07/2005 Ruediger Niehl
new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 189, image: s205

VITA Viri Amplissimi, Experientissimi, Excellentissimi, DN. THOMAE FINCKII, Philos. et Medic. Doctoris eximii, Illustriss. Holsatiae Ducis Medici quondam Aulici, in Acad. regia Hafniensi Prof. P. Facult. suae Decani, et Senioris meritissimi atque Celeberrimi, Cum in terris XCVI. An. Vixisset, placide in Christo defuncti, Contracta ex Programmate funebri Magnif. Acad. Hafn. Rectoris, M. SPORMANNI, P. P.


page 190, image: s206

ORtus est THOMAS FINCKIUS in Cimbria Meridionali, in oppido Flensburg. anno 1561. die 6. Ian. patre Iacobo Finckio, Avo Iacobo, Senacorii ord. matre Anna Thorschmeden, Thomae Senatoris filia. In patris, qui Philippum Melanthonem audiverat, sinu educatus primo, mox in aedibus avunculi Reinholdi Thorschmeden, donec annos natus 16. sedem Studiorum Argentinam eligeret, cui quinquennium impendit, et sub Sturmio, Melch. Iunio, Beutero, Giphanio, Golio Dasypodio, Wolcensteinio, Benzio, Havenreutero Philosophiae, Matheseos et Eloquentiae fundamenta posuit. De hinc annum ferme Academiis Germaniae, inprimis Ienensi, Wittebergensi, heidelbergensi ac Lipsiensi tribuit. Domum reversi famae celebritate motus henricus Rantzovius, Cimbriae Vicarius, Braedenbergam ad se vocavit honorifice, et reliquo deinceps vitae tempore eius honoribus maxime favit. Deinde Basileam concessit, ubi cum passim viri docti urgerent, ut quas Triangulorum Analyses solidas illas ac expeditas delinearat, partimque ex Albategnii, Regiomontani, Reinholdi, Maurolyci particularibus praeceptis, partim privata industria in regularum generalitatem redegerat, eas publici iuris faceret, semestris temporis spatio commoratus, Geometriam Rotundi edidit, viris doctis acceptissimam et publice saepe laudatam. Relictis ibidem amicis et praeceptoribus, Platero, Erasto, Zuingero, Stupano, Bauhino, Italiam petiit. In Patavina Academia audivit Paternum, Mercurialem, Capivaccium, Bottonum, Guklandinum, Aquapendentem, Saxoniam, Piccolomineum, Mercenarium, iac. Zabarellam, Malerium, etc. Nationis Germanicae interim et Procurator electus et postea Consiliarius, monumenta inibi in Templo D.Sophiae erecto, et Bibliotheca tum primum instituta. In Pisana Academia Caesalpinum et Bonamicum elegit amicos, a quibus quoque in publicis Scriptis est laudatus. Florentiae Mariae Nosocomium aliquot mensium spatio illum detinuit. Italiâ, quadriennio confecto, visâ universâ, Basileam rediit, ubi a Theodoro Zuingero Medic Doctor, che Barthol. an. 1587. renuntiabatur. Inde celebriores Germaniae partes et Academias perlustravit, totumque tractum Danubianum, item Posoniam, Iaminum ac Comorram Hungariae, et per Moraviam, Bohemiam, Misniam Marchiamque ad suos domum rediit. Reversum Illustriss, Princeps PHILIPPUS,


page 191, image: s207

Dux Slesvici et Holsatiae, Gottorpium evocavit, Medicumque suum constituit. An. 1591. delatam in hac Academia Mathematicam Professionem adiit, donec 1602. Eloquentiae Professioni praeficeretur. Non longo post tempore Oeconomiae et Communitatis Regiae bona administranda suscepit. Et quamquam Professio Medica, post obitum D. Andreae Christiani, Cl. Viro, D. Petro Severino Archiatro decreta esset; tamen cum ille immaturo fato Academiae eriperetur, et paulo post D. Andreas Lymvicus medicus Senior esse desiisset, factum est, ut prius quam ab illo relictam Medici secundi stationem adiret, huius locum An. 1603. consequeretur. Interim coniugium, quod 1590. cum Virgine pudicissima, Sostrata Ivaria, in Frisia Eidorensi prognata contraxerat, filiis tribus et 6. filiabus auxit. Primus natu M. Iacobus Finckios, Phys. P. et Acad. iam psot parentem Senior, cum coniuge Margaretha Tetens, Avum fecit duorum filiorum et totidem filiarum, Proavum vero duorum filiorum totidemque filiarum. Filia natu maior Anna, quae nupsit D. Casparo Bartholino, Prof. P. Sex nepotes unamque neptim Seni Finckio genuit, novem pronepotes totidemque proneptes, duas abneptes. Altera Margaretha, quam duxit D. Georgius Fuiren, tres nepotes duasque neptes, pronepotem unum et tres proneptes. Tertia Dorothea, coniux D. Olai Wormii Profess. P. sex nepres quinque pronepotes et sex proneptes. Quarta Druda, uxor D. Ioh. Broch manni Prof. Theol. duos nepotes, quauroque neptes et duos pronepotes, quos si numerare mavis, erunt 79. (Anno 1661. excrevit numerus ad 107.) Magistratum interea Academicum summum quintum gessit, et Acadedemiae negotiis spratio 65. annorum vocavit Regis CHRISTIANI IV. valetudinem saepe, inprimis in itinere Norwegico, curavit. Oeconomi priores aedes et aream dupla accessione locupletavit, novo insuper cenaculo pro studiosis alumnis exstructo. Splendidum illud aedificium, quod Regentiam vocant, habitationibus alumnorum regiorum destinatum aedificavit. Oeconomiae res ita dispensavit, ut plus quam 40. ultra numerum consuerum, alumni libera mensa alantur. Aedes communitatis incendio conflagratas, restauravit ad istam, quam nunc in platea Spetentrionali visuntur magnificentiam. Medicinae et Philosophiae Studiosis 3000. Im periales legavit, praeteri alia in pauperes crogata. Annum agens 96, lborum et annorum satur,


page 192, image: s208

viribus quottidie magis magisque debilitatis, 10. April. proxime elapsi febricula corripiebatur, quae accedentibus gravissimis ex Calculo, aliisque pectoris doloribus, Senio confectum corpusculum lancinarunt, ut decimo quarto a decubitu die, 24. eiusdem Aprilis. animam Creatori placidissime redderet, etc. hafniae d. 2. Mai. 1656.

EPITAPHIUM.

D.O.M.S. THOMAS. FINCKIUS, FLENSB. PHILOS. ET. MEDIC. DOCTOR. ILLUSTRISS. HOLSATIAE. DUCIS. PHILIPPI. MEDICUS. QUONDAM. AULICUS. ACADEM. POSTEA. HAFNIENS. MATHEMAT. ET. ELOQUENTIAE. PER. XIII. MEDICINAE. VERO. LIII. PROFESSOR. PUBL. FACUL. TAT. DECANUS. ET. SENIOR. CANONICUS. ROSKILDENSIS. REGIAE. STUD. OECONOM. LIV. ANN. PRAEFECTUS. DUM. VIXIT. PATER. AVUS. ABAVUS. ATAVUS. LXXIX. LIB. VIDUITAT. XLII. AETATIS. XCVI. VI. KAL. MAII. M. DC. LIV. PLACIDE. DEFUNCTUS. EX. DORMITORIO. SUO. GLORIOSAM. RESURRECTIONEM. EXPECTAT.

In Domo Anatomica Hafniae legitur et haec Inscriptio: MUSAEUM. NATURAE. LIBERALI. MANU. DIVINI. SENIS. D. THOMAE. FINCKII. PROFESSORIS. PER. ANNOS. LVI. OPTIME. MERITI. IN. QUEM. NATURA. OMNIA. SUA. MUNERA. CONTULIT. PUBLICO. BONO. EXSTRUCTUM. UT. CUM. NATURAE. PERENNITATE. FAMA. EIUS. ESSET. SEMPER. SUPERSTES. A. C. M DCC LVII.


page 193, image: s209

SCRIPTA.

Geometriae Rotundi libri XIV. Basil. 1583. 1591. in 4.

De Constitutione Matheseos: Hafn. 1591. in 4.

Horoscopographia, sive de inveniendo stellarum situ Astrologia: Slesvvici 1591. in 4.

De Hypothesibus Astronomicis, dimensionibus Mundi, acprimi Motus Circulis: Hafntae 1594. in 4.

De ortu et occasu siderum: ibid. 1595. in 4.

De drebus et noctibus: ibid. 1601. in 4.

De Mensibus et Annis: ibid. 1602. in 4.

Tabulae Multiplicatioms et Divisionis: ibid. 1604. form. obl.

Ephemerides variae: ibid. in 4.

Tres tabulae quottidiano numerandi usui accommodatae: ibid. 1615. in 16.

De Medicinae Constitutine Disputationes XVII. ibid. 1627. in 4.

Appendix de Canonis Triangulorum usu etiam in Cyclometricis; ibid. 1627. in 4.

Dispp de Peste: De Hydrope, etc.