07/2005 Ruediger Niehl
new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


image: s000

MEMORIARUM PHILOSOPHORUM CONTINUATIO
[Gap desc: illustration]
FRANCFURTI apud Martinum Hallervord Bibliop. Regiamont 1679.


image: s001

MEMORIAE PHILOSOPHORUM, ORATORUM, POETARUM, HISTORICORUM, ET PHILOLOGORUM NOSTRI SECULI CLARISSIMORUM RENOVATAE, DECAS QUINTA, CURANTE M. HENNINGO WITTEN.
[Gap desc: illustration]
FRANCOFURTI, Apud MARTINUM HALLERVORD, Typis IOHANNIS ANDREAE, Anno M DCC LXXIX.


image: s002

PLATO LIB. VII. DE LEGIBUS.

*tw=n politw=n o(po/s1oi te/los e)/xoien tou= bi/ou kata s1w/mata h)\ kata yuxa\s2 e)/rga e)ceirgas1me/noi kala\ kai\ e)pi/pona, kai\ toi=s2 no/mois2 e)upeiqei=s2 gegono/tes2, e)gkwmi/wn a)utou\s2 tugxa/nein, pre/tion a)\n ei)/h. h. e. SI QUI CIVIUM VIVENDI FINEM FECERUNT, CORPORIS VEL ANIMI VIR IBUS RES HONESTAS ET ARDUAS OPER ATI, ET QUI DEBITUM LEGIBUS OBSEQUIUM PR AESTITERUNT, EOS ENCOMIIS LAUDIBUSVE ORNARE, DECORUM ESTO.


image: s003

NOBIL. AMPLISSIMO NEC NON EXCELLENTISSIMO VIRO, DN. IOANNI GEORGIO GRAEVIO,

PHILOSOPHIAE DOCTORI PERQUAM INCLUTO, IN ILLUSTRI ACADEMIA ULTRAIECTINA HISTORIARUM ET ELOQUENTIAE PROFESSORI PUBLICO, OMNIS ERUDITIONIS OCEANO, ADEOQE FER TOTUM EUROPAEI ORBIS TRACTUM, ET UBICUNQUE LITFRARUM HODIE DECUS AC HONOR SUO AESTIMATUR PRETIO, PLANE ADMIRANDO, DOMINO ATQUE FAUORI MEO PLURIMUM OBSERVADO, QUEM, CUM, ANTE ALIQUOT LUSTRA, BELGIUM PERLUSTRANDO PRIMUM COMPELLAREM, TAM ASSIDUUM IN EXCOLENDIS POLYMATHIAS STUDIIS INVENI,


image: s004

UT LABORE REFICI AC REPARARI VIDERETUR, TAM HUMANUM IN PEREGRINIS EXCIPIENDIS, UT FELICITATI SUAE NIHIL PUTARET ASTRUI POSSE, NISI HAC SE RATIONE DEMITTERET. QUAMOBREM, QUO OBIS LITERARUM OBSERVANTIAE MEAE ADHIBERETUR TESTIS ET CONSCIUS, MEMORIAM CLARISSIMORUM QUORUNDAM HOMINUM ET BENE DE REP. MERITORUM, QUASI REVIVISCENTIUM, L. M. Q. SISTERE, ET CONSERVANDAE INTER NOS MEMORIAE ERGO, DICAR VOLUIT DEBUITQUE M. H. WITTE. SUMMUM FER VENTISSIME PERCATUS NUMEN, UT HUNC AMICUM ET FAUTOREM, IN SECULI ILLUSTRAMENTUM, AC MUSAE BELGICAE DELITIUM, DIU FELICITERQUE PERENNARE SINAT!


page 5, image: s005

SERIES PHILOSOPHORUM ORATORUM, etc. QUINTAE DECADIS.

Obiit anno

1607. Paulus Merula, Histor. Profesl. Lugd, Batav.

1625. Ubbo Emmius, Histor et Graecae Ling. Prof. Groning.

1638. Edo Neuhusius, Gymnasiarcha Leoverd.

1641. Christophorus Neander, Philosophiae Moralis Profess. Viadrinus.

1644. Pierius Winsemius, Eloquent. Prof. Franequer.

1649. Nicolaus Vernulaeus, Eloq. Profess. Lodvaniensis.

1650. Gerardus Io. Vossius, Eloq, et Chronol. Prof. Lugd. Batav.

1651. Henricus Iulius Scheurlius, Ethic Prof. Helmstadiens.

1652. Claudius Salmasius, Prof. honorarius Lugd. Batav.

1652. Petrus Puteanus, Regis Galliae Consiliarius et Bibliothecarius.