dignitatem Proconsulis Romani, Barbaris tributum solvit. Ibid. fol. 1130. Nec enim saluti fama praeferri debet Et Niciae non profuit, quod cum Siculis, ad pugnam eum provocantibus, proelium commisit, ne aliquid decederet Atheniensium existimationi. Plut. Nicia fol. 1063. Sane non raro milites ita sunt persuasi, se vinci non posse, si Ducem habeant, in multis proeliis victorem. qualis olim fuit Philopoemen. Plutarch. in vitâ fol. 711. Quo absente, Achaei, timidi erant, eo ductore numquam non victores.


page 164, image: s164

Sunt qui famam captant, dum spargunt famam suarum divitiarum: sed nec ea sufficit, dum serto res est agenda. Sicque de Carolo VI. Galliarum Rege, scribit Girard. lib. 17. tom. 2. fol. 382. On disoit, que le Roy Charles le Quint, avoit en mourant laisse dixhuict cent mille escus, autres disent davantage: et n'est pas de petite import ance, de faire parmi les ennemis et voisins d' ungrande estat courir un grand bruict d' un grand thresor, et degrands moyens; car cela les met en admiration ou en crainte. Mais pour mener une nouvelle armee en Italie il n' esioit point besoing a' un vain bruit, ains d'une uraye et bonne somme d' argent, et en trouver en quelque part ou il fust cache. Vicissim sibi fidere nimis, hostemque contemnere; fere nocuit semper. Hostis nec contemni, neque metui debet. Il ne faut pas que vous mes prisez vostre ennemy: ny aussi que vostre Soldat ait opinion, qu'il soit plus vaillant que luy. Monluc. lib. 2 fol. 105. b. Carpunt in Carolo Quinto Imper. Galli, quod nimis suae felicitati innixus, omnia reputaverit facilia factu. Bellay. lib. 8. fol. 804. Sed fuit imprudentissima confidentia Sebastiani. Lusitaniae Regis, qui Africanam suscepturus expeditionem, coronam et reliqua, quae ad Coronationem Regis Fessae et Maroci requiruntur, conficienda curavit, secumque tulit: nesciens quid serus vesper veheret. Conestag. lib. 1. fol. 57. Sic et caruit successu confoederatio Nobilium, contra Genevates. Anno 1530. der Löffelbund genannt. Deren jeder zu einem Zeichen einen Löffel angehencket/ jhres vermutens/ die Genffer in einer Suppen zu essen. Stumpfius lib. 8. fol. 273.

X.

Sed nec ad desperationem, in praelio hostis est redigendus. Amirato lib. 19. discurs. 7. Franco-Gallorumque Veriverbium est: un desespere en vaut dix. Et aliud: Les armes sont pitoyables aux desesperez. Lucanus 4. vers. 275.

Vincitur haut gratis iugulo qui provocat hostem.

Vertitur non raro desperatio in furorem. Sicque Clotarius I. Septimus Rex Francorum, a Thuringis desperatis victus fuit; qui ante nil nisi vitam petere fuerunt ausi. Ce qui est souvent advenu aux Princes, qui ont refuse leur misericorde, ou un honeste accord: et plus vaut aux Princes, user de clemence envers ceux, qui la requierent, et gaignet et vaincre par ic elle les hommes, que tascher de les avoir par la force, et les mettre en desespoir; qui a le plus souvent este vaincus de la force. Girard. lib. 1. fol. 88. Memorabile etiam, aptumque loco praesenti Exemplum idem Bernhardus Girardus, lib. 17. habet. Gandavenses, Flandriae populus, cum adversus Ludovicum Flandriae Comitem et Principem suum rebelles, infelicibus diu contendissent armis: multis tandem magnisque cladibus fracti, pacem a Ludovico talem, quâ omnium rerum suarum,


page 165, image: s165

praeter corporum et vitae, ei potestatem permittebant, petere sunt coacti. Verum is irâ et vindictae cupiditate elatus, reiectis omnibus eorum precibus, nullam eis pacem se daturum respondit, nisi omnes qui supra quindecim annos essent, Viri feminaeque, nudis corporibus, colloque inserto laqueo, urbe egressi, omnia sine exceptione aut conditione, suo permitterent arbitrio. Haec renuntiata, adeo ab indignatione simul ac desperatione, iram et animos Gandavensibus accenderunt, ut ad supremam rabiem versi, relictis custodibus urbis, qui si caesam aciem suorum vidissent, tectis ignes subicerent: delecti ex omnibus quinquies mille viri ab urbe egressi, ut potius in acie fortiter pugnando caderent, quam foedâ morte, et supplicio vitam amitterent: ad Brugas castra ponerent. Ibi Ludovicus Comes erat, tanto cum exercitu, ut singulis Gandavensibus cum denis hostibus dimicandum fore videretur. Itaque cum Ludovicus, contemptâ paucitate illorum, egressus urbe, castra loco et munitione tuta, adortus esset: Gandavenses memores necessitatis, periculique sui, tantâ irâ et ferociâ dimicarunt, ut ingentem illum exercitum funderent, fugarentque, et Brugas usque persecuti, una cum fugientibus intra portas irrumperent. Ibi cum omnes adversae partis caederentur, Comes ipsa cum extremo vitae periculo, diu in urbe apud pauperem feminam occultatus, vix tandem solus miserabili habitu manus eorum; quibus veniam supplicibus et misericordiam negaverat, elapsis, omnique ita ditione suâ et Principatu spoliatus fuit. Ac pariter elegans est oratio, apud Thucyd. lib. 3. quâ Diodotus Atheniensibus persuadet, ut Mitylenaeis, veniam potius darent, quam eosdem adigerent ad desperationem. Ubi inter alia ait: Summae dementiae est, imo ne fieri quidem potest, si quis humanum ingenium, cum impetu aliquo fertur, aut legum vi aut aliâ severitate inhibere velit. Proinde ne adeo rebus sinistre consulite, ut capitis supplicium pro certo remedio habeatis: neque spem reditus praecidite deficientibus, ut non brevissimo temporis spatio delictum suum eluere possint. Cogitate nimirum, quod facilius sic quaevis civitas, non desperatâ veniâ, in deditionem veniet, possitque et sumptus praestare, et in posterum tributum pendere: alterâ vero viâ, quem fore putatis, qui non intentiusse sit praeparaturus, et obsidionem etiam ad extremum toleraturus siquidem nihil intersit, sero et extemplo faciat deditionem? Sic et Aristides noluit Xerxi occludere abitum, nec scilic et eâ ratione, vel ex desperatione fortiter pugnare cogeretur. Plutarchus iu Aristid. fol. m. 631. et Themistocle. fol. 228. Inde et Guilielmus Normandiae Dux, Conquaestor vulgo dictus, in Angliam profectus, ut suis reditus, fugaeque spem adimeret, et ita adigeret,


page 166, image: s166

adeo fortius pugnandum, naves, quibus fuerant vecti, incendit et inutiles reddidit omnes. Girard lib. 6. tom. 1. fol. 566.

XI.

Iuvat etiam ad victoriam, vota facere, in Dei laudem ante pugnam. Genes. cap. 14. v. 22. Ut et numquam ad proelium milites sunt ducendi, nisi prius convenienti exhortatione animati. Conzen. polit. lib. 10. c. 41. Formulam talis orationis suggerit Monluc. lib. 1. fol. 51. b. Et bien, Mes Compagnons, ne serez, vous pas de l' opinion des Capitaeines? Qant a moy, ie vous ay desia donne la mienne, qu'il falloit combattre, et asseurez vous, que nous vaincrons: car le presage que i' ay tousiours eu, le m'asseure, lequel ne m'a iamais menty en quelque chose, que i'ay entreprins: croyez mes amis, qu'ils sont desia a nous. Or ay-ie tous iorus faict entendre aux soldats, que i' avoy certain presage, que quand cela m' advenoit, i' estoy seur de vaincre: ce que ie n' ay iamais faict, sinon pour y faire amuser les Soldats: afin qu'ils tinssent desia la victoire pour gaignee, et m'en suis tous iours tres bien trouve, car mon asseurance rendoit asseurez souvent les plus timides. Les simplex Soldats sont aisez a pipper, et quelque fois les plus habiles. Iuvat et milites reddere certos, de iure eius, in cuius favorem ad pugnandum incitantur. Sic namque Froissart. tom. 1. cap. 226. scribit: La estoit Messire Charles de Blois, a admonester et prier chacun, par ses batailles, moult doucement: qu'ils luy vousissent estre loy aux et preud'bommes; et prenoit sur son ame, et sur sa part de Paradis, que ce seroit sur bon droict, et iuste qu'on se combattroit. Iuvat item, non sibi certam victoriam polliceri: ne casus inopinatus, plus noceat terrore, quam damno, ac ut ad utranque fortunam parati simus. Monet hoc militiae optimus Magister, Blaise du Monluc. lib. 3. fol. 154 b. Ne trouvez estrange, Capitaines mes Campagnons, si presageant la perte d' une bat aille, ie l'asseuroy ainsi aux sienois. Ce n' estoit pas pour leur desrober le coeur, ains pour les asseurer, a fin que la nouvelle venant tout a coup, ne mist une espouvante generale par toute la ville, cela les fait resoudre, cela les faict aviser a se pourveoir: et me semble que prenant les choses au pis, vous ferez mieux que non pas vous asseurant par trop.

XII.

Pugna vel est velitatio, vel proelium. Velitationem vocant, cum pars exercitus cum parte hostilium copiarum congreditur. Proelium est pugna, cum toti Exercitus committuntur. Antequam autem proelium ineatur, hostis vires velitationibus, seu levibus proeliis sunt tentandae. Amirato. discur. 1. lib. 19. vid. Machiavel. 3. comment. 37. Idque inprimis facere debet ille, qui Milites habet minus exercitatos, ut ita paulatim, minorique cum damno, ad pugnandum idonei reddantur, quod observarunt Boetii olim, hacque tandem ratione Spartanos Milites exercitatissimos vicerunt. Plutarch. in Pelopida. fol. m. 554. At vero


page 167, image: s167

Achilles Traduccius in Turcae pincibili, fol. m. 350. In Tureicis bellis censet velitationes maiores non ineundas, in quibus laborantibus assidua praesidia mittantur: cum Turcae hoc generis certamine longe superent nostros. Potro incerto eventu, aut multis priculis propositis, minime est pugnandum. Facius axiomat. 30. Cominaeus. lib. 2. cap. 2. fol. 113. et seq. Neque citius quam par est, praedationi indulgendum. Camerar. 3. cap. 29. ut iam monui alicubi supra. Hocque Tartaros accurate observare, notat Ionville in histor. Ludov. S. fol. m. 218. Milites item impransi, ad pugnam non idonei Amirato videntur. 18. cap. 7. Semper quidem ad pugnandum paratus esse debet belli Dux: et pro maximâ Spinolam venditare aiunt; che per acquistarsi honore di Capitano, bisogna combattere: altramente tu conseguisci piu tosto nome di negotiante, che diguerriero. Botero, de detri fol. 47. Sed tamen cum exitus proeliiambiguus et incertus semper, et absolute in manu Dei sit: pulchre Cominaeus fol. 27. lib. 1. cap. 3. cumque victum, nihil non incommodorum plerumque soleat divexare. Cominaeus lib. 5. cap. 2. fol. 373. saepe quoque munitissimarum urbium deditionem secum trahat. Marnix. section. 8. resolut. 6. Pugnae ideoque certamen, quacumque fieri potestratione, evitari debet. vide Suetonium in Augusto cap. 23. et 25. ni scilicet summahoc exigat necessitas, vel optima occasio sit oblata. Agellius lib. 13. cap. 3. Namque hautarmis solum, sed et tempore geritur bellum: Quod olim Antigonus Pyrrho, eum ad proelium invitanti respondit. Plutarch. Pyrrho fol. m. 794. Egregie hac de re cum Patre suo disputat Cyrus, apud Xenophontem lib. 1. Instit. fol. m. 33. Ubi mi Pater, iam necessariis a rebus instructi milites erunt, ubi recte valebant, ubi labores perferre poterunt, ubi bellicis artibus exercitati erunt: ubi etiam ambitiose viri fortes videri cupient, ubi denique facere imperata, quam detrectare iucundius ipsis erit: nonnetum, Pater, sapere quis tibi videretur, si cum hoste quamprimum confligere veslet? Quidni, inquit, si quidem ipse meliori coditione sit facturus. Sin autem, quanto equidem et meipsum et meos praestare censerem, tanto maiori cautione uterer: quemadmodum et alia, quae maximi pretii ducimus, ut quam maxime in tuto sint operam damus. Verum, mi Pater, esse meliori, quam hostes conditione quo pacto quis possit? Profecto fili, non de re vili neque simplici rogas. Nam scire debeseum, qui praestaturus hoc sit, et insidiatorem esse oportere, et mentis occultatorem suae, et fraudulentum et veteratorem, et furem et raptorem, et quâvis in re hoste superiorem. Ac etiam post proelium secundum, Fortunâ recte uti, prudentis Politici esse censetur. Cominaeus. lib. 8. cap. 6. fol. 748.


page 168, image: s168

Tandem aleae Duelli committere belli eventum, ridiculum ferê, non solum periculi plenum est. Machiavell. disput. lib. 1. cap. 22. et seq. Sed de mirabili Duello Caroli Magni, vide Cornel. Kempium, de Frisia lib. 3. cap. 13. fol. m. 265. ubi scribit: Carolum Magnum Imperatorem, et Radbodum, Frisiae Regem, cepisse certamen; eâ lege et conditione, ut si Radbodus vincat, libera a Carolo esset Frisia, et vectigalium concedatur Frisiis immunitas: Si victor fuetit Carolus, ei subiecta Frisia esset, et tributa ei solverentur. Et si quis hanc acceptare recuset conditionem, is pro victo et imbelli homine haberetur. Itaque tale Duellum exstitit ab iis ordinatum, quo scilicet ipsi Principes, Radbodus Rex, et Carolus, uno loco sese sisterent, stando: et quicumque ipsorum alium vinceret diutius stando, ita ut ad terram se non inclinaret, penes eum consisteret palma, et esse deberet Frisonicae gentis Dominus. Sed haec ex historiâ, side minime dignâ, de sumpta videntur.

XIII.

Addam et alia ad proelii ineundi, feliciterque finiendi rationem, quae spectant. Sane haut raro etiam bestiae ferae in auxilium cotra hostes, adhibitae fuerunt. Saraceni in Palaestinis expeditionibus, urnas, cui inerant serpentes, in nostros iacere consueverunt. Girard. lib. 9. tom. 1. fol. 775. Canes non stipatores solum, et excubatores; sed quoque bellatores fuisse, Iust. Lipsius probat. cent. 1. ad Belgas. epist. 44. fol. m. 44. et Val. Flaccus de Caspiis populis:

—— —— Claustrisque profusi
Caspiadae, queis turbae canum, non segnius acres
Exsilit ad lituos, pugnas que capessit heriles.

Pugnavit et Imperator Caracalla, contra Parthos, feris etiam bestiis in hostes immissis. Spartian. in vitâ. Lusitani in Insulis Terceris, bobus usi sunt, non infelici successu. Conestagius lib. 8. fol. 417. Monachus quidam Augustinianus, consilium hoc dedit, ut ante ordines militum praemitterentur satis multi boves; et stimulis, quantum fieri posset incitati, in Hispanorum aciem impellerentur. Secutus est Insulae Gubernator hoc consilium, ex quo et salus Lusitanorum, et hostium interitus dependebat. Cum a bobus ingens pulvis excitatus fuisset, Lusitani ab Hispanis conspici non poterant, et boves sclopetorum ictus excipientes, ordines Hispanorum perturbabant. Hispani, qui velitando cum oppidanis, globos et pulverem tormentarium insumpsissent, tantâ hominum multitudine irruente, ad littus et naves se recipere conati sunt, sed sero: nam Lusitani, qui armenta boum, veluti valli loco obiecto, sine ullo damno appropinquârunt, cum boves continue stimularent, tanto illi impetu in Hispanos invecti fuerunt, ut acie disiectâ, cedere cogerentur. Sed cum iterato stratagema hoc tentare vellent Lusitani, elusum et


page 169, image: s169

frustratum id fuit. Sic enim Conestagius lib. 10. fol. 512. eâ de re scribit: Nocte ingruente, Insulares magnum numerum boum, quorum ultra millecoegerant, constituerunt in hostes impellere, aciem adversam disicere, et eodem plane stratagemate uti, quod ipsis satis feliciter bienno ante contra milites Petri Baldesii successerat. Verum Schartesius non probavit consilium: quinimo hoc pacto hostem carnis recentis copiam habiturum dixit: neque verisimile esse fore, ut quod contra sexcentos milites semel bens evenisset, statim contra exercitum duodecim milliu eâdem cum felicitate succederet: et ita boves amandati fuerunt. Porro Hispanici exercitus Praefectus, cum tot boves ab hostibus congregatos videret, dispositis in fronte exercitus Germanis hastatis, et relicto inter ordines certo intervallo, mandavit ut boves, si irruerunt, sine impedimento praetergredi sinerent. In praelio, quod Carolus Andegavensis, Neapoleos Rex, cum Conradino Sueviae Duce commisit: Carolus Capitaneum quendam Regiis armis induit eoque interfecto, cum Suevi reputarent verum Regem occisum esse, iam de victoriâ certi, palantes et incuriia Carolo oppugnati, oppressique fuerunt. Girard. lib. 11. tom. 1. fol. 971. Proelium qui init, cum milites adhûc ex itinere sunt lassi, vincitur plerumque. Ita censuit iam olim Paulus Aemilius. Plutarchus, in eius vitâ fol. 475. Neque belli Dux animi promptitudinem, quam ipse habet; sed militum, equorumque conditionem respicere debet. Cum pedites ab equitibus oppugnantur, minime consultum est, ut iunctim diusplodant manuarias bombardas. Ores que les gens a cheval viennent charger les gens de pied, ils se doyvent resoudre a ne tirer que partie deleur arquebuz erie: et garder rousiours l'autre partie iusques a l'extremite, ce que observant il ser a difficile qu' ils soyent des faicts sans tuer beaucoup de ennemis, lesquels n'osent enfoncer, voyant les arquebuziers affustez Monlac. lib. 1. fol. 48. Exercitus ex duodecim vel quindecim milibus qui constat, non vereatur: Si nil aliud sit quod impediat, pugnam committere cum alio, numeri duplo maioris. l'ay apprins des Sages Capitaines, pour les avoir ouy discourir: qu' une armec compose de douze a quinze mil hommes, est bastante d'en affronter une de trente mille. Car cen'est pas le grandnombrequi vaine, c'est le bon coeur. Un iour de batai lle la moitie ne combat pas. Monluc. lib. 2. fol. 78. Periculose errat bel li Dux, qui si hostilis exercitus, una atque altera legio cedat, eam ita fugientem sequatur, ut totus exercitus dissipetur. Quod Philopoemen observavit, ex eoque augurium victoriae desumpsit. Plutarch in vita fol. m. 709. Nec etiam dissipandi nostri ordines ideo sunt, quia hostis spoliat nostra impedimenta. Plutarchus, in Alex. Magno. fol. 173. Proelia quae noctu committuntur, admodum sunt perciulosa: in iisque singulari


page 170, image: s170

aliquo signo nostri sunt notandi: Id quod Anno Christi 1445. cum negligerent Turicenses, contra Suicenses bellum gerentes, magno damno semetipsos affecerunt, historiam Stumpfius habet, lib. 6. cap. 10. ubi ita scribit: Hans von Rechberg / Haupeman~ zu Zürich / suhr mit zweyen Schiffen zu anfang der Nachr auß der Statt den See hinauss / das eine Schiff lender zu Meylin/da wärmbien sich die Knecht/dann es war gar kalt. Das ander Schiff war sürgefahren/ob der Ow ans Land geruckt. Dieselben Knecht zogen durch Wedischwyler Gericht hinauss gegen der Schindellege/ sie zogen ohn alle Ordnung zerstrewer hinauss / ein Rott nach der andern/ und wusten nicht daß die von Schwytz vor handen waren. Dieselbigen stunden mit ihrem Paner in guter Ordnung neben dem Weg in einem Holtz/vnund sahen die Züricher also zerstrewer bey dem Monschein/ohn alle Sorg fürziehen/deß sie sich verwunderten/und beforgsen es wer ein Berung/und etwan ein verborgent Krafft darhinder. Deßhalb die Schwytzer nach gehabtem Rath/mit ihrer Ordnung an ein Ort auß dem Holtz loffen/durch die zerstrewerten Züricher/und stiessens also onversehn lich varnieder/ was ihnen im Weg stund/und eylten darmit am andern Ort widerumb in das Hltz in die Finstere: wolten also sehen / was darauß werden welf. Hiemit enstund ein Lermen unter den Zürichern / die so weit hinfür gezogen waren/eylten widerumb hinder sich dem Platz zu/ da dieser Angriff geschehen war: dergleichen die so noch weit dahinden waren / eylten hinfür zum Angriff: und meint jedereheil/der ander der ihm enigigen liesse/ were Feind. Darmit kamen also die Züricher selbst an einant er / schlugen einander ab dem Berg bißgen Wolrow/vnnd theten also einander vnbekandt grossen Schaden. Die von Schwytz hatten allein den Angriff gethan/und sich widerins Holtz gemacht/vnnd loßten zu mit grossem verwundern/ ehe die Züricher einander erkanten/hatten sit ihnen selbst grossen Schaden gethan. Idemque Stumpfius, lib. 12. cap. 9. fol. 376. b. (ex Eccardo, Monacho S. Galli) Helvetii cuiusdam insigne refert stratagema, quo in praelio nocturno Hungari Anno Christi 938. Germaniam passim devastantes, territi, caesique fuerunt. Damahlerhub sich ein Landman/im Friuckthal wonhafft/genannt Hirmiger/der nicht allein an Gut wolhabend und mächtig/sondern auch von Hand unnd Gemüht Großthärig was/der besamblet eylends im Land herumb ein hauffen der besten unnd hertzhasstigsten Männer/ mit welchen er in einer Nacht den Hungarischen Hauffen hie dißhalb Rheins/unversehenlich uberfiel / unnd schlugen sie bey nahe alle zu Todt / allein außgenommen / die so durch den Rhein schwimmende entrunnen / darinn lihrer aber wunderviel ertruncken. Es hat auch Hirmiger gllernächst darbey guss einem Berg


page 171, image: s171

verordnet erlich Landleuf mit viel Fackeln/welche/so bald sie den Angriff und das Gefecht hörten/alsbald ihre Fackel anzündeten/die gaben einen schein biß in die ebne herab/darab die Vngarn noch mehr erschrecken/etc. Perfectio Ducis exercitus in eo consistit, ut ad proelium cogere possit hostem; non vero ab eodem ad pugnam cogi queat. Sicque cum Marius a Pompedio Siloone, ad proelium provocaretur, fortitudinemque tanti Capitanei, qualis esse volebat, ostenderet aliquando: ei Marius respondit: Praebe tu documentum exercitati Ducis, mihique decertandi impone necessitatem. Plutarchus in Mario fol. 835. Praeclare Tarduccius in Turca vincibili fol. 300. Perpendi, inquit, saepius mecum, et examinavi pugnas celebriores, in quibus Christiani a Turcis victi, eas praecipue quae in Hungaria commissae fuerunt, ubi (posthabitis causis, ob quas ad manus ventum fuit) quatuor praecipuos errores, et causas cladis nostrae me reperisse puto, qui necessaiiô in posterum, praecavendi et corrigendi sunt. Error (1) insignis videtur, si exiguae copiae praelio cum immensâ hostium multitudine confligant, (2) si nimio pugnae fervore, et cupiditate hostem aggrediamur, (3) si milites ordines deserant, vel praedas agant, hoste non dum penitus devicto, vel lucrata victoria, (4) si nimis diu hostem fugientem insequantur. Et hic idem fol. 356. scribit: Aciei perfectio in eo conspicitur, cum primis turmis secundae iusto rempore subsidio veniunt; et hos tertiaedeinde, in hunc usum reservatae, excipiunt. Ac licet in priori militum serie, nonnulli vacillent, et ad fugam in clinent, pedemque referre cogitent; fuga tamen plerumque in posteriori classe oritur, quibus firmiter persistentibus, priores resistere inviti etiam coguntur. Hinc constat praecipuum belli Ducis officium in eo positum esse, ut militum animos initio pugnae probe confirmet, quod fortiter hosti resistant, vel saltem audaciam firmiter in hostem properando simulent, quod in ingenti exercitu maximum pondus ad victoriam habet. Ubi primus impetus feliciter cessit, posteriores animum recolligunt, adeoque roborant, ut prioribus cedentibus, illi horum loca supplere non dubitent; maxumê ubi ad fortitudinem a Ducibus et Officiariis fuerint adhortati: qui semper hac in parte strenue suo officio, turmas obequitando, et hostium pugnandi modum declarando, fungi debent, ne milites novitate aliquâ forte perturbentur. No modo autem in primam seriem optimi et praestantissimi quivis militum et officiariorum collocandi; sed in ultimam quoque classem pars eorum reservanda: quo illi fortiter pugnando, reliquis exemplo suo praeeant, hi vero timidioribus spem fugae adimant. In Romanâ acie ut quisque videbatur fortior, eo magis in novissimum agmen reservabatur, primipilis exceptis, qui omnium strenuissimi erant, Le desordre


page 172, image: s172

vient tousiours plus par la queve, que par la teste. Monluc. lib. 1. fol. szi Vous ferez l' arrteregarde et aurez cinq cens combattans dessous vout et vous tiendrez sur aelle: mais ie vousy ordonne parce que vous estez unsage chevalier, et bien advisez. Froissartrom. 1. cap. 216.

XIV.

Hosti fugienti aureum pontem struendum, no0nnulli iudicârunt, quorum opinioni repugnare videtur vulgo in bellis recepta regula: Victoriautendum esse, nec hosti tempus, ad animum resumendum, viresque recolligendas, concedendum. Haec duo ut concilientur invicem, fugae distinctio facienda erit: vel enim hostis integras adhuc et incorruptas copias, armis probe instructas sub signis reducit, et in tutum collocare tentat; vel aperta fuga desertis ordinibus, et signis relictis, armisque abiectis, tergum vertit: qui priores intercludere, viamque illis praeripere vellet, necessitatem pugnandi, et sese defendendi imponeret; siquidem armati id facere possint. Non igitur impediendi, sed evadendi commoditas libera eis est relinquenda. vide Tarduccium fol. 353. etc. Sicladem exercitui illatam Dux belli cognoscit, non animum tamen despondere, sed caute extra periculum se subducere, et ut suos in tutum collocet, omnes inire rationes, se denique meliori Rei publicae fortunae praeservare debet. Varronis exemplo, qui fugâ ex Cannensi clade elapsus, a senatu laudatus, eigratiae fuerunt actae, quod de Rei publicae statu non desperâsset, ut Collega eius. Nemo frustra desperare debet, cum nesciamus quâ viâ nos operiatur fortuna, quae plerumque per vias inflexas et incognitas incedit. Semper meliora sunt speranda in bello imprimis, ubi vis atque potestas eius maxime adparet: Siquidem multi exercitus unâ solâ voce, vel falsâ quâdam specie in fugam fuerut coniecti; multicum victi essent, denuo victores exstiterunt. Turpissimum igitur est Duci, post res male gestas, quod superest per desperationem negligere: cum milites in latam fugam versi sunt, operadanda, ut eos in tutum, extra periculum collocet, eos certiores reddat, quo fugam capessere, et quibus viis incedere debeant; ut hostis, si copias suas dividere cogatur, ab insequendo cesset: quod si ante fugam significare non licet, in ipsâ fugâ id faciendum, missis nuntiis, ad transitus praecipuos, ubi necessario transeundum est copiis fugientibus. Tutissime in castra fuga instituitur, quae in eum eventum ante pugnam muniri, et praesidio firmari solent. Reditus enim in Castra fugae speciem non habet, nec victos nos esse arguit. Tarduccius fol. 315. etc. De fugâ etiam plura habet Conzen, ltb. 10. polit. cap. 48. et seq. Saepe receptus, der Abzug/ oder Auffbruch/speciem habet fugae, quique recipiunt se in tutiora loca, animo decertandi carent. Communement gens qui se retirent, ne


page 173, image: s173

sont coustemiers a tenir bat aille; ainsique font ceux qui marchent en avant. Bellay lib. 10. fol. 1052. Quibus equi sunt occisi, caudis equinis commilitonum inniti debent. Ceux qui avoyent per du leurs chevaux, setenans a la queve des autres, se sauverent ainsi. Monluc. lib. 1. fol. 10. Et fugere haut est turpe, si salutis nullae alia via patet. En cecy les Capitaines pourront estre instruicts, de ne prendre iam ais fuitte; ou,, parler plus honne stement, une hastive retraicte, sans avoir recogneu qui les doit chasser: et encore le voyant, cercher les remedes pour resister, iusques a ce qu'ils n'y voyent plus ordre. Carapres que tout ce, que Dieu a mis aux hommes, yest employe; alors la fuite n' est pas honteuse ny villaine. Mes Capitaines, mes Compagnons, croyez que si vous n'y employez le tout, chacun dira, et ceux mesmes, qui auront fuy avecques vous: s'il eust faict cecy, s'il eust faict cela, le malheur ne fust point advenu, la chose eust mieux succede. Et tel en brave, et parle plus haut, qui fuit peut-estre le premier. Et voyla l' honneur d'un homme de bien (pour bien vaillant qui'il soit) en dispute tout le monde. Monluc. lib. 1. fol. 73. et seq. Et tandem haut praecipuum est, in arte militari: recipere se absque fugâ: praesertim si hoc fiat in conspectu hostis, vide Monluc lib. 3. fol. 151. b. et 155. et seqq. Guilielmus Conquaestor, Anglorum ordines cum solvere nequiret, fugam simulavit: eosque in persequutione dissipatos vicit. Girard. lib. 6. fol. 568. tom. 1.

XV.

Forma aciei (quae haut exigua artis Imperatoriae pars est. Plutarch. in Philopoemen. fol. mi hi. 714.) pro ratione circumstantiarum, loci et hostis, diversa ac varia est; et ita comparata esse debet, ut non tam ad resistendum, quam ad redintegrandam aliquâ ex parte, ruptam aciem, accommoda sit. Quâ de causâ Romanorum aciei dispositio, ceteris omnibus praestantior videtur Machiavello, in comm. de re militari. Alberic. Gentil. de armis Romanor. fol. 247. Amirato 21. cap. 2. vid. Leon. de apparatu bellico. c. 18. Lipsium. lib. 16. cap. 5. La Nove in disicursib ac inprimis R. P. Adam Conzen. lib. 10. polit. cap. 30. 37. 40. 42. 43. De ratione, quam Iulius Caesar in proeliis observavit, vid. Sueton. in eius vita cap. 60. Romanum etiam morem, aliorum usui praefert Tarduccius. fol. 326. Nonnulli putant hostem, uno agmine, in quoomnes militiae vires sint coniunctae, excipiendum esse, tum ut maiori fortitudine ei resistatur, tum ne copiis divisis debiliores singulae exercitus partes reddantur, unde facilius vinci possint, tum ut commodius laborantibus, vel fugatis cum integris copiis auxilio veniatur. Quod post cladem milites eâ animi fortitudine et virtute, quam ante amissos socios, numquam in acie persistent.


page 174, image: s174

Tum quod saepius milites tanto furore adversarios adgredtantur, ut eorum quoque ordines rumpant, qui succurrere et auxilio venire prioribus iam victis, designati erant. Non igitur plures acies ordinandas, sed in unum agmen omnem vim militarem conferendam existimant, quo cum omnibus viribus belli alea et fortuna tentetur, nec cum parte quadam, exercitus totus in discrimen adducatur. Hac ratione phalangem Macedonicam constitutam dicunt, qua Philippus et Alexander, tot victorias illustrissimas acquisiverunt. Sed phalangi Livius Legionem Romanam longe praeponit. Utraque firmiter ordines servabat, phalanx tamen (in qua lanceati pugnabant) immobilis erat, et uno eodemque armorum et hominum genere constabat. Legio Romana magis erat distincta, et ex pluribus partibus composita, facilius etiam dividebatur, et commodius primum in locum redibat, et in unum corpus coibat. Alibi dicit, Romanos conformem Macedonicae phalangi quondam aciem habuisse, eam tamen postea immutatam et emendatam fuisse. Probatur igitur aciei in plura agmina et distincta armorum genera distributio, a Romanis quondam observata: licet ea nostrae militiae disciplina sit, ut cohors fugiens ab altera, quae laborantibus auxilio venire cogitat, commode excipi et a fuga retrahi nequeat, siquidem mercenariis plerumque, et novitiis atque tyronibus exercitus constent, qui ordines dextre observare ignorant: sed quo confusiones et turbae evitentur, a latere auxilium est feredum; unde fieri nequit, ut eâdem fronte acies instituatur, sed in multa agmina distribuenda est, tanto intervallo invicem disposita, ut subsidiarii facilem aditum et ingressum habeant, etc. quem eundem Tarduccium etiam consule foliu subseqq. aliquot. Quaeritur item quae arma in mediam aciem, quae in cornua et alas sint reicienda, quâ in re pro loci et situs ratione, ac commoditate diversa stratagemata adhibentur, et pars principalis exercitus varie distribuitur. Peditatus militiae nervus praecipuus saepius in cornua: equitatus vero in mediam aciem ponitur, eaque distributio, tum in lateribus variari et immutari solet: Una tamen penes omnes certa constat regula; gravioris armaturae militem, in quo vis et robur praecipuum ad oppugnandum hostem consistit, in mediam aciem disponendum, quod ibidem hostibus plus quam alibinoere possit, quod munitus sit a latere, ubi pedites plus quam alibi ab equitatu sibi timent. Quae verba sunt iam saepius laudati Tarduccii, fol. 333. qui idem folio 359. etc. docet: quomodo aciei tergum et latera sint munienda. Olim apud Francicos et Germanicos Imperatores, nationes quaedam, ex privilegio, primam aciem constituebant. Damals haben die Alemannitr/Schwaben unnd Ob erländer/den Vorzug gehabt/auß trafft ihrer alten Gewonheit/auch


page 175, image: s175

eines Privilegii, ihnen von Carolo Magno gegeben. Stumpf. 4. cap. 42 et 6. cap. 19. sub Anno 1354. et lib. ult. cap. 3. Sed hae de loco concerationes, saepe rebus obsunt. Quod et Aristides olim animadvertit: qui non praeter rationem reputavit, locum non dare, neque adimere virtutem. Plutarch. in vita fol. 635. et 638.

XVI.

Proelium navale, de quo vid. Conzen. lib. 10. cap. 50. isto genere differt a terrestri: idque suo cum damno expertus est Philopoemen. Plutarchus, in vita. fol. 714. Aliter equi, aliter naves gubernantur. Girard. lib. 4. tom. 1. fol. 344. Et ut maris intempestas est incerta, ita et navalium pugnarum. Vous savez combien sont incertains et mal asseurez les desseings, qui sont fondez au fait de la Mer. Bellay lib. 7. fol. 681. Magis etiam crudelia sunt navalia bella: ac interdum pyrius pulvis incendi solet: ut victi non pereant inulti. Bellay. lib. 1. fol. 10. Praestat equidem terrestri exercitu, praevalere: cum navibus ad mediterranea nequeat penetrari, neque ideo magnum Imperium acquiri. Paruta lib. 2. discurs. 1. fol. m. 278. et seq. Sed tamen non potens satis est, qui non naves habet, praesertim si regnum eius adiaceat mari. Andronicus Imperator, Graecus, primus constituit, nullam amplius classem in procinctu habere atque conservare, ut sumptibus parceret. Unde Turcae sibi iam undique mare patere intelligentes, triremes aedificare, Insulas, maximo Christianorum detrimento percurrere, atque devastare coeperunt: cuius rei culpa solis Graecis imputanda, quemadmodum ipsorummet scriptores cum taedio commemorant. Tarduccius, fol. 205. qui idem fol. 278. scribit: Classe Turcicâ, post expugnatam Cypri Insulam profligatâ atque destructâ, et maximo rerum maritimarum apparatu amisso, adeo Selimus II. animum a belli maritimi studio subduxit, ut a navigatione et mare protinus abstinere, secum statuerit: secus ac fecerunt maiores ipsius, qui incrementi et auctoritatis spem non minimam, in re maritimâ posuerant; cum Graeci, ut sumptibus parcerent, eius Imperium sprevissent et neglexissent. Sed porro magna differentia est inter naves: Triremes, cum non sint altae, minus expositae sunt ictibus maiorum bombardarum. Langeii lib. 10. fol. 1147. ex navibus etiam, triremes omnium celerrimae exsistunt. Concestag. lib. 10. fol. 503. sed alia incommoda habent. Et etiam tam fluminibus, quam mari, ad loci naturam, navigia accommodari debent. Bellonus lib. 2. cap. 30. Naves etiam ex recens secta materia, et ligno modo caeso aedificatae, ad navigationem inutiles sunt. Proelia etiam et ratio belli maritimi gerendi, nunc plane immutata, et maiori non solum geritur cum dexteritate; sed et naves etiam sunt maiores et magis instructae. Etenim naves, quibus Athenienses Themistocles imposuit, octodecim tantum milites capiebant.


page 176, image: s176

Plutarch. in Themistocle. fol. m. 226. Sed tamen Hiero Siracusarum Tyrannus, admirandum navigium dicitur construxisse: quod cum magnitudine ipsâ, tum exacta corporis pulchritudine omnes ante se constructas naves longe superare perhibetur; Moscion quidam, nomine praestanti vir ingenio et eruditione, Athenaeo referente, peculiariter etiam edito volumine perscripsisse dicitur: ad cuius structuram fabricae, quam integro consum matum ferunt anno: cum tamen nusquam pauciores quingentis assiduo semper in opere versarentur homines. Ceterum hanc postea, ut aiunt, navem frumento onustam, cum annonae vexaretur caritate Aegyptus, Alexandriam misit, eamque ut erat, Ptolomaeo Regi dono dedisse dicitur: quam cum Archimelus quidam ex Atticis Poetis, Epigrammaton scriptor vidisset, et illam versibus conelebrasset suis, Hieronisque liberalitatem et magnificentiam, satis lepido prosequutus fuisset Epigrammate, illum Hiero mille postea tritici modiis Atticis munifice donasse perhibetur, quem propriis etiam impensis, utii Athenas deveherentur curasse, plane autumant. Leonicus Thomaeus lib. 3. cap. 21. de varia historia. Etiam triremium aliquot, maximae molis, mentionem facit. Plutarch. in Demetrio fol. 636. etc. Mago etiam naves 150. in Siciliam adduxit, lisque sexaginta milia militum transduxit. Plutarchus in Timoleon. fol. 516. Et etiam qui boni milites in terrâ, non censentur apti ad proelium navale, et e contra. Plutarchus in Dione fol. 794.

XVII.

Quaestio est, anxie inter Politicos agitata: utrum Monarcha seu summus Princeps, aut Rex, si sit belli tempus, ipse proeliis interesse, et in exercitu, acieque debeat stare? vide Michel. de Montaigne. lib. 2. des essais. cap. 21. Danaeum. lib. 7. polit. 4. Lipsium. lib. 5. polit. 14. Bodin. 5. de Republ. num. 572. Hippolit. a Collib. in Princip. cap. 3. Iun. quaest. polit. 72. Gerard. decad. 7. quaest. 4. Conzen. lib. 10. cap. 23. Althus. cap. 36. fol. 610. Botero de detti fol. 33. b. Certe Petrus Mathaeus. hist. de France lib. 5. fol. m. 109. censet; Philippum II. Regem Hispaniarum, eâ solum de causâ, Belgico bello finem facere haut potuisse, quod non ipse adfuerit praesens. Le seul moyen, d'en retrancher la longueur, et de ne laisser hereditaires a sa maison, estoit d'y venir en personne, et au commencement. Caesari in Pharsalico bello victoriam peperit, non praesentia solum, sed et quod ipse hostes fuerit aggressus. Appianus de Cirilib bell. lib. 2. Incumbente Caesare, cum exercitus pavore correptus, trepidaret, pavori quoque desidia admixta fuisset; Caesar porrectis ad Caelum manibus, Deos omnes invocare, et ne umco praelio, multa et splendida eius gesta deturparent, cepit deprecari. Mihtes quoque discurrens, nominatim appellabat; casside praeterea adempt, vultum eius inspicere cogebat. Illi vero nec hoc quidem modo a timore cessavêre,


page 177, image: s177

donec Caesar unius clypeo arrepto, Duces circumsidentes in hurc modum affatus est: Erit hic mihi vitae sinis, vobis autem rei militatis dies ultima. Quibus dictis ex acie procurrens, sic hostes propulit, ut per decem pedum spatium loco cederent, ducentaque ad illum tela iacerentur, quorum partem evitaret, partem clypeo exciperet. Eâ excausâ ceteri accurrentes ante illum constiterunt, et exercitus omnis impetu evectus, per universam diem depugnavit, nunc impellens, nunc repulsus, victus, victorque per partes, quousque in vesperam tan dem victoriâ potitus est Gunther in Ligurino. lib. 4. vers. 288.

—— Audaci pudor sub Rege timere.

Certe ita acquiescit Principi suo vulgus, ut eo praesente, nil fere sibi uspiam metuat mali, ne in summâ quidem calamitate. Cl. Dn. Ian. Gruterus, fautor meus, in commentar. ad loca Taciti part. 2. a princ. Sane quemadmodum, ubi,

—— Pater Superum prospexit ab aethere terras;
Ecce viget, quodcumque videt. Mundum reparasse
Adspexisse fuit, solus fovet omnia nutus.

Sidon in Avitum. Sic Regibus praesentibus, similiter omne, statim

—— Quicquid voluêre peractum est.

Hancque vulgi aestimationem item exprese produxit, Ammianus in Iuliano, appropinquante Viennae lib. 15. Communium remedium aerumnarum in eius locabat adventu: salutarem quendam genium adfulsisse acclamans, nec sequius arbitrata. Minusque habet adulationis quam primo videtur aspectu, versus in Augustum Horatii, lib. 4. Odâ. 5.

Lucem redde tuae Dux bone Patriae.
Instar veris enim vultus ubi tuus
Adfulsit; populo gratior it dies
Et soles melius nitent etc.

Exstat apud Corestagium lib. 5. fol. 252. disputatio, notatu digna, an Lusitanicae expeditioni debeat interesse Rexipse? Et praeter rationes vulgares, quibus uti solentii, qui adfirmant, Reges ipsos expeditionibus inter esse debere, adduce bantur etiam quaedam peculiares, quae suadere videbantur necessitatem flagitare, ut Rex ipse omnino huic exercitui praeesset. Dicebant tria esse, quae requiruntur in expeditione, cui Principem ipsum interesse conveniat: nimirum rei, propter quam arma capiuntur, pondus ac magnitudinem: spem felicis successus, et belli perministrum conficiendi difficultatem. Omnia autem haec tria in ista expeditione manifesto concurrere.

Litemn. esse de Regno maximi momenti, divite, aliis ditionibus


page 178, image: s178

Regis contermiho, capite multarum locupletissimarum provinciaium, quarum fines am plificari facile posse viderentur. Spem victoriae esse tam certam, quam, humanitus loquendo, certa esse posset, tum bonitatis causae, et virium respectu, tum etiam propter hostium imbecillitatem. Difficultatem expeditionis ministri operâ conficiendae esse non exiguam, et huic casui maxime propriam, neque enim Regem intraturum in Lusitaniam, ut Civitates, et Castella occupet, sed potius ut animos hominum sibi devinciat, neque, ut victorem se gerat, sed ut Principem legitimum, cuius est venire viribus instructum ad reprimendas mutationes, quae in regnis recens acquisitis nasci solent, ut etiam se facturum significasset gubernatoribus et ordinibus Regni. Has vero partes, tamquam summe arduas, non posse recte committi, nisi filio primogenito: reliquis vero filiis et nepotibus non item: quanto minus duci exercitus, natione Hispano, et partim naturâ imperioso, partim gravissimatum rerum, quas tractaverat, usu exasperato, et Lusitanis inprimis exoso. Dicebant certissimum esse, si Rex ipse in regnum ingrederetur, ex amicis subditos fide lissimos, et ex iis, qui neutram partem ante secuti essent, amicos facturum: Albanum econtrario amicos in neutrales, neutrales in inimicos, et inimicos in perduelles mutaturum. His et aliis rationibus fulciebant opinionem suam ii, qui in hac expeditione Regis praesentiam omnino necessariam esse contendebant. Et sunt vicissim, qui dicunt, regulariter non debere proeliis interesse Regem. Cum hoc nihil aliud sit, quam totam simul in discrimen Rem publicam vocare. 2. Samuel. cap. 18. vers. 3. et cap. 21. vers. 17. Magnam utilitatem adfert Principis praesentia, sed periculum adhuc est maius. In milite enim sors est unius; in Imperatore universorum. Facius axiomat. bell. 25. Adde Machiavellum disput. 3. cap. 10. Richter axiomat. histor. 64. et 273. Canonhiero del introduzz. 8. cap. 18. Cominae. lib. 1. cap. 4. fol. 33. eleg. du Bartas, en la cantique de la Victoir. d' Iury. ad fin.

—— N'expose, o grand Monarque
En proye si souvent ton beau sang a la parque,
Sois chiche deta vie, et croy que nostre bien
Se tourne seulement dessus les gonds du tien.

Et quae damna Regis subsequantur captivitatem, historiae omnium temporum abunde testantur. Cominaeus, lib. 5. cap. ult. fol. m. 481. Veruntamen, qui fortunae pulli, in spe, non in re Regnum habent; praesentes concertationibus esse solent. Suetonius in Caesar. cap. 62. 63. et 64. Anne ergo distinguendum est, inter eum Principem, qui Imperium iam firmatum habet, aut iam ill ud satagit acquirere vel firmare. Aut vero ita censere licet, bello Principem regulatiter interesse, non autem proelii


page 179, image: s179

aleae a ncipiti se exponere debere? In extremo etiam periculo, ubi omnia sunt tentanda, et fortunae alea unâ vice experienda; Principes non praeli is obesse solent. Sicque Fredegundis, infantem Regem intulit praelio, ut sui animarentur. Lehman. lib. 3. cap. 7.

XVIII.

Unicum debere exercitui Imperatorem praefici, haut plures; inter omnes constat. Machiavellus, 3. commentar. 15. Richter, axiomat. histor. 152. Regemorterus. fol. 291. Ac si per belli Ducem, Princeps aliquis bellum gerere velit: is unus, haut plures esse debent. Loys Guyon. tom. 3. des divers. lecons lib. 2. cap. 26.

*polloi\ stratngoi\ *kari/an a)pw/les1an.
Multi Duces deperdidêre Cariam.

Porro autem belli Ducis officium, paucis comprehendunt verbis Gallicum dicunt: En la celerite, et la vigilance, consiste toute l'art de la guerre. Dux item belli, milites noscere: Piccart decad. 7. cap. 8. nec item militibus odiosus esse debet. Richter axiomat. histor. 18. Disquiri pariter solet: plusne praestare possit egregius Imperator, cum exercitu infirmo; an vero egregius exercitus, sub inepto Duce? vid. Machiavell. disputat. lib. 3. cap. 13. Plus fere putatur in Duce, quam in exercitu situm esse. Richter axiomat. histor. 266. Huic vero, anne libera administrandi belli sit facienda potestas? controversia est maxime controversa. vid. Machiavell. 2. comment. cap. ult. Illustrem Enenckel. 2. de privileg. milit. 3. fol. 74. Amirato 15. cap. 6. Sane Veneti, Belgae, et populi alii, aliter qui faciunt; magis metuunt Tyrannidem internam, quam hostem externum: et cumprinis hoc institutum haut est negligendum, cives quando exsistunt imbelles. Romae periculum non tam facile metuendum etat, quod externo milite numquam utebantur. Non prodest hoc amplicationi, sed securitati. Quin et (declinante Imperio Romano) Caesar hoc modo factus est Monarcha; auxilio scilicet militum, quos sibi devinxerat: quod facere nequivisset, si Inspectores circa se semper habuisset. Suet. in Casare cap. 34. Tales instructiones aegre etiam tulit Lyncester. Meteranus vom Niederländischen Krieg. lib. 13. fol. 504. Et Marchionis cuiusdam apophthegma refert Boterus, de detti fol. 44. qui de Principe quodam, bellico suo Legato iniungente, ut proelium non ineat, sed tamen regionem defendat, dixit: Che queste era un dar gli auctorita di poter esser vinto, ma non vincere.

XIX.

Curam demum valetudinis exercitus sui, belli Duxhabere debet: Praeclare apud Xenophonten Instit. 1. lib. 1. fol. 29. Cyrus. De bona valetudine, quod audirem et viderem, tum civitates eas, quae huius indigent, medicos adsciscere, tum Imperatores ad usum militum Medicos secum sumere persuasum est: itidem mihi postquam munus


page 180, image: s180

hoc mandatum fuit: statim haec animo cura insedit: et existimo equidem, mi pater, ait, viros me artis medicae admodum gnaros mecum habere. Ad quae Pater: Hi vero Medici, de quibus tu fili loqueris, inquit, quemadmodum sunt vestium laceratarum sarcinatores quidam, ita et ipsi hominibus medentur, postquam in morbos inciderunt. At tua vale tudinis bonae cura praeclarior erit, qui operam dabis, ne prorsus in morbos exercitus incidat. Et quanam viâ, mi Pater, incedens, inquit, hoc praestare potero? Nimirum si diutius eodem loco sis mansurus, primum negligendum tibi non erit, ut castra in regione salubri loces. quod quidem facile adsequeris, si curae tibi fuerit. Quippe numquam homines loqui de sinunt tam de morbiferis, quam salubribus locis. Utrisque testes adsunt evidentes, nimirum ipsa corpora, et ipsi colores. Deinde regiones considerari non satis est, sed in memoriam tibi revocare debes, quo pacto studeas ipse tuimet curam gerere, quo recte valeas. Et Cyrus, Primum operam do, inquit, ne unquam nimium me repleam, quum idgravare soleat. Deinde quae ingesta sunt, laborando digero: quâ re fieri equidem existrmo, ut et valetudine bona diutius utar, et robur aliquod etiam mihi accedat. Eadem ergo cura, respondit Pater, et aliis erit adhibenda. Num vero, subiecit Cyrus, otium militibus suppetet, mi Pater, ad exercenda corpora? Immo, inquit, non otium erit modo, sed etiam necessitas id postulabit. Nam exsert itus, qui officium facturus sit, numquam definat necesse est, vel hostibus detrimenta, vel sibi commoda quaedam adferre. Difficile est enim, fili, vel unum hominem otiosum alere: multô etiam difficilius, familiam totam: omnium vero difficillimum, exercitum alere otiosum. Plurima sunt enim in exercitu, quae pascuntur, et a minimis initium faciundo, quae nancta fuerint, largissime prodigunt. Idirco numquam exercitum convenit esse otiosum. Dicis tu mi Pater, inquit, ut mihi quidem videtur, perinde ac iners agricola nulli usui sit, ita et Imperatorem otiosum ac desidem nulli esse usui. At Imperatorem industrium polliceor equidem, ait, nisi quis Deus obstet, id persecturum, ut rebus necessariis milites abundent, et eorum corpora quam optime adfecta sint. Ac scripsit etiam de regimine belligerantium tractatum singularem, Arnoldus de Villa nova, qui exstat, in operib. eiusdem. fol. m. 129. ac quoque Raimundus Munderer, edidit Medicinam militare, Kriegsartzney/ Augustae semel atque iterum impressam. Paucis diaetam militarem comprehendit Adam Junghausen von der Olßnitz/ in seiner Kriegsordnung/in praefatione ad Lectorem, ubi ita scribit: So ein Kriegsman in frembde Lande kompt/und allerley seltzame Kost essen muß/ der er nit gewohnt ist/und besorger er werde ein Kranckheit oherkommen/ weil es


page 181, image: s181

nicht nach seiner Landsart zugerichtet ist / darzu offt zu onzeiten bekomt / vnd Hungers halben solche vngewohnliche Speise essen muß: So thue er ein ding/ vnd esse zu allen dingen wol Bror darzu/ vnnd gewehne sich nicht in vsel vnnd ossimals essen ein en Tag / noch vberley sauffen/ dann es ist besser messig Essen vnnd Trincken / vnnd Gesund beben / dann daß man alle Tag den Bauch vollfüllet / wie einen Pfeiffensack / vnnd auß Hungrigkeit fressen/was einem schädlich ist / welches hernach Kranckheit vnd wol garden Todrbringet. Vnd ein Kerl / dem sonst leichtlich eckelt für einem Ding/der mag sein sonderlich warnemmen/dann es ist ein grosser vnterscheid/zwischen den Menschen mit der Speise/mancher gew ohnt frembder Speise bald/vnd gedeyetihm wol/ Ich glaub / wann er faul Holtz vnd alt Schuhsolen esse/er würde fert darvon/gleich als ein Schwein/ das allen Vnrath vnd seltzam Zeug frist / darumb thut ein Kriegsman weißlich/daß er ihm die Kost selbst nach seinem gefallen zurichte/vnd recht gahr mache / wol saltze vnud mit Würtz bereite/wa ers haben kan. Vnd wenn es gleich Pferdtsfleisch / odersonst vngewohnlich ding ist / wann es wol gekocher ist / so schadet es keinem Men schen. Auch hüre sich ein jeder vor eytel frischem Fleisch zuessen; dann dün Fleisch ist allezeit gesünder / sonderlich wo man keinen Wein hat/der die Kost verzehret: doch soll man nicht Wein trincken / auch rechte masse halten. Wein nach lust getruncken/ist fehr gesund/aber vberfluß / ist der bitter Todt/darumb ist kein besser Ordinantz. dann daß einer nicht mehr esse vnd trincke/als die Nothtursst erfordert.

CAP. IX. et Ultimum. De Victoria.

SED et de Victoria, victisque aliquid est dicendum. Conzen. lib. 10. cap. 61. et 62. Politicum item fertur axioma, prodesse Duci, si aliquando fuerit victus. La Nove in discurs. Sic et iudicat Plutarchus in Paul. Aemil fol. 464. Exercitum Philippi Macedonum Regis, ipsâ fugâ fuisse redditum magis bellicosum Quod et idem de Carthaginensibus pronuntiavit Marcus Cato, apud Plutarch. in vitâ ad fin. eos nem pe victos, non animum amississe, viresque, sed imprudentiam et negligentiam, ob quam ante fuerint victi.

II.

At vero moderate, et prudenter victoriâ uti, saepe difficilius est quam vincere hostem. Saepeque victores semetipsos perdunt, cum insolenter et iniuriose victoriâ utuntur. Plutarchus in Arato fol. m.


page 182, image: s182

(in versione Gallicanâ, quâ usus sum) 892. Et id fieri etiam hanc ob causam debet, ut fortunam reverenter habeamus. Plutarch. in Paul. Aemil. fol. 486. Spartacus etiam ideo eversus est, quod vicit, ob victoriamque milites eius insolentiores et minus oboedientes redditi fuerut. Plutarch. in M. Crasso fol. 1088. Maxume sua constat ratio, Onosandri dicto? posteaquam autem omnia feliciter, et ex animi sententiâ cesserint, fine bellicis negotiis imposito, caveat Imperator, ne ob ressecundas elatior aut gravior videatur; sed placidus sit ac benignus, neve fastum minaci truculento vultu prae se ferat; sed civilem atque amabilem benevolentiam comiter omnibus exhibeat. Illa enim invidiam ac livorem gignunt, ista aemulum amorem conciliant. Certe non ita facile sibi moderari homines, in rebus ad votum adsluentibus, testatut Diodorus Siculus, lib. 18. Biblioth. Plerique omnes, sortunâ aspirante felicem rerum suarum exitum nacti, inflantur, insolescunt, ac per superbiam humanos et communes casus parum considerant. Indeque non pauci conspiciuntur, secundam fortunam, non secus ac gravissimum onus, minus commode sustinere. Et potro subducenda ex oculis omnia esse; quae victis doloriessent, non semel scriptores rerum monuerunt. vid. Cl. Dn. Gruterum sepe dict. part. 2. fol. 13. etc. Hincque Romani non in victoriâ civili, triumphärunt ullo modo. Non quod tristis, et cum iacturâ Rei publicae illa semper iuncta esset: sed ne odium et factiones exacerbarentur. Victorâ dextre uti, prudentis maxume Ducis est:

Vince Hannibal, et non seppe usar poi
Benla vittoriosas sua ventura.

Quindam etiam vincere, sed pro sequi victoriam non sciunt: quod de Gallis dicisolet Monluc. lib. 2. fol. 92. Adde Montaigne des essa is lib. l. cap. 4. a princip. In eoque iam olim erraverunt Celtae, Roman obsidentes, Plutarchus, in Camillo sol. 263. Haut victoria est, quae non hnem imponatbello; sed hostem tantum urgeat irritatae necessitatis morus. vid. Montaigne. lib. l. des esses. chapitre. 47. Victiporro hostes, honorifice sunt sepeliendi ut dixi in tr. de Sepultura. et Alphonsus Neapoleos Rex, lûc magnatibus praeitlaudabili exemplo. Anton. Panormita, in dictis Alphonsi. lib. 1. num. 14. De bello, quo contra Henricum I V. Imperator gessit Rudolphus, Sueviae Dux, ubi etiam ipse occisus fuit, ita scribit Stumpfius lib. 4. cap. 444. fol. 316. b. Rudolphus ward zu Merspurg bey Leypsig gar Für stlich bestarret/auß Beselch und Verordnung Reyser Hernrichs/unnd als etliche Diener daran verdrußhatten/in Meinung/der Keyser hette wol solchen Pormp unnd Kosten ersparet/an der Begräbnußseines Feinds: da antwort der Keyser: Lieben Freund/lasset es recht geschehen/Ich wolte daß alle meine Feind so zierlich


page 183, image: s183

begraben weren. Et adhuc Hercules et Theseus laudem habent, quod hostes ase occisos, sepelierunt. Plutarch. in Theseo fol. 18. Nec item in corpora mortua est saeviendum meritoque Guilielmus Nortmanniae Dux, Angliae Conquaestor, eâdem poenâ dignum reputavit militem, qui inimicum mortuum laedit; quam qui adlmcvivum fugit. Girard. lib. 6. fol. 569. tom. 1. Et etiam vetustissima Graecorum fuit consuetudo; ut qui petit suos sepeliri, victum se eo ipso fateatur. Plutarch, in Nicia foll 1044. Helvetii, ita exigente consuetudine veteratâ, hleiben drey Tag auff der Wahlstatt siegen7wann sie den Sieg erhalten. Stupfius lib. 10. c. ult. Saepe etiam dubia victoria est; et utraque parsse vicisse proftetur: sic nostrates a Turcis ad Agream, vor Erlaw/fateri nolunt se fuisse victos. Soranzius cap. 66. Et inter Superiorem ac Victorem, Tarduccius, fol 214. differentiam facit. Sic etiam barbarum est, omnia vastare. Et optime quidam ad Aratum, Tyrannis, non eorum im agin ibus bellum esse inferendum. Plutarch. in Arato. fol. 877. Ac ideo, qui hodie sanctorum imagines, historiasque sacras destruunt, barbaris mimus sunt humani; et ipsos sanctos, omniaque sacrase odisse, sat superque demonstrant. Etiam Turcae in arcibus et civitatibus victis, nil demoliuntur. Bellonus lib. 2. cap. 13.

III.

Omnis victoria a Deo est, qui tamen prudentiâ fortitutdine que humanâ, instrumenti loco uti subinde solet. Accensa est ita Iehovae in Israelem, ut traderet eos in manum ditipientium, deditque eos in manum inimcorum eorum circumquaque, adeo utnon possint amplius consistere ante inimicos suos, quocumque ergrediebantur, manus Iehovae erat contra eos in malum. Iudic. cap. 1. v. 14. etc. et vers ult adde etiam Iudic. cap. 3. cap. 6. cap. 7. et cap. 8.

Nunc de lure Victoriae elegantem, nec ubivis oviam Dn. Conradi Ritterhusii. dissertationem, cum non adeo prolixa sit, subiungam.

I.

Cicero, Verrina. 3. hoc Ius Imperatorium appellat, procul dubio ex eo, quod Duces belli partâ aliquâ de hostibus victoriâ militum acclamatione Imperatores salutari consuevissent.

II.

Hoc Iusperperam nobis facere videntur, qui totum in arbitrio et potestate victoris ponunt, ut iustum sit, quicquid illi statuere collibueritin victos. Licentia haec est et barbaries, ac feritas mera, non Ius. Itaque non placent nobis Menippi, apud Livium lib. 23. verba, Legati Antiochi, qui victoris ius atque atbitrium esse dicebat, quicqui vellet de victis statuendi.

III.

Est etiam victoris leges dare, victi accipere, sed ratio tamen in omnibus, et moderartio quae dam ad hiben da est; Saepe etiam


page 184, image: s184

victoribus considerandum, non tam quid victos pati, quam quid ipsos facere et statuere deceat. Ita enim l'olybius lib. 12. Viri prudentes et cordati, quando hostes voluntulcisci, nequaquam illud primum considerant, quid ille dignus sit pati, quo cum illis res est, sed illud potius, quid sibi facere conveniat.

IV.

Exemplum alibi lit. 15. sistit Scipionem, quem ait diligentet secum considerâsse, non tam quid digni essent pati Carthaginienses, quam Romanis quod facere conveniret. Et D. Chrysolstomus hanc in rem eleganter, lib. 15. ou)ga\r e)s1ko/pei o(*dabi/d, ti paqei=n e)kei=nous2 a)/ciws h)=n, a)ll) e)s1ko/pei, tikai\ poih=s1ai kai\ei)pei=n tiautw pre/ponh)=n.

V.

Rationem autem huius moderationis ab eodem Polybio petamus, sed contractioribus paulo verbis: Qui bellum, inquit, gerunt, finem sibi statuunt, si sap iunt, non Victoriam ipsam, et ut Imperio suo cuncta subiciant, sed iucundum aliquod, vel honestum vel utile, quod ex victoria sequi videtur.

VI.

Vidit hoc, et eo quidem amplius Augustissimus Imperator olim, Divus Carolus V. qui Antonio Levae, alisque Ducibus luliu Caesaris et Alexandri exemplalaudantibus, neque uti scire Carolum suis victoriis ad potentiae et magnitudinis increementum adserentibus, et quaerentibus, gravissime in haec verba respondit: Alexandro et Iulio solum Honorem et Gloriam fuisse propositam pro scopo, sibi verd et omnibus Chritianis Principibus ad honorem sic respiciendum et gloriam, ne dum illam aucupentur, animae solutem deperdant : Victoriâ proinde sic utendum, ut Deo quoque actionum suarum rationem reddere possint.

VII.

Sed videlicet nimis verum est, quod Hasdrubal Haedus Catthaginiensium Legatus, apud Livium lib. 30. ait: Rado simul hominibus bonam fortunam, bonamque mentem dari: recteque adeo Cicero, lib. 4. Epi stol. 3. ad Famtl. licet omnia misera sint in bellis, miserius tamen nihil esse ipsâ victoriâ, quae etiamsi ad meliores venit, tamen eos ipsos ferociores, impotentioresque reddit, ut, etiamsi tales naturâ non sint, necessitatem tamen pene tales esse cogantur.

VIII.

Itaque dispiciendum, quousque iura bellicae victoriae extendantur, et quae circa illa observanda, quod ut rectius a nobis fiat, initio hoc sciendum, duo esse summa capita, in quibus Ius Victoriae consistat: Iniuriae acceptae ultionem, et in posterum securitatem.

IX.

Quemadmodumenim, docentibus ita ICtis, Bald. l. 1. de nov. oper. nunc. Alex. ad l. 18. C. de Transact. non decet paci componendae prius incumbere, quam punita delicta sint, ita victoriâ obtentâ, de


page 185, image: s185

ultione iustâ prospiciendum fuerit ante, ut suerit ante, ut succisis sic belli omnis quasa radibus, pax haberi certior et securior possit.

X.

Duo quoque tempora distinguenda sunt, quae passim confundi videmus: unum est, dum bellum adhuc geritur, victoriaque paratur: Alterum, cum parta plene victoria est, finisque bello impositus. Priori illo tempore plura victori licent, quam hoc posteriori, in superbos et stantes, quam in debellators, aut deditos, supplicesque.

XI.

Ita maioribus placitum (rescripsit Claudius Imperator Eunoni apud Tacitum, lib. 12. Ann 41. cap. 20.) quantâ pervicaciâ in hostem, tantâ beneficentiâ in supplicen utendum. Et Augustinus, Ep. 159. elgenter alicubi: inquirendi quam puniendi maior necesssitas est, ad hoc enim et mitissimi homines facinus occultatum diligenter atque instanter examinat, ut inveniant, ut inveniant, quibus parcant. Debellandi videlicet cum Virgilio, Aen. 6. superbi, sed parcendum subiectis.

XII.

Poenarum etiam quaedam genera plena crudelitatis, usurpari sine reprehensione non possutn, veluti oculorum effossio, vide Zonaram in Basilio. manuum, Paul. Aemil. lib. 5. (cuius verba: Licentiâ belli potius, quam humanitatis iure praecisis dextris, Almericus Comes a Monteforti, quosdam ex Ludovici Crassi militibus captos, dimisit) vide et Flroum lib. 3. cap. 4 pollicumve (Athenienses Aeginetis, qui classe praevalerent, pollices praeciderunt. vid. Cicer. 3. offic. Aelianus lib. 2. Plutarchus Lysandro. Val. Max. lib. 9. cap. 2) vel pedum amputatio, Plinius lib. 8. cap. 7. Zon. de Annibale. quae etiam iure citli in maleficos et sontes prohibentur humanitatis ratione, non enim infligi debent poenae deformatrices naturae, et quae monstra faciunt.

XIII.

Sed fortasse quandoque causa subest, et quidem iustissima ita saeviendi, qualis Davidi, 1. Paralip. cap. 20. vers. 3. in sacris, propter laesos Legatos: qualis Caesari, lib. 8. bell. Gallic. cap. 44. in illos, quos Uxelloduni cepit, quibus omnibus manus praecidit, vitam concessit, quo testatior esset poetia improborum.

XIV.

Ius enim talionis inter hostes, et iure gentium iustissinum esse, arbitrantur homines, quod inter Cives ne leges quidem, nisi raro exercent. Mihi secus videtur, placetque illud Senecae lib. de Irâ 1. controv. in Troad. numquam committet Virtus, ut, vitia dum compescit, imitetur ipsa, alenae quippe culpae, aut malitiae imitationem, male innocentiam vocaveris.

XV.

Distinguo etiam: saeviendum aliquando in cos, qui verborum contumeliis non abstinuêre in nos. recte enim Plutarch. in Timeleonte. Hostibus vim concessam, non virulentiam: virulentia enim ex odio est, et multi verba gravius, quam facta ferunt, contumeliam item quam


page 186, image: s186

detrimentum. Proboque adeo Memnonis factum, idem Plutarch. in apophit hegmat. Regum. traicientis ferro militem, qui Alexandro hosti maledixerat, addito Elogio: Pugnare te contra Alexandrum volui, non eimaledicere.

XVI.

Distinguo etiam inter hostes, iusti enim hostes mitius tractandi, iniusti et vix hostes, quales sunt Piratae, latrones fugativi, severius. Et quamquam iustinobis hostes sint Turcae, tamen quia intern ecinum bellum nobis cum ipsis est, iura gentium quidem illisomnia servari debent, ulcisci vero eos, et punire promoribus, et crudelitate eorum haud iniquum fuerit.

XVII.

Sed pressius paulo et veluti per species quaedam tractemus, namgenerales regulas, sive praecepta in his rebus, sicut et aliis Politicis constituere dissicilimn, vel potius a)du/naton. Immonecin ipsrs quidem speciebus ultionis, ac poenarum de fin itiones tales tradi possunt, ut non multas recipiant exceptiones, et magnam pro circumstantiis varietatem.

XVII.

Initio hoc certum est, quod Xenopho, lib. 7. pai/d.ku/rou. pronuntiat: Aeternam inter omnes homines legem esse, ut tam corpora devictorum, quam fortunae illis debeantur, qui victores exstitâre, nihilque ad eo reliqui fiat victis, ut Sallustius, in Catilin. Undefrequenter hocinculcant ICti, l. hostes etl. si quid in bello. ff. de capt. l. naturalem. §. ult. ff. de acquir. rer. Domin. cap. 9. ius gentium. 1. dict. et alibi infinities: et consentit Philosophus, Aristotel. 1. politi. cap. 4.

XIX.

Hoc tamen observato discrimine, ut quod durante adhuc bello hostibus eripitur, iure gentium fiat capientium. l. natur alem 5. in f ff. de ac quir. rer. domin. Et §. item ea quoe ex hostib. Instit. de. rer. division. quod vero hostibus devictis capitur, id omne sive mobile sive immobile in Ius et potestatem Imperatoris, aut Ducis exercitus venita, cap. dicat atiquis 23. quoest. 5. Hugo Donell. lib. 4. comm. de iure civil. cap. 21. Tum enim ea capientium fieri non possunt militum, quia non capiuntur amplius ex hostibus, partâ quippe victoriâ desinunt omnia esse hostium, et concedunt in Ius victoris, undesi militum capientium fierent, caperetn illa ex Republica, cuius potestati et imperio id totum devictis hostibus subiectum est.

XX.

Ex his tamen, quae devictis hostibus cepit Imperator, quaedam inter mililes dividere debet, pro ratione meritorum, id quod iure non modo civili, d. cap. dicat aliquis 23. quoest. 5. 1. si quis pro redempt. 36 §. similietiam modo. C. de donation. sed et Divino, Deut. 20. 105. 8 cautum videmus. Unde Iulius Caesar, A. Hirtius lib. 8. bell. Gall. in Gallia militibus pro labore et tolerantia (qui brumalibus diebus, itineribus


page 187, image: s187

difficilimis, srigoribus intolleran dis, studiosissime permanserantin labote) ducenos sestertios, Centurionibus duo milia num mûm praedae nomine condonanda policitus est; L. Aemilius Paulus, Perseo victo, ex praedâ Pediti in singulos centenos, duplex Centutioni, triplex Equiti dedit. Livius lib. 45.

XXI.

Sed de rebus videamus, ac primum quidem de sacris. Urbe igitur aliquâ vi et virtute captâ vel deditâ, signa et ernamenta templorum, aliaque victis auserre licere, non Romani modo, l. cum 10 ca. ff. de Relig ios. 36. l. 4. de speulchr. Vilato. Sed et ceterae gentes iudicaverunt. Pausan. quem vid. in Arc adisis, lib. 8. qui Augustum excusat, quod victo Autonio Minervae aleae signum, et dentesapri Caledonii Tegeatibus abstulerat, quod tralatitium iam ab antiquo esset. Est igitur lus Gentium. Ista enim omnia, in quibus et donaria pommus, non ita Deo sacra, vel Dei esse dicu???tur, ut iuris publici propterea non sint, l. 83. §. sacram rem. 5. l. 137. § cum quis sub hac conditione 6. deverb. oblig. velextra omne commertium etiam posita: nam et ab ipsis, quorum sunt, alienari certis de causis possunt et solent. l. 21. extremâ C. de Sacro Sanct. Ecnari clei. Norvell. 120. cap. 9. et 10. Videatur etiam de hoc iure, Cic. Verrina. 3. Livius. de Marcello lib. 25. idem lib. 5. de Camillo, Lunonem Veientium auferente.

XXII.

Quo accedit, quod non naturâ res sacrae et religiosae fiunt. §. 8. Sacroeres. et §. 9. religiosum. Instit. de rer. division. sed hominum institutis, unde quae aliquibus sacra et religiosa sunt, aliis itidem non continuo sacra sunt aut religiosa: Denique si maxime sacra illa fuerint, victoria tamen facit omnia profana eo ipso mometo, quo hostes victi sut.

XXIII.

Honestius tamen, et ad laudem potius faciunt, qui ab his rebus abstinent: atque ita Cicero, pro Flacco, Pompeium laudat, quod Hierosolymis captis templo (quod iure victoriae ingressus erat, ut scribit Tacitus, lib. 5. Histor. cap. 9) nihil abstulerit, verba eius rationem reddent: Ai Cneus Pompeius, inquit, captis Hierosolymis victor ex illo fano attigit nihil. Inprinmis hoc ut multa alia sapienter, quod in tam suspiciiosâ ac maledicâ civitate, locum sermoni obtrectatorum non reliquit, non enim credo religionem Iudaeorum ae hostium, impedimento praestantissimo Imperatori, sed pudorem fuisse.

XXIV.

Atque hanc in illo abstinentiam, Iosephus, lib. 14. cap. 8. quoque landat, qui contra Crassi, lib. eod. cap. 12. in simili causâ avaritiamdetestari non satis potest. Polybius sane graviter in hanc rem, lib. 5. bistor. (locus est insignis, sed longior, quem vide) Templa, inquit, statuas atque his similia templorum ornamenta perdere, quis neget opus esse hominis, et moribus, et itâ furentis.


page 188, image: s188

XXV.

Idem Polybius, lth. 9. gravissime et prudentissime disputat, non recte a Victoribus fieri, si quaevis etiam ornamenta captarum urbium in Patriam trausportent. Rationes affert has.

XXVI.

1. Quia ea resfaciat ad invidiam, rem formidandam vel maxime illis qui potentiam habent.

XXVII.

2. Subitaliqua statim spectatores miseratio eorum, quibus illa ablata sunt, odium contra illorum, qui in spoliis devictorum superbiunt.

XXVIII.

3. Ipsi denique, quibus illa erepta cladium suarum memoria, illorum ornamentorum ostentatione refricatur, et novus subinde velutiformes irae accenditur adversus terum illarum potientes. Propriarum videlicet calam itatum recordatio, quasi quaedam est adhortatio ad oldio habendos illorum auctores.

XXIX.

Stultescere denique vident???, qui alienas calamitates suae Patriae decus esse sibi persuadent. Haec Polybius.

XXX.

De publicis minor dubitatio relinquitur : omnia enim illa sine controversia in ius et ditionem victorum concedunt: Ideoque de urbibus, ali isque rebus statuere possutn pro arbitrio. In quo tamen recte considerandum, monet Cicero. l. officior. ne quid temere, ne quid crudeliter fiat.

XXXI.

Urbes interdum diruendae sunt, intellige de captis, apud Livium lib. 37. (Phocoeensium urbe captâ, cum ad praedam Legiones Romanae discurterent, Aemilius resistit, et revocat dicendo, captas, non deditas diripi urbes, et in histamen arbitrium esse Imperatorum, non militum) non item de deditis, captis item sive vi, sive operibus, aut munimentis: ita distinguit Livius lib. 5. de Veiis, fato urgente, operibus non vi expugnata est. Idem lib. 10. de Nequino dicit. Nec item captae urbes sunt diruendae: nisi oportunitas loci hostes ad rebellandum invitet, ut Corinthus a Mummio. cicer. l. offic. (quem vide. et de Corinthi situ Plutarchum in Arato.) et Carthago, a Scipione Aemiliano; Cic. ibid. Vell lib. 1. bistor. (Excisâ Carthagine et Numantiâ, alterius nos metu, alterius vindicavit contumeliis Scipio) Vid. Historic. passim. vel ob contumelias, ut Numantia, ad aliorum terrorem, ut Megara, vid. Livium decad. 3. lib. 4. vel quia teneri commode praesidio non possint, Tactius lib. 13. Annal. cap. 41. de Artaxatâ. vel si hostium receptaculum esse posset, vel ad memoriam sceleris notandam, vel aliis gravibus de causis. Iustissima est, si pro hoste communi steterint, ut Thebae, Liv. lib. 1. de Poliorio. quae ideo, et communi Graeciae consensu sunditus eversae.

XXXII.

Inrebelles maxime iusta estira. Crebris


page 189, image: s189

rebellationibus Tusculani meriti, ut funditus urbem amitterent, inquit Valerius lib. 7. cap. 3. Exemplo 9. Et de Iudaeis suis Iosephus, lib. 1. Bell. iud. Qui semel subiectus est, et deinceps defecit, contumax magis servus, quam libertatis ostenditur amator: Iure igitur omnia poenarum exempla inipsos, urbemque ipsorum edita, cum ab aliis tum Tito inprimis, qui praeter alia singulis diebus quingentos Iudaeos crucibus affigendos curavit, ut auctor est idem Iosephus lib. 6. cap. 12. Atque hic ne deditio quidem relevat rebellionem. vide liv. de satrico. lib. 7.

XXXIII.

De Ducibus hostium gravis quaestio est : An capti necari debeant. Et, licere, verius est, multo certe magis, quam in ipsam multitudinem saevire, praesertim si impulsa in bellum a Ducibus fuerit, ut plerumque evenit: Unde generose admodum Sthennius apud Plutarchum in Apophtheg. cum Pompeius Victor Mamertinos, quod hostium partibus adhaesissent, omnes inter ficere statuisset, adiitipsum, et his verbis compellavit: Non aequum facis, Pompei, qui propter me unum noxium, multos innoxios occidere Paras.

XXXIV.

Nam et iuri sacro hoc placere video. Achitophelis verba haec sunt ad Absalonem: Eligam mihi duodecim milia virorum, et consurgens persequar Davidem hâc noct4e, inque eum irrum, Regem autem solum percutiam, universum vero populum reducam, quomodo unushomo reverti solet: unum enim virum tu quaeris, et omnis populus erit in Pace. lib. 2. Samuel. cap. 17. vers. 1. 2. 3.

XXXV.

Idem observatum a Romanis, ut auctor Portius Latro. declam. in Captilin apud Sallust. Necem, mquit, paucorum aut unius hominis calamitati publicae maioris nostri semper anteponendam esse putaverunt. Testaturidem Historiae: Nam Reges gentium exterarum devictarium, Ducesque in triumpho ducere, inde in carcerem, denique necare consueverunt non omnes tamen, sed si qui singularibus de caufis id commeriti erant, quales fuêre Aristonicus, Eutrop. lib. 4. et Iugurtha, Sallust. Iugurth.

XXXVI.

Non tamen necari debent atrocibus, aut immanibus suppliciis, sed militaribus et convenientibus dignitati Ducum: Unde non probare possumus Constantini factum, qui Francorum et Alemannorum devictorum captos Duces, Regesque etiam bestiis obiecit in spectaculum muneris: Fallitque adeo Eusebius, lib. 2. de Victor. Constantini. qui id recepto iure factum ab eo scribit. Detestamur etiam factum, Saporis, Persarum Tyranni, qui Valerianum Imperatorem excoriavit, et aliorum similia, Agathias lib. 4.

XXXVII.

Improbissimum autem factum Caroli Andegavensis Neapolitani Regis fuit in Conradino Sueviae Principe, sed non iis


page 190, image: s190

tationibus, quas vel ipse moriens afferebat, vel alii summi viri protulerunt, sed illa unâ, quod iustus hostis cum esset, de eo ut privato aliquo criminis alicuius reo, vel, ut Signonius ait, quasi de latrone iudicum sententiâ supplicinum sumptum fuerit. Recte enim Demosthenes: Malefici est Iu dieum sententiis condem natnm mori.

XXVIII.

Nec nobis sufficiens causa est, quam praetexuit Pontifex, vitam Conradini, mortem Caroli rescribuens: mortem Conradini, vitam Caroli fore: huic enim metui carcere remedium afferre potuisset, ut exempla multor und docent. Neque hic mihi quis regerat, periculosum esse huviusiondi captivorum custodiam: Custodia enim ea instivi potest, cumque custoditis sic agi, ut odium in amorem migr etac transeat.

XXXIX.

Libertas saepe etiam erripitur victis, non quidem ut plane mancipiorum conditione sint, sed ut vectigales sint, stipendiarii, servique populi Romani, ut de annibale et Carthaginiensibus Livisu lib. 20. scribit. Annibal Vectigalis stipendiarinsque, et servus populi Romania Patre relictus. Et Antiochus inservientium Regum ditissimus appellatus a Tacito, lib. 2. histor. cap. 81.

XL.

Sed hoc in Pupulis vel nationibus universis verum est, nam singuliquidem homines bello capti, quin veram iustamque servitutem subenat, et mancipia capientium fiant, nemo unquam dubitavit, unde et iura postliminii nata.

XLI.

Ceterum apud Christianos inter se nulla talis servitus esse vulgo debere putatur, quod et de Graecis inter ipsos olim socrates, Plato 5. de republ. ut qui communis quafi Patriae cives omnes essent, ae corundem sacrorum socii.

XLII.

Sed reclamat diserte D. Pulus, Ephes. 6. vers. 5. et seqq. item in eipstol. ad Philemon. et sacra Scriptura non uno in loco, utilius certe esset veram, et iustam servitutem inter Christianos esse, vel eâ reatione, ne tam multi inter ficerentur. Quod in bellis quoque Civilibus saepe accidisse, Scriptores tradunt, quod necibi victi aut captivi cives sierent capientium. Illic enim bellu sine hoste, immo non bellum sed contentio; non item tot carnsicibus opus foret, qui in sontes lege agerent.

XLIII.

Ioh. Bodini. 2. de Republ. cap. 8. Disputatio contra servitutem tota est inepta, melior pro servitute sententia Augerii Giselini Busbequii, eipst. 3. Itiner. p. 126. D. Ferdinandi Imp. ad Turcam Legati.

XLIV.

Sed ad rem. Interdum libertatis ereptio ntilis ac salutaris populo illiesse consuevit, cui erepta est. Apud Livium, lib. 45. cum Aemilius Paulus Proceres Persei, utpote regio more vivere consuetos, cum filiis, qui annum decimum quintum aetatis excessissent, urbes suas


page 191, image: s191

relinquere et in Italiam romam migrare iussisset, quamquam mandata illa acerba videbantur, cognovit tamen Plebs utiliter eâ servitute suae libertati consultum esse. Et avorum saeculo felicissimo Cosmi Medicis Dominatu, Bodin. de Republ. lib. 4. cap. 1. nihil magis Florentinorum civitati variis seditionibus ante illa tempora exagitatissimae, salutare vel opari potuit. Sic enim et fessa civilibus discordiis Romana Res publica, ultro in Augusti Principis imperium concessit. Tacit. 1. Annal.

XLV.

Est et illud ius victoriae, tributa victis imponere, vel stipendia similiaque ad servitutis notam. Sic Poetus apud Tacitum, lib. 15. Annal. cap. 6. se tributa ac leges, et pro umbrâ Regis Romanum Ius victis Partltis impositurum minatur. Et Cerialisapud eundem ad Gallos: lib. 4. histor. cap. 74. (vide Ciceronem 1. ad. Q. Fr. 1.) Nos, quamquam totiens lacessiti, iure victoriae id solum vobis addidimus, quo pacem tueremur. Nam neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt.

XLVI.

Idem et dicendum de agris, quibus iure mulctantur victi, idque sollemne Romanis et iustum, tum ut exstet memoria belli, tum ut defectionem victi non facile congietn.

XLVII.

Reperio et victis quandoque pudenda signa erecta: Quale fuitillud Sesostris apud Diosorum Siculum, lib. 1. (Eadem et Herodot us Euterpe. Inque eam rem nos plura decad. 4. obs. bist. cap. 8. adiunge et fastum Brenni apud Plutarchum, in Camillo) qui cippos ubique terratum bello acquisitarum erexit sacris Aegyptiorum literis, hoc verborum indicio inscriptos: Hanc Provinciam armis suis devicit Regum Rex, et Dominus Sesostris. In cippis autem illis to\ a)idei=on a)ndro\s2 apud gentes strenuas et pugnaces, apud ignavas autem molles et timidas th=s2 gunaiko\s2 expressum erat, ex praecipuo hominis membro animorum in singulis adfectionem posteris evidentissimam fore ratus.

XLVIII.

Verum rationem hanc porbare non possum, cum videam improbatam, et L. Floro, Historico insigni, lib. 3. cap. 2. qui ubi bellum Allobrogicum descripsit, subiungit: Victoriae quod quantumque gaudium fuerit, vel hinc existimati potest, quod et Domitius Aenobarbus, et Fabi us Maximus ipsis, quibus dimicaverunt, locis saxeas erexêre turreis, et desuper exornata armis hostilibus tropaes fixêre, quum hic mosfuerit inusitatus nostris: Numquam enim Populus Romanus hostibus domitis victoriamsuam exprobravit.

XLIX.

Exemplo sit apud Livium, lib. 45. is, de quo ante, Aemilius Paulus, ad quem cum captivus adduceretur Perseus, Macedonum


page 192, image: s192

Rex, isque terram intuens fleret Tantum, nihilque nec interrogatus nec accesatus responderet: Utcumque, inquit, Perseu, hoc. ut bellum cum Romanis, quâm pacem malles, inciderit, sive errore humano sive casu, seu nece ssitate etiam, bonum animum habe; multorum Regum populorumque casibus cognita populi Romani clementia, non modo spem tibi, sed prope certam siduciam salutis praebet. Haec Graeco sermone Perseo: Latine deinde suis: Exemplum insigne cernitis, inquit, mutationis rerum humanarum: vobis hoc praecipue dico, Iuvenes: ideo in secundis rebus nihil in quemquam superbe ac violenter consulere decet, nec praesenti credere fortunae, cum quid vesper ferat incertum sit. Is demum Vir erit, cuius animum nec prosperaflatu suo efferet, nec adversa infringet. Omagnum et vere Romanum virum.

L.

Improbius factum est eorum, qui devictorum hostium ossibus illudunt, et ex cal variis pocula faciunt, quod fecisse legimus Alboinum, Longobardorum Regem, (P. Aemilius in Chereberthe lib. 1.) qui. Clotosindâ mortuâ, Rosimundam Gepidarum Regis a se praelio caesi filiam duxit, et ex calvariâ patris poculo facto, uxore inde bibere coegit, quae res illi exitium properavit. Chrunum item Bulgarorum Regem, (Idem Aemilius lib. 14. in Carolo Magno) caeso Nicephoro Graecorum Imperatore.

LI.

Ide notatu dignum, quod Paulus Aemilius, in Carolo M. lib. 3. scribit, a Carolo Magno Saxonibus sub iugum missi ademptam libertatem ttestandi, restitutam postea a Ludovico Pio, Caroli filio, eamque restitutionem tam grato animo accepisse, addit Saxones, ut magis pro Francorum gloriâ ex eo tempore pugnaverint, quam ante pro libertate suâ adversus eosdem decertassent.

LII.

Illud denique et iustum et usitatum est, ut victi victoribus sumptus in bello factos, aliaque damna restituant. Quod et in civilibus causis, et forensibus controversiis locum habet, nisi iustam causam forte litigandi victus habuisse censeatur, cui exceptioni moribus potius, quam lege aliquâ introductae in bello locus esse non solet.

LIII.

Postremo gravissima quaestio est, et inter illustres suas relata ab Hottomanno, ICto acutissimo, quoest. t. an Ius victoris sit quoddam ius universale, an vero in iis tantum rebus valeat, quas occupavit. hoc verius ille existimat, illud Albericus Gentilis, lib 3. de iure belli cap. 5. et cum hoc videntur historiae stare, unde veteres Imperatores et Duces ita censuisse contra Hottomannum, salvâ summi Viri auctoritate disputabimus.


page 193, image: s193

LIV.

Sicut et ab eodem recedimus in quaestione illâ asperâ, et vehementi, ut illam appellat Quinctilianus, lib. 5. cap. 10. de Thessalis, quibus Alexander Magnus chriographum quoddam Thebanorum donaveratnam Thessalis ius ex eâ donatione verum optimumque quaestitum suisse, docent nos item Historiae, et exemplasimilia, et confirmant insuper Albericus Gentilis, d. lib. 3. de iure bell. cap. 5. et Balthazar Aiiala, lib. 1. de bell. iur. et officiis cap. 5. ICti CLmi.

LV.

Atque haec de iure victoriae, in vi et armis aut etiam munimentis subiugatos suffi ciant: in Deditiis omnia mitiora obtinent. In illis tria potissimum notanda primum, qui dici possint deditii: An solum illi, quorum murum aries nondum perusserit, ut volunt antiqui, imprimis Fulvius, apud Livium, lib. 38. et 39. de Ambr aciâ. an qui etiam post vim adhibitam se dedunt, id Ciceroni, 1. offic. placuit. Utrique dedititii dici possunt.

LVI.

Alterum est, an dedititii semper recipiendi? si nimia multitudo eorum esset, iustra causa visa Romanis aliquando non recipien diapparuit id in exscidio Uspensium, apud Tacitum, lib. 12. Annal. si item iam iam capiendi se dedere velint, non recipi coguntur.

LVII.

Tertium est de iure Dedititiorum. Quod sic vestigabitur: Dediti, vel per pactiones dedêre se, vel sine pactione: si cum pactis, illa servanda sunt: si sine pactis et simpliciter, pro modo meritorum nunc mitius, nunc durius haberi possunt, semper tamen stat pro illis favor. At que de his hactenus.