07/2005 Ruediger Niehl
new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 101, image: s147

MEMORIAE PHILOSOPHORUM, ORATORUM, POETARUM, HISTORICORUM, ET PHILOLOGORUM. NOSTRI SECULI CLARISSIMORUM RENOVATAE DECAS II. CURANTE M. HENNINGO WITTEN.
[Gap desc: illustration]
FRANCOFURTI, Apud MART. HALLERVORD. Typis WENDELINI MOEWALDI. Anno M DC LXXVII.


page 102, image: s148

LUCIANUS IN TOXARI.

*kai\ me\n pro\s2 tou\s2 *zw=ntas2 a)/meinon oi)o/meqa pra/cein, mimnhme/noi tw=n a)ri/stwn, kai\ timw=men a)poqano/ntas2. )*hyw/meqa, ga\r o(/ntws2 a)/n h(mw=n pollou)s2 o(moi=ous2 a)utoi/s2 e)qe/lhs1ai ge/nesqai.

I. e. EXISTIMAMUS SANE NOS REM VEHEMENTER CONDUCIBILEM, ETIAM HIS QUI IN VITA SUNT, ESSE FACTUROS, SI PRAESTANTIUM VIRORUM MEMORIAM CELEBREMUS. HO OREMQUE HABEAMUS DEFUNCTIS: SIQUIDEM FUTURUM ITA ARBITRAMUR, UT MULTI APUD NOSILLORUM SIMILES. EVADERE CUPIANT.


page 103, image: s149

NOBILISSIMO, AMPLISSIMO, EXCELLENTISSIMOQUE VIRO DN. IOH. SCHEFFERO,

IURIS NATURAE ET GENTIUM IN FLORENTISSIMA ACAD. UPSALIENSI PROFESSORI REGIO HONORARIO, NEC NON ELOQUENTIAE ET POLITICES SKYTTIANO, MAGNO MELIORIS SECULOINSTRUMENTO, GRATIARUM DELICIO, VIRTUTUM AC DOCRINARUM PATRONO PUBLICO, SUO PRIVATO, OB HUMANITATEM CARO, OB AUCTORITATEM VENERABILI, OB SCIENTIAM SALUTARI,


page 104, image: s150

QUI, UT GERMANIS ORTUM, SIC SUECIS GLORIAM DEBET, UTRIUSQUE HODIE GENTIS FAMAM OPTIMAE NOTAE LIBRIS LATISSIME EXTENDENS; NE OFFICII ET PROPENSI IN SE ANIMI, ANNIS ABHINC PLUSCULIS EXHIBITI, IMMEMOR ESSE VIDEATUR, ISTHANC ILLUSTRIUM HOMINUM DECURIAM, ILLUSTRI ITIDEM LITERARUM STATORI, PER MAGNUM ORBIS TRACTUM FAMIGERATISSIMO, M. H. WITTE, CUM VOTO VETERUM ANNORUM, DICATIS AUSPICIIS, SUBMISSO ADFECTU, D. C. Q.


page 105, image: s151

Series Philosophorum, Oratorum etc.

SECUNDAE DECADIS.

Obiit anno

1616. Iohannes Drusius Orientâl. Ling. Profess. Franeker.

1620. Michael Piccartus Logices et Metaph. Prof. Altorf.

1623. Philippus Cluverus Geographus Leidensis.

1623. Guilelmus Camdenus Hist, Britannicus.

1624. Thomas Erpenius Orient. Ling. prof. Lugd. Bat.

1624, Virginius Caesarinus Poeta Romanus.

1626. Franciscus Bacon Baro de Verulamio Angliae Cancellar.

5626. Wolffgangus Heiderus Ethic. et Polit. Prof. lenensis.

1627. Azarias Stutzius Histor. Prof. Rostoch.

1627. Ianus Gruterus Polyhistor et Criticus Heidelb.