13 September 2002 Susanne Mussmann
typed-structural tagging complete- semantic tagging complete-no spell-check
May 2004 Martin Tavakolian
Morpheus spell-check performed


page 325

TYPOGRAPHUS LECTORI.

Cum absolutis iis quae poematum istorum libris Continentur, ad calcem operis huius superessent adhuc Pagellae aliquot vacuae: visum fuit eas complere, Quibus liceret atque in promptu esset, praelo currente, epistolis quibusdam Ioachimi Camerarii et Georgii Fabricii: cum suppeterent plures et horum, et aliorum Ad auctorem virorum eruditorum scriptae litterae, quas modo exprimere non vacabat. Atque hoc factum non improbatum iri confidimus lectorib. candidis et non morosis.

VIRO HONESTO, ET DOCTRINA CLARO GREGORIO BERSMANO, AMICO SUO SINGULARI. S. D.

Novi vigorem ingenii tui, novi eximiam naturae facultatem: quanto autem amore tenearis optimarum artium et virtutis, ipse testis esse possum. Iam autem cum verseris in ea natione, a qua humanitatem nos accepimus, et quae custos antiquae sapientiae semper fuit: non dubito, quin et inter nostros homines excellas, et exteris quoque gratus et acceptus esse incipias. Volui autem nunc mea quoque hortatiuncula pro


page 326, image: s173

amore meo erga te, quasi calcar addere, ut id perficias industria et constantia, quod me auctore fideli et aviae tuae monitis sanctissimis, adhuc puer inchoasti. Accusare autem te possem, quod hactenus nihil scripseris, sed id facere ideo nolo, quia te spero posthac crebras magis et prolixas esse missurum. Cupiditati autem meae quaeso ut satisfacias et de viris doctis, qui nunc isthic florent, omnia diligentissime perscribas imprimis de Paullo Manutio, Carolo Sgonio, Petro Victorio: qui viri litterarum nostrarum principes, quasi in Germania habitarent, ita in ore atque sermone omnium hominum versantur. Adde autem, et quibus nunc in locis agant, et quid recentissime ediderint, et si fieri potest, quid in manibus habeant: si quid etiam librorum antiquorum vel ex Graecis vel ex Latinis nuper excusum est: et quia studia amamus iucunda, qui in poetica nomen excellens nunc habeant. Atalatrici regis Gothorum epistolas e bibliotheca cariosa nuper eripui, ne perirent. De Venetorum ducibus audio nuper quendam scripsisse, quem librum, sive Latina, sive Hetrusca lingua scriptus est, mihi comparata. In Paullum Manutium virum praestantissimum Si incideris, meo nomine ipsum


page 327

saluta et has inconditas ei ostende, ut videat me retinere eius memoriam, quem in multis meis monumentis, ut scis, extuli, quamquam ille laude maior omni, ut poeta noster ait, vivat atque floreat, non solum per se, sed etiam in patre atque filio. Si fuissem certus esse ipsum in patria, salutassem iam per litteras:quod postea faciam, a te moniturus. Vale feliciter. Misena a ludo illustri, pr. Cal. Octob. 1563. Georgius Fabricius.

OPT. ART. MAGISTRO GREGORIO BERSMANO, CURANTI IN ILLUSTRISS. LUDO PORTENSI, AMICO SUO S. D.

In signo litterarum tuarum Animadverti expressum tu/pon a)se/ros fae/qontos. Hoc te sumpsisse credibile est propter illius collocationem in themate genethliaco tuo opportunam. Decernitur igitur tibi splendor et dignitas, cuius scilicet tempus est exspectandum. Quod si istud fortasse decus et haec laus ad scholasticam quasi eliditur, id quod in me accidere videtur, ne hoc quidem


page 328, image: s174

contemnes: ou) ga\r a)po/blnt' e)sti\ qew=n e)rikude/a dw=ra. Neque tu minus conspici atque eminere eruditionem tuam isthic existimes, quam hic aut similibus allis congregationibus, cum vestri quoque ludi nomine adiuvari possis, quem scis titulo illustrissimi celebrati solere. Haec nunc quasi tecum garriens perscripsi, cum tabellarius se discessurum esse citius dixisset, quam cum Cl. V. D. Franc. Cramma colloqui possem. Ergo quidem de quo ad nos refers, peri E'KEI/ON MEI/NON kai/ fhmi ka)po/fhmi koi)k e)/xw ti/ fw=,secundum Tragoediam. Et potes tu differendae responsionis occasionem quaerere, dum alteras nostras accipias. Illum quidem, qui nominatur in litteris tuis, eum esse iudicio, apud quem versari alicui generis conditionisque nostrae licere, summopere expetendum esse existmem, et cuius mihi quoque ipsi consuetudo grata iucundaque futura sit, si uti illa concedatur. Et istinc tamen decedere te sane nolim, non tam tui quam ludi istius respectu. Itaque xrew\ boulh=s. Ubi igitur cum Cl. V. D. Cramma fuero collocutus, nostram sententiam ad te explicatius perscribi studebo. Vale. Misi isthuc litteras ante dies 3. quas M. Martino Doringo dedi. Salutem dices Caesio nostro, de cuius domestica Fortuna nihil adhuc certi cognoscere


page 329

potuimus, cum animadvertimus illam afflictam esse. Salutem quoque dices a me Henrico Cantori, et M. Baltassaro. Vale Lips. 18. Die M. Decembr. Ioachim. Camerarius.

OPT. ART. MAGISTRO GREGORIO BERMANO, AMICO SUO S. D.

Episola tua ad Ludovicum Filium meum missa indicat magnam varietatem cogitationum tuarum, et animi perturbationem. Etsi autem non dubito, quin nequaquam Leves caussae tibi dentur vel Indignationis et irae, vel solicitudinis ac metus, te velim tamen cum dissimulando, tum tolerando, eam firmitate et constantiam praestare, quae et professionem sanctae religionis et eruditionem bonarum litterarum et nostrorum studiorum doctrinam decet. Neque ulcisci magis obtrectatores tuos poteris, quam si re ipsa, id est, colendo virtutem et exercendo bonas artes, convincas eos vanitatis atque mendacii. Nosti Socraticum istud: Quid si Me asinus calce percussisset? Etiam hoc


page 330, image: s175

animo tibi esse debet: qarsei=n xrh\ fi/le ba/?e [(reading uncertain: unreadable)] ta/x au)/rion e)/s\set a)/meinon. Verum de his fatis. De me sparsis rumusculis aliquorum mirificos animos pasci, ianibus quidem his atque falsis (id quod, Deo aeterno adiuvante brevi declarabitur) facile patior. Quod si nostra forte iam sane languida Et non magni precii opera repudiabitur, oi)se/on dh=ta kai\ tou=to, a)/llwse kai\ e)an geru/oito [(reading uncertain: unreadable)] e)p) w)felei/a| koinh=| t( xolasikh=s diaxeiri/sews. Ad haec igitur plane a)/frontis sum. Utinam aliae etiam curae essent leviores, et negotia offerentur minus gravia. Fac valeas, et bono sis animo. Vale. Norimbergae. D. XIX. M. Ian. Anno Christi Iesu M. D. LXX. Ioachim. Camer.

EGREGIA ERUDTIONE ET VIRTUTE VIRO GREGORIO BERSMANO ANNAEBERGIO, IN LUDO ILLUSTRI PORTENSI COLLEGAE, AMICO SUO CARISSIMO. S. D.

Utinam canis aliis Bersmane, nos etiam aliquando tibi. Quod autem hoc genus exercitationis rarius attingis, non tibi concedo. Nam quia ad felicem naturam adiunxisti


page 331

doctrinam et experientiam, vellem ut aliquod argumentum eligeres tuo ingenio dignum, in quo cotidie elaborares, idque eligeres, quod tibi placeret, seu morale aliquod seu historicum. Numerat te inter poetas Germanos , cum aliis sex discipulis meis, is qui tres libros Hortorum collegit, Aegidius Periander , addito ad nomen tuum tali elogio:

Tu quia Nasoni conaris proximus ire, Te merito vatem Teutonis ora colit. Cresce precor: viridem nectunt tibi numina laurum, Pocula Pimplaeo plena liquore parant.
Extimula igitur teipsum et singulari Aliquo argumento vim tui ingenii experire, si mihi gratum, tibi optatum vis facere, nec sine exarescere venam abundantem et fluidam. Si me audiveris, non te poenitebit, et laurum merebere. Ad civem tuum, virum doctiss. Duces Venetos remittam Kalendis, ne tibi vadimonium sit subeundum. Oro te mi Bersmae, ut si quid Antiquitatum collegisti ad me mittas. Adieci ad meas editas, Kalendaria tria antiqua Et librum tertium: fortasse aestate Proxima imprimentur. Quod citius fuisset Factum, nisi Oporinus et officinam et Libros vendidisset: si quid habes, fac me Certiorem, ac cura reddendum Lipsiam


page 332, image: s176

Voegelini procuratori, aut Baldasari Kleinio correctori. Reddetur tibi statim, quicquid miseris. Virum praestantem D. Baldusium Rectorem vestrum, meo nomine reverenter saluta, et vale feliciter: ceteros item collegas tuos. E. ludo illustri ad Albim. An nato Christo Servatore, Anno M.D. LXVII. M. Nov. D. XV. Georgius Fabricius.

OPT. ART. MAGISTRO GREGORIO BERSMANO, AMICO SUO S. D.

De te mihi saepe cogitanti in mentem quaedam venerunt, de quibus cum scribere non liberet, mandata dare cogitabam Ludovico v filio meo, cui brevi facturus essem isthuc veniendi potestatem. Te esse animo praesente et forti velim, si quid offertur interdum incommodi atque molestriae, mh\ deili/an o)/flhs. ta\s sumfora\s ga\r o(/stis ou)x u(fi/satai, ou)d) a)ndro\s a)\n du/naiq' u(posth=nai be/los, quemadmodum ait Hercules Euripideus. Sed non opus est multis verbis. Tu ubi meas rationes cognoveris, tum deinde statues ipse, quid e re tua maxime esse videatur.


page 333

Optarim autem tantum boni facere me Tibi posse, quantum cupio. Vale Lips. XV. D. Mensis Iunii. Ioach. Camer..