30.03.2007 Reinhard Gruhl
typed text - structural tagging completed - no semantic tagging - no orthographical standardization
NB: Greek words may not display properly on your browser (Sgreek Greek font installation required; see http://www.silvermnt.com/fonts.htm).


image: s105

INDEX SVPER TRES LIBROS DE REGNI REGISQVE INSTITVTIONE LOCVPLES.

A.

ACademiarum et studiorum publicorum formatio. 36

Adulatio quomodo euitari possit. 33

Adulationis vituperatio. 4

Adulatione et seruitio multi principum gratiam acquirunt. 4

Adulatores a bona rep. debent esse alieni. 59

Adulatores aut esse occultos aut apertos. 68

Aequitas regis quae esse debeat. 48

Aequitas regis quid sit. 48

Affabilitas regis. 80

Affabilitas in quibus rebus necessaria. 81

Alexander liberalissimus fuit habitus. 60

Alexandri de diuinitate inepta opinio. 33

Amici veri a falsis quomodo dignoscendi. 66

Amici regis vitiosi qui sint. 67

Amicitia in rege qualis et erga quos esse debeat. 66

Animus quasi ductor et princeps hominis. 6

Animi perturbationum vsus. 23

Annibalis aduersus Romanos diuturnum bellum. 42

Annonae caritati quomodo prouideri queat. 63

Antiochus magnus ebrietati deditus. 77

Antiquorum in instituendis pueris mos probatissimus. 35

Apparatus ad ciuitatis munitionem necessarii. 42

Aristippus Philosophus. 80

Armenta et pecudes suis ducibus non carent. 6

Artes in quibus reges exercendi quae sint. 29

Artes quales esse debeant quae regibus a pueris tradantur. 15

Athanaricus Gothorum Rex. 82

Athenis olim multae turbae etiam leui de causa ortae. 94

Athenienses a Philippo Macedonum rege victi. 93

a)sumne/twn <BetaCode: a)sumne/twn> a Graecis quid dicatur. 85

Attali Regis haeres populus Romanus. 45

Autoritas belligerandi penes quos sit. 71

B.

BAbylonicum primum imperium. 9

Bellum Punicum. 44

Bello qui praestent. 40

Bellica prudentia ad reip. conseruationem. 39

Bellicis necessitatibus quomodo prouideri debeat. 40

Beneficia in quos conferenda. 58

C.

CAlpe portus. 41

Caroli V. in Gandauensium tumultum animaduersio. 39

Castellanus Aragonensium rex. 46

Cathechista olim in ecclesia qui fuerit. 35

Christianus princeps bellum gerere iuste potest. 71

Ciuitates quomodo olim instructae fuerint. 43

Ciuium ordo atque classes. 42


image: s106

Ciuium gradus quot sint. 8

Ciuium boni regni institutio. 34

Ciuium voluntatem quomodo princeps sibi conciliare possit. 41

Consilium regis quodnam esse debeat et quantopere diligendum. 38

Constantia in negotiis optima. 70

Constantia dictorum et factorum, virtus dicitur. 55

Constantini magni factum. 46

Corporis exercendi variae formae. 18

Cupiditatum continentia in rege praelucere debet. 75

Cyaraxis filiae Cyro iunctae. 45

Cyrus Persarum Rex. 40

D.

DAuid Hebraeorum rex musica studiosissimus. 20

Demetrius Rex. 69

Democratia ab Aristocratia quomodo differat. 43

Democratia et Oligarchia quomodo differant. 86

Democratiae Atheniensium Reip. forma. 91

totaque fuit Tyrannica. 92

Deorum tria genera a Scaeuola pontifice constituta. 54

Dignitates nec vendi nec elocari debere. 51

Dionysius Siciliae Tyrannus. 30

Dona regis quae esse debeant. 61

E.

ECclesiae veteris puritas ac candor. 35

Educatio regis in infantia q [Abbr.: quae] esse debeat. 13

Electio magistratuum. 31

Ephori in Laconum Rep. 55

Epicurei homines ex atomis fuisse conflatos existimarunt. 9

Epicureorum de origine rerum omnium opinio. 9

Equitatio quomodo instituenda. 17

F.

Foedus frangere non esse boni principis. 58

Forma cuiusque rei materiae praeficitur. 6

Fortitudo regis a Cicerone quomodo definiatur. 69

G.

GAlieni Caesaris notabile exemplum. 56

Graeciae ciuitates quid olim euerterit. 57

Gratitudinis ratio in quo sit posita. 58

Grues sagacissimae aues. 6

Gulae prauitas quanta, et quam necessaria regi frugalitas. 77

H.

HAbitatio regis in quo loco esse debeat. 81

Hebraeorum bella aduersus finitimas gentes. 46

Heliogabali Imperatoris intemperantia. 78

Hercules Alexandri Macedonis filius. 60

Hispania Maurorum imperio subiecta. 42

Historiae felicitas quae sit. 2

Homines otiosi in Rep. non ferendi. 65

Homines Saturni temporibus libere vagabantur. 9

Homines congregatione carere non possunt. 7

Hominibus a natura semina iustitiae quaedam esse insita. 49

Hostis regionem si inuadat quid faciendum. 90

Humanitas quantum deceat regem. 78

I.

IMperium atque potentia regis quomodo iuste propagari possit. 46

Iustitia regia quae sit. 47

Iustitia distributiua quo pacto ad regem pertineat. 50

Iustitia commutatiua quae dicatur. 57

L.

LAbor ac difficultas regnandi. 89

Lacedaemoniorum mos in exercenda musica. 19

Leges Tribunitiae et Agrariae quomodo inductae. 95

Leges principe ac magistratu superiores habentur. 48

Leges sumptuariae quae sint. 82

Leges a rege quoque esse obseruandas. 47


image: s107

Leges sumptuariae quatenus vitandae. 83

Legum conseruatio quatenus ad regem pertineat. 53

Liberalitas erga bonos exercenda. 59

Liberalitas Regis qualis esse debeat. 60

Libido quam turpis sit in rege. 78

Luctatio eiusque forma. 16

Ludicris rebus et inutilib. reges non studeant. 75

Luxus in victu et vestitu principi euitandus. 81

Lycurgus Rex Ephoros munerum omnium sibi collegas adiunxit. 96

M.

MAgistratus non debere esse perpetuos. 51

Magistratus qui indigenis qui vero aliegenis comparentur. 52

Monarchia in omnibus primas obtinet. 94

et quare. 95

Monarchiae cum aliis reip. formis comparatio. 91

Monarchiam regno praestare. 93

Motio corporis quieta esse debet. 22

Motus puerilem aetatem qui deceat. 15

Motuum corporeorum formae. 16

Mundum ab aeterno fuisse aliqui putarunt. 9

Musica eiusque vsus. 19

Musica vis quanta sit. 20

Musicae concentum quinam.

N.

NAtiones cunctae ab initio statim principem vel rectorem habuere. 7

Nutricum regiarum officium quod sit. 14

O.

OLigarchia quae habeat commoda. 92

Opes in quos vsus a Rege sint conuertendae. 76

Oppida regni q [Abbr.: quam] munienda et quomodo. 41

Ordo instituendi regis et regni qualis esse debeat. 13

Ordo omni multitudini necessarius. 8

Ornatus quinam regem deceat. 81

P.

PArasitos alere ac fouere magnae leuitatis est. 68

Persarum reges semper arrogantes fuisse. 80

Platonis de Magistratu praeceptum 31

Pontes in Hispania commodissimi 63

Potentia paucorum in regno quomodo vitanda. 61

Praeceptores regis in prima aetate quales esse debeant. 28

Praemia poenave a rege cuilibet tribuenda. 53

Princeps exercitia ciuibus vtilia exercere debet. 43

Principem quae deceant. 3

Proceres Britanniae humaniter Philippum Hispaniae excipiunt. 2

Proposito dispositionis vniuersae de regno et rege in hisce libris. 12

Prudentia regis. 27

Pueri quomodo Christiana pietate instituendi. 35

R.

REgnis formae et earum discrimen. 11

Regni noui tuendi formae. 46

Regni amplificandi iustae causae. 45

Regni muniendi formae. 71

Regni atque regum vituperatio. 3

Regnorum origo et vitia. 7

Regnorum verae causae et incrementa q [Abbr.: quae] sint. 10

Religio in rep. quomodo a rege stabilienda. 53

Religio ac pietas regis quales esse debeant. 26

Respublica Venetorum laudatur. 5

Reipublicae administratio quam necessaria sit. 5

Reipub. regnandae forma 45

Reipublicae definitio et species. 11

Reipublicae augendae forma. 44

Rempublicam monarchiae non esse anteponendam. 96

Res omnes necessariae quomodo in Rep. suppetant. 64

Rei pecuniariae quae cura sit adhibenda. 57

Rex an sit supra leges nec ne. 48

Rex in quos gratus esse debeat. 58

Rex quatenus et quomodo fidem seruare debeat. 55


image: s108

Rex in quibus sit magnificus. 62

Rex quibus obtemperare debeat. 54

Rex quatenus Rex num prauus et iniquus esse possit. 49

Regis boni duo officia. 69

Regis magnificentia quae sit. 62

Regis diligentia et patientia in publicis negotiis. 70

Regis institutio quod ad corpus attinet. 13

Regis aequitas quae sit. 48

Regis prima cura quae esse debeat. 50

Regis consilium. 31

Regis virtutes quae sint. 47

Regi pro rep. esse moriendum. 74

Regem bello interesse quam necessarium sit. 73

Reges eligi an melius sit, q [Abbr.: quam] nasci e parentib. 98

Romanorum aduersus nationes continua bella. 44

S.

Saltatio eiusque forma. 16

Sardanapali exemplum. 96

Saturni regna fuisse aurea. 9

Scholarum triuialium forma quae sit. 34

Scipio Africanus multa in Remp. Romanam beneficia contulit. 92

Seditio eiusque causae et remedia. 39

Seianus Tiberii Caesaris familiarissimus. 67

Sententiae diuersorum de regni origine et causis. 8

Serui olim in Sicilia magna bella et dissidia excitarunt. 65

Siciliae Tyranni olim crudelissimi. 3

Solimanus Turcarum Rex a Carolo V. fugatus. 63

Somni ac vigiliarum formae. 23

Suadentium recte dignoscendorum forma. 32

T.

Tarquinii superbi regna. 99

Temperantia regis. 74

Theages integrum bouem comedit. 77

Themistocles a Rege Persarum magni factus. 60

Thrasymachi sententia. 49

Tiberius Caesar ab omnibus reprehenditur. 51

Traiani in Christianos edictum. 49

Tributa quomodo imponenda et exigenda. 75

Turcarum Imperatores quid ad tantam potentiam euexerit. 44

Tyranni et regis discrimen. 87

Tyrannicae vitae discrimen. 88

Tyrannis reip. deprauatio. 91

Tyrannis quid et quotuplex. 85

Tyrannidis causa et origo. 86

Tyrtaei Poetae versus. 19

V.

Valetudinis curandae formae. 23

Vectigal iustum regi deberi. 57

Vectigalia qua ratione sint imponenda. 76

Venatio eiusque vsus. 17

Victus Principis quinam esse debeat. 22

Victus ratio ad valetudinem tuendam bona quae sit. 21

Vigilantia regis in prouidendis rebus bellicis. 22

Vindicatio iniuriarum quae regem deceat qualis sit. 56

Vitruuii opinio. ... [(reading uncertain: print faded)]

Vladislaus Pannonum Rex. 55 eius cum Amurathe induciae violatae. ibid.

Voluptates non solum principes verum etiam priuatos adoriuntur. 96

X.

XEnophontis elegans dictum. 90

FINIS.