19 January 2004 Ruediger Niehl
typed text (the summaria only) - structural tagging complete - no semantic tagging - orthographical standardization performed - no spell-check
10 May 2006 Katharina Meiszus
MORPHEUS spell-check performed


image: s0001


image: s0924

RELECTIONIS POLITICAE LIBRORUM ET Capitum Index. LIBER PRIMUS. DE CIVITATE ET FAMILIA. PROOEMIUM SEU RATIO ORDINIS, quod et quare in Politicis a civitate et familia auspicandum sit.

CAPUT. I. DE FAMILIIS IN genere.

SUMMARIA.

1. Hominem natura esse animal sociale.

2. Primam hominum societatem non ex necessitate coactam esse, sed a natura induci.

3. Utrum tota Politia sit ex accidenti.

4. Qua Methodo et ordine societates e natura prodeant.

5. Quid significet familia.

6. quid sit familia vel domus.

7. Quot sint partes familiae.

8. Utrum liberi contineantur in familiis, ut partes.

9. Quot personae requirantur ad familiam.

10. De communione rerum, uxorum et liberorum in Rep. Platonis.

11. Quantum repugnet communio Platonica Iuri naturae.

12. Quantum repugnet Platonica communio essentiae et commodis civitatis.

CAPUT II. De Societate viri et uxoris, quae matrimonium vocatur.

CAPUT III. De Domino et Servis.

SUMMARIA.

1. Quid per Dominum et Servos hoc loco accipiatur.

2. Quid sit libertas, et quae huic opponitur, servitus,

3. Utrum quaedam servitus oriatur ex lege naturae, et inveniantur natura [Orig: naturâ] servi.

4. De servis ex iure divino.

5. De servitute, quae nascitur ex iure gentium.

6. De modis constituendi servitutes ex iure civili.

7. Utrum servitutes pugnent cum aequitate et utilitate publica.

8. De potestate herili, seu Dominica [Orig: Dominicâ] in servos.

9. De ascriptis glebae, luminibus propriis, seu manibus mortuis.

CAPUT IV. De Patre et Liberis.

SUMMARIA.

1. Liberos esse in potestate Parentum, et quo iure.

2. Utrum potestas patria extendatur ad vitam et libertatem liberorum.

3. Quibus in rebus consistat patria potestas.

4. Ad quid parentes obligentur liberis.

5. Ad quid liberi obligentur parentibus.

6. De crimine et poena parricidii.

7. Utrum potestas et ius publicum exstinguat ius et potestatem patriam domesticam.

CAPUT V. De Civitate et Civibus.

SUMMARIA.

1. De Pagis.

2. Quid intersit inter urbem et civitatem.

3. Quid differat civitas a Republ.

4. Quatenus acta Reip. obligent civitatem.

5. Quid sit civitas, quid civis.

6. Utrum civitas certo civium numero definienda.


image: s0925

7. Utrum aliquis duarum civitatum simul civis esse possit.

8. An qui invita Republ. abest civis, iure Maiestatis revocari queat.

9. De differentiis Civium.

10. De modis obtinendi civitatem.

RELECTIONIS POLITICAE LIBER SECUNDUS. DE REBUS PUBLICIS IN GENERE ET SPECIE. Prooemium, in quo redditur ratio ordinis.

SUMMARIA.

1. Quod omnis ordinis Regula desumatur a nostra cognitione.

2. De numero ordinum.

3. Quo practicis disciplinis non competat alius ordo, quam Analyticus.

4. Quod Politicae dandum sit initium a Republ.

CAPUT PRIMUM. De Republica in Genere.

SUMMARIA.

1. Quid sit Res publica.

2. Res publ. naturam abstrahi a bonitate et malitia.

3. De fine Reip. et qua ex virtute aestimanda sit ea, quam Rectam vocavit Aristoteles.

4. Unde petenda sit distinctio Rerum publ.

5. De divisione et speciebus Rerum publ.

CAPUT II. De Monarchia in Genere.

SUMMARIA.

1. Utrum Monarchia sit prima Rerum publ. et secundum naturam.

2. Monarchiae rationem non aliter constare, quam si uni reddatur.

3. Quid sit Monarchia.

4. Utrum satius sit ex stirpe per successionem accersere Principem, quam per vota electorum.

5. Utrum Electio successione temperari possit vel debeat.

6. Utrum omnia legitima Imperia originem traxerint ab Electione.

7. An regnum inter filios Regis dividi debeat.

8. De iure primogenii, seu primogeniturae privilegio.

9. Qua ratione primogenitus teneatur prospicere fratribus.

10. De contentione inter patrum et nepotem.

11. Inter natum ante et post adeptam dignitatem.

12. De successione et exclusione feminarum.

13. De successione filiorum illegitimorum.

14. De successione Legitimatorum.

15. De speciebus Monarchiae.

CAPUT III. De Regno, Dominatu, et Tyrannide.

SUMMARIA.

1. Quid sit Rex vel Regnum.

2. Utrum amor subditorum sit De essentia Regis.

3. De officio et virtutibus Regis.

4. De Dominatu unde dicatur et quid sit.

5. Exempla quaedam dominatus proponuntur.

6. De Tyrannide, quid fit, et in quo consistat.

7. De differentiis Tyrannidis et de Tyranno in titulo.

8. Notae quaedam seu propria et institura Tyrannorum, nec non de Tyranno in exercitio.

9. De miseria Tyrannorum.

CAPUT IV. De aristocratia et Oligarchia.

SUMMARIA.

1. Quo in loco agat Aristoteles de Aristocratia. Et ratio ordinis.

2. Quid sit Oligarchia in genere.

3. De differentiis Oligarchiae, seu de Oligarchia et Aristocratia in specie.

4. De statu Rei publicae Venetorum,

5. De statu Rei publ. Iudaicae a Mose institutae et retentae usque ad novi Regis Electionem.

CAPUT V. De Democratia et Republica in specie.

SUMMARIA.

1. Quid sit Democratia.


image: s0926

2. Quid sit Res publ. in specie.

3. De differentiis Democratiae.

4. Notae seu instituta et propria quaedam Democratiae.

CAPUT VI. De Mixta Republica.

SUMMARIA.

1. An dari possit mixta Resp. et in quo vera mixtio consistat.

2. De statu Rei publ. Laconicae.

3. De statu Rei publ. Romanae, usque ad imperium Iulii Caesaris.

4. De statu Imperii Romani ab Augusto usque ad imperium Caroli M.

5. De statu imperii Germanici hodierno.

6. De statu regni Gallici hodierno.

7. De statu Rei publ. Polonicae.

CAPUT VII. De optima Republica.

SUMMARIA.

1. Discrimen inter Rem publ. bonam absolute, et bonam ex hypothesi.

2. Ex comparatione Rerum publ. inter se palma defertur Monarchiae Regiae.