20 June 2003 Ruediger Niehl
typed text -structural tagging complete - no semantic tagging - no spell check

03/2016 Reinhard Gruhl
some corrections inserted (thanks to Harry Vredeveld)


image: s001

Poemata GEORGII SABINI BRANDEBURGENSIS V. CL. ET NVMERO LIBRORVM ET ALIIS ADDITIS AVCTA, ET EMENdatius denuo edita. [Illustration:

Ill.

??]
IN OFFICINA VOEGELIANA Cum Privilegio Decennii.


image: s003

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO Sigismundo, Archiepiscopo Magdeburgensi, Primati Germaniae, Administratori Halberstatensi, Marchioni Brandeburgensi, Stetinensium, Pomeraniae, Cassubiorum, Vandalorum et Crosnae in Silesia Duci: Burggravio Noribergensi ac Rugiae Principi etc. Domino suo Clementissimo, S. P. D.

CVM mihi significatum esset ab amicis Lipsicis, futurum ut ibi denuo exprimerentur poemata ac cetera scripta Clarissimi viri et Poetae D. Georgii Sabini, et pleniora et emendatiora quam antea, petitumque, ut ad elaborationem huius libri aliquid a me quoque conferrem: De ceteris quidem, quibus ornaretur opus istud non tulit res et tempus, ut quod pretium operae esset, a me praestaretur, ad Cesitudinem [(transcriber); sic: Celsitudinem] vero tuam (Reverendiss. et illustriss. Princeps) compellationem meam quoque sub


image: s004

iectissimo studio ut praeponerem, et mihi est visum, et prudentiores suaserunt. Etsi enim ipse D. Sabinus haec ingenii sui monumenta ad talem modum uno libro collecta cum ederet, peculiari epistola et qua si dedicatione sua Illustrissimae Celsitudini tuae ea consecravit, Ego tamen alteram hanc veluti nuncupationem ad eandem Cels. T. hac potissimum de causa suscepi, ne ulla occasio a me praetermitteretur celebrandi tuae Cels. et Illustrissimorum gentilium huius beneficia erga D. Sabinum et familiam eius, et ut eidem, socero de me optime merito, a me officio aliquo quasi parentaretur. Primum autem natus est D. Sabinus in ditionis Illustriss. Cels. vestrae oppido eo, quo dignitas Septem viratus Imperatori creando in inclita Marchionum familia fundatur, parentibus in ea Repub. honestis et primariis. Is postquam puer admodum singularis indolis et ingenii specimen praeclarum edidisset, ab Illustrissimo Cels. V. avo Ioachimo Primo Brandeburgensi Electore, et huius fratre Alberto Septemviro Moguntino, ac Magdeburgensi Archiepiscopo etc. benignissime habitus fuit, quorum munificentia non nostris solum hominibus, sed et Italiae ac ceteris nationibus D. Sabini ingenium


image: s005

innotescere coepit. Postea contracta affinitate cum Philippo Melanthone, sanctae me moriae, ab Alberto Moguntino Septemviro, Archiepiscopo etc. inter huius familiares in aulam ascitus, et ab eo propter prudentiam et facundiam inter primarios consiliarios cooptatus est. Inde paulo post de voluntate Illustriss. Principis D. Ioachimi Marchionis Brandeburgensis Electoris, etc. in scholam Francofordianam vocatus est, quam nomine et operis suis aliquanto celebriorem reddidit. Accidit autem non multis annis post, ut illustriss. Borussiae Dux Albertus Senior, de constituenda in Regiomonte Borussiae schola publica piam ac Principe bono dignam susciperet deliberationem. Cumque in hoc sancto pro posito ea potissimum cura optimum Principem exerceret, ut non solum eruditione ac sapientia praestantis, sed et ingenii monumentis clari cuiuspiam viri copiam, quantiscumque etiam sumptibus, compararet, cuius ductu, consilio et autoritate [Reg: auctoritate] res scholastica constitueretur, gubernaretur atque conseruaretur: D. Sabinus in multis celeberrimis Germaniae scholis unus inventus est, qui ad hanc rem idoneus vide retur. Et suo igitur et aliorum iudicio Illustrissimus Princeps Albertus I. Borussiae


image: s006

Dux ab Illustrissimo Electore Brandeburgensi obtinuit, ut potestas D. Sabino fieret, hoc sanctum et salutare opus promovendi. Itaque D. Sabino administro et opera huius inclita schola Regio montana constituta est, ac frequentia discentium et eruditis monumentis publice ibi editis paulatim celebrari coepit etiam apud exteros. Ea vero confirmata, iam D. Sabinus ad Illustrissimum Electorem Brandeburgensem Ioachimum II. in Academiam patriam rediit, ut constitutum erat. Ac iam aetate gravis, rerumque usu edoctus, non solum scholae docendo ac consulendo praefuit, sed et ab Illustrissimo Electore Brandeburgensi, etc. Cels. Vestrae patre et Illustriss. Celsitudine vestra inter consiliarios praecipuos ascitus est, et tum domi ad deliberationes gravissimas ac secretas adhibitus, tum foris in expediendis non par vis negociis [Reg: negotiis] apud exteros reges ac Principes, fidem, industriam, dexteritatemque suam Illustrissimae domui vestrae probavit, et apud exteros laudem sibi peperit, nomenque suum hac accessione admodum amplificavit. De his vero et ceteris virtutibus eius politicis in praesentia plura non addam, quarum vivi testes sunt Magnifici et Amplissimi viri, virtute, sapientia,


image: s007

ac dignitate vere nobiles D. Paulus Praetorius, et D. Thomas Matthias eorundem Principum consiliarii intimi et primarii, consiliorum huius, studiorum et operarum omnium maxime conscii. Praecipue vero ingenii eius monumenta quae extant [Reg: exstant] , universae Germaniae et vero inprimis patriae ornamento, et apud exteros admirationi singulari sunt et erunt, quam diu aliqua erit docta et erudita posteritas. A multis nunc saeculis celebratur memoria Orphei, Amphionis, Lini et similium, quorum alios sua Musica feras demulsisse, alios saxa et arbores traxisse ferunt. Apparet autem veteres sapientes non tantum singularem in his et quasi prodigiosam ingenii vim et orationis fulmen praedicare voluisse, sed potius ostendere, excellentem sapientiam, Heroicam ingeniorum vim, et eloquentiae flumen, propria et miran da Dei opera esse generi humano maximarum in universa vita utilitatum causa concessa. Ac quantum Apud homines ad persuadendum et excitandos animi quosuis motus valeat eloquentia manifestum est. Haec ve ro omnia conspectiora et admirabiliora sunt, magisque afficiunt, cum oratio sonora numeris et legibus inclusa, quam poeticam vocant, proponitur. Haec vero vis ingenii


image: s008

rara est, quam etsi arte excitari et excoli necesse est: tamen semina caelitus trahit et admirandum Dei donum est in natura. Sicut autem modulationes Musicae non unius modi sunt, Ita huius divinae Musicae veteres Graeci quinque genera nominant. Unum Paeanicum quo comprehendisse videntur omnia quae ad Religionem illorum temporum pertinuerunt. Alterum [Gap desc: Greek word] , hoc est, praeceptorum et instructionis ad honestatem et decus. Tertium [Gap desc: Greek word] , quo laudes decantantur, et quasi praeconia fiunt virtutis et haec praestantium hominum. Quartum [Gap desc: Greek word] , quo in funerum tristicia [Reg: tristitia] et lamentis usi fuere. Quintum [Gap desc: Greek word] quo complectimur illa omnia quae ad delectationem componuntur. In quibus omnibus quid praestiterit D. Sabinus, et quam prope absit ab exemplo veterum ii statuent, qui haec monumenta versuum ipsius legerint. Nos haec nostro quasi praeconio proclamare minus fortassis deceat, et Graecus versus quaerit [Gap desc: Greek words] ? Ingenii certe vim divinam ad fundendam orationem numerosam, sonoram, dulcem auribus atque gratam mentibus eruditorum, natura ei attribuit, quam ipse a puero artium ac rerum cognitione multiplice, excoluit, auxit et ornavit, seque ad


image: s009

imitationem optimorum in omni genere autorum [Reg: auctorum] composuit. Idque duce natura et arte magistra consecutus est, ut ab ingenio et eruditione laudem inter nostrae aetatis doctos non postremam habeat. Huius vero si aliqua ad seram usque posteritatem fama, et praedicatio feretur, Tuae Celsitudini, eiusdemque patri, avo et gentilibus aliis debebitur tota, quorum et munificentia D. Sabinus evectus est, et virtutes ac laudes vicissim hisce ingenii eius monumentis praeclare celebrantur. Verum Cels. T. haec pro sua sapientia rectius intelligit, quam submisse oro, ut quemadmodum exemplo avi, patris et reliquorum gentilium suorum D. Sabinum vivum benignissime complexa est, propter eius ingenium ac virtutes, cuius et fidem ac industriam in nego ciis arduis saepe experta est: Ita et familiam eius pari clementissimi respectus benignitate foveat. Fuit enim is pater multorum liberorum, magisque iuvandis aliis quam suis suorumque commodis studuit. Quo factum est, ut immatura praeventus morte praeter nominis sui famam sempiternam haereditatis [Reg: hereditatis] parum reliquerit suis. Oro autem filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum [Gap desc: Greek words] , ut Illustriss. Cels. T. Clementer gubernet ac protegat,


image: s010

corporisque et animae viribus confirmet, augeatque, ut quam longissime gubernationi salutari, et propagationi doctrinarum, publicaeque tranquillitatis defensioni superstes sit. Bene ac feliciter valeat Illustriss. Cels. Tua. Vuitebergae III. Cal. Maii. 1563.

Illustriss. Cels. Tuae humiliter deditus Eusebius Menius.


image: s011

IOACHIMUS CAMERARIVS EUSEBIO MENIO, S. D.

TUam Epistolam accepimus tempori. Etsi enim paulo serius illa huc missa est, nihil tamen morata est editionem hanc, quam impedire nescio quid coeperat. Afferuntur autem difficultates, cum aliae saepe hominum conatibus, tum praecipuae operarum et impensarum penuria. Quanto enim egeat instrumento typographia, non est obscurum. Sed erant omnia expeditiora, si non cupiditates nimiae in hoc et aliis quoque quaestibus iam elaborationis diligentiae officerent. Quae scilicet cum aliis huius saeculi incommodis ferenda sunt mutari enim nequeunt. Sane tuam epistolam legens in memoriam redii mecum necessitudinis, eius quae cum tuo socero mihi fuit singularis, non illam quidem extinctam, sed hac occasione eminentem clarius, luminis instar cui instilles oleum. Ac inter graves dolores amissi illius, nonnulla voluptate affici me sensi recordantem suavissimi usus amicitiae mutuae. Nam a primis pueritiae eius annis et dilexi ipsum,


image: s012

et de praestantia laudis ad quam peruenturus esset haud falsam cepi coniecturam. Erat autem certissimum signum naturae excellentis et magni ingenii, Cupiditas immensa animi ardentis incredibili amore liberalis cognitionis et doctrinae eruditae, et sibi ipsi irascentis in frustratione. Atque vidi ego lacrimas eius et querimonias audivi, non proce dentibus iis quae instituerat componendo aliquid Musici operis. Quo nomine cum valde tristem aliquando este cernerem, eum ego et consolatus et ad incumbendum in adamata studia cohortatus sum. Ab hac igitur ille incitatione sua ad eam perfectionem eruditae doctrinae processit, quae et nunc est et deinceps erit celebris ubicumque delubra Musarum colentur et conseruabuntur sacra. Narrant quendam olim se ipsum ad studia disciplinarum liberalium verberibus etiam instigasse. Id quidem nugatorium vel etiam in humanum videri possit. Ista autem vera est et utilis castigatio, succensere neglegentiae, reprehendere desidiam, indignari si videat alterum, qui aetate eadem sit, antevertere. Sic enim qui impelluntur, ii contendendo vincunt et obtinent palmam, quam meretur ingenii, studii, industriae cursus. Non potui non mentionem facere


image: s013

quasi incunabulorum laudum soceri tui, cuius tu granditatem praedicares, perstringendo quidem verius quam explicando. Atque ego hoc cum praeclare de ipso commemorari iudice, tum spero momenti non nihil habiturum ad aliquorum animos excitandos et corroborandos exemplo, ne vel in isto spacio [Reg: spatio] defatigentur, vel virtutis praemia sine molestia laboris se sperent esse consecuturos. Et in certaminibus enim imponuntur coronae fortibus, et Epicharmi versus nescio quem vetat mollia sectari ne obtingant dura, quemadmodum illum Socrates Xenophonteus exposuit, his verbis: [Gap desc: Greek section]

Equidem autor [Reg: auctor] atque hortator fui Ernesto nostro ut in sua officina iterum exprimendum librum hunc curaret, quod requiri exemplaria et lectionem illius Prodesse studiosis bonarum literarum ac artium magnopere posse scritem, et cuperem nomen soceri tui summi viri omnibus modis celebrari: Qui me amando ac colendo sic est de me meritus, ut plurimum illi a me deberi ingenue confiteri nunquam dubitarim. Et cum statuam mihi perhonorificam fuisse coniunctionem nostram, cumque


image: s014

Deo aeterno ita visum sit, ut ante me ille excederet e vita qui ingressus eam esset serius: Si non quibuscumque rebus et modis liceat ac concedatur, memoriam grati in mortuum quoque animi declarari studeam, quis non me iure optimo improbum et levem perhibeat? Quod ego Quidem crimen atrox et omnibus viribus fugiendum esse existimo. Tu vero quod et abs te aliquid contulisti ad alteram hanc editionem, et soceri tui quasi curriculum in patriae suae Principum Illustrissimi splendoris laudatissima familia confectum magis indicasti quam enarrasti, (hoc enim iam historiae opus futurum erat) gratiam tibi habeo, et tuae pietatis subiectissimum studium Reverendiss. et Illustriss. Principi, quem compellas, clementissime gratum acceptumque futurum esse, certo scio. Quo etiam meliore cum spe elaboratio libri huius (quem et nos epistolis quibusdam auximus) susciperetur, ius privilegii de talibus scriptis mihi aliquando impetrati impertiendum Typographo putavi, non minus merentibus hoc monumentis soceri tui, quam ullius alterius, eorum quoque quibus antiquitas autoritatem [Reg: auctoritatem] addit. Quae ad te omnia perscribenda duxi, ut hac in parte promti [Reg: prompti] animi cupiditas significaretur.


image: s015

Atque utinam facultas sit luculentius illam demonstrandi: Sed ut possumus, aiunt. Te quam rectissime vivere et optime valere, cum Sabiniana sobole, cui tu nunc alter parens relictus es, precor. Vale. Lips. Id. Maii. Anno CHRISTI IESU, M. D. LXIII.


image: s016

CATALOGVS EORVM QVAE HOC VOlumine continentur.

Elegiarum libri VI. Caesares Germanici. Pag. 220

De nuptiis Regis Poloniae carmen Heroicum, Continens praecipuas omnium Polonicorum Regum historias. 237.

Ecloga de Gallo ad Ticinum capto. 256

Ecloga de nuptiis Illustrissimi Principis Alberti Marchionis Brandeburgensis, primi Ducis Prussiae. 260

Epigrammatum et Hendecassyllaborum libri II. 268

Liber Carminum Adoptivus. 342

Additae sunt aliquot epistolae, cum ipsius Sabini: tum Petri Bembi, aliorumque eruditorum, et Caroli V. Imperatoris, de Sabino scriptae. 412.

Accesserunt etiam praecepta de carminibus ad veterum imitationem artificiose componendis. et quaedam insuper epistolae antea non editae. 489.


image: s017

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO Sigismundo, Archiepiscopo Madeburgensi, Primati Germaniae, administratori Halberstatensis Ecclesiae, Marchioni Brandeburgensi, Stetiniensium, Pomeraniae, Cassubiorum, Vandalorum, et Crosnae in Silesia Duci: Burggravio Noribergensi, ac Rugiae Principi: GEORGIUS SABINVS S. P. D.

UT alii motus heroici, quibus ceu flammis accenduntur excellentes virtutes, sunt singularia Dei opera in hominum natura, ut Herculis, Achillis, Alexandri fortitudo: ita non dubium est, vim ingenii excellentem ad fundendum carmen sonorum, copiosum, dulce mentibus auribusque eruditorum, proprie Dei opus esse, ac singulare et mirandum naturae humanae decus. Lucet autem magis, cum res Sapienter


image: s018

cogitatae, et illustratae verborum Luminibus, numerosa oratione exponuntur: quod sine multarum artium ac rerum cognitione effici non potest. Quid enim excogitari pulcrius [Reg: pulchrius] in natura humana potest tali seu musica seu poetica, quae instructa sapientia et cognitione rerum optimarum, fundit ceu flumen, illam magnarum rerum expositionem dulcissima harmonia numerosae orationis? Talis est Homeri, Virgilii et Ouidii Poetica: et fortassis talia fuerunt multorum aliorum excellentium virorum scripta, Orphei, Amphionis, Lini, Musaei, Ennii: quorum etsi non extant [Reg: exstant] integra volumina, tamen cum tam honorifica de eis iudicia facta sint, ut alii feras, et saxa traxisse ferantur, alii summis viris familiares fuerint, et fragmenta ostendant eos res maximas carminibus complexos esse: credibile est vim naturae in eis et sapientiam fuisse maiorem, quam qualis est in mediocribus hominibus. Itaque de vera Poetica cogitans, magnum quiddam et divinum, eam esse affirmare non dubito. Ac saepe doleo non solum reges et Principes, qui non sunt


image: s019

exculti doctrina, pulcritudinem [Reg: pulchritudinem] huius facultatis non considerare: sed hos etiam quorum ingenia non abhorrent ab hac musica, adeo negligentes esse, ut naturae facultatem non studeant augere et ornare doctrina, et imitatione optimorum exemplorum. Aliqui etiam vim ingenii in materiis indignis lectu, in maledictis, aut obscenitate consumunt. Sed profecto aliqua est et principum in ea re culpa, qui si et eligerent, et foverent ingenia, plures ad verum decus tenderent. Nam quantulumcumque est, quod studio ad naturam adici potest, tamen postulat tempus, otium, animum vacuum sordidis curis, rerum multarum doctrinam, collationem iudiciorum cum doctioribus, emendationem: nec quicquam praeclarum subito nascitur. Haec autem fieri non possunt, nisi principum sapientia et discernantur ingenia, et liberalitate adiuventur. Cum ineptus quidam Poeta olim in convivio peteret ab Archelao Macedonum rege munus magni precii: in eodem vero convivio Euripides quoque adesset: rex iubet mox afferri munus, ac dari Euripidi: addens


image: s020

sui iudicii significationem, his verbis: iste dignus est qui petat, Euripides dignus est qui accipiat. Si hoc modo et discernerentur et alerentur ingenia, tum literis tum rei publicae melius consuleretur. Non haberet haec aetas tam multum perniciosorum librorum, qui spargunt errorum et seditionum semina, si gravi autoritate [Reg: auctoritate] ad diligentiam in scribendo bona ingenia invitarentur, et naturae distortae, monstrosae, seditiosae, venenatae, reprimerentur. Mores civitatum mutari dixit vetustas, mutata musica: verius est, quod nos vidimus, mores hominum mutari scriptis sine delectu editis. Et saepe fit, ut clamores tribunitii [Reg: tribunicii] , quia alludunt ad populi affectus, vincant. Huius rei cum haec aetas habeat insignia exempla, commoveri certe Principes gemitibus bonorum omnium debebant, ut studia doctrinarum maiore cura inspicerent, et regerent: discernerent ingenia, invitarent bonas mentes ad diligentiam, compescerent audaciam temere scribentium sine cura veritatis, et sine cura publicae salutis. Scio tantum autoritatis [Reg: auctoritatis] in oratione mea non esse, ut his tantis malis publicis


image: s021

mederi queam: nec profecto unus illam infinitam turbam malorum scriptorum pellere potest. Sed tamen cum haec mea scripta ederem, dolor qui mihi cum omnibus bonis communis est, me impulit, ut hanc querelam effunderem. Equidem fateor me et amare et magni facere Poeticam, et optare ut eius pulcritudinem [Reg: pulchritudinem] plures intelligerent: sed excellentibus scriptoribus nequaquam me insero, et propter ingenii imbecillitatem, et propterea quia in hac confusione temporum non licuit mihi tribuere huic arti tantum studii, quantum magnitudo rei poscit: conspici tamen in carminibus meis, et voluntatem honestam et mediocrem diligentiam existimo: materias enim utiles sumsi [Reg: sumpsi] , et recte loqui studeo.

Ceterum haec scripta, qualiacumque sunt, tibi dedico Sigismunde Princeps Illustrissime, propter memoriam tuorum maiorum, qua nihil tibi sanctius, nihil antiquius esse debet. Nam plerique eorum, a quibus paternum et maternum genus ducis, his ingenii mei monumentis celebrantur: nec dubito te, ut principem egregia indole praeditum decet


image: s022

imitaturum esse exempla virtutum, quas in tuo avo, patre, et agnatis, laudo. Ferunt Q. Maximum Publium Scipionem, vehementissime ad virtutem incensum fuisse conspectis maiorum imaginibus: nec fieri potest, quin tuus quoque animus vere generosus ad virtutem et gloriam incendatur lectis maiorum praeconiis, quae versibus mandavi. Cum vero in Germania (quod pace aliorum dixerim) magis a Marchionibus Brandeburgensibus ornatae sint Musae, quam ab aliis: praeclare facies, si huius gloriae haereditatem [Reg: hereditatem] conseruaveris. Petivi olim iuveniliter a Cardinale Alberto, Archiepiscopo Moguntino Maecenate meo, ad quem extat [Reg: exstat] prima elegia in his Poematis a me scripta, [Gap desc: Greek word] : idque ioco feci, non tam impudentia, a qua ingenium meum fuit semper alienum, quam ipsius facilitate et humanitate adductus: erat enim Princeps omnium humanissimus, meque inter aulicos et familiares suos singulari benignitate complectebatur. Sed nunc aetate provectior, serio abs te hoc peto ac flagito, quo nihil honestius neque a me peti, neque abs te praestari


image: s023

potest, nempe ut bonarum artium studia, quae a plerisque fastidiuntur, exemplo maiorum tuorum benigne ac liberaliter foveas: ea tamen ratione, ut (quemadmodum monui) ingenia discernantur.

Datae Idibus Novembris Anno Christi M. D. LVIII. Francofordiae ad Oderam.


image: s025

GEORGII SABINI BRANDEBVRGENSIS Elegiarum, Liber primus.

AD LIBRVM ELEGIA I.

PARVE liber viridi nobis confectus in aevo,
Quo procul a domino te iuvat ire tuo?
Hei mihi, quam vereor, si limina nostra relinques,
Plurima ne tristi sorte dolenda feras.
Invidiae morsus, et acerbae vulnera linguae
Cogeris, populo te lacerante, pati,
Turpia non aequus faciet convicia lector,
Et pedibus vicium dicet inesse tuis,
Culpatos numeros inducet mille lituris,
Ac tua suffusis polluet ora notis.
Forsitan infelix et proicieris in ignem,
Barbariae critico te peragente reum.
At quaecumque tamen sors eventura manebit
Te liber, ipse tuum non remorabor iter.
Vade bonis avibus: iuvenes totumque per orbem
Consortes longae posteritatis adi.
Ex his invenies aliquos, qui forsan amabunt,
Gaudebuntque suos te subiisse lares.


page 2, image: s026

Nam quibus est praesens aetas minus aequa libellis,
Posteritas illis aequior esse solet.
At non Sidonio te purpura velat amictu,
Ex humeris pendet trita lacerna tuis.
Nec tibi sunt nummi, quorum vagus indiget hospes,
Saepe laborabis frigore, saepe fame.
Hospitis esse gravem fulvo decet aere crumenam,
Non bene longinquum carpit egenus iter.
Fallor? an expectas, ad principis atria cuius
More viatoris pauper egentis eas?
Subsidiumque viae, pro versibus aera dicatis,
Ipse verecundo sed tamen ore petas?
Est sacer Antistes, magnae qui praesidet urbi,
Nobile cui nomen Mogus habere dedit:
Is licet ante tibi multum donaverit auri,
Eius adhuc largas experiere manus.
Nam velut aerei manans e vertice montis
Praebet inexhaustam vena perennis aquam:
Sic largitur opes, et in illos munera confert,
A quibus aeternae munera laudis habet.
Ergo magnificas Antistitis huius ad aedes,
Ne dubita vultu supplice ferre pedem.
Cumque tibi coram dicendi copia fiet,
Talia curuato poplite verba refer:
Hos tibi magne leves, elegos quos affero praesul,
Invenies plenos laudibus esse tuis.
Nomina in his extant [Reg: exstant] maiorum clara tuorum,
Saepe tibi frater, saepe legetur avus.
Musa sed inprimis hic te mea laudibus effert,


page 3, image: s027

Nobile crebra tuum pagina nomen habet.
Nam tua maiores virtus quae praeterit omnes,
Altius in caelum laude vehenda fuit.
Si quis Erythreas gemmas donarit et aurum,
Haud meliora tibi carmine dona dabit.
Carmine laudati vivunt post funera reges:
Carmine noticiam [Reg: notitiam] posteritatis habent.
Quis nunc Aeacidae Mavortia [(transcriber); sic: mavortia] nosset Achillis
Facta, nisi illustri carmine nota forent?
Dulichio nomen regi famamque perennem
Smyrnaei tribuit nobile vatis opus.
Ut tua morte carens vivat post funera virtus,
Nostra tibi princeps et monimenta [Reg: monumenta] dabunt.
His mihi pro meritis quae praemia digna rependes,
Gratia si Musis est referenda meis?
Haec sacer audierit cum verba praecantia praesul,
Illo (ni fallor) munera dante feres.
Iamque graves auro loculos ubi dives habebis,
Quo te cumque iuvat pergere, carpe viam.

AD EOBANVM HESSVM DE aduentu CAROLI V. Caesaris- ELEGIA II.

Quod legis Augusta tibi mittit ab urbe Sabinus
Carmen, amicitiae deditus Hesse tuae.
Hinc, ubi vicinos Lycus irrigat Alpibus agros,
Suevaque Boiorum separat arua solo.


page 4, image: s028

Accipe, si qua tenet rerum te cura novarum,
Quae fuit hic isto pompa peracta die,
Carolus Ausoniis quo venit CAESAR ab oris:
Digna quidem res est cognitione tua.
Concava siderei quo tempore brachia Cancri
Coeperat adductis urere Phoebus equis,
Arctabatque dies noctis longissimus umbras,
Sole Lycaonio iam propiore polo:
Et nova maturis instabat fructibus aestas,
Actaque purpurei tempora veris erant:
CAESAR ab Italia per Norica iugera tendens,
Moenibus huc nostris approperabat iter.
Vix bene contigerat praemissus nuncius [Reg: nuntius] urbem,
Certaque Principibus fama relata fuit:
Mox coit imperii cum nobilitate Senatus,
Omnis in occursum turbaque laeta ruit.
Haud secus, ac victis cum dicitur hostibus olim
Excepisse suos obuia Roma Duces.
Mille bis electi iuvenes e civibus ibant,
Nota quibus saevi praelia Martis erant.
Hi patriae solito frameas de more gerebant,
Transverso cincti militis ense latus.
Cetera cornipedum pars terga premebat equorum,
Ordine qua cives pone secuta fuit.
Urbs stat in excelso procul edita vertice montis,
Incola Fridburgum nomine turba vocat.
Campus odoratis nitidissimus adiacet herbis
Mollis et aprico gramine terra viret:
Obuius hic factus cum CAESAR euntibus esset,


page 5, image: s029

Omnes, quotquot erant, desiluere Duces.
Tunc, tuus excipiens illum Moguntia praesul,
Haec dedit ornatis verba diserta modis:
Felix ille dies, nostris quo redditus oris,
Hesperio incolumis CAESAR ab orbe venis:
Quo repetita tuos iterum Germania vultus
Conspicit, et fruitur numine laeta tuo,
Tantus es invicto qui pectore, tantus et armis,
Quantus ab Augusti tempore nemo fuit.
Nam mihi si rerum per currere gesta tuarum,
Si licet hoc coram te memorare loco:
Insignes omni superas virtute Monarchas,
Quos dedit aut umquam [Reg: unquam] Teutonis ora dabit.
Quae toties Aquilas iniustis terruit armis,
Concidit ante tuos GALLIA victa pedes:
Captivumque pati conspexit vincula REgem,
Qui summus nostri nominis hostis erat.
Debellata tuis accessit ROMA triumphis,
Iniussu quanquam [Reg: quamquam] capta sit illa tuo:
Quique suis orbem Tyberinus [Reg: Tiberinus] subdidit undis,
Te dominum domitis esse fatetur aquis.
Paret, et Adriacus stabili leo foedere iunctus,
Caesareas rapidis unguibus horret aves,
Qui pelago terraque potens, hostilibus armis
Acriter imperio restitit ante tuo.
Sentit adhuc obsessa tuas Florentia vires,
Iamque tibi victas porrigit illa manus.
Ergo tot aduersos cum debellaveris hostes,
Cognite laudato CAROLE maior avo,


page 6, image: s030

Nos tibi gratamur reduci, superosque precamur,
Tempora quo vitae sint diuturna tuae:
Victor ut a nostro depellas limine Turcas,
Teutona qui valido milite regna petunt,
Maestaque dant saevo grassantes funera ferro,
Pannoniae miseros dum populantur agros.
Quod nisi crudeles tua dextera vicerit hostes,
Nos sumus infestis praeda futura GEtis.
At nisi me veterum fallunt oracula vatum,
Sentiet ultrices impia turba manus.
Tempus enim Solymam quo castra locabis ad urbem
Affore, fatidici praecinuere senes:
Quoque Saracenum coges victricibus armis
Subdere Caesareo barbara colla iugo.
Hanc utinam nobis optato Lucifer ortu
Provocet, hanc roseo mox vehat axe diem.
Talia facundo postquam dedit ore: secutum
Ultima sermonis murmur equestre fuit,
Audiit ut quando Ciceronem Roma loquentem
Clamoso fremuit contio tota foro.
Principibus vero paucis pro tempore verbis,
Ipse suo grates nomine Caesar agit.
Et quia se prono condebat lumine Titan,
Ocyus [Reg: Ocius] inceptum carpere pergit iter.
Iamque propinquantes ut moenia celsa subibant,
Pulsa sub aeriis turribus aera sonant:
Intonat ex altis et machina bellica muris,
Sulphureo rapidos quae iacit igne globos.
Compita spectantis populi stant plena viarum,


page 7, image: s031

Augustumque frequens turba coarctat iter.
Saxoniae proceres intrabant ordine primi,
Proximus his socios Marchio iunxit equos.
Pone sequebantur, latis quibus Hessia terris,
Imposuitque suis nomina Rhenus aquis.
Quique colunt patriis flaventem sedibus Istrum,
Quique tenent Francis edita rura iugis.
Praeterea celebri quos alluit amne Visurgis,
Westphala caeruleis qui rigat arva vadis.
Quid tibi commemorem, qui nobile flumen Iberi,
Divitis et ripas deseruere Tagi?
Incomperta mihi quorum nec nomina constant,
His neque conveniunt versibus apta meis.
Innumeri iuvenes misto [Reg: mixto] clangore tubarum,
Quassabant agili tympana pulsa manu.
Binaque Caesarei gestabant sceptra ministri,
Imperii summos qui praeiere Duces:
Equibus auratum Septemvir praetulit ensem,
Saxoniam placida qui modo pace regit.
Hac igitur longa procerum stipante caterva,
Atque Ducum tanta concomitante manu,
Ipse figurata picti sub imagine caeli,
Invectus niveo CAROLVS ibat equo.
Omnis in hunc oculos defixos turba tenebat,
Omnibus hic populis solus in ore fuit.
Inde Bohemorum qui regna vetusta gubernat,
Proximus a Divo Caesare frater erat.
Ultimus Orator Romani praesulis ibat,
Nomine Campeium se vocat ille suo,


page 8, image: s032

Insignis Tyrio quem murice mula vehebat,
Mos ut in Hesperiis urbibus esse solet.
Tempora puniceus cingebat operta galerus,
Cardinei qualem nominis ordo gerit.
Tunc iter Austriaci proceres Heduique secuit,
Atque Tridentinus continuabat eques.
Vindelicique suo redeuntes agmine cives,
Qui prius egressi moenibus urbis erant.
Ardua sublimi spectatur culmine turris,
Hic ubi stat medio curia iuncta foro,
Quae Termanorum veteres ex ordine Reges,
Pictaque clarorum continet acta Ducum.
Hic fera robusti miscent ubi praelia Cimbri,
Attonito pavidos milite Carbo fugit.
Nexa gerit Scaurus captivo vincula collo,
Caesus et hostili Manlius ense cadit,
Impiger Arminius Romanos exuit armis,
Quo duce libertas nostra redemta [Reg: redempta] fuit.
Parte alia Scythicis egressum finibus Hunnum,
Primus Otho forti pectore victor agit.
Multus ad hanc turrim longo stetit ordine clerus,
Caesare contigua praetereunte via,
Omnibus abraso detonsi vertice crines,
Omnibus ex humeris candida vestis erat.
Inde sacram divae subeuntes virginis aedem,
Carmine solenni [Reg: sollemni] concinuere preces.
Arboreis stabant decoratae frondibus arae,
Sparsaque iactatis templa fuere rosis.
Interea toto sub ducta crepuscula caelo,


page 9, image: s033

Ortaque roriferae tempora noctis erant.
Dimissis igitur Ducibus, cum fratre subibat
CAROLVS hospitii tecta propinqua sui.
Atque ita, quam celebri res tota sit acta triumpho,
Omnia descriptis ordine rebus habes.
Cetera praesenti coram sermone loquemur,
Tempore quo repetam moenia vestra: Vale.

AD IOANNEM ET HENRIcum Silberborneros, de spectro Spirensi. ELEGIA III.

O Mihi praecipuos inter dilecte sodales,
O mihi Thesea cognite Iane fide:
Tuque novenarum studiis HENRICE Sororum
Dedite: Pars animae dulcis uterque meae.
Ecquid adhuc memores veteris remanetis amici?
Longus an e vestro pectore fugit amor?
Nos, ad Saxonicum procul hic qui vivimus Albim,
Immemores vestri non videt ulla dies.
Sive soporiferis terrae nox incubat umbris,
Seu nitido Phaebus lumine lustrat humum:
Vestra meis praesens quasi vultibus haeret imago,
Estque frequens vestrum nomen in ore meo.
Plurima vobiscum studiis collata recordor,
Plurima iucundis seria mista [Reg: mixta] iocis:
Quodque dedi vobis mea carmina, quodque dedistis
Carmina iudicio vestra probanda meo.


page 10, image: s034

Quarum nulla mihi venient oblivia rerum,
Donec in hoc aliquis corpore sensus erit.
Vos utinam nostri memorem servetis amorem,
Semper ego hic vestri commeminisse volo.
Atque prius Ligeri gelidus miscebitur Ister,
Aruaque caeruleis Gallica findet aquis,
Influet huc nostrum Rhenusque bicornis Havelum,
Quam meus in vobis diminuetur amor.
At procul hic longa dum vos regione locorum
Detinet a patrio terra remota solo:
Fervidus aestivos ubi nuper Iulius ortus
Moverat, et flavae tempora messis erant,
Incomperta prius, res nostris accidit oris,
Carminibus vobis nec reticenda meis.
Urbs antiqua iacet, celebri contermina RHENO,
Vangionum longe non ea distat humo:
Nescio qui Nemetes hanc incoluisse feruntur,
Sunt ibi Francorum busta quaterna ducum.
Caesareis sedes fuit illa cohortibus olim,
Nomen ob id Graium, Spira vocata, tenet.
Hic humili modicis a stirpe parentibus ortus,
Exiguae quidam navita puppis erat:
Qui calamo pisces linoque madente solebat
Fallere, iam radios sole tegente suos.
Is dum forte leves hamos ac retia tractat,
Non procul a ripa lubrice RHENE tua:
Ecce per obscurae tenebrosa crepuscula noctis,
Obtulit ignoti se nova forma viri.
Atro tectus erat monachum simulante cucullo,


page 11, image: s035

Utque solent, raso vertice tonsus erat.
Nauta propinquantem consueto more salutans,
Ecquid agis serae tempore noctis? ait.
Ille sub haec, assum longinquis missus ab oris
Nuntius, ipse tua me rogo lintre vehas,
Ut cito transmisso contingam flumine ripam:
Dixerat, assumtum navita lintre tulit.
Iamque fere medios cursus nox atra tenebat,
Flexave lenta pigri plaustra Bootis erant:
Cum procul in viridi venientes margine ripae,
Quinque cuculligeros rursus adesse videt,
Exoptatque illis piscator, ut ante, salutem,
Quoque velint media pergere nocte, rogat.
E quibus unus, ait, nos magna pericula cogunt,
Obscura tutas carpere nocte vias.
Omnibus invisi sumus, intentatque nefandam
Sacrificis nobis turba profana necem.
At te si quis amor tangit, si cura piorum,
Transvehe navigio corpora nostra tuo:
Ut tumidas lati superemus fluminis undas,
Neve moraturis impediamur aquis.
Sic optata tuis fortuna laboribus assit,
In tua sic multus retia piscis eat.
Annuit, et remo propellens navita cymbam,
Mox iubet adducta scandere puppe ratem.
Sed mihi quis, dixit, soluet mercede laborem?
Alter ad haec, nullas scis quod habemus opes:
Raraque percipimus discordi munera vulgo,
Non tamen ingratos nos habiturus eris.


page 12, image: s036

Si nos in solido rursus fortuna locabit,
Praemia pro tali digna labore feres.
Soluerat extremo piscator margine navem,
Iamque fere medias illa secabat aquas:
Sidereas removent subeuntia nubila stellas,
Praecipiti fertur puppis et icta noto.
Incipiunt nigris horrescere fluctibus undae,
Saevaque tempestas imbribus orta furit.
Ipse repentino fassus pallore timorem
Nauta, quid haec, inquit, vult nova causa mali?
Nulla tamen pluviae venturae signa notabam,
Sol ubi flagrantes aequore mersit equos.
Nulla lacus usquam circumvolitabat hirundo,
Ulla nec est oculis ardea visa meis.
Tum neque Luna nigro surgebat pallida vultu,
Clarus et occiduo lumine Phoebus erat.
Talia iactanti, disturbant verba procellae,
Impediuntque graves ora loquentis aquae.
Pene procellosi subuersaque tur binis ictu
Navis, et insanis fluctibus hausta fuit.
Ardua sublatas tendens ad sidera palmas,
A superis orans navita poscit opem.
Quid facis? e monachis ait unus, et improbe, dixit,
Desine voce tua sollicitare DEVM.
Moxque gravi tollens immanem pondere contum,
Nauta parum felix quo prius usus erat,
Illius hoc humeros pulsataque terga fatigat,
Caesus ad extremam dum fuit usque necem.
Proditus est tandem peruersi daemonis astus,


page 13, image: s037

Detectusque fuit fraude patente dolus.
Vana recesserunt in inanes corpora ventos,
Mansit et ingratus nave relictus odor.
Mox quoque purgato fugerunt nubila caelo,
Et rediit pulsis aura serena notis.
Territus hoc monstro gelidum sine sanguine corpus
Tollit, et ad ripam navita puppe redit.
Istic in viridi procumbit languidus herba,
Donec ab Eois sol fuit ortus aquis.
Mane sub Oceanum pulsis Hyperione stellis,
Ducitur a puero praetereunte domum:
Omnia commemorans praesentibus aeger amicis,
Clausit adhuc illo fata suprema die.
Postera cum croceis fulgens aurora quadrigis,
Protulerat roseas ore nitente genas.
Accidit et similis diverso tempore casus,
Acta sed eventu res meliore fuit,
Summa procul radiis feriente cacumine Phoebo,
Carpebat solus mane viator iter,
Qui Nemetum postquam digressus finibus esset,
Primus ubi positus distat ab urbe lapis:
Adventare nigro tectum velamine currum
Conspicit, hic monachis currus onustus erat,
Ordine quem iuncti septem traxere iugales,
Quarta sed ablato defuit axe rota.
Quique manu flexas auriga tenebat habenas,
Terribili naso conspiciendus erat.
Attonitos curru stat praetereunte viator,
Nec monachos illos, spectra sed esse videt.


page 14, image: s038

Euolat extemplo sublatus ad aethera currus,
Mista [Reg: Mixta] que cum fumo flamma secuta fuit.
Tristis et infaustum belli mortalibus omen
Horrida per nubes arma dedere sonum.
Ille statim rediens, quae viderat indicat urbi,
Est ea res certa cognita vera fide.
Haec igitur vobis, alius quos sustinet orbis,
Carminibus duxi significanda meis.
Expositurus eram, si res interprete egeret,
Spectra quid infesti daemonis ista velint.
Effera Germanos agitat discordia reges,
Proque cuculligeris impia bella parant.
Haec ea tempestas, hic impar ordo rotarum,
Haec et cum fumo lucida flamma fuit.
Sed Deus est nobis orandus, ut arma quiescant,
Ille precaturis mitia fata dabit.

GERMANIA AD CAESArem Ferdinandum. ELEGIA IIII.

Hanc afflicta tibi Germania mitto salutem,
Quae mihi non tribui, te nisi dante, potest.
Usa diu rebus quae sum tranquilla secundis,
Hoc iaceo multis tempore pressa malis:
De quibus ipsa tuum supplex cum numen adoro,
Ferre mihi solus qui potes, affer opem.
Ecce vides rerum quam tristis forma mearum,
Qualis et imperii sit status iste mei.


page 15, image: s039

Omnia dissidiis, sunt omnia plena tumultu,
Illa fuit quanti res mihi causa mali?
Seruiles acies sumtis [Reg: sumptis] heu vidimus armis
Nuper, et agrestes rure coisse manus.
Testis adhuc extat [Reg: exstat] miserandae Francia cladis,
Tota cadaveribus squallida facta suis:
Ipsaque fertilibus laudata Alsatia campis,
Quae fuit in multis caede cruenta locis.
At pars ulla meo ne possit abesse dolori,
Insuper externo nunc et ab hoste petor.
Turca ferox nostras descendere fertur in oras,
Alterius nobis altera causa mali:
Qui prope cuncta suis cum regna subegerit armis,
Posse suo sperat me quoque marte capi.
Ergo si qua meae remanet tibi cura salutis,
Affer in adversis his mihi rebus opem:
Ne, toties claris quae sum prius aucta triumphis,
Hostibus hoc fiam tempore praeda meis.
Nam tibi si rerum sunt cognita gesta mearum,
Cognita quae cunctis Regibus esse puto:
Semper adhuc invicta fui, nullosque per annos
Ullius invenies me subiisse iugum.
Roma, suis totum domuit quae viribus orbem,
Nominis est nunquam laudibus aucta mei:
Meque lacessivit quoties hostilibus armis,
Hanc liquet incepti paenituisse sui.
In me nil potuit virtus animosa NERONIS,
Funere qui Rheni nobilitavit aquas.
Nil potuere tuae praestantes Vare cohortes,


page 16, image: s040

Quas meus Arminius depulit ense suo.
Nec maris Adriaci tota cum plebe senatus
Nostra suo potuit subdere colla iugo.
Denique nec magni potuerunt lilia Galli,
Lilia saepe mea languida facta manu,
Quin neque Turcarum nos iam superabimur armis,
Auxilio si me iuveris ipse tuo.
Ducat in exemplum celebris te fama Camilli,
Nam patriae vindex et fuit ille vae.
Saecula nulla tuum nomen ventura silebunt,
Inferiorque tua laude Camillus erit.
Tu modo pro nobis et liberate meorum,
In Mahometi genas suscipe bella Getas,
Esse Redemtoris [Reg: Redemptoris] nostri quos novimus hostes,
Impiaque aduersus bella movere DEVM.
Hac de gente fera, Danielis scripta Prophetae
Multa canunt, paucis hic memoranda mihi:
Viderat is quatuor sub imagine regna ferarum,
Aspice vera tibi, non ego ficta loquor.
Regibus. Assyriis, primis fera prima monarchis,
Altera sed Persis assimilata fuit.
Tertia Graiorum referebat bestia sceptrum,
Quarta potestatem Martia Roma tuam:
Huius dira ferae facies truculentior illis,
Dissimilisque tribus conspicienda fuit.
Ferratos dentes, bis cornua quinque gerebat,
Et pedibus plodens [Reg: plaudens] concutiebat humum.
Exiguum vero cornu sub fronte latebat,
De mediis ortum cornibus illud erat:


page 17, image: s041

In quo terrificis oculis, vultuque minaci,
Humani capitis forma videnda fuit.
Hoc cum caelitibus divis violenta gerebat
Praelia, blasphemos ore loquente sonos.
Turca ferox autem caput est immane, quod audis
Impia caelesti bella parare Deo.
Hoc tibi frangendum caput est, hoc concute cornu,
Succumbat manibus bellua victa tuis.
Ergo age, REx animo praesenti suscipe bellum:
Hei mihi quas poenas impie Turca dabis.
Non tibi consuetae mitti post terga sagittae,
Non tibi velocis proderit usus equi.
Aut ultra Tanaim patriis eiectus ab oris,
Ludibrium cunctis gentibus exul [Reg: exsul] eris.
Aut tua submittens iniectis colla cathenis [Reg: catenis] ,
Ante triumphales Regis obibis equos.
Inclita gaudebit conversis Graecia rebus,
Praebuit invitas quae tibi victa manus:
Exultans [Reg: Exsultans] que suis laetabitur amnibus Ister,
Quem tuus infestum reddidit ante furor.
Hoc precor esse ratum caelesti numine CHRISTUS,
Hoc velit omnipotens Rexque paterque Deus.
At prius externos quam progrediaris in hostes,
Certa tibi pax est constituenda domi:
Sedandique graves de relligione tumultus,
Hoc Regem tantum, quantus es ipse, decet.
Nec minor ingenuas studiis florentibus artes,
Ac fovisse novem sit tibi cura Deas,
Quae spretae, sine honore iacent hoc tempore passim,


page 18, image: s042

Hac re nulla tibi gloria maior erit.
Tunc Deus indomitas, tibi Marte favente, cohortes,
Turcarumque dabit vincere posse manus.
Tunc, quas nulla tibi poterit delere vetustas,
Laudes semper erunt, gloria semper erit.
Pluribus uberior ne crescat epistola verbis
Desino: tu felix incolumisque vale.

AD ILLVSTREM PRINcipem Magnum Ducem Megaburgensem. ELEGIA V.

Non humili quanquam [Reg: quamquam] virtus tua carmine Princeps,
Sed graviore mihi voce canenda fuit,
Qua veteri regum laudes de more solemus,
Dignaque clarorum facta referre Ducum:
Grande tamen paruis Elegis committere pondus,
Me iubet ingenii conscia culpa mei.
Debilis in fulua sicut gladiator arena,
Non leve difficilis cum movet artis opus:
Si nequit invalidis contendere viribus hastam,
Exiguo cautas instruit ense manus.
Attamen, ut spero, mea non ingrata voluntas,
Officiumque tibi carminis huius erit.
In magnis voluisse sat est, et parua videmus
Munera caelestes saepe probare Deos,
Quos non icta magis taurorum corpora centum,
Quam data sincero pectore thura [Reg: tura] iuvant.


page 19, image: s043

Unde sed incipiam dignas te Principe laudes?
Nomine quo meritum te super astra feram?
Si quis imaginibus, si nobilitate parentum
Clarus, ab antiquo sanguine iactat avos:
Non tibi nobilitas, non clarum nomen avorum,
Nec celebri dignum Principe stemma deest.
Quem fugit, insigni veteres ab origine Cimbros
Gentis et autores [Reg: auctores] sanguinis esse tui?
Quorum nota viget terrarum fama per orbem,
Qua rubet Eoo candida sole dies:
Quaque sub occiduo condens iubar aequore Titan,
Aurea luciferis frena resoluit equis.
Non gens aerias transgressa potentior Alpes,
In Latium tantis viribus arma tulit:
Atque tuos toties devicit Roma Quirites,
Compulit in turpem versaque terga fugam.
Vix ubi conspexit venientes Carbo cohortes,
Deseruit trepido castra relicta metu.
Manlius infausto committens omine pugnam,
Ante diem Stygias [(transcriber); sic: stygias] pene subivit aquas.
Degenerique suo captus cum milite Scaurus,
Comperit invictas hostibus esse manus.
Diffugiunt Aquilae, vestri formidine Tauri,
Martia qua torua cornua fronte tulit.
Sic, Lybici poterant quas non terrere leones,
Insolito pavidas terruit ille metu.
Iamque bis a nostris duo saecula condidit annis
Phoebus, et innumeri praeteriere dies:
Cum domitis Asiae populis, laudabile nomen


page 20, image: s044

Maiores etiam promeruere tui.
Inque Saracenos victricia signa moventes,
Gesserunt valida prospera bella manu:
Atque subegerunt eversis turribus arces,
Inque peregrinis oppida multa locis.
Corneus infestis non profuit hostibus arcus,
Qui celer aut ventos vincere possit equus:
Non similes curuis Saturni falcibus enses,
Quaeque venenoso spicula felle madent.
Sed quid longa tuae repeto primordia gentis?
Sola quid immensis laudibus illa veho?
Detineoque tuas priscis annalibus aures?
Cum vestrae memoro fortia facta domus?
Quae si cuncta velim dignis extendere verbis,
Ilias est operis longa futura mei.
Quin et multa tuus genitor virtute peregit,
Vina nec illius gloria laude caret:
Principe quo nemo longis prudentior annis,
Nemo toga maior iusticia [Reg: iustitia] que fuit.
Hic sine vi, mitis, regnum sine caede gubernat,
Muneris officium certus id esse sui:
Et, nisi cum iustis delicta ulciscitur armis,
Commoda tranquillae tempora pacis amat.
Sparsit adhuc nusquam funesti semina belli,
Turbavitue suos irrequietus agros:
Ut plerique duces alii, qui sanguine gaudent,
Qui fera plus aequis legibus arma colunt.
Talis et ipsius memoratur gratia linguae
Esse, fuit Pylii qualis in ore senis:


page 21, image: s045

Maeonii cuius perhibetur carmine vatis,
Dulcior Hyblaeis sermo fuisse favis.
Te quoque praeterea matris commendat origo,
Cuius ab Alberto gloria splendet avo:
Quo non laeta minus se Francia iactat alumno,
Ipsaque piscosis Marchia cincta vadis,
Quam claro gaudens laetatur Apolline Delos,
Quamque superba suo Gnosia terra Iove.
Militiae quisquam vix calluit aptius artes,
Cum fuit armata res peragenda manu:
Pluraque nemo suis commisit praelia signis,
Plus neque diverso laudis ab hoste tulit.
Belliger unde tuus Germania dictus Achilles,
Omnibus invicto nomine terror erat.
Norica testatur memori Res publica clade,
Illius haec novies milite victa fuit.
Pallet adhuc trepidus fuluis Pegnesus arenis,
Maenia qui gelida perfluit urbis aqua,
Cum subit haec illi tristissima lucis imago,
Qua patrio totus sanguine tinctus erat.
Testis et est veteri tellus regnata Borusso,
Prussia quae nostro tempore nomen habet:
Haec quoque caede sua laetos auctura triumphos,
Principis hostili concidit icta manu.l
Illius validas experta BOHEMIA vires,
Sensit in Herciniis nil opis esse iugis.
Diceris et supplex maesto Pomerania vultu,
Ante triumphantis procubuisse pedes.
Fortia quid memorem facientes bella Polonos?


page 22, image: s046

Strennuus in celerem quos dedit ipse fugam.
Silesias pulsis seruarit ut hostibus urbes,
Extat [Reg: Exstat] et in multis cognita fama locis.
Denique caeruleus qua flectit cornua Rhenus,
Turbidus immensis qua fluit ISTER aquis:
Balthica finitimos qua Saxonas Amphitrite
Pulsat, et arctoam fluctibus ambit humum:
Vix locus est ullus, quo non vestigia martis
Huius, in hunc restent et monumenta diem.
Hic utinam vivus, nostroque superstes in aevo
Esset, et indigna non tumulatus humo.
Helladibus nobis non Turca minatus ab undis,
Austriacos esset depopulatus agros.
Non foret amissum Pelopis sine vindice regnum,
Captaque crudeli nuper ab hoste Rhodus.
Iste suo diros cohiberet marte latrones,
Nos quibus hoc facti tempore praeda sumus.
Aemonias arces, altasque Propontidis urbes
Subderet, infestis eriperetque Getis.
Ergo tote egregiis maiorum clara triumphis,
Tam vetus et generis cum sit origo tui:
Editus illustri magnorum sanguine Regum,
Exuperas quosuis nobilitate Duces.
Se fortuna tuis etiam natalibus aequat,
Ampla pater censu divite regna tenet.
Imperioque iacet vestro quae subdita tellus,
Omnibus utilium rebus abundat opum.
Fertilis uberibus gaudet Turingia campis,
Miratur fluvios Pannonis ora suos,


page 23, image: s047

Altaque se iactat proceris HESSIA silvis,
HESSIA montanis vix adeunda iugis.
At neque fluminibus, nemorumque virentib. Umbris,
Laeta nec agrorum fertilitate caret.
Irrigui passim labuntur murmure rivi,
Tota paludosis amnibus uda madet,
Retibus unde trahunt varios ad littora pisces,
Qui liquidis habitant rura propinqua vadis.
Florida per ripas depascunt prata iuvenci,
Lanigerae tondent fertile gramen oves.
Tum virides circum pandunt sua brachia silvae,
Lignaque dant avidis materiemque focis.
Chaonis hinc duris curuatur glandibus arbor,
Hinc viret hirsutis pinus odora comis.
Navibus hinc abies, hinc commoda fraxinus hastis
Surgit, et irrigui fontis amica salix.
Atque ubi cultus ager pressis renovatur aratris,
Fertilibus vestit messibus arua Ceres.
Et sua respondent operoso vota colono,
Cum cadit immissa falce resecta seges.
His tua si terris non munera Bacche negasses,
Omnibus haec opibus terra beata foret.
Respicit ad gelidam qua parte Lycaonis Arcton,
Utile mutandis mercibus aequor habet,
Adde tot excelsis invictas moenibus urbes,
Tot circumfusis oppida fluminibus.
Annua quae vobis aut vectigalia soluunt,
Aut patris agnoscunt sceptra verenda tui.
Sed licet haec habeas fortunae dona secundae,


page 24, image: s048

Sisque tot ac tantis dotibus auctus opum:
Nec tua vulgarem mereatur gloria famam,
Plus tamen hoc uno nomine laudis habes,
Quod non ingenuas Musarum negligis artes,
Quod sacra Pegasei numina fontis amas:
Et celebres merito dignaris honore camenas,
Hoc rude quas [(transcriber); sic: qaas] odio tempore vulgus habet.
Quare sera tuum laudabunt saecula nomen,
Et te posteritas omnis in ore feret.
Dumque terunt alii sub inerti tempora luxu,
Plenaque dum vanis otia rebus agunt:
Hic dum gaudet equis, dum saltus ille ferarum
Lustrat, et immanes cuspide figit apros.
Alter ab occasu solis, dum solis ad ortum
Immensi siccat pocula plena meri:
Aut nocturna leves quassans ad lumina talos,
Damnoso patrias dum cane perdit opes:
Intendens animum studiis ac rebus honestis,
Otia tu vitae desidiosa fugis.
Tunc legis aut veterum praeclara poemata vatum,
Aut versas avida scripta soluta manu,
E quibus humanae praecepta salubria vitae
Discis, et ornato cultius ore loqui.
His quae digna tuis reddam praeconia factis?
Aut ita quem studiis incubuisse feram?
Terribiles inter lituos, sonitusque tubarum,
Rex Macedum legit carmen Homere tuum:
Fessaque nocturna cum membra quiete levaret,
Dicitur hoc stratis supposuisse suis.


page 25, image: s049

Scipio, qui victa meruit Carthagine nomen,
Fregit et Ausonia Punica sceptra manu,
Sedulus in medio belli discrimine legit,
Quod Xenophon Cyri nomine scripsit opus.
Hos igitur Reges imitatus amore studendi,
Voluis et autorum [Reg: auctorum] perlegis omne genus:
Ut cum floriferis in odorae vallibus Hyblae,
Cecropiae nitido vere vagantur apes,
Omnia nobilium populantur germina florum,
Ipsa parens rerum se quibus ornat humus.
Nunc Thyma delibant, nunc et Meliloton, et albas
Sanguine tinxisti quas Cytherea rosas:
Atque sub aprico vernantia lilia campo,
Lilia Sithonia candidiora nive.
Ausonia quicquid retulerunt voce Camenae,
Ingenium solers [Reg: sollers] callet id omne tuum.
Nec facunda deest Graiae tibi copia linguae,
Cognita quae hic nullis Regibus ante fuit:
Quae prius innumeros iacuit neglecta per annos,
Nuper ab obscuro vix reparata situ.
Hinc sunt nota tibi clarorum facta virorum,
Nullaque te prisci temporis acta latent:
Sive sub Augusto quae Caesare gesta leguntur,
Roma triumphati cum caput orbis erat.
Sive sub antiquis cum Graecia floruit annis,
Cinxit et Hectoreas obsidione domos.
Quid loquar acceptas primis a patribus artes,
Quas quoque nosse tui muneris esse putas?
Qualia sublimi niteant animalia caelo,


page 26, image: s050

Sintque sub aethereo lucida signa polo:
Scandere clivosum quo tramite Phoebus Olympum,
Aemula qua soleat currere Luna via:
Et quibus emittat ventos Rex Aeolus antris:
Pertinet ad magnos haec quoque cura Duces.
Tum vero studiis adiungis sacra prophanis [Reg: profanis] ,
Atque Deum summa relligione colis:
Quite divitiis tantis et honoribus auxit,
Cuius habes solo munere, quicquid habes.
Macte tuis animi virtutibus inclite Princeps,
Ingenii felix indole macte tui:
Cuius ob insignem doctrinae, gloria famam,
Laudibus implebit solis utranque domum:
Cuius honos omni mansurus tempore vivet,
Semper et aeterno nomine clarus erit:
Dum viridi doctae ludent Helicone sorores,
Dum fluet e sacro Pegasis unda iugo.
Tu modo perge tua quo te vocat indole virtus,
Perge, nec a cepta [Reg: coepta] dimoveare via.
Quodque facis, doctas hoc assere tempore Musas,
Quae sine nunc omni prorsus honore iacent.
Aspice nam quantis oppressae cladibus artes,
Ingenii cultu depereunte, ruant.
Non fuit Aonidum maior contemtus [Reg: contemptus] ab illo
Tempore cum cecidit culmine Roma suo.
Exulat [Reg: Exsulat] ingratas facundia spreta per urbes,
Ulla nec ingenuis artibus aula vacat.
Ergo novem viridi praecinctas fronde puellas,
Hic te luminibus finge videre tuis:


page 27, image: s051

Cum fidibus citharisque suis, a plebe fugatas
Procubuisse tui numinis ante pedes.
Hacque gravem querula testantes voce dolorem,
In dubiis abs te poscere rebus opem:
Si qua tuam nostri tangit miseratio mentem,
Unica, Dux, huius spesque salusque chori:
Respice contemtas [Reg: contemptas] studiis pereuntibus artes,
Quas odio cunctis gentibus esse vides.
Hac nisi tu solus nos tempestate iuvabis,
Humana prorsus destituemur ope.
Incertae toto sine sedibus orbe vagamur,
Sorte nihil nostra durius esse potest.
Fraterna Eoi postquam discordia regni,
Excitos patrio traxit ab orbe Getas,
Impius Argolicis nos expulit orbibus hostis:
Ausonis hinc nostra terra petita fuga est.
Sed nimis hic feruent dum tristibus omnia bellis,
Cessimus hostili territa turba metu,
Inque tuas tandem Germania venimus oras,
Hic ubi iam nullo nos in honore sumus.
Tu nisi quod solus nostras amplecteris artes,
Ipse iacet nostri nominis omnis honos.
Pro quibus officiis tibi praemia digna rependent
Inclite Dux grato carmina nostra sono:
Perpetuamque tuis famam virtutibus addent,
Quam poterunt nulli diminuisse dies:
Quae tibi venturos semper durabit in annos,
Donec erit caelum, sidera donec erunt.
Omnia nam toto quaecumque sub aethere mundus


page 28, image: s052

Continet exigua sunt peritura mora:
Legibus haec atrae sunt omnia subdita mortis,
Sola sed extremo gloria fine caret.
Quaeque semel nostra celebrari voce meretur,
Vivit et aeterno tempore fama manet.
Sic Ithacus, sic Aeacides, sic Troius Hector,
Perpetuum nostro munere nomen habent:
In cinerem quamuis illos mutaverit aetas,
Ac tegat obducto cespite putris humus.
Perge favere sacris igitur Dux inclite Musis,
Ut sublime tuum nomen in astra ferant:
Et, quas a teneris miratus es hactenus, artes
Nullius impulsu destituisse velis.
Sic tua speratam contingat vita senectam,
Nestoreos superent sic tua fata dies.

AD IOANNEM CARIONEM Principis Electoris Brandeburgensis Mathematicum. ELEGIA VI.

QVA pater excepit redeuntem Marchio natum,
Cum referenda mihi carmine pompa foret:
Et tamen istius non posse subire triumphi
Imbelles elegos grande vererer onus:
Inclita quo memorant Heroum facta Poetae,
Maeonio coepi nectere verba pede.
Longa sed imparibus quae carmina versibus addit,
Nos affata levis sic Elegia fuit:


page 29, image: s053

Si duce me veterum cecinisti praelia regum,
Qui sacra Caesarea sceptra tulere manu:
Tunc neque commisso magnarum pondere rerum,
Grande meas vires debilitavit onus.
Nil nisi quae molles elegos cantare solebat,
Cur opus affectat nunc tua Musa novum?
Dixit, et imparibus numeris exorsa triumphum,
Apposuit longis versibus ipsa breves.
Si mea principibus tamen haec placitura putabis,
Commendata iuves scripta favore tuo.
Hoc te Pegasidum per numina casta sororum,
Per, quibus intentus semper es, astra rogo.

DE REDITV IOACHIMI II. Marchionis Brandeburgensis depulsis Turcis, An. M. D. XXXII. ELEGIA VII.

Austricais postquam saevissimus hostis ab oris,
Auspice depulsus Caesare, Turca fuit:
Iamque domum referens victricia signa parentis,
Marchio venturus cum Ioachimus erat:
Nuncia, quem belli ductorem, fama ferebat
Milia Turcarum multa dedisse neci.
Exultabat [Reg: Exsultabat] ovans animis, plausuque fremebat,
Principis aduentu Marchia laeta sui,
Ut cum magnanimos excepit Roma Quirites,
Si qua triumphandi gloria parta fuit.
Marchiacis fama iacet urbs celeberrima terris,


page 30, image: s054

Quae Ducis Arminii nobile fertur opus:
Vicinaque gerit praeclarum nomen ab arcto,
Hic est Marchiaci Regia celsa Ducis.
Labitur irriguo per moenia flumine Suevus,
Vandalicum dictus qui SPREA nomen habet.
Magnificos nato pater exhibiturus honores,
Eductis illinc obuius ibat equis.
Pone seque batur cum fida plebe Senatus,
Pompa sacerdotum quos comitata fuit.
Femineus pariter chorus, innuptaeque puellae,
Florida quae passis serta tulere comis.
Omnis at huc postquam progressa frequentia vulgi
Esset, ubi Princeps excipiendus erat:
Iamque propinquassent victricibus agmina signis,
Agmina depulsis quae rediere Getis:
Desiliebat equo fulgentibus impiger armis
Filius, insidens quo faciebat iter.
Nec mora, quadrupedis descendens terga reliquit,
Militibusque pater frena tenenda dedit.
Fusus in amplexum post haec tulit oscula nato,
Laetaque testatus gaudia mentis, ait:
O praedulce meum decus, o mea nate voluptas,
O animi votis mille petite mei,
Quo duce grassantes compescuit Austria Turcas,
Nostraque libertas vindice tuta fuit:
Comprecor, hic felix aduentus ut auspice Christo
Sit tuus. Haec postquam pauca locutus erat,
Effusis vultum lacrimis, et utrumque rigabat
Lumen, in humentes imbre cadente genas.


page 31, image: s055

Astitit orator de sanguine natus equestri,
Dicere qui coram Principe iussus erat:
Is sua facundis tum vocibus ora resoluens,
Haec sermone gravi verba diserta dedit,
Anxia quod cupidis optabat Marchia votis,
Incolumem gaudet te rediisse domum:
Huncque tibi laeto decernit honore triumphum,
Parta quod est belli gloria marte tuo.
Laudibus auxisti patriam, famaque perenni,
Notus ad Euxinas nomine factus aquas.
Nam licet affuerint diversa tot agmina regum,
Te confecta tamen res duce tota fuit:
Ore quod affirmant uno, quicumque secuti
Prospera militiae signa fuere tuae.
Scilicet Illyricis ubi iungitur Austria terris,
Et cohibent fines Pannonaregna suos:
Norica qua summis aequant iuga nubibus Alpes,
Quae nive perpetua frigoribusque rigent:
Dicitur immani grassatus caede tyrannus,
Funera crudeli saeva dedisse manu.
Dissecuit raptas ad stupra nefanda puellas:
Et quod adhuc multo plus feritatis habet,
Saevior infixit pueros Busiride palis,
Cuncta quibus belli parcere iura solent.
At prope Caesareus quamuis exercitus esset,
Ferre tot afflictis qui potuisset opem:
Quamuis iunctus erat forti Germanus Ibero,
Qua sita sublimi turre Vienna iacet.
Ex his nemo tamen violento restitit hosti,


page 32, image: s056

Nemo, latrocinium qui foret ultus, erat.
Donec es eductas hortatus ad arma cohortes,
Et gravis exarsit pectoris ira tui.
Namque tot occidi miseros sine vindice cives,
Totque puellarum milia capta trahi:
Funditus everti crudelibus oppida flammis,
Haud poteras animo dissimulante pati.
Et quia bella gerit fugiendo, more latronum,
Confidens celeri Turcicus hostis equo:
Te cum militibus properantem, nulla quietis,
Nulla voluptatum cura morata fuit.
Noctes atque dies, per inhospita saxa, per Alpes
Diceris asssiduam continuasse viam:
Absque cibo magnos potuque tulisse labores,
Ne fugiens retro vertere posset iter.
Turca propinquantes turmas ut vidit equestres,
Inclite tu quarum Marchio ductor eras.
Conspexitque viros, non quos nigra sole colorat
India, vel quales Graecia mollis habet:
Arma sed ex solido totum quibus aere tegebant
Corpus, et obductus casside vultus erat:
Ipse Scythas quanquam [Reg: quamquam] secum Parthosque trahebat,
Versa repentino terga pavore dedit.
Inque latebrosas se territus abdidit Alpes,
Ceu lupus a praeda quem cane pastor agit.
Nec tamen elabi trepidae potuere cohortes,
Nil fuga, nil celeris profuit usus equi.
Sed quocumque vagas pavor et metus acer agebat,
Faucibus occlusis non patuere viae.


page 33, image: s057

Denique paucorum post interualla dierum,
Spes ubi nulla fugae, nulla salutis erat:
Barbarus ex latebris erupit, et aspera tecum
Praelia funestas conseruitque manus.
Tum vero patuit saevos tuus ardor in hostes,
Cum tibi pugnandi copia facta fuit.
Intrepidus dubii discrimina Martis adibas,
Quae cum militibus sunt adeunda Duci.
Nec similes rigidis metuebas falcibus enses,
Nec quae mortiferum spicula virus habent.
Atque tot inferior numero licet hostibus esses,
Tu conferre manus cum quibus ausus eras:
Hique tuerentur se fortibus acriter armis,
Tanquam vita quibus marte tuenda fuit:
Interfecta tamen bis milia quina virorum,
Ex Mahometi genis occubuere Getis.
Nec Germanus eques fuit ullus ab hoste peremtus [Reg: peremptus] ,
Tam fortuna tuis partibus aequa fuit.
Victor ademisti captivae vincula plebi,
Hostili fuerat quae peritura manu.
Hic tua cum multos seruarit dextera cives,
Civica danda fuit iure corona tibi.
Iudice laudata est igitur tua Caesare virtus,
Qui tibi militiae splendida dona dedit,
Auratas phaleras, auratum calcar, et ensem:
Quo tibi nil tribui maius honore potest.
Nuncia Turcarum fuit ut perlata tyranno
Fama, trucidatos damna tulisse suos:
Exitioque datas a paucis esse cohortes,


page 34, image: s058

Praecipue quarum robore fisus erat:
Sic tua degenerem victoria terruit hostem,
Ut dare sit verso terga coactus equo:
Inque Propontiacas sine laude recesserit oras,
Qui sua iuratus sceptra, deosque fuit,
Quod nisi castra prius Rheni movisset ad undas,
Ipse relaturus non foret arma domum.
His tuus ex rebus pater, inclite Marchio, gestis
Mille voluptates, gaudia mille capit:
Exhibet ac reduci similes tibi laetus honores,
Ut proavi natis exhibuere tui.
Sic patris exceptus pater est, ab Achille, Iohannes,
Cum rediit populo victor ovante domum.
Arma Bohemiaci quo tempore fregerat hostis,
Et fera pugnacis robora Lusatiae:
Silesiaeque suis adiecerat oppida terris,
Per quas irriguis Odera tendit aquis.
At plus una tibi peperit victoria laudis,
Quam tot avo gestae res peperere tuo.
Nam quibus ille suos victor compescuit hostes,
Pro patriis tantum civibus arma tulit.
A Mabometigena, tua dextra, tyrannide cuncto;
Asseruit, CHRISTUM qui pietate colunt:
Totiusque feros praedones contudit orbis,
Nemo sua poterat quos cohibere manu.
Nominis aeterna victurus laude, parasti
Immortale tibi perpetuumque decus,
Nulla tuas umquam [Reg: unquam] virtutes, nulla silebit
Posteritas famam, sit modo grata, tuam.


page 35, image: s059

Scilicet a magnis quoties Heroibus olim
Clarorum fuerit mentio facta ducum:
Pro populo CHRISTI, pro relligione tuenda,
Qui pia gesserunt vindice bella manu:
Ex seris referens tua facta nepotibus unus,
Non minor hic magno, dicet, Othone fuit.
Caesare pugnaces hic contudit auspice Turcas:
Armigeros Hunnos tradidit ille neci.
Sic tua virtutum memorandaque gloria rerum
Omnis in ore frequens posteritatis erit:
Historicique tuas laudes annalibus addent,
Qui patriae condent facta legenda suae,
Nunc tibi det plures utinam fortuna triumphos,
Semper et in bellum sic rediturus eas:
Id pater, id cupiens cum plebe senatus, id optat
Nobilitas, tota qui tibi mente favent.
Haec et plura gravi fuit ut sermone locutus,
Ista verecundi verba fuere Ducis:
Grata mihi laeti patris officiosa voluntas,
Acceptus populi debet et esse favor.
At quod parta fuit nostro victoria ductu,
Gratia non nobis, est sed habenda DEO:
Qui mihi Caesareo pro nomine bella gerenti
Affuit, et reduci prospera fata dedit.
His ubi respondit paucis: conversus ad urbem
Cum patre, cum tota nobilitate, fuit.
Vulgus Io Paean, omnesque triumphe canebant,
Per loca, per cunctas voce sonante vias.
Progrediens inter fratrem carumque Parentem


page 36, image: s060

Marchio Turcarum victor ovabat equo.
Innumeri circum custodes corporis ibant,
Bellica qui forti Gesa tulere manu.
Ut fuit ingressus portas exercitus urbis,
Tympana cum raucis signa dedere tubis.
Pendula sacratis in turribus aera sonabant,
Undique sublatus plausus ad astra fuit.
Machina sulfureas iaciebat ahenea glandes,
Cuius humi sternens moenia pulsat onus:
Unde resultabat caelum, ceu fulmine misso
Cum venit aethereo magnus ab axe fragor.
Humida Nympharum perterritus atria Suevus
Clausit, et e mediis sustulit ora vadis.
Alga virens barbam, crines uligo tegebat,
Densus in undoso corpore muscus erat.
Ut nova conspexit sed ovantis gaudia turbae,
Et ducis agnovit signa relata sui:
Intorquens madido rorantia lumina vultu,
Fatidico tales edidit ore sonos:
Salue magnanimum genus armipotentis Achillis,
O decus, o patriae spes IOACHIME tuae:
Vindice quo pulsus Thracum regnator ab Istro
Cessit, et amisso milite terga dedit.
Olim tempus erit, Solymorum ductor ad orbem
CAESARIS auspicio cum pia bella geres:
Et tua cum vacuas submittet ad arma pharetras,
Tota triumphanti Turcia capta manu.
Dixit, et ima petens flavum caput abdidit antro:
Utraque dissultans ripa fremebat aquis.


page 37, image: s061

Alaeva geminas ubi separat alueus urbes,
Fuluaque conspicuum signat arena locum,
In quo nobilitas contendit equestribus armis,
Ludicra cum ficto praelia marte facit:
Ardua spectatur bipatentis limina templi,
Marchio Romanus condidit autor opus.
Huc ubi perventum, sacra limina pompa subibat,
Suntque piis precibus vota soluta DEO.
Ipse salutatus Princeps est nomine cleri,
Hic orante gravi verba latina viro:
Callet enim geminae discrimina Marchio linguae,
Ausonio novit doctus et ore loqui.
Cum patre digrediens fuit hinc deductus in arcem,
Non procul e templi quae regione iacet:
Hic quoque multiplici tormenta fragore sonabant,
Sulphure fumantes eiaculata globos.
In media stabat comitantibus arce puellis,
Ipsa suo coniunx obuia facta viro,
Quae reducem teneris ulnis complexa maritum,
Principis e collo dulce pependit onus.
Taliter Andromache cum virgineo comitata
Fertur in amplexum coniugis isse sui:
Priamides quando fugientib. HECTOR Achivis,
Dardana conversis tecta subibat equis.
Tum pater invitans cum coniuge Marchio natum,
Ad thalami duxit limina celsa sui.
Plaudere coeperunt ad tympana mota choreae,
Atria festivis perstrepuere tubis.
Mollia formosae pro dono serta puellae


page 38, image: s062

Principis ornatis imposuere comis:
Quod pro femineo sexu, castisque tuendis
Virginibus, belli grande subisset onus:
Totque redemisset captivae milia plebis,
Quae ferus exitio praedo daturus erat.
Haec [(reading uncertain: print faded)] ita, cum victis rediisset Marchio Turcis
Ducta triumphanti Principe pompa fuit.


page 39, image: s063

GEORGII SABINI BRANDEBVRGENSIS Elegiarum Liber secundus.

HODOEPORICON ITIneris Italici.

CYNTHIVS emensus Nemeaei fulua Leonis
Terga, per Astreae signa regebat equos,
Italiam quando digressus ab urbe petebam,
A duce quae Brenno condita nomen habet.
Caeruleus tardis ubi flexibus errat Havelus,
Cuius ad instabiles mons iacet altus aquas,
Qui iuga pampineis adopertus summa racemis,
Gignit arenoso dulcia vina solo:
Qualia spumantis Rheni producit ad undas
Vangionum pingui consita vitis agro.
Maestus uterque parens amplectebatur euntem,
Anxia mens quorum plena doloris erat:
Humida manantes lacrimaeque per ora fluebant,
Iam mihi cum vellent dicere: nate vale.
Ut loca contigeram siccis arentia glebis,
Saxones ALBI tuum quae prope flumen arant:


page 40, image: s064

Vallata aggeribus me Vuittenberga recepit:
Sol erat Hesperias tum subiturus aquas.
Protinus ingenui me convenere sodales,
Cum fuit aduentus cognita fama mei:
Seraque ducentes patrio convivia ritu,
Longa fefellerunt tempora mille iocis:
Arctophylax donec vertisset plaustra Bootes,
Inde thoro [Reg: toro] fessus membra levanda dedi.
Postera vix nitidos aurora reduxerat ortus,
Umbra soporiferae pulsaque noctis erat:
Ingressurus iter, peronibus induo plantas,
Alligo ferratum calcar utrique pedi.
Impono tegimen, quod crinibus arceat imbres,
Armatum valido cingitur ense latus.
Posthaec ingredior docti conclave PHILIPPI,
Discipulus pariter cuius et hospes eram.
Hunc, ubi facta fuit coram mihi copia fandi,
Alloquor, ac tales profero voce sonos:
Quas tibi docte tua pro sedulitate Melanchthon,
Pro meritis grates, hinc abiturus, agam?
Qui rude formasti, teneris praeceptor ab annis,
Artibus ingenium per duo lustra meum.
Non haec labra sacro perfusa liquore rigasset,
Pegaseae fons est qui mihi potus aquae:
Si mea non esset primae lanuginis aetas
Tradita praeceptis erudienda tuis.
Ardua conscendi Parnasi culmina montis,
Te duce Nasonis molle secutus iter.
Ergo quod annumerat me Teutona terra Poetis,


page 41, image: s065

Notaque principibus quod mea Musa placet:
Me debere tibi fateor, semperque fatebor,
Dum mea vitalis spiritus ossa reget.
Hinc sed ad Euganeam cum nunc Antenoris urbe,
Praeceptore meo te cariturus eam:
Vive tuaque vale saluis cum coniuge natis,
O mihi vir cari patris amate loco.
Ipse sub haec, pleno singultibus ore locutus,
Carpe DEO felix auspice, dixit, iter.
Quae cum fatus erat pro tempore pauca: minister
Cornipedem frenis impediebat equum.
Tum formosa mihi patre nata Melanchthone virgo
Serta profecturo, matre iubente, dedit.
Castaque demittens pudibundo lumina vultu,
Hoc tibi sit nostri pignus amoris ait.
Dulcia suscipiens innuptae dona puellae,
Ipse resoluebam talibus ora iocis:
Mollia si dextro me sidere fata reducent,
Anna tori consors efficiere mei.
Iam sed arenoso postquam digressus ab Albi,
Attigeram ripas advena MOLDA tuas,
Nomen ubi paruae, quam praeterlaberis, urbi
Campus et asperitas fecit amara loci:
Ecce coloratum signans in nubibus arcum,
Nuncia Iunonis concipit Iris aquas:
Carceribus clausos emittit et Aeolus austros,
Crebraque cum tonitru fulgura ventus agit.
Me fera tempestas et caeli compulit imber,
Rustica vicinae tecta subire casae.


page 42, image: s066

Liminis horrebant atri fuligine postes,
Cespite gramineo stabat operta domus.
Excipiens madidis me vestibus exuit hospes,
Datque fatigato pabula iussus equo.
Instructura dapes, riguo prope limen in horto,
Collectum foliis hospita truncat olus,
Atque cavam lymphis implet fluvialibus ollam,
Admovet hanc plenam caulibus illa foco.
Tempus erat saturae redeunt cum nocte capellae,
Balantemque solent claudere septa gregem:
Sternitur arte carens ac divite mensa paratu,
Agricolae qualis pauperis esse solet.
Sistitur e rigida tornatus cantharus orno,
Illitus Hercinia qui pice totus erat.
Hunc neque Rhenanus Bacchi neque Francicus humor,
Cum lupulo coctae sed liquor implet aquae:
Nectare quo gelidam Boreae spirantis ad Arcton,
Gens solet arentem pellere dura sitim.
Denique post epulas amor ut compressus edendi,
Fessaque iam somno membra daturus eram:
In quibus ante focum sopitus nocte quievi,
Straminibus vilem composuere torum.
Ortus mane novo cum sol dimoverat umbras,
E stipulis surgens ingrediebar iter.
Mons procul ostentat, Galilaei nomine PETRI
Dictus, in excelso condita fana iugo.
Hunc ubi transieram, fumantibus Halla Salinis
Cernitur, urbs oculis facta propinqua meis:
Cuius amoena virent, ut tempe, pascua, cuius


page 43, image: s067

Seminibus multis fetus abundat ager.
Huc ubi perventum, consulti tecta subibam,
Hospitio cuius non semel usus eram.
Dulcia securis hic otia rebus agentem,
Continuos tenuit me mora quinque dies.
Interea templum memorabile; celsaque vidi
Principis egregium regia quicquid habet.
Scilicet ad Zephyri flatus, solemque cadentem,
Qua Sala contiguis moenia stringit aquis:
Erigitur miris lapidum compagibus aedes,
Condidit ALBERTVS nobile praesul opus,
Mauritio divaeque sacrum, quae vidit adorans
Prima, resurgentis numen et ora DEI,
Quando sub hortorum cultoris imagine Christus,
Ad tumulum flenti, quid lacrimaris? ait.
Vestibulum sculptis insignibus, area templi
Strata pavimento versicolore nitet.
Cingitur aulaeis paries festisque tapetis,
Quae gens artifici Belgica pinxit acu:
In quibus elucent fulvo radiante metallo,
Aurea solerti [Reg: sollerti] stamina ducta manu.
Organa marmoreo pendent sub fornicis arcu,
Aemula cantantes haec imitantur aves,
Ac si vere novo frondentibus abdita silvis,
Mille daret volucrum turba canora modos.
Haec eadem raucis clangoribus aera tubarum,
Et referunt sonitu tergora tensa boum:
Tergora tensa, quibus violentos incitat hostes,
Bellicus insani martis ad arma furor.


page 44, image: s068

Quid loquar insignes, ad quas collata, tabellas,
Cedat Apellaeo picta colore Venus?
Nulla sed effigies istic obscena, nec ullum
Spurca locum turpis mater amoris habet.
Casta repraesentat tabulis pictura, luerunt
Quam grave supplicium turba professa fidem.
Utque pia natus de virgine rector Olympi,
Nos docuit summi iussa verenda patris:
Et datus ipse neci, genus hoc mortale redemit,
Quod voluit precium [Reg: pretium] sanguinis esse sui.
Qualis et extremo venturus tempore mundi,
Ad nigra damnatos tartara CHRISTUS aget.
Nec quod imaginibus tantum modo lumina pascit,
Dives in hunc usum talia praesul habet:
Inde sed ut discant exempla sequenda piorum,
Historiae si qui cognitione carent.
Est locus in medio qua iactat ad aethera templo
Sedulus alterna carmina voce chorus,
Ferrea cancellis ignobile ianua vulgus
Arcet, ibi magnae conspiciuntur opes.
Plenaque collucent rutilis altaria flammis,
Fulget ut astrorum lucidus igne polus.
Omne quod argentum fodit, omne quod eruit aurum
Tota metalliferis Pannonis ora iugis:
Quodque Tagus, divesque vehit Pactolus, in unum
Hoc ibi congestum dixeris esse locum.
Aurea nam gazas et opes aequantia Croesi,
Stant super extructis [Reg: exstructis] hic simulacra tholis.
CAROLUS insigni spectandus imagine Caesar,


page 45, image: s069

Hic stat, et augustum fert diadema comis,
Quale gerit, summa cum maiestate verendus,
Regia principibus dicere iura solet.
Fulgentemque manu gladium suspensaque collo
Aurea Phryxeae vellera gestat ovis.
Astat et Albertus, qui talia sumtibus [Reg: sumptibus] emit,
Haec quibus est aedes condecorata, suis.
Grandibus hic duplicem gemmis auroque coronam,
Fronte gerit, dextra Pontificale pedum.
Talibus innumeris simulacris ara repletur,
Ara ter excelsos quattuor alta gradus.
At super effigies argenteus eminet omnes,
Qui patrio ritu stat cataphractus eques.
Mauritiique refert procero corpore formam,
Cuius clausa pii militis ossa tenet.
Multus et extremo lapis hic oriente petitus
Est, in Erythraeis lectaque gemma vadis.
Ictibus infragiles Adamantes, totque Smaragdi,
Quot vix dive tuus Marce senatus habet.
Albaque concharum preciosae [Reg: pretiosae] germina baccae,
Est quibus ingentis forma rotunda globi.
Haec ego defixis oculis dum singula lustro,
Miror et immensas obstupefactus opes:
Principe magnificam pompam ducente sacrorum,
Tympana cum lituis mota dedere sonos.
Festus agebatur, qui te paritura tonantem,
Edidit in lucem, virgo beata, dies,
Longa sacerdotum qua templum turba subibat,
Lato pandebat limite vulgus iter.


page 46, image: s070

Ipse sub insigni preciosis [Reg: pretiosis] tegmine gemmis,
Ductus regali praeses honore fuit.
Inter texta, genus patrium trahit unde, nitebant
Inclita Marchiacae signa videnda domus:
Terribiles aquilae, formidandique Leones,
Et quos semiferos India Gryphas alit.
Magnanimos inter proceres, equitesque secutos,
Quorum turba frequens ac populosa fuit:
Principis orando qui summa negotia tractat,
Vir celebri dictus nomine Turcus erat:
Cuius ab ore, velut resoluti nubibus imbres,
Verba Pericleo culta lepore fluunt.
Iste mihi vacuum monstrans ex aere sepulcrum,
Haec ea sunt, dixit, quae monimenta [Reg: monumenta] vides,
In quibus Antistes post ultima fata quiescet,
Tunc ubi ventura morte solutus erit.
Digna sacro tumbam sententia praesule signat
Quae, quod vita brevis sitque caduca, docet:
Morte nec intereat virtus, quae sola perennis
Effugit extremi tristia fata rogi.
Talia iussit enim, Vivit post funera virtus,
Grandibus inscribi verba legenda notis.
Haec ubi vidissem, culti sacraria templi
Ingredior docto me comitante viro:
Pharmaca quo nemo miscente peritius aegris,
Paeonia medicas applicat arte manus.
Innumeros calices hic aurea vasaque vidi,
Apta ministeriis, usibus apta piis.
Ac plures chlamydes gemmis auroque rigentes,


page 47, image: s071

Quam quot luciferos integer annus habet.
Mollia praetereo quae Seres vellera quondam
Nere, sed Ausonides iam didicere nurus.
Nec refero tinctas concha Sidonide vestes,
Nemo sacerdotum quas numerare potest.
Aedituus decies centenis milibus auri
Aestimat hoc templum nobile quicquid habet,
At nihil in tantis opibus conspectius ipso
Praesule rem sacram dum faciebat, erat.
Is pia solenni [Reg: sollemni] seu carmina voce canebat,
Sive precabatur supplice voce Deum:
Omnes quotquot erant magnates, omne videres
Vulgus ad hunc oculos composuisse suos:
Nam quas principibus multis natura negavit,
Innumeras dotes corporis unus habet.
Grandibus accedit facies Heroica membris,
Qua vetus Heroum se genus esse probat:
Et patriis magnum virtutibus aequat Achillem,
Egregia cuius laude superbit avi.
Elucet pietas vultu: certissimus index
Vultus enim taciti pectoris esse solet.
Nulla patent oculis metuendi signa tyranni,
Mitior hoc umquam principe nemo fuit.
Ipse suos populos sine vi, sine caede gubernat,
Aspera nec praefert laudibus arma togae.
Huius adhuc semper civilia bella diremit
Cognitus in dubio tempore pacis amor.
Nec sibi divitias et avarus possidet aurum,
Largus habet promptas ad pia dona manus.


page 48, image: s072

Felices o ROMA tuos omnesque futuros,
Ausonium quotquot nomen in orbe colunt:
Tempora triplicibus gesturus cincta coronis,
Si regat hic lacerum pastor ovile DEI.
Quae modo palantes sine curatoribus errant,
Nullae praeda lupo destituentur oves.
Dura coercebant inclusum vincula Ianum,
Ne tristi reseret condita bella manu.
Aurea restituet solidam concordia pacem,
Priscaque falciferi saecula regis erunt.
At prope delubrum fossis munita profundis
Arx stat, et aerium tollit in astra caput.
Buchhemerus erat qui me comitatus euntem,
Hanc quoque visuri, numquid eamus? ait.
Nec mora, festino me duxit in atria gressu,
In foribus quorum picta tabella fuit,
Ambigua referens ipsius imagine vultus,
Qui regit immensi CAROLVS orbis opes.
Per teres inspicias nisi luminis orbe foramen,
Hanc similem curuae dixeris esse rati.
Quin etiam nostris ignotam vidimus oris
Exiguam pennae versicoloris avem.
Haec allata procul, Nabathaeis venit ab Indis,
A pedibus, quibus est orba, vocatur Apus.
Ipse gerit simili raras ex alite pennas
Thracius in coni vertice Turca sui.
In mediis aulae penetralibus, aenea moles,
Pyramidis factum surgit et instar opus:
Id septena movet revolutis sidera sphaeris,


page 49, image: s073

Quae vagus ambiguis cursibus error agit.
Talis erat stellas imitataque machina caelum,
Facta Syracusii quae fuit arte senis.
Quid memoranda tibi referam Simulacra Deorum?
Quae vetus artificum duxit in aere labor:
Et quibus exhibuit sacrum rude vulgus honorem,
Mundus adhuc expers cum pietatis erat.
Extrahit haerentem maerens e vulnere spinam,
Indoluit fixum qua Cytherea pedem,
Tunc ubi purpureum rosa, quae fuit alba,colorem
Duxit, Acidaliae sanguine tincta DEAE.
Promta [Reg: Prompta] pharetratus iaculatur tela Cupido,
Aegida caelatam Gorgone Pallas habet.
Thyrsifero pendent Lenaeo fronte corymbi,
Mercurius loculis condita lucra gerit:
Amplexique ligant spiris ingentibus angues,
Troia sacerdotem Laocoonta tuum:
Iliacos intra muros arcemque locari,
Completum Danais qui prohibebat equum.
Aurea conspicias nec non Idola, neparum,
Quae levis aut formam papilionis habent:
Aut imitantur aves, dapib. quae Phinea fraudant:
Haec Anthropophagum gens simulacra colit.
Vidimus Arminii gladios ensesque vetustos,
Quintilio Varo qui peperere necem.
Deque rudi saxo factas lothoque secures,
Dura quibus nudum praelia vulgus init.
Belliger extremo quod Iberus in orbe subegit,
Ultra gemmiferae littora Taprobanes.


page 50, image: s074

Ramus et Assyrii mihi monstrabatur Amomi,
Longaque Niliaco canna resecta lacu,
Dulcia producens quae condimenta ciborum,
Intus nativi semina mellis habet,
Tum quibus unguntur magnorum corpora regum,
Pinguia Iudaeo Balsama nata solo.
Exuviaeque leves avium, quibus India vestit,
Membraque feruenti sole perusta tegit.
Et quae proveniunt hybernis [Reg: hibernis] poma diebus,
Tempore quo nullas educat hortus opes.
Scilicet extremo cum Bruma Decembre reducit,
Annua natalis tempora CHRISTE tui:
Nudaque frigoribus pomaria Caurus adurit,
Aruaque candenti sub mive tecta latent:
Qua vicina iacet lato Moguntia Rheno,
Fructus insolito crescere more solent.
Praeterea clypeum caelatum mille lapillis
Vidimus, ipse quibus nomina Turca dedit.
Is fuit Eoi gestamen nobile regis,
Dives ubi Phariam Nilus inundat humum.
Nautilon et rarum sub navis imagine piscem,
Qui secat aequoreas more triremis aquas:
Quaeque gerunt instar pictarum rostra volucrum,
Nata procelloso monstra stupenda mari.
Regis Amyntiade quid prisca numismata [Reg: nomismata] dicam,
Ac tua, cornigero qui Iove natus eras?
Quidue figuratam curuo delphine tabellam?
Cuius tale lapis carmen adesus habet:
Dedicat aequoreis ereptus Lucius undis


page 51, image: s075

Scaevola, Neptuno munera vota DEO.
Est quoque gemma, potest in qua depicta videri
Urbs vetus, a Drusi coniuge dicta ducis.
Olim visa fuit res mira, quod esset HOMERI
Ilias exiguo tegmine clausa nucis.
Tanta sed ingeniis nunc est solertia nostris,
Ampla quod angustum moenia claudit opus.
Denique ne pergam describere singula, vidi
Conspicuum tota quicquid in arce fuit.
Inde salutatos nos ad convivia duxit,
Clarus ab antiquo sanguine natus eques:
Inclita magnanimi quo regia principis ullum
Vix habet ingenio candidiore virum:
Quique minus doctos, et honestas oderit artes,
Ex equitum numero quas modo rarus amat.
Nam praeferre solent virtutibus arma togatis,
Qui genus a magna nobilitate trahunt,
At iam regificis epulis cum functus, et illic
Totos ipse dies quinque moratus eram:
Quadrupedis frenans iniectis ora lupatis,
Rursus iter cogor, rursus inire vias.
Post ubi transieram Mavortis habentia nomen
Moenia velocis tergore vectus equi:
Dives opum sera me LIPSIA NOCTE RECEPIT;
Lubricus humectat cuius Elister agros.
Hic mihi tres fidos iunxit fortuna sodales,
Euganeam mecum qui petiere scholam:
Assyrii regis gaudentem nomine Belum,
Ac te Minguitiae gentis ERASME decus:


page 52, image: s076

Baldasaremque vetus Silvani nomen habentem,
Cuius fida mihi pectora iunxit amor:
Cuius et Austriacis fortissima nuper in oris
Dextera Turcarum cognita strage fuit:
Turrigerae pugnans ad moenia quando Viennae,
CAESARIS in castris aera merebat eques
Usta sed hinc postquam Neopyrgi moenia flammis,
Irriguasque Salae transieramus aquas:
Ingredimur populosa tuas ERPHORDIA portas,
Hic ubi Tyrigetae pinguia rura colunt.
Et quia devexo caput inclinabat olympo
Phoebus, in hac noctis traximus urbe moram.
Mane salutantes vatem convenimus Hessum,
Cuius ut est dextrae dextera iuncta meae.
Laus erit Hesse mihi, summum vidisse poetam,
Atque tuam, dixi, me tetigisse manum:
Primus ab Aonio qui sacras vertice Musas
Ducis in arctoo subdita regna polo:
Quemque vehens amplis Germania laudibus effert,
Ut solet Andinum Mantua ferre senem.
Sic ego: sic contra doctissimus incipit HESSVS,
HESSVS Apollinei maxima fama chori.
Dulcis amicitiae mihi mutua foedera tecum,
Dum concessa mihi vita manebit, erunt.
Edita nam primum tua quando poemata legi,
Ausa loqui de te sic mea Musa fuit:
Me nisi fama chori vatum vulgata fefellit,
Gloria Pieridum prima SABINVS erit.
Omnibus idcirco connitere viribus hortor,


page 53, image: s077

Ut sis, iudicio qui potes esse meo.
Haec ubi respondens Eobanus verba dedisset,
Ocyus [Reg: Ocius] inceptum nos celeramus iter.
Ut procul a tergo lapido si flumen Hierae,
Tyrigetum nobis urbsque relicta fuit:
Ilicibus piceisque frequens stabulisque ferarum
Imus is Hercinium per iuga celsa nemus.
Huius at ima cavae subsidunt tartara valles,
Quis radiis nunquam Phoebus adire potest,
Sive rubescentis patefecerit ortus Olympi,
Gemmea puniceis atria plena rosis:
Sive laborifero conscenderit aethera curru,
Sive sub Oceanum lumine pronus eat.
Ter nemus antra colunt immanes unguibus ursi,
Et loca sunt multis plena latrociniis.
Saepe sub arborea reperitur fronde viator,
Dextera praedonum quem dedit ense neci,
Vermibus aut plenum taboque fluente cadaver,
Ilicis e ramo flebile pendet onus.
Huius ut emensi per mille pericula silvae,
Horribiles saltus densaque lustra sumus:
Vitiferumque cava traiecimus arbore Moenum,
Irriguas cuius Francia potat aquas:
Francia quae tribuit tibi nobile Gallia nomen,
Subdidit invicta cum tua regna manu:
Venimus huc sacro coniunx ubi diva sepulcro
Caelitis HENRICI regis humata iacet.
Haec veteri genuit claraque e stirpe creatum
Urbs Camerariadum te IOACHIME decus,


page 54, image: s078

Cecropias aequat facundia cuius Athenas,
Argolicosque refert inclita Musa sonos.
Hic aliquot fessi post taedia longa viarum,
Substitimus noctes, substitimusque dies.
Dulcibus intravi cultum radicibus hortum,
Quas alibi nusquam Teutona gignit humus.
Lustravique sitas in apricis collibus arces,
Templaque frondosis non inamoena iugis.
Hic undose tuam Pegnese petivimus urbem
Gens sata quam forti Norica marte colit.
Haec sibi congesto circumdedit aggere muros,
Qui superant moles urbs Patavina tuas.
Ardua consurgunt quadrato moenia saxo,
Moenia bellaci non capienda manu.
Tota licet Scythicas adducat Thracia vires,
Teutonibus diram saepe minata necem.
Amplas huius opes, excelsaque tecta referrem,
Ni cantata tuis versibus Hesse forent.
Splendida magnorum nam sive palatia regum,
Sive quis artifices, sive requirat opes:
Sive peregrinas merces, ac dona Canopi,
Quae procul Aegaeum per mare nauta vehit:
Non habet his ullam Germania moenibus urbem,
Tota nec Arctoo terra sub axe, parem.
Nuper at intulerat canis Erigoneius aegris
Pestifero miseram civibus igne luem.
Egrediens quocumque pedem, quocumque ferebam
Lumina, funestus nil nisi luctus erat.
Hic affecta gravi languebant corpora morbo,


page 55, image: s079

Funeris extremam mox obitura diem:
Illic tristis erat deplorabatque parentem
Natus, et extinctum femina maesta virum.
Me trepidum vitae discrimine luridus horror
Occupat, et gelidus concutit ossa tremor.
Namque ibi correptus violenta peste timebam,
Hospes in ignota ne tumularer humo.
Nec pavidos tenuit minus anxia cura sodales,
E quibus attonito pectore Belus ait:
Hinc procul o procul hinc, dum vescimur aetheris aura,
Dum sumus incolumes, arripiamus iter:
Utile paruimus socio rectumque monenti,
Peste acrem nobis incutiente metum.
Iamque dies alterque dies iteraverat ortus,
Pulsaque bis gelidae sidera noctis erant:
Huc Pegnese tua cum venimus urbe fugati,
Sunt ubi Danubii moenia iuncta vadis.
Susceptura monet quoties Germania bellum,
Inque Getas saevo concita marte fremit,
Arbiter imperii solet hic lustrare cohortes,
Usibus armorum conveniente loco.
Danubii vero postquam traiecimus amnem,
Amnis in Euxinum qui mare fertur aquis:
Vindelicae portas et celsa subivimus urbis
Quae vetus Augusti moenia nomen habent.
Hic nitidas auro, pictasque coloribus aedes,
Ac solido tectas vidimus aere domos:
Regia quae possint aequare palatia Romae,
Hinc aliquis magnas aestimet urbis opes.


page 56, image: s080

Nec formosa tibi dubitem conferre puellas
Tyndari, vindelicae quas peperere nurus:
Summus, Agenorea pro virgine Iuppiter optet
Has, magis et rapta gnoside Bacchus amet.
Ignea sidereis contendunt lumina stellis,
Purpureas vincunt ora colore rosas.
Collatum flavis hebetatur crinibus aurum,
Sithoniam superant candida colla nivem.
Tanta puellares commendat gratia formas,
Tantus inest castis virginibusque decor.
At novus his quando succedit moenibus hospes,
Qui genus a priscis nobile ducit avis:
Aut quicumque caput per honestas extulit artes,
Principis aut aliquod nomine munus obit:
Hospes ut aduentum primoribus indicet urbis,
Legibus aediles constituere suis.
Ergo salutatos cum nos exceperat hospes,
Sanguine quo nati simus, et unde, rogat.
Audit ubi claris nos esse parentibus ortos,
Consulibus, quales simus et unde, refert.
Ad nos continuo missis de more Senatus
Vina satellitibus multa ferenda dedit.
Duximus ad mediam laeti convivia noctem,
Siccaque perluimus pectora nostra mero.
Clara rubescentis patefecerat atria caeli,
Quadriiuges iungit quae Dea lucis equos:
Hinc, Lycus undoso qua gurgite fertur ad Alpes
Tendimus aequantes nibila summa iugis:
De quibus in praeceps tantum vallesque sub imas,


page 57, image: s081

Ardua suspectus quantus ad astra, patet.
Grando cacuminibus nixque indurata recumbit,
Semper in his acri frigore saevit hiems:
Atque resoluuntur nimbi, Caurique furentes
Importuna nigro turbine bella gerunt:
Auulsasque ferunt ornos et fragmina montis,
Fragmina quae tanto lapsa fragore cadunt,
Ac si vasta ruat sublimis machina caeli:
Attulit incautis saepe ruina necem.
Saepe viatores aestivis mensibus illic,
Gorgone ceu visa diriguere gelu:
Saepe per angustas fauces oppressit euntes,
Labentis moles conglomerata nivis.
Nec minus innumeri decurrunt Alpibus amnes,
Grandia qui rapido vortice saxa rotant,
Quaque volutatur per adesas spumea cautes,
Proruit insani gurgitis unde vias.
Exhalant nebulas imae fumosque cavernae,
Hi loca caeruleis nubibus apta petunt:
Protinus inque nives abeunt imbresque soluti,
Aerii montis cum tetigere iugum:
Aut saliente movent cum grandine fulminis ignes,
Icta repercussis Alpibus aura fremit.
Hos igitur montes altoque minantia caelo
Saxa, fatigatis dum peragramus equis:
Indurata genis mihi stiria saepe pependit,
Algentesque gelu diriguere pedes.
Vicimus interdum mordentia frigora cursu,
Et tepido calidas fecimus ore manus.


page 58, image: s082

At pede calcanti duras mihi saepe pruinas,
Orta sub allisa pustula calce fuit.
Iamque tenebamus, qua spumifer aestuat Oenus,
Ardua carpentes sub iuga montis iter,
Cuius in abrupto per noctem vertice CAESAR,
Dive tuus quondam CAROLE sedit avus:
Silvestres quando capreas damasque bicornes
Ausus in aeria figere rupe fuit:
Culmen et ascendit iuvenis temerarius, unde
Cum vellet potuit non revocare gradum.
Inde Tridentinae portas intravimus urbis,
Hospita nos illic excipiebat anus,
Quae iam facta licet rugosa senilibus annis
Esset, adhuc scortum Thaide peius erat.
Haec ad amatorem veniebat adultera noctu
Contemerare sui coniugis ausa torum.
Atque ita nescio quo discessit ab urbe profectus
Vir meus ante dies non rediturus, ait.
Dum locus ergo datur, cupidisque occasio furtis,
Praebeat hac nobis gaudia nocte VENVS.
Dixerat ingreditur thalamos, ultroque sequentem
Turpis amatorem duxit amica suum.
At simul in Venerem, somnosque fuere solutim,
Criminis exigitur vindice poena DEO.
Vir procul a laribus quem discessisse putabant,
Tecta gradu strepitum non faciente subit.
Vidit ut ingressus temerati crimina lecti,
Crimina cordato non patienda viro:
Intumuit iustaque fremens expalluit ira,


page 59, image: s083

Ultrici gladium corripuitque manu.
Conscia mens scelerum formidine terruit ambos,
Attoniti gelido stantque paventque metu,
Iratumque virum precio [Reg: pretio] precibusque fatigant,
Cum precio [Reg: pretio] vanas respuit ille preces.
Fulmineoque petens meretricia pectora ferro,
Perforat infidae coniugis ense latus,
At se praecipitem dedit ex bipatente fenestra,
Legitimi thalami qui violator erat.
Fugerat elapsus metuendi tela mariti,
Sed non iudicium fuger at ipse Dei:
Nam loca nocturnis tenebris dum caeca pererrrat,
In puteum fato mortis agente cadit.
Sic ubi praeteriit vitatae monstra Charybdis,
In Scyllam stolidus navita tendit iter.
Reddicit hic animam sontem, culpamque piavit,
Talia sed fatus, cum moreretur, ait:
Hei mihi quanta fero proiecti damna pudoris,
Res est insani plena furoris amor.
Alterius violare torum qui coniugis audes,
Hoc scelus exemplo disce cavere meo.
His actis: postquam nox importuna recessit
Lucifero clarum iam retegente diem,
Nos iter ingressos rapidorum cursus equorum,
Huc, Athesis lato qua fluit amne, tulit.
Cuius, ubi bello Veneti petiere Tridentum,
Perdidit ad flavas signa Robertus aquas,
Stirpe Severina natus, vitamque sub undis
Edidit, effusus cum raperetur equo.


page 60, image: s084

Sunt ibi ruricolae, magni quibus uberis instar,
Crebra sub inflato gutture struma tumet:
E pulmone prius nisi suspiratibus haustis,
Nulla locuturi promere verba queunt.
Trans Athesim, sese demittunt molliter Alpes,
Dives et ITALIAE terra patescit agris.
Mitius hic raro tristatur frigore caelum,
Laeta bis hic gravidis frugibus arua virent.
Nec densae sterili surgunt hic arbore silvae,
Quales Maenalio terra sub axe gerit:
Sed pingues oleae, sed onustae vitibus ulmi,
Altaque fatidico laurus amata DEO:
Citrus et amittit quae nunquam frondis honorem,
Et prope labentes consita ficus aquas:
Malaque dependent curuatis Punica ramis,
Lucida sub quorum cortice grana rubent.
Salue terra ferax Cereris dulcisque Lyei,
Omnibus optatis terra referta bonis.
Non ager Aegypti pinguissimus ubere glebae,
Laudibus aut certent rura beata tuis:
Quamuis illa quidem natas sine semine fruges,
Agricola bobus rus nec arante ferant.
Salue magna parens doctorum altrixque virorum,
Exculti qua nos erudiente sumus.
Induit ingenuos per te Germania mores,
Doctrinaeque tuis fontibus hausit opes.
Quam te magnificae decorant urbesque potentes,
Maius terra tuis urbibus ecquid habet?
At postquam gelidas a tergo liquimus Alpes,


page 61, image: s085

Contigimus patriam docte Catulle tuam,
Vasta Gigantei moles hic Amphitheatri
Cernitur, annoso facta caduca situ:
In quo magnanimus pugnas Gothus edidit olim,
Italiae praeses cum Theodricus erat:
Contudit audaci saevos qui marte Tyrannos,
Bella quibus cordi, pax odiosa fuit.
Ut Vicentinam nos inde petivimus urbem,
Conscia funestae quae loca cladis habet,
Cernere cura fuit veteris vestigia pugnae,
Squallidus hic multis ossibus albet ager.
Teutonicus miles qui Caesaris arma secutus
Italiam ferro iam populatus erat,
Versa Tridentinas cum signa referret ad Alpes
Iussus ab Euganeo castra movere solo:
Liviades magno fortissimus agmine ductor,
Hostibus occlusum praepediebat iter.
Esse putabatur non anceps alea Martis,
Inferior numero Caesarianus erat.
Laeta sed in tristes abierunt gaudia luctus,
Dura gravi Venetus vulnera clade tulit.
Urbs procul inde iacet crudeli diruta bello,
Adriacus pelago qua premit arua sinus:
Mestrum nomen habet, cultissima moenibus olim
Divitibusque potens civibus illa fuit.
Nunc ibi rara tenent inopes magalia nautae,
Vela per aequoreas qui moderantur aquas.
Hinc ab arenoso soluentes littore cymbam,
Carpimus insuetas per vada salsa vias.


page 62, image: s086

Insurgunt nauTae remis, et caerula verrunt,
Uncta per impulsas labitur arbor aquas.
Apparent Venetae mediis in fluctibus arces:
Ut, quas Aegeum, Cyclades, aequor habet.
Quas ubi vidissem, nullos ego moenia, dixi,
Arbitror haec homines, sed posuisse Deos.
Ambit aquis Nereus pro muro spumeus urbem,
Fluctibus est omni tutus ab hoste locus.
Nec minus excelsis in moenibus aestuat aequor,
Per medias agitur remige cymba vias.
Arcibus aequandas urbs inclita continet aedes,
Principis est magni regia quaeque domus.
Plenaque divitiis sunt atria, cernitur illic
Quicquid habet tellus, aequora quicquid habent.
Quid magnos referam proceres, amplumque senatum?
Mille Senatorum continet ordo patres,
Splendida regali quos purpura vestit amictu:
Talis prisca tuus ROMA Senatus erat.
Templa sed inprimis divique palatia Marci,
Ingentes Venetum testificantur opes,
Condita Taenario quae marmore, plenaque gemmis
Intus et aurato fornice culta nitent.
Quatuor alta tenent summi fastigia templi,
Qui similes vivis conspiciuntur equi.
Maximus imperii iuraverat arbiter olim,
Infestus Venetis qui FRIDERICVS erat:
Quod foret e templo stabulum facturus equorum,
Adriaci caperet moenia quando maris.
Acre sed in longos bellum cum duceret annos,


page 63, image: s087

Nec Venetae posset frangere gentis opes:
Hos ibi iussit equos in summo culmine poni,
Nominis extarent [Reg: exstarent] ut monumenta sui.
Area lata patet Marci contermina templo,
Illo turba frequens itque reditque loco.
Non audita mihi quae visa nec ante fuerunt,
His oculis et sunt auribus hausta meis.
Marmaride ibi Psyllus erat, quem posse ferebant
Nescio qua nocuum tollere virus ope:
Ille venenatam suspenderat aspida collo,
Et lambenda nigris anguibus ora dabat.
Hic quoque cantabat Venetae primordia gentis
Thuscus ad auratam Musicus ore chelyn.
Iliacis olim referebat sedibus actos
Adriacum Venetos incoluisse sinum:
In mediisque novam fundasse paludibus urbem,
Cum ferus Illyricis Attila terror erat.
At quaesisse diu victum praedantibus hamis,
Humida consuetos ducere lina manu:
Regna Lybrnorum, fecundaque rura Timavi,
Publica res armis donec adepta fuit:
Atque triumphatas Insubribus abstulit urbes:
Talia cantabat dulcibus ille modis.
Hinc ad Graecorum nos vexit nauta sacellum,
Forte dies illo tempore festus erat.
Argolicos ritus cognoscere, meque iuvabat
Mutua cum Graio praesule verba loqui,
Sciscitor unius cur tantum Graecia divi,
Cetera divorum nec simulacra colat:


page 64, image: s088

Torquet in immanem qui tela Georgius hydram,
Solus habet sacra pictus in aede locum.
Ad mea non durus respondit verba sacerdos.
Atque ita picturae te latet usus, ait,
Non vestro colitur nobis pro numine ritu,
Officii Reges admonet acer eques.
Ipse sed haud temere cataphractus pingitur heros,
Convenit armatas principis esse manus:
Ut cum bella tument, saevitque licentia ferri,
Ultor ab iniusto protegat hoste suos.
Impia vindicibus rex arma coerceat armis,
Iustaque pro populi bella salute gerat.
Tunc ego: cur rigidi non ergo Georgius: inquam,
Militis, at nomen rura colentis habet?
Ille refert, pax arua colit, pacemque tuetur
Dulcia qui laeti commoda ruris amat:
Hicque viget mitis pietas, ubi curuus aratri
Vomer, et augusta pace fruuntur agri.
At fera securam rumpunt ubi bella quietem,
Martia soluuntur corda timore DEI:
Proque ligone trucis fert militis arma colonus,
Asper et incultus sentibus horret ager.
Ergo pii seruent reges ut foedera pacis,
Agricolae gaudet nomine fortis eques.
Dic age cur figit sed cuspide terga Draconis.
Duraque pro molli virgine bella gerit?
Haec afflicta malis, ait, est Ecclesia CHRISTI,
Horridus immani quam petit ore Draco.
Bellua significat divini nominis hostem,


page 65, image: s089

Quo, sacra relligio, damna nocente facit:
Qualis, pestiferae teterrimus haeresis autor,
Arrius, Eumenidum sanguine cretus, erat.
Qualis et est, sanctum qui nomen acinace [Orig: acinace] Christi
Persequitur, torvo saevior angue Getes.
Hos decet a magno configi rege Dracones,
Regibus est CHRISTI namque tuendus honor.
Hactenus haec: nobis de ritibus inde sacrorum
Facta per alternas verba fuere vices.
Quos tamen, aiebam, sacros Ecclesia ritus,
Vestra quid antiqui Graecia moris habet?
Ille, sacramentum specie sub utraque ministro,
Cena redemtoris [Reg: redemptoris] cum celebratur, ait.
Cetera conveniunt cum ritibus omnia vestris,
Est nisi quod lecto femina iuncta meo.
Quisque sui gaudet thalami consorte sacerdos,
Ulla mihi non sunt iura negata tori.
Unica sed postquam fato concesserit uxor,
Tunc mihi legitimus non iteratur Hymen.
Plura locuturo peregrinus ab Hellade civis
Nescio de tristi quae nova clade refert.
Interea navem conscendere iussus, abibam,
Hospite sermones impediente meos.
Denique, dum totam vagus omnia lustro per urbem,
Me videt, ac saluum Bomphius esse iubet.
Is non exigue mihi consuetudinis usu
Bomphius Augustae cognitus ante fuit:
Tunc ubi de magnis cum Caesare rebus agebat,
Ad quem Pontificis nomine missus erat.


page 66, image: s090

Ipse mihi summum quo testaretur amorem,
Carpere me secum remige iussit iter:
Meque diserte tuas HIERONYME duxit in aedes,
Nomen Aleandro cui sacra Musa dedit:
Plurima qui calles variae discrimina linguae,
Et Clario plenum numine pectus habes:
Sacrarumque datas rerum moderaris habenas,
Post ipsum Veneta summus in urbe Ducem,
Hic per Apollineas mihi ianua protinus artes
Esset amicitiae cum patefacta tuae:
Tu mea cingebas Daphneide tempora lauro,
Invitoque mihi nomen equestre dabas.
At iam Phoebus erat permensus Virginis astrum,
Libraque solares excipiebat equos:
Cum nos inde cava trabe rursus aravimus aequor,
Plenaque spumantem vela tulere ratem:
Huc ubi Medoacus pelago se turbidus infert,
Adriacasque suo flumine miscet aquas.
Nobis Euganeae tum succedentibus urbi
Est iter et longae meta peracta viae.
Hic firmata novo cinguntur moenia vallo,
Splendida portarum marmore claustra nitent:
Nec minus Euganei sunt propugnacula muri
Vasta, Semiramiae quam Babylonis erant.
Multa vetustatis, clarorum multa virorum
Omnibus hic extant [Reg: exstant] et monimenta [Reg: monumenta] locis.
Quattuor hos tumuli scriptos in marmore versus
Troius Euganeae conditor urbis habet:
Inclitus Anteor, post eruta Pergama bello,


page 67, image: s091

Transtulit huc Henetum, Dardanidumque fugas:
Expulit euganeos, Patavinam condidit urbem,
Quem tegit hic humili marmore caesa domus.
Artibus at claros homines opibusque potentes
Protinus ardebam conciliare mihi.
Haec igitur misi facundo carmina Bembo,
Quo non est Latio maius in orbe decus.
Quid ferat ignotae miraris epistola dextrae,
Redditur imparibus quae tibi scripta modis:
Hanc tibi qui mittit, doctissime Bembe, Sabinus
Optat amicitiae foedus inire tuae.
Nam procul huc patriis, ubi nunc agit hospes, ab oris
Quod grave difficili tempore fecit iter,
Non, ut perspiciat longinquas advena terras,
Causa fuit, quamuis haec quoque causa fuit.
Sed magis ipse tuum nomen famamque secutus
Venit, ut optato possit amore frui,
Cuius in extremis Germania finibus audit
Docta Lycaonio scripta sub axe legi:
Laudat et eloquium, vivo CICERONE probasset
Ipsa quod in medio Roma diserta foro.
Ergo prius si quem dignatus amore fuisti:
Qui tibi non usu cognitus ante fuit:
Se petit ipse tuos ut quemlibet inter amicos,
Ex animo cum te diligat, esse velis.
Attica Romuleae Bembus facundia linguae,
Ut digitis legit verba notata meis,
Omne suum studium mihi pollicitusque favorem,
Dixit, amicorum tu mihi summus eris.


page 68, image: s092

Nec, schola quo gaudet celebri Patavina magistro,
LAZARVS obscure me Bonamicus amat.
Me Baptista suos Egnatius inter amicos,
Praeditus et summa vir pietate colit.
Se mihi quinetiam peramanter Caelius offert,
Caelius Aonia clarus in arte senex:
Imparibus numeris qui culto digna Tibullo,
Dignaque Peligno carmina vate canit.
Nec iuvenis, quo se domus Augerspergia iactat,
Me secus, Euryalum Nisus ut alter, amat,
Cuius Caesareo pro nomine fortibus ausis
Bella sub his gessit moenibus acer avus.
Inter ad haec, quae visa mihi sunt digna relatu,
Carmine fons debet nomen habere meo:
Qui calidis hic fumat aquis, ubi crebra sub alto
Euganei frondet montis oliva iugo.
Est Apono nomen fonti: praesentius aegris
Nil, ubi Paeoniae deficit artis opus.
Corporis haec reparat mortalibus unda vigorem,
Attulit acre quibus noxia damna gelu.
Cuius iners stomachus sumtas [Reg: sumptas] male digerit escas,
Languidus haec intret balnea, sanus erit.
Quae steriles uteri non reddunt pignora nuptae,
Concipiunt Aponi quando lavantur aquis.
Felices nimium fortunatosque colonos,
Proluit hic quorum fervidus humor agros,
Non aliquo miscent aegroti pocula succo,
Ulla Machaonia damna vel arte levant:
Simplicibus curantur aquis, obnoxia morbo


page 69, image: s093

Cum gravis illorum corpora languor habet,
Pandite, nostis [Reg: novistis] enim Libethrides omnia divae,
Unde sit haec medicae vena salubris aquae.
Mintiadae sacro celebratus carmine vatis
Tros fuit, Iasides dictus Iapis erat.
Nosset [Reg: Novisset] ut herbarum vires, usumque medendi,
Numinis ille tui cultor APOLLO fuit:
Troianumque ducem curavit, arundinis ictu
Saucius a Rutulo vulnus ut hoste tulit.
Maesta sed arceret cum fata potentibus herbis
Euganei peragrans hospita rura soli:
Iuppiter indignans Parcarum fila teneri,
Torsit in illius tela trisulca caput.
Condidit extinctum Phoebus, Nymphaeque perennem
Quo situs est venam supposuere loco.
Fervidus emanat fons pumice, vimque medendi
Seruat adhuc, Aponus sed modo nomen habet.
Haec apud Euganeos in amoeno lusimus horto,
Cantantes liquidis vocibus inter aves:
Plurima frondet ubi Peneae virginis arbor,
Actuus humectat BEMBE Pluicus agros.
Dulcia si vacuum concesserit otia tempus,
Nos id quod superest conficiemus iter.
Aequantem summis iuga nubibus Apenninum,
Musa per abruptas scandet itura vias:
Ad vada Sebeti, viridisque cacumina Gauri
Tendet, et ad flavas hinc Anienis aquas.
Nunc pertaesa viae pedibus procedere claudis
Ex, Antenoria longius urbe nequit.


page 70, image: s094

GEORGII SABINI BRANDEBVRGENSIS Elegiarum Liber tertius.

AD CLARISSIMVM VIRVM Petrum Bembum Patritium Venetum de natali suo. ELEGIA I.

HAec sacra Bembe dies, victa qua morte redemtos [Reg: redemptos]
Christus ab inferno carcere duxit avos,
Nascenti mihi prima dedit cunabula vitae,
Memnonis orta nigri tunc ubi mater erat,
Aurea cum Geminis Venus ascendebat Olympum,
Quos peperit summo cognita Leda Iovi.
Inde sequebatur, testudineusque subibat
Splendida magnarum limina Cancer opum.
Illic HERCVLEI fulgebat stella Leonis,
Qua patet extremi cardinis ima domus.
Erigone Martem gremio complexa fovebat,
Is male falcifero cum sene iunctus erat.
Iuppiter in sexta morborum sede, premebat


page 71, image: s095

Dira venenatae signa timenda Nepae.
Haemonio stabat Chiron Phillyrius arcu,
Vesper ubi liquidis exerit ora vadis:
Aegocerumque procul telo feriente petebat,
Auspice quo capiunt Phoebus et annus iter.
Alta vehebatur nitido Latonia curru,
Hic ubi caelestes urna tenebat aquas.
Caeca per aethereos pisces fortuna meabat,
Quae mihi se facilem, non odiosa, dedit:
Solis agebantur, per tauri signa, iugales,
Qua domus a maesto carcere nomen habet.
Ales ab aurorae nitido Cyllenius ortu,
Luciferos ibat pone secutus equos.
Haec ita fulgebant subterlabentia caelo
Sidera, natalis tempore BEMBE mei.
Euentura dedit super his responsa petenti
Talia fatidico Gauricus ore mihi:
Haud obscura sacros inter tua fama poetas,
Si quid habent veri sidera dixit, erit.
Nam quibus in primo nascentibus affuit ortu
Lucida cum gemino Castore iuncta Venus:
Et quibus utiliter positos Caducifer ignes
Praebuit, eloquii qui dator esse solet:
His faciles dictant blandissima carmina Musae,
Carmina Peligni qualia vatis erant.
Nec te deficient fortunae grata benignae
Munera, nec paucas accumulabis opes:
Id tibi promittit nitidi soror aemula Phoebi,
Quae stetit in medio, culmen adepta, polo:


page 72, image: s096

Quaeque per aethereos fecit vestigia pisces,
Vecta volubilibus lubrica diva rotis.
Alta frequentabis magnorum limina regum,
Digna tuo quorum carmine facta canes.
Hinc tibi divitiae, seros hinc nomen in annos,
Magnaque continget gloria, magnus honor.
At procul externas urbes et regna videbis,
Immensaeque feres taedia longa viae.
Italiam per mille petes discrimina rerum,
Carpere difficili tempore iussus iter,
Non ut militiae studium, vel castra sequaris,
Ferrea proque tuo Caesare bella geras,
Acriter Insubres dum fortibus asserit armis,
Et Lygurum captas marte tuetur opes:
Inde sed ut ducas gelidam rediturus ad Arcton,
Virgineo castas ex Helicone Deas.
Adriacam, veniens istuc, miraberis urbem,
Inque procelloso moenia iacta mari.
Nec non, Euganeis quosadvena fertur in oris
Antenor positos constituisse, lares.
Hinc, caput imperii Romam visurus, abibis,
Per quam caerulei Tybridis unda fluit.
Parthenopenque petes, docti quae sacra Maronis
Ossa, sub herboso condita monte, tegit.
Italiae vero postquam lustraveris urbes,
Ignibus accendet cor Cytherea tuum.
Tunc tibi (ni fallunt me conscia sidera fati)
Subdola lascivus retia tendet amor.
Hic, ubi Saxoniam lapidosus perfluit Albis,


page 73, image: s097

In thalamos virgo crescit itura tuos.
Talia fatidico mihi Gauricus ore canebat,
Ipse mei quando principis hospes erat:
Quae referenda tibi doctissime BEMBE putavi,
Tempore natalis conveniente mei.

AD PETRVM Bembum. ELEGIA II.

Missa salutatum te longis venit ab oris
Littera sermonis nuntia BEMBE mei.
Hinc, ducis Arminii veteres ubi possidet urbes,
Lataque Septemvir Marchio regna tenet:
Flavus et arua secat Suevus, densisque palustres
Voluit arundinibus creber Havelus aquas.
O utinam dextro Tithonia sidere coniunx,
Hunc mihi felicem proferat orta diem:
Venturis iterum quo te semel alloquar annis,
Ac tua conspiciam vultibus ora meis.
Nam tua quando mihi subit officiosa voluntas,
Immemorem nunquam me sinit esse tui.
Me fueris quanto complexus amore recordor,
Dum tuus in Patavi moenibus hospes eram.
Saepe sub efficta contemplor imagine vultus,
Est manus artificis quos imitata, tuos:
Hos ego mente colens amplexor, ut Aemonis olim
Coniugis effigiem Laodameia sui.
His ego pallentes hederas, floremque marini


page 74, image: s098

Roris, et e molli baccare serta fero.
Te quoque vatis adhuc illic meminisse SABINI
Duco nec oblitum nominis esse mei.
Ipse sed a vestris longe cum finibus absim
Forte quid hoc rerum tempore, quaeris, agam?
Deditus incumbo studiis, quibus ante solebam:
At sua me captum sub iuga traxit amor.
Scilicet Euganea cum nuper ab urbe reversus
Huc, ubi populifer labitur Albis, eram:
Aligerum ducens ad me Dea Cypria natum
Venit, et his blandis vocibus usa fuit:
Matris Acidaliae puerum carissime vates
Suscipe, discipulus debet is esse tuus.
Nolo Machaonias discat, quas odimus, artes:
Iura nec insani litigiosa fori.
Sed tua miratus facundae carmina Musae,
Discat in alternos cogere verba pedes.
Compensabo tibi iusta mercede laborem:
Basiolum merces erudientis erit.
Dixerat: intueor puerum, matrisque rogantis
Accipio pacta conditione preces.
Utque daturus eram praecepta magister amori,
Non tulit imperii frena Cupido mei.
Eduxit pharetra sed acutas ille sagittas,
Nostra quibus postquam pectora fixit, ait,
Hoc grave virgo tibi patre nata Melanchthone vulnus
Leniet, indomitus quod tibi fecit Amor.
Protinus ingenti succensus amore puellae,


page 75, image: s099

Ardet ut inducto sulfure taeda, fui:
Nec secus ambivi precibus connubia, fessus
Quam gelidi ceruus fluminis optat aquas.
Obtestabar amans illam, verbisque rogabam
Talibus: o virgo, quae mihi sola places,
His precor aequa meis ardentibus annue votis,
Sponsus ut amplexu perfruar Anna tuo.
Me dignare thoro [Reg: toro] , nec amantem despice, quamuis
Sit tua candidior corpore forma meo.
Claudicat ac tristi fuligine Mulciber horret,
Illius ipsa tamen gaudet amore Venus.
At mutata nigrum duxit mea forma colorem,
Haud adeo nuper fuscus et ater eram.
Lampade me Phoebus, me frigore Caurus adussit,
Acer ad haec faeva me face torret amor.
Dotibus ipse tamen magnis haec parua rependo,
Damna Meduseae gloria dicor aquae:
Sunt mihi Pieridum felicia dona sororum:
Uxor es ingenio clara futura meo.
Inferius Coa nec Battide nomen habebis,
Si dignata tuo nos eris Anna toro.
Sic ego: virgo meos postquam cognovit amores,
Tu meus, aiebat, mutuus ardor eris.
Sol ubi iam vero Nepheleia signa tenebat,
Certam coniugii spem mihi nupta dedit.
Astrinxere fidem nobis data pignora dextrae:
Factaque solenni [Reg: sollemni] sponsio more fuit.
Scribere plura libet, sed desino, ne qua legendi
Offendant animum taedia BEMBE tuum.


page 76, image: s100

AD PETRVM Bembum. ELEGIA III.

Claudicat alterno dispar quod epistola versu,
Aspera laesit hiems, et via longa, pedes.
Nam suscepit iter, feruentis tempore brumae,
Cum fuit in rigidis Alpibus acre gelu.
Reddita laeticiam [Reg: laetitiam] faciunt mihi scripta legenti,
Quae testantur adhuc te meminisse mei.
Carmen et ipse meos quo sum complexus amores,
Id non iudicio displicuisse tuo.
At mihi sunt longe gratissima vota, quod optas
Sit meus ut felix et sine labe torus.
Euganeis utinam contermina finibus esset
Marchia, Sarmatico terra propinqua solo:
Te meus ambiret precib. socer ipse Melanchthon,
Huc ut susciperes BEMBE rogatus iter,
Cum mihi consortem vitae, sociamque cubilis,
Legitimo pactus foedere iunget Hymen.
O quibus officiis, si tunc optatus adesses,
Hic animum vellem demeruisse tuum.
Scilicet ad citharas et fila sonantia, tecum
Nostra iuberetur ducere sponsa choros:
Patriciaque tibi pro nobilitate daretur
Et locus, et Rhodio milite dignus honor.
Ante sed, Autumnum quam Pleias orta reducet,
Nulla mei possum gaudia ferre thori [Reg: tori] .
Nam duo complevit nondum septennia vitae,


page 77, image: s101

Quam mihi coniugii taeda pudica dabit.
Ob teneros igitur dilectae virginis annos,
Cogimur ingratae taedia ferre morae,
Donec ab occiduo fugientes orbe recedent,
Quae fera Pygmaeis bella minantur aves:
Maturasque leget serus vindemitor uvas:
O desiderio tempora longa meo.
At sacra Pieridum miles ne signa relinquam,
Me tua postremo littera fine rogat.
Ingenuas olim desertor Apollinis artes
Legibus, atque foro posthabiturus eram.
Nam rude pangentem me carmina vulgus adibat
Talibus ecquid iners carminis autor agis?
Vana relinque novem deliramenta sororum,
Inque foro tristes iure tuere reos.
Duitis ampla feret tibi munera Bartolus auri,
Musa nihil praeter nomen inane dabit.
His ego motus eram verbis, animusque ferebat,
Aoniae nunquam tangere plectra lyrae.
Iamque voluminibus iuris, studioque forensi
Deditus ipse tuus Bartole miles eram.
Blanda sed addictum me noluit esse severis
Legibus, inque suum Musa retraxit opus.
Cur placet, o demens, tibi sollicitumque probatur
Virgineo, dixit, plus Helicone, forum?
Et quibus Heroum prius inclita facta canebas,
Cur tua prostitues turpibus ora reis?
An quia Causidicis, quam Vatibus, amplior est res,
Divitias animi dotibus anteferes?


page 78, image: s102

Dispereant, quaestus quicumque cupidine ducti
Ingenuas artes utilitate probant.
Vatib. obicitur, quod iniquae sortis HOMERVS,
Aonia nullas arte pararit opes.
At bona Maeonides quanto meliora reliquit?
Immortale suo carmine nomen habet.
Quam non omne potest largiri Regibus aurum,
Attalicas super at fama perennis opes.
Vilius hoc studium si legibus esse videtur,
Artibus his magni cur studuere Duces?
Nescit ab AVGVSTO quis amatos Caesare vates?
Cultor [(transcriber); sic: Cultur] Apollinei numinis ille fuit.
Victor Amyntiades qui Persica regna subegit,
Dignas esse novem duxit honore Deas:
Inter tela quibus, dubiique negotia martis,
Quicquid erat vacui temporis omne daret.
Stratus et ipse super quo nocte iacebat Homeri
Nobile pulvino subiciebat opus.
Ergo relinque forum, doctisque operare Camenis:
Quod reges decuit, nec tibi turpe puta.
Talibus auscultans monitis, legesque perosus,
Cum vestro, dixi, iura valete foro.
At maiore sacras studio complectar ut artes,
Iam tua BEMBE mihi littera calcar erit.
Unde decus summumque mihi promittis honorem,
Numina Pegasei fontis amabo: vale.

AD ANDREAM CRITIVM Archiepiscopum Gnesnensem.


page 79, image: s103

ELEGIA IIII.

Tempore Sarmatici quo regis in urbe Sabinus
Quae tenet a Gracho condita nomen, eram.
Est ubi iucundae mihi consuetudinis usu,
Ianua noticiae [Reg: notitiae] praesul aperta tuae:
Blanda mihi laeto declarans gaudia vultu,
Talia gratanti pectore verba dabas:
Cum nova ducetur cupido tibi nupta marito,
Quae promissa toro dicitur esse tuo,
Et sacra legitime quibus astringuntur amantes,
Coniugio dulcis vincula nectet Hymen:
Tunc ego ne dubites, aliquo si carmine fiam
Certior, Ipse tibi CRITIUS hospes ero.
Haec et plura dabas animo promissa benigno,
Quae retinens memori condita mente gero,
At iam tempus adest, cum nata Melanthone virgo
Est thalami consors Anna futura mei.
Namque ubi maturo curuantia pondere ramos,
Divitis autumni munera carpet hiems.
Percipienda feram concessi gaudia lecti
Sponsus, et optato laetus amore fruar.
Ergo per hos elegos me certior indice factus,
Non potes huc quamquam carpere praesul iter:
(Regia namque procul nostris tua distat ab oris
Nomen honorati Principis unde geris)
Illic vota tamen pro sponsi concipe taedis,
Ut sint coniugii prospera fata mei.
At si carminibus licet addere tristia laetis,
Accipe maerori quae tibi praesul erunt.


page 80, image: s104

Sustulit indigno mors funere nuper Erasmum,
Perdidit o quantum Teutona terra decus,
Illius asseruit nobis facundia laudem,
Roma prius vivo quam CICERONE tulit:
Barbariemque rudem nostro quibus expulit aevo,
Invicto calamo scripta diserta dedit.
Illius ubertas, et divitis aurea linguae
Instar inexhausti copia fontis erat.
Hei mii, quanta novem fecerunt damna sorores:
Publica res quali concidit orba viro.
Ille beatorum sed vivit sede receptus,
Et capit in CHRISTI, gaudia vera, sinu,
Cuius magna sacri pandens oracula verbi
Reddidit eloquio lucidiora suo.
Tutus ab iniustis est detractoribus illic,
A quibus infando multa dolore tulit.
Despicit invidiam, novitque quod aequius olim
De se iudicium posteritatis erit.
Prosequar haec alio sed tempore fata querelis,
Me nova laeticiae [Reg: laetitiae] iam dare signa decet.
Condita non tristi gratetur epistola versu,
Amplior accessit quod tibi nuper honos:
Quodque suprema tenes sacrae fastigia sortis,
Inclita Sarmatiae Rex ubi sceptra gerit.
Euehit indignos fortunaque tollit in altum,
Saepe malis amplas caecaque praebet opes.
Haec tua sed meruit pietas, haec praemia virtus:
Nemo magis tanto dignus honore fuit.
Namque Lycaoniae quae subdita virginis Arcto


page 81, image: s105

Terra Borysthenidis limite iuncta iacet,
Te vehit insigni pietatis laude, fatetur
Se nihil ingenio maius habere tuo.
Comprecor his felix ut honoribus ergo fruaris,
Quae mea ne careant pondere vota, Vale.

AD CHRISTOPHORVM Turcum Alberti Cardinalis, Archiepiscopi Moguntini Cancellarium. ELEGIA V.

Maestus eram, nemorumque dolens secreta petebam:
Saevus amor maesti causa doloris erat.
Tristia flebilibus iactans ibi verba querelis,
Cur mea, dicebam, vota moraris Amor?
Ante duos annos mihi quae capienda fuerunt,
Coniugii capiam gaudia quando mei?
Fruge carens an messis erit mea semper in herba?
Quid iuvat agricolam non resecanda seges?
Aut ego currentis convertam vela carinae:
Tu minus aut longa me puer ure mora.
Haec ubi questus eram, pharetratus maesta querentis
Audiit a tergo verba secutus Amor.
Atque ita respondens, animo cur angeris? inquit
Haud procul a portu iam tua navis abest.
Sextus ubi gelido venturi mense Novembris
Lucifer, Aurorae mane reducet equos:
Cinctus Hymen serto redolentis tempora myrti,


page 82, image: s106

Tunc tibi lucentem praeferet igne facem.
Hactenus: et celeres movit, quibus utitur, alas:
Eque meis oculis praepes abivit Amor.
At mihi quando tori iam foedera sponsus inibo,
Nullus amicorum gratior hospes erit,
Quam tu, dulce meum decus, o charissime [Reg: carissime] : nemo
Plura voluntatis quo mihi signa dedit.
Ardua quae nunquam tetigissem limina regum,
Auspice sunt Musis te patefacta meis.
Ob tua complexus studia immensumque favorem
Me fuit ALBERTVS praesul amore suo:
Quo generosa nihil Germania Principe maius,
Nec sacra Romanae Curia sedis habet.
Te meus expectat socer, et quicumque frequentant
Saxonicae docti culta Lycea scholae.
Quin et Apollineae nectunt Daphneide Lauro
Florida venturo iam tibi serta Deae.
Si vacat, ergo tua precor ut cum coniuge laetus,
Ad thalami venias gaudia Turce mei.

AD CHRISTOPHORVM Carlevitium Georgii Ducis Saxoniae Praefectum. ELEGIA VI.

Blanda coegit amor tenerae me verba puellae
Dicere, coniugio nupta fruere meo.
Iamque vocatus Hymen aderit, dulcisque pudicum
Coniugis intrabit sponsa cubile sui:


page 83, image: s107

Lux ubi, quam toties ego spe votisque petivi,
Orta pruinosi sexta Novembris erit.
Missus ab ALBERTO legatus praesule Turcus
Pars erit hic pompae, spero, decusque meae.
Nec minus has cupio, iuvenis clarissime, taedas
Ornet ut insigni splendor honore tuus.
Iure sodalitii [Reg: sodalicii] primis tibi iunctus ab annis,
Hic quoque FRANCISCUS Vinariensis erit:
Inter amatorem qui me, nuptamque puellam,
Legitimi sanxit foedera casta tori.
Duce nec hinc aberit Charitum decus atque leporum,
Grande saginati Cario ventris onus:
Qui vaga scrutatus revoluti sidera caeli,
Coniugii dicet fata futura mei,
An Venus, et nostro sit Iuppiter aequus amori:
Inspicietque cavae signa notata manus.
Ergo meos inter conviva futurus amicos
Huc ades, utque queas sospes adesse, Vale.

AD DAMIANVMA Gois, Lusitanum. ELEGIA VII.

Quae tibi missa ferunt optatam verba salutem,
Condita sunt numeris hic Damiane meis,
Pandit ubi doctis hederae cultoribus Albis,
Sacram Gorgonei flumine fontis aquam.
Si fortasse tuas nondum pervenit ad aures,
Hinc procul ex aliquo nuncia fama loco:


page 84, image: s108

Dulcibus illecebris captum, formaque puellae,
Me tener uxorem ducere iussit Amor.
Quid tibi legitima cum coniuge forsitan inquis?
Nil nisi femineus iurgia lectus habet.
Libera me Veneris sine munere vita iuvabat,
Et sacra coniugii iura perosus eram.
Ante meos oculos adducto constitit arcu
Promta [Reg: Prompta] ferens dextra tela Cupido manu.
Cumque meum volucri fixisset arundine pectus
Tunc ita, cur vitam caelibis, inquit, agis?
Solus an odisti connubia? solus amorem?
Nulla tenet sobolis, te neque cura tori?
At ne sacra meae contemnas numina matris,
En grave traiecto pectore vulnus habes.
Risit: et ostendens forma praestante puellam,
Haec tua, dicebat, si cupis, uxor erit.
Illico corripuit mihi subdita flamma medullas,
Inque meo sedit corde receptus amor.
Denique succensus sic igne Cupidinis arsi,
Feruida Trinacriis ardet ut Aetna iugis.
Difficilem cupido nec se praebebat amanti:
Annuit optatis virgo rogata meis.
Sexta pruinosi cum lux erat acta Novembris
Dulcia percipiens gaudia nocte tuli.
Tunc, mihi despondit quam pronuba Iuno, puellam
Legitimo functus munere iunxit Hymen.
Quid laetos referam plausus, aut glorier, illo
Tempore contigerit quam mihi magnus honor.
Ad mea Legatos misit connubia Princeps,


page 85, image: s109

Nobile qui Mogi nomen ab urbe gerit.
Quique vetusta potens Suevorum regna gubernat,
Ampla dedit sponsae Marchio dona meae.
Nec minus egregio testati munere vates,
Laeticiae [Reg: Laetitiae] nobis signa dedere suae:
Per quos Argolicis et vocibus usa Latinis
Musa meo cecinit carmina digna toro.
Mollibus haec elegis tibi significanda putavi,
Esset ut ardoris cognita flamma mei.
Cetera de nostris scitabere rebus ab isto,
Qui procul adveniens haec tibi scripta tulit.
Summos ille mihi fuit intimus inter amicos,
Omnia deque meis cognita rebus habet.
Longior a nobis venisset epistola, si non
Scribenti calamum surripuisset amor.

AD ERASMVMEBNERVM Noribergensem, de Cometa, qui mense Augusto conspectus est, An. M. D. XXXI. ELEGIA VIII.

Haec tibi Saxonicis Ebnere Sabinus ab oris,
Imparibus mittit condita verba modis.
Hinc, ubi fulgenti ripas interlitus auro
Albis ad Arctoas cornua flectit aquas.
Mensis agebatur, Nemeaei terga leonis
Quo rapidis feruens Cynthius urit equis:
Terribilem diro cum vidimus igne Cometen,


page 86, image: s110

Nubibus infelix exeruisse caput.
Se negat huic similem vidisse prioribus annis
Tota Lycaonio subdita terra polo.
Solis ab occasu flammas spargebat ad ortum,
Bis spacio denos conficiente gradus:
Nec rutilo solitum ducebat ab igne colorem,
Mistus in ardenti corpore pallor erat.
Tempore quo surgunt variantia sidera celum,
Horida diffusis extulit ora comis.
Postque duas imo caput aequore condidit horas,
Quo solet occiduos mergere Phoebus equos.
Illinc, octipedis feruent ubi brachia cancri,
Praecipiti motus turbine fecit iter:
Longaque fumoso tulit huc vestigia passu,
Aequat ubi nocti pendula libra diem:
Hic Astraea tuo geminas cum sidere lances
Ambustumque suo torruit igne Iovem.
Praevia veloci cursuque secutus in Austrum
Terga recedentis Martis ab axe fuit:
Donec in obscuras moriens evanuit auras,
Lumine sopitas destituente faces.
Exitus ostendet quibus hoc fatale minetur
Sidus, et ingentis conscia stella mali.
Aut procul adductos Germania sentiet hostes,
Principis aut magni funere tristis erit:
Aut proprio tinctas foedabit sanguine dextras,
Motaque civili bella furore geret:
Nuper ut agresti cum sanguine rura madebant.
Ortus et insana plebe tumultus erat.


page 87, image: s111

Semper adhuc diri quoties arsere cometae,
Certa secuturi signa fuere mali.
Vertat in immanes utinam Deus omina Turcas,
Qui nova Pannonicis gentibus arma parant:
Rursus et Austriacas bellum meditantur ad oras,
Marte subacturi Teutona regna suo.
Quod nisi falsa movent vatum praesagia mentes,
Haud procul optatam suspicor esse diem,
Germano domitos qua marte videbimus hostes:
Ferrea captiva vincula ferre manu:
Atque triumphatas Helles Athamantidos urbes,
Mite sub invicti CAESARIS ire iugum.
Haec precor eveniant optatis omina rebus:
At quoque vestra novi Gallia si quid habet,
Huc ferat a Ligeri flaventes Albis ad undas
Nuncia sermonis littera missa tui.

AD CARDINALEM Petrum Bembum. ELEGIA IX.

Nuncius Ausonia qui venit ab urbe Quirini,
Huc tua BEMBE mihi verba legenda tulit,
Urbs qua Danubii flaventibus adiacet undis,
Velivolae clarum nomen adepta ratis:
Nunc ubi sceptrigeri divo cum Caesare Reges,
Pax ut in Europa constituatur, agunt.
Non ita gaudebat qui tristia carmina vates
Ad maris Euxini condidit exul aquas,


page 88, image: s112

Dulcibus accipiens ab amicis quando salutem,
Legit honorati verba diserta viri:
Ut iucunda mihi diffudit epistola vultum,
Non dubiam fecit quae mihi lecta fidem,
Nomen inoblito te pectore ferre SABINI,
Ex animo necdum me cecidisse tuo.
Infinita dedi iucundae basia chartae,
Laeticiam gestu testificante meam:
Atque ita, dispeream tristi modo funere, dixi,
Hac mihi grata magis littera si qua fuit.
At quod agis mecum, fera dum discordia serpit,
Quae summi lacerum carpit ovile DEI:
Ne graver afflictis fidei succurrere rebus,
Et placide studium pacis ut ipse iuvem:
Non his sufficio quamuis ego rebus agendis,
Estque meis impar viribus istud onus,
Omnes docte tamen conatus BEMBE parabo,
Ipse quibus paci consuluisse queam.
Vulnera dissidii qua convenit arte levabo,
Summaque cura mihi relligionis erit.
Ac nisi restituat concors modo gratia pacem,
Obruet heu nostrum quanta procella caput?
Sentiet hostilem discors Germania Turcam,
Et magni amittet nominis orba decus.
Quin hae dissidiis labefactae tristibus artes,
Funditus eversa cum pietate ruent.
Iam med, quae vario celebrabat carmine Reges,
Territa fatali tempore Musa silet:
Ut, Notus insano silvas ubi turbine perflat,


page 89, image: s113

Daulias occluso gutture maeret avis,
Atra sed obducunt non semper nubila caelum,
Ire solet pulsa nube serena dies.
Horrida tempestas nec tempore saeviet omni,
Quae modo perturbat commoda nostra malis.
Hos DEVS optata sedabit pace tumultus,
Caesare tranquillos efficiente dies.
Musica tum rursus me tangere plectra iuvabit,
Carmina quaeque legas, his meliora, canam.

AD LVDOVICVM BECcatellum Bononiensem. ELEGIA X.

Sol duodena regit qui signa volubilis anni,
Signiferi medium paene peregit iter:
Ex quo Danubii gelidum flaventis ad amnem,
Hic procul a patria sede remotus ago.
Iam desiderio me flebilis afficit uxor,
Pignore quae nostri dicitur orba tori,
Tristibus et lacrimis natam lugere sepultam,
Eius ab uberibus quam fera Parca tulit.
Ergo ubi roriferae noctis dimoverit umbram
Candida lucifero cras oriente dies,
Hospita Boiorum discedens arua relinquam,
Et patriae repetam dulcia rura meae.
Caesar inutilibus terat hic conventibus aevum,
Taedia me cogunt longa redire domum.
At mihi quem concors animorum gratia iunxit,


page 90, image: s114

Docte sodalitii [Reg: sodalicii] pars Ludovice mei:
Quemque, velut Pyladen Agamemnone natus amavi,
Iamque dolens tristi corde relinquo: Vale.
Dividimur vastis terrarum tractibus ambo,
Vivere quam vellem nos propiore loco.
Nubifer his longe iacet Apenninus ab oris,
Sub gelidis cuius natus es ipse iugis:
Aemilioque nimis distat procul Odera Rheno,
Odera flaventes accolo cuius aquas.
Forte Lycaoniam nunquam rediturus ad Arcton,
Conspicies oculis lumina nostra tuis.
Ecquid enim veteri regnata Tuiscone tellus,
Huc retrahat gelidam te quod ad Arcton, habet?
Non, ut in Italia, cultis hic myrtus in hortis,
Non citrio fragrans spirat odore nemus.
Frondea crescenti tentoria surgere buxo,
Eque maris nusquam rore theatra vides,
Cerea sed tantum vel pruna, vel educat uvas,
Si quis habet raras cultior hortus opes.
Tu quoque, magna licet Romae mihi cura videndae,
Vix oculis posthac conspiciere meis.
Non ego ferre graves aestus sub sole recuso,
Non me longinquum carpere taedet iter:
Nec calcare nives piget: aeriasque per Alpes
Invia praeruptis scandere saxa iugis.
Sed thalami consors, sed dulcia pignora lecti,
Me procul a patriis sedibus ire vetant.
Ante tamen vivus mea spiritus ossa relinquet,
Absentis nequeam quam meminisse tui.


page 91, image: s115

Ipse meos inter numerabere primus amicos,
Usque adeo tecum vivere dulce fuit.
Redde vicem, et longe tepidum submotus ad austrum,
Tu memori nostrum pectore nomen habe.
Inciderit quoties et mentio facta SABINI:
Ille mihi est fratris iunctus amore, refer.
Quin et ubi dominam venies ad Tybridis urbem,
Praestantes habitant qua tot in urbe viri:
Ausonios vates mihi conciliabis amicos:
Carminis autores [Reg: auctores] carminis autor amo.
Fronde triumphali redimitum tempora Vidam,
Quem tulit Eridani iuncta Cremona vadis.
Blandaque Nasonis referentem carmina Molsam,
Cuius habet similes vix Elegia modos.
Nec non Flaminium, cuius lepidissima vatis
Omnes insigni carmina laude ferunt.
Inprimis vero BEMBVM saluere iubebis,
Inclita quo gaudet Flamine Roma sacro.
Adriacae BEMBVM gentis decus, Attica cuius
Verba, velut dulci nectare tincta, fluunt,
Historico cuius calamo pater Adria tantum
Ob populi debet facta legenda sui:
Tybridis urbs quantum Patavino debet alumno,
Romuleos calamo qui celebravit avos.
Anglorum veteri natumque propagine Polum,
Cui triplicem linguam docta Minerua dedit.
Et Ciceroneo Sadoletum more loquentem,
Facundo Charites cuius in ore sedent.
Ac tot Aleandrum linguarum dotibus auctum,


page 92, image: s116

Cinxit Apollinea qui mihi fronde comas.
Omnibus his igitur me commendabis, et horum
Ipse salutabis nomine quemque meo.
Mollia sic ducant gelidas te fata per Alpes,
Sic patriae sospes restituare tuae.

AD CHRISTOPHORVM Turcum. ELEGIA XI.

Ecquid adhuc saeva correptus febre laboras?
Torret ut ardenti quae tua membra foco:
Horror et algentes tibi frigore concutit artus?
Mox ubi destituit fervidus ossa calor.
Bis cessante suas finivit voce querelas,
Cecropis Ismarium quae gemit ales Itym:
Bisque seges demessa fuit, cum languidus aegro
Semper et affecto corpore Turce iaces.
Iamque senescenti tabescis, ut audio, morbo,
Robur et aetatis concidit omne tuae.
O utinam pro te quantumvis dura liceret
Fata per alternas sustinuisse vices:
Ipse libens aliqua morbi te parte levarem,
Ne tantis aeger conficerere malis.
Namque voluntatis mihi talia signa dedisti,
Ut tua sit potior vita salute mea.
At tu, quarta tribus furiis soror addita, tandem
Ipsa fatigato corpore febris abi.
Quid iuvat insontem crudelibus urere flammis?


page 93, image: s117

Supplicium hoc debent, qui meruere, pati.
Non hunc Enceladi ducis impia castra secutum,
Constat in aeternos arma tulisse Deos.
Cur genus humanum nullo discrimine torques?
Si tibi fas, homines perdere: perde malos.
Illos conficias, Epicuri scita professi
Ludibrio nomen qui pietatis habent.
Vos o Pierides, vos si medicamina nostis [Reg: novistis] ,
Quaeso laboranti ferte salutis opem.
Paeoniae crescunt in odoris vallibus herbae,
Celsus ubi gemino mons petit astra iugo:
Emanatque sacro fons ex Helicone salubris,
Fecit Abantiadae quem pede regis equus.
Illinc Pegasei vos pocula ferre liquoris,
Plenaque odorato flore canistra decet.
Ah prohibete nefas mites prohibete puellae,
Afferat aegroto ne fera parca manus.
Vester honos agitur: vestros hic iuvit alumnos,
Officio semper demeruitque suo:
Qui si conciderit, morboque peribit acuto,
Nobis Maecenas vatibus ecquis erit?
Omnibus ex hedera voveo thymbraque coronas,
Si vestra incolumis restituetur ope.
Haec si vota tuae nil prosint Turce saluti,
Attamen optati signa favoris habent:
Declarantque meum, quo te complector, amorem:
Meque tuam tristi mente dolere vicem.
Et licet, affecto dum corpore deficis aeger,
Sit tibi conditio sortis acerba tuae:


page 94, image: s118

Fer tamen hanc animo non indignante ruinam,
Quam tua concussa vita salute facit.
Ortus es, ut mundi subiectus casibus esses,
Nullus in hoc expers funeris orbe fuit.
Vel cito vel sero, vitam mors omnibus aufert,
Quae tibi sunt aequa mente ferenda, feras.
Adde quod egisti melioris tempora vitae,
Nostraque sunt tantis saecula plena malis.
Aerumnas hominum si quis consideret omnes,
Triste sit ut nobis vivere: dulce mori.
Aspice, quae Regum discordia, respice surgat
A male pacatis quanta procella Getis.
Te DEVS in tanto vult hoc discrimine rerum,
Forte secuturis eripuisse malis.
Ergo valetudo tibi non erit aegra dolori,
Te DEVS hinc poscens ad meliora vocat.
Afferet aeternam vitae iactura salutem,
Flebilis optatum mors tibi munus erit.
Illud quin etiam de me solamen habebis,
Post obitum, si non utile, dulce tamen:
Quod non decedes ex hoc inglorius aevo,
Prosequar aeterno funus honore tuum.
Soluit ut erepto Pelignus iusta Tibullo
Naso, soluturus sic tibi iusta feram.
Neu quis praetereat tua nescius ossa viator,
Extabunt [Reg: Exstabunt] elegis saxa notata meis.
Verum, sive gravi morbo relevaberis aeger:
(Namque Deus morbo te relevare potest.)
Sive (quod avertant superi) spes nulla salutis


page 95, image: s119

Restat, et est vitae meta peracta: Vale.

AD GERMANIAM. ELEGIA XII.

Quo tua bellatrix abiit Germania virtus?
Dissimilis nostro tempore facta tui.
Vindelicis olim pepulisti finibus Hunnos,
Imperium magno cum sub Othone fuit.
Ad Solymas arces victricia signa tulisti,
Sceptriger imperii cum FRIDERICVS erat.
Nunc procul a Tanai ducentes agmina Turcae,
Danubii ferro depopulantur agros:
In tua grassatur terrarum viscera praedo,
Ausa nec hostiles es cohibere manus.
Te quibus ostentas, nunc utere grandibus hastis,
Et quibus in circo ludicra bella geris:
His animosa pias hastilibus assere gentes,
Si quid in audaci pectore martis habes.
Ah pudeat Scythicis egressum finibus hostem,
Militiae nobis praeripuisse decus.
Mollia dum sequimur nos desidis otia vitae,
Aspera bellator praelia Turca facit.
Dum cane venamur lepores, aut cuspide damas
Figimus, ille suo milite regna capit.
Denique nos tantum sine sanguine ludimus armis,
Ille gerit forti seria bella manu.
At generosa tuis Germania consule rebus,
Coge pharetratos vertere terga Getas.


page 96, image: s120

Ipsa tuas urbes e faucibus eripe lethi,
Et vetus imperii marte tuere decus.
Si secura mali non profligaveris hostem,
Tristia crudeli vulnera clade feres.

AD ILLVSTRISSIMVM Principem Ioachimum II. Electorem, Marchionem Brandeburgensem de instaurato Gymnasio Francofordiano. ELEGIA XIII.

Hospes ab exilio revocatas odera Musas,
Instaurare sua gaudet in urbe choros:
Unde fugata novem cum Phoebo turba sororum
Nuper, barbarie regna tenente, fuit.
Nam modo tempus erat, doctas profitentib. artes
Nullus habebatur quando Deabus honor:
Ingeniosa rudi sordebant carmina vulgo,
Spreta Medusaei numina fontis erant.
Tunc procul excedens hac Delius urbe recessit,
Vertit et exilio turba novena solum.
At res ista tibi magnum IOACHIME dolorem
Attulit, Heroi nec toleranda fuit.
Ac patriae postquam tibi tradita cura regendae,
Artibus ingenuis est revocatus honor.
Barbaries dedit acta fugam, dulcesque Camenae
Auspiciis Princeps huc rediere tuis:
Iamque frequentatur schola, quae deserta iacebat,


page 97, image: s121

Aonias docta pube colente Deas.
Nec studiosa cohors, Heliconiadesue puellae,
Hospitio poterant commodiore frui.
Summa racemifero vestit iuga collis amictu,
Sub quo Pieridum colle theatra iacent.
Talia nimirum loca sunt gratissma Musis,
Quae viridi cinctus palmite Bacchus amat.
Nec liquidi desunt fontes, qui murmure rauco,
Per iuga frondenti consita vite fluunt.
Actus ab umbrosa per acernos valle canales
Fons ruit, ac dulces eiaculatur aquas:
Inde quod erumpens pulcre [Reg: pulchre] fluat unda, vocavit
Callirhoe fontem numine Nympha suo.
Nec minus hausta sacros haec efficit unda Poetas,
Quam vel Gorgonei fons celebratus equi.
Hanc Eobanus aquam bibit Hessus: et acer eodem
Dicitur Huttenus fonte levasse sitim.
Fontibus adde lacus, et stagna virentia musco,
Innumero quorum pisce natantur aquae.
Labitur obliquis hic flexibus Odera, cuius
Altera Lenaeo palmite ripa viret:
Frondibus umbrosae praetexitur altera silvae:
Utraque montanis undique cincta iugis.
Odera, quo nullus piscosior irrigat amnis
Teutona Vandalico rura propinqua solo:
Perspicua sub cuius aqua, vitreoque profundo
Humida formosae Naiades antra tenent.
Quid molles referam viridanti gramine campos,
Florida qui certant vallibus Enna tuis?


page 98, image: s122

Hic iuvat aestivum captare sub arbore frigus,
Igneus Erigones cum canis urit agros:
Et volucrum dulces audire per avia cantus,
Pulsa quibus maesti cura doloris abit.
Floribus hic texunt operosae serta Napeae,
Hic agitant Satyri laeta per arua choros.
Urbs quoque dives opum: varias huc advena merces
Sulcato aeratis puppibus amne vehit.
Accedit populi cultus, non qualis ad arcton
Esse, sed Italica qualis in urbe, solet.
Incola nec similes habitat magalibus aedes:
Magnificae ostentant ardua tecta domus,
Quarum summa gerunt tales fastigia pinnas,
Quales magnorum prisca theatra Ducum.
Hectorei vero posuerunt moenia Franci,
A quibus urbs clarum nomen adepta tenet.
Ergo quod hic dulci frondent iuga consita Baccho,
Laetaque fontanis arua rigantur aquis:
Urbsque viris opibusque potens, quod rebus abundat
Omnibus, ac turpi rusticitate caret:
Gratior exulibus [Reg: exsulibus] , magis optatusque, Camenis
Nullus in arctoo contigit orbe locus.
Frivola quin etiam nisi sunt oracula Phoebi,
Gymnasium magni nominis istud erit.
Inclita nam reduces Musae cum templa subirent,
In quibus hic artes turba professa docet:
Ipse futurorum non inscius augur APOLLO,
Tales ore dedit vaticinante modos:
Soluite maesticiam [Reg: maestitiam] , tristes iam ponite curas,


page 99, image: s123

Quae sacra liquistis Phocidos arua Deae:
Non minus haec olim clarum loca nomen habebunt,
Ardua Parnasi quam iuga montis habent.
Innumeros iuvenes terrarum ex omnibus oris
Alliciet sedes huius amoena loci.
Haec procul aurorae roseo surgentis ab ortu
Dulcia visuri Pannones arua petent.
Nobilis insignes huc Istula mittet ephebos,
Huc Rheni properans accola carpet iter.
Balthica permensi venient huc aequora Cimbri,
Quique bibunt flavi Saxones Albis aquam.
Denique vix capient studiosus atria coetus:
Ad mea concursus limina tantus erit:
Hauriet hic varias artes linquasque iuventus,
Rite colet numen quae venerata meum.
Aut celebres discet vates aequare canendo,
Quos olim Latium, Graecia quosque tulit:
Aut sontes gravibus legum compescere poenis,
Civica pro trepidis armaque ferre reis.
Aut medicaminibus tristes depellere morbos,
Aut vaga siderei noscere signa poli.
Omnibus haec studiis schola sic florebit, ut olim
Cecropis urbs studiis floruit aucta meis.
Talia fatidico Latonius edidit ore:
Quae rata non dubiam sunt habitura fidem,
Scilicet externis procul e regionibus ingens,
Confluit huc doctas turba secuta Deas.
At tu macte tuis virtutibus optime Princeps,
Dulcia qui Musis otia agenda facis:


page 100, image: s124

Propagasque artes, quibus emollescere mores,
Et fera duriciem [Reg: duritiem] ponere corda solent.
Sic melius tota de posteritate mereris,
Aonidum reparas quod IOACHIME decus:
Alter ab Hesperidum quam si Tirynthius hortis
In patriam referas aurea mala tuam.
Quare magnificis extollent laudibus omnes,
Immensoque tuum nomen in orbe canent.
Omnibus a doctis celebrabere, Tuscus ut olim
Maecenas atavis regibus ortus eques.
Vive novenarum columen Ioachime sororum:
Utque diu florens sit schola nostra: Vale.


page 101, image: s125

GEORGII SABINI BRANDEBVRGENSIS Elegiarum Liber quartus.

AD CARDINALEM Petrum Bembum. ELEGIA I.

ILLE Sabinorum qui gaudet nomine vates,
Te procul a Viadri Bembe salutat aquis,
Cuius ad algentes ludit modo carmina ripas,
Aoniae tangens plectra sonora lyrae.
Si fortasse rogas, quibus amnis hic erret in oris,
Teutona Vandalico separat arua solo:
Quemque alias Viadrum Germania nuncupat, idem
Dictus ab indigenis Odera nomen habet.
Sed moror ipse tuas longis ambagibus aures,
Accipe nostra procul quid tibi Musa ferat:
Annua forte dies aderat, cum prisca biformem
Tybridis urbs Ianum devenerata fuit,
Providus ut caeli custos emittere pacem,
Et rigida vellet condere bella sera.
Moenibus exieram solus, vinetaque lustrans,


page 102, image: s126

Per nive candentes ingrediebar agros:
Versabamque graves maesto sub pectore curas,
Temporis expendens tristia fata mei:
Ut iuga Dalmatiae, ripasque binominis Istri,
Turca Pelethroniis depopuletur equis.
Arma nec Europae capiant ultricia reges,
Effera gens quorum marte domanda fuit.
Ergo trahens imo suspiria corde, fremebam,
Haecque dabam gelidis verba ferenda notis:
Nunc ego Dircaeus vates, fidibusque canoris
Inclitus Oeagri filius esse velim:
Non ut aves, rigidasque feras, nec saxa, vel ornos
Ducere, sed regum corda novere, queam.
Dicite summa quibus rerum concessa potestas,
Vestra quis ignavus pectora torpor habet?
Quod non indomitum bello compescitis hostem,
Cuius Pannoniam dextera caede replet.
Me miserum, quantas clades hic barbarus orbi
Intulit, est quarum commeminisse dolor
Aeoliae domitis mare Thracibus abstulit Helles,
Captaque ByZanti moenia victor habet.
Phoenicum vastavit agros, quaeque altus opacat
Florida palmifero vertice rura Thabor.
Caedibus implevit septemplicis oppida Nili,
Ac te Carpathio marmore cincta Rhodos.
Saevit in Istricolas iam nunc, Budaque potitus
Austriacis praedam finibus hostis agit.
Ne fera praedonis victoria longius iret,
Cura piis Ducibus suscipienda fuit.


page 103, image: s127

Graecia si rapta Menelai coniuge bellum
Gessit, et est hostem fortiter ulta suum:
Cur caelestis erunt Christi sine vindice gentes?
Nullus an innocui sanguinis ultor erit?
Proque tot abductis Hominum caesisque, piorum
Milibus, Europam sumere bella piget?
Heu quanto miseri gemitu suspiria ducunt,
Diripuit quorum barbara turba lares:
Quique manus vincti duris post terga cathenis [Reg: catenis] ,
Verbera coguntur tortaque lora pati:
Quod non sacrilegi Mahometi numen adorant,
Te sed adorantes optime CHRISTE colunt.
Ah si fata darent reduces hoc tempore reges,
Francia quos olim, Suevia quosue tulit:
Non ita falcato saeviret acynace passim,
Maestaque crudelis funera praedo daret.
Fortibus indomitos Auares compescuit armis
Magnus ab Hectoreis CAROLVS ortus quis:
Atque Saracenis, qui Betica regna tenebant,
Hesperii captas orbis ademit opes.
Primus in Armenia FR Idericus castra locavit:
Ad Solymos alter trans mare signa tulit.
Hac decus Heroes quondam sibi laude parabant,
Insitus hic animi regibus ardor erat.
Non ut dissidiis civilibus arma moverent,
Exitioque suos marte furente darent:
Sed procul arcentes ut avitis sedibus hostem,
Pro patriae gererent bella salute suae.
At modo nulla gerunt nisi bella domestica reges,


page 104, image: s128

Sustinet ex Ducibus praelia nemo foris.
Alter in alterius sic viscera saevit, ut olim
Gens quae Cadmeo semine nata fuit.
Efferus interea grassatur Turca per orbem,
Qui contundendus fulmine martis erat:
Templa prophanatis [Reg: profanatis] et disicit impius aris,
Stupraque cum saeva caede nefanda facit.
Non sic acta furit rabie Gangetica tigris,
Si qua vel est catulis orba leaena suis:
Nuper ut ille furens, violentis saeviit armis,
Hic ubi Pannoniam Noricus Ister adit.
Sepibus infantum suffixa cadavera pendent,
Ubera matronis ense resecta iacent.
Nec tamen e summis Europae regibus ullum
Afficit, et clades haec miseranda movet.
Felices animae, nostro quibus attulit aevo
Funeris extremam mors properata diem:
Ne Geticos metuant arcus, possintque ruentis
Excidium patriae triste videre suae.
Haec ubi verba leves iactabam questus ad auras,
Iamque petiturus moenia rursus eram.
Ecce bifrons, alto delapsus ab aethere, Ianus
Astitit: ancipiti territus ore fui.
Utque tremit ventis agitata palustris arundo,
Sic mea concussit luridus ossa pavor.
Illi Sithonia candens nive barba rigebat,
Aegoceri tectum vellere corpus erat:
Dextera gestabat baculum manus: inque sinistra
Clavis, qua superum panditur aula, fuit.


page 105, image: s129

Utque nives humeris, gelidos excussit et imbres,
Anteriore loquens hos dedit ore sonos:
Desine mirari solos quos FRANCIA reges,
Quosque potens olim Suevia marte, tulit.
Nondum tota iacet virtus extincta, supersunt
Hoc fera quos acuent tempore bella Duces.
Ecce suis quae nunc Germania dissidet armis,
Concordi iunget foedera pace domi:
Proque focis, arisque, et libertate tuenda,
Sumpta pharetratis inferet arma Getis.
Affectum miseris tot cladibus asseret Istrum.
Graiaque barbarico subdita regna iugo,
Inde citam ducens longinqua per aequora classem
Figet Idumaeo clara trophaea solo.
Non est fractus adhuc rex Ferdinandus, et alter
Augusti titulum qui modo frater habet.
Hic aget Hesperiae fortes in praelia gentes,
Ille Bohemorum robore bella geret.
Ergo pone metum, tristes ac siste querelas,
Quem metuis posthac non metuendus erit.
Dixit, et in tenues evanidus exiit auras,
Et mea coniciens sparsit in ora nivem.
At non vana mihi caelestis ianitor aulae
Rettulit, imperii iam coiere Duces:
Et modo confirmant aeterno foedere pacem,
Omnibus inque Getas viribus arma parant.
Martia terribili feriuntur tympana pulsu,
Tolluntur media bellica signa foro.
Ex Ducibus vero, quos pugnae ac cincta sequentur


page 106, image: s130

Agmina, septemvir Marchio, primus erit.
Marchio Teutonici pronepos animosus Achillis,
Virtutis specimen qui dedit ante suae,
Austriacis cum te grassantem depulit oris,
Vertit et in celerem saeve Tomita fugam.
I, decus imperii, patriaeque tuere salutem,
I tua quo virtus te IOACHIME vocat.
Te pridem cupidis expectat Achaia votis,
Ut semel excutiat triste redemta [Reg: redempta] iugum.
Maenalus inclinat prona tibi rupe cacumen,
Adventu gaudent Pindus et Ossa tuo.
Nec metuas enses, nec spicula tincta veneno,
Prospera suscipies auspice bella DEO.
Ille tuus protector erit, partoque triumpho
Ut laetus redeas victor ab hoste dabit.
At Romana pio quo Flamine curia gaudet,
O sacer Aonidum nobile BEMBE decus:
Te decet hortari Venetos, populumque Quirini,
Quos tua dulce loquens flectere lingua potest:
Omnibus invadant ut eundem viribus hostem,
Subsidio nobis, neu superemur, eant.
Nam velut accurrunt exciti sedibus omnes,
Cum vagus incensa Mulciber urbe furit:
Sic quoque vos sumtis [Reg: sumptis] accurrere convenit armis,
Ne rigidis simus praeda cruenta Getis.
Graecia suppetias olim si Thracibus isset,
Subdita Turcarum non foret ipsa iugo:
Nec modo lugeret superatus ab hostibus Ister
Paeona si Danais terra tulisset opem.


page 107, image: s131

Quare vestra nisi vicinos arma iuvabunt,
Tristia (crede mihi) vos quoque fata manent.
Nec minus alternae discordia semina litis
Tollere, BEMBE tuae pars pietatis erit:
Et sedare graves motus, quos tempore nostro
Turbata populus relligione facit.
Nam cum praecipue Latii sacer ordo senatus
Te colat, inque oculis urbs Tyberina [Reg: Tiberina] ferat:
Optimus assertor fidei, pacisque sequester,
Vulnera fomentis nostra iuvare potes.
Respice quas hominum reddens pro crimine mortem,
Abluit ipse suo sanguine CHRISTUS oves:
Optatamque gregi pastorum confice pacem,
Quorum dissidium tristia damna parit.
Nam fera dum motis certamina litibus instant,
Excubias nullus pro grege pastor agit.
Destituuntur oves et ruptis sepibus audent
Undique raptores in pecus ire lupi.
Summus in illustri Deus hac te sede locavit,
Ingeniique tibi flumina larga dedit:
Ut tua conciliet mitem facundia pacem,
Et verae partes relligionis agat.
Ergo tuos Venetos hortare, tuosque Quirites,
Ut sua nobiscum iungere castra velint:
Immanemque iuvent armis excindere [Reg: exscindere] gentem,
Quae nos exitio, sit nisi fracta, dabit.
Effice concilium simul ut solenne [Reg: sollemne] vocetur,
Elucescat ubi gloria vera DEI.
Id cupit, id votis ardentibus optat, id unum


page 108, image: s132

Expetit, et CHRISTI te pia sponsa rogat.

AD IOACHIMVM II. MARchionem Electorem, in expeditionem contra Turcas proficiscentem. ELEGIA II.

Sic tibi laurigeros victoria laeta triumphos,
Sic tibi converso terga det hostis equo:
Suscipe militiae Princeps fortissime curam,
Pro patria duri suscipe martis onus.
Et velut, ultorem quem sensit Amilcare natus,
Unicus Aeneadum Scipio murus erat:
Acer ut opposuit se fortibus HECTOR Achivis:
Sic patriae murus sis IOACHIME tuae.
Excitet aeternae te laudis ad arma cupido,
Qua solet Heroum mens generosa trahi.
Namque duces valido, patriam qui marte tuentur,
Hos ut Semideos cernis in orbe coli.
Exacuant etiam te saeva pericula, nobis
Instant a trucibus quae metuenda Getis.
Hoc igitur patriae non solum gloria bello,
Sanguine maiores quam peperere suo:
Sed quoque libertas, quam si Germania perdet,
Impia sacrilegi serua latronis erit.
Scilicet impuris cogetur dedita sacris,
Veri ludibrio nomen habere DEI:
Aspice Pannoniam, quae nunc subiecta tyranno,


page 109, image: s133

Cogitur in templis multa nefanda pati.
Ante colebat ubi CHRISTIVM solennibus [Reg: sollemnibus] aris,
(Heu scelus) ipse locum nunc Mahomentus habet.
Eripe nos igitur crudelibus eripe Turcis,
Iustaque pro patriis suscipe bella focis:
Assere Christiadum cum libertate salutem,
Atque redemtoris [Reg: redemptoris] templa tuere tui.
Hoc rogat, hoc series exoptat longa nepotum,
Quaeque cupit nasci libera, quaeque mori.
Clarorum hoc animae poscunt manesque virorum,
Pro patria vitam qui posuere suam.
Denique captivi tensis ad sidera palmis,
Hoc maesto gemitu, nocte dieque petunt,
Hinc procul a nostris abductos finibus atrox
Quos instar pecudum fustibus hostis agit.
At tu magnanimi Ducis annue fortibus ausis,
Aeterni soboles unica CHRISTE patris.
Non fera bella gerit scelerati more tyranni,
Pro populo vindex induit arma tuo.
Illius a cunctis vitam defende periclis,
Quae dubii praeceps alea martis habet.
Tu validas illi vires, animumque ministra,
Frangat ut audaci barbara tela manu:
Qualiter invictus caelesti robore SAMSON,
Mota Philistaeis contudit arma viris.
Sacrilegis vero Turcis immitte pavorem,
Quo dent in celerem terga cruenta fugam:
Non secus Isacidis ac bella gerentibus hostes
Versa repentino terga dedere metu.


page 110, image: s134

Quod precor, eveniet: neque enim sine numine, tantus
Prosequitur populi te IOACHIME favor,
His in dissidiis patriaeque tumultibus, omnes
Unanimes gaudent quod tua castra sequi.
Tanta Mycenaeus non agmina duxit Atrides,
Concidit Argolica quo duce Troia manu,
Quantas ipse equitum turmas, peditumque cateruas
Maximus imperii nomine ductor agis.
Teutonico cuius languore ferocia crevit,
Nunc tibi turcarum gens scelerata cave.
Iam video Scythici fluvios undare cruoris,
Corpora squallenti caesa iacere solo:
Inque potestatem redigi durissima Thracum
Regna, ferus quorum sceptra tyrannus habet.
Vos et io tristi nunc soluite pectora luctu,
Quos in compedibus barbara turba tenet.
Ultor adest, qui vos dominorum caede redemtos [Reg: redemptos]
Liberet, ac vinclis eximat, ultor adest.
O quos ille dies plausus, o quanta videbit
Gaudia, quae nullum sunt habitura modum,
Aspera finieris laetis ubi bella triumphis,
Vindice tutatus nos IOACHIME manu:
Cumque cathenati [Reg: catenati] reges proceresque Scytharum
Ante tuos ibunt inclite victor equos.
Aureus hanc utinam properantibus afferat horis
Lucifer, et celeri Cynthius axe, diem.
At iam tempus adest, ut agas in bella cohortes,
Te fera cum lituis tympana pulsa vocant.
I felix, avibusque move tua castra secundis,


page 111, image: s135

Excidat imperio te duce Turca suo.

CUR SERPENTES exuant senectutem. ELEGIA III.

Iuppiter imperium quo tempore cepit Olympi,
Et superis pulso iura parente dedit:
Sanguine taurorum faciebat sacra Tonanti
Vulgus, agebatur festus in orbe dies.
Iuppiter his motus sacris, quodcumque rogarent,
Id fore, iurabat per sua sceptra, ratum.
Conveniunt hominum coetus, omnesque iuventam,
Laedere quam posset nulla senecta, petunt.
Annuit omnipotens, tardumque vocabat Asellum,
Quo senior Bacchi vectus alumnus erat.
Haec age dona piis, dixit mortalibus affer:
A Iove mandatum munus Asellus obit.
Quid tibi cum tali, pecudum turpissima, dono?
Te grave lignorum dignius esset onus.
Ecce sitim fessus dum colligit inter eundum,
Flectit ad irrigui flumina fontis iter.
Quadrupedem vidit qui talia dona ferentem,
Servator liquidi gurgitis Hydrus ait,
Fluminis huius erit tibi copia nulla bibendi,
Ni mihi quae portas tergore, dona dabis.
Heu pecus ignavum, caelesti nectare munus
Nobilius, vili vendit Asellus aqua.
Anguibus exuitur mutata pelle vetustas,


page 112, image: s136

Tristia nos senio fata premente manent.
At rudibus caveat ne quid committat Asellis,
Qui bene curatas res volet esse suas.

DE PVELLA Francofordiana. ELEGIA IIII.

Torrida cum rapidis arderet solibus aestas,
Flavaque maturis frugibus arva forent:
Virgo sub arborea capiebat fronde quietem,
Cespitis in viridi gramine, propter aquam,
Hic ubi vitiferos allabitur Odera colles:
Fessaque dum placido membra sopore levat.
Clara quiescenti vox est audita puellae,
Surge, tibi magnae, surge, dabuntur opes.
Surgit, et attollens excusso lumina somno,
Haud procul insignis conspicit ora viri.
Hic ita, virgo tuum si me dignaris amantem,
Divitiis, dixit, sola fruere meis:
Thesaurosque tibi magnos tellure recludam,
Illa sub haec, noster quisquis es, inquit, eris.
Cumque fidem verbis his astrinxisset amanti,
Pristina mutatur forma repente viri.
Grandes igne micant oculi, frons torua minatur
Cornua, semicaper qualia Faunus habet.
Concipit his virgo perterrita, mente furorem,
Fertur et humanis sensibus orba domum.
Nunc ea compedibus duris et vincta cathenis [Reg: catenis] ,


page 113, image: s137

Se Stygii gazas promere Ditis ait.
Exhibet argentum custodibus, exhibet aurum,
Dextera signato nec vacat aere manus.
At nisi praeripiant aurum, dextramque prehendant,
In sua per buccam viscera condit opes.
Fallor? an insolito sunt plena quod omnia luxu,
Admonet haec auri prodigiosa fames:
Quodque Dei spreto, mortalia pectora, verbo
Sola parandarum cura fatigat opum?

AD CHRISTOPHORVM Turcum, de Oratione Isocratis ad Philippum Regem Macedonum, ex Graeca a se conversa. ELEGIA V.

Cum tua facundae mihi gratia cognita linguae
Esset, et ingenii dextera fama tui:
Nec meus auderet sine Maecenate libellus
Solus ad ignotas Principis ire fores:
Commendata tuo mea scripta favore putabam
Posse sacro tanti praesulis ore legi.
Ergo vir eloquii clara celeberrime fama,
Te puer his supplex versibus oro meis.
Hic liber ingenuo tibi si candore probatus
Dignus honorato Principe visus erit:
Ut nostrae exhibeas illi non no xia scripta,
Mollia cum fandi tempora nactus eris.
Haec nova quae Latiis oratio reddita verbis,


page 114, image: s138

Graeca sed, a summo rhetore scripta fuit,
Suadet ab Herculeo Macedum rex natus Amynta,
Adversus patriam ne ferat arma suam:
Vertat in externas sed bella domestica gentes,
Subdat et Argolico Persica sceptra iugo.
Sic tuus hoc utinam discordi tempore Princeps,
CAESARIS ingenium flectere mite queat:
In patria gratae conseruet ut otia pacis,
Bellaque cum diro iusta latrone gerat,
Qui Ducis Austriaci tot cladibus afficit urbes,
Vastat et hostili Pannona regna manu:
Seque triumphato moturum victor ab Istro,
Ad liquidas Rheni castra minatur aquas.
Si mea (quod spero) te iudice scripta placebunt,
Atque videbuntur praesule digna tuo:
Quem damus augusta precor hunc de pace libellum,
Ut tua propenso lingua favore iuvet.

AD ALBERTVM CARdinalem, Archiepiscopum Moguntinum et Madeburgensem. ELEGIA VI.

Ante, tuas gelidis qui fluctibus alluit urbes,
Ad fontem versis Sala recurret aquis:
Arctousque retro tepidos fluet Albis ad ortus,
Unde vehit nitido lucifer axe diem:
Quam tua pro misso mihi munere gratia Princeps,
Et meriti fama est interitura tui.


page 115, image: s139

Si victura meae iuvenilia carmina Musae,
Digna vetustatem posteritate ferent:
Nullius immemorem me temporis arguet aetas,
Proque tuo semper munere gratus ero.
Inclita Marchiacae referam primordia gentis,
Multaque te summo Principe digna canam:
Ut genus antiqua ducas ab origine Regum,
Nobilis illustri sanguine natus ab avi,
Bellica quem magno virtus aequavit ACHILLI,
Istius intexam laudibus acta tuis.
Utque sacerdotum tibi suffragante senatu
Contigerit triplex Pontificalis honor,
Vix ubi transieras tenerae lanuginis annos,
Eque rudi puero factus ephebus eras.
Innumeras alias et persequar ordine laudes,
Clara quibus fiet nominis aura tui.
Interea memorem testantia carmina mentem
Accipe, tantisper dum meliora dabo.

AD CARDINALEM Petrum Bembum. ELEGIA VII.

Si te prisca iuvat cognoscere nomina regum:
Hos oculis numeros excute BEMBE meos.
Illic Sarmaticosque Duces, ignotaque Romae
Bella, Lycaonio gesta sub axe, leges.
Nemo sed Arctoas, quas educat Istula, gentes
Pieriis celebres reddidit ante modis:


page 116, image: s140

Et mihi difficile his peregrinis addere rebus
Lumen in obscuro quae iacuere, fuit.
Ergo meae veniam dabis, ignoscesque Camenae,
Si minus haec forsan carmina lucis habent.
Dura nec offendant te regum nomina quaedam,
Haud satis in teneros molliter acta pedes.
Nam licet excellant animi virtute Poloni,
Barbara Vandalico nomina more tenent.
Quin et disparibus tentans silvestria cannis
Sibila, de Gallo carmen agreste dedi,
Qui fuit obsessam Ticini captus ad urbem,
Cum Iovis armigero dum fera bella gerit:
Haec rogo scripta legas, nobisque cupita vicissim
Ingenii mittas ut monumenta tui:
Nempe leves elegos, quos pubescentibus annis
Te iuvenem blandus ludere iussit amor.
Horum si fuerit mihi copia facta legendi,
Non erit ulla magis res mihi grata: Vale.

DIALOGVS VENERIS et Cupidinis, ex Luciano.

Cypria compellans pharetratum mater Amorem,
Flebilis audita est talia verba queri:
Venus. Dic age qui fiat dulcissime nate CUPIDO,
Omnes cum timeant numinis arma tui,
Humanumque genus, manes Erebique profundi,
Sollicitent superos et simul illa Deos:
Sola tamen doctis quae praesidet artibus, omne


page 117, image: s141

Effugit imperium casta Minerua tuum?
Iuppiter immensi moderator et arbiter orbis,
Ipse tuas sensit captus amore faces:
Sensit et aequoreis Neptunus victus in undis,
Iunoque furtivo saepe reperta toro.
Ut taceam reliquos, et tu quoque nate parentem
Iura pudicitiae me violare iubes.
Degener an solum quo Pallada vincere possis,
Extinctus nullam vim tuus ignis habet?
Desine diva parens mirari, et quaerere causam, Cupido.
Hanc mea cur nequeant tela ferire Deam:
Cumque potestati sint omnia subdita nostrae,
Sola meas spernat cur tamen illa faces.
Hanc ego perculsus metuo, cum lumine tantum
Aspicit aut vultu me truculenta notat.
Sed tamen aggressus sumtis [Reg: sumptis] quandoque sagittis,
Cum Dea non esset casside tecta, fui,
Celavique meum perplexis artibus ignem,
Ne tacitos posset prodere flamma dolos.
Nemo sed occultum quantumvis celat amorem,
Ipse meo semper proditus igne fui.
Insidias igitur postquam cognovit apertas,
Me procul in celerem depulit illa fugam.
Concita tum quoties galeam Dea vibrat et hastam,
Pectore cuncta mihi membra pavente tremunt.
Quid galeam metuis? quid acutae cuspidis hastam? Venus.
Nate tuo vanos excute corde metus.
Marte quid asperius fuit, aut quid durius ipso?
Succubuit regnis trux tamen ille tuis.


page 118, image: s142

Qui prius indomitus tibi tela necemque parabat,
Nonne dedit victas in tua vincla manus?
Cup. Mars Deus armorum nobis se dedidit ultro,
Ipse nec impositum ferre gravatur onus.
At quoties oculis me conspicit improba Pallas,
Quas iracundo non iacit ore minas?
Quam gerit, horrendam magna vi concutit hastam,
Taliaque insano dicta furore refert:
Ne mihi tela puer, mihi ne puer arma mineris,
Erras, haudquaquam nos tua turba sumus.
Si tamen accedes, nec me sinis esse quietam,
Nostra tibi saevas afferet ira manus.
Aut ego te pedibus rapiens ad Tartara mittam,
Aut tibi transfiget lancea nostra latus.
Hoc pater ipse Deum, cuius sum vertice nata,
Iuppiter, hoc Erebi Rex mihi testis erit.
Tales quando refert irato pectore voces,
E manibus nobis tela facesque cadunt.
Praeterea anguicomae gestat caput illa Medusae,
Cuius ad aspectum lumina nostra pavent.
Hoc ubi praetendit, fugio, ceu cerua leonem,
Aut fugit infestum territa dama lupum.
Ven. Siccine tu metuis conterritus aegide divam?
Magnanimi curas qui Iovis arma nihil.
At quoque contemnunt quare tua spicula Musae?
Imperiumque fugit turba novena tuum?
Num galeas vibrant etiam, aut hastilia torquent,
Dirave praetendunt Gorgonis ora tibi?
Cupido. Aonides vultu sunt, o Cytherea, pudico:


page 119, image: s143

Unice et illarum numina sancta colo.
Artibus hae semper, studiisque tenentur honestis,
Iuris in his igitur nil meus ignis habet.
Cantibus invigilant, ducuntque per arua choreas,
Luxuria vero desidiaque vacant.
Adde quod illarum captus dulcedine vocis,
Saepe voluptates, gaudia saepe fero.
Ven. Denique casta manet quare Dictinna, nec ullum
Vulnus habet iaculis saucia facta tuis?
Cup. In nullo manet illa loco, cursuque pererrans
Omnia, conatus effugit illa meos.
Nunc iuga montis adit, curuis nunc vallibus errat,
Aut nemorum saltus irrequieta tenet.
Nunc ibi veloces sequitur per devia ceruos,
Subdola nunc alibi retia tendit apris:
Suspensumque humeris arcum gestatque pharetram,
Armat et illius cuspidis hasta manum.
Haec, super Aonio coetu, castisque Deabus,
Arcitenens matri verba CVPIDO dedit.
Quisquis ad insani vitare Cupidinis arcum,
Ignibus et vacuum pectus habere cupit,
Numina Pieridum, venatricemue Dianam,
Aut colat armigeram Pallada: tutus erit.

EPITAPHIVM MAGDALEnae, Filiae Georgii Ducis Saxoniae, coniugis Ioachimi II. Marchionis Brandeburgensis.


page 120, image: s144

Hospes ad hoc venies casu quicumque sepulcrum,
Quae fuerint vitae perlege fata meae.
Ipsa sub hac capio quae mole sepulta quietem,
Marchiaci quondam Principis uxor eram:
Et vetus a magnis Ducibus genus orta trahebam,
Protegitur quorum Saxona terra manu.
Acer erat bello genitor meus, acrior armis
Aspera cum Phrysiis praelia fecit avus:
Caesareumque sua iuvenem virtute redemit,
Is cum Brugi tua captus in urbe fuit.
Nec minus illustris materno glorior ortu,
Mater Sarmatici filia regis erat,
Saepe rebellantes cuius victoria Moscos
Compulit imposito subdere colla iugo.
Vix egressa fui sextae trieteridis annos,
Quo domino nupsi tempore sponsa meo.
Hoc sine labe duo cum coniuge lustra peregi,
Legitimi seruans foedera casta tori.
Quinque mares, formaque duas praestante puellas
Ex ipsa coniunx me pariente tulit.
Quin et in hoc numero natos enixa gemellos,
Gloria fecundae rara parentis eram.
Qui superant, columen regni dominosque futuros,
Hos precor ut seruent numina summa patri.
Vivaque sincerae cultum pietatis amabam,
In te spesque meae CHRISTE salutis erat:
Cuius ut in gremio nunc morte soluta quiescam,
Summa animi semper vota fuere mei.
Concedes igitur caelestis munere vitae,


page 121, image: s145

Ut possim tecum maxime CHRISTE frui.

EPITAPHIVM IOANnis Carionis.

Haec tibi post obitum statui monimenta [Reg: monumenta] SAbinus,
Nominis ut vivat CARIO fama tui:
Historiae quamuis extant [Reg: exstant] operumque tuorum
Multa vetustatem quae monimenta [Reg: monumenta] ferent.
Cum tuus aethereos animus conceperat ignes,
Thestorides nostri temporis alter eras:
Saepe graves belli motus instare canebas,
Veraque fatidico pectore verba dabas.
Florida languescent, dicebas, lilia Galli,
Sentiet hostiles captaque Roma manus.
Gallus ab Augusto magni Iovis alite victus,
Roma triumphato praesule capta fuit.
Et procul a Scythico ventura Borysthene nobis
Agmina Turcarum vaticinatus eras:
Pannona vastarunt vicinaque regna Tomitae,
Omnia sunt nostris cognita vera malis.
Sed tibi propterea ruperunt stamina Parcae,
Funere sublatum teque dedere neci,
His maiora latent quae nos arcana futuri,
Indicio fierent ne manifesta tuo.
Non tamen Elysiis in vallibus umbra vagaris,
Nec te caeca nigri regia Ditis habet:
Quae prius ipse tua scrutari mente solebas,
Lucida sub pedibus conspicis astra tuis.


page 122, image: s146

EPITAPHIVM ALberti Turci.

Quisquis ad hoc elego signatum carmine marmor,
Deplorata gemens corpora, tendis iter:
Sic tibi longa neant ducentes stamina Parcae,
Ne pigeat vitae discere fata meae.
Christophori claro genitoris sanguine Turci
Cretus eram, summi quem coluere Duces.
Dictus ab ALBERTO ducebam praesule nomen,
Magnificas huius qui tenet urbis opes.
Is me lustravit perfusum rore salutis,
Gaudebatque mei compater esse patris.
Qui tenet Henricus Brunonis moenia Princeps,
Me quoque de sacrae fonte leuavit aquae.
Aequassem virtute meum famaque parentem,
Si concessa mihi debita vita foret.
Sed mea ruperunt fatales pensa sorores,
Ingressus vitae vix ubi limen eram.
Nona, sequebatur laeti quae gaudia partus,
Tristibus exequiis lux fuit atra meis.
Ne vixisse tamen me postera nesciat aetas,
Infida quem fato mors properante tulit:
Maesta mihi statuit pater haec monimenta [Reg: monumenta] sepulto,
Omnibus ut vivat nomen in ore meum.

EPITAPHIVM ILLVSTRISsimi Principis Ioachimi I. Electoris Marchionis Brandeburgensis.


page 123, image: s147

Hic IO ACHIME tui sita corporis ossa quiescunt
Marchio, qui primus nominis huius eras.
Nullus in imperio fuit obseruantior aequi,
Nec patriae rexit mitior alter opes.
Sanguine cum pascant animos et caede Tyranni,
Quos fera plus hominum bella salute iuvant:
Publica tranquillae tu commoda pacis amasti,
Nulla tuo strages edita marte fuit.
Cum tamen ulcisci tua dextera debuit hostem,
Acer eras: quamquam bella perosus eras.
Autor es, infesti quod non timet arma latronis,
Per tua qui carpit regna viator iter:
Nam consueta diu praedis ac vivere rapto
Te grave supplicium vindice turba dedit.
Quin etiam facundus eras: Germania novit,
Eloquii fuerit gratia quanta tui.
Nestoris es linguae dulcedine nomen adeptus,
Ut tuus Aeacidae nomen Achillis avus.
Marchia, Caesareis te legibus auspice gaudens,
Sustulit e patrio barbara iura foro.
Gymnasiumque recens fundasti, docta iuventus
In quo Pieridum dulcia plectra movet.
Ergo prius Suevus mutabit et Odera cursum,
Per tua qui liquidis regna feruntur aquis:
Caeruleusque retro sua cornua flectet Havelus,
Quam virtutis erit fama sepulta tuae.
At pia nunc animae concedat gaudia Christus,
Qui tibi confugium spesque salutis erat.


page 124, image: s148

EPITAPHIVM EIVSDEM Autore Matthia Illyrico.

[Gap desc: Greek section]


page 125, image: s149

[Gap desc: Greek section]


page 126, image: s150

GEORGII SABINI BRANDEBVRGENSIS Elegiarum Liber quintus.

ROMA A CAESARE Carolo v. capta.

URbs ego, quae genui praestantes marte Quirites,
Iuraque sceptrigeris regibus ante dedi:
Imperio cuius terrarum paruit orbis,
Quicquid et aethereo sub Iove mundus habet:
Me miseram, duris quam nunc exercita fatis,
Damna sub indigna conditione fero.
Multa diu fuerim cum passa miserrima rerum,
Flebilis est postquam sors mea facta semel:
Heu quoque Caesareos auxi captiva triumphos,
Ne pars ulla meis possit abesse malis.
Cum subit infelix igitur mihi lucis imago,
Hunc miserae casum quae mihi prima tulit:
Cum repeto tempus, quo tristia vincula nobis
Marte triumphantes imposuere manus:
Tunc ego distineor gemitu, tunc squallida semper


page 127, image: s151

Nostra repentinis imbribus ora madent.
Iunxerat Ausonius cum Callo foedera praesul,
Caesaris ut Latio pelleret arma solo:
Praesul, cui tribuit falsum clementia nomen,
Is mihi funestae cladis origo fuit.
Iamque dies aderat Maiis vicina calendis,
Pompa coronatis qua solet ire comis,
Annua quae veteris celebrat solennia [Reg: sollennia] Florae,
Hac ego ducebam gaudia laeta die:
Omnis eram secura mali, cum nuncia belli
Ecce volans penna praepete fama venit,
Caesareoque refert compleri milite fines,
Ocyus [Reg: Ocius] et Romam marte furente peti.
Improba quae pavidas ut vox mihi contigit aures,
Nullus in exanimi pectore sensus erat:
Haud secus obstupui, quam proditus ansere quondam
Cum Capitolina Gallus in arce fuit:
Aut ubi nubiferas conscendens Hannibal Alpes,
Terruit aduentu moenia nostra suo.
Nec spacium [Reg: spatium] , nec vis belli fuit ulla parandi,
Spe citius tanti venerat hora mali.
Non mihi miles erat, non armis apta iuventus,
Namque potens non sum Martis, ut ante fui.
Alloquor externos confcstim tristis amicos,
Vix tulit e multis unus et alter opem.
Fida mihi duris Florentia cognita rebus,
Non poterat fati certior esse mei.
Nec cito suppetias mihi Gallia ferre, nec armis
Adriacus poterat miles adesse suis.


page 128, image: s152

Quo cumque aspiceres, cives terrore pavebant,
Omnia plena metus, plena doloris erant.
Tristia maerentes edunt lamenta puellae,
Femineus tota plangor in urbe sonat.
Grandaevique senes evellunt vertice canos,
Infortunatos seque suosque vocant:
Nec non Pontificem simul execrantur [Reg: exsecrantur] , et omnes
Foedera cum Gallo quos iniisse iuvat.
Iamque mihi trepidam mentem spes ne qua levaret,
Additares fatis prodigiosa meis:
Quae velut haec inter mihi saeva pericula belli,
Improvisa novi causa pavoris erat.
Namque gravis tanto belli flagrante tumultu,
Plebs dum sollicito fletque doletque metu:
Qualis Apollineo correptus numine Python,
Irruit in medium vir sine mente forum.
Incola Baptistam cognomine turba vocabat,
Pauper hic Albani montis alumnus erat.
Me miseram, dixi, quid et haec mihi monstra minantur?
Parcite tam diri conscia fata mali.
Forma horrenda illi, pallens sine sanguine vultus,
Marmor ut in Pariis montibus esse solet.
Ardentes oculi tremulo fulgore micabant,
In liquidis tanquam luna refulget aquis.
Denique fatidico cum numine concitus esset,
Afflatusque sacro Phoebe furore tuo:
Bis caput attollens, bis ad ardua sidera palmas,
Terruit indigno meque meosque sono.
Atque ita, Vae miserae, vae quam tibi flebilis assum


page 129, image: s153

Nuncius [Reg: Nuntius] immensi Roma doloris, ait.
Gens inimica venit, venit huc effrena iuventus,
Nescio quid nobis illa minata mali.
Haec tibi: sed quid ego patriae sum tristis aruspex?
Imminet heu fatis magna ruina tuis.
Sextus ab Eois consurgens Lucifer undis,
Protulerit Phoebo cum redeunte diem,
Quantus erit gemitus, caedes o quanta tuorum?
Quantaque crudeli damna sub hoste feres?
Cladibus insignes mirari desine Cannas,
Ad Trebiam bello desine victa queri:
Pugnaque feralis cedat Thrasimenia, cedat
Quae gravis in fastis Allia nomen habet.
Lux ventura tibi tantum dabit illa malorum,
Praeterito quantum tempore nulla dedit.
Haec et plura, mihi lacrimis referebat obortis,
Cognita non levibus postmodo vera malis.
Tunc demum trepidare magis miserabile vulgus,
Acer et augeri coepit in urbe metus.
Tunc ego flaventes rupi de fronte capillos,
Turritum gemitu concutiente caput.
Maestaque sublatis percussi pectora palmis,
Et prece caelicolas sum venerata Deos,
Irrita vesani facerent oracula vatis,
Aeoliisque darent ista ferenda notis.
At mea vota nihil (neque enim mutabile fatum
Hoc erat) ad superos nil valuere preces.
Ergo sexta suos postquam produxerat ortus,
Illa secutura clade nefandae dies,


page 130, image: s154

Ecce propinquabat Romani praesulis hostis,
Sic vir ut ille mihi vaticinatus erat,
Cumque omni populo sua castra movebat ad urbem,
Heu multis miseram castra datura necem.
Tempus erat rutilo quo primum frigida caelo
Nox abit, ac vitreo rore madescit humus:
Quo nitidum scandens Hyperione natus Olympum,
Candida luciferis sidera pellit equis:
Tristis ad aethereum solis iubar ore levabam,
Sol oculis iterum tene videbo meis:
Conspexi longe fulgentibus obuia telis,
Agmina per latas approperare vias.
Protinus exoritur clamor, clangorque tubarum,
Raucaque taurorum tergora pulsa fremunt.
Turba ruunt, murosque petunt, ferrumque capessunt,
Summus ubique timor, summus ubique pavor.
Regis ut Hippotadae luctantibus insula ventis
Nutat, et aequoreo mota tridente tremit:
Sic mea prae magna formidine membra videres,
Instantisque mali contremuisse metu.
Ardua ducit iter per mollem semita clivum,
Unde procul cerni moenia nostra queunt.
Hinc contemplatus Borbonius aspicit urbem,
Sub duce quo totum Caesaris agmen erat.
Is satus antiqueo Gallorum sanguine regum,
Natali sed erat pulsus et exul [Reg: exsul] humo,
Pontificisque flagrans odio huc adduxerat agmen:
Efferus Aeneadum vidit ut ergo domos,
Instar cristati caput altaque colla draconis


page 131, image: s155

Tollit, et intorquens lumina, bile tumet,
Deque iugi tergo, mihi fanda nefanda minatus,
Ipse maniplares [Reg: manipulares] nomine quosque vocat.
Aspicite has (inquit) sedes, haec tecta Quirini,
Quicquid in his vestrum, si capientur, erit.
Illic Pontificis Gazas, et habebitis amplas,
Turba sacerdotum quas cumulavit, opes.
Quin et posteritas, aeternaque fama loquetur,
Non minus audaces vos habuisse manus,
Quam veteres illos Celtas, quos Principe Brenno
Romuleos aiunt diripuisse lares.
His dictis rabies, praedaeque nefanda cupido,
Quae stimulis mentes excitat, aucta fuit.
Iamque emensus iter, nec longius hostis ab urbe [(transcriber); sic: urb] ?
Quam bombarda globum mittere posset, erat.
Apparet densis acies instructa cateruis,
Armatisque viris ferreus horret ager.
Florida quam multae per rura videntur aristae,
Aureus aethereis cum Leo feruet equis:
Quam tumido multi voluuntur in aequore fluctus,
Oceani liquidas cum subit Haedus aquas:
Ante meos oculos, tot tela, tot arma videbam,
Civibus exitium triste minata meis.
Tandem missus adest praeco, qui moenia dedam
Imperat, haecque mihi iussa superba refert:
Caesareum qui ductor agit Borbonius agmen,
Te sibi portarum pandere claustra iubet.
Huius nolueris si iussa facessere, saevi
Militis hostili diripiere manu.


page 132, image: s156

Quid faciam? summus recludere moenia praesul,
Dum timet offensi CAESARIS arma, vetat:
Acer et hortatur cives, ut marte resistant,
Ac perferre prius tristia quaeque velint,
Quam victas praebere manus, quam pandere portas
Hostibus, et firmam destituisse fidem.
Interea caelum nebulis obducitur atris,
Quas exhalabat mane palustris aqua:
Maestaque conspicuos ne Sol in funera vultus
Praebeat, obscura nube recondit equos.
Admovet extemplo Borbonius agmina muris,
Ut nebulae tenebris eripuere diem:
Inter et arma fremit, qualis cum tecta ferarum
Lustrat terribili rugit et ore, leo.
Appositis illos conscendere moenia scalis,
Hos iubet audaci frangere claustra manu.
Illico tormentis muralibus intonat aether,
Telaque brumali grandine plura cadunt.
Tollitur immensus per propugnacula clamor,
Vox et ab hostili missa cohorte redit:
Nube sub aeria qualem clangoribus edunt,
Quae cum Pygmaeis belligerantur aves.
Murus erat longi consumtus [Reg: consumptus] temporis aevo,
Porta triumphalis quo fuit ante loco.
Hunc Tartessiacis legio quae venerat oris,
Gens et Aragonio sanguine creta, subit:
Et celeri cursu, pavidae formidinis expers,
Emicat, in praedae spemque vocata ruit.
Aeneadae contra propugnant moenia: torquent


page 133, image: s157

Non profectura, spicula, saxa, manu:
Dumque licet, totis arcent conatibus hostem,
Omni, qua possunt, seque tuentur ope.
Haud secus, ac quando solet oppugnare carinam,
Saeva procellosi fluctibus ira maris:
Nautica turba latus munit, fluctusque refundit,
Et rabidis ventis turgida vela negat,
Donec ad extremum victricibus occupat undis
Impetus, et captam mergit in ima ratem.
At ferus Hispaniae Borbonius agmina gentis,
Dum monet, ac segnes increpat ore moras,
Atque per infandam stragem, per caedis aceruos,
Acrius inferri bellica signa iubet:
Ictus glande cadit, quam sulfure machina belli
Impulit, ex altis eiaculata iugis:
Traiectoque necem tulit inguine [Reg: inguene] : victor acerbo
Perciperet luctu gaudia ne qua meo.
Gaudebam cecidisse caput, rebarque peremto [Reg: perempto]
Iam duce, confestim signa datura fugam:
Sed mihi laeta malo fuit haec damnoque voluptas,
Spemque fefellerunt fata maligna meam.
Nam ducis interitum pugnax ubi vidit Iberus,
Omnibus inceptum viribus urget opus,
Vindictamque parat: nec tela minantia quicquam
Exhorrescit: iter sed furibundus agit,
Perruptoque omni munimine densus inundat,
Totaque crudeli moenia caede replet.
Non sic aggeribus violento gurgite ruptis
Per Lygurum fertur spumeus arua Padus,


page 134, image: s158

Involuitque rapax armenta, trahitque rotatas
Vorticibus silvas, et sata sternit aquis.
Teutonis interea legio non segnius urbem
Occupat, atque alia praelia parte facit,
Qua nova surgebant alti fastigia muri,
Stabat et Aeneadum qua glomerata manus.
Nunc quibus infelix lacrimis, quo funera fletu
Prosequar, hostili funera facta manu?
Non si plura mihi cum linguis pluribus essent
Ora, queam strages enumerare meas.
Multa trucidantur scelerato milia ferro,
Haud remanet vacuus caedis in urbe locus.
Patricii cum plebe simul discrimine nullo,
Integra decrepito cum sene turba cadit.
Nec sacrata Deo quemquam delubra tuentur,
Haec quoque funesta sunt violata manu.
Strata cadaveribus populi foedoque cruore,
Area templorum, ceu laniena madet.
Poplite procumbens iugulatur Clerus ad aras,
Vos adeo nulli templa tulistis opem.
O scelus infandumque nefas, quis barbarus umquam [Reg: unquam]
Sanguine sacrata tinxit in aede manus?
Inclita belligeri Germania filia Martis,
Insolita haec feritas gentibus unde tuis?
Olim cum Totilas simili mea caede replebat
Moenia, templorum limen, asylon erat.
Territus in sacram quisquis confugerat aedem,
Sacri tutus erat relligione loci.
Nemo profanabat delubra cruore, nec aras:


page 135, image: s159

Miles quippe tuus mitior ante fuit.
At quid saevitiam Germanorumque furorem,
Ceu non saevierit cetera turba, queror?
Caesaris implebant Latiae quoque castra cohortes,
Aequabant animi quae feritate Scythas.
Primus in his ductor Gonzaga, Columnius alter,
Terribili dictus nomine Sarra, fuit.
Hi duo marte truces, similesque frementibus ursis,
Quos stimulat rabies improba ventris, eunt:
Septimiique petunt dictam cognomine portam,
Qua sub Ianiculo moenia colle iacent:
Illatisque illuc signis, fora caede cruentant,
Nullibi funestae maior imago necis.
Inde replent largo Xystinum sanguine pontem,
Sanguinis in cursu Tybridis unda rubet.
Tybri quid infestis es passus ab hostibus umquam [Reg: unquam]
Tristius? heu quantum sanguinis amne vehis.
Non sic Iliaca funestus clade Scamander,
Diri quando manus sensit ACHILLIS, erat.
Ipse cruentato tot funera gurgite voluis,
Ut tibi pene tuum praepediatur iter.
Iam sed luciferum currum, Phoebique iugales,
Doris Atlantea suscipiebat aqua:
Spissa reducebat telluris et umbra tenebras,
His finem tantis impositura malis.
Post tot enim caedes sub noctem solis ab ortu,
Spes erat extinctam sanguinis esse sitim.
Non minus ira tamen saevitque licentia ferri,
In multam rursus continuata diem.


page 136, image: s160

Tum quassi evulso procumbunt cardine postes,
Frangitur excussis ianua clausa seris:
Illataeque faces tectis incendia praebent,
Mars rigido ferro, Mulciber igne fuit.
Perque domos fiunt incensaque limina caedes,
Restinguenda velut sanguine flamma foret.
Hic herus in mediis prosternitur aedibus, illic
Oppetit ante sui filius ora patris.
Denique ut ad praedam conversae a caede cohortes,
Certatim spoliant, atria, templa, domos.
Diripiuntur opes, tota nihil urbe relictum,
Omnia, quae tenui, barbarus hostis habet.
Talis erat facies et maestae noctis imago,
Pergama Durateo cum caperentur equo.
Me vero non sic argenti praeda nec auri,
Totaque per noctem facta rapina movet,
Ut miseranda dolet veterum iactura librorum,
Hei mihi sacrilegae quas rapuere manus.
Quisquis es, immitis te Gnosius arbiter Orci
Puniat ardenti sub Phlegethontis aqua,
Cuius prima manus scelus hoc conata nefandum,
Ausaque Musarum perdere dona fuit.
Turpia praetereo castis illata puellis
Stupra, verecundo non referenda sono.
Praeterea tormenta, quibus captiva iuventus,
Cumque viro coniux excruciata fuit:
Ut proferret inops, et avaro traderet hosti,
Sicubi defossas occuluisset opes.
Ipsa recluduntur quoque busta cupidine praedae,


page 137, image: s161

Tuta sepulcrorum nec monumenta manent.
Iulius eruitur tumulo, qui nominis huius
Alter, Apostolica sede potitus erat:
Eius et articulis est aureus orbis ademtus [Reg: ademptus] ,
In quo gemma tamen non preciosa [Reg: pretiosa] fuit.
Forte sed acciderit quid in ista clade requiras
Pontifici: tanti qui mihi causa mali.
Praesul ubi captam perterritus audiit urbem,
Et rigido passim funera marte dari:
E Vaticano propere confugit in arcem,
Quae stat munito non capienda loco.
Huc quoque Cardinei patres formidine mortis
Fugere, et vitae consuluere suae.
Verum dura tamen senserunt vulnera cladis,
Omnibus exuti quae tenuere bonis.
Iamque rubescenti genitrix ubi Memnonis ortu
Surgeret, arx denso milite cincta fuit.
Arx munita quidem, sed nulla siliginis illic,
Nullaque triticei copia farris erat.
Ergo nec potuit, quanquam [Reg: quamquam] tutissima fossis,
Longa ferre graves obsidione moras.
Vix ubi plena semel Phoebe lustraverat orbem,
Praesule deditio facta iubente fuit.
Eloquar? an taceam diris convicia linguis
Quae tum clavigero facta fuere patri?
Postquam marte furens, scriptisque imbuta malignis,
Constitit in capta Teutonis arce cohors,
Ecce quatit risu caput, oraque soluit amaris
Vocibus, hosque refert ludificata iocos:


page 138, image: s162

Alme pater salue: tua nunc ubi clavis? Olympum
Diceris, ac Stygias qua reserare fores.
Illud ubi nunc fulmen habes, conterruit olim
Imperii summos quo tua dextra Duces.
Quam bene consuluit caelesti CHRISTUS ovili,
Ipse suas cum te iussit obire vices?
Per te quippe sata est omnis discordia, per te
Christicolae nulla pace fruuntur oves.
Tu funesta trucis iecisti semina belli,
Quo nunc Italiae flagrat et ardet humus.
Te suadente ferox bis rupit foedera Gallus,
Saeva bis offenso movit et arma Deo.
Has tibi postremo clades, haec vulnera debet,
Plena cadaveribus quae modo Roma iacet.
I nunc teque Dei summum refer esse ministrum,
Fungeris egregie munere nempe tuo.
Talibus insultat dictis Germanica pubes,
Pontificem qua tunc mente fuisse putas?
Inde loco angusto custodia suscipit illum,
Cuius in arbitrio cuncta fuere prius:
Sollicitoque datur Princeps in carcere, cuius
Regia maiestas procidit ante pedes.
Nec tamen ista satis, sed adhuc maiora coactus
Subsannante pati milite saepe fuit.
Namque die medio, post lautae gaudia mensae,
Incaluit quoties Teutona turba mero:
Gestabatur iners lectica miles eburna,
Vestibus utque sacer praesul amictus erat.
Binis ille crucem digitis cum pollice iunctis


page 139, image: s163

Signabat, Latius quo Papa more solet.
Plurima stipabat lecticam turba clientum,
Ludicra quaque suum pompa tenebat iter,
Vociferabantur viles per compita lixae,
Igne tuos hostes nunc Papa dede neci.
Erexere etiam furcas pendentibus aptas
Furibus, in campo Flora vetusta tuo:
Plurima cumque forent auri numeranda talenta,
Ipse nec in promptu praesul haberet opes;
Cardineos traxere senes huc compede victos,
Supplicii miseros excruciante metu:
Et placata trucis nisi militis ira fuisset,
His deformis erat mors obeunda viris.
Singula quid referam? nil non immane peregit,
Impius effrenae gentis in urbe furor.
Advena quot Tybris limosas voluit arenas,
Quot sub Aventino gramina colle virent,
Tot mala pertulimus quae si narrare liberet,
Longior hac nostra nulla querela foret.
At quibus offendi caelestia numina rebus,
In caput ut rueret tanta procella meum?
Scilicet hoc merui, claris ubi feta triumphis,
Asserui valida iusque piumque manu?
Astrinxique feros homines ubi legibus aequis?
Imposito domuit quos mea dextra iugo:
Cumque bonas artes mihi propagare per orbem,
Curaque mortales erudiisse fuit?
Ergo ego terrarum victrix, tot regna subegi?
Tantaque difficili bella labore tuli?


page 140, image: s164

Ac tot inhumanas docui mansuescere gentes,
Iusticia [Reg: Iustitia] , studio, relligione, fide?
Talia pro meritis ut demque praemia ferrem,
Nulla quibus tribui deteriora queant.
O utinam, si me tam tristia fata manebant,
Auspice te nunquam Romule structa forem:
Aut aequata solo, disiectaque funditus essem,
Igne meas ussit rex ubi Brennus opes:
Tota vel excisis iacuissem diruta tectis,
Cum tulit in nostrum Vandalus arma caput.
Felicem Priami, quam tellus occulit, urbem,
Densque permistis vepribus herba tegit.
Vos et Agenorei felicia moenia Cadmi,
Quae modo convellens vomere taurus arat.
Illa ego sum, belli quae tot perculsa procellis
Spiro, nec extingui [Reg: exstingui] marte furente queo.
Illa ego sum, nullo quae possum funere mergi,
Iam quamuis iaceam semisepulta diu:
Utque iecur Tityi nunquam perit, atque renascens
Semper ab assidua dilaniatur ave,
Sic ego perpetuos cogor sufferre dolores,
Interitus hora non veniente mei.
Vos tamen o superi, nostrae miserescite sortis,
Si precibus flecti numina vestra queunt:
Hancque mihi factam crudeli vulnere cladem,
Hostis mortifera clade piate mei.
Militibus precor his lethalem [Reg: letalem] immittite pestem,
Quorum sacrilega sum modo capta manu:
Ne reduces videant patriam, laetique triumphent


page 141, image: s165

De nobis, sed in hac emoriantur humo:
Ut periere truces Galli, de nomine quorum
Nomen adhuc etiam Gallica busta tenent.
Aut funesta lues quos non demiserit Orco,
Hos feriant caelo fulmina missa, precor.
Si luit Argolicus poenas exercitus olim,
Ictus terrifico fulmine, mersus aqua,
Unius ob furias Aiacis, dextera cuius
Fecerat in sacra Palladis aede scelus:
Fulmine num pereant? qui tot delubra, tot aras,
Ausi sanguinea sunt temerare manu?
At tu bellipotens et felicissime CAESAR,
Nostra tuo victor qui pede colla premis:
Tu mihi sis oro placabilis, armaque condas,
Mille quibus plagas, vulnera mille tuli.
Utque suo vulnus quod Achilles fecerat hosti
Auxilio rursus leniit ipse suo:
Sic tu, magnanimo quem virtus aequat Achilli,
Nobis auxilium vulneris oro feras,
Non incuso tuam, qua fortiter usus es, iram:
Nam tua iusta quidem iudice causa Deo est:
Sed de saevitia queror, illorumque furore,
Iniussu qui me diripuere tuo.
Nec dubito, capta si praesens urbe fuisses,
Ipse mei motus quin pietate fores:
Non ita vastari sivisses ignibus urbem,
Augusti titulum CAESARIS unde geris:
Ipse repressurus truculenti militis iram,
Et moderaturus frena furoris eras,


page 142, image: s166

Ingenio nam te placido natura creavit,
Ac tuus hanc laudem sanguis avitus habet,
Quod sit ab Hectoreis deductus origine Francis,
E quibus immiti pectore nemo fuit.
Per superos igitur, quibus aspirantibus urbem
Ipse subegisti CAROLE dive meam:
Per patriam veteri natamque Tuistone gentem,
Contulit imperii quae tibi sceptra sui:
Perque domum Austriacam, quae fortib. inclita factis,
Nobile terrarum nomen in orbe gerit:
Parce, tuumque meis excedere moenibus agmen,
Saevaque iam tandem ponere tela, iube.
Nam prope quarta suum reparavit Cynthia cornu,
Dum ferus hac miles ducit in urbe moram:
Et miseris plagas sine fine Quiritibus affert,
Ausonias necdum perdere cessat opes:
Dumque mihi notat ungue genas, laceratque capillos,
Hasque manus, supplex quas tibi tendo, ferit.
Si quid mitis adhuc superest pietatis et aequi,
Eripe me tantis eripe quaeso malis.
Sic tuus infringat scelerato cornua Nilo
Rhenus, et Euphratis sub iuga mittat aquas:
Sic Deus extendat totum tua regna per orbem,
Hacque diu vitae det tibi luce frui.

IN DIEM NATALEM Christi Salvatoris. ELEGIA II.


page 143, image: s167

Nunc te vera Dei soboles hominumque redemtor [Reg: redemptor]
Christe, Palaestina virgine nate, canam:
Namque dies agitur, quo laudatissima quondam
Te peperit, salua virginitate, parens.
At tua cantabo quibus incunabula verbis,
Nate DEO: laudes ordiar unde tuas?
Tu patris es verbum, quod erat, cum nulla fuerunt
Saecula, cum nondum terra, nec unda fuit:
Atque per hoc ipsum sunt omnia condita verbum,
Teque nihil factum non operante fuit.
Lumen es aeterno de lumine, veraque vitae
Lux, sine qua caeli lumina luce carent:
Tu fulgor, nec non ipsius imago parentis,
Consimilem quite gaudet habere sui.
Aequaevusque patri cum sis et originis expers,
Nasceris: arcanum quid magis esse potest?
Nasceris: ipse puer, mundi sator, arbiter aevi,
Ante tuae vitam qui genitricis eras.
Totus et immensi quem non capit ambitus orbis,
Clausit in angusta te quasi sede caro:
Quae tamen intactae matris caro sanguine tantum,
Nec fuit admisto [Reg: admixto] semine creta viri.
Verus homo, verusque DEVS, consorsque duorum,
Tu simul illius nomen et huius habes.
At quae causa fuit, cur aethere lapsus ab alto
Indueres hominis corpus et ossa DEVS?
Numinis ipse tui cur maiestate relicta,
Sponte tot ac tantis subicerere malis?
O nimium nostros nimium miserate labores,


page 144, image: s168

Unica nascendi nos tibi causa sumus.
Nam tua te bonitas, et nostrae cura salutis,
E patris eduxit maxime Christe sinu:
Consortemque Dei suprema in sede morantem,
Debile te fieri carnis adegit opus.
Quippe revelares ut inenarrabile verbum,
Quo promissa piis vita salusque fuit:
Et, quibus heu Patris iustam commovimus iram,
Nostra piarentur crimina morte tua.
Natus ob has causas, totique salutifer orbi
Es datus, et nostras iussus obire vices.
Utque dedit casto te virgo puerpera partu,
Asperior quavis sors tua sorte fuit.
Non tepidi Veris, nec aprici contigit anni
Tempus, erant acri rura perusta gelu.
Tristius horrebat brumali sidere caelum:
Frigore concretam noxque tegebat humum.
Nec domus excepit te splendida divite cultu,
Sed casa, quae vili Stramine tecta fuit.
Haec eadem vento casa peruia stabat et imbri,
Nam paries raro vimine textus erat.
Nec molli pluma, sed acuta carice, lectos
Sordidus hospitio praebet egente locus.
Siderei vero domus aurea plaudit OLYMPI,
Fulgida natali gaudet et aethra tuo:
Lux diffusa polo nocturnas dimovet umbras,
Ignea quin solito clarius astra micant:
Auditi resonant, caeli per inania, cantus,
Angelicus laeto quos dedit ore chorus.


page 145, image: s169

Ipse etiam Stygius [(transcriber); sic: stygius] carcer gaudentibus umbris
Plaudit, et exultat [Reg: exsultat] laetus ovante sono.
Salue, nate puer castae sine labe parentis,
Aeternae salue vera propago DEI:
Tu nisi sumsisses [Reg: sumpsisses] humani corporis artus,
Nos Phlegethonteae poena maneret aquae.
Nec vis Eumenidum saevique potentia Ditis,
Fracta nec horribilis mors superata foret.
Iam sumus exemti [Reg: exempti] poena, divinaque nobis
Gratia, natali conciliata tuo est.
Ergo quibus verbis, et quo tibi carmine grates
Humani generis CHRISTE redemtor [Reg: redemptor] agam?
Laus tibi sit nato, sit honos, et gloria semper,
Cuius adoptati nos bonitate sumus,
Rursus ut aeterno regno, vitaque fruamur,
Quae trucis imperio mortis ademta [Reg: adempta] fuit.
Quin itidem Patri sit honos et gloria, cuius
Munere tu nobis natus es, atque datus.
Nec non Spiritui sit honos et gloria sancto,
Virgine conceptus filius unde DEI es.
Per tua te vero cunabula, dulcis IESV,
Per tua te supplex viscera sancta precor,
Si te corde pio colimus, bella impia bella
Discute, quae nostro tempore mota fremunt:
Aspice nos propius summi patris unica proles,
Daque tui nobis agnitione frui.
Et licet hoc graviter te nos offendimus aevo,
Tu tamen Emmanuel, tu bonus esse velis.
Est pueris brevis ira bonis, placabilis aetas


page 146, image: s170

Haec facile offensam deposuisse solet:
Tu nobis igitur placabilis omnibus esto,
Quo melior non est natus in orbe puer.

AD PHILIPPVM BVCCHEmerum Alberti Cardinalis et Archiepiscopi Moguntini Medicum. ELEGIA III.

Cum mihi se praestent faciles in carmine Musae,
Quae nova sit forsan causa PHILIPPE rogas:
Cur magis historiae, quam carminis, autor haberi,
Posthabito tandem nunc Helicone, velim.
An, quia nulla manent hoc tempore praemia vates,
Me sacri titulum vatis habere pudet?
Non ita nam dulces amplector, ut ante, Camenas,
Et plus Aonia me nihil arte iuvat.
At modo plana dedi numeris quod scripta solutis,
Non levis autoris [Reg: auctoris] iussa verenda sequor.
Scilicet armipotens hoc me Germania vatem
Historico filo texere iussit opus.
Est gelidas inter valles, lucumque silentem,
Herbidus ad Viadri rauca fluenta locus:
Hic ego dum sedeo nemoralibus abditus umbris,
Blandaque consueto carmina more cano:
Ecce gerens frameam dextra, parmamque sinistra,
Femina castrensi venit amicta sago.
Atque ita, pone metum, neque enim, licet arma feramus,


page 147, image: s171

Martia nos tecum bella geremus: ait.
Illa ego sum genitrix magnorum clara virorum,
Urbs quibus imperium nunc Tyberina dedit.
Inclita Teutonicis qui gentibus indidit heros
Nomina, me natus matre Tu isto fuit.
Multa quidem gessi diversum bella per orbem,
Multaque sunt armis parta trophaea meis.
Ipsa meos illuc deduxi invicta colonos,
Qua rapido spumans amne Garumna fluit.
Ipsa Caledoniis incussi bella Britannis,
Anglorumque recens nomen habere dedi.
Quid loquar Hunnorum durissima regna? quid urbes
Hesperias: nostrae quas domuere manus.
Hei sed iniqua mihi sors hunc invidit honorem,
Clara voluminibus ne mea gesta forent.
Ecquibus Aeneadum non vivit gloria chartis?
Graecia praecones est quot adepta suos?
At mea laude caret virtus: quia nemo notavit
Res, nisi scriptorum barbara turba meas.
Haud tamen indignor, meritis fraudata quod olim
Laudibus, et nullo nomine clara fui:
Tum populus nostri de stirpe Tuistonis ortus,
Nil minus eloquii quam studiosus, erat,
Non sacra Musarum, sed Martis castra, colebat,
Tempora non doctis artibus ulla dabat.
Culta sed haec postquam studiis effloruit aetas,
Quod meritae careo laudis honore, queror.
Namque meos quanquam [Reg: quamquam] multi nunc inter alumnos,
Facundae docta Palladis arte valent,


page 148, image: s172

Quamuis eloquii praestantem dotibus aequent
Cecropium latio cum CICERONE senem:
Nullus in his peragit nostrae praeconia famae,
Nec patriae curat facta referre suae:
Tu nisi quod tenero cecinisti carmine nuper
Praelia Caesaribus facta SABINE meis.
Ergo per Aonii te fontis amabile nomen,
Te per Apollineas, quas colis, oro DEAS:
Ut patriae dignas ad sidera tollere laudes
Primus, et historici munus obire, velis:
Quamuis impariter iunctos deducere versus
Aptius, inque pedes cogere verba, queas.
Aspice Pontanum, Sebetida cuius ad undam
Nobilis historicum Musa recepit onus:
Nonne senis calamo Patavini, bellica scripsit
Gesta, licet melior carminis autor erat?
Nec tamen immensa rerum te mole gravabo,
Tantum clara tui temporis acta refer.
Quantas ediderit me CAROLVS auspice strages,
Gallica dum regnis expulit arma suis:
Egerit et capto quantum de rege triumphum,
Aurea qui clypeo lilia trina gerit.
Utque rebellantem Tyberim superarit et Arnum:
Depulerit Libyca victor ut urbe Scytham:
Duxerit Algerae quantas ad littora classes,
Maurus ubi rapido sole perustus agit.
Denique quam celeri virtute subegerit hostem,
Freta Sicambrorum quo duce terra fuit.
Haec precor intexas victuris gesta libellis,


page 149, image: s173

Teque sinas patriae, quaeso, movere preces.
Si tamen aut precibus minus, aut pietate moveris,
Acre tibi calcar fama perennis erit.
Nam bene si longa de posteritate merentur,
Condere quos patriae non piget acta suae:
Haec, quibus historiam referes, patriaeque triumphos
Scripta, tibi quantum sunt paritura decus?
Desierat, coepi: faciam matrona quod optas,
Et praestabo libens omne quod ipsa iubes.
Illud enim quanquam [Reg: quamquam] nostris est viribus impar,
Haud tamen impositum ferre gravabor onus.
Nec meus egregia conatus laude carebit,
Nam pius est patriae facta referre labor.
Vix ea fatus eram, per opacae devia silvae,
In sua bellatrix illico castra redit.
Ergo opus aggrediens, primis exordia cepi
Rebus, ab extincto CAESARIS huius avo,
Gallus ut ipse sibi desponderit orbis habenas,
Mortuus imperii cum moderator erat,
CAROLVS eximia virtutis et indole Princeps,
Ut sit in augusta sede locatus avi.
Haec modo complexi paruo sumus acta libello,
Cetera quod referam grande volumen erit.
Unica nunc rerum tutela PHILIPPE mearum,
Hoc opus auspicio nominis edo tui,
Qui mihi cum talis sis foedere iunctus amoris,
Taurica vix nostram soluat ut ara fidem,
Inter honoratos merito tu primus amicos,
Ingenii debes munus habere mei.


page 150, image: s174

Hoc igitur laeto, quo convenit, accipe vultu,
Hoc tibi sinceri pignus amoris habe.
Quin et contigerint ubi mollia tempora fandi,
Fac tuus ut Princeps haec monimenta [Reg: monumenta] legat,
Eius in hoc fiunt etiam praeconia scripto,
Laudatique frequens nominis extat [Reg: exstat] honos:
Nempe quod is fuerit suffragatoribus autor,
Liligero Regine sua sceptra darent:
Tradere sed mallent ut CAESARIS illa nepoti,
Teutona ne patrium perderet ora decus.
Quod nisi tam constans ac providus ipse fuisset,
Publica res quantis nunc foret aucta malis?
Legibus orba suis Germania, turpiter esset
Iussa sub externi Principis ire iugum:
Quique feris Scythiae cum gentibus impia iunxit
Foedera, Caesareas Gallus haberet opes.
Ipsius aeternas igitur testantia laudes,
Exhibeas illi scripta legenda velim.
Sic triplices ducant tibi stamina longa sorores,
Sic tua sit felix sospite prole domus:
Sic, alter veluti Podalirius, arte medendi
Languida mortifera corpora tabe leves.

IN PEREGRINATIONEM Stanislai a Lasco. ELEGIA IIII.

Lascus, Iasoniam cuius celeberrima navim
Gens, insigne vetus nobilitatis habet,


page 151, image: s175

Heroum similis, quos longa per aequora vexit
Phasidos ad gelidi Pelias arbor aquas,
Non ignava domi, nec inerti perdita luxu
Otia, natali duxit agenda solo:
Ipse sed ignotas urbes et regna petivit,
Quae procul a patria sede remota iacent.
Arua peragravit, quae spumifer alluit Albis,
Quaeque virens laeto palmite Rhenus obit.
Hinc ad liligerum se contulit advena Regem,
Magnificasque tuas Sequana vidit opes.
Bellica quin etiam Gallorum signa secutus,
Anguigeri subiit moenia capta Ducis:
Cumque foret stratus Ticini miles ad urbem
Gallicus, et versis terga darentur equis,
Non turpem dedit ipse fugam, sed vulnus honestum
Cumque triumphato vincula rege tulit.
Insubrium vero cum digrederetur ab oris,
Rursus Aquitanam tum peragravit humum.
Inde tetendit iter per nubiferam Pyrenen,
Et procul accessit flumen Ibere tuum:
Cuius in herboso riparum margine quondam
Ditia Geryonis pascua Regis erant,
Vidit et extremo semotos orbe Britannos,
Pulsaque ventoso Danica regna mari.
Te quoque lustravit gelido Noruegia caelo
Subdita, candenti quae nive tecta iaces.
Balthica Vandalicae perspexit et oppida gentis,
Quasque potens urbes Prussia martis habet.
Denique natales ubi rursus contigit oras,


page 152, image: s176

Et loca quae patriis Sarmata bobus arat,
Protinus accessit terram quae fortibus Hunnis,
Quaeque pharetratis est habitata Getis.
Inde petens adiit veterum Byzantia Thracum
Maenia, crudelis quae modo Turca tenet,
Adque Propontiacas urbes huc vectus et illuc,
Legit Abydeni littora curua freti.
Hinc, ubi Myrtoum sulcasset navibus aequor,
Turgida Carpathium per mare vela dedit,
Inque Palaestina, CHRISTI cunabula vidit,
Regnaque primaevi quae tenuere patres.
Adde quod Aegypti Regem, quod et ostia Nili,
Pyramidas vidit Memphi quod alta tuas,
Et Libyae tractus, et quae Sidonia Dido
Imperio tenuit Punica regna suo.
Quid loquar undantem flammis ardentib. Aetnam,
Cuius Mulciberi follibus antra gemunt?
Et cinctam canibus latrantibus inguina Scyllam,
Attractas vidit quam lacerare rates?
Aut quid Parthenopem? aut quid loquar inclitae Romae
Moenia, flave tuis Tybri propinqua vadis?
Aut dites Arni populos? urbemque potentem,
Quae tenet Adriaci regia sceptra maris?
Inde Tridentinas ad Norica rura per Alpes
Venit, et ex illis contulit hospes iter
Huc, ubi regna tenet, saltuque virente tuetur
Cincta Bohemorum candidus arua leo.
Tandem post varios casus, et longa viarum


page 153, image: s177

Taedia, natali vix requievit humo:
Continuo Litavosque Borysthenidasque Rutenos,
Ac desolatos advena vidit agros,
In quibus effrenis Scytha sanguine pastus equino,
Errabunda suo cum lare plaustra movet:
At vagus immensum Lascus quaecumque per orbem
Vidit, ut Aonio carmine nota forent,
Cultor Apollineae praestans Holtorpius artis,
Grandibus haec numeris ipse legenda dedit.
Interitura quidem tantorum fama laborum,
Quae nunc insigni laude feretur, erat:
Aspirante sacro, Phoebi nisi numine vates,
Versibus illustrans hoc celebrasset iter.
Ergo peragratis ut Iasona gentibus aequat,
Argoam meruit cuius habere ratem,
Sic etiam docti praeconia vatis adeptus,
Egregio nomen carmine Lascus habet.

AD CARDINALEM Petrum Bembum. ELEGIA V.

Unde leves Elegi missam tibi Bembe salutem,
Num procula viadro, quaeris ut ante, ferant?
Non: tuus hoc vates discessit ab amne Sabinus,
Hucque suos nuper transtulit inde lares,
Regius algentes ubi mons consurgit ad undas,
Bregela quas crebro vortice tortus agit:


page 154, image: s178

Bregela Iunipero praecinctus et ilice ripas,
Culta Borussorum qui secat arua vadis.
Quid tibi finitimis Scythiae cum gentibus? inquis,
Quae rigidi tantum praelia Martis amant:
Quaeque truces silvis horrentibus educat uros
Prussia, mutata cur tibi sede placet?
Huc mea traxerunt me fata: sed accipe paucis,
Mutandi fuerit quae mihi causa solum.
Caerula tendebat liquidi per nubila caeli
Arcas Atlantea Pleiade natus iter,
Lustrabatque nemus densum frondente salicto,
Nostra quod ad Viadri Musa colebat aquas,
Inter Hamadryadas ludens et Oreadas inter,
Dulcia tunc illic carmine voce dabam.
Protinus auratis ad me talaribus ibat,
Hauserat argutae vocis ut aure sonum.
Implicitam torto virgam serpente gerebat,
Ducere qua manes ex Acheronte solet:
Instar et incurui gestabat acynacis ensem,
Pictus et in flavo crine galerus erat.
At me compellans his vocibus: accipe (dixit)
Quae Iovis aetherea missus ab arce fero,
Est mutanda tibi sedes: te iussa Deorum,
Te procul hinc alio fata SABINE vocant.
Terra remota iacet, pigro subiecta Bootae,
Quam satus indomito Marte Borussus arat:
Terra ferax Cereris, fecundaque melle: sed expers
Aonidum: Scythiae namque propinqua iacet.
Belliger hic amplas Albertus possidet urbes,


page 155, image: s179

Teutonici referens nomen Achillis avi.
Acribus armorum studiis fortissimus heros,
Intrepido cuius pectora Marte calent.
Is dum pacis agit cessantibus otia bellis,
Promovet urbanae castra quieta togae.
Erigit impulsas bellorum turbine leges,
Ac populo dicens iura dat aequa suo.
Ut quoque vulgus iners doctas traducat ad artes,
Laurigero Musas ex Helicone vocat:
Hospitiumque recens illis, et nobile condit
Gymnasium, cuius tu moderator eris.
Is te magnificis augebit honoribus illic,
Is tibi dona, quibus dignus es, ampla dabit.
Nam quos ingenium commendat et inclita virtus,
Largus in hos confert, Cyrus ut alter, opes.
Ergo verte solum, patrias et desere sedes,
Illo fata manent te meliora loco.
Haec ubi fatus erat, paribus se sustulit alis,
Turbarunt animum nuncia verba meum:
Triste videbatur patria discedere terra,
Sed facienda tamen iussa tonantis erant.
Sic igitur laribusque meis hortisque relictis,
Quos Viadri retinent moenia iuncta vadis,
Ignotos adii mutata sede Borussos,
Succina littoribus qui preciosa [Reg: pretiosa] legunt.
At non falsa mihi Tegees praedixit alumnus,
Hic ego nam tali sum modo BEMBE loco.
Ut desiderio patriae non angar, et aequa
Mente Lycaonio fata sub axe feram:


page 156, image: s180

Talis in his etiam Princeps mihi contigit oris,
Qualis in Italia Borsius ante fuit:
Qualis et excellens fuit ille Feretrius heros,
Ingenii laudant quem monimenta [Reg: monumenta] tui.
Semina virtutum quo propagentur et artes,
Tecta novem Musis hic habitanda dedit.
Utque bonis studiis, ita moribus, excolit urbes,
Imbuit ac vera relligione DEI.
Namque ferox hominum genus est et agreste sub arcto,
Noticiam [Reg: Notitiam] nondum quod pietatis habet:
Caeruleos instar sed adorat numinis angues,
Mactatoque litat sacra nefanda capro.
Discat ut ergo pios ad Balthica littora ritus,
Exuat et mores vulgus agreste suos,
Optimus ingenuas Princeps hic excitat artes,
Adductasque Deas ex Helicone fovet.
At tibi ne pariat longum fastidia carmen,
Finiat hic elegis littera clausa modum.

AD STVDIOSOS LITERArum in Academia Regii montis. ELEGIA VI.

Quisquis es Aonidum consors, et docta frequentas
Atria, quae gemini Bregela stringit aquis:
Cras, ubi sol medio libraverit aethere currum,
Ad sacra Musarum tecta vocatus ades.
Scilicet ALBERTO factas a Principe leges,


page 157, image: s181

Iuraque Gymnasii tum recitanda dabo.
At tibi sit quanti legum facienda potestas,
Condita divino numine scripta docent,
Quae referunt legum iustis parere ministris,
Officium summo gratius esse DEO,
Victima solennes [Reg: sollemnes] quam si mactetur ad aras,
Victima sacrifici rite litata manu.
Sunt etenim leges urbani vincula coetus:
Ni fuerint leges, quis status orbis erit?
Iuraque civilis sunt propugnacula vitae,
His sine nulla queunt moenia pace frui.
Plurima defendi sine turribus oppida possunt:
Nulla regi certo sed sine iure queunt.
Recte igitur leges amplis ubi laudibus effert
Discipulus magni SOCRATIS unus ait,
Optimus est civis, patriae qui legibus urbis
Paret, et obsequium pluris id ipse facit,
Quam vel Olympiacae victricia praemia palmae,
Quamue triumphanti parta trophaea manu.
Talia te moveant praeconia, docta iuventus,
Ut subiecta istis legibus esse velis,
Quas tibi ventura proponam luce: nec ausis
Aequa magistratus temnere iussa tui.
Quod si forte nihil mea te vindicta movebit,
Aspera te moveat vindicis ira DEI.
Qui pia legitimi contemnit iussa senatus,
Hunc gravis offensi numinis ira manet.

AD EOSDEM.


page 158, image: s182

ELEGIA VII.

Gnosia constituit qui legibus oppida Minos,
Dicitur Ideum consuluisse Iovem:
Ecquid oporteret legum praestare ministros,
Ut rata perpetuo tempore iura forent?
Iuppiter, ut maneant infracta repagula legum,
Fac tua saepe palam scita legantur: ait,
Paruit his Minos, recitandaque iura quotannis
Ter populo fertur proposuisse suo:
Eius enim iussu Rhadamanthus bina per urbes,
Per pagos totidem Talus et aera tulit,
Ex quibus, in coetu populique frequente corona,
Publica iura stato sunt recitata die.
Exemplum vero custodibus utile legum,
Praebuit Europae filius atque Iovis.
Nam velut insultans aurigae iussa recusat,
Qui non saepe minas auribus haurit, equus:
Sic quoque nullius sese permittit habenis,
Saepius audita plebs nisi lege, regi.
Ergo quod exemplum Gortynius edidit heros,
Hoc ego, Gymnasii qui rego frena, sequar.
Neve revellantur nostrarum vincula legum,
Aoniae tradam iura legenda scholae.
Unde recognoscat Musis addicta iuventus,
Expleat officium qua ratione suum.
Scilicet ingenuas ut naviter excolat artes,
Otia nec studio Palladis anteferat:
Doctrinaque suos mores ita formet, ut ardens
Pectora divini numinis intret amor.


page 159, image: s183

Foeda nec immodico ducat convivia Bacho,
Nec studeat Veneris castra nefanda sequi:
Neve sub aestatem fluvialibus abluat undis
Membra, vel hortorum depopuletur opes.
Cumque sit exosus doctam Tritonida Mavors,
Martia pugnaci ne gerat arma manu:
Praebeat immani trepidum nec voce tumultum,
Humida telluris cum tenet umbra polum.
Si trucis horrendus Polyphemi clamor in antro
Fratribus Aetnaeis nocte molestus erat,
Ebrius, amisso cum luminis orbe, fremebat
Saevo terribiles ore sonante minas:
Qui Siculis non est Cyclopibus incola natus,
Hac ferat immanes vocis in urbe sonos?
Haec et plura, quibus mores regat, ipsa iuventus
Audiet in sacra Palladis arce legi,
Bregela quam pallae glauco velamine tectus
Praenatat, et liquidis stringit utrinque vadis.
At mea si quod habent edicta minantia pondus,
Omnibus officii nomine mando mei,
Publica Gymnasii cum iura legentur, ut assint,
Dulcibus hac Musis quotquot in urbe vacant.

AD EOSDEM. ELEGIA VIII.

Quod faustum felixque novem sit et utile Musis,
Per quas Aoniam Bregela volvit aquam,
Rursus adornabo pro consuetudine pompam,


page 160, image: s184

Sexta reducetur Februa quando dies:
Iuraque proponam nostri recitanda Lycei,
Ac simul officii quemque monebo sui.
Ergo dies actis aderit cum proxima Nonis,
Et medium carpent aethera solis equi,
In coetum (iubeo) veniat, quicumque Camenis
Deditus hic sacro vult Helicone frui:
Namque, gubernari legum quae debet habenis,
Nosse [Reg: Novisse] iuventutem publica iura decet.
Nunc vere iustas ut turba scholastica leges
Diligat, ac mores corrigat ipsa suos,
Offensi monet ira DEI, seriesque malorum,
In quibus infelix Teutona terra iacet.
Horrendum genitrix peperit discordia bellum,
Quo nihil exortum tristius ante fuit.
Impius armorum socias furor occupat urbes,
In quibus augustae gaudia pacis erant.
Nuper ubi citharae Dircaeaque plectra sonabant,
Nunc ibi Bellonae classica dira fremunt.
Diffugiunt divae sumtis [Reg: sumptis] Libethrides alis,
Disturbante sacros Marte furente choros:
Haud secus ac quondam trepidantibus aera pennis
Findentes, celerem corripuere fugam,
Daunia vastabat cum barbarus arua Pyrereus,
Captaque Threicio milite Phocis erat.
Has pater ipse suis deplorat sedibus actas,
Saxoniae gelidam qui rigat Albis humum:
Has etiam Philyrae Misneidos urbe fugatas,
Flavus arenosis luget Elister aquis.


page 161, image: s185

O miseranda parens quantum Germania luctum
Hauris, Marte tuum depopulante solum:
Quanta novenarum coetu fugiente sororum,
Heu perculsa gravi vulnere, damna facis.
Hoc igitur tanto nos in discrimine rerum,
Tristibus admonitos cladibus esse decet:
Legibus ut cursum vitae moresque regamus,
Et simul oremus supplice voce DEVM,
Ut, cum tota fremat bellis Germania, saltem
Laeta Borussorum pace fruatur humus:
Nequoque Gradivo no bis praebente tumultum,
Hinc doctas abigat saeva procella Deas.

AD EOSDEM. ELEGIA IX.

Ebria dum totam discurrit turba per urbem,
Hisque furens Bacchi festa diebus agit:
Festa, quibus turpes nudabat Roma Lupercos,
Stulticiae [Reg: Stultitiae] que olim signa pudenda dabat:
Nos, meliora quibus Musarum sacra coluntur,
Dissimiles vulgi moribus esse decet.
Sobrius Aonidum chorus Orgia vitat Iacchi,
Nullaque lymphatae gaudia mentis amat.
Multa nefanda facit petulantibus hisce diebus,
Percita Thyrsigeri turba furore DEI.
Saepe cruentantur funesta caede penates,
In medio dantur vulnera saepe foro:
Castaque virginei violantur iura pudoris,


page 162, image: s186

Coniugii thalamos et vagus intrat amor.
Filia dum celebrat Pandionis Orgia Progne,
Ismarium iugulans ense peremit Ityn.
Anne datus letho Rhodopeius occidit Orpheus,
Dum peragunt Ciconum Bacchica sacra nurus?
Orgia Romanis violavit agentibus olim,
Anne maritales foeda libido toros?
Nec bene conveniunt haec tristia tempora ludis,
Est aequum patriae nos doluisse vicem.
Nam perculsa gravi Germania vulnere Martis
Languet, et extremum sustinet aegra diem:
Haud secus ac quondam turbantibus omnia belis,
Languida civili vulnere Roma fuit.
Quin factura novas iam Turcica spicula clades,
Bistonios trepidans Ister et horret equos.
Heu quales animo gemitus, quas ore querelas
Edit, et heu quantis fletibus auget aquas?
Pluribus adduci dum signa cohortibus audit,
Pannonios iterum quae populentur agros:
Quae gremio matris, ducentes ubera natos
Abripiant, saeva dilanientque manu:
Moenia prosternant, captasque nefanda puellas
Cogant ingenuo corpore stupra pati.
Adde quod aethereo tristantur sidera caelo,
Et velut hoc rerum turbine maesta dolent.
Luna bis hoc atra caligine conditur anno,
Phoebus et horribili lumina nocte tegit.
At nil haec quanquam [Reg: quamquam] populus lugubria curat,
Dum levibus soluit libera corda iocis,


page 163, image: s187

Nos tamen excoluit quorum Tritonia mores,
His decet attonitos ingemuisse malis.
Ergo Lupercales nemo per compita ludos,
Qui sacra Gymnasii sceptra veretur, agat.
Nec velut Aetnaeus tingat fuligine Cyclops
Ora, nec Ogygii pars sit inepta chori:
Quisque sed ingenuis studiis incumbat, et oret
Fiat ut offensi mollior ira DEI.

AD EOSDEM. ELEGIA X.

Anni tempus adest, quo factus victima Christus
Sanguine delevit crimina nostra suo:
Fractaque Tartarei sunt limina carceris, in quo
Posteritas primi capta parentis erat.
Posthabitis vero studiis rebusque profanis,
Templa per hos nobis sunt adeunda dies.
Scilicet hisce decet nos commeminisse diebus,
Nostra sit ut CHRISTI morte redemta [Reg: redempta] salus:
Et quam non fuerit placabilis ira Tonantis,
Aeternum nobis ira minata necem.
Nulla gravem poterant delere piacula culpam,
Quae commissa fuit crimine sontis ADAE,
Unica pro nobis nisi redderet hostia vitam,
Oppeteretque necem filius ipse DEI.
Heu quas sustinuit nostro pro crimine poenas,
Quamque DEI nato non toleranda tulit.
Sanguinis emisit sudanti corpore guttas,


page 164, image: s188

Vincula captivas impediere manus:
Vulnificis plagas sub iniquo iudice virgis,
Ac tulit implicitis spinea serta comis.
Impia quid referam dirae convicia linguae?
Inque cruentatis livida signa genis?
Cum trabe penderet palmas distentus in ambas,
Ferrea divinum transiit hasta latus.
Haec indigna videns alto spectacula caelo,
Sol stetit attonitis obstupefactus equis:
Indoluitque diu maestus, terrisque negavit
Lumen, et in medio nox fuit orta die:
Motaque contremuit vasto sub pondere tellus,
Saxaque concussis dissiluere iugis.
Ista recordari solennibus [Reg: sollemnibus] acta diebus
Nos, et inoblito pectore ferre, decet.
Indignum fuerit, Solem, atque carentia sensu
Saxa, creatori condoluisse suo.
Nosque dolere nihil, nec acerba morte moveri,
Reddita qua nobis vita salusque fuit.
Ergo cohortamur iuvenes, ut templa frequentent,
Quaque decet celebrent hos pietate dies.


page 165, image: s189

GEORGII SABINI BRANDEBVRGENSIS Elegiarum Liber sextus.

IN DIEM NATALEM ILlustrissimi principis, Alberti Marchionis Brandeburgensis, primi Ducis Prussiae. ELEGIA I.

SI vetus Iliadae celebravit Roma Quirini,
Natalemque Iovis Gnosia terra diem:
Te decet hanc merito celebrare Borussia lucem,
Nasci fata tuum qua voluere Ducem:
Hic tibi nimirum Princeps, hic praestitit heros,
Qualia non populis ille vel ille suis.
Cum perculsa fores immani turbine belli,
Hostibus eripuit strennuus [Reg: strenuus] arma tuis,
Et secura tibi tranquillae tempora pacis
Restituit, bellis imposuitque modum.
Impia cum coleres deliramenta sacrorum,
Et rectam fidei non sequerere viam,


page 166, image: s190

Ipsa per hunc, qui te iussit meliora doceri,
Ad veros cultus es revocata DEI.
Cumque rudes nuper populos inculta foveres,
Nulla quibus studii cura nec artis erat:
Primus hic e sacro Musas Helicone vocavit,
Quae populi mores excoluere tui.
Ergo secuturus Maias ubi Lucifer Idus
Iam matutinis extulit ora vadis,
Arte laboratas tu laetior indue vestes,
Electroque graves divite pande sinus:
Aurea gemmato suspende monilia collo,
Iunipero flavum cinge virente caput:
Proque salute Ducis, fortunataque senecta,
Candida natali suscipe vota die.
Vos quoque Pierides, quas haec pro Phocide tellus,
Et pro Castalio Bregela fonte tenet:
Vos decet aurata laetum testudine carmen
Ludere, et hac festos ducere luce choros.
Namque Borussorum vos sedibus esse receptas
Contigit unius Principis huius ope:
Qui nisi productus vitales esset in auras,
Ecquis in arctoa vos reperiret humo?
At tu Semideis Heroibus edite Princeps,
Annua natalis lux modo cuius adest:
Tu depone graves et amaras exue curas,
Tristior hoc si quas tempore forte geris:
Signaque laeticiae [Reg: laetitiae] plaususque agnosce tuorum,
Gratantes hilari qui tibi corde favent.
Floribus halanti convivaturus in horto,


page 167, image: s191

Quae genio debes, munera solue, tuo.
Nec, licet infensi quidam tibi bella minentur,
Prospera te dubita fata manere senem.
Sidera namque tuo fulserunt laeta sub ortu,
Et propiore simul iuncta fuere gradu,
Ut tibi praesidio, si res ita postulet, essent,
Viribus arcerent duraque fata suis.
Scilicet in primo congressi limine caeli,
Delia, Mars, Aries, Iuppiter, Arcas erant.
Ibat et aethereos Phoebi comitata iugales,
Cum geminis Helenae fratribus alma Venus.
Falcifer at longe submotus agebat ab illis,
In nona stabas qua Capricorne domo.
Talia felicem promittunt sidera vitam,
Non importuno si coiere loco.
Adde quod ipsa trium Parcarum maxima Clotho
Dicitur ad cunas haec cecinisse tuas:
Cresce puer, quo nullus erit laudatior olim
Eximia praestans indole cresce puer.
Mollia ducuntur nostro tibi stamina fuso,
Longaque fatali pensa voluta colo.
Nil tibi deceptrix hominum fortuna nocebit,
Quae solet ancipiti mobilis ire gradu:
Quamuis iniciet curas tibi saepe molestas,
Rebus et existet [Reg: exsistet] non satis aequa tuis.
Omnia consilio vinces, et ad omnia fortis,
Quae subeunda viris obiciuntur, eris.
Ad tua pilatae trepidabunt signa cohortes,
Marte lacessitus praelia quando geres.


page 168, image: s192

Turpia saepe dabunt hostes tibi terga fugati,
Quorum densa premens agmina victor ages.
Fortia te divo pro CAESARE bella gerentem,
Itala Gallorum strage videbit humus.
Te vetus Hunnorum regnataque Paeone tellus,
Naviter invictum sentiet esse manu,
Cum tibi commissas illic tutaberis arces,
Quasque tuus partas frater habebit opes.
Denique virtutemque tuam, dextramque potentem
Sarmatis agnoscet cladibus ora suis:
Postque cruenta feri Martis certamina, tecum
Foedus et optatam iunget amicitiam.
Nec tamen invicto laudatus pectore tantum,
Sed multis aliis dotibus auctus eris.
Iura dabis, legesque feres, moderataque semper
Non rectis animi motibus anteferes.
Te non ebrietas, non implacabilis ira,
Te faciet praedam mens nec avara suam.
Invisent iterum te Principe numina terras
Quae scelerata hominum vita fugavit humo:
Cana fides, libramque gerens Astraea bilancem:
Quaeque acri pietas flagrat amore DEI.
Inque tuo ponent haec numina pectore sedem,
Te superis ipsis efficientque parem.
Tu columen patriae, miseris tu dulce levamen
Exulibus [Reg: Exsulibus] , Christum qui profitentur, eris.
Ad te confugient longis e finibus omnes
Artibus insignes et pietate viri,
In tua qui soluent doctas praeconia linguas,


page 169, image: s193

Teque super caeli sidera laude ferent.
Sic, ubi natus eras, occulti praescia fati
Lanificis cecinit de tribus una soror.
At tu laeta dies, revoluto saepius annno,
Principe salua meo sceptra tenente, redi.

AD FRIDERICVM ARCHIepiscopum Magdeburgensem, Ioachimi II. Marchionis Brandeburgensis Filium. ELEGIA II.

Quam cito posteritas obliviscentibus annis
Inclita magnorum deleat acta Ducum,
Indicat, haec Princeps, maiorum vita tuorum,
In lucem studio nunc revocata meo.
Horum fama diu latuit, multosque per annos,
Obscura veluti nocte sepulta suit.
Ecquis enim patriis Hugonem novit in oris
Hactenus? Hic cuius nomen et acta legis.
Ecquis et hoc meminit Theodrici Principis aevo?
Per me noticiam [Reg: notitiam] nunc quoque cuius habes.
Facta sed illorum si concelebrata fuissent
Scriptis, quae famam perpetuare solent,
Non exempla forent aevo: non longa vetustas
Sic ea lethaeis [Reg: letaeis] mersa dedisset aquis.
Omnia mandantur scriptis quaecumque disertis,
Illa vetustatem non moritura ferunt.


page 170, image: s194

Ergo tempus edax ne longaque deleat aetas
Famam, Marchiaci quam meruere Duces,
Eruta diversis annalibus, inclite Princeps,
Collegi patriae gesta vetusta meae:
Emisique tuo sub nomine, cuius honori
Mens mea propenso dedita corde favet.
Ac merito: quis enim te praecellentibus auctum
Dotibus ingenii, non reverenter amet?
Te matura senem reddit prudentia, quamuis
Signet adhuc teneras vix tibi barba genas.
Te sibi relligio custos fidissima caeli
Vendicat, inque tuo pectore templa tenet.
Te quoties puerum studiis incumbere vidi,
Ad gelidas viadri quando morabar aquas,
Talia sum tacito sub pectore verba locutus:
Lumen eris patriae tu FRIDERICE tuae.
Ista fefellerunt nec me praesagia mentis,
Praesulis insigni munus honore geris.
Nec dubito, quin sit divino numine factum,
Rebus ut antistes praeficerere sacris.
Namque status rerum, fortunaque temporis huius
Flagitat insignem relligione virum,
Excubias qui pastor agat, ne turba luporum
Irruat in CHRISII sanguinolenta gregem,
Quique salutari medicamine vulnera curet,
Tot quibus heu miserae conficiuntur oves.
His tibi de causis faveo: mea scriptaque duxi
Esse tibi tanquam iure dicanda tuo.
Exiguum vero non aspernabere munus:


page 171, image: s195

Accedente brevi tempore crescet opus.
Illustrabo Duces omnes tenebrisque malignis
Eripiam dignos posteritate viros:
Sub quibus antiqui Brenni Mavortia tellus
Claruit, et liquidae rector Havelus aquae.

AD STVDIOSOS LITERArum in Academia Regii montis. ELEGIA III.

Si qua prius tristem meruerunt funera luctum,
Si fuit hac umquam [Reg: unquam] iustus in urbe dolor:
Iam dare funesti lugubria signa doloris,
Tristia iam lacrimis ora rigare decet.
Namque Borussiaci ducis occidit inclita coniunx,
Afflicta est populi qua moriente salus,
Nunc gemat et maesto suffundat lumina fletu,
Prussia: nam matrem perdidit orba suam.
Illa nurus, inopesque senes, aegrosque fovebat,
Munificam viduis illa ferebat opem.
Ante alios vero quibus est hoc funus acerbum,
Et quibus haec fletum tristia fata movent,
Nos plorare decet, nos indulgere dolori,
Illa bonis princeps artibus aequa fuit:
Illa suum dominum, quo conderet atria Musis,
Impulit, hocque pium sedula iuvit opus:
Quique darent studiis operam, Musisque vacarent
Pauperibus larga praebuit aera manu.
Aest quoque fas tristi nos Principis ore moveri,


page 172, image: s196

E cuius pendet nostra salute salus:
Cernis ut incedat pullo velamine tectus,
Vestibus auratis qui modo cultus erat.
Ille sua quando viduatus coniuge luget,
Nos minime lacrimas continuisse decet,
Aegra valetudo, vel si qua molestia, regem
Afficit, Hyblaeae quem reverentur apes,
Nonne vides ut maesta fremant examina luctu,
Cereaque affectis maereat aula favis?
Conglomerantur apes, planguntque trementibus alis
Pectora, nec laeti germina Veris amant.
Nos simili studio lugentes, tristia nostri
Convenit afflicti fata dolere Ducis.
Ibimus et maestum testabimur ergo dolorem,
Funere quem nobis attulit atra dies,
Ibimus: utque frequens oculis humentibus assit,
Doctaque nobiscum turba (iubemus) eat,
Quando sepultura iam signa dabuntur, et edent
Mota sub aeriis turribus aera sonum.
Ipse ego (parua licet mihi sit facundia linguae,
Acer et impediat fletibus ora dolor)
Tristibus interitum Dominae plorabo querelis
Hic, media fanum quo stat in arce loco.
Emeritae faciam praeconia debita vitae
Ipsa quibus gaudet nescia fama mori.
Namque tot insignem virtutibus Heroinam,
Non decet orbatam laudibus esse suis.


page 173, image: s197

IN TVMVLVM NOBILISSImae Principis Dorotheae, filiae Friderici Regis Danorum, coniugis Alberti Ducis Prussiae. ELEGIA IIII.

Hic iacet Alberti primi Ducis inclita coniunx,
Quae patre Danorum rege creata fuit:
Maternumque genus praelustri duxit ab ortu,
Mater Teutonici neptis ACHILLIS erat.
Et, quo dicta fuit, dignam se nomine gessit
Dorotheae: donum nam fuit ipsa DEI.
Non tantum voluit Princeps, sed mitis haberi
Mater: et est inopum commiserata vicem.
Virginibus, quorum fuit orba parentibus aetas,
Pronuba consortes tradidit ipsa tori.
Nec dedignata est humiles intrare penates,
Et medicas aegris applicuisse manus.
Affuit et gravidis nuribus, partuque levatis
Miscuit ut nutrix officiosa dapes.
Sacra colens etiam divinis tradita scriptis,
Nil habuit vera relligione prius.
In populi coetu doctos audire solebat
Omni pene die verba referre Dei:
Nec meritis hominum, sed Christi morte redemtam [Reg: redemptam] ,
Seque pia iustam credidit esse fide.
Adde quod ipsa suum dominum constanter amavit,
Inque vicem a Domino semper amata fuit.


page 174, image: s198

Corpore namque decens, et amabilis extitit [Reg: exstitit] omni
Laude: fugax litis, sobria, comis erat.
Edidit in lucem duo mascula pignora lecti,
Feminea quater est factaque prole parens.
Denique suscipiens Musarum provida curam,
Nobile Gymnasii cum Duce struxit opus.
Iamque duos annos, mensesque peregerat octo,
Post totidem vitae lustra decemque dies,
Cum desiderium non uni triste relinquens,
Heu praematura morte soluta fuit.
Illius immensum peperit iactura dolorem
Omnibus indigenis, Prussia quotquot habet.
Ad superos animi rediit vigor: ossa sepulcro,
Inque beatorum spe tumulata cubant.

AD STVDIOSOS LITERArum in Academia Regiimontis. ELEGIA V.

Festa dies agitur, qua caelitus edidit olim
Signa tot omnipotens et monumenta Deus.
Corniger hac vates testatur luce Tonantem
In Sina legem monte tulisse suam:
Atque inter lituos piceaeque micantia nubis
Fulgura terribili voce dedisse sonos,
Nos quibus admoniti sumus ut ne vana colamus
Numina nec scelerum turpe sequamur iter.
Hac quoque luce sacer consolatorque piorum
Spiritus aetherea missus ab arce fuit,


page 175, image: s199

Suntque soluta patrum diversis ora loquelis,
Nos fidei rectam qui docuere viam.
Hanc vero lucem celebrataque tempore longo
Festa, pio ritu nos coluisse decet,
Aeternumque rogare patrem, quo languida et aegra
Excitet afflatu pectora nostra suo:
Inque animis acres flammas accendat amoris,
Igne salutari qui pia corda fovet:
Utque manere potens et dulci numine praesens
Ipsius in nobis Spiritus esse velit:
Ut placidam studiis aspiret et artibus auram,
Turba novem Musis quas operata colit.
Ille dat humanae caelestia semina menti:
Cuncta, quibus vitam ducimus, ille regit.
Illius est donum facundae gratia linguae:
Ingenuis aptos artibus ille facit.
Ergo frequentemus templum coetusque piorum,
Ore soluturi vota precesque DEO:
Nostraque consueto de more feramus ad aram
Munera. nam pietas haec quoque grata Deo est,
Nos offerre decet fidis sua dona ministris,
Qui pia sincero munere verba docent.

AD EOSDEM. ELeGIA VI.

Iam quater incenso canis Erigoneius aestu
Solis anhelantes sensit anhelus equos,
Cum sacer hic Musis Helicon algente sub arcto


page 176, image: s200

Est Aganippeae fons et apertus aquae:
Cumque Ducis iussu, doctique favore senatus,
Ad me Gymnasii summa relata fuit.
Tradita perpetuus tenui moderamina Rector,
Semper et ex illo tempore sceptra tuli:
Meque fatigavit multis Res publica curis,
Sustinui dura mole gravatus onus.
Namque magistratus, seu publica cura regendi,
Est gravis, ac magnum sarcina pondus habet
Nec semel oravi, quo Principis aequa voluntas
Hac humeros vellet mole levare meos:
Utque crearetur nostri successor honoris,
Pierii coleret quem sacer ordo chori:
Quique subiret onus pro me, velut ille subibat
Caeliferi Alcmena natus Atlantis onus.
At nihil obtinui tota trieteride supplex,
Nil mea vota, meae nil valuere preces,
Donec me miserum properata morte reliquit
Uxor, et aucta gravi cura dolore mea est.
Nunc oneris tandem removendi facta potestas
Est mihi, ne nimium duriter ipse premar.
Plus onerosa satis me cura domestica torquet,
Est mihi nunc viduo tota gerenda domus.
Dumque tori lugent amissam pignora matrem,
Nunc ego maternas cogor obire vices.
Ergo Gymnasii cras depositurus habeas,
Ipse magistratu laetus abibo meo.
Sicut ad optatum delatus navita portum,
Per mare qui longo tempore vela dedit,


page 177, image: s201

Alterius dextrae regimen committere gaudet,
Atque ministerio se removere suo.

IN TVMVLVM ANNAE uxoris suae. ELEGIA VII.

VXor in hoc tumulo vatis iacet Anna SABINI,
Femina non humili quae fuit orta loco.
Ad celebres Albis patre nata Melanchthone ripas,
In quibus Aonidum plectra moventur, erat.
Utque viros inter doctos pater eminet omnes,
Quo non maius habent tempora nostra decus:
Sic quoque laude sua matronas inter honestas
Claruit, ac tanto digna parente fuit.
Ipsemet infantem tulit ad baptisma LVTHERVS,
Quando salutifera perlueretur aqua:
Erudiitque piis monitis, ut adulta timeret
Ac coleret vera relligione DEVM.
Quin et docta fuit, linguaeque perita Latiae:
Nam Latio poterat reddere verba sono.
Nec minus ore decens, et honesto praedita vultu
(Laudari facie si qua meretur) erat.
Annos bis septem florente peregerat aevo,
Legitimi consors est ubi facta tori.
Inde remota procul natalibus abfuit oris,
Cumque suo vixit coniuge lustra duo.
Et semel aucta fuit tantum modo prole virili,
Natas Lucina quinque favente dedit.


page 178, image: s202

Frigida mors animam placide sub duxit et artus,
Pars melior caelo est reddita, corpus humo.

AD ILLVSTRISSIMVM Principem Albertum, Marchionem Brandeburgeusem, primum Prussiae Ducem. ELEGIA VIII.

Est Erebi pestis,, quae tristibus implicat orbem
Dissidiis, passim diraque bella serit,
ATE nomen habet: validis haec gentibus olim,
Terrarum et dominis exitiosa fuit.
Haec Agamemnonias affecit clade cohortes,
Cincta quibus Priami moenia regis erant:
Haec quoque Thesidas, haec regna potentia fregit
Invicti Macedum quae peperere duces.
Haec simul imperii spoliavit honore Quirites,
Dum fera civili sanguine bella gerunt.
Threicias eadem gentes haec pestis et urbes
Perdidit, Argolicas haec labefecit opes,
Tunc ubi prorupit Scythicis Othomannus ab oris,
Hellespontiacas et superavit aquas.
Namque voluntates distraxit et agmina regum,
Iunctis ille quibus terga daturus erat.
Haec quoque discordes hoc tempore compulit Hunnos
Turpi servitio triste subire iugum.
Dum geminos quaerunt reges: scissique duabus
Partibus, huc illuc arma cruenta ferunt.


page 179, image: s203

Denique Germanis nunc bella domestica nobis
Excitat, ac turbas irrequieta facit.
Nosque feris itidem conatur prodere Turcis,
Alter in alterius dum movet arma necem.
Vidit id imperii moderator et arbiter olim,
Qui genuit patrem CAROLE Quinte tuum:
Utque graves casus, tristesque averteret orbi
Clades, et patriae damna timenda suae,
Devincire pios optato foedere reges,
Conatusque domi tollere bella fuit,
Fortior ut iunctis in praelia viribus iret,
Saevaque grassantis frangeret arma Scythae,
Huius enim rabiem cohibere, piosque tueri,
Esse DEO gratum non dubitabat opus.
Ante sed armatus quam sese movit in hostem,
Et regum sociae quam coiere manus,
Optimus in medio belli molimine Princeps,
Funere sublatus praeveniente fuit:
Atque opus inceptum (proh tristia fata) reliquit,
Immortale decus quo pariturus erat.
Invida mors, quare regum conatibus obstas,
Pro lacero Christi qui grege bella movent?
Fallor? an illius quod es olim victa triumpho,
Pro Mahometigena stat favor hoste tuus?
Nam sic Pontificem Turcis quoque bella parantem,
Diceris Aeneam saeva tulisse Pium.
Net tamen ignorent haec Caesaris acta nepotes,
Acta boni debent quae meminisse duces,
Sunt calamo conscripta meo: Nam talia refert


page 180, image: s204

A memori semper posteritate legi.
Olim forsan erunt quos haec explere iuvabit
Consilia, et studio pacis amante sequi.
At veluti quondam patris induit arma peremti [Reg: perempti] ,
Rex qui Pellaea natus in urbe fuit:
Atque triumphata confecit Perside bellum,
Ipsius genitor quod meditatus erat:
Sic quoque nunc utinam se Carolus armet in hostem,
Exoptata suo bellaque sumat avo.
Ast ego quicquid id est operis, tibi dedico Princeps
Laeta Borussorum quo Duce gaudet humus.
Nec dubito, quin paris amans, hostisque Scytharum
Talia Divini Principis acta probes.
Nam Quoties audis civilia bella moveri,
Inter Christicolas Marte furente duces,
Et Scythicum nostra gaudentem lite tyrannum,
Omnia victrici carpere regna manu,
Ipse gemens, imo suspiria pectore ducis,
Temporis et nostri tristia fata doles.
Teque licet multis exhausta laboribus aetas
Occupet, arma tamen sumere dura iuvat:
Cumque pharetratis committere praelia Turcis,
Et procul ad Solymas castra locata sequi:
Si modo suscipiat concors Germania bellum,
Suppetiasque piis, auxiliumque ferat.
Viventi quoque carus eras: doctore sub illo
Tempora militiae prima fuere tuae,
Euganeos quando populos urbesque premebat,
Martius Adriacae quas leo gentis habet.


page 181, image: s205

Saepius ille tuis applaudens fortibus ausis,
Macte animi, aiebat, macte: vir acer eris.
Et quaecumque tenes belli praecepta gerendi,
Tyroni senior tradidit ille tibi.
Te peditum cuneos, et equestres ducere turmas,
Te docuit tuto ponere castra loco:
Explorare vias, nec aperto praelia tantum
Marte, sed hostili conseruisse dolo.
Adde quod ipse meos tibi consecro iure labores,
Pro meritis videar gratus ut esse tuis.
Namque meae peragunt secura quod otia Musae,
Id tua nimirum cura benigna facit.
Ampla mihi tribuis studiorum praemia vati,
Caesare Virgilius qualia dante tulit.
Aurea quid referam, quorum mihi multa dedisti,
Pocula? quid celsae splendida tecta domus?
Pro quibus ingratum me ne qua redarguat aetas,
Nominis est aequum me meminisse tui.
Tempus erit, laudum praeconia quando tuarum
Maeoniis peragat nostra Thalia modis:
Namque opus institui, validae quo praelia dextrae,
Atque tuae laudes commemorabo togae.
Mons ubi sublimis Helicon se tollit in auras,
Roscida Musarum floribus arua nitent,
Quos neque sol aestu, Boreas neque frigore laedit,
Nec spoliant ulli veris honore dies.
His tibi contexam de floribus ipse coronam,
E ducibus qualem nemo sub axe gerit.
Interea Princeps hunc accipe quaeso libellum,


page 182, image: s206

Qui licet eloquii forsitan arte caret,
Attamen egregias res continet, actaque pacis:
Quo tibi praecipue nomine gratus erit.

IN OBTRECTATOrem Gallum. ELEGIA IX.

Non ita Cadmeae lacerarunt Penthea matres,
Diceris ut famam tu lacerare meam.
Hoccine tunc merui de te, cum causa salutis,
Praesidium vitae cum tibi Galle fui?
Quippe mea poenam tibi supplice voce leuavi,
Ad grave supplicium cum rapiendus eras.
Si tibi non praesto tunc o ingrate fuissem:
Esses in Viadri praecipitatus aquas.
Quique Theoninis mihi vulnera dentibus infers,
Iampridem tacitis piscibus esca fores.
Acre quid ingenium iactas? ac plurima legum
Condita quae memori pectore verba tenes?
Verba quidem (fateor) tibi mente tenaciter haerent,
Nulla recordari sed benefacta potes.
At nisi desieris rapido me carpere morsu,
Qui modo cristatus Gallus es, Ibis eris.

AD EVSTACHIVM A KNObelsdorff Canonicum Varmiensem, Poetam clarissimum.


page 183, image: s207

ELEGIA X.

Maesta quibus defles extincti funera Regis,
Legimus hic elegos culte Poeta tuos:
Miratique sumus lugubri carmine tantas,
Tamque graves a te res potuisse cani.
Nam tua dum tristes deplorat Musa querelas,
Atque Sigismundi fata suprema dolet:
Imbelli peragit praeconia bellica versu,
Ac tenero quiddam grandius ore sonat.
Inducit gelidum trepidare Boristhenis amnem,
Tela Polonorum dum violenta pavet:
Spumiferumque Tyran hostili caede rubentem,
Occultare vado cornua fracta suo.
Quid referam, numeros sedati fluminis instar,
Qui neque per salebras, saxa nec alta, cadunt?
Nec splendore carent illo, nec divite cultu,
Florida Nasonis quo monimenta [Reg: monumenta] nitent.
At tibi quando favent sic aspirantque Camenae,
Non decet Aoniam te posuisse chelyn:
His, quibus excellis, felicibus utere donis,
Pluraque disparibus carmina conde modis.
Sic insigne feres nomen, sic gloria fontis,
Pegasus alato quem pede fecit, eris.

IN NATALEM ALBERTI Friederici, Marchionis Brandeburgensis, Filioli Alberti Senioris primi ducis Prussiae.


page 184, image: s208

ELEGIA XI.

Qualia Dardanii capiebant gaudia cives,
Natus ubi Priamo filius Hector erat:
Talia percipiunt ac gaudia tanta Borussi,
Alberto soboles est ubi nata Duci.
Gaudet ovans laetis animis Res publica, gaudet
Principis haeredem [Reg: heredem] quod senioris habet.
Omnia laetifico resonant hinc compita plausu,
Moenibus exultant [Reg: exsultant] oppida pene suis.
Regius imprimis hilari mons urbe triumphat,
Quam bifidus multa Bregela ditat aqua:
Inter et humentes vitreo sub fornice Nymphas,
Ipse choros plausa corniger amnis agit.
Quaeque tenent ripis vicina palatia Musae,
Aoniis soluunt ora canora modis:
Blandaque ludentes modulantur carmina plectris,
Fausta quibus puero laetaque fata canunt.
Ut cecinere prius, cum sanguine clarus avito
Romulides tetigit Pollio natus humum.
Fortunata dies, nitidi quae Solis anhelos
Idibus a Maiis quarta reducis equos,
Hanc tibi laeticiam [Reg: laetitiam] populosa Borussia debet,
Principis egregia prole superba sui.
Luce tua Caeli productus venit in auras,
Qui columen patriae (sit modo sospes) erit.
Cynthius Hesperias tendebat fessus ad undas,
Et prope lucis erat meta peracta tuae:
Iam comes aethereis octava iugalibus ibat
Hora coloratas sole notata genas,


page 185, image: s209

Cum tulit ac partu feliciter edidit illum
Inclita Guelphorum sanguine nata parens.
Penniger incedens Phoebeos ante iugales
Illo Mercurius tempore laetus erat.
Is per Agenorei properabat lucida Tauri
Signa, vagus per quae Sol et habebat iter:
Deque Borussorum referebat principe nato
Ocyus [Reg: Ocius] Idaliae nuncia verba deae.
Namque propinqua tenens aestivi brachia cancri
Stabat in octava Cypria sede Venus.
Audiit hinc Mavors: et ab illo rector Olympi:
Iunctus enim Marti Iuppiter ipse fuit,
Inque domo nona, fuluique calente Leonis
Sidere, coniunctus duxit uterque moram.
Diva levat gravidas uteri quae pondere matres,
Et vaga Lucinae Delia nomen habet.
Felicem puero nascenti praebuit ortum,
In primo niveis cardine vecta rotis.
Noxius obstaret sed ne felicibus astris,
Tum loca possedit falcifer ima senex.
O generose puer, felicibus edite stellis,
Spes populi, patris gaudia, matris amor.
Cresce, tuosque refer proavos, insignia quorum
Omine non laevo nomine bina geris.
Cresce potens magni soboles et Principis haeres,
Te populo felix divite terra manet,
Quae gravidas fruges, quae dulcia munera mellis,
Succina quae liquidis gignit odora vadis.
Et licet haec eadem rigidis assueverit armis,


page 186, image: s210

Indomitosque ferat martia terra viros,
Tu tamen exactis olim puerilibus annis
Quando reges patriae tradita sceptra tuae,
Posthabitis armis pacem cole: pacis amantes
Multos ex proavis, quos imiteris, habes.
Pace nihil melius, nil pace salubrius orbi
Terrarum, omnipotens qui regit astra, dedit.
Pace DEI cultus, legumque verenda potestas,
Et sacra Musarum gloria pace viget.
Pace frequens affert Hymenaeus gaudia sponsis,
Educat et castus pignora casta torus.
Pace suas mercator opes, sua rura colonus
Possidet, absque metu carpit et hospes iter.
Tunc resonant citharae, tunc saltibus apta iuventus
Ad numerum coetu ducit ovante choros.
At nihil est peius belloque nocentius: affert
Omne malum belli perniciosus amor.
Bella timore DEI mortalia pectora soluunt,
Bellicus evertit publica iura furor.
Bella novenarum studiis inimica sororum,
Terrificis cogunt cedere plectra tubis.
Bella novas violant dominante libidine nuptas,
Dira verecundo bella pudore vacant.
Bella suis viduant crudelia civibus urbes:
Eruta bellorum moenia clade ruunt.
Nullus opes auget: nullas locat advena merces:
Nullus agit belli tempore tutus iter.
Fertile nemo solum patrii tunc conserit horti:
Tunc sterili squallent arua relicta situ.


page 187, image: s211

Ergo colas pacem: nec laudibus arma togatis
(Quantum vis fueris strennuus [Reg: strenuus] ) anteferas.
Sic Deus incolumem te seruet, et omnibus ornet
Dotibus ornatum te quibus esse decet.

AD IOANNEM BOGVM, Regis Poloniae aulicum. ELEGIA XII.

Cum novus Aonidum cultor puerilibus annis
Celsa petiturus culmina montis eram,
Culmina lauriferi montis, quem fonte perenni
Bellerophonteus nobilitavit equus.
Ingrediebar iter vestigia nulla secutus,
Meque per ignotos error agebat agros.
Obsita nunc dumis, limosaque rura vaganti,
Nunc mihi lassabant scrupea saxa pedes.
At procul aerio residens in vertice montis
Vidit ut errorem Calliopea meum,
Risit: meque vocans, puer hac puer (inquit) eundum
Est tibi, pars nostri si cupis esse chori.
Ostenditque viam, quae recto tramite, planum
Ad sacra Musarum limina ducit iter.
Est via, non salebris, neque callibus aspera duris,
Sed laeto viridis gramine, mollis humo.
Nec tamen inventu facilis: nec quilibet illam,
Floribus et lauris cum sit opaca, videt.
Hac ego, certa sequens veterum vestigia vatum,
Conscendi propero culmina celsa gradu.


page 188, image: s212

Tunc alacri plausu testatae gaudia Musae,
Imposuere meis laurea serta comis:
Et Sulmone satus pharetrati lusor amoris,
Ipse mihi dono plectra sonora dedit.
At memor errorisque molestorumque laborum
Quos subii quondam sustinuique puer.
Omnibus hanc doctis tyronibus esse putavi
Monstrandam, ostendit quam mihi Musa, viam.
Nam video simili multos errore vagantes,
Pegasei frustra quaerere fontis aquam,
Limosasque pigrae sordes haurire lacunae,
Dum nequeunt sacro fonte levare sitim.
Ergo brevem pueris confeci Boge libellum,
Aonius quorum pectora versat amor,
Ut qua perveniant ad docti limina Phoebi,
Indicio fiat semita nota meo.
Hunc legisse tibi si non est forte molestum,
Dum meus hic praesens hospes es, oro legas.

IN TVMVLVM ERARDI Hegelmanni viri integerrimi ELEGIA XIII.

Ut quoque post obitum supremaque funera paucis
Versibus, ac tumuli notus honore forem,
Nec simul extincto cum corpore tota periret,
Famaque Lethaeis nostra daretur aquis:
Condidit haec vates mihi iunctus amore Sabinus


page 189, image: s213

Carmina lectores admonitura mei.
Teutonico genitríx me sanguine Francia natum
Aspera montanis edidit ora iugis.
Dulcia legitimi sum foedera pactus amoris,
Hic electriferi sunt ubi stagna maris,
Acta per immensos brevis est mihi vita labores,
Difficili functus munere scriba fui
Detulit Albertus secreta negotia Princeps
Multa ministerio conficienda meo.
Officiis homines ac publica commoda iuvi,
Inque meo nullus pectore livor erat.
Inprimis me cura sacrae pietatis, et ardens
Sincerae tenuit relligionis amor.
Nota secuturis haec opto nepotibus extent [Reg: exstent] :
Sub tumulo mecum cetera condat humus.
Qui fuit aeternae Christus mihi causa salutis,
Exuviis rursus vestiet ossa suis.

AD EPISCOPVM VARMIENsem Stanislaum Hosium. ELEGIA XIIII.

Invida me cogit fortuna relinquere sedem,
Quam mihi Regali Bregela monte dedit:
Praepetibusque meus se Pegasus incitat alis,
Ad liquidas viadri iam rediturus aquas,
Ergo vale praesul, quem Varmia, Monsque salutis,
Arbiter et flavi gurgitis Alla, colunt.
Sis felix nostrique memor, te nostra vicissim


page 190, image: s214

Semper ino blito pectore Musa feret.
Te canet ad viadri ripas, et ubique locorum
Soluet honorificis laudibus ora tuis.
Quam mihi dulcis amor, quam nomen amabile Bembi,
Lumine vitali cum frueretur, erat:
Et pars quanta mei Dantiscus pectoris olim:
Tu modo pars animae tanta futura meae.
Utque illos colui, sic te dignissime Praesul,
In quacumque licet sim regione, colam.
Ac meus ante suas amittat Pegasus alas,
Hosius ex animo quam cadat ipse meo.

AD POSTERITATEM PRO Illustrissimo Principe Electore Ioachimo II. Marchione Brandeburgensi, contra Paulum Iovium. ELEGIA XV.

Candida posteritas, olim quae temporis huius,
Vivere quo nobis contigit, acta leges:
Historiam, Iovius quam nostro condidit aevo,
Plurima pro veris falsa referre scias.
Ille quidem veri studiosus (ut arbitror) egit,
Ederet ut scriptis non nisi vera suis,
(Tam praestantis enim clarique voluminis autor,
Quod facit, ingenii non levitate facit)
Saepe sed, Euganeae quod et accidit urbis alumno,
Commentis habuit credulus ille fidem:


page 191, image: s215

Falsaque narranti deceptas praebuit aures:
Hinc, quae cassa fide, sint quasi vera, refert.
Ut cum magnificis Perenum laudibus ornat,
Confecit patriae qui mala multa suae:
Cumque ducem belli Ioachimum appellat inertem,
Magnanimique viri pectus habere negat,
Principe quo vix est animi praestantior alter,
Illi militiae detrahit omne decus.
Ad vada Danubii cingentem moenia Pesti
Narrat degeneri sic trepidasse metu,
Ut sese abdiderit, neque sit conspectus ab ullo,
Marte fero quoties pugna cienda fuit.
Infausta culpam belli derivat in illum,
Ut qui nescierit munus obire ducis.
Multaque praeterea de Principe narrat eodem,
Quae nimis a vera sunt aliena fide.
Ergo secuturo ne tempore forsitan erres
Posteritas Iovii cum monimenta [Reg: monumenta] leges.
Accipe vera, quibus mendacia tanta refellam:
(Quod dictum tanti pace sit oro viri)
Non ego scriptoris proscindam carmine nomen,
(Haud adeo nostro cessit ab ore pudor)
Sed referam fraudes intestinosque tumultus,
Deploranda quibus Marchio damna tulit,
Et quibus est factum, licet imperterritus esset,
Neg ereret ductu prospera bella suo.
Praeterit has fraudes Iovius tacitasque relinquit,
Quas tamen historici prodere munus erat.
Subventura suae Germania fida sorori


page 192, image: s216

Pannoniae, duro quam pede Turca premit,
Iusserat armari validas in bella cohortes,
Ipsa quibus miserae ferre parabat opem,
Atque arcere procul nostris a finibus hostem,
Regia qui Budae moenia capta tenet.
Totius imperii Ioachimus voce rogatus,
Difficilis belli suscipiebat onus.
Iamque viris armisque suis instructus ad Istrum
Venerat: inque hostem ductor iturus erat:
Sed non imperii miles confluxerat omnis,
Ante sub aduentum iussus adesse ducis.
Maxima pars aberat, lenteque trahebat eundo
Tempus: erat subito pars revocata domum.
Nam cum fama levis de Caesare sparsa fuisset,
Naufragus aequoreis quod periisset aquis:
Horrida tempestas armorum mota procellis,
Teutona diversis perculit arua locis.
Effera Caesareos invasit Gallia fines,
Urbibus ac rupto foedere damna dedit,
Quas pater umbrosa redimitus arundine Scaldis,
Quasque videt ripis surgere Mosa suis.
Belgica quin etiam populatus rura Sicamber
Funesta populi non sine clade fuit.
Atroci fremuit tellus quoque Iulia bello:
Sumsit [Reg: Sumpsit] in hanc ultrix Caesaris arma soror.
Nobile Brunonis cognomen ab urbe tenentem
Saxones armata vi pepulere ducem.
Territus hoc subito violenti turbine Martis,
Vicini metuit fulmina quisque sui:


page 193, image: s217

Pannoniae nec opem tulit auxiliaribus armis,
Cuique suae propior cura salutis erat.
Auxilium quis enim, ducendaque mitteret istuc
Agmina, dissidio bella movente domi?
Nec minus Hungariae proceres, quos arma iuvabat
Nostraque sancito foedere signa sequi,
Obstantem fecere moram, Germania postquam
Languida distracto corpore facta fuit.
Ardua res ipsis est visa, lacessere Turcam,
Marte domi nostros impediente duces.
Cumque forent tandem bis terque quaterque vocati,
Viribus auxerunt agmina nostra suis,
Castraque iunxerunt castris: sed idonea bello
Aestas interea temporis acta fuit.
Et iam Pannonicis ubi iuncta cohortibus esset,
Nostraque robustis viribus aucta manus,
Non adducta prius belli tormenta fuerunt,
Expugnanda quibus moenia quassa ruunt,
Quam nitido caeli fulgentem sidere Libram
Aureus alatis sol peragraret equis.
Obstitit aduerso validus luctamine ventus,
Tunc ubi Danubii subueherentur aquis:
Flatibus assiduis animosus inhorruit Eurus,
Ceu foret Eois aequior ipse Getis.
Inde procellosis agitatae fluctibus undae
Tormentis gravidas impediere rates.
Tristia quid referam saevae contagia pectis?
Quae quoque pro nostris hostibus arma tulit,
Multorumque dedit crudeli funere stragem,


page 194, image: s218

Lethifera [Reg: Letifera] spargens noxia tela manu.
Qualia senserunt Danai, cum cincta premebant
Pergama, et Iliacas obsidione domos.
Humidus autumnus, vento turbataque caeli
Temperies dirae pestis origo fuit.
Adde quod in castris quoque nulla pecunia praesens,
Militibus ductor quam numeraret, erat:
Non suggessit enim discors res publica sumtum [Reg: sumptum] ,
Unica vel legio quo potuisset ali.
Aeger, nudus, inops exercitus aera petebat,
Indigno renuens murmure iussa ducis.
Haec ea causa, nihil cur sit memorabile gestum:
Ecquid enim ductor, qui caret aere, gerat?
Quod vero Iovius plenum formidinis illum
Infami memorat delituisse loco,
Tunc ubi tormentis Pecti concussa fuerunt
Moenia, non vero teste probata refert.
Conveniente loco turmas erat inter equestres
Marchio, sublimi conspiciendus equo:
Omnibus hoc illis notum, quicumque secuti
Bellica tunc armis signa fuere suis.
Quodque sit intrepidus Princeps expersque timoris,
Ipsius ante manu parta trophaea probant.
Vix ingressus erat florentis prima iuventae
Tempora, virtutis cum documenta dedit:
Turcica Casani fudit ducis agmina, quorum
Austria montanis occulit ossa iugis.
Cumque sit Heroum generoso sanguine cretus,
Non hominis certe pectus inertis habet.


page 195, image: s219

Fortibus eduntur fortes, claroque parentum
Semine progenies orta, timore caret,
Non pavidam Veneris volucrem Iovis armiger ales,
Imbellem generat, non leo fortis ovem.
Ergo posteritas Iovio ne crede, sed omnem
Hac in parte illi detrahe, deme, fidem.
Et vos Aonides, quibus est concessa potestas
Ornandi aeterno laudis honore viros,
Hoc precor impressum Ioachimo nominis ingens
Dedecus, hanc turpem vos abolete notam.

IN ANNVLVM INCLITAE coniugis, Illustrissimi Principis Nicolai Radevilae, Ducis Olycae, Palatini Vilnensis. ELEGIA XVI.

Annule quem digito tulit inclita Principis uxor,
Ac mihi pergratum munus habere dedit.
Tunc ubi longinquas orator missus in oras,
Quas vicina polo despicit arctos, eram,
Meque potens Olycae Dux in sua tecta vocari
Iusserat herboso tecta locata solo:
Unde brevi distant spacio [Reg: spatio] celeberrima Regis
Moenia, quae Vilnae nomen, ab amne tenent.
Ecquibus ornabo te laudibus annule? primum,
Non levis es precii [Reg: pretii] vile nec artis opus.
Insignem rutilo gemmam complecteris auro,
India quam calido sole perusta tulit.


page 196, image: s220

Orbis et ex auro tuus est, quod nascitur illic,
Surgit ubi aeriis Pannona terra iugis.
Artisicisque manus te docta coloribus ustis
Pinxit, ut hac rara gratior arte fores.
At licet excellas gemma preciosus [Reg: pretiosus] et auro,
Fecerit artificis teque perita manus:
Hoc tamen inprimis mihi nomine gratus haberis,
Femina quod dono te mihi tanta dedit,
Illustri quae nupta Duci, quae clara parentum
Stirpe decus magnae nobilitatis habet,
Laudatamque refert Helenae pulcerrima [Reg: pulcherrima] formam,
Sed thalami non sic frangit, ut illa, fidem.
Namque pudicitiae leges, et honesta tuetur
Casto legitimi corpore iura tori.
Pluris ob id fies, carisque videndus amicis
Saepius in digito conspiciere meo.
Te mea quin etiam festis quandoque diebus
Induet articulis uxor amata suis.

DE CRATERE SVO Philothesio. ELEGIA XVII.

Inter inauratas pateras, et munera regum,
Quae mensam decorant conspicienda meam,
Talis hic est crater fulgenti splendidus auro,
Docte fuit crater qualis Erasme tuus,
Dulcia quo musis et amicis vina solebas
Propinare, tuos cum subiere lares.


page 197, image: s221

Ille potentis erat preciosum [Reg: pretiosum] et nobile munus
Principis: hunc etiam Principe dante tuli:
Principe, quo gaudent Litavi: quem regia iactat
Vilna Palatini nomen habere sui.
Ille ministrabat Musarum nectar alumnis,
A quibus et crater dictus amoris erat:
Hic quoque Pieridum, quibus est sacratus, alumnos
Nectare concordes exhilarante facit.
Illum fama manet nullo interitura sub aevo,
Huius erit similis carmine fama meo.
Hunc ego sive meis proponam laetus amicis,
Sive tuo plenum Bacche liquore bibam,
Verba relaturus sum talia, pignus amoris
Hoc mihi Nicoleus Dux Radevila dedit.

AD IOANNEM SCHOSSErum, laurea Poetica et insignibus nobilitatis a se ornatum. ELEGIA XVIII.

Regia qui gestant trabeati sceptra Quirini,
Distinctos hominum constituere gradus,
Ut virtus in honore foret, nec inertibus essent
Hi, quibus ingenium nobile et acre, pares.
Nam velut agricolae distinguunt semina frugum,
Et meliora serunt fertiliore solo:
Sic quoque secerni decet hos a plebe, merentur
Qui clarum ingenio nobiliore decus.
Ergo magnanimo qui pectore castra secuti
Fortiter hostiles sustinuere manus:


page 198, image: s222

Aut qui virginei conscenso culmine montis:
Aonidas studio demeruere suo:
His tribuunt reges, vel nobilitatis honorem,
Laurea vel nitidis serta gerenda comis.
Cum vero teneant spacio [Reg: spatio] distantia longo
Oppida, nec possint omnibus esse locis:
Mandavere suis munus regale ministris,
Qui tribuant claris nomen equestre viris.
Et celebres ornent vates Daphneide lauro,
Dulce canens quorum labe Camena caret.
Roma Palatinos Comites hos nominat ipsos,
Tale quibus regum munus obire licet.
Hos inter Comites ego sum quoque nomen adeptus,
Aula Palatinum me Laterana vocat.
At mihi si quisquam lauro donandus: haberi
Hic SCHOSSERE tibi candide debet honos.
Aequat enim celebres tua carmine Musa Poetas,
Quos vetus Augusti tempore Roma tulit.
Lenia ceu placido labuntur flumina cursu,
Consita quae blandis floribus arua secant,
Sic iucunda fluunt leni tua carmina ductu,
Et nihil in numeris asperitatis habent.
Insignique nitent cultu, referuntque sonoros,
Naso dedit quales ore canente, modos.
Ergo laurigeri quo vatis honore fruaris,
Cingo tuum lauri fronde virente caput.
Nec pudeat nostro te munere ferre coronam,
Haud minus iste meo munere crescet honos,
Quam si bellipotens eadem tibi serta dedisset


page 199, image: s223

CAROLVS, imperii qui moderatur opes.
Namque ego iudicium de carmine carminis autor
Belligero melius CAE SARE ferre queo.
Praeterea quo maior honos et gloria maior
Excitet ingenium docte Poeta tuum,
Confero Laurigero vati tibi nomen equestre,
Quicquid et ordo simul iuris equester habet.
Hinc tua posteritas generosa vocabitur omnis,
Est e legitimo si qua futura toro.
At quibus utaris clarorum more virorum,
Haec monimenta [Reg: monumenta] tuae nobilitatis erunt,
Caeruleus clypeus: viridi galea aurea lauro
Praecincta: in clypeo fortis imago viri.
Arma vir indutus fulvo caelata metallo
Stabit: is alatos debet habere pedes.
Falcatum dextra gladium, laevaque tenebit,
Impexum torto Gorgonis angue caput.
Talia tradantur tibi cur insignia quaeris?
Inachidae vatem Regis imago decet.
Ille nisi anguicomae secuisset colla Medusae,
Ipse Medusaeus non foret ortus equus:
Irrorare quibus soliti sunt ora Poetae,
Pegaseas Helicon mons nec haberet aquas.
Te virtute sua Danaeius excitet heros:
Inflamment animos illius acta tuos.
Horrendam gladio confecit ut ille Medusam,
Sic te barbaries conficiente cadat.
Quod superest, istis insignibus utere felix:
Lauriger ac titulum nobilitatis habe.

FINIS.


page 200, image: s224

CAESARES GERMANICI DESCRIPTI A GEORGIO SABINO BRANDEburgensi.

EOBANVS HESSVS.

UNius immenso monimenta [Reg: monumenta] volumine dixit
Maeonides, Ithaci claraque facta ducis,
Multorum exiguo monimenta [Reg: monumenta] volumine dixit,
Hoc duplici claudens fine SABINVS opus.
Accipe nunc generosa tuas Germania laudes,
Ni sis, ut solita es, nescia forte tui.
Quanta sit ingenii, quae gratia carminis huius,
Tam te scire velim, quam rogo ut ista legas.
Si qua fides tamen est senioris habenda poetae,
De iuvene, oracli carmen id instar habe.
Me nisi fama chori vatum vulgata fefellit,
Gloria Pieridum prima SABINVS erit.


page 201, image: s225

DE CAESARIBVS GERMANICIS. Liber primus.

CAROLVS MAGNVS.

CArolus antiquis Francorum regibus ortus,
Imperii meruit vindice sceptra manu,
Cum Desiderii fera contudit arma tyranni,
Finibus Ausoniis qui metuendus erat.
Cumque rebellantes per multos Saxonas annos
Traiecto domuit flumine Moene tuo.
Excisis Auarum compescuit urbibus Hunnos,
Gens quibus asperior cognita nulla fuit.
Condidit et septem deductis castra colonis.
Paeoniae celsis aspicienda iugis.
Atque Saracenos ab Iberi depulit undis,
Irrigat Hesperios huc ubi Baetis agros.
Astrorum cursus, et fata regentia mundum,
Scrutari solitus tempore pacis erat.
Addictusque fuit concessa per otia Musis,
Doctus in alternos cogere verba pedes.
Carmina, morte quibus Rolandum flevit ademtum [Reg: ademptum] ,
Quatuor haec eius nomine vulgus habet,


page 202, image: s226

Tu patriam repetis, tristi nos orbe relinquis,
Te tenet aula nitens, nos lacrimosa dies.
Sed qui lustra geris binos octo super annos,
Ereptus terris, iustus ad astra redis.
Teutones Arctois etiam quibus utimur oris,
Nomina bis senis mensibus ipse dedit.
Cum quater, a decimo, tria lustra peregerat, anno
Ultima longaevum fata tulere senem.

LVDOVICVS PIVS.

Filius imperii cepit Ludovicus habenas,
Nomen ab insigni qui pietate tulit.
Hic studium pacis cum bella perosus amaret,
Marte tamen clarus militiaque fuit.
Cymbrica sedato pacavit regna tumultu,
Exitium fratri fratre movente suo.
Compulit et sumtis [Reg: sumptis] absistere Britonas armis,
Stricta iubens saeva ponere tela manu.
Expulit Ausonios et Tybridis urbe Quirites,
Qui caput exortae seditionis erant.
Felix, si sterili sobolem natura negasset,
Nullus et uxoris cognitus esset amor.
Quos genuit natos, crudeles repperit hostes,
A quibus heu captus vincula saeva tulit.
MOx tamen ereptus fatali carceris antro,
Cepit honorata reddita sceptra manu.
Emeritam clausit supremo fine senectam,
Mogus ubi Rheni cornua miscet aquis.


page 203, image: s227

LOTHARIVS I.

Laude nihil dignum famaque Lotharius egit,
Intulit iniustus fratribus arma suis:
A quibus aduerso belli certamine victus,
Tristia cum turpi damna pudore tulit.
Dignus hic iniustis solet exitus esse tyrannis,
Impius in tantum quos scelus error agit.
Nominis ut fama, regnique cupidine ducti,
Horrida cum proprio sanguine bella gerant.

LVDOVICVS II.

Regia defuncti Ludovicus sceptra parentis,
Imperii summo dignus honore tulit.
Vandalicae fregit superato principe gentis
Instabiles animos, instabilemque fidem.
Huius ut in duro virtus est cognita bello,
Sic etiam miti cognita pace fuit.
Ingenuas coluit studiis ac sumtibus [Reg: sumptibus] artes,
Quae multis odio regibus esse solent.
Tempore Caesareas a quo suscepit habenas,
Bis geminis lustris additus annus erat:
Ausoniis placida cum morte quievit in oris,
Insubrum celebri conditus urbe iacet.

CAROLVS CALVVS.

Carolus imperii fraudavit honore nepotes,
Qui licet iniustus, vir tamen acer erat.
Devicit Ligurum populantes aequora Mauros,


page 204, image: s228

In celerem vertens barbara terga fugam:
Et procul occiduo submotos orbe Britannos
Compulit optatae pacis amore frui.
Mintius Andinos ubi flumine proluit agros,
Mista [Reg: Mixta] bibit Medici fraude venena sui.

CAROLVS CRASSVS.

Crassus ab infesto submovit Pannonas Istro,
Cimbrica victrici fudit et arma manu.
Sed quam fortis erat primis et strennuus [Reg: strenuus] annis,
Tam senio factus mollis inersque fuit.
Regis ob ignavam privatus nomine vitam,
Turpiter imperio decidit ipse suo.

ARNOLPHVS.

Aspera cum Cimbris Arnolphus praelia fecit,
Quos patria domitos victor abegit humo:
Gallica qui longo vastantes oppida bello,
Non levis imperio causa timoris erant,
Cepit et Ausoniam depulsis civibus urbem,
Templaque militibus diripienda dedit.
Quas meruit iustas soluit pro crimine poenas,
Syllanis moriens vermibus esca fuit.

LVDOVICVS III.

Tertius indomitis Ludovicus victus ab Hunnis,
Multa tulit forti non patienda viro.
Perdere vindicibus quos ultor debuit armis,


page 205, image: s229

Turpiter his emta [Reg: empta] pace tributa dedit.
Ingressus modico Veronae milite portas,
Venit in hostiles, captus ab urbe, manus:
Supplicioque gravi membris genitalibus orbus,
Est datus, Insubrum rege iubente, neci.

CONRADVS I.

Marte ferox Scythicis Conradus restitit Hunnis,
Atque neci victor milia multa dedit:
Oenus ab Alpina praeceps ubi rupe volutus,
Humectat gelidis Norica rura vadis.
Francorum veteri postremus origine Caesar,
Stirpe fuit gentis deficiente suae.

HENRICVS AVCEPS.

Cum sine legitimis defuncto Caesare natis,
Regia progenies nulla superstes erat:
Albis ad Arctoas Henricus transtulit undas
Sceptra Luitholdo Saxone natus avo.
Fallere quod volucres laqueis viscoque solebat,
Aucupis aucupii nomen ab arte tulit.
Hic domitis cogens mitescere cornibus Istrum,
Norica vastatis oppida cepit agris.
Misniacis celebri fama notissima terris,
Urbs vetus a Martis nomine dicta iacet,
Ad quam Pannonici contundens agmina regis,
Barbare te patria depulit Hunne sua.
Effera quid posset virtute Bohemia sensit,
Inque fugam celeri Dalmata versus equo.


page 206, image: s230

Marchiacae pariter sensit ferus incola terrae,
Structa super ripas urbs et Havele tuas:
A duce quam Brenno fundatam Teutones olim,
Vandalici sed tunc incoluere duces.
Ut foret insignis victoria nota triumphi,
Laudibus hic statuit digna trophaea suis:
Conditor erexit celsi fastigia templi,
Quod de Christi para virgine nomen habet.
Mortuus est senos ubi quinque bis egerat annos:
Non habuit longo tempore Roma parem.

OTHO MAGNVS.

Saxonicis domitos Otho finibus expulit Hunnos,
Quos pater augusta vicerat ante manu:
Hosque revertentes ingenti clade peremit,
Hic ubi Suevorum perfluit arua Lycus.
Centum vulneribus ceciderunt milia, septem
Vix sibi difficili consuluere fuga.
Bella lacessitus cum fratre domestica gessit,
Ad Rheni victor quem superavit aquas.
Hostilique truces invadens Marte Bohemos,
Subdidit imperio regia sceptra suo.
Ausus et invito Romam censere senatu,
Prisce dedit populo iura Quirine tuo:
Pastoremque Dei lacero praefecit ovili,
Qui pius ac tanto munere dignus erat.
Cepit et Insubrum devicto moenia rege,
Ticini ferro depopulatus agros.
Argivum Calabris eiecit montibus hostem,


page 207, image: s231

Et Beneventanum depulit urbe ducem.
Marte rebellantes Heduos, Gallosque subegit,
Ingressus fines Sequana terra tuos.
Vicit et Hecotrea natos ab origine Francos,
Imperii nobis qui peperere decus.
Mogus ubi invicto miscet sua flumina Rheno,
Et generi et nati contudit arma sui.
Invida quae longo tellus absconderat aevo,
Eruit Hercyniis prima metalla iugis.
Albiacis urbem vicinam condidit undis,
Quae de virginibus nomen adepta tenet.
Clara sub hoc meruit Germania Principe, laudis
Quicquid habet Latium, Graecia quicquid habet.

OTHO SECVNDVS.

Nec fuit inferior primo virtute secundus,
Multa domi gessit proelia, multa foris.
Danubius rapidis ubi Norica perfluit undis
Iugera, conseruit cum patruele manus:
Ipsius ambibat qui seditiosus honores,
Factus et iniusto Marte rebellis erat.
Sole coloratos Mauros, Numidasque feroces,
Finibus eiecit Daunia terra tuis.
Victa triumphalem dedit illi Graecia palmam,
Infectasque sua Gallia caede manus.
At navale gerens externo milite bellum,
Incidit in Siculas proditione rates:
Captus ubi docto praedones ore fefellit,
Quod poterat Graio reddere verba sono.


page 208, image: s232

Aequa solo posuit Beneventi moenia flammis,
Hac quod ab infida proditus urbe foret.
Passa sub hoc longum Germania Caesare frigus,
Pene fuit saevo tota perusta gelu.
Tempore quo calcat maturas vinitor uvas,
Bruma repentinas sparsit oborta nives;
Et concreta suum tenuerunt flumina cursum,
Donec hiems tepido vere soluta fuit.
Caeruleus leni quam perfluit agmine Tybris,
Mortuus extremum clausit in urbe diem.

OTHO TERTIVS.

Venit ad imperium teneris Otho tertius annis,
Imperio nondum cum satis aptus erat:
Sed matura virum quo tempore fecerat aetas,
Nec patre, nec forti degeneravit avo.
Germano Latias ingressus milite terras,
Romulea cepit moenia facta manu:
Crescentemque illic hostilibus obruit armis,
Caesaris Aeneadae quem coluere loco.
Victor et eripuit belli certamine capto
Pontifici, fossis lumen utrumque genis.
Nil veritus summi quod ianitor esset olympi,
Caelestes posset qui reserare fores.
Ut penes immensi nos tota potentia mundi,
Semper et imperii gloria summa foret:
Regia constituit quibus est electio curae,
Praecipua septem nobilitate duces:
Teutonicaque genus qui non ab origine ducunt,


page 209, image: s233

Haeredes [Reg: Heredes] vetuit nominis esse sui.
Legibus acceptum Germania debet Othonis
Ferre, quod imperii laudibus aucta manet:
Et quod adhuc nostri viget integra gloria regni,
Gloria, Francorum quam peperere manus.

HENRICVS CLAVDVS.

Cum privatus adhuc Princeps Henricus agebat,
A patruele suo victus Othone fuit:
Sed postquam summos est Caesar adeptus honores,
Auspiciis gessit prospera bella suis.
Coniugis edomuit fratrem, semperque rebellis
Ipsius est forti milite capta Metis.
Cinxit et infestis Gandavi moenia signis,
Tempore quo subiit Flandria victa iugum.
Oenotriis hostes Argivos expulit oris:
Contudit et Phrisios, Marte favente, duces.
Sarmatica iunctos fudit cum gente Bohemos:
Omnes Vandalici fregit et hostis opes.
Rege sub hoc, veterum cultus exosa deorum,
Pannonis est Christi terra professa fidem.
Magnus et insolitis arsit feruoribus aestus,
Ortus ubi verno tempore Maius erat.
Sole laborantes ussit sitis arida campos:
Ac periit culmis languida facta seges.
Unde per Europam victus annona negavit,
Pestis et est longam dira secuta famem.
Additus Henricus cum caelite coniuge divis,
Annua promeruit numine festa suo.


page 210, image: s234

CONRADVS II.

Signa pharetratos movit Conradus in Hunnos,
A quibus infesto marte petitus erat.
Versaque pugnaces Heduos dare terga coegit,
Quos Burgundiones tempora nostra vocant.
Sarmaticum regem dum fortibus adiuvat armis,
Qui patriis exul [Reg: exsul] sedibus actus erat:
Saepe triumphatos affecit clade Polonos,
Saepe Bohemorum caede replevit humum.
Uda paludosis habitatur terra Sicambris,
Martia vulgatum Geldria nomen habet:
Aeger in hac obiit supremo funere mortem,
Imperium nato suscipiente suo.
Rhenus ubi Nemetum veterem praeterfluit urbem,
Conditus in divae virginis aede iacet.

HENRICVS NIGER.

Pannonio geminos Henricus ab hoste triumphos,
Contusis retulit viribus Hunne tuis:
Non negat algenti Savus id conterminus Istro,
Purpureum cuius sanguine flumen erat.
Compulit et fortes celeri virtute Bohemos,
In sua submissas tendere iura manus:
Hic ubi flaventes exaestuat Albis arenas,
Et celer undoso gurgite Mulda fluit.
Vicit et extremos Morinos Belgasque potentes:
Dedita tunc studiis gens ea Martis erat,
Nunc agit imbellem discincta per otia vitam,


page 211, image: s235

Mutandisque suas mercibus auget opes.
Tres quoque Pontifices Romana sede potitos
Arbiter Ausonia cedere iussit humo.
Quaeque graves olim belli motura tumultus
Causa fuit, nato perniciosa suo:
Sedis Apostolicae proceres iurare coegit,
In patriam fecit cum rediturus iter,
Ut quicumque sacri munus pastoris obiret,
Caesaris electus voce probante foret.
Qua situs est genitor, requiescit in urbe sepultus
Ad liquidas Rheni praetereuntis aquas.

HENRICVS IIII.

Gregorium sacrae priuavit honore cathedrae,
Quod magicae studio deditus artis erat,
Et contra mandata sui legesque parentis
Pavit, Apostolico munere functus, oves.
Cumque rebellarent antistitis arma secuti,
Qui ripas habitant Saxones Albi tuas:
Vastatos incendit agros, poenamque coegit
Oppida vindictae capta subire suae.
Ultus et est digna mulctatum caede Rodolphum,
Carmine cum tali qui diadema tulit:
Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodolpho:
Munus enim falsi praesulis istud erat.
Hunc, ubi prostratus violenta morte iacebat,
Delicti puduit paenituitque sui,
Tam quod ob indignam deserto Principe causam,
Impia Pontificis iussa secutus erat.


page 212, image: s236

Scilicet aspiciens mutilatam vulnere dextram,
Talia maerenti pectore verba dedit:
Ergo quod iniustus cum Caesare praelia feci,
Bellaque suscepi Marte nephanda [Reg: nefanda] meo,
Iuratamque fidem manus haec scelerata fefellit:
Perfidiam poena conveniente luo.
Post ducis interitum supremaque fata Rodolphi,
Caesar ubi facta pace quietus erat,
Imperio nati crudelibus excidit armis,
Res ea Pontificis fraude peracta fuit.
Exul [Reg: Exsul] apud Belgas lumen vitale reliquit,
Defuncti Nemetum corpus in urbe iacet.
Teutones hoc Solymam vivente recepimus urbem
Caesare, quae longo tempore capta fuit:
Quam ferus Aegypti regnator ademerat armis,
Imperio cuius subdita Memphis erat.

HENRICVS V.

Iusta tulit natus scelerati praemia facti,
Proque sua poenas impietate dedit:
Quem prius adiutum sociis defenderat armis,
Detestanda gerens cum patre bella suo:
Terribiles huius diras et fulmina sensit,
Haec solet Ausonii praesulis esse fides.
Caesar at aequali fraudem mercede rependens,
Fecit in italiam caede cruentus iter:
Omnia concutiens ubi tristibus oppida bellis,
Hostili Latios igne cremabat agros.
Martia quae iactat se nomine Roma Quirini,


page 213, image: s237

Plena cadaveribus, sanguine plena, fuit.
Discedensque sui crudelia signa furoris
In patriam victor cum referebat humum:
Vincula Pontificem captivi more gerentem
Ante triumphales ire coegit equos.
Quattuor hoc uno signantur marmora versu,
Quo situs in Nemetum conditur urbe loco:
Flilius his, pater hic, avus hic, proavus iacet istic:
Marmora visuris inspicienda patent,
Surgit ubi divae templum venerabile matris,
Quae sacra virgineo pondera ventre tulit.

LOTHARIVS SAXO.

Saxo rebellantes virtute Lotharius urbes
Compulit imperii foedus inire sui.
Hostilem domuit Capuam, domuitque Cremonam:
Multaque diversis oppida capta locis,
Addua quae gelidis, quae perfluit Aufidus undis,
Ac taurina gerens cornua fronte Padus:
Noricus ultori Pegnesidos accola ripae,
Obsessa domitam tradidit urbe manum.
Captaque de Nemetum victorem plebe triumphos
Spira coronatis ducere vidit equis.
Formidanda sui spernentem fulmina Martis,
Te quoque Caesareo subdidit Ulma iugo.
Nec minus urbanas ad pacis idoneus artes,
Fortia quam belli promtus [Reg: promptus] ad arma fuit.
Restituit veterum neglecta volumina legum,
Inque scholis iussit publica iura legi,


page 214, image: s238

Quae prius obscura sub nocte sepulta iacebant,
Plenaque squallebant puluere, plena situ.
Ipse suo dictam de nomine condidit urbem,
Mortuus in patria qua requiescit humo,

CONRADVS SVEVVS.

Magnanimos Conradus agens in praelia Suevos
Ad Solymas longum per mare fecit iter:
Adventusque sui formidine terruit hostem,
Victor Idumaeam qui populatus erat:
Vindice quem dextra Iordanis ab amne fugavit,
Humectat varios huc ubi Nilus agros:
Ac celebrem partum ducturus laude triumphum,
Cum reduci patriam classe petebat humum.
Nomen ubi Ponto Nepheleias induit Helle,
Vastus et Euxinas Bosphorus arctat quas:
Perdidit invictas amisso milite vires,
Hospitis indigna proditione sui.
Ergo nec immeritas expendit Thracia poenas,
Nunc ab inhumanis capta Borysthenidis.
Sustinet imperium Getici crudele tyranni,
Quod fuit in iustos fraude maligna duces.

FRIDERICVS BARBAROSSA.

Inclita Germanae Fridericus gloria gentis,
Ingenio duri Martis amante fuit.
Sedibus ac regno Gelphos eiecit avito,
Pingue Cheruscorum qui tenuere solum:
Saxonici pulsis quibus Electoris honores


page 215, image: s239

Abstulit, Ascaniae Principibusque dedit,
Quos tribus augustis natos ab Othonibus aiunt
Nobile Caesarei sanguinis esse genus.
Eruit Insubrium disiectam funditus urbem,
Tempore quo summi praesulis hostis erat:
Remque brevi gestam signari carmine iussit,
Hic stetit Insubrium nobile gentis opus.
Mos antiquus erat, qui publica commoda pacis
Caesare turbasset bella gerente foris,
Totius imperii reus inspectante senatu,
Ut canis impositum, corpore ferret, onus.
Ergo quod Italicis dum concita gessit in oris
Bella, Palatinus moverat arma domi:
Hunc, licet invitum detrectantemque, coegit
Inclita per Nemetum moenia ferre canem.
Imposuitque duci nomen regale Bohemo,
Qui sua militiae signa secutus erat:
Cuius in ambiguo saevi discrimine Martis,
Saepe fuit virtus, saepe probata fides.
Cum Veneto gessit quo tempore bella senatu,
Procubuit summi Praesulis ante pedes:
Supplice delicti veniam, quibus, ore precatus,
Oscula cum turpi fixa rubore dedit.
Terrarum dominum quid inani ludere fastu,
Iuvit Pontificem Roma superba tuum?
Armeniae vitam submersus in amne reliquit,
Forita cum saevis intulit arma Getis.
At nisi crudeli praeventus morte fuisset,
Imperii fines ultima Bactra forent:


page 216, image: s240

Hostis et Europae qui nunc affectat habenas,
Vix Asiae minima parte teneret humum.
Hoc stetit, hoc cecidit Res publica Caesare Christi,
Quae sine nunc ullo vindice lapsa iacet.

HENRICVS VI.

Tristia submersi natus post fata parentis,
Regia concordi sceptra favore tulit.
Obsidione premens Ubiorum moenia cinxit,
Ultus et est capta Praesulis urbe fidem:
Qui Burgundiacae confisus robore gentis,
Imperii lapsas despiciebat opes.
Edomuit victor Calabras et Iapigis oras,
Pulsaque Sicanio Trinacra regna mari:
Sunt ubi Cyclopum fumantibus antra caminis,
Urget et Enceladi mollibus Aetna caput,
Cuius anhelanti prorumpunt ore favillae,
Bracchia cum saevo fulmine tacta movet.
Funeris ante diem nato commisit habenas,
Imperium certo ne sine rege foret.

PHILIPPVS.

Caesarea pepulit de sede Philippus Othonem,
Proque suo regni frena nepote tulit:
Donec is utilibus crescens adolesceret annis,
Qui patris electus tempore Caesar erat.
At Romana pium damnavit curia regem,
Curia quae nunquam regibus aequa fuit:
Caesaream stygii animam devovit et undis,


page 217, image: s241

Praesul enim pulsi fautor Othonis erat.
Motus ob id saevos tulit arma Philippus in hostes,
Consilio quorum res ea gesta fuit.
Diripuit captas Ubiorum praesulis urbes,
Qui totius erat fons et origo mali.
Tyrigetasque acres domuit, quos nostra Doringos
Barbara corrupto nomine lingua vocat.
Post varios belli casus, actosque labores,
Dum secura trahens otia, solus agit:
Ac iubet incidi turgentem sanguine venam,
Traditus occubuit militis ense neci.

OTHO IIII.

Summus ad imperium praesul reuocavit Othonem,
Mox ubi sublatus caede Philippus erat.
At Deus exegit poenam iustissimus ultor:
Caesareas paruo tempore rexit opes.
Excidit imperio Romani fulminis ictu,
Laesus ubi spreto numine praesul erat.
Hic, quibus incessit dominandi prava cupido,
Exit us iniustis regibus esse solet.


page 218, image: s242

DE CAESARIBVS GERMANICIS. Liber secundus.

FRIEDERICVS SECVNDVS.

IMperium pulso Friedericus Othone secundus
Cepit, ubi natus bis duo lustra fuit.
Quem prius exosum Romanus praesul habebat,
Cum regale puer nomen adeptus erat.
Legitimusque patri succedere debuit haeres,
Praeripiente fero munus Othone suum.
Suevus hic Argolicis potuit depromere verbis
Omnia, quae voluit scribere, sive loqui.
Eque Saraceno versos sermone libellos
Transtulit in linguam Roma diserta tuam.
Marte Barbantiacas urbes populosque rebelles,
Atque Lotharingos contudit acre genus:
Adductoque procul ferientes Pannonas arcu,
Quos Savus et gelidis asperat Ister aquis.
At dum vindicibus repetitas asserit armis,
Quas sacer imperii praesul habebat, opes:
Ianitor intumuit caelestis Honorius aulae,
Formidata movens numinis arma sui.
Offensi metuens Fridericus praesulis iram,


page 219, image: s243

Posset ab hostili tutus ut esse dolo,
Imperii natum consortem in sede locavit,
Falsa sed heu quantum pectora fraudis habent:
Natus ad infestum descivit perfidus hostem,
Quo patris adiutor tempore factus erat.
Captus ob id facinus, vinclisque coercitus arctis,
Supplicio poenas conveniente dedit.
Expulerat Solymum Nili ferus accola regem,
Caesaris implorans ille petebat opem.
Caesar Idumaeas cum classe profectus ad urbes,
Auxilium regi Marte favente tulit?
Sed procul externis dum belligeratur in oris,
Ausoniam praesul fraude subegit humum:
Atque per insidias, ab Hetruscis capta, recepit
Oppida, Caesareae quae ditionis erant.
Idcirco Solyma Fridericus ab urbe retractus,
Movit in infidum praesulis arma caput.
Effera tunc Italas turbavit factio gentes,
Factio perpetui noxia causa mali.
Partibus Augusti fautor Gibelinus adhaesit,
Pontificique tulit transfuga Gelphus opem.
Ipse suis praesul sed cum diffideret armis,
Auxilio tutus posset ut esse DEI:
Regis in exitium templis decreta fuerunt
Mille sacerdotum murmura, mille preces.
At DEVS iniustis obstruxit vocibus aures,
Irrita praecipites verba tulere noti.
Qui pugnacis erant fera praesulis arma secuti,
Caesarea victi succubuere manu:


page 220, image: s244

Euganei Phrygia Veneti de stirpe creati,
A quibus Adriacum nunc mare nomen habet.
Interea Solymas hostis Mahometicus arces
Occupat: haec illa commoda lite tulit.
Ergo quod a Scythico Iudaea subacta tyranno
Oppida sinceram destituere fidem:
Quodque prophanatus [Reg: profanatus] locus est, ubi rector olympi
Sanguine delevit crimina nostra suo:
Hoc Romana tuae debetur curia fraudi,
Praesulis haec bellum culpa gerentis erat:
Qui nisi victoris remoratus coepta fuisset,
Acta sub imperium Caspia regna forent:
Impia sensisset Suevorum Turcia vires,
Ac dominus Nili Rhene futurus eras.
Pulsus ab infelstis sed cum Ptolemaide Turcis,
Teutonicae miles nobilitatis erat:
Aduersus Scythiae populos Asiaeque, relictus
Caesare qui Solymis digrediente fuit:
Vicit adorantes idola vetusta Borussos,
Aequor ubi canis succina gignit aquis.
Ipse sed aethereas qua morte reliquerit auras,
Non perhibet certam cognita fama fidem.
Si quid habent priscis annalibus edita veri,
Creditur extremam non obiisse diem.
Arx vetus ect, primus fundasse Lotharius illam
Fertur ab autoris [Reg: auctoris] nomine nomen habet:
Istic rumor ait somno dormire solutum,
Ante nec effeto corpore posse mori:
Quam Geticus Solyma pellatur ab urbe tyrannus,


page 221, image: s245

Caesareumque ferat Turcia capta iugum.
Huius enim viva sub regis imagine spectrum,
Conspicitur tepido membra fovere toro,
Frigida cum medio voluuntur sidera lapsu,
Et subuecta rotis nox tenet atra polum.

CONRADVS IIII.

Mortuus in tristi cum carcere filius esset
Regis, ab offenso qui patre captus erat:
Frater adoptatus fratris Conradus honores
Auspicio regni prosperiore tulit.
Hic cum Tyrigetis ad Moenum proelia fecit,
Dura gerens forti pro patre bella manu.
Sed fuit a summo devotus praesule diris,
Dum negat illius iussa superba sequi.
Urbs ubi Parthenope sublimibus ardua muris
Surgit, et aequoreis pulsa feritur aquis,
Reddidit expirans [Reg: exspirans] animam, natoque reliquit
Frena parum fausta suscipienda manu:
Deficiente suae qui stirpe propaginis, haeres
Ultimus ex tota gente superstes erat.
Hunc Papa crudeli violenter caede necavit,
Suevia principibus sic fuit orba suis.
O faciles animos, et mitia pectora regum,
Haec a praesulibus quod potuere pati.
Iusticiae [Reg: Iustitiae] ficto quoties te nomine iactas,
Hoc agnosce tuum crimine Roma scelus.

GVILHELMVS.


page 222, image: s246

Dum gerit incautis bellum temerarius armis,
Nec satis instructo praelia Marte facit:
Occidit a Phrisio Guilhelmus milite caesus,
Per geminos annos vix ubi sceptra tulit.
Huius ab interitu sedes sine rege vacavit,
Dum tria sunt annis addita lustra tribus.
Interea magno fremuit Germania motu,
Factaque sunt multis praelia multa locis.
Cum duce dux bellum, Princeps cum Principe gessit:
Ulla nec urbs solida pace quieta fuit.
Scilicet ut certo naves rectore carentes
Obruit insani fluctus et unda maris:
Sic labefactatur belli civilibus undis,
Imperii sedes cum sine rege vacat.

RODOLPHVS.

Composuit mitis civilia bella Rodolphus,
Temporibus pacem restituitque suis.
Marte Doringiacas latronum subruit arces,
Advena frugiferos qua Sala findit agros.
Ultus et est iustis Odoacrem fortiter armis,
Regna sub arbitrio Vandala cuius erant.
Boiorumque ducem domuit, Suevumque ferocem
Qui duo cum gemino cornua pisce gerit.
Norica finitimis iacet urbs contermina Francis,
Divitiis usquam vix habet illa parem.
Huius honorificum titulum nomenque Rodolphus,
Principibus dono cum regione dedit,
Qui piscosa tuae dominantur Marchia terrae,


page 223, image: s247

Ac titulos hodie Noridos urbis habent.

ADOLPHVS.

Austriaco bellum cum Principe gessit Adolphus,
Sceptra trucidatus quo capiente fuit,
Hic ubi Vangionum sedes urbemque vetustam,
Alluis instabili Rhene bicornis aqua.
Urbs fuit haec vastis habitata Gigantibus olim,
Corpora cum tellus prodigiosa tulit:
Ut testantur, ubi gravibus quae nexa cathenis [Reg: catenis] ,
In medio pendet ossa stupenda foro:
Qualia Trinacrio memorant subiecta Peloro,
Grandia congestis molibus ossa premi.
Quin et Misniacae Fridericus Marchio terrae,
Qui profugae morsus dente parentis erat:
Hunc fera miscentem superavit praelia victor:
Moenibus angustis urbs ubi parua iacet,
Tyrigetis fortes quae limite separat Hessos,
A crucis et nomen monte vocata tenet.

ALBERTVS I.

Intulit ALBERTVS violentis arma Bohemis,
Attribuens nato regna tenenda suo.
Et Moguntiaco gessit cum Principe bellum,
Cum duce quod Bavaro foedere iunctus erat,
Qui cupidus regni summos ambibat honores:
Contudit hostili victor utrumque manu.
At misere periit iugulatus fraude nepotis,
Qua iacet Austriaci fertilis ora soli.


page 224, image: s248

Utque parum iustis armis oppressit Adolphum,
Sic obiit caesus vindicis ense necem.

HENRICVS VII.

Quae florente statu regum Florentia nomen
Urbs tenet, ac ripis adiacet Arne tuis:
Caesaris HENRICI parere negabat habenis,
Freta suis opibus, robore freta suo.
Hanc, ubi vindicibus cinctam legionibus urbem,
Ipse subacturus fulmine Martis erat:
Thuscia conduxit sceleris mercede ministrum,
Dominici tonso de grege frater erat:
Toxica qui praebens illi sub corpore CHRISTI,
Manducanda sacro pane venena daret.
Allatura piis mortalibus esca salutem,
Causa necis regi perniciosa fuit.

LVDOVICVS BAVARVS ET FRIDERICVS AVSTRIACVS.

Regibus incessit discordis magna duobus,
Summa quibus rerum tradita cura fuit.
Aspera collatis inierunt praelia signis:
Qua celer humectat Neccarus arua vadis.
Attulit optatam Bavaro victoria palmam,
Austriaci vires succubuere ducis.

CAROLVS IIII. ET GINTHERVS.


page 225, image: s249

Hos quoque saeva duos elegit factio reges,
Sed lis alterius morte diremta [Reg: dirempta] fuit.
Inclita qua Moeni lapidosis adiacet undis,
Urbs a Francorum nomen adepta vado:
Atria civili moturum bella tumultu
Funere Gintherum mors properata tulit.
Qui ramosa gerit velocis cornua cerui,
Indomiti fregit Carolus arma Ducis:
Gymnasiumque recens ad flavum condidit Albim,
Hic ubi turrito culmine Praga iacet.

VVENCESLAVS IGNAVVS.

Pigra quod ignavo traduxerit otia luxu,
Nactus id a vita deside nomen habet,
Gloria non illi, sed turpis inertia curae,
Atque saginato corpore venter erat.
Militiam fugit, pacis virtute nec umquam [Reg: unquam]
Egregio dignum Principe fecit opus.
At piger ingluviem dapibus vinoque replebat,
Et grave distenti ventris alebat onus.
Omnibus invisus ceu detestabile monstrum,
A proprio captus vincula fratre tulit.
Hoc inventa fuit sub Caesare machina belli,
Cuius ab impulsu moenia quassa ruunt:
Concipiens rapidum quae fomite sulfuris ignem,
Acta procul nitri puluere saxa iacit:
Atque coruscantis flammas imitatur Olympi,
Aethera terribili concutiente sono:


page 226, image: s250

Ceu vibrata cadunt trifidis ubi fulgura telis:
Hoc sibi Germanus vendicat autor opus.

ROBERTVS.

Insuber infregit Galeatius arma ROBERTI,
Cum tulit auxilium gentibus Arne tuis,
Pro quibus aduersi discrimina Martis adibat,
Victor ubi Thuscos est populatus agros.
Inclita qua doctis iacet Edelberga Camenis,
In patria leni morte quievit humo.

SIGISMVNDVS.

Terra iacet gelido sub sidere Maenalis ursae,
Terra paludosis invia fluminibus:
Marchia nunc, quondam sed dicta Nomarchia Graecis
Est, et ab imperii praeside nomen habet.
Summus enim praeses Romani Caesaris olim
Argolica dictus voce Nomarcha fuit.
Unde quidem prisci vestigia nominis extant [Reg: exstant] ,
Una sed est primo syllaba demta [Reg: dempta] loco.
Tempore quo pugnax rapuit Germania Drusum,
Indigenas Suevos hic habitasse ferunt.
Hoc Sprea testatur gelidis uberrimus undis,
Qui veteri dictus nomine Suevus erat:
Caeruleum cuius perlabitur agmen aquarum,
Hanc et arenoso flumine radit humum.
Post, ut ab Augusto deducto Caesare, Suevi
Mutavere, prius quos tenuere, lares:
Teutonibus pulsis, multos habitata per annos


page 227, image: s251

Vandalicis regio gentibus ista fuit.
Donec ab aucupio nomen qui dictus habebat,
Caesarea meruit sceptra tenere manu.
Expulit externos hoc vindice Marchia reges,
Urbis ubi fractas debilitasset opes:
Quam bibulae dirimit sulcator Havelus arenae,
Humida qui patriae perfluit arua meae.
Haec nisi clara suis Heroibus ante fuisset
Terra, SIGISMTNDO Principe clara foret.
Natus enim veteri magnorum sanguine regum,
Is prius arctoae Marchio gentis erat:
Quam vel Pannoniae fuit accersitus in oras,
Aut regni tenuit frena boheme tui.
Mitis ut optata concordia pace coiret,
Cum sacra plena diu curia litis erat:
Concilium solenne patrum regumque vocavit,
Qua fuit HVS duram passus in urbe necem.
Tres ibi Romano solio priuavit iniquos
Pontifices: inter quos grave schisma fuit.
Signa Borysthenidas ultricia movit in hostes,
Marte sed aduerso tristia damna tulit.
Ingenuas habuit summis in honoribus artes,
Atque viris doctis munera multa dedit:
Cum quibus interdum convivia laetus agebat,
Ex humili quamuis ordine plebis erant.
Sicque suos proceres hortari saepe solebat,
Artibus ut vellent incubuisse bonis:
Fama per ingenuas et gloria quaeritur artes,
His favor ac regum conciliatur amor.


page 228, image: s252

Ipse sed incertis patrias haeredibus [Reg: heredibus] urbes,
Morte relicturus cum sine prole foret:
Marchiacas dono FRIDERICO tradidit oras,
Inclitus is praeses Noridos urbis erat:
Bellaque vindicibus pro Caesare gesserat armis,
Tunc ubi Pannonio captus ab hoste fuit.
Teutonici genitor fuit hic FRIdericus Achillis,
Cuius et hic paucis versibus acta canam.

ALBERTVS MARCHIO BRANDEBVRGENSIS, GERMANICVS ACHILLES APPELLATVS.

Qualis erat, quantusque fuit bellator Achilles,
Hectora qui circum Pergama traxit equis:
Talis erat, tantusque fuit victricibus armis,
Qui ducis Aeacidae Marchio nomen habet.
Militiae teneris hic castra secutus ab annis,
Conseruit fuso saepius hoc te manus:
Quam plerique duces belli sub imagine, ficto
Ludicra viderunt praelia Marte geri,
Nec fugiens umquam [Reg: unquam] tergo, sed pectore semper
Fortis in aduerso cognitus hoste fuit.
Ora manusque gerens, conscissaque brachia ferro,
Mille cicatrices, vulnera mille tulit.
Invictos domuit populos gentesque feroces,
Frigida quas rigidis educat ursa plagis:
Quas nive duratas et Rheticus asperat Icter,
Non tulit in molles strennuus arma viros.


page 229, image: s253

Quae preciosa [Reg: pretiosa] legit canis electra sub undis
Prussia, Sarmatico limite iuncta solo:
Ipsius audito tremuit clangore tubarum,
Victaque pugnaci milite terga dedit.
Ipsius attoniti fugerunt arma Poloni,
Territa montanum ceu fugit agna lupum.
Norica quae duris viget artibus inclita belli,
Istius urbs novies Marte cruenta fuit.
Adde quod Hussitas compescuit, adde quod agmen
Silesii pepulit victor equestre Ducis.
Qui parere ferox illique subesse negabas,
Contudit ac forti te Pomerane manu.
Bella sed assiduo licet irrequietus agebat,
Si qua fuit, nunquam pax odiosa fuit.
Huius adhuc vivunt gemini de stirpe nepotes,
De quibus hoc addam pauca sed apta loco.

IOACHIMVS PRIMVS ELECTOR MARCHIO BRANDEBVRGENSIS.

Quae Ioachime tuis praeconia laudibus addam?
Qui trabis a magno natus Achille genus:
Nam tua promeruit tantam facundia laudem,
Magnanimi quantam dextera fortis avi.
Os quoties caeleste moves linguamque disertam,
Exuperas [Reg: Exsuperas] dulci Nestora voce senem:
Suavior Hyblaeo tibi copia melle redundat,
Verbaque ceu densis imbribus acta fluunt.
Te mirata frequens fuit urbs Augusta loquentem,


page 230, image: s254

Rhetoris imposuit cum tibi Caesar onus.
Ipse nec es patrio tantum sermone disertus,
Cuncta potes Latio, quae cupis, ore loqui.
Edita testatur cultis oratio verbis,
Omnibus ingenii nomine grata tui.
Nec varias piguit rerum te discere causas,
Quae sacra caelestis semina mentis habent.
Quas honor antiquis Aegypti regibus olim,
Summaque Principibus gloria nosse fuit.
Cognita siderei tibi sunt animalia caeli,
Praescius et longe fata futura vides.
Cumque bonis faveas studiis, ac rebus honestis,
Ingenuas artes qui coluere, colis:
Quos, ut ab Hetruscis Maecenas regibus ortus,
Sic tua profusis sumptibus aula fovet.
Atria struxisti doctisque palatia Musis.
Auspiciisque recens est schola cepta tuis:
Hic ubi Marchiacos disterminat Odera fines,
Ac tua Sarmatico iungitur ora solo.
Nec divina tui clementia pectoris umquam [Reg: unquam]
Bellica civili praetulit arma togae.
Publica tranquillae conseruas otia pacis,
Nullaque funesti praelia Martis amas.
Haec te semideis virtus Heroibus aequat,
Non habet hoc similem tempore Roma tui.

ALBERTVS CARDINALIS ELECTOR, ARCHIEPISCOPVS MOGVMTINVS, ET MARCHIO BRANDEBVRGENSIS.


page 231, image: s255

Nec te carminibus nostris ALBERTE tacebo,
Nobile praesul avi nomen adepte tui,
Ipsa gubernatrix caput et Germania mundi,
Quo nihil excepto Caesare, maius habet.
Omnis cura tibi magnarum tradita rerum,
Inque tibi humeris grande recumbit onus.
Tu medium pacis te conditionibus offers,
Teutonis armorum dum pavet ora metu:
Dumque ducum tacitae fraudes, et operta tumescunt
Bella domi nobis, bella timenda foris:
Et sacra turbatur variis Ecclesia lectis:
Omnia mista [Reg: mixta] quibus fanda nephanda [Reg: nefanda] iacent.
Ergo quod exultant [Reg: exsultant] securis publica terris
Otia suppresso bellaque Marte silent:
Quodque gravi nondum Germania mota tumultu,
In sua convertit viscera caede manus:
Se debere tuis meritis ALBERTE fatentur,
Compositae quotquot commoda pacis amant.
Ne qua sed existat [Reg: exsistat] metuendi causa furoris,
Afflictis fidei rebus et affer opem:
Induat ut verum pietas renovata nitorem,
Quae modo dissidiis tot labefacta ruit.
Quod si composito, per te sublata, tumultu
Schismata turbatae relligionis erunt:
Donec adorabit nomen Germania CHRISTI,
Laudis erit nunquam fama caduca tuae.

ALBERTVS SECVNDVS CAESAR.


page 232, image: s256

Contulit Alberto regale Bohemia sceptrum,
Ac subiecit opes Pannona terra suas:
Nupta quod illius thalamo, lectoque iugali
Nata SIGISMVNDI regis Elissa fuit:
Quae, velut exemplum Lucretia casta pudoris,
Aequabat morum nobilitate genus.
Teutonici ductu Thaboritas fudit Achillis,
Colluvies quaedam gens ea plebis erat,
Templa Bohemiacis quae disiciebat in oris,
Atque sacerdotum diripiebat opes.
Illaturus erat Turcarum bella tyranno,
Morte sed extinctus praeveniente fuit.

FRIDERICVS TERTIVS.

Tertius utilior FRIDERICVS ad otia pacis,
Aspera quam duri Martis ad arma fuit.
Quo Burgundiones Ubiorum depulit oris,
Teutonici bellum gessit Achillis ope.
Quae dedit ars nobis impressos aere libellos,
Facta sub hoc primum Caesare nota fuit:
Haec, si temporibus priscis inventa fuisset,
Qua nihil utilius totus hic orbis habet:
Nostra libris hodie frueretur pluribus aetas,
Defraudata quibus saecula nostra carent.
Hanc operosa novam Moguntia protulit artem,
Quae celebris Mogi nomen ab amne tenet.

MAXIMILIANVS.


page 233, image: s257

Maximus occiduis fuit Aemilianus in oris
Captus, ab indigenis perfida Brugi tuis.
Ipse sed ereptus celeri virtute parentis,
Vincula qua tulerat, mox tulit arma manu.
Depulit Hunniaden a sedibus ultor avitis,
Qui fuit Austriacis Marte potitus agris.
Signaque regalem victricia movit ad Albam,
Horruit invicti Caesaris arma Savus,
Pannones eversis et submisere pharetris
Spicula, quae ferro tinctile virus habent.
In Mahometigenas deduxit et agmina Turcas,
A quibus affectus clade Liburnus erat.
Ante sed aggressus, quam praelia miscuit, hostem:
Versa metu pavidi terga dedere Getae,
Contudit indomitum debellavitque Sicambrum,
Victa prius nunquam dextera cuius erat.
Norica vastantes occidit et arua Bohemos,
Marte Palatinas cum sequerentur opes.
Nec semel est ultus rumpentem foedera Gallum:
Instabilem summi Pontificisque fidem.
Conscendens Tyrii ductoris et aemulus Alpes,
Fudit in aeriis montibus Heluetium.
Quid loquar Euganea Venetum cum plebe senatum?
Quos domitos terra, quos superavit aqua.
Adriaci vasto [(transcriber); sic: vesto] trepidabant aequore nautae,
Mercibus ac plenas destituere rates,
Urbis ubi victor Patavinae moenia cepit:
Tantus erat terror, tantus ubique metus.
Ultima, post duros aerumnososque labores,


page 234, image: s258

Fata pium terris eripuere senem.

CAROLVS V.

Dive quibus caelo te CAROLE laudibus aequem?
CAROLE non ipso quem regis orbe minor:
Caesare quo maior validisque potentior armis,
Nullus ab Augusti tempore sceptra tulit.
Imperium terris, animos aequabit olympo,
Auspiciis felix Teutona terra tuis.
Qui prius ibat ovans Gallus plaudentibus alis,
Praeda tuis Aquilis sanguinolenta fuit:
Signaque Ticini captus submisit ad undam,
Militis invicti robore fracta tui.
Clavigerique Petri sub nomine regnat tenentem,
Arcta coegisti vincula ferre Papam:
Saeva cohortatus Venetum quod ad arma senatum,
Et nova cum Gallo foedera pactus erat.
Tendere te Latias Florentia sensit in oras,
Sanguineo Martis fulmine capta tui:
Quae confisa suis opibus, rebusque secundis
Irridere tuum non metuebat avum:
Illum retrogradi cum tergo insidere cancri
Pinxerat hoc titulo: Tendimus in Latium.
Turca triumphato qui formidabilis Istro,
Barbara Germanis tela minatus erat:
Et cessura suo sperabat cuncta furori,
Iuratus patrios, numina vana, Deos:
Quod foret Euxinas numquam rediturus ad undas,
Ni prius ad Rheni castra locasset aquas:


page 235, image: s259

Ante tubam fugit, nec bellica degener hostis
Militis est ausus signa videre tui.
Marchio vertentem Ioachimus terga secutus,
Auspice te magna funera strage dedit:
Milia praedonum bis quattuor intulit Orco,
Austriacam quorum caede piavit humum.
At procul ad septem fugiat licet ostia Nili,
Aspera vindictae sentiet arma tuae.
Edita nam priscis oracula versibus extant [Reg: exstant] ,
Qualia Cumeae carmina vatis erant:
Quae tibi de Solyma promittunt urbe triumphum,
Illa quod imperium sit subitura tuum.
Ergo nisi veterum sunt irrita carmina vatum,
Quae reor eventus mox habitura suos:
Tempus erit, cum te spoliis Orientis onustum
Quadriiugis referet currus eburnus equis:
Liventique gerens immania vincula collo,
Ante tuas ibit Turcia capta rotas.
Plaudentesque tuis resonabunt laudibus urbes
Argolicae, per quas victor iturus eris:
Laeticia [Reg: Laetitia] que fremet conceptaque gaudia ducet
Pannonis hostili terra soluta metu.
Tunc ego non paruis elegis, humilique Camena,
Sed tua Maeonio carmine facta canam:
Si modo quae vitae dispensant fata sorores,
Temporibus dederint stamina longa meis.

FERDINANDVS.


page 236, image: s260

Hoc opus exegi florentibus integer annis,
Bis duo cum natus lustra SABINVS eram:
Tempore quo Geticos rex Ferdinandus in hostes
Arma, suo bellum fratre gerente, tulit:
Unanimis cum quo regni moderatur habenas,
Et grave terrarum sustinet orbis onus.
Vivite Semidei, concordes vivite fratres:
Omnia sub vobis, vesper et ortus, erunt.
Vos metuat primus, vos ultimus horreat orbis:
Vos et si qua parum terra veretur, amet.

FINIS.


page 237, image: s261

DE NVPTIIS INCLITI REGIS POLONIAE SIGISMVNDI AVGVSTI, ET ELISSAE CAESARIS Ferdinandi filiae, Georgius Sabinus.

VOs mihi quae puero Nasonis amabile carmen
Dulcia Pegasei dictastis [Reg: dictavistis] numina fontis:
Nunc sublime mihi carmen concedite vatis,
Conceptum genuit quem Mincius Andide Nympha.
Grandibus assurgens numeris Hymeneia dicam
Gaudia, Sarmatici quibus exultantia [Reg: exsultantia] regis
Atria, dant laetos, ubi volvitur Istula, plausus.
Si vos rite puer colui, vobisque dicatas
Saepe coronavi sertis halantibus aras:
Aspirate mihi, coeptisque favete Camenae.
Forte sub undosi muscoso gurgitis antro,
Istula caeruleus tumidarum rector aquarum
Nymphis iura dabat, qua vertice Carpathus alto
Frigida Sarmatiae prospectat iugera: cuius
Montis adusta rigent canis iuga summa pruinis.
Ipse sedens urnamque manu sceptrumque tenebat,
Carbaseae glauco pallae velatus amictu:
Naiades circum fontanaque numina stabant,
Quaeque lacus, amnesque colunt, udasque paludes.
Venit mobilibus caeli per inania pennis


page 238, image: s262

Fama volans, laetis quae vocibus attulit istuc
Sarmatiae claris Augustum regibus ortum,
Esse maritali connubia foedere pactum:
Ducere Caesarea natamque propagine sponsam.
Quas pater arrectis ut vocis auribus hausit,
Protinus ex Nymphis formosam Callianassam,
Phyllodocenque Rhaninque vocat, Crocalenque Thoenque
Insignemque comis oculisque nitentibus Aeglen.
Omnes pingere acu doctas, omnesque peritas
Arguto tenues percurrere pectine telas.
His tum praecipiens, rarum ac memorabile munus,
Inquit, adornandum sponso: nunc arte magistra
Est opus: ergo manu celeres incumbite Nymphae,
Pictaque rebus imaginibusque aulaea vetustis
Texite, Sarmaticosque illic deducite reges:
Sponsus ut effigies, praeclaraque facta suorum
Inde recognoscat, validis imitetur et armis.
Talia fecisset coetu tum verba soluto,
Haud mora: textricum cingunt ad pectora ritu
Collectas Nymphae vestes, nudantque lacertos.
Post haec expediunt longas subtegmine telas,
Intentaeque sedent operi, peraguntque laborem.
Primus falcato spectandus acynace Laechus
Texitur, argento fulgenti auroque coruscis,
Laechus Marte satus: quo non pugnacior alter
Regna Lycaonio tenuit subiecta Bootae.
Ille vagam silvis eduxit in oppida turbam,
Claraque Sarmatiae tribuens cognomina genti
Laechidas, quorum gestabat sceptra, vocavit,


page 239, image: s263

Torua viro facies, apicatum more Getarum
Tegmen habet capiti, cristaque rubente decorum:
Barbaque supremo labro riget hispida: pendet
Ex humero clypeus, qualem Telamonius Aiax
Gessit: Amazonia manus est armata securi.
Inde Palatini bis sex in sedibus altis
Augusta gravitate sedent, populumque gubernant.
Additur his prisca Romanus origine Gracchus,
Divitiis ac Marte potens: qui rege sub Anco
Pulsus in exilium, trabeati celsa Quirini
Moenia deseruit: gelidamque profectus ad Arcton
Condidit auspiciis illic felicibus urbem,
Quae vetus a Graccho ducit Cracovia nomen.
Surgit ad hanc urbem terrena mole sepulcrum
Vastum, immane, ingens, quo conditus ipse quiescit,
Pingitur in tela saevissimus alter ab illo
Sceptra gerens Laechus, qui solus ut arbiter esset
Sarmatiae, solus rerumque teneret habenas:
In densis silvis, ubi plurima lustra ferarum,
Heu fratrem regni consortem caede peremit:
Vulgatoque fidem patrias rumore per urbes
Fecit, ab immani divulsum dentibus urso
Occubuisse: subit scelerato Vanda tyranno,
Quae cum mille procis, quod erat formosa, placeret:
Innuba virgo tamen casti sine labe pudoris
Mansit, et aetatis ver intemerata peregit.
At non femineis calathis, non dedit a molli
Illa fuit lanae: duris assueta sed armis.
Figere terribilem longis palearibus ursum,


page 240, image: s264

Frendentemque suis excire cubilibus ursam.
Martia si quando fremuerunt classica, belli
Laudibus insignes aequavit et Heroinas.
Quippe Borystheniden, debellavitque Gelonum,
Binaque magnanimo cum Teutone praelia fecit.
Corniger ardebat victricis amore puellae
Istula, cumque suo vidisset in amne lavantem,
Mollibus excipiens amplexibus abstulit illam
In vitreas sedes, thalamique in honore locavit.
Inde figurantur multi sine nomine reges,
Quorum fama iacet tenebris ac nocte sepulta.
Hosque sub ignotos depingitur inclitus heros,
Qui fuit Ausoniae Stilico gratissimus urbi.
Belligero cataphractus equo fugientibus instat
Hostibus, ac fulgens auratis emicat armis:
Qualis ab occidua surgens nitet Hesperus unda.
Et nunc victor agit Ruffini castra secutos,
Hunnosque, Mysoque, sagittiferosque Tomitas,
Praelia miscentes et acuta falce Gelonos:
Nunc premit Afrorum caeso Gildone cohortes,
Ingentemque facit conversa per agmina stragem.
Haud secus ac paleis ubi separat area fruges,
Triturante leves bove conculcantur aristae:
Sic quacumque ruit, prosternens conterit hostes.
Circumfusa iacent pallenti corpora letho
Tradita: purpureusque cruor diffunditur aruis.
Caesar ob insignes Theodosius ergo triumphos,
Deligit hunc generum sibi, connubioque Serenae
Ornat et Aeneadis praefert socer omnibus unum.


page 241, image: s265

Additur armipotens iuvenis, qui dictus ab astu
Nomen Lesco gerit: Stiliconi sanguine iunctus.
Caesareum sed ferre iugum, fastumque superbae
Italiae nequit, imperioque subesse recusat.
Aspera Martigenis hic bella Quiritibus infert,
Pannoniumque armis iuvat auxiliaribus Hunnum,
Tunc ubi carnorum ferus occupat Attila sedes,
Teque dat excidio captam, pulcerrima [Reg: pulcherrima] quondam
Urbs, Antenoreo felix Aquileia Timavo.
Primus claustra manu reserat, portasque refringit,
Inicit infandum victorque penatibus ignem.
Tristia collucent diffusis moenia flammis,
Concussasque domos, impendentesque ruinas
Nympharum textura refert, subiungitur acer
Gensericus, et armorum fulgore coruscus
Pingitur hastatos cuneos, clypeataque secum
Ducere bellator sub fortibus agmina signis:
Hesperias aequare solo, quas spectat ab altis
Candida subiectas Pyrene rupibus, urbes:
Herculeumque citis transmittere classibus aequor,
Subdere et antiquas Tyriae Carthaginis arces.
Inde profectus iter, maris emensusque profundum,
Capta Quirinalis Romae dare moenia praedae.
Hinc alacri vultu Lesconis imago secundi
Omnibus arridens, precioso [Reg: pretioso] intexitur ostro.
Editus obscura iuvenis qui stirpe parentum,
Ardua conscendit magni fastigia regni.
Scilicet orba suo sedes ubi rege vacabat,
Et decretus erat de regno cursus equorum:


page 242, image: s266

Hic meruit celeri victor suffragia cursu.
Tertius extincto succedit Lesco parenti,
Bellaque Teutonibus facientes adiuvat Hunnos.
Post hunc villoso deducitur horridus ursi
Tergore Poppilius: quem turpis inertia regem
Occupat immodico baccho, somnoque vacantem.
Ipse sedens inter cyathos, mollesque puellas,
Acribus armorum praefert convivia curis.
Nominis eiusdem coniungitur ebrius illi
Filius, ignavique simillimus omnia patris:
Hunc scelerum poenas crudeli morte luentem,
Infesti perimunt arroso corpore mures.
Tum gestanda seni traduntur sceptra Pyasto:
Qui cum iusticiae [Reg: iustitiae] vindex, et cultor honesti
Esset, ab incuruo (nam rura colebat) aratro
Pauper ad hos regni tantos ascendit honores.
Indutus curdo stat adhuc perone, geritque
Agricolae solito spaciosum [Reg: spatiosum] more galerum,
Inde Pyastides trahit agmina Semovitus
Aclidibusque, sparisque et acutis densa sagittis:
Vandaliaeque domat populos, urbesque potentes
Balthicus arctoo quas alluit aequore Nereus,
Otia quartus agit Lesco, bellumque perosus
Sistit et augustae sancit data foedera pacis.
Nec minus extinctis amplecteris otia bellis
Semomilae: tuo tenebrasque recedere nato,
Excussaque dari visum caligine gaudes:
Editus ex utero qui caecus, amabile solis
Lumen, et aethereos nunquam conspexerat ignes.


page 243, image: s267

Consulis et vates, puero quid reddita caeco
Lumina portendant: responsaque laetus ab illis
Accipis: insigni natum pietate futurum.
Filius ut Mesco sceptrum suscepit avitum,
De se vera probat dixisse, nec irrita, vates.
Primus enim Christum profitetur, primus adorat,
Et veterum cultus abolet, ritusque sacrorum.
Nam cum Sarmatiae reges idola colentes,
Impia barbarico faciebant orgia ritu.
Caesaris ante pedes procumbit natus Othonis
Buleslaus, et imposito diademate regem
Imperii sese gaudet sociumque vocari.
Subicit infracto domitos hinc Marte Bohemos,
Inclusumque iugis Moravum gentesque rebelles,
Quas umbrosa vident gelidi pineta Silesi.
Te quoque crudeli vastat Pomerania bello:
Subdita quaeque iaces algenti Prussia caelo.
Alter at ignavo similis, similisque puellae
Mesco figuratur: mollissima purpura corpus
Velat: Erythraeis ornantur pectora gemmis:
Punicei includunt et levia crura cothurni.
Huius molliciem [Reg: mollitiem] , vitamque perosus inertem
Vandalus, arma capit: capit arma Bohemus, et acer
Qui colit Austriacae Moranus confinia terrae:
Excutiuntque iugum, noluntque subesse Polonis.
Heu pudet ignavi quantum te Sarmata regis,
Sub quo triste potens fecit res publica damnum.
Pellitur infelix patriis Casimirus ab oris,
Indutoque facit monachorum vota cucullo.


page 244, image: s268

Mox e coenobio revocatur, et arma capessit,
Persequiturque trucem violento Marte tyrannum,
A quo pulsus erat, regnoque exutus avito.
Signa feris infert Hunnis, praedamque Secundus
Buleslaus agit domito bis victor ab Istro.
Inque fugam turmas Moravorum vertit equestres:
Ingentique Scythas et Alanos caede trucidat.
Laudibus armorum nullis heroibus esset
Inferior: si non diro correptus amore
(Heu scelus execrandum [Reg: exsecrandum] , heu detestabile crimen)
Incaluisset equae, Tyrio quam murice cultam,
Legiferi taurum Minois ut uxor amavit.
Ac te dive nisi pia Stanilae monentem
Sacras obtruncasset acynace crudus ad aras.
Ergo terrificis oculis, vultuque minaci,
Sacrilegum pingunt Nymphae similantque tyrannum
Caede suas scelerare manus: in frustaque sectos
Proiicere alitibus canibusque rapacibus artus.
Nulla sed impietas manet impunita: tyrannus
Ecce solum, tristi vexatus Erinnye, vertit,
Exul [Reg: Exsul] et a canibus flavum laceratur ad Istrum.
Huic animo mitis, saevaeque tyrannidis expers,
Ladislae subis: pugnacem strennuus [Reg: strenuus] acri
Marte Quadum, sed iusta coactus ad arma, fatigas:
Cassubium duris et cladibus afficis hostem.
Rebus in aduersis vicino tertius Hunno
Buleslaus opem signis victricibus affert:
Cogit et augustas illinc dare terga volucres.
Navigat inde legens Arctoum classe profundum,


page 245, image: s269

Devictisque edit navalia praelia Cymbris.
Candida pandentes concurrunt vela carinae:
Duraque missilibus fiunt certamina telis:
Armamenta natant collisaque rostra per undas,
Transtraque, puniceoque rubescunt sanguine fluctus.
Laeta Polonorum classem fortuna tuetur,
Praepetibusque volat circum victoria pennis.
Alter agit turmas hinc Ladislaus equestres:
Funestumque movens proprio cum sanguine bellum,
Saeva suis infert germanis armatyrannus:
A quibus ipse tamen (sic arbiter impia regum
Punit facta Deus) patriis expellitur oris.
At tu quarte gerens cristata casside pennas
Buleslae, manus cum Caesare signaque confers:
Caesare, cui nomen dedit aenea barba: nec horres
Illius invictas vires, animumque ferocem.
Tertius iniustis dum rectigalibus urbes
Mesco suas onerat, solio deiectus ab alto
Luget, et amissos regni suspirat honores.
Suscipit eiecto CASIMIRVS fratre secundus,
Commissasque sibi regit inculpatus habenas.
Abrogat iniustas leges rescindit iniqua
Quae fecere truces olim decreta tyranni,
Liberat et censu populum, laxatque tributis.
Quintus Lesco facit diverso praelia casu:
Nunc patruum vincit, patrui nunc vincitur armis.
At dum nudus agit, corpusque tepentibus undis
Abluit, infelix rigida transfigitur hasta:
Lucis et usuram crudeli vulnere reddit.


page 246, image: s270

Traditur imperium post tristia Buleslao
Fata patris: magnas hoc rege Polonia clades
Accipit a trucibus Scythiae praedonibus istis,
Furua quibus dirum fecerunt Tartara nomen.
Namque velut septem stagnantis ad ostia Nili,
Densa locustarum nubes se concitat alis,
Cultaque devastat plorantibus arua colonis:
Sic vagus a Tanai, Scythiaeque paludibus hostis
Irruit effuso populatur et agmine latos
Sarmatiae campos: captivaque corpora ducit,
Corpora nodosis loris et vincta cathenis [Reg: catenis] .
Hinc tuus affectat regnum Masovia Princeps,
Obsidet ac veteris Conradus moenia Gracchi:
Teutones at sexti Lesconis iura tuentes,
Obsessis pellunt infestum moenibus hostem.
Amplaque spectatae virtutis praemia grato
A Lescone ferunt: is nam decernit, ut ipsam
Gracchi nemo regat, soli nisi Teutones, urbem
Conserit Henricus pugnam, victoque triumphat
Hoste: sed incauto dirum bibit ore venenum,
Quo miser ante diem perit efferturque pharetro,
Inde Bohemorum fortissimus arma lacessit,
Infestaque ducem rex Primislaus Othonem,
Marchia progenuit quem ftumine mater Havelo:
At dum laeta parat motis convivia signis,
Securus poto cum milite Sarmaticus rex:
Improvisus adest per opacas Marchio silvas,
Castraque nocte subit multo sopita Lyaeo,
Stertentemque capit regem, captumque trucidat.


page 247, image: s271

Venceslaus adit regnum, sceptroque potius
Maenalio certos compescit Pannonas arcu:
Et gerit Alberto durum cum Caesare bellum.
Aequa sed indomitis populis dat iura duobus:
Quos et Sarmatiae gelido sub sidere tellus,
Hercynioque tenet praecincta Bohemia saltu.
Tertius algenti rex Ladislaus ab arcto
Educit Litavos, et Alanos: agmine quorum
Humida Marchiacae devastat iugera terrae:
Mox et victor obit spoliis, et caede peracta.
Filius Augustae CASIMIRVS pacis amator,
Suscipit extincto regalem patre coronam:
Et cum Marchiacis populis in foedera transit.
Regnaque facta diu latronibus invia, purgat:
Et reprimit caedes, et legibus arma coercet,
Certaque constituit dubiis fora litibus, aequus
Praetor ubi dic at Germanica iura Polonis.
Quin et turrigeris Gracchi sub moenibus amplam
Ponit, et ipse suo de nomine nuncupat, urbem.
Quattuor externos et eodem tempore reges,
Magnificis epulis lautissimus excipit hospes:
Pannoniae, regemque Cypri, regemque Quiritum,
Inque precelloso dominantem Marmore Danum.
Ampla dat Ausonio regi quoque dona: suamque
Legitimo thalami coniungit foedere neptem.
Post hunc Sarmatiae Ludovicus frena capessit.
Qui genus a prisco se Paeone ducere iactat:
Paeone, caeruleus regnum cui subdidit Ister.
Nec virtute tamen minus est, quam sanguine, clarus:


page 248, image: s272

Magno victor agit Litavos certamine fusos,
Hic duo feminei Ludovicus pignora sexus,
Corpore praestanti castoque pudore, relinquit:
E quibus egregia Litavus de stirpe Iagello,
Ipse sibi iungit taedis solennibus [Reg: sollemnibus] unam:
Et dotale capit nupta cum virgine regnum,
At prius abluitur caelestis fonte lavacri,
Proque Iagellonis sibi nomine nomen adoptat
Ladislae tuum: namque impius ante nefandos
Divorum cultus, et barbara sacra colebat.
Ergo pia Christum nunc relligione professus,
Praecipit excindi [Reg: exscindi] lucos, anguesque necari,
Indigenae Litavi quos numinis instar adorant.
Erigit Instaurans et dulcibus atria Musis
Hic, ubi flaventes celer Istula voluit arenas.
Rege sub hoc vertunt infestis terga Polonis,
Candida qui gestant Mariani pallia fratres:
Innumerique cadunt aduerso Marte peremti [Reg: perempti] ,
Se vidisse negat Thrasimenus, et Allia tantam,
Accipit infelix hic quantam Prussia, cladem.
Haud secus, ac nivib. madet humida terra solutis,
Dura relaxantur cum frigora tempore veris:
Sic undante natat caesorum sanguine campus.
Ipse triumphalem prostrata per agmina currum
Laetus agit victor: spoliisque exultat [Reg: exsultat] opimis.
Iamque senex reddit languenti corpore vitam:
Et sua sceptra puer tibi Ladislae relinquit.
Egregia vero tu praeditus indole mentis,
Indigenas tanta populos cum laude gubernas,


page 249, image: s273

Te quoque Danubii declaret ut accola regem.
Ergo amplis opibus, fretusque potentibus armis:
Ipse tuis annis maioraque viribus audes.
Ingressus Macedum numeroso milite fines,
Ponis in Orphei tentoria saltibus Aemi.
Non te nubiferae rupes, non saeva retardant
Frigora, quique cadunt altis de montibus amnes:
Donec Amurbates ad Varnam Turca Paludem
Te cohibens tandem victricibus exuit armis.
Bis tamen impulsos, cogis dare terga, bis hostes
Disicis: ante tuo vitam quam sanguine fundis.
Heu miserande puer: te clara Borysthene tellus,
Te cum Danubio pater Istula luget ademtum [Reg: ademptum] :
Limosoque gemunt Varnae sub gurgite Nymphae.
Poct ducis interitum, funestaque proelia, tradit
Regia Sarmatiae Casimiro sceptra senatus,
Hic vero nemorum studiosus, tempora quercu
Cincta gerit, latoque tenens venabula ferro,
Aut venator agit pavidos in retia ceruos,
Setigeros aut figit apros: comitantur euntem
Riphaeique canes, armillatique Molossi.
Nec tamen armorum praefert venatibus artes:
Occupat ereptas Marianis fratribus urbes.
Inde subis patri, magnumque sub arma coactum
Ducis, Ioannes Alberte binominis, agmen.
Ulturusque necem patrui, quem Varna peremtum [Reg: peremptum]
Abstulit: instauras in saevos proelia Turcas.
Et iam signa moves, iam barbara vertere cogis
Terga, sagittifero Dacos et Iasygas arcu:


page 250, image: s274

Cum gravis affligit te morbus et eximit aevo,
Ne praesentis agas suscepta negocia [Reg: negotia] belli.
Tristia lugubres faciunt tibi funera Musae:
Nam tu Callimachu, genuit quem Thuscia, vatem
Dulcia pieridum tangentem plectra fovebas.
Edit Alexander variis spectacula ludis:
Gymnica nunc levibus certamina ponit ephebis,
Corporis exercent agili qui membra palaestra.
Nunc pugnae simulacra ciet sub equestribus armis,
Gaudet et in circo concurrere grandibus hastis.
At non hostili sine sanguine ludicra semper,
Seria sed miscet duri quoque proelia Martis.
Fortibus ulciscens armis periuria Mosce,
Proxima nimboso Boreae loca caedibus implet:
Terrarumque vagos Scythica de gente latrones
Riphaeos ultra montes, Thanainque, repellit.
Hinc aetate gravis dat regia iura Polono,
Cana Sigismundus diademate tempora cinctus:
Muscorumque ducem, qua flava Borysthenis errat
Unda, rebellantem memoranda clade coercet.
Victor Hyperboreae compescit et agmina gentis,
Taurica quam tellus pharetratae culta Dianae
Educat, humanae gaudentem sanguine caedis.
Nec minus a patrio digressum limite Dacum
Arcet, et edentem crudelia funera, sternit
Hic, ubi spumoso per inhospita saxa volutus
Labitur amne Tyras, dirimensque rapacibus undis
Sarmatiae fines Dacorum separat oris.
Quin parere sibi veteresque subese Borussos


page 251, image: s275

Cogit, odora legunt qui succina nata profundo.
Inque suam redigit ditionem, quicquid habebat
Inclita nobilitas Germani sanguinis illic.
Ecce autem tristem defuncta coniuge luctum
Percipit, Hunnoru veteri quam sanguine cretam,
Carpathis ediderat prope fontem Nympha Tybisci.
Iamque suae postquam consorti iusta peregit,
Uritur igne novo: fixusque Cepidinis arcu,
Dulcia Sphortiados connubia virginis ambit:
Inter Iapygias qua pulcrior [Reg: pulchrior] altera Nymphas
Non fuit aut animo praestantior: esse fatetur
Hanc sibi consilio Iovis edita vertice Pallas,
Ore Venus, gravitate parem Saturnia Iuno.
Ducitur in thalamum regali nupta paratu:
Qualiter Aemonio Nereia sponsa marito
Est adducta Thetis, nuribus comitata Latinis
Turba puellarum sequitur, quas Daunia tellus,
Priscaque miserunt longinqui moenia Barri:
Ornatae auratis incedunt vestibus omnes.
Parvus ad extremum puer bis intexitur actis,
Sceptra SIGISMVNDVS regni gesturus aviti: Sigismundus.
Qui teneras inter forma praestante sorores,
Candida circumdans materno brachia collo
Ludit, et Augusti cognominis omine gaudet.
Idem florentes iam puber ut induit annos,
Excipit amplexu consortem sponsus Elissam:
Caesareos quae monstrat avos, ducitque paternum
Regibus orta genus, quos ditibus Austria terris
Edidit, ac rerum dominos Germania fecit.


page 252, image: s276

Astat vinctus hymen sertis: Amor astat honestus:
Blandaque formosam comitatur Gratia nuptam.
Sarmatiae cunctos huc usque ab origine prima
Pinxerunt Nymphae reges, operique supremam
Imposuere manum: pars cingitur ultima telae
Nexilibus foliis hederae, atque virentis Achanti.
Ergo Nympharum labor ac solertia postquam
Hoc vetus aulaeis intexuit argumentum:
Illicet undanti pater Istula surgit ab antro,
Altaque carpathiis sub rupibus atria linquit:
Illuc dona ferens, turrita ubi moenia surgunt,
Romulides quorum posuit fundamina Gracchus.
Densis progreditur cannis, et fronde saligna
Cinctus: et attollit roranti cornua vultu.
Naribus unda fluit, madidis fluit unda capillis:
Haerentemque rigant uligine flumina barbam:
Humida caeruleo velamine membra teguntur,
Cuius nexa sonant picto conchylia limbo.
Prosequitur totus Nympharum coetus euntem,
Quaque pedes, udoque movet vestigia gressu,
Naiades spargunt flores, ac serta napaeae.
Iamque propinquabat regali spumifer urbi,
Cum procul impulso resonare frementia caelo
Tympanaque, raucisque tubas clangoribus audit:
Ac videt insignes illinc fulgentibus armis
Teutonas, hinc patrio clypeatos more Polonos
Comminus accelerare, et equestres pandere turmas.
Consistit viridi declivis margine ripae,
Vestigatque oculis inter tot milia sponsum:


page 253, image: s277

Quem sonipes gemmis et multo splendidus auro
In mediis portat turmis, aurata sequentem
Esseda, nupta quibus sedet, invehiturque per agmen.
Talibus inde suum compellans Istula verbis
Affatur regem, sponsamque salutat Elissam:
Salue virginei decus inclita Nympha pudoris,
Sarmatici consors, Romam filia regis:
Hasque meo late quas irrigo flumine terras,
Ingredere auspicio fausto: di laeta cubilis
Gaudia fortunentque tuae connubia taedae.
Tu (si vera mihi nec rettulit irrita quondam,
Nosse [Reg: Novisse] futura senex qui creditur omnia Proteus)
Tu dabis heroum claros paritura nepotes,
Qui superent fama proavos: qui fortibus ausis
Ardua Sarmatiae tollant ad sidera nomen:
Victa triumphantes validis quos sentiet armis
Turcia: quosque tremens horrescet Caucasus: ergo
Tanta tuus cunctis aduentus gaudia rebus,
Ut montana fremant laetis iuga plausibus, affert.
Vocibus alituum resonat mea ripa canoris,
Inflatisque leves Satyri modulantur avenis
Carmina: nosque tibi gratamur ovantibus undis.
Tu quoque rex animi praestans, qui clara parentis
Aeneadaeque refers Augusti nomina, salve.
At miranda tibi Nympharum munera sponso
Ecce fero, regum intextis ornata figuris.
Munera, quae pretio gemmas, quae nobile vincunt,
Lydia quod gignit, quod Pannona terra, metallu.
Qualiter Aeneae clypeus monumenta Quiritum,


page 254, image: s278

Haec ita maiorum referunt monumenta tuorum.
Hinc imitanda petas exempla domestica vitae:
Te seu laeta quies pacis, seu bella manebunt.
Scipio si quando statuas spectabat avorum,
Incensus magno virtutis amore flagrabat:
Quos tibi virtutis stimulos, illustria regum
Haec simulacra, istis efficta tapetibus, addent?
Aspice Mesconem, pugnaces aspice Laechos,
Quostoga, quos acris commendat gloria Martis.
Hos propone tibi morum, vitaeque magistros:
Hos contende duces longo praecedere cursu
Laudis: at inprimis reges de stirpe Iagella,
Atque Sigismundum factis imitare parentem.
Nulla quidem virtus est Principe dignior, ardens
Quam pietatis amor: quocirca ante omnia curam
Relligionis agas, et propagare memento
Hunc, sacra quo gaudet Christi res publica, cultum.
Iura deinde tuis sapienter ut aequa ministres
Civibus: officium poscit munusque regendi.
Namque Deus celsa reges in sede locavit,
Ac tantis opibus, tantis et honoribus ipsos,
Auxit: iustitiae quo sint legumque ministri,
Attenti et caveant, ne turpi cedat honestum:
Neve relaxentur scelerato frena furori.
Clemens esse bonis debes et sontibus atrox:
Aequat enim superis animi clementia reges.
Ardua magnarum si quando negotia rerum
Sunt traactanda, viris prudentibus utere: ne quid
Inconsultus agas: nec te dulcedine captum


page 255, image: s279

Fallat: et illecebris ad inertem blanda voluptas
Desidiam, mollis traducat et otia vitae.
Acres namque tibi populos fortuna regendos
Commisit, caelo quos frigida despicit arctos:
Duratosque gelu quos martius excitat ardor.
Non ignava ferunt hi desidis otia regis.
Adde quod effrenis es gentibus undique septus [Reg: saeptus] :
Hinc Scythiae Nomades tibi bella minatur, et illinc
Hostis ab infesto Mahometicus imminet Istro:
Saevaque molitur violentus proelia Moscus.
Ipse tot indomitis populis es praeda futurus,
Si tua torpuerint ignavo pectora luxu.
Strennuus [Reg: Strenuus] ergo geras animum curamque virilem:
Nilque prius virtute putes: haec regna tuetur.
Turpis avaritiae quoque detestabile crimen
Effuge: nullus enim reges non odit avaros.
Nec tamen in cunctos effundas prodigus aurum:
Debita munificus virtuti praemia confer.
His da Largus opes, qui martia signa secuti
Ob patriam duris adiere pericula bellis.
Quique novem claris Musarum dotibus aucti,
Ingenio praestant aliis linguaque diserta.
Nam largis opibus debent a rege foveri,
Quae sacra virtutis seruant cunabula Musae.
Plura monendus eras: volucrum sed mater amorum,
Teque sacras expectat Hymen ducturus ad aras.
Ergo detineam ne te, remorerque loquendo:
Haec agedum laeto nunc accipe munera vultu:
Sic tibi, consortique tuae, felicibus assit


page 256, image: s280

Taedifer auspiciis, cui sunt connubia curae.
Sic vos alma suo genitrix Aeneia cesto,
Iungat et aeternis concordia nexibus ambos.
Haec pater oblato cum munere verba dedisset
Istula conticuit, caput occuluitque sub undis:
Rex accepta ferens Nympharum munera secum,
Inde recedebat ductis ad moenia turmis.
Omnis at ore fremens populus, plausuque, per urbem
Hymen o hymenaee hymen hymenaee sonabat.

ECLOGA GEORGII SAbini de Gallo ad Ticinum capto, Scripta ad Stanislaum a Lasco Poloniae Baronem.

LYCIDAS, AEGON.

Accipe silvestri tenerum quod arundine carmen
Lasce tuus cecinit frondente sub ilice vates,
Insubriae tristem referens de clade querelam,
Quam duo pastores habuerunt: Italus Aegon,
Et Lycidas huius notissimus incola terrae.
Illi ubi caprigenum pecus ad vada fluminis ambo
Compulerant, Lycidas prior est sic ore locutus:
Edite Mantois quid agis pastoribus Aegon?
Frondentes inter salices ubi serpit Havelus,
Cinctus arundinibus creberque palustribus uluis:
Nostra quid hic tondent Andinae rura capellae?
Exul [Reg: Exsul] ago o Lycida, patriisque fugatus ab oris,


page 257, image: s281

Herbiferos colles et florida pascua liqui:
In quibus argutas inflavit pastor avenas,
Qui Patulae fagi sub tegmine Lentus in umbra
Formosam docuit resonare Amaryllida silvas.
Quae natale solum te vertere causa coegit?
Durane pauperies: an mens non conscia recti?
Me neque pauperies, ullum neque crimen abegit:
Nam me Faunigenis Meliboeis glorior ortum.
Illic iura dabam pecorum legesque magistris,
Tectaque flaventi spatiosa mapalia culmo,
Centum clausa quibus stabant armenta, tenebam.
Quin mihi cultus erat, plenusque leguminis, hortus:
In quo praeter olus, vescumque papaver, habebam
Alliaque, maluasque, et odoriferum serpyllum:
Nec spirantis eram Boreae venturus ad arcton,
Me fera monstra nisi patria de sede fugassent.
Heu sortem indignam: sed quae fera monstra fugarunt,
Teque coegerunt patrios mutare penates?
Expediam paucis, atque ordine singula pandam,
Iniucunda licet mihi sint et acerba relatu.
Incipe, sed nobis ne forte loquentibus aestus
Sit gravis: his mecum succede virentibus umbris.
Arboris hic densae praebent umbracula frondes:
Laetaque se vario tellus hic flore coronat.
Est procul, obliquis ubi Sequana flexibus errat,
Regius, Hesperidum quo nullus amoenior, hortus:
Utque meus quonda [Reg: quondam] mihi rettulit hospes Amyntas,
Aurea vernanti surgunt ibi lilia campo:
Quae (velut Atlantis custos pomaria serpens)


page 258, image: s282

Haud minor armigero servat Iovis alite Gallus.
Crista rubens illi, pictaeque coloribus alae:
Multum plaudit ovans quibus, elatusque superbit.
Ergo quid ille mali pastoribus attulit ales?
Martius extremis erat in confinibus horti
Anguis, ad Eridam viridantes gramine ripas:
Insubriae custos terrae sinuosior illo
Angue, Lycaoniam qui circum elabitur Arcton.
Gallus in hunc ardens odio (nam mutua semper
Cum colubris ineunt cristatae bella volucres)
Concipit horribiles iras: mox tollitur alis
Huc, ubi nubifera prospectat ab Alpe rubentem
Terga volubilibus convoluere nexibus anguem.
Eridani campos devastat, agrosque feraces
Ticinus vitreo quos lucidus amne pererrat.
Maturas segetes resecandaque farra colonis,
Florentesque solo radicitus eruit herbas.
Dirus et in pecudes armentaque saeviit ales:
Velocem non cursus equum, potuitue tueri
Cornea quae duro praefigitur ungula ferro:
Non potuere truces defendere cornua tauros.
Nec minus agricolas, armentorumque magistros,
Unguibus arripuit, rostroque peremit acuto:
Tanta fuit rabies ac tanta ferocia Galli.
Vos o montivagi pastorum numina panes,
Et nemorum colitis qui tesqua virentia Fauni:
Vos talem nostris terris avertite Gallum.
Tandem Uindelicis ex Alpibus aduolat istuc
Alituum regina, Iovi quae tela ministrat.


page 259, image: s283

Haec ubi funesta pastorum strage superbum
Ad vada Ticini Gallum offendisset euntem:
Ecce coloratas quatit atro fulmine pennas,
Cristatamque invadit avem: contraria pugnax
Gallus bella movet totis conatibus ac vi.
Horrida committunt ut iniqui proelia venti,
Alter ab occasu quando ruit, alter ab ortu:
Luctantesque fremunt, explosaque fulmina torquent:
Haud secus indomito concurrunt Marte volucres
Quippe suis instant armis, et utrinque fatigant
Nunc se vulnificis rostris, nunc unguibus uncis:
Donec ad extremum longo certamine Gallus
Frangitur, amittens evulsas corpore plumas.
Tunc aucta insigni volucrum regina triumpho
Subvolat, et crista Gallum plumisque carentem
Sistit ad Herculeas Gades, ubi maximus Heros
CAROLVS. Alcidae victricibus aemulus armis,
Geryonis populos ac Betica regna gubernat.
O Iovis optatam vobis, ac numinis instar
Semper honoradam [Reg: honorandam] volucrem pastoribus Aegon,
Sublato aeternam quae reddidit alite pacem.
At mox ille redit Lycida, plumisque renatis
Praedam factus agit multo crudelior ales.
Auxiliumque ferens illi procul advenit Urus,
Saevior indomitis bobus, quas Aesone natus
Phasidos ad ripas iuga ferre coegit aratri.
Advenit infrendens et acutis dentibus Ursus,
Informis villis Ursus, quo nulla fer arum
Incolit Heluetiae rigidas violentior Alpes.


page 260, image: s284

Tum vero fugiunt omnes, laribusque relictis
Antra petunt sese nemorumque recessibus abdunt.
Tum pater Eridanus taurino cornua vultu,
Maseosumque caput flaventibus occulit undis:
Cernere Ticinus nec tristia damna suorum
Sustinet ac trepida formidine Mincius horret,
Mincius argutos qui flumine nutrit olores.
Denique tum lugent affecti cladibus horti
Auricomae Sirenis, ubi redolentia spirant
Arboris amittunt quae nunquam citria florem
Ergo ubi iunxerunt se monstra ferocia Gallo,
Ipse procul fugiens Cadmeae pascua Mantus
Desero, ne fiam crudeli praeda volucri.
Exul [Reg: Exsul] et huc venio rerum nunc omnium egenus,
Has nisi quod mecum macilentas duco capellas.
Degimus hic inopem tecto sub paupere vitam:
Si libet, o nostris succede penatibus Aegon.
Sunt mihi tosta domi non acribus ova favillis,
Cerea vimineis servataque pruna canistris.
Et iam rore madent herbae, subituraque noctis
Incipiunt altos operire crepuscula montes.

ECLOGA EIVSDEM, DE nuptiis Illustrissimi Principis Alberti, Marchionis Brandeburgensis, primi Ducis Prussiae: et Annae Mariae filiae Erici Ducis Brunsuicensis.


page 261, image: s285

PALEMON. FAVSTVS.

Fauste quid exultant [Reg: exsultant] laeto Ducis atria plausu?
Hic ubi pisco sus sinuato gurgite septem
Bregela turritae pontes subterfluit urbis:
Quam rex (ut perhibent) Odo acer condidit olim,
Regalemque suo montem de nomine dixit.
Nam pulsata sonant tibicine tumpana misto [Reg: mixto] ,
Laetus et auditur concentus in arce tubarum.
Gaudia percipiens hymeneia ducit Iolas:
Haec nova laetitiae (si nescis) causa Palemon.
Tertius extremo iam cardine vertitur annus,
In viduo caelebs cum tristia signa cubili
Sustinuit: nunc sponsus init nova foedera lecti.
Illic pauper ago silvis frondator in altis,
(Ut scis) nulla vexit quo rerum fama novarum:
De quibus ergo refere, mihi sunt incognita taedae
Gandia: sed nemini, summoque dolore recordor
Temporis istus, quo tota Borussia luxit
Principis seu tristi consortem morte peremtam [Reg: peremptam] .
Namque ego stridenti plaustro tum vectus ad urbe,
Iuniper baccas et olentia ligna ferebam,
Flens ubi ducebat miserabile funus Iolas.
Ac [(reading uncertain: print faded)] si vidisses spectacula laeta Palemon,
Agmen et Heroum, longamque ex ordine pompam,
Ipse triumphanti similis qua sponsus in arcem
Ascendit, nuptamque novam per moenia duxit.
Eia age fere precor: sic candida Nais et Aegle,
Hic quibus emisti crepidas mollesque cothurnos,


page 262, image: s286

Dent optat tibi si agrantibus oscula labris,
Ad patrios quando remeabis ab urbe penates.
Ac refer inprimis, quo sanguine sponsa parentum
Creta sit: et nunquid generosa praedita forma.
Edita praelustri Gelphorum sanguine sponsa
Est, ut Pieridum cultor mihi rettulit Aegon,
Omnia qui novit clarorum stemmata regum.
Nobile Gelphoru genus est, notumque per orbe:
Quin et idem bellis assuetum et fortibus armis,
Nescio quos olim Gibelinos contudit hostes,
Ut vulgata docent antiqui carmina Fauni,
Quae Dryades nostraeque canunt per rura Napaeae.
Ortus ab his claris Heroibus acer Cricus
Hanc genuit sponsam, quo non laudatior alter
Dux, celebri nomen Brunonis ab urbe gerebat,
Dum triplices illi ducebant fila sorores.
Ipse suas habuit sedes, ubi Fulda pererrat
Saxoniae campos, et lucidus amne Uisurgis.
Dives agri, dives pecoris: tot pingua terrae
Iugera, tot saltus, tot habebat pascua, miluus
Tota luce vagus quot non circumvolei alis.
Nec non expertus belli mavortia fecit
Praelia, liligero tutatus ab hoste colonos:
Insubriae quorum scinduntur vomere campe
Et vetus et certe genus est illustre paterum:
Sed de materna quid dicis origine sponsae?
Si bene commemini de sanguine mater eodem
Ducit Elisa genus, satus est quo sponsus Iolas.
Principis est etenim IOACHIMI filia primi,


page 263, image: s287

Qui fuit imperii Septemvir, et inclita Brenni
Moenia possedit: moderamine rexit et omnes
Marchiacas urbes, quas incoluisse feruntur
Teutones, ac primi Suevorum Semnones olim.
Gratulor hoc nobis de principe: gratulor ipsi
Et sponso, tali nam coniuge dignus Iolas.
Verum perge precor narrare, ipsamque puellae
Nunc effinge mihi verbis atque exprime formam.
Qualis mane novo caeli radiantibus astris
Enitet aurorae praecedens lucifer ortum:
Talis visa mihi sponsa ect, quam splendidus auro
Cultus, et insignem reddebat gratia formae,
Vestibus auratis carpenta aurata premebat,
Nympharum stipata choro, quibus omnibus idem
Ex auro vestitus erat, divesque paratus.
Sed tamen in toto formosior altera coetu
Non conspecta fuit, quam sponsa: haec ansere Ledae
Candidior, roseo suffecta colore nitebat,
Mista [Reg: Mixta] papaveribus ceu candida lilia rubris.
Utque decus formae, sic (quod reor ominis instar)
Ipsa etiam felix et amabile nomen adepta est:
Namque refert aviam et genitricem nomine Christi.
Si viget egregio praestans in corpore virtus,
Ipsaque contingunt (ut opinor) nomina fato:
Moribus haud dubie sanctis, vitaque pudica,
Quarum nomen habet, divas imitabitur ambas:
Sic, quo dicta fuit, dignam se nomine gessit
Dorotheae tumulo quae conditur altera Princeps:
Seque Dei donum virtutibus esse probavit.


page 264, image: s288

Mitis erat, populo nec non affabilis omni,
Multaque pauperibus donabat farra colonis.
Hactenus haec: Paucis ipsam nuc [Reg: nunc] accipe pompa.
Ut nova sponsa suis adducta cohortibus urbem
Ingressura fuit, coetu comitatus equestri
Sponsus in occursum tendebat, et obvius illi
Huc, ubi spumantis sinus incipit aequoris, ibat
Intextam multo vestem circundatus [Reg: circumdatus] auro:
Fuluaque cornipedem mandentem frena regebat
Acer, et erecto iactantem pectore crura
Saepius in gyrum facili flectebat habena.
Corporis armati custodes undique septum
Claudebant, humeris et acuto lucida ferro
Gesa, ducum quae sunt custodibus arma, ferebant.
Se fratri comitem frater Gilielmus eunti
Praebebat sponso, qui Rigae moenia praesul
Livonumque tenet contermina iugera Moscis:
Et vigil aetherei pastoris ovilia custos,
Extremo algentis caeli sub cardine seruat.
Visendi studio portis effusa iuventus,
Complebat denso spaciosos [Reg: spatiosos] agmine campos:
Haud secus ac muscae sub adulti tempora veris,
Obsita pastorum fuligine limina complent.
Iamque salutata cum virgine multa locutus,
Agmine converso repetebat moenia sponsus:
Laetior intrabat turmis et ovantibus urbem.
Hic tibi quid referam phaleras, cristasque comates [Reg: comantes] ,
Atque argentatos enses, aliosque decoros
Ornatos: quibus ipse meo nil tempore vidi


page 265, image: s289

Splendidius: senior nec se vidisse Menalcas
Commeminit, quamuis centum iam vixerit annos.
Ante Ducem vero clangebant aera tubarum,
Cum quibus et rauco castrensia tympana pulsu
Mota dabant sonitum: circum carpentaque sponsae
Insignes ibant proceres, currumque tenebant:
In quo cernere erat simulacra efficta leonum,
Inclita Gelphiacae quae sunt insignia gentis.
Quaque vehebatur ductus per compita currus,
Laeticia [Reg: Laetitia] celebrique fremebant omnia plausu.
At quos Heroas, quos secum sponsa propinquos, p.
Ad nova longinquas haec gaudia traxit in oras?
Marchio qui Brenni cognomen ab urbe Ioannes F.
Ducit, in has terras ipsius avunculus una
Venit: magnanimus Princeps, quem castra secutu
Decertasse ferunt pugna pro Daphnide nuper
Ad vada Danubii, cum Marte acerrimus Alcon,
Qui iuga cattorum tenuit contermina Rheno,
Aspera sceptrifero cum Daphnide bella gerebat.
Sincerae perhibent hunc relligionis amantem,
Intrepido verum profiteri pectore cultum,
Tradita rite docet quem nos oracula CHRISTI.
Principis huius adest et laudatissima coniunx,
Edita Gelphiacae Catharina propagine gentis.
Venit Et huc Princeps Gilielmus, origine Gelphus:
Qui validis audet contendere fortiter hastis,
In circo ludi cum committuntur equestres.
Praeterea advenit formosus et indole praestans,
Dux, qui torua gerit nigri bovis ora Ioannes


page 266, image: s290

ALERTVS, fortes quo sese Principe Cymbri,
Vandaliae et iactant ad Balthica littora gentes.
His coniunctus adest et vitricus ipse puellae,
Gallinae de monte Comes, cui nobile Poppo
Nomen: Quin etiam lectissima femina quaedam
Fertur adesse, soror sponsae: illiusque potentes,
Et clari virtute viri: me nomina quorum
Praetereunt, et avita fugit natalis origo.
Vix celebrata reor tanto connubia coetu,
Cum Thetis Aemoniae Nereia nupsit alumno.
Tande [Reg: Tandem] ubi vecta rotis excelsam contigit arcem
Sponsa Ducis thalamu [Reg: thalamum] Nymphis comitantib. intrat.
Atria imaginibus pictisque ornata tapetis,
Intus fulgentique nitent auro atque argento:
Illic mille scyphos, gemmataque pocula vidi
Pondere vasta gravi, variis caelataque signis
Pulcrius [Reg: Pulchrius] , Arcadici quam fagina pocula Mopsi.
Inde ubi noctis equos vesper ducebat opacus,
Ecce ferunt pueri taedas de more iugales,
Sponsaque subsequitur sponsusque frequente caterua:
Congressique manus solenni [Reg: sollemni] foedere iungunt,
Sancit et amborum connubia rite sacerdos.
His actis abeo: nam duro stipite sumpto
Saeva minabatur mihi verbera ianitor aulae.
Protinus ipse tamen sub caeca nocte revertor,
Ornatumque gerens buxo frondente galerum
Principis ingredior revolutis atria valuis:
Contemplorque dapes et regia fercula cenae.


page 267, image: s291

Non ibi caepa rubens, fumoso coctaque lardo
Rapa, vel instructas onerabat brassica mensas:
Sed caro nescio quae, Panchaei cinnami odorem
Late diffundens: hic lancibus ora ferarum,
Hic capita immani stabant et hiantia rictu.
Formidanda refers magnorum fercula regum:
Miror ad has ipsas epulas, rictusque ferinos,
Ducere magnates laeto convivia vultu.
In patinis non sunt metuendi dentibus apri,
Sicut in umbrosis, fera dant ubi vulnera silvis.
Postera lux vero cum noctis abegerat umbras,
Ingreditur sponsus sacrati limina templi
Cum sponsa, precibusque piis ibi numen adorant:
Iamque choros laeti ducunt: et in arce iuventus
Martia commissis edit spectacula ludis:
Armatique viri concurrunt grandibus hastis.
Acre mihi gelidos nisi frigus adureret artus,
Edita narrares etiam spectacula vellem.
Sed iam digredior: votisque ardentibus opto,
Coniugium nostro Deus ut fortunet Iolae.

FINIS.


page 268, image: s292

GEORGII SABINI LIBER EPIGRAMMATVM.

AD VIRVM DIGNITAte et doctrina praestantem, Paulum Praetorium, Sigismundi Archiepiscopi Magdeburgensis, consiliarium et Praeceptorem.

QVae legerent hilari iuvenes epigrammata vultu,
Vatis ad exemplum compositurus eram,
Quem tulit urbs Celtis et Iberis condita priscis,
Bilbilis, irrigui cincta Salonis aqua.
Affectansque sales, argutaque dicta, precabar
Vellet ut inceptis Musa favere meis.
Illa movens risu caput, o quid inanibus optas
Votis? tune paras esse iocosus? ait.
Te gravis anxietas animi, curaeque fatigant:
Ingenio gaudet liberiore iocus.
Quin et Bilbilici dicteria multa Poetae
Sunt obscena: nigro multaque felle madent:
At lacerant famam: sed non imitanda modestis
Ingeniis, nes sunt moribus apta tuis.
Quae tamen exhilarent lectoris carmina mentem,


page 269, image: s293

Ludere si plectro te breviore iuvat,
Lude verecunde: nec spinis asper acutis
Punge: neo obscenis ore resolve modis.
Dixerat: illius monitis et iussa secutus,
Ingenua duxi nil gravitate prius:
Haecque brevi ludens epigrammate carmina feci,
In quibus arguti sunt sine felle sales,
Obscenique nihil: resonam nunc alloquor echo
Tristia nunc titulis orno sepulcra suis:
Et io cor interdum, recitoque moventia risum
Dicta, tamen vana quae levitate carent.
Hos tibi Pieridum cultori dedico lusus,
Ingenii fautor candide Paule mei.

LIBER Ad LECTOREM.

Non ego sum lepido compar epigrammate vati,
Quo didicit salse Roma iocante loqui.
Ipse sed illius quasi simius, aemula ludo
Carmina: quae quanquam [Reg: quamquam] non tibi forte placent.
Tu tamen evolvas: cura graviore vacantem
Te, cum simiolo ludere quando iuvat.

ECHO.

Dic mihi Nympha cavis habitans in vallibus echo,
Semicaper Faunus cur ita clamat? Echo, amat.
Quae tamen illa, furit cuius male sanus amore?
Divitis an Codri filia Nais? ECHO, ais.


page 270, image: s294

Est opulenta quidem, sed turpibus obsita rugis:
Debuit hac bifrons ducere Ianus. ECHO, anus.
Candida me vero Thaumantias urit amantem,
Cuius forma decens Et generosa. ECHO, rosa.
Huius amore flagro: sed dic resonabilis Echo,
Quae res ergo graves sunt in amore? Echo, morae.
Ver est conveniens blandis et amoribus aptum:
Vere novo sponsum me fore reris? ECHO, eris.
Interea gelidis in vallibus ipsa valeto,
Vox tua saepe mea voce sonabit. ECHO, abit.

EPITAPHIUM FRIDERICI Marchionis Brandeburgensis Archiepiscopi Madeburgensis, qui obiit Anno M. D. LII.

Reddidit ante diem fridericus Marchio vitam,
Factus ubi praesul Parthenopaeus erat.
Hunc ubi conspexit Res publica morte solutum
Flevit, et haec maesto pecore verba dedit:
O columen Iriderice meum, ceu messis in herba,
Ab tua sub primo flore iuventa perit.
Te vix alter erat praestantior indole Princeps:
Spes erepta mihi funere quanta tuo?

DE ASTROLOGO et aratore.

Dixerat astrologus caelum sine nube futurum


page 271, image: s295

Principe silvarum lustra petente suo.
Dixerat e contra ruiturum nubibus imbrem,
Uertere consuetus bobus arator humum.
Uix ingressus erat Princeps nemus ilice densum,
Cum subit o pluviae praecipitantur aquae.
Laudat aratorem Princeps, ipsumque doceri
Astra, sed astrologum sumere rastra, iubet.

APOPHTEGMA Divi Augustini.

Dum Lybicis Christum pater Augustinus in oris
Asserit, ac Peragit munus in aede suum:
Dum miranda refert populo primordia mundi,
Esse docens verbo cuncta creata Dei:
Impius assurgit verbisque procacibus Afer,
Ergo opifex rerum quid faciebat? ait,
Et quibus intentus fallebat tempora curis?
Mundus adhuc nondum cum fabricatus erat.
Praesul ad haec Lybicus, fabricabat tartara dixit
His, quos scrutari talia mente iuvat.

IN TVCCAM OBtrectatorem.

Parva quod alterno deduco Poemata versu,
Diceris ingenium carpere Tucca meum.
Sunt mea parua quidem, tenuique simillima rivo,
Leniter immunda sed sine sorde fluunt.


page 272, image: s296

Multa turget aqua septemplicis alueus Istri,
Sed nimis est multa turbidus Ister aqua.
Nemo petit sitiens ingentia flumina: Paruo
Fonte levant homines, flumine bruta sitim.

IN EFFIGIEM IOACHIMI II. Marchionis Brandeburgensis, Principis Electoris.

Fulmine dum belli tempestas perculit omnes,
Quos tenuit Martis dira cupido duces,
Optimus hic Princeps intactus fulmine mansit
Ullanec hostili vulnera clade tulit.
Quae ratio? pacem coluit, Pacisque sequester
Martia consilio sustulit arma suo.
Maius ob id nomen, quam si vera bella dedisset,
Seque cruentasset sanguine plebis, habet.

DE AQVILA BRANdeburgensi.

Dum volucres aliae cum Caesaris alite bellum
Unguibus armatis exitiale gerunt,
Fortia signatus regali pectora sceptro
Ales, Caesareae fidus adhaeret avi.

TORMENTVM BELLCVM, Iulii II. Pontificis imagine insignitum.


page 273, image: s297

Qui truculentus eram bellator, et effera cuius
Mens olim rigido durior aere fuit,
Aenea sum belli nunc machina: fulminis instar
Et nunc ignivomo Iulius ore fremo.
More meo strages, et funera stragibus edo:
Urbibus exitium dirus, ut ante, fero.
Sic mihi vis eadem remanet post fata nocendi:
Tristia me populus damna tonante facit.

AD SIGISMVNDVM ARCHIepiscopum Madeburgensem, Sigismundi Regis Poloniae ex filia nepotem.

Quanta Sigismundi gravitas, sapientia, virtus,
Quem coluit regem Sarmatis ora, fuit:
Tanta tibi gravitas, illius tanta nepoti
Virtus, tamque sagax contigit ingenium.
Quin eadem facies, habitusque simillimus oris,
Inque tuo validum corpore robur inest.
Indole sic animi, sic fausto nominis illum
Omine, sic oculis, sic gravitate, refers.

DE IOACHIMO II. MARCHIone Brandeburgensi exercitum contra Turcas in expeditionem educente augurium.

Cum patris educens Ioachimus Marchio turmas


page 274, image: s298

Castra profecturis signaque movit equis,
Auspice qui contra pharetratos Caesare Turcas,
Acria pro CHRISTI nomine bella gerit:
Ingrediente viam cantantes Principe pulli
Insolitum liquida voce dedere sonum,
Praepete qui nondum vestit corpora penna,
Ante duos sed adhuc ova fuere dies.
Haec bona felicem portendunt signa triumphum:
Auguriis faustum talibus omen inest.
Namque ubi Thebanis victi Lacedaemones armis,
Sanguine fecerunt Leuctra cruenta suo:
Martis aves, laeto victoribus omine, galli
Prospera vocali gutture signa dabant.

TROPHAEVM EIVSDEM Marchionis.

Haec tibi Turcarum Ioachimus Marchio victor,
Militiae statuit Christe trophaea suae:
Arcusque, clypeosque, sagittiferasque pharetras,
Barbara quae fusis abstulit arma Getis,
Caesaris auspicio pugnans ubi contudit hostes:
Dedicat haec templis munera vota tuis.

COLLATIO SATVRni et Papae.

Falcifer hic olim Saturnus regna tenebat,
Ausonius sedem nunc ubi praesul habet.


page 275, image: s299

Ille parens crudelis erat, natosque vorabat:
Hic simili praestat se feritate patrem.
Namque suos natos, cum bile tumescit et ira,
Ad stygias saevo fulmine mittit aquas.
Ille gravem fertur deglutivisse molarem:
Faucibus hic arces, oppida, regna, vorat.

DE ALBERTO ACHILLE Germanico, Marchione Brandeburgensi.

Certior Albertus cum Marchio redditus esset,
Acre sibi bellum quinque parare Duces:
Atque moneretur ne tot contenderet impar
Hostibus: intrepidus iussit abesse metum.
Quin refera tanto plus laudis ab hostibus, inquit,
Illorum quanto copia maior erit.
Anxia solliciti quam causam turba pavoris
Attulit: haec illi calcar ad arma fuit.

DE TOLLIONE FUrante horologium.

Quod movet aequales spaciis [Reg: spatiis] distantibus horas,
Liliger auratum Gallus habebat opus:
Hoc ubi, militiam funestaque bella secutus
Tollio, Normannus surripuisset eques,
Inque sinu furtim per regia limina ferret,
Edidit horarum machina mota sonum.


page 276, image: s300

Indicio tali fur proditur: omnia fiunt
Crimina iudicio sic manifesta Dei.

DE IOANNE GEORGIO Marchione Brandeburgensi.

Invia dum canibus silvarum lustra pererrans
Cuspide setosos Marchio figit apros,
Mars ait, hoc Princeps studium depone Dianae,
Et fac militiae castra sequare meae.
Me duce magnificas Asiae venaberis urbes:
Inque tuos casses Turcica regna cadent.
Quae vastat Scythicis egressa paludibus orbem,
Succumbet iaculis bellua fixa tuis.

IN EFFIGIEM ALBERTI Marchionis Brandeburgensis, primi Ducis Prussiae.

Regia laurigeris qui condidit atria Musis,
Hic ubi labentes Bregela volvit aquas,
Primus et indigenas vera pietate Borussos
Imbuit ALBERTVS Marchio, talis erat
Bis tribus adiectis quando natalibus aevi
Dena recensebat lustra peracta senex.

IN EFFIGIEM ANNAE SOphiae, filiae Ducis Prussiae.


page 277, image: s301

Qualis Amycleas inter formosa puellas
Tyndarei quondam filia regis erat:
Talis apud gentes, quas Parrhasis educat arctos,
Eminet ac roseo vix habet ore parem,
Nobile quae nomen Sophiae de nomine ducit,
Anna Borussiaci clara propago ducis.

EPIGRAMMA INSCRIPTVM termino in finibus Lituaniae et Prussiae posito.

Quando Sigismundus patriis augustus in oris,
Primus et Albertus Marchio, iura dabant:
Ille Iagellonis Litavorum Principis urbes,
Hicque Borussorum Pace regebat opes:
Haec erecta fuit moles, quae limite fines
Signat, et amborum separat arua Ducum.

EPIGRAMMA INSCRIPTVM in Palatio Ducis Prussiae, ubi depicta est genealogia Caroli V. Imperatoris.

Francia quae tribuit devictis nomina Gallis,
Troiugena claros Hectore lactat avos,
Hos et progenuit reges regumque nepotes,
A quibus Habspurgae manat origo domus.
Unde duces orti, quibus omnes Austria reges
Sanguinis exuperat [Reg: exsuperat] nobilitate sui.


page 278, image: s302

Cum genus Aeneadum non amplius imperet, orbis
Cepit ab Hectorea posteritate regi.

EPITAPHIVM LVDOVICI Regis Hungariae, a Turcis occisi.

Natus ab antiquo Ludovicus sanguine regum,
Pannoniae gessi sceptra potente manu:
Occubui, patriam dum Protego fortibus armis,
Thrace fero regnum depopulante meum.
Nec tamen adverso cecidi quod Marte peremptus,
Patria quod mecum concidit ipsa, queror.

DE PRINCIPVM discordia.

Mutua discordes faciebant proelia turdi,
Acris et alitibus pugna duobus erat.
Vidit ut amborum praedo certamina Nisus,
Unguibus ac rostro dilaniabat aves.
Sic modo dum faciunt discordes proelia reges,
Turcicus Europae diripit hostis opes.

IN MVNIIONES VRbium Germanicarum.

Quando ruinosis stabant circundata [Reg: circumdata] muris
Oppida, nec praeceps fossa nec agger erat:


page 279, image: s303

Inclita tum belli Germania laude vigebas,
Hoste tibi nullos incutiente metus.
At fossis post quam nunc es munita profundis,
Aggeribusque urbes vallat arena tuas:
Nunc virtute cares: nunc supplex porrigis ultro
Omnibus imbelles hostibus ipsa manus.
Grandia quod trepidos formidine cornua ceruos,
Hoc tua te fossis moenia cincta iuvant.

EPITAPHIVM BALDAsaris patris Georgii Sabini, Consulis Brandeburgensis.

Quas pater inferias, tibi quae funebria soluam
Munera? quae meritis praemia digna tuis?
Urbis honoratus rexisti consul habenas:
Afflicta est populi te moriente salus.
Acer eras scelerum vindex, et cultor honesti:
Iuraque reddebas civibus aequa tuis.
Tuque mihi sumptus alimentaque larga dedisti,
Cum puer his studiis erudiendus eram.
Pro quibus officiis quanquam [Reg: quamquam] tibi nulla rependi
Dona, nisi haec luctus heu monimenta [Reg: monumenta] mei,
Funere sublatus tamen hoc solamen habebis
Care parens, nequeat quod tua fama mori.
Namque tuum decorant tumulum servantque Camenae,
Per quas aeternum vivere fama solet.


page 280, image: s304

DE DIVITE ANV INSVLtante pauperculae mulieri

Pauperis uxor erat sed honesti civis: ad illam
Vestibus et gemmis splendida venit anus,
Cuius sacrilega ditatus fraude maritus,
Turpiter immensas accumularat opes.
Sicque locuta fuit: sum divite splendida cultu:
Tu quid inops inopis coniugis uxor habes?
Opportuna dedit verbis responsa modestis
Pauper honorato femina iuncta seni,
Te decorant Tyriae vestes, gemmaeque nitentes:
Fama boni decorat me sed honesta viri.

EPITAPHIVM ALBERTI Filii Georgii Sabini.

ALBERTI gelida consumti [Reg: consumpti] morte SABINI
Filioli sunt hic ossa sepulta mei,
De quo magna quidem sed inanis facta parenti
Spes mihi, detraxit quam fera Parca, fuit.
Corpore robustus, teneris animosior annis,
Ingenio praestans, ore venustus, erat.
Indicat infelix operosi cura sepulcri,
Quanta mihi misero spes sit ademta [Reg: adempta] patri.

ALIVD EPITAPHIVM eiusdem.

Unica Christe salus hominum qui tristia nobis


page 281, image: s305

Mortis ademisti vincula morte tua,
Has precor exuvias, animamque tuere caduci
Corporis, hic gelida quod requiescit humo.

EPITAPHIVM CHRISTOphori filii Georgii Sabini.

Tu quoque Christophori nomen qui nate gerebas,
Spesque senescentis magna parentis eras,
Conditus hic dormis: et eodem iuncta sepulcro
Hic tua fraternis ossibus ossa cubant.

AD AFFINEM SVVM DOctorem Christophorum Ionam Regiomontanum.

Conctaleonte Leon cum fratre forensibus armis
Decertat, dubio bellaque Marte gerit.
Belli causa patris non intellecta voluntas,
Ipse suas utri nempe dedisset opes.
His etenim verbis, mea do bona cuncta leonti,
Ante parens usus, quam moreretur, erat.
Hinc sibi cunctaleon patris bona vendicat haeres,
Omne patrimonium poscit et ipse Leon.
Tu refer antistes legum doctissime Iona,
Quis sit adepturus iure parentis opes.

DE AVLICO.


page 282, image: s306

Aulicus incedit dum longa per atria solus,
Ore velut coram Principe verba dabat.
Rusticus aspiciens hunc percontatur et inquit,
Nemine quid tecum verba loquente facis?
Aulicus hic moto stomacho: cur improbe dixit
Ista rogas? mecum quod loquor, anne vides?
Ille sub haec fateor: sed cur non mutua ducis
Verba locuturus cum meliore viro?

PICTORIS IOCVS.

Pignora conjugii deformia pictor habebat,
Uxor in hunc talem protulit ipsa iocum:
Cu [Reg: Cum] tua praestantes manus exprimat aemula formas,
Cur secus ac pingis, corpora fingis? ait.
Nocte refert, soleo tenebrosa fingere, pingo
Clara nitet Phoebo cum radiante dies.

DE SENIBVS IN COEMITErio confabulantibus.

Complorata iacent maestis ubi corpora bustis,
Garrula soluebant vocibus ora senes,
Certabantque iocis: ad quos puer ore proteruus,
Sunt, ait, ad vestras gaudia quanta domos?
Confectos aetate senes, laetoque propinquos,
Ipsorumque notans, esse sepulchra, domos.

AD IOANNEM HORNBVRgium, Episcopum Lubusanum.


page 283, image: s307

Unice Maecenas et vatis amice SABINI,
Ut quoque carminibus tu celebrere meis,
Hoc mea te donat succincto Musa libello:
At mihi cur donas hoc leve munus? ais.
Nempe quod in tenero doctorum carmine vatum,
Te nihil arguta plus brevitate iuvat.
Salsa sed haec (inquis) non sunt epigrammata: cur haec
Dulcibus aspersit non tua Musa iocis:
Publica dissidiis turbantibus otia rarus,
Haec quo scribebam tempore risus erat.

EPITAPHIVM VXORI EREctum ab Antonio Borg, Prussiae Praefecto.

Accipe perpetui sed flebile pignus amoris,
Nuper eras thalami quae decus Anna mei,
Hos memores versus, clarum post funera nomen
Unde recognoscant saecula longa tuum.
Non virtute minus, quam nobilitate, fuisti,
Inclita: te vitae candida fama manet.
Inviolata mei seruasti foedera lecti:
Culta tibi pietas, est tibi culta fides.
Nec sterilis, sed eras fecunda: nec altera, dulci
Femina quae vultu te superaret, erat.
Munera pauperibus conferre benigna solebas,
Luxerunt inopes te moriente nurus.
Nunc es apud superos: Christum moritura vocabas
Voce redemtorem [Reg: redemptorem] deficiente tuum.


page 284, image: s308

EPIGRAMMA INSCRIPTVM in pariete Gymnasii Regiomontani.

Quando redemtoris [Reg: redemptoris] post incunabula nostri,
Addita tercentum lustra duobus erant,
Phoebus et undecies ternos compleverat orbes,
Lucida qui caeli signa pererrat equis,
Hic erecta fuit doctis Academia Musis,
Quas fovet Alberti cura benigna Ducis.

ALIVD IBIDEM.

Qui regit indomito praestantes Marte Borussos,
Gymnasio Princeps haec dedit arma suo,
Nempe duas Aquilas, invictum Heroaque, cuius
Aonidas forti protegit ense manus.

IN MERCVRIVM VANdalum.

Te magis elinguis cum sit nec agrestior alter,
Quare Mercurii nomen inepte geris?
Non ita dicendi quod praestas laude, vocaris:
At potius, turpi furta quod arte facis.

IN EFFIGIEM MATTHIAE Stoii Regiomontani.

Stoius Aonidum cultor, quo clarus alumno
Factus, honoratum Bregela nomen habet,


page 285, image: s309

Sic oculos, sic ipse genas, sic ora ferebat
Quando Borussiaci pars Heliconis erat,
In quo plectra movens Amphionis aemula vatis,
Traxit Apollinea saxa ferasque chely.

IN POETAM IMPVDENTER adulantem.

Phoebus adulantem compellans voce Poetam,
Qui de liligero rege poema dedit.
Improbe tene pudet confingere talia? qui sis
Miror, utrum vates, an parasitus? ait.

DECOCTORIS IOCOS.

Cum sua decoctor subeuntem limina furem,
Quaerere speratas nocte videret opes:
Nocte quid in nostris circumspicis aedibus? inquit,
Hic ego nil media cernere luce queo.

AD ACHATIVM.

Ut merito, quanquam [Reg: quamquam] Germanus origine natus,
Nobile Troiani nomen Achatis habes.
Inter quotquot erant Aeneam classe secuti
Troas, nemo magis fidus Achate fuit.
E multis mihi certa fides est cognita quorum,
Cognitus est fidus te mihi nemo magis.

EPITAPHIVM PASTORIS.


page 286, image: s310

Tristia disce meo vitare pericula casu
Hospes, et alterius cautior esse malo.
Nox erat, et gelidos emiserat Aeolus Euros,
Cum puer armentum pascere iussus eram.
Excito fumosum radice sub arboris ignem:
Inde soporatum me premit alta queis [Reg: quibus] .
Dum capio somnum, violentis ignibus arbor
Corruit: exitio meque ruina dedit.

IN PHILIPPICAS CICEROnis et Ouidii libros Metamorphoseon.

Culta iuventuti Ciceronis scripta SABINVS
Tempore brumali iam redeunte legam:
Scripta quibus pugnax Antonius urbe fugatur,
Caesaris ulcisci dum parat ense necem,
Qui funesta movens adversus bella senatum,
Civica Romanus traxit in arma Duces.
Dulcia quin etiam Peligni carmina vatis,
Inque novas formas corpora versa, legam,
Haec ego iam biduo venturas ante calendas
Ordiar auspiciis enucleanda bonis.

IN SYMBOLVM STEPHANI Doleti. Omnia ad amussim dolo.

Si dolat expoliens ad amussim cuncta Doletus,
Cur sua non etiam carmina scabra dolat?


page 287, image: s311

IN POEMATA EIVSDEM.

Carmina facturus sublimia, fecit oletum:
Hinc Bavio peius vate Doletus olet,

EPITAPHIVM DOCTORIS Ioannis Brismanni, Praesidis Sambiensis.

Ille ego qui Christi Brismannus ovile regebam,
Hic ubi mons triplici Regius urbe iacet,
Totaque cui clarum tribuebat Sambia nomen
Praesidis: hic vili sum tumulatus humo.
Me pia sed magnis ecclesia laudibus effert:
Semper enim vigilans in statione fui,
Divinoque lupum baculo insectatus abegi,
Ne mihi commissas dilaniaret oves.
Vana superstitio, fanaticus error, et omnis
Hinc dedit impietas me duce pulsa fugam.
Olim, quisquis eris nostri successor honoris,
Fac eadem sacri sit tibi cura gregis.

AD STANISLAVM HOSIVM, Episcopum Varmiensem, Prosopopoeia Poematum G. Sabini.

Qui fuit Euganea tibi notus in urbe Sabinus,
In viridi genuit nos Helicone parens.
Excipe Pierii natos et pignora vatis,
Praesul Apollinei candida fama chori.


page 288, image: s312

Est studium nobis (studium si forte requiris)
Dulcia Threiciae plectra movere lyrae.
Inclita magnorum canimus praeconia regum,
In quibas ipse tuus rex quoque nomen habet.
Si dignatus eris praebere canentibus aures,
Nostra canent laudes postmodo plectra tuas.

EPITAPHIVM MELCHIORIS a Creucen viri dignitate et virtute praestantis.

Melchior hic situs est, vir sanguine clarus equi vestri,
Cuius avita domus de cruce nomen habet.
Misnia fulgenti tellus opulenta metallo
Edidit hunc patrio progenuitque solo.
Venit in has terras aevo florente, regebat
Saxo Borussorum cum FRIDERICVS opes.
Inde sub ALBERTO traduxit Principe vitam,
Qui titulum meruit primus habere Ducis.
His a principibus magno fuit auctus honore:
Ante alios quoniam fortis et acer erat.
Natos ipse duos sublatus morte reliquit,
Haec statuere suo qui monimenta [Reg: monumenta] patri.

EPITAPHIVM CATHARINAE coniugis D. Ioannis a Creucen, Cancellarii Ducis Prussiae.

Condita quae tristi iacet hoc matrona sepulcro,


page 289, image: s313

Nobilis est claro sanguine nata patris,
Argolicis habuit gratum Catharina puellis
Nomen: IO ANNI de Cruce nupta fuit,
Unanimis septem cum coniuge vixit in annos:
Candidus amborum lite carebat amor.
Casta pudicitiae famam seruavit honestam,
Qua laudata nihil femina maius habet.
Quin et adoravit sincero pectore Christum,
In gremio vitam mortua cuius agit.

IN POEMATA ANDREAE Munceri Elbingensis.

Dives ut Aegaei quondam maris insula Lesbos
Threicii meruit vatis habere lyram,
Cuius mirifica dulcedine saxa feruntur,
Brutaque in Ismariis obstupuisse iugis:
Nunc ita divino praestantes carmine vates
Educat Orpheam Prussia nacta chelyn:
In quibus Andreas Muncerus nobile nomen,
Inclitus Aonii fontis alumnus habet.

DE SACERDOTE furem consolante.

Quidam Sacrificus furem comitatus euntem
Huc, ubi dat sontes carnificina neci.
Ne sis maestus, ait: summi conviva tonantis
Iam cum caelitibus (si modo credis) eris.


page 290, image: s314

Ille gemens, si vera mihi solacia praebes,
Hospes apud superos sis meus oro, refert.
Sacrificus contra: mihi non convivia fas est
Ducere: ieiunans hac edo luce nihil.

DE QVODAM DVCE.

Saepe rudes inter mutata veste colonos
Noricus agricolae Dux faciebat opus.
Nunc pascebat oves, nunc gramina falce secabat,
Vomere proscindens nunc subigebat humum.
Et simul illato de se sermone, rogabat
Plurima: nempe quibus moribus ipse foret:
Iustus an exigeret poenas a sontibus ultor?
Debita conferret praemia numne bonis?
Quaerenti vero causam, cur regibus ortus,
Princeps agricolam se simularet, ait:
Me iuvat e rudibus cognoscere vera colonis:
Seruit adulatrix auribus aula meis.

AD VRBANVM.

Diceris Urbanus: sed nominis immemor huius,
Semper inurbanus, cum bibis, esse soles.

DE HERMETE.

Est pedibus velox, sed lingua tardior Hermes:
Currere, non hominum corda movere potest:
Si coniuncta pedum linguaeque volubilis esset


page 291, image: s315

Mobilitas, poterat nuncius [Reg: nuntius] esse Iovis.

AD BARBARAM.

Pulcra [Reg: Pulchra] fores, Lybicae nisi virginis instar haberes
Fusca coloratam Barbara sole cutem.

IN HARPALEVM.

Aurea suspendis quare digitalia collo?
Articulos debent quae decorare tuos.
An quia non hominis digitos, sed vulturis ungues,
Cuncta quibus tollas raptor avarus, habes?
His igitur merito, digitorum vincula demis:
Ut rapias quiduis liberiore manu.

IN QVENDAM TENACEM nomine Polydorum.

Nulla suis unquam [Reg: umquam] qui munera donat amicis,
Euclio dicendus, non Polydorus, erat.

Dictum [Gap desc: Greek word] .

Ebrius occlusas pulsabat Vandalus aedes,
In quibus Illyrici sanguinis hospes erat:
Impatiensque morae cum nigra bile tumeret,
Hospite confestim non reserante domum,
Ecce quid Illyricum, clamabat, et inter asellum,
Quo pecus est nullum turpius, esse rear?


page 292, image: s316

Ille refert contra: dubius quid talia quaeris:
Anne vides, quod sint inter utrun [Reg: utrum] que fores.

IM ARGVM.

Cum non luminibus centum, sed praeditus uno
Sis oculo, Cyclops Arge vocandus eras.

EPIGRAMMA INSCRIPTVM aedibus Francofordiae ad Oderam.

Parua quidem domus est, sed in hac habitante Sabino
Calliope sedem gaudet habere suam.

DE BIBLIOTHECA Monachorum.

Haud secus ac duro fugitivos carcere seruat
Vestra cathenatos [Reg: catenatos] bibliotheca libros.
Qui mirum? si nulla viget doctrina, colendi
Doctrinae autores [Reg: auctores] hic ubi vincla gerunt.

IN POLEMOLOGVM.

Nil aliud, quando loqueris, nisi tristia narras
Praelia: ni fiant praelia, mutus eris.

ABSTINENDVM A REpublica.


page 293, image: s317

Illecebris veluti meretrix invitat amantes,
Afferat ipsa quibus perniciosa malum.
Haud secus allectat iuvenum res publica mentes,
Perdit amatores quae malefida suos.
Quisquis es, hanc pariter devites, hortor, et illam:
Utraque plena malae fraudis, amata nocet.

IN ANCILLAM OBESAM.

Ne caro praepinguis, sale non condita, putrescat,
Nostra vorat multum Phyllis obesa salis.
Hinc ne concipiat duros vesica lapillos,
Se liquido semper perluit illa mero.
Sic habet immodico turgens abdomine, causam
Quare perpetuo sistat alatque sitim.

DE MERCVRIO ET Vulcano.

Filius abstulerat Maiae caducifer Arcas
Taurea mulciberi vincula bina pedum:
Dissimulat placidis commotam vocibus iram
Claudus, Atlantiaden alloquiturque faber,
Apta meis (inquit) fuerant quae vincula plantis,
Apta precor pedibus sint Tegeaee tuis.
Scilicet exoptans: ut fur delapsus ab alto,
Distortos etiam possit habere pedes.

IN FABRVM.

Cur faber obscuri mea scripta Lycophronis instar,


page 294, image: s318

Plena tenebrosae noctis et esse refers?
An quia caligant atro tua lumina fumo:
Obscura apparent hinc mea scripta tibi?
Nec tamen est mirum si forsitan horrida pangam
Carmina, quae nullo lumine clara nitent:
Nam mea peruigili studio se Musa fatigat,
Quando tenebrosae noctis aguntur equi.

DE LVPA MERETRICE noctu interfecta.

Dum se fingit anus formosam nocte puellam,
Et Lupa fucato decipit ore procum,
Suppositam veluti Calchas pro virgine ceruam,
Sic procus hac mactans conficit ense Lupam.

IN PHILOSTRATVM.

Quam sit Marte ferox, belloque Philostratus acer,
Picta Cupidinibus, quae gerit, arma docent.

IN ELOQVENTEM et deformem.

Nestor es eloquio, Thersites ore: dolendum est
Ingenium melius non habitare tuum.

DE FOENERATORE.

Pro tribus exigeret cum vilibus Euclio drachmis


page 295, image: s319

Foenus ab urbano milite, miles ait,
Ne diffide dabo: dubiisque fefellit avarum
Dictis: accepto nam dedit aere fugam.

IN SICVLVM GEMMIS. ornatum.

Innumeras gestat digitis, ceu femina, gemmas
Divite Trinacrius Gantore natus Erix,
Omnibus ostentatque locis, ac laudibus ornat
Tales, ipse quibus dives abundat, opes:
Haec recreat vegetatque oculos haec expedit iram:
Illa veneficiis gemma medetur, ait.
Ex tot mirificis gemmisque potentibus, unam
Debebat digitis applicuisse suis,
Qua stolidae possit removeri insania mentis,
Hac illi gemma quid magis esset opus?

IN DECTICVM POEtam Laureatum.

Cur dedit e lauri Caesar tibi fronde coronam?
Ingenuos vates laurea serta decent.
Convenit urticae mordacibus herba Poetis:
Hac potius cingi Dectice dignus eras.

AD ALEXANDRVM SVCHtenum Gedanensem.

Acer ut invictis domuit qui viribus orbem


page 296, image: s320

Natus Alexander Martis ad arma fuit:
Sic et idem qui nomen habes Suchtene, videris
Mitia Pierii natus ad arma chori.
Quis DEVS implevit iuvenilia pectora? quis te
Extulit aetatem spiritus ante tuam?
Haud minus oblectat me gratia carminis huius,
Te quod amore flagrans Nympha canente dedit.
Quam quod Abydeno Leandro Sestias Hero,
Sydonis aut Phrygio misit elisa duci.
Pergesacer vates Suchtenae gloria gentis,
Impiger Aonia ludere perge chely.
Quodque geris, faustum te nominis excitet omne,
Omina nominibus nam quis inesse neget?
Inter honoratos quos Teutonis ora Poetas
Iactat, Apollineo carmine victor eris.

EPITAPHIVM CATHARINAE, Reginae Suetiae, quae fuit incliti Regis Gustavi coniunx.

Quam velut orba suam deplorat Suetia matrem,
Uxor in hoc tumulo regis humata iacet.
Quattuor adiecto vix lustra peregerat anno,
Clausit ubi summum funere rapta diem.
Nec vitale tamen lumen sine prole reliquit:
Uno facta tori pignore mater erat.
Nunc aeterna capit caelestis gaudia vitae,
Sincera coluit quod pietate DEVM.


page 297, image: s321

AD PAVLVM SPERATVM A Rutilis, Episcopum Pomesaniensem.

Me sacer admonuit brumali mense December,
Carmina Pieria ludere pauca chely,
Ut canerem festae solennia [Reg: sollenia] gaudia lucis,
Natalem Domini qua pius orbis agit.
Haec edenda tuo sub nomine carmina duxi,
Pauca, sed a studio non aliena tuo.
Namque redemtoris [Reg: redemptoris] peragunt praeconia nostri,
Cuius es electas pascere iussus oves.
Hos modo si paucos non aspernabere versus,
Accipies animi pignora plura mei,
Unde sequens aetas longo ventura sub aevo
Noscet amicitiam me coluisse tuam.

IN COMPTVLVM.

Sic picturatis te comptule vestibus ornas,
Te queat ut sponsam sponsa vocare suam.

IN MALVM POETAM, opibus affluentem.

Esuriens ieiuna tamen non fecit Homerus,
Tu ieiuna satur carmina Plute facis.

DE INVIDO.

Quaeritis in terram demisso Demea vultu
Cur eat: alterius prosperitate dolet.


page 298, image: s322

IN OBTRECTATOREM Ulrici Hutteni.

Frigida tune vocas Hutteni carmina vatis?
Cuius in ingenio vivida flamma fuit.
Quin tua Musa gelu torpet: te si quis ad illum
Contulerit glacie frigidiora canis.

EPITAPHIVM NICOlai Misneri.

Ecquis in hoc tumulo requiescit morte solutus?
Pallida defuncti corporis umbra refer.
Nicolei, dederat cui nobile Misnia nomen,
Hic super impositus contegit ossa lapis.
Quod genus hic vitae, quas est sectatus et artes?
Deditus ingenuis artibus anne fuit?
Marchiaco docuit pueros ex Principe natos,
Atque Ducem nigri qui bovis ora gerit.
Quis fuit hunc tumuli dignatus honore? Sabinus:
Intimus huius enim vatis amicus erat.
Felix, praestantem quod amavit laude poetam:
Aeterni fructum nominis inde tulit.

AD IOANNEM Ottingerum.

Cum tua legisset miratus carmina Phoebus,
Aonii (dixit) montis adeste deae.
Lauri fronde novo praecingite tempora vati:


page 299, image: s323

Iste Medusei gloria fontis erit.

DE PEGASO SVO.

Hoc insigne mea peperi virtute SABINVS,
Cum mihi nobilitas nomen equestre dedit:
In sublime volans caelum pernicibus alis,
Ardua Gorgoneus nubila findit equus.

Amor [Gap desc: Greek word] .

Dum puer alueolo furatur mella Cupido,
Furanti digitum cuspide fixit apis.
Sic etiam nobis brevis et peritura voluptas,
Quam petimus, tristi mista [Reg: mixta] dolore nocet.

DE CONCIONATORIBVS et Tyrannis.

Cum veluti lepores dare iura leonibus audent
Hi, sacra qui populum verba fidemque docent:
Conanturque truces sine vi frenare tyrannos,
Contemti [Reg: Contempti] poenas pro pietate luunt.

VERSVS CONTINENS NVmerum anni, quo captus est Franciscus rex Galliae ad Ticinum.

Regia succumbunt pugnacis lilia Galli.

EPITAPHIVM ANTHONII Levae.


page 300, image: s324

Sequana victori pareret victus Ibero,
Tu nisi sublatus funere Leva fores.

EPITAPHIVM THOMAE BAItii, Concionatoris [Reg: Contionatoris] Brandeburgensis.

Haec alterna legas ut carmina siste viator:
Praeditus hic rara vir pietate iacet,
Qui vigil excubias egit, ne turba luporum
Palantes Christi dilaceraret oves.
Sacrilegum genus ex adytis fanisque removit,
Nulla quibus verae cura salutis erat.
Hunc igitur fato res publica luget ademtum [Reg: ademptum] :
Hunc pastore carens plorat ovile Dei.

SOLVTIO QVAESTIONIS Iocosae, ad Stanislaum Rapagelanum Lituanum.

Quattuor emta [Reg: empta] minis lauri vel odora cupressi,
Si fuerint avido ligna cremata foco,
Quaeris, quot cineri, sparso quot in aera fumo
Cedant, igne struem depopulante, minae.
Cura quid haec angit te frivola? lancibus aequis
Pendantur cineres: cetera fumus erunt.

DE VINO SVLPHVRATO.

Qui bibit ingrato foedatum sulphure bacchum,


page 301, image: s325

Praeparat ad diri se Phlegetontis aquam.

DE APPELLATIONE ET OFficio Papae ad Ioannem Carionem.

Unde Papae factum sit nomen Cario quaeris,
Pastoremque sacrum cur ita Roma vocet?
Vox ea si nescis, mammam sonat: atque papillae,
Quod quasi nutritur sit Papa, nomen habet.
Enutrire pios CHRISTI sic debet alumnos,
Uberibus natos ut sua mater alit.
Altrices sed habet Papa nunc sine lacte papillas:
Nomen ab officio quam procul illud abest?

IN HELMVM.

Colligit exugens [Reg: exsugens] ut araneus undique virus,
Undique sic turpes colligis Helme iocos.
Noxia quae fugiunt et abhorrent pabula florum,
Cur avidas mellis non imitaris apes?

DE SCVRRA IOCVS.

Usurpare ioco pastoris verba Menalcae,
Omnibus et solitus dicere scurra fuit,
Efficiam posthac ne quenquam [Reg: quemquam] voce lacessas:
Ipsius haec semper verba iocantis erant.
Iam sed ubi capitis meruisset crimine poenam,
Multa quod intulerat probra nefanda bonis,


page 302, image: s326

Cumque foret laqueo iam suspendendus: eodem
Bucolico ludens carmine lictor, ait:
Efficiam posthac ne quenquam [Reg: quemquam] voce lacessas,
Fracturus torto iam tibi fune gulam.

AD LAEMARGVM.

Aulicus ille potens tua qui Laemarge frequentat
Limina, miratur quem tua tota domus,
Ampla tuis merito largitur munera natis,
Quandoquidem fertur compater esse tuus.

AD ELISAM.

Quid trahis et laceras convulsos ungue capillos:
Dum gemis interitum matris Elisa tuae,
Parce comis o parce tuis: quid desipis? an te
Caluitio luctum posse levare putas?

AD QVENDAM, DE MONAchis qui Patavii vocantur fratres ignorantiae.

Ecce cuculligeros rudis ignorantia fratres,
Euganei cives quos venerantur, habet.
Huc ades, hic magni fies: nihil obstat inerti,
Primus in hoc coetu quo minus esse queas.

AD ERARDVM ACVNheim equitem Prutenum.


page 303, image: s327

Quo memor ipse tuos animo venereris amicos,
Hoc quod adornasti testificatur opus,
In quo picta tui cuiusque sodalis imago,
Estque figuratum stemma colore suo.
Inter amicorum vero monimenta [Reg: monumenta] tuorum
Ut referas etiam nomen ERARDE meum,
Accipe praepetibus findentem nubila pennis,
Tradidit armipotens quem mihi Caesar, equum.

MILITIS IOCVS.

Tempore quo bellum cum Caesare Saxo gerebat,
Seria festivo res fuit acta ioco.
Bellica Saxonici quidam Ducis arma secutus
Miles, ab adverso milite captus erat,
Ex quo Caesareus cupiens resciscere Princeps,
Esset quanta Ducis copia, quanta manus:
Ille suis aquilam qui territat ensifer armis
Saxo tuus, quantum roboris, inquit, habet?
Miles ad haec, demiror ait, cur talia quaeras,
Cum Duce luctatum mene fuisse putas?

EPITAPHIVM FILIO erectum a Gaspare Bartho L L. Doctore.

Maestus et infelix pater, hoc tibi nate sepulcrum
Ingentis statui triste doloris opus.
Accipe, namque tibi maius dare munus ademto [Reg: adempto]


page 304, image: s328

Fata negant, luctus haec monimenta [Reg: monumenta] mei.
Qui mihi debueras naturae lege superstes,
Ultima defuncto soluere iusta patri,
Ante diem raptus lactantis ab ubere matris,
Nunc immaturo funere nate iaces.
At licet acciderit tuus hic mihi casus acerbus,
Hac tamen evenit nil tibi sorte mali.
Nam pius infantum fruitur si coetus Olympo
(Ut docet ipse suo filius ore DEI)
Corporis exutus vinclis, expersque malorum
Spiritus aetherea vivit in arce tuus.

AD ILLVSTRISSIMVM Principem Ioannem Albertum, Ducem Megalbirgensem.

Ne domus intereat tua laudatissime Princeps,
Mascula te proles nata parente facit.
Eiusdem ne fama domus intercidat ullo
Tempore, Boceri Musa diserta facit,
Quae postquam Anthyrii prognatos sanguine Reges,
Carminibus cecinit teque tuamque domum,
Nunc quoque prosequitur victuro carmine cunas,
Filioli nomen concelebratque tui.
Hunc tibi devotum Princeps complectere vatem,
Per quem nobilius gens tua nomen habet.
Nec te paeniteat talem fovisse poetam,
Qui tibi praeclari causa decoris erit.
Doctus enim molles numeros, et amabile carmen,


page 305, image: s329

Quale poetarum gloria Naso, canit.

IN EFFIGIEM BRENNI, Conditoris civitatis Brandeburgensis.

Hanc ego, quam Suevi tenuerunt Semnones, urbem
Ad ripam statui Brennus Havele tuam:
Hancque meo peperi famam tibi Marte perennem,
Capta quod invicto me duce Roma fuit.

IN REGES DANICOS, descriptos a Ioanne Bocero.

Si data sunt olim Danorum regna Poetae,
Scriptor ut illorum nomine Saxo refert,
Pauca quod in laudem scripsisset carmina Regis,
Interitu cuius Dania tristis erat:
Qualia BOCERO debentur praemia vati:
Carmina de Danis qui meliora canit:
Nec facit unius, sed tot praeconia Regum,
Quotquot bellipotens Dania Marte tulit.
At quicumque leges haec carmina: talia certe
Sunt elegis, dices, aemula Naso tuis.
Copia dives inest, et florida gratia verbis,
Sedato numeri mollius amne fluunt.


page 306, image: s330

IN TVMVLVM CATHARInae uxoris Philippi Melanchthonis.

Conditur hoc tumulo Catharina Melanchthonis uxor,
Femina quae casta praedita mente fuit.
Cuius adoptivum fausto tulit omine nomen,
Tam pia quam Costi filia Regis erat.
Hanc modo conspectu Christi caeloque fruentem
Non secus ac illam, vita beata manet.

IN TVMVLVM NOHAE Bucholceri Berlinensis.

Te nisi mors viridi iuvenem rapuisset in aevo,
Haud minor Andino vate futurus eras.
Carmen in Illyricum tua Musa Melanchthonis hostem
Assurgens numeris grandibus acre dedit:
Unde sat apparet, patriae, linguaeque Latinae
Quale sit amissum te moriente decus.


page 307, image: s331

GEORGII SABINI LIBER HENDECASYLLABORVM.

AD IOANNEM DANTIScum Episcopum Varmiensem G. Sabinus.

CVltor Pieriae Sabinus artis,
Antistes venerande te salutat
Hinc, qua iunipero virente cinctus,
Curuo Bregela labitur fluento.
Uluosam residens ad huius undam
Musarum quid agat chorus, requiris?
Flagranti studio vacat canendi
Noctes atque dies, ut bis in oris
Doctae Palladis excitentur artes,
Orpheumque docet movere plectrum
Arctoi maris accolas Borussos.
Quin et saepe tuas ad astra laudes
Pleno Musicus ore coetus effert:
Te sermonis et utriusque linguae
Expertum canit, inclitumque vatem.
Haec ut nota tibi forent, et omnes
Rescirent gelido sub axe gentes:
A nostro tibi Melchiore nuper


page 308, image: s332

Hac in urbe dicatus est libellus.
Quem, ceu primitias novi Lycei,
Oro suscipias. Deinde plura
Nostrae Pierides tibi dicabunt:
Quae curis nisi tot gravatus esses,
Missis hinc quoque saepius tabellis
Scribendi studium tibi probarent.
Quod restat, tibi se tuus SABINVS
Commendat, cupidis petitque votis,
Ut feliciter exigas tot annos,
Quot ver purpureos ubique flores
Nunc in mollibus educat viretis.

IOANNES DANTISCVS EPIscopus Varmiensis, suo Sabino S.

Respondere tuis quidem vicissim
Cyrrhaeis numeris velimus, at nos
Curis implicitos negociis [Reg: negotiis] que
(Ut semper fugiunt senes puellae)
Sueto destituunt favore Musae:
Quae dant Aonios probe liquores
His, qui saepius otio fruuntur,
Quod SABINE tibi, tuisque doctis
Asseclis, sine livida favemus
Nota, quodque diu geras sub illo
Felici pariter tenore vitam,
Cum Phoebo fidibusque, gratiosam
Optamus prope Nestoris senectam.


page 309, image: s333

Nos hic continuo labore torquent
Imo in pectore cogitationes,
Quas Res publica dat, domusque nobis,
Unde rara quies sub hoc tumultu,
Quem fert turbo frequens negotiorum.
Et si forte datur subinde duri
Qualiscumque remissio laboris,
Non durat, redeunt brevi prementes
Angores animum molestiores.
Verum quando subit superna rebus
Terrenis meditatio relictis,
Mens curis vacat, et caret labore,
Haec sed stare nequit diu voluptas,
Ni iuste fuerit DEVS rogatus,
Qui quamuis malefacta semper odit,
Non odit tamen ille paenitentes,
Sed clemens pater hic graves remittit
Noxas, dans veniam reis reversis.
Hac spe vivimus, et laboriosam
Vitam ducimus, haec tibique nota
Ut sit, scribimus ad fluentis Allae
Ripas, qui quoque Bregelam subintrat,
Ad vos unde fit auctior profusus.
Hos ergo hendecasyllabos minutos,
Boni consule mi SABINE quaeso,
Non tuis similes Catullianis,
Qui dulces redolent salem ac leporem,
Cum multa simul eruditione.
Tot annis valeas salubriterque,


page 310, image: s334

Quot versus facis elegantiores,
Quam sunt quos ego cudo, praepeditus
Curis continuis, negociis [Reg: negotiis] que:
Vel quot gratus ager referit aristas,
Cum iam Sirius igneus calescit.
Quod si versiculi parum placebunt,
Quos ex tempore mittimus, volanti
Asscribes calamo, profectioni
Namque intendimus, ad graves ituri
Tractandum, patriae vocantis actus.

Vale. Ex Heilsberga 3. Nonis Maii M. D. XLVI.

AD IOANNEM DANTISCVM Episcopum Varmiensem, Georgius Sabinus.

Vos quae Parrhasio sub Axe Musae
Hic pro Castalii liquore fontis
Piscosi vada Bregelae tenetis,
Comtos [Reg: Comptos] cingite frondibus capillos,
Ne sol, aethereo propinqua Cancro
Qui iam signa tenet flagrante curru,
Vobis ora gravi perurat aestu.
Nam Phoebi rapido sub igne vobis
Est longo procul urbs petenda cursu,
Quae ripas iacet ad fluentis Allae,
Allae, cuius agunt choros ad amnem


page 311, image: s335

Ludentes per amoena rura Nymphae
Cum pictis et Oreades Napaeis.
Urbem colle sub herbido iacentem
Fessae quando subibitis Camenae,
Illic limina praesulisque celsam
Mox conscendite Varmiensis arcem:
Quo nemo melius potest diserta
Lingua sceptrigeros movere reges,
Quo nec Pierios ad Arcton alter
Cantat voce sonantiore versus.
Vos Antistes in atrium receptas
Cum deducet et alloquetur, illi
Blandis talia nunciate [Reg: nuntiate] verbis.
Dum formosus adest, et arua pingit
Maius purpureo colore florum,
Dum silvaeque comis virent, et aer
Laetis alituum sonat querelis:
Ad te constituit SABINVS una
Cum consorte sui venire lecti,
Ut curis animum semel relaxet,
Conspectuque tuo fruatur hospes.
Quare festus ubi dies agetur,
Quo mentes hominum regens piorum
Caeli spiritus est ab arce missus,
Si quos expetis hospites, habebis.
Curru forte vias agens eodem
Isinderus erit comes SABINI,
Praestans Socraticae magister artis:
Quem natalibus educavit oris


page 312, image: s336

Horrens pinifero iugo Silesus.
Haec cum verba meo relata iussu,
Ad vestrum celeres redite vatem.
Tum si conveniens mihique gratum
Responsum referetis o Camenae,
Ingressurus iter parabo currum.
Quod si Volsca mihi Camilla vati
Esset foedere nupta coniugali,
Quae non femineae colo, sed apta
Frenis cornipedum fuit regendis:
Vectus cum socia tori venirem
Nostri tergore Pegasi volantis,
Toruae victor aureus Medusae:
Nunc ceu Gordius ille rusticanus,
Qui plaustro Phrygias obibat urbes,
Illuc axe viam rotaque carpam.

Pr. Non. Iunii.

IOANNES DANTISCOS EPIscopus Varmiensis, Sabino suo S.

Comtas floribus, et rosis novellis,
Et terrae variis virentis herbis,
Quas hoc ver redolens reduxit orbi,
Nuper docte tuas SABINE Musas
Vultu vidimus obuias sereno
In nostro reditu, fluentis Allae
Ad ripas, modulis simul canentes
Pimplaeis, resonans ab ore carmen,


page 313, image: s337

Carmen dulce, suave, perpolitum,
Quod nos exhilaravit et refecit,
Et post hoc iter, omne taediosum
Quod nobis fuerat, placens, ademit.
Quare tot tibi gratias habemus,
Quot fert germina nunc humus tumescens
Hoc sub tempore, quo comas resumunt
Frondentes procul arbores in antris,
Et nostris prope quae manent in hortis,
Quo iam celsa petunt Oreadesque
Pindi culmina gressibus citatis,
Et quo nunc Dryades suas choreas,
Impigroque gradu suas Napaeae
In pratis, et agris, aquisque ducunt.
Iam quaecumque videntur undiquaque
In campis vel in intimis viretis,
Aut in vallibus, aut iugis in altis
Rident omnia, cuncta laeta rident.
Hoc ut tempore mi SABINE festo
(Quod sunt pollicitae tuae Camenae)
Quo iam singula gaudiis resultant,
Et quo Spiritus affuturus ille,
Qui replet pia corda Christianis,
Certo creditur, huc velis venire
A te poscimus, ac tui iugalis
Consortem thalami venire tecum,
Isinderus item velimus una
Ut tecum veniat vocatus hospes.
Pro Volsca tamen, Anna sit, Camilla,


page 314, image: s338

Quae Turno tibi gessit in Latinos
Fidas suppetias, deditque quicquid
Sermonis Latii est politioris
A caro patre, cuius es profunda
Factus splendidus eruditione.
Praeclarum quoque nactus es per orbem
Cum magno pariter favore nomen.
Scribenti modo fertur appulisse
Vestri nuncius [Reg: nuntius] huc Ducis Borussi,
Est a quo mihi literas amicas,
Pulsans ostia, redditurus, illum
Dum sic excipio, recessit omnis
Conceptus calor, atque me puellae
Solum Pierides statim relinquunt.
At curae redeunt molestiores
Quas Res publica dat, trahuntque longe
A coeptis numeris, in iis morari
Quam gratum fuerit, tibi sit in te
Testis noster amor, sibi SABINVM
Promittens animo benigniore,
Quicquid scribitur, esse metiendum.
Quod si forte licentia Catulli,
Interdum vel et utimur Marulli,
Fit cum copia largior negatur
Intento gravibus subinde rebus,
Si te versiculi parum diserti
Huc ducent, satis est. Vale venique.
Ex Heilsberga Nonis Iunii.
M. D. XLVI.


page 315, image: s339

IN OBTRECTATOREM Gallum.

Quid nos perfide Galle, quid lacessis?
Incesto laceras et ore cunctos?
Quotquot Palladias docemus artes,
Hic qua nobile Bregelae fluentum
Doctas hospitio fovet Camenas.
Seu convivia civium frequentas,
Commissos tibi seu doces Ephebos,
Thersites velut alter huius aevi
In nos pessima quaeque probra confers:
Turpi nos petulantiaque carpis.
Per quas scurra tibi licere leges
Hoc impune putas? procace lingua
Effrenatus ut irruas in omnes?
Poena nonne tenetur is, bonorum
Famam qui petulanter ore laedit?
An non crimen atrocius putatur,
Famam non licitis ferire verbis,
Quam vel corpora sauciare telo?
At fortasse tibi scholam regenti
Nunc ius excidit, excidere leges.
Nam qui iuris eras peritus olim,
Nunc es Grammaticae professor artis.
Vos o qui celebres tenetis urbes,
Illic flumen ad Istulae Borussi:
Et vas indomiti manu Poloni,
Quin compescitis huius os proteruum,


page 316, image: s340

Quo nil manat ab ore quam venenum:
Vel talem removetis urbe scurram,
Qui tanquam rabidus Molossus, omnes
Doctos ore petit, feroque morsu.
Vestros scilicet erudire natos
Obtrectator is invidusque debet,
Cuius nemo probat, sed execratur [Reg: exsecratur]
Mores, quisquis amator est honesti.
Quem propter scelus ac protervitatem,
Princeps finitimis abegit oris,
Infamemque palam renunciavit [Reg: renuntiavit] :
Qui nil praeter habet loquacitatem,
Qua natas super at palude ranas,
Ac tota querulas die cicadas.
Ergo ne rudis imbuat iuventus
Tinctos huius acerbitate mores,
Vos hunc (obsecro) vos ab urbe cives
Pravis pellite moribus magistrum.
Tuque o Galle procax levisque scurra
I nunc, delitias [Reg: delicias] tibique ludos
Fac nos, amplius et lacesse verbis.

AD IOANNEM DANtiscum Episcopum Varmiensem.

Cum me propter Hyantias puellas,
Sacratum quibus hic recludo fontem,
Magno praesul amore prosequaris:


page 317, image: s341

Me vir sollicito dolore pressus
Oravit, lacrimis per ora fusis,
Ut blandis mea te Camena verbis
Placaret sibi, leniens et acrem
Dulci carmine mitigaret iram.
Nam cum forte reus citatus esset,
Causa nescio qua tuum tribunal
Declinavit: ob id subire poenam
Est iussus, quasi contumax fuisset.
At quamuis mea Musa non libenter
Maestorum querimonias reorum
Tractet, causidici perosa munus:
Ipsius lacrimae tamen precantis,
Huc me commiseratione ducunt,
Ut nulla ratione carmen illi,
A me quod petit, atque profuturum
Confidit sibi, denegare possim:
Praesertim tua cum mihi benigna
Mens sit cognita plurimis ab annis.
Si quid carminibus moveris ergo,
Amphion quibus et canorus Orpheus
Moverunt lapides, ferasque Tigres:
Te dilecta tuae per ossa matris,
Et cari cineres parentis, oro:
Te per laurigeras novem sorores,
Per si quid tibi dulce, vel suave est,
His obtestor et obsecro Camenis:
Concedas veniam reo petenti,
Laxataque gravi severitate,


page 318, image: s342

Hanc illi modo noxiam remittas.
Te flectat pietas, et illa virtus
Quae magnos precibus viros moveri
Exemplo iubet ipsius Tonantis:
Te demum miseranda flectat uxor
Quae de paupere deprecans marito
Hinc suspiria dat, tibique supplex
Tendit bracchia parvulosque natos,
His placabilis aequiorque fias.
Sic longaevus agas, nec ulla prorsus
Durae incommoda sentias senectae:
Sic vitam tua fata cum reposcent,
Humani generis tibi redemtor [Reg: redemptor]
Praestet, molliter ut cubes, quietem.

EPITAPHIVM ALBERTI Cardinalis Archiepiscopi Moguntini et Madeburgensis, Marchionis Brandeburgensis, etc. Qui mortuus est, Anno M. D. XLVI.

ALBERTVS iacet hoc loco sepultus,
Qui de sanguine regio creatus
Lumen Cardinei fuit senatus:
Qui virtute potentiaque rexit
Magni Saxonicas Othonis urbes,
Et Moguntiaci fluenta Rheni,
Nil Germania maius hoc habebat:
Nam de litibus arduisque rebus


page 319, image: s343

Conventus ubi Principes agebant,
Verbis promtus [Reg: promptus] et elegante lingua,
Ceu Laertiades regebat alter
Totum consilio suo senatum:
Ac tot dissidiis ubique motis,
Terrarum bene consulebat orbi.
Pacis suasor erat, quieta pacis
Saevis otia praeferebat armis:
Quin et iusticiae [Reg: iustitiae] tenax et aequi,
Dignas sontibus irrogare poenas,
Conplectique bonos et innocentes,
Mitis non secus ac parens solebat.
Nec fuluum sibi congerebat aurum,
Doctos munera conferens in omnes:
Dispensabat opes, manuque larga
Sacras Pieridum fovebat artes.
Hunc lugubria tectus ora velo
Albis, Rhenus, Havelus, hunc peremtum
Fontis Pegasei cohors, et omnis
Est Res publica pro secuta fletu.

IN HEROIDAS OVIDII.

Quisquis nobile Palladis Lyceum
Doctis deditus artibus frequentas
Hic qua Maenaliam fluens ad arcton
Fines Odera Marchiae pererrat:
Si te Musa sacri iuvat Poetae,
Quem Nympha genitum creasse iactat


page 320, image: s344

Se Pelignus et educasse Sulmo:
Auditurus epistolas adesto,
Quas Heroidibus poeta priscis
Inscriptas dedit elegante versu.
Ex his commoda magna litterarum
Percepturus es, uberemque fructum,
Verborum nitor, elegansque cultus,
Et mirabilis est in his venustas:
Manant omnia profluente vena,
Largi fluminis instar et redundant.
Nec fastidia taediumque gignunt,
Miris afficiunt modis legentem.
Ecquis, blandius aptusque, possit
Affectus animi movere Rhetor?
Quam vel Dulichii pudica regis
Flagrans uxor amore coniugali:
Dum se flebilibus refert querelis,
Angi sollicito timore, longas,
Noctes fallere pendulaque tela.
Non tantum sed ad elocutionem,
Quin vitae quoque conferunt ad usum:
Nam rerum varii leguntur illic
Euentus, memorabilesque casus,
Qui nos erudiunt docentque, quantis
Caeci fluctibus aestuent amantes.
Has quapropter ut audias adhortor
Sulmonensis epistolas poetae:
Quas, cum puniceis diem quadrigis
Mater lutea Memnonis reducet,


page 321, image: s345

Aspirantibus incoabo Musis.

IN ORATOREM Ciceronis.

Cum Phoebus nivibus madensque nimbis
Tectum Phillyrii senis subibit,
Lecturus CICERONIS auspicabor
Doctis omnibus utilem libellum:
Quo cultum docet elegantis autor
Sermonis genus, optimamque formam:
Qualem Cecropiae probant Athenae,
Ac tradit numeros Isocrateos,
Est usus quibus ipse, cum Quirites
Blandis flectere vocibus solebat
Fandi Tullius optimus magister,
Linguae gloria Tullius Latinae.
Hic magno liber usui est futurus
Non istis modo, qui potente lingua
Nostri temporis inter eloquentes,
Clarum nomen habere concupiscunt,
Hinc ut verba loqui diserta discant:
Sed doctis quoque ceteris, ut acre
De scriptoribus omnibus legendis,
Rectum iudiciumque consequantur.
Quare hunc hortor ut audias libellum
Doctae dedita Palladi iuventus:
Quem qui non didicit, manebit infans,
Expers omnis et eruditionis.


page 322, image: s346

AD CARDINALEM Petrum Bembum.

Sol qui luciferos regit iugales,
Iam vertentis iter peregit anni:
Cum maestis elegis tibi querebar,
Quod Germania dissideret armis:
Et qui Pannonium subegit Istrum,
Nobis barbarus imminet [(transcriber); sic: imminert] hostis.
Infando patriae dolore tactus,
Quales cogor habere nunc querelas?
Nam civilia bella quae paravit
Multos dedita litibus per annos,
En Germania tota nunc in armis
Tetrum Marte gerit furente bellum.
Ducens Caesaris hinc soror cohortes
Pugnas conserit, ac virago duris
Hostem cladibus afficit Sicambrum.
Illinc efferus arma Danus infert,
Et, quem Saxones expulere nuper,
Guelphus signa movere rursus ardet,
Ulturusque suos putatur hostes.
Heu quantum parit hic mali tumultus?
Et quantum patriae facit dolorem?
Princeps namque meus Getas ab Istro
Totis Pannoniae fugasset ris:
Haec si pestiferi procella belli,
Tempestasque coorta non fuisset.
Nunc inglorius est domum reversus,


page 323, image: s347

Laetum nec potuit referre saevis,
Quem sperabat, ab hostibus triumphum.
Praeter bella sed horridasque clades
Passim tanta furit lues per urbes:
Qualem rego sub Aeaco vetustas
Narrat Oenopios dedisse letho.
Quin et pascua, fertilesque campos,
Per quos Odera, spumiferque Suevus
Molli labitur impeditus ulua,
Grassantes populantur hic locustae,
Instantique famem minantur anno
At quid singula persequor querelis,
Nos pessundedit ilias malorum.
Ergo a tristibus absit ut periclis,
Romanam meus hinc sodalis urbem,
Longum suscipiens iter petivit:
Est sincerus, honestus, eruditus,
Ac te diligit, omnibusque praefert
Doctis BEMBE nepotibus Quirini,
Hunc commendo meum tibi sodalem:
Summa proque tua benignitate
Complectaris ut hunc amanter, oro.

AD LVDOVICVM BECCAtellum, Phil. Gherium, et Triphonem Bentium.

Si vel Triptolemi rotas haberem,
Vel talaria, quae nepos Atlantis


page 324, image: s348

Subnectit pedibus: celer per Alpes
Hinc ad moenia Tybridis volarem:
Ut te mi LV DOVICE, teque Benti,
Haeres qui mihi totus in medullis:
Ac doctissime te PHILIPPE Gheri,
Pars desiderii mei, viderem.
Longis ipse remotus hic in oris
Vestri semper ad Oderam recordor:
Nec me suspicor excidisse vobis.
At cur, Danubii fluenta postquam
Liquistis: manibus notata vestris
Nullam charta mihi tulit salutem?
Nec sunt semina missa, quae feraci
Nostro polliciti fuistis horto.
Haec an vestra fides? sed illa tandem
Nobis mittite: literisque crebris
Scribendi officium probate vestrum,
Summum rebus in omnibus vicissim
Vobis officium meum probabo.
Foran tempus erit, volente CHRISTO,
Altae moenia cum subibo Romae,
Et vestros iterum videbo vultus.
Vos feliciter interim Valete.

AD IOANNEM MARcellum Regium.

Has Marcelle tibi SABINVS uvas,
Et dono lapidosa poma mittit,


page 325, image: s349

Antiqui Ducis hinc ab urbe Brenni,
Curuo flumine qua meat palustres
Serpens inter arundines Havelus.
Haec ad munera candidos amicos
Invitabis, Acontium Poetam
Nostri temporis alterum Tibullum:
Nec non STIGELIVM, sonante plectro
Phoebus quem stupet ac probat canentem:
Et plenum salibus iocisque blandis
Vinshemum, veterem meum sodalem,
Qui Thuringiaci liquore Bacchi
Nos et fructibus arborum replebat:
Hospes quando frequens adire tecum
Eius limina vesperi solebam.
His ut dulcia porrigens amicis
Mensae munera praebeas secundae:
Ad te mespila, palmitisque misi
Fetus, quos meus educavit hortus.

AD FRANCISCVM Contarenum.

FRANCISCVM pete Musa Contarenum,
Quem magnus Venetae senatus urbis
Oratoris obire munus olim,
Et mandata ducis referre iussit:
Cum de conciliatione regum,
Divus CAROLVS Imperator egit:
Hic Boios ubi corniger per agros


page 326, image: s350

Intrat Danubii fluenta Rhenus.
Illi, cum Venetam subibis urbem,
Multam nomine dic meo salutem:
Et pro splendido et elegante libro
Vatis, quem mihi misit, Augurelli,
Ingentes age gratias eidem.
Fuluo nam preciosior [Reg: pretiosior] metallo,
Eois mihi gratiorque gemmis,
Est tam cultus et elegans libellus.
Postremo, pete, curet ut ferendas
Has ad moenia litteras Quirini:
Scripsi quas elegis ad eloquentem
BEMBVM Romulei decus senatus.
Haec paucis ubi persecuta verbis,
Extemplo repetes iter: iubebis
Franciscumque valere Contarenum.

AD SCHOLASTICOS ACAdemiae Regiomontanae.

Clarus sanguine Brisius parentum,
Nec non Paeoniae peritus artis,
Vitales moriens reliquit auras,
Extremoque die peregit aevum.
At vero, quoniam favere nostro
Vir doctissimus ordini solebat:
Nos cum Principis aulico senatu
Lamentabile funus efferemus,
Sollemni [Reg: Solenni] que suprema iusta ritu


page 327, image: s351

Soluemus, modo prandio peracto.
Quare mando scholasticis ut omnes,
Digno funus honore prosequantur.

EPITAPHIVM VXORIS EVstachii a Schlieben.

Hoc matrona loco capit quietem,
Praeclarum decus Anna feminarum:
Quae cum dotibus elegantis esset
Forma praedita, moribusque castis:
Heu quantum moriens viro dolorem,
Ac desiderium sui reliquit.

AD SCHOLASTICOS ACAdemiae Regiomontanae.

Cras vicesimaquinta lux Decembris
Musarum a studio datura nobis
Est et Gymnasio vacationem:
Actus donec erit dies Magorum,
Duxit praevia stella quos ab ortu
Ad cunabula destinata CHRISTO.
Nam cessare decet sacris diebus
Doctas in studio suo Camenas.
Ut praecone Dei docente verbum
Divinas peragant in aede laudes.
Rerum conditor his diebus olim
Natus, vera Dei propago, Christus


page 328, image: s352

Orbi laeticiam [Reg: laetitiam] dedit perennem:
Cum nostras obiit vices, et infans
Castae vagiit in sinu parentis.
Hunc ut Pierides colant, et omnes
Quotquot Gymnasium recens frequentant
Nos hoc tempore ferias agemus:
Mox doctas iterum colemus artes.

EPITAPHIVM FILIAE Georgii Sabini.

Magdalena Georgii Sabini
Vatis nata, Melanchthonisque neptis:
Cum felicibus ac piis quiescit,
Quos haec area contegit sepultos.
Olim tempus erit, potente sacri
Quando numinis excitata flatu,
Cum felicibus ac piis resurget.

AD SCHOLASTICOS ACAdemiae Regiomontanae.

Nostrae praecipuus scholae patronus,
Cuius nobilitas avita clarum
Asigno crucis est adepta nomen,
Condet filiolum suum sepulcro.
Quem vix lumina solis intuentem
Saevae (proh dolor) abstulere Parcae.
Nos maesti gemitu parentis omnes


page 329, image: s353

Acerbo decet afficique luctu,
Ipsiusque vicem dolere nati:
Quem si mors properata non tulisset,
Praecellens erat ac disertus olim
Paterni eloquii futurus haeres.
Quanquam [Reg: Quamquam] conditione mortis infans
Hoc a turbine liberatus aevi,
Sic felicior est, agitque laetus
Vitam cum superis beatiorem.
Nam celsas nitidi domos Olympi
Ipsorum docet esse parvulorum
Aeterno genitus parente CHRISTUS.
Quapropter iuvenes adhortor omnes,
Hac quicumque vacant in urbe Musis:
Ut funesta ubi turribus sub altis
Moto signa dabuntur aere: ducant
Tristes exequias frequente coetu.

AD IOANNEM DANTIScum Episcopum Varmiensem.

Ut fato miserabili peremtam [Reg: peremptam]
Lugens Eurydicen gemebat Orpheus:
Sic Annam sociam mei cubilis
Deplorans gemo, quam salutis autor
Ad vitae Deus exitum vocavit.
Nam saevum mihi vulnus ac dolorem
Eius fecit acerba mors, et huius
Vitae delicias ademit omnes.


page 330, image: s354

Me non afficiunt, ut ante, dulces
Musarum citharae: nihil virentes
Parnasi moror amplius recessus:
Sed nuda velut aridaque in ulmo
Considit viduus gemitque turtur:
Vitam sic modo duco luctuosam
Singultu, gemitu, dolore, fletu.
O si pharmacon ipse nunc haberem
Illud, quod Polydamna Thonis uxor
Dono Tyndaridi dedit Lacenae:
Quod cum Telemachus bibisset, omnem
Absterso posuit dolore luctum:
Nil illo mihi gratius daretur,
Obliviscerer ut mei doloris.
At orbatus amore coniugali,
Quantum tristiciae [Reg: tristitiae] et doloris hausi:
Tantum praebuit his diebus, a te
BEMBI mors mihi nunciata [Reg: nuntiata] , luctum,
Illum numinis instar, atque tanquam
Linguae praecipuum decus Latinae
Sum miratus: et ille me vicissim
Complexus iuvenem senex amavit,
Immortalibus extulitque scriptis.
Quare non minus ac meam maritam,
Extinctum doleo gemoque BEMBEVM:
Cuius tres Charites novemque Musae
Lugent interitum, simulque plangunt
Maestis Adria, Tybris, Arnus, undis.
Sed qui sanguine nos suo redemit,


page 331, image: s355

Ambobus tribuat (precor) sepultis
CHRISTUS perpetuam beatitatem:
Longaevam tibi prorogetque vitam.

AD EVNDEM.

Paruum suscipe praesul hunc libellum,
Quo te donat amans tui SABINVS.
Auro splendidus et niteret ostro,
Me blandis nisi mollibusque verbis
Festinanter et ocyus [Reg: ocius] rogasset,
Ut Dantisce tuus libellus esset.

IOANNES DANTISCVS EPIscopus Varmiensis, Sabino S.

Perlegi cupide tuum libellum
Leporis, salis, eruditionis
Plenum, quem toties videre avebam:
Ex hoc ingenii libens acumen
Amplexus, numeros, iocosque dulces
Transcurri: neque Pegasum volantem,
Quem clarum tibi stemma iussit esse
Caesar, praeterii: nec hoc, amicis
Quicquid Pierides tuae dicarunt.
Dignas hinc tibi gratias referre,
Deberem siquidem, sed est supellex
Scis quam curta mihi, sub hac palaestra
Iampridem qui Heliconidas reliqui.


page 332, image: s356

Ingratus tamen esse nolo totus,
Si Lucretia nostra non placebit
Quam mitto, veniam dabis, placere
Quod possit tibi forte deinde mittam.
At patrocinio tuo, tuisque
Doctis Hendecasyllabis, SABINE,
Indignus fuit ille sordidatus,
Pro quo tot precibus simul profusis
Exposcis veniam, licet sit usto
Dignus stigmate, contumax Iopas,
Qui tangens fidibus chelyn malignis,
Infames voluit meos fideles
Cives reddere, dixerat fidem quos
Infregisse, docere quod nequibat.
Poenas ferre graves calumniator,
Coram iudicio quod ergo fugit,
Leges quas statuere, debuisset.
Quod porro quereris, gemis, dolesque
Mortem coniugis, optimique Bembi,
Tecum condolui, piis utrisque
Orans manibus ut quies beata
Detur cum superis, et hanc utrisque
Nobis, quando vocabimur, petamus:
Nulli cedere nam solet propinquans
Cunctis terminus a Deo locatus.

PETRVS LOTICHIVS SEcundus, ad Georgium Sabinum Brandeburgensem.


page 333, image: s357

Immortale decus SABINE vatum,
Qui nunc ad vada Bregelae vetustos
Doctis artibus imbuis Borussos.
An feliciter es domum reversus?
Hinc cum sarcinulis tuis venustis
Musarum simul atque liberorum,
Ut spero auspicio bono profectus?
Ad flavum tuus Oderam Secundus
Iucundae memor allocutionis
Sinceraeque benignitatis, optat
Nunc et Pegaseos sibi volatus,
Et desiderat omnibus diebus
Dilectos iterum videre vultus.
Sed nunc aera forte pestilentem
Vitans grex subito novem sororum
Tecum praecipiti fuga recessit,
Urbes Bregela qua duas ab una
Pulcro [Reg: Pulchro] separat alueo, facitque
Cursus inter utranque flexuosos.
Hic (nam tristia multa nunciantur [Reg: nuntiantur] )
Hei, quantum mihi fecit audienti
Imis rumor in ossibus dolorem,
At quocumque sub axe vivis, oro
Sis nostri memor, anxiosque luctus
Dulci progenie, tuisque leni
Curas diminuentibus libellis,
Dum soles redeant sereniores.


page 334, image: s358

AD CLARISSIMVM VIRVM D. Philippum Melanchthonem, socerum et Praeceptorem suum Georgius Sabinus.

Qui facunde tibi PHILIPPE reddit
Vatis Hendecasyllabos SABINI,
Est virtutis amans et eruditus,
ALBERTVM instituit meumque natum:
Nec non saepe suis minister illum
Ulnis impiger alleuavit aegrum.
Hunc ipsum tibi diligenter ergo
Commendo iuvenem, tui nepotis
Dulcis filioli mei magistrum.

IOANNES STIGELIVS in tumulum Alberci filii Georgii Sabini.

ALBERTVM tegit hic lapis Sabinum
Prolem Pierii piam SABINI,
Disertique Melanchthonis nepotem,
Patris delicias sacrum colentis
Cum Musis Helicona laureatis.
Sic flos vere recens sereniore,
Quem duro secuit ligone fossor,
Diurnae decus exuens iuventae
Sic cis immoritur iacens arenis.
Ergo desiit esse, quod placebat:


page 335, image: s359

Ergo desiit esse, quod decebat:
Sectator dominae tenellus aulae.
Sectator celebris frequens parentis:
Amissumque doles beate Princeps,
Cui nomen dederas, tuum relato
Coetus in numerum Deo redemti [Reg: redempti]
Amissum gemitu vocant puellae,
Ornatus chorus aulicus puellae,
Forma, moribus, optimae puellae:
Sed vitae dator arbiterque CHRISTUS
Fato te puer abstulit benigno,
Et carum, in gremium suum recepit,
Qua ducunt pueri beatiores
Plenum laeticiae [Reg: laetitiae] sonantis aevum.
Felix qui potuit puer renasci,
Et puer patrium subire caelum.

AD IOANNEM STIGEgelium, G. Sabinus.

Est nostrae locus hic propinquus urbi,
Quo picti vario colore flores
Rident tempore veris, et volucrum
Arguto resonant fruteta cantu.
Gemmantes ibi mane dum per herbas
Curis ambulo pressus inquietis,
Albertique mei recordor, olim
Qui vestigia discolore mecum
Hic in gramine fecit, atque lusit:


page 336, image: s360

Umbrososque per ambulans recessus
Blandos mollibus abstulit Napaeis
Flores, ipse quibus domum reversus
Me donare patrem, quibus sorores
Et donare suas puer solebat,
En viator adest mihique reddit
Musis care tuos, Poeta versus,
Dulci nectare, melle dulciores,
Quos in filioli mei sepulcrum,
Praematuraque fata condidisti.
Magnum tristiciae [Reg: tristitiae] meae levamen
Hos sensi numeros tuae Camenae,
Aeternum quibus et perenne nomen
ALBERTI tumulo mei dedisti.
His pro versibus ergo gratus opto,
Ut salvus tibi filius IOANNES,
Nec non Callimachus tibi superstes
Vivat, Pieridumque cultor aequet
Alter Battiaden, et alter Hessum:
Ambo Stigeliaeque gentis ornent
Multa nobile claritate nomen.
Me vero miserum novus parentem
Luctus afficit: his enim diebus
Alter filiolus mihi est ademtus [Reg: ademptum] ,
Cuius vita duos agebat annos,
Mellitus puer, elegans, venustus,
Nomen Christophori tenebat: omni
Sic orbus modo prole sum virili.
O vanas nimis, et nimis caducas,


page 337, image: s361

Omnes denique spes meas inanes,
Sed cum certa Dei sit haec voluntas,
A nobis patienter haec ferantur.

IN LIBROS DE LEGIBVS ET Orationes Catilinarias Marci Tullii Ciceronis.

Si quem deliciae iuvant amoeni
Horti, cuius opes, nec acre frigus,
Nec Phoebi rapidus perurit aestus,
Nunquam tabida aut vetustas:
Assit, meque ducem secutus, intret
Hortum copia, amoenitate, plenum:
Quem non Flora suis odora donis,
Non Pomona, racemiferque Bacchus.
Sed facundia Tulliana ditat.
Hic flores viridi legemus horto,
Quos halantibus inserit corollis
Linguae candida puritas Latinae:
Hic fructus animi sagacioris
Decerpemus, et hauriemus artes,
Eonis moribus utilesque vitae.
Nam cultissimus hortus hic redundat,
Largis fontibus artium bonarum.
Ipse autem eloquii parens Latini
Arpinas medio sedens in horto,
Nostras ore suo disertus aures
Mulcebit, quasi Daulias volucris,


page 338, image: s362

Quando laeta canit sonante luco.
Tres nobis recitabit eruditos,
Quos de legibus edidit libellos:
Stirpem iuris, originemque legum
Nobis tradet: eamque disputabit
Non iussu vel opinione natam
Horum, qui populi tenent habenas:
Sed divinitus esse constitutam,
Ipsis mentibus insitamque nostris.
Leges Romulidum vetustiores
Pandet: nosque iubebit obsequentes,
Aequi praesidibus subesse iuris.
Posthaec commemorabit ipse nobis
Quae Romae Catilina perpetrarit,
Aeris prodigus, appetens honorum,
Dum caedes meditatur et rapinas:
Dumque acri stimulo furoris actus,
Aedes templaque consecrata divis
Flammae destinat: incitans et omnes
Assciscit sceleri suo ministros,
Quos obscena libido, quos egestas,
Quos infamia reddit efferatos.
Ut vero puros boni parentes
Diri commemoratione monstri
Deterrere solent ab inquinatis
Vitae moribus, improbisque factis:
Sic doctissimus autor eloquendi,
Harum commemoratione rerum
Nos deterret, et avocat nefandis


page 339, image: s363

His a flagitiis, quibus flagravit
Impulsor Catilina factionis,
Tempestas patriae, procella pacis.
Ergo floridulum petamus hortum,
Hortis Hesperidum beatiorem:
Atque illius amoenitate mentem
Oblectemus, et audiamus illic,
Quid lingua referat potente nobis
Culti Tullius arbiter vireti.

IN TVMVLVM LOTHI Bucholceri Berlinensis.

Hic curis hominum iacet solutus,
Et vili tumulatus est arena
Lothus Pieridum decus sororum:
Qui cum imberbis adhuc ephebus esset,
Tam dulces elegos sonante lusit
Plectro, tam faciles, et elegantes:
Ut non inferior poeta, Cordo,
Vel Hesso, vel Acontio fuisset,
Si maturius attigisset aevum.
O saevam nimis invidamque Parcam,
Quae sic ante diem peremit, et quae
Tantae sustulit indolis poetam.

AD REVERENDVM ET MAgnificum virum, Dominum Ioannem Preremsky, Vicecancellarium Poloniae.


page 340, image: s364

Qualis lucida, quam mihi dedisti
Dono, gemma micante fulget auro:
Nomen tale tuum, tuusque talis
Splendor Sarmatica relucet aura.
Tu Regis quasi pectus, os, ocellus,
Omnes praecipuas gravesque regni
Causas eloquio tueris: omnes
Res et consilio tuo gubernas.
Tu ius dicis, ut alter Ulpianus,
Regis nomine: contrahis nec arcte
Legum vincula, nec nimis relaxas:
Dum tu iusticiae [Reg: iustitiae] tenes habenas,
Duro praevalet aequitas rigori.
At pro munere pro tuo lapillo
Gratus quid tibi, quaeso, quid rependam?
Quot pictos vario colore flores
Producit Zephyro soluta tellus:
Quot se frugiferis coronat aestas
Spicis: quot gravidis abundat uvis
Autumnus: quot hiems riget pruinis:
Quot pisces pelagi natant profundo:
Lucent caeruleo quot astra caelo:
Tot nostrae tibi gratias Camenae
Istis versiculis agunt minutis,
Quos si postera comprobabit aetas,
Hinc (ut spero) feres perenne nomen.

IN TVMVLVM CHRISTOphori Schrammii, celebris Bibliopolae.


page 341, image: s365

Sicut Triptolemum ferunt poetae
Frugum semina dissipasse [Reg: dissipavisse] , totum
Et sparsisse manu sua per orbem:
Sic, qui conditus hoc iacet sepulcro,
Distraxit simili modo per orbem
Quicquid Pierius chorus librorum
Herbosi residens ad Albis undam
Typis edidit, ac sacravit aevo.
Quin volumina codicesque iuris
Magno sedulus undecumque sumtu [Reg: sumptu]
Et libros medicae coemit artis,
Quos huc attulit exteris ab oris:
Oris, quas celeri Padus fluento,
Quas et Sequana, quas Garumna, nec non
Baetis, Durius, ac Tagus, pererrant.
His ergo meruit perenne rebus
Nomen, post obitumque consecutus
Est hoc nobile Schrammius sepulcrum,
Quod, ne tabida deleat vetustas,
Musae praesidio suo tuentur.


page 342, image: s366

GEORGII SABINI LIBER CARMINVM ADOPTIVUS.

AD CLARISSIMVM VIRVM, D. Thomam Matthiam Brandeburgensem, Illustrissimi Principis Electoris Marchionis Brandeburgensis Consiliarium, affinem suum G. Sabinus.

HVnc quoque Pierio conspersum flore libellum
Candidus ut nostro nomine lector amet,
Serior inque sinu post tempora longa vetustas
Gestet: adoptivum versibus addo meis.
Sic pater alterius natum genitoris adoptat,
Esse cohaeredem [Reg: coheredem] quem cupit ipse suum.
Nec pudet haec aliena meis adiungere scriptis
Carmina, cum non sint deteriora meis:
Multaque contineant, quae delectare legentem,
Deque meis rebus commonuisse queant.
Sic etiam Cicero Romanae gloria linguae
Iungit amicorum scripta legenda suis:
Nec minus Ausonium, propriis inserta libellis,
Carmina Paulini consociasse liquet.
At quia nos ambos genuit Res publica Brenni,
Assinesque gradu proximiore sumus,


page 343, image: s367

Hunc tibi sincerae fidei monimenta [Reg: monumenta] libellum
Atque voluntatis dedico signa meae:
Utque reor, quoniam studiis es amicus honestis,
Ille tibi magni muneris instar erit.

DE NVPTIIS GEORGII SABINI ET ANNAE FILIAE PHILIPPI MELANCHthonis, Epithalamion autore [Reg: auctore] Matthia Illyrico.

[Gap desc: Greek section] .


page 344, image: s368

[Gap desc: Greek section] .


page 345, image: s369

[Gap desc: Greek section] .


page 346, image: s370

[Gap desc: Greek section] .


page 347, image: s371

[Gap desc: Greek section] .


page 348, image: s372

[Gap desc: Greek section] .


page 349, image: s373

[Gap desc: Greek section] .

EPITHALAMION AVTORE Melchiore Acontio.

Gaudia Melpomene nova dum celebramus adesto,
Te sine non ullum suscipiemus opus.
Pone supercilii sanctum gravioris honorem,
Ut cithara carmen liberiore canas.
Sume, novas frondes capiti, sic postulat usus:
Impediantque leves florida serta comas.
Mollia de tenui faciamus carmina filo,
Qualia vel sponsus, vel nova nupta, legat.
Venit enim tempus, quo nata melanchthone virgo
Ducitur in thalamos docte SABINE tuos:
Quam toties votis ardentibus ante petebas,
Ut levis aestivo tempore ceruus aquas.
Hanc tibi iam lucem nitido produxit ab axe,
Per caelum volucres qui moderatur equos.
Quaeque tui semper casto flagrabat amore,
Iam venit in thalamos Anna SABINE tuos.
Cur Hymenaee faces assuetaque munera cessant?
Sume tuos cultus atque Hymenaee veni.
Te sine non ulli bene coniunguntur amantes,
Nullus ad extremum te sine perstat amor.
Ille parum felix merito torus esse putatur,


page 350, image: s374

Qui caruit taedis o Hymenaee tuis.
Quare age, cinge comam sertis, cape flammea tecum,
Sume tuas taedas atque Hymenaee veni.
Ut nova praesenti connubia numine firmes,
Quam primum veniens Hesperus ortus erit.
Fallor? an excelsis sub turribus aera dederunt
Tibiaque et rauca tympana voce sonum?
Insonuere, vocant stantis procul agmina turbae,
Utque petat sponsus lucida templa monent.
Ite, quid hic statis iuvenes, deducite sponsum?
Et vos longaevi turba verenda senes.
Tu quoque virginibus comitantibus Anna sub aedem
Pauca Sacerdotis voce monenda veni.
Ut rata sint, coram populo sanctissima fient
Foedera, consuetae relligionis opus,
Dextera iam dextrae iungetur, et ante deorum
Ora, sacras vestrum fundet uterque preces.
Numine placato feliciter omnia cedent,
Evenit adverso nil nisi triste Deo.
Est aliquid superis coepisse faventibus illud,
Stare quod illae sum perpetuumque velis.
Ite igitur quo sacra iubent, superisque vocatis
Auspicium fausti sumite coniugii.
Hic etiam vitae praecepta salubria vobis
Dantur, quos licito iungit amore Deus.
Ut vir ibi sese vitis nova subicit ulmo,
Et quo se teneat, quodque sequatur habet,
Sic pia dilectum consuescet amare maritum
Uxor, et illius iussa benigna sequi.


page 351, image: s375

Fidus amor paribus constringat pectora nodis,
Diligat ille suam, diligat illa suum.
Haec ubi divino perlegerit ore Sacerdos,
Actaque res sacrae relligionis erit,
Linquite cum templis superos, iam tecta subire
Tempus, et instructae limina celsa domus.
Ordine dispositi longis accumbite mensis,
Quisque suo, iuvenis, femina, virgo, loco.
Corpora quid prohibet dapibus recreare cibisque
Dulcibus, et sumto [Reg: sumpto] corda levare mero.
Quisquis ades, cupide praesentibus utere rebus,
Utilis in mensa non solet esse pudor.
Qui sapit, e multis sibi convenientia sumet,
Sive Ceres cordi sive Lyaeus erit.
Haec duo si desint, hilares qui sumere vultus,
Quisue iocis poterit laeticia [Reg: laetitia] que frui?
Pocula laeticiam [Reg: laetitiam] mortalibus addere norunt,
Cum biberit, tristis desinet esse, Cato.
Nunc igitur, quoniam sunt omnia laeta, bibatis
Si modo Germano vivere more iuvat.
Ecce quid hoc? surgunt post prandia longa puellae,
Forte parant solito ducere more choros.
Tibia iam sonuit, poscuntque sonora choreas
Tympana, de validi tergore facta bovis.
Surgite vos contra iuvenes, quibus integer aevi
Sanguis, et in forti corpore robur inest.
Dum licet et tempus sinit, indulgete choreis,
Nulla puellarum res magis apta gregi.
Vestraque non Marti tantummodo convenit aetas,


page 352, image: s376

Esse etiam Veneris lusibus apta solet.
Nec tamen idcirco leges soluisse pudoris,
Atque pudicitiae vincula sancta velim.
Absint nequitiae, scelerumque libido creatrix,
Quaeque solet fines transilisse Venus.
Ite pares animis, cum castis ludite caste,
Hoc licitus vester nomine lusus erit.
Eligat e medio, quam quisque probaverit ante,
Inter enim multas una placere potest.
Non eadem facies est omnibus, aspice, dices
In tamen his faciem quamque decere suam.
Colla nivem poterunt, aurum superare capilli,
Ora rosas, molles alba ligustra manus.
Roma tot ac tales vix educat alta puellas:
Ipsa sua quamuis regnat in urbe Venus.
Magnificae variis incedunt cultibus omnes,
Nec levis hac formae iungitur arte decor.
Illa nivem Scythicam referentes sumit amictus,
Illa rosis similes induit, illa croco.
Hae virides herbas cultu simulante teguntur:
His maris arridet caeruleusve color.
Est etiam pullae non infima gratia vestis,
Saepe tegunt niveum Syrmata pulla latus,
Delectant alias alias, et sua cuique probantur:
Totaque plebs cultu versicolore nitet.
Sic varii pingunt viridantia prata colores,
Frigida cum Zephyro flante recedit hyems [Reg: hiems] .
Sponsa tamen reliquis formosior omnibus una
Incedit medio conspicienda choro:


page 353, image: s377

Cuius et ingenui mores, vultusque decori
Vix possunt numeris, ut meruere, cani.
Aspice purpurei decus oris, ut aemula certent
Cum caeli nitidis lumina sideribus.
Aspice lucentem sit gratia quanta genarum,
Ac si quis niveum sanguine tingat ebur.
Quantus inest membris decor omnibus: aut ego fallor,
Aut Venus huic ceston tradidit ipsa suum.
Iuppiter hanc Ledae praeponeret, optima quamuis
Leda puellarum dicta sit esse decus.
Huius in amplexus quam Daphnes mallet Apollo
Ire, licet Daphnes optima forma fuit.
Redderet Atridae, quam sustulit ante, Lacaenam,
Si praesens huius cerneret ora Paris.
Hanc peteret certe per mille pericula Ponti,
Cui toties nandi causa puella fuit.
O quoties aliquis iunenum [(transcriber); sic: iuvenum] suspiria ducit,
Inscius aspectu cum stupet Anna tuo.
Immotosque tenens oculos miratur, et haerens
Cogitat an similem viderit ante tibi.
Digna potes certe genitore Melanchthone dici,
Nataque, qua genitrix esse superba queat.
Coniuge praeterea dignissima vate SABINO,
Quo nihil hic noster pulcrius [Reg: pulchrius] Albis habet.
Cui generosa favens aspirat carmina Phoebus,
Plenaque Castaliae pocula donat aquae,
Ante ministravit vel qualia saepe Maroni,
Vel tibi Pelignis orte Poeta iugis.
Huic nuptura viro, fortunatissima iure


page 354, image: s378

Diceris o summo digna puella Iove.
Iam prope vesper adest, laetisque exacta choreis
Candida festino cedit ab axe dies.
Nox ruit, et toto descendit plurima caelo,
Inque polo late splendida signa micant.
Iamque faces pueri manibus praeferre iugales.
Incipiunt, crebro lucet ab igne domus.
Nunc Hymenaee veni, cupidi iungantur amantes,
Officio praesens indiget hora tuo.
Ecce venit, date cuncta locum, Deus ecce vocantes
Audiit, ad munus laetus it ipse suum.
Sidereus natum caelesti semine splendor,
Et Magnum facies arguit esse Deum.
Prima genas signat niveas lanugo, nec illi
Ulla vetustatis tempora longa nocent.
Semper enim iuvenis, sine barba semper, et idem,
Qua fieri possit, nescit ab arte senex.
Sic etiam perhibent te Phoebe senescere nunquam,
Et tibi perpetuo Bacche iuventa manet.
Est et in ornatu decor haud vulgaris, habetque
Non dubias magni numinis ille notas.
Aurea flaventes innectunt serta capillos,
Quae digitis charitum [Reg: caritum] nexa fuere trium.
Dextra facem puro rutilantem concutit igne,
Laeva tenet laxos veste fluente sinus.
Vocibus ut graditur, quas accipit undique, laetus
Qua venit ambrosio spirat odore locus.
Ante Poetarum thalamos sic ivit ad altos
Sive tuos Naso, sive Eobane tuos.


page 355, image: s379

Iamque facem quassans, medium circunspicit [Reg: circumspicit] agmen,
Virgineos tandem desere sponsa choros.
Non opus est lacrimis, ab parce tenerrima parce,
Pulcra [Reg: Pulchra] quid effusis fletibus ora rigas?
Et trepidas, veluti conspecto territa quondam
Agna lupo, matri quando relicta suae est.
Quid subito aversans speratae gaudia noctis,
Iam sterili malles virginitate frui?
Ne tener ab tanti tibi sit pudor, i, pete lectum,
Quo Deus et mater nomina fida vocant.
Ipse toro residens, Ades o pulcerrima [Reg: pulcherrima] , clamat
Sponsus, et o nostri pectoris ardor ades.
Quid iuvat ardentem multum torquere morando?
Tradite iam sponsam, tradidit ante parens,
En Hymenaeus abit, thalamus iam clauditur, intus
Molliter amborum pectora iunget Hymen.
At vos legitimo quos foedere numina iungunt,
Egregium laetae munus obite deae.
Soluite primitias Veneri, sic dulcia vobis
Mutuus assiduo bella movebit amor.
Nomen ut optatum contingat utrique parentis,
Non tantum superi crebraque vota dabunt.
Vester erit potius labor hic. Iam desine plura
Melpomene, castis haec cecinisse sat est.
Cetera, qui thalamum simul est ingressus, amantes
Omnia praesenti voce monebit Hymen.
Nunc igitur poteris consueta revisere Tempe,
Sive ea Parnassus, sive ea Pindus habet.
Ante tamen, quam diva abeas, optabis utrique


page 356, image: s380

Possit ut exactis mensibus esse parens.
Auspicibusque Diis peragendos molliter annos,
Illa Sibyllinos, Nestoris ille, ferat.

ALIVD EODEM MELCHIOre Acontio autore [Reg: auctore] .

Nuper ad Aonii loca formosissima montis
Diva sub ingenti platano Cytherea sedebat,
Hic ubi Daedaleis construxerat artibus illi
Lemnius auratis circundans [Reg: circumdans] sepibus hortum,
Coniugis inductus precibus: Silvestria circum
Numina Nympharum stabant, passimque per herbas,
Ludebant teneri, grex insidiosus, amores.
Mista [Reg: Mixta] quibus comitem se laeta virago iuventus
Addiderat, levitasque, et mollis numen Iacchi,
Ridiculusque furor, stultaeque insania mentis,
Et plures alii cognati Diique Deaeque,
Ipsa Venus nitido texebat pollice sertum,
Ac niveis virides miscebat floribus herbas,
Quas neque contigerant immitis frigora brumae,
Fervidus ardenti neque sol exusserat igne.
Dum sedet, et cepto [Reg: coepto] favet irrequieta labori,
Exaudit strepitum nati venientis, et arcus
Agnoscit sonitum, quem dextera gestat Amoris,
Ille volans summi per inania nubila caeli,
Aera scindebat vibrantibus impiger alis.
Iamque suae gremio, demissus ab aethere, matris
Factus erat propior: pharetram proiecit et arcum,


page 357, image: s381

Paruaque materno circundans [Reg: circumdans] brachia collo,
Accipe mater ait, quae iam mihi gloria rursus
Parta sit his ipsis, quibus omnia vincimus, armis.
Illa sui quamuis pueri crudelia norat [Reg: noverat]
Facta, tamen ridens placido sic incipit ore:
Quos iterum referes o audacissime nobis
Nate dolos, adeo qui te fecere superbum?
Num meus est iterum genitor conversus in aurum?
Num faciem tauri rugosaque cornua sumsit [Reg: sumpsit] ?
Num Cybelen, quamuis anus et veneranda deorum
Sit genitrix, lentis succendis amoribus audax?
Perque nemus Phrygia discurrere cogis in Ida
Oblitam decoris, Gallis comitantibus ipsam?
Forsan ut es semper nimium temerarius, astu
Ausus es Aonias aliquo turbare sorores,
Quaeque tuae semper spreverunt vulnera dextrae,
Fallor, an has etiam peregrina fraude, dolove
Dura coegisti sub regna Cupidinis ire?
Quicquid id est, certe metuo vereorque Cupido,
Ne male te subito tanta haec audacia perdat.
Cui puer: Est aliud quod me facit esse superbum
Cara parens, multos devicimus, hosque Poetas,
Qui mea dicebant frustra sibi tela parari,
Quando quidem Musas colerent, castosque liquores
Pegasei fontis gelida sub valle bibissent.
Scis puto quale sit hoc hominum genus, aethera iactant
Ingeniis seruire suis, innataque sese
Semina nescio quae divinae mentis habere.
Et quia Musarum pulcris [Reg: pulchris] operentur in hortis,


page 358, image: s382

Meque meosque arcus et tela potentia spernunt,
Turba Cupidineo cum nulla sit aptior igni.
Hos ego iam docui qui sint, et qualia iactent.
Nam neque Pierides, neque spiritus ille superbis
Profuit, aetherea quem sede venire ferebant.
Omnibus ardor inest idem mea castra sequendi,
De tot adhuc Musas vix aspicit unus et alter.
Utque suis alii domiti nunc ignibus ardent,
Sic decus Aonidum fore quem praedixerat Hessus,
Non leve vulnus habet transfixo corde Sabinus.
Hunc mihi prae cunctis succumbere glorior unum:
Si qua fides etenim, praestantior omnibus hic est,
Vix alius versu meliora poemata scribit.
Iamque licet reges ac fortia dixerit ante
Facta ducum, nostro meditatur carmina ludo
Digna, suamque canit non duris versibus Annam:
Annam quam genuit celeberrimus ille Melanchthon,
Sidereis flagrantem oculis, quae vincere cygnum
Sithoniasque nives, et candida lilia posset.
Insuper illius petiit connubia nuper
Impatiens, fructumque sui quaesivit amoris.
Et nisi decipior, cras cum fugientibus astris
Sidereus nitido radiabit lumine Titan,
Anna bonis avibus docto nuptura SABINO,
Ducetur pompa celebri per amoena deorum
Templa, Camenarum chorus undique cinget euntem,
Non aberunt Charites: non carminis autor Apollo:
Tu quoque deducens Hymenaeum, mane per auras
Mater ad hanc venies cras cum lux alma redibit,


page 359, image: s383

Formosamque aliquo decorabis munere sponsam.
Sic ait. At genitrix iamdudum certa futuri
Surgit, et ad iuvenem cui sunt sponsalia curae
Flectit iter: paruis hic mistus amoribus ibat,
Longaque fraterno ducebat tempora lusu.
Quem dea compellans, placido simul edocet ore
Quid velit, et quae sint venturae gaudia lucis.
Non ignarus erat, comes ibo dixit eunti,
Perque leves illuc tecum dea transferar auras.
Nec tibi fas nec abesse mihi, veniemus uterque,
Ipse faces, tu serta gerens cestumque potentem.
Postera vix caelo stellas dimoverat Eos,
Ingrediuntur iter dea Cypria, cumque Hymenaeo
Paruus Amor, plenam gestans de more pharetram.
Contigerant Albim, iam non velut ante ruentem,
Sed virides placido stringentem flumine ripas.
Sensit adesse deos subito pater Albis, et antro
Extulit os madidum, gelidosque seniliter artus
Sustentans baculo, viridantis margine ripae
Constitit, atque udo summam pede pressit arenam,
Plurima muscoso de vertice gutta cadebat
Humectans humerosque Dei, barbamque senilem.
Ut prope conspexit tria numina, talibus infit:
Cur vos, o superi caelo meliore relicto,
Huc venisse putem? venerunt huc quoque Musae,
Fessus heri peteret cum pronior Oceanum sol.
Quo properatis? An est veniendi causa Sabinus
Ille meus vates, cui nata Melanchthonis Anna
Iam dabitur iungenda toro, lectoque iugali?


page 360, image: s384

Dicite, nam rutilo vix summos lumine montes
Sol ferit, et pleno nondum caput extulit orbe,
Excipiens superos sic dicitur ille locutus.
Nec tacuit Cytherea diu, sed protinus omnem
Rem docet, et blandis cupido sermonibus astat.
Interea variis de montibus undique Nymphae
Conveniunt, secum caelestia dona ferentes,
Ambrosios succos, gemmas, preciosa [Reg: pretiosa] que serta,
Qualia vix aliis dederant mortalibus unquam [Reg: umquam] .
Pars e Saxoniae properantes finibus assunt,
Arboreis pariter praecinctae frondibus omnes.
Ast aliae linquunt te Marchia, quas vel Havelus,
Vel Sprea muscosis, aut Odera detinet antris.
His Comites aliae vicinis saltibus ibant,
Longa quibus tergo coma dependebat, ut olim
Virginibus Tyriis, quae per nemora alta Dianae
Exagitare feras patrio de more solebant.
Misit et ipse Salis Duringo rure profectas
Naiades insignes facie, calathosque tumentes
Floribus addiderat, telluris nobile donum,
Quos sponso sponsaeque ferant: sed versibus omnes
Enumerare nec est hominis: nec temporis huius
Permittit brevitas: tot convenere puellae,
Omnes visurae thalamum sponsamque SABINI.
Et iam protulerat totum sol aureus orbem,
Conspicuoque diem revehebat clarior axe.
Quod Cytherea videns: Quid stamus, et ocyus [Reg: ocius] inquit
Arripiamus iter? superest breve tempus eundi.
Albi vale: sic fata Deum Dea deserit: illam


page 361, image: s385

Undique Hamadryadum circum leve panditur agmen,
Et sequitur gressu per agros ad moenia tendens
Urbis Leucoreae, cuius super aethera nomen
Iuit, et extremum terrae penetravit ad orbem.
At formosa domi tenera cum matre sedebat
Sponsa, pudicitiae discens exempla priorum,
Multa subinde rogans genitricem, multa requirens,
Et similem quondam fieri se talibus optat.
Dum rogat admirans praeceptaque discere gaudet,
Pida dat interea nutrix, quos legerat ante,
Ornatus capiti varios, auroque revincit
Sedula flaventes per candida tempora crines.
Quod sit splendidius dubitares crinis an aurum.
Lintea sumta [Reg: sumpta] cutis superaret candida, si non
Tincta rubore foret. Superant tamen omnia cultum,
Et natura potens vix ulla vincitur arte.
His super ingressa est subito Venus alma cubile,
Nec non Naiades: stupuit cum virgine mater,
Ornandique simul cecidit labor, ora dearum,
Mortales vix ferre queunt, oculosque remittunt,
Voce metus adimens quib. haec Dea Cypria fatur.
Cara diis, hominum generi veneranda propago,
Perpetuum latura decus, dignissima caelo,
Sic tibi quo coepit faveat sors aequa tenore
Semper, in immensum generis sic gloria crescat,
Parua deae Veneris pro tempore dona benigne
Accipe, quaeque ferunt ex ordine munera Nymphae
Serta, rosas, aurum, distincta monilia gemmis,
Quicquid praeterea est. Sed enim meliora dedissem,


page 362, image: s386

Si meus ille domi coniunx praesensque fuisset
Mulciber, in caelum Iove sic cogente profectus.
Qui mihi iam toties manibus pulcerrima [Reg: pulcherrima] fecit
Ornamenta suis, quibus et caelestia saepe
Numina demerui, Iunonem, Pallada, Musas,
Innumerosque homines. Nunc hoc tibi sponsa Sabini
Quale vides sertum Cythereae munus habeto.
Pro quo, nulla mei nisi gratia numinis hic est,
Ut decet optatum complectere laeta maritum.
Disce tori leges me praecipiente, nec illum
Virgo time, cui te iam despondere [Reg: desponderunt] parentes.
Quod volet ille velis, placeat mens una duobus:
Sic cito mater eris, sic semper amaberis illi
Cui modo sola places, sic gaudia semper habebis.
Haec et plura Venus, laudantibus omnia Nymphis,
Fata coronavit caelesti munere sponsam.
Afflavitque novum membris decus, unde puellas
Inter Leucoreas hac formosissima luce
Sponsa fuit, tantum Venus aspiravit honorem.
Nec minus interea sponsum ornavere Camenae,
Ut iuvenes inter longe pulcerrimus [Reg: pulcherrimus] omnes
Illa luce foret, qua vincla iugalia primum
Accipiens, licitos erat amplexurus amores.
Nobile praeterea cecinerunt carmen alumno
Unanimes, ac dulce melos, quod Phoebus et ipsae
Miratae Charites stupuerunt, quo stetit Albis
Lentus et attoniti repressit gurgitis undam.
Illius ut possent seri meminisse nepotes
STIGELIVS, vatum non infima gloria, fecit.


page 363, image: s387

Qui dictante sacros conscripsit Apolline cantus
Aonidum, passimque dedit volitare per orbem,
Perpetua dignum celebrari laude, poema.

IOANNES STIGELIVS Georgio Sabino.

Docte Sabine tuas nuper missurus ad aedes
Veste novem comtas [Reg: comptas] versicolore Deas.
Ite Deae dixi, facundi vatis ad aures,
Uberius per quem Gorgonis unda fluit.
Forte Melanchthonidos vobis venientibus Annae
Ludet in optato suaviter ille sinu,
Aut bene compositos meditans ad tympana motus,
Concinet in mediis iubila festa choris.
Quicquid aget, cum vos a me venisse videbit,
Obuius attenta porriget aure manum.
Huic vos optantes taedae omina laeta iugalis,
Edite sermonis nuncia verba mei,
Eius ut ornetis missas vos dicite pompam,
Veste tamen digna non potuisse tegi.
At quamuis Tyrio [(transcriber); sic: tyrio] non sitis murice comtae [Reg: comptae] ,
Posse tamen comtas [Reg: comptas] inter habere locum,
Corporis utque aliae gestent insignia Nymphae,
Sic vos solius mentis habere decus,
Hoc etiam exiguum quam sit vos scire, sed usque
Corporis externis dignius esse bonis.
Ad tua iam quare venientes limina Musas
Excipe, nec duras claude Sabine fores.


page 364, image: s388

Concelebrare tuae cupiunt spectacula pompae
Veste licet trita, versicolore tamen,
Hoc quoque non aliqua faciunt ratione carentes,
Uberior pictis gratia rebus inest.
Sic pascunt oculos picti viridaria campi,
Nec viridi solum prata colore iuvant.
Sic placet explicitis ales Iunonia pennis,
Gratia cum Phoebi nulla venustet avem.
Forte sed haec animo lustrans emblemata, dices,
Materia ad formam non facit ista suam.
Utcumque istud erit, satis esse superque putarim,
Hic aliquid si, te quod iuvet, esse queat.

EPITHALAMION, IOanne Stigelio autore [Reg: auctore] .

Est nemus arboreum stagnantis ad Albidos undas:
Aspicias, certe numen habere putes,
Non locus irriguum iucundior extat [Reg: exstat] ad Albim,
Qua videt Arctous nostra Lycea polus,
Saepe meae hic cecini praeconia blanda Philetae,
Peligni vatis dulce secutus opus.
Et vidi hic Nymphas pro sertis texere versus,
Pro versu Aonias texere serta Deas.
Hic ego dum tacitis solus secessibus erro,
Securae meditans carmina mentis opus,
Suavibus insonuit circum concentibus aer:
Gutturis humani non erat iste sonus,
Maius erat quiddam, caeloque agnatius ipso.


page 365, image: s389

Humana quam quod possit ab arte cani.
Laetabar, placidaque animum dulcedine captus
Ingenio rebar numen adesse meo.
Ecce novem ducens forma praestante puellas,
Nescio quis faciem constitit ante meam,
Os humerosque Deo similis, cultumque decorum,
Qualem credideris posse decere Iovem.
Arcum humeris, laevaque chelyn, dextraque sagittas,
Pectore sed Pharetram dulce ferebat onus.
Integra formoso vernabat in ore iuventus,
Ornabant flavas laurea serta comas.
At qualis fuerit facies, quae forma puellis
Vix elegis videor dicere posse meis,
Ibat odoratos hederis innexa capillos
Quae libet, et nudo conspicienda sinu.
Non sum iudicium Paridis qui credere nolim,
Sed tamen has illis praeposuisse velim.
Ibant et decuit veneranda modestia gressum,
Lux praeit et sequitur qua chorus iste venit.
Obstupui et rigidi stabant horrore capilli,
Vera loquor, mecum vix satis ipse fui.
At non sic toto riguit mihi pectore sanguis,
Ut nollem vultu quamque notare meo,
Ab ea qui nequeat pulcerrima [Reg: pulcherrima] spectra videre,
Hunc nihil humani cordis habere putem.
Interea ille gradu propior vestigia torquens,
Quos dederat, miti sustulit ore metus.
Pone metus inquit Clarii cupidissime fontis,
Aoniis iuvenis non abigende choris,


page 366, image: s390

Sum Deus, et magni soboles generosa tonantis,
Patre etiam dicor vix minor esse meo.
Est mihi Mercurius frater, soror aurea Phoebe,
Ambo tenent regno subdita regna meo.
Ipse ego sidereas illustro lumine sedes,
Occultant reliquas lumina nostra faces,
Aurea fecerunt quondam mihi saecula nomen,
Tempore quo Delphis cultus Apollo fui.
Ingeniis praesum, facundaque pectora reddo
Omnibus his, pure qui mea sacra colunt.
Hinc vos ingenuus laudis mea turba Poetae
Ardua Parnassi per iuga raptat amor,
Hinc Aganippaeos cupidi sudatis ad amnes,
Vestraque Gorgoneis ora lavatis aquis.
Iam puto non quaeres, audito nomine Phoebi,
Iste puellarum quis sit, et unde chorus.
Si bene me quisquam novit, bene novit et illas,
Diversum sexum, numen habemus idem.
Liquimus Aonios campos, et Phocidis amnes,
Vestraque Leucoreae venimus arua plagae.
Ut pia facundi testemur vota PHILIPPI
Ante suum placidos pondus habere Deos,
Dum spondet vati connubia sancta Sabino,
Et socer huic natam iungit amore suam.
Testis eris, nostras Albim resonasse Camenas,
Sic tibi non duro carmine versus eat.
Dixit, et ad citharae iungens modulamina linguam,
Edidit Heroo talia verba sono.


page 367, image: s391

APOLLO.

Ut quando Oceano roseis Tritonia bigis
Surgit ovans, mundumque novo splendore salutans,
Obvelat radiis stellas per inane micantes:
Sic quemcumque abeat tua fama Melanthon in orbem
Virtutis propriae, propriae sibi conscia lucis
Regnat, et exuperat [Reg: exsuperat] reliquorum nomina vatum,
Quotquot habent meritae non ultima praemia laudis.
Huc ades o summi diis acceptissime caeli,
Digne sed in terris fato meliore morari,
Atque haec legitimi dum sancis foedera lecti,
Quae tibi flaventes resonamus ad Albidos undas
Carmina non aliquo prius hic audita susurro,
Gratantes nataeque tuae generoque Sabino,
Accipe, sincerum non aversatus honorem.

CALLIOPE.

O annis iuvenis fortis et integer
Felix ingenii dotibus, et potens,
Dulcis cura ducum, nobilium favor,
Virtutumque Sabine et decus et vigor.
Qui non exiguum iure tenes locum,
Vates praecipuos inter et optimos,
Quos nostro pariunt sidera saeculo.
Cuius Teutonici carmine Caesares,
Orbis nunc iterum regna per ultimi
Victores, hederas inveniunt suas.
Quem sub Parrhasiae sidere virginis


page 368, image: s392

Tellus dives opum, Martigenis potens,
Tollit tergeminis Marchia laudibus,
Cui Nympharum alacres cum Satyris chori
Iampridem ingenii praemia deferunt
Lauros, ac hederas, sertaque florea.
Qua ripas gracili tectus arundine
Havelus patriae rura rigat tuae,
Te factus reliquis vate celebrior.
Qua spumat rapidis Odera fluctibus,
Francfurti celebrem praeteriens Scholam.
Hoc credas superum non sine numine,
Sed fati fieri legibus, ut tuo
Iungatur thalamo nata Melanchthonis,
Quem vatum celebrat nulla satis chelys.
Vobis lanificae fila neant Deae,
Disrumpi innumeris nescia saeculis.
Vobis divitias et decus augeat
Mundi mobilibus Diva potens rotis.
Et vos unanimis iungat amor duos,
Dulces sufficiens legitimi tori
Natos perpetui pignora foederis.

CLIO.

Et tu conspicui decus pudoris,
Formosae genitrix pudica nuptae,
Matronis aliis parentibusque
Tanto prosperior, beatiorque,
Quantum praestiterit tuus maritus,


page 369, image: s393

Quotquot sunt, facile omnibus maritis,
Vita, moribus, eruditione.
Qua te laude feram, sacrum iugalis
Exemplum fidei, fuisse qualem
Castam Sulpitiam [Reg: Sulpiciam] probat vetustas
Uxoremque prioris Affricani [Reg: Africani] .
En iam tempus adest, ut annuentes
Natam laurigero tuam SABINO,
Materna prece consecres ad aras.
Assis laeticiae [Reg: laetitiae] celebriori
Harum, quam decet esse, nuptiarum,
Et sanci genitrix tuae puellae
Taedas auspiciis tuis iugales,
Sic seros videas senex nepotes,
Seri et te videant senem nepotes,
Et soluant tibi gratias perennes,
Et claudant oculos mori volenti,
Ipsi Nestoreae pares senectae.

THALIA.

Quale te silvis Helicon sonoris
Audiit nuper mihi personantem,
Albis ad ripas age tale redde
Barbite carmen.
Ede concentus fidium canoros,
Nos novem quales deceant sorores,
Dum novae grator nova pacta nuptae
Foedera lecti.


page 370, image: s394

Inter o cunctas dominans puellas
Gratia, lingua, facie, pudore:
O decus, docto, patre nata virgo
Anna Philippo.
Cuius a forma volucer Cupido
Dulcis accendit faculas amoris,
Mille comburens rapidis procorum
Pectora flammis.
Cui suum donat Venus alma ceston,
Cui movent blandas Charites choreas,
Cui loco cedit iaculans in altis
Delia silvis.
Cui suas ponunt Satyri corollas,
Et canunt formae dominantis hymnos,
Dum sub aegroto capiunt edaces
Pectore flammas.
I, subi docti thalamum mariti,
Sic potens certi iubet ordo fati,
Vatis assuescas age nunc vocari
Anna Sabini.
Sera sic vobis veniat senectus
Nestoris qualis fuit aut Sibyllae,
Multa quae vobis numeret beati
Pignora lecti.

EVTERPE.

Ergo ades Albiacae cultor quicumque frequentas
Docta Lycea Scholae.


page 371, image: s395

Cui caput ingenuas cordi est efferre per artes,
Quem pia fama movet,
Quisquis es, ingratis animum te affligere curis
Non sinit ista dies.
Cur ita? sunt docto sua gaudia digna Philippo
Non sine teste coli.
Quo gaudente etiam gaudet natura, dolente
Haec quoque maesta dolet,
Quo sine quid possunt vestrae praestare palaestrae
Dignum Helicone satis?
Talem igitur genero socerum gratare sABINO
Diis genitum superis.
Et talem socero generum gratare PHILIPPO
Dulce decus Clarii.
Sic decet, et dignum est, sic vates poscit uterque
Dignus honore coli.

ERATO.

Venus creatrix gentium,
Dulcis voluptas coniugum,
Et dulce amoris vinculum,
Terrae potens et siderum.
Sue te Gnydos tenet tua,
Seu forte agris in Thraciis
Martem tuo foves sinu:
Ades piis his nuptiis.
Non est tibi vis nescia
Potentis efficaciae,


page 372, image: s396

Frustra focos [(transcriber); sic: focas] nec ad tuos
Prisci sacrarunt victimas.
Tibi namque soluit gratias
Si qua est parens fecundior,
Tuosque nutus invocat
Si qua esse mater non potest.
Nequicquam amoris vinculo
Duos hymen constrinxerit,
Ni dulce tu iuves opus,
Nascantur unde liberi.
En coniuges iacent novi
Iam mutuos iuncti sinus,
Stratisque operti mollibus
Vires vocant ambo tuas,
Hos cesto amoris invicem
Sic necte, sic constringito,
Ut una mens fiant duo,
Semper volens, nolens idem.
Sic regna provehas tua,
Sed castius quam nunc facis,
Qua sol dator lucis venit,
Et nocte qua claudit diem.

POLYMNIA.

Magne coniugii Deus
Coniugator amantium,
Dulce Cyprigenae genus,
Dexter huc Hymenaee ades


page 373, image: s397

Dexter huc Hymenaee.
Cinge floribus aureas
Myriti odoriferae comas,
En tibi vacat haec dies.
Dexter huc Hymenaee ades
Dexter huc Hymenaee.
Nuptiale refer melos,
Et faces quate flammeas.
Signa coniugii novi.
Dexter huc Hymenaee ades
Dexter huc Hymenaee.
Namque te sine nuptias
Esse non aliquas ratas
Credimus: Thalamos enim
Prorsus abnuimus, tuae
Sanctionis egentes.
Tu feros iuvenes domas,
Tu retas coitus vagos,
Tu pater celebrem sacra
Lege coniugii modum,
Primus instituisti.
Si fuisset amantibus
Pyramo et sociae tua
Non sinistra potentia,
Non dolor et amans duos
Uno ab ense peremtos [Reg: peremptos] .
Te vocant precibus piis
Una mens duo pectora,
Et Sabinus, et auspice


page 374, image: s398

Anna numine iam tuo,
Consecranda marito.
Huic age ergo puellulae
Flammeo caput obtege,
Quod pudoris et integri
Signa coniugii bona
Tempore arguat omni.
Serta sic tibi florea
Nectat Albiadum chorus,
Et canat tua praemia,
Dum nigra Oceani vada
Flavus influet Albis.

MELPOMENE.

Adeste pulcra [Reg: pulchra] maximi proles Iovis
Reginae amoris Gratiae.
Quas matris editas ab Eurynomes sinu
Testatur unda Tethyos.
Pudica quas habet Venus pedisse quas,
Quas impudica deuovet.
Suaves amicorum duces affectuum,
Pacis parentes candidae.
Piae ministrae publicae potentiae,
Legumque habenae et urbium.
Adeste si quid arctioris foederis
Nos inter est, ut est quidem,
Vacate quaeso a fontibus Boeotiae,
Heraeque adeste Cypriae,


page 375, image: s399

Dum seruiens duobus hic amantibus
Dulces adornat nuptias,
Et collocans uno duos ponit toro,
Nectitque amoris cingulo.
Vestrum hic opus, nil praeter hic quam gaudium,
Lususque amoris et ioci.
Vincite mutua duos concordia,
Ut una mens fiant duo.
Ut multa procreent beati pignora
Felicis ambo lectuli.

TERPSICHORE.

Sic te Diva potens Sami
Aris Niliaco thure [Reg: ture] calentibus,
Et Spartae, et Rhodus, et Samos
Ritu quo deceat, perpetuo colant.
Sic et coniugii fidem
Et seruet thalami foedera Iupiter.
Et nunquam illiciti, ut solet,
Affectet petulans illecebras tori.
Nec posthac fieri velit
Aut mentibus olor dissimulans Deum,
Aut virgo simulans Deam,
Aut fallax aries, aut rigor aureus.
Huc huc Iuno ades et tuis
Has sanci auspiciis pronuba nuptias.
Serues incolumen precor
Tam dignam placido sidere coniugem,


page 376, image: s400

Ut fulta auxilio tuo
Assuescat parere, et reddere debitam
Consorti sobolem suo,
Immunisque mali, atque integra virium
Felix coniuge cum suo
Longaevi senium Nestoris impleat.

VRANIE.

Aonios inter iuvenis celeberrime vates,
Quo carius nobis nihil Marchio clara tulit,
Qui dictante facis doctissima carmina Phoebo,
Quocumque mundi triplicis digna sub axe legi.
Et tu naturae blande arridentis imago
Anna, omnibus quam praeferat, gratia, forma, pudor,
Cuius et ex oculis accendit tela Cupido,
Cui seruientes Gratiae carmina blanda canunt.
Felices animae, vel supra vota beati
Si quid peritae siderum creditis ambo deae.
Si quid habent, ut habent, caelestia sidera veri,
Promissa vobis est Deae stantis in orbe fides.
Iampridem unanimi concordes foedere Parcae
Vobis neunt durabili candida pensa colo.
Haec ego vaticinor taciti Dea conscia fati,
Haec annuit septemplicis machina tota poli.
Vivite concordes fidi sub foedere lecti,
In vos venena zoilus nullus amara vomat.
Vivere sic sola est felix atque aurea vita,
Qua nil beatius vagans Lunaque Solque videt.


page 377, image: s401

Haec sunt, si memini, Phoebo dictante locutae
Aonides tali verba tenore Deae.
Quae mandata brevi paucis pro tempore chartis
Iudicio mitto docte Sabine tuo.
Accipe quae vestras utcumque ornatia taedas,
Concinit Aonidum carmina blanda chorus.
Non levis haec aliqua velavit imagine fucus,
Non aliqua his falsi forma coloris inest,
Arctior ut nostri coniunctio foederis esset,
Haec tibi non fictus scribere iussit amor.
Gratulor ergo tibi felicem Hymenaea Sabine,
Coniugioque precor prospera fata tuo.
Affluat ambobus largis fortuna quadrigis,
Perstet et ad votum certa tenaxque tuum.
Vos inter superi faciant rata foedera Divi,
Lucis ad extremum non soluenda diem,
Vos sacra non dubio conseruet amore Dione,
Provehat et vestrum pronuba Iuno torum.
Illa suos tecum claudat feliciter annos
Legitimi custos Anna pudica tori,
Qualis erat vindex Lucretia casta pudoris,
Invito nondum pectore passa scelus,
Et quae fumantes avido bibit ore favillas,
Coniugis aeternum Portia fida decus.
Talis in amplexus patre nata Melanthone virgo,
Sed fato veniat dexteriore tuos.
Edite securi felicia pignora lecti,
Ut vestra crescat prole beata domus.
Ista Deo grata est sociae coniunctio vitae,


page 378, image: s402

Ut sint legitimi foedera certa tori.
Heu nimium facilis qui vincla iugalia temnis,
Vincula si nescis, haec iubet esse Deus.
Quod Deus instituit non est contemnere tutum,
Exitium est huius non timuisse minas.
Huic, ubi de prima fabricasset origine mundum,
Hoc opus ut faceret cura secunda fuit.
Ver erat, et teneri florebat gratia mundi,
Vernabatque recens undique in orbe decor.
Tum primum Zephyri spirabant mollibus auris,
Tunc aliquid factum est quod fuit ante nihil.
Aethere ridebat facies nova Solis ab alto,
Ornabantque novum sidera clara polum.
Quae fuerat non ante, suos spirabat odores
Extendens teneras arbor opaca comas.
Undique odorato ridebant germine flores,
Gaudebatque suis iam Deus ipse bonis.
In fluviis pisces, volucris ludebat in auris,
Et pecus in viridi luxuriabat humo.
Deerat adhuc animal praestantius omnibus illis
Quod Deus ad faciem condidit ipse suam.
Natus homo est, sed enim non hic suffecerit orbi
Solus, ni socio iunctus amore foret,
Hoc sensit sapiens divini cura parentis,
Auxiliumque tibi mox faciemus, ait,
Exeruit [Reg: Exseruit] que viro costam, mirabile dictu,
Materia illa tui corporis Eua fuit.
Vivite, et unanimi duo sitis corpora mente,
Perque suas crescant gaudia vestra vices.


page 379, image: s403

Dixit, at hinc auxit sobolis generatio mundum,
Hinc sua nunc passim spicula mittit amor.
Ferreus est, durasque gerit sub pectore cautes,
In quem non aliquis spicula torsit amor.
Quid iuvat artifici caelata toreumata dextra,
Et premere indigno vermiculata pede?
Quid prodest veterum pictos ostendere fastus.
Et generis longum stemma referre tui?
Multa fatigatis quid vertere iugera tauris,
Et pecori numerum vix posuisse suum?
Quid prosunt gemmae, quid lucida concha, quid aurum
Quae niger Eoo littore mittit Arabs?
Horum, si desit, cui tecum suppetat usus
Uxor sub socia conditione comes.
Ergo alium gravibus iuvet impallescere curis,
Auri cui sedeat pectore sacra fames,
Diviciis [Reg: Divitiis] inhient quos urget avara cupido,
Me tener aeternum molliter urat amor.
Urat amor, sed castus amor, te qualis et Annam
Ultra legitimum non sinit ire modum,
Non ego me summis aequari regibus optem,
Dum liceat casta coniuge posse frui.
Sint aliis Pario suffultae marmore sedes,
Mi sat erit parua vivere posse casa.
Quam vitreus gelida circundet [Reg: circumdet] flumine rivus,
Et viridem placido murmure pulset humum.
Sit brevis, et domino qui credita reddat agellus,
Ille mihi campi divitis instar erit.
Dum modo sit simplex sed non male rustica coniunx,


page 380, image: s404

Quae me non dubiae foedere mentis amet.
Tyndarides alius mediis imploret in undis,
Et vitam dubiis vendat avarus aquis,
Me iuvet in tuto ventos audire cubili,
Et sociam tepido sustinuisse sinu.
Aut reptare sacri per tesqua virentia luci,
Carminaque innocuae condere mentis opus.
Hic mea cum sacris habeam commertia Musis,
Totius immensas nil moror orbis opes.
Casta domi interea, quicquid Deus offerat ipse,
Praeparet arguto cara Phileta foco.
Sic me moroso secernant numina vulgo,
Otia privato sub lare tutus agam,
Tale genus vitae mihi dextera fata ministrent,
Hinc cupiam cineres vivere posse meos.
Ergo vide quantum te fata Sabine bearint [Reg: beaverint] ,
Cui tali oblatum est commoditate frui.
Suaviolum roseis tibi quod feret Anna labellis,
Omnibus hoc regnis, si sapis, anteferas.
Vivite felices, ambo sic vivere digni,
Et facili vestrum ferte labore iugum.
Dum licet, et locus est, dulci indulgete iuventae,
Tempus abit, nec quae praeterit, hora redit.
Et faciem, et vires anni populantur euntes,
Qui sapit, huic nullum tempus agatur iners.
Nulla Venus tanti est quae non vitietur ab annis,
Debile forma bonum, ceu rosa verna, perit.
Ludite, quos Phoebo superisque ita ludere visum est,
Numinibusque tribus, numinibusque novem:


page 381, image: s405

Vive gener magni facunde Sabine Philippi,
Te maneat Pylii iusta senecta ducis.
Vivo tore vatis consors facta Anna Sabini,
Aurea Cumaeae saecula vatis agas.
Vivite concordi iunctissima pectora lecto
Vestra mori nullo tempore fama potest.

AD GEORGIVM SABINVM ex Borussia in Saxoniam abeuntem Felicis Fidleri propempticon.

ERgo novenarum decus immortale sororum,
O et praesidium dulce Sabine meum,
Ergo profecturus, qua voluitur Albis, ad oras:
Culta Borussiaci deseris arua soli?
Nec vetat a nostra discedere longius urbe
Haec Schola? quae primum te duce cepit iter.
Nec tibi sunt curae, qui te didicere magistro
Pierio sacram fonte levare sitim?
Nec metuis, brumae gelida conterritus aura,
Intempestivae taedia dura viae?
Aspice quae caeli facies, non inde recedis
Tempore proposito conveniente tuo,
Africus insano commistus [Reg: commixtus] turbine ventus
In terram largas praecipitavit aquas,
Commaduere viae pluviis, nymbosus [Reg: nimbosus] et imber
Fluminibus liquidis mollia rura tegit.
Vix etiam, sic strata iacent turbata viarum,
Cernitur in vasto semita vera luto,


page 382, image: s406

Adde quod indomiti nondum fera bella Gradivi
Illic, quo properas, conticuisse ferunt.
Tu tamen ire paras, sobolemque per invia tecum
Compita, sub Martis signa cruenta vehis,
Dic mihi ne fiant scelerati praeda latronis,
Quo pacto ceptum [Reg: coeptum] continuabis iter?
Si te bellorum nil saeva pericula terrent,
Sique tibi nolis parcere, parce tuis,
O pueri caro date basia grata parenti,
Utque suae maneat, quique rogate, domi
Istud iter vobis non convenit, horrida saevit
Aura procellosis humida facta notis,
Nondum ferre graves didicistis frigoris aestus,
Corporibus teneris ventus et aura nocent.
Si tamen ad sedes hinc ire voletis avitas,
Hoc fieri caelo commodiore potest.
Nunc quoque si nescitis, adhuc fera bella geruntur
In quo vos miseros vult pater esse loco.
Vos retinete patrem, quoniam retinere potestis,
Instituit vestro nomine iussus iter,
Ni vox Leucoream secum deducat ad urbem,
Propositam malit deseruisse viam,
Anna tuas ora paruo cum fratre sorores,
Inveniant causas quo minus ire velint.
Dicite, care pater, non possumus esse, quod optas.
Pondera tam durae qualiacumque viae,
Et facile invenies quibus ille movebitur artes,
Docta foves animo dona paterna tuo.
Et discessuro blandire SABINA parenti:


page 383, image: s407

Marthatuas verbis, si potes, adde preces.
At vos absentis tangit pia cura sororis,
Neve suam vitam salua, timetis, agat,
Vestra soror Catharina valet, deponite curas,
In gremio cari nempe fovetur avi.
Tu quoque qui nondum cunas Alberte relinquis,
Effice ne ceptum [Reg: coeptum] conficiatur iter,
Aspera laedit hiems robustis corpora neruis,
Tu puer incolumis frigora dura feres?
Parue puer saeva brumae laederis ab aura,
Forsitan ad nostros vix rediturus agros.
Nondum care manes, propriisque pericula natis
Extruis [Reg: Exstruis] , et vitae cura molesta tuae est?
Care Sabine mane, nostraque moratus in urbe
Temporis expecta [Reg: exspecta] commodioris iter.
Sed quid inutilibus consumo tempora verbis?
Effectum superi, quod voluere, iubent.
Quid nisi stulticia [Reg: stultitia] est adversis cedere fatis
Nolle, et cum magnis bella movere Deis?
Disce pati, casusque graves evince ferendo,
Non aliter ludi sors inimica potest.
Fata regunt homines, his care Sabine coactus
Tam grave cum natis ingredieris iter.
Quando igitur fatis cogentibus inde recedis,
Et desiderii vana querela mei est:
Quid superest, nisi fausta tibi de more precemur?
In Patrium possis sospes ut ire solum.
Vade bonis avibus, veteres visurus amicos,
Quos tibi Theseo pectore iunxit amor.


page 384, image: s408

Di faciant, soceri cum docta Melanthonis ora
Conspicies, videat saluus uterque suos.
Huic varios forsan narrare iubeberis actus,
Deque statu nostrae multa loquere Scholae,
Sique roget, quibus hic Helicon habitatur alumnis,
Quaeve sodalitio [Reg: sodalicio] dedita turba tuo est:
Cum referes illi cuiuslibet ordine nomen,
Felicem reliquis annumerare velis,
Forsitan ad nomen Felicis plura requiret,
Quodque tibi de me dicere possit, erit.
Ille meam facili quondam tulit aure Thaliam,
Cum colerem Albiacae docta Lycea Scholae,
Et solitus limam iuvenilibus addere scriptis,
Insignis studii dux fuit ille mei.
Vade, nec arma feri metuas invisa latronis,
Cinctus Apollineo numine tutus eris.
Aeole claude notos, ventosque reconde furentes.
Spiret ab Eoa lenior aura plaga,
Vos quoque Pierides vestrum deducite vatem,
Integra quo saluo gloria vestra manet.
I felix, et habe nostri monimenta [Reg: monumenta] doloris,
Utque queas felix ire, SABINE vale.

DEEIVSDEMREDITV, Carmen gratulatorium scriptum a Felice, Fidlero.

QVando Borussiacis a finibus ire Sabinus,
Et patrii voluit rura videre soli,


page 385, image: s409

Cumque viae certus maestis loqueretur amicis,
Tristeque pallenti diceret ore vale:
Lucida complebit cum bis sua cornua Phoebe,
Rursus in his terrae finibus, inquit, ero.
Cornibus implevit iam bis crescentibus orbem
Vecta volubilibus menstrua Luna rotis,
Ex quo Prussiaca digressus ab urbe Sabinus
Vidit arenosi Marchica rura soli.
Nec tamen inde redit, tristesque relinquit amicos,
Qui dubitant faustos vivat an ille dies,
Multa timent, causasque morae mirantur, et optant
Ut levet aduentu tristia corda suo,
Fallor, an oblitus promissi foedera pacti
Mandavit rapidis verba fidemque notis?
Quodque sit a caro semotus corpore coetu,
Mens ideo nostri non meminisse potest?
Di melius, fucus non convenit iste Camenis,
Candidus in sacris vatibus extat [Reg: exstat] amor.
Degeneres animos decet inconstantia linguae,
Hic seruat stabili foedera pacta fide,
Aut veniet, nostramque petet mox impiger urbem,
Aut suberit iustae maxima causa morae.
Dum loquor, optatus reficit mihi nuncius [Reg: nuntius] aures,
Atque refert grata voce, Sabinus adest,
Dumque rogo dubius velit ut mihi vera fateri,
Iuratus meruit per sacra verba fidem,
Accipio calamos quibus exultantia [Reg: exsultantia] dicam
Gaudia, de reditu docte SABINE tuo.
Ergo quod incolumis natalibus hospes ab oris


page 386, image: s410

Redditus es, laetum turba novena canit.
Dulichius patriis errabat ab aedibus Heros
Annorum spacio [Reg: spatio] per loca vasta decem,
Ipsa domi coniunx lacrimas absente marito
Fudit, in ingrato sola relicta toro,
Te sic Aonides fleverunt, quando trahebas
Diversa longas in regione moras.
Nec minus ingenuo tibi dedita turba favore
Est desiderio languida facta tui,
Et me, qui fidis sum connumerandus amicis,
Cura tui multos torsit amara dies.
Musa mihi nullum dictavit amabile carmen,
Si quid in hoc scripsi tempore, triste fuit.
Scis bene Pierides non pectoris esse severi,
Tristibus ingeniis Musa negabit opem.
Nunc quoque de saluo reditu gaudere volenti
Occurrunt animo tristia verba meo.
Nec sunt exiguae, quibus occupor undique causae,
Impedit ingenium cura molesta meum.
Navita felici quoties secat aequora vento,
Et volat optato panda carina mari,
Laetus ovat, cantumque leves modulatur in auras,
Nec sinit in tacita gaudia mente premi:
Me quoque cantantem placida Neptunus in unda
Audiit, ut ventis vela secunda dedi,
Nunc ubi deserui vasti cava littora ponti,
Ac vehor in mediis pene relictus aquis:
Aeolus aduersis laxato carcere ventis
Carbasa quassatae concutit uda ratis.


page 387, image: s411

Diffugere procul quibus haec autoribus [Reg: auctoribus] ire
Coepit in immensum concava cymba salum,
Inde reluctantem Musam, versusque coactos
Temporis aduersi pro ratione, vides.
Non tamen a nobis adeo fortuna recessit,
Mersa sit insanis ut mea puppis aquis.
Sunt avibus est curae, valido qui remige portum
Monstrabunt pavidae per vada caeca rati.
At qui desertam generose Sabine volebat
Fluctibus e mediis ducere, primus eras.
Et facies, tumidi subsidunt aequoris aestus,
Aspice, sedatis motibus unda fluit.
Ipse ratem video pacata per aequora ferri,
Hic, nisi me fallunt omina, portus erit.
Gratulor hinc reduci, pectusque resumo virile,
Fortunae cum sis anchora fida meae.
Expectatus [Reg: Exspectatus] ades, promissaque tempora seruas,
Ipse gravi affectum meque dolore levas.
Languit hic animus, sed te praesente vigere
Coepit, et ex magna parte dolore vacat.
Cum fueras absens, ut care Sabine valeres,
Non semel ad Divos vota precesque tuli.
Saepe requisivi, qua nunc regione moratur?
Et timui vitae non metuenda tuae.
Saepe tibi cupido felix iter ore precatus
Hoc, inquam, seruent prospera fata caput.
Di faciant redeat, nostramque reversus in urbem
Exhilaret vultu pectora maesta suo.
Vota placent superis, seruarunt fata Sabinum,


page 388, image: s412

Et salvus faciem sistitur ante meam.
Musa metum posuit vestesque dolentibus aptas:
Maeonii gaudet tota corona chori.
Qui crucis a patribus nomen deducit avitis
Gratatur reduci, docte Sabine, tibi.
Et frontem explicuit, cum te rediisse ferebant,
Brismannus, verbi praecoque duxque sacri.
Quando tui aduentus Erharto nuncia venit
A sibi finitimis littera missa locis:
Gratia sit superis, saevo quia tutus ab hoste
Hoc iter absoluit corpore saluus, ait,
Ipse Borussiacae Princeps clarissimus orae
(O Princeps populi Duxque Paterque tui)
Dicitur, ut fueras nostram venturus in urbem
Dulcia de reditu signa dedisse tuo.
Haec mea Musa dedit tibi docte Sabine reverso,
Et sua, quo potuit, gaudia teste probat.
Utque minus iustum dictandi tempus habebat,
Sic rogat, haec aequi consuluisse velis.

AD GEORGIVM SABINVM ex Germania reversum Valerius Fidlerus.

IAMNE meus vates ad nos rediisse Sabinus
Dicitur? o animo nuntia grata meo.
An tandem superi nostro sunt carmine victi?
Hos laetor precibus succubuisse meis.
Quid cesso dextram carae mihi iungere dextrae?


page 389, image: s413

Ad reducis notos protinus ibo lares.
Vidimus incolumem, superis sit gratia, vatem,
Amplius hoc saluo nil mea vota petunt.
O bene quod sospes nostra spectaris in urbe
Altera pars animae care Sabine meae.
Ocyus [Reg: Ocius] es nostra cur non tellure receptus,
Absentem tantae quae tenuere morae?
Mon hoc pacta fides, non hoc promissa volebant,
Vox mea sollicito cum daret ore vale.
His bene te memini nostrum lenire dolorem,
Pectore quae semper fixa fuere meo.
Hac ego, vix binos ubi Cynthia fecerit orbes,
Auxiliaturo sistar in urbe Deo.
At bis completis apparuit orbibus, et iam
Lumina de Phoebo vix habet ulla suo.
Tempore cur tanto me passus vivere solum?
Vita per hos menses omnis acerba fuit.
Est augusta domus, sacrisque dicata Camenis.
Palladis attingens limine templa suo.
Bregela iucundo vestitus gramine ripas
Leniter humentes hanc prope voluit aquas.
Pons stat in opposito fulcris porrectus in urbem,
Haec in Marchiacos te via duxit agros.
Non tamen extructo [Reg: exstructo] domus est contermina ponti,
Separat a tectis fluminis unda viam.
Hinc ego spectabam tristis, si forte venires,
Hac discedebas, hac rediturus eras.
Iunctaque iam fuerat fratri bis Cynthia Phoebo,
Regius ex quo non mons tibi visus erat.


page 390, image: s414

Tristia tum complens lugubribus ora querelis
Deprecor invisae taedia longa morae.
Quando tuos repetes dilecte Sabine penates,
Exhilarans reditu pectora nostra tuo?
Cur non, ut decuit, respondent tempora pactis:
Non mihi servatam conqueror esse fidem.
Ad superos tandem confugi carmine supplex,
Illi te precibus restituere meis.
Num te magnarum tardarunt pondera rerum?
Num te difficiles impediere viae?
Forsitan es soceri detentus ab ore Philippi,
Forsitan es patrii tactus amore soli.
Desino quaerendis consumere tempora causis,
Finibus in nostris dummodo saluus ades.
Hanc prius in Lacrimis vitam luctuque trahebam,
Nunc mihi mens hilaris te redeunte redit.
Si meus hac alio migraret ab urbe Sabinus,
Nulla dies nobis hoc sine grata foret.
Hic quis me teneat? non te comitatus euntem
Perfruerer vitae commo ditate tuae?
Plurima tu praebes animo solacia nostro,
Saepe tuam tristis sors mea sensit opem.
Tu mihi vive diu, siquidem tu vivere dignus,
Multa tuo faciam nomine vota Deo.
Quicquid agis sincerus agis, nec fallere nosti [Reg: novisti] ,
Consulis occulta tu sine fraude tuis.
Totus es humanus (cur non tibi vera faterer)
Nec tua ventosus pectora fastus agit.
Hinc quotquot fausto sectantur Apolline Musas


page 391, image: s415

Prae reliquis vatem te coluere suum,
Absentemque procul maesto sunt carmine questi,
Inter quos et ego pars aliquanta fui.
Ergo diu vivat toto meus orbe Sabinus,
Perpetuus tanti vatis alumnus ero.

AD GEORGIVM SABInum de morte Petri Bembi Alexander Suchtenus.

ECquid ut audisti Petri de funere BEMBI,
Cor tibi propterea triste Sabine fuit?
Et te credibile est sacros lacerasse capillos,
Et nihil attonitum tunc potuisse loqui.
At non dissimulas, et te fecisse fateris,
Facturusque mihi visus es esse diu.
Mollicies [Reg: Mollities] sacros non dedecet ista poetas,
Quos studium tales, quod coluere, facit.
Turba sumus mitis, lacrimisque obno xia vates,
Cum quid amicorum flebile rebus inest.
Occidit Ausoniae BEMBVS facundia linguae,
Bembus amicorum qui tibi summus erat.
Huius habes similes veris in imagine vultus,
Perpetuum vestrae pignus amicitiae.
Hos quoties spectas, non ut spectare solebas,
Abluitur lacrimis picta tabella tuis.
Ergo nihil laeti nerunt [Reg: neverunt] tibi fila sororum,
Fila nimis docto perniciosa choro.


page 392, image: s416

Parcere divinis nescit fortuna poetis,
Hos vult arbitrio sed quoque stare suo.
Ante suos annos media florente iuventa,
Dimidium vitae concidit Anna tuae.
Ille dolor multos tibi sufficiebat in annos,
Vulneribusque novis non agitandus eras.
Sed quia sic rerum statuit suprema voluntas,
Sic ullam vanum est constituisse queri,
Fata pati maior laus est quam fata dolere,
Ut doleas quid te post doluisse iuvat?
Fortiter ergo feras quicquid mutabile non est,
Nos memores nostri nominis esse decet.
Ille tamen fuerat luctu dignissimus omni,
Horum, qui sacrae Phocidos arua colunt.
Ergo tuas reprimam lacrimas? ab possumus omnes
Fortia in alterius verba dolore loqui.
Causa gravis te flere facit, tibi iunctior illo,
Italus Ausonio nullus in orbe fuit.
Ipse Lycaoniam longe submotus ad Arcton,
Quo potes extincti nomen honore colis.
Solus et extremi facis hoc in finibus orbis-
Namque tibi soli cognitus ille fuit.
At quot in Ausonia sublati funera BEMBI
Uberibus lacrimis semianimesque gemunt?
Et decet, et meruit, iuvenes lugete senesque
Gloria Romani concidit eloquii.
Tullius ante sua fuerat quod Marcus in urbe,
Hoc Venetus nostro tempore Bembus erat.
Et non in toto facundior extitit [Reg: exstitit] orbe,


page 393, image: s417

Et, nisi me fallunt omina, nullus erit.
Purpureum Romae meruit virtute galerum,
Et poterat Princeps ordinis esse sui.
Et decet, et meruit iuvenes lugete senesque
Hoc iacet extincto Pontificale decus.
Turpe sit, esse aliquem gelida sub Parrhasis Arcto
Qui doleat, siccas vos et habere genas.
At vos vestra docent certe monumenta dolere,
Auxeruntque suas Tybris et Arnus aquas.
Nec tamen hi soli lugent, lugemus et ipsi,
A Latio positos quos procul orbis habet.
Ipse ego cum fueram certus de funere Bembi,
Pallidus, et longo tempore tristis eram.
Nam quoque speravi quondam te Bembe videre,
Sed quam, me miserum, spes ea vana fuit.
Ergo consortem me docte SABINE doloris
Hic, ubi spectatur Maenalis Arctos, habes.
Quodque tibi scripsi me Bembi morte dolere,
Ista mei luctus littera testis erit.

DE PEGASO EQVO AVROrae, et Georgio Sabino Brandeburgense, Petrus Lotichius.

Admonitrix operum tenebris aurora fugatis
Vecta Meduseo praepete mane rubet.
Hunc prior alati pedis ictibus edidit aetas
Fontis equum venas elicuisse novi.
Virgineas Helicon lauros ubi, praemia vatum


page 394, image: s418

Educat, Aonius templaque coetus habet.
Pandite Pegasides, cur huius origo liquoris
Dicitur Aurorae Pegasus ales equus?
Tempus (ait Clio) matris sub Memnonis ortum,
Aoniis gratum vatibus esse solet.
Tunc vigor intus agit maior, tunc pectora caelo
Ingeniis prima luce favente, calent.
Inde fluunt sacri latices, studioque perennes
Fons matutino fundit apertus aquas.
Cur tamen acer equus radiantibus additus astris,
Et quae fodit aquas ungula, clara micat?
Conspicui fulgens (dixit Dea) sideris instar
Ingeniosa mori quos monumenta vetant.
Vatis at in clypeo cur nunc volat ille Sabini?
Sic ego, sic Clio protinus orsa loqui:
Pegasus ut cunctis pernicibus ocyor [Reg: ocior] alis,
Impariter iunctis sic prior ille modis.

IDEM AD GEORGIVM SAbinum, de Patavii celebritate, et studiis suis.

Tu licet in patria, post bella gravesque labores,
Mollia securis otia rebus agas.
Eloquioque potens, et opum successibus auctus,
Illustres scriptis Caesaris acta tuis.
Et viadrus, riguos dum praeterlabitur hortos,
Ad tua mirantes carmina sistat aquas.
Non tamen [ut credo] memori tibi corde tot annis


page 395, image: s419

Excidit Euganei cura Sabine soli.
Sed desiderium superest, veterumque locorum
Dulcis adhuc oculis haeret imago tuis.
Et modo Medoacum, celeri modo puppe videris
Adriacum solito carpere more fretum.
Nunc subeunt Aponi fumantes sulphure lymphae
Inque Antenoreis proxima templa iugis.
Et zephyro gaudens Arquatum molle salubri,
Quaeque rigat liquidis arua Pluicus aquis.
Adde tot egregias animas, tot candida vatum
Pectora, constanti quae tibi mente vigent.
Iam tibi se BEMBVS, iam se Diis proximus offert
FRASTORIVS, Bembo par in honore suo.
Et cum FLAMINIO puri NAVGERIVS oris,
Arbiter intactae cultus uterque lyrae.
MOLSAQVE praecinctus myrtho [Reg: myrto] , quem sede piorum,
Almus inexhausto nectare pascit amor.
Atque alii, quibus hic olim comes ire solebas.
Aonas in montes, Castaliumque nemus.
Forsan et haec inter nostri tibi mutua cura est,
Quiaque sedens Veneto littore, quaeris, agam.
Scilicet hic obitus rerum contemplor, et ortus,
Et quibus e causis ordine cuncta fluant.
Et disco, quicquid medicos mare gignit ad usus,
Quicquid et omnifero terra benigna sinu.
Saepe iuvat Solem gelida vitare sub umbra,
Multaque de plantis, arboribusque loqui.
At me praecipue felix delectat Hyacus,
Et platanus manibus consita Bembe tuis.


page 396, image: s420

Nam platanum Bembus patriae non immemor olim,
Transtulit e campis Sicelis Enna tuis.
Saepe levi remo Venetas lustrare paludes,
Saepe libet totos ducere rure dies.
Solarique aestus in gramine, sicubi forsan
Laurus odoratas explicat alta comas.
Illic Arquatum, quacumque e rupe, saluto,
Et veneror cineres culte Petrarcha tuos.
Tunc simul ad calidas Aponi descendimus undas,
Nec piget asphodelum vespere ferre domum.
Hinc traho (quam longa est) abeuntem carmine noctem,
Dum sopor occlusas excubat ante fores.
Carminibus solor casus patriaeque meosque,
Abstergens maesta lumina saepe manu.
Sic mihi flos aevi, sic dulcis carpitur aetas,
Labitur, et tacito clam fugit illa pede.
Interea tamen instat Amor, nec pulsa recessit
Ossibus haec pestis perniciesque meis.
Nec ratio valuit saevas evincere flammas,
In summa quamuis legerit arce locum.
Ergo ego sustinui primo sub flore iuventae
Horrida difficili tempore castra sequi.
Oceani metas vidi, littusque remotum,
Qua Lybiam nostro separat orbe fretum,
Mille fatigatus rerum discrimina vici,
Saepe graves aestus, frigora saepe tuli.
Unius haud possum superare Cupidinis ignes,
Nec desideriis fortior esse meis.
Ite procul Musae, laurique hederaeque valete,


page 397, image: s421

HVTTENVS patriae quas tulit ante meae.
Carmina nil prosunt, non si mihi talia Phoebus
Praescribat moriens qualia cantat Olor.
Nec medicae curant Aponi mea vulnera lymphae,
Ulla nec Euganeis quae viret herba iugis.
Haec satis est tenera myrthi [Reg: myrti] cecinisse sub umbra,
Desine nunc Erato plura, SABINE vale.

IN PEGASVM GEORGII Sabini Ioannes Schosserus.

Martia fecundum quae protulit ungula fontem,
Qua iuga Parnasus clara bicornis habet.
Haec eadem gelidis venam produxit in oris,
Mons Odoacrinae qua tenet urbis opes.
Pegasus huc postquam veloces transtulit alas,
A liquidis Viadri, quas habitabat, aquis:
Fluminis in sacrum conversa est unda liquorem,
Regia quod largo moenia fonte rigat.
Graecia dum regni deplorat maesta ruinam,
Templaque virginei Mars Heliconis habet:
Gorgoneus nostris in finibus elicit ales,
Ora quibus vatum culta rigantur, aquas.

EPITHALAMIVM DE NVptiis Georgii Sabini, et Annae, filiae Christophori Cromeri Regiomontani, Autore [Reg: Auctore] Felice Fidlero.


page 398, image: s422

Cincte volatilibus scelerate Cupido sagittis,
Qui genus obsceni turpe parentis habes,
Quique pudore cares, vetitoque libidinis igni
Subicis illicitas, matre iubente, faces:
Quae tibi cum sancto res intercedit amore?
Ad pia cum non sis festa rogatus, adi.
Exerceque tuas vires, ubi noxia regnat
Mater, et est facibus perniciosa suis?
Turpiter impuros ibi torreat ignis amantes,
Urit ut accensos Trinacris Aetna globos.
Hic sacra legitimi panguntur foedera lecti:
Non facit ad castos improba flamma toros.
Sancte pudicitiae custos, divine Cupido
Ad pia coniugii festa rogatus, ades.
Tu monitore DEO flexos moderaberis arcus,
Tradita divina sunt tibi tela manu.
Tu facis, ut socio cum iuncta puella marito est,
Castus in amborum pectore crescat amor.
Sancte Cupido veni paucos subiture labores,
Hic tua non longum dextera praestet opus,
Sponte secuturus ducetur uterque, nec acres
Est opus alterutri supposuisse faces.
Nec tantum castos quia sis aucturus amores,
Ad sacra coniugii concelebranda veni:
Forsan et hic aliquid, quod te vidisse iuvabit,
Quoque tuas aures afficiemus, erit.
Prome fides, citharamque puer, divina canemus
Pacta maritalis sanctaque iura tori.
Foedus init sacrum vates hac luce Sabinus,


page 399, image: s423

Sponsa petit thalamos Anna puella novos,
Res sacra coniugium: quid te divina potestas
Sanctius in terris quod statuisset erat?
Quando Deus caelum, stellas, elementa crearat,
Et solidam medio disposuisset humum,
Inque globi speciem totum formaverat orbem,
Cunctaque sub certa condita lege forent:
Mox ita subiectis dominantem rebus Adamum
Dicitur ex vili composuisse luto.
Iam quid agat, solumne virum sine coniuge fingat?
Vir sine coniugio non bene vivet, ait.
Nec mora, Somne veni dixit, lentoque sopore
Membra quiescentis corripiantur Adae.
Iussa facit Somnus, virgaque humectat Adami
Tempora, Lethaeis illa madebat aquis.
Mox quasi defessos altus sopor occupat artus,
Clausaque securus lumina torpor habet.
Iam ceruice caput nutat, casumque minatur,
Et caret officio pesque manusque suo.
Ponit humi corpus, praetensaque brachia mento
Subdit, et ignavum reddit ab ore sonum.
Non illum litui, non sistra canora, tubaeque
Commoveant? somno membra sepulta iacent.
Tunc opifex costam lateri stertentis ademit,
Carneque supplevit, sumserat [Reg: sumpserat] unde, locum,
Sustinuitque manu, dixitque potentia verba,
Verba quibus mundi grande creavit opus.
Fit mulier, secumque trahit spiracula vitae,
Cui nullam vidit postera turba parem,


page 400, image: s424

Flava comas, rubicunda genas, et amabilis ore,
Quae nihil in toto corpore turpe gerat.
Si spectes animum, nihil est praestantius illo,
Pluraque divinae semina mentis habet.
Interea somnus, domino mandante, recedit,
Excitus a mento brachia ducit Adam.
Distenditque pigros lento curvamine neruos,
Et sedet in viridi semisopitus humo.
Ut surgit, facieque nova praestante puellam
Spectat, ab amplexu vix tenet ille manus,
Agnoscitque genus, vitaeque iuvamen, et inquit,
Nuper an haec nostrae portio carnis erat?
Haec de carne mea certe desumpta virago
Dicetur thalami fida marita mei.
Grata Deo pietas non deseruisse parentes,
Gratior, uxorem non repulisse suam.
Una caro vir et uxor erunt, et sorte fruentur
Compare, ut exactam praestet uterque fidem.
Conditor his actis caelesti numine rebus:
Fertur eis sacras imposuisse manus,
Et dixisse: novos ut germinat uva racemos,
Cultaque formoso gramine vernat humus:
Vos ita fecundis implete cubilia natis,
Duret ad extremos vestra propago dies.
Tanta creatori, post prima exordia mundi,
Foedera coniugii pangere cura fuit.
Nec pepigit tantum, studio conseruat eodem:
Vultque coli vera cum pietate torum.
Ipse sub humana specie, qui morte peremta [Reg: perempta]


page 401, image: s425

Traxit ab aeterno corpora nostra chao.
Ipse Palaestinis ut erat regionibus hospes,
Intravitque tuas Cana vetusta domos:
Esse sibi docuit socialia vincula curae,
Iuvit et officio talia pacta suo.
Adiecitque sacris munus laudabile taedis,
Vinaque de liquidis dulcia fecit aquis.
Numquid et istius nobis conviva diei,
Humani generis Christe redemtor [Reg: redemptor] eris?
Non aberis certe, potior tibi nulla voluptas,
Quam patre quod fieri praecipiente vides,
Tuque, Paterque tuus, consolatorque piorum
Haec (scio) promissa festa iuvabit ope.
Et tu foede puer, casti violator amoris,
Hic tua fax aliquid iuris habere potest?
Coniugii Deus autor adest, turbamque prophanam [Reg: profanam]
Inde iubet nocuos abstinuisse pedes.
At tu virginei cum sis decus Anna pudoris,
Sponsaque iam thalamos ingrediare novos:
Quid facias nosti [Reg: novisti] : vix te studiosior extat [Reg: exstat] ,
Quae relegit sacros ulla puella libros.
Scis bene, iungaris qua conditione marito,
Scis, nil legitimo sanctius esse toro.
Hunc studiosa coles, et caro dedita sponso,
Mutua coniunctae gaudia pacis ales.
Quamque vir excipiet, sortem patieris eandem,
Pars eris illius corporis, ille tui.
Quid magis humanum? quam si communia ducant
Fata, quibus iuncti corporis una caro est.


page 402, image: s426

Consortem reverenter habe, caput ille maritae
Dicitur, et iusto debet honore coli.
Cur tamen haec moneo? viridantibus affero pratis
Gramen, et in rapidas congero flumen aquas:
Ipsa legis sacri quid agant oracula verbi,
Suspicor hic monitis non opus esse meis.
Te quoque cara parens summae pietatis amatrix
Haec nisi legisses, admonitura fuit,
Si tamen ignoras quo coniuge nupta frueris,
Pars tibi fortunae cognita parua tua est.
Ille decus patriae, quo Teutonis ora superbit,
Cuius inextinctum gloria nomen habet,
Quem procul hinc positae gentes mirantur et optant,
Ne sub hyperborea contumuletur humo,
Et qui Principibus meruit virtute probari,
Summus in imperio quos penes ordo fuit.
Quo consorte tori decus indelebile famae
Invenies thalamos hic petit Anna tuos.
Quam multas credis, quod habes, optare puellas?
In quibus aeterni nominis extat [Reg: exstat] amor.
Non semel, o tali felicem coniuge dicent,
Invidiam secum vox tamen illa trahet.
Quo magis ad nutus tanti vixisse mariti
Te decet, et mores composuisse tuos.
Nec rude pectus habes, edocta parente cavebis,
Fiat ab offensa tristior ille tua.
Quos magis affirmes, generose Sabine, beatos,
Quam quibus est tali praedita nupta fide?
Quicquid in ingenua thalami consorte probatur


page 403, image: s427

Haec habet, o tanto digna reperta viro.
Maestus eras, ut prima tibi decesserat uxor,
Et sonuit vitae longa querela tuae.
Inque domo vidua te tristia signa gerentem
Ter circunductis [Reg: circumductis] Sol repetivit equis.
Hoc Deus ut vidit, similem tibi largiar, inquit:
Euentu sequitur res stabilita suo.
Nomen idem rediit, facies cognata priori,
Haec tibi divina contigit uxor ope.
Huius eris dominus, non ut muliebria tentes,
Corpora sub pedibus pressa ferire tuis:
Haec decet immites vis imperiosa tyrannos,
Quos iuvat in proprium bella movere latus.
Illa tui pars est, potes hanc odisse figuram?
Hanc quoque seruari vult in honore Deus.
Forsan ob id costam medio de corpore sumsit [Reg: sumpsit] ,
Ne sit in abiecto femina spreta loco.
Dum meditor, versumque brevem subnecto priori,
Ecce sonant celeri tympana pulsa manu,
Convivasque vocant? quis me remoratur iturum?
Nunc ego me potero continuisse domi?
Et faciam versus? et mens distracta vagetur?
Ad thalami propero festa, Sabine, tui.
Quanta puellarum sacram procedit ad aedem
Copia, quot iuvenes? vix numerare queas.
At lascive puer, num te prius unde removi?
O scelus, et iaculis insidiose tuis.
Aspice, pone legit tardo vestigia passu,
Cui struis insidias? hinc fuge, crimen habes.


page 404, image: s428

Hem formose cave iuvenis, tibi tela minatur,
Iam levis accensa stridet arundo face,
Lentus es ab nimium, celeri male saucius arcu
Incustodito pectore vulnus habes.
Si tamen hic aliquid tibi dat via publica iuris,
O scelus, ad templi limina siste gradum.
Sancte pudor teneras obducte rubedine malas,
Cui premit ornatas candida vitta comas,
Tu vigilans templi custos, tu ianitor aulae,
Coniugio sacer est hic locus, esse velis.
Accedat Pietas, si non bene sufficis unus,
Vitabit castas, iussus abire, fores.
At veniet summum caelesti Numen ab arce,
Et secum comites ad pia festa vehet.
Tunc aperi posito clausas munimine portas,
Tunc pateat moto cardine tota domus.
Fausta precabuntur socialibus omina taedis,
Et verbis addet munera quisque suis.
Candida pax aderit, Concordia mitis, Amorque
Sanctus, et his socio pectore iuncta Fides.
Quaeque iuvat gravidas utero Lucina puellas,
Obsequio veniet grata futura suo.
Di faciant assint, et connubialia seruent
Gaudia muneribus promoveantque suis.
Vos socialis amor, vos mutua gratia firmet
O iungenda sacro corpora bina toro.
Reddite fecundi communia pignora lecti,
Ut soboles vestrae sit numerosa domi.
Vos pia fata regant, vos nescia ita doloris,


page 405, image: s429

Longaque felici tempora sorte iuvent.

ALIVD EPITHALAMION de iisdem nuptiis, Autore [Reg: Auctore] Davide Milesio Nissaeno.

Diva soporiferas quae lumine discutis umbras,
Aethereique moves praevia Solis equos:
Ecquid agis? nondum nocturna silentia cantu
Rupit purpureae nuncia lucis avis.
Tu tame [Reg: tamen] humentes super aequora scandis in auras,
Claraque fulgenti sidera luce fugas.
Aut properas veteris pertaesa cubile mariti,
Aut cupis hac pulsa nocte iuvare diem.
Sed non odisti veteris connubia lecti,
Alterius causa tam cito carpis iter.
Spectatura sacri properas nova gaudia vatis,
Tempora iam thalami festa Sabinus aget.
Cincta caput myrto, niveisque invecta columbis
Huc quoque suscepit mater amoris iter.
Iam reserata tenet spaciosi [Reg: spatiosi] limina caeli,
Qua patet obliquo cardine prima domus.
Cum Iove Phoebe sacer positu consistis eodem,
Gorgoneus comitem se quoque praebet equus.
Labere veloci per nubila labere cursu
Pegase, nunc alis promoveare tuis:
Nunc Meminisse velis quo te dignatus honore,
Sacra tui fontis numina sponsus amet.
At tibi coniugium felix faustumque precamur,


page 406, image: s430

Et bene sit ceptis [Reg: coeptis] decte Sabine tuis.
Iam tandem veteres animi dediscere luctus,
Et mala tristiciae [Reg: tristitiae] spernere iussa potes.
Tertia lugentem quae te conspexerat aestas,
Est tibi laeticiae [Reg: laetitiae] causa futura novae.
Nam variata suis vicibus velut omnia pergunt,
Sic subeunt certas tempora certa vices.
Ac velut obscuro lampas Phoebeia caelo
Quando sub aeria nube retenta latet:
Exerit auricomum tandem iubar, atque serenum
Exornat radio splendidiore caput:
Sic ubi venerunt optatae tempora lucis,
Tristiciae [Reg: Tristitiae] finem quem statuere tuae:
Exultans [Reg: Exsultans] animis vates clarissime laetos,
Quos tibi concedunt numina, sume dies.
Induito faciles gaudenti pectore vultus,
Exhilarent animum gaudia mille tuum.
Et vos o volucres curas diffundite venti,
Ferte per extremas tristia cuncta plagas.
At iam solennes [Reg: sollemnes] procul en longo ordine pompas
Ducit, et in mediis en Hymenaeus adest.
O quales memorem coetus, quo splendida luxu
Talia vix oculis agmina visa meis?
En ut eat lepidis circundata [Reg: circumdata] sponsa cateruis,
En ut eant faciles aere nitente chori.
Si propius spectas cultus vultusque decoros,
Nympharum certe creditur esse genus.
Cui sensus merito non talia spectra moverent,
Durius hunc saxo pectus habere putem.


page 407, image: s431

Sis Hyemenaee bonus, sint taedae laeta iugalis
Omina, sint socii foedera fausta tori.
Hosque dies laeti mecum celebrate faventes,
Omnes qui Musis dedita turba sumus.
Nam decet haec nostro gratari gaudia vati,
Si modo quem grati nomen habere iuvat.
Tu quoque Phoebe pater vatum, cui talia curae,
Altior in media quando vehere die,
Cum propior nostris fundes tua lumina terris,
Quas videt aduerso Cassiopea sinu,
Quae dea virginibus Formae placidissima nostris
Munera ab aethereis mittit in ora plagis:
Huc oculos (inquam) vultusque referre serenos
Cultoresque tuos exhilarare velis.
At tua mox sponsi soror invisura cubile
Approperat niveis Cynthia vecta rotis.
Vos quoque Castaliae lepidissima turba sorores,
Ad sacra coniugii gaudia ferte pedem.
Ferte animos hilares, nova carmina ferte Camenae,
Plectraque; cum citharis ferte sonora Deae.
Tuque Erato levibus choreis quae iungis amores,
Officio fac sis non aliena tuo.
Iamdudum blandae Charites viridantia lauro
Mista [Reg: Mixta] que cum myrto frondea serta parant.
Inter Hamadryadas pulcerrimus [Reg: pulcherrimus] ora Cupido,
Iam puer hinc rixas, iam movet inde iocos,
E calathis violas dum vertit, et aurea passim
Turbat, et e sertis fila revulsa trahit.
Vos et in occultis nemorum quae vallibus aevum


page 408, image: s432

Fallitis, huc faciles approperate Deae.
Numina vestra voco, Dryades properate puellae,
Cingite flaventes fronde virente comas.
Non hic cornigeri celebrabunt orgia Fauni,
Nullaque ductabit rustica turba choros.
Nec vestrae Satyri tendent sua retia formae,
Cuncta sed ingenui plena pudoris erunt.
Et vos ad liquidos fontes quae ducitis annos,
Quarum cum fama forma venusta manet:
Una omnes niveae vos huc conferte Napeae,
Ad pia non vacua festa venite manu:
Sed sponso plenis date munera vestra canistris,
Florea diversis dona parate modis.
Cana papaveribus distinguite lilia rubris,
Mista [Reg: Mixta] que purpureis alba ligustra rosis.
Iungite pubenti molles violas hyacintho,
Gaudentem duplici iungite flore crocum.
Et decus exculti non desit amaracus horti,
Nec florum quicquid mollia prata fovent.
Vos quoque mulcentes vos Oceanitides aurae,
Regna quibus mundi peruia cuncta patent.
Aspirate leves Syriae fragrantis odores,
Assyrius Cyprio certet honore vapor.
Copia cum nardo non cesset olentis amomi,
Spiret odorati quicquid Eous habet.
Iamque procul cano glomerantur in aequore nymphae,
Cernitur in mediis fluctibus ire Tethis.
Nereides circum Panopeaque Cymothoeque,
Cum Pholoe claudunt flava Thalia latus.


page 409, image: s433

Intonat et concha Triton, Hymenaeaque cantat,
Sed chorus alternis subicit ista modis:
Sis felix longa vates dignissime vita,
Sit bene coniugio magne SABINE tuo.

MORTVAE INFANTI FILIAE Georgii Sabini, nepti Melanchthonis, Ioachimus Camerarius.

[Gap desc: Greek section]

DE CAESARIBVS A SABINO descriptis, Ioachimi Camerarii.


page 410, image: s434

[Gap desc: Greek section]

VITI AMERBACHII.

[Gap desc: Greek section]

EPITAPHIVM IOANNIS CArionis, autore [Reg: auctore] Matthia Illyrico.

[Gap desc: Greek section]


page 411, image: s435

EPITAPHIVM BARBARAE filiae Georgii Sabini scriptum a Iohanne Chesselio.

[Gap desc: Greek section]

FINIS.


page 412, image: s436

GEORGII SABINI EPISTOLARVM LIBER.

GEORGIVS SABINVS Arnoldo Burenio Ducis Megalburgensis Praeceptori. S. P. D.

MItto tibi, Arnolde doctissime, Elegiam ad Principem tuum scriptam, ac abs te pro nostra coniunctione, et amicitia peto, ut illi munus exhibeas nostro nomine, ac verbis accurate ornes. Quanquam [Reg: Quamquam] enim virtus illius merebatur maiora encomia, tamen speravi non ingratam ei hanc significationem iudicii nostri de ipsius ingenio ac studiis futuram esse. Si quid in carmine offendet, non tam me, quam tempora accusare conveniet. Sunt enim, ut vides, conterritae musae hoc misero fatalique tumultu, qui omnium honestarum artium studia debilitat. Etenim nimis quam verum est, quod inquit Ouidius: Carmina proveniunt animo deducta sereno. Sed si Principi tuo non displicebit munus nostrum,


page 413, image: s437

addet nobis animum ad haec studia colenda: et multos alios nostri ordinis homines eriget in bo nam spem, ut polliceri sibi ausint [Reg: auserint] non defuturos esse Principes, qui suscipiant defensionem rei literariae contra vulgi amentiam, quod videtur in perniciem bonarum artium conspirasse. Quamuis autem abundet Princeps tuus aliis ornamentis bono Principe dignis: tamen haec laus non erit inferior ceteris, nec inter postremas numerabitur: si spretas hac tempestate camenas respexerit, et pro virili dederit operam ut literas conseruet. Nulla enim alio officio melius isti, qui tenent Res publicas, de rebus humanis mereri possunt, Itaque publicam literarum causam, et nos ipsos diligenter Principi tuo commendabis, vale. Anno M. D. XXX.

GEORGIVS SABINVS ILLVstrissimo principi Ioachimo II. Marchioni Brandeburgensi, S. P. D.

DEscripsi paucis versibus Germanicos Caesares, ut dissipatas historias nostrorum Principum in breve compendium contraherem. Nemo enim unus ullius Imperatoris integram historiam complexus est: credo, quod in Germania hi,


page 414, image: s438

qui plurimum ingenio, iudicio, ac doctrina valuerunt hactenus, impediti occupationibus non potuerunt ea, quae gerebant, scribere. Interim, dum nemo perpetuam historiam conscribit, alius aliud annotavit, ne maximarum rerum memoria prorsus intercideret. Quare ex variis monumentis et seriem nostrorum Principum, et res gestas colleti, idque non eo tantum feci libenter, quod arbitrabar libellum gratum fore nostris hominibus propter res patrias: Sed quia vere ita iudico, nostros Imperatores fere omnes sapientia, et magnitudine consilii atque animi, pares fuisse laudatissimis Principibus Graecis ac Romanis: iusticia [Reg: iustitia] vero, religione, et fide etiam superiores. Enituit enim virtus eorum in maximis totius Europae motibus, in dissidiis religionum componendis: in defendenda Italia atque Germania aduersus barbarorum incursiones: in constituenda perpetua imperii forma, quibus in rebus apparet nullam eis artem defuisse aut domi aut foris regendae Rei pub. Quare facile se vindicare a convicio barbariei varietate et magnitudine rerum gestarum possunt. Neque vero sine insigni virtute in hanc nationem hoc augustum imperii nomen inferre poterant, quod in terris summum est, et cuius tutela praecipua pars orbis Christiani commendata est. Huius operis specimem tibi mitto clarissime Princeps: Nulli enim rectius putavi tantorum Heroum historias dedicaris, quam tibi: non solum, quod in bis


page 415, image: s439

pleraeque res tuae, ac maiorum tuorum domesticae continentur: Sed etiam quia te pro tua sapientia sciebam inprimis harum rerum magnitudinem intelligere, et commemoratione earum magnopere affici atque delectari. Itaque rogo, ut clementer hunc libellum accipias, quem nunc non edidi integrum, quodam studio declarandi mei erga te officii properans, nimium fortasse: sed tamen habeo quandam mei consilii rationem. Nam si haec initia boni consules, addes mihi animum, non solum addendi cetera, sed etiam ut meliora efficiam tuo favore excitatus. Vale. Anno M. D. XXXII.

GEORGIVS SABINVS eidem Ioachimo II Marchioni. S. P. D.

CVm universa patria et tibi et Rei p. victoriam et felicem reditum hoc tempore merito gratuletur, non potui me in communi omnium laeticia [Reg: laetitia] continere, quin ego quoque significationem aliquam mei cum ergate, tum erga patriam studii ostenderem. Postquam enim, quod votis omnibus expetebant boni omnes, repraeclare feliciterque gesta aduersus Turcas, donis etiam militarib. a Carolo


page 416, image: s440

Augusto virtutis causa ornatus, in patriam et incolumis, et parta immortali gloria, reversus es: ita laetamur omnes, ut magnitudinem gaudii vix capere animi possint. Primum enim quid accidere tibi gloriosius in hac aetate potuit, quam ut in maximo huius Imperii periculo exercitum duceres. Deinde ut tantum consilii, ducum aliorum consensu, tibi tribueretur, ut cum celeritate summa opus esset, ad opprimendam magnam partem Turcici exercitus, quae ferro ignique fines Austriacos vastaverat, et multos mortales captos in miserrimam servitutem abducebat, te potissimum deligerent, cuius ductu atque auspiciis res gereretur. Nec fefellit eos iudicium: Etenim non solum mellae te voluptates remoratae sunt, sed ne quidem naturali desiderio cibi somnique concessisti. Itaque celeritate maxima consecutus hostes, fauces Noricarum Alpium, intra quas hostes se velut intra vallum tenebant, undique obsedisti, ac providisti, ne aut elabi, aut diu pugnam detrectare possent. Ac postquam ex suis latebris magna vi eruperunt, consilio et diligentia tua inclusos ac victos, facile reliquus exercitus trucidavit. Eaque in pugna cum fortiter ipse dimicasti tum hoc quoque seu prudentiae, seu felicitatis tuae fuit, quod cum vidisses Turcas desperata salute iratos et ulciscentes suam vicem, in miseram turbam puerorum ac mulierum quam ab duxerant, arma vertere, captivos recipi ac tegi curasti: qua in re vere civicam coronam meritus


page 417, image: s441

es, qua nulla fuit ullius generis honestior apud ve teres, propterea quod seruasse civem longe pluris faciebant, quam hostem interfecisse. Porro tantum attulit haec victoria momenti ad profligandum atque conficiendum hoc totum bellum, ut Tyrannus Turcicus amissa illa parte copiarum, fracto ac debilitato animo, non solum ex Austria, sed etiam ex tota Pannonia fugiens, in Thraciam se receperit. Proinde optimus Imperator Carolus Augustus testimonio suo virtutem tuam ornandam esse duxit, quod tu quidem recte plurimorum triumphis antepones. Nam ut apud Poetam quendam laetatur Hector se laudari, sed a laudato viro: ita iure tibi gratulari debes, contigisse tibi tam gravem virtutis tuae testem Imperatorem sanctissimum ac felicissimum, Quo nihil maius meliusue terris Fata donavere, bonique Divi Nec dabunt, quamuis redeant in aurum Tempora priscum.

Deinde quantam voluptatem sapientissimus Princeps pater tuus ex his rebus gestis, atque honoribus tuis capit? qui cum pro sua sapientia recte intelligat, in quibus rebus vera gloria posita sit, haud dubie magnitudine harum rerum mirifice movetur ac gaudet hoc decore nobilissimam familiam vestram cumulari. Postremo tota patria, etsi te semper amavit plurimum: multa enim praeclari ingenii ac voluntatis optimae signa in te perspexit


page 418, image: s442

antea: tamen postquam tua virtus quasi ex umbra in solem, ac vere in aciem producta, multo illustrior facta est, longe maiore studio te complectitur. Iure igitur et tibi et nobis omnibus gratulamur talem tuum reditum, qui et tibi gloriosus est, et cum salute totius ditionis tuae coniunctus. Et oramus Christum ut hanc felicitatem tuam in rebus gerendis perpetuam esse velit, teque patriae et universae Rei publicae seruet incolumem. Hanc meam laeticiam [Reg: laetitiam] , ut et tibi et patriae declararem, edidi hoc tempore reliquos Caesares tibi antea promissos, in quibus posteriores, quod res eorum minus celebratae sunt, descripsi pluribus versibus. Et extat [Reg: exstat] in his alicubi nobilissimorum maiorum tuorum mentio, et praedicantur tuae res gestae: quod cum propter institutum operis modum brevius fiat, decrevi res easdem alio in loco pro mea virili integras describere. Nam hic honos debetur virtuti, ne patiamur eam oblivione obrui. Et prodest ad posteros extare huius belli Turcici memoriam, quod initium est, et quasi primus actus inclinatae tyrannidis Turcicae: multa enim signa sunt brevi regnum Turcicum ruiturum esse. Rogo autem, ut clementer accipias hoc scriptum, ac meum studium pro tua excellenti humanitate boni consulas, in quo vides, me ingenium non ad nocendum, sed ad rerum honestarum cognitionem conferre. Talibus studiis, ut scis, Principes favere non est alienum ipsorum loco ac munere, cui omnium honestarum


page 419, image: s443

artium tutela commissa est. Postremo cum haec tempora sint iniquissima nostris studiis, oro ut me confugientem ad tuam fidem atque humanitatem, clementer tueri ac defendere velis. Vale. Mense Novemb. Anno M. D. XXXII.

GEORGIVS SABINVS Christophoro Turco, S. P. D.

NOn eram gravissimas occupationes tuas interpellaturus, nisi me officii ratio suavissimis tuis literis respondere cogeret. Non obscure cognovi antea summa te humanitate praeditum esse, sed postquam nunc in tanta mole negotiorum non gravatus es rescribere, mirifice confirmasti meam de tua excellenti humanitate opinionem. Quod vero addis etiam praeconium meorum versuum, etsi non adeo sum inepte [Gap desc: Greek word] , ut quicquid genui protinus illud amem, libet enim Ouidii verbis uti, tamen gaudeo studium tibi meum probari. Propemodum decreveram hoc totum genus literarum atque exercendi ingenii abiicere, cum haec tempora adeo iniqua sint his artibus, sed rursus erigor tua autoritate [Reg: auctoritate] atque iudicio, ut hoc mihi studium nullo modo deponendum esse statuam, in quo si quid valiturus videor, referent olim ipsae tibi Mu saegratiam, qui me in hoc genere artium retinueris.


page 420, image: s444

Illud etiam in beneficii loco pono, quod Illustrissimo Principi exhibuisti legendos meos versiculos, in quibus etsi nullo modo expressi ipsius virtutes: quis enim hoc possit? tamen voluntatem meam probari optimo Principi Valde opto. Nihil enim ipsius benevolentia maius, nihil duco antiquius. Quare te oro, ut quod facis pergas mea studia et tua autoritate tueri, et Illustrissimo Principi per occasionem commendare: qua de re scriberem pluribus verbis, nisi scirem te hominem doctissimum atque humanissimum ultro bona ingenia complecti, et summa fide iuvare ac provehere. Vale.

GEORGIVS SABINVS ILLVstrissimo Principi Alberto, Cardinali, Electori, Archiepiscopo Moguntino, Madeburgensi, Primati Germaniae, etc. S. P. D.

QUanquam [Reg: QUamquam] nulli iustius dedicant sua scripta, clarissime Princeps, studiosi omnes, quam tibi: quia vix quisquam alius Principum melius intelligit studia, aut benignius fovet eruditos, quam tu: Tamen ego praeter hanc causam, et aliam quandam in hoc opere tibi dedicando propriam secutus sum. Exhibeo enim tibi orationem Isocratis,


page 421, image: s445

in qua vir illis temporibus autoritatis [Reg: auctoritatis] summae in universa Graecia, et concordiae publicae cupidissimus, hortatur Philippum Regem Macedonum qui ad id tempus bellum cum Atheniensibus gesserat, ut pacem cum Graecis civitatibus omnibus faciat, et constituta domi concordia bellum in Asiam cum sociis transferat: et non modo Graecos, sed etiam patriam metu servitutis liberet. Imperabant enim eo tempore in Asia Persae, qui colonias Graecorum crudeli servitute oppressas tenebant, quique saepe in Europam traiecerant, et Graecos maximis cladibus affecerant, et quotidie [Reg: cotidie] bellum vicinis gentibus in Europa denunciabant [Reg: denuntiabant] . Itaque gravissime commemorat Isocrates hanc futuram esse rem maximo Rege, ac felicissimo Imperatore dignam, si constituta domestica concordia civibus ac sociis parcat, et pro patria aduersus exteros ac barbaros bellum gerat. Ac profecto divinitus admonet Isocrates, se, si quid boni dixerit, non esse autorem [Reg: auctorem] existimandum, quia confectus senio propter aetatis imbecillitatem res tantas perspicere non potuerit: sed Deum subiecisse, solicitum [Reg: sollicitum] de Graeciae salute, et volentem Graecos praesentibus malis tandem liberare, et Macedonum gloriam augere. Nam hac oratione ceu fatali voce Persicum regnum concidit. Philippus enim autoritate [Reg: auctoritate] huius orationis excitatus, omnia ad tantum bellum necessaria comparare coepit: sed morte impeditus successionem huius gloriae filio Alexandro reliquit, quem Graeci scribunt,


page 422, image: s446

etsi domesticis bellis implicitus erat, tamen hac oratione lecta accensum esse, ut rebus domi compositis, citius in Asiam traiecerit. Hanc orationem cum his proximis diebus legerem, et illorum temporum motus cum praesentibus conferrem: non invitus Latinam feci, sperans multos bonos vi ros de Re pub. cogitantes, libenter eam lecturos esse. Tibi autem praecipue dedicavi, quod videre mihi quandam in ea imaginem tuorum consiliorum videbar. Nam ut Isocrates Philippo, ita tu Philippi filio Carolo Caesari, qui et imperii fastigio, et felicitate par est illius Philippi filio Alexandro, autor esse soles, ut constituta domi concordia pium et necessarium aduersus externos hostes bellum suscipiat. Cumque alii nonnulli incitent optimum Principem aduersus patriam, non obscure cognovimus te autoritatem [Reg: auctoritatem] tuam omnem ad pacem tranquillitatemque Germaniae conferre. Quod quidem hoc tuo loco dignissimum est, et Deo gratissimum: et a bonis ac prudentibus viris ad omnem posteritatem amplissimis laudibus vehetur. Nam hoc tuum beneficium latissime patet. Cum enim tales extiterint [Reg: exstiterint] in hac natione controversiae, ut sine summo periculo Ecclesiae, diiudicari armis non possint, si res non agetur civiliter, sed violentis consiliis: nulla ad posteros Ecclesia, imo ne posteritas quidem futura videtur ulla. Proinde omnium in te bonorum virorum oculi in universa Germania coniecti sunt. A te secundum deum pacem atque salutem


page 423, image: s447

expetunt. Quid autem tibi inter homines maius atque gloriosius his iudiciis bonorum contingere queat? quibus tibi tribuitur tantum, ut in summo periculo plurimum Rei pub. praesidii in tua virtute ac sapientia positum esse credatur. Ego igitur, ut hanc de te nostri ordinis opinionem cognosceres, Isocratem ad te misi, qui videlicet hac ipsae dere interdum pro nobis tecum quasi colloqueretur, et nostra studia ac salutem nostram tibi commendaret. Cuius orationem ut spero, cum intelliges cum tua sententia congruere, non aspernaberis. Porro quemadmodum ipse Isocrates inquit, Deum sibi consilii autorem [Reg: auctorem] fuisse, qui Graeciae calamitatibus afficiatur, eamque praesentibus malis liberare cupiat, ita speramus te quoque divinitus ad pacis consilia duci, et precamur ut Christus ea gubernet ac fortunet. Vale.

Anno M. D. XXXII.

GEORGIVS SABINVS Christophoro Turco, S. P. D.

CVm viderem hoc HVTTENI carmen ubique desiderari, dedi typographis recudendum, ne studio sis exempla deessent. Cum autem huius mei consilii rationem extare vellem, duxi potissimum ad te scribendum esse, quod arbitrabar te valde hoc poemate delectari: non solum, quia principis tui


page 424, image: s448

laudes continet, quas etsi HVTTENVS adumbravit tantum, non expressit, propterea quod primos tantum aditus illius ad summos honores, et adres gerendas, descripsit. Postea vero Principis tui sapientia in maximis huius Imperii periculis ita enituit, ut longe vicerit haec praeconia: tamen dicas Poetam prorsus vaticinatum esse, qui cecinit hunc Principem aliquando salutem allaturum esse universae Germaniae. Sic enim inquit:

Quos reget hic, pacem populis dabit, omnia tuta Reddet, et e mediis bellorum faucibus urbes Eriget.

Sed ut omittam argumentum: delectari te ingenio Poetae et operis forma statuebam. Quis enim omnia eloquentiae studia melius intelligit, quam tu, cui abunde assunt omnia, quae tum a natura, tum a doctrina ad eloquentiam requiruntur. Et accessit ad haec non solum illa forensis exercitatio levium ac vulgarium negotiorum, sed ingens usus maximarum causarum in summorum Principum consiliis. Est autem, ut scis, magna Poeticae cum Oratorum facultate atque eloquentia cognatio. Quare scio te et prudentissime iudicare de poematis, et libenter ea quae mediocriter scripta sunt legere. Videtur autem mihi Huttenus plurimum ingenio valuisse, id quod in hoc carmine perspici potest. Miro enim consilio in unius Principis pompa omnes veterum Germanorum atque Imperatorum nostrorum res gestas complectitur. Et sicut Homerus


page 425, image: s449

in catalogo navium: totius Graeciae quasi quandam [Gap desc: Greek word] pingit: Ita HVTTENVS aptissime describit omnes Germaniae partes, regiones, gentes, flumina. Hanc rationem explicandi ornatus, et quasi Oeconomiam non sine voluptate spectari a doctis arbitror. Et addidit sonum rebus tantis convenientem, et grande genus versuum: in quo etsi desiderare aliquid critici fortasse queant, et in ipso quaedam aetas suaviora reddidisset: tamen nemo tam iniquus censor fuerit, quin fateri cogatur, multa in hoc carmine egregia lumina esse verborum ac sententiarum: Sed tibi iudicium de toto scripto permitto. Ego quidem eo tibi dedicavi, ut cum tibi probari existimarent ceteri, tua autoritate [Reg: auctoritate] commoti avidius legerent et ipsi. Itaque te etiam atque etiam oro, ut hanc nostram inscriptionem boni consulas, et favore tuo haec nostra studia tuearis. Neque enim ignoras hanc aetatem inprimis ferream esse literis, quibus certe isti praecipue debent opem ferre, qui earum vim ac dignitatem maxime intelligunt. Ac si cognatio est, ut ante dixi, his meis studiis cum illa praestantissima arte, in qua tu versaris, iure me tibi propter commune foedus artium commendo: quod quidem sanctissimum esse duces, si cogitabis id, quod res est, divinam quandam his artibus inter se cognationem esse, quia neutra existere [Reg: exsistere] in hominum ingeniis potest, sine afflatu aliquo ac motu divino. Etenim quod Plato inquit de Poetis, magis eos divina quadam


page 426, image: s450

vi, quam arte moveri, planeque deorum interpretes esse, ac deorum veluti dictata ad homines perferre: idem vere potest de eximia ac perfecta eloquentia affirmari, non posse eam sine aliquo divino motu constare. Quare cum in utraque arte quaedam insit divinitas, spero te nostrum hoc genus studii non solum libenter, sed etiam religiose defensurum esse. Bene vale. Anno M. D. XXXIII.

EOBANVS HESSVS, Iusto Ionae Theologo. S. P. D.

GEorgium Sabinum, oro te mi Iona, ut magno in honore habeas, iuvenem et absolutae iam eruditionis, et maioris in posterum spei: quem et admonebis, ut ad me scribat saepius:

Qui nunc utilibus cum floreat integer annis,
Et mistas [Reg: mixtas] clario nectare potet aquas.
Me sacri nemoris iam pene extrema tenentem,
Audaci studeat praeteriisse gradu.

Quanquam talis est et tam fecunda istius ingenii felicitas, ut mearum me sordium ad istius mundiciem [Reg: munditiem] collatarum, pene suppudeat. Vale. Anno M. D. XXXIII. Norinb.


page 427, image: s451

GFORGIVS SABINVS ILLVstrissimo principi Ioachimo I. Electori et Sacri Romani imperii Archicamerario, Marchioni Brandeburgensi, Duci Pomeraniae, etc. S. P. D.

ETsi nemini obscurum est, te magnopere favere literis et bonarum disciplinarum studiis: tamen nondum hactenus ausus sum aliquid ad te scribere [(transcriber); sic: scibere] , cum quidem nulli optarim magis studia mea probari quam tibi: non solum quia in ditione tua natus, Principem divinitus meritum de patria, omni officii genere colendum mihi esse statuo: sed etiam propter admirationem sapientiae ac virtutis tuae, quae ita eminet, ut non solum in hoc imperio his laudib. excellere te omnes intelligant, sed etiam praestantiss. Principibus Graecis ac Romanis comparent. Nam et sapientiam tuam et animi magnitudinem declarasti statim initio cum accepto principatu patrio, latrociniis ditionem purgasti summa cum virtute: qua in re, quod difficilimum est, et domesticas insidias consilio vicisti, et saepe magnas coniuratorum copias, parua manu, acie dimicans ipse oppressisti. Postea ea moderatione ac iusticia [Reg: iustitia] in dicendo iure usus es, non solum ut neminem Imperii tui paeniteret: sed ut, id quod res est, intelligerent te omnes divinitus his gentib. contigisse, tanquam patriae patrem. Postquam enim tua diligentia ac iusticia,


page 428, image: s452

pax provinciae constituta ac munita est, incredibile dictu, quam feliciter bonae res omnes in patria florere coeperint: mores in civitatibus cultiores atque humaniores facti sunt, opes publicae privataeque creverunt: studia etiam cum literarum, tum aliarum artium excitata sunt. Academiam regiis sumtibus [Reg: sumptibus] in qua omnes ingenuae artes publice traderentur condidisti: propterea quod iudicares bono Principi, qui de tota Re pub. bene mereri cuperet, praecipue tuenda, et ad omnem posteritatem propaganda esse studia literarum, quae religionis atque humanitatis, denique omnium virtutum quasi nutrices atque custodes sunt. Denique nulla pars est Rei publica, quam non singulari consilio ac virtute ornes, ac meliorem reddas, ut, quod ait Rex sapientissimus Cyrus: nihil interesse inter patrem bonum, ac bonum Principem: nusquam alibi conspici clarius possit, quam in tua administratione, in qua cum vere patrio animo, consilia tua omnia ad publicam utilitatem ac salutem tuarum gentium referas, vicissim ita boni omnes te amant ac venerantur, ut parentem. Nulli autem sunt honores veriores, ac virtute digniores, aut praemia recte factorum gratiora pudentibus, quam haec bonorum iudicia, studia, ac voluntates: Etsi tu quidem pro tua sapientia atque animi magnitudine, magis virtute ad bene merendum de aliis, quam fructu virtutis aut praemiis adduceris. Neque vero tantum lucet virtus tua in domestico imperio et in


page 429, image: s453

patria: Sed habet aliud theatrum maius ac dignius, totum illum summum Romani imperii Senatum, quem velut Nestor, magna ex parte consilio atque eloquentia tua gubernas. Quid enim ille summus in terris senatus de te iudicet, ex eo existimari potest, quod causas gravissimas omnes dicendas ad te defert: qua in re non solum eloquentiam tuam censet egregium imperii ornamentum esse, sed etiam tibi prudentiae ac fidei laudem tribuit. Porro sicut ait Cicero ad Demosthenem, audiendum magnam multitudinem ex tota Graecia solitam Athenas confluere, ita vidi ipse in celeberrimo ac frequentissimo conventu Augustae [Gap desc: Greek word] maximos ad te audiendum concursus fieri, et quidem do Etissimorum et disertissimorum hominum, qui cum iudicare de hoc genere possent, praedicabant omnes vere in orationem tuam competere id, quod Homerus de Nestore suo praedicat, fluxisse de lingua eius orationem melle dulciorem: in quo praeconio et copiae et suavitatis laus est. Nam et fluere orationem dicit, quod non potest accidere, nisi in natura ubere et copiosa: et melle dulciorem esse inquit, quod est suavitatis praeconium. Habent autem hae tuae virtutes in eloquentia sine controversia praecipuam laudem. Vidi eloquentissimos homines attonitos admiratione, cum audirent incredibili faci litate fluentem orationem tuam velut illaboratam, cum tamen summo consilio dici et diligentissime distribui omnia intelligerent. Sed sunt aliae tuae laudes


page 430, image: s454

maiores, ac Principis propriae, quod ad tranquillitatem imperii tuas rationes, tuaque consilia ac commodas. Cum autem et heroicae naturae praestantia (constat enim te a summis heroibus ortum esse) et domestica maiorum disciplina ad excellentem virtutem excitatus esses, illud etiam magnae cuiusdam prudentiae fuit, quod nunquam studia literarum atque optimarum artium deponenda esse duxisti. Itaque in praestantissimis artibus omnib. ita versaris, ut cum doctissimis professorib. certare possis. Nullum latine dicenti ornamentum deest. Philosophiam ita tractas, ut ex schola et puluere, ad Remp. et ad vitae usum transferas, quod isti in scholis professores facere non norunt. Et quidem illi Philosophiae te dedisti, quae et praecipua est, et, ut veteres Historiae testantur, digna regibus: quia et viros bonos efficit, et ad gubernanda vitae pericula consilium praebet. Versaris enim in naturae inquisitione: in cognoscendis motibus siderum, ac viribus. Huic doctrinae addis etiam iuris humani ac divini studium. Itaque saepe mihi venit in mentem illud quod Plato scripsit, Res pub. beatas fore, si aut Philosophi imperent, aut illi qui imperant philosophentur. Id plane accidit in patria, quae beneficio principis dediti Philosophiae, rebus bonis omnib. floret. Talem Principem iure conferre possumus cum laudatissimis Graecorum ac Romanorum Principibus. Itaque iniuriam Germaniae faciunt exteri, qui ita sibi arrogant ingenii laudem, ut detrahant nostris omnem


page 431, image: s455

virtutis intellectum, omnia honesta studia. Atqui apparet plurimos in hac natione extitisse [Reg: exstitisse] Heroas quib. nulla virtus, digna viro magno, defuit. Quam multos numerare possumus in hac una familia tua, ut de aliis in praesentia non dicam. Tanta est ingenii praestantia, tantum consilii in reb. gerendis, tanta in omni officio moderatio, denique etiam doctrina tanta rerum maximarum in te et fratre tuo Principe Alberto Cardinale, ac Electore, Archiepiscopo Moguntino, ut optimis Graecorum ac Romanorum Principibus iure conferri possitis. Sed de hac re alias dicendum erit copiosius. Non enim institui nunc Panegyricum: tantum haec dixi, ut causas scribendi ad te commemorarem. Ego itaque cum et propter admirationem virtutum tuarum, et propter officium meum diu iam cuperem aliquid ad te scribere, ut meam obedientiam, gratitudinem, ac pietatem tibi debitam declararem: tamen quia mihi conscius sum infirmitatis meae, pudore impeditus sum hactenus, quo minus id facerem. Neque adeo ridicule ineptus sum, ut nunc ad te scribam, fiducia doctrinae: sed malui subire ingenii periculum: quam diutius differe significationem meae obedientiae atque officii: praesertim cum sciam te non solum ea humanitate esse, ut officia tuorum civium quantumvis exigua boni consulas, sed etiam ea sapientia, ut statuas iuvenilia ingenia facilitate ac benignitate tua excitanda esse, ut intelligant sibi spes studiorum suorum in bonis Principibus positas esse.


page 432, image: s456

Quaeso igitur Princeps clarissime, ut hoc carmen, in quo descripsi reditum filii tui Principis Ioachimi in patriam, depulsis summa virtute Turcis, clementer accipias, tanquam testimonium mei erga testudii atque oboedientiae. Quod si favebis nostris studiis, scribam olim ut spero, meliora. Ego etsi versor in aliis artibus, quae maiorem usum in Re pub. habere putantur, tamen hoc quoque scribendi genus exercendum mihi puto. Et habet fortassis aliquam publicam utilitatem. Prodest enim extare monumenta rerum preclare [Reg: praeclare] gestarum. Et ob hanc causam veteres Principes aluerunt Poetas, sicut ille inquit:

Cura ducum fuerant olim Regumque Poetae.

Cum autem tua virtus dignissima sit memoria posteritatis, non erit alienum humanitate tua favere huic generi studiorum. Quare me tibi commendo, atque oro, ut quod facis, me et studia mea clementer tueri velis. vale, Calendis Iunii, Anno Anno M. D. XXXIII.

GEORGIVS SABINVS Christophoro Turco, S. P. D.

CVM meum consilium de adeunda Italia, quam studiorum causa videre cupiebam. tibi exposuissem: meminite non solum probare animi mei


page 433, image: s457

seu cupiditatem, seu sententiam, eo quod ingeniorum ac doctrinae Principem Italiam esse iudicas: sed etiam studia mea summa diligentia ac fide illustrissimo Principi tuo, commendare, apud quem autoritas [Reg: auctoritas] tua merito valet plurimum. Qua in re cum illud mihi iucundum fuit, quod cognovi te cum excellenti doctrinae laude singularem humanitatem coniunxisse, cum me antea ignotum propter quandam studiorum opinionem amanter complecterere: tum vero hoc gratissimum est, quod re ipsa comperi eam in te comitatem minime fucosam esse, sed a virtute ac vera humanitate proficisci [(transcriber); sic: profiscisci] . Postquam enim semel me complexus es, summa fide et constantia tueris. Itaque et virtutem tuam amo, et admiror, et plurimum me tibi debere libenter profiteor. Et quoniam scio te haec officia vir tute, non fructu metiri, spero me tibi satisfacturum esse animi gratitudine. Quare cum descripsissem iter meum Italicum, etsi argumentum est pertenue, tamen testificandae voluntatis meae causa, tibi dedicandum esse duxi. Sperabam enim tibi et iter illud tuum et Italica studia recordanti, lectionem huius carminis non ingratam fore. Nam cum Italia non solum erudierit te, sed etiam ingenii tui theatrum in illo aetatis tuae flore fuerit, non potest fieri, quin de ea honorifice sentias. Inclaruit enim ibi primum eloquentia tua, cum te hominem Germanum doctiss. homines in ipsa Italia magna cum admiratione atque approbatione audirent. Cicero sibi


page 434, image: s458

praeclarum illud fuisse dicit, cuius ob os Graii ora obuertebant sua. Ferendum igitur et in tuis laudibus hoc, quod illius ingeniosissimae nationis iudiciis ornatus es. Sed habes nunc multo illustrius theatrum, non solum doctrinae et eloquentiae, sed excellentis cuiusdam prudentiae universum hoc imperium Germanicum, in quo omnium ordinum ho mines magno consensu laudant dexteritatem ingenii tui, fidem, prudentiam, eloquentiam tuam, Omnes te [Gap desc: Greek words] esse prae dicant: Et habes ingenii tui testem, Illustrissimum Principem, Albertum Cardinalem et Archiepiscopum, qui ingeniorum acutissimus iudex ac censor est: apud quem cum iis rebus intersis, quas ipse gerit maximas, et huic imperio et ad publicam tranquillitatem utiles, praeclare de universa Germania mereris. Nam quod Plato dicit, magnum virum in Re pub. omnes actiones, omnia consilia ad haec duo referre debere, ut cives et beati sint, et inter se concordes: hoc si quis alius, certe maxime praestat Princeps Albertus, qui toties iam pacis autor in universa Germania fuit. In his rebus, ut modestissime dicam, industria et fides tua cum ipsi Principi, tum ceteris magnis viris perspecta est. Quid est autem divinius? quae laus amplior cogitari potest, quam ingenii vim et industriam conferre ad res patriae salutares? Ego igitur, velut unus de populo, te propter has virtutes et admiror et amo. Huius meae voluntatis si


page 435, image: s459

specimem possem Illustrius tibi exhibere, facerem. Nunc praeter versiculos nihil possum praestare: quos tamen, cum literis te favere maxime sciam, spero tibi gratos fore. Quaeso igitur, ut hoc qualecumque carmen accipias, velut significationem mei erga testudii, atque officii, et me principi optimo commendes. Vale. Mense Martio, Anno M. D. XXXV.

PETRVSBEMBVS ALberto Cardinali et Archiepiscopo Moguntino. S. P. D.

GEorgium Sabinum Germanum Iuris civilis addiscendi causa isthinc ad nos profectum, in meam benevolentiam et fidem libentissime recepi, cum mirificum adolescentis ingenium et in literis humanioribus, praesertimque in poetices studiis singularem industriam et praeclara studia cognovissem: eiusque consuetudine, perlegendisque carminibus magnopere sum delectatus, carissimumque illum habui. Neque ulla quidem in re tam egregio et prae stanti iam Poetae, cuius artis nomen apud omnes gentes celebre sanctissimumque semper fuit: si meis uti fortunis voluisset, Sabino defuissem. Ubi vero is sermonibus collocutionibusque nostris tuas mihi literas ostendit de sese amantissime scriptas, qui


page 436, image: s460

bus eum Italis hominibus commendas: non maiore quidem illum benevolentia, vix enim mihi ad pristinum meum erga illum amorem quic quam addi posse videbatur: sed multo libentius, multoque diligentius sum complexus, cum viderem illum abs te tanto viro, eo splendore, ea dignitate, tot oppidorum et populorum Principe honestari ac diligi. In quo uno rem te maxime omnium dignam facis. Nihil est enim praeclarius magnis Principibus ac regibus, quam fovere ingenia, quae ad magnam sint frugem, si excolantur, peruentura: quaeque memoriam eorum multa sua cum laude in omnem posteritatem proferant. Quod quidem iam video in te atque in tuos Sabinum ipsum splendidis ac duraturis carminibus poematibusque fecisse. Haec cum ita se habeant, etsi existimem nihil illi apud te mea commendatione opus esse, quia iam tibi per se ipse et optatus sit et gratus: ego autem in tuam familiaritatem nulla ex parte adhuc quidem venerim: tamen ut meo in illum amori, qui me plane urget, satisfaciam, tibi eum non tam sane commendo (quanquam commendo quidem diligentissime) quam volo his literis testatum apud te facere, me de Sabino ita sentire, ut si eum a poetices studiis fortuna, quae plurimum in humanis rebus potest, non abducet, magnum sis hominem atque antiquis illis, qui tantopere laudantur, propemodum aequan dum habiturus. Neque enim cognovi ullum pangen dis carminibus eruditum his temporibus hominem,


page 437, image: s461

quibus omnino temporibus Latinae literae prope re vixerunt: aut etiam ullius scripta legi, qui mihi videretur styli faciliate ac genere ad Ovidianam scriptionem atque facundiam tam proxime accedere. Sed tenenda illi eadem orbita est, stylusque ipse assiduitate diligentiaque muniendus: neque tam quantum viae fecerit, quam quo progredi cum potest, tum vero etiam debet, singulis prope horis cogitandum. Neque enim si aut in Batrachomyomachiae Homerus, aut in Culice virgilius a scribendo se continuissent, eorum nomen saeculis omnibus clarum celebreve viguisset. De me autem sic existimes velim, tuam a me dignitatem, quae quidem apud omnes homines amplissima clarissimaque est, eo pluris fieri, quod optimarum artium studia, quaeque iis se ingenia cum proventu dediderunt, tibi amanda fovendaque duxisti. Vale, quinto Calendas Martias, M. D. XXXIII. Patavio.

PETRVS BEMBVS IOACHImo I. Romani imperii Electori, Marchioni Brandeburgensi. S. P. D.

LEgi ad Italos literas de Georgio Sabino tuas aliquanto post, quam eius ingenium in bonarum artium atque poetices studiis egregium ac praestans


page 438, image: s462

adamavissem. Itaque qui mihi erat per se ipse plane iam perfamiliaris, quemque pro eius eximia excellentique virtute magnopere diligebam (valde enim mihi eius carmina probabantur) factus est mihi tua commendatione etiam carior: gratulatusque Sabino sum, qui te tantum hominem eo splendore eaque dignitate habeat, cui sua studia curae sint, cuiusque in patrocinio degere securus et beatus possit. Cave enim putes claros illos poematibus conscribendis viros, quorum nunc libros tam libenter in manibus habemus, quique Romae Octaviani Augusti tempore floruerunt, ad illud artis culmen evasisse, nisi magni Principes extitissent [Reg: exstitissent] , qui studia eorum coluissent, ingenia fovissent, industriam, diligentiam, laborem maximis propositis praemiis, adauxissent. Quod quidem de Sabino tuis auspiciis futurum plane video. Est enim iam eo cum ingenio, tum studio provectus, ut si perexerit, neque se alio flecti ac propelli sinet, clarum sit Poetam nostra se aetate praestiturus, tuumque nomen atque memoriam una cum suis scriptis magna cum laude et gloria immortalitati commendaturus. Haec ad te scribenda mihi esse duxi, non eo quidem, ut qualis quantusque sit Sabinus, tibi ostenderem: quis enim id te uno melius intelligit, qui adolescentem in tuis habes familiaribus, testimonioque tuo apud exteros ornas homines, commendasque nobis omnibus? sed ut illud assequerer, ut quam libenter morem in eo tibi geramus,


page 439, image: s463

Sabinumque tuum benevolentia et omnibus officiis complectamur, ex me ipso cognosceres, simul ut tuam a me amplitudinem praeter caeteras tuas virtutes ob id etiam plurimi maximique fieri, quod doctis hominibus faves, meque tui esse studiosissimum, scire posses. Vale. Calend. Martiis, M. D. XXXIIII. Patavio

BAPTISTA EGNATIVS Erasmo Roterodamo. S. P. D.

CVr tibi Sabinum etiam atque etiam commendem meis hisce literis, multae plane sunt et eaedem honestissimae causae, vel quia omnes Germanici sanguinis tacita quadam animi inductione diligo, vel quod ille praecipuo quodam amore ac religio ne, quod quidem apud me plurimum valet, te colit: vel quod ita bonis artibus instructus, bonisque moribus ornatus est mihi visus, ut enixe hoc illi petenti negare non potuerim. Tu vero plane felix ac beatus, quem certatim sic omnes boni ac studiosi viventem diligunt et obseruant. Hic enim fructus virtutis eximius atque excellens est, ut non tam mortuo quam viventi homini tantum studium, tantus debeatur amor. Nam de meo erga te amore, neque tuo in me vicissim, aliquid uberius dicerem, ni Sabini suscepta me commendatio prohiberet. In


page 440, image: s464

hoc igitur iuvene, nisi me mea fallunt praesagia, multa sunt quae ad illum amandum excitare quem vis possint. Primum pudor egregius, qui mirifice hanc aetatem commendat. Accedit deinde modestia, quam vultu, quam oratione maxime praefert. Nam de eximio illius literarum omnium et poeticae inprimis studio, nihil amplius dixero, [Gap desc: Greek words] ipse esse poteris, vel potius [Gap desc: Greek word] . Certe in hoc sic mihi excellere visus est, ut cum multos Germania tulerit, his annis huiusce laudis avidos, illi pene omnes errare velut umbrae, hic veram gloriam assequi posse videatur. Tu igitur qui Germanis tuis Princeps hanc literarum facem praetulisti, tanto successu, ut omnia tibi polliceri de illis posses, nisi alio felicia transtulissent ingenia, hanc saltem scintillam reliquam ita fove, ut tuo excitata atque animata spiritu, multum splendoris plagae huic tuae afferat, ut quando tu tantam primus excitasti gloriam, hoc veluti altero secundum te sidere illustretur et emicet. Bene vale Erasme mi amantissime. Venetiis III. Calend. Septemb. Anno M. D. XXXIIII.

ERASMVS ROTERODAMVS Philippo Melanchthoni S. P. D.

LIterae [Reg: LItterae] tuae et hospitis tui serius ad me perlatae sunt iniuria illius cui eas commiseras. Damianus


page 441, image: s465

a Goes iam quatriduo hinc discesserat: sed paulo post ex itinere remisit ad nos alterum e famulis qui ceperat aegrotare Thermopoli, una cum Sabaudo deductere conducto. Per hunc mox recurrentem misi Damiano tuas et hospitis tui literas. Verum hoc vix a nobis digresso, rediit ipse Damianus, solicitus [Reg: sollicitus] de puero suo, cui tradidi tuas ad me literas, ex quibus rem omnem cognovit. Rursus a nobis digressus, Schaffhusiae per dictum Sabaudum accepit literas tuas, post id temporis nihil ab eo literarum accepi, nisi quod arbitror illum iam esse in Italia. Hunc Georgium Sabinum literis accurate scriptis adeo praedicavit Baptistae Egnatius, ut nunquam ante hac ulla de re scripserit diligentius: et profecto iuvenis prae se fert eximias et morum et ingenii dotes, ut certa spes sit illum aliquando praecipuum Germaniae decus futurum. De Luthero nunc nihil scribam, nisi mirari me quod ad instinctum Amsdorffii, hominis, ut audio, indocti et inepti sic debacchatus sit in me: eaque obiecerit, quae etiamsi nihil respondissem, tamen ex meis lucubrationibus liquebat esse vanissima. Non deerant mihi aculei, nec deerant qui me instigarent ad acerrime respondendum: sed ego id malui, quod a doctis et bonis viris probae ri mereretur. Illa epistola non nocuit famae meae: quantum ipsius negotio profuerit nescio. Ambrosius Pelargus scripsit aduersus Anabaptistas librum, in quo subinde perstringit Lutherum ac te


page 442, image: s466

nominatim satis acriter, ac me nonnunquam: sed moderatius ac sine nomine. Commentarios tuos in Paulum ter emi, Unum codicem misi Episcopo Augustano, alterum Sadoleto Episcopo Carpenteractensi, tertium mihi seruavi. Deo eo quid sentiam, fortassis alias indicabo. Bene vale. Friburgi pridie Nonas Octob.

Anno M. D. XXXIIII.

VIGLIVS ZVICHEMVS Georgio Sabino, S. P. D.

QVarto Idus Septembris, Sabine doctissime, literae tuae, quas e Salinis Saxonicis XXIII. die Iulii ad me dedisti, reddita mihi fuere, Quamobrem si tardius forsitan respondere tibi videbor, ei, cui ipsas commisisti, imputa. Nam ego profecto qui mutuo semper erga te animo fui, et cui saepe antea ad te scribere cogitanti idonea tantum occasio et argumentum defuit, minime equidem literis tuis tam amicam erga me voluntatem prae se ferentibus, quaeque plenum honoris, clarissimi viri Christophori Turci de me iudicium continerent, ac de Illustrissimi Principis Electoris Brandeburgensis benevolentia et conditione cum primis honesta certiorem me facerent, respondere distulissem. Etsi enim conciliandae amicitiae breve spacium [Reg: spatium] Patavii habuimus, cum sub idem fere


page 443, image: s467

tempus et tu eo advenires, et ego sarcinulas colligerem, Christophorus tamen Carlevitius antiqua mihi familiaritate iunctissimus, ea literis suis benevolentiae [(transcriber); sic: bevolentiae] fundamenta iecit, ut cum ego illius amicitiam plurimi semper fecerim, si me ei cariorem vicissim fore existimarem, si te qui mihi ab eo plurimis nominibus commendatus fueras, aut officio aliquo meo demereri, aut amore devincire possem, quod quo minus hactenus fecerim, non voluntas mihi unquam [Reg: umquam] , sed tantum opportunitas defuit. Tibi vero ad retinendam confirmandamque amicitiam eo autore [Reg: autore] initam, praesentissimum philtrum suppetit proprium videlicet virtutis et eruditionis: quas quo magis in te incrementum suscipere audivi, eo ad meum animum in tui amorem inflammandum plus virium habuisse scias. Ac ut etiam, aut temporis intercapedo, aut locorum interuallum, quo separati seiunctique fuimus, aliquid forte isti mutuo affectui detraxisset, id totum tamen proxima tua epistola plenissime restabilivisset, quae non tui modo in me animi amantissimum testimonium, sed mearum etiam laudum, quas agnoscere nunquam audeo, nimis amplum praeconium continet. Sed de illis alias: nunc ad id tibi respondebo, cuius gratia illa tibi ad me epistola scripta est: quid scilicet animi habeam ad conditionem de qua Illustrissimi Principis Electoris Brandeburgensis nomine mecum egisti. Non potest autem in eo mihi non esse gratissimus tuus affectus,


page 444, image: s468

magnamque voluptatem ex Christophori Turci de me iudicio et predicatione [Reg: praedicatione] cepi, qui illustrissimi Principis animum ita erga me inflammavit, ut idoneum [(transcriber); sic: ideneum] esse crederet, qui Academiae suae (uti scribis) collapsae instaurator fierem. Ipsorum autem studiorum causa multo maxime gaudeo, tantum Principem literis honestisque artibus favere, et eis provehendis sedulo operam dare. Christophori certe Turci nomen a te olim mihi praedicatum, deinceps etiam magis venerabor, quod autoritatem [Reg: auctoritatem] illam, qua apud Principes viros pollet, reparandis litera rum studiis, quae nunc miserandum in modum labi videntur, deesse non sinat. Faxit Deus opt. max. ut tam honesta principis voluntas, prudentissimique viri fidelissimum atque optimum consilium, felicem, et bene fruentibus Musis, optatum habeat successum. Cur ego autem in praesentia in oblatam conditionem consentire nequeam, coram tibi exponere mallem: sed quando id mi Sabine non licet, faxo ut intelligas non temere tantum honorem me recusare. Fungor in iudicio Camerae Imperialis assessorio munere, Caesareae Maiestatis spontanea clementia eo promotus, unde mihi quotannis amplissimum stipendium numeratur: facile autem ipse aestimare potes an consulto praesenti fortunae, conditionem istam ab Illustrissimo Principe oblatam praepositurus fuerim: et quanquam [Reg: quamquam] hoc munus vulgo et dignius et utilius habeatur, ego tamen non gravate in tuam sententiam concederem, atque iis


page 445, image: s469

rationibus quas diserte adduxisti, pertrahi me paterer, nisi aliae essent quae me magis moverent. Nam mihi profecto ea semper mens animo sedit, ut si tantum profecissem, ut de meo lumine aliis accendere possem, et ad scholasticam illam docendi tranquillitatem aliquando mihi redire liceret, mediocre honorarium in quieto literarum otio splendidis istis et simul negotiosis conditionibus haud illubenter praelaturus fuerim. Verum mi SABINE quantum quidem ego intelligo, quicumque iura cum auditorum utilitate docere voluerit, eaque sive ad privatas clientulorum causas defendendas, sive publicas arduasque res administrandas prudenter feliciterque accommodare, et dignitatem olim in otio tueri cogitaverit, ei non satis erit quemlibet magnum in scholis fecisse iuridicae scientiae profectum. Verum inprimis necessarium esse, ut iuris scientiam in foro, iudiciis, consiliisque exercuerit, eaque ratione motus aliquantisper in foro haerere decrevi, quo ad docendum si quando idonea deinde conditio oblata fuerit instructior descendere possim. Cum vero haud it a dudum huc venerim, necdum tantum quantum constitui didicerim, haud temere ab hoc iudicio discedendum mihi puto, in quo longe amplissima discendi occasio est, quando et hoc supremum sacri Imperii tribunal censetur, in quo et maximae causae controvertuntur: et tot selectissimos habeo collegas a quibus et inscientia et peritia iuris permulta discere queam. Cuius etiam


page 446, image: s470

consilii non illaudatos habeo autores [Reg: auctores] Francischinum Curtium, quo Patavii praeceptore usus sum: item Zasium, Alciatum, atque alios non vulgaris notae viros, qui aliquando me cohortati, ut animum ad profitendi munus adiicerem: Illud tamen ante omnia suaserunt, ut prius per aliquot annos forum et iudicia sequerer: sic quippe me ad docendum longe magis instructum idoneumque fore. Nam qui nunquam in foro versatus est, etsi forsitan in Iure non infeliciter doctus sit, nequit tamen satis utilia ab inutilibus, et abolita a consuetis discernere, cum eorum quae aliis traditurus sit usum ipse ignoret. Quae quidem me causa potissimum mi Sabine movet, ne ad huc e foro ad scholas redeam, ac tantisper in eo persistam, quoad me ad profitendum magis idoneum esse cognovero, forensiumque actionum usu instructus, felicius fortasse aliquando destinatum munus exequi potero. Quod si vero hac in re animo meo satisfecissem, etsi ipse satis diiudicas pergrave mihi fore deserta meliore conditione, in tam longinquam et ignotam regionem abire: attamen cum antea ad nullam rem aeque quam ad literarum professionem animum inclinatum habeam, non leviter me in praesentia, tanta Illustriss. Principis Electoris benevolentia, clarissimique viri, Christophori Turci autoritas [Reg: auctoritas] , ac tua tam amica exhortatio permovet. Quando itaque mea consilia aliter nunc ferunt, te etiam atque etiam rogo, ut qua fieri potest civilitate Illustrissimo Principi renuncies [Reg: renunties]


page 447, image: s471

hoc tempore isthac conditione mihi non esse integrum. Si qua vero alia in re Illustrissimae eius Celsitudini mea opella obsequi potero, id ea me facturum promtitudine [Reg: promptitudine] , ut concepta erga me ex Turci praedicatione benevolentia, non omnino indignum esse cognoscat. Bene vale doctissime Sabine, et clarissimo Cancellario Turco, qui tali me apud Illustrissimum Principem elogio ornavit, vicissim meum deferto officium, significatoque me deinceps inter eos futurum, qui merito suo eum venerantur. D. Christophoro Carlevitio, si quando opportunum fuerit salutem quoque a me dicito, quam propriis illi literis nunciare [Reg: nuntiare] maluissem, si ubi locorum ageret compertum habuissem. Datum Spirae XVII. Septembris, Anno M. D. XXXVI.

PETRVSBEMBVS GEorgio Sabino Brandeburgensi, S. P. D.

ELegos tuos missos abs te mihi legi non solum libentissime, sed etiam cupidissime plureis [Reg: plures] : magnamque ex iis voluptatem cepi, cum quia et docti summopere sunt et culti, et omnino eiusmodi, ut delectare mirum in modum ingenia eruditorum hominum possint: tum praeterea, quod te mei memorem ostendunt testesque sunt et tanquam praedes nostrae necessitudinis, quo nihil mihi potest accidere optatius.


page 448, image: s472

De uxore quam duxisse te scribis Philippi Melanchthonis doctissimi viri filiam, laetor. Dii tibi matrimonium fortunent. Socerum quidem habes eum, qui tibi in bonarum artium disciplinis magister fuit: ita te mihi dicere solitum videor recordari: ut tibi etiam eo nomine esse carus et optatus debeat. Reliquum est, ut intelligas id, quod te scire etiam tacente me puto, mihi te carissimum iucundissimumque esse, atque a me propter Poetices, in qua excellis, studia, reliquasque tuas virtutes fieri sane plurimi. Quibus a studiis ne te distrahi permittas valde te rogo. Vale, VII. Cal. Quin. Anno M. D. XXXV. Patavio.

GEORGIVS SABINVS Petro Bembo, S. P. D.

NIhil in vita mihi contigit optatius ac iucundius consuetudine atque amicitia tua, vir clarissime. Quod enim singulari me benevolentia complexus es, quodque me liberalissime ornasti testimonio tuo ad Principes meos perscripto, inprimis honorificum mihi duco. Ac quemadmodum ille laudari se a laudato viro laetatur, ita ego mirifice gaudeo, me probari tibi viro optimo, summa cum eloquentiae ac prudentiae, tum gravitatis ac virtutis laude florenti. Huc accedunt alia non minora beneficia, quod saepe mihi frui eruditissimis ac sapientissimis sermonibus tuis licuit: teque audire cum


page 449, image: s473

de literis, tum vero de ceteris Rei p. partibus prudentissime iudicantem. Quos tuos sermones longe omnibus scholis atque Academiis antepono: quia iis me et de optimis artibus et de multis aliis rebus ab homine qui non in umbra tantum haec didicisset, sed quem usus iam et Res pub. erudiisset praeclare moneri sensi. Itaque cum oratione tua ad virtutem excitabar, tum vero ad illam formam rationemque discendi, quam probari tibi intellexi, studia mea quantum in hac ingenii infirmitate possum dirigo. Postremo quandam felicitatis partem esse iudico, vidisse eum virum, qui ad ceteras excellentes virtutes hanc laudem adiunxit, ut unus fuerit universae Italiae autor ac Princeps veteris eloquentiae restituendae. Quare quod me tam amanter complexus es, quodque officiis omnis generis ornasti, tantum tibi debeo, quantum mortalium nemini: teque summa pietate tanquam patrem per omnem vitam colendum mihi esse sancte statuo. Hac sum usus comme moratione inepta fortassis et breviore, quam magnitudo tuorum beneficiorum postulabat: sed tamen cum nihil possit accidere mihi acerbius, quam si de meo animo secus sentires, existimabam ad officium meum pertinere, ut significationem aliquam gratitudinis meae ad te perscriberem, quam utinam tibi coram declarare possem. Verum me magno cum dolore meo, subito isthinc avulsit quaedam negotia torum perfidia, quibus res meas curandas commi seram. Hanc infelicitatem non raro deploro. Mihi


page 450, image: s474

tamen semper obuersatur oculis imago tua: semper aures personant tuis doctissimis sermonibus: nec ulla in re magis acquiesco, quam in recordatione tuarum virtutum. Cuius rei testes habeo multos doctos viros et Principes, apud quos de nemine saepius ac lubentius, quam de te loquor. Quare non solum de studiis tuis, sed fortunis etiam interdum confabulamur. Cumque nuper viro praestantissimo Christophoro Turco, Alberti Cardinalis et Archiepiscopi Moguntini Cancellario narrassem, certas pensiones in Pannoniis tibi non solui, quae sint in potestate regis Ioannis, Cancellarius tui amantissimus, causam illam exponit Principihus nostris Cardinali Alberto et Marchioni Ioachimo II. qui habet coniugem natam ex sorore Regis Ioannis. Hi quod praeclare de te sentiunt, suum studium multis verbis ea in re polliciti sunt, iusseruntque tibi a me significari, ut ad Cardinalem Moguntinum de tota re scribas, quo in loco pensiones illae soluendae sint. Nam mihi non erat nota integra causa. Scribes igitur omnia quae pro tua excellenti prudentia profutura esse existimabis ad hanc rem perficiendam. Haec tibi de sententia Illustrissimi Principis Moguntini significo, qui quidem propter excellentem doctrinam et virtutem tuam ostendit se causam tuam diligenter acturum esse. Et valet autoritate [Reg: auctoritate] haec familia apud Regem Ioannem propter affinitatem. Tu quid fieri velis, aut quomodo se res habeat, vicissim significa. Postremo ut me ames,


page 451, image: s475

te etiam atque etiam oro. Vale. Datae Lipsiae Calend. Ianuariis, Anno M. D. XXXVIII.

GEORGIVS SABINVS Petro Bembo Cardinali, S. P. D.

ETsi iis ornamentis, in quibus vera dignitas posita est: virtute, consilio, autoritate [Reg: auctoritate] , ita cumulate ornatus es, vix ut fortuna splendoris aliquid addere tibi possit: tamen postquam audivi te in amplissimum ordinem, et summum senatum orbis ter rarum lectum esse, multis de causis gavisus sum. Quanquam [Reg: Quamquam] enim antea noram [Reg: noveram] autoritatem [Reg: auctoritatem] tuam apud summos principes fuisse praecipuam: tamen postquam Romam accersitus es, videbam te consiliis gubernationis orbis terrarum magis interfuturum esse. Gratulabar igitur toti Christianae Rei pub. te tali sapientia virum in eo ordine sententias dicere, a cuius consilio tota Europa pendet. Neque .n. dubitabam, quin tua vox atque autoritas [Reg: auctoritas] aliquando huic etiam Nationi Germanicae, concussae domesticis discordiis, aliquid opis allatura esset. Deinde eo gaudebam, tuae virtuti honorem haberi in illo fastigio imperii orbis terrarum: ac bene precabar auspiciis ampliss. honoris. Nec tamen de meo studio ad te scribere audebam. Sed tandem mihi humanissimae significationes benevolentiae erga me tuae animum addiderunt, ut hanc epistolam ad te mitterem.


page 452, image: s476

Ex tuis enim ad Vergerium, et Ludovicum Beccatellum literis intellexi, tibi nondum excidisse mei nominis memoriam. Porro hanc sive benevolentiae, sive iudicii tui significationem erga me, tanti facio, ut me totum tibi debere statuam. Semper virtutis in te excellentiam admiratus sum: Amavi scripta tua, quae sola verum et nativum decus Latinae linguae aetati nostrae instaurarunt. Accessit autem erga me privatim singulare studium tuum. Quare nisi te summa obseruantia colerem, prorsus alienus ab humanitate iudicandus essem. Te igitur oro, ut hanc meam epistolam boni consulas: meque semper inter eos numeres, qui te velut decus huius saeculi praecipuum venerantur et amant. Opto autem ut honoris accessio, quo auctus es, cum ceteris nationibus, tum vero etiam Germaniae salutaris sit. Fiet in hoc Ratisponensi conventu, ut speramus, ad communem concordiam aditus: qua in re multum adiuvare Rem pub. et sapientia et aequitas tua poterit. Vale. Dat. Ratisponae Idib. Maiis, Anno M. D. XLI.

PETRVS CARDINALIS Bembus, Georgio Sabino, S. P. D.

GRatulatio de Cardinalatu meo, quam tuae ad me perhumaniter scriptae literae attulerunt,


page 453, image: s477

sane grata mihi ac iucunda accidit: non propterea, quod mea magnopere aucta est eo magistratu dignitas, quam etiam, quod de tua erga me benevolentia tam longo utriusque nostrum silentio nihil detractum esse video: quo mihi esse optatius nihil potest. Amavi enim te ab ipso amicitiae nostrae initio constantissime, teque mihi in eo parem esse semper volui. Iudicium autem de me tuum, hominis cum omni doctrina politissimi: tum apud magnum Principem claro loco positi: etsi quae praedicas, in me non agnosco, ac humanitate te tua potius, amoreque erga me singulari in eam de me opinionem duci videam: est mihi tamen vel propterea quam maxime gratum. Quid enim probo homini gratius, quam diligi? ab iis praesertim, quos ipse inprimis diligas, faciasque plurimi? Spem communis concordiae, quam ex isto Ratisponensi conventu nobis affers, accepi equidem perinde ac debui, libentissime. Qua tamen in re Melanchthonem socerum tuum rem Christianam multum iuvare et posse scio, et eum facturum confido, fretus cum excellenti eius virtute, atque in omni literarum genere eruditione: tum vero etiam ea, quam cum illa contractam habes, necessitudine Erunt igitur tuae quoque pietatis partes curare, ut si quid in Melanchthone adhuc fuit, quo nostrorum animi non nihil offendi potuerint, id temporibus totum potius, quam abalienatae a no bis voluntati asscribatur. Occasio dari vobis ulla uberior nunquam poterit. unde vel gratiam a Deo optimo


page 454, image: s478

max. maiorem ineatis, vel ab hominibus gloriam honestiorem consequamini. Illi tu meis verbis salutem impertias velim, quaeque a me proficisci possunt omnia pollicearis ac deferas: De carminum tuorum libello elegantissime conscriptio, quem ad me perferendum curasti, te multum amo: quem quidem ego maxima cum animi voluptate perlegi: ingeniique tui facilitatem, naturaeque probitatem, quam prae se expressam fert, amplexus deosculatusque sum. Vale. VI. Cal. Iun. M. D. XLI. Roma.

GEORGIVS SABINVS Cardinali Caspari Contareno, S. P. D.

CVm Ratisponae in comitatu Marchionis Electoris essem, et cetera, quae agi videbamus, magnum mihi dolorem afferrent: unum hoc erat iucundum, versari cum doctissimis viris in familia tua, Ludovico Beccatello, Adamo Tumano, et Phi lippo Gherio: ad quos etiam eo libentius accedebam, ut de tua excellenti virtute, deque tuis studiis aliquid audirem. Gaudebam enim te intuens, ac de te cogitans, non penitus effoetam [Reg: effetam] esse rerum naturam: Sed adhuc gignere viros magnos, veterum similes. Cum enim in Veneta Re pub. inter Principes locum praecipuum tenueris: deinde vero propter sapientiam, virtutem et doctrinam, Romam accersitus,


page 455, image: s479

et in summum senatum orbis terrarum lectus sis, et maxima negotia Rei p. gubernes: consilio, vitae instituto, gravitate, dignitate, te cum veteri illo Laelio, aut Atheniensi Aristide comparabam. Sed eruditione te longe antecellere intelligebam: quo in genere mihi quidem hoc inprimis iucundum fuit auditu, te et totum orbem artium in Philosophia complexum esse: et doctrinam Christianam optime intelligere. ac toto pectore colere. Assentior Platoni, qui ait, Deum gratam de se famam in artibus sparsisse. Itaque cum vera Philosophia monstret Dei vestigia naturae rerum impressa, quid magis decet hominem Philosophum cognitione religionis? Haec ego Ratisponae cum et audivissem disserentes doctis. viros, et ipse mecum exempla similium virorum ex omni antiquitate colligerem, mirifico studio tui incensus sum, quod tunc verecundia impeditus declarare non audebam. Nunc autem, ut de absente multo saepius cogitarem, ea quae conventum secuta sunt me monuerunt. Videbam te acerrimam adhibere contentionem, ut discordiae Germanicae dirimerentur: et constituta pace, communi consilio atque animo Turcis in vestibulo Germaniae grassantibus arma inferremus. Mox ut discessisti, cum tuis Consiliis non obtemperaretur, [Gap desc: Greek word] secuta est. Amisimus exercitum: Ponnanias occupavit barbarus hostis, arcem belli facturus ad reliquam Europam, seu vexandam, seu occupandam. Hic eventus et mihi, et summis viris in aula nostra, saepe tuarum actio


page 456, image: s480

num memoriam renovat. Quare cum in hoc luctu patriae saepe de tuis monitis cogitarem, et desiderio quodam fovendae noticiae [Reg: notitiae] talis viri flagrarem: tandem duxi ad te scribendum esse. Nec recuso ineptus videri, dum studium tibi meum quo quo modo significem: idque ut auderem facere, eo etiam impulsus sum, quod propter Philosophiae studia arbitrabar te facilius complecti studiosos. Quare et ut meam epistolam boni consulas, te etiam atque etiam oro: et cum nihil sit boni Principis benevolentia optabilius, maxime cupio me tibi et Principi optimo, et viro doctissimo, vere commendatum esse. Vale. Dat. VIII. Cal. April. Anno M. D. XLII. Francofordiae ad Oderam.

CAROLVS QVINTVS ROMANORVM IMPErator semper Augustus, Georgio Sabino Brandeburgensi gratiam Caesaream, et omne bonum. Etsi antea propter doctrinam et virtutem non solum clarus, sed etiam equestris ordinis gradu ornatus es ab aliis: tamen et nos extare aliquam significationem nostrae, et voluntatis et opinionis de tua virtute volumus. Nam illos praecipue dignos honore iudicamus, qui ingenio et doctrina excellunt. Quare cum in omnibus honestarum artium studiis summa cum laude verseris, nos sponte


page 457, image: s481

lubentique animo eadem ornamenta nobilitatis tibi decernimus autoritate [Reg: auctoritate] Imperiali: approbante Principum, Comitum, Baronum, aliorumque procerum nostrorum, ac sacri Romani imperii senatu. Ad haec liberos utriusque sexus ex te legitime aut natos aut nascituros, eorundemque posteros omnes, creamus vere nobiles: atque in numerum, nostrorum ac sacri Romani imperii nobilium, cooptamus. Te igitur Sabine, liberosque ac posteros tuos omnes, harum literarum testimonio renunciamus [Reg: renuntiamus] vere nobiles, tanquam de domo ac prosapia nobilium a quatuor paternis ac maternis avis procreatos. Tales itidem nobiles ab omnibus, universis ac singulis, cuiuscumque conditionis, eminentiae, status, gradus aut dignitatis existant [Reg: exsistant] , vos dici, nominari et haberi volumus. Facimus etiam tibi, liberisque tuis, ac posteris omnibus potestatem, nunc et deinceps in perpetuum, ubicumque locorum ac terrarum in iudiciis et extra, in rebus spiritualibus ac temporalibus, Ecclesiasticis et prophanis [Reg: profanis] : denique in quibuscumque rebus, quarum mentio diserte hic fieri deberet: nec non in omnibus et singulis honestis exercitiis, negociis [Reg: negotiis] et actionibus, ut illis honoribus, dignitate, feudis, officiis, immunitatibus, libertate, insignibus, et privilegiis, gaudere, uti, et frui possitis: in quibus ceteri nostri, et sacri Romani imperii vere nobiles, de equestri prosapia a quatuor paternis et maternis avis geniti et procreati, utuntur, fruuntur, ac gaudent quoque modo, vel


page 458, image: s482

de consuetudine, vel de iure. Poro ad hunc equestris ordinis gradum addimus etiam tibi insignia quibus nobilitas tua latius inclarescat: videlicet clypeum caeruleum, et in eo Pegasum candidum ex nubibus volantem, alis in altum porrectis. Galeam vero cancellato ore, qualis solet esse nobilitatis non postremae: Et in galea alium Pegasum cum nubibus, simili figura qua est in clypeo. Postremo tegumenta clypei et galeae distincta duobus coloribus, caeruleo et albo: quemadmodum haec omnia exactius pectoris ingenio ac manu depicta, in medio harum literarum cernuntur. Id vero insigne apte convenit homini, non ignavo, sed ad gloriam excitato, cui est virtute efficiendum, ut alios omnes tantum post se reliquat, ante citos quantum Pegasus ibat equos. Nos igitur et illud ipsum insigne tibi et haeredibus [Reg: heredibus] tuis tradimus, perpetuum virtutum tuarum monimentum [Reg: monumentum] , quo ad virtutem et gloriam posteri tui incitentur, illud perpetuo in omnibus honestis actionibus et expeditionibus, in seriis vel ludicris certaminibus, in praeliis, duellis, et quibuscumque pugnis, vexillis, tentoriis, scutis, sigillis, et annulis, monumentis, sepulcris, praediis, aedificiis, tabulis et picturis, nobilium armigerorum, pro arbitrio ferre ac gestare poteritis et debetis: Cessante omni impedimento: nec obstantibus quibuscumque consuetudinibus, statutis, privilegiis, praesentibus, aut futuris, quae quoquo modo contra huiusmodi nobilium creationem, aut privilegium


page 459, image: s483

nostrum, facere possint: quibus omnibus diserte per has literas derogamus, et derogatum esse volumus. Nulli ergo hominum liceat nostrum hoc decretum rescindere. Si vis autem id attentaverit, illum iudicamus, nostram et sacri Romani imperii gravissimam indignationem ipso quidem facto incurrisse. Et mulctam [Reg: multam] illi dicimus quinquaginta Marcarum auri puri: partem dimidiam, unam fisco nostro Caesareo, alteram iniuria affectis, adiudicandam. Idque his publicis literis testatum volumus: de quarum autoritate [Reg: auctoritate] ne quis dubitaret, eas nostro tam autographo quam sigillo munivimus. Datae Ratisponae in urbe nostra imperiali die XIIII. Iulii, Anno M. D. XLI. Imperii nostri XXI. Aliorum regnorum nostrorum XXVI.

GEORGIVS SABINVS Stanislao Diadusio Polono, S. P. D.

ETsi magna est vitae humanae, morumque confusio: tamen ut pars aliqua generis humani, disciplina regatur: divinitus nerui disciplinae hominibus traditi sunt, leges, doctrina de praemiis et poenis, et legum, praemiorum ac poenarum exempla. Et ut leges vere a Deo ortas esse constat: ita sentiendum est, exemplorum memoriam divinitus conservatam esse. Ac ineptum est disputare, utra res


page 460, image: s484

ad excitandos, flectendos, et assuefaciendos animos sit efficacior: leges, an exempla, cum sit una virtutis doctrina, constans utraque parte: quae cum summum vitae decus sit, semper curae fuit, magnis et sapientibus gubernatoribus, vetera monumenta, ac res gestas maiorum, et inquirere, et late propagare: ut et suam aetatem erudirent, et posteritatem magna illustrium exemplorum copia instruerent. Ideo primi generis humani duces, causas maximarum in mundo mutationum, exordia imperio rum, poenas Tyrannorum, et pleraque alia, certissimis monumentis posteritati tradiderunt: quae singulari Dei ope ac beneficio, et conservata sunt inde usque ab initio mundi, et mansura sunt usque ad rerum finem. Graeca historia, quae nunc quidem extat [Reg: exstat] recentior est: sed multa sunt in ea rerum vetustiorum, et anted gestarum vestigia. ctsi enim nunc extat non aliud carmen Graecum, Homerico vetustius, tamen et antea fuisse monumenta vetustiora non dubium est. Nam et ipse Homerus narrat Achillem, cui praecipuam virtutem inter Duces tribuit: cum otiosus in tentorio sederet, Herorum res gestas ad citharam cecinisse. Et apparet eo in admiratione et gratia nomen Poetarum initio fuisse, quod eorum ingeniis et arte, memoria rerum gestarum conseruabatur, ut significat Lucanus, cum inquit:

O sacer et magnus vatum labor, omnia fato
Eripis: et donas populis mortalibus aevum.


page 461, image: s485

Sed multa utilia monumenta, partim temporis diuturnitate consumta [Reg: consumpta] perierunt, partim aliis casibus deleta sunt: cum vel in bellis eversae sunt civitates ubi studia colebantur: vel propter migrationes gentium vetus disciplina mutata est. Callimachum Poetam, qui in familia Ptolemaei Philadelphi, et postea Euergetis diu vixit: cum alia multa antiquitatis vestigia inquisita, conscripsisse ferunt: tum etiam librum reliquisse de urbium, et gentium originibus et nominum mutationibus: Item de mutatis gentium sedibus. Credibile est autem Callimachum, et Bibliotheca Alexandrina, et multis sacerdotum monumentis adintum esse. Hic thesaurus si extaret [Reg: exstaret] , omnibus historiis quantum lucis adderet? Nunc in tanta inscitia antiquitatis, sequimur obscura rerum vestigia. Sed tamen prudentibus grata esse diligentia eorum debet, qui quantum possunt, studium conferunt ad historiae conservationem. Magnopere igitur laudandi sunt vestri homines, Io. Dulogosius, Mechovius, et Iustus Decius, qui suorum regum seriem annotarunt: quorum cum res mihi viderentur magnae, variae, et dignae cognitione, cum instituissem Epithalamion scribere inclito Regi Sigismundo Au gusto, visum est intexere eas huic argumento, ut carmine celebratae magis legerentur. Et cum in hac solenni [Reg: sollemni] pompa, precari omnes fausta regno debeant: quid auspicatius dici cogitarive potest, quam de regni primordiis, et incrementis? quod cum singulari


page 462, image: s486

Dei ope ad hoc fastigium evectum, et inter ferocissimas nationes defensum esse cogitabimus: precemur ut nunc quoque in tanto universae Europae discrimine, Deus opt max. hoc domicilium religionis Christianae, virtutis, disciplinae et literarum, diutius protegat ac tueatur. Quis nostrum cum vel Asiae urbes, vel Graeca egentis Res publicas veteres animo intuetur et reputat, quae ibi studia doctrinae fuerint: quantum decus verae religionis: cumque videt eversis urbibus, interfectis et dissipatis indigenis, deleto Christi nomine, abolitis omnibus literarum et virtutis studiis, tantum immanem et spurcam barbariem in illis locis vagari, ignaram Dei, et universae civilis consuetudinis: non deplorat interitum laudatissimarum gentium? non de reliquo orbe Christiano angitur? Quare et vota faciamus omnes pro Re publica: et viri fortes sciant, sibi maiorum exemplo pro patria dimicandum esse: ad quod vos pietas erga Deum, patriae caritas, amor coniugum, liberorum, ac totius huius legitimi status, quo nunc floret Polonia, et maiorum decora hortantur, qui toties Tartaros et Turcas a Valachia, Pannonia et Polonia depulerunt. Multum enim natura, et disciplina vestrae gentis, differt a vicinis, quod ex multis rebus intelligi potest. Nam et regnum domi legibus et iudiciis prae clare constitutum et ornatum est: et ad bella gerenda copiis equestribus et pedestribus, et omni apparatu, magno consilio instructum est. Descripti


page 463, image: s487

sunt ordines, qui omnes unius imperio parent: mores vero, disciplina domestica et civili, gravissime reguntur, iuventus vel ad militiam, vel ad literas instituitur, vel agriculturam exercet, vel aliis se honestis opificiis in civitatibus dedit. Hos mores quoties vidi in civitatibus vestris, de antiquitate vestra cogitavi. Non enim dubium est Polonos Henetam gentem esse, quae et in Asia vicina fuit genti omnium laudatissimae et cultissimae Ionicae, et postea duce Antenore in Europam ducta, propinquas Graeciae sedes in Illyrico occupavit, ac tenet etiamnum annos ad hoc tempus post bellum Troianum circiter bis mille sexcentos. Inde progressi septentrionis oram ad Istulam compleverunt. Nec de Henetis obscura sequor indicia. Gentium origines praecipue ex appellationibus, et lingua iudicantur. Quos vero hodie dicunt Venetos seu Venedos: hos esse Henetos ostendunt appellatio et locus. Nam Henetos in Illyrico, ubi manet appellatio Venedorum, consedisse affirmat Herodotus. Deinde linguam Polonorum congruere cum Illyrica manifestum est, et multarum urbium appellationes cognationem cum Polonis ostendunt. Cum autem in Asia genti Ionicae, quae sine ulla dubitatione, omnibus nationibus toto orbe terrarum omni civili cultu antecelluit, admisti [Reg: admixti] fuerint heneti: et postea in Europa Graecis: consentaneum est eos, et propter caeli ac regionum temperiem, et consuetudinem humanissimae gentis, et natura ad virtutem idoneos


page 464, image: s488

semper fuisse, ac disciplinam et civilia officia intellexisse atque coluisse. Potest autem de naturis ingeniorum optime ex doctrinarum studiis iudicari: quorum possessionem magna cum laude tuetur Academia vestra, quae longo tempore praecipuum universae Philosophiae domicilium fuit. Nunc vero postquam vestri homines Latinam eloquentiam admirari coeperunt, adeo pure ac venuste multi apud vos scribunt, ut viri doctissimi in Italia, qui hanc veram scribendi rationem renovarunt, illorum genus dicendi maxime probent. Extant [Reg: Exstant] enim scripta Stanislai Mosii, Orichovii, Cromeri, et aliorum: in quibus lineamenta Tullianae dictionis comparent. Et nuper editis tribus elegiarum libris, Ianitius Poeta praeclarum sui specimen dedit. Nec vero barbarae gentes, quibus natura repugnat, hanc scribendi elegantiam vel intelligere, vel assequi possunt. Saepe igitur scriptoribus illis succenseo, qui nec nomen Henetum, nec linguam considerantes, fingunt recens effusam esse vestram gentem, ex horrida aliqua septentrionis regione. Illud enim verius est, vos et Ionicae et Graecae gentis vicinos, progressos ex Illyrico ad Carpathum, bonam Germaniae partem quondam occupasse: repressis ad ortum et septentrionem aliis barbaris, qui haec loca mitiora appetebant: Inde Venedicus sinus, in quem Istula influit, nominatus est. Hanc meam de gentis vestrae origine narrationem, non tanquam fabulosam recensui: ut Britanni se ab Hectoris filio


page 465, image: s489

ortos fingunt. Sed iudico veram esse et perspicuis testimoniis confirmari posse. Clara est igitur antiquitas vestrae gentis. Nam Heneti celebrantur Homeri carmine, et Herodoti monimentis [Reg: monumentis] : Et regnum vetus in Illyrico tenuerunt priusquam Romani Illyrico potiti sunt. Polybius enim mentionem facit Regis Agronis et Reginae Teutae. Postea regnum in Polonia constitutum est, quod aliquot iam saeculis reliquae Europae tanquam murus et propugnaculum fuit aduersus Tartarorum ac Turcarum irruptiones. Pro his honestis certaminibus vestris, gratia vobis a reliquo Christiano orbe debetur: qui utinam tandem, et vestro et communi periculo, affici se ostendat, et socia arma iungat. Nos quidem grata voce praedicare merita vestra decet. Quare libenter huic carmini gratulatorio has res intexui, quod auspicio tui nominis duxi edendum esse: cum quia saepe humanissimas significationes dedisti tuae erga me benevolentiae, pro qua vicissim hoc testimonium mei in te studii extare debet: tum propterea, quod unus omnium de li teris bonisque artibus optime mereris. Nam ad excolenda earum studia, non solum hortaris ingenuos adolescentes, sed etiam praemiis invitas, tuaque liberalitate in publicis gymnasiis foves: quo nihil potest a te fieri praeclarius. His de causis scriptum hoc qualecumque in tuo nomine apparet: quod si ut spero, tibi erit gratum, virisque doctis non improbabitur: peto a te, ut inclito Regi Sigismundo Augusto


page 466, image: s490

exhibeas, meque ei commendes, precantem ex animo, et ipsi, et universo regno Poloniae, ac Rei publicae Christianae salutarem tranquillitatem. Vale. Mense Aprili, Anno M. D. XLIII. Francofordiae ad Oderam.

PETRVSBEMBVS CARDInalis Georgio Sabino Brandeburgensi, S. P. D.

ELegos tuos, quos postremo ad me misisti, libentissime legi, vel potius cupidissime. Redolent enim, ut non semel me dixisse tibi memini, Ovidianum morem et lenitatem illam scribendi. Itaque debeo tibi, quod ea me voluptate affeceris, addiderisque ad eos elegos etiam tua carmina, quae me apprime delectarunt. In quibus illud te praeclare assecutum esse video, quod difficilimis rebus non lumen modo, sed etiam facilitatem ac amabilitatem plurimam contulisti. Quas ob res si te Germani tui non maximi faciunt, non in caelum ferunt laudibus, non in te honestando certatim studia sua conferunt, indigni sunt qui te habeant, a quo laudentur, et quorum benefacta labore et ingenio aeternitati commendes tuo. Mea carmina quod requiris, facis ex tui erga me amoris abundantia. Ego autem ab eiusmodi scriptis nunc quidem absum plane longissime: Sed iussi ut tibi aliqua transcriberentur, et mitterentur, ne a me quicquam frustra


page 467, image: s491

petiisse videare. Vale, et te a me amari magnopere existima. VI. Calend. Maias, Anno M. D. XLIII. Roma.

GEORGIVS SABINVS Petro Bembo Cardinali, S. P. D.

POst meum ex Italia discessum, etsi patriam amo, tamen nihil accidit mihi tam iucundum, cui consuetu dinem tuam non anteferrem. Et quo plus accedit aetatis, eo magis Italiae desiderio propter sapientissimorum hominum sermones teneor. Nec vero ulla in re, etsi procul a te absum, sic acquiesco, ut in cogitatione virtutis et sapientiae tuae. Quare si non aut pudore, aut assiduitate nostrarum operarum impedirer, scriberem ad te saepius: teque magnopere oro, ut quod te toties interpellavi, meas ineptias boni consulas. Nunc autem ad te scribo, adductus non solum amore meo, sed etiam publica literarum causa, quam arbitrabor te, cui uni summam doctrinae et eloquentiae laudem merito omnes tribuimus, non gravate suscepturum esse: Breviter autem exponam negotium. Etsi veteres Scythae, ut est in fabulis, gloriati sunt, se hominum omnium longe praestantissimos esse, quod primi essent sive ex aqua, sive ex igni terra exiluisset [Reg: exsiluisset] , dissoluta illa confusanea mole, quam dixere chaos: tamen res ostendit, et magnam esse Scythicae


page 468, image: s492

gentis feritatem, et vix in vicinis regionibus civilem vivendi rationem, legibus, disciplina, et imperiis retineri posse. Multum tamen principum quorundam diligentia proficitur, ut gentes istae fiant mansuetiores. Hoc consilio Illustrissimus Princeps Albertus Dux Prussiae, ad literarum studia huius Balthici sinus accolas invitare conatur: et homines ad docendam Latinam linguam et Philosophiam, atque ad iuris interpretationem idoneos accersit: estque iam conventus mediocris docentium et audientium in oppido, quod nostra lingua Regium montem dicimus. Si vidisses has regiones, diceres summa laude dignum esse, quisquis excolere has gentes, et ad Dei agnitionem, et virtutis intellectum mediocriter traducere conaretur. Vere autem affirmare possum, nulla hunc Ducem privata cupiditate, nulla alia causa moveri, ut literas hic doceri cupiat, nisi ut semina virtutum spargat, et animos iuventutis ad rerum vere bonarum intellectum atque amorem, et ad disciplinam assuefaciat. Ornare autem et munire hunc conventum literatorum summa et ordinaria autoritate [Reg: auctoritate] cupit, ut usitato more gradus in publicis doctrinae testimoniis decerni possint. Quare te oro, propter tuum erga literas [Reg: litteras] amorem, ut privilegium Pontificium Regiomontanae scholae impetres, quo, gradus eo loco decreti comprobentur. Quod si feceris late patebit hoc tuum beneficium, ac multis gentibus profuturum est, ad quas ex hoc Gymnasio,


page 469, image: s493

si confirmabitur, literae et leges propagabuntur. Nec vero dubito, quin praesertim in isto fastigio rerum humanarum, ad quod divino consilio evectus es, maxime cupias de multis gentibus bene mereri. Nihil opus est me apud te virum sapientissimum disputare longius, quam utile sit in talibus locis semina literarum spargere: tantum oro, ut pro tua excellenti sapientia, et virtute rem literariam [Reg: litterariam] hac in re adiuves, ac privilegium Scholae Regiomontanae impetres: idque primo quoque tempore nobis mittendum cures. Vale. Datae ex monte Regio Borussorum, Anno M. D. XLV.

PETRVS CARDINALIS Bembus, Georgio Sabino, S. P. D.

QVod serius quam tu fortasse expectabas, et ego certe voluissem, ad tuas literas rescribo: tum negligentia tabellariorum factum est: quas enim IIII. Cal. Ianuarii dedisti, ad VIII. Calend. Maias reddiderunt: tum etiam difficultate temporum, in quae ipsae tuae literae inciderunt. Nam qui meus est in te amor animum inducere non facile poteram, ut ad te nisi perfectare, quicquam rescriberem: verum cum id longius fieret, malui utut se res habeat te certiorem facere, quam officium abs te desiderari meum. Itaque cum primum


page 470, image: s494

de Regiamontana Academia constituenda, Alberti Marchionis ad Pontificem maximum voluntatem detuli, qua is est mansuetudine et liberalitate praeditus, et Marchionis postulata benigne accepit, et consilium laudavit: Sed cum in ipso Pontifice non sit prudentia humanitate minor, perspiciebat inconsulto Carolo Caesare statuendum sibi nihil esse novi in ea praesertim civitate, quae etsi immunis est a Caesarum Augustorum Iure et Imperio, tamen est in illorum patrocinio et quasi tutela, idque eo tempore cum de Caesaris a nostra Rep. alienatione, nonnulli se suspicandi causas habere dicerent. Factum est deinde, et Pontificis erga illum caritate, et illius erga Pontificem obseruantia, ut nemo sit qui neget, nihil esse cur de mutua in eos voluntate dubitetur. Quam ego occasionem nactus, adii hac de re Pontificem denuo, qui quidem Marchioni tuo satis facere magnopere vult: sed quam prius causam afferebat, ne scilicet Caesar offenderetur, si quicquam quod ad istam provinciam spectaret, ipso inscio decretum hic esset: eandem etiam nunc apud se causam residere significavit: Sed ex ea tamen parte faciliorem, quod et Caesarem admoneri, et suam de ista Academia sententiam subo dotari commodius possit. Nam non modo ut offensio vitetur, verum ut gratia quoque conseruetur, ad Caesarem deferendum esse iudicat. Ad haec ego ex N. ad me literis Caesarem suis quoque decretis rem omnem confirmaturum affirmavi, quod


page 471, image: s495

Pontifex libenter arripuit, seque si ita sit, moram omnino nullam interpositurum, quin eadem omnia rata habeat, ac autoritate [Reg: auctoritate] confirmet et cohonestet sua: cupere se tamen, etsi illius literis fidem tribuat, Caesariani decreti exemplum videre, atque interim etiam de omni re Caesarem certiorem fieri. Itaque ut faceret suo apud illum internuncio [Reg: internuntio] mandavit. Habes quo minus diploma confectum adhuc non sit. Tu si decreti exemplum ad me quam primum miseris, efficiam ut neque Pontificis liberalitatem, nec officium meum diutius desideres. Ad reliquas epistolae tuae partes amoris et suavitatis plenas, et ad eam, quam Albertus Marchio humanissimam mihique gratissimam dedit, tunc satisfaciam, cum diploma una mittam. Interim et illi et tibi meo nomine gratias perplures ages, et salutem plurimam dices: meque et illius erga me voluntatis, et tuorum in me officiorum nec ingratum, nec immemorem ullo unquam [Reg: umquam] tempore futurum spondebis: dabo enim operam ne pro me dependas. Vale. VIII. Id. Iul. M. D. XLV. Romae.

LVDOVICVS BECCATELlus Georgio Sabino, S. P. D.

LIteras tuas Idibus Februarii datas, Romae Idibus Novembris accepi, una cum elegantissimo


page 472, image: s496

poemate tuo mi suavissime Sabine, quibus sum maximopere laetatus, atque eas sic amplexatus atque exosculatus ac si te habuissem, quem ego ob elegantissimos mores et doctrinam humanitatemque singularem summa prosequor benevolentia. Cave enim dubites me tui memoriam amoris ac laudum tuarum cumulatissimam non conseruare. Sed ad te si minus fortasse crebras, quam expectabas [Reg: exspectabas] , literas dedi, non hoc oblivione aut negligentia aliqua factum existimes velim: varii enim casus quadriennio hoc toto, quo a te discessi me agitarunt. Amisimus ut audisti amplissimum atque praestantissimum Contarenum, tibi atque omnibus bonis amicissimum, post cuius mortem ego veluti scapha sine remige diu fluctuavi, dum varia munera variis ea imperantibus obivi: non enim mihi licuit, ut optabam in patria conquiescere. Sed Regii Lepidi Venetiis, Patavii, Tridenti, diu cum legatis concilii fui: Unde nuper iussu Pauli Pont. Max. accersitus Romam veni, ut apud Farnesium designatum Archiepiscopum Neapolitanorum, optimae indolis adolescentem, essem: Quo factum est, ut literas cum libro tuo tarde susceperim. Non enim facile a Bartholomaeo tuo conveniri potui, neque adhuc illum vidi: Nam Patavii, ut ipse ad me scribit, studiorum causa commoratur. Dabo tamen operam, ut per amicos meos absenti illi, quando praesens non possum, rem gratam faciam, paratissimus illum iuvare, si quando illi opera mea opportuna


page 473, image: s497

fuerit, ut is intelligat et ceteri, quos mihi commendabis, te a me plurimum amari atque obseruari: de cuius secundis rebus atque optimo statu magnam, ut debui, cepi voluptatem: Deumque opt. Max. oro, ut tibi, uxori, ac liberis illa fortunet, votisque tuis omnia felicissima annuat. Oro autem te atque obtestor, mi iucundissime Sabine, te a me fraterne amari ut persuadeas tibi, tamque recentem apud me tui memoriam vigere, ac si una semper viveremus. Romae vel ubicumque locorum me esse contigerit, semper in aere tuo futurus sum. Bembus tuus aetate quanquam [Reg: quamquam] ingravescente, tamen commoda utitur valetudine, nisi cum illi interdum podagra est molesta: te, ut solet, amat, de teque mecum multa cum amoris significatione locutus. Historiam suam in lucem prodire adhuc non patitur: cum primum illius mihi copia fiet, operam dabo ut tibi satisfaciam. Atque ut aliquid de contubernalibus nostris Ratisponensibus ad te scribam: Adamus Tumamus Veronae est in patria sua, nec admodum valet: Philippus Gerius apud Reverendiss. Cardinalem Moronum, Bononiae legatum, est a Secretis, is et in rebus agendis et in studiis literarum multum profecit. Triphon Bentius mecum superiori aestate fuit Tridenti, ibique stationem seruat a Secretis Reverendissimi Legati. Vale mi carissime Sabine, nosque interdum, cum commode id poteris, de toto statu tuo redde certiores. Romae X. Cal. Decemb. M. D. XLV.


page 474, image: s498

PHILIPPVS MELANCHthon Georgio Sabino genero suo carissimo, S. P. D.

MAgnam vim esse paterni amoris erga natos, etiam de tuo animo te existimare non dubito. Quare mihi facile credas affirmanti, valde me dilexisse filiam meam Annam. Cum autem de te praeclare sentirem propter scribendi facultatem eximiam, ut alii multi docti viri in Italia et Germania, qui de iis studiis, in quibus versaris, iudicare possunt: et ex eo iudicio benevolentia erga te singularis in animo meo nata esset, non invitus tibi volenti filiam despondi, et ut tibi et nobis haec coniunctio fausta et felix esset, optavi. Sed cum ex doctrina caelesti causas didicerimus praecipuas humanarum calamitatum, et earum remedia: feramus ea: quae acciderunt sapienter. Etsi igitur magno in dolore sum, propterea quod filia extincta est, et quidem procul a parentum complexu, et priusquam de rebus necessariis cum ea Colloqui potui: tamen eas consolationes mihi propono, quae divinitus traditae sunt, quarum haec praecipua est, quod signa verae in filia pietatis erga Deum et erga te, mortem praecesserunt: propter quae spero eam iam dulcissima consuetudine Dei et filii eius Domini nostri Iesu Christi frui, cui eam saepe lacrimans commendavi, et paulo post ibi rursus eam complectar. Nostram vero inter


page 475, image: s499

nos amicitiam volo perpetuam esse, et ego fideliter eam si quibus potero officiis tuebor. Tuos certe liberos ducam meos esse, ut re vera mei sunt, quos quidem non minus diligo quam dilexi matrem. Fuisse autem magnum incendium amoris mei erga filiam multi norunt, nec id morte ipsius extinctum est, sed dolore et desiderio alitur. Cumque fuisse eam admodum [Gap desc: Greek word] sciam, ipsius in me affectum derivare me iam debere iudico. Quod igitur de filiabus [Reg: filiis] et de filio deliberas, non solum consilium do, ut ad me mittas puellas seu omnes seu aliquas, sed etiam te ut id facias, valde oro. Educabuntur enim a me et fideliter et amanter: et ad agnitionem Dei, et honesta officia sedulo instituentur. Haec de meo animo erga te liberosque tuos tibi persuadeas velim. Bene ac feliciter vale. Die VI. Aprilis. Anno M.D. XLVII.

PHILIPPVS MELANCHthon Georgio Sabino genero suo, S. P. D.

ETsi non dubito sanis omnibus iucundissimam fore lectionem historiae Bembi: sic enim scripta est, ut eruditae antiquitati Graecae et Latinae opponi possit, et haud dubie superet omnium scripta in hac genere, quae inde usque a Liviana aetate nata sunt: tamen tu ex ea voluptatem eo maiorem


page 476, image: s500

capies, quia et hanc ipsam orationis formam rectius iudicare potes, quam alii, et legens recordabere ipsius erga te benevolentiam, et quasi colloquentem audies. Mitto igitur tibi exemplum libri Bembi nitidissime excusum: mihi quoque aliud emam. Vere in hoc viro dotes illae fuerunt, quas in historico esse volunt, videlicet, [Gap desc: Greek words] . Valde te oro, ut mihi scribas, an et Bembi librum, et has literas acceperis. Filia Dei beneficio recte valet, et habet honesta exercitia precum, et oeconomica. Tuas literas et flagito et expecto. Deus conditor generis humani seruet te et honestissimam coniugem tuam, et dulcissimas filias, et carissimos filios. Bene et feliciter vale. XV. Octobris, Anno M. D. LI. Vitebergae.

PHILIPPVS MELANCHthon Georgio Sabino genero suo, S. P. D.

NIhil dubium est divinitus insitas esse hominibus [Gap desc: Greek word] erga natos, ut sint commonefactrices de amore Dei erga filium et erga nos. Haec et mecum saepe cogito in ipsa precatione, et aliis saepe commemoro. Itaque cum velit Deus affici nos desiderio nostrorum, et ne possit quidem natura in homine mediocri non dolere extinctis natis, magnum vulnus accepi cognita morte filii nostri Alberti,


page 477, image: s501

quo in luctu me et recordatio matris, et cogitatio de tuo dolore valde excruciant. Etsi autem difficile est mederi talibus vulneribus, tamen laetis temporibus facilius acquiescit, cum et nostrae et aliorum familiae certam et mediocrem sedem habiturae videntur. Nunc in his ruinis imperiorum quae potest esse levatio? Acte quidem pro tua prudentia scio multa prospicere quae maesticiam [Reg: maestitiam] tuam augent. Cum autem hae consolationes quae humana diligentia a doctis collectae sint, tantis vulneribus exiguam opem afferant, intueamur divinitus propositas. Scimus nos Deo curae esse, quem invocemus ut regat et protegat superstites: et statuamus eos, quos ex hac aerumnosa vita euocavit, frui iam consuetudine caelestis Ecclesiae. Plura iam scribere non potui, ac ne quidem sciebam an ad te hae literae peruenturae sint, quas misi Placotomo. Marcellum collegam nostrum, et Bernardum Ciglerum, Deus quoque euocavit ex hac vita. Bene vale, die VII. Ianuarii, Anno M. D. LI. Lipsiae. Honestissimae coniugi tuae et filio Christophoro et filiabus [Reg: filiis] salutem opto: quibus misissem munera, si certos nuncios [Reg: nuntios] habuissem.

GEORGIVS SABINVS Ioanni Sledano, S. P. D.


page 478, image: s502

CVM in hanc nostram aetatem et horribiles bellorum motus, et variae mutationes religionis inciderint, laudanda est voluntas eorum, qui ut posteritati consulant, haec tanta negotia recte describere student: quam ad rem non illa tantum requiruntur, quae nominantur a Thucydide, [Gap desc: Greek words] : sed etiam veritatis et inquisitio et amor, ne aut odio gentis seu partis alicuius, aut nimio amore, peccemus. Oderat Timaeus historicus Agathoclem Siciliae Regem: ubique igitur eum vituperavit, et cum aliis multis male diceret, nominatus est [Gap desc: Greek word] , id est, vituperator. Acerbissime etiam convitiatus est Theopompus Philippo Macedoni eiusque exercitui: quapropter cum Alexander Magnus Philippi filius eum ad supplicium dedi posceret, confugit ad aram Diana Ephesiae ritu supplicis. Daphitas cruci affixus, et Cassius propriis libris ambustus fuit, quorum uterque de illustribus viris detrahendi causa maledice contumelioseque scripserat. Timagenes Augustum offendit, nescio qua narratione, sed sapiens Princeps tantum familiaritatem ei pristinam interdixit: postea Tiberius eum occidit, cum quidem eius historia a posteris laudata sit. hac nostra aetate, paulus Iovius Novocomensis, Episcopus Nucerinus, ut alia omittam, de magna parte gentis Germanicae iudicat iniquius, Propterea quod, ut Deum recte invocent, falsa Monachorum dogmata exploserunt. Detrahit et de laudibus Illustrissimi


page 479, image: s503

Principis Electoris Ioachimi II. Marchionis Brandeburgensis, quo vix alius in Germania praeclarius meretur de Repu. Huic asscribit attribuitque ea, quae constat omnino esse falsa: nempe, quod anno M. D. XLII. cum Romani imperii no mine duceret exercitum in Ungariam, segnitie et intertia transmiserit tempus gerendis rebus opportunum: cumque tandem oppugnaret pestum, et cuncta armis ac tormentis perstreperent, se ab omni periclo ita subduxerit, ut nusquam conspiceretur. Verum est quidem, segni et inutili mora tempus absumtum [Reg: absumptum] esse, non sine detrimento et ignominia rei publicae: sed inique facit Iovius, quod huius rei culpam transfert in Principem innocentissimum dissimulans difficultates, quibus ille impeditus non potuit iusta ratione bellum administrare. Pleraeque enim provinciae et civitates imperii, aut nullam contulerunt pecuniam, unde numerarentur stipendia exercitui: aut nullum miserunt militem: aut miserunt quidem, sed tardius et non plene. Id vero factum est artificio Regis Galliae, qui cum eo tempore novas res moliretur contra Carolum Imperatorem, quem naufragio ad Algieram periisse acceperat, provincias imperii gravissimo implicuit bello praeter expectationem [Reg: exspectationem] . Immisit enim maximos exercitus in Brabantiam, in Atrebates et Morinos, ductoribus Longevallo et Martino Rossemio. Ipse diversa parte bellum movens, obsedit Parpinianum, oppidum ad Pyrenaeos montes situm.


page 480, image: s504

Ac Aurelianus Princeps Regis filius, principatum Lucelburgensem invasit. Eodem quoque tempore, Saxo et Lantgravius intulerunt arma Henrico Duci Brunsuicensi, eumque e principatu suo eiecerunt, cum tamen cautum esset decreto imperii, ne arma sub id tempus domi moverentur. Ad haec defuerunt Marchioni Ioachimo res ad tormenta bellica necessariae, quas nonnulli se curaturos, et ad castra missuros promiserant. Nec Ungarica auxilia in tempore affuerunt: difficulter enim pertracti sunt Ungari in societatem belli, postquam cognoverunt ordines Imperii inter se dissidere: terque evocati fuerunt antequam se Germanorum copiis adiungerent. Haec nimirum fuit causa istius morae et cunctationis. Quis autem ducum non factus esset tardus et parum efficax, ad hunc modum auxilii, pecuniis, et rebus ad tormenta necessariis, destitutus? Nemo ignorat, pecunias esse neruos belli: hisque deficientibus recusari imperium: et absque imperio rem militarem administrari non posse, idque ita esse, re ipsa tunc compertum fuit: nam impedita stipendiorum solutione, miles adeo contumaciter recusavit imperium, tamque graviter indignari coepit, ut palam diceret, se non pro cessurum in pugnam, si vel unica sanguinis gutta victoriam consequi possit. Has difficultates Iovius silentio praeterit, de quibus extant [Reg: exstant] ipsius Marchionis Electoris literae, gravissimis querimoniis plenae, ex castris datae ad Ferdinandum Regem Romanorum, ordinesque


page 481, image: s505

imperii Norinbergae congregatos. Tam vero timidum et nullius animi Principem hunc esse, ut se extra periculum infami loco abdiderit, magnum et impudens mendacium est. nam egregia eius virtus antea in adeundis belli periculis conspecta est, cum Turcae anno M. D. XXXII. ex Austria profligarentur. Si igitur afferat scriptor et facultatem exponendi, et inquisitionis diligentiam, et in enarrando fidem, et candorem, non [Gap desc: Greek word] profecto utiliter consulet posteris. Tuam quidem voluntatem Sledane ut laudem eo moveor, quia video te splendidum genus sermonis ad scribendum attulisse: Palam etiam in religione veram sententiam probare, tuique iudicii de doctrina interdum causas intexere. Itaque quod constantiam laudasti principis antecellentis sapientia et virtute, Ioannis Marchionis Brandeburgensis in repudiandis corruptelis religionis, quibus inepte titulum fecerunt Interim, neque a te ipso neque a veritate dissentis: tibique gratiam habeo. Prodest enim ad posteros extare iudicia sapientum Principum de tantis controversiis in Ecclesia. Sed ut talium Principum autoritas [Reg: auctoritas] ad omnem posteritatem maior sit, plurimum refert etiam intelligi cetera eorum consilia in publicis negociis [Reg: negotiis] congruere. Fuit Marchio Ioannes in Castris Caroli Imperatoris anno M. D. XLVI. Ea de re scribis accusari eum a foederatis Principibus cum quibus Imperator tunc bellum gessit, ac haberi pro ruptore foederis et


page 482, image: s506

violatore fidei. Nec addis ipsius responsionem gravissime scriptam. Non existimo consulto omissam esse: sed tamen negligentia reprehendenda est si non inquisivisti, cum quidem publice edita et typis excusa sit, tamque graviter ac modeste scripta, ut omnes prudentes intelligant, Marchionem Ioannem pro sua sapientia dignitati cognatorum singulari consilio parcere. Affirmaverat Imperator se non mutaturum esse doctrinam in his Ecclesiis, sed alias habere belli causas. Non igitur obici potuit, quod defensioni doctrinae deesset. Nec ego nunc de arcanis Principum negociis [Reg: negotiis] disputo: tantum admoneo te, ut commentariis istis tuis, ubi denuo excudentur, simul inseras laudatissimi Principis responsionem. Legat integram causam posteritas, nec tantum ex unius partis narratione iudicet. Non solum in Attica lege in ligneis tabulis, sed in omnium hominum mentibus hoc scriptum est, [Gap desc: Greek words] . Deus enim iustus, hunc radium suae lucis indidit omnium mentibus, ut intelligant non pronunciandum [Reg: pronuntiandum] esse nisi utraque parte audita. Non est igitur occultanda defensio, praesertim in re tanta, ubi non solum tanti Principis et nobilissimae familiae fama periclitatur, sed etiam autoritas [Reg: auctoritas] testimonii de religione. Sciat posteritas nequaquam eum voluisse unquam [Reg: umquam] gerere arma contra veram doctrinam, quam et postea constantissime defendit contra Imperatoris voluntatem. Semper hic sapiens Princeps hanc divinam normam


page 483, image: s507

consiliorum, quam et vexillo inscriptam tunc habebat, secutus est, DATE DEO QVAE DEI SVNT, QVAE SVNT CAESARIS, CAESARI. Id discrimen et intelligit, et vera pietate et summa gravitate tuetur: veris officiis Deum colit, et singulari vigilantia in Ecclesiis doctrinae puritatem, et in populo disciplinam conseruat. Nec deest communi saluti Germaniae in publicis negociis [Reg: negotiis] . Eius consilio multae deliberationes pub licae reguntur, et multae Principum controver siae tolluntur. Vita interior casta et modesta est, et non voluptatibus sordidis agitur. Sed ordine tempora distributa sunt: alia lectioni sacrae et precationi tribuuntur, alia deliberationibus, et cognitioni causarum suae ditionis, alia peregrinorum Principum negociis. Exiguum superest, quod corporis necessitati tribuitur. Talem esse hunc Principem et nostrae aetati et posteris scire prodest, ut intelligatur, non timore, non errore, sed gravissimo consilio amplexum esse doctrinam a Pontificia consuetudine dissentientem, plurimum enim refert scire, quales sint in Ecclesiis nostris Principes: ac vera de eis testimonia posteris tradenda sunt. Haec ad te scripsi bono studio teque hortor, ut (quod iustum est) defensionem Marchionis Ioannis illi parti operis tui inseras, ubi sic scribis: Eo dato responso, illi publicum scriptum edunt, et inter alia, quod de Augustana confessione dixerat, refutant: et ipsius literis docent, eum sibi sociisque teneri opem


page 484, image: s508

ferre, si res in eum casum deveniat, et si quis aliam contra se belli causam obducat atque simulet. Itaque diligenter monent omnes, praesertim tribunos, centuriones atque milites, ne suam operam illi, qui fidem violarit, addicant. Huc (inquam) inseras illius defensionem publice editam et gravissime scriptam, qua crimen sibi obiectum vere diluit, atque ita depulit, ut ea defensione foederati etiam ipsi acquieverint. Id omnino intexendum est, ut et integra narratio plus fidei habeat, et non laedatur Princeps sapientia et virtute excellens, quem quidem in parte operis, vera laude ornasti, ubi commemoras, eum anno XLVIII. tanta animi magnitudine et constantia defendisse causam Euangelii in conventu post victoriam Caesaris acto, ut consternatis ac vacillantibus ceteris, ausus sit solus reclamare decreto isti, quo imperii ordines iubebantur assentiri libro de religione, qui eo in conventu conscriptus et approbatus est. Nam cum ceteri huic decreto subscripsissent, et ipse quoque ad subscribendum sine intermissione urgeretur, fecit id, quod pium, cordatum, et constantem in tuenda veritate Principem decet: Accessit Caesarem omnibus imperii ordinibus iam tum formidabilem, eumque praesente Ferdinando Romanorum Rege admonuit pacti et promissi, quo ante bellum sibi cavisset: estque intrepide professus, se potius vitam amissurum esse, quam discessurum ab illa incorrupta Euangelii doctrina et religione, quam


page 485, image: s509

professus esset ante illius victoriam. Haec certe confessio magni et constantis animi indicium est, satisque probat, eum falso accusari, quod fefellerit fidem Augustanae Confessioni datam, aliaque ratione addixerit Caesari operam suam in bello, nisi ut salua religione dignitatem supremi magistratus sui tueretur. Vale. Dat. Cal. Septemb. Anno Christi, M. D. LVI. Francofordiae ad Oderam.

ALIQVOT LOCA IN HIS Poematibus explicata [Reg: exsplicata] , quae non facile intelliguntur, a lectore rerum Germanicarum imperito, per CRATONEM MYL.

IN HODOEPORICO.

A Duce, quae Brenno condita nomen habet. Brenniburgum. Sic enim a veteribus appellatur. Sed vulgus Brandeburgum pronunciat [Reg: pronuntiat] . Burgum vero significat propugnaculum, [Gap desc: Greek words] . Et Brennus idem est nomen apud Germanos, quod Galeatius, ut veteres illae cantiones testantur, quae in Theodoricum regem Gothorum extant [Reg: exstant] . Significat igitur Brenniburgum, equitum seu Galeatorum urbem.

Nomen ubi paruae urbi.


page 486, image: s510

Campus et asperitas fecit amara loci.

Bitterfeld, [Gap desc: Greek word] , oppidum est Saxoniae.

Pharmaca quo nemo miscente peritius aegris,
Paeonia medicas applicat arte [(transcriber); sic: artes] manus.

Philippus Buchemerus, cuius hic meminit, Alberti Cardinalis Moguntini medicus est, vir eximia doctrina et suavitate ingenii praeditus.

Clarus ab antiquo sanguine natus eques,
Inclita magnanimi quo regia Principis ullum,
Vix habet ingenio candidiore virum.

Iohannem Iordanum Hertzhemerum intelligit, Alberti Cardinalis Camerarium.

Urbs vetus a Drusi coniuge dicta ducis.

Agrippina.

Mavortis habentia nomen Moenia,

Mersburgum, oppidum Misniae, ad tertium miliare a Salinis.

Assyrii regis gaudentem nomine Belum,
Baldasaremque etc.

Iohannes Belovu, et Baldasar a Volde, equites Pomerani.

Neopyrgum, urbs Thuringiae, ad Salam, Neuvenburg.

Venimus huc, sacro coniunx ubi diva sepulcro,
Coniugis Henrici regis humata iacet.

Diva Chunigundis Henrici Claudi coniunx, Bambergae sita est.

Hinc undose tuam Pegnese petivimus urbem.

Pegnesus Norinbergam perlabitur, vulgo dic Pegnitz.


page 487, image: s511

Sunt ubi Danubii moenia iuncta vadis,

Thuneuverd civitas Imperialis.

Cuius, ubi bello Veneti petiere Tridentum,
Perdidit ad flavas signa Robertus aquas.

Anno Domini M. CCCC. LXXXVII. ingenti praelio victus est ad Athesin Robertus Sanzeverinus Venetorum dux a Sigismundo Archiduce Austriae.

Lucas Bomphius, Clementis VII. Pontificis cubicularius, extant epistolae Erasmi Roterodami ad eum scriptae.

Caelius Aonia clarus in arte senex.

Caelius Calcagninus, Ferrariae bonarum artium professor. Nec iuvenis, quo se domus Augerspergia iactat, Volphgangus de Augsperg Baro.

IN ELEGIA DE REDITV Marchionis.

Vicinaque gerit praeclarum nomen ab arcto,

Berlin, oppidum Marchiae a minore ursa cognominatum.

IN ELEGIA DE SPEctro Spirensi.

Caesareis sedes fuit illa cohortibus olim,
Nomen ob id Graium Spira vocata tenet,

[Gap desc: Greek word] cohors.


page 488, image: s512

IN CAESARIBVS.

Mogus ubi Rheni cornua miscet aquis,

Mogus prope Moguntiam influit in Rhenum.

quae de virginibus nomen adepta tenet,

Madeburga, quae et Parthenopolis.

Ascaniae principibusque dedit,

Ascania arx est principum ab anhalt, ab ea domini Ascaniae appellantur.

Qui duo cum gemino cornua pisce gerit,

Ducis Wirtembergensis insignia sunt cornua ceruina et pisces.

A crucis et nomen monte vocata tenet.

Creutzberg.

Urbs a Francorum nomen adepta vado.

Francofordia.

IN EPITAPHIO Misneri.

Atque Ducem nigri qui bovis ora gerit,

Taurinum caput, insigne Ducum Megalburgensium.

FINIS.


page 489, image: s513

DE CARMINIBVS AD VETERVM IMITATIONEM ARTIFICIOSE COMPONENDIS, praecepta bona et utilia collecta A CLARISSIMO VIRO Georgio Sabino.

GEORGIVS SABINVS Ioachimo Camerario, S. D.

OBsignatis literis, quas ad te daturus eram, forte libellum, quem his adiunxi, reperi inter meas chartas, in quo perscripta vel designata potius essent quaedam, quae ante biennium hic dictavi auditoribus meis, rudia quidem illa et minuta, sed neutiquam tamen, ut opinor, inutilia et contemnenda. Nam de quibus olim me admonuerunt praeceptores mei inter emendandum, ea complexus sum libello isto. Hic si videbitur, curabis, ut edatur istic apud vos. Titulum facies quem volueris: tuo enim hoc arbitrio permitto. Si non probabitur, ne edas velim, sed remittas mihi.

Vale, ex monte Regio Prussiae. Prid. Idus Martii.


page 490, image: s514

DE VERSIBVS NON FVNDENDIS EX TEMPORE.

VERsus ipso quasi orationis cantu ad omnem et aurium voluptatem et animorum motum componi debent. Est enim Poetica quaedam Musicae species: et sicut Musicis in cantu, ita Poetis in carmine elaborandum atque enitendum est ut omni sono permulceant. Componere autem versus ad hunc modum summi est artificii, quo Poeta a versificatore internoscitur. Nihil est enim neque fastidiosius aurium sensu, utpote qui iniucundo vel verbo vel sono facile offenditur: neque difficilius, quam ad motum animorum accommodare orationis harmoniam. Non sunt igitur versus subito ingenii impetu fundendi, ut nonnulli putant: sed arte formandi, et acri iudicio elaborandi sunt: stylus saepe vertendus est: ut inde etiam nominatos esse versus, perhiberi posse videatur, quod dum fiunt, varie huc atque illuc vertantur. Ac quanquam [Reg: quamquam] ingenii impetus non est nimium retardandus anxia elocutionis et compositionis cura: tamen cohibenda est praecipitantia: ad hanc enim assuefacti, plerunque effutiunt


page 491, image: s515

versus neruis et spiritu carentes: nec tam assequuntur facilitatem, quae in versu commendatur, quam futilitatem, qua nihil est in omni oratione odiosius. Hac de causa Horatius:

Omne (inquit) carmen reprendite, quod non
Multa dies et multa litura coercuit, atque
Perfectum decies non castigavit ad unguem.

Sic Virgilium Maronem elaborasse versus accepimus: qui propterea dicere solitus est, se ursino more carmen gignere, lambendoque effingere. Huius exemplum imitari debent, qui in hoc genere studii versantur: totisque ingenii viribus eniti, ut quos ipsi gignunt versus, etiam arte forment atque perficiant, quantum possunt.

DE VERBORVM delectu.

AVres inprimis delectantur et elegantia sermonis et suavitate compositionis. Elegantia sermonis sita est in verbis ac formulis loquendi, ab optimis autoribus [Reg: auctoribus] usurpatis: in quibus tamen delectus etiam habendus est. Neque enim omnia verba, quae usu recepta sunt, eandem habent gratiam et venustatem. Ac poetae utuntur peculiari


page 492, image: s516

quadam phrasi: habent enim suas quasdam formulas ab Oratoribus diversas: quippe ubi Orator dicit, afferre calamitatem, accipere beneficium, dissipare opes, tradere filio uxorem: Poetae dicunt, ducere fata, obsequium ferre, dilaniare opes, sumere nurum. Deligenda sunt igitur verba illustria et poetarum propria, in quibus verbis inest plenum quiddam ac sonans, ut Marcus Crassus apud Ciceronem docet. Nam in versu, quantum fieri potest singula debent esse ad sonum exquisita. Nec recte iudicat Vives de ratione dicendi, ubi scribit, carmen non modo recipere omne et verborum et locutionis genus, verum etiam tegere, adeo ut verba antiquata et novata, ac phrasis dura atque horrida, minus notabilia sint in oratione numeris astricta, quam soluta.

At contra omnino fugienda sunt Poetis verba sordida, nisi ad argumentum necessario requirantur. Sordida sunt, non tantum quae a sordidis et inquinatis rebus sumuntur: sed etiam quae humiliora sunt, quam ut exprimant dignitatem rei significatae. Eiusmodi enim verba deformant versum, non aliter ac maculae preciosam [Reg: pretiosam] vestem. Nec temere haec admoneo, quia apud autores [Reg: auctores] etiam probatos reperiuntur


page 493, image: s517

interdum versus inquinati verborum sordibus. Martialis libro decimo in epigrammate non ineleganti utitur verbo satis humili ac sordido, ubi lucem serenam, vocat sine fece diem. Item Baptista Mantuanus in Parthenicis, ubi inquit, mens pertaesa cloacam corporis.

Vitanda sunt item Graeca vocabula, quamuis Latinitate donata: nisi sint usurpata a Poetis maxime probatis, ac inprimis a Virgilio et Ouidio. Nec initandi sunt autores apud quos estant carmina Graecolatina, qualia sunt haec:

Qui ioca [Gap desc: Greek word] novit tractare [Gap desc: Greek words] .
minus in sumtum [Reg: sumptum] [Gap desc: Greek word] levis arca ministrat.

Nam eiusmodi carmina videntur non minus ridicula quam haec, quae apud Italos vulgo macaronea dicuntur:

Si tibi dens caderet quoties fers ore bosiam,
Iam tua non posset pane ganassa frui.

Extant [Reg: Exstant] tamen eruditorum etiam in hoc genere lusus, ut Ausonii et quorundam etiam recentiorum.

Abstinendum est itidem spurcis et obscenis vocabulis: nulla enim re honestorum hominum aures atque animi tam offenduntur, quam obscenitate verborum. Nec parum refert, admoneri hac de re adolescentes,


page 494, image: s518

cum multi ex versificatoribus adeo insaniant nostro tempore, ut turpissima quaeque vocabula ex Satyricis Poetis excerpant, quae suis intexant carminibus, tanquam insignia ornamenta. Horum versibus, nihil est, ne lutum quidem lutulentius.

Quae vero sine turpitudine nominari nequeunt, periphrasi efferenda sunt quemadmodum et ea, quae videntur sordidiora. Sic Petrus Bembus in carmine iocoso, ubi facit loquentem obscenum custodem hortorum, vocat mentam pusillam, membrum illud, quod natura corpori affixit procreationis causa. Sic Iacobus Sanazarius, partem posteriorem verendam, non minus venuste quam verecunde circunlocutus [Reg: circumlocutus] est his verbis, Unde prodeunt aurae, quae de Sabaeis messibus nihil spirant. Et Virgilius, ubi de conceptione equarum loquitur, ut rem parum speciosam dictu, honestius exprimat, aruum genitale vocat, naturam equinam.

Ceterum verba maxime illustria sunt, quae vocantur translata: haec teste Cicerone, tanquam stellae lucent atque illustrant orationem: nec tantum aures oblectant, sed etiam animum movent ac ducunt. His igitur potissimum illuminandi sunt versus, nec immodice tamen: sed ita quemadmodum


page 495, image: s519

fieri in pictura solet, ut umbris etiam relinquatur locus, quo magis id quod est illuminatum, extare atque eminere videatur. Nam multa etiam in versu efferenda sunt proprie: ac quemadmodum illa Nais Virgiliana:

Pallentes violas et summa papavera carpens,
Narcissum, et florem iungit bene olentis anethi:
Tum casia, atque alii, intexens suavibus herbis,
Mollia luteola pingit vaccinia caltha.

Sic immiscere translatis propria debemus, nec semper uti eodem flore eloquentiae.

DE STRVCTVRA Verborum.

COmpositionis suavitas consistit partim in structura qua dictiones inter se coagmentantur: partim in collocatione epithethorum: partim etiam in concinnitate pedum, numerorum, membrorum et figurarum: de quibus singulis ordine dicemus. In structura seu coagmentatione vitanda sunt, quae sonum efficiunt hiantem et confragosum: ut concursus vocalium, asperitas consonantium, ac similitudo literarum vel syllabarum. Iungenda sunt


page 496, image: s520

igitur verba molliter et apte, ut sine hiatu et asperitate copulentur: sicut haec inter se iuncta sunt:

Impiger Aenea volitantis frater amoris.

Hic enim nihil est durum aut confragosum.

Concursus tamen earundem vocalium minus insuavis est: at prae se fert quandam gravitatem coniunctam cum lenitate, ut apud Virgilium:

Ille ego qui quondam.

Item:

Ipsi intus dextra ac laeva pro turribus astant.

Saepe etiam diversae vocales habent suave quiddam, cum non copulandi necessitate, sed implendi soni gratia concurrunt, ut in his versibus:

Primus init bellum Tyrrhenis asper ab oris
Contemtor [Reg: Contemptor] divum Mezentius, agminaque armat.

Poterat enim Virgilius hic dicere agmen et armat, nisi iudicasset numerum hiatu fieri hoc loco pleniorem.

Nec asperiores consonantes semper vitandae, sed interdum arte conquirendae sunt ad res exasperandas, et simili sono exprimendas, sicut a Virgilio factum est in hoc versu:

Nunc rapidus retro atque aestu resoluta resorbet Saxa.


page 497, image: s521

Hic singulae dictiones constant literis asperioribus, quibus exprimitur fluctus et fremitus aestuantis maris tam artificiose, ut quasi auribus percipatur.

Similitudo quoque literarum, vel syllabarum non semper vitanda est: nam interdum apta literarum vel syllabarum allusio, aures afficit voluptate, ut in hoc versu Virgiliano:

Auia tunc resonant avibus.

Neque est adeo ridiculus, ut Grammaticis quidem videtur, ille versus Ciceronis:

O fortunatam natam me consule Romam.

Habet enim allusionem iucundam auribus non ineruditis: qua Erasmus Roterodamus delectatus composuit dialogum, qui in scribitur Echo, ad cuius imitationem olim lusi carmen, quod exempli causa, qualecumque est, huc ascribendum duxi.

Dic mihi, Nympha cavis habitas quae vallib. Echo,
Semicaper Faunus cur ita clamat? Echo, amat.
Quae tamen illa, furit cuius male sanus amore?
Divitis an Codri filia Nais? ECHO, ais.
Est opulenta quidem, sed turpibus obsita rugis,
Debuit hanc Bifrons ducere Ianus. Echo, anus.
Candida me vero Thaumantias urit amantem,
Cuius forma decens et generosa: ECHO, rosa.
Huius amore flagro: sed dic resonabilis ECHO,


page 498, image: s522

Quae res ergo graves sunt in amore? ECHO, mora.
Ver est conveniens blandis et amoribus aptum,
Vere novo sponsum me fore reris? ECHO, eris.
Interea gelidis in vallibus ipsa valeto.
Vox tua saepe mea voce sonabit. ECHO, abit.

Est autem haec resonantia non modo elegans, sed Latinae etiam linguae propria, id quod frequens usurpatio indicat, ubique enim sunt obuia exempla.

DE EPITHETIS.

VErsus absque epitheto nudus est, et velut incomtus. Crebra igitur epitheta intexi debent, non tamen otiosa, sed ex intima ratione ac natura rei depromta [Reg: deprompta] . Quae duriora aut prolixiora sunt, compositionem reddunt insuavem: ut haec, tonanti sonus, stellimicans, et similia.

Venuste autem collocantur epithera, ante ipsa (ut vocant) subiecta: praesertim ita, ut quadam vicissitudine cum illis iungantur hoc modo:

Vecta est frenato caerula pisce Thetis.

Nec minus habent gratiae, cum per interiectas orationis partes a subiectis separantur, permanente tamen eadem vicissitudine, ut in his versiculis Ovidianis:


page 499, image: s523

Clauda quod alterno subsidunt carmina versu.

Illud quoque non caret venustate, cum epitheton collocatur in principio carminis, et nomen cui epitheton attribuitur in fine, ut:

Pulverulenta coquit maturis solibus aestas.
Praecipitem Oceani rubro lauti aequore currum.

Quae collocationis forma et in binis versibus est longe venustissima, ut apud Virgilium:

Nigra velut magnas domini cum divitis aedes
Pervolat, et pennis alta atria lustrat hirundo.

Item apud Ovidium:

Fertilis assiduo si non renovetur aratro,
Nil nisi cum spinis gramen habebit ager.

DE CONCINNITATE pedum, membrorum et numerorum.

IN compositione metri, nihil est elegantius, nihil concinnius, quam si pedes inter se quasi cathena [Reg: catena] quadam colligentur, ut in his pentametris:

Plena verecundi culpa pudoris erat.
Alta puellares tardat arena pedes.
Longa laboranti furca tulisset opem.
Ista Clytemnestra digna querela fuit.
Saepe simultates ira morata facit.


page 500, image: s524

Aegra superposita membra fovere manu.
Nostra verecundo vota pudore carent.

Item in Hexametris:

Troia iacet certe Danais invisa puellis.
Arte citae veloque rates remoque reguntur.

Sed non oportet omnes versus esse uniformes, ne similitudo, quae (ut inquit Cicero) est mater satietatis, afferat fastidium. Quapropter non semper retinenda, sed saepe immutanda est haec forma: tametsi sit elegantissima. Interdum ergo laxanda sunt vincula, quibus pedes constringuntur.

Laxari autem commodissime possunt, ante secundum et sextum pedem, ut:

Mintius et tenera praetexit arundine ripas.

Nam solutio his duobus locis vix animadvertitur.

Laxantur item vincula non raro ante quintum pedem, ut:

Fingit iter Lemnon, veniunt ad foedus amantes.

Nimia tamen solutio vitiosa est, qualis haec:

Romae moenia terruit impiger Hannibal armis.

Nam hic versus, etsi constat verbis sonantibus, tamen nimia solutione tanquam deficiente halitu amittit, quicquid habet sonorum: ac maxime in priore parte: nam


page 501, image: s525

in posteriore minus id sentitur, ubi continua solutio interdum accidit ipsis auribus non ingrata, propter varietatem, ut:

Horrescit strictis seges ensibus, aeraque fulgent.

Ipsae autem voces, sive multarum, sive paucarum syllabarum fuerint, quo maiore cum gratia continuentur, accomodari rebus, et satisfacere affectibus debent. idcirco natura pedum et vocum consideranda est diligenter. Spondei, sunt natura graves ac tardi. Horum continuatio, apta est querelis et lamentationibus. nimia enim gravitate redduntur numeri subtristes. maxime vero gaudent spondei vocibus monosyllabis aut binis aut ternis. Nam et harum continuatio tarditatem auget: et in lamentatione singultus quasi quosdam refert, ut apud virgilium:

Tum demum admissi stagna exoptata revisunt.
Me me assum, qui feci, in me convertite ferrum,
Non haec o Palla, etc.

Spondei itidem rebus arduis et gravibus exprimendis idonei sunt, praesertim si foveantur unius syllabae vocibus, aut continuis, aut permistis, ut apud eundem Virgilium:


page 502, image: s526

Illi inter sese multa vi brachia tollunt.
Vix illud lecti bis sex ceruice subirent.

Hic enim continui spondei mira tarditate et gravitate exprimunt, in altero versu magnitudinem saxi a Turno sublati: in altero magnitudinem laboris, quo Cyclopes in fabrica Vulcani exercentur ad incudem: eamque tarditatem augent monosyllabae voces, quarum compositio per se tarda est: eo quod transitus a dictione ad dictionem, affert moram.

Contra dactyli, properationem atque hilaritatem quasi quandam prae se ferunt, pluriumque syllabarum dictionibus fiunt volubiliores. Hi continuandi sunt, cum aliquid explicandum est, aut iucunde, ut apud Virgilium:

Pone metum Cytherea manent immota tuorum
Fata tibi.

Aut festinanter, ut:

Turbati fugiunt Rutuli, fugit acer Athinas:
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.

Item:

Convellimus altis
Sedibus, impulimusque: ea lapsa repente ruinam
Cum sonitu trahit, et Danaum super agmina late Incidit.


page 503, image: s527

Hic omnes fere pedes constant vocibus polysyllabis, suntque Dactylici: quorum tanta est volubilitas, ut ipsam et fugae celeritatem et ruinam impulsae turris, antevertere videantur.

Ergo utrumque praestandum est, ut mutetur forma versuum, et rebus accommodetur. Ea vero mutari potest, non tantum varietate pedum ac dictionum: sed etiam orationis periodo: eiusque partibus, quae incisa et membra nominantur. Nam interdum integer versus periodo inclusus, perfectam et absolutam sententiam uno membro comprehendit, ut:

Sicelides Musae paulo maiora canamus.

Aut sesquialter, ut:

Inde lupae fulvo genitricis tegmine laetus
Romulus excipiet gentem.

Item:

Nec circunfuso [Reg: circumfuso] pendebat in aere tellus
Ponderibus librata suis.

Aut bini versus integri, ut:

Tityre tu patulae recubans sub tegmine fagi,
Silvestrem tenui Musam meditaris avena.

Item:

Hospita Demphoon tua te Rhodopeia Phyllis
Ultra promissum tempus abesse queror.


page 504, image: s528

Aut bini cum dimidio, ut apud Catullum:

Scilicet in vario ne solum limite caeli,
Ex Ariadneis aurea temporibus
Fixa colora foret.

Apud Virgilium et Ovidium, cum periodus unius membri ultra binos versus excurrit, ne longior continuatio obtundat aures, plerumque Dialysis seu parenthesis intexitur, ut:

Non iaculum (neque enim iaculo vita ille dedisset)
Sed magnum stridens contorta phalarica venit
Fulminis acta modo.

Item:

Pace tua (si pax ulla est tua Pontica tellus
Finitimus rapido quam terit hostis equo)
Pace tua dixisse velim.

Aut terni versus, ut apud eundem Ovidium:

Languor et immodici nullo sub iudice somni,
Aleaque et multo tempora quassa mero,
Eripiunt omnes animo sine vulnere vires.

Item:

Pone metum valeo: corpusque quod ante laborum
Impatiens nobis invalidumque fuit,
Sufficit, atque ipso vexatum induruit usu.

Qui quidem terni versus, etsi periodo includuntur, tamen non plane unius membri


page 505, image: s529

continuatione constant, neque enim unicum membrum tam longe produci potest sine offensione aurium: nisi apte interponantur circuitionum particulae, quibus interpositis longissime extendi periodus potest, ut apud Virgilium in Georg.

Quid faciat laetas segetes: quo sidere terram
Vertere Maecenas, ulmisque adiungere vites
Conveniat: quae cura boum, quis cultus habendo
Sit pecori, atque apibus quanta experientia parcis,
Hinc canere incipiam.

Item:

Vos o clarissima mundi
Lumina labentem caelo quae ducitis annum,
Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus
Chaoniam pingui glandem mutavit arista,
Poculaque inventis Acheloia miscuit uvis:
Et vos agrestum praesentia numina Fauni:
Ferte simul, Faunique pedem, Dryadesque puellae,
Munera vestra cano.

Interdum etiam nulla periodo circunscribuntur [Reg: circumscribuntur] versus, sed carpuntur membris minutioribus, ut apud Ovidium:

Poma dat autumnus, formosa est messibus aestas,
Ver praebet flores, igne levatur hiems.

Apud Ioannem Campanum:

Pauper erat, fieri vult dives, cogitat unde,
Vendidit uxorem Nentius, emit agrum.


page 506, image: s530

Apud Virgilium:

Marsa manus, Peligna cohors, festina virum vis.

At vero periodica verborum continuatio maxime probatur in versibus, praesertim tunc, ubi aures aliquid fusius desiderant quo expleantur, ut in exordiis, in amplificationibus, et in conclusionibus. In hac continuatione inprimis includendi sunt versus sedati, molles, et blandi, qui enim placide ac leniter quasi fluunt, longiore orationis ductu sustinendi sunt. acres vero et ardentes versus, magna ex parte debent esse concisi, et in membra distracti, quales sunt in contentione inter Turnum et Drancem, apud Virgilium:

Pone animos, et pulsus abi, sat funera fusi
Vidimus ingentes et desolavimus agros.

Item:

Possit quid vivida virtus
Experiare licet, non longe scilicet hostes
Quaerendi nobis, circunstant [Reg: circumstant] undique muros.
Imus in aduersos, quid cessas? an tibi Mavors
Ventosa in lingua.

His itaque et similibus, vocum, pedum, circuitionum, membrorumque commutationibus, facile effici potest, ne versus sint uniformes: sed ut induant diversum quasi habitum, rebus accommodatum, utque affectibus exprimendis satisfaciant.


page 507, image: s531

DE FIGVRIS quibusdam.

ADhibendae sunt etiam figurae, nam et hae faciunt varietatem, et sine his, versus caret gestu. Nulla autem figura plus varietatis affert, quam iteratio, eaque habet locum, ubi feruet oratio, vel asseveratione, vel obtestatione, vel dolore, vel simili affectu. Acin primis iucunda est iteratio initii, qualis haec apud angelum Politianum:

Semper erit magni decus immortale Maronis:
Semper inexhaustis ibunt haec flumina venis:
Semper ab his docti ducentur fontibus haustus:
Semper odoratos fundent haec gramina flores.

Et apud Ovidium:

Hoc tenuat dentem terram findentis aratri:
Hoc rigidos silices, hoc adamanta terit.
Hoc etiam saevas paulatim mitigat iras,
Hoc minuit luctus maestaque corda levat.

Et apud Tibullum:

Quam cito purpureos amittit terra colores:
Quam cito formosas populus alta comas.

Sed haec iteratio initii apud elegiographos etiam pulcre [Reg: pulchre] variatur alternis versibus, ut apud Ovidium:

Omnia naturae praepostera legibus ibunt,
Parsque suum mundi nulla tenebit iter.


page 508, image: s532

Omnia iam fient, fieri quae posse negabam:
Et nihil est de quo non sit habenda fides.

Item:

Tempore ruricolae patiens fit taurus aratri,
Praebet et invito colla premenda iugo.
Tempore paret equus lentis animosus habenis,
Et placido duros accipit ore lupos.
Tempore Poenorum compescitur ira leonum,
Nec feritas animo quae fuit ante manet.

Item:

Ecce super fessas volitat victoria naves,
Tandem ad Troianos diva superba redit.
Ecce mihi lucent Rutulis incendia castris,
Iam tibi praedico barbare Turne necem.

Item:

Ah quoties illo vitulum gestante per agros,
Dicitur occurrens erubuisse soror.
Ah quoties ausae, caneret dum valle sub alta,
Rumpere mugitu carmina docta boves.
Saepe duces trepidis petiere oracula rebus,
Venit et e templis irrita turba domum.
Saepe horrere sacros doluit Latona capillos,
Quos admirata est ipsa noverca prius.

Est et alia iteratio seu repetitio initii, cum Pentameter versus desinit in easdem voces, vel duas vel plures, a quibus Hexameter incipit, ut apud Ovidium:


page 509, image: s533

Phoebus adest, sonuere lyrae, sonuere pharetrae,
Signa Deum nosco per sua, Phoebus adest.

Item:

Militat omnis amans, et habet sua castra Cupido,
Attice crede mihi, militat omnis amans.

Item:

Ilia pone metus, tibi regia nostra patebit,
Teque colent omnes, Ilia pone metus.

Item:

Graia iuvenca venit, quae te patriamque domumque
Perdat, Io prohibe, Graia iuvenca venit.

Item:

Nullus erat, referoque manus, iterumque retendo,
Perque torum moveo brachia, nullus erat.

Et apud Ianum Pannonium:

Frigus et humor agunt, ut vexent corpora morbi,
Ut nata intereant, frigus et humor agunt.

Item:

Culpa tua est, quicquid fecit Tithonia coniunx,
Quicquid et Aetae filia, culpa tua est.

In hoc genere versificatores saepe ineptiunt. Nam id bellum quidem esse vident, sed scite usurpare nequeunt.

Huic iterationi cognata est quam epanalepsin vocant, mempe cum eiusdem carminis


page 510, image: s534

vel Heroici vel Pentametri initium ac finis, idem est, ut:

Multa super Priamo rogitans, super Hectore multa,
Ambo florentes aetatibus, Arcades ambo.
Ante etiam sceptrum Dictei regis et ante.
Victus amore tui cognato sanguine victus.

Hunc [Gap desc: Greek word] vocant Grammatici.

Item:

Culpa tua est, quamuis haec quoque culpa tua est.

Baptista Mantuanus Epanalepsin non invenuste locupletavit iterato quoque initio sequentis versus Heroici, ut:

Arma sacerdotes animis flagrantibus arma,
Arma fremunt.

Praeterea est quaedam initii et finis iteratio acrimoniae et venustatis plena, quam Rhetores complexionem vocant, ea fit in hunc modum, ut apud Ianum Pannonium in querela Italiae ad Fridericum III. Imperatorem.

Quod cessat Phoebea chelys, quod carmine rupto
Aoniae siluere deae: mars impius egit.
Quod spretis audax Musis petit arma iuventus,
Et volucres premere audet equos: mars impius egit.
Quod cernis nullum deserta per oppida civem,
Nec campis errare greges: Mars impius egit.


page 511, image: s535

Quod ligo, quod vomer, quod sarcula, rastra, bidentes,
In gladios abiere truces: Mars impius egit.

Venusta est quoque iteratio ubi posterior pars Pentametri est initium sequentis Hexametri, ut apud Ovidium:

Ut mihi sint toties maxima vota mori,
Vota mori mea sunt.

Aut ubi dictio, quae claudit praecedentem versum Hexametrum, inchoat sequentem, ut:

Atque omnibus uni
Uni odiisque viro telisque frequentibus instant.
Iuvenem pulcerrimus [Reg: pulcherrimus] Astur,
Astur equo fidens.
Pierides vos haec facietis maxima
Gallo, Gallo cuius amor.

Simplex iteratio est, sed plena venustatis, cum idem verbum saepius repetitur, uno atque altero verbo interiecto, ut apud Virgilium:

Restant bella aspera restant.
Quibus ille viros quibus excitat urbes.

Et apud Ovidium:

Fuit ah fuit utile tecum
Ire mihi.
Hoc si crimen erit, crimen amoris erit.
Ipse tuos custos, ipse vir, ipse comes.


page 512, image: s536

Una fides, unus lectus, et unus amor.
Convenit illa mihi, convenit illa tibi.
Altera tela arcus, altera tela faces.

Ad iterationem pertinet et Epanodos, seu regressio, quae fit hoc modo:

Compulerantque greges Corydon et Thyrsis in unu [Reg: unum] :
Thyrsis oves, Corydon distentas lacte capellas.
Iphitus et Pelias mecum, quorum Iphitus aevo,
Iam gravior, Pelias et vulnere tardus Ulyssis.

Est et traductio iterationi affinis quae repetit idem vel nomen mutato casu, ut apud Virgilium:

Littora littoribus contraria, fluctibus undas
Imprecor, arma armis.

Et apud Lucan.

Pila minantia pilis.

Et apud Ovid.

Aemonis Aemonio Laodamia viro.

Vel verbum mutatis modis ac personis, ut apud Virgilium:

Est bene non potuit dicere, dixit, erit.

Et apud Ovid.

Et tibi si non vis parcere, parce mihi.
Qui poterit sanum fingere, sanus erit.
Certa fui, certi siquid haberet amor.
Causa fuit multis noster amoris amor.
Quam sine te cogis vivere, coge mori.


page 513, image: s537

Elegantissima est in hoc genere quasi [Gap desc: Greek word] , nam et artificiosa haec forma est, et sententiosa, ut:

Si, nisi quae facie poterit te digna videri,
Nulla futura tua est, nulla futura tua est.

Scribunt Sappho Poetriam, hac figura traductionis fuisse consecutam, quicquid laudis in carmine habuit. Porro inter insignia schemata quibus carminis forma ex ornatur ac veluti coloribus distinguitur, articulus quoque et Polysyndeton numerantur. Articulum vocant, cum singulae voces interuallis distinguuntur, caesa oratione hoc modo:

Pastor, arator, eques, pavi, colui, superavi,
Capras, rus, hostes, fronde, ligone, manu.

Polysyndeton figura est articulo contraria, cum in versu multae coniunctiones ponuntur, ut:

Terrasque tractusque maris, caelumque profundum.

Vitanda sunt tamen in articulo similiter desinentia, ut

Pavi, colui, superavi.

Aut similiter cadentia, ut apud Ennium:

Maerentes, flentes, lacrimantes et miserantes.

Quae enim similibus aut verbis aut casibus efferuntur, minus habent venustatis in carmine.


page 514, image: s538

Sed haec de figuris hactenus: neque enim visum est persequi exornationes omnes, sed indicare tantum illustriores.

DE QVIBVSDAM VIciis Pentametri.

IN Pentametro versu tempestivae caesurae esse debent, vitanda est igitur in medio, continuatio carminis dura et hiulca, qualis haec apud Catullum:

Munera quae et Musarum hinc petis et Veneris.

Item:

Troia virum et virtutum omnium acerba cinis.

Nec imitanda sunt omnia quae a Catullo usurpantur. Nam ut apud Ennium, ita et apud Catullum multa sunt horrida, et imitatione indigna. Extat [Reg: Exstat] apud Martialem elegans epigramma, quo irridentur hi, quibus versus istorum similes probantur. Est autem epigramma scriptum in quendam Crestillum:

Carmina nulla probas, molli quae limite currunt,
Sed quae per salebras altaque saxa cadunt.
Et tibi Maeonio quod carmine maius habetur
Lucilii, Columella, hic situs Metrophanes.
Attonitusque legis terrai, frugiferai,
Actius et quicquid Pacuviusque vomunt.


page 515, image: s539

Ridiculi igitur iudicandi sunt qui tales versus admirantur, cumque propter ingenii imbecillitate nequeunt assequi concinnitatem Ovidianam sese conferunt ad imitationem Catulli.

In fine Pentametri vitanda sunt Participia, ut:

Ore nitens, corde tremens,

Eodem in loco rarissime usurpandae sunt voces duabus syllabis longiores. Nam dissyllabae semper venustius claudunt Pentametrum quam vel trium vel plurium syllabarum voces. Ouidius in omnibus suis scriptis vix decies (ut puto) utitur tetrasyllabis et trisyllabis, nec nisi in rebus tristibus: quibus numeros etiam tristiores et languidiores convenire duxit, ut libro 1. Trist.

Iam prope lux aderat qua me discedere Caesar
Finibus extremae iusserat Ausoniae.

Item lib. 3. de Ponto ad coniugem.

Sint utinam mites solito tibi more, tuasque
Non duris lacrimas vultibus aspiciant.

Item:

Interdicta mihi cernitur Italia.
Unda simul miserum vitaque deseruit.
Ut caream culpa mors quoque non faciet.
Transeat instabiles strenua Cyaneas.
In quibus ipse suum fassus adulterium est.


page 516, image: s540

Qui fuit, et dubitas cetera perlegere.
Spectarem qualis purpura te tegeret.

Haec igitur apud hunc rariora.

Monosyllabae quoque voces eodem in loco vitiosae sunt, nisi aut duae simul ponantur, ut apud Ovidium:

Praemia si studio consequor ista, sat est.

Aut elisio seu hiatus praecedat, ut apud eundem:

Heu quanto melior sors tua sorte mea est.

Nam alias horride et duriter sonant, ut apud Catullum:

Haec a te dictaque factaque sunt.

Ovidianum hoc melius est:

Omnis an in magnos culpa Deos scelus est?

Cetera quae ad artificium poetae requiruntur, lectione, usu et exercitatione, discenda sunt, non possunt enim omnia praeceptis tradi: requiruntur autem praeter haec, multa, nempe exquisitae et illustres sententiae, quibus carmina tanquam floribus aspergantur, item commemorationes et expolitiones earundem sententiarum. DEcet enim Poetam ubi opus est in eadem et una re commorari, eamque multis modis versare. Ac inprimis requiruntur hypotyposes, digressiones, descriptiones, pathopoeiae et sermocinationes ad res praesertim


page 517, image: s541

animi expertes, cuiusmodi sunt apud Virgilium, quibus Mezentius suos equos, et Turnus suam hastam alloquitur. Similitudines item elegantes, quales sunt, cum Heroes assimilantur vel proceris arboribus, vel Orioni, ut apud Virgilium:

At vero ingentem quatiens Mezentius hastam
turbidus ingreditur campo, quam magnus Orion
Cum pedes incedit medii per caerula Nerei
Stagna, viam scindens, humero super eminet undas:
Aut summis referens annosam montibus Ornum,
Ingrediturque solo et caput inter nubila condit.

Sed haec quae reliqua sunt, observatio et usus docebit. REstat igitur studium et diligentia et cura, sine qua nihil unquam [Reg: umquam] bene et laudabiliter factum est, neque fieri posse sperandum.


page 518, image: s542

TYPOGRAPHVS LECTORI.

Alias quasdam Epistolas a Sabino scriptas, quae et recte edi posse, neque esse lectu indignae viderentur, posterius nacti hoc loco adiungendas putavimus.

MAGNIFICO VIRO DOMIno Ioachimo Camerario, Academiae Lipsensis Rectori, amico suo colendo, S. D.

QUanquam [Reg: QUamquam] intellexi, hunc adolescentem nactum esse alium Praeceptorem, quam te: tamen eum tibi quoque commendandum esse duxi. Est enim mihi carissimus cum propter parentes, a quibus multis beneficiis sum affectus: tum etiam propter singularem modestiam ac probitatem, quam in eo cognovi. Quare peto a te, ut ipsum et in familiaritatem tuam recipias, et admoneas sedulo, ut bonis litteris eam, quam debet, operam navet. Id propter meam commendationem te facturum, sane confido. Alter vero puer, Polonici Palatini filius, de quo tecum coram locutus sum, non est illuc venturus. Iam enim praecessit in Prussiam, ac Turonii meum


page 519, image: s543

aduentum expectat. Nam parentes nolunt eum a me disiungi. Alias ad te missus esset. Ceterum, satis mirari nequeo, cur nihil ad me litterarum iam dederis, socerum tuis litteris consolaberis. Uxor enim iam facta firmior: ac spero deinceps futura esse omnia quemadmodum volumus. Vale. Datae die Petri et Pauli, Posnaniae, Anno M. D. XLIIII.

Tuus Sabinus.

CLARISSIMO VIRO Ioachimo Camerario amico suo colendo, S. D.

CAlendis Ianuariis fui apud Dantiscum, Episcopum Varmiensem, ad quem proficisci interdum soleo, cum propter vicinitatem loci: nam oppidum in quo habitat, non longe hinc distat: tum etiam propter illius sermones, quibus mirifice delector. Est enim (ut nosti [Reg: novisti] ) homo festivitatis ac suavitatis plenus. Is vero in collocutionibus nostris, cum de socero meo ac de te, multa honorifice locutus esset summa cum testificatione amoris: suis verbis utrique vestrum salutem plurimam dicere me iussit, ac omnia deferre officia, quibuscumque benevolentiam vestram


page 520, image: s544

ipse promereri possit. Cum igitur occasionem scribendi haberem, officii mei esse duxi, haec tibi significare. Nam arbitrabar hanc de illius benevolentia significationem tibi non ingratam fore. Oro autem ne graveris, ad illum dare pusillam epistolam, vel litteris ad me tuis inserere schedulam, unde optimus senex mutuam erga se benevolentiam tuam cognoscat. Mense Septembri cum essem Unitebergae, libenter te de rebus necessariis meis consuluissem. Quare permolestum mihi accidit, quod eo tempore non aderas. Scripsi autem de illis ipsis rebus ad socerum meum: qui si te in consilium (ut spero) adhibuerit, quaeso, me consilio tuo adiuves. De Iohanne filio tuo ne sis solicitus [Reg: sollicitus] . Ipse Dei beneficio adhuc recte valet, ac sese gerit honeste. Vale. Die 18. Februarii, Anno M. D. XLVIII. ex Regiomonte.

Tuus Sabinus.

Lusi epigramma in munitiones Urbium Germanicarum: id in fine huius Epistolae asscribendum duxi, ut pagina impleretur.

IN MVNITIONES VRBIum Germanicarum.


page 521, image: s545

Quando ruinosis stabant circundata [Reg: circumdata] muris
Oppida, nec praeceps fossa nec agger erat:
Inclita tum belli Germania laude vigebas,
Hoste tibi nullos incutiente metus.
At postquam fossis nunc es munita profundis,
Aggeribusque urbes vallat arena tuas:
Nunc virtute cares, nunc supplex porrigis ultro
Omnibus imbelles hostibus ipsa manus.
Grandia nimirum timidos quod cornua ceruos,
Hoc tua te fossis moenia cincta iuvant.

IN QVENDAM PHIlostratum.

Quam sit Marte ferox belloque Philostratus acer,
Picta Cupidinibus, quae gerit, arma docent.

CLARISSIMO VIRO Ioachimo Camerario amico suo colendo, S. D.

LItteris tuis quas Comerstadius attulit perturbatus sum. Quod enim in iis significas, te integro anno nihil a me literarum accepisse, profecto satis mirari nequeo: ac vereor ne parum tibi respondere in amore videar. Me vero nullam ad te scribendi occasionem neglexisse Sciurus novit,


page 522, image: s546

cui saepe questus sum de silentio tuo, quod praesertim ad litteras, quibus de renovanda re domestica mea, te et socerum meum consului, nihil mihi responderes. Quare si quam de me suspicionem recepisti, eam deponas velim, tibique persuadeas me officium scribendi non intermisisse: sed litteras interceptas esse. Novi quod scribam nihil habeo, quod sit [Gap desc: Greek word] , nisi Principem nostrum instaurare arces multis in locis, ac magno equitum numero profectum esse Cracoviam ad sepulturam REgis cum Alberto Marchione Casimiri filio. Me detinet officium Rectoris quo iterum fungor. Absque hoc si esset, sub finem aestatis ad vos excurrerem. Filius tuus Dei beneficio adhuc recte valet, ac officium suum facit. Vale. FEstinanter 28. die Iulii, Anno M. D. XLVIII. ex Regiomente.

Tuus Sabinus.

CLARISSIMO VIRO IOachimo Camerario, amico suo colendo, S. D.

EX Samuele sitzingero cognovi, te dedisse ad me litteras Mense (ni fallor) Augusto:


page 523, image: s547

Nam sub initium autumni, ipse mihi significavit, de iis per tabellarium, nescio quem, huc missis. Ego vero amplius sex mensibus, nihil a te litterarum accepi. Quare nec mirari debes, cur nihil tibi respondeam. Status mearum rerum adhuc tolerabilis est: Nam Dei beneficio omnes mei sunt incolumes. Filius quoque tuus adhuc recte habet, et officium suum facit. Eramus quidem aliquandiu [Reg: aliquamdiu] in magno periculo: nam pestilens contagio usque huc propagata erat, totamque viciniam sic infestabat ut fuga nobis intercluderetur. Sed speramus nos periculo esse defunctos: iam enim incipiunt esse Alcedonia. Agamus igitur gratias Deo aeterno, cuius divina clementia hactenus conservati sumus: et ab eo precamur, ut nos diutius velit esse incolumes. De nostro reditu ad Regiummontem, incertus sum. Audio enim morbum adhuc serpere, tametsi grassari desierit. Aiunt 14. milia illic extincta esse, Doctor Basilius et Aurifaber (ut audio) uxores suas in hac calamitate amiserunt. Libellos meos arbitror iam editos esse, quos istuc misi typis excudendos: Horum aliquot exemplaria mihi mittas oro. Melchior Fasoldus, qui Witebergae in aedibus D. Crucigeri agit, huc profecturus est feriis nataliciis: Ei trades, quicquid ad me perferri voles. Negotium Domini Doctoris Zigleri nondum expedivi: nullum enim tabellarium habere potui hoc tempore, per quem Cancellario Marchionis Wilhelmi


page 524, image: s548

scripsissem: sed expediam bona fide, quam primum Deo volente domum rediero. Interea ipsum meo nomine amanter salutabis. Legi amarulentum scriptum Illyrici, quod videtur esse classicum acerrimae dimicationis. Doleo rem eo deductam esse: ac magnopere vereor, ne haec ipsa dissensio sit fatalis ad ruinam et interitum Academiarum. Uxori tuae et Genero tuo, Item D. Ioachimo Rhetico, ceterisque domesticis tuis salutem D. Dat. die Nicolai ex Gesschendorfio Gasparis Fasoldi pago. Anno, M. D. XLIX.

Tuus Sabinus.

CLARISSIMO ET DOCTISsimo viro Ioachimo Camerario amico suo summo, S. D.

MItto tibi meas nugas, de quibus scripsi proxime. Has velim illic excudi typis Papae, ac edi ad nundinas autumnales: si fieri possit. Sunt autem multae in iis tuendae. Itaque in corrigendo sis diligens oro. Si qui etiam versus forte displicuerint, eos tuo arbitrio, vel emendes vel reicias velim, Haec scripsi festinanter, cum incidissem


page 525, image: s549

casu in tabellarium itineri iam accinctum. Scribam plura per Melchiorem Fasoldum, qui intra dies octo subsecuturus, ac Vuitebergam rediturus est. Si Typographus forte gravabitur has nugas imprimere, sumas aliquot aureos a Smitmero, quos ei dabis. Reddam pecuniam fratri ipsius Smitmeri in Regiomonte. Filius tuus facit officium suum et recte adhuc valet. Datae 4. Septemb.

Tuus Sabinus.

CLARISSIMO ET DOCTISsimo viro Ioachimo Camerario amico suo summo, S. D.

QVod faustum felixque sit, die 19. Iulii natus est mihi filius nomine Christophorus, quem Deus mirabiliter conseruavit. Nam cum exanimis esset editus, et ultra mediam horam iacuisset quasi mortuus, tandem ineffabili Dei misericordia in vitam revocatus est. De libello nostro, quem edendum curasti, ago tibi gratias, quas debeo maximas. Ac imprimis delector illa testificatione voluntatis erga me tuae, quam praefixae litterae declarant. Mihi enim nihil amabilius tua benevolentia, quam ut ego retineam, quoad


page 526, image: s550

vixero, omni studio et opera enitor. Ipsum vero libellum exbibere Principi, cui dedicatus est, non audeo, eam ob causam, quam prius significavi. Malo enim deperire id quicquid est laboris, quam obtrectatoribus praebere ansam calumniandi, hoc praesertim tempore, cum nobis difficile sit tueri gratiam. Dogma Osiandrinum in dies magis atque magis arridet vulgo. Sed ista non sic abibunt. Neque omnia scribere debeo quae hic rumoribus dissipantur. Misi tibi libellum per filium tuum Iohannem de componendis versibus, de quo iudicium tuum expecto. Bene vale. Datae 22. Iulii, Anno M. D. LI. ex Regiomonte.

Tuus Sabinus.

CLARISSIMO VIRO DOMIno Philippo Melanchthoni socero ac praeceptori suo colendo, S. D.

MAgnum atque incredibilem dolorem accepi, ex obitu D. Stanislai Rapagelani, quem


page 527, image: s551

Deus optimus maximus nuper rebus humanis exemit. Amisi enim praecipuum in Academia consiliorum meorum adiutorem, ac dignitatis fautorem. Extinctus est autem ad III. Id. Maii, cum quidem paucos dies aegrotasset: nec solum mihi, sed etiam Illustriss. Principi magnum sui desiderium reliquit. Nam et prae ceteris lectoribus eum diligebat Princeps, et audito eius interitu, quanquam [Reg: quamquam] erat extra urbem, tamen pro ea, qua excellit humanitate, venit ad cohonestandum funus, locumque sepulturae dedit iuxta suum monimentum [Reg: monumentum] : imitatus exemplum Scipionis Africani, qui Ennium simili honore affecit. Porro, omnes magnopere solliciti sumus, de idoneo Theologo in locum defunctis surrogando. Itaque Illustriss Princeps iussit me scribere ad te diligenter, teque rogare, ut primo quoque tempore hominem idoneum nobis mittas, re cum Ioachimo Camerario deliberata. Nam Theologica lectio, quae in scholis praecipua, et maxime necessaria est, non potest diu vacare. Cupit autem Princeps talem habere, primum, qui sit ingenio placido, non moroso. Nam a morosis et contentiosis ingeniis ipse abhorret [Gap desc: Greek words] . Deinde qui et doctrina et facultate dicendi eam tueri autoritatem [Reg: auctoritatem] queat, quam Stanislaus habuit. Is enim erat adeo promtus [Reg: promptus] et exercitatus in dicendo, ut quando praelegebat continua oratione quasi declamaret: magnusque civium concursus fieret ad eum audiendum. Postremo, qui et linguae Polonicae


page 528, image: s552

(si forte talis inveniri queat) non sit ignarus. Nam Princeps est curaturus biblia in linguam Polonicam transferenda. Cogitavi equidem de Stabylo, cuius eruditionem ac mores saepe commendari a Stanislao audivi: sed nescio quae facultas illius sit in dicendo: quia mihi non est bene notus, Tuo igitur iudicio rem committo: tantum admoneo, ne quem huc mittas indisertum et morosum. Stipendium (si est doctus) habebit satis amplum, nempe CC. aureorum Prutenicorum, quae quidem pecunia conficit aureos Marchiticos circiter CCL. Praeter haec, Illustrissimus Princeps a te consilium petit, in re sane difficili, quae nobis omnibus magnas et curas et molestias affert. Hanc ex meis alteris litteris, quas iussu Principis scripsi, cognosces. Quare et Optimum Principem consilio iuves, et nos molestia leves, oro. Nulla te in re existimes aeque gratum Principi facere posse, quam si quod meis abs te verbis petit, explices: id quod te facturum non diffido. Vale et filiam meam ama. Datae Prid. Calend. Iulii Anno M. D. XLV. et Regiomonte.

Inter studiosos, quos Dux Prussiae Viteberga nunc revocat, est quidam ex oppido, (Nisi fallor) Elbingensi Mathematicus, Huic Princeps permittit, ut diutius illic maneat, donec nostrae Academiae usui esse possit. Hoc ei indicabis. Iterum vale.


page 529, image: s553

M. Marcellum et Laurentium Croconem eius discipulum, item P. Eberum meis verbis amanter saluta.

Tuus G. Sabinus.

CLARISSIMO VIRO DOMIno Philippo Melanchthoni socero ac Praeceptori suo observandissimo, S. D.

Regia visurus longinquae moenia Vilnae,
Sic eo, retrogradus cancer ut ire solet.

NAm differtur ex die in diem profectio, quae mihi suscipienda est. Quo autem consilio id fiat, nescio. Demeo igitur abitu, nihil adhuc certi significare possum. Ea vero mora mihi permolesta est, non solum propter hiemem, in quam incidet profectio: sed etiam propter pecuniam quae mihi in Prussia debetur, nisi enim persuasum habuissem me primo quoque tempore istuc venturum, iamdudum litteris debitores denuo appellassem [Reg: appellavissem] . Sed devoranda est haec molestia. Adventus tuus hic in expectatione [Reg: exspectatione] est: aiunt enim te affuturum eo tempore quo Thomae Ribii


page 530, image: s554

nuptiae celebrabuntur. Quod si huc venire volueris, oro ut Catharinam filiam meam tecum adducas, non ut hic maneat (nolo enim eam retinere) sed ut fruatur conspectu sororum, et urbem, in qua est nata, videat. Anna filia mea his diebus aegrotavit satis periculose, sed Dei beneficio, convaluit. Bene vale. Datae 8. Septemb. Anno M. D. LV. Francofordiae.

Tuus G. Sabinus.

CLARISSIMO VIRO DOMIno Philippo Melanthoni socero ac Praeceptori suo reverenter colendo, S. D.

CVM essem Berlini, Dominus Achatius a Zema, Palatinus Mariaeburgensis est multa mecum locutus, de filio suo, qui hoc tempore agit Vuitebergae: meque summopere rogavit, ut eum litteris meis tibi commendarem. Cupit autens hac potissimum de causa eum tibi a me commendari, ut interdum, si opus fuerit, is admonitione tua ad virtutem et honestatem exuscitetur [Reg: exsuscitetur] . Sperat enim fore ut magis revereatur autoritatem [Reg: auctoritatem] tuam, quam praeceptoris. Ego itaque, ut et


page 531, image: s555

illius petitioni, et promissis meis satisfaciam (pollicitus sum enim meam hac in re commendationem illi non defuturam) etiam atque etiam te oro, ne graveris admonere adolescentem, quo officium suum faciat sedulo, et ita se gerat erga omnes, quemadmodum filium tali parente natum decet. Erit id et ipsi Domino Palatino, cui ego gratificari cupio, vehementer gratum: et mihi, qui magnopere opto, ut is intelligat, meam apud te commendationem filio suo profuisse, honestum. Comitia ad quae proficiscimur nomine Electoris missi, nondum inchoata sunt, propter incommodam Regis valetudinem. De Regina Hungariae trucidata, famam inanem esse constat, tametsi ea per totam Poloniam sparsa sit. Vale. Filiabus [Reg: Filiis] et generis meis salutem D. Datae festinanter sub discessum nostrum, die Ioannis Euangelistae. Anno M. D. LIX. Posnaniae.

Tuus G. Sabinus.


page 532, image: s556

IDYLLION.

Conflixere duae volucres Iovis: Utraque rostro,
Utraque vulnificis unguibus acris erat:
Altera Misniacae custos Mavortia gentis,
Altera Marchiacae fortis alumna domus:
Ambae animis, pennisque pares rutilantibus ambae:
Haec minii fulgens, Illa colore croci.
Corpore lassa suo tandem defessaque pennis
Succubuit, qua se Marchia iactat, avis,
Ac tamen evasit: Terrae Misneidos ales
Occubuit, plagis exanimata suis.
Altera sic pennas, sic perdidit altera vitam:
Quae facta est, neutri pugna secunda fuit.

FINIS.