08/2007 Reinhard Gruhl
typed text - structural tagging completed - no semantic tagging - spell check only partially performed - no orthographical standardization

NB: Greek words may not display properly on your browser (Sgreek Greek font installation required; see http://www.silvermnt.com/fonts.htm).image: as0001

IOANNIS AVENTINI ANNALIVM BOIORVM LIBRI VII. CVM DOCTISSIMORVM VIRORVM QVIBVSCVMQVE EDITIONIBVS COLLATI, EMENDATIVS AVCTIVSQVE EXCVSI, QVIBVS EIVSDEM AVENTINI ABACVS SIMVL CVM PERRARVS FRANCISCI GVILLIMANNI DE HELVETIA SEV REBVS HELVETIORVM TRACTATVS LECTORIS CVRIOSI COMMODO ACCESSERVNT, PRAEFATIONEM CVRANTE NICOLAO HIERONYMO GVNDLINGIO, I.V.D. SACRI TRIBVNALIS, QVOD IN DVCATV EST MAGDEBVRGICO, CONSILIARIO REGIO, ELOQVENTIAE, AC ANTIQVITATVM IN FRIDERICIANA PROFESSORE ORDINARIO. [Gap desc: illustration] CVM GRATIA ET PRIVILEGIO S.R.M. POL. ET EL. SAX. LIPSIAE, Sumptibus IOANNIS FRIDERICI BRAVNII, Anno MDCCX.image: as0002

[Gap desc: body text, nomenclator and index of the Annales]

image: s0853

FRANCISCI GVILLIMANNI HELVETIA SIVE DE REBVS HELVETIORVM LIBRI QVINQVE, IN QVIBVS GENTIS ILLIVS ANTIQVITAS, ORIGO, MORES, LEGES, vno verbo OMNES PACIS BELLIQVE ARTES HISTORICA FIDE EX ANTIQVIS TABVLIS ATQVE MONVMENTIS ERVVNTVR ET CVRIOSO LECTORI BREVITER EXPONVNTVR. LIPSIAE, APVD IOANNEM FRIDERICVM BRAVNIVM.image: s0855

AD CONSVLES, PRAETORES, QVAESTORES, TRIBVNOS PLEBIS, SENATVM, POPVLVMQVE TREDECIM HELVETIORVM CIVITATVM.

ANtiqua haec mea visum est vobis consecrare, VIRI ILLVSTRES, Viri fortes, siue debui Heluetius, de rebus Heluetiorum, aut rem gratam facere existimaui. Ita enim humanum ingenium est, vt cum facile cuncta caetera admiretur, nihil auidius aut laetius accipiat, quam de se et suis. Atque inde ad virtutem non raro incitamenta. Heluetiorum sane ea gestorum gloria, vt eos nominis et famae minime pigere debeat. Nam si vetusta repetamus, Romanos saepius caecidisse, nec nisi per fraudem circumuentos in eorum potestatem venisse; socios vero et foederatos, ob fortitudinem, quam subditos Heluetios habere maluisse reperiemus: Sin media, potentissimis regibus et principibus pares bello aut superiores exstitisse: Si denique postrema putemus, cam de se orbi opinionem praebuere, vt illorum amicitiam et societatem summi terrarum monarchae ambierint, et pro beneficio acceperint. De Heluetia his libellis pleraque, quae super prisco statu, republica, factis, conuersionibus; quae, vt aliis regionibus, crebrae ipsi et communes. Civitatum quoque origenes et progressus non omissi; sed procul a fabulis. Additum de municipiis, praefecturis, sociis, foederatis. Quae omnia oculis, tanquam in tabula, vsurpare, non delectabile solum, sed cum fructu. Historia enim dux vitae et sapientiae mater. Et semper pueri, qui sui decoris et laudis suae originis ignari. Sed vos hoc quicquid est operae aequi bonique consulite, simulque date crescendi copiam, et quid inde spei sit reliquum, praenoscite.

Tantum est. Valete, bene rem gerite, et vincite
Virtute vera, quod fecistis antidhac.

Franciscus Guillimannus.image: s0856

SCRIPTORVM Veterum recentiumque de Heluetiis Testimonia.

C. Iul. Caes. Comment. de Bell. Gall. 1.

HEluetii reliquos Gallos virtute praecedunt; quod fere quotidianis praeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Paullo post vocat homines bellandi cupidos, quique pro multitudine hominum et pro gloria belli, atque fortitudine angustos se fines habere arbitrabantur.

M. Tullius Cicero Oratione de prouinc. coss. de Caesare loquens.

Non sibi solum cum iis, quos iam armatos contra P. R. videbat, bellandum esse duxit, sed totam Galliam in nostram ditionem esse redigendam. Itaque cum acerrimis nationibus et maximis Germanorum et Heluetiorum praeliis felicissime decertauit.

C. Cornelius Tacitus Lib. 1 Hist.

Heluetii Gallica gens, olim armis virisque, mox memoria nominis clara.

L. Iulius Florus Lib. 3 c. 10.

Primus Galliae motus ab Heluetiis coepit, qui Rhodanum inter et Rhenum, sibi non sufficientibus terris, venere sedes petitum, incensis moenibus suis. Hoc sacramentum fuit, ne redirent: sed petito tempore ad deliberandum, quum inter moras Caesar, Rhodani ponte rescisso, abstulisset fugam, statim bellicosissimam gentem sic in suas sedes, quasi greges in stabula pastor, deduxit.

Paulus Orosius Lib. 6 c. 7.

Heluetiorum animos fortissimae omnium Gallorum gentis ea vel maxime caussa, quod perpetuo pene cum Germanis bello altercabantur, a quibus Rheno tantum flumine dirimuntur, Orgetorix quidam princeps gentis spetotas inuadendi Gallias in arma incenderat.

Raphael Volaterranus Lib. 7 Georg.

Heluetii, quos nunc Suiceros vocant, circa Rheni fontes habitant, agros etiam in Italia possident, circa montem, qui S. Gotthardi appellatur. Prodiga gens animae et bellacissima, breui vtuntur armatura, pectore tantum, verticeque a parte interiorum lacertorum contecti.

Philippus Comineus In Ludouico 11. c 11.

Cum de Ioanne Calabriae duce locutas esset: Habebat, inquit, quingentos Heluetios pedites, qui primi fuerunt, qui in hoc regno Galliae visi sunt, quique famam iis, qui postea secuti sunt, pepererunt. Nam se in omnibus locis fortissime gesserunt.

Nicolaus Gillius in Annalib. Francorum.

Vbi de Heluetiorum primo foedere pauca interiecisset: Ab eo tempore coeperunt Heluetii suis dominiis iuste et aequiter praeesse, multaque eximia et magna praelia fortiter pugnarunt pro defensione sarum terrarum, priuilegiorum, iuris ecclesiastici, viduarum et pupillorum suae ditionis. Vnde magnam sunt consecuti toto orbe famam et gloriam: Suntque homines bellicosi, et in armis exerciti, quorum proinde opem et auxilium externae nationes saepius quaerunt. Belforestius Fideles et fortes regum Galliae compatres adpellat in Carolo IX.

Paulus Iouius Lib. 11 Histor.

Populus Heluetius fide, virtute, et recenti victoria inclutus, specioso decoroque titulo defensor Pontificiae libertatis adpellatus.

Natalis Comes.

Omnium prope militum maxime gloria, obseruantia, virtute rei militaris praestare putandi sunt Heluetii, quorum ordo tam facile resarcitur, quam facile reliqui milites profligati dissipantur; ac toties aciem instaurant. Alio loco (lib. 24. Histor.) Est ea Gallorum natura, vt summus sit illorum ardor, formidabilesque sint, praecipue initio bellorum: sed haec acies facile retunditur, si virtutem et constantiam aduersariorum inueniat. Heluetii contra resurgunt (vt ita dixerim) vel profligati, cum facile aciem instaurent.

Gasp. Vrsinus Velius.

Cum de aliis nationibus carmine cecinisset, de Heluetiis ita pro fine subiungit:

Intrepido excellens animo, et fulgente securi,
Martius his colophon additur Heluetius,page 1, image: bs0001

FRANCISCI GVILLIMANNI DE REBVS HELVETIORVM, LIBER PRIMVS.

CAPVT I. De Heluetiorum origine, finibus et denominatione.

1. Heluetii gens Gallica, primum obscura, et vt barbara, ita negligens litterarum.

2. Eos inter Celtas ponit J. Caesar; Augustus Lugdunensi prouinciae adsignat.

3. Heluetiam Belgicae aut superiori Germaniae adscribunt Plinius et Ptolomaeus.

4. Eutropii et Ammiani de Heluetiis sententia.

5. Qui fuerint Heluetiae limites.

6. Limitatio Rheni, eiusdemque circa Heluetiam cursus;

7. Item Iurae montis;

8. Et Rhodani montiumque succedentium.

9. Heluetia nunc quam olim latior.

10. Latitudo longitudoque Heluetiae.

11. Euolutio nominis Heluetiorum.

12. Vnde Suitzeri dicti.

HELVETIAM qui primi tenuerunt, vt ignota origine, ita gentem Gallicam fuisse, compertum est. Sed nec quibus rebus praeclare domi bellique a principio floruerunt, et quanto tempore, est satis pro manifesto. Graecis, deinde Latinis, ea cura fuit, publica iuxta priuata posteritati per scripturas relinquere; Ceterae nationes barbarae ideo habitae. Sed animi fallor, aut illa maxima caussa fuit Scythis Gethisque, litteras et quicquid veteris memoriae fuit, ab vsque radicibus conuellendi, cum bibliothecas, templa, parietes, hostium, hoc est, Latinorum Graecorumque commendatione et gloria refertos et ornatos cernerent; se, pari aut maiore virtute, vel penitus oblitterari, autverbis etiam atrocibus pernotari.

Gallia autem omnis in partes tres diuisa erat: vnam Celtae, quae intra Garumnam et Sequanam, Matronamque amnes [Note: Comment. Belli Gallici lib. 1 c. 1.] est, habuêre. In iis Heluetii, C. Iul. Caesare imperante. Sed Augustus illo, credo, biennio, quod Gallicis rebus constituendis integrum sumsit, cum Galliam in quatuor partes tribuisset, Celtas prope vniuersos Narbonensi prouinciae adsignasset, Heluetios Lugdunensi, quam quartam partem fecerat, et ad Rhenum porrexerat, reliquit [Note: Dio lib. 53.]. Ita Strabo, qui ad medium Tiberii principatum vixit et scripsit [Note: Lib. 5 Geograph.].page 2, image: bs0002

Nec tenuit. Vespasiani enim tempore in Belgica eos collocauit Plinius [Note: Lib. 3 Nat. Hist.]. Hunc postea secutus Ptolomaeus [Note: Lib. 3 Cosmog.], cum eandem Belgicam prouinciam, quae secundum Rhenum est, in Germaniam superiorem et inferiorem diuisit, Heluetios in superiore posuit, potissimâ parte Sequanis attributa. In Sequanis enim Auenticum ponit. Sed quantum ad hanc diuisionem, vtriusque ratio aperta. Nam et Plinius et idem Ptolemaeus, cum Heluetiam Belgicae aut superiori Germaniae adscribunt, eam tantum partem intelligunt, quae prope Rhenum est, quae, postquam Allemanni occuparunt, Allemannia dicta, et ducatus Allemanniae partem effecit. Vt intelligas, Heluetiae antiquam eam fuisse, licet diuersis nominibus, discretionem, quae Burgundorum, et Allemannorum, vt diximus, temporibus manifestior: cum haec pars Burgundia Minor diceretur, illa Allemanniae nomen retineret.

Constantini Magni demum imperio et liberorum, Sequanorum Maximam Sequani, Rauraci, Heluetii, non sine vtriusque gentis nominis interitu, composuêre. Hic Eutropii verba de Caesare loquentis intelligo. Is, inquit, primo vicit Heluetios, qui nunc Sequani adpellantur [Note: Breuiario Histor. Rom. lib. 6 c. 14 n. 2.]. Ammianus [Note: Lib. 15 Hist.] tamen, eodem scilicet tempore, Heluetiam, sane Auenticensem pagum, Antuates, Poeninas Alpes, et Graiias, hoc est, totum eum tractum, qui in vtraque Lemanni et Rhodani ripa est, in Lugdunensi secunda, quae postea Burgundionum regnum fuit, collocauit, cum cetera Sequanis, vt Eutropius, tradidisset. Durauit, quamdiu Romanorum in Gallia imperium fuit.

Heluetiorum porro limites Iulio Caesare melius nemo circumscripsit. Ita enim de Orgetorige, apud Heluetios, ea tempestate, facile principe, ad capessendum Galliarum imperium populares incitanti edisserit: Id hoc facilius, inquit, eis persuasit, quod undique loci natura Heluetii continentur; vna ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Heluetium a Germanis diuidit: altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Heluerios: Tertiâ lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui prouinciam nostram ab Heluetiis diuidit [Note: Iul. Caes. de Bello Gall. lib. 1 c. 2.].

Rhenus ex monte Adula, qui pars orientalis summarum Alpium siue S. Gotthardi, ortus, primum Curiam Rhetorum permensus, in lacum descendit, qui eo quidem loco Brigantinus, a Brigantio oppido dextra eius fluminis ripa, nominatur a Plinio [Note: Histor. Nat. lib. 9 c. 19.], Solino [Note: cap. 13.], Ammiano [Note: Histor. lib. 15.]. Mela [Note: Lib. 3 c. 1.] Acromum aut Acronium vocat, qui deinceps Potamicus, vsitato nunc nomine. Eumlacum Constantia egressus, exiguo confecto spatio, tribus scilicet passuum millibus, alium lacum illabitur, Mela [Note: eodem loco.] supra dictus Venetum, vulgo inferiorem aut Cellensem vocant, vnde prope Stein, oppidum Germaniae, exitum trahens, Schafhusiam, mox cataractis maioribus confectis, Solium Caefaris, Forum Tiberii, et Certiacum deuolutus, Confluentiam peruenit, vbi in eum se Arula exonerat, qui eo loci Rauracos Heluetiosque separat. Nam memoratus Rneni cursus primo Vindelicos, Germaniae, Strabone teste [Note: Geogr. lib. 4.], populos, ab Heluetiis aut potius Heluetiorum pago Tigurino, (neque enim alias Heluetiae partes, quam Tigurinas Rhenus alluit,) disiungit, tum [Note: Histor. lib. 15.] Vindelicae ad fines aut partes Lintzgouiam, (Ammianus Lentiensem pagum vocat,) Hegouiam et Klaetgouiam, cuius incolas Latobrigos Caesar [Note: De Bell. Gall. lib. 1 c. 4, 21, 22.] nuncupauit.

A Confluentia vero secundum Arulam adscendendo per sex passuum millia, ad Vocetium vsque, qui Iurae principium et pars, qua nempe eum fluuium perstringit, eiusdemque montis summitates, Coloniam vsque, et Rhodani claustra infra Genuam si perueneris, Heluetiorum limites contra Rauracos et Sequanos habebis, totumque septentrionem.

Versus occidentem Heluetios contra Allobroges, qui in prouincia Romana, dividit Rhodanus, a loco ante dicto, claustris scilicet Rhodani, Clusam nominant, Geneuam vsque, quod vltimum Allobrogum oppidum. Ab eo oppido ducta ad obiectos montes lineâ, per eorum dein culmina, ad eum locum, quo rursum coeunt, claustrumque illud Rhodani conficiunt, quod Heluetiis Germanisque olim am


page 3, image: bs0003

Gand, siue ad Saxum, mox corrupte Latinis Agaunum, antiquitus Tarnadac, nunc D. Mauritius nominatur, Veragorum ditionis, primo Centrones, postea Salassos versus meridiem populos ab Heluetiis separat, laterisque partem meridiani. Ab his tum claustris Agauni altera Rhodani ripa siue dextra, apices eorum montium, qui Sanetsch, Gaemini et Grimsel dicuntur, Veragrosque, Sedunos, et Viberos, siue totum Valesianum episcopatum et Heluetios disiungunt, ad Tauriscos vsque siue Vranienses, qui partem pagi Tigurini constituunt, et deinceps ad montem Breitenuald Glaronensium, qui episcopatus Curiensem et Constantiensem diuidit, Heluetiosque a Lepontinis Rhaetisque segregant, meridiemque vniuersum. Denique a monte Breitenuald ad lacum Riuarium, tum vero secundum fluuium Sietzium, qui ex Riuario prope Vesenium effluit, dum se Limago miscetur, et postea secundum Limagum ad influxum vsque fluuii Steinen, qui ex castris in eum labitur, a quo fluuio Steinen culmina rursum eorum montium, qui Sarunetes attingunt, prout sese inflectunt, curuantque versus Rheguscos, vsque ad Stat, siue stationem primum Heluetiorum ad Rhenum supra lacum vicum, fines, terminosque Heluetiae versus orientem concludunt, quibus finibus quoque separantur pagi Tigurini partes, Glarona, Termini, Toggenburgenses et Abbatiscellani Constantiensis dioecesis, a Castrensibus, Sarunetibus, Verdenbergensibus, Rheguscis, Rhaetis, siue episcopatus Curiensis.

Hos antiquae Heluetiae limites nominare possumus. Nam quae hodie Heluetiorum nomine continentur, latius patent, receptis in ciuitatum Heluetiarum aut sociorum numerum ex Sequanis Basilea, ex Germania Schafbusia et Rottuilla, Rhaetis praeterea omnibus et Valesianis, promotis etiam ultra summas Alpes longe lateque pomoeriis, et eadem nunc ab Heluetiis, et eorum foederatis habentur, et incoluntur prope vniuersa.

Non contentus Caesar Heluetiam ita terminasse, mensuram addidit, et in longitudinem passuum millia CCXL, in latitunem CLXXX patere, memoriae mandavit [Note: De Bell. Gall. l. 1. c. 2.]. Quantum ad longitudinem, calculatio certa. Nam a Stat, siue statione, vbi Heluetia incipit, ad claustra Rhodani infra Geneuam, vbi eius longitudo desinit, numerantur milliaria Heluetia triginta, ex quibus vnumquodque passuum Italicorum millia octo conficit, quae si inter se compares, rationem numerumque exactum reperies. De latitudine paullo res implicatior; tamen si a montis Iurae culmine, vbi Lauer aut la Verriere dicitur, lineam ad cacumen Grimsel, vnde Arulae scaturigo maximaque Heluetiae latitudo, produces, aut fallor, vel milliaria a Caesare notata offendes.

Iam Heluetiorum nomen vnde fluxerit, primus, vt arbitror, Henricus Glareanus investigauit [Note: Notis in Caes.], et, nisi mens aberrat, reperit. Heluetter enim Celtica lingua dictos, quasi Ditis propinquos, siue nobilitatis inde, vt a Deo, siue antiquitatis, ex eodem fonte, insignia capere voluerunt. Datur enim, vt ille ait, haec venia antiquitati, vt miscendo humana diuinis primordia sua augustiora faciat [Note: Liuius Annal. lib. 1.]. Galli, inquit Caesar [Note: De Bell. Gali lib. 6.], se omnes ab Dite patre prognatos praedicant. Ita ab eodem Caesare [Note: De Bell. Gall. l. 7. quamuis corruptoibi Heleuteri, s. Eleutheris legantur.] referuntur inter Celtas Helhutteri populi, quos Ditis custodes aut satellites interpreteris. Berosus, siue quisquis est, cuius extant antiquitates [Note: Antiquit lib. 5.], Ditem in Galliam colonias duxisse, memoriae commendauit, de Saturno Babilonio loquens: Anno eius, inquit, duodecimo Iubal condidit Celtiberos, et paulto post Samothes, qui et Dis, Celtas colonias fundauit, neque quisquam illa aetate isto sapientior fuit.

Suicerorum nomen hodie notius ciuitas secunda Suitia indidit. Cum enim per cruentam illam pugnam, quae apud Morengart, Suitiorum regionis, depugnata est, Sueuis et Germanis, aliisque nationibus Heluetii innotuissent, nec aliam vocem audissent, quod vnius erat, ad omnes transtulerunt, Suicerosque appellarunt, quicquid eius foederis fuit aut postea accessit.page 4, image: bs0004

CAPVT II. De quatuor Ciuitatis Heluetiae pagis, quorum Caesar meminit.

1. Ciuitatis descriptio.

2. Quid sit pagus, et vnde dicatur?

3. Quid singulatim de quatuor Heluetiae pagis sentiendum?

4. Glareani opinio refutatur.

5. Schudi sententia probata.

6. I. Tigurinus pagus: eius limites.

7. Quam late hic pagus patuerit et qui illius incolae.

8. Fuit pars Allemanniae.

9. Plura in hoc pago Romanis notata oppida, quare? item duo comitatus.

10. II. Pagus Vrbigenus quos habeat limites.

11. Eiusdem partes quatuor.

12. Totum hunc tractum Burgundis adscriptum fuisse, literarum monumentis comprobatur.

13. Habuit episcopatus, oppida et comitatus tres.

14. III. Auenticensis pagus: cuius 1) denominatio et fines,

15. 2) partes,

16. 3) episcopatus, 4) oppida, et 5) comitatus.

17. IV. Antuatius pagus: 1) termini,

18. 2) partes duae, 3) oppida, 4) vnus comitatus.

19. Postea totius Heluetiae duae partes, Allemannia et Burgundia.

20. Quatuor Heluetiae pagorum ratio, in episcopatibus consistens, salua tamen eadem omnium iurisdictione;

21. Siquidem omnes Romanae prouinciae ex episcopatibus cognoscendae.

OMnis ciuitas Heluetia, inquit Caesar [Note: De Bell. Gall. lib. 1. c. 10.], in quatuor pagos diuisa est. Quaerendum quid sit ciuitas, quid tum pagus. Illa compositum quoddam est. Quemadmodum igitur alia tota per partes, ita si, quid sit, ciuis cognouerimus, ciuitatis notionem eadem opera habebimus. Ciuitas enim ciuium quaedam multitudo est. Ipsam descripsit Aristoteles participatione potestatis publicae iudicandi et decernendi, quam descriptionem populari statui maxime conuenire ait. Is hac ratione ciuis, qui conciliis publicis interesse, iudiciis praeesse, magistratus capere potest. Ciuitas, quae ex talibus, iure et imperio coniunctis. Nec refert eodem in loco, iisdemue moenibus, an nullis omnino moenibus et locis diuersis habitetur. Plura enim oppida, pluresque regiones loco separatas et cultu, haec significatio complectitur, iuris modo, et imperii societate copulentur. Et oppida quidem nihil ad ciuitatis rationem facere, ex Tacito inter caeteros clarum, qui saepe ciuitatum Germaniae mentionem facit, cum, nullas in Germania vrbes esse, satis notum, tradidisset, ne pati quidem inter se iunctas sedes [Note: Tacit. Libello de Germania cap. 16. n. 1.]. Hinc commode idem Aristoteles, ciuitatem perfectam esse societatem, ex multis viciniis constantem: vicinitatem vero ex multis familiis iunctam societatem, alio loco definiuit. Eadem ratione ciuitatis Heluetiae quatuor pagi, in quibus pagis oppida duodecim, vici quadringenti [Note: Iul. Caes. de Bell. Gall. lib. 1. c. 4.].

Sed inde quoque manifestum, pagum non esse hoc loco societatem ex pluribus domibus constitutam vtilitatis gratia, quemadmodum ab eodem doctore dictum alias bene, neque receptaculum aut perfugium, quae Tullius Romanorum rex Graece nominauit pagos [Note: Dionys. Antiquit. lib. 2.], locis montanis, et firmis imprimis collibus constituta, quo se agrestes, et coloni ex campis et planis per hostiles irruptiones subducerent, sed regionis tractum maiorem, minoremue propter fluuium, aut potius quamcunque cuiusuis regionis partem. A fluuiis hae regiones dictae Argouia, Turgouia, Rhingouia, Ilergouia, aliae sexcentae. Hanc vero regionum per partes, hoc est, pagos, diuidendi rationem a Numa quoque vsurpatam, testatur Dionysius [Note: Eod. libro in Numa.]. Diuisit, inquit, totam regionem in partes, quas pagos nominauit. Idem tradidit Plutarchus.

Atque ita Heluetia omnis in quatuor partes distributa erat, quemadmodum antiqua Sueuia in centum. Ex his quatuor partibus, siue pagis, duos tantum nomine distincte Caesar expressisse creditus est, Verbigenum et Tigurinum, sed qui per doctiorum dissensiones non difficultatis minus habent, quam reliqui duo obscuritatis.

Glareanus, qui nostris hominibus, exterisque primus in antiquitatis Gallicae Germanicaeque inuestigatione praeluxit facem, cum pagum a Graeco et Dorice declinasset, secundum quatuor


page 5, image: bs0005

Heluetiae celebriora flumina Taurum, Limagum, Vrsam, et Arulam, ita quatuor Heluetiorum constituit pagos, huius tantum incertus, Vrbigenus vel Verbigenus a fluuio Dur, quem Taurum nos nominauimus, an ab antiquo oppido Vrba traxerit nomen. Sed eius ratio exipsa pagi recta definitione refutata. Vbi enim centum in Sueuia praecipuae nobilitatis flumina, quibus totidem pagos terminet? Si omnes riuos et torrentes pagis insigniat, numerum, puto, conficiat, sed pariter in Heluetia plures vt riui, ita pagi.

Aliter ergo tribuendi Heluetiorum pagi, qua in tributione maxime mihi Aegidii Schudi ratio probatur, qui in Tigurinum, Vrbigenum, Auenticensem, et Antuatem quatuor partes totam Heluetiam diuisit, de quibus proinde sigillatim et eo seruato ordine agemus.

PAGVS TIGVRINVS I.

Atque Tigurinum pagum eum esse, qui habetur hodie, mihi pro certo est, attendenti ad Tauriscos, quorum caput Tauregum, vel Tigurum, vt postea declarabimus, a quo Tigurinos formauit Caesar. Eius limites, vt fuere olim versus orientem, ante nominatum latus, a Breitenuald Glaronensium, ad Stad Vicum, iuxta Acronium, vbique Rhaetos attingens. Versus septentrionem a vico praedicto Rhenus, lacusque Confluentiam vsque, qui eum a Germania seiungunt. Dein contra Rauracos et occidentem primo Arula, vsque ad influxum Limagi, deinde Limagus ad monasterium vsque Vettingam prope Badam, quae pagi Vrbigeni est. Quo ex loco, relicto Limago, montium illi apices pro terminis sunt, qui e regione eiusdem monasterii, ad Lortzam fluuium infra Frauenthal, monasterium Tuginorum, et postea inter Artam et Cussenacum, Suitiorum vicos, extenduntur, donec extremum illud cornu, quod inter Gersauiam et Veggisnest, magnumque lacum alluit, conficiunt, tum vero, lacu traiecto, ad eum vsque lacum, qui Treib dicitur Vraniorum, rursum ea montium culmina, qui Vraniam et Siluaniam, Angelbergamque Siluaniorum segregant Gestinum vsque in recessibus Vraniorum, qui Limagus montesque Tigurinum et Vrbigenum pagos diuidunt contra occidentem. Denique â Gestino illae montium summitates, ad Breitenuald nuncupatum primo, qui Siluanios, et Glaronenses a Rhaetis separant, Tigurinum pagum contra meridiem concludunt.

Totus hic tractus Constantiensis dioecesis est, complectiturque Tigurinos, Tuginos, Vranios, Glaronenses, Abbatiscellanos, itemque St. Gallum, Rupertiuillam, Terminos, Toggenburgenses, et eam regionem vniuersam, quae circa Podamicum est, et Rhenum, antiquumque Turgeu retinuit nomen. Multa Tigurinorum siue totius huius pagi incolarum praeclara gesta, de quibus alibi.

Vltimis temporibus ducatûs Sueuiae siue Allemanniae partem composuit, praefecturamque imperii peculiarem, quae â loco praecipuo Tigurina dicta. Tigurum enim, et Tugium, Vraniamque, et Glaronam fuisse pagi Tigurini, et Allemanniae ducatus, ostendunt instrumenta Ludouici Germaniae regis, Caroli M. ex Ludouico Pio nepotis, quorum vno Turegum et Vraniam Hildegardi filiae donat, cuius hoc initium: H. Ludouicus diuina fauente clementia rex etc. Curtim nostram Turegum in ducatu Allemannico, in pago Turgaugensi, et pagellum Vraniae, etc. monasterium nostrum tradimus, quod situm est in eodeon vico Turgo etc. dilectissimae filiae nostrae Hildegardae, etc. Data XII Kal. Augusti, anno 853 Christo propitio, XXI regni Domini H. Ludouici serenissimi regis in orientali Francia; alio, quo Camum, e regione Tugii iuxta lacum, eidem Hildegardi tribuit, his verbis: Curtim nostram, quae vocatur Chama, in ducatu Allemanico, in pago Turgaugensi anno Domini nostri 858. etc. regni 26, eius indict. 6. Exstat etiam instrumentum Henrici IV, quo controuersiam inter Geronem abbatem Eremi, et Suitios composuit, in quo Suitios in ducatu Allemanniae constituit. Datum Basileae VI idus Martii, anno Domini 1114, regni eius 14, imperii 3. Idem probat aliud factum a Cunrado rege, Strasburgi, VIII Idus Iulii, anno Domini 1144, regni 6. Glaronam denique in ducatu eodem includi, omnia instrumenta monasterii Seckingae confirmant. Clarona in ducatu Alamannico.

In hoc pago oppida ab antiquitate celebrate, Thuricum siue Tigurum, Arbor felix, Gaunodurum siue Constantia, Vitodurum, Rhinouium, Praetorium siue Tribunal


page 6, image: bs0006

Caesaris, locaque alia, de quibus postea singillatim, vti Fines, Forum Tiberii, Certiacum. Neque mirum, huic pago plura signata Romanis scriptoribus oppida quam aliorum nemini. Frequentiora enim iis locis contra Germanos, Allemannosque Romanorum praesidia castraque fuerunt. Barbaris namque nationibus primi Tigurini praedae et direptioni, primae in eos irruptiones. Fines, Arbor felix, Constantia Allemannicis nata temporibus. Forum Tiberii auctorem prodidit. Solium Caesaris non nisi a Caesarum vno. Comitatus in eo inter ceteros longe celeberrimi Kiburgensis et Toggenburgensis.

PAGVS VRBIGENVS II.

Secundus pagus fuit, quem Caesar, Gallos vincere quam nominare peritior, corrupte Verbigenum, aut, vtalia exemplaria habent, Vrbigenum, ad hodiernum nomen Aergeu propiore notatione vocauit. Is contra Tigurinum limites iam dictos habet. Ab influxu vero Limagi in Arulam ad Vocetium [Note: Vulg. Voetzberg.] se porrigit, sequiturque cius montis apices, ad ortum vsque Siggeris, quo amplexu Rauracos ab Heluetiis dividit. Siggeris inde fluxum secutus, eo, dum in sinistrum Arulae se praecipitat, inter Salodorum et oppidum Vietilsbach, tum vero metam habet Arulam vsque Munsingam, deinceps obiectos montes ad meridiem, eorumque summitates inter Vilisouium, et Entlibuoch, ad Brunicum vsque Siluaniorum, et postea Angelbergam, ad eos denique montes, qui Vraniorum sunt, qui quidem tractus ab ortu Siggeris, ad eosdem Vraniorum montes Vrbigenum ab Auentico separat et occidente.

Huius pagi vt partes diuersae, ita nomina. Circa Burgdoff oppidum et Salodorum, in Burgenden, siue in montibus, et Burgenthal vocatur, nisi potius a burgis, hoc est, arcibus et castellis, quae iis partibus frequentissimae, vt et nobilitas olim praecipua. Prope Emmatiam fluuium Emmenthal, siue vallis eiusdem fluminis. A Vietelsbach Oltam usque Buchsgouia, ab arce Buchsen, et simpliciter GOVIA, GEV. Circa monasterium Muri, Vagenthal, et Libera praefectura, itemque Rusthal, siue Vallis Vrsae. Apud Siluanios infra Siluam Surichgouia a flumine Surina.

Regio vero vniuersa Burgundiae, non Allemanniae attributa, quod ex variis litterarum monimentis perspectum. Priui legium quidem ab Henrico IV Angelbergae datum, planum facit, id monasterium in Burgundia et episcopatu Constantiensi esse, comitatuque Surich, cuius principium: Henricus diuina fauente clementia quarlus, Romanorum imperator, Augustus etc. Quod regulare quoddam monasterium situm est, in prouincia scil. Burgundiae, in episcopatu Constantiensi, in pago Suricouue, in comitatu Suric, quod ad Sanctam Mariam nuncupatum est, cognomine autem Engelberg etc. Anno Domini 1126. imp. 6. Data Argentinae 5. Kal. Ianuarii Dominica, Luna 8. Aliud priuilegium Muri ab eodem Henrico quarto, siue, vt plerique numerant, quinto, datum, ostendit, idem monasterium in Burgundia esse, in episcopatu Constantiensi, in comitatu Rore: Henricus diuina fauente clementia, Romanorum imperator, Augustus etc. Quod in regno nostro regulare quoddam monasterium situm est, in provincia scilicet Burgundiae, in episcopatu Constantiensi, in pago Argoue dicto, in comitatu Rore, quod Mure nuncupatum est, etc. Data 4. Nonas Martii, indictione 7, anno Dominicae incarnationis 1114, regnante Henrico quinto Romanorum rege, anno 8. imperante 3.

Habuit Vrbigenus pagus proprium episcopum, cuius Vindonissae cathedra, qua de re, vbi super ea quondam vrbe agemus, plura. Eius sunt oppida Aquae Heluetiae, Bremgarte, Tobinium antiqua: comitatus Lenzburgiorum, Aquensium, Habsburgiorum.

AVENTICENSIS PAGVS III.

Ita pleraque ecclesiae Lausanensis acta et instrumenta vocant eum, quem tertio loco inter Heluetios constituo, a capitali vrbe Auentico sumto nomine. Contra Vrbigenum eius iam terminos posuimus. Versus meridiem separant Valesiani montes ab ea gente, secundum fluuiorum deriuamenta; his in Arulam, aut Sanam, aliis in Lemannum decidentibus. Tum vero montes illi, qui a Castro S. Dionysii se Minnidurum inter et Losannam Iurassum vsque inflectunt, Antuatesque ab eo secludunt. A septentirone eiusdem Iurae summitates, ad ortum vsque Siggeris praenominati, Auenticos, aSequanis, Rauracorumque parte diuidunt.

Huius, vt ceterorum, plures partes per varia nomina. Antiquum et ingenitum vocabulum solum circa Friburgum retinuit, vbi Auentici ruinae, regionis, vt totius


page 7, image: bs0007

olim Heluetiae capitis. Vnde non immerito quidam de Friburgo cecinisse Glareanum [Note: In sua panegyri.] existimauere:

Gentis Auentinae decus, et suprema potestas.

Regio Vchtland nominata, non autem Nuchtland, vt perperam, nec sine iniuria antiqui et veri nominis, quidam hactenus scripsere, Rhenano credo adulati, qui Nuithones nobis, si Dii placet, ex Sueuia in eas partes transtulit. Sane non solum regio tota Vchtland, sed etiam lacus, quem hodie a vicino oppido Moratensem vocant, in antiquis instrumentis Vchther See, siue lacus Auenticus nominatur, sicuti postea dicemus. Sed pars huius pagi superiorin plures valles tributa, vnde haec Haslerthal, Sibenthal, Sanerthal; ab altero latere Vatteuerthal, latine vallem transuersam nominant, Valendis, quae vallis Argina etiam dicta. Quae vero Neocomo, siue Neoburgo Salodorum vsque sunt, Salgen antiquitus adpellabatur, siue Salengeu, quorum oppidum Salodorum Salensium.

Habuerunt etiam Auentici, aut Auenticenses suum episcopum, qui Auenticorum episcopus in conciliis nuncupatur, vt iam disputabimus, Oppida antiqua Auenticum, Salodorum, Paterniacum, Minnidurum, Pyrenesca, Ebrodunum, Vrba, Noidenolex, Bramagus vicus. Comitatus Neocomensis, Strasbergensis, Arbergensis, Rotundomontanus, Grueriensis. Sed comites de Glana praecipuae nobilitatis, vtpote ab antiquis Burgundiae regibus. Ex iis quondam Geuelinum praefectum huic toti pago reperio a Carolo Magno [Note: Anno Domini nostri 880.], qui Paterniaci tumultu militari occisus et sepultus est, quod proditionis Vasconicae insimularetur.

ANTVATIVS PAGVS IV.

Quartum pagum Antuates habuere, vtroque Lemanni latere. Complectitur is Alpes et valles omnes a S. Mauritio Geneuam vsque ultimum Allobrogum oppidum, et Rhodanum, qui apud eam vrbem lacu egreditur. Versus orientem et Auenticos, limites iam collocauimus. A meridie montes eos habet, qui Salassos, et Centrones, Allobrogumque partem ab iis diuidunt. Versus occidentem demum Allobrogicum oppidum Geneuam, et Rhodanum, vsque dum Iuram attingit, qui Allobroges, tum ipsum Iuram, qui Sequanos ab iis separat. Huius pagi etiam meminit Caesar [Note: De Bell. Gall. lib. 3 c. 1.], vbi, in Antuatibus cohortes duas hiemandi gratia collocasse Galbam, memoriae tradidit.

Eius pars, quae dextro Rhodani, qua exitum ducit, Lemannique latere postquam ducta eo Romana equitum colonia, Equestris dicta, incolae Equestres, alteram quoque ripam siue sinistram complexi, quae nunc quoque Chablais dicitur, quod caballus etiam equum significat. Amadeus III Sabaudiae comes in ducatum erexit, adjuncta Augusta Salassorum [Note: Anno D. n. 1241.]. Altera pars siue superior antiquum nomen retinet, Vaat. Eius sunt oppida antiqua Lausunum, aut, vt alia exemplaria habent, Lausodunum, nunc Losanna, Bibiscum, Alae, Penne, quam Neapolin aut nouam ciuitatem vocant, ad caput Lemanni, Calarona, Diua et Neuidunum, siue ciuitas Equestrium. Comitatus Lausanensis.

Haec antiqua Heluetiae in quatuor pagos diuisio, postea omnis in duas partes, vti ante notauimus, Heluetia distribura: vnam Allemanni, quae Allemannia, et in ducatu eius gentis ad Vrsam vsque, et pagi Tigurini terminos ante positos; cetera Burgundi tenuere, et Burgundiam minorem dixere.

Sed quatuor Heluetiorum pagos, de quibus hactenus egimus, ita se habuisse, vt putauimus, ex episcopatuum in Heluetia diuisione, mihi credibile admodum videtur. Duae enim in Heluetia episcopales sedes, duo episcopi: Alteri Auenticum, alteri Vindonissa habebatur. Vtrique autem duo pagi attributi: Hic Tigurinum et Vrbigenum, ille Auenticensem, et Antuates complectebatur. Sed vt quoque sedes mutauerint, surisdictio tamen in iisdem pagis integra et immota prope permansit [Note: Paucis exceptis, vt Bienna et quae circa eam, quae ad Basileensem episcopatum translata, sicuti Buchsgouia, a Sigeri Oltam vsque Salodurensis ditionis.]. Auenticenses enim et Antuates Lausanensi: Vrbigeni et Tigurini Constantiensi episcopo paruere.

Quo magis miror, homines doctissimos ad tam varia hisce de pagis prolapsos esse, cum nulla fere alia ratio sit, qua Romanarum prouinciarum diuisionem antiquam adsequi possimus, quam ex dioecesibus et episcopatibus. Ita namque Sequanorum Maximam cognoscimus ex episcopatibus, qui archiepiscopo Vesontino


page 8, image: bs0008

parent. Similiter Germaniam superiorem, ex iis qui archiepiscopum Moguntinum pro supremo agnoscunt. Eadem prope ceterorum ratio. Nam id in antiquitus constitutis episcopatibus obseruandum cum studio, vt archiepiscoporum in ecclesiasticis, quae praesidum prouinciarum in secularibus et politicis, iurisdictio et auctoritas esset, ostendere, opinor, et confirmare operosum non esset, si aut institutam materiam desiderare arbitrarer. Idem, ab eodem, et peridem fere tempus praestitum. Constantinus fuit [Note: Eusehius in eius vita. Zosimus Hist. lib. 2. Onuph, de Comitat. R. Baronius Annal. tom. 3.], cui merito cognomentum Magni datum. Illi libertas et auctoritas Christianae pietatis et reipublicae accepta referenda. Ille orbem terrarum in certas veluti classes disparauit, et vt diuina humanis, ecclesiastica secularibus responderent, quantum potuit, sapientissime et piissime constituit.

CAPVT III. De duodecim oppidis, quae incendisse Heluetios tradit Caesar.

1. In genere de ortu oppidorum Heluetiorum, et an exustorum illorum aliqua rudera supersint?

2. I. Auenticum oppidum, omnium antiquissimum et caput Heluetiae.

3. Accepit coloniam Romanam, ante vastatum ab Allemannis.

4. Refectum a Viuilone comite (a quo Viuilsburg dictum) et Burcardo episcopo.

5. Deinde Auenticorum et Auentici nomen iterum vsu receptum.

6. Post, nomen hoc, sede episopali Losannam a Mario translata, pene interiit.

7. Situs Auentici, et cur hoc Theodosiii tempore Civitas Heluetiorum dictum fuerit.

8. Deae Auentiae cultus et delubrum.

9. Lacus Auenticus.

10. Auenticum sub Bernatibus.

11. Eius amplitudo et antiquitas demonstrata.

12. II. Vindonissa: Eius antiquitatem constare ex monumentis et c. Incidenter caussa allegatur, cur tot Aureliani imperatoris vbique nummi.

13. Magna ob praesidium ingens Romanorum;

14. Situ commodo notabilis;

15. Hodie tamen praeter nomen Vindisch vix quicquam eius reliquum.

16. Vastata quippe ab Allemannis;

17. Reparata a Constantio caesare, sed ex vrbe in castrum mutata.

18. Inde episcopalis cathedra Constantiam translata et quare.

19. Saluo tamen Vindonissensium priuilegio ecclesiastico.

20. Tandem Vindonissa ad Altenburgenses comites delata, qui inibi Altenburg exstruxerunt.

21. Comitum Altenburgensium origines et incrementa; et vnde Vindonissa Libera praefectura nominata.

22. Illi comites Altenburgenses, Habsburgiorum nomen ex noua arce sortiti, a se deriuarunt Domum Austriacam.

23. Vindonissae situs, eiusdemque et Altenburgi antiqua monumenta.

24. III. Thuricum, IV. Tugium, et V. Salodurum.

25. VI. Vitodurum, ab Allemannis euersum primo, mox a Constantio caesare restitutum.

26. Hoc Vitodurum ab aliquibus acceptum pro Constantia, et contra; qui error refutatur.

27. Euersum ab Allemannis, sub Carolinis regibus iterum coli coeptum, nunc vicus est, vulgo vetus Vitodurum.

28. Vitoduri noui origo et incrementum.

20. VII. Aquae Heluetiae, nunc Bada, quam antiquam esse ex moenibus iam Christi tempore collapsis colligitur.

30. VIII. Gaunodorum, euoluitur etymologice, et est eadem vrbs, quae Constantia vocatur a reparatore.

31. Episcopi cathedralis facta et quando?

32. Prima in Heluetia S. Martini aedes et vnde.

33. Constantia vrbs vocata, etsi exiguus fuerit eius circuitus.

34. IX. Noidenolex putatur fuisse illud oppidum, quod hodie Neoburgum est.

35. Fuit pagi Auentici et deinde Burgundiae.

36. X. Ebrodunum. Circa hoc notantur errores.

37. Abundauit abietibus et pinis, qua ex caussa ibi Romani habuerunt praefectum classis barcariorum, atque in huius rei vsum Calaronae praefectum fabrûm.

38. Ex eius ruderibus arx constituta.

39. XI. Lausodunum, vulgo Lausanna, episcopali sede a Mario huc Auentico translata celebris.

40. XII. Neuidunum.

41. De his duodecim oppidis hactenus dictorum vlterior confirmatio.

PAgis constitutis qui probabiliter visi sunt, etiam oppida illa duodecim quaeramus, quae incendisse Heluetios in Galliam abituros, memoriae commendauit Caesar [Note: De Bell. Gall. lib. 1 c. 4.]: Vbi, inquit, iam se ad eam rem, discessum scilicet, paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua priuata aedificia incendunt, frumentum


page 9, image: bs0009

omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, vt domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent. Cortum igitur ex hodiernis Heluetiae oppidis, quae vltra septuaginta numerantur, Heluetio bello antiquius esse nullum. Sed vt illa, quae tenebant, duodecim incenderint, probabile tamen, non ita esse vasta et in flammas cineresque redacta, vt non aliquid multumue superfuerit, ex quo, fuisse esseque oppida, aut talium rudera et ruinas, constaret, qualia turres, moenia, propugnacula alia, quae vel ignis non attigerit, vel in nihilum dare nequiuerit, vt eadem postea repetere iussis et recolere, multa antiquitatis et priscae habitationis monimenta remanserint, quae instauratis licet aedificiis, aetatem tamen, vt prius culta habitataque fuisse declararent. Sed eadem a nobis post tot rursum tantasque vastationum et incendiorum acerbitates, quae barbaricis euenere temporibus, iam nec agnosci possunt nec indicari. Et crediderim, non eadem, quae prius, omnia redhabitata, sed vt nemus, locus, fluuius, aut collis suasit et persuasit, noua oppida condita. Multa quoque eorum quae nunc inter prisca et antiqua putantur, a Romanis postea contra Germanos et barbaros excitata, aut propter amoenitatem, an commoditatem frequentari coepta, celebritatem ab antiquitate nacta sunt.

Ne tamen nihil dicamus, sed a capite potius principium eruamus,

AVENTICVM I.

Praeter [transcriber, in the print: Paeter] quam adfirmant probae fidei scriptores, traditione antiquissimum, et ex antiquis primum, aut vnum. Et feruntur versus Gottfridi Viterbiensis [Note: Fuit is secretarius Friderici I et Henrici, eius filii, imperatorum, vixitque anno 1150.], quibus, iam Brenni tempore [Note: Anno V. C. 345. Liu. Annal. lib. 8.], Romanis cladibus noti, celebrem eam fuisse vrbem et a Germanis euersam, adnotatur: in hanc sententiam, nam corrupte alibi legas:

Sede Bisuntinus fuerat tunc rex Siguinus,

Cuius erat Sena [Note: Ita vocat Sequanam, quae nunc Seine quoque.] fluuius, Rhodanusque marinus,

Primaque pars Araris, Allobrogusque sinus.

Cum loquor Allobrogos, fluuium perpende [Note: Quasi Allobroges sint dicti a la Broia. Broia, quem nonnulli Brolium nominant, notus pagi Auerticensis fluuius, vtpote, qui ipsam Auenticum antiquam interfluxerit.] Labroiam:

Quae fuit vrbs quondam grandis velut altera Troia,

Nomen Auenza [Note: Auenticum Auenza nunc quoque Gallis, et Romana barbara lingua.] fuit, quae peritura ruit.

Illa superborum viguit feritate virorum:

Marte Sueuorum periit primatus eorum:

Decidit armorum cultus, et omne forum.

Postea.

Vxor erat Brenni Siguini filia regis,

Cuius ab auxiliis dux Gallica regna subegit.

Sequana cum Ligeri, Brennica signa vehit.

Quae licet parum fundamenti habeant, vtpote absque classico teste et iurato scriptore, tamen de Auentico nemini dubium vnquam fuit, non, vt diximus, antiquissimum esse, et ex duodecim illis vnum. In pristinam dein dignitatem reuenit, et Heluetiorum caput esse meruit, auctor Cornelius Tacitus [Note: Hist. lib. 1. c. 68 n. 5.], qui centum circiter post Caesarem annis vixit, de bello quod Caecina Heluetiis, Galbae, contra Vitellium, partes tuentibus, attulit. Cumque direptis, inquit, omnibus, Auenticum gentis caput iusto aginine peteretur, missi qui dederent ciuitatem et deditio accepta.

Postea Romanorum coloniam accepit, qua de re suo loco. Plerique ad vltimum euersam volunt Auenticum, illa communi Romani imperii et Galliarum strage, quae Valentiniano III et Martiano imperatoribus accidit [Note: Anno D. N. 452.].

Ego multo ante vastatam, et destructam arbitror, et Constantii potius Caesaris tempore, quo tempore Allemanni vsque in Lingones et Aeduos grassati sunt [Note: Anno Domini nostri 214.]. Id mihi ex Ammiano fit probabile, qui illa tempestate, hoc est sub Constantio Constantii nepote iam desertam fuisse [Note: Anno D. N. 301.], memoratum reliquit [Note: Hist. lib. 15.]. Secundam, inquit, Lugdunensem Rhotomagi, et Turini Mediolanum ostendunt, et Tricastini, Alpes Graiae, et Poeninae. Exceptis obscurioribus, habent et Auenticum, desertam quidem ciuitatem, sed non ignobilem quondam, vt aedificia semiruta nunc quoque demonstrant. Nec postea resurgere potuit, aut aliquid prisci decoris reciperare.

Viuilo comes ex ruderibus, supra eum collem, vbi vrbis Capitolium fuerat, castrum formauit [Note: Circa annum Domini nostri 605.], quod Viuelsburg nominauit, quod nomen nunc quoque apud Germanos retinet, nam Galli Auenzam, ab antiquo Auentico nominant. Ceteras demum ruinas in hanc, quae hodie videtur,


page 10, image: bs0010

formam, Burcardus Lausanensis episcopus sub Henrico IV imperatore collegit [Note: A.D.N. 1076.].

Ab Auentico vero incolae Auentici Plinio dicti, et ab ipsis episcopi Auenticorum, quod nomen etiam, postquam vastum Aventicum et nouum Viuelsburg conditum, vsurparunt. Ita subscripsit Superius concilio Aruernensi, sub Theodeberto Francorum rege anno 2 eius regni, 8 Nouembris: Superius episcopus Auenticorum [Note: A.D.N. 538.]. Ita Marius in concilio Matisconensi, quod Guntramus Aureliani et Burgundiae rex jusfit 24 anno regni sui: Marius episcopus Auenticorum.

Hunc Marium esse volunt, qui genere et opibus florens, vtpote ex antiquo Burgundionum regum sanguine, primus Losannae sedem collocauit, iussu et auctoritate Bildeberti, Austrasiae et Burgundiae regis, qui Guntramo successit, primo anno regni eius Burgundici, quique eam vrbem cathedralem esse voluerit, reditibus ex patrimonio, priuilegiis a regibus adauxerit [Note: A.D.N. 598.]: qua factum ratione sit, vt Auenticorum nomen, quod perepiscopos celebrabatur, prope interierit, ipsi se Lausanenses episcopos et comites nominauêre. Auenticum tamen sernper episcoporum fuit, et in eo officiales et praefectos habuere, itemque vicarios generales et quicqnid eorum toto Auenticensi pago iurisdictionis et muneris fuit.

Antoninus [Note: In Itiner ario.] ait, Auenticum distare Minniduro passuum millia 22, et Pyrenesca 28, quod ita est. Nam Minniduro Auenticum numerantur milliaria Heluetia siue Germanica 3, Auentico Pyrenescam 4. Liber Prouinciarum sub Theodosio, vt volunt, editus, Auenticum vocat Heluetiorum ciuitatem: Ciuitas Heluetiorum, id est, Auenticum; non propter vrbis runc quidem amplitudinem aut florem, quae, vt hactenus demonstrauimus, ita diruta et deserta erat; sed propter episcopos, qui Auentici et Auenticorum, vt supra vidimus, se nominabant.

Supra Auenticum quatuor scilicet passuum millibus colliculus adsurgit, in quo celebris, tota Heluetia, (vt inscriptiones plurimae, hoc in loco positae, et consecrarae ostendunt,) Deae Auentiae cultus fuit et delubrum, in quem locum frequentes fierent vndiquaque preregrinationes, vt votum, a Tigurinis persolutum et in saxo litteris notatum, adhuc manifestum facit. Postea Viller, et Munchuiller a monachis ibidem positis nominatus, nos Villariam vocamus.

Lacus, qui nunc Moratensis dicitur, ab oppido Murato, dextro eius latere, sex passuum millibus infra Auenticum, olim Aventicus dicebatur, vsitato etiam vltimis temporibus nomine [Note: Anno D.N. 1333.], sicuti ex antiquo foedere constat, quod praefecti Austriaci, nomine Alberti et Othonis Austriacorum Principum, vrbesque Argouiae, Turgoviae, Sundgouiae, Brisgouiae, cum Basilea, Tiguro, Constantia, S. Gallo, Berna, Friburgo, Salodoro, comitibusque a Nidou, Kiburg, et Fürstenberg sanciêre.

In Bernatum denique potestatem [Note: Anno Domini nostri [reading uncertain: print blotted] 1186.], vt Losanna, ita Auenticum venit bello vltimo Sabaudico.

Quae vrbs, et quanta fuerit eius amplitudo, hinc puta, quod ducenta frumenti et leguminum onera ex decumis, quae in moeniorum antiquorum ambitu sunt, quotannis colligantur. Antiquitatis prisca et effoeta admodum facies. Praeter numos omnis generis infinitae sunt inscriptiones Romanae, quarum nonnullas his in antiquitatibus repraosentauimus. Ostenditur etiam marmorea columna in campo latissimo, pedes triginta alta, quae in medio vrbis fuisse dicitur, idoli basis. Sed de Auentico satis, ingrediamur ad cetera.

VINDONISSA II.

Vindonissae aetatem, praeterquam quod etiam a Tacito in Historia [Note: lib. 4 c. 61 n. 7; c. 70 n. 3.] memoratur, et Antonino in Itinere, multa testantur, quae passim eruuntur monimenta, et inscriptiones, vrnae sepulcrales, numi aurei, argentei, aerei. Sed argentei Aureliani praecipue imperatoris, per totam Heluetiam plurimi. Cur ita percrebuerint, caussam videtur insinuasse Zosimus [Note: Hist. lib. 1.], his de eo imperatore verbis: Nouam monet am publice distribuit, cum plebem quidquid haberet adulterinae monetae tradere iussisset commerciis, hoc modo, ab omni confusione vindicatis. Vindonissae est etiam statua Mercurii prope integra.

Praesidiis postea Romanis legionis 21 hac in vrbe sedes ordinaria, vt alibi dicetur, vnde quoque eius magnitudo clara. Oportet enim non paruam fuisse, in qua legio vna pro praesidio consisteret.

Loco vbere et oportuno, angulum vtriusque confluentis Vrsae et Arulae complebat, ponte vno, hinc in Sequanos, et Rauracos,


page 11, image: bs0011

(cuius quidem commoditate remansit oppidum, Bruck ab eo nominatum, Vindonissae suburbium,) altero in Germaniam, recto versum Badam itinere, (in cuius loco nauicula nunc traiiciendi caussa vtuntur,) mittebat. In eam omnis generis mercimonia ex tribus Heluetiae praecipuis fluminibus, Arula, Vrsa, Limago qui etiam paullo infra Vrsam in eundem Arulam descendit, partibusque deuehi poterant Tigurino, Vrbigeno, Auentico. Nec a Rheno magna distantia. A Confluentia nempe, aduerso Arula, passuum millia vix septem, vt mirum mihi omnino videatur, cum totius Heluetiae commodissima fuerit, antiquum decus recipere ne forma aut frequentia aliqua potuisse.

Hodierno enim die vix pauculae, quae vicum efficiunt, aedes, nomen antiquum Vindisch. Moeniorum, ruderum, ruinarum nullae omnino solo super reliquiae, quae vrbem fuisse demonstrent, excepto Altenburgo et Habsburgo. Si vero ruas, adhuc moeniorum rudera et fundamenta longe lateque reperias, sola concamerata, fornices; Ossium vero humanorum compages per campos, et rota vicinia passim, credo ex illo, quod Constantius Caesar prope eam vrbem contra Allemannos praelium habuit.

Et forte huius cladis memoria ita barbarorum animos efferauit, vt adeo in vrbem saeuirent, nec eius superesse monimentum vellent. Nam prima eius vastatio Allemannis etiam, vt opinio, debita, cum non solum ipsam, sed Fines, Vito durum, Auenticum, et quid quid praeterea in Heluetia Sequanisque firmitudinis ad Lingones vsque, euerterunt [Note: A. D. N. 294.].

Constantius Caesar supra memoratus cum in Vindonissae campis eam gentem felici praelio deuicisset, et vltra Rhenum pulsasset, reparasse creditur, sicuti de Vitoduro certum, ex inscriptione, quae ad illud oppidum referetur. Sed ab hac vastatione non iam vrbs, licet reparata, sed castrum appellatur in libro Prouinciarum, Castrum Vindonissense, cum populi vicini Vindones, et episcopi Vindonum, aut Vindonensium [Note: Sunt, qui credunt, primum in Heluetia hunc fuisse episcopatum, iam inde a St. Beato, apostoli Petri discipulo, quem praecipue in hoc pago Christum nunciasse, traditum in eius vita, in quo vita defunctus est.] ab antiquo oppido dicerentur, sicuti in libro Conciliorum videre licet. Sigismundus, Burgundiae rex, concilium Epaoni celebrauit tempore Symmachi papae, et Auiti, qui postea archiepiscopus Viennensis, quo in concilio interfuit Bubulcus episcopus ciuitatis et castri Vindonissensis [Note: Anno Domini nostri 515.], Hildebertus vero, Francorum rex, et regina Huldrada coniux, V. Aurelianum peregerunt 28 Octobris, cui Grammatius episcopus Vindonissensis subscripsit [Note: Anno Domini nostri 552.].

C. Hildebertus demum, Austriae et Allemanniae rex, cum mortuo patruo Guntramo, vt ante quoque notauimus, Burgundiae regnum occupasset, sedem episcopalem transtulit Vindonissa Constantiam [Note: Anno Domini nostri 597.], eam maxime ob caussam, vt episcopi praesentia, zelo, et virtutibus, Allemanni, qui vtroque Rheni latere Vlmam vsque adhuc infideles plerique et idolis dediti, sicuti ex vita St. Columbani et St. Galli alibi ostendemus, conuerterentur citius, frequentatione praeterea, exemplis, monitis.

Sed vt haec translatio fuerit facta, tamen receptum Vrbigenis, ne cogerentur, iuris ergo, Constantiam proficisci, sed episcopus teneretur potius Vindonissam venire, aut vicarium cum potestate mittere, qui ius apud eos in ecclesiasticis redderet. Vnde acta Murensia: Cum Abbas Murensis benedicitur, notam faciat episcopo constitutionem huius loci. Populus enim iste vadit ad condictum episcopi, quo et ceteri eius pagi conuicanei vadunt, scilicet ad Vindonissam, ibique ius ecclesiasticum audiet, et iudicium sustinebit, sicuti constitutum est omni sanctae ecclesiae etc.

Denique sensim quidquid antiquae dignitatis et auctoritatis Vindonissae fuit, comites Altenburgenses occupauere, cum castri Vindonissensis dominium ad se transtulissent, aedificataque eo in loco noua arce, sub antiquo Castri titulo, quod Altenburg ideo nominarunt, Altenburgenses sese comites et Vindonissae dominos nuncupauere.

Ipsi ex antiqua Heluetiorum stirpe, mox, sub Burgundis, abolito Romanorum imperio clari, tum vero ob virtutem Francis, qui Burgundiae reges exsciderunt, in pretio habiti, maximas opes sibi compararunt, adeo vt Guntramus, comes Altenburgensis, qui sub Arnolpho imperatore vixit, [Note: Anno Domini nostri 805.]


page 12, image: bs0012

cognomentum Diuitis repererit; sicuti ex annalibus Monasterii Muri videre licet, quod Rapoto, huius Guntrami nepos, et Ita eius vxor, Caroli Lotharingiae ducis filia, aedificarunt [Note: Anno Domini nostri 991.]. Cum vero post mortem Arnolphi, et eius filii Ludouici, vltimi Francorum, vt quorundam arbitratio est, originis et regiae stirpis, Germania superior, maximeque Heluetia, ob Rudolphum, qui se regem in Burgundia minore coronandum paullo ante curauerat, bellumque cum Arnolpho gesserat [Note: A.D.N. 911.], et post eum, Rudolfum eius filium, qui cum Burcardo, Sueuiae duce, in discordia erat [Note: A. D. N. 938.], in maximo metu turbisque versaretur, Vallis Vrsae adcolae, vulgo Rustaler, qui Vrsae sinistram, e conspectu Bremgarte, habitant, Cunzelinum Guntrami filium deprecati sunt [Note: A. D. N. 918.], vt tutorem se defensoremque eorum gereret, saluis nempe sua libertate et privilegiis; quod cum annuisset, tunc, et postea, ad hodiernum vsque diem, Praefecturae librae ea regio nomen accepit. Acta Muri: Rogarunt Conzelinum comitem de Altenburg, filium Guntrami diuitis, vt esset defensor suarum rerum. Haec prima incrementa apud Heluetios domus Altenburgensis siue Vindonissensis, nam Habsburgi nulla hactenus mentio.

Rapoto supra memoratus, Cunzelini filius, cum hac ratione non exiguas opum progressiones adeptus esset, primum nouae arcis fundamenta posuit [Note: A. D. N. 972.] in colliculo, paullo supra Altenburg, cui nomen inde fecit, quod forte eo in loco accipitrem, tamquam ex specula, quae gererentur aduertentem, conspexisset, Habsburgumque vocauit, quasi accipitris (qui Germanis Habch aut Habich) ab eo ostento, arcem. Ab Habsburgo deinceps comites se ab Habsburg, relicto vel antiquato Altenburg, nominauere, hacque ex origine locoque orti, ductique per Rudolphum Habsburgi comitem [Note: A. D. N. 1270.], primum eius nominis et familiae imperatorem, Austriaci duces imperatoresque, Hispaniaeque reges et orbis monarchae.

Antonius [Note: In Itinere.] ceterum ait, Vindonissam distare a Finibus passuum millia 35, a Vitoduro 23, ab Augusta [Note: Rauracorum scilicet.] 28. Infinita his locis reperiuntur, vt principio etiam meminimus, lapidum et saxorum frusta, in quibus tres, quatuor, plures litteras Romanas legas. Inter reliquias arcis Altenburg adhuc adspicitur haec scriptio inter duas saxi partes:

L. VEGNATIO.

POL. MAXIMO. DO.

FOR. LOR. MIL. LEG.

XI. G. P. F. [Note: Geminae. Piae. Felicis.] GVSORIVS.

ANN. XLVIII. STIP. XX.

H S. E. [Note: Hic situs est.]

G. ROSCIVS. OMPHA.

LVS. [transcriber: reg: OMPHALVS] HER. FAC. CVR.

Rusticus non multis ante annis [Note: A.D.N. 1535.], cum eo in loco domum aedificaret, plurimas eiusmodi inscriptiones rupit, et muro inclusit, sicuti adhuc partim videre licet. Nunc Kunigsfeld, siue Campus regis, quod eo in loco Albertus I imperator, Rudolphi filius, a Iohanne ex fratre nepote et coniuratis confossus interierit [Note: A. D. N. 1309.], monasterium, dum religio stetit, nobilissimum ab Elisabetha Alberti coniuge, et postea Agnete filia conditum et Austriacorum principum sepultura celebratum, medium vrbis antiquae Vindonissae obtinere creditur, ex ruinis eius fabricatum, vt ex libello fundationis apparet.

THVRICVM aut TIGVRVM III.

De eo, vbi tredecim ciuitates Heluetias scribemus.

TVGIVM IV.

De eodem illo quoque in ordine.

SALODORVM V.

Eius pariter eo in loco locuples tractatio.

VITODVRVM VI.

Vitoduri quoque meminit Antoninus, et nomen hoc solide Celticum, forma Romana. Oppidum ex primis incensis, vt cetera, reparatum, Allemanni sub Diocletiano et Maximiano imperatoribus funditus euerterunt, vt Auenticum. At hoc, vt alia, per Aurelium Proculum procuratorem in Heluetia instaurandum curarunt Romani Caesares, Constantius et Galerius, Auenticum in ruinis reliquerunt, non alia de caussa, quam quod Allemannis et barbaris vicinius, et in quo primo offenderent; illud in Heluetiae quasi meditullio remotius, nec satis magno contra eas gentes praesidio. Huius Vitoduri restitutionis testis haec inscriptio [Note: A. D. N. 295 facta.]:page 13, image: bs0013

IMP. CAES. G. AVRE. VAL. DIOCLETIANVS. AVG. PONT. MAX. SAR. MAX. PERS. MAX. TRIB. POT. XI. IMP. X. COS. V. P. P. ET. IMP. CAES. M. AVR. VAL. MAXSIIMIANVS. AVG. PONT. MAX. SAR. MAX. PERS. MAX. TRIB. POT. X. IMP. IX. COS. IIII. P. P. ET. IMPP. FL. VAL. CONSTANTIVS. ET. GAL. VAL. MAXIMIANVS. FILII. CAES. MVRVM. VITVDVREN. A. SOLO. INSTAVRARVNT. CVRANTE. AVRELIO. PROCVLO. V. C. PR. PROV. MAX. SEQ.

Qua inscriptione, quia pro parte Constantiae legitur ex lapide, nam pars altera fracta, aut iam quidem inde asportata [Note: Interius in St. Blasii capella legebatur vtraque pars, vti repraesentauimus, anno 1520.], quidam eam vrbem Vitodurum esse probare conati sunt. Et fortasse aliquid obtinuissent, nisi magis Vitodur, aut Vinterthurn, vt hodie vocamus, ad antiquum nomen responderet, et vero ab illis diuersus omnino abiret Antoninus, qui Vitodurum inter Fines et Vindonissam collocauit, et rursum Vindonissam medio inter Vitodurum et Augustam [Note: Rauracorum.], itinere, quae omnia in Vinterthurn conuenire, et ab vtroque situ Constantiam procul abesse, nemini est dubium, nisi qui horum omnium cognitionem nullam habet.

Credibile, [Note: Anno D. N. 453.] postea rursum periisse cum ceteris, Hunnorum aut Allemannorum vltima rabie. Verum sub Carolinis, aut antea, Francorum regibus, coli et vt oppidum frequentari, aliquo honore, coepit. Nam prope Vitodurum sub Arnolpho imperatore superatum fuisse Rudolphum Burgundiae regem a Burcardo Sueviae duce, memorauit Hermannus Contractus, comes Veringensis [Note: In Chronicis.]. Ibidem viguere [Note: A. D. N. 919.] comites Vitudurenses, ex Kiburgiorum stemmate, vbi ex insignibus vtriusque familiae fides, quae solum coloribus differunt. Nunc vicus est satis amplus, vulgo vetus Vitodurum, in colliculo situm, vbi adhucnon paucae antiquae culturae exempla.

In eius colliculi pede aedificarunt comites palatium aut arcem, habitaruntque, ex cuius frequentia postea cum tempore natum oppidum hodiernum Vitodurum novum [Note: A. D. N. 1244.]. Sed idem oppidum maxime habitari colique incepit ab eo tempore, quo Kiburgiorum, qui ante Vitoduranos, haereditatem Habsburgii adiuerunt [Note: A.D.N. 1278.]. Rudolphus quidem imperator primus non solum oppidum auxit aedificiis, sed etiam priuilegiis, permansitque in Austriacorum potestate, dum Sigismundus archidux Tigurinis traderet [Note: A. D. N. 1467.].

AQVAE HELVETIAE VII.

Aquas Heluetias (ita antiquo nomine voco oppidum, quod Badam Vrbigeni pagi nunc nominamus,) ex antiquis fuisse, inde perspectum, quod Vitellii tyrannide, haud multis post Christum natum annis iam vetustate dilaberentur moenia, qua de re alibi.

GAVNODVRVM VIII.

Sed Gaunodurum inter Heluetiae oppida Ptolemaeus [Note: Cosmogr. lib. 3.] retulit. Cuius aetas ex eo mihi clarior, quod vtraque nominis pars mera Heluetia siue Celtica, gaunum et durum, hocque pro turre, illud praeruptum saxum aut collem significat. Sed quo loco et quod fuerit, disputatio est. Quidam Zurzachum esse voluere; alii oppidum Stein Rheni; nonnulli denique Constantiam. Sed Zurzachum non esse, suum proprium nomen Romanum Certiacum arguit. Neque Stein, cum in Germania sit, altera Rheni ripa, Gaunodurum in Heluetia. Vnde, mea quoque sententia, Gaunodurum antiquum illud oppidum Heluetiorum fuit, quod postea ab instauratore Constantia nomen accepit. Quis enim in dubium vocet, eo in loco, vbi nunc est, vrbem praecipuam fuisse, quam Ptolemaeus praeterire noluerit, loco nempe totius Heluetiae amoenissimo? Et frequenter aut plerumque, vbi magnorum fluminum ex lacubus egressiones, oppida illa occasione frequentiora, testantur inter Heluetia Tigurum, Luceria, Geneua.

Facta episcopi cathedralis, vt diximus, cum Allemanni tandem et vix ad Christi cultum se comparassent Childeberti auspiciis, 13 anno regni eius Franciae orientalis et Allemanniae, primo vero regni Burgundiae, Maximo, vel vt alii scribunt, Maxentio primo Constantiae episcopo et Vindonissensium vltimo.

Ei successit Vrsinus, qui Vindonissae aedem S. Martini, vt haec inscriptio semibarbara ostendit muro templi indita:page 14, image: bs0014

IN ONORE STI [Abbr.: SANCTI]

MARTINI ECPI [Abbr.: EPISCOPI]

VRSINVS EB

ELVPVS [transcriber: reg: EBELVPVS [?]] ET DE

TIBALDVS [transcriber: reg: DETIBALDVS [?]] + LIN

CVLPVS [transcriber: reg: LINCVLPVS [?]] FECIT.

primus in Heluetia fabricandam curauit, eius praecipue viri labores, quos in convertendis aliquot Heluetiorum partibus, veluti Suitia et Vrania, habuerat, hoc pacto, celebriores, solemniores fore ratus, operam suam praestante Theobaldo comite. Tum vero vt hac quoque ratione Vindonissa, quamuis sede episcopali priuata, nihilominus frequentaretur, et aliquid dignitatis retineret, Vrsino suffectus Gaudentius, quo regente in Heluetiam et Constantiam venit St. Gallus, vt scribit Valafredus.

Constantia vocatur vrbs in diplomate Caroli Magni, hoc est, magnum oppidum, et ex principibus. Cuius initium, et finis: Karolus gratia Dei rex Francorum et Langabardorum, et patritius Romanorum, etc. Omnibus, etc. Ecclesia Sanctae Mariae vrbis Constantiae, etc. Data [Note: A. D. N. 1279.] 8 Idus Martias anno 12 regni nostri, Actum Vormatiae ciuitate. Sed quamuis illo in loco vrbs, vt vidimus, dicatur, tamen exiguus erat eo adhuc tempore et postea eius circuitus, quantum ad moenia, testatur instrumentum Ludouici Germaniae regis, Caroli nepotis, datum Monachis St. Galli, quo instrumento, templum St. Stephani, quod nunc prope media in vrbe, extra muros ponitur. Eius quoque principium: H. Ludouicus, diuina fauente gratia, rex etc. Ecclesia St. Stephani extra muros ciuitatis Constantiae constructa, etc. Data II. Kal. Augusti. Anno Chrisio propitio [Note: 854.] 22. regni Domini H. Ludouici gloriosissimi regis in orientali Francia. Indict. 2. Actum H. Luna palatio regio.

NOIDENOLEX IX.

Ea in libro Prouinciarum inter quinque Sequanorum ciuitates ponitur vna, sed quae fuerit, vt alias plerumque, obscurum, et pariter controuersum. Alii namque Neapolim esse voluere, siue Nouam Ciuitatem ad caput Lemanni: alii Donum, aut Lausannam, in hac, aut illa Lemanni eiusdem ripa. Ego nihil horum arbitror, et Neocomum, siue Neoburgum oppidum, comitatus cognominis, constanter adfirmo. Nam illa omnia oppida apud Antuates, et suis nominibus, hoc est, antiquis, nota; siquidem Losanna Lausunum, Neapolis, Penne dicitur Antonino. Donum quoque suum nomen habet, siue Dina Plinii sit, siue Neuidunum, vt alias videbimus.

Noidenolex vero pagi Auentici est. Additur enim Noidenolex Auenticus, vulgato ea tempestate loquendi more, vt Augusta Vindelicus, Lutetia Parisius, Mediolanum Santonus [Note: Scaliger Notis in Ausonium.], quo etiam viri eruditione clari vsi sunt, ne quis barbarum, cum B. Rhenano [Note: Libro de Germ.] arbitretur. Hinc quoque intelligas illam partem, quae vltra eum lacum est, qui ab oppido nomen Neocomensis accipit, secundum Iuram, Auenticorum fuisse, ad eum vsquelocum. Nam quae Salodorum vsque sunt, Salenses, vt alibi diximus, habuere, et ipsi pagi Auenticensis, quamuis alio nomine. Postea Burgundiae Minoris fuisse, testantur instrumenta Angelbergae apud Siluanos, in quibus Bienna oppidum Noidenolegem infra, in Burgundia ponitur.

EBRODVNVM X.

Ebroduni vulgo Iuerdum ad caput laci, eo loco, ab illo nominati sunt, qui facere mentionem arbitrati sunt Plinium [Note: Hist. Nat. lib. 3. c. 4.], sed quos nominis similitudine deceptos arbitror. Non enim hoc, de quo nobis sermo, sed Galliae Narbonensis, nunc quidem in Delphinatu, Ambrum vocant, memorauit is scriptor, sicuti et Ptolemaeus [Note: Cosmogr. lib. 2.], qui Caturgidorum oppidum facit: et auctor Itinerarii, qui Alpium maritimarum metropolin ponit Ebrodunum, episcopali sede celebrem. Non tamen carere annis hoc nostrum, probabilissimum.

Liber Notitiarum constituit in eo praefectum classis Barcariorum his verbis: In prouincia maxima Sequanorum praefectus classis Barcariorum Ebroduni Sabaudiae. Curabant enim, eo in loco, Romani imperatores parari abietes nauigationibus, quas per vtrumque lacum Ebrodunensem, et Biennensem, in Tilam, et Arulam, tum vero in Rhenum, et deinceps in oceanum deferendas mandabant. Iurassum enim eximiae pulcritudinis abietibus abundare, etiam notauit Plinius [Note: lib. 16 c. 19.]. Et superioribus annis venere vel ex Batauia, qui ex


page 15, image: bs0015

illa silua, quae a latere Tobinii est, vulgo Bonuald, pinus et abietes emerent, vt, et paullo ante, ex Liguria, quas eadem via, scilicet Arula Rhenoque, deportarent. Fuit et Calaronae in hunc vsum praefectus fabrum, qui compactas in rates pinus per Lemannum, et deinceps Rhodanum, Arelatum Massiliam in Mediterraneum deuehendas curabat. In eo libello, vbi Romanae provinciae recensentur, Ebrodunum inter castra ponitur.

Erant multa rudera moeniorum et turrium, super quibus Petrus, Sabaudiae Comes X, arcem constituisse dicitur [Note: A. D. N. 1256.], contra Zaeringorum posteros. Praeterfluit oppidum Tila, distat Paterniaco passus mille.

LAVSODVNVM XI.

Ita reperio in antiquis scriptis illam vrbem notatam, quam Antoninus Lausunum vocat, vulgo Losannam Antuatium Iuranorum caput; Vnde mihi eius antiquitatis memoria. In Ptolemaeo valde fallor, aut illud fuit oppidum, quod librariorum incuria, aut scriptoris ignorantia, quod in eo frequens, Diasannium adpellatur, corrupte nempe, pro Lausannum: Eius meminit, vt diximus, Antoninus, dicitque distare ab Equestribus traiiciendo lacum 20 pass. mill. et ab Vrba 18. Eo cathedralis sedes per Marium Auentico translata vrbi celebritatem attulit [Note: A. D. N. 657.]; Concilio Cabillonensi in Burgundia celebrato 25 Octob. sub Clodoueo II Francorum rege, interfuit Anicius episcopus Lausanensis [Note: A. D. N. 1059.]. Burcardus episcopus Lausanensis fuit Henrici IV imperatoris signifer, siue lanceam sacram praetulit, interfectus in Turingia in obsidione vrbis Gleiche.

NEVIDVNVM XII.

Eius antiquitatem satis probat colonia R. eo deducta, qua de re vbi de coloniis.

Sed haec duodecim fuisse illa antiquissima, vt nihil certi constituere possim, praeter illa, quae adduximus, testimonia, inde colligere est, quod non multis post Caesarem annis frequentata rursum reperiantur pleraque, quasi Heluetii subito eadem, cum domum rediissent, redhabitare, et innouare coeperint. Nam non a Romanis, sed ipsis Heluetiis reparata aut aedificata, ostendunt Celtica nomina, quibus plerumque insigniuntur, et in durum aut dunum desinunt, quorum alterum turrem, alterum collem, aut locum eminentem significare Celtice, doctissimi viri adnotarunt. Sunt vero praeter haec XII alia plura antiqua oppida, et loca in Heluetia, partim ab Heluetiis condita, partim a Romanis, vt discretio nominis satis ostendit, his Romanum auta conditoribus, aut a loci qualitate, sonantibus: illis Celticum suum genuinum prae se ferentibus, de quibus paucis hoc capite sequenti.

CAPVT IV. De aliis locis et oppidis in Heluetia ab antiquitate notis.

1. Antiquorum oppidorum summaria recensio.

2. I. Oppidi Finium situs, etymon, conditor et reliquiae.

3. II. Solium Caesaris unde nominis originem trabat.

4. III. Forum Tiberii a negotiatione, quam in illo loco colere iussit Tiberius, sic dictum.

5. Caussa constitendi fori.

6. Cur pauca tot oppidorum veterum vestigia.

7. IV. Certiacum, e Fori ruinis a Certo quodam restauratum, ab hoc nomen accepit.

8. Illud quondam Duras Aquas nuncupatum fuisse, coniecturis eruitur.

9. Quibus rebus celebre.

10. V. Rupertiuilla, situs amoenitate Rupertum alliciens hunc cultorem et ab eo nomen nacta est, floruitque sub Othonibus.

11. VI. Tobinium antiquum esse, cum vetustatis insignia non praesto sint, vnde probare velis.

12. VII. Pyrenesca, hodie Biren sub Bernatum ditione.

13. VIII. Paterniacum, Romano nomine a quo dictum, incertum.

14. Restauratum a Mario episcopo Auenticorum, ornatumque a Bertha regina, vbi situm?

15. IX. Rotundus mons, antiquum oppidum situ mirabile, a Petro, comite Sabaudiae munitum, hodie Friburgensibus paret.

16. X. Bramagus.

17. XI. Minnidurum, a barbaris euersum reparatur a Berchtoldo Zaeringo.

18. XII. Vrba olim comitiis regum et Theudelindae sede nobilis.

19. XIII. Penne ignobile oppidum, ad Lemannum.

20. XIV. Viuiscum ad eundem lacum.

21. XV. Dina, alias Donum.

22. Cetera Heluetiae antiqua oppida incognita.page 16, image: bs0016

EA sunt Arbor felix, Fines, Solium Caesaris, Forum Tiberii, Certiacum, Confluentia, Tobinium, Luceria, Rupertiuilla, Paterniacum, Pyrenesca, Bremgarte, Burgum ad Rhenum, Minnidurum, Rotundus mons, Vrba, Viuiscum, Bramagus, Penne, Dina, Calarona, Alae. Sed de Arbore felici, Burgo, Confluentia, Bremgarte, Calarona, Alis, vbi de praesidiis sermo erit: Luceria alio libro tractabitur; cetera persequamur.

Finium meminit Antoninus, aitque abesse a Vitoduro duodecim passuum millia, ab Arbore Felice viginti. Fines vero siue ad Fines ideo locum dictum volunt, quod ibi Rhaetia prouincia finiret, cuius nempe esset vltimum oppidum. Nam Heluetiae partem, siue pagi Tigurini Rhaetiae adiunxisse Romanos, ex Ptolemaei delineatione clarum est, et postea videbimus. Nam ab alio latere manet adhuc nomen Terminus Heluetiorum, vulgo die Marck, ad Riuarium, quod eo vsque Rhaeti colonias promouissent. Fines vero est dirutum oppidum dextra Tauri, in colliculo situm. Liber conditionis Augiae, vulgo Rhinau, ostendit, Constantium Caesarem Fines constituisse. Reperiuntur hinc inde in vinetis adhuc numi Romani et rudera passim, et murorum ruinae perspiciuntur; alias vix nomine loci, et pauculis aedibus, aut villis notum, Pfin nominant.

SOLIVM CAESARIS.

Ita vocat Glareanus, quod Rhenanus et alii Tribunal aut Praetorium Caesaris, nunc Kaiserstuol, oppidum ad Rhenum nominant. Nomen datum creditur, quod Tiberius in eo loco ius, non solum militibus, sed etiam vicinis regionibus redderet, illo tempore, quo cum Rhaetis et Vindelicis bellum grauissimum gessit. Quamuis enim suis legibus et magistratibus vterentur Foederati, quales Heluetii; honori tamen Caesaribus datum crediderim, si praesentes essent, vt si quae controuersa essent, corum arbitratu deciderentur. Accedit, quod non procul inde Sequani et Rauraci, qui principem absque dubio sequerentur, et apud eum caussas suas agerent, praesertim si in loco aliquo vicino constitisset, moramque poneret; sicuti fecisse isto credibile est. Neque enim nisi lento duello collidere Rhaetos, suis montibus securos, poterat, quamuis aliter tradidisse visus sit Strabo [Note: Geograph. lib. 4.], vnaque aestate bellum Rhaeticum patratum. Sed de eo suo loco.

Forum Tiberii. Eiusdem belli Rhaetici occasione natum oppidum quatuor infra Tribunal Caesaris passuum millibus quod Ptolemaeus [Note: Cosmograph. lib. 3.] Forum Tiberii nominauit, Heluetiisque tribuit. Inter alias Fori significationes, pro loco negociationis ponitur, vt Forum Flaminium, Forum Iulium, ab eorum nominibus, qui ea fora constituenda curarunt, quod etiam in locis priuatis, in vicis, in agris fieri antiquitus mos obtinuit [Note: Festo auctore.]. Haec postea fora incolarum numero aucta, tectis frequentata, oppidorum formas acceperunt, Forique nomen, et ius pristinum, aut retinuerunt, aut meliori permutarunt.

Cum igitur belligeraret contra Germanos Rhaetosque Tiberius, hoc in loco forum posuit, non solum propter militum commoditatem, sed etiam vicinorum populorum, et eam maxime ob caussam, ne asperis in regionibus, quales videbantur esse Rhaetorum, aliquid deesset commeatuum aut armorum.

Huius oppidi supra Zurzachum quondam positi, praeter plurima rudera, nihil iam quidem superest. Reperiuntur frequenternumi omnis generis. Nundinae, quae ab eo tempore, et deinceps ad nostra tempora celebres, Certiacum in proximum vicum translatae, de quo iam dicam, si prius adiunxero, caussam videri, cur tot antiqua oppida, et vrbes funditus perierint, vt praeter aliquot murorum ruinas nihil eorum adpareat, quod paucas domos ex saxis et lapidibus construerent, solum moenia, turres, et munimenta, ea ex materia ducerent; aedes et habitamenta ex cratibus et limo compingerent, vt adhuc in quibusdam, Augustae Vindelicorum et Basileae, videre licet, quae proinde, iniecto igne facile soluerentur, et in nihil redirent.

Certiacum. Certiacum vicum infra Forum, eiusdem ruinae celebrauere, ex quibus subcreuit et nobilitatus est, auctore maxime Certo quodam Viennensi milite, qui forte in oppido antiquo aliquid muneris defungebatur, cuius memoriam in hac inscriptione eius haeredes consecrarunt:page 17, image: bs0017

M. IVNIO. M. F. VOLT. CERTO.

DOMO. VIEN. VETERAN.

MAL. LEG. XIII. GEMINAE.

CERTVS. ET. AMIANTVS.

PII. HAEREDES. FECER.

Ita, superioribus annis [Note: A. D. N. 1535.], Certiaci legebatur, nam pars eius lapidis iam fracta et perdita.

Haec quidem, quantum ad restaurationem nomenque feruntur: qua super re, vt nihil noui producam, tamen aliud vocabulum huius loci, in antiquis monimentis reperi. Nam in Martyrologio R. antiquo et probae fidei, vbi S. Verenae memoria est, eam apud Aquas Duras depositam legitur. Venenam Certiaci esse siue Zurzachii sepultam, nemini dubium. Vnde subit mihi lubido existimandi, Duras Aquas verum et antiquum hoc in vico locoque nomen esse. Nam Ach, vnde Zurzach, aquam Germanis significasse, infinita apud eos vocabula ab aquis sumta confirmant Vznach, Foussach, Steinach, Schuarzach et Ach in Germania inferiore, quod a Granio quodam Aquisgranum. Iam vero T vel D elementa apud eosdem in Z mutari, Turegum, Tugium, Tobinium, Tabernae, oppida, Tila fluuius testantur. Zurzach igitur Durae Aquae. Et adfinitas literarum T et D nota ex manuscriptis antiqui et doctissimi in suis lucubrationibus adnotarunt [Note: Scaliger in Coniectan. et in Festum Turneb.]. Et fieri potest, vt quae Durae Aquae primo, post nomen a Certo hoc restauratore acciperent.

Locus a prima origine frequentatus, et monasterium Benedictinorum inter prima ibidem conditum. Carolus Crassus imperator Richenouio, siue Augiae Maiori, dono dedit, cum ibi sepulturam suam elegisset, vt ex instrumento patet, dato pridie Idus Octobris, Indictione 4, Imperii primo, ex Podama palatio [Note: A. D. N. 881.]. Nundinae, quae ante apud Forum Tiberii, Certiaci nunc bis in anno maximo concursu ex tota Heluetia, Sueuia, Brisiacis, Sequanis, et Rauracis peraguntur.

Rupertiuilla. Ita vocandam censeo, quod Rapersuil dicitur oppidum inter vtrumque lacum superiorem et inferiorem Thuricensem in prominente cornu, ad instar peninsulae conditum, loco formaque eleganti, et amoeno. Eius de origine nihil certi quidem habetur, sed habitum cultumque antiquis, praeter loci commoditatem persuadet mihi lapis in arae speciem formatus, cum his paucis litteris:

C. OCT. PROVIN.

S.

L. D. D. D.

repertus haud procul inde, nunc Ionae in proximo vico ostenditur. Rupertus demum dux militum Ludouici regis, et Sueuiae, cuius amplae secundum eum lacum possessiones erant, vt ex fundatione Collegii Lucernatis perspectum, eo in loco, arcem, aut domum, amoenitate situs delectatus, constituit, quae ab eo nomen accepit. Postea comites habuere, qui inde nominati celebratique iam sub Othone primo, vt testantur Acta Eremi. Sane sub Othone tertio floruit magna virtutis et doctrinae fama apud Eremum. Virandus Comes, Rapersuillensis tertius post S. Eberardum Abbas. Sed hoc de oppido et comitibus multa essent, quae dici possent.

Tobinium, nunc Zoffing vocant, oppidum prope fluuium Altacum vel Viggerim, cuius antiquitatem etsi nulla probent Romana aut vetustatis insignia, tamen inde colligas, non parum dignitatis habuisse, quod tempore iam Caroli Crassi imperatoris cudendae monetae licentiam auctoritatemque haberet, oppidumque esset, cum Tigurum non nisi vicus esset et exiguo in honore, nisi quantum monialium attulit monasterium. Id autem manifestum est ex priuilegio, quod idem Carolus Abbatissae Berthae sorori suae dedit cudendae Turegi monetae, quo in priuilegio vsus Tobiniensis numi expresse memoratur recipiturque. Sunt, qui oppidum habuisse ferant comites a Spitzenberg, quorum adhuc insignibus vtitur. Comites a Froburg Canonicorum collegium condiderunt.

Pyrenesca. Eius nihil omnino praeter nomen, quod antiquitatem oleat, Antoninus meminit. Dicit enim distare ab Auentico 28 passuum millia. Quod ita se habet. Nunc Biren nominant oppidum, dextra Arulae ripa, decem supra Salodorum pass. mill. vt idem Antoninus tradidit. Comites Nidouii tenuere. Nunc Bernates habent.

Paterniacum. Istud Romanum nomen est. Paterni autem, an Paterii plures, eiusdemne familiae et gentis, obscurum. Diuersimode scriptos reperio in codicibus Iust. et apud Xiphilinum, et Dionem eadem varietate. Apud nos eorum memoria per duas inscriptiones, vna sumta ex Iura, vbi Pitreport, quasi porta rupis, quod ibi mons scissus, et perruptus magno labore sumtuque, perviusque ex Heluetia in Sequanos factus Paterni II viri Coloniae Auentici cuta, Marci et Lucii Antoninorum [Note: Imperium simul adierunt anno Domini 162, gesseruntque per annos 9, intra quod tempus opertet hoc regium opus factum: Vt nugas, quae de Caesare Iulio dicuntur, mittamus, quasi nihil praeclari, nisi ab ipso, patratum fuerit.] imperatorum auspiciis:page 18, image: bs0018

NVMINI AVGVS

TORVM [transcriber: AVGVSTORVM]

VIA. FACTA. PER.

---V-R --IVM PATERNVM

II VIRVM. COL. HELVET.

Reliquorum fabulas et nugas, carmina etiam, si Dis placet, istis ex litteris compacta, quid attinet dicere? Sunt namque, qui hoc pacto prodiderunt:

Numinis Augusti via facta per ardua montis,
Feliciter Petram scindens in margine fontis.

Alii in hunc modum, paullo scilicet acutius:

Numinis Augusti Via facta per ardua montis
Fecit iter petram findens in margine fontis.

Quid? quod eo processit ingeniorum libido, vt Iulio Caesari hanc quoque viam attribuerint? quem primo satis constat nunquam Augustum vocatum, nec eo peruenisse. Sed haec mittamus. Alia cernitur his consignata litteris Villariae:

GENIO.

PAGI. TIGOR.

P. GRACCIVS

PATERNVS.

CVR. COL. ET.

SCRIBONIA.

LVCANA.

V. FEC.

Vtrum [transcriber, in the print: Vltrum] Vero II Vir, an Curator hic, an ille, Paterniacum de se nominauerit, incertum est.

Oppidum euersum, vt cetera in Heluetia, Marius Auenticorum episcopus condito ibi templo reparauit, et in pristinum decus restituit, sicuti Acta Lausanensis Ecclesiae demonstrant 8 Kal. Iulii, Indictiones, episcopatus anno 14, regnante Guntramo Burgundiae rege [Note: A. D. N. 595.]. Sed Bertha postea [Note: A. D. N. 962.], Rudolphi Burgundiae regis vidua, maximam claritudinem addidit, cum non solum monasterium, eo in loco, nobilissimum et locupletissimum condidit, sed in eo etiam sepulturam sibi et posteris elegit, Maiolo primo praeside constituto, cui et oppidum subiecit, cum consensu et voluntate liberorum Cunradi, Burgundiae regis, et Burcardi episcopi Lausanensis. Oppidum supra Auenticum 8 passuum millibus ad Brolii, qui vulgo Broia, fluuii dextram.

Rotundus mons. Neminem huius oppidi, quod viderim, ex antiquis mentionem habuisse, satis miror, cum magnae aetatis esse constet, et turris illa, quae in pede collis, antiquae architecturae et omnia prisca, confirmet. Nomen ipsum Romanae ciuitatis. Longe, lateque eius pomoeria patuisse, traditum famâ, et nonnulla ni subiectis campis rudera probant, nummi etiam Romani inde lecti, situ mirabili, et admodum eleganti, colle in rotundum apicem, veluti coronam, omni ex parte adsurgente, ex quo tanquam ex specula oppido patent longe lateque omnia. Petrus, comes Sabaudiae, illo Friderici II. interregno [Note: A. D. N. 1261.], occupauit, turribusque binis rotundae formae et pulcerrimae muniuit, et decorauit. Sedes ex eadem familia comitibus post genitis, ad bellum usque Burgundicum [Note: Anno Domini nostri 1475.], quo bello primum turris illa quadrata ad radicem oppidi, post longam obsidionem capta et incensa, postea quoque vrbs in potestatem venit. Friburgenses tenent locum totius Heluetiae nobilissimum.

Bramagus, vulgo Bromasim, paroecia oppidi RV, paullo infra situs vicus nunc, oppidum olim fuisse, nonnulli voluere, quod RV vsque se porrexerit, parsque eius fuerit, vna cum arce quondam nominatissima, sed iam olim a comitibus Sabaudiae euersa, quod latornes occupassent, vnde toti subiectae regioni grassabundi dominarentur. Et mihi relatum, nonnulla Bramagi vetustatis monimenta notari. Sane eius meminit in itinere. Antoninus, aitque distare a Viuisco passuum millibus 19, et a Minniduro 2, licet quantum ad Viuiscum, error potius librariorum esse possit, cum non sint vltra passuum millia 10, distat Friburgo pass. mill. 20.

Minnidurum. Nunc Milidunum, Milden, et Modunum oppidum, et arx ad Brolium, qui non procul inde ex Iura oritur. Praeter notionem nominis Celtici, etiam Antoninus memorauit, scripsitque abesse a Bramago 2 pass. mill. ab Auentico 22. Cum Barbari euertissent, vastassentque, qui ex oppido remanserat, vicum prim s Bertholdus Zaeringus, eius nominis et stirpis vltimus, moenibus cinxit, et in oppidum restituit [Note: A. D. N. 1190.]. Post eius mortem cum Sabaudiae comites occupassent, arcem addiderunt.

Vrba, aut, vt alii scribunt, Orba, in magna eam antiquitatis opinione fuisse, indicium facit, quod dubitatum sit Vrbigenone pago fecerit, nomen, comitiis etiam regum celebrata [Note: Anno Histor. Franc. lib. 5 c. 40.]. Nam ibi conuenere et de republica agitarunt [Note: A. D. N. 879.] Carolus Crassus, Ludouici, quondam Germaniae regis filius, et Ludouicus, Cardomannusque, Ludouici Balbi Francorum regis filii nothi, cum ille


page 19, image: bs0019

in Italiam ad capessendum Romanum imperium proficisceretur: hi, coronato contra regni Francici dignitatem Bosone Provinciaerege, bellum cogitarent. Iam ante [Note: A. D. N. 618.] Theudelindae, Theodorici Burgundiae regis sororis, aula et palatio memorabilis, Aimone et Rhegione auctoribus [Note: Aimo Hist. Franc. lib. 4 c. 1. Rhegin. Chron. lib. 2.]. Oppidum situm ad Tilam, qui non longe inde ex Iurasso erumpit. Multi in eo omnis generis Romani nummi reperiuntur, et antiquae murorum ruinae, turris vero adhuc visitur mirandi operis. Vrbam ait Antoninus distare Losannâ 18. pass. mill. et ab Arica, nunc Pontarlino, 24, supra Ebrodunum 8 pass. mill.

Penne. Quis sit hic locus aut oppidum, perobscurum. Ego quidem eo ducor, vt credam, Nouam ciuitatem esse vel Neapolin ad caput Lemanni, dextra eius ripa, quod non aliud reperio, cui magis Antonini calculatio conueniat. Ponit enim medio inter Tarnadam siue S. Mauritium et Viniscum itinere, ab hocque abesse passuum millibus 9, ab illa 13: quae si perpendas, non alium in locum, quam huic quadrare reperies. Oppidum exiguum, et male sanum ob Lemanni vligines, parumque frequentatum.

Viuiscum, aut, vt alibi legitur, Bibiscum, vulgata has literas B et V mutandi ratione [Note: Scalig. in Festum.], hoc paullo elegantius Antuatium Ripanorum ad [Note: Ita vocati videntur quoque Romanis, vt ex inscriptione Neuiduni posita claret: quod nomen nunc quoque retinent et inde vinum nobilissamum Ripanum aut Ripense.] eundem Lemannum oppidum, latere dextro, de quo saepius memoratus Antoninus. Situm 18 passuum millibus supra Losannam, et 44 supra Geneuam. Eius quoque meminit Lambertus Schafnaburg, in itinere Henrici IV imperatoris in Italiam, aitque in eum locum obuiam ei venisse [Note: A. D. N. 1075.] Amedeum Sabaudiae comitem cum matre eius Adelasia, quamuis corrupte ibi Civis pro Viuis legitur.

Dina ab altero Lemanni latere fere ex conspectu Losannae, est oppidum Donum, quod Dinam Plinii quidam arbitrati sunt, Bodionhorum caput. Alii Equestris Coloniae ciuitatem rati, Neuidunum esse dixerunt, qua de re, vbi de coloniis. Ego enim in priorum sententiam pedibus eo, Donumque Dinam existimo. Bodiontii populi illi, qui illo laci latere, Fauciniam quoque vallem complectuntur, inter Equestres etiam nominati, quorum vocabulum adhuc retinent.

Erunt, credo, plura et oppida et loca in Heluetia antiqua, sed quae vel per Romanorum incuriam, aut superiorum temporum negligentiam, nullis litterarum monumentis tradita, vel in ruinis ignota, et incomperta iacent, aut in diuersa abiere.

CAPVT V. De republica Heluetiorum Gallorumque antiqua, vtque libertate pene omnes exciderint.

1. Administrandarum rerumpublicarum triplicem esse formam, quarum antiquissima monarchica.

2. Heluetiae, sicut reliquae Galliae, primum fuisse statum monarchicum: regesque inde a diluuio repetuntur Samothes, Magus, Drys, Celtes.

3. Deinde totius Galliae principatus annalis et ambulatorius.

4. Pari modo et vnaquaeque respublica ex Equitum et Druydum decretis ducem suum habuit temporarium.

5. Id quod de Orgetoriche Heluetio testatus Iulius Caesar.

6. Et apud Aquitanos Adiantonium eiusmodi magistratum gessisse, sicut et apud Allobroges Roscillum et Aegum, idem Caesar docet.

7. Testimonium Strabonis.

8. Interdum factiones propullulasse.

9. Heluetios libertatem diu retinuisse, male mulctatis regni affectatoribus, exemplo Orgetorichis.

10. Alia tamen huius reipublicae facies, postquam in Romanorum potestatem venerant.

11. Ruinam Galliarum caussatae factiones Sequanorum et Aeduorum.

12. In his Sequani auxilio Germanorum Aeduis superiores.

13. Sed Germanorum ducis Ariouisti, cum elatius victoria vteretur, pertaesi Sequani simul cum Aeduis Caesaris et Romanorum auxilium implorant.

14. Non mitius tamen ipsis consultum cum Romanis, donec Franci, Burgundiones et Allemanni rem Galliae restituerent.

HIs igitur in medio relictis, de prisca Heluetiorum, vti et Gallorum republica, tum quae ante Iulii Caesaris aetatem ab Heluetiis gesta, ex antiquis et probis scriptoribus, quantum lectione meditationeque consequi possumus, licet vt eruamus. Illud prius, hoc posterius. Qui de rerum publicarum administratione, Politica Graeci dicunt, nobis praecepta institutionesque reliquerunt sapientissimi homines, tres earum


page 20, image: bs0020

species ferme probauerunt, totidem in vitio posuerunt. Vnam, in qua reges, alteram, in qua optimates, tertiam quam legibus et aequitate populus administraret. Regibus tyrannos: optimatibus paucorum factiones: populo plebis libidinem opposuerunt. Regum prima et antiquissima memoria est. Principio rerum, inquit Iustinus [Note: Hist. lib. 1. c. 1.], gentium nationumque imperium penes reges erat, quos ad fastigium huius majestatis, non ambitio popularis, sed spectata inter bonos moderatio prouehebat.

Gallorum et ita Heluetiorum imperium ab antiquitate, vt aliarum gentium, sub regibus fuit. Vetustissimi post diluuium reges, Samothes, tum Magus eius filius, qui vrbes condere et oppida primus incepit, quae ab eo nomine proinde desinebant pleraque. Hunc Drys secutus, qui vt Cecrops postea apud Graecos, Numa apud Romanos, homines a terrestrium et militarium studio, ad caelestium et superiorum philosophiaeque meditationem transtulit, Druydumque sectas instituit, tum Celtes, a quo Celtae omnes occidentales nominati Graecis, et in Gallia tertiam partem occupauere, aliique deinceps regnum tenuere, quorum quia incertis auctoribus tradita memoria, in iis commemorandis longior non ero.

Postea liberae respublicae, quibus omnibus, rex siue princeps per suffragium in annum electus, rerum totiusque Galliae potiebatur, ea ratione et circuitu, vt per vices ad vnamquamque earum ordine, ea dignitas et imperium rediret. Ita Celtilum totius Galliae habenas rexisse, tradidit summus auctor Iulius Caesar. Simili, inquit, ratione ibi Vercingerotix, Celtili filius, summae potentiae adolescens, cuius pater principatum Galliae obtinuerat, et ob caussam, quod [Note: Hoc est, perpetuum ipse Galliae imperium obtinere, tum ad suos transferre.] regnum appetebat, ab ciuitate erat interfectus. Principatum eundem multis ante seculis, eodem modo, et illa ciuitatum vicitate habuisse Ambigatum Biturigem, tradidit Liuius [Note: Annal. lib. 5. c. 34.]: Prisco, ait, Tarquinio Romae regnante, Celtarum, quae pars Galliae tertia, penes Bituriges summa imperii fuit. Ii regem Celtico dabant. Ambigatus is fuit, virtute fortunaque cum sua tum publica praepollens.

Sed praeter hunc generalem, qui toti Galliae praeerat, alii erant gubernatores et principes, et vnaquaeque respublica ducem habebat suum, a populo nominatum, qui per annum aut ad certum tempus summae rerum praeficiebatur, nec ex sua sententia, sed ex Equitum et Druydum decretis, qui in republica duo praecipui ordines, imperabat; quos regnum habuisse, aut principatum in sua republica obtinuisse, scriptores boni tradidere, qui tamen tantum a regia maiestate, aliis gentibus vsurpata abfuerunt, quantum reges ab optimatibus disparantur.

Caesar de Orgetorige Heluetio disserens: In eo, inquit [Note: De Bello Gall. lib. 1.], itinere persuadet Castigo Catamantale disfilio Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat, et a S. P. Q. R. amicus adpellatus fuerat, vt regnum in sua ciuitate occuparet, quod pater ante habuerat. Itemque Dumnorigi Aeduo, fratri Diuitiaci, qui eo tempore principatum in ciuitate sua obtinebat, ac maxime plebi acceptus erat, vt idem conaretur, persuadet. Eadem alio loco [Note: Eiusd. Commentarii lib. 7.] clarius: Legati, inquit, ad eum Caesarem, principes Aeduorum veniunt, oratum, vt maxime necessario tempore ciuitati subueniat, summo esse in periculorem, quod cum singuli magistratus antiquitus creari, atque regiam potestatem annum obtinere consuescent, duo magistratum gerant.

Alibi, Adiantonium apud Aquitanos pariter summum magistratum gessisse, scriptum reliquit: Similiter, inquit [Note: lib. 4.], apud Aquitanos Adiantonius summum imperii aduersus Romanos tenebat cum deuotis, quos Soldurios [Note: Soldner, vsitato quoque nunc votabulo, pro mercenario milite.] vocant Aquitani. Idem apud Allobroges in more fuisse, prius memorauerat [Note: Comment. lib. 3.]: Erant apud Caesarem ex equitum numero Allobroges duo, Roscillus et Aegus, Abducili filii, qui principatum in ciuitate multos annos obtinuerant.

Ex quibus satis manifestum est, quod tradidimus, regem vnum toti Galliae praefuisse, suos vero principes et reges, qui summum videlicet magistratum gererent ciuitates et respublicas habuisse: quod etiam tradidit Strabo [Note: Geograph. lib. 4.], de Gallis disserens: Pleraeque eorum, inquit, respublicae ab optimatibus gubernabantur. Antiquitus vnum quotannis principem, itemque vnum belli ducem multitudo deligebat.

Interea non deerant plerisque in ciuitatibus potentes, factiosi, diuites, qui populum


page 21, image: bs0021

tantisper ducerent, plerumque seducerent.

Quae si omnia ad Heluetiorum hodiernam reipublicae administrationem compares, si consulum nostrorum, siue scultetorum, praetorum, burgimagistrorum, et ammanorum electionem, dignitatem, officium, auctoritatem, conditionem perpendas, haud magnam opinor differentiam offendas. Soli enim Heluetii, qui, vt antiquam Celtarum dignitatem, libertatem retinent, ita pari prope eam reipubl. gubernamento et temporatione conseruant et tuentur. Regni porro affectati quod supplicium apud Heluetios antiquitus fuerit, declarauit saepius memoratus Orgetorix [Note: Magnae viro opes, inde illi nomen Celticum HORREICH.], qui eius apud populares suspectus ideoque in vincula coniectus, cum se caussae dictioni, familiarium, clientum, obaeratorumque ope, quos ad decem millia coegerat, eripuisset, et ciuitas ob eam caussam incitata armis ius suum exsequi conaretur, multitudinemque ex agris magistratus cogerent, ne igni cremaretur, quas damnatum poenas sequi oportebat, inquit Caesar [Note: De Bello Gall. lib. 1.], mortem sibi consciuit.

Atque haec reipublicae ratio ad Romanorum seruitutem perdurauit. Illi primo praetores, mox praesides dedere, et demum qui summum post imperatores imperium haberet praetorio Galliarum praefectum.

Principium ruinae Galliarum per Sequanorum et Aeduorum dissensiones venit. Heluetios quorundam inter eos ambitus, opumque et regnandi libido, quorum facile princeps Orgetorix, deceptos et in transuersum actos prope perdidit [Note: Ex summa, opinor, libertate seruitus et plurima et atrocissima, Plaio Pol. 8.]: quem proinde nollem habere hodie imitatores, qui illud nempe, quod superest decoris et gloriae dignitatisque, nunc quoque in extremum discrimen adducant, aut euertant funditus, quando sunt, qui, dum cupidini suo morigentur, coelum terramque immiscere non dubitant, quod de suis olim, hoc est, Romanis, conquestus est sapientissimus Romanorum M. Varro.

De Gallorum vero, Sequanorumque et Aeduorum factionibus, et discidiis luculente, vt cetera, summus et imperator et scriptor Caesar Iulius: In Gallia, inquit [Note: De Bell. Gall. lib. 6.], non solum in omnibus ciuit atibus atque pagis, sed pene etiam in singulis domibus factiones sunt, earumque factionum sunt principes, qui summam auctorit atem eorum iudicio habere existimantur, quorum ad arbitrium iudiciumque summa omnium rerum, conciliorumque redeat, idque eius rei caussa antiquitus institutum videtur, ne quis ex plebe contra potentiorem auxilii egeret. Suos enim opprimi quisque et circumueniri non patitur, neque aliter si faciat, vllam inter suos habet auctoritatem. Haec eadem ratio est, in summa totius Galliae. Namque omnes ciuitates in duas partes diuisae sunt: Cum Caesar in Galliam venit, alterius factionis principes erant Aedui; alterius Sequani. Ii cum per se minus valerent, quod summa auctoritas antiquitus erat Aeduis, magnaque erat eorum clientela, Germanos atque Ariouistum sibi adiunxerant, eosque ad se magis iacturis, pollicitationibusque perduxerant. Praeliis vero pluribus factis secundis, atque omni nobilitate Aeduorum interfecta, tantum potentia antecesserant, vt magnam partem clientium ab Aeduis ad se transducerent obsidesque ab eis principum silios acciperent, et publice iurare cogerent, nihil se contra Sequanos concilii inituros, et partem finitimi agriper vim occupatam possiderent, Galliaeque totius principatum obtinerent.

Sed postea, quod alio loco [Note: lib. 1.] refert, peius victoribus Sequanis, quam victis Aeduis accidit, propterea quod Ariouistus in eorum finibus consedisset, tertiamque partem agri Sequani [Note: Nempe Sundgeu, et vtraque Elsatia inferior, ad vsque Vogesum.], qui esset optimus totius Galliae, occupauisset, et decedere tertia alia parte Sequanos eosdem iussisset, vt in ea Harudum [Note: Harter in Brisiacis.] 24 millia, qui Rhenum transierant, collocaret. Hac cum ratione, aut potius necessitate Caesaris et Romanorum cum auxilium duae illae ciuitates Aeduorum et Sequanorum implorassent, Ariouistum quidem Gallia expulerunt, sed in Germanorum locum Romanos haud paullo aequiores receperunt.

Deinde vero nulla satis idonea caussa, imo vndique captata, non solum Galliae vniuersae, sed etiam Germaniae et Britanniae bellum intulit Caesar, nulla habita amicorum foederatorumue ratione, adeo vt de eo hostibus dedendo cogitasse senatum memoria consignarit Tranquillus. Nec deinde, inquit, belli occasione, ne iniusti quidem ac periculosi abstinuit, tam foederatis quam infestis ac feris gentibus vltro lacessitis. Adeo vt senatus quondam legatos ad explorandum statum Galliarum mittendos decreverit, ac nonnulli dedendum eum hostibus censuerunt. Denique Romanae in Gallia, Heluetiaque tyrannidis Franci, Burgundiones, Allemannique finem modumque posuere.[Note: A. D. N. 407.] [transcriber: footnote sign (r) is missing]page 22, image: bs0022

CAPVT VI. De rebus gestis Heluetiorum ante Iulium Caesarem.

1. Transitione facta, auctor noster fidem suam commendat.

2. Gallorum antiquae migrationes.

3. In Italia feliciter res gerunt et Mediolanum aliasque vrbes condunt, vbi vera Mediolani etymologia.

4. Aliae Gallorum expeditiones.

5. Gallorum nomen Romanis terribile, quod Lazius falso putarit de Germanis.

6. Gallis istis adfuisse Heluetios, hosque Gessatarum nomine Polybio dici.

7. Gessatarum, h. e. Heluetiorum fortitudo et ratio pugnandi.

8. Gessatas Romam occupasse, eamque sponte Romanis restituisse.

9. Heluetiorum contra Germaniam gesta.

10. Iidem, opibus inhiantes, Cimbrorum exemplo latrociniis se dedunt.

11. Ex his Tigurini in Italia Cassium Romanum consulem debellant.

12. Hinc Tacitus refutatur.

SEd, age, iam progrediamur vlterius, et quae tandem senatus populique auspiciis apud Heluetios gesta sint, haud multis disquiramus. Haec sint solatia his rerum orbisque conuersionibus et discidiis, animum cogitationemque ad prisca tempora conuertere. Vt enim ait ille [Note: Terent. in Adelph.]:

Nullum est iam dictum, quod non dictum sit prius;

Ita recte concluserimus:

Nullum esse iam factum, quod non factum prius.

An certiora reperturi, et minori opera? illorum exemplo, qui in densissimas tenebras inciderunt, quibus in tenebris, cum primo nihil omnino videant, sensim tamen clarescere magis, magisque sensu penetrare existimant. Fabulas, quibus posterioris aetatis scriptores, qui gratiae, an pretio scribebant multa, fingebant pleraque, praecipue laborarunt, et nostra patrumque memoria viri eruditione celebrati, dum gentis suae, aut quam celebrare sumserant, commendationem laudemque undique aucupantur, pro adfirmatis vsi sunt, nihil moror. Hoc tantum meo labore relicturus, quod scriptoribus antiqua fide et auctoritate traditum comperero, et rationi iudicioque consentaneum; cetera procul habiturus. Nec mihi patria aut mei veritate antiquiores vnquam fuerunt, cuius sanctissimum numen violari tam multis non mirabitur, qui mores huius seculi pensiculate cum animo putauerit, apud quos historica fides maleuolentia existimatur, vanitas pro laude accipitur. Suntque scriptores, qui dum dicant, quae et qualia dicant, susque deque habent.

Sed tamen Gallorum toto orbe terrarum expeditiones, nemo adeo mentis aberrat, qui veterum monimentis celeberrimas decantari neget, in Italiam, Germaniam, Hispaniam, Graeciam, Asiam, Thraciam, Pannoniam, Daciam.

Italicae transitionis initium, caussaque ab Heluetiis venit. Horum ciuis, Eliconi viro fuit nomen, fabrilem ob artem Romae commoratus, ficum, siccam, et vnam, oleique ac vini promissa, remeans cum secum tulisset, Alpibus coercitis, et tam inexsuperabili munimento Galliis superfundendi se se Italiae primam praebuit occasionem, auctore Plinio [Note: Hist. Nat. lib. 12.]. Eidem adsentitur Liuius [Note: Annal. lib. 5.], de Gallis loquens: Eam gentem, inquit, traditur fama dulcedine frugum, maximeque vini noua tum voluptate captam, Alpes transisse, agrosque ab Etruscis ante cultos possedisse. Ante omnes eadem tradiderat optimus et integrae fidei Polybius, vbi de Tyrrhenis verba facit: Cumiis, inquit, ob vicinitatem loci frequenter versabantur Galli. Hi, specie ac foecunditate regionis illecti, exiguam quandam nacti occasionem, exercitum comparant, factoque in Thyrrenos impetu finibus expellunt, campos ipsi deinceps tenent. Acciderunt haec tempore Tarquinii Prisci, quinti Romanorum regis, quo tempore ita opibus virisque floruit Gallia, vt Ambigato regi coloniarum deducendarum consilium capere necesse fuerit, cum multitudinem regere aliter posse diffideret. Bello-voiso igitur Sigo-voisoque, [Note: Caltica nomina quasi orbis peritum et victoriae prudentem interpreteris.] nepotibus sedes, quas Dii dedissent auguriis, abire iussis, huic Harcinios saltus, illi Italiam paullo laetiorem sortes ostendere, qui Biturigibus, Aruernis, Senonibus, Aeduis, Ambartis, Carnutibus, Aulercis, et Heluetiis profectionis et itineris auctoribus et ducibus excitis, ingentibus peditum equitumque


page 23, image: bs0023

copiis Taurino saltu et inuiis Alpibus transcensis, Tuscisque haud procul Ticino fugatis, Insubrium agrum, Insubribus Aeduorum pago cognominem, occupauit, Mediolanumque, sumto a Santonum Mediolano [Note: Ita recte correxit Liuium doctissimus Glareanus. Sunt enim fabulae, quae de sue illa lanata feruntur.] nomine, et alias vrbes condidit. Hos secuti Caenomanni, Elitouio duce, qui Brixiam, Veronamque posuerunt: tum Boii, Lingonesque, qui Pado traiecto, pulsisque hac etiam ex parte, Etruscis, Vmbrisque ad Apenninum vsque castra promouerunt.

Denique iterum Senones, Brenno duce, qui Romam Romanosque ad internecionem prope exstinxere, marique superato Graeciam vastauere, sedes in Asia alii, alii in Thracia, et Pannonia, plerique alibi posuerunt, ob spoliatum, scilicet! Apollinis templum diris eius numinis agitati, vt est apud Athenaeum [Note: Dipnosoph. lib. 5.], Pausaniam [Note: In Phocide.], Liuium [Note: Annal. lib. 5. etc.], Appianum [Note: In Pannonia.], Iustinum [Note: Hist. lib. 24 et 25.], Guidam [Note: Lib. 1. rerum Gallatar.], Clitophorum [Note: Lib. 4. Histor.], Polybium [Note: Lib. 4. Histor.], alios.

Sed quae praeterea cum Romanis in Italia bella gesserint Galli, in summam contulit idem Polybius [Note: Histor. lib. 2.], satisque compertum est, Gallorum nomine nihil tetrius, nihil horribilius semper fuisse Romanis, exterisque nationibus. Vnde Orosius quoque [Note: lib. 7.]: Quotiescumque, inquit, Galli exarserunt contra Romanos scilicet totis viribus suis ita Roma detrita est, vt sub praesenti nunc concursione Gotthorum, magis debeant meminisse Gallorum. Atque hi omnes Celtae siue Galli; non Germani, vt vult Lazius [Note: Lib. migrationum.], obtorto collo et renitentibus historicis in suam sententiam traductis ac coactis.

Quibus omnibus populis et expeditionibus adfuisse Heluetios, tanquam Alpium vicinos et earum peritissimos, non levis coniectura est. Quin Heluetios fuisse, quos Gessatas Polybius vocat, plerique docti existimant. Neque enim alii Gallorum iuxta Alpes, Rhenumque et Rhodanum habitant, quam Heluetii, nec Insubribus, et Italiae alii viciniores. Illam vero Gessatarum sedem fuisse, clarum ex eodem scriptore [Note: Polybio Hist. lib. 2.], vbi de agro Piceno Senonibus Gallis ademto, et postea lege agraria referente C. Flaminio, cum consulatum gererent M. Lepidus et M. Poplicius Malleolus [Note: A. V. C. 521.], Romanis diuiso, verba facit. Quae res, agrorum diuisio, caussa, inquit, exstitit, vt novumstatim bellum suscitatum fuerit. Namque plerique ex Gallis praecipue Boii, qui proximi Romanis erant, (inter Padum et Apenninum habitabant, vbi nunc ducatus Ferrariensis, eodem Polybio reste [Note: eod. libro.] et Strabone [Note: Geograph. lib. 4.],) eam rem grauissime indignabantur, rati Romanos, non iam amplius de principa u et gloria, sed de praeda et interitu suorum certaturos Quapropter maximae illae gentes Boiorum et Insubrium inter se consentientes, confestim ad eos Gallos mittunt, qui trans Alpes ad Rhodanum habitant, et propterea, quod mercenariam militiam obeunt, Gessatae vocantur [Note: Vulgo GISSEL vocant. Quamvis credam potius Gessatas a Gessis, lanceae genere dictos, quo vtebantur: aut quod se omnes socios, hoc est GESSEL adpellarent: sicuti nunc sese Germani fratres nominant.]. Nam id ea signisicat dictio. Paullo post: Galli autem Gessatae, coacto circa Rhodanum exercitu, cum ingenti multitudine hominum, superatis tandem Alpibus, in campos, qui sunt iuxta Padum, descenderunt. Alio loco, cum frustra Galli, multis cladibus, attriti pacem Romanos postulassent, his verbis, Gessatarum noua auxilia aduocasse scribit: Quamobrem, desperata pace, quasi extremum periculum subituri, iterato exercitum comparare, conductisque triginta millibus Gessatarum, quos cis Rhenum habitare supra memorauimus, omnes in armis instructos, paratosque habere, Romanorum aduentum praestolari. Ex quibus satis manifestum arbitror, id quod diximus, Gessatas circa Rhodanum, Rhenumque, et Alpes habitasse, nec alios quam Heluetios eadem loca habere, aut habuisse.

De Gessatarum vero, praeter ceteros Gallos, in praeliis fortitudine et cultu idem pauca complectitur Polybius: Boii, inquit, et Iasubres, eos requirebant, qui et subligaculis, et scutis securiores essent: Gessatae vero ob magnitudinom animi, et incredibilem gloriae cupiditatem, buiusmodi abiectis, nudi tantum cum armis, ante omnes stabant, rati per eum modum aptiores sese, et magis expeditos ad bellum fore. Quae ea arma fuerint, declarat, longos scilicet et graues enses, obtusa cuspide. Sane Heluetios ad patrum vsque memoriam nudos prope pugnasse, sola casside contentos, aut summum lorica, ferreis fibulis contexta, non nostri solum scriptores, sed exteri [Note: Annal. lib. 5. etc.] prodidere. Gladiis vero illis gravibus et magnis etiamnum vtuntur.page 24, image: bs0024

Eosdem Gessatas fuisse, qui Romam occuparint, Romanos ceciderint, ex ea oratione, quam legati eorundem Boiorum et Insubrium apud Gessatarum duces Congolitanum et Arnestum habuerunt, colligi potest, cum eos ad bellum contra Romanos incitarent: Res gestas, inquit [Note: Polyb. lib. 2.] maiorum suorum in memoriam reuocant. Eos non solum fudisse praelio olim Romanos, rerum etiam post praelium incredibili celeritate vrbem Romam coepisse. Dehinc, rebus omnibus, quibus ea vrbs refertissima erat potitos, cum in ea mensibus septem imperassent, sponte restuuto Romanis imperio, integris omnibus fortunis suis, in patriam feliciter reuertisse. Et haec sunt paullo veriora, quam ea, quae tradidere latini auctores, qui nobis nescio quem Camillum, tanquam Deum ex machina, ab exsilio reuocant, cuius ductu et virtute Galli Roma Italiaque pulsi sint. Concludit narrationem de bello Gallico Polybius [Note: Eod. libro.]: Hic, inquit, tandem belli Gallici finis fuit, quo nullum vsquam in hunc diem, vel obstinatione animorum, vel militum audacia, vel atrocitate praeliorum, vel multitudine interfectorum, vel numero copiarum maius aut audiuimus aut legimus. Sed haec de bellis cum Romanis et Gessatis.

Germaniam versus, siue cum Sigo-voeso, siue suapte potentia et armorum firmitudine quantum valuerint Heluetii, testis est Tacitus [Note: de Moribus German.], qui Heluetiorum terminos ad Moenum vsque protulit: Inter Harcyniam silvam, inquit, Rhenumque et Moenum amnes Heluetii, vlteriora Boii, vtraque Gallica gens tenuere. Quae regio desita, post Gallicam expeditionem. Eremus Heluetiorum tamen nomen tenuit, Ptolemaeo teste [Note: Ptol. lib. 4.]: Ac fuit antea tempus, inquit Caesar Iulius [Note: de Bello Gall. lib. 6 c. 24.], cum Germanos Galli virtute superarent, et vltro bella inferrent, ac propter hominum multitudinem, agrique inopiam trans Rhenum colonias mitterent. Quantulum enim amnis obstabat, addit opposite Tacitus [Note: Eodem libello de Moribus Germanorum.], quo minus vt quaeque gens eualuerat occuparet, permutaretque sedes, promiscuas adhuc, et nulla regnorum potentia diuisas? Strabo [Note: Geograph. lib. 4.], cum Heluetiorum tres gentes essent, duas praeliis bellisque periisse, memoriae mandauit. Certe adsidua cum Germanis bella gessisse, atque inde praecipuam inter Gallos militiae laudem sibi comparasse, auctor saepius memoratus Caesar [Note: De Bello Gall. lib 1 c. 1.]: Qua de caussa, inquit, Heluetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere quotidianis praeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.

Durauit ea annorum et nominis gloria ad Cimbrorum in Galliam aduentum [Note: A. V. C. 613.], quos cum viderent opibus per latrocinia comparatis florentiores, se et ipsi in praedationibus dediderunt. Strabo [Note: Geograph. lib. 4.]: Heluetios aiunt, quanquam essent auri diuites, tamen latrociniis se dedisse, cum viderent Cimbrorum opes. Alio loco [Note: ibid. lib. 7.] apertius: Idem, Possidonius, perhibet, Boios quondam Harcyniam siluam incoluisse, ac Cimbros, cum ad ea loca se contulissent, ab iis repulsos, ad Istrum et Scordiscos Gallos descendisse; inde ad Teuristas, et Tamiscos, ipsos quoque Gallos, tum ad Heluetios, auri divites, ceterum pacatos. Hos cum viderent suis maiores opes latrociniis Cimbrorum partas, maxime Tigurinos et Tuginos animum ad praedas adiecisse, ac Cimbris Italiam petentibus socios se adiunxisse. Ita Strabo ex Possidonio.

Discessione igitur facta ex ciuitate Helvetiornm, cum Cimbri per Galliam Hispaniamque longe et late vagarentur, Tigurini et Tugini recta, qua in Italiam iter est, copias duxerunt, Cassiumque consulem in Allobrogum finibus cum suis praelio interfecerunt [Note: A. V. C. 646.]. Liuius [Note: Epitome LXV.]: Lucius Cassius, inquit, consul a Tigurinis Gallis pago Heluetiorum, qui a ciuitate secesserant, in finibus Allobrogum cum exercitu caesus est, milites qui ex ea clade superauerant, obsidibus datis et dimidia rerum omnium parte, vt incolumes dimitterentur, cum hostibus pacti sunt. Distinctius cadem Paulus Orosius [Note: lib. 5 c. 15.]: Iisdem, inquit, belli Iugurthini temporibus L. Cassius consul in Gallia Tigurinos vsque ad oceanum persecutus, rursumque ab eisdem insidiis circumuentus, occisus est: L. quoque Piso, vir consularis legatus Cassii consulis, interfectus. Q. Publius, alter legatus, ne residua exercitus portio deleretur, obsides, et dimidiam rerum omnium partem Tigurinis, turpissimo foedere dedit. Iul. Caesar [Note: de Bell. Gall. lib. 1.] eadem de clade: Caesar, inquit, quod memoria tenebat L. Cassium cos. occisum, exercitumque ab Heluetiis pulsum et sub iugum missum, concedendum non putabat. Et postea de Tigurinis caesis: Hic pagus vnus cum domo exisset, patrum nostrorum memoria, L. Cassium interfecerat et eius exercitum sub iugum miserat. Item: qua in re Caesar non solum publicas sed etiam priuatas iniurias vltus est, quod eius Soceri L. Pisonis auum, L. Pisonem legatum Tigurini, eodem praelio, quo Cassium interfecer ant.

Ex his opinor, satis apertum est, Heluetios solos, non Cimbros, L. Cassium caecidisse, eiusque exercitum subiugasse, vt frustra sit Cornelius Tacitus [Note: Libelle de Germania.], qui Cassium a Cimbris profligatum scribit post Carbonem, ante Scaurum, cum id potius de Silano intelligendum sit, vt suo loco ostendemus.


page 25, image: bs0025

Atque haec fere sunt, quae de Helvetiorum gestis, quantum antiquorum memoria suppeditat, peruestigare potui, ad Iulium vsque Caesarem.

CAPVT VII. De bello Heluetio cum Iulio Caesare.

1. Post aliquam quietem Heluetii Gallias capessendas sibi sumunt suasu Orgetorigis.

2. Caesaris integritas.

3. Coniuratio Heluetiorum.

4. Orgetorigis acta et consilia.

5. Heluetii abit uri oppida sua incendunt, quam ob caussam?

6. Eorum belli et migrationis socii.

7. Itineris et difficultas et dies.

8. Heluetiis se opponit Caesar.

9. Caesaris apparamenta contra Heluetios.

10. Dionis de hac re verba.

11. Heluetii negato sibi per prouinciam itinere, aliam viam per Sequanos quaerunt.

12. Ideo Caesar plures copias conscribit.

13. Aeduorum contra Heluetios ad Caesarem oratio; itemque aliorum querelae.

14. Accedentibus et Sequanorum precibus Caesar bellum decernit.

15. Tigurinorum clades.

16. Heluetiorum cum Caesare pacis conciliandae ratio, sed irrita.

17. Caesaris equitatus ab Heluetiis praelio victus.

18. Circumspectio Caesaris.

19. Heluetii Caesarem lacessentes, hunc ad aciem instruendam adigunt.

20. Iidem ancipiti praelio pro castris et impedimentis acriter pugnant.

21. Amissis impedimentis et castris fuga sibi consulunt, sed commeatuum inopia laborantes tandem deditionem faciunt.

22. Victoria potitus Caesar quomodo Heluetiis in fines suos remissis res composuerit.

23. Summa eorum, qui Heluetia exierant, quique domum redierunt.

24. Hunc belli Heluetii exitum reliquis Galliis fuisse quidem laetum, sed postea damnosum et ignominiosum.

QVies inde per annos quadraginta Heluetios habuerat. Tot enim sunt a V. Marii consulatu, quo Cimbri in Italia victi, et Heluetii in patriam redierunt, ad M. Val. Messalam, et M. Pub. Pisonem consules, quo anno Heluetiorum noua coniuratio facta, et de capessendis Galliis consilia inita, Orgetorigis, apud populares opulentia et nobilitate clarissimi, praecipue suasu et auctoritate.

Sed tota hac de re quem potius exaudiemus quam Caeserem ipsum, Heluetiorum gloriae et fortitudinis praedicatorem non minorem, quam gloriosum victorem, cujus, vt de hoc bello, ita de aliis, quae in Gallia gessit, scripta et commentarii, eo maioris sunt fidei et integritatis, quo nempe invidi et aemuli, quibus semper abundauit Caesar, quae carperent aut damnarent, reperire potuerunt.

Ille igitur ita disserit [Note: Comment. de B. G. lib. 1 c. 2.]: Apud Heluetios longe nobilissimus et ditissimus fuit Orgetorix. Is M. Messala et M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit, et ciuitati persuasit, vt de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae Imperio potiri. Id hoc facilius eis persuasit, quod vndique loci natura tuti Heluetii continentur; vna exparte flumine Rheno latissima atque altissimo, qui agrum Heluetium a Germanis diuidit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Heluetios; tertia lacu Lemanno, et flumine Rhodano, qui prouinciam nostram ab Heluetiis diuidit. His rebus fiebat, vt et minus late vagarentur, et minus facile finitimis bellum inferre possent, qua de caussa homines, bellandi cupidi, magno dolore adsiciebantur, pro multitudine autem hominum et pro gloria belli, atque fortitudine angustos se fines habere arbitrabantur. ** His de rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti, constituerunt ea, quae ad prosicescendum pertinent, comparare, iumentorum et carrarum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, vt in itinere frumenti copia suppeteret, cum proximis ciuitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant.

Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem ad ciuitates suscepit. In eo itinere persuadet Castigo Catamantaledis filio Sequano, cuius pater regnum in Scquanis multos annos obtinuerat, et a S. P. Q. R. amicus adpellatus erat, vt regnum in ciuitate sua occuparet, quod pater ante habuerat. Iremque Dumnorigi Aeduo, fratri Diuitiaci, qui eo tempore principatum in ciuitate sua obtinebat, ac maxime plebi acceptus erat, vt idem ronaretur persuadet, eigue filiam suam in matrimonium


page 26, image: bs0026

dat. Perfacile factu esse, illis probat, conata persicere, propterea quod ipse suae ciuitatis imperium obtenturus esset. Non esse dubium, quin totius Galliae plurimum Heluetii possent, se suis copiis suoque exercitu illis regna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti, inter se fidem et iusiur andum dant, et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse sperant.

Postea cum Orgetorigi necem caussamque mortis narrasset: Post eius mortem, inquit, nihilominus Heluetii id, quod constituerant, facere conantur, vt e finibus suis exeant. Vbi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua priuata aedificia incendunt, frumentum omne, praeter quod secum portaturierant, comburunt, vt domum reditionis spe sublata, paratiores ad omnia pericula subeunda essent: Trium mensium molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent.

Persuadent Rauracis, Basileensibus, Rhinfeldensibus et vicinis, et Tulingis, Stuolingensibus, et Latobrigis, Klaetgeuueris, finitimis, vt eodem vsi consilio, oppidis suis vicisque exustis, una cum iis proficiscerentur: Boiosque qui trans Rhenum incoluerant, et in agrum Noricum transierant, Noricamque oppugnarant, receptos ad se socios sibi adsciscunt.

Erant omnino itiner a duo, quibus itineribus domo exirepossent [Note: Profecturi in Galliam et Santones proximo quoque itinere. Nam alias plures viae et itinera, quae ex Heluetia in Italiam, Germaniam, Rauracos ducunt.] vnum per Sequanos anguflum et difficile, quo vix finguli [Note: Hodie quoquenon satis expeditum versus pontem Aurelianum, Pontarlinum.] carri ducerentur, mons autem altissimus impendebat, vt facile perpauci prohibere [Note: In hunc vsum arx contra Heluetios prope pagum S. Crucis, qui supra montem Iurac situs stetit, Burgundico bello incensa, et nunc quoque altera, arae Iurae aut claustrum validum ex Heluetia in Burgundiae comitat um seu Sequanos tendentibus. Ferunt et Iuniam arcem, et oppidum Heluetiis quandoque continendis in eodem monte Iura a Caesarea conditam, vulgo Ioigne.] possent: alterum per prouinciam nostram multo facilius atque expeditius, propterea quod inter fines Heluetiorum et Allobrogum, qui nuper [Note: Non admodum nuper: nam anni iam 63, quo Q. Maximus, qui ex victoria Allobrogicus, eam gentem debellarat (A. V. C. 632), eosdem ante annos 20 C. Marius ab impetu Cimbrorum defenderat (A. V. C. 602.) Sed haec, credo, intelligenda de coniuratione Catilinae, ad quam Allobroges inuitati, pacem et amicitiam Roman. anteposuerant.] populo R. pacati erant, Rhodanus fluit isque nonnullis locis vado transitur. Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Heluetiorum finibus Geneua, ex eo oppido pons ad Heluetios pertinet. Allobragibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant, vel vi coacturos, vt per suos fines eos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem compar atis diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes conueniant. Is dies erat A. D. V. Kal. Aprilis L. Pisone, A. Gabinio consulibus [Note: A. V. C. 695; ante Christum natum 57.].

Anno superiore C. Iulius Caesar Galliam cisalpinam cum Illyrio, lege Vatinia, mox etiam comatam per Senatum acceperat, veritis patribus, ne si ipsi negassent, populus et hanc daret, auctore Suetonio [Note: c. 22.]. Is auditis, quae apud Heluetios agitabantur, quam maximis itineribus ab Vrbe in Galliam vlteriorem et ad Geneuam peruenit, pontem rescidit, militem collegit, alia, quae ad prohibendos eos facerent, parauit. Heluetii legatos ad eum mittunt, transitum per provinciam rogant, a maleficio temperaturos promittunt. Caesar quia nec dum ad resistendum, si vim molirentur, satis paratus erat, deliberationis nomine tempus capit, diem quo reuertantur ponit. Interea murum fossamque a Lemanno ad Iurassum perducit, turres, castella statuit. Sed ipsum eadem disserentem audiamus disertim, vt omnia, et pluribus.

Caesar cum id nunciatum esset, eos per prouinciam nostram iter facere conari, maturat ab vrbe proficisci, et quam maximis itineribus potest militum numerum imperat. Erat omnino in Gallia vlteriore legio vna. Pontem, qui erat ad Geneuam, iubet rescindi. Vbi de eius aduentu Heluetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos ciuitatis, cuius legationis Numeius et Verodoctius principem locum obtinebant, qui dicerent, sibi esse in animo, sine vllo malefuio iter per prouinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum, rogare, vt eius voluntate id sibi facere liceat. Caesar quod memoria tenebat, L. Cassium consulem occisum, exercitumque eius ab Heluetiis pulsum et sub iugum missum, concedendum non putabat: neque homines inimico animo, data facultate, per prouinciam itineris faciundi, temperaturos ab iniuria et maleficio existimabat; tamen vt spatium intercedere posset, dum milites, quos imperarat, convenirent, legatis respondit, diem se ad deliber andum sumturum, si quid vellent, ad Idus Aprilis reuerterentur. Interea ea legione, quam secum habebat, militibusque, qui ex prouincia conuenerant, a lacu Lemanno, quem flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequanorum ab Helnetiis diuidit, millia passuum decem et nouem murum in altitudinem pedum sedecim, fossamque perducit. Eo opere perfecto praefidia disponit, castella muniuit, quo facilius, si se inuito transire conaretur, prohiberi possent.

Dio ista paucioribus, sed ad Caesaris consilia clarius: Caesar, ponte rescisso, alia etiam, quae ad transitu eos prohibendos facerent, parabat. Ad eum Heluetii legatos mittunt, rogantes, vt sibi, eius voluntate, liceret transire, promittentes, se sine vllo


page 27, image: bs0027

maleficio per agrum Romanorum iter facturos. Quanquam ipsis minime fidem haberet Caesar, neque concessurus erat, vt aliquo progrederentur; tamen quia nondum satis paratus erat, deliberaturum se cum suis legatis de eorum postulatis, respondit, diemque ipsis constituit, qua responsum acciperent: nonnullam quoque eis spem obtinendi transitus ostendit. Interea opportunissima quaeque loca, fossis ductis murisque communiit, vt iter ipsis obstrueret.

Pergit Caesar: [Note: De Bell. Gall lib. 1. c 8.] Vbiea dies, quam constituerat cum legatis, venit, et legati ad eum reuerterunt, negat se more et exemplo populi Romani posse iter vlli per prouinciam dare, et, si vim facere conentur, probibiturum ostendit. Heluetii, ea spe deiecti, nauibus iunctis, ratibusque compluribus factis, alu, vadis Rhodani, qua minima fluminis altitudo erat, nonnunquam interdiu, saepius noctu, siperrumpere possent, conati, operis munitione et militum concursu, et telis repulsi, hoc conatu destiterunt. Relinquebatur vna per Sequanos via, qua, Sequanis inuitis, propter angustiasire non poterant. His cum sua sponte persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Aeduum mittunt, vt, eo deprecatore, a Sequanis hoc impetrarent. Dumnorix gratia et largitione apud Sequanos plurimum poterat, et Heluetiis erat amicus, quod ex ea ciuitate Orgetorigis filiam in matrimonium duxerat, et cupiditate regni adductus, nouis rebus studebat, et quam plurimas ciuitates suo sibi beneficio habere obstrictos volebat; Itaque rem suscepit, et a Sequanis impetrat, vt per fines suos Heluetios ire patiantur, obsidesque vti inter se se dent, perficit; Sequani ne itinere Heluetios prohibeant; Heluetii vt sine maleficio, et iniuria transeant.

Caesari nunciatur, Heluetiis esse in animo per agrum Sequanorum et Aeduorum iter in Santonum [Note: Nomen adhuc retinent Sainctes.] fines facere, qui non longe a Tolosatium finibus absunt, quae ciuitas est in prouincia. Id si fieret, intelligebat magno cum prouinciae periculo futurum, vt homines bellicosos, populi Romani inimicos, locis patentibus, maximeque frumentariis finitimos haberet. Ob eas rei ei munitioni, quam fecerat, T. Labienum legatum praefecit: Ipse in Italiam magnis itineribus contendit, duasque ibi legiones conscribit, et tres, quae circum Aquileiam biemabant, ex hibernis educit, et qua proximum erat iter, per Alpes in vlteriorem Galliam cum bis quinque legionibus ire contendit. - - - ab Ocello quod est, citerioris prouinciae extremum in fines Vocontiorum [Note: Vocontii populi Delphinatus, qui in episcopatu Diensi et Vassionensi.] vlterioris prouinciae die septimo pervenit. Inde in Allobrogum fines, ab Allobrogibus in Sebusianos [Note: Bressa nunc vocatur et Bressam.] exercitum ducit. Hi sunt extra prouinciam trans Rhodanum primi.

Heluetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias transduxerant, et in Aeduorum fines peruenerant, eorumque agros populabantur. Aedui [Note: Horum orationem parum probabilem esse, mox patebit.] cum se suaque ab his defendere non possent, legatum ad Caesarem mittunt rogatum auxilium. Ita se omni tempore de populo Romona meritos esse, vt pene in conspcctu exercitus nostri agrivastari, liberi eorum in seruitutem abduci, oppida expugnari non debuerint. Eodem tempore, quo Aedui, Ambarri [Note: Sunt, qui Borbonienses dicunt, alii Niuernenses, et Berri hodie Franciae regio. Ego eam regionem crediderim, quae vocatur Pars d'Ombres.] quoque, necessarii et consanguinei Aeduorum, Caesarem certiorem faciunt, sese, deploratis agris, non facile ab oppidis vim hostium prohibere: Item Allobroges, qui trans Rhodanum vicos possessionesque habebant, fuga se ad Caesarem recipiunt, et demonstrant, sibi praeter agri solum nihil esse reliqui. Quibus rebus adductus Caesar non exspectandum sibi constituit, dum omnibus fortunis sociorum consumtis, in Santones Heluetii peruenirent.

Dio, Sequanos quoque legatos misisse, qui conquererentur de Heluetiis, tradidit, ex quo alia quoque secreta habe. Barbari, inquit, cum ad tempus exspectassent, postquam nihil borum, de quibus conuenerat, praestari sibi audiunt, iter ingressi, primum per Allobroges, eo quo instituerant, contenderunt; post, cum ad munitiones peruenere, in Sequanos conuersi sunt, per cos et Aeduos iter facientes, transitum ipsis, quod se ab omni maleficio temperaturos pollicerentur, haud gravatim concedentibus; verum, cum pactis nen starent, sed eorum regionem popularentur, Sequani, et Aedui legatos ad Caesarem mittunt, rogatum auxilium, petuntque, ne in conspectu eius sibi pereundum sit. Et quamuis eorum oratio [Note: Ex his intelligas, Heluetios faiso accusatos, et Caesarem bellum captasse.] cum re ipsa parum conueniret, tamen id, quod petebant, impetrauerunt. Caesar enim veritus ne ad Tolosam Heluetii proficiscerentur, statuit potius, iunctis sibi Sequanis et Aeduis, eis resistere, quam, si cum Heluetiis hi conspirassent, quod haud dubie futurum erat, bellum aduersus omnes simul suscipere.

Ita Dio; nos iam cum Caesare ad bellum tendamus. Flumen, inquit, est Ar - ar [Note: Ita scribendum Celtice. Ar-ar fluuio nomen ab ea lenitate et pigritia: Saonam nunc vocat; Ammianus Sangonam ab illa nobili martyrum Christianorum ad istud flumen caedes.], quod per fines Aeduorum et Sequanorum in Rbodanum influit, incredibili lenitate, ita vt oculis, in vtram partem fluat, indicari non possit. Id Heluetii ratibus et lintribus iunctis transibant. Vbi per exploratores Caesar certior factus est, tres iam copiarum partes Heluetios id flumen transduxisse; quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia, cum legionibus tribus, e castris profectus ad eam partem peruenit, quae nondum flamen transierat, eos impeditos et inopinatos aggressus, magnam partem eorum concidit, reliqui se fugae mandarunt, atque in proximas siluas abdiderunt. Is pagus adpellatur Tigurinus. Hactenus Caesar, et in hunc modum aliter Plutarchus [Note: In Caesare.] de Tigurinis, et hac strage. Horum, inquit, Tigurinos, non ipse, sed legatus eius Labienus ad Ararim amnem oppressit. Cui credemus? Sane Caesari, vtpote qui eodem temporein Sebusianis, Arari propinquior esset, Labienum apud Geneuam


page 28, image: bs0028

reliquisset. Narrationem prosequitur Caesar.

Hoc praclio facto reliquas copias Heluetiorum vt consequi posset, pontem in Arare faciendum cur at, atque ita exercitum transducit. Heluetii repentino eius aduentu commoti, cum id, quod ipsi diebus viginti aegerrime confecerant, vt flumen transirent, illum vno die fecisse intelligerent, legatos ad eum mittunt. Cuius legationis Diuico princeps fuit, qui bello Cassiano [Note: Ante annos 49, veteranus miles.] dux Heluetiorum fuerat. Is ita cum Caesare egit: Si pacem populus Romanus cum Heluetiis faceret, in eam partem ituros, atque ibi futuros Heluetios, vbi eos Caesar constituisset, atque esse voluisset; sin bello persequi perseuerarct, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Heluetiorum. Quod improuiso vnum pagum adortus esset, cum ii, qui flumen transissent, suis auxilium ferre non possent, ne ob eam rem, aut suae magnopere virtuti tribueret, aut ipsos despiceret. Se ita a patribus maioribusque suis didicisse, vt magis virtute quam dolo contenderent. Quare ne committeret, vt is locus, vbi constitissent, ex calamitate populi Romani et internecione exercitus [Note: Arguit, insidiis et fraude, non virtute et fortitudine circumventos Tigurinos, vt ante bello Cassiano apud Allobroges.] nomen caperet, aut memoriam proderet. His cum Caesar ea, quae ad rem pertinere videbantur, respondisset, pacemque se cum iis facturum dixisset, si obsides sibi ab eis darentur, vti ea, quae polliceantur, facturos intelligat, si Aeduis de iniuriis, quas ipsis sociisque eorum intulissent, item si Allobrogibus satisfaciant. Divico respondit: Ita Heluetios a maioribus suis institutos esse, vt obsides accipere, non dare consueuerint, eius rei populum Romanum esse testem. Hoc responso dato discessit.

Dio scripsit, Heluetios non tam aegre tulisse imperatos obsides, quam dictorum fidem sibi non haberi. Heluetios, inquit, transeuntes Ararim flumen, adortus novissimos, in ipso fluminis transitu, concidit, quivero progressi iam erant, eos repentina et celerrima insecutione, cladeque suorum ita exterruit, vt cum Caesare agere de regione aliquae, quam ipsis adsignaret, cuperent. Id tamen frustra fuit. Cum enim obsides ab eis peterentur, indignati, non tam quod obsides dare se indignum existimarent; quam quod fides sibi non haberetur, pactionum nullam posthac rationem habuerunt.

Pergit Caesar [Note: Lib. 1 c. 15.]: Postero die castra ex eo loco mouent. Idem Caesar facit, equitatumque omnem ad numerum quatuor millium, quem ex omni prouincia et Aeduis atque eorum sociis coactum habebat, praemittit, qui videant, quas in partes hostes iter faciant: qui cupidius nouisfimumagmen insecuti, alieno loco, cum equitatu Heluctiorum praelium committunt, et pauci de nostris cadunt. Quo praelio sublati Heluetii, quod quingentis equitibus tantam multitudinem equitum populerant, audacius subsistere, nonnunquam ex nouissimo agmine, praelio nostros lacessere creperunt. Caesar suos a praelio continebat, ac satis habebat in praesentia hostem rapinis populationibusque prohibere. Ita dies circiter quindecim iter fecerunt, vt inter nouissimum hostium agmen, et nostrum primum, non amplius quinis aut senis millibus passuum interesset.

Postea [Note: Caes. lib. 1 c. 21.]: Ab exploratoribus certior factus, hostes sub montem consedisse, millia passuum ab ipsis castris octo, qualis esset natura montis, et qualis in circuitu adscensus, qui cognoscerent, misit: Renunciatum est, facilem esse. De tertia vigilia T. Labienum legatum propere cum duabus legionibus iisdem ducibus, qui iter cognouerant, summum iugum montis adscendere iubet, qui sui consilii sit, ostendit. Ipse de quarta vigilia, eodem itinere, quo hostes ierant, ad eos contendit, equit atumque omnem ante mittit, - - - suas [Note: c. 22.] copias in proximum collem subducit aciem instruit. Labienus, vt erat ei praeceptum a Caesare, ne praelium committeret, nisi ipsius copiae prope hostium castravisae essent, vt vndique, vno tempore, in hostes impetus fieret, monte occupato, nostros exspectabat, praelioque abstinebat.

Postridie [Note: c. 23.] - - rei frumentariae prospecturus, Caesar, iter ab Heluetiis auertit, ac Bibracte [Note: Tunc Aeduorum caput; postea ab Augusto Augustodunum, nunc ab eo nomine Augstum.] ire contendit. Ea res per fugitiuos L. Aemilii decurionis equitum Gallorum, hostibus renunciatur. Heluetii, seu, quod timore perterritos Romanos discedere a se existimarent, eo magis quod pridie, superioribus locis occupatis, praelium non commisissent: siue eo, quod re frumentaria intercludi posse confiderent, commutato consilio, atque itinere conuerso, nostros a nouissimo agmine insequi ac lacessere coeperunt. Postquam id animaduert it, copias suas Caesar in proximum collem subduxit, equitatumque, qui distineret hostium impetum, misit. Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit, legionum quatuor veteranorum, ita, vti supra se in summo iugo duas legiones, quas in Gallia citeriore proxime conscripserat, et omnia auxilia collocarit, ac totum montem hominibus complerit. Interea sarcinas in vnum locum conferri, et eum ab iis, qui in superiori acie constiterant, muniri iussit.

Heluetii cum omnibus suis carris secuti, impedimenta in vnum locum contulerunt. Ipsi confertissima acie, reiecto nostro equitatu, phalange [Note: Inuictam ac prope impenetrabilem Heluetiorum phalangem Germani et rebelles Galli soperioribus annis in Gallia non semel experti sunt, avno 1562 et seqq.] facta, sub primam nostram aciem successerunt. Caesar primum suo, deinde omnium e conspectu remotis equis, vt, aequato omnium periculo, spem fugae tolleret, cohortatus suos, praelium commisit; milites, e loco superiore, pilis missis, facile hostium phalangem perfrigerunt: ea disiecta, gladiis districtis in eos impetum fecerunt. Gallis magno ad pugnam erat impedimento, quod praelongis eorum scutis, vno ictu pilarum transfixis et colligatis, cum ferrum se inflixisset,


page 29, image: bs0029

neque euellere, neque, sinistra impedita, satis commode pugnare poterant; multi, vt, diu iactato brachio, praeoptarent scutum manu emittere, et nudo corpore pugnare. Tandem vulneribus defessi, et pedem referre, et quod mons suberat, circiter octo passuum millibus, eo se recipere coeperunt. Capto monte, et succedentibus nostris, Boii, et Tulingi, qui hominum millibus circiter quindecim agmen hostium claudebant, et nouis simis praesidio erant, ex itinere nostros latere aperto aggressi, circumuenire, et id conspicati Heluetii, qui in montem se receperant, rursus instare, et praclium redintegrare coeperunt. Romani conuersa signa tripartito intuler ant: prima, ac secunda acies, vt victis ac submotis resiseret, tertia vt venientes sustineret. Ita ancipiti praelio, diu, ac acriter pugnatum est. Diutius cum nostrorum impetum sustinere non possent, alteri se, vt coeperunt, in montem receperunt, alteri ad impedimenta et carros suos se contulerunt. Nam hoc toto praelio, cum ab hora septima ad vesperam pugnatum sit, aduersum hostem videre nemo potuit, ad multam noctem etiam ad impedimenta pugnatum est, propterea quod pro vallo, carros obiecerant, et e loco superiore, in nostros venientes tela coniiciebant, et nonnulli inter carros, rotasque mataras [Note: Matarae sunt gladii oblongi, ex rotundo acuminati, ad perforandas loricas idonei. Earum meminit et Liuius lib. 7.] ac tragulas subiiciebant, nostrosque vulner abant.

Plutarchus non solum a foeminis, sed etiam a pueris, pro vallo illo, aut carragine pugnatum tradit. Postquam, inquit, pepulit longinqua et acripugna armatos, plarimum laboris habuit ad plaustra et vallum, vbi non viri modo eum substitere praeliatique sunt, sed et pueri, foeminaeque vsque ad mortem defendentes se concisi sunt.

Addit Caesar: Diu cum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt. Ibi Orgetorigis filia, atque vnus e filiis captus est. Ex eo praelio circiter millia hominum 130. superfuerunt, eaque tota nocte continenter ierunt, in nullam partem noctis itinere intermisso, in fines Lingonum die quarto peruenerunt, cum et propter vulnera militum et propter sepulturam occisorum nostri triduum commorati eos sequi non possent. Caesar ad Lingones litteras nunciosque misit, ne eos frumento, neue alia re iuuarent, qui si iuuissent, se eodem loco illos, quo Heluetios habiturum. Ipse triduo intermisso, cum omnibus copiis eos sequi coepit. Heluctii omnium rerum inopia adducti, legatos ad eum de deditione miserunt, qui cum eum in itinere conuenissent seque ad pedes proiecissent, suppliciter que locuti, flentes pacem petissent, atque eos, in eo loco, quo tum essent, suum aduentum exspectare iussisset, paruerunt.

Eo postquam Caesar peruenit, obsides, arma, seruos qui ad eos perfugissent, poposcit. Dum ea conquiruntur et conferuntur, nocte intermissa, circiter millia hominum sex eius pagi, qui Verbigenus appellatur, siue timore perterriti, ne armis traditis supplicio adficerentur, siue spe salutis inducti, quod, in tanta multitudine deditorum, suam fugam aut occultari, aut omnino ignorari posse existimarent, prima nocte ex castris Heluetiorum egressi, ad Rhenum finesque Germanorum contendunt. Quod vbi Caesar resciuit. quorum per fines ierant, bis vti conquirerent et reducerent, si sibi purgati esse vellent, imperauit. Reductos in hostium numero [Note: H.e. interfecit, mitiore locutione crudelitatem suam temperans.] habuit, reliquos omnes obsidibus, armis, perfugis traditis, in deditionem accepit. Heluetios, Tulingos, Latobrigos [Note: Rauracorum non hic meminit: an omnes interfecti, an librariorum potius incuria omissi?] in fines suos, vnde erant profecti, reuerti iussit, et quod omnibus frugibus amissis, domi nibil erat, quo famem toler arent, Allobrogibus imperauit, vt his frumenti copiam facerent, ipsos oppida, vicosque quos incenderant, restituere iussit. Id ea maxime ratione fecit, quod noluit eum locum, vnde Heluetii discesserant, vacare, ne propter bonitatem agrorum Germani, qui trans Rhenum incolunt, e suis finibus in Heluetiorum fines transirent, et finitimi Galliae prouinciae Allobrogibusque essent. Boios petentibus Aeduis, quod egregia virtute erant cogniti, vt in finibus suis collocarent, permisit, quibus illi agros dederunt, eosque postea in pacem iuris libertatisque conditionem, atque ipsi erant, acceperunt.

In castris Heluetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis [Note: Graecis litteris; non Graece.] confectae, et ad Caesarem perlatae, quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset, eorum, qui arma ferre possent, et item separatim pueri, senes, mulieresque, quarum omnium rerum summa erat capitum Heluetiorum 263 Muro-Tulingorum 36, Latobrigorum 14, Raur acorum 23, Boiorum 32. Ex his, qui arma ferre possent, ad millia 92. Summa omnium fuerant ad millia 368. Eorum, qui domum redierunt, censu habito, vt Caesar imperauer at, repertus est numerus millium centum et decem. Hactenus Caesar.

Aegidius Schudi Glaronensis, vt generis nobilitate ita prisca fide et pietate, tum antiquitatis peritia olim praestantissimus, eorum qui domum redierunt numerum ita, deductis Boiis, conclusit: Heluetiorum 86500, Tulingorum 11500, Latobrigorum 4600, Rauracorum 7400.

Atque hic finis fuit belli Heluetii, adparatu magno et glorioso, exitu haud perinde felici. Quanta autem laetitia hanc Caesaris victoriam acceperint reliquae [Note: c. 30.] Galliarum ciuitates, autaccipere simularint, persequitur his verbis Caesar: Bello Heluetiorum confecto, totius fere Galliae lagati principes civitatum ad Caesarem gratulatum conuenerunt, intelligere sese, tametsi pro veteribus [Note: Bello Cimbrico factis.] Heluetiorum iniuriis populus Romanus ab eis poenas bello repetisse,


page 30, image: bs0030

tamen eam rem non minus ex vsu terrae Galliae, quam populi Romani accidisse, propterea quod eo consilio, florentissimis rebus domos suos Heluetii reliquissent, vt toti Galliae bellum inferrent imperioque potirentur, locumque domicilio ex magna copia deligerent, quem ex omni Gallia oportunissimum, ac fructuosissimum iudicassent, reliquasque ciuitates stipendiarias haberent. At vero quanti haec Heluetiorum clades ipsis omnibus constiterit Gallis, Galliae postea vniuersae expertae sunt, quum victis semel et debellatis, qui Galliae principatum obtinebant, Heluetiis, nullo prope negotio in victoris potestatem omnes ceterae ciuitates sunt redactae, neque agris solum, sed legibus, et libertate penitus exspoliatae, vt aliquanto praestabilius fuerit Heluetiis, Gallis reliquos Galliae ciuitates tributarios esse, quam Romanis et Italis cum ignominia et dedecore in perpetuum seruire.

CAPVT VIII. De Heluetiorum cum Romanis foedere statuque et conditione foederatorum et sociorum populi Romani.

1. Prouinciae Romanae aliae vectigales, aliae immunes et liberae, aliae foederatae.

2. Foederum tria genera.

3. Heluetii post cladem suam Romanorum foederati.

4. Foederatorum populi Romani conditio.

5. Galli et Heluetii ciuitate Romana donati a Galba et Vindice.

6. Omnis orbis Romana ciuitate donatus.

7. Quare Heluetios in foederatorum numerum susceperit Caesar.

REgionum nationumque, quae orbe Romano continebantur, aliae vectigales et seruitute adfectae erant: aliae immunes et liberae, aut libertate donatae. Vectigales Plinius [transcriber: footnote (a) is missing ] et alii recensuerunt. Eae tributa, et vectigalia pependerunt, magistratuique Romano paruerunt, diuerso plerumque modo et ratione. Immunes et liberae nihil omnino debuerunt, sed suae reipublicae dignitatem retinuerunt, maiestatem solum Romani nominis et imperii vevenerati. Tertium quoddam genus fecerunt foederatae et sociae, quae cetera quidem liberae, et suis legibus et institutis agebant, ceterum ex foedere et societate Romano populo obligabantur, non secus ac reges, ac principes, qui Heluetiorum hodie foedere vtuntur, si parua licet componere magnis, quotannis auri et argenti, praeter quos debent foederis alias conditiones, pensiones ipsis factitare solent.

Foedera vero in triplici [Note: Ex Liuii lib. 34.] discrimine erant. Vnum cum bello victis dicebantur leges. Vbi enim omnia, ei qui armis plus poterat, debita erant, quae ex iis habere victos, quibus mulctari eos vellet, ipsius ius atque arbitrium fuit. Alterum cum pares bello, aequo foedere in pacem atque amicitiam veniebant. Tunc enim repetebantur, reddebantur per conuentionem res, et si quarum turbata possessio erat, cae, aut ex formula iuris antiqui, aut ex partis vtriusque commodo componebantur. Tertium genus erat, cum qui hostes nunquam fuerant, ad amicitiam sociali foedere inter se iungendam coibant.

Quae Heluetiis bello victis conditio fuerit, intelligere perobscurum esset, nisi Cicero, oratione pro Cornel. Balbo, tertio post Heluetium bellum anno habita, submonisset: At enim, inquit, quaedam foedera, exstant, vt Germanorum, Insubrium, Heluetiorum, Iapidum, nonnullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est, ne quis eorum a nobis ciuis recipiatur. Quae ne foedere Heluetiorum cum Romanis verba, non nisi ad haec tempora bellumquae referenda arbitror. Quaeso enim quae alia, si non ista. Bello Cassiano, milites Romani, qui praelio superfuerant, obsidibus [Note: Liuii Epit.] datis, et dimidia rerum omnium parte, vt incolumes, dimitterentur, pacti sunt. Si hoc foedus est, quoties dissolutum? Aut quis cladem Caepionianam, cui ne similem quidem Punicis temporibus acceperunt Romani post illatam nescit? Sed nec foederis vlla cum Cimbris, sociisue eorum vnquam mentio: nec vlla hactenus, a Caesare aut Heluetiis facta foederis mentio, toto praeterito bello. Restat igitur, vt hoc nunc cum Caesare Romanisque foedus initium sit [Note: A. V. C. 672.]. Quod eo vero exceptum ait Cicero,


page 31, image: bs0031

ne quis eorum ciuis recipiatur, non frustra fuit. Tulit enim C. Iul. Caesar consul anno primo belli socialis, quinque et triginta ante Heluetium annis, legem celeberrimam, multoque sanguine quaesitam et impetratam, qua cum foedere sociis civitatem, hoc est, honorum petendorum ac suffragii in comitiis ferendiius, quod ciuitatis Romanae habebatur optimum, impertiebatur, quam legem in quibusdam postea foederibus, vt in hoc Heluetiorum exceptam intelligimus. Eius in eadem Ciceronis oratione mentio. Lege Iulia, inquit, qua ciuitas sociis et Latinis data est, magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis ciuitatibus iuris sui libertatem ciuitati anteferret. Quidigitur? nempe ex hoc foedere aliquid populo Romano debuerunt Heluetii, cetera liberi perstiterunt, suam rempublicam, leges suas, suos magistratus retinuerunt, exiguam populi Romani praeterea rationem habuerunt, quod ex Livio [Note: Lib. 42.] prope cognoscimus, qui ita de L. Posthumii consulis insolentia erga Praenestinos foederatos disputat:

Ante hunc consulem nemo vnquam sociis in vlla re oneri aut sumtui fuit. Ideo magistratus mulis, tabernaculisque et omni alio instrumento militari ornabantur, ne quid tale imperarent sociis. Priuata hospitia habehant, ea benigne comiterque colebant, domusque eorum Romae hospitibus patebant, apud quos diuerti ipsis mos esset. Legati, qui repente aliquo mitterentur, singula iumenta per oppida, iter qua faciendum erat, imperabant, aliam impensam socii in magistratus Rom. non faciebant. Foederatas autem ciuitates liberas fuisse, suisque legibus vsas, rempublicam insua potestate habuisse, argumento est, quod ciuibus Romanis exilii caussa permitterentur.

Sed etiam ius ciuitatis et petendorum honorum consecuti sunt Galli et Heluetii. An ab Augusto, cum Gallicasres constitueret, aliisque libertatem et ius ciuitatis daret, aliis adimeret, auctore Suetonio [Note: In Angusto.] et Dione [Note: Lib. 54.]. Claudius sane imperator non solum Gallis ciuitatem, sed suffragii ius et senatorii ordinis concessit, primum Aeduis. Datum id foederi antiquo, et quia soli Gallorum fraternitatis nomen cum populo Romano vsurpant, inquit Tacitus [Note: Annal. lib. II c. 25.]. Galba vero omnes, quia Vindice steterant, ciuitate donauit, in quibus non solum Aedui, Sequani, Rauraci, Heluetii, sed Galliae prope vniuersae, Lingonibus, Treuiris, nonnullisque aliis, qui contrarias partes fouisfent, exceptis, qui tamen postea ab Othone imperatore obtinuerunt. Tacitus [Note: Histor. lib. 1 c. 8.]: Galliae super memoriam Vindicis, obligatae recenti dono ciuitatis, et in posterum tributi leuamento. Postea [Note: Tacit. Hist. lib. 1 c. 51.]: Nec deerat pars Galliarum, quae Rhenum accolit, easdem [Note: Vindicis scilicet.] partes secuta, actum acerrima instigatrix aduersus Galbinianos, hoc enim nomen fastidito Vindice indiderant. Igitur Sequanis Aeduisque ac deinde, prout opulentia ciuitatibus erat, infensi [Note: Qui Vitellium sequebantur.], expugnationes vrbium, populationes agrorum, raptus penatium hauserant anino, secundum auaritiam et arrogantiam, praecipua validorum vitia, contumacia Gallorum irritati, qui remissam sibi a Galba quartam tributorumpartem, et publice CIVITATE donatos in ignominiam exercitus iactabant. Et Heluetios Vindicem Galbamque secutos, eo quod Vitelliani Galbae hostes iis bellum intulerunt, satis manifestum est, de quo suo loco [Note: Lib. 26. 2.]. Auenticos sane ciuitate a Galba donatos etiam Plinius memoravit: Vocontiorum, inquit, ciuitatis foederatae duo capita Vasco et Lucus Augusti. Oppida vero ignobilia 19, sicuti 24 Nemansiensibus attributa. Adiecit FOR MVLAE Galbae imperat. ex Inalpinis Auanticos et Ebroduntios, legunt alii Bodiontios, quorum oppidum Dina; quibus adsentior, Dinamque Donum ad Lemar num, Bodiontios, populos qui circa illum lacum sunt, interpretatus [Note: Alii Caracallam fuisse tradunt, male.] sum supra. Aucnticorum sedes notior est.

Antoninus demum Pius [Note: Alii Caracallam fuisse tradunt, male.] imperator legem tulit, qua liberos omnes monarchiae Romanae finibus comprehensos ciuitate donauit. Ea lex his concepta verbis fuit [Note: In Authenticis.]: IN ORBE ROMANO QVI SVNT, CIVES SINT ROMANI. Qua ratione non socii modo et foederati, sed prouinciae omnes, et subiectae Romano nomini ciuitates, hoc est, vt Iustinianus imperator interpretatur, nobilitatem, siue ius annulorum et natalium restitutionem siue ingenuitatem consecutae sunt. Quam quidem legem insubsequentibus omnibus et eis, qui emergerepostea possent, casibus valere, idem Iustinianus voluit.page 32, image: bs0032

Quod autem Heluetios ad amicitiam et societatem recipere, quam seruitute et tributis opprimere maluit Caesar, quartum inde commodi periculique crearetur, ea qua fuit prudentia, considerauit. Homines enim fortissimos et libertatis iurisque retinentissimos eo statu, qui seruis abiectisque deberetur acturos nequaquam existimauit, potius, quos hostium loco habuerant, Germanos excituros maioreque detrimento et copiis, facta noua coniuratione prouincias Romanorum repetituros. Accedebat, quod veluti speculam populi Romani et propugnaculum, quod de Martio Narbone colonia dixit Cicero [Note: Oratione pro Balbo.], infestis nationibus oppositum, qui scilicet Germanorum pericula a populi Romani copiis armisque propulsarent, Heluetiorum amicitiam intelligebat: Quantum enim animis virisque possent, suo periculo cognouerat Caesar, cognouerant ante miserabili suorum internecione Romani. Nihil igitur potius habuit aut existimauit, quam eos habere pacatos et amicos, quorum nomine metuque Italia omnis, vt ait Sallustius [Note: Fine Iugurthini.], contremuerat, Roma praeter Caesarem, qui idem orbem terrarum imperio complexus est, eis reprimendis et deuincendis petere aut sperare potuit neminem.

CAPVT IX. De coloniis Romanis in Heluetia, quae, a quibus, et quando ductae, deque ratione linguae apud Auenticos et Antuates mutatae.

1. Romanorum duae coloniae in Heluetia: (I) Equestris, a Iulio Caesare ducta, Augustaeque adpellata.

2. Coloniarum ratio duplex, aut ciuium Romanorum, aut militum, quae vltima est Equestris et latius describitur.

3. Vbi fuerit colonia Equestris, quaestio auctorum, qui refutantur.

4. Altera sententia probata, qua ciuitatem Equestrium esse Neuidunum, multis eruitur.

5. Neuiduni fuisse praefectum fabrum et qua de caussa.

6. (II) Auenticum, altera Romanorum colonia.

7. Ductor huius coloniae quis? an ex cognomine Flaviae expediri possit?

8. Videtur Vespasianus Auenticae ductor coloniae, idque bello Iudaico confecto.

9. Vespasiani pater Sabinus, apud Heluetios commo ratus.

10. Multae Auentici inscriptiones Vespasiano factae.

11. Annon cum incommodo prouincialium eiusmodi factae coloniae?

12. Colonias has linguam Romanorum propagasse.

13. Franci, linguae Romanae admodum studiosi, corruperunt suam.

14. Vocabula et formulae loquendi Germano-Latinae: et inde aliquot leges Salicae explicantur.

15. Germanos Gallicae et alii linguae facile adsuescere.

DVctae postea in Heluetiam Romanorum coloniae. Duas reperio, Equestrem et Auenticum, quibus auctoribus, quo tempore, tantundem ex scriptoribus priscae auctoritatis et fidei liquet. Equestris tamen prope dixerim, ex epigrammate, quis conditor fuerit. Illud sic habet:

C. PLINIO. M. F. COR.

FAVSTO.

AED. PL. II VIRO COL.

IVL. EP. FLAMINI.

C. PLINIVS. FAVSTVS.

VIVVS. P. C.

ex quibus COLONIAM IVLIAM EQVESTREM non nisi a Iulio Caesare ductam dictamque adfirmo. Tulit nomen patris Octauianus. Sed quas duxit, Augustae sunt adpellatae, vt in Rauracis, nouis colonis additis, Augustae Rauracorum; in Rhaetia prima Augusta Vindelicorum; apud Salassos Augusta Praetoria.

Coloniae aliae erant ciuium Romanorum: aliae, quae militares proprie nominatae. Ad has milites veterani, qui etiam ciues, periculis bellisque defuncti, tanquam ad tranquillitatem laborumque praemia, cum signis et aquilis ac primis ordinibus et tribunis deducebantur. Hinc illae apud Lucanum [Note: Lib. 1. Phassal.] querelae:

Conferet exsanguis quo se post bella senectus.
Quae sedes erit emeritis, quae rura dabantur,
Quae noster veteranus aret, quae moenia fessis?

et illa Hygini: Finitis amplioribus bellorum


page 33, image: bs0033

operibus, augendae reipublicae caussa, illustres Romanos viros vrbes constituisse, quas aut victoribus populi Romani ciuibus aut emeritis militibus adsignarent. Iulianae coloniae praeter Capuam, quam primo consulatu duxit, militares omnes. Militaris ergo et Iulia Equestris, eorum scilicet, qui post bella ciuilia emeritaque stipendia ad agrorum cultum et quietem translati sunt. Multas autem vrbes per Italiam et extra eam refecisse Caesarem, partim nouas constituisse, colonias vero plures finitis bellis constituisse, testatur Dio [Note: Lib. 43.].

Illustre proinde, quis Equestris conditor et qualis ipsa; vbi fuerit, tenebrosum. Plinius [Note: Hist. nat. lib. 4 c. 17.] Heluetiis tribuit, et in Belgica collocauit, vti Heluetios. In Sequanis Ptolomaeus, [Note: Lib. 4.] sed ipsos inter Belgas. Liber Prouinciarum, in eadem quidem prouincia, sed vrbem Equestrium addidit Neuidunum. In prouincia, inquit, maxima Sequanorum ciuitas Equestrium, hoc est, Neuidunum, eadem perplexitudine. Sunt namque, qui Neuidunum dicunt esse Donum illa Lemanni ripa, adducti ea maxime ratione, quod pars illa laci nunc quoque Equestris adpellatur, vulgo Cbablais a caballo. Incolae vero Equestres. Sed in eo, credo, decipiuntur, quod, vtraque Lemanni ripa tenuisse Equestres, ignorare videntur. Ita autem rem esse, etiam hodie notum. Quidquid enim Losanna, Geneuam versus, equestribus addicitur, nec se Losannam vltra extendunt Antuates, excipiente colonia Equestrium, quod ex hodierno, vt diximus, quoque nomine Vaat, et quousque se extendit, clarum. Ptolomaeum si consideres, adparebit, Lemanno Rhodanoque Belgicam terminasse et Equestres secundum Iuram collocasse: qua etiam ratione quidam moti Neocomum siue Neoburgum ciuitatem Equestrium esse existimarunt.

Quapropter, quae altera sententia est, Neuidunum Equestrium ciuitatem, ego quidem illud oppidum essedico, quod Neium Gallica siue Romana lingua vocatur, maior enim nominis similitudo. Nam et Germani hoc oppidum adhuc Neuis dicunt, et clarior antiquitatis species. Multa enim hoc laci latere, et hac praecipue prope Neium parte, Romana monimenta reperiuntur, et inscriptiones Geneuam vsque, veluti Capeti, Versutii, Prangini, quae sunt oppida et loca inter Neuidunum et Genevam, et in ipso Neuiduno plurimae, quas nos alibi, hincinde, hoc opere, pro materia inseruimus plerasque. Sed oppidum ipsum mihi considera, et ad Donum compara, Neium quidem adflictae aetatis, Donum nuperum adfirmabis, quamuis quidam Dinam Plinii, Bodiontiorum caput, vt ante notauimus, probabiliter esse existimarint, quod ipsum magis nostram coniecturam confirmat, volentibus quidem Dinam esse Donum, Neium vero Neuidunum. Adde quod credibile sit, Caesarem suam coloniam in loco optimo, vberrimo, amoenissimo collocasse, at nullus toto Antuatium pago, Neuidunensi, ad eum vsque locum, qui etiam nunc Coloniae nomen retinet, melior, pinguior, voluptabilior, vini optimi, frumentique iuxta feracissimo, omnium fructuum abundantissimo. Accedit, quod hoc pacto contra Heluetios ipsos Germanosque, si in Galliam aut prouinciam Romanam rursum cogitarent, hanc illo in loco coloniam obstaculo fore, Caesar animadvertebat, Allobrogibusque, qui e conspectu, solo interlabente Rhodano, munimento et praesidio, quae omnia in Donum altera Lemanni ripa siue sinistra, aut parum, aut nullo modo conueniunt, praeter quod Doni nulla Romanae antiquitatis vestigia. Est autem Neuidunum oppidum ad dextram Lemanni 28 passuum millibus infra Losannam, et 16 supra Geneuam.

Erat vero Neuiduni inter alia officia, quae in coloniis vsurpata, postea ostendemus, praefectus fabrum, quod eo in loco abietes et pinus, vt supra in Ebroduno vidimus, ex Iura sumtas, in nauigationum vsum parandas curarent, quae secundo Rhodano, in Mediterraneum deducerentur. Vnde ista adhuc ibidem est inscriptio inter alias:

D. IVL. L. F. VOL. RIPANO.

CAPITONI. BASSIANO.

EQVO. PVBLICO. HONORATO.

PRAEFECTO. FABRVM.

TRIB. MIL. COH. I. GAL.

L. IVL. BROCCHVS.

VALER. BASSVS.

FILIO.

Equestres etiam hoc monimentum M. Antonino Philosopho imperatori dedicarunt, anno post Christum natum 163.page 34, image: bs0034

IMP. CAES.

M. AVRELIO. ANTONINO.

PIO. FELICI. AVG.

PONT. MAX.

TRIBVNICIAE. POT. XVI.

COS. III.

CIVITAS.

EQVESTRIVM.

Sed de Neuiduno, Equestribusque satis. Auentici locus notior, auctor obscurior Auenticum Romanam fuisse coloniam, ex hoc illustri monimento satis claret:

- - - - - - - - - LEGATO - - - - - - -

FLAVIAE. FIRMAE. ET. LEGATO.

IMP. NERVAE. TRAIANI. CAESARIS.

AVG. GERMANICI. DACICI. LEG. VI.

FIRMAE. SODALI. FLAVIALI. PRAETO-

RI. [transcriber: reg: PRAETORI] AERARII. MILITARIS. LEGATO.

IMP. NERVAE. TRAIANI. CAESARIS.

AVG. GERMANICI. DACICI. PROVIN-

CIAE. [transcriber: reg: PROVINCIAE] LVGDVNENSIS. CONSVLI. LE-

GATO. IMP. NERVAE. TRAIANI. CAE-

SARIS. [transcriber: reg: CAESARIS] AVG. GERMANICI. DACICI. AD.

CENSVS. ACCIPIENDOS. COLONIA.

PIA. FLAVIA. CONSTANS. EMERITA.

AVENTICVM. HELVETIORVM. FOE-

DERATA. [transcriber: reg: FOEDERATA] PATRONO [Note: Legebatur in angulo templi Auentici adhuc anno 1536, sed inde, vt templum, ita ipsum corruptum.]

Insignes prorsus vetustatis reliquiae. Sed o iniuria temporis, an hominum insignior, quae nobis talis tantique patroni nomen inuiderit! Ex hac autem inscriptione satis apertum arbitror, nam aliae supersunt, quae coloniae Heluetiorum faciunt mentionem, fuisse Auenticum eam Heluetiorum coloniam, vt nemo dubitare postea recte queat.

Sed quis duxerit, illud vero est, quod minus in promptu. Vt enim, sicuti de Iulia Equestri diximus, nomen plerumque coloniis reliquerint suum ductores, et Auenticum Flauia nominata sit, plures huius familiae principes, dubitationem ferunt, quam non nisi coniectura expedias. Vespasianus [Note: Imperium iniit A. D. N. 71 occiso Vitellio.] primus in Flauiam familiam imperium orbis terrarum contulit. Successerunt Titus et Domitianus filii. Suetonius [Note: In Vespasiano.]: Rebellione trium principum et caede, incertum diu et quasi vagum imperium suscepit, firmauitque tandem gens Flauia, obscura illa quidem, ac sine vllis maiorum imaginibus, sed tamen reipublicae nequaquam poenitenda. Sed etiam posteriores principes Constantii, Valentiniani, Iustiniani, ceteri ad Tiberium II, Flauii nominati [Note: Glandorpius in Onomastico.].

Ex his coloniae ductorem Auentici capiamus oportet. Vetustior illa, quam vt Constantii, aut Valentiniani, et ceteri deduxerint. Certum ex supra memorata inscriptione, quae Traiani imperio facta: Restat, vt Vespasianus, aut liberi. Vespasianum adseruerim ciuili et Iudaico bellis patratis. Argumenta sunt, quod constanti fama celebratur, ipsum siue Titum, Auenticensem pagum, dum Iudaicum bellum ingenti studio comparat, colonis conscriptis pene exhausisse, regionique nomen Vchtlandiae, quasi vacuae et solitariae fecisse, quamuis hoc nomen antiquius esse, mihi nullum dubium sit, vt Auentici, quod Romanis scriptoribus inde formatum, credibile igitur rebus imperii compositis, stabilita prope adflicta et nutante republica, emerito militi et veterano, superiorum imperiorum exemplo, sedes has destinasse, coloniamque militarem Auenticum duxisse, quae incolarum inopia laboraret, desideratis, diuturno bello, aut longinquiore terrarum spatio absumtis, vel praesidio relictis, quos Iudaicae expeditioni socios, commilitonesque habuisset. Tertiae sane legionis [Note: Eandem apud Equestres egisse, aut potius ex ipsis et ceteris Heluetiis completam fuisse, testimonio est inscriptio illa facta Capitoni Bassiano, qui tribunus fuit cohortis vnius ex hac legione et apud Neuidunum egit.] milites, quae Gallica nominatur, quod ex Gallis confecta esset, in Syria hiberna habuisse, et pro Vespasiano contra Vitellium fecisse, posteaque victoriae et imperii caussam eidem conciliasse, testatur ex Dione Xiphilinus.

Accedit parentis Sabini memoria, qui foenus apud Heluetios exercuerit, ibique diem, Suetonio auctore, obierit, quem non alibi agitasse functumque esse crediderim, quam Auentici, quae Heluetiorum caput esset, opulentiaque et magnitudine, tum conuenarum frequentia ex Gallia, Italia, Sequanis, Rauracis, nulli Galliarum post esset.page 35, image: bs0035

Si inscriptiones requiras, nec illae Auentici nullae, in quibus Vespasiani nomen legas, factum meritumque per aetatem et litterarum fugam non intelligas. Vna sic habet:

IMP. CAESARI. VESPASIANO.

AVG. PONTIF. MAX. TR. POT. III.

IMP. VIII. COS. III. DESIG. IIII.P.P. [Note: Facta haec inscriptio A. D. N. 92.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

quae satis cognitum faciunt, cui, et quando Auenticum deducta sit.

Et licet negari non possit, Romanorum colonias prouincialibus maximo oneri et detrimento fuisse; iis tamen potissimum id accidisse arbitror, qui ob delicta finibus pellebantur, Et penitus toto diuisos orbe Britannos, vt conqueritur ille [Note: Virgil. eclog. l.], petere cogebantur, aut certe agrorum parte multabantur. Quod si regio aliqua vacaret, aut infrequentior esset, (quod vsu venit Heluetiae, post bellum illud cum Caesare, et postea rursum plurimis interfectis et venditis, illo quod Caecina Heluetiis intulit [Note: Tacit. Histor, lib. 16. 68.], aut denique in Syriam, vt diximus, transportatis,) quae a Romanis occuparetur, eos non tantum damni, et molestiae, quantum defensionis et dignitatis, vel vicinis vel iis ipsis, quibus immiscebantur, attulisse mihi persuadeo.

Sed hinc quoque ratio, et caussa linguae Celticae in pago Auenticensi praecipue et apud Equestres desitae, siue Germanica eadem fuerit siue diuersa, Romanaeque introductae. Cum enim tractus ille totus Romanis ciuibus moribusque coleretur, fieri non potuit, quin etiam linguae commercium esset, Gallicaque vel relicta vel vsu et consuetudine deprauata, Romana, quae et elegantior et facilior esset, imbueretur.

Ea enim exteros plerosque consuetudo semper tenuit, Gallos sane et Germanos, Romanum cultum sonumque propere imitandi, quod in Francis multimode ostendere possim, (vt nihil dicam, Romanos id maxime enixos, vt non minus imperium, quam leges linguamque suam quam longissime propagarent,) qui cum Galliam totam, ex Germania profecti, in eaque nati et educti occupassent, ita Germanica vocabula Latina norma regulaque inflexerunt, vt qui hodie leges Salicas Ribauriasque Germanus legat, centesimam partem non intelligat.

Ex hoc fonte mannire, Manen , monere; mallum, Mahl , conuiuium. Vnde illa iuris formula, mannire et mallum, quod erat ad caussae dictionem vel in ius vocare. Mos enim fuit Francis, vt actor iudicibus conuiuium pararet, ad vsque caussae decisionem, qui deinde sumtus reum sequebatur. Et lex ilia de Salicis: Si mannitus fuerit ad secundum mallum, ad tertium, quartum, quintum, qui ad sextum venire distulerit, pro vno quoque mallo quindecim solidos culp. iudicib. si ille, qui eum mannit, cum tribus Rachinburgiis, in aracho coniuret, quod legitimum mannitum habuerit. Vbi etiam Rachinburgii Rechtbürgen , sponsores litis: in Aracho, am Rechten , coram iudicum concilio. Eadem ratione placitum a Germanico Platz , conuentum nominauerunt; Scaram, Schar , cuneum, vel turmam, qua voce etiam vsus Aimo monachus; Morgengibum, Morgengab , dotem; Schonestum, pulchrum, Schön ; Adgnaeum repraesentare, auff Gnad und Ungnade stellen ; In alia lege Mundiburdium explicatur: Si quis ingenuam puellam vel mulierem, quae in verbo regis, vel ecclesiastica est, sine parentum voluntate de Mundiburdio abstulerit, hoc est, tutela, vnde Münder , id est, tutor, quae dictio, pupillis propria, ad omnes deinceps tutelas translata est, vt in litteris privilegiisque monasteriorum, et collegiorum videre licet, quae in suum Mundiburde, aut Mundiburdium, accipere reges, et imperatores dicuntur. Eiusdem generis est Vuergeltum mulcta pro sanguine fuso; Nuingeltum, poena furti quae fur nouies tenebatur restituere rem per fraudem auersam; Fredum siue fredam, quod nunc Frevel dicimus, mulctam temeritate aut violentia acceptam, vocabant, vt alia lege Salica: Si quis seruum fugientem ad ecclesiam vi abstraxerit, et iniuriam ecclesiae fecerit, componat 37 solidos ad ecclesiam: et pro fredo soluat in fisco 60 solidos, quod contra legem fecerit, et ecclesiae honorem non impenderit. Illa prisca Francorum pietas, et religio fuit; at nunc, o tempora, o mores! sexcenta sunt alia, quae in Latinum morem detorta et coacta illam, qua Auenticensis pagus Equestres, Gallique vtuntur, linguam pepererunt. Id quod


page 36, image: bs0036

etiam Othoni Frising. [transcriber: footnote (n) is missing ] visum: Videtur, inquit, mihi, Francos, qui in Galliis morantur, a Romanis linguam eorum, qua vsque hodie vtuntur, adcommodasse. Nam alii, qui circa Rhenum ac in Germania remanserunt, Teutonica lingua vtuntur.

Sed et nostri homines Germanico modo docti et educti, etiam ignauissimi quique, et omni humaniori cultu expertes, si in Galliam militatum abierint, tantum non statim linguam Gallicam imbibunt, sed etiam mores, et primo corruptissimos citius quam necesse aut bonum sit. Nescio enim, quam facilis sit ex Germanico in quemcunque sermonem transitns et declinatio, regressus vero asperrimus. Sed de lingua Gallica antiqua siue Celtica dabitur, vt spero, alias dicendi locus, quando tam multos eadem de re disseruisse, nihil dum satis constituisse intelligo.

CAPVT X. De coloniis et republica coloniarum in genere, de Heluetiis in specie.

1. Quid sint coloniae.

2. Caussae deducendarum coloniarum.

3. Militares coloniae demum post inclinatam rempublicam frequentatae.

4. Deductiones coloniarum per quos factae et qua norma.

5. Coloniarum duo genera, borumque differentia.

6. Coloniae habuerunt suas leges et magistratus.

7. Senatores coloniarum dicti Decuriones, e quibus lecti magistratus.

8. Colonias tributa dedisse; nonnullas vacationem aliaque priuilegia habuisse.

9. Habuisse et suos patronos.

10. Omnia haec in Auentico et Equestri seruata.

11. Curatores Auenticenses ex monimentis probantur.

12. Duumuirorum mentio in lapidibus.

13. Sic et Triumuirorum.

14. Auenticum vacatione gauisam fuisse, inde probatur, quod Emerita et Foederata vocatur.

COlonias duas Romanas in Heluetiam ductas, et quibus auctoribus, vt opinor, vidimus. Sed incidit statim dubitare, quaeratio statusque coloniarum Romanarum fuerit. Ea paucis, quae ad nostrum institutum attineant, deinceps exsequar. Colonias, scripsit Agellius [Note: Noct. Attic. lib. 16 c. 13.], fuisse ciuitates, ex ciuitate Romana quodammodo propagatas, eiusque effigies parvas, et simulacra quaedam videri. Earum ducendarum mos cum ciuitate ipsa natus, celebrari, nisi vltimis prope ruentis imperii temporibus, nunquam desiit.

Huius instituti sex potissimum redduntur caussae. Vna ad populos, quos Romani vicissent, armis melius coercendos: altera hostium incursionibus, earum quasi obiectu, reprimendis: tertia stirpis augendae, et propagandae caussa: quarta plebis vrbanae exhauriendae: quinta seditionibus, per partium diuulsionem abolendis: sexta et vltima, vt praemiis milites, qui toties vitam pro republica in discrimine habuerant, adficerentur.

Sed militares coloniae quamdiu respublica salua et sui iuris fuit, nullae, aut paucae; qui eam armis oppresserunt, militibus conciliandis, partim remunerandis instituerunt, Sulla, Iulius Caesar, Tresuiri, et reliqui deinceps, qui principium in republica tenuerunt. Neque extra Italiam ante C. Gracchum, qui Carthaginem in Africa duxit, vlla, quod in legibus eius inter perniciosissima recensuit Paterculus; imperatoribus contrarium visum, prouinciamque omnes coloniis frequentari coeptae.

Deductae vero antiquitus per curatores Agrarios, vel Triumuiros, vel V viros, vel VII viros, vel X viros, etiam per XX viros, qui quidem III viri, vel X viri, etc. agris dandis, adsignandis, vel coloniae deducendae nominati. III virum apud scriptores praecipua mentio. Modus quoque iugerum in capita tribuendorum legibus antiquis praefiniebatur; Sed imperatorum arbitrium, in seruitutem abiecta republica, deinde fuit.

Nec coloniarum ratio vna. Aliae enim ciuium Romanorum, aliae Latinae aut iuris Latini adpellatae: discriminis auctor locuples inter ceteros Liuius, vbi de Aquileia loquitur: Illud agitabant, inquit, vt colonia Aquileia deduceretur, nec satis constabat, vtrum Latinam an ciuium Romanorum deduci placeret, postremo Latinam potius deducendam patres censuerunt. Illae iure priuato ciuium Romanorum et Quiritium vtebantur [Note: Conf. § 4. Instit. Instin. de iust. et iure, et passim.]; hae minime: Illis ius priuatae libertatis, connubiorum, patrium,


page 37, image: bs0037

legitimi dominii, testamentorum, tutelarum, et cetera, quae iuris Romanae ciuitatis propria fuerunt; his solum suffragii ius, idque magistratus permissu, et, si in Latina aut iuris Latini ciuitate magistratu functi essent, ciues Romani vt essent, permissum, alias Romanae ciuitatis penitus expertibus. Ex Cicerone, praeter ceteros, manifestum, qui T. Matrinium Spoletinum, ex colonia Latina, ciuitate esse donatum, pro Balbo dixit, non vtique donandum, si habuisset.

Habuerunt enim coloniae suas leges, suum senatum, suos magistratus [Note: Contrarium adserere videtur Agellius loco iam notato.], leges quidem, aut a populo Romano acceptas, aut a se repertas, easque a Romanis quidem legibus disparatas, Romanis tamen Triumviris conditas, aut approbatas. Quae enim legatis, decreto senatus, ordinandis prouinciis, potestas, eadem curatoribus coloniis constituendis.

Senatores in coloniis, vt municipiis, decuriones vocabantur. Vnde in priscis monimentis passim: DEC. COL. Decurio coloniae dicti, Pomponio teste, quod initio, cuin coloniae deducerentur, decima pars eorum, qui ducerentur, consilii publici gratia, conscribi solita sit [Note: Vide leg. 239 §. 5 ff. de verb signif. Conf. Gothofred. ad l. 1 ff. de Decurionibus. (Pandect. lib 50 tit. 2.)], atque iis legendis, census, vt Romae, notatus. Numerus eorum incertus, pro amplitudine coloniae maior, minorue fuit. In colonia Capua centum decuriones fuisse, Cicero tradit [Note: Orat. agrar. 2.]. Magistratus praecipui II viri, IIIviri, VI viri, censores, aediles, et quaestores, tum qui sacris praeerant sacerdotes, flamines, et pontifices. IIviri sane in coloniis iidem, qui Romae consules, qui proinde etiam praetexta vtebantur, et ex decurionum numero legebantur. Vnde Pomponius [Note: Leg. 7 § 2 ff. de decurion.]: Is, qui non sit decurio, IIviratu, vel aliis honoribus fungi non potest. Iidem IIviri iure dicundo nominati, vt in antiquis lapidibus IIvir. I. D. Censores, censui agendo instituti.

Tributa enim pependisse, militemque dedisse colonias, nullum dubium. Habuerunt tamen aliquae militiae vacationem; docet Liuius: Diis, inquit, rite placatis, delectum habebant consules, acrius intentiusque, quaem prioribus annis quisquam meminerat, habitum. Nam et belli terror duplicatus, noui hostis in Italiam adventu, et minus iuuentutis erat, vnde scriberent milites. Itaque colonos, etiam maritimos, qui sacrosanctam vacationem dicebantur habere, dare milites cogebant, quibus recusantibus, edixere in diem certam, vt quo quisque iure vacationem haberet, ad senatum deferret. Alias quoque aliis maiora priuilegia immunitatesque habuisse, suadet Cicero [Note: Contra Verrem.]. Quaee colonia, inquit, est in Italia tam bono iure, quae per hos annos, tam commoda vacatione vsa sit omnium rerum, quam Mamertina ciuitas per triennium?

Praeter magistratus fuit patronus coloniae, Romuli instituto, qui, vt plebeiis tutores patricios, ita coloniis et sociis populi Romani; quos quidem ex ciuibus vellent patronos legendi potestatem fecit, quorum opera in vrbe, si quae essent, quod interesset, vterentur [Note: Dionys. in Antiquit. [transcriber, in the print: Antiqit.] ]

Quae omnia seruata esse, habuisseque coloniam Auenticum et Equestrem, suum scilicet senatum, cui praeessent II viri, suos censores, quaestores, aediles, flamines, curatores, et patronos, sine controuersia est, consideranti, eundem fere deducendarum ductarumque coloniarum modum, rationemque fuisse. Sed ea ipsa nominatim exemplis ostendere quis satis possit, hac in bonorum scriptorum monimentorumque vastitate? Pauca tamen producam, quae reliquorum forte adsensum praebeant.

Curatorum primo coloniae Auenticensis aliquae nobis inscriptiones memoriam conseruarunt T. Ianuarii Floriani, et P. Domitii Didymi Villariae: haec eorum declaratio ostenditur.

DEAE. AVENTIAE.

ET. GENIO. INCOLAR.

T. IANVARIVS.

FLORIANVS.

ET. P. DOMITIVS.

DIDYMVS.

CVRATORES. COL.

EX STIPE. ANNVA.

T. Tertii Seueri alumni et curatoris coloniae epigramma aliud exstat ibidem loci, beneuolentiae et gratitudinis vicariae plenum.

DEAE. AVENTIAE.

T. TERTIVS,

SEVERVS.

CVR. COLON.

IDEMQVE. AL.page 38, image: bs0038

CVI. INCOLAE.

AVENTICENS.

PRIM. OMNIVM.

OB. EIVS. ERGA.

SE. MERITA.

TABVLAM. ARG.

P. L [Note: Publico Loco.]. POSVER.

DONVM. D. S. P [Note: De Sumtu Publice.].

EX. VCC. L. D.D.D. [Note: Locus Datus Decreto Decurionum.].

Superius [Note: Cap. 4 n. 12.] scripturam Paterno curatori coloniae factam collocauimus.

Duumuirum vero, quos eosdem, quos Romae consules, in coloniis diximus, praeter duas supra etiam positas [Note: Cap. 9 n. 1.] vna ex Pirreport descripta, altera Equestris coloniae, etiam hanc, licet mancam, nuper Agauni exscripsimus, in ruinis chori veteris templi beatorum Martyrum:

- VIP ANSIO. COR.

- V. FILIO SEVERO.

II VIRO FLAMINI.

IVLIA DECVMINA

MARITO.

Alia reperitur Neuiduni, sed in fragmentis, qua nempe Duumuiri nomen tamen legas.

--- ANT ABRO ---

--- VAC. R. CONVENT.

HELVETIC. IIVIRO

IVLIAE GELL. MARCEL.

CORNELIA. F.

Sed haec in arce Prangina, haud procul a Neuiduno, integra adhuc cernitur:

C. IVL. C. F. VOLT.

SEMATO

II VIRO. ITERVM.

FLAMINI. AVG.

L. IVL. CAPITO. AMICO.

OPTIMO.

Triumuiros aerarii curam habuisse et eiusdem praefectos egisse, cognosci potest ex fragmento hoc, iuxta Geneuam:

--- RICCIO. T. FIL.

--- POL. FRONTONI.

III VIRO AERARII.

--- FEX TEXTAMENT.

Seuirum Valerium hunc fuisse in colonia Equestri, ostendit haec Versutii oppido sex passuum millibus supra Geneuam:

D. VALERIO ASIATICI LIBERT.

SISSI III II I COL. EQ.

Sissi oppidum est quatuor infra Geneuam leucis, vulgo Seistel dextra Rhodani, nam quae de IV viris Aug. postea. Et sane infinita sunt apud nostrates, licet parum integra Romana epigrammata, sed ea nec persequi est animus, et ea, quae praetuli, satis esse arbitror ad ea, quae de coloniis institueram.

Nunc vero Auenticum militarem vacationem habuisse, nisi quantum sponte vellet, ex eo mihi indubium, quod Emerita inscribitur, vnde et alia priuilegia et immunitates auguro. Vt enim Emeriti illi milites, qui labore, excubiis, vigiliis et munere omni castrensi expertes sunt; ita Auenticum emeritam coloniam adfirmarim, hoc est, omnis tributi, et militiae onere liberam, nihilque nisi ex foedere, additur enim foederata, populo Romano debentem. Haec de coloniis Heluetiis ex lectione non indiligenti, veterumque monimentorum accurata inspectione mihi iam quidem in mentem venerunt, quae referre in litteris volui, vt postea mirari desinant, qui Heluetiorum nobilitatis origiginem scrutantur, eamque intelligunt non aliunde esse.

CAPVT XI. De Romanorum in Heluetia praesidiis, quae, quibus locis et a quo tempore.

1. Praesidia Romana contra insultus Germanorum secundum Rhenum disposuit Drusus Germanicus.

2. Castella a Traiano, Posthumo, Lolliano, Aureliano et Probo reparata.

3. Constantius Caesar inprimis multa et in Heluetiis et Galliis vastata reparauit.

4. Constantinus M. sublatis militibus limitaneis imperio Romano exitium parauit.

5. Castellorum deinde in Gallia et Heluetia restauratores Iulianus et Valentinianus.

6. A Gratiano praesidia limitanea neglecta.

7. Ingens praesidiariorum Romanorum in Gallia numerus.

8. Tandem omnia Romanorum propugnacula in Gallia a Francis euertuntur.

9. Pauca in scriptoribus nominantur castella Heluetiorum, vnde coniecturis opus.

10. Vartensee arx a situ et aliis descripta.

11. Non confundi debet cum Vartenberg, quo nomine tres arces dictae.

12. Arbor felix, a Constantio fertur condita, et vnde dicatur.page 39, image: bs0039

13. Antiquior tamen nostro videtur, hodie Arbona vocata.

14. Burgum: hic praesidium habuisse Romanos, e monumeniis repertis apparet.

15. In eius vicinia insula St. Otmari.

16. Rhinourum situ mirabili, nummis, hominumque et equorum ossibus, nec non vicino Augiae monasterio commendatur.

17. Confluentia, loco, quo Allemanni saepe irruperunt, sita.

18. Castella hactenus dicta, finitima fuisse; quae sequuntur, mediterranea.

19. Aquae Heluetiae, hodie Bada, oppidum a thermis et conuentibus Heluetiorum celebre.

20. Vindonissa, a qua legio aliqua Vindonissa nuncupata.

21. Bremgarte Liberae praefecturae caput.

22. Alae ab equitum alis dictae.

23. Calorona, nune Clerolle, nundinis celebris.

SEd cum deinceps Germani barbaraeque nationes, Helvetiam Galliasque omnes maxime infestarent, illae, aut Romanis subiectae, aut amicitia et foedere deuinctae essent, illis praesidia praebuerunt, arcesque et castra versus hostium irruptiones constituerunt. Praesidium, auctore Varrone [Note: Lib. 4 de Lingua Latina.], dictum, quia milites extra castra praesidebant in loco aliquo, quo tutior regio esset. Multa fuisse secundum Rhenum praesidia, quibus Galliae contra Germanorum irruptiones defenderentur, ex scriptoribus antiquis, et iis, quae supersunt locorum, vbi ea agitari solita, vestigiis, satis adfirmatum est. Drusus [Note: Dio Lib. 55.] quidem, qui primus Germanicus adpellarus, cognomen Senatus decreto ex prouincia obtinuit, ripas Rheni plurimis castellis, ea praesidiorum munimenta, obsedit, Iul. Floro teste [Note: lib. 4 c. vlt.]. Praeterea, inquit, intutelam prouinciarum praesidia, atque custodias vbique disposuit. Per Mosam flumen, per Albin, per Visurgim. Per Rheni quidem ripam quinquaginta amplius castella dixerit.

Ea postea partim seditionibus [Note: Tacit. Hist. lib. 4.] militaribus, partim barbarorum [Note: Cattorum, sub Domitiano.] impressionibus diruta et incensa Traianus fortissimus imperator reparauit primus, imperiique fines porrexit. Romani, inquit Eutropius [Note: Breuiar. 8.] de eo, imperii, quod post Augustum defensum magis fuer at, quam nobiliter ampliatum, fines longe lateque diffudit, vrbes trans Rhenum in Germania reparauit. Valeriani rursus imperio euersa, Posthumus, Galliarum praeses, tum Lollianus, non solum restituerunt, sed etiam noua condiderunt. Trebellius [Note: In Lolliano.]: Et Lollianus quidem nonnihil reipubl. profuit. Nam plerasque Galliae ciuitates, nonnulla etiam castra Posthumus per septem annos in solo barbarico aedificarat, quae interfecto Posthumo, subita irruptione Germanorum, et direpta sunt et incensa, statum veterem reformauit. Aurelianus in restituendis Galliis non se inertem praebuit. Probi vero in reparandis antiquis, nouisque castellis et propugnaculis aedificandis, praecipua opera fuit. De quo ita Vopiscus [Note: Ineius vita.]: Vrbes Romanis et castra in solo barbarico posuit, atque illis milites collocauit. Agros, et horrea, et domos, et annonam Transrhenanis omnibus fecit, iis videlicet, quos in excubiis collocauit.

Tempore Diocletiani, cum barbari rursus, sumtis animis, in Gallias inuasissent, primo in eos Maximianus Augustus immissus, dein Constantius Chlorus Caesar, qui non solum praeclara contra easdem Germaniae et Allemanniae gentes facinora perpetrauit, sed etiam vrbes, castra, munimenta toto Rheno restauranda curauit. Nam eum quidem in Heluetia Vitodurum dirutum restituisse, ante ostendimus [Note: Lib. 1 c. 3. n. 25.], et Constantiam de suo nomine reparasse, memoriae traditum, aliaque plurima, aut nova condidisse, aut vetera resuscitasse, adducor auctoritate orationeque Eumenii, hoc tempore ad praesidem Galliae habita [Note: Pro restitutione scholarum Menianarum.]: Nam quid ego, inquit, alarum et cohortium percenseam, toto Rheni, et Isiri, et Euphratis limite restituta? quot vbique muri, vix repertis veterum fundamentorum vestigiis, excitanutr, etc.

Constantini, ob merita Magni, Constantii filii, non minora contra Allemannos gesta; Milites vero Romanos oblitos, vt ait orator, deliciarum circi maximi, Pompeiani theatri, et nobilium lauacrorum Rheno Danubioque praetendit, ac limitis eius agere excubias iussit, omnia cum beneuolentibus et propitiis Romani imperii custodibus ac tutoribus. Sed vbi eosdem praesidiarios et limitaneos milites, siue imperii fiducia,


page 40, image: bs0040

siue ita in fatis erat, stationibus et excubiis deduxit, limitesque nudos et incustoditos reliquit, non solum barbaris nationibus nouum iter aperuit, sed veluti ad prouinciarum Romanarum ruinas, et excidium invitauit, adeoque Romano imperio finem accelerauit, vt, cum de eo, sicuti de aliis Christianis imperatoribus multa Zosimus mendaciter, pleraque acerbe, hoc tamen verissime tradidisse putetur [Note: Hist. lib. 2.]: Fecit et aliud quoddam [Note: Desunt in hodiernis exemplaribus, vbi talia tractauit.], inquit, Constantinus, quod in ditionem populi Romani liberum barbaris aditum praebuit. Nam cum imperium Romanum extremis in limitibus, vbique Diocletiani prouidentia, quemadmodum a nobis supra dictum est, oppidis et castellis atque burgis inclusum esset, omnesque copiae militares in iis domicilium haberent, fieri non poter at, vt barbari transirent, vbique copiis hostium repellendorum caussa occurrentibus. Hanc praesidiorum munitionem Constantinus aboleuit, maioremque militum partem de limitibus submotam in oppidis nullius opis egentibus collocauit: a barbaris vexatos praesidio nudauit: tranquillas et quietas vrbes militum peste grauauit, qua iam complures ad solitudinem redustae sunt, milites ipsos theatris et voluptatibus addictos emolliuit, denique simpliciter vt dicam, rerum hactenus pereuntium internccioni principium et semina praebuit. Hactenus Zosimus. Constantino quidem vivo pleraque tuta; vbi excessit viuis, Galliae statim Allemannis pro praeda fuere, Marcellino teste [Note: Lib. 16.].

Iulianus postea, multis victoriis, prouinciam et plerasque Galliae ciuitates reciperauit et confirmauit, castella et oppida restaurauit. Nam de Tabernis [Note: Vulgo Zaberen in Elsatia.], vnde reliquorum duco argumentum, ita tradidit idem Marcellinus: Conuersos hinc Iulianus ad repar andas tres tabernas, munimentum ita nominatum, haud ita dudum obstinatione subuersum hostili, quo aedisicato constabat ad intima Galliarum, vt consueverant adire, Germanos arceri, et opus spe celerius consummauit, et victum defensoribus ibi locandis, ex barbaricis messibus, non sine disoriminis metu collectum, militis manu condidit in vsus anni totius. Valentinianus vero, qui paullo post imperium obtinuit, exemplum Drusi secutus, a Rheni origine, ad ipsum Oceanum castella et munimenta ducere coepit. Marcellinus [Note: Hist. lib. 28.], saepius memoratus auctor: At Valentinianus, inquit, magna animo concipiens et vtilia, Rhenum omnem a Rhaetiarum exor dio ad usque fretalem oceanum magnis molibus communibat, castra extollens altius et castella, turresque assiduas per habiles locos et opportunos, quam Galliarum extenditur longitudo, nonnunquam etiam vltra flumen, aedificiis positis, subradens barbarorum fines. Alio loco [Note: Lib. 30.] Roboris apud Basileam castelli ab eo conditi meminit. Secuto, inquit, posthac anno Gratiano adscito in trabeae societatem, Equitio consule, Valentiniano post vastatos aliquos Allemanniae pagos munimentum aedificanti prope Basileam, quod adpellant adcolae Robur, adfertur praefecti relatio Probi, docentis Illyrici clades. Et postea: Ideo autem Valentinianus etiam merito timebatur, quod et exercitus auxit valido supplemento, et vtrobique Rhenum celsioribus castris muniuit, atque castellis, ne latere vsquam hostis ad nostram se proripiens possit. De praesidiis Rheno impositis a Valentiniano mentionem retulit etiam Zosimus [Note: Hist. lib. 4.]: Transrhenani, inquit, barbari, qui, quamdiu Iulianus superstes erat, nomen Romanum metuebant, et satis habebant, sinemo quid eis in solo suo quiescentibus, exhiberet molestiae, morte Iuliana nunciata, suis continuo sedibus egresis ad gerendum contra Romanos bellum se se parabant. Quo Valentinianus animaduerso, copias, et pedestres, et equestres et armaturae leuis, vti par erat, disponebat, sitaque ad Rhenum oppida necessario praesidio communibat.

Sed haec finis castellorum et limitum. Nam Gratianus imperator cum Allemannorum apud Colmariam ingentem stragem dedisset, qui superfuerant cladi, in militiae ordines conscripsit, partim cis Rhenum transtulit, et qui propter eum fluuium sunt, agros partiuit: vt alias pluribus ostendemus [Note: Lib. 2 c. 5.]. Constantinus tamen, qui sub Honorio in Britannia tyrannidem inuasit, et postea in Galliam traiecit, Rhenum contra barbarorum irruptiones, et Alpes praesidiis firmasse, scripsit idem Zosimus [Note: Hist. lib. 6.]. Propter has, inquit, caussas praesidiarios in bis loca, Alpibus, Constantinus collocauit, ne isti, barbari, liberum in Galliam aditum haberent, Rhenum quoque praesidio muniuit ido neo, quod a Iuliani principis temporibus neglectum fuer at.

Iosephus [Note: In Antiquitat. Iud.] suo tempore 300 hominum millibus Gallias custoditas mandauit scripto. Alii 25 fuisse legiones, memoriae tradiderunt. Qnod si legioni 6 peditum millia, equites 666 tribuamus, non vltra hominum centum quinquaginta millia reperimus. Sed credibile est, eos, qui numero Iosephi deesse possunt, extra legionum ordines fuisse, quibus tantum ciues, aut ciuitate donati includebantur.

Franci demum, Hunni, et Allemanni, quae Vandali et eorum socii sarta et integra


page 41, image: bs0041

reliquerant castra, et oppida funditus euerterunt, et quicquid Romanae memoriae aut firmitudinis fuit, prodentibus etiam praesidia et oppida Romanis militibus. Vnde Procopius [transcriber: footnote (x) is missing]: Romanorum interea milites alii, qui in Galliae finibus erant, custodiarum gratia constituti, cum neque Romani redire iam possent, nec ad hostes, Gotthos, qui Italiam tenebant, vt Arrianos, concedere sese cum signis, et locum insuper, quem pro Romanis seruabant, Arborigis (Francorum gens erat) Germanisque Allemannis prodidere.

Cum vero plurima, vt vidimus, secundum Rhenum, et contra barbarorum impressiones, diuersis locis, castra et propugnacula a Romanis condita et excitata fuerint in Heluetio solo, vnius Arboris felicis ad Acronium, Vindonissae ad Vrsam, Castellique Aquarum ad Limagum, et denique Calaronae ad Lemannum mentionem scriptorum antiquorum monimentis distincte tantum consignatam reperio. Igitur quod fieri necesse est, vbi non liquet, et deficiunt scriptores, cetera, vt alias saepius, coniecturis aucupabimur.

VARTENSEE.

Illa mihi arx prima occurrit Romani cultus et operae, nobilissimorum Blarerorum antiqua sedes. Eam fuisse primam ad lacum speculam, vnde illi nomen, et contra Vindelicos obiectos praesidium, loco munito, et turribus, triplicique vallo, fossaque quondam distinctum. E regione vltra Rhenum Brigantium, Vindelicorum oppidum, priscis scriptoribus notum, a quo lacus Brigantinus, et vicini Brigantii, ad ingressum Rheni, supra adsurgit Rhinecum antiquum oppidum, et Rheguscorum, qui inter Rhaetos illiusque gentis caput, et nisi fallor Romanis quoque habitatum. Nam peropportuna haec tria loca non solum continendis Rhaetis, sed et praecipue Vindelicis, Sueuis, Allemannis.

Quantum ad Vartensee pertinet, eiusdem vsus, Romanaeque pariter structurae arxalia quondam in Rauracis Vartenberg nominata, in monte, qui Pratis latis, (ita Bratelematten cum nobilissimo et eruditissimo D. Ioan. Iacobo Vom Staal, equite aurato, adpello,) imminet, et in Rhenum porrigitur. Erantvero tres hoc nomine coniunctae arces, exiguo inter se spatio, vt adhuc ostendunt rudera, vnis cinctae moenibus, regioni claustrum et ex alto custodia, late patentibus Rheno, Rauracis, et Brisiacis. Sane consideranti eius situm, et ex iis, quae supersunt, amplitudinem, facile persuaderet, fuisse Valentiniani I munimentum, prope Basileam conditum, nisi magis placeret eorum opinio, qui Rhinfeldam esse arbitrantur, decem supra Basileam passuum millibus, quod munimentum Germani, Gallique Romanum Burgum vocarunt, et breuius Romburg, aut potius Raubburg, propter praedas, ex Allemannia eo comportatas, quod non intelligens Ammianus [Note: Hist. lib. 30.], vt raro Romani Italique Germana vocabula bene aut intelligunt aut exprimunt, Robur adcolas vocasse, scripsit. Vartensee ad lacum sequitur

ARBOR FELIX.

Praesidii in ea Romani meminit supra memoratus Ammianus [Note: Hist. lib. 31.], cum Gratiani in Pannoniam ex Heluetia describit iter. Dispositis, inquit, quae pro temporum captu, per Gallicas res nationesque poscebant, Gratianus exinde digressus per castra, quibus Arboris felicis nomen est, ad opitulandum oppressae parti porrectis itineribus ire tendebat. Liber notitiarum, non multo post editus, ostendit in ea fuisse tribunum cohortis Herculiae, ex Pannonia. Oppidi origo Romana, et quidem Constantio [Note: A. D. N. 355. Ammian. lib. 15.] Constantini filio attribuunt, victoriae contra Allemannos feliciter partae tropaeum, et inde contra rebelles praesidium, siue ob rerum abundantiam et copiam itae nominasse. Nam arbores eas dictas felices, quae vberes et fructuosae, vulgo notum, et praeclari eruditione viri in suis commentariis retulere [Note: Brodaeus in Miscell. et Turneb. in Aduersar.].

Sed vt nihil certi adferam, multo antiquior mihi videtur, siue ea, quae a Iulio Caesare, et L. Munatio Planco ad Constantium vsque contra Germanos Rhaetosque perpetua serie illis in partibus, gesta sunt, siue Antonini itinerarium, quod ante Constantium fertur confectum, consideres. In eo enim Arboris felicis, non vt nuperi, mentio, aitque, distare viginti passuum millibus ab vno quoque oppido Brigantio, et Finibus: quod ita se habet. Nunc Arbonam vocant. Et inde Valafredus, Rapertusque superiorem pagi Tigurini partem, vsque ad Abbatiscellanos, pagum Arbonensem nominauere.

BVRGVM.

Vbi Rhenus Venetum lacum siue inferiorem


page 42, image: bs0042

egressus, non procul inde, nostra ripa, vicus est, quem Burgum nominant, in colliculo situm. Eo in loco fuisse Romanorum praesidium contra Hegouienses, inde mihi persuadeo, quod multa ibi Romanorum monumenta, et murorum ingentes ruinae toto eius collis circuitu, et deinceps ad vicum vsque Eschentz in agris et pratis, veluti fornices subterranei, sola concamerata, numi, tegulae varii coloris perspiciuntur et passim eruuntur. In ipso templo quod in ipsis, et ex illis castri ruderibus, etiam haec, licet per literas tota legi non possit, Caio Caesari facta inscriptio videtur:

IMP. CAES. CAIVS. PONT.

MAX. TRIB. P. P.--

--- P. P. PROC. -- --

-- -- -- ND -- -- S.

-- -- -- -- SC -- -- --

nec scio, quae eius principis aut monstri merita esse potuerint, aut in nostrates, aut in illud praesidium, nisi patris Germanici memoria, et quia Gallis Heluetiisque iam a puero notus. Vnde Suetonius [Note: In eius vita.] de eo: Sic imperium adeptus, populum Romanum vel, vt ita dicam, hominum genus, voti compotem fecit, exoptatissimus princeps maximae parti prouincialium, ac militum, quod infantem plerique cognouerant, sed et vniuersae plebi vrbanae, ob memoriam Germanici patris.

In eodem exitu efficit Rhenus insulam, quae quondam insula Rheni, postea S. Otmari ob exilium eius Sancti viri, eo loco tolerati, nunc in Verd nominatur, eam pons continenti coniungebat, mittebatque in Germaniam, sicuti ex vallis, qui flumine minuente perspiciuntur, adparet: Vsque eo se castrum hoc extendisse putatur, qui postea incensos a Germanis, et Burgum vastatum inferius paullo repositus, eiusque commoditate, et ex ruinis castri Romani Stein oppidum aedificatum, quod ipsi e conspectu, altera ripa, situm est. Sunt qui hoc Burgum Gaunodurum antiquum, de quo Ptolemaeus, esse credidere, non alia ratione ducti, quam nominis Stein et Gaun, quod, vt alibi notatum, etiam lapidem, aut praeruptum saxum rupemue significat; sed de Gaunoduro nos alibi [Note: Supra c. 3.].

RHINOVIVM.

Nulla quidem ibi Romana monimenta, sed antiquitatis iudicium magnum, situ mirabili. Rhenus enim, vbi cataractas maiores perlapsus est, adeo tortuoso fluxu voluitur et in tot moeandros, vt duas quidem peninsulas constituat, vnam solo Germanico, alteram Tigurino, sibi mutuo ita conjunctas, vt solus fluuius diuidat. Germanica antiquo nomine Sueuia vocatur. In contraposita oppidum Rhinouium, antiquum et fractum, et paullo infra Augia Rheni monasterium toto Rheno a continenti separatum, nisi quantum ponte ex oppido nectitur. Sunt tamen et in Sueuia antiquae fossae, valli, murorumque reliquiae, quod argumentum facit, a Germanis, Allemannis, Sueuis firmatam et contra Romanos, qui Rhinouium tenebant, munitam fuisse, illo maximo tempore, quo duobus exercitibus validissimis eas gentes Iulianus aggressus est [Note: A. D. N. 357.]; qua re perculsos, refert Ammianus [Note: Lib. 16.], plerosque in Rheni insulas perfugisse, eas vallo et caesis immensis arborum truncis saepiisse. Reperiuntur vicinis prope Rhinouium campis etiam numi, hominum vero et equorum ossa passim, et quandoque fossae oppletae, quod indicat, moras ibi et castra Iulianum aut Barbetionem ducem habuisse, aut Allemannos cecidisse, et vltra Rhenum repulisse. Augiae antiquissimum monasterium, et ibi Fundanus Hybernus, monachus, iam sub Carolo M. sepultus [Note: A. D. N. 850.] non sine sanctitatis fama.

CONFLVENTIA

Vicus est, eo vbi Arula Rheno coniungitur loco, nomen Romanum. Ipsi talia vocabula indere soliti, vbi fluminum confluxus, corrupte Cobolens. Ita in Germania secunda oppidum ea de caussa nominatum, vbi se Mosella in Rhenum praecipitat. Hic contra Harcinios credibile est habuisse Romanos stationem, nam e regione altera siue dextra ripa oppidum Valtshuot, siue custodia siluae, in loco satis munito et edito, saepe enim Allemanni ex Harcinia in Romanos hac aut illa ripa per insidias irrumpebant, qua ratione factum, vt vbique vigilias agitarent. Eius hoc nomine meminit vita S. Verenae.

Haec, nisi fallor, fuerunt Romana praesidia, nostra ripa, siue Heluetia, contra Germanorum irruptionem. Nam praeterea in oppidis secundum Rhenum, vt Constantiae, Solio Caesaris, Foro Tiberii, militares excubiae erant, et plerumque in iis tribuni, sicuti ex inscriptionibus videre est.


page 43, image: bs0043

Non solum vero secundum Rhenum et in Heluetiae Germaniaeque limitibus Romana praesidia erant; sed etiam in mediterraneis, et secundum Limagum Vrsamque; et iuxta illum quidem

AQVAE HELVETIAE

aut Castellum Aquarum praesidium habuit, non tamen Romanorum militum, sed Helvetiorum, stipendis Romanis, auctore Tacito [Note: Hist. lib. 1.]. Rapuerant, inquit, de legione Vindonissa verba faciens, pecuniam missam in stipendium Castelli, quod olim Heluetii, suis militibus et stipendistuebantur. Addidit olim, quod suo tempore, sub Traiano imperatore desiisset aut castrum, vastum bello, quod Caecina Heluetiis fecit, aut praesidium. Nunc Badam vocant a thermis, quae paullo inferius oppidum oriuntur, Heluetiarum ciuitatum annuis conventibus etiam, praeter salubrium aquarum vsum, celebre. Ab aquis vero incolae Aquenses nominati, ex inscriptione, quae Vettingae, alio loco huius voluminis collocata. Et ob hanc balnearum frequentiam pars illa, quae Inferior Bada a situ vocatur, iam Vitellii imperio [Note: A. D. N. 70.] in municipium excreuerat, et ab eius militibus direpta est, teste eodem Tacito. Direptus, inquit, longa pace, in modum municipii exstructus locus, amoeno salubrium aquarum vsu frequens. Castellum vero, eo vbi nunc est oppidum et quondam arx firmissima, loco, eius antiquitatis erat, vt muri vetustate dilaberentur: quae caussa fuit, cur Hclvetii obsidionem in eo Vitellianorum tolerare non ausi fuerint, sed se potius in apertum, imparati licet et parum firmi, commiserint, caesique, fusi, et fugati sint. Vt alias videbimus. Iam de

VINDONISSA

ex eodem Tacito [Note: Hist. lib. 4.] apertum est, praesidio munitam, et legionum hibernis habitam: vbirebellionem Ciuilis Bataui et tumultum scribit: Cohortium, inquit, alarum, legionum hiberna subuersa, cremataque, iis tantum relictis, quae Maguntiaci et Vindonissae sita sunt. Nec paucorum militum, sed vnius legionis, quae a loco Vindonissa, a numero vna et vicesima nuncupabatur. Idem: Atque interim vna et vicesima legio Vindonissa: Sextilius Felix cum auxiliariis cohortibus per Rhaetiam irrupere. De Vindonissa dictum alibi [Note: c. 3 buius libri.]. Sed primam apud Vrsam fuisse milirum custodiam arbitror eo in oppido, quod

BREMGARTE

vocatur, indeque nomen ductum, quasi prima guardia, decem scilicet supra Vindonissam passuum millibus. Nam si loci situm, firmitudinem, vbertatem, amoenitatem spectes, nullum dubium erit, quin Romano cultu fuerit paratum. Illud flumen Vrsa, vt circino circumductum, pene totum cingit, adsurgente sensim eo in colliculum, qui qua planicem ducit, fossa clauditur et praecipitio, eius regionis, cui Liberae praefecturae nomen, caput. Fuerunt et apud Antuates cohortium et legionum hiberna, de quibus meminit Caesar [Note: De Bell. Gall. lib. 3.]. Vnde et illa poetae [Note: Lucan. Pharsal. lib. 1.], scribentis eos, qui Caesarem ad bellum ciuile secuti, Deseruere cauo tentoria fixa Lemanno. Sed quibus fuerint locis, nonsatis exploratum est.

Ego oppidum illud, quod

ALAE

vocatur, vnum ex iis fuisse crediderim, indeque nomen ab equitum alis, quae ibidem consistebant, oppido quoque duae Romanae, pro insignibus, aquilae, in eam formam, qua ad vexilla vtuntur. Pagum vero oppido vicinum Iuoerno nominatum adcolis, commemorabili ruina proximi montis, cum terra mouisset, superioribus annis [Note: A. D. N. 1584.] expressum, cum ducentarum amplius aedium villarumque strage, hominum vero numero maximo, sed incomperto, nomen ab hibernis seruare, apud me certum habetur. Equitatui vero in Antuatibus versus Veragros et summas Alpes non alia regio aut patentior, aut ad pascua copiosior, quam quae circum Alas.

Vicum eum, qui

CALORONA

antiquis dictus, nunc Clerolle, inter Viviscum, et Losannam nundinis et hominum frequentia adhuc celebris, praesidium habuisse, paullo certius est, si libro Notitiarum fides. In eo enim tribunum et cohortem locat. In prouincia, inquit, maxima Sequanorum tribunus cohortis primae Flauiae Calaronae Sabaudiae. Ex quae quidem memoria Sabaudiae nomen, quod nonnulli a Sabatiis Ligurum gente, alii aliunde trahunt, iam tum notum, et eas partes occupasse, et deinceps ad Auenticensem


page 44, image: bs0044

pagum deductum esse, ex illa, quam supra in Ebroduuo posuimus, inscriptione satis animaduersum est. Alia fuerunt apud Veragros, et Rauracos Romana praesidia, de quibus, vbi de vtraque gente, plura. Nam quae deinceps secundum Lemannum Rhodanumque sunt apud Autuates, prope Equestres et Equestrium colonia occupauere.

CAPVT XII. De praefectis et praefecturis in Heluetia Romanis siue procuratoribus.

1. Praefecturarum Romanarum ratio quae fuerit tum salua republica, tum sub imperatoribus, callide disponente Augusto.

2. Prouinciarum diuisio, qua Galliae vniuersae Caesari Augusto attributae, excepta Narbonensi: in eas praefecti pro praetoribus missi.

3. Curatores Caesaris in omnibus prouinciis.

4. Procuratorum aut curatorum officium in redituum exactione potissimum constitisse.

5. Eorum vis et potestas per Claudium Caesarem ampliata, vocatis ipsis procuratoribus.

6. Gladii accinctu potestas in vitam concessa.

7. In quibusdam prouinciis non alii quam curatores pro praefectis.

8. In Heluetia procuratores.

9. In cetera Gallia partim praesides partim procuratores; in Narbonensi autem praetores.

10. Omnia mutata a Constantino M.

FUerunt quoque in Heluetia praefecti, aut procuratores Romani, quos in disquisitionem vocemus, et, quae eorum ratio fuerit, inuestigemus oportet. Praefecturae, inquit Festus, eae adpellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur, et nundinae agebantur; et erat quaedam earum respublica, neque tamen suos magistratus habebant, sed legibus praefecti mittebantur quotannis, qui ius dicerent. Haec praefecturarum Romanarum ratio fuit, dum respublica Romana; vbi ea mutauit, et in vnius potestatem venit, praefecturarum quoque, vt aliorum officiorum, mutatio facta. Augustus quidem cum deponere imperium simulasset, hoc primo consecurus est, vt ei confirmaretur. Sed vt sic quoque popularis animi aliquam sibi opinionem pararet, prouincias se omnes gubernaturum negauit, sed quae periculis vicinae, et hostibus, aut perse turbulentae: pacationes, et quae militibus non egerent, populo et senatui relicturum. Principis haec astutia fuit. Vude Dio [Note: Hist lib. 53.]: Id faciebat sub hac maxime ratione, vt cum senatus tuto bonis imperii perfrueretur, ipse periculis et laboribus obiectus videretur: at sub eo praetextu eum vere inermem imbellemque efficiebat, et ad se solum arma militesque transferebat.

Ita prouinciarum diuisio facta, vt aliae senatus, aliae senatus et populiRomani essent [Note: Strabo baec pluribus lib. 4.]. Caesaris inter ceteras Galliae primo vniuersae, Narbonensem postea populo reddidit. In eas praefecti missi, qui pro praetoribus, et eorum loco illos administrarent. Nec solum singulis prouinciis praefectos constituit, sed etiam vrbibus, plerumque ex equitum numero et ex iis, qui tribuni militum fuissent, aut senatores essent. Dio: At equitum imperator eos, qui tribuni militum, aut in senatu essent, aliisque rebus praestarent, partem ad motniorum Romae, partim ad aliarum vrbium tutelam constituit.

Curatores vero siue procuratores in suis et populi prouinciis praefecit, cuius illi ordinis, et officii declarat idem Dio [Note: Eod. lib.]. Imperator, inquit, etiam curatores, (sic iivocantur, qui publicos reditos colligunt, certasque impensas faciunt,) in omnes prouincias suas, et populus Romanus ex equiquitibus alios, alios ex libertis mittit. Tacitus de Agricola [Note: In eius dem vita.]: Vtrumque auum babuit procur atorem Caesaris, quae equestris nobilitas est.

Et primo curatorum hoc munus fuit, reditus scilicer et tributa, aliaque, quae ad fiscum colligere, aut erogare; cetera plane priuati erant, nec alia iis, quam in seruitia et pecunias imperatorum familiares potestas. Notum ex Tacito eodem [Note: Annal. lib. 4.]: Procurator, inquit, Asiae Lucillius Capito, accusante prouincia caussam dixit, magna cum adseueratione principis Tiberii, non se ius, nisi in seruitia et pecunias familiares dedisse, quod si vim praetoris vsurpasset manibusque militum vsus foret, spreta in eo mandata sua, audir ent socios. Ius tamen etiam inter priuatos dixisse, auctor Dio [Note: Lib. 58.], vbi de eodem Capitone sermo. Capitonem Asiae curatorem in senatum introduxit Tiberius, obiiciensque


page 45, image: bs0045

inter alia crimina, quibus se imperatorem tulisset, militibus vsum fuisse, in exilium misit. Neque enim iis, qui pecuniis tractandis imper atoris erant constituti, praeter definitorum redituum exactionem, et controuersiarum in foro secundum leges, priuatorum modo, disceptationem quidquam concessum erat.

Demum Claudius eorumius et potestatem ampliauit, vtque in prouinciis eorum decreta proinde rata essent, ac si ipse statuisset, impetrauit. Suetonius [Note: In Claudio.], vt rata essent, quae procuratores sui in iudicando statuerent, a senatu precario exegit. Tacitus [Note: Annal. lib. 12.]: Eodem anno, saepius audita vox principis, parem vim babendam a procur atoribus suis iudicatarum, ac si ipse statuisset. Ac ne fortuito prolapsos videretur, senatus quoque consulto cautum plenius, quam antea et vberius. Ita non solum in re pecuniaria, et quae fisci propria essent, sed etiam in crimine et caussa capitis ius exercere coeperunt, praesidum exemplo, qui deinde pro discrimine et nota apud iureconsultos procuratores [Note: L. 11 C. depoen. L 3. C. vbi causs. fisc. et alibi.] vice praesidis dicti, aut cum potestate.

Ea potestas cum accinctu gladii permitrebatur. Neque enim, inquit Dio, vlli proconsuli, aut propraetori, praefectione licebat gladio se accingere: quo ipso licentia necandi militis adimebatur. Nam et senatoribus et equitibus, quibus alterum conceditur, alterum quoque adest.

Imo quibusdam prouinciis, quae videlicet minutiores essent, non alii, quam procuratores pro praefectis, suadere videtur Tacitus, qui etiam eorundem quosdam recenset [Note: Hist. lib. 1.]. Duae Mauritaniae, inquit, Rhaetiae, Noricum, Thracia, et quae aliae, procuratoribus cobibentur.

Quae Heluetiae ratio fuerit, ex scriptoribus priscis haud proinde certum; quosdam tamen in Heluetia procuratores fuisse, qui et tributi siue censuum curam haberent, et caussas simul capitis cognoscerent, seu de Romanis militibus aut hominibus, non de Heluetiis, qui liberi et suae potestatis, iudicarent, inscriptiones ostendunt et martyrum gesta. Donati cuiusdam, tempore Augusti, memoria in fragmine lapidis Villariae relicta est:

DONATO CAES. AVG.

SALVIANO EXACTORI

TRIBVTORVM IN HELV.

COMMVNIS VICARIVS.

Aurelii Proculi, maximae Sequanorum, in qua Heluetiae pars, vt diximus, procuratoris, cui Vitoduri restitutio commendata fuerit, mentionem ex epigrammate pariter superius intulimus [Note: Cap. 3.]. Duos vero in Heluetia procuratores fuisse, arbitror. Vnum, qui idem Rhaetis et Tauriacis, siue pago Tigurino praefuerit, alterum, qui in reliqua Heluetia potestatem et iurisdictionem habuerit. Argumentum sumo ex martyrio Thebaeorum militum, qui eodem tempore duabus his Heluetiae partibus, sub diuersis praefectis siue procuratoribus mortem obiisse dicuntur [Note: A. D. N. 288.]. Namque Vrsus et Victor cum sociis Salodori sub Hirtaco: Eodem tempore, Felix, Regula, et Exsuperantius Tauregi, quae Tigurini pagi caput, sub Decio praefecto aut procuratore corona martyrii donati sunt.

In Gallia reliqua pro prouinciarum amplitudine, et dignitate praesides, aut pariter procuratores fuere. In Narbonensem, quia populo recepta, praetores missi. Alius Lugduni, Treueris, alibi, ceteris in prouinciis et vrbibus. Nam cum antea toti Galliae, et pluribus prouinciis singuli mitterentur praetores, aut proconsules, Augusti instituto singulis prouinciis singulos praeficere mos obtinuit. Dio: Recensui, inquit, prouincias, hoc modo, quoniam nunc earum quaeuis suum habet peculiarem praefectum, cum antiquitus binis, velternis singuli praefuerint.

Constantius M. vt orbem terrarum nova forma distribuit, ita quoque officiorum mutationem induxit.page 46, image: bs0046

CAPVT XIII. De antiquis Gallorum (et ita Heluetiorum) moribus et consuetudinibus; tum eorum cum Germanis comparatio.

1. Duo hominum ordines in Gallia, Druydes et Milites: nonnullique Gallorum mores singulares.

2. Antiqui Galli Germanique similes, et vnde Germanorum nomen ductum.

3. Gallorum et Germanorum quoad mores comparatio, quippe e quibus mixti Heluetii.

4. Herculem fuisse in Germania; Germanos in praeliis carmina cecinisse: pariter Gallos fecisse, et Herculem quoque fuisse in Gallia.

5. Habitus Germanorum et Gallorum.

6. Armatura vtriusque gentis.

7. Germanorum, sicut et Gallorum, reges et potestat, nec non magistratuum auctoritas.

8. Germanicae aeque ac Gallicae fortitudinis incitamenta mulieres; harum virtus et clades.

9. Gallicarum mulierum prudentia.

10. Germanorum et Gallorum auspicia et conuentus.

11. Nobilitas vtriusque gentis antiqua et principum auctoritas.

12. Hospitalitas.

13. Ebrietas et rixae.

14. Aedificamenta.

15. Victus et potus, hosque capiendi ritus.

16. Ingenium.

17. Singularia gentis Gallicae in vestium ornatu.

18. In capillorum studio.

19. Barbarus Gallorum mos, quo immaniter cum hostium capitibus egerunt.

20. Gallos mercede externis militasse, hinc Gallo-Graeciam ortam.

21. Etiam litterarum et liberalium artium studiosos fuisse.

22. Alia de Germanis, quae nunc quoque Heluetiis maxime familiaria.

IN omni Gallia, inquit Caesar [Note: de Bell. Gall. lib. 6.], eorum bominum, qui in aliquo sunt numero, genera sunt duo: Druydes alteri, alteri equites: hi militaria, illi diuina procurant et humana, plebs pene seruorum habetur loco: in reliquis vitae institutis boc fere a reliquis differunt, quod suos liberos nisi cum adoleuerint, vt munus militiae adimplere possint, palam ad se adire non patiuntur, filiumque in puerili aetate in publico, in conspectu patris, assistere turpe ducunt. Viri quantas pecunias ab vxoribus dotis nomine receperunt, tantas ex suis bonis, aestimatione facta, cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur, fructusque seruantur. Vter eorum vita superauerit, ad eumpars vtriusque cum fructibus superiorum temporum peruenit. Viri in vxores, sicuti in liberos, vitae necisque habent potestatem [Note: Frustra ergo magnus ille legum conditor Iustinianus, qui id Romanis proprium adserit.], et cum paterfamilias, illustriori loco natus, decessit, eius propinqui conucniunt, et de morte si ves in suspicionem venit, de vxoribus in seruilem modum quaestionem habent, et si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica [Note: Idem de Germanis Tacitus, et de aliis nationibus alii scriptores.] et sumtuosa, omniaque quae viuis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam animalia, ac paullo supra hanc memoriam, servi, ac clientes, quos ab eis dilectos esse constabat, iustis funeribus confectis, vna cremabantur. Quae ciuitates commodius suam rempublicam administrare existimantur, habent legibus sancitum, si quis quid de republica a finitimis rumore aut fama accepit, vti ad magistratum deferat, neue cum quo alio communicet, quod saepe bomines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri, atque ad facinus impelli, et de summis rebus consilium capere cognitum est. Magistratus, quae visa sunt occultant, quaeque esse ex vsu iudicauerint, multitudini produnt. Derepublica nisi per concilium loqui non licet. Alibi, quantum ad hunc morem, pene contrarium tradidit. Est hoc, inquit, Gallicae consuetudinis, vti et viatores, etiam inuitos, consistere cogant, et quisque eorum de quacunque re audiuerit aut cognouerit, quaerant, et mercatores in oppidis vulgus circumsistat, quibusque ex regionibus veniant, quasque ibi res cognouerint, pronunciare cogant. His rebus atque auditionibus permoti, de summis saepe rebus consilia ineunt, quorum eos e vestigio poenitere necesse est, cum incertis rumoribus seruiant, et plerique ad volunt atem eorum ficta respondeant. Germani multum ab hac consuetudine differunt. Haec Caesar.

Strabo [Note: Geograph. lib. 4.] vero iisdem prope moribus institutisque egisse Gallos Germanosque, memoriae consignauit; De Gallis disserens: Sed quales, inquit, diximus superioribus temporibus, tales eos fuisse intelligimus ex Germanorum adbue durantibus consuetudinibus. Nam et natura, et vitae institutis gentes hae inuicem similes sunt, et cognatae, consinem babitantes regionem, Rheno diuisam, et pleraque inter se similia habentem. Alio loco [Note: lib. 7.] eadem expressius tradidit, vbi et Germanorum nomen ab hac morum communione ductum adserit. Statim ergo, ait, trans Rhenum post Celticae populos orientem versus sita loca Germani incolunt, a Gallis parum differentes, si feritatis, corporum magnitudinis, et fului coloris excellentiam spectes; sed et forma, et moribus, et victu adsimiles sunt Gallorum, de quibus diximus. Itaque recte


page 47, image: bs0047

mihi videntur Romani hoc nomen eis indidisse, cum eos fratres esse Gallorum vellent ostendere. Sed inde quoque migrationes faciliores fuisse ex Gallia in Germaniam, et vice versa, idem arbitratus est Strabo [Note: lib. 4.]: Iisdem, inquit, de caussis migr ationes etiam faciltus iis acciderunt, cum gregatim, ac ex omni collecta multitudine exercitus ferrentur, imo potius cum omni familia migrarent, quoties ab aliis validioribus pellebantur.

Sed non erit iniucundum, credo, Gallorum hos Germanorumque mores inter se paucis ex scriptoribus comparasse, quando qui Heluetiam nunc tenent populi, exGallis et Germanis mixti sunt, adeoque vtriusque gentis mores fere adhuc retinent. Cornelium Tacitum, qui de Germania cum cura scripsit, vbi Germanorum mores proponemus, sequemur auctorem, Gallorum ex variis educemus. Et quod primo tradit Caesar in Deorum cultu, et sacrificiis differre, alio loco ostendemus non ita esse.

Incipit vero Tacitus de Germanis disputans: Fuisse apud eos Herculem memorant, primumque omnium virorum fortissimorum ituri in praelia canunt. Sunt illis haec quoque carmina, quorum relatu, quem harditum vocant, accendunt animos, futuraeque pugnae fortunam ipso cantu augurantur. Terrent enim, trepidantque, prout sonuit acies. Nec tam vocis ille, quam virtutis concentus videtur: affectatur praecipue asperitas soni, et fractum murmur, obiectis ad os scutis, quo plenior et grauior vox repercussu intumescat. De Gallis Liuius [Note: lib. 21.] contra Annibalem pugnantibus: Galli, inquit, occursant in ripam, cum variis, vlulatibus, cantuque moris sui, quatientes scuta super capita, vibrantque tela. Polybius [Note: lib. 2.] scribens praelium L. Aemilii contra Gallos: Terribilis erat classicorum sonitus, cum quibus simul omnis Gallorum multitudo tantum clamorem vlulatumque attollebat, vt ineredibilis vociferatio audiretur, nec tubae solum militesque, verum etiam circumstantia omnia loca vocem emittere viderentur. Diodorus Siculus [Note: Biblioth. lib. 6.]: Instructam aciem praeire consueuerunt, et ad singulare certamen fortissimos bostium prouocare, arma, vt bostem terreant, quatientes. Cum quis strenue in acie pugnauit, tum maiorum, tum suas laudes ac virtutes decantant. Alio loco: Adspectu sunt terribiles, voce graui et aspera, sermone vtuntur breui, ac subobscuro. Herculem in Gallia fuisse, praeter Lucianum [Note: in Dialog.], Diodorus, Appianus [Note: in Celtico.], Ammianus [Note: lib. 15 Histor.], alii tradiderunt.

Tacitus de Germanorum habitu: Habitus corporum, quamquam in tanto hominum numero idem omnibus, truces et coerulei oculi, rutilae comae, magna corpora, et tantum ad impetum valida: laborum atque operum non eadem patientia, minimeque aestum sitimque tolerare frigora, atque inediam coelo soloque adsueuerunt. Polybius [Note: lib. 2.] de Gallorum robore et proceritate: Hominum vero tanta copia, eaproceritas at puleritudo corporum, tantum in bellicis rebus robur, et fortitudo, vt facilius sit, id ex eorum rebus gestis quam ex cuiusquam oratione credere. Liuius [Note: lib. 30, 8.] de eadem gente: Procera corpora, promissae et rutilatae comae, vasta scuta, praelongi gladii. Caelar [Note: de Bell. Gall. lib. 2.]: Namplerumque omnibus Gallis, prae magnitudine corporum suorum, breuitas nostra contemtui est. Polybius idem de impetu Gallorum et rursum mollitia: Hi, tribuni, quod ex superioribus pugnis animaduerterant, Gallorum gentem primo impetu acerrime dimicare, mox vero labascere, atque confringi. Alio loco, Galli ira potius atque impetu mouentur, quam ratione. Liuius [Note: lib. 22.] notans Annibalis iter ex Insubria per Etruriam: Hispanos et Afros, inquit, et omne quod veterani erat robur exercitus, admixtis ipsorum impedimentis, necubi consistere coactis necessaria ad vsus deessent, primo ire iussit, sequi Gallos, vt id agminis medium esset, novissimos ire equites, Magonem inde cum expeditis Numidis cogere agmen maxime Gallos, si taedio laboris longaeque viae, vt est mollis ad talia ea gens, dilaberentur aut subsisterent, cobibentem. Eadem iisdem prope verbis tradiderat Polybius [Note: lib. 3.], vnde exscripsit et transtulit: Post alios, Atros et Hispanos, Gallos collocauit, nouissime equites posuit, quibus praefecit Magonem fratrem, ob id maxime, vt Gallos, si taedio laboris, vt sunt molles et effeminati, referrent gradum, praesidio equitum cobiberent. Dio [Note: lib. 30, 8.]: Quin etiam quae contra ferocem animum et temerarium impetum Gallorum opponeretur, prudentia Caesaris reperta est. Et ipse Caesar: Nam vt ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promtus est animus; sic mollis, ac minime resistens ad calamit ates perferendas mens eorum est. Liuius [Note: lib. 5.] de Gallis: Gens est, cui natura corpora animosque magna magis, quam sirma dederit. Eo in certamen omne, plus terroris, quam virium ferunt. Orosius [Note: lib. 5 c. 16.]: Quarta die, rursus productae in campum acies, vsque ad meridiem pene pari pugnauere discrimine. Post vbi incalescente sole, fluxa Gallorum corpora in modum niuium distabuerunt, vsque in noctem caedes potius, quam pugna protracta est.

Tacitus de Germanorum armatura: Rari gladiis aut mioribus lanceis vtuntur, hastas vel ipsorum vocabulo frameas [Note: Pfriem : quod in eam formam essent, vti quidam nunc quoque vtuntar.] gerunt, angusto et brevi ferro, sed ita acri et ad vsum babili, vt eodem telo, prout ratio poscit, vel cominus vel eminus pugnent. Et eques quidem scuto frameaque contentus est, pedites et missilia spargunt, pleraque singuli, atque in immensum vibrant, nudi, aut sagulo leues. Nulla cultus iactatio. scuta tantum lectissimis coloribus distinguunt: paucis loricae, vix vni, alteriue cassis, aut galea.


page 48, image: bs0048

Paullo ab his diuersa de Gallis Strabo [Note: Lib. 4.]: Armatura illis pro corporum proportione gladius longus ad dextrum [Note: Milites Romanus latere dextro gladio accinctos fuisse, Polybius auctor et testis lib. 6.] dependens latus, scutum longum, lanceae pro proportione, et matarae, tragulae genus, nonnulli etiam arcubus vtuntur, et fundis. Habent et lignum pili forma, quod non amento, sed manutorquetur, longius etiam, atque sagitta. Eadem distinctius Diodorus: Scutum ferunt, Galli ad statur am hominis longum, proque libito cuiusque ornatum; quidam in scutis animalium formas aereas paullum eminentes gestant, et ad ornatum et ad tutelam corporis fabricatas, acrea galea caput muniunt, paullum eminentiore, in qua aut cornua impressa sunt, aut auium, aut quadripedum effigies sculptae, thor ace ferreo vtuntur: quidam armis a natura datis nudi pugnant. Pro ensibus ferreas spathas habent oblongas, aerea catena a dextro latere dependentes. Iaculis insuper bellant, quae illi lanceas [Note: Videtur deseribere, quas hodie alabardas vocamus. Tales sunt adhuc nostrorum Heluetiorum.] vocant, ancipiti ferro, cubiti, aut amplius longitudinis, paullo minus palmis duabus lato. Enses haud minores sunt, quam apud ceteros venabula, ac venabula sunt mucrone, quam sit ensibus minore, bos tum rectos habent, tum incuruos, non solum ad caedendum corpora. sedetiam ad perforandum aptos. Nudos etiam pugnasse Gallos, meminit Polybius [Note: lib. 2.]: Terribilis etiam praecedentium nudorum hominum adspectus. Magna enim et nuda corpora, et bellici quidam motus sub clipeis miraculo simul et formidine erant. Alibi [Note: lib. 3.]: Harum gentium adspectu, specie ipsa, ac nouitate rei terribilis videbatur. Galli supra vmbilicum nudi pugnabant. Hispani lineis purpura praetextis, ac candidissimis tunicis praeliabantur.

Tacitus, quales Germanorum fuerint reges, et quae eorum potestas: Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera potestas. Et duces exemplo potius, quam imperio, sipromti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt. Strabo de Gallis: Pleraeque earum respublicae ab optimatibus gubernantur. Antiquitus vnum quotannis principem, itemque vnum belli ducem deligebat. Tacitus de magistratuum apud Germanos auctoritate: Ceterum neque animaduertere, neque vincire, neque verberare quidem, nisi sacerdotibus permissum, non quasi in poenam, nec iussu ducis, sed velut Deo imperante. Caesar de Druydibus, qui Gallorum sacerdotes: De omnibus controuersiis, publicis priuatisque, constituunt, et si quod est admissum facinus, si caedes facta, si de haereditate, de finibus controuersia est, iidem decernunt praemia, poenasque constituunt. Eadem Strabo et Diodorus tradidere.

Tacitus de eadem Germanorum gente: Quod praecipuum fortitudinis incitamentum est, non casus, nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae, et propinquitates, et in proximo pignora. Vnde feminarum vlulatus audiri, vnde vagitus infantium. Hi cuique sanctissimi testes, bi maximi laudatores. Ad matres, ad coniuges vulnera ferunt, nec illae numerare, aut exsugere plagas pauent, cibosque et bortamina pugnantibus gestant. Memoriae proditum est, quasdam acies inclinatas iam, et labantes, a feminis restitutas, constantia precum, et obiectu pectorum, et monstrata cominus captiuitate, quam longe impatientius feminarum suarum nomine timent, adeo vt efficacius obligentur animi ciuitatum, quibus inter obsides puellae quoque nobiles imperantur. Inesse quin etiam sanctum aliquid et prouidum putant, nec aut consilia earum aspernantur, aut responsa negligunt. De Gallicarum mulierum Ambronum virtute et ferocia, Plutarchus [Note: in Mario.] grauiter eo loco, vbi praelium, quod cum illa gente Marius consul habuit, narrat. Multi horum, Ambronum, quibus immixti Tugini Heluetii, vt ex Strabone [Note: Lib. 4 Geogr.] manifestum, in ripa riui se se impellentes caesi, flumenque cruore et cadaueribus repleuerunt. Eos, quos transmiserant Romani, frontem conuertere non ausos in hostes, vsque in castra et plaustra effusos conciderunt. Ibioccurrentes cum gladiis et securibus feminae, horrendo et truci stridore iuxta, in fugientes et sequentes incurrebant: In bos, vt hostes, in illos vt proditores: quae intermixtae pugnantibus, nudis manibus, scuta Romanorum detrahebant, ac gladios prebendebant, vulneraque, ac corporum dissectiones perpetiebantur, ad extremum animis invictae. Orosius [Note: lib. 5 c. 16.] de mulierum constantia hac in pugna sic quoque memoravit: Mulieres, inquit, eorum, Ambronum, constantiore animo, quam si vicissent, consuluerunt consulem, vt si inuiolat a virginitate virginibus sacris ac diis serniendum esset, vitam sibi reseruarent. Itaque cum petita non impetrassent, paruulis suis ad saxa collisis, cunctae sese ferro at suspendio peremerunt. Vbi vero praelium illud vltimum narrasset, quo Cimbri, et eorum socii Galli, internecione interfecti sunt, addit: Mulieres grauiorem pene excit auere pugnam, quaeplaustris in modum castrorum circum instructis, ipsae autem desuper propugnantes, diu repulere Romanos. Sed cum ab his novo caedis genere terrerentur: Abscissis enim cum crine verticibus, inhonesto satis vulnere, turpes relinquebantur, ferrum, quod in hostes sumserant, in se suosque verterunt. Namque aliae concursu mutuo iugulatae: aliae apprebensis inuicem faucibus strangulatae; aliae funibus per equorum crura consertis, ipsisque continuo equis exstimulatis, postquam suos iisdem funibus, quibus equorum crura nexuerant, indidere cervices, protractae atque exanimatae sunt; aliae laqueo subrectis plaustrorum temonibus pepender unt. Inuenta est etiam quaedam, quae duos filios, traiectis per colla eorum laqueis, ad suos pedes vinxerit, et cuns se ipsam suspendio morituram demisisset, secum traxerit occidendos.page 49, image: bs0049

De mulierum apud Gallos opinione et prudentia idem Plutarchus [Note: Libello de virtutibus mulierum.] auctor. Celtae, inquit, antequam Alpes transgressi Italiae eam obtinerent partem, quam nunc incolunt, a graui et implacabili discordia in bellum inciderunt ciuile. Mulieres autem inter media arma progressae, cognitis controuersiis, tam dextre eas et inculpate diiudicaucrunt, vt admirabilis earum ex arbitrio, amicitia omnium cum omnibus, per vrbes, singulasque familias exsliterit. Itaque inposterum a Celtis mos seruatus est, vt consultationibus de bello ac pace mulieres suas adhiberent, et lites cum sociis ortas, earum opera disceptarent. Quare etiam in suo foedere quod cum Annibale icerunt, scripserunt: SI CELTAE HABERENT, QVO NOMIME CARTHAGINENSES ACCVSARENT, IVDICIVM FORE CARTHAGINENSIVM DVCVM, AC PRAEFECTORVM IN HISPANIA: SI VERO CARTHAGINENSES CELTIS ALIQVID OBIICERENT, CAVSSAE COGNITIONEM FVTVRAM PENES CELTARVM MVLIERES.

Tacitus de Germanis: Auspicia, sortesque vt qui maxime obseruant. Diodorus de Gallis: Vtuntur insuper diuinatoribus, qui apud eos, cum et auguriis et sacrificiis futura praedicant, plurimi aestimantur, omni eis obtemperante plebe. Tacitus de Germanorum conuentibus: Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum inciderit, certis diebus, cum aut inchoatur luna aut impletur. Nam agendis rebus hoc auspicatissimum credunt initium. Nec dierum numerum, vt nos, sed noctium computant. Sic constituunt, sic condicunt, nox ducere diem videtur. Considunt armati. Silentium per sacerdotes, quibus tum et coercendi ius est, imperatur. Caesar de Druydibus, penes quos rerum iudicatio et arbitrium: Ii, certo anni tempore, in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt, in loco consecrato, huc omnes vndique, qui controuersias habent, conueniunt, eorumque iudiciis decretisque parent. Alio loco, vbi etiam caussam reddit, quare nox ante diem praefuerit Gallis: Galli, inquit, se omnes ab Dite patre pregnatos praedicant, idque ab Druydibus proditum dicunt. Ob eam caussam spatia omnis temporis, non numero dierum, sed noctium finiunt, et dies natales et mensium et annorum initia sic obseruant, vt noctem dies subsequatur.

Tacitus nobilitatis Germanorum rationem faciens: Gradus quin etiam et ipse comitatus habet, iudicio eius quem sectantur, magnaque et comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus, et principum cui plurimi et acerrimi comites. Haec dignitas, hae vires magno semper electorum iuuenum globo circumdari, in pace decus, in bello praesidium. Nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque ciuitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute comitatus emineat. Expetuntur enim legationibus, et muneribus ornantur, et ipsa plerumque fama bella profligant. Polybius [Note: Lib. 2.] de Gallis: Amicitiis comparandis maximum quisque studium adhibebat. Quippe is maxime pollens inter eos putabatur, qui quam plurimis colebatur. Tacitus de Germanis: Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem principis non adaequare. Iam vero infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri sua quoque fortia facta gloriae illius adsignare, praecipuum sacramentum. Caesar, vbi Solduriorum apud Gallos mentionem intulit [Note: De Bello Gall. lib. 3.]: Alia ex parte oppidi Adiantuanus qui summam imperii tenebat, cum 600 deuotis, quos illi Soldurios [Note: Mansit nomen Soldner , licet virtus aboleuerit.] adpellant, quorum haec est conditio, vt omnibus in vita commodis vna cum his fruantur, quorum se amicitiae dediderint. Si quidiis per vim accidat aut eundem casum vna ferant, aut sibi mortem consciscant, neque adhuc hominum memoria repertus est quisquam, qui eo interfecto, cuius se amicitiae devouisset, morirecusaret, eruptionem facere conatus, etc. Horum meminit etiam Athenaeus, [Note: Lib. 4 Dipnosoph. et Alex. Genial, lib. 1 c. 26.], qui etiam melius ad hodiernum nomen Silodunos nominat.

Caesar de Germanorum hospitalitate: Hospites violare fas non putant, qui quaque de caussa ad eos perueniunt, ab iniuria prohibent, sanctosque babent, iis omnium domus patent, victusque communicatur. Diodorus de Gallis: Hospites, inquit, ad epulas vocant, qui sint, qua caussa venerint, post coenam rogantes.

Tacitus de ebrietate et rixis Germanorum: Diem noctemque continuare potando, nullum probrum. Crebrae, vt inter vinolentos, rixae, raro, conuiciis, saepius caede et vulneribus transiguntur. Eadem de Gallis Polybius tradidit: Orta inter eos seditio pro diuisione praedae, vsque eo processit, vt non solum praedae, verum etiam imperii magnam partem perdiderint, quod frequenter accidere Gallis consueuit, ob immoderatas eorum crapulas atque ebrietates. Diodorus: Consueuerunt quoque Galli sumto cibo, ad verborum, prout casus intulit, concertationem venire, surgentesque ex prouocatione certare inuicem, nulla habita vitae cura.

Germanorum aedificamenta his verbis consignauit Tacitus: Vicos locant, non in nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis. Ne caementorum quidem apud illos aut tegularum vsus. Materia vtuntur informi citra speciem aut delectationem; Gallorum Polybius: Villas habitabant nullis septas moenibus, adparatuum prorsus omnium expertes erant. Itemque Strabo: Domos ex tabulis et cratibus constituunt rotundas, magno composito fastigio.

Quae fuerit Germanorum potio et victus, his quoque verbis notauit Tacitus: Potui humor ex ordeo aut frumento, in quandam similitudinem vini corruptus. Proximi ripae et vinum mercantur. Cibi simplices; agrestia poma recens fera, aut lac concretum. Sine adparatu, sine blandimentis expellunt famem: aduersus sitim non eadem temperantia. Si indulseris ebrietati, suggerendo quantum concupiscunt, haud minus facile vitiis quam armis vincentur. Diodorus Gallorum victum his pariter connumerauit: Deniquetanta est


page 50, image: bs0050

aeris frigiditas, vt neque vinum ea regio neque oleum producat. Quare coacti homines potum sibi ex ordeo comparant, quem zythum adpellant, aqua etiam, qua lauant fauum mellis [Note: Hydromeli, Meet .], vtuntur. Vino praeter modum adeo delectantur, vt a mercatoribus importatum purum bibant, nimioque potu ebrii aut in somnum incidant aut in insaniam. Strabo eadem de gente: Cibus plerumque cum lacte est, et omnis generis carnibus, maxime suillis, cum recentibus tum salitis. Diodorus alibi: Iuxta eos ignes fiunt, in queis ollae sunt et verua plena carnibus. Viros bonos melioribus carnibus honorant, quemadmodum poeta [Note: Homerus Iliad. 7. Ath. lib. 1.] Aiaci scribit impensum ab optimatibus honorem, quando singulari certamine Hectorem vicit. Tacitus de Germanis: Lauti cibum capiunt, separatae singulis sedes, et sua cuique mensa; Strabo de Gallis: Sedentes in toris cibum capiunt. Diodorus tamen non in toris aut sedibus accubuisse Gallos, sed humi, prodidit: Coenant, inquit, sedendo omnes, non in sedibus, sed in solo, super luporum aut canum stratis pellibus, ministrant eis pueri iuniores, aetate tenera.

De vestitu et cultu Germanico Tacitus: Tegumen omnibus sagum, sibula, aut si desit, spina consertum. Cetera intecti totos dies iuxta forum atque ignem agunt. Locupletissimi veste distinguuntur, non fluitante, sicuti Sarmatae, aut Parthi, sed stricta et singulos [Note: Talis vestitus Heluetiorum paucis ante annis, nunc quoque apud paucos seniores. Nam de luxu ex Gallia transportato nihil attinet memorare.] artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles: proximi ripae negligenter, vt quibus nullus per commercium cultus, vlteriores exquisitius; Diodorus de Gallis: Vestes intonsas ad terrorem et varii coloris gerunt, quas illi braccas [Note: Vnde Gallia Braccata: Germani Bruoch vocant.] vocant. Sagula gestant virgata [Note: De hac voce virga Scaliger in coniectaneis.]: et Virgilius [Note: Aeneid. lib. 8.]: virgatis lucent sagulis.

Iam quae praeterea de Gallorum ingenio addit Strabo, eadem in Germanos convenere: Vniuersa haec, inquit, natio, quae Gallica nunc siue Galatica vocatur, bellicosa est et ferox et ad pugnam promta, ceterum ingenio simplici, ac nulla malignitate deuincto. Itaque irritati ad pugnam confertim et palam coeunt, idque incircumspecte, quo sit, vt facile circumueniantur, si quis calliditate bellica vti velit aduersus eos. Facile enim quando et vbi volet, et quacunque caussa obiecta, eos lacessitos ad praelium conserendum elicuerit, nulla praeter vim et audaciam re instructos. Violentiam partim a corporum mole habent, partim a multitudine. Ac facile coeunt magno numero ob simplicitatem et libertatem, semper indignationem suscipientes pro vicinis iniuria se adfectos putantibus.

Sed haec demonstrasse sufficiant et contulisse. Satis enim inde apertum est, haud multum inter vtriusque gentis, Gallorum et Germanorum, mores antiquitus discriminis fuisse, vtrecte Strabo contra Caesarem eosdem existimarit. Nunc pauculae quaedam, quae Gallorum propria et singularia videntur, subiiciamus. De ornatu eius gentis addit Strabo: Simplicitati eorum et ferociae multum adest stoliditatis ac arrogantiae ac ornatus studii. Gestant enim aureos circum colla torques, et circum brachia ac manus cum brachio commissuram brachialia, et qui honores gerunt, ii vestes tinctas atque auro variegatas vsurpant. Ob hanc leuitatem et intolerabiles sunt, vbi vincunt; vbi vincuntur, plane consternati. Et Diodorus: Hoc modo liquefacto auro puroque educto, ad ornatum corporis mulieres virique vtuntur. Etenim et manuum articulos et brachia armillis aureis exornant. Circa collum insuper grandes torques gestant, ex solido auro et in digitis annulos, thoraces etiam auro exornant.

De comarum studio exquisite idem scriptor: Sunt Galatae, inquit, molles atque albi, corpore oblongo. Comas quamuis habeant natura rufas, studio tamen augent naturae colorem. Calamistro capillos inflectunt, a fronte illos ad ceruicem reiicientes, vt Satyris adspectu puerisque adpareant persimiles. Capillos efficiunt arte crassiores, vt nihil differant ab equorum iubis. Barbam quidam radunt, nonnulli nutriunt parce. Nobiles genas quidem radunt, barbam vero adeo crescere sinunt, vt operiant corpora: quo accidit, vt cum edunt, repleantur cibo; cum vero bibunt, velutiper canalem potus videatur inferri. Virgilius [Note: Aeneid. lib. 8.]:

Aurea caesaries ollis, atque aurea vestis,
Virgatis lucent sagulis, tum candida colla Auro innectuntur.

Barbari cuiusdam Gallorum moris plurimi probatorum scriptorum meminere. Habent, inquit Strabo, corum etiam ingenia barbaricum quoddam et inusitatum, quod plerisque septentrionalibus gentibus comitatur, quod cum a pugna redeunt, capita hostium de collis equorum suspendunt, et spectaculi gratia ante portas oppidorum affigunt. Capita autem illustrium virorum cedrino inungentes, peregrinis ostentant, neque reddere dignantur, si quis tantundem auri pondus pro iis redimendis offerret. Id etiam Caesar tradidit, et Diodorus: Capita, inquit, hostium in acie cadentium abscissa equorum alligant collo: hostium spolia sanguine perfusa famulis tra dunt, in foribus domorum cum cantu et hymnis affigenda, quemadmodum feras solent venatu captas [Note: Hic mos adhuc maxime frequentatus apud Heluetios ad limina sussigendi ferarum capita, vngues; vt antiquitus etiam apud Graecos. Dionys. lib. 46.]. Nobilium capita aromatibus vncta in thecis condunt summa diligentia ostendentes et hospitibus nulloque pretio ea vel parentibus vel aliis reddunt. Tradunt enim rideri nonnullos, quod pro capite tantundem pensi auri, barbaram magnisicentiam ostentantes, nequaquam velint accipere. Non enim bellicae virtutis insignia non vendere nobile est, sed cum mortuis pugnare, ferum habetur atque agreste.

Gallos praeterea mercede militiam fecisse, in Italia, Graecia, Asia, Aegypto, multi


page 51, image: bs0051

proditum reliquere, Polybius [Note: Lib. 3.], Liuius [Note: lib. 5, 23, 28, alibi.], Iosephus [Note: In Antiquitat.], Pausanias [Note: lib. 1 Graeciae.], Athenaeus [Note: lib. 3.], Iustinus quidem [Note: 23.]: Quanquam, inquit, Gallorum ea tempestate tantae foecunditatis iuuentus fuit, vt omnem Asiam, velut examine aliquo implerent. Denique neque reges orientis sine mercenario Gallorum exeritu vlla bella gesserint, neque pulsi regne ad alios, quam Galios, confugerint. Alio loco [Note: lib. 25.]: Tantus error Gallici nominis, siue armorum inuicta felicitas erat, vt alter neque maiestatem suam tutam, neque alter amissam recuperare se posse, sine Gallica virtute, arbitrarentur. Itaque in auxilium a rege Bitbyniae inuocati, regnum cum eo, parta victoria, diuiserunt, eamque regionem Gallo-Graeciam cognominauerint.

Litteras etiam et liberales disciplinas amplexos Gallos idem mandauit scripto Strabo [Note: Geogr. lib. 4.]: Idem, inquit, sibi facile persuadcri sinunt, vt vtilia amplectantur. Itaque disciplinae etiam et litteris se de diderunt. Fuisse in more positum, vt quotannis iuuenes in Graeciam mitterentur philosophiae et artium caussa, tradidit Philostratus [Note: In Fauorino.]. Vnde forte acciderit, vt ea frequentia fuerit apud Gallos Graecae litteraturae, adeo vt illa lingua contractus publicos iuxta cum priuatis tabulis confecerint, Strabone et Caesare auctoribus, non aliter atque in Germania ante Carolum M. cuncta latinis litteris monimenta consignabantur.

Finem faciam, si paucula ex saepius memorato, nunquam tacendo Tacito, de Germanorum moribus disserenti, adhuc in medio coniecero, quae Heluetiis adeo propria, vt de ea tantum gente scripsisse videatur. De minoribus, inquit Tacitus, rebus principes consultant, de maioribus omnes. Ita tamen, vt ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur. Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum fuerit, certis diebus. - - - Illud ex libertate vitium, quod non simul, nec iussi conueniunt, sed et alter et tertius dies contatione coeuntium absumitur, vt turbae placuit. Considunt armati. - - Mox rex vel princeps, prout aetas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magis, quam iubendi potestate - - licet apud concilium accusare quoque, et discrimen capitis intendere. Distinctic poenarum ex delicto, Proditores et transfugas [Note: Fures etiam et eius generis.] arboribus suspendunt, ignavos et imbelles et corpere infames, caeno et palude intecta insuper crate, mergunt. Diuersitas supplicii illuc respicit, tanquam scelera ostendi oporteat, dum puniuntur, flagitia abscondi. Sed et leuioribus delictis pro modo poenarum, equorum pecorumque numero conuicti multantur, parsregi vel ciuitati, pars ipsi, qui vindicatur vel propinquis eius exsoluitur [Note: Nunc pecuniariae fere poenae sunt consuli, aut ammanno, prout pagi vel praefecturae magnitudo.]. Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui iura per pagos vicosque reddunt. Centeni singulis ex plebe comites consilium simul et auctoritas adsunt. Nihil autem neque publicae, neque prinataerei, nisi armati [Note: Hoc est gladio accincti.] agunt. - - Si ciuitas, in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat, plerique nobilium addescentium petunt vltro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt, quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia claresiunt, magnumque comitatum non nisi vi belloque tueantur. - - Quotiens bella non ineunt, non multum venatibus, plus per otium transigunt, dediti somno ciboque. Fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus et penatium et agrornm, cura feminis senibusque et insirmissimo cuique ex familia. Ipsi hebent, mira diuersitate naturae, cum iidem homines sic ament inertiam, et oderint quietem. Mos est ciuit atibus vltro ac viritim conferre principibus vel armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum etiam necessitatibus subuenit [Note: Ineunte praesertim anno.]. Gaudent praecipue sinitimarum gentium donis, quae non modo a singulis, sed publice mittuntur electi equi, magna arma, phalerae torquesque. Iam et pecuniam accipere docuimus. Colunt discreti ac diuersi, vt fons, vt campus, vt nemus placuit [Note: Sero sane Heluetii et non nisi post Burgundicum bellum adfectum 1476, vt mirum videri possit, adeo altas radites iam quidem fecisse.]. Numerum liberorum finire aut quemque ex agnatis necare flagitium, imo capitale habetur, plusque ibi mores valent, quam alibi bonae leges. In omni domo nudi ac sordidi in hos artus, in haec corpora, quae miramur, excrescunt. Sua quemque mater vberibus alit, nec ancillis aut nutricibus delegantur. Dominum ac seruum nullis educationis deliciis agnoscas. Inter eadem pecora, in eadem humo degunt, donec aetas separat ingenuos, virtus agnoscat. Sera iuuenum Venus eaque inexhaustapubertas. Nec virgines festinantur. Eadem iuuenta, similis proceritas pares validique miscentur. Herede, successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentum: vt plurimum [Note: Vt plerumque. Nam apud ditiores labascit et praecipitat laudabilis mos.], si liberi non sunt, proximi gradus in possessione fratres patrui auunculi. Quanto plus propinquorum, quo maior adsinium numerus, tanto gratier senectus. Nec vlla orbitatis pretia. Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui, quam amicitias necesse est. Nec implacabiles durant. Luitur enim etiam homicidium certo armentorum, ac pecorum numero [Note: Saepius certa pecuniae summa.], recipitque satisfactionem vniuersa domus. Vtiliter in publicum, quia periculosiores sunt inimicitiae iuxta libertatem. Convictibus et hospitiis non alia gens effusius indulget. Quemcunque mortalium arcere tecto nefas habetur, pro fortuna quisque adparatis epulis excipit. Cum defecerit, qui modo hospes fuerat, monstrator hospitii, et comes proximam domum non inuitati adeunt. Nec interest: pari humanitate aceipiuntur. Notum ignotumque, quantum ad ius hospitii, nemo discernit. Abeunti si quid poposceris, concedere moris: et poscendi inuicem eadem


page 52, image: bs0052

facilitas. Gaudent muneribus. Sed nec data imputant, nec acceptis obligantur. Victus inter hospites comis. Statim e somno, quem plerumque in diem extrahunt, lauantur, lauti cibum capiunt, tum ad negotia, nec minus saepe ad conuiuia procedunt armati [Note: Hoc est, gladio cincti, vt ante notauimus.]. Sed et de reconciliandis invicem inimicis, et iungendis adfinitatibus et adsciscendis principibus, de pace denique ac bello plerumque in conuiuiis consultant, tanquam nullo magis tempore, aut ad simplices cogitationes pateat animus aut ad magnas incalescat. Gens non astuta, nec callida: Aperit adhuc secreta pectoris licentia loci [Note: Nescio, an melius, quod alia exempla habent licentia ioci.] Ergo detecta, et nuda omnium mens, postera die retractatur Et sua vtriusque temporis ratio est. Deliberant, dum fingere nesciunt. Constituunt, dum errare non possunt. Genus spectaculorum vnum atque in omni coetu idem. Nudi iuuenes, quibus id ludicrum est, inter gladios se atque infestas frameas saltu iaciunt. Exercitatio artem parauit: ars decorem, non in quaestum tamen aut mercedem: Quamuis audacis lasciuiae pretium est voluptas spectantium. Aleam, quod mirere, sobrii inter seria exercent [Note: At non eam iam solum, sed quoduis eius generis.] tanta lucrandi perdendiue temeritate, vt, cum omnia, defecerunt extremo, ac nouissimo iactu de libertate ac de corpore contendant. - Ea est in re parua peruicacia, ipsi fidem vocant. - - Funerum nulla ambitio: - sepulcrum cespes erigit. Monumentorum arduum et operosum honorem, vt grauem defunctis, aspernantur. Lamenta ac lacrymas cito; dolorem, ac tristitiam tarde ponunt. Feminis lugere honestum est, viris meminisse. Hactenus de Germanis Tacitus, praeter illa, quae ante comparauimus, quae adeo nostris hominibus, vt dixi, praesertim earum ciuitatum, quae per vicos colunt, certa innata et solita sunt, vt per singula ostendisse nec necesse sit, nec clarius possim, adeoque indubitatum est, quidquid antiquitatis et prisci moris, gloriae et libertatis Germanorum Gallorumque superest, id apud Heluetios aut nullibi reperiri.

CAPVT XIV. De Diis gentilibus in Gallia Heluetiaque, eorum cultu et religione, Druydumque disciplina et sectis.

1. Gallorum dii Mercurius, Apollo, Mars, Iupiter et Minerua.

2. Monumenta, de orum honori decreta.

3. Mercurium et alios deos etiam Germanis notos et cultos fuisse, contra Caesarem.

4. Isis Heluetiorum dea, nec non Hercules; omnium tamen per totam Heluetiam celeberrima Dea Aventia.

5. Quae Deae Auentiae ratio.

6. Pro Deae Auentiae delubro monasterium excitatum.

7. Imperatoribus Romanis, vt diis, arae et statuae statutae.

8. Horum sacrorum praefecti Seuiri Augustales.

9. Sacrificulorum tria genera et poetarum apud Gallos auctoritas.

10. Druydum disciplina et potestas.

11. Sacrorum interdictio, antiquis Gallis poena gravissima.

12. Druydum priuilegia.

13. Metempsychosis Pythagorica Druydibus probata et qua ex caussa.

14. Druydum impietas circa immolandos homines.

15. Sacrificia nulla absque Druyde.

16. Druydarum abolitio.

NUnc videamus, quos coluerint Heluetii deos, nondum Christiana pietate imbuti, et quibus praecipue locis. Natio est omnium Gallorum, inquit Caesar [Note: de Bello Gall. lib. 6.], admodum dedita religionibus. Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra. Hunc omnium inuentorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam, arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem, et Iouem et Mineruam. De his eandem fere, quam reliquae gentes, habent opinionem. Apollinem morbos depellere, Mineruam operum atque aedificiorum initia transdere, Iouem imperium coelestium tenere, Martem bella gerere. Teutatem quoque et Hesum, et Taramim antiquissimos fuisse Gallis deos, Lucani testimonium est, scribentis eas, quae Caesarem sunt secutae gentes:

Et quibus immitis placatur sanguine diro
Teutates, horrensque feris altaribus Hesus,
et Tharamis Scythicae non mitior ara Dianae.

Sed Teutatem eundem cum Mercurio existimauit Alexander [Note: Genial. dier. lib. 6 c. 4.], et Hesum Martem, Taramim Palladem ego arbitror apud illam gentem fuisse.

Omnes vero hos deos in honore et cultu Heluetiis fuisse, praeter alios, partim inscriptiones iis diis factae, partim loca, quae nomina eorum adhuc retinent, testantur. Iovi quidem haec dedicatio Paterniaci:page 53, image: bs0053

IOVI. O - - M.

GENIO. LOCI.

FORTVNAE.

REDVCI. D. AP.

PIVS. AVGVS

TVS. DEDIC.

Fuit et reperta dedicatio facta DEO INVICTO, saxum quadratum arae forma, Aquis his litteris [Note: Hoc Vldaricus, comes a Monte forti, Tetnacum inde transportauit anno 1564.]:

DEO. INVICTO.

TIB. CASSIVS.

SANCTVS.

ET. TIB. SANCTE.

IVS VALENS.

L.

Apollinis vero aliae superant, et ostenduntur, sed haec Auentici clara [Note: In muro templi indita.]:

NVMINIB. AVG.

ET. GENIO. COL. HEL.

APOLLINI. SACR.

Q. POSTVM. HYGINVS.

ET. POSTVM. HERMES.

LIB. MEDICIS. ET. PROFESSORIBVS.

D. S. D.

Iam Mercurii, praeter eius statuam, quae integra etiamnum ostenditur Vindonissae, memoriam occupat adhuc locus extra Salodorum, porta occidentali, qui Hermes buchell quasi Mercurii collis, nuncupatur, vbi ferro flammisque quondam et mille tormentis sanctissimi martyres Victor et Vrsus cum sociis fuere excruciati [Note: Ita solebant Christianos cruciare apud aras, delubra, loca his frequentata impietatibus.].

Mercurium etiam apud Germanos et Saxones in veneratione fuisse, testatur Hermissaul, columnam Mercurii interpreteris, cui videlicet idolum innitebatur, Eresburgi, bello, quod cum illa gente habuit, a Carolo M. euersa [Note: Aimo lib. 4 c. 69.], vt mirum videri possit, quod de Germanis Caesar prodidit: Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt, et quorum opibus aperte iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam. Reliquos ne fama quidem acceperunt. Cornelius sane Tacitus, qui de Germanis paullo plura et forte certiora perscripsit, vtpote quae non solum a patre habere potuit, sed ipse inuestigare et perquirere, non paucis annis sub Vespasiano procurator Galliae Belgicae, longe a Caesare diuersa, hac super re tradidit, et non solum Mercurium praecipue apud Germanos cultum, sed alios quoque Deos, memoriae mandauit. Deorum, inquit, maxime Mercurium colunt, cui certis diebus humanis quoque hostiis litare fas habent. Herculem ac Martem concessis animalibus placant, pars Suevorum et Isidi sacrificat.

Isidem apud Heluetios cultam, temploque Vettingae prope Aquas honoratam, haec dedicatio pro testimonio est:

DEAE. ISIDI. TEMPLVM. A. SOLO.

T. ANNVSIVS. MAGIANVS.

DE. SVO. POSVIT. VIA. AQVENSIS.

AD. CVIVS. TEMPLI. ORNAMENTA.

ALPINIA. ALPINVLA. CONIVNX.

EV. PEREGRINA. FIL. DEDE

RVNT. [transcriber: reg: DEDERVNT] L -- D -- D -- [Note: Locus Decreto Datus.] VICANORVM.

Herculis quidem in Augia maiore Veneti laci, statua antiquae artis et cultus, admirationi diu spectantibus fuit. Eam Maximilianus Caesar demum inde transportandam Oenipontem curauit [Note: A. D. N. 1510.]. Sed longe celeberrimae et singularis venerationis, vtpote proprii numinis DEA AVENTIA apud Heluetios fuit, ad quam non solum ex Auenticis omnibus, sed etiam ex Tauriacis siue Tigurino pago, vt inscriptiones ibi relictae declarant, concursus fieret et omnibus Heluetiae partibus earum aliquas ei deae consecratas, supra, vbi de coloniis egimus, in medio explicauimus.

Sed quae ipsa fuerit, aut eius ratio numenque sit, difficile adfirmare. Ego eamdem fuisse eius deae opinionem, quae apud Romanos Romae, arbitror. Romam cultam pro dea vna cum Venere genitrice templa et aras habuisse, Prudentius [Note: lib. contra Simmachum.] manifestauit his versibus:

Iamque domo egrediens, vt publica festa diesque
Et ludos stupuit, celsa et Capitolia vidit
Laurigerosque Deûm templis adstare ministros,
Ac sacram resonare viam mugitibus, ante
Delubrum Romae, colitur nam sanguine et ipsa.
More deae nomenque lociceu numen habetur.
Atque vrbis, Venerisque pari se culmine tollunt
Templa, simul geminis adolentur tura deabus.

Nec huius deae Romae nomen sine piaculo


page 54, image: bs0054

periculoque capitis affari licuit, auctor ex Varrone Seruius in illo Virgilii:

-- Romanosque suo de nomine dicet.

Perite, inquit, non ait Romam, sed Romanos. Vrbis enim illius verum nomen nemo velin sacris enunciat. Denique tribunus plebis quidam, vt ait Varro, hoc nomen ausus enunciare, in crucem leuatus est. In eandem sententiam Macrobius [Note: In Saturnal.]. Caussas huius secreti narrauit Plutarchus in quaestionibus Romanis [Note: Quaest. 61.]. Ita tutelare Auentiorum et totius Heluetiae numen huius deae Auentiae, incomperto alio nomine, cultum fuisse, mihi sane persuadeo.

Locus, vbi deae templum et ceremoniae in colliculo fuit, supra Auenticum, vbi postea monachorum collegium conditum et nomen Munchuyler, quasi monachorum villam dicas, nos alibi Villariam vocauimus, et de eo antea in Auentico. In more enim fuisse positum, vt, vbi daemonum templa et culturae celebriores fuissent, expiatis rite impietatis reliquiis, ibidem pro delubris, ecclesiae; pro idolis sanctorum et martyrum reliquiae; pro sacrificulis monachi, aut sanctitate et moribus praeclari viri constituerentur, ex Eunapio Sardiano manifestum est, qui vbi Serapidis Alexandriae templi longe nobilissimi exscidium deplorat, quod a Bessarione abbate multo ante praeuisum et praedictum, demum tempore Theodosii M. contigit, quo tempore idololatria funditus e medio sublata est [Note: A. D. N. 389.], Ruffino [Note: Hist. Trip. lib. 9.] teste et Theodoreto [Note: In vita Hedesii philosophi.], in eam consuetudinem, vt homo ethnicus et improbatus, qui tamen nostro hoc miserabili aeuo sectatores et laudatores nactus est, acerbissime et calumniosissime inuehitur. Vbi illud Serapidis delubrum constiterat, templum collocarat Theophilus episcopus Alexandrinus, titulo St. Iohannis Baptistae, additis ex Thebaide monachis. Sed id quoque in Helvetia conseruatum, vt, vbi idololatriae majus exercitium fuisset, frequentiorque Dei Optimi Maximi contemtus et iniuria ibidem sacrae aedes, collegia et monasteria Christiana conderentur, quae Auentici et Paterniaci fuerunt, nunc Salodori, Vettingae, Muri iuxta Vindonissam in Augia Majore Veneti lacu, et aliis Heluetiae locis clarissima frequentantur, testimonium reddere possunt.

Atque antiquorum deorum et primorum veluti gentium cultura haec fuit: postea ex hominibus, imperatoribus inquam Romanis, in illud deorum concilium admissi interque diuos relati, templa et aras, flamines et sodales etiam promeruere. Augusto quidem Lugduni templum et ara omnibus Galliarum gentibus nobilissima, de qua Strabo [Note: Geograph. lib. 4.]: Lugdunum, inquit, sub colle conditum, vbi Arar in Rhodanum incidit, Romani obtinent. Post Narbonem haec vrbs maxime omnium Gallicarum hominum frequentia pollet. Praefecti enim Romanorum eo vtuntur emporio, monetamque ibi tam auream, quam argenteam cudunt, et templum ab omnibus communi sententia, Gallis decretum Caesari Augusto hac in vrbe ad concursum fluuiorum positum, aram habet memorabilem, cum inscriptione gentium 60 et imagine singularum. Item Liuius [Note: Lib. 130 c. 7.]: Ara Caesari ad confluentem Araris et Rhodani dedicata. Apud eam aram dies festos agitare solitos Gallos, meminit Dio [Note: Lib. 54.], de Druso verba faciens. Hic, ait, cum Sugambri eorumque socii, propter absentiam Augusti, ac quia videbant Gallos iugum seruitutis grauatim ferre, bellum mouissent, Gallorum primoribus, sub praetextu eius festi, quod hodie [Note: Sub Seuero imperatore, quo haec scripta.] etiam Lugduni ad aram Augusti, celebretur, euocatis motum subditarum praeoccupauit. Ludos etiam ibidem habitos et certamina Graecae et Latinae litteraturae auctor Suetonius de Caligula [Note: In vita eius cap. 20.]: Edidit et peregre spectacula, in Sicilia Syracusis hasticos ludos, et in Gallia Lugduni [Note: De hac voce doctissimus Torrentius in suis comment.] miscellos, sed et certamen quoque Graecae Latinaeque facundiae. Quo certamine ferunt victoribus praemia victos contulisse, eorundem et laudes componere coactos. Eos autem, qui maxime displicuissent, scripta suaspongia linguaue delere iussis, nisi ferulis obiurgari aut flumine proximo mergi maluissent, vnde illud Satyrici [Note: Iuuenal. [transcriber, in the print: Iuuernal.] satyr. 1.] ex interpretum sententia:

Aut Lugdunensem rhetor dicturus ad aram.


page 55, image: bs0055

His vero siue ludis siue festis praefuisse ex singulis gentibus certos qui IIIII Iviri Augustales dicerentur, plura non solum apud Heluetios, sed in reliqua Gallia epigrammata testantur. Villariae loco saepius memorato:

D.M.

L. CAMILLIVS.

FAVSTVS.

IIIIII VIR. AVG.

VIV. FECIT

IN. ANNO. LXX.

VIXIT. ANNIS.

LXXXXI.

OTACILIAE FAVENTINAE

VXO

RI [transcriber: reg: VXORI] M. OCTACILIVS

IIIIII VIR AVG

-- B -- SA VIVA --

-------------

-----

Lugduni vero praeter alia hoc ostenditur ad portam ecclesiae St. Iohannis:

D. M.

CALVISIAE. VRBICAE. ET.

MEMORIAE. SANCTISSIMAE.

P. POMPONIVS. GEMELLINVS.

IIIIIIVIR. AVG. LVGVD.

CONIVGI. CHARISSIMAE.

ET. INCOMPARABILI.

POSVIT.

Fuisse praeterea flamines, sacerdotes, et eius generis ex superius allatis inscriptionibus facile quiuis perspicere potest. Antiquitus qui sacris deorum praeerant apud Gallos, Trium ordinum homines fuere, Druydae, Bardi, et quos Vates Strabo [Note: Geograph. lib. 4.], Eubages Ammianus [Note: Lib. 15 Histor.], Saronidas Diodorus [Note: Biblioth. lib. 6.] vocauit. Bardi quidem fortia virorum illustrium facta heroicis composita versibus, cum dulcibus lyrae modulis cantitare solebant. Vnde Lucanus [Note: Lib. 1 Pharsalic.]:

Vosquoque, qui fortes animas belloque peremtas,
Laudibus in longum vates deducitis aevum,
Plurima securi fudistis carmina Bardi.

De horum in bellis auctoritate Diodorus: Poëtae, inquit, tanti apud eos, Gallos, fiunt, vt cum instructa acie exercitus, eductis ensibus, iactisque iaculis, propinquant, non solumamici, sed hostes quoque eorum interventu apugna conquiescant. Ita apud agrestiores barbaros iracedit sapientiae, Mars reueretur Musas. Eubages sacrificare rerumque arcana et naturae sublimia pandere conabantur.

Inter hos, inquit Ammianus [Note: Eodem lib. 15.], Druydes ingeniis celsiores, vt auctoritas Pythagorae statuit, sodalitiis adstricti, consortiisque quaestionibus occultarum rerum altarumque erecti sunt, et despectantes humana; pronunciant animos immortales. Eadem tradiderat Strabo quidem: Druydae praeter hanc, naturae scilicet et coelestium, philosophiam, etiam de moribus disputant. De horum iustitia summa est omnium opinio. Itaque et publica iis, et priuata iudicia committuntur, et aliquando caussis bellorum disceptandis, iam acie congressuros composuerunt, maxime iudicia de caede iis commissa sunt, cumque horum multus est prouentus, agrorum quoque fertilitatem consequi putant. Tum hi, tum alii, Eubages et Bardi, animam interitus expertem statuunt, et mundum. Aliquando tamen ignem et aquam superatura. Multo luculentius et pluribus Caesar [Note: De Bell. Gall. lib. 6.]: In omni Gallia, inquit, eorum hominum, qui in aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. De his duobus generibus alterum est Druydum, alterum Equitum. Illi rebus diuinis intersunt, sacrificia publica, ac privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adolescentum numerus disciplinae causa concurrit, magnoque ii sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controuersiis publicis, priuatisque constituunt, et si quod est admissum facinus. sicaedes facta si de haereditate, de finibus controuersia est, iidem decernunt. Praemia, poenasque constituunt.

Si quis aut priuatus aut populus eorum decreto non sletit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud eos est grauissima. Quibus ita est interdictum, ii numero impiorum, ac sceleratorum habentur, ab iis omnes decedunt, aditum eorum, sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant, neque iis potentibus ius redditur, neque honor vllus communicatur. His autem omnibus Druydibus prae est vnus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo, si quis ex reliquis excellit dignitate, succedit. At si sunt plures pares, suffragio Druydum adlegitur, nonnunquam etiam de principatu armis contendunt. Ii


page 56, image: bs0056

certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt: in loco consecrato. Huc omnes vndique, qui controuersias habent, conueniunt, eorumque iudiciis decretisque parent. Disciplina in Britannia reperta, atque inde in Galliam translata esse existimatur, et nunc qui diligentius eamrem cognoscere volunt, plerumque illo, discendi caussa, proficiscuntur.

Druydes a bello abesse consueuerunt, neque tributa vna cum reliquis pendunt. Militiae vacationem, atque omnium rerum habent immunitatem. Tantis excitati praemiis, et sua sponte, multi in disciplinam conueniunt, et a propinquis, parentibusque mittuntur. Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur. Itaque nonnnlli annos vicenos in disciplina permanent, neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum fere in rebus publicis, priuatisque rationibus Graecis litteris vtantur. Id mihi duabus de caussis instituisse videntur, quod neque in vulgus disciplinam efferri velint: neque eos, qui discunt, litteris confisos minus memoriae studere, quod fere plerisque accidit, vt praesidio litterarum, diligentiam in perdiscendo, ac memoriam remittunt.

In primis hos volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto. Multa praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de deorum immortalium vi ac potestate disputant, et iuuentuti transdunt. Hactenus Caesar. Hoc quoque super re eleganter et docte Lucanus:

Et vos barbaricos ritus, moremque sinistrum
Sacrorum Druydae positis repetistis ab armis,
Solis nosse deos, et coeli numina vobis,
Aut solis nescire datum: nemora alta remotis
Incolitis lucis. Vobis auctoribus, vmbrae
Non tacitis Erebi sedes, Ditisque profundi
Pallidaregna petunt: regit idem spiritus artus
Orbe alio. Longae canitis si cognita vitae,
Mors media est. Certe populi, quos despicit Arctos,
Felices errore suo, quos ille timorum
Maximus baud vrget, leti metus, inde ruendi
In ferrum mens prona viris, animaeque capaces
Mortis, et ignauum est rediturae parcere vitae.

Diodorus: Increbuit apud eos Pythagorae sententia, qua dixit, animas hominum esse immortales, rursusque eas defunctis corporibus post certum tempus in alia corpora esse reversuras. Ob banc caussam in defunctorum pyras epistolas scriptas quidam coniiciunt, tanquam eas mortui sint lecturi [Note: De Druydibus plura Alexander Genial. dier. lib. 3, 4, 6.].

Quam vero Druydum impia pietas fuerit, apertum ab inde, quod humanis victimis plerumque litarent. Vnde superius immitem Theutatem, vocauit Lucanus [Note: Pharsal. lib. 1.], horrentem Hesum, aram Tharamis non mitiorem ara Scythicae Dianae. Dianam enim Tauricam hominum sacrificiis coli solitam, peregrinorum maxime, plures tradidere, Strabo [Note: Geograph. lib. 5.], Ouidius [Note: Lib. de Ponto.], Lucianus [Note: Dialogo Philia.], alii. Caesar: Natio est omnium Gallorum admodum dedita religionibus, atque ob eam caussam, qui sunt affecti grauioribus morbis, quique in praeliis periculisque versantur, aut pro victimis immolant homines, aut se immolaturos vouent, administrisque ad ea sacrificia Druydibus vtuntur, quod pro vita hominis, nisi vita hominis reddatur, non posse deorum immor talium numen placari arbitrantur, publiceque eius generis habent instituta sacrificia. Alii immani magnitudine simulacra habent, quorum contexta viminibus membra viuis hominibus complent, quibus succensis circumuenti flamma exanimantur homines. Supplicia eorum, qui in furto aut latrocinio aut aliqua noxa sunt comprehensi, gratiora diis immortalibus esse arbitrantur. Sed cum eius generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt.

Horum sacrificiorum explicate mentionem fecit etiam Diodorus: Vtuntur, inquit, insuper et diuinatoribus, qui apud eos cum et auguriis et sacrificiis futura praedicant, plurimi aestimantur, omni eis obtemperante plebe. Cum vero de rebus magnis consultant, mirabilem incredibilemque seruant consuetudinem. Iugulant enim ante hominem, quo decidente tum ex casu tum ex membrorum laceratione, tum etiam ex sanguinis fluxu,


page 57, image: bs0057

ex quadam amiqua rerum obseruatione norunt futura. Est apud eos moris, nullum absque philosopho sacrificium facere. Existimant enim, per diuinae naturae consiios sacra fieri oportere, tanquam Dei propinquos, horum intercessione bona ab diis censent petenda. Et Strabo: Homines, inquit, sacris deuotos gladio tergum percutientes, ex eius palpitatione futura ariolabantur. Sacris semper aderant Druydae. Quin et aliae hominum immolationes feruntur. Quosdam enim sagittis configebant, aut in crucem agebant, ac foeni colosso exstructo signo pecudes et omnis generis bestias ac homines immolabant.

Claudius demum hanc Druydarum impietatem et sacrilegia penitus sustulit. Auctor Suetonius [Note: In Claudio cap. 25.]: Druydarum, inquit, religionem apud Gallos dirae immanitatis et tantum ciuibus suis Augusto interdictam, penitus aboleuit. Plinius [Note: Histor. lib. 3. c. 1.] Druydas sub Tiberio prohibitos et sublatos, memoriae mandauit; cui adsentiri videtur Strabo, qui sub Tiberio scripsit: Romani eos, Druydas, et ab his, hominum immolationibus, deduxerunt et asacrific andi et diuinandi ritibus, qui nostris repugnabant. At sane quaecunque fuerint hae abolitiones aut prohibitiones, satis compertum est, Druydas eorumque disciplinas et diuinamenta ad Diocletianum vsque et vltima tempora viguisse. Neronis quidem imperio certum ex Tacito [Note: Annal. lib. 14.]: Druydae, inquit, circum preces diras, sublatis ad coelum manibus fundentes nouitate adspectus perculere militum animos. Itemque sub Vespasiano, cuius imperii primordiis conflagrarat Capitolium. Idem Tacitus, de eodem incendio disserens, locupletissimus auctor [Note: Histor. lib. 4.]: Captam olim a Gallis vrbem, sed integra Iouis sede mansisse imperium. Fatali nunc igne signum coelestis irae datum et possessionem rerum humanarum Transalpinis gentibus portendi, super stitione vana, Druydae canebant. Alexandro Seuero, optimo principum, ad bellum Britannicum eunti, mulier Druyas exclamauit Gallico sermone: Vadas, nec victoriam speres, nec militi tuo credas, teste Lampridio [Note: In eius imperatoris vita.]. Gallicanas quoque Druydas consuluisse Aurelianum Imperatorem, meminit Fl. Vopiscus [Note: In vita eius.]. Diocletiano denique imperium praedictum et promissum a Druyde cum aprum interemisset, idem Vopiscus testatus est [Note: In Numeriano.]; Vt omnino clarum sit, has Druydum sectas non nisi sub Constantino M. qui idem orbem pariter inueteratis erroribus et sacrificandi sceleribus perpurgauit, esse desisse.

CAPVT XV. De conuersione Heluetiorum ad fidem Christianam, et qui proximi aut sanctitate praecipui in Heluetia eius religionis viri.

1. Petrus apostolus primus Heluetios conuertit.

2. Beatus a Petro apostolo episcopus et doctor in Heluetia constitutus.

3. Qui post Beatum in Heluetia praefuerint, incertum.

4. St. Lucius, Angliae rex, item Sigismundus et Guntramus reges, et ante hos St. Fridolinus et St. Severinus euangelizatores in Heluetia.

5. St. Columbanus et eius discipuli Gallus, Magnus et Othmarus.

6. Allemanni et pars Heluetiorum adhuc sub Iustiniano imperatore idololatrae.

7. St. Romanus et St. Lupicinus fratres, dies festos et natales eruerunt: quae fuerint loca Iurensia.

8. St. Pirminius, St. Fundanus, episcopique in Heluetia plures, inter quos Vldaricus et Conradus potiores.

9. Tota Heluetia Thebaeorum sanguine consecrata: St. Mauritius protector Heluetiae.

10. Nicolaus Eremita absque cibo viuens.

DE diis in Gallia Heluetiaque cultis hactenus pauca pro instituto disputauimus, iam qui primi contra has impietates disseruerint, Christumque vnicum humani generis vindicem et doctorem auctoremque Heluetiis annunciauerint, operae pretium facturum credo, si breuiter exposuero. In eo ferme conueniunt scriptores, BEATVM fuisse Anglum sacerdotem, qui primus apud Heluetios publice Christi mentionem habuerit, missuma Petro apostolorum principe Roma in eam regionem. Sed mihi attentius ista perquirenti videtur aliud initium fuisse, ipsumque adeo PETRVM fuisse, qui, vt alias nationes, ita Heluetios de fide et vera religione primus docuerit, peregrinatione illa quam ad


page 58, image: bs0058

orbis vltimos Britannos suscepit. Britannis euangelium annuntiasse, memoriae tradidit Simon [Note: In vita Petri.], cui Metaphrastis cognomentum. Et credibile est, illa, quam Claudius Caesar contra illam gentem expeditionem habuit [Note: Dio lib. 60, et Suetonius. Anno V. C. 795. A. D. N. 44.], comitem se apostolum addidisse, maxime orbis cognoscendi, cui vniuersalis cura et imperium relictum, et piscationis pelagi profunditatem perquirendi gratia, cum iam superioris anni initio eiusdemque imperatoris secundo ex Suria in Italiam appulisset, cathedraeque culmen et principatum ROMAE fixisset. In illa vero Britanniae insula multos sibi PETRVM socios et discipulos parasse crediderim, quos variis postea gentibus et nationibus dederit aut reliquerit apostolos et episcopos. Omnes namque ecclesias Italiae, Hispaniae, Galliae, Africae, Siciliae et vicinarum insularum a Petro et eiusdem discipulis conditas et propagatas esse, testatus est Innocentius.

Ex iis Beatum Heluetia obtinuit, et eius socium Achatem. Beato, antequam sacris Christianis initiaretur, Suetonius fuit nomen. Multae pietatis, et sanctimoniae, miraculisque clarus diu apud Heluetios, praecipue pago Auentico et Vrbigeno, apostoli Christi munere defunctus est. Vltimo se in solitudinem recepit, apud Interlacenses pagi Vrbigeni locum nactus, cum inde draconem saeuissimum et nocentissimum crucis signaculo expulisset, eam quam tenueratrupem et speluncam pro tecto vsurpauit, ibique longa aetate confectus, vitam deposuit, sub initium imperii Traiani, quo etiam tempore [Note: A. D. N. 95 circiter.] Ioannes apostolus et euangelista vltimus apostolorum mortuus, siue translatus est, Heluetiis ab omni antiquitate, cultu et veneratione longe celeberrimus. Eius demum Beati sacrae reliquiae, vbi religio mutauit, patrum memoria, inde Luceriam translatae, non minore in honore sunt, quanquam et eius memoria apud Interlacas Catholicis non omnino oblitterauit. Ibidem Achates mortuus et sepultus est. De quibus dicerem plura, nisi praestitisset piissime et doctissime R. P. Petrus Canisius, e societate Iesu theologus [Note: Scripsit Historiam Thebaicam, Beatum Fridolinum et Itam comitissam.], cui Heluetios suum apostolum aliosque patronos merito acceptos referre fas est.

Quos Beatus in Heluetia reliquerit successores et discipulos, quique post eum Christianae religioni praecipue incubuerint, non ita exploratum est. Nam et saevissimae deinde in Gallia sub Antoninis, Aureliano, et denique Maximiano persecutiones fuerunt, et eodem tempore, Christianorum scriptis, vt omnibus primae, et antiquae verae pietatis instrumentis incensis eorum pariter memoria apud homines prope exstincta est. Postquam vero persecutionum procellae deferbuerunt, Constantinique imperio fides confirmata est, Heluetia viris sanctitate et miraculis conspicuis nunquam caruit. Imo etiam reges, et principes inter Diuos consecrauit.

Et Lucius quidem, qui primus Britanniae regum, Christianismum amplexus, tempore [Note: A. D. N. 177.] Eleutherii P P. sub Antonino Vero et Lucio fratre AA. in Rhaetia, et pago Tigurino strenuum se euangelii praeconem, cum hac de caussa regno abiisset, gessit, et apud eas gentes vita solutus est, aut potius martyrio adfectus. Postea Sigismundus [Note: A. D. N. 515.], et Guntramus [Note: A. D. N. 597.] reges, hic quidem ex stirpe Francorum, ille origine Burgundus, miraculis frequentibus in Heluetia claruerunt, eorumque etiam in Romana ecclesia memoria memorabilis. Ex eadem Burgundionum stirpe regum posteriorum magis virtutibus effulsit Rudolphus II, qui Paterniaci sepultus est [Note: A. D. N. 935.]. Ante hos tres sub Clodoueo primo regum Francorum Christiano Fridolinus [Note: Obiit A. D. N. 514.], gente Hybernus, stirpe regia, in Heluetia diu versatus, Christi nomen, fidemque multis rebus diuinitus patratis, adseruerat, Glaronensemque regionem, et viciniam partim conuerterat, partim in fide suscepta confirmauerat. Severinus apud Agaunenses, et Antuates eodem tempore in magna virtutis fama. Nam et Clodoueum a diutina infirmitate liberavit, et in Gallia in castro Nantonis, cum ante discessum suum praedixisset, cum miraculis sepultus est. C. Hildebertus rex, memor beneficii, quod in patrem contulerat, basilicam magnificam ibidem aedificauit, et Sancti reliquias praecipuo honore persecutus est [Note: Surius tomo I.].

Postea Columbanus, et ipse Hybernus pulsus Luxouio a Theodorico rege, fraude Brunechildis cum discipulis se in Heluetiam


page 59, image: bs0059

recepit [Note: A D. N. 616.], diuque apud Heluetios, qui nec dum idolorum penitus exuerunt cultum, Tauriaci praesertim, siue pagi Tigurini incolae, Christi fidem, et diuinitatem comprobauit, daemonumque fraudes et improbitatem detexit, Tucconiae primo, qui in capite laci Tigurini vicus, vnde ab idololatris pulsus, Arbonae et toto eo Acronii latere, Valafredo teste. Demum in Italiam profecturus Gallum, magni magistri magnum discipulum, reliquit, qui Magnum et Othmarum aliosque plures vita et factis memorabiles successores habuit, quorum proinde celebritas et memoria clarior est, quam a me pluribus verbis lucem accipiat, et alio loco alia adiiciemus.

Hoc autem tempore, hoc est, sub Iustiniano imperatore [Note: A. D. N. 530.] Allemannos, quorum Tauriacus pagus possessio erat, idololatras fuisse, testatur Agathias, qui eius imperatoris res gestas, et quae eo tempore euenerun, scripto mandauit, qui vbi de ea gente sermo: Huic genti Allemannorum legitima quaedam, inquit, et patria instituta sunt. Siquidem in rebus publicis administrandis et magistratibus Francorum sectantur politiam et leges; in histamen, quae ad Deum et religionem spectant, ab his longe dissentiunt. Nimirum qui arbores quasdam adorent propitientque, nec secus et fluminum [Note: Quondam Graeci Romanique Nymphas Naiades, Dryades, Oreades.] aquas collesque et saltus, quibus perinde religiose equos et boues et infinita huiusmodi pecora desectis ceruicibus immolant. Sed cum Francis [Note: Qui iam post Clodoueum magna ex parte Christiani.] assidua conuersatio maximum his in modum conducit, et ornamenti plurimum adfert. De hac Allemannorum religione, aut impietate illa Claudiani praestabilis poetae capienda, cum Stiliconis in Galliam aduentu inter cetera effectum ait [Note: Panegyr. 1 in Stiliconem.]:

Vt procul Harciniae per longa silentia siluae
Venari tuto liceat, lucosque vetusta
Relligione truces, et robora nominis instar
Barbarici, nostrae feriant impune bipennes.

Ea super re multo ante vtrumque scriptorem Cornelius Tacitus [Note: Libro de Moribus Germanorum.] de Sueuis, ex quibus Allemanni, verba faciens: Vetustissimos, inquit, se nobilissimosque Sueuorum Semnones memorant. Fides antiquitatis religione firmatur. Stato tempore in silvam auguriis patrum et prisca formidine sacram omnes eiusdem sanguinis populi legationibus coëunt, caesoque publice homine celebrant barbari ritus horrenda primordia. Est et alia luco reuerentia. Nemo nisi vinculo ligatus ingreditur, vt minor, et potestatem numinis prae se ferens, si forte prolapsus est, attolli aut insurgere haud licitum, per humum cuolvuntur. Eoque omnis superstitio respicit, tanquam inde initia gentis, ibi regnator omnium Deus, cetera subiecta atque parentia. His quoque sacrilegiis deditos fuisse ante Clodoueum Francos, auctor locuples Gregorius, Turonensis episcopus: Sed haec, inquit [Note: Lib. 2 Histor. Franc. c. 10.], generatio fanaticis semper cultibus visa est obsequium praebuisse, nec prorsus agnouere Deum, sibique siluarum atque aquarum, auium bestiarumque, et aliorum quoque elementorum finxere formas ipsasque vt Deum, colere, eisque sacrificia delibare consueti.

Quo magis nos deuinctos obligatosque merito tenere debemus iis viris, qui vitae integritate et innocentia conspicui, zeloque diuino et nostrae salutis amore incensi, tantis laboribus periculisque, antiquatis et condemnatis his nefariis religionibus, ad veram et sinceram pietatis et fidei viam et rationem, vel inuitos pertraxere. Romani et Lupicini abbatum sanctitas adeo in confesso est, vt dies festos et natales in ECCLESIA ROMANA etiam eruerint. De iis enim ita scriptum: In territorio Lugdunensi locis Iurensibus depositio St. Romani abbatis, qui primus illic eremiticam vitam duxit et multis virtutibus et miraculis clarus plurimorum existit pater monachorum. Postea: In territorio Lugdunensi St. Lupicini abbatis, cuius vita sanctitatis et miraculorum gloria suit illustris. Fratres hos fuisse, constat ex Gregorio Turonensi, qui eorum res gestas complexus est. Sed quae loca illa fuerint Iurensia, in quae concesserunt eremiticam vitam ducturi, a nemine adhuc satis explicatum est. Vnde factum est, vt alii locis Virentibus scripserint, Vsuardus, Ado, Beda; alii locis Lorensibus, vt idem Gregorius [Note: Lib. 1 de vita patr.]. Mihi nullum dubium est, quin locis Iurensibus in Martyrologio Romano recte adnotatum sit. Ea loca esse dico, quae postea a St. Claudio, qui relicto archiepiscopatu Bisuntino, eo concesserat, abbatisque munus obtinuerat, ibique vita defunctus est, nomen et monasterium St. Claudii sortita sunt, in comitatu Burgundiae, frequentia hominum et peregrinationibus, non ex Heluetia solum, sed Gallia vniversa etiam, nunc longe celeberrima.


page 60, image: bs0060

Nam de Eugendo horum discipulo et ibidem abbate, ita quoque scriptum: Interritorio Lugdunensi, monasterio Iurensium, St. Eugendi abbatis, cuius vita virtutibus et miraculis plene refulsit. Et ex eiusdem Eugendi vita ab eius discipulo scripta, qui Agauni monachum transegit, satis clarum est, non esse aiium locum, quam eum, quem dixit [Note: Surius tomo 1.], D. Claudii, cum non procul a Geneua, siue Gebenna in territorio Lugdunensi constituatur. Denique quis melius ipso Gregorio dissignauit? Porro, inquit, Lorensis eremus, scribo Iurensis, inter Allemanniam et Burgundiam sita, Auenticae adiacet ciuitati. Haec ego de locis Iurensibus pluribus, quatenus doctissimos viros Molanum Baroniumque [Note: In vtriusque martyrologio.] nihil hac superre certi constituere potuisse reperio.

Floruerunt hi sancti patres omnes Chilperici Francorum regis tempore [Note: A. D. N. 565.], qui monasterium Iurense primus reditibus et necessitatibus ad sustentationem fratrum, quos iis regionibus collegerant, locupletavit, procurante non sine miraculo, eodem Lupicino, teste supra memorato Gregorio. Pirminius sub Martello Maiore Franciae [Note: A. D. N. 724.], Maiorem Augiam perpurgauit, ibidemque monasterium condidit, cum ante Fungi in Heluetia ad Tosan fluuium, vbi adhuc eius viget memoria, Fons St. Pirminii, diu egisset variaque per Heluetiam miracula edidisset. Eodem tempore aut non multo post celebris in Heluetia quoque viguit St. Fundanus, qui Rhinouii sepultus est. Multi alii fuerunt in monasteriis, praesertim Agauni siue D. Mauritii, et St. Galli sanctitate et moribus viri egregii, nec defuerunt in Heluetia episcopi toto orbe noti, et commendati: Protasius, Superius, Marius, Auenticorum; Bubulcus, Grammatius, Maxentius, Vindonissenses; Domitianus, Maximus, Geneuenses; Rusticus, Theodolus, Octodurenses; Asimo, Puritins, Curienses, et alii plurimi, quos enumerare nihil attinet. Vldarici tamen, comitis Kiburgii in Heluetia nati et educti, postea Augustae Vindelicorum episcopi, memoriam praeterire non potui, sicuti nec Conradi Constantiensis.

Iam tota Heluetia Thebaeorum martyrum sanguine irrigata et consecrata est. Eius proinde legionis dux Mauritius merito vbique Friburgi, Salodori, Luceriae, alibi praecipuo in honore est, interque Heluetiorum patronos et tutelares Diuos primum, et potissimum locum sibi vindicare potest. Celebrant praeterea Sedunenses Florentinum, et Hilarium martyres, quia Vandalis cruciamenta multa pertulerunt et post linguae abscissionem quae confessionis instrumentum erat, gladio [Note: A. D. N. 412.] percussi sunt.

Superiori demum seculo protulit Helvetia apud Siluanios Nicolaum Eremitam, cuius vitae integritudinem et continentiam summa animorum contentione admirari et obstupescere magis conuenit, quam ingeniorum culpa deterere. Satis enim constat, annos viginti nullo humano cibo transegisse, solo SS. Eucharistiae sacramento quintodecimo quoque die sumto, contentum [Note: Obiit A. D. N. 1487. d. 21 Martii, aetatis anno 70.]. Passim eius circumferuntur acta, oracula et admonita, quibus si obedire, quam quorundam nouitates amplecti, non pauci Heluetiorum praeoptassent, non eae animorum religionumque dissensiones essent, et Heluetia nihil clarius, nihil formidabilius sustineret orbis.page 61, image: bs0061

FRANCISCI GVILLIMANNI DE REBVS HELVETIORVM LIBRI II

CAPVT I. De rebus gestis in Heluetia et circa eam C. Iulii Caesaris et Augusti tempore reliquorumque eius familiae imperatorum bello Rhaetico et Vindelico aliisque Germanicis.

1. Gallia a Caesare subacta et in prouinciam redacta stipendium soluit Romanis.

2. Inter successores Caesaris in Gallia Plancus primus cum Rhaetis bellauit.

3. Prouinciarum Romanarum inter triumuiros divisio prima.

4. Diuisio secunda.

5. Diuisio tertia.

6. Augustas Gallias composuit.

7. Idem Germanos saepius vicit, vidit tamen et cladem Lollianam.

8. Bellum Rhaeticum Augusti auspiciis, sed ductu Drusi et Tiberii confectum.

9. Bellum Vindelicum.

10. Drusi et Tiberii gesta contra Germanos.

11. Variana clades.

12. Post Augustum Claudius Tiberius Nero, deinde Caligula prouinciam bonis exuens, tum T. Claudius Nero imperarunt.

CAI. IVL. CAESAR. IMP. I. P. R [Note: Imperauit annos 4, menses 2, dies 25.].

CAIVS Iul. Caesar, qui postea republica oppressa imperium Romanum vnius arbitrio subiecit [Note: A. V. C. 695.], per nouem annos res in Gallia gessit. Primus in Heluetio et Germanico bello consumptus: Decimum in Pompeium M. et eius factionem contulit, Galliis subactis, eisque et Britanniae tributo imposito, qua de re Vellejus [Note: Volum. 2.]: Galliae ductu auspiciisque Caesaris infractae, pene idem quod totus orbis, ignauum conferunt stipendium. Et Suetonius [Note: In Iulio Caes.]: Omnem Galliam, quae a saltu Pyrenaeo et monte Gebenna, flumine Rheno et Rhodano continetur, patetque circuitu ad bis tricies centum millia passuum, praeter socias et bene meritas ciuitates in prouinciae formamredegit, eique in singulos annos stipendii nomen imposuit. Quadringenties sestertium fuisse hoc nomen siue aureorum nostratium decies centena millia, auctor Eutropius [Note: Breuiario lib. 6.].

Caesari in Galliae administratione L. Domitius Aenobardus successor a senatu datus [Note: A. V. C. 704.]. Sed patrato ciuili bello Galliam cisalpinam siue togatam D. Bruto; transalpinam siue comatam L. Munatio Planco regendas idem Caesar dictator tradidit [Note: A. V. C. 710.]. Plancus Caesare iam interfecto, Hirtio et Pansa consulibus Senatus decreto, ad confluentem Rhodani et Araris Lugdunum: ad Rhenum [Note: Augst supra Basileam.] Rauricam colonias deduxit. Bellum eadem occasione primus cum Rhaetis, qui Heluetiam, et Sequanos Rauracosque [Note: Praeteritis bellis attritos.] vexabant, gessit et de iisdem 4 Kal. Ian. eodem anno et consulibus triumphauit. Testis horum, praeter tabulas Capitolinas triumphales et Dionem [Note: Lib. 46.], inscriptio, quae Caietae esse traditur ab his, qui has antiquitatis reliquias collegerunt, in haec verba:

L. MVNATIVS. L. F. L. N. L. PRON.

PLANCVS.

COS. CENS. IMP. ITER.

VIIVIR. EPVL. TRIVMPH, EX RHETISpage 62, image: bs0062

AEDEM. SATVRNI. F. DE MANVBIIS

AGROS. DIVISIT. IN. ITALIA. BENEVENTI.

IN. GALLIA. COLONIAS. DEDVXIT. LVGVDVNVM. ET. RAVRICAM.

De huius Plauti triumpho, vt et M. Lepidi, qui Galliam Narbonensem administrauerat, ita Velleius: Lepidus IIIvir Paulum fratrem proscripsit. Planco non defuit gratia ad impetrandum, vt frater ejus Plancus Plotius proscriberetur: eoque inter iocos militares, qui currum Lepidi Plancique secuti erant, inter execr ationem ciuium vsurpabant hunc versum:

De Germanis [Note: Adlusio ad nomen Germani, quod etiam fratrem vterinum significat.], vnde Gallis, duo triumphant consules

Erant autem consules designati, et sequenti anno iuiere III VIRI [Note: Imperarunt annos 12 simul.].

Sed eodem anno IIIviri reipublicae constituendae M. Lepidus, Octauianus Caesar et M. Antonius in proximum quinquennium creati, cum, quam componere debebant, per vim inuasissent, Romanas inter se prouincias ita diuiserunt, vt Lepidus Narbonensem cum Hispaniis; Caesar Africam Siciliamque et Sardiniam insulas sortiretur; Antonius vtramque Galliam, quae cis et vltra Alpes. Haec, inquit Dio [Note: codem libro 46.], ita sortiebantur, vt et ipsi validissimas prouincius haberent, quasi non omnia appeterent.

Fusis dein et oppressis [Note: A. V. C. 711.] Romanae libertatis vindicibus Bruto et Cassio Pharsalia pugna Antonius et Caesar, iam Lepido clariores, qui bello non interfuisset, statim imperium rursum diuiserunt. Et Caesari quidem Hispania et Numidia, Antonio Galliae et Africa adsignatae sunt, ea quidem conditione, vt si aegre ferret Lepidus, Africam ipse obtineret. Hae vero tantum prouinciae in hanc formam diuisae, quod Siciliam et Sardiniam Sextus Pompeius occupasset, ceterae nondum pacatae essent [Note: Dio lib. 48.]. Vtramque Galliam Antonius per Q. Fusidium Calenum rexit. Orta postea inter dominantes simultate, quod ad suas partes traducere Pompeium niteretur Antonius, inde Caesarem opprimere: Caesar Gallias in potestatem redigere conatus, frustra fuit, Caleno superstite, vbi morbo absumtus est, nullo labore in se transtulit.

Hinc bellum apertum [Note: A. V. C. 713. Appian. lib. 5.]. Sed Fuluiae Antonii coniugis interitu, siue concitauerat, mox exstinctum et noua distributione Caesari Sardinia, Dalmatia Hispaniaque et Gallia: Antonio reliquae omnes trans Ionium mare regiones adscriptae sunt. Lepido Africam, Pompeio Siciliam tenentibus, Galliam Caesar M. Agrippae consuli regendam dedit. Primus is post C. Iul. Caesarem Rhenum transiit, et cum Germanis bellum gessit, triumphique honorem promeruit, Dione teste [Note: Libro eodem 48 et 50.]. Sed Pompejo denique apud Siciliam oppresso exutoque Lepido, Antonio Actiaco praelio profligato, post interfecto, Octauianus Caesar, qui primus Augustus cognominatus, cuncta discordiis ciuilibus fessa namine principis sub imperium accepit [Note: A. V. C. 722. Tacitus lib. 1 Annalium.].

OCTAVIANVS CAESAR AVGVSTVS, imperator II P. R. [Note: Imperauit solus annos 43, menses 40, dies 18.] Agrippae in Galliae administratione, de qua scilicet mihi praecipuus sermo, quis successerit, non aeque compertum est. Caium Carinatem existimo. Is Morinos aliosque rebellionis socios domuit, Sueuosque Rhenum transgressos profligauit ac de vtrisque vna cum Octauiano Caesare, cuius auspiciis rem gesserat, triumphauit [Note: A. V. C. 724. Dio lib. 51.]. Carinati Nonius Gallus suffectus, qui Treveros rebelles compescuit [Note: A. V. C. 726.]: Germanos, quos socios adiunxerant, propulsauit. Tum ipse Augustus in Britanniam exemplo patris traiecturus, cum in Gallia Britannos oratores pacem deprecantes obuios habuisset, componendis Gallicis rebus, quae quia subactis illis, statim bella ciuilia subsecuta fuerant, etiamnum fluctuabant, animum adiecit, Gallorumque agendo censu, vitaque et republica formanda aliquodtemporis extraxit [Note: A. V. C. 728. Strabo Geograph. lib. 4.]. Eodem tempore M. Varro Salassos domuit, certam argenti summam imperauit, Augustam Praetoriam [Note: Augustaler.] Romanis militibus constituit, tribus millibus eo, vbi castra habuerat, deductis.

M. Vicinius quoque de Germanis, qui in eorum regiones commercii gratia profectos Romanos obtruncauerat, poenas exegit: Augustique re praeclare gesta, imperatoris


page 63, image: bs0063

nomen comparauit. Triumphi eam ob rem aliasque a senatu decreti, quos repudiauit [Note: A. V. C. 734. Dio lib. 54.]. Cum rursum Germani Gallias infestarent, ipsae inter se tumultuarentur, Agrippa secundo Galliae cum imperio praefectus, Germanos expulit, motus sedauit, triumphum his de rebus obtinuit, nec peregit [Note: A V. C. 737.]. Sed neque sic satis Germani compressi, dum ipsum Augustum vrbe extraherent. Sugambri enim Vsipetae, et Tencteri [Note: Hollandri, Gueldrenses, Cleuenses.] primo quosdam Romanorum in territorio suo deprehensos, in crucem egerunt, deinde Rheno transmisso in Gallis praedando grassati sunt: Equitatum Romanum ad Lollium vsque praefectum praeter opinionem pertracti, ipsum quoque vicerunt. Vnde Paterculus [Note: Volum. 2.]: Sed dum hac in parte imperii omnia geruntur prosperrime, accepta in Germania clades sub legato M. Lollio, homine in omnia pecuniae, quam recti faciendi cupidiore, et inter summam vitiorum dissimulationem, vitiosissimo, amissaque legionis V aquila vocauit ab vrbe in Gallias Caesarem. Belli adparatu et Augusti praesentia perspecta, Germani regressi, pacem datis obsidibus agitarunt. Eodem anno P. Sillius Vennonetes et Camunos [Note: Veltliner et Camunier.], gentes Alpinas, quae arma contra Romanos sumserant, domuit, et subegit.

Postea in omnes Rhaetos omnibus viribus pugnatum: qua de re ita Dio [Note: Eodem libro 54.]: Rhaeti inter Noricum et Galllam ad Alpes Italiae finitimas, quas Tridentinas nominant, sedes suas habent. Hivicinam Galliam, Heluetios, Rauracos, Sequanos, frequenter populati, ex Italiae finibus praedas egerant, Romanosque, et eorum socios, iter per ipsorum terras facientes inuestauerant. Id quidem consuetudine iam receptum erat, vt in eos, qui nullo foedere essent coniuncti, ita statuerent, sed praeter hoc, omnes masculos, quos comprehendissent, etiam in vtero matrum agentes, quod certis diuinationibus peruestigabant, interficerent. Ea propter Augustus, principio Drusum contra eos cum exercitu mifit, isque Rhaetos apud Alpes Tridentinas sibi obuiam factos praelio aggressus, haud magno certamine fudit, eiusque victoriae ergo praetorios honores adeptus est. Dein, cum ab Italia reiecti, nibilominus Gallias vrgerent, Tiberium quoque contra eosdem misit [Note: A. V. C. 738.]. Itaque Drusus, et Tiberius multis locis in Rhaetiam irrumpentes, legatorum opera, ac ipse etiam Tiberius per lacum Acronium, siue Constantiensem, nauigiis subuectus, exterruerunt ea re barbaros, dissipatosque aggressi haud difficulter multis exiguis praeliis dispersas eorum copias deleuerunt, reliquosque infirmiores deinde, ac animis collapsos, in suam potestatem redegerunt. Zuia vero populosa erat gens Rhaetorum, videbanturque bellum retentaturi maximam eius, et aetate validissimam partem inde abduxerunt, iis relictis, qui et colendae ei regioni sufficerent, et ad rebellandum non satis virium baberent [Note: Ex natalisolo deducti.]. Hactenus Dio. Sunt qui putarunt, Rhaetos, his verbis, credo, validissimam gentem inde abduxerunt ex montibus esse deductos, et in Heluetia, pago Tigurino collocatos. Nam cum summa Alpium tenerent antiquitus, tempore M. Antonini, quo Ptolomaeus tabulas conscripsit [Note: Ptol. lib. 3.], satis constat, magnam Heluetiae partem occupasse Rhaetos. Ducta enim linea ab vtroque Rhenianterioris et Danubii capite, eaque ratione Rhaetiae Occidentalis limite, cum Ptolemaeo constituto, Abbatiscellanos omnes et totam D. Galli prouinciam, tum Tauriacorum non contemnendam partem constantiamque includi, manifestum erit. Huius Rhaetici belli reliquiae superant tertia, quarta, quinta propter lacum Riuarium, vulgo Walenstattersee, et ipsum quoque nomen Walenstatt Italorum oppidum, aut potius statio (Walen enim, cum prope omnes Germani, qui alia quam Germanica vtuntur lingua, tum praecipue Italos nominant) tanquam iis locis praesidia, aut tertiam, quartam, quintam custodias contra Rhaetorum irruptiones collocarit Tiberius. Nisi potius, quae aliorum opinio est, Rhaeti ipsi iis locis aut deducti, aut praedabundi, stationes ceperint. Sane eadem regione nota Castra, credo Romanorum, vulgo Gasteren, vbi videlicet ea habuerit et metatus sit Caesar, contra illas Alpium gentes, nimis locorum fiducia insolentes.

Rhaeticum bellum porro excepere Vindelici [Note: Vindelici iam quoque Vinda et Lica notj.], et ipsi adsiduis praedationibus, tum propinquitate, veluti contagio arma victorum in se transferentur. Contra eos terrestri, et nauali pariter praelio Tiberius decertauit, insulaque, quae in lacu pro receptaculo vsus est, Strabone teste [Note: Geograph. lib. 7.]. Quidam eam esse existimarunt, quae Augia major, aut vulgo Richenau. Ergo potius esse crediderim Lindaugiam, aduersum Brigantium, quae nunc ponte cum continente coniungitur. Nam et Rhaetos, Vindelicosque


page 64, image: bs0064

ab altera ripa prospicit, et bello gerendo contra eas gentes adcommodatior est. Vindelicum Norici, ac postremum Pannonii in se transduxere. Sed de Rhaetis et Vindelicis ita Paterculus [Note: Volum. 2.]: Reversum inde, ex Armenia, Neronem Caesar haud mediocris belli molem experiristatuit, adiutore operis dato fratre ipsius Druso Claudio, quem inter Caesaris penates enixa erat Liuia. Zuippe vterque, diuisis partibus, Rhaetos Vindelicosque aggressi, multis vrbium, et castellorum oppugnationibus, nec non directa quoque acie feliciter functi, gentes locis tutissimas, aditu difficillimas, numero frequentes, feritate truces, maiore periculo, quam damno Romani exercitus, plurimo cum earum sanguine, perdomuerunt. Atque huius belli metu et periculo Augustus integrum biennium istuc in Gallia transegit, multos in ea et Hispania colonias fundauit. Tiberio cum triumphus, tot rebus gestis, decretus esset, ipse ne ageret, obstitit, triumphalia ornamenta concessit. Hoc vero elogium senatusconsulto consecrauit [Note: Plin. lib. 3.]. IMP. CAES ARI. D. F. AVGVSTO. PONT. MAX. IMP. XIIII. TRIBVNIC. POTEST. XVIII. S. P. Q. R. QVOD. EIVS. DVCTV. AVSPICIISQVE. GENTES. ALPINAE. OMNES. SVB. IMPERIVM. POPVLI. SVNT. REDACTAE. GENTES. ALPINAE. DEVICTAE. TRIVMPILINI. CAMVNI. VENNONES. VENNONETES. HISARCI. BREVNI. NAVNES. IOCVNATES. VINDELICORVM. GENTES. QVATVOR. CONSV ANETES. VIRVCINATES. LICATES. CATENATES. ABISONTES. RHVGVSCI. SVANETEI. COLLVCONES. BRIXENTES. LEPONTII. VIBERI. NANTVATES. SEDVNIVERAGRI. SALASSI. ACITAVONES. MEDVLLI. VCENI. CATVRIGES. BRIGIANI. SONTIONTII. EBRODVNTII. NEMALONI. EDENNATES. ESVBIANI. VEAMINI. CALLICAE. TRIVLATII. ECTINI. VARGVNNI. EGVITVRI. NEMENTVRI. ORATELLI. VERVSII. VELAVNI. SVETRI. In Rhaetia tertia legio, quae Halica nominata, contra barbaros posita.

Atque haec fere sunt, quae ad Heluetiam, et circa eam Augusti Imperio. Cetera in Germania, et contra gentes Rheno vlteriori inferiorique ad fines gesta. Dio, quae Drusus perfecerit, his paucis complexus est: Hic, inquit, cum Sugambri, eorumque auxiliarii propter absentiam Augusti, ac quia Gallos iugum seruitutis grauatim ferre scirent, bellum mouissent, Gallorum primoribus sub praetextu eius festi, quod hodie etiam Lugduni ad aram Augusti celebratur, euocatis, motum subditorum praeoccupauit. Inde Germanis intentus, quando Rhenum transirent, eos repulit, atque ipse deinde in Vsipetarum regionem, secundum insulam Batauorum, Hollandiam, atque inde in Sugambrorum terram progressus magnam agripartem vastauit. Postea secundo Rheno in Oceanum deuectus Frisios subegit, ac per paludem Drusianam ab illo nominatam, in Caucorum fines, siue Frisiam occidentalem, digressus est, vnde Romam discessit [Note: A. V. C. 742.]. Ac quanquam praetoriis ornamentis insignitus, praeturam tamen Fabio, et Aelio consulibus iniit [Note: A. V. C. 743.]. Mox ad bellum reuersus, Rhenum transiit, Vsipetas subiugavit, Lupiaeque fluminis ripis ponte iunctis in Sugambros irrupit, perque eos in Cheruscorum regionem, Frisos orientales, vsque ad Visurgim processit, multisque aliis rebus gestis triumphalibus ornamentis decor atus est, et vt ouans vrbem iniret, actaque praetura, cum proconsulari potestate esset, obtinuit. Imperatoris nomen, quo a militibus adfectus erat, Augustus non permisit. Sequenti anno ipse quoque Augustus in Galliam profectus, cum in Lugdunensi prouincia plerumque agitaret, Tiberium contra Germanos vltra Rhenum misit, qui barbaros ad conditiones compulit. Drusus in Cattorum fines ingressus, obuia quoque subegit, vsque ad Sueuos penetrauit. Inde in Cheruscos, conuerso itinere, Visurgim transgressus, omnia populando ad Albini castra perduxit, nec multo post defunctus est. Xiphilinus ista de Druso in Epitome [Note: Lib. 4.]: Drusus Tiberii frater missus contra Celtas [Note: Celtarum nomine amnes Germaniae et Galliae gentes inslusae Graecis scriptoribus.] qui trans Rhenum incolunt, captis rebus omnibus, quae factae essent obuiam, vsque ad Albim flumen est progressus, qui a Vandalorum montibus in eum oceanum, qui ad septentrionem spectat, maximus influit. Ibi quaedam mulier inusitata magnitudine fertur ei occurrisse, atque ita dixisse: Zuo pergis, Druse cupide, et inexplebilis? Non enim potes haec omnia ex fatis videre, quamobrem recede. Nam tibi iam adest exitus vitae et rerum tuarum omnium. Mortuo Druso, Tiberius triumphauit [Note: A. V. C. 744.]. Haec eadem, more aulico, extulit Paterculus [Note: Volum. 2.]


page 65, image: bs0065

paullo gloriosius. Perlustrata, inquit, armis tota Germania, victae gentes pene omnibus incognitae, receptae Caucorum nationes, omnis eorum iuuentus, infinita numero, immensa corporibus, situ locorum tutissima, traditis armis, vna cum ducibus suis, saepta fulgenti armatoque nostrorum militum agmine, ante imperatoris procubuit pedes. Denique quod nunquam antea spe conceptum, nedum opere tentatum er at, ad quadringentesimum milliarium a Rheno, vsque ad flumen Albin, qui Senonum Hermundur or umque fines praeterfluit, Romanus cum signis productus exercitus [Note: Inde eorum populorum, qui inter Sueuos Tacito collocati, nota sedes.].

Sed hactenus prospera. Nam Variana postea clades quanti Romanis constiterit, praeter Dionem, idem Paterculus memorauit, et solus scriptorum veterum exacte perscripsit, tum Augusti dolor, et moestitudo comprobauit, qui nuncio eius accepto vestem lacerauit, Germanos Gallosque Roma metu expulit, ludos fieri solitos omisit, caputque ad parietes saepius collidens, Vare redde legiones saepius ingeminavit [Note: A. V. C. 761. A. D. N. IESV CHRISTI 12. Suet. Augusto.]. Neque postea Heluetiis bellum, aut periculum, sicuti nec aliis nationibus, Augusto superstite fuit.

Vbi vita defunctus est [Note: A. D. N. 15. Die lib. 57.], et imperii summam tenuit CLAVDIVS TIBERIVS NERO IMP. III P. R. [Note: Imperauit annos 22, menses 6, et dies 26.] cum non solum barbarae nationes, sed etiam exercitus Roman orum in Germania et Pannonia rebellassent, rebus pro tempore compositis, Drusum veteranos misisse in Rhaetiam specie defendendae ob imminentes Sueuos prouinciae, memoriae commendauit Cornelius Tacitus [Note: Lib. 1 Annal.], qui cetera, contra Germanos gesta sub Tiberio, scriptis exsecutus est.

C. IVL. CALIGVLAIMP. IV P. R. [Note: Imperauit annos 3, menses 10, dies 9.] Tiberio successit [Note: A. D. N. 38. Dio lib. 59.], monstrum hominis, Drusi Germanici optimi et innocentissimi Principis filius, qui exhaustis opibus vrbanis, cum in Galliam, praetentu belli Germanici, profectus esset, prouinciam florentissimam et longa pace vberrimam expilauit, bonisque omnibus euertit. Nam maximum sub eius imperio crimen, esse divitem.

T. CLAVDIVS IMP. V P. R. [Note: Imperauit annos 13, menses 8, dies 20. A. D. N. 42.] Qui post imperauit, non solum Galba duce Cattos, toties rebelles, et Domitio Corbulone ceteros Germanos domuit et continuit, sed etiam secundus a Iulio Caesare in Britanniam penetrauit [Note: A. D. N. 44.], rebusque feliciter gestis, aliquoties imperator salutatus, cognomentum Britannici aliosque titulos obtinuit [Note: Dio lib. 60.].

CLAVD. NERO IMP. VI P. R. [Note: Imperauit annos 13, menses 7, dies 27, A. D. N. 55.] Illi suffectus artibus maternis, vltimus familiae Caesarum, qui imperium male partum turpius perdidit, nominato, auctoritate et persuasu Iulii Vindicis Galli, Sulpicio Galba imperatore; qua de re paucis sequenti capite.

CAPVT II. De bello Sequanico Vindicis, tum Galbiniano, et Heluetiae prima notabili vastatione et clade, nonnullorumque imperatorum rebus gestis.

1. Vindicis (qui laudatur) suasu Galliae a Nerone deficiunt.

2. Galba imperatore a Vindice sublecto, Vindex cum suis a Virginio Rufo caeditur.

3. Rufi integritas: Galbac in Vindicianos liberalitas.

4. Heluetiorum sub Vitellio imp. calamitas.

5. Fl. Vespasianus imperator vt bonus princeps, ita nominatim Heluetiis aequus.

6. Titus Vespasianus Heluetiorum iniurias vltus inscriptionem Agauni meruit.

7. T. Fl. Domitianus imperator: cur Flauii in imperium assumti.

8. Rebelliones in Gallia et Germania sub Vespasiano.

9. Traiani imperatoris laudes.

10. Aelius Hadrianus, a diligentia et industria commendatus, pontem Aelium monumentum suum in Heluetia post se reliquit.

11. Antoninus Pius imperator sine exemplo pacificus.page 66, image: bs0066

CIulius Vindex [Note: Xiphilinus in Nerone.] natione Gallus, patre senatorii ordinis, gente ex antiquis Gallorum regibus, magnis et animi et corporis viribus et virtutious, militiae sciens, ad omne praeclarum facinus imperterritus. Is cum ea, quae a Nerone contra imperii decus gerebantur, perspexisset, et in dies turpiora vulgarentur, concione Gallorum, qui gravissimas exactiones tolerabant, aduocata, cum multa super imperatoris probris et sceleribus disseruisset, non solum, vt a Nerone deficerent, impulit, sed Sergium Sulpicium Galbam imperatorem legerent, persuasit. Praeerat tum Hispaniis Galba, Gallis iam olim per bella Germanica cognitus, iustitiae laude et fortitudinis, tum triumphalibus ornamentis ea tempestate clarus. Eum saepius cum Vindex admonuisset humano generi adsertorem, ducemque se adcommodaret, tandem, conditionem reciperet, partim metu partim spe [Note: Sueton. Galba.] impetrauit [Note: A. D. N. 69.].

SERG. SVLP. GALBA IMP. VII P. R. [Note: Imperauit annos 7, dies 7.] At vero Virginius Rufus, qui Germaniae praeerat, motu Galliarum audito, continuo contra Vindicem exercitum ducere coepit, et primo Vesontionem, quae recipere negasset, obsedit. Nec abfuit absessis Vindex, castra et ipse ad vrbem in conspectum hostium posuit. Postea conuenire colloquio ducibus placuit: dictus locus; remoti arbitri. Et denique suspicione coniurationis contra Neronem vterque adligatus, Vindex ad suos ex conuentu festinato discessit, et veluti in hostes moturus, copias eduxit. Quod cum Virginiani animadvertissent, iniussi, et inopinati in obuios, imperator, et parum constantes irruunt, magnamque partem, sine labore periculoque concidunt, ipso etiam Vindice interfecto, praeda et impedimentis ditissimis potiuntur. Casum Vindicis primo aegre ferre Rufus, post in laudem vertit, et pro epitaphio esse testamento iussit hoc versiculo [Note: Plin. Epist. lib. 10. Dio Nerua.]:

Hic situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam,
Imperium adseruit, non sibi, sed patriae.

Sane indubitatum, a militibus Rufum imperatorem adpellatum esse, sed nec precibus aut minis adduci potuit, vt imperium caperet, siue non militum hoc munus, sed Senatus P. Q. R. esse existimauit, siue animo forti, et excelso, quae alii per omne nefas exoptant, repudiauit, aut fortunae inconstantiam extimuit, magisque imperio dignus, quam imperator videri voluit, Galbae a senatu confirmato subito suas legiones tradidit. Galba Aeduis, Sequanis et omnibus, qui a Vindice fecerant quartam tributorum partem remisit in perpetuum, publiceque ciuitate donauit, nec multo post interfectus est, Othone Saluio, cuius fraude, perfidia occiderat, praetorianis militibus Romae imperatore sublecto: a Germanicis, Aulo Vitellio [Note: A. D. N. 70.].

M. SALVIVS OTHO VIII IMP. P. R. [Note: Imperauit menses 3, dies 5.] AVL. VITELLIVS IX IMP. P. R. [Note: Imperauit menses 8, dies 5.] Ceterum haec tuendi Vindicis primo, tum Galbae ratio, et studium non solum Gallis plerisque, sed maxime Heluetiis postea, bello quod Vitellius contra eundem Galbam imperatorem suscepit, exitio et ruinae fuit. Auctor Tacitus, qui de Alieno Caecina animi bellique iuxta immodico, qui ad Vitellii partes transierat, disserens, ita hoc bellum Heluetium narrauit [Note: Histor. lib. 1.]: Irritauerant turbidum ingenium Heluetii, Gallica gens, olim armis virisque, mox memoria nominis clara. De caede Galbae ignari et Vitellii imperium abnuentes. Initium bello fuit auaritia et festinatio vna et vicesimae legionis. Rapuerant pecuniam missam in stipendium castelli, quod olim Heluetiisuis militibus ac stipendiis tuebantur. Aegre id passi Heluetii, interceptis epistolis, quae nomine Germanici exercitus ad Pannonicas legiones ferebantur, centurionem et quosdam militum in custodia retinebant. Caecina belli auidus, proximam quamque culpam, antequam poeniteret, vltum ibat. Mota propere castra. Vastati agri. Direptus, longa pace, in modum municipii exstructus locus, amoeno salubrium aquarum vsu frequens [Note: Bada inferior, vbi scilicet thermae.]. Missi ad Rhaetica [Note: Rhaeti tunc in propinquo, Bada enim ad Castra vix 24 passuum millia.] auxilia nuncii, vt versos in legionem Heluetios a tergo aggrederentur. Illi, ante discrimen feroces, in periculo pauidi, quanquam primo


page 67, image: bs0067

tumultu, Claudium Seuerum ducem legerant, non arma noscere, non ordines sequi, non in vnum consulere. Exitiosum adversus veteranos praelium: intuta obsidio, dilapsis vetustate [Note: Castri scilicet, eo vbi nunc oppidum, loco. Nam thermarum municipium iam direptum.] moenibus. Hinc Caecina cum valido exercitu, inde Rhaeticae alae cohortesque, et ipsorum Rhaetorum iuuentus sueta armis, et more militiae exercita. Vndique populatio et caedes. Ipsi in medio vagi, abiectis armis, magna pars saucii, aut palantes, in montem Vocetium [Note: Bötzberg, quae Iurae prima pars.] perfugere. Acstatim immissa cohorte Thracum depulsi et consectantibus Germanis, Rhaetisque per siluas, atque in ipsis lateribus trucidati. Multa hominum millia caesa, multa sub corona venundata. Cumque direptis omnibus, Auenticum gentis caput, iusto agmine peteretur, missi qui dederent ciuitatem, et deditio accepta. In Iulium Alpinum e principibus, vt concitorem belli, Caecina animaduertit, ceteros veniae, vel saeuitiae Vitellii reliquit.

Haud facile dictu est, legati Heluctiorum minus placabilem imperatorem, an militem inuenerint. Civitatis exscidium poscunt, tela acmanus in ora legatorum intentant. Ne Vitellius quidem minis ac verbis temperabat. Cum Claudius Cossus, vnus ex legatis, notae facundiae, sed dicendi artem apta trepidatione occultans atque eo validior, militis animum mitigauit, vt est mos vulgo, mutabili subito, et tam prono in misericordiam, quam immodicum saeuitia fuerat; effusis lacrimis, et meliora constantius postulando, impunitatem salutemque ciuitati impetraue re [Note: Eodem anno D. N. 70.]. Atque hic primus fuit, qui certe litteris antiqua fide et auctoritate, proditus sit memorabilis casus, et Heluetiae calamitas. Nam quam Brenno attribuunt, vt supra ex Gottfrido Viterbiensi vidimus, non ea procul a fabulis. Nec grauiorem ab vlla memoria, praeter quam Atila toti terrarum orbi communem attulit [Note: A. D. N. 450.], Heluetii tolerauere. Vitellii vita aut saeuitia brevis fuit, Vespasiano obtinente.

FL. VESPASIANVS. IMP. X P. R. [Note: Imperauit annos 9, menses 6, A. D. N. 71.] Hunc bonum principem ab Augusti morte, post annos VI et L Romana respublica ex sanguinis saeuitia tyrannorum, quasi fato quondam, ne penitus rueret, adsecuta est, rectissimo Victoris iudicio [Note: In Vespasian.]. Maximus bello, vtpote qui in Germaniam Britanniamque legatus missus tricies cum hoste conflixit, duas validissimas gentes, superque oppida 20 et insulam Vectim Britanniae proximam in deditionem redegerit; pace melior. Legibus enim aequissimis mouendo, quodque vehementius est, vitae specie, vitiorum plura aboleuit, per omnes terras, qua ius Romanum est, vrbes cultu egregio renouauit. Mille gentes composuit, cum ducentas aegerrime reperisset, exstinctis saeuitia tyrannorum plerisque [Note: Sueton. Vespas. c. 4.]. Istum sane imperatorem Heluetia, semper patronum patremque existimauit, siue odio Vitellii, aut quia ita de gente meritus. Et de eo ante quaedam adnotauimus.

TITVS VESPASIANVS XI IMP. P. R. [Note: Imperauit annos 2, menses 2, dies 20. A. D. N. 80.] Hic quoque Germaniae notus et Heluetiae, de eo ita Suetonius [Note: In Ttio.]: Tribunus militum et in Germania et Britannia meruit summa industria, nec minore modestia et fama, sicuti adparet ex im aginum eius multitudine, actitulis per vtramque prouinciam. Sane nuper Agauni inscriptionem ipsi factam reperimus, sed quae, praeter nomen et paucos characteres, vix aliquid certi demonstrabat. Idem Aul. Caecinam coniurationis manifestum confodi iussit, quo facto non solum proprias iniurias, sed etiam Heluetiorum vltus est.

T. FLAVIVS DOMITIANVS IMP. XII P. R. [Note: Imperauit annos 15, dies 5, A. D. N. 82.] Is multa virtutis simulatione nec patri similis, fratris etiam acerrimus obtrectator fuit, adeo vt pleraque, quae ille probasse visus, verterit in contrarium. Bellum vnum contra Cattos suscepit, confecitque, praeter alterum ciuile cum L. Antonio, superioris Germaniae praeside. Qui rerum caussas, momentaque perpendunt sollertius, nullum in dubium vertunt, Deum Opt. Max. orbis terrarum imperium Vespasianis, nihil tale cogitantibus contulisse, propter acerrimam vindictam Vnigeniti sui, orbis conditoris et liberatoris in Iudaica gente factam. Cuius gentis strages, funera, exscidia quilegere aut cognoscere volet, praeter Tacitum [Note: Histor. lib. 5.], Iosephum [Note: Libris de Bello Iudaico.] et ipsum Iudaeum oculatum, probumque restem habebit [Note: Egesipp. de Exscidio Hierosol.].

Sed, quod dicere omiseram, sub Vespasiano patre, in Germania primum Claudius civilis turbauit, ingentique manu Batauorum sociorumque facta, legiones Romanorum


page 68, image: bs0068

oppugnare, munimenta exscindere coepit [Note: Tacitus lib. 4 et 5 Hist.]. Accessit postea Classicus, alae Treuerorum praefectus. Ipse regia Gallorum stirpe, bello paceque clarus: Denique Iulius Sabinus Lingon Rheno a Vitellio praepositus, qui super insitam vanitatem, falsae stirpis gloria incendebatur: proauiam suam Diuo Iulio, per Gallias bellanti, corpore et adulterio placuisse. Hi diuisis inter se muneribus, libertatis titulo, mox alia ausuri, in Romanos impetum fecerunt, cohortium, alarum, legionum hiberna omnia subverterunt cremaruntque, iis solum relictis, quae Maguntiaci et Vindonissae [Note: Vindisch in Ergouia.] sita sunt. Sabinus etiam se Caesarem salutari jussit, magnamque et inconditam popularium turbam in Sequanos rapuit, conterminam ciuitatem, et Romanis fiaam. Nec Sequani detractauere certamen. Fortuna melioribus adfuit. Fusi Lingones. Sabinus festinatum temere praelium, pari formidine desernit. Sequanorum prospera acie belli impetus stetit [Note: Xiphilinus in Vespas.]. Ceteras rebelliones Petilius Cerealis multis praeliis compescuit, in quorum vno tanta Romanorum barbarorumque caesa multitudo, vt mortuorum cadauera praefluentis (Mosae) rursum obstruxerint.

M. COCCEIVS NERVA IMP. XIII. P. R. [Note: Imperauit annum 1, menscs 4. A. D. N. 97.] NERVA TRAIANVS IMP. XII. [Note: Imperauit annos 19, menses 6, dies 15.] Optimus imperatorum antiquitatis iudicio existimatus. Imperium apud Agrippinam nobilem Galliae coloniam suscepit, babens diligentiam in re militari, in ciuilibus lenitatem, in subleuandis ciuit atibus largitionem. Cumque duo sint, quae ab egregiis principibus exspectentur, sanctit as domi, in armis fortitudo, vtrobique prudentia; tantus er at in eo maximarum rerum modus, vt quasi quodam temper amento virtutis miscuisse videretur [Note: Victoris Epitome.]. Traini apud Heluetios multa memoria. Eo sane anno, quo imperium iniit [Note: A. D N. 99.], marmorea illi columna apud Castellum Aquarum erecta [Note: Quod millia passuum 85 iter aperuisset. Eius itineris adhuc vestigia, qua Bada Arouiam itur per querneam siluam.] cum hac inscriptione:

IMP. CAESARI.

DIVI. NERVAE. F.

NERVAE. TRAIA

NO. [transcriber: reg> TRAIANO] AVG. GERM.

PONT. MAX. TRIB.

POT. COS. II. P. P. DES.

III. M. P. LXXXV.

Hanc columnam patrum memoria in agris suburbanis oppidi Aquensis repertam [Note: A. D. N. 1534.], Aegidius Schudi Glaronensis tum eius comitatus praefectus, antiquitatis obseruantissimus, in arcem transtulit, et ante arcis pontem collocauit.

P. AELIVS HADRIANVS IMP. XV. P. R. [Note: Imperauit annos 20, menses 10, dies 29. A. D. N. 118.] Immensi iste laboris, quippe qui prouincias omnes pedibus circumierit, agmen comit antium praeuertens, caloris, et frigoris iuxta patientissimus, qui etiam Alpinas et Gallicas niues et Aegypti ardores capite intecto pertulerit. Profectus in Gallias, omnes caussariis liberalitatibus subleuauit. Socias civit ates atque tribut arias, et subditos mirifice iuuit, mult as earum inuisit, et quas nullus ante se imperatorum viderat, atque omnibus aliquid opis et auxilii tulit. In primis arces omnes vbique contemplatus considerauit, quarum alias in loca magis opportuna transtulit, alias penitus subuertit, omniaque illa simpliciter, non dico quo pacto gener alia, et communia in exercitibus se haberent, sed arma, machinas, fossas, vallum, et moenia alia privatim vniuscuius que et eorum, qui in ordine militabant et eas ducebant vitas, statiua, biberna ipse intueri et exquirere voluit. Multaper licentiam in solutiorem morem lapsa et quae fabricata fuerant, correxit et emendavit: alia destruxit et sustulit [Note: Victor. Epit. Dio Cassius Adriano: Spartianus Adriano.]. Eius cum alia monimenta, tum in Heluetiorum finibus pons Aelius [Note: Gollusius in suis memoriis.] in comitatu Burgundiae, quem Pontarlinum vulgo nominamus, itinere illo, cuius exstant adhuc vestigia, quod quondam Agrippa Galliae praefectus ex Lugdunensi prouincia, et Aeduis, in Sequanos Rauracosque et Rhenum perpetuis stratis perduxit.

T. AVR. ANTONINVS. PIVS. IMP. XVI. P. R. [Note: Imperauit annos 22, menses 7, dies 24. A. D. N. 139.] Tantae bonitatis fuit, vt haud dubie sine exemplo vixerit, quamuis eum Numae contulerit aetas sua, cum orbem terrae nullo bello per annos 23 auctoritate sola rexerit. Adeo trementibus eum, atque amantibus cunctis regibus nationibusque et populis, vt parentem, seu patronum magis, quam dominum imperatoremue


page 69, image: bs0069

putarent, omnesque vno ore in coelestium morem, propitium optantes, de controuersiis inter se tudicem poscerent. Bellum quidem cum Germanis gessit, sed per legatos.

CAPVT III. De Allemannis, eorum origine, rebus gestis, et contra eosdem Romanorum imperatorum bellis.

1. Allemanni qui fuerint, ex nomenclatura cognoscitur.

2. Allemanni, primum plures gentes, postea in vnam coaluerunt.

3. Eos a Seuero et Caracalla fuisse domitos: iocus in Caracallam.

4. Nominis Allemannorum celebritas.

5. Germani Gallias infestantes sagittariorum tela sibi maxime incommoda experiuntur.

6. Maximini gesta in Germania.

7. Decio imperatore Galliarum motus sedati

8. Galliarum status Valeriano et Gallienis imperatoribus.

9. Germani caesi a Claudio imperatore.

10. Res gestae Aureliani in Gallia Germania et contra Marcomannos.

11. Probi in Gallia et Germania facta.

12. Maximiani gesta: barbari siue Franci in Galliam translati.

13. Barbarorum inter se bella.

14. Allemanni rursus in Heluetiam et Galliam grassati, duplici praelio franguntur a Constantio caesare.

15. Romani limites per eundem caesarem restituti.

16. Germani et Allemanni nominum origo.

17. Allemannorum cultus et armatura.

MIhi antiquitates Heluetiorum peruestiganti animus non est, imperatorum gesta singulorum in medio promere, sed eorum tantum, qui res Heluetias attigerunt, aut de quibus nostratibus memoria. Alia aliorum operasit; hanc patriae et bene meritis principibus dabimus. Sed totiens aduersus Allemannos bella imperatoribus pugnata, nunquam depugnata, animaduertenti, incidit plerumque dubitatio, quando tandem Allemannorum nomen percrebuerit, et in litteris a scriptoribus Romanis conlatum sit. Quando sane et quibus? certo adfirmare perdifficile; cetera sic habentur. Asinius Quadratus, qui, Agathia teste, res Germanorum cum cura scripsit, Allemannorum non vnam gentem esse, sed ex multis confectam promiscuamque, memoriae mandauit [Note: Lib. 1.], idque ex ipso nomine intelligi voluit, quasi Allemanni sint Allerleymann / omnis generis homines. Allemanni, inquit Agathias, si Asinio Quadrato viro Italicensi fides praestanda est, aduentitii sunt, et ex varia hominum colluuione conflati, quod sane eorum cognomento praefertur.

Vnde mihi non abs re futurum videtur inquirere, quando praecipuae plurimae Germaniae gentes vno veluti foedere animoque coniunctae in Romanos fines inuaserint; indeque Allemannorum originem ducere. Id vcro potissimum accidisse reperio, cum M. AVR. ANTONINVS. VERVS. PHILOS. IMP. XVII. P. R. [Note: Imperauit annos 19, dies 11. A. D. N. 162.] rerum summam consecutus est. Tunc enim omnes prope barbarorum nationes, tanquam signo sublato, ab omni parte impetum fecere, Romanoque imperio exscidium et ruinam minatae sunt. Auctor Capitolinus [Note: In Antonino Philosopho.]: Gentes, inquit, omnes ab Illirici limite vsque Italiam conspirauerunt, vt Marcomanni, Narisci, Hermunduri et Quadi, Sueui, Sarmatae, Latringes, et Buri. Hi, aliique tum Victovalis, Sosibes, Sicobotes, Rhoxolani, Bastarnae, Alani, Peucini, Costoboci. Imminebat et Britannicum bellum, et Parthicum. Alio loco: Contra Germanos res feliciter gessit. Speciale ipse bellum Marcomannicum, sed quantum nulla vnquam memoria fuit, tum virtute tum etiam felicitate transegit, et eo quidem tempore, quo pestilentia grauis multa hominum millia et popularium et militum interemerat. Pannonias ergo Marcomannis, Sarmatis, Vandalis, simul etiam Quadis exstinctis seruitio liberauit. Postea: Magno igitur labore, etiam suo, gentes asperrimas vicit, militibus sese invitantibus, aucentibus etiam exercitum legatis et praesectis praetorio, accepitque in deditionem Marcomannos, plurimis in Italiam traductis. Deinde: Res etiam in Sequanis turbatas censura et auctoritate repressit [Note: Sequani, quorum pars magna Heluetii, Philosopho compositi, vnde eius illa apud Equestres et in Iurasso memoria.]. Eodem tempore Cattos, qui Galliam Rhaetiamque irruperant, Aufidius Victorinus praeliis aliquot fregit. Heluius Pertinax, qui postea imperium attigit, Rhaetium et Noricum ab hostibus vindicauit [Note: Idem Capitolinus Pertinace.]. In eandem sententiam


page 70, image: bs0070

Dio [Note: In Epitome.]: Eodem tempore Germani, qui trans Rhenum incolunt vsque in Italiam, attulereque Romanis maxima et grauissima incommoda, quibus Marcus occurrit, Pompeiano et Pertinace legatis exercitus factis, quo in bello optime se gessit Pertinax. De huius magni ducis et philosophi bellis paucis Eutropius [Note: Brcuiario lib. 8.]: Contra Germanos eo principeres feliciter gestae sunt. Bellum vnum gessit Marcomannicum, sed quantum nulla memoria fuit, adeo vt Punicis conferatur. Deinde: Ingenti labore et moderatione cum apud Carnuntum [Note: Pannoniae est oppidum.] iugi triennio perseueraret, bellum Marcomannicum confecit, quod cum his Quadi, Vandali, Sarmatae, Sueui atque omnis barbaries commouerat. Haec gesta et orta sub Antonino Philosopho. Nec postea quies aut finis fuit.

Philosophum in imperio secutus M. AVR. ANTONINVS COMMODVS IMP. XIIX P. R. [Note: Imperauit annos 14, menses 8, dies 16. A. D. N. 181.] Quo imperante Claudius Albinus multas barbaras in Gallia gentes edomuit, sed Commodus optimi patris pessimus heres. Eum secuti HELVIVS. PERTINAX. IMP. XIX. P. R. [Note: Imperauit menses 2, dies 25. A. D. N. 193.] M. DIDIVS. SALVIVS. IVLIANVS. XX. IMP. P. R. [Note: Imperauit menses sex, dies quinque.] C. PESCENNIVS. NIGER. IMP. XXI. P. R. [Note: Imperauit ann. 1.] L. SEPTIMIVS. SEVERVS. IMP. XXII. P. R. [Note: Imperauit annos 17, menses 8, dies 3. A. D. N. 194.] Hic se ita seuerum et terribilem barbaris nationibus exhibuit, vt, eo quidem administrante, nihil ausae fuerint, adeo imperium Romanum firmauit, vt eius morientis haec fuerit audita vox: Turbatam rempublicam vbique accepi, pacatam etiam Britannis relinquo. Senex et pedibus aeger firmum imperium Antoninis meis relinquens, si boni: infirmum, simali [Note: Spartianus Seuero.].

L. SEPTIMIVS. ANT. SEVER. CARACALLA. IMP. XXII. P. R. [Note: Imperauit annos 5, menses 8. A. D. N. 213.] Vaticinium verum fuisse, filius hic Caracalla prodidit. Cuius luxu et improbitate, non solum in eius perniciem domestici animati: sed aliae insuper gentes, Germaniae praecipue imperium adflixere [Note: Herodianus lib. 4.]. Idem tamen apud Rhaetiam non paucos barbaros interemit. Allemannos hos fuisse, titulus, quo se Allemannicum adpellauit, testimonium reddere potest, de quo ita Spartianus [Note: In Caracalla.] iocum Pertinacis in eum narrans: Non abs re, inquit, est etiam satyricum quoddam in eum addere. Nam cum Germanici et Partbici, et Arabici, et Allemannici nomen adscriberet, (nam Allemannorum gentem deuicerat) Heluius Pertinax, Pertinacis filius, dicitur ioco dixisse; adde, si placet, etiam Geticus Maximus, quod Getam occiderat fratrem.

Haec prima est, quam litteris Romanis reperio, Allemannorum distincta notatio. Postea promiscue nunc Germani, modo Allemanni, paruo discrimine vocati sunt, et frequentius Germani. Nam adhuc sub Probo imperatore [Note: A. D. N. 277.] Allemannos dictos esse Germanos, Vopiscus tradidit [Note: In Vita Proculi.]. Illud tandem obtinuit et Allemannorum nominis praecipua nobilitas et celebritas fuit.

M. OPILIVS. MACRINVS. IMP. XXIV. P. R [Note: Imperauit ann. 1, menses 2. A. D. N. 219.] M. AVR. ANTON. VARIVS. ALAGABALVS. IMP. XXV. P. R. [Note: Imperauit annos 3, menses 9. A. D. N. 220.] Eius inscriptio nominis Salodori ostenditur secundo imperii anno, quam suo loco, ante oculos obiiciemus. Sub eo Germani Gallias diripuerunt, exercitus ripas insidentes oppugnarunt, per vicos et vrbes, magnis copiis discurrerunt, hostilia omnia exercuerunt [Note: Herodot. lib. 6.], dum in eos M. AVR. SEVER. ALEXANDER. IMP. XXVI. P. R. [Note: Imperauit annos 13, menses 7, dies 17. A. D. N. 223.] ab Alagabalo adoptatus moueret copiasque educeret, in quibus Mauri equites sagittariorumque magna vis, quos ex oriente collectos contra Germanos maxime pararat, quod huius modi milites, praecipue Germanos infestant, cum et Mauri longius iacula intorqueant, sintque faciles ad incursus recursusque, vtpote leues, atque expediti: et sagittarii nuda Germanorum capita, praegrandiaque illa corpora facile eminus, veluti signum aliquod contingant, ait Herodianus [Note: Libro iam citato, et lib. 7.]. Sed cum bellum parum procederet, tumultu militari, siue fraude Maximini, qui imperium arripuit prope Maguntiam,


page 71, image: bs0071

in vico Sicila notat Lampridius [Note: In Alexandro.], interfectus est.

C. IVL. MAXIMINVS. IMP. XXVII P.R. [Note: Imperauit annos 2 A. D. N. 236.] Rheno traiecto ingentem Germaniae vastitutem attulit, vicos incendit, greges abegit, praedas fecit, plurimos interemit, coepit innumeros, et nisi Germani se in siluas et paludes coniecissent, omnem Germaniam subegisset, et prouinciam fecisset, de quibus omnibus ita ad S. P. Q. R. perscripsit: Non possumus tantum loqui, quantum fecimus: per 400 millia Germanorum vicos incendimus, greges abduximus, captiuos abstraximus, armatos occidimus, in palude pugnauimus. Sunt, qui paludem hanc lacum Constantiensem fuisse crediderunt [Note: Parum hoc certum.]. Nam paludem etiam alii scriptores [Note: In iis Strabo.] appellarunt. Contenti dehinc Allemanni, sed nec diu nec valide.

M. ANT. GORDIANVS. IMP. XXVIII. P. R. [Note: Imperauit mensem 1, dies 7.] BALBINVS. ET. PVPIENVS. IMP. XXIX. P. R. [Note: Imperauit ann. 1.] M. ANT. GORDIANVS. II. IMP. XXX. P. R. [Note: Imperauit ann. 6 A. D. N. 239.] M. IVL. PHILIPPVS CVM. PHILIPPO. F. IMPP. XXXI P. R. [Note: Imperauit annos 5. A. D. N. 245.] C. MESSIVS. Q. TRAIAN. DECIVS. IMP. XXXII P. R. [Note: Imperauit annos 2. A. D. N. 250.] Multos hic habuisset laudatores, si a Christianorum cruciatibus manus temperasset. Id autem maxime in odium Philipporum fecisse creditus est, qui eam pietatem profiteri videbantur. Cetera domi bellique artibus egregiis instructus Ciuiles in Gallia motus sedauit. Contra Gothos in Pannonia pugnauit periitque [Note: Victoris Epit. Pomponius Decio.].

C. VIBIVS. TREBONIANVS. IMP. XXIII P. R. [Note: Imperauit ann. 1. menses 6 A. D. N. 253.] P. AVR. VAL. VALERIANVS CVM GALLIENIS. IMP. XXXIV P. R. [Note: Imperauit annos 7, menses 6, A. D. N. 254.] Sub his imperantibus non prouincias solum vicinas omnes, Rhaetias, Noricum, Gallias vastarunt et diripuerunt Allemanni, aliique barbari, sed in Italiam etiam et Hispaniam penetrarunt. Auctores, Eusebius [Note: In Chron.], Eutropius [Note: Breuiario 9.], Pollio [Note: In Gallienis.]: Tum vero varii in imperio tyranni orbem Romanum distraxerunt. Gallias quidem Posthumi, Lolliani, Victorini, Marii, Tetrici tenuerunt. Ipsae sub Posthumo tutae et pace florentes, submotis longe Germaniae gentibus. Vbi fraude Lolliani interfectus est, pleraque Galliae ciuitates, nonnulla etiam castra, quae barbarico solo posuerat Posthumus, irruptione Allemannorum direpta, et incensa: Reformauit tamen Lollianus; sed nec ipse vitalis, caesus a militibus in labore nimium ferre nequeuntibus. Gallienum tamen pacem Galliae aliqua parte comparasse, initio cum Germanorum principibus foedere, memoriae tradidit Zosimus [Note: Lib. 1 Histor.]: Gallienus, inquit, videns Germanicas gentes ceteris infestiores esse, quae adcolas Rheni, Celticas nationes acrius vexarant, hanc partem sibi propugnandam ab hostibus sumsit. Aliis, qui per Italiam. Illyricum, Graeciamque praedis agendis intenti essent, duces, cum eorum locorum exercitibus bellum facere iussit. Ac ipse quidem Rheni traiectus custodiens, quantum praestare poterat, interdum transitu hostes arcet, interdum transeuntibus suos instructos obiicit. Sed quod cum ingenti multitudine, perexiguas ipse copias habens, bellum gereret, in angustum iam coactae res ipsius erant, cum inito foedere, cum quodam de Germanicae gentis principibus ex aliqua parte periculum minuisse visus fuit. Nam ceteros ille barbaros arcebat, quo minus Rhenum continenter transirent, et irruentibus obstabat.

M. AVR. FLAVIVS CLAVDIVS IMP. XXXV P. R. [Note: Imperauit ann. 1 menses 10. A. D. N. 269.] Quadraginta millia Allemannorum apud Benacum in Italiae finibus interfecisse dicitur, teste Eusebio [Note: In Chron.]. Au. Victor [Note: In Epit.] numerum non addidit, tantum aduersum aciem Allemannorum haud procul a lacu Benaci dimicans tant am multitudinem fudit, vt aegre pars dimidia superfuerit. Ab eodem morituro probatus et sublectus

L. DOMIT. AVR. VAL. AVRELIANVS IMP. XXXVI P. R. [Note: Imperauit annos 4, menses 11, d. 7. A. D. N. 271.] Qui continuo Tetricum in Gallia regnantem in deditionem accepit cum seditionibus et turbis militaribus fatigatus toties ingeminaret Eripe me his, inuicte, malis [Note: Virgil. Aeneid. 6.]. Gallis restituit. Vindelicos obsidione barbarica liberauit [Note: Vopiseus Aureliaco.]. Fuisse Allemannos, qui oppugnarent, Zosimus ostendit [Note: Lib. 1 Histor.]: Imperator, inquit de eo, intellecto Allemannos


page 72, image: bs0072

cum finitimis sibi nationibus, Italiam incur sionibus vexare decreuisse, non ab re de Roma vicinisque vrbi locis solicitus, satis magno Pannoniae relicto praesidio, versus Italiam perrexit, et in extremis ad Istrum partibus conserto praelio multa barbarorum millia deleuit [Note: Non procul ab Vlma Sueuiae vrbe. Idem imperator Geneuam barbaris euersam restituisse dicitur et Aureliam nuncupasse.]. Quin tamen Marcomanni ab vno latere, dum alterum defendit, in Italiam irrumperent, omniaque circa Mediolanum euastarent, obsistere aut cauere non potuit. Quo tempore ita Romae trepidatum, vt vltimo refugio libri Sibyllini, iam prope aboliti, consulerentur. Idem tamen triumphauit, et inter ceteros, Gotthi, Alani, Roxalani, Sarmatae, Franci, Sueui, Vandali, Germani, religatis manibus, captiui praecesserunt. Aureliano interfecto [Note: A. D. N. 276.], cum per septem menses imperatorem nullum terrarum habuisset orbis, quae eo tempore gesserint Allemanni, notum ex illa, quam Cornificius consul orationem habuit, cum de imperatore legendo ad Senatum Romanum relatum esset. Ait enim: Referimus ad vos P. C. quod saepe retulimus. Imperator est deligendus. Exercitus sine principe, recte diutius stare non potest. Simul quia cogit necessitas. Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur, occupasse vrbes validas, nobiles, diuites et potentes. Lectus M. CLAVDIVS TACITVS XXXVII P. R. IMP. [Note: Imperauit menses 6, dies 20.] M. ANNIVS CLAVDIVS FLORIANVS IMP. XXXVIII P. R. [Note: Imperauitmens. 1, dies 20.] M. AVREL. VAL. PROBVS XXXIX IMP. P. R. [Note: Imperauit annos 5. A. D. N. 277.] Statim vt imperium adiit, cum [Note: Vopiscus Probo.] ingenti exercitu Gallias petiit, quae omnes occiso Posthumo turbatae fueram: interfecto Aureliano a Germanis possessae. Tanta autem illio praelia feliciter gessit, vt a barbaris sexaginta per Gallias nobilissimas reciperet ciuitates, praedam deinde omnem, qua illi, praeter diuitias, etiam efferebantur ad gloriam. Et cum tam in nostra ripa, imo per omnes Gallias securi vagarentur, caesis prope quadragintis millibus, qui Romanum occupauerunt solum, reliquias vltra Nicrum stuuium et Albam [Note: Neckar, qui prope Rotuillam fluit; Alba fluuius ex Harcinia et St. Blasio inter Valtsbut et Lauffenberg Rheno influit. Sed hoc loco accipienda ea regio, quae inter Nicrum et Danubium sita, etiam nunc Alb vel Alp dicitur (quod idem esse Strabo lib. 4 testatur) et Vlmam vsque fere protenditur. Frustra hoc loco quidam Albim reposuere, ignari rerum locorumque.] remouit, tantum his praedae barbaricae tulit, quantum ipsi Romanis abstulerant. Pugnare non cessauit, regulos in deditionem accepit; agros colerent, arma ponerent, imperauit. Ex Germania tirones scripsit, quos militiae ordinibus insertos per prouincias diuisit. Res in Gallia restituit. Rhaetias sic pacatas reliquit, vt illic ne suspicionem quidem vllius terroris relinqueret. Quibus de rebus ita ad Senatum litteras dedit: Ago diis immortalibus gratias P. C. quia vestra in me iudicia comprobarunt. Subacta est omnis, qua tenditur late, Germania. Nouem reges gentium diuersarum ad meos pedes, imo ad vestros, supplices stratique iacuerunt. Omnes iam barbari vobis arant, vobis iam serunt, et contra interiores gentes vobis militant. Supplicationes igitur vestro more decernite. Nam et quadraginta millia hostium caesa sunt, et sedecim millia armatorum nobis oblata et septuaginta vrbes nobilissimae captivitate hostium vindicatae sunt, et omnes penitus Galliae liberatae. Paullo post: Arantur Gallicanae rura barbaris bobus et iuga Germanica captiua nostris praebent colla cultoribus. Postremo: Volueramus P. C. Germaniae nouum praesidem facere, sed hoc ad pleniora vota distulimus. Contra Francos, Burgundios, Vandalos pugnasse Probum, Zosimus [Note: Lib. 1 Histor.] scripsit: Acres, inquit, pugnas commisit, primum contra Legiones [Note: Alii scriptores Logios vocant inter Saxones popmos.] Germanicam gentem, quos cum vicisset, ac ducem eorum Semnonem cum filio viuum in potestatem redegisset, supplices factos in fidem recepit, et captiuis omnique praeda recuperata, quam habebant, certa quaedam stipulatos dimisit, ipso quoque Semnone cum filio reddito. Alterum contra Francos praelium pugnauit, quibus opera ducum strenue victis ipse cum Burgundionum Vandilorumque copiis dimicauit. Sub Aureliano et Probo Gallias inuaserant imperii nomine, Bonosus, dux Rhaetici limitis, et Proculus, de quo ita Vopiscus [Note: In Proculo.]: Nonnihil, inquit, Gallis profuit. Nam Allemannos, qui tum adbuc Germani dicebantur, non sine gloriae splendore contriuit, nunquam aliter, quam latrocinandi pugnans modo.

M. AVR. CARVS. MANL. AVREL. IMP. XL P. R. [Note: Imperauit an. 1. A. D. N. 282.] M. AVR. CARINVS. ET M. AVR. ROMVL. NVMERIANVS IMP. XLI P. R. [Note: Imperauit an. 1, menses 6, A. D. N. 283.] Sed huius Carini, qui occidenti praeerat, cum orientem teneret frater Numerianus, multis Galli iniuriis exacerbati, non solum


page 73, image: bs0073

tumultu Bagaudarum nomine facto, ducibus Amando et Aeliano defecerunt, sed alias insuper vltra Rhenum gentes excitarunt. Quamobrem Diocletianus, qui interfecto Numeriano, orientis imperium acceperat, cum tot occurrere hostibus, caeso pariter Carino, posse diffideret, Maximianum Herculium primo Caesarem nominavit 10 Martii. Tum vero imperii consortem adsumsit, imperatorem salutauit, et occidenti praefecit, Galerio et Constantio etiam postea Caesaribus sublectis.

C. AVR. VAL. DIOCLETIANVS. ETM. AVREL. MAXIMIANVS. IMPP. XLII P.R. [Note: Imper. ann. 18, menses 10, dies 8.] FL. VALER. CONSTANTIVS CHLORVS. ET C. GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS NOBILISSIMI CAESARES. [Note: Adsumti quartum post annum et cum Aur. regnarunt annos 13, mensem 1, dies 20.] Maximianus imperator primo quidem superatis Alpibus, cum Agaunum venisset, vota concepit, sacrificia Ioui Poenino obtulit, omnem exercitum lustrauit, quibus sacrificiis cum interesse aut frui nollet Thebaea legio, quam paullo ante Diocletianus ex Thebaide, vbi praesidium agitaret, deduxerat duce Mauritio et in occidentem miserat, primo decumari, pristino militiae more reaocato, postea, cum in suscepta fide Christi perduraret, integram interfici mandauit, pauci inde elapsi sunt. Tum in Amandum et Aelianum profectus, in deditionem vtrumque accepit. Gallos agrestes exarmauit, agrorum cultui pristino reddidit, tum vero Allemannos vltra Rhenum progressus multis praeliis fregit, regionem eorum, ferro, flammaque vastauit, tropaea in media Germania constituit, barbaras nationes, praesertim Francorum, deditas et subactas in Galliam, quae multis locis propter frequentes irruptiones hostium haud perinde cultae erant, transtulit agrisque consignauit. Vnde panegyristes: Quid loquar intimas Franciae nationes, iam, non de iis locis, quae olim Romani inuaserunt, sed a propriis ob origine sui sedibus, atque ab vltimis Barbariae litoribus avulsas, vt in desertis Galliae regionibus collectatae, etiam pacem Romani imperii cultu iuuarent et arma delectu. Qui fuerint agri et loci, in quibus Franci collocati, alibi ostendit: Tuo, Maximiane Auguste, nutu, Neruiorum et Treverorum arua iacentia laetus postliminio, et receptus in leges Francus excoluit.

Pax ita aliquantaRom. prouinciis fuit, commissis inter se barbaris nationibus: Vnde Belgicus ille orator: Furit, inquit, in viscera sua gens effrena Maurorum: Gotthi Burgundios penitus exscindunt: pro victis rursus armantur Allemanni, itemque Teruingi pars alia Gotthorum adiuncta manu Taifalorum, aduersum Vandalos Gepidasque concurrunt. Postea: Burgundiones Allemannorum agros occupauere, sed sua quoque clade quaesitas Allemanni terras amisere, quas repetunt.

Nec tamen ista nisi ad praesentiam Maximiani, vbi procul esse notuit, subito arma in Romanos contulere Allemanni [Note: A. D. N. 294.]: Rhaetias, Heluetiam, Rauracos, Sequanos peruastarunt, vrbes et castella funditus euerterunt, vicos incenderunt, ferro et occidione passim grassati sunt, in Lingones vsque promouerunt. Obuius cum exercitu Caesar Constantius factus, pulsus, fugatus et fusus [Note: Eutrop. Breuiar. 9.]. Ipse saucius, occlusis oppidi Lingonum portis resti ex moenibus submisso attractus vix hostium manus euasit. Collecto tamen animo et copiis, quae dies profugum viderat, eadem hostium victorem accepit. Vix enim horis quinque delapsis, suos pro victoria et praeda, Gallos pro salute et libertate cohortatus, talem in hostes incautos et praeterita victoria securos impetum fecit, vt sexaginta millibus contrucidatis reliquos in fugam coniecerit. Qui cum se pariter collegissent, inque Vindonissae campis in Heluetia consedissent, aliosque ex Germania convocassent, secundo praelio sic rursum adflixit, vt ne reliquiae quidem Allemannorum in Heluetia aut Gallia remanserint, omnibus qui hostili essent animo vltra Rhenum profligatis. Hinc illa oratoris exclamatio: Quid memorem Lingonicam victoriam et imperatoris vulnere gloriosam? Quid Vindonissae campos hostium strage completos et adhuc ossibus opertos?

Ita exiguo tempore Constantius duobus praeliis feliciter patratis, non solum Galliarum et vtriusque Germaniae limites restituit, sed etiam quae vastarant castra et castella Allemanni, toto Rheno Danubioque [reading uncertain: page damaged] reparauit, vtante partim ostendimus. Indicat Aeduus panegyristes: Toto, inquit, terrarum orbe, non modo qua Romanus limes, virtute vestra recepto, sed etiam qua hostilis, edomito, cum toties proculcata esset Allemannia, toties obstricta Sarmatia,


page 74, image: bs0074

Virtungi, Quadi, Carpi toties profligati, submittente se Gotho, pace petenda, supplicante per munera Persarum rege, vrebat animum vna illa tanti imperii contumelia, quod Britannia adhuc in potestate Carausii esset. Idem: Partho vltra Tigrim redacto, Dacia restituta, porrectis vsque Danubii caput Germaniae Rhaetiaeque limitibus. Verus et antiquus Rhaetiae primae terminus Danubii fons, Ptolemaeo teste [Note: Cosmograph. lib. 3.]. Eumenius quoque [Note: Oratione ad praesidem Galliae pro restituendis Menianis scholis.]: Nam quid ego, inquit, alarum et cohortium castra percenseam, toto Rheni et Istri et Euphratis limite restituta? quot vtique muri vix repertis veterum fundamentorum vestigiis, excitantur? Paullo post: Nunc demum iuuat orbem spectare depictum, cum in eo nihil videmus alienum.

Atque hunc ortum, haec gesta Allemannis nomine genteque promiscuis fuisse putauerim, cum Germani, iidem nationis vniversae, modo Allemanni, sumto nouo vocabulo, passim ab integris scriptoribus nominentur. Et quamuis nominis deriuatio Quadrati certa esse possit; virtutis tamen origine potius existimauerim. Vt enim primi, qui Rhenum traiecerunt, Gallosque sedibus expulerunt Germani, hoc est, plane viri, re fortiter gesta nomen inuenerunt auctore Tacito [Note: Libello de Moribus Germanorum.]: ita qui Romanorum servitutem potentiamque vltra ferre non potuerunt, Allemannos, hoc est, omnes viros dictos credibile iudicaro. In quam sententiam venisse etiam Gottfridus Viterbiensis [Note: Parte 9.] videtur his versibus:

Rhenus ab antiquis describitur esse Lemannus,
Indeque nonnulli dictos referunt Alemannos;
Sed vox aequiuoca nomina falsa parat.
Illud ego nomen alia video ratione.
Quidquid prisca sonent, quod sentio, littera promet,
Lector ab binc capiet, quae magis apta sonent.
ALLE sonat totum: MANN vir; Si Theutona lingua
Haec duo coniungat, TOTVM VIR littera signat,
L geminata satis nomina clara facit.

Nam quod Otho Frisingensis Allemannos a Lemanno fluuio, quem eum esse dicit, qui ex lacu Tigurino egressus in Rhenum exoneratur, Limagum nunc potius vocant; frustra est, ex mei animi arbitrio.

Allemannorum porro cultum et armaturam his paucis Agathias notat. Plerisque, inquit, bello detecta sunt capita, perpauci casside operti, armis decernunt, sed pectore nudato et tergis ad infimos renes, amiculo praeterea lineo, partem e corio succincti et tibias contegunt.

CAPVT IV. De Constantini M. et liberorum praeclaris factis: de Lenticensi bello iuxta Acronium et Iuliani Caesaris insignibus victoriis.

1. Constantinipii, primi Christiani et hinc Maximi, contra Allemannos victoria.

2. Eius filii minime patrissantes imperium diuidunt, rixantur, alter alterum interficit superstite Constante, qui a Maxentio occiditur.

3. Constantius in Rauracis contra Allemannos movet, sed mox pacem et foedera cum iis init.

4. Bellum Lenticense, in quo superior Constantius monimentum Mediolani accipit.

5. Nouis ... [reading uncertain: page damaged] Allemannicis nunciatis Iulianus ad eas compellendas [reading uncertain: page damaged] mittitur.

6. Insidiae Allemannorum.

7. Post aliquas velitationes Lulianus in hibernis frustra lacessitur.

8. Allemanni praedabundi Lugdunum vsque peruenere, sed male mulctati.

9. Berbetione Heluetia ab Allemannis eiecto, hi praelio Argentinensi funduntur a Iuliano.

10. De hoc praelio plura.

11. Iulianus Allemanniam vastauit, pacem petentibus dedit, supplices suscepit.

12. Vlteriores progressus in Germania.

13. Iulianus in Rauracis imperator et Augustus salutatur.

14. In Francia alibique compositis rebus, Iulianum et cura firmandi sui imperii et inopinus hostium impetus sollicitat.

15. Aduersa pugna pugnata Iulianus Vadomerium, regem Allemannorum, capit per insidias et bellum conficit.

16. Summa gestorum Iuliani in Gallia.

17. Iulianus Constantio defuncto solus rerum potitus abnegata Christiana fide diuinitus interfectus periit: successit Iouianus.page 75, image: bs0075

C. AVR. VAL. FLAVIVS CONSTANTINVS IMP. I P. R. CHRISTIAN. IN OCCIDENT. [Note: Imperauit annos 30, A. D. N. 307.] COnstantio Caesare Eboraci in Britannia mortuo, cum iam ante Diocletianus et Maximianus imperio abiissent, ille orientis, hic occidentis; Constantinus, qui postea, cum primus imperatorum Christianam pietatem cepisset confirmassetque, meritis suis Maximus dictus est, regnare in occidente coepit feliciter. Is primo contra Francos bella habuit, quos praeliis aliquot fractos, eorum reges etiam bestiis pro munere obiecit; contra vero Bructeros, Cheruscos, Vargiones, Tubantes, Allemannorum gentes eam victoriam consecutus est, vt dixerit Nazarius panegyristes, vnum hoc bellum, si debitis laudibus immorari liceret, diem integrum absumturum: quo factum modo, vt quietem ab his hostibus toto prope imperio habuerit.

Constantini liberi primum ex parte a vera pietate discesserunt, tum vero paternam virtutem minime consecuti sunt. Ille barbaris subiugandis fortitudinis exempla reliquerat: Hi suo se sanguine commacularunt. Constantinus maior natu, cum Constante minore Hispanias, Galliam, Italiam, Africam, Illyricum, Graeciam prouincias testamento acceperunt [Note: A. D. N. 337. Zosimus lib. 2. Eutrop. Breuiar. 10.]; orientis imperium Constantius, et eius caput Constantinopolim, cum Thracia et Aegypto. Nec longa fuit concordia fratrum. Orta inter Constantinum et Constantem de Italia controuersia, Constantino apud Aquileiam interfecto, Constans, cuius fraude perierat, totius occidentis imperium adiit [Note: A. D. N. 340.] FLAVIVS CONSTANS IMP. II P. R. IN. OCCID. [Note: Imperauit solus annos 9, menses 9, dies 9.] ipsum aliquamdiu firmum, quamdiu scilicet virtuti locum fecit; vbise indignis amoribus adiugauit, venationibus et luxuriae tradidit, ansam simul Magnentio comiti ipsius occidendi, et imperii per vim occupandi obtulit. Magnentius statim Decentium et Desiderium fratres Caesares nuncupauit [Note: Tyrannidem tenuit annos 3, menses 6, dies aliquot. A. D. N. 350.]: huic Hispaniarum regna; illi Gallias imperio administrandas dedit, imperii vero summam sibi reliquit. Bellauit Decentius cum Allemannis improspere. Chonodamarius, ait Ammianus [Note: Hist lib. 16.], rex Allemannorum et Decentium Caesarem superauit, aequo Marte congressus et ciuitates multas claras vastauit et opulentas. Magnentius vero cum Constantino, qui iam solus, legitimus orbis R. arbiter, congressus in Pannonia, primo superatus est, tum secundo prope Ticinum victoriam adeptus, multis post praeliis fractus, dilabente paullatim exercitu, seipsum Lugduni interemit [Note: A. D. N. 353.]. Primo sane praelio vires imperii concidisse, auctor Aurelius Victor [Note: In Epitom.]: Constantius, inquit, cum Magnentio in Pannonia apud Mursam dimicans, vicit, in quo bello, pene nunquam amplius Romanae consumtae sunt vires, totiusque imperii fortunae pessundatae.

Magnentiano bello confecto, occidentis totius cum oriente compos factus FL. CONSTANTIVS II. IMP. III P. R. [Note: Imperauit annos 8. A. D. N. 353. Ammianus lib. 14.] in Gaudemadum et Vadomarium fratres, Allemannorum reges, quicrebris excursibus et libertate ciuilis praeteriti belli, Galliam, Heluetiam, Sequanos, Rauracos populabantur, arma vertit. Copiis primo vere eductis, in Rauracis, Rheni ripas insedit, ne flumen nauium compage coniungeret, hostium accidentibus telis, in morem grandinis, prohibitus est. Cum ea ratione, quid potissimum in hostes moliretur, dubitat, ex indice forte vadosum, certo loco flumen agnoscit. Vnde facile in hostes irrumpere licuisset, nisi praecipui militiae ordines ex Allemannorum gente, popularibus pepercissent; et reges mutato consilio veniam delictorum quaesiuissent, quam imperator, aduocata militum concione, haud grauatim, certis conditionibus, dedit, et foedere icto muniuit. Inde Mediolanum in hiberna discessit.

Nec multo post Lentiensibus [Note: Lintzgeuuer ad lacum Constantiensem.] bellum indixit, eadem caussa [Note: Ammianus lib. 15.]. In Rhaetia, Campis Caninis, cum substitisset, Arbetionem M.Eq. cum copiarum parte, praemisit, qui Brigantii laci ripas sublegens, hostes eliceret; sed dum speculatorum, quas miserat, aduentum negligit paulloque incuriosius agit, repente ab hostibus per insidias circumuentus vix fuga et noctis beneficio elapsus est, plurimis interfectis, in quibus tribuni decem. Id successus animos hostium sustulit, iamque Romanorum munimenta et castra oppugnare adausi, exscidium ferro, voce, vultuque minabantur, donec Arintheo Seniunchoque comitibus et Bappone


page 76, image: bs0076

duce, cum selecta promotorum manu erumpentibus, in fugam foedissimam coniicerentur. Re in hunc feliciter modum restituta, Mediolanum imperator, vt instituerat, rediit, apud nostrates illi monimentum hoc positum.

IMP. CAES. VAL.

CONSTANTIO. PIO.

FEL. INVICTO. AVG.

DIVI. CONSTANT. PII. AVG.

FILIO. FOR. CL. VAL. BONO.

REIPVBLICAE. NATO.

Dum vero Mediolani Orthodoxis exagitandis, tempus ponit, non minus frequentibus nuntiis concutitur, Allemannorum reges Francorumque, omnibus posthabitis, nemine contra nitente, ad internecionem vastare vniuersa. Itaque animi anxius, cum nec hostibus immittere se, nec florentissimas prouincias praedae relinquere autperdere pari vecordia recusat, Iulianum patruelem Achaia accire, Caesaremque nominatum Galliae praeficere constituit, et 8 iduum Nouembr. eodem anno perfecit. Iulianus Caesar, exiguo comitatu cal. Decemb. Mediolano egressus est, rectaque Taurinos peruenit, vbi Coloniam Agrippinam, quod hactenus de industria fuerat silentio oppressum, pertinaci barbarorum obsidione occupatam, et euersam accepit [Note: Zosimus lib. 3.]. Inde Viennam discessit, illicque aliquamdiu deliberationis nomine moratus, peteretne Francos et Belgium; Allemannos, recta acie, per Decem pagos inuadere potius exstimauit [Note: A. D. N. 356. Ammianus lib. 16.].

Motis igitur Vesontione castris, vbi opperiri se copias iusserat, inde humecto et nubilo die profectus, cum aeris et nebularum intemperies pene adspectum subducerent, hostes ex insidiis duas prope delessent legiones, gnaritudine locorum et habilitate, nisi clamore attoniti socii auxilia praesto contulissent. Quod monimento Iuliano in posterum fuit, insidias et hostium fraudes vndiquaque cauendi.

Cum vero audisset Argentoratum, Breucomagum, Tabernas, Salissonam, Nemetas, Vangiones, Maguntiacum [Note: Strasburg, Breucomag vicus, Zaberen, Sels, Spirer, Wormser, Mentz.] barbaros occupasse, eorum territoria incolere, primo Breucomagum in potestatem redegit, tum cum hostibus vbique occurrentibus congressus, partim caecidit, partim in alteram ripam profligauit: quibus ita compositis ad Agrippinenses liberandos discessit, Francisque pacem petentibus, vrbeque, quam occuparant, reddita, in deditionem suscepit, et in Senonum oppidum [Note: Hodie Lutetiam aut Parisios vocant.] demum in hiberna discessit. Vix oppidum tenuerat, et per municipia copias diuiserat, cum barbari, eius capiendi confidentia, vndique Caesarem insedere, nec nisi post tricesinum diem, cum frustra omnia tentassent, obsidium reliquere [Note: A. D. N. 357.].

Exacta sic hieme, quia licentius et ferocius agebant insultabantque Allemanni, eos omni ex parte aggredi, et in augustias concludere decreuit. Missus Barbetio M. Ped. ex Italia cum 25 millibus, qui secundum Rauracos impetum faceret, Iulianus cetera copiis cingeret. Sed dum ea consilia agitantur, inter vtriusque exercitus castra fraude laeti barbari, Lugdunum vsque penetrauere, aegreque ab vrbis moenibus repulsi, omnia subiecta diripuere. Quod cum comperisset Caesar, aliquot equitum turmis itinera, quibus itineribus erant redituri Allemanni, obsedit, palantesque et praesentia duorum fortissimorum exercituum territi hostes, alii in Rheni insulas, plerique in vlteriorem ripam transiere, omnesque aditus, caesis immensi roboris arboribus, interclusere. At Iulianus, cum aestate adulta, vadari flumen Rhenum intellexisset, Bainobaudem Cornutorum tribunum cum expedita velitum turba, vt barbaros vrgerent, emisit, qui traiecto, qua breuia dabant, fluuio, tum clipeis subiectis enati, opera mem orabili insulam [Note: Sunt, qui hanc insulam esse eam credidere, quae infra Schaffhusiam est; ego potius Seckingam adfirmarim: in Rancacis enim ista, vbi tum Iulianus.] occuparunt, remque fortiter gesserunt, caesis nullo discrimine aut sexu hostibus, et tota insula eiectis.

His ita feliciter transactis, cum restituendis oppidis et castellis, paullo aute euersis, animum applicuisset Caesar, et iam Tres Tabernas eduxisset, praesidio et commeatu in annum munisset, Allemanni Barbetionem, qui ad Rheni superiora, in Rauracis et Heluetia castra habebat, praecipiti impetu, vallo, munimentisque ciecerunt, fugientemque Augustam vsque Rauricam [Note: Augst supra Basileam.] persecuti sunt: praeda, et omnibus impedimentis occupatis. Inde noua inter barbaros coniuratio: Conuenerunt Chonodomarius, et Vestralpus, tum Vrius,


page 77, image: bs0077

et cum Suomario, et Serapione, Hortarius, omnes reges, maximisque, quam tum fieri potuit, copiis factis, misso ad Caesarem nuncio, terris abscederet, virtute sibi quaesitis et bello, prope Argentoratum consedere. Iulianus nihil territus exercitum primo mane Tabernis eduxit: declinante meridie in hostium conspectum venere. Ibi cum quiescere, proiecto in noctem aggere, Caesar maluisset, praelium et pugnam milites praoptauere. Itaque ordinibus pro loco et tempore compositis, Caesariani equites primo fusi et fugati, pedites hostium impetum excepere, Cornutis maxime, et Braccatis militiae peritis, et longo vsu firmatis contra innitentibus. Ibi veluti torrente ad rupem colliso barbarorum furor et impotentia stetit, donec, sole decumbente, deficerent, plurimis caesis, nec paucioribus flumine Rheno suffocatis, ceteri fuga per tenebras dilaberentur, Chonodomario solo retracto: Iulianus consensu omnium Augustus et imperator salutatus.

De hoc praelio et Iuliano Victor: Iste, inquit, in campis Argentoratensibus, apud Gallias, cum paucis militibus, infinitas hostium copias deleuit. Stabant acerui montium similes, fluebat cruor fluminum modo, captus rex nobilis Chonodomarius, fusi omnes optimates, redditus limes Romanae possessionis. Quantae autem fuerint hae deletae copiae, solus, puto, in numerato habuit Zosimus [Note: Lib. 3.], fauorene huius apostatae, an ex vero? Quum nunciassent, inquit, exploratores, propter vrbem Argentoratum, quae ad Rheni ripam sita est, infinitam barbarorum multitudinem transieeisse, simul atque rem cognouit, cum copiis opere tumultuario collectis progressus est, et conserta cum hoste pugna, tropaeum longe amplissimum statuit, sexaginta millibus hominum in ipso praelio deletis, et aliis totidem in Rhenum praecipitatis atque in flumine exstinctis: De Argentorato, ex vico, per eundem, credo, Iulianum, aut certe Valentinianum I, qui successit, in oppidi formam restituto, et hac pugna paucis etiam meminit Ausonius [Note: In sua Mosella.] his versibus:

Transieram celerem nebuloso flumine Nauam,
Addita miratus veteri noua moenia vico,
Aequauit latias vbi quondam Gallia Cannas,
Infletaeque iacent inopes super arua cateruae.

Adeo insignem victoriam consecutus Iulianus [Note: Ammianus lib. 17.] ad Tres Tabernas regressus est, praedam et captiuos in Mediomatrices dimisit. Inde Maguntiacum profectus ponte fluuium traiecit, et in Allemannis ferro flammaque grassatus est. Vltimo pacem implorauere, et veniam: Data in mensem decimum. Eius fiducia tres reges Allemannorum, qui bello praeterito auxilia hostibus suppeditarant, supplices et trepidi ad imperatoris genua accidere, conceptisque ritu patrio verbis, nihil moturos iurauere. Imperator rursus ad hiberna Parisios, pace in hanc rationem ad tempus firmata, profectus est, et ne quid per otium transmitteret, tributis recensendis animum occupavit.

Vix hibernis finitis [Note: A. D. N. 358.], in Francos, qui Salii dicuntur, mouit nihilque adhuc timentes, veluti fulminis turbo, percussit: ab oppressis, quae voluit, impetrauit. Cumque Germaniae inferiora composuisset, castella, et munimenta euersa refecisset, Rhenum rursus transiit, suplicemque regem Suomarium [Note: Tenebat is Palatinatum inferiorem, vt Hortarius superiorem.] habuit, qui veniam, ealege, meruit, si, captiuis redditis, malificio abstineret, alimenta exercitui administraret. Omnia promte expleta. Post Hortarii regionem petiuit. Missi Nectica, tribunus scutariorum, et Charito, qui captivum abducerent; cumque pariter captivos remissurum, commeatus largiturum, excisa reparaturum adiurasset, dimissus est. Imperator ex Germania in alteram ripam regressus est.[Note: A. D. N. 359.] [transcriber: footnote sign (aa) is missing] Verum omni ex parte attentus, ne praeteritorum recordatione, aut suopte ingenio erumperent barbari, novosque motus concirent, et de fide quorundam iam dubitaret, Hariobaudem spectatae virtutis et fidei tribunum, ad Hortarium regem, specie legationis, dimisit, qui postea, quae agitarentur, per barbarici sermonis notitiam inuestigaret [Note: Ammianus lib. 18.]. Ipse temporis interea quod esset, reparandis oppidis, castellis horreisque nouis construendis, in quae annonam ex Britannia et aliis locis deuectam inferret, absumsit. Cum intellecta ab Hariobaude percepisset, exercitum Maguntiacum duxit, ponteque nauibus colligato, in hostium finibus improvisus apparuit, rapinisque, et incendiis inimicos exercuit, caedeque et vastatione ad regionem, cui Capellatii vel Palas nomen est [Note: Nunc Pfaltz vel Palatinatum dicimus.], peruenit, ibique castra posuit, et Macrianum Hariobaldumque fratres, qui regnum non procul obtinebant, in deditionem


page 78, image: bs0078

suscepit. Hos rex et ipse Vadomarius secutus est, cuius erat domicilium contra Rauracos [Note: In Brisgau et circa Harciniam.]. Is Constantii imperatoris litteris, et commendatione antiquaque clientela notus, non tam culpae alicuius adfinis, quam deprecator pro Vrio, Vrsicino, et Versalpo regibus aduenit. Cum etiam legatos, qui pacem exorarent, misissent, omnibus data. Sicque hiberna petita.

At vero Constantius Augustus, cum res in Gallia gestas audisset [Note: A. D. N. 360. Ammian. lib. 20.], siue inuidia et aemulatione, aut, quia sic flagitarent rebelles Sarmatae, et Quadi, sibi Iulianus mitteret Celtas, et Petulantes strenuissimos militiao ordines et exercitus robur, imperasset, aegerrime accepere milites, concitatisque postea animis, separationem copiarum abnuerunt, vtque rebellionis poenam effugerent, Iulianum, qui nihil vnquam aliud ambiuerat, expalatio extractum Augustum et imperatorem magnis clamoribus adpellaverunt, temereque arrepto ex Cornicularii ceruice torque, caput eius pro diademate obuelauerunt. Ipse renitenti similis, cum se quae tamdiu deperierat assecutum intelligeret, commemoratis pro tempore in militum corona suis factis, eorumdemque voluntate et animis collaudatis, ad Constantium Augustum, vt quae acta essent adprobaret, legatos destinauit.

Cum haec ita in Rauracis, vbi tum agebat, abiissent, in Francorum regiones expediuit, captisque plurimis et occisis, pacem pro arbitrio orantibus dedit, praesidiisque Rhenani limitis exploratis, et correctis, in Rauracos rediit, locisque reciperatis quae Allemanni tenebant, vt sua, iisque pleniore cura firmatis, per Vesontionem, et Sequanos, Viennae hiematurus abscessit. Vbi tum firmandis consiliis in futurum, dies impendit et noctes, et, apertone peteret Marte Constantium, an ad concordiam omnibus alliceret modis, haesitabundus subdubitat [Note: Ammianus lib. 21.]; grauis nuncius animum perculit, Vadomarium regem, a quo nil timebatur, in Rhaetias propinquas [Note: Heluetiam et Tauriacorum pagum.] inuasisse, in praedisque et rapinis impune versari. Ita consiliis ad tempus positis, de vlciscendo hoste vnice solicitus, Libinonem comitem cum Petulantibus et Celtis, qui Allemanno occurrerent, propere expediuit; hostem Libino apud Sanctionem [Note: Seckingam esse putant, quod ita est.] adsecutus.

Nulla mora: pugnam iniit, primusque interfectus est, animumque morte comperta hostibus adauxit, validiusque irruentibus Romani caesi, et fugati. Fama fuit, Vadomarium regem Constantii litteris solicitatum, his Iulianum rebellionibus in Galliis distineret, promisso furtim auxilio et opibus, quibus bellum duceret. Sed Iulianus cum sibi belli moras spe et voluntate longiores interiici animaduerteret, timeretque ne Vadomarii exemplum ceteri Allemannorum principes sequerentur, regem insidiis praeoccupare tentauit, misso, quasi ad amicum nulliusque rebellionis compertum Philagrio Notario, cum mandatis, Allemanno litteras ne redderet, nisi Rhenum traiecisset. Vadomarius siue nihil hostile timeret, siue eadem arte luderet, innocentemque confidentia profiteretur, ad vlteriorem ripam in Rauracis inuitatus a Notario accessit, moxque conuiuio lauto acceptus, dum incautius agit, re inopinata, vinculis se oneratum perspicit, indeque Hispanias transportatus est. Hoc facto ex animi sententia elatior Iulianus, nihil remittentibus curis, barbaros summis viribus opprimere, ne in posterum resurgerent, constituit, traiectoque per noctem Rheno, ne rumore hostes in montium et siluarum remotiora, et secreta dilaberentur, ferro, caede, flammaque cuncta compleuit. Postremo pacem obsecrantes, et firmam quietem pollicitos data obsidum multitudine, in deditionem suscepit.

Tum vero sic rebus per Galliam compositis, hostibus omnibus vltra Rhenum submotis, Romani imperii finibus restitutis, et nouis praesidiis auctis et confirmatis, pace vndique comparata, defectionem publice professus, cum paucis animi sui sententiam apud milites explicuisset, ad Daciam et Pannonias praeoccupandas profectus est, Sallustio praefecto praetorio Galliarum constituto. In Thraciam cum venisset, certum de morte Constantii nuncium accepit. Febri is, et moerore contra Iulianum bellum parans acerrimum, in Cilicia contabuerat 4 Non. Oct. Ita rerum solus arbiter triumphabundus


page 79, image: bs0079

FL. CLAVD. IVLIANVS IMP. IV P. R. [Note: Imperauit ann. 1, menses 7, dies 20. A. D. N. 361. Ammianus lib. 22, 23, 24.] Constantinopolim ingressus est, tum ad bellum Persicum, quod ceperat Constantius, se accinxit. Persecutionem interim in Christianos, eiurata religione, quam hactenus et toto illo tempore, quod in Galliis transegit, prae se tulerat, nouam et incognitam molitus. Commissa demum cum Persis pugna, quem Nazaraeum et Galilaeum per contemtum et ignominiam vocitabat DEVM, et iustum vltorem cum esset expertus, telo diuinitus transuerberatus occubuit 6 Kal. Iulii [Note: A. D. N. 362.]. Electus militari voto ordinis domesticorum FLAV. IOVIANVS IMP. V P. R. [Note: A. D. N. 363. Imperauit menses 7, dies 22.]

CAPVT V. De Valentiniani I et Gratiani filii, et sequentium imperatorum fortiter gestis: quando primum Allemanni Heluetiae partem occuparunt.

1. Allemanni leui de caussa rebellantes inque Heluetiam grassantes vincuntur a Iouino.

2. Saxonibus et Francis compescendis Valentinianus ingentem manum comparat Rhenumque traiicit et Allemannos vincit.

3. Idem munimenta ad Rhenum et Danubium exstruit.

4. Burgundiones contra Allemannos instigat, hosque caedit Theodosii ministerio.

5. Valentiniani contra eosdem Allemannos consilia et gesta.

6. Pace cum Allemannis pacta, iuuentutem Romanam, in qua Heluetii, ordinibus adscripsit et movit in Illyrium.

7. Gratiano et Valentiniano II imperatoribus Allemanni Lenticenses foedera rumpunt, sed profligantur.

8. Allemanni in Heluetiam et Rauracos a Gratiano Imperatore traducti.

9. Turbulento imperii Romani statu Heluetii pro Theodosio contra Eugenium et quare steterunt: priuilegiis non diu gauisi.

IOuiano, bono magis, quam strenuo principi, successit S. Kal. Martii FLAV. VALENTINIANVS. I IMP. IV P. R. [Note: Imperauit anons 11, menses 10, dies 8. A. D. N. 364. Ammianus lib. 26.] Eodem tempore, veluti classicum insonantibus quatuor orbis cardinibus, ita vndique barbarae gentes proximos sibi limites persultabant. Allemannis quidem (vt inde mihi, vt hactenus, principium ducatur,) parua rebellionis caussa fuit. Legatis eorum ad comitatum missis, dona, ex consuetudine dari solita, leuiora fuere, quam ab nouo principe sperauerant. Hinc irae, et indignatio, et proiecta in medium munera per contemtum, indignum iudicantibus petere aut expectare, quae vi consequi possent. Accessit Vrsatii, officiorum magistri, in eosdem asperitas saeua et agrestis. Igitur regressi in maiora, et tristiora apud populares omnia auxere. Iustum ea caussa, bellum furentibus, et coecis cupidine et iracundia, in Rhetiam primo, Heluetiamque, et Rauracos impetum dedere, et praeda et vastatione impune satiati sunt. Daglaipho quidem in praesens occureret hostibus, mandatum; moxque cum copiis imperator subsecutus, apud Senonas hiemem habuit [Note: A. D. N. 365.]. Neque ideo quieuere Allemanni. Ineunte enim Ianuario, concreta glacie, flumina patrio more transuecti etiam licentius quam antea extra limites grassati sunt. Obuii Carietto et Seuerianus comites, male accepti, ille etiam morte interfectus est. Tertius Iouinus, magister equitum, multis secundis successibus rem prolapsam restituit, terque praelio diuersis locis et copiis congressus egregiam victoriam reportauit, feliciterque defunctus Parisios laetus et ouans regressus est, et postea consul, praemii et honoris loco, dissignatus [Note: Ammianus lib. 27. A. D. N. 366.].

Interea Saxones et Franci Germaniae inferiora agitabant. Quibus reprimendis dum Valentinianus incumbit, Rado regulus Allemannorum Maguntiacum inuasit, et praesidiis vacuam praedatus est. Dum Viticabius Vadomarii filius, iuuenis ferox et inquiotus, in Rauracis et Heluetia paria meditatur, forte a domestico trucidatus est. Et eius morte paullo excursiones acquieuere. Sed Valentinianus gentem toties rebellem,


page 80, image: bs0080

tantisque Romanorum et sociorum cladibus et ruinis claram subiugare, et funditus euertere cogitans, quam maximis copiis, ex Illyrico Italiaque concitis, Rhenum cum Gratiano filio traiecit, diebusque aliquot emensis, cum qui resisteret appareret nemo, sata tectaque corrupit et incendit. Apud Solicinium [Note: Sultz oppidum infra Rotuillam, sinistra Nieri ripa.] castris positis demum nuncius fertur certus de hostibus: et copiae statim instructae: varie deinde dimicatum, non sine Romanorum caede, et imperatoris periculo. Tandem hostes fusos montium et siluarum latebrae exceperunt, imperator Treueros milites in hiberna abiere.

Proximo vere [Note: A. D. N 367. Ammianus lib. 28.] cum obsides pacis hostes dedissent, ne milites obtorpescerent, id quoque ad imperii decus et firmamentum, tum prouinciarum et sociorum tutelam arbitratus, magno animo et opera vtibili, Rhenum omnem, a Rhaetiarum exordio ad oceanum magnis munire molibus instituit, castra et munimenta antiqua altius extulit, ne vspiam latere hostes possent, nouas turres, et propugnacula, locis opportunis, condidit, quantum Galliae porrigitur longitudo, cuncta firmauit, etiam vltra Rhenum operibus supra Nicrum castra praesidiaque collocauit et hostium agros praestinxit. Idem quoque secundum Danubium contra Quados ceterosque barbaros fieri mandavit.

Sed cum neque sic compescerentur Allemannorum gentes, Macriani praecipue regis solicitatu et persuasionibus adeoque magis magisque intumescerent, barbaras inter se nationes committere decreuit [Note: A. D. N. 370.]. Muneribus itaque et promissis Burgundionum animos corrumpens, hominum bellicosorum, quique immensae turbae viribus adfluerent, proindeque finitimis omnibus metuendi essent, vt Allemanos vicinos ab vno latere inuaderent, se alterum occupaturum, litteris instigauit. Paruere Burgundi, cateruasque lectissimas misere, quae cum ad Rhenum consedissent, Romano militi, exstruendis munitionibus intento, nec armis militaribus accincto, maximo fuere terrori. Illo in loco, cum moras aliquamdiu traxissent, nec imperatoris promissa, aut copiae apparerent, se irrisos rati, captiuis interfectis, ad suos rediere. Hanc tamen occasionem Burgundici apud proximas gentes tumultus, haud quaquam negligendam putauit Theodosius magister equitum, eius, qui postea magna laude imperauit, pater. Allemannos enim per Rhaetias, et Heluetiam metu Burgundionum palantes, pluribus locis, et congressibus caecidit, captiuos in Italiam transportauit, et sede, ad Padum iussu principis, adsignata, ad agrorum cultum compulit.

Neque cessauit Valentinianus. Sed cum Macrianum regem, aperto Marte, domare nequiret, quin adultis viribus valentior resurgeret, ad dolos alios conuertit, cognitoque per tran sfugas, vbi opprimi posset, Severum pedestrium ducem, cum expedita manu Rhenum nauibus traiicere mandauit, ipse quoque per nocturnas tenebras, relictis in altera ripa impedimentis, enauit [Note: Marcell. lib. 29.]. Et regem quidem Macrianum re subita oppressisset, nisi milites, solita peruicacia, mandatorum negligentes, per rapinas et incendia innotuissent, eademque opera regis transfugio viam aperuissent. Imperator cum ad quinquagesimum lapidem hostiles agros inflammasset, voti falsus intemperantia militari, Treueros moestus se abdidit, captaque in contrarium sententia Allemannorum reges, Fraomarium, Hortarium et Bitheridem, in comitatum accitos, militum certis ordinibus praefecit et honoribus deuinxit, quamuis Hortarium proditionis conuictum, et cum Mariano conuenire postea litteris deprehensum flamma interfecerit. Inde muniendis Rheni ripis perseuerauit. Dumque apud Basiliam munimentum aedificat, Robur vulgo incolis dictum [Note: Ammian. lib. 30. Huius munimenti alibi declarata sententia, lib. 1. cap. 11. n. 11.], Illyricae cladis nuncium accepit, cui cum succurrere nihil potius existimaret, ingruente iam hieme prohibitus, hostibus praeterea per Allemanniam nondum pacatis, in sequentem annum distulit.

Postea Macrianus ad colloquium inuitatus, haud refutauit, magnoque fastu et satellitio, murmureque circumsonantium clipeorum in medium profectus, non perinde inuitus foederis oblatas conditiones accepit, et quoad fuit, constanter et cum fide seruauit. Iuuentutem postea Rhenanam, in qua nulla dubitatione Heluetii, ordinibus adscripsisse Valentinianum, et hac quoque parte Galliae consuluisse, auctorem


page 81, image: bs0081

habemus Zosimum [Note: Lib. 3.]: Valentinianus, inquit, imperator rebus Germanicis recte constitutis, in futurum quoque tempus securitati Celticarum nationum prospicere se debere arbitratus est. Quapropter maxima iuuenum multitudine, tum de barbaris Rheni adcolis, tum de subiectarum Romano imperio gentium agricolis, collecta, numerisque militaribus ad scripta, sic eos in bellicis rebus exercuit, vt borum militum exercitationis et experientiae metu, totos nouem annos, nemo Transrbenanorum subiecta Romanis oppida vexarit. Haec Zosimus, quamuis annorum numerus parum constet. Pubescente vere, relicto in Gallia Gratiano, quem Augustum salutauerat militari arbitrio et consensu Valentinianus, Treueris mouit, Illyricumque iter nulla mora corripuit, Carnutumque paucis diebus peruenit, vbi cum Quadorum legati, in consistorium admissi, paullo ferocius, quam supplices decebat, essent prolocuti, ita efferbuit, vt suffocatis vitalibus paullo post morte decesserit [Note: A. D. N. 375.], 15. Kal. Decemb. relictis in occidente FL. GRATIANO. ET FL. VALENTINIANO II IMPP. P. R. FF. [Note: Imperarunt simul annos 7, menses 9. A. D. N. 376.]

Mors Valentiniani insignium calamitatum, quae postea orbem Rom. concusserunt adeoque oppresserunt, princi pium fuit. In oriente quidem Alani, Hunni, Gothique, in occidente Allemanni Lentienses arma primi in manus sumsere, Rhaetiis Heluetiaeque finitimi. Hi foedere posthabito, cum per anni tempus Rhenus concreuisset, in ripas vlteriores euaserunt, Celtasque et Petulantes propulerunt, mox ad sua se praedis onusti receperunt. Vbi vero audiuere magnam exercitus partem Gratiani, in Illyricum, contra barbaros, Valenti imperatori auxilio abiisse, tum vero animis, armisque exsultare coeperunt, veluti voti compotiti et rerum domini [Note: A. D. N. 378.]. Collectis igitur omnium pagorum incolis ad quadraginta bellatorum millia, alii septuaginta fuisse prodiderunt, rerumque successu et opibus inflati Rhenum proruperunt, et in Elsatiam prope Argentuariam [Note: Horburg prope Colmariam.] castra metati sunt. Gratianus, reuocatis quantocyus cohortibus, aliisque quas in Gallia retinuerat coniunctis, Narmienum parti copiarum praefecit: partem aliam Mallobandi domesticorum comiti commisit. Iamque copiae instructae in pugnam ruissent, nisi ducum discordantia contineret: hoc, in hostes ruendum; illo, trahendum bellum, dum deferuesceret barbarus tumor, tutius asserente. Mallobaudes tandem obtinuit, et in hostes commota signa, eaque virtute pugnatum [Note: A. D. N. 379.], vt ex tanto numero vix quinque millia evaserint, quae tamen plus postea laboris, quam integri discriminis attulisse crediti sunt. Cum enim in montes proximos [Note: Iurassum, Vogesum, Alpet Rhaeticas.] se coniecissent, frustra imperatorem diu habuerunt. Demum insistente exercitu, cum nullus saluti locus superesse videretur, supplices deditionem fecere, et in militiam allecti sunt. Lentienses, inquit Ammianus [Note: Lib. 31.], intentum Gratianum iugulis suis, omni perseuer andi studio, contemplantes, deditionem, quam supplici prece impetrauere, oblata, vt praeceptum est, iuuentute valida, nostr is triociniis permiscenda, ad genitales terras innoxii abire permissi sunt.

Partem crediderim domos rediisse. Nam quin ex hac, aut alia Allemannorum gente in Heluetiam et Rauracos traduxerit, agrisque consignatis, terram colere, riparum curam tenere, vacua complere iusserit Gratianus, illa, quam apud eundem imperatorem orationem habuit Ausonius Burdegalensis, negari non potest. Voca, inquit [Note: Pro gratiarum actione Cos.], Germanicum, deditione gentilium; Allemannicum, traductione captorum; vincendo et ignoscendo, Sarmaticum. Nec enim alio, quam hoc tempore, neque alia in loca haec traductio facta. Saepe alias in Heluetiam Rauracos, Sequanos, Galliamque prope totam barbari ex Germania impressiones fecere, vrbes, oppida, castella diripuere, vastauere; tamen hactenus semper, aut virtute imperatorum repulsi, aut suapte in Germaniam vltra Rhenum regressi, nunquam in Heluetia aut Gallia superiores fixas sedes collocare potuerunt, quod ex enarratis huc vsque imperatorum factis et bellis manifestum est. Atque ita prima fuit Helvetiae, vt libertatis, ita agrorum imminutio, Allemannis sub tributo totum prope Tigurinum pagum, a Rheno ad Vrsam occupantibus. Quamuis non ignorem, magnam eis iam pagi partem Rhaetiae primae attributam, et proinde in prouinciae formam, vt illa, redactam.page 82, image: bs0082

Gratiano interfecto FL. VALENTINIANVS II IMP. VIII P. R. legitimus Italiam tenuit [Note: Imperauit annos 8, menses 8, dies 28. A. D. N. 383.]. Maximus vero, cuius insidiis optimus et sanctissimus adolescens interemtus fuerat, Gallias per aliquot annos habuit [Note: A. D. N. 386.]. Quo apud Aquileiam vita et imperio spoliato, Eugenius pariter tyrannus, fauore Arbogastis comitis, Valentiniano etiam Lugduni per fraudem suffocato, imperium occidentis inuasit [Note: A. D. N. 394.]. Sed non multo post et ipse interfectus.

FL. THEODOSIVS MAGNVS IMP. IX P. R. cum iam aliquot annos orienti praefuisset, in vtroque orbe rerum summam consecutus est [Note: Imperauit in occidente menses 7.]. Nec multo post vita et imperio functus, relictis in oriente Arcadio, in occidente Honorio filiis imperatoribus, vtroque sub Fl. Stilicone, vtriusque militiae duce. Annales Heluetiorum referunt [Note: Nicolao Schradino teste, qui bellum Sueuicum scripsit carmine.], Heluetios a Theodosio quidem contra Eugenium tyrannum, cui cetera in Gallia parebant, sponte stetisse, eam maxime ob caussam, quod eius vilitatem aspernarentur, vtpote ex officiorum notario, factione Arbogastis, in imperium adsumti, tum etiam impietatem respuerent, quod sub eo gentilium et idolorum restituerentur passim cultus et ceremoniae: ad id vero inductos et persuasos concionibus et hortamentis cuiusdam monachi, qui ea de caussa ex Italia in Heluetiam descenderat. Qui cum se denique cum Theodosio omnibus copiis coniunxissent, praecipuam victoriae caussam eidem imperatori praebuerint, vnde ab illo, et posteris eius priuilegia multa acceperint, et immunitates, in primis vero vt suis legibus et modo viuere possent, omnis exactionis, et vectigalis expertes [Note: Vide Baronium tomo 4 Annal.]. Quicquid eius sit, priuilegiis his diu vti aut frui non potuerunt, barbaris vndique opprimentibus, Romanumque nomen, vt leges, radicitus exstirpantibus; vt iam videbimus.

CAPVT VI. De barbarorum irruptionibus et Galliae Heluetiaeque ruina, tum Burgundionum in Heluetia sede.

1. Barbarorum motus Stilico compressit.

2. Stiliconis ambitu et scelere imperium Romanum perditum.

3. Roma ab Alarico capta: Gallia et Hispania per Crocum Vandalum vastata.

4. Quod peccata vastationis caussae: de quo querelae patrum.

5. Gallos tot barbarorum oppressionibus et suppliciis non meliores factos esse.

6. Eiusdem vastationis caussa politica.

7. Heluetia a Burgundionibus capta et hinc Burgundia Minor dicta: Vnde et regnum Burgundicum.

FL. HONORIVS IMP. X P. R. [Note: Imperauit annos 28, menses 2. A. D. N. 395.]

Defuncto statim Theodosio Sueui Rhaetias, Franci Belgium, Britanniam Scoti et Saxones tentauere. FL. Stilico comes comptessit hos gentium motus fortiter, et prouincias feliciter restituit [Note: IV consulatu eius.]. Auctor Claudianus, eorum temporum poeta princeps, panegyri, quam ad Honorium imperatorem cecinit, vbi his imperatorem adloquitur, de Stilione memorans:

Hunc tamen inprimis populos lenire feroces,
Et Rhenum pacare iubes. Volat ille citatis
Vectus equis, nullaque latus stipante caterua,
Aspera nubiferas qua Rhaetia porrigit Alpes,
Pergit, et hostiles, tanta est fiducia, ripas
Incomitatus adit, totum properare per amnem
Attonitos reges humili ceruice videres.


page 83, image: bs0083

Ante ducem nostrum flaui sparsere Sugambri,
Caesariem, pauidoque orantes murmure Franci
Procubuere solo: furatur Honorius absens,
Imploratque tuum supplex Alemannia nomen.
Bastarnae venere truces, venit adcola siluae
Bructerus Harciniae, latisque paludibus exit
Cimbrus, et ingentes Albim liquere Cherusci.
Accipit ille preces varias, tardeque rogatus
Annuit, et magno pacem pro munere donat:
Nobilitam veteres Germanica foedera Drusos.
Marte sub ancipiti, sed multis cladibus emta.
Quis victum meminit sola formidine Rhenum.
Quod longis alii bellis potuere mereri,
Hoc tibi dat Stiliconis iter.

Eadem clarius, illa quam ipsi Stiliconi laudationem dixit [Note: Paneg. 1.]:

Miramur rabidis, bostem succumbere bellis,
Quum solo terrore ruant? non classica Francis
Intulimus; iacuere tamen, non Marte Suevos
Contudimus, queis ir adamus. Quis credere possit?
Ante tubam nobis audax Germania servit:
Cedant, Druse, tui, cedant, Traiane, labores:
Vestra manus quicquid dubio discrimine gessit,
Transcurrens egit Stilico, totidemque diebus
Edemuit Rhenum, quot vos potuistis ab annis.
Quem ferro; alloquiis: quem vos cum milite; Solus [Note: Ita lego et distinguo; male vulgata: vt et superiora.]
Impiger a primo descendens fluminis ortu
Ad bifidos tractus [Note: Duo enim Rheni ostia, de quibus Tacitus, alii.], et iuncta paludibus ora,
Flumineum perstrinxit iter: ducis impetus undas
Vincebat celeres, et pax a fronte profecta,
Cum Rheni crescebat aquis. Ingentia quondam
Nomina, crinigero flauentes vertice reges [Note: Ista de Francis, quorum reges ab antiquitate crinigeri, ad Petrum vsque Lombardum. Sunt, qui cirrigeri malint legere. In eadem sententia et verbis Herodianus Hist. lib. 6.]
Qui nec principibus donis, precibusque vocati
Paruer ant, iussi properant, segnique verentur
Offendisse mora, transuecti lintribus amnem.
Occursant vbicunque velis: Nec fama fefellit
Iustitiae, videre pium, videre fidelem.
Quem veniens timuit; rediens Germanus amauit.
Illi terribiles, quibus otia vendere semper
Mos erat, et foeda requiem mercede pacisci,
Natis obsidibus pacem tam supplice vultu,
Captiuoque rogant, quam si post terga reuincti,
Tarpeias pressis subeant ceruicibus arces:
Omne quod oceanum, fontesque interiacet Istri
Vnius in cursu tremuit. Sine caede subactus
Seruitio Boreas, exarmatique Triones.
Tempore tam paruo, tot praelia, sanguine nullo,
Perficis, et luna nuper nascente, profectus
Ante redis, quam plena fuit: Rhenumque minacem,
Cornibus infractis [Note: Nunquam fractis: nec enim Rhaeti vnquam satis domiti, apud quos eius fluminis ortus.], adeo mitescere cogis,
Vt Salius [Note: Franci Salii dicti.] iam rura colat, flexosque Sugamber


page 84, image: bs0084

Infalcem curuet gladios, geminasque viator
Quum videat [Note: Duae Rheni ripae, altera sinistra siue Romana, quae in Gallia; altera barbara, quae in Germania.] ripas, quae sit Romana, requir at.
Vt iam transfluuium, non indignante Caico,
Pascat Belga pecus, mediumque ingressa per Albim
Gallica Francorum montes armenta pererrent.
Vt procul Harciniae per vasta silentia siluae
Venari tuto liceat, lucosque vetusta
Relligione truces [Note: Hac super re lib. 1 c. 14.], et robora numinis instar
Barbarici, nostrae feriant impune bipennes.
Vltro quin etiam, deuot ae mente, tuentur,
Victorique fauent, quoties sociare cateruas
Orauit, iungique tuis Alemannia signis?
Non doluit contenta tamen, spretoque recessit
Auxilio, laudata fides. Prouincia missos
Expellet citius fasces, quam Francia [Note: Transrhenana siue antiqua.] reges,
Quos dederis [Note: Ita lego, et interpretor, bello et exercitu praeliisque. Male haec omnia in vulgatis et corrupte.], acie nec iam pulsare rebelles;
Sed vinctis punire licet. Sub iudice nostro
Regia Romanus disquirit crimina carcer.

Alio loco [Note: Libello de bello Getico.], super hac Stiliconis nobili expeditione:

Vllane posteritas credet? Germania quondam
Illa ferox populis, quae vix instantibus olim
Principibus tota potuit cum mole teneri;
Iam sese placidam praebet Stiliconis habenis.
Vt nec praesidiis nudato limite tentet,
Expositum calcare solum, nec transeat amnem [Note: Rhenum.],
Incustoditam metuens contingere ripam.

Et sane quamdiu huic comiti fides, et in imperatorem suum amor et constantia fuit, occidentis imperium, (de eo mihi sermocinatio, orientale eadem caussa perdidit) forte et imperterritum; Vbi semel purpurae auram imbibit, deque regno filio Eucherio parando cogitare coepit, non solum prouincias omnes efferatissimis nationibus praedae ludibrioque exposuit, sed etiam exitium sibi filioque accelerauit. Orosius sincerus et inculpatus, vt vita, ita scriptis, in pauca huius rei tragoediam contulit [Note: Lib. 7.]: Interea Comes Stilico Vandalorum imbellis, auarae, perfidae, et dolosae gentis genere editus, parui pendens, quod sub imperatore imperabat, Eucherium silium suum, sicuti a plerisque traditur, iam inde Christianorum persecutionem a puero priuatoque meditantem, in imperio quoquo modo substituere nitebatur. Quamobrem Alaricum cunctamque Gotthorum gentem pro pace optima, et quibuscunque sedibus suppliciter, et simpliciter orantem, occulto foedere fouens, publice autem, et belli et pacis copia negata ad terendam terrendamque rempublicam reseruauit, praeterea gentes alias copiis viribusque intolerabiles, quibus nunc Galliarum Hispaniarumque prouinciae premuntur, hoc ost, Alanorum, Sueuorum, Vandalorum, ipsoque simul motu impulsorum Burgundionum, vltro in arma solicitans, deterso semel Romani nominis metu, suscitauit, eas interim Rheni ripas quatere, et pulsare Gallias voluit, sperans miser sub hac necessitatis circumstantia, quia et extorquere imperium genero [Note: Honorio imperatori, cui desponsa Maria Stiliconis filia, tum eius soror Thermantia; sed vtraque obiit, priusquam marito iungeretur.] posset in filium, et gentes barbarae tam facile comprimi, quam commoueri valerent. Itaque vbi imperatori Honorio, exercituique Romano haec tantorum scelerum scena patefacta est, commoto iustissime exercitu, occisus est [Note: A. D. N. 408.] Stilico, qui vt vnum puerum purpuram indueret, totius humani generis sanguinem dedit. Occisus est et Eucherius [Note: A. D. N. 409, anno scilicet sequenti.], qui ad conciliandum sibi fauorem paganorum restitutione templorum, et euersione Ecclesiarum imbuturum se regni primordia minabatur. In eandem Stiliconis perfidiam vrbem pecunia emungentis, vt Alaricum haberet ad omnia paratum, iuste exclamauit D. Hieronymus: Quis hoc credet? quae digno sermone historiae comprehendent? Romam in gremio suo, non pro gloria, sed pro salute pugnare? imo ne pugnare quidem, sed auro, et cuncta supellectili vitam redimere? Quod non vitio principum, qui vel religiosis simi sunt, sed scelere semibarbari proditoris, qui nostris contra nos opibus armauit inermes. Et Rutilius haud malus auctor [transcriber: footnote (t) is missing]:

Quo magis est facinus diri Stiliconis acerbum,
Proditor arcani qui fuit imperii.
Romano generi dum nititur esse superstes,
Crudelis summis miscuit ima furor:


page 85, image: bs0085

Dumque timet, quidquid se fecerat ipse timeri,
Immisit Latiae barbara tela neci.
Visceribus nudis armatum condidit hostem,
Illatae cladis liberiore dolo.
Ipsa satellitibus pellitis Roma patebat
Et captiua prius quam caperetur erat.

Alaricus igitur cum suis Gotthis Italiam vniuersam subegit, et misere laniauit, Romamque orbis dominam, cum tot secula in summo flore et dignitate stetisset, post longam obsidionem denique in potestatem redegit 9. Kal. Septemb [Note: A. D. N. 410. Sigebert. Chr. Aimo lib. 3.]. Crocus vero Vandalorum rex, siue monitus Gotthorum exemplo, siue a Stilicone solicitatus, aut sua sponte, adsumtis ex Sarmatia Quadis, Alanis ex Pannonia, per Germaniae mediterranea late vagatus, non paucioribus partim metu direptionis, aut caedis, partim praedae libidine sociis adiunctis, in quibus Marcomanni, Heruli, Turcilingui, Allemanni, Saxones, et proximi Rheno Burgundiones, flumine traiecto, pridie Kal. Ianuarii [Note: A. D. N. 406.] Arcadio VI et Probo consulibus auctore Prospero [Note: In Chr. Cassiod. in Chr. Zosimus lib. 6.], horum malorum inspectore et locupletissimo teste, in Galliam impetum fecit, longeque per Germaniam primam et Belgicam secundam victoriam exercuit. Maguntiacum, multis hominum millibus interfectis, euertit, Vangiones, Nemetes, Argentoratum, Rauricam diripuit, per Heluetiam et Valesiam caede praedaque cuncta compleuit, totaque Gallia, incendii modo, grassatus, demum in Hispaniam cum copiis impune penetravit [Note: A. D. N. 409.]. Hanc occidentis vastitatem et ruinam descripsit et deplorauit D. Hieronymus [Note: Epistola data ad Ageruchiam.]: Praesentium, inquit, miseriarum pauca percurram. Quod rari huc vsqve residemus, non nostri meriti, sed Domini misericordiae est. Innumerabiles, et ferocissimae nationes vniuersas Gallias occuparunt. Quidquid inter Alpes et Pyreneum est, quod Oceano, et Rhodano includitur, quadus, Vandalus, Sarmata, Alani, Gepides, Heruli, Saxones, Burgundiones, Allemanni, et hostes Pannonii vastarunt. Maguntiacum capta atque subuersa est, et in ecclesia multa hominum millia trucidata: Vangiones longa obsidione deleti: Rhemorum vrbs praepotens, Ambiani, Atrebates, extremique hominum Morini, Tornacus, Nemete, Argentoratus, translati in Germantam. Aquitania Nouemque populorum, Lugdunensis, et Narbonensis provinciae, praeter paucas vrbes, populata sunt cuncta. Non possum absque lacrimis Tolosae facere mentionem, quae, vt huc vsque non rueret, sancti episcopi Exsuperii merita praestiterunt. Ipse Hispaniae iamiamque periturae quotidie contremiscunt. Et Saluianus Massilensis episcopus: [Note: Lib. 6 de vero iudicio.] Excogitata est, inquit, inperniciem nostram ac dedecus gens ignauissima, quae de loco [Note: Vandalorum nomen explicat.] in locum pergens, de orbe in orbemtransiens, vniuersa vastaret. Ac primo de solo patrio effusa in Germaniam primam, nomine barbaram, natione Romanam [Note: Propter frequentiam in ea coloniarum Romanarum et praesidiorum.], post cuius exitium primum arsitregio Belgarum, deinde opes Aquitanorum. Pacatus vero [Note: Orat. ad Theod. Iun.]: Vnde igitur, inquit, exordiar, nisi a tuis Gallia malis, quas illa pestis insederat? haud iniuria tibi vindicas priuilegium miseriarum.

Meruisse vero peccatis Gallias adeoque orbem Romanum, et suis sceleribus tradi praedae poenaeque et supplicio barbaris, sanctissimi supra memorati ecclesiae doctores, Hieronymns et Saluianus, prodidere. Nostris, inquit D. Hieronymus [Note: Epist. 3.], peccatis barbarifortes sunt, nostris vitiis Romanus superatur exercitus. Postea: Infelices nos, qui tantum displicemus Deo, vt per rabiem barbarorum illius in nos ira desaeuiat. Quam fuerint Galliarum mores dissoluti, vitiis omnibus corrupti, Saluianus, qui eadem semper ante oculos habebat, perpetuam flendi, et lacrimarum caussam pluribus perscripsit; de Aquitanis enim loquens [Note: Lib. 6.]: In omnibus, inquit, Galliis sicuti diuitiis Aquitani primi fuere; sic vitiis. Nusquam enim improbior voluptas, nusquam corruptior disciplina. Hanc pro muneribus sacris dederunt Dommo retributionem, vt in quantum eos beneficiis suis ille ad se illexerat ad propitiandum, in tantum illi flagitiis suis laborauerint ad exacerbandum. Sed haec multo flebilius, et in genere, prioribus libris [Note: Lib. 3.]: Ipsa,


page 86, image: bs0086

inquit, ecclesia Dei, quae in omnibus debet esse placatrix Dei, quid est aliud quam exacerbatrix Dei? Aut praeter paucissimos quosdam, qui mala fugiunt, quid est aliud omnis coetus Christianorum, quam sentina vitiorum? Quotum enim quemque inuenies in ecclesia aut non ebriosum, aut non heluonem, aut adulterum, aut fornicatorem, aut raptorem, aut ganeum, aut latronem, aut homicidam, et quod his omnibus peius est, praeter haec, cuncta sine fine? Interrogo enim Christianorum omnium conscientiam ex bis, vel flagitiis, vel sceleribus, 'quae nunc diximus, quotus quisque hominum, non aliquid est eorum? aut quotusquisque non totum? facilius quippe iuuenies qui totum sit, quam qui nibil. Et, quod diximus, nibil nimis fortasse grauius videatur esse censurae; plus multo dicam. Facilius iuuenies reos malorum omnium, quam non omnium. Facilius maiorum criminum, quam minorum, id est, facilius qui et maiora crimina cum minoribus, quam qui minora tantum, sine maioribus perpetrarit. In hanc enim probrositatem morum prope omnis ecclesiae plebs redacta est, vt in cuncto populo Christiano genus quoddam sanctitatis sit, minus esse vitiosum. Addit ille plura, tanquam alter Hieremias peccata populi deplorans, stiloque lugubri in memoriam reuocans. Idem firmiter adseuerat, adeo exercuisse magistratuum iniquitatem, Romano in imperio, pauperum et viduarum oppressionem, et contemtum, vt optabiliores sint visi barbari, imo plures eos praevenerint, ad ipsos fugiendo. Ait enim [Note: Lib. 5.]: Interea vastantur pauperes, viduae gemant, orphani proculcantur, in tantum, vt multi eorum, et non obscuris natalibus orti, et liberaliter instituti, ad hostes fugiant, ne persecutionis publicae adflictione moriantur: quaerentes scilicet apud barbaros Romanam humanitatem, qui apud Romanos barbaram immanitatem ferre non possunt. Tu cetera lege, quae vir disertissimus et pientissimus octo libris, hoc argumento, hoc barbarico tempore, hac ex caussa complexus est, et ad nostros mores flagitiaque compara, et miraberis, vt interea bellis, discidiis, erroribus, fame, peste plectamur, nos iam pridem Turcis, Tartaris et si quid saeuius, aut barbarius aliud est, praedam non esse. Certe vnius principis diuina virtute et victoriis hactenus nostra salus stetit. Lugebat haec eadem iam decennali spatio S. Prosper Aquitanici [Note: In prologo de prouid. Dei.]:

Heu, caede decenni,
Vandalicis gladiis sternimur, et Geticis
Non castella petris, non oppida montibus altis
Imposita aut vrbes omnibus aequoreis
Barbarici superare dolos, atque arma furoris
Eualuere omnes. Vltima pertulimus.

Ad hoc maximo omnium dolore supra dictum optimum Saluianum habuit, quod cum faterentur Galli, illa sibi ob sua contra diuinam maiestatem praecipue commissa a barbaris inferri; non moribus solum obsecundarent pristinis, sed in deteriora etiam prolaberentur. Cum enim eorum tunc temporis scelera in medio opposuisset, vrgere institit [Note: Eodem lib. 5.]: An forte falsum est, et odiose potius, quam vere ista dicuntur? Non oratoria probatione, qua vti alii in caussis solent, vtar, vt producam quoscunque ad probandum, aut paucos, aut extraneos, aut minus idoneos testes: ipsos interrogemus, a quibus acta sunt. Faelsum sit, quod diximus, si negarint. Fatentur enim, et quidem, (quod est grauius,) sic fatentur, vt in ipsa confessione non doleant. Idem enim nunc est animus in fatentibus, qui in agentibus fuit: Sicut tunc non puduit flagitia committere; sic nunc omnino non poenitet flagitia fecisse.

Haec vera ergo vastationis Galliarum vrbium et oppidorum et Romani imperii ruinae caussa, sceleribus, et peccatis expiandis. Alii [Note: Aimo lib. 3. Historiarum.] aliam retulere, sed quae politica, et humani iudicii, nulla Dei iustitia imbuti, Crocum eumdem Vandalorum regem, ex matre quaesisse, quid faciendo Magni consequeretur nomen? illam respondisse: Si. fili famosus esse in orbe cupis, magnarum aedificia aedium a maioribus exstructae destrue, egregiasque vrbes destruens, eorum incolas gladio exstingue. Neque enim meliora prioribus potes condere habitacula, aut bellando nominis tui gloriam amplius propagare.

Hoc rerum, gentiumque tumultu, et ruina cum Burgundi, qui vltra, sed proxime Rhenum agitabant, impulsi essent et in Galliam transiecissent, non, vt aliae gentes caede aut incendiis vastationeque debacchati sunt, sed quem proxime ceperunt agrum, Sequanorum, et Aeduorum, tum vero Heluetiae eam partem, quae Vrsa, et Rhodano, Iuraque includitur, occuparunt, Burgundiamque Minorem, habita regionis Sequanorum et Aeduorum ratione, a se nominarunt, quod nomen ad imperium usque Friderici II. perdurauit. Sunt [Note: D. Rhenanus in sua Germania.] qui eodem tempore agrum Auenticensem Nuithones insedisse memoriae tradiderint, quod quam verum sit, iam non disputo, et ante huius nominis mentionem fecimus. Nuithones inter Sueuorum gentes recenset Cornelius Tacitus [Note: Lib. de German.]. Regnum vero instituerunt Burgundiones, quod a Francis primo, excisa Burgundionum regum stirpe antiqua, euersum, postea reparatum, et in Germaniam, magnam partem, translatum,


page 87, image: bs0087

postremo in plurimas partes scissum et diuisum est. De quibus omnibus pluribus agam, si prius quae prisci scriptores de Burgundionibus memorata reliquerint, proposuero.

CAPVT VII. De Burgundionum origine et progressu conversioneque.

1. Burgundionum sedes antiqua.

2. Eorundem secunda sedes, et nomenclatura, itemque quod Romanorum soboles fuerint.

3. Pulsi a Gothis, apud Allemannos sedes fixere: nonnulla de gente Gothica.

4. Burgundiones in Palatinatu Rheni inferiore.

5. Bellum inter Burgundos et Allemannos.

6. Burgundionum ad Christum Conuersio miraculosa.

7. Eos Italici iuris non fuisse.

PAuca, quae de Burgundioubus certo, et bona fide, radita. Plinius [Note: Lib. 4.] inter Gernanos numerat Vandalorum gentem. Tenuere Vandali, quae inter Vistulam et Oderam fluuios loca interiacent, vbi scilicet hodie Pomerania, Prussia, Polonia. Ptolemaaus Burgundos contra Sannatrios montes iuxta Vistulam posuit. Haec Burgundionum prima et antiquissima sedes, vbi Polonia minor, inter Morauiam, Daciam et Hungariam superiorem.

Burgundos Drusus et Tiberius, Caesares postea, domita vlteriore Germania, secundum Albim habitare iusserunt, ex mea sententia. Sic annuere videtur Isidorus [Note: De verborum sign.]. Burgundiones, inquit, quondam a Romanis subacta vlteriore Germania, per castrorum limites positi a Tiberio Caesare, in magnam coaluerant gentem, atque ita nomen ex locis sumserunt, quia crebra per limites habitacula constituta, Burgos vulgo vocant. In eandem sententiam supplementum Eutropianum [Note: Lib. 12.]. Ad Albim idem Drusus Romana praesidia collocauit, vt supra, vbi de praesidiis actum, perspeximus. Ex hac vero per castra et habitacula communione cum Romanis, factum est, vt Burgundionum posteri Romanos se stirpe et origine jactitarint, non aliter atque Aedui, et Batavi, Romanorum fratres prae se ferebant. Ammianus vbi de litteris Valentiniani imp. ad Burgundios missis meminit [Note: Lib. 28.]: Gratanter, inquit, ratione gemina principis sunt acceptae litterae, prima, quod tam inde temporibus priscis sobolemse esse Romanam Burgundii sciunt, dein quod salinarum finiumque caussa Allemannis saepe iurgabant.

Primus, qui postea bellum cum iis gesserit, de quo mentio sit, Probus imperator fuit; sed cum adhuc in sua sede hoc cap. II est, cum Vandalis. Zosimus testis, et in Probo supra vidimus. Ab illis sedibus pulsos per Gothos, Allemanni in vicinos, et suos recepere, tempore Maximiani, et Diocletiani, Mamertino auctore, qui cum multa de concordia vtriusque imperatoris dictasset, labores susceptos narrasset, famem annona, pestilentiam salubritate, ipsis ad imperium euectis, mutatas adfirmasset, tum vero opportune ad imperii pacem bella inter barbaros concitata commemorat. Furit, inquit [Note: Mamertinus oratione die natali dicta.], in viscera sua gens effrena Maurorum, Gothi Burgundios penitus exscindunt, rursum pro victis armantur Allemanni, Gothi iam Antonini Caracallae imperio noti, eos enim tumultuariis praeliis, dum ad orientem transit, deuicerat [Note: A. D. N. 210.], vt refert Spartianus [Note: In vita eius imperatoris.]. D. Hieronymus Gothos ab eruditis antiquitus Getas esse nominatos testatus est [Note: Comm. in Genesin.]. Gethas trans Aemum apud Danubium sedes habuisse, prodidit Diodorus [Note: Lib. 6.]. Itemque Xiphilinus [Note: In Domitiano.] [transcriber: footnote sign (k) is missing]. Claudianus plerumque Gethas vocat, quos ecclesiastici scriptores dicunt, quos Alexander Magnus euitandos pronunciauit, Pyrrhus exhorruit, Caesar declinauit, Orosio teste [Note: Lib. 1.]. De Gothorum gentibus Procopius [Note: Lib. 3 bell. Vandal.]: Gothicae gentes multae quidem, et aliae fucre prius, quam nunc omnium aut maximae, et potissimae Gothi, et Vandali, Visigotthi et Gepedes. Iam dudum et Sarmatae, et Melanchraeni appellati sunt, qui Gethicas gentes vocent. Qui omnes nominibus quidem inter se differunt, ceter a conveniunt. Nam et albi sunt omnes corpore, flaui coma, proceri quoque, et aspectu probo, legibus quoque eisdem vtuntur.

Quae vero fuerit Burgundionum vltima haec, secundum Rhenum, altera parte, siue in Germania, statio et sedes, vnus dissignavit


page 88, image: bs0088

Ammianus satis clare [Note: Lib. 18.]. Bellum Iuliani Caesaris contra Allemannos edisserens: Postquam, inquit, saepimenta fragilium penatium inflammata, et obtruncatam hominum multitudinem, caesosque cadentes multos, aliosque supplicantes, ventum esset adregionem, cui Capellatium, vel Palas nomen est, vbi terminales lapides Allemannorum et Burgundionum confinia distinguebant [Note: Qua maxime Franconiam spectat, Pfaltz .], castra sunt posita. Exquibus apparet, Burgundos, secundum Moenum, versus Vitenbergensem ducatum, et palatinatum tenuisse, inter Sueuiam et Turingiam, eam regionem scilicet, quam cum Franci post eorum disceslum occupassent, Franciam, aut Franconiam nominarunt, cum Allemanni cetera, quae propter Acromum, totamque Harciniam, et Rheni superiora, occuparent. Id quod satis expressisse videtur etiam Procopius, de Gethico bello [Note: Lib. 1.]: Posthos, inquit, in orientem solem sunt Toringi barbari, qui Caesaris permissu sedes has tenuere, et ab his Burgundiones haud procul ad Notum ventum vergentes inhabitant; tum Sueui, deinceps et Allemannigens valida, liberi omnes et iam din haec incolunt loca. Easdem gentes, certis locis coniunxit Iornandes [Note: Lib. 1. rerum Gethicarum.], de Marcomiro Gothorum rege verba faciens, vt in Sueuos impetum dederit: Regio, inquit, illa Sueuorum, ab oriente Boiarios habet, ab occidente Francos, a meridie Burgundiones, a septentrione Toringos, quibus Sueuis tum iuncti aderant Allemanni, ipsique Alpes omnino erectas, et rigentes habent, vnde nonnulla fluenta Danubium influunt nimio cum sono vergentia.

Subolesente vero latius longiusque Burgundionum multitudine, cum, quam acceperant, fines vltra, ad Rhenum vsque scilicet, protenderent, Allemannique qui beneficium fecerant, pellerentur, bellum inter vtramque gentem coortum, quod non nisi alterius partis, aut potius vtriusque emigeratione noua finitum est. Auctor idem Belgicus orator quoad bellum: Burgundiones, inquit, Allemannorum agros occupauere: sed sua quoque clade quaesitas Allemanni terras amisere, quas repetunt. Sed magis exasperauit vtramque nationem Valentinianus imperator, concitatis, promisso auxilio et sauore, contra Allemannos Burgundiorum animis, super quare in hunc modum Ammianus [Note: Lib. 28.]: Valentinianus, inquit, versando sententias multiformes, anxia solicitudine, stringebatur, reputans multa, et circumspicens, quibus commentis Allemannorum, et Macriani regis frangeret falstus, sine fine modoque rem Romanam confundentes. Immanis enim natio abinde ab incunabulis primis, varietate casuum imminuta, ita saepius adolescit, vt fuisse longis scculis aestimetur intacta, deditque consilia alia, post alia imperatori probanti Burgundios in eorum excitari perniciem bellicosos, et turbae immensae viribus adfluentes, ideoque metuendas finitimis vniuersis, scribebatque frequenter ad eorum reges, per taciturnos quosdam, et fidos, vt eisdem tempore praestituto, superuenirent. Pollicitus ipse quoque transito cum agminibus Rheno occurrere, pauidis, pondus armorum vitantibus insperatum. Vandalorum demum aduentu Rheno traiecto, proximas Sequanorum, Aeduorum et Heluetiorum insedere, sicuti diximus, regiones.

De eorum conuersione ad Christum ita tradidit Socrates [Note: Lib. 76.30.] sub Valent. III. Rem plane commemor abilem, inquit, eodem ferme tempore gestam commemorabo. Est gens quaedam barbara, locum trans Rhenum fluuium incolens, quos vulgo Burgundiones vocant. Isti vitam a Republica gerenda remotam perpetuo degunt, sunt autem fabri lignarii omnes, et ex ea arte mercedem, qua suftentant vitam, adquirunt. Hunnorum gens crebro in eorum fines inuasionem faciens agros depopulata est, et complures eorum non raro trucidauit. Itaque illi non ad hominem vllum auxilii petendi caussa confugiunt, sed Dei alicuius potestati se totos permittere, in animos inducunt: Ac cum mente complecterentur, Romanorum Deum, illis qui eum metuunt et reuerentur, firmum adferre praesidium; omnes communi corsensis ad credendum in Christum se contulerunt: atque ad ciuitatem quandam Galliae profecti, postulant ab episcopo, vt Christianorum baptismo donentur. Is cum illis septem dies praescripsisset ad ieiunandum, eosque in fide erudiisset, octauo die lauacro baptismatis tinxit, et cum pace dimisit. Illi vero animo fidenti contra tyrannos gradiuntur: ncc spes eos fefellit. Quippe Vptaro Hunnorum rege, nocte, cum se nimio cibo ingurgitasset, medio disrupto, Burgundiones Hunnos duce carentes adorti, pauci cum permultis (tria enim millia contra decem impetum faciunt,) commisso praelio victoriam consequuntur. Ex illo tempore gens ea Christianam religionem ardenti studio excoluit. Hactenus Socrates. Quae quam vera sint, haud perinde certum et exploratum habeo. Multa contra nituntur. Nam primo satis constat ex supra dictis, Burgundiones vna cum Vandalis sexto Arcadii consulatu in Galliam venisse, vt sub Valentiniano III fieri non potuerit. Deinde vero, eam sub Honorio imperatore, cuius res gestas persequitur Orosius, Christianos fuisse, et in Gallia tenuisse, idem scriptor inculpatae fidei, vt qui pleraque visa, et perspecta narrauit, testatus est [Note: Lib. 7 Hist.]: Prouidentia Dei, inquit, omnes Burgundiones Christiani modo facti, Gatholica fide, nostris clericis, quibus obedirent, receptis, blande, mansuete, innocenter que viuunt. Non quasi cum subiectis Gallis, sed vere cum fratribus Christianis. Imo iam antequam in Galliam


page 89, image: bs0089

transirent, sub Anastasio videlicet pontifice(u), Christianae pietatis cognitionem habuisse, ex ea, quam is pontifex dedit ad Germaniae et Burgundiae episcopos, epistola probabile videri potest. Et haec de Burgundionum ad Christum conuersione.

Nam iuris Italici fuisse, quod Paulum iure consultum tradidisse, (eo, credo, libro, [Note: Pandectarum lib. 50.], vbi de huiusmodi conditionis hominibus memoriam habet,) voluit Paradinus [Note: Libello de antiquo statu Burgund.], nemo ignorat falsum esse, nisi qui Pauli scripta et Paradini alucinationes adhuc minus intellectas et perspectas habet. Quid enim leges, aut iura, vbi vi et armis disceptatio erat?

CAPVT VIII. De regibus Burgundionum et quando Burgundia in Francorum potestatem reducta.

1. Burgundiones, adhuc sub ducibus, in Gallias migrant duce Gaudiselo.

2. Burgundi in Gallia Romanorum foederati.

3. Gaudiselum sibi regem constituunt.

4. Secundo rege suo Gundicario minus secunda fortuna vtuntur.

5. Gunderici regis aliqua gesta.

6. Burgundia in tetrarchias diuisa, Gundebaldus prae fratribus rerum potitur.

7. Clodouei et Chlotildis amoris principium.

8. Nuptiae illae Burgundis exitiosae.

9. Gaudegiseli contra fratrem consilia: Gundebaldus Francorum regi tributarius factus.

10. Gaudegiselus a fratre victus et occisus.

11. Gundebaldus leges fert opera comitum.

12. Quae comitibus fuerit iudicandi norma et quod officium.

13. Leges aliquot Burgundicae.

14. Harum legum iustarum iniustus conditor Gundebaldus a Francis regno exutus in exilio moritur.

15. Sigismundus rex filium fraude nouercae interfici iubet.

16. Eius ob hoc facinus poenitentia et dolor.

17. Sigismuudus S. Mauritii aedem condidit.

18. Temporarias poenas a Deo precatus in praelio victus, captus et cum filiis interfectus, nec non post mortem miraculis inter sanctos relatus.

19. St. Sigismundus Pragam Bohemiae translatus.

20. A Guotmaro Burgundionum rege Clodomirus Erancorum rex interficitur.

21. Guotmarus regno pulsus exul in Africa moritur, trucidati crudeliter Clodomiri filii.

22. Theodoricus primus Francorum Burgundiae rex.

QVi fuerint Burgundionibus reges, cum Rhenum vltra agitarent, et quid praeclare patrauerint, etiam perobscurum. Imperatum regibus, ex Ammiano [Note: Lib. 28.] notum: eos enim omnes Hendinos [Note: Forte Hand-Grafen.] cognominatos, sicuti summos sacerdotes Sinistas, prodidit memoriae; non sane quod perpetuam et hereditariam potestatem haberent, aut exercerent, vt non facile regno abire cogerentur, si videlicet male gesta respublica, si praelium aduersum, si alimenta negasset seges; adeo dignitas potius fuit, quam imperium. Nam reges in Sequanis primum, regia auctoritate constituisse, post videbimus. Antiquissimi cum vltra Rhenum essent reges, seu potius duces:

HVNIMVNDVS.

TORISMVNDVS.

VALDRICVS.

SIGMVNDVS.

BERMVNDVS.

VALMIRVS.

WINDERICVS.

GANSERVS.

ATHANARICVS.

Athanaricus duxit [Note: A. D. N. 386. Franci tunc adhuc in Hollandia, Frisia, Geldria, antiqua sede.] vxorem Blisindam, siue Belesindam Marcomiri Francorum ducis filiam, ex qua filios duos habuisse dicitur, Gaudiselum, et Gundiochum. Parenti successit populi arbitrio Gaudiselus, eoque duce et auctore ex Germania in Galliam Rheno traiecto, cum Vandalis, vt supra vidimus, immigratum, et sedes in Sequanis, Aeduis, et Heluetiis captae [Note: A. D. N. 406.]. Et facile aliquandiu tenuerunt, tot tyrannis, gentibus, populis Galliam aut tenentibus, aut lacerantibus, cum Constantinus, Gerontius, Maximus imperium sibi in ea vindicarent, hinc Aquitaniam, et Marbonensem Gothi, Franci Belgicum, aut occupassent, aut occupare niterentur.

Sed vbi Constantius comes primo tyrannos ex Gallia sustulit, Vandalorum reliquias penitus exhausit, Gothos toties rebelles pacauit [Note: A. D. N. 412.]: demum in Burgundiones [Note: A. D. N. 414.], qui soli superesse videbantur, arma


page 90, image: bs0090

et signa conuertit, quos, cum deditionem ante conflictum fecissent, non solum iisdem in sedibus confirmauit, sed in foedus et amicitiam adsumsit [Note: A. D. N. 415.], eoque propensius, quod Christiani omnes essent, barbarosque aliorum populorum mores penitus exuissent, pacate et pie, vt ex Orosio [Note: De occid. reg. Sigb. lib. 11.], qui eodem tempore viuebat, et illa scribebat, supra vidimus, cum Gallis Romanisque agitarent, nam non malos ingenio fuisse, sed candidi et simplicis animi, pluribus locis ostendit Sidonius [Note: In Epistolis.], qui etiam tunc temporis viuebat.

Confirmatis sedibus Burgundiones, quod vererentur, ne per ducum factiones, quibus hactenus, vt regibus, vsi fuerant, respublica periclitaretur, more aliarum gentium regem nominare constituerunt. Gaudiselus fuit Athanarico natus.

GAVDISELVS REX BVRGVNDIONVM PRIMVSIN GALLIA. [Note: A. D. N. 418; regnauit annos 14.] Multae is virtutis et pietatis, eoque rege maxima fecerunt opes Burgundionum incrementa. Habuit vxorem Theudelindam, alii Seudelinbam vocant, quae prima corpus S. Victoris Thebaei Salodoro Geneuam transtulit, ibique basilicam eius nominis magnificam condidit. Vsus in omnibus consilio Domitiani Geneuensis et Rustici Octodurensis episcoporum, qua de re suo loco. Reliquit filios duos Gundicarium, quem nonnulli Gundiochum nominant, et Sigmundum.

GVNDICARIVS REX BVRGVND. II. [Note: Regnauit annos 19. A. D. N. 431.] Magno et bellicoso animo, sed quae illi, gentisque suae excidii et interitionis prope caussa fuit. Nam cum paucos annos per quietem, et pacem, ad exemplum patris, transmisisset, siue Francorum solicitatu, qui in Belgio progrediebantur, vel suapte, quae res secundas comitatur, insolentia, arma arripuit. Prouinciam, Allobroges, Massiliam vsque peruasit, inde conuersus in Belgium vsque excurrit, praedam ingenrem fecit, fines regni longe lateque propagauit. Aetius tandem [Note: A. D. N. 435.] comes Galliae cum imperioa Valentiniano III praefectus, variis praeliis attritum, ad pacem repetendam adegit, radicitus gentem excisurus, nisi Gothi in Aquitania, Armorici in Gallia rebellassent, et indies maiores gentium, barbarorumque motus vndique concitarentur [Note: Prosper chron. Sigb. lib. 12.]. Pollebat Aetius Allemannorum copiis et opibus, quibus et reliquis barbaris timendus erat: qua factum ratione crediderim, vt non paruam Allemanni, qui alteram Heluetiae partem occupabant, illi, qua potiebantur Burgundi, vt hostili et rebelli vastitatem attulerint. Gundicarius occubuit praelio [Note: A. D. N. 451. Sigb. lib. 13.], quod Aetius cum Atila, Catalaunicis campis, iniit, quo etiam Theodoricus Gothorum rex interfectus est, et centum octoginta hominum millia, cum paullo ante Sigmundus, qui Sequanis praeerat, dum eidem Hunnorum genti occurrere, et contraniti conatur, apud Basileam cecidisset. Gundicario superfuerunt filii duo Gundericus quem Iornandes Gunderiacum vocat, et Hilpericus.

GVNDERICVS REX BVRGVND. III. [Note: Regnauit annos 22.] Huius, vti nec fratris magna est memoria, nisi quod Theodorico Gothorum regi auxilio adcurrisse, contra Riciarium Sueuorum regem, ex Callaecia in Galliam erumpentem, memoriae commendatum est, idque rogatu Auiti, qui post Valentinianum occidentis imperium acceperat [Note: A. D. N. 456.], eorumque opibus non solum Riciarium Gallia pulsum, sed etiam morte adfectum, Sueuos in Hispania debellatos, Callaecia, Lusitaniaque peruastatis, institutoque pro Riciario Acliulfo rege. Gundericus reliquit filios quatuor. Gaudebaldum, Hilpericum, Guotmarum, et Gaudegisilum, quem alii Odesillum nominant.

GVNDEBALDVS, HILPERICVS, GVOTMARVS, GAVDEGISELVS, BVRGVNDIAE TETRARCHAE. [Note: A. D. N. 473.] Ita in partes regnum paternum diuisum, sed nec aequaliter nec animis contentis, quare in partes bifariam secessero. Gaudegiselus fratrum minimus Gundebaldo maiori se coniunxit: eos per vim hereditate excludere conati reliqui, iuuenta, tum Allemannorum auxiliis, proxime quos regni partes sortiti erant, feroces, praelium apud Augustodunum inierunt. Victus Gundebaldus, se ad tam certos amicos, in tam fidas tutasque latebras contulit, abiectis insignibus regiis, vt cum nulla fugae indicia exstarent, caesus in acie creditus


page 91, image: bs0091

sit. Proinde cum, veluti confecto bello, rebus securis et laetis, Transrhenana auxilia domum rediissent, victores Viennae agitarent, ita derepente Gundebaldus ex latebris erupit, eamque vrbem obsidio sic circumuallauit, vt nec fugiendi spes, nec auxilii fiducia esse potuerit [Note: Turen. Greg. Hist. Franc. lib. 2.]. Primo tumultu captum Hilpericum securi percussit, vxorem reginam, lapide ad collum colligato, in profluentem praecipitauit, Threnam filiam, seu Mucutumam, vt alii nominant, claustro virginali inclusit, sola Chlothilde, quae minor esset, et pulcritudine omnes mortales foeminas superatura videbatur, conseruata, vnde, eius et totius regni Burgundici ruina, et exscidium postea deriuauit. Gundemarus, re adflicta, et in extrema spe, se e turri defendens, subiectus ignibus, viuus exustus est. Ita rerum potitus Gundebaldus, Gundegisilo tantum Burgundiam minorem siue Heluetiam tenente.

GVNDEBALDVS SOLVS BVRG. REX. IV. [Note: A. D. N. 479; regnauit annos 30.] Nec multo post etiam C [Note: Ita scribendum separatim. Nam illud C Cunig sine regem significat, vt C Lotarius etc. alias Clodoueus nominatur.] Ludouicus apud Francos regnum adiuit [Note: A. D. N. 484.], qui cumregni sui principio legatos ad Gundebaldum pro pace in Burgundiam misisset, eadem opera de egregia Clothildis pulchritudine moribusque nuncium accepit. Sed vt ea euenerint, praestat ex Aimone [Note: Lib. 1. c. 13. Hist. Franc.] scribere, qui omnium locupletissime, nec ineleganter tradidit: Miserat, inquit, idem princeps, Ludouicus, legatos ad Gundebaldum Burgundionum regem serendae pacis gratia: qui dum palatio? immorantur, Clothildem puellam contemplati, inquirunt, quae sit? dictum eis est, neptem regis esse, ex fratre progenitam, quae, inquiunt, orbata parentibus, nunc stipe alitur regia. Regressi itaque legati, nunciant perfecta esse, pro quibus ierant: inter cetera dicunt, vidisse se puellam adeo forma venustam, vt cuilibet potentissimo regi nuptui possit tradi, quam, inquiunt, regia manantem e stirpe, patre eius hac vita carente, patruus ab ineunte nutrit aetate. Hoc audito, rex Clodoueus amore capitur puellae, sperans se ex hac occasione regnum. Burgundiae arrlpere posse. Dirigit e vestigio quemdam sibi samiliarisstmum nomine Aurelianum, qui munera puellae a se missa perferens speciem eius diligentius contemplaretur. Huic, imperat, vt puellam adeat, de nuptiis voluntatem regis edicat, et quid animi illa super hacre habeat, agnoscat. Ille praecepto parens Burgundiae partes ingreditur, palatio adpropinquans socios siluis se abdere iussit, ipse habitu mendici circumamictus ad aulam properat, et vt futurae sibi dominae colloqui possit, explorat. Tunc forte illa ad ecclesiam processerat Domino votae suarum solutura precum, erat quippe dies dominica. Aurelianus inter ceteros pauperes prae foribus stans egressum eius opperiebatur. Expletis missarum solennibus egreditur puella, egenis, vt ei mos er at, eleemosynam largitura. Accedit Aurelianus, vt mendicus stipem postulaturus. Cumque illa aureum illi porrigeret, ipse apprehensam manum eius, pallio supra brachium reducto, nudam ori suo osculaturus admouit. Illa pudore puellari rubore perfusa domum repetit. Mittit continuo puellam, quae inuentum, vt putabat. mendicum ad se deduceret, quem coram positum taliter adloquitur: Quid tibi, ô homo, visum, vt eleemosynam accepturus, manum meam veste denudans osculareris? Cui ille, interrogata omittens, tale dedit responsum: Dominus meus, rex Francorum, auditae generositatis tuae excellentia desiderat te habere coniugem. Ecce annulus eius, et cetera ornamenta sponsalia. Illa vbi de tori copula audiuit, legato in haec verba respondit: Non est fas Christianae mulicri paganum sortiri maritum. Sed si hoc cunctorum proordinauit conditor DEVS, vt ille per me creatorem agnoscat suum, petita non abnuo, quin imo omnipotentis fiat Domini iussio! Illo dicente, regem eius desiderio per omnia assensum praebiturum, rogat illa, vt secretum apud se hoc verbum teneat, ne patruus aliquo illud pacto sentiscat. Qui fidem dans, seid nulla proferre ratione, regreditur ad regem, quem prospero nuncio reddidit alacrem. Iterato igitur (z) Clodoveus eumdem Aurelianum ad regem dirigit Gundebaldum, vt sponsam requirat suam nuptiali foedere sibi copulandam. Qui regem adiens Burgundionum, mandata ei depromit regis Francorum. Ille se nescirae fatetur, quae eius sit sponsa: nec se vlla posse dare responsa. Sed tibi, inquit, cauendum, ne publica affectus contumelia ex hac pellaris aula, qui nostra venisti exploratum regna. Cui legatus: Haec, inquam, mandat dominus tuus, rex noster Clodoueus. Si vis mihi Clothildem meam reddere sponsam, locum designa, quo eam recepturus adueniam. At ipse mir atus, quod neptem suam peteret Clodoueus, conuocatis regni primoribus, consilium cum eis habuit, quid esset facturus. Qui Francorum veriti animositatem, ne in Burgundiam pararent expeditionem, si eorum regimemorata non traderetur puella; talia suo principi de dere consilia: Requirat, inquiunt, dominus nosler, quid puellae desideret animus, et vtrum eidem regis Francorum delatus fuerit annulus. Quod si est, vt haec illa velit, et forte iam sponsalia munera suscepit, reniti non poteris, quin potius legatis eam tradere maturabis. Burgundiones namque omnes plus consiliis, quam armis suam tutantur rempublicam. Inquisita puella fatetur, supra memorata se suscepisse dona, regisque copulam mente velle cupida. Gundebaldus, licet inuitus, Clodouei eam tradidit legatis, nihil ei de suis tribuens thesauris. Susceptam ergo saepe dictus Aurelianus Clothildem deducere festinabat ad regem, quae sinibus


page 92, image: bs0092

appropinquans regni sui patrui, imperat Francis, qui secum erat, vt praedam capiant, incendiaque villarum in regno Burgundiae faciant. Nec mora: illi haud secus, ac iussi fuerunt, perficiunt, iniectoque circumiacentibus villis incendio, auersaque praeda, Burgundia egrediuntur, Francorum repetentes solum. Hoc illa cernens, dixisse fertur: Gratias tibi, inquit, summe DEVS, refero, quod initium vindictae paternae necis conspicio. Nuptiae Suessionis peractae [Note: A. D. N. 487.].

Haec Aimo, quae pluribus ad scripsi, quia memorabilia multa, et his nuptiis faces accensae, quibus non solum Burgundia saepius conflagrauit, sed ipsa Burgundionum regum stirps antiqua penitus in nihilum conuersa est. Gundebaldus vero, siue omnia sibi tuta Francorum adfinitate putaret, siue foedus Odoacer Italiae rex illusisset, superatis cum suis Burgundionibus Alpibus, maximam eorum manum in Liguriam, Insubriam, et Aemiliam immisit, quae eas prouincias effuse populata [Note: A. D. N. 496. Paulus Diaconus lib. 16. Parad. de antiqu. statu.], dum Odoacer Theodorico contra niti conatur, et ne Italia pellatur, omnibus viribus incumbit, captiuos omnis generis plurimos fecit, victorque praeda et opibus auctus, in Burgundiam rediit. Vbi vero Theodoricus totius Italiae potitus est, eiusque fama et gloria totum orbem claritudine peruasit, nihil prius habuit, quam vt eius amicitiam, et postea adfinitatem consequeretur. Itaque in eius gratiam captiuos omnes Epiphanio Ticinensi episcopo, qui eam ob caussam ex Italia in Burgundiam venerat, condonauit ad numerum 6000, tum demum filio Sigismundo Amalabergam Theodorici ex sorore Amalefreda neptem collocauit [Note: A. D. N. 495.].

Gaudegiselus vero, qui minori Burgundiae imperabat, siue fratris insolentiam pati non posset, siue minus exaequo secum agi existimaret, animis exulceratis, vt fratrem Gundebaldum euerteret, clam ad Clodoueum legatos misit, cum promissis, regnum se cum eo diuisurum, perpetuumque soluturum tributum, si suas in opprimendo fratre opes et vires communicasset. Conditionem suscepit animo lubente Clodoueus, non iis de caussis tantum, sed etiam quod indies, vindicem se soceri et adfinium praestaret tandem, ab vxore exagitaretur, et vero quia fauere Alarico Gothorum regi videretur Burgundus, quem pro inimico bello persequi cogitabat Francus. Statim igitur exercitum destinauit Clodoveus [Note: A. D. N. 499.]. Qua re cognita Gundebaldus, pactarum insidiarum prorsus inscius, ad Gaudegiselum misit, obsecratum, vt sibi aduersus Clodoueum hostiliter in se irruentem adesset, et secum commune regnum a communis hostis impetu tutaretur. Responsum per simulationem benignum, et vt petierat, accepit. Cum autem tres exercitus ad Diuionem, quo obuiam usque Franco adierant, Burgundi conuenissent, Gaudegiselus ad hostem transiit, coniunctisque copiis, re inopina, perculsum Gundebaldum facile profligauit, regnoque toto Franci potiuntur sola Auenione, quo in loco se Gundebaldus incluserat tenente et resistente, sed nec diu, nec satis valide. Itaque deditionem paullo post facere coactus, ingentique auri summa, Acedii amici liberalitate Clodoueo persoluta, promisso etiam in posterum tributo annuo, et quae vltra Ararim, nunc ducatum Burgundiae vocamus, sunt, in potestate Francorum relictis, Gundebaldus regno restitutus est, Gaudegiselo in partem aequalem admisso [Note: Greg. lib. 2. Aimo lib. 1. Sigb. lib. 16.].

At, hoc facto, non tam placatus, quam ira et furore nouo correptus Gundebaldus omnem in fratrem effudit belli tempestatem, Viennaeque inclusum artissime circumsedit [Note: A. D. N. 503.]. Captam proditione vrbem ferro caedeque compleuit, fratrem, et quidquid cum eo militum aut principum fuit, interemit, victoriam crudelissime exercuit, quam tamen postea Auiti praecipue, Viennensis episcopi Catholici, auctoritate paullum repressit [Note: Greg. eod. lib. 2. cap. 33.].

Sunt auctores, qui Gundebaldum tum demum post deuictum fratrem leges Burgundis dedisse, rempublicam constituisse tradiderint. Id autem fecisse, vt tyranni nomen moremque effugeret, conuocatis et in concilium admissis principibus, et comitibus [Note: Comes antiquitus idem qui iudex, Vnde legibus Ripuariis c. 55 et 90: Si quis iudicem fiscalem, quem COMITEM vocant, interfecerit; qui et GRAVIO vel GRAPHIO P. Diacono lib. 5.] Burgundorum, Romanorumque. Ita eos vocabant, qui illas Galliarum partes tenebant, antequam ipsi, Rheno


page 93, image: bs0093

traiecto, eas inuaderent, et de se nominarent. Vnde illa verba principio eius institutionum: Itaque, primum habito consilio comitum procerumque nostrorum studemus ordinare; deinde: Sciant itaque optimaies, comites, consiliarii domestici, et maiores domus nostrae, et consiliarii et Burgundiones quoque, et Romani ciuitatum et pagorum comites. Fuerunt vero, qui has leges condiderunt, comites triginta, quorum nomina cum antiquitatis et ipsorum iactura neglecta. Nomina autem triginta comitum, qui hanc manibus constitutionem subscribentes roborauerunt, breuitati studens omittam.

Praeerant iudiciis ex comitibus in certum numerum electi, et ea quidem ratione, vt alter iudicum esset ex incolis siue Romanus, alter Burgundus siue aduena, nec liceret alterutro absente sententiam ferre. Ait enim: Nullam caussam, absente altero iudice, vel Romanus comes vel Burgundio judicare praesumat. Non aliter vero, quam praescriberent leges, iudicare aut decernere fas erat iudicibus, non solum in certis omnibus rebus, sed etiam iis, quae ad fiscum regium pertinere videbantur. Nec fiscus noster aliquid amplius praesumat, quam quod de solutione mulctae legibus legitur constitutum. Quod si quis iudex esset, qui ab omni fraude alienus, per legum aut ignorantiam, aut negligentiam, aliter, quam commandarent illae, decreuisset, pecunia damnabatur: Siquis sane iudicum, tam barbarus, id est, non incola sed aduena, et ex Germania, velregionibus aliis, extra Romanorum ditionem profectus, quam Romanus, per simplicitatem, aut negligentiam praeuentus, vt forsitanea, quae in lege continentur, non iudicarit, et a corruptione alienus est, triginta solidos soluat. Si denique aliquid controuersum esset, aut nondum legibus sancitum et determinatum, rex adeundus erat: ipse constituebat: Si quid vero est, quod legibus nostris nontenetur insertum, hoc tantum ad nosreferre praecipimus iudicantes.

Earum legum aliquot summam si subiunxero, non abs re antiquitatis facturum me arbitror, et rem forte gratam iis, qui his veterum monimentis delectantur:

Datur potestas parentibus relinquendi et distribuendiliberis, quae munificentia, et benignitate principis acceperunt, quod ante non licebat.

Si possessiones inter liberos diuiserit pater, partemqne sibi seruarit, et aliam duxerit vxorem, eius tantum portionis et partis ex ea nati liberi participes fient.

Quia principe, aut eius propinquis, aliquid benignitatis acceperint, eius erigant et conseruent titulos, vt et ipsi, et eorum liberi, se regi obligatos sentiant, et inde confiteantur [Note: Hinc origo armorum et insignium a dominiis et arcibus.].

Qui subditum, aut seruum regis occiderit, non aliter quam sauguinis effusione, punietur.

Quod si defendendo se contra vim interfecerit, pecunia luet: pro caede nobilis solidos aureos LXX, pro ciue L, pro mechanico XXXVII cum dimidio dependet.

Quisquis mancipium solicitauerit, equum, equam, bouem, vaccam, furto auerterit, Romanus, siue incola, aut Burgundus, moriatur. Ablata restituantur, aut eorum aestimatio, pro seruo solidi XXV, pro equo bono X, pro mediocri V, pro boue II, pro vacca I.

Si seruus furatus sit, moriatur. Dominus furti aestimationem soluat.

Si non sit mancipium, CCC flagelli ictibus puniatur, Dominus aestimationem praestet.

Qui equi campanellam furatus sit, equi aestimationem luat.

Qui homini libero pugnum impegerit, fuste aut pede percusserit; pro vnoquoque ictu solidum exsoluet, pro violentia, (fredam, aut fredum in legibus vocat, hoc est, Frevel ) VI.

Qui mancipio; mediam partem, vti et pro violentia.page 94, image: bs0094

Qui hominis liberi capillos inuolauerit vna manu, solidis II; vtraque, solidis IV puniatur. Pro violentia VI damnetur.

Mancipium qui homini libero pugnuminfregerit, pro vno quoque ictu centum flagelli plagas accipiet.

Homo liber qui seruo fugitiuo litteras commendatitias dederit, manum amittet. Seruus CCC flagelli ictus tolerabit et pariter manu deminuetur.

Vulnus vultui illatum triplo (trigeldum nominat) aestimabitur, eo quod vestibus absconditur.

Omnis Burgundio, qui in domo alterius quaestionem mouerit, earum aedium domino solidos VI exsolvet, pro violentia XII.

Pro raptu filiae non violatae, sed parentibus restitutae, raptor secuplo (sexgeldum legibus haec poena dicitur) multabitur.

Homo liber, qui in suspicionem venerit coniurationis contra principem, ipse, et XII ex eius propinquis sese iureiurando coram iudicum consessu (in aracho,) purgabunt.

Qui pro debito peierauerit, nouies litis aestimatione damnabitur. (nuingeldum appellat.)

Maritus bona vxoris absque liberis decedentis non habebit, sicuti nec illamariti.

Monialis parentum hereditatem adire poterit. Si fratrem habuerit, tertiam tantum partem sibi illa vindicabit. Sed hae monialium hereditates ipsis vita defunctis ad earum propinquos redeunt.

Haecpauca de Gaudebaldi legibus. Ex quibus eorum temporum mores, et aequitatem intelligas, adeoque non tam huic regi defuisse artem et scientiam iuste et pie gubernandi, quam animum et voluntatem. Quod iis omnibus vsuuenire solet, qui ambitione, ira et odio obcoecati humana diuinaque, nullo in discrimine ponunt, dum cupiditati et regnandi libidini morigerentur, quae plerumque nisi morte et tristi exitio modum aut finem non agnoscit. Quod sane Gundebaldo accidit. Franci enim cognita non solum Gundegisili nece, sed etiam eorum Francorum, quos ad quinque millia illi praesidio reliquerant, internecione; maiore ira iustioreque, vt videbatur, quam antea caussa, in Burgundiam exercitum duxerunt, tanto omnium ardore, tantaque minarum mole, vt vltima desperatio Burgundum ceperit, nullo vltra fallendi loco relicto. Ad Ostrogothos in Italiam fuga elapsus est [Note: A. D. N. 509.], priusquam copiis hostium circumvallaretur, nec multo post moerore et aegritudine in exilio distabuit.

Tunc proceres Burgundi, Ludouico regi, et Clothildi commendarunt Sigismundum, Gundebaldi filium, egregia virtute et pietate iuuenem, cui regis liberalitate Burgundia Cisararica, siue Sequani et Helvetii permissi, vti et fratri Gundemaro, quem ita amore fraterno complexus est, vt quamuis ipse solus regnum paternum a Franco accepisset, eum tamen regem vocari non aegre habuerit.

SIGISMVNDVS BVRG. REX. V. [Note: Imperauit annos 12.] Duxerat, vt ante monuimus, Amalabergam Theodorici, Italia regis, neptem [Note: Otho Frisingensis siliam fuisse scribit Chron. lib. 5 c. 1.], ex qua Sigericum progenuit. Ei mortuae aliam induxit nec opibus nec nobilitate parem, quae res Sigerici adolescentis magnanimi animum non parum offendit, eo quidem magis, quod eam, eo genere et facultatibus, maternis ornamentis et mundo excoli et insolescere pati non posset. Quapropter cum matris laudandae, et eius deprimendae finem non daret, adeo nouercales stimulos in suam perniciem concitavit, vt, ea adolescentem appetiti regni insimulante, pater vxori deditus ad quiescentem filium duos suorum intromiserit, qui laqueo ceruici iniecto spiritum intercluderent. Aimo gladio occubuisse scripsit [Note: A. D. N. 515.].

Ea finis fuit et liberae nimis linguae et incauti in matrem amoris, principium vero


page 95, image: bs0095

extremi doloris, quo parens, re fraudeque comperta, de eius morte et caede adfectus est. Ita enim indoluit, vt ab eo tempore nullam laetitiae partem attigerit, sed in orationibus, gemitibus, sacris aedisiciis in honorem DEI et SS. martyrum condendis, si qua ratione DEVM, quem tantopere offendisse non ignorabat, propitium et remissum parare posset, finem aut modum nullum fecerit. Accesserunt denique Franci, qui eius facti titulo, cum Burgundiae magnopere inhiarent, tum Clothildis hortatu, poenas ab eo grauissimas repetiuerunt, quas tamen eo animo, et satisfaciendi desiderio pertulit Sigismundus, vt in gratiam cum DEO rediisse, et in praecipuum honoris gradum collocatum, miracula apud eius tumulum edita satis demonstrauerint.

Hac de re operae est precium Aimonem [Note: Lib. 2 c. 3.] audire, qui cum rationem, qua Clothildis filios ad exscindendum Burgundiae regum stirpem vehementissime incitauerat, edisseruisset, regesque ea motos, validissimum exercitum in Burgundiam duxisse, confirmasset, ita de Sigismundo orationem orditur [Note: Cap. 4.]: Tunc temporis Sigismundus basilicam St. Mauritii sociorumque eius, magnis exstruebat impensis in loco nuncupato Agauno. Circa eumdem quippe locum magnanimitatem suae ostendit deuotionis, dum esset vir oprimae mentis, et sanctarum locupletator ecclesiarum. Nam et praediorum illi loco contulit copiam, et clericorum ordinem psallentium constituens, sanctae legionis martyres propitios sibi adsciuit. Meminerat enim se coniugis persuasionibus deceptum, vnicum amisisse silium. Quem dum illa odio prosequitur nouercali, in tantum exosum fecerat patri, vt felle commotus iuberet eum puniri gladio.

Nec multo post facti poenitentia ductus, secum ipse reputans, quid sieleris admiserit, ad sepulcra sanctorum recurrens saepe, humique prostratts, eos erga se clementissimos fore efslagitans, rogabat, vt si quid minus perfectum diuinaeque maiestati aduersum in suis reperiretur actibus, id, eorum interuentu, instus iudex in hoc seculo potius, quam in futuro puniret examine. Zuam petitionem ad effectum iuxta votum peruenisse constat. Audiens quippe, exercitum aduenire Francorum, instruit et ipse copiosam suorum manum, atque aduersus eos pugnaturus aciem dirigit. Congressione igitur facta, Francis acriter praeliantibus, victi Burgundiones fugae praesidio se committunt [Note: A. D. N. 518.]. Sigismundus vero cum tutelam SS. Agaunensium martyrum citato expeteret cursu, a Clodomiro Francorum rege, qui eum persequebatur, captus, atque Aurelianis perductus, carceri est mancipatus. Tunc beatus Avitus qui in territorio eiusdem vrbis abbatis fungebatur officio, rogare Clodomirum coapit, ne tam excellentis nobilitatis insignisque bonitatis virum neci traderet. Quod ille audire detrectans, eum in villa, cui Calumpnia nomen est, perduci, at ibidem cum siliis capite caesum in puteum proiici iussit, de quo postmodum sublatus, atque ad basilicam SS. Agaunensium deuectus martyrum, cum digno honore est sepultus [Note: A. D. N. 521.]. Quem sanctorum collegio Christum Dominum adnumerasse, ideo non ambiguum habetur, quod febricitantes quique, si pro remedio animae ipsius salutare fideliter fecerunt offerre sacrificium, continuo ab insirmitatis suae liberantur incommodo.

Hactenus Aimo. Sigismundus fatetur litteris fundationis, hoc se pro sepulcro beatorum martyrum monasterium constituisse de consilio sexaginta episcoporum, et totidem comitum, consensu vero et auctoritate Lotarii Francorum regis, et eius fratrum. Testes adfuerunt et subscripserunt quatuor episcopi Maximus Geneuensis, Theodorus Sedunensis, Victor Gratiopolitanus, et Viuentiolus Lugdunensis; Comites vero Vindemarus, Fredemundus, Gandolphus, Benedictus, Agano, Bonifacius, Theudemundus, Fredeboldus, alii. Celebrauit concilium Epaonense.

D. Sigismundi corpus praecipuo in honore fuit Agauni ad Caroli IV imperatoris aetatem [Note: A. D. N. 1356.]. Is es Italia per S. Mauritium in Germaniam rediens, inde Bohemiam adsportauit magna pompa, filiumque, qui postea magna laude, et reipublieae Christianae bono imperauit, Sigismundum in Diui honorem, et memoriam nominavit. Auctor Ioan. Dubrauius episcopus de Carolo ex Italia reduce mentionem faciens [Note: Lib. 22 Hist. Bohem.]: Ex hoc, inquit, itinere Agaunum diuertit. Vbi praeter reliquias D. Mauritii, corpus insuper Sigismundi Burgundiae regis multis inclutum mir aculis iacere cognovit. Ibi instat oppidanos pro illo poscere, tanquam populari suo, propter linguae. Vandalicae [Note: Imo quia Vandalorum, quorum reliquiae Boemi, Burgundiones pars et cum illis in Galliam transierunt.] commercium, nec destitit incepto, quam illud impetrat, secumque Pragam cum maxima omnium veneratione adportat.

Burgundi proceres, collectis animis et viribus, cum captum et abductum Sigismundum comperissent, Guotmarum fratrem eius, regem nominarunt.

GVOTMARVS REX BVRG. VI. ET. VLT. [Note: A. D. N. 519; regnauit annos 8.]


page 96, image: bs0096

Clodomirus Francus habita contra Burgundos victoria, in Sigismundum eorum regem crudelitate haud diu laetatus est, statimque vindicta ab Auito praedicta non in eum solum, sed eius etiam stirpem redundauit. Cum enim contra Guotmarum regem rursum copias produxisset, dum incautius pugnat, et interfectus, et capite eius conto praefixo ludibrium etiam hostibus fuit, quam pugnam ita Aimo saepe memoratus retulit [Note: Eodem lib. 2 c. 4.]: Auctor vero necis eius, Sigismundi, non diu laetatus est in hoc facto. Nam sequenti anno [Note: A. D. N. 522.], idem Clodomirus, commoto exercitu, partes Burgundiae devastaturus aggreditur. Cui occurrit frater eius defuncti, ac fraternae caedis auidus vindex pugnam cum eo non dubitauit conferre: Sed Burgundiones, more sibi solito, animositatem Francorum non ferentes, hostibus terga nudarunt. Rex vero Clodomirus iuuenta alacrior, armis munitus et ipso praesentis certaminis prospero successu animatus, dum audacius, quam debuit, hostes insequitur, pernicitati equi, cui insederat, vectus, aginen inimicum, sui nimium negligens, antecessit. Quem illi a suis desertum, a se vero circumuentum conspicati, telis eminus vrgere coeperunt, confossisque lateribus interemer unt.

Non tamen multo post [Note: A. D. N. 526.] Lotarius et Hildebertus, superinsitam regnorum amplificandi cupiditatem, etiam fratris mortem vlturi, Burgundiae bellum intulerunt, Guotmarumque Augustoduni obsessum, in eas angustias compulerunt, vt vrbs quidem deditionem fecerit, ipse vero in Hispaniam, tum Africam profugerit, vbi exul mortuus est. Franci inter se regnum diuiserunt. Sed non eatenus vltio Sigismundi stetit. Praelio occiderat Clodomirus, partem acciperet oportebat Clothildis, quae tot cladium, et caedium primam praebuerat caussam. Itaque cum ab ea Clodomiri filios enutriri solertius Hildebertus et Lotarius accepissent, et eorum etiam regni partem occuparent, duos quidem Theodobaldum et Gunthanum, praesente et inspectante cum gemitu et lacrimis Clothilde, reges contrucidarunt, Clodoaldum etiam pari modo tractatum (is tertius filiorum erat,) nisi secreta amicorum manus subduxisset, quibus in hanc saeuitiam e medio sublatis, regnum etiam Clodomiri per partes tributum obtinuerunt, et ne Theodoricus Metensium rex, frater ex patre tertius, aegre ferat, aut contra aliquid moliretur, illi Burgundiam eam, quam tenuerat Gaudemanus, hoc est Sequanos, et Heluetiam quae eius regno proxima erant, concesserunt.

Primus is Francorum, excisa antiqua et legitima Burgundorum regum subole et stirpe, Burgundiae regnum, nomenque vsurpauit. De quo pauca alia subiungam, vt et de ceteris Francorum gentis, qui Burgundis imperarunt, si prius quaedam de origine, et progressibus Francorum in medium coniecero.

CAPVT IX. De Francis, eorum origine et progressionibus, donec Galliae totius imperium obtinuerunt.

1. Franci e Sugambris traducti a Romanis.

2. Student piraticae, a Saxonibus idedocti.

3. Batauiam et Gallias infestantes a Constantino imperatore reprimuntur.

4. A Iuliano, cui se permiserunt, in ordines adscribuntur.

5. Constituunt in Germania Franciam orientalem.

6. Iterum se immiscent tumultibus Gallicis, ab Arbogaste et Stilicone bis pacati.

7. Franci pro Romanis contra Vandalos; inque gratiam Romanorum relicta Gallia in Germaniam se recipiunt.

8. Rursus Gallias inuadunt, crudeliterque in ea agunt.

9. Primus Francorum rex Pharamundus; alter Cladio, qui contra Romanos feliciter res gerit.

10. Tertius Francorum rex Merouens cum Romanis Attilae se opposuit, primusque in Gallia sedem firmam fixit, vnde Merouingi.

11. Hildericus Francorum rex regno pellitur, sed reuocatur.

12. Summa gestorum Clodouei.

FRancorum nomen recentius est, gens vetusta. Illud Valeriani et Gallieni imperio ut non multo ante notum, et Romanis monimentis inditum, quo tempore [Note: A. D. N. 260.] Celticos et Francicos Postumo, qui tyrannidem in Gallia ceperat, adfuisse, contra Aureolum, et Claudium Gallieni duces, Trebellius Pollio [Note: In Gallienis.] memoriae


page 97, image: bs0097

mandauit, et deinceps Franci rebus gestis celebres et vbique fama nominati. Eorum antiqua sedes in Oceani litoribus inter Caucos, Frisos, et Saxones, et Sugambros [Note: Vbi hodie Westphalorum pars. Seegemper pugnatores lacenses lingua Germanica.]. Imo ipsi Franci non alii quam antiqui Sugambri, Augusti imperio iam celebrati. Atque hinc illae de Sugambria, et Troianis fabulae Sugambrorum, vti et Sueuorum, qui alterum tunc ad Albim latus colebant. Non exiguam partem in Galliam tanstulit Tiberius, cum nisi diuisis et disiunctis eorum viribus continere eos posse diffideret. Suetonius [Note: In Tiberio.] de eo: Sueuos, et Sugambros dedentes se in Galliam traduxit, et in proximis Rheno agris collocavit. Vnde Lyricorum rex [Note: Horat. lib. 4 oder 14.] ad Augustum:

Te caede gaudentes Sugambri
Composit is venerantur armis.

Hanc vero Sugambros aut Francos traducendi rationem, et alii imperatores secuti. Nam Probus imperator iisdem sedes destinauit, cum petiissent, et Maximianus, et Constantius, et Iulianus.

Sed sub eodem Probo sedibus, quas adsignasset, parum contenti, piraticam exercere coeperunt, Hispaniamque, Europam et Africam circumuecti totum pene orbem praedationibus exhauserunt, opibusque saluis ad sua redierunt. Zosimus auctor [Note: Hist. lib. 1.]: Itidem cum Franci, inquit, ad imperatorem Probum accessissent, et ab eo sedes obtinuissent, pars eorum quaedam defectionem molita, magnamque nauium copiam nacta totam Graeciam conturbauit, in Siciliam quoque delata, et vrbem Syracusanam adorta magna in eacaedem edidit. Tandem cum et in Africam adpulisset, ac reiecta fuisset, adductis Karthagine copiis, nihilominus domum redire nullum passa detrimentum potuit. Huius piraticae artem a Saxonibus vicinis accepisse videntur Franci. Saxones in ea nominati. Sidonius ad Lampridium, qui Pourdigalam profecturus, ad Theodoricum regem legatus scribit:

Isthic Saxona caerulum videbis,
Adsuetum ante salo, solum timere.

et panegyri ad Auitum, cum alias gentes quae imperium vastabant, recensuisset:

Quin et Aremoricus piratam Saxona tractus
Sperabat [Note: Sperare pro timere, sigura poetica.], cui pelle salum sulcare Britannum
Ludus et assueto glaucum mare findere lembo.

Postea:

Saxonis incursus cessat, Cattosque palustri,
Adligat Albis aqua.

Cum vero alias Romanis subditas gentes et regiones infestare solerent Franci, tum maxime insulam Batauorum, et inde Galliam. Eam insulam primus Caesar Iulius ita descripsit [Note: De Bell. Gall. lib. 4.]: Mosa prosluit ex monte Vogeso, qui est in finibus Lingonum, et parte quadam Rheni recepta, quae appellatur Wahalis, insulam efficit Batauoruns, neque longius ab eo millibus passuum octoginta, in oceanum influit. Batauiae liberatae laus Constantio Caesari data. Panegyristes: Multa ille Francorum millia, qui Batauiam aliasque cis Rhenum terras inuaserant, interfecit, depulit, abduxit. Alius encomiastes ad Constantium Constantii filium: Terram Batauorum sub ipso quondam alumno suo a diuersis Francorum regibus occupatam, omni hoste purgauit, net contentus vicisse ipsos in Romanas transtulit nationes, vt non solum arma, sed etiam feritatem ponere cogerentur. De qua quidem translatione superius dictum, vbi Constantii facinora [Note: Lib. 2 c. 4.]. Sed neque, licet eorum pars bona Neruiorum et Treuerorum agros obtinuisset, propterea quieuere reliqui, quin non solum Batauiam subiugarent, sed etiam plerasque ad Rhenum, et in Gallia reliqua vrbes Romani oppugnarent, et expugnarent. Zosimus [Note: Lib. 3.]: Ex Pannonia Constantius in Italiam rediit. Cum autem videret omnes Romanis vbique subditas prouincias barbaricis incursionibus interceptas, Franios et Allemannos, et Saxones iam quadraginta sitas in Rhenum vrbes cepisse, prorsum easdem deuastasse, ciues, et incolas infinitae multitudinis cum innumerabili spoliorum copia secum abduxisse, etc.

Repulit acriter, et Romanas vrbes, et prouincias vindicauit Iulianus, de cuius cum his gentibus bellis satis multa supra


page 98, image: bs0098

commemorauimus[Note: Cap. 4 huius libri.] [transcriber: footnote sign (l) is missing.]. Et, credo, Franci quiescere potuissent, nisi etiam ex suis sedibus, in quas se, Gallia relicta, receperant, Saxonum, Quadorumque aduentu et impulsu reiicerentur. Eos tamen idem Iulianus sibi supplices factos non solum suscepit, sed etiam in militiae ordines conscripsit, Zosimo teste [Note: Eod. libro.], qui cum Iuliani multa praeclare facta recensuisset, terroremque maximum barbaris incussum adseruisset, ait: Omnes iam propemodum in iis locis barbari spem omnem abiecerant, tantamque non ad internecionem peritur as existimabant suorum reliquias; cum Saxones, omnium eas regiones incolentium barbarorum et animis et corporum viribus, et laborum in praeliis tolerantia fortis simi habiti. Quados nationis suae patrem in solum ab Romanis occupatum emitiunt. At sinitimis Francis eos transitu prohibentibus, qui metuerent, ne iustam Caesari caussam praeberent, se rursus inuadendi, nauibus constructis, Rbeno praeteruecti parentem Francorum imperio regionem, in Romani iuris solum contenderunt, et adpulsis in Bat auiam nauibus, quam diuisus Rhenus insulam efficit, quavis insula fluminea maiorem, Saliorum nationem Francorum a parte profectam, et vi Saxonum in hanc insulam suis e finibus reiectam, expulerunt [Note: Ex his satis Francorum a nobis facta descriptio sedis confirmata.]. Haec insula prius Romanis parens in vniuersum, a Salis hoc tempore posidebatur. Caesar, eare cognita, Quados ille vicissim quidem aggrediebatur, sed iusso prius exercitu cum Quad is acriter pugnare, Salior um neminem occidere, nec prohibere, quo minus in Romanorum fines, illi transirent, quod non vt hostes Romanam regionem peterent, sed per vim, et coactionem a Quadis pellerentur. Hat animaduersa Caesaris humanitate Salii partim ex insula cum Rege suo Romanum in solum traiiciebant, partim ad limites, inita fuga, se conferebant. Omnes Caesari supplices facti, sponte sua, se cum rebus eius fidei permittebant [Note: A. D. N. 358.]. Post pauca: His rebus ita constitutis, et Salios Caesar, et Quadorum partem, et quosdam incolentes insulam Batauiam [Note: Corrapte; scribo Batauiam.] legionibus adscripsit, quorum ordines nostro quoque tempore superstites esse videntur. Ita Zosimus ordines illi inter auxilia Palatina, in quibus etiam Bataui seniores, Saliis vicini.

Franci siue supra memorata Romanorum inse humanitate, et benignitate adducti, siue tantum terrae occuparent, quantum necesse videbatur, paullulum substitere, ab iniuriis, et praedationibus manus abstinentes, sed eatenus, vt cum a Gallia temperarent, in Germania tamen progressiones non exiguas facerent [Note: A. D. N. 386. Sigb. Chron.], adeoque ad Moenum vsque sedes mouerent, Turingiam, siue Cattorum regionem, et quae ab ipsis Francia Orientalis dicta, insederent, Marconico, et Sumnone ducibus. Vnde, suo tempore, recte eos D. Hieronymus [Note: In vita Hilarionis.] inter Saxones, et Allemannos collocauit: Inter Saxones, inquit, et Allemannos, gens nontam lata quam valida, apud historicos Germania, nunc vero Francia vocatur. Erant enim Franci ad Rhenum, et Moenum, Saxones Albim a tergo obsidebant, ab altero Moeni latere Allemanni et Burgundiones, qua adfinitate factum, vt Athanaricus Burgundionum rex, quod ante tetigimus, Blisindam Marcomini Franci filiam sibi matrimonio adiungeret.

Breuis vero haec fuit populi inquieti et ad omnia mobilis pax et tranquillitas. Cum enim Maximum tyrannum in Italiam contra Valentinianum iuniorem maximas ex Gallia totoque occidente copias traduxisse [Note: A. D. N. 388.] comperissent, subito in Galliam traiecerunt, obuia quaeque vastarunt, Quintinum et Heraclium, quos Maximus in Gallia reliquerat duces, prope Treuerim proelio, cum omnibus copiis prope deleuerunt. Arbogastes demum militiae comes ex Francorum gente, interfecto apud Aquileiam Maximo, a Valentiniano cum imperio in Galliam missus [Note: A. D. N. 389.], cum pleraque, quae in tumultu erat, composuisset, etiam Francos, auctoritate sua, pacauit datisque obsidibns volentes ad pacem transtulit. Cum sub initio imperii Honorii rursum mouissent, Stilico magister militiae ad officium quoque coegit [Note: A. D. N. 395.], vnde illa, quae superius etiam intexuimus, de Stilicone Claudiani.

Ante ducem nostrum flaui sparsere Sugambri
Caesariem, pauidoque orantes murmure Franci
Procubuere solo.

alio loco:

Rhenumque minacem
Cornibus infractis adeo mitescere cogis,


page 99, image: bs0099

Et Salius iam rura colat, flexosque Sugamber
In falcem curuet gladios.

Paullo ante:

Ingentia quondam
Nomina, crinigero flauentes vertice reges,
Qui nec principibus donis, precibusque vocati
Paruerant, iussi properant, segnique verentur
Offendisse mora.

Quae de Francis, et eorum praecipue regibus intelligenda esse, paullo post aperiemus, cum morem Francorum regibus fuisse ostendemus capillos alere.

Fidem quidem, et amicitiam hac quidem viceita seruarunt Franci, vt Vandalis et eorum sociis in Galliam irrumpentibus, opponere se non dubitauerint [Note: A. D. N. 406.], quamvis multitudine victi facile sedibus suis se continuerint, nec tamen ita, vt non multo post [Note: A. D. N. 409.] Vandalos persecuti sint, eorumque rege Godegiselo interfecto, vltra viginti millia occiderint, totam Vandalorum gentem exstirpaturi, nisi Alani succurrissent. Qua clade perculsi Vandali, in Hispaniam transeundi, et Galliam relinquendi demum consilia susceperunt. Franci, re fortiter gesta, vt hac quoque parte amicitiam, qua deuinctos se Romanis probare cupiebant, plenius ostenderent, relicta Gallia vltra Rhenum ad suas sedes repetiverunt [Note: A. D. N. 414.].

Ibique tamdiu agitarunt, dum Constantium comitem, et supremum Honorii in Gallia ducem Burgundionibus sedes indulsisse, et amicitiam cum iis stabiliisse, in suum maxime contemtum acciperent, et interpretarentur. Tunc enim animis vehementissime perturbati Rhenum transierunt [Note: A. D. N. 415.], obuia quaeque vastarunt, Treuerim prouinciae caput ceperunt, captamque cum diripuissent, subdito incendio, combusserunt, in omnis generis homines ferro, flamma, et omnibus cruciatibus grassati. Nam, vt scripsit Saluianus [Note: Lib. 3.], quos hostis in exscidio non peremit, eos post exscidium calamitas obruit. Si quidem alios impressa altius vulnera lentis mortibus enecarunt, alios ambustos hostium flammis gravis poena cruciauit, quidam interierunt fame, quidam nuditate, alii tabescentes, alii rigentes. Iacueruntque passim vtriusque sexus cadauera nuda, lacera, ciuium oculos infestantia, ab auibus, canibusque dilaniata. Eos demum Castinus, domesticorum comes, Constantio ad consulatum gerendum euocato, domuit, et receptis vrbibus, vltra Rhenum propulsauit.

Mortuo Marcomiro [Note: A. D. N. 419.] Franci demum in aliarum gentium morem regem sibi praefecere Pharamundum Marcomiro natum. Primus is rex omnium Francorum suffragiis et voluntate imperare coepit, cum hactenus ducibus belli, quos scilicet scriptores Romani Graecique etiam reges nominabant, non alia tamen, quam in bello auctoritate, apud Franciae gentem defuncti. Huic Clodio successit [Note: A. D. N. 430.] cognomento Comatus, propter insignem comarum elegantiam et amplitudinem. Is cum aliquamdiu in Toringia habuisset arcem Diesburgum, missis in Galliam exploratoribus, cui adeo Franci inclinauerant, et tamdiu, omnia turbata accepit, bellumque esse inter Romanos duces Bonifacium, Castinum, tum Mauortium, et Gallionem. Occasionem negligendam haud ratus, copias ex Germania transportauit [Note: A. D. N. 445.], Romanos resistentes obtriuit, Tornacum obtinuit, et inde usque ad vrbem Cameracum properavit, vbi pauco tempore residens ad Somenam [Note: Sigeberto la Somme, Caesari Samaris.] fluuium perueniens omnia occupauit.

Hunc consecutus Meroueus [Note: A. D. N. 448.], qui eo facilius, quae occuparat pater, tenuit, quod Atilae et Hunnorum cum quingentorum hominum millium multitudine adventu territi Romani, et omnes in occidente reges, foedere se potius obligare contra communem omnium hostem, flagellum enim Dei se venditabat, quam mutuis in se bellis hostibus praedae, et ludibrio esse existimarent. Adfuit igitur Meroueus Romanorum duci Aetio campis Catalaunicis, dextrumque cornu, eo in praelio, vna cum filio Hilderico tutarus est [Note: A. D. N. 451.]. Interfecto Aetio, caesoque pariter Valentiniano cum omnia in summa perturbatione versarentur, occidens sine capite, sine rectore esset,


page 100, image: bs0100

Meroueus Senonum vrbem, siue Parisios, et Aurelianum, totamque eam Galliae partem, quam Franciam deinceps auctores nominauere occupauit [Note: A. D. N. 455.], primusque firmam in Gallia sedem Francias defixit, in cuius proinde memoriam, et famam ceteri, qui successerunt reges, ad Carolinos vsque, Merouingi nominati.

Post Meroueum regnauit Hildericus [Note: A. D. N. 458.], quem cum regno expulissent propter morum insolentiam et luxum Franci, Aegidium Romanum ducem sibi cum imperio pracesse iusserant [Note: A. D. N. 461.]. Sed qui in Meroueo animi improbitatem ferre non poterant, eo minus Romani tyrannidem tolerare potuerunt. Reuocatus, opera praecipue Viridomari, principis apud Francos viri et Meroueo amici, rex primum contra Aegidium praelium habuit vicitque [Note: A. D. N. 469.], coloniam, et ceteras Belgicae vrbes in potestatem redegit [Note: A. D. N. 475.], reliquumque tempus fortiter, et cum laude transmisit, quodque caput est, Clodoueum ex se natum successorem, regemque Francis reliquit [Note: A. D. N. 484.].

Qui non solum, caeso qui supererat duce Singrio, Romanorum imperium in Gallia finiuit, Burgundos tributarios fecit, Visigothos, qui Narbonensem et Aquitaniam tenebant, domuit, sed debellatis praecipue, et in extremam seruitutem adactis, praelio Tolliaco, Allemannis, Galliae totius imperium Francis in perpetuum confirmauit, de quo praelio pauca mihi dicenda sunt, tum quae deinceps Heluetiae fuerit conditio et status. Sed haec fuerunt, quae de Francorum origine et rebus gestis, dum Galliam occuparent, mihi in praesens adducenda putaui. Nam de illis sexcenta plena volumina, quae qui volet per me, non apud me legere et videre licebit.

CAPVT X. De Allemannorum clade Tolbiaca eorundemque et antiquae libertatis et dignitatis spoliatione alia.

1. In sedibus suis cur non quieti fuerint Allemanni.

2. Praelium Tolbiacum Allemannis aduersum ex voto Clodouei.

3. Clodouei in victos crudelitas.

4. Litterae Theodorici pro Allemannis.

5. Allemannia seruitutis iugo adfecta.

GAlliam, vt diximus, gentes ex Germania plures occupauere; sed principatum Visigothi, Burgundiones, tum Franci, et Allemanni tenuere. Omnes primo, dum exterminando Romanorum imperio omnibus opibus enituntur, sedesque pro regione et populorum multitudine diuersas sortiuntur, quieti inter se, et pacifici. Post, dum omnia metuunt, siue animi libidine, et ampliorum cupiditate, arma commisere. Sed Visigothi Burgundionesque, vt viribus impares, ita facile fortioribus cesserunt, aut potius principatum posuere. Allemannorum, et Francorum maiora momenta fuere. Hi demum, vt contra Allemannos victoriam, sic quoque totius Galliae imperium diuinitus pugna Tolbiacensi depugnata obtinuere.

Confecerant Allemanni quam maximas vtraque Rheni ripa copias, ingentique adparatu in Germaniam inferiorem, quam Franci a principio occuparant, contenderant, Coloniam, quae earum partium caput tunc temporis, obsessuri. Illis instructa acie prope Tolbiacum obuius factus Clodoueus Francorum rex, primo cum equitatu repulsus est, maxima suorum caede: Iamque in eo erat, vt vinceretur, nisi Christi nomen potentiamque, quam toties Clothildis coniux Christianis imbuta moribus praedicauerat, in memoriam reuocasset, votoque se nouo sacra nostrae religionis suscepturum, si vinceret, obligasset. Quod et euenit. Conuersis enim velut fortitudine coelitus inspirata militum animis, ita in Allemannos irruperunt, vt sustinere non potuerint, caesi et fugati sint. Qua de re Aimo [Note: Lib. 1. c. 15.]: Rege in infidelitate permanente,


page 101, image: bs0101

tandem commouetur exercitus, bellumque a Francis, et Allemannis totis regnorum viribus excitur. Tunc rex Clodoueus, signo suis dato, bellum ad gredi imperat; sed inter praeliandum, suos grauiter hostium macrone sterni conspiciens in hanc vocem prorupit: CHRISTE, inquit, potentissime DEVS, quem Clothildis coniux mea colit pura mente, tropaeum meae tibi voueo fidei, si tribuas his ex hostibus triumphum victoriae. His peroratis Allemannos inuadit timor, Francos accendit virtutis ardor. Igitur hostes terga vertentes victoriam Clodoueo relinquunt, ac demum regem suum gladio caesum conspicientes, iure tributario Francis se fore seruituros, libentissime spondent.

Sed non contentus victoria ea, aut deditione tributoue Clodoueus, Allemannorum fines peruasit, ferro flammaque omnia vastauit, superstites et captos extrema servitute adfecit, laudem, decus, gloriam, quam tot annis, bellis, rebusque fortiter gestis Allemanni occupauerant, et in primis libertatem funditus exstinxit, aut in Francos transtulit, crudelem se et insatiabilem praebuit, adeo vt non pauci metu et saeuitia victoris, superatis Alpibus, in Italiam ad Theodoricum Gothorum regem confugerint, et ab iis, quos hostium loco habuerant, opemque et auxilium deprecati sint.

Pro adflictis, et fugitiuis scripsit in hanc sententiam Theodoricus, eo quidem confidentius, quod Clodouei sororem in matrimonio habebat: Tuae de Allemannis victoriae gratulor, eamque mibi tecum statuo communem. Tuam enim virtutem, meam existimo felicitatem, quandoquidem ita postulat necessitudinis ius, meumque de animi tui magnitudine iudicium excellens, et, qui omnia superat, meus in te singularis amor. Hostium duces, auctoresque amentiae poenas dedere. Scelus eorum cruore piatum est. Tuae summae prudentiae est, ita praeterita agnoscere, vt futuris prospicias. Magnisicus triumphus ac te dignus est, multitudinem insontem, cui fortuna belli ac numen pepercit, tibi supplicare, teque illi salutem ac incolumitatem concedere: vt secundum superos nullus sit, cui plus se acceptum referre ipsi praedicent. Tu quoque ceter as admir abiles virtutes tuas, hac clementiae palma, ac condonandae vitae laude cumulare statuas, qua vna re, quam proxime potes ad Deum optimum maximum accedere, vt te, et sibi notum, et regnare seculum nostrum laetetur, glorieturque se cum veterum felicitate certare. Gentis Allemannorum ante nobilissimae reliquiis ignosce, quae, vt calamitosorum fata sunt, vano metu perculsae, in meum hominis tibi coniunctissimi, sinum se contulere, erroremque hunc misericordia dignum iudices, eosque pase tua perfrui, ac finibus suis vti, ac quas a libertate maiestatis tuae proficisci par tibi videbitur, legibus parere jubeas. Spondeo, nihil eos in posterum, nisi pia erga te, et grata beneficii tui recordatione acturos, cogitaturosque. Sin quid secus agitarent, non magis tibi salutis eorum conditori, quam mihi voluntatis eorum sponsori, et quasivadi hostes forent, et qui deprecatoris munere fungor, vltoris partes vicemque susciperem. Integros florentesque vicisti; quae gloria accedat, si persequi exsangues et confectos in animum inducere magnitudo tua posset? Nihil pro popularibus, nihil pro adfectibus meis deprecor: Sum tantum tibi, gloriaeque tuae memor. Nec quidquam persuadere tibi studerem, nisi prius mihi probassem, id et laudi et gloriae tuae conducturum. Ita amice, et beneuole Theodoricus, sed his non tam Allemannis libertatem, aut aliquid priscae dignitatis recuperauit, quam persecutionis finem, et seruitutis initium fecit.

Tota Allemannia partim fisco, partim belli ducibus, et quorum operum praecipuam expertus praeterito bello fuerat Clodoueus adsignata. Omnibus etiam non magnis eius partibus, quo magis in officio continerentur, comites dati; qui vero cunctis in vniuersum praeesset, Dux nominatus, qui quandoque Dux Allemanniae, quandoque Sueuiae, propterea quod maxima inter Allemannos Sueuorum pars, a scriptoribus, et instrumentis dicitur. Curalis sedes Allemanniae Rancuillae posita. Ibi qui iudiciis praeessent, comites sedecim constituti. Quod ex rebus gestis S. Fridolini, qui hoc tempore et Clodouei regno in Heluetia magna sanctitatis et miraculorum fama agitabat, vt suo loco pluribus ostendemus, manifestum est. Nec postea Allemannorum fama, aut gloria fuit.

CAPVT XI. De Heluetiae statu et conditione post praeliumTolbiacum: de seruitute et manumissione, et lege Salica, tum de nobilitate et aliis.

1. Heluetia Burgundica libertate perpetim vsa; Allemanica vero in seruitutem redacta.

2. Seruitutis tria genera, et quod genus Allemannis contigerit.page 102, image: bs0102

3. Manumissiones antiquae, tum quae apud proconsules, tum quae a praetore cum et absque solennitatibus.

4. Manumissiones ex lege Salica, qua solennitate factae fuerint, ex litteris manumissionis traditur.

5. Ex manumissis facti vasalli.

6. Clientum et vasallorum differentia triplex.

7. Nobilium priuilegia.

8. Quod multi in Heluetia nobiles.

QVis Heluetiae totius postea status, et conditio fuerit, dicere non difficile est. Nam illa pars, quam habuerant Burgundi, vbi defecerunt eorum reges, eam, qua sub ipsis vsu fuerat, etiam sub Francorum regibus rationem et libertatem obtinuit: quam possederant Allemanni, seruitute vna cum ipsis adfecta est. Et fere haec diuisio Heluetiae permansit, dum in ea Francorum imperium fuit, (licet Gallia omnis varie, vt fuerunt regum liberi, distributa esset): vt scilicet Tauriacus, siue Tigurinus pagus, et quae ad Vrsam vsque Heluetiorum sunt. Allemanniae ducibus parent, cetera rectores peculiares haberent, qui rectores minoris Burgundiae, nonnunquam duces Transiurani, Franciae scriptoribus nominantur.

Seruitutis autem ex Stoicorum sententia [Note: Diog. Laert. lib. 7.] tria genera: vna, quoties non est potestas viuendi vt velis, vt si homo carcere contineatur: altera, cum quis dominio alieno contra naturam subiicitur: tertia, quam seruiunt mercenarii, obaerati, addicti, clientes. Allemannis secunda conditio obtigit. Ita enim victi, et subiugati, vt praeter quam manu captis, et bello seruatis, (quae seruorum descriptio, et mancipiorum est,) nihil libertatis, aut dignitatis reliquum manserit, qui proinde non solum omnibus bonis et possessionibus exciderint, sed etiam in perpetuo vitae discrimine fuerint, quamuis eas seruitutis leges, et iura paullo post pietas, et mores Christiana imbuti mansuetudine aliquantum temperaverint. Quamuis igitur [Note: Id maxime cognoscitur ex mancipiis, qui adhuc sunt in Heluetia, maxime eodem pago Tigurino.] venire, distrahi, caedi, et aliis modis seruilibus tractari non conueniret, tamen ita sui potestate exvti erant, vt nihil omnino, nisi domini voluntate agere, moliri possent, non alio migrare, emere, vendere. Et si quid accessionis aut emolumenti facerent, in rem domini vertebatur, nullo illis aut perexiguo vsu, quippe qui nec testamenta condere, neclegare, autlegata obtinere, inscio domino, vnquam valerent. Non pauci tamen autpretio, aut opera, aut principum beneficio et dominorum in libertatem vocabantur.

Manumissionis et libertatis antiquitatis certae formulae Romanis erant. Namque ea inter legis actiones recensebatur. Vnde Marcianus: Apud legatum proconsulis nemo manumittere potest, omnino enim non est apud eum legis actio. Manumitti igitur seruus dicebatur, cum dominus eius aut caput eiusdem serui aut aliud membrum tenens, dicebat: HVNC HOMINEM LIBERVM ESSE VOLO, et emittebat eume manu [Note: Boet. in Top. Fest. lib. 11. Val. Prob. Notis. Donatus ad Terent. Adelph. Sigb. lib. 1 de Lud, c. 13.]. Praetor autem vindicta, hoc est, virga, eiusdem serui capiti imposita, ita dicebat: DICO EVM LIBERVM ESSE MORE QVIRITIVM. Inde conuersus ad lictorem addebat: Secundum tuam caussam, sicuti, dixi, ecce tibi vindicta. Tum lictor accepta a praetore vindicta, aut virgula, caput serui percutiebat, faciem palma, tergumque verberabat. Quibus actis, nomen manumissi in acta referebatur, adiecta caussa manumissionis. Haec apud priscos ratio erat in iis, qui apud praetorem, solenni more libertate donabantur. Addit Caius: Non est omnino necesse pro tribunali manumittere. Ita plerique in transitu manumitti solent, cum aut lauandi, aut gestandi, aut ludorum caussa prodierit praetor. Postea neglectae hae cerimoniae, itemque verba illa solennia, et a lictoribus serui in libertate positi. Hermogenianus [Note: In l. man. ff. de manumissis vindicta.]: Manumissio per lictores hodie, domino tacente, expediri solet, et verba solennia, licet non dicantur, vt dicta accipiuntur. Alias simpliciter his verbis: liberum te esse iubeo, aut liber esto, aut abito quo voles, vel nihil te moror, vtebantur. Paullus [Note: Menech. act. 5.]: Liberum te ego iussi abire? Alibi [Note: Sticho.]: Mea quidem caussa liber esto, atque abito, quo voles. Alia in comoedia idem lepidissimus poetarum: In hunc diem nihil te moror, abi quo lubet.page 103, image: bs0103

Legibus Salicis etiam certa in manumissionibus obseruatio fuit, praesertim si publice, et a principe fierent. Tunc enim, qui libertatem consecuturus erat, numum manu quasi pretium, porrigebat principi, quem cum excusisset, pro eleemosyna in pauperes erogabatur. Id intelligo ex litteris manumissionis Ioannis Schudi Glaronensis, quarum litterarum exemplum ego, cum aliae mihi suppeditent, eo libentius interseram, quod Aegidio Schudi Glaronensi ex eadem nobilissima, et antiquissima familia tantum debent antiquitatis amatores, quantum alteri nemini. Eae igitur sic habent: In nomine sanctae et individuae Trinitatis. H. Ludouicus diuina fauente gratia Rex. Nouerint omnesfideles nostri, praesentes scilicet et futuri, quia nos rogatu Purucharti [Note: Burcardi.] dilecti comitis nostri, quemdam proprium seruum nostrum Iohan nominatum, in praesentia fidelium nostrorum per excussionem denarii de manu illius, iuxta legem Salicam, in eleemosynam nostram liberum dimisimus, et ab omni iugo seruitutis absoluimus, eius quoque absolutionem hoc scripto firmauimus, quam in omni tempore firmam inuiolabilemque mansuram esse volumus. Praecipientes ergo iubemus, vt sicuti reliqui manumissi, qui per huiusmodi titulum absolutionis, a regibus, vel imperatoribus Francorum noscuntur esse relaxati ingenui ita deinceps memoratus Iohan, bene ingenuus, atque securus existat. Et vt istius ingenuitatis pagina firma stabilisque consistat, annulo nostro eam consignari iussimus.

Ernustus Cancellarius ad vicem Theotmari Archicapellani recognouit. Data II. KI. Iun. anno incarnationis Domini DCCCC VI. Indict. VIIII. anno regni Domini H. Ludouici VII. Actum in Rottuuila feliciter. Amen.

Ex his patet, id quod diximus, libertatem, a principibus Francis per excussionem denarii dari, idque in concilio procerum, et publice, et plerumque rogatu et fauore eornm, qui apud principem multum possent: Hoc autem modo seruitute, lege Salica, soluti, LIBERAE CONDITIONIS homines dicebantur. Hinc alius quidam ex eadem familia ita instrumentum orditur: Nouerint omnes praesentes et futuri, quod ego Henricus, dictus Schude, vir Glaronensis, LIBERAE CONDITIONIS, vna cum filiis meis Ioanne, et Rodolpho villico [Note: Villici vocantur in instr. quos Meyer Germanice nominabant.], etc. Datum Glaronae in domo Plebani, anno incarnationis Dommi M. CCXX, Kal. Iunii feria secunda, indict. VIII.

Sediam liberi, et ab omni seruitutis onere vindicati, bona ea et possessiones, quas eatenus pro domino habuerant, restituebant domino, aut emebant, aut beneficii nomine et feudi accipiebant, vel denique conducebant, custodumque praediorum munere fungebantur. Quod si feudum a principe, vel duce, vel comite, vel marchione acciperent, eadem opera nobilitatem consequebantur, et inter nobiles referebantur. Idem priuilegium obtinebant, quia maiore aut minore Valuassore feudo donabantur; si modo ii longam annorum seriem numerare possent, qua feudum onusque militiae ei adnexum in familia sua resedisset, quae certa et antiqua nobilium definitio [Note: Const. feud. lib. 2 tit. 10.]. Nobilis enim ex genere et vita militari aestimabatur. Proprie Valuasores maiores dicuntur, qui a principe, aut iam dictis potestatibus seuda impetrant; minores, qui a maioribus, qui etiam Vauasini, ad Valuasorum maiorum differentiam. Cum feudo nomen mutabant, nec liberti, sed Vasalli [Note: Quos Vassos et Leudos Aimo saepius vocat.] dicebantur. Vocabulum sumtum ab antiquis Germanorum moribus. Hoc enim nomine comitatus et comites significare volebant. Gesellen. Vnde et Gessatarum nomen alii deduxerunt. Tacitus de Germanis [Note: Libello de eadem gente.]: Gradus quin etiam et ipse comitatus habet, iudicio eius quem sectantur. Magnaque et comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus, et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Haec dignitus, hae vires, magno semper electorum iuuenum globo circumdari in pacem decus, in bello pracsidium.

Frustra vero sunt, qui eamdem clientis, et vasalli rationem esse putarent, quamuis non negem in quibusdam inter se conuenire. Nam clientibus onus militiae, nullum est adnexum; Vasallorum conditio est, vt, cum electus edicitur, in militiam eant, vel vicarium mittant, vel certum censum belli, et domini praesidio inferant, quod Heribannum


page 104, image: bs0104

antiqui Germani, siue Franci nuncuparunt, ab voce heer, quae exercitum notat: Bannum generale nomen, quo significatur edictum, siue citatio: Heribannum, citatio ad delectum. Vtroque nomine etiam poena notatur, edicto non obtemperantis. Clientes praedia sua pleno jure possident; Vasalli praedia feudalia tantum vsusfructus iure perpetui, vel temporarii [Note: De Feudis lib. 3.]: Proprietas est dominorum, a quibus acceperant, beneficii nomine. Vsumfructum hoc loco voco cum Oberto, quod alii interpretantur vtile dominium, propterea quod Vasallus rei in feudum datae vtilem, non directam vindicationem habet. Clientes denique dabant se in patronorum fidem, et ab eis ferebant sportulam, aut crenam rectam: Vasalli vel vltro nobis fidem suam offerunt: vel nos collatis in eos praediis nostris sidem eorum legimus et sequimur, a nobis praeterea ferunt nihil. Alia sunt [Note: Vasallorum enim, sacr amentum defendere, tueri, sua fortia facta gloriae principis adsignare. Tacitus.], quae narrare nihil attinet.

Nobilibus vero solis arma ferendi, gladium accingendi, insignia coloribus distinguendi potestas permissa, ceteris nequaquam. Fridericus primus imperator mercatoribus, qui negotiandi gratia iter haberent, gladios permisit, sed nec vt accingerent, sed ephippio equi adligarent, aut carro iniicerent; rusticis, et aliis omnibus prohibuit. Ait enim [Note: Constitut. lib. 5.]: Si quis rusticus arma vel lanceam portauerit, vel gladium iudex, in cuius potestate repertus fuerit, vel arma tollat, vel viginti solidos pro ipsis recipiat. Mercator negotiandi caussa per prouinciam pertransiens gladium suum suae sellae alliget, vel super vehiculum suum ponat, non vt quem laedat innocentem, sed vt a praedone se defendat. Cum vero nobilitatis ea ratio esset, euenire solebat, vt nobiles ipsi praedia sua, vel feuda aliis ex plebe, et vulgo indulgerent, qui progressione facta, eoque titulo etiam nobilitatem sibi vindicabant. Quo ex fonte infinita nobilium profluxit multitudo.

Nulla vero natio, aut regio plures nobiles aut praestantiores Heluetia protulit, de quibus, si ex animo tractandi occasio sit, facile ostendam, quidquid verae, et antiquae nobilitatis in Sequanis et Germania est, Heluetios suppeditasse, et inde venire. His ita constitutis, iam ad Francorum reges redeamus, et qui Heluetiae cum imperio praefuerint, Burgundionibus pulsis aut exstinctis, inquiramus.

CAPVT XII. De Francorum regibus, qui in Burgundia et Heluetia imperarunt.

1. Theodoricus primus Francorum in Burgundia rex.

2. Theodeberti regis in Italia gesta.

3. Theodebaldus renuit Romanorum societatem: Franci in Italia victi.

4. Lotharius nothum filium rebellem conficit, regnumque quatuor filiis diuidendum relinquit, primis Heluetiae limitibus restitutis.

5. Primus dux Vltraiuranus seu Heluetiae a Guntranno constituitur Mummolus.

6. Bello cum Hunnis composito Sigebertus fratrem Hilpericum persequitur, ipse occumbens.

7. Hildeberto e vitae periculo vix seruato tutor datur Gregorius episcopus, Guntranno Franciam administrante et secundum ducem Heluetiae Theodefridum, tertium autem Vadelmarum constituente.

8. Post mortem Guntranni solus rerum potitus Hildebertus contra Fredegondam male, in Italia autem aliquamdiu melius res agit, veneno post interfectus.

9. Theodebertus et Theodericus fratres Fredegondam hereditariam hostem nacti, inpraelio vincuntur, mox vincunt.

10. Brunechildis a Theoderico nepote ob crudelitatem Austrasia pulsa bellum inter fratres concitat, Prothadio quarto Heluetiae duce.

11. Pace aliqua interposita arma iterum corripiunt fratres, quorum Theodoricus armis inferior oblatas conditiones accipit.

12. Nouis inter fratres ortis iniuriis et reparato bello Theodebertus a ciuibus suis, Theodericus autem ab auia Brunechilde interficitur.

13. Burgundia a proceribus tradita Lothario Francorum regi: Brunechildis scelerum dignas poenas exsoluit.

14. Lotharius Heluetiae quintum ducem constituit Erponem, et hoc sublato sextum Arnobertum; Burgundos rogantes gubernatoribus liberat.

15. Dagoberti regis laudatissima gesta.

16. Sub Clodoueo Franciae, Sigeberto Austrasiae et Allemanniae regibus, Vilibaldus dux Heluetiae: rebelles Grimoaldus et Hildebertus compescuntur.

17. Post Clodoueum filii eius in solium regium alius post alium euecti, non absque turbis tumultuante imprimis Ebroino.

18. Pipini, magistri equitum, gesta.page 105, image: bs0105

19. Reliqui Merouingi nomine magis quam imperio reges.

20. Primo rege, Carolo M. et Ludouico pro imperatoribus, Heluetia in flore.

21. Ludouici tres filii primum se inuicem atterunt, post demum regna diuidunt, vbi Heluetiae pars Lothario, pars Ludouico cessit.

22. Lotharius abdicato imperio et diuisis inter filios prouinciis, in coenobium se condit.

23. Lotharius II Thietburga vxore repudiata et superinducta Valdrada magnas sibi facit iniurias.

24. Caroli Calui molimina et fata.

25. Cum Carolo Crasso Carolinorum Francorumque vigor genuinus exstinctus et imperium in Germanos translatum.

THEODORICVS, PRIMVS EX FRANCORVM STIRPE BVRGVNDIAE REX. [Note: Regnauit in Burgundia annos 11. Greg. lib. 3. Aimo lib. 2.] Theodoricus, primus filiorum Clodouei, Metensium et Allemanniae rex, cum eo, quo diximus, modo Burgundiam minorem et cisararicam siue Sequanos consecutus est, tum vero quod Sigismundi regis Burgundiae filiam vxorem haberet, qui proinde regnum Burgundiae sibi vindicare videbatur: quam illi Lotharius, et Hildebertus fratres eo facilius reliquerunt, quod regno Clodomiri inter se diuiso magnam suis opibus accessionem fecerant. Fuit vero Theodoricus princeps fortis, et magnanimus, qui multa contra Danos et Toringos praeclare gessit [Note: A. D. N. 531.]. Primus idem regum exterorum. Ius ciuile Iustiniani paullo ante euulgatum suscepit, et custodiendum curauit [Note: A. D. N. 535.]. Edictum datum Augustoduni in Burgundia. Eum alii Franciae et orbis reges secuti.

THEODEBERTVS REX METENS. SIVE AVSTRASIAE ET BVRG. II. [Note: Regnauit annos 13.] Theodebertus successit patri Theodorico, qui mansuetus, cunctisque modestus, iustitiae quoque cultor fuit egregius [Note: Aimo lib. 2 c. 15.]. Eum cum patrui, Hildebertus et Lotharius, regno pellere conati essent [Note: A. D. N. 537.], insita regnorum producendilibidine, prudentia, et humanitate non solum pacauit, sed etiam arctius sibi deuinxit. Vnam in Italiam expeditionem cum suis Allemannis, et Burgundis habuit [Note: A. D. N. 541.], ducibus Buccelino et Amingo, solicitatu maxime et munere Gothorum, quos graui bello Bellisarius, tum Narses Iustiniani imperatoris auspiciis insequebantur. Nam Prouinciam, quam hactenus tenuerant Gothi, si auxilio contra Romanorum duces esset, Theodeberto obtulerunt [Note: Procopius lib. 2. Aimo c. 21. Paul. Acmilius Hildeberto. Gallius et Titius in chronicis. Sigb. lib. 19. reg. occid. Parad. in Annal. Burg.]. Ipse in Italiam cum maximo equitatu profectus, Alpes, Liguricam, Insubriam, Venetiam, et quidquid in eis provinciis Romanae ditionis, sibi subiecit, et triburarium fecit, Buccellinum ad peruadendam Siciliam, et quae praeterea in Italia obsisterent, reliquit, victor cum spoliis iu Burgundiam rediit. Buccellinus, Thyrreno transfretato, Siciliae magnam partem in potestatem redegit, ex subiugatarum gentium spoliis munera et dona amplissima Theodeberto misit [Note: Celebrauit etiam concilium Aruernense, in quo adfuit Superius Auenticorum episcopus anno 538. d. 8 Nou.]. Theodebertus cum semel miraculo, et precibus S. Germani ex lethali valetudine restitutus fuisset, multis gloriose gestis, Muroque (qui primus discipulorum S. Benedicti in Galliam se transtulit, plura monasteria condidit, vnde ingens toto occidente sanctissimorum virorum numerus demanavit,) liberaliter et regie suscepto et habito, vita exstinctus est.

THEODEBALDVS AVSTRASIAE ET BVRGVND. REX III. [Note: Regnauit annos 8.] Regnum statim, mortuo patre, adiit [Note: A. D. N 550.]. Hunc curis externis abstinuisse, tradit Aemilius. Ad eum sane Iustinianus imperator Leontium legatum destinauit [Note: A. D. N. 552.], secum aduersus Totilam societatem iniret, et Italia manum contineret. Respondit Theodebaldus foedere se Gothico teneri, quo minus eius necessitatem amplecteretur: quae in Italia teneret non Romanis eripuisse, sed Totilae. Earum proinde caussae cognitionem iudicibus permittere paratum esse, deque ea re legatos Constantinopolim missurum.

Nec multo post, cum, Gothis debellatis et in Italia subiectis, contra Francos arma Narsetem moturum nullum dubium esset, Leutherum [Note: Leutherius primus Allemanniae dux, de quo recte sub Francis memoria.] et Buldinum Allemanniae duces, cum eius gentis amplo exercitu in Italiam misit, qui Insubria, Aemilia, Venetia peruagata, adiunctis Gothorum reliquiis, cum in Campaniam progressi essent, commisso


page 106, image: bs0106

cum Narsete praelio, victi et deleti sunt, et quidquid Franci in Italia habuerant, eadem clade amissum. Theodebaldus paralysi occubuit [Note: A. D. N. 558.]. Cum non essent liberi, Lotharium Suessionum regem, magnum patruum, heredem nominauit, qui, paullo post etiam mortuo sine herede Hildeberto fratre, totius Galliae, et Burgundiae imperio potitus est.

LOTHARIVS FRANCIAE ET BVRGVNDIAE REX IV. Multae in eo virtutes, sed praeter bella externa, quae cum Saxonibus acerrima fuere, etiam domesticis adsectus est. Crannus nothus filius fuit, qui male administratae Aquitaniae caussa ad patrem delatus, pro venia, quam omnibus votis ab eo expetere debebat, bellum intulit, adiunctis non paucis rebellibus. Belli exitum felicem Lotharius precibus et iusta Dei vindicta potius, quam copiis et exercitu habuit. Chrannus ex praelio profugus cum se in casam recepisset fortuitam, igne iniecto, consumtus est. Rex cum ecclesias multas locupletasset, praesertim Turonensem, mortem obiit, relictis filiis quatuor: Heriberto Parisii, Sigeberto Mediomatrices et Allemanni, Hilperico Suessiones, Guntranno Aurelianum et Burgundia accidere. Qua quidem diuisione primi Heluetiae limites repetiti, Sigeberto Allemanniam et Heluetiae eam partem, quae ad Vrsam est, obtinente, reliqua siue Burgundiam minorem Guntranno [Note: Aimo lib. 3 c. 1.].

SIGEBERTVS AVSTRASIAE ET ALLEMANNICAE HELV. REX V. [Note: Regnauit annos 15. A. D. N. 565.] GVNTRANNVS AVRELIANI ET BVRGVNDIAE REX V. [Note: Regnauit annos 33.] Sigebertus contra Hunnos feliciter pugnavit [Note: A. D. N. 567.], qui traiecto Rheno, in Galliam irruperant. Sed ei adeo cum Hilperico fratre male conueniebat, vt quasuis mutuo se opprimendi quaererent occasiones. Guntrannus medium se praebebat, pacemque qua poterat conciliabat, optimus et sapientissimus princeps, in vno parum commendatus, quod meretriciis incubare pellecebris, quam matrimonio legitimo coniungi proposuerit. Is Mummolum [Note: Primus is est, quem inter duces Vltraiuranos, siue Burgundiae minoris, reperimus.] primo patricium Burgundiae et Heluetiae praefecit, qui Saxones ex Italia, vbi a Theodeberto quondam rege sedes acceperant, in Burgundiam et Heluetiam praedabundi descendentes saepius profligauit et repulit, postea transitum in Germaniam, muneribus captus, concessit, quo in itinere etsi rapinis temporauerint, ita tamen aeris laminis in auri pulchritudinem et pondus formatis homines illuserant, vt hac de re multi mercatores ad inopiae malum se deuolutos sero doluerint [Note: Aimo lib. 3 c. 7.]. Sigebertus Brunechildem Athanagildi Visigothorum regis filiam duxit [Note: A. D. N. 569.], de qua postea tot tragica facinora, quot de ea auctores.

Bellum dein secundum cum Hunnis et Auaris, qui foedus ante iuratum neglexerant [Note: A. D. N. 577.], a quibus Franci per incantamenta, phantasmatis inusitata forma et multitudine comparentibus, in fugam conuersi, foedus denique nouum cum eadem barbara gente diu duraturum percussit [Note: A. D. N. 578.], tum in fratrem arma conuertit, qui, dnm ipse in Germania res gerit, Rhemorum eius oppidum inuaserat, cetera vastauerat, quem profligatum et multis praeliis fractum, dum Parisios regiam Hilperici vrbem, nobili triumpho, vna cum Brunechilde vxore inuehitur [Note: A. D. N. 579.], perspectaque in se ciuium beneuolentia quam in fratrem propensiore, eum non fortunis solum sed vita etiam euertere cogitat, immissis a Fredegonde Hilperici coniuge percussoribus, confossus occubuit. Brunechildes, re cognita, raptim filium Hildebertum in Austrasiam secreto emisit, quam ob rem indignatus Hilpericus eam Rhotomagum relegauit mundo muliebri, et omnibus regiis ornamentis spoliatam.

Austrasii acceptum ex tanto periculo Hildebertum regem alacres salutarunt. Guntrannus, interfecto quoque per Fredegondis vxoris insidias Hilperico, (quem Neronem et Herodem sui temporis vocavit ea tempestate degens Gregorius Turoni episcopus [Note: Lib. 5 Hist. Franc.],) tutor Lotharii Hilperici filii datus, regni Franciae administrationem suscepit [Note: A. D. N. 588.], et ne Hildebertus Austrasius aliquid contra moliretur, eum, cum liberis careret, heredem et successorem


page 107, image: bs0107

nuncupauit. Post Mummolum Patricium, dux Burgundiae maioris siue Vltraiuranus constitutus Theodefredus. Longobardi eodem tempore in Burgundiam et Heluetiam, superatis Poeninis Alpibus, delapsi praedas fecerunt, quos Theodefridus persecutus, non solum Heluetia expulit, sed etiam, adiunctis Hildeberti copiis, quem Mauricius imperator contra eandem gentem, iam ante multis praemiis, et promissis solicitauerat, pene Insubria deiecit, paucis in arces et munitiora loca receptis. Theodefrido successor in maiori Burgundia siue Heluetia Vadelmarus.

Aliquot post annis [Note: A. D. N. 597.] decessit Guntrannus Rex, multa sanctitatis fama. Geneuensem Ecclesiam [Note: Aimo lib. 3 c. 79 et 81.] iam ante a Burgundis regibus auctam, locupletauit, Maurianensem condidit, omnibus vero ecclesiis et monasteriis liberalem se et pium ostendit. Multa sub eo fuerunt coelo terraque miracula et portenta, eorum temporum insignia, quibus nihil tristius, nihil abominabilius, siue reges siue regum principes, et duces consideres, nulla unquam memoria protulit. De quibus Gregorius [Note: Lib. 3, 4, 5.] eorum temporum scriptor, et oculatus testis, Aimo [Note: Lib. 3.], alii plerique.

HILDEBERTVS AVSTRASIAE, ALLEMANNIAE, ET BVRG. REX VI. [Note: Regnauit solus annos 4. A. D. N. 598.]

Vtriusque regni principium fuit, contra Fredegondem et Lotharium eius filium bellum, non iam patris, sed etiam patrui vltor, Gundoaldo, et Vintrione ducibus. Apud Suessiones ingenti praelio profligatur, amissis viginti millibus fortissimorum militum: quo in proelio non foeminam Fredegonda, sed strenuissimi cuiusque ducis partes impleuit, in prima enim acie consistendo, monendo, rogando, promittendo, et vltimo filiorum ab vberibus raptum ostentando, et ne eius salutem proderent, omnibus precibus contendendo, euicit, vt sub Landerico, reginae adultero, Franci animati victoriam reportarent, Austrasiumque pellerent. Nec sic tamen animum posuit Hildebertus, consilium, armaque mutauit, et, Francia relicta, in Italiam rursum contulit [Note: A. D. N. 599. Aimo lib. 3 c. 83.], ducibus ex tota nobilitate viginti electis, inter quos Andaldus et Olo, et Cedinus principes. Primo impetu Langobardos, qui Alpium claustra obsederant, deiecit, Bilitionoque [Note: Belliz, Bellitioni antiquitus inde.] castro expulit, vbi tamen Olonemiaculo traiectum amisit: inde Mediolanum profectus, prope vrbem castra posuit, quo in loco, cum frustra Graeci imperatoris auxilia et promissa exspectasset, oppugnandis quae resistere videbantur animum adplicauit. Insubriam totam, Ticino excepto, vbi se Langobardorum rex clauserat, impotestatem redegit. In Tridentino agro castella pluria euertit, praedam ingentem fecit, totam haud dubie Langobardorum gentem subacturus, nisi per anni tempus, resolutis visceribus, magna pars exercitus deperisset, qua strage Italia post tertium mensem redire in Burgundiam coactus est [Note: Idem lib. eodem. c. 75.]. Leutherio in Ducatu Allemanniae successit Leudefridus, sed coniurationis idem compertus, cum effugisset, suffectus est Vncelinus. Hildebertus, vna cum vxore eadem die in lecto mortuus repertus est non sine veneni suspicione, et fraude Brunechildis auiae anno aetatis 25 [Note: A. D. N. 600.]. Reliquit filios duos Theodobertum et Theodoricum. Illi regnum paternum siue Austrasia: huic regnum Guntranni, siue Burgundia euenere.

THEODEBERTVS AVSTRASIAE, ET ALLEMANN. REX VIII. THEODORICVS BVRGVNDIAE REX VIII. In eos Fredegonda superiorum annorum victoria ferocior, non solum ipsa exercitum duxit [transcriber: footnote (nn) is missing], sed etiam Hunnos, et Auaros concitauit. Et hos quidem Brunechildis pecunia pacauit: inter vtrumque vera Francorum exercitum caedes, occisio ingens facta, victi Austrasiani: Burgundia Cisarnica recepta. Mox, defuncta Fredegonda [transcriber: footnote (oo) is missing], Theodebertus, et Theodoricus fratres in Lotharium instinctu Brunechildis, et memoria superiorum cladium exercitum contulere, tantaque strage Clotarianos adfecerunt, vt triginta millibus amissis, pacis quas vellent conditiones Lotharius accipere sit coactus, quas proinde


page 108, image: bs0108

seruare non potuit, aut noluit. Eodem anno in lacu Dunensi, in quem Arula flumen in fluit, aqua feruens adeo ebulliuit, vt multitudinem piscium decoctam ad littus proiiceret [Note: Aimo lib. 3 c. 86.].

His ita constitutis, Brunechildis, insita crudelitate, siue quia feminae imperium haud perinde gratum habere videbantur, praecipuos Theodeberti principes Quintrionem, Calenum, Gillium, alios magni nominis interficiendos curauit, quamobrem in omnium odium incurrit, adeo, vt Austrasia a nepote, de voluntate procerum, pulsa sit, quae proinde ad Theodoricum profecta alterum nepotem instigare non cessauit, dum fratrem bello inuaderet. Eiusdem fauore Prothadius dux Vltraiuranus post Vandelmarum constitutus [Note: A. D. N. 610.] ob stupri scilicet, quam habere dicebatur, consuetudinem.

Belli inter fratres finis morte Prothadii, qui non minus lacessebat, fuit [Note: A. D. N. 612.]. Eum Vncelinus Allemanniae dux cum aliis regni primoribus fraude interemit. Theodoricus paratos contra fratrem copias in Lotharium, Stampis res nouas molientem, conuertit, maioremque quam antea cladem attulit [Note: A. D. N. 614.]. Eodem tempore D. Columbanus cum aliquot discipulis ex Hibernia in Galliam transiit, primoque in regno Theodeberti aliquamdiu egit, post in regnum Theodorici se contulit. Mox ad arma recurrere fratres [Note: A. D. N. 615.], nihil omittente Brunechilde, quod inter eos discordiam concire posset: conuenere in Alsatia exercitus. Sed cum Theodebertum se fortiorem videret Theodoricus, adnitentibus etiam vtriusque regni primoribus, in quas frater voluit conditiones conuenit. Eae fuerunt, vt Altsatio, et Sugitensi comitatibus [Note: Elsas et Suntgau. Aimo eod. lib. c. 96.], quae regni Burgundiae partes fuerant, decederet, tum etiam Turonensi et Campanensi abstineret.

Huius belli cladem tamen non minimam experta Heluetia, qua de re Aimo [Note: cap. 97.]: His diebus Allemanni Veneticorum fines ingressi (Venetes populi ad lacum Acromi inferiorem, qui etiam Venetus) Vltraiuranos, Cambaleno et Herpino ducibus sibi obsistere conatos, acie superant, ac vsque ad refugia montium persecuti, prosternunt: dehinc, nullo inquietante, Iuranum saltum peruagantur, caedibus, ac incendiis cuncta, per quae transibant replentes, captiuisque quam plurimis abductis, cum spoliis, et ingenti praeda redierunt ad propria. Ea praecipua caussa fuit, cur pacta conuenta inter fratres parum constarent, nam huius iniuriae memor Theodoricus in fratrem haud multo post [Note: A. D. N. 617. A. D. N. 618.] mouit, obviumque in agro Tulensi factum profligavit, secundoque apud Tolbiacum praelio profugum, sed auxilio Saxonum nouo, victorem fratris exercitum exspectare ausum vicit, et fudit, qui cum se Coloniam recepisset, a ciuibus perfidiose interfectus est. Theodoricus eius regno potitus, cuius filiam excellentis pulchritudinis (filios Theodeberti tres Brunechildis plusquam auito odio, crudeliter interfecerat) cum sibi copulare vellet, reprehenderet, et improbaret Brunechildis, dissensio eam ob rem suborta esset, nota et vsitata auiae arte, porrecto in poculum veneno, Theodoricus pariter emedio sublatus est [Note: A. D. N. 618.] [transcriber: footnote sign (zz) is missing in the footnote].

Brunechildis, his patratis, Sigebertum Theodorici filium nothum regem substituere conata frustra fuit, omnibus crudelitate et superbia intolerabilis. Itaque cum praecipui Austrasiae ad Lotharium ex genuina, legitimaque Francorum stirpe solum superstitem defecissent, Varnarius etiam dux in eamdem sententiam plerosque Burgundiae proceres traduxisset, denique Brunechildis cum Theodorici liberis Lothario prodita est [Note: Aimo lib. 4 c. 1.]. Abducta etiam per Erponem, regalium equorum praepositum, Theudelina, alii Theudelindam vocant, Theodorici soror ex villa regia Vrba [Note: Orbach, Friburg und Bern.] ducatus Vltraiurani. Liberi, recepto Meroueo et Hildeberto, qui fuga euasit, Sigebertus et Corbus interfecti. Brunechildis caudae equi alligata, et rapta tot scelerum et crudelitatum, si verasunt, quae scriptores de ea plerique tradiderunt, poenas exsoluit. Lotharius solus totius Galliae, Allemanniae, Burgundiae monarcha.

LOTARIVS FRANCIAE, ALLEMANN. BVRGVND. REX VIII. [Note: Imperavit solus annos 14.] Is subito Varnarium, cuius instantia regnum Burgundiae fuerat adeptus, maiorem domus in eo constituit regno, dato ei sacramento, ne illo, quo viueret tempore successorem acciperet. Austrasiis vero Rhadonem quemdam probabilis vitae virum eodem honoris gradu donatum praefecit. Vltraiuranis quoque


page 109, image: bs0109

Erponem, genere Francum patricium instituit. Qui dum quae pacis sunt diligeret, malorum deprimens nugacitatem ac ipsis Pagensibus instinctu Alethei patricii, et Leudemundi episcopi Sedunensis interfectus est, quem episcopum coniurationis contra se manifestum Lotharius, commemorabili exemplo non alia poena adfecit, quam ne ex dioecesi pedem efferre liceret. Aletheus damnatus capitis. Erat is ex regia Burgundorum stirpe proindeque ad imperata peruicacior. Erponi successit in Heluetia Arnobertus dux, Varnario vero defuncto cum Lotarius Burgundiae vtriusque proceres Trecis conuocasset [Note: A. D. N. 630.], vt quem sibi Rectorem praefici vellent, scrutaretur. Illis, inquit Aimo [Note: Eodem libro c. 15.], dicentibus nullius praeter Dei et regis se velle pati dominium: rex gratanter verba eorum suscipiens, desiderio quoque satisfecit. Itaque omnis Burgundia nullis aliis gubernatoribus subiectis solum regem cui obediret deinceps habuit, nec viuo Lotario praesidem alium agnouit. Sed non multo post [Note: A. D. N. 631.] decessit magnum suis desiderium relinquens: fuit laborum patientissimus, litteris eruditus timoris Dei plenus, pauperibus necessaria tribuens, ecclesiarum Domini atque sacerdotum vtilitati consulens.

Successit Dagobertus filius, quem antea Austrasiae Elsatiae, et Allemanniae praefecerat sub Arnulpho Metensium episcopo, et Pipino ductoribus.

DAGOBERTVS FRANC, ALLEMANN. BVRGVND. REX IX. [Note: Regnauit annos 14.] Hic ob sua credo merita Magnus, qui vt primum regnum paternum adiit, in Burgundiam ea propositi intentione profectus est, vt oppressis et calumniam sustinentibus iustitiam exercendo subueniret. Ex cuius adventu fiducia bonis, maximeque pauperibus orta: Seditiosos vero atque rapinis intentos formido grauis incesserat, et quaedam mentium consternatio. Adeo strenuus et efficax in administrando apparebat regno, vt circumpositae nationes eius vererentur nomen, suaque auxilia in subiiciendis exteris sponderent gentibus fide promtissima [Note: Aimo eodem libro c. 19.]. Iudaeos qui Christum profiteri nollent omnibus suis prouinciis expulit [Note: A. D. N. 639.]. Saracenos in Hispania, missa in eos Burgundiae nobilitate, debellauit, Vascones eodem milite Burgundo, compescuit. Nec vllus regum fuit, qui Burgundis maiorem honorem habuerit, aut eorum opera pluries vsus sit. Sigebertum ex Ragnetrude concubina conceptum Austrasiae Allemanniaeque praefecit [Note: A. D. N. 1640], vt contra Slauos idololatras provincias tueretur. Primus fuit regum, qui ex regni et coronae patrimonio ecclesias, et Episcopatus locupletauit, multisque praeclare gestis profluuio vita egressus est.

Reliquit cum iam memorato Sigeberto Clodoueum ex Nantilde regina legitimum, cui regnum Franciae tradidit.

CLODOVEVS II. QVIET HLVDOVICVS PRIMVS, FRANCIAE ET BVRGVNDIAE REX X. [Note: Regnauit annos 17.] SIGEBERTVS AVSRASIAE ET ALLEMANNIAE REX X. [Note: Regnauit annos 10.] Burgundiae palatio praefectus Flaucatus qui prouinciam strenue et iuste administrare aggressus, Vilibaldum Vltraiuranum patricium habuit aduersarium, qui generis nobilitate, et opum affluentia se se extollens [Note: Aimo libro codem c. 39.] despectui ducebat illi subiici, aut eius parere praeceptis. Eum cum ad novum regem Cobillonem euocasset Flaucatus, accessit, inuidioso comitatu, vbi etiam insidiis periisset, nisi Amalberti fratris insignis opera fuisset. Sed cum secundo litteris Clodouei ipsius regis Augustodunum veniret, mandata accepisset, in itinere, immissa per Flaucatum manu tandem Vilibaldus interemtus est. Nec multo post periit etiam febre Flaucatus [Note: A. D. N. 651.]. Sigebertus moriens reliquit filium Dagobertum subtutela Grimoaldi, Pipini quondam filii, Austrasiae palatii praefecti. Is puerum perfidiose trusum in Scotiam relegavit, et filium Hildebertum regem Austrasiae salutauit [Note: A. D. N. 656.]. Quod non ferendum ratus Clodoueus contra eum Erchembaldum, alii Erchinualdum vocarunt, ministrum equitum misit, qui et Hildebertum praelio interfecit, et Grimoaldum vinculis perpetuis Parisiis inclusit. Hilpericus Clodovei filiorum medius Austrasiae rex datus [Note: A. D. N. 662.].

Clodoueus reliquit filios tres: Lotarium, qui Franciam; Hilpericum, qui quam tenebat Austrasiam et Allemanniam; et Theodoricum, qui Burgundiam sortiti sunt.page 110, image: bs0110

HILPERICVS AVSTRASIAE ET ALLEMANNIAE REX XI. [Note: Regnauit annos 16.] THEODORICVS BVRGVNDIAE REX XI. [Note: Regnauit annos 31.] Lothario Franciae regi Erchembaldus Ebroinus magister equitum siue Palatio praefectus quorumdam factionibus, substitutus est. Is mortuo post quartum annum rege [Note: A. D. N. 666.], in eius locum Theodoricum fratrem, licet Hilpericus aetate praecederet, per vim Franciae regem nominauit. Non enim dubitabat, quin si Hilpericus in regnum induceretur; ipse magisterio excideret, et in suum locum collocaretur Vfhoaldus, qui apud Austrasios in eadem dignitate agitabat. Sed, vt Theodoricus luxu et saeuitia eodem prope quo adiit regnum tempore, pulsus, et monasterio D. Dionysii inclusus est: ita etiam Ebroinus Luxouium relegatus est, et Hilpericus rex Austrasiae, in Franciam vocatus est.

HILPERICVS FRANCIAE, AVSTRAS. BVRG. REX XII. Lenis an leuis quidquid fuit temporis consumsit, nulla potiore cura: extremo moribus ad crudelitatem propensioribus. Vnde odium et eius caedes [Note: A. D. N. 679.], Bodillone auctore, quem virum insignem, et nobilem flagris caedendum palo colligarat quondam, frustra contra tendentibus et conclamantibus regni principibus. Theodoricus ex monasterio ad coronam resumtus [Note: A. D. N. 680.]; Sed cui magister equitum Leudesius Erchembaldi filius adiunctus, auctoritate maxime, et fuffragio S. Leodegarii Augustoduni episcopi, et eius fratris Gerini.

THEODORICVS FRANCIAE, AVSTRAS. BVRGVNDIAE REX XIII. Ebroinus, tempore captato, dum Leudesianorum fauor deferuesceret, Luxouio erumpens, facta coniuratorum manu, vires resumsit [Note: A. D. N. 682.], insidiatores suos oppressit, super Theodoricum regem irruit, thesauros eius et ecclesiarum diripuit, Leudesium magistrum equitum interemit, Clodoveum quendam Lotarii fingens filium in regem extulit, ad eius sacramentum quos potuit poenis, minis, blandimentis impulit, Leodegarium episcopum in vincula eiecit, Gerinum eius fratrem lapidibus obruit; postea in gratiam cum Theodorico rediit. Synodum coegit, in ea episcopos multos sede priuauit, alios irreuocabili exilio damnauit [Note: A. D. N. 685.], S. Leodegarium demum post famem, et triennalis carceris squalorem, post oculorum euulsionem, post plantarum concisionem, post labiorum, et linguae deminutionem, capite auulso, vita priuavit. Inde in Pipinum Crassum, qui Vfhoaldo magistro equitum in Austrasia successerat, et Martinum, qui Allemanniam dux regebat, arma conuertit, eosque in agro Laudunensi fudit, et fugauit [Note: A. D. N. 687.]. Martinum ad se vocatum in colloquio contra fidem etiam interemit, nec ipse multo post tot scelerum pendens poenas ab Ermenfrido noctu in lecto confossus est.

Illi Bercarius successit. Sed eo primo a Pipino victo, tum a suis interfecto, vtriusque regni Pipinus magister nominatus [Note: A. D. N. 691.]. Is non solum Franciam bellis ciuilibus adflictam, et superiorum magistrorum equitum ambitu in multas partes diuisam restituit et coniunxit, sed barbaras etiam nationes temporum licentia insolentiores, Saxonas praecipue, et Sueuos, Bauarosque multis praeliis attriuit, Franciamque florentem domi, fons formidabilem effecit.

Theodorico mortuo successit [Note: A. D. N. 693.] Clodoueus III. filius quatuor annorum rex, tum Hildebertus frater septendecim: postea Dagobertus II filius, qui annos quatuor regnauit, cui Hilpericus II suffectus, qui quinque et Theodericus, qui quindecim, postremo Hilpericus stupidus vltimus Merouingorum. Sed haec eadem regni vocabula: omni vi dominandi in magistris equitum sita. Ad id fastigium conscenderant regibus secordiae, luxuriaeque se se mancipantibus, ac illa magni Clodouei indole exolescente, quantum primi regum gloria et finium propagatione ducebantur, tantum his vltimis in curarum remissione et voluptatum illecebris felicitatis consistere arbitrantibus. Qua de re ita Eginhardus Caroli Magni Notarius [Note: In principo suae historiae.]: Gens Merouingorum, de qua Franci reges creare sibi soliti erant, vsque ad Hilpericum regem, qui iussu Stephani Romani pontificis depositus, et detonsus in monasterium detrusus est, durasse putatur. Quae licet finita illo videri possit, tamen iam dudum nullius rigoris erat, nec quidquam in se clarum praeter inane regis vocabulum praeferebat. Nam et


page 111, image: bs0111

opes, et potentia regni penes praefectos palatii, qui Maiores domus dicebantur, et ad quos summa imperii pertinebat, tenebantur. Nec regni aliud relinquebatur, quam vt regio tantum nomine contentus, crine profuso, barba submissa, solio residens, speciem dominantis effingeret, legatos vndecunque venientes audiret, eisque abeuntibus responsa, quae erat edoctus, vel etiam iussus, ex sua veluti potestate, redderet. Cumpraeter invtile regis nomen et precarium vitae stipendium, quod ei praefectus aulae, prout videbatur, exhibebat, nihil aliud proprii possidebat, quam vnam et eam perparui reditus villam, in qua domum, ex qua famulos sibi necessaria subministrantes, atque obsequium exhibentes paucae numerositatis habebat. Quocunque eundum erat, carpento ibat, quod, bobus iunctis, et bubulco, rustico more, agente, trahebatur: Sic ad placitum [Note: Platz siue forum.], sic ad publicum populi sui conventum, quod annuatim ob regni sui vtilitatem Kal. Mai. celebratur, ire, sic domum redire solebat. Atregni administrationem, et omnia, quae vel domi, vel foris agenda, ac disponenda erant, praefectus aulae procurabat. Hactenus Eginhardus.

Zachariae demum Romani pontificis, tum Stephani auctoritate et consensu, Hilperico, vt ante dictum, relegato, Pipinus cognomento Breuis, Caroli Martelli filius regnum Franciae, adeoque omnium provinciarum, quae illud attingere poterant, occupauit [Note: A. D. N. 751.], feliciterque ad posteros transmisit.

PIPINVS BREVIS, PRIMVS SVAE GENTIS FRANCIAE, ALLEMANN. BVRGVNDIAE REX. [Note: Regnauit annos 18.] Pipinus non solum in Heluetia saepius egit, sed praecipue vxor eius regina Verrada, cuius Salodori, Constantiae, et in Valle magna benignitatis, et munificentiae argumenta. Sub eo nobilissimi Heluetiorum Varinus comes S. Montis et frater eius Ruthardus, comes, vt quidam putant, Kiburgi, tum Theodinus comes in minore Burgundia. Eisuccessit CAROLVS MAGNVS FRANC. ALLEMANN. BVRGVND. REX II ET ROMANOR. IMPER ATOR PRIMVS. [Note: Regnauit annos 46. A. D. N. 769.] Eius fortia, et praeclara facta Magni cognomen additum satis demonstrat, et plena sunt volumina. Eius in Heluetia tot monimenta, quotprope collegia aut monasteria. Post eum imperauit filius LVDOVICVS PIVS FRANC. ALLEMANN. BVRGVND. REX III ROMAN. IMP. II. [Note: Imperauit annos 26. A. D. N. 815.] Sub eo Saraceni Romam vastarunt, Italiamque totam caede et incendiis et rapinis exhauserunt, contra eos Guido Pusterla nobilis Mediolanensis, quem Carolus M. primum Italiae marchionem fecerat, aliquot Heluetiorum cohortes duxit, qui rem feliciter gesserunt [Note: A. D. N. 829.].

Reliquit filios tres Lotharium, Ludouicum, et Carolum. Illi post multas contentiones, praeliumque illud Fontaniacum, vbi Franciae vires ita contritas ferunt, vt nunquam amplius euiguerint, et integritatem suam reparare potuerint, ita convenerunt, vt Lotharius quidem Italiam, Prouinciam, Allobrogeus, Burgundiam cisararicam et minorem, siue Heluetiam ad Vrsam fluuium tum Lotharingiam, quae tum primum hoc a suo rege nomen obtinuit, et imperium: Ludouicus Germaniam, Allemanniam, Bauariam, Elsatiam, et eam Heluetiae partem quae ab oriente ad Vrsam porrigitur: Carolus demum, qui Caluus nominatur, Franciam, quae Mosam et Oceanum Britannicum terminos haberet. Ludouici et Lotharii, quantum ad Heluetiam, ita se diuisionem et regnum habuisse, ex illis, quae Collegio Lucernensi fecerunt, instrumentis perspectum est. Quibus Ludouicus quidem, quae versus Albim montem Turego incumbentem eidem Collegio confirmat, contra Lotarius alia ad Emmatum fluuium sita, muneri donat. Ingreditur vero Emmatus paullo infra Luceriam flumen Vrsam.

LOTARIVS ITALIAE, LOTARINGIAE, BVRGVNDIAE REX IV IMP. III. [Note: Regnauit annos 15.] LVDOVICVS GERMANIAE. ALLEMANN. REX IV. [Note: Regnauit annos 36.] Lotarius, quamdiu quidem voluit, feliciter defunctus est, sed siue praeteritorum recordatione, quae primo, in patrem Ludouicum, tum fratres mouerat siue rerum humanarum taedio, aut despectu cum inter filios regna diuisisset, Ludouico Italiam et


page 112, image: bs0112

imperii titulum: Lothario Lotharingiam, et Burgundiam minorem, et cisararicam: Carolo demum Prouinciam Allobroges Lugdunenses, adsignasset, monachum professus est [Note: A. D. N. 855.]. Nec Carolo vita diuturna fuit, fratres sine contentione eius regnum diuisere.

LOTHARIVS II. LOTARINGIAE ET BVRGVND. REX V. [Note: Regnauit annos 14. A. D. N. 859.] Hunc sua libido perdidit. Cum enim Thietburgam nobilis in Burgundia comitis filiam vxorem duxisset, Hugberti abbatis sororem, quo etiam nomine eum Burgundiae minori, siue Heluetiae praefecit, multa caussatus, et vero etiam adulterii falsis et corruptis testibus accusatam, a se dimisit [Note: Rhegino Chron.]: diuortium probantibus Guntaro Agrippinensi, et Tetgaudo Treuerorum episcopis, Valdradamque, florentem aetate, et forma puellam sibi collocauit. Nec monitus licet a summo pontifice, amentia et furore abstinuit. Quapropter non solum pontifex episcopos, qui connubium diremissent, dignitate deiecit, sed etiam ipsum regem communione piorum exclusit. Qui cum demum ductus poenitentia, facti ad eius iram deprecandam in Italia descendisset, Romamque profectus esset, in reditu morte absumtus est Placentiae [Note: A.D.N. 870.].

Ad Lotarii regna extemplo Caluus oculos, animumque adiecit. Sed ne eodem tempore duos Ludouicos inimicos pararet, Ludouicum nepotem imperatorem, et Ludouicum Germaniae regem fratrem, vnum sibi deuinciendum existimauit. Itaque fratre in partem regni adsumto, quam petierat Lotharingiam, Burgundiamque minorem vltro concessit, cetera, vt provinciam, et praecipue Lugdunenses Araricamque prouinciam, sibi vsurpauit, frustra contra pugnantibus Ludouici imperatoris et eius nomine Romani pontificis legatis [Note: Aimo siue quis alius continuator lib. 5 c. 25.]. Et sane Ludouicus Germanus ad eorum mandata procliuior, et quidquid Lotarii regni habebat, remisit. Caluus, vt ad omnia peruicacior, ita praecipue Nortmannicum tumultum pro caussa, cur imperatoris mandatis indulgere non posset, habuit. Interea vita egressus est Ludouicus imperator: quam occasionem etiam Caluus arripuit restituendi in Francia Romani imperii. Magnis igitur itineribus Italiam ingressus, frustra obnitentibus et Alpes eum armata manu insidentibus Ludouici Germanici filiis, Carolo et Carolomanno, Romae a Ioanne Papa Imperator coronatus est Kalendis Ianuarii [Note: A. D. N. 876.]. Ex Italia rediens primo Bosonem Iudithae vxoris fratrem, Insubriae ducem constituit, tum vt imperatoriae maiestatis, et in reges reliquos potestatis argumentum daret, eumdem Prouinciae regem nominauit. Obierat eodem tempore Francofurti Ludouicus Germaniae rex V. Kal. Septemb. relictis filiis Ludouico, Carolo, et Carolomanno. Eo sibi magis enitendum ratus Caluus, subito in fratres, pro diuisione paternae hereditatis nondum satis concordes, exercitum duxit. Sed a Ludouico filio ita acceptus est, vt vix fuga, omnibus impedimentis amissis, effugerit, nonis Octob. [Note: A. D. N. 877. Aimo lib. 5 c. 30.] Sequenti anno, eodem quoque die, febri, aut Sedechiae medici dolo, dum in Italiam molitur iter, mortuus est [Note: A. D. N. 878.]. Primus fuit regum Franciae, qui comitibus suis et militibus abbatias et ecclesiasticas res per ambitum diuisit. Reliquit filium Lodouicum, cognomine Balbum quem Ioannes Pontifex imperatorem coronauit. Sed is paullo extra biennium vitam extraxit. In Germania vero Ludouicus rex, itemque Carolomannus fratres, eodem prope tempore obiere, ille neminem; hic Arnolphum filium nothum reliquit, qui postea imperauit.

Carolus proinde, Crassus vulgo a corporis forma dictus fratrum tertius, cum multus Italorum Francorumque, et Germanorum fauor in eum iam multo ante extitisset, Romam profectus, imperii coronam ab eodem Ioanne VIII accepit [Note: A. D. N. 880.], rara vnius pontificis fortuna tres Romanorum imperatores intra annos quatuor coronantis.

CAROLVS CRASSVS GERMAN. ALLEMANN. AVSTRAS. ET BVRGVND. MINOR REX V. IMP. R. S. A. [Note: Regnauit annos 8.] Primus hic fuit, qui imperium Romanum in Germaniam transtulit, stabiliuitque quique post Carolum Magnum non solum Germaniae, sed totius adeo Galliae regimini praefuit. Multae in eo virtutes, et manu non impiger habebatur. Sed postea


page 113, image: bs0113

animo, tum etiam vita defecit, et cum eo Carolinorum Francorumque vigor pariter exstinctus est, adeo prisca illa et ingenita virtus per dissensiones et ambitus, veluti per partes dissoluta et infracta vix parti moderandae par esse potuit, donec vtrumque imperium, quod Franci hactenus fortiter adseruerant in alias familias: hoc quidem ad Gallos Capetos, illud ad Germanos, Saxones, Francones, Sueuos, Bauaros, deinceps deuolueretur, dum apud Habsburgios, Heluetios, et Austriacos inde progenitos, tanquam in portu consisteret. Praeclare et de Crasso et super hac re Rhegino abbas, horum temporum scriptor egregius [Note: Lib. 2 Chron.]: Carolus, in quit, imperator tertius huius nominis et dignitatis obiit pridie Idus Ian. [Note: A. D. N. 838.] sepultusque est in Augia monasterio, vulgo Richenau, in lacu Veneto[Note: Sepulturam suam Zurzachii elegerat, sed morte subita praeuentus est.] [transcriber: footnote sign (bb) is missing]. Fuit vero hic Christianissimus princeps, Deum timens, et mandata eius ex toto corde custodiens. Ecclesiasticis sanctionibus deuotissime parens, in eleemosynis largus, orationi et psalmorum melodiis indesinenter deditus, laudibus DEI infatigabiliter intentus, omnem spem suam et consilium diuinae dispensationi committens. Vnde et ei omnia felici successu concurrebant in bonum, ita vt omnia regna Francorum, quae praedecessores sui, non sine sanguinis effusione, cum magno labore acquisierant, ipse perfacile in breui temporum spatio sine conslictu, nullo contradicente, possidenda perceperit. Quod autem circa finem vitae dignitatibus nudatus bonisque omnibus spoliatus est [Note: Substituto Arnulpho ex fratre nepote imperatore, biennio antequam obiret, cum per animi impotentiam pracesse vltra non posse videretur.], tentatio fuit, vt credimus, non solum ad purgationem, sed quod maius est, ad probationem. Si quidem hanc, vt ferunt, patientissime tolerauit in aduersis, sicuti in prosperis gratiarum vota persoluens, et ideo coronam vitae, quam repromisit DEVS diligentibus se, aut iam accepit, aut absque dubio accepturus est. Post cuius mortem regna, quae eius ditioni paruerant, veluti legitimo berede destituta, in partes a sua compage resoluuntur, etiam non natur alem dominum praestolantur, sed vnumquodque de suis visceribus regem sibi crearidisponit. Quae caussamagnos bellorum motus excitauit, non quia principes Francorum deessent, qui nobilitate, fortitudine, et sapientia regnis imperare possent, sed quia inter ipsos aequalitas generositatis, dignitatis, ac potentiae discordiam augebant, nemine ceteros tantum praecellente, vt eius dominia reliqui se submittere dignarentur. Multos enim idoneos principes ad regni gubernacula moderanda Francia genuisset, nisi fortuna eos aemulatione virtutis in perniciem mutuam armasset.

CAPVT XIII. De regno Burgundiae, a quo, quomodo et quando restitutum, deque regibus Burgundiae, qui praecipue in Heluetia imperarunt: ducum Sabaudiae origo.

1. De Rudolphis Burgundionum regibus, quot eorum fuerint, et qui primus?

2. Origo et familia Rudolphi I.

3. Qui fuerint abbates in Heluetia.

4. De eodem Rudolpho plura, a qua re commendandus, et vnde cognomen a Straetlingen sortitus.

5. Rudolphus II apud Vitodurum victus Burcardi filiam ducit in matrimonium, et Henricum Aucupem imperatorem lancea sacra pacat.

6. Lanceam illam pro tutela imperii fecisse, eamque labarum fuisse: labari descriptio.

7. Rudolphus in Burgundiae regno ab imperatore confirmatus in Italiam contra Berengarium vocatur.

8. Rudolphus rex Italiae salutatus.

9. Guido Arelatensis contra Rudolphum ab Hermingarde in Italia sollicitatus.

10. Dolus Hirmingardis contra Rudolphum, quo prorsus Italia cedere cogitur.

11. Confutati, qui Rudolphum Burgundum Franciae regem fuisse arbitrati sunt: discrimen vtriusque regis.

12. Cunradi Burgundiae regis per Hirmingum Helvetium felix cum Hungaris congressio.

13. Cunradi regis contra eosdem Hungaros stratagema.

14. Cunradus rex omnibus Othonis imperatoris bellis socius et auxiliarius.

15. Liberi Cunradi regis.

16. Quare Conradus Pacificus dictus.

17. Rudolphus III, Burgundiae rex, Ignaui nomen vnde acceperit, et quae per Beraldum Saxonem in Italia gesserit.

18. Sabaudiae ducum origo.

19. St. Mauritii reparatio.

20. Rebelliones ob matrimonium sterile, quae reprimuntur.

21. Rudolphus regnum suum Cunrado imperatori tradit, constituto Henrico ex Gisela nepote herede.page 114, image: bs0114

NUlla prope quaestio implicatior, quam quae de vltimis Burgundionum regibus; adeo numerus, origo, gesta pleraque parum manifesta sunt. Neque tamen duos tantum Rudolphos, vt Paradinus [Note: Lib. 1. Annal. Burgund.] et alii, constituam, aut ad senarium eos numerum cum Latio [Note: Lib. 11 Migr.] producam. Nam cum supra centum triginta annos, Sigeberto auctore [Note: In Chron.] regnarint, credibile est plures fuisse, quam duos: et si, quos ponit Rudolphos sex Lazius, adcuratius perspexeris, in duos aut tres tantum conuenire reperies. Rudolphum primum vocatum, qui primus eam, quae inter Iurassum est et montem Iovis, quem nunc S. Bernardi vocamus, provinciam, siue Heluetiam occupauit, omnium sententia est. Qui cum se apud D. Mauritii coronandum curasset, regem se Burgundiae nominauit, eamque fortiter contra Arnolphum imperatorem et eius filium Zundibaldum defendit, et tenuit.

RVDOLPHVS I. BVRGVNDIAE REX VLTIMAE. GENTIS. [Note: Regnauit annos 23. A. D. N. 888.] De hoc ita Rhegino, cum Caroli Crassi mortem, vt supra recensuimus, notasset: Per idem tempus Rudolphus, Conradi nepos, Hugonis abbatis, de quo supra meminimus, prouinciam inter luram et Alpes Penninas occupat, et apud S. Mauritium, accitis secum quibusdam primoribus, et nonnullis sacerdotibus coronam sibi imposuit, regemque se adpellari iussit. Posthaec mittit legatos per vniuersum regnum Lotharii [Note: Hoc regnum Lotharingam, Elsatiam, Heluetiam, Burgundiam et Prouinciam continebat.], et suasionibus pollicitationibusque episcoporum, et nobilium virorum mentes in sui favorem demulcet. Quod cum nunciatum esset Arnulpho, illico cum exercitu super eum irruit. Ille per artissima itinera fuga dilapsus in tutissimis rupium locis, salutis praesidium quaesiuit omnibusque diebus vitae suae. Arnulphus et Zundibaldus filius eius eumdem Rudolphum persecuti sunt, nec tamen eum laedere potuerunt. Quia, vt supra expressum est, loca inaccessibilia, quae semitis tantum peruia sunt, insequentium confertas acies procul ab ingressu repellebat. Postea: Arnulphus cum valido exercitu Langobardorum terminos intrauit, etc. Peruenit autem vsque Placentiam. Inde conuersus est per Alpes Penninas, Galliam intrauit, et Sanctum vsque Mauritium peruenit, Rudolpho, quem quaerebat, nocere non potuit, quia montana conscendens, in tutissimis locis se absconderat. Regionem inter Iuram, et montem Iouis exercitus grauiter attriuit. [Note: A. D. N. 894.]. Haec super Rudolpho, qui primus, vt diximus, suae gentis, Burgundionum regnum post tot secula reparauit.

Quis vero Conradus ille fuerit Rudolphi pater, parum, vt cetera, certum. Arbitror fuisse eum, qui Hugbertum abbatem interfecit. Huius Hugberti sororem Thietbergam Lotharius, Austrasiae et Burgundiae rex, Lotharii imperatoris filius, matrimonio sibi adiunxerat, vt etiam supra notauimus, eaque adfinitate ducatum illi Transiuranum, siue quidquid inter Alpes et Iuram Heluetiae est, concesserat. Rhegino: Lotarius Hugberto abbati inter Iuram, et montem Iouis commisit [Note: A. D. N. 859.], eo quod tunc fidelissimus putaretur, vtpote adfinitate coniunctus propter sororem Thietbergam. Vbi vero eamdem Thietbergam vxorem legitimam Valdradae pellicis insano amore coecus Lotarius repudiasset [Note: A. D. N. 864.], grauesque propterea poenas pertulisset, Hugebertus sororis iniurias vlturus etiam rebellauit, Lotarii regnum vastauit, eius ministros expulit, donec tandema Cunrado comite obtruncaretur [Note: A. D. N. 866.]. Idem Rhegino: Hac tempestate Hugbertus abbas, frater Thietbergae reginae, contra Lotharium regem rebellare exorsus est. Collecta quippe praedonum manu valida, rapinas exercere coepit, interfectisque aut fugatis Lotarii fidelibus, qui finitima possidebant loca, agros, villasque eorum, suae factionis sectatoribus distribuit. Ad huiusmodi temeritatem comprimendam Lotarius rex semel iterum, atque tertio exercitum produxit, frequenter etiam cum ducibus armatorum multitudinem direxit; sed minime banc praesumtionem exstinguere potuit, quia loca inaccessibilia erant inter Iuram, et Alpes Penninas, seditiosis munitissima itinera et difficilem ingressum praestantia. Attamen idem acephala. Hugbertus novissime


page 115, image: bs0115

a Conrado comite peremtus est, iuxta castrum, quod Vrba dicitur [Note: Orbach ditionis Friburgensium et Bernatum.]. Hunc igitur Conradum existimo, a Lothario rege eum Heluetiae, quem tenuerat Hugbertus abbas, ducatum accepisse, fratremque eius Hugonem eiusdem abbatiam.

Erant vero abbates hi, principes et primae auctoritatis viri, quibus pro suis erga reges officiis monasteria opulentissima, possessionesque ecclesiis dicatae addicebantur: ipsi decanos inter monachos constituebant, qui fratrum curam haberent et sacerdotia exercerent; abbatum nomina, reditus, possessiones, villas, cetera in se transferebant. Clarum ex Aimone, siue quisquis fuit, quilibrum 5 [Note: Cap. 34.] adiecit, vbi de S. Germani abbatia sermo: Ea tempestate [Note: A. D. N. 877.], inquit, Gauzelinus, abbas coenobii S. Vincentii sanctique Germani dominum adiit, imper atorem Carolum Caluum, petens quatenus stipendia monacborum sub eo degentium, per priuilegii sui auctoritatem disponeret, ne per succedentia tempora auaritia abbatum de iis, quae auctoritas regia statuerat, aliquid mutilaret. Quod quamvis simplici animo egerit, cupiditas tamen principum Francorum subsequentium in hac ordinatione oculum aperuit. Nam quamvis prudentissimus abbas Irmino omnium redbibitiones villarum, S. Germani videlicet vsque ad vnum ouum, ac pullum, vel etiam scindulam [Note: Germano Francicum vocabulum Schindeln, asserculus.], scripto sub vno, comprehendit, et quantum monachi in proprios vsus haberent, quantumque abbas ad exercitum regis, vel in proprium sibi vindicaret, disposuit, tamen vigore decedente regum Robertus comes Parisiorum, qui marchio Francorum vocabatur, frater videlicet Odonis regis, nec non Hugo Magnus, quin etiam vsque ad tempor a Robertiregis, ea quae abbates accipiebant, sibi addixerunt et statuentes decanos monachis, sibi nomen abbatis vsurpauerunt. Ea vero, quae tunc sibi ex rebus ecclesiaslicis vindicarunt, propriis militibus distribuerunt, et iuri ecclesiastico subtraxerunt. Hactenus Aimo. Priuilegium super hac re Caroli imperatoris datum est 12 Kal. Mai. Ind. 5, regni eius anno 32, actum in monasterio St. Dionysii. Vnde et Suidegerus [Note: In Chronicis Franciae Gallicis.]. Abbates, inquit, in antiquis historiis non sunt monachi, vel religiosi, sed barones magnatesque seculares, quibus abbatias, vel monasteria princeps dat ad tempus vel quoad vixerint. In qua, arbitror, sententia idem dixit Aimo supra memoratus [Note: Lib. 5 c. 1.]: Carolus ordinauit per totam Aquitaniam comites, abbatesque, nec non alios plurimos, quos Vassos vulgo vocant. Alibi [Note: Cap. 36.]: Ludouicus quos potuit conciliauit sibi, dans eis abbatias, et comitatus, et villas. Quae ego pluribus hac Hugberti abbatis occasione attuli, vt, qui fuerint abbates hi, de quibus in historia horum temporum passim mentio, magis clareret: et simul origo huius instituti, quod tantopere ad suam perniciem reges posteri amplexisunt, innotesceret.

Sed Rudolphus, vt ad eum redeamus, Conradi comitis filius, paternis titulis non contentus, ducatum, quem a patre acceperat, in regnum conuertit, extulitque, eo, quo diximus, modo. Et multa erant, quae eum egregiae fortitudinis et animi virum, ad aliquid grande et magnum solicitarent, felicemque successum pellicerentur. Inprimis eorum temporum turbae et noui hostes, Nortomanni in Gallia, Hunni in Germania, qui eos, qui rerum in vtroque regno summam tenebant, tantisper continere posse videbantur, dum suas ipse opes firmaret, alter vtrique parem se redderet. Sed praecipue regentium vilitatem contemnendam pntabat forti viro indignam. Arnolphum enim in Germania imperatorem Carolomannus ex concubinasusceperat: Galliam Ludouicus, et Carolomannus Ludouici Balbi imperatoris filii spurii, etiam administrabant. Ipse Rudolphus suam a Carolo Magno originem deducebat, seque proinde regno et imperio dignum et capacem legitime adserebat. Id ex eo versiculo, qui de Gisila est apud scriptores, Conradi, huius Rudolphi nepotis filia, intelligi potest.

Quando post decimam numeratur linea quarta,
De Carolo magno processit Gisila prudens. [Note: Otho lib. 6 c. 28.]

Quae si de Carolo Magno, multo magis Rudolphus ex quo ea descendit. Sunt, qui Rudolpho cognomen Straetlingen tribuunt, Rudolphumque a Straetlingen vocant [Note: Latzius lib. 11. migrat. et alii.]. Sane comitum a Straetlingen (quidam eos


page 116, image: bs0116

tantum inter barones locant) admodum prisca, et nobilis in Heluetia memoria, vtpote qui Vimmisium, Sebedalios, totumque illum Alpium tractum possiderent. Ex eadem, credo, stirpe adhuc sub Friderico II, Rudolphus, et Heinricus a Straetlingen viuebant [Note: A. D. N. 1248.]. Arcem Straetlingen supra Dunum, secundum lacum, Bernenses euerterunt [Note: A. D. N. 1383.] bello, quod in gratiam Salodorensium cum Kiburgiis gessere. Rudolphus relicto vnico [Note: Habuit etiam siliam quae Bonifacio, comiti Italiae collocata est.] filio Rudolpho obiit eodem, quo Ludouicus imperator Arnulphi filius anno [Note: A. D. N. 911.], quo in maiore errore versanturii, qui eum bella in Italia gessisse memorant, et postremum Franciae regnum obtinuisse, sed hac de re postea.

RVDOLPHVS II BVRGVNDIAE REX II. [Note: Regnauit annos 26. A. D. N. 919.]

Hic non contentus patrii regni limitibus, contra Allemanniam arma et exercitum duxit. Sed apud Vitodurum praelio superatus a Burcardo Allemanniae duce, etiam de reliquo in discrimen venisset, nisi eodem tempore Henricus Othonis Saxoniae ducis filius, cognomento Auceps, imperator creatus esset, cum quo Burcardo per ambitum non conueniebat, qui proinde pacem a victis, quam victoriam prosequi maluit. Iuncta et adfinitas, quo firmiores vires essent, et Rudolpho Berta filia collocata. Sed Henricus quoque imperator eadem de caussa animum a Rudolpho alienauit, bellumque minatus est; verum cum lanceam illam, quae Constantini M. fuisse dicebatur, ab eo accepisset, non solum Burgundiam, et quae possidebat, confirmauit, sed etiam muneribus et Sueuiae non poenitenda parte adauxit. Vnde Luitbrandus [Note: Lib. 4 c. 12.], de ea lancea: Quanto autem amore rex Henricus praefatum inaestimabile donum acceperit, tum in nonnullis rebus: tam in hoc praesertim claruit, quod non solum eo donantem se auri argentique muneribus, vtrum etiam Sueuorum prouinciae parte non minima honor auit.

Sigebertus hanc a Rudolpho minis, et precibus exortam lanceam scripsit [Note: In Chronic.], eaque pro imperii insignibus, et tutela imperatorem vsum: Lanceam, inquit, mir andi operis, et clauis IESV Christi crucifixi sanctisicatam, quae dicitur primi et magni Constantini imperatoris fuisse, donatam Rudolpho regi Burgundionum, et Italiae, a Samsone comite, rex Henricus precibus, minis, muneribus, addita etiam parte prouinciae Suevorum, a Rudolpho extorquet, et hanc ad insigne et tutamen imperii posteris relinquit. Idem quoque Otho confirmauit; de Henrico: Lanceam quoque, inquit, sacram, quam reges nostri hactenus habent, ab Rudolpho [Note: Corrupte legitur in vulgatis Arnolfo.] Lugdunensis Galliae, seu Burgundionum rege, minis extorsit. Ego hanc lanceam fuisse arbitror labarum, cuius descriptionem et imaginem pluribus exposuit Baronius [Note: Tomo 3 et 4.]. Certe non vno loco, multis ostendit idem auctor [Note: Annal. etcles. tom. 5.] exemplis, imperatores Romanos praeuio et duce labaro, quod Crucis et Christi signaculum continebat, praeclarissimas victorias reportasse feliciterque bellis perfunctos esse.

Burgundiam vero Rudolpho, et eius posteris confirmatam idem Otho videtur ostendere [Note: Lib. 6 c. 18.], cum diuisionem illam Austrasiorum regni factam inter Carolum Simpl. Franciae regem, et Henricum imperatorem recenset: Burgundiam enim dicit per se habuisse suum regem, quod non fecisset, nisi ea imperatoris voluntas fuisset. Cum, inquit, Henricus cis Rhenum regnaret, et de Belgica cum Carolo disceptaret, ex volunt ate amborum adbuius litis scrupulum decidendum, die in oppido Bunnae constituta, Belgica [Note: Hoc est, Lotaringia.] Henrico cessit, ac Carolo Celtica tantum, et Aquitania, parsque Lugdunensis, Burgundia per seregem habente, remansit. Rebus in hunc modum domi compositis et stabilitis RVDOLPHVS ad Italiam animum et cogitationem convertit [Note: Onuphr. Sigon. lib. 6.]. Vocabatur ad id regnum contra Berengarium capessendum. Principes factionis erant Lambertus episcopus Mediolanensis, Adelbertus marchio Eporegiae, Odalricus et Gilbertus comites: qui cum forte cum suis, et non exigua armatorum manu prope Brixiam consultant, in eos Berengarius, rerum quae gerebantur non ignarus, Hungaros, qui eo tempore, in Venetia erant, concitauit, im petuque facto, re inopinata, non paucos oppressit, aut cepit, quae res properare Rudolphum compulit.page 117, image: bs0117

Facto igitur maximo Burgundionum, praecipue vero Heluetiorum exercitu, in Italiam descendit, et ab omnibus prope Italiae rex salutatus est [Note: A. D. N 920. Luitbrandus lib. 2 c. 16 et 17.]. Berengarius Veronam, quae sola supererat, se abdidit. Regnauit Rudolphus pacifice, et cum laude, omniumque fauore per triennium. Sed vt Itali exteros libentius suscipiunt, quam patiuntur, insita mobilitate, et rerum novarum studio, non pauci nobilium rursum Berengarium solicitare coeperunt. Vnde nouum bellum, et apud Florentiolam praelium [Note: A.D.N. 823. Idem auctor cap. 17.], quo in praelio Rudolphi opes concidissent, nisi Bonifacius eius propter sororem adfinis auxilio per tempus aduenisset. Berengarius victus, et profligatus. Italia rursum Rudolpho quieta et subiecta. Ipse in Burgundiam se recepit.

Et pauci fuere anni, cum denuo rebellarunt Italienses, Hirmingardis Eporegiensis marchionis Adelberti vita defuncti coniugis, et Lamberti Mediolanensis episcopi praecipue auctoritate: Nobilis illa quidem et patris opibus, Tusciae marchionis, ad maritales adiunctis, late potens, sed famae parum bonae, Guidonem Arelatensem comitem contra Rudolphum inuitauit. Rudolphus, quae contra se probantur perspectis, exercitum maximum in Italiam rursum deduxit, adsumto inter auxiliarios Burcardo Allemanniae duce socero, qui cum, relicto Eporegiae genero, ad Mediolanenses legatus profectus esset, contra ius gentium Lamberti insidiis interfectus est: Luitbrandus [Note: Lib. 3 c. 4.] id accidisse scribit, quod minas quasdam, lingua Germanica, effudisset, quas per interpretem episcopus intellexerit.

At vero Rudolphus iam quoque soceri necem vlturus, motis castris, continuo ea ante Ticinum metatus est, vrbemque, in qua Hirmingardis et plerique rebellium ranquam locum eo tempore munitissimum se receperant, artissima obsidione cinxit, expugnassetque, nisi eius foeminae litteris fraudulentis, quibus scilicet suorum militum principumque fidem in suspicionem vocabat, deceptus, et circumuentus coepta deseruisset, damnataque gentis levitate, et perfidia, se, re infecta, in Burgundiam retulisset [Note: A. D. N. 926.]. Ad postremum Guidoni, omni ex parte, Italia cessit, pactoque pro ea Arelatense regnum, siue comitatum Rudolphus accepit, antiquissisimum Burgundiae regum titulum; deinceps ita vitae reliquam, confecit, vt non absque magna sanctitatis opinione decesserit, relicta Berta vxore: liberis, Conrado, qui successit, Burcardo Lausanensi episcopo, et Rudolpho posthumo; Adelhaide, quae primum Lotario Guidonis Italiae regis filio nupsit, tum Othoni I imperatori collata est Gerburgi, quam Hermannus Gebhardi Franciae ducis filius, cui post Burcardi necem Sueuiae aut Allemanniae, ducatus traditus, vxorem duxit.

Tradiderunt auctores praecipui nominis et auctoritatis [Note: Langius, Gillius, Paradinus, alii.], Rudolphum hunc cum Italia abiisset, ad regnum Franciae vocatum, lectumque a Carolo Simplice Peronae capto, caussa addita, quod eius per nouam salutaris aquae generationem Carolus pater esset; qua in re non vnum ob errorem multifariam conuincuntur. Nam primo Rudolphus Franciae Richardum patrem habuit Burgundiae ducem, non Rudolphum, aut Cunradum; Quod iidem auctores etiam confitentur. Deinde Burgundus liberos reliquit: Franciae rex nullos. Ille in oppido Senonum sepultus, mortuus Antiosiodori: noster Paterniaci, vbi post eius mortem basilicam Berta coniux exstruxit dotauitque regia Burgundionum munificentia et pietate.

CVNRADVS BVRGVNDIAE REX III PACIFICVS. [Note: Regnauit annos 53. A.D.N. 938.] Huius regis admodum adolescentis primum contra Hungaros consilium bellumque fuit. Vastatis, quae in Brisiacis erant Secconium Rheni insulam populari animo destinauerant, eoque in loco flumen continenti ponte copulare. Praemissa igitur copiarum non exigua manu, cum impedimentis in vallem Fricciam [Note: Frickthal.] irruperant; ferroque et flamma perdebant omnia, quibus Hirmingus nobilis, et opulentus, sed manu praecipue fortis ea in regione vir obvius factus pene omnes, qui transierant, interfecit, aut in Rhenum fugauit, frustra inclamantibus, et horribili fragore vlulantibus in caede suorum, ab altera ripa, sociis, praedam ditissimam totius Allemanniae ruina factam cepit, et in hostium conspecta monasterio Secconiensi donauit.page 118, image: bs0118

Hac parte repulsi Hungari, secundum Rhenum propressi, prope Argentoratum in Sequanos et Elsatiam transierunt, et direptis quae repererant, apud Vesontium consederunt [Note: A. D. N. 939.]. Ad eos per amicitiae simulationem legatos destinauit Cunradus, qui ostenderent, paratumse esse, quas vellent sedes, dare, si, quae adhuc in regno suo Saracenorum reliquiae erant, expulissent. Id eo facilius fore, quod ab altero eamdem gentem latere esset ipse inuasurus. Saracenis vero, qui iam a Caroli Martelli equitum magistri tempore, montana quaedam et inaccessibilia loca in Burgundia occupauerant, tenuerantque, exiguo tributo hostem communem adorirentur, virosque coniungerent, si tributi in posterum leuamentum, et sedium in perpetuum confirmationem obtinere vellent, rescripsit et adhortatus est. Id consilii eo spectabat, vt concisis vtriusque gentis hosticae viribus, cum vix alteri par esse posset, vtrumque populum facile exterminaret aut in quas vellet conditiones adigeret. Quod et feliciter praestitit, internecione deletis Hungaris, Saracenis prope exstinctis, Egghardo monacho S. Galli auctore.

Sunt scriptores, qui Othonem I imperatorem Burgundiam subiugasse, imperioque adiunxisse, tradiderunt [Note: A. D. N. 945.]. Quidquid eius sit; satis constat, Cunradum regem Othone imperatore familiariter vsum esse, eius omnibus prope bellis, quae plurima in Germania, Francia, Italia gessit, interfuisse, unradi hortatu et precibus bellum imperatorem contra Berengarium Italiae tyrannum, quisororem suam Adelheidem, Lotarii Italiae regis viduam, Papiae obsidebat, gessisse, tyrannum expulisse reginamque Adelheidem liberatam sibi matrimonio collocasse, ex eaque Othonem II suscepisse [Note: A. D. N. 951.].

Habuit Cunradus rex vxorem Mathildem, Lotharii regis Franciae, qui Ludouico Transmarino patri successerat, sororem, quo ex matrimonio magnam prouinciae Lugdunensis partem Burgundiae regno adiunxit. Ex ea habuit filios RVDOLPHVM et CVNRADVM; filiam Bertam, quae nupsit Odoni Campaniae comiti; et Giselam, quae primo matrimonio Ernesto Sueuiae duci sociata, ex quo Ernestum II et Hermannum Sueuiae etiam duces genuit, secundis nuptiis Cunrado Saliquo imperatori, ex quo concepit Henricum III imperatorem, cognomento Nigrum.

Fuit vero adpellatus, glorioso, et commemorabili nomine Pacisicus, quod sub eo Burgundia, totannis, summa pace, otio, et tranquillitate floruit, pulsisque, et caesis Hunnis, belli nullum incommodum experta est: vita functus est senex, magno sui desiderio relicto [Note: A. D. N. 990.].

RVDOLPHVS III, BVRGVNDIAE, REX IV. [Note: Regnavit annos 44.]

Ignauus vulgo nominatus, non aliam, credo, ob caussam, quam quod in tolerandis subditorum iniuriis et insolentiis facilior esset, quam regia maiestas postulare videretur Bella tamen per se pauca, alieno ductu, nonnulla habuit. Primus vero fuit, qui Beraldum, Hugonis Saxoniae ducis filium, Othonis III imperatoris ex fratre nepotem, extulit, honoribus et dominiis locupletauit. Fuerat is contra Arduinum Eporegiae marchionem, qui se Italiae regem ferebat, in Italia ab Othone patruo constitutus, vicariusque imperii siue legatus, in cisalpina Gallia nominatus [Note: A. D. N. 998.]. Qui cum multa strenue gessisset, Arduinum regem ad Canapitium contriuisset, Ligures et Genuenses lasciuientes compressisset, magnamque nominis famam peperisset, Rudolpho rege Burgundiae regni Arelatensis pro-rex electus est, Allobrogesque et Maurianam ab eo accepit, quibus Cottias Alpes, et Pedemontana, superato Manfredo marchione Secusino, adiunxit.

Is est Beraldus, quem alii Geroldum, alii Bertoldum vocant, a quo serenissima et florentissima Sabaudiae ducum ad haec vsque tempora propago emanauit. Obiit nominis celebritate et gloria plenus aetatis an. 44, relicto Vmberto filio, primo Sabaudiae comite, ex Catharina Palatina Schirensi [Note: A. D. N. 1024.], qui Equestres et magnam Antuatium partem a Cunrado imperatore post Rudolphi regis mortem accepit.

Rudolphus vero rex habuit vxores duas Hermengardim, de quo fit mentio in reparatione S. Mauritii apud Agaunum. Illud monasterium olim celeberrimum, quod eo tempore pene occiderat, alienatis vel absumtis temporum incuria aut calamitate plerisque possessionibus, rogatu, et persuasu


page 119, image: bs0119

Hirmingardis reginae, Bertochdi et Rudolphi comitum, Hugonis episcopi Sedunensis, Henrici episcopi Lausanensis, Hugonis episcopi Geneuensis, et Burcardi episcopi Lugdunensis, aliorumque, Rudolphus in pristinum decus restituit, redditis quae deerant, nouisque additis, adauxit [Note: A. D. N. 1014.], vt huius reparationis testantur litterae, datae Agauni, eodem loco, 24 eius regni anno [Note: A. D. N. 1029.].

Habuit et Hildegardin, cuius mentionem faciunt tituli ecclesiae S. Anatolii Salinis, et aliae Cluniaci fundationes. Sed ex neutra liberos suscepit. Ea caussa fuit, cur subditi et nobiles insolentiores euaserint, nouitatis spe, et licentia dominorum recentium, Odonis praecipue solicitatu Campaniae comitis, Rudolphi ex forore adfinis, qui iam regnum Burgundiae animo conceperat. Quas ob rebelliones Cunradi II imperatoris, qui alteram sororem Giselam duxerat, vt diximus, auxilium, et praesidium inuocare coactus, res quidem in praesentia composuit [Note: A. D. N. 1025.], imperatoremque Romam proficiscentem prosecutus est, cui se Vmbertus Sabaudiae comes primus etiam socium adiunxit. Cunradus medius inter vtrumque Cinitonem Anglorum, et Rudolphum Burgundiae regem incedens, festo paschatis imperator a Ioanne XIIX pontifice coronatus, et Augustus, frequenti P. R. adplausu, salutatus est [Note: A. D. N. 1076. Gottfridus Viterbiensis parte 17. Otho Frising. lib. 7 c. 20.].

Dum vero in Italia versatur Cunradus et cum eo Rudolphus, non solum ab imperatore Ernestus priuignus Allemanniae et Sueuiae dux defecit, sed etiam a rege comes Otho nonnullaque in Aeduis et Sequanis oppida hic occupauit, volentibus et libentibus Burgundionibus, qua quidem re se ipsum omnino hereditate priuauit. Nam sequenti anno Rudolphus rex Henricum ex sorore Gisela nepotem, heredem ex asse nuncupauit, Othonem penitus exclusit [Note: A. D. N. 1029.]. Vnde Sigebertus [Note: In Chronico.]: Burgundionibus non desistentibus a consueta contra regem suum insolentia, REX Rudolphus regnum Burgundiae Cunrado imperatori tradidit, quod a tempore Arnulphi imperatoris per annos plusquam centum, et triginta gentis suae reges tenuerat, sicque Burgundia iterum redacta est in prouinciam. Ab hoc tempore annos ordinationis siue regni Burgundici numerauit Henricus, licet adhuc aliquet annos vixerit Rudolphus. Sicuti ex quibusdam titulis, quos in Burgundia fecit, apertum est. In Bisuntina ecclesia quoddam instrumentum ita subsignatum: Datum 18 Kal. Octob. anno Dominicae incarnationis 1043, indict. 01, anno autem Domini Henrici 3, ordinationis 14, imperii vero 3. Certum est, ad imperium venisse Henricum III mortuo Cunrado patre, anno Domini 1040, quo pacto tertius hic annus, cui cum resignasset regnum Burgundiae Rudolphus, annus 1029 ordinationis erit, subducto ad lineam numero 14. Alio titulo: Subscript. Datum 5 Idus Iul, anno incarnationis Domini. 1049, anno Domini nostri Henrici III. inuicti, etc. paullo supra: Signum Domini Henrici regis inuictissimi Teutonicorum tertii, secundi Romanorum imperatoris Augusti, et Burgundionum primi. Vbi vero Rudolphus sibi mortem imminere persensit, tum vero etiam regni ornamenta, sceptrum et coronam ad Henricum transferenda curauit. Otho Frisingensis [Note: Lib. 6 c. 30.]: Ea tempestate, Rudolphus Burgundiae, seu Galliae Lugdunensis rex moriens Henrico filio regis, nepoti suo regnum, cum diademate, aliisque insignibus sub testamento reliquit. Hic finis fuit Burgundiae regum, regnique Burgundici [Note: A. D. N. 1082.], quae postea secuta sint, sequenti capite explicabimus.

CAPVT XIV. De Heluetiae statu deficientibus vltimis Burgundiae regibus.

1. Otho comes Burgundiam minorem occupat.

2. Cunradus imperator contra Othonem in Heluetia.

3. Otho ad renunciandum regno Burgundiae a Cunrado cogitur et iterum rebellis interfieitur.

4. Reginardo Burgundiae comite primum remoto, dein restituto, quid in Burgundia ab Henrico imperatore actum.

5. Germaniae status sub Henrico V.

6. Item Burgundiae minoris.

7. Stephanus, Caput audax cognominatus, sacrae expeditionis socius.

8. Gulielmus cognomine Puer Burgundiae comes.

9. Comites Glanae in Heluetia celebres: Altae ripae conditio: ordinis Cistertiensis origo.page 120, image: bs0120

REgibus Burgundiae abolitis non propterea stirpis regiae in Heluetia finis. Durauit annos non paucos, dum Zaeringi Germani Burgundiam minorem regendam susciperent. Nam statim vbi Rudolphus rex vltimus vita egressus est, OTHO CAMPANIAE [Note: De comitibus Campaniae Theuetus lib. 15 c. 1 Cosmograph.], ET PRIMVS BVRGVNDIAE COMES, regni possessionem a Cunrado imperatore iure propinquitatis efflagitauit, cum nonimpetrasset, armis inuasit [Note: A. D. N. t033.]. Paterniacum, Muratum, Neocomum, et si quae tunc temporis firmiora erant oppida occupauit et praesidiis auxit [Note: Lambertus Schaffnab. Oth. Fris. lib. 6 c. 31.].

Id hoc facilius ei vsu venit quod Cunradus bello Hungarico et Polonico distineretur. Sed vbi ex sententia cessit, victorque ex Polonia in Allemanniam rediit, cum exercitu Rhenum traiecit, et Basileae de bello Othoni inferendo, adulta iam hieme, consilia iniit, incertus in Burgundiae comitatum irrumperet, an Heluetiam ingrederetur. Vastatis interim, quae circa Montembellicardi sunt, luram superare et in Heluetia bellum gerere placuit, cetera omnia procliuiora habita. NEOCOMVM obsessum. Sed propter asperitatem temporis obsidionem soluere coactus, Constantiae hiberna transegit [Note: A. D. N. 1034.].

Mox, ineunte vere, cum bellum in omnibus partibus tulisset, Othonem ita attriuit, vt supplicis forma pacem petere compulerit, iureiurandoque adegerit, Burgundiae regnum non appetiturum, tribus mensibus integris bello peracto [Note: A. D. N. 1035.]. Sequenti anno cum Cunradus in Burgundiam rediisset, omnes regionis principes in deditionem accepit, cum Lugdunensi primate, datisque obsidibus, non multo post ad sedandam ignobilis vulgi contumaciam, qui pene principibus praeualuerant, inquit Otho Frisingensis in Italiam, duce et comite Heriberto episcopo Mediolanensi, a quo Geneuae paullo ante fuerat Burgundiae rex coronatus, profectus est. Interea auctor Gottfridus Viterbiensis, Otho comes, ruptis iuramentis, in Burgundia rebellat, vbi a fidelibus imperii occiditur, et vexillum eius imperatori in signum victoriae transmittitur. Otho Frisingensis Barrum Lotaringiae castrum, in imperatoris ignominiam obsedisse comitem, eaque in obsidione a Gunzilone [Note: In Chronic.] Belgarum duceinterfectum, tradidit. Sigebertus, Lotharingiam incursasse, castella expugnasse, furore in nullo temperasse, memoriae commendauit, demum interfectum esse. Conradus rebus in Italia, Burgundiaque compositis, non minimam regni Burgundici partem Vmberto Sabaudiae comiti tradidit [Note: A. D. N. 1036.], Equestres, siue de Chablois, aut Caballenses, Agaunos et Sedunenses. Cunrado patri successit Henricus III [Note: A. D. N. 1040.]; in Burgundia vero REGINALDVS BVRGVNDIAE COMES II. Henricus imperator Burgundicum bellum continuauit. Rebellarat enim Reginaldus exemplum Othonis patris secutus, imperiumque abnuebat [Note: A. D. N. 1045.]. Sed ab imperatore coactus, deditionem fecit Salodori. Quem conuentu procerum Burgundiae ibidem confecto, in integrum restituit, pacemque hac ratione, stabiliuit [Note: A. D. N. 1046.]. Inde in Italiam abiit, vbi a Clemente II pontifice maximo imperator coronatus est [Note: A. D. N. 1048.]. Postea cum controuersiae quaedam incidissent, rursusque ad arma res inclinare viderentur, imperator cum Burgundis principibus iterum Salodori congressus est, indeque profectus Tiguri, pentecostes solennitatem transegit, et in Saxoniam se transtulit [Note: A. D. N. 1052.]. Tertium demum conuentum Salodori egit. Vnde cum abalienatis animis, Burgundi proceres recessissent, imperator bellum pararet, poeritentia ducti redierunt, veniamque et pacem ab Henrico deprecari, obtinuerunt, Hermanno contracto auctore, qui hoctempore viuebat, resque Cunradi et Henrici huius, imperatorum singulari volumine complexus est. Salodori ita res Purgundicas confirmauit, vt deinceps quieuerint, dum Burgundiae comites in Heluetia regnum tenuerunt. Frequens Henricus imperator in Heluetia egit. Nam et paullo post Tiguri principum Germaniae conuentum habuit, filioque cognomine adhuc


page 121, image: bs0121

puero marchionis Othonis filiam collocavit, sponsaliaque ibidem celebrauit, vitaque defunctus est [Note: A. D. N. 1056.], vti et sequenti anno Reginaldus [Note: A. D. N. 1057.] [transcriber: footnote signs (o) and (p) are missing; the place of footnote; cannot locate: (p) in suo chron.], cui successit [Note: A. D. N. 1075.] filius GVLIELMVS BVRGVNDIAE COMES III. Illi cognomen Magni datum ob opes et florentem statum, eximiamque bonitatem, et liberalitatem. Huius Gulielmi mentionem facit Lambertus Schaffnab. in Henrico IV, cum eius in Italiam iter describit, postquam Gregorius VII pontifex maximus sacris priuatum diris eum deuovisset, principesque, vt ab eo deficerent, compulisset. Rex Henricus, inquit, in Italiam prosiciscens intra Burgundiam, in loco, qui dicitur Bisanzum, natalem Domini celebrauit [Note: A. D. N. 1075.], satis magnifice, pro sua tum calamitate, susieptus et habitus ab auunculo matris suae [Note: Agnetis, nobilissimum principis Galliarum Pictauiae et Aquitaniae ducis Gulielmi sororis, Gottfrido et Othone testibus.] Gulielmo comite, cuius in illis locis amplissimae et florentissimae opes erant. Ea porro causa erat, vt relicto recto itinere, in Burgundiam diuerteret, quod certo compererat, duces Rudolfum Velf. et Berchtoldum omnes vias, omnesque aditus, qui in Italiam mittunt, quos vulgato nomine Clusas vocant, adpositis custodibus, anticipasse, vt nulla illic ei copia transeundi fieret. Propter illam communicationis ecclesiasticae priuationem graues in Heluetiae ea praecipue parte, quae ducatui Allemanniae coniuncta, vt in tota Germania motus, caedes, clades fuere. Nam cum Rudolphus comes Rhinfeldensis, et Sueuiae, siue Allemanniae dux, Velpho item Bauariae, et Berchtoldus Zaeringus Carinthiae duces, cum tota prope earum regionum nobilitate se foedere contra Henricum copulassent, Rudolphum etiam Rhinfeldensem regem Germaniae nominassent, ea exarserunt, iis regionibus, per partes et factiones bella, cum non pauci essent, qui etiam tum ab Henrico facerent, vt maxima pars Allemanniae, Rhaetiae, Elsatiae, Brisiacorum, ferro flammaque in solitudinem prope redacta sit, arces, vrbes, oppida insinita funditus perierint.

Gulielmus vero comes Burgundiae, Helvetiam, siue pagum Auenticensem, in pace, et flore habuit. Dixi pagum Auenticensem, quia quae in Verbigeno sunt, siue inter Vrsam et Arulam, tenebant comites Rapoto Habsburgius [Note: Qui videlicet, vt ante vidimus, primus hoc nomine vsus, cum Habsburg condidisset, vnde posteri.], Vldaricus Lentzburgius, Vernerus Badensis, quorum opes, hoc tempore, iam summae, et auctoritas praecipua, nullumque praeter imperatorem dominum aut superiorem agnoscebant. Gulielmi sororem Adelam siue Adelasiam duxit Amedeus I, comes Sabaudiae III, qua adfinitate confirmata vtriusque comitis potentia. De hoc Amedeo supra memoratus Lambertus ita mentionem fecit, eodem Henrici itinere: Exacta solennit ate natalis domini, profectus inde, cum in locum, qui Ciuis [Note: Scribo Viuis, oppidum ad Lemannum infra Losannum.] dicitur, venisset, obuiam babuit socrum suam Adelasiam [Note: Duxerat enim Henricus imperator Bertam Adelasiae filiam anno 1066.], siliumque eius, Amadeum nomine, quorum in illis regionibus, et auctoritas clarissima, et posses siones amplissimae, et nomen celeberrimum erat. Hi venientem bonorifice susceperunt. Transitum tamen per terminos suos alias ei concedere nolebant, nisi quinque Italiae episcopatus, possessionibus suis contiguos, eis redimendi itineri precium, traderet. Durum hoc nimis et intolerabile omnibus regis consiliariis visum est. Sed cum ei incuit adilis incumberet necessitas, quoquo posset pacto redimendi itineris, et illi, nec iure propinquitatis, nec tantae calamitatis miseratione, quidquam mouerentur, multo labore, et tempore in hac deliberatione insumto, vix et aegre tandem impetratum est, vt provinciam quamdam Burgundiae, bonis omnibus locupletissimam concedendi transitus mercedem dignarentur accipere. Ita indignatio Domini, non solum sacramentis, et frequentibus beneficiis sibi obnoxios, sed etiam amicos, et genere propinquos ab eo averterat. Hactenus Lambertus, quae porro ea Burgundiae pars fuerit, incertum; arbitror fuisse Antuates. Nam cum eam Lemanni ripam siue dexteram vindicarent, Sabaudiae comitcs, postea cum Zaeringis in contentionem, et ea de caussa, bellum venerunt, vt deinceps videbimus.

Gulielmo successor relictus filius


page 122, image: bs0122

STEPHANVS BVRGVNDIAE COMES IV. [Note: A. D. N. 1088.] Illi cognomentum Caput Audax. Quae eius domi fuerint facta, parum constat. Comitem et socium se sacrae expeditionis principibus, Hugoni magno Philippi Gallorum regis fratri, et Gottfrido Bullionio Lotaringo, vna cum Amedeo Sabaudiae comite, ex sorore nepote, adiunxit [Note: A. D. N. 1095.], victoriarumque particeps et auctor, obiit in reditu Famagustae Cypri [Note: A. D. N. 1099.], relicto vno filio Gulielmo, ex Agnete Conradi Zaeringiae ducis sorore. GVLIELMVS II, BVRGVND. COMES V. Iste quia admodum adolescens patrisuccesserat, Pueri nomen, pro insigni, semper retinuit, nec quae eius fuerit vita, et qua factione apud Paterniacum trucidatus sit, perspectum, aut litteris creditum est. Ita vero rem esse, manifestum ex illis Gulielmi Glanae comitis sepulcrali inscriptione, quae Altaripae legitur in haec verba: Anno 1142, 3 Idus Feb. obiit Gulielmus de Glana fundator, sepultus in praesenti tumulo, cuius pater Petrus, et Philippus de Glana, fratres, anno 1126 cum Gulielmo comite Viennensi, et Salinensi, cum multis aliis nobilibus, iniuste, ab iniustis, in occisione gladii apud Paterniacum mortui sunt, et in prioratu Cluniacensi, sito in insula lacus, sepulti.

In Heluetia principatum, celebri nominis fama, longe tenuerunt Glanae comites, et ipsi ex regia Burgundionum stirpe oriundi, domo Viennenses. Horum vltimus Gulielmus siue moestitudine paternae caedis, aut rerum humanarum pertaesus monasterium clarissimum Alt aripae prope Friburgum condidit [Note: A. D. N. 1098.], monachosque ex Burgundia, qui Molisma celebri apud Lingones caenobio in Cistertium eremum, Roberto duce, paullo ante [Note: A. D. N. 1085.] secesserant, conditoque ibidem nouo monasterio, nouaque vitae morum regula instituta, magnam sibi sanctitatis opinionem comparauerant, primus in Heluetiam transtulit. Vnde postea Cistertiensium fama per totam Heluetiam, (colligitur ex monasterii Capellae prope Tigurum fundatione, cuius primus abbas Gulielmus Altaripa accitus, Altaripensis inde dictus) et deinceps Germaniam magno pietatis, et relligionis zelo dimanauit. In sepulcri lapide hae incisae literae: ANNO. INCARNATIONIS. DOMINICAE. MILLESIMO. CENTESIMO. QVADRAGESIMO. SECVNDO. TERTIO. IDVS. FEBRVARII. OBIIT. GVLIELMVS. DE. GLANA. QVI. FVIT. FVNDATOR. DOMVS. HVIVS. Fundationem confirmauit, et in suam et successorum protectionem, cum omnibus pertinentibus suscepit Guido episcopus Lausanensis Anno Domini 1142 tertio sabbatho Quadragesimae Epact. 22 Viuiaci Gerardo primo abbate: Atque ea ratione, primum, et legitimum regiae Burgundionum stirpis in Heluetia imperium cessauit, interfecto Gulielmo Puero, et comitibus a Glana absumtis.

CAPVT XV. De titulo et rebus gestis eorum, qui primi Burgundiae praefuerunt.

1. Reginadus Burgundia, quam insalutato imperatore inuaserat, exutus.

2. Cunradus Zaeringiae dux, primus eorum, qui rectores Burgundiae dicti; inquietatus a Reginaldo.

3. Bertholdus IV, Burgundiae rector secundus: inter hunc et Reginaldum pax ab imperatore Friderico Aenobardo statuitur.

4. Bertholdus in bello strenuus, dominullius pene auctoritatis: Friburgum conditum: bellum Valesianum.

5. Bertholdus IV imperii fasces renuit: nobilitati parum acceptus bellat cum Valesianis, occisis filiis suis, sororibus hereditatem relinquit.

6. Post eius mortem Petrus Sabaudiae comes fere tota Heluetia potitur.page 123, image: bs0123

MOrtuo Gulielmo Puero, statim Reginaldus, Burgundiae etiam comes [Note: Is se tum comitem Augustodunensem vocabat.], ex eadem Viennensi familia, hereditatem propinquitatis iure adiuit, nulla habita Henrici V imperatoris ratione, locaque omnia ab vtroque Iurassi latere occupauit [Note: A. D. N. 1128. Nauclerus in Chron.]. Quamobrem saepe ab impetatore in concilium vocatus, contemsit, indignum se et regia quam praeferebat stirpe et nomine ratus, alterius parere aut subiici mandatis. Ea caussa Lotharium II imperatorem, qui Henrico V, eodem tempore vita soluto, successerat, perpulit, vt omnia, quae Gulielini Pueri fuerant, Cunrado Zaeringo, cuius, vt praediximus, ex sorore nepos erat, imperii nomine traderet, qua quidem ratione, Zaeringiae duces totius Heluetiae principatum obtinuerunt: Cum iam ante Cunradi pater Berchtoldus II pro Sueuiae ducatu praefecturam Tigurinam ab Henrico IV accepisset. CVNRADVS DVX ZAERINGIAE, RECTOR BVRGVNDIAE PRIMVS. Hoc deinceps titulo omnes Zaeringiae duces vsi sunt, in hanc fere formam: Cunradus vel Berchtoldus de Zaeringen dux, et rector Burgundiae, DEI et imperatorum gratia, iudex constitutus, et aduocatus in omne Turegum imperialem iurisdictionem habens. Bella illi ea de caussa grauissima cum Reginaldo fuerunt, nec, dum vixit, quidquam impetrare potuit. Quamuis Vrspergensis [Note: In Chronic.] Reginaldum in arce sua Monzum nomine, cui plurimum confidebat, captum et deditionem facere coactum, memoriae prodiderit. Hoc super negotio illa Guntheri praestabilis poëtae in suo Ligurino [Note: Lib. 5.], cum Beatricis, Reginaldi filiae, cum Friderico Aenobardo imperatore matrimonium memorasset, Burgundiamque finibus circumscripsisset:

Hanc [Note: Burgundiam.] comes antiqua veniens ab origine regum
Guilelmus quidam, Puerum quem fama ferebat,
Possedit, quem conspicuo produxerat ortu,
Cunradi Germana ducis, quo fraude suorum,
Vt perhibent veteres, humanis rebus ademto,
Proximus agnatus comitis, Reinaldus, et haeres
Legitimus, tantae nactus moderamina summae,
Iure suo nimium, et praeclaro sanguine fretus,
Teutonicos reges, edictaque saepe vocatus
Spreuit et Allobroges [Note: Regnum Burgundiae, cuius pars Allobroges olim.], aliis sub regibus esse
Indignum reputans, nimium memor ille vetustae
Libertatis erat, Regemque superbus agebat.
Donec ob innumeros fastus, sententia tandem
Vltrices in eum depromsit regia vires,
Ereptamque viro, regni sub iudice terram,
Nomine Cunrado fisci concessit habendam,
Vt, quasi proscripto regni spretore rebelli,
Proximus exstincto succederet ipse nepoti,
Qui mox concessos armato milite fines
Irrumpens, regale sibi defendere donum,
Et valida sancire manu tentabat: at ille
A patribus suscepta suis retinere laborans,
Plurima conseruit diuerso praelia casu.

In eandem fere sententiam Otho Frisingensis [Note: Lib. 2 c. 30. de gest. Aenobarb.]. Sed ex hac siue hereditate, siue donatione Zaeringi duces sese nominarunt; Vnde idem Frisingensis, de Berchtoldo II, huius Cunradi patre, verba faciens, quem Henricus IV imperator spe, et exspectatione ducatus Sueuiae sibi promissi, substituto Friderico a Stauffen, deiecerat. At Berchtoldus, inquit [Note: Lib. 1 c. 9.], vacuum ex hinc nomen ducis gerens, id quasi heredit arium posteris reliquit. Omnes enim vsque ad praesentem


page 124, image: bs0124

diem duces dicti sunt, nullum ducatum habentes, soloque nomine, sine re, participantes. Nisi quis ducatum esse dicat, comit at um inter Iuram, et montem Iouis, quem post mortem Gulielmi comitis filius suus Cunradus ab imperatore Lotario suscepit. Cunradus vero non solum cum Reinaldo Burgundo habuit bellum, sed etiam cum Friderico, qui Barbarosla dictus Italis, et postea imperauit, Friderici Vnoculi Sueuiae ducis filio, a quo multis praeliis fatigatus, amisso Turego, et aliis castris munitissimis, pacem ab eo petere coactus est [Note: A. D. N. 1139.]. Idem Otho Frisingensis [Note: Lib. 1 c. 26 de gestis Aenobardi.] de hoc Friderico: Post haec, inquit, Cunrado duci supradicti Berchtoldi ducis filio bellum indicit: captoque supra memorato Allemanniae oppido Turego praesidia ibidem posuit. Dehinc, iunctis sibi etiam quibusdam de Boiaria nobilibus, praefati ducis terram, cum magna manu militum, introiuit, atque ad vltima pene Allemanniae procedens, ad Zaringen vsque eiusdem ducis castrum peruenit, nullo sibi obuiaute, vel resistere valente. Non multo post etiam arcem ipsius quamdam, quae, cunctis adhuc cernentibus, inexpugnabilis esse videtur, cepit et expugnauit, ac contra multorum opinionem fortissimum et ditissimum ducem tam acriter debellauit, vt ad patrem, Fridericum, patruumque suum, Cunradum imperatorem supplicem eum venire, ae pacem petere cogeret.

Cunrado successit filius BERCHTOLDVS IV, ZAERINGIAE DVX, ET BVRGVNDIAE RECTOR II. [Note: A. D. N. 1152.] Coutrouersiam et bellum cum Reinaldo continuauit, et omnibus viribus gessit, Burgundiam vltraiuranam, siue comitatum Montisbellicardi vastauit, vnde hi Brisiaci de eo versiculi in porta arcis, quam condiderat:

Hanc dux Bercbtoldus portam struxisse notatur
A quo pro fraude Burgundia depopulatur.

Tandem Fridericus I Aenobardus imperator cum huius Reginaldi filiam vnicam Beatricem duxisset, pacem inter vtrumque principem, his terminis, posuit [Note: A. D. N. 1156.], vt Reginaldus Burgundiae eam partem teneret, quae Burgundiae comitatus nunc seruat nomen: Burgundiam minorem, siue quae in Heluetia sunt, Berchtoldus haberet. Auctor Otho Frisingensis et Gunterus [Note: Vixit enim Guntherus tempore Friderici, cuius aulae ipse nobilis.] supra nominatus:

Has inimicitias tandem sub tempore nostro
Regia sopiuit tali solertia pacto:
Scilicet, vt geminas illis in finibus vrbes
Lausannam gelidaque sitas in rupe [Note: Cana pendentes rupe Gebennas; Lucan. lib. 1.] Gebennas
Berchtoldus regeret, reliquas Reinaldus haberet.
Hanc reor ob caussam regni pro parte vetusti,
Maluit Allobrogum Berchtoldus rector haberi,
Quam comes; insolito Reinaldus nomine mansit.

Otho Frisingensis tres ciuitates inter Iuram et montem Iouis, siue S. Bernardi, Berchtoldo traditas memini, duas, Lausannam, et Gebennam nomine expressit, tertiam subticuit. Arbitror autem fuisse Sedunum. Nam ea forte caussa fuit belli Valesiani.

Berchtoldus vero fortiter rempublicam administrauit, omnibusque bellis Italicis, quae grauissima habuit, imperatoris vexilliferum se gessit, magno semper apud eum in honore et amore. Et aduersus exteros principes ipse facile par, apud suos vix nomen et auctoritatem tueri potuit. Quapropter non leues iniurias ab nobilitate Burgundica, quae principem alienigenam, ignotae linguae et moris, acerbius ferebat, passus, frenum petulantiae eorum, et insolentiae ponendum existimauit, moxque Friburgum vrbem, loco munito, et inaccessibili condidit [Note: A. D. N. 1179.], eo situ, vt cum vndique nobilitatis arcibus circumcingeretur, omnibus commendaret, de qua pluribus suo loco. Bellum vero cum Valesianis, qui eius in piscopatu praefecturam et iurisdictionem supremam agnoscere nolebant, acerrimum suscepit [Note: A. D. N. 1182.]. Sed proditione et fraude quorundam in exercitu ducum, maiorem copiarum partem perdidit, vixque, cum paucis, per secreta et abrupta montium elapsus fuga sibi consuluit. Vt demum firmiores eius opes essent, amicitiam et adfinitatem cum Humberto III, Sabaudiae comite VI, coniungendam putauit, illique Germannam, siue contracto nomine Annam filiam in matrimonium dedit, quae comiti Agnetem peperit, Ioannis, Henrici II Angliae regis filii sponsam,


page 125, image: bs0125

deinde vero vitam deposuit [Note: A. D. N. 1185.], in cuius locum nomenque venit filius BERCHTOLDVS V, ZAERINGIAE DVX ET RECTOR BVRGVNDIAE III.

Huius opes amplissimae, et potentia prae ceteris principibus hoc tempore maxima. Ea de caussa contra Philippum Aenobardi filium auctoritate Innocentii III pontificis adimperium vocatus, negauit sibi placere [Note: A. D. N. 1198.], tutius ratus ea, quae essent, per quietem possidere, quam alienis inhiando in propriorum discrimen venire. Sed huius apud nobilitatem non minor quam patris inuidia fuit, quam ob caussam exemplum paternum secutus, primo Minnidurum, vulgo Milden, et Burgdolfricos, moenibus cinxit et oppida fecit; deinde, sequenti anno Bernae fundamenta, viginti circiter passuum millibus a Friburgo ponere constituit, perfecitque [Note: A. D. N. 1191.]. Bellum cum Valesianis continuauit. Sunt auctores [Note: Paradinus chronico Sabaudiae.], qui nouum cum comite Sabaudiae incepisse prodiderunt, victumque ab eo [Note: A. D. N. 1208.]. Sed eorum parum proba, vt in aliis, ita hac quoque parte fides. Othoni vero imperatori cum abbate St. Galli belligeranti se adiunxit. Habuit ex vxore, comitissa a Vogburg, filios duos Fridericum et Berchtoldum, quos annales plerique Heluetiae prodiderunt veneno periisse nobilitatis fraude. Sepulti sunt in basilica St. Vrsi Salodori. Eius, cum sine liberis discessisset, vltimus suae gentis Zaeringiae dux, et Burgundiae rector, hereditatem adierunt sorores. Vna Aegoni comiti Furstenburgio nupserat, quae circa Harciniam sunt: altera Vernero Kiburgio, Burgdorffi comiti, qui cetera, quae in Heluetia, Auenticis et Verbigeno, obtinuit. Obiit vero Friburgi Brisiacorum, vt hic notat versiculus, qui etiam eius mortis annum prae se fert:

Cum bis sexcentis ter senis iungitur annis
In Friburg moritur Berchtoldus dux Allemannus [Note: A. D. N. 1218.].

Heluetia tum varie diuisa, et pleraque in Auenticis Sabaudiae comites sibi vindicarunt [Note: A. D. N. 1233.]. Petrus enim, comes Sabaudiae X, a Beraldo, qui ob animi magnitudinem paruus Carlomagnus cognominatus, primo Agnetem principis Fauciniaci filiam vnicam duxit vxorem, cuius proinde creuit hereditate [Note: A. D. N. 1240.]. Dein Gaestii comitatum, aut potius baroniam, vectigalem sibi reddidit [Note: A. D. N. 1259.]. Tum ab Eubalo Gebennensi, iura in eum comitatum adeptus est [Note: A. D. N. 1261.]: dimidiumque Lausannae cum Ioanne ciuitatis episcopo, aequis transactionibus pactus est. Aduocatiam oppidi Paterniaci, et summum totius iurisdictionis imperium eiusdem oppidi antistes vltro obtulit, vtque susciperet deprecatus est [Note: A. D. N. 1262.]. Cetera minis, partim deditione, sub potestatem redegit. Quorum omnium ius supremum, legitimamque possessionem Richardus Anglus, qui ad imperium vocatus erat, confirmauit Maguntiae. Ad eum non insueto cultu concesserat, eam ob caussam, tum adfinitatis memoria, vestitus semiferreus erat, et semiauratus, cuius rogatus caussam, responsum dedit, auro caesarem ornare, ferro sua se defendere. Idem Petrus cum ei se Bernenses, Kiburgiis et Habsburgiis prementibus dedissent [Note: A. D. N. 1266. Multae huius comitis virtutes, sed eius laus non minima, quod regionem Auenticensem a grassatoribus liberauit, euersa arce oppidi Russ, in quam se receperant.] pene totius Heluetiae, quae Iurasso, Arula et Rhodano includitur, hoc est, quantum Burgundiae habuerant comites, imperio complexus est.

CAPVT XVI. De origine caussaque libertatis Heluetiorum, primoque trium ciuitatum Vraniae, Suitiae, Siluaniae foedere.

1. Heluetiae status sub Friderico II imperatore, scilicet, quod tredecim Heluetiae ciuitates aut collegiis aut comitibus paruerint.

2. Excommunicato fascibusque imperii priuato Friderico, turbulentus Heluetiae status, qua arrepta occasione, ad libertatem adspirarunt Vrania, Suitia, Siluania.

3. Friderici imperatoris priuilegium Vraniis datum.page 126, image: bs0126

4. Interregnum et quae tum gesta.

5. Rudolphus Habsburgius imperator electus, Suitiis dat priuilegium.

6. Nobilitatem in Heluetia semper viguisse: post Rudolphi mortem factiones, e quibus obtinet Albertus.

7. Alberti de condendo in Heluetia principatu consilia, quae et feliciter cedunt.

8. Albertus postquam tribus ciuitatibus varie imposuit, legatos ad eos destinat.

9. Ciuitatum responsum legatis datum.

10. Albertus ciuitatibus his mittit praefectos, earum priuilegia praescindentes.

11. Praefectorum tyrannis.

12. Vicarius praefecti apud Siluanios libidine pruriens male mulctatur.

13. Suitiorum et Vraniorum praefecti Gaesleri insolentia, qui suspenso pileo suo honores decernit.

14. Libertatis Heluetiae fundamenta et auctores.

15. Isti praefecti non minus infensi nobilibus harum trium ciuitatum.

16. Gulielmi Tellii historia.

17. Siluanienses arces quomodo occupatae et euersae.

18. Nouum foedus trium ciuitatum, earumque apparamenta.

19. Contra eas, bellum parans Albertus imperator, Vindonissae interficitur.

20. Henricus imperator tribus ciuitatibus priuilegia confirmat nouumque concedit.

21. Austriacorum in vindicanda paterna caede indulgentia.

22. Mortuo Henrico imperatore, factionibus in imperio existentibus, tres ciuitates pro Ludouico facientes, a Friderici fratre communione piorum privantur et a curia Rottuillensi proscribuntur.

23. Tres ciuitates a Ludouico imperatore per litteras solamine adficiuntur et a banno proscriptioneque absoluuntur.

24. Eaedem ab Austriacis multa passae, apud Suitios praelio superiores, Suitzeri nomen acceperunt.

MOrte Berchtholdi Zaeringi non solum Burgundia minor sine rectore, sed etiam praefectura imperii Tigurina praefecto spoliata est, proindeque Heluetia omnis sine certo capite. Sed hanc postea Habsburgii comites, cum ad imperium venissent, Sueuiae ducatui, quam eadem opera erant consecuti, inclusere: illam, vt diximus, vsque ad Arulam comites Sabaudiae inuasere. Verum enimuero pretium me operae facturum arbitror, si, quis omnino fuerit tredecim ciuitatum status ratioque per haec tempora, adeoque totius Heluetiae, ante oculos proposuero. Idque eo magis, quod tum primam pleraeque caput attollere, seque aut in libertatem constituere, aut quam habebant stabilire, et confirmare coeperunt licentia temporum et Friderici II abdicatione. Et vt a Tigurino ordiar: vrbs ipsa pagi caput, collegiis monialium et canonicorum subiecta, quibusdam, quaearegibus et imperatoribus acceperat, interea priuilegiis vtebatur. Regionem tenebant ferme comites Kiburgenses: quorum vltimus, cum eadem tempestate, sine liberis discessisset, Rudolfum comitem Habsburgium, qui post imperauit, ex sorore nepotem, reliquit heredem [Note: A. D. N. 1264.]. Toggenburgensium etiam magnae iis partibus opes, et abbatum St. Galli, quibus Abbatiscellani, et bona superioris Turgauiae portio parebat; erant et comites Rapertiuillenses. Tenebant Tugium, et oppido vicina Habsburgii, Suitiorumque partem Cussenacum, Artam et Stein vicos: erat et collegio Beronensi aliquid iis in locis iuris. Vrania prope tota collegio monialium Tiguri, aut Vettingensi monasterio addicta, nonnulla etiam Beronensibus tenebantur. Iam Luceriam pagi Vrbigeni, cum pleraque regione et vicis propinquis, Murbacenses possidebant. Siluania vtraque ad collegium Lucerinensium canonicorum pertinebant, praeter quae Beronenses pariter habebant. Regionem prope totam comites Habsburgii occupabant, nempe comitatus tres Habsburgensem, Badensem et Lentzburgiorum. Erant et barones a Volhusen et Eschenbach, quorum diuitiae amplae; cetera tenebant comites Kiburgii, qui Buxdorffi agebant, ab Arberga, Nidouio, Buochs et Falckenstein. Berna, et Friburgum pagi Auenticensis, quas Zaeringi non multo ante condiderant imperioque donarant, per aemulationem, illa quidem comitibus se Sabaudiae, illud Kiburgiis, sponte sua, subiecerunt. Salodorum collegii canonicorum S. Vrsi erat. Auentici omnes comitibus Sabaudiae, Grueriensi, Neoburgensi paruere, tum baronibus Gransonio, Serrariensi et Fundano, pauci episcopo Basiliensi. Antuates omnes aut supra memorato comiti Sabaudiae, aut episcopo Lausanensi regebantur. Basilia denique, et Schaffhusia, haec quidem monasterio omnium sanctorum, illa episcopo subiecta erat. Haec fere


page 127, image: bs0127

tredecim ciuitatum ratio tempore Friderici II imperatoris, vt pleraeque scilicet monasteriis, collegiis obligatae essent, aut comitibus vicinis parerent: Nobilitas vero per illam tempestatem in Heluetia tanta, vt praeter dictos comites baronesque numerarentur stirpis comitum, et originis, vltra quinquaginta, barones centum sexaginta, nobilis et equestris ordinis vltra mille ducentos. Verum vt monasteria et eadem collegia pleraque imperio Romano sine medio subiecta, nec alteri quam imperatori vt domino, aut potius aduocato, tenebantur, ita etiam iis obligati, quam imperatorem alium agnoscebant neminem, adeoque ferme liberi omnes et seruitutis expertes erant.

Sed postea cum idem Fridericus primo communione piorum exclusus esset, tum auctoritate summi pontificis imperio excidisset [Note: A. D. N. 1265.], multae vt per Italiam, ita Germaniam, et praecipue Heluetiam turbae, dissensionesque inuasere, iis vero potissimum in vrbibus quae ecclesiasticis obnoxiae. Nam cum illi pontificis interdicta tuerentur, alii imperatorem sequerentur: discidia hinc et contentiones, et plerumque alterius partis exsilio controuersiae finiebantur. Qua occasione cum iidem, qui imperatoris partes defenderent, facile ab eo quae vellent consequerentur, tum vero quidquid fere iuris aut dominii in reipublicae administratione habuerant, aut canonici, aut monachi in se transtulerunt, vsurparuntque; ita Tigurini, ita Salodorenses, ita Schaff husiani, rempublicam, senatum, consules, aut burgimagistros aliosque magistratus, quae ecclesiasticorum iura erant, pro suo arbitratu occupauere, confirmante et adprobante Friderico omnium ecclesiasticorum, religiosorumque, adeoque omnis neligionis acerrimo hoste. Tres ciuitates (de iis enim mihi nunc quidem praecipua sermocinatio, quando hinc foederum origo) Vrania, Suitia, Siluania, cum hactenus statu libero egissent, census, reditus, cetera officia monachis, aut collegiis praestitissent, in reliquis tantum imperatorem, et imperium aut imperialem praefectum, siue vt vocat Henricus VII imperator, prouincialem aduocatum cognouissent, his contentionibus non solum Friderici partes secutae, sed vt ab eo in peculiarem eius, et imperii protectionem susciperentur, deprecatae sunt, et cum sua laude obtinuere.

Vraniorum tale priuilegium: Fridericus Dei gratia Romanorum imperator, Hierusalem et Siciliae rex, vniuersis hominibus vallis in Vre, fidelibus suis, gratiam suam, et omne bonum. Litteris et nunciis ex parte vestra receptis, et via ad nos conversione et deuotione assumpta, expositis et cognitis per eosdem vestrae purae voluntatis affectufauor abilis concurrimus, et benigne deuotionem et fidem vestram commendantes non modicum, de eo quod zelum, quem semper ad nos et imperium habuistis, per effectum operis ostendistis sub alas nostras et imperii, sicuti tenebamini confugiendo, tamquam homines liberi, qui solum ad nos, et imperium respectum debeatis debere. Ex quo igitur sponte nostrum et imperii dominium elegistis, fidem vestram, patulis brachiis amplexamur, fauoris et beniuolentiae puritatem vestris sinceris affectibus exhibemus, recipientes vos sub nostra speciali, et imperii protectione. Ita quod nullo tempore vos a nostris, et imperii dominio, et manibus alienari, vel extrahi permittemus. Dantes vobis certitudinem et plenitudinem gratiae, et fauoris quam benignus dominus effundere debet ad subditos et fideles. Vos gaudeatis in omnibus, dummodo in nostra fidelitate et seruitiis maneatis. Datum in obsidione Fauentiae an. 1240, mense Decembri, indict. 14.

Mortuo [Note: A. D. N. 1250.] denique Friderico, cum illo longissimo interregno [Note: Annorum 23.], quod ad Rudolphum Habsburgium intercessit, Germania, vniuersumque imperium veluti sine certo rectore et gubernaculis fluctuaret, grauissimisque dissensionum et bellorum procellis agitaretur, adeoque quidquid liberet, idem licere vulgo putaretur, non solum tres ciuitates sed pleraeque florentes et opulentae imperii vrbes, et respublicae libertatis, et fortunarum discrimen adiere. Quapropter tres quidem saepius dictae ciuitates Rudolphum comitem Habsburgium, oblato stipendio belli, et libertatis suae ducem, et vindicem adsciuere, magnum et militiae laude celebrem ea tempestate virum. Eumdem suis opibus Tigurini, Basilienses et Argentinenses praefecerant. Atque his omnibus cum vicinis, aut contrariae factionis, acerrimum bellum. Tigurinos


page 128, image: bs0128

Regensbergensis ex propinquo nobilis et opulens et occasionem nactus, adsidue incursabat. Argentinenses ab episcopo exagitabantur: Basilienses per sectas Stellae et Psittaci inter se diuisi: et Stellatorum propugnator Rodolphus.

Sed dum Basileam obsidet, tandem cum omnibus diuis beneuolentibus imperator Romanus adpellatus, pacis, et tranquillitatis spem certam ostentauit stabiliuitque. Trium is civitatum, cum earum operam bellis austriacis probasset, et saepe alias expertus esset priuilegia confirmauit, auxitque, vtque de iis nemo seruilis conditionis, tamquam in homines liberos, iudicare possit, diplomate constituit. Rodolphus Dei gratia Romanorumrex, semper Augustus, prudentibus viris vniuersis hominibus vallis in Suitz, liberae conditionis existentibus, dilectis suis fidelibus gratiam suam, et omne bonum. Inconueniens; nostra reputat Serenitas, quod aliquis seruilis conditionis existens pro iudice vobis detur. Propter quod auctoritate regia volumus, vt nulli hominum, qui seruilis conditionis extiterit de vobis de cetero iudicia liceat aliqualiter exercere praesentium testimonio litterarum, quas nostrae Maiest atis si illo iussimus muniri. Datum in Baden anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, regni vero decimo octauo. Id autem ea factum ratione, quod cum iis in regionibus, monasteriorum et collegiorum praecipuae opes essent et iura, plerumque constituebant aliquem ex suis addictis fidelissimum, qui eas tractaret, aut cognosceret. Quod hoc rescripto vetuit, libertati Heluetiorum maximo consulens Rodolphus.

Tradidere quidam ante dicto interregno nobilitatem e trium ciuitatum finibus erectam. Quod hinc falsum effe cognoscas, quod nunc quoque et postea maxima, iis partibus esset, vt videbimus et non minor eam libertatis cura semper attigerit. Adeoque hoc tempore summum magistratum gerebat apud Vranios Vernerus baro ab Atthingusa, apud Suitios Arnoldus Stauffacherus ex nobili et antiqua eius ciuitatis familia. Rodolpho regi, cum Kalendis Iunii [Note: A. D. N. 1291.] diem obiisset, successit electione quidem legitima Adolfus Nassouius: hereditate, an dominandi libidine? Albertus Austriacus Rodolphi filius. Hinc noua factionum et dissensionum fax accensa, quae non nisi alterius interitu penitus exstincta est. Adolphum agnoscebant abbas S. Galli, Tigurum, Salodorum, omnes Rheni ciuitates Argentinam vsque, tum praecipuae Germaniae vrbes, comites Rudolfus a Monteforti, Mangoldus Nellenburgensis, aliique extra et intra Heluetiam, plures nobilitate et opibus praecipui, tres etiam ciuitates. Alberto contra adhaerebant tota Rhaetia, Sueuia, Elsatia, tum vero omnis nobilitas vtriusque pagi Vrbigeni et Tigurini. Caeso secundo Iulii, Adolpho, tenuit solus Albertus.

Is numerosa prole, siue inexplebili cupiditate initio statim imperii de principatu in Heluetia condendo. et superiori Germania cogitare coepit. Et facile videbatur, vt imperatori, et hereditatibus paternis admodum opulenti. Iam enim in pago Tigurino possidebat comitatum Kiburgensem longo nobilissimum. In Vrbigeno, comitatus tres habebat, Habsburgensem, Badensem et Lentzburgensem. In Sequanis Landgrafiatum superioris Elsatiae. Credebat etiam quaecumque iuris imperialis aut dominii iis partibus essent, posse principum imperii consensu sibi, aut liberis in perpetua feuda conferri, autiure proprietatis adsignari. Sed vt procliuius ad destinata descenderet, primo agere coepit cum episcopis Argentinensi, Basiliensi, Constantiensi, Curiensi: abbatibus et collegiis S. Galli, Eremi, S. Blasii, Disentisii, Tabariae, Augiae vtriusque, Vettingae, Muri, Interlacus, Certiaci, Seckingae, Tiguri, Beronae, Schennisii, Murbaci, etc. vt quam his regionibus iurisdictionem, aut proprietatem haberent, sibi venderent, aut se liberosque pro aduocatis perpetuis, et protectoribus susciperent. Pari arte in deuinciendis et subiiciendis comitibus, a Vilisouio, a Rotenburgo et baronibus, a Regensberg, Eschibach, Arburg, Volhusen, etc. vtebatur: impetrauitque, si St. Gallum et Tigurinos demas, quae petierat, pleraque, totamque adeo prope Heluetiam in se convertit. Nam quis repugnaret nouo imperatori, et victoria Nassouiana insolentiori, totiusque Sueuiae et Austrasiae incrementis late potenti? Et superiorum discidiorum et malorum memoria recens ante oculos versabatur. Itaque Murbacensis primus Berchtholdus a Falckenstein abbas Lucernam, cum aliquot vicinis pagis ei vendidit:


page 129, image: bs0129

Interlacensis tradidit oppidum Vnderseuam, itemque Vspum, Oberhoffen, Grimmenuald vltra Brunicum: abbas Eremi Ioannes et Conuentus ipsum, et eius posteros aduocatum recepit. Idem fecit abbatissa Seckingae, illique Glaronam perpetuum feudum donauit: Comites a Vilisouio, et Roturburgenses, suos comitatus: Barones a Volhusen totam iurisdictionem Volhusen, Trubariam, Entlibuoch, Rusvil tradidere: Alii in tutelam se tradidere, vt Comites a Strasberg, Nidon, Arberg, Kiburg, Burgdorffi, et Duni domini, plerique nobiles, promittentes auxilia omnia, arces suas apertas, ipsum denique et liberos pro supremis dominis, Lands-Herren, habituros.

His ita ex animi sententia comparatis, tum demum oculos ad tres ciuitates saepius memoratas, Vraniam, Suitiam, et Siluaniam, adiecit iam, illis parum amicus, quod Nossouium, vt diximus, fouissent. Sed vt eas facilius subiiceret Vettingae abbati, (nam Tigurini abnuerant,) quae apud Vranios habebat traderet sibi, persuasit. Idem praepositum, et collegium Lucerinum vt facerent, in iis quae apud Siluanios superiores et inferiores possidebant, adduxit. Beronenses etiam quos habuerant census, et iura in eadem ciuitate, quaeque apud Suitios Artenses, et Cusenaci resignauere. Fabariae abbatem Cunradum, quam in vico Veggis, ad lacum Lucerinum et vicinis iurisdictionem tenuerat, sibi permitteret, compulit. Liberam demum imperii praefecturam Vrsariae ad S. Gotthardum quae morte vltimi comitis Rapertiuillae ad imperium redierat, suis liberis in feudum perpetuum dedit; Vectigalia quoque a summitate Gotthardi Lucernam vsque, quae imperii erant, suis vindicauit. Ita tres civitates veluti retibus aut circumdedit, aut implicuit. Tum vero ad eas legatos pro deditione destinauit. Neque illae iam vt tyranno aut illegitimo imperatori aduersabantur, sed imperii Romani membra esse se, nec ab eo alienari posse, non item privatae potentiae, aut domui Austriacae subiacere. Legati consensum reliquarum civitatum, comitum, nobilium, declarare, simulque ne discessionem solae facerent, adhortari, omnia humanitatis, et benevolentiae signa ostendere, nec minora ab Austriacis praesidia, et incrementa dignitatesque, quam ab imperio pollicebantur. Illud propter electorum factiones, in varia plerumque trahi, nonnunquam distrahi, et bellis flagrare ciuilibus; Austriacae familiao eas opes esse viresque, quae non solum tuendis suis satisfaciant, sed etiam imperio pares sint: protectores, non dominos fore, amicos non oppressores. Huius legationis principes baro a Liechtenberg gubernator Elsatiae, et baro ab Ochsenstein imperatori a secretis.

Responsum datum: Ciuitates tres in imperii et imperatoris, vt eius capitis, quantum priuilegia permitterent, voluntate et obedientia fore; cetera procul habituras. Si quos reditus, census, alia iurisdictionis officia, aut obsequii munera debeant, siue Austriacae domui, aut eius clientibus, cum fide praestaturas: alienationes vero ab vnius imperii tutela priuilegiis suis omnibus prohiberi. Quod si aliquid contra ecclesiastici aut alii, quibus teneantur, consenserint concesserintque, non tenerise existimare. Rogare denique imperatorem, ne hac quoque, licet exigua, imperium parte imminutum velit, imo quas pater, et praeteriti reges et principes, immunitates et priuilegia aut dederunt aut probarunt, eadem ipse confirmare haud abnueret.

Aegrius responsio haec inopina Albertum regem habuit, quam aut res postulare videbatur, aut ipse indicium faceret. Nam hoc modo non solum se petitione exclusum videbat, sed etiam quae ante obtinuerat apud collegia, et monachos irrita reddi. Itaque quod hoc tempore et beneuolentia impetrare non potuit, alio et importunitate extorquere animum induxit. Quia vero tanti facere imperii nomen videbantur, vt ab co separari nollent, imperii nomine tribus ciuitatibus praefectos delegit duos [Note: A. D. N. 1301.]: re noua, et cunctis attonitis. Gaeslero equiti Suitii, et Vranii attributi: Siluanii peregrino a Landenberg obuenere. Illi sedes in arce antiqua supra Cussenacum: huic supra Siloam Sarna infra Rotzenberg habitationi fuere. Arx vtraque Collegii Lucerini: in iis maiores suos habebant; postea Austriacis cultae, et praesidio munitae. Antea


page 130, image: bs0130

tribus ciuitatibus ius rerum criminalium, et quae ad imperium pertinere videbantur, vnus tantum dicebat, cuius iurisdictioni plerumque Tigurini aliaeque liberae et vicinae ciuitates adiiciebantur. Nec illi in Heluetia, nisi raro, sedes; plerumque extra agitabat. Quotannis semel aut saepius, vt negotia postulabant, conuentus agitabat, aut ad eas inuisebat, non aliter atque nunc plerisque imperii liberis vrbibus, et cetera Vicariis de populo, qui liberae conditionis essent, administrabant.

Sed praefecti ab Alberto dati, mites primo, et animis ad humanitatem comparatis, mox ad asperiora conuersi, postremo tyrannidem habuere [Note: A. D. N. 1303.]. Idque eo confidentius, quod vndique Austriacis cinctae, nec aliunde auxilia, nec ipsi regi aut domui Austriacae viribus pares, aut contendere posse viderentur. Itaque leui admodum caussa, ad vincula damnare, extra fines Lucernam, aut Tugium in carceres rapere, exactionibus priscis premere, nouas imponere, in popularium querelis obsurdescere, libertatem et eius cetera per vim infringere; omnia conscio, et annuente Alberto. Haec in omnes: singularia per libidinem non pauciora. Erat apud Siluanios ciuis, Henrico a Melchtall viro fuit nomen, a valle sic dicto, senecta, aetate, et opulentia, libertatis, iurisque antiqui, et moris tenax, multa apud suos fama, et auctoritate. Ad eum Landenbergerus praefectus famulum misit [Note: A. D. N. 1305.], qui aliquot boum iuga abduceret, (audierat enim eximiae formae esse). Negare ille alicuius se culpae adfinem, nec quemquam leges inauditum punire, aliaque dicere, quae vim molientem retunderent. Exarsit famulus ira, et vecordia, moribusque ad ingenium heri concinnatis, stiuae ipsi succederent rustici, aratrumque pertraherent, minaci voce infremuit. Offendit Henrici filium, Arnoldum nomine, iam annis maturum, serui insolentia, et mandati atrocitas, stimulumque quo boues agebat, in eam conuertit, et egregie pulsato digitum, forte pollicem, excussit, moxtyranni non ignarus ad Vranios fuga delapsus est, vbi apud amicos delituit. Nec sic tamen vindicta non sumta, poena filio parata, in parentem congesta, oculique per vim homini innocentissimo capite euulsi. Cetera bonorum ademta.

Saeuitia Landenbergerus, effreni lubidine flagrabat vicarius eius, nobilis a Volfenschies, quem Rotzenbergae arci praefecerat. Is in vico Altzele Conradi Baumgartneri vxorem forma, vt iis regionibus, non vulgarem feminam conspicatus, aestuare praua cupiditate coepit, mulieriquet, cognita maritiabsentia, fesso sibi, et sudore per annitempus diffluenti, (Angelberga monasterio Rotzenbergam cum duobus famulis redibat,) vt balneas pararet, compulit. Iamque ibi erat, vt ad cetera cogeretur, nisi Cunradi aduentus inter pellasset. Sumtum ab adultero impacta securi eodem loco supplicium, praesentius quam de Tarquinii filio Romae. Nec Landenbergo praefecto vlciscendi facultas, aut consilium, infamia superante, fuit.

Eques Gaeslerus apud Suitios Vraniosque non mitiori ferocia regnabat. Steinam vicum Suitiorum cum forte transiret in Verneri Stauffacheri nobilis viri, et cuius pater Arnoldus supremum magistratum in eadem ciuitate multos annos gesserat, domum paullo sumtuosius, non multo ante aedificatam, oculos conuertit, cuiusque ea esset, rogauit. Aderat Stauffacherus, praefect que animum de vultu coniectatus, quam aliis iam saepius notis sibi parum aequum aduerterat, vocem animumque moderans, regis eam domum esse respondit, eius sese liberalitate et indulgentia possidere. At ille indignatus, se omnium iam quidem esse dominum, voce vultuque pro animi affectione compositis, iactauit, neque vltra passurum, vt quo vellent modo, tanquam possessores agerent, habitarent, aedificarentque: factis verba mox comprobaturum: Stauffacherus, qui, quod suspicatus erat, aperte se praefecti maleuolentia premi cernebat, rebus suis consulere, et libertati iam in vltimum adductae remedia quaerere constituit. Vraniam eam


page 131, image: bs0131

ob caussam profectus, cum quae ibi gererentur perconctatus esset, non minus Gaesleri odium, tyrannidem etiam maiorem, et superbiam, (quae omni crudelitate intolerantior cordatis) offendit. Gaeslerus enim praeter quod arcem supra Altorffum, Vraniorum maximum vicum, condebat, quam in irrisum, et iniuriam gentis, Vraniorum iugum vocabat, ceterorum male conscius, cum inde conspirationem et insidias metueret, Altorffi, loco publico, prope tiliam imposito in perticam pileo, eum, qui imperatori et sibi deberetur, ex hiberi honorem, additis custodibus, praeceperat, neglientes aut abnuentes in vincula duci. Hoc animis explicandis haud vulgare symbolum ratus: Accidere haec circa festum Iacobi, mense Iulio [Note: A. D. N. 1306.].

Igitur secreto cum Valtero Furstio antiquo amico Stauffacherus super rerum statu collocutus, Arnoldum quoque a Melchtal, quem Siluania eo fugisse diximus, in consilium auxiliumque adsume re placuit. Hi tres iureiurando sua sponte adacti, nisi excisa tyrannide vitam non toleraturos, libertatis tum quidem Heluetiae prima consilia iniere. Spes ab initio obscurae, omnibus vicinis voluntaria servitute obligatis, summa imperatoris potentia, rebus florentibus. Popularium contra virtus, et regentum odia animos rursum attollebant: Comparandos facinoris socios, non desore successus semel aggressis: Libertatis oppressae desiderium grauius esse: pro fortunis, aris, et focis certantibus vires semper suppeditare. Imperatori se et imperio, non tyrannis iuramento et legibus teneri: nihil magnum sine periculo esse. His, et similibus inter se disputantibus, celeritate, destinatis exsequendis, potius nihil esse videbatur. Sed arces Siluaniae duas Arnoldus ostendebat locis munitis, praesidiis firmas. Si iis expugnandis tempus ponendum sit, mox adfuturos vltores, et hostes, tum vero funditus pereundum. Animis irritatis iustam fore tum in extremam seruiturem redigendi caussam. Astu paranda, quae vires negarent. Id facile esse, si ad Kalendas Ianuarias sequentis anni mora fiat. Strenis enim tum deferendis arcis portas, nulla magna custodia, omnibus promiscue patere. Interea sibi quisque quos posset optimos, et fortissimos in conscientiam fidemque tam egregii operis adscisceret. Placuit consilium, sicque discessum est. Ista sunt libertatis Heluetiorum fundamenta, tribus his auctoribus, Vernero Stauffachero Suitio, Valtero Eurstio Vraniensi, et Arnoldo a Melchtal Siluanio, his nempe de caussis, iureque, et necessitate, ne quis a furiosis, et rebellibus rusticis, quod inique vilia quaedam mancipia calumniantur, factum putet, exiguo adparatu, et loco obscuro, Ruttelisinatten nomen est, prope Mitlerstein e conspectu ferme Brunnae vici Suitiorum, quae fundamenta, et initia non solum Heluetiam omnem complexa, sed magnam Sequanorum, Rauracorum partem, Rhaetiam vniuersam, et Valesiam, Germaniae vrbes non poenitendas, in eam se altitudinem, et firmitatem extulerunt, vt a nemine hactenus sub ui, aut debilitari potuerint. Acta sunt haec anno Domini 1307 mense Septembri.

Neque vero minor in nobiles, et praecipuae auctoritatis, opumque praefectorum insolentia erat. Nobilissimi apud Vranios barones ab Attinghusen, ab Vtzingen, a Schuintsberg, equestris ordinis, nobiles a Silinio, Mos, Sedorf, Spiringen; maiores ab Ortdsfeld a Burglen, plurimi alii: Apud Siluanios nobiles a Rudens, Hunwyl, Vattersberg; maiores a Sarnen, Sachsten, Buochs, alii: apud Suitios nobiles ab Iberga Stauffacher, ab Hunen. Hi omnes non mitiores habebant praefectos et Austriacos, quod sua priuilegia tuerentur; quod se ab imperio auelli non paterentur; quod se in clientelas alienas tradere recusarent; quod plurimi tota Heluetia, vt vidimus, fecerant; quod etiam a popularibus starent. Hinc eos ruslicos et agrestes nobiles ex rustica progenie, censuque et moribus per ignominiam vocitabant, vt his, et aliis iniuriis, et contumeliis incensus baro Atthingusanus, tunc Landtammanus Vriorum, saepius in has voces proruperit: maiorem vim, et insolentiam esse quam viri ferre possint.

Sed dum ista passim geruntur, accidit Vraniae res admiratione dignissima, si eventum spectes; miseritudine, si periculum. Gulielmus Tellius, Burglen vico Vraniorum oriundus, duobus supra Altorffum circiter passuum millibus, loco honesto et


page 132, image: bs0132

familia, forte pileum praefixum, in foro Altorffi, vt diximus, praeterierat, nec vllum honorem praebuerat; incertum, mandati ignarus, an incogitans, vel suapte industria? Nec mora; rapitur, in vincula coniicitur. Aduenit post aliquod temporis, trigesimo videlicet Octobris, Gaeslerus, Telliumque in iudicium producit: multis interrogatus cum eorum nihil, quae petebantur aperuisset, subit praefecto consilium, quod vel aequissimum et firmissimum animum labefactaret. Erant Gulielmo liberi, quos paterno amore diligebat, ex quibus minorem tenerrime complectebatur. Ipse sagittandi illa regione, et tempestate non ignarus habitus. Eum puerulum ex matris sinu abreptum ea conditione Gaeslerus tradit patri, vt vel pomum de filioli vertice, certo spatio, sagitta deiiciat, vel secreta promat. Anceps periculum animum distrahebat, amore metuque pariter conflictabatur. Adfirmat sane omnium se ignarissimum, conditionem autem, quae ante posita esset, omnem humani animi naturam captumque praecedere, nec fando auditum simile quid a nefarissimis tyrannis excogitatum: se potius, quibus vellet, cruciatibus de medio tolleret: mori, quam paricidio manus contaminare, praestabilius esse. Quid multa? compellitur, ad vtrum velit. Ita arcum contendit, invocataque Numinis praesentia pomum ex capite decutit, intacto puero, cunctis adplaudentibus, laetitiaque et commiseratione vix a lacrimis temperantibus: Sed quae Tellium, ceterosque metu, et periculo liberauerant, Gaesleri animum magis, magisque ira et indignatione inflammauerunt. Infixerat Tellius collibio iaculum, quae res suspicionem mouit sciscitandi, quis eius vsus esset, aut consilium? nec ipse tergiversatus, continuoque professus est, eam quidem sagittariorum consuetudinem, pluribus vt instruantur telis, se tamen eo consilio sagittam parasse, qua praefectum traiiceret, si in filium aberrasset. Inde Gaeslero caussa, Tellium nauibus imponendi, et ad perpetuos carceres, quatinus vitam promiserat, si indicaret, Cusseniacum vltra lacum deportandi. Sed cum nauigantes subito diuinitus, credo, suborta tempestas oppressisset, discrimenque gravius esset, quam vt fluctibus resistere posse viderentur, ipsum notae nauigandi peritiae hominem vinculis exsolu ere, omnibus metu, et vrgenti periculo trementibus, gubernaculoque admouere placuit. Nec sibi defuit Tellius nauimque agitatam secundum rupes impellit, dum in saxum aliquamtum in vndas prominens incurreret, mox conuersa prora, et arcu correpto, attonitis omnibus, in petram illam se proiicit, et curriculo se in montes, qui lacui incumbunt, attollit. Locus exitus monimento et nominis Telliani celebritate clarus. Tandem, deficiente vento, et cunctis nitentibus, praefectus magno labore Brunnam deductus est, qui proximus Suitiorum ad eundem lacum vicus. Inde in arcem Cusseniacum equo iter arripuit. Via propter vtrumque lacum Louercianum, et Tuginum ferme plana, et aperta, licet anfractuosa, Cusseniaco non procul sensim in profunditatem concauam adsurgit, in supremitate biuium, nec alia transeundi ratio. Hic praefectum antecurrens Tellius cum praestolatus esset, iaculo incautum conficit, rursumque trepidis et perculsis metu famulis, eadem, qua venerat via, primo Suitiam, vbi exacta Stauffacherum edocuit, tum latitabundus Vraniam deuolutus est. Locus caedis memoria pariter nobilitatus. Occasiones erant, animi supererant familiares Gaesleri trucidati, aliosque tyrannidis suspectos, aut administros finibus eiiciendi, sed Siluanienses arces nondum captui opportunae.

Vbi Kalendae adsignatae [Note: A. D. N. 1308.] illuxerunt, die eius mensis Lunae, demum in potestatem venere. Rotzenberga ita occupata: Ea in arce ancilla erat, qua per libidinem iuvenis adsumtis secum viginti sociis, solito signo, aduentum suum significat. Nec illa iners, aut ignara adulterum fune, quando vectibus et trabibus cetera clausa et firma tenebantur, vti consuerat, in arcis fenestram attollit. Congrediuntur. Non multo post, tamquam aliud acturus, cum spe reditus, cubili egreditur, et sociorum vnum, quos non procul abdiderat, eadem machina et fenestra in altum pertrahit, qui deinde reliquos. Ipse ad suam, vt omnis suspicio abesset, continuo egressus est. Portae, et omnes arcis exitus, ne effugiendi, aut factum diuulgandi locus esset, tantisper custodia, et armis obsessi, donec de altera arce nuncius adferretur. Nec illa minori dexteritate, aut arte intercepta. Quinquaginta


page 133, image: bs0133

numero, eodem Kalendarum Ianuarii die, primo mane conuenerunt. Eorum viginti donis et strenis plus solito onusti recta Sarnam tetenderunt, reliqui in silva proxima, quae ab alnis nomen tenebant Erlinsholtz, subsedere. Obuius illis factus non multo extra arcem Landenbergerus, iuuenesque inermes conspicatus, cum praeter donatiua aliud vltra nihil suspectaret, omnibus collaudatis, arci succederent imperauit, ipse institutum iter prosecutus est. At illi ingressi arcem, portis et custodibus totique familiae manus iniecere, captiuosque omnes, et ipsum praefectum, ex fuga, in quam, tumultu audito, se coniecerat, retractum, cum extra fines perduxissent, cum omni re et supellectile familiari, exilio damnatos iureiurandoque adactos numquam redituros, in perpetuum relegauere. Idem Rotenbergae factum, et postea apud Vranios et Suitios. Arces duae Siluaniae euersae, Vranienses pariter iugum, quod pararat Gaeslerus, humeris excussere aedificio, nondum perfecto, a fundamentis euulso. Suitii quoque arcem in medio lacus Louerciaci, loco amoeno, et forti diripuere. Ita omnia tyrannidis receptacula, ne memoria esset, penitus sublata.

Tres ciuitates, sequenti dominica, in decennium nouo foedere coniunctae, articulis a tribus primis auctoribus compositis: tum vero ditiones suas, et fines munire, et contra oppressores, et hostiles impetus vndique circumvallare coeperunt. Principio Suitii contra Eremitas turrim pro firmamento in monte, Sattel nuncupato, eduxerunt, vtrumque montem muro coniunxerunt: idem contra Tuginos, et cognominem lacum, in valle subiecta, prope vicum Art fecerunt. Siluanii pariter laci ripas vndique vallis et sudibus clauserunt, turrim Stantzstadii ad excubias exaedificarunt, aditus omnes ab aquis interceperunt. Cetera summae Alpes, et montium praerupta tuebantur. Vranii in secretiore valle vtriusque opibus tuti.

Albertus imperator nuncio accepto, bellum facturus, et quos odio non paruo habebat, iam vltro iusta, vt sibi videbatur, caussa oblata aut, penitus exscissurus, aut ad arbitrium redacturus, non iam scilicet sibi, hoc est, domui Austriacae, sed imperio rebelles, primo vt vicini tribus ciuitatibus, veluti Glaronenses, Tugini, Lucernates, alii commeatus interdicerent, belloque initium ponerent, imperauit, mox cum copiis, et quae ad subiugandos hostes essent, adfuturum. Et fecisset, nisi eodem anno Kalendis Bada rediens, vbi conuentum nobilitatis agitarat, belli caussa, quod cum episcopo Basiliensi gerebar, et contra tres ciuitates decreuerat, cum Vrsam traiecisset, Rhinfeldam profecturus, vbi regina eum cum parte exercitus (reliqua pars arcem Fürstein eiusdem episcopi obsidebat) exspectabat, a Ioanne ex fratre Rudolfo nepote (quod ei paternum Sueuiae ducatum, quem tutoris nomine hactenus tenuerat, adulto iam, et vicesimum annum egresso, cum saepius rogasset, restituere noluisset), et coniuratis, pluribus vulneribus confossus interiisset: Princeps magnanimus, vtilis bello, vtpote qui praeliis duodecim, quibus interfuit, aut praefuit victoriam semper reportarit; pacis non ignarus, si auaritiam ambitumque, duo inter se diuersissima vitia, auferas, cum optimis conferendus. Locus, vbi patrata caedes, monasteriis duobus celebratus, postea Campus regius, vulgo Kunigsfelden dictus est, medio Vindonissae veteris, vnde scilicet Habsburgiorum origo prima, et hereditaria sedes. Quo quidem casu ita consternatas ferunt Heluetiae vrbes, vt tum demum, post tricesimum annum, portas clauserint, cum longa pace ita limo lutoque in caespitem concreuissent, vt vix moneri posse viderentur.

Post caedem Alberti cum ad septimum mensem imperium sine capite fuisset, convenere electores ad Rhenum, votisque conuenientibus Henricum comitem Lutzenburgensem, VII eius nominis, imperatorem festo D. Catharinae sublegere, qui inde Aquisgranum profectus sequenti anno, festo trium regum Romanorum rex coronatus est [Note: A. D. N. 1309.]. Eodem anno trium civitatum priuilegia confirmauit, Constantiae 6 Iunii, eodem nempe tenore, quo tradiderat Fridericus II, et Adolphus probarat; sed quia, superioribus annis, multa illae pertulerant propter externa iudicia, cum modo Lucernam, nunc Tugium, aut alio, a praefectis traherentur, cautionem edictumque nouum addidit, ne extra vallium suarum limites ad quoduis iudicis tribunal, excepto Maiestatis suae consistorio, cogi, aut rapi possint. Henricus Dei gratia


page 134, image: bs0134

Romanorum rex semper Augustus vniuersis hominibus vallis in Vre sidelibus suis dilectis gratiam suam, et omne bonum. Vestris inquietudinibus obuiare, commo dit atibusque prospicere fauor abiliter cupientes, dum tamen de vobis querulantibus iustitiae debitum non negetur, vobis per praesentes concedimus gratiose, quod ad nullius secularis iudicis tribunal (nostrae maiestatis consistorio duntaxat excepto) super quibuscunque canssis, seu negotiis, extra terminos vallis praedictae pertrahi debeatis, dummodo coram aduocato nostro prouinciali intra Fines eiusdem vallis parati suis stare iuri, et facere, quod dictauerit ordo iuris. Datum Constantiae anno Domini 1308, 3 Nonas Iunii, indict. 7, regni vero nostri anno primo. In eadem plane forma, et verbis nisi mutato gentis nomine Suitiorum priuilegium eodem loco datum. Constituit vero praefectum imperialem siue aduocatum prouincialem Rodolfum comitem Habsburgensem, Lauffenbergae dominum, Rodolfi quondam regis ex fratre Gottfrido nepotem.

Quies interea, aut pax male fida, et frequentes Luceria in Siluanios et Suitios, aut Glarona excursiones, Austriacis praeterea paterna caede vlciscenda occupatis. Qua in re ita debacchatos ferunt, vt non solum infinitas arces, sed oppida integra in Heluetia funditus euerterint, nobilissimas familias, ad quartam vsque generationem, inter quas Eschenbachia, Palmensis, Vartensis, omnes baronum, radicitus exsciderint, innocentes cum nocentibus promiscue supremis suppliciis adfecerint, satisque constat, Faaruanga infra Surse oppidum, clarissimorum baronum eius nominis arce, post varias oppugnationes a Leopoldo Alberti filio capta, quo se eorumdem baronum adfines, amicique, aut clientes non pauci, licet coniurationis expertes, receperant, tamquam propugnaculo, vt ea erant tempora, inexpugnabili, praecipuae nobilitatis, aut equestris ordinis, eodem loco et tempore vltra sexaginta, praeter famulatum capitis damnatos, in conspectu et iussu Leopoldi principis: in arce vero Altburen Palmensis, haud inde procul, qui in ea reperti fuerant vltra 46 pari supplicio interfectos, vltra deinde mille, et ducentos alibi pariter trucidatos, aut quo Austriacum nomen imperiumque non esset, coactos fugere, adeo vt viri virtute, et sanctitudine praestabilis postea suerit audita vox, Austriacos merito videri pro illa in vindicanda paterna morte indulgentia an seueritudine paternis auitisque, et hereditariis in Heluetia sedibus excidisse.

Successit his, mortuo in Italia Henrico [Note: A. D. N. 1314.], imperatoriae electionis 18 Octobris. Francofurti variatio, quatuor electoribus Ludouicum Bauariae ducem aliis Fridericum Austriacum Leopoldi fratrem nominantibus, qui vt votis aut aequalis, aut superior esset, statim Henricum Carinthiae ducem, (quem Henricus rex ex Boëmia, quam vi tenebat, paullo ante eiecerat, data vnica eius regni heredi Ioanni filio, eodemque rege nominato) Boëmiae regem nuncupauit, Ludouicum inde adulterinum publicari. Hinc vndique dissensiones, et turbae, vt diuulso imperii corpore animisque. Ab Ludouico faciebant omnes Rheni vrbes, excepta Colonia cum electore, et Argentina cum Palatino: contra pro Friderico, omnes superioris Germaniae ciuitates tota Alsatia, Sueuiaque (excepta Eslinga et paucis aliis,) et Heluetia, exceptis Tiguro, Salodoro et tribus ciuitatibus. Sed tres ciuitates interea dum alia molitur Leopoldus Friderici frater communione piorum priuari curauit, per Gerardum episcopum Constantiensem, quod raptis quibusdam nobilibus ex eremo Deiparae Virginis monachis, a quibus iniurias acceperant, vim sanctitati loci attulisse videbantur, tum vero a Curia Rottuillensi proscribi.

Eas Ludouicus vt constantes essent, litteris Spirae datis 17 Martii, anno eius regni primo, admouit, quibus eadem opera, quae post suam electionem egisset, humanissime significauit: Rescripserunt illae, quae ab aduersariis paterentur, auctoritate episcopi, precibus et solicitatu eremi abbatis, Leopoldique, exclusas piorum coetibus, imperiique societate, edicto Guriae Rottuillensis, multa in eas minari hostes, machinarique, rogantes ne tam necessario tempore deesset. Ad ea his Ludouicus respondit: Ludouicus Dei gratia, Romanorum rex, semper Augustus prudentibus viris vallium in Vnderuuald, Vrach et in Suitz, fidelibus suis dilectis, gratiam suam et omne bonum. Maiestatem noueritis regiam adversitatibus vestris ex animo condolere. Veruntamen, annuente Altissimo, speramus vestris doloribus breui in tempore per nos remedia salubria exhiberi. Vnde tamquam viri constantissimi aduersariorum comminationibus,


page 135, image: bs0135

non sinatis animos vestros aliqualiter demulceri. Praeterea vt ex scriptis nostris collegimus, vos ex parte cuiusdam abbatis, dicti de Einsidel, ad proscriptionis sententias peruenisse, a quibus vos praesentibus absoluimus, restituentes personas et res vestras in statum pristinae libertatis. Ad haec de sententiis excommunicationum in vos latis venerabilis Petrus archiepiscopus Maguntinensis, princeps noster dilectus, absolutionem committendam decanis et rectoribus ecclesiarum vestrarum vobis veraciter repromisit, et se eisdem velle suas dirigere litteras authorizabiles, et patentes. Et securos vos reddimus quod omnibus advocatis, et fautoribus nostris, tum nobilibus, tum ciuitatensibus vos defensare, et coadiuuari praecipimus, et monemus, quotiens et quandocunque per vos fuerint requisiti. Datum in Nurenberg 8. Kal. Iunii, regni nostri anno primo. Norimbergae tunc comitia imperialia agitabat Ludouicus.

Sed interea, et postea grauiores Austriacorum in Siluanios quidem Lucerna, in Suitios Tugio, Clarona, et ab Eremo populationes et bella erant, nec cessatum, donec praelio Morengartensi decerneretur, quo praelio feliciter 16 Nouembris depugnato tres ciuitates foedus, quod inter se habebant certi temporis, in omnem perpetuitatem extendere placuit, perpetuumque factum die Martis post festum Nicolai, siue 9 Decembris Brunnae Suitiorum. Indeque et postea Suitiorum apud quos primo pugnatum fuit, nomine et fama apud nationes Heluetii omnes in celebritatem abierunt, Suitzerique gens vniuersa adpellati.page 136, image: bs0136

FRANCISCI GVILLIMANNI DE REBVS HELVETIORVM LIBER III. DE ORIGINE, CONVERSIONIBVS ET STATV TREDECIM HELVETIAE CIVITATVM.

DIcturus de Heluetiorum tredecim ciuitatibus, non aptius initium facturum arbitror, quam si ab iis coepero, a quibus huius inclutae confoederationis principium, Vraniis, Suitiis et Siluaniis. Sic enim caussae, monumenta, tempora melius cognoscentur, et vbi de iis paucis disseruero, tum de ceteris, ordine, quaecunque habuero, in medium feram.

CAPVT I. De Vrania.

1. Vranii Taurisci: Tauriscorum origo, migrationes, gesta, nec non etymi ratio.

2. Taurisci Heluetiae partem occupant: tres Heluetiorum antiquitus fuisse gentes.

3. Taurisci Alpes primi coluerunt superaruntque et vtrinque habitarunt, Lepontios et Salassos constituerunt.

4. Taurisci in Venetiam, prius tamen in Noricum.

5. Tauriisci demum in Pannoniam et Daciam.

6. Heluetii Taurisci primi Celtarum magnam Italiae partem occuparunt: caussa expeditionis in Italiam.

7. Confutata ex Polybio eorum sententia, qui primum Hannibalem exercitibus peruias fecisse Alpes tradiderunt.

8. Cur Vranii praecipue Taurisci.

10. Vraniorum fines, status, conditio et gesta.

10. Tres ciuitates cum Haseliis contra Saracenos pugnasse; vnde Heluetii protectores et defensores Romanae ecclesiae.

11. Libertatis Vraniorum ratio limitata ex monasterio liquet, cui Vrania adsignata.

12. Iura Thuricensis monasterii apud Vranios ad comites Rupertiuillae delata: Henricus Vandelbar, quae apud Vranios possedit, Vettingae monasterio a se condito tradidit.

13. Vranii libentius monasterio Vettingae quam comitibus subditi, et quare.

14. Subditorum monasteriis conditio.

15. Henrici regis rescriptum ad Vranios pro illis, qui Vettingensibus obligati essent.

16. Aliud eiusdem regis rescriptum ad Vranios ex eadem caussa.

17. Vettingenses sua iura et possessiones communitati demim vendiderunt et quamobrem.

18. Litterarum venditionis exemplum.

19. Exinde Vranienses liberi facti.

VRanios Tauriscorum reliquias esse plerisque omnibus, qui de nostris rebus aliquid meditati sunt, traditum video. Sed qui Taurisci fuerint, quae loca tenuerint, quas migrationes fecerint, quod non minus dictum oportuit, a nemine satis memoratum est. Eos ita habuisse, mihi obseruatum. Taurisci Phocaebrum coloni fuerunt, cum iis, Asia relicta, Galliam adpulerunt, aliis Massiliam condentibus, Tauroentium Ptolomaeo [Note: Cosmogr. lib. 2.] et Strabone [Note: Lib. 4. Geograph.] auctoribus, inter Varum flumen et Massiliam sedem posuerunt. Ipsi a naui Tauro, qua vecti erant, Taurisci. Vsitatum antiquis temporibus naues animalium nominibus signare. Taurum etiam, qui Europam rapuerit, nauem fuisse, Mythologi [Note: Natalis Comes, et alii.] prodidere. Stephanus [Note: Lib. de Vrbibus.]: TAVRISCI populi prope vel circum Alpes. Dicuntur et TAVRENI Polybio; tertio Eratosthenes


page 137, image: bs0137

TERISCOS ipsos vocat per E. Hi etiam TROIANI dicuntur. TAVROEIS ciuitas Celtica Massiliensium colonia; oppidani TAVROENTI. Apollodorus in primo Geographiae ait, quod TAVROPHORVS nauis fuerit, quae transuexit in ciuitatem hanc fabros, qui relinquentes classem et exercitum Phocaeorum, et permanentes istbic, ab insignibus nouis ciuitatem appellarunt. Gentile TAVRINI. Haec prima Tauriscorum sedes, inter Varum scilicet et Massiliam, haec nominatio, hic ortus. Nam quod de Taurisco Galliae tyranno, quem interfecerit Hercules, de quo Ammianus [Note: Lib. 15 Historiar.] et ceteri, qui gentium origines scripserunt, fabulae, et logi. Taurisci deinceps in Italia Taurinos constituerunt. Taurinos Ligurum gentem scripsit Strabo [Note: Lib. 4 Geogr.]. Recte quidem, nam Tauroentium, caput gentis, inter Ligures, eodem auctore.

Proxima migratio Tauriscorum facta cum Tectosagis vicinis et solo Rhodano separatis: Illis circa Harciniam considentibus, ipsi eum Heluetiae tractum, qui inter Vrsam Rhenumque est, occupauere, flumini, qui medium secaret, Taurum, oppido Tauregum aut Thuricum nomina dedere, gentemque Heluetiorum tertiam fecere, tot fuisse tradidit Strabo [Note: Eodem libro Geograph.], quas crediderim Auenticos, Vindones, Tauriscos fuisse; quarum duas forte ideo bellicis expeditionibus periisse scripsit, quod nomina antiqna Vindonum et Tauriscorum in Heluetia oblitterassent; quum Tigurinus pagus, mutatis paullum, vt fit, successu temporis, hominibus hic diceretur, ille Vrbigenus, et inde Tigurini, et Vrbigeni. De Tectosagis ita Caesar: Quae fertilis sima Germaniae loca circum Herciniam siluam Tectosages occuparunt, atque ibi consederunt.

Taurisci deinde gliscente multitudine, valles quidem, quas Vranii, Suitenses, et Glaronenses, Siluaniique tenent, colere coeperunt, tum sensim Alpium summa adreptarunt, Lepontios condiderunt, occupatisque omnibus altero Alpium dorso, versus Italiam vallibus, ad Salassos quoque posuerunt, auctore Catone [Note: Lib. 3 c. 20.]. Plinius [Note: Hist. lib. 11.]: Lepontios et Salassos Tauriscae gentis idem Cato arbitratur. Ita etiam Polybii verbaintelligo de Gallis loquentis: In Alpibus, inquit, ab vtroque latere, loca montuosa habitant: ad eam partem, quae versus Rhodanum et septentrionem spectat, Galli qui TRANSALPINI adpellantur; ad eam vero quae campis imminet, TAVRISCI, APONES, et alia pleraque barbarorum genera, a quibus Transalpini, non genere, sed differentia loci separantur, ideo Transalpini dicti, quod trans montes colant. Lepontiorum valles antiquitus, Lepontria, quae sola, vt Tauriscis proxima, priscum nomen retinuit, Mesancia, Plenia, Riparia, Madia, Oscella, Magginiaca, Agonia, Sessia, Salassia; oppida Bilitio, Oscella, et Logarnum: Ptolemaeus Lepontiorum caput ponit Oscellam; recte quidem, si situm demas: qua in re plurimum a vero abest, cum in Cottiis alpibus ait esse, vbi nempe Ocellum, non Oscella, longo admodum et diuerso locorum (vt nomine, quod eum fefellit, parum disserant,) interuallo.

Taurisci vero etiam in Venetiam migrarunt, Noreiamque oppidum, et postea Nauportum, Strabone saepius memorato testante [Note: Lib. 7.], condiderunt. Liuius [Note: Lib. 39.]: Eodem anno [Note: A. V. C. 564.] Galli transalpini transgressi in Venetiam sine populatione et bello, haud proculinde, vbi nunc Aquilea est, locum oppido condendo coeperunt. Legatis Romanorum de ea res trans Alpes missis, responsum est, neque profectos ex auctoritate gentis eos, nec quid in Italia facerent, se scire. Hos autem transalpinos Gallos fuisse Tauriscos, ex eo coniicio, quod praeter hactenus allata ex Liuio, eos tenuisse prope Aquileiam, vbi nunc Marca Taruisiana, corrupte pro Taurisiana ab ipsis nominata, ex Plinio et Strabone intelligo. Hic quidem: Post hos, inquit [Note: Strab. lib. 4 Geograph.], vicini iam Adriaci sinus intimo et locis ad Aquileiam, habitam Noricorum quidam, et Carni. Noricorum sunt et Taurisci. Ille vero [Note: Plin. Hist. Nat. lib. 3 c. 19.]: In hoc situ interiere per oram Imarine, Pellaon: Ex Venetis Ottina et Laelina: Carnis Segeste, et Ocra: Tauriscis Norcia: ab Aquileia ad duodecimum lapidem, delectum oppidum, etiam inuito Senatu, a M. Claudio, L. Marcello. Liuius [Note: Annal. lib. 40.] Aquileiam coloniam ductam esse scribit, in agro Gallorum. Sed Strabonis


page 138, image: bs0138

verba consideranti, cum ait, Noricorum esse Tauriscos, videtur potius Tauriscos ex Heluetia in Noricum transiisse, vbi hodie comitatus Goricensis et Styria, nomine ab ipsis relicto (Stier enim lingua Germanica aut Celtica taurum significat, et ipsis pro insignibus taurus;) indeque versus Italiam mouisse. Tauriscos quidem antiquitus nominatos, qui postea Norici dicerentur, idem Plinius momoriae mandauit. Incolae Alpium, inquit, multi: Sed illustres a Pola ad Tergestis regionem Secusses, Subocrini, At ali, Menocaleni, iuxtaque Carnos, quondam Taurisci appellati, nunc Norici.

In Pannoniam demum, vbi Taurunum, in confluentibus Istri et Saui, vbi nunc Alba regia, reliquerunt, et Daciam se effuderunt. Nam in Dacia ripensi Teuriscos populos, et Thuriscum oppidum collocant Plinius [Note: Lib. 3 c. 12.] et Ptolemaeus [Note: Lib. 3 tab. 9.]. Atque hos omnes ex illis primis, qui cum Massiliensibus Liguriae partem occuparunt, originem dixisse ex Strabone clarum, qui cum de Gethis et Sarmatis dissereret: Etiamnum, inquit, permixtae sunt istae, et Bastarnicae gentes Thracibus, magis quidem iis, qui extra, sed iis quoque, qui intra Istrum colunt, iis demque etiam Celticae, Boii, Scordisci, Taurisci: Scordiscos quidam Scordiscas adpellant. Tauriscis Liguristarum et Teuristarum nomen tribuunt: nempe quod a Liguribus, vt diximus, denique in oras eas concessissent.

Haec quidem de Tauriscis, et eorum coloniis. Sed hinc quoque satis arbitror manifestum, Tauriscos Heluetios fuisse, qui primi summas Alpes, siue Gotthardum, superarint, viam virtute sibi pararint, Italiae magnam et meliorem partem occuparint. Qua in opinione maxima est Plinii auctoritas. Produnt, inquit, Alpibus [Note: Lib. 12 c. 1.] coercit as, et tum in expugnabili munimento Gallias, hanc primam habuisse caussam superfundendi se Italiae, quod Elico ex Heluetiis ciuis eorum, fabrilem ob ar tem Romae commoratus, ficum siccam et vuam oleique, et vini promissa remeans secum tulisset. Quapropter haec vel bello quaesisse venia sit. Ex quibus etiam huius primae Heluetiorum in Italiam expeditionis auctorem hortatoremque Eliconem intelligimus: et caussam, irritamentumque vini, olei, ficuum, vuarum amorem, et cupiditatem. Secutae Heluetios aliae Galliae gentes, alias ob caussas. Neque enim Tectosages, Aedui, Senones, Carnutes, ceteri, qui Liuio memorantur, in Italiam propter ficum, vuam, aut vinum, oleumque profecti, quando iis non minus, ac Itali abundant, sed exhauriendae multitudinis, vt voluit idem Liuius, aut potius nouitatis, et imperandi libidine. Heluetios, praesertim Tauriscos, fama frugum fructuumque pellexit, mouitque. Superatis igitur, vt diximus, Alpibus primum Lepontiorum valles inuaserunt, quae praesertim circa Bilitionem, Locarnum, Cattinarum, vini feracissimae, ceterasque ad Salassos vsque, demum totam eam Italiae partem, accitis, aut adsumtis in societatem aliis Galliae populis, quae deinceps inde Gallia Cisalpina Romanis dicta; Venetiam, Pannoniamque.

Liuius [Note: Lib. 5 et 11.], aliique Romani, Graecique scriptores Alpes tradidere, cum inuiae, et inexsuperabiles essent, tempore quidem Tarquinii Prisci primum apertas, ab Hannibale vero denique peruias factas, et deinceps armis virisque frequentatas fuisse, cum antea summi illi montes quasi mundos diuersos Galliam, Italiamque separarent, quos egregie confutat Polybius [Note: Lib. 3 Hist.], ostendique Gallos Rheni adcolas, hoc est, Heluetios, (neque enim alii Rheni, et Alpium adcolae Galli, quam Heluetii) eas saepius ante Hannibalem transisse, et maximos exercitus traduxisse. Ait vero, cum de exploratoribus, quos perspiciendis montibus praemiserat Hannibal, sermonem habet. Reuersis itaque nunciis intelligit transitum Alpium difficilem sane et laboriosum, non tamen vsque quaque inaccessum esse, etc. Hoc loco scriptores quidam, dum magnitudine rei perterrefacere legentium animos student, non animaduertunt labi se in duo ab historiae lege alienissima: siquidem et falsa scribere, et plane inter serepugnantia coguntur. Simul enim Hannibalem, quem et scientia rei militaris, et animi magnitudine omnino inimitabilem volunt, omnis prorsus consilii, et rationis expertem ostendunt, simul, (nullum mendacio exitum reperientes) ad deos et deorum filios, ad pragmaticam historiam confugiunt. Nam cum iter Alpium adeo immensum, atque


page 139, image: bs0139

asperum faciant, vt non solum equitibus, impedimentis, atque elephantis, verum etiam ipsis leuis armaturae peditibus, inuium inaccessumque sit, practerea etiam tantam in eo solitudinem, vt nisi quis deus, aut heros, ducem se Annibali itineris praebuisset, procul dubie omnes copiae per loca praerupta issent perditum, apertissim in vtrumque labuntur errorem. Primum enim quis ducum Annibale imprudentior erit, si ille tot copiis, talique exercitui praefectus, in quo omnem spe bene gerendarum rerum reposuerat, neque vias, neque loca, vt ipsi adserunt, nec qua iret omnino, nec ad quos tenderet, sciebat. Nam quod ceteri post maximos conflictus, etiam in summa desperatione rerum non faciunt, id isti fecisse Hannibalem in tanta spe, tam florente exercitu, volunt: vt cum copiis loca incognita accesserit. Quo quid ineptius mendacium indicat? Neque enim referunt, vt Galli, Rheni accolae, non semel, neque bis ante id tempus in Italiam venerunt, neque vt olim cum magno exercitu, superatis Alpibus, in subsidium Cisalpinorum contra P. R. vires advocarint, neque etiam vt ipsis in Alpibus multorum hominum gens habitet, sed haec omnia ignorantes heroa quemdam inquiunt adparuisse Annibali, iterque monstrasse. Quo fit, vt tragoedis potius, quam historicis similes videantur. Nam vt illi frequenter dramata sua, aut diis aliquibus, aut mashinis terminant, quod falsa, irrationaliaque principia sumant; ita hi rerum gestarum scriptores simile quiddam patiuntur, et dum falsa sumunt exordia, tandem ad deos aliquos, siue heroas confugere coguntur. Nam qui fieri potest, vt ex falsis initiis veri fines sequantur? At Hannibal non talem se, qualem hi tradunt, sed supra modum industrium simul ac prudentem ducem praestitit. Quippe et fertilitatem regionis, ad quam festinabat, et incolarum aduersus Romanos odium, diligentissime scrutatus, et in adscensu Alpium, quod asperum difficileque iter erat, duces habuit adcolas locorum, quos iam ad bellum, contra Romanos, in sententiam suam traxerat. Quibus de rebus nos quidem eo audacius scribimus quod et ab aliis didicimus, qui, ea tempestate, rebus interfuerunt, et ea loca ipsi vidimus, ob eam solummodo caussam eo profecti, vt Alpes conspica remur.

Hactenus Polybius, et haec quoque de Alpibus. Vt ad Vranios tandem veniamus, non eos, ex supra dictis, magis quidem Tauriscos fuisse, quam totum memoratum Tractum Tigurinum, satis opinor claret. Cur autem Vraniis Tauriscorum nomen singillatim attribuatur, caussam video, quod soli Heluetiorum Tauriscae gentis insignia coluerint praecipue, tauri siluestris capite pro armis vtantur: et vicini, Haselii, Frutingenses, Sebedalii, Sanenses, tauros etiam vros, vnde Vranii, adpellent. Additur annulus naso, quod ita siluestres illi tauri, quos vros etiam Caesar [Note: Comment. de Bell. Gall. 6.] nominat, et in his partibus olim repertos ait, praecipue Hercinia silua, vti nunc in Polonia, Russia, Littania, annulo ex naribus ob feritatem, cohibeantur. Habent quoque Vranii certum, quem Vraniorum taurum nominant, cuius per bella munus, cornu bubulum, loco tubae insonare, classicumque ciere. Erant et Romanis cornicines.

Tenent Vranii vallem non magnam, hinc ab oriente Crispalto monte altissimo, per quem ad Rhenum anteriorem et Rhaetos iter est, inde Gotthardo et summis Alpibus, qua Italiam et meridiem respicit in semicirculum, scenamque quasi conclusam. Eorum status, conditioque antiqua eadem, quae reliquorum Heluetiorum, nempe primo sub Romanis et eorum foedere, tum, profligato, Romanorum imperio, in ducatu Allemanniae sub Francorum regibus egere.

Tempore Ludouici Pii imperatoris [Note: A. D. N. 1329. Paulus Morigia in Antiquit. Mediolanens. lib. 1 et 3.] cum Saraceni Siciliae potiti Italiam irrupissent, Vaticanum et Apostolorum principis limina diripuissent, incendissent, fores argenteas asportassent, longe lateque per Latium, Campaniam, et Apuliam grassarentur, Guidone Pusterla nobili Mediolanensi, quem primum marchionum Galliae cisalpinae, nomine eo hactenus in Italia inaudito, Carolus M. creauerat, ductore, et auctore, ferunt patriae annalium memoriae, tres ciuitates Vraniam, Suitiam, et Siluaniam, Haseliaeque vallis incolas vicinos, et consanguineos precibus et hortamentis Gregorii IV Romani pontificis, cum magnis itineribus Romam tetendissent, hostium extremum agmen insecutos ingentem eorum numerum occidisse, Ostia, Tarento, Neapoli expulisse, tota Italia profligasse, praedam receptam ad D. Petri consecrasse: Inde tot rebus praeclare gestis Ludouicum imperatoris civitatibus suis legibus, institutis, magistratibus, viuendi potestatem permisisse, alia priuilegia, et immunitates indulsisse rogatu et intercessu pontificis, cum ab ipso virtutis ergo, iis, quibus adhuc in bellis vtuntur, insignibus, et vexillis donati essent, pulcerrimoque et gloriosissimo


page 140, image: bs0140

titulo protectores et defensores Romanae ecclesiae vocati, qui titulus multis cum aliis gloriae et memoriae monimentis, multa cum laude gentis Heluetiorum, Iulii II pontificis maximi auctoritate, repetitus ad omnes tredecim ciuitates dimanauit [Note: A. D. N. 1512. Guicciard. lib. 11 Iouius lib. 11. Hist.].

Sed non ita tamen, Vranii, ceterique libertati restituti, quin essent multi, qui ad regium fiscum pertinerent, mancipiaque, et ecclesiis addicti, multaeque essent apud eos regiae possessiones, ipsi omnes imperio tenerentur. Vnde postea cum Ludouicus Germaniae rex, Pii filius, Thuricense monasterium, quod fabricarat [Note: A. D. N. 853.], ipsumque Thuregum Hildegardi filiae tradidisset, illi etiam monasterio Vraniam adsignauit, hoc est, quidquid iuris et proprietatis apud Vranios regium fiscum attinebat, siue in reditibus, aut alias in rebus: Curtim, inquit, nostram Turegum in ducatu Allamannico, in pago Durgaugensi, cum omnibus adiacentiis, vel aspicientiis eius, seu in diuersis functionibus, id est, pagellum Vraniae, cum ecclesiis, aomibus, ceterisque aedificiis desuper positis, mancipiis vtriusque sexus et aetatis, terris cultis, et incultis siluis, pratis pascuis, aquis, aquarumue decursibus, adiacentiis peruiis exitibus, et regressibus quaesitis, et inquirendis, cum vniuersis censibus et redhibitionibus, etc. Totum et integrum ad monasterium nostrum tradimus, quod situm est in eodem vico Turego, vbi sanctus Felix et sancta Regula, martyres Christi, corpore quiescunt. Paullo post [Note: A. D. N. 857.] ex iisdem, quae tradiderat monasterio, capellas duas apud Vranios Burglen et Sillanam cum omnibus censibus, et reditibus, rogatu filiae, et eius commmendatione Beroldo Presbytero concessit, dum frueretur vita. Ludouicus diuina Clementia rex etc. Beroldo Presbytero, ministro reginae Hildegardae filiae nostrae, res iacentes in ditione regni nostri, et pertinentes ad monasteriolum constructum in honore Sanctorum Felicis et Regulae, in beneficium, temporibus vitae suae, concessimus, eo quod ei seruierat fideliter, id est, capellam vnam sitam in villa Zurich, quae est constructa in honore sancti Petri, principis apostolorum, nec non et alteras duas capellas, in valle Vrania, in locis nominatis, Burgilla et Silana, cum mancipiis, decimis, terris cultis et incultis etc. Post ipsius vero decessum praedictae res omnes adpraefatum monasterium reuertantur etc. Data 23 regni domini H Ludouici orientalis Franciae, etc.

Cum deinceps comites Rapertiuillenses liberam imperii praefecturam Vrsariae ab imperatoribus, in beneficium obtinuissent, eadem opera, quidquid apud Vranios iuris habebat monasterium Thuricense, ad eos delatum, traditione feudali an emtione? mihi incompertum. Henricus demum cognomine Vandelbar, ob vanas peregrinationes, in Syriam, in Hispaniam etc. Rapertiuillanus comes, cum Vettingam vicum ab Hartmanno comite Dilingano, cuius patrimonii erat, emisset [Note: A. D. N. 1227.] 660 argenti marcis, ibique ex suis et vxoris ANNAE, comitissae ab Hombero in Sissiacis, opibus monasterium aedificasset, eadem omnia illi claustro contulit, seducta ad trecentenas marcas ratione. Vnde instrumentum: Nouerint omnes, tampraesentes, quam futuri, quod nobilis vir DOMINVS HENRICVS de Raprechtesuiller, dictus Vandelbare, fundator domus in Vettingen, cum a principio, anno incarnationis Domini 1227 in fundationem claustri dare promisisset mille tercenas marcas pro solutione tercentarum marcarum omne praedium, quod possidebat in Vra tradidit in manus abbatis Eberardi venerabilis de Salem, praesentibus incolis eiusdem loci, etc. Datamense Decembri 16 Kal. Lanuarii, Dominicae incarnationis 1241 indict. 15. Constituerat eiusdem monasterii visitatorem, abbatem de Salmen Schuuyter, vnde eius mentio. Cum hac ratione Vettingam 660 marcis emisset, Vraniae praedium pro 330 adsignasset, et in aedificiis 340 expendisset, numerum 1300 marcarum promissarum compleuit.

Accidisse vero volentibus et optantibus Vraniis, qui eidem comiti subditi, aut obligati erant, ex alio instrumento videre licet: Vniuersis praesentem paginam inspecturis frater, Conradus dictus, abbas di Vettingen subscriptae rei notitiam. Quoniam vita humana vapor est, ad modicum parens, gesta in tempore mandantur testimonio scripturarum. Notum sit igitur tampraesentibus, quam superuenturis, quod cum Henricus de Raprechtsnuiler, cognomento Vandelbare, praedium in Vram, ad preces hominum eidem praedio attinentium, cum omnibus appendiciis suis in remedium animae suae, domui in Vettingen (deuotus fundator eiusdem domus) traderet, libere, et quiete possidendum, homines iam dicti praedii quaestum magnum aestimantes secularem dominationem euadere, iuramento obligarunt, se claustro nostro fideles futuros in posterum, et annuos census, quos iuxta aestimationem propriam se daturos promiserant, singulis annis reddituros voluntarie, et


page 141, image: bs0141

deuote, etc. Actum anno gratiae 1242. Idem Henricus comes fundator, cum vxor vita egressa esset, monasticam eodem loco professus est. Nec tamen vsquam adduci potuit vt abbatis officio fungeretur. Sed nihil mirum, si sub monachis, quam comitibus degere mallent. Huiusmodi enim monasteriales homines, vt sic vocem, non solum sine medio imperatori, vt ipsa monasteria plerumque subiiciebantur, vt alias notauimus, sed ferme exactionibus, quae aut imperii nomine, aut reipublicae caussa bellisue fieri solebant, nisi in extremis res adductae essent, veluti sacri et religiosi exsoluebantur. Id intelligas ex rescripto, Henrici, dicti VII, Friderici II filii. Nam cum Vranienses magistratus ab iis, qui Vettingae apudeos obligati essent, similia extorquere vellent, edicto prohibuit is Romanorum rex: Henricus DEI gratia Romanorum rex, et semper Augustus, officiatis, et procuratoribus, ceterisque fidelibus suis in Vren constitutis, gratiam suam, et omne bonum. Mandamus vobis, quatenus monasteriam de Vettingen, quod sub nostram protectionem recepimus, auctoritate nostra, modis omnibus, defensetis, nec in possessiones, seu in homines eiusdem monasterii exactiones, seu tallias aliquas faciatis. In locis vero, quae nostrae attinet aduocatiae, de quibus nobis seruitia fieri consueuerunt, volumus, quod honeste atque modeste eos tractetis, nec peioris eos conditionis faciatis, quam temporibus fundatoris sui fuerunt. Siquidem sub nostra dominatione ampliori eos volumus pace, atque securitate gaudere. Datum apud Ezelingen, Nonas Iunii indict. 6, regni 10 [Note: A. D. N. 1233.].

Sed cum neque sic acquiescerent Vranii, sequenti anno, paullo seuerius ad eosdem perscripsit: Henricus DEI gratia Romanorum rex et semper Augustus fidelibus suis ministro, et vniuersis hominibus Vraniae gratiam suam, et omne bonum. Cum ex consueta beneuolentia nostra Cisterciensem ordinem sincerius diligamus, iura et libertates fratrum eius volumus inuiolabiliter obsernari. Mandamus vobis sub poena gratiae nostrae districte praecipientes, quatenus ab hominibus claustri de Vettingen, in valle Vraniae constitutis, nullam prorsus exactionem, vel precariam requiratis. Quoniam nolumus, vt fiat aliquaratione, sed volumus vt gaudeant libertate, qua ab antiquo ordo et fratres Cistercienses sunt gauisi. Indubitanter scituris, quod quicunque vestrum, infringere mandatum nostrum praesumserit in hae parte, in rebus eum proinde, et in corpore puniemus, quia dictum claustrum sub nostram protectionem, et imperii receptimus specialem. Datum apud Hagenouue 6 Kal. Mai. indict. 7, regni 11 [Note: A. D. N. 1234.]. Haec ista commoditate, ego quidem pluribus, vt apertius intelligatur, quis status et conditio fuerit eorum, qui monasteriis subiecti essent, et simul hinc cognoscatur, Vranios, etiamsi ampla essent apud eos monachorum iura et opes, suam tamen rempublicam, suos magistratus semper habuisse. Fuit hic Henricus rex, hoc eodem anno, a Friderico patre, quod cum Italis principibus foedus iniisset, captus et Consentiam in Calabria transportatus, vbi moerore et aegritudine contabuit, Cunrado fratre rege Romanorum suffectus. Non in numero regum Romanorum ideo plerumque ponitur, quod patri superstes non fuisset. Eius tamen decreta et rescripta rata.

Demum abbas et conuentus Vettingensis communitati Vraniorum, quidquid iuris et dominii haberent apud eos, vendiderunt, cum praetextum ponerent, quasi ab iis nihil obtinere possent, adeoque maiores sumtus, quam inde rediret, facerent muneribus et certis, vt litterae venditionis vocant, propinis, hoc est, conuiuiis, in ministros prouinciales, hoc est, ammannos, qui feuda eius monasterii praecipua haberent, aliosque potentiores conferendis.

Quibus de rebus litteras ad posteros monachi reliquerunt in haec verba: Sciendum, quod monasterium in Vettingen quasdam posse ssiones habuit in Vre, quae circa annum Domini 1310 siue circiter eidem monasterio annuatim soluebant in vniuerso redditus 400 librarum denariorum vsualium Thuricensium monetae, quae quidem possessiones ab eodem tempore propter pertinacem, et indomabilem proteruiam colonorum et hominum praetactae terrae de die in diem, de anno in annum in tantum viluerunt, vt circa annum Domini 1350 et deinceps praefato monasterio vix soluebant annuatim vel libras, denariorum monetae praedictae, etc. Insuper quilibet minister prouincialis et potentiores terrae praedictae meliora bona praedicti monasterii iure feodali possederant, de quibus tum propter suam potentiam, toto tempore nullum censum dederunt, seu dare volebant, imo potius abbas, cellarius et ceteri officiales eiusdem temporis ipsis dare compellebantur, certas propinas, quae se annuatim extenderunt ad 30 florenos circiter et amplius, secundum statum temporis. Habebantur etiam per abbatem et cellarium expensae bis in annum, videlicet


page 142, image: bs0142

tempore placitorum, quae vulgariter dicuntur Herbstaeding et Meyentaeding [Note: Hoc est, conuentus auctumnales, et mensis Maii.], quae etiam expensae se extenderunt vsque ad summam 30 florenorum seu 40 et vltra, exceptis expensis, quae per procuratores monasterii antedicti ibidem continue habebantur, tam ratione sui, quam aliorum, qui ad ipsos frequenter conuenerunt, etc. Hae igitur sunt rationes, vt praemittitur, propter quas possessiones praedictae in tantum defecerunt. Igitur his omnibus diligenter inspectis venerandus D. Albertus de Mengen, subscripto tempore abbas in Vettingen, de consilio sui conventus, et fidelium amicorum, videlicet Dominae reginae Hungariae [Note: Agnetis, quae Kunigsfelden agebat, Alberti imperatoris filiae.], et ceterorum comitum, militum [Note: Ita vocat, quos equites dicimus.] potentium, et aliorum sapientium dominorum, ducum Austriae, consulum et secretariorum, necnon de licentia superiorum suorum, et de scitu, et expressa scientia et consensu domini Berchtoldi Tutzen, sacrae theologiae professoris, tunc temporis abbatis in Salem, patris abbatis, et visitatoris in Vettingen monasterii supradicti, adhibitis, circa praemissa, secundum papalia et ordinis instituta tractatibus, et aliis sollennitatibus debitis, et consuetis possessiones praefatas cum omnibus iuribus, hominibus, et pertinentiis ipsorum toti communitati prouinciae in Vrem praedictae, liberae vendidit, et iuste venditionis titulo tradidit, pro octo millibus florenorum, et quadringentis sexaginta octo, soluendos diuisim ad quatuor terminos, etc. Quorum vltimus terminus exspirauit in festo Martini, qui fuit anno Domini 1362. etc.

Hoc pacto in libertatem penitus se Vranienses vindicarunt, nulli omnino praeterquam Romano imperio, vt alii liberae conditionis homines, subiecti aut obnoxii, in cuius specialem protectionem eos Fridericus II, vt superiori libro vidimus, accepit, eamque libertatem cum gloria hactenus conseruarunt auxeruntque.

CAPVT II. De Suitia.

1. Cimbri in Suitia.

2. Cimbrorum origo et migrationes: oceani miserabiles inundationes.

3. Cimbri in Illyrico Romanos praelio vincunt.

4. Cimbris in Heluetia se Tigurini et Tugini iungunt, inque Italia contra Romanos belligerant.

5. Cimbrorum sociorumque, postquam ex Hispania repulsi, iterata expeditio in Italiam.

6. Ambrones et Teutones apud Aquas Sextias, Cimbri autem prope Vercellas victi, quorum illi his sedes cedunt.

7. Sueci Suitiam constituunt, refutata Rhenani de Suitiis sententia.

8. Quorsum reliqui Cimbri concesserint: comitatus Cimbrorum ad Harciniam.

9. Suitiorum pars Lenzburgensibus comitibus subdita; reliqui semper liberi fuerunt.

10. Omnis tamen Suitia postea libera facta et ab Henrico imperatore in protectionem imperii suscepta est.

SVitiam qui coluerunt, non minus Tauriscos fuisse, quam Vraniae, ex iis, quae supra ostendimus, apertum existimo: sed postea Cimbrorum reliquiae ea loca insedere. Ita enim Suitii referunt, maiores suos propter oceani inundationes mutare sedes coactos, cum varias calamitates toto orbe pertulissent, has tandem cepisse valles. Vtigitur ante fecimus in Tauriscis; ita Cimbrorum ortum migrationesque referamus necesse est, quaque ratione denique Suitii ab iis descenderint.

Cimbros ex Cimbrica Chersoneso, nunc Suetiam vocant, aut Suediam populum, oceani diluuionibus, sedes quaerere adactos, contra Posidonium inficiatur Strabo [Note: Lib. 7 Geograph.], sed maris insolitos saepius aestus attendenti, tum Cornelii Taciti [Note: Annal. lib. 1.] verba perpendenti, non vsquequaque improbabile adparebit. Ea sic habent: Vitellius primo iter sicca humo aut modice adlabente aestu quietum habuit. Mox impulsu aquilonis, simul sidere aequinoctii, quo maxime tumescit oceanus rapi agique agmen. Et opplebantur terrae. Eadem freto, litori, campis facies. Neque discerni poterant in certa ab solidis, breuia a profundis. Sternuntur fluctibus, hauriuntur gurgitibus: Iumenta, sarcinae, corpora exanima interfluunt, occursant, permiscentur inter se manipuli, modo pectore, modo oretenus exstantes, aliquando subtracto solo disiecti, aut obruti. Non vox et mutui hortatus iuuabant, aduersante vnda, nihil strenuus ab ignauo sapiens a prudenti, consilia a casu differre. Cuncta pariviolentia inuoluebantur. Iulius sane Florus, haud malus auctor [Note: Lib. 3 c. 3.], Possidonium sequi maluit: Cimbri, inquit, Teutoni, atque Tigurini ab extremis Galliae profugi, quum terras eorum inundasset oceanus, nouas sedes toto orbe quaerebant. Accedit, quae de Caucis, siue Frisiis, qui etiam inter Cimbros, memorauit Plinius [Note: Lib. 16 c. 1.]: Sunt vero, inquit,


page 143, image: bs0143

et in septentrione nobis gentes visae Chaucorum, qui maiores minoresque vocantur: vasto ibi meatu perpetuis bis dierum, noctiumque singularum interuallis effusus in immensum agitur oceanus, aeternam operiens rerum naturae controuersiam, dubiumque, terrae sit an maris pars. Illic misera gens tumulos obtinet alios, aut tribunalia exstructa manibus ad experientiam altissimi aestus, etc. Patrum memoria [Note: A D N. 1530 d. 5 Nov.], quanta vastitate magnam hauserit Hollandiae, seu Batauorum partem oceanus, multi litteris tradiderunt, vltra quadringentos vicos, praeter aliquot oppida, eodem tempore fluctibus et vndis suffocata, demersa et in profunditatem absumta. Relictis igitur auitis necessitudine sedibus Cimbri vagi, et praedabundi, Kemper Saxonica lingua et septentrionali, quasi pugnator et grassator, vnde illis nomen, Plutarcho teste [Note: In vita Marii.], ad Maeotim vsque paludem, peragrata Germania, Pannonia, Thracia, peruenerunt, Cimmeriumque bosporum, quasi Cimbricum perpetuum de se monimentum reliquerunt.

Inde in Illyricum longis errationibus deuecti Cn. Carbonem consulem, cui ea prouincia attigerat, obuium habuerunt, acieque ad Norbeiam oppidum cum exercitu fuderunt, fugarunt. Ea prima de Romanis Cimbrorum victoria. Et tunc primum Cimbrorum audita Romanis arma, Tacito auctore [Note: Libello de Germ.], an. V. C. 640. Ex Illyrico, cum rursum versus Germaniam contendissent, in Boios [Note: Eos nunc Bohemos vocamus.], Harciniam siluam incolentes, inciderunt, ab iisque repulsi ad Scordiscos, deinde Tauriscos [Note: Stirer aut Steirmaercker.], postremo ad Heluetios venerunt, auri diuites, vt est apud Strabonem [Note: Lib. 4 Geogr.], ceterum pacatos.

Heluetii, praesertim Tigurini, et iis vicini Tugini, cum Cimbrorum opes vidissent, foedere inito iis se comites addiderunt, vexataque Gallia et Hispania vndique exclusi, cum in Italiam remigrarent, inquit Florus [Note: Lib. 3 c. 3.], miserunt legatos in castra Sillani: inde ad Senatum petentes vt P. R. aliquid sibiterrae daret quasistipendium, ceterum vt vellet, manibus atque armis suis vteretur. Cum negatum esset, quod nequinerant precibus, armis petere constituunt. M. Sillanus cum exercitu caesus et profligatus [Note: A. V. C. 644.]. Inde M. Scaurus cos. contra eosdem missus tertia clade adfectus est. Scauro Cassius Longinus successit, quem Tigurini in finibus Allobrogum confecere [Note: A. V. C. 648.]. Eodem tempore C. Manlius, et Q. Caepio proconsules victi praelio, binisque castris exuti, octoginta millia militum occisa, calonum et lixarum millia quadraginta.

Cimbri, cum sociis Heluetiis, tot victoriis potiti, cum, quae circa Rhodanum sunt Prouinciamque et Narbonensem Galliam, vastauissent, superato Pyreneo saltu, in Hispaniam rursum delapsi sunt, populataque prouiicia cum a Celtiberis propulsati essent, in Galliam reuersi sunt, et ex Gallia quidem Ambronibus, ex Germania Teutonis in foedus et societatem adsumtis, mox bipartito exercitu, Plutarcho, aut tripartito, Floro auctoribus, Italiam adoriri constituerunt, cum nusquam gentium sedem posituros quam Romam excidissent, Italiam perdidissent, iuramento se obligassent. Ambrones igitur et Teutones per Ligures, et mare circeum, contra Marium cos. profecti sunt [Note: A. V. C. 651.]. Cimbri per Tritendinas valles in Catulum deuecti; Tigurini et Tugini per Noricos, contra Italiam signa tulere.

Longius et diutius Cimbri, reliquique cunctati. Teutones et Ambrones Marium circa Aquas Sextias nacti, manus conseruere, victique secundo praelio et plerique interfecti. Cimbri paullo felicius, primo impetu Catulum faucibus Alpium, quas occuparat, deiecerunt, Vercellasque, si Plutarcho fides, vastata Venetia et Insubriae parte, persecuti sunt, in quem locum cum adcurrisset Marius cum victore exercitu; ipsi cunctabundi socios, siue, vt vocabant, fratres, Ambrones et Teutones frustra exspectarent, demum praelium commisere, victique sunt, et internecione prope deleti 3 Nonas Sextiles [Note: A. V. C. 652.]. Tertia Tigurinorum manus, quae quasi in subsidio Noricos inseder at Alpium tumulos, in diuersa lapsi, fuga ignobili, et latrociniis euanuit, inquit Florus [Note: Eodem libro et capite.], vt ego interpretor, domum repetiit, quibus cum se, qui cladi superauerant, iunxissent Cimbri, illis quidem, memores rerum humanarum, aduersae et prosperae fortunae, tum fortitudinis quam tot victoriis rebusque, per annos duodecim et vltra gestis, demonstrarant, partim intrasuos fines sedes dedere, partim extra, eaque ratione in societatem et communionem regionis accepere.

Vicinae Tuginis valles Suecis datae, Suitiam


page 144, image: bs0144

inde nominarunt, siue a Suito duce aut regno Sueciae, vnde erant profecti. Rhenanus, et alii quidam a Vitis Saxoniae populis descendere Suitios arbitrantur, qui, reliquis Britanniam occupantibus, ad hos deuenerint locos. Mirum, quin a Vitiis Hircaniae. Quis non hac materia lusus, risus? Suitii sane a duce gentis nomen malunt. Ipsum cum eo venisset, cum fratre, siue ducum alio, de nomine, in contentionem venisse; credo, vt olim Romulus et Remus, duello creuisse victorem Suitum, Suitiam adpellasse. Illa sane Saxonum migratio non ante Honorium imperatorem Claudiano poëta teste [Note: In Panegyrico Honorii.], aut Martianum Bada auctore [Note: In historia.], ad summum tempore Theodosii magistri equitum, Honorii imperatoris aui. At quis non credat Suitiam eo tempore cultam dictamque fuisse? Nec crediderim Vitas, relictis patriis sedibus, aut in Germania vberioribus, has in valles consistere voluisse: potius id Cimbris, et eorum sociis Suionis dederim, toto orbe terrarum exclusis et eiectis. Suionum antiquam sedem et genus apud oceanum, aut in eo potius, tradidit Cornel. Tacitus [Note: In sua Germania.].

Reliqui Cimbri partim Siluaniae [Note: Siluaniam alii et Haseliam dicunt.] collocati Rumone principe. Haselii ex Frisia orientali et vrbe Hasselinga, quae in Vestphalia, aut potius Hassel, oppido ad Vidrum fluuium finibus Frisiae occidentalis, prouincia Transilana, Hasseliam de se vallem Restio [Note: Non procul Haselia vico adhuc sunt ruinae arcis Resti.] ductore, constituerunt. Cumque etiam in Germania vltra Rhenum circa Harciniam, vt ex Tacito patet, multas regiones ad Moenum vsque Heluetii obtinerent, Cimbrorum aliam partem, quae nobilior esset, ex iis praecipue, qui ex Nortvuegia discesserant, circa Nicrum et Harciniam collocarunt, vbi hodie Cimbern, sive Cimbrorum comitatus. Sane comites Cimbrii, adhuc Nortuuegiae regni arma, leonem erectum cum bipenni, solis coloribus variata, vsurpant, quod argumento est, ex ea eos gente, stirpeque regia. Fuerunt enim Cimbri collecta multitudo ex variis septentrionis partibus, et oceani Germanici litoribus Suecia, Dania, Nortuuegia, Frisia vtraque aliisque Germaniae populis, quod etiam Plutarchus testatus est, quales fuerunt postea Allemanni, et postremo Gothi. Haec de Cimbris, quomodo Sueci Suitiam obtinuerunt, alteramque Heluetiae ciuitatem fecerunt.

Suitii denique ducatui Germaniae inclusi, pars eorum primo comitibus Lentzburgensibus subiecta, qui ex iis nonnulla monasterio Schennisio attribuerunt, vt ex fundationis litteris et priuilegio Henrici III imperatoris perspicias, cuius principium: Henricus, diuina fauente clementia rex. Si dignis petitionibus fidelium nostrorum benignum auditum adhibere studuerimus, apud Dominum et homines condignam remunerationem habere non dubitamus, Quapropter omnium DEI, nostrique fidelium, praesentium scilicet et futurorum noverit industria, qualiter fidelis noster Vldaricus comes, pietatis nostr ae clementiam adiens, humiliter rogauit, vt monasterium, quod Skennines dicitur a parentibus suis [Note: Hunfridus comes Curiae primus fundamenta eius monasterii posuisse dicitur. Ex eo natus Adelricus, qui vnicam filiam Hennam cuidam comiti Lentzburgensi collocauit circa annum Domini 890, quae peperit Adelbertum huius Vldarici auum.], et a se fundotenus constructum, in honore quoque sancti Sebastiani martyris dedicatum, situm in pago Churuualacha, in comitatu Eberhardi comitis et sanctas moniales inibi Deo sub canonica regula seruientes, in nostrum mundibundium, tuitionem, defensionemque acciperemus, cuius petitioni pium adsensum praebentes, ob interuentum dilectae coniugis nostrae Agnetis reginae, praefatum monasterium, cum ecclesiis, dicimus ecclesiam Nuolum etc. nec non cetera bona, quae videntur habere in villa Ranchuuila, etc. Vettingen, Goldbach, Suites et cum omnibus vtilitatibus, vel vtensilibus ad idem monasterium pertinentibus, seu quaecunque adhuc diuina pietas illuc augeri voluerit, in nostrum mundibundium, tuitionemque suscepimus, etc. Data 3 Kalendas Februarii, indictione 13, anno Dominicae incarnationis 1045, anno autem ordinationis Henriciregis III 16, regni vero 6. Actum Turego feliciter. Fuit hic Vldaricus Lentzburgensis cognomento Diues per opulentiam, Vrbigeni pagi potentissimus, cuius multa quoque in Beronense collegium beneficia habuit Raputinis primum Habsburgi comitis filiam Richensam


page 145, image: bs0145

vxorem, Verneri Badae comitis viduam; ex qua Cunonem, et Rudolfum suscepit. A Lentzburgensibus, cetera ad Habsburgios peruenere, Stein, Steinerberg, Sattel, Art, Cussnach. Quartanae Suitiorum reliquae vltra Blaten sitae, sui semper iuris fuerunt, liberae, et sub imperii vnius protectione, priuilegio iam olim a Ludouico Pio, vt ostendimus, per fortia facta accepto.

Sed illa quoque Suitiorum pars, quae ad Habsburgios pertinebat, cum se ab Eberardo Habsburgio pecunia liberassent [Note: A. D. N. 1269.], praeter quae pauca collegiis Lucernensi et Beronensi debebant, vt in eadem libertate, et conditione, qua ceteri agebant, vivere possent, priuilegium impetrarunt ab Henrico VII imperatore Turegi. Nos Henricus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, ad vniuer sorum notitiam volumus peruenire, quod nos bominibus habit antibus in valle Suiz, qui se de nobili viro Eber ardo, quondam comite de Habsburg redemerunt, et per pecuniam absolutionem et litteras testimoniales super eo obtinuerunt, et exbibere potuerunt, (vt proponunt) quod nobis, et sacro Romano imperio pertinent, et pertinere debent de iure, banc gratiam duximus faciendam, quod eosdem bomines liber amus, prout alii in eadem valle, ac circumpositis vallibus existere dignoscuntur praesentium testimonio litterarum, nostrae maiestatis sigilli robore signatarum. Datum Turego 3 Nonas Maii, anno Domini 1310, regni vero nostri anno secundo. Sic Suitii liberi omnes et Romani imperii. Praefecturam imperialem etiam concessit Sigismundus imperator.

CAPVT III. De Siluania.

1. Siluanii partim ex Cimbris, partim ex Romanis orti, quod testantur Romana nomina: ipsi Stantes dicti.

2. Vnam rempublicam, vnum conuentum habuere, postea diuisi et quare: Siluanii (Vnteruualden) nominis origo.

3. Sigilli vtriusque Siluaniorum regionis discrimen: tota Siluania sub vno comitatu.

4. Siluaniae imperiales aut regii reditus et officia Lucernensi collegio attributa.

SIluaniorum pars, vt diximus, ex Cimbris, Rumone principe, reliquos Roma suppeditauit, imperatorum Augusti, Tiberii, Caligulae, Neronis proscriptione, caede, tyrannide, qui has valles exilio aut fuga captauere. Hinc illa Romana nomina Lungula, Lungern, quod in longitudinem tendatur; Saxula Saxlen; Buochs Bucca (vallis faucem interpreteris): Altella Altzellen, quod in colliculo vicus: totius regionis nomen Stans, quod ibi demum stetissent et inde ipsi Stantes, et Stantstad Stantium statio. Stantes autem dicti antiquitus non inferioris solum vallis sed etiam superioris. Id ex sigilli communis inscriptione prima intelligas, quae his verbis: Sigillum vniuer sitatis hominum de Stanz vallis superioris, et inferioris. Duae albae aut argenteae claves, campo rubro, Romanae expeditionis, et fortitudinis, reique feliciter confectae laudabile monimentum. Sane eo facile id laboris, et discriminis adiisse Siluanios crediderim, quod se Roma ortos intelligerent, Romanis, vt cruibus, merito suppeditandas opes suas, quales quales essent.

Sed, vt diximus vnum vniuersitatis sigillum; ita vna communitas, vnum regimen erat, conuentusque incolarum omnium quotannis loco Viserlon nominato. Cum vero propter vectigalium, aut exactionum locationes et contributiones in controuersiam incidissent, quod inferiores Siluanii tertia tantum parte teneri se arbitrarentur, regionem et rempublicam diuiserunt, Carna silua pro limitibus constituta, et hinc infra, supraque Siluam incolae Siluanii, aut Transsiluani (a). Superiores Sarnae rempublicam consiliumque constituere, quo etiam gentis vniuersae vexillum, et sigillum, quia numero superarent, contulere. Inferiores Stantii sua iura retinuere, tenuitque quatenus apud eos prima, et antiqua reipublicae forma, vt Vnderualden, siue Infra Siluam plerisque tota regio adpelletur, veluti si adhuc vna communitas


page 146, image: bs0146

complecteretur vtrosque. Quod postea in comitiis ciuitatum obseruatum, vt quamuis suos separatim superiores, inferioresque legatos mittant, vnico tamen suffragio vtrique transigant. Et quae sic communi voto conficiuntur, antiquo et primo, siue duarum clauium sigillo confirmantur.

In ceteris quisque suo separatim vtitur, inferiores quidem vnica claue, quam D. Petrus manu praefert; superiores, illo, quo antequam Romam proficiscerentur, vtebantur omnes, albo, rubroque distincto. Franciaereges totam regionem vnico complexi comitatu, quam Surigoue nominarunt, a Surina fluuio, quem nunc Aacb generali aquarum nomine, Germanis saepius vsitato, vocant. Ita notat instrumentum Henrici IV imperatoris, datum [Note: A. D. N. 1120.] monasterio Montis angelorum, vulgo Angelberg, quod Cunradus a Seldenburen eques pagi Tigurini paullo ante condiderat. Henricus diuina fauente clementia quartus Romanorum imperator Augustus, etc. Quod regulare quoddam monasterium situm est in prouincia scilicet Burgundiae, in episcopatu Constantiensi in pago Suricouue, in Comitatu Surin, quod ad sanctam Mariam nuncupatum est, cognomine autem Engelberg, etc. Anno domini 1125, indictione 3, data Argentinae 5 Kal. Ianuarii, Dominica, Luna 9.

Sed iidem Franciae reges aut principes, quidquid ad eos reditus, dominii iure, aut proprietatis, ea in regione, perueniebat, monasterio, quod Lucernae posuerant, attribuerunt, summo semper imperio excepto. Hinc monachi suos maiores constituerunt, qui nomina a locis, in quibus administrabant, ad posteros deduxerunt, maiores a Stans, a Buochs, a Sarnen, a Saxlen. Habuerunt et Beronenses et Murenses aliquid apud eos iuris. A monasteriis demum pecunia, a quorumdam praefectorum imperii tyrannide, vt ceteri, armis et manu se liberauerunt, qua de re, et quomodo, pluribus, vltimo capite libri secundi. Haec de origine trium ciuitatum, quae primae inter se foedus perpetuum percusserunt, quas vt reliquae sint secutae, et quibus ex caussis, donec tredecim numerum implerent, superest vt videamus, si prius, vti fecimus, earum quoque ortus, et incrementa peruestigauerimus.

CAPVT IV. De Lucerna.

1. Lucernae celebritas, etymon et opportunitas.

2. Vrbi celebritas ex monasterio, cuius fundationis litterae exhibentur.

3. De Ludouico ministerii illius fundatore quis fuerit, variae opiniones, quae refutantur, et tandem Ludouicum III fuisse adseritur.

4. Exemplum instrumenti Lotharii imperatoris; cum visione, quae fundandi hoc collegium occasionem praebuit.

5. Origo Morbaci et Masmunster coenobiorum, St. Leodegario dedicatorum.

6. St. Leodegarii martyrium.

7. Lucernensium prima priuilegia et gesta.

8. Aeneorum cornuum vsus Lucernensibus virtutis ergo a Carolo M. datus: duae praedatoriae arces ab eodem Carolo excisae.

9. Lucernenses liberi in suae reipublicae administratione cetera Morbacensibus debuere.

10. Lucerna cum sua vicinia Alberto Austriaco vendita.

11. Lucernenses huic venditioni obnitentes et priuilegia obuertentes, verbis deliniuntur ab oratoribus Alberti.

12. Sub Austriacis perpetuo in armis et tantum non consumpti, ad tres ciuitates pacto foedere accessere.

VRbis huius etsi per bonos auctores et testes antiquitatis memoria in obscuro est, tamen inde lucescit, quod iam tempore fundationis collegii Canonicorum, Lucerna ex antiquitate diceretur, adeoque praecipuus post Vindonissam pagi Vrbigeni locus, vbi ea occidit, etiam totius regionis Vindonissensium caput esset. Illi nomen, vt plerique putant, a turre, in qua lucerna nautis nocturnis. Nam cum temporibus prioribus admodum tenuis, vbi exitum ducit Vrsa, lacus esset (quare pleraque, vbi nunc antiqua statio, 3 circiter supra vrbem passuum millibus, exponebantur,) nauigantibus maioribus nauibus nisi eiusdem fluminis alueum sequerentur, inuius erat. Vnde lucerna, et turris tanquam Pharos, quae


page 147, image: bs0147

ostenderet. Hinc quoque loco froquentia, ex ea commoditate. Mercimoniis enim ex Italia, et alias, post superatas summas Alpes, et magnum lacum, Lucerna receptus portusque. Franci praecipue coluere. In ea palatium regium, nunc quoque im Hoff antiquum retinet nomen.

Sed maxima eius celebritas ex monasterio. Vighardus presbyter condidit, frater Roberti Allemannicae Heluetiae ducis. Fundationis litterae sunt: In nomine Domini, Amen. Notum sit omnibus, nobilibus et ignobilibus, tam futuris, quam praesentibus, qualiter ego Vichardus, et frater meus Rupertus, dux militum H Ludouici, qui nobis ex consanguinit are coniunctus est, omnia praedia nostra, quae nobis ex paterna heredit ate aduenerunt, ex illius permissione, et iuuamine diuisimus: Postea frater meus, pro amore DEI, et remedio animae suae ductus, omnem partem suam, quae ad eum spectabat, Domino suo regi contradidit, ea videlicet ratione, vt in castro Thuricino, iuxta fluuium Lindemaci, ecclesiam construeret, et seruicium DEI ibidem perpetualiter constitueret. Vnde ego Wigghardus presbyter, quamuis indignus, ex intimo desiderio punctus, in quodam loco, qui Lucerna ex antiquit ate dictus, iuxta fluuium, qui Rusa dicitur, qui de summitate magni laci fluit, in honore S. Mauritii, et Sociorum eius, et S. Leodegarii martyris, et omnium sanctorum, paruum tugurium construxi, omnemque substantiam, quae me contigit, de monte, qui Albis dicitur, incipiens a praedio meo Lungkunfht [Note: Lunghofen supra Bremgarte, exiguo interuallo.], et omnibus locis circumquaque iacentibus, ex permissione regis, cognati mei, ad ipsum locum contr adidi, et me ipsum illuc, propter seruicium DEI, collocaui, et tantos monachos, quantum potui, illuc congregaui. Vnde vir quidam nobilis, ac bonus ad me veniens, qui spretis omnibus curis huius seculi, quem ego ipse monachum illuc ordinaui, nomine Aluicus, ita vt pene dicam per omnia DEI amicus, prudens in scripturis sanctis, qui suis admonitionibus, acverbis salutaribus corda omnium tiuium regionis illius in DEI prouocauit affectum. Inde de die in diem crescente seruicio DEI, ipsum Aluicum mei successorem, ac rectorem ipso loco dereliqui. Datum mense Octobri, die 5, indictione 11, regni gloriosissimi regis H Ludouici, anno 5. Actum in loco ipso Lucernae.

Hac in parte plures Ludouici pariunt dubitationem de tempore, multosque in errores traxerunt. Sunt [Note: Latz. lib. 8 Migr. Nauclerus Gen. 29. Chronographus Helu. lib. 7.] enim, qui tradiderunt, hunc Ludouicum Pium Caroli M. filium: alii Ludouicum Germaniae regem, Pio natum: aliorum alia sententia. Nam qui Clodoueum primum Francorum regem, qui Christianam pietatem et mores amplexus, arbitrati sunt, vltra veritatis et rationis limites exsiliere: cum multis post eius imperium annis vixerit, mortemque subierit, de quo instrumento mentio, S. Leodegarius. Et reliquorum quoque opiniones, qui Ludouicum aut Pium, aut Germaniae regem constituunt, hinc facile confutaueris, si Lucemariam quidem a Pipino, qui primus Franciae regum in familiam suam contulit, Morbacensibus consignatam perspexeris: Id autem apertum ex privilegio Lotharii Pipini pronepotis, quo eam donationem confirmauit, imperii sui anno II Argentinae. Duo restant Clodovei vel Ludouici, Clodoueus II, qui etiam primum Ludouicus dictus est, et Ludouicus III. Non sub II, tunc enim adhuc puer S. Leodegarius; Ego sub III. Ludouico fundamenta huius collegii posita, eius anno 5 et vltimo; Christi Domini 697.

Lotharii imperatoris priuilegium in haec verba. In nomine Domini nostri Dei aeterni H Lotharius diuina ordinante providentia imperator Augustus. Si petitionibus seruorum Dei iustis et rationabilibus diuini cultus amore fauemus, superna nos gratia muniri, et foueri non dubitamus. Idem nouerit industria omnium fidelium nostrorum, tam praesentium, quam et futurorum, quia vir venerabilis Sigimarus abbas ex monasterio, quod dicitur viuarium peregrinorum, quod situm est in ducatu Alsacensi, super fluuium Murbach, et constat esse constructum in honore S. Leodegarii, et S. Petri Apostolorum principiis, vel sanctae Dei genitricis, semperque virginis Mariae, detulit nobis sacrae memoriae Genitoris nostri H Ludouici auctoritatem, in qua er at insertum, qualiter at auus noster Pipinus quondam rex, et ipse postmodum in suam eleemosynam concessisset monasterium Luciariae, et monachis ibidem degentibus bomines quinque, bis nominibus Vualdonem, Vulfarium, Vulsinum, Vulfoldum, Vulbertum cum filiis, et posteris eorum, commorantes in loco nuncupato villam Emman [Note: Emma vicus duobus circiter infra Lucernam passuum millibus.], super fluuium Rusa, in pago Aregava, videlicet, vt illud, quod ad partem publicam facere consueuerant, ad praedictum monasterium facerent. Vnde memor atus abbas deprecatus est clementiam nostram, vt pro firmitatis studio, et animae nostrae emolumento eamdem praeceptionem, nostra confirmaremus auctoritate, quod et nos fecisse omnium fidelium nostrorum cognoscat industria. Praecipientes


page 148, image: bs0148

ergo iubemus, quemadmodum et in eo praecepto continetur, de itinere exercitati, seusacras, vel quamcunque partem quis ire praesumat, aut mansionaticos [Note: Mansus, furdus aut aliquid, vnde familiam tuearis, et censum domino referas. Mansionatici, quibus mansi, quamuis non ignorem, mansionaticos dictos, qui propolas agerent et diuersoria publica, Antonio teste et aliis, quod forte huic loco magis conueniat; adiungit enim mallum, quod pro loco sumptum, in quo impensas habebant, ex rebus adhuc controuersis. De mallo alibi, vti et de freda. Iuniores vocat, quos nunc Iungferen dicimus, qui antiquitus tantum comitum liberi, nunc quiuis, si sint opes, ex vulgo.], aut mallum [Note: Mansus, furdus aut aliquid, vnde familiam tuearis, et censum domino referas. Mansionatici, quibus mansi, quamuis non ignorem, mansionaticos dictos, qui propolas agerent et diuersoria publica, Antonio teste et aliis, quod forte huic loco magis conueniat; adiungit enim mallum, quod pro loco sumptum, in quo impensas habebant, ex rebus adhuc controuersis. De mallo alibi, vti et de freda. Iuniores vocat, quos nunc Iungferen dicimus, qui antiquitus tantum comitum liberi, nunc quiuis, si sint opes, ex vulgo.] custodire, aut nauigium facere, aut alias functiones, aut freda [Note: Mansus, furdus aut aliquid, vnde familiam tuearis, et censum domino referas. Mansionatici, quibus mansi, quamuis non ignorem, mansionaticos dictos, qui propolas agerent et diuersoria publica, Antonio teste et aliis, quod forte huic loco magis conueniat; adiungit enim mallum, quod pro loco sumptum, in quo impensas habebant, ex rebus adhuc controuersis. De mallo alibi, vti et de freda. Iuniores vocat, quos nunc Iungferen dicimus, qui antiquitus tantum comitum liberi, nunc quiuis, si sint opes, ex vulgo.] exigere, et quicquid ad partem comitum, aut iuniorum [Note: Mansus, furdus aut aliquid, vnde familiam tuearis, et censum domino referas. Mansionatici, quibus mansi, quamuis non ignorem, mansionaticos dictos, qui propolas agerent et diuersoria publica, Antonio teste et aliis, quod forte huic loco magis conueniat; adiungit enim mallum, quod pro loco sumptum, in quo impensas habebant, ex rebus adhuc controuersis. De mallo alibi, vti et de freda. Iuniores vocat, quos nunc Iungferen dicimus, qui antiquitus tantum comitum liberi, nunc quiuis, si sint opes, ex vulgo.] eorum, seu successorum exigi poterat, sicut idem attauus noster, et genitor concesserunt et per eorum auctoritatem confirmauerunt: Ita nostris futurisque temporibus firmum et stabile permaneat: Et vt haec auctoritas nostra firma habeatur, et per futura tempora melius conseruetur, de annulo nostro subter iussimus sigillari. Richardus ad vicem Agilmari recognoui. Datum 7 Kalend. Angusti. Anno Christo propitio [Note: Chronicon Ebershein. lib. 4 c. 37 et 44.] imperii H Lotharii pii imperatoris II, indict. 3. Actum Strasburg ciuitate in Dei nomine feliciter. Amen. Eo in loco, vbi collegium hoc fundatum, iam olim a tempore D. Galli visa fax piorum oculis flammas per noctis caliginem eiaculari, quae res monuerat adcolas, vt sacellum ponerent, dicarentque D. Nicolao, quem praecipue nautarum, antiqua traditione, et miraculis, tutelarem acceperant.

Ceterum Morbaco, ad quod Lucerna deuoluta, has tradidere origines. Ergkonaldus fuit [Note: Chronicon Ebershein. lib. 4 c. 37 et 44.] praefectus palatii regis Dagoberti (Aimo ait fuisse Clodouei II post Egam, quem reliquerat tutorem filiis Dagobertus). Habuit is filium etiam palatii praefectum Leodisium (idem Aimo vocat Leudesium, aitque factum Theodorici I maiorem, auctoritate S. Leodegarii, detruso in monasterium Luxouiense Ebroimo,) Leudesio fuit filius Ettico: is habuit S. Leodegarii neptem coniugem, reginae sororem, propter quam adfinit atem ducatum Alsatiae a rege accepit. Habit auit in regia villa Eherheim, in arce Hohenberg, latine Altitona, postea mons S. Otiliae dictus. Quadripartito is sua diuisit, primam partem ad D. Stepbani, Argentinae attribuit, quem condiderat: secundam monasterio Ebersheim, infra Slestadium: tertiam monasterio, cui Otiliam siliam praefecerat, qui nunc mons S. Otiliae nuncupatur: quartam consanguineis (ego nepotes puto ex Adelberto filio, cum Latzio) Eberardo et Masoni. Eberardus habuit sedem in arce Egesheim, nullaque prole suscepta, condidit prope fluuium Murbach coenobium in honorem D. Mauritii, quod postea S. Pirminius, S. Leodegario dedicauit Vinariumque peregrinorum adpellauit, (primo anno Theodorici II, vt eius confirmationis ostendunt litterae) Maso etiam Masmunster a se dictum monasterium in magna valle aedificauit, in eoque sepeliri voluit, in honorem etiam S. Leodegarii. Erant enim illi Diuo omnes hi principes viri, vti Vighardus etiam, et Rupertus, sanguine aut per adfinitatem coniuncti: quo magis colere, memoriamque eius perpetuis monimentis consecrare, modis omnibus studuerunt.

Eum Ebroinus quondam magister equitum, monachatu relicto, cum ingentem sceleratorum manum fecisset, inimicos magna celeritate oppressisset, Leudesium magistrum equitum Theodorici, inter colloquium perfidiose interfecisset, ipsum Theodoricum, substituto alio, in regni discrimen adduxisset [Note: A. D. N. 680.], post longa carceris, et vinculorum taedia, erutis oculis, corporeque foede dilaniato capitis damnauerat, cum Gerinum eius fratrem lapidibus obruisset, episcoporum alios, et quidquid probi, rectique fuit, in exilium egisset, aut pars crudelitate trucidasset [Note: A. D. N. 685, Vrsino auctore in eius vita.]. Sed quia S. Leodegarii recens et nupera recordatio, ideo templa quidem, et monasteria, in honorem Deiparae matris, aut alicuius Apostoli, martyrisue praecipue Mauritii, cuius tota Heluetia, et vicinia cultus celeberrimus esset, consecrarunt, tum vero S. Leodegarii, cuius innocentiam, et sanctitudinem praeclara miracula probassent, memoriam addiderunt.

Sed Lucernensium prima, vt volunt, a Martello Carolo Franciae equitum M. privilegia et incrementa, bello Saracenico [Note: A. D. N. 730 et seqq.]: Referunt enim scriptores [Note: Sigeberdus, Blondus, Aemilius et alii.], Saracenos ea tempestate ex Hispania profectos Galliam,


page 149, image: bs0149

ingentibus equum virumque copiis inundasse, Narbonam, Massiliam, Arelatum occupasse, vastasse, cum iis Martellum prope Salonam, quae inter Massiliam et Arelatum est, praelium fecisse, magnam stragem edidisse. Eo in bello, praelioque Lucernenses agmen extremum duxisse, et pro triariis, exercitus robur cum suis vicinis Entlibuochanis et aliis Vrbigeni pagi, constitisse, inde gloriam et decus reportasse.

Carolus M. Martelli nepos, cum pariter cum eadem gente varia fortuna pugnasset, Desiderium [Note: A. D. N. 777.] postea Longabardorum regem in potestatem redegisset, Italiam subiugasset, Heluetiorum maxime milite et opera, vt Italiae vicinioribus, et per quorum fines expeditionem fecerat, cum aliis alia priuilegia et virtutis insignia largiretur, Lucernensibus quidem primo eorum cornuum aereorum vsum, quae etiamnum inde bello insonant, semperque eius nepos Rulandus Francorum fortissimus vsus fuerat, indulsit: tum vero cum Italia rediret, et Lucernae ageret, duas illas turres, siue arces fuerunt, quae vtramque Vrsae ripam tenebant, altera quidem, vbi nunc societatis IESV collegium: altera dextro fluminis latere e conspectu, vbi officina aromatica, exscidit [Note: A. D. N. 802.], sola ea turre relicta in medio fluminis, quae lucernae vsum praebebat, ea maxime de caussa, quod qui in iis essent, ad recipienda vectigalia et portoria, insolentiores agerent, quam liberi homines, aut mercatores, exterique transeuntes ferre et pati possent, praedones supplicio adfecit, cives in suam et imperii protectionem suscepit.

Fuere ita, vti diximus, quantum ad militiam remque publicam, ferme liberi, cetera, quae regibus principibusque munera officiaque debuerunt, Morbacensibus, Pipini donatione, tenebantur, ipsis libentibus. Cauerant quoque Morbacenses pluriens ne ab eorum dominatione vmquam anelli, aut cuiquam praeterea obligari possent, praestiteruntque ad Albertum vsque I imperatorem Habsburgi Austriacum.

Is cum forte bello Nassouiano confecto Argentinae versaretur, et Bertholdus a Falckenstein Morbaci abbas regem sectaretur, ab eo, vti a ceteris qui aderant, magnas pecuniarum summas in belli sumtus, et ad realium confirmationem efflagitare institit, quas praestare non posse haud ignorabat. Petierat iam ante annos septem [Note: A. D. N. 1291.] Rodolphus rex, Alberti sollicitatu, vt illud oppidum sibi idem abbas venderet, tunc quidem frustra, nisi quod promissum, si alienanda vrbs, in eius primum, aut liberorum, ante omnes, potestate fore. Sed tunc quoque Morbacensem magnum aes alienum premebat, quae res facilius perpulit, persuadente praesertim Alberto, quod oppidum et ea loca, vt remotiora, parum commoda, quod maiorum impensarum, quod hac exigua parte relicta, seque monasteriumque obligationibus, et multis oneribus exsolueret, et veluti in libertatem restitueret, vt omnia in manus Alberti eiusdem traderet, quae in pago Vrbigeno ad monasterium Morbacum pertinere videbantur. Fuare Lucerna, Hergenschuuyl, Grientz, Hauu, Malters, Littau, Eyenthal, Meggen, Habsburg arx ad lacum, pars Cussenaci et Arti. Summa in 2000 marcas argenti confecta. Exceperunt Morbacenses solum collegium canonicorum, itemque omnia eius ecclesiae feuda. Acta haec Argentinae mense Augusto [Note: A. D. N. 1298.].

Venditiones has Lucernenses aegerrime ferre et contra obniti. Nec licere tot abbatum praecedentium priuilegia et promissa, quae alienationes omnes prohiberent, quaeque ipse Berchtoldus pollicitus esset et confirmasset, vno momento abrumpi. Multa huic loca omnes prope ab bates priuilegia et immunitates incluserunt, ea maxime ex ratione, vt frequentia et hominum conuentibus oppidum excresceret augeretque, et inde celebraretur, quo pacto non pauci ex vicina nobiles adducti, quorum adhuc supersunt aliquot praestabiles familiae eo concesserant, sedemque fixerant. Sed Alberti tantum promissa, et legatio subito eo destinata valuere, vt acquieuerint. Ostendebat melius, vt vicinior et qui pleraque circumiecta teneret, quam Morbacenses, qui in Alsatia et ad Vogesi solitudinem, eos tueri, et contra quamcumque vim defendere posse, suis praecipue, tum Romani imperii opibus. Priuilegia eorum omnia in eadem authoritate apud se fore.

Egere Lucernenses sub Austriacis annos viginti sex. Quis credat, ferme totidem in armis? Viginti tres anni contra tres vicinas ciuitates Suitiam, Siluaniam, Vraniam bello sumti et consumti, ductu auspicioque


page 150, image: bs0150

principum, nec pax interea vlla, nisi sine pace, cum primi semper hostibus obiecti, primi excursiones hostiles, praedationesque exciperent, nemine satis defendente, agri vastarentur, commercia perirent, et mercimonia [Note: Lucernae situm et amoenitatem pluribus scripsit carmine Henricus a Gundelsingen, canonicus Beronensis.] His denique caussis adducti, an coacti, cum eisdem tribus ciuitatibus primo inducias quidem mox, suapte auctoritate, pacem et postremo foedus perpetuum fecere, proximo sabbatho post festum Martini [Note: A. D. N. 1333.]. Et inde pro tuenda libertate et foedere bellum.

CAPVT V. De Tiguro.

1. Thuricum a Tauriscis, Tigurum a Tigurinis.

2. Improbata eorum sententia, qui Tigurinos Vranios dicunt.

3. Thuricum ex primis Heluetiae oppidis incensis, deinde ab Allemannis euersum, restitutum rursus a Constantio.

4. Tigurum ex ruinis castrum, cui propter sanctos martyres dignitas et magnificentia addita.

5. Tigurum camera imperialis: eius praecipuus auctor et illustrator Ludouicus Germaniae rex.

6. Lotharii instumentum fundationis monasterii sanctimonialium, quibus oppidum et omnia vicina subiecta.

7. Cudendae monetae auctoritas a Crasso imperatore.

8. Episcopum Constantiensem, vbi electus esset, obligatum fuisse Tiguri comparere.

9. Illic libenter egisse reges et imperatores: hancque praefecturam Tigurinam traditam Zaeringis.

10. Tigurum non in Sueuia, sed Gallia Heluetia.

11. Imperio iterum vindicata et eadem de re Regis priuilegium.

12. Quando moenibus cinctum Tigurum.

13. Tigurinorum cum quatuor ciuitatibus foederis perpetui caussae.

14. Zuinglius, Tiguri natus, Arnoldi Brixiani dogmata renouauit.

15. Arnoldi doctrina carminice explicata.

16. Aliorum iudicium de eodem Arnoldo.

VNde viginti intercesserunt anni, cum Tigurum quatuor ciuitatibus quin ta addita. Mitto, quae de origine huius nobilissimae vrbis traduntur fabulae, Thuricum Arelatensem regem, qui minorem vrbem condiderit, tempore Abrahami: aut Sueuum etiam regem, qui maiorem, et inde nomen Duregum, quasi duorum regum opus. Nam eius antiquitas aliunde clara, amoenitas, commoditas, vbertas restantur, et iam Tauriscis cultam diximus, dictamque Tauricum, aut Turicum et inde Zurich. Hinc antiquissima monetae adscriptio: Moneta Thuricensis. Lacum quoque vicinum, eadem forma, Valafredus [Note: Lib. 1 c. 4.] Thuricinum, aliique scriptores adpellant, Tigurini pagi et Tigurinorum caput, a quibus deinceps Tigurum, et ipsum dictum vsitato, illis temporibus, Romanis praesertim scriptoribus, transferendi populorum in eorum vrbes nomina. Ita in Gallia Lutetia primo Parisiorum Parisius, Samarobriga Ambianorum Ambianum, Caesaromagus Bellouacorum Bellouacum, Nouiodunum Soissonum Soissio, Augusta Rauracorum Raurica, a gentibus oppida et ciuitat es nominatae.

Nec hoc in loco eorum [Note: Rhenani, Munsteri, Gaesaris, Appiani, Flori, Strabones, Plutarchi, Eutropii, aliorum.] refutauero opinionem, qui Tigurinos, quorum in historiis Romanis mentio, fuisse Vranios voluere, de quibus primo capito egimus. Nam si vnam gentem fuisse ex Tauriscis ductam ortamque credant, haut repugnabo: Si, quae a Tigurinis gesta sunt, in Vranios solos traducant, merito inficiabor. Nam cur argumentis agam, re aperta? Nihil me nominis mouet etymum, quod vrgeant, quasi Vri plus ad Tigurum, quam Thuricum ad Zurich faciat. Iam enim D et T in Z frequenter et plerumque mutari Germanis, antea ostendimus exemplis. Vt nempe Tugium Zug; ita Thuricum Zurich. Quod diversis modis scriptum reperiatur Tigurum, Tauregum, Thuregum, Thuricum, Thuricinum scriptorum, non loci culpa, an inscitia, vt exterorum.


page 151, image: bs0151

Strabo [Note: Lib. 4 Geogr.] sane tradit, Cimbros ad Tigurinos venisse, et inde ad Tuginos. Tigurini, primo ex Germania proficiscentibus, et Bauaria, vnde Cimbri, obuiam et ipsis vicini Tugini. Vranios quis in Galliam habiturus iter, et prouinciam, illis in montium secretis aut latebris requirat? Si in Italiam sane, alia ratio. Ad eos enim summae Alpes pertinent. Aut vnde consulari Romanorum exercitui domando, subiugandoque vires, opesque Vraniis? Pugna quae apud Morengart Suitiorum pro aris et focis, summa vi pugnata est [Note: A. D. N. 1315.], cum tota regione, qui arma ferre possent, sacramentum Vranii adegissent, non vltra quadringentos cogere poterunt, et tamen, nulla dubitatione frequentior Vrania habebatur, quam vel bello Cimbrico et Cassiano. Nec mihi quis obiiciat amoenam delectabilemque Tiguri nouitatem, nullaque, aut pauca veteris culturae vestigia, quasi ea de causa ipsa noua. Nam si in hoc cardine versatur quaestio, cedo apud Vranios aliqua? Nuspiam, nisi rupes, et montes eosdem velis, qui, vt ante annorum aliquot millia, ita nunc quoque minantur coelo, et toto vertice supra sunt. Sed, vt ante ostendimus, Tauriscorum Vranii pars et postea in eodem, quo Tigurini omnes, ducatu Allemanniae, pago Targaugensi, vt vetera instrumenta docent.

Tigurum vero siue Thuricum inter prima Heluetiorum oppida, cum bello illo, quod sibi potius, suisque oppidis et toti patriae, quam Galliae Heluetii intulerunt, vt cetera omnia aedificia, conflagrasset, ab iis, qui Caesaris victoris mandato reparare iussi sunt, aliquid pristinae dignitatis accepit. Postea Maximiani et Diocletiani imperio Allemanni euertere. Constantius Caesar, vt Vindonissam et Vitodorum restituisse creditur [Note: A. D. N. 296.]. Hinc illud quod inter Tiguri conditores Diocletianus, quod eius iussu et Maximiani restauratum.

Sed iam non vrbs, aut oppidum, sed castrum. In castro enim Thuricino martyrio adfectos Felicem et Regulam et Exsuperantium, sub Diocletiano, quamuis potius sub Maximiano, vt qui occidenti praeesset, Thebaeae legionis, quod ibidem Christi nomen profiterentur, praedicarent Decio praefecto castri, memoriae tradidit in eorum vita Florenicus. Cuius quidem castri et praefecti sedis adhuc aulae, siue palatii retinet im Hoff nomen. Castra antiquitus dicta, quibus nulla extra moenia iurisdictio. Quod accidit Tiguro diuisa in duces militum, comites, nobiles, et quorum opera praecipua imperatores vsi fuerant regione, cum interea saepius castra vrbibus et ciuitatibus amplitudine, elegantia opibus anteirent, quod Aimo [Note: Lib. 2 c. 24.] conqueritur de Diuione, quibus omnibus rebus cum abundaret, castrum tamen esset. Ob earumdem martyrum memoriam, succedente mox in occidente patri Constantio, Constantino M. et Christiana pietate longe lateque eius iussu et auctoritate dissipata, cultaque Tiguro non minima frequentia: maxime Francis, qui demum abolito Romano imperio, Galliam inuaserunt, insita quadam religione, loca B. martyrum, quique sanctitate antecelluissent, singulari pietate, colentibus, et magnificantibus. Primus tamen, qui Tiguri in honorem martyrum aliquid maiestatis addidisse putatur, fuit Clodoueus III, Francorum rex, ex opibus scilicet Ruperti Allemanniae Heluetiae ducis, vt ex instrumento fundationis Lucernensis, supra posito patet. Nam qui post eum, ex altero licet stemmate, regnauit Carolus Magnus, fatetur eo in loco, quem sepulcrum SS. martyrum vocat, multos se pietate et integritate viros reperisse, qui sacris incumberent, diuinaque officia facerent, quorum reditus, et beneficia in maioribus suis adsignata confirmarit, ampliaritque et inde quod ecclesiae praepositurae SS. Felicis et Regulae, vt habent vetera scripta, ipse auctor et fundator habitus.

Sed Tiguri iam eodem tempore nomen haud ignotum gentibus et pro camera imperiali celebratur. Notum ex rescripto Ludouici Pii, Magni filii Aquisgr ani edito 15 Martii, 8 anno imperii [Note: A. D. N. 820.] datoque Goltzberto abbati S. Galli, quo mentionem facit, controuersiae et litis, quae inter eumdem abbatem et episcopum Constantiensem intercesserat, quam deciderit, multamque edictum transeuntibus statuit fisco, inquit, nostro imperiali Turegi persoluendam. Maxime vero SS. martyrum, et simul Tiguri venerationem et dignitatem cumulauit Ludouicus Germaniae rex, Pio genitus, licet adhuc vicus esset, aut, vt alia vocant instrumenta, villa regia, nec moenibus, praeterquam castri essent, clauderetur, cum non solum, eo in loco monasterium aedificauit,


page 152, image: bs0152

cuius amplitudinem intelligas, quod Hildegardim filiam, addito nobilium virginum coetu, eidem praefecerit, sed omnia quaecumque regiae dominationis aut iuris essent, SS. martyribus dicauit, consecrauit et in virginum monialium vsum cedere voluit, solo summo imperio, aut regia, imperialiue aduo catia sibi reseruata.

Exstat instrumentum, quod operae pretium interserere: In nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. H Ludeuuicus, divina fauente clementiarex. Si de rebus terrenis, quas sumus diuina largitate consecuti, ad loca sanctorum, ob diuinum amorem, regium morem decenter implentes, aliquid conferimus, hoc nobis esse profuturum ad aeternae remuner ationis praemia capessenda liquido credimus. Quapropter comperiat omnium fidelium, sanctae Dei ecclesiae, nostrorumque praesentium scilicet et futurorum industria, qualiter nos pro serenissimi imperatoris, aui nosiri Caroli et praestantissimi H Ludeuuici Augusti, domini, ac genitoris nostri, nec non et nosira sempiterna remuner atione, ac pro coniugis prolisque nostrae charissimae perpetua mercede curtim [Note: Curtis ex ICtorum determinatione pars fundi.] nostram Turegum, in ducatu Almanico, in pago Durgaugensi, cum omnibus adiacentiis, vel adspicientiis eius, seu in diversis functionibus, id est. pagellum Vraniae, cum ecclesiis, domibus, ceterisque aedificiis, desuper positis, mancipiis vtriusque sexus et aetatis terris cultis, et incultis siluis, paratis, pascuis, aquis, aquarumue decursibus, adiacentiis, peruiis exitibus et regressibus, quaesitis et inquirendis, cum vniuersis censibus, et diuersis redhibitionibus. Insuper etiam forestum nostrum, Albis nomine, et quidquid in eisdem locis nostri iuris, atque possessionis iure proprietatis est, et ad nostrum opus, instanti tempore pertinere videtur, totum et integrum ad monasterium nostrum tradimus, quod situm est in eodem vico Turego, vbi sanctus Felix, et sancta Regula, martyres Christi, corpore quiescunt. Quod videlicet, eo rationis tenore, complacuit nobis agendum, vt deinceps in posterum ibidem omni tempore sanctimonialium feminarum sub regulari norma degentium, vita, conuersatioque monasterialis, monastico cultu instituta, celebretur et libentius propter huius loci supplementum, a nobis iam praedictis martyribus dediti, Dei famulatus illic exhibeatur. Ac pro nostra debitorumque nostrorum omnium mercedis augmento diligentius, ac vberius Domini misericordia exoretur. Volumus etiam, vt fidelium nostrorum nouerit beniuolentiam, quod paterna pietate commoniti supradictum monasterium, cum omni integritate, vna cum nostra traditione, in locis praefatis, dilectissimae filiae nostrae Hildegardae in proprietatem concessimus, et quantum, Domino permittente, valeat, in eodem monasterio, Domino militante, suoque dominatui subiect am disciplinis regularibus et obseruatione monasterialis institutione corrigat et nutriat, locaque ipsa sibimet concessa, quantum vires suppeditent, profectibus et emendationibus augmentando prouehat, ac emendet. Denique iubentes praecipimus, vt nullus iudex publicus, nec comes, nes quisquam ex iuridiciaria potestate in locis praesatis, vel in cunctis rebus ad eadem loca respicientibus, seu homines tam liberos, quam et seruos, qui illic commanere videntur, disiringere, aut infestare, nec fideiussores tollendo, aut vllas redhibitiones, vel freda, aut bannos exigendo, aut alicuius iniuriae vim vllo vmquam tempore inferre praesumat; Sed sub nostra defensione et immunitatis tuitione, cum aduocatis ibi constitutis, res illae securae per diuturna tempora permaneant. Et vt haec auctoritas donationis, atque confirmationis nostrae firmior habeatur, et per futura tempora a cunctis fidelibus sanctae Dei ecclesiae, nostrisque praesentibus, et futuris verius credatur, atque diligentius conseruetur, manu propria nostra, sisbter eam firmauimus, et annuli nostri impressione assignari iussimus.

Signum Domini [Gap desc: illustration] H Ludeuuici [transcriber, in the print: Lndeuuici] gloriosissimi regis.

Comeatus Notarius ad vicem Rabbini recognoui. Data 12 Kal. Aug. Anno Christo propitio [Note: A. D. N. 853.], 20 regni Domini H Ludouici serenissimi regis in orientali Francia, indict. 1. Actum in Regenspurg in Dei nomine feliciter Amen.

Carolus Crassus imperator Ludouici supradicti filius, rogatu Bertae sororis, quae Hildegardi successerat, primus cudendae monetae licentiam, quae non nisi locis antiquis, et singulari priuilegio permittebatur, indulsisse fertur [Note: A. D. N. 885.]. Hinc quod adhuc Tiguri numi antiqui reperiri dicuntur, quibus vna facie vultus mulieris velatae, in altera scriptum: Carolus imperator. Eadem Berta corpora SS. martyrum transtulit, vtque anniuersario festo tota regione celebrarentur, episcopi Constantiensis auctoritate,


page 153, image: bs0153

et Caroli edicto impetrauit, Raperto monacho teste.

Idem Rapertus, qui eodem tempore [Note: A. D. N. 887.], sub Crasso, et deinceps viuebat, scribebat, memoratum tradidit, episcopum Constantiensem post suam electionem, vnctionemque, obligatum fuisse statim Tigurum se conferre, ibidemque sacra facere, et populo sese ostendere, quod antiquae et memorabilis auctoritatis argumentum. Cum vero sub eodem Carolo Crasso, Romanorum imperium ad Germanos venisset, substituto Arnulfo ex fratre nepote, Bauariae duce, et deinceps aliis Germanis electis, neccertam sedem in Germania imperatores haberent, curiamue et iudicia exercerent, datum Insubribus et Italicis, vt si quando ad externa iudicia vocarentur, Tiguri audirentur [reading uncertain: print faded] : Auctor Otho Frisingensis, de Tiguro loquens [Note: Ita corrupte vocat, quem Limagum dicimus, quem secutus eius aequalis Guntherus.]: Hoc oppidum, inquit, in faucibus montium versus Italiam super lacum, vnde Lemannus [Note: Lib. 1. c. 8 Gest. Aenobarb.] fluuius fluit, situm, imperatorum, seu regum olim colonia fuit, tantaeque iuxta maiorum suorum traditionem auctoritatis, vt Mediolanenses, si quando ad Transalpina vocarentur, iudicia ibi discuti, vel iudicari de iure deberent. Vnde ex iisdem tam in rebus, quam in honoribus abundantia, in ipsius porta scriptum dicitur:

Nobile Turegum multarum copia rerum.

Nec abs re, quod regum imperatorumve coloniam vocauit: Nam praeter regii sanguinis et originis, Ruperto primum, mox Hildegardi et Berta ducibus ductam regiam veluti coloniam frequenter et libenter imperatores regesque ea in vrbe egerunt. Ekhardus Arnolphum imperatorem, qui Crasso successit, vt dicimus, ferme Tiguri habuisse tradidit. Hermannus Contractus Henricum III quarto eadem in vrbe versatum, moratumque et demum Henrico filio ibidem Othonis marchionis filiam collocasse, multique alii, Henricus IV, VII, Carolus IV, Sigismundus, Fridericus III, etc. Fuit ita semper Tigurum imperialis sedes, iurisdictioque siue aduocatia. Henricus IV Zaeringis tradidit, Othone supra memorata teste, vbi Berchtoldi Zaeringi meminit, quem promisso a patre Sueuiae ducatu, Henricus imperator substituto Friderico a Stauffen, deiecerat, vnde bellum exortum erat inter vtrumque ducem. Sic, inquit, praedictus Fridericus dux simul Suevorum, et gener regis factus, ad propria rediit [Note: A. D. N. 1081.]. Ne multis morer, Berchtholdum tandem ad pacem coegit, quod quidam sub filio suo Friderico tradunt. Conditio autem fuit talis, vt Berchtholdus ducatum exfestaret. Sic tamen, quod Turegum nobilis simum Sueuiae oppidum, a manu imper atoris ei tenendum remaneret.

Quo quidem loco Sueuiae oppidum, non sine errore et gentium confusione nominat. Sueuia enim vltra Rhenum lacumque Acronium in Germania, et Tigurum et Tigurini intra Rhenum et in Gallia. Et vt Allemanni, in quibus Sueui, partim occuparint, non tamen propterea Tigurini Sueui, aut Sueui Tigurini. Sueuia sub suo duce, Tigurina praefectura, et inprimis Tigurum, soli imperio dedita, et subiecta.

Post mortem sane Friderici II et Zaeringorum omnium interitum, cum Conradinus eius nepos, ducatum Sueuiae inuasisset, Tigurinamque praefecturam, et Tigurum, tamquam Sueuiae partes, subiicere conaretur, et cum resisterent, Tigurinos, Conradi regis patris auctoritate, proscripsisset, Richardus Anglus, qui eo tempore rex Romanorum electus erat, non solum proscriptione exemit, sed rursum imperio, liberali caussa, vindicauit. Richardus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, vniuersis Romani imperii fidelibus gratiam suam, et omne bonum. Sane fideli relatione peruenit ad nostrae serenitatis auditum, quod Conradinus, olim Conradiregis silius, qui se ducem Sueuiae nominat, ea non contentus iniuria, quod in vanum sibi gloriam alienam vsurpat, insuper et ciues nostros Turicenses, in nostro et imperii gremio speciali collocatos, nec ad ducatum eundem, sed ad imperium, prout stabiliuit antiquitas, et modernitas adprobauit, immediate spectantes, tanquam subessent memorato ducatui proscriptionis de facto (cum nullo penitus iure posset) sententiam promulgauit. Nos cautelam eisdem ciuibus (ne aliquid in simplicium oculis eos infamiae nubilum decoloret) pr aedictam proscriptionis sententiam, vtpote omni robore vacuam, aisctoritate regia, et plenitudine potestatis nostrae denunciamus omnino carere viribus, et decernimus esse nullam. Datae Hagonoa 20 die Nouemb, indict. 5 anni Domini 1262, regni nostri 6.page 154, image: bs0154

Haec de Tiguri origine, progressu, magnificentia, et dignitate, pro vrbis magnitudine pauca, pro instituta materia et temporis breuitate, aliquam multa. Primo moenibus, et fossis paullo grandioribus cinctam ferunt, et munitam Hungaricis temporibus sub Othone I imperatore [Note: A. D. N. 960.], et sequentibus, vt alia pluria in Heluetia, Alsatia, et Germania oppida. Multa Tigurinorum antiqua, et postea praeclara et fortia facta, priscis et recentibus scriptoribus memorata, quorum iam antea nonnulla, et deinceps alio volumine, in tempore explicabuntur.

Foederis origo cum quatuor ciuitatibus ex magistratuum primo insolentia, tum, cum patronos nacti essent, belli suscepti necessitate. Tigurinam rempublicam ad imperium vsque Ludouici IV, Bauari imperatoris, triginta sex viri, diuiso in duodenos per partes tres anno, administrauerant, ita vt qui 12 Kal. Ianuar. inierant, pridie Kal. Mai. magistratu abirent, sicque quadrimestri spacio sibi mutuo succederent, magna hactenus aequitate, et reipublicae bono, scilicet dum simplicitas moresque prisci valuere. Mox vbi odiis senatorii ordinis homines inter se certare, per factiones in partes abire, omnes summum locum adpetere, eo cuncta vertere, suae quisque familiae per ambitum attollere, reliquos parui pendere, de iure pauca, cetera ex arbitrio iudicare, fas atque nefas exiguo discrimine, habere: tum vero aerarium, et publica vectigalia tot discidiis et simultatibus in varia trahere, spoliare, et inde per inopiam, oneribus insolitis, plebem ciuesque premere, lacerare coeperunt, omnium quidem in se animos concitarunt, sed praecipue de peculatu arcessebantur, Rudolfo Brunnero, qui ex patribus ad plebem transierat, maxime instigante [Note: A. D. N. 1336.]. Hinc nonnulli relegati: vrbe alii sponte excessere, qui mox refugium, et socium nacti ex proximo Ioannem Habsburgium, Rapertiuillae comitem, bellum patriae intulerunt: principio per proditiones et fraude, post aperto Marte. Variae tum pugnae, et plerumque Tigurinis felices. Excisae arces comitum Rapertiuillanorum plures [Note: A. D. N. 1337.], sed ipsa Rapertiuilla funditus euersa [Note: A. D. N. 1350.], traxit in propinquorum subsidium Albertum Austriacum, cognomento Sapientem, et eius precibus Carolum IV imperatorem, eoque monente, omne quantum est Germanorum imperium. Hinc etiam quaesitae Tigurinis opes, et quatuor ciuitatum pro tempore firmissimae visae: Foedus cum iis perpetuum conceptum ineunte Maio, die Valdburgi virgini sacro [Note: A. D. N. 1351.]: sequenti post anno [Note: A. D. N. 1352.] sol lenniter iuratum. Hoc auxilio profligati hostes, plures victoriae reportatae, respublica parta et fortiter stabilita.

In hac vrbe patrum memoria, cum non solum bella per principum ambitum, terrarum orbem occupassent, [Note: A. D. N. 1514.], sed etiam de religionibus quaestiones essent, Saich Ismael, quem Sophi nominamus, apud Persas et in Asia noua dogmata super Alcorani interpretationem euulgasset: eodem tempore in Africa Morabuth [Note: Significat hoc nomen eremitam et vitae sanctae hominem, Theuctus lib. 1 cap. 5, et lib. 10 c. 1 Cosmograph.], qui se Cherif [Note: Hoc est magnum sacerdotem.], aut Serifa dixit, multa prius pietatis simulatione, ex contrario omnes interpretes, vt fraudulentos, abiecisset, praeter simplex Alcoranum nihil veri, vel boni agnosceret. In Europa, praecipue Germania, Martinus Lutherus Augustinianus monachus, qui se Heliam et quintum Euangelistam ferebat, diuersa contra Romanae ecclesiae auctoritatem, et Apostolicas traditiones publicasset, in Heluetia Vldaricus Zuinglius, sacerdotii ordinis, nonnulla quoque noua tradere coepit, aut pleraque, quae olim Arnoldus Brixianus Tiguri docuerat, longa obliuione, et tenebris damnata, post quadringentesimum annum, in lucem, memoriamque reuocauit, procliuioribus ad nouitates mortalium animis, primo multis auide sumta, tamquam libertati consentanea, mox discidia, et vt acriora sunt, quae pro religionibus odia suscipiuntur, inimicitias, et bella ciuilia peperere: Quibus, eadem ex caussa Germania vniuersa, et denique Caluino, et Beza auctoribus, Gallia conflagrauere. Arnoldi doctrinam, finemque eleganti carmine, persecutus est Gunterus, sui temporis poëta princeps; cum Friderici I cognomine Aenobardi imperatoris, cuius aulae sectator et comes erat, iter Romam, vt coronam imperialem susciperet, descripsit [Note: Lib. 3 Ligurini.]:page 155, image: bs0155

Inde caput mundi Romam petit, atque Viterbum
Contigit. Excelsanon longius vrbe Viterbum,
Quam quantum biduo tardus valet ire viator.
Sedis Apostolicae praesul, summusque sacerdos
Tunc Adrianus erat, qui fama laetus eadem,
Protinus eximia cleri stipante corona,
Occurrit magnasque viro tristesque querelas,
Multaque facta suae crudelia protulit vrbis.
Contemni sese referens, populique furentis
Iurgia, probra, minas, risus, conuicia, rixas,
Saepe pati, clerumque suum, ceu vindice nullo,
Expositum probris, crebras perferre rapinas,
Pulsari grassante manu, ferroque lacessi.
Cuius origo mali, tantaeque voraginis auctor
Exstitit Arnoldus, quem Brixia protulit ortu
Pestifero, tenui nutriuit Gallia sumtu,
Edocuitque diu. Tandem natalibus oris
Redditus, adsumta sapientis fronte, diserto
Fallebat sermone rudes, clerumque procaci
Insectans odio, monachorum acerrimus hostis,
Plebis adulator, gaudens popularibus auris.
Pontifices, ipsumque graui conrodere lingua
Audebat Papam, scelerataque dogmata vulgo
Diffundens variis implebat vocibus aures.
Nil proprium cleri, fundos, et praedia nullo
Iure sequi monachos, nulli fiscalia iura
Pontificum, nulli curae popularis honorem
Abbatum sacras referens concedere leges.
Omnia principibus terrenis subdita, tantum
Committenda viris popularibus, atque regenda.
Illis primitias, et quae deuotio plebis
Offerat, et decimas castos in corporis vsus,
Non ad luxuriam, siue oblectamina carnis
Concedens, mollesque cibos, cultusque nitorem
Illicitosque iocos, lasciuaque gaudia cleri.
Pontificum fastus, abbatum denique laxos
Damnabat penitus mores, monachosque superbos,
Veraque multa quidem (nisi tempora nostra fideles
Respuerent monitus) falsis admixta monebat.
Et fateor, pulcram fallendi nouerat artem,
Veris falsa probans, quia tantum falsa loquendo
Fallere nemo potest. Veri sub imagine falsum
Influit, et furtim deceptas occupat aures.
Articulos etiam sidei, certumque tenorem
Non satis exacta stolidus pietate fouebat;
Impia mellistuis admiscens toxica verbis.
Ille suam vecors in clerum, pontisicemque
Atque alias plures adeo commouerat vrbes,
Vt iam ludibrio sacer, extremoque pudori
Clerus haberetur, quod adhuc, ni fallor, in illa
Gente nocet, multumque sacro detruncat honori.
Mox in concilio Romae damnatus ab illo
Praesule, qui numeros vetitum contingere nostros
Nomen ab innocua ducit laudabile vita
Territus, et miserae confusus imagine culpae
Fugit ab vrbe sua transalpinisque receptus,
Qua sibi vicinas Alemannia [Note: Allemanniae nomen a Lemanno ex Guntheri sententia, qua de alibi.] suspicit Alpes,
Nomen ab Alpino ducens, vt fama, Lemanno,
Nobile Turegum doctoris nomine falso
Insedit, totumque breui sub tempore, terram
Perfidus impurae foedauit dogmatis aura.
Vnde venenato dudum corrupta sapore
Et nimium falsi doctrina vatis inhaerens,
Seruat adhuc vuae gustum gens illa paternae.
Ast vbi de medio sublato praesule summo
Eugenius sacrae suscepit iura cathedrae,
Ille Petri solidam cupiens conuellere petram,
Vt caput infirmum per cetera membra dolorem
Diffundit, Romana petit temerarius ausu
Moenia sacrilego, totamque nefarius vrbem
Inficit, impuri corruptam semine verbi:
Et populi tantas in clerum suscitat iras
Vt penitus nullum summo deferret honorem
Pontifici, clerumque odio vexaret iniquo.
Et si quis cui mens aequi reuerentior esset,
Et meliora pio flagrarent viscera voto,
Forte refragari, seu dissuadere furorem
Ausus er at, seseque nouis opponere monstris,
Omnibus ereptis, subuersa funditus aede,
Corporis adflictu, seu tandem sanguine fuso
Clericus, aut etiam popularis, facta luebat.
Quin etiam titulos vrbis renouare vetustos,
Patricios recreare viros, priscesque Quirites,
Nomine plebeio, secerncre nomen equestre,
Iura tribunorum sanctum reparare senatum,
Et senio fessas, mutasque reponere leges,
Lapsa ruinosis, et adhuc pendentia muris
Reddere primaeuo Capitolia prisca nitori,
Consiltis armisque sua moder amina summa,
Arbitrio tractare suo, nil iuris in hac re
Pontifici summo, modicum concedere regi
Suadebat populo. Sic laesa stultus vtraque
Maiestate reum geminae se fecerat aulae.
Vnde etiam tandem (neque enim reor esse silendum
Nec de funesto repetatur postea sermo)
Iudicio cleri, nostro sub principe [Note: Friderico primo imperatore Aenobardo.], victus,
Appensusque cruci, flammaque cremante solutus
In cineres, Tiberine, tuas est sparsus in vndas.
Ne stolidae plebis, quem fecerat improbus error,
Martyris ossa nouo, cineresque foueret honore.

Hactenus Guntherus. De eodem Arnoldo pauca Otho episcopus Frisingensis [Note: Lib. 1 c, 27. de gest. Friderici.], eiusdem Friderici Aenobardi imperatoris patruus: His diebus, inquit, Arnoldus quidam religionis habitum haebens, sed eam minime, vt ex doctrina eius patuit, servans, ex ecclesiastici honoris inuidia, vrbem Romam ingreditur ac senatoriam dignitatem, equestremque ordinem renouare ad instar antiquorum volens, totam pene vrbem ac praecipue populum aduersus pontificem suum concit auit. Sed pluribus hac de re ad Innocentium pontificem D. Bernardus [Note: Epist. 195.], et epistola ad episcopum Constantiensem, vbi cum paucis eos refutasset, qui Arnoldum ab abstinentia laudabant, demum inquit: Si vultis scire, homo est neque manducans, neque bibens solo cum diabolo esuriens, et sitiens sanguinem animarum, etc.page 156, image: bs0156

CAPVT VI. De Clarona.

1. Claronenses quondam Suanetes: quis Claronae primus meminerit: SS. Felicis et Regulae historia.

2. S. Fridolini in Heluetia gesta et insigne miraculum.

3. Claronenses, S. Fridolinum dominum sortiti, libero monasterio Sanctionensi subiiciuntur.

4. Otho Burgundiae palatinus, Claronensium aduocatus, limites inter eos et Vranios restituit.

5. Albertus imperator Austriacus Claronenses in familiam suam transfert: maioratus Claronae Austriacis vindicatus.

6. Austriaci Claronensibus procuratorem dant, deinde abolito ammanni officio praefectum constituunt.

7. Pressi aliquamdiu Claronenses a quatuor ciuitatibus in deditionem et foederis societatem assumuntur.

SVanetes fuisse, quos Glaronenses dicimus, inde mihi opinio, quod eos non solum in Alpinis populis ponit Plinius [Note: Lib. 3 c. 20.], sed inter Rheguscos, Brixenses, et Lepontios [Note: Rhintaler, Brixner et Vrsler.], quo quidem situ ipsi, et in regionis medio Schuanda, vbi adhuc quotannis totius populi fit conuentus, a quo antiquum populi vocabulum, vicus nobilis, baronum eius nominis sedes. Claronae deinceps qui meminerit, primum fuisse crediderim Florenicum in vita Felicis, et Regulae. Cum enim legionis Thebaicae exscidium Maximianus imperator Agauni imperasset [Note: A. D. N. 287.], ex ea legione non pauci hinc inde dispersi: Felicem cum sorore Regula, et Exsuperantium, Valesiam transeuntes, per montem Furcam nominatum, et vastitudinem Vrsariae, Vraniam delapsos: vbi cum non paucos ad meliora vocassent sacra, superatis illis montibus, qui Marck siue limitares dicuntur, et vtramque ditionem diuidunt, in Glaronensinm regionem, descendisse refert, quae eo adhuc tempore vasta admodum, et inculta: collem prope vicum Claronam, et in eo speluncam occupasse, renuisseque, vbi etiamnum eorum ostenditur, litteris in rupe ductis, chirographum: eodem in colle sacellum posuisse D. Michaeli archangelo sacrum: inde, conversis ad Christum omnibus prope incolis, Thuregum profectos, martyrium obiisse. Haec quidem Florenicus.

Post ducentesimum deinceps annum [Note: A. D. N. 491.] tempore Clodouei I, Francorum regis, in Heluetiam venit Fridolinus, natione Hybernus, gente nobili, professione monachus, qui cum passim in ea, et vicinia Rauracis, Latobrigis, Vindelicis, Rhaetis Christum adnunciasset, inter ceteros etiam Claronenses in ea, quam imbiberant tot ante annis, fide et pietate, vt permanerenthortatus est, et persuasit, adductis in eamdem sententiam, qui tum, post subactos Allemannos, eam regionem acceperant a Clodoueo, Vrso, et Landolfo fratribus: Cum vero iidem sine liberis essent, Vrsus quidem, quidquid apud Glaronenses iuris habebat, fratre Landolfo lubente et volente, D. Fridolino liberaliter obtulit donauitque. Sed tam diu donationis fides, quam diu Vrso vita fuit: Vbi ea digressus est, Landolfus negare omnia, et fratris hereditatem vindicare: testamenti tabulas, et cetera pro vanis et irrita habere: Fridolinum, quia tenebat, apud comitem Balbertum accusare, litemque intendere: Nec deerat Fridolinus, Dei, et iustitiae, et veritatis, iurisque amore. Tantum tamen fauor valuit, vt sententia quidem pronunciaretur, falsa videri, et corrupta, quae instrumenta, scriptaque Fridolinus ostenderet, litem testibus euinceret. Quae sententia, vt in Diuum lata, Agam sane testibus, inquit. Locum dein tempusque poscit, in quem locum cum testibus veniat. Hinc plenus fiduciae et spei, recta se ad Vrsi sepulcrum contulit, et imperterritus, adstante et obstupente rei nouitate multitudine: In nomine DEI, qui viuis imperat et mortuis, resurgat testemque profiteatur, munus se id fecisse, de quo controuersia sit, iubet. Mirum dictu, sed visu mirabilius, ossium resumtis compagibus, exsurgit tumulo Vrsus, comitemque se ad tribunal iudicis adiungit. Illud Rancuillae apud Reguscos, ea tempestate, celebratur, praesidentibus comitibus Clodouei instituto 15. Confectis igitur quinquaginta circiter passuum millibus, Clarona Rancuillam vsque, in concilio constitit, et ad fratrem conuersus: cur se


page 157, image: bs0157

beata quietudine priuasset, praemioque quo fruebatur: ob donatam in honorem Dei hereditatem grauiter et minaci voce increpuit, qua Landolfus oratione, visioneque magnopere exterritus, non solum restituturum fratris partem promisit, sed suam etiam adiuncturum. Ita tota Glaronensium regio D. Fridolino tradita [Note: A. D. N. 505.].

Fridolinus primo, quia sacellum illud a beatis martyribus conditum Christianorum multitudinem non capiebat, suaeiam ditionis sumtu et reditibus, ecclesiam eam parochialem, qua nunc quoque Glaronenses vtuntur, aedificauit: deinde vero omnes incolas manumisit et libertate donavit, exceptis postea in eam regionem aduenis: reditus, census, cetera officia monasterio sanctimonialium, quod Sanctione Rheni insula constituerat, pendere iussit, eique subesse. Qua ratione Claronenses liberi monasterii Sanctionensis homines, proinde rempublicam suam, suos magistratus ex se praelegere, habueruntque, nulli praeterquam imperio obnoxii.

Friderico I Aenobarbo imperii potito, cum bellis omnia flagrarent ciuilibus, et Sanctioni periculum esset, ipse Italicis rebellionibus intenderetur, Othonem Burgundiae palatinum ex Beatrice vnica, comitatus Burgundiae herede, filium, Sanctioni, eadem Claronensibus patronum et advocatum dedit [Note: A. D. N. 1167.]. Is limites inter Claronenses et Vranios sua auctoritate constituit, pro quibus limitibus acria bella, praedas, vastationes, vtrimque habuerant. Eius rei exstat instrumentum, cuius initium: Notum sit omnibus tam praesentibus quam futuris, qualiter Vranienses et Claronenses, DEO annuente, reconciliati sunt, sub hac forma: Est riuus, etc. Et ne circumiacentium prouinciarum plebi tradatur obliuioni, et ne commutari possit, sigillo Othonis comitis palatini Burgundiae, praesens charta impressa est, et eius consensu quia ipse est advocatus Claronensium. Actum Dominicae incarnationis 1196. Datum apud Claronam 3. Kal. Septembris.

Albertus deinceps imperator I Austriacus primo Sanctionem in tutelam, sed Glaronenses in feudum perpetuum ab antistita accepit [Note: A. D. N. 1299.], ipsis inuitis et repugnantibus. Nam et ipsa, et quae praecesserant, totumque adeo sanctimonialium collegium saepius promiserant, litteris, et priuilegiis caverant, numquam fore, vt ase dispararentur, alienarenturue. Praefecturam vero aut iurisdictionem imperialem Claronae suis liberis idem Albertus perpetuam fecit, qua in parte imperio vim attulit. Sed non his contenti iidem liberi, altius in viscera Claronensium se penitrauere. Quia enim vero pauca illis, aut nulla ex eo feudo, aut iurisdictione commoda: Census enim et reditus erant monasterii, cetera accidentia eiusdem maioris, qui, ea quidem tempestate, Hermannus a Vindech, cuius in arce Vindeck in Castris extra Claronensem regionem habitatio: respublica per ammannum et duodecim viros, omnes Claronenses, (nec enim externo aut aduenae eo pervenire officii antiquo more et instituto fas,) administrabatur; ipsum Hermannum Austriaci Leopoldus, et fratres perpulere, vt eo maioratu cederet. Litterae super hac re factae, quibus litteris maioratum in manus Leopoldi tradebat, Badae festo Viti, anno Domini 1308.

Tum procuratorem constituerunt qui Castrenses, quos ante, cum comitatu Kiburgensi acceperant, et Claronenses regeret: hos quidem superiorem iurisdictionem, illos inferiorem adpellitantes. Fuit primus procurator Frldericus comes Toggenburgensis. Et is a principio apud Claronenses pauca alia, quam quae maiores attingere viderentur, fungebatur: paullatim vero adsurgere et quae ammanni officio, ex procuratore praefectum Albertus et Otho Austriaci principes mitterent Hermannum equitem a Landenberg, adsignata apud Naualia arce, quam paullo ante in hunc vsum a Peregrino a Vagenberg Claronensi nobili emerant [Note: A. D. N. 1329.].

Neque postea apud Claronenses pax fida, aut animorum tranquillitas fuit, mutata republica et nouationibus, quibus exactiones quoque grauiores successere. Nullum, exulceratis animis Austriacis remedium quaesitum: cum deberent asperiora praelegere. Bellum cum quinque ciuitatibus erat difficillimum. Iis insectandis, Suitiis praesertim, Claronenses praesidiis onerare et eorum finibus in hostes currere Austriaci cogitabant. Consilia in lucem data effectum abstulerunt. Quatuor enim ciuitates Tigurum, Vrania, Suitia, Vnderualdia, re intellecta Claronenses, beniuolentibus


page 158, image: bs0158

animis, in deditionem acceperunt, paullo post festum Martini [Note: A. D. N. 1351.], datoque sacramento, socios et confoederatos adsciuerunt. Valterus a stadio regione pulsus, antiqua reipublicae forma repetita, qui patebat vnicus in vallem aditus, cetera claudentibus vndiquaque altissimis montibus, muro, fossaque occupatus, litterae foederis sequenti anno factae 4 Iunii, die Lunae post pentecosten. Iura omnia tamen Sanctionensi monasterio et imperio censusque recepti; grandi pecunia, pluribus post annis [Note: A. D. N. 1395.] euindicauere.

CAPVT VII. De Tugio.

1. Tugium, priscis scriptoribus notum, a quibus post ferale incendium reparatum et cultum.

2. Tugini Habsburgiis et demum Austriacis subiecti, obsidentur a foederatis ciuitatibus: foederum Heluetiorum ratio.

3. Tugini in societatem admissi.

4. Tuginorum miserabilis ruina.

5. Miraculum.

6. Nouae vrbis origo.

EOdem pariter anno [Note: A. D. N. 1352. Strabo lib. 4 et 7 Geograph.] sub finem Iunii Tugienses in foederis societatem sumti. Ipsi antiquis et primae classis scriptoribus noti, Tigurinorum, vt adfines, ita comites et commilitones bellis Cimbricis, quorum proinde oppidum Tugium ex duodecim incensis vnum. Nec postea satis reperias, quae conditio statusque fuerit. Credo reaedificatum oppidum barbaros rursum euertisse. Nam semper cultum, facit vt credam, praeter antiquum nomen, amoenitas, vbertasque loci lacique. Cunradus Gaeslerus baro, qui Meyenberg in pago Vrbigeno, ex arce Scharpfenstein, oppidum condidit, cum augurio, vltimum istuc in ea parte constitutum oppidum, primumque quod pereat, memoriae tradidit [Note: In suis Argoniae siue pagi Vrbigeni antiquitatibus.], Cami dominos Tugium reparasse. Cami antiqua memoria iam ab Ludouico Germaniae rege, Caroli M. nepote. Is villam Camum filiae suae Hildegardi, quam Thuricensi monasterio, vt alias vidimus, praefecerat, donauit. Frequentasse deinceps et ob laci delicias aedificasse nobiles ab Hunenberg, Vellenberg, Barburg, Schnabelberg, omnes Tugiensis ditionis, aliosque Camensium etiam plures eo concessisse. Vellenbergenses demum tenuisse Burgumque siue arcem, cuius hodie adhuc nomen in colliculo, oppidi noui posuisse.

Ab iis ad nobiles ab Haluyl, tum demum ad Habsburgios venisse. Bellis quae cum foederatis ciuitatibus Austriaci gesserunt, Tugii praesidia habere, in Suitios, in Lucernates excurrere solebant, magno vtrimque damno esse. Cum Tigurini etiam foederi nomen dedissent, impedimentum ferre, vt medios ne commeare cum ceteris possent. Inde caussa et necessitas obsidendi oppidi 8 Iun. Primo exteriora officia, quae vocant, Bar, Mentzinga, Aquae Regiae siue Aegri, metu vastationis, deditionem fecere, sacramentumque dixerunt, ea quidem ratione, vt oppidani eo includerentur, si in potestatem venissent. Excepti praeterea principum reditus, iura, officia. Neque enim vmquam animus fuit Heluetiis suis foederibus, regibus, principibus, nobilibus detrimento esse, aut vim adferre, in iis, quae iure ad eos venirent. Sed hac foederum societate sua potius tuta reddere, vimque et tyrannidem propulsare et prohibere. Oppidani ad quintum decimum diem tenuere, sagittariorum maxime opera, quos Argentina euocatos, praesidio addiderat Albertus et ipsius opem, voluntatemque exspectaturi, qui haud inde procul, apud Campum Regium, cum maximo peditum equitumque exercitu agitabat. Postremo vigilia S. Ioannis Baptistae expugnatum oppidum.

Ipsi, vti ceteri iam antea, in foederis communionem capti, eisdem articulis, quibus ciuitates tenerentur 27 eiusdem mensis Iunii [Note: A. D. N. 1352.]. Oppidum Tugium, ea tempestate priscae vrbis, vt nunc vocant, moenibus detinebatur, paucaque extra eum ambitum aedificia, excepto burgo et casis aliquot in vinetis, quae lacui imminent.page 159, image: bs0159

Accidit vero vt, multis post annis feria 6, quae in 4 Martii venerat [Note: A. D. N. 1435.], aedes, quae proxime lacum, sensim discedente solo dehiscerent. Et erat notata ruina. Nam murorum compages rimas duxerant, fragorem repentinum ediderant, fumum et nebulam halabant. Sed quis eam cladem sperasset? Qui tum cautiores essent, domibus egredi, pleraque exportare coeperunt. Plures sua securitas perdidit. Circa enim quintam pomeridianam, vno impetu, strageque et strepitu, plateae duae in aquarum viscera subsedere, nullo omnino sui vestigio relicto. Mortales multi absumti.

Nec tamen in tanta miseritudine, defuere miracula: Infans namque in cunis, per aquarum agitationem et volumina ex profundidate emersus, cum ventus aliquamdiu circumtulisset, demum ad ripam prope sacellum D. Nicolai, extra oppidum, exposuit saluum et incolumem. Iuuenis quidam cum totam illam noctem hinc inde summis viribus, fluctibus et procellis eluctatus esset, tandem prope nosodochium repertus est et inde in oppidum illatus, sanitatem recepit.

Ab eo deinceps metu, vrbis, quam proinde nouam nominant, origo et incrementa. Sed maxime laboratum in ea augenda et ampificanda post bella Insubriae et postea. Tunc enim quisque, prout opes et potentia, altius in collem se subducere, fabricare. Moenia quoque et turres ad eam partem addiderunt, templumque multae elegantiae D. Osualdo S. D. et iam Tugii magnam ea partem efficit.

CAPVT VIII. De Berna.

1. Bernam quis, cur et quando condiderit, quodque ipsi nomen indiderit.

2. Berna imperio tradita et imperialis facta, a Friderico priuilegiis instructa.

3. Nobilitatis contra Bernenses coniurationes.

4. Ipsi se dediderunt comiti Sabaudiae, qui secundus Bernae fundator.

5. A Beroaldo ob praestita in bello auxilia libertati restituti et foedus cum foederatis ciuitatibus pacti.

BErchtholdus V et vltimus Zaeringiae dux et Burgundiae rector Bernam condidit, cum insolentiae et rebellionibus suorum munimenti satis Friburgum a parte paullo ante eandem ob caussam positum non sufficeret: annus fundationis huius versiculi inclusus characteribus: Et dVX BerChtoldVs Berna M strVXisse notatVr. Mense Maio posita fundamenta, architecto Conrado nobili Barone a Bubenberg. Loci ingenium ab initio ita comparatum, vt cum sese in longitudinem rupibus porrigeret, circumfluente Arula in peninsulam formaretur, cuius extremitatem in angulo arx Nideck, qua frequenter agebant Zaeringi, tuebatur. Ab eo situ nomen in Sacco fuit. Cetera silua densissima claudebantur. In ea repertus per venationem versus vrbi nomen dedit, et inde Archtopolin quidam nominauere: Illam ergo rupem Berchtoldus aedificiis occupauit et ad eum locum perduxit, vbi nunc turris horologii, fossa latissima, vtraque fluminis ripa illam partem terminante.

Mox satis pro tempore instructam et aliquot nobilibus familiis ex Auenticis, Vrbigeno, Brisiacis auctam, cum periissent ex se duo nati, et vxor inepta ad aliam prolem procreandam effecta esset, vtrumque nobilitatis, vt plerique tradidere, veneno et dolo, orta ex magna potentia et iustitia, vt fit inter mortales, inuidia et odio, Othoni IV imperatori tradidit, qui in suam et imperii tutelam suscepit [Note: A. D. N. 1209.]. Sed Fridericus II, qui post successit, priuilegia vrbana et cetera Bernensibus ampliter largitus est [Note: A. D. N. 1218.], pollicitus, inquit Nauclerus [Note: Generatione 38.], quod ab imperio nec per se, nec per suos successores alienari valerent vllo vnquam tempore, praefectumque imperii nomine constituit Othonem equitem a Rauenspurgo, postremo etiam hac praefectura liberauit. Berchtholdus inde Friburgum Brisiacorum profectus, aliquot post annis vita solutus est.

Sed Bernae tantisper rerum prospera et incrementa, dum imperium et vita Friderico fuit: Vbi vtroque spoliatus, et secuto interregno cuncta raperentur, traherentur, iure iniuria, eodem discrimine, subito in se aliquot ex propinquo comites vertit:


page 160, image: bs0160

Caussa idonea visa, quod alteram ripam, quae pagi Vrbigeni est, ponte occupasset, argento licet id soli redemisset. Hinccomes Kiburgius, qui vt Burgdorffi dominus, proxima tenebat, arma sumsit: adiunxit alios Arbergensem, Nidouium, Strasbergensem, multamque nobilitatem, quae eo proliuior, quodin suam perniciem vrbem natum vulgo iactaretur.

Bernenses in re incerta, cum nec opes suppeterent ad defensionem, nec ab imperio inter se diuiso, auxilium sperare possent, Petro Sabaudiae comiti, qui Burgundiam maiorem ferme totam eodem tempore inuaserat, vrbem denique tradidere 25 Nouemb. vt litterae de ea re factae ostendunt, A. D. N. 1266. Ipse et hostes duobus grauissimis praeliis fractos expulit, pro fligauitque, et ponte vtramque ripam firmauit. Et quia pro multitudine et civium virtute parum magna videretur, vrbem ampliauit, moeniaque ad fossam vsque Vrsorum mouit, qua in re non solum defensoris et tutoris, sed etiam patris et secundi conditoris officio defunctus est. Paruere Sabaudis hinc comitibus ad Aedoardum vsque Amedei IV filium decimum tertium a Beraldo Sabaudiae comitem.

Is cum multa bella cum Delphino Geneuensibusque haberet, si Bernenses operam praestabilem armis dedissent, quaecunque a se petissent, vt er at sui suaeque rei profusissimus, liberaliter promisit. Petiere pristinam libertatem et obtinuere: foedus et amicitia perpetua vtrimque facta: Et inde armis tantum Bernenses connixi sunt, vt iam tum eo, quod tenent, dominio, non indigni viderentur. Demum patrato Laupensi bello, cum ante oculos nobilitatis odia et coniurationes ex Sequanis, Brisiacis, Alsatia etc. obseruarentur, rursum strenuam operam quam a quatuor ciuitatibus Lucerna, Vrania, Suitia, Siluania acceperant, memoria repeterent, vt perpetuo foedere cum iis coniungi possent, petiere et impetrauere. Litterae datae Lucernae 6 Martii A. D. N. 1353. Hae octo ciuitates quandoque veteres, aut antiquiores vocantur instrumentis publicis.

CAPVT IX. De Friburgo.

1. Berchtoldus tota Heluetia potitus de condendo oppido consilia captat.

2. Friburgi fundatio, ambitus et situs, nominisque origo.

3. Ditio antiqua Friburgensis et priuilegia a Zaeringo data.

4. Friburgum et Berna a Berchtholdo V perpetua amicitia colligata et libertate donata, inque imperii tutelam recepta, vnde multa ibi nobilitas.

5. Vrbis prima incrementa et portae tres constitutae.

6. Francisci, itemque Augustinianorum monasterium conditum.

7. Turbulentis imperii rebus, nimirum Friderico II remoto, Friburgenses se comitibus Kiburgiis dedere.

8. Priuilegia a comitibus confirmata et vrbs ampliata, inter quae Macrae Augiae monasterii origo.

9. Friburgenses Rodolfum comitem Habsburgium tutorem et ducem cepere: quibus conditionibus ad Habsburgios transierint.

10. Rodolfus rex Friburgum in suam et imperii tutetelam accepit, et Eberhardi comitis in eo iura, emit.

11. D. Nicolai templum conditum, et post bella composita vrbis pomoeria producta.

12. Foedus inter Friburgum et Bernam renouatum, in quod adsumitur Sabaudiae comes: moenia tertium promota.

13. Bellum Friburgensium cum duce Sabaudiae et Bernensibus: Albertus Friburgum pretiosa supellectile spoliauit, suoque iuri reliquit.

14. Friburgenses Sabaudiae duci se tradidere.

15. Rursus primo iuri restituti et in foederatorum numerum adsumti.

BERCHTHOLDVS IV Zaeringiae dux, qui Friburgum condidit, cum patri Conrado, qui primus Burgundiae rector dictus, successisset, illud in primis curis habuit, vt quam ab eo Burgundiam acceperat, fortiter administraret, bellaque, quae pater cum Rinaldo comite ceperat, quod eam sibi vindicabat, debellaret. De quibus alio loco fusius egimus [Note: Lib. 2.]. Friderici demum I imperatoris Aenobardi,


page 161, image: bs0161

qui vnicam Rinaldi filiam Beatricem duxerat, auctoritate factum, vt Rinaldus quidem Vltraiurana, siue hodiernum comitatum Burgundiae teneret, Berchtoldus Cisiurana, siue Burgundiam minorem, hoc est, Heluetiae potiorem partem potiretur. Plena ea nobilitatis, quae vt lingua, ita moribus diuersa, proindeque Germano principi, qui per vim quasi subiugasset, parum amica, eoque elatior, quod cum fortissimis arcibus defenderetur, nullae prope essent in Auenticis, quas timeret vrbes. Nam praeter Ebrodunum, nullum omnino in Auenticis oppidum quod moenibus se tueri satis posset. Paterniacum quidem, et Salodorum in flore, per noua collegia, et Berchtae reginae regia magnificentia, sed haud firmae. Rotundimontem situs solum commmendabat: eadem ferme ceterorum ratio.

Vnde Berchtholdo consilium, et provinciae illustrandae, et nobilitati reprimendae ex arce, quam tenebat, condendi oppidum. Arx illa tempestate eo in loco, vbi nunc noua curia. Ab illa igitur arce aedificia perduxit ad cliui illum descensum, cui Staldae nomen est: et inde ad angulum illum, qui pistorum societatem efficit: Mox ad eam extremitatem, quam Auentici primo nobiles, nunc Falcones colunt, et inde rursus ad arcem: eo quidem situ vt cum omnia contra meridiem, orientem, et septentrionem rupibus altissimis essent praerupta, latus occidentale fossa profundissima tegeret: Qua ratione fiebat, vt cum vndique natura muniretur, oppidum aliis moenibus, aut propugnamentis non indigeret. Et ab ea libera constitutione repertum nomen, Friburgumque nominatum. A. D. N. 1179. Qui quidem ambitus ampliata longe lateque, vt vrbe, ita nomine, Burgi tamen seruauit primam adpellationem.

Sed ne castrum ex ipso nomine, potius quam vrbem condidisse Zaeringus videretur, detitionem externam adiecit, cuius antiqui limites a Sensa fluuio ad riuum Maconensem, et a Villaria, prope Moratum, ad vsque Plafeiam, trium ferme horarum circum circaque terrarum spatio. Tradidit et ius scriptum. Vtque frequentius coleretur, multa priuilegia indulsit. Ter se iudicia coram exerciturum, adpellationes auditurum, nec exsuo se arbitratu tamen pronunciaturum, sed de iure et ex legibus, institutis, priuilegiis. Nullas belli caussa, aut alterius necessitudinis exactiones oneraue additurum: Neque ciues, nisi sponte, vltra ducturum, vsurumue, quam domum eodem die redire possint. Incolentium domos, pro milite, contra voluntatem, non vsurpaturum: Alia multa, quae mox Fridericus Aenobardus, nonnullis additis confirmauit, regni anno 31. A. D. N. 1183.

Berchtholdus cum hoc pacto opes firmasset, egregiumque sui monimentum reliquisset, vitam haud multo post deposuit [Note: A. D. N. 1185.], superstite vnico filio Berchtholdo V, filiabus Agnete, quae Adgoni comiti Vracensi collocata, et Anna, quam Vernerus comes Kiburgensis vxorem duxit. Hic Berchtholdus filius Bernam constituit, loco, et caussis supra memoratis. Vtramque vero vrbem cum amicitiam, et veluti consanguinitatem colerent multis adhortatus esset, perpetuaque societate et necessitudine deuinxisset, manu veluti misit, et libertate donauit. Fridericus II imperator vt ante Bernam, ita Friburgum et omnia, quae ad ipsum pertinere videbuntur, in suam et imperii tutelam suscepit. Priuilegium datum Hagonoae mense Septembri anno regni eius 10, D. N. 1219. Illa caussa fuit, vt plurimi viciniae nobiles et opulenti, tamquam eadem ratione sub imperio futuri, in vrbem commigrarent, fortunasque suas et sedes in ea collocarent.

Crescere inde vrbs statim coepit, maxime infra arcem, vbi nunc Fons vetus, et in subiecta valle, pratisque, a quibus illi regioni nomen, fabricatae aedes, altera etiam fluminis Sanae ripa, auspiciis praecipue Rodolfi ab Hagkenberg, qui domum templumque equitibus ordinis S. Ioannis Hierosolymitani eo in loco posuit, vbi etiam sepultus est [Note: A. D. N. 1224.]. Fossa quoque duobus pontibus lapideis occupata, vno ad tiliam et forum piscarium, altero prope Ramensium domum, quae hodie nobilium societas est, retinetque, oppleta licet fossa, nunc quoque pontis nomen, et ex eo sacellum Deiparae matris, eo in loco, vbi modo templum paullo auctius, frequentabatur,


page 162, image: bs0162

quae vnicain proximo tum sacra aedes. Factae quoque portae tres, vna in vico, cui nomen Lausanensis, quod versus eam ciuitatem duceret, vbi fons, et ex colle Bellacensi descensus: altera haud procul supra hospitalem domum, vbi ex bello lacu riuus per canales in vrbem funditur: tertia ad cliui Staldensis pedem, ducto ad vtramque ripam fluminis in gyrum se voluentis, muro.

Eodem tempore, ordinis S. Francisci Assissii, toto terrarum orbe fama. Quare vt religione non minus, et pietatis exemplis vrbs, quam aedibus, cresceret, datus locus [Note: A. D. N. 1237.] eius Diui regulam institutumque sequentibus sacello Deiparae matris vicinus. Fundationis praecipui auctores Clementes ex nobili familia. Auxere comites Kiburgenses, maxime impensis Elisabethae Kiburgiae, quae cum velo se induisset, S. Clarae exemplum secuta, in Franciscanorum templo ibidem sepeliri [Note: A. D. N. 1275.] voluit. Nec multo post Velgenses et ipsi nobiles, et potentes vrbis ciues monasterium D. Augustini regulam professis in vallis Augiae angulo fabricavere.

Dum haec ita felicibns incrementis parantur, successit Friderici II imperatoris, Innocentii IV pontificis auctoritate [Note: Concilio Lugdunensi A. D. N. 1245.] ab imperio remotio, quae non solum Germaniam vniuersam adflixit, sed etiam Heluetiae statum magnopere labefactauit. Quapropter cum non solum vrbes aliae, ciuitatesque in Germania et Heluetia opibus, et antiquitate florentes, his turbis rerumque confusione, vt alibi notauimus, fortunarum suarum protectores defensoresque passim sublegerent, quos potentia, et virtute praestare arbitrarentur, Friburgenses quoque, cum vndique omnia circum spectassent, vrbem, opesque suas Kiburgiis comitibus, qui Burgdorffi agebant, Hermanno iuniori seniorique commisere, quos eo aequiores et propensiores sibi existimabant, quod iunior ex Anna Zaeringia natus esset, et si potentiam spectes, in primis Heluetiae comitibus celebrarentur.

Kiburgii, cum vrbem hoc modo accepissent, priuilegia, et immunitates, quas aut a Zaeringis principibus, aut imperatoribus obtinuerant, confirmarunt. Qua de re litter ae factae Friburgi, A. D. N. 1249 regnante Gulielmo Hollandiae comite [Note: Fuerat is lectus contra Fridericum adhuc viuum.]. Neque sic ab incrementis cessauit: Extra portas, maxime Augianam, artificio coriario, vndae commoditate, frequentiam adiiciente. Vnde Hermanuus iunior cum consensu communitatis, et totius populi, omnem illam planitiem, quae vtraque Sanae ripa, infra monticulum, inter et Galteram fluuium est, condere volentibus, aut fabricare dedit, numo solido per domos in fiscum consignato. Eodem tempore, cum consensu pariter communitatis, Macram Augiam, dextra eiusdem Sanae ripa, inter altissimarum rupium, siluarumque recessus, sanctimonialibus S. Benedicti adsignauit. Acta prope saoellum Dei genitricis A. D. N. 1259. Multa eo multi nobiles contulere.

Exactis abhinc paucis annis [Note: A. D. N. 1263.], vita functus est Hermannus, relicta vnica filia Anna, quam Elisabetham male alii nominant. Et eodem tempore, tristissimum illud, et funestissimum post Friderici II mortem interregnum incesserat. Quapropter cum firmiori praesidio, quam a puella nondum annis matura, indigere viderentur Friburgenses, tutorem suarum rerum, multis conditionibus, eodem anno, Rodolfum Habsburgium comitem sumsere, cuius belli et virtutis celebritas clara, quique in eius fortitudinis honorem imperator postea delectus. Nupsit interea Eberardo Habsburgio, Lauffenbergae domino, Rodolfi ex fratre nepoti, Anna Kiburgia, et simul Friburgenses ad Habsburgios detulit; sed qui a principio promitterent, se eorum priuilegia, iura, consuetudines conseruaturos. Actum in eodem sacello Deipar ae Virginis mense Maio. A. D. N. 1275, regnante Rodolfo, et Gulielmo Lausanensi episcopo.

Sed idem Rodolfus statim vbi ad imperium peruenit Friburgum in suam et imperii tutelam suscepit, eiusque priuilegia renouauit Arouiae, anno regni 2, D. N. 1274. Postea quia vrbem videret satis firmum pro tempore aduersus comites Sabaudiae propugnaculum, qui ferme totum Auenticensem pagum, praeterito interregno, occuparunt, quibus se Bernenses etiam subiecerant; variis ex caussis, quos proinde


page 163, image: bs0163

persequi bello vellet, quidquid iuris, aut dominii Friburgi Eberardus nepos haberet, pecunia sibi vindicauit. Transactio facta Friburgi A. D. N. 1277. saluis Vrbis priuilegiis, quae postea rursum probauit, confirmauitque, ipsamque in suam, et imperii peculiarem protectionem adsumsit. Basileae mense Maio anno regni 16, D. N. 1289.

Sub Rudolfo imperatore templum totius Heluetiae amplissimum, et nobilissimum D. Nicolao episcopo D. D. D. Friburgi condi coeptum. Fundamenta iacta, A. D. N. 1283. Multainde secuta bella [Note: Minnidureuse, Turrianum, Guminense, Laupense, Graeningense.], suis dominorumque auspiciis pugnata, per annos plurimos, quo tempore cum virtutis et fortitudinis eximiam laudem Friburgenses reportassent, de vrbis interea amplitudine curare non sic potuere. Patratis omnibus, ad vrbana incrementa animos adplicuere. Et quia iam pro fama et opibus minor esse videretur, pomoeria producere munimentaque ad hostium incursiones, et motus subitos, addere placuit. Coeptus in semicirci prope formam murus, a tergo Franciscanorum ascendendo ad turrim Martiam, et deinceps declinando ad ripam Sanae subiectam, quo in ambitu inclusa turris interioris portae Moratensis, itemque turris minor Belliaci, turrisque Martis, vbi horologium Martiale. Et quia aedificia versus Bernam praecipua damna, bellis elapsis, acceperant, moenibus omnia circumdedere, fabricato a dextra Sanae ad apicem collis, qui ea parte vrbi imminet, muro, cum turribus, quarum primum locum tenet, quam Rubram nominant, in ipso culmine. Acta haec anno D. N. 1375 et sequentibus.

Nec inde multi intercessere anni [Note: A D. N. 1384.], et noua exarsere bella, omnium quidem siue aedes, strages, vastationes consideres, quae Heluetia pertulit atrocissima Sempacensia, ab oppido prope quod praelio decertatum, vulgo nominant. Quibus quoque post varias clades Austriacorum nominet oleratas, postremo confectis, cum duae ciuitates, Friburgum et Berna, non solum foedere et amicitia rursum conuenissent, sed tertium Sabaudiae comitem adiunxissent [Note: A. D. N. 1394.]; tertio quoque pomoeria mota [Note: A. D. N. 1397.], moeniaque exteriora a rupe illa praecipiti portae Moratensis vltimae, ad portam Stagnensem, et Rotundimontanam, et denique rupem quae Sanae incumbit, longo et spacioso ambitu confecta, cum turribus octo, quarum tres pro portis sunt. Coeptae eodem tempore monticuli turres, vltimo et postremo vrbis augmento.

Quies ex illa tempestate aliquam multos annos, sed saepius inquieta, et nonnulla fuere bella; sed maximae cladis, quod cum Ludouico duce Sabaudiae, et Bernensibus postremo Friburgenses habuere [Note: A. D. N. 1448.], nullo Austriacorum, vt protectorum dominorumque, quorum scilicet caussa bellum susceperant, auxilio opeque firmati. Quapropter pacem quidem cum duce fecere, sed hinc quoque in eius amicitiam multi ciuium praecipui nominis propendere coeperunt. Quod cum cognouisset Albertus Austriacus cognomento Mitis, vt bellum resumerent, neque quidquam de statu praesenti mutarent, a se omnia optimi principis officia exspectarent, pluribus egit, non peregit, omnibus quidem a bello abhorrentibus: plerisque promissa et cetera, quae ferret, quia frustra alias et bello praeterito sperauerant, vt vana eludentibus. Vnde postremo preciosa supellectile spoliatum praedae cuilibet relinquere decreuit. Magistrum palatii ea de caussa Friburgum dimisit, suum aduentum simularet, quicqid argenti facti, aut ornatus esset, tanquam in principis honorem, in curiam deferendum curaret, clamque secundo fluuio per noctem, quae aduentum antecedere credebatur, asportandum inde extra moenia, veluti obuiam euocatis vrbis primoribus, spolia quidem illa ex vrbe esse; ceterum quo deinceps vellent, agerent, regerent, modo sibi non fore curae, demonstraret; quae omnia nimis cum cura et industria magistro perpetrata.

Hoc cum se pacto exhaustos, et circumventos, grauiter ferrent Friburgenses, et ex aduerso, multa millia in sumtus superioris belli, ex arbitrum sententia, vrgeret Sabaudiae dux, vrbem illi salua libertate, et privilegiis, multis agitatis sententiis, postremo


page 164, image: bs0164

tradidere, foedere perpetuo, et amicitia cum Bernensibus renouatis [Note: A. D. N. 1450.]. Paruere hinc Friburgenses Sabaudiae principibus ad bellum vsque Burgundicum profligatum [Note: A. D. N. 1477.]. Tunc enim orta inter Iolandam ex Francia, quae Philippi ducis filii tutelam gerebat et ipsos ob aes alienum controuersia, nec ducissae numi suppeterent, quos tunc quidem exsolueret, quidquid iuris, aut dominii habere videretur, si summam remitterent Friburgenses, condonauit.

Ita sui omnino iuris et libertatis in octo ciuitatum foedus venire, vti et Salodorenses petiere: admiserunt spectata, bello praeterito, virtute et fortitudine nonnullae, sed aliae contra nitebantur. Donec tandem consilio et auctoritate Nicolai apud Siluanios eremitae, per id tempus celebratae sanctitudinis et continentiae, cum omnium adplausu et magna laetitia, Stantiano conuentu, cooptarentur, nonamque et decimam ciuitatem componerent. Huius rei litterae datae sabbatho post festum D. Thomae Apostoli, A. D. N. 1481.

CAPVT X. De Salodoro.

1. Salodori antiquitas, adiecto Aristotelis de historiis legendis iudicio.

2. Salodorum vicus: quidvici maximi?

3. Salodorum ex vico castrum.

4. Eius amplitudo.

5. St. Victoris templum regium Geneuae exstructum, item de Victoris inuentione.

6. St. Vrsi corpus Salodori primum occultum, post inventum.

7. Collegii St. Vrsi incrementa: Pipinum regem frequenter in Heluetia fuisse.

8. Vrsi et Victoris sociorumque martyrium.

9. Antiquitatis Salodori monimenta lapides, columnac, moenia, statuae.

SAlodori antiquitas adeo in manifesto est, vt dubitare nefas sit: Sed eam, quam ceteri et Glareanus tribuerunt, hoc est, tempore Abrahami patriarchae, aut Nini conditam, nescio quibus auctoribus et testibus, vereor vt tolerari et intelligi prudentibus possit. Scite et prudenter, vt cetera, Aristoteles, in legendis historiis, neque nimis credulum, neque omnino incredulum esse oportere. Illum saepe falsa pro veris habere, ac turpiter plerumque labi: hunc nullum ex historia fructum reportare. In priore peccarunt grauiter ii, qui fabulis et ignoro quibus narrationibus omnia antiquitatis monimenta implicarunt. In hac parte labuntur etiam hodie Turcae, qui omnem vetustatis et actorum memoriam abiecisse dicuntur, quod non credant, recte ab iis ea tradi posse, quibus non interfuerunt, quique proinde aliorum fidem sequuntur: multo minus qui praefuerunt, aut spectarunt ambitione, odio, metaque et praemiis omnia in transuersum rapientibus. Sed vti nunc ea antiqua tenemus, quae magnis illis ducibus, qui orbem terrarum imperio amplexi sunt, Romanis dico, condita aut habita fuerunt; ita Salodoro in primis Heluetiae oppidis facile locum reliquerim, adeoque ex illis duodecim incensis vnum, Saliensium [Note: Horum memoriam etiam conseruat Salsach siue Saliensium aquae, vicus inter Salodorum et Biennam.] caput. Saliensis populus dextra Arulae ripa ad Siggerim vsque, ab influxu Teilae et Bienna, pagi Auentici pars.

Crematum oppidum cum restituere iussi essent Heluetii, Iul. Caesaris mandato, pro vico genti maximo voluerunt, habitaruntque Salenses, multis post annis, ad Antonium Alagabalum imperatorem, cuius'secundo et Sacerdotis consulatu, haec Salodori inscriptio Eponae Deae, quaecuncunque fuerit, posita et dedicata:

DEAE. EPONAE. MAG.

OPILIVS. RESTIO. MIL.

LEG. XXII. ANTONI

ANAE. P. P. F. IMMV

NIS. COS. CVRA. SA

LIENS. VICO. SALOD.

D. D. XVIII. KAL. SEPTEMB.

IMP. D. N. ANTONINO.

AVG. II. ET. SACERDO

TE II. COSS. [Note: A. D. N. 219.]

V. S. L. M. [Note: Votum soluit libens merito.].

Qua in inscriptione, Salodorum, vicus Salensium vocatur. Vici ea tempestate, loca,


page 165, image: bs0165

quae licet frequentissima et celeberrima essent, nullis tamen moenibus, vallo fossave, aut propugnaculis clauderentur, quos proinde, quia capitales essent, ad aliorum differentiam, vicos maximos nominabant. Ita Tigurum vicus, ita Constantia villa in antiquis adpellatur.

Cum vero eiusdem Alagabali tempore et paullo ante, posteaque Germanae, barbaraeque aliae gentes in Galliam Romanasque prouincias, totis viribus et vastitate incumberent, saluaque essent pericula, vicos illos maximos passim moenibus circumdare, firmareque contra hostiles impetus coeperunt, aut certe prope turres, arces et propugnacula, castraque aedificare. Ita Salodorum ex vico castrum Maximiani imperio [Note: A. D. N. 288.]. In castro enim Solodoro Vrsum et Victorem cum sociis martyrio eo tempore adfectos, memoriae traditum est.

Quantum autem fuerit id castrum, ex ruderibus et muris integris, quae nunc quoque visuntur, iudicare est facile. Ethodie inde eius castri maior pars im Hoff, siue in palatio, aut aula nomen conseruauit. Turris illa, quae merita cum admiratione antiquariis conspicitur, arcis ab oriente introitum seruabat, cetera, quae vrbem hodiernam conficiunt, vici cultu habebantnr. Salodori meminit Antoninus, aitque distare Pyrenesca passuum millia decem, Rauriaca vero passuum millia 22. Ceterum et castri et vici barbaricis temporibus Vandalorum, Gothorum, Hunnorum, euersi et destructi, cultionem et frequentiam reparauit memoria et veneratio SS. martyrum Thebaeorum, vt ante de Tiguro ostendimus.

Cum enim haud multo post Burgundi Heluetiae maximam partem occupassent, vbi alias vidimus Christianaque pietate martyribus, qui fidem Christi sanguine suo aut propugnassent, aut confirmassent impensius addicti essent, Sedeleuba, aut vt alii scribunt, Theudesinda, Gaudegiseli primi Burgundorum regis vxor, in suburbio oppidi Geneuensis templum B. Victori magnificum condidit, Domit. episcopi Geneuensis auctoritate et suasu, in eoque corpus eiusdem Diui Salod. translatum deposuit [Note: A. D. N. 415.]. Victori autem praecipue dedicauit, quasi victoriae contra Romanos, Gallosque partae monimentum. Id ex D. Victoris inuentione, ducentis ferme post annis, eodem in loco facta intelligere licet, quam his Aimo vetustus auctor et probatus verbis memoravit [Note: Lib. 2 c. 90.]: Beatus, inquit, Euchonius pontifex Maurianensis corpus St. Victoris (qui Salodori vna cum Vrso passus fuerat) hoc modo inuenit: Quadam nocte, in sua ciuitate quiescentem reuelatio diuina ammonuit, vt surgens quantocyus ad ecclesiam, quam Sedeleuba quondam Burgundionum regina in suburbano Genabensi construxit, iret, ibi in medio basilicac esse designat locum, quo corpus sanctum esset humatum. Cumque episcopus Genabensem festinus adisset vrbem, adsumtis secum Rustico et Patricio [Note: Alter erat Geneuensis, Octodorensis episcopus.] antistitibus, triduano peracto ieiunio, nocte sequenti, eo loco, quo gloriosi martyris quiesoebant membra, lux coelestis adparuit. Tunc hitres Domini sacerdotes eleuato, quo tegebatur lapide, inuenerunt sanctum in arca argentea iacentem, cuius facies septempliciter quam cuiuslibet viuentis hominis, diuino irradiata resplendebat fulgore. Huic tam mirandae egregii martyris inuentioni interfuit Theodoricus princeps [Note: Rex tunc Burgundiae.], qui loco illi maximam portionem facultatis Varincharii, quam ille, vt praefati sumus, eleemosynis delegauerat, erogandam attribuit. Ad sepulcrum denique beatissimi Victoris, Christi potentia multa exinde miraculorum ostenditsigna. Acta haec sunt anno 7 Theodorici [Note: A. D. N. 607.]. Meminit quoque huius inuentionis Sigebertus [Note: In Chron.].

Corpus quidem S. Vrsi Salodori esse, semper pro certo habitum. Nec tamen vbinam situm, vbi praecipue colendum, cuiquam pro affirmato fuit. Credo, quae nonnullorum opinio est, quod illorum temporum, ad eum locum religiosi, metu, ne sicuti Victor auferretur et alio duceretur, occultatum et ignotum potius maluere. Cum demum altare basilicae maius, noua fabrica, dissolueretur, in eo saxum repertum arcae specie quadratum, educta in cacumen suprema parte, ligamentis ferreis admodum firmum, cui exterius in sepulcri forma hac exar atae litterae: D. M. FL. SEVERIANAE. Saxum cum aperuissent duorum repertae corporum in sindone reliquiae, quorum vnius caput ad orientem, in cuius cranio lamina


page 166, image: bs0166

argentea, instar schedulae, hoc latino versu:

Conditur hoc sanctus tumulo Thebaidos Vrsus.

Alterius caput contra occidentem, prope quod multae chartae, sed situ et aetate putres. Inde quibusdam non improbabilis coniectura, Seuerianam nobilem foeminam, quam conuertisset Vrsus, sepulcro quod sibi parasset, beatum martyrem inclusisse secreto, in eodemque postea a suis positam fuisse, addito in vtriusque discrimen carmine. Quamuis alii adfirment potius hoc alterum corpus Victoris esse, Genevam missum aliud, exeadem sane legione, non idem.

Collegii S. Vrsi prima incrementa quidam tradidere a Vertrada Pipini regis vxore, vti et Colmariae et Constantiae. Pipinum frequentem in Heluetia egisse, maxime per venationes, monimentum est adhuc arx eius nominis Pipini, paucis infra Salodorum passuum millibus, et viuarium in nemore admodum amoeno, eregione vrbis, dextra Arulae ripa, in quo adhuc passim cocti lateres varii coloris, ruderaque per ambitum reperiuntur. Qui Bertae reginae attribuunt principia, in eo erroris damnantur, quod multis ante eam [Note: A. D. N. 892.] annis consecratum Salodori episcopum Lausanensem Bosonem ecclesiae Lausanensis annales prodidere. Berchta tamen Burcardi Sueuiae ducis filia et Rodolfi II Burgundi regis coniux, praecipuam dignitatem addidit [Note: A. D. N. 937.]: basilicam S. Vrsi aedificauit, septendecim sociorum corpora reuelatione accepit, et altari eiusdem gloriosi martyris intulit: ipsum castrum, census, reditus, vectigalia, iura omnia collegio subiecit. Solam capitalium cognitionem praefecto regni Arelatensis reseruauit. Quae, vt ipsum Arelatense regnum, sub Friderico I ad Germanorum imperium delata. Et eius reginae Salodoro Paterniacum et inde Salodorum quondam secundum Brolium, Arulamque celebres et priscis memorabiles notatae viae, cum vtrumque collegium post Rodolfi regis mortem vidua, regio sumtu, curaque et industria eodem tempore fabricaret. Reperta sunt deinceps, plurimis post annis [Note: A. D. N. 1473.], alia 36 martyrum corpora, quae Sixti IV pontificis auctoritate, ministrante suffraganeo episcopi Lausanensis, partim in basilicam eandem in S. Vrsi transportata, partim sacello S. Petri in altari S. Crucis condita.

Vrsum, Victoremque et 66 Thebaicae legionis milites, Hirtacus Sequanicae provinciae procurator, cum variis tormentis, in colle praecipue, paullo extra oppidum, ad occidentem, qui nunc quoque Hermesbuchell, hoc est, Hermetis, aut Mercurii collis nuncupatur, excruciasset, fustibus, poena militari, primo cecidisset, in flammas, rogumque sine noxa coniecisset, demum ex ponte, qui inde non procul Arulam committebat, capitis damnauerat, qui cum secundo flumine sumto quisque in manus capite, per passus circiter trecentos, veluti natabundi, deuoluti essent, in ripa egressi, vbi antiquum D. Petri sacellum salictis tunc omnia obsepta et virgultis tenebantur, conquieuere.

De his et ceteris eius vrbis et viciniae antiquitatibus, ita nuper ad me inter reliqua Ioan. Iacobus vom Staal, eques auratus, antiqua et vera virtute, vti et eruditione, longe nobilissimus: Arbitror maiores nostros perpetuo militiae studio, non secus ac minores addictos tantum operae, quantum nos ipsietiamnum hodie eiusmodi rebus impendisse, quo factum est, vt non solum in archiuis, sed etiam in ipsis lapidibus, siue aedificiorum ruinis pauca admodum antiquitatis monimenta reperiantur. Indicio sunt confracti lapides, quorum vnus in pronao S. Vrsi, alter infra macellum, vterque loco parum conspicuo cernitur. Ne quid dicam de duabus illis columnis, quae adgradus coemiterii conspiciuntur, quae in colle Hermetis, eius nominis idolum sustentasse creduntur, et patrum nostrorum memoria, ibidem inter rudera inuentae sunt. Pars illa moeniorum, quae propugnaculo ad Ianiculum, (vulgo Katzenstaeg nominant) est contermina meram antiquitatem, quantumuis inscriptionibus carentem, spiraret, nisi, iniecto coemento deturpata potius, quam dealbata fuisset. Tantundem dicere possemus de regionibus Fridhof, coriariorum et Iudaeorum vicis, vbi similia antiquitatis monumenta, superinducta calce absconduntur. Exstat apud me elegans auricomae Veneris simulacrum, ante annos plus minus decem, in fundo Huldrici Aratorii, medio itinere, in vrbem et Bellas Aquas, e terrae visceribus erutum, sed fossorum


page 167, image: bs0167

in aduertentia aliquot in frusta confractum. Sed eiusdem basis inueniri nequit. Reperiuntur praedicto in loco [reading uncertain: print faded] et eiusdem vicinia (quae Curia Solis dicitur) passim subterranei muri et phrygii operis tessulae, inter rudera, ex quibus coniici potest, olim multa et insignia ibidem fuisse aedificia. Locum hunc (etiam si nulla alia exstarent monumenta) propter commodissimum Arolae traiectum et reciprocam, in eodem fluuio et lacubus, inter hanc vrbem et Ebrodunum nauigationem, semper fuisse habitatum, ac celebrem admodum est verisimile Latina quoque nomina Idae montis, Atyos siluae, Terrae dignae, Bellae aquae, Salsarum aquarum, Hermetis collis, Romanos heic stationes, siue praesidia habuisse, vt credam, aliquo modo, me permouent, etc. Vrbs ipsa in maiorem, minoremque diuisa, ponte super Arolam iniecto, coniungitur. Et haec quidem episcopatus Constantiensis: illa Lausanensis dioecesis est. Comitiis regum et imperatorum olim Burgundicis celebrata [Note: Praecipue sub Henrico III imperatore. A. D. N. 1014 et seq. teste Contracto.].

CAPVT XI. De Basilea.

1. Iulianus apostata, Basileae conditor.

2. De Rauracis, eorum nominis elymo et limitibus.

3. Regionis Rauracensis diuisio.

4. Rauraca Romanorum colonia, et Augusta dicta, a Germanis euersa, mox reparata in castrum: epipiscopi Rauracorum.

5. Ex Augustae ruinis Basileae incrementa: postea ab Attila et Hunnis vastata.

6. Henricus II imperator Basileae instaurator, aut potius fundator.

7. Basilea terrae motu collapsa sensim succreuit.

8. Concilio et academia nobilis, in societatem perpetui foederis accepta.

9. Religione mutata et prostratis aris, L. Munatio Planco Romanae coloniae ductori statua erecta.

10. Statuae huius inscriptio censura notatur.

BASILEAE, siue Basiliae prima quae antiquis ingeniorum monimentis tradita memoria sit, a Valentiniano I imperat. est [Note: A. D. N. 374.]. Eum Ammianus [Note: Hist. lib. 30.] refert prope Basiliam, in Rauracis munimentum, quod adcolae vocarint Robur, contra Allemannos aedificasse. Opinio ex eo, Iulianum Caesarem Basiliam condidisse, sumto a matre Regina, aut vt erat Graeculorum in disciplinis verbisque deditior, Basilia nomine. Quod inde probabilius est, quod cum pleraeque Rheni vrbes, aut receperit a Germanis occupatas, aut repararit euersas, Ammiano eodem teste, Basiliae nusquam mentio, cum sit Augustae Rauriacae, quae sex supra Basileam passuum millibus. Noua vero castra et oppida etiam constituisse, propter Rhenum, desertorem illum memorauit iam ante dictus Ammianus, qui sub eo miles.

Sed antequam de Augusta pluria et Basilia, quae ex eius ruinis adcreuit, operae erit pretium, pauca de Rauracis et eorum finibus disserere. Rauraci, quorum mentionem habuit inter Heluetiorum socios Caesar, [Note: Comment. 1 et 2.] populi sunt circa Rhenum Sequanosque, et Iuram. Nomen Germanicum, siue potius Celticum Rauchracher, quod cum regio in Sequanis patens et spatiosa, apertaque sit, apud Rauracos, in angustias et quasi fauces contrahitur. Ammianus Supercilia Rheni vocat, quod in eam formam regionem Iurassus stringit: Diuisa deinceps in plures comitatus et dominia eadem regione nomen antiquum oblitterauit. Rauracos Arula vbi Vocetium, Iurae partem, relinquit, donec in Rhenum influat, a Tigurinis separat: a Germanis inde Rhenus a reliquis Heluetiis idem Iura ad fontes Birsae et petram, vt vocant percussam, (Pirreport) quo Iura postea ad dextram relicto, et ex eo brachium illud persequendo, quod Leimmenthal vallem nominatam efficit, quae etiam Rauracorum est, et Pyrseca diluitur, mox vbi deficit, rectus ad Rhenum procursus octo circiter infra Basiliam passuum millia Sequanorum, Rauracorumque fines decernit.

Omnis primo Rauracorum regio in comitatus duos, tertia pars in plures diuisa. Pars illa ab Arula, Rhenoque ad influxum vsque Filmae, qui Augustam Rauriacam perlabitur et infra Rhinfeldam Rheno miscetur, vocatur in antiquissimis Austriacorum


page 168, image: bs0168

protocollis comitatus Frickgouiae. Ita quoque nominant prisca imperatorum instrumenta. Exstat priuilegium Henrici IV imperatoris Basileae datum [Note: A. D. N. 406.], in quo nominat Rodolfum comitem de Frica. Nunc Rhinfeldensem vocant, ab oppido capitali. Sed praeter Rhinfeldam sunt oppida, Seckinga, Sanctio Romanis nominata, Lauffenberga: Vici plures, vt Mumpf, Frick, vnde antiquum comitatus nomen, Luckere, etc. Omnia domus Austriacae, praeter Luckere, quae octo ciuitatum, et pauca alia quae Bernensium. Attingit eam Iurae partem quae Schachmat, aut vt vulgo, Schaffmat nominatur, inter Arauiam et Hombergam: Alter comitatus Sissiacorum est, aut Sisgouiae, cuius limites ab eodem Filmae exitu propter Rhenum ad ingressum item Birsae et inde eiusdem fluvii auersus cursus, ad riuum eum, qui ex Beinuillersteg, fluens in dextrum eiusdem Birsae labitur, et demum Iurae summitatem. Oppida in eo Liechstall (Leucostabulum) et Valenburgum (Burgus Romanorum) sed inprimis magna Augustae Rauriacae celebris coloniae pars supra fluuium Ergetzam. Comitatus etiam Hombergensis cum arce noua, et veteri Homberga, parsque comitatus antiquissimi Froburgensis: Vici Farnsberg, Sissiacum, vnde nomen, alii totus ferme tractus Basiliensium, paucis aliis exceptis ad Iuram, quae Salodorensium et dextra Filmae, quae Austriacorum. Tertia denique pars secundum Iuram et nominatos ante limites. Quo in ambitu fpatioso comprehensa Basilia ciuitas et Lauffa oppidum, comitatus Thierstein, Lilienberg: arces Dornacum, Rotberga, Lantzeron, Limmenthal, Rockenburg, Vallis et oppidum Thelsberg, Vallis magna, vulgo Munsterthal, alia, pertinentque pleraque episcopo Basiliensi, multa Salodorensibus, nonnulla Basiliensibus, aut aliis nobilibus. Haec quidem de Rauracorum situ, finibus, diuisione, quorum meminere, praeter Caesarem [Note: Commentar. Bell. Gall. 1 et 7.], Iul. Solinus [Note: Cap. 18.], Plinius [Note: Lib. 4 c. 17.], Ammianus [Note: Lib. 14, 15, 22.], Eutropius [Note: Breuiar. 6.], Antonius [Note: Itinerar.].

Ipsi vniuersi sub episcopatu nunc Basiliensi, primo Augustae Rauracorum et episcopatus Rauracensis, quae vrbs Rauraca a populo et Rauracorum caput. Ductis postea in eam contra Germanos et Rhaetos a L. Munatio Planco Romanis militibus, ipsa Romana colonia, et denique in honorem Augusti, Augusta, vt aliae plures Galliarum vrbes, nominata: Plinius [Note: Lib. 2 c. 1.] Coloniam Rauriacam vocat. Hinc Rauracae ex Romano cultu, habituque et frequentia cognomentum, et claritudo, et ex propinquis Germanis inuidia: Quapropter multa ipsorum contra eam bella [Note: A. D. N. 407.], nec cessauere, donec per irruptionem obruerent, euerterentque, Valentinianus, vt creditur, reparauit, sed in castrum. Hinc liber provinciarum paullo post euulgatus, non iam vrbem, aut ciuitatem, sed Castrum Rauracense nominauit, quod postremo funditus Vandali et Allemanni exscidere: Vnde episcopi deinceps non se Augustenses, aut Rauracenses ab vrbe dixere, sed Rauracorum a populo: haud aliter atque alibi de Auentico notauimus et episcopis Auenticorum. Ita subscripsit synodo Agrippinensi I, 4 Id. Mai. [Note: A. D. N. 440.] Iustinianus episcopus Rauracorum: Concilio Aureliano I sub Clodoueo I, Francorum rege Christiano [Note: A. D. N. 510.], Adelfius episcopus Rauraeorum: Concilio Aurel. II sub C. Hildeberto Clodouei M. filio anno regni eius 22, 18 Kal. Iulii [Note: A. D. N. 530.], idem interfuit, et eodem modo signauit Adelfius.

Sed vti diximus, ex Augustae ruinis et occasu maxima accessio et incrementum Basileae, ex propinquo facta, eo confluente, quidquid nobile, aut opulentum, tot gentium et populorum stragibus et inundationibus superfuerat, a qua proinde continuo adcolae et incolae Basilienses nominati. Ita liber prouinciarum: Ciuitas Basiliensium, id est, Basilia prouinciae maximae Sequanorum. Sed eam ciuitatem sic quoque postremo Atila vastauit [Note: A. D. N. 448.], vt quidquid integrum et saluum toto Rheno, Allemanni recoluere, ponteque Brisiacos et Rauracos iunxere, in eamque amplitudinem (translata demum eo cathedra episcopali) prouexere, vt nulli Rhenanarum post esset; donec rursum Hungari, multis post annis, incenderent penitusque euerterent, Hermanno Contracto auctore [Note: In chronieis.].

Henricus II imperator Bauarus denique instaurauit [Note: A. D. N. 1010.], vrbem monimentis circumdedit, ductis a Rheno moenibus: ecclesiam


page 169, image: bs0169

cathedralem, quae propter vtriusque populi commoditatem in fluminis ripa, in collem, eo vbi nunc loco, transtulit, fundauitque, et eam episcopo Adalbero cum omnibus reditibus, vectigalibus, iuribus, tradidit, multis praeclarisque priuilegiis decorauit, basilicam consecrauit, et matri Deiparae dedicauit idem Adalbero [Note: A. D. N. 1019.], praesente eodem imperatore Henrico, qui ob vitae integritatem, et morum, et corporis castitudinem in sanctorum numerum relatus, et episcopis Constantiensi, Lausanensi, et Geneuensi.

Multis illo tempore cum opibus, frequentia, cultuque eualuisset, alteramque ripam domibus occupasset, summoque in flore versaretur, pene tota, terra tremente, miserabili clade, eodem tempore, corruit [Note: A. D. N. 1356.], exortoque forte, an dolo, inter ciuium fugas, lamenta, funera, incendio, quidquid rectum constiterat, in cineres vertit: ita ruderibus, cineribus, strage, tabe, cooperta, et cumulata omnia. Sensim tamen fabricare: et primo moenia per Anglica bella refecere [Note: A. D. N. 1380.], aucto aerario ex reditibus, vectigalibus, aliisque iuribus, quae Ioannes de Viana episcopus, paucis ante annis [Note: A. D. N. 1373.] ciuibus pignori tradidit, qua primo ratione, quae fuerant episcopatus, in setranstulerunt. Nam postea quoque Fridericus episcopus, Baro a Blanckenstein minorem vrbem, maiori vendidit [Note: A. D. N. 1392.]: et in ea episcopale palatium.

Sed vrbi Basiliae magnificentia denique praestabilis ex concilio in ea generali [Note: A. D. N. 1431.], et postea Pii II pontificis auctoritate, et sumtu, nobili academia [Note: A. D. N. 1460.]. Fridericus III imperator multis immunitatibus adfecit, priuilegiisque, quorum adhuc quotannis publica in populi concione memoria. Sueuo postremo bello, cum neutram partem secuti essent, Maximiliano imperatore non improbante, deinceps a nobilitate tanquam parum imperio fideles, et in Heluetios propensiores, calumniarentur, nonnulli vim molirentur, quandoque adferrent, foedere se perpetuo ciuitatibus Heluetiorum iunxere 13 Iulii [Note: A. D. N. 1501.], die Henrico II imperatori fundatori et patrono, annua celebritate nobili et sacro.

Superiori memoria, cum templis, arisque per religionis mutationem Christi Saluatoris, et diuorum imagines, et omnia antiquae pietatis monimenta euerterentur, abolerenturque, L. Munatii Planci statuam foro publico, qui Coloniam Rauracam duxerat, Basilienses constituere cum hoc elogio [Note: Auctore B. Rhenano.].

L. MVNATIO. PLANCO. CIVI. ROMANO. VIRO. CONSVLARI. ET PRAETORIO. ORATORIQVE. AC. M. CICERONIS. DISCIPVLO. QVI. POST. DEVICTOS. RHAETOS. AEDE. SATVRNI. DE. MANVBIIS. EXTRVCTA. NON. MODO. LVGDVNVM. SED. ET RAVRICAM. COLONIAM. DEDVXIT. QVAE. AVGVSTA. FVIT, APPELLATA. AB. OCTAVIO. AVGVSTO. TVM. RERVM, POTIENTE. S. P. Q. BASILIENSIS. TAMETSI. ALLEMANNORVM. TRANSDVCTI. COLONI. SVBACTIS. AC. DEPVLSIS. RAVRICIS. AMORE. TAMEN. VIRTVTIS. QVAE. ETIAM. IN. HOSTE. VENERATIONEM. MERETVR. VETVSTISSIMO. TRACTVS. HVIVS. ILLVSTRATORI. CVLPA. TEMPORVM. PRORSVS. ABOLITAM. MEMORIAM. POSTLIMINIO. RENOVARVNT. ANNO. M. D. XXVIII.

Quo in elogio nonnulla parum ex antiquitatis fide. Nam eo iam tempore, quo ducta Rauraca, si tamen cum Lugduno, nusquam Augusti nomen, et Octauio Caesari, cui primum in honorem virtutis datum, adhuc parum firma, et onstans, aut nulla potius imperii spes. Qua de re alibi pauca attigimus. Allemanni vero non tam traducti coloni, aut adeo Rauracos, subegerunt, expuleruntue, quam profligatis, qui vrbes, qui castra vlla, arces, turresque toto Rheno contra se construxerant, Romanis, quae ipsimunimenta tenuerant, occuparunt, et ne recipiendi fiducia esset,


page 170, image: bs0170

pleraque euerterunt. Rauracos, quibus non minus odiosa Romanorum potentia, aut praesidia, in agrorum communicatione, quos iure belli quaesisse videbantur, aut reliquerunt, aut adsumserunt. Vnde extremis etiam ruentis imperii Romani rebus et temporibus, vt vidimus, Rauracorum nomen non Allemannorum, et denique Basilienses vocati, translato ab vrbe noua in vniuersam gentem vocabulo.

CAPVT XII. De Schaffusia.

1. Schaffusiae antiquitas et etymon.

2. Latobrigorum fines.

3. Monasterii Omnium sanctorum Schaffusiae origo.

4. Schaffusia facta imperialis; a Friderico III tamen Austriacis concessa, ansam accipit in societatem transeundi.

SCHAFFVSIA, si turres, moenia, rempublicam spectes, noua: si cultum, vetustior. Cum enim ex Strabone [Note: Lib. 7.], Melaque [Note: Lib. 3 c. 1.] pe spectum sit, vtrumque lacum, Acronium et Venetum, nauibus frequentatum, proindeque, qui per vtrumque fluit, Rhenum, necessitudine maiorum fluminis cataractarum, quae tribus infra Schaffusiam, aut paullo minus, passuum millibus, factum est, vt eo, vbi nunc ipsa, loco, subsisterent, mercimoniaque, et se nauibus exponerent. Vnde loco frequentia et habitamenta, nomenque quasi Nauium domo.

Ipsa olim Latobrigorum caput, quos inter Heluetiorum socios, Gallico bello, recensuit Caesar [Note: Comment. de Bell. Gall. 1.]. Tenent Latobrigi (Kletgeuuer) regionem intra Rhenum, et Harciniam, a Valdshuto oppido, Schaffhusiam, per passuum millia 24. Tulingos habent ad latus dextrum coniunctos, et vicinos. Eorum etiam meminit Caesar. Latobrigi partim Schaffusianis, partim Austriacis principibus subiecti. Cetera Sultzenses pro comitatu habent.

Antea Nellenburgenses comites tenuere, quorum vnus Eberardus Burcardi quondam Sueuiae ducis (qui postea, cum Rodolfo II, Burgundiae rege genero in Italiam profectus fraude archiepiscopi Mediolanensis interfectus est [Note: A. D. N. 923. Luitbrand. lib. 3.]) ex Berththoldo filio, nepos, Schaffusiae monasterium in honorem omnium sanctorum condidit sub Henrico II imperatore locumque abbati subiecit.

Ex monasterio, vt cetera, natum oppidum, et vt ipsum, ita hoc imperiale [Note: A. D. N. 1015.], Ludouicus IV Bauarus Austriacis principibus pignori dedit, cum aliis Rheni oppidis, pro discessione Friderici, et pecuniae inde contractae summa. [Note: A. D. N. 1330.] [transcriber: footnote sign (f) is missing.] Sigismundus imperator imperio reuindicauit, cum Fridericum proscripsisset, concilio Constantiensi, et ne ab imperio deinceps alienari vmquam posset, grandi ciuium pecunia pactus [Note: A. D. N. 1415.]. Fridericus tamen III imperator suis forte indulgentior, Sigismundo Austriaco Schaffhusiae potestatem fecit [Note: A. D. N. 1452.]. Cum proinde legatos misisset, qui possessionem inirent, vrbe exclusi sunt, quod contra priuilegia velle viderentur. Ab altero latere Tigurini, Bernates, Lucernenses, Suitii, Tugini, Claronenses accepit, et cum iis foedus annorum 25 factum, quod inde prorogatum, et denique in perpetuum confirmatum eodem quo Basiliensium anno [Note: A. D. N. 1501.].

CAPVT XIII. De Abbacella.

1. Abbatiscellanorum antiquior status.

2. Nobiles agri Abbatiscellani, peculiarem quemque iurisdictionem habuisse.

3. Abbatiscellae vici origo.

4. Descriptio regionis Abbatiscellanorum.

5. Ecclesia parochialis collecta.page 171, image: bs0171

6. Communitatum in Abbatiscellanis cuiuslibet separata iuris dictio et priuata iura.

7. Ob abbatum insolentiam et priuilegiorum imminutionem Abbatiscellani, in societates et inter se et deinde cum reliquis Heluetiae ciuitatibus coeunt.

8. Summaria confoederationis Heluetiae recensio.

ALpini populi inter Alpes Rhaeticas, ortumque Sintriae et Cellam sancti Galli in duplici discrimine fuere, alii nobilitati subiecti, alii regibus; hi fiscalini regii dicti. Eos homines quantum scilicet ipse iuris haberet et proprietatis, tradidit Sigebertus [Note: A. D. N. 1151.], rex Austrasiae et Allemanniae, monachis Cellae, S. Galli discipulis, paullo ante defuncti, intercessu maxime Talthonis Tigurini pagi comitis, et Gontzonis Sueuiae ducis, regis soceri.

Sed vt nobilitas iis partibus multa; ita varia iurisdictio fuit. Nobiles olim praecipuae celebritatis ab Vrstein, Rosenberg, Antuilla, Oberberg, Schuanberg, Helfenberg, Eppenberg, Glatburg, alii, qui suas quisquis iurisdictiones, et copias separatas haberent, adeo vt etsi solitudo fuerit, non tamen prorsus sola.

Hae omnes familiae multa in S. Galli monasterium contulerunt; ante iam annos multos, et non pauci, quidquid possidebant, eo consignarunt. Vnde hac in montana regione decem circiter a Cella passuum millibus ad Sintriam, abbates vicum egregium exaedificarunt, qui ab ipsorum nomine Abbatiscella. Addiderunt postea arcem, loco munito, ad collis, dextra Sintriae, dorsum eminentius, et firmum Clanx nominatam, fidele contra oppressores religiosorum, et tyrannos receptaculum.

Ab vico Abbatiscellae, regio tota, aut vallis deinceps vocata, quam his paucis depinxeram superiori anno, cum ex comitatu admodum illustris D. Alphonsi Casati, regis Catholici apud Heluetios legati, mense Octobri eo venissem, Itinerario, quod vt quidque inciderat, ex equo versibus concinnabam, tot montium, vallium, rupium, saxorum, fluminum, ventorum, et pluuiarum, et niuium hac quoque ratione fastidia, et longa taedia transmittens.

Ventum erat Vrnacum, fluuii de nomine vicum.
Hinc sese in vallem demittere molliter Alpes
Excelsae incipiunt, inclusam more theatri,
Vertice sic modico colles hinc inde coronant,
Frondibus vmbriferis, et vesco gramine lacti.
In medio vallis montes aequare propinquos
Culmine connitens Abbatiscella laborat,
Sintria quam trepido secat agmine. Nec procul inde
Visuntur priscae labentia rudera Clancis
Perfugium quondam abbatum, et munimen auitum.

Cum vero per abbatum, eo in loco, frequentiam, cum plerumque aut in arce aut in vico ius dicerent, incolarum desideria audirent, maximas vicinorum concursus esset, Notbertus demum abbas Abbatiscellae parochialem ecclesiam fundauit [Note: A. D. N. 1071.], auctoritate et consensu Rumoldi Constantiensis episcopi, et aduocati Vittanis, tempore Henrici IV imperatoris.

Vt vero a diuersis nobilibus, comitibus, dominiis, tota Abbatiscellanorum regio in abbatum potestatem venit; ita in varias iurisdictiones, communitatesque diuisa et separata fuit, quae non solum suam rempublicam, sua insignia, vexilla, sigilla, sed etiam iura diuersa haberent. Ita separati omni ex parte, Abbatiscella, Altstetten, Troga, Hunduilla, Herisonia, alii vici, et communitates, quae praeter dominum nihil commune tenerent, quod ex foederibus et societatibus, quas inter se et cum vicinis contraxerunt, manifestam.

Sed cum hae communitates plerumque nobilitati administrarentur, missu, et legatu abbatum fiebat, vt plerumque detrimentum, per eorum insolentiam paterentur suae reipublicae consuetudinem, priuilegium


page 172, image: bs0172

quam habere videbantur libertatis. Quae tantisper pertulerant, donec postremo, cum ab abbatibus nulla remediispes alia esset, armis ius suum aut quaerere, aut tueri cogerentur [Note: A. D. N. 1403.], multisque defunctae feliciter praeliis, tandem in vnum foedus, vnamque rempublicam conuenirent: quam Rupertus imperator Constantiae probauit [Note: A. D. N. 1408.], Fridericus imperator priuilegiis auxit, et in tutelam imperii suscepit [Note: A. D. N. 1466.]. Primo quidem amicitia et foedere perpetuo septem ciuitatum Tiguri, Lucernae, Vraniae, Suitiae et Siluaniae, Tugii et Claronae opes suas confirmarunt [Note: A. D. N. 1452.]. Mox cognita eorum forti et fideli opera in numerum ciuitatum venerunt, et tredecim effecerunt [Note: A. D. N. 1513.].

Hactenus de tredecim Heluetiorum ciuitatibus, etquo ordine in foederis societatem venere. Nam mox Vranienses quidem Tigurinis, Suitenses Bernensibus, Siluanii Lucernatibus, et postremo Friburgenses Basiliensibus publicis in conuentibus loco cessere, adeo parum ambitio, vt aliae malae cupiditates apud cordatos virosque poterant. Restat vno quaestio.

CAPVT XIV. De generali Heluetiae nomine, vtrum omnis Heluetia vnius ciuitatis nomine includi possit.

1. Opinio eorum, qui Heluetiam totam vnam ciuitatem arbitrantur.

2. Eadem opinio confutata ex descriptione ciuitatis.

3. Illustratio a Graecorum foederatis ciuitatibus desumta.

4. Quomodo Heluetiorum foedus a Sueuico differat.

QVi de rebus Heluetiorum mentionem habuerunt, aut de reipublicae administratione scripserunt, domestici externique, Heluetiam vniuersam, vnius civitatis nomine comprehendi posse pleriique censuere, quod eodem foedere artissime Heluetii omnes teneantur, summaque sit inter eos libertatis multarumque rerum coniunctio, concilium praeterea ab omnibus eodem in loco capiatur. Vnde si quis in foederis societatem venisset, ciuitate Heluetia donatum, aut in ciuem Heluetium receptum, litteris prodidere.

Mihi longe aliter visum. Cum enim ciuitas Cicerone auctore [Note: In Parad.], non sit aliud, quam concilium coetusque hominum iure sociatus, omnes autem tredecim Heluetiae ciuitates non modo eodem iure aut legibus, sed plerumque diuersis institutis vtantur; nemini dubium est, quin vnius ciuitatis natione censeri ratione nulla possint. Aliud enim, libertatem eamdem, commercia, connubia habere communia, summa necessitudine coniungi; aliud, eisdem legibus, eodem imperio et iure comprehendi. Veneti et Genuenses, liberi vtrique, contrahunt communiter hospitia, connubia, magnam amicitiae societatem habere possunt, etiam foedere coniungi sem piterno: non tamen, quae Venetorum, eadem Genuensium ciuitas. Nec obstat locorum diuersitas, vt primo libro vidimus. Sed reges et principes foedere coniunguntur, et saepe ita stricto, vt eosdem amicos hostesque habeant, se non amicos solum, sed fratres ad pellent; nemo tamen propterea idem Galliae et Angliae regnum recte adfirmauerit, regna foederata recte dixerit. Neque si adsit legum communitas, eamdem ciuitatem efficias. Leges enim a Graeciae ciuitatibus Romani petierunt iisque vsisunt [Note: Liuius lib. 3 Annal.], ciuitatem tamen Graecorum, Romanorumque vnam fuisse, dicere nemo ausit. Heluetiae ciuitates non modo diuersis legibus tenentur pleraeque, sed imperio etiam omnes disiunguntur, nulla vt alterius iussu aut mandato, nisi sponte, omnino obligetur, suum imperium, suum ius, suam rempublicam habeat, alteri nisi ex foedere et societate debeat nihil.

Non ergo vnam Heluetiorum ciuitatem,


page 173, image: bs0173

sed tredecim Heluetias ciuitates hactenus adpellauimus; quales olim Amphyctionum vrbes septem, Aetolorum tres, Ionum duodecim, quae videlicet foedera inter se habuerunt, altera vt alteri ne damno et noxae esset, hostes autem communibus opibus viribusque persequerentur, communes eas ob caussas etiam conuentus frequentare solitae [Note: Strabo Geograph. lib. 8, 9 et 15. Pausanias pluribus locis.].

Neque Sueuici foederis in Heluetiorum perniciem concepti, aut paullo ante Gallicarum vrbium ad exstirpandas haereses, ferme differentia alia, quam quod ad tempus illud fuerit, et istoc esset: Heluetiorum perpetuum constituatur. Sicuti igitur non eodem iure et imperio neque iisdem legibus, nisi quas foedera et bellicae constitutiones complectuntur, imo plerumque diuersis obligantur; ita non vnam ciuitatem, sed tredecim Heluetiorum, vt diximus, foedere perpetuo coniunctas ciuitates, neque hos, aut illos ciuitate Heluetia donatos, sed in foederis societatem admissos, vt opinor, recte demonstrauimus.

CAPVT XV. De confoederatione tredecim ciuitatum Heluetiorum.

1. Confoederationis huius diuersitas.

2. Foederum capita generalia.

NEque huius confoederationis eadem ratio. Omnes sane eodem foedere, quod contra vim est et iniuriam, attinentur: non tamen propterea vnaquaeque ciuitas alteri foederata, aut ab ea contra quemuis hostem auxilium petat: sed eius, cum qua primo et antiquissimo foedere, societatem iniit. Ita Lucernenses, si vim patiantur, tres ciuitates vicinas Vraniam, Suitiam et Siluaniam itemque Tuginos et Tigurinos praesidium flagitabunt: Tigurini et hos omnes, et simul Glaronenses: Bernenses trium ciuitatum praedictarum: Bernensium Friburgenses et Salodorenses, et ita de ceteris. Sed id demum, si publico eius ciuitatis consilio, quae iniuriam passa est, bello persequendam decretum sit; quamuis ne sic quidem nonnullis arma capere, aut auxilia a proxima et ab antiquo deuincta ciuitate petere quandoque liceat. Cognitiones enim quarundam ciuitates omnes sibi reseruarunt, earum maxime, quae tum quidem in hostium finibus, aut extra Heluetiae antiquae limites, proinde ad iniuriam opportuniores, ne scilicet aliqua foederis fiducia, vt prona ad insolentiam mortalium mens, quasuis belli captarent occasiones. Illae ne cognita quidem publico consilio vi, et iniuria arma sument, aut auxilium petent, nisi probarint reliquae ciuitates. Perspecta autem belli aequitate nulla tergiuersatione et sine dolo malo parandum, dandum auxilium, proprio sumtu, si bellum totam Heluetiae libertatem attingere videatur, eoque numero, qui quamuis condecebit: Si ciuitatis vnius oppidum, aut arcem attineat, eiusdem stipendia, praesertim quae machinis et tormentis impenduntur.

Et ferme haec foederum omnium summa, de mutuo auxilio; quae proinde, vt vocant, defensiua omnia. Sed sunt iisdem quoque foederibus edicta, leges, sanctiones, quibus pace belloque, quibus priuatis, publicisque inter se controuersiis vtantur: de stipendiis, de commeatibus, de limitibus, subditis, debitis, exceptionibus, vtroque iure humano et diuino, aliisque pluribus, de quibus omnibus disserere iam quidem nihil attinet, feceruntque aliqui pauca, ex meo arbitrio cum Heltiae dignitate et bono.

CAPVT XVI. De republica tredecim ciuitatum Heluetiarum.

1. Diuersae in Heluetia respublicas administrandi formae.

2. Administratio ex optimatibus et populo mixta.

3. Varia in Heluetia iudicia, quorum primarium seu publicum consilium e communitatibus aequali numero legitur.

4. De reliquo iudiciorum statu alibi agi.page 174, image: bs0174

ADdam de republica pauca, magis ostendendi, quam explicandi voluntate. Civitates omnesaut burgimagistris administrantur (nomen hoc ciuium magistrum notat, recte ex officio praefectum vrbis [Note: Vid. Vlpianus de offic. praefecti vrbi, ff. lib. 1 tit. 12.] voces;) aut scultetis, antiquo vocabulo, quo aeris alieni exactio, et super ea re lites continentur, vnde praetores, qui munere funguntur, adpellant aut denique ammannis, hoc quoque ab officio nomine sumto: ammanni enim, quasi amtmanni, officiales. Vt vero haecnomina diuersa, ita respublicae. Quae burgimagistris reguntur, tribus habent, et vniversa ciuitas in eas diuisa. Tales Tigurum, Basilea, Schaffhusia. Reliquae ciuitates, quae vrbibus coluntur, Lucerna, Friburgum, Berna, tribubus quidem carent, sed hae duae etiam in classes quatuor, quaque separata, ipsi signa vocant. Salodorum sane tribubus constat, sed summus magistratus scultetus.

Et harum administratio maxime mixta ex optimatibus et populo. Populus enim vniuersus magistratus supremos legit, et ita deinceps creati tanquam optimates reipublicae praesunt. At quae vicatim, non vrbanatim habitantur Vrania, Suitia, Siluania, Clarona, Abbatiscella, Tugium oppidum et tres externae communitates, ammannos habent, et maxime vniuersae plebis arbitrio gubernantur, quae proinde conuentu totius ciuitatis, ex tota incolarum multitudine quotannis primo vere facto, magistratus, et primo ammannum, mox ammanni vicarium, tum tribunum aerarii, praefectosque, qui cum imperio mittuntur, legunt, confirmant, abdicant, cuncta pro plebis voluntate et fauentium numero, suffragantibus omnibus, (id sit per dextrae eleuationem) qui pubertatis annos attigere. Iisdem in conuentibus leges, consuetudines, instituta, edicta, alia publicantur, antiquantur. Et hae quoque ciuitates in certas partes tributae. Vraniorum sunt communitates decem Suitiorum sex, Tuginorum quaturo, Glaronensium quindecim, Abbatiscellanorum duodecim. Nam Silvania in eos, qui supra infraque Carneam siluam habitant, separatur.

Ex his communitatibus aequali numero lecti publicum consilium conficiunt, quo in consilio quae rem tangunt vniuersam, praecipue pertractantur. Alia sunt enim iudicia, in quibus lites, controuersiae, res privatae disceptantur. Quod si maior negociatio incidat, duplicatur triplicaturque consilium; eo quod quiuis senator alium sibi, aut tertium adiungit, pari secum in ferenda sententia, super re, quae geritur, auctoritate. Ciuitates, quae tribus habent, omnes quidem ex tota multitudine burgimagistrum aequalibus suffragiis sublegunt, sed senatum ex suo quaeuis tribus numero, duobus, aut pluribus in eum sumtis. Et is plerumque in omnibus ciuitatibus duplex, maior, minor, a numero consiliantium. Ille res graues et quae totam rempublicam concernunt: hic quotidianas ciuium et subditorum controuersias audit, iudicat: ita diuisis partibus, vt huic quidem maior auctoritas; illi maior potestas adsit.

Multa praeterea sunt officia, quaestiones, aediles, curatores, scribae, vt plerisque in optime constitutis ciuitatibus, eadem potestate et munere. De quibus illa de caussa manum abstineo, vti et de multis aliis, quae super hac re disputari tradique possint, mihi aut alteri, in aliud tempus disserendi scribendique seposita materia. Et de republica Heluetiorum liber editus, de quo nihil habeo dicere.

CAPVT XVII. De municipiis Heluetiorum, eorum iure, et republica.

1. Quid sint municipia.

2. Quae Heluetiorum municipia.

3. Municipiorum Heluetiorum respublica.

4. Gersauiae status et conditio.

PRaeter tredecim ciuitates, quarum totius ferme antiquae Heluetiae suprema potestas, multa sunt oppida, quae suam rempublicam, suos magistratus habent, adeoque praeter maiestatem, vt antiqui loquebantur, ciuitatum, et summum imperium, nihil illarum agnoscunt, quae quidem oppida recte


page 175, image: bs0175

municipia vocare, antiquo vocabulo et Romano arbitror. Municipia, inquit Paulus [Note: ICtus Paulus ff. tit. de verb. signif.], id genus hominum dicitur, qui cum Romam venissent, neque ciues Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum vna cum Romanis ciuibus, praeterquam de suffragio ferendo, aut magistratu capiendo, sicuti fuerunt Formiani, Tusculani, Cumani, etc. Vnde quoque Agellius recte: Municipes, inquit, sunt ciues Romani ex municipiis, suo iure, et legibus suis vtentes, muneris tantum cum P. R. honorarii participes, a quo munere capessendo adpellati videntur, nullis aliis necessitatibus, neque vlla P. R. lege adstricti. Adeoque municipes erant, quod de Caeritibus Strabo [Note: Lib. 5 Geogr.] dixit, nomine, non re, Romani ciues, qui videlicet suo iure vterentur, et rempublicam separatam haberent, eaque conditione essent, vt nec suffragium ferrent, nec magistratum caperent, sed munus honorarium obirent, hoc est, honoris caussa in legione stipendia facerent, vt Romani ciues, non vt in auxiliis socii.

Talia sunt in Heluetia, Aquae, Bremgarte, Mellinga, Rupertiuilla, Damasia, Vitodurum, Tobinium, Arania, Surbsea, Villisouium, Pontes, Sempachum, Sarunegaunum, Statio Rhaetorum, Paterniacum, Lausanna, alia nonnulla, quae suam, vt diximus, omnia habent in potestate rempublicam, suosque magistratus, leges consuetudines, instituta, quamuis non eadem prorsus ratione. Nam sunt inter illa quaedam, quae absolutam habent suos magistratus legendi, confirmandique auctoritatem: alia legendi quidem, sed confirmatio ciuitatum est, nec omnium, sed earum, in quarum dominatu sita. Tria quoque prima oppida, cum bello vltimo Austriaco se octo ciuitatibus nomine imperii dedissent [Note: A. D. N. 1415.], aliquot post annis [Note: A. D. N. 1455.] instantissime easdem deprecatae sunt, vt eius conditionis sibi litteras, et testimonium impertirentur, dederuntque ciuitates, quibus litteris profitebantur, tria illa oppida imperii Romani nomine se ante annos 35 occupasse, adeoque ea dici posse imperii, et imperialia esse: non quod imperii membra implerent, vt reliquae imperiales Germaniae vrbes, quaeque proinde interessent, agerent, consulerent, conuentibus et comitus imperialibus, sed quia, vt iam adnotauimus, tempore Constantiensis concilii, imperii nomine et in eius manus ciuitatibus deditionem fecissent. Acta haec Badae, mense Iulii, die Lunae post festum D. Iacobi apostoli.

Horum omnium oppidorum, aut municipiorum, qui summum magistratum gerit, praetor, siue scultetus, qui plerumque a senatu, nonnullis ab omni populo legitur. Senatus ferme duodecim viris constat. Reliquos magistratus tribunus aerarii, aediles, etc. idem sublegit. Et his plerisque iurisdictio non solum ciuilium, sed etiam capitalium.

Est et Gersauia ad magnum lacum medio inter Lucernam, et Vraniam prope interuallo, communitas sui omnino iuris et libertatis, adeoque eodem, quo primae quatuor ciuitates Lucerna, Vrania, Suitia, Siluania foedere inclusa, licet nominatim in eo non adscribatur. Vnde eam ob caussam postea editae litterae, quibus fatentur eaedem quatuor ciuitates, se in eadem conditione, iure, punctis et articulis Gersauienses habere, et complecti, qui primi foederis instrumento contineantur. Actum exeunte Augusto, anno Domini 1359. Iisdem in litteris et conditione Veggenses, vicini positi, confirmatique, sed Lucernatibus sponte sese postea subiecere.

CAPVT XVIII. De praefecturis Heluetiorum et earum administratione.

1. Praefecturarum diuisio.

2. Quae praefecturae Italicenses.

3. Quae Heluetiae praefecturae.

4. Earum administratio.

5. Ratio tractandi reliqua.

AD municipia iungam praefecturas, quae ciuitatum communi imperio administrantur. Illae omnino decem: sed in duplici discrimine. Aliae enim transalpinae Helvetiis dictae, quod trans Alpes et in Italia: aliae intra Heluetiae limites.

Italicae sunt comitatus tres, Bilition ensis, Luganensis, Locarnensis. Sed Bilitionensis


page 176, image: bs0176

trium ciuitatum est, Vraniae, Suitiae, et Siluaniae, totidemque praefecturas efficit, quae proinde per vices reguntur, aere coemtus [Note: A. D. N. 1422.], post armis defensus, et demum retentus. Reliqui duo in totidem pariter praefecturas quisque separatus, Luganensis in praefecturam Luganum et Mendrisium: Locarnensis in praefecturam Locarnum, et Madianam. Omnibusque praeterquam Abbatiscellanis, ciuitatibus parent. Has regiones quondam Maximilianus Sfortia, Heluetiis, quorum opibus et armis pulsis tota Italia Gallis, statum Mediolanensem receperat, stipendii, honorariique loco vltro dederat, consignaretque [Note: A. D. N. 1513.], ipsi postea per difficillima bella armis obtinuere. Nunc vicissatim ciuitatibus reguntur, misso in biennium praefecto, qui ciuilia, criminaliaque iudicia persequitur.

Reliquas in Heluetia quinque praefecturas conficiunt comitatus tres, Aquensis, Turgouiensis Sarunegaunensis: et Regusci, quaeque liberae prouinciae nomen habet. Sed neque hac omnibus ciuitatibus subditae, comitatus enim Turgouiae, Sarunetes, libera prouincia septem ciuitatibus Tiguro, Lucernae, Vraniae, Suitiae, Siluaniae, Tugio, Claronae, administrantur: iisdem comitatus Aquensis paret, sed et Bernensibus: itemque Rhegusci, sed adsumtis in societatem, qui prius tenuerant, Abbatiscellanis: Libera prouincia,, et comitatus Aquensis in earum ciuitatum potestatem venit, bello quod iussu, et mandato concilii Constantiensis, et Sigismundi imperatoris Friderico Austriaco intulere [Note: A. D. N. 1415.]. Comitatum quoque prouincialem, vulgo Landgraffiatum Turgouiae occuparuntillo pariter bello, quod Pii II pontificis auctoritate [Note: A. D. N. 1560.], et praecepto Sigismundi Austriaci fecerunt Sarunctium comitatum vendidit iisdem ciuitatibus Georgius comes Verdenbergensis [Note: A. D. N. 1483.]: Rheguscos denique, cum Abbatiscellani obtinerent soli, perdiderunt bello Rosacensi [Note: A. D. N. 1490.].

Has in praefecturas ciuitates, vt in ceteris, singulis bienniis ex ordine praefectos mittunt, qui ferme secundum eorum populorum leges, consuetudines, instituta priuilegia rem gerunt, iudicantque et factorum rationem reipublicaeque quotannis, omnes, Italicae quidem missis ad hoc legatis, Lugani, reliquae aquis, mense Iulio, ciuitatibus, quibus tenentur, reddunt, quo quidem tempore etiam adpellationibus audiendis locus, spatiumque ponitur: Et haec vera, antiqua et prima reipublicae Romanae forma, in se, municipia, et praefecturas contributa, quae postea vrbem terrarum amplexa sociis et foederatis secundas reliquit.

Hinc de sociis primo Heluetiorum: tum foederatis disseram, eorum deinceps origines et rempublicam praecipue sociorum ostendam: Quae vbi breuibus composuero, proposueroque, officio, certe, instituto functum arbitrabor. Nam Heluetiorum fortia facta, patrataque pro libertate, pro gloria, pro regibus, principibusque foederatis bella, inde per tempus exponentur.page 177, image: bs0177

FRANCISCI GVILLIMANNI DE REBVS HELVETIORVM LIBER. IV. DE SOCIIS HELVETIORVM, EORVM ORIGINE, CONVERSIONIBVS, STATV ET REPVBLICA.

1. Sociorum tum priuatorum tum populi Romani descriptio.

2. Sociorum Heluetiorum ciuitatis ratio.

SOCIVM his ferme verbis descripsisse existimatus Cicero [Note: Orat. pro Roscio Amerino.], qui se in negotio coniunxit societatis omnium bonorum, idem socios putandos scribit [Note: Lib. 3 in Verrem.], quos inter res communic at a esset. Sed haec in priuatis: ita tamen, vt inde, quae sociorum S. P. Q. R. ratio fuerit, cognoscas, nempe qui ita suas opes, viresque cum Romanis coniunxerant, vt iis pro necessitate et eorum fide vterentur. Vnde sociorum praecipua laus bonorum, et fidelium adpellatio, quod Liuius pluribus locis ostendit. Antiochum enim per legatos petiisse tradidit [Note: Annal. lib. 42.]: Imperaret sibi populus Romanus, quae bono fidelique socio regi, essent imperanda. Et Hieronis legati: Itaque, inquiunt [Note: Vid. Liuius lib. 22.], quamquam probe sciat, magnitudinem populi Romani admir abiliorem prope aduersis rebus, quam secundis: missa tamen a se omnia, quibus a bonis, fidelibusque sociis bella iuuari [Note: Ferebant autem socii auxilia milite et signis separatis.] soleant. Apud eundem Carthaginiensium legati, se bonorum, sideliumque sociorum muneribus saepe functos esse memorant[Note: Lib. 43.] [transcriber: footnote sign (f) is missing]. Et ferme obseruatum habeo, in hanc formam senatum decernere consueuisse eos, quibuscum amicitiam societatemqueinirent, viros bonos, sociosque, et amicos adpellari, et in sociorum formulam referri, locum illis, et lautia [Note: Ita vocabant munera, quae legatis exterarum gentium dabantur, prius dautia nominata, Plutarchus lauteia dicit quaestionibus Romanis.] praeberi. Legati deinde sociorum quatuor ferme ex caussis Romam ventitabant, aut vt auxilium pollicerentur, implorarentur, vel ut parta aliqua nobili victoria gratularentur, aut denique suas querelas ad senatum vt deferrent, quae quiuis facile intelliget, qui non in historia Romana, praecipue Liuii hospes. Sociis sane defendendis totum prope terrarum orbem in Romanorum potestatem venisse memorabili elogio, nescio quam vero, dicere ausus Cicero.

Eiusdem ferme conditionis socii Helvetiorum, qui videlicet non solum auxilia, militem, arma, commeatum, ductum, sumtum, per bella promittunt; sed omnia munimenta, arces, oppida, in potestate veluti, et vsu, hoc est, semper aperta relinquunt. Tales sunt praecipue abbas, et oppidum S. Galli, Rhaeti, Valesiani, Rottuillani, de quibus singillatim pauca expediam.

CAPVT I. De abbate et oppido S. Galli.

1. Originem monasterii et oppidi S. Galli explicaturus auctor, a S. Columbano praeceptore S. Galli initia exhaurit.

2. Salutaria S. Columbani monita Theodoricus rex suscipit, spernit Brunechildis: hinc prophetia de regiis liberis, spuriis miraculo confirmata.

3. Malitia Brunechildis, S. Columbanum et fratres eius rigide habentis.

4. Seueritas Columbani renuentis alimenta regis: nouum miraculum.

5. Sperata regis et Brunechildis emendatio non secuta, quin exulare iussus S. Columbanus coenobinm Bobiense in Italia struxit.page 178, image: bs0178

6. S. Columbanus primo Tucconiae praedicauit.

7. Tucconiensium natura et mores religioque, apud quos egregius B. Galli zelus in demoliendis idolis.

8. Religiosam hanc idolomaniam aegre ferentes Tucconienses, S. Columbanum cum sociis iterum abire cogunt.

9. Columbanus Arbonam et inde Brigantium pervenit: Brigantii elegans descriptio.

10. S. Galli peritia Germanicae linguae, eiusque destructio idolorum Brigantii exsecuta: Columbanus Brigantio discedere iussus.

11. S. Gallus miracula edit in solitudine, vbi nunc monasterium.

12. S. Gallus obsidio daemonis liberauit filiam Gunzonis ducis non ingrati.

13. Sigebertus primus monasterii S. Galli locupletator et autor.

14. S. Galli mors Arbonae: illatio vero corporis ad cellam eius, obtigente prius miraculo.

15. Cur hactenus tam multis de S. Gallo egerit auctor.

16. Monasterio S. Galli, ex libertate vicinorum nobilium incrementa accipienti, Othmarus presbyter praeficitur a Valdramo comite.

17. Idem Othmarus a Carolo Martello abbas confirmatus, cellam S. Galli monastico iustituto adcommodat.

18. Carolomannus monasticam professus et bene sentiens de monasterio S. Galli, et Regulam S. Benedicti et multa beneficia a Pipino fratre obtinuit huic monasterio.

19. Pipinus mancipia regia eidem monasterio adsignat, idque in vnius regis potestatem suscipit.

20. Abbas S. Galli, Romani imperii princeps.

21. Abbatum S. Galli cum Heluetiis foedus.

22. Capitaneus generalis monasterii et regionis S. Galli.

23. Oppidi S. Galli origo, incrementum et foedus.

24. Respublica eiusdem oppidi.

SI originem monasterii S. Galli, longe nobilissimi, et tota Germania principis, ante oculos posuero, eadem opera, qui sit oppidi ortus, docuero. Namipsum, ex monasterio, vti plura alia per Germaniam. S. Gallus Columbani, viri et sanctitate et miraculis praestabilis, discipulus fuit, vterque natione, vt creditur, Hybernus. In Galliam primo, deinde in Heluetiam, et relicto in ea Gallo, Columbanus in Italiam profectus est [Note: A. D. N. 614.]. De hoc ita Aimo: Regni, inquit [Note: Lib. 3 c. 95.], Theodeberti ac Theodorici anno 14 beatus Columbanus ab Hybernia, oceani insula progressus, primum a Theodeberto suscipitur: Demum propter confluentium ad se populorum multitudines inde migrans, et solitariam agere vitam cupiens, ad regnum Theodorici transiit, atque in loco, cui Luxovium [Note: Lusseul, monasterium S. Benedicti a S. Columbano conditum, cum ibi oppidum stetisset, quod bellis ciuilibus eo tempore euersum ad solitudinem Vogesi montis. Luxouiae aquae, thermae ex aquis suapte calidis. Valafredus. Rhegino.] nomen est, a praefato rege habitare est iussus.

Ad quem visitandum dum frequenter rex adueniret, ac a viro DEI, cur relicto legitimae coniugis matrimonio, adulterinis deseruiret commixtionibus, argueretur, illeque ad obediendum eius salutaribus monitis aurem cordis inflecteret, auia Brunechildis, vipereis antiqui hostis inflammata incitamentis, adversus S. Columbanum commoueri coepit acrius. Sed sanctus vir illius malitiae obuiam ire parans, ad eam in Bruchaniacho villa commorantem properat. Cui regina cum nepotibus suis Theodorici filiis occurrens, orabat, vt regiam prolem benediceret. At ille ait nequaquam illos regalia sceptra suscepturos, eo quod de lupanaribus emerserint. Regina indignata pueros praecepit abire, et ipsa post paululum est secuta. Viro autem Domini adpropria regredi festinante, et regiae aulae limen pede tangente, subito fragore totius mota est domus fabrica.

Sed nefandissimae mulieris mens non est commota, imo maiori iracundiae igne succensa. Vercbatur enim, quod omni extorris dignitate pelleretur a regno, si rex, posthabitis meretriciis delinimentis, alicaius regalis feminae potiretur coniugio. Interdixit igitur egressum, et regressum a monasterio, tam sancto viro, quam fratribus cum eo manentibus, praecipiens suis optimatibus, vicina coenobio loca colentibus, ne quenquam exire permitterent, vel progressum hospitio susciperent. Donec vir sanctus, vt eam a tanta moneret desistere pertinacia ad palatium perrexit.

Eo forte die Theodoricus cum auia sua in Spinsia residebat villa, nunciaturque ei, hominem DEI pro foribus stare, nec in iisdem aedibus hospitare velle. Tunc rex iram Domini sibi, imminere veritus, melius dixit esse, virum Dei opportunis subsidiis honorare, quam Deum ex seruorum eius offensa ad iracundiam prouocare. Iussit ergo, regio cultu, quaecunque erant victui necessaria, parari, et Domini famulo per ministros proprios deferri: Quod dum illi maturato implessent, beatus Columbanus seuero, vt erat, vultu respiciens in eos, inquit, quid sibi ista velint. Dictum ab eis est alimenta in suos, suorumque vsus a rege directa; quibus ille: Non, inquit, teste scriptura, accepta snnt Deo impiorum munera, itaque non oportet eius seruos suscipere, quae ipse probatur odisse. Post hoc verbum vasa cuncta in frusta dirupta, vinum ac sicera solo fusa, ceteraque separatim sunt dispersa, Pauefacti regii ministri ad regem reuersi rei gestae ordinem promunt. Rex nimio terrore perculsus diluculo cum auia ad virum DEI properat, precantur de commissis veniam, pollicentur in reliquum actorum suorum emendationem. His pacatus promissis ad monasterium rediit.page 179, image: bs0179

Verum haec pollicitatio nullius efficacis protulit fructum operis. Nam Theodoricus in coeno luxuriae, vt ante consueuerat, est obuolutus, et Brunechildis animus semel nequitia imbutus a persecutione beati viri nequaquam est immutatus, quin potius eo vsque processit spiritus immanitatis ferox, vt suaderet nepoti, sanctum Dei in oppidum Vesontionum exsilio relegari, indeque reuersum vsque ad maris Britannici litera deduci, vt transfretato freto, nunquam de cetero Galliarum reuiseret arua. Cumque vir Domini secundum sui propositum animi deliberasset, ad patrium solum nullo modo regredi per regnum Theodeberti ad Italiam transiens, coenobium, quod Bobium [Note: Bobium est Status Mediolanensis ciuitas propter montes Lucanos comitum Vermensium: oppidum ex monasterio natum, in quo episcopus Bobiensis.] dicitur, construxit, plenusque sanctitatis et dierum migrauit ad Dominum. Hactenus Aimo Regni Theoberti, vt alio loco perspeximus, Heluetia Allemannica pars.

In Heluetiam vero cum venisset Columbanus vna cum sociis, primo Tucconiae, in qui supremitate Tigurini laci ea tempestate vicus erat, nunc deminuente vnda, aut dilabente discedenteque duobus circiter supra eundem lacum passuum millibus, ad Limagum, in finibus consistere, tanquam loco ad solitudinem comparato, et quia idololatris omnia plena adhuc, Christum Saluatorem nunciare coepit. Sed exiguo profectu, nimia incolarum peruicacia. Valafredus Strabo antiquus, qui videlicet sub Pipino et Carolo Magno vixit [Note: A. D. N. 760 et deinceps.], et probus auctor, cum de Theoberto rege et Columbano, sociisque eius in Italiam, per Allemanniam, hoc est, Heluetiam, proficisci volentibus ita disseruisset [Note: Lib. 1 c. 6.]: Moleste ferens rex tantorum discessum virorum, pollicitus est eis intra terminos regni sui se reperturum loca venusta, quae famulis Dei, et ad incolendum essent commoda, et ad instruendas verbo veritatis circumpositas nationes [Note: Quatenus idololatrae erant.] opportuna. Vir Dei semen verbi in cordibus gentium plantare desiderans, aliquantisper moraturum se promisit, si regia auctoritas factis dicta firmaret. Accepta igitur a rege licentia eligendi losum, vbicunque voluissent, dum loca plurima perlustrassent, venerunt intra partes Allemanniae ad fluvium, qui Limagus vocatur. Iuxta quem ad superiora tendentes, peruenerunt ad lacum Turicinum, cumque per litus ambulantes, venissent ad caput lacus ipsius, in locum, qui Tucconia dicitur, placuit illis loci qualitas ad inhabitandum.

Porro homines ibidem commanentes crudcles erant, et impii, simulacra colentes, idola sacrificiis venerantes, obseruantes auguria, et diuinationes, et multa, quae contraria sunt cultui diuino, superstitiosa sectantes. Sancti igitur homines, cum coepissent inter illos habitare, docebant eos adorare Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, et custodire sidei veritatem. Beatus quoque Gallus, sancti viri discipulus, zelo pietatis armatus, fana, in quibus daemoniis sacrificabant, igni succendit, et quaecunque inuenit, oblata demersit in lacum.

Qua caussa permoti ira et inuidia sanctos insecta bantur, et communi consilio Gallum perimere voluerunt: Columbanum vero flagellis caesum, et contumeliis adfectum de suis finibus proturbare, fecissentque, nisi beatus Columbanus non timore persecutionis perterritus, sed amore spiritalis Iucripersuasus, contumacium sterilem turbam reliquisset, ne inaniter arida corda diutius irrigaret, qui beneuolis mentibus quam plurimum prodesse interim potuisset.

Quapropter inde digressus, peruenit in castrum, quod Arbona vocabatur, vbi Villimarii presbyteri hospitio acceptus est, et eodem mox indice, et comite Brigantium se contulit, quod quaerente ex eo Columbano, an sciret aliquem in solitudine locum, in quo cellula fieri potuisset custodiis aliquantulum regularibus opportuna; ipse respondisset, in hac solitudine locus quidam est, autiquae structurae seruans inter ruinas vestigia, vbiterra pinguis, et fruciuariis proventibus apta, montes per gyrum excelsi, eremus vasta et imminens oppido, planities copiosa victum quaerentibus fructum laboris. Brigantium cum venissent, oratorium in honore sanctae Aemiliae constructum, adierunt, probataque loci et situs qualitate, circa oratorium mansiunculas sibi fecerunt. Sed in quo loco et templo non minus etiam tunc inter Christianos, idololatriae et impietatis vigeret studium: Repererunt, ait Valafredus [Note: Eodem libro c. 6.], in templo tres imagines aereas deauratas, parieti adfixas, quas populus, dimisso altaris sacri cultu ador abat, et oblatis sacrificiis dicere consueuit: isti sunt Dii veteres, et antiqui, huius loci tutores, quorum solatio et nos, et nostra perdurant, vsque in praesens.

Contra eam impietatem cum, hortatu Columbani, St. Gallus, non minus Germanice, quam Latine doctus, multis disseruisset, postremo non secus atque Tucconiae fecerat, in conspectu omnium arripiens simulacra, et lapidibus in frusta comminuens, proiecit in lacum, multis interea conuersis, sed plerisque indignantibus, et frementibus. Quamobrem falso apud Allemanniae ducem Gunsonem accusati, venationem publicam in eisdem locis propter illorum infest ationem peregrinorum esse turbatam,


page 180, image: bs0180

discedere inde quoque iussi sunt. Et Columbanus quidem in Italiam ad Agilulphum Longobardorum regem profectus est, cum sociis: Gallus vero cum febri decumberet, nec tantum itineris suscipere auderet, manere solus coactus, ad Villimarium demum presbyterum rursum se transportandum curauit. Atque hac febris occasione, tantum tanti viri thesaurum, his in locis, superauisse voluit saepius memoratus Valafredus [Note: Cap. 8.]. Vnde eius exclamationes, O infirmitatem omni humano robore fortiorem! O febrem omni laude colendam! O languorem sanitati, et gaudiis adscribendum! Exemplo enim Domini pro nobis Gallus doluit, vt animarum morbos praedicatione sacr a depelleret [Note: Isaiae cap. 53.]. Ire cum magistro non potuit, vt nobis viam veritatis ostenderet. Vere patiens, et misericors Dominus in praedicatoribus suis iam pridiem contemtus, dum conuersionem peccatorum sustinet, doctorem, ne errantes deserat, retinet.

Breui vero cum reualuisset cura praecipue Magnoaldi et Theodori diaconorum, quos ei Villimarius hac super infirmitate praefecerat, ipse vero solitudine nihil potius haberet, duce et comite eodem Magnoaldo in eum se contulit locum, novem ab Arbona circiter passuum millibus, tanquam per ea tempora vastum et solum, vbi nunc monasterium S. Galli, et inde oppidum, ab ipso auctore, et patrono; quem locum, sumta virga colurna [Note: Antiqua consuetudo initiandi loca sacris destinata.], et in crucem formata, humique fixa non solum daemonum ludibriis, et variis phantasmatis liberauit, sed etiam, quibus adundabat, serpentibus. Nam diabolo inde expulso, dignum er at, vt animal, per quod hominem deceper at, habitationi cederet sanctitatis [Note: Cap. 10, 11.]. Mox triduano confecto ieiunio, locum quem spirituali militiae prouidebat, parsimoniae consecr auit initiis [Note: Valafred. eod. lib. cap. 13.] et inde cellam condere coepit.

Interea daemon Gunzonis, qui sanctos Brigantio eiecerat, filiam Fridbergam pulcritudine excellentem, et Sigeberti Austrasiae regis sponsam, inuasit, obsedit, torsitque crudelibus modis, hoc ipso praetextu. Vnde eius ad Diuum, exsilium et sedem aliam imperantem, verba: Ego plane ob vltionem iniuriae, quam dux iste tibi et sociis tuis irrogauit, filiam ipsius inuasi, et sic eiicis me [Note: Cap. 17.]? Sed S. Gallus et spiritum malignum expulit, et virginem sanctitati pristinae decorique, quem per amentiam amiserat, restituit, signo vexilli salut aris illam muniens, licet frustra tentassent a rege missi episcopi; quibus tot et tantis beneficiis adductus Gunzo non solum vt episcopatum Gallus susciperet, qui post Gaudentii episcopi Constantiensis mortem, post translationem Vindonissa tertii, vocabat, deprecatus est, sed, cum abnuisset, et Ioannem ex discipulis vnum substituisset, maximis muneribus adfecit, quae mox in pauperes Diuus erogauit, praefecto vero Arbonensi, imperavit, vt cum omni plebis officio iret ad locum cellae, et quaecunque neces sitas poposcisset aedificia, iuxta viri DEI dispositionem construeret [Note: Cap. 18.].

At Sigebertus cum ex ipsa Fridberga, quam ad se, vt matrimonium iniret, Metas perduci curauerat, quae acta essent, cognovisset, Gallumque in publicis, hoc est, quae fisci regii essent, inter Alpes Rhaetiarum, et Brigantini marginem lacus, commor ari posses sionibus, iussit fieri conscriptionem firmitatis, vt vir sanctus locum quem intolebat, per auctoritatem regiam obtineret, auri quoque libr as duas, et argenti pondo totidem cum epistola conces sionis iam dictae, per suos nuncios viro DEI destinauit, se sacris eius orationibus commendans attentius: Gunzoni autem duci praecipiens, vt si solitudinis incola vellet, solatiorum ei copiam ad aedificandam cellam subministraret [Note: Cap. 20.]. Atque haec prima monasterii S. Galli incrementa, hic ortus, haec celebritas.

S. Gallus cum monasterium, hac ratione amplius fabricasset, socios ad numerum duodecim coegisset exita iam aetate, Vilimari antiqui hospitis precibus dedit, vt ad Arbonam reuiseret, vbi paullo post febri correptus mortem obiit 17 Kal. [Note: A. D. N. 643.] Novembris, expletis nonaginta quinque annis suae aetatis [Note: Valafred. c. 28.]. Quem cum eodem in loco sepelire, et arcam, qua claudebatur cadauer, feretro impositam ad fossam, sepulturae conarentur deferre, nullis viribus vsquam potuit commoueri.[Note: Cap. 29.] [transcriber: footnote sign (t) is missing] Vnde Ioannis episcopi consilio, equos duos indomitos feretro admouerunt, hac quoque ratione DEI


page 181, image: bs0181

voluntatem periclitaturi. Equi autem in neutr am partem declinantes, recto itinere, perrexerunt ad cellam viri Dei. Quo cum peruenissent, depositum est feretrum ante oratorium. Discipuli autem eius, eleuantes pii doctoris reliquias, intulerunt, et ante altare posuerunt [Note: Cap. 32.].

Haec de sancto Gallo et hactenus: fortasse pluribus, sed ea maxime ex caussa, quod qui ante hac de re scripserunt, aut obtrectatores peruerterunt, aut oppresserunt, vt omnis monasticae, hoc est, verae et antiquae disciplinae hostes, ita in beati confessoris tantisque clari miraculis laudem et memoriam aemuli, an inuidi; cum interea monachorum bonis, et possessionibus vitam, liberosque tolerarent. Et cetera humana vtcunque transmittas: De DEO et sanctis eius non nisi impie taceas. Certe ea sunt in omnem pagum Tigurinum S. Galli viuentis, et postea in Diuos relati, bona meritaque, vt merito patronus et tutelaris haberi debeat et possit, et fortasse consequeretur, quotidianis nunc quoque permultorum sustentationem beneficiis, nisi monachus esset.

Quo pacto postea Carolus Martellus, et deinceps Pipinus filius, maior Franciae, qui etiam regnauit, S. Galli cellam, Othmaro nobili Curiensi, cum priuilegio, et donis commendarit, primumque eum abbatem constituerit, sumta S. Benedicti regula, magnasque accessiones monachi fecerint, disertim et copiose, vt cetera Valafridus[Note: Lib. 2 c. 10.] [transcriber: footnote sign (x) is missing]. Post venerandi, inquit, patris beati, videlicet Galli confessoris Christi, gloriosam depositionem, quotidianas excubias apud sacri corporis eius reliquias quidam religiosi clerici, vel discipulatus eius memoria, vel diuino amore succensi, per multa annorum curricula, scilicet quasi a temporibus Dagoberti [Note: Obiit Dagobertus A. D. N. 645.], regis vsque ad Carolum [Note: Carolus Martellus Galliae maior atum iniit A. D. N. 718.], patrem Carlomanni et Pipini, ad laudem Christi administrabant. Igitur cum fama virtutum, quas Dominus per confessoris sui merita pie quaerentibus exhibere dignatus est, longe lateque circumpositorum mulceret aures populorum, coeperunt vndique alacri deuotione, ad tanti patris suffragia postulanda concurrere, eundemque locum ob suae diuturnitatem memoriae multiplicibus substantiae, et possessionum amplificare donariis. Cumque res hac largitate fidelium collatae, aliquantulae monachorum congregationi viderentur suppetere potuisse, Vualdr amnus quidam, ad cuius paternam possessionem termini vastae solitudinis, in quibus vir DEI collam construxerat, pertinere videbantur, videns res collatas a quibusdam praesumtoribus inordinate tractari, religiosum quendam presbyterum, Othmarum nomine, cui summam earundem committeret rerum, a Victore tunc Curiensium comite, impetrauit, et ei cellulam cum omnibus ad eam pertinentibus commendauit.

Postmodum consilio cuiusdam ducis, nomine Nebi, persuasus, ad praefatum principem Carolum, cum eodem duce properauit, ipsique eandem cellam proprietatis iure contradidit, et vt Othmarum presbyterum eidem loco praeficeret, exorauit. Annuens petitioni eius princeps, Othmaro ad praesentiam suam vocato, locum commendauit, et vt regularem inibi vitam instituere studeret, praecepit. Qui regressus arripuit statim boni pastoris initia, et undique versum habitacula, monachorum vsibus congrua, disposite construens, eiusdem Sancti statum loci vtilitatibus diuersis aptauit.

Sed cum iam dictus princeps temporaliter regnandi et viuendi finem fecisset [Note: A. D. N. 741.], duobus filiis Carolomanno et Pipino administrationem regni reliquit. Carolomannus itaque paucorum decursibus euolutis annorum, ob amorem regni coelestis secularis gloriae pompam deposuit, et cum caussa quietioris vitae Romam tenderet, in viciniam supradicti loci deueniens, ad idem monasterium caussa orationis accessit, audiensque assiduis signorum virtutibus eundem locum, pro beati viri meritis a Domino illustrari, dixisse fertur; Tenuis quidem hic locus est facultate, sed pro meritis beati Galli celebri diffamatus rumore. Cumque vellet ibidem de gentibus aliquot suae largitatis conferre solatium, sed retractaret, a negotiis se regni disiunctum explere non potuisse quod voluit, fratri rescripsit, vt sui amoris intuitu eidem monasterio aliquod regiae largitatis solatium dignaretur impendere. Cum igitur ab Othmaro abbate praesentatam Pipinus princeps accepisset epistolam annuens petitioni fraternae, libellum quem Benedictus pater de coenobitarum conuersatione composuerat, eidem abbati tradidit, et alia regiae dignitatis impertiens dona, id ei sub omni diligentia imunxit, vt in loco sibi commodato ad supplendas B. Galli excubias, regularis ordinem institueret vitae.

Atque vt melius posset quod iubebatur efficere, concessit illi quosdam tributarios de eodem pago, vt et illis collaborantibus, officinas fratrum vsibus necessarias construeret, et vectigalia, quae annuatim regiis reditibus inferre debebant, ad sustentationem fratrum sub commemoratione largitatis eius haberet. Et ne cuiusquam auaritia tanti incrementis obsisteret boni, diuturnae firmitatis epistolam fecit conscribi, et vt moris est, circumspecta roborari cautela, quo deinceps tam ipse qui aderat, quam successores eius idem monasterium per regiam obtinerent auctoritatem, et nullius violentia pressi, solis rerum principibus subiacerent. His regiae pietatis Othmarus abbas donatus solatiis, et sublimatus honoribus monasterium laetus regreditur, et ex illo tempore monasticae vitae in coenobio S. Galli exordium coepit, augmentum autem et profectus hodieque laudabiliter dilatari non desinit. Hactenus Valafredus.page 182, image: bs0182

In eas vero opes denique monasterium S. Galli, et in eam amplitudinem venit, vt principatum in Germania facile teneat. Multa sunt, vt ante visum, a Martello, Pipino, ceterisque Francorum regibus, et deinceps Germanorum imperatoribus priuilegia, dona, immunitates, et demum ipsi abbates inter principes imperii cooptati, nulli omnino, quam apostolicae sedi immediate subiecti.

Casparus abbas ex nobili et antiqua Breitenlandenbergerorum familia, habito ad postremum fratrum prudenti consilio, suorumque subditorum voluntate perspecta, vt instrumenti litterae testantur, foedus perpetuum cum Tigurinis, Lucernensibus, Suitiis et Glaronensibus, tanquam quae hoc muneris, et priuilegii diuinitus consecuti essent, vt sua monasteria, sacerdotia, loca pia et religiosa summa fide et constanti tuerentur, et protegerent, fecit, et iurauit, illudque renouandum, iurandumque et conseruandum omnibus abbatibus posteris, nec non et subditis iniunxit. Eosdem protectores et aduocatos perpetuos sumsit, arbitrosque, si quae controuersiae incidissent, sublegit. Litterae super hac re datae Feficone, propter Lacum Tigurinum, die Martis post Adsumtionem Deiparae Matris. A. D. N. 1451.

Vldaricus vero septimus abbas cum comitatum Toggenburgensem emisset [Note: A. D. N. 1469.], eaque de caussa, eodem tempore, cum Glaronensibus, et Suitiis foedus singulare feriisset, tum vero subditis, et regionibus monasterio annexis melius regendis, defendendis et in officio continendis, a quatuor supra positis ciuitatibus, Tiguro, Lucerna, Suitia, Clarona postulauit senatorii ordinis virum prudentem, strenuum et probum, abbati S. Galli adiungerent, per vicissitatem in biennium delectum, qui totius regionis, et iurisdictionis S. Gallensis Capitaneus generalis cum plena potestate esset, et diceretur, abbatum et monasterii sumtu, in quo proinde et apud quem id temporis transigeret, opera, consilio adesset, sacramentoque in eam formulam abbati se obstringeret. Litterae factae, dataeque in eiusdem monasterii oppido Vylla, Tigurini pagi, die Lunae ante festum Martini episcopi. A. D. N. 1479.

Oppidum ex monasterii frequentia natum, cui proinde subiectum. Primum sub Arnolfo imperatore metu Hungaricarum irruptionum moenibus abbates circumdedere [Note: A. D. N. 994.]. Priuilegia interim ab imperatoribus accepit, et paullatim a monachis se subtraxit; demum quidquid iuris habebant, pecunia emeruit, et in vrbium imperialium numerum venit. Et Gallenses cum vidissent foedus perpetuum cum quatuor ciuitatibus Casparum sanxisse, metu ne hinc forte aliquid detrimenti caperent, aut vt suas pariter opes aliqua ratione firmarent, foedus etiam ipsi perpetuum inierunt cum sex ciuitatibus Tiguro, Berna, Lucerna, Suitia, Tugio, Clarona, Vigilia Ioannis Baptistae A. D. N. 1454. Foederis articuli pene eadem forma, quae plerumque de mutua amicitia, ope, consilio, auxilio: Additum ne S. Gallenses possint cuiquam bellum inferre, aut foedere se alio iungere, absque ciuitatum consensu et auctoritate.

Oppidum magnificum, in tribus sex divisum, septima nobilium, quae proinde libera vulgo dicta. Ex his concilium, magistratus, cetera officia. Concilium aequali ex tribubus numero, minus siue frequentius XXIV virum; maius cum maiora sunt negotia reipublicae CX; summus magistratus IIuirum, burgimagistros nominant: vnus res ciuiles iudicat, alter capitalibus praeest. Sed maxima loco per lanificia, tota Europa, celebritas.

CAPVT II. De Rhaetis.

1. Rhaetorum origo et migratio.

2. Eorum fines et limites: vinum Rhaeticum: variae Rhaetorum gentes.

3. Rhaetorum incursiones in Comum, Heluetiam etc. contra quos L. Manutius Plancus.

4. Rhaetorum saeuities et crudelitas a Tiberio et Druso repressa.

5. Rhaetia prouincia Romana: eius limites: populi sub Rhaetiae vtriusque nomine inclusi.

6. Rhaeti vnde cani dicti.

7. Rhaetia Romana per procuratores administrata.

8. Rhaeti Romanis amati et in honore habiti.

9. T. Varius Clemens, Q. Caecilius Cisiacus et Hertius Pertinax procuratores Rhaetiae.page 183, image: bs0183

10. Ex procuratoribus duces facti; quae ducum ratio.

11. Rhaetia Allemannis et Gothis subiecta.

12. Tandem Rhaetia Francis passim paruit, Francique eidem praesides dedere.

13. Rhaetia varie diuisa, mox vni episcopo subiecta.

14. Episcopo-praesides in tutela imperatorum.

15. Thietolfus, episcopus et praeses Rhaetiae, Heluetiae et Rhaetiae antiquae limites restituit.

16. Foedus Rhaetorum e tribus foederibus conflatum.

17. Foedera illa in suas communitates diuisa: (I) Superioris foederis communitates 1) Desertina.

18. Desertini situs: Rheni triplex ortus et de eo plura.

19. 2) Legunitia; 3) Ilantium; 4) Suprasaxensis; 5) Vorcium; 6) Luuenium; 7) Laucenses; 8) Flimesium; 9) Tremisium.

20. 10) Rhaetium; 11) Heinzenberg in Tumeliaca valle; 12) Scanauetium; 13) Rhinuuald.

21. 14) Saafia; 15) Tenna; 16) Scopina; 17) Faals; 18) Mesoltina; et 19) Rogoretum.

22. (II) Secundi foederis siue Domus Dei 1) Curia: Curiae antiquitates et eius arces, nec non nominis origo.

23. S. Lucii historia.

24. Episcopi Curienses, quibus ferme tota Rhaetia subiecta.

25. Curiae reipublicae administratio.

26. 2) Quatuor vicorum communitas; 3) Ortenstein; 4) Furstnauium; 5) Oberuatz; 6) Reambs; 7) Zum Taffen castel; 8) Greiffenstein; 9) Stalla; 10) Velsa.

27. 11) Bregallia etc. 12) Iutzia; 13) Sumaada; 14) Postlaaf; 15) Steinberg; 16) Schultz; 17) Heremuscia; 18) Verrer; 19) Mals; 20) Schanza.

28. (III) Tertii foederis siue iurisdictionum communitates decem 1) Antuatius vicus; 2) Aluum nouum; 3) S. Petri; 4) S. Georgii; 5) Churvalden; 5) Monasterioli; 7) Iunatium; 8) Sceria; 9) Malantium; 10) Lupinum.

29. Decem harum communitatum conuersiones seu mutationes.

30. Quae Rhaetorum reipublicae et magistratuum ratio.

31. Praefecturae Rhaetorum diuersae.

32. Rhaetorum cum Heluetiis foedera, cum foederis illius articulis.

DE Rhaetis ita accepimus: Thuscia primo, mox tota Italia pulsos a Gallis, qui Italiam irruperant, Alpium summitates, Rhaeto duce occupasse. Iustinus [Note: Lib. 20. Histor.] ex Trogo: Gallis in Italiam veniendi, aedesque noues quaerendi intestina discordia, et adsiduae domi dissensiones caussa fuere. Quarumtaedio, cum in Italiam venissent, sedibus Thuscos expulerunt, et Mediolanum, Brixiam, Veronam, Bergomum, Tridentum, Vincentiam condiderunt. Thuscique, duce Rhaeto, auitis sedibus amissis, Alpes occupauere, et nomine ducis gentem Rhaetiorum condiderunt. In eadem sententia Plinius [Note: Lib. 3. c. 20.]: Noricis contermini sunt Rhaeti et Vindelici, omnes in multas ciuitates diuisi. Rhaetos Thuscorum prolem arbitrantur a Gallis pulsos, duce Rhaeto. Liuius non solum inde ortos Rhaetos, sed mores, linguamque locorum asperitudine corrupisse, et adulterasse, cum de Thuscis disserit. Alpinis, inquit, quoque ea gentibus haud dubie origo est, maxime Rhaetis, quos loca ipsa effer arunt, ne quid ex antiquo, praeter sonum linguae, nec eum incorruptum retinerent.

De eadem gente, et finibus saepius Strabo [Note: Geograph. lib. 4.]: Supra Comum, inquit, ad Alpium radicem Rhaetiiacent. Alibi: Rhaeti ad Italiam vsque pertinent, supra Veronam, et Comum in radicibus montium, quos illi colunt vinum Rhaeticum nascitur, quod laudatis Italiae vinis non videtur credere. Paullo ante: Deinceps montium partes, quae ortum spectant, et ad meridiem vertuntur, Rhaeti, et Viudelici tenent, Heluetiorum et Boiorum contermini, quorum campis imminent. Alio in loco: Supra Comum, quod est ad Alpium radices situm, habitant versus orientem Rhaeti, et Vennones: ad alteram partem Lepontii, Tridentini, etc. Et in libri principio. Rhenus quoque in magnas paludes, magnum lacum diffunditur, quem attingunt Rhaeti et Vindelici, partim in Alpibus, partim supra Alpes habitantes. Eadem alio volumine [Note: Lib. 7.] prope expressius cum delacu Constantiensi meminisset: Lacum, ait, Rhaeti exigua parte, maiore Heluetii, et Vindelici, attingunt, inde est, Boiorum solitudo, vsque ad Pannonios. Omnes tamen magis reliquis Heluetii et Vindelici montanas incolunt planities. Rhaeti et Norici vsque ad Alpium summa adsurgunt, et versus Italiam vergunt, alii Insubres, alii carnes, et quae sunt circa Aquileiam loca attingentes. Haec quidem pluribus, vt vidimus, locis de Rhaetis, et eorum cultu Strabo, ex quibus veteris et verae Rhaetiae limites hos agnoscas, versus meridiem Comum et Insubres, ab oriente Veronam, et Noricos, et partim Vindelicos, qui eosdem ad septentrionem separabant. Contra occidentem demum


page 184, image: bs0184

Heluetios, et Lepontios; quos quidem fines etiam nunc ferme claudunt, isque episcopatus Curiensis circuitus. Nam ab oriente habet episcopatum Augustanum et Brixiniensem [Note: Brixentes ex Norito attribuit Rhaetiae Ptolomaeus.], deinceps in meridiem declinando Tridentinum, et Veronensem, et ad ipsum meridiem Insubres Comenses et Clauennates ad caput Larii, Vennonetibus Rhaetis ea loca occupantibus, licet per commoditatem episcopo curiensi subiecti, lingua proinde Rhaetica et Italica vtantur. Contra occidentem summo ex Adulae culmine, vbi Rheni origo, Lepontios et Helvetios Constantiensis dioecesis prospectant, quibus in finibus gentes Rhaetorum, et regiones diuersis nominibus, plures, Antuates, vel Aettuatii [Note: Tauetscher.], Cani in campis caninis [Note: Die Grauuen.], Sanugenses [Note: Sarganser.], Estiones [Note: Estnerberger.], Brusiana vallis [Note: Valgauuer.], Rhaetica vallis [Note: Prettigeuuer.], omnes cis Alpes. Vltra vero Sarnetes, ad Aenum [Note: Sarnetscher im Eugadin.], Vennones [Note: Vinstgeuuer.] ad Athesim, Vennonetes ad Aduam [Note: Veltliner.], Praegalli [Note: Bregallier.], Clavenates [Note: Claefner.], Mesauci [Note: Masoxer.], aliae nonnullae, de quibus dicere nihil attinet.

Sed cum post illud Rhaeti duces et sociorum ex Thuscia, siue exsilium, siue profugium, armis virisque inde nominati Rhaeti per tot annos eualuissent, locorumque confidentia, additis insuper plurimis, summis in Alpibus, arcibus, vallis et munimentis, omnes nationes post se haberent, in vicinos, vtroque Alpium latere incursare coeperunt Comum a Rhaetis vastatam, et ductis eo nouis colonis, a Strabone Pompeio, Magni patre restitutam testatur Strabo [Note: Lib. 5. Geogr.]. Fuit, inquit, initio oppidum mediocre Comum. Sed Pompeius Strabo Magni pater, adflictam a supra adcolentibus Rhaetis instaurauit. Maxime vero versus Heluetiam, Rauracos, Sequanos, vim conuerterunt, postquam Heluetios in Gallia a Iulio Caesare victos, impares esse suis viribus arbitrati sunt. Itaque cum partim reaedificandis suis oppidis locisque reparandis Helvetii, Rauraci, Lacobrigi occuparentur, et opes haud adhuc satis confirmatae essent, ex foedere, quod cum Iulio Caesare ferierant, L. Munatium Plancum, quem Galliae Caesar praefecerat, inuocarunt, auxilium praesidiumque interea contra Rhaetos ferret. Et fecit, Rhaetosque vicit, et de iisdem illo, quo interfectus est Caesar anno, triumphauit. Secuta sunt mortem Caesaris bella ciuilia, et exinde non solum Rhaetis, sed ceteris nationibus passim bellorum et nouationum caussae, certe irritamenta. Rhaeti etiam ad crudeliora conuersi sunt, tantumque exterorum odium hauserunt, vt ne tunc quidem natis parcere animum inducerent: foeminas graues, si per diuinatores vtero marem ferre comperissent, foede dilaniarent, interficerentque, in omnes interea saeuirent, donec missu Augusti Tiberius et Drusus, ille ab hoc, siue Heluetiae latere, iste ab Italia, et Tridento, hinc inde palantes, et sparsos multis praeliis reprimerent magis, quam subiugarent, vnde Lucano indomitum Rheni caput et Claudiano recte dictum multi arbitrati sunt. Ex qua opinione quidam voluerunt, superius Rhaetorum foedus, vti nunc vocant, nunquam fuisse Romanis subditum subactione [Note: Euseb. in Chron.]. De Rhaetis tamen etiam Tiberius triumphauit.

Rhaetiam in prouinciae formam retulisse Augustum, memorauit Aurelius Victor [Note: In Augusto.]. Sed cui adiungeretur victa ab eodem. Tiberio tota Vindelicia, nonnullis ex Norico gentibus, in quibus Brixentes, eodem Rhaetiarum nomine multis diuersis populis inclusis. Inde Ptolemaeus Rhaetiae limites inter Danubium, Aenum Alpesque constituit. Rhaetiae, inquit [Note: Valgauuer.], occidentale latus terminatur monte Adula et linea, quae est inter capita Rheni et Danubii: latus vero septentrionale, ea Danubii terminatur parte, quae a fontibus est, vsque ad Aeni fluuii diuertigium, quo quidem ambitu non solum Rhaeti, vt diximus, comprehensi, sed magna Tigurini pagi pars, Hegouii [Note: Hegeu.], Mattiaci [Note: Madach.], Suanetae [Note: Praefectara Rauenburgensis.], Lentienses [Note: Lintzgauuer.], Callucones [Note: Algeuuer.], Licates siue Licatii [Note: Iechgeuuer aut Lechtfelder.], Ilarci [Note: Die Liser, inter Isaram et Loisan, altissimi Vindelicorum.], Belauni, Virucinates [Note: Weilbeimer.], Leuni [Note: Frisinger.], Geloni [Note: Glaner ad fluuium Glan vnde Geloni.], Thunicates siue Rhunicates [Note: Thuncaner ad Danubium.], Consuanes siue Consuatae [Note: Sch??indau.], Breuni [Note: Braunauer, vtraque Rheni ripa.], et denique


page 185, image: bs0185

Cattenates vel Clautenacii [Note: Passauuer.], vtraque Aeni ripa, vbi in Danubium cadit, populi Straboni, Plinio, Ptolemaeo nominati.

Qua de caussa factum crediderim, vt quum tot gentes ad Rhaetium nomen accessissent, quae, vt regione, ita moribus, cultu, lingua alienae et diuersae essent, ne nominis prisci praerogatiuam ortumque amitterent ea populorum confusione, Rhaetos sese canos nuncupauisse, hoc est, veteres, et veros primaeque et antiquae originis, per insolentiam scilicet, quasi plures, et honoratiores essent, quam qui suo nomini adiicerentur. Hinc adhuc sua lingua, et Italis Grisoni, et Germanis die Grauuen, hoc est, Cani, nominantur, quibus ferme apponitur pundter, die Grauuen pundter, quod inter se ab antiquo foederati.

In prouinciam vero redacta Rhaetia, missi qui regerent curatores, aut procuratores. Rhaetiam inter eas, quas procuratores haberent, notauit Cornelius Tacitus [Note: Lib. 1 Histor.]. Duae, inquit, Mauritaniae, Rhaetia, Noricum, Thracia, et quae aliae procuratoribus cohibentur. Sub Augusto, vt vtrique Germaniae et Galliae, ita etiam Rhaetiae praefuit Drusus, qui primus ob res fortiter gestas contra eam gentem, Germanicus senatus consulto nominatus. Eo mortuo deinceps Drusus Germanici eiusdem filius. Ipsum contra Sueuos Rhaetiae auxilia misisse, retulit idem Tacitas [Note: Annal. lib. 1.]: Secuii, inquit, exemplum veterani, haud multo post in Rhaetiam mittuntur, specie defendendae prouinciae, ob iminentes Sueuos. Sub Neronem et Vitellio fuit Portius Septimius procurator Rhaetiae, incorruptae erga Vitellium fidei, Tacito teste [Note: Lib 3 Histor.], qui proinde contra Vespasianum infestas Rhaetias haberet.

Et ea quidem tempestate, Rhaetorum haud parua in armis gloria, vnde saepius dictus Tacitus: Rhaetorum iuuentutem suetam armis, et more militiae [Note: h. e. Romanae.] exercitam facit, alio loco [Note: Lib. 1 Histor.]. Praeter quod, ante alias gentes, extra Italiam, praecipue Romanis amabantur, siue antiqua ex Thuscia origine, et quodam linguae adfinitate, aut quia ita merebantur, cum se etiam Romanos esse, non minus atque nunc, olim pariter adfirmarent. Zosimus [Note: Lib. 1 Histor.], Rhaeticas legiones inter praecipuae virtutis ponit.

Marco Antonino, et Lucio fratribus imperatoribus reperio Rhaetiae procuratorem fuisse T. Varium Clementem, cuius haec exstat inscriptio:

T. VARIO. CLEMENTI. AB. EPISTOLIS. AVGVSTOR. PROC. PROVINCIAR. BELGICAE. ET. VTRIVSQVE. GERM. RHAETIAE. MAVRETAN. CAESAR. LVSITANIAE. CILICIAE. PRAEF. EQVIT. AL. BRITANNICAE. MILIT. PRAEF. AVXILIARIORVM. IN. MAVRET. TINGITAN. EX. HISPANIA. MISSORVM. PRAEF. EQVIT. ALAE. II. PANNONIORVM. TRIB. LEG. XXXV. PRAEF. COH. II. GALLORVM. MACEDONICAE. CIVITAS. TREVIRORVM. PRAESIDI. OPTIMO.

Reperitur aliud Clementi huic factum epigramma, in eandem ferme formam, in quo etiam procurator Rhaetiae nominatur, quam proinde remitto. Fuit eadem tempestate, Rhaetiae procurator, sub iisdem imperatoribus Q. Caecilius Cisiacus, vti et vallis Poeninae, Vindeliciaeque, quemadmodum ex istoc monimento cognoscitur, quod Veronae legitur templo S. Floriani.

Q CAICILIO. CISIACO. SEPTICIO. PICAI. CAICILIANO. PROCVR. AVGVST. ET PROLEG. PROVINCIAI. RAITIAI. ET. VINDELIC. ET. VALLIS. POENIN. AVGVRI FLAMINI. DIVI. AVG. ET. ROMAI. G. LIGVRIVS. L. F. VOL. ASPER. C. COH. I. C. R. INGENVOR. [Note: Centuriae cohortis primae ciuium Romanorum, ingenuorum.]

Post hunc arbitror fuisse Heluium Pertinacem, qui post imperauit: Nam eum Rhaetias, et Noricum ab hostibus vindicasse, viuo adhuc et superstite M. Antonino tradidit Iul. Capitolinus [Note: In Pertinace.], his de eo verbis: Marcus imperaetor vt compensaret iniuriam, praetorium eum fecit et primae legioni regendae imposuit, statimque Rhaetias, et Noricum ab bostibus vindicauit.

Sed postea mutata nominatio, et non amplius procuratores, sed duces Rhaetici limitis, qui Rhaetiae imperarent, dicti. Ducum credo rationem primus explicuit Zosimus [Note: Lib. 2 Histor.], cum de Constantini M. institutis disserit: Cum praeeslent, inquit, vbique


page 186, image: bs0186

locorum militibus, non modo centuriones, et tribuni, verum etiam duces (sic enim vocabant, qui quolibet in loco praetorum vicem obtinebant) magistris militum institutis, etc. Ex quibus fuisse duces supra centuriones, et tribunos infra praetores, facile cognoscimus. Hinc tempore Valeriani et Gallieni, reperio Fuluium Boium ducem Rhaetici limitis, Vopisco auctore [Note: In Aureliano. Euseb. Chron. Eutrop. lib. 2 c. 1 et aliis.]. Sub Aureliano vero Bonosum. Et ipse Aurelianus, imperator lectus, cum Rhaetiae ducatum regeret. Ceterum de Roman. imperatorum gestis circa Rhaetiam et in ea, alibi pluribus disputauimus.

Et hactenus Rhaetiae, et Romanorum nomen, imperiumque fuit. Nam postea Allemanni inuaserunt, quae circa Rhenum et Acronium sunt, et Romanos quidem expulerunt, Rhaetos vero intra suos montes rupesque concluserunt, ita tamen vt peruios, et prope subiectos haberent. Vnde per Rhaetiam Alemannos vastabundos descendisse [Note: A. D. N. 459.], cecinit Sidonius Apollinaris:

--- conscenderat Alpes
Rhaetorumque iugo per longa silentia ductus,
Romano exier at populato trux Alemannus.
Perque Cani dictos quondam de nomine campos
In praedam centum nouies diuiserat hostes.

Cum vero haud multo post [Note: A. D. N. 493.] Gothi, Theodorico rege, Italiam occupassent, Odoacre Herulo demum interfecto, etiam eam Rhaetiae partem tenuerunt, quae Italiae adiacet, ducemque in ea constituerunt. Notatus mihi in Cassidoro Theodorici secretario Seruatus Rhaetiarum dux.

Sed ab altero latere, victis Alemannis, cuncta sibi Franci subiecere [Note: A. D. N. 506.]. Tempore Clodouei M. et liberorum praefuit Rhaetiae Victor vir illustris, cuiux Curiae in crypta monasterii S. Lucii marmoreo lapide, latinis litteris elegantibus, sed barbare, vt ea ferebant tempora, hoc epitaphium:

HIC SVB ISTA LAPIDE

MARMOREA

QVEM VECTOR VER IN

LVSTER PRESES

ORDINABIT VENIRE

DE VENOSTES

HIC REQVIESCIT

DOMINVS.

Post Victorem successit in regimine Rhaetiae Iactatus filius, qui genuit Zacconem praesidem. Zacco ex Episcopia coniuge sanctitate celebri, suscepit Iactatum II, praesidem, et Victorem episcopum Curiensem, qui monasterium nobilium foeminarum, Cacias nominatum, in Tumeleca condidit: Iactatus genuit Victorem II praesidem, et Vigilium episcopum Curiensem. Victor quidem proauo Victori etiam hocepitaphium poni curauit, quod barbare pariter legitur in eodem D. Lucii templo:

HIC SVB ISTA LABI

DE MARMOREA

QVEM VECTOR

VIR INLVSTER PRESES

ORDINAVIT VENIRE

DE TRIDENTO

HIC REQVIESCIT

CLARESIMVS VICTOR

PROAVVS

DMNI VECTORIS

EPI

ET DOMNI IACTADI.

Habuit Teusendam coniugem nobilem foeminam, ex qua Zacconem II praesidem suscepit, item Tellonem episcopum, et Vigilium tribunum, qui post mortem fratrum sub Marte Francorum equitum magister praesidem Rhaetiae egit [Note: Sumta haec ex antiquissimo protocollo ecclesiae Curiensis.].

Cum vero Vigilius sine liberis obiisset, multosque propinquos, et consanguineos suae stirpis reliquisset, reges Franciae inter eos per comitatus et dominia Rhaetiam diuiserunt [Note: A. D. N. 741.]. Hinc comites Rhaetii, Vazii, Temisii, Maetschii, Montfortis, Verdenbergenses, Saxenses, Belmontani, alii. Solus episcopus, qui hactenus cum praesidentibus imperauerat, insignia praesidum retinuit, et eam regionem, quae nunc Foedus domus Dei siue Curiense nominatur, cum partem etiam Disentisius abbas sibi vindicasset. Ita tota Rhaetia in diversas partes tributa. Carolus demum Magnus post mortem Remedii episcopi, qui Teloni successerat, Constantium episcopum Curiensem toti Rhaetiae, suo nomine, praesidem dedit, vt ex hoc instrumento perspicitur, cuius principium: Carolus gratia Dei rex


page 187, image: bs0187

Francorum. Vir illustris, etc. qualiter venerabilis vir Constantius, quem territorio Rhaetiar um rectorem posuimus, vna cum eiusdem patriae populo missa petitione clementiae regni nostri postulauerunt, vt diuino protegente adiutorio, cos semper sub mundibur dio, vel defensione nostra habere deberemus, etc. Data 10 Kal. Iunii, anno Christo propit o [Note: A. D. N. 785.], 17 regni inlustris Karoli Francorum regis, indict. 2. Actum in ciuitate Andisiodorens. etc.

Post Constantium, fuit episcopus, et praeses Remigius, tum Victor II, qui bellum habuit cum Roderico comite a Lages, cuius fines circa Curiam, a Langaro fluuio ad Rhenum, et Crispaltum montem, vtraque Rheni ripa se porrigebat. Misit Ludouicus Pius, Magni filius, Beroldum episcopum Argentinensem, et Gottsridum abbatem Gregorianae vallis, cum Ruggero comite, quorum auctoritate factum, vt Rodericus, quae eripuerat, Victori restitueret, qua de re instrumentum: H Ludouicus, diuina ordinante prouidentia, imperator Augustus etc. Quia vir venerabilis Victor sanctae Curiensis ecclesiae episcopus, adiens serenitatem culminis nostri, referens nobis a quodam comite nostro Hroderico multas infestationes, iniuriasque sibi, suaeque ecclesiae illatas, etc. Data 8 Kal. August. Anno propitio Christo [Note: A. D. N. 825.] imperii 12 Domini H Ludouici, etc. indictione 3 Actum Stazeburg. Eodem tempore [Note: A. D. N. 838.] obiit mortem Victor, cui suffectus Verendarius, cui H Lotorius imperator vectigalia, in Curia ciuitate, paullo post confirmauit, et in suam tutelam suscepit, viuo adhuc patre: H Lotharius diuina ordinante prouidentia imperator Augustus, etc. Qualiter populus Curiensis, cum venerabili Verendario eiusdem sedis episcopo, etc. Data 12 Kal. Februarii, anno Christo propitio [Note: A. D. N. 826.], 4 imperii H Lotharii Pii imperatoris in Italia ind. 4. Actum Grundulphi villa palatio regio. Post Verendarium fuit episcopus, et rector, siue praeses. Essa, tum Rhotarius, et Litunardus, demum Dietholfius, vltimus qui totam Rhaetiam administrauit sub Arnolfo imperatore.

Is Thietolfus episcopus, et Curiae praeses, itemque Salomon episcopus Constantiensis, et B. Galli abbas, veteresque Rhaetiae antiquae, et Heluetiae, siue Tigurini pagi limites restituere, praesente Vldarico comite Lentiensium, multaque nobilitate, cuius rei superest monimentum: Notum sit omnibus, praesentibus scilicet et futuris, etc. Quod vener abilis Salomon episcopus, et abbas monasterii S. Galli, vt futura posteris destrueret iurgia, habito prudenti consilio, omnes principes de tribus comit atibus, id est de Turgouue, de Linzgouue, et de Rhaetia Curiensi, cum reliqua populorum multitudine in vnum fecit conuenire, praesente Thietolfo episcopo, et comite Vldarico de Linzgouue, in loco, vbi Rhenus lacum influit Podamicum etc. Quippe iur amento comitatus diui serunt, terminum inter Durgouue, et Rhingouue [Note: Hoc est, fluuium et delapsum.] asserentes, de Schuarzenecka, vbi aquae adbuc ad nos vergunt, vsque ad Manen, in medium gurgitem Rheni, et inde vsque ad lacum Podamicum. Acta sunt in loco supra dicto 3 Kal. Septemb. anno incarnationis Domini 890, indict. 7, regnante rege nostro Arnoifogloriosissimo. Schuartzeneck vicus est Abbatiscellanorum, Rhingouiam vero nunc Rhintal vocant, Ptolomaeus [Note: Lib. 2 Cosm.], vt alibi monstratum, nominat Rheguscos, Plinius [Note: Lib. 3 Hist.] Rhuguscos, Strabo [Note: Lib. 4. Geogr.] Rhugantios, omnes ad Rhaetiam Curiensem pertinebant. Sed hac diuisione finium, maior eius pars, lacum vsque Acronium, ad Heluetiam translata, Tigurinique pagi limites antiqui repositi, ea quidem ratione, vt Rhaeti, sic vti Strabonis tempore, tantum lacum attingerent. Post Thietolfum episcopum et rectorem, episcopi rursus tantum Rhaetiae partem tenuere, quae Domus Dei nomen habet, cetera comitibus, baronibus, nobilibus regentibus, nec postea fuit commune, aut vnius vniuersale gubernamen.

Accidit, successu temporis, vt superiores Rhaetiae partes, quae propter Rheni origines sunt, veluti abbas Disentisius cum sui monasterii hominibus, Domini Rhaetienses, et Saxenses cum suis subditis, itemque nonnullae aliae communitates quae liberae erant, omnesque demum regionis incolae, siue liberi aut subditi essent, perpetuo sese foedere iungerent, quod superius foedus a situ, et canum ab antiquitate nomen proinde tenuit. Foedus etiam paullo post episcopus Curiensis et Curienses, circaque vrbem communitates inter se percusserunt,


page 188, image: bs0188

quod vulgo Foedus domus Dei ob ecclesiam in eo cathedralem et episcopalem dictum. Demum et foedus perpetuum concluserunt, Prettigau, Tasaas, Schanfick, Churuuald, Malans et Meyenfeld, decemque iudiciorum, aut iurisdictionum accepit nomen. Haec sunt tria quidem Rhaetorum foedera, distincta sane, sed quae deinceps in vnum conuenere. Reliqui comites et nobiles, qui Rhaetium infra Meyenfeld oppidum possederunt, vsque ad castra Rhaetorum, et lacum Constantiensem, sua partim vendiderunt aut perdiderunt. Comites Verdenbergenses et Montfortenses suos comitatus, Brigantium, Veldkirch, Bluders, Valgau, domui Austriacae vendiderunt. Sanganserland, Gastern; siue Castra, Verdenberg et Rhinthal Heluetiis iidem comites pecunia consignarunt, Vadultz et Estnerberg tenent comites Sulcenses. Emps comites eius nominis, Saxumbarones Saxensium, quae omnia, paucis circa Athesim exceptis, quae adhuc Curiensis sunt episcopi, sunt veteri Rhaetiae detracta. Sed accesserunt ab altero latere Masox, Rufle, Galanca, quae Lepontiorum erant, extra Rhaetiae fines, olim per haereditatem ad comites Saxenses deuoluta et, vt ipsi, superioris foederis. Haec quidem de Rhaetiae origine, et statu, et tribus in ea foederibus.

At vero haec eadem foedera in plures communitates diuisa, quarum vna quaelibet suos magistratus, suam rempublicam habet separatam. Primi, siue superioris communitates foederis, sunt communitates nouendecim, de quibus paucis explicavero. Prima et antiquissima est Disertini monasterii et vici ampla et locuples, cuius paroeciae sunt quinque: Disertinum ipsum, Tremisium Trums, Bregallia Brigell, Aetuatium Tauetsch, Medullum Medels. Sunt et vici plures: vt, Camossum Kemps, Summus vicus Sumuitz. Monasterii conditor S. Sigebertus, S. Columbani discipulus [Note: A. D. N. 582.]: opibus et auxilio Placidi, nobilis ea regione viri, cuius sedes Tremisii, eaque tenebat omnia, quae nunc Disertinae regionis nominantur, cum interea Victor I, vti notauimus, toti Rhaetiae imperaret. Is cum Disertini incrementa cerneret, illud sibi vindicare coepit, cui cum Placidus, tanquam fundator obluctaretur, ab eo captus, et 11 Iulii tanquam rebellis, capitis damnatus est, multis postea clarus miraculis.

Monasterium situm sinistra Rheni, vbi prior mediusque confluunt. Rheni enim origo triplex, proindeque prior, posterior, medius ab ortu vocatur. Eum apud Lepontios oriri tradidit Caesar [Note: Comment. de Bell. Gall. 1.], cui adsentitur Ammianus [Note: Histor. lib. 15.]. Tacitus [Note: In German. lib. 5.] in Rhaeticis montibus, Strabo, et Ptolemaeus Adulam vocant. Sed anterioris Rheni in Crispalto origo est, proxime summas Alpes, sive Gotchardum, et Vrsariam solitudinem, quam ab altero latere Furca mons claudit, adsurgente in medio, ante omnes Gotthardo. Ex Furca Rhodanus ortum sumit, et ex Grimselio, Furcae parte, Arula, qui mediam Heluetiam secat. Et sane inter trium horum clarissimorum fluminum fontes, vix viginti passuum mill. interuallum. Inter Arulam, Rhenumque ex capite Gotthardi, Vrsae scaturigo est, vti ex opposito, versus Italiam Ticini. Rhenus prior Aetuatium vicum (Tauetsch) praeterlabitur, ex cuius paroecia nascitur, in eius dextram prope Disertinum descendit Rhenus medius. Ipse ex monte Lucumonis, siue S. Barnabae oritur, qui Adulae membrum. Nomen monti datum a Lucumone Tusco, qui cum Rhaeto ea aduenerit loca. Vocabulum enim hoc Tuscis antiquis frequens: et L. Tarquinius Priscus Romanorum rex quintus prius Lucumo nominatus [Note: Liuius Annal. 1.]. Diuidit Lucumo Aetuatios a valle Lepontiorum Plenia. Medius vero et prior, siue anterior Rhenus, sub vno prioris nomine per Aetuatios anteriores ad pontem vsque labuntur, vbi posterior eis coniungitur: Ipse quoque ex Auiculae culmine (Colmo del Vecello Rhaetice) natus, qui partem Adulae efficit, et S. Bernardus etiam nominatur, quod eius Diui in eo sacellum. Separat Mesaucos Lepontiorum a R haetis. Ex huius Rheni latere opposito originem capit Meusa, qui Mesaucos praetergressus, Ticino supra Bilitionem miscetur. At Rheni tres vno iam ex Confluentia, siue Vectigali ponte, nomine contenti, per Campos Caninos [Note: Campi Canini quatuor, primus inter Amisium et Curiam; secundus inter Rhagatium et Sagans; tertius inter Verdenberg et Estnerberg; quartus et insimus inter Altstetten et lacum Acronium.], Rheguscos, in Acronium


page 189, image: bs0189

deferuntur, et deinceps per Heluetios, Rauracos, Sequanos, Mediomatrices etc. inoceanum: Aetuatios quos vocat Strabo [Note: Lib. 4.], nominauit Caesar Nantuates: Vetera Curiensis ecclesiae instrumenta totam regionem quae propter vtrumque Rhenum, priorem et posteriorem, Tuverascam dicunt. Sed hactenus de Rheno et eius natalibus. Disertinae communitatis summus magistratus ammannus, Ministralem ipsi vocant.

II Communitatem efficit Legunitia vallis, magna et ferax, in qua multi vici. Ex ea effluit Glennerus in dextram Rheni. Praefectus cum summa potestate est. III Ilantium est, oppidum caputque superioris huius foederis cum adiuncta regione amoena, et fertili, vtraque Rheni ripa, foveam nominant (la Voppa); praesidet ammannus. IV Suprasaxensis, adiacet monti, qui Ilantio incubat; Germanicae linguae; praeest ammannus. V. Vorcium (Vorce Rhaetice, Germanice Valtersburg) vicus ad Rhenum anteriorem. In ea communitate alii vici, veluti Andest, Rubis, Septo Schlants, praesidente omnibus ammanno. VI. Luuenium, (Luuene Schlovis) et arx Leuuenstein. Principatum obtinet ammannus. VII. Laaconses faciunt, qui liberi dicuntur, quod se ab heredibus comitum eius nominis pecunia redemerint, liberosque ante ceteras communitates fecerint. Nam comitum Laacensium iam sub Ludouico Pio imperatore memoria, vt ante perspeximus. Praesidet ammannus. VIII. Flimesium, alii Nemesium vocant. Huic quoque praeest ammannus. IX. Trenisium alta, (Hohentruns,) alii Trimontium nominant, et Taminisium. Primo in ordine ammannus. Atque hae nouem communitates omnes ad Rhenum priorem.

X. Rhaetium cum vicinis Beneducio (Bonaduts,) Amido (Ober-Emps) Fagonio (Veldtsberg), praeeunte ammanno. Rhaetii castri, nunc quoque fortis, eius nominis nobilium sedes antiqua fuit. Comites postea Zollerani, et barones Lintburgenses hereditate possedere, deinceps ab Austriacis cum omnibus adiunctis dominiis emptum: nunc pro pignore nobiles a Plantia tenent. Situm in finibus Tumeliacae, quam vallem claudit, ad Rheni sinistram. Rhaeti et Beneducii memoria in antiquo priuilegio, Hilteboldo episcopo Curiensi, ab Othone imperatore dato: Otto imp. etc. Hiltepoldo episcopo Curiensi, etc. Ecclesiam in Castello Bonaduces, et Rhaetzumes, etc. data 3 Nonas Ianuarrii anno Domini 926 indict. 4, regni 15. IMP. 8. Actum Eristein. XI. Est Heinzenberg, cum Tusciana vico, Tosanna, et Cacia Kaats in principio Tumeliacae. Tumeliaca regiuncula est, amoena planitie, solo vbere, vini et frumenti iuxta feraci, ad Rhenum posteriorem. Nomen a Tumelio Tomils vico, prope Ortenstein. In ea arces plures, sed praecipui nominis et celebritatis Rhaetia alta (Realt) in colliculo, supra Tuscianam, vbi adhuc moenia, et turres, situ et aetate ruinosae. Huic communitati ammannus caput. XII. Scanauetium (Schans,) inter Spelucam et Tuscianam. Antiqua Curiensium scripta Sexannim vocant. Ammannus praeest. XIII. Rhinuuald adpellant, cuius praecipuus vicus Speluca, (Splugen) et hospitium princeps, ex Curia, in Italiam per Auiculam, aut Vrsum proficiscentibus. Vrsus, aut Vrsulus, vel culmen Vrsi (Colmo del orso) mons, vico adiacet. Antoninus Spelucam Taruesedum nominare videtur, si tamen milliaria conueniant. Nam curia Tarusedum constituit, passus mille 60, cum non sint, nisi quatuor milliaria Germanica, siue 34 passuum millia. Deinceps Taruesedo Cleuam 15 passuum millia, cum sint quatuor milliaria Germanica, hoc est, passuum millia 24. Quatuor praecedentes communitates sunt propter Rhenum posteriorem. Huic, vt ceteris, praesidet ammannus.

XIV. Saafia, olim Stussania. XV. Tenna. XVI. Scopina. XVII. Faals. Hae quatuor communitates in summis Alpibus sitae. Habet vnaquaeque suum ammannum: Suntque linguae Germanicae, etsi circum circa Rhaetica sonet. XVIII. In communitate Mesauci inclusi, (Mesoltina, Masox). Hi vallem habitant inter Alpinos Lepontios et Alpes, quae Larium attingunt, et Galancam. Mesa, vnde populo nomen, oritur ex Auicula, et, vt supra attigimus, quatuor supra Bilitionem passuum millibus Ticino miscetur. Capitales vici Mesaucum superius (Masox) et Rogoretum (Rufle) inferius, vt antiqua habent Cariensis ecclesiae monimenta. Mesaucorum


page 190, image: bs0190

vallis optima et vberrima. XIX. Rogoretum supra dictum implet numerum. Apud hunc vicum praelabitur Galancasca fluuius ex valla Galanca, quae etiam huius communitatis, et paullo infra, Mesae incidit. Vallis Galancae incolae prope resinarii omnes, et mendicabula, nec suam cuiquam operam locant, circumuagantur. Ipsa aspera et siluestris, parumque bonae frugis. Vtraque vallis antiquitus Lepontiorum, sed a multis annis Rhaetis possessae lingua Italica loquuntur, prasidente ammanno.

Secundi foederis, siue Domus Dei Curiensis, communitates sunt viginti, quarum prima et caput Curia ciuitas. Illa antiquitus Ebodurum Ptolemaeo teste. Adfirmant saneCurienses Imberg dictam. Turris illa cum adiunctis moenibus, quae nunc canonicorum triclinium efficit, arcem praeferebat Mars in oculis nominatam (Marsocchei Rhaetice) e cuius regione, licet extra hodierna moenia, sola tamen fossa separata, arx alia stetit, Spina in oculis (Spinochei). His duobus propugnaculis continere posse Rhaetos Romani arbitrati. Habuerunt vero harum in arcium ambitu (nunc nomen curiae, aut palatii retinet,) episcopi sedes, suos procuratores, qui Rhaetiam primo moderarentur. Imo etiam imperatores, si quando in Rhaetiam venirent, eo loci, curiam celebrabant, quod mansit postea nomen. Vnde Antoninus [Note: In Itinere.] non iam amplius Ebodurum, sed Curiam Rhaetorum nominauit. Ait, Brigantio Curiam passus mille 50 esse, et inde Tintzam passus mille 20. Sita vrbs ad dextram obstreperi fluuii, Plessurae nomine, qui ex valle Schanafica labitur in Rhenum, passuum millibus 2 infra Curiam.

S. Lucii historia tradit ipsum Britannicae regem fuisse, tempore Antoninorum imperatorum et Eleutherii pontificis [Note: A. D. N. 176.], euangeliique promulgandi gratia peregrino habitu via illa et transitione, quae hodie ab eo S. Lucii Steig vocatur, in Rhaetiam ex Bauaria, quam bonam partem conuerterat, venisse: Habitasse aliquandiu supra Curiam, in specu, eaque regione Christum Salvatorem nunciasse. Demum a Romano praeside, qui Martiolae agebat, captum Trimontiumque (Trimmis 4 infra Curiam passuum millibus) vicum deductum esse, ibique vna cum sorore Emerita capitis damnatum fuisse.

Inter episcopos Curienses primum reperio Asimomem, concilio Mediolanensi, sub Leone I pontifice et Valentiniano III imperatore Herculano consule in occidente [Note: A. D. N. 452.]. Deinceps tempore Clodouei M. Curiam venit S. Fridolinus, vt episcopum visitaret, qua in vrbe templum D. Hilario posuit [Note: A. D. N. 495.]. Fuerunt postea prope in ciuitate vniuersa episcopis subiecta: Nam Ludouicus Pius imperator Verendario episcopo regalia omnia in ciuitate Curia confirmavit [Note: A. D. N. 836.]. Ottho magnus curtem suam regalem in vico Curia, in comitatu Rhaetiae, quam comes ipsius Adelbertus in beneficium tenuit, episcopo donauit [Note: A. D. N. 958.]. Otho II filius, eadem Hiltebaldo episcopo confirmauit, et Scultaciam addidit [Note: A. D. N. 976.]. Multa sunt aliorum im peratorum et regum priuilegia, et beneficia in eum episcopatum collata.

Ciuitas nunc etsi communitatem foederis vnam componit, pro republica tamen administratur, in quinque tribus diuisa, ex quibus singulis V viri lecti, minus consilium, XIV viri maius efficiunt: Summum magistratum gerunt consules duo, praesidente per vices in annum alterutro. Est et praefectus vrbis, qui res capitales cognoscit, assidentibus iudicio 30 viris: Itemque praetor vrbanus, qui controuersias ciuiles, aes alienum, alia diiudicat, cum concilio XV virum.

II. Communitas est quatuor vicorum Zizers, Igis, Trimmis et Vnderuatz, quibus praefectus imperatoris Zizeris meminit priuilegium Ludouici Pii: H Ludouicus etc. Curtem Zizuris etc. data 8 Kal. Augusti [Note: A. D. N. 852.], imperii anno 12, ind. 3, in Strazebure ciuitate. III. Ortenstein vocatur, cum suis paroeciis Tomiltz, Scheid, Basbels, etc. sita ad Rhenum posteriorem in Tomeliacis, quondam Schudis Glaronensibus subiecta, redemere se a Ludouico, Aegidii fratre, cuius propter celebrem antiquitatis peritiam clara memoria: Praesidet ammannus. IV Furstnauium, eodem, quo praecedens situ; Praefectus reipublicae caput. V. Oberuatz. Ministralem Rhaeti adpellant quisummam gerit. VI. Reambs, quidam Rhaetiam amplam vocant, Tintzem, etc. administrar praefectus: Tintzen, vel potius Tinnetii


page 191, image: bs0191

meminit Antoninus, ait Curia Tinnetium esse passus mille 20, et inde ad Murum (Castelmur) 15. VII Zum Tuffen castell, castrum imum: rem gerit ammannus: adiacet Albellae fluuio. Ipse ex monte eius nominis ortus, qui vallem Aeni separat: Eius quoque castri meminit Antoninus, et Curiensis ecclesia antiqua. VIII Greiffenstein: Praeest praefectus, etiam ad Albellam, qui in dextram Rheni in Tumeliacis incidit. IX Stalla, Stabulum biuium, quod eo vico duo itinera montes scindant, altero per septimum montem, in Bregallos ducente, altero per Iulium in superiores Engadinos, apud quos Aeni origo; primas tenet ammannus. Iuliarum Alpium, vt ignara nominis origine, ita earum iam Cornel. Tacitus mentionem habuit [Note: Lib. 3. Hist.]. Ipse non nisi aestiuis mensibus per niues obuius, Aenum e sinu egurgitat suo. Iuliarum membra Septimus, et Malgius, per septimum iter in Bregalliam, et Clauennates, Lariumque: Meminerunt Eghardus iunior, et monimenta Curiensia. X Velsa: Ammannus rem administrat: Sunt vero sex superiores communitates, praeter Vndervatz, propter Rheni latus dextrum; quae iam sequuntur, vltra Alpes sunt.

XI Bregallia, (Vnderport, Oberport,) Casatium (Casaetsch) Vicus supremus (Vespran) Murus, Castelmur, Limpia, etc. sita vltra septimum, contra Plurium et Clauennam. Per hanc vallem fluit Maria secundum Clauennates in Larium. Praesidet iudex, quem Potestatem dicunt. Pergallia autem vallis, aut Bregallia (Bergel) attingit in superiore sui parte Septimum, itemque Meloium, ex quo Mairae ortus. Memineruntimperatorum privilegia, Othonis I et II. Otho imper. etc. vallem Pergalliae, etc. 17. Kal. Februarii, anno Domini 958, indict. I. Actum Fritelbare. Item: Otho imp. etc. Hilteboldo episcopo Curiensi etc. in comitatu Rhaetiae in vico Curia, curtem regalem etc. et vallem Pergalliae ad eundem comitatum Rhaetiae pertinentem etc. Data 3 Nonas Ian. anno Domini 876 indict. 4, regni 15, imperii 8. Actum Eristein. Vallis caput Vicus supremus, ita vocant antiquitates Cur, qui vulgo Vespran. XII Iutzia apud Sarunetes superiores, et Aenum: ammannus ius dicit. Sarunetum apud Plinium [Note: Lib. 3 c. 20.] mentio: Caput Enganeorum, inquit, Stoni Rhaetorum Vennones, Sarunetesque ad ortus Rheni. Rhaeti proinde regionem nominarunt, En cod Aeno (ad caput Aeni) quod Germani corrumpentes Engadin dixerunt. Vallem donauit Henricus I episcopis Curiensibus, vocatque Eniatinam in comitatu Berchtoldi comitis, etc. Data 5 Id. Aprilis, anno Domini 930, indict. 3, regni II. Actum Francofurt. Diuisa in superiores Sarunetes, et inferiores. Aenus ex Iuliis montibus ortus, ex propinquo, vtrosque perlabitur, vallem deinde, quae nunc quidem ab eo Inthall vocatur, quondam Poenina, ingressus in Bauariam descendit, et apud Batauiam in dextram Danubii cadit. XIII Sumaada, apud superiores etiam Sarunetes, et Aenum: Praesidet ammannus. XIV Postlaaf, antiquitus Pes clauium, vicus contra Vennonetes, propter lacum, supra Tiram et Pyrenaeos infra montes (Berlinger) sunt tamen qui Pyrenaeos montes Brennerum volunt esse, apud Brixentes, quibus adsentior: ammannus regit. XV Steinberg, apud inferiores Sarunetes, praesidente ammanno. XVI Schultz, in Sarunetibus inferioribus: Ammannus summam gubernat: Continent Sarunetes superiores et inferiores passuum millia 70. XVII Heremuscia (Rhemus) et Mergino, etiam apud Sarunetes inferiores, attingunt vallem Poeninam (Inthall). In summa dignitate ammannus. XVIII Verrer dicitur, vltra montem, Pedemfalarium nominatum, Puffalor, inter Vennones, Athesinos; ita nominabant olim, nunc Venustam adpellant, Vinstgeu. Athesis, vnde cognomentum populo, ex monte Venusto oritur, qui Vennones Aenanos, et vallem Poeninam, a Vennonibus Athesinis separat, ipse non admodum asper, aut altus, sed humili et grato decliuio iucundus, nec alia ex Germania Italiam petentibus, quam per eum montem tritior via. Athesis ex illo natus monte, vallem Setzal secat, tum vero per Granum, etc. Latures, Melanum vsque, vbi desinit episcopatus Curiensis, et incipit Tridentinus: Tum vero Tridentum et Veronam fluit, dum Adriano mari misceatur Venonum saepius Straboni [Note: Lib. 4.] mentio, vti et Plinio [Note: Lib. 3.]: ait enim, Eugeniorum altissimi Stoni: Rhaetorum Vennones. Item Augustum vicisse Triumpilinos, Camunos, Vennones, Vennonetes, Isarcos,


page 192, image: bs0192

Brennos. Florus [Note: Lib. 4.] tradidit domuisse Alpinos populos Brennos, Vennones (quamuis ibi corrupte Senones legatur) Vindelicos, per priuignum suum Claudium Drusum. Suetonius [Note: In Tiberio c. 9.] Tiberium fuisse ait, qui has gentes debellarit. Attingunt Vennones Athesinia meridie Naunes, et Vennenotes: ab oriente Tridentinos: versus Septentrionem Brixentes, et contra occidentem Alpes Venusti montis, et eorum populares Vennones Aenanos. Vallem Curiensi archipresbytero donauit Otho I imperator precibus Adelhaide Rudolphi Burgundiae regis filiae. Otho imperator Augustus, etc. Interuentu Adelheidae imperatricis coniugis nostrae, etc. Victori Curiensi archipresbytero. Concessit terram quandam, quae dicitur Norticorum, sit am in comit atu Rhaetiae, in vallibus Venustae, et Ignadinae (ita vocat, quam Oennones Aenani colunt) Data 8 Id. Iulii anno Domini 967, imperii 6, indict. 10 in comitatu Luccensi in villa Marila. Vocabatur haec quoque vallis Tuberis, vt ex donatione monasterii, in ea valle siti, (Vnde nunc nomen vulgatum Munsterthall.) ab Arnolfo imperatore facta, patere potest. Arnolfus rex etc. Dietolfo episcopo Curiensi ecclesiae suae bona videlicet monasterium Tuberis, etc. Data II Kal. Febr. anno Domini 888, indict. 5, regni primo. Actum in Rheganesburg ciuitate. XIX. Mals ad Athesin, infra Galfam. Praesidet ammannus. XX. Schantza, eadem regione et situ, magistratuque.

Tertii et postremi foederis sunt communitates decem, quas iudicia nominant, aut iuris dictiones. Quarum prima, et capitalis Aetuatium, siue vicus Autuatius, (Tauas) in summis et altissimis montibus, prope lacum amoenum, et vberem. Summus magistratus ammannus. II. Aluum nouum (Alfenau) thermis nobilis, et quondam arce Belfort Rhaetis nominata, ad Albellam fluuium sita, qui ex monte eiusdem nominis ortus, aliquot vicos, et vallem Tomeliacam perlabitur, et in Rheni dextram se praecipitat. Praeest ammannus. III. S. Petri nomen habet, in valle Scanauica (Schanfic) ex qua fluit Plessura. Fuit haec communitas Dominorum olim de Subuia, (Vnderuuegen) quorum ibi adhuc arx; ammannus regit. IV. S. Georgii, in eiusdem vallis recessu, qua per montem Straeler, breui compendio, iter Aetuatium est. Administrat ammannus. Duae hae communitates sunt vtriusque linguae, Rhaeticae, et Germanicae. V. Curiensium vallis Churualden, supra Curiam, in valle secreta, vbi monasterium Churualle, quo percinet hoc iudicium. Sicuti et Porpornim, et vici plures. Olim dominium Strasburg dictum, vbi arx eiusdem nominis, vel potius ruinae. Praesidet ammannus. VI. Monasterioli est (zum Closterlin) in extremis recessibus vallis Rhaeticae, Praettigeu, Germanis dictae, vsitato loquendi more, per antipositionem elementi p, vt fenestra pfenster: fundamentum pfulment, etc. Multi in ea vici. Langarus totam permeat, ex Rhaeticone monte altissimo, cuius Mela meminit [Note: Lib. 3 c. 2.], exortus, qui inter hanc vallem, et Drusianam (Valgeu) situs, et altero latere. Illum effundit, qui eandem Drusianam secat. Sed inter vicos nobiliores huius Rhaeticae vallis sunt Crusca (Grusch) Sceria (Schiers) Iunatium (Iunatz) Federicium (Fidris) Seuisium (Seuuis) Coblitium (Colblich) omnia Rhaetica nomina, quamuis ipsa tota Germanico idiomate vtatur. Arces quoque Solauersa, Stadio, Castellum, Seuisia, aliae; praeter Castellum, omnes euersae. Rempublicam administrat ammannus. VII. Iunatium (Iunatz) iudicium Castellanum etiam nominatum, propter arcem in eo Castellum. Hac in communitate celebres aquae Federicae, tota Germania frequentatae. Iudicio praeest ammannus. VIII. Sceria (Schiers) ad Langarum. Regit ammannus. IX. Malantium (Malans) loco vbere, et vini ferace eius in antiquis Curiis mentio crebra. Iudicem vocant, qui gubernat. X. Lupinum (Meyerfeld) quasi campus Maiae, quod eo inloco, idolum eius mulieris cultu diuino habitum. Summus magistratus aedilis est. Oppidum ad Rhaenum, planitie patentiore, frumenti vinique iuxta, amoena, et delectabili.

Decem hae communitates a principio baronibus Vatiensibus paruere, a quibus ad Toggenburgenses comites peruenerunt. Sed cum Fridericus demum Comes Toggenburgensis, sine herede masculo obiisset [Note: A. D. N. 936.], vt eius ampla et superba dominia in varias manus translata, ita Rhaeticam vallem, et decem haec iudicia Mattienses


page 193, image: bs0193

comites tenuere. His pariter deficientibus, Gaudentio vltimo, Austriaci possederunt [Note: A. D. N. 1489.]; tenentque octo primas communitates, siue potius earum vsumfructum, saluis priuilegiis, foederibus, reipublicae administratione. Mittunt praefectum ex incolis lectum, cuius castellum sedes, iusque rebus capitalibus dicit. Malantium, et Lupinum emerunt tria foedera, et in societatem adsumserunt.

Hae sunt Rhaetorum communitates, haec foedera. Respublica in hunc ferme modum: Suus primo cuique communitati magistratus, vt vidimus, suum regimen. Foederum quoque certa capita. Superioris siue cani summus magistratus iudex prouincialis vocatur; secundi foederis, burgimagister, siue praefectus vrbis Curiae; tertii, ammannus Antuatiensis. Magistratus annuus est, leguntque burgimagistrum quidem; episcopus Curiensis ammannum Antuatiensem duces Austriae; iudicem vero prouincialem primo quidem anno supradictus episcopus, altero abbas Desertinensis, tertio qui Rhaetiensem iurisdictionem obtinent. Atque hi III viri primo res, quae totam gentem attinent, cognoscunt decernuntque, si videantur posse; sin minus, conuentum generalem indicunt. Ad eum omnes communitates suos legatos mittunt, qui ex mandati publici, suae quisque communitatis, formula, sententias dicunt. In eodem conuentu de bello et pace, de legibus et edictis publicis, de amicitia et foedere regum, principum, ciuitatum, de legationibus agitur; adpellationes ex communibus praefecturis audiuntur. Et quotannis semel ad minimum circa 8 Kal. Febr. celebratur Curiae, aut Ilantii, et subinde Aetuatii.

Praefecturae diuersi generis. Nam aliae transalpinae, aliae cisalpinae. Cisalpina vna Lupinum, et Malantium: Reliquae transalpinae, et contra Italiam Clavennatium aliae, aliae Vennonetium. Clauennatium duae, Pluriensis, et Clauennensis. Vennonetium regio, vt amplior, nempe longitudine passus mille 60 plures per valles distributa, vini, frumenti, omnis adoreae feracissima, et Augusti imperatoris tempore [Note: Suetonius Augusto c. 77. Virgil. 2 Georg.] iam celeberrima: ita eius praefecturae plures. Mediam secat Aduas, vt vocat Strabo [Note: Lib. 4 et 5 Geogr.], nam Plinius [Note: Lib. 2 et 3 Hist. Nat.] Abduam scribit, ex Rhaeticis iugis, vt nominat. Tacitus [Note: Lib. 1 Hist.], vulgo Vormserioch, a Bornio proxime subiecto vico, etiam montem Braulium, a sacello S. Braulii, nominant, exortus, non autem ex Adula, vt per errorem supra tradidit Strabo, in Larium, et demum in Padum descendit. Vtraque regio quondam Maximiliani Sfortiae, Mediolanensis ducis liberalitate Rhaetis possessa, cum eorum quoque auxiliis paternam hereditatem recepisset [Note: A. D. N. 1513.].

Sed Rhaetorum omnium antiqua cum Heluetiis amicitia, praesertim vicinis Glaronensibus, Tigurinis, Vraniis, et ea ex caussa vtrinque foedera. Demum perpetuum foedus Rhaeti superioris foederis percusserunt cum ciuitatibus septem, Tiguro, Lucerna, Vrania, Suitia, Silvania, Clarona, Tugio; quo postea quoque foedus secundum, siue domus Dei inclusum. Eius articuli pauci, qui mutuae amicitiae, et auxilii contra quamcunque vim leges promittunt: De controversiis inter vtrumque Heluetiorum, et Rhaetorum populum, per III viros, non Marte, et armis decernendis, tum de litibus particularibus, quibus constituitur, actorem reum sequi teneri, ad eum quo degit locum; De transitu securo, commeatu, mercimoniis, vectigalibus, etc. et postremo vtramque partem nouo posse se cum quouis, foedere illigare, sine tamen huius fraude. Litterae datae die Mercurii ante festum Ioannis Baptistae, anno Domini 1497.page 194, image: bs0194

CAPVT III. De Valesianis.

1. Valesiani iam Romanis noti et ab Augusto domiti.

2. Valesiae limites, longitudo, vbertas et felicitas.

3. Quibus primo subiecta: Sabaudiae comitibus attributa.

4. Valesianorum episcopi et sedes episcopalis Octodurensis quare antiquata.

5. Quod episcopus simul comes et praefectus Valesiae: Valesiae diuisio in communitates septem.

6. Capitaneus Valesiae.

7. Valesianorum cum Heluetiis foedera: inter foederis articulos de seruanda religione catholica cautum.

8. Seduni Veragris imperant et quomodo ab iis separentur: Veragrorum distributio.

VAlesiani, vti nunc nominamus, antiqui Valensani, aut Valinsani. Regio Valinsa Romanis quoque temporibus: ostendit haec inscriptio ciui facta, per sua merita, quae inter Versutium, et Geneuam legitur:

D. M.

L. AVR. RESPECTO. IVVENI.

ERVDITO. CAVSIDICO.

BIS CIVI. VALINSAE.

ET. EQVESTRI. DEFVNC

TO [transcriber: reg: DEFVNCTO]ANNORVM. XVIII.

L. AVREL. RESPECTVS.

PATER. PONENDVM.

CVRAVIT.

Et liber prouinciarum: Ciuitas, inquit, Valensium, id est Octodurus. Antiqua praeterea concilia, quibus subscripsere episcopi. Ipsi a principio in Sedunos, et Veragros distributi, (nunc Valesianos superiores, et inferiores nominant) quibus proinde suae metropoles: horum quidem Octodurus; illorum Sedunum: et vtrique suus episcopus. Nam mature per quotidianos Alpium transitus Christum agnouere. De bello, quod Sergius Galba cum Veragris et Sedunis gessit, vtque demum regione ab iis expulsus fuerit, disertim, vt omnia, Caesar Iulius [Note: Comment. de Bell. Gall. lib. 3.]. Vicit tamen, et debellauit, qui successit Caesari, Augustus. Vnde in tropaeo inter subactas Alpium gentes referuntur Seduni, Veragrique. Octodorensibus postea ius ciuitatis datum. Testatur Plinius [Note: Lib. 3.], qui eos Alpium incolas adpellat. Credo ab Augusto. Et sane vt patrono hoc monimentum posuere Seduni vicini, septimo ante Christum saluatorem natum anno [Note: A. V. C. 746.].

IMP. CAES. DIVI. IVL. F. AVGVSTO. COS. XI. IMP. XIIII. TRIBVNICIA. POTENT. XVI. PATRI. PATRIAE. PONTIFICI. MAXIMO. CIVITAS. SEDVNORVM. PATRONO.

Valesiae limites constituunt quidem contra septentrionem et Heluetios montes altissimi, qui modo Sanetii, nunc Gemmi mox Grimselii, aliisque nominibus, adpellantur. Aduersus meridiem Salassorum, et Lepontiorum Alpes, ab iisdem gentibus et Italia, Valesianos distinguunt. Ab oriente habent Furcam montem, ex quo, et regionis capite, et summitate, natalem ducit Rhodanus, totamque secat Valesiam, donec ad Tarnadam perueniens, inter claustra montium, qui eam ibidem claudunt, versus occidentem, se in Heluetios Antuates, et Lemannum praecipitat; qui Furca Valesianos a Lepontiis Viberis, duorum Plinius meminit [Note: Eodem lib. 3.], siue Vrsariis separat. Ita vndique altissimis montibus, Alpibusque Valesia in longitudinem circiter passuum millibus 96 ab ortu Rhodani, ad Farnadam inclusa, vini optimi, frumenti, pecoris feracissima, omniumque earum rerum quae vel necessitas, vel luxus expetere possint, et velut naturae quoddam opulens secretum.

Burgundi, vt Heluetiae eam partem,


page 195, image: bs0195

quae vicina, ita Valesiam tenuerunt: postea Franci, et postremo iterum Burgundiae reges. Nam apud Agaunum Veragrorum coronatum Rodolfum I Burgundiae regem, tradidit Rhegino [Note: In chronicis A. D. N. 888.]. Vbi hi quoque defecerunt, et ad Germanorum imperium deuolutum Burgundiae regnum [Note: A. D. N. 1035.], traditione Rodolfi vltimi, Conradus Caesar II Equestres, et Veragros Vmberto Sabaudiae comiti II. Beroldi Saxonis filio pro suis in eum meritis, quod videlicet Romam vsque comitatus esset, sumtusque fecisset magnificos, donauit, cum Sedunensi [reading uncertain: print blotted] episcopo suo parerent, et subiecti essent, nescio cuius munere, nisi Caroli Magni.

Episcoporum antiquissimos reperio a Domasi Pontificis, et Gratiani imperatoris tempestate [Note: A. D. N. 380.]. Concilio Aquileiensi, Siagrio, et Euchario consulibus interfuit Theodorus episcopus Octodorensis. Vandalorum mox strage, per Galliam, et immanitate, martyrio adfectum ab iis Florentinum episcopum Sedunensem, tradidit memoriae Sigebertus [Note: Vterque in Chron.], quem Ado Florentium nominat, aitque cum Hilario martyrio coronatum 5. Kalend. Octobris in Castro Seduno [Note: A. D. N. 411.]. Sub Sigismundo Burgundiae rege Theodorus, aut vt alii scribunt, Theodolus, episcopus Sedunensis ecclesiam S. Mauritii Agauni consecrauit dedicauitque [Note: A. D. N. 505.]. Non multo post [Note: A. D. N. 515.], concilio Epaonensi, in comitatu Burgundiae, (Besme) sub eodem rege, adfuit Constantius, subscripsitque: Constantius Octodorensis, hoc est, Valensium episcopus. Eadem formula vsus Rufus, concilio Aurelianensi V [Note: A. D. N. 552.] sub C. Hildeberto Francorum rege, et regina Huldruta: Rufus Octodorensis, hoc est Valensium episcopus. Anno Guntrami regni 24 Concilio Malisconensi II [Note: A. D. N. 586.] adparuit Eliodorus episcopus Seduncnsis. Tempore C. Lotarii Francorum regis C. Hilperico nati [Note: A. D. N. 618.], viuebat Leudemundus episcopu Sedunensis, de quo Aimo [Note: Lib. 4 c, 6.]. Abbas Vrsbergensis nominat Vilimarium episcopum Sedunensem sub C. Hildeberto II. Francorum rege, et Pipino, Caroli Martelli patre [Note: A. D. N. 711.]. Episcopalis sedes Octoduri multis ante seculis antiquata, cum per nimbi ruinam oppidum prope corruisset, et Sedunensi vnita. Quidam arbitrati sunt, et Sedunos et Veragros vnum tantum episcopum habuisse, qui tamen sedes mutaret, ita quidem, vt si, qui diem obiisset, Seduni egisset, successor Octoduri sedem collocaret, et vice conuersa; donec, vt diximus, per nimbi tempestatem Drausa fluuius, facto impetu, oppidum euerteret, cathedram deinceps Seduni remansisse.

Praeest in vtroque iure, ecclesiastico siue diuino et humano episcopus, cuius proinde titulus Hildcbr andus episcopus Sedunensis, comes, et praefectus Valesiae; regitque totam prouinciam cum concilio ex popularibus Sedunorum confecto. Eorum paroeciae triginta in communitates septem diuisae, Decumas vocant, quod vnaquaeque communitas suas decumas ex ordine particulares debet. Communitas prima Sedunum oppidum maximum et caput Sedunorum, non procul a Rhodani dextra, ad fluvium, qui etiam Sedunus vocatur, et ex monte Rauino in Rhodanum descendit; Seduno deinceps auerso Rhodano ascendendo II Communitas, Sidortium; III Leucum, thermis sua sponte calidis, et salutaribus praenobile ad fluuium Damam, qui ex Gemmio cadit; IV Raronia, baronibus eius nominis celebrata. V. Vispium ad fluuium Visbach; VI Brigium propter Salginam fluuium, qui ex monte Sempronio in Rhodani sinistram labitur, aquis ex ingenio etiam calidis frequentatum. Eiusdem communitatis est et Natricium; VII Gompsa, cuius caput Armum, et in ea Rhodani origo.

Episcopum legunt canonici, et harum septem communitatum legati. Ipse rebus in politicis ex quauis decuma, per vices, sibi vicarium sublegit, capitaneum regionis nominant, cuius magistratus biennalis. Vnicuique vero communitati suum caput, alii maiorem, nonnulli castellanum vocant, qui non solum cum adsessoribus ex eadem Communitate lectis, res ciuiles cognoscit, sed etiam capitales iudicat: Ad episcopum tamen, et capitaneum adpellari potest.

Foedus Valesiani primum cum Bernensibus fecere post mortem Friderici II [Note: A. D. N. 1251.]. Dein vero [Note: A. D. N. 1417.] cum tribus ciuitatibus Lucerna, Vrania, Siluania, in annos certos et


page 196, image: bs0196

postea [Note: A. D. N. 1475.] cum Bernatibus iisdem perpetuum. Demum inter religionis mutationes perpetuum etiam cum tribus supradictis ciuitatibus Lucerna, Vrania, et Siluania, sed quo clauderentur Suitia, Tugium, Friburgum, Salodorum. Eadem ferme foederis formula, quae ceterorum, de mutuo auxilio contra vim quamcunque, de homicidiis, iudiciis, pignoribus, vectigalibus, commerciis, etc. Addictus nouus articulus, quo pro conseruatione religionis Catholicae et Romanae se sanguinem, opes, viresque profusuros vtrinque promittunt, adeoque nullum foedus esse, vel futurum, quod huic de religione articulo damno aut detrimento esse possit. Litterae hac de re factae anno Domini 1578 festo die D. Catharinae, quae postea saepius repetitae, et in eandem formam iuratae.

Sedunenses siue septem communitates Veragris, siue Valesianis inferioribus imperant, et ab iis, ex vna parte Mursa, qui in Rhodani dextram funditur, ab altera, eo rupium angulo, qui sese ex Penninis alpibus in eiusdem Rhodani sinistram ripam porrigit, separantur. Veragrorum 24 paroeciae, quae pariter in communitates sex siue praefecturas, ipsi vexilla nominant, distribuuntur.

Prima est Contegium, vel Condate, haud procul a Rhodani dextra, 8 infra Sedunum passuum millibus; II Ardona siue Ardonium ad fluuium cognominem, qui ex Sanetio monte oritur, ex opposito Sanae fluuii Auenticorum; III Scallonium, vel Sallium; IV Octodurus [Note: Vulgo Martenach.] oppidum maximum Veragrorum tribus circiter passuum millibus a Rhodani sinistra, ad Drausam fluuium, qui praeterfluit, ortum ex Pennino trahens 18 passuum millibus procul ab Seduno. Caesar [Note: Comment, Belli Gall. 3.] vocat Octodurum vicum Veragrorum. Historia S. Mauritii Octodorum tradit ab Agauno distare passuum millibus 12, quod se ita habet. Antoninus constituita summitate Pennini passuum millia 25, et Tarnada, siue S. Mauritio passuum millia 12: supra oppidum fuit arx, et propugnaculum, cognomento Martiniacum vigente et florente Octoduro; vbi aquarum vi defluxit, etiam nomen antiquum pariter aboleuit, restante solo nomine Martenach ab arce. Octoduri sunt plures inscriptiones Romanae, quae alibi passim insertae. V Intramontium; VI Tarnada, Agaunum prius Celtis nominata, am Gand, hoc est, ad rupem, seu saxorum et montium praerupta. Nam et vita D. Mauritii, vt superioribus annis in eius gloriosissimi martyris basilica legebamus, ait, Agaunum corrupte ... [reading uncertain: page damaged] dici, pro, am Gand, quod Gallica lingua, hoc est Celtica ad saxa significat, quod multa eo loco saxa, et rupes altissimae, quae Valesianos ab Heluetiis, tanquam claustro et arce deiungunt. Octoduri quidem primo Thebaeae legionis imperata caedes, sed maior pars Agauni trucidata. S. Sigismundus Burgundiae rex praeclarum ibi monasterium condidit in honorem SS. martyrum [Note: A. D. N. 504.]. Sunt vero Agauni plurima Romana monimenta.

Veragros sibi subiecerunt Seduni bello, quod Carolus Burgundus Heluetiis attulit. Cum Heluetii enim primo Friderici III imperatoris mandato eius ducis terras et prouincias bello inuasissent, Geneuam inter cetera deditione acceperunt, non sine Valesianorum opera, quod partibus fauere diceretur, et auxilium dare. Id aegerrime tulit Ioannes Ludouicus episcopus Genevensis, Philippi Saubaudiae ducis frater: Itaque cum postea Carolus Heluetiam ingressus esset, et pleraque ad eum defecissent, reliqui contra arma pararent, idoneum tempus Geneuensis episcopus, quo etiam priuatas inimicitias vlcisceretur, in Sedunos exercitum duxit [Note: A. D. N. 1525.], obsessoque Seduno, cum iam in eo esset vt potiretur, Friburgensium et Bernensium auxiliis, qui, re inopina, et desperata forte successerant, Valesiani non solum hostem a moenibus repulerunt, sed tota penitus regione profligarunt, Veragros, euersis plurimis arcibus, sacramentum adegerunt, quibus deinceps praefectos mittunt.

CAPVT IV. De Rottuillanis.

1. Rottuillae eiusque regionis nomina: Cimbrorum caput.

2. Rottuillae situs: Nicri origo et cursus: curia Rottuillana: Rottuillae insigne.

3. Rottuillanorum cum Heluetiis foedera, et alii socii.page 197, image: bs0197

ROttuilla, (Glareanus [Note: In paneg yr. Heluet.] Erythropolin interpretatus est,) imperialis vrbs est, multa, tota Germania, propter curiam in ea imperii, auctoritate. Vnde Valafridus [Note: Lib. 2 c. 8.]: Rottuilla, inquit, in pago Perachtoltespara [Note: Berchtoldesbaar.] regia possessio est. Nunc comitatum Baar nominant. Baarenses videtur vocasse Ptolemaeus [Note: Tabula 4.], Vargiones: Eam reg ionem postea Cimbri tenuere, Heluetiis annuentibus, et Cimbrorum Rottuilla, credo, caput.

Sita ad Nicri fluuii sinistram, ipse ex Harcinia ortum ducit octo passuum millibus a fontibus Danubii, et totidem supra Rottuillam, quam perstringit; et inde per Virtembergensem agrum, et Palatinum in Rheni dextram descendit. Nicri meminerunt Flauius Vopiscus [Note: In Probo.], Panegyris ad Constantinum, M. Ausonius, Ammianus saepius [Note: Lib. 27.]. Cunradus III imperator curiam eam statuisse [Note: A. D. N. 1146.], et in perpetuum confirmasse dicitur, Anselmo Valerio teste. In ea adpellationes audiuntnr, decreta contra imperii rebelles, contra sacrilegos, publicantur, leges feruntur, etc. Vbi inde pro insigni imperialis Aquila simplex.

Primo [Note: A. D. N. 1463.] foedus temporale Rottuillani cum octo ciuitatibus Tiguro, Berna, Lucerna, Vrania, Suitia, Siluania, Tugio, Clarona: postea perpetuum cum omnibus percusserunt. Litterae ea de re factae Tiguri 6 April. A. D. N. 1519, eorumque forti et fideli opera semper Heluetii vsi sunt: Numerantur etiam inter socios Bienna et Mulhusium. Sed hactenus de sociis, nunc de foederatis videamus.page 198, image: bs0198

FRANCISCI GVILLIMANNI DE REBVS HELVETIORVM LIBER V. DE FOEDERIBVS, ET FOEDERATIS HELVETIORVM.

1. De tribus foederum generibus.

2. In specie de Heluetiorum foederatis.

FOederum, vt alibi ostendimus [Note: Lib. 1 c. 8 n. 2.], ferme tria genera, quibus reges, principes, ciuitates inter se amicitias paciscuntur. Vnum, cum bello victis dicuntur leges: Vbi enim omnia ei, qui armis plus potest, dedita sunt, quae ex iis habere victos, quibus multari eos velit, ipsius ius atque arbitrium est. Alterum cum pares bello, aequo foedere in pacem et amicitiam conueniunt: Tunc repetuntur, reddunturque per conventionem res, et si quarum turbata possessio est, eae aut ex formula iuris antiqui, aut ex vtriusque partis commodo componuntur. Tertium genus est, cum qui hostes nunquam fuerunt, ad amicitiam sociali foedere inter se iungendam coeunt.

Heluetiorum societates, et foedera omnia pleraque ex horum trium generum vno: sed inter ea facile princeps, quod cum Sigismundo Auriaco ferierunt, vtpote perpetuum, et iuris hereditarii, de quo proinde primum, eius caussis et conditionibus, tum de ceteris peragemus.

CAPVT I. De foedere Austriaco et hereditario.

1. Foederis hereditarii principia, caussae.

2. Sigismundus Sequanos, Brisiacos, Rheni oppida pignori Carolo Burgundiae duci tradit et quare.

3. Ludouici Galliae regis solicitatio pro foedere inte Austriacum et Heluetios et quas ob caussas.

4. Idem primus regum Galliae Heluetiis pensiones promisit deditque.

5. Foederis hereditarii capita.

6. Caroli Burgundiae ducis potentia omnibus fomidabilis.

7. Foederis hereditarii confirmatio.

8. Maximilianus imperator suo et nepotis Caroli Hispaniae principis nomine foedus hercditarium renouauit.

SIgismundum Friderici filium Austriae ducem, anathemate percusserat Pius II pontifex maximus Heluetiisque sub eadem poena, vt bello persequerentur, mandauerat, feceruntque [Note: A. D. N. 1460.], et Turgouiae comitatum nobilissimum, quando in Helvetiae finibus alia non habebat, primo occuparunt. Accesserunt aliae caussae: Nobilitatis aduersus Mulhusianos, et Schaffhusianos insolentiae, et iniuriae. Ipsi cum nonnullis ex Heluetiorum ciuitatibus foedere et amicitia iuncti. Vnde victricia arma per totam Alsatiam circumtulerunt, principemque obsesso Valdshuto oppido, ad eas, quas vellent pacis conditiones adegerunt. Quare multo iam commotior, instigante maxime nobilitate, quae omnia mallebat, quam se inultam, quia impar esse videretur.

Comitatum Ferretensem, et Rheni oppida, et quaecunque in Heluetiorum fininibus tenebat, Carolo Burgundiae duci, cuius opes, bellique fama ante omnes principes, ea tempestate florebat, pignori tradidit,


page 199, image: bs0199

pro certa auri summa, ratus pro Burgundi insita superbia, et dominandi cupidine, crudelitateque, ex Leodiensium excidio, toto orbe vulgata, facile, vt inter vicinos, et sui iuris tenaces, rixas fore, et inde bella. Nec animi falsus est. Cum enim Carolus Petrum ab Hagenbach equitem, praefectum earum regionum, et oppidorum constituisset, ea est, non iam solum contra Heluetios, sed in omnes subditos sibi tyrannide, et crudelitate vsus, vt Sigismundum optimum principem, et qui pater pauperum, viduarum, et pupillorum vulgo alias nominaretur, denique precibus, et lacrymis, sese tam iniquo imperio reuindicaret [Note: A. D. N. 1469.], compulerint. Sed cum redemtionis precium, ex pactis conuentis Basileae deposuisset pignore abscedere tamen Burgundus negauit, bellumque vltro minatus est. Et ad illam longe etiam Austriacus inferior.

Vnde solicitatu maxime Ludouici XI. Galliae regis, qui Burgundum magnopere exhorrescebat, adeoque in quoscunque, et quacunque de caussa, dum in aliquos, eius arma a suis ceruicibus repelleret, nihil pensi habebat, de pace firma, et foedere inter Sigismundum et Heluetios agi coeptum est. Non quod sic quoque resistere posse arbitraretur, sed quod Carolum ad imperium Germanicum aspirare, nonnullos ex Italia principes ad id fauere et auxilia ostentare, rex callidus non ignorabat. Ipsum interea aut Germanorum opibus subactum, detritumque iri, aut si vincat, tamen alio arma conuersurum, nam et Statum Mediolanensem iam ante animo conceperat, et denique forte, aut fato periturum, interea procul a se et regni sui finibus futurum.

Sed vt facilius Heluetios rex adduceret, qui non minus Burgundum pertimescebant, Austriaci vero amicitiam, et societatem, vt semper suspectam suam, ob memoriam acceptae apud Basileam cladis, et iniuriae, vt parum fidam, repudiaturi videbantur, non solum auxilia privatim, publiceque se suppeditaturum, sed pensiones exinde annuas daturum promisit [Note: A. D. N. 1444.]. Agitatum primo Basiliae negotium, tum Constantiae Iodoco Sillinio praeposito Beronensi, qui inde laboris, et mercedis loco administrationem episcopatus Gratianopolitani a rege accepit, et Ioanne comite ab Herbenstein regiis consiliariis, et legatis praesentibus, diu, et varie: donec tandem controuersiam omnem sibi in manum dari, committique instanrissime rex flagitaret, impetraretque.

Ex eius arbitrio foedus in hanc formam conceptum: Pax, et amicitia aeterna esset: commeatus, et mercimonia tuta, et libera: controuersias iure, et iudicio disceptarent: Heluetii Sigismundo militem, siex dignitate, et per antiqua foedera possent, darent, eodem quo inter se vtantur stipendio: idem Sigismundus Heluetiis praestaret. Multa praeterea de restituendis scripturis, instrumentis, protocollis, etc. quae ad domum Austriacam pertinere possent: de agrorum, vrbium, castellorum, vicorum, vti tenerent, vsu, et possessione, de subditis in tutelam, amicitiam, foedus non accipiendis: de hostibus neque hospitio, commeatu, non qua alia re iuuandis: de portoriis, vectigalibus, feudis, abolitione et exstirpatione omnium praeteritarum inimicitiarum, bellorum, iniuriarum, etc. quae inter eos aut maiores esse potuerunt, absque dolo malo, et omni exceptione, hisce foederis, et amicitiae litteris, quae sigillo regio confectae, et ciuitatum Tiguri, Bernae, Lucernae, Vraniae, Suitiae, Siluaniae, Tugii, et Claronae signis firmatae. Salae, II Iunii, A. D. N. 1474. Ista fuit regis Ludovici arbitratio, haec prima foederis hereditarii formula.

Cum vero bis victo, profligatoque Gransonii, Muratique Heluetiorum opibus, et virtute Carolo, demumque tertio praelio, apud Nancium Lotharingiae interfecto [Note: A. D. N. 1378.], non solum obligatas regiones, oppida, castra, nullo omnino sui dispendio, sed etiam pignoris pecunias recepisset Sigismundus, iam in admirationem, amoremque gentis raptus, cum qui omnes imperii Germanici vires ante contemserat, Galliae regem quasi ex arbitrio tenebat, omnes Europae principes suspensos habebat, Heluetiorum singulari fortitudine, et gloria victum, euersumque consideraret, se, suasque pariter opes in solido, eadem opera, collocatas, quod ante Ludouici regis suasu, sponte sua demum confirmare, arctiorique foedere Heluetios sibi adiungere constituit.page 200, image: bs0200

Itaque conuentu Tiguri habito Sigismundus, ciuitatesque Tigurum, Berna, Lucerna, Vrania, et Salodorum, cum auctoritate, reliquae vt si vellent, pariter tenerentur, non solum perpetuum foedus ante factum rursus iurarunt, sed mutui auxilii ita leges sanxerunt, vt exceptionem, nisi quantum antiquiora foedera monent, nullum omnino admittant, adeoque quocunque se deinceps partes foedere, aut societate noua obligent, hoc excipiant, et absque eius fraude sint oporteat, decreuerunt. Litterae super hacre datae Friburgi mense Octobri, die Lunae ante festum S. Galli, A. D. N. 1477. Nec multo post [Note: A. D. N. 1490.] paternam hereditatem, cum liberis careret, tradidit Maximiliano imperatori Sigismundus.

Is cum bellis contra Gallos Mediolanensibus teneretur, magnamque in Heluetio milite, quem tot ante praeliis expertus erat, spem haberet, nihil prius habuit, quam vt hanc confoederationem hereditariam renouaret, sed cui adiungeretur Carolus nepos, Hispaniae princeps, qui postea magna gloria et Christianitatis bono imperavit, quatenus auita hereditate Burgundiae comitatum, Heluetiae coniunctum possidebat. Et ferme eaedem foederis, et perpetuae amicitiae leges, et conditiones, nisi quod probra, contumeliae, conuicia, ex quibus iam olim ad verbera, et arma ventum erat, curatius prohiberentur, hocque foedere ciuitates omnes tredecim itemque oppidum, et monasterium S. Galli includuntur: pensiones praeterea annuae, nomine comitatus Burgundiae, in singulas civitates adsignantur. Actum Badae 7 Febr. A. D. N. 1511.

CAPVT II. De foedere Mediolanensi.

1. Galeatii Sfortiae foedus cum Heluetiis.

2. Eius foederis capita.

3. Carolus V imperator renouauit.

4. Item Philippus II Hispaniam rex.

POst duces Austriacos, et comites Burgundiae, primum inter Heluetiorum foederatos Iocum tenent duces Mediolanenses, imo cum his quam cum illis foedus antiquius, et nescio an primi Mediolanenses, cum quibus, vt externis, amicitia. Nec sic quoque facile explicauerim, quis ducum ab initio cum Heluetiis foedus et societatem inierit. Galeatius vero Maria Sfortia, dux eius familiae Mediolani II, cum non multo ante, 8 scilicet Martii, Franciscus parens, qui eum nobilem statum per virtutem et fortitudinem acquisierat, vita egressus esset [Note: A. D. N. 1350.], inde ipse opes suas vndiquaque firmare vellet, eodem anno 15 Augusti Lucernae foedus cum octo ciuit atibus Tiguro, Berna, Lucerna, Vrania, Suitia, Siluania, Tugio, Clarona fecit [Note: A. D. N. 1416.], siue potius antiquas pacis et amicitiae leges, quae vulgo Capitula Mediolanensia, restituit, adprobante et subscribente Bianca Maria, ex illustri Vicecomitum familia matre, et Francisci vidua.

Prima eius societatis et foederis ad Vranios attingunt et Lepontinam vallem, cuius liberam possessionem eis tradit, iureque suo cedit. Quae archiepiscopi Mediolanensis esse videbantur, ad arbitros remittit. Ciuitatum antiquum priuilegium de vectigalibus, aut portoriis confirmat. Adduntur de controuersiis inter ducem, Heluetiosque, item priuatis disceptandis: de nominibus exigendis, liberoque mercatu, emtione, venditione, amicitia, societate, hostibus, commeatu, hospitio, aliaue ope prohibendis. Haec postea decreta, vt pluriens mutauit hic ducatus domino, ita aliquotiens renouata.

Demum cum Carolus V armis imperio reuindicasset, Gallosque Italia expulisset per Ferrandum Gontzagam eius status gubernatorem, confirmauit, iisdem prope conditionibus, nisi quod frumenti salisque mercimonia paullo explicatius traduntur, quique hoc frui possint priuilegio determinatur: Adiungitur et de transfugis redhibendis, itemque de reditibus, censibus, possessionibus, bonis mobilibus et immobilibus, et quo ea sint vtrinque iure: Heluetiorum in agro Mediolanensi, et Mediolanensium in Heluetia ditione, tempus quoque huius foederis et societatis finitur. Omnes vero ciuitates tredecim eo comprehensae,


page 201, image: bs0201

cuius rei litteras, illae quidem Badae 7 Maii; imperator vero Carolus 28 Iulii Brissinoni. Ferrandus demum Gonzaga 2 Augusti Mediolani, A. D. N. 1552.

Superioribus annis, cum per Europaea discidia, ita rerum et orbis status mouisset, vt probis omnibus, fidei, et antiquae pietati exitum, et ruinam cuncta prope minarentur, Philippus II Hispaniarum rex catholicus, etc. Mediolani dux, ad maiorem SS. Trinit. gloriam, et laudem ecclesiae catholicae, et Romanae incrementum, et protectionem, et vtriusque partis bonum, et conseruationem, foedus cum sex ciuitatibus catholicis Lucerna, Vrania, Suitia, Silvania, Tugio, Friburgo fecit, sanxitque, in quo pleraque antiqua, sed omnia praeterea pro defensione Catholicae, et Romanae religionis auxilia, opes, vires promittuntur, etc. Litterae ea de re datae et stabilitae Lucernae 12 Maii, A. D. N. 1587; solenniter vero iuratae et confirmatae Mediolani in cathedr ali ecclesia 16 Maii A. D. N. 1588. In eandem societatem venere, superiori anno [Note: A. D. N. 1597.] Abbatiscellanorum Catholici.

CAPVT III. De pace perpetua et foederibus Gallicis.

1. Quando primum Galli Heluetiis noti aut Heluetii in Gallia visi.

2. Foedus primum Ludouici regis cum Heluetiis, et alia regum Galliae foedera.

3. Pax perpetua et foedus inter Galliae reges et Helvetios: pacis capita.

4. Foederis leges.

GAllorum cum Heluetiis prima amicitia et foedus vt alia rerum, ex iniuria et bello est, seroque Galli, tanquam nulla in parte Heluetiam attingentes, sed ab eius finibus remotiores, Heluetiis noti, nec ante illud praelium, quod Ludouicus Delphinus prope Basileam cum iis pugnauit [Note: A. D. N. 1444.]. Heluetii pariter Gallis tum quidem per virtutem cogniti: sed in Galliam primum duxit Comes Campobachius, sub Ioanne duce Calabriae vnico Renati Siciliae regis filio, bello quod proceres regni habuere cum eodem Ludouico XI. tum rege, pro bono publico, ductore, et concitore Carolo comite Carolensium, Philippi Burgundiae ducis filio [Note: A. D. N. 1465. Commineus in Ludouico c. n.]. Inde Heluetiorum in eo regno, fama, gestorumque, et fortitudinis gloria. Sed cum illi postea Carolo Burgundiae duci idem Ludouicus, omnia sinistra machinaretur, vnicumque in terris praecipue timeret, nec palam, propter foedus quod intercedebat, auderet, in Heluetios impulit: cum rursum per legatos, promissa, numos contra eum, gentem illam animasset, foedusque inter ipsos, et Austriacum, vt supra vidimus, conciliasset [Note: A. D. N. 1467.].

Victo demum apud Moratum Burgundo ingenti praelio, foedus rex in annos decem cum Heluetiis fecit, et pensiones annuas, primus Galliae regum, dedit, eiusque amicitia comiter Heluetii vsi sunt. Paternam amicitiam, et necessitudinem renouavit Carolus VIII [Note: A. D. N. 1483.], et post eum Ludouicus XII [Note: A. D. N. 1499.], sed quam denique renunciaret [Note: A. D. N. 1509.], magno sui, regnique detrimento, quam proinde postea, plurimis opibus redemtam frustra voluit. Cum enim sese cum Iulio II pontifice maximo foedere iunxissent Heluetii, Gallos non Mediolano solum, sed tota adeo Italia expulerunt, profligaruntque [Note: A. D. N. 1510.], et Maximilianum Sfortiam tandem patriis opibus, et Ducatui restituerunt [Note: A. D. N. 1502.]. Secuta deinde pugna Marigniana [Note: A. D. N. 1515.], in qua, primo praelio, contra Franciscum regem Heluetii victores; secundo non tam victi, quam destituti, qui latera tegeret, equitatu, nusquam interruptis ordinibus, tormentis etiam bellicis conservatis, loco cessere, frustraque exspectato Caesaris Maximiliani promisso auxilio, et summi pontificis, denique domos quisque abiere, quo pacto rursum Mediolanum, et cetera Insubriae in Gallorum potestatem venerunt. At vero Franciscus eo modo victor, susceptique belli ex animi sententia compos, omnia tamen parum tuta, et duratura existimabat, si Helueties hostes haberet: Quantum enim soli possent, ingenti


page 202, image: bs0202

suorum strage bis expertus erat. Quod si opes iunxissent, aut cum Caesarianis, aut pontificiis, quo in periculo futurus esset prudentissimus princeps non ignorabat.

Nec ea de caussa cessauit, donec pacem quidem perpetuam cum Heluetiorum gente, et ebrum sociis, abbate S. Galli, Rhaetis, Valesianis, etc. pacisceretur [Note: A. D. N. 1516.]; foedus vero in certum tempus percuteret. Pacis aeternae legum prima omnia discidia, contentiones, bella, inimicitias exterminat, et restinguit cetera controuersa ex aequo et iure dirimit, ex legum formula, quae inter Ludouicum XII et Heluetios latae, et confirmatae. Multa in iis de captiuis absque lytro dimittendis, de querelis priuatis, mercatorum Lugduni, et Mediolani priuilegiis; de debitis, et aere alieno, de contumeliis vtrinque euitandis, hostibus, commeatu, hospitio, auxilio non adiuuandis; de vectigalibus, pensionibus, exceptionibus, aliis, quae memorare longum. Acta haec Friburgi, vigilia S. Andreae apostoli, A. D. N. 1516.

Foedere, de mutuo vtrinque auxilio, siue hostes premant, siue premere libeat, constituitur: de militum numero, stipendio, etc. pluribus aliis, quae foederibus vsitata, vti de pensionibus tempore foederis, etc. Litterae Lucernae factae, A. D. N. 1521. Foedus hoc paternum renouauit Henricus II [Note: A. D. N. 1549.], ceterique reges, Carolus IX [Note: A, D. N. 1565.] et Henricus III [Note: A. D. N. 1582.], paucis adiunctis, pro tempore, aut immutatis, quibus omnibus iam quidem finitis, nullo foedere, aut societate Heluetii Gallis coniuncti perpetuam inter se pacem agitant.

CAPVT IV. De foedere Sabaudico.

1. Comitis cum Bernensibus et Friburgensibus perpetuum foedus et eius leges.

2. Foedus Caroli III.

3. Emanuelis Philiberti et Caroli Emanuells.

4. Heluetiorum varia cum variis foedera.

SAbaudiae ducum prisca cum Heluetiorum aliquot civitatibus amicitia, sed praecipue Friburgensibus, et Bernensibus. Aeduardus, credo, fuit primus Sabaudiae tunc quidem comes, qui cum Bernenses sibi subditos libertati restituisset, foederatos habere maluit [Note: A. D. N. 1530.]. Eadem foedera saepius postea repetita. Philibertus demum cognomento per elegantiam et decorem corporis Formosus, cum iisdem duabus ciuitatibus foedus perpetuum fecit, multis conditionibus, quae praecipue de mutuo auxilio, tribus in episcopatibus propriis vtrinque sumtibus, Lausanensi, Geneuensi, Sedunensi, de mercimoniis, vectigalibus, subditis, controuersiis publicis, priuatis, adeoque omnia, quaecunque futura post istuc foedera, sine huius fraude, et per eius exceptionem fore, cuncta disertim, et luculente. Acta in vrbe Bernensi, die 26 Martii A. D. N. 1498.

Foedus Carolus III, Philiberti frater, renouauit, paucis clarius explicatis, quae de auxiliis: Nempe duas quidem ciuitates, suo stipendio militaturas duci intra trium episcopatuum dictorum fines, extra vero eos ducis sumtu, sed in quoscunque, dummodo per foedera possint. Bernae 19 Martii, A. D. N. 1509. Sed postea cum omnibus ciuitatibus societatem et foedus in annos 25 idem Carolus iniit Badae mense Nouembri A. D. N. 1512. Multis deinceps rerum et annorum conuersionibus, patriis restitutus hereditatibus Emmanuel Philibertus, nouo foedere se deuinxit cum sex ciuitatibus Lucerna, Vrania, Suitia, Siluania, Tugio, Friburgo, duraturo dum ipsi vita et filio Carolo Emmanueli suppeteret, et deinceps quadriennium. Actum 8 Mai. A. D. N. 1577. Sollenniter dein Taurini iuratum 18 Septembris A. D. N. 1578. Patriam amicitiam, et societatem, cum, superiori anno diem supremum 30 Augusti Philibertus obiisset, Carolus filius confirmauit, Badae 15 Febr. A. D. N. 1581.

Multa fuerunt Heluetiorum varias ob


page 203, image: bs0203

caussas alia, praeter quae memorauimus, et nunc quoque durant, cum Romanis pontificibus, imperatoribus, regibus, Angliae, Hungariae, ducibus Virtenbergae, Florentiae, Burgundiae, episcopis, et ciuitatibus Constantiae, Argentinae, Basileae aliis, foedera, et societates (foedus cum episcopo Basiliensi, et septem Catholicis ciuitatibus etiamnum in vigore est); sed de quibus agere animus non est, nec ad meum iam institutum arbitror. Liber mihi sub manu crescit, de virtute antiqua, et moribus, dictis, factisque Heluetiorum memorabilibus, in quo inter alia foedera pleraque explicantur, disputantur, componuntur, si tamen vnquam his rerum, et omnium bonarum disciplinarum corruptionibus, manu mittatur. Sed hactenus quidem antiquitates Heluetiorum investigasse, tradidisse, finisse iuuat.

FINIS.

[Gap desc: indizes]