17 June 2005 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check

INDEX LATINUS GRAECUSQUE RERUM ET VERBORUM, quae in hoc de Rerum Sufficientia librotanguntur aut explicantur.

A.

ABietes et piceae e semine produci possunt. 23

Abietes in Saxa aliquando mutatae. 144

Abusus Chymiatriae usui nil praeiudicat. 99

Accipitrum et Falconum differentiae. 215

Accursius Mariangelus quando floruerit. 175

Acidulae vel Acidifontes, quales. 53

Acidularum usus saluberrimus. 53

Acidulae etiam arte parari possunt. 129

)*akapna ligna quae dicantur. 81

Admiralius idem qui et Archithalassus. 240

Adulatores et Parasiti noxii. 218

Adulteratores nummorum malitiosae bestiae. 120

Aeditui, Templorum custedes. 251

Aer unde cum primis inficiatur. 13

Aeris salubritas summe necessaria. 12

Aeris diversitas ex diversitate locorum. 13

Aeris usus in hominis vita conservanda. 12

Aeris insalubritatem quae corrigant. 79

Aere et igne fovetur vita hominis. 82

Aeris Cyprii usus amplißimus. 45

Aeruscatorum scelus et fraudulentia. 46

Aeruscatores noxii in Republica. 11

Aesfulvum sive Orichalcum. 45

Affluentia non semper desideratur sed sufficientia. 7

Agricultura proprie quid sit. 22

Agriculturae lata et generalis notio. 21. 23

Alae Aeromylarumunde faciendae. 83

Albertus Durerus verus Apelles Germanorum. 203

Alchymiae artis certitudinem qui adstruant. 126

Alchimiae incommoda vulgata. 127. 128

Aleae et talorum lusus. 216

Alexandri Magni et Ptolemaei corpora ab Aegyptiis Augusto Caesari ostensa. 198

Alex. Setonius plumbum in aurum cenvertit. 126

Alphonsi Arragonii de principe illiteraeto iudicium. 65

Aluminis usus apud opifices varius. 51

Aluminis apud Chirurgos usus frequens. ib.

Aluminis differentia multiplex. ibid. et 52

Amanuenses qui sint hodie et olim. 202

Amictus virilis à muliebri differre debet. 151

Amictus quandoque sub victu intelligitur. 18

Amictus cura in Repub. necessaria. 17

Amictus, domus et instrumentorum cura. 106

Ammoniaci salis usus multiplex. 52

Amussatores quae opera faciant. 170

Anates in Scotia in arboribus nascuntur. 57

Anates Indicae olim Germaniae ignotae. 37

Anatomiae studium Chirurgo necessarium. 103

Anatomiae brutorum non contemnenda. 103

Anatomicorum praestantiorum catalogus. ibidem.

Anglia potißimum remfacit èl ma. 111

Animalium usus homini multiplex. 31

Animalia odoribus gratis affici. 198

Animalia quaedam homines instruunt. 64

Annonae cura civitati necessaria. 15


image: s266

Annulorum usus et ratio. 162

Ansaticarum civitatum appellationis ratio. 236

Ansi vel Hansi vox Gothica quid notet. 237

Antimonium duplex, nativum et excoctum. 50

Antimonium iterum duplex, mas, et femina. ibid.

Antimonii usus in tingendis ciliis. ibid.

Antimoniiusus in medicina non vulgaris. 50

Apiciariae et cupediariae artes. 189

Apum cura et studium necessarium. 33

Aqua speculi vicem praestat. 168

Aqua quibusdam in locis venditur. 16

Aqua potus communißimus. ibid.

Aquae usus multiplex in communivita. 16

Aqua non ubique salubris. 94

Aquae miner ales met allorum nomine veniunt. 41

Aquae minerales artificio paratae. 130

Aquae vitriolatae in Dacia et suecia. 125

Aquarum ad molas opportunitas conservanda. 83

Aquarum aed Mercatur am commoditas. 236

Aquarum naturam examinare multum interest. 120

Aquilae mobilis automatum Noribergae. 223

Arbores quae ad Asseres commodae. 110

Arbores et Herbae quae colorem gignant. 145

Arcanorum patefactio per intervallum. 227

Architectura civilis, quae curet. 155

Architectura Militaris cirea quae versetur. ib.

Architectura ad magnificentiam et ornatum ibid.

Architecti et Fabri diversorum generum. 154

Architectura militaris quae sit. 180

Argentum purum putum quod sit Ciceroni. 162

Argentifodina nova in Sbotiae. 40

Argentum vivum factitium et nativum. 50

Argentum aliud alio pretiosius. 44

Argentum quando primo signatum kRomae. 163

Argentifodinae Schneebergenses et Annaeberg. 41

Argenti aurique braecteatiusus. 148

Argentum inter metalla Auro proximum. 43

Argentiusus et differentiae. 44

Argentum purum utrum reperiatur. ibid.

Argentum molle, lentum ad cadelem liquescens. ibid.

Armamentariorum quis usus. 180

Arma hostibus sub specie mercaturae nequaquam communicandae. 233

Arma bostibus suppeditare species proditionis. 234

Armalata significatione sumuntur. 180

Armentarii, pastores omnis generis. 250

Ars quandoque Naturam superat. 59

Ars in Orichalco imitatur naturam. 122

Ars imitatur et supplet Naturaem. 57

Artem Mechanicam discere turpe non est. 67

Artes subtiles sed inutiles damnantur. 222

Artes duplices, liberales et illibuerales. 58.

Artes mechanicae donum Dei singulare. 62

Artes nostro aevo noviter inventae. 226

Artibus et op ficiis sua quaedam infantia, suae virilitas et senectus. 72

Artesomnes in primo capite Genes. comprebensae. 77

Artifices olim ab oneribus publi. is immunes. 72

Artificium incoquendi metallae. 123

Artifice, bonis salariis invitandi. 66

Artificia sanitaeti conducentia in republ. 98

Artificia mechanica inrepub. necessaria. 57

Artificia et opificiae voluptuaria. 189

Artis seriptoriae consideraetio. 201

Artisices ob bonum publicum alendi. 67

Artisicia quando differan ab opificiis. 62

Artium occultarum iudicia varia. 228

Artificii vox lata netione sumptae. 60

Astrolabia et instrumentae Astrono mica 178.


image: s267

Atramentum impressorium unde componatur. 175

Augustani et Noribergenses optimi Aurifices. 162

Augustani horologiorum fabri optimi. 78

Avium cantus hominem afficit. 10

Avium et quadruped. voces anintelligi possint. 226

Auratae ac sericae vestes olim prohibitae. 147

Aurea et argentea supellex olim ignota. 161

Aurifices sive Aurifabri. ibid.

Auriiicum ingenium luxurians in arte sua. 162

Aurigae et Nautaepetulans genus. 236

Auripigmenti usus in medicina et pictura. 50

Auro et argento scribi solere. 201

Auro et nummis vesci non licet. 10

Aurum et Argentum factum infectumque quod sit. 117

Aurum inter metalla praestantissimum. 42

Auripraestantiaunde aestimanda. ibid.

Auriaestimatio ex virtute medica. ibid.

Aurumpotabile in desperatis morbis iuvat. ibid.

Auri vis in occulto latet. ibid.

a)utarkei/a Sufficientia. 10

a)utodi/daktoi inter opifices non ferendi. 70

Automata sonum Musicum excitantia. 86

Automatum in Aula Regis Angliae admirabile. 166

B.

BAiuli, Geruli, lecticarii. 250

Balneatoria et tonsoria opificia. 195

Balneorum publicorum ratio non negligenda. 103

Balsamus nativus conservativus vitae humanae. 78

Balsamus et Oleum Sulpuris in Medicina. 51

Belgae raris utuntur balneis. 103

Belgae nati ad frigoris et aquarum iniurias perferendas prae aliis nationibus. 14

Belgae et Frisii quare in defectu lignorumutantur. ibid.

Belgae, quomodo loca palustriaficcent. 30

Bellum gerer, an cum Christianismo pugnet. 181.

Bertholdus Schvvartsius Monachus Germaenus, rei tormentariaeinventor. 183

Bezaliel Artifex Spiritu DEI plenus. 63

Biblia in omnes linguas conversa exstant. 177

Bibliorum versio Germanica plurimum ad congnitionem veritatisprofuit. ibi.

Bibliopegisive compactoreslibrorum. 178

Bibliothecarii ad rem litterariam. 250

Bismutum qualegenus Metalli. 49

Bismutum veteribus incognitum. 50

ubi hodie inveniatur. ibid.

Byssus quid fuerit, hodie ignor atur. 226

Boethli ingenium Mechanicum. 64

Bohemia metallorum copiam habet. 39

Bombardariae rei consideratio. 183

Bombardae quando primum inventae. ibid.

undenomen sortiantur. ibid.

Bombardae in perniciem hominum inventae. 184

Bombyces aliquo modo repraesentant resurrectionem. 34

Bombycum proventus in Germania frequens. ibid.

Bona, quanotatione dicantur. 8

Bona alter sanguis hominum. 7

Bona et res quot modis acquirantur. 20

Bracteae malleatae ex auro et argento. 148

Bractearum stanno incoctarum varius usus. 167

Braxandi vel coquendi cerevisiam ius. 95

Bruti statua Romae pileata. 154


image: s268

Bubulci opiliones, subulci, caprarii. 250

Bucolica pars culturaeterrenae. 31

C.

CAdmia terra quomodo dicatur. 51

Caesar Rheniripas ponte iunxit. 110. ignoravit usum Pontium è navigiis. 110

Calceamentorum Romanorum vetustae species. 154

Cales, sive Cales males, velpotius Gades Insula. 141

Caligis purpureis soli Imperatores usi. 152

Calidum et humidum radicale conservant vitam hominis. 78

Caelatorum et Sculptorum artificium. 205

Calcis conficienda modi varii. 143

Calidae plantae corpus augent, frigidae minuunt. 27

Caloris naturalis tutela corporis humani. 14

Calor ignei officium et virtus. 116

Caminarii vulgo spazzacamini dicti. 81

Caminarii in Republ. necessarii. ibid.

Caminorum usus apud quas Nationes. 14

Caminorum usus melior hypocaustis. ibid.

Campanarum, nolarum, pelvium fabri. 164

Campanarum usus etiam gentilibus notus. ibid.

Campanellarum sonus harmonicus in Belgio. 164

Campanis vis sugandi Daemones attributa. 164

Canum et felium bonus usus in familia. 20

Canum Natura sagax et docilis. 212

Cannabis usus adres varias. 109

Cannabis usus varius. 17. 8

Cannabis cultura et textura non negligenda. 108

Carbonarii et Caminarii necessarii. 79

Carbonum in re chymica absoluta necessitas. 81

Cardui cultura ad fulloniam utilis. 25

Carnium usus quando caeperit. 88

Carnium esus post diluvium coepit. 9

Carnifices, Latrunculatores. 251

Carpentarii, Rhedarii, Plaustrarii. 156

Castorum sive fibrorum pili ad pileos faciendos. 113

Catalogus utensilium et instrumentorum ad expeditiones militares necessariorum. 187

Catalogus instrumentorum Musicorum. 209

Catalogus rerum quae colorari possunt. 150

Catalogilibrorum Francofurtenses. 177

Catalogus operum Minervae. 207. 208

Catalogus florum peregrinorum. 200

Catalogus aquarum medicatarum in diversis populis et nationibus. 129

Catalogus celebriorum pictorum. 203

Catalogus quorundam medicorum Chymicorum. 100

Catalogus opificum utensilia facientium. 156

Catalogus variorum opifisum circarem vestiariam. 153

Catalogus instrumentorum et operum èferro fabricatorum. 164

Catalogus uber variarum supellectilium. 157.

Catillus et meta in molis priscorum quid. 84

Catini fusorii Aurificum. 172

Cauponae et diversoria a Sycophantis purganda. 89

Cedri arboris durum et perenne lignum. 158.

Cementarii et incrustatores. 154

Cerae usus in effigiandis formis. 206

Cerevisiae potus unte conficiatur. 94

Cerevisia unde dicatur. ibid.

Cerevisia utrum idem potus sit cum zytho. ibid.

Ceraeusus multiplex et necessarius. 34

Cerevisia et mulsum, vina factiticia. 17


image: s269

Cerevisiae ludicra descriptio. 96

Cerevisiae in diversis locis varianomina. 95

Cespites arefacti pro lignis usurpantur. 14

*xai=re Corvorum, picarum, psittacorum. 212

Chalcographia non valde antiqua. 176

Chalcographi primi quiperhibeantur. ibid.

Chalcographiae subtilitas et elegantia. 174

Chalcographia et Xylographia. 207

Chalybs partim nascitur, partim fit. 47

Chartae summa in republ. necessitas. 173

Chartis lusoriis ludere an licitum sit. 216

*xeirourgoi\ olim ipsi Medici. 101

Chirurgi limites professionis ne excedant. 101

Chirurginostri temporis legibus cobercendi. 102

Chimia multa Secreta in se continet. 74

Chymiatria qualis sit Ars. 99

Chymicorum et Philosophorum certamen degeneratione metallorum. 42

Chymicorum medicamentorum specificae virtutes. 100

Chymici è Gemmis medicinas extrahunt. 54

Chymici in re Gemmaria qui praestent. ib.

Chinensium currus velifici. 236

Chinensibus inventio bombardarum ab invidis adscribitur. 184

Chinenses ex radiculis pocula et phialastexunt. 156

Chirurgiae officium olim medicis commissum. 101

Chordae Missicae ex intestinis ovium. 160

Chorias Lutheras permisit, secus alii. 220

Christop horus Columb Indiae Occid repertor. 43

Chrysocolla, vulgo Borraß. 51

Chrysopoetae ars nontemere tentanda. 126

Chrysopoeia à Fratribus Roseae crucis inter parerga Computata. 127

Chirothecarum confectores. 154

Cibus non coctus igne, insalubris. 14

Cingularii et Ligularii. 153

Cinnabaris nativa et factitia. 51

Civitas quomodo populosior efficiatur. 68

Civitas infelix quae lignis destituitur. 23

Civium francofurtensium ad Viadrum commoda. 30

Clades publicae ob publicas fraudes. 11

Clerici et Nobiles segregantur à Mercatura. 241

Collegiorum et corporum in civitate necessitas. 253

Collybistae et Foeneratores. 250

Colorificium quale inventum. 144

Colores ex rebus metallicis permulti. 145

Colores et pigmenta unde quaerantur. 144

Colores princ pales qui sint. 145

Colores in duplici differentia: Simplices et misti 145

Colores nativi et factitii. ibid.

Colorum mixtiones quae ingrediantur. 149. 150

Columnaeolim è lapide fusae. 143

Columnae fusiles nostro aevo inimitabiles. 225

Columba lignea volatilis. 224

Columnae magnae molis Torno elaborantur- 157

Commentarienses, carcerum custodes. 251

Commoda et incommoda venationis. 36

Communia adres diversas ministeria. 250

Confectionem pulveris pyrii quis describat. 186

Conspiratio pulveraria Anglicana. 186

Coqui veterum vilia mancipia. 89

Coqui publici Parisiis et Francofurti. 89

Cordialia et Epatica è succine medicamenta 55

Corariorum opificium necessarium. 113

Corium Cordubense et Russicum. 113

Corii asus apud Turcas multiplex. 114

Corii suilli usus ad libros integendos. 160

Corii Russici praeparatio nostris ignota. 114

Cornua ad varios usus faciunt. 160


image: s270

Coronarii et Bracteolarii. 199

Coronarum et sertorum usus. ibid.

Corpora defunctorum olim Unguentis delibuta. 198

Gorruptores nummorum fures publici. 11

Cortices arborum ad parandum corium. 113

Creationis Opus Chymiae principium. 59

Creaturae propter hominem creatae. 8

Cribri excussorii usus, et ratio parandi. 85

Cultores Vinearum primi qui. 29

Cultura vinearum utilis et necessaria. 29

Cultura subterranea metallorum. 38

Cultura terrae externa et interna. 21

Cupedia quid sint, et unde dicantur. 191

Cupri usus in re militari praestans. 45

Cuprum sive aes Cyprium Veneri dicatum. ibid.

Cuniculorum inventio et usus in bello. 182

Cuniculorum pili ad vestium materiem. 113

Cuniculorum fodiendorum vetus ratio. 186

Cuniculorum nutritio fructuosa. 31

Cuniculorum carnes bonae et salubres. ibid.

Cuniculi duplices, feri et mansueti. 32

Cura piscinarum rei pub. necessaria. 32

Cura equorum et asinorum nec veteribus neglecta. 105

Cura Magnetica et Mumia Theoph. 227

Cura plumbi non aspernanda Politico. 48

Currum quis primus invenerit. 156

Cursus super glaciem in Batavis frequens. 220

D.

DAnia et Suecia multa loca habet inculta. 38

Dardaniae artes quales sint. 226

Deliciae et variet as in potu. 195

Delineatoria Ars non omnibus Pictoribus obvia. 204

Demetrii Moscovitae fort alitium niveum. 220

Desp ratio hodie facit Pseudo- Chymicos. 127

DEUS scaturigo omnium bonorum. 9

Deus cooperatur Artificibus. 63

Diei brevitas in partibus Septentrionis. 82

Dispensatoris et Tricliniarchae officium. 192

Dissolutus quidam in Ergastulum ebrius deportatur. 75

Distillatoriae artis commoditas. 99

Distinctio opisiciorum varia. 76. 77

Diversoriorum publicorum cura non posthabenda. 234

Diversoria ab impostoribus purganda. 89. 90

Divinatores specularii. 168

Docimastica ars in examine metallorum. 116

Domus in quos usus construantur. 18

Duae rationes molendi apud veteres è versu Lucretii collectae. 85

E.

EBenus quid et ubi nascatur. 144

Ebenum ex durioribus lignis fingi posse. ibid.

Ecclesiastico statui inservientia. 251

Effectus artium mechanicarum in quo consistat. 62

Egranarum Acidularum virtus. 53

Electrum in rerum natura esse desiit. 49

Electrum duplex, nativum et artificiale. ibid.

Electrum quale sit aut fuerit, in dubio. ibid.

Electrum Magico- Physicum inveniendum. 227

Electrum nativum in rebus esse desiit. 121

factitium arte substituitur. ibid.

Elenchus deperditarum Artium. 224

Emolumenta Artium mechanicarum. 60

Ephippia priscis Romanis et Numidis ignota. 187

Ephippiorum et Stapedarum opifices. 186

Epigramma ingeniosum Rittershasii. 173

Equi, boves, afini ad molas adhibiti. 85

Equisones, Stratores, Agasones. 250


image: s271

Equorum institutio ad ludos equestres. 213

Equorum cura et institutio large considerata. 214

Equorum admiranda dexteritas Florentiae. ibid.

Equorum usus belli et pacis tempore eximius. 20

Ergastulorum acerbitate multi petulantes correcti. 75

Esus carnium quando coeperit. 9

Escurial in Hispania octavum mundi miraculum secundum lesuitas. 228

Exposititii pueri ad opificia an admittendi. 71

Exemplum garrulitatis in psittaco. 212

Examen Rerum publ. et civitatum constituendum. 253

F.

FAbrorum ferrariorum necessitas in civitats. 164

Fabri ferrarii duplices, qui fundunt et qui cudunt. ibid.

Fabrilignarii, Lapidarii. 154

Fabri aerarii necessarii. 163

Fabrorum monetariorum consideratio. 162

Facile credens facile decipitur. 228

Fame malitiosa et obstinata ingenia cicurantur. 74

Familia in res et Personas dividitur. 8

Feles, cur mures insectentur ridicula ratio. 20

Felix civitas quae lignis et saxis abundat. 19

Fenestrae ex orbiculis et laminis vitreis. 167

Ferramentorum usus infinitus. 165

Ferri usus dici satis non potest. 46

Ferrifodinae summo studio colendae. ibid.

Ferrum in montibus et planitie reperitur. ibid.

Ferrum dives quodnam appelletur. 47

Ferrum in cuprum transmutari certum. 124 125

Figuli et aulifices, cui bono. 171

Figulina artis summa antiquitas ibid.

Figuli qua utantur terra. ibid.

Fila ex diversis metallis ducta. 149

Filamentorum usus varius in vita. 146

Florum fragrantia et suavitas. 26

Florum et herbarum suavitas. 9

Follium usus et necessit as in opificiis. 79

Fortificandi Ars Vitruvio incognita. 181

Forum boarium, equarium suarium. 243

Forum Cupediarium, Vinarium. ibid.

Fossilium cura quae requirat. 39

Fossores et operarii Metallici. 250

Fossores iusto tempore metalla quaerant. 41

Fratres Roseae crucis. 127

Fraxinus arbor ad perticas et hastilia utilis. 158

Frigoris immanitas apud Moschos et Ruthenos. 14

Frigus et aestus nimius naturam destruunt 78

Fructus Natura hominum gratia creavit. 8

Fruges parum utiles, nisi conterantur. 82

Frugum et Aquarum necessitas. 9

Frugum et Leguminum cultura necessariae. 29

Frugum nomine quid qpud Ictos censeatur. ibid.

Fucatoria pellicibus et meretricibus convenit. 197

Fuggerorum proavus et originis radix. 109

Funes pyrii sive caustici necessarii. 186

G.

GAleristr aminei aestate usitati. 152

Galenici mediciperstringuntur. 99

Galli et Belgae subtilitate telae commendantur. 108

Gallorum et Germanorum domus quales. 19.

Gallorum Gallinaceorum pugna inter recreaetiones et delitias. 220


image: s272

Gallorum concertationes sortilegii vice. 220

Genuensium portus elegantia. 239

Georgica pars Agriculturae. 22

Geographicae et Hydrographicae tabulae. 178

Germani omnium populorum habitum imitantur. 152

Germani Horologiorum optimi artifices. 165

Germani necessario Hypocaustis utuntur. 14

Germania etiam peregrinarum plantarum nutrix. 28

Germanorum fastus in vestibus sericis. 69

Germania dmetallifodinis scatet. 39

Germani veteres venationibus dediti. 36

Germani Aurifabriexteris praecellunt. 162

Germania aemulatrix Angliae in Pannificio. 111

Germania olim horrida hodie satis culta. 19

Gladiatores, funambuli. 251

Glutinatores Bibliopegi dicti. 178

Gemmae et lapilli fictitii. 130

Gemmarum usus in medicamentis et ornamentis. 54

Gemmarum nomina et differentiae variae. ibid.

Gemmea supellex etiam antiquis nota. 169

Gemmariae artes variae et multiplices. ibid.

Gemmae è vitro dolosa imitatione. 130. 131

Genius dator ac fictor ingeniorum. 231

Grammatoglyptae qui dicantur. 174

Gratia Dei duplex, communis et singularis. 63

Grottae Italicae, adspectu iucundae. 81

H.

HAbitationis cura Politico incumbit. 18

Habitacula e diversa materia fiunt. ib.

Habitus diver sus diversorum populorum. 152

Habitus et vestes distinguunt ordines. 152

Haemathites et Iaspis viliores inter Lapillos. 54

Harmonia Civilis, quibus contineatur. 7

Harmonica dispositio rerum necessaria. 252

Hastarii et Arcuarii quisint. 188

Hastaelongae è fraxino optimae. ibid.

Hastae breviores unde meliores fiant. ibid.

Helio caminus quid sit Budaeo. 81

Herbae quib. partibus specifice medeantur. 27

Hermetica Medicamenta desperatorum refugium. 100

Heroum arma olim ex aere non è ferro. 206

Heroum et principum corpora etiamnum hodie aromacibus condiuntur. 198

Hiobs notae Metallifodinae. 38

Histriones de iure infames. 25

Histriones multoties Italia eiecti. ibid.

Hydropi medentur Acidulae. 53

Hypocanstor um usus et abusus. 14

Hollandia cuniculis abundat. 31

Homo Microco smus ex Elementis vivit. 12

Homo sine victu non vivax. 8

Hominis causa cuncta, et homo propter Deum. 8

Homines Rebus sustent andi sunt. 7

Honor et praemium alit Artes. 67

Hordeacea Cerevisia ubi optima. 96

Hrologia duplicia, sonantia et muta. 165

Horologiorum ferreorum definitio. 165

Hologiorum è ferro usus veteribus ignotus. 165.

Horologia in annulo signatorio. 166

Horologia ex arena vitro conclusa. 166

Horologia quorum sint inventum. ibidem.

Hortorum insignia exempla in Italia. 200

Horti Medici peregrinis plantis conserendi. 28.

Horti Medici Patavini pulcherrimi. 29

Horti Medici Heidelbergenses et Lipsenses. ibid.

Horti Medici Lugdunenses et Enchusini. ibid.

Hortorum deliciae et voluptates. 190


image: s273

Horti Medici utiliter conseruntur. 26

Horti Aromatarii et coronarii. 25

Hortorum et pomariorum utilitas. 24

Hortulani, vinitores, olitores 250

Hospitiorum designatores, locatores. ibid.

I.

IGnis excitandi instrumenta non negligenda. 79

Ignis commoditas in Republ. summe necessaria. 12

Igni pabulum publice conquirendum. 13

Ignis usus duplex; calefacere et lucere. ibid.

Ignis nutrimenta studiose curanda. 80

Ignes nocturni in bello utiles. 82

Ignis ad nocturnas expeditiones necessarius. 14

Ignis usus in sacrisiciis et ceremoniis. 80

Ilias Homeri scripta in nucem inclusa. 222

Illiberales artes quae dicendae. 61

Imago Dei Annulo non insculpenda. 170

Imperium corruptis nummis labefactatur. 10

Imperatoris est concedere Nundinas. 243

Imperitia in arte annumeratur culpae. 73

Imitatio rerum naturalium frandulenta. 130

Indi olim ferramentis caruerunt. 165

Indicum duplex, nativum et factitium. 145

Indorum domus è levissima materia. 19

Indusia consuend, mulieribus locantur. 158

Infamia non nisi ex delicto oritur. 222

Informatores canum et accipitrarii. 214

Infomatio opificum decenter curanda. 69

Ingeniorum delectus habendus Principi. 62

Ingeniorum maxima varietas. 64

Infectores et tinctores pellium ac Alutarum. 114

Infectorum et fullonum officinae semovendae. 73

Instrumentorum Musicorum differentiae. 209

Instrumenta Lanionum quaepotissima. 88

Instrumentum domus, quid sis apud ICtum. 157

Instrumenta fundi quae sint iure consultis. ibidem.

Instrumentorum variorum descriptiones 79

Instrumenta ex setis suillis facta. 113

Instrumenta ab utensilibus differunt. 156

Instrumenta ex orichalco fiunt plurima. 122

Insectorum quorundam usus in Republ. 33

Invectio et Evectio Mercaturae partes. 233

Inveniendarum rerum Catalogus. 227

Inventum pulveris nitrosi ingeniosum. 185

Iohannes Guttenbergius et Iohannes Faustus primi inventores Typographiae. 175

Iovi ac Mercurio nihil cum Marte commune. 64

i(ppiatroi\ qui olim et nunc. 105

Isatis herba, sive Rubea tinctoria. 25

Isatis herba in Thuringia frequens. ibid.

Italae mulieres cilia tingunt Antimonio. 50

Italiae urbibus serica negotiatio quaestuosa. 115

Italorum et Gallorum cauponum malitia. 90

Itinera quomodo determinarisoleant. 235

Itinera varia Ulyssis Aldrovandi. 31

lucundit as ex animalibus et metallis. 10

Iumentorum usus in refamiliari. 20

Iureconsulti veters de morbis disseruerunt. 101

Iurisprudentia rerum divin et humanarum scien ia. ibid.

Ius gentium à Iure civili regitur. 12.

Iustiniani sententia de Armis bellicis. ib.

K.

*k*ommotikai\ artes Sophisticae, fucatoriae et muliebres. 196

*kosmhtikh\ Ars virosnon usque quaque dedecet. ibid.

L.

LAmpas ex sanguine humano, vitae ac mortis indiciapraebens. 227


image: s274

Lana quot modis et mediis ipraeparetur. 111. 112.

Lanionum quod munus et officium. 88

Lapides fossiles nonnegligendi. 54

Lapidespreciosi et minus pretiosi. ib.

Lapides plumbarii in Hetruria. 49

Lapides et Marmora quomodo secentur. 142.

Lapides expoliri et levigari solent. 142

Lapidum genera varia adfabricas. 18

Lapidis philosophici nil nisi investigatio est. 226.

Lapidis molaris praecipuum officium. 83

Laternae ex vitro et cornu pellucido. 167

Laterum usus et commoditas. 19

Laus Alberti Dureri Noribergensis. 203

Laus Baronis Schönaichii in Silesia. 28

Laus Emporii Francofurtensis. 177

Laus Georgii Agricolae ob industriam. 19

Laus Georgii Pflugii, Equitis Misnici. 81

Laus Iohannis Piscatioris. 177

Laus Iusti Ammonis pictoris. 203

Laus Lazari Erckeri. 39

Laus Melchioris Goldasti. 163

Laus Mauritii Herois Nassovii. 165. 182

Laus Paludani, Medici Enchusini. 229

Laus Rudolphi II. Imperatoris. 61

Laus Salomonis de Caus, Ingegn. Palatini. 200.

Laus Ulyssis Aldrovandi Itali. 31

Leges vestiariae vanae et irritae. 152

Lenones, productores, conciliatores. 251

Leonesnon gignuntur in Graecta. 231

Libelli Famosi in Iure probibiti. 176

Libriperniciosi Vulcano tradendi. ib.

Libertas in Republica quae sit. 12

Lictores et apparitores magistratuum. 251

Ligatura librorum unde et quomodo fiat. 178.

Lignum Guaiacum factitium. 144

Ligninomine quid in Iure veniat. 14

Lignorum copia in castris habenda. 15

Lignorum subsidio nullus locus carere potest. 23

Lignariorum opificiorum commoditas. 110

Ligna cocta quaesint Iureconsultis. 81

Lignorum copia in civitate necessaria. 14

Linariae et Merulae aves harmonicae. 212

Lingula Magnete tincta cursum navium moderatur. 166

Lini utilitas longe maxima. 17

Lini usus in vita prope infinitus. 107

Lineae materiae differentia varia. ibid.

Lini negotiatio frequens in Silesia et Lusatia. 108

Lintealacerata materia Papyri. 173

Lippis et Tonsoribus notum, proverbium unde natum sit. 196

Lithostratum quidsit. 170

Lithuania et Polonia melle abundant. 97

Litterarum utilitas satis praedicari nequit. 175.

Litterarum magnus usus et abusus. 176

Lydii lapidis usus et officium. 170

Lyra à vento pulsata somni conciliatrix. 211

Ludendo animus hominis reficitur. 215

Lummart quis fuerit in Batavia. 246

Lunulas Romani in calceis geflarunt. 154

Lupi salictarii sive Lupuli cultura. 25

Lusus latrunculorum qualis. 216

Lutheri consilium de Bello et armis. 181

Luthero debentur gratiae ob versionem Bibliorum. 177

Luxus in obsoniis è saccharo effictis. 69

Luxus immensus et stolidus cuiusdam Romani. 191

Luxus à Castris emnis abesse debet. ibid.

Luxus in vestitu frustra interdictus. 152

Luxuriae instrumenta in Rem publ. non inferenda. 68

M.

Machinae et instrumenta belli varia. 186

Machinarum ignivomarum nominae et species variae. 184


image: s275

Machinae ad glomer andum sericum ingeniosae. 115

Macrocosmus alit Microcosmum. 11

Magistri bestiarum et ferarum. 215

Magnetica curatio vulnerum qualis. 102

Maiumae festum Romanis agitatum. 220

Mangones corporum. 249

Manuariae artes non excluduntingenium. 60

Manuariae et Mechanicae artes non aspernandae. ibid.

Marmora praestantia etiam Germania gignit. 55

Marmora in laminas secandiratio. 142

Massiliensium Portus in Gallia. 239

Materia vestium à Natura multiplex. 107

Materia vestimentorum varia in usu. 18

Materiarudis ne exportetur è Republ. 233

Materia ecmmoda opificib. comparanda. 67

Materiae meohanicae differentia. 67

Mauritius Nassovius ductores ordinum ad lectionem Historicorum cohortatus. 65

Mechanica artificia unde dicantur. 59

Mechanicarum artium summanecessitas. 58

Medicamenterum in Repub. necessitas. 15

Medicinae novae veteribus ignotae. 226

Medicina Catholica frustra quaeritur. ibid.

Medici ad faciendas Anatomias adigendi. 103.

Medicorum obiectum quod sit. 100

Medone sive mulso qui populiutantur. 97

Melancholiae Hypochondriacaecura. 53

Mellis et ceraemagna commoditas. 33

Mensura, pondere, numero constant omnia. 246.

Mercatura maritima praestantior terrestri. 236.

Mercatura firmamentum ceterorum Ordinum. 232

Mercator à scelere vix puras manus habet. ibid.

Mercaturae distinctiones variae. ibid.

Mercaturae damna emolumentis paria. 232

Mercatus hebdomadales in oppidis. 243

Mercatura vicem Artis et Naturae subit. 20

Mercatorum discrimina varia. 242

Mercatus et nundinae publicae. 243

Mercaturae terrestris quaerequisita. 234

Mercaturae necessitas et utilitas. 230

Mercurii usus in Medicina multiplex. 50

Mercurius Philosophorum ex Mercurio nativo. ib.

Mercurius dicitur Argentum vivum. ibid.

Mercurius ex quovis ligno non fit. 71

Meretrices, prostibula. 251

Metalli cultura quae sit, et quam necessaria. 38

Metallorum effossio in agricultura computata. 21

Metalla tingi ac infici coloribus posse. 150

Metallicae rei usus magnus in Medicinis. 41

Meta et Catillus in Mola quid sint. 84

Metallicorum operum usus ante diluvium. 38

Metalla crescunt et decrescunt. 41

Metalla utrum transmutariqueant. 123

Metallinomine quae res censeantur. 41

Metalla medii et infimi generis excolenda. 49

Metallorum descriptio autopsiam requirit. 40

Metallorum materia quae, in dubia lite. 42

Metalla ignis beneficio laboranda. 115

Microcosmus constat expartib. Macrocosmi similaribus. 12

Militia maritima operosa. 186

Militia duplex terrestris et nautica. 180

Milliare vulgo quotpassus contineat. 235

Milliare magnum quot constet passibus. 235

Milliare Teutonicum quot passus habeat. ibidem.

Milliaria olim Lapidibus signata. ibid.

Mineralia quo pacto morbis medeantur. 100.

Ministeriorum variorum consideratio. 247

Ministeria bellica ad militiam spectantia. 250.

Ministeria voluptati inseryientia. 190


image: s276

Ministeria Magistratuum. 251

Ministeria turpia et inhonesta. 251

Ministeria circa Agriculturam. 250

Misnia et Lusatia vinum proferunt. 29

Mistio et compositio Metallorum. 120

Mistio metallorum duplex. ib.

Myrepsica ars, et unguentaria. 198

Mysteria Chymica veteribus et Galenicis ignota. 100

Modi procurandi Rerum Sufficientiam. 20

Modus adhibendus in ludendo. 218

Molae metallariae summa commoditas. 118

Molarum usus nullo non tempore necessarius. 82.

Molarum generararia apud Germanos. ib.

Molae alatae in duplici differentia. 83

Molaeolipariae, manuariae, iumentariae. 84

Molarium l apidum necessitas quanta. 55

Molares lapides non ubique reperiuntur. ib.

Molitorum fides et candor desideratur. 84. 85.

Molitores legibus et censura compescendi. ibidem.

Molitorum ingenium versatile, ut et molorum. 85

Molitorum primum officium inter cibaria. 84

Monetae corruptela irremediabilis. 10

Monetam qui cudere soleant. 162

Montes an etiam ante Diluvium. 38

Montespietatum in quem usum. 246

Montanorum locorum aer salubrior. 13

Moreta conserenda ad serici vermis usum. 23

Moriones in aulis an ferendi. 218

Moscovitae abstinent à carne vitulina. 88

Motus perpetuus frustra quaesitus. 166

Motus perpetuus utrum daripossit. 227

Mulierum capilli olim ad funes quaesiti. 113

Muliones et Agasones. 250

Mulso et vino adusto quipraecipue utantur. 17

Mundus alter Paradisus. 8

Murrhina et Crystallina vasa vett. 162

Musica voluptatem creat. 209

Musica à summis viris commendata amataque. 210

Musicorum instrumentorum fabri ubi celebriores. ibid.

Musica muta quid fuerit ignoratur. 225

Murana officina praestans vitrum mittit. 142

Mutus et surdus quomodo loqui didicerit. 213.

N,

NAtiones aliae ab aliis addiscunt artes. 66

Natura lapides ex stirpibus facit. 144

Naturaliter et civiliter vivere. 8

Navis comparari solet Rei pub. causa. 238

Navicularii vacatione publica gaudent. 247

Naucleri et Nautarum officum. 238

Navigationis consideratio. 237

Navigiorum variae differentiae. ibid.

Naupegica fabricandarum navium Ars. 158

Nautae et ministeria nautica. 250

Nexus Imperii et obsequii fundamenta quae. 7. 8.

Nymphaea quae olim fuerint. 104

Nitri fodiendi ratio et commoditas. 129

Noriberga unde potissimum vivat. 231

Notitia exterarum rerum Reip. necessaria. 236

Nucleus ferri in quibus regionibus reperiatur. 165

Nummorum et rerum vicissitudo reciproca. 10

Nummireprobiiidem cum nullis. 11

Nummi ex qua materia percutiantur. 163

Nummi à no/mw| suum esse habent. 11

Nummos cudere est regale Principum. 74

Nummi cur et unde inventi. 10

Nutu loquendi ars sive facundum filentium. 227

O.

OBstetricumpar cum Medicis pretium. 104

Obstetricum fides et peritia desideratur. ib.


image: s277

Occulte et per notas scribere. 202

Otiosi et desides in Republ. non ferendi. 66

Otiosi Norimbergae cohercentur vinculis. 75

Officium Patris familias 9 Naucleri in Navi. ibid. Magistratus in Repub. ibid. Ducis bellici apud Exercitum. ib.

Officia Ciceronis, primus liber typis excusus. 175

Officia duplicia, Naturalia et Civilia. 84

Officia diversa in Republ. necessaria. 12

Officinae et Molaepulvereae. 186

Officinae Laterariae et Calcariae utilissimae. 143

Officinaelapidariae quales. 142

Officinae pa~nariae in suburbiis collocandae. 87

Officinae sordidae extra moenia ablegandae. 70.

O'eraprimorum hominum cibus. 9

Oliveta per Italiam frequentia. 24

Oliae mercatorum sortiariae. 247

Operaplurima ex aere cyprio confiunt. 45

Opificia ad militiam necessaria. 180

Opisicum distinctiones variae. 84

Opisicia ad pilae lusum. 215

Opificia Lanaria varia. 250

Opificia in republica recte tractanda. 69

Opificia duplicia, praeparatoria et confectoria. 107

Opificum numerus non nimis augendus. 70

Opificia sive Artificia mechanica. 57

Opificia alia alibi locanda. 253

Opificiorum vilium enumeratio. 221

Oppida ad metallifodinas constructa. 56

Opus admirandum è Iaspide. 170

Orichalcarii fabri et eorum opera. 163

Orichalcum naturale non amplius reperitur. 122

Organum machinarium in Hetruria. 166

Ornamentum multum differt ab Instrumento. 157

Ossa et dentes piscium lapidescere compertum. 144

P.

PAlatia et conventus Mercatorum, Bürse. 240

Palatinatus nucum et vinearum ferax. 24

Palimpsestus sive Palisestus. 174

Palimpsesti ratio et utilitas. 177

Palustrium locorum aer insalubris. 13

Panis sufficiens ad nutrimentum. 9

Panis sustentandae vitae necessarius. 86

Panes nautici Bis-cocti. 87

Pannificii et Lanitii maxima utilitas. 111

Pantherinae mensae quomodo dicantur. 191

Papyri sive charatae conficiendae opificium. 172

Papyri differentia multiplex. ibid.

Parapetta, cortina, casematta, vocabula Architecturae militaris. 182

Pars maximacivitatum opisices. 252

Paterfamilias princeps familae. 11

Patina ex electro Physico magico conflata. 226

Pavonum et cycnorum ambitiosa nutritio. 33.

Pavones albi in deliciis habiti. ibid.

Pecuaria in Agricultura reputatur. 21

Pelliones et Pileones. 153

Pellium et corii in vita usus creber. 113

Pellium usus ad Tympana et utres. 160

Peregrinatio ad multa utilis. 72

Pergamenae chartae materia et utilitas. 174

Perspicilla Galilaei mirabilia. 168

Petar darum quis usus et effectus. 186

Pharmacopoeiae utilitas et necessitas. 98

Pharmacopoeorum fides et industria desideratur. ibid.

Pharmacopoei medicorum coqui. 101

Philosophiae divisio secundum quosdam. 60

Phrygiones, filatrices, netrices. 207

fu/seikai\ no/mw| differunt Res. 10

Picardia Galliae vitibus caret. 28

Picis ratio et emolumenta non negligenda. 111

Pictoriae artis commendatio. 202


image: s278

Pictoria Ars viro nobili non indigna. 203

Picturae ratione obiectorum differentia. ib

Pii secundi Pontificis appositum dictum. 65

Piscarium forum Macellum. 243

Piscationis studium non negligendum. 33

Pisctum genera multiplicia. 32

Piscesfluutatiles communiores qui sint. 32

Pisces characteribus et litteris signati. 172

Pistores unde dicantur. 87

Pistores veterum diversissimi à nostris. 87

Pistores quando in arbem invecti fuerint. ibi.

Pistoria olim mulierum opus. ibid.

Pistoriam artem necessitas invenit. 87

Pistrinum sive ergastulum Amsterodamense. 74

Pyrites lapis ad excutiendum ignem. 816

Pyrotechniae usus et proprietas. 161

Pyrotechniae Metallicae utilitas. 116

Pyrotechniae usus in vita quis. 22

Pyrotechniae nomen latius arte Metallica. ib.

Pyxidis nauticae consideratio et usus. 239

lantarum gradus praecipui quatuor. 27

Plantae viles quandoque magnarum virtutum. 26

Plasticae artis usus et varietas. 206

Plastica quid differat à sculptura et caelatoria. ibid.

Plateae distinctaepro opificibus in China. 73

Plumbum in aes transformariposse. 125

Plumbi usus in aquae ductib. melior sta~no. 48

Plumbi usus in medicamentis varius. ib.

Plumbi usus in pace et bello varius. 48

Plumbum saturno dicatum. ibid.

Plumbum quis converterit in aurum. 126

Pocula sanitatis in noxio abusu. 17

Pocula veterum cornuafuisse. 160

Poculorum argenteorum usus apud veteres. 162

Politicus studeat ferrifodinis. 47

Politici prima cura quae esse debeat. 10 Politicus ignis cur am haberetenetur. 14

Politica industria plurimum potest. 69

Politici officium omnia Harmonice disponere. 252

Polonia abundat sale fossili. 94

Polonia et Lithuania apibus abundat. 34

Pontes et molaeportatiles. 186

Pontium ratio et modus exstruendi. 235

Popinae et diversoria inoppidis. 89

Populi alii aliis praestant in coquendo. ibid.

Porcellana vasa venenis resistere putantur. 172.

Porcellana adulterina veris permista. ibid.

Potatores laude et praemio affecti. 95

Potus nomine varii liquores veniunt. 16

Pracones et buccinatores. 249

Praeficae mulieres in funeribus. 251

Praegustatoris et pocillatoris ministerium. 195

Praeparationes metallorum operosae. 118

Precia rebus Politicus assignare debet. 246

recia caenarum cauponibus constituenda. 89

Principes Vicarii DEI in mundo. 65

Principis vigilantia summa post Deum. 12

Privilegia Nundinarum singularia. 243

Processus in metallis observandus. 117

Proficienti animalia quae dicantur. 31

Propolae, interpolatores. 250

Proventus è piscibus non contemnendus. 33

Proxenetae quatenus ferendi. 247

Psittacorum docilitas rhytmis expresse. 213.

Publice panes prostare interest Rei publicae. 87

Puerorum in Scholis discrimen attendendum. 64

Pulvericpyrii sonsideratio. 185

Pulvis pyrius veteribus incognitus. 226

Pulvis pyrius ex qua materia constet. 185

Pulvis pyrius sine sono. ibid.

Pulveris pyrii quis inventor. 179

Pulvis pyrius exitio hominum excogitatus. 186

Pura et Sua met alla raro inveniuntur. 116

Purpureae vestis usus vulgo interdictus. 147

Purpurae color et ratio hodie incognita. 226

Pustulatum argentum Martiali quod. 44

Q.

QUadraturacirculi, an dari queat. 226


image: s279

Quadrigas quis primus iunxerit. 156

Quintanae exercitium quale sit. 220

R.

S. RAspinus, patronus Ergastuli Amsterdamensis. 74

Ratio et mistura qualitatum in gradib. 27

Ratio et experientia lege non egent. 21

Regulae Oeconomicae à Legibus limitantur. 12

Rei publicae incrementa et decrementa studiose ob servanda. 253

Res publica quo genere hominum potissimum constet. 252

Res publicae quaedam opificiis incrementa debent. 62

Res quando et quomodo kat) e)coxh\n dicantur. 11

Res ob quas causas in Republ. comparandae. 7

Res necessitatis, utilitatis, voluptatis gratia. ibid.

Res necessariae pacis et belli tempore ibid.

Rerum vilum usus quandoque in vita maximus. 113

Res sive bona alter sanguis hominis. 7. 8

Res triplices, adnecessitatem, utilitatem, voluptatem. 9

Res à natura suppeditata quae. 11

Res et bona constant natura et lege. 10

Restiones et restiarii. 156

Resurrectionis symbolum aliquod in unctione cadaverum. 198

Rhabarbarum, Mechoaca, Guaiacum et alia veteribus ignota. 226

Rheda in Batavia quae ventis agitur. 226

Rhytmi Germanici de viciosis hominib. 75

Rhytmi in Pseudothymicos. 127

Roma olim lignea, postea lapidea. 19

Rudis materies civitate non exportanda. 68

Rudolphus II. Imp. ab artibus Mechanicis non alienus. 61

Rudolphus Imperat Hortorum amans. 201

Russ et Moscovitae multo vino adusto utuntur. 97. Risstici cuiusdam devotamors. ibid.

S.

SAl condimentorum optimum. 90

Salis ut Solis usus homini necessarius. ibid.

Salis marini conficiendi ratio et usus. ibid.

Salinae Saxonicae et Lunaeburgicae. 90

Sal ex vegetabilib. arte Chymica praeparatur ib. Sal Macrocosmicus tuetur Microcosmum. ibid.

Sal fossile; Ammoniacum, gemmae. 52

Salquibus praestet qualitatibus. ibid.

Salnitri, caput pulverispyrii. ibid.

Sal, Oleum, Balsamus Antimonii. 50

Salis massae pro saxis in aedificiis. 19

Salis et carnium necessitas. 9

Salinae in diversis locis germaniae. 54

Salinarum cura non posthabenda in Repub. ib.

Salomonis libri Magiae et Sapient pleni. 228

Salomon Armamentaria exstruxit. 181

Salsedo maris quomodo edulcari queat. 90

Salicetorum plantatio in Germ. freguens. 24

Salubritas Aeris quomodo consideretur. 13

Sanguis dependet ab alimonia. 8

Saponariorum operadiversa. 196

Samiatores qui dicantur. 171

Sarcopolii Pragensis commoditas. 88

Sarmatae fere pellibus teguntur. 152

Sartores et sutores necessarii. 153

Sartorum et vestiariorum superbia et rapacitas. ibid.

Saxoniae duces multum debent argentifodinis. 44

Saxonia et Misnia metallis abundant. 39

Scandulariorum opificium quale sit. 111

Sceletorum in medicina usus. 103

Scenici, Mimi Mimae, Comoedi. 251

Schneebergens. et Annaeberg. argentifodinae. 41

Schneebergenses venae quando repertae fuerint. ibid.

Schneebergum et Annaebergum nova oppida ad argentifodinas primitus exstructa. 56

Scioterica Horologia qua dicantur. 166

Scotiae arbores Anatiferae. 57


image: s280

Scriniarii quomodo prosint rei publicae. 159

Scribi potest sine Atramento. 201

Scrutarium foram quale sit. 243

Sculptores gemmarii et olim noti. 170

Scychae sagittas veneno infecerunt. 186

Scytotomorum opificium quale. 160

Senensis et Venetae Basilicae solum quomodo stratum. 170

Sensus externi quibus demulceantur. 190

Separatio puri ab impuro Chimicorum opus 99

Serici usus exhaurit argento Germaniam. 35

Serificium Italiae et Hispaniae lucrosum. 115

Serici conficiendi ratio quando in Italiam venerit. ibid.

Sericorum vermium sive Bombycum usus. 34

Sericarum vestium usus Reip. damnosus. 69

Servi Monitores, dispensatores, Chartularii. 249.

Servorum publicorum peculia publica. 251

Servorum servarumque usus in familia. 20

Signaturaererum m. dicatarum considerandae. 27

Silesia Rubeae tinctoriae ferax. 25

Silesia lino et linteaminibus abundans. 108

Silesiae lex de non exportadis rebus rudib. 68

Simoni veterinario Athenis statua erecta. 105.

Sine Cerere et Baccho friget civitas. 8

Silva pascua quae dicatur. 30. differt à caedua. ibid.

Sodalitia Mercatoria quo fine constituta. 246

Solomnes res moderatur. 13

Speculaustoria artificiosa. 168

Speculi cuiusdam admir andi descriptio. ibid.

Speculi artisiciosi ingens pretium. ib.

Specularii et perspicillarit. 167

Speculum magicum motuum caelestium. 227

Spectacula artificiosa ad delectationem. 211

Sphaera Archimedis Syracusani. 225

Sphaera in Anglia prodigtosa. 227

Spiritus et Tinctura sulpuris in Medicina. 51.

Spurii, an ad opificia discenda admittendi. 71

Stannum Iovis dominium agnoscit. 48

Stanni usus, utrum aliquis in medicina ibid.

Stannum Philosophicum Theophrasti. ib.

Stannum Anglicum et Misnicum inprecio. 48

Stanni usus in utensilibus maximus. 47

Stannarium et plumbariam opificium. 166

Stannum Anglicumpraestantissimum. 167

Stannum etiam plumbum candidum dictum ibid.

Stannum vulgare ad similitudinem Anglici paratur. 122

Statuae ex cera et aere in aula Pragensi. 206

Stellisnes et impostores à diversortis arcendi. 89.

Straminis usus ob defectum lignorum. 14

Structurae Metallicae necessariae. 56

Structurae militares ingeniosae. 182

Strumarum curatio olim Regum Franciae attactu peracta. 197

Studium Metallicum principi curandum. 40

Succini usus in medicina multiplex. 55

Suec a et Finnorum regio frigoribus rigens. 14

Suecia quando caeperit florere metallis. 41

Sufficientia rerum differt ab afflaentia. 7

Sufficientia victus Politicoprocuranda. 15

Sufficientiam qualem Aristoteles exigat. 10

Sulpuris usus in re Oeconomica. 51

Sulpur vivum et mortuum. ibid.

Sulpurea et nitrosae ac alumniosae Aquae arte parari possunt. 130

Supellectilium cura pernecessaria. 20

Supellectilia et utensilia differunt ab instrumentis. 156

Supellex veterum fictilis lignea, aerea. 161

Supellex ex piscium ossibus. 160

Suppositio falsi partus capite plectitur. 104

T.

TAbernaepublicae et privatae. 243

Tabellarii, cursores viatores. 250

Tabernaculorum veterum et recentium differentia. 186


image: s281

Tacito Germania non satis cognita. 39

Taciti Augusti lex de confusione metallorum. 121

Taffetagenus vestimenti Serici. 115

Taliacotius Chirurgus praestantissimus. 102

Technicothecae principum, cui usui. 229

Tegmenta èpellibus phocarum seu vitulorum Marin. 114

Temperaturae aeris quaeserviant. 81

Tempestatum notitia Nauclero necessaria. 339

Telaru aurearum et argentearum usus peteribus Vix notus. 147

Telae è filis aureis et argenteis factae. 146

Telae è setis equinis textae. 112

Tellus eadem non fert omnia. 231

Tentoria ducum olim è pellibus. 114

Tentoria olim expellibus facta. 18

Terra sigillata inter meditmas. 56. in Germania reperta. ibid.

Terrae genus quod lateribus aptum. 143

Teutonicarum ciritatum societas. 237

Textura Fuggeros ad hocfastigium evexit 109

Textores aulaeorum, et peripetasmatum. 207

Texere, nere filaducere vix virile est. 78

Tiberius princip invidus. 141

Thermarum usus et natura. 53

Thermarum prima in sacris mentio. ib.

Thermaeunde dicantur. 53. Carolinae. ibid.

Teplicenses ibid Hirsbergenses. ib.

Thermae Romaeinnumerae, sed aquae calefactae. 104

Thermarum et acidularum occasione multa oppida coiverunt. 120

Thermae Neronis, Vespasiani, Titi, aliorum. 104

Thesauri naturae nondum exhausti. 226

Tincturae Chymicae exemplum memorabile. 126

Tinctura capillorum maliebris mollities. 197

Tinctura pannorum ab Anglis ad Germanos migravit. 78

Tinctura et spiritus sulpuris. 51

Tinctores telarum et materiaelineae. 108

*to\ me/tron in rebus optimum. 78

Tornandi Artificium perpetuo motu. 157

Tympana priscis Romanis ignota. 188

Typographia quorum sit inventum. 174

Typographia Chinensium qualis sit. 175

plurimum differt à nostra. ibid.

Typographica ars quando inventa. 175

Typographorum et Librariorum consideratio. 174

Typothetaeinter operas typographicas, qui. ib.

*tupoxwneuth=res2, qui sint. 174

Tonitru artificiale in aere. 226

Tonsorum et balneatorum fatua arrogantia. 196

Torneamentorum exercitii consideratio. 219

Torno manum admoverunt etiam viriprincipes. 159

Translationes peregrinorum librorum in nostram linguam benigne iuvandae. 177

Transmutatio metallorum usu comprobata. 123

Trecenti coronatipro Chirothecis soluti. 69

Triremes hexeres, hepletes. 238

Triticea cerevisia ubi melior. 96

Turcae et Tartari Arcubus et sagittis utuntur. 188

Turcae vino abstinent ex Lege. 97

V.

VAletudinarii, praefecti Nosocomiorum. 251.

Vallium amoenitas peculiaris. 13

Vanitate nihil quicquam turpius. 242

Vapores Hypocaustorum quomodo corrigendi. 14

Vasa ut olim ita hodie ex diversa materia 162

Vasa ex ebore et testudine. ib.

Vasa culinaria Turcarum è corio, in castris. 160.

Vasculorum et Instrumentorum è coris commoditas. 114


image: s282

Vectigalia mercium Venalium. 247

Velanavium unde conficiantur. 109

Venae argentiprincipi quaerendae. 44

Venatores, piscatores, aucupes. 250

Venatio quorum animalium propria. 35

Venatio olim communis iure naturae. ibid.

Veneti vitri subtilitas et perspicuitas. 142

Venetiis aqus fontana venalis. 16

Ventorum Cardinalium nomina. 239

Vermiculi an à Bombycibus differant. 35

Vernix pictorum differt à communi. 207

Vespillones, Pollinctores, Libitinarii. 251

Vestium Romanarum vetustae species. 154

Vestitus differentia multiplex. 151

Vestes necessitatis et ornatus causa inventae. ib.

Vestimenta è pilis animalium. 112

Vestes quibus de causis inventae sint. 17

Vestimentorum necessitas inevitabilis. 151

Vestium fullonici, Lotores et Lotrices. 249

Veterinariorum usus in republica. 105

Veterinae quid sint Marco Varroni. ibid.

Vetularum audacia in curandis aegris coercenda. 102

Vexilla, Tympana, tubae. 186

Viarum et pontium cura publice habenda. 234

Via Appia Roma Neapolim ducens. 235

Victus et cibinomine quae veniant. 15

Victus publicus Politici summa cura. 11

Victus verbum gener alinotione sumitur. 15

Vilior membra Rei publicae à praestantiorib. non contemnenda. 253

Villae et praedia commode exstruenda. 37

Villa sine dubitationeparsfundi. ibid.

Villici et servipraeficiendi utiles. 37

Vini bonitas et praestantia. 16

Vinum cordi et cerebro familiare. ibid.

Vini virtus et nocumenta varia. ibid.

Vina aromatica et medicata. 195

Vini defectus olim in Germania, hodie abundantia. 28

Vini adusti usus apud septentrionales. 97

Vini differentiae variae. 17

Vires et valetudo requiritur in opific. 70. 71

Virgula divina unde conficiatur. 39

Virgulam divinam quis optime descripserit. ib.

Virtutes vegetabilium diversae in diversis terris. 28

Vissclopeti evitarivixpotest. 186

Vita hominis victu conservatur. 15

Vita sine instrumentis aut nulla aut molesta. 19

Vites in quibus locis conserendae. 29

Vitri veneti pulchritudo inimitabilis. 78

Vitrioli beneficio transformatur ferrum in aes. 125

Vitri usus ad varia in vita. 141

Vitrum aliquando ductile fuit. ibid.

Vitrum Venetum in toto orbe notum. 142

Unguenta duplicia, valetudinis et voluptatis. 198

Unguentum armarium an legitimum. 102

Unio Imperantium et obsequentium necessaria. 7.

Viadislai bohemiae regis de illiter atis principibus indicium. 65

Voluptas honesta non adspernanda. 189

Voluptas ab exoticis animalibus. 212

Voluptatib. modus et finis constituendus. 190

Voluptati et deliciis locus al quis dandus. 78

Voluptuariis artificiisrepub. carerepotest. 76

Usus aeris Cyprii infinitus. 45

Usus metallorum varius in republ. 38

Utensilia ex viminibus, iuncis, fruticib. 156

Utensilia varia ad varios usus. 20

Vulcanus venendta reddit salutaria. 50

X.

Xylotrophia inparte Agriculturae. 23

Z.

ZApphia, genus corii Turcici. 114

Zegostates et Zigostasii quilctis. 119

Zetae Antiquorum respondere videntur nostris Hypocaustis. 81

Ziarlatani, qui et unde dicti. 218

Zythi et cerevisiae differentia. 94


image: s283