07/2005 Ruediger Niehl
new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 79, image: s079

MARTINI a WYBINGA, Iurisconsulti et Antecessoris Ordinarii in illustri Frisiorum Academia Franequerana, LAUDATIO FUNEBRIS, Habita Post Exsequias in Templo Academico, In Honorem ac Memoriam Viri Excellentissimi, Clarissimi ac Spectatissimi, DN. PIERII WINSEMII, ICti, Illustr. ac Praepotentum ORDINUM Frisiae Historiographi Celeberrimi, Eloquentiae Professoris Famosissimi in Academia Patria.

NObilissimi, Amplissimi, etc. Quantis calamitatum, miseriarum, aerumnarumque fluctibus gravissimis ac decumanis, genus humanum passim obnoxium sit, testatur continua ac iugis rerum humanarum tristis ac subitanea mutatio et catastrophe. Testatur in primis celeberrima ac famosissima haec Academia Patriae, quae proh dolor! non quotannis, verum singulis ferme semestribus aut trimestribus, gravissimo letalique vulnere sauciatur ac lancinatur. Ut enim unda undam trudit: sic publicus luctus et squalor, publicum antecedentemque e vestigio subsequitur. Excessit, pronuper ex hac vita, camposque Elysaeos petiit, unde negant redire quemquam, Nobilissimus, Acutissimus nec non Theologorum huius aevi facile Princeps, IOHANNES MACCOVIUS, SS. Theologiae Doctor et Professor primarius, Collega coniunctissimus ac dilectissimus. Hoc gravissimo vulnere Academico non contenta, non satiata, dira ac implacabilis Dea Morta, iterum ex improviso, quasi per cuniculos aggreditur ac adoritur, ipsas Athenas Attico. Frisiacas, ac incompar abilem summumque Virum, Clarissimum Collegam, DN. PIERIUM WINSEMIUM, I. U. Doctorem, Eloquentiae Professorem, Patriae Historiographum, Academiae decus ac columen aeternum, praeter omnium


page 80, image: s080

bonorum ac doctorum Virorum Votum, praeter omnem exspectationem, in ipso florentis ac vigentis aetatis flore atque vigore (lucis praesentis) usura privavit.

-- -- - - - Nec non Eati
Abstulit atra dies, et funere mersit acerbo.

Ex hoc clarissimi ac celeberrimi Viri discessu ex hac vita, quantum publica ac Academica res detrimenti capiet, sentiet, restabuntur fortean seri nostri nepotes, omnesque illi, quibus studia bonaeque artes curae ac cordi imposterum erunt. Huius igitur summi ac incomparabilis Viri exsequias, dum omnes ac singuli hodie pulla veste. longoque Syrmate ex officio caritatis ac Christianae s1umpaqei/as2 iverimus lessumque fecerimus: Unicum hoc tandem, Auditores Ornatissimi, restat, ut ex laudabili instituto huius Academiae piis manibus denati *makari/tou parentemus: Quamvis quidem clarorum Virorum fama, ex se aeterna, ex se quoque immortalis sit: Nihil tamen unquam sanctius habet habuit. que reverentia superstitum, quam ut amissos cum pia veneratione ac memoria recordetur: dandum enim hoc illustrium virorum posteritati, (Tacitô teste) ut quo modo exsequiis, â promiscua sepultura mortalium separentur; ita in traditione supremorum accipiant, habe ant que propriam memoriam aclaudem. Sic enim olim Atheniensium Oratores, eos qui bello Persico ad Plataeas mortem fortiter pro salute patriae oppetierant, funebri laudatione publice prosecuti sunt. Sic quoque Fabius Maximus Publium Scipionem, sic Iulius Caesar Iuliam Caii Marii uxorem, amitam suam, amplissimis ac magn ficis verbis in supremo funere publice pro contione ornarunt ac laudarunt Sic et Appii Decemviri defuncti funebrem laudationem sequutis temporibus, aequis auribus Plebs Romana audivir ac accepit.

Qua quoque de causa indubie moti, proximi heredes ac amici denati nostri Collegae ac *makari/tou etiam atque etiam a me flagrantissime et instanter petierunt, ut hoc extremum Christianae pietatis officium in me reciperem. Accessit quoque praeterea Amplissimi Senatus Academici decretum, quo, per delegatum, hanc dicendi Provirdiam impraesentiarum humeris meis imposuerunt, quod pietatis, quod humanitatis officium, tum Senatui Academico Amplissimo, tum denati *makari/tou amicis, nullam excusationem plane pleneque admittentibus, tum imprimis familtiari


page 81, image: s081

amicitiae, quam cum demortuo, constanter, pie, religiose semper colui et habui, medebere existimavi. Verum enimvero cum probe novi, quid humeri valeant, quid ferre recusent, et quam curta domi nobis sit in dicendo supellex; proinde omnes ac singulos (Auditores Ornatissimi) vos etiam atque etiam rogatos volo, ut praesentem hanc oratiunculam non gravate accipere et excipere dignemini, in qua si fortean verborum pondus, elegantia, splendor, ceter aque oratona ornamenta desiderentur, cogitate quaeso, non ab Rhetore, aut Rhetoris filio proficifci, verum abeo, qui parum aut mihil a facundia possit. Ne igitur (Aud. Orn.) diutius animos vestros, longa per exorsa, suspensos teneam, (novi enim optime quam odiosa ac taediosa sit Circensibus pompa) paucis et Laconice orationis penicillo adumbrabo, ac delineabo nostri *makari/tou nativitatem, educationem, studia, vitam, mores et morem. Nativitatis locum quod concernit, natus est o( *makari/ths2= Leovardiae Frisiorum, Anno Aerae Christianae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto; quae totius provinciae nostrae caput ac Metropolis est, claris ac stupendis ingeniis clara ac superba, iuxta illud Poetae:

Doctorum genitrix LEOVARDIA clara Virorum.

Permagni ut plurimum refert, an quis Vervecum in patria, crassoque sub aere;

Colchisne natus, an enutritus Athenis sit.

Sic Plato (uti memoriae proditum est) imprimis maximam felicitatis suae partem utbi, in qua natus ac educatus erat adscripsit: Quottidie Dîsimmortalibus singulares gratias referens, quod Athenis non Thebis natus esset: non secus ac si tacite Philosophorum Princeps innueret, summa ac excelsa ingenia, et ad magna nata, non nisi in summis ac excelsis locis locem aspicere. Quod nativitatis praesagium si verum unquam fuit, sane in nostro *makari/th| verissimum fuit.

Ad Parentes quod attinet: honestissimis ac praestantissimis est natus Parentibus; patrem habuit, Virum Clarissimum omnigena liter atura politiori et Philosophia, nec non arte Oratoria exercitatissimum, Liberalium artium Magistrum, HAIONEM PIERII WINSEMIUM Praefectum ludi literarii Leovardiensis vigilantissimum: Matrem habuit THOMULAM MENEMIAM, Matronam honestissimis civibus Leovardiensibus oriundam. Praeterea fratrem MENELAUM WINSEMIUM, SS. Medicinae


page 82, image: s082

Doctorem, pra/cews2, Anatomices et Botanices Professorem, donac patria Academia stent, per viginti (et quod excurrit) annos longe celeberrimum. Scilicet (Poeta teste)

Fortes creantur fortibus et bonis:
Est in iuvencis, est in equis, patrum
Virtus: nec imbellem feroces
Progenerant aquilae columbam.

Huius patris praedicti (ut revertar adid, unde digressus) o( makari/ths2 noster et xeiragwgi/a| aut privata manuductione in studiis suis tantum profecit, ut postmodum accedente institutione Conrectoris THEODORI LAVERMANNI, imprimis vero superveniente tandem institutione Clar ssimi Viri, IOHANNIS FUNGERI, I. U. et Medicinae Doctoris. Scholae Leovardianae Gymnasiarchae quondam longe famosissimi, brevi temporis spatio reliquos suos condiscipulos longis parasangis felicitate, dexteritate ingenii ac profectu studiorum antecesserit, ita ut anno aetatis suae decimo quarto, post varia singularis eruditionis specimina, in Latina ac Graeca Poesi, nec non in Orationibus methodice dispositis facundeque habitis, ex angustis studiorum carceribus emissus, et quasi a patre manumissus aut emancipatus, ad augusta, ingenua, ac liberalia Academica studia et exercitia publica fuerit admissus, ac receptus in album aut matriculam Academiae, Anno millesimo sexcentesimo primo, decimo tertio Aprilis, Rectore ac Dictatore Academico magno illo (piae memotiae) IOHANNE ARCERIOTHEODORETO, Graecae linguae Professore celeberimo. Academiam hanc vix ac ne vix ingtessus, mox Oranonem publicam pro rostris Academiae habuit in solenmi panegyri, ad admirationem ac stuporem Auditorum ac Glaerussimorum Dominorum Professorum, cum adhuc eius esset staturae ac proceritatis, ut hypopodio statura sublevanda fuerit, ne forte alias sanna postica aut ant ca ab audiotiribus exciperetur, aut exploderetur. Ingressus hanc Academiam mox invenit amicos ac Mecaenatesmagnos, imprimis in Graeca lingua IOHANNEM ARCERIUM THEODORETUM; in Logica Clarissimum DN. LOLLIUM AB ADAMA: in Physica magnum illum HENRICUM DE VENO, I. U. et Medicinae Doctorem, Liberaliumque Artium Magistrum, sub cuius praesidio plurimas quaestiones in publico congressu acute defendit, tanta cum animialacritate, tanta promptitudine, tanto iudicio, ut ipsus Praeses


page 83, image: s083

in publica disputatione, Collegam ipsum nominare ac salutare, non dedignatus, fuerit. Horum fideli ne dicam patema institutione pro tempore usus, tandem ad studium Medicinae animum applicuit: ut autem cum fructu fieret, nihil prius aut antiquius nostro makari/th| fuit, quam ut se in singularem favorem Clarissimorum DD Professornm, praesertim Clarissimi Domini AULAETII: nec non Viri Celeberrimi RAPHAELIS CLING-BYL in sinuaret, sub cuius quoque prae sidio publice de igne elementari disputavit cum summa circumstantium admiratione, usque adeo ut in publica disputatione Praeses aut Moderator publice in haec verba erupierit: Quis Spiritus hunc iuvenem ac Respondentem agit? Videtur ad magna natus. Paulo post Athenas Frisicas o( *makri/ths2 deserens, ut uberiorem studiorum suorum fructum et messem consequi posset, (tamquam ad uberiorem mercatum) sese ex consilio patris, recta Lugdunum Batavorum contulit. In qua illustri ac celeberrima Academia itidem (uti Franequerae fecerat) in omnium DD Ptosessorum gratiam ac singularem favorem seinsinuavit, praesertim in gratiam ac amicitiam Clarissimorum Dominotum Professorum PAVII VORSTII, Medici, HUERNII; DANIELIS HEINSII, nec non MERULAE, quorum omnium institutione ac familiaritate quottidie uti frui nostro makari/th| in summis delitis fuit, qui omnes et singuli ipsum singulari affectu, amore et favore prosequebantur, summasque ingenii dotes admirabantur ac venerabantur. Ne tamen cochlearum instar, aut domi ad focum delitesceret, aut in una atque alter a Academia consenesceret aut oberraret, relicta Leyda censuit exteras regiones et Academias quoque Iustrandas esse.

-- -- Et ira per omnes
Terasque tractusque maris.
Ut mores hominum multorum cernat et urbes.

Voluntariumque (amore literarum) exilium decennale in se o( *makari/ths2 suscepit, bisque se in Gerrnaniam omnium nationum matrem, studiorumque alumnam et altricem se recepit: ibidemque mutatostudi Medici cursu, se ad divinarum ac humanarum rerum scientiam, iusti atque iniusti notitiam, artem aequi et boni, id est, ad Iurisprudentiam se contulit, sive hoc aut proprio Naturae ductu ac instinctu factum sit, sive amicorum Mecaenatumque hortatu ac suasu, nec ne, non satis constat. In Germania ubi vixit


page 84, image: s084

Helmstadii, Erfordiae, Ienae, aliisque in locis, summam quoque mox cum summis viris ac Iuris Consultis familiaritatem ac amicitiam inivit ac contraxit: Imprimis vero Ienae cum magno illo Iuris Consultorum Coryphaeo ac Dictatore, conterraneo suo, DOMINICO ARUMAEO, Frisio, exvicino pago Arum patriciis parentibus oriundo. Cumhoc Iuris-Consulto, nec non Sonsiliario Ducis Brunsuicensis, Doctissimo Domino FOPPIO AB AETSEMA, conterraneo, familiatissime, quoque toto illo tempore, quo in Germania haesit ac vixit, conversatus est. Postmodum, relicta Germania, contulit se o( *makaari/ths2, ut alias quoque lustraret Academias longe celeberrimas, in Sueciam, nec non paulo post in Gallias, ut summis Galliae luminibus, Iuris Consultis, Politicis, et Historicis quoque innotescere posset, quibus omnibus in locis, propter singulare ingenii acumen et naturae donum, apud summos Iuris Consultos, Politicos, ac Historicos in summo honore ac aestimio fuit; qui omnes ac singuli, singulari amore et favore, qua publice; qua privatim *makari/thn prosequebantur. In Galliis dum agit, ut studiorum suorum fructum consequeretur, debitosque Virtuti ac eruditioni honores ac dignitates reportaret, visum ipsi fuit, ad Lauream Doctoralem adspirare, eamque Anno millesimo sexcentesimo undecimo, vigesima prima Mensis Aprilis, in Academia Cadomensi, post publicam Disputationem de Testamentis habitam, consecutus est, praesentibus multis Proceribus, Clarissimis Dominis Professoribus, Doctoribus, Licentiatis et Magistris, psotquam cum summo omnium applausu publice disputavit, qua Disputatione peracta, stupendum hoc ingenium omnes in admirationem sui rapuit. Relicta Gallia postquam per continuum decennium propriis sumptibus aetatem in diversis celeberrimis Academiis egisset, visum ipsi fuit, tandem tecta in patriam ad Amicos ac Maecenates tendere, quoa non paucos sibi addictissimos ac faventissimos habuit, invenit, et fecit, usque adeo ut quasi mutua aemulatio ac concertatio pia ac religiosa inter illos fuerit, dubiumque ac ambiguum saepe foret, plusne noster *makari/ths2 diligeret ac aestimaret Mecaenates, an vero vice versa illi nostrum *makari/thn domum reversum. Ne segne otium magnifico nomine velaret, Doctorisque Titulum ac gradum ad inanem prompam ac ostentationem haberet, coram suprema Frisiae curia (post immatriculationem) Praxin Forensem exercere coepit; Verum nec


page 85, image: s085

illa res feliciter ipsi ex animi voto ac sententia cessit, mox enim in ipso ingressu ac praxeos limine defecit, ac descivit, Foroque valedixit, repudium misit, divortiumque a Forofecit, iussitque (more sollenni Romano) forenses res suas sibi habere. Moxque ad Theoreticum, tranquillum, modestum, ac placidum vitae genus se contulit, Rus in Tusculanum suum nimitum privatus, ut altum dormiret, nec non in tanto liberius philosophari ac meditari posset remotis aroitris.

Scilicet, secessum scribentes et otia quaerant.
Silvaplacet Musis, urbs est inimica Poetis.

Vel quia cum Poeta Lyrico, beatum illum existimavit:

-- -- Qui procul negotiis
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercent suis
Solutus omni faenere
Forumque vitat, et superba civium
Potentiorum lumina. -- - -

Dum totus in Theoretico ac solitatio hoc rurestris vitae genere est, seque privatis Musis oblectat, ecce derepente ex improviso ad gravissimum ac praeclarissimum Historiographi munus ab Illustribus ac Praepotentibus Frisiae ORDINIBUS vocatur, non secus ac si patriae Proceres Clarissimo *makari/th| doctum hoc et solitarium otium invidereut, existimantes scilicet, tam nobile ac portentosum ingenium ruri non debere in privatis speculationibus consenescere aut torpescere, verum illa meditari, aggredi, aeternaeque memoriaeposterorum consecrare, quae ab ipso Regifugio inter Potentissimum Regem Hispaniae, nec non inter Proceres huius Provinciae domi et foris gesta sunt, post violatas Leges fundamentales Unitarum Provinciarum, post violatum ius Gentium, post violata foedera, post violata pacta publica, post violata pedibusque conculcata (tyrannide Hispanica) Privilegia Maiorum: Et quod caput rei est, post introductam tyrannicam Conscientiarum mortalium Inquisitionem, Orthodoxaeque Religionis Reformatae suppressionem et extirpationem. Hanc Historici Patriae spartam ac Provinciam sibi ab Illustribus ac Praepotentibus Ordinibus huius Provinciae concreditam, fideique suae cominissam, quanta cum laude immortalique fama *makari/ths2 nofrerad aeternam memoriam decusque Patriae exornarit, testabitur ipsa Historia, quae iam sub praelo est, brevique lucem a


page 86, image: s086

spectura est, instantibus proximis Comitiis Patriae. Ex eo enim tempore, quo primam Historiae suae partem publici fecit iuris mox quasi agminatim per literarum commercium, Viri totius Europae celeberrimi ac famosissimi (profundam eruditionem *makari/tou admirantes) primas ipsi detulerunt, atque ad caelum usque laudibus encomiisque extulerunt, uti videre est ex literis incomparabilis ac immortalis Herois, IOSEPHI SCALIGERI, HUGONIS GROTII, PAULI LUBBERTI, Legati Illustrissimi Regis Sueciae, DANIELIS HEINSII; PONTANI, CATZII; GRASVINKELII; ZEVECOTII: nec non quoque liquet ex commendatione AMMIANI STRADAE, Iesuitae romani, qui non semel atque iterum, verum multoties in Historia sua nostri *makari/tou honorificam mentionem facit, summeque commendat. Verum Historici Patriae munus cum per viginti quatuor, aut quod excurrit, annos, *makari/ths2 fideliter bona fide obivisset; visum deinde Illustribus ac Praepotentibus Frifiae Ordinibus, nec non Nobilissimis ac Amplissimis almae huius Academiae Curatoribus, *makari/th| nostro propter summam spem, quam de illo conceperant, iniungere ac demandare quoque ordinariam Historiam et Eloquentiae Romanae Professionem, quam Anno millesimo sexcentesimo trigesimo sexto, die VII. Decembtis, post publicam Inaugut ationem, Rectore Clarissimo, Collega GEORGIO PASORE, (piae memoriae) aggressus est, in qua professione quantus *makari/ths2 fuerit, Vos Frisii, Vos Belgae, Germani, Sueci, Sarmatae, Ungari, Dani, Norvegi, Galli et Angli, qui quottidie ad ipsius lectiones publicas agminatim, tamquam ad uberem mercatum, confluxistis testes omni exceptione maiores esse potestis. In hac Academica dignitate, ab Illustribus ac Praepotentibus Frisiae Ordinibus constitutus. Amplissimos quoque Academiae honores acd gnitates Anno M DCC XXXIX. sustinuit, Recturaeque honos ipsi, concordibus Senatus Academici suffragiis, demandatus est, in qua summa dignitate ac Praefectura Academica postitus, se muneri isti parem ostendit, iuxta illud tritum Graecorum proverbium arxh\ a)/ndra deiknu/ei , id est, Magistratus virum ostendit: cum alias, Tacito teste: Plurimi boni sint ante imperium, pauci in imperio. Leges Academicas quas sartas tectasque se conservaturum iuraverat, pie, religiose et mascule defendit, et quidem ea tempestate, qua boni mores in hac Academia proh dolor! non


page 87, image: s087

colebantur, sed exulabant. In Academica hac dignitate positus ??? *makari/ths2 cum per octennium firma solidaque valetudine ut plurimum praeditus fuisset, post varia edita eruditionis suae monumenta, post Historiam ad umbilicum deductam, post Syrium editum, pot Amores editos, post varias editas Orationes funebres; tandem pridie Calend. Nov. anni praesentis M DCC XLIV. qui dies erat Mercurii, mane Lethargo exquisito ac legitimo corripitur ac infestatur, usque adeo ut mox neminem Amicorum aut Collegarum dignosceret aut alloqueretur, verum toto decubitus tempote omni loquela, et quantum extrinsecus diiudicare licuit, etiam omni rationis usu et sensu destitutus fuerit. Hoc gravi ac tristi spectaculo attoniti ac contristati Amici ac proximi Heredes, e vestigio atque confestim curaverunt vocari Clarissimum Dn. PHOCYLIDEM HOLVERDA, nec non Doctissimum VIBRANDUM REVIUM, SS. Medicinae Doctores, qui post varias deliberationes ac consultationes, ultro citroque habitas, iudicagant ex re aegri esse, tertium Medicum vocari, ne quid temere in tam periculoso symptomate aut morbo acuto statueretur. Evocatur igitur Harlinga, D. IOHANNES ANSTA, Medicus eiusdem Rei publicae Ordinarius, ac Practicus summus, *iatro\s2 pollw=n a)nta/cios a)/llwn. Hic ubi nocte concubia aut intempestiva appulisset, communicato consilio, cum praedictis Medicis, suasit flebotomi/an aut Venae Sectionem instituendam ac tentandam esse, quae etiam mox subsecuta est. Verum enim vero cum ne sic quidem feliciter hoc negotium succederet ex voto et opinione Medicorum, proinde de aliis quoque medus aut remediis inter Medicos deliberatum ac disceptatum fuit, quae tamen pro illo temporis momento dilata fuerunt, donec aut melior et commodior e)ukairi/a occurreret, aut se offerret. Verum enim vero cum post tentata omnia remedia, quae in hoc casu, ex Medicorum opinione ac sententia, aut Schola et adhiberi soleant et applicari, incassum cederent, decessit interim *makari/ths2, Vir Clarissimus, ex hac vita, quarto Nonarum Novembris, circa mediam septimam vespertinam, Anno aetatis quinquagesimo octavo. Otristis, sunesta, infausta nox! nigro signanda lapillo, quae omnium Doctissimorum Virorum nostri aevi facile Principem nobis ademit ac sustulit! Sustulit Academiae nostrae Ocellum; Sustulit Patriae Lumen ac Decus aeternum;


page 88, image: s088

Sustulit consummatissimae eruditionis ac *polu Historias Virum incomparabilem; de quo ipsa Fama mentiri veretur Verum enim vero frustra lesso ac immodicis lacrimis denatum *makari/thn prosequimur, qui optimo iure illud Poetae usurpare, sibique vindicare potuit.

Nemo me lacrimis decoret, nec funera fletu
Faxit, nam volito docta per ora Virum.

Ille praecessit, nos sequimur omnes ac singuli, illum non amisimus, sed praemisimus.

Serius aut citius sedem properamus ad unam.

Omnibus nobis semel calcanda est via leti, quicumque terrae munere vescimur: Subductus est toto calamitatibus, infortuniis, ac concussae Europae motibus ac turbis praesentibus, maximisque periculis, quae nos manent. Ille caelestis Aulae incola ac municeps, terrena omnia ex alto despicit ac ridet. Ille iam omnium calamitatum ac dolorum expers, in gremio Abrahae conquiescit. Nos hic quottidie morimur, sinulaeque horae aliquid de vita nostra demunt, ludibrium sumus fortunae, fragilitatis exemplar, lacrimarum domus, curarum omnium carcer. Igitur quod restat, salve terque quaterque, mi beatissime WINSEMI, qui supra orbes caelestes evectus, curas mortalium despicis; qui iam in suprema caelesti Curia maximus Professor; qui non purpura, verum niveo indutus es virtutis ac aeternitatis Amiculo ac Stola; qui pro Republica, pro Ecclesia, pro Academia nostra ad genua Divinae Maiestatis ac Potenitae humiliter te submittis ac incurvas. Iterum salve, atque vale, beatissima WINSEMII anima. Nos ubi decretoria aut fatalis illa hora affulserit, rursus tuo grato ac venerabili adspectu fruemur in aeternum, cum omnibus fidelibus, freti plhrofori/a| meritis unici Salvatoris ac Mediatoris nostri IESU, cui cum PATRE et SPIRITU SANCTO, DEO TRINO et UNO, sit laus et gloria in saecula, Amen, Dixi.

IN EFFIGIEM Viri Summi, PIERII WINSEMII.

Posteritas venerare Virum, qui hoc pingitur aerer
Ingenium et Virtus hoc meruere Viri.
Ille fuit doctus, Facilis, Gravis, atque Disertus,
Orator, Vates, Doctor et Historicus.


page 89, image: s089

Quaelibet Ars toto vix uni addiscitur aevo:
WINSEMIUS quatuor praevalet ingeniis.
Os, Oculi, Facies, Sensus, Miracula ponunt:
Famaper Historias non moritura viget.

HENR. NEUHUSIUS, Fris. Advocatus.

EPITAPHIUM.

Heic situs Orator Magnus, Magnusque Poeta,
VINSEMIUS Patriae Conditor Historiae:
Cui quantum doctos minuit mors saevior annos,
Tantum nescitur FRISIA cara Tui.

P. A. DOMA, I. U. D. Frisiae Rationarius.

SCRIPTA.

Historiarum ab esxcessu Caroli V. sive rerum sub Philippo Il. per Frisiam gestarum libri quatuor: Leovardiae 1629. in 4. earumque libri septem. ibid. 1646. in fol.

Amores. Franek. 1631. in 12.

Panegyricus ad Sereniss. Invictissimumque Gustavum II. Suecorum, Gothorum et Vandalorum Regem. Amstelod. 1632. in fol. et Lugd. Batav. 1637. in 12.

Oratio cum ab Ordinibus Frisiae ad Ordinariam Historiarum et Eloquentiae Professionem vocatus in Academiam introduceretur. Franek. 1637. in fol.

Syrius, carmine expressus, cum notis. ibid. 1638. in 12.

Dissertatio de causis corruptae Eloquentiae. ibid. 1638. in fol.

Oratio in excessum Illustriss. Herois, Henrici Nassovii ibid. 1641. in fol.

Oratio in obitum D. Guilielmi Straackmanni, Viri Consulatis. ibid. 1641. in fol.

Oratio de reparata aede Academica. ibid. 1643. in fol.

Disputationes aliquot etiam conscripsit publiceque habuit, ex quibus, sunt: De igne elementari: De Testamentis, etc.


page 90, image: s090